wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


30.9. 2020     Dnešní Mezinárodní den překladu (ve střední Evropě označován také jako Mezinárodní den překladatelů) je mezinárodně uznávaný významný den slavený ve svátek svatého Jeronýma, autora latinského překladu Bible zvaného Vulgata a patrona (mj.) překladatelů a tlumočníků. Mezinárodní federace překladatelů (FIT), založená roku 1953, vyhlásila Mezinárodní den překladu v roce 1991.


PIRÁTI – JEJICH VEŘEJNÉ CÍLE A JEJICH SKUTEČNÉ CÍLE ..... Jak vůbec mohla vzniknout politická strana Pirátů? Jak mohlo k něčemu takovému dojít a jak to, že to lidé podporují? Copak už to jméno samo nekřičí do světa o co jde, co je to za organizaci a co je jejich skutečný plán?

Historicky, v r. 2003 byla čtyřmi Švédy založena stránka The Pirate Bay (Pirátský záliv), což je snad nejznámnější „bit torrent tracker“ na světě. Je to stránka, která je opravdu pirátská – obsahuje tisíce filmů, seriálů, knih a také notnou dávku pornografie a nadbytek virů. Umožňuje návštěvníkům stáhnout si všecky tyto věci pomocí systému bit torrent úplně zadarmo. Zaplatíte pouze tím, že si dobrovolně necháte zavirovat počítač, proti čemuž vás žádný antivirový program neochrání. Na svoji existenci si majitelé stránky zjevně vydělávali skutečně ohavnými porno reklamami.

Tito čtyři byli v r. 2009 postaveni ve Švédsku před soud, obviněni z obcházení zákona o ochraně autorských práv (copyright) a odsouzeni k jednomu roku vězení, plus k řádné pokutě. Stránka byla pak stažena. Později se opět záhadně objevila a ještě dnes jaksi funguje.

Další Švéd, Rick Falkvinge se zaujal myšlenkou na odstranění copyright na internetu. Podle jeho názoru, ať už je to film, kniha, nebo jiné dílo, když není použita v obchodním slova smyslu, nemá nárok na tuto ochranu a má být volně dostupná všem. Podle něho je zákon na ochranu autorských práv monopol!

Je to zajímavý názor, jenže KDY není něco použito obchodně a kdy je? Když si koupíte CD s písničkami, nebo DVD s filmem, taky si je nekupujete za účelem obchodu a dokonce je na obalu napsáno, že takové použití je zakázáno. A přesto za ně musíte zaplatit. Pochopitelně, protože z těch peněz je placen výrobce / nakladatel a všichni jeho zaměstnanci a také autor, který většinou obdrží procento z prodeje. Bez těchto peněz by byl autor každé knihy, filmu, písně a čehokoliv jiného hladem.

V opozici proti tomuto zákonu a snad i na základě shora zmíněného procesu s Pirate Bay, založil v r. 2006 Falkvinge stranu Pirátů. Propagoval odstranění copyright ochranného zákona, o kterém prohlásil, že zasahuje do lidského soukromí. Je jisté, že to měl chlapec trochu popleteno, ale přesto se jeho strana prosadila, obzvláště u mladých lidí. V současné době je rozšířena do asi 50 zemí světa. Nechová se všude naprosto stejně, do jisté míry podléhá místním vlivům, ale v podstatě je v opozici proti současným ochranným právům autorů intelektuálních děl, nesouhlasí s žádným současným vedením státu a chce ho nahradit vedením svým vlastním. Dále hlásá, že politické rozhodování má být na lidech samotných a veškerá vládní a podnikatelská činnost má být průhledná, pokud možno vystavena na internetu, zatím co soukromí každého jedince má být chráněno. A to už začíná pěkně skřípat.

Jsou to všecko značně idealistické názory, které někteří hodnotí jako málo srozumitelné a nesourodé. Ve skutečnosti by se dalo říci, že mnohé jejich názory jsou i protichůdné, ale hlavně: jsou neproveditelné. Je to utopie, která se naštěstí nemůže v plném rozsahu uskutečnit, protože kdyby se tak stalo, žili bychom v hrozném světě.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zakázaná místa v ČR, kam nesmíte ani vstoupit. Unikátní prohlídka  ..... Na českém YouTubu získává velkou popularitu video popisující zakázaná místa v ČR, kam lidé nesmí ani vstoupit.

Česká republika je svobodná země a i když máme na území volnost pohybu, autoři populárního videa tvrdí, že existují místa, která jsou přístupná pouze se speciálním povolením. A dokonce i taková, kam se pravděpodobně nepodívá nikdo z nás.

Na konci videa odhalují i objekt, který má podobné rysy jako utajovaná americká oblast 51.

„Ale to bych předbíhal,“  uvádí autor k příspěvku.

Mezi pěti zakázanými místy v České republice, kam běžní lidé nesmí, jsou vojenské újezdy, těžební areály, Národní parky a chráněná území, ÚRAO Richard a Objekt K-116.     (Čtěte na stránkách AC24)


Studenti nám kolabují ve třídách a voláme pro ně záchranky, stěžují si školy plukovníku Romanu Prymulovi v podepsané petici! Děti na školách kvůli nedostatku kyslíku pod rouškami upadají do bezvědomí a učitelé ministrovi argumentují PPM tabulkou škodlivosti CO2 z videa na Aeronetu, kterou mají k dispozici i profesní organizace z oblasti energetiky a BOZP! Plukovník však nehodlá ustoupit a naopak požaduje po vládě, aby na území ČR znovu vyhlásila Nouzový stav! Bude mít Henry A. Kissinger nakonec pravdu a současný šílený stav se stane “novým normálem” v Novém světovém řádu? ..... Plukovník Roman Prymula na ministerstvu zdravotnictví začíná čelit už zjevnému odporu od škol a od učitelského sboru. Učitelé Gymnázia Jindřicha Šimona Baara z Domažlic napsali [1] plukovníku Romanu Prymulovi otevřený dopis, kde ho žádají o zrušení povinnosti nošení roušek ve školách, protože roušky brání dýchání a ztěžují na školách nejen výuku a soustředění studentů, ale způsobují dokonce i zdravotní kolapsy. Na škole jim totiž už zkolabovaly 3 dívky v důsledku hypoxie, tedy nedostatku kyslíku v krvi navozeného dýcháním vzduchu s příměsí CO2 přes roušku.

Škola musela pro jednu dívku zavolat záchranku a musela být hospitalizována! U dívek došlo podle lékařů a podle informací naší redakce k tzv. graduálně navozené hypoxii, což je známý a v předpisech o bezpečnosti práce (BOZP) dobře popsaný jev. Škola do dopisu přidala i tabulku škodlivosti CO2 podle počtu částic na milion s odkazem na zdroj Enectiva. Stejnou tabulku ověřil v praxi na svém synovi i americký aktivista Del Bigtree ve videu a v našem článku zde.

Po 3 hodinách nošení roušky se toto děje s vašim mozkem. Prokysličení mozku v normálním stavu vlevo, vpravo je stav při nedostatku kyslíku v mozku.

Člověk vdechuje přes roušku do plic vzduch, který je chudý na kyslík a bohatý na CO2 a po delší době se v lidské krvi graduálně a postupně zvedne obsah oxidu uhličitého do takové míry, že člověk ztratí vědomí a zkolabuje. Zákeřností graduálně navozené hypoxie je její nepozorovatelnost až do chvíle, než už je pozdě a člověk ztratí vědomí. Většina lidí a laiků považuje oxid uhličitý (CO2) za smradlavý kouř z hořícího dřeva, uhlí nebo nějakého hořlavého materiálu, jenže to je brutální omyl.

Ten zápach při hoření způsobují tzv. aromatické uhlovodíky a saze, které jsou produktem spečených a zuhelnatělých částic hořícího materiálu. Z hořícího materiálu se při prudkém okysličování uvolňuje i oxid uhličitý, ovšem ten je na rozdíl od aromatických uhlovodíků v kouři bez zápachu. Oxid uhličitý nemá žádný zápach, takže člověk jej necítí, když jej vdechuje. Člověk s rouškou tak nadechuje dlouhé hodiny do plic velké objemy vlastního CO2 zachyceného v roušce. Nejprve si ale ocitujme dopis učitelů z domažlické školy ...      (Čtěte na stránkách AENews)


Nepohodlný hrdina Karel Kryl ..... Karel Kryl se zasadil o listopadové změny nesrovnatelně více než Václav Havel, dnes se o něm ale nemluví

Patřím k těm, kteří prožili rok 1989 na vysoké škole. Měli jsme možnost vše sledovat z bezprostřední blízkosti – tím myslím dobu a události, které vedly ke společenským změnám. Nebyl mezi námi snad nikdo, kdo by neznal písničky Karla Kryla. Byl málokdo, kdo by je neposlouchal a skrze ně si vlastně tak nějak nedoplňoval vzdělání. Krylovy písničky byly a jsou vlastně takovým nahlas vyřčeným způsobem uvažování, morálním imperativem, a formovaly nemálo lidí. Karel jednal tak, jak zpíval, byl čestný, nekompromisní, přímočarý, a takoví lidé bývají buď obdivováni, nebo zatraceni. Dokázal naprosto jasně a nahlas říci, že „zločin je zločinem, i když jej spáchal kamarád“.

Po roce 89, po návratu z Německa, se mu dostalo bouřlivého přijetí od jeho posluchačů a obdivovatelů, ale velmi chladného přijetí od lidí, kteří se mezitím ujali řízení státu. Kryl nabídl pomoc i Havlovi, byl ale odmítnut, což jsem nemohl pochopit, protože jsem se naivně domníval, že všichni potáhneme za jeden provaz, ovšem ne tímhle směrem.

Krátce po návratu ale Karel Kryl začal mizet z veřejného prostoru. Zatímco Václav Havel a disidenti všeho druhu byli na obrazovce v podstatě pořád, Kryla přestávala hrát rádia, o Československé televizi ani nemluvím. Jeho mizení nebylo dobrovolné – jeho pravdivý a kritický projev se tehdy sice možná zdál přehnaný, ale velmi rychle se ukázalo, jak přiléhavé byly jeho postřehy a soudy. A proto už byl jeho návrat i veřejné působení nežádoucí.

Karel Kryl byl autentický, nebyl na prodej, nepodbízel se, a tím se stal pro nový režim nepohodlným.

Kritizoval lidi kolem Havla i poměry ve Svobodné Evropě. Kritizoval lži, které se pozvolna stávaly novou státní politikou, a nedokázal se srovnat s tím, jak probíhaly restituce. Byl zděšený z nastupujícího všeobecného marasmu, a to jak na ekonomickém, tak kulturním poli.

Byl zklamán z toho, co se v republice začalo po osmdesátém devátém vydávat za nezávislou žurnalistiku.

Jeho text „Ve všeobecné servilitě, sní novináři o korytě a okusují pera…“ je myslím dost výstižný.

Kryl vydával v zahraničí desky vlastním nákladem a platil vše ze svého. O tom se však dnes nemluví.

To bylo a je skutečné vlastenectví. Vlastenectví, které je dnes přehlíženo a dehonestováno poskoky v bezcenných veřejnoprávních médiích.

Zatímco Kryla jsme znali asi všichni, Havla téměř nikdo. Pouze ti, kteří se o politiku zajímali, věděli, že je někdo takový, ale nic víc. (Kdo Havla nejvíce zpopularizoval, byly noviny a neselhávající televize, která o něm tehdy referovala asi jako dnes o Rusku. Tedy trapně a neobjektivně, což mu přidávalo na popularitě.) Jeho angažmá v listopadových dnech ale bylo nejasné a nepřesvědčivé.

Václava Havla, na rozdíl od Karla Kryla, většina lidí nikdy nepřijala. Jeho hry ani eseje nikdy „nezlidověly“, ani nepřesvědčily. Jeho adorace nevychází z mínění veřejnosti, ale je systematicky budována skupinou lidí kolem neziskových skupin a sdělovacích prostředků.

Karel Kryl oslovil a „připravil“ generaci pro listopadové změny, a pokud je někdo, kdo by měl právo mluvit o pravdě, byl by to Kryl, ne Havel. Pokud by se děti měly učit o někom, kdo se zasloužil o změnu poměrů, byl by to právě Karel Kryl.

Česká republika, tak jako v minulosti, opět zapomíná na svoje skutečné hrdiny a to, že se tak děje, determinuje kvalitu naší společnosti.     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


ORBÁN OFICIÁLNĚ POŽÁDAL O ODCHOD JOUROVÉ ..... Maďarský premiér oficiálním dopisem šéfce Evropské komise Ursule von der Leyen požádal o rezignaci komisařky pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové. Její vyjádření označil za urážlivá a oznámil, že s ní maďarská vláda přeruší všechny bilaterální styky.

Jourová v rozhovoru pro německý Der Spiegel kritizovala stav médií v Maďarsku i dalších unijních státech, maďarskou demokracii označila za nemocnou a uvedla, že se obává, aby se lidé v Maďarsku jednou neprobudili s tím, že jejich poslední volby byly poslední svobodné.  . Jourovou již včera k rezignaci vyzvala ministryně spravedlnosti Judit Varga, která má s Jourovou dlouhodobě komplikovaný vztah. Co má Orbán „za lubem“ a zda počítá s úspěchem, nebo si chce vynutit něco úplně jiného, však není jasné. Toto vyjádření Jourové se totiž nezdá být tvrdší než jiné, které vyřkla dříve a maďarská vláda je přešla většinou zcela bez reakce, přestože o nich informovala i maďarská média. (Ačkoliv „nemocný“ zní v češtině jemněji než maďarské beteg.)  . Věra Jourová je původně politička z hnutí ANO Andreje Babiše. Spory s maďaskou a polskou vládou měla už za Junckerovy komise v letech 2014 až 2019. Vláda Andreje Babiše v srpnu 2019 schválila její nominaci na post eurokomisařky i pro období 2019 až 2024.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Je povinnost se naočkovat a to bez řečí ..... Předtím z nás nadělají pitomce a udělají vše pro snížení IQ lidstva. Žádná společnost si nepřeje, aby lidé byli moudří, protože moudrého nelze tak snadno vykořisťovat a podrobit si ho tak, jako hlupáka.

Povinné očkování.   § 46 (1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

(2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

(3) Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou fyzickou osobu, která nemá zvoleného poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, stanoví jí rozhodnutím povinnost podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření u určeného poskytovatele zdravotních služeb.

Můžete se sami přesvědčit co se vám děje za zády a jen jen otázka času, kdy zde budeme mít život podle spisovatele Orwella a jeho knihy 1984. Jsme omezováni, zastrašováni a deptáni. Neustále jsou mezi námi lidé, co slepě důvěřují tomu, že to s nimi vláda myslí dobře. Ne, nemyslí. Jsme jim u pozadí a jediné co je zajímá je jejich vlastní prospěch, život a moc. Až tohle všichni pochopí, pak máme šanci se z toho dostat     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Další země po Británii uspořádá protievropské referendum ..... Švýcarsko, unavené nekonečným přílivem migrantů, spouští referendum inspirované myšlenkou ​​Brexitu.

Země hodlá vypovědět dohodu s EU o volném pohybu osob. Příslušná otázka bude vznesena v referendu, které se bude konat příští neděli.

Hlasování iniciovala největší parlamentní frakce Švýcarské lidové strany, která je známá svými pravicovými názory a bojem proti migraci.

Strana trvá na stanovení limitu pro počet cizinců, kteří přicházejí do práce.

Švýcarsko má dnes 8,6 milionu obyvatel a čtvrtina z nich jsou migranti. Počet cizinců v zemi by měl v příštích 30 letech dosáhnout 10 milionů.Švýcarská lidová strana poznamenává, že migranti vyvolávají nárůst nezaměstnanosti mezi občany země.

„Migranti mění naši kulturu,“ uvádí internetová stránka kampaně k referendu. – Náměstí, vlaky a ulice jsou stále méně bezpečné. Téměř polovina všech příjemců dávek jsou navíc cizinci. “

Odpůrci vypovězení dohody s Evropskou unií varují, že Švýcarsko tak může snížit počet migrantů, ale zároveň ztratí kvalifikované pracovníky.

Přestože Švýcarsko není členem EU, má s blokem přes 120 smluv. Týkají se volného obchodu, výměny dat, zemědělství, výzkumu, policejní spolupráce, civilního letectví, silniční dopravy, cestovního ruchu, vzdělávání a důchodů.

Pokud občané podpoří vypovězení v referendu, podle vlády vyprší platnost nejméně šesti dalších dohod.

V současnosti však není známo, zda Švýcarská lidová strana uspěje. Nedávný sociologický průzkum ukazuje, že 63 % respondentů se vyslovilo proti vypovězení dohody s EU.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Druhá vlna: Tak se nám ten covid zase šíří aneb Z nabídky si vybere opravdu každý ..... „Druhá vlna, druhá vlna, jeden tip ti pomůže, když si sedneš na židli, covid na tebe nemůže,“ zpívá nejvtipnější český písničkář současnosti Jan Pokorný ve své nejnovější Pokáčově rychlovce. V songu naráží nejen na nařízení, že není lidu povoleno srocovat se ve větším množství, pokud stojí, avšak sezení například v hospodě či baru je povolené, ale i na celkovou „nesystémovost“ protikoronavirových opatření. Ta musejí udivit, popřípadě pobavit nejednoho občana, ale i samotný koronavirus.

Populární infekce dnes tak trochu připomíná známou showbyznysovou osobnost, která má za sebou silnou finanční skupinu a obrovské PR. Ty z ní dokázaly vyrobit zářivou hvězdu, ačkoli se zdá, že její ambice a plány jejích manažerů a sponzorů jaksi převyšují její schopnosti. Ale jak už to u vrtošivých hvězdiček bývá, občas zlobí a zkouší, co si ve své VIP pozici může dovolit a kam až s ní publikum půjde.

Není chřipka jako covid?

Desátého dubna nás česká média informovala o studii, která vyšla v odborném časopise The Lancet Child & Adolescent Health. Metastudie, tedy statistická kombinace výsledků dříve publikovaných studií, se zabývala analýzou údajů o přínosech uzavření škol a dalších opatřeních ve školách. A zkoumala, jaký má vliv zavírání škol na šíření epidemie nejen současného koronaviru, ale i předchozích (mediálních) epidemií SARS a MERS.

Studie zdůrazňuje, že údaje z epidemií chřipky, které vykazují výhody uzavření školy – a podle nichž se řada epidemiologů řídí – nelze použít na koronaviry. Odstávka učeben má totiž pouze malé účinky právě u infekcí s vysokým reprodukčním číslem, jako je covid-19, kde děti nejsou hlavním přenašečem infekce. Profesor Russell Viner, jeden z autorů výzkumu, uvedl: „Z předchozích studií víme, že uzavření škol má pravděpodobně největší dopad, pokud má virus nízkou přenositelnost a útočí zejména na děti. To je ale pravý opak covidu-19.“

Šéfka vědeckého týmu, profesorka z Univerzity v Sydney Kristine Macartneyová, jej doplnila: „Přenos viru mezi dětmi je výrazně nižší než u jiných respiračních nemocí, například chřipky.“ Studie vycházela ze situace v australském státě Nový Jižní Wales v období od ledna do dubna, kdy byly školy většinou otevřené. V zemi s osmi miliony obyvateli bylo ve sledovaném období zjištěno 33 případů nemoci covid-19 ve školách (16 u žáků základních a středních škol a 17 u učitelů a zaměstnanců škol. Ti nákazu přinesli do školy zvenčí a od nich se pak přímo ve škole celkově dále nakazilo jen 18 osob – 10 žáků a 8 učitelů.

Úplně jinak probíhala třeba chřipková epidemie v sezoně 1995/1996 u nás. Prudký zánět dýchacích cest, který se projevuje rychlým nástupem horečky, třesavkou, velkými bolestmi hlavy, svalů, kloubů a pocitem vyčerpanosti, doprovází suchý a dráždivý kašel. V případě komplikací se u chřipky přidá zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět centrálního nervového systému nebo zánět srdce. U dospělých lidí, kteří již trpí nějakou chronickou chorobou, dochází obvykle k jejímu zhoršení.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Australské veřejnoprávní vysílání řeší důležitou otázku: „Jsou šachy rasistické?“ ..... Australskými daňovými poplatníky financovaný vysílač ABC je teď zpátečníky zesměšňován, když vedl debatu řešící, jestli jsou šachy rasistické, neboť bílá strana má podle pravidel této hry tradičně první tah.

Bývalý člen Australské šachové federace zjistil, že tato debata má proběhnout, když ho radiový producent požádal o účast.

„ABC dospěla k názoru, že šachy jsou RASISTICKÉ, protože bílí mají vždy první tah!“ tweetnul John Adams s dodatkem: „Věřte tomu, že se národní vysílač zapojí v rámci ideologického Marxismu do čehokoliv a všeho v Austrálii!“

Rozzuření Australané se uchýlili na Twitter, aby vyjádřili vůči ABC pobouření, že vyhazuje peníze na takové zbytečné otázky.

„Lidé od národního vysílače chtějí, aby se zaměřoval na důležitější problémy,“ řekl jeden. „Lidé mají ekonomické problémy, zdravotní problémy, potíže s karanténou. Nechtějí, aby se jejich prachy vyhazovaly za blbosti.“.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Epidemie blbosti. Nejen covid. Markéta Šichtařová o největší hrozbě dnešní doby ..... Ani klimatické změny, ani covid-19, ale nejvážnější hrozbou pro lidstvo je epidemie blbosti a mediální naivity, kterou lze pozorovat od doby, kdy se začalo strašit s globálním oteplováním. Markéta Šichtařová se proto domnívá, že největším nebezpečím je neinteligentní slaboch, který se vzdá svého rozumu a místo něho začne bezmyšlenkovitě a fanaticky přebírat, co mu je médii řečeno. Tak vznikají ony agresivní lidové milice dneška, tak se vytvářejí ony davové obsese, tu z klimatu, tu z viru. Přitom tyhle obsese napáchají vždy nesrovnatelně víc škody a újmy na životech než to, čeho se bojí.

Foto: Hans Štembera Popisek: Ekonomka Markéta Šichtařová reklama

Evropská komise dá v budoucnu členským státům na vybranou – buď přijmou migranty, nebo se budou muset postarat o jejich návrat do země původu. Co byste považovala z ekonomického hlediska za výhodnější, přebírat migranty a pečovat tu o ně, když na každého přijatého dostaneme z Bruselu příspěvek 10 tisíc eur (270 tisíc korun), nebo na své náklady zařídit návrat těch, kteří nemají právo na azyl, jak v novém azylovém a migračním systému navrhuje Evropská komise? Jen připomenu, že podle šéfky EK Ursuly von der Leyenové už „není otázkou, zda by se měly členské státy solidárně zapojit a přispívat, ale jak to udělají“.

Paní Ursula von der Leyenová se mýlí. Není otázkou, jak se členské státy zapojí, nýbrž jest otázkou, zda členské státy budou mít dostatečně silné politiky, aby tito politici splnili vůli svých voličů a nedemokratickému diktátu EU se postavili.

Česká republika nemá vnější propustné hranice. Nejsme tím hříšníkem, který nedokáže uhlídat hranice Schengenu a kvůli němuž jsou v Evropě nelegální přistěhovalci, kteří sem přišli zneužívat evropský sociální systém. A princip „plať za chyby jiných“ je nepřípustný. Někdo tomu říká solidarita, já tomu říkám kolektivistické zneužívání našich obyvatel.

Takže nepřípustné je byť jen uvažovat, jestli si nafasujeme ilegální imigranty, kteří sem nepřichází za prací, nýbrž za sociálními dávkami, anebo jestli zařídíme a zaplatíme jejich deportaci. Tohle je principiálně něco, s čím nemá Česká republika nic společného a vůbec by neměla připustit ani myšlenku na zatažení do takové diskuse.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


29.9. 2020     Devětadvacátého září 1513 výprava vedená Vascem Núñezem de Balboou překonala Panamskou šíji a jako první spatřila Tichý oceán ze strany Nového světa.


Otevřený dopis bývalého viceprezidenta Českého Červeného kříže ..... Jsem lékař a mimo jednoho roku vojenské služby jsem pracoval plných 45 roků, z toho více než polovinu ve vedoucích funkcích. Dalších 6 roků jsem byl senátor. A po celou dobu samozřejmě platil nemalé daně. Český stát mi za to vyměřil důchod 18 605 Kč. Nu, jsou na tom i hůře.

Jsem běloch, křesťan, Čech, heterosexuál, v této zemi jsem legálně a můj fyzický i mentální stav odpovídá věku. Protože nenáležím k žádné menšině, jsem zcela nezajímavý pro neziskové a nestátní organizace. Nedávám jim totiž možnost čerpat dotace a granty zejména pro sebe, ale také pro „boj“ za moje práva, často neoprávněné výhody a pozitivní diskriminaci. A tak nedostanu nic zdarma, do haléře si zaplatím všechno sám, léky počínaje a bydlením konče. Nebudu zvýhodňován v žádné oblasti, i souzen budu podle zákona. Naštěstí mohu ještě pracovat a mám něco našetřeno.

Horáček, Kocáb, Drahoš, Rozoumek a podobní podivíni mne přesvědčují, že je správné přijmout do naší země ilegální, vesměs muslimské, migranty ze zemí Blízkého a Středního východu, Asie a Afriky. Dát jim zdarma veškeré životní potřeby, bydlení, zdravotní péči, vzdělání. A k tomu měsíčně 21 tisíc Kč. Pro tuto zemi nic neudělali a nikdy neudělají. Po mně se chce, abych s tím souhlasil nebo alespoň držel jazyk za zuby. Jinak budu onálepkován jako rasista, extremista, xenofob a islamofob. A bude pečlivě zkoumáno, nenašlo-li by se nějaké to porušeníčko zákona.

Zastánci ilegální migrace samozřejmě neargumentují obrovským byznysem, který pro neziskovky představuje. Mají ovšem po ruce zaklínadlo — etické a humanitární hledisko a vždy připravený nějaký srdceryvný příběh a jímavé fotografie. A v rukávu navíc trumfové eso — lidská práva.

Šabatová, Dienstbiere, Drahoši, ptám se vás. Opravdu jste přesvědčeni, že k lidským právům patří vybrat si nějakou bohatou zemi, bez jakýchkoli zákonných náležitostí tam vtrhnout a přisát se na její sociální systém? Parazitovat na jejím bohatství? Bohatství, které celá staletí vznikalo z tvrdé práce tamních lidí?

Odmítám argumentaci „sluníčkářů“, že řada zemí migranty přijímá a je k nim vstřícná. Takový přístup začíná v poslední době plodit hodně hořké ovoce. Informace o terorizmu, kriminalitě a dalších problémech jsou obyvatelům zatajovány a bagatelizovány. Ve Švédsku už na to mají i paragraf.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


„Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí.“ Za tuto větu můžete jít sedět. Doslova ..... Marián Kotleba, předseda ne-sluníčkové a ne-levičácko-extrémistické a ne-neomarxistické strany LSNS má být podle slovenského prokurátora odsouzen za propagaci neonacismu. Kotleba totiž rozdával na dobro-účely šeky s částkou 1 488 EUR. Jak píší Novinky: Číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí."

Musím se přiznat, že nevím, co je na této větě nacistického, neonacistického, rasistického nebo extrémistického. 

Pokud je věta "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." rasistická, neonacistická, extrémistická a vůbec fuj, pak tedy ne-rasistická, ne-neonacistická a neextrémistická věta by musela znít "Musíme se nestarat / nesmíme se starat o existenci/život našich lidí a/ani o budoucnost bílých dětí".

Taková věta by ovšem byla vpravdě extrémistická, rasistická a neonacistická. 

Jen zaměřena proti bílé rase.

Pozn.: Já vím, já vím, rasy prý podle soudruhů "vědců" z Německa neexistují a jsou jen sociálním konstruktem. 

Koneckonců, když může být pohlaví jen sociální konstrukt, a jak píše jedna "vysokoškolsky" vzdělaná studentka ve své diplomové práci, je sociální konstrukt dokonce i menstruace, tak proč ne rasa.  Rasa je prostě podle toho, jak se ten den cítíte. 

Probudíte se, cítíte se třeba jako Číňan a v tu ráno máte šikmé oči, menší tělesný vzrůst a menší odolnost vůči alkoholu. 

Nebo se probudíte a máte pocit, že jste černoch, a najednou máte místo pleše bombastické půlmetrové afro. 

(Soudružka progresívní studentka zkoumající menstruaci jako sociokulturní konstrukt je Petra Ann Kovarčíková a její vpravdě průlomová vědecká práce, bez které by se lidstvo neobešlo a upadlo by zpět do barbarství a pravěku je zde https://www.pvsps.cz/data/2016/12/16/12/kovarcikova_petra_ann__bc._-_2010.pdf .)

Takže tedy údajně nerasistická, ne-neonacistická a ne-extrémistická věta by musela znít "Musíme se nestarat / nesmíme se starat o existenci/život našich lidí a/ani o budoucnost bílých dětí". 

Ale taková věta by byla otevřenou propagací genocidy celé rasy. Konkrétné bílé rasy.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


PRŮLOMOVÝ VERDIKT! VE ŠVÉDSKU SEZNALI, ŽE NIČENÍ KORÁNU NENÍ TRESTNÝ ČIN! ..... Jak jste jistě zaznamenali, tak zhruba poslední měsíc došlo ve Švédsku k mnoha akcím, kdy se na protest proti islamizaci země ničil korán. Tato nenávistná kniha byla pálena spolu se slaninou, grilována s vepřovým masem, roztrhána a pohozena spolu s vepřovým před mešitou či s ní byl hrán fotbal.  Policie ihned prohlásila, že se jedná o trestný čin rasové nenávisti a hodlala vynaložit maximum sil na dopadení všech pachatelů, kteří korán pálili. Mnohá videa totiž byla natočena tak, aby nebylo znát, kdo korán pálí.

V  úterý byla nalezena roztrhaná kopie Koránu na ulici v Ronneby. Policie tehdy uvedla, že by se mohlo jednat o trestný čin nenávistných projevů a že na vyšetřování případu budou vyčleněny rozsáhlé zdroje. Již ve čtvrtek však policie oznámila, že případ uzavírá s odůvodněním, že zničení Koránu není trestným činem. 

Thomas Johansson, který je mluvčím policie, potvrdil médiím, že důvodem ukončení vyšetřování nálezu roztrhaného koránu je v zásadě fakt, že není zločinem zničit korán.

“Podle švédského práva můžete kritizovat náboženství. Má-li jít o projev nenávisti, musí se to týkat jednotlivců.”

Tento případ se tedy stal precedentem pro všechny předchozí případy ničení koránu, které tak nakonec nebudou nadále vyšetřovány, ale budou odloženy. Zároveň tím byl vyslán signál naštvaným Švédům k tomu, že mají k ničení této nenávistné knihy volnou ruku, na druhou stranu jde o další přilití oleje do ohně ve vztahu k tamní značně radikální muslimské menšině, která je však již v mnoha oblastech většinou.

Je nasnadě, že na sebe nejspíš reakce muslimů nenechají dlouho čekat a klidné jistě nebudou. Ale jak jinak mohou potomci Vikingů ukázat, že s islámem v jejich zemi nesouhlasí? Jak jinak to udělat, když každý moc dobře ví, že u voleb to nelze, neboť volby jsou do značné míry manipulované, o čemž už se nejednou psalo? A i kdyby vyhrála jediná strana, která je proti další muslimské invazi, všichni ostatní se proti nim spojí.

Proto alespoň tímto gestem, jako je ničení koránu, mohou dát Švédové najevo to, že nesouhlasí s přeměnou vlastní země v islámský chalífát. 

V souvislosti s tím připomínám, že když například na Slovensku mladá žena pomočila a zapálila korán, tak musela jít před soud a byla odsouzena. Předpokládám, že v současné době, kdy se i u nás začíná islám velmi protěžovat a máme první odsouzence z islamofobie, by možná ten, kdo by spálil korán, mohl dopadnout podobně. Před časem se sice i u nás korán pálil, ale to ještě neprobíhal tak urputný hon na islamofoby jako nyní.

Dosud byli Švédové před ničením koránu varováni s tím, že se jedná o závažný trestný čin. Nyní se zjistilo, že jde o projev názoru, přičemž podobný čin je považován za ústavně povolenou  kritiku náboženství (i když islám není náboženství, ale nenávistná ideologie). Začne se tedy nyní, kdy se již ví, že to není trestné, korán pálit, ničit a grilovat po celém Švédsku? Předpokládám, že ano a podobných videí, jako je to níže, bude valem přibývat. Ať to totiž vypadá navenek jakkoli, tak podle mnoha reakcí Švédů je již většina ve stavu, kdy mají multitkuturního ráje plné zuby…     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Dva roky zavřené hranice. Šílený Prymula si na svém výroku trvá! ..... Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se vrátil ke svému dřívějšímu výroku, že by v důsledku koronaviru mohly být uzavřené hranice až na dva roky. Výrok, který na jaře vyvolal značný rozruch, zopakoval v rozhovoru na České televizi s tím, že současná situace mu zatím spíše dává za pravdu. „Zatím ten vývoj není tak optimistický,“ řekl Prymula. A dodal, že by byl rád, kdyby se druhý rok nenaplnil.

Výrokem o uzavření hranic vyvolal Roman Prymula tehdy ještě jako náměstek ministerstva zdravotnictví vlnu kritiky zejména z řad opozice. Prymula v březnu komentoval uzavření hranic vládou a říkal, že zákaz cestování bude mezi opatřeními trvat zřejmě nejdéle. Nyní je však podle Prymuly situace taková, že Česko hranice zavírat nemusí, jelikož to za něj udělají jeho sousedé. „Já jsem říkal, že hranice mohou být uzavřené až dva roky a zatím ten vývoj není tak optimistický, že by tomu tak nebylo, v podstatě v tuhle chvíli vidíme, že ten rok takový bude, a já bych byl rád, kdyby se nenaplnil ten druhý,“ řekl v České televizi ministr zdravotnictví.

Se zhoršující se situací v Česku se některé státy rozhodly pro omezení cestování pro české občany. Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Řekl to v úterý český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podle jeho náměstka Martina Smolka se omezení nejméně do 1. října nebude týkat pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Dopadů opatření se obávají čeští exportéři. Vlaky a autobusy budou zatím jezdit z Česka do Německa bez omezení.

Omezení platí od pátku také při cestování z Česka na Slovensko kvůli tomu, že Bratislava zařadila Českou republiku na seznam rizikových zemí ohledně koronaviru. Podobně se zachovaly i další země – viz následující přehled.

Počty nakažených i hospitalizovaných se v zemi výrazněji zvyšují v posledních dvou týdnech. V úterý 8. září denní nárůsty potvrzených případů koronaviru poprvé překonaly tisícovku, minulou středu dva tisíce a ve čtvrtek tři tisíce. Tehdy laboratoře zaznamenaly 3128 pozitivních testů, dosud nejvíce za jeden den. Jen od začátku září přibylo v Česku přes 26 000 potvrzených případů onemocnění covid-19.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Migranti nejsou, nenechte se strašit ..... "Česká republika by se měla projevit jako důvěryhodný partner. Já věřím, že obhájíme postoj k flexibilní solidaritě, která v Evropské unii byla a bude," vyhrožuje Šojdrová.

Paní Šojdrová, rozdíl je mezi solidaritou a zneužíváním sociální pomoci!  A už kdysi dávno nám hlásala Roithová, že se nemáme nechat strašit  A Šojdrová si i dnes stále mele svou

"Já bych ještě zdůraznila také tu část těch neregistračních center, tu screeningovou to screeningové období kdy o těch lidech budeme znát maximum kdy budou identifikovaní čili nemůžou m á nelegál nelágálně se pohybovat po celém území Evropské unie." nenechá se zastavit.

"A zdůraznila bych ještě jeden aspekt a to je velká pozornost nedoprovázeným dětem. Ty mají být posuzováni především jako děti. Podle úmluvy o právech dítěte." stále dokola plácá zástupkyně KDU-ČSL Šojdrová.

Jak souvisí Adolf Hitler a převýchova dětí u nacistů s požadavkem převýchovy dětí uprchlíků z Afriky?

Pani Šojdrová pozor, vaše posedlost dětmi a převýchovou se příliš podobná nacistické germanizaci: v rámci ideologického šíření německé kultury jako té nejdokonalejší byla germanizace plánovaně uplatňována v podrobených zemích (Francie, Československo, Jugoslávie a další); děti byly odebírány rodičům na převýchovu a též byly vypracovány plány odsunu původního obyvatelstva do oblastí od Říše velmi vzdálených. K odstranění slovanských národů z Čech (v rámci konečného řešení české otázky), Polska a evropské části Sovětského svazu, zčásti formou germanizace, a k jejich náhradě Němci byl vytvořen Generalplan Ost. S porážkou Německa roku 1945 se s germanizací přestalo jako se symbolem nacismu.

Konečné řešení české otázky (německy: Endlösung der tschechischen Frage) je nacionálněsocialistický pojem pro germanizaci českomoravského prostoru. Na rozdíl od Konečného řešení židovské otázky nebylo záměrem nacistů Čechy zlikvidovat, ale germanizovat je. V poněmčení českého obyvatelstva totiž nacisté spatřovali dlouhodobě jedinou možnost zajištění trvalé stability v tzv. srdci Říše.

 Vážně desetileté vousaté děti z Afriky a některých muslimských zemí vyráží na oceán, aniž by věděly, kde se narodily, ale velmi dobře znají způsob, jak a čím se v Evropě právně ohánět? Vážně zvěrstva a ohrožení Evropy je pod gescí celoživotní imunity?     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Prednosta kliniky infekčných ochorení Jiří Beneš: Koronavírus je menej nebezpečný ako chrípka ..... Proti koronavírusovej propagande korporátnych médií sa postavil aj odborník na infekčné choroby Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., člen výboru Spoločnosti pre epidemiológiu a mikrobiológiu, ktorý považuje koronavírus za menej nebezpečný ako chrípku.

V rozhovore pre časopis Reflex vysvetlil, prečo sa nie je potrebné obávať zvýšeného počtu nakazených novým koronavírusom: „Ak veľmi intenzívne testujeme, je logické, že nachádzame viac pozitívnych prípadov. Prítomnosť vírusu v organizme človeka však ešte neznamená, že ide o chorobu.

Vírus v okamihu testovania už môže byť neaktívny, neškodný, alebo sa s ním človek len stretol a k ochoreniu neprišlo. Ide teda o bezpríznakovú infekciu. Množstvo pozitívnych testov u populácie, ktorá je normálne zdravá, neznamená nič zlé. Keby sa týmto spôsobom testovala iná vírusová infekcia, napríklad chrípka, tak by pozitívnych boli nie stovky, ale tisíce denne.“

Beneš nie je ani zástancom, ani odporcom nosenia rúšok. Tvrdí, že ľudia by mali nosiť rúška len vtedy, ak je to ozaj nevyhnutné. Rúško je krátkodobá šikovná ochrana. Použiť by sme ho mali vtedy, keď niekto v našom okolí kašle alebo smrká.

Na druhej strane, ak nosíme rúško dlhodobo, vystavujeme sa možným zdravotným rizikám: „Je dobré nepoužívať ho dlho. Ak niekto nosí jedno rúško osem hodín vkuse, vystavuje sa riziku, pretože doň vydychuje svoje vlastné baktérie, ktoré sa potom v dýchacích cestách hromadia a môžu spôsobiť ochorenie.“

Koronavírus podľa neho nie je až taký nebezpečný, ako sa prezentuje. Prirovnal ho k chrípke: „Podľa našich doterajších epidemiologických údajov sa koronavírus správa v podstate rovnako ako chrípka, dokonca možno miernejšie.“

Odborník na infekčné choroby argumentuje tým, že počas chrípkových epidémií v Česku sa to prejavuje zvýšeným počtom úmrtí. Keď sa pozrieme na graf, na zvyčajne plochej krivke sa počas tohto obdobia vytvorí tzv. zub. Keď sa však pozrieme na vývoj v období od začiatku roku 2020, nijaký „zub“ tam nie je.

Keď si celkové počty úmrtí za minulé roky porovnáme s obdobím od začiatku roka 2020, nijaký rozdiel tam nie je. To značí, že v priebehu koronavírusovej epidémie v Česku neprišlo k zvýšeniu celkovej smrtnosti.

Zároveň však dodal: „Hovoríme tu len o údajoch v Českej republike, kde sa epidemiologická situácia vyvíjala priaznivo. V Číne, severnom Taliansku alebo New Yorku prebiehala koronavírusová epidémia, naopak, oveľa horšie ako chrípka. To, ako bude šírenie vírusu v populácii prebiehať, záleží na nás, nie na víruse.“

Na druhej strane odsudzuje prehnané strašenie ľudí a volá po zmene prístupu k pozitívne testovaným na koronavírus: „Moja predstava je taká, že sa nebudú hľadať, skúmať a vyšetrovať ľudia v dobrom zdravotnom stave. Netreba strašiť národ tým, že bolo zistených sto alebo tisíc nakazených v jeden deň.

Ak chceme poznať, ako vírus postupuje populáciou, môžeme merať koncentráciu vírusu v prostredí, to znamená v odpadových vodách alebo aj vo vzduchu v prostredí, kde sa hromadí veľa ľudí, napríklad v obchodných centrách.“     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Přejetý autem, zemřelý na rakovinu… to jsou oběti “koronavirové pandemie” z letní Velké Británie ..... Výzkumníci z britské univerzity v Oxfordu zveřejnili výsledky zajímavého výzkumu. Podle něj se ukazuje, že nejméně 30 procent všech obětí koronavirové pandemie v červenci a srpnu mělo zcela jiný důvod úmrtí. Například sražení autem, či rakovina. Je to další z důkazů, jak se vymýšlejí čísla o strašné pandemii, které jistě zahubí lidstvo, pokud si všichni nenechají naočkovat podivné vakcíny od západních farmaceutických firem.

To vše v době, kdy celou Evropu začínají místní “elity” opět zavírat do karantény. Co má zjevně vymyšlená druhá vlna přikrýt? Další masivní přísun barevných migrantů? Trvalé nastolení koronavirové totality?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


PRYMULA LŽE, HAMÁČEK STRAŠÍ ..... Změna na postu ministra zdravotnictví má evidentně vést k dalším represím. Roman Prymula dlouhodobě tlačil na svého předchůdce z pozice hlavního postu covidového strašáka a po odchodu Vojtěcha z vlády má volné ruce pro své teorie i praxi zachránce zdraví českého národa. Ve skutečnosti už prosáknuly informace, že tlačí ředitele nemocnic k prohlášením o plném stavu na lůžkách určených těžkým případům nakažených koronavirem. Přitom ve skutečnosti nic takového není pravda. Připomíná to vše situaci v Itálii, kde byla natáčena videa s rakvemi a přeplněnými nemocnicemi, přičemž realita byla vzdálena snaze přesvědčit svět, že je lidská civilizace na pokraji vyhynutí.

Prymula se zpočátku zdál odborníkem na svém místě. Pár týdnů trvalo, než se ukázalo, že v jeho minulosti poměrně nedávné byl prostým grázlem a tunelářem. Což ho pravděpodobně nominovalo do okruhu lidí blízkých názorově i povahově předsedovi vlády Babišovi a dalšímu devastátorovi české ekonomiky Hamáčkovi. Tento tandem bude teď momentálně rozhodovat o mnohém a nečekejme, že se nebudou vyžívat v ukázce své moci. Média jim v tom mohutně pomáhají. Kam zmizela nenávist moderátorů České televize, kteří přímo trefovali vládu po celou dobu předsednictví Andreje Babiše? Najednou si pobrukují naprosto stejně s Novou i Primou, přidal se Seznam a tištěné deníky. Že by společné zájmy politiků i vlastníků médií rázem na určitou dobu utnuly sváry a všichni táhnou za jeden provaz?

Jaká je tedy skutečná situace? Obrovský nárůst počtu testovaných lidí způsobuje částečně i větší množství těch, kteří v sobě nějaký vir mají. Problémem je nízká kvalita testů a jejich mizerná důvěryhodnost, protože absolutní většina ,,nakažených‘‘ má nulové příznaky a nejsou nemocní, případně v sobě ani žádný vir nemají a výsledek testu je zmanipulovaný. Pak tu jsou další, kteří nějaký zdravotní problém mají, trvá to však 2 až 4 dny. V chřipkovém období to je vcelku normální, takže nějaké to zakašlání a rýma není ničím výjimečným. Jít na test na covid je tedy trochu hysterie a opět to dává možnost manipulovat s čísly. Množství nakažených totiž neurčují výsledky testů, ale ten, kdo je zpracovává a může s nimi pracovat. A protože záměr je jasný, vše musí směřovat k plošné vakcinaci, tak se tvoří grafy a statistiky, které si přejí lidé typu šílence Flégra. Skutečně nemocných se středně těžkým průběhem je minimum. Ale jsou, takže u těch je třeba nasadit léčbu. Doporučuje se vitamínový mix, především déčko na covid platí. Také paralen na případnou teplotu a bolest hlavy. Ztráta chuti a čichu není nevratná a vždy přítomná. Takže žádné umírání.

Těžké příznaky jsou téměř vždy spojené s jiným závažným onemocněním. Zdravý člověk dbající na svou životosprávu koronaviru prostě jen tak nepodléhá. Připojení na ventilátor pomáhá pouze výjimečně, přestože nám bylo tvrzeno, že jde o jedinou možnou léčbu. Jistě, vir nelze podceňovat, nicméně lidé na jeho působení neumírají. S ním v těle možná ano, ale při umírání nám v organismu zůstává mnohem více virů, na ty se však žádné testy nedělají. Pokud tedy po autonehodě někdo zemře a prokáže se, že v sobě měl sebenepatrnější množství covidu-19, naši hrobníci zajásají a zařadí ho na seznam zesnulých s covidem. Statistiky se plní, represe přibývá na síle. Nenávist mezi lidmi se zvyšuje. Někteří hltají veškeré zprávy o šířící se epidemii, zásobují se rouškami a vítají sterilizaci života. Vyhovuje jim home oficce a vůbec nedomýšlí průšvih, na kterém se spolupodílejí. Pravděpodobně si s radostí postojí ve frontě na test a mají dojem, že jsou zodpovědní. Nedochází jim, že se z nich staly ovce.     (Čtěte na stránkách Pravý protor)


Zprávy ze cvokhauzu 7...... Dnešní aktuální přehlídku nesmyslů, vypadávajících z otevřených hlav (říkávalo se: krumpáčem) jisté gendero-akademicko-mediální lobby, nemůžeme započít jinak než zprávou lákavě nazvanou Místo kalhotek a trenek genderově neutrální spodní prádlo (vyšla 21.9. na Novinkách). Dovídáme se zde, že švédská značka Kön představila novou kolekci genderově neutrálního spodního prádla. Společnost prý chce ukázat, že produkty nemusí být kategorizovány pro muže a ženy. Jinými slovy: už žádné kalhotky, slipy nebo trenky. „Návrháři převzali prvky z dámského a pánského spodního prádla, aby vytvořili univerzální tvar, který lehce připomíná slipy. Genderově neutrální prádlo je vyrobeno z rostlinných vláken, která se před smícháním s elastanem zpracovávají v přízi. Poté se materiál vypere, vybělí, vysuší a následně tká. Díky tomu je spodní prádlo poddajné a dobře se přizpůsobuje všem velikostem. Podle článku tento úžasný produkt sází na jednoduchost, a proto nemáme čekat složité vzory a výrazné barvy. Zatím jsou výrobky dostupné jen ve dvou základních a rovněž genderově neutrálních odstínech – bílé a černé. Každý produkt pak zákazníkovi přijde v minimalistické bílé krabičce z papíru, který je šetrný k přírodě“. Tolik zpráva z Novinek.

Tomu tedy říkám pokrok. Z fotek, které najdete u článku (https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/misto-kalhotek-a-trenek-genderove-neutralni-spodni-pradlo-40336735) je patrné, že to poslední, co má nové prádlo zdůrazňovat, je sexus. Sbohem eroticky dráždivé prádélko. Tohle je jakoby určeno pro příslušníky a příslušnice armády KLDR. Strohé, funkcionalistické, jedním slovem zcela asexuální. Aby se náš člověk nerozptyloval při budování liberální demokracie necudnými myšlenkami či tvary.

Myslím, že bychom se u Švédů (jako vždy originálních – to odtud před nedávnem vypadla úžasná myšlenka, že by se děti ve školách měly dějepis učit až od francouzské revoluce, to předtím je prý nepodstatné) měli inspirovat a pokračovat v procesu „black-and-whitezace“ zákazem barevných televizí, videí a filmů, pak by mělo dojít třeba na architekturu – konečně pohleďme na ta ohavná administrativní monstra, co rostou k potěše developerů jak houby po dešti a v dnešní covidové éře home-office v nich není ani noha (třeba se jednou šiknou jako nóbl ubytovny pro všechny ty inženýry z Eritreje, architekty z Iráku, docenty z Afghánistánu a další vzdělance, které do Evropy pozvala fešná Mutti Merkel). Tak ty administrativní krabice jsou všechny ve třech barvách – černé, bílé a 55 odstínech šedi. Černobílost kvete i v našich médiích už dnes. Každý má jasno, kdo je padouch a kdo hrdina. Kde je pravda a láska, a kde lež a nenávist. Vítejte v Krásném novém světě, Winstone Smithi!     (Čtěte na stránkách Petra Žantovského)


Německo jako ženské safari: imigranti si lovili ženy ..... Co je pro jednu kulturu jako vysoká hohodnota, je pro druhou vítaná příležitost k laciné perverzi. Emancipované ženy v Evropě jsou tak pro imigranty vítaným bezprizorním veřejným statkem hned po sociálních dávkách. Takový evropský harém, či ještě hůře – ženské safari. Doslova. Čtěte dál.

V Berlíně byl nyní zahájen soudní proces s dvěma mladými Iráčany, kteří v německé metropoli, jako do národního parku na safari, vyráželi na hon na ženy. Nejčastěji v nočních hodinách obvykle kolem klubů a zábavních podniků si počíhali na vracející se mladou ženu, přepadli ji, unesli do auta a zavezli do svého doupěte, kde se na kořisti po několik hodin uspokojovali. Poté je zas pohodili na ulici jako bezcenný odpad. Nejmladší oběti jejich spanilých honů bylo 14 let.

Z dosavadního šetření vyplývá, že před soud se dostala jen špička ledovce - asi 10% jejich znásilňovacích únosů. Výpovědi poškozených jsou hororové. Rozsudek se očekává začátkem příštího roku.

Na druhou stranu - kdyby se i evropským mužům poskytovaly horentní sociální dávky a zaopatření, a neměli by co na práci, a vysadili by se uprostřed lascivní civilizace emancipovaných žen, čím by se asi zabývali? Neobnovil by se v nich také přirozený atavismus a divošství následující basic instinct? Nakonec, v žádné invazi tomu nebylo jinak. To prostě k invazi patří. Jak se ostatně zpívá v lidové písničce Sobotienka ide "preto ju zajali, lebo bola švárna"...     (Čtěte na stránkách EUrabia)


25.9. 2020     Titulek z Novinky.cz - Černý scénář covidu u nás. Zemřou tisíce lidí, říká imunolog. Už teď padl rekord - Jak někdo může takovouhle věc zveřejnit? Tomu říkám sviňárna 1. kategorie. Pokud někdo má z nakažení strach a tohle si přečte - jak mu asi bude? A jak dopadne, pokud se opravdu nakazí? Hanba takovému "novinářství" ... to je příklad profesionality ...FUJ !!!!!

Pětadvacátého září 1493 Kryštof Kolumbus vyplouvá z Cádizu na svou druhou výpravu do Ameriky. Tentokrát pluje již se 17 loděmi. Do Cádizu se vrátil 11, června 1496.


Šokující video pro rodiče odhaluje, že děti nosící roušky jsou plánovaně tráveny obrovskými objemy CO2, což vede u menších dětí k poruchám vývoje mozku a k neurální hypoxii! Výbušné video z USA je mazáno na všech sociálních sítích, YouTube i Facebook video mažou jako vzteklí psi, sionistická tisková agentura AFP se snaží test s měřícím přístrojem na CO2 zdiskreditovat nepřesností přístroje, taiwanský výrobce přitom vysoce přesný přístroj dodává pro potřeby nemocnic na Taiwanu pro kontrolu před rizikem úniku CO2 z plynových lahví! Po zhlédnutí videa pošlete Prymulu i s rouškami do háje a už nikdy je dětem nenasadíte! ..... Redakce Aeronetu byla s velkým zpožděním upozorněna na obrovsky výbušné video z USA, které odhaluje neuvěřitelné dopady nošení roušek na zdraví člověka a především dětí. Americký publicista Del Bigtree totiž na svém a dnes již smazaném YouTube kanálu The Highwire publikoval počátkem července výbušný pořad, ve kterém na svém synovi Everovi testoval měřící přístroj na detekci úniku CO2 z produkce taiwanské společnosti AZ Instrument Corp. Del Bigtree je totiž velkým odpůrcem toho, aby děti v Texasu nosily roušky, což je mandatorní nařízení pro všechny děti od 10 let věku a starší osoby, které musí povinně nosit roušky, zatímco ale zfanatizovaní američtí rodiče dětí dávají roušky i batolatům v rámci dobrovolnosti.

Tento typ čínských roušek se v ČR distribuují seniorům. Objem CO2 uvnitř roušky po půl minutě přesahuje všechny americké bezpečnostní normy. Více než 9000 ppm CO2 v roušce, téměř dvojnásobek mezní bezpečnosti.

Před těmito praktikami varují američtí pediatři, kteří upozorňují, že u malých dětí je jakákoliv forma zakrývání jejich úst vysoce nebezpečná, protože malé děti na 1. stupni a předškolního věku potřebují vysoký objem kyslíku po celý den pro zdravý vývoj mozku. Pokud však děti musí často anebo dokonce trvale během vyučování nosit roušky, a trvá to dny, týdny, nebo měsíce, může dojít k nezvratnému poškozené vývoje mozku v důsledku  neurální hypoxie.

BANOVANÉ VIDEO: Měřící přístroj z Taiwanu pro nemocnice odhalil, že americké děti se nošením roušek a respirátorů přiotravují obrovskými koncentracemi CO2

Del Bigtree se tak rozhodl, že toto měřící zařízení zakoupí a vyzkouší jej na svém synovi. Video jsem přeložil do češtiny a opatřil českými titulky, takže sami se podívejte, o co se jedná. Americké předpisy o bezpečnosti práce totiž jasně stanovují, kolik částic CO2 na milion jiných částic (ppm) způsobuje jaké projevy v lidském organismu. Del Bigtree s hrůzou zjistil, že již po několika sekundách jeho syn má v respirátoru třídy N-95 tak obrovské objemy CO2, které jsou dalece za hranou bezpečnosti amerických směrnic pro zdravotní bezpečnost a výkon práce.     (Čtěte na stránkách AENews)


V NOVÉM AZYLOVÉM A MIGRAČNÍM SYSTÉMU EU SE SKRÝVAJÍ ZÁLUDNOSTI, O NICHŽ NEMÁTE NEJMENŠÍ TUŠENÍ ..... Vzhledem k tomu, že se tomuto tématu věnuji již přes dva měsíce – o chystaných změnách azylové a migrační politiky EU jsem psala již zdezde a zde – tak jsem si stihla nastudovat mnohé a to nejen záležitosti, které jsou z nových, velmi záludně vymyšlených “kvót” patrné, ale i ty, které z nově stanovených azylových pravidel 4. říše nevyčtete. Ti, kdo často čtou moje články nejspíš ví, že se hodně věnuji především nejvíce islamizovaným zemím EU a to především proto, že de facto jdeme v jejich šlépějích. Proto mám například velmi dobrý přehled o tom, jak probíhají – či spíše neprobíhají – deportace.

Podle nových azylových nařízení máme možnost na vlastní náklady přidělené vetřelce deportovat. Pomineme-li fakt, že naše vláda, která již odsouhlasila několik migračních paktů, postavila již v roce 2018 několik integračních center a nyní připravuje výstavbu dalších,  nijak zásadně protimigrační není, tak právě v údajných možnostech deportací se skrývá největší záludnost.

Nemyslete si, že nám přidělí vetřelce, my ho následně vyhostíme a budeme mít tímto splněno a klid. Pomineme-li opět tu skutečnost, že se náklady na vyhoštění mohou při větších počtech přidělených invazistů pohybovat natolik vysoko, že naše nyní již velmi zadlužená země nebude tyto deportace finančně zvládat, jsou zde dvě záludnosti, o nichž má jen málokdo z vás tušení a předpokládám, že o nich neví ani mnozí politici. Nebo ví, ale záměrně je tají.

Prvním problémem, který může zabránit vyhoštění muslimského vetřelce z naší země je fakt, že značný počet z nich přijíždí do Evropy bez dokladů. Tedy ani vlastně není jasné, kam je možné ho vyhostit, takovýto vetřelec tedy zůstane u nás, případně – budeme-li mít štěstí – se sám přemístí do Německa či jinam, kde je už větší muslimská komunita. V současné době se však i počty muslimů u nás velmi výrazně zvedly, což ovšem můžete vidět sami na tom, jak u nás rostou kebabárny doslova “jako houby po dešti”. Pokud tedy vetřelec dostane Bruselem slibované štědré dávky, nebude mít žádný důvod od nás utíkat.

Další případ, o němž nemá zřejmě většina našich politiků ani tušení je případ, který poměrně často zmiňuji ve svých článcích o kriminálnících z řad muslimských vetřelců, kteří mnohokrát nejsou vyhoštěni ani tehdy, kdy byl dán příkaz k deportaci. To se děje nejen z důvodu laxnosti vetřelci okupovaných zemí, ale i z toho důvodu, že některé země své občany nepřijímají. Tedy přijmou je, ale výhradně se souhlasem deportovaného. Proto například nefungují deportace Somálců, které právě z důvodu takto nastavených pravidel zpět do Somálska nelze deportovat.

Takových zemí je několik a jde vesměs právě o ty země, které se zbavují svých vlastních kriminálníků či teroristů právě tím, že je posílají do Evropy, která je vítá s otevřenou náručí, bydlením často v luxusních hotelech a štědrými dávkami. Kriminálník pak pokračuje ve své nekalé činnosti i na území EU, přičemž moc dobře ví, že nebude vyhoštěn. 

Navíc, falešná pseudohumanita, kterou dlouhodobě většina evropských zemí ve vztahu k muslimským vetřelcům projevuje, jim zajišťuje nejen setrvání na území země, kde páchá kriminalitu, ale v případě dopadení i fešácký kriminál, kde se má dotčený mnohem lépe, než doma v Africe. Střecha nad hlavou, 5x denně halal strava, žádná povinnost pracovat, televize, PC, posilovna, služby imáma i vězeňská modlitebna. To má být ten kriminál, který má muslimské vetřelce odradit od páchání kriminality? Kriminál, v němž většinou navazují další vazby se svými stejně radikálními soukmenovci?

Ostatně, nedávno jsem zde popisovala, jak to chodí třeba v rakouských věznicích, kde jsou muslimští teroristé běžně v kontaktu přes mobil se svými soukmenovci na svobodě a na cele mohou mít dokonce vyvěšenu vlajku ISIS. Myslíte, že podobné podmínky v evropských kriminálech kohokoli odradí od páchání trestné činnosti?

Ale to už jsem hodně odbočila. Chtěla jsem však především naznačit, že spousta muslimských vetřelců je nedeportovatelná a navíc zde není nic, co by je odradilo od páchání kriminality či je přimělo k tomu, aby souhlasili s deportací do své domovské země. Deportovat je nelze, tresty za kriminální činnost  jsou velmi mírné a zločinec je často v půlce propuštěn, přičemž i tak je pro ně pobyt ve vězení skoro jako pobyt v nějakém sanatoriu.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Výuka na německých školách začíná připomínat nacismus. Kdo volí opozici je podle učitele “hnědý ksindl” ..... Na sociálních sítích koluje pozoruhodná nahrávka ze německé státní školy. Učitel tam rozhorleně vykládá žákům, že kdo volí opoziční AfD (ta je proti imigraci a islamizaci země), je prý “hnědý ksindl“. Když se žák dovolí ozvat, že existuje svoboda názoru. Tak se pokrokový učitel rozčílí. Prý to nemá nic společného se svobodou názoru. Ta prý má navíc své limity. Učitel dá na závěr žákovi před celou třídou pořádnou “sodu”.

To je přátelé dnešní západní pokrokové vzdělání, které prý vede ke “kritickému myšlení“. Jako rodiče českých dětí musíme rázně říct, že o něco podobného u nás nemáme zájem! A že pokusy ze strany neziskovek a ministerstva školství o něco podobného existují i u nás, je již dobře známo!

Stejně dobře známe tu “omezenou” svobodu slova u nás v ČR. V praxi to znamená, že bílí Češi jsou de iure v postavení druhořadých občanů. Když Cikán, Muslim, Žid, černoch urazí Čecha, tak se vždy jedná o svobodu slova. Když je to naopak, jde vždy o rasismus, nenávist, podněcování, či antisemitismus a policie a justice okamžitě začne vyšetřovat.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Pandořina skříňka: GMU kukuřice vadí, GMU lidé nevadí? Kdo zneužívá korona-krizi? Byznys tisíciletí. Proč byli čeští experti zadupáni do země. Hysterii je třeba živit. Očkovací ruská ruleta začíná. Bod bez návratu ..... VÁCLAV HRABÁK se zabývá řadou podezřelých okolností aktuálního vývoje koronavirové hysterie a varuje před hrozbou plošného očkování nebezpečnými vakcínami

Koronavirová akce, tedy medicínsko-politicko-mediální kampaň, postupně odhaluje své skryté účely. A ten jistě nebyl pouze jeden. Ať už virus někdo vypustil kvůli konkrétnímu záměru, ostatní na vlnu rychle naskočili, protože promarnit takovou šanci by bylo do nebe, nebo spíše do pekla volající plýtvání příležitostí. Nelze s určitostí rozhodnout, jestli „vypuštění“ mají na svědomí protivníci Trumpa, protivníci Číny, vakcinační průmysl anebo jiná zájmová skupina, ale všechny zmíněné vložily ohromné úsilí i spoustu peněz, aby „pandemii“ do posledního puntíku zúročily.

Ono je často bezpečnější využít příležitost, než přímo danou situaci inscenovat od začátku. A i kdyby tento umělý virus unikl z nějaké laboratoře omylem (což je asi nejméně pravděpodobná varianta, nicméně ji nemůžeme vyloučit), celé následné divadlo bylo pomocí různých organizací a médií velmi sofistikovaně režírované. A o tom, že za jednu otěž zuřivě tahá i vakcinační průmysl, nelze pochybovat.

O co se stará ministerstvo ... Pokud tomu ještě před půl rokem někdo nevěřil, stačilo pár měsíců počkat na oficiální postoje úřadů zodpovědných za očkování a pochyby se začnou postupně rozplývat. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo k připomínkám dokument Národní strategie očkování proti nemoci covid-19. V době, kdy vakcíny procházejí teprve testováním bezpečnosti a na větší vzorek testovaných se zatím chystá první Rusko, a tedy nikdo nemůže ani náhodou tušit, jestli bude vakcína plošně skutečně fungovat, MZ píše hned v první větě: „Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění covid-19 je očkování,“ a následně: „Dosud není k dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny.“ 

Tyto prosté věty nám zpětně vysvětlují, proč oficiální „medicína“ nejen prostřednictvím MZ tak sveřepě bojovala proti jakékoliv nadějné léčbě, jak konvenční, tak nekonvenční. Několik terapií má prověřenou účinnost i bezpečnost, ale oficiálně se o nich nedozvíme, lékaři se o tom dokonce již bojí mluvit. Ale oficiální medicína bojuje nejen proti léčbě. Řada terapeutů nekonvenčních léčebných metod velmi úspěšně odzkoušela v praxi mnoho preventivních postupů (zástupci nekonvenční medicíny již v květnu zveřejnili Výzvu zdraví a svoboda) a přitom mainstreamová média i MZ, které by se mělo starat o zdraví obyvatel této země, o nich zarytě mlčí.

Tedy od začátku bylo nutné držet se scénáře: není lék, nikdy nebude a zachrání nás jedině očkování. Tvrzení, že nějaké očkování funguje bez jakýchkoliv důkazů, přitom není v oblasti vakcinace žádnou novinkou. Dosud například nebylo prokázáno, že by očkování proti HPV skutečně snížilo výskyt rakoviny děložního čípku. V některých případech dokonce rakovinu přímo vyvolává, a tak je dokonce možné, že statisticky výskyt rakoviny zvyšuje. Přesto je doporučováno jako očkování „proti rakovině“.

Mediální boj ... To, že mainstreamová média hlásají téměř výhradně postoje oficiální medicíny, není překvapující. Oficiální medicína již dávno není lékařským uměním, ale prodlouženou rukou farmaceutických firem, ať se to lékařům líbí, či nelíbí. A farmaceutické firmy jsou jedním z hlavních inzerentů a tvůrců PR článků v médiích. Jakmile se v médiích objeví cokoliv o očkování, kritici současného stavu očkovací politiky obvykle dostanou prostor tak 5 procent, aby to vypadalo, že vyjádřit se mohou obě strany, následně jsou tyto názory zesměšněny nebo jinak devalvovány a závěr patří vždy vakcinační lobby. Pokud se o téma očkování někdo více nezajímá, nesnaží se číst mezi řádky a nemá sám strašlivé zkušenosti s očkováním, nabyde dojmu, že očkování je v podstatě neoddiskutovatelné blaho.

Naštěstí mainstreamová média, přes ohromné sumy, které do nich farmaceutické firmy sypou, ztrácejí vliv. Lidé mají s očkováním totiž čím dál více špatných zkušeností, což si nenechávají pro sebe. Děti jsou po očkování najednou neustále nemocné, některým se zastaví vývoj, některé jsou již navždy retardované, některým se rozjede neurologické onemocnění (jako například epilepsie) nebo se objeví poruchy autistického spektra. A přitom lékaři v médiích donekonečna opakují mantru, že očkování nezpůsobuje autismus, že to je vyvrácený mýtus a podobně. Těmto prohlášením se však směje čím dál více lidí. Je to však velmi hořký smích, protože je za ním mnoho utrpení.

Ještě závažnější je další citát z připravovaného dokumentu. „Jako nejvíce nadějné se zatím jeví vakcíny druhé generace (proteinové, rekombinantní, vektorové) a třetí generace (genetické vakcíny). Nejnadějnější se jeví vakcína německé firmy BioNTech-Pfizer (genetická mRNA vakcína), americké firmy Moderna (genetická mRNA vakcína), firmy Astra Zeneca - Univerzity of Oxford (vektorová vakcína) a americké firmy Novavax (rekombinantní vakcína).“     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Myšlenky předvolební ..... Francois-Marie Arouet, pozoruhodný muž, který si říkal Voltaire, jehož mnohé postřehy a soudy zůstaly nesmrtelné, prohlásil také toto:

„V životě potkáte dva druhy zlodějů. Obyčejného, běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprsní tašku, hodinky, vašeho koně atd. Druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly a energie, a nakonec i vašeho úsměvu. Velký rozdíl mezi těmito dvěma druhy zlodějů spočívá v tom, že obyčejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co vám patří, zatímco politického zloděje, který vás pak připraví o všechnu vaši životní perspektivu, si vybíráte vy sami. Další velký rozdíl (nikoli poslední) mezi nimi je ten, že běžný zloděj je obvykle policií stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně policií chráněn.“     (Čtěte na stránkách iReportér)


ZABIL VÍC ČECHŮ KORONAVIRUS, NEBO ŠIŘITELÉ PANIKY PRYMULA & CO? ..... K dnešnímu dni má ČR oficiálně na svém kontě přes 500 oficiálních obětí koronaviru. Zlý virus řádí tak strašně, že za 8 měsíců (oficiálně u nás pandemie začala v únoru) dokázal zamordovat 500+ osob. Je to virus zlý a nemilosrdný a hlavně zákeřný. Třeba v případě první oběti – starého pána (95), který trpěl řadou vážných chronických nemocí. Bez koronaviru by tu ten nebohý pán jistě spokojeně žil dalších 95 let! Nebo obět č. 2 – 47 letý pacient v terminálním stádiu rakoviny – stadium 4. Bez zákeřného koronaviru by tu jistě byl dalších 100let a těšil se plnému zdraví. Někdy se virus dokonce dokáže maskovat jako jiná nemoc. Například VFN v Praze vydala prohlášení, že jistý pacient zemřel na krvácení do mozku a koronavirus u něj nebyl příčinou úmrtí, ale úřady z něj přesto udělaly oběť zákeřného viru! Úředník na ministerstvu přece ví lépe než ošetřující lékař, co bylo příčinou úmrtí dotyčného pacienta. Tak nějak vypadají zářezy na pažbě zlého koronairu u nás v republice. O falšování statistik v zahraničí není třeba mluvit, protože se jedná o obecně známou věc.

Ročně v ČR zemře 110 000 osob a za první půl rok, kdy země úpěla pod strašlivou pandemií se zatím neukazuje, že by se tento trend měl měnit. O vražedné pandemii koronaviru se tedy rozhodně zatím mluvit nedá (a skoro se vsadím, že to bude stejné i v ostatních evropských zemích).

Bohužel existují opravdové oběti koronavirové paniky, kterou vyvolali nově jmenovaný min. zdravotnictví prof. Prymula a jemu podobní, když strašili veřejnost desítkami tisíc mrtvol a kolapsem zdravotnictví. jen se o nich skromně nemluví! Mnoho vážně nemocných se bálo jít kvůli vyvolané hysterii k lékaři s vážným onemocněním (sepse – “otrava krve”, apod), které se rozvinulo z neléčené banální obtíže jako například zánět zubu, báli se do nemocnice s akutním infarktem myokardu, mnoho pacientů odložilo preventivní onkologické prohlídky a nepodařilo se u nich včas zachytit nádorové onemocnění a tak bych mohl pokračovat ještě hodinu. Opomenout nelze ani omezování běžné péče ze strany zdravotnických zařízení a lékařů, kteří se báli pandemie a ordinovali po telefonu, či on-line.

Kdo tedy zabil víc lidí? Koronavirus, který u nás zatím podle všeho nikoho nezabil (vždy umírali lidé s koronavirem a s dalšími vážnými chronickými nemocemi), nebo zanedbání péče z důvodu strachu pacientů navštívit lékaře, či omezení péče ve zdravotnických zařízeních?

Zatím vše nasvědčuje, že vyvolaná panika a strach je mnohem větším zabijákem než onen koronavirus C19. Následky tohohle globálního cirkusu se na zdraví české populace podepíší opravdu dlouhodobě a nesmazatelně.

Nyní nám Prymula a spol. připravují reprízu korona hrůzy. Je potřeba jí racionálně odmítnout a stejně tak odmítnout jimi nabízené spásné řešení očkování novou nevyzkoušenou vakcínou! Ať jí pánové Prymula, Babiš a Zeman nejprve nechají napíchat své rodině a za 10 let nám řeknou, jak to dopadlo!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Orbán: George Soros chce vytvořit smíšené etnické společnosti, zrušit vlastenectví a předat moc globální elitě ..... Miliardář a finančník George Soros se snaží urychlit migraci, aby zničil vlastenectví a předal moc světové elitě, píše předseda vlády Viktor Orbán v článku pro Magyar Nemzet, kde také diskutoval o tématech jako politická korektnost, liberální demokracie, a nadcházející volební bitvě Maďarska v roce 2022.

„Největší hrozbou pro národní sebeurčení je dnes celosvětová síť obhájců otevřené společnosti, kteří se snaží zrušit národní správu. Cíle sítě George Sorose s neomezenými finančními a lidskými zdroji jsou jasné. Zrychlením migrace vytvoří smíšenou etnickou příslušnost, otevřené společnosti s cílem rozbít národní rozhodování a dát jej do rukou globální elity, “píše Orbán.

Orbán uvádí, že i přes tento cíl byl národní odpor silný, což se zrychlilo počátkem roku 2010, jehož významnou silou bylo Maďarsko od samého začátku. Napsal:

„Změna vlády v roce 2010 [v Maďarsku] a ústavní revoluce poskytly příležitost demontovat rámce a struktury, které slouží zájmům liberální a kolonizující globální elity. Za tímto účelem byla zavedena nová ústava, řada právních předpisů a byla přijata neortodoxní opatření. Národní politika se rozešla s úzkým elitářským a ideologickým řízením a vybudovala nový politický směr v souladu s vůlí společnosti. Je založena na svobodě, tj. schopnosti činit nezávislá rozhodnutí. “

Orbán pokračoval slovy: „Boj mezi globální elitou a národním odbojem ještě nebyl rozhodnut“ a že střední Evropa zůstává zdrojem takového odporu.

Velká část tohoto boje má co do činění se Sorosovými mezinárodními organizacemi, zejména s Nadací Open Society, která působí prostřednictvím nadnárodní organizace EU a která se soustavně zaměřuje na Maďarsko a Polsko prostřednictvím slyšení o „právním státu“, což se nyní liberální síly snaží použít ke škrcení fondů EU do obou zemí.

Orbán věří, že alespoň ve většině zemí křesťanští demokraté vidí, jak skutečně fungují mechanismy právního státu, píše:

„Nadšení křesťanských demokratů je značně ztlumeno, protože vidí, že takové organizace jsou nevyhnutelně náchylné ke svévole, kterou rádi nazývají právním státem, přičemž jde pouze o vládu vydírání, která je zranitelná vůči vniknutí podobným těm, které má Sorosova síť. , a pokud si budou muset vybrat mezi občany národních komunit a špičkovými psy globálního kapitálu, nakonec si vždy vyberou to druhé. Občané evropských národů si brzy uvědomí, že dnešní evropské instituce jim neslouží, ale slouží zájmům George Sorose. Nejsou ochotni  to spolknout Bruselu, který se chlubí tím, že finanční spekulant, který zbohatl zničením ostatních, číhá v bruselských koridorech a nabízí nezištnou pomoc Evropě. “

Jedním z nejjasnějších projevů Sorosových činů a stále nedemokratičtějších sklonů EU v poslední době je to, jak Brusel řešil otázku polských prezidentských voleb, přičemž EU aktivně podporuje liberální opozici proti nacionalistické straně Právo a spravedlnost (PiS).

Orbán se rovněž věnoval politické korektnosti na Západě a napsal, že „Rozšiřuje se politická korektnost, tj. Vzpoura proti starým libertinským doktrínám, která mění naše způsoby mluvení. Je zde – jediná správná koncepce demokracie, jediná správná interpretace Evropy a Západu. “     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Nebezpečné, zneužitelné. Hamáčkovu změnu ústavy cupují ostatní strany ..... Velmi tvrdě naráží ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se svým záměrem změnit ústavu a omezit lidská práva a svobody. Staronový šéf Ústředního krizového štábu chce totiž zavést stav nebezpečí, který by z velké části kopíroval nouzový stav. A to jak v posílení moci vlády, tak i omezením ústavních práv občanů. Ve sněmovně se tak očekává velká hádka, proč chce Hamáček změnu protlačit.

Ministr vnitra Jan Hamáček s návrhem podle svých slov přišel proto, že vláda na stav nebezpečí nemůže dosáhnout, i když je v krizovém zákoně. V současné době ho může vyhlásit jen hejtman v konkrétním kraji, pokud se například rozšíří místní epidemie. Hamáček proto chce změnit ústavní zákon o bezpečnosti, který by tak dal vládě další nástroj k omezování ústavních práv občanů. „To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze,“ uvedl Jan Hamáček.

Návrh počítá s tím, že by se při stavu nebezpečí omezilo právo na nedotknutelnost obydlí, vlastnické právo, svobodu pohybu, shromažďování a podnikání. Stav nebezpečí by se pak vyhlašoval při epidemiích, příchodu suchého období nebo při kybernetickém útoku.

S tím ostře nesouhlasí ostatní strany v Poslanecké sněmovně, které zanedlouho návrh obdrží na stůl. Úprava ústavy je totiž sice zatím v připomínkovém řízení, běží však ve zrychleném termínu deseti dnů, než o něm vydá své stanovisko vláda Andreje Babiše (ANO).

Opoziční TOP 09 například nesouhlasí s další změnou, která se ústavního zákona týká. Novela by totiž měla přinést pravomoc požadovat projednání návrhů ve lhůtě 72 hodin ve sněmovně a ve lhůtě 24 hodin v Senátu. Návrh také reaguje na chybné doložení doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku, které vyhlásila vláda. Novela tak změní ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb.

„K návrhu máme několik zásadních výhrad. Zejména možnost opakovaného posunu voleb vnímáme jako nebezpečné a zneužitelné opatření. Specifikace náhrad škod je zúžením nároku poškozených domoci se pomoci od státu. Novela posiluje roli státu, ale oslabuje občany. TOP 09 ve středu představila nový zákon, který by naopak posílil jistotu občanů, živnostníků i podnikatelů, že budou odškodněni a bude jim poskytnuta pomoc, bude-li jim stát nařizovat omezit či úplně zastavit své podnikání,“ řekla pro Echo24 šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.     (Čtěte na stránkách Echo24)


Oficiálně se technologie 5G teprve testuje, ve skutečnosti je bez vědomí lidí již zaváděna. Jaká jsou rizika nové digitální revoluce? Proč proti ní protestují vědci z celého světa?  ..... Když se spouští nová technologie, většinou je kolem toho pořádný humbuk. Superlativy, billboardy a nekonečná masírka. Výrobci nevynechají jedinou příležitost, jak vám svůj nový produkt nabídnout, či dokonce vnutit. Nedají zkrátka pokoj, dokud si to nekoupíte. A to i v případě, že to nechcete. Vzpomínám si, jak jsem jednou nechal přes noc puštěný notebook, a přesto, že jsem několik měsíců důsledně odmítal instalaci desítkových Windows „zdarma“, drze mi je tam nainstalovali i bez mého souhlasu. A ještě špatně, takže jsem musel do servisu.

Obvykle se až s několikaměsíčním či -letým zpožděním ukáže, že má vychvalovaná novinka nějakou tu vadu a není zase tak skvělá a bezpečná, jak se tvrdilo, a kdyby se nezaváděla, nic by se nestalo. Takhle ale technologický pokrok nefunguje – vlak se valí neustále dopředu, a kdyby se jednou zastavil, už se nerozjede. Proto je třeba stále zkoušet, inovovat a posouvat věci dopředu.

Občas se ale stane, že je nutné zvolit zcela opačný postup než celoplošnou reklamu – celoplošné tutlání. To když se o nové technologii vedou spory ještě dřív, než je schválena a zavedena, a výrobci tuší, že by se jejich kroky nemusely setkat s pochopením veřejnosti. A tak se snaží technologii zavést pokoutně, potichu a bez fanfár, a spoléhají na to, že když už ji lidi budou mít, zakazovat něco zpětně je mnohem složitější. Tuto salámovou metodu zvolili například biotechnologičtí a agrochemičtí giganti jako Monsanto, kteří intoxikovali svět geneticky modifikovanými potravinami, aniž by se o jejich bezpečnosti či nebezpečnosti vedla veřejná debata. Když už promícháte třeba běžnou kukuřici s geneticky modifikovanou, návrat k tradiční plodině je téměř nemožný.

Podobně od lesa na to jdou zdá se i technologičtí giganti s kontroverzní technologií 5G neboli technologií bezdrátového připojení páté generace. Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti, což má umožnit provoz nejmodernějších komunikačních technologií, robotů a například i autonomních vozidel, tedy aut bez řidičů.

Když se ale řekne a, mělo by se říct také b – násobně se sice zvýší rychlost, ale také intenzita elektromagnetického záření a s ním souvisejícího fenoménu moderní doby – elektrosmogu. Zjednodušeně řečeno jde o elektromagnetické znečištění, záření z elektronických přístrojů, které poškozuje lidské zdraví. Pro míru elektromagnetického znečištění existují sice hygienické limity, ty se ale zvyšují úměrně s tím, kolik přibývá elektrosmogu. S tím, jak přibývá přístrojů a technologií generujících elektromagnetické záření, se upravují i limity, a tak se navenek můžeme tvářit, že jsou normy splněny a všechno je v pořádku.

O škodlivosti především bezdrátového záření však informovalo již několik významných studií a úměrně se zářením přibývá i zdravotních potíží lidí v jeho dosahu. Vždyť bezdrátové jsou dnes i lavičky, lampičky, ledničky či nabíječky telefonů a lidi jsou vystaveni obrovským dávkám elektromagnetického záření. Existují i citlivější jedinci, kteří jsou na toto záření doslova alergičtí.

Médii proběhl například příběh inženýrky chemie a učitelky na gymnáziu Renaty Šiškové z Pardubic, která trpí takzvanou elektromagnetickou hypersenzitivitou. Když jí začaly vypadávat vlasy, přisuzovala to blížícímu se přechodu. Pak se ale přidaly bolesti hlavy a zubů. Ani tehdy doktor nic nenašel. A pak sousedi odjeli na dovolenou a vypnuli wi-fi. „To byl ráj! Mohla jsem spát, zlepšilo se vidění, přestala mě bolet hlava a zuby, prostě znovu radost ze života. Jenže prázdniny skončily a vše se vrátilo do starých kolejí.“

Takových lidí je podle odhadů kolem tří procent. A úměrně s elektrosmogem jich přibývá, stejně jako těch, které třeba jen bolí hlava nebo nemohou spát. Právě proto neprobíhá přechod na bezdrátovou technologii 5G tak hladce, jak by si výrobci, kteří do ní investovali stovky miliard dolarů, přáli. V Evropě i ve světě se proti nim zvedá stále větší vlna odporu. Protestuje se v Belgii, Německu, Švýcarsku a Rakousku a již v roce 2017 podepsali vědci a lékaři ze 36 zemí světa výzvu, aby bylo budování 5G zastaveno, dokud „vědci nezávislí na průmyslu neprozkoumají potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí, protože 5G podstatně zvýší vystavení radiofrekvenčním elektromagnetickým polím a bylo prokázáno, že tato pole jsou škodlivá pro člověka a životní prostředí“. 5G vyžaduje mnohem hustší síť výkonnějších vysílačů, neboť funguje jen na krátkou vzdálenost. Planeta tak bude doslova prošpikována bezdrátovými vysílači.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Covid? Ukažte lidem celou pravdu! Vaše propočty straší lidi že v ČR bude umírat deset lidí denně … ale je třeba si uvědomit, že běžně v České republice umírá zhruba 350 lidí denně! ..... O koronaviru i o Romanu Prymulovi diskutovali v ČT dva senátoři, Jan Žaloudík a Marek Hilšer. A každý měl své výtky. Žaloudík prohlásil, že by se měly zveřejňovat všechny hospitalizace. Od infarktů přes zápaly plic až po úrazy. Aby si lidé mohli udělat obrázek, kolik procent ze všech nemocných jsou lidé s covidem. Hilšer souhlasil, že proporce jsou důležité. „Jsou nějaké propočty, některé uvádějí, že bude umírat deset lidí denně, ale také si je třeba uvědomit, že běžně v České republice umírá zhruba 350 lidí denně,“ řekl. Chce, aby opatření byla selektivní a chránila ohrožené. Zastavit epidemii plošnými opatřeními prý není žádné umění.

Na sportovní utkání ne více než 2000 diváků, bary a restaurace budou mít nucenou zavíračku v 22 hodin. Taková opatření nastínil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zavírací hodinu zdůvodňoval, že zákazníci mají ještě „dojezd“, tedy že kolem restaurace či baru postávají ještě hodinu nebo dvě. A hromadné akce by se měly omezit na 100 nebo 50 lidí.

Podle Žaloudíka jsou kroky uvážené a Prymula není žádný nováček. Ale to, že „děcka v pátek zůstanou doma“, není dle senátora podstata věci. „Teď jde spíš o to, na základě čeho se budou vyvíjet dílčí opatření, co budou ty parametry a ukazatele, které budou ta opatření zostřovat nebo rozvolňovat,“ mínil.

Hilšer prohlásil, že s virem se dá vypořádat třemi cestami, buď vyvinout vakcínu, nebo omezit mezilidské kontakty, případně střední cestou – začít cílit na rizikové skupiny. Co Prymula navrhl mu jako razantní nepřijde. „Rozhodně si myslím, že bychom si měli uvědomit to, že zhruba 98 % populace je bezpříznakové nebo má nějaké drobnější či mírně vážné příznaky. A 2 % má vážné příznaky, které musí být řešeny v nemocnicích,“ pravil Hilšer a vyslovil se pro ochranu opravdu rizikových skupin. To by podle něj mělo být prioritou před plošnými opatřeními.

Moderátorka Augustová se pak Žaloudíka zeptala, jaké parametry by měly být brány v potaz a senátor představil dva návrhy, které hodlá novému ministrovi zaslat. A dodal, že koneckonců ke sjednocení názorů vyzval i premiér. „První věc. Testování, myslím si, že je potřeba zveřejňovat, kdo přichází na testování z lékařské indikace na mikrobiologický test, že má nějaké příznaky, kdo přichází spontánně, buď že to potřebuje kvůli cestování nebo že sám chce, a třetí skupina ty, co přicházejí na kontrolu, protože byli třeba dříve pozitivní. To si myslím, že je nutno zveřejňovat a dívat se na tato čísla,“ začal senátor.

„To podstatné, protože všichni se bojí o kapacitu nemocnic. Myslím si, že není důvod nedotáhnout to, co kdysi naznačoval už ministr Vojtěch. Což znamená, že nemocnice by měly reportovat jednou měsíčně, ale v této době asi jednou týdně akutní nejen covidy, nejen pacienty a lůžka obsazená s covidem, případně intenzivní lůžka, ale také všechna onemocnění oběhového systému, nádorová onemocnění, metabolická onemocnění, úrazy a pak třeba jiná onemocnění. Kolik je jich prostě ležících na těch lůžkách a kolik je případně na intenzivní péči, z toho jasně vyplynou i ty proporce, zátěž celého systému a i kapacity, případně nutnost pomoct v některých místech, jestliže někde by to snad přesahovalo,“ navrhl senátor. Doplnil, že pak si lidé budou moci srovnat proporce.

Hilšer s těmito návrhy souhlasil. Ministerstvo podle něho už kapacity zná a nejdůležitější je, aby se pacienti neocitli na chodbách nemocnic kvůli přeplnění. A chtěl by, aby se dělala osvěta. „Opravdu říkat, kdo je ohrožená skupina a jak by se ta ohrožená skupina měla bránit, protože jiný přístup by asi měl být ke studentům a žákům základní školy, střední školy, popř. vysokoškolákům a k lidem, kteří jsou opravdu tou kritickou skupinou. Což jsou např. obézní pacienti s projevy cukrovky. Ti jsou opravdu ohroženi, ti by se měli chránit a to by měl stát samozřejmě zajistit. Je potřeba dělat tento cílený přístup,“ konstatoval.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Fachidioti ignorují kontext ..... Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení. Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.

S fachidiotstvím jsme konfrontováni poslední dobou velmi často. Vidíme plno odborníků na epidemie, kteří ale zcela ignorují kontext. Jistě můžeme jakoukoliv nemoc zastavit na nulu a dovedu si představit, jak to provést. Dovedu si také nakreslit všelijaké grafy a spočítat tabulky. Ono to ale úplně nejde, protože člověk není stroj a lidská společenství fungují v propojeních a souvislostech, která ovlivňují dění navzdory propočtům. Počty nakažených nemůžete spočítat, protože každý člověk má jinou imunitu a některý se nakazí a jiný zase odolá. Někdo je sice nemocný, ale nenakazí se také, protože prostě nesleduje zprávy a není psychicky oslaben. Toto do tabulek nedostanete. Fachidioti ale s lidským faktorem nepočítají.

Neberou do úvahy ani životy jednotlivých lidí. Jejich nastavení jim velí zničit virus (což je z logiky věci stejně nemožné) a to i za cenu zničení normálního života. Žádná oběť jim není dost velká. Podle jejich nastavení senioři nesmí umírat (ani ti, kteří už dospěli na konec své cesty) a chtějí toho dosáhnout i za cenu totálního rozkladu společnosti. Chybí jim kontext a empatie.

Fachidiot nepřipouští diskusi, protože jeho vnímání světa je omezené a fanatické. Je zaměřen jen na svůj problém a jiné se mu zdají podružné. A tak přehlížejí, že v kontextu s jinými nemocemi je současná nemoc jen banální podružností, kterou společnost zvládne levou zadní. Lidé jsou vesměs zdraví (proto tolik bezpříznakových) a pro ty nemocné máme dostatek kapacit v nemocnicích. Je jim totálně jedno, že navrhovaná opatření existenčně ohrožují velkou část společnosti.

Ti, kteří s vypětím všech sil přežili jarní nouzový stav, současnou hysterii už nezvládnou. Možná zachráníme pár lidí a prodloužíme jim život o pár měsíců. Ale za jakou cenu? Devastace rodin, psychické problémy těch, jimž výsledky jejich práce a investic mizí před očima. Kolaps zdravotnictví, které ovlivněno covidem selhává v jiných oblastech. Každý den se investují miliony do velkého množství testů, které nám jsou k ničemu. Proč potřebujeme objevovat bezpříznakové nosiče viru a jejich okolí uvrhávat do karantén? Proč potřebujeme likvidovat kulturu a sport a oslabovat tak psychické zdraví společnosti?

Vystrašení lidé volají po opatřeních jen proto, že je jim znemožňován vidět kontext. Do popředí se vystrkují fachidioti, kteří ho ignorují a jako bezcitné stroje tlačí společnost ke kolapsu.

Většina lidí jen útrpně přijímá nutnost ochrany. Zdravý rozum jen tak nezmizí. Vidíme selhávání médií a politiků, kteří jsou zásadně ovlivněni svým osobním postojem k pandemii. Prezident Zeman se nechal natlačit do izolace a jeho okolí z něho udělalo ohroženou osobu, která se má strachovat o svůj život v osamění. Stejně tak premiér. Bojí se nemoci a nevychází bez respirátoru. Upnul se na roušky jako na jedinou bariéru před šířením nemoci. Člověk by mu až dal pětikorunu, když ho vidí prosit občany o to semknutí v dezinfekci a s rouškou na puse.

Ale život jde dál a žít se musí. Nemůže si každý dovolit se zabarikádovat doma a nic nedělat. Lidé musí chodit do práce, k tomu potřebují mít děti ve školách a školkách. Ono se zas tak moc neděje a kdo není fachidiotem nebo není vystrašen k smrti, tak to vidí. Jediné, co se prokazatelně děje, je to, že bohatí ještě více zbohatnou, a to na úkor stále se rozšiřující skupiny chudobných. Nijak mě netěší, že zase o mnoho více lidí bude závislých na libovůli těch nejbohatších. Stále více lidí se dostane do kolonky otrok bez možnosti se vymanit. Otroci nejsou kreativní, v otrocké společnosti není rozvoj a životy lidí nejsou moc pěkné. A tahle „pandemie“ NIKOHO NIJAK NEOBOHATÍ. Vyjma těch, kteří na ní nemorálně bohatnou. Až zase budete volat po přitvrzení, myslete na to, komu tím prospíváte. Rozhodně ne chudákům seniorům. Ti trpí karanténou a opatřeními více než kdokoliv jiný. Prospíváte tím nadnárodnímu kapitálu a nepřímo tím podporujete ty nejhorší lidské zrůdy, kterým na lidských životech zbla nezáleží. Fachidioti nemají řídit společnosti. Fachidioti patří do laboratoří a vědeckých ústavů a rozhodně nemají nic řídit.

Budou volby, nenechte se znechutit a běžte volit. A volte politiky, kteří mají zdravý rozum a chápou kontext současného dění.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


24.9. 2020     Čtyřiadvacátého září 1483 došlo v Praze na staroměstské a novoměstské radnici k defenestraci purkmistra a sedmi konšelů.


Markéta Šichtařová odhaluje fatální dopady plánu von der Leyenové. Co pak udělá Čína s Evropou? Je to jasné ..... INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Pokud by se zcela hypoteticky podařilo splnit technicky nemožný plán vyhlášený předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, snížit emise CO2 k roku 2030 nejméně na 55 procent, znamenalo by to likvidaci evropského průmyslu a evropské prosperity. Markéta Šichtařová je navíc přesvědčena, že už jen nepodařený pokus o dosažení tohoto cíle evropskou ekonomiku oslabí. Davovou obsesi, kterou pozorujeme v souvislosti s covidem, srovnává s hrůzou z uhlíku a s tím, že se kvůli němu upečeme.

Foto: Hans Štembera Popisek: Ekonomka Markéta Šichtařová reklama

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přišla na půdě Evropského parlamentu během přednesu „Zprávy o stavu Unie“ s ambiciózním návrhem na zvýšení cíle pro snižování emisí CO2 k roku 2030 nejméně na 55 procent. Jsou namístě silná slova, že v tom případě je cílem Evropské komise zlikvidovat evropský průmysl a pracovní místa, jaká v komentáři použil poslanec ODS Jan Skopeček?

To není ambiciózní plán. To je technicky nemožný plán. Neboli naivní plán vycházející z neznalosti fyziky.

Pokud by se zcela hypoteticky podařilo tento plán splnit, znamenalo by to likvidaci evropského průmyslu a evropské prosperity. Ekonomické oslabení by následně znamenalo geopolitické oslabení a vydání na milost a nemilost mocnostem typu Čína. Být ekonomicky slabý totiž znamená být zranitelný.

Ono se to ale splnit nepodaří. Ovšem už jen nepodařený pokus o tuhle fyzikální hloupost evropskou ekonomiku oslabí. To je tak, když je populace zlenivělá dobrý bydlem, kterého si neváží, a hledá si problémy, kde nejsou – pak má takové sebedestruktivní nápady.

Německý ekonom a výkonný ředitel Evropského stabilizačního mechanismu Klaus Regling tvrdí, že se evropské ekonomiky nevrátí na úrovně z období před příchodem pandemie nemoci covid-19 dříve než v roce 2022, a zároveň prohlašuje, že zažíváme nejhorší ekonomickou krizi za sto let. Jak trefná jsou jeho hodnocení?

Jsou racionální. Naopak nesprávné byly prvotní odhady, u nichž spíš přání bylo otcem myšlenky, že ekonomický vývoj narýsuje tvar V – tedy rychlý propad, rychlý růst. Tyto původní odhady totiž zanedbávaly tři jevy:

Za prvé, přeregulovanost evropské ekonomiky, zejména pak trhu práce. Tato přeregulovanost typu dlouhé výpovědní lhůty, ale i kurzarbeit a další, odsouvají negativní dopady zmrazení ekonomiky do budoucna a rozpliznou negativní efekty v čase.

Za druhé, odhady zanedbávaly i standardní rozlévání ekonomických efektů v čase, které by platilo, i kdyby byla regulace nulová – v ekonomii to má název „spillover effects“.

Za třetí, tyto odhady nepočítaly s třetí vlnou, ačkoliv bylo naprosto logické s ní počítat.

 Pokud jde o míru poklesu ekonomiky, tedy pokles HDP, zcela jednoznačně jde o největší pokles za 100 let. Jde o mnohem větší pokles než třeba za války – což je kuriózní! Podobně paradoxní je to, že lidé na vlastní kůži míru, hloubku té krize zatím nevnímají, protože to, jak se stát předlužil a poskytl všelijaké dotace, zamaskovalo nezaměstnanost. A lidé jsou zvyklí spojovat si, že krize rovná se nezaměstnanost. Nevnímají tedy ty jiné strukturální problémy, které krizi definují. Ve skutečnosti nezaměstnanost je jenom sekundární příznak. A navíc ještě vzroste, až se efekt té státní podpory vyčerpá.

Co je hodně trapné: Jak víte, už v roce 2008 se mluvilo o největší krizi za 100 let. Teď je to ještě větší krize. A co myslíte, jaká bude ta příští? A není to náhoda. Je to zákonitost. Krize má totiž funkci zafungovat jako ozdravovač ekonomiky, jako čistič, likvidátor neefektivit. A politici se ve svém populismu celosvětově v posledních 20 letech zbláznili a začali zabraňovat tomu, aby krize normálně proběhly a zafungovaly jako takový přirozený čistič. Výsledkem je stále větší a větší akumulování nerovnováh v ekonomice. A čím větší nerovnováhy – tím větší krize. Je to logické, že? Takto řečeno to každý musí pochopit. Ale jakmile přijde do tuhého a krize nastane, začne hysterie a málokdo je schopen podle toho jednat.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Současná právní norma nevyhovuje a tak nám vnitro ušije novou ..... Ministerstvo vnitra po zkušenostech s epidemií koronaviru představilo revizi ústavního zákona o bezpečnosti

Možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí, zakotvení Ústředního krizového štábu do Ústavy ČR nebo právo vlády požadovat po parlamentu projednání vládních návrhů ve zrychleném režimu – ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes, 8. června 2020, přestavil komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Průběh epidemie kononaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat ruzné druhy krizí a epidemií. V první fázi Ministerstvo vnitra (MV) představilo komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Změny souvisejících zákonů budou následovat. „Nemůžeme čekat, musíme naši tegistativu rychte připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními resorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládneme změny připravit už během léta,” uvedl Jan Hamáček. Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Proto MV navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. „To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životníhó prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze,” doplnil Jan Hamáček s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci rnnohem citlivěji.

Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku.

Rychlejší projednání návrhů

Návrh MV také na ústavní úrovni zakotvuje Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán vlády pro řešení stavů ohrožujících bezpečnost republiky i právo vlády požadovat v nouzovém stavu po parlamentu projednat vládní návrhy do 72 hodin ve Sněmovně a do 24 hodin v Senátu. Ve stavu nebezpečí by vláda toto právo neměla. Rozhodnutí vlády o stavu nebezpečí by mohla stejně jako u stavu nouze zvrátit Poslanecká sněmovna. Na základě zkušenosti s odkladem doplňovacích voleb do Senátu návrh ústavního zákona také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodlouženÍ volebního období a odkladu konání voleb tak, aby již nevznikaly výkladové pochybnosti při jeho aplikaci. Už zanedlouho začne MV návrh projednávat s ostatními resorty a úřady. V další fázi bude nutné, aby jednotlivé složky promítly změny do krizového zákona a dalších zákonů, např. do zákona o ochraně veřejného zdraví nebo energetického zákona.     (Čtěte na stránkách iReportér)


SOUČASNÉ SNAHY BRUSELSKÝCH (J)ELIT POTVRZUJÍ, ŽE EU JE HLAVNÍ NÁSTROJ LIKVIDACE NÁRODNÍCH STÁTŮ A ISLAMIZACE EVROPY ..... Jak jistě většina z vás ví, tak právě dnes má proběhnout to, nač zde upozorňuji  asi dva měsíce – jednání o jednotné azylové a migrační politice v rámci EU. Asi nikoho neudiví, že tato agenda byla v EU svěřena na různých stupních těm, kdo mají s vítáním největší zkušenosti. Ano, dobře tušíte, že se jedná o “Švédy”. Ale agendu, která má podpořit invazi z Afriky i Asie nemá v Bruselu na starosti pouze Ylva Johanssonová, což je eurokomisařka pro migraci a azyl, ale na jakési obnově zastaralých kvót pracuje i další “Švédka” v EP.

Proč ty uvozovky u slova Švédka? Neboť jednou z hlavních iniciátorek nuceného přerozdělování zejména afrických vetřelců je černá europoslankyně frakce Zelených, zástupkyně Švédska v EP, Alice Bah Kuhnkeová. V minulosti jsem zde o ní psala v souvislosti s tím, že právě ona spolu s jinou černou europoslankyní z frakce Zelených prosazovaly a dokonce i prosadily kvóty na černochy v EP, neboť jim vadí, že 97% europoslanců je bílých (považte, v Evropě jsou v převaze běloši, jak ostudné!!) a ještě víc jim vadí, že dosud nebyl jediný eurokomisař černý. Zajímalo by mne, zda by se úplně stejně rozhořčovala třeba nad tím, že je somálský, ugandský či třeba keňský parlament převážně (a možná dokonce 100%) černý. To jistě ne. V Evropě však převaha bělochů vadí.

Takže právě tato “Švédka” prohlásila, že “si přeje závaznou solidaritu mezi členskými státy, pokud jde o uprchlíky, a aby EU porušila své současné dohody o uprchlících se zeměmi, jako je Turecko a Libye.” Tedy to v překladu znamená, aby EU nadále místo placení výpalného začala ty, kdo mají zájem přijít do Evropy, přijímat. Asi si říkáte co má co taková řadová europoslankyně říkat. Jenže ona je hlavní koordinátorkou migrační politiky nejen v rámci frakce Zelených, ale je také ve Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jemuž je návrh na zřízení společné azylové a migrační politiky z legislativních důvodů zaslán.

Alice Bah Kuhnkeová

Tedy i švédská eurokomisařka Ylva Johanssonová se řídí doporučeními tohoto výboru, kde má hlavní slovo Afričanka, navíc zcela nepokrytá rasistka. Švédské zástupkyně v EP, tedy zástupkyně země, kde již existují lokality pod právem šaría, země, která vévodí žebříčkům kriminality a to především co se týká znásilnění a granátových a bombových útoků, země, v níž dochází ke každodenním přestřelkám v rámci války tamních muslimských drogových gangů se rozhodla, že se o podobné obohacení podělí se zbytkem zemí EU.

Jak známo, tak v EP je obrovská převaha eurojhujerů, kteří se zrušením Dublinských dohod i zavedením jednotné azylové a migranční politiky budou souhlasit. Předpokládám, že stávající politika EU podnítí nejednu evropskou zemi k tomu, aby následovala Velkou Británii a z chomoutu totalitní EU odešla. Stejně tak moc dobře vím, že my mezi těmi, kdo bude Británii následovat nebudeme, neboť u nás není – jak je vidět i na výsledcích každých dalších voleb – o vystoupení z EU většinově zájem.

Mnozí z vás se bojí, že by naše země po vystoupení výrazně zchudla, aniž by si kdo uvědomili, že jsme 14 let (1990-2004) v žádném hospodářském paktu nebyli a žili jsme si v pohodě i bez diktátu EU. Myslím, že právě současná hysterie kolem koronaviru má mimo jiné zakrýt i to, co se v těchto dnech děje v Bruselu. Dnes se právě tam rozhodne oficiálně o tom, o čem je už dávno rozhodnuto, což je jasné i podle toho, že se u nás připravuje výstavba nových integračních center pro mimoevropské cizince.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Jak český zadlužený otrok dře na německý blahobyt ..... Proněmečtí propagandisté se nás snaží v České republice přesvědčovat, že máme malou produktivitu a proto máme malé platy, včetně platů v německých firmách ves rovnání s Německem, ale jaká je pravda? 

Podívejte se na graf produktivity od OECD a můžete vidět, že my Češi makáme mnohem více než Němci, ale Němci berou mnohem větší peníze. 

A jedním z důvodu proč náš pracující otročí západním firmám za pár korun je ekonomická politika vedení EU, ale také má svůj vliv politika českých vládnoucích stran (ANO a ČSSD) společně s politikou opozice tvořené ODS, KDU-ČSL? TOP09 a STAN, které záměrně dlouhodobě podporují malé platy v České republice a proč? 

Protože jsou to kolaboranti s německým vládcem EU ...     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Papež, ” Bůh miluje LGBT děti a LGBT rodiny”! ..... Řmský papež František se setkal se zástupci LGBT rodin a LGBT dětmi. Na tomto setkání prohlásil, že Bůh miluje jak LGBT rodiny, tak LGBT děti!

Že je to v přímém rozporu s písmem bible, katolického preláta nemohlo nijak vzrušit. Kdo by se dnes řídit tou zpátečnickou knihou?! Vždyť je to homofobní dílo! Homosexuální styk se tam nazývá ohavnost a je to prý těžký hřích. Je nejvyšší čas, aby papež vydal bibli novou s LGBT zaměřením. Pomáhat by mu mohl v jejím sepisování třeba T. Halík, nebo německý kardinál Marx.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Zkoušky vakcíny AstraZeneca jsou v USA pozastaveny kvůli zprávám o vážném onemocnění druhého dobrovolníka  ..... Testování vakcíny založené na adenoviru šimpanze bylo podle informací ohroženo kvůli „nebezpečným“ nedostatkům šimpanzích virů. Dalším důvodem jsou nejasné následky použití této nové technologie. Zkoušky vakcíny AstraZeneca v USA zůstávají pozastavené.

Několik dní poté, co AstraZeneca zastavila klinické testy své vakcíny proti covidu-19 kvůli případu nevyjasněného neurologického onemocnění, jenž se objevilo u dobrovolníka, který se účastnil testů, společnost publikovala dokument o 111 stránkách, kde slibovala lék proti koronaviru „s účinností 50 %“.  Tam AstraZeneca poprvé odhalila druhého účastníka testování, který vážně onemocněl při testech Fáze 3 ve Velké Británii.

Ve Velké Británii společnost už obnovila testování, nehledě na to, že u jednoho dobrovolníka se projevila transversální myelitida – zánět příčné části míchy. Diagnóza u druhého nemocného zatím nebyla potvrzena. Nehledě na to, New York Times citovaly svůj zdroj obeznámený se situací, který tvrdí, že i druhý pacient onemocněl stejnou nemocí. AstraZeneca o tom nicméně zatím neinformovala. Vyšlo najevo, že „o první pauze v červenci nebylo veřejně informováno a testy byly obnoveny“, říká článek publikovaný The Telegraph.

Nehledě na tlak na to, aby byly provedeny hlubší studie poté, co byly potvrzeny dva případy těžkého onemocnění, AstraZeneca již obnovila testování ve Velké Británii, Brazílii, Indii a Jižní Africe. V USA zůstávají testy nicméně stále ještě pozastavené poté, co se do situace vložil Národní institut zdraví USA. „Nejvyšší činitelé Národního institutu zdraví jsou velmi znepokojeni,“ prohlásil pro CNN doktor Avindra Nath, ředitel výzkumu virů v Národním institutu pro neurologické poruchy, který je jednou z divizí Národního institutu zdraví USA.

Stejnou pozici zastávají i experti Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA. „Jsme tady proto, abychom chránili americkou veřejnost, uděláme velký kus práce se společností, abychom zjistili, zdali se jedná o velké bezpečnostní riziko či nikoli,“ prohlásil komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA Stephen Hahn během živého vstupu na sociálních sítích s republikánským senátorem Timem Scottem za Jižní Karolínu.

„Nemáme všechna fakta, takže nevíme přesně, co to způsobilo, ale skutečně se do toho musíme podívat. A naše hlavní odpovědnost je bezpečí amerických občanů,“ uvedl Hahn.

AstraZeneca byla podle zpráv kritizována za nedostatek transparentnosti ze strany odborné veřejnosti a vědecké komunity.     (Čtěte na stránkách AC24)


Ministerstvo zdravotnictví uměle vytváří hospitalizované i zemřelé s COVID-19 ..... Počty zemřelých a hospitalizovaných s COVID-19 jsou podle webu ministerstva uváděny na základě pozitivního nálezu COVID bez ohledu na příčiny úmrtí a důvody hospitalizace. Ministerstvo tak de facto navyšuje a manipuluje s daty.

Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR na stránce věnované vysvětlení základních pojmů se můžeme dočíst o klasifikaci započítaných úmrtí a hospitalizací ohledně COVID-19:

„Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‐19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‐19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni…“

„Aktuální počet hospitalizovaných osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‐19 dle průběžného hlášení nemocnic bez ohledu na důvody hospitalizace.“

Zajímavé, ne? Nezáleží na důvodu hospitalizace ani na příčině smrti Byli-li/jste-li pozitivní (příznaky, nepříznaky a reálný stav už ani nemluvě) na COVID, automaticky navyšujete počty hospitalizovaných a zemřelých. Čí tým takovou metodiku vytvořil a na základě koho? Vojtěchův? Prymulův? Jiného z náměstků?

V absurdním případě tak mohou lékaři klidně testovat oběti autonehod či sebevražd a označit a v případě pozitivního nálezu je započítat mezi počty COVID. V reálnějším případě pak lidé, kteří trpěli řadou jiných chronických onemocnění a v důsledku nich zemřeli, ale byli testováni pozitivně, budou rovněž v kolonce COVID.

Jedná se o další důkaz uměle navyšovaných čísel, šíření paniky a strachu a s určitého úhlu pohledu až do očí bijících lží současného velení – nejen u nás, ale po celém světě.

Proč to všechno? Protože PR Covid a vyvolávaná panika, strach a údajná ochrana před ním z rukou našich moudrých, MUDr.ců a všech možných Svědků Covidových je cestou k prakticky absolutnímu přesunu bohatství tím správným směrem k vrcholku pyramidy.

Nesmyslné opakované testování bezpříznakových, zdravotnické pomůcky, dezinfekce, vakcíny a nákladná opatření, která zadlužují jedince, firmy a celé státy ve prospěch několika nadnárodních bankovních domů (a jejich vlastníků). Nástup orwellovského šmírování a absolutní kontroly formou absolutní digitalizace, takzvané chytré karantény, sebetrasujícího udávání ostatních, bezpříznakových potvrzení… Atd., atd.

A v čele rezortu zdravotnictví momentálně plukovník bez nejnižší bezpečnostní prověrky napojený na farmaceutické lobby, že zkorumpovanějšího byste těžko hledali široko daleko…     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Vítejte v covidovém RVHP ..... Výraz oxymóron či protimluv označuje něco, co nedává logický smysl: suchý déšť, částečné těhotenství, sladká sůl, horký mráz.

Ještě donedávna mezi takové protimluvy patřily i záporné úrokové sazby nebo záporná cena peněz. Peníze v neprůstřelné logice klasického ekonoma nemohou mít zápornou hodnotu. Většina lidí pracuje proto, aby si prací vydělala peníze, za které si chce něco koupit.

Pokud jsou úroky jako cena peněz záporné, pak to znamená, že peníze mají zápornou hodnotu. Mají-li peníze zápornou hodnotu, znamená to, že práce má zápornou hodnotu. Má-li práce zápornou hodnotu, pak se nevyplatí pracovat. Nevyplatí-li se pracovat a nevyplatí-li se mít peníze, pak to znamená, že se nevyplatí si za tyhle peníze něco kupovat... neboli nevyplatí se kupovat si nezbytné věci potřebné k přežití? Podivné úvahy, že? Dostaneme se pak k tomu, že život snad má zápornou hodnotu...?

Jak by mohl! Ale v pokroucené logice centrálních bankéřů, v jejichž myšlení je možné, aby peníze měly zápornou hodnotu, to patrně možné je.

Vzpomeňme slov bývalého guvernéra americké centrální banky Alana Greenspana: „Pro výnosy amerických dluhopisů neexistuje žádná bariéra... Nula neznamená nic víc než jen číslo.“ Jak v dnešní době pravdivé! A důvodem je monetární politika Evropské centrální banky, která je zase motivována především snahou vyřešit dluhovou krizi a podržet v eurozóně jižní státy.

Kdyby tedy země nebyly sdruženy v eurozóně, nepomáhala by jim hromadně Evropská centrální banka, tudíž bychom v zemích jako Německo nečelili záporným úrokovým sazbám. A kdyby nebyly úroky tak nízké u sousedů, vypadala by jinak i situace u nás.

V poslední době říkám, že není do čeho investovat. Akcie i dluhopisy jsou drahé a v globální ekonomice panují značná rizika a nejistoty. Pokud pak porovnáme rizika a výnosy, nevidíme mnoho zajímavých investic.

A zdá se, že podobně to vidí více lidí. „Potěšilo“ mě, když jsem se dočetla, co píše médii opěvovaný Warren Buffett svým akcionářům: „Doufáme, že v nadcházejících letech přesuneme velkou část naší nadbytečné likvidity do podniků, které bude Berkshire trvale vlastnit.“ Jinými slovy, i podle Buffetta je vše drahé, a proto bude raději velebit to, co už má.

Svět se vskutku (nejen) po finanční stránce zbláznil. V USA měli až do začátku roku 2020 nejdelší konjunkturu v historii a mysleli si, že díky státním zásahům a sociálnímu inženýrství bude konjunktura ještě dlouho pokračovat a snad nikdy nepřijde recese. A pak byli náramně překvapeni, že recese, která přišla, byla obrovská. (Tak se alespoň řeklo, že za ni může pandemie, ačkoli ta ji jen trochu urychlila.)     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Dnes to přijde! Bdělí už vyrazili do protiútoku! ..... Dnes to přijde! EU prostřednictvím své komisařky pro vnitro, Švédky Ylvy Johanssonové, má dnes oznámit kontroverzní povinnou solidaritu členských zemí s přerozdělováním imigrantů. Reforma má zrušit Dublinskou úmluvu a nahradit ji „direktivním evropským systémem“. Měl by být zlomen zejména odpor zemí Visegrádu, ale i dalších proimigrovaných zemí.

Velký kulový! Bdělí politici členských zemí již vyrazili do protiútoku! V popředí rakouský kancléř Sebastian Kurz. Včera, v předvečer vyhlášení bruselského befélu, předeslal, že přerozdělovací politika EU ztroskotala, u mnoha členských zemí se setkává s odmítnutím, a nebude i nadále fungovat.

"Je dobře, že se EU tématem zabývá, neboť to musí být řešelo na pan-evropské úrovni a vyústit v účinnější ochranu vnější hranice a pomoc na místě. Nicméně nelze při tom žonglovat termíny jako povinná „solidarita“. Evropa se musí poučit z r. 2015 a proti ilegální imigraci prostě bojovat!", uvedl rakouský kancléř Kurz.

Pozn.: Povinná soloidarita je zjevný protimluv. Solidárnost je založena na svobodné náklonnosti a rozhodnutí. Naopak nařízená povinnost nedává prostor pro solidárnost a zlela ji eliminuje. A pamětníci mohou potvrdit, nucení k věcem tzv. "dobrovolně povinným" bylo příznačné pro socialistickou totalitu. Povinná solidarita je tedy jen obměněný pojem z totalitního arzenálu, a mnohé prozrazuje...     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Mnozí europoslanci neviděli živého zemědělce celá desetiletí .....  Včera jsme na Zemědělském výboru Evropského parlamentu jednali o návrhu Strategie podpory malých a středních podniků. Strategie v podání EU je „tlustospis“, v němž Evropská komise slibuje hory horákům a doly dolákům. Každý si v ní může najít něco, co se mu líbí, i když si jednotlivé části zhusta odporují. Pokud ji europoslanci a Rada schválí, tak se na ni Komise odvolá při předkládání nových návrhů směrnic a nařízení. Přesněji řečeno – Komise si vybere, co ze strategie chce udělat, napíše nové nařízení a je předloží ke schválení Evropskému parlamentu (EP) a Radě. Europoslanci k návrhu strategie mohou předkládat pozměňovací návrhy. Je v podstatě irelevantní, jestli budou schváleny. Pokud Komise nechce provést část strategie, kterou europoslanci schválili, nemáme možnost ji k tomu přinutit. Evropský parlament ani členské státy v Radě nemají právo zákonodárné iniciativy. Návrh nařízení nebo směrnice může předložit pouze Komise. Přesto kolegové k návrhu Strategie pro podporu malých a středních podniků předložili celkem 135 pozměňovacích návrhů.

Při čtení návrhu strategie i řady pozměňovacích návrhů jsem dospěl k závěru, že asi budu muset některou naši zpravodajskou službu požádat, aby mi poskytla dešifrovací kurz. Před vysláním na diplomatický post do zahraničí v dešifrování školí naše diplomaty civilní rozvědka Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Myslím, že tento kurz by měl být poskytován i europoslancům. V dokumentech EU je vždy řada „žvanivého balastu“ v němž jsou na několika místech pečlivě ukryty zmínky o skutečných záměrech. A je úkolem europoslance je vystopovat a řádně posoudit, jaká rizika mohou přinášet, pokud by je schválil. Na rozdíl od české Sněmovny v EP výbor i plénum schvaluje řadu neuvěřitelně „žvanivých“ dokumentů. Jako jsou právě strategie. Strašlivý je i styl, jímž jsou psány. Silně mi to připomíná situaci v době normalizace, kdy političtí pracovníci ve všech podnicích „cpali“ marxismus-leninismus prakticky do všech dokumentů. I knihy s kuchařskými recepty – samy o sobě často velmi kvalitní – mnohdy obsahovaly politickou předmluvu. Podobné je to s většinou dokumentů v EU. Jen místo Lenina dnes Komise všechny dokumenty hustě „prošpikovává“ Zeleným údělem. I europoslanci mají často svoje „fetiše“, které se snaží dostat do každého projednávaného dokumentu. Za více než rok čtení pozměňovacích návrhů k různým projednávaným dokumentům jsem získal podezření, že Zelení – v jejichž frakci působí čeští europoslanci za Piráty - se „modlí“ k rovnosti pohlaví. Tyto svá zbožňovaná témata se křečovitě snaží dostat do každého dokumentu. Někdy to má až tragikomickou podobu, jako v případě strategie pro malé a střední firmy. Přesvědčení Zelených o diskriminaci žen ve společnosti v některých případech dosahuje hranice, která je v psychiatrii označována termínem „blud“. Jde o duševní poruchu, která postiženému umožňuje logicky myslet a jednat ve všech věcech kromě toho, co se týká jádra bludu. Postižený si třeba umí i správně vyplnit daňové přiznání, umí posoudit kvalitu oblečení a je schopen o ní kvalifikovaně diskutovat a je při tom přístupný i logickým argumentům oponenta. S jedinou výjimkou, a to je nesmyslná věc, kterou mu nikdo není schopen vymluvit ani sebelepšími argumenty ani pomocí důkazů. Může jít třeba o představu, že jej neustále z vesmíru ozařují mimozemšťané. Zelení jsou natolik přesvědčeni o naprosté a úplné diskriminaci žen, že jsou schopni vytvořit a ve výboru předložit texty, které mnohé ženy uráží. V rámci boje za rovnost pohlaví francouzský zelený europoslanec Claude Gruffat (na obrázku 1) předložil návrh z jehož zdůvodnění vyplývá, že podle jeho názoru ŽENY NEJSOU SCHOPNY SAMY PODNIKAT. Navrhuje to řešit řadou z fondů EU dotovaných kurzů speciálně pro ženy, které by je měly podnikání naučit. Kolega zřejmě již dlouho nenakupoval mimo luxusní prodejny vlastněné nadnárodními korporacemi. V rámci přípravy na hlasování o strategii jsem si projel několik vesnic a městeček. Běžně jsem našel cukrárny, které vedou ženy, stejně jako prodejny potravin, domácích potřeb či drogérie. Potkal jsem i řeznice, které provozují vlastní provozovny. Troufám si tvrdit, že na českém venkově je podnikání žen naprosto běžnou součástí života. Digitalizaci si za svůj fetiš kromě zelených vybrali i Socialisté a komunistická frakce GUE/NFL. Skupina socialistických poslanců na čele s bývalým předsedou Zemědělského výboru Italem Paolem de Castrem (na obrázku 2) předložila návrh na financování školení zemědělců v používání počítačů. Zřejmě se již několik desetiletí pohybují výhradně ve „sklenících“ budov europarlamentu v Bruselu a Štrasburku. Živého zemědělce asi viděli naposledy někdy na přelomu 80-tých a 90-tých let minulého století, kdy se internet teprve dostával z vědeckých laboratoří k běžným uživatelům.     (Čtěte na stránkách NWOO)


23.9. 2020     Třiadvacátého září 1253 se novým panovníkem Království českého stal Přemysl Otakar II. Doba jeho vlády znamenala mocensky vzestup českého státu, rozvoj měst a zároveň prohlubování rozporů mezi králem a šlechtou.


Zazvonil zvonec a pohádky je konec ..... Pokud patříte mezi ty, kteří si dosud mysleli, že je zle, prosím dál už raději nečtěte. To pravé „zle“ ještě teprve jen přijde. Roman Prymula je s největší pravděpodobností dlouhodobě plánovaným ministrem zdravotnictví. Ten mezičas s Adamem „Kenem“ Vojtěchem bylo jen jakési intermezzo k tomu, abychom naskočili do globálního vlaku požadovaných politických a sociálních reforem. A k jejich pomoci v daných zemích jsou zapotřebí lidé Prymulovy osobnosti. Na to je kdokoli jiný až příliš mravní. Roman Prymula ještě jako ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prosazoval zřízení samostatné kliniky Tradiční čínské medicíny, to se mu nepodařilo, a tak se postaral alespoň o zřízení centra Tradiční čínské medicíny (TCM), které nakonec fungovalo po dobu čtyř let, než bylo v roce 2019 uzavřeno. Prymula v rámci tohoto projektu zastával názor, že se celková anestezie při operacích může nahradit například i akupresurními jehličkami. Helena Stehlíková označila zřízení tohoto centra za neskutečný tunel, šizení, vykrádání veřejného zdravotního systému a naprostou debilizaci národa. Jen dodám, že Helena Stehlíková je předsedkyní etické komise České lékařské komory.

Aby toho nebylo málo, v roce 2016 můžeme na webových stránkách idnes.cz dohledat článek s titulkem „Šéf hradecké nemocnice Prymula končí. Kvůli obchodům s firmou své dcery“. Důvodem jeho odvolání se stal střet zájmů. Prymula inkasoval od soukromé firmy Biovomed miliony korun. K tomu bych rád připojil citaci tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka: „Vzhledem k tomu, že jako ředitel nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků, jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s jeho soukromou společností Biovomed s. r. o., došlo k flagrantnímu střetu zájmů“. Ve Zdravotnickemdeniku.cz se pak dále můžeme dočíst, že Biovomed inkasuje od farmaceutických firem ročně přes 41 milionů korun. Z této částky rodinné firmě zůstane 7,1 milionu jako zisk před zdaněním a 3,5 milionu korun si vyplatí dva její zaměstnanci Roman Prymula a jeho dcera Karolína Prymulová. Prymula podle informací deníku od roku 2010 vydělal kromě svého platu ředitele nemocnice víc než 32 milionů korun. V souvislosti s tím jsou ještě zajímavá tato fakta. Biovomed se zabývá výzkumem a klinickými studiemi pro zadavatele „z celého světa“, podle samotného Prymuly šlo o firmy SmithKline Beecham, Wyeth, GSK Biological Rixensaart Belgium, GSK s.r.o., Pfizer, Sanofi Pasteur Lyon France, Baxter Austria a Novartis. Kdo se o tuto problematiku zajímá více a hlouběji, ví, že všechny výše jmenované firmy patří (rozdílně velkou finanční a vlivovou provázaností) do portfolia firem, které vlastní Gates Foundation, tedy osobní firma filantropa Billa Gatese. Ano, toho Billa Gatese, který věří, že je země přelidněná a proto světu pomáhá s vynalézáním nových a účinnějších antikoncepcí a vakcín. Ke dni 17. 6. 2020 dohledáte v Živnostenském rejstříku u jména Roman Prymula i založení živnosti na výrobu lékařských a dentálních nástrojů a potřeb, což jsou jen tak mimochodem také i roušky.

