wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 


31.7. 2020    Lidi, nenechte se zblbnout zprávami šířenými z masmédií !!!!!


Generál Ludvík Svoboda - jediný prezident, kterého miloval celý národ včetně Slováků ..... V den jeho pohřbu lidé vyvěšovali černé vlajky, aniž by byli vyzýváni a všude v ulicích byl cítit obrovský smutek. Prozident, kterého bez výjimek milovali Češi, Moravané, Slezané a Slováci, ale i Ukrajinci, Rusové, Poláci i Maďaři, což už se asi nikdy nikomu nepodaří.

A proto nenávistní propagandisté EU by nejraději jeho život vymazali z učebnic, z historie a když to nejde, pokoušejí se kydat na něj hnůj i smyšlenými historkami. Nebo vytaženými pseudoargumenty jako naposledy zvrácený Jakub Železný z veřejnoprávní České televize!

Není pravdou, že za všemi pohřby prezidentů byl celý národ. Václavem Havlem polovina občanů České republiky pohrdala stejně jako většina Slováků. I T.G.Masaryka neměla velká část národa ráda. A proto se neslo celým obdobím, že "Masaryk nechal střílet do lidí".

Jedině hrdina Ludvík Svoboda byl milován skoro všemi občany Československa a proto ta dnešní velká nenávist:

byl pro mír, bojoval za svou vlast a nasadil pro ni život! A to je dnes zločin!

Slova armádního generála a prezidenta Československa jsou nesmrtelná

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

 Ludvík Svoboda

 Vážně měl prezident Svoboda zavelet do útoku proti půlmilionové armádě pěti vojsk Varšavské smlouvy a nechat zmasakrovat Československo v roce 1968?

Lid nechtěl kapitalismus, ale socialismus s lidskou tváří.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Astronomové identifikovali zdroj tajemného rádiového signálu z vesmíru  ..... Astronomové vůbec poprvé sledovali spojení mezi magnetary a rychlými rádiovými záblesky, jejichž původ nebyl spolehlivě stanoven. Uvádí se to v článku na webových stránkách Evropské kosmické agentury (ESA).

Objev byl uskutečněn díky kosmické observatoři Integral, která byla předurčena pro studium objektů v oblasti tvrdého rentgenového a gama záření. Na konci dubna letošního roku pozorovaly skenery observatoře magnetar SGR 1935 + 2154 objevený před šesti lety. Po zafixování činnosti magnetaru vědci zjistili, že vyzařoval nejen obyčejné rentgenové paprsky, ale také rádiové vlny.

Zmiňme, že magnetary jsou speciální třída neutronových hvězd, se kterými jsou spojeny ty nejsilnější a nejjasnější exploze ve vesmíru. Taktéž mají nejsilnější magnetické pole.

Systém, který je nainstalován na observatoři Integral, okamžitě upozornil observatoře celého světa, což vědcům umožnilo detailně prostudovat jeho zdroj. Například kanadský radioteleskop CHIME zaznamenal rychlý rádiový záblesk vysoké energie, přičemž rádiové vlny přicházely ze směru SGR 1935 + 2154.

„Nikdy předtím jsme nepozorovali z magnetaru vysílání rádiových vln, které se podobají rychlému rádiovému záblesku,“ uvedl vedoucí autor studie Sandro Mereghetti z Národního ústavu astrofyziky v Miláně.

Podle jeho slov jde o první pozorované spojení mezi magnetary a rychlými rádiovými záblesky. „Je to opravdu důležitý objev, který nám pomůže soustředit se na povahu těchto záhadných jevů,“ poznamenal.     (Čtěte na stránkách AC24)


Věda se znovu vrací k činnostem, které v minulosti vyvolaly katastrofy a pády civilizací. Genetické manipulace, křížení nesourodných forem života, klonování. Doporučování dobrovolné konzumace jedů...... Konzumace zvířecího masa, rozšíření geneticky modifikovaných plodin, ohřívání jídel mikrovlnnou troubou, používání potravin a dalších výrobků uměle obohacených smrtelně jedovatým fluorem. To je čtveřice faktorů, které nejvíce narušují naši bioenergeticky pravotočivou hmotnou lidskou podstatu. Jakoby si sami podřezáváme čistou pravotočivou větev života pod sebou. Věda se znovu vrací k činnostem, které v minulosti vyvolaly katastrofy a pády civilizací. Genetické manipulace, křížení nesourodných forem života, klonování. Doporučování dobrovolné konzumace jedů. Tento dnešní útok na pravotočivou lidskou podstatu je však plíživý, nenápadný. Skrytý pod maskou pomoci lidem, zlepšit jejich životy.

Naše lidská podstata ve hmotě je doposud pravotočivá ... V minulém pokračování jsem naznačil, že naše lidská podstata na planetě Zemi je z pohledu bioenergií pravotočivá, tedy světelná. 

Tato skutečnost je závazně obsažena v morfických polích planety, které řídí růst nového člověka od okamžiku početí. 

Temné síly dlouhodobě usilovaly o úplné ovládnutí hmoty a pokoušely se vytvořit novou vlastní rasu - nový typ temného člověka, který by ovládl svět. 

Melkor v dávné minulosti, ničení existujícího života, klonování a křížení nesourodých forem života, vytváření bojových zrůd, lidozvířat, biorobotů. 

Jeho nástupce Satan, satanské obětní rituály, zvrhlé orgie, sexuální magie, hromadné znásilňování.

Církev a ničení všeho pokrokového ve středověku. 

Upalování kacířů a čarodějnic. 

Tvrdá likvidace všech odpůrců mocenského přístupu církve a veškeré čisté duchovnosti. 

Tajné okultní řády zakládané v 19. století a hledající magickou cestu a cestu zasvěcení, jak probudit mocenskou temnou sílu člověka a přivolat skryté zlo. 

Nacismus 20. století, snaha přivolat temné levotočivé energie. 

Dokázat se vyladit na úroveň nehmotných temných vládců a spolu s nimi začít řídit svět.

To všechno byly pokusy ovládnout hmotu a vnutit jí temný způsob fungování. 

Doposud se to straně temna nepodařilo. 

Naše pravotočivá lidská podstata je však za dlouhé věky silně zašpiněna temnými energiemi, narušena a poškozena. 

Na dnešní pokračování jsem slíbil hmotný důkaz, že naše lidská podstata na Zemi je z pohledu bioenergií skutečně pravotočivá. 

Nejprve je však potřeba vysvětlit další náležitosti. 

Následující výklad bude vyžadovat určitou prostorovou představivost čtenářů. 

Začněme však postupně.

Pravotočivost a levotočivost ve hmotě na příkladech ... Pravotočivé prostorové spirále odpovídá závit běžného pravotočivého šroubu či vrutu, který se zašroubovává otáčením šroubováku ve směru pohybu hodinových ručiček. Vruty tohoto typu ve hmotě jednoznačně převažují. Na počítači však uděláme lehce pouhým překlopením i vrut se závitem levotočivým. 

Jeho závit představuje levotočivou prostorovou spirálu. Takovéto typy závitů se také objevují, ale pouze výjimečně. Například levá šlapka na jízdním kole má levotočivý závit.

Podstatné je, že typ prostorové spirály zůstane zachován, ať se na ni díváme z jakéhokoliv směru, zleva nebo zprava. Klidně si to vyzkoušejte. 

Pravotočivost prostorové spirály tak není výsledkem směru pohledu, ale odráží vnitřní vlastnosti dané struktury... Dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA

Dokladem toho, že ve hmotné rovině naší planety jednoznačně převažují pravotočivé šroubovice nad levotočivými, je i známá dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA, která tvoří genetický základ bytosti člověka i dalších živých forem na Zemi.

Představme si nejprve dvojitý řetězec ve tvaru žebříčku složeného ze dvou přímých vláken, která jsou spojena příčkami (A). 

Samotná šroubovice vznikne tak, že tento žebříček zkroutíme a stočíme jej do spirály tak, aby spojovací příčky zůstaly zachovány. 

Pro zlepšení prostorové názornosti dodejme do obrázku pomyslnou volnou střední tyčku, která již není součástí šroubovice, a představme si, že kolem ní původní žebříček zkroutíme a obtočíme. 

Můžeme přitom kroutit dvěma způsoby. 

Pokud přidržíme spodní konec žebříčku a ze svého pohledu zdola zkroutíme vzdálenější konec ve směru pohybu hodinových ručiček, dostaneme pravotočivou šroubovici DNA (B), která je v přírodě naší planety běžná. 

Pokud bychom však vzdálenější konec původního žebříčku zkroutili opačným směrem proti pohybu hodinových ručiček, získali bychom šroubovici levotočivou (C). 

Ta již není pro hmotný život na planetě Zemi typická, ale přesto se v přírodě vyskytuje.

Věda jednoznačně uznává skutečnost, že genetickým základem bytosti člověka je dvouvláknová pravotočivá šroubovice DNA. 

Nezná však důvod, proč je to právě pravotočivá šroubovice a ne levotočivá. 

Pokusím se tuto skutečnost vysvětlit z duchovního pohledu.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


GENDER-FLUIDI ..... Už delší dobu jsme si neobohatili slovník v souvislosti s moderním trendem výběru pohlaví. Teď už víme, že po světě běhají také tzv. „gender-fluidi“ – tedy osoby, které si nejsou jisty pohlavím, s nímž se narodily.

Dle některých slovníků se jejich identita může během času náhodně či na základě různých okolností proměňovat. Co to je? Upřímně nechápu, kde lidé nabyli přesvědčení, že pohlaví je něčím, co si daný jedinec může vybrat, nebo dokonce různě měnit dle situace. Copak nejsme jen obyčejnou součástí přírody, která to rozhodla za nás!?

Ano, existují druhy, u nichž je proměna pohlaví možná a má své opodstatnění, ale takto to nastavila sama příroda. Člověk tímto druhem není. Pokud si někdo pohlavím „není jistý“, ať se pořádně podívá do kalhot a tam pozná, kým je.

Tři procenta amerických teenagerů v Minnesotě se dle vědců neidentifikují jako kluk nebo holka, a to opravdu není málo. Dalších x procent se navíc může identifikovat jako jiné pohlaví, než jaké jim ve skutečnosti bylo do vínku naděleno. Údaje navíc pocházejí z roku 2018 – je tedy evidentní, že skutečné číslo je dnes daleko vyšší a podobná situace je evidentně i v dalších zemích světa.

Pokud je tohle nový módní trend, rád zůstanu staromódní…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Novorozenec dobře ví, co má jíst. Jeho výživu zkazí až rodiče a marketing ... Lékařka už ve třicátých letech minulého století popsala, proč je hloupost děti nutit do jídla, které nechtějí. odmítalo jíst, co jim bylo nakázáno.

Všechno změnila doktorka Clara Marie Davisová, která v roce 1926 zahájila asi největší nutriční experiment na světě. Vypůjčila si několik nemluvňat – sirotky, děti od nezletilých matek a vdov – a nabídla jim speciální dietu. Dětem ve věku od 6 do 11 měsíců dávala na výběr alespoň z 10 různých jídel. Nemluvňata měla možnost jíst, co chtěla. V celém rejstříku bylo na 34 druhů potravin.

Ačkoliv si děti jedly, co chtěly, byly pořád perfektně zdravé. A to i přesto, že jídla, která si volily, by se dala označit za dietologovu noční můru.

Ve výsledku se experimentu zúčastnilo 15 dětí. Doktorka dvě z nich pozorovala déle než čtyři a půl roku a ve výsledku nashromáždila přes 36 tisíc vzorků výzkumu. „Zdravotní sestra měla nakázáno sedět tiše, se lžičkou v ruce a nehýbat se. Pouze když se dítě natáhlo nebo ukázalo na jídlo, vzala plnou lžičku, a pokud dítě otevřelo pusu, nakrmila ho. Nesměla komentovat, co si vybraly či nevybraly, na nic ukazovat nebo k něčemu směřovat dětskou pozornost, ani jim odmítnout, na cokoliv si ukázaly. Mohly jíst svými prsty nebo jakýmkoliv způsobem chtěly, aniž by zdravotnice komentovala nebo opravovala jejich chování,“ popsala Davisová.

Po šesti letech došla k závěru, že ačkoliv si děti jedly, co chtěly, byly pořád perfektně zdravé. A to i přesto, že jídla, která si volily, by se dala označit za „dietologovu noční můru“. Jeden den mohly jíst játra, zatímco jiný nesáhly na nic jiného než banány, vajíčka a mléko. Žádné z nich ale nedávalo přednost lupínkům s mlékem, které pediatři dětem toho věku doporučovali.

KOUZLO SAMOLÉČENÍ ...Do experimentu byly obvykle přijímány děti ve špatném zdravotním stavu. Čtyři byly vážně podvyživené, pět mělo křivici. Během několika měsíců byly všechny v pořádku. Když chytly chřipku, uzdravily se samy tak, že jedly větší množství mrkve, řepy a surového hovězího masa. Bez jakýchkoliv pokynů si podle výzkumu Davisové udržovaly poměr kalorií v průměru 17 % bílkovin, 35 % tuků, 48 % sacharidů, což je zhruba tolik, kolik doporučují dietologové.

Lidé mají moudrost těla. Naše tělo ví, co chce a potřebuje.

„Každá strava se lišila od těch ostatních. Viděli jsme 15 různých chuťových vzorců a ani jeden z nich nebyl tvořen hlavně cereáliemi a mlékem s menšími kousky ovoce, vajec a masa, jak se dnes běžně považuje za správné,“ řekla Davisová na konferenci v roce 1939.

Lékařka se tak postavila do sporu s dominantními teoriemi doby, že dětský jídelníček je potřeba pořádně hlídat. Vyslovila názor, že lidé mají „moudrost těla“. Naše tělo ví, co chce a potřebuje. Za pravdu jí dal i slavný pediatr Benjamin Spock. „Můžete věřit nezkaženému dětskému apetitu, že si vybere celistvou dietu, pokud mu nabídnete rozumnou rozmanitost a rovnováhu přírodních a nerafinovaných jídel, která dané dítě momentálně rádo jí,“ konstatoval Spock.

PAST VEDLE PASTI ... V jednom slově se ukrývá kamínek úrazu. A to ve slově „nezkažený“. Protože při pohledu na dnešní svět, který je zaplněný rafinovaným jídlem, cukry a solí, jež dělají perfektní práci v oblbování receptorů našeho těla (viz třeba tady), je těžké udržet si přirozený zdravý apetit.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Sponzoři letošní Prague pride vystoupili z anonymity. Vodafone, Coca cola, Staropramen, EU, US embassy, holandská a izraelská ambasáda, Ing Bank ..... Dlouho to vypadalo, že se sponzoři homopochodu Prague pride letos za svoji podporu stydí. Zdálo se, že jim je český většinový “homofob” najednou dobrý, respektive jeho peněženka. Ale nakonec ideové cíle jejich majitelů (a také asi jejich příkaz) převládly.

Stejně jako loni je hlavním sponzorem mobilní operátor Vodafone.

Hlavními partnery jsou MHMP Prahy, ten dokonce přidělil dotaci 1 mil kč zcela mimořádně. Vedle pražské radnice se skví EU a americká korporace Coca Cola výrobce nápoje Sprite.

Dalšími významnými sponzory jsou ambasády USA, Izraele a Holandska. Pivovar Staropramen a Bráník, nebo Microsoft. Letos opět nechybí holandská ING Bank.

Mezi partnery najdete i bizarní organizace jako “dva tátové”, nebo Amnesty international.

Pokud využíváte služeb Vodafone a žízeň hasíte americkým homopivem Staropramen a Bráník, nebo teplou americkou Coca Colou, či Sprite, tak současně podporujete LGBT++P agendu. Přitom máte na vybranou. Piva a sladkých limonád je na trhu spousta. Stejně jako skutečně českých piv – namátkou Budvar, Dudák, Svijany. Až vám jednou budou úřady chtít odebrat děti a dát je na hraní veselým gayům, nebo lesbám, tak se podívejte do zrcadla, tam uvidíte spoluviníka.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

PRASATA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tom DeLonge: Pentagon potvrdil pravost videí s mimozemšťany ...... Tom DeLonge připustil, že konečně cítí zadostiučinění, neboť Pentagon potvrdil pravost videí US NAVY, na kterých jsou nejspíše zachyceny mimozemské lodě.

Na konci dubna 2020 byl napsán další významný milník v objevování mimozemské přítomnosti na Zemi. Pentagon totiž oficiálně zveřejnil tři videa, která byla pořízena stíhacími piloty TOP GUN leteckého námořnictva (US NAVY). V tiskové zprávě bylo uvedeno, že videa jsou autentická. Objekty jsou ve slangu námořnictva označovány jako neznámé vzdušné fenomény (UAP). Ve zlidovělé formě jsou tyto objekty označované nepřesně jako UFO. (Původní význam této zkratky je neidentifikovatelný létající objekt.)

Tom DeLonge

Tom DeLonge je bývalým frontmanem hudební skupiny Blink-182. V roce 2017 se stal spoluzakladatelem neziskové organizace To The Stars Academy (TTSA).

TTSA si klade za cíl shromažďovat a nezávisle vědecky zkoumat svědectví a fyzické materiály spojené s přítomností mimozemšťanů na Zemi. Jejími členy jsou, kromě Toma DeLonga, bývalí zaměstnanci tajných služeb a armády. TTSA byla první kdo ve spolupráci s New York Times odhalil ona videa veřejnosti.

Speciálně Tom DeLonge cítí jisté zadostiučinění, neboť po více jak 70 letech skepse, zastrašování, zesměšňování a vydírání ze strany U.S. vlády, se dostává na veřejnost a do médií hlavního proudu jasná zpráva, že ona tři videa pořízená piloty US NAVY jsou skutečně pravá a autentická, a že jsou na nich zachyceny tzv. UAP.

Je třeba ještě dodat, že samotní piloti (např. Ryan Graves, David Fravor) připouští, že veřejnost dostala ke zhlédnutí jen velmi slabý odvar toho, co měli možnost piloti vidět nejen na vlastní oči, ale též ze záznamu. Podle jejich slov má armáda k dispozici mnohem delší a hlavně kvalitnější verze videí, ze kterých je zřejmé, že jde o neznámé inteligentně řízené stroje, které přišly z vesmíru a zase tam vrátily (ETV).

Tom DeLonge také navázal komunikaci s velmi vlivnými lidmi. Podařilo se mu v TTSA dát dohromady tým stratégů a vědců, včetně bývalých zaměstnanců armády a kontrašpionáže (CIA). Všichni se shodují, že by americká vláda měla více informovat veřejnost o věcech, které se týkají národní bezpečnosti.

Zpráva zveřejněná Pentagonem sice ověřuje pravost videí, současně ale zdůrazňuje, že si veřejnost nemá nikterak domýšlet, že by se Pentagon jakkoliv zabýval honěním mimozemšťanů po obloze. Jedná se podle Pentagonu o neznámý vzdušný fenomén (UAP), který je třeba dále zkoumat. Přitom zkratka UAP se v kuloárech tajných služeb (tedy i Pentagonu) používána právě pro označení létajících objektů, které jsou přisuzovány mimozemšťanům. Připomeňme též, že to byl Pentagon, který v letech 2007 až 2012 proinvestoval více jak 22 milionů USD v projektu AATIP.

Mnozí poukazují na to, že se Pentagon snaží z případu opět vykroutit a odvést pozornost veřejnosti jinam. Sice přiznává, že videa jsou pravá, ale to co na nich je, není podle Pentagonu to, o čem jsou mnozí přesvědčeni, že vidí. Přitom samotní piloti do médií potvrdili, že měli možnost vidět objekty na vlastní oči a že šlo fyzické stroje, které dle jejich mínění nebyly stvořeny člověkem.

Tom DeLonge ale oponuje, že i takové přiznání má svůj význam, neboť posouvá hranice skepticismu a dehonestování, které je se zkoumáním přítomnosti mimozemšťanů v médiích často spojeno. “Máme konečně možnost zkoumat důvěryhodná data…”, uvedl pro New York Times.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Očkování proti Cov-2 – nový výzkum přináší další informace ..... Několik firem již vyrukovalo s novým očkováním proti koroně a horlivě je testují jak na zvířatech, tak i přímo na lidech. Je z toho hotová horečka – mezi farmaceutickými firmami – kdo přijde s očkováním dříve, lépe, rychleji na trh. Studie jsou v běhu po celém světě, v Jižní Africe, v Brazilii, v Britanii a na mnoha jiných místech. Výzkum z university v Oxfordu a farmaceutická firma AstraZeneca oznámili již v květnu testování jejich očkování a firma Moderna se přidala minulý týden. Jenže bylo zjištěno, že při pokusných zkouškách Oxford přidává pokusným tvorům ještě léčbu acetaminofenem (Paralen), po šesti hodinách od očkování, celých 24 hodin. To samozřejmě nezní moc dobře, protože na co ten Paralen potřebují – na odstranění příznaků chřipky?

Nemluvě o tom, že Paralen je nebezpečný lék. I v normálních, předepsaných dávkách dokáže způsobit totální kolaps jater a nic kromě transplantace jiných jater pacienta nezachrání. A když si někdo s Paralenem vezme ještě skleničku vína, nebo piva, či jakýkoliv jiný alkohol, pak má kolaps jater ještě pravděpodobnější. Samozřejmě, lékařská věda se o tomto nešíří, jak by mohli, když by pak produkt nešel na odběr.