Činnost „věda a výzkum“, kterou vykazuje profesor Prymula, je téměř výhradně hrazena farmaceutickými firmami, ty samozřejmě kromě vakcín dodávají také léky pro nemocnice. Je předsedou České vakcinologické společnosti, která zásadním způsobem ovlivňuje rozhodování státu o očkovacích schématech v ČR. Navíc, podle svědectví vakcinologů, si profesor Prymula téměř monopolizoval zkoušení nových vakcín v naší zemi, bez něj se v této oblasti nepohne téměř ani jedna injekční jehlička. Nachází se tudíž ve velmi závažném střetu zájmů. Platy ředitelů fakultních nemocnic se pohybují okolo jednoho miliónu korun ročně. Další milión mohou získat na odměnách, ale to ponechme nyní stranou. Sečteme-li (hrubě s možnými nepřesnostmi řádově v tisícikorunách) příjmy profesora Romana Prymuly (nebo jeho rodiny) v letech 2010 až 2014, dostaneme tento výsledek:

 5 000 000 – plat ředitele FN (odhad), 1 100 000 – mzdy v dalších veřejných institucích (FVZ a LF UK), 32 667 630 – celkem za aktivity různě Prymulou nazývané jako věda, výzkum, přednášky, OSVČ, 10 691 000 – zisk + odměny ve společnosti Biovomed s.r.o. za rok 2014.

A pojďme ještě dál do minulosti. V roce 2012 se Prymulovo jméno objevilo v souvislosti s analýzou, v níž se právníci z Ligy lidských práv pustili do českého systému očkování. Rozhodují o něm (jak jinak) lidé, kteří mají vazby na farmaceutické společnosti. Prymulu obvinili, že od výrobců pobírá odměny, provádí pro ně výzkum a působí jako jejich poradce. Jako hlavní český vakcinolog rozhodoval třeba o tom, která vakcína bude hrazena z veřejného pojištění, a která ne. Zároveň radí státu, jaké vakcíny nakoupit pro případ krize. V souvislosti s tím bych ještě uvedl fakt, že v Kostelci nad Černými lesy má čerstvě svoji filiálku americká firma Novavax, za jejíž vakcíny pro český trh Roman Prymula dlouhodobě usilovně lobuje. A tak můžeme počítat s tím, že se budou počty nakažených, hospitalizovaných i zemřelých v souvislosti s covid-19 dále navyšovat a to stále jako dosud dle potřeby svých zadavatelů. Budeme-li jako občané dané země nebo daných území „kovidově poslušnými“ nebo bude-li zapotřebí nás použít jako modus operandi k navození té správné (oficiálně potřebné) společenské a politické atmosféry, budou všechna tato čísla učebnicově klesat, bude-li zapotřebí opak, budou nám jako zázrakem stoupat. Přesně jako se to už nyní děje v různých koutech planety a zdá se, že v určitých měřítcích i u nás. Vypadá to, že se tedy máme na co těšit. Pokud nebyl čas vyjít do ulic doteď, nevím, na jaký lepší ještě čekáme.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Známý německý virolog a lékař, “proti koronaviru se nikdy nenechám očkovat a to je mi 73 let…”. Přidal čísla, která se jinde nedozvíte ..... Prof. S. Bhakdi je jeden z nejznámějších německých virologů a mikrobiologů. Je sice thajského původu, ale celá svá studia a profesní život strávil v Německu a má i německou manželku a občanství. K oficiální verzi koronavirové pandemie se jako jeden z mála stavěl od samého začátku, kdy na základě oficiálních čísel ukázal, že situace je zcela jiná, než líčí oficiální media a úřady. Je také spoluautorem koronaskeptického bestselleru “falešný poplach” (Fehlalarm), který napsal společně s manželkou lékařkou.

Před nedávnem poskytl prof. Bhakdi rozhovor rakouské televizi Servus TV. Zde se zcela jasně vyjádřil k očkování koronavancínou. Prý si jí sám nikdy naočkovat nenechá, ačkoliv je mu již 73 let a patří tedy mezi rizikové skupiny. Jednak není vakcína řádně testována, což obvykle trvá léta. Také se prý jedná o nový typ vakcíny, která dokáže změnit lidský genom a nikdo tedy neví, jaké skutečné důsledky může tahle vakcína mít na lidský organizmus. Lidé a politické strany prý protestují proti geneticky modifikovaným potravinám, ale geneticky modifikované vakcíny jim nevadí. K tomu je třeba si přidat skutečné informace o klinických studií vakcín z Oxfordu. Kdy již ve fázi 2 měla 1/4 dobrovolníků vážné vedlejší účinky jako otoky, bolesti končetin atd. Jenže o tom se mlčí a dokonce lže! Když se tvrdí, že vakcíny nemají žádné vedlejší účinky.

Prof. Bhakdi dále na základě veřejně přístupných dat z Robert Koch Institutu v Berlíně vypočítal, že u lidí mladších 70 let, zemřelo oficiálně na koronavirus (s koronavirem) pouze 0,7 procent. V Německu dokonce jen 0,07 procent! Koronavirus tu byl podle Bhakdiho vždy a byl součástí chřipkových epidemií. Navíc u zemřelých na koronavirus se neví, zda neměli nějakou skrytou chorobu, což se často objeví až při pitvě.

Podobnou situaci vidíme i u nás. “Experti” jako Prymula (bral obří úplatky od farmaceutických firem), Maďar (pracuje pro distributora vakcín) straší veřejnost velkou pandemií a slibují spásu pomocí netestované vakcíny! Necháte se na radu podobných “odborníků s máslem na hlavě” očkovat podivnou vakcínou?! Já ani zadarmo!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Agronom promluvil o zákeřnosti hroznového vína ..... Hroznové víno je nejen chutné, ale také prospěšné zdraví. Jenže s těmito šťavnatými plody není všechno tak jednoduché, dokonce jejich umytí potřebuje zvláštní způsob, aby neuškodily zdraví, řekl v rozhovoru pro Sputnik agronom, odborník na zemědělství Vladimir Vikulov.

Není dobré konzumovat příliš mnoho hroznového vína. Jde o to, že všechny stolní druhy vína obsahují velké množství cukru, přičemž hlavně v podobě glukózy a fruktózy, které se velmi rychle vstřebají, sdělil odborník.

„Zdá se, že jste snědli pouze jeden hrozen, jenže může vážit také kilo, což je 150 gramů fruktózy a vážná rána pro organismus. Množství cukru závisí na druhu a tradici pěstování. V Uzbekistánu například obsahuje víno šílené množství cukru, 20 % a více, zvlášť druhy na rozinky. Stolní, světlé druhy, vypěstované na jihu Evropy, obsahují značně méně cukru,“ vysvětlil Vikulov.

Musíme si rovněž pamatovat, že vinice jsou pravidelně zpracovávány různými chemikáliemi kvůli škůdcům. Ve většině oblastí, kde pěstují víno, jde o přípravky mědi, síry a také fungicidy. Zůstanou pak také na hroznech. Proto je nutné víno mýt zvláštním způsobem.

„Na hroznech se dá snadno rozeznat použití chemikálií, zvlášť obsahujících měď, jsou poseté namodralými ztuhlými kapkami. Dá se to umýt, ale zdaleka ne všechno a ne úplně. Víno není jablko, ani banán, ani citrusy, které se dají oloupat, po čemž lví podíl chemikálií zůstane na slupce. Hrozen konzumujeme celý, proto je třeba ho moc dobře umýt. Existuje dokonce doporučení, že je ho třeba umýt slabým roztokem octu, a to několikrát,“ zdůraznil agronom.

Dodal také, čemu je třeba věnovat pozornost při výběru vinného hroznu.

„Musíte se podívat na původ, datum, sezónu a vzhled. Když pochází třeba z Maroka, kde mají teď jaro, pak buď leželo víno velmi dlouho anebo vůbec není z Maroka. Hlavní sezóna vína začne trochu později, dozrává v září, říjnu, listopadu. Hodně druhů může ležet dost dlouhou dobu,“ poznamenal Vikulov.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


‚MÁME DOST MÍSTA,‘ SKANDUJÍ TISÍCE POKROKOVÝCH NĚMCŮ DOŽADUJÍCÍCH SE VÍCE MIGRANTŮ Z VYHOŘELÉHO TÁBORA MORIA ..... V neděli se v Německu do ulic vyhrnuly tisíce protestujících, aby od vlády po vyhoření řeckého migračního tábora Moria požadovaly přebírání většího počtu migrantů.

V Berlíně kolem 5 000 pro-migračních aktivistů uspořádalo masové shromáždění s transparenty prohlašujícími, „máme dost místa,“ a „nikoho neopouštějte,“ a od německé vlády se dožadovali, aby brala více uprchlíků. Podobné protesty byly zaznamenány i v německých městech Mnichov, Lipsko a Kolín, stejně proběhly protesty i ve francouzské Paříži.

Minulý týden německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že její vláda převezme 1500 z odhadovaných 13 000 migrantů bez bydliště z tábora Moria, který vyhořel do základů při po požáru, o kterém panuje přesvědčení, že ho založila skupina žhářů z řad migrantů.

Levicové protestující ale tento slib neuspokojuje a požadují, aby Německo migrantů vzalo více, kdy volají po větší iniciativě spolkové vlády v rozporu s návrhem, podle nějž by braní dalších migrantů mělo zůstat na jednotlivých německých zemích, uvádí DW.

Aktivistka za práva uprchlíků Tima Kurdi Němce vyzvala, aby tlačili na svoji vládu, aby přijala více migrantů s tvrzením: „Rozhodla jsem se promluvit a sama to vysvětlit ve jménu těch, kdo to nemohou udělat sami… Jestli nemohu zachránit svou vlastní rodinu, tak můžeme zachránit aspoň ostatní.“

„Nemůžeme zavírat oči a obracet se zády,“ dodala.

Aktivistka pro-migrační neziskovky Seebrücle (Mořský most) Sonya Bobrik řekla, že „v Německu je místa více než dost,“ aby mohli přijít další migranti.

I přes zanícenou podporu od skupin levicových aktivistů, mají Němci jako celek obavy, že příliv migrantů z tábora Moria v Řecku by mohl rozpoutat nový příval migrantů do této země.

Průzkum vedený německým vysílačem ZDF zjistil, že 62 procent Němců si myslí, že zemi zaplaví další vlna masové migrace, pokud by snad vláda převzala velký počet migrantů z Moria.

V srpnu kancléřka Merkelová řekla, že by „přijala v podstatě stejné rozhodnutí,“ když se jí ptali, zda lituje rozhodnutí umožnit asi jednomu milionu migrantů zaplavit EU během Evropské migrační krize 2015.

V důsledku její politiky otevřených hranic se demografie Německa radikálně pozměnila, kdy asi 26 procent lidí v Německu, čili 21,2 milionu lidí je teď klasifikována jako osoby „migračního původu,“ což znamená, že to jsou buď sami migranti, nebo mají nejméně jednoho rodiče, který se narodil v cizině.

Očekává se, že do roku 2040 více než třetina populace Německa bude mít zahraniční původ, kdy u největších měst se čeká, že to bude asi 70 procent lidí s migračním původem.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


GANG MUSLIMSKÝCH NÁSILNÍKŮ Z IRÁKU LOVIL SVÉ OBĚTI V ULICÍCH BERLÍNA, TY PAK BYLY HODINY BRUTÁLNĚ ZNÁSILŇOVÁNY ..... Každý, kdo se více zajímá o islám a myšlení jeho vyznavačů, kteří se snaží ve všem následovat svého pedofilního lžiproroka Mohameda ví, že nemuslimské ženy jsou pro muslimy pouhou lovnou zvěří. Proto je považují podobně, jako Mohamed, za otrokyně, které jim musí být po vůli. Vždyť i Mohamed znásilňoval nemuslimky na dobytých územích. A Evropu už muslimové za dobyté území považují.

Muslimský gang vyrážel v Berlíně lovit ženy ve smečce.  Scénář byl pokaždé stejný. Muslimové mladé ženy přepadli na ulici a vtáhli je do svého SUV. Pak je jeden po druhém znásilnili. Znásilňování často trvalo celé hodiny. Nyní jsou z činů obviněni dva bratři z Iráku.

U krajského soudu byl nyní zahájen proces proti pachatelům těchto zrůdných činů. Obvinění Wisam (33) a Karrar (25) jsou oba narozeni v Bagdádu a mají irácké občanství. Starší bratr žije v berlínské čtvrti Charlottenburg, mladší v okrese Staaken. Byli za mřížemi od 25. března 2020, kdy byli vzati do vazby.

27. března 2018 došlo ke znásilnění 14leté dívky, kterou obvinění zatáhli násilím do auta a posléze  do bytu staršího z bratří.

6. května 2019 došlo ke znásilnění další ženy, která byla násilím na ulici  zatažena do jejich auta, místem znásilňování byl opět byt staršího z pachatelů.

K dalšímu znásilnění došlo 18. ledna 2020, kdy studentka střední školy Denise T. (18) opustila ve 3:30 ráno techno klub „Mensch Meier“ ve Storkowerstrasse a posléze byla oběma bratry a třetím mužem násilím zatažena do SUV KIA. Několikrát byla znásilněna na zadním sedadle a posléze i v bytě. V 7.20 ji zraněnou vyhodili v Charlottenburgu z auta a nechali ji ležet na ulici.

23. února 2020  Wisam B.B. vyrazil na lov se třemi muži do techno klubu „Berghain“ (Friedrichshain). Kolem třetí hodiny ráno muži zatáhli Undine N. (21) násilím do SUV. Také ona byla několikrát znásilněna. Pachatelé ještě předtím, než ji vyhodili na ulici, smazali všechna data o poloze z jejího mobilního telefonu.

Obvinění nyní odmítají vypovídat, zatímco znásilněné ženy jsou vystaveny hodinám výslechu. Proces by měl probíhat celkem 20 dnů. Advokátka Christina Clemm zastupuje studentku střední školy. “Byla v agónii téměř čtyři hodiny,” říká. Obvinění proto musí po výpovědi opustit soudní síň. Dívají se pak na mladé ženy, které předtím brutálně znásilnili, prostřednictvím videopřenosu. Veřejnost je ze soudního projednávání vyloučena.

Studie ukazují, že ve skutečnosti je nahlášeno pouze deset procent znásilnění a pouze deset procent z nich vede k odsouzení. Je tedy velmi pravděpodobné, že mají tito násilníci na svědomí mnohem více žen, které však znásilnění nenahlásily. Studentka střední školy si dokázala zapamatovat části SPZ a podrobnosti o místě činu, pachatelé také zanechali vzorky DNA i otisky prstů. Další pachatel, jejich komplic, byl zatčen teprve nedávno.

Verdikt bude vynesen 28. ledna 2021.

Znásilňovací gangy jsou dnes běžným koloritem všech multikulturně obohacovaných evropských měst. Velmi známé jsou případy gangů, které už dlouhé roky řádí ve Velké Británii, velký skandál byl před časem například ve Finsku nebo Švédsku. A jak je vidět, tak i oficiální statistiky potvrzují,  že nahlášené případy znásilnění jsou jen onou pověstnou špičkou ledovce, neboť většina žen ve snaze co nejrychleji na hrůzný zážitek zapomenout, znásilnění ani nenahlásí.

Podobné hony na nemuslimky budou v Evropě stále častější úměrně s tím, jak rostou počty muslimských vetřelců na našem kontinentě. Ostatně, sexuální otrokyně měl již Mohamed a každý pravověrný muslim následuje činů svého lžiproroka…     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Běžte už do prde*e! Známá zpěvačka Basiková poslala tvrdý vzkaz všem, co straší s koronavirem  ..... Známá česká zpěvačka Bára Baisiková si nebrala servítky s vyjádřením názoru na krizi s koronavirem. Text v plném znění přinášíme níže:

LIDI, VZPAPATUJME SE!!! Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá. Musím být sprostá. To už jinak nejde!!! Budu sprostá a hotovo. At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele!!! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at'už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do prdele do prdele do prdele!!! Tohle má bejt jako co??? Máme se všichni zhroutit??? Proč??? O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi??? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát?

Do prdele! Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Že koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie. A to je celý. Denně umírá na leukémii, rakovinu, plicní choroby a stovky dalších nemocí, mnohem mnohem více lidí!!! Ale nikdo nás tím nestraší! Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob. Proč by to dělal? Abychom se báli??? Ale nemoce a smrt jsou součásti našeho života, do prdele! Byly, jsou a budou, a my to nezměníme. A že v Čechách zemřelo dvě stě lidí na koronavir, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa? Můj kamarád měl kovid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo všechno.

Takže o co tady jde? Chci vám, vážená vládo, vzkázat, že to, co jste dopustili na jaře, se podobá zločinu. Připravili jste statisíce lidí o práci, peníze, existenci a živobytí, vyvolali jste v lidech nesmyslnou paniku a strach, zničili jste zavedené systémy a procesy, a vzali jste lidem ideály a klid. Vaše směšné finanční podpory a almužny nikomu nepomohly, protože nemohou pokrýt všechny výdaje a ztráty, jen jste tím dostali stát do dluhu a nastolili jste hospodářskou krizi, ze které se jen tak nedostaneme, a jenom to odnesou naše budoucí generace. Proč jsme se ke kovidové situaci nepostavili jako Švédsko, které už to má za sebou a dávno je dál? V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten kovid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci kovid!!!     (Čtěte na stránkách AC24)


Nový český ministr zdravotnictví má obrovský střet zájmů, provozuje živnost na výrobu zdravotnických prostředků! Provoz živnosti ke dni jmenování ministrem zdravotnictví nepřerušil, podle Lex Babiš je tak podle pravidel Evropské unie ve vztahu neslučitelném s výkonem funkce! Roman Prymula si založil v polovině června podnikání na výrobu roušek a respirátorů, teď je bude jako ministr zdravotnictví nařizovat občanům k permanentnímu nošení uvnitř i venku? A proč proboha Radek Koten z SPD doporučuje přesouvat peníze od neziskovek na testování českých občanů na Covid-19 zdarma? To je doslova vlhký sen distributorů testů, pokud by úhrady za pochybné a mnohdy cinknuté PCR testy platil stát namísto občana! ..... V České republice přinesl počátek týdne zase další neuvěřitelné chucpe, kterými se republika začíná v poslední době naplňovat až k prasknutí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (Hnutí ANO) totiž ráno oznámil svoji rezignaci [1] a už po obědě byl narychlo a jmenován [2] nový ministr, epidemiolog a profesor Roman Prymula. Všechno to bylo prý dohodnuto dopředu, celé se to upeklo o víkendu, kdy Andrej Babiš měl s Adamem Vojtěchem dlouhé povídání a bylo potřeba, aby někdo na sebe vzal roli viníka za současnou virovou epidemii v ČR, kde neustále rostou počty pozitivně otestovaných osob.

Veřejnost chce hlavu někoho, kdo za to ponese zodpovědnost, zaznělo o víkendu několikrát na adresu Adama Vojtěcha, a ten tak musel v pondělí podat rezignaci. Jenže, už dopředu bylo s Milošem Zemanem dohodnuté, že v pondělí okolo oběda jmenuje Romana Prymulu novým ministrem, protože se prý osvědčil na jaře jako hlavní epidemiolog vládního krizového štábu. A prezident se jmenováním Prymuly neměl problém, protože pan profesor měl v minulosti blízko ke straně SPOZ, takže náhrada Vojtěcha za Prymulu prošla hladce.

Roman Prymula je tak již novým ministrem, ale nikoho zřejmě vůbec netrápilo, že nový ministr má obrovský střet zájmů podle zákona č. 14/2017 Sb. o Střetu zájmů v platném znění [3], tedy podle tzv. zákona “Lex Babiš” z roku 2017. Přestože je Roman Prymula ministrem zdravotnictví, k dnešnímu dni je podnikatelem, živnostníkem [4], IČO 09254447 a zabývá se výrobou zdravotnického materiálu, tedy roušek, respirátorů atd. Roman Prymula si přitom živnost zařídil teprve nedávno, před 3 měsíci, konkrétně 17. června 2020. Pro server TN.CZ a také pro CNN Prima News ale Prymula nedávno uvedl [5], že nic nevyrábí, že prý si založil živnost jen kvůli tomu, aby mohl přednášet, ale pozor, takové vysvětlení je velmi podivné.

Pro pořádání přednášek podle Živnostenského zákona stačí do živnostenské žádosti při registraci uvést kódy 60 (Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků), 64 (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd) a 72 (Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti), a tím to hasne. Kódy volných živností jsou zde. Jenže, Roman Prymula má v živnostenském oprávnění, kromě těchto 3 kódů, ještě i kód 39 (Výroba zdravotnických prostředků), a to je problém, to nemá s přednáškami naprosto nic společného.

Roman Prymula nastoupil do funkce ministra zdravotnictví ve střetu zájmů podle Lex Babiš, má totiž živnost na výrobu zdravotnického materiálu, kterou nechce přerušit po dobu výkonu funkce

Nový ministr zdravotnictví pro CNN Prima News nedávno uvedl, že protože jenom přednáší a nic nevyrábí, že nemusí ani přerušovat živnost, když radí české vládě a tehdejšímu ministrovi Adamu Vojtěchovi. Tento rozhovor pro CNN Prima News proběhl již 10. září 2020 a už tehdy byl Roman Prymula v podezření, že může být ve střetu zájmů, když má živnost na výrobu zdravotnického materiálu a současně radí ministru zdravotnictví. Jenže dnes už nejde o podezření, protože po dnešním jmenování doopravdy a skutečně je Roman Prymula ve střetu zájmů, a to podle zákona č. 14/2017 Sb. o Střetu zájmů v platném znění.     (Čtěte na stránkách CZ 24 NEWS)


Pandořina skříňka: GMU kukuřice vadí, GMU lidé nevadí? Kdo zneužívá korona-krizi? Byznys tisíciletí. Proč byli čeští experti zadupáni do země. Hysterii je třeba živit. Očkovací ruská ruleta začíná. Bod bez návratu ..... RABÁK se zabývá řadou podezřelých okolností aktuálního vývoje koronavirové hysterie a varuje před hrozbou plošného očkování nebezpečnými vakcínami

Koronavirová akce, tedy medicínsko-politicko-mediální kampaň, postupně odhaluje své skryté účely. A ten jistě nebyl pouze jeden. Ať už virus někdo vypustil kvůli konkrétnímu záměru, ostatní na vlnu rychle naskočili, protože promarnit takovou šanci by bylo do nebe, nebo spíše do pekla volající plýtvání příležitostí. Nelze s určitostí rozhodnout, jestli „vypuštění“ mají na svědomí protivníci Trumpa, protivníci Číny, vakcinační průmysl anebo jiná zájmová skupina, ale všechny zmíněné vložily ohromné úsilí i spoustu peněz, aby „pandemii“ do posledního puntíku zúročily.

Ono je často bezpečnější využít příležitost, než přímo danou situaci inscenovat od začátku. A i kdyby tento umělý virus unikl z nějaké laboratoře omylem (což je asi nejméně pravděpodobná varianta, nicméně ji nemůžeme vyloučit), celé následné divadlo bylo pomocí různých organizací a médií velmi sofistikovaně režírované. A o tom, že za jednu otěž zuřivě tahá i vakcinační průmysl, nelze pochybovat.

O co se stará ministerstvo ... Pokud tomu ještě před půl rokem někdo nevěřil, stačilo pár měsíců počkat na oficiální postoje úřadů zodpovědných za očkování a pochyby se začnou postupně rozplývat. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravilo k připomínkám dokument Národní strategie očkování proti nemoci covid-19. V době, kdy vakcíny procházejí teprve testováním bezpečnosti a na větší vzorek testovaných se zatím chystá první Rusko, a tedy nikdo nemůže ani náhodou tušit, jestli bude vakcína plošně skutečně fungovat, MZ píše hned v první větě: „Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění covid-19 je očkování,“ a následně: „Dosud není k dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny.“ 

Tyto prosté věty nám zpětně vysvětlují, proč oficiální „medicína“ nejen prostřednictvím MZ tak sveřepě bojovala proti jakékoliv nadějné léčbě, jak konvenční, tak nekonvenční. Několik terapií má prověřenou účinnost i bezpečnost, ale oficiálně se o nich nedozvíme, lékaři se o tom dokonce již bojí mluvit. Ale oficiální medicína bojuje nejen proti léčbě. Řada terapeutů nekonvenčních léčebných metod velmi úspěšně odzkoušela v praxi mnoho preventivních postupů (zástupci nekonvenční medicíny již v květnu zveřejnili Výzvu zdraví a svoboda) a přitom mainstreamová média i MZ, které by se mělo starat o zdraví obyvatel této země, o nich zarytě mlčí.

Tedy od začátku bylo nutné držet se scénáře: není lék, nikdy nebude a zachrání nás jedině očkování. Tvrzení, že nějaké očkování funguje bez jakýchkoliv důkazů, přitom není v oblasti vakcinace žádnou novinkou. Dosud například nebylo prokázáno, že by očkování proti HPV skutečně snížilo výskyt rakoviny děložního čípku. V některých případech dokonce rakovinu přímo vyvolává, a tak je dokonce možné, že statisticky výskyt rakoviny zvyšuje. Přesto je doporučováno jako očkování „proti rakovině“.

Mediální boj ... To, že mainstreamová média hlásají téměř výhradně postoje oficiální medicíny, není překvapující. Oficiální medicína již dávno není lékařským uměním, ale prodlouženou rukou farmaceutických firem, ať se to lékařům líbí, či nelíbí. A farmaceutické firmy jsou jedním z hlavních inzerentů a tvůrců PR článků v médiích. Jakmile se v médiích objeví cokoliv o očkování, kritici současného stavu očkovací politiky obvykle dostanou prostor tak 5 procent, aby to vypadalo, že vyjádřit se mohou obě strany, následně jsou tyto názory zesměšněny nebo jinak devalvovány a závěr patří vždy vakcinační lobby. Pokud se o téma očkování někdo více nezajímá, nesnaží se číst mezi řádky a nemá sám strašlivé zkušenosti s očkováním, nabyde dojmu, že očkování je v podstatě neoddiskutovatelné blaho.

Naštěstí mainstreamová média, přes ohromné sumy, které do nich farmaceutické firmy sypou, ztrácejí vliv. Lidé mají s očkováním totiž čím dál více špatných zkušeností, což si nenechávají pro sebe. Děti jsou po očkování najednou neustále nemocné, některým se zastaví vývoj, některé jsou již navždy retardované, některým se rozjede neurologické onemocnění (jako například epilepsie) nebo se objeví poruchy autistického spektra. A přitom lékaři v médiích donekonečna opakují mantru, že očkování nezpůsobuje autismus, že to je vyvrácený mýtus a podobně. Těmto prohlášením se však směje čím dál více lidí. Je to však velmi hořký smích, protože je za ním mnoho utrpení.

Ještě závažnější je další citát z připravovaného dokumentu. „Jako nejvíce nadějné se zatím jeví vakcíny druhé generace (proteinové, rekombinantní, vektorové) a třetí generace (genetické vakcíny). Nejnadějnější se jeví vakcína německé firmy BioNTech-Pfizer (genetická mRNA vakcína), americké firmy Moderna (genetická mRNA vakcína), firmy Astra Zeneca - Univerzity of Oxford (vektorová vakcína) a americké firmy Novavax (rekombinantní vakcína).“     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Americké ministerstvo spravedlnosti označilo tři města za “anarcho-města”. Čekají se další kroky ..... O krok blíž zastavení přísunu federálních peněz jsou tři americká města. New York, Portland a Seattle. Ministerstvo spravedlnosti na pokyn prezidenta Trumpa dnes na svých internetových stránkách i ústy ministra Barra označila tyto města za “anarchistické jurisdikce”.

“Když státní a místní představitelé brání svým vlastním policistům dělat jejich práci, ohrožuje to nevinné občany, kteří si zaslouží být chráněni, včetně těch, kdo se snaží pokojně shromažďovat a protestovat,” řekl dnes ministr Barr v narážce na snahy o definancování policie ze strany radnic mnoha levicových měst a bránění policii v prosazování zákona. “Nemůžeme připustit plýtvání federálními dolary, když jde o bezpečí občanů. Je mou nadějí, že města, která byla dnes ministerstvem spravedlnosti jmenovaná, změní svůj kurz, a začnou brát vážně základní fungování vlády a začnou chránit své vlastní občany.”

Co se děje v Portlandu a Seattlu čtenáři Středoevropana vědí. V New Yorku stoupl počet střelby oproti minulému roku o 177 procent. New York dostává od federální vlády 7,4 miliard dolarů ročně.

Starostové těchto tří měst a guvernéři států, kam tyto města spadají, tolerují, podporují a často i podněcují rudé revoluční pnutí, ke kterému v Seattlu, Portlandu i New Yorku dochází. Pokud by byl Trump fašistický diktátor, za kterého ho levice označuje, dávno by do těchto měst poslal armádu, která by vyhlásila stanné právo, a agitátory i jejich spojence by nahnal za ostnatý drát. Trump ale stále postupuje jen v mantinelech, které mu zákony USA dávají. Snad to na ten rudý ksindl bude stačit     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán v pondělí varoval, že evropské instituce neslouží zájmům občanů Evropy, nýbrž spíš zájmům prominentního rozvratného miliardáře George Sorose ..... Evropané musí zabezpečit svoji národní suverenitu proti nadutým ambicím globalistických liberálů, řekl pan Orbán v tvrdě formulovaném poselství.

"Podle těchto liberálů by bylo nejlepší postoupit pravomoci svých národních vlád mezinárodním organizacím a to tolik pravomocí, kolik je jen možné," varoval pan Orbán. 

"V tom vidí univerzální ideály, evropské hodnoty a univerzální lidská práva, která se musí dále podněcovat a více uznávat."

Tyto organizace mají však "nevyhnutelně sklony k despotismu, který mají ve zvyku nazývat 'vládou zákona,' který je ale prostě jen 'vládou vyděračství'," pokračoval a "jsou vystavené infiltracím sítí ve stylu těch Sorosových a když jsou nuceny rozhodnout se mezi občany jednotlivých národních komunit a těžkou výzbrojí globálního kapitálu, tak si nakonec vždy vyberou ten."

Naštěstí si už občané evropských národů uvědomili, "že dnešní evropské instituce neslouží jim, nýbrž zájmům George Sorose a podobné sorty," konstatoval Orbán. 

"Nejsou už připraveni Bruselu spolknout jím vyfabrikované důvody, proč by finanční spekulant, který se obohatil na ruinování ostatních, a teď v Bruselu diriguje mocenské kuloáry, měl být tím, kdo Evropě nezištně nabízí pomoc."

Jednou z konkrétních oblastí, v nichž dochází ke střetům světových názorů a zájmů nejzjevněji, poukazoval Orbán, je masová mezinárodní migrace.

Liberální a konzervativní politiky se "v otázce migrace střetávají a dokonce spolu vedou boj na život a na smrt," prohlásil. 

"Podle těch bizarních liberálů neexistují žádné důvody se masové imigrace se bát, dokonce ani se bát imigrační záplavy; a není důvod ke strachu, i kdyby se národní a náboženské tradice nezvaných hostů totálně lišily od těch našich - nebo ve skutečnosti těm našim odporovaly."

"Říkají nám, že terorismus, zločinnost a anti-semitismus i vznik paralelních společností je jen dočasnou odchylkou, nebo snad porodní bolestí radikálně nového světa, který se chystá vzniknout," uvedl Orbán. 

Ovšem takové "nepředvídatelné experimenty na společnostech a lidech," jsou nepřijatelné, kvůli "rizikům chronického mezikulturního napětí a násilí, která jsou nepřijatelně vysoká."

"Pokud nebudeme ignorovat zákony matematiky, tak je těžké nevidět realitu jisté, zatím sice pomalé, ale neustále se zrychlující náhrady obyvatelstva," dodal.

"Největší hrozbou pro národní sebeurčení je dnes síť propagátorů globální otevřené společnosti snažících se zrušit národní fungování," řekl Orbán. 

"Cíle sítě ve stylu George Sorose, která má neomezené finanční a lidské zdroje, jsou jasné: vytvořit pomocí zrychlující se migrace otevřené společnosti smíšených etnik, aby se tak rozložila tvorba rozhodnutí na národní úrovni a rozhodování se předalo globální elitě."     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


22.9. 2020     Dnes, tedy 22. září 2020 v 15 hodin a 30 minut, nastane astronomický podzim. V tomto okamžiku Slunce vstoupí do znamení Váh.Je den pozimní rovnodennosti.


PŮJDE SOROS PŘED SOUD A DO VĚZENÍ? AMERIČANÉ KONEČNĚ ŽÁDAJÍ PROŠETŘENÍ JEHO PODVRATNÉ ČINNOSTI! ..... Tento sociopat ve starších rozhovorech sám přiznává, že ho baví si “hrát” se světem. Proto velmi bohatě financuje nejen různé podvratné neziskovky, především jeho síť vysoce ziskových neziskovek OSF a na ně navázaných “vymýváren mozků” Open university, ale i dalších podvratných organizací jako je Antifa. Nemalé částky vkládá i do neziskovek, které svojí činností podporují muslimskou invazi do Evropy, financoval například Arabské jaro, ale také mnohé převraty, v poslední době je pak štědrým podporovatelem nepokojů BLM. Právě to byla poslední kapka pro Američany, kteří se rozhodli s ním konečně zatočit, proto sepsali petici, ve které žádají presidenta Trumpa o prošetření činnosti Sorose i jeho OSF.

Více než 60 000 lidí podepsalo petici adresovanou prezidentu Trumpovi, generálnímu prokurátorovi Barrovi, řediteli FBI Wrayovi a guvernérům všech 50 států. Kampaň požaduje, aby prezident pověřil americké špičkové donucovací orgány zahájením vyšetřování „George Sorose a jeho Nadace otevřené společnosti (OSF)“. Obviňuje Sorose z financování radikálních levicových organizací pokoušejících se násilně destabilizovat americký národ.

Konkrétně se v petici uvádí:   “Radikální levice nyní drží zbytek společnosti jako rukojmí – násilné nepokoje, útoky na policii a vyhánění občanů, kteří dodržují zákony, z částí jejich vlastních měst.  Ve skutečnosti cynicky využívají smrt George Floyda jako záminku k destabilizaci společnosti a k ​​prosazení marxistické revoluce. Tleskáme prezidentově výzvě označit ANTIFU za teroristickou organizaci. Žádáme, aby ti, kdo financují organizace jako ANTIFA a další radikální levicové organizace pustošící naše milovaná americká města, byli vyšetřováni jako teroristé. Lidé jako George Soros a jeho Nadace otevřené společnosti jsou mistry „ špinavých peněz “ v politice. Nesmíme lidem jako on dovolit, aby využili našeho respektu k občanské společnosti tím, že je budou proti společnosti poštvávat. Organizace, které volají po ukončení židovsko-křesťanské civilizace a které následně podněcují k násilným nepokojům a účastní se jich, by neměly těžit ze statusu anonymity a osvobození od daně uděleného legitimním neziskovým organizacím.”

Soros nedávno oznámil, že pumpuje další ohromující množství peněz do radikálně levicové organizace Black Lives Matter.

Zatímco Amerika hoří pod jejich násilím a nepokoji, finančník maďarského původu Soros oznámil, že věnoval dalších 220 milionů dolarů BLM, jak jste si už mohli přečíst v nedávném článku, kde jsem také osvětlila vazby Sorose a jeho rodiny nejen na Deep state, k němuž patří on sám, ale také na evropskou politiku.

Velká část Sorosových peněz směřuje do snahy o likvidaci policie a kontrolu volebních systémů do roku 2020, jak odhalila sama jeho nadace.

“Nastal čas pro neodkladné a odvážné kroky k řešení rasové nespravedlnosti v Americe,” uvedl ve svém prohlášení Alex Soros, syn George Sorose a zástupce předsedy Sorosovy rodiny “Open Society Foundations”.

Mladší Soros je dokonce ještě radikálnější, než jeho otec. Zavazuje se dokonce o zrušení věznic a maximální potlačení činnosti policie zejména v oblastech, kde žije hodně černochů. Právě na tyto účely pak podobně, jako jeho otec, pumpuje statisíce dolarů.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Geostacionární družice odhaluje, že letadla znovu práškují pravidelné šachovnicové vzorce nad Polskem, nad Jadranem a celým Balkánem! To nejsou žádné letecké spoje nebo charterové lety, to je cílené a úmyslné zatemňování oblohy ..... Děsivé fotografie dokazují, že nad Evropou znovu začalo masivní práškování chemtrails v rámci atmosférického geoinženýringu Dark Sky s cílem globálního zatmívání planety! Geostacionární družice odhaluje, že letadla znovu práškují pravidelné šachovnicové vzorce nad Polskem, nad Jadranem a celým Balkánem! To nejsou žádné letecké spoje nebo charterové lety, to je cílené a úmyslné zatemňování oblohy s cílem snížit intenzitu slunečního záření dopadajícího na povrch planety! Dopravní letadla pod záminkou Covidu-19 musela přestat vozit lidi, aby bylo dost strojů na nebi na zrychlené zatemňování planety, protože někomu dochází čas?

Zatímco v celé Evropě je pozornost veřejnosti upoutána na grafy a tabulky ze zpravodajství o druhé vlně koronavirové nákazy, tak mezitím se začalo něco dít, co vyvolává u mnoha lidí oprávněné znepokojení. 

Stále více lidí nás začíná do redakce upozorňovat na větší a větší aktivitu velkých dopravních letadel, která startují z evropských letišť, ale na aplikaci FlightRadar24 ta letadla vůbec nejsou zobrazena. 

Letecký provoz se znovu obnovuje, to mohu potvrdit i tady ve Frankfurtu, ale je neuvěřitelné, že provoz se obnovuje v situaci, kdy oficiálně nikdo nikam necestuje a letiště jsou prakticky poloprázdná a jen s minimálním počtem lidí. 

Co to ksakru má znamenat? 

Nejprve si řekněme, že tento týden unikla do médií velmi zajímavá informace, která zněla jako perlička, která nevyžaduje velkou pozornost. Jenže, něco na tom nehraje.

Qatar Airways během chemtrailingu

Největší australský dopravce Qantas Airways začal prodávat lety do nikam, protože lidem nabízí vyhlídkové lety nad Velkým bariérovým útesem u pobřeží Austrálie a návrat zpátky na původní letiště. 

Jenže, nejedná se o vyhlídkový let v malém letadle, na které jste normálně zvyklí v Evropě, protože zde se vyhlídkový let realizuje ve velkých zaoceánských dopravních strojích Boeing a Airbus. 

Lístky na tyto lety jsou prý ihned vyprodané a lidé si těmito vyhlídkovými lety dělají prostě radost. 

Ekologické organizace bijí na poplach, že takové létaní odnikud nikam je ekologický zločin, ale oficiálně se tímto způsobem aerolinky snaží přežít a mít nějaký zisk během koronavirového cestovního výpadku. 

Informaci o těchto bizarních letech přinesla i česká média [1]. Jenže, tato informace má jednu zásadní vadu.

Boeingem na vyhlídkové výlety v poloprázdném letadle? ... Tyto vyhlídkové lety jsou velice laciné a podle australských novinářů prodeje lístků na tyto lety nemohou nijak pokrýt ztráty způsobené výpadkem zaoceánských letů, které držely aerolinky nad vodou po celou dobu, protože na těchto drahých letech do zámoří generovaly aerolinky drtivou většinu svého zisku. 

Vyhlídkové lety pro Australany za humna nad Velký bariérový útes u východní pobřeží Austrálie nemohou aerolince nic zachránit. 

Co to proboha má znamenat?     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


COVID 2017? ..... Pokud si myslíte, že jde o novou modifikaci dnešního strašáku, mýlíte se. Už na jaře letošního roku jsme zpochybňovali Wu-chan jakožto místo, kde se nějakým způsobem poprvé objevil koronavirus. Psali jsme o dvou českých sportovcích, kteří si jej přivezli již na začátku podzimu roku 2019 ze závodů uskutečněných ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že jde o velmi citlivé téma, záměrně nebyla uvedena ani disciplína a ani jména, přestože je známe. Krevní testy provedené v zahraničí v lednu 2020 u obou prokázaly přítomné protilátky odpovídající dobou vzniku právě potížím na uvedených závodech. Jenže ono je vše ještě trochu jinak.

Období, kdy se covid-19 objevil na scéně, je dle všech indicií mnohem starší. Shodou okolností totiž unikly nedopatřením záznamy, respektive účetní uzávěrky Světové banky, ve kterých se již v roce 2017 objevily zmínky v informační databázi o nákupech testů na Covid-19 jednotlivými vládami zemí, které byly touto bankou financovány. Tyto testovací sady ve velkém množství byly označeny přímo tímto názvem. Poté, co se informace o tomto dostala ven, došlo k okamžité reakci a bylo přepsáno účetnictví banky a covidové testy byly přejmenovány na zdravotnické testovací sady PCR. Naštěstí pozdě, protože díky celním deklaracím došlo k zajištění informací o nákupech sad proběhlých v období let 2017 a 2018. Deklarace byly postupně smazány. Zároveň byl zrušen informační web světové banky, na kterém veškeré tyto informace byly a o pomoc požádán mediální dům Reuters, který měl uvést vše do pořádku na publicistickém jevišti. Což také udělal a jakékoliv zmínky o této události a ,,nedopatření‘‘ označil za fake news. Jako vždy, když se objeví informace jdou v rozporu s představami vrcholných politiků a byznysmenů s budoucností lidstva.

Aby vše bylo ještě složitější, některé testy používané u nás od jara 2020 i ve státních nemocnicích měly na obalu pod čárovým kódem datum výroby v roce 2019. Pokud se tedy ptáte, jak je vše toto možné, odpovědí je uznání pravděpodobnosti zneužití nynější světové populace k něčemu, co možná přesahuje naše představy. Investormi Světové banky jsou opět nám známá jména. Najdete tam zase Gatese i Rothschieldy. Tedy mimo jiné. Zní to nesmírně konspiračně, ale pokud se už v roce 2017 prodávaly testovací sady na covid-19, jak stará je jeho skutečná historie a plán na jeho zneužití? Odkdy se připravuje a k čemu slouží tento nástroj?

Orgány v Evropské unii prosazují okamžité očkování, i když vakcína proti koronaviru ještě není na trhu. To neznamená, že není vyvinuta, byť zjevná je absence doby potřebné k jejímu testování. To jsou politici z nějaké příčiny ochotni přehlížet. Zároveň rostou čísla, která mají vytvářet zdání, že přišla druhá vlna, která bude podstatně razantnější, než byla první. Množství nakažených je záměrně navyšován způsoby, které nemají logiku. Za infikované jsou označeni i ti, kteří se odmítají nechat testovat. Vzhledem k tomu, že vláda, Prymula a pár dalších věděli už v létě, že se to stane, je pravděpodobné, že vše běží podle plánu. Navíc existují různá individua typu Flégr, která svou vlastní hloupostí (ano, je to profesor) a krátkozrakostí nejsou schopni pochopit rozsah toho, co se děje. Takže když to shrneme. Světem putuje vir podobný v mnohém tomu klasickému chřipkovému. Není na něj žádný speciální lék, není extrémně nebezpečný. Test na něj existuje podstatně déle, než je světově známý důvod testování. Kde vir a test vzniknuly, to ví jen vybraní, nicméně se zdá, že v amerických laboratořích.

O vakcíně se tvrdí, že se údajně připravuje, nicméně se zdá, že už bude. Mezitím byly podlomeny ekonomiky států, elity testují, kam až se dá zajít v represi obyvatelstva ve jménu jeho ochrany. Austrálie ukazuje, že to lze na doraz, situace tam připomíná stanné právo. Němci vyhrožují odebíráním dětí rebelům, zatýká se, pokutuje, policisté mlátí lidi používající místo roušek mozek. Evropská komise kuje železo, dokud je žhavé. Bez ohledu na covid Leyenová usilovně pracuje na přitvrzení podmínek pro spuštění Zeleného údělu. Připravuje změny v migrační politice znamenající totální podvolení se národních vlád diktátu Bruselu. V USA se ke covidu přidalo hnutí Black Lives Matter, které ve spolupráci s Antifou vytváří nepokoje po celé zemi. S podporou Demokratů stojících proti Trumpovi.

Celý svět je totálně rozbitý. Přidejme Bělorusko, obchodní tahanice mezi Čínou a USA a plno dalších událostí. Řada z nich jsou zastírací manévry, jiné slouží jako nástroje. Ale k čemu? Co je natolik silné, aby se rozehrála tak vysoká hra, ve které bude plno nešťastných, mrtvých a živořících lidí? A co když se lidstvo vzepře elitám a covid začne ignorovat? Co dalšího je v laboratořích připraveno, když už i samotná WHO varuje před další pandemií, o níž ví, že zabije 30% lidí na celém světě? Samozřejmě jde o moc a peníze, už tak nyní koncentrovaní v rukách několika rodin. Co dalšího nás ještě čeká?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


EU páchá zradu na svých občanech: přerozdělování imigrantů! ..... Předseda rakouských svobodných (FPÖ) Herbert Kickl nazval na středu připravovaný návrh Evropské komise EU o přerozdělování imigrantů „další zradou EU na svých občanech“. Návrh má členské státy volky-nevolky zavázat k „solidaritě“, což není nic jiného než konspirační krycí název pro přelozdělování imigrantů zejména do těch zemí, které je nechtějí.

Podle Kickla se jedná ovšem o solidaritu EU s ilegálními převaděči a nezákonnými imigranty. „Jediná solidarita, kterou uznávám a je pro mě závaznou, je solidarita s vlastním národem!“, prohlásil rakouský ex-ministr vnitra Herbert Kickl. Rakousko by mělo jako mimořádné obranné opatření „okamžitě vysadit azylovou proceduru, a tak přispět k účinné obraně hranice“, vyzval Kickl.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Europarlament navrhuje, aby si domácnosti musely kupovat emisní povolenky na topení ..... Včera jsme na plénu projednávali iniciativní zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu s názvem O maximalizaci potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU. Mezi řadu užitečných návrhů na veřejnou podporu zateplování budov a modernizaci vytápění kolegové z průmyslového výboru zamíchali toxické návrhy na zavedení povinnosti domácností platit za emisní povolenky na vypouštění oxidu uhličitého. Povinný nákup emisních povolenek by se podle jejich návrhu měl týkat nejen rodinných domků vytápěných kotlem na tuhá paliva, ale i plynových kotlů. Platit za emisní povolenky by měli i obyvatelé panelákových domů, které jsou napojeny na městský rozvod tepla a teplé vody vyráběné v teplárnách.

Iniciativní zpráva je usnesení europarlamentu, které si Evropská komise bere jako právní základ pro vypracování nového návrhu nařízení nebo směrnice. Většinou bývá nový návrh unijního předpisu předložen k hlasování v Radě a europarlamentu do 2 let od schválení zprávy. Komise si pak ze zprávy vybere to, co považuje za důležité, a dá to do návrhu nového právního předpisu. To co se jí nelíbí, prostě hodí do koše. Při předložení nové regulace tvrdí, že je to přesně to, k čemu byla vyzvána iniciativní zprávou.

Včerejší zpráva o energetické účinnosti budov je „prošpikována“ řadou výzev, aby EU odstranila problém „energetické chudoby“. Česky řečeno předražování energií. Jenže to způsobila právě EU energetickým balíčkem, kterým byl v rámci Unie zaveden společný energetický trh. Právě kvůli němu byla na národní úrovni z práva odstraněna účinná regulace cen energií státem. V rámci liberalizace trhu byla nahrazena obchodováním s elektřinou, plynem a teplem na komoditních burzách. Mastí si na tom kapsy burzovní spekulanti a platí to každý prostý občan.

Jako ministr jsem se ve vládě premiéra Miloše Zemana ostře stavěl proti převzetí tohoto paskvilu do českého právního řádu. V připomínkovém řízení jsem upozorňoval, že to povede ke zdražení cen energií u nás na úroveň Německa. Místopředseda vlády a předsedal Legislativní rady vlády Pavel Rychetský – dnes předseda Ústavního soudu - tehdy na vládě prosadil, že to musíme převzít, protože je to podmínka našeho vstupu do EU. Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Když později kvůli zdražení energií poklesla spotřeba, tak EU na nátlak elektrárenských firem do energetického balíčku vložila poplatek za jistič, který spotřebitel musí platit i když žádnou elektřinu nespotřebuje. Takové legální „výpalné“. Se zprávou o energetické účinnosti budov to nepochybně dopadne tak, že v novém nařízení nebude nic, co by omezovalo předražování energií. Logicky to ani není možné. Jestliže mají být teplárny i domácnosti donuceny kupovat si emisní povolenky, nemůže to vést ke zlevnění energií. Výsledek bude přesně opačný – zdražení. Vsadím se, že do paragrafového znění Komise zapracuje jen povinnost domácností kupovat si emisní povolenky na topení a ohřev teplé vody.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Trump pronesl možná nejzásadnější projev své kariéry proti kulturnímu marxismu ..... Prezident Trump, s vědomím, že Amerika je na rozcestí, kdy půjde buď cestou udržení či návratu ke svým kořenům, nebo skončí jako jeden velký gulag, pronesl včera ve Washingtonu jeden ze svých z nejzásadnějších projevů. Trump si zcela jasně uvědomuje škody, které marxisté od 50.let v Americe napáchali, a vidí, že indoktrinace mládeže jejich zvrácenými idejemi nyní dosáhla vrcholu. Celý systém školství je skrz naskrz prolezlý lidmi, kteří se řadí k levici, a tito lidé denně působí na mládež ať už na základních, středních i vysokých školách. Výsledkem je zcela zfanatizovaná mládež věřící v komunismus, ve zločinnost samotného bytí bílých lidí, a v revoluci, která má celou Ameriku obrátit vzhůru nohama. Jedinou odpovědí na marxistickou propagandu je anti-marxistická propaganda. A Trump chce proto převzít nad školstvím kontrolu. Respektive jej vyrvat z rukou těchto zrůd.

Zde je přepis nejdůležitější části jeho projevu.

“Naše děti jsou učeny z propagačních materiálů, jako například od Howarda Zinna (americký marxista, jeho knihy jsou součástí výuky na univerzitách v západním světě, včetně ČR), které mají u studentů vyvolat stud ze své vlastní historie. “Levice pokřivila, zkreslila a pošpinila americký příběh se svými podvody, falešnostmi a lžemi. “Američtí rodiče nepřijmou indoktrinaci v našich školách, kulturu rušení v našich zaměstnáních, nebo potlačování tradiční víry, kultury a hodnot ve veřejném prostoru. Už ne. “Pod naším vedením bude vydán grant, který umožní vývoj osnov, které budou pro-americké a oslavující pravdu o naší velké historii. “Naše univerzity jsou zaplaveny “Critical Race Theory“. Je to marxistické učení o tom, že Amerika je zkažená a rasistická země. A že na útlaku se podílejí i malé děti. A že celá naše společnost musí být radikálně změněna. Critical Race Theory je vnucována do škol našich dětí. Zasahuje do školení na pracovištích. A má za cíl rozdělit rodiny, přátele a sousedy. “Když dav strhává sochy našich Otců zakladatelů, zapaluje obchody, a útočí na policisty, aniž by čelili jediné námitce ze strany Demokratů, je jasné, že Amerika musí bojovat s indoktrinací pomocí patriotického občanského vzdělávání.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Ministerstvo v akci: Druhotně dobrovolné očkování? Vzpomínáte na podvod s Tamiflu? Hra na slepou bábu: Lék existuje. Podivné testování. Národní vakcinační strategie covid-19. Nedejme se oklamat ..... RADEK PECH varuje před novou očkovací strategií našeho ministerstva zdravotnictví, která je vytvořena v prostředí podezřelých okolností boje proti koronaviru

Proč je důležité se proti chystané, nenápadné a na první pohled zcela nekonfliktní strategii MZČR ohradit? Důvodů, tak těch je hned několik. Ale jednoduše zejména i proto, že tím hlavně dáváte najevo svůj nesouhlas se zaváděním zdánlivě dobrovolného očkování. 

Stejně tak jako v ekonomice existuje pojem druhotná platební neschopnost, kdy se nezaviněně živnostník nebo podnik dostane do finančních problémů, například díky tomu, že jim někdo jednoduše nezaplatí za odebrané zboží nebo služby. V případě národní strategie očkování proti nemoci Covid-19, která je mimochodem spíše globální strategií farmaceutických firem než samotným národním bojem MZČR za vymýcení smrtelně infekční choroby, lze tedy mluvit spíše o takzvaně druhotně dobrovolném očkování – tedy dobrovolném očkování, bez kterého se v životě bez budoucí perzekuce a zákazů u neočkovaných osob již neobejdete. Tedy dokud se nenecháte „dobrovolně“ očkovat.

Pěkné vyhlídky…

Podfuk Tamiflu ... To, že vesměs všechny světové vlády několik desítek let zpátky dostávají takzvané všimné, tedy nemalé finanční prostředky určené někomu z politiků nebo úředníků do kapsy - a naopak následně odevzdávají poměrně zásadní finanční prostředky farmaceutickým společnostem na nákupy vakcín a léků v boji proti vysoce nakažlivým „přírodním“ chorobám, na to si většina z nás už tak nějak zvykla. 

Naposledy nás to stálo nějakých 300 milionů korun v pětileté splatnosti za předražené léky Tamiflu. Ty pak správa státních rezerv z důvodu prošlé doby použitelnosti zlikvidovala. Oficiální důvod pro utrácení peněz tu byl, všichni u kormidel (až na deficit státní kasy) byli spokojeni. Oseltamivir je antivirotikum komerčně dostupné pod názvem Tamiflu, vyvinuté firmou Gilead Sciences a vyráběné firmou Roche. 

Na podzim 2005 doporučila vládám Světová zdravotnická organizace (WHO) nakoupit toto léčivo k obraně proti možné epidemii ptačí chřipky způsobované virem H5N1, a podle tohoto doporučení měly vlády zajistit zásoby léku nejméně pro 25 % populace v předpokladu, že tímto objemem dostupným pro rychlou distribuci by bylo možné zachytit první hlavní vlnu nástupu epidemie, očekávané v zimě 2005/2006.

V roce 2013 Roche uvolnil data ze zkoušek organizaci Cochrane Collaboration. Ta ve své studii tvrdí, že Tamiflu není o nic lepší, než obyčejný paracetamol, proti čemuž se Roche samozřejmě ohradilo a kritizovalo použité statistické metody.

Podezřelé okolnosti ... U pandemie Covid-19 je potřeba věnovat pozornost několika alarmujícím signálům. Za prvé, nikdo se zcela vážně nezabýval otázkou, zda je vir přírodního původu, či vznikl v laboratoři. Soudě podle vyjádření Dr. Soni Pekové a několika málo světových virologů a mikrobiologů, a stylu, jakým jsou okamžitě umlčováni, se odpověď dosti nabízí. 

Dalším znepokojujícím vodítkem je fakt, proč najednou potřebujeme vakcínu pro boj s virovým onemocněním, pro které je běžně používáno antivirotikum - jako je třeba Tamiflu. Další skutečností je, že na trhu máme účinný a dostupý lék – Hydroxychlorochin. Prodává se u nás pod obchodním názvem Plaquenil a je politizován. Ačkoli prokazoval u všech pacientů dle SÚKL výborné výsledky, tak na základě zahraničních (většinou Lancet) studií byl ze seznamu vhodných řešení stažen…

Taková hra na slepou bábu, nemyslíte? Máme lék, ale nevidíme ho. Proč? Světe div se, je levný a účinný. No a aby toho nebylo málo, tak lék Hydroxychlorochin byl v USA patentován v roce 2004 k léčbě ještě jiného onemocnění. Jakého? Nemoc z ozáření, a to ať ionizovaného, tak i neionizovaného. Že by i nějaká souvislost s ozářením nově zaváděných radiokomunikačních sítí?

Ještě jsme s výčtem všeho prapodivného neskončili. Tak například samotný PCR test byl vyvinut ještě před tím, než vůbec byla nákaza potvrzená a k dispozici samotné vzorky. Navíc, v manuálu WHO je uvedena jako jedna základní sekvence ta, která se shodou náhod vyskytuje na 8. chromozomu u každého homo sapiens. Co to znamená? Pravděpodobně vysvětlení toho, proč nemáte žádné příznaky, cítíte se zdraví, a přesto Vám test vyjde pozitivní. Skandální na celé věci je, že test byl WHO doručen od Dr. Drostena z Berlínské Charité již 1. ledna 2020 a celý svět se jím řídí. Všechno to bezpráví, bezmoc, a nebývalá agrese všech strážců života s rouškami, nikoli bez roušek, a neutuchající politický chtíč implementovat pandemický semafor, omezovat občany na jejich právech atd… Zkraťme to.

Zvyknete si na to, že váš zdravý rozum je dnes označován jako konspirační teorie?     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Politolog Zdeněk Zbořil to pěkně rozjel. Tip pro ODS: Co takhle pověsit šéfa EU? ..... Neřízená střela ODS, řeporyjský starosta jehož jméno se mě nechce ani psát, nejenže volá po zabití premiéra Andreje Babiše, ale v minulosti vyhrožoval zabitím i prezidentu a ministru zahraničí Ruska, varuje politický analytik Zdeněk Zbořil. ,,ODS, jakkoli je kritická k současnému vedení státu, je součástí jeho politiky a dbá jeho zahraničněpolitických závazků. Jak se bude chovat, až si někdo pomyslí, že je ve veřejném zájmu ‚pověsit‘ prezidenta Spojených států nebo EU?“ táže se v rámci své pravidelné rubriky na ParlamentníchListech.cz. Zaujala ho i kauza autora výroku, že prezident Zeman má rakovinu.

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek označil vládu za nemehla, vicepremiér Jan Hamáček prosazuje zavedení krizového štábu, ministr Lubomír Zaorálek konstatoval, že byla v srpnu chyba zrušit plošné nošení roušek, premiér Andrej Babiš připomíná počty lidí v nemocnicích. Množství nakažených novým koronavirem v republice rychle roste. „Snad se nejdříve zbavme toho nejhoršího. Názory pana exministra jsou ty jednodušší: Přinutit premiéra, podle slov pana Kalouska, nezodpovědného šaška, rezignovat, tím položit vládu. Prezidenta soudit nebo zbavit úřadu kvůli zdravotní indispozici nebo čemukoliv jinému. Nakonec by se to mohlo podpořit přáním členů ODS, aby někdo z ústavních činitelů zemřel. Navíc i paní poslankyně Němcová by jeho slova mohla doplnit, samozřejmě v zájmu spolupráce celé ‚demokratické opozice‘ a své kandidatury do Senátu, svým zděšením,“ podotýká politolog Zdeněk Zbořil. „Sebekritická slova ministra kultury Zaorálka jsou mnohem zajímavější, protože konstatuje, co se stalo a nemělo stát. A pan MV Hamáček přichází s návrhem, co s tím dělat. Jejich rozhodnutí je politické a budou muset čelit samosprávným orgánům a opozičním politikům, kteří ještě včera volali po uvolnění různých omezení, mít možnosti trávit večery v nočních zábavních podnicích, pořádat festivaly s masovou účastní diváků a s finanční podporou státu organizovat divadelní představení, aby nám nějaká divadla „neklekla“ a lidé chodili na všechno jiné možné. A to nemluvíme ani o paní Peterkové, která pořádá demonstrace v Praze, ani o skupině lékařů v čele s rektorem UK – stomatologů, chirurgů, psychiatrů aj. – kteří sice svůj prapor boje proti restrikcím již svinuli, ale zatím ještě nepodnikli žádnou edukativní spanilou jízdu do blízkého zahraničí, aby tam, zajištěni svou vysokou akademickou autoritou, vysvětlili, že se nás tam nemusí bát a zakazovat svým občanů do ČR a hlavně do Prahy cestovat,“ dodal.

Názory na přístup k šíření nového koronaviru dlouhodobě rozdělují politickou scénu. „Protože bydlím a žiji v Praze, dost mne překvapil rozvážný pohyb na koronavirové scéně pana primátora Hřiba. Jistě umíme všichni pochopit, že byl v této době na politicky důležité cestě na Tchaj-wan, ale pokud si vzpomínám, pan senátor Vystrčil ještě před odjezdem v jednom ze svých interview říkal, že mj. se v Tai-pei členové jeho delegace poučí, jak proti covidu-19 nebo jeho mutaci bojovat. Mají tam velké úspěchy, největší na celém světě. Pak se ale, alespoň podle ČT, obě strany pochválily, naši se po návratu věnovali mezinárodně politickým otázkám, starostem o lidská práva v ČLR a narovnávání páteře skoro celé Evropě, a na koronavir se zapomnělo,“ připomíná politolog.

Zpravodajství o situaci ve Spojených státech je u nás prachmizerné ... Na idnes.cz psali o tom, že ulice amerických měst začínají připomínat bitevní pole. „Na demonstracích se čím dál častěji objevují příslušníci občanských domobran a polovojenských jednotek ozbrojení poloautomatickými puškami. Dva měsíce před prezidentskými volbami padají slova o občanské válce.“  „Jsem přesvědčený, že by v těchto případech mohla paní Jourová, která se tak úzkostlivě stará, abychom nebyli dezinformování, říct rozhodné celoevropské slovo. Zpravodajství o situaci ve Spojených státech je u nás prachmizerné. Kdo chce, může si něco přečíst z médií ve velké Evropě, ale i v těch je vidět, kdo komu fandí a nadržuje. To, co nacházíme na sítích, je neméně obtížně kriticky posuzovatelné a zdá se, že my konzumenti se obracíme zejména k vizuálnímu nebo audiovizuálnímu zpravodajství. I když víme, že i to je nebezpečnější než ‚sirky v rukou dětí‘,“ podotýká Zbořil. „Kdybych si mohl dovolit trochu soukromé dojmologie, opravdu to vypadá jako vpředvečer ne snad občanské války, ale jako stav, kdy současný prezident bude mobilizovat síly na obranu ‚národní bezpečnosti‘. A možná také, že jeho nedávná prohlídka bezpečnostních prostor Bílého domu ve společnosti rodinných příslušníků nebyla jen lehkovážnou a zábavnou procházkou,“ dodal.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Druhá vlna pandemie? Ne – je to druhá vlna propagandy ..... Na jaře letošního roku mohlo být dost lidí vystrašeno, protože informací bylo málo a museli jsme být obezřetní... 

Mnoho z nás samozřejmě varovalo, že nástup „pandemie“ byl podpořen standardními mediálními způsoby, což zavánělo neobjektivitou. Novináři bohužel už dávno ztratili morálku a většině redakcí nejde o hledání objektivní pravdy, ale jen o čtenost a sledovanost.   A tak jsem už tehdy měla víceméně jasno o nafouklé bublině, ale s definitivním názorem jsem čekala na podrobnější informace. V Itálii objektivně zemřelo mnoho lidí (byť jen lokálně) a každý zodpovědný člověk musel situaci okolo nemoci posuzovat s respektem. Dnes už ale víme. Informací je dost a dost. A to dokonce informací, které se nedají nijak zkreslit. Čísla jsou daná a je neoddiskutovatelné, že nás mohou strašit pouze prognózami, protože v reálu se nic mimořádného neděje. Z covidu se vyklubala další z řady virových infekcí, která se dá standardně zvládnout. K razanci zabijáka chřipky se covid neblíží ani náhodou. Na přelomu let 1995/96 proletěla českými zeměmi opravdová epidemie. Za sedm týdnů zemřelo víc jak 10 000 osob. Ano, na chřipku! 90 000 lidí onemocnělo, a to velmi příznakově. Na rozdíl od těch kumulativně nasbíraných 30 000 s mírnými nebo žádnými příznaky nemoci covid-19.

K těmto číslům se naši hrdinní epidemiologové nijak nevyjadřují a nová covidová čísla uvádí zásadně bez kontextu. Operují infikovanými, ale cudně mlčí o procentu bezpříznakových. Jen zaslepený a k smrti vystrašený koronapanikář nevidí, že se panika takto uměle udržuje při životě jen za účelem dalších zisků. Farmakapitáni, ke kterým patří především Bill Gates, jsou docela v klidu. Dostupná data, která pandemii nepotvrzují v žádném ohledu, je nezneklidňují. Mají na své straně média a ty umí hysterii slušně živit. Získali i nečekané podporovatele, kteří jim nahrávají nevědomě. Některé celebrity, různí aktivisté, někteří lékaři, kteří se nechali vystrašit, dál roztáčí kola paniky svými vizemi a prognózami. Vystrašení jsou i politici a konají pod tlakem uměle živené mediální hysterie. Logiku jejich konání nemá. Asi se bojí víc, než myslí.

Kdyby je neovládal strach, mohli by vyhodnotit všechny údaje, které se od jara podařilo získat. Odpovědní vědci a lékaři také mohli zkoumat příčiny některých excesů. Situace v Itálii byla ovlivněna několika faktory, které zavinily vyšší množství úmrtí. Ne virus, ale objektivní okolnosti měly na tragickou situaci vliv. Nedávno se vědci začali zabývat studií z roku 2012. Studie byla uveřejněná v časopise Clinical Infectious Diseases a uvádí, že děti, které dostaly vakcíny s deaktivovanou chřipkou, měly až o 440 % vyšší získání ostatních infekcí respiračními virusovými patogeny včetně těch koronavirových.

Autoři studie doslova tvrdí: „Příjemci trivalentní deaktivované vakcíny (TIV) proti chřipce jsou sice chránění před chřipkou, ale může jim dočasně chybět nespecifikovaná imunita, která je chránila před jinými respiračními viry.“  

Když se podíváme na údaje o proočkovanosti proti chřipce v jednotlivých zemích, nepřekvapí nás, že nejvíce se očkovalo ve Velké Británii, Holandsku, Itálii a Španělsku. Je snad náhoda, že právě tam měli největší problémy s covidem? Naopak země s nejnižší proočkovaností měly nejméně komplikovaných případů a úmrtí (Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko).     (Čtěte na stránkách Nová buržoazie)


Když já vám kecám, jak někteří rádi říkají, tak zde máte vyjádření ke Covidu od dvou špičkových lékařů a ne nějakých upocených úředníků od stolu. ..... Elitní lékaři Pavel Pafko (80) a Jan Pirk (72).  "Proč někdo například neřekne, že jsme otestovali pozitivně 1100 lidí, z nichž jen dva, tři nebo pět museli vyhledat nemocniční ošetření? Proč někdo neřekne, že u většiny lidí je to úplně bezpříznakové? Je to přesně tak, jak jsem říkal," konstatuje profesor Jan Pirk, přednosta kardiocentra IKEMu. "O opatřeních rozhodují doktoři, kteří „v životě neviděli pacienta. To jsou lékaři z laboratoří, lékaři z výzkumů, lékaři z hygienických stanic."

Premiér Babiš ukazuje skvělý graf, podle kterého smrtnost na covid stále klesá – na úroveň obyčejné chřipky. Média včetně České televize o tomto zásadním faktu neinformují. Česká televize se vymkla z kontroly a jede svou vlastní agendu, směřující ke státnímu převratu.

Co média tají: Smrtnost covid-19 je skoro stejná jako u chřipky. Také křivka onemocnění je stejná (vrchol v březnu, dno v srpnu)

Nesprávné určování diagnózy koronaviru

"Diagnóza nemocí se běžně stanovuje z klinických příznaků konkrétního člověka a z pomocných laboratorních a dalších vyšetření..."

"Ale v případě koronaviru se stanovuje diagnóza jen na základě jednoho pomocného laboratorního vyšetření. To je úplně špatně, protože pozitivně testovaný člověk neznamená nemocný člověk. Vadí mi, že to řídí doktoři, kteří nemají s pacienty nic společného."

Přepálili jsme začátek, imunizace byla správně

"Nošení roušek mě obtěžuje. Kupříkladu New York je na tom teď báječně. Je to přesně tak, jak jsem předpovídal, skoro žádný koronáč tam není. Měli tam velký malér při prvním nárazu, při němž se tamní populace promořila, a teď je pokoj."

"To my jsme strčili hlavu do písku jako pštros (pozn. red.: Vláda zavedla drastická opatření pod tlakem médií – hlavně České televize – a na rady epidemiologů, napojených na farmaceutický průmysl)."

"To říkám od 5. března a měl jsem kvůli tomu velké nepříjemnosti. Teď už to říká většina lidí – že se musíme plošně imunizovat tím, že tu nemoc proděláme."

Média záměrně zcela opomíjejí jiné nemoci, dělají propagandu jen covidu

"Na tuberkulózu umře ročně 1,8 milionu lidí – to je dvakrát tolik než s covidem. A dělá někdo něco, aby k tomu nedocházelo? A je to zrovna tak infekční onemocnění jako covid."

"Na rakovinu u nás zemře každých dvacet minut jeden člověk. Řada z nich teď, protože nemohli jít tři měsíce k lékaři, mohla promeškat dobu, kdy měli větší šanci na uzdravení (pozn. red.: s covidem – tedy na jinou nemoc zemřou cca dva lidé denně."Je cítit napětí, které je, bohužel, generováno sdělovacími prostředky. Chápu soukromé sdělovací prostředky, které mají příjmy pouze z reklam. A všichni dobře víme, že lidi zajímá krev, bouračky a podobně. Ale že tomu podlehla i veřejnoprávní televize, mě mrzí."

Pozn. red.: Profesor Žaloudík v Senátu ostře zkritizoval Českou televizi za to, že její kanál ČT24 nonstop vysílá zpravodajství o koronaviru, přičemž na jiné nemoci umírá mnohem víc lidí, ale o těch se nevysílá nic."

"Pana profesora Žaloudíka znám, mám ho moc rád a mluví velice chytře."

Vakcinolog Jiří Beran ... "Souhlasím s epidemiologem Jiřím Beranem (pozn. red.: poradce premiéra Babiše), který to řekl překrásně, že čím více mladých lidí lehkou formu této chřipky prodělá, tím větší a pevnější bude bariéra, aby se nenakazila potom ta ohrožená část populace, a to zejména v zimě, až nastane to chřipkové období. S tím souhlasím," říká Jan Pirk.

"A víte, kolik lidí se nakazilo tou běžnou chřipkou? Jenom u nás každý rok umřou s chřipkou dva tisíce lidí. Neumřou na tu chřipku, tak jako ti lidé neumírají na koronavir. Jsou něčím nemocní, chřadnou a chřipka nebo covid je poslední rána."

"U někdo mluvil o tom, že u nás každoročně zemře dva tisíce lidí na chřipku? Na covid to zatím není ještě ani čtvrtina počtu, co zemře každý rok s chřipkou. Koronavirů chřipky je šest a tohle je sedmý."

"Máme přece další viry, na které se také umírá. O tom se nemluví. Kdyby to během léta prodělalo padesát procent lidí, tak je pokoj, je klid a už se nic nebude dít."

Vakcína? Hlavně pro ohroženou skupinu

"Až ta vakcína bude, doporučil bych té ohrožené skupině, aby se určitě nechala očkovat. Nemoci jako chřipka mohou být ve starším věku moc nebezpečné."

"Těch lidí, co to už prodělalo a mají protilátky, je strašně málo, ale ve skutečnosti jich může být mnohem víc. Divím se ale, proč se chodí nechat testovat lidé, kterým nic není. "

"Ten výtěr je totiž dost nepříjemný. To máte dojem, že vám to strkají až do mozku, máte strach, že vám to vyleze druhou stranou z hlavy ven. Trvá to sice jen chvilku, ale je to nepříjemné." ...     Toto je výňatek z rozhovoru, který tito pánové poskytli tisku.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


21.9. 2020     Dnes je celosvětově slaven Mezinárodní den míru. Slaví se každý rok 21. září. Věnován je míru, tedy absenci války. Svátek si připomíná mnoho zemí, politických skupin, vojenských skupin a lidí. Poprvé se tento den slavil v roce 1981.


Politici rozeštvali celou zemi i celý svět ..... Už jsme jen snadno odpočitatelná kolonka v globálním světě a co je nejhorší, je to naše vina. Jediná pomoc je sjednocení Slovanů a vrácení se dřívějších hodnot kdy vládla rodina a politici nebyli vidět. Kdy nepochodovali různí sexuální úchylové a svět byl normální.

Nikdy nebyl stav v naší zemi tak zoufalý jako v této době. Je to jak po výbuchu bomby nenávisti, zlosti, strachu, podlosti, práskačství a nelásky. Nikdy jsem takovou nenávist mezi lidmi nezažila. Ani rozdělení naší zemi při volbě prezidenta nebylo tak bolestné, jako je rozdělení touto chřipkou. Strach je přirozená emoce a člověk ji potřebuje k přežití, ale pokud se normální, zdravý strach změní v patologický, stane se z člověka tvor s panickou poruchou a měl by se jít léčit k psychiatrovi.

Byly to krásné doby kdy se uměli Češi, Moravané, Slezané a Slováci semknout, držet pospolu a mít se rádi. Byli jsme všichni na jedné lodi. Porozumění jsme měli v pohledech mezi sebou a věděli jsme, že jsme na tom všichni stejně. Co komunisté podporovali, to polistopadoví politici naprosto zničili. Jsou pryč rodinná i přátelská pouta. Lidé se vyhýbají hovorům mezi sebou, protože hrozí hádka a neporozumění při každém neopatrném slovíčku. Najít někoho se společnou řečí a společným názorem je úkol často nad lidské síly a tak se uzavíráme do vlastní skořápky a nepouštíme tam nikoho.

Komu to vyhovuje jsou politici. V rozhádané, ustrašené době se vládne nejlépe a připitomělá nařízení ovečky plní bez reptání, protože hrozba smrti jim visí nad hlavou jak Damoklův meč a vůbec si neuvědomují, že to tak není. Je to lež. Politici odvádí naši pozornost od skutečných problémů které tu jsou a v jejich stínu nám pomalu utahují oprátku kolem krku. Je v tom výzva a křičí na nás z každého jejich slova a činu. Burcují v nás ty nejhorší vlastnosti a budují tak obrovská strach, že národ se doslova rozpadl na molekuly. Jedni co jsou posraní strachem a bez roušky nedají ani ráno a ti druzí co si chtějí zachovat svobodnou vůli za každou cenu, ale pozor. Bude je to stát hodně. Nadávky, bití, pokuty a opovržení. Jedni to vydrží a někteří to vzdají. Jedni protože nebudou mít na pokuty a další kvůli dětem aby nevyčnívali a jejich děti se nestaly prostředkem k jejich šikaně.

Sedmá velmoc je naprosto šílená a já se nestačím divit jak si mohou vystačit celé den s jedním tématem zvaný Covid-19. Jakoby se zastavil všechno dění a zůstal jen strach ze smrti. Média mají najednou obrovskou sílu ovlivňovat populaci a také to s radostí dělají. Strašení lidí je jejich prvořadý úkol a oni to velmi rádi využívají a daří se jim to. Lidé žijí pod šíleným tlakem. Možná, že nejlépe jsou na tom ti lhostejní. Žijí prostě život jak to jde a vůbec nic si nepřipouští. Tak ti jsou pro politiky to nejlepší, co mohou mít. Nepotřebují ustrašence, ani odbojáře, potřebují právě ty, co nedělají nic, jen poslouchají.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Včera s covidem nikdo nezemřel! Média ale nadále šíří strach a mluví o „rekordech“  ..... Podle informací Ministerstva zdravotnictví během včerejška s covidem-19 nikdo nezemřel. Nehledě na to česká média v neděli opět hovoří o „rekordech“ v počtu nakažených lidí.

Podle portálu českého ministerstva zdravotnictví, kde jsou dostupné informace o koronaviru, včetně aktuálních statistik, během soboty 19. září nikdo s covidem nezemřel. Celkový počet zemřelých s novým typem koroviru podle statistik platných k neděli první hodině ranní činil 499 lidí. Poslední přírůstky ve statistice úmrtí s koronavirem byly zaznamenány v pátek 18. 9., kdy počet zemřelých s koronavirem vyrostl o 8 lidí a dosáhl tak aktuálního počtu 499.

Nehledě na to česká média v neděli ráno přišla s titulky hovořícími o „rekordech“ v počtu nakažených.

„V sobotu přibylo přes 2000 nakažených, jde o víkendový rekord,“ píše portál Seznam Zprávy. „Česko hlásí další rekord, v sobotu přibylo 2046 nakažených,“ napsal portál Novinky. Nehledě na dobré zprávy o počtu zemřelých s covidem, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro média prohlásil, že se dokonce zvažuje obnovení nouzového stavu.

Žijí české média podle pravidla: Dobrá zpráva není zpráva?

COVIDíte teď? Podívejte se na pravdivá čísla a nevěřte všemu, čím nás krmí ve zprávách     (Čtěte na stránkách AC24)


Brusel chce zničit suverenitu států, jejich ekonomiku i svobodu lidí a prosadit přerozdělování imigrantů ..... V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu. Brusel chce zničit suverenitu států, jejich ekonomiku i svobodu lidí a prosadit přerozdělování imigrantů. 

Jakoby nestačila ekonomická krize vzniklá okolo pandemie covid 19, tak se Evropská unie rozhodla zničit a dorazit ekonomiku evropských států. 

Ústy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové EU navrhla, aby země EU snížily do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. 

Dosavadní plán přitom počítal se 40 procenty... Unie si po bolševicku dává závazky, že splní plány na více než 100 procent, že při tom zničí ekonomiku členských států EU ji nezajímá. 

Zelený úděl neboli Velký skok si přece žádá oběti... Navíc Brusel fakticky požaduje jednotnou zahraniční a imigrační politiku EU i via facti boj proti odpůrcům migrace!

V Unii prý také není místo pro diskriminaci. Do budoucna tak Komise EU plánuje zřídit post koordinátora proti rasismu, či zařadit nenávistné projevy na seznam unijních trestných činů... Což podle mě znamená v překladu z bruselštiny do češtiny, že EU prosazuje zavírání odpůrců imigrace a islamizace do vězení či jiné jejich trestání.

Ursula von der Leyen vyzvala i k zintenzívnění úsilí na řešení migrace "Migrace je evropskou výzvou a celá Evropa tu musí přiložit ruku k dílu," vyhlásila.

Šéfka Evropské komise také uvedla, že Brusel příští týden přijde s návrhem nové migrační politiky, v němž budou prý vyvážena pravidla pro poskytování azylu a efektivní navracení odmítnutých migrantů do země původu. Komise podle ní očekává, že se do systému zapojí všechny členské státy. "Mohu oznámit, že zrušíme dublinská nařízení a nahradíme je novým azylovým systémem," sdělila europoslancům. 

Lze tedy očekávat, že EU se bude snažit prosadit kvóty na migranty v nové podobě. Leyenová poslance informovala té o novém akčním plánu na "boj proti rasismu a nenávistným projevům". Postavila se též za práva lidí z komunity LGBTQI a vzájemné uznávání rodinných vztahů v EU. To fakticky neznamená nic jiného, že homosexuální manželství budou muset uznávat všechny členské státy EU

"Komise přikládá nejvyšší důležitost ochraně vlády práva. Proto budou peníze z příštího rozpočtu a fondu obnovy chráněny proti jakýmkoli podvodům, korupci či střetu zájmů," ujišťovala europoslance von der Leyenová. Koncept "vlády práva" je bič na neposlušné státy typu Maďarska a Polska. Více než třetinu nově ustaveného eurofondu v hodnotě 750 miliard eur hodlá Unie utratit za Zelený úděl. "Podle nás je tento cíl ambiciózní, dosažitelný a prospěšný. Zvládneme to, jak už jsme ukázali v minulosti," řekla šéfka EK. Ano, EU to zvládne asi tak, jako Angela Merkelová "zvládla" migrační krizi. 

Máme se na co těšit. Chraňme přírodu, ale bez klimatické hysterie a boje proti emisím CO2. Zelený úděl Evropské unie může ekonomiku úplně zničit. Von der Leyenová také vyzvala unijní země, aby schválily většinové hlasování ve věcech zahraniční politiky místo dosavadní nutné jednomyslnosti. Takže jednotná zahraniční politika a tím vznik jednoho superstátu. 

Definitivní konec naší suverenity. Eurokomisařka Věra Jourová z Babišova hnutí ANO přiznala, že se jí projev líbil. "Je to moje šéfka, nemohu jinak, než ji pochválit. A dělám to ráda," řekla. České zástupkyni v unijní exekutivě prý udělaly radost také zmínky o celé řadě agend z jejího vlastního portfolia...

V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu. Brusel chce zničit suverenitu států, jejich ekonomiku i svobodu lidí a prosadit přerozdělování imigrantů. EU nepomáhá, ale škodí. 

Čím dříve se z ní dostaneme, tím lépe!     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


SOUČASNÁ HYSTERIE KOLEM KORONAVIRU VYVOLÁVÁ ŘADU OTÁZEK ..... Co vede téměř celý svět k tomu, aby choroba covid-19, která má  průběh jako slabší chřipka, byla prezentována jako světové nebezpečí?

Proč jsou nám fakta o této nemoci zamlčována nebo přinejmenším hrubě zkreslována? Proč média zaplňují svá vysílání ustavičným omíláním varovných informací? Proč vlády přijímají společnost devastující opatření? Komu slouží hospodářský kolaps do kterého se řítíme? Kdo stojí v pozadí za touto gigantickou akcí?

Jsou to banky? Politici? Některé mocnosti? Nebo tajní návštěvníci z kosmu?

Proč náš ministerský předseda nesdělí kolik jeho laboratoře a výrobny léků vydělávají na současné situaci? Proč náš prezident místo toho, aby promlouval k národu a dodával mu sílu a sebevědomí je zalezlý v Lánech a mlčí? Je to jen proto, že je už fyzicky neschopný? Pak nemá být prezidentem!

Proč jsou stále omílány expertizy doktorů, kteří vládní opatření podporují a ti, kteří s tím nesouhlasí a přinášejí fakta, která jejich názory podporují, jsou umlčováni a média jim nedávají prostor? Proč nejsme informováni dostatečně o Švédsku, kde zvolili jinou cestu, bez roušek, omezování, bez imperativů?

Proč se naše země zadlužuje na generace dopředu? Komu slouží vymizení malých živnostníků? Proč je neustále vyvoláván ve společnosti strach?

Mohl bych položit mnoho dalších otázek, ale bohužel, část našeho národa jakoby byla hluchá a slepá a vnímala jen to, co hlásá oficiální propaganda. Jakoby zdravý rozum vymizel.

Současná situace nás vrací do totality. Opět vzniká armáda „pomocníků VB“, která udává všechny, kteří se neřídí zmatenými direktivami vlády.

Zarouškovaný národ je národem marodů a otroků. Navíc, současná vláda si navykla rozkazovat a vyhrožovat, místo aby občanům možná opatření doporučovala.

Proč se to všechno děje, komu má sloužit zotročené lidstvo? Na tuto otázku neumím odpovědět, ale považuji jí za klíčovou. Člověk je manipulován do pozice poslušného robota. Je mu bráno sebevědomí, statečnost a odvaha.

K čemu to všechno vede a komu na této zemi to prospěje? Lidem rozhodně ne!!

LIDÉ BDĚTE! NEBLBNĚTE!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


ISLANDSKÝ KOSTEL ZNÁZORNIL JEŽÍŠE JAKO VOUSATOU ŽENU ..... Pokrokáři se dnes najdou i v církevních řadách, čemuž se ani netřeba divit. Ostatně, úplně stačí se podívat na to, kdo dnes zastupuje katolíky ve Vatikánu. Křesťanské církve – a to bez rozdílu – navíc podporují muslimskou invazi, zrovna před pár dny jsem zde zveřejnila případ italského kněze, který na pomoc muslimským vetřelcům zaplatil cenou nejvyšší. Pokrokářství však současní představitelé církví nevyjadřují jen tím, že se nemalou měrou zasluhují o islamizaci Evropy. Někteří zašli až tak daleko, že se zapojili do LGBT propagandy.

Islandský kostel zvedl vlnu nevole inzerátem Nedělní školy, zobrazujícím Ježíše Krista, který má dlouhý plnovous a zjevně ženská prsa. Skandinávský evangelicko-luteránský kostel, si za tento “reklamní počin” vydobyl bouřlivou reakci, přičemž uživatelé sociálních médií prohlašovali, že v církvi končí.

Petur Georg Markan, zástupce církevních médií, však reklamu obhajoval tím, že podporuje rozmanitost, a naznačuje, že zobrazování Ježíše různými způsoby je pozitivní.

“V tomto inzerátu vidíme Ježíše, který má prsa a vousy. Snažíme se přijmout společnost takovou, jaká je. Máme nejrůznější lidi a musíme se naučit mluvit o tom, že Ježíš je v tomto kontextu „nejrůznější“, trval na svém.

„Zejména proto, že je opravdu důležité, aby se každý člověk viděl v Ježíši a abychom příliš nestagnovali. To je základní poselství. To je v pořádku. Je v pořádku, že Ježíš má vousy a prsa, “dodal.

Farářka Guorun Karls-og Helgudottir také obhajovala jejich reklamu slovy: „Každý člověk na tomto obrázku něco interpretuje. Někteří lidé to interpretují jako trans Ježíše, jiní jako ženu. Někteří vidí Marii s plnovousem a jiní vidí osobu neurčitého pohlaví. Pohledy v kostele jsou stejně rozmanité jako jinde. “

Zdá se však, že si církev uvědomila, že propagandu přepískla, alespoň pokud jde o křesťany, protože záhy vydala prohlášení, že její shromáždění „lituje, že obraz Ježíše v reklamě na nedělní školu lidem ublížil. Cílem bylo zdůraznit rozmanitost a ne ubližovat lidem nebo je šokovat. “

Markan, výše zmíněný zástupce církevních médií, však také naznačil, že se rozhodně nejedná o poslední případ, kdy bude církev využívat podobu Krista k prosazování „probuzených“ politických témat, přičemž tvrdí, že: „Brzy zavedeme více personifikací, kde například , uvidíte, jak Ježíš přispívá k otázkám životního prostředí. “

Většina církví hlavního proudu nepřijala transgenderismus a podporu genderových identit jiných, než mužských a ženských. Přesto se stále častěji objevují i církevní pokrokáři, kteří církev “modernizují” v duchu současné prosazované LGBT ideologie.     (Čtěte na stránkách Voc Populi)


Světová banka se snaží zahladit skandál v napojení na Světovou celní organizaci, na webu World Bank se na chvíli zjevily celní deklarace utajených nákupů laboratorních zařízení na testování COVID-19 již v letech 2017 a 2018! Po vypuknutí skandálu World Bank upravila stránky a odstranila odkazy na celní deklarace, které okamžitě Světová celní organizace ztopila! Reuters se pokouší skandál vyvrátit a označit za hoax, ale rozbor zdrojového kódu webu Světové banky potvrzuje, že nešlo o omyl a záznamy ukazují, že PCR testy před rokem 2017 v relační databázi Světové banky vůbec neexistují a nikdy tak nešlo o generické PCR testy, ale výslovně jen o testy na Covid-19 již v roce 2017! ..... Před několika dny vypustila americká alternativa na veřejnost naprosto bombovou zprávu, která doslova otřásla světovými médii, které okamžitě začaly zprávu popírat a podrobily ji tvrdé a nemilosrdné cemperizaci. K čemu došlo? Několik amerických novinářů z alternativy narazilo na speciální sekci [1] na webu Světové banky (World Bank) nazvanou World Integrated Trade Solution (WITS), kde se nachází velice zajímavé věci. Je to databáze statistik, kolik peněz a kolik projektů pomohla zafinancovat Světová banka v uplynulých letech ve vztahu k jednotlivým zemím světa a rovněž ve vztahu ke globálním projektům na ochranu klimatu, života, přírody a rovněž i ochrany zdraví. ..... Počátkem září však několik novinářů na tomto webu narazilo na naprosto neuvěřitelnou statistiku. Jednalo se výpisy objemů nákupů testovacích sad na COVID-19 jednotlivými zeměmi světa, ovšem mělo to jeden háček. Statistiky zobrazovaly data za roky 2017 a 2018, kdy přece ještě žádný COVID-19 neexistoval! Webová databáze WITS je výjezdem statistik účetnictví Světové banky, je to kopie interních účetních dokladů Světové banky, které se nesmí pozměňovat, ani upravovat.

Světová banka má průser jako mraky, na web unikly statistiky prodejů testovacích zařízení a sad na COVID-19, které Světová banka pomohla zafinancovat, ale již v letech 2017 a 2018!

Jakmile počátkem září tento skandál vyplul v USA na povrch, Světová banka [2] server WITS okamžitě shodila a webové statistiky přepsala tak, aby v účetních záznamech pod produktovým kódem 382200 nefiguroval název produktu “COVID-19 Test Kits” za roky 2017 a 2018, ale místo toho tam Světová banka napsala Medical Test Kits [3]. A tisková agentura REUTERS začala okamžitě tuto informaci americké alternativy vyvracet, že prý jde o hoax [4], protože celé je to prý jinak. REUTERS v debunkovacím článku tvrdí, že Světová banka po vypuknutí covidové krize přejmenovala běžné testovací sady PCR na “COVID-19 Test Kits” ve své databázi.

Na serveru WITS prý šlo pouze o přejmenování, o nic jiného, a že prý před vypuknutím covidové krize tyto testovací sady se jmenovaly jinak, a že Světová banka statistiky ze serveru WITS přejmenovala, ovšem bez vysvětlení REUTERS, jak si Světová banka mohla dovolit přepisovat vlastní statistiky navázané na účetnictví a zejména celní deklarace, které spravuje Světová celní organizace. A tady to začíná smrdět.     (Čtěte na stránkách AENews)


Další zastavení vakcíny proti Covid-19 "AstraZeneca"! Kupuje Babiš (Brusel) zajíce v pytli? ..... Opět!!! ... "Pokud existují dva případy, pak to začíná připomínat nebezpečný vzorec. Pokud se ve skupině, na které se vakcíny testují, objeví třetí případ neurologického onemocnění, může vývoj této vakcíny skončit," řekl odborník na vakcíny Oregonské univerzity pro vědu a zdraví Mark Slifka.

Londýn: Klinické hodnocení vakcíny Covid-19 provozované farmaceutickou společností AstraZeneca bylo opět dočasně pozastaveno poté, co dokonce dva dobrovolníci ve Velké Británii utrpěli vážné neurologické onemocnění, uvádí Mirror Online.

Odborníci vyjádřili znepokojení nad fází klinického hodnocení vakcíny Covid-19, když společnost AstraZeneca musela pokus zastavit podruhé, přičemž poslední test byl zastaven počátkem tohoto měsíce.

Podle Národní organizace pro vzácné poruchy bylo u dobrovolníků, kteří podstoupili test, zjištěno zánětlivé onemocnění vedoucí k zánětu míchy, senzorickým změnám a autonomní dysfunkci! Zánět míchy je často typický pro ty, kteří prodělali úraz. Mívá trvalé následky. Pacienti, kteří myelitidou trpí, mívají vysokou teplotu, trpí bolestí zad a postupně jim oslabují ruce i nohy. Pokud zánět zasáhne oblast šíje, může dojít i k ochrnutí dýchacích svalů.

Společnost AstraZeneca prostřednictvím své 111stránkové zprávy o plánu, známé jako protokol, uvedla, že cíl výroby vakcíny byl z 50 procent účinný. Pokud je vakcína v té době z 50% účinná!!!, může AstraZeneca zastavit testování dříve a požádat o vládní povolení k uvolnění vakcíny pro nouzové použití.

V Británii "operují" s doporučením, že když 50% lidí přežije, může se vakcína podávat v nouzovém stavu. Zkuste prosím porovnat s ruskou vakcínou SPUTNIK V. A proč se Putinova dcera či Šojgu ruské vakcíny nebojí. Ale my koupíme doporučení z Bruselu...     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Katolická mládež genderově rozšíří Boha ..... Studentská katolická mládež v německé Kolíně nad Rýnem začne použít rozšířené označení Boha* s hvězdičkou („Gott*”). Prý je potřeba rozšířit genderové vnímání Boha a zřeknout se zažitého stereotypu “starého bílého muže na obláčku”. Naopak je prý potřeba vytvořit Boha jako něco pestrého a různotvárného. Katolické spolky a církve v Německu jdou v zavádění genderové mluvy dokonce příkladem.

Že jsou podobné výstřelky dokonce v přímém rozporu s křesťanskou věroukou?! Ale jděte?! Dnes je katolická církev nositelem všech pokrokářských agend a vynálezů. Zakladatelé “frankfurtské školy” a jejich mecenáši si mohou mnout ruce, rozklad církve je dokonán.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Geniální spisovatel Karel Čapek již v roce 1931 napsal o Chřipce (čili i o Koronaviru) univerzální vizionářský článek s nesmírně důležitým odkazem pro dnešní epidemiology, politiky a mainstreamové presstituty: „Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu“ ..... Článek Karla Čapka o chřipce, která je všude kolem nás, vyšel v Lidových novinách 29. ledna 1931. Vzhledem k jeho univerzální platnosti a současnému boji s koronavirem,

Tak už se dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a zatím jen poskrovnu; ale ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad:

1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.

2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.

3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu. Lidové noviny 29. 1. 1931     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Vše běží podle plánu ..... Skončily prázdniny, letní počasí za pár dní změní charakter na podzimní a už nyní i přes vysoké teploty nastává období, kdy začínají lidé posmrkávat, pokašlávat a u menších dětí propukají virózy. V jiném období by se nic nedělo, jde o každoroční kolorit začátku školy, jenže letos je vše jinak. Na každé zakašlání a posmrknutí se pohlíží s obavou, nedej bože, aby tělesná teplota překročila hranici 37°C. Co jindy především u dětí v zájmu vylepšení imunity nikdo neřešil, se rázem stává středobodem dění.

  Zdraví lidé stojí fronty na testování, nemají li v sobě zákeřný virus, a ti, kterým doposud nic není a je jim oznámeno, že jsou infekční, se vzápětí hroutí. To i bez ohledu na to, že samotné testování zdaleka neodpovídá dosud používaným normám a z toho vychází i skutečně velká nespolehlivost testů. A to ignorujeme případy, kdy za infikované byli označeni i ti, kteří testem z nějakého důvodu neprošli, byť se k němu přihlásili. Nejde o praktiky zneužívané jen u nás, ale také v zahraničí. Agendu je třeba naplnit a zadání je jasné.

  V důsledku výše uvedeného dochází k nárůstům nakažených, což se projevuje v mnoha dalších ukazatelích. Přestože absolutně nikdo neumírá a vážné průběhy přežívají i lidé s jednou plící, normální stav je buď úplně bez příznaků, nebo se jedná o trochu drsnější rýmu a dva dny trvající pokašlávání, zavírají se opět školy, školky, firmy. Navíc se vrací na hranicekontroly a komplikuje se nikoliv cestování k moři, ale za prací, obchodem, studiem či nákupy. Pokud se dostaneme do situace, ve které jsme byli na jaře, k čemuž jsme blízko, dojde k dalšímu propadu ekonomiky. A nejen k němu. Následuje zpřetrhání mnoha vztahů. Osobních, obchodních i finančních. Po jarních problémech tak přijde řada dalších krachů, insolvencí, psychických onemocnění, možná sebevražd.

  Používání roušek, byť naprosto zbytečné s výjimkou situace, kdyby nemocný člověk navštívil někoho se sníženou imunitou čekajícího například na operační zákrok, je nakonec pouze hloupým doprovodným programem ke scénáři, jehož úkolem je dostat lidi do situace, kdy budou vděční za jakékoliv zlepšení i za cenu povinnosti podstoupit očkování. Proti němu se však vzmáhá vlna nevole, takže tlak přitvrzuje. V další fázi budeme tedy bombardováni informacemi o zvyšujícím se počtu zemřelých na covid, strach je třeba živit. I za cenu, kterou bude připojování lid na ventilátory, přestože budou mít zánět slepého střeva. To se může být nadsázkou, ale nikoliv příliš nadsazenou.

  Dosavadní praxe naznačuje, že to je možné. Pokud nevěříte, uvědomte si, jak velké rozpory existují i mezi lékaři zastánci roušek a těch, kteří o jejich významu hovoří velmi negativně. A sledujete li i jiné zdroje, než jsou naše veřejnoprávní média a mainstream, tedy například Youtube, případně se k Vám dostanou přes sociální sítě informace, pak víte, že podobné rozpory jsou celosvětové. Každopádně za zdroj zla jsou považováni všeobecně a pravděpodobně právem Rothschildové, Rockefellerové, Sörös a jejich prodloužené ruce Gates, Musk a Fauci. V opozici proti nim stojí Trump, Putin, ale i řada významných lékařů, vědců a publicistů. Boj to je vzhledem k množství kapitálu na straně jedné a mediální smršti proti odpůrcům zla směřující na tu druhou značně nerovný. Nenávist vůči Trumpovi se zvyšuje z důvodu odebrání FEDu Rothschildům Trumpem a nevpuštění vlivu této rodiny do Ruska Putinem je zase příčinou sankcí vůči této zemi. Vše zabalené do politických polopravd a manipulací.

  Světová neexistující pandemie poběží tak dále až do konce, při kterém obrazně polohladové lidstvo svolí k očkování, které způsobí řadu změn, nebo přijde stejně uměle vytvořená hysterie, ovšem s mnohem horšími následky, případně to skončí válkou. Zní to šíleně, ale směřujeme k tomu. Boj jednotlivců je relativně neúčinný, změnu mohou zajistit americké volby, spojení sil určitých hlav vybraných států a samozřejmě vysoký věk těch nejhorších představitelů zla, jejichž jména jsou dobře známá. I přesto je vzepření se elitám na místě. Stát ve frontě na testy je ale ukázkou davové rezignace.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


18.9. 2020     Osmnáctého září 1916 se zhruba po roce od otevření protrhla přehrada Desná. Dvaašedesát lidí zemřelo. Je to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii Českých zemí.


DÚLEŽITÉ!! EVROPSKÁ KOMISE VČERA ROZHODLA, ŽE ZRUŠÍ DUBLIN III A NAHRADÍ JEJ “DONUCOVACÍ SOLIDARITOU” ..... Jak jsem již v poslední době několikrát upozornila, v Bruselu nemají v současné době na práci nic lepšího, než vymýšlet strategii tzv. “povinné solidarity” a jednotné azylové a migrační politiky. Tedy – jednoduše vymýšlí, jak zaplavit skutečně celou EU nelegálními muslimskými vetřelci, lépe řečeno džihádisty, jak ostatně potvrdila i svědkyně, která měla možnost poznat osobně osazenstvo řeckého tábora Moria.

Podobné kroky jasně ukazují, že se Brusel nevzdává svého zásadního poslání: vyměnit Evropany za Afričany, Araby, Pákistánce, Afghánce a jiné muslimské invazisty. Povšimněte si také, jak je u nás uměle vyvolávána panika a pozornost lidí se odvádí od důležitého k nepodstatnému. Pamatujete si copak, že by se kdy dělal podobný humbuk při jakékoli epidemii čehokoli??

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém středečním projevu před Evropským parlamentem uvedla, že takzvané Dublinské nařízení bude zrušeno, aby bylo nahrazeno novým evropským migračním systémem.

Nařízení vyžaduje, aby žádosti o azyl byly vyřizovány v první bezpečné zemi, do které přicházejí. Vzhledem k tomu, že země severní Evropy nejsou téměř nikdy první bezpečnou zemí, pravidla nařízení nebyla nikdy do značné míry dodržována.

“EU bude mít společné struktury pro azyl a přesídlení a bude mít nový silný mechanismus solidarity,” říká von der Leyen.”

Podle von der Leyenové je migrace “evropskou výzvou a celá Evropa musí vytěžit svůj díl svého úkolu”.

Ve svém projevu rovněž slíbila, že vypracuje evropský akční plán a do definice trestné činnosti EU zahrne zločiny z nenávisti založené na etnickém původu, náboženství, pohlaví nebo sexualitě. Tedy přeloženo z “bruselštiny”: kritika invaze i islámu již bude všude v EU trestným činem.

Za týden představí podrobnosti nového systému švédská komisařka Ylva Johanssonová.

“Migrace je něco, co existuje a vždy existovalo a je něco, co skutečně potřebujeme. Musíme však migraci lépe řídit společně, a to jak pro větší spravedlnost, tak pro lepší předvídatelnost,” říká Johanssonová.

říjnu 2019 Ylva Johanssonová uvedla, že jejím plánem na zavedení nového systému a zapojení více zemí EU je zavést “donucovací solidaritu”.

Podle informací by země, které odmítají přijmout vetřelce, měly mít místo toho možnost “vykoupit se”, což by ovšem znamenalo zaplatit tak obrovské částky, které by koronanařízeními zdevastované země dovedly k bankrotu.

Je vám už konečně jasné, proč se právě u nás odvádí pozornost od důležitých záležitostí ke COVIDU? Právě u nás, kde se už v roce 2017 postavilo hned pět nových integračních center pro mimoevropské cizince, ale i přesto se mají nyní stavět čtyři nová centra  a to právě v krajích, které jsou na trase, po níž se invazisté vydávají přes naši zemi do Německa??

Uvidíte, že příští týden, kdy bude potřeba naše občany zcela “ukolébat” nebude  podobně, jako nyní, nikde na mainstreamu o nové azylové politice EU ani zmínka, nicméně z prstu vycucanými čísly nakažených nás budou bombardovat všechna média, jen aby mainstreamoví manipulátoři zabavili davy lidí něčím nepodstatným.

Na závěr připomínám, že bylo dokázáno, že většina vetřelců, kteří v Evropě již jsou nebo sem míří, jsou džihádisté, členové různých islámských bojůvek, od ISIS přes Al Kajdu po Talibán. A Bruselem financované podvratné neziskovky nemají na práci nic jiného, než tyto džihádisty pomáhat dostat do zemí EU a to jakýmkoli způsobem, třeba tím, že jim pomohou zapálit tábor v Řecku.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Syrová pravda o vyhořelém uprchlickém táboře Moria. Všechno bylo jinak než to podávají mainstreamová média ..... Jak všichni víme, na řeckém ostrově Lesbos vyhořel před pár dny uprchlický tábor Moria. A zatímco celý pokrokový svět truchlí nad osudem nebohých migrantů, názorotvorná media zasypávají své čtenáře dojemnými obrázky trpících žen s dětmi a německá kancléřka vyhlašuje závazek, přijmout dalších zhruba 1500 uprchlíků z řeckých ostrovů, začíná syrová pravda o tomhle táboře pozvolna vzlínat na hladinu a pronikat k veřejnosti.

Server Greekcitytimes zveřejnil výbušný rozhovor s německou umělkyní, fotografkou a aktivistkou Rebeccou Somerovou. Tato dáma se již po desetiletí věnuje nejrůznějším humanitárním aktivitám a situaci v táboře Moria na Lesbu důvěrně zná. Mírně šokovaným novinářům sdělila, že pokusy o zapálení tábora se tu notoricky opakují: „Mnohokrát během týdnů, kdy jsem byla na ostrově, došlo k požárům. Většina žadatelů o azyl zde v Morii neprojevuje žádnou úctu a je vůči policii extrémně agresivní. Obzvláště špatné bylo pondělní odpoledne. Pokus hasičů o uhašení požáru byl násilně zmařen. “

Ovšem ta hlavní „bomba” přišla vzápětí. Podle Sommerové, založili požár migranti ve spolupráci s členy německé nevládní organizace Sea Watch: „…muž a žena z německé nevládní organizace spolu s Afghánci a Araby způsobovali požáry poblíž stanů. Všichni nelegální migranti byli předem informováni, aby se zabalili a odešli.” Ta samá humanitární organizace prý také v táboře organizuje obchod s drogami:  “Seawatch a Antifa poskytují migrantům pravidelné pasy – samozřejmě nelegálně – aby mohli s pomocí pasů opustit ostrov a cestovat s drogami v zavazadlech.”

Něco by na tom mohlo být. V červenci letošního roku provedli úředníci řecké pobřežní stráže a policie náhlou razii na lodi Mare Liberum v přístavu Perama v zátoce Gera na Lesbosu. Podle Lesvos Post řecká policie zatkla všechny členy nevládní organizace, kteří se v té době nacházeli na palubě a zabavila všechna jejich elektronická zařízení. Jak se ve zprávě dále uvádí, „… policejní orgány zjistily porušení zákonů uvnitř lodi.” Sea Watch si stěžovala na německém velvyslanectví v Řecku a to si zjevně duplo takovým způsobem, že všichni „aktivisté” byli po 8 hodinách propuštěni. Nicméně řecké úřady incident stále vyšetřují.

Další indicií, potvrzující slova Sommerové, může být nedávný případ, kdy řecká policie v průběhu formální kontroly tábora Moria zatkla jednoho z nelegálních přistěhovalců, když zjistila, že je ozbrojen a obchoduje s tvrdými drogami.

Ale zpět k neziskovým organizacím a Rebecce Somerové. Ta svůj syrový popis reality a principů fungování „evropského migračního průmyslu” zakončuje se stejnou brizancí, s jakou začala. Napřímo, tvrdě a bez příkras jmenuje hlavního pachatele: “Stydím se tady (v Řecku) za to, že jsem Němka. Působí tu neuvěřitelné množství německých nevládních organizací, které se chovají, jako by byly pány tohoto ostrova a této země.”     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


„Poženou nás Čeští elfové jednou před tribunál?“ Vachatová se snaží dopátrat, čemu májí sloužit reporty aktivistů ..... Čeští elfové zveřejnili výsledky svého monitoringu dezinformačních webů, do kterého se již tradičně dostává Sputnik. Tentokrát byl za příklad manipulační zprávy vybrán článek, který pojednává o reakci členky hnutí Trikolóra Natálie Vachatové na nově zavedená kritéria pro udělení Oscara. Proč ale měl tento článek být označen za dezinformační?

Zveřejnění nových pravidel Americkou akademií filmového umění, podle kterých by uchazeči o cenu Oscar ve svém filmu nyní měli zajistit zastoupení různých menšin, vyvolalo nemálo kritických reakcí veřejnosti. Kromě názorů uživatelů sociálních sítí jsme také uvedli postoj Natálie Vachatové, která se ve svém blogu pozastavila nad dlouhodobými důsledky rozhodnutí členů AMPAS.

Zdůraznila přitom, že kdyby tato pravidla byla zavedena dříve, řada známých snímků by nikdy nezískala prestižní sošku, protože by nesplňovala dvě ze čtyř nových kritérií, které budou povinné již za čtyři roky.

Vachatová varovala také před tím, že zavedení obdobných opatření lze totiž očekávat i v dalších oblastech, jako například sportovní soutěže a státní úřady. Uvedla rovněž i to, že svou roli v tomto utváření nové etiky hrají podle ní politické neziskovky napojené na politické skupiny a strany.

Tentokrát česká politická informovala své sledující na Facebooku o tom, že se kvůli sputnikovskému článku na tohle téma ocitla v reportu Českých elfů za září. V této souvislosti se Vachatová v rámci svého příspěvku snažila pochopit, k čemu reportování o příslušnosti člověka k určitému názoru má v budoucnu vést. „Poženou nás Čeští elfové jednou před tribunál?“ zeptala se.

„Pokud byste se chtěli z nějakého důvodu v reportech ocitnout taky, nemáte šanci to udělat vědomě. Musíte si počkat na to, až váš článek nebo příspěvek převezmou nějaké ošklivé dezinformační weby, které, mezi námi, nedávno prokázaly mnohem více svobody než kdejaká mainstreamová média, když mi otiskly v Sputniku rozhovor ke státním vyznamenáním, který se jim do krámu zrovna nehodil,“ upozornila Vachatová.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


KONTAMINOVANÉ ROUŠKY PRO SENIORY? CHCE JE VLÁDA ZABÍT? ...... Vláda a její odborné kapacity neustále mluví o smrtelném nebezpečí kolem covidu, zejména ve vztahu k našim nejstarším spoluobčanům. A tak jim nechává poštou poslat znehodnocené, kontaminované roušky. A jdou na to miliony.

Kdo jsou naši senioři ?

To je obrovská životní moudrost. Jak málo na ni dáme a jak málo úcty těmto lidem projevujeme.

Přitom nebýt jich, tak tady nejsme. To nejlepší, co naše země kdy měla, je zásluhou milionů těchto “obyčejných” moudrých lidí. Někteří již odešli, jiní s námi stále žijí. Mnozí z nich nemají to štěstí, aby mohli žít v kruhu milující rodiny. Žijí osamoceně, v domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné a někdy i ještě hůře. Jsou jich u nás desítky tisíc, jejich počet se stále zvyšuje a my a naše společnost místo pomoci právě jim, vyhazuje miliardy politickým neziskovkám a na jiné prapodivné účely a charitativní činnost v obrovském rozsahu směřujeme mimo naši republiku a mimo naše spoluobčany.

Stydět by se měli všichni “mocipáni”, kteří státní a veřejné finance takto rozhazují. Velká čet všem, kteří se o tyto osamělé lidi s láskou starají.

A nyní přichází co ?

Státní autority vládou počínaje mluví o smrtelném nebezpečí kolem coronaviru zejména pro tuto věkovou skupinu a přitom zcela vážně za miliony posílá poštou evidentně kontaminovaných 5 roušek a respirátor, které jim mají zachránit život ?

Jak je možné, že jsou na nejvyšších exekutivních místech přijímána takováto skandální rozhodnutí ?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Argentinská vláda zavede kvóty pro transsexuály. Nová LGBT “velmoc” na obzoru? ..... Argentinská vláda schválila zavedení povinných kvót pro transsexuály ve státních službách. Kvóta je stanovena na minimálně 1 procento a nebudou do ní zahrnuti transsexuálové, kteří již ve státních službách pracují. Kde tolik transsexuálů vezmu, je ovšem záhadou. Jejich podíl ve společnosti je v “miliontinách” procent bez ohledu, co tvrdí oficiální propaganda.

Z Argentiny se stává “nová LGBT++P” velmoc. Kdo by to do téhle dříve konzervativní země řekl?! Ale od ekonomického rozvratu před 20 lety se země dostala zcela do područí globálních finančních elit. Takže musí dnes skákat, jak oni pískají.

To by mělo být pro Čechy velké varování. “Česká” vláda právě chystá zadlužení nejméně 500 mld. kč, na které si hodlá půjčit od stejných globálních elit. Co za to asi budou chtít?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


„Pro dlouhodobé nošení není vhodná ochrana rouška ani respirátor. Nedokážu si představit běhat v nich třeba půl roku,“ řekl Roman Prymula při pandemii prasečí chřipky ..... Vzpomínáte si ještě, jak vláda začala v dubnu otevírat ekonomiku a „rozvolňovat“ opatření? Vrchní epidemiolog Roman Prymula tehdy vyhrožoval, že pokud začne infikovaných přibývat rychlejším tempem, zhruba kolem 400 za den, vláda přestane uvolňovat opatření a zase všechno zavře. Teď, kdy přežili „smrtící nákazu“ šéf statistiky Ladislav Dušek i hlavní hygienička Jarmila Rážová, a denně přibývá tu 798 nakažených (pátek 4. září), tu dokonce rekordních 1164 (úterý 8. září), už to, že není zavřená ekonomika, nikomu nevadí? Premiér Babiš to ve středu 9. září vysvětlil slovy, že si země, pro niž vláda na tento rok naplánovala schodek až 500 miliard korun, nemůže dovolit opatření ekonomického charakteru. Ještě že jsme si ho mohli dovolit na jaře. Snad jsme tím virus zpomalili a prodloužili si tak zdraví, potažmo život aspoň o půl roku…

Podobně vláčná je i logika dalších opatření, například nošení slavných roušek a jejich návratu v době, kdy už to v létě vypadalo, že se bez nich obejdeme. Právě v České republice je celá koronavirová situace velice originální, neboť, co bylo možné včera, není možné dnes, a co je možné dnes, nebylo možné včera a nebude možná možné ani zítra.

Ještě před zářijovým návratem ochrany obličeje do celé MHD se například v Praze roušky nosily jen v metru. Někteří lidé se tvářili s rouškou na ústech ustaraně a probodávali pohledem ty, kteří ji neměli nasazenou buď vůbec, nebo jen tak na půl žerdi, aby se neudusili. Jakmile ale vystoupili z metra a přesedlali se stejnými lidmi na tramvaj, roušky normálně odložili a jeli dál. Jako by se přestali bát, protože z nějakého důvodu pojali podezření, že koronavirus cestuje pouze metrem a do tramvají nepřestupuje. A zásadně nenakupuje.

V den, kdy byly znovuzavedeny roušky i v tramvaji, jsem tak měl možnost spatřit pozoruhodný výjev, kdy lidé přímo z metra vystoupili do obchodního centra Palladium v centru Prahy, kde roušku okamžitě odložili. A poté, co prošli celý obchoďák, kde mělo roušky jen promile těch nejvyděšenějších, se odebrali opět do metra nebo na tramvaj, kde si roušku nasadili. Ano, mnozí lidé to dělali pouze proto, aby se vlk nažral, koza zůstala celá a oni nebyli úředně šikanováni, ale našlo se i podezřele velké množství těch, kteří se dívali na ty, co nemají roušky, výhružně a popuzeně.

Pro lidi, kteří věří každé hlouposti, tak raději výrobce nejběžněji používaných jednorázových roušek, aby neměl později žádné oplejtačky – jako třeba výrobci mikrovlnek v Americe, kteří do návodu píší, že se v troubě nemají sušit kočky –, na krabičku výslovně uvedl: „Tento produkt vás žádným způsobem neochrání proti covidu-19 (koronavirus) ani dalším virům a zamořujícím látkám. Nošení této obličejové masky nesnižuje riziko nakažení nemocí či infekcí. Uživatel je proto zodpovědný za zvolení vhodného ochranného vybavení (…)“     (Čtěte na stránkách Šifra)


Hamáčkovo vnitro připravuje v novelizaci Ústavy de facto český Patriot Act v podobě Stavu nebezpečí, který umožní vládě omezit lidská práva, svobodu pohybu, nedotknutelnost majetků, právo na shromažďování a vlastnické právo! Vláda nebude potřebovat souhlas poslanecké sněmovny a bude moci omezit občanské i podnikatelské svobody kdykoliv, kdekoliv, lokálně i celorepublikově! Sněmovna bude mít pouze možnost Stav nebezpečí zrušit ex-post po jeho vyhlášení vládou! Pokud vláda ale vyhlásí zákaz vycházení jako v Izraeli, sněmovna se nebude moci sejít a Stav nebezpečí zrušit! Přesně takto funguje Patriot Act! ..... V České republice se schyluje krátce před podzimními volbami k nebezpečnému procesu uchvácení moci způsobem, který republika dosud nepamatuje. Již počátkem června tohoto roku se na webu Ministerstva vnitra objevila tisková zpráva [1], že resort Jana Hamáčka usiluje o zásah a novelizaci české Ústavy, konkrétně sekce o bezpečnosti v návaznosti na Listinu základních práv a svobod. Podle vnitra koronavirová krize ukázala, že vláda nemá dostatečné exekutivní a akční mechanismy na vyhlašování restrikcí a omezení, které je dosud možné provádět jen na základě tzv. Krizového zákona. Jenže podle vnitra je potřeba, aby vláda mohla vyhlašovat něco jiného, a to nikoliv stav nouze, ale stav nebezpečí.

Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD

Tento stav mohou zatím vyhlašovat jen hejtmani a na rozdíl od stavu nouze není kraj povinen dotčeným osobám cokoliv hradit nebo kompenzovat za to, že vyhlášením stavu nebezpečí dojde např. k finanční nebo jiné majetkové újmě občana. Vnitro tak chce provést novelu Ústavy a překroutit znění Listiny základních práv a svobod v návaznosti na Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti. Vnitro podle všeho dostalo instrukce z Washingtonu, protože pokud toto projde, bude se jednat o českou kopii amerického drakonického zákona Patriot Act. V tom okamžiku se z České republiky stane totalitní stát a diktatura.  Pojďme si ocitovat pár odstavců z tiskového prohlášení vnitra:

Ministerstvo vnitra po zkušenostech s epidemií koronaviru představilo revizi ústavního zákona o bezpečnosti

Možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí, zakotvení Ústředního krizového štábu do Ústavy ČR nebo právo vlády požadovat po parlamentu projednání vládních návrhů ve zrychleném režimu – ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes, 8. června 2020, přestavil komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Průběh epidemie kononaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat různé druhy krizí a epidemií. V první fázi Ministerstvo vnitra (MV) představilo komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Změny souvisejících zákonů budou následovat. „Nemůžeme čekat, musíme naši legislativu rychle připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními resorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládneme změny připravit už během léta,“ uvedl Jan Hamáček.

Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Proto MV navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. „To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu, a není tak nutné vyhlásit stav nouze,“ doplnil Jan Hamáček s tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze umožní reagovat na krizovou situaci mnohem citlivěji.

Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku.     (Čtěte na stránkách AENews)


Proč chce ta ženská zničit Evropu? .....  Předsedkyně Evropská komise Ursula von der Leyenová navrhla navýšit cíl snižování emisí do roku 2030 na minimálně 55 procent. Šílenství, reagují například automobilky. Proč to ta ženská dělá a co to komu přinese?

Evropa prý nedokáže současným tempem docílit uhlíkové neutrality v roce 2050 a zabránit tak devastujícím dopadům globálního oteplování.

Řekl někdo paní Ursule, že Evropa nedokáže s globálním klimatem sama nic udělat, i kdyby se na hlavu postavila? Evropa totiž produkuje jen 10 procent CO2, své emise navíc neustále snižuje, naopak ve zbytku světa emise rostou.

Přísnější limity v rámci Evropské unie tak přinesou zejména obrovské, ale opravdu obrovské náklady pro členské země. Mluví se o stovkách miliard eur ročně. Dalšími dopady už je a ještě bude výrazné zdražení elektřiny, tepla a následně všeho možného zboží. Evropské firmy budou mít tak vysoké náklady, že budou své výrobky jen velmi těžko prosazovat proti konkurenci z Asie, Ameriky či Afriky.

Takže proč to ta ženská dělá? Napadají mě tři vysvětlení. To první je, že je to opravdu zoufalkyně. Tomu napovídají informace, které se objevily, když se stala předsedkyní Evropské komise. Von der Leynová působila v minulosti na pozici německé ministryně obrany a byla velmi silně kritizována za neschopnost. Německá armáda je po jejím působení doslova zdecimovaná. Von der Leyenová navíc čelí obřímu skandálu. Coby ministryně totiž vyplácela externím poradcům miliony eur, aniž by vypsala veřejnou soutěž.

Druhou možností je, že jí zkrátka někdo zaplatil, aby Evropu tímto způsobem zdecimovala. Důkazy pro to pochopitelně žádné nemám, ale vyloučit to určitě nelze. Ať už Čína, Rusko či USA by se určitě nezlobily, kdyby se Evropa oslabila.

Třetí možností je, že se Von der Leyenová regulérně pomátla. To je ale skutečně jen teoretická možnost, protože by muselo jít o jakési kolektivní pomatení smyslů u stovek lidí řady národností.

Závěrem si dovolím apel. Pokud je změna klimatu skutečně tak silná hrozba a lidé mají sílu ji zastavit – zejména u druhého tvrzení mám určité pochybnosti, ale rozhodně nemám erudici, abych ho mohla rozporovat, tak proč Evropa netlačí především na zbytek světa, tedy na producenty oněch 90% emisí? To by totiž dávalo logiku, a současně by všichni mnohem lépe přijímali nařízení a zákazy pro Evropany. Takhle totiž počínání Von der Leynové vzbuzuje jen podezření a spekulace o její motivaci, neschopnosti či psychickém zdraví.      (Čtěte na stránkách Alexandry Dítětové)


K čemu nám je Evropská unie ..... Dostal se mi do ruky nepříliš starý výzkum (zpracovaný společností Globsec a zveřejněný ČTK), který pátral po tom, jak naši mladí lidí vnímají klady a negativa EU. Zajímalo mě to proto, že jsme obvykle zásobováni z médií informacemi o tom, že veškerý eurooptimismus u nás spočívá na mladé generaci a my starší se zbytečně Unie bojíme či dokonce ji nechceme, protože ji k ničemu podstatnému nepotřebujeme. Výsledky toho průzkumu mě překvapily, už i proto, že vypovídaly o názorech mladých lidí bezmála pět let po vypuknutí migrační krize, která přece byla podávána jako střet „mladého“ souhlasu a „starého“ nesouhlasu. Nuže, hleďme:

Mladí Češi by v případném referendu nehlasovali pro členství v EU.

Češi mladší 35 let vidí Evropskou unii mnohem skeptičtěji než stejně staří Slováci, Poláci a Maďaři. Méně než polovina mladých Čechů považuje EU za dobrou a v případném referendu by podpořila setrvání Česka ve společenství.

Většina mladých Čechů si nemyslí, že členství v Evropské unii je pro jejich zemi dobrou věcí. Tím se výrazně liší od mladých na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Tam nadpoloviční většina lidí ve věku 18 až 34 let členství svých zemí v EU podporuje, ukázal průzkum.

Fakt, že je Česko členským státem EU, označilo za pozitivní jen něco přes 40 procent Čechů ve sledovaném věkovém rozmezí. Nad pozitivními odpověďmi tak v součtu převažují ti, kteří unii odmítají nebo ohledně prospěšnosti členství nedokázali odpovědět.

„Většina mladých Čechů by nehlasovala za setrvání v EU,“ říká Katarína Klingová, analytička GLOBSEC. Poukazuje tak na to, že v případném referendu by členství Česka v unii podpořilo jen zhruba 44 procent mladých lidí. Ve všech ostatních zemích visegrádské čtyřky by přitom pro setrvání v unii hlasovala jasná většina občanů do 35 let věku.

Výsledky průzkumu mezi mladými Čechy odpovídají názoru české společnosti jako celku. Češi jsou spolu s Řeky vůbec nejskeptičtější ohledně prospěšnosti členství v EU.