Lidé, kteří byli na pokusy s očkováním v Oxfordu vybráni, byli samozřejmě ti nejzdravější ze zdravých. A přesto i u nich došlo k „nepatrným bočním účinkům,“ jak universita přiznává. Hlavní media přispěchala na pomoc, když napsali, že těch „nepatrných“ bočních účinků bylo mnohem více než těch vážných.

Takže – jak moc „nepatrné“ tyto boční účinky byly a kolik jich bylo? Kolik bylo těch vážných a jak moc vážné byly?

Asi jedna třetina všech pokusných lidských králíků, na kterých Oxfordská universita zkoušela nové očkování, měla typické příznaky chřipky: únavu, bolesti hlavy, horečky, zimnice, bolesti svalů. To nejsou žádné „nepatrné“ boční účinky, když uvážíme, že šlo o mladé a naprosto zdravé lidi. Ale když se to všecko shrne, tak si musíme přiznat, že očkování proti chřipce způsobuje chřipku samotnou.

Moderna postupovala maličko jinak a napřed to vzala z obchodní stránky. Nejen, že jejich akcie vylétly nahoru a mnozí je podezřívali, že to udrželo burzu na Wall Street nad vodou. Ale v ten moment také začali všichni jejich zaměstnanci prodávat své podíly ve firmě. Buď nevěřili jejich výzkumu, anebo je dostali namísto platu. V každém případě, je to podivné jednání. Výsledky jejich testů na těch nejzdravějších ze zdravých byly ty stejné: typická chřipka s únavou, bolestmi hlavy, horečkami, zimnicemi, bolestmi svalů. Jinými slovy: chřipka.

Očkování, se kterým přišla Moderna neobsahuje oslabené, nebo přímo neúčinné viry koronaviru, jako tomu bývalo u tradičních, starých očkování. Jejich nové očkování používá genetický materiál zvaný „posel RNA,“ který má vyprovokovat DNA k tomu, aby samo vyprodukovalo protilátky. Takže ovládáním našeho DNA, změnou jeho funkce, nás chtějí udělat odolné?

Ovšem to je přesně to, co chce docílit Bill Gates (na obrázku), s pomocí Dr. Anthony Fauciho: vyprodukovat pokusnou RNA očkovací látku, která pře-programuje lidské buňky a DNA, aby samy vyprodukovaly protilátky proti koroně. Tato technologie vloží genetický kód koronaviru do každého, kdo toto očkováni dostane a tento kód tam zůstane napořád. Možná bude účinkovat proti letošní koroně, ale protože nemoci se mění, tak třeba už další rok fungovat nebude. Ale přesto změní celou genetiku příslušného člověka. Tato změna jednak zůstane v každém z očkovaných napořád, ale ještě bude dále dědičně přenesena na všechny jeho potomky.     (Čtěte na stránkách NWOO)


TAJEMSTVÍ STONEHENGE Z PERSPEKTIVY BĚŽNÉHO ŽIVOTA ..... Tajemství Stonehenge  z perspektivy běžného života Stonehenge je, kromě pyramid, jedno z nejikoničtějších míst na planetě. Brian Haughton se podíval na tuto starou a tajemnou stavbu.

O tom, proč byl postaven prehistorický monument Stonehenge ve Wilthshire v jižní Anglii bylo hodně napsáno. Možná byla tato tajemná starověká stavba určena předkům jako  chrám, astronomický kalendář, léčebné středisko anebo obří počítač? Mohla snad v průběhu své 1 500- leté historie fungovat jako všechny tyto uvedené věci, ale postupně, v různých obdobích? V průběhu let vzbudilo hodně pozornosti také to, jak naší dávní předkové tento úžasný monument postavili. Skutečně, ve Stonehenge bylo provedeno mnoho pečlivě zorganizovaných pokusů s cílem přesně zjistit, jak byly na Salisburskou planinu převezeny modré kameny z Walesu a místní pískovcové kameny, a když byly dopraveny na místo,  jaké metody bylo použito na jejich vztyčení.

Již toto vše je dostatečně fascinující, ale Stonehenge si přesto uchovává své méně zkoumané, temnější aspekty. V neposlední řadě jsou to záhadné hroby, rozesety uvnitř slavného monumentu anebo kolem něj. Co nám mohou tyto hroby (kdy byla těla pohřbena, anebo spálena)  říct o rituálech a akivitách, které probíhaly ve Stonehenge před více než čtyřmi tisíci lety? Soudobí návštěvníci Stonehenge uvidí kruhové uspořádání velkých stojících kamenů, obklopených valem -  pozůstatky posledních ze sérií monumentů, postavených v době 3 100 -1 600 př.n.l.. V průběhu své tisíc pětsetleté historie byl Stonehenge vybudován ve třech obsáhlejích stevabních fázích, i když v mezidobí tam bylo mnoho menších, podružných fází a existují důkazy o lidské činnosti na tomto místě jak před, tak i po uvedených obdobích.

Stavba prvního monumentu na místě začala kolem roku 3 100 př.n.l.;  byl  to kruhový násep, val, s průměrem 110 m. Val, tedy "henge" v archeologickém smyslu je kruhová  či oválná oblast, obehnaná hraničním valem. Tato stavba zřejmě obsahovala kruh z 56 dřevěných sloupů (anebo možná to byl kruh z modrého kamene), a dírám od těch sloupů se říká Aubryho díry, podle místního starožitníka ze 17. století,  Johna Aubryho. Později,  kolem roku 3 000 př.n.l. (což byl ve Stonehenge začátek fáze II ) byly v ohradě zřejmě vybudovány dřevěné stavby a Stonehenge fungovalo jako kremační hřbitov, nejranější a největší, jaký byl zatím v Británii objeven.

V průběhu 20. století bylo ve Stonehenge  vykopáno cca. 60 kremačních hrobů a  v oblastech kolem monumentu, kde ještě nebyo kopáno, zůstává pravděpodobně několik set dalších. Je zajímavé,  že pozdější  typy těchto kremací byly radiokarbonovu metodou datovány do období 2 300 př.n.l. což dokazuje, že kremace byla ve Stonehenge praktikována i dlouho poté, co tam byly vztyčeny kameny.  Další zajímavý a neobvyklý aspekt spálených ostatků, odhalených ve Stonehenge je, že většina z nich patří dospělým mužům, většinou ve věkové kategorii 25 – 40 let. Znamená to, že pro pohřbení v tomto monumentu byli vybráni pouze určití lidé. Tito muží mohli být politicky významní aristokraté a/nebo vůdcové klanu a byli v první polovině třetího tisíciletí př.n.l. důležitými osobami.     (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Imigrace ničí Evropu a ohrožuje naše životy ..... Imigrace ničí Evropu a ohrožuje naše životy. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Podle našeho názoru mají být nelegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašující nelegálními imigranty by měly být zabavovány. Nelegální imigranty sem nikdo nezval, tak ať se vrátí odkud přišli!

Vidíme, že imigrace přináší terorismus, pouliční násilí a nepokoje, vraždy, znásilňování (například obzvlášť ve Švédsku či britském Rotherhamu), krádeže, obří náklady na sociální dávky, postupné zavádění islámského práva šáría, vraždy ze cti, polévání žen kyselinou či ženské obřízky. Podle násilné ideologie islámu jsou „nevěřící“ podřadné bytosti, které je možné zotročit či zabít. Ženy jsou v islámu podřadné bytosti a homosexualita je v něm trestána smrtí.

Imigranti už ovládají celé oblasti no-go zóny, kam se policisté bojí vstoupit. Probíhají tam války imigrantských gangů jako například ve francouzském Dijonu či ve Švédském Malmö. Rabování v USA se přeneslo i do Evropy a imigranti a „bojovníci proti rasismu“ rabovali v Londýně, Paříži či Bruselu.

Islamizace západní Evropy. Fakta jsou děsivá. V nejlidnatějším spolkovém státě Německa Severním Porýní-Vestfálsku je rekordní počet cizinců. Na konci roku 2019 jich bylo 2,7 milionu. Většina přistěhovalců jsou muslimové. K tomu je ale nutné dodat, že řada muslimských přistěhovalců má již německé občanství a ti nejsou počítáni mezi cizince… Víme, že v mnoha zemích západní Evropy je nejpopulárnější jméno pro děti Mohamed…

V bruselském regionu můžeme získat představu o populační změně, když se podíváme na podíl žáků a studentů na hodinách náboženství na základních a středních školách. 15,6 % jich navštěvuje výuku katolického náboženství, 4,3 % navštěvuje výuku protestantského a pravoslavného křesťanství, 0,2 % navštěvuje hodiny judaismu a 51,4 % navštěvuje výuku islámu.

Marseille, druhé největší město ve Francii, je již z 25 procent muslimské. Rotterdam, druhé největší město v Nizozemsku, je muslimské přibližně z 20 procent. V druhém největším britském městě Birminghamu žije 27 % muslimů. Odhaduje se, že za jednu generaci bude celá jedna třetina obyvatel Vídně muslimská.

Podle výzkumného centra Pew Research Center může žít ve Švédsku do roku 2050 až 30 % muslimů. V současnosti má 30 % švédských dětí matky narozené v zahraničí.

Obyvatelstvo Leicesteru ve Spojeném království tvoří v současnosti 20 procent muslimů a v Lutonu je z 200 000 obyvatel 50 000 muslimů. Ve čtyřistatisícovém Lyonu žije přibližně 150 000 muslimů. Až 18 % novorozenců ve Francii má muslimské jméno. Během 60. let minulého století to bylo 1 %.

Nejtemnější scénář předpovídá nárůst podílu muslimů v evropských zemích do roku 2050 na tyto uvedené hodnoty: Francie (18 %), Velká Británie (17,2 %), Nizozemsko (15,2 %), Belgie (18,2 %), Itálie (14,1 %), Německo (19,7 %), Rakousko (19,9 %), Norsko (17 %).

Hnutí SPD předložilo už i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což nám bohužel Babišova vláda a další strany ve sněmovně blokují. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako islamizované země západní Evropy, podporujte prosím hnutí SPD. Společně se ubráníme.     (Čtěte na stránkách EUportál)


30.7. 2020     Třicátého července 1419 došlo k První pražské defenestraci. Pražský lid vedený knězem Janem Želivským podnikl útok na Novoměstskou radnici. Přítomné konšely shodili z oken a ubili. Touto událostí začínají husitské revoluce.


Černošská lékařka z Texasu obvinila před Kapitolem americkou farma lobby z vraždění Američanů Covidem-19 podle vzoru nacistů jako vraždili Židy, obvinila vědce ze spiknutí, protože lék Hydroxychloroquine na Covid-19 zafungoval na jejích 350 pacientů, ale lékaři se bojí HCQ předepisovat kvůli výhrůžkám, že přijdou o smlouvy se zdravotními pojišťovnami! Facebook, Twitter a YouTube freneticky jako hyeny video mažou, smazali ho Trumpovi i jeho synovi, u nás ho máte i s českými titulky! ..... Spojenými státy otřásá další covidový skandál, který prakticky nemá obdoby. Celé to vymyslela zdravotnická organizace America’s Frontline Doctors, která o víkendu před americkým Kapitolem ve Washingtonu D.C. uspořádala otevřenou konferenci s lékaři z celých USA, kteří se postavili proti lžím a dezinformacím amerického farmaceutického průmyslu a proti mohutné lobby, která profituje ze zinscenované covidové hysterie v zemi.  Lékaři totiž přijeli do hlavního města proto, aby svědčili o tom, co se skutečně děje na frontové linii v ordinacích a jak dalece se realita odlišuje od toho, co denně masírují Američanům do hlav fake news mainstreamové stanice.

Lékaři informovali [1] o tom, že Covid-19 existuje celkem ve dvou formách, první forma je lehká a dá se lehce vyléčit běžnými léky proti chřipce, druhá forma je závažná, kdy lidé dostanou zápal plic a nemohou dýchat. Oba dva tyto stavy přitom snadno řeší trojice léků, které jsou velmi laciné v USA, jedná se o generická léčiva, farmaceutické firmy na nich vlastně nic nevydělávají a tato trojice léků léčí Covid-19 se 100% účinností. Tato pravda se ale nesmí za žádnou cenu dostat na veřejnost. To, co se stalo potom, tomu prostě ani nelze uvěřit.

Černošská doktorka odhalila 100% účinný lék na Covid-19 a spustila veřejné obvinění americké farma lobby z genocidy amerického lidu

Na tiskovce před Kapitolem totiž vystoupila i černošská lékařka Dr. Stella Immanuel z Houstonu v Texasu, která spustila takovou kanonádu proti americkým farmaceutickým firmám, až se hory zelenaly. Doktorka totiž na plnou hubu s typickým černošským stylem všem vysvětlila, že už vyléčila 350 pacientů na Covid-19, ještě ani jeden jediný pacient jí nezemřel, vyléčila i 92-letého pacienta, vyléčila na Covid-19 i astmatiky a diabetiky a víte, jaký zázračný lék na to použila? To je to největší tajemství, které se nikdy nesmělo a nemělo dostat na veřejnost. Těmi léky jsou Hydroxychloroquine, Zinc a Zithromax, generická léčiva za pár šupů.

Copy video URL Copy video URL at current time Fullscreen 00:00 00:00 A B 00:00/00:00

Tato trojkombinace léků likviduje viry Sars-Cov-2 v těle bez vedlejších účinků, léčba je stoprocentní, bezpečná a funguje i na velmi staré lidi v kritickém stavu, kteří přichází do ordinace ve stavu, kdy už nemohou dýchat a plíce selhávají. Doktorka Stella Immanuel má v Houstonu kliniku a jezdí za ní lidé z celého Texasu a dokonce i z dalších států USA, protože obvodní lékaři těchto lidí se bojí svým pacientům HCQ (hydroxychloroquine), Zinc a Zithromax předepisovat, protože zdravotní poradce amerického prezidenta Dr. Anthony Fauci nařídil americké FDA, tedy federální agentuře pro léčiva, aby tyto léky byly staženy z oběhu po dobu covidové pandemie v USA, protože HCQ prý může vyvolávat onemocnění srdce.

Doktoři čelí vydírání od amerických zdravotních pojišťoven, pacienti jezdí do Houstonu za černošskou doktorkou, aby jim zachránila život generickými lacinými léky, které donedávna byly všude

 e) a zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.     (Čtěte na stránkách AENews)


Istanbulská smlouva nesmí nikdy vstoupit do českého právního řádu! ..... „Istanbulská smlouva, dílo extrémních feministek a propagátorů LGBT, nesmí nikdy vstoupit do českého právního řádu. Každý, kdo se považuje za konzervativního demokrata, ji musí odmítnout," napsal na facebookovém profilu poslanec Jiří Kobza.

Jiří Kobza 29. července 2020 - 08:30 „Co bude nyní s tzv.Istanbulskou smlouvou? Ministryně Benešová ji stáhla z pořadu jednání vlády. To znamená, že ji může kdykoliv kdokoliv znovu vytáhnout, třeba v případě že bude příští parlament proevropštěji naladěný než dnes, až se zúročí mravenčí práce neziskovek ve školách a mladí voliči budou nadšeně volit podle extrémních feministek, homosexualizi a rozvrat tradiční společnosti ve prospěch dekadentní a úchylné ideologie liberálů," varoval opět poslanec Jiří Kobza. „Takže to nebezpečí stále trvá. Možná by bylo bývalo lépe ji poslat do parlamentu a tam ji zamítnout. Musíme tedy být velmi ostražití, čekat moment, kdy se pod pláštíkem záplavy jiných informací budou různé LGBT nátlakové skupiny snažit ji nenápadně propašovat znovu do vlády a parlamentu," dodal. „Nebezpečí stále trvá," uzavřel svůj komentář poslenc SPD Jiří Kobza.     (Čtěte na stránkách První zprávy)


Akupunktura – druhý pilíř tradiční čínské medicíny ..... Mnohé z vás možná překvapí, že tradiční čínská medicína není jen tak nějaká „alternativní medicína“, ale stojí na velmi propracovaných diagnostických metodách, na které navazují praxí osvědčené a fungující terapeutické metody. Metody, které navracejí organismus zpět do harmonie. Velmi často zde zmiňuji léčbu, při které používám bylinné směsi a vitální houby. Byliny i houby jsou totiž jedním ze základních pilířů čínské medicíny. Avšak existují jiné léčebné postupy (zdravotní cvičení Qi Gong nebo Tai Ji, léčebné masáže Tui Na, učení o zdravém životním stylu Yang Sheng atd.). Dnes se ale chci věnovat akupunktuře (neboli napichování jehel).

Akupunktura pro oživení energetických drah ... Čínská medicína tvrdí, že v těle vedou akupunkturní dráhy, ve kterých proudí energie Qi. Stejně jako proudí krev v cévách či lymfa v lymfatických cestách. V určitých místech vystupuje energie Qi kůží k povrchu. V těchto místech je Qi velmi koncentrovaná. Tady mluvíme o akupunkturních bodech. Terapeut, který do akupunkturního bodu napíchne jehlu, je schopen s energií Qi různě pracovat. Dokáže ji doplňovat či vypouštět, přesouvat z místa na místo, uvolňovat, pokud je zablokovaná, nebo dokonce dokáže ovlivňovat fungování vnitřních orgánů.

Historie akupunktury ... Akupunktura je stará jako „lidstvo samo“. Je podrobně popsána v jednom z nejstarších děl čínské medicíny, ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře. A Žlutý císař žil na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. Tomu odpovídají i nálezy akupunkturních „jehel“, které byly nalezeny ve starých hrobkách a jsou vyrobené z kostí. Zajímavé je, že i Ötzi, zachovalá mumie pračlověka nalezená v alpském ledovci, má na kůži tetování, které by se dalo interpretovat jako akupunkturní mapa. Dnes je akupunktura rozšířená po celém světě. Jen v její domovině v Číně existuje přes 4 000 velkých nemocnic a asi 50 000 větších klinik, kde se akupunktura praktikuje. Existuje celá řada vědeckých studií, které její účinnost jen potvrzují.

Kolik akupunkturních bodů máme na těle? ... Tradiční akupunktura zná 365 akupunkturních bodů (jako dní v roce), které se nacházejí na 12 drahách, které přináleží základním vnitřním orgánům (jako měsíců v roce). Dnes už ale akupunkturisté používají mnohem více bodů (až 2 000) a i více akupunkturních drah. Existují tzv. mimořádné dráhy a extra body, které neleží na žádné dráze. Ve staré Číně se používaly akupunkturní jehly z různých materiálů. Včetně stříbra a zlata. Dnes většina akupunkturistů používá jednorázové jehly z chirurgické oceli. Asi nejčastěji používaná jehla má průměru 0,22 mm. Ale jsou jehly i tenčí či silnější.

Na co je akupunktura vhodná ... Akupunktura se používá u celé škály zdravotních obtíží. V podstatě všude tam, kde používáme fytoterapii, můžeme akupunkturu použít. Typicky u únavových stavů, u trávicích problémů, u dušností, menstruačních nerovnováh, psychických disharmonií atd. Je ale jedna oblast, kde je akupunktura volbou číslo jedna. Jsou to bolesti pohybového aparátu. Z určitých důvodů jako je přetěžování, úraz, vpád „větru a chladu“ atd. mohou v akupunkturních dráhách vznikat blokády – konkrétně se jedná o místa, kde je zúžený prostor pro vedení drah – bedra, krční páteř, hrudní páteř, klouby. Jsou to místa na blokády náchylnější. Energie Qi se zde zablokuje velmi lehce a vytváří bolest. Resp. to, co vnímáme jako bolest, je tvořeno blokádou v akupunkturní dráze. No a tyto blokády lze akupunkturou poměrně efektivně uvolnit. Rozbijeme blokádu, zmizí bolest. Některé blokády, které jsou již ve formě degenerativních změn, rozbít nedokážeme. Nicméně pomocí akupunktury někdy dokážeme protlačit Qi kolem této blokády. Qi začne opět volně proudit a bolest zmizí.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Výsledky testování americké "vakcíny" proti COVID-19 na Ukrajině ..... Zcela nedávno na veřejnost pronikla zpráva o výsledcích testů nové americké vakcíny proti COVID-19, které američtí virologové prováděli v jednom z léčebných zařízení Charkovské oblasti. Patnáct kandidátů, včetně deseti vojáků ukrajinské armády, kteří onemocněli koronavirem, bylo schváleno k provedení praktických testů léku a vakcíny. A výsledek? Pět „pokusných králíků“, z nichž čtyři byli ukrajinskými vojáky v aktivní službě, zemřelo.

Cožpak to není přímým důkazem toho, že na ukrajinském území jsou americké biologické laboratoře, kde působí zahraniční odborníci? Je tu ještě někdo, kdo pochybuje o tom, že na půdě těchto laboratoří jsou jako „biologický materiál“ využíváni právě Ukrajinci? Takže ti vojáci, kteří nezahynou na bojovém poli, kde v reálných podmínkách testují americké Javeliny a další podobný šrot, mohou lidstvu posloužit i jinak a být nápomocni „západním partnerům“ při vyvíjení lékařských preparátů, tolik potřebných pro Ameriku a vůbec celý pokrokový svět.      (Čtěte na stránkách Koncepce společné bezpečnosti)


V Německu i přes ratifikovanou Istanbulskou úmluvu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií, zato LGBT lobby dostala 400 milionů Eur ..... Německo ratifikovalo Istanabulskou úmluvu 12. října 2017. Přestože tato úmluva výslovně zavazuje signatářský stát k potírání mrzačení ženských genitálií, v Německu počet případů této formy násilí páchané na ženách za poslední tři roky rapidně vzrostl. Německo podle oficiálních informací spolkového Ministerstva pro rodinné záležitosti eviduje kolem 68 000 takových případů v současné době. Genderová agenda povinně vyplývající z Istanbulské úmluvy přitom dostala nyní ze státního rozpočtu 400 milionů EUR.

Počet mrzačení ženských pohlavních orgánů se v posledních letech v Německu výrazně zvýšil. 67 975 žen v této zemi muselo být vystaveno takovémuto porušování lidských práv. Poukazuje na to průzkum, jehož výsledky 25. června představila spolková ministryně pro rodinné záležitosti Dr. Franziska Giffey.

Oběti pocházejí ze zemí, kde je mrzačení ženských genitálií spojené s tamní kulturou ... Průzkum byl zadán Spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti pomocí metodiky vyvinuté Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Ve srovnání s údaji zveřejněnými spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti v únoru 2017 se jedná o nárůst o 44 procent. Většina postižených žen pochází z Eritrei, Somálska, Indonésie, Egypta a Nigérie. Výrazný nárůst počtu postižených a ohrožených žen a dívek je způsoben skutečností, že do Německa přišlo více lidí ze zemí původu, kde se praktikuje mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Čísla jsou také znepokojivě vysoká u nezletilých ... Dívkám v počtu mezi 2 810 a 14 880 v Německu hrozí zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Ve srovnání s rokem 2017 jde o nárůst až o 162 procent. Z hlediska počtu jsou zvláště ohroženy dívky ze zemí původu Somálsko, Eritrea, Egypt, Nigérie a Irák. Tato dvě velmi odlišná čísla jsou způsobena skutečností, že byly vypočteny dva různé scénáře: V minimálním scénáři se předpokládá, že mrzačení ženských pohlavních orgánů se již nebude vyskytovat ve druhé generaci. Maximální scénář předpokládal, že k mrzačení ženských pohlavních orgánů dojde také ve druhé generaci. Záleží tedy na úspěšnosti integrace imigrantů přicházejících z naprosto rozdílných kultur.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo více než 200 milionů žen a dívek po celém světě podrobeno zmrzačování ženských pohlavních orgánů, přičemž podle odhadů jsou ohroženy tři miliony dívek. Tento trend se přesunul s přijímaním ilegálních imigrantů i do Evropy.

Istanbulská úmluva je v tomto ohledu naprosto neúčinná

Bez úspěšné integrace – kulturní a sociální – se evidentně a nepochybně žádná evropská země při přijetí velkého množství imigrantů ze zemí s odlišnou kulturou nevyhne nárůstu takovéto trestné činnosti. Istanbulská úmluva sice slovy svých podporovatelů tento problém má řešit, ale evidentně, ač se jedná o mezinárodně závazný zákon, je pro tvůrce a politický orgán GREVIO důležitější dohlížet na implementaci genderového mainstreamingu než na mrzačení žen. Německo Istanbulskou úmluvu ratifikovalo přitom již v roce 2017.     (Čtěte na stránkách Tradiční rodina)


Dr. Steven M. Greer: Logo CSETI vytvořili mimozemšťané dle našich představ ..... Příběh loga, které slouží pracovní skupině CSETI Dr. Stevena M. Greera vypráví jeho dlouholetá asistentka Shari Adamiak. Když jsme byli první noc v Anglii, nacházeli jsme se na vrcholku kopce, kterému se tu říká Woodborough Hill. Je to ve stejném kraji, jako jsou známé stavby Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, Long Barrow a mnoho dalších…

Nic z toho, co vám tu teď popisuji, jsme předem neplánovali. Ten nápad přišel až na místě. Rozhodli jsme se, že se pokusíme propojit s vědomím toho, kdo je zodpovědný za vytváření kruhů v obilí. Aby ten experiment byl průkazný, přemýšleli jsme o vlastním konkrétním obrazci, který bychom chtěli promítnout do pole. Říkali jsme si, že by to mělo být něco jednoduchého, co si každý z nás dokáže snadno představit a vizualizovat. Shodli jsme se na tom, že to bude nějaká kombinace kruhů a trojúhelníku. Nakonec jsme zvolili variantu trojúhelníku, kde v každém jeho vrcholu je stejně velký kruh.

Když jsme se shodli, jak to bude vypadat, začali jsme společně meditovat a obrazec si vizualizovat. Vytvářeli jsme kolektivní koherentní myšlenku a pokusili jsme se s ní napojit na tvůrce obrazců s laskavou prosbou, aby jej pro nás vytvořili. Snažili jsme se myšlenku udržet co nejdéle to šlo. Myslím, že se nám to dařilo v celku úspěšně po dobu 20 minut. Když jsme skončili, zkoušeli jsme ještě obrazec nakreslit na noční oblohu pomocí laseru. Pak jsme to nechali být.

O několik dnů později se naše skupina dozvěděla o kruhu v obilí, který byl nalezen nedaleko místa, kde jsme prováděli naši meditaci. Obrazec se podle všeho objevil druhý den ráno po naší noční návštěvě Woodborough Hill. Část naší skupiny se vydala zpět na místo. Chvíli jsme pátrali a nemohli najít vhodný výhled na pole.

Nad lány obilí se tetelil vzduch v záři Slunce. Užasli jsme! Skutečně bylo to tam a vypadalo to přesně tak, jak jsme si to představovali!!! Měli jsme všichni obrovskou radost až nám vhánělo slzy do očí. Málem se tomu nedalo uvěřit a přesto to bylo tak skutečné!

Obrazec se stalo naším logem projektu CSETI.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Pirátská Markéta nám vyzývá k pokleku před cikány ..... Staňte se nezávislými podnikateli, vybudujte si firmy a pracujte až se z vás bude kouřit a pak nebudete pociťovat jakousi diskriminace ale hrdost na to, že jste něco nedokázali. Tak si nestěžujte a makejte. Nedoufejte, že si před vámi někdo klekne a poprosí o odpuštění. Leda tak pár bláznivým magorů jako je Pirátská Markéta.

Jak vidíte už jsou mezi námi darebáci, co nás vyzývají k pokleknutí před cikány. Pirátská aktivistka Markéta je pro naši zemi jako mor a kudy chodí, tudy škodí. Vzala si příklad z Ameriky a už jen stačí, abychom dostali povel k líbaní cikánských noh. Když tak koukám na jejich hygienu a neschopnost udržet pořádek ve vlastním bytě, tak doporučuji Markétě ať jim před líbáním nohou umyje nohy v Savu. To by mohlo stačit. Markéta působí na Face a co její pokyn to perla. Budete si ji muset objevit sami, protože myslím, že mě má zablokovanou a ani se nedivím, protože já hlupáka pohrdám a dávám to patřičně najevo. Než bych si klekla před cikánem, černochem, muslimem a vlastně kýmkoliv, tak se poperu a rozdám docela dost ran. Nikdy jsem před nikým neklečela a klečet nebudu. Každý člověk je tomu druhému roven a pokud se poníží, tak je z něj jen onuce a navždy jí zůstane.

Proto se nedivím panu Křečkovi, že je mu lenost a využívání sociální dávek solí v očích. Tak to totiž cítí většina našeho národa a že je nám podsouvám rasismus jak bělochům proti černochům na tom nic nezmění. Jen škoda, že jsou lidé tak ustrašení a už se bojí i používat slovo cikán, které je ve slovníku a není na něm nic hanlivého. To si jen po nás vyžadují něco co chtějí a co jim prý musíme dát. No já zase vyžaduji aby se naučili čistotě a také je mi to prd platný.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


V Číně prý objevily vlastní lochnesskou příšeru. Podle místních jde o legendárního tvora ..... Na internetu se objevilo video z čínské provincie Henan, na kterém místní natočili podivného tvora plavajícího v tamním jezeře. Přes tři metry dlouhý tvor si rychle získal přezdívku „Čínská Lochnesska“. Místní o něm ale mluví jako o legendární bytosti z tohoto kraje.

Tvora zahlédla a natočila skupina místních, které jejich setkání naprosto ohromilo. Skupina se pak o video podělila na internetu i s místními médii. Ihned se objevily nejrůznější verze o tom, co video vlastně zachycuje.

Někteří lidé mluví o skupině ryb plavající pospolu, jiní zase o hadovi nebo o krokodýlovi.

Jiní lidé, obzvláště pak místní, jsou ale přesvědčeni, že nejde o ryby nebo krokodýla, ale o legendární vodním monstrum, o kterém v této provincii odpradávna kolují nejrůznější historky a příběhy. Příšera má zdejší vody obývat už od pradávna, a k lidem není nepřátelská, pokud není vyprovokována.

To, že se ukázala na hladině jezera, je ale podle mnohých předzvěstí nějaké zlé události. Jestli tomu tak skutečně je, a provincii Henan čeká nějaké neštětí, a co přesně nahrávka z Číny zachycuje, ukáže ale nejspíše až čas.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Rouška zvyšuje okamžitou náchylnost k normálním chorobám, varuje MUDr. Václav Jordán  ..... „Rouška ve veřejném prostoru zvyšuje vulnerabilitu národa tím, že vdechujeme do těch roušek spalné produkty svého těla a nemůžeme se imunizovat s okolím, samozřejmě rouška patří do oblastí, pakliže je chřipková epidemie, do špitálů. Zvyšuje okamžitou náchylnost i do budoucna k normálním chorobám, virovým i bakteriovým, myslím, že to je chyba,“ myslí si lékař pracující ve Švýcarsku Václav Jordán.

„Nošení roušek nijak zvlášť nenapomáhá tomu, aby se ta epidemiologická situace zklidňovala, to je vhodné v případech, kdy jste v kontaktu s těmi ohroženými skupinami, to znamená se seniory nebo s těmi, kteří jsou obézní, mají cukrovku a podobně, rozhodně plošné nošení roušek podle mého názoru žádný smysluplný význam v současné době nemá,“ vysvětluje pro TV NOVA Jordán.     (Čtěte na stránkách AC24)


Ivan David zveřejnil seznam českých zaprodanců z Evropského parlamentu ..... Evropský parlament pohrozil, že zablokuje unijní rozpočet a fond obnovy, pokud nebude ještě rozšířen. Europoslanec SPD Ivan David se pozastavil nad tím, kdo z českých europoslanců toto eurofederalistické usnesení podpořil. Výsledky mohou leckoho překvapit, píše světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Ivan David v Evropském parlamentu

Přijetím nelegislativní rezoluce dal Evropský parlament najevo, že dohodu, kterou čtyři dny vyjednávali evropští lídři v Bruselu, může nepřijmout. Není to však z důvodu, že by se europoslancům nelíbilo obrovské zadlužení, které s sebou fond přináší. Přesně naopak. Oni požadují ještě další výdaje a tím ještě brutálnější zadlužení.

„Samotná dohoda premiérů je hrozivá a společná deklarace většiny frakcí v EU ji chtěla ještě přitvrdit a rozšířit,“ poznamenal MUDr. Ivan David na Facebooku, jelikož specializací je psychiatrie.

Rezoluci celkem podpořilo 465 europoslanců, 150 hlasovalo proti a 67 se zdrželo. Zajímavé ale je i to, jak hlasovali čeští europoslanci v jednotlivých frakcích. Pro ještě větší zadlužení hlasovali zákonodárci z KDÚ-ČSL, TOP 09 a Starostů. Jde tedy o Michaelu Šojdrovou, Tomáše Zdechovského, Jiřího Pospíšila, Luďka Niedermayera a Stanislava Polčáka. K této skupině se připojili i Piráti: Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa. A i jediná europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná rovněž zvedla ruku pro rezoluci.

Naopak proti usnesení Evropského parlamentu hlasovali členové frakce Evropských konzervativců, včetně Evžena Tošenovského, Jana Zahradila a Alexandra Vondry (všichni ODS). Stejně tak proti hlasovali i sám Ivan David a jeho spolustraník z SPD Hynek Blaško, kteří jsou členy euroskeptické frakce Identita a demokracie.

Europoslanci za ANO se hlasování zdrželi: Dita Charanzová, Radka Maxová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík: „Z hlediska České republiky je zajímavé, že deklaraci nepodpořilo 12 z 21 poslanců EP (SPD, ODS, ANO), podpořilo ji 9 poslanců EP (Piráti, KDÚ-ČSL, KSČM, TOP09, Starostové). To jsou jistě zvláštní ‚koalice‘,“ konstatoval David.

Přitom právě strany, jež se vyslovily za faktické zavedení evropského dluhu, v Poslanecké sněmovně, vyjma KSČM, hlasovaly proti rekordnímu schodku státního rozpočtu. Europoslanci z ANO, kteří ve Sněmovně schodek prosazovalo, se hlasování zdrželi.x     (Čtěte na stránkách Vlastenecké noviny)


29.7. 2020     Tygr je největší z kočkovitých šelem na světě. A právě toto nádherné stvoření s výraznými oranžovými a černými pruhy a charakteristicky vykreslenou tváří má dnes svátek - Mezinárodní den tygrů. Tento svátek byl poprvé slaven v roce 2010.


Zakázaná historie lidstva skrývá odpověď na "chybějící článek" (1.díl) ..... Je to asi nejsložitější hádanka všech věků, časová osa, přivádějící některé z dnešních největších dogmat (ať už vědeckých nebo teologických) do vzájemné a neúprosné války. Historie lidské civilizace a evoluce. Většina z nich by dnes vyvrátila křesťanský příběh Genesis, považujíc ho za smyšlené podobenství, zahalené fantazií a nesmysly.

Neslavní zastánci Teorie evoluce nebo přirozeného výběru, jako je Richard Dawkins, se snaží o diskreditaci teorie kreacionismu, i když se opírají o vědecký evolucionismus, pro který chybí dostatek informací, vysvětlujících náš skok z Homo-erectus (naši lidoopovití předci) k Homo-sapiens (moderní člověk). Chybějící článek – náš největší hlavolam.

Alternativní teorie  ... V dnešní době existuje mnoho alternativních teorií, které vysvětlují rychlou evoluci lidstva. Za nejkontroverznější z nich by se dala považovat asi teorie paleoastronautiky. Tato teorie zavádí badatele zpět do blízkovýchodní starobylé Mezopotámie, kolébky civilizace. Tabulky se sumerským klínovým písmem, objevené v 17. století, nám umožňují nové pochopení naší historie. Tato zapomenutá znalost si pomalu nachází svou cestu k lidem a začíná se objevovat ve vysílání televizních stanic History a Discovery Channels. Rozluštění tohoto komplikovaného jazyka trvalo archeologům několik desetiletí, avšak dnes již můžeme naštěstí toto prastaré písmo ukázat široké veřejnosti.

Navštívily ve starověku Zemi mimozemské bytosti, které „založily“ současné lidstvo? ... Přístup ke spisům, jako je Kniha Enocha, Nag Hamadiho evangelia, Kniha jubilejí a k jiným historickým textům nám pomáhá rozšířit si okruh znalostí ve vztahu ke spisům v kanonické Bibli; mnoho z těchto dokumentů bibli předchází o tisíce let a vnáší světlo do otázky původu a vlivů jejích známých příběhů, majících nesmírný vliv na západní myšlení.  Mnozí by byli šokováni, kdyby zjistili, že bájný hrdina Noe byl ve skutečnosti sumerský král. V eposu o Gilgamešovi, v jednom z nejdelších známých příběhů o králi sumerského města Uruk, navštívil Noema král a řekl mu o nadcházejícím kataklyzmatu, velké povodni.

Bohužel, financování časných archeologických výzkumů bylo pod přísným dohledem a vedením církevních autorit, zejména římskokatolické církve. Bylo povoleno financování pouze těch archeologických výzkumů, které podporovaly příběh vyprávěný v kanonické Bibli, ustanovený stejnou institucí na nicejském koncilu, 343 CE. Díky nevzdělanosti většiny lidí byl v té době úkol rozpoznat pravdu často delegován na úřady. Naštěstí se dnes šíření znalostí a informací prostřednictvím internetu již vymyká kontrole.  Moc je nyní ponechána v našich rukou a úsilí dřívějších badatelů je konečně šířeno do světa.     (Čtěte na stránkách Suenée Universe)


Instagram byl usvědčen ze špehování uživatelů skrz kameru ..... 0 Instagram je jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí, kde sdílí uživatelé střípky ze svého života prostřednictvím fotografií. Nyní uživatelé zjistili, že aplikace Instagram „tajně“ aktivuje přední kameru mobilního telefonu, píše The Verge. (Foto: Flickr)

Nutno poznamenat, že o této nežádoucí aktivitě se nejprve dozvěděli majitelé iPhonu, kteří si nainstalovali beta verzi iOS 14, protože v ní se objevila funkce, která informovala o zapnutém fotoaparátu či zapnutém mikrofonu.

Uživatelé si všimli, že tento indikátor fungoval tehdy, když jednoduše listovali hlavní stránkou na Instagramu.

Zástupci Instagramu sdělili publikaci, že situace byla způsobena chybou v aplikaci, která se opravuje.

Ujistili však, že aplikace otevírá kameru jen tehdy, kdy uživatel sám chce.     (Čtěte na stránkách AC24)


USA = Maják svobody? Ani omylem. Obyčejný Američan se bojí říct nahlas svůj názor, vyšlo najevo ..... Zdá se, že jak jde čas, Američané se stále více bojí říkat své politické názory nahlas. Aby nemuseli čelit tlaku a nenávisti svých oponentů nebo aby nepřišli o práci. Průzkum think tanku Cato Institute ukazuje, že až 62 procent Američanů si raději ukládá bobříka mlčení a v duchu autocenzury pečlivě zvažují, jaké své politické názory mohou ještě vyslovit na veřejnosti a jaké si mají raději nechat pro sebe.

Think tank Cato Institute založený v 70. letech v USA upozornil na průzkum, v němž 62 procent Američanů uvedlo,  že se bojí veřejně vyjadřovat své politické názory. Část podporovatelů stávajícího prezidenta Donalda Trumpa se obává, že budou muset pro své názory čelit tlakům dárců Trumpova protikandidáta Joea Bidena, příznivci Joea Bidena se obávají téhož od dárců Donalda Trumpa a část lidí se obecně obává, že vysloví-li své politické názory nahlas, mohli by přijít o práci.

 „Téměř dvě třetiny – 62 % – Američanů tvrdí, že politické klima jim dnes brání v tom, aby říkali věci, kterým věří, protože ostatní by je mohli považovat za urážlivé. Podíl Američanů, kteří sáhli k autocenzuře od roku 2017, vzrostl o pár procentních bodů. Tehdy o ní hovořilo 58 procent Američanů,“ upozornil institut.

Strach mluvit roste napříč celou společností.

Ukazuje se, že je vlastně jedno, zda jde o příznivce dnes opozičních demokratů, vládnoucích republikánů nebo občanů, kteří nestraní ani jedné z těchto dvou partají. Vyjádřit nahlas své politické názory se obává 52 procent demokratů, 59 nezávislých a 77 procent republikánů.

Podle institutu však také stojí za pozornost, že 58 procent skalních liberálů má pocit, že mohou říci své názory nahlas a bez jakýchkoliv obav. To znamená, že 42 procent skalních liberálů se obává vyslovovat nahlas své politické názory. V roce 2017 to bylo jen 30 procent.

U umírněných liberálů už je ale situace jiná. 52 procent z nich si dává pozor na to, komu říká, co si myslí o politice. Ještě v roce 2017 se 54 procent umírněných liberálů nebálo nahlas říkat, co si myslí o politice.

I mezi příznivci republikánů stále roste počet lidí, kteří se bojí mluvit nahlas o svých politických názorech. V roce 2017 do této skupiny patřilo 70 procent republikánů, jak již bylo řečeno, dnes už je to 77 procent.

Dá se tedy říci, že strach vyjádřit veřejně své politické názory roste napříč celou společností.

Strach vyjádřit své politické přesvědčení roste i napříč etniky. Téměř dvě třetiny Latinoameričanů (65 %) a bělošských Američanů (64 %) a téměř polovina Afroameričanů (49 %) se bojí s ostatními lidmi sdílet své politické názory, upozornil Cato Institute.

Poslal jsi peníze Trumpovi? Přijde trest!     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Generál Svoboda vláčen bahnem urážek moderátora Železného ..... Je zajímavé jak tato doba chválí všechny, co národ nenávidí a pomlouvá všechny, které národ miluje. Oni dobře vědí proč to dělají. Berou nám vše a nezapomínají nám sebrat i naše hrdiny. Pak už nám nezbude nic.

Slova bývalého pionýra, svazáka a nynějšího moderátora Jakuba Železného jsou daleko za hranou slušnosti i profesionality. On nemá právo jako moderátor vyjadřovat svoje názory ať jsou jakékoliv, ale má dělat to, co je jeho práce, moderovat. Pokud chce dělat jinou práci, jako třeba novinář nebo politik, prosím. Nikdo mu v tom nebrání. Jenže potom si svoje zdroje budu muset obhájit a zveřejnit a ne jen tak plácat a nic nedokázat. Tuhle praktiku moderátorů ČT odsuzují všichni a je jedno koho z hostů právě topí. Je to na vyhazov a oni to ví a já doufám, že rada bude jednat přísně.