Takže až vás někdo bude vodit za nos a říkat, že jste s vaším třeba jen mírně skeptickým názorem na EU zastaralí, zbyteční, či dokonce škodliví a nebezpeční, zatímco mladí drží názor opačný, vzpomeňte si na minulost. Tehdy se také šermovalo mladou generací v propagandě o sto šest. A nemusel to být zrovna Hitler se svou „jugend“, byli to i poúnoroví vládci se svým „Mládí je zítřek světa“, „Mladý je každý komunista“ atd. Je to stále totéž: snažit se vyzmizíkovat živou a autentickou zkušenost lidí, kteří mnoho prožili a viděli na vlastní oči, a zároveň podkuřováním získávat nezkušené, často naivní a dobře manipulovatelné mladé. Jenomže – zeptejte se mladých, jak chtějí řídit zítřejší svět? Kromě frází se nedozvíte nic.     (Čtěte na stránkách Petra Žantovského)


Bláznění kolem koronaviru má zakrýt něco horšího. Německo chystá druhý díl migrantské invaze. Ústavy jako cár papíru? Trojnožka dvouhlavé saně M+L. Spustí to již za pár dní. Pryč z Titaniku! ..... PETR HÁJEK upozorňuje, že experiment s euronegroidní rasou, na jejímž životě tyranům z EU jedině záleží, vstupuje do možná rozhodující fáze.

V třeštění kolem nesmyslného sčítání počtů nakažených koronavirem ustupují do pozadí všechna ostatní témata: Zvláště ta, která mají sílu zabít nejen jednotlivce, ale celý náš národ a stát. Brusel (nejen) nám chce již za pár dní v „pandemickém závětří“ nadiktovat novou verzi „povinných kvót“ na rozvoz migrantů především do zemí, které se zatím invazi dokázaly bránit. Patříme mezi ně. Půjde tak o další – a možná rozhodující – kolo zničujícího seriálu o naše bytí a nebytí. O něm však téměř nikde ani slovo.

Místo toho tančíme korona-tanečky dirigované mainstreamovými médii: Parlamentní opozice se z jejich rytmu snaží před volbami vyždímat, co jde. Nebylo by na tom nic zvláštního. Vždyť bojuje o život. Typicky pokrytecké na tom však je, že to byl právě „demoblok“, kdo na jaře nejvíce spílal Andreji Babišovi, že nerozvolňuje karanténní opatření dost rychle a nyní vytváří dvojitě slepé situace: tím, že jsme vybrali první nápor jako premianti, podařilo se médiím rozšířit pocit, že je to všechno – minimálně ze zdravotního hlediska – blbost. 

Nástup ... Kdo si koupil mou knížku Úder – deset týdnů které otřásly světem (pokud ji již nemají u vás v knihkupectví, lze ji stále získat přímo u zdroje v našem nakladatelství zde), ví, že jsem před tím varoval. Přicházejí mi nyní mnohé dopisy čtenářů, kteří se „kají“, že v první chvíli tato varování nebrali vážně, že se jim zdála přehnaná. Za největší chybu jsem pokládal otevření hranic. Avšak zdaleka ne jen kvůli koroně, ale také (či především) kvůli migrantské invazi, která tu covidovou předcházela a musela ji rovněž nutně následovat. A je to tady.

Babiš rozvolňoval, jinak by ho lidé zmanipulovaní do pocitu bezstarostnosti sežrali. Teď ho titíž obviňují, že rozvolňoval příliš rychle. A v nastalé vřavě (probíhá v celé EU) začíná Brusel naplno úřadovat svou hlavní agendu – migranty a „zelený úděl“. Princip je v podstatě stejný jako s Covidem. Německá exministryně obrany v roli šéfky Evropské komise (spolu s Merkelovou dvouhlavá saň požírající Evropu) právě oznámila ostré přitvrzení: Do roku 2030 chce snížit „emise“ (česky „zničit zbytky hospodářství“) již dokonce o pětapadesát procent!

„Plně si uvědomuji, že navýšení ze 40 na 55 procent se může zdát hodně, ale naše ekonomika a průmysl to zvládnout může. Cíl, který si stanovíme pro Evropu je ambiciózní a dosažitelný,” prohlásila von der Lejnová. „Do příštího léta budeme revidovat naše klimatické a energetické cíle, aby odpovídaly cíli 55 procent. Chceme reformovat systém zdanění energií. Naše současná spotřeba surovin, energie, vody, potravin a půdy není dlouhodobě udržitelná.“

Povšimněme si té dikce: kdo je to „naše ekonomika a průmysl, naše spotřeba“? To mluví o Německu? Nikoli. Ona již jasně dává najevo, že EU je „jednotný federální stát“. Kdo ji k tomu zmocnil? Nikdo. A nic se neděje. Šéfové členských států buď jen mlčí, nebo dokonce nadšeně souhlasí. Všechno je to pochopitelně v přímém rozporu i s Lisabonskou smlouvou, onou hanbatou a podvodem přijatou náhražkou „Evropské ústavy“, kterou občané členských států, pokud jim tehdy ještě dovolili hlasovat v referendu, odmítli. A nikomu to nevadí.

Cár papíru? ... Členské státy nicméně své „základní zákony“ ještě mají. Jenže ústavami se naši demokratičtí diktátoři ohánějí pouze v případě, že je lze použít na další omezení občanských svobod, nebo další okrouhání státní suverenity. Jinak jde o bezvýznamný cár papíru. Právě tak to dal najevo náš ústavní soud, když přinutil prezidenta Klause podepsat zmíněnou Lisabonskou smlouvu (LS). Prezidentovými výhradami se dokonce ani nezabýval. Prostě prohlásil, že LS v rozporu s ústavou není a že to ani nemusí zkoumat. A bylo. A logicky právě existence LS způsobila, že nám mohli Němci spolu s Bruselem nadiktovat povinné migrantské kvóty – a když jsme je přesto odmítli, nechali nás odsoudit. Vždyť jde přece o „vládu práva…“

Nedávno německý ústavní soud označil za neústavní astronomický balík, který chce Brusel použít na „zelený úděl“ (a záchranu krachujících zemí eurozóny, Itálie Španělska a Francie na místech prvních). A co se stalo? Nic. Prostě toto „soudní rozhodnutí“ soudruzi ignorují. Není to pro ně totiž nic neznámého. Když Merkelová Zvládneme To otevřela doširoka brány Německa (a tím do celé EU) migrantské invazi, Bavorsko požádalo tamního nejuznávanějšího ústavního právníka o studii, zda šlo o porušení německé ústavy.      (Čtěte na stránkách Protiproud)


17.9. 2020     Sedmnáctého září 1999 deník Metro zveřejnil údajný výrok Věry Pohlové Já bych všechny ty internety a počítače zakázala, který po deseti letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok o českém internetu či nejrozšířenější český internetový mem.


Viroložka, která uprchla z Číny, říká, že Peking lže o COVID – a má důkazy, které to dokazují. Jaké je pozadí? ..... Čínská virologička, která uprchla do Spojených států na začátku tohoto roku, tvrdí, že koronavirus je vyroben člověkem - a říká, že má důkazy, které to dokazují.

Dr. Li-Meng Yan, která dříve působila v Hongkongu, minulý pátek v britské talk show „Loose Women“ vysvětlila, že byla jednou z prvních čínských vědkyň, které provedly výzkum nového viru. Tvrdila, že čínská vláda, kterou ovládá Čínská komunistická strana, lže světu o původu COVID-19. Informuje portál The Blaze.

Oficiálně čínská vláda tvrdí, že virus pochází z mokrého trhu ve Wu-chanu. Yan však toto tvrzení nazvala „kouřovou clonou“ – a řekla, že virus ve skutečnosti pochází z nechvalně známé biologické laboratoře Wuhan. „Pochází z laboratoře – laboratoř ve Wu-chanu a tahle laboratoř je řízena čínskou vládou,“ řekla Yan. Yan, která je držitelkou MD i PhD, uvedla, že informace o viru získala od čínského CDC a místních lékařů v Číně. Yan ve skutečnosti „Loose Women (její přezdívka, Stracená Žena)“ řekla, že brzy zveřejní „všechny vědecké důkazy“, které musí dokázat, že komunistická Čína odpovídá za pandemii COVID-19.

„Sekvence genomu je jako náš lidský otisk prstu,“ řekl Yan o důkazu. „Takže na základě toho můžeš tyto věci identifikovat. Využívám důkazy… abych lidem řekla, proč to přišlo z čínské laboratoře, proč to dokázali jedině oni.“ „Všichni, i když nemáte žádné znalosti biologie, můžete si je přečíst a sami si je můžete ověřit, identifikovat a ověřit,“ pokračovala. „To je zásadní věc, abychom poznali původ viru. Pokud ne, nemůžeme ho překonat – bude to život ohrožující pro všechny živé.“

Jaké je pozadí? ... Yan na začátku letošního roku pro Fox News řekla, že v dubnu uprchla do Spojených států, protože byla umlčena jejími nadřízenými na hongkongské škole veřejného zdraví. Yan řekla, že chce „předat poselství pravdy COVID.“ Yan konkrétně uvedla, že se pokoušela varovat před přenosem z člověka na člověka, což čínská vláda zpočátku popírala, ale její nadřízení ji ignorovali. Yan pro Fox News řekla, že 16. ledna ji její nadřízený varoval, aby „mlčela a byla opatrná“. „Jak mě už dříve varoval,‚ nedotýkejte se červené čáry, ‘“vysvětlila Yan. „Dostaneme se do potíží a zmizíme.“      (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Směr k totalitnímu pohodlí .....  Cenzurovat je pohodlnější než přemýšlet, nařídit je pohodlnější než přesvědčit a kádrovat je pohodlnější než věcně oponovat. Věděli to už soudruzi, a jsme tam jednou nohou zase. Přichází to krůček za krůčkem. A nejhorší na tom je, že to zase začínáme přijímat jako standard. Mocní a vlivní si život opět usnadňují cenzurou, nařizováním a kádrováním, jen to má trochu jiné podoby než v minulosti - zase ovšem směřuje k vyšší dokonalosti. Tak například soudruzi to všechno klidně vystavovali a měli v zákonech (tedy byli předvídatelní), zatímco dnes se to maskuje a tvrdí, že nic z toho se neděje - nicméně podstata je úplně stejná. Spoléhá se současně na to, že to těm vlivným dovolíme. Proč bychom jim to taky nedovolili?

Obchody jsou plné (fronty jsou aktuálně jen na zubaře), zábavy je nespočet (i když i kapely už se cenzurují), nikdo nikoho nenutí být v nějaké partaji (to už ale taky prý není úplně tak), studovat dnes může kde kdo a dokonce i kde co – ať to má či nemá hlavu a patu a smysl… Navíc všichni v této rychlé době bojujeme s časem, takže proč ho ztrácet nějakými šlechetnými aktivitami, protože „to stejně nemá cenu“ – kolikrát jsem já už tuto větu v posledních letech slyšela! A když se nějaká aktivita vyskytne, dělá se to za peníze jako džob (viz chvilkaři). Tak proč bychom raději nedrželi ústa a krok?

A vůči komu je držíme? Nehovořím zdaleka jen o politicích, ale taky o vlivných a mocných gigantech typu sociálních sítí a médií. Těm všem ustupujeme, protože je to prostě pohodlnější, než se o zablokování soudit.

Zkrátka moc a vliv se dostává opět do rukou drzých skupin, které drží v rukou, co si přečteme, co se dozvíme, co bude odstraněno a co bude milostivě ponecháno ve veřejné sféře, tedy obraz světa kolem nás je jimi „cenzurovaně“ vytvářen, a jeho objektivní stav velmi modifikován. Jako kdysi, když jste si pustili televizi. Četli jsme mezi řádky, a už čteme zase. A je jedno, že tehdy ty „řádky“ byly černobílé, zatímco dnes jsou barevné a někdy dokonce 3D. A už zase posloucháme „cizí rozhlas“ – tedy necenzurované zprávy z jiných zdrojů.

A EU? To je kapitola sama pro sebe. Svobodu lidí tu ukrajují stále početnější příkazy shora, které svými složitostmi omezují zejména drobné svobodné podnikání, které je svazováno do šílených administrativ a evidencí všeho (aby byly asi raději kolosy – vzpomínáte na objev socialistického bloku - koncerny?), komplikované je svobodné vyjadřování, ve kterém už za chvíli budou i zakázaná slova (patrně nejžhavějšími adepty jsou přídavná jména „černý“ a bílý“ – mého přítele tento týden FB zablokoval na měsíc za užití názvu obchodního centra Černý most), a pozornost od důležitých témat (pandemie, migrace) je odváděna směrem ke genderové vyváženosti, postavené někdy až na hlavu, a k desítkám pohlaví, která nikdo nikdy neviděl. A evropské zemědělství? To je zkrátka takové obrovské JZD – nejmladší z rodu Hamrů Honzík by měl dnes jistě obrovskou radost.

Na svém území pomalu přestáváme být svými pány – když jsem si v tomto měsíci přečetla poučení „shora“, že i malá obec musí přijmout žádost o byt od každého občana EU, a to přesto, že byty postavila za své peníze, musí je nabídnout všem, dýchl na mne socialismus jako vyšitý – ono rovnostářství a přístup, že je všechno všech… Takové znárodnění soukromého majetku samosprávy ve prospěch tisíců občanů jiných evropských samospráv, které třeba nejsou až tak dobré. Atd… atd … atd…     (Čtěte na stránkách Jany Zwyrtek Hamplové)


Překvapivý důsledek covidu: roste nerovnost ve společnosti ..... Až se jednou budeme dívat zpět na koronový rok 2020, budeme docházet k překvapivým závěrům. Najednou uvidíme souvislosti mezi věcmi, které teď, nazíráno z nitra krabice, nejsou tak docela přímočaře vidět.

Tak třeba je tu jeden neuvěřitelný paradox. Proč se vlády snaží zasahovat do ekonomiky? Protože většinou volají po nějaké podobě „sociální spravedlnosti a větší rovnosti“. Ponechme stranou, že oba výrazy – totiž spravedlnost a rovnost – jsou vůči sobě v protikladu. Rovnost není spravedlivá a spravedlnost se projevuje nerovností. Vezměme si z toho ovšem onu „rovnost“. Že nevidíte žádnou souvislost s koronáčem? Nu – vydržte chvilku.

Jestliže vlády víc zasahují do ekonomiky proto, aby zjednaly větší rovnost, dalo by se očekávat, že tedy výsledkem jejich snahy bude rovnost. Není tomu tak. Je tomu přesně naopak. Neboli tyto zásahy do ekonomiky dokonce paradoxně vedou k opačnému výsledku, než po jakém regulátoři toužili. Dá se to velmi snadno prokázat.

Různé průzkumy ukazují, jak se v čase mění struktura příjmů celé společnosti napříč různými zeměmi. Zatímco hodně lidí se domnívá, že sílí nižší třída, data v realitě říkají, že ta víceméně stagnuje. Její příjmy v roce 1970 tvořily 10 % příjmů v ekonomice a v roce 2015 to bylo 9 %.

Kdo chudne, je třída střední. Tedy právě ta, kterou by vlády chtěly mít nejsilnější. Její příjmy v roce 1970 tvořily 62 % všech příjmů v ekonomice, aby v roce 2015 klesly na 43 %. Naopak bohatne vyšší třída. Její příjmy vyskočily z 29 % celé ekonomiky v roce 1970 na 49 % v roce 2015.

A proč chudne střední třída? Je to dáno tím, že se kvůli sypání peněz do ekonomiky – neboli takzvanému kvantitativnímu uvolňování - dramaticky zvyšují ceny nemovitostí a nájmy. To rozevírá nůžky mezi těmi, kteří bydlí ve svém, a těmi, kteří bydlí v nájmu. Sociální nerovnost ve společnosti tím roste. Došlo to tak daleko, že to kritizují dokonce i pravicoví politici.

No – a jestli se nerovnost ve společnosti zvyšuje skrze sypání peněz do ekonomiky, ať už centrálními bankami, které je tisknou, nebo vládami, které si je půjčují, najednou začíná být souvislost s koronáčem víc než zřejmá. Čím vlády omlouvají, že se „musely“ letos tolik zadlužit? Čím centrální banky vysvětlují, že „musí“ zvýšit sypání peněz do oběhu? Bingo, koronáčem.

Jenomže růst napětí ve společnosti, kde se rozevírají nůžky mezi chudšími a bohatšími, není nijak žádoucí. Povede – a už vede – k rostoucím levicovým náladám a nesmyslným nápadům na další a další vše zhoršující regulace. Od vyvlastňování neobsazených bytů, přes regulaci ceny nájmů, boj proti Airb’n’b, až po rostoucí boj proti autům. Což bude nůžky opět víc rozevírat.

Rovnost či nerovnost ve společnosti měří tzv. Gini koeficient. Čím víc se blíží nule, tím je společnost víc rovnostářská. Teoretická a v praxi nedosažitelná hodnota jedna naopak znamená, že vše je vlastněno jen jediným jedincem a společnost rovnostářská není.

Data Eurostatu ukazují, že v ČR jsme podle Gini koeficientu za posledních devět let víc rovnostářští. Jen málo zemí má nižší index; pod námi bylo v roce 2018 z evropských zemí pouze Slovinsko. Naopak nejvyšší nerovnost byla v Bulharsku, a to opravdu hodně velká. To jsou ale z evropského pohledu svou velikostí okrajové země.

Jiným způsobem, jak se můžeme podívat na nerovnost ve společnosti, je změřit podíl majetku 10 % nejbohatších lidí na veškerém majetku společnosti. Podle dat OECD z roku 2017 v zemích OECD 10 % nejbohatších lidí vlastní 24,6 % ekonomiky. V ČR je tento ukazatel na 21,2 %. Na Slovensku je to jen 19,1 %, čímž se dostává pod slovinských 19,7 %. Slovensko je touto optikou nejvíc rovnostářkou vyspělou ekonomikou na světě. I na Slovensku je totiž obvyklé bydlet ve svém. To v Německu jsou na 23,2 %. Mimo EU je ale nerovnost výrazně vyšší. V USA vlastní nejbohatší lidé 28,5 % ekonomiky, v Indii 38,1 % a v Jižní Africe 48,1 %.

Velkou nerovnost většina lidí nevítá. Málokoho těší, když potkává na ulicích žebráky. Situace České republiky je tedy v mezinárodním porovnání celkem dobrá. Opravdu těžko se hledají důvody k opuštění této země, ačkoli mnoho věcí můžeme kritizovat. Máme dokonce nižší nerovnost než bohaté a veskrze socialistickou mentalitou nasáklé Norsko.

Nicméně je dost možné, že tyto časy skončí. Ceny nemovitostí a drahé nájmy rozdělí společnost na ty, kteří bydlí ve svém, a na ty, kteří bydlí v cizím. Ti, kteří budou platit drahé nájmy, budou relativně k ostatním chudnout a nůžky ve společnosti se rozevřou.      (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Jak vidí Češi budoucnost EU? Černě ..... Češi věří v budoucnost Evropské unie? Počet optimistů klesá a naopak, ti kteří to vidí s unií černě, sílí. Co za tím je? A mají euro-škarohlídové pravdu?

Zkusme si to představit. Je rok 2004. Květen. Česko vstupuje do Evropské unie. Většina republiky slaví, druhá výrazná část, ale stejně menšina, nemá radost, že přísaháme věrnost Bruselu. Malovali nám zářné zítřky a blahobyt. Evropská unie byla zárukou míru, ekonomického rozvoje a pokroku.

Krize v EU ... O čtyři roky později přišla takzvaná Velká recese. A legrace to rozhodně nebyla. Evropská unie upadla do ekonomické krize. Postižené státy, včetně důležitých evropských ekonomik jako Itálie a Německa, měly další roky co dělat, aby znovu nakoply své hospodářství. Německu se to třeba podařilo. V Itálii, Řecku nebo Španělsku to bylo a stále je mnohem horší. Tehdy budoucnost Evropské unie nevypadala růžově, ale dalo se to.

Česko pak zažilo svá tučná léta, i když Evropská unie v tom rozhodně byla nevinně. Od Bruselu jsme se nedočkali hory peněz. Děkovat můžeme jen našim šikovným ručičkám. Z krize nás vytáhli naši podnikatelé a naši zaměstnanci. EU místo toho sužovala migrační krize nebo brexit.

Teď máme rok 2020. A jak Češi vnímají budoucnost Evropské unie právě teď, zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Z výsledků bruselští páni ani eurohujerové radost mít nebudou. Vyznívají v jejich neprospěch.

„Česká veřejnost je v současné době k budoucnosti projektu sjednocené Evropy spíše skeptická. Tomu, že projekt sjednocené Evropy rozhodně nebo spíše má budoucnost, věří o málo více než dvě pětiny (41 %) obyvatel ČR a necelá polovina (47 %) naopak v jeho budoucnost nevěří, zbývajících 12 % dotázaných na tuto otázku odpovědělo ‚nevím'. Z časového srovnání vidíme, že od roku 2012 až do minulého výzkumu v roce 2019 důvěra české veřejnosti k budoucnosti projektu sjednocené Evropy postupně mírně rostla (celkem nárůst o 11 procentních bodů), nicméně v aktuálním výzkumu došlo k jejímu statisticky významnému poklesu (o 5 procentních bodů) při nárůstu nedůvěry (o 4 procentní body),“ stojí ve zprávě CVVM.

Pokud sociologové hovoří o statisticky významném poklesu, tak to se v české společnosti něco děje. Nejde o czexit, ale mírně převládající představa Čechů, že unie nemá budoucnost, je signálem. Signál, který může zesílit, až z Bruselu budou posílat menší dotace. A pak se třeba i v parlamentu dočkáme vážené diskuze, jestli má dál členství v EU v současné podobě smysl.

Skutečný stav EU ... O poklesu důvěry v budoucnosti EU Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Jedna otázka je věřit v samotný projekt EU, druhá je otázka důvěry v kroky, které EU jako taková dělá směrem k národním státům. To, že Češi věří v budoucnost EU stále méně, je důsledkem našeho většinou euroskeptického náhledu. Když si vzpomeneme na výsledek referenda u vstupu do EU, tak už zde jsme mohli vidět určité indicie nedůvěry v projekt EU. To přetrvává do dnešní doby a v důsledku chybných kroků EU se spíše rok od roku prohlubuje,“ říká sociolog.

Co může stát za touto nedůvěrou v EU? Unie je, alespoň jak se zdá, v dobré kondici. Rozpad jí nehrozí.

„Zde budou hrát roli nezvládnuté krize, které se EU bezprostředně dotýkaly. Od války proti terorismu, přes finanční krizi a migraci, až po současnou pandemii. Ani jednu z těchto krizí EU nezvládla. Všechny státy si jely tak říkajíc ‚na vlastní triko', téměř žádná koordinace kroků, které měly krize řešit. Můžeme tvrdit, že i laxnost EU zapříčinila brexit, který hraje velkou roli v nárůstu euroskepticismu. To vše vedlo k poklesu zájmu o projekt společné Evropy. Na oko se EU tváří, že je v dobré kondici, ale uvnitř to vře. Nemyslím teď uvnitř EU jako takové, kde se většinou přemýšlí v délce životnosti úředníků – tedy asi v horizontu 10 let, ale vře to v jednotlivých členských státech. Na případu pandemie koronaviru můžeme vidět, jak si každý členský stát EU zavádí svá opatření, někdo dokonce zavírá hranice. To se lidem libí a je to vnímáno jako revolta proti zaběhnutým stavům v EU,“ vysvětluje odborník.

Ještě jednou zopakoval, že i brexit hraje nedílnou roli v nárůstu nedůvěry směrem k EU a jejím institucím.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Neuromarketing je vrcholovým majstrovstvom manipulácie ..... Vysoké školy v krajinách Európskej únie každoročne chrlia mračná absolventov študijných odborov ekonomických vied, vrátane tých zameraných na čoraz košatejší mix marketingu. Odvíja sa od klasického marketingu ako bol koncipovaný a využívaný pred nástupom elektronických informačných technológií. Tie však v 21. storočí prevracajú zabehané pomery naruby. Oberajú po právnej stránke ešte stále slobodného občana a spotrebiteľa o zvyšky jeho rozlišovacích schopností a rozhodovacích možností.

Ani tí najčerstvejší diplomovaní ekonómovia si dostatočne neuvedomujú stupeň zvrátenosti súčasných a o to viac nastupujúcich rámcových pomerov, v ktorých by sa mali profesionálne uplatniť. 

Nikto ich nepoučil, že celá ich vedomostná pyramída stojí na vratkom tektonickom podloží. 

Už minimálne sto rokov sa koncepčná základňa marketingu postavená na premise, že tento odbor ekonómie je odvetvím zameraným na uspokojovanie potrieb zákazníka, nebezpečne nakláňa. 

Ani mohutný nástup informačných technológií do služieb marketingu by podľa teórie nemal ohroziť platnosť hesla: 

Náš zákazník náš pán. Bývalo pilierom doktríny o trhovej ekonomike a voľnom obchode, ale už ním dávno nie je.

Do podrývania tohto oporného stĺpu sa už pred sto rokmi pustil Edward Bernays, viedenský rodák a synovec tamojšieho slávneho psychiatra Sigmunda Freuda. 

Po presťahovaní jeho rodiny do USA začal hviezdnu dráhu mladého propagandistu a špecialistu na manipuláciu verejnej mienky. 

Práve jemu sa pripisuje zásluha za prevrátenie zásady o podriadenosti výroby a obchodu potrebám, respektíve želaniam zákazníka.

Prechod od hospodársko-spoločenských vzťahov, v ktorých sa marketing a reklama pokúšali ovplyvňovať zákazníkov, no konečné rozhodovanie ponechávali na nich, do súčasného stavu, keď fakticky rozhodujú za nich a bez nich, bol z hľadiska nadnárodných finančných kruhov pomerne zdĺhavý. 

Prerušovali ho miestne, regionálne i svetové hospodárske krízy a vojnové konflikty. 

Zbedačovali široké vrstvy obyvateľstva a odďaľovali formovanie primerane početnej a blahobytnej strednej triedy, ktorá by si mohla začať vyberať, čo si kúpi. 

Hladujúca populácia krajín rozvojového sveta alebo vojnou spustošených oblastí Európy si potrebovala najskôr pokryť základné existenčné potreby, kým mohla začať byť vnímavá na vábenie reklám a kúpyschopná nad hranicu holého existenčného minima. 

Až vtedy a len vtedy sa mohli na nej marketéri priživovať a skúšať svoje triky.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Impérium Bill Gates vrací Česku úder: Trest za roušky. Vraťte nám hranice! Co nám prcek Tchajwanec zamlčel. Jen další bublina? Budou se stát na vakcínu fronty? Facka lítá ve vzduchu. Ostatně soudím ..... PETR HÁJEK připomíná, že ve své nové knize Úder současný stav na „koronavirové frontě“ předpokládal a nabízí několik rad, jak si na podzim a v zimě udržet (i duševní) zdraví

Světová zdravotnická organizace (WHO) je „znepokojena“ zvyšováním počtu nakažených v ČR. A hlavně nedoporučuje omezit „trasování“ nových zjištěných případů (jako by to někdo chystal). Vyjádření vypadá jako obyčejná drzost české pobočky této zločinecké instituce, kterou z významné části financuje Bill Gates. Je za tím však mnohem víc. WHO tím kromě jiného aktivně vstupuje do předvolební kampaně před říjnovými volbami do krajů a Senátu – právě tak, jako to činí ve Spojených státech. U nás proti premiéru Babišovi, v USA proti prezidentu Trumpovi.

Mobilizovaní globalisté jsou prostě strachy nepříčetní. Nebezpečí znovuzvolení Trumpa je samozřejmě pro ně to hlavní. Ale „pobočky“ se činí na všech místech planety. Jedna operace následuje druhou. Poté, co zkrachoval Majdan v Bělorusku, objevil se „otrávený“ Návalný. A protože tahle hra americké rozvědky nejspíš opět skončí krachem, přesouvá se mediální pozornost zpět ke „koroně“. Vždyť kvůli tomu byla vytvořena. Před Macronovou Francií či Španělskem socialisty Sancheze, kde jsou opravdu mocné přírůstky infikovaných, WHO kupodivu nevaruje. Jenže s námi má Gates nevyřízené účty.

Trest za roušky ... Když bylo na jaře potřeba nákazu co nejrychleji rozšířit po celém planetě, aby mohla sehrát dramatickou politickou a hospodářskou roli v „přeformátování“ světa, WHO nás rovněž „pokárala“. Tehdy za bleskové rozšíření roušek. Současně pak dlouho nechávala epidemii „nízký profil“, a teprve, když už bylo jasné, že pronikla do všech částí světa – a nebude možné ji zastavit – dozvěděli jsme se, že jde o „pandemii“. A soudruh Gates současně spustil svou odrhovačku o vakcínách, kterou od té chvíle s ním pějí všichni globalisté (a jejich užiteční idioti zaměstnaní ve zdravotním a farmaceutickém hyperprůmyslu) v politice a médiích. 

Taktéž u nás. Běsnění proti jediné jednoduché (sebe)obraně bylo leitmotivem jara. S přicházejícím létem nabralo na mediální intenzitě – navzdory pokračující korona-kampani strachu (v podstatě se v hlavních médiích nikdy nezeslabila, jen pokračuje). Vzbouřenci proti „rouškovému vězení“ dostávali prostor jako hrdinové a spravedliví bojovníci proti Babišovi (jen do brněnských šalin to proniklo s malinkým zpožděním, typicky po sezóně). 

Vláda na jaře podlehla – a všechna restriktivní opatření – až na výjimečné případy – fakticky zrušila. Nyní ji titíž, kteří předtím nejvíc ječeli za „osvobození a uvolnění“ z Babišových totalitních drápů, zase stejně dramaticky obviňují a napadají, že současné narůstání počtu nakažených zavinila. Dvojitě slepá situace. Jedno je však jasné. Psal jsem o tom opakovaně nejen v Protiproudu. 

Hranice ... Ve své knize Úder (vyšla v červenci, tři týdny byla bez jakékoli reklamy na prvním místě v celostátní prodejnosti – a stále je možné ji zakoupit také v našem nakladatelství) jsem napsal: „Ze všech uvolňujících opatření je samozřejmě nejspornější otevření hranic, na prvním místě průchodnost hranic zvenčí. Otevřené hranice jsou jako povel pro parazitické struktury: vstup volný! Přibližujeme se tím nebezpečí nového skokového nárůstu nakažených, které bude znamenat nutnost opět „utáhnout šrouby“. Ztratíme tak současně velmi draze vykoupenou komparativní výhodu, kterou vláda získala včasným razantním postupem.“ A je to tady.

Není divu, že Brusel nejvíce vřískal právě proti zavřeným hranicím, které opět občanům členských zemí připomněly, že to jde, že ještě hranice máme – navzdory „schengenskému zločinu“ – dosud nejtvrdšímu útoku na zničení historických států. Hranice jsou nejen základem vnitřní a vnější bezpečnosti občanů (pokud je umí stát bránit), ale především podstatným znakem suverenity: Jen my máme právo rozhodovat, koho k nám pustíme, koho ne (o migrantech je řeč v první řadě, ale nakažených se to týká právě tak).      (Čtěte na stránkách Protiproud)


Dvě dobré zprávy ..... Týkají se každého z nás, protože hlásí pokrok v boji s Covidem-19. Měly by být na všech prvních stránkách novin a mluvící hlavy v televize by měly o nich pět laudamus. Proč se tak neděje?

Americký imunolog Dr. Anthony Fauci, který s podporou Big Pharma sedí jako žába na prameni v křesle ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci pomalu čtyřicet let, se před časem uřekl, že sní vlastní klobouk, když Rusové budou mít vakcínu proti conoraviru první. Ať si nechá chutnat, protože britský lékařský časopis Lancet před několika dny oznámil, že ověřovací zkoušky potvrdily účinnost očkovací látky nazvané Sputnik V podle první ruské družice, které otevřela lidem cestu do kosmu.

Zpráva, kterou skupina dvaceti čtyř vědců z nejrůznějších oborů pověřených, aby se podívali Sputniku na ledví, má název pro zasvěcence na pěti řádcích, ale nenechal jsem odradit (1).Už jsem rozlouskl jiné rébusy. Na konci druhé stránky se mé rozhodnutí začalo hroutit. Čím dál víc jsem se cítil intelektuálně umenšený, bolestně jsem si uvědomoval, že k pochopení mi chybí doktorát z virologie, infektologie a medicíny. Přiznávám se a kaji, že na sedmé stránce jsem to vzdal.

Nicméně jsem se poučil, že ruská vakcinační škola používá model tzv. přímé imunizace, kdy do těla očkovaných osob jsou vpichovány aktivní a neoslabené části virů, ovšem s geneticky zkrácenou životností pro množení. Lidé po očkování onemocní, prodělají mírnou nemoc, protože deaktivované viry se nemohou v těle přemnožit do takové míry, aby propukla těžká forma nemoci. Jedná se tedy o tzv. příznakové očkování, tedy takový způsob očkování, kdy člověk prodělá příznaky nemoci, tělo začne s virem zápasit a vytvoří si protilátky.

Zalistoval jsem na konec k několika odstavcům pod titulkem Conclusions. Závěr zprávy převedený do srozumitelné řeči zní:

Sputnik V, vyvinutá Gameljovým výzkumným centrem, je bezpečná vakcína, která byla dobře snášená dospělými dobrovolníky, vyvolala u nich silnou odezvu buněčné imunity a vytvořila u všech testovaných protilátky.

Toto zjištění jednoho z nejstarších renomovaných medicínských magazínů je pečeť legitimnosti výsledků ruského výzkumu a zároveň dokazuje, že předběžný skepticismus v západních zemích o účinnosti vakcíny byl předčasný a neodůvodněný. Ale také nebrání západním prodejným sdělovacím prostředkům, aby prudkou palbou ze všech hlavní se nesnažily Sputnik V sestřelit. Naši si také vystřelili: „Ruská vakcína je hazard, v Evropě ji neschválí“, napsal redaktor Idnes. „Ruská vakcína? Neetický hazard“, vypálil jeho kolega z Novinek.

Ruští představitelé vydali prohlášení, že Sputnik V bude vypuštěn nejpozději v říjnu a bude cenově přístupný i chudým zemím.     (Čtěte na stránkách NWOO)


KARTY NA STŮL ..... Ve stínu pečlivě udržované globální hysterie kolem nákazy Covid-19 probíhá v Bruselu podivné jednání Evropské komise s několika obřími nadnárodními farmaceutickými firmami o budoucích nákupech vakcíny proti Covidu-19 pro celou EU.  Komise prý zajistila dodávku 300 milliónů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca, stejný objem od firmy Sanofi-GSK a 200 mil. dávek od firmy Johnson and Johnson. Firma AstraZeneca před několika dny oznámila, že pozastavuje práce na vývoji vakcíny kvůli nevysvětlitelným zdravotním komplikacím pacienta, na němž je vakcína testována.

Je zjevné, že očkování proti koronaviru bude největší byznys v historii farmaceutického průmyslu. Půjde o stovky miliard euro či dolarů, čím větší hysterie ve světě bude panovat, tím vyšší bude cena. Korupční potenciál celé operace bude bezprecedentní. V dobré paměti jsou ještě s významným přispěním WHO vytvářené globální paniky kolem ptačí a prasečí chřipky, kdy jenom u nás byly nesmyslně vyplýtvány stovky miliónů za nákup zcela nepotřebných vakcín proti nemoci, která nikdy nepřišla.

Dnes se kola tohoto byznysu točí o několik řádů výše. Při tom boj proti korupci a všeprostupující transparentnost dávno ovládly náš i evropský veřejný prostor a jsou skloňovány ve všech pádech. Žijeme politickými kvaziskandály, v nichž jde reálně o relativně směšné částky a ve svatém protikorupčním tažení má Brusel a Evropská komise téměř posvátné místo.

Náhle se však dozvídáme, že tato Komise za nás sjednává obří megakšeft s několika vybranými hráči, a to ve chvíli, kdy žádná ověřená vakcína ještě neexistuje. Přitom ve světě existuje cca 150 alternativních projektů vývoje anticovidové vakcíny.

Kdo dal Komisi zmocnění jednat za nás o nákupech vakcíny proti koronaviru, která dosud neexistuje? Jakým způsobem vybrala ony tři velké hráče, s nimiž uzavírá dohody o odběru jejich vakcín členskými státy? Jakou povahu a obsah tyto dohody mají? Budou pro členské státy závazné? Na jakém základě došlo k výběru právě oněch tří velkých hráčů, když jeden z nich při tom práce na vakcíně dočasně přerušil? Jaké budou ceny za tyto vakcíny, kdo je bude platit a za jakých podmínek? Bude si členská země moci zvolit vakcínu od jiného dodavatele?

Nic z toho nikdo nevíme. Evropská komise ani naše vlády a sdělovací prostředky nám žádné detaily nesdělují, nikdo se na nic neptá. Příležitost dělá zloděje, zpanikařená veřejnost evropských zemí tahá logicky za velmi krátký konec, příležitost jí téměř neomezeně pustit žilou je obrovská. Naši i evropští politici by měli ve vlastním zájmu okamžitě dát karty na stůl.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Jak se vyrábějí statistiky úmrtí na COVID-19?? Toto snad otevře oči už i těm nejméně chápavým. Přiznání čtete přímo na webstránce Ministerstva zdravotnictví ČR !!! Už chápete jak funguje celý MEGAPODVOD pod taktovkou vlády, globalistů a vakcinační Pharma mafie??? ..... Další důkaz, že žádná pandemie není a nikdy nebyla. Pouze z Vás dělají blázny, ničí Vaše zdraví a nechají Vás to celé navíc i pořádně draho zaplatit!

Ministerstvo zdravotnictví ČR Vysvětlení základních pojmů – COVID‑19:

Úmrtí Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.

Screen webstranky Ministerstva zdravotnictví ČR ( https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/vysvetleni-pojmu ).     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Kdo nám opravdu vládne a čím jsme ovládáni ..... Možná si myslíte, že nám vládne vláda a ono se to tak na první pohled jeví, ale není to zcela pravda. Dnešní vláda nemá zdaleka tu moc jakou mají velké firmy, nadnárodní korporace, které se jako chobotnice rozpínají po celém světě a všude prosazují své názory a svá práva. Tyto obří společnosti nejen že jsou často propleteny v neprůhledný labyrint vlastnických práv a nároků, takže často není ani možné zjistit kdo vlastní co a kolik těch super-bohatých majitelů dohromady je.

Před několika byla vypracována studie na Švýcarském federálním institutu technologie v Zurichu, která zkoumala 43,000 nadnárodních společností. Badatelé s překvapením zjistili, že všecky tyto firmy jsou vlastněny poměrně malou skupinou nesmírně bohatých institucí, převážně bankéřů a tito ovládají celý svět, jeho ekonomii, politiku, zdravotnictví, životní styl, módu a všecko ostatní co s tím souvisí.

Skrze takto propletené vlastnictví jiných firem bylo zjištěno jádro tohoto bludiště, které se sestávalo z 1,318 firem, z nichž každá vlastnila v průměru 20 dalších firem. Dalším vyhodnocováním se podařilo vytřídit 147 ještě těsněji propojených korporací, které tvořily naprostý střed celého klubka a které vlastní a ovládají 40% veškerého celkového majetku. Většina z nich jsou banky, pojišťovny a jiné finanční instituce.

Jinými slovy, méně než 1% firem vlastní 40% celkového majetku všech firem.

Z ekonomického hlediska, toto vytváří nestabilitu: když jedna firma selže, ostatní mohou padnout jako domino. Tuto zkušenost máme už z r. 2008 a dnes, aby zakryli, že se to stejné děje ve velkém, přivolali na nás falešnou epidemii, koronu. Hlavních 50 firem ze 147, které ovládají svět je možno najít na stránce ZDE.

Tyto firmy jsou ti praví vládci světa. Nemusí k tomu účelu diktovat jednotlivým vládám co mají dělat. Stačí, že vlastní veškerá media, zpravodajství a filmovou produkci, pomocí kterých formují naše názory, takže většina lidí má stejný náhled na svět jako jejich sousedé v úplně jiné zemi. Tím, že vlastní obchody, ovlivňují co můžeme kupovat, ovlivňují co na sebe navlékneme, jakým nábytkem si přeplníme byt a jaký lék si koupíme, když nás bolí hlava. Pomocí podpory školám ovládají celosvětové školství, takže všichni vystudovaní vejdou do života se zhruba stejně vymytými mozky.

To je na příklad důvod, proč hodně členů BLM a Antify, kteří dnes v Americe ničí obchody, zapalují domy, zabíjejí lidi a ruinují ekonomii, jsou v podstatě nenávistní komunisté, vzbouřenci proti všemu: byli k tomu vychováni školským systémem.

Kdysi bylo možno na internetu nalézt zajímavé informace. Dnes už ne, protože censura velkých nadnárodních firem tomu zabraňuje. Ovládají takto i naše znalosti, kontrolují čemu smíme věřit a čemu ne a pomocí reklamy nám diktují co si koupíme a co ne.

A protože chtějí mít dokonalé odběratele, dokonalé a poslušné zákazníky pro své zboží a pro svoji propagandu, chtějí o nás vědět všecko co je zjistitelné, aby nás mohli dále manipulovat a nasměrovávat, přesně podle svých potřeb. Chtějí nás totálně ovládat.

Sbírají o nás informace nejrůznějšími způsoby. I vyplnění zdánlivě nevinného formuláře může sloužit jako prověrka co jste zač. Vyplňte žádost o zaměstnání po svém, přesně jak cítíte a jestliže to není oficiálně povolený názor, buďte si jisti, že místo nedostanete. Ne, tito lidé chtějí dokonalé a poslušné kolíčky ve svém korporačním aparátu a nějakého volnomyšlenkáře, který nesouhlasí s oficiální historkou, jak ji předkládá televize a jiná media, toho nepotřebují.

Také telefony slouží jako sběrny informací. Jistě víte, že telefonní firmy mají uschován každý telefonní hovor, který byl přes jejich síť kdy udělán? Jsou další firmy, které tyto údaje vyhodnocují a jejich výsledky prodávají na příklad případným zaměstnavatelům, kteří pátrají jak se jim ten-onen člověk osvědčí v jejich organizační síti. Prodávají tyto informace také majitelům domů, kteří pátrají, jestli budou mít s budoucím nájemníkem potíže. Bude platit zavčas nájem? Má na to, abych mu mohl nájem zvýšit? Anebo – bude se v práci flákat? Bude snášenlivý, nebo ne? Už to, že firmy samy si vedou seznamy těch, kteří často v pondělí chybí, nám říká, jak moc jsme sledováni. A kdoví jaké jiné seznamy si vedou.

Přes telefon je analyzováno obrovské množství informací, jako je výraz obličeje, zvuk hlasu, místa, odkud je voláno, co bylo přes telefon placeno a jaké částky to byly, genetické informace, zdravotní informace, jaké „apps“ máme a jak je využíváme a mnoho jiného.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


16.9. 2020     Zdravím vás po krátké a zřejmě poslední letní dovolené a vracím se "do služby" ..... Vlk Samotář


Homosexualismus je zlo! Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování ohrožující fungování rodin ..... Pražský magistrát velkoryse poskytl dotaci milion korun na podporu propagace LGBT komunity. Minulý týden proběhl již desátý ročník festivalu Prague Pride, zaměřený na propagaci lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunity, který je financovaný Evropskou unií v rámci projektu We Are Fair z programu Práva, rovnost a občanství. Jedním milionem korun ho podpořilo také vedení pražského magistrátu.

Hnutí SPD odmítá veškerou propagaci homosexualismu, neboť se domníváme, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého občana. V souvislosti s homosexualistickým festivalem Prague Pride odmítáme propagaci genderové ideologie homosexualismu i to, že festival podporuje vedení hlavního města Prahy (koalice Pirátů, TOP 09, STAN a hnutí Praha sobě poslance KDU-ČSL Jana Čižinského) finančně i vyvěšením duhové vlajky. Podpora magistrátu směrem k LGBT komunitě je dlouhodobá a hlavní město Praha je tradičně jedním z největších partnerů festivalu Prague Pride. Za současného vedení magistrátu podpora ještě zesílila. Je to vidět i na stále se zvětšujícím balíku peněz, který město spolku dává. Zatímco v roce 2017 jim město dalo 242 tisíc a o rok později 388 tisíc korun, loni to už bylo 968 tisíc korun. V době koronavirové a na ní navázané ekonomické krize vedení Prahy rozhodlo, že festival Prague Pride podpoří letos částkou milionem korun. Tyto peníze by se rozhodně daly využít účelněji.

Na pražském Střeleckém ostrově dne 3. srpna večer oficiálně začal desátý ročník festivalu Prague Pride, který přibližuje život leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT). Během týdne nabídl více než stovku akcí a místo tradičního průvodu Prahou v sobotu vyvrcholil plavbou lodí po Vltavě. Část akcí se také kvůli koronavirové epidemii uskutečnilo on-line. Sluníčkáři zastoupení na pražském magistrátu vyvěsili na jeho budovu duhovou vlajku a provedli duhové nasvícení Nové scény Národního divadla. Organizátoři letos počítali s účastí okolo 30 tisíc lidí.     (Čtěte na stránkách Vlastenecké noviny)


Ruský radioamatér zachytil signál z tajného objektu na oběžné dráze ..... Ruský radioamatér Dmitrij Paškov zachytil vysílání z tajného objektu, který na oběžnou dráhu Země dopravila čínská znovu použitelná kosmická loď, která byla otestována v září.

 „Zahájil jsem pátrání po signálech z tohoto přístroje na všech možných frekvencích. A po sedmidenním úsilí mě můj systém automatického pátrání po signálech vydal při zpracování čtyř terabajtů dat zprávu o objevení dvou neidentifikovaných signálů z objektu, jež se nacházejí na dvou různých oběžných draháh,“ sdělil Dmitrij Sputniku.

Radioamatér dnes znovu sledoval objekt a zjistil vysílání dat na frekvenci 2280.000 MHz a šířce kanálu 4 000 kHz.

„Signál je dost stabilní, i když má občas přestávky. Z toho se dá učinit závěr, že objekt může mít stabilizační systém, což je vlastní pro družici. Další sledování to ukáže,“ řekl.

Doplňovací údaje zveřejnil Paškov na své stránce na internetu.

Je známo, že čínská loď byla vypuštěna 4. září z kosmodromu Ťiou-čchüan s pomocí nosné rakety Dlouhý pochod 2 F za účelem testování technologií opakovaného použití. Za dva dny úspěšně přistála.

Ředitel ruského Ústavu vesmírné politiky Ivan Moisejev Sputniku sdělil, že mohlo jít o analog amerického tajného vojenského raketoplánu X-37B. Po jeho letu Američané na oběžné dráze o minimální výšce 332 km a maximální 348 km objevili neidentifikovaný objekt, kterému přidělili číslo 46395 (2020-063G).     (Čtěte na stránkách AC24)


ÚVAHA O BUDOUCNOSTI LIDSTVA, BUDEME MÍT LEPŠÍ SVĚT JE  MYŠLENKA JISTÁ! ..... Žijeme v době internetu. Vývoj vědy a techniky kráčí mílovými kroky, přesto na planetě soustavně vznikají války a ozbrojené střety. Příčinou je přetrvávající pudové iracionální rozhodování politiků, které neumožňuje  řešit výhradně mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající  problémy.

Nejdůležitější problémy lidstva jsou tři :

1. Rozpory vznikající mezi státy se často neřeší mírovou cestou. Na planetě se nepřetržitě vyvíjejí a vyrábějí nové zbraně. Vedou se války a ozbrojené střety.

2. Zhoršuje se nepříznivé působení lidstva na biosféru planety. Jsou vyhlazovány živočišné i rostlinné druhy organizmů. Voda i atmosféra na celé planetě se znečisťuje.  Atmosféra planety se otepluje.

3. Zvětšují se propastné rozdíly ve stupních vývoje jednotlivých států. Ve vyspělých státech světa se věda a technika vyvíjí dosud nevídaným tempem. V zaostalých státech se věda a technika prakticky nevyvíjí.

K tomu je třeba dodat, že současné mocenskopolitické uspořádání lidstva neumožňuje tyto základní palčivé problémy lidstva účinně řešit. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že ve všech oblastech života společnosti předvídají prognostici budoucnost podobně jako meteorologové počasí.

Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. Přibližně miliarda lidí neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by mělo uznávat celé lidstvo.

Faktem je, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva nelze zastavit. Tento vývoj  jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Smutnou skutečností je, že se tohoto stavu politického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, protože před dosažením tohoto stavu přestane existovat. Konec existence lidstva může nastat např. proto, že se neustále zdokonalují jaderné zbraně, přičemž  není vyloučena možnost vzniku světové války s použitím jaderných zbraní. Současný stav politického uspořádání lidstva je žalostný. Je všeobecně známo, že pouhé 1 procento nejbohatších lidí lidstva vlastní více než 80 procent celkového bohatství světa, přičemž skupina cca padesáti nejbohatších lidí světa vlastní stejné bohatství jako celá chudší polovina lidstva dohromady. Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. Uvedená malá skupina bohatých miliardářů  je v dalším textu označováni slovy  „lidé velkých peněz”. Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se trvale zachovávaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení ve společnosti, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co lidstvo vyprodukuje. Jinak řečeno:  Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě. Politici, kteří zdánlivě oficiálně vládnou lidstvu, jsou ve skutečnosti v područí lidí velkých peněz, takže nejsou v nejvyšší vrstvě vysoké a ostré globální mocenskopolitické pyramidy lidstva. Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší lidem velkých peněz astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné, kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku zatím bohužel vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdy by se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída. Skuteční vládci světa, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií je zaměstnávána mysl lidí (čímkoliv) natolik, že lidé nemají čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu. Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců lidstva, kterými jsou lidé velkých peněz.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Vakcíny na COVID-19 se prý nestihnou včas klinicky otestovat, než zase znovu virus zmutuje do jiné podoby, a proto EU v tichosti zvažuje uplatnit výjimku na očkování 300 milionů Evropanů neotestovanými vakcínami! Zastavení letecké dopravy přineslo do Evropy déšť, snížení letních teplot, čistou oblohu bez chemtrails, ale i podivné a neustále kobercování! Brusel zvažuje, že pokud nebude zbytí, nechá Evropany naočkovat vším, co bude zrovna k dispozici! Ve stavu nouze prý lze obejít bezpečnostní standardy a píchat do lidí cokoliv! ..... Situace okolo plánu na očkování občanů EU a USA novými vakcínami proti Covidu-19 má další neuvěřitelné a doslova už šílené pokračování. Server Politico publikoval [1] minulý týden článek o tom, že Evropská unie zvažuje možnost a přijetí usnesení, kterým bude legalizováno a umožněno očkování 300 milionů občanů zemí EU neschválenými vakcínami proti Covid-19, protože podle přísně utajovaných zpráv z farmaceutických společností se dochází k závěru, že virus SARS-Cov-2 mutuje takovou rychlostí, která převyšuje tradiční klinické testovací rámce jednotlivých vakcín, takže není možné vakcíny vyrobit a současně i důkladně otestovat, protože pokud se provádí obojí podle současných parametrů, potom od počátku vývoje vakcíny, až po její klinické otestování ve 3 klinických fázích, uběhne až 18 měsíců, a to je zkrátka nepřijatelné.

Takto vypadalo práškování oblohy v rámci programu zatemňování oblohy Dark Sky před vypuknutím Covidu

První krok učinila již britská vláda Borise Johnsona, která oznámila, že pokud vakcína od společnosti AstraZeneca nebude do 30. října otestována, britská vláda využije pravomoc, která vyplývá ze zákona o národní bezpečnosti v době nouze, krize a válečného stavu, kdy vláda má právo nařídit vakcinace i neschválenými vakcínami, které neprošly všemi fázemi klinického testování. A jakmile toto oznámil Londýn, okamžitě se toho chytl Anthony Fauci v USA, který přesvědčil Donalda Trumpa, aby stejný přístup byl použit i v USA a americký prezident s tím souhlasí, že pokud nebudou vakcíny klinicky otestovány nejpozději do konce října, na nic se čekat nebude a Donald Trump prezidentským dekretem povolí očkování neschválenými vakcínami. A není divu, že Brusel nechce zůstat pozadu.

Když to bude nezbytné, naočkujeme lidi v Evropě i neschválenou vakcínou, zvažuje Evropská komise

Podle serveru Politico chce totiž Evropská komise využít mezeru v zákonech o ochraně zdraví, kde je umožněno používat neschválené a dostatečně neotestované vakcíny v případě, že nastal stav nouze, krize a podobné situace, kdy očkování nesnese odkladu. Pokud není k dispozici jiná možnost, národní regulační orgány pro léčivé přípravky a Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky chtějí mít jistotu, že bude k dispozici vše nezbytné pro distribuci nelicencované vakcíny.

EU bude Evropany očkovat čímkoliv, i když to nebude schválené a otestované, pokud nebude zbytí…

Obvykle a za normální situace by vakcína proti koronaviru získala ústřední doporučení EU ke schválení nebo podmíněné schválení od Evropské agentury pro léčivé přípravky. Existuje však právní mezera: Podle směrnice z roku 2001 mohou členské země dočasně povolit distribuci nepovoleného léčivého přípravku „v reakci na podezření nebo potvrzení šíření patogenních látek, toxinů, chemických látek nebo jaderného záření, které by mohly způsobit újmu.“

V Evropě se počasí vrátilo k normálu poté, co skončila letecká doprava kvůli Covidu. Modré nebe bez čar, žádné bílé čmouhy, žádné mléko na obloze, nižší teploty a začalo pršet. Co to má znamenat?

Možná jste si všimli jednu zásadní věc, že po vypuknutí koronavirové krize se za poslední půl rok srovnalo a znormalizovalo počasí v Evropě. Začalo znovu normálně pršet, zmizela katastrofální sucha, snížily se letní teploty, znovu se začaly objevovat bouřky v Evropě, a to velmi hustě, jako kdysi před desítkami let, kdy něco takového mladá generace už ani nezná. Důvodem normalizace počasí je praktická eliminace letecké dopravy, která v Evropě klesla o více jak 95%  a nebe nad Evropou je prakticky prázdné. Nedochází totiž k práškování evropské oblohy pomocí látek na bázi oxidů hliníku v rámci program EU a USA s kódovým označením Dark Sky.     (Čtěte na stránkách AENews)


V německé armádě plánují zavedení speciálních ženských hodností ..... Německá vláda plánuje zavedení zvláštních hodností pro ženy vojáčky. Německá armáda (Bundeswehr) má vskutku zajímavé priority. Většina moderní techniky je v katastrofálním stavu (stejně jako v české armádě), ale vedení se zabývá podobnými hloupostmi. Člověk si musí položit otázku, proč seto děje právě nyní? Je náhodou, že všechny evropské armády byly přivedeny na okraj zániku a to zrovna v době, kdy sem je importováno obrovské množství mladých černých a muslimských “uprchlíků”?

Německá opozice AfD to okomentovala následně. “Jeden by si mohl myslet, že se jedná o grotesku, ale oni to myslí naprosto vážně….to je ideologizace armády”. V Německu byl mužské dominanci zasazen další rozhodný úder. “České” aktivistky jako Marxová, Šabatová, Schneidrová apod mohou jásat. Kdo ale bude bláznivé feministky a potrhlé ženštiny bránit před násilnými imigranty, když nebude skutečná policie a armáda, již nikdo z nich neříká. Jejich pánům to bude jedno, oni přece V Německu nežijí.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Důkaz o podvodném jednání firem s doplňky na hubnutí ..... U každé diety stejná jména s jinými obličeji. Na dovršení všeho je nenajdete po celém internetu. Dokonce jsem našla zneužití jménu již zemřelého lékaře.

Ketodiet. Podle inzerce byste měli být za chviličku jako proutek. Zní to pro baculatého člověka jako rajská hudba. Nemuset se hýbat, baštit co chce a kila mizí jako mávnutím zázračným proutkem. Dělá mi docela velkou práci uvěřit, že lidé jim to pořád baští a cpou neuvěřitelné peníze do prášků které jim spíše budou zdraví ničit, než je uzdravovat.

Idealica. U tohoto produktu nás dokonce varují, že ho nesmíme zneužít protože jinak z nás budou anorektičky a naše kosti potažené kůží budou výsledek naší snahy, No nekupte to. Občas se tam mihne známá tvář propagující tyhle hlouposti, ale na jejich obranu musím říct, že většinou jsou jejich fotografie zneužité. Nikdo se jich neptá, stáhnou si fotografii z internetu a tím to končí. Počítají s tím, že lidé známé tváři uvěří a tak raději riskují případné soud, hlavně když lidé nakupují.

Pořádně si prohlédněte fotomontáž kterou jsou pro vás vytvořila a hned uvidíte. U každé diety stejná jména s jinými obličeji. Na dovršení všeho je nenajdete po celém internetu. Dokonce jsem našla zneužití jménu již zemřelého lékaře. Snad vám tohle pomůže k prohlédnutí a pochopení, že jen vaše práce vám pomůže k dobrému výsledku.

Nesnažte se sundat 20 kg za měsíc a být za hvězdu. Nejlepší je půl a maximálně kilo za měsíc a pořád platí ta stejná rovnice. Výdej musí být větší než příjem. Jinak to prostě nefunguje. Na internetu najdete u všech potravin kalorie u cvičení kolik spálíte a pak už jen počítejte a budete mít výsledky.

Na závěr jedna rada která není ode mne, ale řekl ji jeden velmi moudrý lékař:

„Chcete zhubnout? Tak jezte tři sousta každé tři hodiny.“

Věřte nebo ne, ale funguje. Ovšem, pokud nemáte ústa jako Otesánek co spolykal celý povoz.     (Čtěte na stránkách Politikřina)


Co svět čeká a možná ho nemine ..... Řekněme si to na rovinu, bez jemností obezliček a pokryteckých servítků: Kapitalismus euroatlantického Západu vlastněný a řízený elitami bez zodpovědnosti za budoucnost se tentokrát za oponou migrace a koronaviru zřítil do dosud největší spekulačně ekonomické krize v dějinách. Do krize z nadvýroby cenově neprodejného a teď hnijícího a rezavějícího zboží ve skladech a aut na odstavných plochách. Do krize sociální bídy milionů bezdomovců. Do krize nedostatku vlastních nerostných a produkčních hmotných zdrojů. Do krize nezaměstnanosti statisíců výrobně a odborně nekvalifikovaných a proto nezaměstnatelných absolventů soukromých humanitních a politických škol. A do krize výkladu práva a neochoty elit poctivě mzdově financovat mizející pracovní síly technicky kvalifikované. 

Zřítil se do logicky obrovského nárůstu kriminality u lidí chudých a do hamounské chuti válčit cizíma rukama u zbabělých bankovních elit a lidí bohatých. A přitom, zároveň je i v krizi nemožnosti rozpoutat další Velkou válku, protože ta by už končila nejen planetární apokalypsou v radioaktivní smrti žoldáků na bojištích, ale i pozdější smrtí hladem jejich sponzorů v hlubokých podzemních bunkrech, pokud by z nich vůbec vylezli. A ovšem, o civilistech v městech už ani nemluvě. Vědomi si toho, už před mnoha lety finanční elitáři v Bilderbergu vymysleli scénáře porodů budoucí reality a fikce světového terorismu a chorobných pandemií – v úmyslu zachovat si v rukou otěže dalšího řízení světa. Světa, jehož suverénní východní polovina přesto paradoxně silově prosperuje, protože ta – na rozdíl od té poloviny západní – má vlastních zdrojů dostatek a je řízena svým politickým centrem nekorupčně, spravedlivě a vlastenecky zodpovědně. 

Západ, který byl dočasně ekonomicky uklidněn po roce 1989 snadnou územní kořistí bývalých sovětských satelitů, dnes však už narazil na konec vojenských možností a šancí dál dobývat globalizovaný svět silou a byznysem tentokrát už jen technicky horších technologií. Rovněž propaganda překrucování dějin a strašení nikdy neexistujícím komunismem také už funguje jen ve vypláchnutých hlavách lidí mladých a nezkušených, přičemž staří pamětníci pracovitého socialismu ještě nevymřeli a na sociálních sítích k situaci nemlčí. Ideologové elit proto vymýšlejí další fantazie o tvorbě kapitálu neproduktivní ekonomikou služeb, o prosperitě z údajně samospasitelných technologií umělé inteligence a o idejích světa úchylného sex-genderu a bílého rasismu pro mladé aktivisty z bílých humanitně tlamocvičných škol, aby byla aspoň ještě na chviličku odvedena pozornost od palčivé podstaty kapitalismu – nikdy spravedlivě neřešené sociální otázky.      (Čtěte na stránkách Outsider Media)


USA se bojí zveřejnění ruských satelitních snímků z tragédie 9/11 ..... Američtí experti se domnívají, že i přes skutečnost, že vztahy mezi USA a Ruskem jsou na nejhorším bodě od dob studené války, tak Putin dosud dodával Obamovi jen menší problémy. Analytici se domnívají, že je to klid před bouří. Putin se chystá udeřit jen jednou, ale tvrdě.

Stále palčivé téma týkající osudných událostí známých pod zkratkou 9/11 nebo pod označením Teroristický útok na WTC. 17 let po tragédii nebývalých rozměrů stále více zaznívají hlasy, že šlo o promyšlený podvod, přesněji – o útok pod falešnou vlajkou. Tedy, že v hlavní roli nestáli žádní skuteční teroristé, ale opět vojensko-průmyslový komplex napojený na tajné služby ať už státní nebo soukromé, které od taktovkou cabal (tajné nevolné vlády) rozpoutali Armageddon nebývalých rozměrů, jehož válečné běsnění pociťujeme dodnes…

Rusko se v roce 2015 důrazně připomnělo, že disponuje důkazy o zapojení americké vlády a zpravodajských služeb v útocích z 11. září 2001. Seznam důkazů zahrnuje satelitní snímky, jak oznamuje webová stránka secretsofthefed.com. Zveřejnění materiálů může dokázat zlý úmysl vlády vůči lidu Spojených států a úspěšnou manipulaci veřejného mínění. Útoky plánovala americká vláda, ale provedly cizí ruce. Tak útok na Ameriku a lid Spojených států vypadal jako akt agrese mezinárodního terorismu.

Motivem pro podvod a vraždy svých občanů posloužili naftové zájmy amerických ropných korporací na Blízkém východě.

Předložení důkazů bude tak přesvědčivé, že nemohou být odmítnuty na základě předchozích případů manipulace veřejného mínění proto, aby se dosáhlo egoistických soukromých zájmů. Rusko tvrdí, že v Americe ne poprvé nastrčili a vraždili své občany proto, aby získali záminku k vojenské intervenci v cizí zemi. V případě útoku 11. září budou sloužit jako důkaz satelitní snímky.

V případě úspěchu budou následkem Putinovy taktiky pro americkou vládu samé nepříjemnosti. Důvěryhodnost vlády bude oslabena, ve městech začnou masové protesty přecházející v povstání – takový obraz malují američtí analytici. A jak bude USA vypadat na světové politické scéně? Opodstatněnost pozice USA jako vůdce v boji proti mezinárodnímu terorismu bude podkopaná, toho najednou mohou využít nepřátelské státy a islámští teroristé.

Nenechte se zmást takovým ošklivým scénářem, reálný vývoj situace může být ještě horší – varují experti.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Nový alternativní web na scéně ..... Před pár týdny odstartoval nový web, který se dozajista počítá mezi tzv. alternativní. Provozuje ho publicista a VŠ pedagog Petr Žantovský a web má jednoduchou adresu: www.petrzantovsky.cz.

Obsahuje autorské glosy, komentáře, občasné postřehy ze senátorské kampaně a pozvánky na akce, na nichž by „náš člověk“ neměl chybět (naposledy například letošní vlastenecké setkání v Příčovech).

Petra Žantovského znáte z portálů, jako jsou Parlamentní listy, První zprávy, Protiproud, Arfa, Nová republika a dalších. Byl také spoluzakladatelem Asociace nezávislých médií a hybatelem rozjezdu udělování Krameriových cen za nezávislou žurnalistiku. Je tedy zřejmé, že o sypání soli do očí našich slavných liberálních demokratů ani zde nebude nouze. V letošních senátních volbách kandiduje na Kolínsku, ale jak sám říká, i kdyby to nevyšlo (u nás přece funguje hezký zvyk „všichni na jednoho“, že…), je to další signál o tom, že lidé alternativních názorů vůči těm oficiálním a povinně vnucovaným veřejnosti nejsou žádný underground, který se dá snadno odmávnout nějakou dehonestační nálepkou. Že se jedná o silnou, velmi často intelektuálně vysoce disponovanou a názorově pevnou množinu lidí, kteří navíc (podle různých průzkumů) víceméně zastávají tytéž postoje, jako drtivá většina našich obyvatel. Toto je tedy pravá reprezentace národa, ne pár dobře placených námezdních dělníků v České televizi nebo v neziskovkách, pracujících v cizím zájmu.

Proto zkuste do svých oblíbených adres přidat i www.petrzantovsky.cz. Určitě nebudete zklamáni.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Šíril sa Covid-19 voľne už minulý rok? Dôkazov pribúda ..... Nová štúdia z Ameriky naznačuje, že ľudia v decembri 2019 ochoreli na príznaky podobné koronavírusom, ale vtedajší lekári to považovali za obyčajnú chrípku.

Tím lekárov z Los Angeles, ktorý prehľadával záznamy nemocníc z minulej zimy, objavil sériu indícií, ktoré takmer zaručujú, že Covid-19 bol v Amerike prítomný dostatočne dlho pred Vianocami. Vedci z UCLA analyzovali od 1. decembra 2019 do 29. februára 2020 viac ako 10 miliónov záznamov v nemocniciach. V porovnaní s predchádzajúcou zimou zaznamenali pri prijímacích formulároch 50-percentný nárast kašľa. Okrem toho bolo s akútnym respiračným zlyhaním hospitalizovaných o 18 ľudí viac, ako by sa bežne očakávalo.

Vedci v skutočnosti odhadujú, že minulú zimu mohlo byť  len v Los Angeles(LA) 1 000 alebo viac osôb trpiacich Covidom – a pravdepodobne to je len symptomatická menšina. V tom čase, samozrejme, to všetko bolo považované za mierne zlú chrípkovú sezónu. Covid sa oficiálne objavil v LA až 22. januára, keď ochorel cestovateľ na letisku LAX. Pochádzal z Wu-chanu a o štyri dni ho identifikovali ako pozitívneho na Covid.

Táto bomba zapadá do objavujúceho sa súboru dôkazov na staršej časovej osi koronavírusov. Mnoho ľudí si môže spomenúť na správy o zvláštnej chorobe, ktorá koncom minulého roka pustošila Američanov. Vedci si najskôr mysleli, že sú to oleje v elektronických cigaretách tuhnúcich v pľúcach ľudí, ale túto hypotézu čoskoro vyvrátili. Pri spätnom pohľade je ťažké pozerať sa na Covid ako na skutočného vinníka. Príznaky podobné zápalu pľúc, zvyčajne vhodné pre ľudí, ktorí ťažko ochorejú … Covid bol všade.

Pobúrenie pri pitve ... V Anglicku bol príbeh odlišný, ale napriek tomu smeruje k rovnakému záveru. Peter Attwood zomrel 30. januára vo veku 84 rokov, pretože bol viac ako mesiac chorý. Ale v posledných týždňoch pitva potvrdila, že zomrel na Covid, ktorým bol pravdepodobne infikovaný v roku 2019. To zdôrazňuje, že Attwoodova dcéra bola chorá s podobnými príznakmi ešte dva týždne predtým.

Všetko sa to stalo v anglickom Kente. Podľa tamojšej vlády však k prvému úmrtiu na Covid vo Veľkej Británii došlo až v marci. Rodina Attwoodovcov teraz chce od čínskej vlády odpovede na to, prečo predtým nepovedali WHO o koronavíruse, o ktorom z uniknutých poznámok vieme, že bol identifikovaný najneskôr v polovici novembra.

Ak koronavírus koncom minulého roka prekonal trasu do USA a Veľkej Británie, je nejaký dôvod nemyslieť si, že nerobil to isté aj všade inde? V júli prišli správy o tom, že DNA koronavírusu sa našla v Španielsku, Taliansku a Južnej Amerike už na jar 2019. Kam až siaha tento príbeh? Asi sa to nikdy nedozvieme.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


10.9. 2020     Na 10. září byl Mezinárodní asociací pro prevenci sebevražd a Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Světový den prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day).


VÁLKA PROTI DĚTEM A PROTI NÁM VŠEM ..... Tam, kde děti začaly chodit do škol a kde se studenti vrátili na studia, se brzy začaly vyskytovat záhadné nemoci. Zdá se, že nikdo neví odkud přicházejí, nikdo neví co je způsobuje, ale jako obvykle, je viněn korona virus. Pak se samozřejmě řekne, že se vrátili do škol příliš brzy, ještě bylo nutno zůstat doma, v karanténě. A že když se takhle všichni dají dohromady, nákaza je snadná. A podobné, nesmyslné lamentace. A jak je vidět, i lež je snadná!

Ve skutečnosti, korona epidemie neexistuje a ani nikdy neexistovala. 

Všecek ten křik kolem tohoto krutého výmyslu je psychologická válka proti nám, za účelem karantény, za účelem zničení průmyslu, zničení naší obživy, zakázání cestování a dohnání nás k zoufalství. 

Je to snaha zničit nás po všech stránkách, pak přijdou nucené lékařské zásahy, testování a nakonec povinné očkování. 

Od samého začátku to nebylo nic jiného a pokračovalo to přesně podle plánu, který byl rovněž v jednom z mých článků popsán.

Vypráví se o lidech (a není jich málo), kteří se zaregistrovali na testování. 

Když přišli na patřičnou instituci, byla tam fronta. Chvíli stáli a čekali, ale pak je to omrzelo a šli domů. Krátce na to dostali vyrozumnění, že byli otestováni jako pozitivní, takže mají korona virus. Ovšem - oni nikdy testováni nebyli! Takže tam kde testují je virus, tam kde netestují, není.

Ale co je za záhadnými nemocemi mladých lidí ve školách? Ti přece mají být proti chřipkám odolní a zatím padají na zem v mdlobách, dostávají záchvaty, teče jim krev z nosu, trpí silnými bolestmi hlavy nebo uší, nemohou chodit, vlečou se jako po obrně, sotva se drží na nohou. Říká se tomu akutní ochablá myelitida a je to vážná neurologická porucha, která může způsobit trvalou paralyzu. Že by další příznak korony?  Ale kdepak!

Joe Imbriano, který studoval biologii a také biologii radiace, eugeniku a chemii říká, že ten skutečný důvod je zcela jiný

Zatím co jsme všichni poctivě seděli doma a dodržovali karanténu, všude kolem jezdily dodávky a pracovníci, kteří z nich vystupovali se zaměřovali hlavně na školy, nemocnice, hotely, kostely, letadla, knihovny a jiné veřejné budovy, které dnes všude je nainstalována wi-fi technologie, neboli bezdrátové napojení na internet. 

Toto bezdrátové napojení bylo modernizováno tím, že v něm byl vyměněn chip a posléze bylo testováno.

To byl ten pravý důvod, proč jsme nesměli ven a už o tom zde bylo rovněž pojednáváno.

Co je toto nové zařízení? Je to 60 GHz milimetrová technologie, součást nového wi-fi systému, kterému se říká y-gig (uáj-gig). Tyto systémy průmyslové kapacity jsou dnes instalovány do všeho wi-fi zařízení na veřejných místech. Ve školách jsou instalovány přímo do učeben a vedení škol a správa jiných veřejných budov do tohonemá co mluvit. Ve skutečnosti ani nevědí o co jde, nevědí, že toto zařízení je mikrovlnná válečná zbraň, která je pomocí tak zvaných zadních dvířek ovladatelná na dálku, zvenčí, takže je možno naprosto anonymně zvýšit jak její výkon, tak změnit frekvenci a modulaci.

Proto tam, kde už je toto "vylepšení" nainstalováno chtěli děti zpátky ve školách, aby jim mohli zezbraněné vlnění vmetat přímo do tváří, protože to na nich potřebovali vyzkoušet. 

60 GHz milimetrová frekvence útočí na kyslík ve vzduchu a při nedostatku kyslíku člověk ztrácí vědomí, dochází k poškození plic a přidávají se všelijaké jiné potíže. 

To všecko jsou příznaky tak zvané "korony," které nám celou dobu tak poctivě vštěpovali do hlavy. 

A jelikož skutečná korona je infekční nemoc, bude i tato porucha, vyvolaná elektromagnetickými frekvencemi, mylně považována za nakažlivou. Lidé budou izolováni, přijdou nucené karantény, rozdělení dětí od rodičů a nakonec - jako vysvobození - dostaneme očkování!

Tímto způsobem, s pomocí 5G technologie je možno způsobit nemoci dýchacích cest, paralýzu a paralytická onemocnění a rovněž nemoci typu spalničky a jiné. 

A jednou, v blízké budoucnosti, až toto zařízení pustí naplno, pak budeme padat na zem jako mouchy, mrtví.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Výročí velkého vítězství. Čarnogurský připomněl legendární bitvu u Vídně a varoval před současnou hrozbou pro Evropu ..... Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský napsal článek věnovaný výročí vítězství nad osmanskými vojsky u Vídně 12. září 1683. V tomto článku zdůrazňuje význam dané historické události, v jejímž důsledku bylo zachráněno celé Slovensko a zastavená expanze Osmanské říše do střední Evropy. Podle Čarnogurského v dnešní době Evropa čelí novým výzvám.

Dne 12. září 1683 došlo k bitvě u Vídně, která ukončila dvouměsíční obléhání města tureckými vojsky a skončila jednoznačným vítězstvím protiturecké koalice. Bývalý československý politik Ján Čarnogurský tvrdí, že toto vítězství mělo obrovský význam, jelikož v podstatě znamenalo záchranu celé střední Evropy, a to včetně Slovenska.

© FOTO : SLOVAKIA.MID.RU USA opouští Evropu, význam Ruska poroste. Vyhoštění ruských diplomatů je strategickou chybou, varuje Čarnogurský Dalším následkem tohoto slavného vítězství bylo zastavení expanze Osmanské říše do střední Evropy, následně se podařilo osvobodit celé Uhersko a během příštích dvou století byli Turci přitlačeni ke svým dnešním hranicím. Navíc to znamenalo zastavení hrozby islamizace Evropy, a to díky úsilím koalice křesťanských zemí, jejímž vojskům velel polský král Ján Sobieský. Nehledě na zásluhy a velkou historickou úlohu polského krále ve Vídni dosud nebyl postaven pomník Sobieskému. Jak podotýká Čarnogurský, rakouská vláda a vedení Vídně neplní své závazky přijaté v důsledku uzavření smlouvy s Vatikánem, podle níž by měly postavit pomník Sobieskému v centru hlavního města.

„Ve 21. století Ján Sobieský stále ještě nemá pomník ve Vídni. I když se v minulých letech někteří Rakušané pokusili připomenout památku bitvy, nejdůležitější v dějinách města, rakouská tzv. mainstreamová média je nazvala fašisty,” píše Čarnogurský ve svém článku.

V závěru článku Ján Čarnogurský dává najevo, že Evropa stále čelí hrozbě islamizace a ztráty své civilizační identity. V podmínkách postupné islamizace a globalizace pro Evropu je velmi důležité zachovat svou kulturní křesťanskou podstatu.

Nové riziko pro Evropu

Na začátku minulého měsíce na islámský problém upozornil i bývalý český diplomat Jaroslav Bašta. Ten totiž upozornil na problém Islámského státu, který se smrtí chalífy al-Bagdádího podle něj nikam nezmizel, jelikož teď se objevil nový islámský vůdce, jímž je al-Kurajši. Vzhledem k jeho tureckému původu a předchozí činnosti nelze podle Bašty přehlížet vzrůstající riziko pro Evropu.

Bývalý velvyslanec uvedl, že kvůli náporu jiných aktuálnějších událostí novináři až teď začínají věnovat pozornost islámskému problému, na který se však nikdy nesmí zapomínat.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Česko by mělo zastavit testování na Covid-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované WHO, vyzývají lékaři! Pozitivně testovaný člověk na Covid-19 nerovná se nemocný člověk! Většina z nás už má na SARS-Cov-2 virus v těle vyvinutou buněčnou imunitu, tvrdí lékařka z Olomouce! Drtivá většina pozitivně testovaných osob nemá žádný průběh nemoci, do postele ulehnou jen 2 až 3% testovaných osob a navíc s indikací chronických chorob, to je mnohokrát méně než u sezónní chřipky, která zažene do postele až šestinu populace! Proč WHO zaútočila na ČR, že málo trasuje epidemiologickou stopu obyvatelstva? ..... V Česku oficiálně vypukla II. vlna nákazy Covid-19 a česká média každý den informují o dramatickém nárůstu pozitivně otestovaných osob. Již 6 dní po sobě vzrůstá v ČR počet pozitivně otestovaných osob v průměru 500 lidí za 24 hodin a celkově je v ČR aktuálně 8 424 nakažených osob [1]. Jenže, do postele v nemocnici ulehlo jen 214 pacientů, což jsou 2,5% otestovaných lidí. V kritickém stavu je potom 54 z nich, což je 0,6% otestovaných osob.

Česká republika má přitom více jak 10 milionů obyvatel a v nemocnicích tak leží s koronavirem 214 pacientů. což je 0,021 promile české populace. Proč se kvůli 214 lidem v nemocnicích pořádají v ČR Mezinárodní pandemické hry? Musíme si tady totiž uvést jasná fakta do souvislostí, protože i politici, kteří pravidelně z poslanecké sněmovny načítají Aeronet, by se měli dozvědět, jaká je vlastně realita okolo celé koronavirové hysterie. Budeme čerpat z veřejně dostupných údajů.

Krevní test na Covid-19

Podle informací [2] na webu Státního zdravotního ústavu zemře každý rok v ČR na obyčejnou sezónní chřipku v průměru 1500 osob.  V České republice k dnešnímu dni zemřelo 437 lidí s indikací na koronavirus, přičemž nemocnice v ČR neuvádí Covid-19 jako příčinu úmrtí, ale místo toho uvádí do statistik, že pacient, který zemřel, byl před smrtí pozitivně testován na Covid-19. To je ale potom strašný podvod. Na tuto nesrovnalost nás do redakce upozornila lékařka z jedné nemocnice v Olomouci, která nás moc prosila, abychom neuváděli její jméno, že by ji ředitel vyhodil.

Jenže, toto neplatí pouze o jisté nemocnici v Olomouci, to platí úplně o všech nemocnicích v Evropě, v Rusku, v Číně a v USA, kde se zemřelí deklarují jako oběti Covidu-19, nikoliv jako pozitivně testovaní na Covid-19. Je to stejné, jako kdyby v nemocnici zemřel pacient s vysokým promile alkoholu v krvi a nemocnice by napsala, že namísto krvácení do mozku způsobeného zraněním hlavy po automobilové nehodě pacient zemřel na alkohol. Jenže, totéž se dnes provádí v nemocnicích s Covidem.

Lékařka sdělila znepokojující informace, jak je to s výrobou statistik o zemřelých pacientech s pozitivními testy na Covid-19

Chronický pacient s rakovinou přijde do nemocnice, otestují mu Covid-19, pacient zemře na metastázi na slinivce břišní, ale do papírů nemocnice napíše, že zemřel na Covid-19. Pokud tedy je někdo na tom špatně a je na umření, ale v nemocnici mu najdou Covid-19, tak po smrti mu do papírů napíšou, že zemřel na Covid-19, nikoliv že byl jen pozitivně otestován na Covid-19, ale nemoc u něho nepropukla a smrt nastala kvůli jinému onemocnění.

Centrální informační databáze totiž nepracují s anamnézou pacienta, ale pouze porovnávají poměr mezi otestovanými a zemřelými otestovanými. Pokud někdo zemře v nemocnici po dopravní nehodě a včera byl pozitivně testován na Covid-19, dostane se do statistiky jako oběť Covidu-19, vylíčila nám v emailu lékařka z Olomouce. Lékaři to vědí, vědí to primáři, vědí to ředitelé nemocnic, ale všichni mlčí, bojí se promluvit nahlas proti farmaceutické lobby.

Testovací stánek

Zároveň nás upozornila, že každý rok v ČR onemocní sezónní chřipkou až 10% dospělé české populace, a dokonce až 30% nezletilých. Každý rok tak onemocní chřipkou více jak 1,5 milionu českých občanů všech věkových kategorií. Z toho v průměru 1500 lidí na tuto chřipku zemře, a jedná se o skutečná úmrtí na chřipku, nejde o administrativní škatulku, že pacient zemřel kvůli něčemu jinému, ale byl otestován na chřipku pozitivně. Tak to nefunguje, lidé zemřelí na chřipku, opravdu na ní zemřeli. Jenže pro Covid-19 statistiku to neplatí. Z ministerstva zdravotnictví přišlo na jaře několik směrnic, jedna z nich určuje, že ředitelé nemocnic mají hlásit všechny zemřelé pacienty, kteří před smrtí měli pozitivní test na Covid-19. Přesně takto je to ve směrnici uvedeno, sdělila nám lékařka z Olomouce.

Nemocnice posílají nahoru hlášení o počtech zemřelých, u kterých byl před smrtí pozitivní test na Covid-19, ale neposílají se pitevní zprávy.     (Čtěte na stránkách AENews)


Sumerové a výbuch Supernovy ..... Zhruba před 6000 lety, nedaleko od Země, náhle explodovala v obrovská ohnivá koule, které moderní astronomové říkají Supernova. Jedná se tedy o výbuch Supernovy.

Ze Země by to vypadalo jako nová hvězda, která by byla jasnější než Měsíc pozorovatelná i za denního světla. První lidé, kteří to viděli, byli Sumerové – farmáři z dnešního Perského zálivu a lovci ryb na počátku úsvitu lidstva. Tuto událost zaznamenali ve svých mýtech a vyprávěních.

Exploze Supernovy ... Legenda se objevila také v Egyptských hieroglyfických záznamech. George Michanowsky, spisovatel a historik, věří, že legenda prošla Sumerskými symboly vypůjčenými od Egypťanů.

Pokud je to skutečně tak, znamenalo by to přehodnotit interpretaci některých známějších symbolů, jako je třeba ankh (symbol života) a královskou kartuš, kterou měl faraon Tut. Někteří učenci dávného východu s teorií nesouhlasí. Michanowsky, sám sebe označuje za osamělého vlka, který pracuje bez podpory institucí anebo jiných dotací. Vypočítává, že jeho kritici nerozumějí astronomii. Astronomové věří, že supernova musela být největší kataklismatickou událostí na obloze, kterou kdy člověk spatřil.

Pozůstatky po supernově můžeme najít v jižním souhvězdí Vela. Jeho typ zdroje II. Supernova explodovala přibližně před 11,000-12,300 let a bylo asi 800 světelných let daleko. Radioteleskop detekoval pozůstatky po explozi. Jsou to rychle se otáčející hvězdy, kterým se říká pulsary v souhvězdí Vela na jižní hemisféře. Dle časové posloupnosti přijatých rádio impulsů, které vycházely z objektu, astronomové odhadli její výbuch na 8000 a 4000 let před n. l. Stalo se to ke konci období, kdy Sumerové žijící na severním pobřeží Perského zálivu vyvinuli první světovou astronomii, matematiku a písmo. Vědci byli značně zmateni odkazem, jelikož se v dnešní době nevyskytují žádné jasné hvězdy v této části oblohy.

Odkaz Supernovy ... Ale Michanowsky věří, že se jednalo o odkaz na supernovu Vela. Tuto teorii předložil v roce 1978 v knize The Once and Future Star (Bývalá a budoucí hvězda). Hvězda Vela se nacházela dvakrát nebo třikrát blíže zemi než slavná supernova, kterou spatřili čínští astronomové v roce 1054. Sumerové ji viděli každý den vycházet i zapadat, nízko nad vodnatým jižním horizontem.

Michanowský věří, že ta nebývalá podívaná je natolik uchvátila, až ji antropomorfizovali na boha Ea a navíc ji podpořili legendami a božstvy. Symbolický záznam hvězdy Vela, jak říká, se dá vystopovat od svého sumerského původu až po egyptské hieroglyfy pomocí „jednotného náhledu na představy jednotlivých kultur“. Například egyptský Ankh nebo kříž s okem, obvykle považován za představitele řemínkových sandálů. Ale Michanowský navrhuje, že oko může představovat hvězdu, kříž pak horizont Perského zálivu a nakonec jeho svislé rameno může být odrazem hvězdy na vodě. A dále dodává, že egyptská bohyně Sešat, patronka písařů, může mít původ v sumerské bohyni zvané Nibada, která byla patronkou matematiky, psaní a astronomie.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


NOVÉ VELKÉ NEBEZPEČÍ PRO EVROPU: LEGALISTICKÝ RAFINOVANÝ ISLAMISMUS ..... Dlouhá léta dominovali jako nejradikálnější muslimové Salafisté a IS. Po důkladném dlouhodobém pozorování islamistické scény v Německu označil nyní Spolkový úřad pro ochranu ústavy nový směr islamismu za nejnebezpečnější. Jsou to tzv. legalističtí islamisté.

Navenek se chovají nenápadně a “mírumilovně”, ale o to je nebezpečnější jejich ideologie.

Jejich “mírová” organizace má hlavní sídlo v Hamburku a jejím “mírovým cílem” je etablovat všechna pravidla Koránu v německé společnosti. Jinými slovy – Korán má stát nad ústavou a postupně ji má nahradit.

Mluvčí organizace Cenk Gönci:

“My nejsme islamisté, my jen chceme naučit zdejší společenství, aby rozlišovalo dobro a zlo jen podle Koránu. My nechceme nic špatného, ​​my jen chceme vytvořit civilizaci proroka Mohameda. “

Organizace ale jednoznačně a rigorózně odmítá pluralitní demokracii. Legalisti se rychle rozrůstají a už jsou v četných německých městech.

Cenk Gönci prohlásil, že islám a sekularismus nejsou v žádném případě navzájem kompatibilní.

Křesťanská Evropa má tak nového nebezpečného protivníka, který vystupuje v rouše mírumilovného beránka – legalistický islamismus.

A že je potenciálně nejnebezpečnějším islamistickým směrem v Evropě to potvrdil i Spolkový úřad pro ochranu ústavy – kancléřka zatím mlčí a zřejmě bude k tomu mlčet i nadále.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Když byla Země ještě plochá ..... Odvolávání se na zdravý selský rozum je v poslední době vysoce módní záležitost. A tento rozum radí, že když se člověk rozhlédne kolem sebe, stojí na ploše, nikoliv na kouli. Ale občas se věci mají jinak, než se na první pohled zdají.

Pro prastaré civilizace byla ohromná placatá plocha jediným možným vysvětlením existence okolního světa. Gravitace byla tehdy samozřejmě pojmem neznámým, stejně jako mechanika pohybu nebeských těles.

V některých kulturách, byť jinak relativně vyspělých, hypotéza ploché Země přetrvala až do 17. století. Staří Egypťané a Mezopotámci si Zemi představovali jako placku plovoucí na širém oceánu. Židé žijící v Judeji v dobách biblických viděli svět obdobně.

Podle nich klenutá obloha oddělovala zemi od nebes, přičemž podobně jako většina starověkých národů byli Židé přesvědčeni, že obloha je pevnou kopulí, ke které jsou Slunce, Měsíc, planety a hvězdy přikovány.

„Země je plochá, vznáší se na vzduchu a podobně též Slunce, Měsíc i všechna ostatní tělesa nebeská, jež jsou ohnivá, vznášejí se na vzduchu pro svoji plochost.“ Tak si princip světa představoval řecký filozof Anaximénes (585 př. n. l.

–525 př. n. l.). Podobně vnímal svět i Thales z Milétu (624 př. n l.–548 př. n. l.), který vstoupil především do dějin geometrie. Ve svém díle svět jako desku obklopenou vodami popisuje i básník Homér.

Střed světa podle Řeků představoval omfalos nebo pupek světa v Delftách. Plochá země obklopená oceánem hrála zásadní úlohu rovněž v kosmografii starých germánských kmenů. Zatímco pro Řeky, ale také pro staré Indy vyznávající hinduismus a buddhismus, byla zemská placka kruhového tvaru, pro staré Číňany měla tvar čtvercový.

Uprostřed se nacházela Čína, však také Číňané svou zemi nazývali a dodnes nazývají Říší středu. Jiný čínský model se trochu podobal vejci. Ten prosazoval astronom, filozof, matematik a básník Čang Cheng: „Nebe je jako slepičí vejce a jako kulatá kulka; Země je jako žloutek a leží v centru.

“ Nu, v něčem se dávný astronom nemýlil. O mnoho staletí později sondy Voyager ukázaly, že sluneční soustava má vskutku tvar gigantického vejce. Určitou zakřivenost někteří čínští astronomové Zemi přece jen přiznávali.

Na jejím základě vypočítali, že Slunce se vznáší 200 000 kilometrů nad zemským povrchem. Hypotéza ploché či mírně vypouklé Země vládla čínské astronomii až do 17. století, kdy se dosud velmi uzavřený stát konečně seznámil s evropskou vědou.

Podle dávných indických civilizací pak Zemi na svých bedrech nesly tři obrovské velryby. Nicméně již staří Řekové si uvědomovali, že teorie ploché Země je neudržitelná. Čím to, že se na obzoru vynoří nejprve stěžně a až poté zbytek lodi, ptali se zejména námořníci.

Zatím bez jasných důkazů o kulaté Zemi hovořil Pythagoras a Platón. Klíčovou roli ve vývoji poznání tvaru Země sehráli Aristoteles, Eratosthenés z Kyrény a také Klaudios Ptolemaios, který působil v egyptské Alexandrii.

Všímavému Aristetolovi přišlo přinejmenším zvláštní, že při zatmění Měsíce je zemský stín kruhový. Erastothénes dokonce velmi přesně vypočítal obvod Země. Okolo roku 250 př. n l. v hornoegyptském Asuánu vztyčil jeden sloup a v 800 kilometrů vzdálené Alexandrii u břehů Středozemního moře druhý.

V létě v pravé poledne nevrhal sloup v Asuánu na zemi stín, ale sloup v Alexandrii ho ve stejném čase za sebou zanechával. Paprsky slunce v Alexandrii vytvářely úhel 7 stupňů a 20 minut. Promítnutím této hodnoty do středu Země a protnutím s linií protaženou od sloupu v Asuánu ve stejném směru znovu vznikl stejný úhel, který tvořil padesátinu z 360 stupňů celého kruhu.

Erastothénes věděl, že se obvod Země musí rovnat hodnotě padesátkrát 800 kilometrů, tedy celkem 40 000 kilometrů. Svými výpočty se spletl o pouhých 75 kilometrů! Klaudios Ptolemaios, tvůrce mnohých a na svou dobu přesných map, při své práci již vycházel z kulatosti Země.

Postupem času antická filozofie a věda převzala poznání Země jako kulatého objektu za svou věc. Středověké křesťanství mělo s kulatou Zemí zpočátku problém. Panství Arabů bylo této myšlence otevřenější.

Kolem roku 827 z příkazu chalífy Al-Mámuna bylo na území dnešního Iráku provedeno měření, které došlo k závěru, že kulatá Země má obvod 40 008 384 metrů. Nakonec i křesťanská Evropa musela ze své představy o ploché Zemi začít ustupovat.

Koneckonců, i jeden z běžných korunovačních královských klenotů – jablko – vlastně znázorňuje Zemi jako globus, nad kterou vládne Kristovo panství. Ostatně, první glóby jako modely Země začaly vznikat již během středověku.

Na křesťanských univerzitách se běžně v rámci sedmi svobodných umění vyučovala astronomie podle Ptolemaiova modelu, každý absolvent tedy o kulatosti země věděl. Ani Kryštof Kolumbus a jiní objevitelé nových světů se tak nemuseli bát, že na konci svých cest spadnou do bezedných hlubin… Dnes už víme, že Země zcela kulatá není a její tvar je nepravidelný, připomínající spíše bramboru.

A to nejen pokud se jedná o nadmořskou výšku jednotlivých bodů na jejím povrchu, ale i v případě střední klidové vzdálenosti hladiny moře od středu Země (geoid). Na tvar Země mají vliv dvě síly: přitažlivá a odstředivá.

Vzhledem ke složitosti povrchu Země i geoidu je pro potřeby mapování používána tzv. referenční plocha, kterou je referenční elipsoid, referenční rovina a referenční koule.     (Čtěte na stránkách 21@století)


Coca Cola hlásí pokles prodejů o 28% a velké propouštění! Na buzerantskou Prague pride ale peníze našla ..... Americké korporaci Coca Cola poklesl prodej za poslední měsíc o 28% ! Je to důsledek koronavirových opatření, kdy jsou zavřené bary, restaurace a kina, kde se její nápoje obvykle dobře prodávají. Firma na to reaguje masovým propouštěním. Tak to zaměstnanci mají. Pořad se školili o hodnotách, chodili na antirasistické školení, pochodovali na gay prides a když už nejsou potřeba, tak dostanou padáka.

Příkladem budiž letošní Prague pride, kde Coca Cola byla jedním z významných sponzorů. Na pochody LGBT++P peníze firma má, na udržení míst pro své zaměstnance nikoliv! Alespoň zaměstnanci vidí, jaké mají majitelé firmy skutečné priority.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Záhadné signály z vesmíru se opět ozývají ..... Rychlé radiové záblesky jsou i po letech zkoumání velkou záhadou. V poslední době se ale vědcům podařilo poznat je o něco lépe. U jednoho byl vůbec poprvé zaznamenán pravidelný cyklus a u několika dalších signálů byl lokalizován jejich zdroj!

Rok 2020 bude zřejmě přelomovým pro výzkum zatím ne zcela známých rychlých radiových záblesků. Záhadné signály z vesmíru, při nichž dojde během pár milisekund trvající erupce k uvolnění takového množství energie, jaké naše Slunce vydá za 100 let, jsou poprvé detekovány v roce 2007.

Tehdy se na jejich objevení podílí americký fyzik a astronom Duncan Lorimer, podle kterého jsou signály někdy nazývány Lorimerovy záblesky. Několik dalších let vědci znali jen minimum informací. Věděli například, že signály přicházejí ze vzdáleného kosmu a že zachytit je lze jen náhodou.

Vždy totiž šlo jen o jednorázovou událost. Radioteleskop náhle zachytí silný výboj energie a ve zlomku vteřiny je signál pryč. Vinou toho se nedaří zjistit, odkud přesně záblesky vycházejí a co může být jejich zdrojem.

Letos poprvé je potvrzena informace, že týmu vědců, jehož členem je i sám Lorimer, se podařilo najít signál s pravidelně se opakujícím cyklem. A krátce poté přichází další fantastická zpráva – u dalších signálů bylo zjištěno, odkud přicházejí.

Podaří se také zjistit, co přesně je produkuje?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Žárovku vynalezl černoch, ne Edison. Proč neučíme dějiny? ptal se Bidenn ..... Žárovku podle demokratického kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena nevynalezl běloch Thomas Alva Edison, nýbrž černoch. Prohlásil to při čtvrteční návštěvě Wisconsinu a zároveň zkritizoval výuku historie na školách. Rasová rovnováha není podle něj dostatečná.

„Proč proboha neučíme dějiny v hodinách dějepisu? Černoch vynalezl žárovku, ne běloch jménem Edison. Dobře? Je toho tolik. Věděl to někdo?“ ptal se Biden pod střechou luteránského kostela v Kenoshe ve Wisconsinu.

Biden proslov v kostele pronesl po setkání s rodinou Afroameričana Jacoba Blaka, který byl v srpnu sedmkrát střelen policistou, když neuposlechl výzvu, aby se vzdal, a šel ke svému autu.

Blake ochrnul a stále leží v nemocnici. Čelí obvinění z nezákonného vstoupení na cizí pozemek, sexuálního napadení třetího stupně a nepřístojného chování. 29letý muž však trvá na své nevině.

Demokratický kandidát na amerického prezidenta slibuje, že pokud vyhraje volby, zlepší rasovou spravedlnost v USA. Ve svém proslovu kritizoval její nedostatečné zastoupení ve výuce dějepisu. 

Koho konkrétně Biden považuje za vynálezce žárovky, neřekl. Pravděpodobně ale myslel Afroameričana Lewise Howarda Latimera. Ten svého času působil v elitním výzkumném týmu Thomase Edisona a žárovku vylepšil pro širší použití.

Původní prototyp žárovky byl osvětlen žhavým, elektrifikovaným vláknem z papíru, které rychle shořelo. Latimer vytvořil verzi s vláknem vyrobeným z odolnějšího uhlíku. Poté také vyvinul závitovou objímku.

Latimer vynalezl také první toaletu pro železniční vagóny a předchůdce klimatizace, podílel se i na vývoji telefonu.     (Čtěte na stránkách Pokec24)


Proč naše imunita často nezvládá řešit svoje základní úkoly? A jak jí dodat ty správné instrukce, aby ničila to, co má, a neničila to, co nemá? ..... O tom, že lidské zdraví nesouvisí jen s uspokojivou kondicí naší tělesné schránky, ale i stavem duše, se mluví a píše stále častěji. Není divu. Podle letošní World Happiness Report (Zprávy o stavu světového štěstí), kterou každý rok vydává Systém řešení trvale udržitelného rozvoje při OSN ve spolupráci s Nadací Ernesta Illyho, zakladatele slavné značky kávy Illy, se na planetě zvyšuje počet nešťastných lidí. Jen v letech 2010–2018 vyskočil v žebříčku nárůst pocitů, jako je smutek, vztek a obavy, o 27 procent. Americký výzkum The National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS), který sbírá data o zdravotní péči, zase zjistil, že počet lidí diagnostikovaných s depresí vzrostl od roku 1987 o astronomických 450 %. Zároveň již před pěti lety Světová zdravotnická organizace WHO varovala, že do roku 2030 vzroste počet nemocných rakovinou o 45 procent.

Každý, kdo není zcela zaslepený materialista, již ví nebo alespoň intuitivně tuší, že lidské zdraví úzce souvisí jak se stavem těla, tak duše. Kromě obecných duchovních či filozofických pouček se ale skoro nikde nedozví JAK. Nedávno jsem všaknarazil na skvělou knihu, kde jsem našel mnoho odpovědí na své otázky. A také podnětů k zamyšlení.

Dokud jsme zdraví, bereme to jako naprostou samozřejmost. Je-li nám špatně, máme tendenci si různé věci zjednodušovat a idealizovat. Třeba minulost. A tak nadáváme na dnešní dobu plnou chemie, zkaženého vzduchu a nesnesitelného stresu, aniž bychom připustili, že život na téhle planetě nikdy nebyl pro běžné lidi tak pohodlný a příjemný jako dnes. A tak se upínáme k dávným ideálům, kdy podle nás žili lidé zdravě a v sepětí s přírodou, a viníky hledáme v dnešní ošklivé době. Realita má ale k této romantické představě asi tak daleko jako naše prababička na poli k pořádnému kusu masa.

Z různých kosterních nálezů je zřejmé, že dříve lidé trpěli velmi podobnými nemocemi jako dnes – od zánětů kloubů až po rakovinu. V roce 1991 byla v Ötztalských Alpách, na pomezí Rakouska a Itálie, objevena nejstarší přírodní mumie člověka z let 3400–3100 let před naším letopočtem. Vědci začali jeho tělo bedlivě zkoumat na univerzitě v Innsbrucku. Všimli si, že muž z doby měděné, jenž byl pojmenován Ötzi, měl zkažené zuby, nedokázal strávit laktózu, a než zemřel, onemocněl také například lymeskou boreliózou a z ní pramenící těžkou artritidou. Rozdíl byl snad jen v tom, že Ötzi nedostal injekci u zubaře, aby ho to nebolelo, a místo supertenké vrtačky si mohl bolavý zub přivázat tak leda za větev a škubnout. Pokud by tedy měl provázek…

Každá doba má své nevýhody; v jedné je znečištěné ovzduší, v jiné nedostatek lékařské péče a potravy a chabá hygiena. Obecně lze ale říci, že civilizačními nemocemi trpěli lidé napříč historií.

Jisté rozdíly tu však přece jen jsou. Snižuje se například věk, kdy tyto často autoimunitní choroby propukají. A to není samo sebou. „Lékaři tvrdí, že vyšší nárůst onemocnění je způsoben tím, že se statisticky dožíváme vyššího věku, jednoduše se nemocí dožijeme. A dříve lidé stačili zemřít dřív, než se u nich choroba projevila. To ale není tak úplně pravda,“ vysvětluje Marie Vilánková, autorka oné knihy s poněkud tajemným názvem Léčba informací.     (Čtěte na stránkách %Sifra)


9.9. 2020     Od devátého září 1908 se v českých zemích oficiálně začala v kriminalistice používat daktyloskopie a zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v proměřování jednotlivých částí těla.


“ALLÁH JE PÁNEM SVĚTA”, KŘIČÍ MUSLIMSKÝ VŮDCE A PÁLÍ ŠVÉDSKOU A NORSKOU VLAJKU ..... Jak jsem i zde několikrát upozornila, tak jak ve Švédsku, tak v Norsku se v minulých týdnech pálil Korán a probíhaly tam protiislámské demonstrace. Reakce muslimů po celém světě na sebe  samozřejmě nenechaly dlouho čekat. Mimo nepokojů nejen ve městech, kde k pálení koránu došlo, ale i v jiných městech v obou zemích, se ozvali i muslimové přímo v islámských zemích.

Muslimský vůdce spojený s teroristickou organizací v Sýrii, ve videoklipu šlape na švédskou a norskou vlajku a pak je spálí s výkřikem, že “Alláh je pánem světa”. Mělo jít o reakci na pálení koránu v Malmö i v Norsku. Muslim dále říká, že jde o znesvěcení vlajek ze strany muslimů, kteří prohlašují, že vlajky musí nyní hořet v každé islámské a arabské zemi.

Připomínám, že na konci srpna navštívila Malmö dánská protiislámská strana Stram Kurs, aby demonstrovala proti islámu, který podle ní nelze začlenit do civilizovaných zemí. Během návštěvy byla v Rosengårdu – islamizované čtvrti Malmö – spálena kopie koránu a v další čtvrti – Stortorgetu  si zahráli “Koránský fotbal” s jinou kopií této nenávistné knihy. Posléze nastaly v ulicích města mohutné nepokoje, při kterých bylo několik policistů zraněno.

Ve videoklipu, který byl údajně zaznamenán v syrském městě Idlib, drží muslim korán v ruce, zatímco šlape na švédskou a norskou vlajku, s odkazem na skutečnost, že obě země pořádaly v poslední době protiislámské demonstrace. Muž na videu mimo jiné říká, že je trestné upálit Korán a nazývá lidi, kteří to udělali, “zločinci”. Kromě toho mohamedán uvádí, že Alláh je “pánem světa”.

džihádista z videa Kdypak se tento džihádista objeví v Evropě coby šestnáctiletý “sirotek bez doprovodu”?

V sekci komentáře se několikrát zmiňuje jméno muslimského kazatele Sheikha Abu al-Abd Ashidaa ze syrského města Aleppo. Je bývalým velitelem militantní skupiny Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pobočky teroristické skupiny al-Nusra. Skupina HTS je označena za teroristickou organizaci Spojenými státy, Británií, Kanadou, Ruskem a Tureckem za napojení na síť al-Kajdy v Sýrii. Šejk Abu al-Abd Ashidaa se angažuje v novém uskupení nazvaném “koordinace al-Džihádu”.

Jeden člověk, který se v diskuzi pod příspěvkem džihádisty raduje z videa, je Mohamadd Asfr, který věří, že Alláh by měl odměnit šejka Abu al-Abd Ashidaa, a další muslimy konečným vítězstvím. Také vyzývá k pálení švédské vlajky ve všech muslimských a arabských zemích.

Minulý týden se proti pálení koránu, v Malmö – Rosengårdu ozvali také v islamizované Indonésii. Nadjamuddin Ramly, který je náměstkem generálního tajemníka indonéské rady Ulema, nejvyšší náboženské autority v zemi, prohlásil, že “muslimové v Indonésii odsuzují tyto barbarské činy”.  Švédský premiér Stefan Löfven na to reagoval prohlášením, že vláda se vyhrazuje proti islamofobii.

Ono je nakonec jedině dobře, že k pálení koránů došlo. Reakce muslimů jsou totiž natolik agresivní – a nejspíš brzy ještě “přitvrdí” – že to snad konečně probudí i tu “spící” většinu Evropanů, kteří si neuvědomují, že islamizace našeho kontinentu bude bez boje nezvratná.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Furt žiješ? Tak zaklekneme ještě vic ..... Už to bude skoro třicet roku, co sem se poprve podival na brycke ostrovy. Prvni navštěva mě fascinovala, asi proto, bo přesně, jak sem si staru dobru Angliju, Irsko, Skotsko a Wales představoval, tak vypadala.

Škarede, vychrtle normanske Brytky na ulicach, Irky navic navlečene do nesmyslně křiklavě barevnych hader, řidke, blbě načepovane ejly v Anglii a skvěle stauty v Belfastu, k temu furt dokola fiše s čipama, pomačkanym hrachem, burgrama a fazolama s kečupem. Mělo to svoje kouzlo a atmosfera na ulicach aji v hospodach byla skvěla, bo všude hrali muzikanti a v knajpach se zpivalo nebo čumělo na fotbal. Bylo to autentycke a inspirujici, vidět ty svobodne, radujici se lidi.

Pak sem dluho jezdil pracovně do Londyna, Dablina a Korka, takže už sem nespal v levnych bedach a brekfestach a nežral spolu s dělnicku třidu fiše s čipama nebo pomlete maso v husce, ale dopřal sem si aji stejka z prave brycke kravy a hotel vyšši cenove skupiny, v kerem to neprofukovalo v netěsnicich, divnych oknach a nemusel sem mět jednu ruku v umyvadle pod vařici a druhu pod studenu vodu. Brzo sem se ovšem aji tak vratil k fišum, bedum a dělnickym knajpam, bo sem se tam citil lip.

Ale při každe navštěvě sem vnimal, jak stara, dobra Anglija ide do hajzlu. Přibyvalo divnych čtvrti, kde sem se necitil dobře, přibyvalo bordela na ulicach, mizeli puvodni obyvatele. Mistni to asi tak ostře nevnimali, ale při čtvrtletnich odstupach mezi navštěvama vidite ty změny tak nějak ostřeji. Letošni navštěva po dluhe době byla šokem největšim, bo z ulic a baru zmizel puvodni brycky duch, radost a bezstarostnost a všecko nahradil strach a snaha o dodržovani předpisu, byť nesmyslnych, jak sem to popsal v minulem blogu STRACH. Naraz sem se ocitnul v době, kdy v Praze vladnul rusinsky krejčik a policajti každodenně buzerovali hosty v knajpach a kontrolovali občanky.

Toto sem zrovna od obyvatel ostrovu nečekal. Socializmus, dotace, fašizujici předpisy, policejni brutalita, všudepřitomna režimni propaganda, nadšeni mladi svazaci měřici teplotu lidem čekajicim na vstup do hajzlu… prostě Bilakuv pseudosocializmus v te nejhorši formě.

Venkov, Skotsko, Wales a Irsko ještě patři k mistam, kaj lid odolava, otazka je, jak dluho. Zas mi to připomnělo nadherna slova teho ameryckeho herca v roli prezidenta: „Pohled vlády na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých frází: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to. (If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.)“

Anebo tento nadherny citat: „Devět nejděsivějších slov, jaká v angličtině jsou: Jsem z vlády a přišel jsem vám pomoci. (The nine most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help).“     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


“Kdo nebude dodržovat korona opatření, tomu sebereme děti”, píší německé úřady rodičům ..... V Německu nabrala korona totalita nový rozměr. Pokud se ve škole objeví pozitivní test na koronavirus, tak všichni musí do karantény a dodržovat nejpřísnější hygienická opatření jako zákaz styku s dalšími lidmi. To se pochopitelně týká i dětí. Co na tom, že nikdo není nemocný, jen má pozitivní jakýsi test. Německé úřady dokonce píší rodičů, že pokud nebudou dodržovat nařízená opatření, tak jim seberou děti! Že tím přímo porušují ústavu, ale jděte! S tím na “elity” v liberální demokracii nechoďte, nebo vás ještě zavřou.

Jestli si někdo v liberální demokracii myslí, že děti jsou jeho, tak je na velkém omylu! Podobnost s německým nacismem a sionistickým komunismem čistě náhodná!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


“FAKE PANDEMIE“? CO JE PRAVDA A CO LEŽ? ..... „Ničeho v životě se nemusíme bát, jen je třeba tomu porozumět. Teď přišel čas pochopit více, abychom se mohli méně bát“.

Tato slova, vyslovená dvojnásobnou držitelkou Nobelovy ceny a fyzičkou Marie Curie, jsou dnes stejně důležitá jako v její době (1867–1934). Na většině planety, na kterou se vztahuje nějaká forma lékařského stanného zákona, bychom se měli dobře řídit její radou: více porozumět a méně se bát pandemie. Způsob, jak toho dosáhnout, je zjistit ověřená vědecká fakta o viru SARS-CoV-2 a oddělit tato fakta od fikce vysílané zpravodajskými médii, která šíří strach. Teprve pak přestaneme odevzdávat své vlastní svobody propagandě COVID-19.

Fikce č. 1: Nošení obličejové roušky vás a ostatní ochrání před koronaviry.

Skutečnost č. 1: Na rozdíl od toho, co nám říká mnoho lékařských a vládních úředníků, neexistuje důkaz, který by podpořil tvrzení, že obličejové roušky – ať už N95, chirurgické nebo hadříkové – chrání nositele před jakýmkoli virem. Tito takzvaní „lékařští odborníci“ obvykle odkazují na údajně vědeckou publikaci, aby podpořili své tvrzení. Když však studie, na které poukazují – konkrétně v The Lancet a Mayo Clinic – jsou podrobeny důkladnějšímu zkoumání, nevyhoví jednomu rozhodujícímu testu: nikdy nepoužili Randomized Controlled Trial (RCT). Renomovaní vědci považují RCT za Svatý grál, pokud jde o provádění studie o velké skupině lidí, protože vylučuje možnost jakéhokoli zkreslení populace při testování.

Když se podíváme na pokusy, které použily metodu RCT k analýze účinnosti obličejových roušek, zjistíme výrazně odlišné výsledky od těch, které tak neučinily.

Například vyčerpávající studie  provedená v roce 2016 odhalila, že jednorázové chirurgické obličejové roušky nejsou schopny poskytnout ochranu před respiračními patogeny.

Poté byla studie provedená letos v únoru Long Y, Hut Liu a kol., nazvaná „Účinnost respirátorů N95 versus chirurgické roušky proti chřipce.“ Tam bylo zařazeno celkem šest RCT s 9.171 účastníky. Studie dospěla k závěru, že „současná metaanalýza ukazuje, že použití N95 ve srovnání s chirurgickými rouškami není spojeno s nižším rizikem laboratorně potvrzené chřipky. To naznačuje, že respirátory N95 by neměly být doporučovány pro širokou veřejnost a pro vysoce rizikové zdravotnické pracovníky, kteří nejsou v úzkém kontaktu s pacienty s chřipkou nebo s podezřením na chřiku. “

Dokonce i americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) provedlo studii na obličejových maskách správným použitím RCT. Podle jedné zprávy, nazvané „Emerging Infectious Diseases, Vol.26, No.5“ a zveřejněné v květnu 2020, CDC provedl deset randomizovaných kontrolovaných zkoušek, než dospěl k závěru: „Jednorázové lékařské roušky (známé také jako chirurgické roušky) jsou volně padnoucím zařízením, které bylo navrženo k použití zdravotnickým personálem pro ochranu před náhodným znečištěním ran pacienta a pro ochranu nositele před stříkáním tělesných tekutin pacienta. Existují omezené důkazy o jejich účinnosti při prevenci přenosu viru chřipky, ať už se jedná o infikovanou osobu pro kontrolu zdroje, nebo o nošení neinfikovanými osobami ke snížení expozice. Náš systematický přehled nezjistil žádný významný vliv obličejových roušek na přenos laboratorně potvrzené chřipky.„

Pokud jde o lidi, kteří nosí látkovou roušku ve víře, že „je to lepší než nic,“ RCT provedená v roce 2015 ukázala, že látkové roušky vůbec nefungují. Ve skutečnosti látková rouška vystavuje nositele zvýšenému riziku onemocnění dýchacích cest a virovým infekcím.

S ohledem na množství dostupné vědy o obličejových rouškách je povzbudivé vidět, že některé vlády dělají na základě této vědy racionální rozhodnutí. V Nizozemsku například úředníci odmítají nařídit nošení roušky na veřejnosti.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Jak Měsíc působí na naše nálady? ..... Teorie o schopnosti Měsíce ovlivňovat nálady a rozpoložení lidí se datuje tisíce let do minulosti, moderní medicína jej však veskrze odmítá. Nový výzkum naznačuje, že na starých příbězích může být zrnko pravdy.

Nálady v souvistlosti s Měsícem

Pětatřicetiletý muž hospitalizovaný v psychiatrické léčebně Davida Averyho byl inženýr. „Rád řešil problémy,“ vzpomíná Avery. Důvodem jeho umístění pod psychiatrický dohled, jehož součástí byl r. 2005 i David Avery, byly jeho nálady, přecházející bez varování z extrému do extrému – někdy též doprovázené sebevražednými představami a viděním či slyšením neexistujícího. Jeho spánkový rytmus byl obdobně kolísavý, fluktuující mezi téměř úplnou insomnií a 12 (i více) hodinami za noc.

Možná v návyku z povolání si onen muž vedl důkladné záznamy těchto změn, snaže se v tom všem najít systém. Avery se při studiu těchto záznamů drbal za uchem: „Rytmika celé věci bylo to, co mne zaujalo,“ říká. Připadalo mu, že pacientovy změny nálad a spánkového biorytmu opisovaly křivku střídání přílivu a odlivu, střídání iniciované gravitační silou Měsíce. „Vypadalo to, že během období krátkého spánku nastával nejvyšší příliv,“ říká Avery. Nejdříve zavrhl svou tezi coby bláznovství. I kdyby se cykly nálad tohoto muže shodovaly s cyklem měsíce, neměl žádný mechanismus k vysvětlení tohoto jevu ani nápad, jak ho řešit. Pacientovi byly předepsány tišící prostředky a světelná terapie ke stabilizaci jeho divoké náladovosti a spánkového rytmu, a po čase byl propuštěn. Avery uložil pacientův záznam do příslovečného šuplíku a více na něj nemyslel.

Cyklická bipolární porucha ... O dvanáct let později publikoval věhlasný psychiatr Thomas Wehr práci popisující 17 pacientů s Cyklickou bipolární poruchou – nemocí ducha, při níž se pacientova nálada náhle pohybuje od deprese k mánii – jejichž nemoci, shodně s nemocí Averyho pacienta, projevovali nezvyklou cyklicitu.

Vliv Měsíce na lidi s bipolární poruchou

Thomas Wehr prohlásil: „Na celé věci mne zarážela nezvyklá přesnost, jíž se obvykle biologické pochody nevyznačují. Dovedlo mne to k myšlence, že tyto cykly vede externí vliv, do čehož očividně zapadal vliv Měsíce (vzhledem k historickým předpokladům ohledně vlivu Měsíce na lidské chování).“

Po staletí věřili lidé ve schopnost měsíce usměrňovat lidské rozmary. Anglické slovo „lunacy“ (šílenství) pochází z latinského lunaticus,tedy „stižený Měsícem“, a jak řecký filozof Aristoteles, tak římský přírodozpytec Plinius starší věřili, že nemoci jako šílenství a epilepsie jsou zaviněny Měsícem.

Také kolovaly zvěsti o tom, že těhotná žena pravděpodobně porodí za úplňku, ale jakákoliv vědecká validita je dle evidovaných záznamů porodu během různých lunárních cyklů nedostatečná. Totéž platí u zkazky, že lunární cyklus zvyšuje či snižuje násilné tendence lidí diagnostikovaných s mentální poruchou či vězňů – i když jedna studie naznačuje, že venkovní kriminální aktivita (incidenty na ulicích či přirozených prostředích typu pláž) se může zvyšovat s množstvím měsíčního svitu.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Otroctví: Má někdo monopol na utrpení? ..... Jesse Jackson, Sadiq Khan a paní Obamová se prostě mýlí. Začněme tvrzením paní Obamové [že bydlela v domě "postaveném otroky"], které lze vyvrátit nejsnáze. Bílý dům, ve kterém prožila osm let, byl prvně přestavěn v roce 1902 a jeho současná podoba se datuje do padesátých let 20. století, tzn. mnoho let poté, co Spojené státy otroctví v roce 1865 zrušily a bývalým otrokům následně v roce 1869 udělily americké občanství. Mezi dělníky možná bylo pár černochů, později nazývaných Afroameričany, ale ti už otroky nebyli.

V dějinách bylo zotročeno více bělochů než černochů a otroci nebyli jedinými obětmi otrokářství. I lidé, kteří nebyli ani otroky ani otrokáři, zaplatili za otrokářství vysokou daň svojí bídou a pomalým ekonomickým rozvojem. V souvislosti s otrokářstvím nemá nikdo monopol na utrpení.

V roce 2016 Michelle Obamová řekla, že se v Bílém domě každé ráno probouzí s myšlenkou, že jej postavili otroci. Bílý dům byl nicméně prvně přestavěn v roce 1902 a jeho současná podoba se datuje do padesátých let minulého století, tzn. mnoho let poté, co Spojené státy otroctví v roce 1865 zrušily a bývalým otrokům následně v roce 1869 udělily americké občanství.

Vděčí západní země, jmenovitě Spojené státy a Velká Británie za své bohatství černým otrokům z Afriky?

Tato a jí podobné otázky přetřásané po celé roky totiž po nedávných demonstracích v USA a v Evropě dostaly nový význam.

V roce 2009, na mezinárodním semináři pořádaném tehdejším francouzským prezidentem Nicholasem Sarkozym v Evianu, jsme překvapeně naslouchali americkému reverendovi Jesse Jacksonovi, jak sděluje posluchačům, že afričtí otroci vybudovali Ameriku jako svůj domov, který se pro ně změnil v žalář.

V roce 2016 tehdejší první dáma Spojených států Michelle Obamová řekla, že se v Bílém domě každé ráno probouzí s myšlenkou, že jej postavili otroci.

Se svojí troškou do mlýna přišel v červnu 2020 také londýnský starosta Sadiq Khan, který prohlásil: "Je smutnou pravdou, že velká část našeho bohatství pochází z obchodu s otroky."

S takovým výkladem se ovšem pojí nejméně dva problémy. ... První předpokládá, že drtivá většina lidí, kteří nebyli otroky, profitovala na otroctví sladkým nicneděláním, zatímco otroci všechno oddřeli.

To je ovšem nefér k miliónům lidí, kteří se již od dob Římské říše stavěli proti otroctví a příležitostně dokonce bojovali po boku otroků za jeho zrušení.

Klíčový je však druhý problém.

Jesse Jackson, Sadiq Khan a paní Obamová se prostě mýlí.... Začněme tvrzením paní Obamové [že bydlela v domě "postaveném otroky"], které lze vyvrátit nejsnáze. Bílý dům, ve kterém prožila osm let, byl prvně přestavěn v roce 1902 a jeho současná podoba se datuje do padesátých let 20. století, tzn. mnoho let poté, co Spojené státy otroctví v roce 1865 zrušily a bývalým otrokům následně v roce 1869 udělily americké občanství. Mezi dělníky možná bylo pár černochů, později nazývaných Afroameričany, ale ti už otroky nebyli.     (Čtěte na stránkách Gatestone institute)


Zrušíme Černošice? ..... Na černošských životech záleží. Někde to znamená, že se zapalují domy a zabíjejí lidé. Někde jsou lidé vyhazováni z práce. Někde se jen demonstruje.

Obyvatelé českých zemí mohou mít pocit, že jich se to netýká. Nějaká demonstrace tu sice také proběhla, ale nevzbudila mnoho pozornosti. Možná je to tím, že místní lidé přemýšlejí střízlivěji. Nebo tím, že u nás jsme žádné černé otroky neměli, takže není co řešit.

Vypadá to vlastně docela jednoduše. Jenže buran klade nepříjemné otázky. Oni snad Američané mají co řešit? Proč se ta prastará historická záležitost stala tak strašně naléhavá před klíčovými prezidentskými volbami? Podle statistik dnes černí zločinci zabíjejí skoro 20x víc policistů než naopak, a je to výrazem policejní brutality. Jaký poměr by tedy nebyl výrazem policejní brutality? Když budou zločinci zabíjet 50x víc policistů, bude to v pořádku? Nebo těch mrtvých policistů musí být 100x víc než mrtvých černých zločinců?

A pak je tu ta nepříjemná otázka pro české publikum. Zotročování černochů se nás netýká. Ale copak se nás ty jiné věci, kvůli kterým se v posledních letech demonstrovalo, týkají více?

A pak jsou na místě jiné otázky:

- Jsou tu lidé schopní takové franšízy založit? Mají o to dostatečný zájem? Jednoznačně ano vrstva profesionálních aktivistů je početně velká a zkušená.

- Je tu připravená infrastruktura? Ano, je tu celá síť neziskovek, jsou tu zkušenosti s financováním, jsou tu místní úřady připravené začít podporovat každý nový aktivismus. Jsou tu advokátní kanceláře specializované na žaloby vedené v zastoupení aktivistů nebo údajných obětí.

- Dá se počítat s mediální podporou? Jednoznačně ano. Česká televize, tituly nakladatelství Economia, Seznam.cz a další už otiskly dostatek článků, aby bylo vidět, že nejsou na straně „starého bílého muže“, jak to formuloval Jiří Pehe.

- Jsou tu intelektuálové ochotní novou franšízu zaštítit? I ti se už objevili. Třeba proděkanka Filosofické fakulty Markéta Křížová přišla s unikátní myšlenkou, že čeští nevolníci vlastně nepřímo vlastnili otroky, a dostala k tomu odpovídající mediální prostor.

- Jsou tu aktivisté připraveni vyrazit do škol? Dostanou k tomu veškerou podporu? Že se ptáte! Kolik ředitelů se odváží nutit mladé lidi, aby seděli v lavicích, když je zapotřebí demonstrovat? Kolik ředitelů se odváží nepustit do školy profesionální aktivisty?

Zkrátka, podmínky pro vznik velkého hnutí za práva amerických černochů tu nepochybně jsou. Samozřejmě, téma v širší veřejnosti nerezonuje. Ale copak někoho zajímají názory širší veřejnosti?, neodpustí si buran sarkastickou poznámku.

Pravděpodobnější vysvětlení je to, že se ve školách nevyučovalo. A kdo to kdy slyšel, aby se za lepší svět bojovalo ve volném čase?!