Tady jsou jeho slova ... “Opravdu nechápu, proč má v Praze, 31 let po pádu režimu komunistické strany, mít nábřeží člen předsednictva komunistické strany a komunistický prezident. V řadě hodnověrných pramenů se uvádí, jak Ludvík Svoboda již za války kolaboroval se sovětskou NKVD, vražednou komunistickou tajnou službou, nebo jak již dávno před únorovým pučem vstoupil do komunistické strany. Co je však nejodpornější, je jeho role v srpnu 1968 a po něm. Podruhé zradil národ, dle svědectví z obou stran a rozhodně nebyl v noci z 20. na 21. srpna žádným odpůrcem invaze. O pár dní později, při ostudných jednáních v Moskvě, sehrál Ludvík Svoboda zcela hanebnou úlohu, když jako poslušný vazal Sovětů drsně nutil váhající československé představitele, odvlečené do Moskvy nelegálně, aby podepsali kapitulantský Moskevský protokol, což se mu podařilo.”

Generál Svoboda bojoval proti Německu a zatím mu nacisté popravili velkou část rodiny. Většina jeho širší rodiny, byla zavražděna v koncentračních táborech. Syn Miroslav zavražděn v pouhým 17 letech v koncentračním táboře Mauthausen. Němci ho ukopali k smrti. Válku přežila jen dcera Zoe a její maminka Irena, generálova manželka.

Ludvík Svoboda (1895 – 1979) byl hrdina, bojovník proti nacistickému Německu. Během druhé světové války vedl jako brigádní generál 1. československý armádní sbor na východní frontě. Po dlouhých letech v ústraní byl v roce 1968 zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Byl to jediný prezident kterého národ miloval až do jeho smrti. Jediný světlý bod v dobách temna a nemůžeme nechat nějakého moderátora šlapat po jeho památce.

Je zajímavé jak tato doba chválí všechny, co národ nenávidí a pomlouvá všechny, které národ miluje. Oni dobře vědí proč to dělají. Berou nám vše a nezapomínají nám sebrat i naše hrdiny. Pak už nám nezbude nic.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Nenechte se očkovat proti koronaviru. Vakcíny změní lidskou genetiku. Varují známí němečtí lékaři a vědci ..... Oficiální sdělovací prostředky jsou plné strašení strašlivým koronavirem a politici a oficiální odborníci tvrdí, že jedinou záchranou lidstva bude celosvětové očkování nově vyvíjenými vakcínami. Z nějakého záhadného důvodu se ale nevede vědecká debata a skutečné nebezpečnosti nemoci COVID19 a možným rizicích potenciálních vakcín.

Přední němečtí lékaři ale před očkováním varují veřejnost. 

Přitom se nejedná o žádné plošné odmítače očkování. 

Dr. Wodarg byl jedním z prvních německých lékařů, který zpochybnil na základě podrobného studia dat oficiální verzi korona pandemie. 

Nyní varuje před vakcinací, podle jeho závěrů vyvíjené vakcíny změní lidský genom a tedy i genetiku naočkovaného jedince. 

Dr. Wodarg dokonce nabádá k odmítnutí očkování proti koronaviru!

Prof. Dr. S Bhakdi je v dnes asi nejvýznamnější v Německu žijící mikrobiolog a epidemiolog. 

Podle něj je vakcinace nejenom zbytečná, ale i vysloveně nebezpečná pro lidské zdraví.

Odmítavě se k povinnému očkováni proti koronaviru staví i další přední lékaři a vědci. 

Jen jim nikdo nedopřává prostor v mediích a vědeckých diskuzích. 

Naopak jsou náhle označováni jako šarlatáni a podivíni.

Známá "teorie" B. Gatese o snížení populace naší planety pomocí očkování. Je koronavirus tou jeho správnou příležitostí?!

V celé té koronavirové "pandemii" něco pěkně smrdí a nechat se očkovat pochybnou korona vakcínou může v tuto chvíli jen skutečný hazardér s vlastním zdravím.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Řekové všemi silami brání hranice ..... Turecko „zachránilo“ za měsíc na 929 plaváčků, které zpět do tureckých vod natlačily řecké pohraniční lodě. Od 22. června do 22. července je turecká pobřežní hlídka vylovila z moře poté, co Řecko konečně dělá svou práci hraniční země EU a chrání naše hranice. Více ZDE.

Lodě řecké pobřežní stráže využívají svoji rychlost a sílu a vytlačují lehké, často gumové loďky s dárečky zpět, odkud připluly, do Turecka. Nenásilně, ale velmi důrazně. Tomu nelze než od srdce zatleskat. Jde to. Jde to, pokud se chce. Takhle se letos už podařilo „zahnat“ přes 13 000 plaváčků zpátky do náruče bratrů muslimů v Erdoganově.

Řekové už mají plaváčků plné zuby ... Na co by nestačily řecké lodě, to má zařídit plovoucí bariéra, kterou jen před pár dny začali Řekové budovat severně od ostrova Lesbos. Hotová bude 2,7 kilometrů dlouhá a má zabránit dalšímu nechtěnému přílivu muslimských ilegálů. Trochu pozdě, vzhledem k tomu, že už jich tam mají skoro 50 000. A my tak máme to štěstí pořád dokolečka číst o tom, jak se jim tam drahoušcí bouří, zapalují olivovníky a další majetek Řeků stejně jako své vlastní stany. O znásilňování, vraždění a násilnostech vůči místním i policii ani nemluvě.

Plovoucí plot proti migrantům; Místní se bouří; Ilegálové se dožadují vstupu do EU a zákazu deportací

Zatímco většina Evropanů našim křesťanským bratrům fandí, západní plátky bručí o tom, že Řecko jedná nezákonně a mělo by čelit unijní šikaně. Připomínají, že od začátku roku se na loďkách mezi Tureckem a Řeckem utopilo už 35 plaváčků, což je o 6 více, než minulý rok za stejnou dobu. Vinit z toho ovšem Řecko, které jen dělá svou práci je ta pravá tragédie. Nikdo si nesmí myslet, že pro evropské bohatství vytvořené Evropany si stačí jen tak připlavat nebo dojít. Nezákonně jednají neziskovky s lodní taxi pro migranty od lybijského pobřeží k tomu italskému. Ve Španělsku jim drahoušci přelézali 6metrový plot, aby se dostali na španělské území a tedy do EU. Reakce socialistického Španělska? Zbořili plot. To si zaslouží šikanu z EU.

Migranti zahazují na cestě do EU doklady a prý že HOAX

Když migrantská krize 2015 začala, docela naivně jsem si klepala na čelo a nechápala: Proč sakra hraniční státy EU jako je Itálie, Španělsko a Řecko nebrání hranice? O důvod víc se ptát byl fakt, že za ochranu vnějších hranic dostávaly od Evropské unie pěkný ranec Eur. Migrační krize neskončila, ale že chránit hranice jde předvedl nejdříve Salvini v Itálii a teď naprosto precizně Řecko s novou pravicovou vládou v čele.

Vůli opravdu nevpustit na své území ani jednu islámskou nohu Řekové prokázali už v březnu, kdy čelili bezprecedentnímu tlaku narvat do Řecka tureckými policisty a vojáky co nejvíc drahoušků migrantů. To  se turecký prezident Erdogan takhle po ránu probudil v mizerné náladě a nařídil okamžitě zrušit dohodu o zastavení migrantů v Turecku. Více ZDE. O vrácení miliard Eur, které za to dostal od matičky EU nikde nepadlo slovo.

Tenkrát Řecko skoro bezvadně hranice uhájilo. Bravo.

Tureckou hru na vytlačování migrantů na řecké území přerušil koronavirus. No a už nějaký čásek Turecko srdnatě hlásí, že jen co evropské státy znovu otevřou hranice uzavřené kvůli pandemii, hned svým sousedům ty miláčky zase pošlou.

Bravo podruhé. Protože Řekové konečně nasadili všechny síly na to, aby islámskou vlnu kobylek nadobro zastavili.     (Čtěte na stránkách Jitka Moody News)


NASA: K Zemi blíží asteroid o velikosti fotbalového hřiště ..... Národní úřad pro letectví a vesmír informuje, že se k Zemi 5. srpna přiblíží asteroid 2009 PQ1 o velikosti od 84 do 190 metrů, což je srovnatelné s velikostí fotbalového hřiště. Nebezpečí však lidstvu nehrozí.

Jak uvádí NASA, minimální vzdálenost, do které se nebeské těleso dostane, je sedmkrát větší než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Maximální přiblížení nastane 5. srpna v 18:35 SELČ.

Asteroid byl objeven 14. srpna 2009. Patří do Apollonovy skupiny, kam patří planetky a asteroidy, jejichž dráhy protínají oběžnou dráhu Země. Další přiblížení asteroidu 2009 PQ1 proběhne v roce 2137.

Meziplanetární stanice Psyche má být na asteroid 16 Psyche vypuštěna raketou SpaceX Falcon Heavy koncem léta roku 2022. Proletí kolem Marsu a bude zkoumat vlastnosti blízkého asteroidu.

NASA se chystá vyslat stanici na asteroid o průměru 200 km, o kterém se předpokládá, že má větší hodnotu než naše globální ekonomika v souladu s dlouhodobými plány kosmické agentury.

Projekt nyní prošel kritickým milníkem, povinným přezkumem návrhu, což znamená, že do značné míry neexistují žádné překážky na rozjetí plánu.

Stanice Psyche, která má být do vesmíru vyslána v srpnu roku 2022, prozkoumá asteroid 16 Psyche, což je virtuální skladiště železa, niklu a zlata, přičemž Forbes nedávno oznámil, že kovy údajně ukryté v hlubinách asteroidu by mohly mít větší hodnotu než globální ekonomika, která stoupá na 10 tisíc biliardů dolarů.

Tělo se nachází v hlavním pásu asteroidů Sluneční soustavy mezi Marsem a Jupiterem, říkají vědci.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


TAK CO NÁM VLASTNĚ Z TOHO LISTOPADU ZBYLO? ..... Všude vidím billboardy, které lákají k návštěvě filmu Havel. Tak mě to přimělo, udělat si inventuru tehdejších snů a dnešní reality.

Hesla z Václavského náměstí a Letenské pláně z konce roku 1989 zněla: Neutralita, svobodný tisk (dnes by se tomu říkalo svobodná média), otevřené hranice, svobodné volby….

Pokud si uděláme inventuru tehdejších hesel, tak zjišťujeme, že neutralita padla vstupem do NATO, svobodný tisk se smrskl na čtyři celostátní deníky (pamatujete ještě na Lidovou demokracii, Práci, Svobodné slovo, Zemědělské noviny?), jeden se zaměřením na dění v regionech a dva bulvární deníky. Navíc se vlivem internetu tisk potýká s velmi vážnými finančními problémy a dříve vyzdvihovaná investigativní novinařina hyne na úbytě. Zato se do článků dostávají neověřené informace a dokonce informace nepravdivé, jak jsem nedávno zaznamenal v ústecké mutaci Mf Dnes, kdy byl náměstek hejtmana za SPOZ – Zemanovce), nyní člen Trikolóry a kandidát do krajského zastupitelstva za tuto stranu, uveden jako kandidát na senátora za SPOZ.

Těch zavádějících informací o volbách je víc. Například Rozumní, kteří kandidují do všech krajských zastupitelstev, v mnoha případech s plnými či téměř plnými kandidátkami a podali listiny k registraci mezi prvními, nejsou v tisku uváděny, zato však jsou vždy uváděny parlamentní subjekty, které v době zveřejnění zpráv ještě ani kandidátní listiny nepodaly.

To jen tak na okraj k periodickému tisku. Česká televize je případ sám o sobě. Její dikce už se nebezpečně blíží k tomu, co nám její tehdejší socialistická předchůdkyně nabízela k uvěření. Jenom je to postavené na hlavu. To, co bylo tehdy růžové je dnes černé a naopak. Myslím si, že ani nemá cenu o tom mluvit. Navíc se nám v hlavních pořadech objevují stále stejné mluvící hlavy. Sledovanost zachraňují seriály z minulé doby.

Internet je prošpikován soukromými detektivy, kteří a které sledují bedlivě, aby si v době proklamované „svobody slova“ nepustil někdo tak zvaně „hubu na špacír“ a nechtěl snad popisovat jevy tak, jak se udály.

Donedávna jsme si chválili otevřené hranice. Záhadný vir nás však opět zahnal do ohrady. Někde nechtějí nás, někam nemůžeme zas my.

Takže nám zbyly svobodné volby (i když o svobodnosti voleb lze pochybovat, protože bez peněz a následné silné prezentaci v médiích nelze hovořit a svobodné volbě). Ale budiž. Stále jsou. Když někdo nechce naletět na sílu peněz, může volit svobodně. Ale pozor! Možná, že Covid-19 zruší i to. Odsune, posune, sjednotí jednotlivé druhy voleb. Jedni odpovědní činitelé říkají to, druzí zas ono.

Tak co nám vlastně z toho Listopadu zbylo? Nu, nevím, zato toho přibylo dost a dost. Bezdomovci, nezaměstnanost, drogy, agresivita na silnicích a nerespektování pravidel silničního provozu, zničené lesy, žlutě dotovaná pole, nechutná rajčata z Belgie a Holandska místo našich či bulharských chutných. Nadvláda peněz nad lidskými city.

Nikdy jsem nebyl komunistou, nejsem v žádných seznamech, nechci se vracet.

Měli bychom tak nějak začít znovu a dát si setsakramentský pozor na to, za čím stojí síla peněz. Peníze přece nemají rodokmen (jak nám bylo vtloukáno do hlavy a máme si prý vážit těch, co je mají). Pozor, abychom nepodepsali smlouvu s čertem. Po čase nás vždy odnese do pekla.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Evropská komise chce kvůli koronaviru zmírnění „přísných pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky modifikované organismy“ ..... V Německu vznikla v červenci zajímavá iniciativa. Ač bývá k Němcům přiřazován stereotyp poslušného národa, který následuje vůdce a příliš nepřemýšlí nad smysluplností rozkazů a nařízení, koronavirová krize ukazuje trošku jinou tvář našich sousedů. Na rozdíl třeba od Čechů, kteří přijali uzavření ekonomiky a hygienická omezení s překvapivým klidem, Němci do smyslu nařízení své vlády mnohem více šťourají. Nejprve vzbudilo v květnu velký ohlas, když úředník ministerstva vnitra Stephan Kohn, vrchní rada z oddělení Ochrany kritické infrastruktury, za pomoci vědců a profesorů vypracoval interní analýzu krizového managementu německých úřadů a dopadů koronavirových opatření.

Stephana Kohna silně znepokojovalo to, že spolkové ministerstvo vnitra, kde dlouhá léta pracoval, sice ve spolupráci s jinými ministerstvy a úřady zavádělo jedno omezení a opatření za druhým – měnily se kvůli tomu dokonce zákony v čele se zákonem o ochraně před infekcemi, což umožnilo omezení občanských svobod –, avšak nečinilo tak ani v nejmenším na základě faktů, analýz a dat, nýbrž pouze na základě politické objednávky. Když úředník viděl, že úřad nemá ani nechce mít žádnou analýzu, na jejímž základě by se dalo v problematice lépe orientovat, přizval k tématu lékaře a vědce a do práce se pustil sám.

Výsledky této studie staví koronavirová opatření a omezení do úplně jiného světla, než se veřejnosti snažily namluvit vlády jednotlivých zemí a korporátní média.

Nyní se o něco podobného – zjistit, jak to bylo s vládními opatřeními, pokouší Nadace Corona, kterou založilo několik německých právníků. Jejich cílem je neprodleně vyšetřit koronavirovou krizi a opatření,která proti šíření nákazy přijala federální vláda.

První zasedání proběhlo ve středu 15. července a zakladatelé plánují postupně sezvat odborníky z různých oblastí veřejného života, kteří by měli vnést jasno do toho, co vlastně se v Německu, potažmo na celém světě stalo, a zda byla opatření, která uzavřela téměř celou ekonomiku, adekvátní rozsahu a povaze nákazy. Výsledky šetření by měly posloužit veřejnosti a v případě zájmu i státnímu aparátu jako základ pro posouzení přijatých opatření a jejich důsledků.

Hned na první slyšení byl pozván „těžký kalibr“ – plicní lékař, internista, epidemiolog a bývalý poslanec za SPD Wolfgang Wodarg. Tento Němec byl mimochodem klíčovou postavou již v začátku koronavirových událostí, neboť právě díky němu se mohli lidé v Německu a na celém světě dozvědět, že je šíření koronavirové nákazy řádně přifouknuté, a spíš nežli o medicínskou věc jde o ekonomicko-politickou záležitost.

Doktor Wodarg má totiž s šířením nemocí bohaté zkušenosti, a hlavně do detailu ví, jak celý systém funguje. Na přelomu tisíciletí vedl dlouhá léta zdravotnický výbor Rady Evropy a významně přispěl již k objasnění takzvané pandemie prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako falešná a účelová.

Rozhodujícím faktorem, který vedl k celosvětovému humbuku kolem této chřipky, byla přitom činnost Světové zdravotnické organizace (WHO) a propaganda médií, jež nekriticky šířila paniku kolem ní. Wolfgang Wodarg poprvé objevil nesrovnalosti týkající se údajů o respiračních chorobách již v souvislosti s ptačí chřipkou v roce 2005. V té době média distribuovala obrazy mrtvých ptáků a předpovědi WHO hovořily o 30 milionech mrtvých lidí. Na jeho žádost u WHO o zaslání skutečných údajů obdržel pouze reklamní materiál od výrobce vakcíny a také od zaměstnance WHO, který po čase přešel na očkovací oddělení jedné z největších farmaceutických společností, která na mediálně atraktivních typech chřipky vydělává obrovské peníze.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Trump poslal Řeckům na pomoc letadlovou loď Dwight Eisenhower ..... Do východního Středomoří opět dorazila část 6. námořní flotily USA. Skupina vojenských plavidel vedená letadlovou lodí Dwight Eisenhower provádí společně s řeckým letectvem a námořnictvem vojenské cvičení s ostrými střelbami. Palubní letouny F-18 v součinnosti s řeckými stíhačkami útočí raketami a laserem naváděnými bombami na polygon v pohoří Karavia. Podle zprávy libanonské agentury Al-Masdar cvičí američtí a řečtí piloti i spolupráci při vzdušném boji.

Ruská agentura Sputnik považuje mimořádné řecko-americké cvičení za Trumpův projev podpory Řecku, do jehož pobřežních vod se minulý týden pokusila vniknout turecká vojenská flotila doprovázející vrtnou loď, vyslanou krást řeckou ropu a plyn. Ve výhradních ekonomických zónách kolem Kypru a řeckých ostrovů v Egejském moři, kde turecké vrtné lodi již 3 roky kradou uhlovodíky, má zakoupené řádné těžební licence největší americká ropná firma Exxon Mobil.

Řecko i Turecko jsou na rozdíl od Kypru členy NATO. V roce 1974 spolu obě země bojovaly na Kypru, který se pokusila obsadit turecká armáda. Kypřanům přišli na pomoc Řekové, kteří tureckou invazi zastavili v severní – směrem k Turecku otočené části ostrova. Konflikt mezi dvěma členy NATO ukončil příjezd lodí 6. flotily US NAVY, které obě znepřátelené strany od sebe „rozehnal“. Kypr je dodnes rozděleným ostrovem. Na většině území ostrova působí Kyperská republika, která je členem EU. Severní část okupuje turecká armáda, která část ostrova spravuje prostřednictvím loutkové vlády tzv. Severokyperské republiky, kterou uznává pouze Turecko.

Turecký prezident Recep Erdogan z příjezdu amerických vojenských lodí zřejmě velkou radost neměl. Do otevřeného konfliktu s USA si však zřejmě netroufá. Ale protože před domácím publikem nutně potřebuje vypadat jako „velký dobyvatel“, fofrem vyslal tureckou armádu na cvičení do Azerbajdžánu. Do této islámské země pod Kavkazem odletěla skupina tureckých stíhaček a transportních letadel C-130 Hercules vezoucí obrněné transportéry, samohybné houfnice a minomenty.

Azerbajdžán 12. 7. 2020 vojensky napadl sousední Arménii. Při pohraničních střetech bylo zabito 12 arménských a 9 azerbajdžánských vojáků. Desítky dalších byly zraněny. Turecká armáda Azerbajdžán dlouhodobě vyzbrojuje. Obě země spolu několikrát bojovaly o území Náhorního Karabachu. Naposledy po rozpadu SSSR v letech 1991 až 1994. Rusko pomohlo dodáním výzbroje Arménům ubránit se útokům lépe vybavených Azerbajdžánců. Rusko spolu s Iránem zprostředkovaly mírová jednání, která válku v roce 1994 ukončila vznikem samostatné republiky Náhorní Karabach.     (Čtěte na stránkách NWOO)


28.7. 2020     Dnes je Mezinárodní den mléřné čokolády. Mléčnou čokoládu objevil švýcarský cukrář Daniel PETER. Našel způsob jak přidat do čokolády mléko a vytvořit dobrou lahůdku. Na paměť této události, která se stala před 141 lety - dne 28. července - byl dnešní den přisouzen této dobrůtce.


Polsko odmítne Istanbulskou úmluvu. Ze zemí V4 ji podporuje pouze “česká” vláda ..... Polská ministryně práce Marlena Malągová oznámila, že Polsko odmítne Istanbulskou úmluvu, kterou prosazují LGBT a gender aktivisté. 

Po Maďarsku a Slovensku (tam ale nová vláda možná změní stanovisko) je to další země střední Evropy, která tento pokrokářský dokument odmítá.