Dá se tedy předpokládat, že až se školy rozběhnou naplno, až se aktivisté vrátí z dovolených, tak se rychle objeví ti, kdo ten odporný rasismus nedokážou snášet. Projeví se to v grantových žádostech, a tudíž i v rozpočtech v roce 2021. Některé ty žádosti už jsou nejspíš podány.

Leda by mezitím celá záležitost odezněla, a reklamní agentury přišly s jiným planetárním problémem.      (Čtěte na stránkách Měsíčník MY)


Návod, jak zfalšovat volby a jak Američanům neumožnit volit osobně, jak je zastrašit a donutit je volit pomocí korespondenčních hlasů, které jsou velice snadno zmanipulovatelné. Hillary Clinton chce zabránit Američanům ve volbách s osobní účastí. ..... Hillary Clinton vyzvala šéfku strategií volební kampaně Demokratů, aby Joe Biden v listopadu za žádných okolností neuznal porážku, protože i když Donald Trump v den voleb asi možná zvítězí, korespondenční hlasy v následujících dnech to všechno změní a Joe Biden prý bude zvolen! Nesmí ale ustoupit ani o píď a celé se to prý potáhne docela dlouho, než bude známo, kdo vlastně vyhrál volby! Hillary Clinton dále vyzvala Demokratickou stranu, aby rozmístila volební pracovníky ve volebních místnostech, kteří budou bránit přesunutí volebních místností na veřejné prostranství kvůli Covid-19, aby lidé nemohli volit osobně a museli posílat hlasy poštou!

Hillary Clinton to opět před volbami rozbalila ve velkém stylu a znovu strhala všechny statistiky, protože její rozhovor s Jennifer Palmieri, šéfkou volebních strategií Demokratické strany, znovu vyvolal mohutný povyk a zděšení, protože zhrzená kandidátka na prezidentku z roku 2016 se rozpovídala o tom, že to vlastně pro kampaň Joea Bidena nevypadá nijak dobře a nijak snadno.

Hillary Clinton divákům připustila, že je velice možné, že Donald Trump v den voleb 3. listopadu opravdu vyhraje, ale Joe Biden prý za žádných okolností nesmí uznat porážku a musí vytrvat, dokud nebudou sečteny korespondenční hlasy, které přijdou ve dnech a týdnech následujících po volbách, a tyto korespondenční hlasy prý zvrátí výsledek voleb. 

Hillary Clinton přitom sama upozornila, že republikáni chystají právní bitvy a sestavují týmy právníků, které mají zpochybnit platnost korespondenčních hlasů, protože podle nich jsou tyto hlasy snadno zfalšovatelné.

To však není zdaleka největší šok, který zazněl z jejích úst. Hillary totiž vyzvala k tomu, aby Bidenova kampaň mobilizovala schopné lidi do volebních komisí jako volební pracovníky, kteří mají odporovat a bránit přesunům volebních místností do otevřených prostranství venku, což je iniciativa republikánů, aby se lidé nebáli chodit k volbám. 

Republikáni mají nové heslo, že pokud jste schopni dojet autem do McDonaldu a objednat si v Drive Thru jídlo, jste schopni dojet autem i k volbám a odvolit z auta ve volebním prostranství. 

A přesně tohoto se Hillary Clinton a Demokraté děsí jako čert kříže.

Hillary Clinton chce zabránit Američanům ve volbách s osobní účastí ... Toto řešení je totiž logické, je praktické, volební okrsky se udělají na parkovištích velkých nákupních center, lidé budou volit z aut, prostě takové řešení je přijatelné, je schůdné a umožní lidem hlasovat relativně bezpečně bez toho, aby riskovali vstup do zadýchané volební místnosti. 

Jenže, přesně tomuto chce Hillary Clinton zabránit, aby nebylo dovoleno přesouvat volební místnosti ven na otevřená prostranství, a tím pádem, aby lidé měli strach chodit do stísněných volebních místností a raději tak volili poštou.

Hillary Clinton si neuvědomuje, jak její vystoupení působilo, byl to doslova návod, jak zfalšovat volby a jak Američanům neumožnit volit osobně, jak je zastrašit a donutit je volit pomocí korespondenčních hlasů, které jsou velice snadno zmanipulovatelné.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


ouby – rozhodně ne na houby! ..... Léto pomalu končí a vrcholí sezona hub. Češi jsou národem houbařů, což není ve světě až tak obvyklé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jen v málo zemích se v lese běžně sbírají volně rostoucí houby, mnohem obvyklejší je, že si lidé koupí žampiony nebo hlívu v obchodě.

Co jsou vlastně houby? ... Houby nejsou ani rostliny, ani živočichové, tvoří samostatnou říši organismů. Latinsky se označuje Fungi. Pojem fungi zahrnuje stélkaté organismy různého tvaru a velikosti. Houby, jak si je asi většina z nás představuje – ty s klobouky, které rádi sbíráme v lese, se dělí na lupenaté (bedla, muchomůrky, ryzec…), jež někdy mívají i tzv. pochvu a plachetku, a tzv. rourkaté (hřib křemenáč, kozák, klouzek…). Ovšem mnohem více zástupců říše hub je tzv. mikroskopických, které jsou využívány v chemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Stačí si vzpomenout na penicilin či ušlechtilé plísně na skvělých sýrech. Neměli bychom však zapomínat také na to, že způsobují onemocnění jak lidem, tak rostlinám.

Proč je jíst ... Z gastronomického pohledu proto, že jsou prostě mimořádné svou jedinečnou chutí! Z pohledu vlivu na naše tělo proto, že houby obsahují minimum kalorií, z větší části jde vlastně o prospěšnou vlákninu a vodu. Naopak jsou bohaté na minerály a vitaminy – B2 a B3, D, E, dokonce i B12, kterého se nedostává především ve veganské stravě. Ale neradujte se předčasně, protože množství tohoto vitaminu v houbách je velmi rozdílné, nejvíce ho snad obsahují lišky a sušené houby shitake. Dále je v nich hodně draslíku, který pomáhá snižovat krevní tlak, nezatěžují ledviny díky nízkému obsahu sodíku. Jsou dobrým zdrojem selenu, který údajně snižuje riziko rakoviny prostaty. Nejvýznamnějšími látkami hub jsou betaglukany snižující hladinu cholesterolu a aktivující imunitní systém, zde je nejčastěji zmiňována hlíva ústřičná. V tradiční čínské medicíně se houby používají při léčbě nachlazení a chřipky.

Na co pozor ... To, že bychom měli sbírat pouze houby, které bezpečně a jistě poznáme, je asi každému jasné. Pozor také na houby sbírané v silně znečištěných průmyslových oblastech, kde mohou obsahovat těžké kovy. Dbejte na to, aby houby nejevily známky napadení plísní, nebyly přemrzlé či jinak poškozené. Houby jsou díky velkému množství obsažené vlákniny hůře stravitelné pro děti do 3 let. Záleží také na jejich úpravě – více zatěžují v podobě smaženice nebo řízku připraveného na sádle, na což by měli myslet hlavně senioři a lidé s citlivým trávením (žlučníkáři). Naopak důkladně podušené nebo povařené ve vývaru, polévce nebo omáčce problémy nečiní. Známé je, že bychom na houby neměli pít alkohol nebo mléko, ale nevyloučila bych konzumaci piva k jídlu z hub, protože trávení naopak povzbudí a chuťově k nim hezky ladí.

Využití a uchování hub ... Když přijdeme z lesa s plnými košíky, nastává problém – co s nimi. Čerstvé houby bychom totiž měli zpracovat co nejdříve. Použít do smaženice, polévky, omáčky, pod maso, udělat z nich řízky, přidat je do rizota, karbanátků, paštiky. Zkrátka množství jídel s houbami je nepřeberné. Když jich máme ale opravdu hodně, přichází na řadu obligátní nakrájení na plátky a usušení buď na vzduchu, nebo v sušičce potravin a následné skladování ve sklenici s pevně uzavřeným víčkem. Můžete je také nakrájet a povařit s kmínem a takto ve vhodných nádobách či sáčcích zamrazit pro pozdější použití v kuchyni. Českou klasikou je naložení hub do octového nálevu.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Překvapivý objev: Měsíc rezaví. Kvůli kyslíku z pozemské atmosféry ..... Na Měsíci se ve vyšších polohách nachází hematit, minerál vznikající působením kyslíku na železo

Měsíc zkoumáme od nepaměti, stále má ale čím překvapit. Planetární vědci nedávno na něm zcela nečekaně objevili oxidovaný železný materiál hematit. Shuai Li z americké University of Hawaii, Manoa a jeho spolupracovníci vystopovali hematit ve vyšších polohách na na přivrácené straně Měsíce. 

Hematit je vlastně oxidované železo. Na Zemi je úplně běžný a vzniká při reakci železa s kyslíkem v atmosféře. Na Měsíci je to ale mnohem zajímavější nález. Luna je totiž prakticky bez kyslíku a nikdo proto nečekal, že tam bude hematit. Stejný závěr naznačovaly i vzorky dovezené na Zemi v rámci programu Apollo.

Pozemský kyslík na Měsíci

Li s kolegy navrhují na první pohled zvláštní vysvětlení jeho původu. Podle nich je železo na Měsíci zoxidované kyslíkem, který pochází ze Země. Luna je sice vzdálená od naší planety asi 384 tisíc kilometrů, kyslík z pozemské atmosféry se ale může dostat velmi daleko. Když se Měsíc ocitne v „závětří“, které vytváří Země v proudění slunečního větru, je podle badatelů kyslík z horní části pozemské atmosféry „odfoukáván“ slunečním větrem na povrch Měsíce.

Na objevu rezavění Měsíce se zásadním způsobem podílelo zařízení Moon Mineralogy Mapper (M3). NASA ho před časem vyrobila pro indickou sondu Čandraján-1, která s ním dorazila na orbitu Měsíce. Přístroj M3 již má na svém kontě objev vody v polárních oblastech Měsíce a teď k němu přidal další významný úspěch. Až na Měsíci přistanou astronauté programu Artemis, měli by v oblastech předpokládaného výskytu hematitu odebrat vzorky. Na finální potvrzení si tak budeme muset počkat do prozkoumání vzorků vědci na Zemi.     (Čtěte na stránkách 100+1)


8.9. 2020     Dnešní Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem, jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života.


Ani při poslední krizi nebyly vaše úspory tak v ohrožení jako dnes! ..... Největším nebezpečím pro ekonomiku není virus, ani žádná jeho vlna, ale hloupost a populismus politiků.

Markéta Šichtařová má dojem, že snad nikdy v historii nebylo u moci tolik nekompetentních jedinců a slabochů současně. Právě napůl hysterická, napůl populistická opatření politiků typu rouškovné pro důchodce, jsou největším ohrožením našich peněz i naší svobody. Údaje o počtu nakažených koronavirem považuje za podobnou komedii jako hlásit, kolik je nově nakažených rýmou.

Ze zpřesněných dat o vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí vyplývá, že došlo k meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu o 11 procent, což je její nejhlubší propad v historii. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara jsou ale tuzemské firmy navzdory katastrofálním číslům z nejhoršího venku. Sdílíte tento optimismus?

Technicky vzato ano, pro zaměstnavatele byla skutečně situace nejhorší na jaře. Když nic jiného, tak minimálně psychologicky. Nikdo nevěděl, jak dlouho karanténa potrvá, jestli se prudce nerozšíří druhotná platební neschopnost… V mnoha oborech se už taky skutečně začala rozšiřovat. Firmy třeba na papíře měly tržby, ale jejich partneři jim za služby nezaplatili. To už je teď pryč. Nicméně je tu jiný problém.

V Evropě, a tedy i u nás, máme velmi přeregulovaný trh práce. Firmám by se bývalo na jaře velmi ulevilo, kdyby mohly propustit část zaměstnanců. To ale kvůli dlouhým výpovědním lhůtám nebylo dostatečně pružně možné. A tak nezaměstnanost od té doby soustavně pomalinku narůstá, přinejlepším v některých měsících stagnuje, každopádně svého vrcholu ještě nedosáhla. Klesají reálné mzdy. Neboli zatímco situace firem se už trochu zlepšila, situace zaměstnanců se naopak dál zhoršuje. Ti z toho nejhoršího venku ještě nejsou.

Jaké dopady na ekonomické prostředí může mít skutečnost, když růst mezd nepokryje inflaci, což se v Česku ve druhém čtvrtletí stalo poprvé po téměř sedmi letech od posledního čtvrtletí roku 2013?

Ve druhém čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda 34 271 Kč. To bylo jen o 160 korun, neboli o 0,5 procenta, víc než ve stejném období roku 2019. Jenže zatímco růst nominálních mezd koronavirus solidně přidusil, inflaci neutlumil. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 procenta. A z toho vychází, že reálně už mzdy nerostly, ale klesly o 2,5 procenta. To byl větší propad, než se očekávalo. Statistika navíc ukazuje, že víc se šetřilo na zaměstnancích s nižšími mzdami.

To je přesně to, co jsme před chvílí říkali — ta přeregulovanost trhu práce se vyrazila někde jinde než v nárůstu nezaměstnanosti. A v průměru vlastně zaměstnanci meziročně trochu zchudli, i když je to jen symbolické zchudnutí. K tomu bude přibývat nezaměstnaných, i když ne nijak prudce. Celkově tedy bude mezi lidmi méně peněz na útraty. Ani tržby tedy nebudou nijak zázračné… A tak bychom mohli pokračovat. Rozlévá a ještě se to bude rozlévat po celé ekonomice.

Odpuštění odvodů na sociální pojištění živnostníkům a firmám s maximálně 50 zaměstnanci do konce tohoto roku chce na mimořádné schůzi Sněmovny prosadit ODS. Prý s koncem úlev mnoho živnostníků ukončilo, nebo přerušilo svou živnost. Musí stát slovy šéfa pravicové strany Petra Fialy tímto krokem ulehčit podnikatelům těžkou situaci, protože dopady vypnutí ekonomiky neskončily 31. srpna?

Na jednu stranu to ve mně vzbuzuje jisté sympatie, protože každá úleva na daních je sympatická, na druhou stranu máme v totálním rozvratu veřejné finance a tohle by je ještě zhoršilo. Navíc nejsem ani příznivcem výjimek typu: Máte-li tolik a tolik zaměstnanců, máte výjimku na to a to. Pravidla by měla být jasná, pro každého stejná a dlouhodobě neměnná. Tedy nesouhlasím s tím.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


V Londýně budou “dokolonizovat” slavnou Britskou knihovnu” Podle vedení je rasismus “vynález” bělochů ..... Vedoucí knihovnice slavné Britské knihovny (British library) Liz Jolly obvinila bělochy z vynálezu rasismu a vyzvala k dekolonizaci instituce. Je prý potřeba více reflektovat současnou britskou diverzitu. Knihovna vytvoří “dekolonizační pracovní skupinu”, která mimo jiné odhlédne na odstranění bílých soch slavných vědců a badatelů. Jejich oslavování je prý projev bílé nadřazenosti. Jejich místo zaujmou barevní “vědci”. Kde je třeba černoši vezmou, již vedoucí knihovnice neříká.

Je tohle kultura (západní), ke které chceme jako Češi patřit?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


O POZVOLNÉM NÁVRATU HESLA: KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM ..... Je svoboda slova v naší zemi ohrožena a mají opět někteří lidé obavy říkat své názory nahlas, tak jak tomu bylo před rokem 1989?

V pátečním Deníku mě zaujal rozhovor s Hanou Lipovskou. Jak asi většina čtenářů ví, jde o známou ekonomkou, působící mimo jiné v Institutu svobody a demokracie, která je od května letošního roku rovněž členkou Rady České televize. Přepis tohoto rozhovoru v elektronické podobě je možno nalézt na stránce zde.

V jeho úvodu mluví paní Lipovská o svém zklamání z toho, když se jí mnozí lidé svěřili, že by rádi přišli na její přednášku (pořádanou minulé pondělí Institutem svobody a demokracie), ale měli obavy, že by tam byli viděni s tím či oním hostem, a mohlo by je to poškodit. Na otázku redaktorky Deníku „Odkud se ten tlak bere? Žijeme přece třicet let v demokratické společnosti.“ pak Hana Lipovská odpověděla: „Tento tlak pochází od nesvobodně smýšlejících zbabělců, kteří neumějí argumentovat a obhajovat své názory a odmítají přijmout výsledky demokratické soutěže, v níž nevítězí. Proto se snaží prosadit agresivitou, hrubostí a nálepkováním. Část společnosti tak přihlíží tomu, jak publikování určitých názorů přináší problémy. Znám případy lidí, kteří přišli o klienty, protože upřímně hodnotili Evropskou unii, nebo se zastali někoho, kdo v danou chvíli nebyl populární. To je možná horší než politický nebo policejní tlak, jaký známe z minulého režimu. Opět se vrací heslo: Kdo nejde s námi, jde proti nám.“

Přehání paní Lipovská nebo naopak zcela přesně uhodila pomyslný hřebíček na hlavičku? Asi bych nesouhlasil s tím, že současná situace ohledně obav mnohých lidí říkat nahlas své názory je možná horší, než tomu bylo za minulého režimu. Ovšem to, že někteří lidé občas mají problémy kvůli tomu, co někde prohlásí či napíší, nebo kvůli tomu, že vyjádří podporu tomu či onomu politikovi, je nejspíš pravda.

Připomenul bych třeba to, když populárnímu herci Martinu Dejdarovi bylo po prezidentských volbách v roce 2013 scénáristou i režisérem seriálu Zdivočelá země sděleno, že kvůli podpoře Miloše Zemana v seriálu končí (až po negativní kritice ze strany veřejnosti vzali oba pánové svá slova zpět). Známý umělec Vladimír Franz, který tehdy byl jedním z devíti uchazečů o prezidentský post, pak byl dle vlastních slov v uměleckém světě na dlouhou dobu odstaven (viz odkaz zde) kvůli tomu, že před druhým kolem nepodpořil tak jako většina umělců Karla Schwarzenberga, ale prohlásil, že menším zlem je pro něj Miloš Zeman.

Přičemž dle zkušeností některých lidí takové poměry nepanují zdaleka jenom ve světě umění. Dle jejich vyjádření se jim stalo například to, že když přiznali, že volili toho či onoho v prezidentské volbě, tu či onu stranu v parlamentních volbách, tak se s nimi část kolegů v zaměstnání přestala bavit, někteří známí si je na facebooku smazali ze seznamu přátel atd. Netvrdím samozřejmě, že je tomu tak všude, já například jsem rád, že mám v tomhle směru kamarády i kolegy v práci zcela normální.

Ovšem jakýsi pozvolný návrat k heslu „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ je občas patrný i na internetových diskusích. Člověk občas kroutí hlavou nad tím, kolik nenávistných reakcí, nálepkování a občas i vulgárních urážek vyvolá třeba to, když si někdo dovolí za něco zkritizovat Českou televizi, vyjádří pochybnosti ohledně prospěšnosti návštěvy předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wanu, zastane se toho či onoho politika… Jak už jsem zmínil výše, netvrdím, že ohledně obavy říkat na veřejnosti své názory je to dnes stejné či dokonce horší než před rokem 1989, ovšem bylo by krátkozraké tvrdit, že se tak dnes neděje a že nikdo nemusí mít obavy z toho, když říká některé nepopulární názory nahlas. Což třicet let po pádu totalitního režimu moc dobrým vysvědčením pro naši společnost není.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Proč značná část elity a obyvatelstva nejrůznějších států náhle s houževnatostí lumíků začíná směřovat k sebevražedným rozhodnutím? ..... Majdanové technologie byly bezpočtukrát analyzovány a bezpočtukrát budou analyzovány, a pokaždé se v nich nalézá něco nového. Například, mnoho let existovalo rčení, že v USA nemůže být majdan, jelikož tam není velvyslanectví USA. Nikdy jsem ho nepokládal za správné (protože v USA je Státní departement, řídící všechna velvyslanectví), nicméně, dost přesně určovalo jednu z důležitých komponent majdanových technologií - vnější zasahování.

Ale majdan se v USA nakonec konal. Bez jakéhokoliv vnějšího vměšování. Stačily vnitřní rozpory. 

Tento fakt vyvrací tvrzení mnohých expertů, že bez vnějšího vměšování se majdan nekoná. 

Vždy jsem poukazoval na prioritu rozhodnutí, uskutečňovaných národními politiky (proto jedny majdany jsou potlačeny, a jiné vítězí), aniž by přitom byla popírána důležitost vnější podpory vzbouřenců. 

Ale na příkladu USA vidíme, že bez jakékoliv vnější podpory, pouze na základně vnitřního rozkolu se majdan (a je to právě majdan, nikoli revoluce, jelikož ani revoluční strana, ani revoluční třída v USA nejsou a o změnu systému vzbouřenci neusilují) stává trvalejším, rozsáhlejším a tvrdším než vše, s čím jsme byli doposud seznámeni.

Americký majdan mě přiměl vzpomenout si na rozpad SSSR. 

Tyto události rovněž měly zcela majdanový charakter, pouze byly více roztaženy v čase. 

Nelze říci, že by při rozpadu SSSR vnější zasahování chybělo úplně, ale bylo krajně rozporuplným a nehrálo klíčovou úlohu. 

Stačí si vzpomenout, jak při vystoupení v Kyjevě, 1. srpna 1991 (tři týdny před GKČP - Státní výbor pro výjimečný stav) tehdejší prezident USA George Bush starší velmi rozčaroval místní nacionalisty, když vyzval neničit SSSR a podpořit Gorbačova. 

Lze s jistotou říci, že tehdejší americká administrativa nebyla nadšená bělověžskými dohodami, prostě je přijala jako danou věc. 

Ale kdyby Gorbačov zavřel Jelcina, Kravčuka a Šuškeviče do vězení nebo je dokonce zastřelil u kremelské zdi, Bush by se také příliš nerozladil (tuším, že by byl dokonce rád). 

Rozpad SSSR je úplně na svědomí místních sil, které působily zcela majdanovými metodami a které dokonce ještě nevěděly, že za jedno a půl desetiletí technologie, které byly jimi intuitivně použity, budou nazvány majdanem.

Existuje ještě i jeden moment, který mě nutí se ostře negativně dívat na zveličování významu vnějšího vměšování při organizaci majdanů. 

Dobře si pamatuji, jak se v době gruzinského majdanu, který se konal rok před prvním ukrajinským, mnozí docela osvícení obyvatelé Kyjeva pohrdavě šklebili a prohlašovali: "u nás to není možné, my přece nejsme vznětliví horalové". 

Neuběhl ani rok a většina prohlašujících s nadšením skákala na prvním kyjevském majdanu. 

Za další půl rok však titíž lidé, aniž by skrývali své zklamání z výsledků, říkali, že už nikdy se nevydají na majdan. 

Uplynulo deset let a, když si pečlivě narazili hrnce, se celým davem vypravili na druhý kyjevský majdan. 

Nyní jsou znovu zklamaní, ale, dojde-li k třetímu majdanu, vypraví se i na třetí.

Stejně donedávna Bělorusové čile prohlašovali, že u nich majdan není možný, jelikož oni nejsou Ukrajinci. 

Nyní ale říkají, že u nich je úplně jiný majdan a že výsledky budou jiné.

Žádnou vnější propagandou není možné vysvětlit toto odsouzené fatalistické směřování za "píšťalkou z Hamelnu".      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Kterak kvůli koronáči a hysterii vlády nebude kde bydlet ..... Když vypukla pandemie koronaviru a vláda totálně zmrazila ekonomiku, vyrojily se okamžitě názory, že je mimořádná situace, která si žádá mimořádná opatření, a tak je tedy úplně jedno, jak velký dluh v letošním roce vláda vysekne.

Většina takových názorů vycházela buď z předpokladu, že když bude obrovský schodek rozpočtu „jednou“, nic se neděje, anebo z předpokladu, že veřejný dluh je vlastně jen nějaké fiktivní číslo, na kterém nesejde.

Oba předpoklady jsou chybné. Jakmile jednou pustíme veřejné finance z uzdy, těžko je už zkrotíme. Zadlužování se stane návykovým. A velký veřejný dluh rozhodně žádná legranda a pouhé číslo není. Pokud někoho dosud nepřesvědčil demonstrativní příklad Řecka, máme tu i příklady další. Zdaleka to totiž nebylo jen Řecko, kdo měl po roce 2008 nahnáno, jak hospodářskou situaci ustojí.

A už tu máme i první domácí statistiky. A vláda si za klobouk nedá, že jde hned o sérii nejhorších zápisů v historii samostatné ČR. Podle čerstvých údajů česká ekonomika ve druhém čtvrtletí kvůli karanténě mezičtvrtletně padala o 8,7 % a meziročně o 11,0 % - byl to nejdrtivější propad v historii samostatné ČR. A k tomu schodek státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 230,3 miliardy korun z červencových 205,1 miliardy korun. Loni ke konci srpna činil schodek „pouze“ 15,4 miliardy korun.

Byť slovo „pouze“ dávám do uvozovek, proti letošku těchto 15,4 miliardy působí doslova směšně. Letošní schodek rozpočtu za prvních 8 měsíců je natolik zbytnělý, že dosud rekordní zápis z roku 2009 (89,6 miliardy korun) působí jen jako nevinné zaškobrtnutí.

A teď to nejlepší: Paradoxně to stále není o tom, že by vyschly přítoky do státní kasy. Příjmy rozpočtu ke konci srpna meziročně klesly „jen“ o 40,4 miliardy korun, a to navzdory oné velmi hluboké recesi. V tom problém vůbec není. To jen na výdajové straně byla otevřena stavidla! Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 174,5 miliardy korun. Vláda se evidentně snaží ze všech sil, aby schodek letošního rozpočtu skutečně narostl až ke schváleným 500 mld. korun.

A ne, není to jedno, protože by šlo o mimořádné opatření v mimořádné situaci. Obecně se totiž dá shrnout: Výsledkem prudkého nárůstu veřejného dluhu během krátké doby je rychlý nárůst rizika, že se stát do desetiletí nebude schopen financovat. To zase vede k tomu, že dojde na krachy firem. Začne růst nezaměstnanost. Dojde k prudkému poklesu nejen úrokových sazeb, ale i výnosů u různých penzijních fondů, podílových fondů a podobně. Tedy úspory, které lidé vložili do těchto fondů, začnou mizet. Inflace a ztráty těchto fondů najednou požerou celoživotní úspory. Byty se stanou ještě dražšími a nedostupnějšími. To ještě zvýší sociální pnutí a rozevře nůžky ve společnosti... A na počátku byl jen prudký růst veřejného dluhu.

Jak je to možné? Snadno: Aby totiž byl předlužený, tedy nedůvěryhodný, stát schopen dál si půjčovat na dluh, jde mu centrální banka na ruku a uměle udržuje úrokové sazby záporné nebo nepřirozeně nízké. No a záporné úrokové sazby zase vedou i k takovým zvrácenostem, jako je třeba záporná hypotéka.

Tu začaly v Evropě některé banky nabízet už v roce 2019. Jyske Bank nabízí desetiletou fixaci při sazbě minus 0,5 %. Jinými slovy, když si půjčíte na nemovitost, budete splácet jako normálně, ale přestanete splácet o pár měsíců dřív, než by bylo normální, protože nebudete platit úroky. Naopak se vám kus jistiny jen tak „sám od sebe“ umoří.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Evropané prchají do ČR: Nedovolte zničit ČR migraci a islámem! Tak jak byl zničen Západ ..... Zapadni Evropa je ztracena, už bude islamizováná neodvratně. Pouze otázkou je, jak rychle ten proces poběží. To si uvědomuje stále více Evropanů a začínají prchat z multikulturního islámského ráje na Západě směrem na východ k nám a do sousedních zemí. Níže uvedený projev z konference hnutí SPD to dokresluje víc než výstižně. Zároveň je to svědectví potvrzující má několik let stará varování z knihy Eurabia - mýtus nebo realita? A také aktuálně vydanou knižní novinku Velká výměna. V této knize její francouzský autor popisuje postupnou populační výměnu obyvatel Západu za muslimy a Afričany. Podaří se prchajícím Evropanům svým svědectvím probudit doposud spící většinovou českou společnost a ubráníme se zničení našeho domova?  

V březnu 2020 se konala krajská konference, kde Lucie Jungbauer a její muž Sven Jungbauer vystoupili a mluvili o momentální situaci v Rakousku. Proslov vypadal takto: Jmenuji se Sven Jungbauer, jsem Rakušan a momentálně bydlíme s rodinou v malém městě Bad Leonfelden v Horním Rakousku. Z důvodu velkého přílivu migrantů jsme s rodinou koupili statek ve Vyšším Brodě, který opravujeme a až bude možné, tak se tam přemístíme. Chci chránit svou rodinu před nebezpečnou invazí. Mým velkým přáním je, aby má rodina žila v bezpečí, beze strachu a neovlivněná islamizací západní Evropy. Pevně doufám, že Česká Republika neudělá stejnou chybu jako například Rakousko.

Rakousko má 8,8 milionů obyvatel, z toho už přes milion Muslimů. Tomu též odpovídá vývoj na rakouských školách zejména tedy v metropolitních oblastech.    Podíl migrantů na veřejných školách ve Vídni je už 91%. Převládajícími jazyky jsou turečtina a perština. Německý jazyk a kultura Rakouska je stále více potlačována. Místo toho se utváří paralelní společnosti, bez vyhlídky na integraci. Děti islámské víry nemají na prvním místě být dobrým studentem, ale naopak stát se dobrým muslimem a jejich život řídit podle práva šaría. Místním dívkám je nadáváno do šlapek či kurev a ze strachu z tohoto napadání si dobrovolně nasazují šátek.  

Linz, mé rodné město - město, které je zhruba  dvakrát tak velké jako České Budějovice, žije už 40.000 muslimů, ani zde se vývoj ve školách neliší. V jedné škole v Linzi byly děti nuceny se učit ramadánské písně, pokud odmítly, byly poslány k řediteli. Školám, které byly před deseti lety vyhlášeny jako velice dobré, se teď Rakušané vyhýbají. Ti, co si to můžou dovolit, dávají své potomky do soukromých škol. Cena za místo v soukromé škole se pohybuje mezi 350 - 400,- euro měsíčně.   

Vláda absolutně nedokázala čelit tomuto katastrofickému vývoji, namísto toho se snaží místní obyvatele připravit na nadcházející islamizaci a ignoruje nebezpečí tohoto expanzivního, dominantního náboženství.  

Před rokem 2015 učebnice našich synů obsahovaly převážně jména jako Ali, Mustafa nebo Mohammed. Na hodině vaření bylo vepřové maso vyhozeno, aby jedné dívce nebyly raněny její náboženské city.   S ohledem na tato fakta přichází pomoc pro Rakousko a západní Evropu příliš pozdě. Na celkový počet obyvatel má Rakousko 11,3% muslimů a u 16% je islamizace Rakouska nezastavitelná, jen díky jejich velké porodnosti, bez přistěhovalectví rodin a dalších uprchlíků.      (Čtěte na stránkách EUrabia)


Demence má velký prostor ..... Zodpovědnost za národ byla předána hygienikům. Už to nejsou ministři, epidemiologové, teď nám vládnou hygienici. A protože si pamatujeme, že jako děti nás mýt ruce učily především mámy, tak jsou na těchto postech většinou ženy. Takže tu máme další problém. Zodpovědnost žen podpořená emocemi byla vždy větší, tedy se z dalších nařízení asi brzy zblázníme. To bylo řečeno nikoliv výstižně, ale slušně. Realita je podstatně otravnější.

  Vzhledem k tomu, že se zvýšil počet testování, je vcelku logické, že se zvyšuje i číslo lidí, kteří, ač o tom vůbec netušili, mají v sobě údajně covid-19. Údajně proto, že testy nelze vizuálně posoudit. Kdyby Vám do nosu strčili tyčinku, a ta se třeba při styku s koronavirem okamžitě zbarvila třeba do modra, bylo by to vypovídající. Tak tomu není. Necháte se otestovat a přijde Vám výsledek, o jehož pravdivosti si můžete myslet cokoliv. To proto, že žádné potíže nemáte. Navíc o kvalitě samotných testů pochybuje i řada lékařů. A protože víme, že byl dám úkol: Muž s brašnou neprojde, tedy koronaviru musí být tolik, aby se očkovalo, věřit výsledkům může jen naivní hlupák. Takže nemáme procentuálně více nakažených, ale je jich vzhledem k poměru testů a výsledků pořád stejně. Přesto se sahá k opatřením, která znamenají opět návrat k rouškám, zavírání podniků a ukončování sportovních zápolení.

  Ukázkou demence je rozpuštění národního fotbalového týmu. Po výhře na Slovensku a před dalším utkáním se Skotskem byla reprezentace rozpuštěna. Bude nás to stát pravděpodobně tři body v dalším zápasu. Důvodem je pozitivní test na covid u dvou lidí v realizačním týmu a obava z infikování hráčů potřebných v bojích o postup do evropských pohárů. Jde o velké peníze, takže Slavie, Sparta a Viktorka se dohodnuly na stažení svých zástupců ze srazu. To už zůstali v karanténě Souček a Schick hrající v zahraničí a odjel i slávistický brankář Kolář. Takže opět komedie. Je třeba upozornit, že ,,nakažení‘‘ členové realizačního týmu jsou bez příznaků, tedy úplně zdraví. Hygienička však rozhodla, jede se domů. Dost možná reprezentanti skončí v karanténě. Takže budou trčet doma, a kdyby si chtěli zatrénovat a byli v Austrálii, tak jim policie asi ustřelí palici, tam to totiž došlo o level výše. U nás budou muset denně na testy a doufat, že tyčinku někde někdo o něco neotře. Omlouvám se za použité výrazy, ale to už hlava opravdu nepobírá.

  Výše uvedené naznačuje, v jakém duchu se bude odvíjet vše následující. Prymula řekl očkovat, potřebuje totiž ekonomicky pozvednout upadající firmu své dcery, a ta by se měla na vakcinaci významně podílet. Takže se budou všechna potřebná čísla zhoršovat, lidé budou povinni nosit hadr přes ústa, přestože ten předání virů nebrání, ale za to spolehlivě zadržuje odpad, který tělo opouští při vydechnutí a Vy si ho ženete zpět do plic, no a zároveň se ekonomika opět propadne dále do žumpy, která celou tuto situaci doprovází. Už nyní se firmy vrací k home office, takže lidé budou doma dřepět na zadku, nebudou chodit nakupovat a až se zase zavřou školy, tak už si to většina ekonomicky závislých lid na skutečné práci takzvaně hodí. Sportovci odškrtnou další ztracenou sezónu, ti starší ukončí kariéru a všichni tu budeme jíst asi kořínky. O cestách kamkoliv za čímkoliv si nechte zdát, strašení čísly má vliv i na pohled našich sousedů na nás, takže se za chvíli dostaneme nejdál tak do Budějovic, Chebu, či Mikulova.

  Koronavir tu bude. Buď sám zmizí, nebo zmutuje, případně s námi prostě zůstane stejně, jako ostatní viry. Očkování je blamáž a kšeft, chytrá karanténa porušováním zákonů a testem, jak moc se lidé nechají sledovat. Zdravý člověk se covidu bát nemusí, nemocný se může připravit zvyšováním imunity a u nejohroženějších kategorii, pro které je chřipka nebezpečná, to bude vždy tak trochu loterie, ostatně stejně, jako právě s tou chřipkou. Hygienici vycítili příležitost podobně, jako epidemiologové a ti žijící z výroby, distribuce a aplikace vakcín. Řada hlupáků se staví za povinnost nosit roušky a jsou schopni udávat či napadat lidi neochotných podlehnout uměle vyvolané panice. Žijeme v době, kdy je gestapo a jeho informátoři nahrazeni jinou sortou lidí s podobným přístupem. A to nejsme v kdysi tak obdivované Austrálii. Opravdu to můžeme akceptovat?     (Čtěte na stránkách iNadhled)


Jan Hnízdil: Totalita začíná rouškou ..... Milí spoluobčané, naše země nevzkvétá. Naše země se dusí...

Motto:   „Vlády milují pandemie. Milují pandemie ze stejného důvodu, jako milují válku. Protože jim to dává možnost zavést kontroly nad populací, které by populace nikdy nepřijala.“ Robert F. Kennedy Jr.

Za názory na všeobecnou rouškovou povinnost to schytávám ze všech stran. „Hnízdil… opírá kritiku celosvětového přístupu k pandemii na tom, že nevíme. To je pravda. Víme jistě, že roušky chrání před rychlejším šířením kapének s virem? Ne, protože standardní recenzovaný vědecký výzkum by zabral rok a víc. Takže víme jen to, že je velmi pravděpodobné, že roušky takto pomáhají. Hnízdil ale může říct, že to nebylo prokázáno a na tomto základě zpochybnit vše,“ pustil se do mě na čtenářském blogu redaktor Filip Černý. Pan redaktor má pravdu. Nevíme. Jenže v medicíně platí, že tvrzení o účinnosti je povinen doložit ten, kdo s ním přichází. Další zásada medicíny zní nihil nocere, nikdy neuškoď. Pozitivní účinek léčby musí převyšovat účinky nežádoucí. O tom, jak může neodůvodněné nošení roušek poškodit zdraví ministerstvo zdravotnictví taktně mlčí. Jeden účinek se ale rouškám upřít nedá. Společnost rozdělily na nesmiřitelné odpůrce a nesmiřitelné zastánce. Napadají se v médiích, obchodech, na ulicích. Jakoby se schylovalo k válce o roušku. Zatím ještě ne otevřené. Co není, může být. Rozbuškou k válce mezi Řeckem a Bulharskem v roce 1925 byl zaběhnutý řecký pes. Salvador a Honduras se do sebe v roce 1969 pustily kvůli spornému výsledku zápasu kvalifikace mistrovství světa v kopané.

Pane kolego, v souvislosti s rouškami jste mě jako lékaře hluboce zklamal. Vaše výroky jsou v rozporu s prokázanými daty a nejen ze svého okolí mám možnost pozorovat, že Vaše jednaní má negativní vliv na zdraví pacientů. Lide se opírají o Vaše výroky, které jsou pouze Vaším osobním názorem. Obsah Vašich výroků je v přímém rozporu s výsledky vědeckých prací. Žádám Vás proto jako lékař lékaře, abyste přestal šířit bludy,“ pustil se do mě na facebooku ortoped David Lenz.

Tak jsem mu odepsal, že jsem na šíření bludů kadet. Taky mě za to ocenili Zlatým Bludným balvanem Sisyfa. Zajímalo mě, co na nošení roušek říká Světové zdravotnické organizace (WHO). Tak jsem se podíval na její web. Píše se tam, že v současné době neexistuje žádný přímý důkaz o tom, že by nošení roušek chránilo zdravé lidí před virovou nákazou. Ze závěrů metaanalýzy financované WHO a publikované v prestižním lékařském časopise Lancet vyplynulo, že některé druhy roušek mohou snížit riziko nákazy o 16 procentních bodů. Důkaz je ale hodnocený jako slabý. Studie navíc hodnotila respirátory N95, chirurgické roušky a roušky látkové, ovšem 12-16 ti vrstevné.Ty mají naprosto jiné parametry, než hadříky, které se běžně nosí u nás, lidé si je pravidelně nevyměňují, nedezinfikují, sahají na ně rukama. Vlhká a znečištěná rouška je živnou půdou pro plísně a bakterie, které pak vdechují.

WHO přesto používání roušek doporučuje. Důvody jsou víc psychologické, než medicínské: Aby se ti, kteří je nosí necítili stigmatizovaní, aby si lidé připomínali, že mají dodržovat hygienická opatření, aby si mohly nízkopříjmové osoby prodejem roušek přivydělat….. Ve stejném dokumentu WHO uvádí řadu nežádoucích účinků: Zvýšené riziko samoinfekce v důsledku zpětného vdechování kontaminovaného dechu, záněty kůže obličeje, dýchací obtíže, dopad na psychiku, omezení mezilidského kontaktu u lidí odkázaných na odezírání z úst, znečištění životního prostředí plastovým materiálem roušek… Dalším závažným nežádoucím účinkem je zvýšený obsah CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Co člověk vydýchá, vdechuje zpátky, v podstatě se dusí. To má negativní vliv na metabolizmus, zvyšuje riziko odvápnění kostí. Studie prokázaly, že chirurgové, kteří prováděli několikahodinové operace v roušce, měli proti kontrolní skupině výrazně nižší sycení krve kyslíkem a vyšší tepovou frekvenci. Jak podušené musí být po celodenní směně prodavačky supermarketu, zdravotní sestry, řidiči MHD nebo děti po vyučování nikoho nezajímá. To nikdo nezjišťuje, nikdo neměří. Jen se děsí, nařizuje, trestá, dusí.     (Čtěte na stránkách AC24)


Superpotraviny nejsou výmysl. Najdete je třeba v komoře vaší babičky ..... Většina takzvaných superpotravin je prý jen reklamní trik. Američtí vědci proto přišli se seznamem nejzdravějších potravin do vašeho stravovacího plánu.

Pojem „superpotravina“ je termín, který se vžil pro různé druhy poživatin, které mají zvýšený obsah látek prospívajících našemu zdraví. Jde především o minerály, vitamíny nebo vlákniny. Oficiální seznam superpotravin ale neexistuje. Jde totiž o výraz, kterému život na přelomu století vdechli marketéři, byť poprvé byl pojem použit už před přibližně sto lety.

Jeho používání má však řadu kritiků, neboť prý mate zákazníky. Mylně v nich vyvolává dojem, že superpotraviny jsou lepší než ty běžné, ačkoli to vůbec není pravidlem. Lidé pak leckdy nakupují například předražené džusy s kousky ovoce, ačkoli jejich dietetický přínos je zcela shodný se samotným ovocem, které v porovnání s džusy stojí zlomek ceny.

Superpotravina je původně marketingový výraz, který může mást zákazníky. Existují ale potraviny (a ne, nejsou to ani chia semínka, ani stévie), které za superpotraviny považovat můžeme.

Vědci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí spadajícího pod americké ministerstvo zdravotnictví vypracovali žebříček téměř dvaceti druhů potravin (a ne, nejsou to ani chia semínka, ani stévie), které za superpotraviny určitě můžeme považovat. Jsou to naprosto běžné potraviny, o které oči marketingových mágů ani nezavadily – zato naše babičky a mámy je znají velmi dobře. Různé studie potvrzují, že lidé, kteří je zahrnuli do svého jídelníčku, jsou nejen štíhlejší, ale také mají šanci na dožití vyššího věku, nebo je u nich nižší riziko vzniku chronických chorob, jako je například cukrovka nebo onemocnění kardiovaskulárního systému. Pořadí těchto „oficiálních“ superpotravin je sestaveno podle toho, kolik živin připadá na jednu kalorii.

ZELÍ ... Obyčejná hlávka zelí, velice oblíbená zelenina u našich babiček a dědečků, která je bohatá především na vitamín C. Jenže málokdo ví, že v ní najdeme také vysoký obsah vápníku, železa, vlákniny či kyseliny listové. Totéž platí pro zelí čínské, které u nás získalo na popularitě po listopadu 1989. Odborníci doporučují zelí konzumovat v syrovém stavu, aby nedošlo ke zničení všech těch zdraví prospěšných látek. Možná ještě patříte ke generaci (případně vaši rodiče), která zelí nakládala na zimu, kdy ho pojídala v kysaném stavu. Do takto zpracované zeleniny se ještě přidávala syrová cibule a různé druhy koření. I tato alternativa je podle odborníků zdraví prospěšná, záleží tedy na tom, čemu dáváte přednost.

KVĚTÁK ... Podobně jako zelí je květák bohatý na vlákninu a kyselinu listovou. Vedle toho nabízí i vitamíny B6, C, K a draslík. Květák je v naší kuchyni poměrně populární. Převážně však v tepelně zpracovaném stavu – jako mozeček, obalovaný nebo jako zelenina v polévce. V tomto případě je vhodný pouze jako nízkokalorická potravina, která pomůže při redukci hmotnosti. Má-li z něho vaše tělo mít stoprocentní prospěch, pak jej jezte v syrovém stavu.

KEDLUBEN ... Příbuzní květáku. Na rozdíl od něj jsme zvyklí kedlubny chroupat syrové. Pamatuji si, že jsem je jako dítě školou povinné dostávala často na svačinu. Samozřejmě, že kedlubny nechybí ve svačinových krabičkách ani u mých dětí. Kedlubny mají poměrně vysoký obsah vitamínů C a B6 a podobně jako květák také draslíku. Vláknina a kyselina listová jsou u brukvovité zeleniny samozřejmostí. Jedli jste už někdy kedlubnové zelí? Určitě vyzkoušejte.     (Čtěte na stránkách Flowee)


BLM hnutí je nenávistná pouliční válka ..... Na konci května 2020 se stala běžná událost, z níž média, černá americká populace a ultralevice udělala klíčový moment k nastartování barevné revoluce. Jde o černou revoluci. Tou událostí pochopitelně je smrt George Floyda, těžký kriminálník pod vlivem drog se bránil zatčení a souhrou nešťastných náhod a asi i chybou policie skončil ležet na zemi mrtvý.

Celý problém spočívá v tom, že kriminálník byl černý, všichni zasahující policisté byli bílí.

A tak ožilo hnutí Black Lives Matter. Jako vždy to znamená, že černí vylezli do ulic, řvát, rabovat, podpalovat, ničit. Zabíjet. Níže máte video, jsou to drobné ochutnávky násilností BLM v USA. Bohužel Youtube neumožňuje vložit do stránky přímo video, proto odkaz.

Zatímco smrt Floyda si nikdo nepřál a dotyčný policista čelí trestnému stíhání, z BLM se často ozývají hlasy, že je třeba bělochy zabíjet. Ovšem žádnou náhodou, chladnokrevně a krutě.

Vlevo zavražděný 5letý Cannon Hinnant, vpravo vrah Darius Sessoms

Černý soused v Severní Karolíně zabil 5letého bílého chlapce před zraky rodičů. Kde hoří auta, rabuje se a dělá se bordel proti vládě, nemůže chybět bílá chamraď, která si říká Antifa. Jen před pár dny jeden hajzlík z Antify Michael Reinoehl zastřelil v Portlandu Trumpova podporovatele Aarona Danielsona.

Podle Wikipedie se letos v rámci hnutí BLM angažovalo odhadem 15 až 26 miliónů lidí, a to jen ve Spojených státech. Nezávislý zdroj tvrdí, že BLM zranilo 1000 policistů, zabilo 36 lidí a způsobilo škodu za 8 miliard dolarů (179 miliard Kč).

Černí i demokratičtí politici ovšem řádění BLM omlouvají, dokonce i to rabování. Prý že to je dobře, aspoň mají co jíst. Nemůžu moc komentovat, televizi ani boty jsem nikdy nechutnala.

Některé čtvrti v USA připomínají válečnou zónu nejen tím, že se na ulici střílí, zfanatizované davy napadají majitele obchodů či domů a kudy projdou, zanechají po sobě spoušť. Některé obrazy vypadají, jako by části měst byly vybombardované, domy zhroucené do trosek, ještě se z nich kouří a okolo zbytky hořících aut.

Jak jsem psala ZDE, BLM finančně podporuje George Soros. Za BLM stojí i Demokratická strana – i když tak jako „liberálové“ nejsou vůbec liberální, „Demokraté“ nejsou vůbec demokratičtí. Ve městech, které řídí právě Demokraté, je situace obzvlášť tragická. V době, kdy zmetci řádí, ničí, napadají, zabíjejí, tak v téhle době totiž tyhle pomazané hlavy stahují policii, krátí jim rozpočty nebo je rovnou nahrazují sluníčkovými lidičkami, kteří mají za to, že zločincům je třeba jen domluvit.

New York 2020

Pochopitelně vrcholem ledovce demokratické idiocie je New York s demokratickým starostou města Billem de Blasio. Ten pomohl před Trumpovou věží napsat obří žlutý nápis Black Lives Matter a přitom kriminalita v NY za poslední měsíce trhá rekordy. Oproti roku 2019 je nárůst obětí střelby o 81 % více, incidentů se zbraní přibylo o 76 %. Od ledna letošního roku k 2. srpnu se v New Yorku stalo 237 vražd, což je 31 % nárůst oproti stejnému období 2019, kdy jich bylo 181. Přibývá vloupání i přepadení. Ale pochopitelně ten žlutý nápis na silnici to všechno vyváží.

Lídr BLM v New Yorku přirovnal americkou vládu k teroristům. Naopak bývalý republikánský starosta NY navrhl Trumpovi, aby označil Black Lives Matter za domácí teroristickou organizaci.

Za dva měsíce jsou v USA velmi důležité prezidentské volby. Proti současnému republikánskému prezidentovi Donaldovi Trumpovi se postaví Demokrat Joe Biden. Ten má jedno z předvolebních hesel, že zastaví to násilí v ulicích. Ovšem, že ano. Kdo to nastartoval, kdo to ovládá, ten to snadno zastaví.

Je tak bláznivé předpokládat, že když oslové Demokraté (mají fakt ve znaku osla) neuspěli v trapném pokusu o impeachment (odvolání prezidenta), zkouší to teď silou? Pomocí černé revoluce?

A víte co? Zatím jim to prochází.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


7.9. 2020     Sedmého září 1836 se ve Svatovítské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý.


V českém Tescu propagují oblečení černí modelové. Je to náhoda? ..... Při posledním nákupu v hypermarketu Tesco jsme s manželkou nevěřili vlastním očím. Reklamu na oblečení tam propaguje černoch! Podle vedení Tesca se mají čeští zákazníci nechat k nákupu nechat nalákat exotickým černochem! Bohužel to není poprvé, kdy nadnárodní řetězce vnucují českým spotřebitelům multikulturní propagandu ve svých reklamách. Je to náhoda, nebo nás připravují na další přísun barevných imigrantů?

Těch již neutěšeně přibývá v každém českém městě. Dnes už i u nás v okresním městě na severu Čech zaslechnete při nákupu běžně arabštinu a vidíte ošátkované ženy. Před 10 lety věc nemyslitelná. To vše za podpory “české” politické “elity”.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Pak bych byl pro bojkot takových "marketů" - co je moc, to je příliš. Pak ať si tam multikulturně drbou hlavu v prázdných obchodech.


Nyní se hraje o vakcíny – a všichni nepohodlní musí být umlčeni ..... Molekulární bioložka Soňa Peková, která odhalila laboratorní původ koronaviru, teď čelí 10 letům vězení za to, že před 11 lety údajně způsobila účetními úkony škodu zdravotní pojišťovně. Náhoda, nebo pomsta farmaceutické lobby?

Vzpomínáte? Na začátku roku ve Wuhanu padali na ulici lidi na dlažbu jako mrtvé mouchy. Od té doby údajný virus prý slábne a slábne, mutuje a mutuje... Soňa Peková byla první, kdo upozornil na jeho laboratorní původ.

MUDr. Soňa Peková na začátku koronavirové epidemie laické veřejnosti vysvětlila, že koronavirus nemá přírodní původ, a že zřejmě vznikl v laboratoři. 

Článek a video jsme jako první přinesli zde na Arfa.cz. Článek měl obrovský ohlas (dosud 26 tisíc sdílení).

MUDr. Peková se dostala do ostrého sporu s úřady poté, co ve své laboratoři otestovala na koronavirus ženu, která se na ni obrátila. Ministerstvo zdravotnictví testy v soukromých laboratořích zakázalo.

Byl virus jako biologická zbraň? ... Následně Peková zveřejnila šokující výsledky svého zkoumání.  "U tohoto viru to vypadá, jako kdyby někdo přišel do jeho velína, otevřel skříně, vyházel z nich všechno a popřevracel židle," popsala v březnu stav viru, který by tehdy považován ze velmi nebezpečný.

Za zásluhy v boji s koronavirem byla Soňa Peková navržena na státní vyznamenání. Nyní její jméno figuruje mezi obžalovanými v kauze kolem laboratoře Chambon, když se měla v jejích službách v letech 2009 - 2014 dopustit podvodu. Za to jí hrozí trest odnětí svobody 10 let. Laboratoř Chambon prý obelstila zdravotní pojišťovny, když provedla výzkum mikrobiálního patogenu, ale vykázala to jako vyšetření lidské DNA. Pro to ale neměli uzavřenou smlouvu s pojišťovnami. Firma Chambon tak prý získala od pojišťoven více než 239 milionů korun.

Deset let vězení jako náhubek? Soňa Peková redakci Arfa.cz sdělila, že v případu má jen okrajovou roli. "V laboratoři Chambon jsem byla řadový zaměstnanec," uvedla.

Vedení firmy následně potvrdilo, že si Pekovou si ji najalo, protože "je ve svém oboru absolutní špička". 

Jako zaměstnankyně firmy si vydělal v letech 2009 až 2014 částku 390 tisíc korun, tedy cca 80 tisíc Kč ročně.

Celý případ laboratoří Chambom smrdí až do Wuhanu a budí silný dojem, že byla Soňa Peková do kauzy zavlečena za trest, když odhalila něco, co mělo být utajené.

Pomsta Big Pharma ... Bioložka se totiž rozhodla jít proti farmaceutické mafii, proti státní lobby, proti státním testovacím laboratořím a odhalovala veřejnosti pozadí původu koronaviru. Odveta přišla rychle, chtějí se jí zbavit a dostat za mříže, protože MUDr. Peková působí tak trochu jako neřízená střela. Zdaleka přitom nejde o nějaké lokální spiknutí okolo koronaviru. 

Tohle je celosvětová liga, která přesahuje malý český rybníček. Nyní se hraje o vakcíny - a všichni nepohodlní musí být umlčeni. Ale i tak, nezdá se vám podezřelé, že ministr zdravotnictví Vojtěch vyzve, aby se s covid jednalo jako s běžným respiračním onemocněním - a pád dní na to jde šupem do karantény, kdy onemocní hlavní hygienička?

Padali jako mouchy, ale... Počátkem roku ve Wuhanu padali na ulici lidi na dlažbu jako mrtvé mouchy. Od té doby údajný virus prý slábne a slábne, mutuje a mutuje... Byla za videa fake - nahraná komparzem, aby spustila celosvětovou hysterii?

Nebo byl virus zpočátku silnější - a pak zeslábl?     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Podle nové, šokující zprávy z deníku New York Times by až 90 % pozitivních testů na covid-19 mělo být negativních. To samé platí i pro Českou republiku, protože používá stejný typ testů (PCR)  ..... Podle nové šokující zprávy listu New York Times by až 90 % pozitivních testů na covid-19 mělo být negativních. 

"Standardní testy diagnostikují velké množství lidí, u nichž je prakticky vyloučeno, že by byli nakažliví," uvedl deník.

Zpráva je velkým překvapením a průlomem v hodnocení údajné pandemie mimo jiné i proto, že New York Times je velkým propagátorem nejpřísnějších opatřeních kvůli koronaviru. 

Opakovaně také zveřejňoval jména mrtvých, kteří údajně zemřeli na covid-19. Proč tomu tak je? 

Je to jednoduché. PCR test, který je nejběžnější typ testu na covid, identifikuje genetický materiál viru ve vzorku z tyčinky - a pak ho opakovaně zvětšuje, dokud přístroj neidentifikuje DNA viru. 

Pokud přístroj zjistí přítomnost DNA viru, test ukáže pozitivní výsledek. Pokud genetický materiál ze vzorku dostatečně zvětšíte, zjistíte přítomnost DNA viru, i když je virová zátěž v těle klinicky bezvýznamná. 

Výsledek je "jako by" covid pozitivní, ale v realitě nula.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Nenávist vůči starým lidem roste ..... Ty si platíte královsky a stařečci jsou o polévce a chlebu. Tak si dál plaťte zbytečnosti, neziskovky, komedianty, politiky a začněte kopat těm starým společné hroby abyste ušetřili. 

Důchodci to cítí na každém kroku. Urážky v každé frontě ať je kdekoliv. V nemocnici, v obchodě, na úřadě atd. Hned se jim dostane urážek že oni mohou čekat, ale on pan či paní pracující čekat nemohou, protože musí ty staré, zbytečné lidi živit. Dostává se jim nezájmu po tři roky, pak přijde rok před volbami a je to ještě horší. Politici jim lezou v té době „hojnosti“ do zadku, někteří synáčci a dcerušky vyhrožují odseknutím končetin pokud rodiče nebudou volit podle přání svých povedených potomků.

Vodu rozvířilo 5 000,-Kč jako třináctý plat na Vánoce a dostal hodně hloupý název Rouškovné. Bouří se někteří důchodci, že peníze nechtějí ať je dají mladým. Bouří se mladí, že staří tohle nepotřebují. Tak se skvěle daří poštvat mezi sebou všechny generace. Korunu tomu nasadil Babiš když prohlásil, že senioři mají unikátní výhodu, neplatí daň z důchodu. Jakou daň si z toho důchodu asi představuje? 20%, 30% nebo více? Na to jen jen odpověď. Dejte jim důchod Němců, Italů nebo Řeků a oni vám rádi zaplatí i ty daně. Z té žebračenky se sotva uživí a ještě mají platit daně? To se pan Babiš asi zbláznil. Průměrný důchod bude od ledna činit 14 326 korun. Znovu opakuji průměrný! Pořád jsem mezi námi důchodci, co mají 8 000,-Kč a musí s tím vyžít a ještě poslouchat takové nehorázné řeči.

Co vy mladší o starých lidech vlastně víte? Žili v poválečné době, nadšeně budovali svoji zem a to zdarma. Po práci za pár korun chodili stavět školky, školy, obchody, protože chtěli pro svoje děti to nejlepší. Zvykli  si šetřit každou korunu protože tak je to naučili jejich rodiče co si prošli válkou. Uměli si nekoupit spoustu věcí po kterých jen tajně toužili, ale věděli, že jsou přednější věci. Víte, že se dírky na panožkách nebo punčocháčích štupovaly a opravdu se nevyhazovaly? A když už byly hodně špatné, tak se nosily do práce. Pamatuji si jak ženy měly doma koše na prádlo. Jeden na špinavé, druhé na čisté nachystané na žehlení a třetí na zašívání. Pak po večerech, až by čas, zašívaly a štupovaly.

Nevíte o nich nic a chcete je soudit. Někde jsem četla, že by bylo nejlepší aby dožívali v domovech důchodců a uvolnili svoje místo ostatním. Pro tyhle mám jen pohrdání, protože z toho čiší jejich nevědomost. Nejlevnější domovy stojí přes 10 000,-Kč. Hodně staroušků na to ani nedosáhne a ti co dosáhnou, tak jim v kapse zůstane pár korun. Než něco plácnete, zjistěte si vždy ty správné údaje, protože jinak jste k smíchu i k pláči.

Co mě opravdu dostalo je pirátský návrh o pohřbívání osamělých starých lidí do společných hrobů. To je vrchol hyenismu. Takže bych pro měla návrh. Každý pirát zaplatí 4x do roku pohřeb nějakému starému člověku. Nakonec pro jen pirát. Každý kdo má plat kolem 100 000,- může se takto projevit jako člověk.

Vám, později narozených bych jen popřála, aby se vaši děti k vám chovaly tak, jak vy ke svým rodičům. Na závěr ještě dotaz. Proč vám vadí pár korun navíc pro staré lidi na Vánoce a nevadí tím desetitisícové podpory pro ty, co pracovat nechtějí a nikdy nebudou. Ty si platíte královsky a stařečci jsou o polévce a chlebu. Tak si dál plaťte zbytečnosti, neziskovky, komedianty, politiky a začněte kopat těm starým společné hroby abyste ušetřili.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Organizácia „Lekári za informovaný súhlas“ oznámila, že miera úmrtnosti na COVID-19 je iba 0,26% ..... Nezisková organizácia „Lekári za informovaný súhlas (PIC)“ porovnáva súčasnú pandémiu COVID-19 s predchádzajúcimi obdobiami sezónnej a pandemickej chrípky“.

Podľa nej je skutočná miera infekčnosti/úmrtnosti (niekedy nazývaná aj smrtnosť) na COVID-19 nie 3,4% ako to tvrdí svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ale iba 0,26%. Je teda nový koronavírus naozaj taký nebezpečný, za aký ho vydávajú, alebo je porovnateľný s inými závažnými respiračnými vírusmi?

Je to, čím si prechádzame ohľadom opatrení na obmedzenie pohybu a rúšok, naozaj o víruse, alebo o niečom úplne inom?

Čo sa vlastne stalo?

Nezisková organizácia Lekári za informovaný súhlas (PIC) nedávno vydala správu nazvanú „Organizácia Lekári za informovaný súhlas (PIC) porovnáva COVID-19 s predchádzajúcimi obdobiami sezónnej a pandemickej chrípky“.

Vo svojom článku uviedli toto: „Od začiatku súčasnej pandémie je verejnosť oboznamovaná s počtom úmrtí na COVID-19 a hlásenými prípadmi. Nie sú však verejne známe ani zverejňované počty nehlásených prípadov.

Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) nedávno odhadlo, že viac ako tretina infekcií SARS-CoV-2 (koronavírus, ktorý môže viesť ku COVID-19), je asymptomatických, čo znamená, že počiatočné odhady o jeho závažnosti boli veľmi prehnané.

Teraz však organizácia Lekári za informovaný súhlas prvýkrát zhromaždila údaje z amerických štúdií o protilátkach a vytvorila poučný dokument, ktorý dokazuje, že presné stanovenie miery úmrtnosti si pre výkon a posudzovanie politiky lekárskej starostlivosti a verejného zdravia vyžaduje štúdie o protilátkach.“

Podobne ako odhady CDC, aj analýza PIC dospela k výslednej miere úmrtnosti na COVID-19 vo výške 0,26%, čo je porovnateľné s mierami úmrtnosti v predošlých obdobiach sezónnej a pandemickej chrípky.

Mimochodom, aj na Slovensku bola miera úmrtí na COVID-19 (nazývaná aj „smrtnosť“) v auguste iba 0,25%, takže to celkom sedí aj u nás – pozrite si tú tabuľku vpravo hore na stránke.

„Poznanie miery úmrtnosti poskytuje objektívny štandard, podľa ktorého sa dajú porovnávať tak nefarmaceutické zásahy, ako aj lekárske protiopatrenia,“ povedala dr. Shira Millerová, zakladateľka a prezidentka organizácie PIC.

„Napríklad, štúdie bezpečnosti akejkoľvek potenciálnej vakcíny proti COVID-19 by mali byť schopné dokázať, či riziká vakcíny sú alebo nie sú menšie, než riziká infekcie. No bez ohľadu na dôkaz bezpečnosti, potenciálna vakcína proti COVID-19 by mala byť len dobrovoľná, aby zaručovala ľudské právo pacienta rozhodovať o tom, čo sa stane s jeho telom,“ povedala dr. Millerová.

Poučný dokument PIC, hodnotiaci závažnosť COVID-19 a dokumentujúci, ako prišli k svojmu záveru, si môžete pozrieť TU. Je zrejmé, že čísla ohľadom COVID-19 stále meškajú a veci sa neustále menia.     (Čtěte na stránkách CZ24 NEWS)


Pád americké republiky: Šokující proměna ulic kdysi luxusního Hollywoodu na chudinský slum a ghetto ve stylu zemí 3. světa! Výkaly, zápach, stany s bezdomovci na chodnících, bordel jako na Luníku IX v Košicích, drogy, chcíplí psi ležící na ulici, feťáci ležící na chodníku před mrakodrapem CNN a nikde žádná policie! Český krajan žijící v USA přinesl záběry Šachové koncovky NWO, která právě dorazila do Ameriky a bude počátkem rozpadu USA na liberální a konzervativní státy! V těch prvních bude vládnout anarchie, v těch druhých totální kontrola a sledování policie, vyberte si! ..... Český krajan Michal Šopor, který na svém kanálu YouTube [1] přináší videa z amerických reálií v USA, především tedy ze státu Kalifornie, přinesl naprosto šokující a natolik zásadní dokumentární video, které si zasluhuje širokou medializaci. Počátkem srpna natočil surové záběry z centra Hollywoodu, slavné čtvrti v Los Angeles, kterou si většina lidí spojuje s americkými herci, celebritami, luxusními obchody a drahými auty. Jenže, to už je dávno pryč. Za posledních několik týdnů poté, co USA otřásají protesty Black Lives Matter, se Hollywood přeměnil doslova na chudinský slum a ghetto v jednom, které je doslova jako vystřižené z post-apokalyptického filmu.

Ulice v Hollywoodu

Tyto záběry vám CNN nikdy nepřinese, neukáže vám stav kdysi nejbohatší čtvrti Hollywoodu, která ročně přitahovala stovky milionů návštěvníků. Covidová krize totiž způsobila krach a zastavení mezinárodní letecké přepravy, ciziny a turisté zmizeli a spolu s nimi zmizeli i drahé obchody, které prodávaly zboží, suvenýry, poskytovaly občerstvení, kavárny, restaurace, módní salóny, to všechno je během pouhých pár měsíců pryč a z Hollywoodu je páchnoucí slum, kde nikdo po ulicích raději ani nechodí. Prázdné ulice v pravé poledne, pouze polehávající bezdomovci na chodnících.

Hollywood, jaký vám CNN nikdy neukáže

Město Los Angeles zakázalo bezdomovce z chodníků a ulic vyhánět, nikdo se jich nesmí dotknout, nikdo nesmí sáhnout na jejich věci. Po chodnících se nedá chodit, protože jsou na nich stany bezdomovců. Pokud se někdo vydá pěšky nebo na skejtu, případně na koloběžce do Hollywoodu, musí jet u okraje silnice, kde jezdí auta. Stany a chudinské přístřešky jsou na chodnících nalepené těsně před vchody do uzavřených obchodů. Stany nikomu nevadí, protože obchody jsou už dávno zavřené, turisté zmizeli a obchody zkrachovaly. Ve městě se oficiálně stav nezaměstnanosti uvádí mezi 17 až 20 procenty, to podle toho, jaká statistika se bere za relevantní. Ve městě zkrachovaly i zastavárny, to je pokaždé znamení, že ekonomika se zhroutila a padla na dno.

Ulice v Hollywoodu, zavřené obchody, před nimi stany bezdomovců

Jenže pozor, stejně jako v ČR nebo v EU, rovněž i v Kalifornii se oficiálně vede statistika pouze o agregované nezaměstnanosti, nikoliv o té organické. Jinými slovy, nezaměstnanost se určuje podle počtu lidí, kteří se přihlásili o dávky v nezaměstnanosti, tzv. welfare benefits, ale na ty dosáhne jen malá část nezaměstnaných, protože nárok na tyto dávky je limitovaný předchozím zaměstnáním. Reálná organická nezaměstnanost se podle odhadů blíží v některých čtvrtích až ke 40% v Los Angeles, protože spousta obyvatel LA jsou nelegálové, přistěhovalci, migranti a hlavně drifteři, kteří přijeli do Kalifornie za prací, za příležitostí, přišla krize a už tam zůstali.     (Čtěte na stránkách AENews)


Půjde tlusté do tenkého: Za měsíc máme po našich volbách. Za dva po těch amerických. Vystrčil předvedl, co chystá zdejší Pátá kolona. V tom, co přijde, bude důležitá každá pozice. Vystrčíme je z nich? Jde o hodně ..... PETR HÁJEK nepochybuje o zbytečnosti krajů a Senátu, ale na příkladu Tchajwance Vystrčila připomíná, že „bezvýznamné volby“, které jsou před námi, jsou v kontextu ostatních šílených dějů významnější, než se zdá

Konec prázdnin odpálil vlnu různých hysterií, které – jakkoli se to mnohým možná nezdá – mají jediného společného jmenovatele: volby. Především ty za oceánem, po nichž bude všechno jinak, bez ohledu na to, jak dopadnou. Říci, že podle toho, kdo zvítězí, by bylo matením. Globalisté (příznačně si tam říkají Demokraté, pochopitelně „liberální“) jsou rozhodnuti zabránit pokračování Trumpova prezidentství jakýmikoli metodami. Od podvodů s takzvaným korespondenčním hlasováním, až po vyvolání občanské války.

Jejich soudruzi v Bruselu jim v tom nejen drží palce a pomáhají, ale současně se učí. Protože tentýž problém je rovněž nemine. Dlouho mlčící většiny se nezadržitelně probouzejí, takže v Itálii, Francii – ale už dokonce i v Německu – si nemohou být „Sorosové“ ničím jisti. Veřejnost ve státech střední Evropy (Majdan se zatím podařil jen na Slovensku, ale zjevně půjde o krátkodechou záležitost) Západ předešla. Zkušenost s předchozí totalitou vyburcovala lidi v Polsku a Maďarsku k odporu proti té přicházející – zjevně ještě mnohem drastičtější. 

U nás to není jinak, lišíme se jen v projevu. Na rozdíl od našich sousedů, většina totiž nemá jednotícího společného jmenovatele proti zlu. Tím může být jen duchovní rozměr přesahující každodennost. Ten se ale složitým historickým vývojem podařilo u nás oslabit a „ateistické náboženství“ nabízí tak nanejvýš konzumní „spiritualitu“, jež je hlavní charakteristikou rozpadajícího se dekadentního Západu. Kdyby nebylo zkušenosti ze čtyř desetiletí „budování socialismu“ (nesou ji dnes především kavárnou nenávidění „důchodci“), byli bychom na tom stejně jako hroutící se západní „demokracie“ – ta hlavní, americká, na místě čelném.

Agenti sebezničení ... Proto je pro bruselské Mičurince tak obtížné naroubovat na docela již odolný národní kmen jedovaté odnože západní „kulturní revoluce“. Když nějací tupci nastříkají na pomník prezidenta-osvoboditele Edwarda Beneše nápis „masový vrah a rasista“, nikoho to ze židle nezvedne. Nanejvýš si zaťuká na čelo. Totéž se týká celého černošského rasismu, buzerantského boomu (mají stejný deviantní základ), všech těch „me-too“ či „gretenských bolševiků“ s globálním oteplováním. Na tohle tady masově nikdo neskočí, dokonce ani dostatečné zástupy adolescentů zpracovaných školami ovládanými soudruhy z Člověka v tísni.

Proto jsou tak důležití agenti Bruselu a washingtonského Deep State. Mají obsazená už jen hlavní média a politické instituce s minimální demokratickou legitimitou. Ti první se věnují vytváření co největšího hluku a drobných hysterií či afér, ti druzí pro ně připravují „materiál“. Nic jiného není ani trapnost „Tchajwance“ Vystrčila (ODS), který se prohlásil za „inkarnaci“ Václava Havla a JFK současně. Prezidentova odpověď, že tohohle politického puberťáka nebude zvát na setkání politických špiček, je sice správná, ale šíře problému je větší.

Tahle Pátá kolona, která má za úkol vnést do naší „poučené reality“ prvky západního sebezničení, samozřejmě ví, že v regulérních parlamentních volbách nemá šanci. Proto hledá vedlejší cesty. Záškodnictví nám sice může způsobit hospodářské ztráty, ale současně vytváří podmínky pro pravý opak toho, co podle not svých řídících „agentur“ připravují. Tak jako když se Havel pokusil zlikvidovat náš (a hlavně slovenský) zbrojní průmysl a opuštěné trhy předat Američanům a Němcům. Nezamýšleným důsledkem však byla bouře, která nakonec rozbila Československo. I nyní Vystrčilové, Kalouskové, Hřibové a spol. mají za to, že poškozováním státu nás ještě více připoutají k EU. Ve skutečnosti však přibližují czexit.

Nezajímavé volby? ... Jistěže nejsou volby jako volby. Za dva měsíce bude po těch amerických (vítěze však možná ještě dlouho znát nebudeme). Za měsíc touto dobou bude po volbách u nás. Z hlediska závažnosti jsou tyhle volby samozřejmě druhořadé. Kraje i Senát jsou nesmysl, obojí vzniklo nikoli z potřeby státu, ale z potřeby uplacírovat někam stovky darmojedů přisátých na peníze vyrvané z peněženek daňových poplatníků. Jenže co se stalo, nejde odestát, kapři si rybníky obvykle nevypouštějí. A tak máme o dvoje volby víc a o miliardy ve státním rozpočtu méně. 

Mediální mainstream ječí proti pár korunám přidaným důchodcům, ale volání po zrušení nepotřebného Senátu a krajů od nich neslyšet. A to proto, že lidé většinou tyto volby ignorují, takže trpasličí strany Kavárny (tzv. demoblok) napojené na Brusel (Berlín) mají šanci za volebního nezájmu protlačit své „agenty“ do politiky. Vystrčilova provokace Číny na Tchaj-wanu je toho typickým důsledkem. Senátoři sice nemají do zahraniční politiky státu co mluvit (právě tak jako komunální starostové a primátoři) – ale torpédovat národní zájmy České republiky přesto mohou docela úspěšně – právě ve spojení s kavárenskými médii.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


 Všechno kolem nás je podvod ..... Dle mého názoru se to skutečně jinak nedá vyjádřit. Kam se podíváte do oficiálních MSM, je to lež ne lež, a k tomu už sami ani nevědí, co psali před týdnem a sami si vyvrací svoje tvrzení. No príma. Lži na lži. Ptáte se kdy to skončí, vydržte…..

Švýcarský federální úřad pro veřejné zdraví BAG hodil podvodníkům rukavici ... Udělal to sice velice kulantně a zaobaleně, ale naprosto přesně trefil podstatu věci. Tím vyrazil falešné karty a trumfy z ruky farmaceutickým podvodníkům, kteří tvrdí, že testy jsou pravdivé a funkční. Pravdivost potvrdil větou

„Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers.“ = „Detekce nukleové kyseliny nepotvrzuje žádné informace o přítomnosti infekčního patogenu.“

Závěr si z toho udělejte sami. Veškeré PCR-TESTY, které Vám dělají strkáním nepochopitelných tyčinek, které spíše slouží jinému účelu, Vám nepotvrdí vůbec nic. Žádnou nákazu a žádné viry či jiné patogeny!!!!!

Udělají si z lidí, které potřebují, pokusné králiky. Jinak to nemůže sloužit k žádnému jinému účelu…..

Pro zajímavost zde nechávám stať v Němčině, kde se můžete dočíst i jiné okolnosti. Zbytečné dále rozvádět…..

Všude kam se podíváme samý podvod…..

Ale věřte si samozřejmě čemu chcete      (Čtěte na stránkách Tadesco)


Trump nařizuje zastavit protibělošskou diskriminaci praktikovanou vládními úřady USA ..... Tatáž rasová diskriminace proti příslušníkům americké bílé většiny a zvláště proti její mužské části je v jistých oblastech USA praktikovaná též v korporacích a na univerzitách. Tento proces, zbavující americké bělochy jejich sebeúcty, nabírá stále víc a víc na síle. Bílí Američané mají už dnes tak málo hrdosti, že se v rasovém smyslu nechávají ponižovat tak, jak by to má generace nikdy neunesla.

 „Americký první černošský prezident“ inicioval protibělošskou rasistickou politiku utrácením peněz daňových poplatníků (což byly většinou peníze Američanů bílých), na přesvědčování všech bílých zaměstnanců federální vlády o tom, že jsou rasisté a musí proto platit odškodné. Dovedete si představit větší idiocii než byla ta, když američtí běloši zvolili rasistického Obamu prezidentem?

Udělají snad totéž i teď a zvolí viceprezidentkou Kamalu Harrisovou? To by si snad místo toho měli hned nechat proříznout hrdla.

Zde je Trumpův rozkaz anulující Obamovu rasistickou politiku: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/09/M-20-34.pdf

A další detaily jsou zde: https://www.breitbart.com/tech/2020/09/04/partys-over-trump-orders-purge-of-critical-race-theory-from-federal-agencies/

 https://sputniknews.com/us/202009051080373804-trump-reportedly-shuts-down-anti-american-trainings-based-on-idea-of-systemic-racism-in-us/     (Čtěte na stránkách Nová republika)


„Znám případy lidí, kteří přišli o klienty, protože upřímně hodnotili EU.“ Lipovská o Unii jako nedemokratické sektě ..... Spoluzakladatelka hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková sdílela na svém Facebooku odkaz na rozhovor Kateřiny Perknerové s analytičkou a členkou správní rady Institutu svobody a demokracie, členkou Rady ČT Hanou Lipovskou, k jejíž osobnosti politička vyslovila i svůj postoj.

Majerová Zahradníková adresovala Lipovské i neobvykle dojemná slova, když hodnotila ekonomku za její vlastnosti a myšlenky.

 „Hana Lipovská, přítelkyně, ekonomka, členka Rady ČT a žena, jejíchž názorů, a píle (ve všem co dělá), si nesmírně vážím. Byť velmi mladá, je nesmírně moudrá, hloubavá a pokorná. Co věta, to perla a podepsala bych snad každou z nich. Díky Haničko,“ stojí na úvod příspěvku.

V první řadě Zuzana Majerová Zahradníková cituje Lipovskou ohledně tématu ohrožení svobody.

„Čím dál víc roste tlak na autocenzuru a člověk sám sebe hlídá a předjímá, co všechno by se mohlo stát. V tom vidím ohrožení vnitřní svobody,“ domnívá se členka Rady ČT.

„Tlak pochází od nesvobodně smýšlejících zbabělců, kteří neumějí argumentovat a obhajovat své názory a odmítají přijmout výsledky demokratické soutěže, v níž nevítězí. Proto se snaží prosadit agresivitou, hrubostí a nálepkováním,“ uvedla Lipovská.

V této souvislosti doplnila, že část společnosti buďto tuto hru neprohlédla, nebo chce mít klid, a tak přihlíží tomu, jak publikování určitých názorů přináší problémy.

„Znám případy lidí, kteří přišli o klienty, protože upřímně hodnotili Evropskou unii, nebo se zastali někoho, kdo v danou chvíli nebyl populární. To je možná horší než politický nebo policejní tlak, jaký známe z minulého režimu. Opět se vrací heslo: Kdo nejde s námi, jde proti nám. Výstižně to popsal kardinál Duka, když mluví o ‚ideologickém aktivismu v novinařině‘“ poznamenala v rozhovoru ekonomka.

V rozhovoru padla zmínka o tom, že heslem institutu je neomezená výměna názorů, nezakazování jakýchkoli myšlenek a pohledů na svět, kritika náhubků a nálepek. V této souvislosti zazněla otázka, jak to jde dohromady s učením katolické církve, která je samý příkaz, omezování, varování.

„Když se podíváte na desatero, které je nejznámějším seznamem těch ‚omezení‘, tak začíná veršem, jenž se málokdy cituje: Já jsem tě vyvedl z otroctví. Hned na počátku tedy říká, že je to soupis pravidel pro člověka, který chce žít ve svobodě a nebojí se převzít odpovědnost. Církev reprezentuje filozofii, nauku, víru, která je založena na svobodné vůli. A ta vyžaduje obrovskou oddanost a lásku ke svobodě a schopnost převzít absolutní odpovědnost za své činy. Myslím, že kardinál Dominik Duka je krásným příkladem, protože svobodu ztratil, opakovaně o ni bojoval a velmi dobře ví, jakou hodnotu má,“ vyslovila se Lipovská.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


4.9. 2020     Čtvrtého září 1807 začal Robert Fulton provozovat svůj parník na první komerční lince mezi Albany a New Yorkem. Roku 1806 se vrátil z Francie do USA a o rok později dokončil práci na kolesovém parníku North River Steamboat (později známý jako Clermont). Plavidlo se stalo prvním komerčně úspěšným parníkem - plulo rychlostí asi 8 km/h proti proudu.


Rakovinou dělohy mohou trpět všechna pohlaví. Tvrdí nadace bojující proti rakovině ..... Britská nadace boje proti rakovině dělohy se rozhodla odstranit hashtag #OnlyFemalesGetCervicalCancer . Reagovala tak na tlak LGBT++P organizací, které to označily za nechutně transfobní. Podle nadace prý rakovinou dělohy mohou onemocnět všechny pohlaví.

Děloha je sice výlučně ženský orgán, ale to genderovým aktivistům nijak nevadí. Podle jejich “logiky” mohou pak rakovinou prostaty a varlat onemocnět i ženy. Že podobné orgány nemají? Ale jděte?! Máte špatné “kritické myšlení” a orgány by si na vás měly posvítit. Tohle je ten západ, kam chtějí naši havlisté tak vehementně patřit?

Nemělo by proto trio J. Cemper, J. Janda a M. Stropnický a mužská část vedení “neziskovky” Prague pride vyrazit preventivně na gynekologii na preventivní prohlídku dělohy? Třeba jí někdo z nich má?!     (Čtěte na stránkách Česká věc)

Tohle už je ale strašný, hrozný, odporný ... To už je jako tahání čerta za ocas. Jak se někdo může hádat o to, že může nebo nemůže dostat určitý typ rakoviny? Jedno je jisté - nikdy takoví tvorové nemohou mít žádné onemocnění mozku, neb mozek nemají a lebku používají jen jako dutinu na ukládání roušek. A taky na úřední potvrzení, že to není člověk, ale hovado.


PRYMULA: OČKOVANÍ NEBUDOU NOSIT ROUŠKY A MÍT ŽÁDNÁ OMEZENÍ. A BUDOU I ŽLUTÉ HVĚZDY? ..... „Lidé by si měli sami uvědomit, že budou v různém režimu – ti, co budou očkováni, nebudou muset nosit roušky a nebudou mít žádná omezení,“ varuje Prymula. A budou taky žluté hvězdy a takové ty jako hromadící tábory pro neočkované?

„Lidé by si měli sami uvědomit, že budou v různém režimu – ti, co budou očkováni, nebudou muset nosit roušky a nebudou mít žádná omezení,“ uvedl nedávno v tichosti podle článku iDnes vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, vakcínolog slibující COVID-19 vakcínu za baťovských 99 kaček, přední Svědek Covidův, Rouškarián a šiřitel paniky už od dob prasečí chřipky Roman Prymula.

Tak nám po dobách, kdy jsme byli kádrováni podle třídního původu či podle rasy, přicházejí časy, kdy budeme kádrováni podle vakcinace. Roman Prymula, vedle Maďara, Duška, Rážové či Jágrové, jedna z hlavních postav poblázněných mediální pozorností a mocí, jež jim padla do klína navzdory občas pochybné kvalifikaci či možným střetům zájmů (lobby pro farmaceutický průmysl: Maďar účast v očkovací firmě Avenier, Prymula obchody s dcerou viz níže…), podle všeho tuší, kam se události dále posunou.

CO ŽLUTÉ HVĚZDY A TAKOVÉ TY TÁBORY? ... Tak si říkám přijdou i žluté hvězdy? A takové ty ostnatým drátem obehnané hromadící nápravné tábory pro rebely bojující s totalitou pod záštitou epidemiologů – čím dál více se podobající totalitám dřívějším (ať už bolševické, fašistické, nacistické či jiné). A kontrolní, operační a hlídací komanda epidemiologů za pomoci Velkého bratra, pardon chytré karantény, jsou v jaké fázi?

Opakování matkou moudrosti, a tak si dovolím zopakovat několik zajímavých informací týkajících se vakcinologa Prymuly. První je z Forbesu: „Za přednášky, klinické studie a výzkum ročně inkasoval miliony korun od největších farmaceutických firem. Angažoval se ve společnosti Biovomed, která vzešla z neziskového sdružení na podporu výzkumu a vývoje. Ta utržila desítky milionů korun ročně právě za posudky pro firmy na jednotlivé přípravky. Společnosti dlouho šéfovala a do konce roku 2018 ji také vlastnila jeho dcera Karolína.“

Druhá z online rozhovoru pro Aktuálně v roce 2017: „A je třeba zmínit, že stát musí v některých případech chránit dítě před vlastní matkou.“ Asi něco jako nechvalně známý Barnevernet v Norsku? Soudruh plukovník Prymula zřejmě četl Orwella, Zamjatina, Huxleyho či Boyeovou. Jen se bohužel – v souladu se svým charakterem a páteří – inspiroval „temnou stranou síly“.

SBĚRATEL FUNKCÍ A LOBBISTA PRO VAKCÍNY NA KAŽDÝ „PŠOUK“ ... Třetí je z webu ministerstva zdravotnictví, abychom viděli, s jakým expertem – na funkce to máme čest: „Zastával řadu funkcí v mezinárodních a národních organizacích a odborných společnostech (člen Management Board ECDC ve Stockholmu, NATO COMEDS WG-MT, ESWI, WHO poradce pro pneumokoky, atd.). V současnosti je členem WHO-ETAGE (Evropská imunizační komise), předsedou CEVAG (Středoevropská skupina pro podporu očkování), tajemníkem EVASG ESCMID (vakcinační skupina evropské mikrobiologické společnosti).“

Dodávám jen, že speciálně pro něj byla vymyšlena nová tuzemská funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. A čím dalším by se Prymula mohl pochlubit vzhledem k tomu, že doposud nedostal prověrku na stupeň důvěrné, která je podle mnohých (já nejsem odborník) prakticky banální záležitostí. Co to skrývá ve skříni? Love z farmaceutické lobby? Tisíce roušek, tuny dezinfekce a vakcín? Napojení na Čínu (skrze čínskou medicínu)? Komunistická minulost? Těžko spekulovat, ať poví sám. Ale něco tam dozajista bude.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Spor o roušky – spor o to, kým chceme být ..... V dnešní společnosti zuří boj. Máme roušky nosit nebo ne? Mají význam nebo ne? Kam až tento spor vede a co o nás vypovídá? Pojďme si to rozebrat.

Nošení roušek, apod. je naší vládou (řešit ostatní země k podstatě problému nyní nemá význam) nařízeno, případně doporučeno v měnící se míře, ale obecně v prostorách, kde dochází k bližšímu kontaktu většího množství lidí, jako především veřejné dopravní prostředky, veřejné budovy, obchody, apod. Toto nařízení je vydáno na základě teorie o tom, že nyní probíhá pandemie koronaviru, který je schopen způsobit nemoc COVID-19 a tato nemoc prý může způsobit vážné dýchací potíže, případně dlouhodobé zdravotní následky a dokonce smrt. Jako ochrana veřejného zdraví je nařízeno nebo doporučeno užívání roušek, apod. s tím, že primárně mají zabránit šíření viru od nakaženého prostřednictvím viru obsaženého v mikrokapénkách. Ochranné prostředky, které mají nižší klasifikaci, než FFP3 sice nechrání jejich uživatele, ale ve větší či menší míře chrání ostatní před nakaženým, viz. heslo "Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě." Závažnost onemocnění má záviset především na množství přijatého viru a toto množství má právě ochrana dýchacích cest snižovat, i když mu úplně není schopna zabránit. Na nemoc prý neexistuje lék a čeká se na vakcínu.

Po více než pěti měsících od vyhlášení pandemie je jasných několik základních faktů:

1) Veškeré i oficiální statistiky zdaleka nevykazují množství případů, které by odpovídalo epidemii nebo pandemii. Přijatá opatření jsou tedy i v rozporu se zákonem.

2) Cca 80% pozitivně testovaných nemá žádné příznaky

3) Testy PCR, kterými se prokazuje přítomnost koronaviru, jsou silně nespolehlivé, což prohlásil i jejich autor.

4) Smrtnost COVID-19 je nízká. Umírá se nikoliv NA koronavirus, ale S koronavirem, prakticky všichni, kteří se počítají do statistik zemřelých na koronavirus, měli i jiné závažné a smrtelné onemocnění. Umírají především lidé ve vysokém věku. Průměrný věk těchto lidí se nijak výrazně neliší od průměrné celkové délky života. Počet celkově zemřelých je ve výsledku v ČR celkově nižší, než v roce 2019. Pravděpodobnost, že zemřete S koronavirem je lehce vyšší, než že se stanete obětí dopravní nehody. Přičemž pokud nejste nějak závažně nemocní a ve vysokém věku, tak tato pravděpodobnost rapidně klesá.

5) Mainstreamová média a korporátní sociální sítě velmi silně cenzurují informace o tom, že celá pandemie je podvod a kdo za tímto podvodem stojí, tj WHO, Bill Gates, atd. Stejně tak cenzurují nebo utlumují informace o úspěšných možnostech léčby a posilování přirozené obranyschopnosti.

6) V různé míře nastupují snahy o postihy těch, kteří se odmítají podvolit nařízeným omezením. Probíhá silná indoktrinace veškeré populace, různé státy v různé míře získávají podobu totalitní diktatury, kdy ochranu zdraví používají jako záminku pro omezení svobody v nejrůznějších podobách.

7) Mainstreamová média i vládnoucí politici byli daleko dříve a dlouhodobě před vyhlášením pandemie opakovaně usvědčováni ze lží a podvodů a není naprosto žádný důvod domnívat se, že by se jejich charakter mohl změnit.

8) Řada lékařů nejrůznějšího zaměření různým způsobem kritizuje globální opatření pod záminkou pandemie. Uvádějí také, že delší nošení roušek způsobuje např. zhoršení okysličení organismu, zhoršení imunity, reinfikování se vlastními viry a možné kožní problémy, nehledě na psychickou újmu, což je závažné především u dětí.

9) Blízká i vzdálenější historie zná bezpočet případů, kdy se nějací odborníci propůjčili k nějakému zločinu a pomohli "autoritou" své odbornosti k uskutečnění tohoto zločinu.

10) Stejně tak blízká i vzdálenější historie zná bezpočet případů, kdy občanská nebo i jen nějaká profesní většina mlčela ke zjevně zločinným aktům vládnoucí moci ze strachu jednotlivců před ztrátou nějakých privilegií.

I přes tato nepopiratelná fakta stále převážná většina lidí dodržuje nařízená opatření a mnozí (nepočítám profesionální lháře v médiích, ve vládě, apod. a také mlčící většinu, která se poslušně přizpůsobuje a o ničem moc nepřemýšlí) je přesvědčeně obhajují.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


NĚMECKO: SYRSKÝ VETŘELEC ZAPÁLIL OBCHOD – SVEDL TO NA ISLAMOFOBNÍ XENOFOBY ..... Jste muslimský vetřelec, žijete v Německu a nutně potřebujete získat peníze, k čemuž se vám perfektně hodí pojišťovací podvod? Pak není nic jednoduššího, než najít viníka mezi těmi, kdo jsou současným systémem nejvíce dehonestováni – mezi tzv. xenofoby, islamofoby, rasisty či extremisty.  Těch je přece ve všech evropských zemích celkem dost. A pokud se nenajde konkrétní viník, pak bude další potřebný “černý puntík” do statistiky kriminality tzv. “ultrapravicových extremistů”, což se samozřejmě i systému hodí.

Maloobchodník s potravinami stráví příští tři roky ve vězení. Okresní soud v Hagenu považuje za prokázané, že 35letý Syřan podpálil v roce 2018 svůj obchod ve Wetteru, aby získal peníze z pojistného a různé dary. Nešťastný osud Mohammada Moussy A., jemuž údajný xenofob zapálil jeho zelinářství, tehdy způsobil ve Wetteru pořádný rozruch. Muslimský obchodník navíc tvrdil, že před požárem dostal výhružné dopisy.

Byl to on sám, kdo poprvé veřejně prohlásil, že útok byl xenofobní. Lidé mu věřili, a tak od dubna 2018 se zvedla směrem k zelináři obrovská vlna solidarity. Mnoho škol a klubů darovalo rodině obchodníka peníze i různé dary a dobrovolníci pomohli přestavět obchod bez nároku na mzdu. Tématu se okamžitě chytily neziskovky, brojící proti xenofobii a se štvaním proti rasistům a islamofobům nezůstali pozadu ani politici: Starosta obce a celá městská rada vyjádřili svoji solidaritu s mužem, který se stal terčem xenofoba.

Ve skutečnosti však Syřan, který přišel do Německa v roce 2015, zapálil oheň sám. Okresní soud v Hagenu je o tom na základě důkazů přesvědčen, proto mu také uložil tři roky vězení. Podle rozsudku byl syrský vetřelec odsouzen z  předstírání trestného činu, trestného činu podvodu, dále pak z lehkého i těžkého ublížení na zdraví.

Vyšetřovatelé zjistili, jak se věc ve skutečnosti má především proto, že Syřan tvrdil, že byl v době činu v Gelsenkirchenu. Ve skutečnosti však byl na místě činu chvíli před hasiči a odnesl si ze svého hořícího skladu lahve s propan butanem. Navíc bylo zarážející, že byly vypnuty pojistky, čímž došlo k vypnutí světel a kamerového systému. Muž se nakonec zapletl do dalších a dalších lží. Aby toho nebylo málo, získal sociální dávky ve výši několika desítek tisíc eur podvodem, na krku má však také vyhrožování a fyzické útoky na další osoby.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Peníze na stromech, hysterie a populismus ..... Ekonom Vladimír Pikora se vyjádřil k datům o HDP ve druhém kvartále, která zveřejnil Český statistický úřad. „Všichni řeší růst a jeho strukturu. Já jsem se na data podíval trochu jinak,“ napsal k tomu Pikora.

Jak Pikora uvedl, všichni víme, že hrubý domácí produkt poklesl. „Ale kam? Kolik let růstu umazal? Tipněte si! Všichni mluví o tom, že se jedná o rekordní propad. Znamená to návrat o rok nebo o deset let?“ zeptal se Pikora.

„Když se podívám, kolik činí HDP ve druhém kvartále ve stálých cenách roku 2015 v korunách (chci eliminovat vliv inflace), vidím, že jsme výš, než jsme byli ve třetím kvartále roku 2015 a níž než ve čtvrtém kvartále roku 2015. Je to zjednodušeně řečeno podzim 2015. To není až apokalyptická tragédie, jak to mnozí líčí. My jsme vlastně neumazali z ekonomiky ani pět let růstu a máme kvůli tomu deficit rozpočtu půl bilionu. To je naprosto bláznivé. A to vše jen kvůli hysterii a populismu,“ zmínil dále Pikora.

„Ano, kdyby nebylo záchranných kroků vlády a všech různých podpor, byl by propad výraznější. Třeba až do roku 2014. Ale měli jsme se v roce 2014 tak špatně? Hlavně jsme neměli tak šílený deficit státního rozpočtu. Peníze vážně nerostou na stromech,“ uzavřel Pikora a připojil graf HDP v jednotlivých kvartálech.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


Vojenský analytik Martin Koller: Nebudeme se hrbit ..... Výše uvedené slovní spojení, které bychom mohli označit jako slogan, působí z hlediska české historie i reality poněkud komicky. Stačí si připomenout české podlézání a hrbení v době třistaleté rakouské okupace. Česky, či moravsky se nakonec čistě mluvilo pouze na vesnici a mezi nemnohými vlasteneckými Čechy a Slováky. Vydatně jsme se následně hrbili po před Francouzi, kteří nás nestoudně vyžírali a nakonec na popud Britů nechali Němcům. Hrbení před Němci, kteří nás bránili před bolševizmem, a židovskou plutokracií doslova nemělo chybu.

Stačí se podívat na Lucernu plnou českých umělců, stejně jako plný strahovský stadion na slezině Moravcova Kuratoria roku 1943, jak všichni řízně zdraví německým pozdravem a velká většina má i německý účes. Aspoň podle hlášeni Sicherheinsdienstu. Protektorát a podlézání Němcům zaplatilo životem do května roku 1945 celkem 360 000 občanů ČSR a dalších minimálně 60 000 zemřelo v následujících letech na následky oslabení, nemocí a teroru spojeného s německou ochranou. Na hrbení se před sovětskými soudruhy, jako nedostižným vzorem, si mnozí z nás ještě pamatují. Žhavé polibky soudruhů Husáka a Brežněva, podlézavé komentáře novinářů, hodnotné závazky atd.

A v současnosti se mnozí naši politici od roku 1990 v hrbení doslova překonávají. Stačí si připomenout podlézání sudeťákům a celkově cizáckým zájmům, především ze strany KDU-ČSL a TOP 09. Nastoupený parlament, když před dvěma roky dorazil americký politický reprezentant. Jako když dorazil říšský protektor na sjezd Kuratoria. Jen to komentoval jiný Moravec. Dvojjazyčné hlášení pirátského primátora Hřiba v době výročí našeho přijetí do NATO. Něco takového zde nebylo od časů protektorátu. A když jedou přes naše území americké plechovky na kolech a náklaďáky, aby se jeden bál, že hrbící se čeští politici a mediální pracovníci kleknou na silnici, zastaví konvoj a políbí každému řidiči náklaďáku žhavě zadek. V případě černých řidičů by to mohli brát jako tréning na Black Lives Matters.

Můžeme tedy bez nadsázky konstatovat, že současná česká politická reprezentace, především ta, která je soustředěna kokem vedení TOP 09, KDU-ČSL a ODS láme v hrbení rekordy. Nicméně vůdčími tahouny cizáckých zájmů jsou Piráti, ANO a ČSSD. Co jiného, než ubohé hrbení před Němci a sudeťáky zvláště, je odstranění sochy maršála Koněva, stavba pomníku ruským a ukrajinským nacistům v Řeporyjích, nebo kladení věnců s pomníku generála SS. K tomu stavění mariánského sloupu, jako symbolu náboženského zotročování českého národa v době rakouské okupace, případně stavění jakéhosi pomníku rakušácké císařovně. Masaryk, Štefánik, legionáři, parašutisté a odbojáři z druhé světové války a další bojovníci za českou svobodu by se nestačili divit. Opakované hlasování europoslanců ODS, ANO, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD, někdy i KSČM v Bruselu, proti zájmům naší země a českého národa opět není nic jiného, než hrbení a podlézání cizáckým zájmům.     (Čtěte na stránkách CZ24)


S muslimy zatočili tak rychle, že se ani nestačili divit. Zdravý rozum zvítězil, a než se rozkoukali, byli všichni na ulici! ..... Zdá se, že přece jenom na světě existují společnosti a lidé v jejich vedení, kteří ještě úplně neztratili zdravý rozum a smysl pro realitu. V závodě na zpracování masa ve Fort Morganu, v Coloradu v USA zaměstnávají, respektive zaměstnávali přibližně 600 imigrantů ze Somálska.

Symptomy prostaty? Nemoc zmizí za hodinu! Prostero Dědův způsob, jak se zbavit prostatitidy za 7 dnů bez doktorů Prostero 97letý Čech radí čistit cévy doma. Recept je jednoduchý Normalife Máte dost tlustého břicha? Toto pohlcuje tuk za 3 dny Fatfix A dlužno říci, že jim poskytovali poměrně velmi slušnou mzdu. V přepočtu okolo 450,- a více korun na hodinu. Ale nějak to nestačilo. Přibližně dvěma stovkám z nich se nelíbilo, že nemají extra přestávky na modlení. Tedy ne, že by se nemohli v pracovní době modlit, ale museli to „stihnout“ v průběhu polední třicetiminutové pauzy a během další patnáctiminutové přestávky na odpočinek, které mají i všichni ostatní zaměstnanci společnosti. Somálcům to ovšem bylo málo. Jejich muslimská víra vyžaduje častější modlitby a také by se chtěli modlit ve větších skupinách svých souvěrců. V tom jim zaměstnavatel podle jejich názoru bránil. A tak vstoupilo 190 z nich do stávky.

Vzájemná jednání následně ztroskotala a společnost „stávkující“ varovala, že stávka nemá právní rámec, a že za tři neomluvené absence je oprávněna je propustit. Ani varování nepomohlo, a tak společnost všech 190 muslimů vyrazila na dlažbu.

Bez povyku se to pochopitelně neobešlo. Mluvčí islámské organizace na ochranu lidských práv Council of America-Islamic Relations, Jaylani Hussein, je takovým bezprávím silně rozhořčen. Pro coloradská média se vyjádřil v tom smyslu, že pro muslimy je modlitba středobodem jejich žití. „Zmeškat modlitbu je pro ně horší, než ztratit práci“, prohlásil. Podle něj tak ztrácí boží požehnání.

Musíme se přiznat, že nám není úplně jasné, proč je tak rozhořčen. Společnost přece dala Somálcům vybrat. A ti, věrni svému učení, si svobodně vybrali. Raději ztratili práci, protože zmeškat modlitbu je pro ně horší! Nyní se tedy mohou věnovat svým modlitbám podle libosti a ještě k tomu neztratí boží požehnání. Tak ať nám někdo vysvětlí, na co si vlastně stěžují!?

Nebo si opravdu mysleli, že společnost kvůli jejich modlitbám, přeruší práci vždy, když se jim to bude hodit a raději přijde na buben?

A pokud nedokážou něco tak jednoduchého pochopit, pak jim přece nikdo nebrání vrátit se do rodného Somálska. Tam jim nikdo v modlitbách bránit nebude. Nebudou ovšem vydělávat 450,- a více korun na hodinu a pravděpodobně také nebudou mít co jíst!

Ale to by vlastně nemuselo tak vadit. Jistě se najde nějaká vypečená neziskovka, která jim poskytne, za peníze pracujících lidí, potravinovou pomoc, aby se nemuseli obtěžovat nějakou prací a měli na modlení dost času!     (Čtěte na stránkách Důležité24)


Strach ..... Vše jako dřiv. Jen nemluvte. Nezpivejte. Netančete. Nefanděte. Netleskejte. Nebavte se. Nesmějte se. Smějete se? Však vas to přejde.

Sanytyzoval ste si ruky? Odstupte. Nemate spravny rozestup. Jaku mate teplotu? Ne, pokud mate teplotu 37,0°C, nemožete chcat do našeho hajzla. Sanytyzoval ste si ruky? A co nohy? Odstupte. Ne, pane, je to vladni nařizeni. Mate spravny odstup? Odstupte ještě kusek. Že prši? Za to my nemožeme.

Robime to pro vaše dobro. Nerozčilujte se. Nemožete byt tady pod střišku, bo byste neměl spravny odstup. Ano, chapu, že na vas moc prši. To je vladni nařizeni. Sanytyzoval ste se? Zapište se tady do seznamu. Proč odmitate sanytyzaci? Chapu, že mate alergyju, ale to je vladni nařizeni. Tady v seznamu vam chybi čislica. To je česky mobil? Napište předčisli, ať vas možeme kontaktovat, kdybyste byl ve styku s nakaženym.

Cože? Ne, nevim, kaj je Poruba. Sanytyzoval ste se? Naše vlada vas najde aji v Porubě. Jidelni listek? Ne, to nemame. Objednejte si přes internet. U nas je bezpečno, nedochazi ke styku hosta s obsluhu. Mate změřenu teplotu? Kam jdete, pane? Sanytyzoval ste si ruky? Tyto dveře su enem pro vstup. Ano, je to vladni nařizeni. Mate sanytyzovane uši? Nebyl ste ve styku s kontaminovanu osobu? Ne, tady nemožete sedět, mezi stolama musi byt rozestupy. Nechčijte tady prosim. Ano, do teho pisojra vedle možete. Ne, to neni hlupota, to je vladni nařizeni. Čemu uživate neschvalene umyvadlo? Sanytyzoval ste si ruky? Nepřibližujte se. Vstupil ste do hospody neschvalenym směrem. Vraťte se. Sanytyzoval ste se? Vaše teplota je blizka kritycke teplotě. Mate přiznaky? Umyl ste si nohy? To je vladni nařizeni. Vlada přece vi, co robi... We are just following the rules...      (Čtěte na stránkách Nová republika)


Kamarádi důchodci! Pokuste se ve volbách změnit naši společnost k lepšímu ..... Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že by jsme my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů. Spoléhání na ty politické strany, které jsou „u vesla“ 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spěje k hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů), kdy poslanci z TOP 09 jako Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení! Přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili bez mrknutí oka jednomyslně! Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit… Viz. Mádl a Issová: „Přemluv bábu…..před volbami“. Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.

Jsou nás bezmála 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout kterékoliv volby. Proč to nezkusit? 

V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že: – Bude odpovědně a nekompromisně postupovat v řešení imigračního procesu (ne „kam vítr, tam plášť“ a bude brát vážně názory občanů), – Okamžitě „zrekonstruuje“ Českou televizi, buďto zrušením koncesionářských poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zrušit ČT zcela! Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle. – Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi! To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů – daňových poplatníků, – Okamžitě zruší Cikánům dosud přiznané sociální dávky a přehodnotí jejich zdravotní stav, který byl pod jejich nátlakovým jednáním důvodem pro přiznání statutu invalidních důchodců a tím i příslušných sociálních dávek. Opravdu je zarážející, že léty kritizovaný stav pojetí v přiznávání širokého spektra sociálních dávek úřady Cikánům dosud trvá a doposud žádná vláda od roku 1989 tento problém neřešila! – Okamžitě zruší bez náhrady všechny, na státě se jen přiživující, neziskové organizace“ v naší zemi. – Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 1989 nás bylo o třetinu více a na vše postačila pouze jedna! Dnes je jich sedm a v nich se flákají stovky lidí. – Okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a „živí“ se zde 98 VŠ a v „nich se potí tisíce tzv. pedagogů“. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě! – Okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení z EU a NATO. Vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí pak vláda neprodleně řídit!     (Čtěte na stránkách iReportér)


Berlingske: New York – jako scéna z katastrofického filmu!  ..... Pandemie koronavirů, rasové nepokoje, nárůst kriminality, bezdomovci útočící na cestující v metru - to vše nutí mnoho Newyorčanů jít do dříve nemyslitelného - opustit město.

Podle dánského deníku Berlingske bylo jedno z nejznámějších měst na světě se ocitlo na pokraji smrti a dokonce i ti nejfanatičtější Newyorčané začali volat dopravním společnostem k odjezdu z něj.

Série katastrofických událostí srazila nejslavnější město New York na světě na kolena. Podle Berlingske tlačí pandemie koronavirů, rasově motivované nepokoje, nárůst kriminality, bezdomovci útočící na cestující v metru a masturbující v ulicích lidi k dříve nemyslitelnému kroku - k odjezdu.

Jen před několika měsíci byl Dennis Trotta přesvědčen, že New York bude jeho městem po zbytek jeho života. Každé ráno opustil svůj byt v Brooklynu, šťastně se vydal metrem a šel do práce, do kosmetického salonu Pierre Michelle v centru Manhattanu. Ale brzy, jedna po druhé, se do města vrhly strasti a každá zanechal obrovskou stopu v životě nejmocnější metropole na světě. Nejprve pandemie koronaviru změnila New York na epicentrum nemoci. A pak atentát na George Floyda vyvolal rasově motivované protesty v celostátním měřítku, které vyústily v nejbouřlivější a nejnásilnější akce poslední doby. Celé obvody „Velkého jablka“ byly zpustošeny, vypleněny a rozčarovány. Od té doby kriminalita rostla tak rychle, jak klesala kvalita života Newyorčanů.

„Když procházím centrem Manhattanu, cítím se jako v katastrofickém filmu. Cítím se jako Will Smith z „Já, legenda“, kde je jediným přeživším. Nikdo jiný nechodí pracovat do obchodních center, turisté nejsou viditelní, v mém salonu nejsou žádní klienti. Prostě město duchů,“ říká deníku Dennis Trotta.

Poté, co prožil všech 47 let svého života v New Yorku, se rozhodl pro nemyslitelné: odjíždí jako stovky tisíc dalších Newyorčanů.

„Město se změnilo natolik, že být tady se stalo nesnesitelným. Obytné čtvrti, včetně Brooklynu, se vrátily k životu, ale mnoho čtvrtí na Manhattanu již není to, co bývalo. Už večer nevycházím a pokud je to možné, vyhýbám se metru, které je plné bezdomovců a duševně nemocných lidí. Jízdní kola jsou nyní mimo dosah, protože na nich začalo jezdit příliš mnoho lidí, aby se vyhnuli používání veřejné dopravy. Město má atmosféru dystopie, stejně jako v 70. letech,“ poukazuje muž.

Obyvatelé New Yorku bez váhání odmítají bydlení, které bylo před několika měsíci považováno za téměř nejlepší na světě. Neexistují žádné přesné údaje o počtu lidí, kteří odjíždějí, ale odhady naznačují, že jen od března do května odmítlo téměř půl milionu lidí nádherné městské panorama. Lidé nyní odjíždějí a dokonce i ti nejfanatičtější Newyorčané začali kvůli tomuto kroku volat dopravní společnosti.     (Čtěte na stránkách AC24)


3.9. 2020     Třetího září 1448 vůdce českých kališníků Jiří z Poděbrad se svými ozbrojenými oddíly dobyl Prahu, do té doby ovládanou katolíky vedenými Oldřichem II. z Rožmberka a Menhartem z Hradce. Tím získal významné postavení v zemi. Začal používat titul správce Království českého.


Nové covidové vakcíny pozměňují DNA. Jedná se tedy o masovou genetickou modifikaci lidského genomu. A médii je to prezentováno, jako velký úspěch vědy pro údajné dobro lidstva ..... Koronavirová krize je globálně plánována. Svědčí o tom veřejně dostupná fakta. Svědčí o tom celosvětově a jednotně zaváděná opatření kontroly lidí - to vše pod jedinou taktovkou globálních elit.

Aliance národních sil jednoznačně odmítá lživou a falešnou politiku Světové zdravotnické organizace a s tím i všechny kroky, které v této souvislosti podniká česká vláda.

11. března 2020 prohlásila WHO koronavirus za "pandemii", i když nejde o sebemenší stopu pandemie. Pandemie může být stav, kdy MÍRA ÚMRTNOSTI PŘÍMO NA INFEKCI dosáhne více než 12%.

V ČR zemře v průměru 301 lidí denně a 9 149 lidí měsíčně. Na chřipku či zánět plic zemře v ČR v průměru 19 430 lidí ročně. Tedy 0,2%, a proto to nikdy není pandemie. Průměrný věk úmrtí je 75 let.

ALE v České republice je míra úmrtnosti lidí S KORONAVIREM - TEDY NE NA KORONAVIRUS, ALE S KORONAVIREM - k 1. 8. 2020 jenom 0,04%. Za půl roku zemřelo 419 lidí s koronavirem a to znamená, že jich zemřelo 25 x méně než normální chřipku.

Navíc Ústav zdravotnických informací a statistiky dne 26. 5. 2020 uvedl, že Covid-19 nebyl v ČR příčinou úmrtí u 60 procent obětí, které jsou uvedeny ve statistikách ministerstva zdravotnictví. Tito lidé totiž trpěli jinými chronickými nemocemi.

Státní zdravotní ústav v Itálii veřejně oznámil, že 99% obětí údajné nákazy koronavirem mělo jiné velmi těžké a chronické zdravotní potíže.Údaje o průměrném věku úmrtí lidí s koronavirem v ČR jsou de facto nedohledatelné. Jen se uvádí, že 94% těchto údajných obětí bylo starších 65 let. Ovšem jsou známá data z Německa, kdy průměrný věk úmrtí lidí s koronavirem je 80 let. Asi se tato data nebudou příliš lišit od ČR.

Globálně jsou plánovány vlny uvolňování a zpřísňování covidových omezení, vždy s následně přísnějšími kontrolami a menšími svobodami. 

Tyto plány byly zveřejněny v lednu 2020 na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu. Na všem se zásadně podílí: 1) WHO (Světová zdravotnická organizace). 2) GAVI (Globální aliance pro vakcíny a imunizaci), která se identifikuje jako globální partnerství v oblasti zdraví organizací veřejného a soukromého sektoru, které se věnují "imunizaci pro všechny". 3) Agenda ID2020, což je aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru, včetně agentur OSN a neziskových organizací. Je to program elektronických identifikací, který používá všeobecné očkování jako platformu pro digitální identitu. Program využívá stávající registrace narození a očkování, aby již novorozencům poskytl přenosnou a perzistentní biometricky spojenou digitální identitu.

Vše se má dít pod silnou propagandou strachu ze stran vlád a mainstreamových médií. 

A má to pokračovat, dokud nebude vakcína připravena a lidé budou covidovou "hrou" již tak unavení, že se vakcíně dobrovolně poddají.

Nové covidové vakcíny pozměňují DNA. ... Jedná se tedy o masovou genetickou modifikaci lidského genomu. A médii je to prezentováno, jako velký úspěch vědy pro údajné dobro lidstva. Pravdu však zcela jasně vyslovil Bill Gatese v TED Talk v jižní Kalifornii v únoru 2010, kdy veřejně řekl: " Když uděláme opravdu dobrou práci (s odkazem na očkování), můžeme být schopni snížit světovou populaci o 10% až 15%."

Z mnoha stanovisek WHO, OSN, Světové banky a dalších nadnárodních institucí vyplývá, že očkování v jednotlivých zemích má být de facto násilné pod policejním nebo vojenským dohledem. 

Ti, kdo odmítnou, mohou být potrestáni pokutami nebo vězením - ale ve finále mají být stejně všichni očkováni násilím. A pokud ne hned, tak později, má být očkované osobě injektován nanočip. Čip má být naplněn všemi osobními údaji, včetně bankovních účtů - tedy digitálních peněz. Digitální peníze jsou cílem, kam Nový světový řád lidstvo směřuje. 

Lidé už nemají mít žádnou kontrolu nad svým zdravím a ani nad dalšími důvěrnými údaji, včetně výdělků a výdajů. Peníze každého člověka tak mohou být zablokovány nebo odebrány jako "sankce" za "špatné" chování.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Přerazte seniorům končetiny aby nemohli volit ..... My by jsme museli mámě ruce urazit kdyby ho chtěla jít volit. Zlámat i obě nohy. ANO mohou volit jenom hlupáci, kteří dosud nepochopili, čeho všeho jsou proti národu schopni udělat.

Po letech hrůzy na postech premiéra – Topolánek, Špidla, Gross, Nečas,Sobotka – jsem hrdý na našeho premiéra. To je jeho názor který prezentuje na Face a má se plně respektovat i když nesouhlasíme. Co mne však zarazilo, byla reakce dvou žen. Jana Pichová a Jindra Faitová  

My by jsme museli mámě ruce urazit kdyby ho chtěla jít volit. Zlámat i obě nohy. ANO mohou volit jenom hlupáci, kteří dosud nepochopili, čeho všeho jsou proti národu schopni udělat. Přesně tak a nepochopí to konce života. Měli by se dobrovolně přihlásit v Bohnicích. Hodně lidí, poplatných zprávám v TV má vymyté mozky. Nejsou schopni pochopit, co vlastně je ve věci.

Tyhle jejich věty opravdu nejsou k smíchu a já nechápu, jak někdo může takových stylem psát o svých rodičích a kdo jim dal právo rozhodovat za ně, koho chtějí volit. Jak má tento svět prosperovat, mít alespoň nějaký pojem o morálce, když děti píší takhle o těch co je porodily a vychovaly. Z takových lidí se mi dělá špatně od žaludku.

Můj otec  ještě svých rodičům vykal a nikdy by si nedovolil vůči nim takovou nehoráznost. Já už jsem sice rodičům tykala jako všechny děti v té době, ale výsadu tykat dědečkovi a babičce jsem měla jenom já. Moji sourozenci jim celý život vykali. Byly jsme vychováni v úctě ke starším a to je to, co dnes tak zoufale chybí a my všichni na to jednou doplatíme.

Kolik čteme příběhů jak jsou staří lidé bité dětmi a vnoučaty. Jistě, i dříve to bývalo, ale teď nám to přerůstá přes hlavu a jen člověk bez emocí to nevidí. Týrání starých lidí má různé podoby. Vím o jedné staré paní žijící u dcery. Ráno když jde dcera s manželem do práce, vyhodí ji z domu ven, zamknou a pustí ji až se vrátí z práce. Nevím proč to dělají a jak je jí potom s nimi doma. Jen vím, že v zimě celý den obchází známé, aby se měla kde ohřát. To je jen kapka v moři a kdybych měla začít sepisovat příběhy starých, týraných lidí, tak mě to nejspíš zabije, nebo způsobí velkou citovou újmu. To už jsem zažila při sepisování příběhů týraných žen a už na to nemám sílu. Vlastně ani nevím, jestli tohle vůbec někoho zajímá a jestli s nimi někdo soucítí.

Staří lidé potřebují lásku a mít se o koho opřít a ne se strachem čekat doma, co jim děti zase provedou, jestli jim dají najíst, nevyhodí je z domu. Kdyby aspoň domovy důchodců byly dostupné všem, ale je opravdu hodně těch, co na to finančně nedosáhnou.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


KAM SE PODĚL VYSNĚNÝ ZÁPAD? ..... Starší generace Čechů a Moravanů, která zažila socialismus, si jistě pamatuje na to, jak jsme vzhlíželi kdysi ke státům tvořícím pro nás vysněný Západ. Cokoliv mělo cedulku Made in USA, Germany, Austria či Australia, bylo pro nás cosi jako z jiného světa. Obyčejní smrtelníci se nejdále dostali, měli li to štěstí, do Jugoslávie, no a my ostatní akorát tak na Rujánu či do Polska a Maďarska. I tak jsme si ušetřili a přivezli třeba kazetový magnetofon, z Polska tričko s americkou přísahou nebo džíny. Ty se daly koupit i v Tuzexu, ale shánění bonů za bůra nebylo vždy jednoduché a bez těžkostí. Koukali jsme obrazně za ostnatý plot obkličující naši republiku a doufali, že jednou možná někdy se tam aspoň na chvilku podíváme.

Spojené státy byly snem hochštaplerů a dobrodruhů, Německo lidí ochotných pracovat za západní marku do úmoru, Rakousko milovníků hor a kultury, Austrálie pro obdivovatele svobody. Po roce 1989 se otevřely nové možnosti. Tedy pokud se týká cestování, poznávání a naplnění svých snů. Zatímco jsme ochutnávali plody nabyté svobody, drsný Západ zplundroval naše hospodářství, skoupil co mohl a využil tak naivnosti našich lidí věřících, že s kapitalismem přišlo dobro. K někomu možná ano, restituce, občas prolomené Benešovy dekrety (Havel a Schwarzenberg), dostatečné informace a možnost dostat se k úvěrům znamenaly pro určitou skupinu často vzešlou z bývalých komunistů, estébáků a veksláků výhodu a rozhodně dobré možnosti kolaborovat s tím fantastickým Západem.

Ostatní pomalu přicházeli o iluze. Někteří prodali Italům nemovitosti vyloženě pod cenou, úspěšně rozjeté firmy skončily v německých rukách, při pohledu na účet za vodu patřící Francouzům pláčeme stále více dodnes. Zanikly stovky kdysi fungujících továren a plno značek, které byly pýchou socialistického Československa, přestalo existovat. Buď se tím zahraničí zbavilo konkurence, nebo přeneslo výrobu jinam. Liaz, SONP Kladno, Vítkovické železárny, sklárny, cukrovary, potravinářské podniky, to vše zmizelo, případně se restrukturalizovalo a časem bylo dovedeno ke stagnaci. Tatra a Zetor musely být vyzdviženy zpět z popela. Majitele změnily pivovary, konzervárny, Škodovka v Mladé Boleslavi. Naši podnikatelé po čase museli začít znovu, ovšem v té době už bojovali nejen s konkurencí mimo naši zemi, ale i s tou nově vytvořenou a vlastněnou zahraničními subjekty.

Západ nám tedy v ničem nepomohl, naopak se u nás pořádně obohatil. Vstup do EU plno lidí u nás přijalo jako krok vpřed. Lisabonská smlouva pro naše politiky nebyla dostatečným varováním, touha po tom vyrovnat se Německu byla silnější… a opět naivní. EU není zdaleka pokračovatelem EHS, ve kterém šlo především o hospodářskou sounáležitost a spolupráci. EU je politickým spolkem vedeným Berlínem. Němci se chopili s vervou možnosti ovládnou Evropu a také to udělali. Jenže mezitím Západ načichnul socialismem vytěsněným z východoevropských zemí a pomalu převzal manýry, kterých jsme se tak těžko zbavovali. Jaký je teď ten kdysi tak obdivovaná Západ?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Katastrofa: Turecko hrozí Řecku válkou! ..... Konflikt mezi Řeckem a Tureckem o zásoby plynu ve Středozemním moři dále eskaluje. Turecko již hrozí Řecku válkou. Ministr zahraničí Německa, Heiko Maas, které nyní předsedá EU, již hovoří o možné … katastrofě! Nic nepomohly minulý týden jeho návštěvy v Řecku a Turecku a nabádání k dialogu.

Turecko začalo námořní cvičení s ostrými střelbami. Po boku Řecka se sšikovala Francie, Itálie a Kypr, které rovněž koordinují své vojenské síly ve Středozemním moři. Vojenský konflikt mezi zeměmi NATO tak hrozí každou chvíli vypuknout. „Jsme připraveni položit životy – jsme připraveni stát se mučedníky!“, zavelel Erdogan.

Řecko naléhavě vyzvalo EU k důrazné reakci vůči Turecku. Ta se ovšem ukazuje ve své fatální slabosti. Ještě tak kdyby šlo o peskování východních zemí…     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


ŠVÉDSKO: PŘED ARABSKOU MODLITEBNU NĚKDO POLOŽIL VEPŘOVÉ MASO, POLICIÍ JE TO POKLÁDÁNO ZA ZÁVAŽNÝ TRESTNÝ ČIN ..... Pálení koránu v Malmö jak je vidět nezůstalo ojedinělým projevem odmítání nenávistné islámské ideologie na území Švédska. Nějaký následovník pátečního veřejného pálení koránu a fotbalové produkce s koránem se rozhodl, že položí vepřové maso a dva kusy částečně spáleného koránu před arabskou modlitebnu. Tento čin prý bude posuzován velmi přísně a to jako trestný čin rasismu. A to samozřejmě, jak je u těchto islamofilů běžné, bez ohledu na fakt, že islám není rasa….

Útvar policie, který má za úkol řešit trestné činy z nenávisti, byl povolán, aby prošetřil položení syrového vepřového masa vedle muslimské modlitebny v Kallinge. Podle vyjádření policie se dokonce jedná  o zločin.

Někdo umístil syrové vepřové maso a dva potrhané s ohořelé korány u muslimské modlitebny v Kallinge v Ronneby. Incident byl prý zaměřen proti Arabské kulturní asociaci, která pronajímá tamní prostory pro páteční modlitby. Dnes bylo zahájeno vyšetřování trestného činu, který byl kvalifikován jako podněcování k rasové nenávisti.

Nyní připomínám, že oficiální politická strana ve Švédsku, která se jmenuje Arabská strana, vyzvala Švédy, kteří se odmítají integrovat do jejich multikulti – později monokulti společnosti pod právem šaría – aby opustili zemi a vzdali se občanství.  Ale za tuto výzvu je ticho po pěšině. To nikomu rasistické ani nenávistné nepřipadá.

Nicméně jakmile si někdo dovolí položit muslimům před budovu, kterou využívají coby modlitebnu, kus masa a potrhané a ohořelé nenávistné knížky, hned je zle.  Pachatele zatím očividně nemají, ale snaží se jej intenzivně vypátrat. A vsadím se s vámi, že pokud bude skutečně nakonec vypátrán, dostane vyšší trest, než jaký běžně dostane muslimský vetřelec třeba za znásilnění…     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


V Evropě se teď oběti znásilnění obviňují z rasismu ..... Čím dál populárnější je představa, že kdekoliv dojde k rasovým třenicím, mohou být menšiny jen obětí. Taková tvrzení se neomezují jen na nedávné bouře v Americe. Prvky takového myšlení se často objevují i v jiných kontextech.

Např. na britské ženy, včetně obětí znásilnění, které upoutaly pozornost k „asijským“ (pákistánským a jihoasijským) gangům pasoucí sexuální otrokyně, útočí „osvícený“ establishment.

Např. tento měsíc byla v Británii labouristická politička a poslankyně parlamentu za Rotherdham (epicentrum sexuálního otroctví) Sarah Champion obviněna z „rozdmychávání rasové nenávisti“ a z jednání „jako neofašistický vrah.“

A její zločin? Opovážila se tvrdit, že „Británie má problém s britskými muži pákistánského původu, kteří znásilňují a vykořisťují bílé dívky.“

Ty samé živly, co obviňují Champion, že je „vražedkyně,“ rovněž charakterizují britský proti-extremistický program Prevent jako „postavený na základech islamofobie a rasismu.“

O pár týdnů dříve se objevil článek nazvaný, „Znásilňoval mě rotherdhamský otrokářský gang a teď mě pořád na internetu obviňují z rasismu.“ V něm britská žena (alias „Ella“) odhalila, jak ji znásilňující muslimové nazývali bílou kurvou a bílou čubkou,“ když ji jako děvčátko více než 100 krát pákistánský otrokářský gang znásilnil.

„Potřebujeme pochopit rasově a nábožensky komplikované zločiny, jinak před nimi nezařídíme prevenci a ochranu lidí, a teprve když se nám to povede, budeme to moci správně stíhat,“ řekla v nedávném interview Champion.

„Prevence, ochrana a stíhání toho všeho je ztížena, protože zanedbáváme řádné řešení náboženských a rasistických aspektů zločinů sexuálně otrokářských gangů… Jde o to, že se jim říká, že je OK nenávidět bělochy.“

Elliny pokusy zdůraznit „náboženské a rasistické aspekty“ toho zneužívání, kterému byla ona a spousta dalších dívek vystaveny, vedly pouze k „útokům od krajně levicových extremistů a radikálně feministických akademiků,“ řekla. Takové skupiny „se vrhají na internet a snaží se bojovat s každým, koho považují za nacistu, rasistu nebo vyznavače bílé nadřazenosti.“

„Nestarají se o proti-bělošský rasismus, protože zjevně věří, že ten nemůže existovat. Pokoušeli se mě uzemnit a neustále mě kritizují, což bezustání už trvá řadu měsíců. Pokusili se mě překřičet a umlčet… Nikdy v životě jsem na internetu nezažila tolika nenávisti. Obviňují mě z ‚prosazování bílé pedofilie‘ a že jsem ‚zlomocná démonická entita‘.“

Svalovat vinu – nebo přinejmenším odpovědnost – na oběti se neomezuje na Británii. Podle zprávy z 9. srpna 2019 „ve švédském městě Uppsala byly znásilněny čtyři ženy, jak k tomu docházelo v mnoha dnech.“ Ač policie odmítla vydat popis násilníků – ale obvykle je všem jejich původ jasný – tak vydala varování ženám, aby „přemýšlely o tom, jak se chovají,“ aby „předvídaly“ a „nevycházely samy.“

Rady proti alkoholu, drogám a neuváženému chování by byly daleko přesvědčivější, nebýt vydávány pod hrozbou.

Poté, co davy muslimských migrantů na nový rok 2016 sexuálně v Kolíně v Německu napadaly až tisíce žen, tak starostka města Henriette Reker ženy vyzvala, aby „se lépe připravily, zvláště s ohledem na nadcházející kolínský karneval. Za tímto účelem vydáme internetový návod, aby si ho ty mladé ženy mohly přečíst a důkladně se připravit.“

V Rakousku poté, co 20letou ženu čekající na autobusové zastávce ve Vídni napadli, zmlátili a oloupili čtyři muslimští muži včetně jednoho, který „se mi začal prohrabávat ve vlasech, ukazoval tak, že v jeho kulturním prostředí se žádné blondýny nevyskytují,“ tak na to policie reagovala tím, že oběti řekla, aby si vlasy přebarvila.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Na cizineckou policii se přicházejí registrovat černí Afričané. Kde se tu v době koronaviru vzali? ..... Koncem července jsem zaskakovala za kolegu “překladatele” na cizinecké policii. Bylo to na oddělení, kde si cizinci žádají o povolení k dlouhodobému (přechodnému, trvalému) pobytu. Docela mě překvapila jedna věc. Ačkoliv do ČR nesmí přijíždět kvůli koronaviru žádní černoši z Afriky, tak tam jich bylo hned několik. Zrovna sice pršelo a byla zima, ale většina z nich přišla v pantoflích a naboso. Asi se tak chodí u nich doma v horké Africe.

Jak je možné, že se v době té “strašlivé pandemie” mohou přicházet legálně černoši z Afriky do České Republiky? Několik z nich tam sice bylo v doprovodu jakési slečny/paní. Asi nějaká velká láska z internetové seznamky, ale těch se přece karanténa týká také?!

Nebo snad karanténa platí pouze pro nás bílé Čechy? My nesmíme jet dál než do Chorvatska a to nám ještě vládní epidemiolog Madar (současně pracující pro firmu prodávající očkování) vyhrožuje karanténou po návratu?!

Africký lékař? Nebo postává na Václaváku a prodává drogy?

Hraje na nás vláda zase nějaké hanebné divadlo s koronavirem?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Univerzita Johna Hopkinsa šokovala správou o chrípkových vakcínach ..... USA: Vedec z prestížnej americkej univerzity Johna Hopkinsa vydal mrazivú správu týkajúcu sa chrípkových vakcín, ktorá bola publikovaná v Britskom medicínskom žurnále (British Medical Journal).

Kritizuje v nej bezprecedentnú masívnu kampaň zameranú na verejnosť, ktorá nabáda ľudí aby sa dávali očkovať, no zamlčuje podstatné fakty.

Konkrétne uvádza, že tieto vakcíny sú málo účinne a zároveň spôsobujú viac nežiaducich vedľajších účinkov, ako priznávajú štátne úrady.

Poukazuje tiež na fakt, že štúdie, na základe ktorých úrady presviedčajú ľudí, sú nedostatočné a nízkej kvality.

Nezodpovednosť štátnych orgánov a farmaceutických firiem

Peter Doshi, PhD, autor spomínanej správy považuje propagáciu chrípkových vakcín za najviditeľnejšiu a najagresívnejšiu politiku v oblasti verejného zdravotníctva.

Štátne orgány a farmaceutické firmy tlačia každú jeseň na široké masy obyvateľov, aby sa dali zaočkovať.

Napríklad, pred 20 rokmi bolo v USA dostupných 32 miliónov dávok vakcín proti chrípke. Dnes toto číslo raketovo vyskočilo na neuveriteľných 135 miliónov.

V Európe je tento trend o niečo miernejší, no viac menej kopíruje USA.

„Očkovanie proti chrípke je menej prospešné a menej bezpečné ako sa oficiálne tvrdí. Pričom hrozba chrípky sa preceňuje,“ uvádza Dr. Doshi.

Okrem toho sa v súčasnosti začína objavovať nový trend povinných očkovaní. Týka sa to prevažne zdravotníckych zariadení, kde pod hrozbou straty zamestnania nútia zdravotníkov dať sa zaočkovať proti chrípke.

Základom týchto nátlakových očkovacích kampaní býva predstava úradov, že chrípka so sebou prináša závažné komplikácie spôsobujúce úmrtia a to hlavne u starších ľudí a tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami.

To však nie je pravda…

Čo ukazujú štúdie ohľadne zníženia závažných komplikácií chrípky

Ak si pozorne pozriete dostupné informácie, tak zistíte, že samotné Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) priznáva, že zníženie úmrtnosti nastáva v dôsledku takzvaného „efektu zdravých“.

Ide o tendenciu zdravých ľudí sa dať častejšie zaočkovať ako menej zdravých.

Jediná randomizovaná štúdia vykonaná na starších ľuďoch však nezistila žiadny pokles úmrtí.

„To znamená, že chrípkové vakcíny sú schválené pre aplikáciu u starších ľudí aj napriek neexistencii žiadnych dôkazov z klinických štúdii o predchádzaní závažných následkov,“ upozorňuje Dr. Doshi.

Dokonca aj vtedy, keď sa podarí trafiť typ chrípkového vírusu (čo sa nepodarí každý rok), kontrolované štúdie zistili, že pri zaočkovaní 33 až 100 ľudí sa predíde len jedinému ochoreniu na chrípku.

Avšak ani toto minimálne predchádzanie chrípky, ak ho extrapolujeme na celú populáciu, tak neprináša žiadne zníženie vážnych komplikácií chrípky, akými sú napríklad hospitalizácie a počet úmrtí.

Hrozba vedľajších účinkov chrípkových vakcín

Napriek tomu, že úrady ako americké CDC alebo slovenský Úrad verejného zdravotníctva tvrdia, že chrípkové vakcíny sú bezpečné a nie je nutné zvažovať ich prínosy a riziká, nie je to pravda, tvrdí Dr. Doshi.

Poukazuje pritom na jednu austrálsku štúdiu, podľa ktorej malo kŕče 1 dieťa zo 110 zaočkovaných chrípkovou vakcínou H1N1 v roku 2009.

Ďalšie vyšetrovanie ukázalo, že vakcína proti chrípke H1N1 spôsobovala medzi deťmi vysoký nárast prípadov narkolepsie.

Obavy Dr. Doshiho sa stotožňujú s obavami Dr. Russella Blaylocka, neurochirurga a autora knihy Blaylockova správa o wellness, ktorý vyjadril hlboké obavy ohľadne bezpečnosti a efektívnosti očkovania proti chrípke.

Podľa neho sú chrípkové vakcíny absolútne bezcenné a vláda aj štátne úrady to vedia.

Má očkovanie proti chrípke aspoň nejaké prínosy pre starých ľudí alebo u detí?

Existujú 3 dôvody, prečo úrady odporúčajú očkovanie proti chrípke starým ľuďom:

sekundárny zápal pľúc hospitalizácia smrť

Keď sa však pozriete na Štúdie Cochranovej skupiny, ktorá študovala stovky tisíc ľudí, tak u všeobecnej populácie nezistila žiadnu ochranu proti týmto trom faktorom.

Očkovanie síce poskytlo čiastočnú ochranu pred chrípkou starým ľuďom v domovoch pre dôchodcov, no aj to len jednej tretine a len vtedy, ak sa trafil chrípkový kmeň.

Štúdia publikovaná vo februári ukázala, že očkovanie proti chrípke u senioroch v sezóne 2012-2013 bolo efektívne iba na 9%.

Najhoršie na celej veci je, že v prípade malých detí neposkytuje toto očkovanie žiadnu ochranu.

„Napriek tomu štátne úrady odporúčajú toto očkovanie pre každé dieťa staršie ako 1 rok, pričom vedia, že tento typ vakcín obsahuje ortuť, ktorá je toxická pre vyvíjajúci sa detský mozog,“ uvádza Dr. Blaylock.

„A vedia aj to, že štúdie dokázali, že u detí do 5 rokov má toto očkovanie nulovú – ešte raz nulovú – efektívnosť“.     (Čtěte na stránkách CZ24)


Arabské Emiráty muslimské imigranty nepřijímají a nechápou, proč má Evropa pro zločince a vrahy otevřenou náruč ..... Na mých cestách Evropa-Asie, jsem pár týdnů pobyla v Arabských Emirátech. Co mě velmi zaujalo, je přístup tohoto státu k muslimským imigrantům. Samotné Arabské Emiráty jsou složeny ze sedmi emirátů, které jsem postupně navštívila, abych si vytvořila vlastní názor, přímo na základě mých vlastních osobních zkušeností.

Dědův způsob, jak se zbavit prostatitidy za 7 dnů bez doktorů Prostero Symptomy prostaty? Nemoc zmizí za hodinu! Prostero Máte dost tlustého břicha? Toto pohlcuje tuk za 3 dny Fatfix 97letý Čech radí čistit cévy doma. Recept je jednoduchý Normalife Začala bych tím, že v celých Arabských Emirátech platí velmi tvrdá pravidla, zákony a systém trestního práva, který je nekompromisní. V případě, že spácháte např. jako cizinec trestný čin, následuje trest a dle závažnosti i následné vyhoštění ze země a nulová šance se kdykoli vrátit. Toto je hlavním důvodem proč jsou Arabské Emiráty jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, kde je téměř nulová kriminalita. Jaký paradox v kontextu s tolerantní a veškerému zločinu otevřenou a nápomocnou Evropou.

Takže z toho jasně vyplývá, že když se chce, všechno jde a záleží jen na politické vůli a toleranci evropanů, kolik teroristických útoků, vražd, znásilnění a dalších zločinů ze strany muslimských imigrantů ještě dopustí, než jim dojde, že je Evropa záměrně muslimskými imigranty ze Středního a Blízkého východu, které do Evropy plánovaně a systematicky tahá politická mafie, likvidována.

Musím konstatovat, že jsem se v Arabských Emirátech oblékala tak, jak jsem zvyklá z Evropy. Samozřejmě provokovat na plážích titěrnými bikinami jsem si už s ohledem na respekt k zákonům výjimečně odpustila, ale jinak je zde tolerance vůči turistům velká a panuje zde pohodová atmosféra. V největším nákupním centru světa The Dubai Mall mě v prodejně se spodním prádlem obsluhovala muslimská prodavačka zahalena od hlavy až po paty a trpělivě se mi věnovala celé dvě hodiny, než jsem si vybrala.

Vyprávěla mi o svém životě v Dubaji, o své rodině a doporučila mi destinace, které bych neměla vynechat a nebránila se ani diskusi s politickými tématy, což mě zajímalo velmi. Byl mezi námi propastný kulturní rozdíl, který ovšem svým přístupem ke mě a naprosto totožným názorem na muslimské imigranty úplně vymazala. Vše je vždy a pouze o lidech, nikoli o pro lidstvo likvidačním globálním systému. Ovšem stále budu trvat na svém přesvědčení, vyplývajícího z mých osobních zkušeností, že muslimská kultura je naprosto neslučitelná s naši evropskou, a že si ji mají muslimové dodržovat a praktikovat pouze ve svých zemích.

Veřejná podpora homosexuálů v Emirátech není žádná, i když jsem jich několik v prodejnách s parfémy a luxusní kosmetikou, jako zákaznice, zažila v profesích vizážistů a poradenství. Z mé strany naprostá spokojenost, protože mě osobně homosexuálové vůbec nevadí do momentu, než začnou fanaticky svou orientaci vnucovat, jakožto menšina většině způsobem nechutně okázalým a naprosto nevhodným.

Na rozdíl od Evropy, Emiráty podporují a finančně motivují svou mladou generaci.

Podpora státu mladých muslimských snoubenců se pohybuje mezi 60 – 80 tisíci dirhamů, což je průměrně kolem půl milionu korun. Stát se snaží nemalými finančními podporami novomanželů o to, aby do manželství vstupovali původní občané Emirátů primárně spolu, tedy aby se „nemíchali“ s mimo muslimskými partnery. Pochopitelně si může každý partnera vybrat dle svého rozhodnutí, nicméně státu jde primárně o to, aby se páry nemíchaly a sezdávali se hlavně ti “praví emiráťané“. Další velký paradox, když si uvědomíme, jak se snaží EU všemi možnými prostředky právě o míchání ras. A jakých ras a s jakou genetickou výbavou, víme všichni… .

Opět propastný rozdíl mezi Evropou, kde vedou díky sytému EU prim gayové, pedofilové a úchylové všeho druhu, místo podpory heterosexuálních párů a tradičních modelů rodiny.     (Čtěte na stránkách Důležité24)


NPR obhajuje rabování ..... Rasistická a protibělošská propagační organizace nazvaná Národní veřejné rádio (NPR) ospravedlňuje masové rabování jako osvobozováni se od bílého útlaku.

Samotná základna majetku a majetnictví v USA je podle NPR odvozena od nadvlády bělochů a útlaku lidí černých, stejně tak jako od historie otroctví a dominance prvních bělošských osadníků. Rabování prý zasahuje samo srdce majetku, bělošství a policie, a současně míří i na samé kořeny toho, jak jsou tyto tři věci navzájem propojeny. Poskytuje též lidem podnětný pocit svobody i potěšení a pomáhá jim představit si svět, jaký by jednou mohl být. A výtržnosti a rabování, i když se o tom nepíše, přinášejí podle NPR lidem pocity čehosi radostného a osvobozujícího.

Důvodem, proč si Demokraté nevynucují právo a pořádek, spočívá pak dle NPR v tom, že právo a pořádek jsou ochranou a záštitou lidí bílých. Avšak cokoli, co chrání lidi bílé, je špatné, protože jim to umožňuje utlačovat lidi černé.

Taková je úroveň inteligence NPR, které není ničím jiným než zdrojem protibělošské ideologie.

Je třeba, aby Američané porozuměli tomu, že Demokratická strana a jejich  presstituti jdou zcela zásadně proti všem bílým a též proti všem Asiatům (všimněme si v té souvislosti masívní diskriminace Asiatů na Harvardské univerzitě), a usilují nejen o vyvlastnění majetku bílých, ale též o vyvlastnění jejich životů a jejich země.

Buď tedy dobrým a hloupým Američanem. Dej své peníze NPR a vol Demokraty.x     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


2.9. 2020     Druhého září 1347 byl Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou královnou. Blanka ovšem zemřela po krátké nemoci již 1. srpna 1348, ve věku dvaatřiceti let. Pro Karla to byla citelná ztráta, z původně politického svazku se stalo plnohodnotné a šťastné manželství. Po Blance mu zůstaly alespoň dvě dcery, syna ovšem neměl.


POUZE NA ŽIVOTECH ČERNÝCH KRIMINÁLNÍKŮ ZÁLEŽÍ? ..... Účelově založené hnutí BLM má skutečně příkladné vzory. První nepokoje, rabování a bitky začaly záhy poté, kdy během zatýkání, kterému se bránil, zemřel několikrát usvědčený kriminálník George Floyd. O tom, že se nejednalo o žádného beránka ví ostatně každý, i já jsem zde zmínila jeho velmi “pestrý” život, ale také nezmanipulované záběry ze zatýkání. Nicméně ani druhý černoch, kvůli kterému se rozpoutala další vlna nepokojů a rabování v USA, nebyl rozhodně žádný “svatoušek”.

29letý černoch Jacob Blake, který byl zastřelen  policisty v Kenoshi  ve státě Wisconsin před více než týdnem, byl hledaný násilník. Dále si tedy poněkud podrobněji popíšeme, co vše ukazuje policejní zpráva o druhém černochovi, kvůli kterému k dalším nepokojům došlo.

Proti Blakeovi byla vedena žaloba za nedovolený vstup, výtržnictví a sexuální napadení třetího stupně. Vyplývá to z publikované policejní zprávy.

3. května brzy ráno Blake nelegálně vstoupil do domu své bývalé přítelkyně a požadoval, aby se mu vrátily věci, které mu patří. On pak na svojí expřítelkyni proti její vůli sexuálně zaútočil, posléze ukradl auto a odjel. Policie, která dorazila na místo, svědčí o tom, že bývalá přítelkyně po incidentu plakala a byla zjevně otřesena.

Policejní zpráva dále ukazuje, že Blake byl nezaměstnaný, neměl auto a že není jasné, kde žil poté, co se pár rozešel. Také z ní vyplývá, že 29letý černoch nadměrně holdoval alkoholu, a že při několika předchozích příležitostech fyzicky zaútočil na svoji expřítelkyni.

7. července byl Jacob Blake usvědčen z neoprávněného vniknutí, výtržnictví a sexuálního napadení třetího stupně, přesto ho policie nezatkla.

23. srpna policie obdržela upozornění, že hledaný násilník znovu vyhledal svoji bývalou přítelkyni. Zalarmovaní policisté věděli o jeho minulosti a o tom, že byl hledaný za zločiny. Podle svědeckých výpovědí policistů se Blake snažil během policejního zásahu na policisty zaútočit a pokusy o jeho zastřelení omračovací pistolí selhaly. Proto, když Blake otevřel dveře od auta, jeden z policistů se rozhodl střílet ostrými.

Pokud se podíváme na rabující a ničící hordy, jsou mezi nimi černoši, které doplňují běloši z Antify a podobných bojůvek. Jak je možné, že je dokáže dostat do ulic výhradně zabití nějakého černého recidivisty? Pokud jim tak strašně vadí útisk černochů, pak bych je poslala demonstrovat jinam.

Co tak třeba zaletět si do Nigérie, Mali a dalších zemí centrální Afriky, kde denně dochází k vraždění černých křesťanů? Takřka denně vyplení a vypálí černí islamisté z Boko Haram či Al Šabábu nějakou tu černošskou vesnici či alespoň osazenstvo kostela. Jak je možné, že toto té aktivistické bandě nevadí??  Jak je možné, že jim nevadí, že tito černoši nejen vyvražďují jiné černochy, ale také si část berou do otroctví?

Jak je možné, že těmto výtržníkům nijak nevadí tisíce černých otroků, které si stále nakupují boháči ze Saudské Arábie na trzích otroků v Libyi?? Tentýž dotaz směřuji do řad podobných evropských pokrytců, včetně těch českých. Jako třeba směrem k umělecké angažované úderce ze Švandova divadla či z mainstreamových médií, která BLM nepokoje podporovala.

Už jsem si zvykla na fakt, že v dnešní zvrácené době nikoho nezajímají denně vyvražďovaní běloši v JAR, nepokoje nenastaly ani po nedávném zastřelení pětiletého bílého chlapečka černochem ani po stejně chladnokrevném zastřelení bílé matky batolete opět rukou černocha. Její smrt dokonce fanatici z BLM oslavovali. Po těchto incidentech mlčel mainstream jako ryba a stejně mlčela celá uvedená angažovaná umělecká úderka. Úplně stejně mlčí k řádění afrických hord v Evropě.

Ale tito “černochomilci” jsou zticha i tehdy, když černoši vraždí jiné černochy nebo když si černochy berou Arabové do otroctví. Účelově aktivističtí pokrytci, z jakých musí být každému slušnému člověku nevolno.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Arabská TV uvedla, že Češi jsou ti nejhnusnější ..... Jsme podezřívaví a díváme se do hloubky. Proč tu chtít muslimy, když znásilňují naše holčičky, dívky a ženy. Jak se postavit k muslimům, když se v mešitě fotografují se samopalem a vyzývají k zabíjení.

Odpověď přišla ze strany kterou jsem opravdu nečekala a budu doufat, že takových jako je on je daleko víc. Jmenuje se Hatem Berrezouga a napsal otevřený dopis v angličtině arabské zpravodajské televize Al-Džazíra.

Berrezouga se v něm zlobí za uvedený lži a říká, že u nás žije 20 let a říká o nás, že jsme tolerantní, vzdělaný národ a rozhodně žádní rasisté. Dokonce si všiml že máme rádi svoje soukromí a nezávislost. Ocenil náš humor a naprostou bezkonfliktnost. Jeho věta o muslimech,  kteří dávají na odiv jen své dlouhé vousy a šaty, ale jinak jsou povrchní, mne dostala. Považuje české občany za pragmatiky a skeptiky, protože tak nás to naučily naše historické zkušenosti a má pravdu. Kdo si prošel tím co náš národ už nikdy nebude věřit každému kdo si o to řekne a dobře si rozmyslí s kým si bude povídat. Jsme přesně ti lidí co pozorují a pak se vyjadřují, ale raději si ještě v duchu napočítají do stovky a pak popřemýšlí, jestli opravdu chtějí na sebe něco říct.

Berrezouga se velice přesně vyjádřil o tom, jak si muslimové vykládá naši toleranci jako slabost, mlčení jako souhlas a proč začali kritizovat jejich tradice. Spustili to urážky českých žen, které se nehodlají zahalovat, plavou v plavkách a ne oblečené a své muže mají ze své rovnocenné partnery a ne svoje pány co jim mohou nařezat, polít kyselinou či ukamenovat. Tak tohle u nás opravdu nemáme a mít nechceme.

Jsme podezřívaví a díváme se do hloubky. Proč tu chtít muslimy, když znásilňují naše holčičky, dívky a ženy. Jak se postavit k muslimům, když se v mešitě fotografují se samopalem a vyzývají k zabíjení. Češi to vidí a nejsou hloupí ani slepí a dobře si všímají co muslimové páchají všude tam, kde si je připustili k tělu.

Jeho slova.    „Chtěl bych vyzvat všechny nespokojené a neloajální muslimy v této svobodné a demokratické zemi, aby se vrátili zpátky do své rodné země. Cítil jsem povinnost napsat toto svědectví, protože mou povinností jako muslima je říkat pravdu, byť se za to stávám v muslimské komunitě krajně nepopulárním,“ uzavírá Berrezouga.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Rodící se totalitní eurodiktatura u nás testuje terén...... Zatím samozřejmě v rámci svých možností, neboť vládnoucí vrstva nové bruselské aristokracie ještě nemá v naší zemi všechny mocenské páky v rukou. Prezident (a dávno už také premiér) nepatří do kavárenského klubu, tak postupují krok za krokem, kam až dosáhnou.

Sociální demokracie, jež se pod vedením Bohuslava Sobotky a Jana Hamáčka změnila ve filiálku Pražské kavárny, je důležitým prvkem v architektuře cizí moci. 

Hamáček je významným členem globálního bratrstva nazvaného poeticky Aspen institute, jež ovlivňuje či ovládá významné posty ve vládě a státní správě. 

Obsazování křesel globálními agitpropčíky probíhá na ministerstvech ovládaných ČSSD stále rychleji.

Pochod institucemi ... Ministerstvo zahraničí, právě tak jako ministerstvo práce a sociálních věcí, se stalo základnou pro anarchisticko-socialistickou invazi - pro "pochod institucemi". 

Na ministerstvu zahraničí má neomarxistickou personální agendu v gesci ta nepovolanější ze všech - anarchistická máma Marksová, která jako náměstkyně ministra 

Poche-Petříčka postupně přivádí do úřadu rudou avantgardu, stejného ražení jako jejich bratři za mořem kácející symboly starého světa.

Stejnou měrou je kulturní revoluce podporována bývalým komunistickým cenzorem Lubomírem Zaorálkem. 

Jeho ministerstvo kultury už naplno funguje především jako retranslační stanice penězovodu (z našich daní) na projekty kulturní revoluce pokrokových umělců. 

Ale asi nejnebezpečnější je tento výsadek bruselských revolucionářů na ministerstvu vnitra, které se podle západních vzorů stále více mění v orwelovské Ministerstvo pravdy. 

Působení rodinného klanu Romancovů jako ideové policie na vnitru, je jen viditelným vrcholkem ledovce tohoto globálního ochlazování chatrných zbytků občanských svobod.

Tlak na vyšetřovatele prostřednictvím novodobých sovětů, které se v naší realitě maskují za neziskové organizace, narůstá každým dnem. 

Revolucionáři, kteří inovují Trockého tezi permanentní revoluce, žádají po vzoru svých evropských a zámořských soudruhů, aby i u nás už konečně začaly procesy s reakčními živly, tak jako je tomu dávno v Německu a ve Francii a v dalších podvolených státech kdysi relativně svobodné Evropy.

Hledání oběti ... Každý, kdo jakkoliv zpochybňuje dogmata kulturní globální revoluce, musí být exemplárně potrestán. Bez o hledu jakou roli a funkci ve společnosti zastává. 

Pokud i prezident či premiér čelí kriminalizujícímu tlaku neziskových sovětů, jejichž spojenci ovládají všechna média hlavního proudu (jsme toho svědky každý den ve veřejném prostoru), co potom prostí občané?

Novodobí Jakobíni zoufale hledají oběť, kterou by předhodili svým zahraničním sponzorům, aby uspokojili jejich poptávku po exemplárních trestech. 

Dlouho se nedařilo obvinit z "ideozločinu" nikoho známějšího. 

Také mnohé soudy, které se ještě nepodařilo revolucionáři plně ovládnout (ani ministryně Marie Benešová nemá, pro revoluční metody patřičné pochopení) jsou často váhavé. 

Ani mnozí vyšetřovatelé neprojevují pro třídní výklad globálního práva dostatečné pochopení.

I když se globální udavači snaží monitorovat všechny reakcionářské výroky na sociálních sítích i webech výsledky v podobě otevřené kriminalizace jsou stále mizivé. 

Jak konstatují pravidelné zprávy vrchní udavačské platformy, která si říká Čeští elfové, reakční živly spolupracující s cizími zpravodajskými centrálami (Čína - Rusko) jsou stále rafinovanější a málokdy překročí dosud stále ještě málo revoluční zákony, které zatím alespoň na papíře připouštějí i tu ohavnou svobodu slova.

Tak jako ve Spojených státech i v Bruselu je hlavním klackem tzv. rasismus. 

Gumové paragrafy, které byly do našeho právního řádu vpašovány hned na počátku devadesátých let a postupným mediálním masírováním se staly hlavním nástrojem omezení svobody slova, jsou dnes stále častěji uplatňovány.

Stačí, aby v diskusi pod facebookovým příspěvkem někdo jadrněji vyjádřil svůj názor na multikulturní obohacení v podobě imigrantů, muslimů či cikánů a už mu jde ideová policie po krku.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Vždyť my vozíme brambory z Egypta! Herec otřesen návštěvou obchodu. Nepěkné čtení ..... ROZHOVOR „Ježíšmarjá, my sem vozíme brambory z Egypta,“ žasne herec Jan Kuželka. Připomíná, že dříve jsme byli bramborářská velmoc. „Rajčata jak z umělé hmoty, jablka z Polska…“ chytá se za hlavu. Prozradil, co si myslí o potravinové soběstačnosti ČR i jak to řeší lidé na venkově. Vzpomenul také, jak to vypadalo v obchodech ve Španělsku nebo v Portugalsku, kde nějakou dobu žil. A jak to vidí ohledně někdejších „front na banány“?

Poté, co epidemie koronaviru na jaře uzavřela hranice, začalo se více mluvit o potravinové soběstačnosti ČR. Ukázala pandemie, že je větší potravinová soběstačnost nutná?

Myslím, že určitě. Nejsmutnější na tom všem je, že zatímco naše země byla dříve skoro ve všem soběstačná... Nemyslím před koronavirem, ale před rokem 1989. Dneska, když se podíváte, tak cukrovary vybombardované, zničené. Předtím jsme cukr i vyváželi. Byli jsme bramborářská velmoc. Dneska brambory dovážíme. Je to asi měsíc, šel jsem koupit brambory, a byly z Egypta. Tak ježíšmarjá, my sem vozíme brambory z Egypta?! Rajčata, když si koupíte v obchodě, tak máte pocit, že jsou z umělé hmoty. Dovážíme je z Holandska, Španělska... A jablka? Včera jsem to slyšel v médiích. 80 procent jich dovážíme z Polska. Dříve jsme měli jablek, že jsme nevěděli, co s tím.

A kde se podle vás stala chyba, že místo abychom měli česká jablka, české brambory, tedy plodiny, kterým se u nás daří, dovážíme je z jiných států?

Problém vidím také v tom, že samozřejmě, jak nás „schramstla“ Evropská unie, tak ty své věci koukají, aby se tady prodávaly a my byli nuceni je kupovat. Proto se zničily všechny ty velké farmy, kde se choval dobytek, prasata. Dnes dovážíme vepřové z Německa. A to je ještě paradox – když si přečtete informace na těch výrobcích, tak je napsáno – chováno třeba v Německu, jatka jsou v Holandsku, porcováno v Polsku... No tak, kde to jsme? Jakou kvalitu, čerstvost, musí mít to maso, když cestuje přes tři země? A to je nejen u masa, to je i u dalších věcí.

Jan Kuželka

A vy sám dáváte přednost českým potravinám, když jdete do obchodu?

Samozřejmě. Teď jsem zrovna koupil rajčata, u kterých byla i visačka „české rajče“. Tak aby mamča viděla, že nekupuju nějaký sračky (smích). Kupuju rád věci vyrobené u nás nebo třeba i na Slovensku.

Jak vidíte současný stav českého zemědělství? Co by potřebovalo, co mu chybí?

Asi chybí odborníci. Dnes je pár farmářů, zemědělců, kteří opravdu vědí, co půda potřebuje, jak se opravdu starat o ty plodiny, rostliny... Bohužel jich ale zřejmě není moc. Všichni se tady ohánějí posledními vědeckými výzkumy. Ale na to jim prdí bílej tesák, na vědecký výzkumy!     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Konec evropské civilizace jak jsme ji znali ..... Oproti Americe, které hrozí černá tyranie, jak jsme zde ve čtvrtek psali, v západní Evropě se ve jménu lidské solidarity, lásky a bratrství rodí jiná odrůda totality– humanitární fašismus. Evropa udělala stejnou chybu jako římské impérium, když otevřelo brány barbarům, kteří toužili po jeho bohatství a nevzdali se víry svých předků

V polovině století víc jak třetinu lidí na Zemi budou tvořit muslimové. Zásluhu na tom přičtěme Koránu, který zakazuje potraty a jakýkoli způsob antikoncepce ženám a mužům plýtvání semenem. Totéž přikazuje Bible. Zatímco muslimové poslouchají Alláha, pro většinu křesťanů je ekonomický imperativ silnější nežli hlas Boží. Mladí manželé ve všech vyspělých zemích by o tom mohli přednášet na univerzitě.

Až do roku 2010 bylo nejrozšířenějším náboženstvím křesťanství, k němuž se hlásilo 31 procent z celkového počtu 6.9 miliard lidí na světě, zjišťuje americké statistické středisko Pew Center Research. Islám byl na druhém místě s 23 procenty vyznavačů. V příštích desetiletích se jejich počet víc jak zdvojnásobí a v roce 2060 poprvé v historii jich bude víc nežli křesťanů. Zástupy muslimů vzrostou o 73 procent, zatímco houfy ostatních obyvatel planety pouze o 35 procent.

A to vše hlavně proto, že klín muslimských je úrodnější než všech jiných bez ohledu na náboženství nebo rasu. A také proto, že mnoho věrozvěstů Alláhových dělá svým mužským ovečkám stejnou nalejvárnu jako saudský imám v Ženevě, který jim hlásal, že svým semenem dobydou svět— až do chvíle, kdy ho Švýcaři posadili na letadlo do Rijádu.

Tak či onak, z demografického hlediska lze 21. století nazvat stoletím muslimek.

Jakým způsobem ovlivní tento vývoj Evropu, která se stala zaslíbeným kontinentem muslimských přistěhovalců?

O tom rozhodne imigrační politika Bruselu a národní postoj k přistěhovalcům. Obojí bude určovat, jak bude vypadat společenský, sociální a politický vývoj v Evropě. Jsou možné tři scénáře, prohlašují prognostici Pew Research Center.     (Čtěte na stránkách Pokec24)


NENÁVIST JE NORMÁLNÍ?! ..... Nenávist je normální reakce na pachatele úmyslné skutečné nebo domnělé újmy. Může mít i jiné příčiny, ale způsobenou významnou újmu provází pravidelně. Má zřejmě biologický význam, je tedy funkčně normální, ačkoli jsme od dětství vedeni k tomu, abychom se nenechali snadno vést nenávistí.

To by byla jistě banální skutečnost, pokud by se někdo nerozhodl lidi podezřelé z toho, že chovají k někomu nebo k něčemu nenávist, vystavovat ostré kritice. Stačí pouhé podezření z nenávisti. Cílem je vyvolat nenávist k lidem podezřelým z nesprávné nenávisti. A hned se vynořili aktivisté v boji proti nenávisti. Ne snad proto, že správný křesťan má po úderu „nastavit druhou tvář“. Nenávist muslimů k „nevěřícím“ je z hlediska těchto aktivistů v pořádku, nikdo ji muslimům nevyčítá. Podezření z nenávisti k muslimům se ovšem netoleruje. Hovoří se o „předsudečné nenávisti.“

Abychom mohli takový pojem akceptovat, je nutné si ujasnit, co je to předsudek. Jde o přesvědčení apriorní, tedy bez opodstatnění, bez zkušenosti. Přesvědčení, že komáři štípou, není předsudek, neboť jde o mnohokrát ověřenou skutečnost, o které se za vhodných podmínek může přesvědčit každý sám. Lze namítnout, že píchají pouze samičky, zatímco samci se bez krve obejdou, ta je potřeba k výživě vajíček nikoli k páření. Jsem si vědom, že takové tvrzení může být pokládáno za genderově nevyvážené. Je však pravdivé, nevyplývá z něj, že všichni komáři bodají. Těžko mít komáry rád, za chladnějšího letního dne v bažinatém porostu je snadné je nenávidět, nesnadné je být k bodání netečný.

Kupodivu se daří veřejnost přesvědčit, že každá nenávist je předsudečná, tedy důsledkem odsouzeníhodné neschopnosti se s újmou vyrovnat. Theodor Dalrymple, britský psychiatr a společenskokritický publicista, uvádí ve své knize „Zajati v ghettu“, že mnohé ženy v Anglii se rozhodnou žít s kriminálním recidivistou, a když je pak týrá a bije, pak na otázku, proč se s ním rozhodly žít, odpovídají: „Přece nemohu mít předsudky!“ Nejde však o předsudek, neboť od pachatele opakovaných násilných trestných činů nelze rozumně očekávat jemné zacházení.

Při úspěšné indoktrinaci rozum nepřekážel. Nenávist je předmětem nenávisti. Tu si prý zaslouží každý, kdo není „hate free“.

Biologický význam nenávisti je v tom, že tato emoce posiluje schopnost zapamatovat si pachatele újmy, vyhýbat se mu a při vhodné příležitosti se pomstít, byť i prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, neboť způsobená velká újma nemá zůstat bez trestu. Pachatele by to snadno vedlo k recidivě. Výhodou člověka je schopnost zkušenosti sdílet. Stačí se dočíst z věrohodných zdrojů.

Proč o tom píši? Byl jsem překvapen, kam až indoktrinace v západní společnosti došla. Youssef T. přejel 20. 7. 2020 v Lyonu autem nejdříve psa třiadvacetileté zdravotní sestry Axelle Dorier (dívka na snímku), vzápětí úmyslně i ji. Její tělo bylo autem rozdrceno na kusy. Její rodiče však prohlásili, že k vrahovi necítí nenávist. I rodiče mladé policistky Melanie Lemée, kterou v témže měsíci v Lot-et-Garonne úmyslně přejel Yacine E., konstatovali, že k vrahovi necítí nenávist ale soucit, protože „jeho život je v troskách“. Rodiče přece dobře vědí, že cítit nenávist k imigrantům muslimského vyznání je nepřijatelné. Naopak jsou naučeni cítit k nim trvalý a neotřesitelný soucit.

Co to dokazuje? Především sílu mediální indoktrinace, i když jde o přesvědčování o tak absurdní věci, jako je soucit s vrahem vlastního potomka. Dále to dokazuje neuvěřitelnou sugestibilitu lidí, jimž lze takový postoj v bdělém stavu imputovat. A nakonec jde o důkaz slabosti racionální korekce vlastních postojů a možnost zajistit vymizení přirozených instinktů pod vlivem sociální kontroly.

Francouzští psychiatři (doufám, že nikoli všichni) hodnotí jednání těchto agresorů jako „bezdůvodné násilí“. Co doporučují? Neprovokovat mladé imigranty v zájmu vlastního přežití ani pohledem. I francouzští psychiatři by mohli vědět, že vláda má povinnost občany chránit a ne ohrožovat. Jsou zřejmě blbí, neboť nevědí, že vražedný útok musí mít motiv, přinejmenším chorobný. Ani v tomto případě není násilí bezdůvodné, ale je důsledkem předsudečné nenávisti vůči „nevěřícím“. Zdrojem předsudků je korán, muslimská výchova a neúnavně snaživí islámští duchovní.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Pár slov k pálení koránu ..... Před třemi lety v únoru 2017 Slovenka natočila video, jak močí na korán a pak ho spálí. První, co mě napadlo, je, že to jí muselo dost blbě hořet. 

Strhla se kolem toho mela, že jeden by nevěřil, že jde jen o jedno videjko na sociální síti jedné blondýny. Milou Sheilu si zásahová jednotka odvedla nejen v poutech, ale i v řetězech, jako by se ozbrojenci báli, aby je taky nepočurala.

Ve Švédsku v pátek, tedy v den kdy se vyznavači pedofila modlí v mešitách, trojice částečně z Dánska a částečně ze Švédska spálila na ulici blízko migrantské čtvrti v Malmö korán. Oni tu akci plánovali delší dobu, takže Novošvédi měli taky čas reagovat: „Oni si snad myslí, že jsou ve Švédsku!“ Pochopitelně muslimové v Malmö v odpověď udělali peklo na zemi. I když, asi to byl takový typický víkend ve Švédsku, nějaká auta shořela, házení kamení na policii, taková spíš klasika. Dokonce ani bomby nevybuchovaly.

Tři muži byli za onen příšerný kriminální čin vzati do vazby. Prý že podněcování nenávisti vůči etnické skupině. Pochopitelně, že v prakticky islámské zemi Švédsku berou pálení koránu o dost přísněji než na Slovensku nebo třeba u nás. V Česku se pálení koránu chopil roku 2016 Martin Konvička a naštěstí naše soudy byly při smyslech, kdy prohlásily, že pálení koránu není trestný čin.

Nicméně jsem zahlédla titulek, že kdo je schopen zapálit knihu, je schopen pálit i lidi. Větší hovadinu jsem dlouho neslyšela. Ze zkušeností z mladických brigád v knihárně vím docela na tuty, že kniha není nic víc, než trocha potištěného papíru. A to ani ta svatá.

Můžu si z toho hlavu ukroutit, jak je vše relativní.

V Německu si v pohodě můžete zapálit celou synagogu a projde vám to. Soudce vás osvobodí, chápe, že jste zvolili tuhle uměleckou podobu protestu s politikou Izraele. Více ZDE.

Ozvalo se dost nakrknutých hlasů, jak prý je to počurání a zapálení koránu nebezpečné. Prý že by tak mohlo hrozit, že je nějací teroristé vezmou útokem. Chci se ptát, jestli tohle je míněno vážně. Jako že opravdu. Protože ti, kdo tohle tvrdí, asi v posledních letech nekoukali na zprávy.

Tak třeba v třeba v Kábulu v březnu 2015 rozvášněný dav zabil 27letou Afghánku Farkhundu, obviněnou právě z toho, že spálila korán. Dav několika set lidí, z nichž se někteří účastnili, mnozí filmovali a mnoho podobně jako policisté jen přihlíželi, tak tahle rozdivočená sebranka nešťastnici hezky podle Šaríi zlynčovali, jak mají ve zvyku, hulákali si u toho to své Alláhu Akbar. Můžete se podívat na video ZDE.

Vidíte, chudáka ženskou, ještě správně zahalenou, vláčejí po ulici. V jednu chvíli se policie pokusí výstřely do vzduchu ty hajzlíky rozehnat, na zemi leží Farkhunda, šátek z hlavy jí lynčující dav strhnul. Hlavu krvavou, viditelně otřesená, ale při vědomí. A zfanatizovaní pravověrní muslimové policajty nejdřív přemlouvají, dejte nám ji, bratři. Nakonec si ji vezmou a policie jen přihlíží, jak je chudák Farkhunda brutálně a bez milosti zavražděna rozvztekaným davem. Kamenují ji, mlátí kusy stavebního dřeva. Nehybná černá postava ležící na zemi, kopaná, bitá. Další záběry na videu už jsou radši rozmazané. Ale tím to nekončí pro ni, pro mladičkou Afghánku, studentku islámu.

Ještě ji vláčejí za autem. Na tohle se, milá sluníčka, podívejte, když chcete někomu kázat o nenávisti. Tady ji vidíte čirou, otevřenou, nezakrytou. Surovou a krvavou. Někteří řvou, ať ji pověsí, zatímco na její tělo pořád ještě hází obří kameny a drtí, čtvrtí nebohou Farkhundu. Pak ji ještě zapálí.

Jestli na to máte žaludek, zadejte si do googlu Farkhunda burned a najdete fotky jejího ohořelého těla. Bez rozmazávání, bez retuší, tak, jak ho zachytili její vrazi. Podle pozice spáleného těla to vypadá, že v době, kdy hořela, ještě žila a plazila se pryč.

Dva dny na to ji ministr prohlásí nevinnou ve věci zločinu zapálení koránu. Dva dny po její smrti.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


Kamarád zastřeleného Jaye, který byl u jeho vraždy, promluvil ..... Nové světlo do případu zastřeleného patriota v Portlandu vnesl jeho parťák, Chandler Pappas. Popsal poslední vteřiny Jayova života a to, co se na ulici v Portlandu stalo.

Chandler s chvějícím se hlasem říká: “Popravili mého parťáka.”

Vysvětluje, že šli s Jayem po ulici, a zaznamenali křik, který byl již zmíněn v jiných článcích. Tedy “máme tu jednoho” (nejdřív zřejmě viděli Jaye, který měl čepici Patriot Prayer) a “máme tu dva”, když si všimli, že s ním jde i Chandler. Podle Chandlera patřila levičákům i ona výzva “vyndej to!”. I z videa je poznat, že se vše seběhlo během pár vteřin, a Chandler ani nestačil postřehnout, co se děje. Jay měl rychlejší reflexy a vytáhl proti nejbližšímu útočníkovi kasr, ale jak už víme, ten měl dávno v ruce připravenou pistoli, a souběžně s tím, kdy Jay použil kasr, on vypálil dva výstřely do jeho hrudi.

Chandler viděl, že je jeho kamarád na zemi, ale v první chvíli ho nenapadlo, že je to tak vážné. Šel k němu a ptal se, jestli je v pohodě. Jak potvrdila medička z přítomné bandy BLM, která byla na místě a která se jej pokoušela ošetřit, bezprostředně po střelbě ještě žil. Pak se ale na místě objevila policie, která všechny vytlačila pryč, a než dorazila skutečná ambulance, byl Jay mrtev. Ze všech videí a svědeckých výpovědí je jasné, že z patriotů byl na místě jen Jay a Chandler, zato BLM zde bylo jako much. K jejich kreditu, což je vidět z videa, ne všichni přišli zabíjet, a střelba a postřelený Jay na chodníku pro ně byly šokem, a snažili se pomoci. Vrah v té chvíli už ale utíkal pryč a černě oděný muž na skateboardu ze země sesbíral obě vystřelené nábojnice.

Chandler říká, že jeho kamarád, který se ve skutečnosti jmenoval Aaron Danielson, a Jay Bishop bylo podle všeho jeho jméno, které používal kvůli levičákům a jejich metodám, byl skvělý člověk. Prý nebyl rasista, ani xenofob, jen měl rád svou vlast a prezidenta. Pět hodin před svou smrtí dal Jay krátký rozhovor pro média, když řekl, že levice jde dnes po každém, kdo nesdílí jejich názory, a že Overtonovo okno se už příliš posunulo doleva. Overtonovo okno označuje spektrum názorů, které jsou společností akceptované.

Na otázku, co by měl nyní prezident Trump udělat, Chandler odpověděl: “Poslat vojáky”.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Na počátku konce: Kalifornie první obětí nového zeleného údělu. Na vině ideologické šílenství. Nejvyspělejší regiony bez elektřiny. Je na řadě Německo? Západ se ponoří do tmy. Čeká nás sibérie? ..... CRIMSON ALTER poukazuje na zákonitosti zeleného údělu na Západě, jehož důsledkem budou nejprve chronické výpadky dodávek elektrického proudu a pak pád do temnoty

Spojené státy postupně začínají připomínat zemi třetího světa, a to i přes rozvoj špičkových technologií, obrovské emise dolarů, jaderné zbraně a úderné formace letadlových lodí. V nejrozvinutějším a nejmodernějším státě Kalifornii dochází k nárazovým výpadkům proudu, přičemž nejde o nějaké neuvěřitelné zásahy vyšší moci, ale vše probíhá v podmínkách poměrně teplého, ale zdaleka ne rekordně horkého kalifornského léta.

Co je však nejdůležitější, nejde tu o výpadky jako takové, ale o jejich příčinu, která nespočívá v nějakém selhání techniky (což se může stát v jakékoli, dokonce i v nejrozvinutější zemi), ale v selhání politickém , rspektive ideologickém.

Temná budoucnost ... O tom, že Kalifornie – a brzy i další části USA – se v závislosti na povětrnostních podmínkách bude pravidelně nořit do tmy, varovali americké politiky inženýři, vědci i ekonomové. Ale politický účel a ideologická zarputilost vyznavačů agendy zeleného údělu měly jediný důsledek: politici (spolu s voliči) přivedli situaci k tomu, že v Kalifornii hasnou světla.

Uvedený problém se bude nyní projevovat jako systémová vada téměř v celém západním světě, Kaliforňané měli prostě jen tu smůlu, že jejich politici byli nejhorlivější při zavádění zeleného šílenství propagovaného sponzory Gréty Thunbergové a problémy u nich začaly jako první.

Vlajková loď žurnalistiky amerického byznysu The Wall Street Journal využila příležitost, aby nazvala věci pravými jmény:

„Miliony Kaliforňanů ztratily v posledních dnech přístup k elektřině kvůli intenzivní vlně veder - a vládní regulátoři varují před dalšími výpadky v blízké budoucnosti, přičemž situace by mohla trvat mnoho let. Vítejte v kalifornském Green New Normal (nové zelené normalitě) – v této předzvěsti světa bez uhlovodíkových paliv.“

Zelený úděl ... Kdyby Kalifornie byla samostatným státem (a podobné myšlenky se mezi kalifornskými politiky objevují pravidelně), pak by se její HDP rovnal asi 3,2 bilionům dolarů a překročil by nominální hodnotu HDP zemí, jako je Francie nebo Rusko. V Kalifornii je slavný Silicon Valley, epicentrum internetových startupů a sídlo předních technologických společností, jako jsou Apple, Google, Intel a Hewlett Packard. Jak se mohlo stát, že nikterak extrémní počasí srazilo energetický systém tak rozvinutého regionu na kolena? Celý problém spočívá v zelené politice.

Kalifornie je jedním ze světových lídrů v přechodu na tzv. obnovitelné zdroje energie, a tedy jedním z lídrů v odstavování elektráren, které spalují plyn nebo uhlí. Dnes představují v tomto státě obnovitelné zdroje energie přibližně 36% výroby elektřiny a místní demokratičtí politici (Kalifornie je doslova pevností americké Demokratické strany) vepsali do svých programů požadavek, aby byla tato úroveň v roce 2030 zvýšena na 60% a v roce 2045 na 100%.

Přímým důsledkem takového „zezelenání“ je fakt, že ceny elektřiny jsou z tohoto důvodu na jedné z nejvyšších úrovní v USA – 19 centů za kilowatthodinu (asi 14,2 rublů v porovnání s průměrnými ruskými 3,4). A tato částka nezahrnuje nepřímé platby ve formě státních subvencí výrobcům zelené energetiky, které v konečném důsledku také padají na daňové poplatníky, ale na svých účtech za komunální služby je nevidí.

To však není ten nejzajímavější důsledek. Přestože je Kalifornie (a Německo) někdy uváděna jako příklad pro země jako Rusko a Čína, které odmítají masivně nahradit své tepelné a jaderné elektrárny „čistými“ větrnými turbínami a solárními elektrárnami, země a regiony s velkým podílem zelené energie začínají mít obdobné problémy s  dodávkami elektřiny. Kalifornie byla po mnoho let (a mnohokrát) zachraňována před postupnými výpadky elektrického proudu v nepříznivých povětrnostních podmínkách banálním dovozem elektřiny z jiných států, kde ještě nestihli odstavit plynové a uhelné elektrárny. Nyní však v nejzelenějším a nejdemokratičtějším státě USA došlo k nepříjemné shodě okolností: horké léto, převážně zataženo, slabý vítr a nemožnost vyřešit všechny problémy dovozem, protože v sousedních státech spotřeba elektřiny také vzrostla. Vedoucí ekonomika planety se ponořila do středověku, kdy přístup k energii závisel do značné míry na rozmarech větru, který nadouval plachty lodí nebo točil lopatkami větrných mlýnů.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Měsíční led ukrývá velká tajemství. Přistání na povrchu je může zničit, varují vědci ..... Plyny z přistávacího landeru na Měsíci mohou ovlivnit vzorky ledu Ke kontaminaci může podle simulací dojít i stovky kilometrů daleko od místa přistání Model má ale značné nejistoty

NASA se vrací na Měsíc. Lidská noha na něj má vkročit v roce 2024 a ještě dříve mají přistát na povrchu sondy s experimenty. Měsíc nemá významnější atmosféru, takže přistání na povrchu musí proběhnout s využitím motorů. To je docela komplikace v případě, že máme statickou sondu a chceme prozkoumat složení povrchu v okolí.

Vědci z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) teď vnesli do diskuse okolo výzkumu Měsíce ještě jeden aspekt.

Jedním z velkých cílů při dobývání Měsíce bude led v oblasti pólů. Těžba ledu z regolitu pro potřeby základny sice nebude úplně snadná, ale led na Měsíci má také vědeckou hodnotu. Je miliardy let starý a obsahuje tak cenné informace o vzniku Sluneční soustavy i původu vody na Zemi.

Vědci ve své studii varují, že přistání už středně velkého landeru o hmotnosti 1200 kg (čtvrtiny hmotnosti lunárního modulu z programu Apollo) může vzorky ledu poškodit. Nejde přitom jen o přistání někde poblíž místa, kde chceme led prozkoumat.

Co ukázaly simulace? ... Podle simulací trvá zplodinám z přistání jen několik hodin, než se rozptýlí po celém Měsíci. Přibližně 30 až 40 % páry přetrvalo v měsíční „atmosféře“ a na povrchu ještě po dvou měsících a 20 % nakonec zamrzlo poblíž pólu. 

Jsou to přitom jediná místa ve vnitřní části Sluneční soustavy, ve kterých můžeme najít stopy původní vody. Vědci by rádi studovali složení těchto ledů a jejich různých izotopů, aby bylo možné odvodit, odkud pravděpodobně pocházejí.

Zmrzlé výfukové plyny z přistávacích modulů mohou tato měření ovlivnit a to přesto, že k přistání dojde stovky kilometrů od místa, kde budou vzorky odebrány. Podle vědců lze očekávat, že plyny výrazně pokryjí povrch ve vzdálenosti asi 100 km od místa přistání.

Simulace na Zemi jsou jedna věc, realita na Měsíci druhá. Model má značné nejistoty. Jednou z nich je to, že předpokládá míru interakce vody a „přilnutí“ k lunárnímu povrchu, což je stále nejisté. Přesto má velký význam pro pochopení toho, jak snadno je voda transportována kolem Měsíce.

Model také sleduje pouze vodní páru, což představuje asi třetinu složení výfukových plynů většiny landerů. Jiné molekuly, jako jsou vodík, amoniak a oxid uhelnatý, se mohou chovat odlišně a možná přetrvávají i déle.

NASA připravuje pro sondy, které na povrch dopraví soukromé firmy, řadu experimentů. Jeden z nich s názvem SEAL (Surface Exosphere Alterations by Landers) bude zkoumat chemickou odezvu měsíčního povrchu během přistání a veškeré kontaminující látky, které mohly být injektovány.     (Čtěte na stránkách VTM)


1.9. 2020     Prvního září 1939 napadlo nacistické Německo Polsko – začala druhá světová válka.


WIR SCHAFFEN DAS – ANEB JAK JEDNA KRÁVA DOKÁZALA ROZORAT CELOU EVROPU..... Dodatečně se tímto omlouvám užitečnému skotu, neb tato bezdětná loutka nezaslouží tak čestného titulu jako “kráva”, která je na rozdíl od Angely Merkelové užitečným tvorem. Samozřejmě nepatřím k těm naivům, kteří by věřili, že je za tím jen ona sama. Byla předem pečlivě zvolena na svůj post podobně, jako jiné vydíratelné či korumpovatelné loutky po celé Evropě. Loutky, které budou ochotny ponechat otevřené hranice, aby přes ně mohly zcela volně proudit houfy islámských vojáků, připravených kdykoli na povel začít džihád mečem.

Tato na srazech Bilderbergu velmi dobře instruovaná loutka ve vedení 4. říše, neboť – a o tom snad nebude nikdo polemizovat – Německo skutečně hegemonem EU je – rozhodně není jedinou z těch, kdo celou invazi organizovali a podnítili. Ona sama je jen jednou z velmi důležitých součástí celého zrůdného plánu likvidace tradiční západní společnosti, která je dnes destruována hned ze dvou stran, které jsou nedílnou součástí zvrácené politiky tzv. liberalismu.

Na jedné straně se jedná o již výše zmíněnou muslimskou invazi, která má za cíl rozvrátit evropské země a zavést chaos, násilí a totální rozvrat. To vše má být umocněno vleklou hospodářskou krizí, způsobenou falešnou koronapanikou. Na druhé straně pak jde o destrukci společnosti likvidací původních konzervativních hodnot, důsledkem má být úbytek Evropanů, kteří tak budou rychleji nahrazeni invazními druhy.

Tato destrukce je charakterizována destrukcí rodiny, která je náhle zcela podružnou součástí společnosti, na piedestal jsou vynášeny různé deviace, sto pohlaví a další nesmysly, adorují se menšiny na úkor většiny. Je jedno, zda se jedná o menšiny sexuální (LGBT ideologie, genderismus, změny pohlaví) nebo rasové menšiny (BLM).

Nenávistná islámská ideologie je adorována a zcela falešně prezentována jako “náboženství míru”. Jakákoli veřejná oprávněná kritika islámu bývá stále častěji postihována. Zcela bezprecedentním příkladem jsou i naše soudy, kdy zcela bezúhonní občané, kteří si dovolili jednou větou na Facebooku napsat protiislámské výroky dostali úplně stejný trest jako muslim, který posílal peníze ISIS a u něhož byly nalezeny propagandistické materiály této bojůvky. Tedy podpora jedné z nejhorších teroristických organizací je dnes považována za stejně závažnou, jako jedna věta na FB, napsaná navíc v afektu či zcela bezmyšlenkovitě. Podobná situace je na celém území EU.

Na nejvyšší posty se po celé Evropě dostávají politici, kteří současný systém udržují, prosazují stále mohutnější cenzuru a snaží se své vlastní země islamizovat. Pokud se podíváte do naší vlády, pak máme tu “čest” mít největšího podporovatele muslimů přímo ve vedení ministerstva vnitra a v EU je hlavní cenzorkou česká eurokomisařka Jourová. Jsme tedy v něčem lepší, než Němci, když i my dokážeme generovat na vysoké posty podobné kreatury jako oni?     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


CO TÝDEN DAL A HAMPL NAPSAL: PÁD DO BARBARSTVÍ ..... PONDĚLÍ 24. SRPNA ... Tak se prý maturity nebudou známkovat. Nepřekvapuje to. Ministerstvo školství už vydává zprávy o tom, že něco bude snadnější než předtím, že rozsah učiva se zmenší, že zase někde klesne náročnost apod. každých pár týdnů. Zajímavější ale je, co z ministerstva nikdy neslyšíme. Kdy jste si naposledy přečetli v tisku “Ministerstvo školství chce více pozornosti výuce přírodních věd” nebo “Cílem nového programu je zvýšení matematických schopností žáků základních škol” nebo “stát bude investovat do zlepšení logického myšlení”? Že jste nic podobného nečetli už 20 let? To možná proto, že ministerstvo nic takového nedělá. Z úřadu pro řízení školství se postupně vyvinul úřad pro likvidaci posledních zbytků vzdělanosti. Na tom, kdo je momentálně ministrem, na tom nezáleží. Stejně to celé řídí pár neziskovek, vesměs spolufinancovaných Nadací otevřené společnosti.

ÚTERÝ 25. SRPNA ... Dříve či později to asi přijít muselo. Když elity zradily obyvatele vlastních zemí, lidé jim oprávněně přestali důvěřovat. Jenže spolu s úplnou ztrátou důvěry v politiky, komentátory a experty vznikla také nedůvěra vůči matematice, statistice, moderní vědě a dokonce i vůči racionalitě jakožto systematickému používání rozumu. Martin Konvička mluví výstižně o pádu do barbarství. Obnovit důvěru v rozum, a obnovit racionální diskuzi je přitom naprosto klíčové. Je to jediné, v čem máme převahu proti islámské civilizaci, a na čem tudíž můžeme stavět obranu. Nemůžeme přitom počítat s podporou institucí typu univerzit a vědeckých ústavů, protože ty už vesměs podlehly politické korektnosti – tedy přesnému opaku racionality.

STŘEDA 26. SRPNA ... Prospěla by oddělená výuka chlapců a dívek, jak to doporučuje psycholožka Irena Smetáčková? Na samotné oddělené výuce asi nic pozitivního není (vyjma tělesné výchovy, branné výchovy a podobných předmětů). Hodně by ale prospělo, pokud by vznikly školy, které by braly ohled na klukovské mozky. Dnešní školství je stavěné na míru šplhavým holčičkám (což potvrzují i statistické údaje) a z kluků těm méně maskulinním. Výsledkem pak je, že na vysokých školách studuje o polovinu víc dívek než mládenců. Ale má to i další dopady do všech oblastí společenského života. Na takové “klukovské školy” by klidně mohly chodit i holky. Takovým těm klukovským typům by ten typ výuky a ten typ vymáhání kázně mohl vyhovovat zrovna tak. To je to, co zoufale chybí! Samotné oddělování kluků a holek nic neřeší. A v čem, že je ten rozdíl?

Klukovské mozky jsou (v průměru):

schopny snadněji chápat matematické a jiné abstraktní vzorce, mají nižší schopnost orientovat se ve vztazích a pochopit, co se od nich vlastně chce (pokud to není řečeno úplně jednoznačně), více schopní fungovat v tlupě, gangu, armádě atd., schopní podřizovat se neosobním pravidlům armádního typu, aniž by je to poškozovalo a ničilo jejich charaktery, a naopak neschopní projevovat ty emoce a ten společenský takt, který se od nich vyžaduje, …a k tomu samozřejmě agresivnější.

Potom samozřejmě stačí jedna hysterická maminka malé slečny (nebo ujetá výchovná poradkyně), a ve třídě vzniká atmosféra, která je pro kluky peklem.

ČTVRTEK 27. SRPNA ... Vypadá to, že v Praze mají konečně po letech projekt, který bude dokončen včas. Socha Marie Terezie! Že byla pro oslavu vybrána právě tato panovnice, to není vůbec náhoda. I mezi Habsburky totiž vynikala. a) okázale a veřejně pohrdala českým národem i českou státností. Proslavila se mimo jiné výrokem, že česká královská koruna je šaškovskou čapkou. Aby Čechy (a Moravany) ponížila opravdu důkladně, odmítala se nechat korunovat českou královnou. b) to jí nebránilo vysávat české země, jak to jenom šlo. Jak se sama vyjádřila, bez peněz vydřených z českých lidí by byla jenom bezvýznamnou kněžnou. c) Marie Terezie zavedla správní reformu, která představovala do té doby nepředstavitelné zvýšení byrokracie, papírování, formulářů atd. Skutečný základ moderní státní buzerace. Jestli vám to něco připomíná, tak určitě chápete, proč vzbuzuje právě Marie Terezie ve vedení Prahy 6 takové nadšení. A zároveň je to součást celkové změny – naplnit veřejný prostor habsburskými symboly a památníky esesáků a potlačit všechny vzpomínky na českou samostatnost jako na trapné buranské epizody.

PÁTEK 28. SRPNA ... Nejsme svědky vstupu do nové etapy, nýbrž zhroucení. Ještě, než je pořádně zavedeno třetí a čtvrté pohlaví, už tu máme desítky dalších. Ještě, než byl zelený nový úděl uveden do života, už tu jsou mnohem radikálnější požadavky. Neexistuje žádná hranice, která by nemohla být překročena. Kanibalismus? Rituální pojídání výkalů? Nic není nemyslitelné, žádné dno není dost hluboko. A jak to celé tedy skončí? Jak to kdysi popsal americký sociolog Petr L. Berger. „Cyklus dekadence je u konce, když se náčelník barbarů prohlásí králem, a nastolí vlastní pořádek.“ I když to ještě působí dojmem, že současné elity pevně drží moc, ve skutečnosti se už hraje především o to, kdo bude jejich nástupcem. Jestli muslimští migranti nebo nějaká skupina buranů vzešlých ze západní civilizace. Případně jak bude bývalý západ rozdělen.

SOBOTA 29. SRPNA ... Tak to vypadá, že na Dni národní hrdosti v Ostravě 19. září vystoupí Jaroslav Foldyna, Marek Gregor, Petr Hampl, Jan Keller, Marek Obrtel, Josef Skála, Kateřina Trávníčková, Ladislav Vetvička, Andrea Wlochová a další hvězdy. Sledujte www.svoboda-projevu.cz      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Exkluzivně: Český překlad projevu Roberta F. Kennedyho Jr. na milionové demonstraci v Berlíně, která zlámala všechny rekordy! Česká i světová média nehorázně lžou a tvrdí, že na demonstraci bylo jen 20 000 lidí! Důkazní porovnávací fotky z demonstrací v Minsku a z pražské Letné jsou tvrdým důkazem nehorázného lhaní světových médií o demonstraci, kde synovec JFK varoval národy před nástupem otroctví a totality pod rouškou opatření proti koronavirové pandemii! Robert Kennedy Jr. varoval před Billem Gatesem, připomněl vládu strachu podle slov Hermanna Göringa, varoval před zotročením lidí digitální měnou! ..... Celá evropská i americká alternativa žije v těchto hodinách dozvuky největší demonstrace v dějinách Berlína za posledních několik desítek let. V sobotu 29. 8. 2020 se v berlínském Tiergarten na hlavní berlínské třídě od náměstí Großer Stern až po Brandenburskou bránu shromáždilo podle matematických propočtů ze záběrů z dronů odhadem 1 až 1,3 milionu lidí z celé Evropy. Záběry zachycují úplně zaplněnou třídu Bundesstraße od Großer Stern až po Brandenburger Tor a zaplněné byly i paprskovitě připojené ulice ke Großer Stern, Altonaer Straße. Spreeweg a Hofjägerallee.

Záběry z dronu (foto o dva odstavce níže) jsou dechberoucí, tak obrovský dav se nedá srovnat s ničím v Evropě, s žádnou demonstrací v poslední době. Neměl jsem bohužel čas na cestu do Berlína, ale takto monstrózní akce otřásla režimem nejen v Berlíně, ale v celé Evropě a v tiskových světových agenturách vypukl poplach a naprostá panika. Zpravodajské agentury začaly chrlit lživou zprávu o 20 000 demonstrantech, včetně českých médií jako je Česká televize [1] nebo server Eurozprávy [2]. Strach globálních elit z dopadů demonstrace je strašlivý do takové míry, že se rozhodly lhát stovkám milionů lidí ve světě o průběhu berlínské demonstrace.

Média mají občany za kretény, když milionovou demonstraci zdokumentovanou fotografiemi vydávají za setkání zhruba 20 tisíc lidí

V naší redakci jsme se proto rozhodli, že dezinformace mainstreamových agentur dáme do kontrastu s fakty, které pochází od nich samotných, tedy rovněž od agentur Velké trojky (AP, AFP a Reuters). Vzali jsme do ruky fotografie z demonstrace v Minsku z našeho článku [3], kde zpravodajské agentury tvrdí, že 23. srpna se demonstrace zúčastnilo 100 000 Bělorusů v centru běloruského hlavního města.

Toto je podle médií 100 000 demonstrantů v Minsku, no budiž…

Minsk, 23. srpna, demonstrace proti Alexanderu Lukašenkovi. Podle západních médií na obrázku vidíte 100 000 Bělorusů.

Na fotografii výše tedy vidíte 100 000 Bělorusů. Fotografie zachycují jak samotný prostor před běloruským sídlem prezidenta a parlamentu, tak i ulici, kterou průvod přicházel. Z fotografií jistě vidíte, že ten dav má určitou mohutnost, ale rozhodně ne takovou, jako byla demonstrace v sobotu Berlíně. Pokud tedy toto, co vidíme na snímcích z Minsku, je 100 000 lidí, jak potom proboha v Berlíně mohla být účast jen 20 000 lidí, když se díváme na záběr z dronu? Ano, nosaté lhaní tiskových agentur, to známe, to umí velice dobře. Ale pojďme se podívat na další srovnání. Nejprve fotka sobotní demonstrace v Berlíně pořízená z vysoko letícího dronu.

Tohle níže je prý 20 000 lidí v Berlíně, tvrdí německá policie a spolu s ní nosatá mainstreamová média

Berlín, 29. 8. 2020: Großer Stern Platz, nahoru zaplněná Bundesstraße až k Brandenburg Tor. Vedlejší ulice jsou rovněž zaplněny, viz. další fotografie níže. Reálný odhad pořadatelů: 1 milion lidí. Tvrzení německé policie: 20 000 lidí. Takhle se v roce 2020 dělá politika.

A teď tuto fotku srovnáme s Prahou. Minulý rok v červnu proběhla na pražské Letné mohutná demonstrace Milionu chvilek proti Andreji Babišovi. Podle oficiálních údajů mobilních operátorů a podle analýz z dronů se na Letné sešlo plus mínus necelých 300 000 lidí. Jenže, dámy a pánové. Máme tady velký problém. Přestože Letná není nijak malá, ve srovnání s Großer Stern a Bundesstraße je Letná naprosté prd, doslova mrňavý plácek na kopání s mičudou v několika přátelích a tím to hasne.

A tohle níže je podle médií 300 000 lidí…

A tohle je prý 300 000 lidí na Letné, dne 23. 6. 2019

Sami se na to podívejte a řekněte si, jestli vás nešálí zrak. Tohle, co vidíte na Letné, je mnohem menší dav než v Berlíně, ale přesto na Letné bylo prý 300 000 lidí a v Berlíně jenom 20 000 lidí. Dámy a pánové, to co vidíte, ten rozpor, ten konflikt mezi fakty, tomu se říká v jidiš Chucpe (Chutzpah), čili nehorázná drzost tak odporného rozměru, že se to nedá nežidovskými slovy ani vyslovit. Sionistické mediální agentury tak gójům nestydatě lžou do očí takovým způsobem, že z nich doslova dělají debily s mašličkou na hlavě, vyplazeným jazykem a tupým pohledem do ztracena.

Zpravodajské agentury si ověřily na 11. září, že mohou lhát i o faktech a skutečnostech, ke kterým existují důkazy a svědectví

Lidé tam byli, lidé viděli, lidé to natočili, záběry z dronů jsou k dispozici, ale nic z toho nosatým agenturám nezabrání v tom, aby lhaly gójům do očí tak sprostě stejně, jako lhaly 11. září 2001, když média tvrdila, že do Pentagonu narazil dopravní Boeing, ale nikdy se ho nepodařilo najít, protože tam nebyl. Ve zdi Pentagonu, než se po zhruba 15 minutách kvůli poškození zhroutila, byla jen kulatá, černá a očouzená díra, zatímco okenní skleněné tabulky ve vedlejších oknech zůstaly nepoškozené.

Letadlo asi nemělo křídla, nemělo motory, ale přesto letělo a vešlo se celé do kulaté díry o průměru cca. 2 metry. Vidíte, lež jako věž, ale to nic nemění na tom, že ta lež už 19 let je prohlašována za pravdu. Média to neustále opakují. Takže se nemůžete divit, že v roce 2020 ta samá média lžou i o počtu lidí, kteří přišli v Berlíně demonstrovat proti globální totalitě, což je hlavní procesní nástroj světového sionismu. A cože tak děsivého na demonstraci zaznělo?

Zaplněná vedlejší berlínská ulice při sobotní demonstraci.

Největší dopad mělo vystoupení Roberta F. Kennedyho Jr., tedy synovce Johna F. Kennedyho, který na demonstraci vystoupil a začalo rodeo. Nejprve se zmínil o tom, že americká liberální média tvrdí, že přijel do Berlína promlouvat asi ke 3 až 5 tisícům nacistů. Následně zopakoval stanoviska a informace, která znáte z Aeronetu, že současná koronavirová pandemie má pouze za úkol dost lidi a populaci pod absolutní kontrolu, a to prostřednictvím strachu.

Robert Kennedy Jr. citoval Hermanna Göringa a jeho výrok na tribunálu v Norimberku, že nacisté získali absolutní kontrolu nad Němci prostřednictvím jediného nástroje, že v Němcích podněcovali strach, konkrétně strach o přežití Němců. Ty samé procesy dnes používají globální elity a lidé jako Bill Gates a Tony Fauci k tomu, aby lidé souhlasili dobrovolně s opatřeními, ke kterým by jinak nikdy souhlas nedali. Strach je tak společným nástrojem, který používali nacisté, i dnešní globalisté. Není divu, světový sionismus to má dokonale zmáknuté a může čerpat z historie, kterou sám pomáhal vytvářet v minulosti.

Synovec JFK varoval v Berlíně před novou globální totalitou

Robert F. Kennedy Jr. rovněž varoval před 5G sítěmi, které mají přinést éru permanentního a celoplanetárního sledování lidí a rovněž digitální měnu, kdy dojde k úplnému zrušení hotovosti kvůli poslušnosti populace. Lidé, kteří budou mít peníze jen ve formě digitální měny, tedy v elektronické podobě, budou velice dobře ovladatelní, protože režim může potom jakémukoliv nepohodlnému člověku zablokovat účet a tím ho ekonomicky a krátce poté i fyzicky popravit, protože bez funkčního účtu si člověk nenakoupí ani potraviny a umře hlady.     (Čtěte na stránkách AENews)


Češky, které žily s muslimem: Mlátil mě i dítě. Žena pro ně nic neznamená. Geny nevyčůráš. Oni nás nebudou ctít ..... Jaký je život po boku muže muslima? ParlamentníListy.cz mluvily se dvěma ženami z jižních Čech, které v takovém svazku žily. Nyní obě varují před tím, že do Evropy proudí velké davy muslimů. Jedna zažila od svého manžela psychický i fyzický teror, kterému nebyla ušetřena ani jejich maličká dcera. Druhá takové peklo naštěstí neprožila. I ona ale říká naprosto na rovinu a doslova: „Geny nevyčůráš.“

Dva roky žila s muslimem 44letá Vladimíra Kroupová Veselá z Tábora. V devadesátých letech se seznámili přímo v Táboře, kam mladý muž jezdil na prázdniny k tetě.

„Jeho otec byl z Alžíru, maminka Slovenka. Seznámili se v tehdejším Československu. Můj muž se narodil ve Francii, vychovávali ho pak ale právě v Alžíru. A tam převážila ta muslimská výchova,“ říká Vladimíra Kroupová Veselá. Jak vzpomíná, jejich vztah na začátku působil naprosto idylicky. „On byl krásný kluk, já byla zamilovaná a naivní.“

Sňatek, ze kterého se narodila holčička, vydržel pouhé dva roky. „Byl agresivní a bil mě a nakonec i dítě. Bylo mu to v tom vzteku jedno. Byl zvyklý, že takhle se muži v zemi, kde byl vychováván, k ženám běžně chovají,“ říká Vladimíra, která si se svou tehdejší láskou o těchto věcech prý později dokázala i promluvit. „On věděl, co mi vadí, chápal to. Ale prostě byl zvyklý, že se muži k ženám takto chovají,“ vysvětluje Vladimíra.

Ta měla v sobě dlouhá léta strach, aby se její bývalý manžel, který se po rozvodu přestěhoval do Francie, nepokusil unést jejich malou holčičku.

ADVERTISING

„Byly tam takové náznaky. Řešila jsem to za pomoci právníka. Prostě v zemi, kde bývalý manžel vyrůstal, patří dítě muži. Naštěstí jsem si ale přes pana doktora Kříženeckého vyřídila, že jsme měli styk s doprovodem, což mě zachránilo,“ říká Vladimíra.

Vladimíra: Je to v nich! My s kolegyní říkáme, že „geny nevyčůráš“. Peklo, které zažila její kolegyně a kamarádka Vladimíra, naštěstí neprožila 42letá Irena Ravandi, také z Tábora. Jak říká, za „polovičního“ muslima byla vdaná 16 let. A přestože byla rodina jeho manžela téměř ateistická, něco prostě bylo jinak.

„Je to v nich! My s kolegyní říkáme, že ‚geny nevyčůráš‘. Je to tak, je to prostě v nich, a to po kolikátou generaci i když přímo v muslimském světě nežijí,“ říká Irena.

Otec jejího manžela byl z Íránu. Irenina bývalá láska se narodila v Československu a s Irenou je seznámila její sestřenice. Bití a nadávky, které prožila Vladimíra, Irena s manželem nezažila, přesto opakuje, že „něco bylo jinak“.

„On postupně přestával pracovat. Jemu vlastně napůl vyhovovalo to, že já jsem ta schopnější a pracovitější, a napůl mne za to nenáviděl. A to jsou zrovna právě ty geny, o kterých jsem mluvila. Přestože v rodině to nikdy neviděl, jeho rodiče pracovali, tak něco tam asi bylo, že on postupně přestával pracovat a považoval to za normální,“ popisuje Irena a vzpomíná, jak doma například vedli diskuze ohledně muslimů, když třeba někdo z rodiny přečetl tehdy velmi diskutovanou knihu Bez dcerky neodejdu.

Když přijela návštěva z Iránu, museli vyklidit byt „Samozřejmě všechno, co udělali muslimové nebo co pocházelo z té strany, s postupujícím věkem pro něj začalo nabývat na významu,“ říká o bývalém manželovi Irena. Vzpomíná také na jeho vyprávění, jak probíhala návštěva, když žil ještě u rodičů, pokud k nim přijel někdo z Íránu.

„Většina jeho příbuzných byli vysokoškolsky vzdělaní lidé, mnozí žili na Západě. Přesto tam něco bylo jinak. Pokud k nim přijela návštěva z Íránu, museli vyklidit byt. Otec nesměl spát ve stejném pokoji s dcerou. A to bylo ještě za komunismu, v malém panelákovém bytě. Bavili jsme se o tom, jemu to připadalo normální, přirozené. Mně ne! A tam začaly právě také vznikat ty střety, při těchto diskuzích,“ vybavuje si Irena a dodává, že i u manželovy matky se časem začala projevovat určitá stopa toho podřízení, a to i přes to, že její manžel byl téměř ateista a velmi inteligentní člověk. „Jeho táta se choval výborně. To je právě ta ob generace,“ říká Irena.

Se svým manželem se nakonec rozvedla i ona a stejně jako Vladimíra měla strach o svou dceru. „Když jsem se rozváděla, dcera už byla větší, ale bála jsem se ji k otci pouštět. Tady ale zareaguje neuvěřitelně česká justice, která za vámi pošle člověka ze sociálky a řeknou: jakmile jedinkát zaznamenáme, že nedáváte dítě otci, tak vás okamžitě zbavujeme rodičovských práv. Takže jsem ji otci předala a naštěstí se o nic nepokusil,“ vzpomíná Irena.

Irena: „To už říkal Kaddáfí, že zničí křesťanský svět skrz rodidla svých žen“ Obě ženy vzhledem ke své zkušenosti varují před velkým přílivem muslimského obyvatelstva do Evropy a potažmo pak do České republiky. „My máme jedno dítě, oni jich mají osm. Další generace už jsou ve vládě, protože oni budou mít osm voličů, my pořád toho jednoho. Takhle jednoduše to přijde. To už říkal Kaddáfí, že zničí křesťanský svět skrz rodidla svých žen. My budeme sedět a nadávat u piva, oni půjdou k volbám. Výstup z Evropské unie, zákaz islámu a postavení se pevně proti islamizaci, to je jediná možnost, jak se ubránit,“ říká Irena.

„Velmi mne mrzí, že některé ženy, které jsou u nás aktivní v politice, si vůbec dovolí říci, že se vlastně nic neděje,“ říká Vladimíra. „Já myslím, že můžeme jmenovat paní eurokomisařku Jourovou. Ta nás zděsila všechny, upřímně. Nedávno vystoupila v televizi Jana Hybášková, další politička, která integruje, přijímá, odpouští…“ doplňuje ji Irena a dodává, že se domnívá, že by bylo dobré, kdyby si novináři přečetli a pořádně prostudovali Korán. „Aby pak nastínili lidem, co v něm je,“ vysvětluje.

Obě ženy poukazují na to, že muslimové žijí naprosto jinak než křesťané a že tato dvě náboženství prostě sloučit nelze. „Oni nebudou ctít naše práva. Jako příklad vám řeknu třeba to, jak se tam chovají třeba i k velmi mladým dívkám. Pokud dívka dostane menstruaci, a to jí může být klidně třeba jen dvanáct let, tak v tu chvíli může rodit děti a může se vdávat. U nás by to byla pedofilie, ale u nich ne,“ říká Vladimíra. Podle ní se nedají muslimové rozdělovat na umírněné a radikální. „Muslimská víra je jen jedna a Korán také. Zákony šaría platí pro všechny,“ říká a dodává, že samozřejmě ví, že ne všichni muslimové se podle toho opravdu budou naprosto přesně chovat, ale to riziko tady stále prostě je. „Žena pro ně nic moc neznamená. Je brána jako velký sexuální orgán,“ vysvětluje Vladimíra, že největším úkolem muslimské ženy je jednoduše řečeno rodit děti.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Mluvčí frakce SPD v Bundestagu: Němci nemají právo na domov! ..... Karen Taylorová je mluvčí frakce SPD Bundestag pro lidská práva. V nedávném rozhovoru s médiem Taz si tato skvělá, zdánlivě vševědoucí dáma bere právo popřít termín domova Němcům. 

Němci? 

Co si máte představit pod tímto označením? 

V očích Taylorové jsou jen nejasnou, sotva identifikovatelnou skupinou. 

Vzhledem k jejich bestiálním zločinům v koloniálních dobách a jejich dalších dějinách nemají ůdajně vůbec právo na odkaz na etnokulturní domov. 

To prý už v minulosti vedlo k nebezpečnému a vražednému ''samoobslužnému Německu - zemi básníků a myslitelů - jak může člověk takový název vymyslet? 

Že by domov pro Němce? 

Neslučitelné se Základním zákonem, který hledá rovnost a rozmanitost. 

Podle úžasné mluvčí mají Němci chodit jen v sutinách a popelu a pracovat ve dne v noci, aby se zdejším uchazečům o barevné dodávky dařilo. 

Koneckonců, musí za jejich vinu platit.

V naší německé společnosti podle šlechetné dámy z SPD chybí ''asylové byty'' pro takzvané ''barevné lidi". 

Když se však zde rozhlédnu a prohlédnu všechny brutální násilné zločiny poslední doby (abych nezapomněl na vraždu lékaře v Offenburgu) , mám spíše dojem, že my Němci nutně potřebujeme úkryty před chudými, utlačovanými černochy.

Stručně řečeno, paní Taylor podle říká: 

''Bílí Němci, jděte do práce, abychom mohli vydělané daňové peníze utratit ve svůj prospěch - nejlépe bez nároku na oplátku.  Všichni víte, že takovou práci nemáme. Jinak buďte zticha  a držte se od nás dál." 

Mimochodem, lidé jako Karen Taylorová jsou součástí odborného kruhu lidských práv v německém Bundestagu!     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Přimějeme zaplatit ČR vysokou cenu sdělila Čína ..... Česko je jak myška pokoušející se ohryzat dvěma slonům nohy a přitom mu nadávat do debilů a ještě po něm chce aby si lehl a nechal se zakousnout divokou, rádoby demokratickou myškou.

Česká zahraniční politika je něco, co jen tak někdo nevymyslí a co nikdo z vládnoucích elit nemůže vysvětlit ani obhájit. My strhneme Koněva, někdo vymyslí ricin, pak se odvolají dva ruští pracovníci ambasády a za chvíli vypadnou zase z Ruska dva čeští zaměstnanci ambasády. I ten poslední člověk z maličké vesnici pochopí, že tohle není diplomacie, ale pitomost.

Česko je jak myška pokoušející se ohryzat dvěma slonům nohy a přitom mu nadávat do debilů a ještě po něm chce aby si lehl a nechal se zakousnout divokou, rádoby demokratickou myškou. Rusko s Čínou se chvilku nechají okusovat, ale pak je tahle pedikůra přestane bavit, udělají dupy dup a kde bude myška? Bude zalezlá za svými západními mocnosti které rychle přijdou Česku na pomoc.

Blbost, nebude mít za koho se ukrýt, protože nás jako vždy tahle mocnosti hodí přes palubu a nakonec nebudeme mít nikoho. Ani východ, ani západ. Všichni se zbaví svých závazků vůči nám a pak si nás naporcují. Ovšem porce to nebudou moc velké, protože to co tady bylo, to už sežrali nebo odvezli, či zničili.

Zahraniční politika je tvrdá a je jen pro chytré lidi a tím nebyl Kubera a není jím ani Vystrčil. Je z nich jen samá škoda. Z toto pramení jen jedna myšlenka. Čím víc pijavic u lizu, tím horší situace pro stát a jeho lid. Zrušit senát, pustit do parlamentu jen strany se ziskem vyšším jak 10% a pak se třeba pohneme z místa a nebudeme dělat světu šašky.

Odložila jsem článek a čekala, co se stane. Tak on nám ten pan senátor i s tou svojí partou v počtu 90 osob odjel na Tchaj-wan. Jede za peníze daňových poplatníků. Za moje i za tvoje a je mu jednu kolik z nás si tuhle zatracenou cestu vůbec nepřeje. Je jak rozmazlené děcko které chce získat obdiv pitomců, co mají za to, že je ČR pupek světa. Upozorňuji, že i díky politikům to tak není a většina zemí z nás má akorát tak legraci.

Že se to nelíbí Zemanovi či Babišovi to je úplně jedno, ale nemělo by mu být jedno, že to vadí Číně. V Číně mají naši podnikatelé svoje zájmy a těm všem možná podřeže větev pod zadkem. Je zajímavé, jak si naši politici troufají kritizovat Rusku a Čínu a USA je pro ně modla. Myslím, že by měli honem rychle přehodnotit svoje myšlení, protože v USA jsou tak velké nepokoje, že může očekávat občanskou válku. Když se vám to tak líbí chcete aby občané ČR napodobili USA i v tomto, vyvolali občanskou válku a možná pověsili na stromy? Chcete to vzít do ruky i selský rozum a pokud ho nemáte, tak plavte z politiky a běžte dělat něco jiného. Takového, kde nenaděláte takové škody.

Obyčejní lidé by se měli začít třeba modlit. Všude kolem nás to bouří a my děláme jako že nic. To je naprosto neuvěřitelná odevzdanost a čekání na to, co čas přinese.

Budeme litovat?   „Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ řekl čínský ministr zahraničí Wang I. Podle Wanga zpochybňování zásady jedné Číny znamená „znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů“. Tamní vláda dle něj nebude tolerovat takovou „otevřenou provokaci“ předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním. To je přesně to, co se dalo očekávat a co politik a diplomat musí vědět. Pokud to neví je to vůl a pokud to ví a přesto to udělá potřebuje zavřít až zčerná, protože ohrožuje naši zemi.

S letem nesouhlasili také třeba prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš. Podporu naopak Vystrčil získal od Spojených států, vyslovil mu ji například americký ministr zahraničí Mike Pompeo. NO jasně že Amíci jsou pro a baví se nad tím jak pitomí Češi tahají za ně horké kaštany a naštvou Čínu a to by si Pompeo nedovolil. Ovšem náš pitomec Vystrčil a další pitomec Petříček mají pocit hrdinství.

Zajímalo by mne, co tam dělal Hřib, sedm dalších senátorů, místopředseda parlamentu Růžička a předseda senátního zahraničního výboru Pavla Fischera. Potřebovali se zviditelnit? Tak to se jim povedlo, ale měli by si uvědomit, že je volilo pár tisíc lidí a že by takové věci měli řešit referendem, protože drtivá většina národa je proti a nepřeje si nepřátelství se žádnou zemi, tedy ani s Čínou.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Václav Havel se stal symbolem odnárodňování a politické i ekonomické kolonizace České republiky. Feministky a gayové tu stojí v jedné rovině s islamisty, kteří podobné lidi ve svých zemích vraždí ..... Vážené dámy a pánové, vážení a drazí přátelé, děkuji za prostor promluvit k vám tady na Vlasteneckém setkání v Příčovech. Dostal jsem ho v panelu nazvaném civilizační perspektivy. Nejsem prognostik a věštec, takže budoucnost naší civilizace neznám, jediné co dokážu, je učit se v rámci možností z historie. A ta je samozřejmě krutá k těm, kdo svoji civilizaci kulturu a národ nebrání. Dost tradičně se zmiňuje římská říše, ale stejně tak může posloužit i starý Egypt. To, co zní děsivě, má i světlo na konci tunelu. Rozpad všech velkých nadnárodních říší, které se snažily své země unifikovat, odnárodňovat, vnucovat jim nějaký univerzální model vidění a žití, fakticky způsobil boj jednotlivých národů, za sebeurčení.

V dějinách vidíme cyklický pohyb, kdy vznikají velké imperiální molochy, které se následně rozpadají na jednotlivé národní útvary. Znamená to, že snaha podmaňovat národy tu byla a bude vždy, ale národy vždy nakonec tahle impéria zničily. V posledních sto dvaceti letech se tak rozpadlo britské impérium, rakouskouherské císařství, nacistická třetí říše i sovětské impérium.

Na jejich troskách vznikly staronové nebo nové národní státy. Důvod, proč i malé národy nakonec přežijí sebevětší moloch je zcela pragmatický a logický - tak jako rodina, je i národ zcela přirozený společenský útvar, který nelze jen tak zničit. Lidé jsou svým způsobem egoisté a v prvé řadě hájí zájem svůj, svojí rodiny a svého blízkého a kulturně identického okolí vůči vnějším silám. I proto Američané po staletí silně pracují na propagandě výlučnosti nového amerického národa, protože správně pochopili, že jen útvar spojený nacionalismem má šanci na přežití.

Na nacionalismu, národovectví postavil myšlenku československého státu a národa i zakladatel naší moderní státnosti Masaryk. I proto, je jeho odkaz opomíjen a propaganda tlačí jako ikonu Havla, který se stal symbolem odnárodňování a politické i ekonomické kolonizace České republiky.

Pochopitelně to, co vidíme my, vidí i hráči v Bruselu, a samozřejmě vlastenectví a rodina jsou prvním cílem ke zničení, protože jen odnárodněný evropský stát, v němž se podaří zničit i tradiční evropské sociální a kulturní hodnoty, má nějakou šanci se udržet. V České televizi jsem nedávno zaslechl sousloví o jedu nacionalismu v Evropě. Celkem trefné, ale z jiného pohledu. Protože jed bývá často i lék, a vlastenectví je protijed na šílené sociální a politické konstrukty skupin, které lze těžko definovat, protože se tu míchají ideje od anarchismu, přes neoliberalismus až po skryté autoritářské antidemotické tendence.

Feministky a gayové tu stojí v jedné rovině s islamisty, kteří podobné lidi ve svých zemích vraždí. Každá z těchto skupin, včetně nadnárodní finanční a průmyslové lobby samozřejmě hájí své vlastní zájmy a to nadějné je, že je to nesourodý propletenec zájmů, který odmítá velká stále větší část Evropanů. Jakkoli se těmto skupinám daří ovládat vrcholné politické elity i média, je stále jasněji vidět rostoucí občanský odpor v jednotlivých evropských zemích.

Benjamin Kuras kdysi řekl, že už nevidí šanci na to, aby západní země unikly islamizaci, protože je tam muslimské kultury převálcují porodností. To je hodně smutná perspektiva, ale na straně druhé, tu vidím šanci pro nás, pro země střední a východní Evropy poučit se z jejich tragédie a zachovat vlastní kultury a národní státy. Pochopitelně, abychom takovou perspektivu měli, je třeba o ohrožení vědět, mluvit o něm, jsou potřeba právě takové akce jako je ta dnešní a všem organizátorům i zúčastněným za jejich práci ze srdce děkuji a přeju Vám i evropským národům, aby ve zdraví a rozumu přežily současná celoevropská šílenství .     (Čtěte na stránkách EUportál)


Nenávist je normální ..... Nenávist je normální reakce na pachatele úmyslné skutečné nebo domnělé újmy. Může mít i jiné příčiny, ale způsobenou významnou újmu provází pravidelně. Má zřejmě biologický význam, je tedy funkčně normální, ačkoli jsme od dětství vedeni k tomu, abychom se nenechali snadno vést nenávistí. To by byla jistě banální skutečnost, pokud by se někdo nerozhodl lidi podezřelé z toho, že chovají k někomu nebo k něčemu nenávist, vystavovat ostré kritice. Stačí pouhé podezření z nenávisti. Cílem je vyvolat nenávist k lidem podezřelým z nesprávné nenávisti. A hned se vynořili aktivisté v boji proti nenávisti. Ne snad proto, že správný křesťan má po úderu „nastavit druhou tvář“. Nenávist muslimů k „nevěřícím“ je z hlediska těchto aktivistů v pořádku, nikdo ji muslimům nevyčítá. Podezření z nenávisti k muslimům se ovšem netoleruje. Hovoří se o „předsudečné nenávisti“.

Abychom mohli takový pojem akceptovat, je nutné si ujasnit, co je to předsudek. Jde o přesvědčení apriorní, tedy bez opodstatnění, bez zkušenosti. Přesvědčení, že komáři štípou není předsudek, neboť jde o mnohokrát ověřenou skutečnost, o které se za vhodných podmínek může přesvědčit každý sám. Lze namítnout, že píchají pouze samičky, zatímco samci se bez krve obejdou, je potřeba k výživě vajíček nikoli k páření. Jsem si vědom, že takové tvrzení může být pokládáno za genderově nevyvážené. Je však pravdivé, nevyplývá z něj, že všichni komáři bodají. Těžko mít komáry rád, za chladnějšího letního dne v bažinatém porostu je snadné je nenávidět, nesnadné je být k bodání netečný.

 Kupodivu se daří veřejnost přesvědčit, že každá nenávist je předsudečná, tedy důsledkem odsouzeníhodné neschopnosti se s újmou vyrovnat. Theodor Dalrymple, britský psychiatr a společenskokritický publicista, uvádí ve své knize „Zajati v ghettu“, že mnohé ženy v Anglii se rozhodnou žít s kriminálním recidivistou, a když je pak týrá a bije, pak na otázku, proč se s ním rozhodly žít, odpovídají: „Přece nemohu mít předsudky!“ Nejde však o předsudek, neboť od pachatele opakovaných násilných trestných činů nelze rozumně očekávat jemné zacházení. Při úspěšné indoktrinaci rozum nepřekážel. Nenávist je předmětem nenávisti. Tu si prý zaslouží každý, kdo není „hate free“. Biologický význam nenávisti je v tom, že tato emoce posiluje schopnost zapamatovat si pachatele újmy, vyhýbat se mu a při vhodné příležitosti se pomstít, byť i prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení, neboť způsobená velká újma nemá zůstat bez trestu. Pachatele by to snadno vedlo k recidivě. Výhodou člověka je schopnost zkušenosti sdílet. Stačí se dočíst z věrohodných zdrojů. Proč o tom píši? Byl jsem překvapen, kam až indoktrinace v západní společnosti došla. Youssef T. přejel 20. 7. 2020 v Lyonu autem nejdříve psa třiadvacetileté zdravotní sestry Axelle Dorier, v zápětí úmyslně i ji. Její tělo bylo autem rozdrceno na kusy. Její rodiče však prohlásili, že k vrahovi necítí nenávist. I rodiče mladé policistky Melanie Lemée, kterou v témže měsíci v Lot-et-Garonne úmyslně přejel Yacine E., konstatovali, že k vrahovi necítí nenávist ale soucit, protože „jeho život je v troskách“. Rodiče přece dobře vědí, že cítit nenávist k imigrantům muslimského vyznání je nepřijatelné. Naopak jsou naučeni cítit k nim trvalý a neotřesitelný soucit. Co to dokazuje? Především sílu mediální indoktrinace, i když jde o přesvědčování o tak absurdní věci, jako je soucit s vrahem vlastního potomka. Dále to dokazuje neuvěřitelnou sugestibilitu lidí, jimž lze takový postoj v bdělém stavu imputovat. A nakonec jde o důkaz slabosti racionální korekce vlastních postojů a možnost zajistit vymizení přirozených instinktů pod vlivem sociální kontroly. Francouzští psychiatři (doufám, že nikoli všichni) hodnotí jednání těchto agresorů jako „bezdůvodné násilí“. Co doporučují? Neprovokovat mladé imigranty v zájmu vlastního přežití ani pohledem. I francouzští psychiatři by mohli vědět, že vláda má povinnost občany chránit a ne ohrožovat. Jsou zřejmě blbí, neboť nevědí, že vražedný útok musí mít motiv, přinejmenším chorobný. Ani v tomto případě není násilí bezdůvodné, ale je důsledkem předsudečné nenávisti vůči „nevěřícím“. Zdrojem předsudků je korán, muslimská výchova a neúnavně snaživí islámští duchovní.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Důvěra v EU prudce klesá, až 45 % lidí v Česku již nedůvěřuje Evropské unii. Podobně je to i se Severoatlantickou alianci (NATO) a Organizaci spojených národů (OSN) ..... EU: Evropské unii nedůvěřuje v Česku 45 procent lidí. A klesla i důvěra v Severoatlantickou alianci (NATO) a Organizaci spojených národů (OSN), ke kterým pociťuje důvěru zhruba třetina občanů.

Ukázal to červencový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Evropské unii v současné době důvěřuje přesně polovina (50 procent) českých občanů a 45 procent jí nedůvěřuje.

A obyvatelé ČR nevěří ani evropským institucím. Evropskému parlamentu nevěří 49 procent dotázaných, Evropské komisi pak 46 procent. Naopak zmíněné instituce mají důvěru asi třetiny lidí (Evropskému parlamentu 37 procent a Evropské komisi 36 procent).

Nejméně pak lidé důvěřují předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady, tzv. evropskému prezidentovi, a vysokému představiteli EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, tzv. ministrovi zahraničí EU.

Agentura však upozornila, že v případě těchto funkcí v rámci EU je vysoký podíl lidí, kteří tyto představitele vůbec neznají nebo svoji důvěru či nedůvěru k nim neumějí posoudit.

Oproti předchozímu šetření z dubna 2019 pak došlo k výraznému poklesu důvěry k OSN i k NATO. Nedůvěru k organizacím pociťuje zhruba třetina občanů (NATO 34 procent, OSN 32 procent). Důvěru OSN a NATO vyjadřuje nadpoloviční podíl českých občanů.

Průzkum proběhl od 18. do 29. července a zapojilo se do něj 972 dotázaných.     (Čtěte na stránkách CZ24)


Co se stane, až bouchne vulkán v Yellowstonu? USA zešednou a Země se ochladí ..... Pod americkým čtvrtým nejnavštěvovanějším národním parkem spí obr, který až se probudí, způsobí apokalypsu. Supervulkán pod Yellowstonským národním parkem je mocnější než běžná sopka. Je schopný vychrlit tisíc kilometrů krychlových popela, jenž by pokryl silnou vrstvou většinu Spojených států amerických a Zemi by uvrhl do vulkanické zimy. Vědci již dlouho spekulují o možnosti výbuchu. Nyní ovšem přišli na to, že celý proces erupce může proběhnout rychleji, než se očekávalo.

Pokud by vulkán vybuchl, kromě vylití lávy v okolí národního parku by se do atmosféry uvolnilo velké množství sopečného odpadu. Popel by pokryl oblast až do vzdálenosti tisíce kilometrů a dramaticky poznamenal životní prostředí. Velké množství plynů v atmosféře by zapříčinilo reflexi slunečního světla, což by mělo za následek globální ochlazení. Tyto klimatické změny by způsobily vyhynutí velkého množství vegetace, nedostatek potravin, hladomor, evakuaci obyvatel, nárůst počtu lidí bez domova a všeobecný chaos.

Mírné erupce zaznamenává vulkán i nyní, důkazem jsou gejzíry horké vody a páry.

„Kdyby se něco takového stalo dnes, bylo by to katastrofální,“ říká Hannah Shamloo, geoložka ze státu Arizona. Svůj výzkum, který představila na konferenci Mezinárodní asociace vulkanologie a chemie zemského nitra (IAVCEI) v Portlandu, zaměřuje na možnou budoucí erupci Yellowstonského vulkánu. Se svým týmem geologů analyzovala stopové krystaly v sopečném popelu z posledního výbuchu a došla k překvapivému závěru.

ŠANCE JE MALÁ, ALE... Původně se vědci domnívali, že geologický proces vedoucí k erupci trvá několik tisíciletí. Vnější okraje krystalů ale odhalily jasnou změnu teploty a složení, které proběhly v rychlé časové ose. To by mohlo znamenat, že erupce se projevila jen několik dekád od přesunu čerstvého magmatu pod sopku. „Je šokující, jak málo času je třeba, aby se vulkanický systém, který si tam jen tak tiše sedí, dostal na pokraj erupce,“ dodává Shamloo.

Domněnka, že to trvá několik tisíc let, než sopka vybuchne, se ukázala až překvapivě moc mylná.

Vzhledem k tomu, že takové výbuchy jsou poměrně vzácné a v Yellowstonském národním parku existují pouze tři známé výbuchy v historii, z nichž poslední se objevil před 631 000 lety, předpokládalo se, že je třeba sta tisíců let příprav na další erupci. Tento předpoklad se ukázal být špatný a dokazuje, jak moc se ještě musíme o vulkánech naučit. Přestože vědci na konferenci IAVCEI odhalili, že Yellowstonský supervulkán potřebuje jen přibližně deset let na dokončení procesu vedoucího k erupci, šance na výbuch je v nejbližší době velmi malá. Výzkum ale rozhodně pomůže vědcům lépe sopkám porozumět a v budoucnu předpovídat celé spektrum erupcí.

Mírné erupce zaznamenává vulkán i nyní, důkazem jsou gejzíry horké vody a páry.

CO SPUSTÍ VÝBUCH? ... Geologové mají nyní za úkol zjistit, jak se spouští rapidní pohyby vedoucí k výbuchu sopky. Probíhá další výzkum na zastavení nebo alespoň zpomalení erupce. Vědci doufají, že bude možné dopravit hydrotermální tekutiny k magmatické komoře a ochladit ji.

Výzkumy, jako je tento, dávají šanci se dobře připravit a minimalizovat škody způsobené v Yellowstonském národním parku a mohou být rovněž použity pro další sopky po celém světě. Nikdo ovšem zatím netuší, kdy se vulkán pod národním parkem dá do pohybu.     (Čtěte na stránkách Flowee)


31.8. 2020     Až teď se dostává na veřejnost pitevní zpráva patologa Andrewe Bakera, který pitval kriminálníka Floyda. 

Podle této zprávy měl Floyd v sobě tolik metamfetaminu a fentanylu, že kdyby se jeho tělo našlo doma, bylo by jako příčina smrti stanoveno předávkování. Ve Floydově krvi byla, cituji, "koncentrace fentanylu, která je za normálních okolností smrtelná". Kvůli přítomnosti léků v těle byly Floydovy plíce oteklé a vážily 2-3krát více, než je obvyklé. George Floyd umíral na nedostatek kyslíku ještě předtím, než dorazila policie. Toto je závěr patologa.

Minnesotské úřady tuto zprávu znaly, ale vydaly ji až po třech měsících. Celou tu dobu tak umožnily Antifě a rasistům z BLM devastovat města, rabovat a pálit. Pochopitelně, nikdo nebude hnán k zodpovědnosti.


Tajný seznam ČT, kdo nesmí na obrazovku? Ekonom Pikora zjistil ohromující věc ..... Ekonom Vladimír Pikora se na Facebooku vyjádřil k tomu, že byl spolu se svojí ženou, ekonomkou Markétou Šichtařovou, zařazen na seznam tzv. Českých elfů. „Zdá se, že některým lidem chyběly seznamy imperialistických a buržoazních živlů,“ poznamenal k seznamům vedeným ke sledování webů, které Čeští elfové prohlašují za dezinformační. Seznamy osob však podle něj nemají být pouze jejich doménou, jeden takový má mít i Česká televize a Pikora na něm prý rovněž figuruje. „Asi jsem mluvil proti euru, nebo málo chválil EU,“ zpytuje teď svědomí.

Pikora se podivil, co se o své ženě od Českých elfů dozvěděl: „Zajímavé je, že v monitoringu nepíšou, co jsme udělali špatně, kde jsme dezinformovali a podobně, oni jen píšou, že o nás píšou dezinformační weby, a tak se stalo, že čtu, že Šichtařová na ac24 píše.“ Elfům však měla ujít podstatná věc, a to sice, že na tento web Šichtařová vůbec nic nepíše. „Tento web jen přebral její blog z iDNES.cz. Já nevím, jestli tento web informuje, že text přebral, nebo ho jen beze slova okopíroval, ale vím, že Markéta pro tento web NIC nepsala. To elfům nevadí, ti si jen udělali čárku nepohodlného živlu. Dali Markétu do kategorie ‚podporované subjekty a objekty‘, kde je mimo jiné i D. Trump, což je v očích mladých marxistů extrahříšník. Z jejich pohledu se má jistě za co stydět,“ popisuje ekonom. „Dále se objevuje u položky ‚čí hlas je slyšet na Parlamentních listech‘, kde nejspíš opět citovali z toho samého blogu. Jenže tady jsem už i já. Ani nevím, čím jsem se provinil. Žádný článek jsem pro ně nepsal. I tady evidentně stačí jen to, že se člověk objeví na webu, a už je vinný, protože přede mnou je na seznamu europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a za mnou primátorka Brna Markéta Vaňková,“ zní dále od Pikory k „elfskému“ seznamu.

„Nevím, k čemu jsou podobné seznamy dobré. Jen jestli jsem dobře pochopil české právníky, tak jsou protiústavní,“ doplňuje Pikora s tím, že zaznamenal, že by takovéto praktiky mohly skončit u soudu, jelikož se má připravovat žaloba. „Tak doufám, že dá chování elfů do právních mantinelů a já nebudu na seznamu nepohodlných osob,“ připojil.

Poznamenává, že takovýchto seznamů je u nás vedeno vícero. Vést si jeden z nich podle něj má i naše veřejnoprávní televize. „Zatím to naštěstí nejsou seznamy, koho popravit, ale jen kdo třeba nesmí na veřejnoprávní obrazovku. Tento týden jsem se zrovna potkal s jednou novinářkou, která mi říkala, že dříve pracovala v ČT a měli striktně zakázáno nás s Markétou pustit do záběru,“ vyjevil s tím, že sám nebyl v hlavních zprávách ČT alespoň deset let a po určité době se přestal objevovat i na obrazovkách zpravodajského kanálu ČT24.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Neřekli nám, čím vším za multikulturalizmus zaplatíme ..... Když bílí džentlmenští liberálové, aniž se nás ptali, zda s tím souhlasíme, vkládali do naší společnosti rozmanitost a multikulturalizmus, neřekli nám, co nás to bude stát a jak moc to kvalitu našeho života poníží. Neřekli nám, že tou cenou bude ztráta veřejné bezpečnosti, práva a pořádku ve společnosti, jak dokazuje příklad z Minneapolisu, kde vedení policie doporučilo občanům „vzdát se svých mobilů a peněženek jestliže je od vás lupiči budou vyžadovat, nehádat či neprat se s nimi a učinit to, co po vás požadují“.

Ve městech a státech kontrolovaných Demokraty poskytli vládnoucí úředníci lupičům a vzbouřencům, kteří vypálili části měst a ukradli všechno, co dokázali unést, beztrestnost, čímž je povzbudili k ještě divočejším zločinům. Policie s určitými omezeními, které jí Demokraté stanovili, nyní veřejnosti sděluje, že její bezpečnot je odvislá od toho, jak ochotně vykoná to, co od ní  kriminálníci budou vyžadovat. Jestliže budou chtít klíče od vašeho auta, dejte jim je. Jinak vás mohou zabít.

Když dřentmenští bílí liberálové vkládali do naší společnosti rozmanitost a multikulturalizmus, nejen, že se nás neptali, jestli s tím souhlasíme, ale ani nám nesdělili, co všechno nás to bude stát. A to nejen nás, ale i naši historii. Nu a teď vidíme, že tu historii budeme muset kompletně přepsat. Preferovaní rozmanití příslušníci naší společnosti po nás teď žádají, abychom je vyzvedávali jako ty, kteří byli rasistickými bílými lidmi (kterými jsme téměř my všichni), nespravedlivě poškozováni. Čímž jsme fakticky byli ze dne na den pasováni na rasistické utlačovatele. Kdysi byl tento pohled  módní pro liberální univerzity, ale nyní je vtloukán do hlav veřejnosti i školáků skrze Projekt 1919 deníku New York Times.

Liberální bílí džentlmeni nám neřekli ani to, že se musíme vzdát našich veřejných památníků. A to proto, že většinou připomínají lidi bílé a jde tedy o připomínky bílých pánů, které z tohoto důvodu musí být strženy. A to nikoli k potěše většiny americké populace, ale k potěše menšiny rozmanitých a multikulturních cizinců, přivedených do naší země bílými liberálními džentlmeny proto, aby zničili náš život.

Nyní je náš život tedy zničen a jsme natolik indokrinováni sami proti sobě a natolik nám vymyli  mozky a natolik nás obtížili naší vinou, že jsme jak emocionálně tak politicky slabí na to, abychom  s tím dokázali něco udělat.

Svět nebude litovat zániku amerického impéria, které bylo více hegemonií než impériem. Ale bílí džentlmenští Američané budou litovat rozpadu své veřejné bezpečnosti, svých příjmů, své sebeúcty a svého vytržení ze své vlastní země, kterou právě v těchto dnech předávají přistěhovaleckým uchvatitelům.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Léčení a duchovní život v pravěku (Jaroslav Doležel) ..... „Léčitelství zde bylo odpradávna,“ říká pro Celostní medicínu specialista na pravěké a starověké kultury, vystudovaný archeolog a dnes badatel, překladatel a historik Jaroslav Doležel. K jeho největším profesním vášním patří historie a náboženství starověkého předního Východu, především Sumerů. Náš rozhovor však začíná již dobou pravěku, a neopomíjí také naše území.

Jaroslave, zažívali už pravěcí lidé změněné stavy vědomí? Měli rozvinutou duchovní stránku?

Ano, samozřejmě. Pravěcí lidé, tak jako i dnešní tzv. přírodní národy, mají velmi rozvinutou duchovní stránku života. Přesněji řečeno nerozlišují mezi běžným a duchovním světem, protože i tak obyčejné činnosti jako je stavba domu, pečení chleba, lov nebo těžba pazourku byly nabity duchovním významem a provázely je příslušné rituály. Co se týče změněných stavů vědomí, ty byly přímo jádrem veškeré původní duchovnosti lidstva. Dosahovali jich bubnováním, tancem, půstem, pobytem ve tmě nebo psychoaktivními rostlinami a během nich jim byla odhalována celá kosmologie a fungování vesmíru, což přispívalo k soudržnosti kmene a hlubšímu pochopení role jednotlivce nejen v celé komunitě, ale i v celém vesmíru.

Jak to vypadalo na našem území? ... To záleží, v jakém období. Už od nejstarších dob máme důkazy vysoce rozvinuté duchovní kultury. Významný je například hrob šamana z Brna, z Francouzské ulice, který měl u sebe i loutku z mamutí slonoviny ne nepodobnou takové, kterou používají sibiřští šamani při rituálu návratu duše. Později s příchodem zemědělců se na našem území budovaly kruhové stavby, první uměle postavené svatyně, například v Těšeticích na Znojemsku. V nich probíhaly rituály na uctění Bohyně Matky, kterou představovaly četné sošky tzv. Venuší.

S příchodem kovů, jejichž tavba sama byla magickým úkonem, se významně rozšířilo pohřbívání pod mohylami a kult válečníků a hrdinů což dokládají i četné nálezy zbraní v jejich hrobech. V této době se však provozovaly také hrůzostrašné rituály spojené s kanibalismem, jak ukazují nálezy z Cézav u Blučiny na Moravě nebo Velimi u Kolína. Ty mohly být spojené s vírou, že síla snědeného protivníka či předka přejde na člověka.

S dobou železnou je možné spojit tajemnou kamennou formaci známou jako Kounovské řady, která se nachází asi 20 km severně od Rakovníka. Jedná se o řady křemencových balvanů, které mají velmi zajímavý vliv na lidské vědomí a nepochybně disponují léčivými vlastnostmi. Samozřejmě nelze v tomto výčtu opomenout Kelty a jejich druidy. Po nich se zachovala rozsáhlá oppida, například Závist u Prahy, kde se našly také pozůstatky kultovních staveb. Rozvinutý duchovní život měli také Germáni a Slované, kteří přišli po nich. Konec konců slovanské duchovno a tradice v současné době zažívají jistou renesanci a spousta lidí se s nimi ztotožňuje.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Bude lépe. Zase budeme všichni mít stejné nic...... Někdy mám pocit, že jsme ekonomikou blesků z čistého nebe. Možná si ještě vzpomenete na kauzu hromadných žalob proti bankám nebo pojišťovnám - přišly „z ničeho nic“. A teď nám z ničeho nic hrozí další vlna žalob.

Mohlo by jít o vlnu žalob proti zaměstnavatelům, že nevyplácejí všem lidem na stejné pozici stejnou mzdu.

Bleskem z čistého nebe byl tentokrát rozsudek soudu, podle kterého Česká pošta postupovala protiprávně, když svému řidiči v Praze vyplácela mzdu o 3000 Kč hrubého vyšší než kolegovi v Olomouci, který vykonával stejnou práci. Česká pošta, byť státní podnik, zkrátka žila v představě, že žijeme v kapitalismu, kde cenu určuje nabídka a poptávka. A na nabídce a poptávce logicky závisí i cena. Neboli mzda, tedy cena práce.

Česká pošta, byť státní podnik, ví, že když nabídne v Praze stejné mzdy jako v Horní Dolní, nikoho do práce nesežene. Jednou už jsou v Praze vyšší životní náklady, a tak jsou tu taky vyšší mzdy. Naopak když pošta v Horní Dolní vyplatí stejnou mzdu jako v Praze, nebude řádným hospodářem, protože nemaximalizuje zisk, a mohla by se tedy dostat do křížku se zákonem, protože plýtvá veřejnými penězi získanými z výpalného s názvem daně.

Soud byl ale jiného názoru.

Čistě akademicky by mě zajímalo, jakého názoru by byl stejný soud, kdyby někdo jiný podal jinou žalobu na poštu, že po splnění prvního rozsudku nesplňuje pošta jiný zákon ukládající jí jednat jako řádný hospodář. Negoval by druhý rozsudek rozsudek první???

Ať tak či onak, požadavek soudu na vyplácení stejné mzdy ve všech regionech přímočaře ignoruje fakt, že jsme stále ještě tržní ekonomikou, ačkoli se mnoho lidí snaží o návrat k socialismu. Ignoruje fakt, že v nabídce a poptávce po práci regionální rozdíly existují. Tváří se, že když se budeme tvářit, že něco neexistuje, existovat to nebude. Tváří se, že když se budeme tvářit, že nezaměstnanost je v Praze a v Karviné stejná – asi si tu statistiku úřady práce nějak zfalšují, či co.

Asi vás tentokrát překvapím, ale v tomhle konkrétním případě České pošty nemám s rozsudkem zas tak velký problém. Jistě, je to Kocourkov. Jistě, jeden princip neguje druhý. Ale co by člověk asi tak čekal od státu? Efektivitu? Logiku? Tržní jednání? Pak by to nebyl stát. Ve státním je to taková bída principiálně, že tady už není moc co pokazit. Lidé totiž už dočista ztratili schopnost rozlišovat mezi soukromým a státním. Pošta je státní podnik - a tedy nepodniká na základě normálních tržních principů, ale naopak tržní principy svou existencí boří.

Chtít po státním podniku, aby platil v každém regionu jiné mzdy, je sice z tržního pohledu výsostně logické, ale taky je to asi jako chtít po Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, aby v každém okrese vyplácelo jiné dávky v nezaměstnanosti nebo jinou rodičovskou podle velikosti životních nákladů. Vždyť i to, že státní pošta zaměstnává státní zaměstnance, je svého druhu sociální politika. Takže se na to musíme podívat jinak:

Chyba není v tom, že pošta coby státní podnik má nařízeno platit všude stejnou mzdu. Chyba je v tom, že pošta coby státní podnik stále ještě existuje a nebyla dosud zprivatizována. Pak by jí do mezd neměl nikdo mluvit. A právě tady začíná onen problém.

Řada lidí totiž rozsudek vnímá jako precedent i pro soukromý sektor. A to je průšvih. Hospodářská komora proto už vyzvala zaměstnavatele, aby zkontrolovali svou stávající mzdovou strategii. Najednou se leckteré firmy lekly, že možná nevědomky nedodržují zákon.

Není divu, že podniky jsou zmatené. Máme tu ještě kapitalismus, nebo už přišel socialismus? Rozhoduje ještě nabídka a poptávka, nebo už tu máme centrální rozhodování o výši mezd, po kterém přijde i centrální plánování dalších cen? Někomu by mohlo přijít nespravedlivé, aby v Olomouci měli stejné mzdy jako v Praze, ale nižší nájmy. Možná se pak bude nějaký Pražák soudit, že chce nájmy jako v Olomouci. Tohle by nebyl precedent jen pro zaměstnavatele. Jakmile se s ní jednou začne, zločinná rovnostářská ideologie se rozlije po celé ekonomice.

Zástupci podniků proto chtějí zpřesnění zákona. To ale znamená zase víc byrokracie. Zákony by měly být jednoduché a jasné všem. Pokud potřebuje zákon zpřesnění, je k ničemu. Vůbec neměl existovat.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Máme hromadu sociologů, ale pochybuju, že bychom ještě jednou dokázali postavit Dalešice nebo vyvrtat šachtu dolu Slaný. Ti největší blbci z nás sedí v politice a ti nejblbější z nich vedou EU...... Předevčírem Rusové zveřejnili dosud nepublikované materiály o největším jaderném testu všech dob. Bylo toho plné zpravodajství, ba i ti největší rusobijci tuto navýsost zajímavou zprávu přetiskli. Car bomba o síle padesáti milionů tun TNT klesá z bombardéru a udělá atomový hřib stoupající do nejvyšších vrstev atmosféry. Výbuch na stokilometrovou vzdálenost zapaluje stromy a ohnivá koule má průměr třicet kilometrů. K tomu komentář, že bomba mohla být i třístupňová a mít dvojnásobnou sílu.

Ausgerechnet zrovna teď. 

V době, kdy se zase hraje o hranice NATO, které by se zase mohly posunout blíž Moskvě a Petrohradu. Já jsem tuto jemnou diplomatickou narážku pochopil. Rusko sice není velmoc jako za starých časů, ale vymazat Evropu dokáže zcela spolehlivě.

Podívej Andělo Merkelová... možná netrefíme Washington. Možná nezničíme americké jaderné ponorky. Možná nezničíme ani jejich letadlové lodě. Ale z Berlína ti uděláme jednu pěknou taveninu, že z velké Germánie a EU nezbyde nic než radioaktivní poušť. 

V době, kdy Německo instaluje větrníky a zavírá jaderné elektrány, v době kdy Německo nemá v provozu skoro žádný tank, v době, kdy si EU dobrovolně ničí školství i ostatní základy státu, ve stejné době Rusko instaluje rakety s vícero atomovými hlavicemi, které dokážou podobnou paseku a vsadím se, že pár raketek je vybaveno i něčím podobným, co teď předvedli v televizi. To jen tak, aby bylo jasno vo co gou.

Víte ti sovětští komunisti byli docela řízci. Na nějakém tom životě ani milionu životů jim až tak moc nezáleželo. Dokázali se drát k moci všemi způsoby podle hesla není člověk - není problém. Byli ochotní obětovat klidně i posledního Rusa, ale Hitlerovi nedali ani píď země.Přes všechny jejich mocenské choutky, intriky i přímočarost, nikdy ale nepodceňovali vzdělání a každý jejich soudruh dostal šanci jen jednou. Jakmile se ukázalo, že je neschopný, zpravidla zmizel, nebo se v Lefortovu rychle přiznal ke špionáži. 

Lenin hřímal: učit se, učit se, učit se.

A Berija, přes všechny jeho psychopatické vlohy, dokázal zorganizovat evakuaci průmyslu, dokázal rozběhnout v těch nejtěžších podmínkách válečnou výrobu a předběhnout s ní Německo, dokázal vybudovat jaderný program a udělat úspěšný jaderný test a navíc položil všechny začátky kosmického programu. Manažer první kategorie.Různí Vorošilové a další patolízalové byli promtně odstraněni nebo převeleni na neškodné místo a na jejich fleky přišli Žukovové, Koněvové či Vatutinové. 

To samé platilo pro továrny.

A teď to porovnejte s naší vaší ojroatlantickou civilizací. Učení, memorování a učňovské obory jsme už dávno zrušili. Máme hromadu sociologů, ale pochybuju, že bychom ještě jednou dokázali postavit Dalešice nebo vyvrtat šachtu dolu Slaný. Ti největší blbci z nás sedí v politice a ti nejblbější z nich vedou EU.

Já prostě nedokážu mít strach z nějakého Mináře a jeho skvadry, protože jsou nevzdělaní, poživační a vlastně všechen jejich úspěch se jmenuje mobilní telefon a fejsbůk. 

 Vezměte jim to a sesypou se jak písek.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Na den se po ní slehla zem. Pětiletá dívka se domů vrátila s podivným příběhem ..... Jsou zaznamenány případy záhadného zmizení osob, které se už nikdy nevrátí. Snad ale ještě podivnější jsou ty případy, kdy se zmizelá osoba vrátí, aby mohla vyprávět svůj podivný příběh. Podobně jako pětiletá dívka jménem Jill, která na den zmizela svým rodičům v roce 1940.

Jill žila spolu se svou rodinou v nepříliš lidnaté horské oblasti Catskill Mountains v americkém státě New York. Jednoho letního dne se do domu jejích rodičů sjelo široké příbuzenstvo. Zatímco dospělí si povídali uvnitř domu, děti si ve skupinkách hrály na dvoře.

Jill, která si nejraději hrála o samotě, se bavila s odstupem od ostatních dětí. I proto si v prvních momentech nikdo neuvědomil, že dívka zmizela chvilku poté, co ji ze zahrady vylákal motýl, kterého honila.