Ze zemí V4 ho již podporuje pouze "česká" vláda A. Babiše. Tak to je ale s A. Babišem a jeho vládou vždy. Oficiálně A. Babiš všechny pokrokářské nápady odmítá, aby je potichu podporoval a nechával přijmout.

Přitom nejde o žádnou maličkost:

Podpisem a ratifikací Istanbulské úmluvy nás premiér Babiš zavazuje, že ČR:

- Nedovolí, aby děti byly vychovávány jako kluci a holky.

- Zasáhne proti rodičům, kteří by to snad chtěli dělat, případně je pošle do vězení.

- Přinutí obyvatele, aby se vzdali normálního pohledu na sexualitu i na mužskou a ženskou roli v životě.

- Bude systematicky zvýhodňovat lidi s nejasnou pohlavní identitou před normálními.

- Umožní řádění inkvizičních komisí pro kontrolu genderové správnosti výchovy.

- Zavede povinnost udávání mezi občany.

- Přijme další úředníky a přidá víc peněz neziskovkám.

- Tato nezměnitelná pravidla budou nadřazena zákonům České republiky.

- Istanbulská úmluva je výmyslem těch nejzběsilejších feministek a LGBT++P aktivistů a jejich nadnárodních pánů.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Astronomové zachytili zcela nový vesmírný jev. Jeho původ je pro ně záhadou ..... Zkratku ORC’s, neboli Odd Radio Circles, si vysloužila čtveřice podivných úkazů, které přednedávnem zachytili astronomové v hlubinách vesmíru. Podle nich se jedná o nový jev, který ještě ve vesmíru nebyl pozorován.

Zatímco jeho podobu už astronomové znají, jeho původ a účel je záhadou.

„Zaznamenali jsme nejprve tři úplně nové úkazy a nedlouho poté jsme objevili ještě jeden. Jedná se o cirkulární radiové vlny, které jsme nikdy předtím ve vesmíru nepozorovali,“ uvádí tým astronomů, který úkazy zachytil díky šestatřiceti satelitům v Austrálii, které od loňského roku bez ustání mapují vesmír ve snaze vytvořit nový druh vesmírné mapy.

„Byla to v podstatě náhoda, po ničem podobném jsme původně nepátrali,“ dodávají odborníci.

„Napadají nás nejrůznější teorie, jak mohly tyto sféry radiových vln vzniknout, žádnou z nich ale nemůžeme potvrdit. Je ale jisté, že podobný jev nebyl ještě nikdy předtím zaznamenán a jedná se o něco zcela nového a neznámého,“ přiznávají astronomové.

„Myslíme si, že by mohly představovat něco jako tlakovou vlnu vzniklou po vesmírném výbuchu nebo střetu těles.“

Jak se zdá, možných teorií je opravdu hodně, s jistotou však nelze potvrdit žádnou. A teorie stále přibývají, téměř ihned po zveřejnění objevu totiž nový vesmírný jev zaujal nadšence do UFO a mimozemského života, které se podivné elipsovité radiové vlny snaží spojit s nejrůznějšími teoriemi o životě mimo planetu Zemi.

Pokud se ale skutečně jedná o signál, který do hlubin vesmíru vysílá mimozemská civilizace, jedná se o takový druh přenosu, jaký zatím nejsme schopni přijmout. Do té doby, nebo do chvíle, kdy astronomové odhalí původ těchto vln, však pro nás tato vesmírná novinka zůstane záhadou.     (Čtěte na stránkách EnigmaPlus)


Volby či nevolby, volky či nevolky ..... Volit prostě nebudou. Zabránění hlasování lidem v karanténě je prasárna a nebezpečný politický nástroj ovlivňování a manipulace voleb. Tohle se má dít v Moravsko-Slezském kraji.

Hamáček v Partii koktal jak malý kluk a na otázku jak to bude s volbami a proč lidé v karanténě nemohou volit se jen debilně vymlouval. Vlastně celá vláda mě v poslední době sere čím dál tím víc. Už mne nebaví slušnost a korektnost. Většina politiků potřebuje profackovat nebo něco horšího, ale to nemůžu napsat, protože svoboda slova začíná scípat úbytě. Přesto se pouštím na tenký led, protože nikdo, kdo má v hlavě rozum a v srdci cit, nemůže držet hubu a krok.

Česká vláda chce tímto svým krokem pořádně ovlivnit podzimní volby a zamíchat kartami. Má se volit i do Senátu a protože tam je volební účast skoro mizivá, tak třeba tam nepůjde nikdo a senátoři si prodlouží svůj mandát o další roky a svoje kasičky o další pořádné výplaty a odměny za to nic nedělání.

Možná zrovna kvůli volbám nám to viry cílevědomě létají nad Slezskem a záludně si vyhledávají horníky, protože ti už mají všeho plné zuby. Jste nepohodlní? Je šance že bude volit strany které vadí? Tak se prostě a jednoduše zmanipulují volby. Tohle by si dříve nikdo k voličům nedovolil. Naopak prosili nás o každý hlas a najednou chtějí zavírat města, kraje a nastrkat co nejvíce buřičů do karantény. Seďte tam na zadku, na volby nemáte nárok.

Nebudou moci se dostavit do volební místnosti, nebude jim dovoleno hlasovat na místě, ale nepřijde za nimi domů ani volební komise s urnou. Volit prostě nebudou. Zabránění hlasování lidem v karanténě je prasárna a nebezpečný politický nástroj ovlivňování a manipulace voleb. Tohle se má dít v Moravsko-Slezském kraji. Proto člověka hned napadne, proč si Covid vybral tradiční voliče komunistů, možná SPD a jiné strany které by měly být zničeny jak kdysi Sládkovi republikáni. Taková je pravda. Už se bojí, co ukážou tyhle volby, protože pak se mohou těšit na velké volby příští rok, kdy jim všem bude hořet koudel u zadku.

P.S. Milí voliči, tak co, dáme jim to sežrat? Tak co Moravané a Slezané, necháme je, aby nás šikanovali?     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Vědci pojmenovali zvyk, který zvyšuje riziko srdečního infarktu ..... Odborníci z největšího centra zdravotního výzkumu ve Velké Británii Biobank se zajímali o to, jaký zvyk by mohl zvýšit riziko srdečního infarktu. A nyní přišli k zajímavému závěru.

Sledování televize více než dvě hodiny denně podle vědců zvyšuje riziko infarktu. Odborníci říkají, že zvyk sledování televize často zvyšuje riziko úmrtí na infarkt nebo mrtvici. Z velké části je to způsobeno skutečností, že lidé se pohybují méně a často při sledování konzumují jídlo. Kromě toho vyzařují televizní obrazovky modré světlo, což může vést k poruchám spánku, píše Daily Mail.

Podle vědců je toto sezení a sledování modré obrazovky horší než během práce nebo během jízdy, protože diváci mají pak tendenci ve stejné době i jíst, naznačují studie. 

Vědci provedli experiment zahrnující 500 tisíc dobrovolníků ve věku od 37 do 73 let, kteří v dotazníku uvedli, kolik času stráví za den sledováním různých programů.

Ti, kteří sledovali televizi více, měli větší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkty nebo mrtvice, a umírali na ně. 

Bylo také více pravděpodobné, že budou mít rakovinu nebo na ni zemřou, hlavně tedy rakovinu plic. 

Ukázalo se, že ti, kteří sledovali televizi více než dvě hodiny denně, měli o 8 % zvýšené riziko úmrtí na infarkt a úmrtí z jiných důvodů se zvýšila o 5 %.

Badatelé zjistili, že kdyby někdo, kdo by chodil jen půl hodiny denně, vyměnil půl hodiny televizního času za procházku, mohl by snížit riziko úmrtí o 10 procent. 

Ukázalo se také, že pro ty, kteří spali méně než šest hodin v noci, bylo zdravější vyměnit sledování televize za spánek.

„Naše studie ukázala, že čas strávený sledováním televize je spojen s řadou negativních účinků na zdraví. Potvrdilo se, že lidé, kteří sledují televizi více než dvě hodiny, by se mohli vzdát části této doby ve prospěch delší procházky nebo spánku,“ řekl spoluautor studie doktor Hamish Foster.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


„Jsem rozená Francouzka a s*ru na vaše lekce z politické korektnosti!“ Brigitte Bardot poslala sluníčkářům tvrdý vzkaz ..... Věhlasná francouzská herečka Brigitte Bardot na kolenou podle všeho klečet nebude. Ve svém otevřeném dopise se totiž pevně postavila na stranu policie, která je v poslední době obviňována z projevů rasismu. V textu dále volá po vládě pevné ruky.

Jen málokterá média si povšimla otevřeného dopisu, který Bardot před měsícem zveřejnila na svém Twitteru. V textu nesoucím název „Ať žije francouzská policie!“ brání strážce pořádku před kritikou ze stran aktivistů. Rovněž policistům vyjádřila podporu na pozadí rostoucích násilných útoků proti nim.

„Ať žijí ti, kteří nás odvážně chrání, představují právo a ve dne v noci se nás snaží ochránit před útočící spodinou,“ píše někdejší sexuální symbol 50. a 60. let.

Dotyčná svůj dopis zveřejnila poté, co v departementu Lot-et-Garonne o život přišla šestadvacetiletá policistka. Zabil ji mladý recidivista, který unikal před silniční kontrolou. V textu pětaosmdesátiletá herečka vyjádřila podporu protestu policistů proti „ubohému ministrovi vnitra Castanerovi, kterého podporuje poslušný Macron“.

Na pozadí amerických protestům proti policejnímu násilí a rasismu, které se rozšířily ze Spojených států do Evropy, ministr vnitra Christophe Castaner zakázal klečení policistů na krku při zatýkání podezřelých a nařídil vyšetřování policie kvůli údajným projevům rasismu. Tyto kroky vyvolaly odpor u policejních odborů.

„Jsem rozená Francouzka a představovala jsem symbol republiky Marianne, znají mě na celém světě a seru na vás a na vaše lekce z politické korektnosti, vy vymiškovaní hlupáci,“ vzkazuje aktivistům.     (Čtěte na stránkách AC24)


Alza má na skladě levné testovací soupravy na covid-19. Min.zdravotnictví dělá mrtvého brouka ..... Tento text byl začátkem dubna 2020 již jednou v iReporteru zveřejněn. V tom čase probíhaly desítky stovky a tisíce testů občnanů na přítomnost koronaviru. Čekací doby na výsledky testů se prodlužovaly a lidé byli v nejistotě. V podstatě tento stav – dlouhé čekací doby – stále trvají a lidé se dostávají do nezáviděníhodných situací. Ministerstvo zdravotnictví stále ještě nerozhodlo ohledně používání rychlotestů pro domácí použití, které by vyřešily řadu situací. To je důvod, proč již jednou zveřejněnou informaci znovu připomínáme. 

(Stav podle data 14.4.2020) V časech koronavirové karantény a přísných opatření pro pohyb lidí na veřejných místech proskočila do médií informace, že velký zásilkový obchod Alza má na skladě testovací soupravy na přítomnost Covidu-19. No to je ovšem zpráva jako hrom! Každou chvíli si někdo v televizi stěžuje, že jej na testovacím místě odmítli a nebo, že si musí test zaplatit ze svých prostředků pokud nemá písemné doporučení od svého praktického lékaře nebo epidemiologa. Test pro samoplátce stojí cca 3000 Kč. A tady je možné si objednat test a udělat si test v klidu domácnosti. Začal jsem na internetu intenzivně patrat a opravdu jsem po chvíli našel distribuční firmu se sídlem v Praze 5, která tento výrobek dokonce propaguje na webových stránkách (www.test-covid19.eu). Nedalo mě to a našel si pár informací o firmě. Obával jsem se, že je to nějaká firma s ultrakrátkou historií vzniklá v prvních měsících letošního roku kdy se pandemie rozjížděla po evropských státech a kdy někteří mohli tušit, jak se vše bude vyvíjet. Překvapilo mě, že je všechno jinak. Firma Lomina AG je odštěpným provozem zahraniční (švýcarské) firmy a její česká pobočka je registrována od září roku 2012. Tady se zdá, že není co vytknout a že je všechno v pořádku. Znovu jsem si prozkoumal výrobek citované švýcarské firmy a zde nabízím pohled na balení i vám. Na krabici jsou několikajazyčné nápisy včetně češtiny, z čehož je patrné, že se počítalo s distribucí v České republice. Někde jsem v komentářích zahlédl zmínku o ceně testovací sady. Na stránce Alzy údaj chybí. Údajně měl test stát asi 300 až 500 korun, to by odpovídalo, protože balení obsahuje celkem pět testů. Na zmíněné stránce prodejce i na stránkách distributora je výrazné  upozornění že testy nebyly Ministerstvem zdarvornictví ČR uvolněny do prodeje pro osobní použití. Pro člověka orientujícího se v kupeckých počtech je výsledek nasnadě. Oficiální test na přítomnost koronaviru stojí pro jednoho samoplátce 3000 Kč a tady by si pět lidí udělalo test za cca 100 Kč jeden. Na výpočet není nutná maturita z matematiky a tady je zřejmě, jak praví klasik, pes zakopán…

Tady uvedu pár slov z propagačního materiálu k testovací sadě: Souprava na detekci protilátek COVID-19 lgM/lgG je vhodná pro domácí použití. Detekuje protilátky IgM a IgG v lidské plazmě, séru nebo krvi. Dokáže přitom odhalit přítomnost protilátek mezi 2. – 15. dnem od počátku příznaků. Schopnost soupravy detekovat protilátky záleží na výši produkce protilátek v těle, která je vysoce individuální a závislá na zdravotním stavu, věku, pohlaví, celkové imunitě i dalších faktorech, jako je např. váha. Infikovaný organizmus reaguje na zasažení patogenem imunitní reakcí, tedy zejména zahájením tvorby protilátek a zvýšením teploty. Test funguje na principu fluorescenční immunochromatografie. Jeho součástí je antigen označený koloidním zlatem a komplex kontrolních protilátek. Dále obsahuje nitrocelulózové membrány, na nichž jsou vyznačené dva testovací proužky a jeden kontrolní proužek. Výsledek testu na detekci protilátek COVID-19 lgM/lgG se dozvíte již po 3 minutách.

Omlouváme se, ale Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělení výjimky k uvedení do prodeje pro osobní použití zamítlo.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Mateřídouška, pohlazení maminky v podobě přírody ..... Narazíte-li v přírodě na mateřídoušku, zcela jistě vás uchvátí jemná vůně, její něha, kterou zračí v lístcích a drobných kvítcích, léčivé vlastnosti, o kterých tak nějak uvnitř sebe víme. Aniž bychom se bylinkám věnovali hlouběji. Ráda vzpomínám na Karla Jaromíra Erbena, který ve svém díle Kytice, píše: „Poznaly dítky matičku po dechu, poznaly ji a plesaly, a prostý kvítek, v němž majíc útěchu, mateřídouškou nazvaly.“

Karel Čapek, ve svém díle Listy Olze, nabádá svou ženu, Olgu Scheinpflugovou v jednom z dopisů: Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.

A tak to je, příroda je mocnou inspirací, od pradávna a od počátku věků, člověk se v ní shlížel a shlíží a bude tak pravděpodobně činit i v budoucnu. Bodejť by ne, jen se posaďte na louku plnou roztančených vlčích máků, jejichž jasná červeň vás na moment udolá.

Mateřídouška pod lupou ... Mateřídouška je ve své podstatě polokeříkovitá vytrvalá bylinka rostoucí v trsech. Lodyhy na spodu dřevnatí, jsou poléhavé, mají načervenalou barvu a mohou být i ochlupené. Drobné lístky jsou krátce řapíkaté, až přisedlé, podlouhlé a úzké. Květy tvoří kulovitý až protáhlý lichoklas, koruna má světle fialovou, růžovou, vzácně i bílou barvu. Kvete od června do září. Plodem jsou malé, zploštělé kulovité tvrdky.

Co, kdy a jak sbíráme ... Při sběru odstříháváme nebo odřezáváme nezdřevnatělou kvetoucí nať, tak aby kořeny zůstaly v zemi, jinak hlína celou bylinu znehodnotí. Sbíráme nepřekvetlé rostliny od června do září, nejlépe za suchého slunného počasí kolem poledne. Následně sušíme ve stínu do 35 °C a bez obracení, aby lístky zbytečně neopadaly. Uchováváme ve skleněné dóze, v temnu.

Mateřídouška je velmi vonná, siličnatá bylinka a čaj z ní je příjemné chuti, nepodávejme jej však dlouhodobě právě díky obsahu vonných silic. Obsahuje cymol, thymol, karvakrol, linanol, terpintenol, třísloviny, saponiny, hořčiny, flavony a minerální látky.

Lidové léčitelství ... Kvetoucí nať mateřídoušky zvyšuje obranyschopnost organismu proti infekčním chorobám, jako jsou chřipka či nachlazení. Blahodárně působí při bronchitidě a astmatu. Napomáhá trávení a tlumí nadýmaní a koliky, neboť desinfikuje zažívací ústrojí, stejně umí desinfikovat močové cesty, redukuje menstruaci. Vyznačuje se neurastenickými účinky, posiluje nervy, mírní deprese, nervově podmíněné závrati, migrény a šumění v uších.

V koupelích prokrvuje, desinfikuje, posiluje. Díky výrazným antiseptickým účinkům pomáhá zevně na špatně hojitelné rány, vředy či spáleniny od slunce. Také působí antirevmaticky a proti dně. Jako kloktadlech se užívá při zánětech v ústní dutině.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Chladné globální oteplení: Zahyneme určitě. Buď horkem, nebo zimou. Buď proto, že jsme bílí, nebo že pracujem. Buď že se nakazíme, nebo že nám dají povinně vakcínu. Není nad jistoty vyspělých liberálních demokracií ..... PETR HÁJEK se těší z krásného léta a doporučuje všem, aby se těšili také – dokud to ještě jde

Zajímá se někdo v druhé polovině července víc o politiku než o počasí? Pak patří ke čtyřprocentní deviaci (jako autor tohoto textu), pro niž politika nezná sezónu, neboť i to počasí je už dávno výsostná politika. A pak jsou tu ještě ti, pro které je živobytím: politici a všichni na ně tak či onak osobně navázaní. Zvláště, blíží-li se podzimní volby do krajů a do senátu, které je mohou o velmi slušné příjmy a vliv připravit, nebo jim je naopak nadělit.

Zbývající většině předvedli meteorologové letos další parádní číslo. Zvláště ti, které (z politických důvodů) zaměstnává Česká televize. Utrácí peníze daňových poplatníků na skupinu moderátorů, jejichž úkolem je každodenně ujišťovat veřejnost o existenci pětisetletého sucha, tedy takzvaného globálního oteplování, respektive klimatické změně. 

Nikoli té, která probíhá neustále co svět světem je – ovšem v cyklech tak dlouhých, že člověka se prakticky netýkají – ale té, kterou prý lidstvo svou prací zapříčinilo. A pokud s touto činností – vyráběním obživy například – lidé okamžitě nepřestanou, planeta shoří v žáru z dobytčích metanových pšouků a podobných bizarností. Skoro bych řekl, že je to lepší než smrt hladem. Alespoň v druhé polovině července nádherného léta podivného roku se dvěma dvacítkami v „titulu“ se to tak jeví. Jenže to by nebyla žádná politika.

Válka muší bejt, vy kluci pitomí! ... Tihle meteorologové jsou ráce asi zrovna tak potřebná jako politologové: Dodávají témata výrobcům zábavy, která se stále ještě tváří jako produkce informací. Mediální dělnictvo ovšem potřebné je, protože někdo musí uspořádávat mystifikace manipulující veřejností, aby vypadaly jako zábava. Všichni dohromady ji pak (většinově) straší, že jestli nepřestane chodit do práce, vyrábět potraviny, šaty, světlo, teplo, vodu a podobné samozřejmosti, bude zle. A ještě víc zle bude, pokud to nadále vyrábět budou, a planeta shoří. A úplně nejvíc zle, pokud si nenechají strhávat ze svých mizerných platů dost na to, aby z toho mohli všichni ti veřejnoprávní parazité luxusně žít.

Protože ovšem tohle už nešlo dlouho natahovat, neb těm, kteří si na svou existenci musejí vydělávat onou odpornou „uhlíkovou“ prací, začínala tahle pitvornost docházet, musela přijít válka. A protože válka je vždycky neočekávaná a vždycky jiná než ty minulé (které bojují většinoví politici, politologové a média, zvláště ta „veřejnoprávní“), dostala podobu koronaviru a pandemie. Již jsem zde inzeroval, ale zopakuji to (opakování jest matkou moudrosti): 

Kdo se o téhle válce a jejím pozadí chce dozvědět víc, než nabízejí davy politiků, politologů, hygieniků – a ostatně i meteorologů, může si opatřit knížku, která právě vyšla v našem nakladatelství Česká citadela. Jmenuje se Úder – deset týdnů, které otřásly světem (očima konspiračního teoretika) a měla by být k dostání ve všech knihkupectvích. Pokud ji před vámi však skryjí (například pod záminkou, že je již rozebraná), objednejte si ji přímo u nás.

Tahle válka – po dramatickém rozehrání na jaře – se právě dostává do další fáze, právě tak, jak bylo lze předpokládat, když došlo k „rozvolňování“ protiepidemických vládních opatření (ostatně o tom se tam také dočtete). Jenže „válka muší bejt, vy kluci pitomí,“ jak vyložil už Jaroslav Hašek ve svém světoznámém románu. A tak je. A bude.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Je barva naší kůže tím jediným, co nás definuje? ..... Neměli bychom dopustit, abychom padli do primitivní pasti rozlišování lidí pouze podle jejich rasy.