Když dospělí zjistili, že se Jill ztratila, vypukla v celém domě panika. Po dívce nezůstala v okolí domu žádná stopa. A pátrací akce, která rychle vypukla, se zdála být beznadějná. Dívka jako by se do země propadla.

A to až do dalšího rána, kdy se náhle sama objevila na prahu domu. Rodičům pak vyprávěla těžko uvěřitelný příběh.

Podle svých slov Jill honila motýly a dostala se při tom až do nedalekého lesa. Když si uvědomila, že by se měla vrátit, bylo už pozdě. Dívka nevěděla, kde je. Slyšela kolem sebe hlasy, které volaly její jméno, ale zdály se jí být velmi daleko a nebyla si jistá, ze kterého směru přichází.

Vyděšená usedla na padlý kmen stromu a začala plakat. Po chvíli si však všimla dvou malých postaviček se stříbřitými vlasy a zeleným oblečením, které ji pozorovaly zpovzdálí. Jill záhadnou dvojici prosila, aby ji odvedly domů.

Postavy jen tiše kývly na souhlas. Dívka popsala, že se poté cítila jako ve zrychleném filmu, kdy s postavičkami, které byly tak rychlé, až vypadaly, že letí nad zemí, pospíchala mezi stromy. Pak náhle stála sama vedle domu, ze kterého se ztratila. Své záhadné zachránce pak Jill už víckrát nespatřila.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Šéf záchranky varuje: Následky i po mírném průběhu onemocnění covid-19, už se objevují první studie. Srdce, nervy. Rozvolnili jsme příliš! ..... „Příliš jsme rozvolnili. Podlehli jsme atmosféře vítězství. Naši sousedi byli obezřetnější. Nyní se i rozumná opatření zavádějí obtížně,“ všímá si poslanec hnutí ANO a šéf krajské záchranky v Hradci Králové Jiří Mašek. „Mnoho lékařů, mnoho názorů, pacientova smrt. Dlouhodobě kritizuji mediální vyhledávání různých názorů mezi laickou a bohužel často i odbornou veřejností a znejisťování občanů a oslabování jejich důvěry v oficiální doporučení. Myslím, že v tomto jsme určitě na špičce ve světě,“ domnívá se. Chytrá karanténa dle něj funguje, na druhou vlnu pandemie jsme připraveni a naše zdravotnictví obstálo skvěle.

Už několik měsíců se potýkáme s covidovou nákazou. Jak upozorňujete na facebooku, máme daleko menší počet nakažených než třeba srovnatelně velká Belgie. Je to dáno rozdílným přístupem v počátku?   Určitě je to jeden z hlavních důvodů.   Nicméně neukolébalo nás relativní zvládnutí první vlny příliš? Ať jsem v létě zavítal kamkoliv k sousedům - tedy do Německa, respektive Saska, Polska či Slovenska, všude byly ve vnitřních prostorech povinné roušky. Na rozdíl od nás... Nerozvolnili jsme příliš?   Rozvolnili. Podlehli jsme atmosféře vítězství. Naši sousedi byli obezřetnější. Nyní se i rozumná opatření zavádějí obtížně.   Jsou i tací, kteří nošení roušek zpochybňují a tvrdí, že je to zbytečné. Co jim vzkázat?   Zajeďte se podívat do Německa či do Polska.

 Roman Šmucler hovoří o tom, že těžký průběh nemoci má zhruba jedno promile populace, a proto nemá smysl omezovat rouškami celou populaci. Jak pohlížet na tento názor?   Covid zdaleka není prozkoumán, nevíme, jestli nebudou zdravotní následky i po mírném nebo bezpříznakovém průběhu. První takové studie o možném poškození nervového systému či srdečního svalu se již objevují.  

Víme toho málo. Musíme být rádi, že smrtnost poklesla z počátečních osmi procent v Číně či Itálii u nás na současných půl promile. Vydrží to tak??   Koronavirus se nejvíce šíří v uzavřených nevětraných místnostech, kde na sebe lidé křičí. Což jsou teď různé bary s hlasitou hudbou typu Techtle Mechtle, ale až se ochladí, lidé se přesunou z restauračních zahrádek dovnitř. Nehrozí pak výrazné zhoršení situace? Nebo nám korona slábne a těžkých případů ubývá?   Nyní určitě slábne, zda případů ubývá, bych si netroufl tvrdit, tam záleží mj. i na počtu testovaných. Nejde o to hospody a kluby zavírat, ale adekvátně hrozící infekci se tam chovat. Což je apel na mladé, kteří se infekce nebojí, ale mohou ji přenést na slabé a nemocné.  

Kolem vládního postupu kolem koronavirové krize se však objevuje kritika přílišné chaotičnosti opatření, častých změn a podobně. A to nejen u politiků. Zdá se, že i mezi lékaři, včetně epidemiologů, panují mnohdy dost rozdílné názory. Jak to vidíte vy?   Mnoho lékařů, mnoho názorů, pacientova smrt. Dlouhodobě kritizuji mediální vyhledávání různých názorů mezi laickou a bohužel často i odbornou veřejností a znejisťování občanů a oslabování jejich důvěry v oficiální doporučení. Myslím, že v tomto jsme určitě na špičce ve světě.   Diskutuje se také o tzv. chytré karanténě. Ozývají se názory, že nefunguje, či že by měla fungovat lépe. Co si myslíte vy?   Funguje, je to soubor více opatření a propojení několika IT systémů, na můj vkus to trvalo relativně dlouho.   Jsme dostatečně připraveni na vypuknutí druhé vlny pandemie?   Já věřím, že nepřijde, ale připraveni jsme.   Jak v této situaci obstálo naše zdravotnictví? I ve srovnání se světem?   Skvěle..     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)

Do háje, tohle všechno víme a přesto se postupuje v protiopatřeních tak liknavě, že je z toho jednomu na blití.

Může mi někdo zdůvodnit, proč se ví, že se budou zavádět znovu roušky, ale čeká se s tím 14 dní?

Může mi někdo vysvětlit, proč se ví, že nákaza se šíří v různých těch klubech, ale čeká se na to, až bude zamořeno dostatečné množství lidí, aby to zavřeli?

Může mi někdo objasnit, proč se lidi horempádem cpali do zahraničí k moři, když teď odtamtud budou importovat nákazu ve velkém?

Může mi kdosi shora uvést jediný důvod, proč se povolují shromždění s určitou hranicí - třeba 100 lidí - a přitom je možnost nakažení stejná, ať jich je tam 99 nebo 101? Nákaza se může uskutečnit již při kontaktu od dvou lidí výše ...
Také nějak nechápu, proč člověk jen slyší a čte o rouškách a ne třeba o cíleném zvyšování imunity, proč se třeba výrazně nezlevní jablka a citróny, aby je mohl každý jíst, co se do něj vejde. Dvoukilový pytlík jablek za 79 Kč - s tím jděte do prdele, vážení ...


Techniky splnění přání: 7 ověřených způsobů ..... Těžko by se na Zemi našel člověk, který vůbec o ničem nesní. Každý z nás má alespoň jeden tajný sen, který nám dnes připadá jako něco neuvěřitelného a nedosažitelného. Uvěřit, že jeho naplnění je zcela reálně uskutečnitelné, je dost těžké. Přesto se o to můžeme pokusit.

Mapa přání Jednou z nejrozšířenějších technik plnění přání je oblíbená mapa přání. Už nejednou se ukázalo, že právě s její pomocí člověk může svůj život nasměrovat na správnou cestu a přinutit sny, aby se plnily. Jak to udělat? Je to velmi jednoduché. Na velký kus kartonu nalepte výstřižky z časopisů, novin a pohlednic, které se vám spojují s vašimi sny, něčím vám je připomínají. Mohou to být děti, láska, vytoužené zaměstnání, cesty anebo pevné zdraví. Nejlepší je jednotlivé obrázky lepit v souladu s pravidly feng-shui, to znamená například peněženku do zóny bohatství, dětské capáčky do sektoru rodiny atp.

Sedmadvacet šťastných dní Tato poměrně málo známá technika nejenom že pomáhá plnit přání, zlepšuje také náladu a celkovou pohodu, ve které se člověk nachází. Její tajemství spočívá v docela prostém dělání si radosti a rozmazlování vlastní osoby po dobu dvaceti sedmi dní. Na první pohled to může vypadat jako něco neuvěřitelně těžkého. Nemějte strach. Brzy do toho proniknete. Začněte se rozmazlovat maličkostmi. Manikúra, pedikúra, zářivější líčení, oblíbené jídlo k večeři… a končete podstatnějšími příjemnými potěšeními – nákupem oblečení, kosmetiky, šperků, vymalováním nebo obnovou domu a třeba i změnou celkové image. A proč právě sedmadvacet dní? Sedmadvacítka je údajně číslo kouzelné a mystické.

Vizualizace Také tahle dobře známá technika se už osvědčila lidem různého věku i národnosti. Je docela jednoduchá. Potřebujete jen najít obrázek zobrazující váš sen a umístit ho na takové místo svého bytu, kam nejčastěji dopadne váš pohled. Nejlíp nad postel nebo pracovní stůl. Dívejte se na obrázek každou volnou chvíli a představujte si, že už jste majitelem svého snu. Pro posílení účinnosti si můžete stejný obrázek umístit jako tapetu na telefon, tablet nebo počítač.

Dopis vděčnosti Tato technika splnění přání vyžaduje pouze kousek papíru a tužku. Pohodlně se usaďte, uvolněte se… a začněte popořadě na papír zapisovat své jednotlivé myšlenky a sny. Nemusíte psát dopis ve stylu „Chci mít plný pytel dolarů a eur“ nebo „Sním o tom, že budu mít v životě vždycky štěstí a všichni mě budou mít rádi“. Buďte konkrétní a sny zapisujte tak, jako kdyby už byly ve vašem životě přítomny, jako by se už splnily. Například: „Vyslovuji veliký dík Vesmíru za to, že mám hobby, práci, která mě baví a je lukrativní, přátelskou rodinu, úžasné děti“ atd.

Nabitá sklenice vody Tuto techniku navrhnul spisovatel Zéland. Získala si opravdu velkou popularitu a nejednou už potvrdila svoji efektivitu při plnění přání. Provádět tento rituál materializace přání je nejlepší ráno po probuzení, nebo naopak večer před spaním. Vezměte sklenici čisté pramenité vody a položte pod ni list papíru, na který jste už dříve napsali svoje přání. Sepněte nad sklenicí ruce a snažte se na chvilku si představovat, že mezi nimi protéká energie. Podařilo se? Nespěchejte. Čím zřetelněji budete cítit klubíčko energie v rukou, tím pravděpodobněji se vaše přání uskuteční. Až bude energie více než dost, vypijte vodu s myšlenkou, že už jste se stali majitelem toho, co jste si přáli.     (Čtěte na stránkách Aluška)


Záhadná doba velkých změn a my jim tak málo rozumíme ..... Je to všecko málem jako vymyšlený příběh: jsme uprostřed čehosi, něco se děje, všichni to víme, všichni to cítíme, tušíme to, ale nevíme, co to je. Všechny předpovědi, které byly určeny pro rok 2012 se nesplnily a zatím – cosi se děje, cosi se mění a ani my sami nejsme zdaleka ti stejní lidé, jako jsme byli před deseti lety. Celosvětová politická situace urychluje celkový nepokoj, ničí naši svobodu kde to jde, pomocí železných zákonů, příkazů a zákazů. Krade nám naši svobodnou vůli, zbavuje nás volného rozhodování, staví mezi nás neviditelné zdi koncentračních táborů, jakoby na to měli datum, do kterého musí toto celosvětové ničení, které ve svých chorých mozcích naplánovali, dokončit. A matka Země je odmítá poslouchat, protestuje proti jejich bláznivým nápadům a dodává nám více sucha, více záplav, více zemětřesení a více všeho toho, co vůbec nepotřebujeme.

Je taky možné, že rok 2012 se neodehrál v nám uznávaném roce 2012. Co když někdo posunul kalendář a my se teprve k roku 2012 blížíme, aniž bychom o této změně věděli. Kdesi jsem četla, že jeden z anglických králů chtěl, aby jeho vláda začínala rokem, který má na konci nulu a proto posunul kalendář o několik let. Mohl to být třeba Karel II (vládl 1660-1685), Jiří III (1760-1820), Jiří IV (1820-1830), William IV (1830-1837), nebo Jiří V (1910-1936). Je těžké určit, který z nich to byl.

A co když existovalo víc králů a vládců, kteří si přáli, aby jejich vláda začínala v roce s nulou na konci? Jaká to hloupost, ale lidé jsou někdy zvláštní.

Jako další, jak si můžeme být jisti, že v dávné historii byly roky opravdu počítány správně, tak, jak je vedeme my dnes? Co když něco vynechali tady, přidali jinde a odpočetli ještě jinde? Teď můžu přímo cítit nesouhlas všech historiků a historických společností, kteří by na mne křičeli jedním hlasem: „co to je za hloupý nápad.“ Asi by se mnou těžce bojovali, nazvali by mne ignorantem, ponižovali by mne a kdyby mohli, tak by na mne i plivali, protože podle jejich názoru byly roky vždycky počítány svědomitě a těmi nejlepšími vědci oněch dob.

Pffff …     (Čtěte na stránkách NWOO)


Tajemství voňavého hrníčku - Není bouře v šálku čaje ..... "Čaj se zrodil jako lék a vyrostl z něj nápoj – v Číně vstoupil v osmém století za dynastie Tchang do říše poezie jako jedna z kultivovaných zábav," píše Japonec Kakuzo Okakura, znalec východní estetiky, jakož i taoistického a buddhistického chápání světa, jejž dokáže srovnat s naší západní civilizací. "Dejme si čaj. Odpolední záře prosvěcuje bambusy, vodotrysky vesele stříkají, v konvici slyšíme šumění borovic. Můžeme snít o zapomnění a brouzdat se v krásných pošetilostech věcí."

Posezení nad šálkem čaje a vychutnání jeho vůně a chuti je vždy příjemné. Ať už jde o horký nápoj pro zahřátí v zimě, nebo čaj ledový v letním vedru, vždy přináší směsici libých pocitů na jazyku i v žaludku. A navíc – ta čajová pohoda je jaksi poněkud jiná než popíjení kávy už proto, že k šálku čaje rozhodně nepatří cigareta.

Prastarý nápoj ... Pro našince není jednoduché pochopit Okakurovu filozofii. Podle ní je kult čaje založen na obdivování krásy uprostřed běžných událostí všedního dne. Skrývá v sobě čistotu a harmonii, tajemství vzájemné shovívavosti a romantiku společenského řádu. A to ještě není všechno – čaj je údajně také uctíváním čehosi nedokonalého, stejně jako citlivým pokusem o dovršení něčeho možného v onom nemožném, které známe jako život. Co s tím? Můžeme pochopit jemné předivo myšlenkových nitek orientálního myslitele v dnešním uspěchaném životě plném starostí, strachu, napětí a nejistoty? Může nám šálek voňavého nazlátlého nápoje pomoci k chvilce zapomnění nad problémy všedního dne? Vždyť my, kteří sami v sobě nejsme schopni rozpoznat maličkost ve velikosti, máme sklon přehlížet velikost v maličkostech druhých. Jistý arabský cestovatel kdysi napsal, že kolem roku 880 byla hlavním zdrojem příjmů v čínském Kantonu daň ze soli a čaje. Legendární cestovatel Marco Polo uvádí, že pro svévolné zvyšování daní z čaje byl v roce 1285 sesazen čínský ministr financí. Tehdy se také Evropa začala více zajímat o život Orientu. Počátkem 17. století Holanďané, majitelé Východoindické společnosti, přivezli poprvé čaj do Evropy. O několik let později poznali čaj Francouzi, po nich Rusové. Angličané o něm hovořili jako o "výborném a všemi lékaři schváleném nápoji, čínsky nazývaném čcha a v jiných zemích tey nebo tee".

Vítězné tažení čajové chuti ... Právě v Anglii se však pití čaje setkalo s velmi kontroverzními názory. Hovořilo a psalo se o popíjení čaje jako o neřestném zlozvyku, a dokonce jako o nebezpečném experimentu, jehož vlivem muži ztrácejí svou mužnost a příjemnost, zatímco ženy pozbývají své krásy. Navíc vysoká počáteční cena čaje umožňovala jeho konzumaci jen zámožným lidem. Jeho pití se však postupem času šířilo nečekaně rychle a londýnské kavárny se kolem první poloviny 18. století v podstatě změnily v čajovny. Koloniální Amerika však platila za dovoz čaje vysoká cla. V prosinci 1773 toho měli američtí osadníci právě dost a v Bostonu svrhli náklad čaje do moře. Nu, a tato událost se vlastně stala symbolickým začátkem amerického boje za nezávislost. Řada filozofů, spisovatelů a básníků se už na prahu novověku shodla na tom, že v chuti čaje je jemný půvab, který jej činí jaksi neodolatelným. "Čaj nemá aroganci vína, sebevědomí kávy ani pochichtávající se nevinnost kakaa," prohlásil uznávaný ctitel čaje, anglický esejista Charles Lamb (1775 až 1834). "Uměním čajového kultu je skrývat krásu, kterou můžeme nalézt, nebo naznačovat něco, co se odhalit neodvážíme. Je to vznešené tajemství smíchu, kdy se smějeme sami sobě, smíchu jemného, avšak důkladného, smíchu filozofie. Všichni geniální humoristé – například Shakespeare – proto mohou být nazýváni filozofy čaje."     (Čtěte na stránkách PHOENIX on-line)


Mimo pořadí - konec letních prázdnin 2020     Dnes přidávám pár článků, jen tak, mimosystémově. Do pondělka je daleko a člověk si nemůže být už ničí jistý. Proto by také tyto informace mohy najednou zmizet. Tak bude lepší je trochu rozmnožit, aby se nedaly zničit jen tak jednoduše.     Vlk Samotář


To, co se děje, opravdu není normální ..... Ocitli jsme se na rozcestí. Komu to ještě není jasné, měl by se probudit. Možná jednou budeme tomu pitomému viru děkovat. Za to vše, co vyvolává, co způsobuje, a jak nemilosrdně odhaluje, kdo jsme, kam kráčíme a kam dokráčíme, pokud se zavčas nevzpamatujeme. A ten výraz by byl hodně peprný, proto ho jako dáma nepoužiji. A za co jednou možná budeme koronaviru děkovat? Za to, že nás probudil a přinutil jednat, nejen se vézt v běhu doby.

Prožívám těžké dny. Zemřel mi tatínek, zcela nečekaně, a přesto, že na tyto situace se nedá nikdy připravit, tato „nepříprava“ byla ještě o kousek vyšší. Má to aktuálně všechna negativa – bolest, trápení, smutek, bezmoc… A jedno jediné pozitivum. Pohled z ptačí perspektivy na veškeré ostatní dění kolem. A tak čtu titulky, články, rozhovory… Jejich obsah logicky vnímám přes filtraci aktuálně důležitějších věcí ve svém životě, nicméně vnímám ho a nestačím se divit, do jakého chaosu se dostáváme, jak jsou lidé zmatení zcela rozpornými tvrzeními expertů, jak si na tom všem kdejaký politik buduje vlastní image, a jak je čím dál víc jasné, že my lidé dole jsme těm nahoře úplně ukradení.

Cítím v kostech, že nás potřebují dostat do stavu, kdy zmateni vším kolem úplně rezignujeme na cokoli z veřejného života, protože tomu přestaneme rozumět, nebo spíš nebudeme chtít vynakládat energii vedoucí k onomu porozumění, a proto se zavřeme za dveře svých domovů a řekneme – dělejte si, co chcete, nám už je to prostě všechno jedno. Chceme mít svatý pokoj. Bohužel se mi zdá, že to všechno není náhoda, ale že je to prostě jasný cíl. Abychom v tom chaosu a zmatku přehlédli i řadu jiných věcí – třeba že se chce sáhnout do justice, že se zasahuje do výchovy našich dětí a vnuků ve školách, že se osekává samospráva, že se v tichosti můžeme stát ještě většímu vazaly EU, a tak dále, a tak dále… prostě chtějí nás otrávit tak, že generálně mávneme rukou nad vším, a začneme hrát doma žolíky jako za komančů. A ti u vesel budou mít pré.

Kdysi na to šli stejně soudruzi. Byl jiný svět doma, kde se mluvila pravda, a kde byla názorová svoboda a uvolnění, a pak byl svět venku, kde se lhalo, kamuflovalo, přetvařovalo a natíralo na růžovo něco, čemu nikdo nevěřil. Jen se to bralo jako nutné zlo – držet ústa a krok. Neboť to přinášelo tak nějak klid. Sice blbý, ale klid. To, že tehdy této rezignace lidí na pravdu dosáhli soudruzi strachem ála padesátá léta a jednotou Národní fronty, která měla v rukou posudky na vše, a dnes se toho snaží dosáhnout politické elity vyvoláním paniky a zmatku kolem jednoho koronaviru, je ve své podstatě úplně jedno. Cíl je stejný - udělat z nás poslušné stádo, a to náhlými, už nečekanými, o to více nesmyslnými a nelogickými příkazy, zákazy a pravidly, s nimiž se nikdo rozumný v této podobě nemůže ztotožnit, a na jejichž obsahu se nemohou dohodnout ani experti. Hádají se o nich v přímém přenosu, a pak najednou tak nějak náhodou narazíte na titulek o snižování platů v justici, disciplíně dětí ve školách a o blížící se eurozóně.

Tragikomické je, že s tím nečekaným chaosem přichází politické mládě Vojtěch, jehož provázky na rukou sice nejsou vidět, ale to, že je loutka, bije do očí tak, že víc už to nejde. Takže je jasné, že on sám je jen součástí nějakého scénáře, a my se jen můžeme domnívat, jaké vlastně divadelní hry. Zda ji režíruje premiér, aby se stal hrdinou dne a blížících se voleb, nebo farmaceuti, kteří si připravují půdu pro nehorázné kšefty s vakcínami, očkováním a rouškami, nebo zda to jde až z Bruselu, aby nám, vzpurným středoevropanům, utáhli obojky. Všechny varianty jsou odsouzeníhodné a do nebe volající. Zkrátka se zkouší, co si mohou mocní této doby bez jakéhokoli pragmatického vysvětlení vůči nám, kteří je živíme z našich daní, dovolit. Zda poté, co ti nahoře povolili moře a plová

rny hlavu na hlavě a sundat roušky téměř všude, přinutí poslušné občanské stádo nechat na sobě aplikovat další pokus pro deset milionů. Nic jiného to totiž není, a nehovořím o viru ani o rouškách. Hovořím o tom, co všechno si necháme bez jakékoli logiky a seriozního vysvětlení ještě líbit.

Co tímto blogem chci říct? Nebuďme stádo. Chtějme důvody. Žádejme vysvětlení. Nenechme si namluvit, že jde jen o naše zdraví, když jde o vysokou politickou a ekonomickou partii, ve které my jsme pouhými pěšáky - ano, protože tak se s námi jedná. Neznám navíc ve svém okolí nikoho, kdo by uvěřil, že to vše, co se kolem děje, uzrálo a vzniklo v hlavě ministra Vojtěcha. To je totiž jediná věc, které se dá upřímně a od srdce v této době zasmát.

Chtějme tedy jasné a odůvodněné stanovisko celé vlády, které bude podloženo odborným a důvěryhodným vysvětlením PROČ. Proč z nás zase někdo dělá ze dne na den idioty v přímém přenosu poté, co měsíce uvolnil doslova vše. A nezapomeňme se u toho ptát také na justici, školství, zdravotnictví, ekonomiku, eurozónu a další důležité věci, na kterých visí kvalita našich životů v dalších letech. A taky na to, kdo na tom všem, co se děje, vlastně vydělá. Protože o to všechno se hraje. O nás a naše zdraví jde až v poslední řadě.

Zůstaňme proto občany, kteří se budou důsledně ptát, a budou chtít znát důvody všeho. Máme na to právo, a nenechme si namluvit či vnutit opak. Nepodlehněme rezignaci, jakkoli k ní máme blízko. Jde o náš budoucí život. A opět nehovořím o rouškách - s těmi by se dalo v rozumné míře smířit, pokud nám někdo věrohodně vysvětlí důvody. Hovořím o té vyšší hře, kterou bychom neměli přehlédnout, protože v ní všichni hrajeme.     (Čtěte na stránkách Jany Zwyrtek Hamplové)


Víte, kolik ročně zmizí děti jen v USA? A proč právě děti? V EU to není lepší! ..... V Praze se pořádá ten nej. světový ultra „pridein” průvod. Kolik je v něm pedofilů? Zajímavý je fakt, že nikoho to z eurovelení nezajímá, natož aby inicioval nějaká opatření. Jsou toho inicátory! Vyhovuje jim to! Jsou na tom sami zainteresovaní!

Paula Renee 14. července

Připravte se! 2,000 dětí se v USA pohřešuje za jediný den. Každý rok zmizelo 800,000 dětí. Poté, co nám byl vystaven důkaz, že existuje globální obchodování s lidmi a dětmi a jde o obchod s miliardami dolarů, více než 98 miliard dolarů…. to není překlep devadesátých osm miliard (více než sportovní a hudební průmysl společně), kde jsou zapojeny elity, ale přesto vše pokračuje téměř zcela bez povšimnutí médií. Nepřijde vám docela zajímavé, že 99 % médií je ovládáno a provozováno 6 korporacemi, které by mohly snadno manipulovat s tím, co si takzvaně máme myslet?

Podívejte se na projekt Mockingbird nebo MK Ultra! Proč si myslíte, že se o této velké epidemii málokdy mluví? Pokud jste si mysleli, že rok 2020 je divný, zbytek bude ještě šílenější. Modlím se za pokračující bezpečnou záchranu všech těchto chudých lidí a dětí, a nejen chudých ... Následuje spousta odkazů ...      (Čtěte na stránkách QAPEL)


PROČ MAINSTREAMOVÁ MÉDIA NEŘÍKAJÍ CELOU PRAVDU O STŘELBĚ POLICISTŮ NA AFROAMERIČANA JACOBA BLAKE ..... Možná trochu rozumím tomu proč mnohá americká mainstream média neříkají celou pravdu o střelbě policistů na afroameričana Jacoba Blake ve městě Kenosha, Wisconsin. Nechtějí, aby vyhrál Trump, ale Biden.

Nepochopím ale proč se celé pravdě vyhýbají i česká média jako Česká televize nebo Idnes? Už druhý den v Událostech ČT neřekli ani slovo o tom, že afroamerický “svatoušek” Jacob Blake, se ve skutečnosti nesnažil ukončit domácí roztržku mezi přáteli, jak nám média servírují slova jeho advokáta!, nikoliv vyšetřovatelů, ale ve skutečnosti ji inicioval. Je to zjevné například i ze zveřejněné nahrávky telefonátu na linku policie. Ani dnes ČT nezmínila docela podstatný fakt, že na “svatouška”, otce tři děti, Jacoba byl vydán aktivní zatykač za domácí násilí a sexuální napadení!

Po příjezdu policie se Jacob Blake zatčení aktivně bránil s policisty se pral, což je vidět ze sekundárních záběrů svědků, které však média vůbec nepoužívají. Používají jen vyseknutý kousek, kdy svatoušek Jacob “odchází” od policistů a jeden z nich ho pak střílí. Policisté však před střelbou použili chvaty a také neletální paralyzér. Když “odcházel” od policistů, což je zločin kvalifikovaný jako bránění zatčení je zjevně, že v ruce drží nějaký předmět a sahá do svého auto, bůhví proč. V jeho autě během vyšetřování našli nůž.

Ti policisté jsou taky jenom lidi, kteří se chtějí vrátit v pořádku domu k rodině a dělají svou práci a nebudou donekonečna přemlouvat hledané zločince, kteří se brání zatčení a zápasí s policisty, i když ví, že žádní svatoušci nejsou.

A novinářské titulky?

“Policista zastřelil černocha před zraky jeho dětí.” “Politici odsuzují policejní brutalitu vůči afroameričnanům ze strany policie.” “Sportovci protestují proti systematickému zabíjení černochů policisty v USA” “Lidé ve Wisconsinu na protest proti rasismu zapalují auta a obchody”

Ty bláho. Zbyl někomu ještě aspoň trochu zdravého rozumu? Může někdo říct statistiky kolik neozbrojených afroameričanů bylo v USA systematicky a neoprávněně zavražděno policisty v roce 2019?

Proč nás média neustále krmí polopravdami, zastírají a zamlčují podstatné informace. A co z toho má vlastně taková ČT, že ani ona nemůže informovat skutečně objektivně a, jak sama o sobě říká, “v souvislostech”? George Floyd. ČT včera uvedla, že zemřel po “brutálním” zásahu policistů. Ten zásah byl naopak velmi profesionální až do chvíle, kdy se Floyd bránil aktivně zatčení a pod vlivem drog (fentanylu, silný opiát) odmítal spolupracovat. Jen se mu nemuselo tak dlouho klečet na krku. Přitom se jednalo o zcela běžný policejní chvat, který provádí i česká policie. Pan Rayshard Brooks, prý otec dvou dětí, který “jen usnul opilý v autě”, chudák zastřelený policisty… Ve skutečnosti chlápek, který spáchal zločin řízení pod vlivem alkoholu a měl trestní rejstřík dlouhý na několik stran, který se také aktivně bránil zatčení, povalil policisty, ukradl jim taser a s ním pak na policisty vystřelil. Svatoušek jak vyšitý.

Co takhle se přestat bránit zatčení a respektovat pokyny policie? Je to tak těžké?

Absurdní je také to, když multimilionáři a zároveň úspěšní a slavní černí sportovci jako Ósakaová nebo Louis Hamilton (idiot) protestují proti systémovému rasismu a rasovému útlaku černých, když oni sami jsou důkazem toho, že černoch může být bohatý, úspěšný a slavný, když udělá v životě správná rozhodnutí a něco se svým životem a snaží se něčeho dosáhnout. Jsou snad oni příkladem systematického rasismu? Že byl Barack Obama 2x americkým prezidentem… To je také důkaz, že je USA systematicky rasistická vůči afroameričanům??

Tohle mě vážně hlava nebere. A taky by mi mohl někdo vysvětlit, co zatím hnutí Black Lives Matter udělalo proto, aby se USA stala lepší zemi, než je teď… Kromě pálení amerických měst a poškozování vládního i soukromého majetku. Je snad díky Black Lives Matter nyní USA lepší místo k životu? A nebo je společnost ještě více rozdělená a každý tak teď na sebe kouká podle toho jakou má barvu kůže?

Šílenství. Šílenství, které u nás nechci nikdy zažít. Ale evidentně některá česká média musí to semínko rasové segregace hnojit i u nás překrucováním pravdy.

Jen ať v USA zruší policii. Ale chci vidět, koho budou ti podělaní levičáci volat, až budou mít skutečně trable, než že žijí v jedné z nejsvobodnějších a nejkrásnějších zemí světa.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Česká válka v Mali bude pokračovat, zatímco Řecko zoufale volá o pomoc, aby členské státy NATO poslaly vojáky na řecké hranice k ochraně před tureckou agresí! Proč namísto pomoci Řecku chce česká vláda mermomocí udržet 120 českých expedičních vojáků v africké zemi po boku francouzské armády a její Cizinecké legie? V pozadí operace stojí francouzská jaderná společnost AREVA, která chce získat přístup k obrovským ložiskům uranu a možná i ČEZu by z toho něco mohlo kápnout, uvedl zdroj naší redakci! Skandál za bílého dne a kecy o ochraně lidských práv v Mali! ..... Na českou vládu s velkou pravděpodobností praskl další skandál, který svět neviděl. Naše redakce dostala v noci několik ofocených dokumentů ve francouzském jazyce spolu s překladem a zdroj nám posunul informace s komentářem, že by nás to mohlo zajímat, protože se prý jedná o jednu z nejvíce utajovaných operací české armády v zahraničí, o které nikdo nechce mluvit a diskutovat. Armáda ČR má totiž v africkém Mali už delší dobu přibližně 120 vojáků, z nichž většina jsou veteráni z jiných českých zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu.

Oficiálně jsou součástí evropské vojenské mise EUTM, která má cvičit vojáky v Mali a chránit demokracii a lidská práva. To je alespoň oficiální stanovisko Bruselu. Jenže, ve skutečnosti to vůbec není operace Evropské unie. Je to vojenská operace francouzské armády, a to konkrétně její Cizinecké legie, která provádí v Mali většinu operací, pouze velení operace spadá pod francouzský generální štáb. A právě pod Francouzi tam působí i českých 120 vojáků. A co je na tom divného? To si musíme rozebrat.

Francouzská armáda v Mali

Tato mise s názvem European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali) vznikla dne 17. ledna 2013 a oficiálně jí velí český brigádní generál František Ridzák. Celá vojenská operace v Mali je tak oficiálně pod velením českého brigádního generála. Jenže, dokumenty, které jsme dostali do redakce, mluví o něčem jiném. Operace je financována z rozpočtu francouzského ministerstva obrany, a v těchto operacích platí, že velí a rozhoduje ten, kdo to financuje.

Český brigádní generál tak působí podle těchto dokumentů více jako alibi pro Elysejský palác, aby to nebylo tak okaté a neříkalo se, že Francouzi znovu vyrazili dělat pořádky do své bývalé kolonie, protože Mali byla francouzskou kolonii v rámci tzv. Francouzského Súdánu. V Mali působí i Němci a další vojáci z EU v této misi. Jenže, minulý týden v Mali došlo k vojenskému převratu a místní vojáci zatkli úřadujícího prezidenta Boubacara Keitu i předsedu vlády Bouboua Cissého. Od minulého týdne tak v zemi vládne vojenská junta. Paříž a nově ani Praha však své vojáky ze země stahovat neplánují. Začíná se před námi rozehrávat neuvěřitelný skandál, ze kterého doslova přechází zrak.

Paříž vyslala do své bývalé kolonie expediční sbor pod maskírovkou Evropské unie a pod velením českého brigádního generála. Cílem operace nejsou lidská práva, ale ovládnutí kontroly nad ložisky uranu

Český ministr obrany Lubomír Metnar (Hnutí ANO) před 4 dny oznámil [1], že česká armáda nebude po převratu v Mali stahovat své vojáky z mise, protože by to prý narušilo evropskou misi EUTM Mali. Ke stažení vojáků vyzval Lubomír Zaorálek (ČSSD), že už není potřeba, aby v Mali nadále působili čeští vojáci, protože vláda, která jednotky NATO z EU do země pozvala před lety, byla minulý týden svržena. Jenže, stažení jednotek odmítá jak Paříž, tak nově právě i Praha. Teď si možná řeknete, v čem je Mali jako africká země a bývalá francouzská kolonie tak důležitá pro EU a potažmo pro Paříž a pro Prahu? Dokumenty, které jsme v noci do redakce dostali, dávají na tuto otázku děsivou odpověď.

Za operací EUTM Mali stojí podle všeho francouzská elektrárenská společnost AREVA, která se v minulosti ucházela o státní tendr v ČR na dostavbu Temelína a nově se o ní mluví v dokumentech jako o perspektivním partnerovi ČEZu pro výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. AREVA však bude chtít do Dukovan a do všech svých jaderných provozů v Evropě a také v Asii dodávat pouze své vlastní palivo, nikoliv ruské, a nikoliv to americké od společnosti Westinghouse. Oskenovaný dokument ve francouzštině a s českým apostilem je označený jako důvěrný.

Výsadek francouzské armády v Mali

A co s tím má společného Mali a operace EUTM Mali za účastí francouzské armády, Cizinecké legie a českých vojáků, přičemž celé misi velí český brigádní generál? Je to jednoduché a prosté, dámy a pánové. Podle veřejně dostupných zdrojů se v Mali nachází mohutná ložiska uranu. Nemusíte být géniové, aby vám docvaklo, kolik je jedna a jedna. Bývalá francouzská kolonie má obrovské zásoby uranu a francouzská AREVA potřebuje palivo do svých článků pro své elektrárny, a protože se v Česku uchází o výstavbu bloku na Dukovanech, tak pro konceptuálně gramotné lidi to znamená co?

No, přece to, že do čela této africké mise postaví Paříž českého brigádního generála, pošle do Mali české vojáky, aby Praha participovala na získání kontroly nad nalezišti uranu v Mali, a za odměnu dostane ČEZ velké slevy na tento uran, resp. na palivové tyče od AREVY do obou českých jaderných elektráren. Elysejský palác si tak tímto způsobem zavazuje Prahu, aby AREVA dostala v ČR tendr na Dukovany a posléze i zakázku na palivové tyče pro Temelín.  Jinými slovy, v Mali nejde o žádnou ochranu lidských práv, ani o cvičení vojáků, ale o získání kontroly nad ložisky uranu. A tady se nám to začíná opravdu komplikovat, nyní poslouchejte pozorně.

O kontrolu nad uranem, zlatem a diamanty soupeří v Mali dvě mezinárodní mise, jedna pod mandátem EU, druhá pod mandátem OSN. Tu první kontroluje Paříž, tu druhou Peking. Kdo ovládne Mali, ovládne produkci uranu a zlata ...      (Čtěte na stránkách AENews)


Pravda se ukazuje a je čas na neposlušnost ..... První bod byl o vstupu do EU a už tehdy měl Sládek rozum v hlavě. Jasné ne, protože to znamená to příliš mnoho omezení do budoucna, ztrátu suverenity. Druhý bod byl o znovu zavedení trestu smrti a Sládek byl jednoznačně pro.

Jestli mě v politice někdo bavil, byl to republikán Sládek. Jeho slova vždycky mířila na komoru a zasahoval přesně. Kdo si pamatuje arénu z roku 1995 o Havlovi, tak se možná bavil jako já. Sládek válcoval své protivníky tím, že bombardoval cikány, televizi a pár minut věnoval Havlovi. To mi vyhovovalo, protože zrzka jsem nikdy nemusela a ani po jeho smrti mě nikdo nepřinutí o mluvit dobře. Koho vůbec napadla slova, že o mrtvých jen dobře. O Hitlerovi taky nemluvíme dobře a je spousta mrtvol, která si slušná slova nezaslouží.

Aréna začala slovy o pochodujících Sládkovcích. Pochod provázeli výkřiky, že vládu nahází do Vltavy a já si pamatuji jak mě mrzelo, že jsem je v té Vltavě neviděla plavat. Sládkovi se postavili jako protivníci Petr Uhl, Marek Benda, Vladimír Just, Ladislav, Rudolf Batěk a moderátor Šíma. Pánové zhodnotili Sládka jako extrémistu a obdivovatele Le Pen a pak už do křesla pustili Sládka. Jeden proti pěti. První bod byl o vstupu do EU a už tehdy měl Sládek rozum v hlavě. Jasné ne, protože to znamená to příliš mnoho omezení do budoucna, ztrátu suverenity. Druhý bod byl o znovu zavedení trestu smrti a Sládek byl jednoznačně pro.

Sládek vysvětluje.   Pak se zaměřil na Bodyho a se slovy, vy jste jediný zástupce cikánů v parlamentu a okamžitě se mu dostalo opravy, že on zastupuje Romy. Sládka to pobavilo a na Bodyho vytáhl český slovník kde trůní slovo cikán. Sládek se nám rozparádil a vysvětlil Bodymu, že se cikáni ze sedmdesáti, osmdesáti procent se podílí na trestné činnosti a proto jsou obrovskou přítěží pro tuto zemi. Buď budou dodržovat naše zákony nebo ať klidně jdou kam chtějí a pokračoval, že podporu v nezaměstnanosti dostane jen ten cikán, který v životě pracoval. Přídavky na děti dostane jenom ta rodina, která pečuje o děti. Protože z toho nic nedělají nic, tak by taky neměli nic dostat.

Dlouho jsem byla naštvaná jak ho strčili do basy jen proto, aby prošel Havel zase jako prezident. Od té doby nevěřím na volby  které se nedají zmanipulovat. Sice ne tak okatě jako tehdy, ale moje důvěra je pryč pokud jsem kdy aspoň trochu věřila, že by ti pánové u kormidla mohli myslet něco dobře. Ne, oni myslí dobře jen pro sebe a národ je jim totálně ukradený. Taková je pravda a takový je fakt. Jediná pomoc je vždy začít sám u sebe a pomoci aspoň troškou co každý zvládne. Někdo víc a někdo míň, ale o tom to je. Nejhorší je nedělat nic a čekat že se to neposere dřív než se odebereme na pravdu Boží.      (Čtěte na stránkách Politikařina)


Co odhalila telepatická komunikace s delfínem Ladou ..... Několik lidí z Jurijovy skupiny, kterým jsem restrukturalizoval mozek, s ním odešlo v létě 1987 do delfinária v Batumi, kde se po veřejném vystoupení dostali k delfínům. Současná věda věří, že delfíni spolu komunikují pomocí ultrazvuku. To je však v zásadě mylná představa. Pomocí ultrazvuku se delfíni orientují ve vodě, protože mají velmi špatný a omezený zrak. Ale navzájem komunikují telepaticky.

Telepaticky, a ne pomocí ultrazvuku, jak si to myslí vědci Proto je jasné, jakých výsledků lze dosáhnout při studiu inteligence delfínů zkoumáním ultrazvuku, který vysílají.

Natálie A., která byla s Jurijem v delfináriu, se k nim mentálně obrátila s žádostí o pomoc, když s nimi byla ve vodě. Okamžitě k ní připlul delfín, nebo spíše samice delfína jménem Lada, jak se ukázalo později. Byla vůdcem tohoto malého stáda delfínů v delfináriu. Když Natálie nadále vysílala telepatické zprávy, Lada šťastně vstoupila do telepatického kontaktu s ní a vysvětlila, jak těžké to mají se školiteli, kteří nerozumí tomu, že komunikují telepaticky a že od nich požadují, aby vykonávali hloupé triky a jsou nuceni je vykonávat, jinak je čeká smrt hladem.

Člověku je bolestně trapné za stvoření, která se nazývají Homo sapiens, ale přitom jednají jako nerozumné děti. Na základě čeho se vědci domnívají, že chování a život všech živých bytostí na planetě, by se měl řídit vymyšlenými zaujatými představami, které nikdy neměly seriózní základ? To je ale jiné téma k rozhovoru, nyní se vraťme k telepatickým kontaktům s delfíny.

Lada telepaticky předávala informace o životě delfínů v zajetí O tom, proč žijí v zajetí mnohem kratší dobu, než ve volné přírodě. Zkrácení délky života není ani tak spojeno s touhou po svobodě, jako spíš se ztrátou jednoty se světovými oceány. Oceány světa samy o sobě naakumulovaly za miliardy let obrovský potenciál životní síly a delfíni jsou na svobodě v neustálém kontaktu s tímto biopolem oceánu, což jim pomáhá optimálně normalizovat jejich životně důležité funkce. Ve volné přírodě stádo delfínů vytváří společné psi pole, což jim také pomáhá při optimalizaci jejich životních procesů. Je také zvláštní, že delfíni odhánějí a někdy zabíjejí útočící žraloky pomocí silného psi úderu. Využívají také svůj psi potenciál jako obrannou zbraň.

Lada předala mnoho takových detailů z jejich každodenního života, že když se Natálie začala ptát na tyto informace trenéra, byl překvapen, a zeptal se, jak ví o tom, že udeřil Ladu do obličeje před dvěma dny. Nebo že před čtyřmi dny delfíny nakrmil shnilou rybou a vzal si s sebou tu čerstvou. Chudák trenér si nedokázal ani představit, že tato ,,němá zvířata” mohou telepaticky komunikovat s člověkem a zprostředkovat všechny tyto podrobnosti. Ale nechme chudáka trenéra samého se svými pochybnostmi a vraťme se k delfínům.

Velmi mě mrzelo, že jsem neměl příležitost jít do delfinária, a nikdo mě nepozval. Ale po delfináriu přišli Jurij a Natália do Kyjeva, kde mě Jurij požádal, abych ho představil vysoce postavenému člověku, kterého jsem nedávno potkal. Byla to moje první návštěva Kyjeva v souvislosti s léčením dcery tohoto muže, která měla sklerózu. Představil jsem je navzájem a zároveň mi Natálie řekla o svém kontaktu s delfínem Ladou.

Okamžitě jsem nabídl navázání telepatického kontaktu s ní na dálku a takto jsem se též seznámil s Ladou. Toto vše se může zdát zvláštní a pro mnohé dokonce neuvěřitelné. Ale velmi brzy, o několik měsíců později, vznikla situace, která potvrdila pravost našeho telepatického kontaktu s delfínem.

Na podzim roku 1987 se s námi Lada nečekaně spojila telepatickým kontaktem a oznámila, že se ozvala, aby se s námi rozloučila Do vody se totiž dostalo malé množství rtuti a náhodou spolkla jednu kapku. Tento kov je smrtící nejen pro lidi, ale i pro všechno živé. I malá koncentrace rtuti v organismu lidí i delfínů nevyhnutelně vede ke smrti. A to byl přesně ten důvod, proč se s námi Lada spojila.

Neměl jsem souřadnice delfinária v Batumi, ale Natálie je měla. Zkontaktovali jsme se s trenérem a ten plně potvrdil informace obdržené telepaticky od Lady. Rozhodl jsem se, že se jí pokusím pomoci a jedinou možností pomoci bylo úplné rozložení rtuti, která se dostala do jejího organismu. Zkusil jsem to a podařilo se mi to. A tuto skutečnost později potvrdili i pracovníci delfinária.

Během telepatických kontaktů se ukázalo, že delfíni udržují telepatický kontakt s jinými civilizacemi ve vesmíru už velmi dlouho. Jedinou civilizací, se kterou se jim zatím nepodařilo navázat kontakt, je naše humanoidní civilizace na Zemi!

Je ironické, že tyto inteligentní bytosti nedokázaly navázat spojení s jinými inteligentními bytostmi z téže planety. Právě proto, že lidé jsou tak ambiciózní a zatvrzelí ve svých představách o tom, jak by se příroda měla chovat, že se změnili na hloupé slepce a tvrdí, že všechno ví lépe, než kdokoli jiný (dokonce i než samotná příroda).

V minulosti se už delfíni pokoušeli navázat telepatickou komunikaci s lidmi V důsledku toho vznikl kult Delphi na ostrově Kréta a v jiných částech Středozemního moře, ale pouze lidé zvlášť obdařeni telepatickými schopnostmi, většinou ženy, mohli provádět toto telepatické spojení mezi dvěma inteligentními rasami na Zemi, jdoucími zcela různými evolučními cestami. Proto symbolem tohoto kultu byla dívka tančící ve vodě s delfínem.

Ale vraťme se zpět na podzim roku 1987. Příběh s delfínem jménem Lada má totiž zajímavé pokračování Když jsem se na podzim roku 1987 setkal s Olgou T. a ta se dozvěděla o kontaktu s Ladou, požádala mě, pokud je to možné, telepaticky se s ní spojit. Lada nebyla proti, ba naopak, s novým telepatickým kontaktem byla velmi spokojená. Olga Sergejevna si vedla záznamy o svých telepatických kontaktech s Ladou. A koncem prosince 1987 mi dala přečíst své poznámky. Poznámky si velmi svědomitě uchovávala, nic neměnila, ani nic nepřikrášlovala.     (Čtěte na stránkách Aluška)


Obchodníci se strachem ohledně Covid-19 jsou systematicky loveni a zabíjeni. Reset finančního systému se přiblížil ..... Nepochybujte o tom, že satana uctívající chazarští gangsteři se snaží zabít vás a vaši rodinu. To je důvod, proč začal systematický lov a zabíjení všech fašistických západních vůdců vyvolávajících strach ohledně podvodného Covid-19, říká více zdrojů (dojde to i do ČR a SR?, pozn. př.).

„Celé fiasko s Covid-19 je součástí agendy OSN 2030, která zahrnuje mnoho věcí, ale především implantáty digitální měny a RFID čipy k projení mezi vládním a soukromým sektorem ke sledování globální populace,“ tvrdí zdroje MI6.

Zdroje Lóže P3 prohlašují, že stopa vede přímo k rodině Rockefellerů a jejich současnému patriarchovi, Davidu Rockefellerovi mladšímu. Zatímco zdroje z japonské vojenské zpravodajské služby souhlasí, rodina Rockefellerů neodpověděla na mé dotazy ani do doby publikace tohoto reportu.

Pokud to zní jako „paranoidní konspirační teorie,“ uvědomte si, že David Rockefeller ml., Warren Buffet, Michael Bloomberg, George Soros, Ted Turner, Oprah Winfrey a další veřejně uvedli, že chtějí snížit světovou populaci.

David Beasley, výkonný ředitel Světového potravinového programu OSN, nyní tvrdí, že kvůli Covid-19 čelí svět „hladomoru biblických rozměrů.“

Vzhledem k tomu, že Covid-19 je zcela umělá, falešná „přírodní pandemická“ psychologická operace a krize s patentovanou, laboratorní biologickou zbraní, které dali „jisté funkce“ jako je nemoc, tak celý to je zločin proti lidskosti, který způsobuje předem promyšlená úmrtí, utrpení a ekonomické potíže v kombinaci s potlačením přípravků k prevenci a přírodních ošetření. Zabíjení těchto lidí (chazarských gangsterů) je tedy legitimním aktem sebeobrany a nikoliv zločinem.

Zdroje MI6 slibují: „Covid-19 je zcela jasně eugenický program a zločin proti lidskosti. `Stát` se očividně stal nepoctivým a obrátil se proti lidem. Když se toto stane, stane se z toho vojenská záležitost a my zakročíme, protože pak máme mandát.“

Americký prezident Donald Trump si minulý týden vzal na mušku farmaceutické společnosti, jak je patrné z následujícího tweetu:

„Minulý týden jsem podepsal doložku proti společnosti Big Pharma, což znamená, že USA dostanou cenu za léky na předpis, která odpovídá ceně v zemi, kde platí nejnižší cenu na světě. To znamená snížení 50%, 60%, možná i dokonce 70%.“

Toto je jen první vlaštovka. Zdroje MI6 dále slibují:

„Lékařsko – průmyslový komplex se musí přizpůsobit a vyrovnat stejně, jako jsme srovnali finanční a průmyslový komplex. Neexistuje žádné kdyby, až možná, nebo…! Ty to prostě vyrovnáš.“

Pro mě, stejně jako pro mnohé z nás, je to osobní. V mém případě nejnovější útok přišel od muže jménem Yoichiro Ikeuchi, jehož fotku a kontaktní informace naleznete zde: https://www.fanterview.net/interview/933/

Letos v létě, když jsem byl v Kanadě, se pokusil zabít Japonku, která mi pomáhá s natáčením videí v japonštině. Ikeuchi měl přístup k soukromým informacím o ní, které nikdy nezveřejnila. Řekl jí, že dvě moje bývalé přítelkyně byly zabity. Konkrétně zmínil Lisu Tohamu, která se mnou pracovala 12 let, než zemřela na rakovinu ve věku 39 let. Tohama byla otrávena geneticky modifikovaným Epstein Barr virem.

Muž, který se chlubil spolupracovníkovi jejím zabitím, Tenzan Nakai, uprchl na vzdálený ostrov v souostroví Okinawa, podle zdrojů japonského podsvětí.

Nejsme si vědomi žádných dalších zabitých spolupracovnic, ale zmizela také další bývalá přítelkyně, která se ukázala jako severokorejská agentka, kterou vyslali mě špehovat. Možná byla také zabita. V každém případě můj asistent říká, že utrpěla nějaký elektromagnetický útok a přežila jen útěkem z místa činu.

Netřeba dodávat, že japonská policie a další orgány s případy, jako jsou tyto, nic neudělaly, i když byly předloženy přesvědčivé a žalovatelné důkazy. Osobní zášť stranou, je nutná silná akce, protože západní svět čelí civilizačnímu kolapsu, zejména ve Spojených státech.

Podívejte se na tyto fotografie (ODKAZ) opuštěné finanční čtvrti San Franciska a zjistíte, že USA jsou uprostřed kolapsu ve stylu Sovětského svazu.

Zde můžete vidět články ukazující přes 400 metrů dlouhé fronty na příděl jídla, nekonající se sběr odpadu, nefunkční veřejnou dopravu a vylidňování New Yorku. ODKAZODKAZODKAZODKAZ.

Města v USA se staly válečnými zónami a hlavní přestřelky neustále probíhají v Chicagu, New Yorku, Los Angeles a jinde.

Společenský kolaps také znamená, že mnoho policistů v USA se zvrhlo v uniformované zločince. Kanadská vláda varovala své občany, aby do USA nevozili hotovost, protože by je mohla okrást policie. Nyní již říká Kanaďanům, aby vůbec do USA nejezdili.

Zdroje NSA také tvrdí, že existuje silné nebezpečí závažných teroristických incidentů během příštích 90 dnů v USA i na jiných místech.

Naštěstí rostou znamení ohromující vojenské akce proti kabale, možná již v září, souhlasí více zdrojů.

Zvláštní pozornost je věnována úplnému výpadku satelitů nad obrovskou plochou jižního Atlantiku. Příběh hovoří o jakési „magnetické anomálii,“ která nutí operátory vypínat satelity přecházející přes jižní Atlantik. Pokud se však podíváte na mapu, území výpadku je vycentrováno přímo nad Buenos Aires v Argentině (ODKAZ). Nacistické zdroje říkají, že to má zakrýt významné vojenské nasazení.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


SVĚT NEOVLÁDAJÍ  ILUMINÁTI, LIDSTVU SKRYTĚ VLÁDNOU LIDÉ VELKÝCH PENĚZ ..... O iluminátech slyšel asi každý, ale informace o nich jsou sporé a v lecčems se rozcházejí. Někteří lidé dokonce tvrdí, že je to dílem jich samotných, protože ve snaze zůstat v co největším utajení zahlazují veškeré stopy. Ilumináti mají podle konspiračních teoretiků tahat za nitky světa a z pozadí řídit celou společnost ke svému prospěchu.

Kdo jsou ilumináti? To je otázka, kterou nikdo nedokáže jednoznačně zodpovědět. Obecně se má za to, že ilumináti jsou tajným bratrstvem nejmocnějších lidí světa, které tahá za nitky společnosti a utváří ji ke svému obrazu. Vůbec nejčastěji se proto zmiňují jména těch nejbohatších rodin, zejména dynastie Rockefellerů nebo Rothschildů. Ty se chlubí nezměrným majetkem už celá staletí, přesto toho o jejich aktivitách není moc známo. Podle mnohých právě proto, že je jakožto ilumináti pečlivě tají a vyhýbají se veřejné pozornosti. Jenže právě fakt, že se toho o údajných iluminátech moc neví, je vodou na mlýn pro skeptiky a odpůrce konspiračních teorií, podle nich nic jako utajená, z pozadí světa vládnoucí elita neexistuje.

Kdy ilumináti vznikli? Teorií o vzniku iluminátů existuje mnoho. Říkalo se tak například rosekruciánům, tajnému společenství, které bylo založeno na mytických tradicích a mělo disponovat třeba alchymistickými mystérii. První zmínky o nich pocházejí ze začátku 17. století, oni sami ale tvrdí, že vznikli už v roce 1407. Titulem ilumináti se nechali označovat třeba i francouzští martinisté, kteří vznikli v roce 1754. Ti se zajímali především o okultismus. Dnešní ilumináti, pokud opravdu existují, vycházejí s velkou mírou pravděpodobnosti ze společenství, které vzniklo v roce1776 v Bavorsku. Založil ho jistý Adam Weishaupt, který chtěl údajně vstoupit do řádu svobodných zednářů, ale neměl prostředky na zaplacení vstupního poplatku. Co ilumináti chtějí? Příznivci konspiračních teorií v tom mají jasno. Ilumináti chtějí mít pod kontrolou celý svět a snaží se ovládat a řídit společnost. Usilují o nastolení nového světového řádu, v němž budou oni vládnout celému lidstvu. Realita je však jiná. Lidstvo už má skrytou celosvětovou vládu. Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného na světě v roce 2018.

Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá lidstvo.

Nepatrná část lidstva, která patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. “lidé velkých peněz”,  ovládá lidstvo pomocí zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují pod jejich vlivem pouze tak, že globální poměry zůstávají bez podstatných změn. Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída. Stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u  většiny lidí velkých peněz meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace. Skuteční skrytí vládci lidstva, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií je zaměstnávána mysl lidí (čímkoliv) natolik, že lidé nemají čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá lidstvo ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných skrytých vládců lidstva, kterými jsou lidé velkých peněz. V současnosti je veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří to vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě.

S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou většinou odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nevím nic o tom, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Druhá vrstva vysoké a ostré globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény. Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy sleduje. Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články z vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o vaší vědě v průměru o ¼ roku. Organizace mocenskopolitické struktury správy současného lidstva je popsaná stručně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné. K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva mocenskopolitické pyramidy světa už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel (95% globalizace), tj. velká síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 40%). Dál to není nutné odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace. Z výše uvedeného vyplývá, že stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Záhadná doba velkých změn a my jim tak málo rozumíme ..... Je to všecko málem jako vymyšlený příběh: jsme uprostřed čehosi, něco se děje, všichni to víme, všichni to cítíme, tušíme to, ale nevíme, co to je. Všechny předpovědi, které byly určeny pro rok 2012 se nesplnily a zatím – cosi se děje, cosi se mění a ani my sami nejsme zdaleka ti stejní lidé, jako jsme byli před deseti lety.

Celosvětová politická situace urychluje celkový nepokoj, ničí naši svobodu kde to jde, pomocí železných zákonů, příkazů a zákazů. Krade nám naši svobodnou vůli, zbavuje nás volného rozhodování, staví mezi nás neviditelné zdi koncentračních táborů, jakoby na to měli datum, do kterého musí toto celosvětové ničení, které ve svých chorých mozcích naplánovali, dokončit. A matka Země je odmítá poslouchat, protestuje proti jejich bláznivým nápadům a dodává nám více sucha, více záplav, více zemětřesení a více všeho toho, co vůbec nepotřebujeme.

Je taky možné, že rok 2012 se neodehrál v nám uznávaném roce 2012. Co když někdo posunul kalendář a my se teprve k roku 2012 blížíme, aniž bychom o této změně věděli. Kdesi jsem četla, že jeden z anglických králů chtěl, aby jeho vláda začínala rokem, který má na konci nulu a proto posunul kalendář o několik let. Mohl to být třeba Karel II (vládl 1660-1685), Jiří III (1760-1820), Jiří IV (1820-1830), William IV (1830-1837), nebo Jiří V (1910-1936). Je těžké určit, který z nich to byl.

A co když existovalo víc králů a vládců, kteří si přáli, aby jejich vláda začínala v roce s nulou na konci? Jaká to hloupost, ale lidé jsou někdy zvláštní.

Jako další, jak si můžeme být jisti, že v dávné historii byly roky opravdu počítány správně, tak, jak je vedeme my dnes? Co když něco vynechali tady, přidali jinde a odpočetli ještě jinde? Teď můžu přímo cítit nesouhlas všech historiků a historických společností, kteří by na mne křičeli jedním hlasem: „co to je za hloupý nápad.“ Asi by se mnou těžce bojovali, nazvali by mne ignorantem, ponižovali by mne a kdyby mohli, tak by na mne i plivali, protože podle jejich názoru byly roky vždycky počítány svědomitě a těmi nejlepšími vědci oněch dob.

Pffff …

Byly skutečně ty roky počítány tak nesmírně svědomitě? Je možno to nějak prověřit? Jak je potom možné, že se právě blížíme nějakému kritickému bodu a procházíme značným množstvím toho, co bylo předpovídáno pro rok 2012 a přitom tyto situace neexistovaly kolem úředně potvrzeného a notářsky ověřeného roku 2012?     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Prázdniny za námi ..... Máme před sebou poslední prázdninový víkend a dětem se blíží po dlouhé době nástup do školy. Bohužel ne vše je takové, jak jsme bývali zvyklí. Společnost výrazně zhloupnula a covid ukázal, že jsme si zdaleka ještě nesáhnuli na dno. Poslední měsíce navíc naznačily, že chod našich životů mohou politici změnit lusknutím prstů a většina lidí ani nehlesne. Netýká se to pouze jakéhosi viru, ale i toho, jak se cokoliv dá zneužít.

  Rok 2020 znamená pro většinu lidí šok. Vynechme nyní ty, kteří vydělali na zdravotnickém materiálu, na uzavření obchodů či pošt a rozšířili svůj byznys na úkor krachujících stávajících firem i jednotlivců. Některým to rozhodně nelze mít za zlé, jiní stojí na velmi ostré hraně mezi šikovností a kriminálem. Většina ostatních se dostala do problémů, o kterých ani netušila, že mohou přijít. Po letech budování jistého zázemí a dostatečného finančního polštáře zjistili, že stačí pár týdnů totální nečinnosti způsobené špatným rozhodnutím politiků a vše je jinak. Namátkou jmenujme majitele restaurací, hotelů, podnikatele v některých službách, autopůjčovny a cokoliv zaměřené na turismus. Týká se to však mnohem širšího spektra činností a lze konstatovat, že klinickou smrt ekonomiky zapříčinila naprostá banalita, z níž média, politici a jistá zájmová skupina u nás reprezentovaná Romanem Prymulou vytvořili skutečně závažný problém. V podstatě neexistující.

  Covid 19 se stal pro jedny modlou, pro jiné katastrofou. Ve skutečnosti jde o běžné virové onemocnění, kterým jsme mohli procházet již několik let, jen bylo považováno za chřipku. Šíření viru se rouškaři snaží bránit naprosto neúčinným prostředkem jinak devastujícím jejich zdraví, chemici vytváří vakcíny, které budou sice proti samotnému koronaviru neúčinné, nicméně pomocí nich do nás dostanou jiné látky schopné ovlivnit kvalitu našich životů a paradoxně k horšímu. Pro politiky a elity se otevřela ideální možnost otestovat, kam lze až zajít při nastavování kontroly obyvatelstva, jeho poslušnosti a ochotě podřídit se sebenesmyslnějším nařízením. Ta ještě přijdou v podobě povinného očkování, zákazu cestování pro nenaočkované či další omezení pro lidi vzpírající se představám, které nám Prymula prezentuje. To se netýká jen České republiky, ale celého světa, protože stejně idiotsky se chovají v USA, EU i Austrálii.

  Samotné prázdniny se nesli v duchu popouštění otěží a jejich následného utahování. Každou chvíli se měnilo, kam se smí a kam nikoliv. Kdo chtěl k moři, musel vzít za vděk především Evropou, přičemž například ve Francii na plážích se covidem nikdo nezabýval. Chorvatsko se koncem srpna stává hrozbou, ale dalo se  čekat, že zůstane otevřené do poslední chvíle. Lidé už si na moře zvyknuli a potřebují jej, zároveň jim pobyt u něj dá mnohem více imunity před podzimními plískanicemi, než v roušce trávený čas uprostřed českých luhů a hájů. To samé platí pro Řecko. Každopádně vycestovat stálo za to a tvrzení epidemiologů o zavlékání covidu zpět do Čech byla očekávaná už v červnu. Jde totiž o přípravu na další kolo omezení života, která sice ničemu nepomohou, ale za to nás budou stát mnoho peněz a nervů. Vláda bude nadále plenit státní kasu a zadlužovat budoucí generaci. Té je to nyní jedno, protože nemusí chodit do škol a hledají se důvody, proč a jak jí ulehčit život v podobě zjednodušení výuky a zkoušek. Jednou na to ale doplatí. Budou méně vědět než generace před nimi, je tedy otázkou, zda jim někdy dojde, za co samotní na školách stávkovali. Ne nadarmo se říkalo: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

  Covid měl tak jedinou výhodu. Greta se vrací do školy a přestane otravovat svět svou hysterickou touhou zachránit planetu před oteplováním. To se nekoná, tedy aspoň letos ne, respektive zeměkoule je v normální kondici a nebýt odpadů z plastů, se kterými se nešetří, bylo by vše vcelku v pohodě. Takže se pro Zelený úděl budou hledat jiné spouštěcí mechanismy. Elektroauta skoro nikdo dobrovolně nekupuje, bude se tedy přitvrzovat. Na řadu přijdou i lodě a letadla, Evropská komise má plán. Ekoterorismus v podání elit nám ještě ukáže své zuby, zvláště když jde o nevyčerpaný zdroj peněz. V tomto směru nás v dalších měsících a létech nečeká vůbec nic dobrého.

  Prázdniny končí a každý den může být jiný. Covid je mocné zaklínadlo, kterým elity operují. Pro ně ještě nevyčerpal celou svou škálu možností. O víkendu se chystá mnohamilionová demonstrace v Berlíně. Jedině projevem nespokojenosti a vypovězením poslušnosti lze změnit osud Evropy. Němci už mají dost vlády Angely Merkelové. Pokud se vše podaří dle organizátorů demonstrace, jde o začátek jejího konce. Což by byla dobrá zpráva i pro zbytek Evropy. Současná politika evropských lídrů je v podstatě diktaturou Bruselu, ze které je třeba se vymanit. Nastal čas pro vzepření se elitám a jejich nástrojům, které mají lidi oblbnout. V USA k tomu zneužili hnutí Black Lives Materr, které rozdmýchává nepokoje napříč Amerikou, u nás migraci, ekologii a letos i koronavirus. Je třeba se vrátit o čtvrtstoletí zpět a začít normálně žít. Bez neziskovek, falešných ideálů, svatých grálů v podobě ideologií. Prostě….žít. Jen je třeba proto něco udělat.     (Čtěte na stránkách iNadhled)


28.8. 2020     Osmadvacátého srpna 1867 byly do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. Klenoty byly odvezeny do Vídně v roce 1866 během prusko-rakouské války,


Neschopní nikdy nepochopí, proč berou méně ..... Rozhodnutí společnosti Volkswagen Group, aby se mladoboleslavská Škoda do budoucna zaměřila na levnější modely, nemusí mít pro tahouna české ekonomiky negativní dopady. Markéta Šichtařová v tom dokonce vidí výhodu, že u nich nebude takový tlak na přechod na elektropohon. Ke strategii Evropské unie napravit příjmové nerovnosti mezi muži a ženami poznamenává, že celá ta fikce o nerovném odměňování mužů a žen je právě jen fikce. To, že ženy mají statisticky nižší platy než muži, má totiž své dobré důvody.

Nedávná změna ve vedení Škody Auto má být reakcí na to, že se značka stala konkurencí koncernovým sourozencům, a to až tak, že na mnoha evropských trzích je Škoda vnímána jako „výhodnější Volkswagen“. Pod novým šéfem by se měla zaměřit na levnější modely a Seat by se měl posunout mezi prémiové značky. Může mít rozhodnutí společnosti Volkswagen Group dopad na českou ekonomiku, jejímž je Škoda hlavním tahounem, a cítíte z něj i hierarchii Německo, Španělsko, Česko, kterou si Škoda Auto troufla „drze“ ignorovat?

Takhle úplně bych to neviděla. To není tak, že by si Škoda Auto „drze troufla ignorovat hierarchii“. Škodovka vyráběla to, co dostala befelem z Německa, aby vyráběla. Takže samo německé vedení si takto model výroby naplánovalo. Že pak došlo k názoru, že to je jinak a že na sobě jednotlivé koncernové značky navzájem parazitují, to už je věc jiná.

Pro nás není podstatné, CO přesně se u nás bude vyrábět, jestli to něco bude mít prestiž, nebo ne, ale podstatné je, aby se NĚCO vyrábělo, aby se prostě kolečka výrobní linky točila. To je to, co dává našim lidem práci. Ve skutečnosti mi svým způsobem připadá trochu výhodnější, aby se Škodovka soustředila na levnější modely, a to proto, že u nich nebude takový tlak na přechod na elektropohon.

Ty automobilky, které se daly mohutně na cestu elektropohonů, jednou podle mě ještě budou mít problém. Evropa si sice naplánovala „zelené“ cíle, ale naplánovali je teoretici od stolu, kteří průmyslu a fyzikálním zákonitostem vůbec nerozumí. Takže celý smělý plán na úplné odstranění spalovacích motorů samozřejmě nevyjde, bude odpískán po čase. Ale mezitím řada těch, kdo na elektromobilitu vsadí všechny karty, spláčou. A to by se mohlo Škodovce – snad – vyhnout.     (Čtěte na stránkách CZ24)


ŠÍLENÉ!! ŠVÉDSKÁ POLICIE DE FACTO PŘIZNALA, ŽE MALMÖ UŽ PLNĚ PATŘÍ MUSLIMŮM! ..... Nedávno jsem zde zveřejnila dva články, informující o tom, že dánský protiislámský politik Rasmus Paludan se chystá do švédského Malmö, kde by se mělo konat pálení Koránu, jeho máčení v prasečí krvi a moči bezvěrců. Tato akce se měla konat nejprve před místní největší mešitou, což ovšem nebylo povoleno. Nakonec tedy akci přemístili na jiné místo v centru Malmö. Jenže nakonec i tam jim to policie na základě výhružek muslimů zakázala.

Demonstrace, která se měla konat v pátek ve 13 hodin, byla zrušena. Švédská policie ustoupila po hrozbách násilí ze strany muslimů ve Švédsku. Nyní je Švédsko zesměšňováno a Švédům je vyhrožováno online z arabských stránek na Facebooku. Jedná se o stránky pro Araby, kteří chtějí emigrovat do Švédska či ve Švédsku žijí.

“Jsou to blázni. Chtěli upálit Korán v Malmö. Myslí si, že jsou ve Švédsku.” To je jeden z výroků Arabů, který hovoří za vše. Švédsko už dávno není Švédů, ale patří muslimům. Jedná se o chalífát, což zřejmě většina etnických Švédů netuší.

Právě na facebookové stránce Alkompis s více než 2,2 miliony sledujících se nyní Arabové zaobírají demonstrací, ale také reakcí policie, která muslimům plně ustoupila.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


ANTIvitamíny: Nová zbraň v arzenálu proti rezistentním bakteriím ..... ANTIvitamíny by se mohly stát účinným prostředkem v boji proti některým bakteriálním infekcím.Antibiotika jsou jedním z největších a nejužitečnějších objevů v medicíně všech dob. Postupně se ale ukázalo, že bakterie nejsou jen pasivní oběti těchto látek. Velmi rychle si vyvíjejí různé mechanismy rezistencí, s jejichž pomocí mohou útok antibiotik úspěšně odrazit. Proto vědci a lékaři závodí s časem a hledají nové látky, které by nám pomohly s bakteriálními infekcemi.

Kai Tittmann z německé University of Göttingen a jeho spolupracovníci nalezli zajímavou zbraň proti rezistentním bakteriím v antivitamínech. To jsou látky, které svým působením potlačují účinky vitamínů. Tittmannův tým studoval přírodní antivitamín 2′-methoxy-thiamin (MTh), který potlačuje účinky vitamínu B1. Antivitamín se v tomto případě liší od „svého“ vitamínu jen v jediném atomu. Přesto i taková nepatrná odlišnost dramaticky mění chování celé molekuly.

Antivitamín MTh je ve skutečnosti součástí chemické výzbroje některých bakterií, které tuto látku používají v tvrdém konkurenčním boji proti dalším mikrobům v okolí. Analýzy struktury antivitamínu ukázaly, že by MTh neměl být škodlivý pro lidské buňky. To předurčuje antivitamín, jako velmi slibný k dalšímu výzkumu. Je docela dobře možné, že se brzy stane součástí našeho arzenálu proti rezistentním bakteriím.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Více než milion důchodců v bývalé NDR má po 40 letech práce menší příjem než uprchlíci ..... Více než 1 milion důchodců v bývalé NDR má měsíční příjem pod 1000 EUR. Z toho si musí platit bydlení, jídlo, energie, poplatky u lékaře, doplatky za léky, telefon, TV poplatky, dopravu atd. Přitom všichni pracovali více než 40 let svého aktivního života.

To nikdy nepracující uprchlík si vedle nich žije jako pán. Bydlení, jídlo, lékaře a léky má zcela zdarma. K tomu oficiálně dostane dalších několik set EUR jako “kapesné”. Zde bych rád vyvrátil oficiální lži establishmentu. Podle zákona sice má uprchlík nárok “pouze” na 178 EUR. K tomu si uprchlík sáhne na dalších 145 EUR jako příspěvek na telefon, internet a dopravu. K tomu si může ještě žádat o další příspěvky a tak se minimálně dostane na 424 EUR. To je polovina přijmu oněch celý život pracujících bílých Němců! Jenže podle medií a politického establishmentu je to tak správně. S bílým Němcem se již v Německu nepočítá, tak proč mu dávat nějaký důchod?!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


TO NENÍ FILM PLANETA OPIC, TO JSOU AFRIČTÍ INVAZISTÉ NA ŠPANĚLSKÉM ÚZEMÍ ..... Možná i vám neunikla zpráva o tom, že Španělsko hodlá na svém území v jejich enklávách Ceuta a Melilla, sousedících s Marokem, postavit nejvyšší ploty na světě. Tedy takové ploty, které afričtí invazisté jen tak nepřelezou. Invaze z Afriky totiž v posledních měsících nebývale vzrostla a i podle záběrů si můžete povšimnout, jací přínosní “doktoři a inženýři” z Afriky do Evropy přicházejí.

Ploty které mají být co nejdřív na neustále okupovaných územích postaveny, budou nejvyšší ploty na ochranu hranic na světě. Nové hraniční struktury by měly výrazně zvýšit účinnost stávajícího oplocení kolem dvou španělských enkláv na severoafrickém pobřeží, které je jen tři, někde přes čtyři metry vysoké a zakončené ostnatým drátem. Jejich výstavbu financovala vláda bývalého premiéra Luise Zapatera.

takto vypadá současné oplocení španělských enkláv

Aby se předešlo zraněním vetřelců, kteří by se mohli dostat na vrchol zdi, bude vybavena ocelovým válcem, který by měl také znemožnit přechod přes zeď. Projekt byl nyní odhalen poté, co dav asi 300 vetřelců ve čtvrtek ráno zaútočil na enklávu Melilla. Podle místních bezpečnostních sil se asi 50 invazistům podařilo vstoupit na španělské území, což také znamená, že se dostali na půdu Evropské unie. Podle úřadů vetřelci pocházeli většinou ze subsaharské Afriky. Už v dubnu přelezlo plot asi 250 vetřelců.

Od ledna dorazilo na španělské území různými cestami asi 11 500 invazistů, z nichž mnozí připluli lodí na Kanárské ostrovy. Španělské Kanárské ostrovy, které leží přibližně 100 kilometrů od západoafrického pobřeží, se rychle stávají špičkovou destinací vetřelců, navzdory nebezpečím spojeným s jejich dosažením.

Drtivá většina těchto afrických vetřelců jistě přísluší k některé z islámských bojůvek, jichž na území Afriky působí hned několik. Právě coby členové těchto bojůvek, které plení v oblasti centrální Afriky křesťanské vesnice, si mohli našetřit dostatek prostředků na cestu do Evropy. 

Navíc tito bojovníci jsou často neskonale krutější, než bojovníci ISIS, Talibánu či Al Kajdy, kteří operují především na území Iráku, Sýrie či Afghánistánu. Stejně tak je více než pravděpodobné, že většina z nich zapadne do již vytvořených kriminálních struktur v některé z mnoha evropských no-go zón.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Smrt Francie je realitou ..... Lyon, třetí největší město ve Francii, 20. července 2020, tři hodiny ráno, středostavovská čtvrť. Mladá dívka venčí na klidné ulici svého psa. Najednou se přiřítí vysokou rychlostí auto a jejího psa přejede. Následně řidič zastaví, zařadí zpátečku a přejede také mladou ženu. Potom se vyřítí vpřed plnou rychlostí a vláčí její mrtvé tělo asi půl míle za sebou. Lidé v ulici jsou probuzeni rámusem a zapíší si SPZ automobilu. Policisté, kteří přijedou na místo tohoto hororu, jsou zděšení. Tělo mladé ženy je roztrháno na kusy.  Na jedné straně ulice je nalezena její noha; zbytek jejího těla je rozdrcen. Jedna její ruka leží blízko těla jejího psa. V druhé ruce stále drží psí vodítko. Jmenovala se Axelle Dorier. Pracovala jako zdravotní sestra a bylo jí 23 let.

Utajovaní vrazi ... Francouzské ministerstvo spravedlnosti požádalo místní policii, aby jméno vraha nezveřejnila. Jeden policista jej ale přesto anonymně zveřejnil na sociální síti. Vrah se jmenuje Youssef T. Řídil pod vlivem a bez řidičského průkazu. Státní zástupce ho obvinil z "bezohledné vraždy" a nyní čeká na soud ve vazbě. 

Hrozí mu nanejvýš deset let za mřížemi. Obyvatelé Lyonu chtěli uspořádat pietní pochod, aby vzdali hold mladé zdravotní sestře a požádali vládu, aby tvrději bojovala proti zločinu. Rodiče mladé ženy si ale pietní akci nepřáli a řekli, že k vrahovi "necítí nenávist".

V červenci 2020 nebyl tento barbarský čin ojedinělý. 

Na vedlejší silnici v departementu Lot-et-Garonne v jihozápadní Francii se mladá četnice Mélanie Lemée (25 let) pokusila 4. července zastavit řidiče, který překročil nejvyšší povolenou rychlost. Řidič šlápl na plyn a úmyslně ji přejel. Byla na místě mrtvá. Místní četníci řidiče vzápětí dopadli. Jméno řidiče sdělil médiím jeden policista. Řidič se jmenuje Yacine E., a také on řídil pod vlivem a bez řidičského průkazu. Rodiče Mélanie Lemée souhlasili s pietní akcí, ale také řekli, že k vrahovi "necítí nenávist". A dokonce dodali, že s ním mají soucit, protože "jeho život je v troskách."

Třetí barbarský čin se stal 5. července v baskickém městě Bayonne. Řidič autobusu Philippe Monguillot (59 let) odmítl dovolit dvěma mladíkům nastoupit bez lístků a bez roušek. Oba mladí muži ho přinutili vystoupit z autobusu a začali ho okamžitě surově bít. K šarvátce se připojili další dva mladíci a řidiče rovněž bezohledně napadli. A pak ho nechali na chodníku, umírajícího, zalitého krví. V nemocnici mu bylo diagnostikováno kóma. Příbuzní, kteří ho přišli navštívit, řekli, že měl úplně rozmlácenou tvář. O dva dny později řidič autobusu zemřel. 

Čtyři zabijáci byli dopadeni a jsou ve vazbě. Novináři se jejich jména dozvěděli, ale rozhodli se je nezveřejnit. Policisté však jména pachatelů i v tomto případě zveřejnili: byli to Mohamed C., Mohammed A., Moussa B. a Selim Z. Ve městě se konal tichý pietní pochod. Manželka Philippe Monguillota řekla, že její život je v troskách a že pochybuje o tom, zda bude spravedlnosti učiněno zadost.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Tuto knihu chtějí v EU zakázat! Běloši mají být v Evropě nahrazeni Afričany a muslimy ..... Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie od liberálně smýšlejícího autora Renauda Camuse (hájí například práva homosexuálu), kterého naopak jeho kritici označují za krajního pravičáka. Autor této knihy popisuje jak skrze masovou migraci z mimoevropských zemí dochází k nahrazování původního bělošského obyvatelstva Francie, ale v širším smyslu celé Evropy, masou novách osadníků z Afriky a islámského světa. Ve své domovské Francií patří Renaud Camus mezi politický pronásledované osoby, kdy jej francouzské soudy například odsoudily za označení muslimů jako kolonizátoru Francie, čímž se měl údajně dopustit rasismu a islamofobie.  

Jeho kniha Velká výměna je označována obhájci multikulturalismu jako kniha hlásající konspirační teorií, že evropské společenské elity tajně bojují proti bělošským Evropanům, aby je nahradily neevropskými národy. Obhájci multikulturalismu označují celou podstatu "Velké výměny" za fikci a to i přes fakt, že masový úbytek bělochů v Evropě, a hlavně té západní, nelze již dnes popřít. Stejně jako masový nárůst neevropských přistěhovalců. I to samo o sobě vypovídá o tom, jak moc se obhájci multikulturalismů bojí faktů a informací obsažených v knize Velká výměna. V průzkumu vedeném společností Ifop v prosinci 2018 se 25% Francouzů vyjádřilo souhlas s teorií „Velké výměny“. Nikoho asi nepřekvapí, že je ze strany některých obhájců multikulturalismu a islámu snaha tuto knihu zakázat v rámci Evropské unie.

     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Z původu starých pověr: Rozsypaná sůl prý ohlašuje přítomnost ďábla ..... Pokud někdo rozsype sůl, údajně to znamená dlouhodobé neštěstí nebo přinejmenším blížící se hádku. Zmírnit následky rozsypané soli podle pověr můžeme tím, že špetku hodíme za sebe přes rameno. Aniž bychom to tušili, vykonáváme takto jednoduchý ochranný rituál.

Mnozí křesťané jsou přesvědčeni o tom, že člověk, který sype sůl, je zrádce. Je to jakýsi odkaz na Jidáše, který zradil Ježíše. Během Kristovy poslední večeře totiž před Jidášem byla na stole hromádka soli.

Rozsypaná sůl však může mít i horší význam! Může prý oznamovat, že je poblíž ďábel. Rozsypaná sůl může být varovným znamením.

SATAN STOJÍ ZA VÁMI! ... Pokud vysypeme sůl, je třeba nabrat špetku mezi prsty a hodit ji přes levé rameno. Tato pověra lidstvo provází už od středověku, kdy byla víra v dobro a zlo mnohem silnější než nyní. Přesto se ale uchovala až do dnešních dnů.

Ale proč vlastně vrháme sůl přes rameno? Tímto krokem podnikáme jednoduchý rituál ochrany před ďáblem. Vysypaná sůl prý není znakem nemotornosti, ale prostředkem, pomocí kterého nás na přítomnost ďábla upozorňuje anděl strážný.

Náš ochránce vždy stojí za naším pravým ramenem, zatímco ďábel číhá za levým. Sůl tedy podle křesťanské tradice házíme přes levé rameno proto, abychom jej oslepili. Sůl se v magii skutečně používá během různých ochranných rituálů, zejména těch, jež nás mají chránit před negativními silami.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Budoucnost dopravy: Umrzneme na déjedničce? Třeštění alarmistů zlikviduje svobodný pohyb. Fanatici v Nizozemí zaúřadovali. Klima tím neovlivníme ani za mák. Když ptáčka lapají... Zdražení energie za dveřmi ..... KAREL WÁGNER vysvětluje, proč je aktuální bláznivé prosazování elektro aut v Evropě nejen dětinskou, ale předvším velmi nebezpečnou utopií

Po tom, co někteří politici a manažeři ukradli Gretě Thunbergové její dětství, už nemají alarmisté s klimatem slitování. 

Jejich „boj s klimatem“ nabral na intenzitě. A celkem rychle se jim podařilo evropské politiky a úředníky utvrdit v tom, že vnímání dopravních prostředků coby ekologické hrozby je v případě globálního oteplování ten správný postoj. Nejenže se tedy chystá, namísto hledání alternativního leteckého paliva, zelenými politiky navrhované citelné zdražení, a tím omezení letecké dopravy. Dokonce se teď auta se spalovacími motory budou ve velkém nahrazovat elektromobily, dosud nebudeme vyléčeni ze všech neduhů. Diskuze o variantách se nepřipouštějí, prostě to tak bude (nejlépe hned zítra, kdy se bude tančit všude) a basta fidli. Neboť ropa patří, stejně jako uhlí, pod zem, a ne do rafinérií.

Pět tisíc krabic

Ze sociologického hlediska by tak v příštích několika letech svoboda pohybu obyvatelstva měla platit jen pro vyšší střední třídu (upper middle class), tedy pro boháče. Alespoň do té doby, než díky inovacím a nové generaci baterií dojde k paritě mezi auty se spalovacími motory a elektromobily, kdy bude pak záležet jen na zákazníkovi, jaký typ pohonu si on zvolí. I když se dá předpokládat, že z luxusnějších verzí elektroaut se rychle stane snobská záležitost, čímž zřejmě nezůstane za boháči pozadu ani část nižší střední třídy (lower middle class).

Ovšem zde také platí, že v posledních letech i u nás výdělky mladších a vzdělanějších lidí rostly rychleji než u ostatních obyvatel. Sociologové zde hovoří o tzv. mileniálech, tedy o generaci narozené v závěru 20. století, vyrůstající paralelně s vývojem moderních technologií a sociálních sítí. Jde vesměs o přívržence nejnovějších technologií, co nebaží jen po nových modelech chytrých telefonů, ale i po chytrých elektrických autech do městského provozu, která jsou „cool“, či prostě „in“.

Dle vyhlášených závazků jednotlivých vlád prodej klasických benzinových a dieselových vozů v autosalonech končí. V některých evropských státech už za pět let, jinde do deseti či patnácti let. A tak evropské automobilky hodlají v nejbližších letech vychrlit záplavu elektromobilů. Jen společnost Volkswagen, jejíž součástí je rovněž česká Škoda Auto, se chystá do roku 2028 vyrobit nejméně 22 milionů elektromobilů založených na vlastních platformách.

Ale jak to bude s nabíjením těchto aut? Většina odborníků se shoduje v tom, že prudký nárůst výroby elektromobilů volá po okamžitém řešení, tedy po široké síti rychlých nabíječek. Ovšem ta je stále v nedohlednu. A jak kybernetik Vladimír Mařík říká: „Důsledek bude ten, že všichni budeme mít elektromobily, pojedeme po dálnici, stane se nehoda, bude mráz, pět tisíc elektroaut spotřebuje svou energii, aby lidé neumrzli, nabíjecí stanice tam nejsou... Ráno na dálnici bude pět tisíc krabic a nikdo neví, co se má dít dál. Protože otázka odolnosti dopravního systému není nijak řešena.“ Přičemž ani koncern Volkswagen nemluví o tom, že cena pohonu elektromobilů, tedy elektřiny, začala (a nadále bude) nezadržitelně stoupat. Prodejci elektřiny pochopitelně elektromobilitu při jejím plánování a rozjezdu aktivně podporovali, věrni starému českému přísloví: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Ale dnes jim už vidíme do karet.      (Čtěte na stránkách Protiproud)


NÁVŠTĚVA JINÉHO SVĚTA. ZÁHADNÉ NACISTICKÉ PODZEMÍ V SOVÍCH HORÁCH ..... Najdeme ho nedaleko města Walbrzych a tamní rozsáhlá síť podzemních chodeb a další prostor dostala příznačné jméno – Riese (Obr). Třetí říše je za II. světové války v letech 1942 – 1945 budovala převážně za využití práce vězňů z koncentračního tábora Gross Rosen a práce samotné i účel celého komplexu byly státním tajemstvím. Dnes jsou některé jeho části díky místním nadšencům a stoupajícímu zájmu o záhady II. světové války zpřístupněny veřejnosti. Tedy i vám.

Hned za hranicemi ... Jedním z veřejnosti přístupných části je Osówka a jen ji navštíví na sto tisíc turistů ročně. Nachází se pouhých šest kilometrů od hraničního přechodu v Janovičkách nedaleko Glušice a má ze všech zpřístupněných objektů dohromady nejdelší prohlídkovou trasu. Stavba Osówky začala v roce 1943, kdy zde vznikal obrovský systém betonových podzemních hal, obranných prvků a nadzemních objektů. Někteří badatelé se domnívají, že tyto podzemní haly byly budovány pro výrobu tajných zbraní, dostatečně přesvědčiví důkazy však chybí. Poznat Osówku můžete poznat na několika prohlídkových trasách, od klasické až po adrenalinovou.

Prohlídka z lodiček ... Dalším zpřístupněným objektem je Wlodarz (Vladař), nacházející se pod stejnojmennou horou v rulovém masivu. V širokém okolí najdeme ještě dnes stopy velice rozsáhlých prací. Až k hoře vedla úzkokolejná trať z odbočky Olszyniec. Dnes se turisté mohou v části podzemí dokonce svézt na loďkách, jelikož část podzemí byla zatopena. Prohlídka začíná v podzemním kině promítáním filmu o tomto objektu.

Počet obětí neznámý ... Třetí místo, které lze navštívit, se nazývá Rzeczka (Říčka) a nachází se u vesnice Walim. Tento objekt se nedá přehlédnout. Již ze silnice je vidět maketa německé rakety V2 a zelený ženijní most.

Expozice, jež si zde můžeme prohlédnout, končí působivou, obrovskou nedokončenou halou s figurínami vězňů. Má tak připomínat nelidskou práci, kterou zde museli vězni vykonávat. Do dnešních dnů se přitom ani přesně neví, kolik zajatců zde při budování těchto obřích podzemních labyrintů zahynulo.     (Čtěte na stránkách Záhady života)


27.8. 2020     Sedmadvacátého srpna 1883 vzedmula erupce sopky Krakatoa ohromnou (čtyřicetimetrovou) vlnu tsunami, jež na ostrovech Jáva a Sumatra usmrtila přes 36 000 lidí. Erupcí vniklý sopečný kužel vysoký 338 m se při nevelké erupci 22. prosince 2018 sesunul a způsobené tsunami zahubilo přes dalších 400 lidí.


Nostradamovo proroctví o uprchlících ..... Michel de Nostredame zvaný Nostradamus byl francouzský lékař, který proslul jako věštec. Narodil se (14. prosince 1503) v rodině Židů konvertovaných na křesťanství. Zemřel 2. července 1566. Jeho proroctví:

A v patnáctém roku toho věku (tzn. v roce 2015) Mohamedán zaplaví Iberii, Řím, Huny i daleký sever.

Dostane se i do krajů Vikingů. 

Nikde nebude spokojen a bude třenice vyvolávat! 

Spory nastanou i mezi národy macedónskými a Huny pro tu vlnu vetřelců! 

Ruka Mohamedána bude stále napřažena po darech těch krajin a nároků nebude konce!

Stabilní a silná Evropa bude narušena, toť cílem bratra západního. 

Bude to záminkou k zákroku silných legií a Evropa bude vtažena postupně do války! 

Vlny Mohamedánovi se podaří utlumit až roku sedmnáctého (2017) - ale bude již pozdě!

Peníze pozbudou ceny a chleba moc nebude - sucha a zbytečné výdaje - hlad, Rabování, násilí a tekoucí krev bude chlebem každodenním a velká města budou plakat!

 Nároky a nenasytnost Mohamedána se budou zvyšovat a lid je bude živit.

Bratr ze západu bude nepokoje posouvat k hranicím bratra východního a nová válka bude! 

 Až bratr Západu zjistí, že co vyvolal sám nezvládne, spojí se s odolným Východem.

Teď politikus Evropy zjistí, že chybu udělal převelikou a první loď s Mohamedánem přijal! 

 Evropa rozvrácena bude a to na dobu 15 až 20 let bude sužující a krvácející! 

Východ se Západem se spojí a hrozbu Orientu zažene za cenu velikého utrpení. 

Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého - a ten potrestán nebude!     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Nostradamovy předpovědi se často upravují nebo se i zcela falšují, takže za tohle ruku do ohně nedám. Ale je to k dnešní době docela přiléhavvé, ne?


Pandemie poskytla lákavou příležitost padouchům a diktátorům ..... HŮŘ UŽ BYLO? „Virus a karanténa přispěly k obecné nervozitě, potřebě konfrontace a hledání viníků. To se nechá snadno vyhecovat k násilí, jak vidíme po celých Spojených státech. Lék na to je nenechat se zfanatizovat a naslouchat i tomu, co říká druhá strana.“

„Demokracie není potřeba přesvědčit druhé, aby mysleli jako my, nýbrž umění žít kreativně s těmi, kdo myslí jinak,“ vysvětluje spisovatel a publicista Benjamin Kuras. „Všelijaké mocné a vlivné kruhy se budou snažit omezovat svobodu informací. To už se ostatně děje, ale pandemie jim k tomu dala víc příležitostí. Lékem je trvat na otevřenosti všech informací, včetně těch příslovečných „dezinformací“, protože dokud neznáme všechna fakta, nevíme přesně, která informace je skutečná,“ dodává.

Zejména u mladé generace se objevuje pocit, že budoucnost je černá a „dobře už bylo“. Jsou podle vás důvody k takovému pesimismu? A pokud ano, jaké to jsou?

Po internetu teď cirkuluje jeden z těch bonmotů, jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou. PESIMISTA: Bude to tak hrozné, že horší to už nemůže být. OPTIMISTA: Ale může.

Ono je vždycky zdravější se připravovat na nejhorší, které se pak k naší radosti úplně nesplní, než doufat v lepší a být zklamaní, když to dopadne hůř. Takže jo, jen ať jsou lidé pesimističtí, počítající s všelijakými katastrofálními následky koronaviru, ale zároveň vnímající, že krize bývají zároveň příležitostí k tvoření něčeho nového. Můžeme téměř stoprocentně očekávat pokles ekonomiky celosvětově, a na Západě asi nejvýrazněji, protože jsme se příliš zhýčkali, tím také oslabili morálku a charakter, takže trocha odříkání nám může pomoct je opět posílit.

Pandemie poskytla spoustu lákavých příležitostí všelijakým padouchům a diktátůrkům, kteří nám budou chtít nasazovat chomouty. Lék na to je být ve střehu, nevěřit okamžitě ničemu, vážit informace i dezinformace ze všech stran a posuzovat je v kontextu ověřitelných fakt. Virus a karanténa přispěly k obecné nervozitě, potřebě konfrontace s existujícím krizovým stavem a hledání viníků. To se nechá snadno vyhecovat k násilí, jak vidíme po celých Spojených státech a v menší míře třeba i v Británii. Lék na to je nenechat se zfanatizovat a naslouchat i tomu, co říká druhá strana. Demokracie není potřeba přesvědčit druhé, aby mysleli jako my, nýbrž umění žít kreativně s těmi, kdo myslí jinak. Tohle je definice, kterou jsem právě vymyslel, takže až ji budete někde citovat, nezapomeňte uvést autora.

Všelijaké mocné a vlivné kruhy se budou snažit omezovat svobodu informací. To už se ostatně děje, ale pandemie jim k tomu dala víc příležitostí. Lékem je trvat na otevřenosti všech informací, včetně těch příslovečných „dezinformací“, protože dokud neznáme všechna fakta, nevíme přesně, která informace je skutečná. A dokonce i včetně skutečných nebo pomyslných projevů nenávisti, a to ze dvou důvodů: Jednak nenávist vyzývající k násilí nebo dokonce je páchající, je stíhatelná podle trestního práva, takže ji nepotřebujeme cenzurovat. Jednak je užitečné vědět, co si myslí náš nepřítel, abychom se mohli bránit. Pro mladé „ajťáky“ je to příležitost, vlastně možná i morální povinnost, vymýšlet nové informační systémy, které by přežily a dokázaly obejít cenzuru těch existujících.

A mohl bych vyjmenovávat další, ale stačí nám základní princip: Na každé negativum se dá nalézt pozitivní reakce vytvářející nové příležitosti. A k tomu ještě jeden princip: tvořit si morální rámec, či myšlenkovou strukturu, skrz niž bychom mohli posuzovat informace, činy a události. Ať už je to Desatero nebo foglarovky.

Ale tím jsem možná odpověděl na všechny otázky, jaké se dají v tomto kontextu klást.

V minulých měsících, i v souvislosti s protesty proti klimatické změně, jsme slýchali názor, že dnešní mladí, generace „mileniálů“ jsou ztracená generace, nebo první generace, která se bude mít hůře než jejich rodiče. Není tento názor trochu přehnaný?

Každá mladá generace se pokládala za ztracenou, oklamanou, bezmocnou, naštvanou nebo zbitou. Po první světové válce vyrostli literáti „Lost Generation“, po druhé naštvaní „Angry Young Men“ a „Beat Generation“, pak ještě taky „odcizená generace“. Dnes jsou to ztracení mileniálové. Lékem opět je využít té ztracenosti a třeba i naštvanosti a z ní vyrůstající touhy po zlepšení jako energie zaostřené na tvořivost.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


SIGNÁLEM NASTUPUJÍCÍ TOTALITY JE ROSTOUCÍ POČET UDAVAČŮ ..... Společenské uspořádání odpovídá zájmům špiček. Už dávno jsme ztratili naivní iluze, že určitý druh zřízení je produktem doby, že zřízení stojí na ideologii a že ta určuje cíle. Ne, opak je pravdou. Existuje konečný cíl, tím je zotročení a ovládání lidstva. Kroky vedoucí k němu jsou dílčí cíle. K těm se podle okolností a stupně společenského vývoje “vyrobí” příslušná ideologie, fungující buď na rozvratu nebo na tyranii.

Sociální inženýři dokáží divy. Ovlivňování názoru, mysli, podprahové (dnes spíše programové) vjemy, “výchova” mládeže a bohapusté vymývání mozků zase a znovu přinášejí trpké a jedovaté ovoce. Totality, coby výsledek těchto technik, mají určité společné znaky: na začátku přitažlivou ideu, postupné zfanatizovaných konzumentů myšlenek a po nastolení tyranie její násilné udržování. Nejčastěji strachem, vydíráním a násilím.

Jak dokáže společnost hlídat sama sebe, navzdory faktu, že většina obyvatelstva podvědomě danou ideologii odmítá? V podstatě jednoduše overtonovsky. Nenápadné prorůstání metastáz za mlčení většiny končí překročením bodu, kdy moc uchopili skupiny skutečných otců ideologie. Ty se vždy a znovu opírají o síť špiclů, udavačů a nohsledů. Jejich počet je úměrný zvrácenosti daného zřízení.

Dnes nám začíná podobnou funkci plnit stále masovější “sójová” mládež, vychovaná sociálními sítěmi, nevládními organizacemi zasahujícími do školních osnov a médii. Stačí nedůrazný postoj rodičů k problematice a dítě se stává nepřítelem otce, matky a společnosti, kteří ho vychovali a dodnes živí. Odměnou je udávání. Děsivá je skutečnost, že donašeči se stávají z vlastní vůle a ochotně plní úkoly. Vždyť zachraňují svět !!! (Ale ani starší ročníky nezaostávají, přestože jejich zastoupení je vzácnější. Někteří důchodci se dokonce proudávali až do parlamentu!)

Studenti dostávají nabídky od “agentur” na profi hejtování alternativních serverů pod falešnými Nickem. A co morálka? Ta nikoho nezajímá. Pocit potřebnosti dává zapomenutému a zbytečnému jedinci křídla netopýra.

Novému trendu výborně prospěla vymyšlená pandemie. Celá je o odposlechu, o sklonění hlav před nošením roušek a před podrobením se nesmyslným nařízením. Iniciativní potkanečci nahlížející do obchodů, do provozů služeb, dokonce během bohoslužeb i do chrámů. A udávají. Na hygienu, policistům, úřadům. Už není nic svaté, novým Bohem je Velký bratr.

A dovolili jsme to MY, rodiče dnešní zmatené generace. Také jsme chtěli pouze dobře svému potomstvu, a chceme stále. Dovolili jsme totalitě uchopit všechny sféry společnosti bez výrazného odporu. Boje se nálepky národovce, křesťana, později konspirátora či fašisty, ohýbáme záda před politickou korektností. Až do takové míry, že nám to zlomí vaz. Všem: udavačům, parazitům, mlčícím, i několika statečným, moudrým i hlupákům. Nebo?     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Proč vynálezce James Watt neměl rád parní dopravu? ..... Tváří v tvář svým obrovským strojům nevěří, že by se jeho vynálezy někdy mohly pohybovat. „Jsou moc velké a těžké,“ tvrdí James Watt. Jeho následovníci to ale vidí jinak. Přimontují na ně kola a vyrazí pokořit silnice a železnice.

Vždyť je to tak jednoduché…

V 21 letech se na Jamese Watta (1736–1819) usměje štěstí. Získá místo mechanika na univerzitě v Glasgow. O vysokoškolské vzdělání tak nepřijde, školí se diskusemi se zdejšími fyziky a matematiky a profesně roste s každým novým úkolem, který od nich dostává.

Hned v prvním roce jeho působení mu svěří opravu Newcomenova parního stroje. Zařízení se mu podaří uvést do provozu, uvědomuje si ale jeho nehospodárnost. „Jenom toho uhlí, co spotřebuje,“ kroutí hlavou a chce stroj vylepšit.

Vytvořit nákres podle nápadů, které se mu honí hlavou, je snadné. Těžší, a hlavně finančně mnohem náročnější, je ale převést náčrty do reality. „Investujte do mých pokusů,“ přichází proto s prosíkem za výrobcem železa Johnem Roebuckem (1718–1794), který má pronajatý důl, a proto chápe prospěšnost Wattova stroje.

James Watt získává zkušenosti přímo praxí.

Raději kanón než jednání ... Díky Roebuckovi se Jamesovi podaří dotáhnout inovace do konce a v roce 1769 si dává patentovat upravenou podobu stroje. Úspornějšího provozu dosáhne tím, že se pára nesráží přímo ve válci, ale v odděleném kondenzátoru.

Jenže od prototypu ke stroji, který by obstál v náročné provozní praxi, je dlouhá cesta. Roebuckovi docházejí peníze. Naštěstí se objevuje další otevřená hlava ochotná poskytnout finanční prostředky, anglický podnikatel Matthew Boulton (1728–1809), který koupí Roebuckův podíl.

S vynálezcem zakládají firmu Watt & Boulton a už v roce 1776 pod společnou značkou dodají první parní stroj. Byznys se rozbíhá. Důlní podnikatelé si všimnou, že proti Newcomenovým čerpadlům mají ta Wattova sotva čtvrtinovou spotřebu.

Objednávky díky tomu přibývají a Watt je pasován na vynálezce. Naprosto ale postrádá obchodního ducha. Tvrdé vyjednávání o penězích se mu příčí. „Raději bych čelil nabitému kanónu, než bych vyjednával obchodní podmínky pro svoji firmu,“ svěřuje se v dopise jednomu ze svých přátel.

Proto je rád, že tato jednání obstará Boulton.     (Čtěte na strnkách Epocha Plus)


ZLOČINECKÉ MUSLIMSKÉ GANGY PLNĚ OVLÁDLY ČÁST GÖTEBORGU, NA SILNICI POSTAVILY ZÁTARASY A KONTROLUJÍ, KDO DO OBLASTI VJÍŽDÍ ..... Snad nikomu neunikla rostoucí aktivita muslimských gangů v islamizovaných lokalitách západoevropských zemí. Přestřelky jsou tam na denním pořádku, stejně jako různá násilná trestná činnost, včetně loupeží, znásilnění a vražd. Do těchto oblastí se bojí vstupovat i policie, běžně si tam troufají jedině v doprovodu těžkooděnců. Gangy, které dané oblasti plně ovládají, již tato území považují za svá.

Zločinecké gangy zřídily zátarasy v Angered v Göteborgu v jimi již plně kontrolovaných oblastech. V bariérách kontrolují všechny, kdo jedou dovnitř a ven z Hammarkullenu. V oblasti v poslední době velmi eskaluje násilí mezi tamními muslimskými gangy.

Zátarasy v Göteborgu prý zločinné gangy zřídily právě v souvislosti s přestřelkami v Backa a Biskopsgårdenu. K přestřelkám došlo v posledních týdnech a jsou součástí probíhajícího konfliktu mezi různými gangy.

Jeden z těchto gangů zavedl silniční kontroly, a pak zkoumal auta, která jela dovnitř a ven z Hammarkullen v Angered. Kontroly v gangy ovládané oblasti probíhají od minulého týdne.

“To je naprosto nepřijatelné, je to práce policie, která je  zodpovědná za pořádek ve společnosti  a ne práce gangů,”  prohlásil policejní šéf Erik Nord. Situace v této oblasti je velmi vážná a policie nyní po střelbě zahájila zvláštní akci.

Policie nejen ve Švédsku už skutečně ponechala některá území plně pod kontrolou gangů, dokonce na těchto územích vládne i právo šaría. Ostatně, pravověrný muslim ani jiné právo nerespektuje, proto je v Evropě tolik muslimů mnohonásobných recidivistů. Takže o tom, že by ještě v těchto oblastech jakkoli plnila policie svoji funkci, lze pochybovat.

Jak je vidět, tak muslimové si skutečně Evropu přebírají a zdá se, že docela úspěšně. Nejen švédská vláda, ale i mnohé další evropské vlády přivážejí stávajícím muslimským gangům nové posily  a jejich komunitu, včetně no-go zón, tak ještě rozšiřují.

Zajímalo by mne, jak dlouho potrvá, než vzniknou podobné no-go zóny také u nás. Nyní už totiž není ani tak otázka zda, ale kdy. Protože i zde už muslimové vykupují pozemky a nemovitosti v oblastech, které se časem takovými no-go zónami stanou také. Ostatně, s ministrem vnitra, který prohlásil, že islám má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli v lidské společnosti, půjde ta islamizace jako po másle.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)

Bože můj, copak tam nemají policii a armádu a copak policie a armáda nemají zbraně?


Ruský astronaut na ISS tvrdí, že zachytil na kameru UFO ..... Ivan Vagner, ruský kosmonaut na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), tvrdí, že při zaznamenávání jižní polární záře zachytil na kameru UFO. „Vesmírní návštěvníci, aneb jak jsem natáčel nejnovější časosběrný záznam,‟ napsal Vagner ve svém tweetu s videem ze středečního (19.8.2020) rána. Minutové video ukazuje přecházející jižní polární záři poblíž Antarktidy a Austrálie, uvedl Vagner. „Nicméně na videu uvidíte i něco jiného než jen polární záři,‟ napsal.

Záznam zachycuje zakřivení Země během noci, zelený proud polární záře pohybující se nad jejím povrchem a několik výrazných hvězd v pozadí. „V 9-12 sekundě se objeví 5 objektů letících vedle sebe ve stejné vzdálenosti,‟ napsal Vagner v následujícím tweetu. „Co myslíte, že to je? Meteory, satelity nebo…?‟ Dodal, že video bylo pořízeno jako časosběrné, takže krátký záblesk „objektů‟ ve skutečnosti trval kolem 52 sekund. Vagner popřel, že by on nebo jiný člen posádky ISS viděl tento fenomén naživo. Nenaznačil ani, kdy přesně byl záznam pořízen. Ať už byl tento fenomén cokoliv, má podobu řady světel uspořádaných do jasné rovné linie.

 

Co na to Roscosmos? ... Roscosmos, ruská vesmírná agentura, sdílela toto video ve středu na svém Twitterovém účtu. „Zajímavé a zároveň tajuplné video pořízené kosmonautem Roscosmosu, Ivanem Vagnerem…z Mezinárodní vesmírné stanice,‟ agentura k tweetu přidala zamyšlený smajlík. Vagner uvedl, že video nahlásil vedení Roscosmosua v současné době jej zkoumají experti z Kosmického výzkumného institutu Ruské akademie věd. Mluvčí Roscosmosu Vladimir Ustimenko podle ruské zpravodajské agentury TASS potvrdil, že video právě prochází analýzou. „Je příliš brzy na to dělat závěry, dokud naši vědci v Roscosmosua Kosmickém výzkumném institutu Ruské akademie věd neřeknou svůj názor,‟ řekl Ustimenko. „Bylo rozhodnuto předat tyto materiály odborníkům, kteří nám řeknou jejich názor.‟

Řada světel zachycená na kameru ruským astronautem

Vagner (35) je poprvé členem posádky ISS, kde se svým ruským kolegou Anatoim Ivanišinem spolupracují s Chrisem Cassidym, americkým velitelem posádky. NASA se o Vagnerově videu ve své středeční zprávě o této misi na svém blogu nezmínila. Na blogu se píše, že Vagner v nedávné době pracoval na údržbě orbitálního potrubí stanice „načež zkoumal způsoby, jak zlepšit techniky fotografování Země.‟ Cassidy nic o Vagnerově videu netweetoval a Ivanišin není na Twitteru.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Dnešní teenageři nechtějí být ani holky, ani kluci. Radši jsou fluidi ..... Naše londýnská dopisovatelka o mladých lidech, kteří si myslí, že i pohlaví je věcí volby ...

„Holky, soráč, zavírám,“ hlaholí brigádník v oxfordském McDonaldu. Ale jak začne utírat stůl, uvidí poslední dvojici konečně zblízka a vyděšeně couvá: „Fakt sorry, měl jsem dlouhou šichtu, nevšiml jsem si..., chtěl jsem říct holko…“

Dvojice vyjde ven a blondýnka identifikovaná jako holka, začne utěšovat druhou osobu, která se usedavě rozvzlyká. Její (té osoby) přehnaný make up přitom stéká po nešťastných tvrdě řezaných lících. „Nic si z toho nedělej, je to blbec. A byla tam tma. To víš, že vypadáš..., že jsi holka…“

NECÍTÍ SE TAK, ANI TAK ... Naprosto všední scénka mezi anglickými postpuberťáky. Jsou zvyklí, že z kluka, který se vám poslední rok školy líbil, se na univerzitě vyklube „holka“. Někdy ani ne holka, ale člověk, který nosí make up a chodí na holčičí záchody. Jinak je, jak říkají mladí Angličané, „fluid“. Necítí se jako kluk, za kterého ho dosud mají jeho vlastní rodiče, ani se zatím nehrne do operace, která jeho pohlaví zvrátí. Je v jakémsi mezidobí a nesnáší všechny, kteří to nechápou. Nejvíc samozřejmě rodiče, kteří jsou nejapné konzervy a totálně plavou v novém světě, kde otázka pohlaví není daná, ale je to něco, co si jedinec má právo vybrat.

Celá tři procenta amerických teenagerů v Minnesotě se neidentifikují jako kluk nebo holka.

Když byl prezidentem USA Barack Obama, měl ve svém finiši řešit Severní Koreu, vměšování Ruska nebo expanzi Číny. On ale fantastickou proporci svého zbývajícího času v Bílém domě věnoval prosazování záchodů, které můžou používat obě pohlaví bez ohledu na to, co mají v sukni nebo v kalhotách. 

ALTERNATIVNÍ POHLAVÍ ... Studie amerických pediatrů přišla v roce 2018 s tím, že celá tři procenta amerických teenagerů v Minnesotě se neidentifikují jako kluk nebo holka. Nejsou si zkrátka svým pohlavím jistí. Vědce zaujalo právě ono množství. Ještě na začátku roku 2007 bylo „pohlavně nerozhodnutých“ teenagerů jen 0,7 procenta.

Být jenom kluk nebo jenom holka je najednou zoufale nemoderní.

Zvláštní je, že v závěrech studie nezmiňují ani slovo „móda“, ani slovo „trend“. Je přitom jasné, že módní trendy mají nepřehlédnutelný vliv na chování a jednání mladých lidí. Jenom ten, kdo žije v anglosaském světě, kde málokterá vlivová skupina je silnější než ta, která se zabývá „alternativním“ pohlavím, si dovede představit masáž, jaké jsou děti vystaveny od předškolního věku.

Být jenom kluk nebo jenom holka je najednou zoufale nemoderní, nedostatečné, podivné. Osobně mě udivuje, že experti v Minnesotě nenaměřili padesát procent „pohlavně neurčitých“ jedinců.     (Čtěte na stránkách Flowee)

Všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo. Asi nemají co na práci (studiu) když se mohou zabývat takovými záležitostmi neslučitelnými s pojmen "člověk".


Korporátní myšlenková policie ..... Ve Švédsku již desítky let sílí politická korektnost. Selhání švédské imigrační politiky má mnoho negativních důsledků, které ve svých článcích popisuje Gatestone Institute, a které byly po dlouhou dobu tabu.

Ve Švédsku je silně zakořeněna myšlenka, že svoboda slova není základním lidským právem, které je třeba za každou cenu hájit.

Rozhlasová hvězda a komentátor zápasů NBA Grant Napear byl propuštěn ze své rozhlasové show v rádiu KHTK a rezignoval na svoji roli televizního komentátora zápasů týmu Sacramento Kings poté, co 1. června 2020 v reakci na protesty hnutí Black Lives Matter (BLM) na Twitteru napsal: "Na všech životech záleží... na každém!"

Mladý datový analytik David Shor a člen Demokratické strany byl vyhozen z výzkumné společnosti Civis Analytics poté, co publikoval na Twitteru studii o tom, že nenásilné protesty jsou ve volbách účinnější, než násilné protesty

Korporátní Amerika postavila sama sebe do role myšlenkové policie vůči svým zaměstnancům, kteří striktně nedodržují "pravidla" současného ortodoxního myšlenkového proudu. Ničením životů a kariér svých zaměstnanců vykonává nemilosrdnou spravedlnost ve stylu Kulturní revoluce. (Foto: iStock)

Korporátní kontrola myšlení pracuje přesčas a na 110 % a to je teprve začátek.

Novinář a redaktor jednoho z největších švédských regionálních deníků Sydsvenskan Mats Skogkär byl nedávno přesunut z pozice redaktora na administrativní pozici za tento tweet:

"Když vidíte to téměř sexuální vzrušení levice nad nepokoji ve Spojených státech, nad rabováním, nad požáry a násilím, začínáte lépe chápat její touhu vytvořit i tady podobné podmínky s velkou... segregovanou podtřídou migrantů."

"Tento tweet byl přes čáru," napsal šéfredaktor deníku Sydsvenskan Jonas Kanje, když na Twitteru viděl reakci, kterou tento tweet vyvolal. To je názor, který deník Sydsvenskan nemůže nikdy podporovat. Od toho se distancuji."

Podle švédského vydavatelství Bonnier, které deník Sydsvenskan vlastní, však: "Bonnier hájí svobodu projevu... v našich médiích by měla být slyšet rozmanitost hlasů a názorů."

O necelý týden později byl propuštěn Sören Åkeby - poradce managementu švédského fotbalového týmu ÖFK - za sdílení příspěvku na Facebooku "přímo porušujícího hodnoty ÖFK". Åkeby sdílel tento příspěvek:

"Další Švéd zavražděný příslušníkem jiné rasy!... [Chlapec] byl ubodán, když se pokusil pomoci švédské dívce, kterou znásilňovali Somálci... Nestůjte a nepřihlížejte nečinně tomu, jak jsou naši lidé vražděni, znásilňováni a ponižováni. Organizujte se a braňte se této invazi cizinců. Jsme ve válce!"

"Četl jsem to příliš rychle a jen jsem to sdílel," omluvil se Åkeby.

"Určitě takto nesmýšlím... trénoval jsem zahraniční hráče víceméně celý život... Přišlo mi to tak strašné... rozhodně nejsem rasista. Beru to zpět. Když je to interpretováno tímto způsobem, okamžitě odstraním příspěvky. Nemyslel jsem to tak."     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


Světlo létajících hadů: Co jsou zač nevysvětlitelné úkazy na nebi? ..... Říká se mu různě. Prašivec, jiskrnáč, pavůzník. Pod těmito názvy se skrývá pozoruhodný plaz, o němž hovoří svědectví z celého světa. U nás býval velice často spatřován na východě Čech a na Moravě. Popisují pověsti skutečného tvora?

Létajícího opeřeného hada znaly i dávné kultury Střední Ameriky, foto Wikimedia Commons

Podle legendy jde o létajícího okřídleného hada s pestrobarevnou kůží, který vylétává výhradně v noci. Z jeho těla při přeletech noční oblohou padá zářivý déšť jisker a v sedlácích budí strach, abych jim od nich nevzplanula střecha.

Většina záhadologů podle tohoto stručného popisu věří, že pověsti o létajícím ohnivém hadu vznikají pozorováním bolidů či meteorů, které zahoří v zemské atmosféře. Český spisovatel Otomar Dvořák (*1951), který se létajícím hadům ve své knize Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti věnuje poměrně obsáhle, ale navrhuje i jinou možnost.

Opatrně poukazuje zejména na podobnost s některými druhy pterosaurů a na základě podrobných svědectví z různých koutů světa dospívá k názoru, že ony jiskry padající z pavůzníků, může docela dobře být například lesklé sklovité peří odrážející světlo.

Takovým peřím má být skutečně jeho tělo pokryto. Byl létající had skutečným tvorem?

Létající had v rukopisu z 12. století, foto genesispark.com

HAD DĚSIL PRORUBY ... České kroniky a pamětní knihy zachycují celou řadu svědectví. V druhé polovině 19. století byl pavůzník opakovaně spatřen v okolí obce Proruby na Rychnovsku. Někdy v letech 1869–1870 prý jistý František Dušánek z Vlčince spatřuje 20 kilometrů Prorub letět draka o velikosti ročního telete chrlícího oheň.

V roce 1880 draka s ohnivou tlamou a mocným ocasem pozoruje Františka Jungrová. Přelétal prý od domu na okraji obce směrem k horám. Manželský pár jdoucí z Prorub do nedalekého Rychnova nad Kněžnou na „studený jarmark“, tradičně pořádaný v den sv.

Lucie (13. prosince) 1894 spatřil na okraji lesíka v jarním šeru hada mávajícího křídly a rozsévajícího kolem sebe jiskry. Hada doprovázelo podivné zvonění. Vzlétl ze země, třikrát přeletěl nízko nad lesem a pak se manželé dali na útěk zpět do vsi.

Tyto popisy zachycuje pamětní kniha obce Proruby a zejména poslední z nich zcela popírá teorii o pozorování meteorů. Mohl by snad meteor vyletět z lesa a začít nad ním kroužit?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


BYL JEŽÍŠ ŽENATÝ? PODLE TZV. „EVANGELIA JEŽÍŠOVY MANŽELKY“ ANO ..... Senzační dokument předložila profesorka Harvardské bohoslovecké školy Karen Kingová na 10. mezinárodním kongresu koptských studií, který se konal v roce 2012 Římě. Vatikán jej však odmítl. To však neznamená, že ty informace neexistují….

Jak píše věstník Harvardské univerzity, na medově zbarveném fragmentu papyru o rozměrech 4 x 8 cm ze 4. století našeho letopočtu stojí text v jazyce dávných Koptů, raných egyptských křesťanů, celkem

8 řádků se stopami devátého. Text je psaný rukou a jde o části vět. Mezi nimi jsou následující slova:

„… ne. Marie je hodna toho…“

„… ona se může stát mým následovníkem…“

A dva nejdůležitější útržky:

„… a řekl jim Ježíš: Moje žena …“

„… a pokud jde o mě, já žiju s ní žít pro …“

Kdo byla tato žena? Byla to Máří Magdaléna? Karen Kingová, objevitelka této senzace, nejenže zveřejnila nalezený dokument a upozornila na podivná slova, ale také jej nazvala „Evangelia Ježíšovy manželky“.

Ve svých komentářích vysvětluje, že zmínka o rodinném životě Syna Božího v úryvku textu, jehož autor je neznámý, stále nelze považovat za historický důkaz. I když, jak se zdá, není ani žádný důkaz toho, že by Ježíš ženatý nebyl, resp. že by neměl ženu.

Je pravý?

Jak tvrdí egyptologové, odborníci na papyrus, drtivá většina nalezených koptských papyrů je pravých. Jde tedy zřejmě skutečně o starověký dokument, napsaný ve druhém století našeho letopočtu. Na zadní straně útržku je totiž také zápis textu sestávající 6 řádků. V nich, bohužel, je možné přečíst jen pár slov, ale i tak mají svůj význam. Dokazují například, že útržek pochází ze staré knihy, nikoli ze svitku. Proto je popsán na obou stranách.

Původ papyru je neznámý. Nejsou známy ani okolnosti jeho objevu. Karen King získala tento kousek od soukromého sběratele, jehož jméno nesdělila. Byl to však prý Němec, a papyrus údajně pocházel z Horního Egypta. Sběratel jej předal vědcům spolu s dopisem napsaným na začátku roku 1980 dnes již zesnulým profesorem Gerhardem Fechtem z fakulty egyptologie berlínské university. Profesor považoval text papyru za jasný důkaz toho, že Ježíš byl ženatý.     (Čtěte na stránkách Záhady života)


26.8. 2020     Deklarace práv člověka a občana (francouzsky: La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) byla vydána 26. srpna 1789 francouzským Ústavodárným národním shromážděním a představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy. Deklarace obsahovala sedmnáct bodů, které výrazně ovlivnily pojetí evropského nahlížení na tato práva.

V první fázi Velké francouzské revoluce poté, co bylo vyhlášeno tzv. Ústavodárné národní shromáždění (9. července 1789) a dobyta Bastilla (14. července 1789), vydalo Ústavodárné shromáždění tzv. srpnové dekrety, v nichž byl zrušen dosavadní sociální systém. Dne 26. srpna 1789 byla vydána i Deklarace práv člověka a občana, do jisté míry ovlivněná americkou deklarací nezávislosti – která sama přejímala myšlenky předrevolučních francouzských osvícenců.

Na vzniku i obsahu ústavy (i samotného Ústavodárného shromáždění) se z velké části podílel i francouzský šlechtic La Fayette, který se vrátil z Ameriky, kde pomáhal při boji o nezávislost a tvorbě americké deklarace nezávislosti, jejíž opis přivezl s sebou do Francie. Prohlášení práv člověka a občana se pod pozdějším názvem Deklarace lidských práv stala stěžejním dílem pro pozdější určení základních práv člověka a pro vytvoření demokracie, jakou v Evropě známe dnes. Poprvé v ní byly prohlášeny zásady, které dnes považujeme za nesporné .


V POKROKOVÉM BERLÍNĚ SE ROZHODLI, ŽE TAMNÍ MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL BUDE GENDEROVĚ NEUTRÁLNÍ ..... Jistě jste si všimli, že dělení pohlaví na muže a ženy je už dávno pasé. V jistých kruzích je to dokonce zcela zapovězeno a je snad jen otázkou času, než se začnou pro všech už více než sto pohlaví stavět nejen speciální záchody či šatny, ale také zavádět samostatné kategorie v různých oblastech, od sportu přes kulturu až po školství. Další, nepoměrně jednodušší metodou, je rušení jakýchkoli kategorií. A přesně tak to pojali v  Berlíně.

Poměrně nedávno vyvolala doslova skandál tenistka Martina Navrátilová, když požadovala, aby ve sportech nezávodili v ženské kategorii přeoperovaní, ale velmi často i nepřeoperovaní muži. Dnes totiž může v ženské kategorii závodit kdokoli, kdo se sám prohlásí za ženu, není zapotřebí nejen operace, ale ani hormonální terapie. Tito muži, kterým příroda nadělila poněkud jinou tělesnou konstituci, tak zcela bez problémů nad ženami vítězí. To, co se tenistce i mnoha dalším sportovkyním nelíbí, ovšem uznávají všechny mezinárodní sportovní organizace, takže mužů se ženské kategorie jen tak nezbaví.