Prvním problémem je kolektivní vina: Myšlenka, že odpovědnost za zločiny jednotlivců nese celá skupina, jak zločinci, tak oběti. Jak nedávno poznamenal Larry Elder, americký rozhlasový moderátor, spisovatel a právník: "Reparace představují proces, při němž peníze lidí, kteří nikdy nebyli otrokáři, dáte lidem, kteří nikdy nebyli otroky."

Druhým problémem je přenos viny napříč generacemi: Myšlenka, že plynutí času nic nemění a že děti, které se dosud nenarodily, budou v budoucnosti odpovědné za zločiny svých předků a za zločiny všech předků "skupiny", ke které patří.

Redukce lidských bytostí jen na barvu jejich kůže představuje největší porážku humanistického a politického myšlení.

Larry Elder, americký rozhlasový moderátor, spisovatel a právník, nedávno poznamenal: "Reparace představují proces, při němž peníze lidí, kteří nikdy nebyli otrokáři, dáte lidem, kteří nikdy nebyli otroky." (Foto: Gage Skidmore / Flickr / CC BY-SA 2.0)

Politická levice ve Spojených státech se nyní chopila nejotevřeněji rasistických idejí snad od dob německého nacionálního socialismu z 30. a 40. let 20. století.

Jejich rasistický pohled, podle něhož je barva kůže měřítkem veškeré reality, pravdy, hierarchie a morálních hodnot, představuje děsivou regresi.

Během nedávných nepokojů byly výlohy obchodů a synagogy ve Spojených státech počmárány antisemitskými slogany. Je zbytečné tvrdit, že závažnost těchto hrozeb je přehnaná. Aktivista v rozhovoru s Fox News otevřeně pohrozil, že pokud se starosta New Yorku Bill de Blasio a guvernér státu New York Andrew Cuomo nesetkají s protestujícími, tak odvede demonstranty vybavené kanystry s benzínem do Diamantové čtvrtě, aby ji vypálili. O Diamantové čtvrti je známo, že v ní pracuje hodně Židů.

Ideologie, která redukuje lidské bytosti na barvu jejich kůže, se nehodí do žádné společnosti, zejména ne do multirasové.     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


NA AMERICKÝCH UNIVERZITÁCH SE PORUŠUJÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A AMNESTY INTERNATIONAL MLČÍ ..... “Americký profesor musel odejít z univerzity kvůli svým příspěvkům na Twitteru. Nyní byl nalezen mrtvý” – Poslední z mnoha titulků upozorňujících na otřesný stav lidských práv na amerických univerzitách. Co s tím AI hodlá dělat?

Ano, obracím se na světoznámou organizaci, která je známá tím, jak obviňuje vlády po celém světě z různých nepravostí v oblasti lidských práv. Na svém webu o sobě v úvodní větě píše: “Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.”

Jsou to právě americké univerzity, o nichž se v poslední době dozvídáme o nepředstavitelném porušování lidských práv, zcela neakceptovatelném v západním demokratickém světě.

Kdy přibudou americké univerzity na seznamu rasistických a genderově šovinistických organizací, které potírají právo na svobodu slova?

Kolik bílých profesorů musí být vyhozeno z práce, zemřít nebo procházet kyberšikanou, než si toho AI všimne?

Kolik bílých profesorek se bude muset omlouvat za svoje názory vyslovené na svobodné univerzitní půdě?

Kdy všechny celosvětové tiskové agentury přinesou dramatickou výzvu AI k prezidentu Trumpovi, aby zajistil na amerických univerzitách nápravu?

Ptám se jako člověk, který toto zažíval za minulého režimu a se zděšením vidí návrat podobných metod.

Ptám se jako absolvent studií amerikanistiky a anglistiky, díky kterým mám přehled o tom, jak historický vývoj v těchto zemích umožnil rozmach základních lidských práv.

Ptám se jako absolvent FFUK, který se znechucením čte názory dnešního děkana, názory, za které byl tehejší děkan před 30 lety mnou a kolegy z FFUK odeslán na smetiště dějin. Dnes to vypadá, jakoby si bral z otřesného stavu v USA snad příklad.

Je-li pravda, co o sobě píšete v úvodu, pomozte nám všem v zastavení těchto nebezpečných tendencí tím, že svoje síly zaměříte právě na místo zrodu těchto totalitních praktik.

Jste financováni z darů. Pokud spustíte takový projekt návratu lidských práv na americké univerzity, rád se pokusím sehnat nějakou finanční podporu na takový čin.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


27.7. 2020     Zdravím vás po čtrnáctidenní dovolené v Brdech a na Šumavě. U nás je prostě krásně a nemusíme se silou mocí hnát do ciziny ...
Hezké léto přeje Vlk Samotář


Co vede k tomu neustálému "přepravdovávání"? ..... Možná se pletu, ale vidím tři kořeny:

I. Touha po senzaci, šokování, plané originalitě. Ať už ve vědě nebo v literatuře.

II. Touha po moci.

V takové relativizaci vůbec nejde o minulost. Jak víme minimálně od roku 1984 (nebo 1948), kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Přepisování dějin je pak klackem současníků na ty, kteří povětšinou nahlas mlčí.

To už ale vůbec nejde o tehdejšího agresora a tehdejší oběť, nejde o Heydricha nebo Gabčíka. Jde jen o to, kdo koho ztotožní s Gabčíkem a kdo koho ztotožní s Heydrichem.

III. Vedení minulých válek dává agendu těm, kdo jsou příliš líní, příliš zbabělí nebo příliš lhostejní, než aby vedli války současné. Mrtvý nikoho na souboj nevyzve, živý se může soudit.

V realitě se většinou spojí všechny tři přístupy dohromady.

Postup je stále stejný 

- nejprve se relativizují oběti,

- pak se z nich udělají provokatéři 

- a nakonec agresoři, čímž je v duchu faulu "a vy zase mlátíte černochy" metamorfóza agresora v oběť zpětně dokončena.

A ti věčně nahlas mlčící se pak mohou spolu s Hamletem ptát, jak vydržet  "kopance a výsměch doby, aroganci mocných, průtahy soudů, znesvěcenou lásku, nadutost úřadů a ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů, když pouhá dýka srovnala by účty a byl by klid..."      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Na místě, kde kdysi havarovalo UFO, se prý žena setkala s obřím hmyzím exemplářem ..... K podivnému a děsivému setkání člověka s neznámým tvorem prý došlo v roce 2004 ve městě Aztec v Novém Mexiku. Danielle B. vyrazila za odpočinkem do nedalekého kaňonu. Pohodový den se však proměnil v strašidelný zážitek poté, co se setkala s obrovským hmyzím exemplářem.

Mexické město Aztec je úzce spjato s jinou záhadou – s údajným přistáním UFO v roce 1948. V té době měl právě do kaňonu, do kterého se Danielle vydala, spadnout hořící létající talíř i s posádkou složenou z podivně malých bytostí, které připomínaly lidi.

Ty však zahnuly při přistání. Mohlo snad setkání Danielle být nějakým dozvukem této mimozemské nehody?

Žena se vydala do kaňonu, kde si chtěla po práci užít pár hodin zaslouženého odpočinku na čerstvém vzduchu. Brzy našla místo, které ji k tomuto účelu vyhovovalo, a začala rozjímat a užívat si pěkný den.

Takto Daniella strávila několik klidných hodin, které náhle narušil zvuk připomínající helikoptéru. A také zvětšující se černá tečka na obloze.

Danielle si brzy všimla, že se ve skutečnosti o helikoptéru nejedná. Dlouho si však nebyla jistá tím, co vidí. A i poté, co už byl tvor velmi blízko, nemohla žena uvěřit svým očím. Namísto lidmi vyrobeného stroje se totiž ke kaňonu blížil několik metrů dlouhý odporný brouk, který se černě leskl a ze všeho nejvíce připomínal vážku.

Vrtule helikoptéry byly ve skutečnosti rychle kmitající křídla a to, co se Danielle nejprve zdálo jako dlouhá lana, byly hubené hmyzí nohy zakončené háčky. A právě ve dvou těchto nohách si odpudivý tvor prý nesl svou kořist – tele.

Když už byl brouk nad kaňonem, upustil tele na kámen, čímž jej usmrtil. Pak se tvor podle ženina svědectví prudce snesl dolů a začal hodovat. Danielle, zmrazená na místě strachem, vše viděla. Hostina podle jejích slov netrvala ani půl hodiny.

Když pak z telete zbyly jen ohlodané kosti, tvor se prý vznesl do vzduchu a zmizel za horizontem.     (Čtěte na stránkách EnigmaPlus)


PŘIJDOU NA ŘADU I SOCHY SVATÝCH? ..... V poslední době se vedou diskuze, následně se činí. Nebo se nejprve činí a pak vedou diskuze. O čem? O sochách osobností, jejichž činy se dávno, či nepříliš dávno, nějak zapsaly do dějin. Někdy nějak. Dnes jsou často ony činy posuzovány jinak. Život onoho slavného, vysochaného a umístěného na obdiv, je propírán ze všech stran, a snad už od prvního jeho tenkrát nadýchnutí až po konec života. To by bylo aby se něco fujtajbl nenašlo! To by bylo aby to někomu nevadilo! Už aby jeho socha měla své dny sečteny. Promiňte, ale nebudu uvádět žádná jména, dokonce ani jména svatých. Koneckonců, proč by se to, v současné době tak rozbujelé, lustrování nemělo – nemohlo týkat i svatých?

Jenže kam potom s tím předmětem – znelíbenou sochou?

Vybavil se mi slavný Nerudův fejeton o starém slamníku. Ačkoliv Jan Neruda žil již poměrně dávno (9. 7. 1834 – 22. 8. 1891), zaujal mě, mimo jiné, i jeden z jeho citátů.

„Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.“

Od slamníku k sochám.

Novodobí sochaři by mohli sochat velmi, či zcela abstraktně, kde by nebylo vůbec poznat o koho jde. Prostě takový nějaký neutrální útvar. Něco nepojmenovatelného a nikdy nanapadnutelného. K tomu onomu dílu by stačilo přidat jen destičku už s konkrétnem – která se lehce a levně vymění, až nastane čas, slavnostně za jinou.     (Čtěte na stránkách VoxPopuli)


Drobné plody ze zahrádky a lesa ..... Léto nám nabízí plnými hrstmi barevné plody, které můžeme nasbírat jak na našich zahrádkách, tak při procházce v lese. Říká se jim bobuloviny a lze s naprosto čistým svědomím prohlásit, že patří k tomu nejzdravějšímu z přírody. Řadíme k nim maliny, ostružiny, borůvky, rybíz, jahody, angrešt, ale i moruši, rakytník, jostu, muchovník či aronii. Zkrátka jakékoli drobné ovoce.

Proč je jíst ... Jak už napovídá syté zbarvení bobulovin, obsahují obrovské množství antioxidantů působících proti volným radikálům způsobujícím záněty v těle, pro které jsou řazeny k top 10 mezi ovocem. Obsahují samozřejmě i vitaminy a minerály – zejména vitamin C a K, mangan, hořčík, železo, vápník, draslík, křemík, dále vlákninu a minimum kalorií. Pomáhají snižovat hladinu LDL-cholesterolu, podporují krevní oběh a snižují krevní tlak, napomáhají hubnutí stimulací metabolismu, zlepšují kvalitu pokožky a tvorbu kolagenu.

Skladování a mražení ... Drobné ovoce je dobré zkonzumovat čerstvé a co nejrychleji po sběru. V lednici je můžete neomyté uchovat pár dní, ale pozor na to, že velmi rychle plesniví. Pokud máte úrodu velkou, ovoce zamrazte nebo zavařte – konzervujte. Před zamražením je naskládejte na tác a předmrazte, až potom je přesypte do jednotlivých sáčků. Můžete je také prosypat cukrem, který bude sloužit jako konzervant.

Jak bobuloviny využít? ... O kompotech a marmeládách asi není potřeba se detailně zmiňovat. Každá česká hospodyňka má své oblíbené recepty, které se v rodinách předávají po generace. Džemy se báječně hodí ke zvěřině nebo ke kozímu sýru a listovému salátu. Já vám dnes jen poradím, jak na jejich výrobu kapičku zdravěji s pomocí chia semínek. Můžete také zkusit udělat sirup. Dejte si bobuloviny k snídani do jogurtu, k lívancům a palačinkám nebo čokoládové pěně, ozdobte jimi pohár nebo cheesecake. Klasicky se přidávají na koláče, ale lze je použít třeba do velmi zajímavých omáček, k některým druhům masa, na jednohubky v kombinaci se sýry. V horku pak není nic lepšího než domácí nanuk, dřeň nebo zmrzlina, jejichž složení můžete tisíckrát obměnit a vždy potěší nejen vaše dítko.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Důchodci jste vyžírky ..... Co je na tom nejvíce smutné? Jejich obdiv ke starým politikům, celebritám a pracháčům. Tam věk nevadí. Vadí jen nemajetní staří důchodci ve vlastní zemi.

Dnes jsem pro vás vybrala jen pár názorů na důchodce a jejich právo na život. Vypadá to, že mladí by nejraději všechny nad 65 nechali vychcípat, protože prý žerou a navíc prožírají jejich budoucnost. Dokonce jsou všichni důchodci rudí a nemají se srát do života ostatních. Mají jen tak dožít svoje dny a to nejraději o chlebu a vodě, nechodit mezi lidi, protože důchodce už není v očích mladé generace rovnoprávný člověk, ale odpad společnosti. Od jednoho syna nějaké asi hodně smutné matky jsem se dočetla, že důchodci prožírají peníze svých vnuků a svých dětí.

Strach jednoho syna další matky mě opravdu naštval za ni. Prý ve volbách rozhodují vidláci, nevzdělanci, fanatičtí věřící a odlehlé regiony. To všechno jsou podle něj hlupáci kterým by se mělo vzít právo volby. Velice výživný je komentář pipiny Za lepší Česko. Všem důchodcům volící SPD nebo KSČM by se měl snížit důchod. Prý aby je to trklo, ale pro mne to vypadá, že jim přeje smrt hladem. Doufám, že její babička je pevného zdraví a bude si svůj důchod navzdory vnučce užívat alespoň do stovky. Nakonec se dozvídám, že jsou důchodci jen vyžírky.

Že hodně mladých jsou pitomí a líní až to bolí dávno vím. Že přejí smrt všem co se dožili důchodu vím také. Jen nevím, co by si ti hlupáci bez nich počali. Všechno co jim tady důchodci zanechali bylo za jejich práci. Na svoje důchody celý život pracovali a ani jeden z nich neznal to, že by se válel na sociálních dávkách. Pracovat byla povinnost, jinak to bylo příživnictví a šlo se hezky do basy a tam si to člověk musel odpracovat a ne se válet.

Vědí vůbec ti mladí hlupáci, že rozprodali vše, co jim ti důchodci vybudovali? Kdo asi po válce postavil zemi na nohy? Kdo postavil továrny, silnice, paneláky a které se teď zvete a mají být dokonce zařazeny do kulturního dědictví. Zase jen ti, kterými tak opovrhují. Kdo dokázal donutit Romy pracovat, zase jen režim. Kdo nám chránil hranice a naši bezpečnost. Naši mladí synové a ne ty karikatury v barvě duhy, v sukýnkách, nebo lezoucí po zemi jako otroci. Dívky byly dívky a chlapci k nim měli úctu. Všechno se vytratilo a vy chcete staré lidi učit? Oni by měli učit vás, ale vy jste nepoučitelní. Vy si prostě tu hubu budete muset rozbít a já jen doufám, že to vydrží ještě dost dlouho, alespoň tak dlouho dokud budou dnešní opovrhovaní důchodci žít. Dej jim osud dlouhý život.

Co je na tom nejvíce smutné? Jejich obdiv ke starým politikům, celebritám a pracháčům. Tam věk nevadí. Vadí jen nemajetní staří důchodci ve vlastní zemi.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Jak socialisticky zdražit byty ..... Často slýchám, že koronavirus byl k něčemu dobrý. Lidé se prý „chytili za nos“, alternativně prý se „vrátili k rozumu“. Hm. Nesouhlasím. Lidé se za nos nechytili vůbec. Jen co jim otrnulo, pokračují v ještě větších blbostech.

Vloni jsme pozorovali šílenosti na německém nemovitostním trhu, kde zmrazili nájemné. Letos pozorujeme šílenosti navrch ještě ve Španělsku. V Barceloně si totiž myslí, že našli recept na krizi bydlení. Mají zákon, který umožnuje neobývané byty vyvlastnit za polovinu tržní ceny. Evropských zemí, které překračují nepřekročitelná tabu, přibývá.

Město si od toho slibuje, že údajně poklesnou ceny nájmů, protože majitelé budou donuceni rychle byt pronajmout. A ti, kdo to nestihnou, pomohou městu k levným bytům. Město tak vyvlastněné byty pronajme rodinám s nízkými příjmy. Do budoucna by přitom soudruzi zákon rádi ještě novelizovali tak, aby stačilo, že je byt jen šest měsíců neobýván, a bylo by možné ho hned vyvlastnit.

Radní nicméně přiznávají, že se jim do vyvlastnění ani moc nechce. Kdyby totiž byty vlastnili, museli by se o ně taky starat. A to je práce. A práci nemá žádný soudruh v lásce. Proto se ostatně taky stal soudruhem. Radní by byli nejraději, kdyby majitelé bytů hned byt pronajali pod tržním nájemným.

Skoro se tak zdá, že se Barceloně podařilo chytře vymyslet jak zajistit bydlení pro všechny. Podobně se kdysi uvažovalo i u nás. To když soudruzi komunisté přišli s myšlenkou nadměrných metrů a stěhovali lidem do jejich bytů další rodiny. Skoro ze dne na den taky všichni bydleli. A jen idiot věří, že to fungovalo.

Očekávaný pokles nájmů bude v Barceloně jen dočasný. Ano, krátkodobě budou muset všichni levně pronajímat, i když nechtějí. A dlouhodobě? Dlouhodobě do takových podmínek nikdo nové byty nepostaví. Nebude mít motivaci. Takže počet bytů neporoste. Když je bytů pořád míň, nájemné může dlouhodobě jen růst. Bydlení bude dražší, horší a přesto hůř dostupné. A spokojený nebude nikdo. Ani soudruh na radnici, kterému bude spíláno, že byty pořád nejsou.

Tím to ale nekončí. Socialistická zlodějina má aktuálně zelenou po celé Evropě. Pokud projde státem posvěcená krádež bytu za nesmyslně nízkou cenu, brzo se objeví další „progresivní“ návrhy. Že by třeba zelení přišli s tím, jak je neekologické, aby měla každá rodina svou vlastní pračku, myčku či sušičku? Že by měli vše povinně sdílet, aby sousedé či třeba ulice nemuseli stejné vybavení vůbec nakupovat? Vždyť by pak nebylo nutno tolik vyrábět a emitovat uhlík...

Nezdá se vám to? Tak si zvykejte; soukromé vlastnictví je v očích soudobých soudruhů nejen odporné, ale taky neekologické. Všichni by podle nich měli ve své komuně všechno sdílet.

Předpokládám, že předpokládáte, že maluji čerta a Španělsko je extrém. No – není. Něco v podobném duchu se už žene i na nás. ČSSD připravila návrh zákona, podle kterého by obce měly od developera dostat 25 procent bytů pro své účely za nákladové ceny. Socialisté si od toho údajně slibují pokles cen bytů.

Především je to zrůdnost jdoucí proti lidské přirozenosti. Aby developer podnikal, potřebuje určitou ziskovost projektu. Kdyby ziskovost byla příliš nízká, podnikal by s něčím jiným, kde by měl vyšší návratnost investice. Pokud developer může marži realizovat jen na třech čtvrtinách bytů, musí byty zdražit, aby vykompenzoval to, že na čtvrtině bytů nic nevydělá. Byty tedy v rozporu s očekáváním socialistů zdraží. Ne nadarmo se říká, že žádný socialista nepochopil ekonomii. Jakmile ji totiž jednou pochopí, už není socialistou.

ČSSD tvrdí, že se u zákona inspirovala na západě. Tomu bohužel věřím. A právě toho se bojím. Neomarxisté dneska neřádí na východě, ale na západě. Zvěrstva z Berlína známe už z loňska, teď přichází na řadu zvěrstva v Barceloně. A další města a země budou následovat. Nedostatek čehokoliv ještě nikdy žádný soudruh nevyřešil tím, že ono něco někomu ukradl. Trochu mě ale děsí, že k rozumu se lidstvo většinou vrací teprve až jako k poslední možnosti, když všechny předešlé idiocie selhaly.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Havel – loutka bez mozku? Jen žlázy běhající za ženskýma? Olga zasypaná vajgly? Ostuda, zuří kritik nad filmem ..... Do kin vstoupil nový film o Václavu Havlovi. Někteří z diváků ho vychválili takřka do nebes, jiní snímek označili za „odpad“. Filmový kritik Kamil Fila snímek zdrcujícím způsobem odsoudil. Naproti tomu publicista Viliam Buchert konstatoval, že nový film o Václavu Havlovi je jednoznačně povedeným dílem. Kritikům vzkázal, že Havlovi závidí jeho úspěch. Úspěch se v Česku neodpouští.

Foto: Bontonfilm Popisek: Martin Hoffman jako Pavel Landovský a Viktor Dvořák jako Václav Havel reklama

O první českém prezidentovi Václavu Havlovi byl natočen další film. Po dokumentu s názvem Občan Havel, který zachycoval momenty z Havlovy prezidentské éry, a po snímku Odcházení, který Havel natočil sám o sobě, je tu film s názvem Havel.

Režisér Slávek Horák už dopředu avizoval, že nepůjde o portrét státníka, a podle Kamila Fily to portrét státníka skutečně není. „Filmový Havel je loutka bez mozku, zbyly jen žlázy běhající za ženskými,“ nadepsal svou recenzi v Deníku Referendum.

Nakonec se celé lože vznítí v plamenech a bude konec

Fila má za to, že Slávek Horák film o Havlovi zpackal a natočil ho jako film o člověku, o němž vlastně nemá smysl točit film, protože je nevýrazný. A pokud tento film získá nominaci na Oscara, bude to podle kritika opravdu velká ostuda.

„A nyní zazní ta zlá věta: Film o Václavu Havlovi nemůže dělat někdo, kdo mu intelektuálně nestačí,“ napsal bez obalu Fila, s tím, že Horákův film je jen sledem banalit, ve kterých vůbec není zachycena hloubka Havlových myšlenek.

„Havel neustále nosí Olze do postele nějaké papíry a říká jí, aby si je přečetla, ona potáhne z cigarety, papíry si vezme a čte. Nic mu k nim ovšem neřekne, v celém snímku chybí jakákoliv společná diskuse nad jeho texty. Stává se z toho takový running joke: představoval jsem si, jak s každou další scénou bude Olga úplně zastlaná v posteli stohy papírů a zasypaná vajgly, a nakonec se celé lože vznítí v plamenech a bude konec,“ pokračoval ve sžíravém hodnocení Horákova snímku Fila.

Kritik snímku vyčítá, že u diváka předpokládá, že o Havlovi, o disentu a o normalizaci ledacos vědí. Na druhé straně prý však snímek zamlčuje spory, které mezi sebou disidenti vedli, a to, že Havel nakonec dokázal zformulovat stanovisko, které bylo přijatelné pro všechny zúčastněné.

Nakonec tak, podle Fily, diváci sledují jen Havlovy manželské poklesky, což je jedna z rovin, které lze v Havlově životě věnovat pozornost, ale není to to nejdůležitější v Havlově životě. Tak to alespoň vidí Fila.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Bermudský trojúhelník z pohledu ostříleného mořského vlka ..... Paul Mottice známý také jako Kapitán Moe spojil celý svůj život s oceánem. Už v 80. letech byl součástí rybářských posádek, které křižovaly světové vody s vidinou zajímavých a hodnotných úlovků.

Později se stal součástí týmu stojícího za byznysem s pronajímáním rybářských katamaránů, během kterého si zařídil svou vlastní kapitánskou licenci. Dlouhou dobu se pak věnoval jachtingu. Aktivně se účastnil a vyhrával téměř každý oceánský závod v této disciplíně.

Z toho vyplývá, že je opravdový znalec moří, oceánů, profesionálního lovu ryb i všemožných plavidel.

Získané zkušenosti jej dovedly k založení Captain Moe’s Fishing Charter, vlastní rybářské společnosti, kde řeší pronájmy a rybářské výpravy takzvaně na klíč. Pochvaluje si, že je zde svým vlastním pánem a že si může sám pečlivě vybrat svůj tým, také osobně komunikuje s každým zájemcem o využití služeb jeho flotily.

V nedávné době spojil síly s Discovery Channel a stal se hlavním protagonistou dokumentu Prokletí bermudského trojúhelníku (The Curse of the Bermuda Triangle). Jak název napovídá, vydává se v něm s týmem expertů do vod nechvalně proslulého bermudského trojúhelníku, opředeného aurou mystéria a produkujícího jednu nevysvětlitelnou záhadu za druhou.

Cílem jejich mise bude vnést do nich trochu světla. Fanoušci Discovery Channel se můžou těšit na jeho premiéru v prosinci 2020.

O ŽIVOTĚ NA MOŘI ... Fascinovala vás voda vždycky, už jako malé dítě? Je námořnická profese něco, co jste si přál od dětství, je to váš sen, který se nakonec splnil?

Myslím, že víc si to přála moje máma. Byl to její sen, ale já jsem do toho tak nějak spadl. Samozřejmě, prvních pár let jsem strávil u pobřežní stráže. Odtud jsem vyplul do života závodních jachet po celém světě.

Takže v mém případě se dá říct, že to byl splněný sen. Domnívám se však, že jsem udělal všechna správná rozhodnutí, protože dnes jsem tady, abych vám vyprávěl svůj příběh.

Dokážete spočítat, kolikrát jste byl v ohrožení života během plavby? Můžete vybrat jednu konkrétní situaci, která vás v duchu pronásleduje?

O situacích ohrožení života moc nevím, ale byl jsem na dost velkých oceánech a několikrát jsem se musel plavit v hurikánu. Každému vždycky říkám, že vážně není čas být nervózní, na obavy jednoduše není prostor.

Musíte se připravit na potíže, správně se rozhodnout a bezpečně dostat posádku a vybavení domů.

Myslíte si, že je to životní styl, který je možné kombinovat s rodinným životem?

Kupodivu během let na moři a zastávek ve všech různých přístavech, kam jsme dorazili, vám můžu říct, že je poměrně dost rodin, které skutečně žily na lodi a opravdu pluly od přístavu k přístavu. A i když to někdy může být trochu nebezpečné, přivést dítě doprostřed oceánu není tak špatný život.

Naučí se, jak se velmi rychle rozhodovat. Ale když jsme měli se ženou dceru, vrátili jsme se na pevninu a usadili se v Key West. Dcera má ráda plachtění a kdo ví, kam to dotáhne. Takže pokud jde o životní styl, ano, může to být životní styl i pro rodinu.

Ale já si vybral pevninu ... Během plavby musíte strávit hodně času se skupinou stejných lidí a v tu chvíli vzniká ponorková nemoc. Máte nějakou radu, jak si s takovými situacemi poradit?

Vždycky jsem dělal to, že jakmile začaly vznikat spory nebo se začalo něco dít, svolal jsem všechny dohromady a říkal jsem tomu porada posádky. Všichni jsme si sedli, vyříkali jsme si to. Ale jednu věc si musíte pamatovat.

Když jste na moři, kapitán je zákon. Měl jsem to štěstí, že jsem byl vždycky schopný zvládnout každou situaci. Když všichni spolupracují, drží pospolu, jde to celkem snadno.     (Čtěte na stránkách 21@století)


Dluhový diktát nastupuje: Ještě vnuci našich vnuků za nás budou splácet. Německo a Francie si z malých dělají onuci. Mráz z Bruselu a nové dělení moci. Bída české politiky. Vítání ekoteroru. Rezignace na zájmy země ..... IVO STREJČEK hodnotí další přelomovou kapitulaci našich politiků, kvůli níž jsme uvízli ve chřtánu bruselského molocha ještě o kus hlouběji, než v době uzavření tragické Lisabonské smlouvy

V Bruselu, pod taktovkou německého předsednictví, probíhal čtyřdenní summit hlav členských států EU. Navenek, „pro publikum“, řešil dvě otázky: jak bude konstruován rozpočet EU na budoucích sedm let, jak vysoké budou povinné příspěvky jednotlivých členských států, a jak bude nastaven poměr dotací a půjček z takzvaného fondu New Generation EU. Dohromady se tak „vyjednávalo“ o rozdělení necelých 2 bilionů eur! 

Bylo by vážnou chybou nechat se zmást politickými stanovisky, že podstata bruselské debaty byla výhradně „technická“, že šlo pouze o to, kolik si která země z balíku peněz „utrhne“ – jak se chvástá premiér Babiš, že šlo pouze o vyjednání poměru mezi dotacemi (nevratné peníze) a půjčkami (které budou muset členské státy splatit).

Nové dělení moci 

Výsledky čtyřdenního jednání potvrzují, že tentokrát se v Bruselu událo cosi závažnějšího, cosi, co se stalo dalším z předělů v historii evropské integrace. Až do tohoto summitu bylo totiž nemožné, a tato nemožnost je zakotvena ve smlouvách, aby se EU zadlužovala. V této smluvní logice bylo vyloučené, aby členské státy dokonce za „evropské“ dluhy ručily. Od tohoto summitu již závazný princip vyrovnaného rozpočtového hospodaření EU neplatí. Merkelovsko-macronovsko-bruselský dluhový diktát – jinak nelze právě ukončený summit nazvat – je proto v tomto kontextu nutné posuzovat jako historický průlom. Průlom o to významnější a vážnější, s jakou lehkostí, bez problémů, bez reptání jej členské státy akceptovaly.

Výsledky summitu, a je zcela jedno, jak dopadlo rozdělování peněz, tak posouvají současnou podobu evropské integrace do další fáze – do fáze, ve které se bude politická moc rozdělovat jinak. Strachu z koronaviru a vážné problémy mnohých evropských ekonomik vytvářejí pro nové dělení moci vhodnou atmosféru:

Evropská komise, „tvůrce a správce“ evropského dluhu, si - úspěšně - vytěsňuje politický prostor s cílem posunout se k výraznější podobě „evropské vlády“ (k čemuž daly členské státy převzetím záruk za evropský dluh fakticky zelenou); Už tak zjevná dominance Německa a Francie byla znovu posílena. Tyto dvě země, bez jakékoliv protiváhy uvnitř EU, budou ještě víc rozhodovat o ostatních; Opět velmi brzy uslyšíme, že „pokrok vpřed nesmí být blokován jednotlivci“. Tato argumentace zneužije situaci k dalšímu rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do oblastí, ve kterých zbývaly poslední zbytky práva veta, a ve kterých prostě státy musely najít kompromisní shodu; Budou „posíleny vlastní zdroje evropského rozpočtu“ – což v „bruselštině“ znamená uvalení nových celoevropských daní (von Leyenová již oznámila, že budou založeny na „plánovaném rozšíření obchodu s emisemi a na uhlíkové hraniční represi, která bude fungovat jako vyrovnávací mechanismus při dovozu levných zahraničních výrobků škodlivých pro klima“). Posiluje se vědomí, že není třeba šetřit, že penězi se dá plýtvat, že spořivost a hospodárnost nejsou ctnostmi – zato se víc musí plkat o jakýchsi „evropských hodnotách“, které je třeba povinně dodržovat;

Na generace ... Pochvalovat si, že z tohoto „bruselského“ dluhu jsme si ukousli „víc“ a tvářit se, že to není náš dluh, je nejen výrazem politického cynismu, je výrazem mimořádné nezodpovědnosti vůči generacím budoucím. Bezproblémově se smířit s německo-francouzsko-bruselskou realitou, která nám zadlužení nařizuje, je výrazem slabošské rezignace na osud a zájmy vlastní země. Česká republika si k ohromnému zadlužení „vnitřnímu“ přivazuje dluh další - „vnější“.

Způsob, jak se k celému problému staví drtivá většina domácí politické scény pouze obnažuje její bídu a ochotu bez odporu přijímat a podbízivě se podvolovat diktátu ze zahraničních metropolí. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že ještě v průběhu mimořádné schůze poslanecké sněmovny před několika dny, která se tématem ohromného evropského zadlužení valícího se na naši zem zabývala (a nehodnoťme teď jak vážně a s jakým výsledkem), je souběžně svolána společná tisková konference pirátů, topkařů, lidovců a starostů vyzývajících premiéra Babiše, aby „podepsal“?

Berlín a Paříž to mají s dnešní českou politickou scénou jednoduché – s potěšením ji nechávají mlátit prázdnou antičínskou a antiruskou slámu, aby nám snadněji vnutili svoji vůli. A mají to o to jednodušší, že jsme to my sami, kdo jsme už od Topolánkových premiérských let bez problémů přijali jednu z nejhloupějších politických zkratek dneška: „Raději do Bruselu, než do Moskvy“.

Tak teď tady onen Brusel v realitě máme: gigantické zadlužení, které budou splácet ještě vnuci našich vnuků.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Pokud vám olašští Romové zdemolují auto, poděkujte, nenadávejte, jinak bude postih! ..... Žasneme, co se děje v USA a přitom naše policie pod Hamáčkem a Jourovou postupuje podobně. Takže západní "kultura" se nezadržitelně díky eurokomisařce dere k nám.

Incidenty, které vyvolaly v Přerově velké emoce, se odehrály minulý týden. Šlo o spory na Žerotínově náměstí i v Bratrské ulici, kde jedna skupina Romů házela po druhé v noci z oken věci, poškozeno bylo několik aut. Vedení Přerova před plným sálem řešilo bezpečnost ve městě kvůli nedávným incidentům znesvářených rodin olašských Romů.

Několik set lidí protestovalo, že vedení a policie za zdemolovaná auta a další výtržnosti netrestá a dělá pouze ty ty ty, zatímco u majority by byl trest okamžitě a sociální dávky se vyplácí všem, i co nechtějí dělat.

To hlavní ale Lidové noviny zveřejnily nakonec: policii hlavně zajímají nikoliv zdemolovaná auta, ale zda se někdo na sociálních sítích nevyjadřuje záporně o těch, co auta zdemolovali, protože tím se z vás stanou rasisté.

„Na základě vlastních získaných poznatků se také zabýváme "nenávistnými" komentáři na sociálních sítích a v případě, že zjistíme jakékoliv protiprávní jednání, budeme postupovat a řešit je v souladu se zákonem,“ řekla mluvčí Zajícová.

To vážně nemá chybu: máte díky Romům zdemolované auto? Smiřte se s tím. Hlavně nenadávejte, protože vás za to policie potrestá. Jako rasisty. A Romové se vám vysmějí...     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


10.7. 2020     Říše snů vyhlašuje další letní prázdniny - tentokrát trochu delší. Příště se tu tedy sejdeme 27. července.

Přeji všem, aby opravdové léto už konečně začalo ...


Spisovatelka J. K. Rowling a univerzitní profesorka Kathleen Lowrey čelí kritice za své extrémní názory: ,,Muž nemůže otěhotnět a Žena menstruuje.” Jaká opovážlivost ..... Univerzitní profesorka ztratila práci poté co řekla, že „muži nemohou otěhotnět“ Profesorka na univerzitě v Albertě byla propuštěna, protože její názory na pohlaví (na základě faktu, že biologické pohlaví je skutečné) způsobily, že někteří studenti se cítili ,,ohroženě“.

Kathleen Lowrey byla docentkou antropologie na Filozofické fakultě University of Alberta v Kanadě. Působí také jako předsedkyně bakalářského programu – administrativní role, která zahrnuje povinnosti, jako je předsedání výboru pro kurzy, schvalování převodních kreditů a pořádání zvláštního semináře pro vyznamenání studentů katedry.

Je také feministkou. Podle některých anonymních studentů a nadřízených však není ,,správnou feministkou”. Protože věří, že ženy jsou … ženy. Ještě horší je, že věří, že muži nemohou být ženami, protože nemají vagínu. Tyto ,,extrémní a radikální názory” způsobily, že se stala nepohodlnou a byl na ni vyvinut nátlak, aby opustila svou práci. Když to odmítla, byla propuštěna.

Lowrey říká, že jí na schůzkách oznámili, že stížnosti studentů a Úřad pro bezpečné zveřejňování informací a lidská práva neschvalují její názory na feminismus. Protože způsobují, že se studenti necítí bezpečně a existují obavy, že to odradí studenty od volby antropologie jako hlavního oboru. Neví přesně o povaze stížností – ani o tom, kdo je podal -, protože byly podány neformálně a anonymně. Také jí bylo řečeno, že odrazuje studenty od organizování akcí typu Gay Pride, což popřela. Po následném setkání s děkanem fakulty obdržela dopis, v němž stálo, že už svou roli nemůže zastávat a její odchod by byl v nejlepším zájmu katedry. Lowrey uvedla, že dopis nevysvětlil důvody jejího propuštění a tvrdí, že její propuštění nikdy nebylo řádně odůvodněno.

Ještě nedávno nebylo na takovém názoru nic kontroverzního. Ale teď je. Jediný „správný“ názor je, že genderová identita převyšuje skutečnou biologii jedince.

Extrémní názory Lowrey na feminismus v několika klíčových myšlenkách: ,,Muži nemohou otěhotnět, lesby nemají penisy a biologické pohlaví je skutečné.” Tyto názory zřejmě přiměly studenty, aby se cítili „nebezpečne“ a „způsobily jim škodu“. Skutečně se bavíme o tom, že univerzita (údajné místo nejvyššího možného vzdělání) je ,,ohrožena” fakty z předškolního až školního vyučováním, tedy že „chlapci mají pindíka“.

,,Lidé by měli mít možnost vyjádřit své pohlaví libovolným způsobem, ale nesouhlasím s tím, že biologicé pohlaví je irelevantní. Domnívám se, že považování biologického pohlaví za irelevantní má některé opravdu závažné důsledky pro politiku. Například,  umístit trans-identifikované muže ve věznicích k ženám, není spravedlivé a myslím si, že to ženy ohrožuje.“     (Čtěte na stránkách Aluška)


Nejrychlejší cesta na Mars? Vezměte to přes Venuši, radí planetární vědci ..... Jak dostat člověk na Mars a zpět? Podle planetárních vědců je jedinou smysluplnou možností cesta přes Venuši. Podle vědců je cesta k Marsu přes Venuši rychlejší a levnější než přímá cesta Země – Mars.

Mars se po desetiletí jeví (po Měsíci) jako další logická zastávka pro multiplanetárního člověka. Cesta k rudé planetě (a možná i z ní) by ale mohla mít i překvapivou mezizastávku – Venuši. Tvrdí to alespoň planetární geolog Noam Izenberg z americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). 

Podle Izenberga a jeho kolegů je cesta k Marsu přes Venuši rychlejší a levnější než přímá cesta Země – Mars. Podle vědců není Venuše alternativou, ale nezbytností. Planetární geomorfolog Kirby Runyon z JHU dokonce tvrdí, že „Venuše je cestou, jak dostat člověka na Mars“.

Je to sice dál, ale zato... Pro cestu lidské posádky na Mars existují v zásadě dvě možnosti – první, která vypadá na první pohled jednodušeji, je přímá cesta ze Země k Marsu. Problémem této varianty je ale podle vědců návrat astronautů. Ti by museli na rudé planetě přečekat až 18 měsíců, než by nastalo vhodné postavení obou planet ke zpátečnímu přeletu.

Druhou možností je podle vědců z JHU využít k cestě tam (anebo k cestě zpět) gravitaci Venuše. To by podle jejich výpočtů dramaticky snížilo množství energie potřebné k této dlouhé cestě. Zatímco vhodné podmínky pro přímou trasu by podle vědců nastaly každých 26 měsíců, v případě využití gravitace Venuše by bylo možné k rudé planetě cestovat každých 19 měsíců. Pobyt astronautů na Marsu by se v takovém případě mohl zkrátit na méně než jeden měsíc.

Dalším pádným argumentem pro zahrnutí Venuše do plánů k cestě na Mars jsou podle planetárních vědců peníze. Využití Venuše by nejen ušetřilo náklady na samotnou cestu, umožnilo by také její průzkum. Podle planetárního geologa Státní univerzity v Severní Karolíně Paula Byrnea je průzkum dvou planet v rámci jedné mise výrazně levnější než dvě samostatné mise. Byrne zmiňuje například rychlejší odezvu pro povely roverů a dalších zařízení. Ta v případě trasy Venuše – Země činí 28 minut. V případě přenosu na oběžnou dráhu Venuše by vše probíhalo takřka v reálném čase.

Kirby Runyon je přesvědčen, že podobným směrem uvažuje i NASA. Ve zprávě z letošního dubna NASA jako jednu ze svých priorit zmiňuje program lunární základny projektu Artemis. Na Měsíci by NASA ráda otestovala „přístupy ke zmírnění rizik pro posádky dlouhodobých misí, například dvouleté mise k Marsu“. Pokud NASA neuvažuje o nějakém nekonvenčním způsobu pohonu, znamená podle Runyona právě využití Venuše, coby prostředníka v cestě na Mars.        (Čtěte na stránkách 100+1)


Unavený, vyšťavený, vyhořelý člověk ..... Sedněte si chvilku na lavičku před hypermarketem a jen tak pozorujte lidi kolem sebe. Nepotřebujete být žádným odborníkem, a přesto poznáte letmým pohledem nemocného člověka.

Jeden kulhá, druhý se hrbí, další se posouvá pomocí chodítka na kolečkách. V obličeji vidíte vrásky, žádný úsměv, oči sklopené k zemi, prošedivělé vlasy nebo žádné. Když projde kolem, táhne se za ním kouř z cigarety, za některou ženou se vine zřetelná vůně parfému, ze kterého se vám chce kašlat. Na rohu nad kanálem vykašlává hleny člověk asi bez domova, soudě podle obnošeného oděvu.

Z obchodního domu pak lidé vycházejí s plným vozíčkem a je zajímavé se jen letmo podívat na obsah: bedna kokakol a piv, případně různě barevných PET-lahví s minerálními vodami, jasné, je třeba hodně pít. Nasáčkované druhy masa, plný sáček rohlíků a zabalený chléb. A zahlédnu také dortík, indiánky, věnečky, krabici sušenek. A kde je zelenina? Aha, je tam také a brambory. Vidím rajčata, jsou krásná a velká, můžete je klidně nechat doma na stole, vydrží i 14 dní a nezkazí se. Ovoce: pomeranče, citrony, jablka jsou nehorázně drahá, raději zelený ananas, je ve slevě, dozraje. Banány jsou také ještě zelené, odkud je asi dovezli?