V pokrokovém Německu se nyní rozhodli přistoupit genderově neutrálně dokonce k filmovému festivalu. Berlinale se organizuje už roky a kategorie ženy – muži tam byly běžné. Nyní se tedy v rámci genderové neutrality zcela vytratí, snad proto, aby se neurazilo některé z mnoha jiných pohlaví.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)

Hlavně aby se neurazilo to bezpohlavní pohlaví, co tohle vymýšlí  - pohlaví DEBIL.


MATURITA BEZ ZNÁMEK? ..... Podle mě to celé směřuje k tomu, aby se neznámkovalo vůbec nikde. Ideálně, aby nakonec děti ani nechodily do školy. A když už ano, tak aby tam nebyly lavice, tabule a radši ani učitel.

Protože to by někoho mohlo stresovat. Někoho jiného přímo urážet. To třeba, kdyby třídu vedla učitelka. A jak víme, tak některá mírumilovná náboženství ženy jaksi moc nerespektují.

Třída budoucnosti bude prostě jen taková milá herna. Děti nebude nikdo omezovat nějakým vzděláváním, zadáváním úkolů, zbytečným napomínáním, že se v hodině nejí, nepovídá atd.

Protože hodiny se stejně zruší.

Do třídy budoucnosti budou děti chodit rády. Asi jako, když jdete do cukrárny či k babičce a dědovi. Budou se tam pořádat jen takové nevtíravé přednášky.

Jednou je povede nějaký hodný strejda na dvanácticentimetrových jehlách a duhovou trvalou, který bude láskyplně děti vést k toleranci. 

Nakonec aktivisté a neziskovkáři dají dětem víc než učitelé. A o dalších pár let později přijdeme na to, že dětem dají i víc než jejich vlastní rodiče. Vzdělávání je rasistické a politicky nekorektní!

Abychom ale mohli dosáhnout takové změny, bude potřeba dát Pirátům, Praha sobě a jejich nohsledům několik volebních období. Nakonec ani Řím nebyl vybudován za den, že…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Jak zvládnout návrat do škol ve zdraví? ..... Srpen už je za půlkou a děti čeká návrat do školy. Jenže letos to je to pro mnohé po více než pěti měsících. Proto bychom měli naši pozornost věnovat šetrnému návratu, který dítě neoslabí po fyzické, ale ani psychické stránce. Jak na to, aby dítě vše zvládlo v co největší pohodě?

Znovu prvňáčkem ... Pro řadu dětí, zejména těch, kteří jsou v nižších ročnících může být návrat do školy téměř jako by tam šli poprvé. Řada návyků se během dlouhého volna ztratila nebo uvolnila. Velkým tématem je ranní vstávání, ale také příprava do školy nebo vedení k zodpovědnosti. Věnujte těmto oblastem pozornost. Pokud dítě z nějakého důvodu do školy nechce, je vhodné se poohlédnout po příčině. Může to být „lenost“, ale také strach ze změny. Začněte si tedy o škole povídat, občas si třeba na ni zahrajte. Přizpůsobte pomalu denní režim i návykům, které chcete udržet i ve školním roce (třeba to ranní vstávání či brzké uléhání do postelí). Zkuste si hravou formou zopakovat i látku z předchozího ročníku. Udělejte například bojovku s odměnou na závěr.

Režim není jen pro vojáky ... Řada moderních přístupů k výchově při slově režim a řád dostává doslova osypky. Jenže ono to bez něj tak docela nejde. Nemáme na mysli vojenský výcvik ani zbytečné vymáhání nesmyslných představ, které se zrodí v naší dospělé hlavě (aby zdánlivě ušetřily čas), ale pravidla vzájemného fungování. Samozřejmě jednou z rolí dítěte je zkoušet a testovat hranice. Zde naše rodičovská role má své uplatnění. Ačkoli by se mnohým líbil život bez hranic, pohybujeme se ve společnosti, která nějaká pravidla má. Například škola začíná v určitou hodinu. Spolu s jasnými pravidly a určitým režimem se překvapivě uleví i psychice dítěte, které „ví“, co se bude dít a nemusí být neustále v pohotovosti. Spolu s tím, se může povolit i napětí na fyzické úrovni.

Svačina jako zdroj energie ... Velkým tématem jsou samozřejmě svačiny. Uvědomte si, že svačina není jen „na hlad“ či „na chuť“, ale měla by dítěti dodat i dostatek látek, které podpoří jeho pozornost, soustředění a paměť. Je přeci ve škole. V neposlední řadě také dodat energii. Sami si jistě představíte, jak vypadá dlouhé pracovní jednání. Na rozdíl od vás si však dítě kávu nedá. Takže jak na to?     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Sedm ranních tipů k meditaci ..... Každý musí najít svůj způsob, jak dojít k rovnováze. Každý den předkládá nové výzvy, překážky a argumenty, které je třeba řešit. Jsou prostě dny, kdy vykročíte špatnou nohou a navíc – ne každý je ranní ptáče. Pomoci může následujících 7 ranní tipů k meditaci.

Ranní meditace nastavuje standard

Z ranní meditace se vyplatí udělat ranní rutinu. Každý má jiné ranní rituály, ale všechny se vždy opakují. K ranní meditaci potřebujete přibližně 10 minut – to není moc, takový čas si může najít každý. Důležité je, abyste vydrželi tak dlouho, až se ranní meditace stane i vaší rutinou.

1. Naplánujte svůj den ... Vizualizace je technika, kterou úspěšní lidé po celém světě používají k dosažení svých cílů. Udělejte si čas během ranní meditace, abyste si představili, co se stane ve vašem dni. Můžete mít projekt v práci, schůzku, naplánovaný oběd, termín nebo událost. Využijte ranní chvilku k tomu, abyste aktivovali svou mysl a v mysli obejmuli a natěšili se na nový den, který vás čeká.

2. Vytvořte svůj vlastní prostor ... Vaše ranní meditace by měla být něčím, co vás bude bavit, na co se budete těšit. Mělo by to být na místě, na kterém se budete cítit dobře. Může se jednat o postel, nebo kterékoliv místo, které je vám příjemné. Najděte si hezký polštář, na kterém můžete sedět. Příjemnou deku, kterou si můžete dát kolem sebe a zahřát se v případě potřeby. Můžete si také připravit šálek horkého čaje nebo kávy. Vytvořte si příjemné  osvětlení, svíčky, kadidlo, hudbu nebo jiné prvky, které zlepší váš prožitek.

3. Cítit své tělo ... Zatímco se zaměřujete na ranní meditaci, věnujte si čas i tomu, abyste více vnímali své tělo. Cítili, že žijete. Zaměřte se na váš srdeční tep, pocity, které můžete po celém těle cítit, na vzduch, který dýcháte. Soustředit se na okamžik, kdy se ponoříte sami do sebe, do své vlastní existence, pomáhá tento způsob myšlení a relaxace posunout ještě na vyšší úroveň.

4. Pružnost těla ... Tradiční meditační postoje obvykle vyžadují klid, aby byly účinné. Jóga může velmi pomoci. Není třeba se jít učit, jak při józe meditovat, ve skutečnosti je jóga sama o sobě formou meditace. Věnujte svému tělu ráno pozornost a čas, aby se protáhlo. Zaměřte se na ruce, nohy, ramena, protažení páteře. Vaše tělo to velmi ocení!

5. Pozitivní energie ... Váš postoj z velké části nastavuje, jaký bude váš den, jak k němu budete přistupovat. Přemýšlejte o věcech, které máte rádi. Pokud máte domácí mazlíčky, přemýšlejte o nich a o veškeré radosti, kterou vám dávají. Vzpomeňte si na vzpomínky na vaši rodinu, přátele a blízké. Podnícení pocitů lásky a péče jsou jednoznačně nejmocnějšími emocemi, se kterými můžete začít den.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Mateřština v ohrožení ..... Snaha obrozenců z 19. století vedla ke vzniku spisovné češtiny a slovenštiny. Také vedla k postupnému rozšíření obou jazyků z venkovských chalup i do úřadů. Šlo o součást obrany před postupující germanizací v Čechách, zatím co na Slovensku šlo o obranou před pomaďaršťováním. Dnes je situace jiná, násilná germanizace ani pomaďarštění nehrozí. Nicméně oba jmenované jazyky, čeština i slovenština jsou v ohrožení. Přístup do Evropské unie v rámci globalizace toto nebezpečí ještě zvýšil.

Naše národy se v minulosti ubránily násilné germa- i maďarizaci. Dnes ale obrana před „nenási­lnou“ globalizační angličtinou neexistuje. to co začalo jako euforie, po likvidaci že­lezné opony a komunistického područí, se stává existenční nutností. Přejímání angli­cismů za poslední desetiletí přesáhlo už dávno mez únosnosti. Zvláště pro nejmladší generaci zaměstnávanou, v mezinárodnímu kapitálu patřících podnicích, je angličtina důležitější. Mateřský jazyk začíná být, bez ohledu na formální zařazení mezi jednací jazyky Evropské unie, jen zbytečným pojmem. Spisovná čeština je znásilňována lite­ráty, publicisty, politiky a díky tomu i čím dál větší částí populace (hlavně tou nej­mladší). Nezachrání ji již asi ani školní výuka a jednou do roka proklamovaný Mezi­národní den mateřského jazyka. Stala se popelkou, není totiž lukrativní, neumožňuje dosahovat neomezených zisků, platí to v kulturní, obchodní i vědecké sféře. Jde ale o obecnější problém.

Autor knihy Smrt jazyků, anglický lingvista David Crystal na to upozorňuje. Vinou pokračující globalizace zmizí do konce století polovina z používaných jazyků. Je to problém označovaný za civilizační vývoj. Anglofónní zóna se výrazně rozpíná. Společně s americkou kulturou je do světa roznášena angličtina jako základní globa­lizační jazyk. Paradoxně odpověděl David Crystal v Liberci při příležitosti otevření zdejší veřejné knihovny, na dotaz, jestli bude celý svět mluvit anglicky: „No uvažuje se o tom. Nebylo by to poprvé, vždyť celá říše římská mluvila latinsky.“ Zdá se, že ve střetu s ostatními jazyky angličtina zatím skutečně vítězí.

Připomínka říše Římské je ale i varováním. Bez ohledu na rozšiřování angličtiny, existují rozsáhlá území, a obrovské masy obyvatel světa kteří mluví čínsky, arabsky, hindštinou, rusky, nebo španělsky. V Homérově době bylo na světě údajně 12 tisíc jazyků. Na počátku letopočtu jich bylo ještě asi 10 tisíc. V současnosti je sice zdoku­mentováno 6 500 jazykových druhů, nicméně řada z nich je ale již mrtvých. Došlo k odumírání celých jazykových větví. Podle lingvistů je to masový jev dramatický podobně, jako vymírání živočišných druhů. Spolu s jazyky mizí i důležité informace o rozmanitosti zanikajících kultur, připomenout jde Aztéky, Toltéky a další z vyvraž­děných indiánských kmenů. Současná situace je méně dramatická, nicméně globali- zační mechanismy s individuální kulturou nepočítají. A značná část populace si na to již zvykla a podřizuje se globalizačnímu tlaku. Přesvědčit nás o tom může, jako mor se celým světem šířící, a bohužel i přijímaná, masová „kultura“ osobní spo­třeby, akčních filmů, filmových či pěveckých hvězd a hvězdiček.     (Čtěte na stránkách Necenzurujeme)


Řečtí vojáci si udělal z Turku legraci a zahráli jim Beatles. Turcí se prej třásli strachy ..... Inter arma silent musae - ve válce múzy mlčí – nebo ne? Jak napsal včera řecký web Infognomon Politics, ve „válce nervů“ minulý týden, tedy v době, kdy turecký Oruc Reis kladl kabely na dno řeckých moří, a ani řečtí politici si nebyli jistí, jestli je to natolik závažné porušení suverenity, aby riskovali konflikt, došlo kromě jedné srážky a mnoha „cvičných“ vzdušných soubojů i ke komickým momentům.  

O srážce řecké fregaty Lemnos a turecké lodi Kemal Reis se celkem ví, to se do světa dostalo. Méně známé je však to, co se dělo pod vodou s tureckými ponorkami. Turecké protiponorkové vrtulníky a špionážní letadla CN-235 zintenzivnily své hlídky ve východním Středomoří, ale také v Egejském moři, aby lokalizovaly řecké ponorky, které jsou „neviditelné“, protože mají tajnou technologii a nejsou snadno detekovatelné.  

Jak informovali vyšší námořní důstojníci web Infognomon, helikoptéry a další prvky protiponorkové války řeckého námořnictva odhalily pět tureckých ponorek. Jednu v oblasti Skyrosu, druhou v Kafireas a další tři v širší oblasti středního a jihovýchodního Egejského moře.  

Posádky řeckých stíhacích ponorek se, zdá se, „dobře bavily“. Nejenže bombardovaly turecké ponorky vysokými pronikavými frekvencemi, ale také hrály slavnou píseň Beatles, Yellow Submarine. Kapitán jedné turecké ponorky byl prý tak vyděšen vysokými frekvencemi, z nichž některé zněly jako bomby, že vypálil světlice, což v podmořském jazyce jednoduše znamená „kapitulace“.  

&"O těchto věcech jsme nikdy nedělali vtipy a nikdy jsme čtenáře nedezinformovali. To, co zde zmíníme, se stalo přesně tak, jak jej popisujeme, a je to lekce pro Turky, ale také lekce pro řecké politiky, “uvedl Infognomon ve své zprávě.  

Zatím se řečtí námořníci baví na účet svých tureckých soupeřů. Po skončení turistické sezóny však už místo not mohou ´k tureckým ponorkám mířit hlubinné miny. Záleží na tom, jak se rozhodne řecká vláda. Jestli přistoupí na německo-tureckou rétoriku o „sporných vodách“, které lze rozdělit mezi Turecko a Řecko, nebo bude trvat na tom, že jde o řecké výsostné vody a nařídí vojákům bránit je silou.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Netřeba milovat každého blba ..... Tak to se na mě Bože fakt můžeš i naštvat, ale nehodlám milovat každého blba, co mi vleze do cesty. Kdybych tě poslechla, tak bych musela být naprosto pitomá, zaostalá a bez mozku.

Hele Bože, já se snažím žít podle přikázání, ale ono to vždycky úplně nejde. Fakt nemusím krást a vraždit už vůbec ne a žádat nějakého cizího manžela o práva jeho manželky, tak na to nemám vůbec žaludek.

Miluj bližního svého jako sebe sama ... Tak to se na mě Bože fakt můžeš i naštvat, ale nehodlám milovat každého blba, co mi vleze do cesty. Kdybych tě poslechla, tak bych musela být naprosto pitomá, zaostalá a bez mozku. Aby ti to bylo Bože jasné tak nemiluju:

černochy cikány muslimy všechnu pakáž co nectí tvoje Nezabiješ, Nepokradeš nenávidím všechny co týrají malé děti nenávidím všechny co týrají bezbranná zvířata

Já totiž nevím, proč bych měla milovat černochy. To jako mám brát když je černý musí být milovaný? Tak tahle po mě nechtěj, protože láska, odpuštění, slušnost musí oboustranná. Nebudu se klanět černochům a líbat jim nohy jen proto, že jsou hloupější než bílí a nemůžou to vydýchat. Je fuk, že byli kdysi otroky, protože i bílým se to dělo jen o tom už nikdo nemluví. Nakonec ti jejich černí náčelníci je prodávali nakonec sami, tak pročpak je teď, po xxx letech litovat. Proč podporovat někoho, kdo je líný jako prase a žije si z dávek. Jejich posledním heslem je abychom jim dali i svoje domovy a pak na to třeba zapomenou. Jako to otroctví. Mně je ale Bože fakt jedno jestli zapomenout na to, že jejich praprapředek trhal bavlnu. Kdyby byli co k čemu, jdou ji trhat zase aby byli aspoň trochu užiteční.

Nevím ani proč bych měla milovat cikány. Nedávno na mě jedna taková užitečná ženuška ječela, že jsem bílá p.ča a že mě patří zabít a moje děcka taky. Takže jim s chutí oplácím přesně tak, jak to dávají oni mně. Vadí mi, že je musíme neustále platit z našich daní a oni se nám vesele smějí. Vadí mi, že zničí všechno kam vlezou a že po nich ni za sto let tráva neporoste. Vadí mě jejich agresivita a vadí mi to, že co projde jim neprojde bílému. Jo, vadí mi to a hlavně v rámci tvého přikázání nehodlám lhát a říkám co si myslím.

Milovat muslimy? To si snad děláš srandu. Já neznám nikoho jiného kdo by tak nenávidí bílé křesťany jako oni a za to je mám milovat? Kdybych je posuzovala podle tvých přikázání, tak propadnou snad ve všech bodech a přesto by chtěli lásku a ústupky. Chytli by mi malíček a nakonec bych skončila bez ruky. Víš co je děsivá kombinace? Černý muslim. Ten nemá vůbec žádné zábrany. Tihle muži naprosto zničí svoji dětskou nevěstu a ženu jak na těle, tak i na duši. Jak je možné milovat někoho, komu v posteli zemře jeho devítiletá žena při sexu. Ne, to ve mně vzbudí nenávist jako hrom a žádné tvé tresty to nenapraví.

Pokud mne za to pošleš do pekla, tak dobře. Raději budu s padlým andělem Luciferem mastit Mariáš, než s tebou v nebo Prší. Ty totiž máš ještě o svém výtvoru pořád mylné představy a doufáš, že z nás budou jemní tvorové, ale Lucifer už ví, že jsme nenapravitelní a patříme peklu. Zahřmělo se a na stolek mi pak list od Boha a jeho příkaz.    (Čtěte na stránkách Politikařina)


Děje se něco mimořádného: Masový exodus lidí z velkých amerických měst ..... V celé historii USA jsme nebyli svědky něčeho takového, jako je masový exodus (odchod lidí z jejích domovů), roku 2020. Statisíce lidí opouštějí velká města na obou pobřežích USA, aby pro sebe našli lepší domov kdesi jinde.

Vzestup bezdomovectví, zločinu a narkomanie ve velkých aglomeracích bylo samozřejmě možné pozorovat už před rokem 2020, ale obyvatelé těchto míst byli v zájmu touhy udržet si své domovy stále ještě ochotni smířit se s chaosem, které uvedená tři zla do jejich životů vnášela.

Avšak pandémie, vyvolaná Covidem-19 a následné měsíce občanského neklidu způsobily, že pohár trpělivosti lidí přetekl. A tak tzv. stěhovací průmysl zažívá dnes, kdy velká města urychleně opouští jak bohatá, tak i střední třída, doslova zlaté časy.

Město Los Angeles je perfektním příkladem toho, o čem mluvím. Kdysi přitahovalo bohaté a slavné lidi z celého světa, ale v r. 2020 je už městem bez reputace. Plakáty a tabulky s nápisem „Na prodej“ lemují hlavně ulice předměstských částí Los Angeless, kam v největší míře směřují ti, kteří vnitřní části LA opouštějí a většinou prohlašují, že se do bývalých svých domovů už nehodlají nikdy vrátit. A masový exodus postihl samozřejmě i Hollywood.

Téměř polovina všech amerických bezdomovců žije dnes ve státě Kalifornie a většina z nich je závislá na drogách. Což vytváří doslova strašidelné prostředí. Feťáci a bezdomovci, z nichž mnozí jsou současně i duševně nemocní, se potulují po ulicích, lemovaných palmami – třeba jen tři bloky vzdáleni od multimilionářských sídel, shlížejících na Tichý ocen. Ukradená kola společně s polámanými injekčními se na chodnících vrší do hromad, které nikdo neuklízí.

Dovedete si představit, že v takovémto společenství budete vychovávat rodinu?

Já ne.

A čím víc se ekonomické podmínky zhoršují, tím tíživějším se problém stává. Zločinů v LA raketově přibývá a obyvatelé předměstských částí města jsou často nemile překvapeni když zjistí, že noví přistěhovalci proměnili jejich zahrady a zahrádky ve veřejná WC.

Ale nejde jen o LA či jen o města na západním pobřeží USA. Na východním pobřeží je situace stejná, ne-li horší. Viděl jsem dnes video, na kterém kdosi záběrem z jedoucího auta zachytil všechny zabedněné obchody na slavné Páté Avenue v New Yorku. A nevěřil jsem svým očím. Kdysi promenádní jeviště elity Světa, vyhlíží dnes jako „demilitarizovaná zóna“. A tam, kde se dříve pohybovaly davy lidí, vidíte dnes jen pár jednotlivců.

„Pohleďte na všechno“ říká hlas na videu. „Vše je zabedněno a zavřeno. Dokonce i hotel je zabedněn“.

Během šesti měsíců většina všeho prospěšného, co bylo v New Yorku od temných sedmdesátých a osmdesátých let minulého století vybudováno a vykonáno, kompletně zmizelo. Bezdomovectví a chudoba explodovaly a míra kriminality vystřelila až do stratosféry. V červenci se např. jen počet přestřelek v NY proti červenci minulého roku zvýšil o 177 procent.     (Čtěte na stránkách AC24)


LADISLAV VĚTVIČKA: Cykloterorysti, tlusti chodci a neohleduplni řidiči ..... To se mi libi, jak se tady rozběhla dyskuze o tym, jestli cykloterorysti su opravdovi terorysti, nebo jestli su ti největši hajzli řidiči aut anebo tluste chodkyně rozvalene přes cely chodnik...   Mate štěsti, že idu pravě kolem, bo v teto dyskuzi sem profesijonal jak cyp. V autě mam enem letos naježděnych štyrycet tisic kilaku, na kole sem v květnu objel Česko-Slovensko a pěšky chodim denně aspoň pět kilaku, bo jinak mi telefon pipa, že sem lenivy.

Řeknu vam to asi takto: Největši svině su pravě cykloterorysti a chodci. Nenavidim jedny jak druhe. Plantaju se pod kola, když kajsik v autě spěchate a všimněte si, že može byt jakykoliv provoz, přitom cyklista nebo chodec se vyskytne vždycky v okamžiku, kdy v protisměru vali Tatrovka.

Když sem ale valil okolo Česko-Slovenska na mojem skvělem stroju Madeja-KTM, bo co tež chcete v době koronove robit, že, tak sem zjistil, že největši hajzli su kromě chodcu řidiči aut. Chodci se plantali po cestach jako obvykle, navic ti zmetci řidiči mě předjižďali vždycky v okamžiku, kdy z protivky valil jakysik jiny řidič. No hovada přišerne to su!

Ja a mimochodem, včera, když sem šmatlal z Panoramky zahulit vodni dymku k Islamistovi na Leninku, musel sem konstatovat, že kromě řidiču aut su největši zmetci pravě cykloterorysti. Jezdi po chodniku jak šaloni a člověk aby se bal ve vlastnim městě.Tuž tak asi.     (Čtěte na stránkách Nová buržoazie)


Máme mozek neandertálců? O kolik rychlejší je myšlení člověka 21. století ..... Náš centrální nervový orgán čelí množství informací, s jakým se nemusel potýkat nikdy v historii. Dokázal se mozek s tlakem vyrovnat a vyvinout, nebo jej evoluce nechala na holičkách?

Používání nástrojů se stalo jedním z hnacích motorů rozvoje mozku. Rod Homo se naučil kontrolovat oheň možná už před 1,5 milionu let.

Evoluce představuje mocnou sílu, třebaže většinou velmi pomalou. Díky jejím trikům se život na Zemi za čtyři miliardy let vyvinul od bakteriálních povlaků až po neuvěřitelně rozmanitou paletu mikrobů, hub, rostlin i živočichů – nad které chtě nechtě vyčnívá člověk. Po biologické stránce se sice od ostatních zvířat nijak zvlášť neliší, nicméně vzhledem ke globální populaci blížící se osmi miliardám jedinců a k používání nástrojů pro přetváření okolí je jeho vliv na svět bezkonkurenční.

Na velikosti záleží ... Co činí člověka tak výjimečným a odlišným od velmi dávných i mladších předků? Faktorů existuje několik, například schopnost pohybovat se po dvou končetinách a zbylé dvě využívat k již zmíněné výrobě nástrojů. Nejvýznamnější aspekt, související s ostatními, však tvoří relativní velikost a struktura mozku. Tento lidský orgán prošel za poslední miliony let neuvěřitelnou proměnou, jež navíc podle všeho neskončila. Bohužel se jedná o měkkou tkáň, z níž nevznikne zkamenělina. Chtějí-li se tedy vědci dozvědět, jak vypadal, či dokonce fungoval mozek našich předchůdců na Zemi, nezbývá jim než se uchýlit k nepřímým metodám.

K nejsnáz dostupným informacím o podobě zmíněného orgánu v minulosti patří právě velikost, kterou lze zjistit na základě kapacity mozkovny – tedy části lebky, jež ho chrání. Díky tomu například víme, že australopitékové žijící asi před 1,3–4,2 milionu let a používající některé primitivní kamenné nástroje měli mozkovnu o objemu okolo 465 cm³. Pro srovnání: U šimpanzů jako našich nejbližších žijících příbuzných jde asi o 360 cm³.

Trojnásobné zvětšení ... U člověka zručného, neboli Homo habilis obývajícího modrou planetu před 1,5–2,1 milionu let, dorůstala mozkovna v průměru 510 cm³. Člověk vzpřímený, Homo erectus před 0,1–2 miliony let, už na tom byl s 850–1 100 cm³ o poznání lépe. Současný člověk moudrý – Homo sapiens, jenž se vyvinul zhruba před 300 tisíci lety v Africe – se pohybuje průměrně mezi 1 200 cm³ a 1 450 cm³, přestože za neandertálci alias Homo neanderthalensis s jejich 1 500–1 740 cm³ zaostává. 

Mozek se tedy během několika milionů let zvětšil na trojnásobek, a to podle všeho v důsledku změn ve stravě. Vyžaduje totiž hodně energie, kterou mu dodá jen kvalitní jídlo: ideálně tepelně upravené, protože tělo z něj tak může vytěžit víc. Vliv jistě mělo i neustálé prohlubování sociálních struktur a složitější uspořádání společnosti, neboť spolupráce ve větší skupině vyžaduje lepší komunikaci a vyšší duševní schopnosti. Obě změny šly navíc ruku v ruce s uměním vytvářet stále dokonalejší nástroje.

U zrodu nového mozku ... Nicméně velikost neznamená vše. Dlouho sice zůstávala jednou z mála věcí, která se dala z dochovaných pozůstatků spolehlivě určit. Moderní metody však umožňují porozumět evoluci lidského mozku mnohem detailněji, třebaže na tak specifické otázky, jako kdy vzniklo vědomí, nám s dostatečnou jistotou nejspíš neodpovědí nikdy. Ale kdo ví? (viz Vědomí jako horká novinka). 

Důležité zjištění o vývoji centrálního nervového orgánu přinesla studie, kterou v roce 2018 publikovali v časopise Science Advances vědci z Max-Planck-Institut v Lipsku: Vytvořili 3D skeny dvaceti lebek příslušníků druhu Homo sapiens, žijících před 10–300 tisíci lety, a zmapovali, jak se za tu dobu lebka spolu s mozkem změnila.

Evoluční vynálezy ... Z výzkumu především vyplynulo, že se některé její části postupně „vyboulily“, což následně umožnilo zejména zvětšení temenního laloku a mozečku. První zmíněná oblast je podle studie důležitá pro orientaci, pozornost, vnímání podnětů, sebeuvědomění, představivost, plánování, pracovní i dlouhodobou paměť, zpracovávání čísel či používání nástrojů. Mozeček pak hraje klíčovou roli v motorice, koordinaci nebo rovnováze, ale podílí se i na pracovní paměti či sociálních vztazích. 

Dané změny podle autorů velmi dobře odpovídají vývoji moderních aspektů chování, jako je právě výroba složitějších nástrojů či plánování, a umožnily rozvoj schopností nezbytných pro jazyk, sebeuvědomění či vytváření uměleckých artefaktů. Popsané zaoblování se navíc neodehrálo nijak dávno: Došlo k němu zhruba před 35–100 tisíci lety, což naznačuje, že moderní podoba naší lebky a mozku patří k celkem novým evolučním „výdobytkům“.     (Čtěte na stránkách 100+1)


25.8. 2020     Pětadvacátého srpna 1875 Angličan Matthew Webb jako první člověk přeplaval Lamanšský průliv. Za 21 hodin a 45 minut doplavat z Doveru do Calais, přičemž urazil 64 kilometrů.


Antifa: Nejzákeřnější teroristé. Všichni, kdo nesouhlasí, jsou fašisté. Hanebná role univerzit. Násilí povoleno ..... MIKULÁŠ HUČKO rozebírá principy, na nichž funguje teroristická organizace Antifa u nás i ve Spojených státech, a připomíná též něco z její historie

"Proletariát musí mít dobře organizovaný aparát sebeobrany. Kdykoli fašismus používá násilí, musí narazit na proletářské násilí. " Klára Zetkinová (1857-1933)

Andy Ngo je americký novinář vietnamského původu píšící o tématech, které se nelíbí části "progresivní" veřejnosti ve Spojených státech. V létě roku 2018 napsal kritický příspěvek pro Wall Street Journal o pětitýdenní okupaci a obléhání přistěhovalecké a celní policie (Immigration and Customs Enforcement) v Portlandu demonstranty během protestů Occupy Wall Street, přičemž, jak říká, popisoval pouze to, co viděl, včetně porušování zákona a pořádku v této čtvrti lidmi z extrémních levicových hnutí jako je Antifa, terorizujících obyvatele této komunity a majitele místních obchodů. V červnu roku 2019 byl během demonstrace Antify v oregonském městě Portland surově napaden.

Jeden z maskovaných bojovníků na něj nastříkal chemikálii, která ho oslepila a spálila mu kůži na obličeji. Oslepen byl celý měsíc. Říká, že všechno, co viděl, byly pěsti a lidé s černými maskami na obličeji, kteří ho bili do hlavy a házeli na něj různé předměty. Byl zalitý krví od hlavy až k patě, valila se mu z uší, oči měl oteklé...

Profesorka NYU Ruth Ben-Ghiatová, specialistka na studium fašismu, to komentovala slovy: "stříká li někdo na někoho takovýto koktejl, je to totéž, jako když se ho pokouší zabít..." Andy Ngo je pouze jedním z tisíců, kteří na vlastní kůži zakusili mstivou a trestající pěst "antifašistů".     (Čtěte na stránkách EUportál)


LIDÉ PRCHAJÍ Z CHORVATSKA KVŮLI COVIDU? ..... Máme za sebou předposlední prázdninový víkend a média přinesla zprávu o úprku turistů z Chorvatska zaviněném koronavirem. Možná by bylo vhodné si říct, že poslední dva víkendy znamenají vždy zvýšení provozu na trase od Středozemního moře směrem do Střední a Severní Evropy. Nikoliv kvůli obavám z virové nákazy, ale právě kvůli blížícímu se konci prázdnin.

Mediální masáž tak přitvrdila na intenzitě a zneužívá všeho, co může upozornit na covidové šílenství a podpořit hysterii. Vzhledem k okolnostem, díky kterým letos z nabídky cestovních kanceláří vypadnula většina exotických destinací i těch pravidelně nejnavštěvovanějších, tedy Egypt, Turecko, Maroko, dlouho i Tunisko, dále riziko zbytečného testování v Řecku, plno Čechů zamířilo právě do Chorvatska. Dokonce i těch, kteří tuto zemi nemusí. A je tedy logické, že když už tam odjeli, musí se nějak vrátit. Protože většina čekala na pozdější termíny, až bude více jasnou, vracelo se jich v posledních dnech o něco více. A protože propustnost chorvatských a slovinských hranic je známá, respektive kapacita přechodů není ideální, tvoří se v těchto místech pravidelně kolony. Těch letošních média využila k podpoření obav z navýšení počtu lidí nakažených covidem a spojuje je s úprkem z infekcí prolezlé země zpět do Čech. Jako již pravidelně, opět lžou.

V samotném Chorvatsku je momentálně už poloprázdno, což je způsobeno jak pozdním termínem, tak i nižším počtem turistů ze Západu, což se týká především německých důchodců. Ti pod vlivem německé poslušnosti letos budou spíše doma počítat každé euro, které jim pomůže přežít zdražování spojené s nutností uživit migranty a zároveň dohnat ztráty nadnárodních koncernů devastovaných koronavirovou krizí. Zároveň tuší, že budou muset uhradit povinné očkování, kterým je potěší spolková vláda, přičemž ta už každému nějakou tu dosud nevyráběnou vakcínu zajistila. Jestliže migranti ji dostanou zdarma, němečtí senioři si ji zaplatí. To je naše spekulace, nese se však v duchu toho, co se v Německu děje. Nicméně úbytek německých turistů v Chorvatsku je letos znatelný a místní si snad poprvé v historii začali Čechů vážit.

Pojďme se podívat i na jiné trasy. Češtinu namátkově zaslechnete i v Itálii v zimě spojované s hlavním importem covidu do České republiky. Přestože místní atraktivní oblasti jsou proti jiným létům poloprázdné, u moře na plážích Češi jsou a jistě postupně na ně narazíme i na přechodech, přes které budou směřovat domů. Každý pečlivě sleduje situaci a nechce dopadnout jako ti, kteří se vrací ze Španělska a musí se nechat testovat. Většina lidí je schopna reagovat pružně a stihnout se vrátit před případným zavedením represivních opatření ze strany kašpárků z Ministerstva zdravotnictví.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Německá lékárnice odmítá změnit název své lékárny “U mouřenína”. Jak dopadne? ..... Politicky korektní šílenství požadující změny nejrůznějších jmén hotelů, hospod, měst atd zasáhlo i lékárny. Neomarxističtí aktivisté požadují změny u všech podniků, které nesou název Mohr (der Mohr znamená v němčině mouřenín, ale i černoch).

Lékárna „Hof-Apotheke zum Mohren“ (dvorní lékárna u mouřenína) ve Frankfurtu nad Mohenem se minulý víkend stala terčem demonstrace aktivistů inspirovaných hnutím black lives matter (BLM). Aktivisté požadovali změnu jména lékárny, které je prý urážlivé a necitlivé pro uprchlíky a “novo Němce”.

Odvážná majitelka Kerstin Podszus ale změnu názvu a obvinění z rasismu rezolutně odmítla s argumentem, že lékárna to jméno dostala před stovkami let a po “mouřenínech”, kteří před staletími přinesli do Evropy ve středověku “moderní” lékárenství. Lékárna má ve znaku mouřenína s znakem askulaba a lékárenskou lahvičkou na bylinky. Podle lékárnice tehdy označení “mouřenín” byl kompliment. Lékárna navíc vnikla v roce 1621 a v té době žádní černoši v Německu nežili (což může být za bojovníky proti rasismu možná překvapení).

Mnozí majitelé podniků s názvem “mouřenín” bohužel tak stateční nejsou. Jiná lékárna ve městě ale logo s mouřenínem již změnila, stejně jako jiná lékárna v Mainzu. Stejně jako například hotel v Augsbugu.

Otázkou je, jak statečná lékárnice dopadne. Přijde jí Antifa a uprchlíci rozmlátit lékárnu? Zavřou jí úřady kvůli “rasismu”?

Vinit ale nelze jen současné poblázněné aktivisty, velká část z nich to dělá sice ze zištných důvodů (kariéra, granty, postup v zaměstnání, snaha zalíbit se globálním pánům), ale jsou to jen poslušné loutky bez vlastních nápadů. Hlavními viníky jsou ti, kteří celý tenhle koncept neomarxismu vymysleli, stejně jejich kumpáni, kteří je podporovali v mediích a finančně je zajišťovali. Na ty je třeba začít ukazovat prstem a volat je k odpovědnosti. Nevěřte pohádkám, že podobné procesy se “dějí sami od sebe”, nebo že je vyvolala “byrokracie” (např sociolog Petr Hampl). Samo se toho ve společnosti děje opravdu velmi málo, především v oblasti těch špatných věcí.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Oreo sex ..... Asi jim jde o jedno, vymlátit normálního, bílého muže, aby bílé ženy ztratily své ochránce a pak ji nezbude nic jiného, než se podrobit nátlaku. Rozmělní se barva a IQ. Většina bude hnědá a blbá. To je přesně to, co po nás elity chtějí.

Tak jsem se zaposlouchala o důvodech proč příjmat emigranty černé barvy a dalo se z toho vydedukovat jedno. Už nejsme schopni rozmnožování, jsme bezpohlavní, raději totiž máme sex co se dříve hodnotil jako úchylka. Takže bílé ženy by měli mít sex s černými muži. Sem to ještě trošku chápu. Není mi jasné jedno. Proč jsou všude na reklamách bělošky s černochy, ale zatím jsem neviděla ani jednu na bělocha s černoškou. Vypadá to, že bílé ženy jsou vzaty na milost a bílí muži jsou prostě na odstřel.

Tak jsem tak zadumaně čučela do klávesnici a počítala co se stane až bílí muži vymřou nebo budou všichni raději čtyřprocentní než by se nechali pomalu vyzabíjet. Bude přebytek černých mužů a málo bílých žen a pak mi to docvaklo. Bude Oreo sex. Pro neznalce je Oreo černá dvojitá sušenka s bílou náplní uvnitř. Pořád to ale nevysvětluje je proč nemůže být Oreo sex i obráceně.

Asi jim jde o jedno, vymlátit normálního, bílého muže, aby bílé ženy ztratily své ochránce a pak ji nezbude nic jiného, než se podrobit nátlaku. Rozmělní se barva a IQ. Většina bude hnědá a blbá. To je přesně to, co po nás elity chtějí. K čemu jsou jim chytří lidé. No k ničemu ještě by je mohli kontrolovat a tak raději budou rušit matematiku. To fakt svět neviděl. Počty byly nutné i za Marie Terezie a najednou nejsou třeba? Kdo jim bude rozvíjet logické myšlení? Všechno si prý najdou na PC a počítat umět nemusí, když to za ně udělá zase nějaké program. Pak jim vypnou programy a mají pro sebe nekonečnou řadu blbců, co neumí počítat, neví kdo a co jsou a vůbec nic o svých předcích. Tupé, blbé stádu k ovládání pro pár vyvolených.

Jediné, co dělá člověka člověk je jeho vlastní myšlení, jeho svobodná vůle a vědomí proč žít a jakou stopu po sobě zanechat. Život není jen o přežírání se, o stupidních televizních pořadech, lživých správách, nekonečných úpravách těla až člověk neví jestli má před sebou člověka nebo implantát. Proto je člověk člověkem a měl by vědět co to slovo znamená.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Když někomu budete tvrdit, že za všechny jeho chyby a selhání může vždy někdo jiný, tak se ten dotyčný nikdy v ničem nezlepší ..... Komentář k článku k problematice Romů od pana poslance Davida Pan David k problematice Romů píše: Řešení je i při dobrém přístupu nejméně na dvě generace. A dvě jsou už ztraceny. ------------

Nechci za každou cenu rýpat, ale snahy tu byly už po generací asi tak 25. Komunisté se pak snažili, jak mohli (a měli i mocenské nástroje a autoritu, takže si na policajta nebo sociálku nikdo z cikánů hubu neotvíral), a stejně se jim to nepovedlo ani za cca 3 generace. Takže ztraceno už bylo 25 generací, teď tedy, jak píše pan poslanec David, další 2. A řešení, tedy změna cikánů samotných je stále v nedohlednu.

To jsou prostá fakta. Co s tím? Vážně nevím. Nediskriminovat ani negativně ale ani pozitivně.  Trestat trestné činy a asoicální chování nejen u bílé většiny ale i u cikánské menšiny. Tvrdě a nekompromisně. U všech tvrdě a nekompromisně.

Trestat zanedbávání výchovy dětí. Odebírat děti a posílat rodiče do vězení v případě zanedbávání výchovy nebo přímo v případě svádění k zahálčivému způsobu života

Reformovat systém dávek - dávky jen na první dvě děti, u třetího drasticky nižší dávky, u dalších třeba nulové - kdo chce mít deset dětí, může. Ale nesmí si z toho dělat nástroj obživy. Takže ať si má každý kolik chce dětí, ale za svoje. 

Podpora společnosti je pro normální, funkční a perspektivní rodinu, která dokáže povětšinou zajistit řádnou výchovu dětí - v našich zeměpisných šířkách a na našem stupni nároků civilizace - dětí dvou. 

(Jistě, některé rodiny zvládnou i těch deset dětí a některé "rodiny" ani ty děti dvě, ale krajní příklady nědělají pravidlo. V normálním světě).

Reforma dávek v nezaměstnanosti - kdo nemá práci, musí vykonávat veřejně prospěšné práce, jinak budou následovat postihy (odejmutí dávek, odejmutí dětí, ev. trestně právní postih za zneužití soc systému a za svádění dětí k zahálčivému životu). 

Kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, musí dlouhodobě vykonávat práce ve státních službách (zametání ulic, různé pomocné práce, třídění odpadků ve spalovnách apod.)

Reforma dávek v chudobě - tyto dávky buď zcela zrušit, nebo je zavést jako jen velice krátkodobě čerpatelné (např. 6 měsíců a nejvíce jednou za pět let například).

Zastropovat jejich výši absolutní částkou (resp. poměrem k minimální mzdě např) aby nemohlo dojít k obchodu s chudobou, kdy např. stát platí desítky tisíc na pronájmy pokojů v rozpadajících se ubytovnách apod. Zrušit příspěvek na bydlení. Zničení státního bytu začít konečně po právu posuzovat jako majetkový trestný čin s příslušnými tresty odnětí svobody.

Zařadit takové osoby, ať již bílé nebo barevné, do skupiny osob, kteří nemají nárok na státní nebo obecní byt na dalších pět let, například (měli by pak nárok jen na státní nouzové ubytování v holobytech). Pokud mají děti, budou jim odebrány a svěřeny do dětských domovů, protože dotyční "rodiče" takto prokázali, že nejsou schopni se řádně starat o výchovu svých dětí a ponechat děti v jejich "péči" by byl zločin jak na těch dětech samotných, tak na celé společnosti.

Úroveň dětských domovů by se pak mohla zásadně zvýšit - když nebudeme muset platit sociální dávky pro parazity a platit těmito parazity zničené byty, tak mohou dětské domovy mít dostatek kvalifikovaného a dobře placeného personálu i nadstandardní vybavení.

To jen co mne napadá na první dobrou. A samozřejmě, takové principy uplatňovat vůči všem, bez rozdílu podle rasy, barvy kůže, pohlaví skutečného nebo neomarxisticky vyfabulovaného, sexuální orientace či dezorientace, prostě rovně všem bez rozdílu.

Jo, a rasistické výroky nebo útoky cikánů proti bílé většině posuzovat jako rasismus a ne se tvářit, jako že se nic nestalo.

A taky - a to vlastně asi hlavně - přestat cikánům tvrdit, že jsou skvělí a úžasní a všechno dělají dobře, jen ti zlí rasističtí gádžové jim všechno pořád kazí.

Protože když někomu budete tvrdit, že za všechny jeho chyby a selhání může vždy někdo jiný, tak se ten dotyčný nikdy, NIKDY v ničem nezlepší, jenom se ve všem, VE VŠEM zhorší na nejnižší představitelnou úroveň.Nebo ještě pod ni.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Progresivní paralýza Evropské unie: Založena strana "Italexit". Virus nezapůsobil podle plánu. Jarmark nevídané štědrosti EU odložen. Poptávka po vystoupení Itálie z EU roste. Další na řadě je Španělsko .....SVATOSLAV KŇAZEV je toho názoru, že Evropská unie nikdy nebyla tak blízko ke svému rozpadu, jako je tomu právě dnes

Zprávy z Itálie stále více kazí náladu fanouškům evropské jednoty. Jestliže na konci července mnoho odborníků reagovalo skepticky na vznik politické strany „Italexit“ na Apeninském poloostrově, pak po zveřejnění nových výsledků sociologických průzkumů spadla brada těm, kteří se nad zakladateli této euroskeptické strany pošklebovali.

Na začátku roku 2020 byl jeden z jejích významných představitelů, senátor Gianluigi Paragone, vyloučen z italského „Hnutí pěti hvězd“ (M5S). Jakmile M5S, které se představovalo jako euroskeptické a pronárodní, vstoupilo do koalice s neoliberální Demokratickou stranou, Paragone odsoudil své spolustraníky za oportunismus.

Odhodlaný Paragone

Před vstupem do politiky byl úspěšným mediálním manažerem a populárním televizním moderátorem, ale hlučné rozloučení s voličsky silnou stranou hrozilo, že se dostane na okraj dění. Paragone však projevil obdivuhodnou odvahu – začal propagovat myšlenku vystoupení Itálie z Evropské unie. A to vše na pozadí jednání Evropské unie o poskytnutí impozantní (soudě alespoň podle příslibů Bruselu) finanční pomoci zemím zvláště postiženým koronavirem. Na mimořádném summitu EU ve dnech 17. – 21. července zaznělo, že se v EU domluvili na vyčlenění 750 miliard EUR na dotace a půjčky zemím postiženým COVID-19. A zdálo se, že 28% z této částky půjde do Itálie.

Senátora Paragoneho to však nikterak neodradilo. Dne 23. července 2020 oficiálně založil stranu „No Europa per l'Italia – Italexit con Paragone“ neboli zkráceně „Italexit“. Téhož dne vešlo ve známost, že Evropský parlament zamítl návrh sedmiletého rozpočtu EU, který zahrnoval vyčlenění výše uvedených 750 miliard EUR. Itálie tak momentálně nedostane nic.

Dohody o dotacích pro země postižené koronavirem byly původně výsledkem kompromisu. Skupina západoevropských zemí vedená Nizozemskem tento „jarmark nevídané štědrosti“ torpédovala a stanovila řadu podmínek: od zavedení úsporných opatření pro příjemce do poskytnutí záruk zajištění „nadřazenosti práva“ v zemi (pod toto vágní znění spadá lobbing komunity LGBT a imigrantů za jejich zájmy).

Horlivý Evropský parlament ... Nakonec bylo na návrh německé kancléřky Angely Merkelové uvedeného kompromisu dosaženo. Projekt byl podpořen za podmínky snížení objemu nevratných dotací a proškrtání některých rozpočtových programů. Evropský parlament však projekt zablokoval s odkazem na nepřípustnost krácení financování některých programů. Nyní bude nutné o rozpočtu začít znovu jednat. Hlasování je naplánováno na podzim a není jasné, na čem se evropští politici dohodnou. Je docela možné, že pobouření poslanců Evropského parlamentu ohledně snižování financí na ekologii je jen záminkou k tomu, aby k čemusi donutili země východní Evropy (především Maďarsko a Polsko). Například k zavedení „civilizovaného“ pohledu na propagandu sexuální perverze a na experimenty se změnou pohlaví devastující lidskou přirozenost.

Celé toto politické pozadí vytvořilo dobré podmínky pro zahájení projektu „Paragone“. Došlo k tomu, že v italské společnosti požadavek na zrušení členství v Evropské unii žije zcela autenticky.

A pokud otázka přidělování dotací nebude na podzim vyřešena, nebo pokud Brusel donutí Řím, aby za peníze souhlasil s ponižujícími podmínkami, počet stoupenců Italexitu se radikálně zvýší. Nakonec už dříve přibližně 70% Italů řeklo sociologům, že nemají důvěru v EU, a asi 50%, že jsou připraveni opustit Evropskou unii.

Italové mají spoustu důvodů k nespokojenosti. Podle nejoptimističtějších předpovědí italský HDP letos klesne nejméně o 11,2%. Italské občany netěší ani nárůst přílivu nelegálních imigrantů, který již vedl ke skokovému nárůstu trestné činnosti.

Znamení konce EU

Procedura vystoupení Itálie z mezinárodních organizací je složitá a těžkopádná. Bude vyžadovat shromáždit nejméně 500 tisíc podpisů a slyšení u Nejvyššího soudu, ale pokud existuje politická vůle, není nic neřešitelný problém. Před několika lety se britský odchod z EU také zdál fantastický, ale nakonec se Brexit uskutečnil.

Podle evropských odborníků, pokud Itálie nyní zahájí proceduru odchodu z EU, bude to znamenat konec existence Evropské unie.

Další po Římě je v rizikové zóně Madrid. Španělsko mělo od Evropské unie získat pomoc ve výši 140 miliard EUR. Nyní jsou tyto dotace a půjčky nejisté. A situace ve španělské ekonomice je katastrofální. Podle údajů evropských sdělovacích prostředků činí pokles španělského HDP v ročním vyjádření více než 22%. Ani španělská vláda nemá důvěru obyvatel; již po několik let země trpí politickou krizí spojenou s potlačením hnutí za nezávislost některých autonomních regionů (zvláště pak Katalánsko) a s neschopností politiků vytvořit akceschopnou koaliční parlamentní většinu.

Evropská unie nikdy nebyla tak blízko rozpadu, jak je tomu nyní. Koronavirus dost možná zapracoval opačně, než bylo zamýšleno.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Do noci zářila podivná světla a vítr nesl hlas zmizelého chlapce. Nikdo ho už znovu neviděl ..... Jen malá chvíle může stačit k tomu, aby se po člověku nebo dítěti slehla zem. Za záhadných okolností, téměř ve vteřině, zmizel například osmiletí brazilský chlapec Marco Aurélio Simon, který byl se svým skautským oddílem na táboře v pohoří Serra da Mantigueira.

Tento podivný příběh se stal v červnu roku 1985. Čtyřčlenná skautská skupinka se vydala na celodenní výlet do hor v oblasti známé jako Marins Peak. Mladí chlapci byli zkušení skauti, kteří navíc šli v doprovodu dospělého, přesto však došlo k nehodě, když si jeden z chlapců poranil nohu.

Vedoucí oddílu rozhodl, že se celá skupina vrátí do tábora, kde chlapce ošetří. Zatímco se skupina vracela zpět, dostal malý Simon speciální úkol – mě křídou značit trasu, kterou už skauti ušli, aby na ní později mohli snadno navázat.

V jednom místě se cesta na asi třicet metrů rozdvojovala, jen aby se záhy spojila znovu do jedné. Skupina se zraněným hochem si vybrala levou trasu, Simon z rozmaru vybral trasu pravou. V tu chvíli ho jeho kamarádi viděli naposledy.

SVĚTLA NA OBLOZE A HLASY VE VĚTRU ... Po Simonovi začaly téměř okamžitě pátrat skupiny lidí, ovšem výsledek byl nulový. Po chlapci jako by se slehla zem. Teorie o tom, co se mohlo stát, se začaly rychle množit. Ve hře byla také varianta zásahu paranormálních sil nebo UFO.

Právě tyto možnosti získaly ještě více na váze s příchodem noci. Přesně nad místem, kde chlapec o několik hodin dříve zmizel, totiž desítky svědků v noci pozorovaly podivné modré a červené světlo. Některé děti, které byly v okolí, poté dokonce tvrdily, že ve větru slyšely chlapcův hlas.

Když ale volaly jeho jméno, hlas nijak nereagoval. Další pátrání pak bylo bezvýsledné. Chlapcovi rodiče dokonce navštívili známé brazilské médium Chico Xaviera. Ten je však nijak neuklidnil. Konstatoval, že chlapcovu mysl unesla neznámá entita, která ji už nikdy nevrátí.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Poobědovou siestu potřebujeme. Je nám totiž dána geneticky ..... O tom, že je šlofík po obědě užitečný, už nikdo nepochybuje. Zlepšuje činnost srdce, mozku a snižuje vysoký tlak.

Platón denní spánek považoval za nespolečenský, někteří středověcí lékaři se zase obávali, že může způsobovat horečky, bolesti hlavy a dnu. Ačkoliv od té doby ušla věda již poměrně dlouhou cestu, význam poledního „šlofíku“ se pořád překvapivě podceňuje. Přitom důkazy, které jsou k dispozici, shodně potvrzují, že poobědové zdřímnutí je něco jako kouzelná pilulka, která chrání srdce, snižuje krevní tlak, zlepšuje paměť a zvyšuje kreativitu. Za takovými tvrzeními stojí například Sara Mednicková, autorka knihy Take a Nap! Change Your Life. Ta tvrdí, že pokud bychom si všichni každý den po obědě chvilku zdřímli, byly by naše silnice bezpečnější, bankovní konta tučnější, sex kvalitnější a kruhy pod očima méně viditelné. Poukazuje tím na škodlivé dopady spánkové deprivace.

Další odborník na spánek, Matthew Walker, profesor neurologie na univerzitě v Berkeley a autor bestselleru Why We Sleep, ve své knize dokonce tvrdí, že popolední šlofíček máme geneticky podmíněný. Podle jeho výzkumů totiž u všech lidí bez ohledu na kulturní příslušnost či geografické umístění dochází v poledních hodinách k poklesu bdělosti.

Důležitost dvoufázového režimu ukazuje příklad Řecka, které začalo v 90. letech postupně rušit svou siestu a během dne udržovat obchody otevřené déle.

Problém je v tom, že tomuto prastarému genetickému kódu dnes nenasloucháme a spíme většinou monofázicky, tedy v jednom dlouhém úseku nočního spánku. Z toho potom plynou výše zmíněné následky spánkové deprivace, o kterých ve své knize píše Mednicková.

JEDEN SPÁNEK KRÁTÍ ŽIVOT ... Řešením by podle profesora Walkera bylo naučit se znovu spát ve dvoufázovém uspořádání a každý den si po obědě na 30 až 60 minut dopřát odpočinku. Důležitost dvoufázového režimu pak ukazuje na příkladu Řecka, které začalo v 90. letech postupně rušit svou siestu a během dne udržovat obchody otevřené déle. Tehdy se vědci z Lékařské fakulty Harvardské univerzity rozhodli zkoumat dopady této kulturní změny. Výsledky šestileté studie více než 23 tisíc řeckých dospělých byly doslova srdcervoucí.

Na začátku studie neměl žádný z jejích účastníků v anamnéze srdeční onemocnění nebo mozkovou příhodu. Za oněch šest let výzkumu se u těch, kteří si přestali užívat pravidelné siesty, vyskytlo o 37 procent vyšší riziko úmrtí na srdeční choroby ve srovnání s těmi, kteří si siestu neodepřeli.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Předpověděli Sumerové konec světa? ..... Předpovědi o konci světa jsou tak staré, jako je lidstvo samo. Jestli svět skončí soudným dnem v daleké budoucnosti nebo příští den, tak na to je nespočet předpovědí. A to již v dokumentech pradávných civilizací. Jedna velká otázka je, zda konec světa předpověděli i Sumerové. Mnohé z těchto proroctví vyvolaly spekulace. Lidé si propojili stará znamení a interpretovali je na možná současná kalendářní data a na blízkou budoucnost. My všichni v současné době žijeme v několika koncích světa. Některá z těchto předpovědí jsou biblická a předpovídají tzv. vytržení.

Pak je zde mnoho dalších teorií, jako byly rozšířené obavy z konce světa v roce 2012, kdy končil mayský kalendář. Také přelom tisíciletí vyvolával určitou úzkost. Jeden předpoklad, který nějakou dobu koloval, hovořil o roce 2017, a předpokládal kolizi s planetou Nibiru, jinak známou jako planeta X. Počátek tradice obklopující planet Nibiru lze vystopovat právě k Sumerům, k jedné z nejstarších civilizací. Předpovídali ale Sumerové opravdu konec světa, nebo je předpověď týkající se planety Nibiru jenom další rozsáhlou teorií?

Zecharia Sitchin ... Mnoho ze zajímavých spekulací obklopující Nibiru lze vysledovat k postavě Zecharia Sitchin. Sitchin byl učenec (žil mezi léty 1920 až 2010), který překládal pradávné sumerské a akkadianské texty a tabulky. Propojením svých překladů a ikonografií, vytvořil Sitchin teorii týkající se myšlení Sumerů, které blízce souviselo s planetou Nibiru a koncem světa. Svou teorii zvěřejnil ve svém bestseleru ”Dvanáct planet”. Od té doby lidé na celém světě tyto teorie rozvíjeli. Jejich význam a možné souvislosti.

Kdo byli Sumerové? ... Kdo vlastně byli Sumerové? Byla to vůbec jedna z nejstarších známých civilizací, o které víme. Datována je 4500 let př.n.l. Sumerové se usadili v severní část Mezopotámie a obývali několik velkých měst. Ačkoliv nemáme k dipozici mnoho archeologických důkazů, zbyly po nich tabulky a nápisy, které nám naznačují jejich jazyk, kulturu a způsob života. Vědci z nich byli schopni odkrýt pestrý obraz jejich mytologií a příběhů. O planetě Nibiru jsme se zatím jenom zmínili, ale jaký byl jeho skutečný význam? Nibiru je údajná planeta naší sluneční soustavy, kterou Sumerové zdokumentovali a pojmenovali. Měli bychom se tedy nad Nibiru opravdu vice zamyslet jako nad potenciální devátou ( nebo chceteli desátou – počítámeli i Pluto) planetou naší sluneční soustavy. Sitchin použil ikonigrafii Slunce a planet pořadí, které jej obklopují, aby podpořil svou teorii, že Sumerové se nejen obávali planet Nubiru, ale že jim přikládají i zvláštní význam.

Je tedy možné, že se vyskytuje další planeta v našem slunečním systému, o které nic nevíme? Zvláště, když o ní věděli staří Sumerové? Vysvětlení může být v oběhu planety Nibiru zaměnitelné a uvedené jako planeta X. Nibiru obíhá kolem Slunce v mnohem větší a na mnohem prodlouženější oběžné dráze, než zbylé planety sluneční soustavy. Sitchin tvrdí, že Nibiru obíhá kolem Slunce zhruba našich pozemských 3 600 let. To znamená, že se s ní dostáváme do kontaktu až po několika tisíciletí. Sitchin spojil několik biblických a historických událostí vzhledem k přítomnosti Nibiru. Dokonce propojil biblickou potopu světa, kterou způsobila gravitace Nibiru. To by opravdu mohlo znamenat, že potenciální průlet Nibiru by mohl nastat dříve, než jsme si dosud mysleli. Více než samotná planeta je pak velmi zajímavý fakt o jeho případných obyvatelstvu.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Devastace pokračuje dle scénáře ..... Hysterie s covidem jede na plné obrátky. Přestože nejúčinnější vakcínou proti viróze je mix vhodných vitamínů a minerálů, z čehož možná vyšli i ruští vědci a dodavatelé léčiva, u nás se čeká na produkt některého z velkých farmaceutických koncernů, aby mohl kvést ten správný byznys. A přitvrzuje se.

  Vzhledem k dění kolem koronaviru a potřebě šířit strach, což platí pro polovinu světa, pokračuje mediální masáž. Pozornost upřená na sebemenší výskyt viru, který je součástí lidského života a způsobuje nijak vážné onemocnění, jehož složitější průběh je skutečně zaznamenáván jen u minimálního množství lidí a procento je tak nízké, že i homosexuálů je 1000 x více, zvyšuje obavy z možného nakažení. Přitom vzhledem k tomu, že absolutní většina pozitivně testovaných ani netuší, že v sobě něco má, je pravděpodobné, že mezi netestovanými je výskyt viru také dost veliký. Nejde tedy o žádnou pandemii, ale pouze o to něco změnit. Tím něčím jsou naše životy.

  Ekonomický dopad na obyvatelstvo je obrovský. Devastace mnoha oborů je smrtelná. Namátkou jde o cestovní ruch a vše s ním spojené, tedy od ubytování, pohostinství, barů, diskoték, obchodů, dopravních služeb, kultury až třeba i po práci průvodců. Život lidí v tomto segmentu se zastavil. Na půl roku umřelo školství, přestože učitelé si na nedostatek práce stěžovat nemohli, nicméně jejich úsilí bylo většinou spíše k vzteku pro ně samotné. Dalšími obory, kterých se to dotknulo, byla reklama a propagace, půjčovny aut, díky odlivu zahraničních zaměstnanců se zpomalilo stavebnictví a jeho restart bez Ukrajinců je skutečně složitý. Obchody zaznamenaly obrovské ztráty, které se nejméně dotknuly velkých obchodních řetězců, které okamžitě po znovuotevření razantně zdražily. Pokles ekonomické síly zasáhnul i trh s vozidly. No a pak tu máme kulturu. Rušení divadelních představení, koncertů, později i festivalů či podobných akcí, mezi které patří i v létě oblíbené akce na zámcích a hradech, připravilo o obživu tisíce lidí. U některých to lze přežít, špičky kulturní scény mají našetřeno, ale většina ostatních dělníků kultury na dotace nedosáhne a z něčeho být živí musí.

  Samostatnou kapitolou je sport. Neprofesionální část nemá vůbec možnost se opatřením bránit a na dlouhou dobu byla uzavřena všechna sportoviště. Vrcholoví sportovci se individuálně drželi částečně v kondici, často i díky utrácení za vybavení vlastních posiloven. Ovšem jistě vnímáte pravděpodobnost obrovských komplikací v kolektivních sportech často závislých na příjmech z návštěv diváků, reklam a podpoře sponzorů. Na jedné straně si lidé u nás myslí, že fotbaloví a hokejoví milionáři s pár měsíci absence sportu nemají problém, ve skutečnosti se vysoké příjmy týkají pouze špičky, zbytek se často pohybuje v daleko nižších platových patrech. A zdá se, že se ani na podzim situace moc nezlepší, pád ekonomiky a nemožnost zaplnit hlediště může být naprosto likvidační pro celou generaci sportovců a řadu týmů.

  Logicky uvažující člověk by po jarním šílení, které se ukázalo jako zbytečné, očekával, že politici udělají vše pro restart normálního života. Jenže právě nyní se ukazuje, jak jim jde bez výčitek o kšeft. Provázanost ministerstva zdravotnictví, epidemiologů, farmaceutických koncernů a lékařů je skutečně alarmující. Bez jakýchkoliv zábran pošlou lidi do naprosto neúčinných roušek, omezí v pohybu dospělé i děti, mediální masáž způsobí nenávist mezi opatrnými a přemýšlejícími. Jedny neoblomí vyjádření předních odborníků a lékařů, druhé zase výstraha v podobě slibovaných trestů a pokut. Důsledky nenasytnosti elit a koncernů tak přináší obrovské společenské a ekonomické problémy téměř na všech frontách. Možná to bude znít tvrdě, ale až přijde skutečná pandemie, lidé už nebudou sílu a ochotu se jí bránit. Koronavirus je jen čajíčkem, kterému směle konkuruje běžná chřipka. S tou žijeme mnoho století, a i přes vakcinaci nikam nemizí a vpravení vcelku podezřelé látky do těla odvážných často nezabrání dalšímu onemocnění. Navíc může přinášet i jiné komplikace.         (Čtěte na stránkách iNadhled)


24.8. 2020     Čtyřiadvacátého srpna 79 dvoudenní aktivita sopky Vesuv zničila antická města Pompeje, Herculaneum a Stabiae. Jediným hodnověrným očitým svědkem erupce byl Plinius mladší, který událost popsal v dopise Tacitovi, kde se také objevuje tradičně uváděné datum erupce 24. srpna vzniklé zřejmě chybou opisovačů. Podle jeho slov došlo k erupci kolem poledne. Nejdříve z Vesuvu vyšlehly vysoké plameny a později velký černý mrak tvaru borovice, který zakryl slunce a den se změnil v noc. Na Pompeje dopadaly rozžhavené kameny, které bořily budovy. Obyvatele města usmrtily plyny, resp. pyroklastická vlna, což je mrak přehřátých plynů, popela a kamenů vyvrhnutých ze sopky. Podle současných výzkumů přitom zahynulo asi 10 000 osob. Erupce trvala nepřetržitě 3 dny, v důsledku čehož bylo město pokryto vrstvou popela o výšce asi 6 metrů. Zničeno bylo území od Herculanea až po Stabie.


Policie je mrtvá, ať žije anarchie! ..... Evropská zelená mládež se patrně vzhlédla v Americe. V USA po smrti černocha George Floyda protestující (a rabující) sehráli pokus o „bezpolicejní zónu“. A komu by se zdálo, že USA je daleko, může juknout přes hranice.

Německá zelená mládež aktuálně navrhuje policisty coby „pachatele v uniformě“ odzbrojit a částečně nahradit sociálními pracovníky, kteří by dobrou radou či prevencí lidi usměrňovali a rozmlouvali jim špatné jednání.

Famózní myšlenka! Od teď už budou lidé hodní, nebudou krást a zabíjet. Místo násilí budou v ulicích kouřit trávu a zavládne ráj na zemi. Těm, kteří by náhodou chtěli všeobecnou pohodu narušit, bude domluveno a možná jim bude povolena i nějaká kapku tvrdší molekula než THC na uklidněnou. Dokonalé!

Něco podobného už před lety vyfantazírovali tvůrci filmu Demolition Man. To, co kdysi vypadalo na stříbrném plátně jako dobrá fantasmagorie, se o dvacet let později naplňuje. Ve filmu je zobrazena společnost odmítající násilí do té míry, že s ním časem přestala být schopna vůbec zacházet a čelit mu. Takže když se v moderní nenásilné společnosti budoucnosti náhle objevil kriminálník z minulosti, začal společnost úspěšně rozkládat, protože společnost se už neuměla bránit. Policie byla naprosto paralyzovaná.

A příklad ze Seattlu ukázal, že bez policie to nejde ani dneska. Anarchistická autonomní zóna musela být po pár týdnech kvůli vzestupu násilí vyklizena. Kdo by to byl řekl...? (Zn.: Sarkasmus.) Bezpráví v zóně se stalo neúnosné. Politici však vycítili společenskou poptávku jít policistům po krku, a tak jim začali osekávat rozpočty a platy do té míry, že historicky první afroamerická náčelnice v čele seattelské policie odstoupila ze své funkce. Podsouvat jejímu odchodu rasový podtext sotva někdo může. To jen Amerika ve svých sociálních pokusech už zašla příliš daleko.

Archaickou zkušenost máme i v ČR. Jistě si pamatujete, jak u nás před dvaceti lety zasedal Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Tehdy mírumilovní levicoví aktivisté zavítali do Prahy, aby bojovali proti globálnímu kapitalismu, což si představovali mimo jiné tak, že rozbijí výlohy nadnárodních korporací. Tehdy se policie snažila chránit provozovnu McDonald's v centru Prahy. Nicméně byla zahnána na ústup - a to tehdy ještě směla být vyzbrojená. Budoucí neozbrojení policisté budou moci na násilníky tak maximálně pokřikovat: „Rozejděte se, vy ošklivá káčátka!“ A ti odvážnější policisté možná i vylezou z úkrytu.

Reakce na kult likvidace „zlých policistů“ je logická: Amerika se již vyzbrojuje. Lidé si na vlastní pěst kupují zbraně a střelivo, protože pochopili, že stát přestává plnit jednu z trojice svých jediných užitečných funkcí: policie, soudy, armáda. Neboli ochrana policií před vnitřními zločinci, ochrana a prosazování smluv skrze soudní systém a ochrana armádou před vnějším agresorem. Tři funkce státu, které brání rozpadu civilizace. Tři jediné omluvitelné, skutečné, nutné funkce státu.

A namísto toho mladí levicoví liberálové nárokují milion falešných, domnělých práv, dávají státu milion zločinných pravomocí zasahovat do životů lidí, kterým stát má sloužit, ale berou mu ty jediné ospravedlnitelné a nutné funkce. Funkce, bez nichž se každá společnost musí propadnout do anarchie a doby předindustriální a kmenové. Do války tlup na úrovni rovníkové Afriky.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Jan Hnízdil: Mým marodům .....  Vyhlášení neposlušnosti občanské!!!

Vidělo se Mi naříditi ministru věcí zdravotnických, aby oznámil zemské vládě české, že mezi mocnářstvím medicínsko - farmaceutickým a lidem prostým nastal stav válečný. V této osudové chvíli jest mi potřebou obrátiti se na Svoje milované marody. Nařizuji Vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásili.

„Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti prospěchu Svých marodů a uchránil je před těžkými oběťmi a břemeny mocnářství medicínsko- farmaceutického. V prozřetelnosti bylo rozhodnuto jinak. Pletichy protivníka, plného nadutosti, tuposti a nenávisti, nutí Mne, abych po dlouhých letech míru odhodlal se k činu. Naděje, že oceněna bude shovívavost, poslušnost a mírumilovnost se nenaplnily. Zločinné řádění mocnářství medicínsko – famaceutického podkopává základy života přirozeného, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti rozumu. Tomuto zběsilému řádění musí se učiniti přítrž, aby čest a vážnost lékařství zachována zůstala. Marně podnikl jsem poslední pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti protivníka vážným napomenutím k obratu. Úřednictvo ministerstva věcí zdravotnických odmítlo Mé umírněné a spravedlivé požadavky, k nimž nadevše ostatní patří bezpodmínečné zrušení obecné branné povinnosti rouškové, zastavení bezuzdného vyšetřování, otevření sídel kultury a vzdělanosti, zrušení zákazu srocování. Marodi jsou dál trýzněni přikazováním roušek plátěných, vyšetřováním a žalářováním. Dnešním dnem proto vyhlašuji neposlušnost občanskou, z následujících ustanovení sestávající.

Odmítám nošení roušky. Smysl všeobecné povinnosti rouškové pro zdravého člověka prokázán nebyl, naopak mu vážné škody působí. To již mnozí slovutní lékaři a páni profesoři potvrdili. Ve stavu plného zdraví se nacházeti ráčím. Pokud bych příznaky nemoci nakažlivé pocítil, do čistonosopleny smrkati a kýchati budu, na dobu potřebou společnosti se vzdám, elixíry bylinné a lektvary na potlačení horkosti požiji.

Odmítám testování. Zjištění pozitivity koronavirové důkazem nemoci ani nakažlivost není. Z lidu zdravého marodi zbytečně vytvářeni jsou. Veškeré testování toliko pro hovado dobré jest.

Odmítám omezení v pohybu a srocování. Žalářování osob pozitivně testovaných, starců i stařen, nedůvodné a zvrácené jest. Nadále se scházeti budu s kým jen za vhodné uznám, na množství hleděti nebudu. Lidem ruku pomocnou podám, přátele objímati a celovati budu.

Odmítám dezinfikování. Neustálé omývání prostředky dezinfekčními obranyschopnost přirozenou oslabuje a vstupní bránu nemoci otevírá. Mýti se budu toliko mýdlem jádrovým.

Odmítám očkování. Vakcína proti nákaze koronavirové na genetické manipulaci založena jest. Zasahuje do samotné podstaty lidství. Její použití mnohá neznámá nebezpečenství skrývá. Odmítám být obětí zvráceného experimentu mocí a mamonem posedlých šarlatánů.

Jsem si plně vědom dosahu Svého rozhodnutí a Své zodpovědnosti. Vše jsem prozkoumal a zvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou mi povinnost vykazuje. K neposlušnosti občanské nikoho nenabádám. Každý v této dějinné chvíli sám se rozhodnouti musí, zda si dál na hlavu káleti nechá nebo zda zdraví a život do svých rukou uchopí. Spoléhám na Svoje marody, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem přirozené medicíny se seřadili a pro ochranu zdraví a rozumu k nejtěžším obětem ochotni byli. Spoléhám na jejich statečnou, obětavým nadšením naplněnou moc a důvěřuji ve Všemohoucího, že nám dopřeje vítězství.“     (Čtěte na stránkách AC24)


ŘECKO HLEDÁ CESTU Z BRUSELSKÉ PASTI ..... Premiéři členských států EU na videokonferenci Evropské rady „poklábosili“ o situaci v Bělorusku a v Egejském moři. I když některé sdělovací prostředky tvrdí, že schválili sankce proti Bělorusku, k ničemu takovému ve skutečnosti nedošlo. V dokumentu z jednání je v otázce Běloruska pouze 8 bodů, které mají charakter deklarace o podpoře opozice, výzev k nenásilnému řešení konfliktu a upozornění, že EU bude situaci bedlivě sledovat.

Sankce proti Bělorusku se snaží prosadit Evropská komise, v současné době Radě předsedající Německo a stálý předseda Rady Charles Michel. Blokuje je skupina zemí na čele s Řeckem a Kyprem. Minulý týden na Radě pro všeobecné záležitosti řecký ministr zahraničí Nikos Dendias vetoval uvalení sankcí na Bělorusko. Mimořádné zasedání totiž bylo původně svoláno na žádost Řecka k řešení opakovaných tureckých ozbrojených loupeží plynu v řeckých a kyperských pobřežních vodách. Ministr zahraničí předsedajícího Německa Heiko Maas však na program tohoto jednání 14. 8. 2020 mimo schválený plán vložil i bod týkající se Běloruska.

Řecko a Kypr při svolání mimořádného zasedání Rady navrhovaly, aby EU uvalila ekonomické sankce na Turecko, které svými vojenskými fregatami doprovázejícími zlodějské vrtné lodě, ohrožuje i civilní plavidla. Zasedání bylo svoláno po srážce turecké a řecké fregaty. Řecká loď se snažila tureckému vetřelci bránit ve vniknutí do řeckých pobřežních vod. Protiturecké sankce vetovalo nejen předsedající Německo, ale i Itálie, Španělsko, Malta, Maďarsko a Bulharsko. Předsedající Německo současně spolu s Komisí navrhlo uvalit sankce na Bělorusko. Ty oplátkou vetovali Řekové a Kypřané. Jednoduchá logika: „Odmítáte pomoci nám – pak nemáme důvod se do vás nechat zatahovat do vašich sporů s Ruskem.“

Navrhované sankce proti Bělorusku jsou totiž jen taktickým nástrojem v rámci protiruské strategie. Cílem je dosadit do Běloruska prounijního „satrapu“, který by zpřetrhal ekonomické vztahy s Ruskem, vydal běloruský trh a podniky „v plen“ západním nadnárodním korporacím. A nakonec přivedl do Běloruska – tedy na ruské hranice – základny NATO.

EU opakovaně selhala při řeckých i kyperských žádostech o pomoc proti turecké agresi. Turecko již třetím rokem beztrestně narušuje pobřežní vody členských států EU – Řecka a Kypru – a krade v nich plyn a ropu. Od léta 2018 do podzimu 2019 dokonce turecké válečné lodi prováděly nelegální blokádu Kyperské republiky, což je podle mezinárodního práva akt vojenské agrese. Přestože turecké fregaty zastavovaly, prohledávaly a bránily v plavbě civilním lodím plujícím pod vlajkou řady členských států EU, nezmohl se Brusel nikdy na víc než „plané kecy“. Deklarace podpory Kypru a vyjádření znepokojení.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kvantová smyčka: USA zveřejňují plán pro prakticky neprolomitelný internet ..... Američtí úředníci a vědci položili základy bezpečnějšímu, prakticky „nehacknutelnému“ internetu založenému na technologii kvantové výpočetní techniky.

Při prezentaci představitelé ministerstva energetiky vydali zprávu, která stanoví strategii plánování rozvoje národního kvantového internetu a pomocí zákonů kvantové mechaniky přenáší informace bezpečněji než stávající sítě.

Agentura spolupracuje s univerzitami a průmyslovými výzkumníky na iniciativě s cílem vytvořit prototyp do deseti let.

V únoru vytvořili na předměstí Chicaga vědci z ministerské Argonne National Laboratory a University of Chicago 52 mil (84 kilometrů) dlouhou „kvantovou smyčku“, čímž vytvořili jednu z nejdelších pozemních kvantových sítí v USA.

Cílem je vytvořit paralelní, bezpečnější síť založenou na „kvantové provázanosti“ aneb přenosu subatomárních částic.

„Jedním z charakteristických znaků kvantových přenosů je to, že je nesmírně obtížné je odposlouchávat, když informace přecházejí mezi dvěma body,“ tvrdí prohlášení ministerstva energetiky.

„Vědci plánují využít tuto vlastnost k vytvoření prakticky nezranitelných sítí.“

Ministerstvo uvedlo, že brzké osvojení by mohly využít odvětví bankovnictví a zdravotnictví a dodalo, že budou existovat aplikace pro národní bezpečnost a leteckou komunikaci.

„Použití technologií kvantových sítí v mobilních telefonech by mohlo mít široký dopad na životy jednotlivců po celém světě,“ uvádí se v prohlášení.

17 národních laboratoří agentury bude sloužit jako páteř nadcházejícího kvantového internetu, který má do počátku vládní financování.

„Základ kvantových sítí spočívá v naší schopnosti přesně syntetizovat a manipulovat s hmotou na atomové úrovni, včetně kontroly jednotlivých fotonů,“ sdělil David Awschalom, profesor na University of Chicago a hlavní vědec v Argonne National Laboratory.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


Aby vám přestali závidět: pravidlo tří „N“ ..... ,,Aby vám přestali závidět a říkat o vás ohavnosti, musíte dodržovat pravidlo tří N.” Tak pravil psycholog k jistému známému herci pronásledovanému pomluvami a nepřátelskou pozorností. Byl už tím vším opravdu dost zdrchaný. Přál si, aby ho lidi měli rádi. Chtěl, aby ho měli rádi všichni!

Když uslyšel psychologovo sdělení, zaujalo ho a zaradoval se; připravil si notes a chtěl si pravidlo zapsat. Psycholog mu tedy nadiktoval: „Musíte být Nemajetný, Nemocný a Netalentovaný“.

Ve všech ostatních případech je třeba počítat s nepřejícností a závistí. Bez výjimky.

Nadává se i na Matku Terezu. O Gándhím se tisknou pomluvy. Závist lidí pocítil i Nick Vujicic, člověk bez rukou a nohou!

Jestliže něco vytváříte a něco měníte k lepšímu, okamžitě vás někteří lidé začnou nejen soudit, ale rovnou odsuzovat. Protože urážíte sebevědomí těch, kteří něco vytvořit nejsou schopni. Nic zlepšit nedokážou. Nebo se jim nechce.

Vaše úspěchy a dobré počiny nedají takovým lidem pokoje; cítí se fyzicky zle, jak uváděl už francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss: Pěsti se jim svírají, čelisti tisknou k sobě a tlak skokově vzrůstá.

Jak to? Vy jste dokázali zhubnout a dát se na sportování!? Znamená to snad, že jste lepší než oni?

Založili jste rodinu, vydělali peníze a začali dělat kariéru. To je nesnesitelné, je to jako rána pěstí. Jako ponižující ťafka.

Takhle tito lidé vnímají cizí úspěch i pouhou tvůrčí činnost. Takže vás zaplaví špínou, urážkami a ponížením. A hned je jim podstatně lépe. Fyzicky se jim uleví.

Pravidlo tří „N“ všechno zjednoduší. To vám pak tito lidé dokonce přinesou něco milého a dobrého k oslazení života a budou se cítit moc pěkně, jak se tak budou vyjímat s vámi někde v pozadí.

Ovšem neradím vám tohle pravidlo dodržovat. Co nám je po tom, jak se cítí nějaký závistník? Člověk si musí vybrat. Buď se bude toho pravidla držet a zalíbí se všem. A bude dostávat veselé koláčky s usmívajícími se obličejíky na polevě. Nebo se bude snažit měnit sám sebe i život okolo k lepšímu. Každý den dosahovat malého úspěchu a dělat radost dalším tvůrčím lidem. Stýkat a přátelit se bude právě s nimi. S lidmi, kteří mají z úspěchů jiných radost.     (Čtěte na stránkách Adaline)


Na ISS byl zjištěn malý únik vzduchu, pravděpodobně v americkém segmentu ..... Na Mezinárodní vesmírné stanici, zřejmě v americkém segmentu, byl zjištěn malý únik vzduchu, který ale neohrožuje bezpečnost posádky. Informoval o tom zdroj Sputniku.

„Na ISS byl zaznamenán malý únik vzduchu. Při hledání jeho zdroje se plánuje v blízké budoucnosti izolovat moduly amerického segmentu stanice uzavřením poklopů mezi nimi,“ uvedl zdroj.

Podle něj únik vzduchu nepředstavuje ohrožení bezpečnosti ISS a její posádky.

V současné době se na ISS nachází ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký kosmonaut Christopher Cassidy.

Naposledy došlo k úniku vzduchu na ISS 30. srpna 2018. Pak se ukázalo, že důvodem byl jistý otvor v kosmické lodi Sojuz. Kosmonauti utěsnili díru tmelem, ale příčina vzniku daného otvoru je stále neznámá.

Komise Roskosmosu vyloučila, že by loď mohla být poškozena ještě na Zemi.

V roce 2004 byl v americkém segmentu ISS objeven únik vzduchu. Po dlouhém hledání astronauti zjistili, že vycházel z hadice na okénku modulu Destiny.

Ultrarychlý let

Na konci července jsme psali o tom, že  nákladní kosmická loď Progress MS-15 zaznamenala rekordní čas letu k Mezinárodní vesmírné stanici. Sputniku to sdělili v tiskové službě Roskosmosu.

K ISS dorazila za tři hodiny, 18 minut a 31 sekund. Předchozí rekord byl tři hodiny, 20 minut a 15 sekund, uvedli ve státní korporaci.

Progress MS-15 se již připojil k ISS a stal se pátou kosmickou lodí, která dorazila na stanici za méně než čtyři hodiny. Na oběžnou dráhu dodal palivo, plyny a jednu a půl tuny dalšího nákladu. Kosmonauti obdrželi aparaturu, hygienické materiály, oblečení, léky, jídlo a vodu.

Posádka, která se vydá na ISS na podzim, si může na sobě vyzkoušet ultrarychlé schéma letu, řekl generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin během svého vystoupení na YouTube.

„Pokračujeme v přípravě letu posádky s pomocí tohoto programu Progress. Dnes jsem hovořil s generálním konstruktérem společnosti Energia a dohodli jsme se, že bychom se měli pokusit provést další vyslání naší posádky ne podle schématu se čtyřmi otáčkami, ale se dvěma otáčkami kolem Země a připojením přibližně za 3 hodiny a 20 minut,“ řekl Rogozin.

Uvedl, že takové doby letu nejsou možné u nových amerických kosmických lodí.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Německý biolog kritizoval adopci dětí homosexuály. Soud mu napařil trest za “nenávist” ..... Německý evoluční biolog Ulrich Kutschera kritizoval v roce 2017 ve veřejném rozhovoru adopci dětí stejno-pohlavními páry. Podle jeho názoru je přidělování dětí do rodin dvou homosexuálů, nebo leseb státem prosazovaná pedofilie a vážné zneužívání dětí. Vědec doplnil, že i po milionech let evolučního vývoje je nejsilnější pouto právě mezi dítětem a biologickou matko/rodinou, kdo vědomě tuto přírodní zákonitost naruší, dopouští se porušování lidských práv dítěte.

V normálním světe by se na to pohlíželo jako na svobodné vyjádření názoru. To ale neplatí v (liberální) demokracii. Tam jsou povoleny jen oficiální názory na LGBT++P otázku.

Proto si hned nebohého vědce podalo místní státní zastupitelství v Kasselu a obvinilo ho “z nenávisti”. Ve spolupráci s místním soudem v Kasselu byl biolog Kutschera odsouzen podmíněnému trestu 60 dnů a pokutě. Soud ale milostivě vědce neodsoudil za “porušení identity homosexuálů”, ale uvedl, že jeho názory jsou “mimo oficiální diskurz”. To znamená mimo oficiální názor na uvedenou problematiku! Kdo a jak bude ten oficiální názor určovat bohužel již soudce vysvětlit nedokázal. Ale není to nic nového i náš právní řád zná trestný čin “popírání holocaustu” (autoři poslanci ODS Benda a Payne), kdy není dovoleno veřejně vyjádřit jiný (než oficiálně prezentovaný) názor na (židovský) holocaust. Aktuálně se státní zastupitelství v Praze snaží tento status vyvolené menšiny rozšířit i na LGBT osoby. Na Praze 1 bude probíhat soud s mladým mužem, který spálil duhovou vlajku a jeden z vážných skutků má být “pohrdání LGBT komunitou” a “homofobie”.

V liberální demokracie jsou si sice všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější. Romány G. Orwella “Zvířecí farma” a “1984” by měl číst každý, kdo chce porozumět současné situaci. Třeba si z toho dokáže vyvodit, jaké síly za podobnými pokusy na omezování svobody a nastolení jejich další totality skutečně stojí.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


TESTAMENT ZEMŘELÉHO ROBERTA TRUMPA: GATES K SOUDU ZA ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI – JEŠTĚ LETOS! ..... Náhle zemřel Robert Trump, bratr a důvěrný spolupracovník prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa. Mainstreamová média přinášejí pouze suchou zprávu. Neoficiální média naproti tomu ukazují na jeho odvážný boj proti několika proudům zločinnosti v USA. Postavil se proti pedofilii, tedy masovému zneužívání dětí elitami, a to i spojenému se satanskými orgiemi. A hlavně se otevřeně postavil v boji proti Billu Gatesovi. Na svém twitteru ho obvinil ze zločinů proti lidskosti. Žádal, aby ještě letos byl postaven před soud.

Zda Robert Trump zemřel přirozenou smrtí, anebo k ní pomohla ještě jiná, vedlejší příčina, to oficiální média neuvádějí. Každopádně zemřel bojovník, který se postavil proti programované genocidě lidstva. Zemřel v době kumulace sil temna, které usilují o takzvanou redukci lidstva. Veřejně už o ní mluví a začínají ji celosvětovou pseudopandemií realizovat. Gates pronesl: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%”. To znamená, že vakcínami má být usmrcena jedna miliarda lidí! Copak už tento výrok není veřejný důkaz, že jde o zločin proti lidskosti? Jak k tomu může lidstvo, a především Amerika, mlčet? Bill Gates spolu se svými spolupracovníky chce umělou pandemií vyvolat ekonomický kolaps. Ten má přerůst ve všeobecně neúnosnou situaci. Falešným řešením má být Gatesova genocidní vakcinace. Každý občan Ameriky by se měl postavit za naplnění duchovního odkazu hrdinného bojovníka Roberta Trumpa! Tím je soud nad Gatesem za zločiny proti lidskosti. Zároveň s Gatesem by měli být odsouzeni i jeho spolupracovníci, kteří genocidu lidstva připravují! Robert Trump požadoval do konce roku soud za zločiny proti lidskosti. Je absurdní, že místo toho mají oficiálně, skrze pandemii, začít ještě v tomto roce.

Pohřeb Roberta Trumpa by měl sjednotit celou Ameriku v rozhodnutí naplnit jeho testament! Tím Amerika zachrání nejen sebe, ale i celé lidstvo před naprogramovanou genocidou. Lhostejnost a mlčení je v této situaci zločinem, protože znamená tichý souhlas s připravovaným holokaustem. Bůh však chce zachránit Ameriku! Proto se i ty odvážně postav za život!     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Německé úřady odebraly 2 děti polské katolické matce a přidělily je muslimské rodině ..... Německý úřad pro děti a mládež (Jugendamt), který se údajně stará o dobro dětí, odebral polské matce Claudii Majewské její 2 děti. 

Ta přitom neudělala nic jiného, než že se šla v roce 2018 zeptat na úřad, zda by byla možnost přidělení bytu (na ten ale mají nyní nárok pouze uprchlíci!). 

Po rozchodu s partnerem žila u matky. 

Úřady jí nejprve hned jedno dítě odebraly a za dva roky i to druhé. 

Děti byly přiděleny do turecké muslimské rodiny, ačkoliv úřady věděly, že matka je katolička.

Celá událost vyvolala pozdvižení v Polsku, kde o skandálu informovala i státní televize. 

Polský úřad na podporu rodiny a dětí proto dal k německému soudu žalobu a nyní se očekává soudní verdikt. 

Polské úřady, politici a církev se v případu aktivně angažují na ochranu svých občanů proti cizí úřední zvůli.

Asi si vzpomenete jak před časem bránili české děti "čeští" politici v čele s ministryní Marxovou před zvůlí norských úřadů. 

Ta se nebohé matce dokonce veřejně vysmívala, že je prý vše v pořádku a podle norských zákonů a nebyla v tom hanebném jednání bohužel zdaleka mezi "českými" politiky sama.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Jak se čeští epidemiologové utrhli ze řetězu aneb Čím hloupější lidé jsou, tím lépe se řídí? ..... Po dlouhé koronavirové odstávce a zlepšujícím se vývoji podivné epidemie neepidemie se zdálo, že pomalu končí i nejhvězdnější chvíle hlavních epidemiologů, kteří se stali tvářemi několikaměsíčního hrdinného vládního „boje proti nákaze“.

Obzvláště po odchodu Romana Prymuly po neshodách s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se zdálo, že se Čechům blýská na lepší časy. Jenže místo „rozvolňování“ se stala pozoruhodná věc. Zatímco virus opravdu ustoupil a ukázalo se, že po počátečním humbuku vlastně není zbla tak nebezpečný, jak se říkalo; a většina lidí o tom, že nějakou „koronu“ má, netuší do chvíle, kdy to ukáže jakýsi pochybný test, případně se nemoc projevuje příznaky jakéhokoli jiného nachlazení či chřipky nebo něčím, jako je „jarní únava“, oba pánové se stali mnohem nakažlivějšími a expanzivnějšími než celý slavný koronavirus.

Někdo to samozřejmě na sebe vzít musí, a ne každý má hroší kůži na to, aby dělal černou práci, v tomto případě ohlupování lidí ve velkém. I s vědomím toho, že právě na tom je působení v politice a dalších vysokých funkcích založené, se ale řádění tohoto „dua Korona“ jeví přece jen poněkud extrémně.

Šifra rozumí tomu, že k udržení lidí v klidu, aby se nebouřili kvůli již probíhajícímu a chystanému propouštění a svému postupnému chudnutí, je třeba ponechat jim roušky a udržovat je v pohotovosti před „nebezpečným virem“. Nebýt roušek, nikdo by se už nebál. Nechtěně to v jednom rozhovoru přiznal i druhý z dvojice epidemiologických drábů Rastislav Maďar. Roušky podle něj mají signalizační efekt a říkají lidem „vezmi si roušku, ten virus je pořád tady“.

Tento psychologický postup je v dané chvíli pochopitelný, a i kvůli jisté vyšší důvěřivosti a naivitě českých občanů, uvyklých na své koblihové i jiné vůdce a autority, o kterých si myslí, že se o ně vždy postarají, probíhá řízený restart globální ekonomiky v České republice o mnoho klidněji než v jiných zemích. Například v Německu se na demonstracích scházejí miliony lidí (podle korporátních médiích tisíce) a začíná to lítat vzduchem, neboť kapitalismu uvyklí Němci v mnohem větší míře pochopili, o co se hraje. Již jim došlo, že právě snížení jejich příjmů, zvýšení nezaměstnanosti, a tím i produktivity práce bylo hlavním cílem této monstrózní akce, tak, aby přehřátá ekonomika opět začala šlapat.

Z tohoto úhlu pohledu je určitě lepší, proběhne-li celá globální „reforma“ co nejvíc v klidu a nenásilně, než kdyby vypukl chaos a občanské nepokoje, či dokonce válka, jak bylo v podobných případech zvykem v minulosti. Po několikaměsíční světové „karanténě“ je již stejně vše podstatné dokonáno a rozhodnuto a čeká se jen na to, až se výsledky postupně projeví, neboť ekonomika má vždy jistou setrvačnost. A tak Češi, z nichž velká část, přes 700 tisíc, pobírá platy díky státnímu programu Antivirus, aniž by chodili do práce, a aniž by jejich místa vůbec ještě existovala, užívají poslední klidné týdny, než to opravdu začne, jak varuje již stále více odborníků. Čím hloupější lidi v daném státě jsou, tím lépe se zkrátka řídí.     (Čtěte na stránkách Šifra)


21.8. 2020     Jednadvacátého srpna 1968 se odehrál vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska) v Československu a následná okupace Československa, která zastavila reformní proces pražského jara.


Jsme čím dál neschopnější: Jak chytré telefony mění naše životy k horšímu ..... Jsou to vlastně počítače v našich rukou a dokážou úžasné věci. National Geographic ale ukazuje, jak člověka zároveň kousek po kousku ničí.

Účelem telefonu bylo umožnit spojení s někým, s kým se nemůžeme setkat tváří v tvář. Tuto původní funkci ale dalece přerostl. Chytré telefony nás dnes spojují s virtuálním světem, do jehož sítí se zamotáváme stále víc. Dává nám tenhle svět víc, než bere? Podle řady výzkumů, které zmiňuje server National Geographic, chytré telefony člověka po všech stránkách degradují.

Během uplynulého desetiletí přetvořily chytré telefony naše životy způsobem, který zásadně ovlivňuje současný způsob komunikace. Kromě volání, zasílání textů a e-mailů užívají podle National Geographic tato zařízení dnes více než dvě miliardy lidí k navigaci, rezervaci taxíků, srovnávání recenzí a cen produktů, sledování zpráv, poslechu hudby, hře videoher, místo diáře a v neposlední řadě kvůli sociálním médiím.

Lidé jsou stále více rozptýlení, je pro ně těžší udržet pozornost, tráví stále více času ve světě virtuálním na úkor toho skutečného.

Technologie chytrých telefonů jistě přinesla společnosti mnoho výhod, jako je třeba internetové bankovnictví, provádění finančních transakcí pohodlně na dálku nebo umožnění záchranářům přesně v oblasti katastrofy určit, kde je jejich pomoc nejvíc potřeba. K dispozici jsou sportovní aplikace monitorující chůzi nebo běh nebo zkrátka jakýkoliv jiný sport, který zvolíte. Můžete si dokonce nechat sledovat spánek, abyste zjistili, jak je hodnotný a přínosný. 

ČLOVĚK NEPŘÍTOMNÝ ... Za tyto výhody člověk platí docela vysokou cenu. Začíná se to odrážet na jeho duševním zdraví a společenském životě. Pro stovky milionů uživatelů představují chytré telefony spojení se světem, na němž se stávají závislými podobně jako feťáci na drogách. Výzkumy shodně naznačují, že lidé jsou stále více rozptýlení, je pro ně těžší udržet pozornost, tráví stále více času ve světě virtuálním na úkor toho skutečného.

Podle Laryho Rosena, emeritního profesora psychologie na Státní univerzitě v Kalifornii a spoluautora knihy The Distracted Mind: Ancient Brains in a Hi-Tech World, odlučují chytré telefony uživatele od skutečnosti natolik, že si v rámci jejich užívání neuvědomují, kde se nacházejí, co prožívají, kým a s kým právě jsou.

Neúčastní se zkrátka toho, co je před nimi, a vidět je to mimo jiné i v rodičovství – rodiče nejsou zaměření na své děti. Lidé nemyslí na to, co dělají, nejsou přítomní. Chytré telefony ovlivňují podle Rosena každý aspekt lidského života. Negativně.     (Čtěte na stránkách FLOWEE)


Google začal s novou cenzurní čistkou, dal na černou listinu hlavní konzervativní webové stránky ..... Vyhledávač Google search dal na černou listinu řadu konzervativních webových stránek, kdy je odstranil z výsledků, takže to vypadá na novou cenzurní čistku.

Breitbart, the Daily Caller, Infowars, Human Events a Red State, ty už uživatel nenajde, pokud na Google.com bude tyto stránky hledat přímo.

Některé stránky mají malé odkazy na své Wikipedii po pravé straně, ale chybí ve výstupech hlavních výsledků hledání.

Také hledání přímých nadpisů ze stejných kanálů nedává buď nic nebo odkazy na články korporátních médií.

Skutečnost, že čistka začala necelé čtyři měsíce před prezidentskými volbami, zase jednou ukazuje ten nesmysl, když Google tvrdí, že není vůbec zaujatý.

V roce 2018 generální ředitel Googlu Sunda Pichai odpovídal na tvrzení, že zaměstnanci výsledky hledání zmanipulovali tak, aby vznikala zaujatost ve prospěch imigrace, tvrzením: „My do našich produktů nevnášíme žádnou zaujatost ve prospěch jakékoliv politické agendy.“

Během následného sezení justiční komise Sněmovny Pichai zase tvrdil, že politika Googlu je nestranická.

S tím, jak Google zjevně dává hlavní rámec konzervativních webů na černou listinu, se tato tvrzení jasně ukazují být vylhaná.

Neměli bychom však být šokování, uvážíme-li, že během prvního shromáždění zaměstnanců Googlu po volbách roku 2016 se ta společnost zařekla, že udělá vše, co je v jejích silách, aby Trumpovi zabránila v dalším vítězství.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Astronomové zaznamenali neobvyklý „tlukot“ černé díry  ..... Astrofyzici zjistili, že periodicita gama záření vyzařovaného oblakem plynu v souhvězdí Orla je synchronizována s rotací černé díry, která je součástí mikrokvasaru SS 43..

Interakce mezi těmito odlišnými objekty, které se nacházejí poměrně daleko od sebe, byla zaznamenána poprvé. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Nature Astronomy.

Mikrokvasary jsou binární hvězdné systémy složené z tmavého kompaktního objektu, jako je neutronová hvězda nebo černá díra, a obyčejné hvězdy, která obíhá po těsné oběžné dráze. Mikrokvasary akumulují hmotu ze svých družic a vypouštějí silné paprsky gama záření, které ovlivňují mezihvězdné prostředí kolem nich.

Vědci z Německa, Španělska, Číny a Spojených států zpracovali data z gama dalekohledu Fermi za více než deset let a objevili v souhvězdí Orla oblak kosmickém plynu vyzařující pulzující záření.

Výsledky studie zároveň ukazují, že rytmus záření přesně odpovídá periodicitě precese černé díry mikrokvasaru SS 433, která se nachází ve vzdálenosti asi 100 světelných let od plynového oblaku, což naznačuje spojení mezi těmito dvěma objekty. Podle vědců je taková interakce zaznamenána poprvé a nezapadá do teoretických modelů.

Mikrokvasar SS 433 se skládá z obří hvězdy, která má hmotnost asi 30krát větší než je hmotnost Slunce, a černé díry s hmotností 10 až 20 hmotností Slunce, která vysává hmotu z obří hvězdy. V tomto případě se dva objekty točí kolem sebe po dobu 13 dnů.

„Předtím, než materiál spadne do černé díry, se hromadí v akrečním disku, jako voda ve víru nad odtokem vany. Část této hmoty však nepadá do ‚kanalizace‘, ale vystřeluje vysokou rychlostí ve dvou úzkých tryskách v opačných směrech nad a pod rotujícím akrečním diskem,“ uvedl v tiskové zprávě výzkumný vedoucí Jian Li.

Dříve byl podobný jev pozorován pouze u kvasarů s obrovskými černými dírami. V případě SS 433 vědci poprvé zaznamenali periodické gama záření vyzařované mikrokvasarem.

Precesní cyklus černé díry je asi 162 dní. Ve stejném období dochází ke gama záření z předmětu ve formě nevýrazného plynového uskupení, které vědci označili jako Fermi J1913 + 0515.

„Objevení takového jednoznačného spojení s objektem vzdáleným asi 100 světelných let od mikrokvasaru, je překvapivé,“ říká Li.

Autoři poznamenávají, že k vysvětlení mechanismu jedinečného systému gama záření je zapotřebí další pozorování a teoretické konstrukce.     (Čtěte na stránkách AC24)


Česko si chce došlápnout na YouTube. Budou se ztrácet „nevhodná“ videa? ..... Až zmizí z YouTube vaše oblíbená videa nebo celé kanály, nedivte se. Česká vláda přijala zvláštní návrh zákona. Je to povinné a podle směrnice Evropské unie.

Máte rádi YouTube? My vcelku ano. Jsou tam hezké písničky, pořady, které české televize nechtějí z ideologických důvodů vysílat, a také třeba kanál Česká filmová klasika provozovaný Národním filmovým archivem pravidelně zveřejňuje známé i zapomenuté hrané a dokumentární snímky. Doporučujeme. Jenže radost z YouTube může brzy skončit. Česká vláda mu chce nasadit oprátku.

Padesát odstínů (ne)svobody ... O co jde? Vláda Andreje Babiše schválila zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Zákon předložený ministerstvem kultury do českého právního řádu zavádí evropskou směrnici z roku 2018, členské státy se k ní mají připojit do 19. září.

Navržený zákon zavádí definici služby platformy pro sdílení videonahrávek, určuje, kdo je poskytovatelem takové služby, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovatel služby také ponese redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti.

Ale teď to důležité. Záměrem právní úpravy je zejména zavést pravidla, která by diváky sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit stávající ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení.

Říkáte si možná, drazí čtenáři, že jde o plané obavy. Že Sputnik přehání. Nejde však o fake news. Koncem minulého měsíce přišel o svůj původní kanál na serveru YouTube předseda SPD Tomio Okamura. Důvodem podle něj bylo, že na něm zobrazoval kriminální činy páchané migranty v Evropě. Pan Okamura tvrdí, že YouTube jej cenzuroval kvůli tomu, že nesouhlasí s nelegální migrací, islamizací a s politikou EU a upozorňuje na nebezpečí, která to přináší.

„To, že mi YouTube zrušil můj původní kanál, kde jsem zveřejňoval necenzurované informace, považuji za hrubý útok na svobodu slova, útok na základní občanské svobody dané Listinou práv a svobod a za porušení volné soutěže politických stran daných ústavním pořádkem ČR,“ napsal na Facebooku a naznačil cílené omezení před říjnovými volbami.

A není sám, koho postihla cenzura na YouTube. V průběhu letošního roku videoplatforma pro sdílení videí zablokovala několik významných ruských kanálů. Jmenovitě můžeme zmínit kanál konzervativní ruské stanice Cargrad TV, kanál státní televize Krym24 a také kanály informačních agentur NewsFront a Anna News. Obě agentury se specializují na reportáže z válečných zón. První jmenovaná zveřejňuje informace z Donbasu, druhá ze Sýrie.

A po schválení zákona bude stačit, aby aktivisté označili nějaký „závadový“ kanál za bezpečnostní hrozbu, chytnou se toho vládní úředníci a lusknutím prstů může skončit váš oblíbený kanál. Třeba ten, který má alternativní pohled na migraci nebo na Evropskou unii. O to přeci jde.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Jak se doopravdy chová C19 a jak moc je to nebezpečná nemoc ..... Počítejte se mnou. 

Konflikt č. 

1) V Libyi stále hoří občanská válka, kdy Turecko podporuje "vládu" v Tripolisu a vozí jim tam své (tudíž Západní) džihádisty stažené ze Sýrie a kdy Egypt schválil svým parlamentem vojenskou pomoc maršálu Haftárovi, což již poněkud "zakonzervovaný" konflikt opět více rozhořelo. 

2) Turecko provokuje Řecko "výzkumem mořského dna" u hranic výsostných vod obou zemí, kdy oba státy do dané oblasti poslaly značné množství bitevních lodí. 

To samé Turecko následně odmítlo dohodu Řecka a Egypta (zase oni) o jejich vzájemných námořních hranicích. 

3) Na hranicích Číny a Indie se rozhořel konflikt, při kterém zahynulo několik indických pohraničníků. 

4) Arménie si to vojensky rozdala s Azerbajdžánem, kdy při daném konfliktu zemřel i generál druhé zmiňované země. 

5) V Libanonu vybouchl sklad plný ledku, který srovnal se zemí část hlavního města. 

Po následných protivládních protestech padla vláda (copak asi bylo cílem exploze?). 

6) Po volbách v Bělorusku se rozhořely nepokoje, které se "znepokojením" sleduje celý svět.

Do toho si přidejte informační "pandemii" C19 (a zadlužení celého světa) a nepokoje v USA s cílem svrhnout Trumpa a naskýtá se nám dokonalý pohled na dnešní svět. 

Prakticky všechny konflikty výše nejsou nové, ale v "zakonzervované" podobě existují roky, bublaly pod povrchem, protože zde nebyl nikdo, kdo by je zdrojově, informačně (udělal jim reklamu) a personálně vybavil a opět "oživil". 

Neokoni, neboli US státní elita , proti které válčí Trump, dělá vše proto, aby zůstala Hegemonem a tak "musí" každému potenciálnímu soupeři způsobit problém, který odvede jeho pozornost od boje s jejich řídícími strukturami. 

Všimněte si toho: Libye je problémem prakticky všech, protože je tato země hrází proti migraci, Arménie vs Azerbajdžán je problém způsobený na ruském "dvorku", Bělorusko ani nemluvě a postavit proti nastupujícímu Hegemonu, tedy Číně, Indii je také z hlediska řízení výborný počin. 

Chcípající kobyla prostě nejvíce kope a čím je zoufalejší, tak tím jsou zoufalejší i její činy. 

A nebezpečnější. A bezohlednější. A sebevražednější.

Zoufalství US státních elit dokonale ukazuje fakt, že "majdan" zkouší poprvé rozjet i u sebe doma a používají k tomu naprosto stejné metody, které použily kdekoliv jinde a je jedno jestli to byla "naše" sametovka, převrat v Libyi, Arabské jaro, pokus o majdan ve Venezuele a nebo ten skutečný Majdan na Ukrajině. 

Stále stejné modus operandi maskované za "spontánní protivládní" akce rozhořčených občanů.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


VÝVOJ LIDSTVA NEODVRATNĚ SMĚŘUJE KE VZNIKU SVĚTOVLÁDY ..... Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl uznávat celý svět.

Faktem je, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Smutnou skutečností je, že se tohoto stavu mocenskopolitického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, protože před dosažením tohoto stavu přestane existovat. Konec existence lidstva může nastat např. proto, že se neustále zdokonalují jaderné zbraně, přičemž  není vyloučena možnost vzniku světové války s použitím jaderných zbraní. Politické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně. To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na rychlosti vývoje vědy a techniky. Současný stav politického uspořádání lidstva je bohužel takový, že veškeré základní politické dění ve světě je skrytě plánované a řízené. Plánuje a řídí ho globální finanční elita, které v privilegovaném postavení skrytě plánuje a řídí politické dění tak, aby se upevňovala její moc a zvyšovaly její zisky. Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. Skrytí vládci lidstva ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován především prostřednictvím médií, je zaměstnat mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby neměli čas dopídit se pravdy o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu. Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skrytých vládců lidstva, kterými jsou lidé s největšími majetky, což jsou tzv. „lidé velkých peněz.”

Lidé velkých peněz vládnou lidstvu pomocí zákonů, které se ve všech státech světa zdokonalují jejich vlivem tak, aby se současný stav politického uspořádání lidstva v podstatě neměnil.

Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Přípravy na válku, války, vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojensko-průmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Uvedená hra těmto lidem vynáší astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

V současnosti se odehrává boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů. Každý, kdo věří v demokracii, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy. Řešení všech současných závažných globálních problémů světa je relativně velmi jednoduché. Jeho podstata spočívá v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevenou vůlí lidstva. K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva, je možné využít  např. osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě bude určitě stát za to. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Chtěla rozlousknout záhadu kruhů v obilí. Podivné setkání jí přidalo další otázky...... Rok 1990 byl pro nadšence do UFO ve Velké Británie obzvláště plodným obdobím. Mohly za to zejména časté kruhy v obilí, které se v tomto roce objevovaly po celé zemi.

Obzvláště velký počet těchto známých útvarů se objevil v panství Wiltshire. Pátrat na vlastní pěst po jejich původu se rozhodla Vanessa Martin. Namísto řešení záhady si však prožila podivné setkání.

Vanessa se v panství Wiltshire pohybovala již několik dní. Nejprve sama kruhy v obilí a kukuřičných polích zkoumala, poté se scházela s těmi, kdo je objevily, nebo byli ochotni podělit se o své domněnky a názory.

Ten nejzajímavější z rozhovorů ale nevznikl díky její iniciativě. Když se Martin pohybovala v okolí starobylé vesničky Avebury, kde se nachází také známé a záhadné menhiry, setkala se s podivným mužem.

„Objevil se jakoby odnikud. Prostě najednou stál u mě a začal se mnou rozprávět o kruzích v obilí. Byl oblečený v bílém, podivně zářivém obleku a měl velmi dlouhé blonďaté, téměř žluté vlasy. Představil se mi jako Heyoki nebo Hoyaki,“ uvedla Martin.

NADPŘIROZENÝ ŠPRÝMAŘ ... Jméno, kterým se podivný muž představil, nápadně připomíná slovo Heyoka. Tedy pojmenování pro nadpřirozenou entitu, která dokáže vycítit pocity a emoční rozpoložení lidí. Heyoka dokonce údajně umí číst i lidské myšlenky a rád si s lidmi pohrává a vtipkuje.

Jeho jméno pochází z jednoho z indiánských jazyků a znamená posvátný klaun. Tento popis sedí také na podivného muže, se kterým se při svém pátrání setkala Martin, která byla z rozhovoru velmi zmatená a později si jen těžce vzpomínala na to, o čem se s mužem bavili.

Stojí také za zmínku, že kromě ní tuto podivnou postavu a Averbury nikdo nikdy neviděl. Martin se pak dalšího pátrání vzdala, protože věřila, že něco silnějšího než ona nechce, aby záhadě přišla na kloub.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Ministr zdravotnictví přiznal: „Covid-19 je standardní infekční onemocnění stejné jako ostatní. Jen se o něm pořád píše, a tak má dopad na duševní zdraví obyvatel.“ ..... Tiskový brífink ministerstva školství k zahájení nového školního roku, kde ministr Robert Plaga za asistence ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní hygieničky Jarmily Rážové představil nový koronavirový manuál, byl zpočátku standardně nudný jako většina tiskovek. Politici se snažili mnoha slovy nic neříct, a tak se téma točilo kolem hygienických opatření a nošení roušek, větrání oken a všeho, co je již půl roku naším denním chlebem.

Vzhledem k tomu, že poté, co odjel koronavirus v létě na hodně dalekou dovolenou, budeme zase muset od 1. září nosit roušky, abychom si jej opět připomněli, se „rouškoteror“ nevyhne ani školákům.

Pokud školák pochopí pravidla nošení roušek, či dokonce jejich smysl, měl by dostat rovnou maturitní vysvědčení, neboť zkoušku dospělosti složil na jedničku. A ti bystřejší z nich jako bonus aspoň už jako malí pochopí, že celý tento bláznivý svět je založen jen na lhaní a poslušnosti.

Cesta školáků do školy bude skutečným dobrodružstvím, o kterém budou vyprávět dalším generacím. Nejprve školák vyrazí z domova na autobus – bez roušky. Poté si spolu s ostatními dětmi a dospělými, kteří na zastávce roušku neměli (a tak, pokud měl někdo koronavirus, chytili ho i ostatní), všichni roušku nasadí a nastoupí do autobusu. Roušku si v autobuse poprskají; po vystoupení z autobusu ji úlevně sundají a hodí do kapsy či do tašky.

Před školou, pokud ji neztratili, si roušku zase nasadí, a dojdou do třídy, kde si ji mohou sundat a předat dál koronavirus z autobusové zastávky. Samozřejmě jen teoreticky, protože jej má naprosté minimum dětí. Pomačkaný a ušpiněný hadr vytáhnou z tašky, kde se mezitím přilepil ke svačině, až zase o přestávce, pokud půjdou na chodbu. A pak zase na cestu do jídelny. Aby se žák najedl a mohl dopravit potravu do úst, při jídle si může roušku sundat a předat pár bacilů i spolužákům z jiných tříd, které ten den ještě neviděl.

Po obědě si ji rukama špinavýma od kečupu zase nasadí a opustí jídelnu. Rouška už je dost špinavá, a tak si do ní po sundání u dveří školy utře ruce, a jde si zakouřit se spolužáky. Načež vyrazí na autobus, kde si před vstupem do dopravního prostředku nasadí novou roušku, kterou měl v extra pytlíku jako náhradní. Poté vystoupí z autobusu a jde domů, ale žák je již tak zblblý, že si ji zapomene na puse až do příchodu rodičů…

Divadlo Semafor

„Navázali jsme hygienická opatření na semafor ministerstva zdravotnictví,“ informoval Robert Plaga, „a je tedy velmi vhodné, aby ředitelé škol sledovali i obecný epidemiologický vývoj v České republice.“ Semafor ministerstva zdravotnictví je taková roztomilá blbůstka – mapa, na které jsou označeny okresy barvami symbolizujícími stupně rizika či pohotovosti. Pokud se tam ředitel školy či zvědavý podívá, uvidí celou bílou mapu s nulovým rizikem nákazy. S výjimkou Prahy a okresu Frýdek-Místek, které jsou zelené, což značí sporadický výskyt nákazy bez komunitního přenosu. A proto budeme od září všichni zase nosit roušky. To je přece logické, ne?

V manuálu ministerstva školství jsou popsána i pravidla pro on-line vzdělávání, které se tak osvědčilo již na jaře, kdy učitelé nemuseli učit a žáci studovat a občas si popovídali třeba přes Skype. „Líbilo se mi, že paní učitelka byla taková milejší,“ pochvalovala si jedna holčička v televizních zprávách. No bodejť, když dostala paní učitelka shora pokyn, že nesmí po dětech nic chtít a nikdo z žáků se nesmí zhoršit a dostat špatnou známku.

Ministerstvo školství též počítá s tím, že pro některé žáky nebude návrat do školy jednoduchý. Učitelé by proto neměli začít známkováním a tlakem na jejich výkon, píše se v manuálu, který ministerstvo rozeslalo ředitelům škol a který se dostal do rukou reportérů serveru Seznam Zprávy. A co se v něm také objevuje? V první řadě by prý žáci neměli být pod tlakem doučit se vše, co na konci minulého školního roku nestihli (!). Učitelé by neměli začínat velkým testem, který by děti nutil se látku ‚našprtat‘. Nejenže dostali učitelé pokyn, aby neučili žáky všechno, co se loni nestihlo, tedy aby přišlápli plyn, ale naopak ještě víc šlápli na brzdu.

Kdyby snad hrozilo, že se do toho děti dostávají a něco se mohou naučit, lze v případě potřeby opět přejít k on-line výuce. Tenhle nový pokoronavirový řád už, zdá se, žádné vzdělané lidi potřebovat nebude – jen ty trénované, poslušné a ochotné „tahat“. Čím méně budou rozumět světu kolem sebe, tím to s nimi bude jednodušší. Už teď, kdy koronavirové divadýlko spolkla i s navijákem velká část národa, je situace v tomto ohledu tristní. Dovedete si ale představit, jak bude vypadala vzdělanost národa po přechodu na on-line výuku či po dlouhodobém drastickém zmírnění nároků, kterých jsme byli svědky již v uplynulých měsících a na které navazuje manuál?     (Čtěte na stránkách Šifra)


Převychovejme bílé muže ať se nenávidí ..... V loňském roce americká národní laboratoř Sandia National Laboratories, která vytváří americké nukleární zbraně, hostila 3denní seminář pro „bílé muže“. Převýchovný tábor měl jejím účastníkům otevřít oči ohledně jejich „white privilege“ (bílé nadvlády) a nabourat „white male culture“ (kulturu bílého muže).

Podle exkluzivních zákulisních informací, na převýchovu laboratoře poslaly výlučně bílé muže z manažmentu. Tábor se konal v luxusním resortu La Posada, a celá ta povinná sranda se oficiálně jmenovala “White Men’s Caucus on Eliminating Racism, Sexism, and Homophobia in Organizations,” tedy Skupina bílých mužů pro eliminaci rasismu, sexismu a homofobie v organizaci.

Hned v úvodu vyučující požadoval, aby muži vytvořili seznam asociací kultury bílých mužů. Sám pro inspiraci napsal “bílý šovinista”, “KKK”, “árijský národ”, “MAGA čepice” (Make America Great Again – Trumpův slogan), “privilegovaný” a “masové vraždění”. Ti převychovávaní pak poslušně doplnili hesla jako “bez emocí”, “šéf”, “kolonializace”, “patriot”, “ochranitel”, “úspěšný” a dokonce “tenis”, “fotbal”, “hokej”. Samé odporné věci, že.

Oba vyučující muži, Michael Welp a Wayne Pignolet, trvali na tom, že bílí muži musí “tvrdě pracovat na pochopení” své bílé nadvlády, mužské nadvlády a heterosexuální nadvlády. Je to prý proto, že užívají benefitu pozitivních stereotypů.

Když se zamyslíte, dojde vám, že přeškolení manažeři pracující se špičkovými americkými technologiemi na pozicích, kde je samozřejmostí skvělé vzdělání a osobní invence, tak tahle sorta vrcholových odborníků měla odhalit “kořeny kultury bílého muže”. To obsahuje “mužný individualismus”, no vážně! Dále “a can-do attitude” (přístup To zvládnu), “tvrdá práce” a “úsilí uspět”. No fakt. Někdo si pošle ty nejlepší co mají na převýchovu, aby je odnaučili to, co je dělá těmi nejlepšími!

Určitě vás zajímá proč by takovou hovadinu kdo dělal, že?

To je jednoduché. Prý jsou to samé fujky věci, protože mají devastující účinek na ženy a POC (People of Color – Barevné lidi).

Vyučující tvrdí, že “kultura bílých mužů” vede ke “snížené kvalitě života v práci I doma a omezuje životní očekávání, má za důsledek neproduktivní vztahy a vysoký stres”. A hned pak dodají, že to nutí ženy a minority k tomu, aby se kultuře bílého muže vyrovnali.

Bílí heterosexuální muži jsou zkrátka strašné svinstvo, protože jsou příliš dokonalí, příliš úspěšní. Nejde o to dokopat ty neúspěšné k tomu, aby se trochu snažili. Nikoho nenapadne dělat semináře pro barevné k vyšší produktivitě a individualismu. Kdepak. To ti bílí bastardi nasadili laťku moc vysoko a tak je potřeba, aby dostali párkrát holí a třeba je to přejde. Protože to se pak blbě učí, že bílí muži neprávem využívají privilegia, na jejichž vzniku se ale v prvé řadě podíleli oni sami.

Na závěr semináře musí naši až příliš úspěšní manažeři napsat dopis. Má být adresovaný bílým ženám, barevným a dalším. Úspěšní bílí muži se musí omluvit za své privilegium a slavnostně slíbit, že se “zlepší”.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


Velká planetka Psyche je zřejmě kovovým jádrem nezrozené planety ..... Do výzkumu planetky Psyche se pustili i vědci z Los Alamos National Laboratory Na superpočítači modelovali impakty, kterým planetka čelila během své historie Co to prozradilo o její povaze?

16 Psyche je velká planetka z Hlavního pásu planetek, jejíž průměr činí asi 200 kilometrů. Je pojmenovaná po řecké nymfě Psýché a od svého objevu v roce 1852 Italem Annibalem de Gasparis budí pozornost odborníků. Nedávno se do jejího výzkumu pustili i vědci amerických laboratoří Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku.

Na superpočítači v Los Alamos modelovali impakty, kterým planetka Psyche čelila během své historie, a sledovali, co to prozradí o její povaze.

Výsledky analýz potvrzují dosavadní předpoklady, že jde o kovové těleso, a to dosti děravé. Tento výzkum přinesl kriticky významné informace pro připravovanou misi NASA „Psyche: Journey to a Metal World“.

Podle vedoucí výzkumného týmu Wendy Caldwell by mělo jít o první misi ke kovovému světu. Jejich výsledky přispějí k vývoji sondy Psyche, především pokud jde o přístroje a nástroje, s nimiž bude sonda toto pozoruhodné těleso zkoumat. Mise 2,5tunové meziplanetární sondy by měla odstartovat v srpnu 2022.

Pozůstatek jádra protoplanety?

Podle Caldwellové vše nasvědčuje tomu, že Psyche je pozůstatkem jádra protoplanety, která se z nějakého důvodu nevyvinulo v plnohodnotnou planetu. Díky tomu bychom se průzkumem Psyche mohli dozvědět mnoho zajímavého o vzniku a vývoji planet, což je oblast, ve které máme, jak stále zjišťujeme, ještě podstatné mezery a nejasnosti.

Tým Caldwellové vytvořil první 3D modely vzniku největšího impaktního kráteru na Psyche. Tento model zahrnuje formování kráteru na tělese, které je tvořené kovem. Kovy se při takové srážce deformují odlišným způsobem, než jaký bychom pozorovali na silikátových nebo ledových tělesech.

Badatelé při tvorbě modelů využili zkušenosti s Monelem, či Monelovým kovem, což je slitina niklu a mědi. Monel se totiž nachází v pozemském impaktním kráteru Sudbury v Kanadě.

Navíc tento kov pravděpodobně pochází z mimozemského tělesa o průměru cca 10-15 kilometrů, které tam před 1,8 miliardami let dopadlo. Podle vědců je právě Monel materiálem, který je velmi podobný tomu, co můžeme očekávat na Psyche.     (Čtěte na stránkách VTM)


20.8. 2020     Dvacátého srpna 1891 byla pro veřejnost otevřena Petřínská rozhledna v Praze. Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 na podnět zakladatelů Klubu českých turistů dr. Viléma Kurze a Vratislava Pasovského jako volná kopie Eiffelovy věže v Paříži. S tímto projektem seznámil dr. Vilém Kurz v lednu r. 1890 českou veřejnost článkem „Rozhledna na Petříně, obrázek z blízké budoucnosti Prahy“. Práce podle plánů inženýrů Františka Prášila a Julia Součka byly započaty 16. března a dokončeny 20. srpna roku 1891, kdy byla rozhledna slavnostně otevřena.

Teeeda, dovedete si to představit - tehdy ji postavili za pět měsíců! V této době by se jen dva roky táhlo výběrové řízení ... brrrr ...


Prognóza: Naše sluníčkem prozářená budoucnost. Jak se bude žít našim potomkům? Ušlechtilé cíle EU se nedají zpochybnit. Koláče bez práce? Jediné povolené sochy. Všichni vidíme samé nádherné věci ..... JAN DOČEKAL se jako laický prognostik dívá do naší růžové budoucnosti a popisuje některé její konkrétní vymoženosti a specifika

Prognostika na rok 2221 - takto budou žít naše děti a vnuci. Bude to krásný nový svět ... a nebo ne? 

Dělal jsem už spoustu věcí. Dělníka v pekárně, závozníka u PRE, CEO hudební firmy s desetimilionovými obraty, politika, diskžokeje, zakladatele sítě prodejen potravin, manažera v autoprůmyslu a tak dále. Ale pořád je co dohánět, tak si dnes zkusím zahrát na zcela laického prognostika. Prognostik vychází z dostupných dat a snaží se na jejich základě predikovat vývoj daného oboru do budoucna. Oborem může být kde co. Třeba vývoj společnosti a její stav za 200 let - pojďme na to.

Tipovat budoucnost je ošidné. Jako počasí. Pokud bych měl říct, jaké bude počasí 15. 8. 2221, tak se pohybuji v rozmezí od bouřek s krupobitím a záplavami až po krásný letní den plný sluníčka. Někde mezi tím to asi bude. 

Předpokládám, že stejně tak by to (možná) mohlo být s vývojem společnosti. Zásadní je, z jakých vstupních dat vycházím, jaká je jejich extrapolace, zda předpokládám lineární, exponenciální, či jiný vývoj, jaké statistiky použiji atd. Milion neznámých. Zdánlivě nemožný úkol, ale pojďme to přesto zkusit. 

Takže nabídnu 2 scénáře stejně jako s počasím. Sluníčkový a bouřkový. 

Začněme prvním. Sluníčkovým.... Vycházím z vyjádření špiček EU, programů politických stran, informací z médií a snažím se jim věřit. V roce 2221 tudíž bude svět vypadat asi takto. Jen pár příkladů: 

Všichni si podají ruce, semknou se, občas něco nasvítí a budou žít v míru a lásce

Vzorem pro celý svět budou Spojené Státy Evropské (SSE)

V Británii vládne hladomor, zhroutila se ekonomika a žebrají o potravinovou pomoc.

V SES se platí eurem - je to světová superměna nepodléhající inflaci. Všichni ručí za všechny a všichni radostně splácejí dluhy svých sousedů ačkoliv za jejich dluhy nemůžou. 

Protože solidarita je přece nejvyšší hodnotou

Svět bude bezemisní, všichni budou jezdit výhradně po cyklostezkách maximální rychlostí 5 km/h

Žádný povolený elektrický spotřebič nebude mít příkon vyšší jak 2 watty protože elektřina bude k dispozici pouze pár hodin denně podle toho, jak zrovna fouká vítr nebo svítí sluníčko

Všichni budou vegani, maso bude zakázané, protože dobytek prdí a zamořuje ovzduší 

Soukromé vlastnictví aut bude zakázané - vše se sdílí (možná včetně všech pohlaví)

Každý si bude moci svobodně zvolit jedno (či více) z 87 pohlaví a toto několikrát za život změnit včetně státem hrazené operace.     (Čtěte na stránkách Protiproud)

V době spáchání trestného činu měl obžalovaný pohlaví "kokršpaněl" - a proto se na něj ustanovení trestního zákoníku nevztahují ...


Směšné tresty pro uprchlíky-kriminálníky u nás i po celé Evropě. Co znamená “nezávislá” justice? ..... Českou veřejnost před pár týdny rozrušil směšný trest pro afrického ilegálního uprchlíka, který u Terezína znásilnil nezletilou bílou dívku. Soud jeho počin, který bude mít pro dívku celoživotní následky, ohodnotil 2 roky vězení/ústavní léčby. Agresivní uprchlík bude proto (po započtení času ve vazbě) propuštěn v tichosti ještě letos a dál bude páchat trestnou činnost. tentokrát ale dokonce možná již s oficiálním potvrzení z psychiatrie, že za své činy nenese odpovědnost.

Takový rozsudek není náhoda, ale jedná se o trend, který panuje v západní Evropě již řadu let. Barevným kriminálníkům jsou za trestné činy násilí, či znásilnění spáchané na původním bílém obyvatelstvu odsuzovány k směšným trestům. Často jsou dokonce záměrně prohlášeni za duševně nemocné a následně rovnou propuštěni. Je to náhoda? Jaký má za úkol justice v liberální demokracii a co to má společného s rozvratem národních států?

Jde o tzv. “nezávislost”. Tím se rozumí nezávislost na jakékoliv kontrole ze strany občana/voliče. Jak se ale potom stalo, že soudy po celé Evropě jedou podle jednoho vzoru? Kdy původní bílé obyvatelstvo de iure zařadily mezi občany druhé kategorie?

Ony soudy totiž nezávislé jsou jen formálně. Justice slouží (stejně jako “nezávislé” centrální banky) jako nástroj globálního řízení a globalistické agendy.

Není proto divu, že globální struktury a jejich místní lokaje vždy vyděsí jakýkoliv pokus o reformu justice, kdy by měla být justice podřízena místní kontrole. Stačí se podívat na příklady z Polska, Ruska, nebo Maďarska.

Současný tragický stav justice je jedno z mnoha jedovatých dědictví éry V. Havla. Tedy lidí, kteří ho řídili a jejich zahraničních pánů. Asi se nenajde dnes někdo soudný, kdo by tvrdil, že V. Havel nebyl jen nastrčená samolibá loutka, kterou řídili jiní.

Jakákoliv národní strana by proto měla mít zásadní reformu justice ve svém programu. Tedy časově omezený mandát soudců, možnost jejich odvolání za vážné justiční omyly, zrušení tzv. ústavního soudu. Jinak nám cizina vždy bude skrze “nezávislou” justici zasahovat do politického dění, které bude směřovat k obnovení české státnosti a suverenity a skutečné spravedlnosti pro české obyvatelstvo!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Jaký život mohou ukrývat měsíce obřích planet? ..... Ve Sluneční soustavě známe přes 170 měsíců planet, z nichž některé jsou zajímavé kvůli potenciálnímu výskytu jednoduchého života. Pokud by se nacházely v místě oběhu Země kolem Slunce, jejich povrch by možná pokrýval globální oceán kypící životem… Jedná se především o ledové průvodce Jupitera a Saturnu, tedy Europu, Ganymed, Kallisto, Titan a Enceladus. Výzkumy ukazují, že se pod jejich ledovým povrchem rozkládají globální oceány, v nichž může podle některých odborníků existovat život. Připomeňme, že na Zemi žijí kolonie organismů mimo jiné v okolí podmořských vulkanických sopouchů, o jejichž výskytu se pak uvažuje i v případě Europy a dalších satelitů.

Sonda Cassini několikrát prolétla skrz gejzíry vodní páry a ledových krystalků na Enceladu a zkoumala tyto drahocenné vzorky materiálu. Kromě vodní páry se jí podařilo detekovat metan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a jednoduché i složitější organické látky. Tento malý ledový měsíc tak obsahuje vše, co život ke své existenci potřebuje – přesto zatím nevíme, zda na zmíněných souputnících skutečně existuje, a stejně tak můžeme pouze odhadovat jeho podobu. Podle vědců by se mohlo jednat spíš o bakterie, případně řasy a podobně, nikoliv o větší organismy. Přímý výzkum pomocí kosmických sond však zůstává hudbou vzdálené budoucnosti.     (Čtěte na stránkách 100+1)

Já jsem jen z vesnice, tak mě napadají hlouposti, jak správně říkají naši vrcholní političtí představitelé - a tak mě napadla i taková věc, jistě také nemyslná. Kdyby lidstvo jako celek eliminovalo všechny prostředky vynaložené na vývoj zbrojních systémů určených na likvidaci sama sebe a místo toho je věnovalo na vývoj technologií umožňujících průzkum vesmíru ... mohli jsme dnes být mnohem dále než jsme.


Šířil náboženskou nenávist, teď mu stát vyplatí dohromady přes půl miliónu za to, že ho nedokázal odsoudit .....  A ministr mu poslal omluvu! 

Šílený.

Víte, proč ho neodsoudili, když šířil propagandu usvědčeného muslimského extremisty, který má zákaz vstupu do několika zemí? 

Protože...... ... v trestním zákoníku je totiž pamatováno a napsáno "nenávistná hnutí". 

A islám prý není "hnutí", takže na něj nemají škatulku. 

Díky tomu může u nás kdokoliv beztrestně šířit náboženskou nenávist.

Je to vágně zmíněno i v tomto článku: 

"Kniha podle dřívějšího vyjádření ministerstva vnitra propaguje salafijský směr islámu, jenž hlásá netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím. Soudy však určily, že salafismus není hnutím, ale teologickým směrem konzervativního islámu."      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Kdyby tam nahoře byli tak důslední ve výkladu spravedlnosti i v jiných záležitostech - zejména sami sobě ...


Knorr kvůli rasismu přejmenuje cikánskou omáčku. Tohle fakt není k smíchu, reagují uživatelé na nový název ..... Německá firma Knorr vyrábějící koření a instantní jídla oznámila, že cikánská omáčka dostane nový název. Odteď se tak bude jmenovat „papriková na maďarský způsob“. .

Důvodem změny je to, že nynější název byl v poslední době často kritizován za svůj údajně rasistický ráz. Uživatelé na sociálních sítích ale zpochybnili smysluplnost tohoto rozhodnutí.

Současný boj proti rasismu má další oběť. Tentokrát se však nejedná o pomníky, obchody či soukromý majetek, ale o cikánskou omáčku německé firmy Knorr, která je součástí britsko-nizozemské nadnárodní korporace Unilever.

Představitelé této firmy informovali, že rozhodnutí o přejmenování bylo přijato v důsledku kritiky ze strany určitých skupin veřejnosti, které výrobci potravin vyčítaly údajně rasistický název cikánské omáčky.

Je třeba zdůraznit, že tento původní název byl používán více než sto let. Odteď ale již bude historií, jelikož nový název omáčky bude znít „papriková na maďarský způsob“.

Kontroverzní rozhodnutí firmy Unilever vyvolalo živou diskuzi na sociálních sítích. A komentář si neodpustil ani český politik František Matějka.

„Mě by jenom zajímalo, jestli se Němci zeptali Maďarů, jestli je to jako v pohodě. Víte jak… Je divná doba… Tak aby to nemuseli zase za měsíc přejmenovávat,“ poznamenal dotyčný.

I další uživatelé dali najevo, že důvod pro přejmenování omáčky považují za uměle vytvořený a jiní dodávali, že to spíše vypadá jako vtip.     (Čtěte na stránkách AC24)

Vám to připadá jako vtip? Spíš to vypadá jako důkaz toho, že s lidstvem je něco špatně, a to hodně špatně. Za chvíli začneme věci pojmenovávat chaotickými nic neznamenajícím shluky písmen, abychom se nedotkli někoho nebo něčeho. Pak budou na jídelním lístku položky jako třeba " děe#u&idfyhěi dedcnm@c5nm". Nechte si chutnat. A co třeba pro pojmenovávání věcí vymyslet úplně nové znaky, novou abecedu?


Přímá volba není pro plebs-občany ..... Příští volby budou prubířským kamenem našeho národa při volbě do parlamentu. Tam s bude lámat chleba a věřím tomu, že staré prohnilé strany skončí na smetišti dějin.

Fialu, předsedu ODS napadla spásná myšlenka pro stejné lidi jako on a to, že nutné zrušit přímou volbu prezidenta. Obyčejný plebs, rozuměj občan, nemá dostatečnou inteligenci a schopnosti provést volbu kvalitní osoby. To jsme prý ukázali když jsme si zvolila za prezidenta Zemana.

Moc se mi líbí jak se o naši přízeň bijí před parlamentními volbami, jak nám lezou do zadku a slibují modré z nebe. V ránu jsme ti neinteligentnější a nejlepší voliči na světě. Pokud zvolíme ODS tak se z nás stanou ze všech Einsteinové. To nám ten rozum opravdu nabude na hmotnosti.

Cizí poskok.  Fiala je řídícím členem protistátní Panevropské unie (neuznávají suverenitu států) a jeho vedoucím je šéf Landsmančaftu Posselt, který dlouhodobě usiluje o prolomení a zrušení Benešových dekretů, což se již začíná dařit. V čele ODS tedy stojí osoba, která neuznává náš stát, naši samostatnost a nenávidí naši zemi.

Ano, je třeba právo lidu okleštit, sebrat vše co se dá a hlavně nedovolit jim referendum. To by tak hrálo aby nějaký venkovan si drze volil prezidenta a ještě ke všemu jiného než je mu doporučeno skvělou ODS s Fialou v čele. Pokud si o lidech myslí že jsou hlupáci, tak už je mu jasné že ho nechtějí, nesnášejí a mají ho plné zuby. To pochopitelně vzbuzuje ve Fialovi strach, protože mu jde o koryto a hlavně by si nikdy neokusil vysněné křeslo premiéra po kterém slintá už roky a o kterém nám řekl, že on by byl ten nejlepší premiér. Jeho sen je o moci. Myslím, že o něho to není ani tak o penězích jako o představy jeho zadnice na trůnu, na hlavě korunu, a v rukách jablko a žezlo. Ten pán chce prostě vládnout.

Bohužel nebo bohudík může jen dál snít, protože obyčejní lidí jsou natolik inteligentní aby ho poslali k šípku i s celou ODS a sebou na cestu jim přibalí TOPku aby jim nebylo při tom pádu smutno. Příští volby budou prubířským kamenem našeho národa při volbě do parlamentu. Tam s bude lámat chleba a věřím tomu, že staré prohnilé strany skončí na smetišti dějin.     (Čtěte na stránkách Politikařina)

Mám strach, že se opět uplatní ten známý výrok - Kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali!


ŠPATNÁ ZPRÁVA PRO VEGETARIÁNY. I ROSTLINY CÍTÍ BOLEST ..... A mohou pociťovat strach stejně jako rozpoznávat lidi kolem sebe. Tyto jejich projevy sice umí vnímat jen někteří velmi citliví lidé, přístroje to však potvrzují. Teď je na nás, abychom se s tímto zjištěním nějak vyrovnali. A nejspíš to nepůjde úplně lehce.

O tom, že rostliny žijí svůj život na vyšší úrovni, než jsme předpokládali, svědčí ale i dřívější zkušenosti. Existují například záznamy o zkušenostech třiatřicetiletého muže z Německa Heinze – Jürgena Fuchse, který trpěl neobvyklou poruchou, extrémní přecitlivělostí na vnější podněty. Z tohoto důvodu se snažil vyhýbat mučivým zvukům moderní civilizace a často utíkal do relativního ticha v přírodě.

Pláč a nářek stromů ... Když se 1. srpna 1956 vydal na procházku do lesa, uslyšel tenký, jakoby dětský pláč. Vydal se po zvuku, až došel na paseku, kde ležel vyvrácený strom. Muž tedy svému sluchovému „prokletí“ neunikl ani v hlubinách jinak tichého lesa. Slyšel, jak umírající strom pláče bolestí…

Mimo jiné právě Fuchsův případ inspiroval německé vědce zabývající se rostlinnou neurobiologií k experimentům s mimosmyslovým vnímáním rostlin, biokomunikací. Je potřeba podotknout, že velká část vědců považuje tento výzkum za paranormální teorii neboli pseudovědu, neboť rostliny přece nemají žádný nervový systém…

Biopole rostlin ... Přesto např. doktor Tetmajer zjistil, že pokojové rostliny mají kolem sebe jakousi „auru“, zvláštní energetický obal, podobně jako lidé a zvířata. Pokud rostlina trpěla suchem nebo kupříkladu naopak častým přeléváním, bylo toto biopole rostliny narušeno. Porušené biopole pak rostliny vykazovaly i v případech, kde se cítily být v ohrožení.

Rostlina jménem Elza... Známé jsou rovněž i výsledky pokusů s květinou, která dostala pojmenování Elza. Experiment probíhal v tom smyslu, že badatelova asistentka měla za úkol každý den rostlince ubližovat ostrými nůžkami. Doktor Tetmajer následně zjistil, že květinka reagovala vyděšeně, kdykoliv se k ní pak tato „nepřítelkyně“ pouze jen přiblížila, a to tím způsobem, že aura rostlinky se vychylovala ve směru útočnice, jako kdyby rostlině vytvářela jakýsi ochranný štít proti útokům.

Milují laskavé pěstitele ... Z dalších přibližně dvacet let trvajících pokusů doktora Tetmajera jasně vyplynulo, že rostliny vnímají bolest, strach, ohrožení a další emoce podobně jako člověk nebo zvířata. Přijímají podněty zvenčí a mnohdy na ně i odpovídajícím způsobem reagují. Také prý „slyší“ a poznají svého milujícího, pečujícího pěstitele. Naopak stromy v lese zase údajně umírají hrůzou, když se k nim blíží dělníci s pilami. A pláčou bolestí, když jsou podtínány…     (Čtěte na stránkách Záhady života)


JSME OVCE? ..... I když jsem se už několikrát zařekla, že se tématu koronavirus budu vyhýbat, nakonec mi to vždy nedá se k němu vrátit. Asi je vám jasné, že reaguji zejména na další nesmyslné nařízení vlády nosit od 1.9. roušky. Ano, právě toho dne se nejspíš odkudsi tento strašák vynoří, aby zde zůstal až do dubna, dokdy by údajně měla opatření, průběžně případně zpřísněná, platit. A také předpokládám, že jste všichni dostatečně inteligentní na to, aby vám došlo, že zcela zřejmě u omezení typu “roušky” nezůstane.

Většina z vás už zcela jistě zaznamenala, kolik podvodů se stran současné falešné pandemie prokázalo. O některých manipulacích a podvodech jsem psala nedávno zde, kdo chce může si je připomenout. Tento článek je tedy spíš jen doplněním toho předchozího v reakci na plošné zavedení roušek i přesto, že prolhaná vláda tvrdila ještě v červnu, že už žádná plošná opatření nebudou.

Protože v globalizovaném světě nyní řeší roušky a mnohá další omezení i jiné země, přičemž spousta lidí už má všech opatření dost, začíná velmi často docházet právě ve vztahu k odpůrcům neustálého plošného omezování k ještě hrubším perzekucím. Nedávno jsem sem dávala video z Austrálie, kde se rozhodně s odpůrci plošného nošení roušek nepářou, vyjdete-li bez roušky, pak vás policie surově zbije.

V poslední době jsem shlédla spoustu videí, na kterých hovoří odborníci, přičemž přiznávají, že v případě COVID-19 se jedná o čiré politikum; ovládání mas na základě jejich mediální i politické manipulace. A také o vyvolání vleklé hospodářské krize, případně globálního konfliktu. Ale panika, vyvolávaná loutkovými politiky a stejně loutkovými odborníky, většinou napojenými na farmaceutickou či vakcinační lobby, také perfektně zakryje mnohem závažnější problémy a děje. Víte třeba o tom, že invaze do Evropy je už nyní na nejvyšší úrovni za poslední roky a nejspíš výhledově předčí v tomto směru rok 2020 pověstný rok 2015, kdy řízená invaze ve velkém začala? Kolik lidí zaznamenalo, že i u nás se staví nová zařízení pro integraci vetřelců?

S tím, jak se stále více odborníků přidává na stranu odpůrců restrikcí, které poškodí občany mnohem víc, než kdyby se restrikce soustředily jen na ohroženou část populace, naštěstí přibývá také lidí se zdravým rozumem. Na některé názory odborníků jsem odkazovala již v předchozím článku, dnes bych vám ráda doporučila následující dvě videa, kde hovoří odborníci, nenapojení na očkovací či farmaceutickou lobby a vůbec na celý ten koronapodvod:

Video lékařů z Německa a Rakouska, kteří už odmítají mlčet o lžích a manipulacích stran falešné pandemie (slovenské titulky):

A pro ty, kdo umí anglicky, je zde video, které dokazuje, jak se “hraje” se statistikami, o špatných testech, o falešném určování úmrtí na COVID-19 i v případech, kdy daný člověk zemřel na něco úplně jiného, mediálních manipulacích a lžích i manipulacích politiků či dobře placených odborníků…

Jak potvrzují i tito lékaři, tak mnohem víc mrtvých bude v důsledku všech přijatých opatření, ignorace jiných, mnohem závažnějších onemocnění, která nejsou léčena vůbec či jen okrajově, vlivem z krize vzniklých osobních problémů (nezaměstnanost) a paniky, která vyvolává u zmanipulovaných osob stres, potažmo oslabení imunity. V chudších zemích dokonce vyvolala opatření doslova epidemii hladu, ve světě dokonce hladoví o 83% víc lidí, než před onou vyhlášenou údajnou pandemií!!!     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zavedeme roušky, zdražíme dopravu a bude vyhráno ..... Není to tak dávno, co jsme na Flowee probírali téma zdražení pražské MHD, kteréžto navrhlo v hlavním městě spoluvládnoucí hnutí PRAHA SOBĚ. Už vidíme ten jásot Pražanů, jak si budou příští rok ve vestibulu metra zahaleni v roušce nakupovat dražší kupón. Zkrátka ideální kombinace. Roušky od září i návrh na zvýšení jízdného přitom neukazují nic jiného než fakt, jak zde státní, potažmo městská správa nefunguje. Anebo funguje a hraje si s námi?

Člověk by asi obecně proti nošení roušek (kdekoli) nic neměl, kdyby viděl světlo na konci tunelu (nejen tunelu pražského metra). Když už tedy má premiér iniciály AB, mělo by se kromě toho "A" říct taky "B". Kdy budeme moct ony roušky odložit? V červnu 2021, kdy začne kampaň do parlamentních voleb? Nebo třeba tehdy, když se budou čísla denního nárůstu nemocných držet týden pod stovkou? No, možná se to už dneska (ve středu), kdy se mají k pondělnímu návrhu dodat další parametry, dovíme.

CO SI JEŠTĚ NECHÁME LÍBIT ... Čím dál víc se objevují hlasy, že celá ta šaráda s opatřeními a rouškami je takovou zkouškou za plného provozu a v přímém přenosu, co si jako plebs necháme ještě líbit. Podzim, dobrá. Pak si představte ty vánoční nákupy, to bude moc fajn. A ty vánoční večírky. Naštěstí na ty nákupy nebudou mít peníze lidé a na ty večírky firmy. V březnu jsme si totiž zavřeli ekonomiku. Jenže ten covid-19 to tehdy nějak nepochopil a pořád tu zůstává. Tak si teď zavřeme alespoň ústa a nos.

V září to všechno skončí a všichni budou nervózní, jak tu jarní ztrátu na podzim dohnat. A ono to s rouškou na ústech a s koncem všech těch podpor ze strany státu půjde těžko.

Ono se totiž se zavřenými ústy, nosem a možností shromáždit maximálně 2 500 lidí v pěti od sebe oddělených sektorech (co to je?) i těžko demonstruje. Do parlamentních voleb to tedy vypadá, že bude klid. Pak ta opatření přes letní sezónu 2021 zase uvolníme, pošleme lidi nejlépe s nějakým voucherem žlutým vlakem do Chorvatska (než to Chorvatsko zavřou) a na podzim si před covidem zachránění a v moři vykoupaní lidé přijdou zavolit. Možná už budou naočkovaní kromě kampaně i nějakou tou vakcínou, takže budou moct volit bez roušek. Ale to ještě není jisté.

AŽ PŘIJDE PODZIM ... Rouška chrání mě, chrání tebe a bůh ví koho ještě. Celebrity by mohly vyprávět, jak ta kampaň byla fajn a jak jsme tehdy všichni stáli při sobě a někteří z nás dokonce i po nocích ty roušky šili. Mnohé z celebrit taky ještě poté vyprávěly, jak by bylo krásné, kdyby nám ta "sounáležitost, pospolitost a podpora sebe navzájem vydržela". No, nevydržela. V září to všechno skončí a všichni budou nervózní, jak tu jarní ztrátu na podzim dohnat. Budeme se zase muset všichni spolehnout jen sami na sebe. A ono to s rouškou na ústech a s koncem všech těch podpor ze strany státu půjde těžko.

Přitom by stačilo docela málo. Dál chránit a podpořit ohrožené skupiny, které se už dnes (bez toho, aniž by se spoléhaly na nějaká nařízení vlády, státní správy nebo samosprávy) chránit umějí. Jinak by přece nebylo tak málo závažných onemocnění a o tolik méně případů úmrtí s covidem než na jaře. Tak hezký zbytek prázdnin.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Pandemie, epidemie, paprťála, bžuch! ..... Chřipková EPIDEMIE znamená 1500–1800 nemocných na 100 000 obyvatel. Teď (17. 8. 2020) máme 5 176 nemocných. To je 52 nemocných na 100 000 obyvatel!!! Napíšu ta dvě čísla vedle sebe: 1800 : 52 = 35× méně. Navíc riziková je specifická skupina obyvatel, která by se mohla chránit. Navíc na korónu existují léky (Favipiravir, Isoprinosine). Pořád nic???

Zdivočelá moc ... „Já nesnáším roušky, špatně se v tom dýchá a je v tom vedro,“ moje dcera Kateřina, 8 let.

Vláda šílených epidemiologů nás považuje za absolutně nesvéprávná stvoření, která nemají právo se sama rozhodnout, jaká rizika budou přijímat a jaká ne. V jejich očích jsme jen nemyslící stádo, o kterém mohou neomezeně rozhodovat. Nadiktovat rozestupy, zavázat ústa rouškou, naočkovat. Všichni do řady, bez ohledu na to, jak propastně rozdílná rizika pro každého z nás coronavirová infekce představuje. Hlavně, abychom pracovali a platili daně. Jejich motivem není vlastní prospěch, nejde jim o nějaká procenta z prodaných vakcín, jde jim jen o moc a uspokojení z buzerace a ničení životů.

Přijatá opatření jsou zjevně zcela nesmyslná. Jejich jediným zdůvodněním je, že to tak dělají v okolních státech! Stejně absurdní odůvodnění, které stálo za všemi zákazy od začátku.

Pravděpodobnost nákazy při náhodném krátkém setkání s infikovanou osobou je velmi nízká. Oni to vědí. Proto do karantény dávají jen ty, kteří strávili s infikovanou osobou delší čas v uzavřeném prostoru.

Ve třídě, kde spolu děti stráví šest hodin je pravděpodobnost přenosu infekce obrovská. Na chodbě prakticky nulová. Kde nařídí nosit roušky? Na chodbě.

Pravděpodobnost nákazy v supermarketu je zanedbatelná. Dva měsíce chodíme po marketech bez roušek a nenakazil se tam nikdo. Pravděpodobnost nákazy na pracovišti je obrovská. Většina „ohnisek“ v posledních měsících vznikla v pracovních kolektivech. Kde nařídí nosit roušky? V obchodě.

Bez jakýchkoliv opatření „protikoronových“ opatření se za prázdniny utopilo více lidí, než zemřelo s coronavirem.

Já prostě už dál nechci tuhle tragikomedii hrát. Jistou nadějí je, že stát umí efektivně zasáhnout jen vůči jednotlivci, proti mase lidí je zcela bezmocný. Když bude jeden člověk bez roušky, tak si s ním státní moc poradí. Když budou všichni bez roušky, nestane se nic.     (Čtěte na stránkách Svobodný svět)


19.8. 2020     Nejsem si úuplně jistý, jak se postavit k nařízení o novém zavedení roušek. Ale jsem si jistý jedním - že z nás dělají voly. Stačí si vzpomenout na tu megalomanskou hostinu na Karlově mostě v Praze a na ty věčné slinty o "rozvolňování" - už tehdy bylo jasné, že se na nás chystá zas pěkný podraz.


Žádný strašák, reálné zlo: George Soros ..... George Soros bývá liberálními médii zásadně představován coby filantrop a investor a miliardář. Prostě takový milý, přející starší pán, který svůj těžce vydělaný majetek rozděluje potřebným. Jenže pokud vám zrovna není dvanáct, už víte, že moderní Robin Hood neexistuje. Ti, kdo laskavý mediální obrázek o Sorosovi pořád baští, nemůžou a nechtějí pochopit, co na něm tolik vadí informovaným. Tak tady máte něco z těch informací a je na vás, jestli se rozhodnete zůstat slepí, nebo prohlédnete.

Proč je Soros živoucí zlo? ... Soros pro své obohacení prolomil britskou libru ... V Maďarsku narozený žid, dnes Američan George Soros v den dnes známý jako Černá středa, 16. září 1992, rozbil The Bank of England, tedy centrální banku Velké Británie. Za tímto termínem stojí fakt, že několik spekulantů v čele se Sorosem sázkami proti britské měně devalvovali libru tak prudce, že přinutili britskou vládu stáhnout svou měnu z evropského měnového trhu, a tak srazili centrální banku VB na kolena. Tím Soros vydělal miliardu dolarů. Pro Velkou Británii šlo o jednu z nejkatastrofičtějších finančních momentů moderní historie. Přitom Británie Sorosovi poskytla útočiště po druhé světové válce, tady vystudoval a získal doktorát z filozofie.

Open Society Foundations ... Roku 1979 George Soros založil Open Society Foundations, tedy Nadaci pro otevřenou společnost. Dnes tato neslavně známá neziskovka ve více než 120 zemích světa podporuje skupiny i jednotlivce. Tím, že je dohledatelné na co oficiálně posílá peníze, se dá složit moc „hezký“ multikulti marxistický obrázek, který bohužel úspěšně vnutil Západu a nyní napřel síly na střední a východní Evropu.

Protesty v Kapském městě, podobnost s BLM gestem čistě náhodná

Vše začalo podporou školného pro černé v jihoafrické univerzitě v Kapském městě. Sám Soros k tomu říká: „[Jihoafrická republika] byla uzavřenou společností se všemi institucemi západního ražení, ale černá většina populace k nim měla limitovaný přístup díky rasistickému podhoubí. Kde bych našel lepší příležitost pro otevření uzavřené společnosti?“ Všimněte si na fotce podobností s tehdejší revoltou a dnešní kulturou rasismu a rabování zvané Black Lives Matter.

Na řadu (1984) pak přišlo Maďarsko a další komunistické země ve střední a východní Evropě a také v Sovětském svazu. Roku 1986 podpořil revoluci v Číně, ale stáhl se ještě před násilím na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Roku 1989 už měl pobočky OSF ve většině postkomunistických zemí včetně Pobaltí a bývalých částech Sovětského svazu. Tohle opravdu zní jako by byl filantrop, ovšem podle vlastní definice Sorosova neziskovka nepodporuje demokracii, ale otevřenou společnost. Podle slovníku Britannica je uzavřená společnost neměnná a má svou hierarchii, zatímco v otevřené společnosti má jednotlivec a menšiny větší hodnotu než většinová společnost. Pro zajímavost, podle Sorose je i černá většina v Jižní Africe minoritou.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


TEN CHLAPEC TO S TOU POMSTOU ZA VYŘAZENI V SUPERSTAR UŽ FAKT PŘEHAŇA ..... Posledni kapitolu knižky Okolo Česko-Slovenska aneb Koronova šaškarna sem dopsal už v červencu, přesto pravě dneska v suvislosti s fašistyckym jednanim minystra zpěvu ziskava na aktualnosti.

(Psane v červencu 2020): Koronoteleviza furt masiruje lid přiběhama o celosvětove pandemyji, lid se těši, že to ma za sebu a ma pocit, že ho čeka skvěla buducnost.

Obavam se, že nic neni dal od pravdy. Před nama je celosvětova hospodařska kriza gigantyckych rozměru, po letnim nadechnuti očekavam novou vlnu medyjalni masaže, po kere budu všeci konečně připraveni přijmout s radosti smrtici injekci udajne vakciny proti koroně.

Jestli se mylim, nebo ni, posoudite sami jako čtenaři, bo ste ve vyhodě a tyto řadky čtete v době, kdy už vite, jak to dopadlo.

Shrňme si ale v bodech podstatne udalosti teto koronovirove šarady:

2010: Na webu Rockelfeller Foundation se objevuje prvni zminka o pandemii koronaviru 2012: Zprava Narodni zpravodajske rady USA: před rokem 2030 by se měl očekavat novy typ viru, kery zasahne cely svět 2014: V laboratoři v Severni Karolině začina vyzkum mutaci korunniho viru 2015: V USA je vyhlašene moratoryjum na provaděni těchto vyzkumu, kvuli velkemu riziku pro svět v připadě, že by kmeny unikly ven 2015: Časopis Nature zveřejňuje vědeckou praci o koronaviru, kde se piše – trajektorie šiřeni viru može byt nepředvidatelna 2016: Projekt laboratoře v Severni Carolině je přesunut do armadni laboratoře ve Wuhanu v Čině 2016: Na letišti v Detroitu FBI zadržuje činske vědce, keři vezou vzorky MERS a SARS 2017: Piotr Czumachow, rusky mikrobiolog řika, že ve Wuhanu se provadi věci ”naprosto šílené”. Dr. Fauci hovoři během svych přednašek na Georgetown University o překvapivé nemoci, kera propukne ještě během Trumpova současneho funkčniho obdobi 2018: Probiha prvni simulace budouci pandemie 5.2019: Majitele kliču se v souladu se 100 roku staryma postupama vysmivaju všem a pomoci skvěle dramaturgyje ve vystupeni Madonny přesně ukazuju, co svět čeka v roce 2020. Tak, jak spravně předpokladaju, nikdo si ničeho nevšima… 10.2019: Konference201 v New Yorku simuluje přesny scenař vyvoje epidemie koronaviru (dyskutuje se mimo jine aji o tom, jak manypulovat s medyji a jak cenzurovat přiběh ”nepřitele”) Podzim 2020: Realizace projektu. Přestože je virus je dva razy vic nakažlivy než jine viry, zabija relatyvně zřidka, přesto dostava svět do všeobecneho medyjalniho a ekonomickeho šilenstvi. 03.2020: Bill Gates se snaži přesvědčit WHO, aby oznamil pandemii – WHO se zdraha 14.03.2020: Bill Gates sponzoruje WHO 50 miliony dolaru 15.03.2020: WHO vyhlašuje stav pandemie (tento stav umožňuje zavest leky a očkovaci latky bez bezpečnostnich testu). Jaky je tedy skutečny učel očkovani? 4.2020: Svět se zastavil na zakladě počitačove simulace jiste agentury, kera naznačuje, že zemře 100 milionu lidi. Agenti WHO prezentuju tuto simulaci každe jednotlive vladě. Na zakladě teto prezentace přijimaju všecky vlady světa, od největšich statu po nejmenši ostrovy v Karibiku podobna ekonomicka opatřeni, kera paralyzuju celosvětovu ekonomiku. Mimochodem, počitačove modely stejne agentury prezentovane okolo roku 2000 tvrdily, že za dvacet roku už v Antarktydě nebudu žadne ledovce 4.2020: COVID-19 nahradil všechny ostatni nemoci. Manypulace s daty dosahuje neuvěřitelnych rozměru. Použite testy RT PCR se ukazuju falešne v 8 z 10 případu. Přestože testy byly pozityvni a mate přiznaky, neznamena to ještě, že mate virus. Mnohe nemocnice dostavaju několikrat vic peněz na pacienta s covid diagnozou a bonusem navic za připojeni k ventylatoru 5.2020: Cenzura pokračuje tak, jak byla naplanovana v simulaci Konference201. Lidi mluvi jinak než vlady, hlavni medyja bagatelizuju odlišne nazory. Vědci a lekaři jsou zesměšňovani a jejich nazory utlumovany. Obyčejnym lidem su cenzurovane přispěvky a mazany jejich profily na socialnich siťach. Po par měsicach je jasne, že virus je enem nastroj, cile su nejasne. Organyzatoři su jako obvykle o par kroku popředu. Oni vědi, jake kroky budu nasledovat, my zme odsouzeni k temu, že jejich kroky analyzujeme a se zpožděnim reagujeme na jejich aktyvity.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Tak toto je už opravdu síla! A kdy my nasbíráme dostatek bodů a necháme se vyloučit? .....  Maďarské město Székesfehérvár, které se loni přihlásilo do soutěže o titul „Evropské město roku“ a spolu s dalšími sedmi uchazeči se dostalo až do semifinále, v těchto dnech vyřadila porota EU! Důvod? Porota EU mu oznámila, že jeho propagační video ukazující nejkrásnější části města, šťastné páry a hrající si děti není vyhovující, protože má příliš mnoho šťastných bílých lidí, křížů, kostelů a málo imigrantů! A tak se nemůže stát hlavním městem evropské kultury. Jak se porota doslova vyjádřila: „Toto je propagační film pro bílou křesťanskou Evropu, každý je bílý, šťastný a tančí na ulici. Je tam příliš mnoho šťastných bílých lidí a křížů a málo migrantů.“ 

Jako i starosta města Dr. András Cser-Palkovics řekl, rozhodnutí komise bylo založeno výhradně na politických otázkách. A podle jeho slov mu komise doslova vzkázala, že film pomíjí chudých a migrantů, ale zároveň je tam příliš křížů, kostelů a co je ještě horší je postoj města, protože je to považováno za hodnotu. Co víc k tomu dodat? I toto je další z důkazů toho, jací zvrácení lidé stojí na nejvyšší úrovni EU! Celé EU je infikováno multikulturalismem, protlačováním zběsilé migrace, islamizace, různých LGBT deviací, genderizmu a jiných zvrácených ideologií! A vůbec nezastupuje obyvatel členských států EU a jejich přání, životní styl, náboženství, kulturu, zvyky či tradice! Je to něco neskutečně zvrácené a zaměřené pouze na likvidaci současné křesťanské Evropy národních států! I na tomto v podstatě bezvýznamném příkladu se dá ale dobře vidět, že EU je nereformovatelná, protože na každé úrovni sedí a každou oblast ovládají stejně zvrácení lidé, kteří se snaží o totéž – likvidaci současné podoby Evropy!     (Čtěte na stránkách iReportér)


Covid v českém pojetí ..... Cimrmanova teorii poznání vyvrací omyl, na počátku přesný. Na konci procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic.

To je přesně náš případ s covidem. Po půl roce jeho poznávání nevíme nic. Pravda, můžeme si s úžasem přečíst, že mezi 1.5 miliardou čínských obyvatel lze rozlišit i jen jediný nový případ. To je neuvěřitelná přesnost, protože to není málo nebo hodně, ale víc než nula a méně než dvě. Tedy přesně jedna, pokud ono číslo strana lišácky nezfalšovala.

Nevíme nic o tom, proč mocní tohoto světa zastavili ekonomiku.

Počet zemřelých (s nebo na covid) je v naší zemi nerozlišitelný od celkového počtu lidí, kteří by tak jako tak zemřeli z ostatních příčin. V Česku to je 300 lidí denně, tedy asi 40000 za ty čtyři měsíce, co pandemie trvá.

Zdá se, že vir zmutoval do zástěrky kryjící daleko zhoubnější věci. Například přemístění amerických vojáků z Německa do Polska, aby tam mohli ještě lépe odstrašovat Putina.

Stejná zástěrka halí debilní prohlášení, že mužíci v rubáškách, Iránci s čímsi na hlavě a šikmoočci z Pekinu mají v úmyslu narušit prezidentské volby v zemi, jejíž velikášstvím zdebilizovaní občané nemají páru, že ty státy vůbec existují. Jejich svět většinou nesahá dál než k nejbližšímu McDonaldu nebo nákupnímu centru.

Vir vhodně zatlačí do pozadí českou návštěvu Pompea. Nebude jásot davů na ulici, kdo by taky někam chodil v takovém parnu. Pompeo v tichosti posvětí Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan a zchladí vládu požadavkem, aby si půjčila na nákup dalších zbytečných zbraní v USA.

Bratrství ve zbrani doloží kytkou k pomníku "Děkujeme Ameriko". S pózou mistrnou, přijde místní papalášstvo zabrečet, jak zpíval kdysi Karel Kryl.

Ještě, že se k nám nechystá Lavrov. Třeba by chtěl položit věnec k pomníku Koněva, provokatér jeden..

Občan by čekal, že virová krize semkne národ. Ne tak u nás. Semkli se toliko šmejdi mezi právníky, kteří hrozí žalobami a jejich politické protějšky, shánějící politické body káráním vlády, za náhubky, omezování lidských práv, uzavírání hranic a ostatní opatření, která mají zloduchům zjednodušit kontrolu lidí.

Vir vytlačil z hlav občanů druhdy známou poučku "Jednou komunista, vždycky komunista." Jeden z těch posledních, naoko překabátěných, by rád na Hrad. Samozřejmě jen tehdy, bude-li si společnost přát, aby ji zachránil. Jenže, co když si vzpomene, že kdysi přísahal věrnost straně, vládě, táboru míru a boji proti imperialistům. Hrůza pomyslet.

 Není veselé, že jako občané nevíme nic, ale asi to tak má být.     (Čtěte na stránkách Nová republika)


Expert prozradil, jak nás špehují „chytré“ televizory  .....  Moderní chytré televizory (smart TV) dokážou nepřetržitě nahrávat všechno, co se děje kolem, a to i na audio a video záznam.

Agentuře Prime to sdělil generální ředitel společnosti Cifrovyje platformy Arsenij Ščelcin.

Takové schopnosti chytré televizory potřebují k tomu, aby mohly přijímat povely na základě různých gest nebo hlasu, jako například zapnout aplikaci, přepnout televizní kanál, zapnout nebo vypnout televizi, zvýšit hlasitost nebo ji vypnout.

Hlasové funkce mají zpravidla všechny moderní chytré televize.

„Hlasové soubory mohou být odeslány na server výrobní společnosti za účelem zdokonalení hlasových funkcí. Avšak, podle informace amerických ochránců lidských práv, používají tajné služby některých zemí utajené programy pro sledování lidí po celém světě právě pomocí chytrých televizí,“ řekl expert.     (Čtěte na stránkách AC24)


Kalifornský senátor chce beztrestnost za sex homosexuálů s chlapci ..... Před několika lety by byl takový titulek celkem jasný clickbait, a uvnitř článku byste našli nějakou divokou nepodloženou konspiraci. Ale Středoevropan si nikdy nevymýšlel, ať se tvorové z Manipulátorů snažili mé texty obracet naruby sebevíc. A tak ani tento článek není fake news.

Kalifornský senátor Scott Wiener bojuje za konečné schválení svého návrhu zákona Wiener SB145, který by kalifornské úřady zbavil povinnosti do registru sexuálních násilníku uvádět homosexuály, kteří mají sexuální styk s mladistvým. Zde je návrh zákona v jeho legislativní podobě, a zde nějaké povídání o něm lidskou řečí v místním tisku.

Wiener si stěžuje, že v současnosti zákon soudům umožňuje rozhodnout se o umístění do registru podle svého uvážení, pokud dojde k tradičnímu vaginálnímu aktu mezi mužem a mladistvou dívkou. Pokud ale dojde k jinému druhu pohlavního styku, aktér míří do registru. Podle Wienera je takový zákon zastaralý, a kriminalizuje homosexuály.

Aby návrh jeho zákona vypadal hezky, dává příklady vztahů, kdy jednomu je 18, což už je legální věk pro sex, a druhému 17. Což vypadá mediálně úplně jinak, než když jde o padesátiletého homosexuála, co má anální sex se čtrnáctiletým chlapcem. Wiener chce, aby takový padesátník kvůli tomu neměl žádné oplétačky. Aby to prostě bylo košer.

Wiener tvrdí, že se kvůli návrhu zákona stal terčem mnoha výhrůžek. Ty mu připomínají nejen to, že je gay, ale také jeho židovský původ. Wiener se narodil do židovské rodiny ve Filadelfii, ale v roce 1997 se přestěhoval do hlavního města homosexuálů v USA, do San Francisca. Netají se tím, že užívá tzv. PrEP, což jsou medikamenty mající zabránit přenosu HIV. Užívají je beze zbytku promiskuitní homosexuálové.

Více o jeho politickém a osobním životě si můžete přečíst na jeho Wiki stránce.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Německé křesťanské církve se radují z uprchlíků, “zvládli jsme to bezvadně” ..... Předáci obou hlavních německých křesťanských církví se radují z uprchlíků a imigrantské vlny. Podle předáka evangelíků Heinrich Bedford-Strohma, je to prý obrovský úspěch. Navíc prý je nyní polovina uprchlíků bud zaměstnaná, nebo se vzdělává. Katolický kardinál R. Marx k tomu dodal, že za vysokou kriminalitu nemohou uprchlíci, ale pravicové živly.

Církve dokonce provozují ve Středozemním moři vlastní loď, která uprchlíky vozí z Afriky do Evropy.

Překvapivě běžní Němci podobné názory nesdílí. Policejní statistiky také ukazují zcela jiný obrázek, než tvrdí katolický prelát Marx.

Německé církve se otevřeně postavily proti svým věřícím a národům a propagují otevřeně islamizaci Německa a nahrazení původního obyvatelstva barevnými imigranty. K. Marx by měl ze svého jmenovce ( a podle některých i příbuzného) R. Marxe určitě radost.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Kam mizí všechny ztracené děti a mladí lidé? ..... Je to celosvětová záhada. V Americe zmizí skoro čtvrt milionů dětí ročně a většinu z nich nikdo nikdy nenajde. I dospělí mizí a mnohdy celé vesnice jsou najednou neobydlené, lidé jakoby se vypařili, talíře zůstaly na stolech, auta v garážích – kam se tito lidé poděli? V Evropě to není o moc lepší, pouze se toho méně dovíme – lidé zde nejsou zdaleka tak odhodlaní jako jejich protinožci. Ale různí dobrodruhové, co rádi prolézají opuštěné domy a filmují co tam vidí, podávají svědectví o tom stejném, talíře na stole, auta v garáži, alba s rodinnými fotografiemi nedotknutá, v koutech černé pavučiny a lidé nikde.

Uvažuje se, že hodně těchto lidí je použito na satanistické rituály, jako lidské oběti. Satanismus je celosvětově velmi rozšířen a značné množství všech boháčů, významných politiků, filmových herců a členů královských rodin jsou tajní satanisté. Je možné, že to tak bylo vždycky, pouze jsme o tom nevěděli. Však i některé naše zámky mají na věži satanistickou hvězdu a okultní symboliky z dávných časů je všude kolem dost a dost, my ji pouze nevnímáme, protože s ní nejsme obeznámeni.

Už třeba tak zvaná aféra Pizzagate, o které se hodně zdrojů zmiňuje, jako že o nic nejde, že je to pouhý hoax. Ne, není to žádný podvod. Jedná se skutečně o zločinný obchod s malými dětmi a s mladými lidmi za účelem prostituce a pro pedofily. Ten důvod, proč o tom moc nevíme je ten, že jsou v tom zamíchány ty nejvyšší špičky amerického veřejného života. A i to, že president Trump už asi 360 těchto lidí vsadil do vězení a – podle kolujících pověstí – byli někteří i popraveni, dává návod k přemýšlení.

Dost velké popularity dosáhla v současné době aféra kolem internetového obchodu s nábytkem jménem Wayfair. Tento obchod prodává třista-dolarové skříňky za 14 tisíc a pojmenovává je jmény dětí, které jsou postrádány. V jejich nabídce jste mohli vidět třeba polštář za pár set tisíc dolarů, který měl jméno ztraceného děvčete nebo chlapce. Už to, že George Soros investoval značné množství peněz do Wayfair, něco signalizuje.

Tak na příklad, nedávná katastrofa, americká herečka, modelka a zpěvačka Naya Rivera (na obrázku) si šla se svým 4letým synkem zaplavat do jezera jménem Piru v Kalifornii. Synka našli nějací lidé spícího na loďce, ale Naya zmizela, jen záchranná vesta po ní zůstala. Později policie vyprodukovala nějaké mrtvé tělo, o kterém prohlásili, že je to ona, ale oficiálně to dokázáno, pokud vím, nebylo.

Naya se narodila 12. ledna 1987 a zmizela 4. července 2020 ve věku 33 let. Jezero, ve kterém se údajně utopila má plochu 1.938 mil2. A teď si představte, že brzy na to prodával internetový obchod s nábytkem Wayfair rohožku, po ní pojmenovanou, jejíž rozměry udávali jako 33“ (její věk) x 19.38“ (plocha jezera). Cena, za tuto rohožku byla 1,121,987 dolarů, což je jeden milion, stodvacet-jeden tisíc a devětsetosmdesátsedm dolarů, jinak také její datum narození: měsíc, den, rok.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Pánové k postýlkám! ..... Směrnice z EU bombardují právní systémy evropských zemí se stále větší kadencí a zároveň obsahují zcela zřetelnější množství idiocie. Nejde jen o protěžování některých nadnárodních koncernů v oblasti obchodu a zdraví, ale spektrum lidské hlouposti koncentrované v bruselských lavicích je opravdu bohaté a celá představovaná jeho škála už opravdu zasahuje do mnoha oblastí. Bylo by zajímavé udělat psychologický rozbor uvažování europoslanců, přičemž eurokomisaři by měli okamžitě nastoupit léčbu v psychiatrické léčebně. Až takový stav v bruselské poslanecké komunitě je.  Jaké tu máme poslední počiny přicházející z líhně skutečně absurdních návrhů nových směrnic?

   Již nějakou dobu se EU zaobírá zbraněmi a zákazem olověného střeliva. Naši politici aspoň z části zachovali zbytky lidského rozumu a možná se podaří právo na použití zbraně při sebeobraně a ochraně zdraví zakotvit do Ústavy ČR. Což by směrnici EU činilo bezzubou. U střeliva to je však jinak, s ním asi moc nepohneme, takže bude zakázáno to, které obsahuje olovo. Přestože je víceméně prokázáno, že ani náboj zapadlý v mokřadech neudělá žádnou škodu, byť nám to europoslanci tvrdí, názor odborníků nikoho nezajímá a budou se vyrábět náboje z jiného materiálu. Samozřejmě jenom v Evropě. Budou mít horší balistické vlastnosti, za za ně zaplatíme více. Takže je dost možné, že myslivec bude mířit na přemnožená divoká prasata, ale díky změně vlastností střeliva trefí opodál se pasoucí laň. To je samozřejmě nadsázka, úspěchem je už to, že bude mít možnost vlastnit kulovnici.

  Dalším nápadem eurohňupů je zákaz prodeje výrobků z technického konopí obsahující CBD. Tato látka není na rozdíl od Piráty tak prosazovaného psychotropního THC halucinogenní a používá se k léčení různých chorob počínaje prevencí proti rakovině až po prostou nespavost. CBD a CBA obsahují tabletky, masti, čípky i čaje a postupně se rozšiřuje nabídka produktů, které patří k oblíbené součásti přírodního léčitelství. Nemá to nic společného s kouřením marihuany, které by Piráti rádi legalizovali. THC i CBD mají své místo v boji s rakovinou, ale THC je zneužíváno feťáky i svátečními uživateli. Zatímco THC má při dlouhodobém užívání neblahý vliv na mozkové buňky, CBD má pouze léčivé účinky bez následků v podobně degenerace. Zdá se, že v Bruselu se tedy více hulí než pouze maže. Tím jsou myšleny výrobky z konopí.

  Třetím z mnoha nesmyslů tvořených legislativci v EU, o kterém se dnes zmíníme, je mateřská povinná pro otce miminek. Kreativci z eurounijních škamen vymysleli, jak obelstít přírodu. Ta dala matkám do vínku mateřské pudy, které, tedy mimo jiné, fungují tak, že se samičky po zplození a narození potomka o něho či je starají. Jsou k tomu fyziologicky předurčené, což platí především u savců, k nimž stále ještě přes snahy EU snad patříme. Symbióza matky a mláděte přicuclého k jejímu struku či prsu je základním stavebním kamenem zdravého vývoje dítěte, a i přes syntetické náhrady mateřského mléka jde o první důležitý kontakt mláděte a matky. Příroda je mocná a toto pravidlo zakotvila do svého morálně-právního kodexu, aniž by se ptala někoho z Evropské komise. A to neměla dělat, protože božstvo to rozčílilo a jako protiakci zvolil tento pochybný ancábl postup, díky kterému si část mateřské dovolené u lidí budou muset brát otcové.     (Čtěte na stránkách iNadhled)

Hovada vládnou světu. Je to ale naše vina. Kdo jim umožní, aby se dostala ke korytům jsme bohužel my svým krátkozrakým přístupem k volbám. I u nás se volby blíž - a děláte si iluze, že se něco změní? Zase lidi půjdou poslušně volit ty kreatury, co na ně pak budou celé volební období nadávat. Dává to smysl?


Brusel zradil Řeky a povzbudil Turky k opětovnému vrtání - těžební loď Oruc Reis vyplouvá .....  Řecké servery i libanonský Al Masdar dnes píší, že turecká těžební loď míří do řeckých výsostných vod, „doprovázená blíže neurčeným počtem válečných lodí“. Po Barbarosu, který vrtá u Kypru, se tedy dala do pohybu další turecká loď s úmyslem krást cizí ropu a plyn.

Evropská unie vyvinula v posledních dnech značné úsilí, aby dostala obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Řekové ale oprávněně tvrdí, že není o čem jednat v situaci, kdy Turci ústy svých představitelů neustále opakují, že „není možné, aby řecké vody byly tak blízko u tureckého pobřeží“. Blíží se stoleté výročí smlouvy z Lausanne, uzavřené v roce 1923, která přiřkla ostrovy ve východním Egejském moři Řecku – a Turecko si vynucuje revizi silou.

Erdogan se nepochybně cítí povzbuzen i neustálým ujišťováním ze strany EU a Německa, že Evropská unie musí „udržet dobré vztahy s Tureckem“. Nevyřčená věta zní: „Za každou cenu“. Naposledy tuto větu zopakoval před třemi dny Vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borell v rozhovoru s tureckým ministrem zahraničí Mevlutem Cavusoglu. Ten podle svých vlastních slov „cítil podporu EU Turecku“. To bylo v době, kdy Řecko podepsalo s Egyptem dohodu o exkluzivní ekonomické zóně, na což reagovalo Turecko bouřlivým odporem a odvolalo jednání s řeckou vládou, plánovaná na 24. srpna. EU prý na tuto dohodu reagovala neutrálně, podle tureckých zdrojů „znepokojením“.

Dnes zasedala v Řecku rada vlády pro národní bezpečnost a zkonstatovala, že turecká loď Oruc Reis vyjíždí spolu s válečnou fregatou. „Byly prozkoumány způsoby reakce na turecké provokace“, píše web Ethnos. Zdá se tedy, že diplomatický úspěch, za nějž byla chválena kancléřka Merkelová a jímž bylo dočasné zmrazení tureckých aktivit v Egejském moři, neměl dlouhého trvání. Řekové vidí, že jednání s Tureckem nikam nevedou.

Erdogan hraje vabank v situaci, kdy mu klesá ekonomika a lira je na historickém minimu, jak píše Financial Times, a to je 7,2 turecké liry za dolar. Prý se něco musí změnit v turecké monetární politice, píše analytik Paul Mc Namara. S tureckou vládou je ale prý těžké pořízení, dodává. Zostřování konfliktů a ukazování svalů je tedy určeno převážně domácímu publiku. To ale v ničem neubírá situaci na nebezpečnosti. Možná uvidíme v přímém přenosu horký konflikt mezi dvěma státy NATO a mozková smrt této organizace přejde do fáze, kdy je pacienta nutno odpojit od přístrojů.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


18.8. 2020     Dnes bychom měli slavit Den příjemných překvapení. Takový den by měl lidi povzbudit, aby sami hledali a všímali si hezkých věcí, které jsou všude kolem nás - jen je musíme chtít vidět. Taková životní filozofie je postoj či životní styl, který nás motivuje nacházet hezké věci a příjemná překvapení i tam, kde bychom je běžně nečekali.


Jak černoši v Chicagu vyrazili demonstrovat, ale místo toho nakradli za tři hodiny zboží za 60 milionů dolarů. Jejich „šéfka“ říká: „Mají na to právo“ ..... Svět se v posledních letech obrátil vzhůru nohama. Nic už nefungovalo normálně, a všechno bylo úplně naopak, než být mělo. Slova a realita se dostaly do příkrého rozporu. "Prosíravě", jak říkal v cimrmanovské hře Afrika baron Ludwig Úvalský von Úvaly u Prahy, to popsal již spisovatel George Orwell ve svém dystopickém veledíle 1984. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. A tak se zde v prostorách ministerstva lásky mučí političtí vězni, ministerstvo pravdy programově lže, ministerstvo míru řídí válku a ministerstvo hojnosti vede ekonomiku k hladomoru.

V naší realitě by zase ti největší demokrati a bojovníci za svobodu nejraději cenzurovali a zakazovali všechny, kteří nemají pokrokové liberální názory a nepodporují záchody pro třetí pohlaví, vybírání pohlaví podle toho, jak se kdo cítí, masovou nelegální migraci či další progresivistické kratochvíle nové doby. A ještě se to vydává za pokrok. Ve veřejném prostoru se lže jako o život, a ti co nejvíc lžou, zakládají za peníze ještě větších lhářů servery a iniciativy, které kontrolují, zda ostatní říkají pravdu. Respektive to, co se jim hodí jako pravda označit.

To je ale ještě slabý odvar proti tomu, co se děje v těchto dnech, týdnech a měsících ve Spojených státech amerických, kolébce těchto moderních "vymožeností", odkud se postupně každá hloupost vždy rozšíří do celého světa.

Hnutí Black Lives Matters, které desítkami milionu dolarů podporuje například známý rozvraceč tradiční lidské společnosti George Soros, rozpoutalo za oceánem doslova uragán. Pan Soros, americký miliardář maďarského původu, je vůbec zajímavým ztělesněním tohoto orwellovského newspeaku. Podobně jako českého miliardáře Zdeňka Bakalu, který se do Států vydal jako vyučený dámský krejčí a vrátil se jako finanční magnát, i Sorose obestírá podobně neuvěřitelná legenda, že se z nuly "vypracoval" v jednoho z nejlepších finančníků světa.

Opravdu tomu někdo věří? Nejde náhodou spíš jen o mediální krytí a nejsou tito lidé, kteří se tak podezřele dostali "z nuly na sto", načež začali pěstovat politický aktivismus se sklony k rozvracení stávajících ústavních pořádků, pouze manažery pracující pro nějaké "vyšší šarže"? Ponechme na svobodné úvaze každého čtenáře.

Tu George Soros sestřelil v 90. letech svými spekulacemi britskou libru, tu sehrál aktivní roli v asijské bankovní krizi v roce 1997, kdy jej například malajsijský premiér obvinil z pádu měny jeho země, a jeden z thajských politiků jej dokonce označil jako ekonomického válečného zločince. Skutečně lidé věří tomu, že by něco takového mohl dělat nějaký nezávislý finančník a investor, který se vypracoval od nuly až na vrchol? Stačí se podívat, jak je tento pán nedotknutelný ve všech korporátních médiích, která jej unisono označují jako dobrodince, jenž pomáhá světu, aniž by se tato média pozastavila nad tím, že velká část jeho aktivit vede k politickým "nedemokratickým" změnám a podněcování násilí.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Berlín chtěl přijmout další uprchlíky. Spolková vláda mu to poprvé nedovolila, plánuje je poslat k nám? ..... Berlín chtěl přijmout další 300 uprchlíků z Řecka, ale spolkový ministr vnitra to poprvé od roku 2015 nedovolil aniž pořádně vysvětlil důvod. Je to mimořádný úkaz, který se děje v době německého předsednictví EU. Německá spolková vláda prohlásila, že jejím hlavním cílem je “spravedlivé přerozdělení” uprchlíků do všech členských zemí. Středoevropské země uprchlíky oficiálně odmítají, ačkoliv například do ČR uprchlíci tajně přicházejí. O tom se lze přesvědčit v kterémkoliv větším českém městě, kde se objevily v posledních několika letech podivné černá individua, která nejsou ani studenti, ani turisté a trvale u nás žijí. Je tedy cílem německé spolkové vlády uprchlíky zatím držet v Řecku a pak je rovnou “přerozdělit” k nám?

V Berlíně vládne koalice sociální demokracie, zelených a komunistů ideově to odpovídá současné koalici v Praze. Berlín se v posledních letech otevřeně zasazuje za maximální přísun barevných imigrantů, podporuje LGBT agendu a ekologickou hysterii. Proto si také politické vedení Berlína na rozhodnutí spolkového ministra vnitra trpce stěžuje. Prý je potřeba jednat a přivézt do Berlína další “uprchlíky v nouzi”, také se prý jedná o rasismus. Jejich globální pán si možná všimne jejich snahy a odmění je za zvýšené úsilí při zničení vlastní země a národa.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


MUSLIMŠTÍ BOJOVNÍCI SE STĚHUJÍ DO EVROPY, ABY JI OVLÁDLI A EVROPANÉ JIM TO JEŠTĚ DOBROVOLNĚ PLATÍ (VIDEA) ..... Dnes vám opět přináším nálož zajímavých videí, avšak také zamyšlení nad tím, zda Evropané skutečně nezdegenerovali. Co si totiž myslet o tom, že se nechají tak velmi lehce zmanipulovat tam, kam světu vládnoucí (j)elity potřebují? Jak je možné, že se drtivá většina lidí nepoučí ze zkušeností svých předků, ale zcela tupě věří čemukoli, co jim “předžvýkají” média? Opravdu už člověk zdegeneroval až do té míry, že je neschopen samostatně myslet, ale potřebuje někoho, kdo mu tu “jedinou pravdu” ukáže?

Možná nakonec měli naši předkové velkou výhodu v tom, že za jejich dob podobná masmédia neexistovala. Více se používal tzv. “selský rozum”, který bral do úvahy právě i zkušenosti předků. To, že lidé ztratili instinkty, které nechybí většině zvířat, se také nepřihodilo ze dne na den. Aby člověk svoje instinkty ztratil, musel na tom “pracovat” staletí.

Pamatujete si třeba na mohutné zemětřesení v roce 2004, které zasáhlo značnou část jižní Asie? Epicentrum bylo sice v Indickém oceánu, ale následná vlna tsunami zabila ohromné množství lidí. Nicméně mnohá zvířata katastrofu tušila předem a včas unikla dál od pobřeží, do bezpečí. Člověk ani při vší své moderní technice nebyl schopen hrozbu včas detekovat. Následná vlna tsunami tak zabila asi 230 tisíc lidí. 

Pamatuji si, že na jednom z ostrovů nedaleko epicentra se už před vlnou tsunami “zbláznili” sloni, kteří začali utíkat na nejvyšší kopce v době, kdy byl ještě úplný klid. Sloni, stejně jako lidé, kteří je následovali, katastrofu přežili. Ten, kdo se nevydal na výše položená místa, nepřežil.

Tímto jsem poněkud odbočila, ale chci vlastně naznačit, že podobně, jako jsme ztratili tyto instinkty, které jistě naši dávní předkové měli, ztrácíme i další schopnosti, jako třeba pud sebezáchovy či schopnost čerpání ze zkušeností našich předků. Na minulé generace se nahlíží většinově spíš s despektem, což je hrubá chyba. Pokud naši předkové viděli že jim chce někdo výslovně škodit, snažili se ho do země nevpustit. Pokud se už někdo takový do země dostal, pak neměl šanci se zde usadit a byl jakýmkoli způsobem – třeba i hrubým násilím – “vyprovozen”. A nepomohlo-li ani to, byl eliminován.

Jistě už všichni chápete, nač narážím. Na muslimskou invazi, kterou nikdo nechce zastavit, ani jedna evropská země nechce islám na svém území zakázat – čest jediné výjimce, Slovensku, které se však může v rámci “přizpůsobení se” časem islamizovat podobně, jako to dělají ostatní země. Tedy většina Evropanů zapomíná na letitý odkaz předků, pro které byli mohamedáni “škodnou”.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zlatobýl obecný, poslední z mocného trojlístku ..... Letošní sběr bylinek se za nedlouho přiblíží ke svému vrcholu, odkvetl již černý bez, lípa, ještě stále však můžeme sbírat léčivou třezalku, svízel syřišťový, mateřídoušku úzkolistou, lnici květel, třeba i hadinec, najdeme-li využití, kopretiny, sedmikrásky, řepík lékařský, tužebník, klinopád, bukvici lékařskou, kyprej, karbinec obecný, ale i kořeny, například léčivý kořen majestátné štětky plané či jehlice trnité. Za nedlouho dozrají taktéž i bezinky, ze kterých osobně ráda chystám marmeládu, výtečný bezinkový likér, který u nás již dlouho patří k Vánocům. No a pak ořechy, úžasné vlašské ořechy, které spotřebuji od skořápky, přes ořechovou přepážku až po tučný plod, ze kterého tak ráda peču bábovku a koláč. Ze skořápek pak chystávám léčivý čaj, který, vaří-li se delší dobu, pomůže tělu při dlouhotrvajícím kašli. No a přepážky? Ty využiji na tinkturu, která svou silou napomůže paměti.

Možná však čekáte, stejně jako já, na bylinku, která si dává jemně na čas. Nekvete mezi prvními, čeká až na léto, červenec a srpen, kdy svou zářivě žlutou barvou, rozveselí nejednu vlhkou, křovinatou stráň. Řeč bude o zlatobýlu obecném, který, můžeme dle předpisu pana Janči, promísit společně s pitulníkem žlutým a svízelem syřišťovým, kdy získáváme výtečný ledvinový elixír Ať už ve formě čaje či tinktury. Proto jsem dnešní článek nadepsala mocným trojlístkem.

Zlatobýl je vytrvalá, půl až jeden metr vysoká bylina s přímou a nevětvenou rýhovanou lodyhou, která bývá nad zemí nafialovělá. Nese střídavé listy, které se směrem vzhůru zužují a zmenšují. Květenství je bohatá lata se žlutými květními úbory. Bylinka kvete od července do září, plodem je pak chlupatá nažka s jednoduchým chmýrem.

Výskyt zlatobýlu ... Léčivka je hojně rozšířena po celé Evropě, severozápadní Africe, Malé Asii, na západní Sibiři. U nás pak roste roztroušeně, v nadmořských výškách 300-800 m n. m. Oblíbila si polostín a středně vlhká stanoviště, nejčastěji na ni narazíme na pasekách a při okrajích lesa.

Co, kdy a jak sbíráme? ... Z některých bylin sbíráme kořen, u zlatobýlu si však pamatujme, že léčivá je nať, kterou seřezáváme v době květu, to je v červenci až září. Méně často se pak sklízí nať také v květnu a červnu, před rozkvětem. Pro sběr léčivky si vybírejme dobu kolem oběda, za slunného dne, kdy si rostlina zachová co nejvíce glykosidů. Bylinku pak svážeme do svazků, zavěsíme do stínu. Případně, lze ji také položit na sušící síto, sušit do 40 °C. Starší herbáře doporučují sušit v průvanu, aby si bylina zachovala svou svěží, původní barvu. Před uložení léčivku zbavujeme silných stonků a překvetlých úborů.

Využití zlatobýlu v lidovém léčitelství ... Zlatobýl se aplikuje především jako močopudný a protizánětlivý prostředek, příznivě ovlivňující látkovou výměnu, vyznačující se stahujícím účinkem. Bývá doporučován starším mužům při zbytnělé prostatě, jeho močopudných vlastností se využívá při zadržování vody v těle, revmatismu. Své uplatnění dále nachází při chorobách horních cest dýchacích, kašli, astmatu.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Koloniální doba už skončila! Markéta Šichtařová vyprovází Pompea ..... INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Vysoká inflace, která už zase požírá úspory, je přímý důsledek velmi chybující hospodářské politiky vlády i centrální banky, není to něco, co spadlo z vesmíru. Markéta Šichtařová upozorňuje, že při diskusi o daních je snadné se ztratit v pojmech jako solidární přirážka či superhrubá mzda, až se vytratí pointa, že roste progrese. V souvislosti s návštěvou amerického ministra zahraničí Mika Pompea, který varoval Česko před svěřením dostavby jaderné elektrárny Dukovany Rusku nebo Číně, tvrdí, že není moudré tahat do obchodu politiku a že doba koloniální už skončila.

Je meziroční červencová inflace 3,4 procenta při propadu ekonomiky něčím, co by mělo vyvolat pozornost České národní banky, když zůstává dál nad horní hranicí cílového intervalu ČNB?

Ta inflace je větší, než se čekalo, ale taky větší, než si ČNB stanovila za cíl. Cíl ČNB je stanoven mezi 1 a 3 procenty, optimálně na 2 procentech. Tedy vyvolat pozornost ČNB by to mělo. Protože stav, kdy úroky jsou skoro nula, ale inflace je na 3,4 procenta znamená, že úroky inflaci ani omylem nepokryjí, takže inflace úspory už zase požírá. S tím nikdo nemůže být spokojený.

Jenomže současně Česká národní banka je sama jednou z příčin vysoké inflace. Jednou z položek, které nejvíc táhly ceny nahoru, byly ceny v oddíle bydlení – a na tomhle místě jsem už mockrát upozorňovala, že měnová politika ČNB vede ke zdražování bydlení!

A konečně, co by vlastně ČNB mohla s inflací dělat, kdyby se rozhodla, že ji bude nějak „řešit“? Existují klasicky dva způsoby, jak inflaci zkrotit: Zvýšit úrokové sazby nebo posílit korunu. A obojí by v tuhle chvíli už tak koronou a karanténou zdecimované podniky ještě víc dodecimovalo. Neboli ČNB nemůže dělat vůbec nic…

Ale není to tak, že jsme takoví chudáčkové, oběť vysoké inflace, a můžeme si jen zoufat. Ono to je tak, že ta vysoká inflace je přímý důsledek velmi chybující hospodářské politiky vlády i centrální banky – tedy ta inflace je vlastně vyvolána uměle jako vedlejší nechtěný důsledek chyb státu. Není to něco, co spadlo z vesmíru.

Čtyři a půl milionu zaměstnanců v Česku bude platit v příštím roce jiné daně, a to nejen kvůli zrušení superhrubé mzdy. Vláda se chystá zrušit i sedmiprocentní, takzvanou solidární přirážku, kterou platí lidé s měsíčními příjmy, které přesahují čtyřnásobek průměrné mzdy. Náhradou za ni má být pro příjem státu druhá sazba daně, která by měla činit 23 procent. Kromě koaličních stran a jejich vládu podporující KSČM je daňová progrese přijatelná i pro Pirátskou stranu, která by navíc ráda zvýšila slevu na poplatníka. Je při zrušení solidární přirážky nezbytné zavedení druhé sazby a má pirátský návrh hlubší význam?

Všimněme si – vláda znovu ZVYŠUJE daně. Je tak snadné ztratit se v těch pojmech! Pohybování se solidární přirážkou, průměrná mzda, superhrubá mzda… Většina lidí po první větě přestane číst, protože už je v tom ztracená. Takže si pak odnesou dojem, že se daně MĚNÍ. A vytratí se tam ta pointa – totiž že ROSTE progrese. A navíc zas a znovu je tu ta odporná vlastnost socialistů trestat ty, kteří živobytí socialistům platí: totiž ty nejvíc vydělávající. Parazitický organismus si zabíjí svého hostitele, a kamufluje to do řečí o změnách daní a spousty odborných výrazů.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


USA nám nemá co diktovat ..... Pompeo asi neví, že většina lidu České země si myslí naprostý opak. Nejvíce nás ohrožuje jejich zdegenerovaný západ který převrací všechno naruby a ničí vše, co by mělo být všem svaté. 

Komentátor Martin Fendrych se bavil nad tím, že Pompeo v Senátu citoval Havla. Z pohledu USA patříme na západ a teda patříme jim. Ano, tak jak jim patří státy staré EU, tak by byli rádi za V4 aby se stala jejich majetek, aby konala jen tak jak si přejí oni a nevystrkovala hlavu nad přikázanou hranice možností. patříme z pohledu USA na Západ a stojí tam o nás.

Američané pořád Česko považují za zemi Havla a nedokážou pochopit, že většina národa by byla nejraději kdyby to jméno vůbec nikdy neslyšela. Zeman je jim hluboko proti mysli a jeho vstřícnost Rusko a Číně trnem v oku. Chápou docela dobře, že i pro ně by bylo výhodné aby se východ Evropy nevrátil k rozdělení před pádem Sovětů. Putinův vliv je děsí a dobře vědí, že pokud mají nějakého soupeře, tak je to právě Putin.

Dokonce nám Pompeo přislíbil nehynoucí lásku a pomoc v případě ohrožení Ruskem. Nestále v hubě Havla a jeho přínos světu, tedy přínos podle USA. Pokud oni řeknou přínos, tak je to průser. Havla citoval i Vystrčil a zbožně koukal na Pompea. Pompeo nás otcovsky vyzval k hájení svobody a demokracie a já se ptám jakým právem, když to nedokáží ani doma na vlastním území. Prý, hajte svobodu. No nepošlete ho někam. Jakou svobodu? Udělali z nás poddané EU, potažmo Německa, rozebrali si nás na molekuly a on kecá něco o svobodě.

Jeho cesta vedla přes prozápadního Petříčka, pohovořil s Babišem, ale v senátu mu byli nejlépe. Tam jsou ty havlistické postavičky a tak si spolu mohli vzájemně padat do náručí. Z povinnosti nakonec navštívil prezidenta Zemana a dovolil se zpozdil o 30 minut a už to je urážka. K prezidentům se prostě pozdě nechodí. Že zůstal jen 30 minut nikoho neudiví, protože Zeman není americkým vlezprdelkou a rázně říká co si myslí a co si přeje. To musel být pro Pompea docela hořce strávený čas. Dozvěděl se od našeho prezidenta, že by měli obchodovat s Ruskem a Čínou a dokonce mu navrhl spojenectví s nimi proti světovému terorismu. Chtěla bych vidět Pompeův výraz při Zemanově ubezpečení, že on není žádným agentem, ale jde mu jen o naše české zájmy.

Pompeo poukázal na hrozbu ze strany Komunistické strany Číny, kterou označil za komplexnější problém, než bylo soupeření za studené války a Ruská federace podle něho usiluje o podkopávání demokracie a bezpečnosti České republiky prostřednictvím kampaní dezinformací a kybernetických útoků. Shrnuto, Čína nás ničí ekonomicky a Rusku nás ohrožuje vojensky. Pompeo asi neví, že většina lidu České země si myslí naprostý opak. Nejvíce nás ohrožuje jejich zdegenerovaný západ který převrací všechno naruby a ničí vše, co by mělo být všem svaté.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Vlastenci v Příčovech odmítli EU: Pryč od Bruselu a NATO! Podpora Matteu Salvinimu. Státní i národní existence je v ohrožení. Skvělé příspěvky významných osobností. Bez duchovních hodnot to nepůjde ..... RADEK POKORNÝ přináší zprávu i videozáznam ze sobotního setkání vlastenců, které pochopitelně téměř všechna média hlavního proudu okázale ignorovala.

Jedinou šancí, jak uchovat národní a státní suverenitu českého státu, je co nejrychleji vystoupit z Evropské unie. Shodli se na tom účastníci v pořadí již druhého vlasteneckého setkání v Příčovech u Sedlčan. V malebném prostředí zahrady Příčovského zámku si stovky českých vlastenců vyslechly příspěvky více než dvaceti osobností našeho politického a veřejného života, kterým není osud naší země lhostejný. 

Kromě politických diskusí panelistů i mezi účastníky setkání navzájem byl součástí kulturní program, na místě byla také řada stánků, kde si mohli přítomní zakoupit literaturu, kterou v obchodech běžně nekoupí nebo si odnést měsíčník MY, který byl jedním z mediálních partnerů celé akce.

Velmi příjemným osvěžením bylo rovněž vystoupení legendárního písničkáře a nositele vyznamenání za Třetí odboj Pepy Nose i jeho dcery Lucie, která jde v otcových stopách. Přítomné rovněž na dálku pozdravil prostřednictvím svého mluvčího prezident Miloš Zeman, který poskytl vlasteneckému rokování záštitu.  

Situace a perspektivy

V prvním panelu věnovaném zahraniční a bezpečnostní politice vystoupili poslanec Jiří Kobza (SPD), velitel Národní domobrany podplukovník v záloze Marek Obrtel, bývalý náměstek ministra obrany Jaromír Novotný a bezpečnostní expert a předseda hnutí BOS Ladislav Petráš. Všichni přítomní se shodli na tom, že v současnosti není pro zachování suverenity naší vlasti jiná cesta než odchod z EU. Podle Jiřího Kobzy je situace natolik vážná, že v současnosti balancujeme na velmi tenké hranici další existence národa. „To, za co naši předkové bojovali a za co krváceli v boji proti nacistům, tak na to můžeme zapomenout, neboť jako národ přestaneme pod EU existovat.“ Příští parlamentní volby budou podle něho referendem o EU. „Každý kdo chce czexit volí SPD, každý kdo chce zůstat volí ostatní strany, nebo nevolí.“ Jsme v přelomovém období, kdy se rozhoduje o budoucnosti našich dětí a vnuků.

Druhý panel, který moderoval jeden z pořadatelů setkání Petr Hampl, byl věnován civilizačním perspektivám. O této otázce v něm spolu diskutovali místopředseda KSČM Josef Skála, předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová, místopředseda poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura a šéfredaktor internetového magazínu Protiproud a měsíčníku MY Petr Hájek. Vladimíra Vítová ve svém příspěvku upozornila na nebezpečí nadnárodních globálních struktur jako je například Římský klub, které se snaží vytvořit nový pořádek ve světě po druhé světové válce. 

Tomio Okamura připomněl, že bychom se měli poučit z historie. Poukázal přitom na historické paralely mezi rozpadem velkých říší a současností. „Jen útvar spojený nacionalismem má šanci na přežití.“ Zatímco Masaryk je podle něho symbol národovectví Václav Havel je symbol odnárodňování. Prvním cílem ke zničení vlastenectví je podle něho útok na rodinu, který dnes můžeme sledovat všude v západním světě. „Vlastenectví je protijed na šílené ideologie, které jsou dnes hybnou silou Evropské unie,“ uvedl Okamura. Podle něho jsme dnes svědky rostoucího občanského vzdoru v Evropě. „Je třeba se poučit z tragédie Evropy, která je dnes ohrožována menšinami a také islamismem,“ zakončil své vystoupení místopředseda sněmovny. 

Dobyvatel a barbar ... Petr Hájek upozornil ve svém vystoupení na civilizační hrozby, kterým dnes čelíme a z nichž je většina lidí překvapena. „Rozpad civilizací vždycky charakterizoval rozpad mravních systémů. Říká-li Dostojevský, že není-li Bůh je dovoleno vše, pak to právě prožíváme. Čemu se tedy divíme, že je tady Black Lives Matter, LGBT a podobné záležitosti.“

Dobyvatel, tedy barbar, což je v našem případě Islám, je podle něho dnes silnější proto, že má náboženskou kotvu a vztahuje se k vertikále, kterou Západ pod vlivem ateismu a vědeckého světového názoru ztratil. „Z Evropské unie je nezbytné odejít. Je nezbytné odejít i z NATO to je úplně elementární. Musíme se ale rozhodnout, kam chceme patřit. Nemůžeme pravděpodobně vytvořit vlastní civilizaci uprostřed Evropy.“ Boje o Mariánský sloup, který byl právě v sobotu vysvěcen, podle něho ukazují, že patříme spíše k zanikajícímu dekadentnímu západu. „Souboj o naši národní existenci bude daleko komplikovanější, než si dnes dokážeme přiznat,“ uzavřel své vystoupení Petr Hájek.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Přední český odborník na infekce z nemocnice na Bulovce v detailním rozboru definitivně boří mýtus o smrtelně nebezpečném koronaviru: Infekce je podobná ostatním respiračním onemocněním v čele s chřipkou ..... Rouškoví fetišisté, mezi něž v Česku patří především tváře covidové blamáže Roman Prymula či Rastislav Maďar, mají tendence nutit lidem látku či jiný materiál přes obličej na některých místech i v letních vedrech. Zřejmě je to nějakým zvláštním způsobem, který si ani nechci představovat, vzrušuje. Navíc neustále vyhrožují, že se na podzim chystá jejich další plošné nošení. Je však stále zřetelněji vidět, že účel tohoto opatření nespočívá ani tak v ochraně obyvatel, na lidech ostatně nikdy příliš nezáleželo.

Od začátku nesmyslnost nošení roušek ze zdravotního hlediska připouštěla i Světová zdravotnická organizace a postupně se přidávali další a další lékaři, kteří uváděli na pravou míru, jak se věci mají. Nedávno se například slavný chirurg Pavel Pafko v jednom rozhovoru smál, že když brázdil Vltavu na kajaku, viděl na břehu osamělého rybáře s rouškou na ústech. Jít s rouškou na virus je podobně moudré jako chtít zachytávat komáry na chatě do zahradního pletiva.

Pravý smysl roušek je tak třeba hledat v něčem jiném. Jejich nošení má totiž především mocný psychologický efekt. Pokud je vidíte všude kolem sebe, má to vzbudit zdání, že se něco děje. A především obavy.

Jde také o jakýsi symbolický akt a demonstraci moci. Mnozí lidé od začátku vidí látku přes obličej jako náhubek, který má držet lidi ve strachu a poslušnosti. Jako kdyby měla rouška lidem podvědomě sdělit, že celý ten cirkus, který se kolem nás v posledních měsících odehrává, má nějaké medicínské opodstatnění, a zakrýt jeho pravou podstatu, kterou je řízené ochlazení světové ekonomiky. Roušky se také jeví jako vhodný nástroj, který má lidi držet zpátky a ztížit jim uvědomění toho, co a proč se opravdu stalo. Velká část lidí v Česku i ve světě masivní mediální propagandě podlehla a stali se z nich rouškofilové, kteří by s poprskaným náhubkem nejraději vstávali i usínali, a i díky tomu může celá „akce Covid-19“ probíhat víceméně v poklidu. I když dochází k nepokojům a část lidí, kteří to pochopili, se bouří – V Německu, Izraeli či USA –, není to většina, a tak se vládám daří situaci jakžtakž zvládat. A to je určitě lepší, než kdyby se vše zvrhlo v občanské války a krvavější nepokoje.

Tím, že se lidé, kteří covidové masírce podlehli, dostali do stavu jakési zvláštní psychózy a jednají pod vlivem strachu a jiných emocí, a neplatí na ně žádné racionální informace a argumenty, se již v médiích mohou objevovat články, které by na začátku „pandemie“, kdy ještě nebyl lid tak zpracován, nemohly vyjít. Teď již mohou, protože rouškofily už nic nepřesvědčí a rouškofobové už to buď dávno věděli, nebo aspoň tušili, a byla jen otázka času, kdy jim to docvakne. Restart světové ekonomiky, jehož důsledky se v příštích měsících budou stále zřetelněji projevovat, už byl ale dokonán, a na tom už nikdo a nic nezmění. Z hlediska psychologického byla tedy celá „akce Covid-19“ zvládnuta na jedničku s hvězdičkou. Za to si autoři tohoto nápadu a organizátoři „projektu“, tedy skuteční vládci tohoto světa, zaslouží obdiv. Na jejich fantastickém výkonu nemění nic ani skutečnost, že jim to lidé svou důvěřivostí vůči autoritám a nechápavostí notně ulehčili.

Pokud si člověk uchová nadhled i přes neuvěřitelnou mediální masáž, která se vám do hlavy snaží nacpat, že černá je bílá a bílá černá, zjistit, jak se věci mají, je až překvapivě jednoduché. Jinými slovy, pravda není ukrývána, ale producíruje se přímo před našima očima. Záleží jen na tom, zda se nacházíme ve stavu, kdy jsme schopni ji vidět a dát si jedna a jedna dohromady, či zda ji vůbec vidět chceme.

Nejvtipnější na tom všem je, že pokud by se nezačal zničehonic testovat zrovna koronavirus a nedal se mu skvělý marketingový název, nikdo by ani nepoznal, že nemá obyčejnou virózu, které obvykle říkáme chřipka.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Karty v našich peněženkách fungují i jako špióni. Prozrazují, jak nakupujeme ..... Reportér z Washington Post provedl zajímavý experiment s kreditními kartami. Ještě zajímavější ale bylo zjištění, že karty mají výrazný problém s únikem informací. Tedy problém mají spíš jejich držitelé

Placení kartou je pohodlné. Nemusíte přemýšlet, kolik hotovosti s sebou vzít nebo kolik vybrat z bankomatu. Karta je malá, skladná, máte ji vždy po ruce a díky bezkontaktním platbám je placení s ní o mnoho jednodušší. Také patříte k těm, kteří si rádi zjednodušují život a platí každou, byť i zcela miniaturní položku kartou? A věděli jste, že jediným přejetím vaší kreditní kartou předáváte data bezmála půl tuctu společností, jako je Target, Amazon, Google a další?

Přišel na to publicista Geoffrey A. Fowler, který se za Wall Street Journal po dlouhých 16 let zabýval spotřebními technologiemi, děním okolo Silicon Valley, nadnárodními korporacemi a Čínou. Od roku 2017 působí v deníku Washington Post, pro který nyní provedl výzkum, z něhož plyne varování, proč bychom si na to, jak svoje kreditky užíváme, měli dávat pozor.

APPLE CARD DATA NEROZDÁVÁ, ALE BEZ ZÁRUKY ... V rámci experimentu na ochranu soukromí zakoupil Fowler slovy jeden banán s novou kartou Apple a další s kartičkou Amazon Prime Rewards Visa. Navzdory federálnímu zákonu o ochraně osobních údajů, který se týká karet, zjistil, že i na základě takto banálního nákupu odesílají karty data nevyčíslitelnému množství společností, které s nimi beztrestně mohou k vlastnímu užitku dále pracovat.

Podnikání s daty z kreditních karet pomáhá obchodníkům a bankám při povzbuzování k větším a větším výdajům.

Alespoň v případě druhém, tedy karty Visa. Apple se totiž podle aktuálních informací vydal cestou uživatelsky přátelštější a začíná nabízet potřebnou alternativu. Brání partnerovi, investiční společnosti Goldman Sachs, v prodeji nebo sdílení dat uživatelů s obchodníky. Ani tato karta, která funguje na síti Mastercard, vás ale neochrání před dalšími úniky dat.

KAM DATA PUTUJÍ? ... Ačkoliv se Fowler dále pokoušel zjistit, jaká data a kam dále směřují, setkal se s neúspěchem. Jak píše, mnohem jednodušší je pro jeho iPhone zjistit kvalitu jeho spánku. Zeptal se proto jiných zasvěcenců a obhájců soukromých dat a požádal je o identifikaci typů společností, které mají přístup k datům unikajícím při platbách z jeho kreditních karet. Jak mu sdělil Ted Rossman, analytik na srovnávací stránce CreditCards.com, nikdo to ve skutečnosti neví. Děsivé?

Fowler proto došel k závěru, že podnikání s daty z kreditních karet pomáhá obchodníkům a bankám při povzbuzování k větším a větším výdajům. Fowler se ale nedal a oslovil přímo několik společností, k nimž ona data údajně putují. Ani zde se nedočkal povzbudivých odpovědí. Sestavil však alespoň jakéhosi průvodce pro naivní spotřebitele, který je upozorňuje na šest druhů společností, k nimž pravděpodobně putují data z jejich kreditních karet.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Jezme hezky česky ..... Tak máme za sebou diskusi o povinné potravinové soběstačnosti.  V parlamentu projednávali nařízení, podle něhož by měla být naprostá většina potravin v našich obchodech z domácí produkce. Rozložení pozic v debatě bylo přesně takové, jaké se dalo čekat. Na jedné straně ti, pro které potraviny představují podstatnou část výdajů domácnosti. Tedy chudší lidé. Ti potřebují jistotu, že jídlo bude, že bude v nejbližší prodejně a že cena nebude příliš kolísavá. Když se ztrojnásobí cena rajčat, můžeme na čas přejít na zelí. Ale poradit si takhle s bramborami je obtížné, a s chlebem nemožné. Takoví lidé preferují soběstačnost. Třeba i povinnou.

Na druhé straně jsou ti, kteří vydělávají tolik, že jsou pro ně výdaje za potraviny zanedbatelné, a není pro ně obtížné nakoupit v cizině.

Proti povinné soběstačnosti bylo i sdružení drobných zemědělců. Záhada? Jen na první pohled. Mnoho malých farem produkuje biopotraviny, což je luxusní zboží určené převážně pro nejbohatší klientelu (většina si tím jenom přilepšuje vedle nákupů v hypermarketech). Potřebují své bohaté zákazníky, a často od nich i přebírají pohled na svět. Proto v této vrstvě najdete názory bližší spíše korporátním manažerům než starým sedlákům. Bohatá manažerská vrstva a velké sociální rozdíly - to je něco, čemu se umějí dobře přizpůsobit. Tisíce tun brambor, pšenice a vepřového pro dělnicko-řemeslnickou vrstvu, to je pro ně nezajímavé.

Až sem je to jasné. A je také logické, že byl návrh zameten pod koberec. Bohatí mají na dění v parlamentech větší vliv než chudí, a referendum si obyvatelé vynutit nemohou.

Buranský sociolog si ale nemůže odpustit jedovatou otázku. A co supermarkety? Vždyť sítě supermarketů jsou skutečnými vítězi současné situace. Jejich marže narostla z jednotek procent před 25 lety na dnešních 20-50 procent. A dále roste. V řadě případů je tomu tak, že pro nadnárodní korporaci jsou české země zdrojem tak obrovského zisku, že je to rozhodující pro jejich celoevropský výsledek. Kde je zájem těchto korporací? Proč se o něm nemluvilo? Proč ho nehájily? Proč jsme všude neslyšeli, že v případě povinné potravinové soběstačnosti budou muset zdražovat, propouštět a že zhorší své služby? Proč jsme neslyšeli dojemné příběhy o matce samoživitelce s postiženými dětmi, která by kvůli tomu přišla o práci v Kauflandu?

Buranská odpověď vychází z jiné otázky. Kdo hájí zájmy nadnárodních investorů? No přece vrstva profesionálních ekonomů. A od nich jsme to slyšeli snad tisíckrát. Povinná potravinová soběstačnost by byla regulací, státním zásahem. A to je prý moc zlé.

Což je příležitost k další šťouravé otázce. Samozřejmě, že chceme, aby české zemědělství nebylo vlastněno jedním monopolem, ale skládalo se z bezpočtu nezávislých statků, podniků a družstev. Ale co nám může přinést volný trh v mezinárodním měřítku?

Tak třeba to, že když někde v Holandsku vypěstují rajčata levněji než u nás (ať už díky dotacím, podnebí nebo z jiného důvodu), ohrozí tím naše pěstitele. Chceme to?

Zahraniční producenti přinutí české zemědělce srazit ceny. Opravdu to chceme? Opravdu jsou sedláci a zemědělští dělníci právě ti, kdo by se měli dále uskromňovat? Vidíme před českými vesnickými domky nové mercedesy? Vyplácejí se na statcích statisícové platy? Pracuje se tam jenom tři hodiny denně? Není to náhodou tak, že další snížení cen by už bylo pro ně likvidační?

Pokud někde v Kanadě, Číně nebo kdekoliv jinde zaplatí za potraviny víc, pak by podle zásad volného trhu měly být vyvezeny, bez ohledu na dopady na české obyvatelstvo. Chceme to?

A to nejdůležitější nakonec: Co když se ukáže, že tržní hodnota práce obyvatelstva českých zemí na globálním trhu je nižší než náklady na jeho stravování, bydlení a další nutné statky? Vypneme národ jako produkt s nedostatečnou marží?     (Čtěte na stránkách měsíčníku MY)


17.8. 2020     Sedmnáctého srpna 1968 se Alexander Dubček se sešel v Komárně s maďarským komunistickým představitelem Jánošem Kádárem, který dal Dubčekovi jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou. Stalo se tak za čtyři dny ...


Bruselští soudruzi rozdojí muže ..... Někdy mám pocit, že se svět nejen zbláznil, ale hlavně se zbláznil dočista dobrovolně. Matkou není žena, protože jí může být i muž, a místo slova žena by se nejspíš mělo používat slovo osoba s vaječníky. Co ti lidé blbnou?

Když hlouposti řeší lidé bez mozku, kterým se dříve říkalo sice politicky nekorektně, ale zato výstižně pitomci, o nic nejde. Když hlouposti řeší poslanci, je to průšvih. A to nás právě čeká.

Levicové feministky dlouhodobě řeší rozdíl v důchodech mužů a žen. Po složitém zkoumání a mnoha grantech z našich daní přišly na to, že když mají ženy v průměru nižší mzdy než muži, budou mít i nižší důchody. Přemýšlely proto nad tím, jak situaci na trhu „napravit“, až vymyslely legislativní řešení, které protlačily Evropským parlamentem.

A teď to začíná být pikantní, protože už tohle samo o sobě je nevýslovná zbytečnost, ovšem jako by to nestačilo, ještě se polovina reality stačila ztratit v překladu, když zprávu přebírali čeští novináři. To, co vyplynulo ze původní zprávy, kterou tento týden zveřejnil Český rozhlas, se totiž tvářilo tak, že čeští poslanci budou muset včlenit do české legislativy úchvatnou novinku. Když – podle této pokroucené zprávy - už muži nemusí chodit na dva roky vojnu, budou muset chodit minimálně na dva měsíce na rodičovskou. Pokud totiž na rodičovskou nenastoupí, zkrátila by se jim doba čerpání rodičovského příspěvku.

Není divu, že takhle podaná zpráva zavařila mnoha českým mužům hlavu. Zprávu hned začala přebírat další média a nad malým českým rybníčkem se rozpoutala bouřka. Tudíž se velice rychle ukázalo, jak fušerskou práci novináři odvedli, protože velmi rychle se zprávu podařilo „do-přeložit“ poněkud lépe. Jak typické. Nádherný to příklad, jak média vyrábějí veřejné mínění ze vzduchu.

Reálná podoba evropské směrnice tedy zní nakonec o něco lépe, než se původně zdálo. „Správnou“ podobu směrnice vysvětlil europoslanec Tomáš Zdechovský: „Záleží na každém státě, jak si to nastaví. Je tam možnost, že může (zavést sankce vůči mužům – pozn. autor), ale v žádném případě nemusí a může to zůstat tak, jak je tomu v současnosti. Myslím si, že nějaké nucení či vymezování tím, že by zkrátila doba čerpání příspěvku, není vůbec potřeba.“

Jo. Takže stát může a nemusí zavést sankce vůči mužům, kteří se rozhodnou na rodičovskou dovolenou nenastoupit. Typická salámová metoda. Zatím sankce jen mohou být. Příště budou muset být. Už jen to, že někdo dokáže pomyslet na nějakou sankci a povinnost v souvislosti s mužem na rodičovské a předložit tuhle myšlenku poslancům ke zvážení, je neuvěřitelná nehoráznost.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


ŽIJEME V NORMÁLNÍ ZEMI? ..... To poznáme obvykle tak, že slova a názvy institucí alespoň vzdáleně odpovídají významům slov, případně tomu, co daná instituce dělá. Ne, nebudu tu lacině mluvit o ministerstvu pravdy, nebo lásky, tak daleko (zatím) nejsme, a ten román stejně četlo tak málo lidí, že by to nemělo smysl.

Ale co třeba pojišťovny?

Jak je definováno pojištění? Ve zkratce. Pojištění je závazek pojišťovny, že bude tlumit pojištěnému škody z předem dohodnutých událostí. Pojištěný se oproti tomu zavazuje, že bude platit pojistné. Tolik stručně bez složitých právních definic a pojmů. V drtivé většině to tak i u nás funguje. Nebudeme tu ani rozebírat jak se jedna, či druhá strana pokouší tu druhou nějak doběhnout buď falešnými nehodami, nebo naopak nejasným zněním smlouvy.

Ale v podstatě pojišťovna odhadne, s jakou pravděpodobností ten který klient po ní bude vyžadovat pojistné plnění a podle toho mu nastaví výši pojistného. Takže člověk, který už odepsal v bouračkách deset aut, bude mít pojistné vyšší, než strejda, který vyjede jednou týdně z jedné vesnice do druhé. Pokud se já pojistím, že dostanu milion, pokud vyhraju The Open, budu platit asi tak korunu měsíčně, zatímco Tiger Woods to bude mít podstatně dražší. Takhle pojištění v kostce funguje. Pojistná matematika je složitá a kdo ji ovládá, mívá v pojišťovnictví zajištěné slušné živobytí.

S jednou výjimkou.

Tou je u nás zdravotní pojištění. Jak si brzy ukážeme, není to pojištění a pojišťovny nefungují, a díky stupidním zákonům ani nemohou fungovat, jako pojišťovny.

Už určení výše pojistného není tak složité jako u běžných pojištění. Počítá se jediné — kolik vyděláte. Na to, aby pojišťovna určila výši pojistného, jí stačí znát váš hrubý plat.

Zákon pak stanoví, že budete platit 13,5 procenta z toho, kolik vyděláte. Navíc, aby se vám to nezdálo moc, vy platíte jen 4,5 % a 9 zaplatí váš zaměstnavatel.

Už tady je první zádrhel. Pojišťovně je fuk, jestli máte morbidní obezitu, hulíte 60 denně a večer do sebe naklopíte sedm plzní a tři rumy, nebo jestli jste jogín, s vyváženým jídelníčkem, či naopak provozujete nějaký rizikový sport. Sazba je jediná 13,5 % a basta.

Procentuální učení výše platby je typické buď pro výpalné, nebo pro daně. Jedno od druhého se liší jen tím, že o daních se hlasuje.

A to není jediný důkaz toho, že zdravotní pojištění není pojištění, ale daň, kterou nespravují pojišťovny ale jakési státem tvrdě řízené agentury.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Záhada bermudského trojúhelníku: Hrozí nevysvětlitelný fenomén stále? ..... Podle některých v něm řádí ďábel, jiní ho označují za rejdiště monster či mimozemšťanů. Bermudský trojúhelník proslul „senzačními“ zmizeními lodí i letadel, ovšem místo nadpřirozena tam působí silné proudy, magnetické pole Země a lidský faktor

Mnozí připisují mizení letadel a lodí v bermudském trojúhelníku nadpřirozenu či mimozemšťanům.

Vrcholy tzv. bermudského trojúhelníku tradičně tvoří floridské město Miami, portorický San Juan a souostroví Bermudy v západním Atlantiku. Ačkoliv záhadologové a senzacechtiví novináři jeho jméno skloňují velmi často, dosud se nezařadil mezi oficiální zeměpisné lokality. A také jeho tvar a plocha se mění v závislosti na „odborníkovi“, jenž o něm zrovna mluví: Podle některých se rozkládá na ploše 1 300 000 km², zatímco jiní hovoří dokonce o trojnásobku. Další přitom tvrdí, že jeden z cípů oblasti sahá až k pobřeží Irska. Všichni se však shodují, že jde o tajemnou zónu, jež si žije vlastním životem a kde se ztrácejí lodě i letadla.

Těžko na cvičišti ... Legenda o bermudském trojúhelníku se začala psát po skončení druhé světové války – konkrétně v prosinci 1945, kdy se nad ním ztratila letadla americké mise známé jako „let číslo 19“. Tvořilo ji pět torpédových bombardérů Grumman TBF Avenger, jež odstartovaly krátce po druhé odpolední z Fort Lauderdale na Floridě. Jednalo se o rutinní trénink a piloti si při něm měli zdokonalit své navigační schopnosti. Vedl je poručík Charles Taylor, který měl dohlédnout i na pár cvičných bombardovacích náletů. 

Piloti tehdy samozřejmě nedisponovali GPS ani jinou pokročilou navigací, takže se nad širým oceánem spoléhali výhradně na kompas a vlastní cit. Selhání obou kompasů na palubě Taylorova bombardéru a pravděpodobně i ve zbylých čtyřech letadlech, k němuž došlo krátce po vzletu, proto věštilo tragédii. Zoufalí muži zkoušeli najít správný směr, ale každá snaha se zorientovat selhávala a strojům docházelo palivo. Podle přepisu komunikace z vysílačky proto velitel rozhodl, že jakmile zásoby jednoho z bombardérů klesnou pod deset galonů, všichni se pokusí přistát na moři.

Tanky v oblacích ... Jenže bombardéry byly velmi těžké – někteří piloti jim dokonce přezdívali „železní ptáci“: Každý stroj vážil bez nákladu přes 4,5 tuny, což oproti dobové stíhačce znamenalo téměř 2,5násobek. „Stavěli je jako tanky,“ tvrdí historik Mark Evans z Naval Historical Center. „Z boje se často vracely rozstřílené, ale stále funkční, a piloti je proto měli velmi rádi.“ Co však dávalo výhodu pod palbou, ohromně komplikovalo snahu udržet se ve vzduchu s prázdnými nádržemi. Bez paliva šly letouny k hladině rychle a prudce, takže šance přežít náraz do vody byla jen minimální. 

Záhy po přerušení rádiového kontaktu odstartovala záchranná výprava, aby pátrala po posádce či vracích. Nad bombardéry se však zavřela voda a ostatky se nikdy nalézt nepodařilo. Jako by tragédie nebyla dost velká, ztratilo se rovněž jedno z letadel záchranářů i s třináctičlennou posádkou. Šlo o Martin PBM Mariner, jemuž se přezdívalo „létající nádrž“, neboť i drobná jiskra na palubě mohla způsobit explozi. A pátrací lodě skutečně potvrdily, že se během akce zřítila do moře obrovská ohnivá koule zhruba v místech, kde se měl letoun nacházet…

Přistání na Marsu? ... Vinu za incident nakonec letectvo přisoudilo poručíku Taylorovi, který se údajně dopustil pilotní chyby. Rodina zesnulého však protestovala a po přezkoumání zazněl verdikt „neznámá příčina“ – což mimo jiné podnítilo fantazii záhadologů a dalo vzniknout moderní legendě o nebezpečné oblasti.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Rasová karta v amerických volbách, a ještě falešná? Joe Biden si vybral za viceprezidentku Kamalu Harris, o které americká i česká média tvrdí, že je černoška, ale ona je poloviční Hispánka a měla za otce Jamajčana a matku Indku! Není dostatečně černá, kritizují ji vlastní liberální voliči z Demokratické strany! Proč je barva rasy najednou v USA tak důležitá? A proč 25-letý černoch přistoupil k 5-letému bílému chlapci a z bezprostřední blízkosti ho zastřelil ránou do hlavy? Na podzim dojde v USA k pokusu o neo-marxistickou listopadovou revoluci! ..... Kandidát Demokratické strany na prezidenta Joe Biden tento týden ve středu oznámil, že si vybral za svoji viceprezidentku Kamalu Harris, která je senátorkou za stát Kalifornie. Podle pozorovatelů tím Joe Biden definitivně pohřbil své šance na zvolení, protože Kamala Harris je vysoce neoblíbená mezi tzv. umírněnými demokraty. kterým se nelíbí transformace Demokratické strany do neoliberální a silně levicově progresivistické strany.

Přesně z tohoto důvodu Donald Trump zvítězí 3. listopadu v USA s drtivou převahou, protože v USA ještě nenastal čas pro tento typ politiky, ale velice rychle se k tomu v USA blíží. K procesu zániku tradiční americké republiky dojde v naší iteraci až v roce 2028 při volbách, kdy doroste část dnešní americké a nezletilé populace, která již vyrostla v důsledně liberalizovaném školství. Ovšem, jedna věc je opravdu děsivá, protože v amerických volbách najednou začíná rozhodovat rasová karta, což ještě donedávna bylo neslýchané.

Hnutí Black Lives Matter minulý týden pohrozilo [1], že pokud si Joe Biden nezvolí za viceprezidentku černošku, nikdo z černochů nebude pro Bidena hlasovat. Ultimátum bylo vysláno celkem jasně a zřetelně, ale mnoho lidí očekávalo, že Biden si vybere černošskou političku Susan Rice, která má zkušenosti z diplomacie a dodala by Bidenovi kredibilitu, protože samotný Joe Biden má vážné zdravotní problémy a jeho projevy více a více odhalují postupující projevy stařecké demence. Joe Biden potřeboval k sobě někoho, kdo bude mladší, ale současně i významně umírněnější, než je současná oficiální doktrína Demokratické strany, která všechno vsadila na radikální a levičáckou kartu, což je v USA pokaždé a pro každého kandidáta cesta do pekel. Jenže letos je to jiné, a to z toho důvodu, že americká populace je také jiná, změnila se.

Joe Biden si vybral za viceprezidentku nejméně úspěšnou kandidátku z primárek, kterou umírnění demokratičtí voliči nesnáší

Dnešní americká populace už není generací bělochů a Stevea Jobse, dnešní Amerika je zemí hispánských přistěhovalců, migrantů, a to zejména nelegálních, a hlavně ze zemí Latinské Ameriky. Demokratická strana vycítila obrovský volební potenciál v milionech nelegálních migrantů, kteří by mohli v listopadu rozhodnout volby. Jenže, tyto hordy migrantů nelze uspokojit ničím jiným, než naprostou legalizací pobytu, školstvím zdarma a zdravotnictvím zdarma.

A to je proces tvrdého socialismu, ovšem financovaného z kapes amerického kapitalismu a z daní amerických občanů. A k takovému procesu není uvnitř Demokratické strany zatím jednomyslná podpora. To se ukázalo při primárkách Demokratické strany vloni v prosinci, kdy Kamala Harris byla mezi demokratickými voliči tak moc neoblíbená, že skončila úplně na konci a jako poslední ze všech demokratických kandidátů, a proto se rozhodla kandidaturu ukončit a z primárek odstoupila. Tato žena nemá podporu ani vlastních demokratických voličů. Susan Rice měla a má mnohem větší oblibu. Tak proč si Joe Biden vybral právě Kamalu?

Je to kvůli tomu, že se jedná o mohutnou a brutální perestrojku uvnitř Demokratické strany, kdy cílem není nic jiného, než přeorientování se této politické strany na úplně novou voličskou základnu. Ano, už vám to možná dochází, je to plán odklonu Demokratické strany od bílého voliče. Všechno totiž, co momentálně v USA probíhá, má jeden jediný rukopis, a tím je odpis bílého muže a bílé ženy v očích demokratických politiků v amerických městech, na radnicích a v guvernérských pozicích, kde vládnou současní demokratičtí zástupci. Potom se nemůžete divit, že radnice amerických měst pod kontrolou Demokratů rozpouští policejní stanice, ochraňují Antifu a rabující davy sympatizantů BLM, protože cílem není nic jiného, než úplná eliminace bílého voliče a přeorientování se Demokratické strany na tzv. barevný volební elektorát.

V roce 2044 budou běloši v USA menšinou, ale už v roce 2020 je ilegálních migrantů tolik, že mohou překlopit ve vybraných státech USA výsledek voleb

Demokratická strana si totiž určitě přečetla v roce 2018 článek [1] v The New York Times, který se odkazoval na studii amerického federálního statistického a prognostického ústavu (The Federal Census Bureau), že v roce 2044 budou běloši v USA tvořit menšinu. Jenže, proč Demokraté zešíleli a odepisují bílou rasu již dnes o 20 let dříve? Odpověď je jednoduchá, protože Demokratická strana nemusí čekat do roku 2044 kvůli tomu, že americký volební systém nepracuje na principu všelidového hlasování, ale podle systému volitelů, kdy každý stát americké unie má své volitele, kteří volí prezidenta na společném sjezdu po skončení voleb. A protože americké státy volící demokraty a republikány jsou dlouhodobě známy, tak všechny prezidentské volby rozhoduje jen hrstka zhruba 6 až 10 států, které jednou volí republikána a jindy demokrata. Jenže, spolu s překreslováním americké populace migrací došlo k hrozivému jevu.

Kamala Harris v televizní debatě během primárek

V důležitých státech, které jednou volí tak a podruhé jinak, došlo v posledních letech k mamutímu nárůstu barevné nelegální migrace. Migranty to tradičně táhne tam, kde fungují zákony na ochranu nelegálních migrantů, a zdaleka neplatí, že takový stát musí být pod vládou demokratického guvernéra. Stačí pouze to, že pod kontrolou demokratů je radnice velkého města, které přijme vyhlášky o ochraně migrantů. V americkém systému se těmto městům říká Sanctuary Cities, tedy v podstatě Města poskytující útočiště, samozřejmě pro nelegální migranty. A řada velkých měst přijala v posledních letech mnoho zákonů na ochranu migrantů, takže dochází k tomu, že ona zmíněná hrstka 6 až 10 amerických států rozhoduje volby jinak než kdysi.     (Čtěte na stránkách AENews)


Pompeo v Praze. Tsunami servility, poníženosti, malosti a „rektálního alpinismu“ předváděla většina českých politiků a korporátních médií ..... To tedy zase jednou bylo něco. Cunami servility, poníženosti, malosti a "rektálního alpinismu", kterou americkému ministru zahraničí předváděla většina českých politiků a korporátních médií, znovu "nestydatě nahatě" ukázala, jak hluboce jsou vrostlí do totalitní protektorátní mentality. Pamětníci návštěv vysoce postavených sovětských soudruhů prožívali přímo křeče déja vu: vše úplně stejné, jen zrcadlově převrácené.

V tomto případě o to komičtější, že Mike Pompeo přijel přenést na druhý břeh Atlantiku jednu část předvolební kampaně prezidenta Donalda Trumpa. 

Tu méně důležitější, protože Američany většinově zahraniční politika obecně moc nezajímá, volebně pak už vůbec ne (pokud zrovna Washington nevede nějakou dobyvačnou válku, v níž umírají mladí rekruti). 

Jenže Trumpa naše politická a mediální Kavárna (v soudružské jednotě s washingtonskými Deep State bažinami) nenávidí v podstatě stejně jako prezidenta Zemana, premiéra Babiše - o Vladimíru Putinovi ani nemluvě.

Alláhovy zálohy ... Tuhle "schízu" však naši gerojové v zápase za globalizaci a Nový světový řád (dříve Světový mír) umějí zvládat právě tak, jako jejich předchůdci: při oficiálních "dvouminutovkách nenávisti" volají pokrokově Pryč s Ruskem a Čínou (předtím Pryč washingtonským imperialismem a západními revanšisty) - a když zhasnou kamery uplivují si před Trumpem (jako se pošklebovali Brežněvovi).

Mezitím však cynicky prodávají svou vlast imperiálním zájmům aktuálně vládnoucího protektora, který je oficiálně chválí, ve skutečnosti však jejich lokajstvím hluboce pohrdá - právě tak jako většina jejich vlastního národa. 

Až přijde Turek a islám (zůstaneme-li v EU, nebude to dlouho trvat), budou udávat ty, kdo sebou párkrát denně nepraští, když z mešit volají muezíni.

Před vlastním prahem ... Pompeo přijel především kvůli Trumpově předovlební kampani. Jeho šéf potřebuje aktivizovat významné menšiny amerických Poláků, Maďarů, Čechů a Slováků - a současně dát okázale najevo opovržení nad Berlínem (takzvaně Bruselem). A ti naši kolaborantští troubové v tom jako už tradičně směšně tancují, neboť je to pro ně skvělá příležitost, jak dát (Sorosům a dalším říšským měšcům) najevo svou loajalitu, z níž luxusně žijí.

Jenže tentokrát je to sporné, čehož si - připadajíce si opět jako spolutvůrci dějin - v rauši jaksi nepovšimli. 

Nenávidět Rusko a Čínu je sice v pořádku - ale pouze do listopadového úterý, které Ameriku (bez ohledu na to, kdo vyhraje volby) rozsekne na dva až osm dílů. 

Pak bude mít někdejší určující světová mocnost tolik práce sama se sebou, že jí na nějaké evropské hrátky nezbude čas ani energie. 

Povšiml si toho tradičně pouze Václav Klaus (starší), když ve stanovisku svého institutu (IVK) napsal:

"Americký činitel se měl dozvědět z našich nejvyšších míst, že je velká část české společnosti velmi znepokojena americkým vývojem posledních let, že ji trápí útoky na samotné základy americké demokracie i její symboly, že se obává nástupu ultralevicových sil, které odmítají samotné základní hodnoty a principy svobodné společnosti a tržní ekonomiky, že je zneklidněna šířením absurdních genderových a environmentalistických teorií, vytvářením strachu ve společnosti, umlčováním svobody slova a pošlapáváním akademických svobod na univerzitách.

Čeští politici měli sdělit ministru Pompeovi, že se velmi obáváme, co se stane, pokud tyto extrémistické síly v USA zvítězí. A bohužel se zdá, že vývoj k tomu směřuje. Měli mu říci, že se vítězství těchto levicových extrémistů v USA obáváme více než čínského politbyra, protože pro udržení naší svobody a tržní ekonomiky představují bezprostřednější hrozbu" (celý text zde).

Bacha na "bezpečnost" ... Formálně přijel Pompeo jako vždycky, když míří do "kolonie": neomaleně diktovat. Pochopitelně "v zájmu naší bezpečnosti". 

Kupujte ještě víc americké zbraně (ty vrtulníky, které nepotřebujete, jsou jen předkrm) a sdílejte s námi technologický úpadek naší kdysi "vedoucí úlohy". 

Číňané mají lepší a levnější technologie (např. 5G sítě), tak je u vás zakažte. Rusové mají lepší a levnější plyn, tak jej nekupujte, ale chtějte ten náš dražší a horší. 

Umějí stavět lepší a levnější jaderné elektrárny, tak jim to u vás zakažte a nechte dostavět jaderky naším (nedávno zkrachovalým) Westingousem.

Absurdní fraška jak podle Havla. Jenže oni to myslí vážně. A co se stane, když ne? 

Příklad pádu Nečasovy vlády - poté co neprozřetelně v Moskvě oznámil, že soutěž o Temelín bude regulérní a poctivá - má jistě Andrej Babiš v živé paměti. 

Proto pouhý fakt, že alespoň "lavíruje", nechá Pompea "interpretovat", na čem se "shodli", ale pak tento "výklad" trochu zpochybní, je už sám o sobě hrdinný. 

Je pochopitelně v jiné situaci. 

Za Nečase nebylo Německo s Američany na kordy, takže v jistém smyslu má krytá záda. Ale stejně - docela statečný výkon.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


DRAKULOVO TAJEMSTVÍ. JAK SE VALAŠSKÉHO KNÍŽETE MOHL STÁT UPÍR? ..... Existuje nekonečné množství obrázků, příběhů, suvenýrů, vtipů, knih i filmových a divadelních her, spojených s hrabětem Drakulou jako literární postavou anglického spisovatele Brama Stokera (1847-1912) Co ale víme o jejím předobrazu, skutečném Drakulovi?

Byl jím vládce Valašského knížectví, území ležícího na jihu Rumunska, s nímž se, spolu s Moldávii, roku 1861, spojilo. Jmenoval se Vlad III. Tepes (čili Napichovač, 1436-1471) přezdívaný Dracul, psychopatická osobnost, která mohla díky své neomezené moci dát průchod všem svým, především sadistickým, choutkám. Některé rysy tak měl společné se skutečnými upíry.

Chléb máčený v lidské krvi ... Začněme tím, že valašský kníže opravdu konzumoval lidskou krev. Nezakusoval se ovšem lidem do krční tepny, ale namáčel si chléb do misky s lidskou krví. Tu získával podle rukopisu z 15. století od Michela Behheima z osob napíchnutých na kůl přímo v jídelně. Pod kůlem potom bylo vědro, kam tekla krev obětí. A těch bylo nepočítaně.

Spekuluje se o tom, že kníže Dracula se takto krutě mstil zejména za smrt svého otce a že se na něm projevilo i to, že on sám strávil dětství a mládí v tureckém zajetí jako rukojmí, a je možné, že tam byl i pohlavně zneužíván a že tam má počátek jeho záliba v napichování na kůl. A to opravdu miloval. Zachovaly se totiž jeho osobní poznámky, ve kterých třeba velmi vtipně popsal, jak bolestivě takto popravovaní lidé umírali.

Drakula ale nepopravoval jen tímto způsobem. Když se Vlad dostal na svobodu, zjistil, že jeho otce zradili jeho vlastní lidé, mezi nimi i mnozí šlechtici, kteří mu přísahali věrnost. Pozval je tedy všechny, asi 500 lidí, do svého sídla a oznámil jim, že bude hostina. Když hodování skončilo, do místnosti vtrhli vojáci s noži a všechny zabili.

Chtěl jen pořádek ... Trest hrozil nabodnutí na kůl ovšem v Drakulově knížectví hrozil každému, kdo spáchal jakýkoliv zločin, ať už šlo o drobnou krádež nebo vraždu, někdy však dal kníže dal kníže v této oblasti prostor své kreativitě. Například poté, co byl okraden cikánem, nařídil, aby zloděj byl uvařen v kotli a nařídil všem cikánům, aby takto vzniklý pokrm snědli…

Ve své zemi kníže ovšem snil o řádu a pořádku obecně. Jednou tak shromáždil všechny své „neužitečné“ a „nefunkční“ poddané, tj. chudé, nemocné, žebráky, tuláky a podobně, a slíbil jim hostinu. A skutečně ji také pro ně nechal připravit v jednom domě. Všichni jedli, byli šťastní, ale ne dlouho. Po jídle kníže nařídil, aby byla všechna okna zabedněna a poté byl celý dům spálen. Nikdo nepřežil a kníže tak, alespoň dočasně, Tak se chtěl zbavit nefunkční populace v hlavním městě svého knížectví. Podle análů nikdo tragédii nepřežil.

Tajný Řád draka ..... Proč ale mluvíme o Drakulovi? Je třeba připomenout, že Vladův otec byl členem tajné společnosti, který se nazýval Řád draka. V rumunštině slovo „drak“ je „dracul“. Proto po smrti otce, když se syn také připojil ke členům společnosti, převzal pseudonym Dracula, což znamená „syn draka“. Hlavním cílem této společnosti byl boj proti tureckému nebezpečí, tedy proti pohanům, kteří neustále ohrožovali křesťanskou Evropu.

V tomto boji patřil Vlad III. mezi přední bojovníky na bitevních polích. Jeho svérázný smysl pro humor potom dokládá tato historka, snad i skutečná. Když si turecký vyslanec odmítl sundat před knížetem na znamení úcty turban, nechal mu ho kníže přibít k hlavě hřebíkem…

Záhadné úmrtí ... Vládu psychopata, před nímž si nemohl být nikdo jistý, začali brzy zejména lidé v Drakulově blízkosti považovat za neúnosnou. Faktem sice je, že kníže zemřel během bojů s Turky, ale pravděpodobně jen díky zradě vlastních lidí. A ti prý dokonce potom poslali jeho hlavu tureckému sultánovi, který ji probodl kopím a zavěsil na zeď svého paláce.

V každém případě dnes není jisté, kde je tělo Drakuly, dokonce možná opravdu bezhlavé, pohřbeno. To přispělo k podezření, ostatně v této části Rumunska zcela běžnému, že se po smrti stal opravdovým upírem. Mnoho badatelů ovšem tvrdí, že jeho tělo nebylo nikdy nalezeno proto, že ho záhy po pohřbu vykopali lupiči a obrali o všechny cennosti, s nimiž byl kníže pohřben. Mrtvoly se potom jako důkazu svého činu nějakým způsobem zbavili.     (Čtěte na stránkách Záhady života)


Justin Bieber hovoří o satanských rituálech v Hollywoodu ..... Justin Bieber řekl stovkám lidí na hodině studia Bible v Los Angeles, že hollywoodské elity zabily jeho nenarozené dítě a zničily vztah, který měl s matkou dítěte Selenou Gomez. Byl to prý způsob, jak ho potrestat.

Od loňska, kdy našel Boha, se Bieber stal pravidelným návštěvníkem na hodinách studia Bible konané v Montage v Beverly Hills a ve středu sdílel to, co nazval ,,nejhorším okamžikem svého života” s kongregací a vysvětlil, proč musí odejít z hudebního průmyslu.

Řekl návštěvníkům, že se do ,,ďábelského hudebního průmyslu nikdy nevrátí”, dokud nevypadnou ,,pedofilové a monstra na vrcholu téhle branže ze hry”. Dále řekl, že všechno je „dezinfikováno bělidlem a sluncem.“

Bieber vysvětlil, jak se ho hollywoodské elity snažily mravně zkazit ,,Tolik se mě snažili zkazit,“ řekl Bieber, ,,protože jsem dosáhl úrovně, kterou už nemohli ovládat. Snažili se mě zničit alkoholem, a když to nefungovalo, zkoušeli to s drogami – všemi různými druhy. Pak, když nefungovalo ani to, snažili se mě zničit ambicemi. Nejdřív mě to zajímalo,“ uznal Bieber, a pak řekl: ,,ale když jsem si uvědomil, jaká je cena vstupného do toho jejich světa, musel jsem skončit.“

,,Selena a já jsme čekali dítě. Těhotenství bylo v začátcích, takže jsme to nikomu neřekli. Zároveň jsem byl obletovaný některými opravdu mocnými lidmi, nejmocnějšími lidmi v Hollywoodu.“

Bieber popisuje přísně tajnou párty, které se zúčastnili top manažeři branže a řekl, že byl uveden do zadní místnosti, kde skupina mužů v maskách seděla podél zdí pokoje a pila z pohárů. Uprostřed pokoje sedělo mrtvé dítě se skříženýma nohama, opřené o židli. Vypadalo to jako plod pozdního stádia těhotenství, jehož krev byla kompletně vysáta.

,,Celá pokožka hlavy dítěte byla pryč. Jeho lebka byla odtržena od povrchu kosti. Části pravé strany nevyvinuté malé tvářičky byly odtrženy. Byly vidět kousance a modřiny po celém jeho malém těle. Měli na sobě zvířecí masky, seděli a pili to, čemu říkali červené víno. Nabídli mi nějaké. Bylo vidět, že je pro ně opravdu důležité, že jsem se zapojil. V tuto chvíli jsem se doslova pozvracel. Jeden z nich se pochlubil, že dítě žilo osm hodin poté, co ho začali řezat a vysávat mu krev. Když popisoval bolest, kterou to dítě prošlo, zdálo se, že je spokojený sám se sebou.“

Strašlivá smrt, kterou Bieber popisoval v kongregaci, se nazývá ,,vykrvácení”, jinak známě jako úplné vysávání krve. Praxe je oblíbená mezi pijáky dětské krve, kteří konzumují to, čemu říkají ,,červené víno“, za účelem získání vysoké hladiny adrenalinu, mladých hormonů a destruktivní energie. Věří totiž, že se to vše v krvi dětí nachází. Věří, že čím více dítě před smrtí trpí, tím více ,,obohacená” bude jeho krev po sklizni. Dítě je často, před tím než je zabito, fyzicky a sexuálně zneužíváno, aby vzniklo podle nich nezbytné trauma.     (Čtěte na stránkách Aluška)


NEJVYŠŠÍ TURECKÝ IMÁM VČERA VYZVAL V CHRÁMU HAGIA SOFIA K DOBYTÍ EVROPY MEČEM ..... Tato výzva není v poslední době rozhodně první a nejspíš ani poslední. Mnoho vysokých muslimských autorit už k džihádu mečem vyzvalo, naposledy se jednalo o výzvu vůdců ISIS, kteří vyzvali ke džihádu ohněm. Výzvu dokonce zveřejnila na svých stránkách i televize Muslimského bratrstva.

Výzva nejvyššího tureckého imáma Aliho Erbaşe zcela jistě míří především k Turkům, žijícím na území Evropy, čímž se vlastně ani netají. Symbolické je i místo, odkud výzvu svým soukmenovcům vyslal; chrám Hagia Sofia, nedávno konvertovaný na mešitu, se poprvé změnil v mešitu právě v době, kdy začali Osmané dobývat Evropu.

Imám, který včera vyzval k dobytí Evropy je velkým přítelem Erdogana

A jistě vás ani neudiví fakt, že tento imám je velkým přítelem sultána Erdogana, který se ambicí za znovuobnovení Osmanské říše nijak netají. Významný islámský historik Robert Spencer varoval, že tato výzva  má mnohem větší význam, než jaký je jí přikládán. Zcela jistě podnítí Turky k odezvě. Padla zde také připomínka Mohamedova výroku, ve kterém prohlásil, že muslimové dobydou Řím.

Imám také prohlásil: “Drazí muslimové! Znovuotevření Hagia Sophia k modlení  je požadavkem věrnosti jejímu historickému dobývání. Znovuotevření Hagia Sophia k modlení je důkazem, že islámská civilizace je nadále na vzestupu navzdory všem překážkám.