Jeden muž udělá první krok z obchodu, zhluboka si oddychne a zapálí si. A paní, která byla předtím zamyšlená, se nyní usmívá, je evidentně spokojená, asi nákupem, jistě sehnala všechno, co potřebovala a čím zasytí rodinu. Nasedá do luxusního auta a bravurně vyráží z plného parkoviště do hučící ulice.

Jeden filozof řekl: Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi. Po chvíli pozorování před obchodním domem lze větu pozměnit na: Podívám se do tvého nákupního vozíku a řeknu ti, kdo jsi. A je nutno dodat, že citát má i novodobou obměnu: Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, jak dlouho budeš žít.

Použil jsem do názvu článku slova unavený, vyšťavený, vyhořelý člověk.

Unavený ... Někdo říká, že má vybité baterky, které si jen potřebuje dobít. Odpočine si a ráno pokračuje v nastaveném tempu. Ale co když ten odpočinek nestačí, ráno se stejně probudí unavený, a přesto pokračuje v nastaveném tempu?

Před časem jsem vedl tábor pro rodiny s dětmi s astmatem a pozoroval tento jev: Po příjezdu se rodina ubytovala, otec však měl za uchem nastavený telefon a neustále mluvil i gestikuloval, nemluvil s rodinou, ale evidentně ještě pracoval, třebaže byl nyní u moře. Tento stav trval 2 dny, pak dotyčný podnikatel dva dny a noci nevycházel a spal v jednom kuse. Uplynuly čtyři dny, než vyšel ven, neměl za uchem telefon, ptal se po kávě, zapálil si cigaretu, odešel stranou, aby dým nemusel dýchat jeho astmatický syn, kvůli němuž sem vlastně přijeli. Po čtyřech dnech se konečně začal ohlížet, kam vyrazí s rodinou na výlet.

Když se blížil konec jejich pobytu, chodil již znovu s telefonem za uchem, rozhazoval rukama, gestikuloval, kouřil a v obličeji byl rudý vztekem.

Vyšťavený ... Není to žádný odborný výraz, ale myslím si, že mu každý rozumí. Buňky těla potřebují tekutinu a dobrou výživu, aby mohly produkovat energii a správně fungovat. Je třeba nastavit správné složení stravy, dbát na přítomnost vitaminů, enzymů a stopových prvků. Je rozdíl, je-li potrava nabitá energií, tj. čerstvá, pučící, pestře barevná, šťavnatá, nebo zda je suchá, stará, uzená, škvařená, chemicky upravená, falšovaná. A závisí i na tom, zda je jídlo snědeno v klidu, nebo „za pochodu“.

Vyhořelý (další novodobé označení) ... Lze si pod ním představit člověka dlouho sedícího za počítačem, bez pohybu, bez kyslíku, otráveného kouřem, pokud je kuřákem aktivním nebo kuřákem pasívním. Je neustále ve střehu, aby neudělal chybu, aby dodržel svůj podnikatelský plán. Nemá čas na rodinu, nemá čas na dovolenou. Dělá to prý proto, aby uživil rodinu.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Ufolog, který proslavil Roswell, zůstal přesvědčený o UFO kamufláži až do své smrti ..... Stanton Friedman byl vyšetřovatelem a jaderným fyzikem, díky kterému v roce 1947 vešel takzvaný „roswellský incident“ ve známost po celém světě. Friedman hovořil o této problematice před americkou sněmovnu reprezentantů a později byl také uveden do UFO síně slávy v Roswellu v Novém Mexiku. Slavný ufolog zemřel 13. května 2019 ve věku 84 let. Stalo se tak v pondělí večer na letišti Pearson v Torontu, když se vracel ze své poslední přednášky v Columbu ve státě Ohio domů do Frederictonu. Příčina úmrtí nebyla zveřejněna.

Ačkoli nikdy UFO osobně neviděl, pracoval půl století jako vedoucí autorita s lidmi, které nazýval „UFO debunkers“. Věřil, že má “více než dostatečné důkazy” o existenci mimozemšťanů, ale zachovával si i dávku skepticismu, dokud důkazy nebudou ještě prokazatelnější. Velká část jím získaných dat zůstala pohřbena v amerických vládních dokumentech.

„Nikdy jsem neviděl létající talíř a ani mimozemšťana. Ale jako fyzik jsem se po mnoho let honil za neutrony a gama paprsky a také jsem ani jeden z nich nikdy nespatřil.“ řekl kanadskému tisku The Canadian Press v roce 2007. „Dokonce jsem nikdy neviděl Tokio, ale jsem přesvědčen, že existuje.“

Vyšetřovatel v Roswellu ... Friedman napsal desítky článků o UFO a byl autorem nebo spoluautorem několika knih s touto tématikou. Kathleen Mardenová, spoluautorka jeho tří knih o UFO, vysvětluje, proč měl Friedman v tak oblibě UFO debunkery: „Když znal pravdu, řekl ji,“ prohlásila v úterý ze svého domova poblíž Orlanda na Floridě. „Byl to první a hlavní vyšetřovatel havárie u Roswellu. Stanton byl ten muž, který si udělal svoji práci. Vždy kritizoval debunkery, protože neudělali tu svoji.“

Při rozhovoru před Mezinárodním UFO kongresem v roce 2011 Friedman řekl: „Mezi skeptikem a debunkerem je rozdíl, a naštěstí si myslím, že máme více debunkerů než skeptiků,“ řekl Friedman. „Skeptik říká: „Víš, já nevím. Podívejme se na důkazy. “Debunker říká: „Já vím. Neexistují žádné důkazy ke studiu.“

Fotografie Stantona Friedmana s Kathleen Marden na zdi v Secret UFO Search v Pentagonu

Tento vášnivý výzkumník pochopil, že lidé, kteří viděli UFO, to často kvůli strachu ze zesměšnění neřeknou, a snažil se toto zesměšňování „odbourat“.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Problematická mRNA vakcína proti COVID-19 má katastrofální klinické zkoušky  ..... Vakcína americkej firmy Moderna, ktorú propaguje hlavný americký epidemiológ Dr Anthony Fauci, a ktorú financuje Bill Gates je postavená na mRNA technológii.

Tento tandém tlačí na urýchlenie klinických skúšok a promptnú distribúciu obyvateľstvu napriek problematickej bezpečnosti tejto vakcíny. Dr Fauci dokonca ustúpil od jej testovania na fretkách a primátoch (pričom Moderna podozrivo nezverejnila žiadne špecifické dáta zo svojich testov na myšiach). To bola zjavne chyba, nakoľko vakcína zaznamenala 20% mieru vážnych poškodení u skupiny s vyššou dávkou v klinických testoch.

V klinických testoch na ľuďoch dobrovoľníci zaznamenali tzv. systemické udalosti 3. stupňa, definované americkým úradom FDA ako „brániace denným aktivitám a vyžadujúce medicínske zásahy.“ Traja z 15 ľudských pokusných králikov v štúdii s vysokou dávkou (250mcg) utrpeli vážne nežiaduce účinky v priebehu 43 dní po podaní Moderna vakcíny. Žiadnu oficiálnu správu o klinickej štúdii Moderna nezverejnila, len to spomenula v tlačovej správe „Pozitívne zistenia 1. medzifázy“. Pritom v klinických skúškach sa mohli zúčastniť iba dobrovoľníci s výnimočne dobrým zdravím. Moderna tiež nevysvetlila, prečo len 8 účastníci vyvinuli dostatok protilátok.

Tieto výsledky sú veľkým sklamaním, nakoľko najväčším hazardom je očkovanie tých s divokou COVID infekciou. V minulosti vakcíny proti koronavírusom neuspeli, lebo tak u zvierat ako i ľudí síce dosiahli vysokú mieru protilátok, no pri vystavení sa divokému vírusu očkované zvieratá ochoreli a zomreli. Toľko preklad tohto článku z webstránky Nadácie pre obranu zdravia detí, ktorej prezidentom je synovec nebohého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, uznávaný environmentálny právnik Robert F. Kennedy. Pokračujem prekladom druhej časti článku o geneticky upravovaných vakcínach proti COVID-19, ktorá vysvetľuje mRNA vakcíny.

Pretože mRNA vakcíny sú „špeciálne vhodné pre rýchly vývoj“, neprekvapuje, že priťahujú pozornosť „koronavírusových finalistov“. mRNA vakcíny podľa správ môžu viesť k úsporám „mesiacov alebo rokov pri štandardizácii a spustení masovej produkcie“. Insideri, poznajúci fungovanie BigPharmy, neformálne tvrdia, že „keďže žiadna mRNA vakcína nebola ešte nikdy licencovaná, hrozba epidémie je ohromnou motiváciou pre urýchlenie jej napredovania“.

Firmy sú nadšené z mRNA „technológie“ napriek pozorovaniam, že veľké mRNA molekuly sú „zo svojej podstaty nestabilné“, „náchylné k degradácii“ a môžu nadmieru aktivovať imunitný systém. Kladnou stránkou z pohľadu vedcov v oblasti vakcín je, že mRNA vakcíny sa potrebujú dostať len k cytoplazme bunky namiesto jadra – zjavne „technologicky jednoduchšia výzva“ oproti DNA vakcínam – hoci tento prístup stále vyžaduje „technológie pre stabilizáciu mRNA vo fyziologických podmienkach.“ Vakcína mRNA-1273 od americkej firmy Moderna (pre ktorú kedysi pracoval aj hlavný americký epidemiologický expert Dr Anthony Fauci), čo je favorit vo výrobe vakcíny proti koronavírusu, na to používa „chemické modifikácie pre stabilizáciu mRNA“ a tekuté nanočastice pre „ich zbalenie do injekčne podateľnej formy“.

Zdá sa, že mRNA prístupy sú atraktívne pre výskumníkov so značne mechanistickým pohľadom na ľudské bytosti. Jeden z nich chváli mRNA pre jeho „danú programovateľnosť“ tvrdiac, že „presne ako počítač (operačný systém), mRNA terapia môže preprogramovať telo človeka, aby produkovalo jeho vlastné terapie. Šéf Moderny opisuje mRNA prístupy – ktoré používajú „na objednávku zabudované“ časti mRNA, aby „zapli bunky tela akoby liekové továrne“ – ako keby boli softwarom. Stačí len zapnúť páku…“ Podobne časopis Nature (komentujúc mRNA technológiu z „biotech a priemyselnej perspektívy“) vyjadruje nadšenie, že tento prístup „umožňuje rýchlu rafináciu s takmer neobmedzenými kombináciami derivátov“.

Výskumníci v oblasti vakcín, ktorým sú známe aj DNA i mRNA vakcíny, radi zdôrazňujú bezpečnosť mRNA vakcín, že tieto vakcíny nemusia vniknúť do jadra bunky. Hoci po rokoch experimentácie na mRNA vakcínach, žiaden z týchto výskumníkov nezískal pre svoj produkt schválenie. Prečo? Jednou odpoveďou môže byť, že v predklinických skúškach, mRNA vakcíny vykázali „neodškriepiteľný“ zápalový komponent, ktorý komplikuje „pomer akceptovateľného rizika/prospechu“. I mRNA nadšenci pripúšťajú, že stále pretrváva nedostatočné pochopenie zápalových a autoimúnnych reakcií, ku ktorým to môže viesť. To nastoľuje veľa otázok, čo sa stane, keď vládni regulátori vyhovejú želaniu výrobcov mRNA vakcín proti COVID-19 „pre zrýchlený proces ako mRNA vakcíny dostať k ľuďom čo najskôr.“

Náhlenie sa vyvinúť vakcíny proti COVID-19 pohravajúce sa s génmi by malo tiež urýchliť fúziu farmaceutického a biotechnologického sektora. Ten biotechnický je dnes tak lukratívny, že je najrýchlejšie rastúcim segmentom globálneho liekového priemyslu, v súčasnosti predstavuje 20% svetového trhu a vykazuje ročné tempo rastu, ktoré je viac ako dvakrát rýchlejšie než konvenčná Big Pharma. Vakcíny proti COVID-19 pomáhajú zachrániť niektorým biofarmaceutickým firmám otrásajúce sa základy. Napr. v roku 2017 Moderna mala ťažkosti, keď sľúbila znovaobjaviť liek po tom, čo jej experimentálna terapia, na ktorú sa spoliehala, sa ukázala byť nebezpečná pre ľudí v klinických skúškach. No a v roku 2020, zlé správy o koronavíruse sú dobré správy pre burzové akcie Moderny. Ďalšie biofarmaceutické firmy kedysi v zlom stave sú dnes tiež v očakávaní rekordne zarobiť na koronakríze.     (Čtěte na stránkách AC24)


JEDENÁCT ZEMÍ EU PŘIJÍMÁ VOUSATÉ SIROTKY Z ŘECKÝCH TÁBORŮ. KDOPAK TI “SIROTCI” ASI JSOU? ..... Tak nás už zase “masírují” mainstreamová média tím, že některé země, přijímají “děti bez doprovodu” z řeckých táborů a my bychom se měli iniciativně připojit. Teď už jen čekám, kdy se opět tématu ujme umělecká úderka v čele s Klusem. Sice jsem zde na toto téma psala už několikrát, nicméně moje články již zapadly, takže podle hesla “opakování je matkou moudrosti” jen připomenu, co to asi takové “děti bez doprovodu” jsou.

Takže nejprve si vyvraťme základní mýtus, kdy se uvádí, že se jedná o sirotky. V muslimských rodinách má žena průměrně 6 dětí. Tedy pokud by měl nakrásně “sirotek” mrtvé oba rodiče, je vysoce pravděpodobné, že by měl mít ve svém věku také sourozence. A nejen to, velmi pravděpodobně i nějaké ty švagry, neteře a synovce, protože lze předpokládat, že má-li sirotek nějaké jen trošku starší nebo zhruba stejně staré sestry, jsou již provdány.

Dále musí i jeho rodiče pocházet z více dětí, má-li tedy 5 sourozenců matka a 5 otec, přičemž všichni jejich sourozenci mají rodiny, pak by to čítalo celkem 20 tet a strýců. K tomu si přičtěte všechny bratrance a sestřenice, jejich partnery  a děti.  I kdyby byl jeden z rodičů třeba ze 4 a druhý z 5 dětí, stále by tu bylo dostatek příbuzných. Je více než nepravděpodobné, že by byli všichni mrtví.

To máme tedy vyvrácení varianty “sirotek”. Dále se uvádí, že se jedná o nezletilce. Pomineme-li základní fakt, že většina vetřelců přichází do Evropy bez dokladů a věk je tedy zcela smyšlený, pak i kdyby jim nakrásně bylo třeba 16-17 let, pak by se jednalo v islámu o dospělé, neboť v islámu je každý dospělý už ve 12 letech, děvčata pak podle toho, jak se to hodí, je-li třeba ji provdat třeba v osmi letech, pak se samozřejmě “pravidla” přizpůsobí.

Nicméně chlapci jsou dospělí od 12 let, podle toho se s nimi také jedná. V táborech ISIS nebo Al Kajdy trénovali v zacházení se zbraní i mnohem mladší chlapce, většinou stačilo, aby byl ve věku, kdy již udrží v ruce zbraň. Právě fakt, že tito údajní sirotci dorazili do Řecka zcela bez doprovodu v době, kdy se ISIS začal rozpadat a část vojáků byla zajata napovídá, že by se mohlo jednat právě o mladé džihádisty. Ti byli od rodičů odebráni právě proto, aby z nich byli vychováni vojáci. Nyní by jim mělo být kolem 14-18 let.

Ze záběrů kurdských věznic bylo patrné, že tam jsou takřka výhradně dospělí muži, na záběrech z tábora pro ženy a děti džihádistů pak byly vidět mimo žen jen malé děti, pokud tam byly děti starší, tak spíš dívky. Takže kdepak jsou asi nyní chlapci trénovaní v ISIS? Část jich je jistě stále v místech, kde ještě ISIS působí, ale je vysoce pravděpodobné, že jejich hlavní úkol byla právě cesta za džihádem Evropy. I jejich šéfům muselo být jasné, že jako spící buňky v Evropě jsou právě tito mladí džihádisté ideální, pseudohumanistická Evropa je totiž zcela jistě nevyhostí. 

Pamatujete si, jak nám Šojdrová vrážela klíny do hlavy, že jsou prý v řeckých táborech i malé děti bez doprovodu?? Aniž by kdy vysvětlila, jak by se asi malé dítě úplně samo dostalo ze Sýrie nebo Afghánistánu až do Řecka. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě tomu nemohl uvěřit. Samozřejmě se našli i jedinci, například z řad umělecké fronty, kteří tomu nesmyslu uvěřili. O jejich inteligenci si však nikdo soudný jistě iluze nedělá.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID2020“ a učinil následující ..... Donald Trump prohlásil, že vakcíny jsou DOBROVOLNÉ a nikoli povinné, ctím armádu, která ověřuje jejich čistotu a distribuuje je.

Snížil prostředky Světové zdravotnické organizaci (WHO) a požaduje důkladné vyšetřování jeho operací.

Zrušil demokratický zákon navrhovaný HR6666 , známý jako Covid-19 TRACE Act (Testing, Reaching and Contact Every ), který byl základem diagnostiky a následného zákona Billa Gatese (stejný jako byl zrušen).

Zrušen projekt Billa Gatese známý jako „ID2020“  ... Otevřel zpravodajskou platformu, aby stejná populace mohla odsoudit cenzuru, která se na ni vztahuje, na Facebooku, Twitteru a YouTube. Výsledek zazněl, protože v krátké době byl přeplněn stížnostmi, a tak Trump získal důkazy, které potřeboval, aby podnikl kroky proti cenzuře.

Zastavení testování/spouštění 5G v celé zemi.

Vydal výkonný příkaz k opětovnému otevření obchodní a pracovní činnosti ve všech státech USA do té míry, že guvernéři, kteří odmítnou, budou trestně stíháni.

Provedl rozkaz, aby Bílý dům převzal odpovědnost za všechny elektrické sítě, které zahrnují: internetové servery, přenosové systémy a elektronické systémy (červená vlajka).

Prohlášení „základní služby“ pro bohoslužby. Někteří starostové pokutují lidi za to, že chodili do kostela.

Zatleskal Austrálii a 116 zemím, že trvají na přísném vyšetřování Číny za šíření údajného „COVID-19“, navzdory různým hrozbám Číny za odmítnutí kritických vývozů. POZNÁMKA: ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená vložení mikročipu do lidského těla, který obsahuje všechny osobní údaje každého občana.

V médiích bylo o tomto tématu řečeno málo, ale projekt ID2020 dosáhl velmi pokročilého stádia. Oficiální web naznačuje, že ID2020 je typ partnerství veřejného a soukromého sektoru, do kterého jsou zapojeny OSN, WHO, mezinárodní vlády a její zakládající členové, kteří jsou také jeho nejaktivnějšími sponzory. Kdo jsou zakládajícími členy a dárci? Mezi zakládající členy patří významná jména jako „Microsoft“ (od Billa Gatese), „GAVI“ (globální aliance pro vakcíny a imunizaci, zájem o podporu používání vakcín po celém světě) a rodina Rockefellerů.

V administraci ID2020 najdeme představitele již známých doprovázejících organizací v každém hnutí, které dává mocenským elitám vnucení Nového světového řádu: JP Morgan, Banco Santander, USB banka, Deutsche Bank, IBM, Rockefellerova nadace, Microsoft … ( Byl jsem velmi překvapen tím, že jsem Goldmana Sachse na seznamu nenašel, a to mě překvapilo) OBVIOUSLY ID2020 je prezentován pozitivním způsobem, aby ho všichni mohli přijmout: jako „přínos pro občany“, „něco, co náš život ve všech aspektech (zejména nejzákladnějších) postrádá zlepšení“.

Na první stránce projektu si můžeme přečíst:

Identita je životně důležitá pro politické, ekonomické a sociální příležitosti. Identifikační systémy jsou však archaické a nejisté, neexistuje dostatečná ochrana soukromí a pro více než miliardu lidí jsou nepřístupný…

Značku v podobě mistrovského díla, přímo od SATANA odmítněte. Druhá možnost nebude!

Pamatujte, že sdílením tohoto článku zaléváte semínko pravdy. Stále máte svobodnou vůli, tak ji využijte.     (Čtěte na stránkách Altergon)


Země denně nacestuje 52 milionů kilometrů. Kdy narazíme do zdi? ..... Pohybuje se planeta, pohybuje se naše soustava i celá galaxie. Kam s ní jednou dorazíme a proč je naším největším nebezpečím právě Slunce.

Že se Země otáčí, je každému jasné. Ovšem putuje i okolo Slunce. Sluneční soustava také není v klidu a spolu se spirálním ramenem, jež má jméno po souhvězdí Orion, se otáčí kolem středu Mléčné dráhy. Ani tady celý kolotoč nekončí. I Galaxie s „naší“ skupinou galaxií v jakési Supergalaxii (či neromanticky v Místní skupině galaxií) totiž pádí za neznámým cílem. Kam tedy doletíme? A nenarazíme jednou třeba „do zdi“?

Vývoj představ o vesmíru, jeho vzniku, trvání a konci pádí asi stejně rychle jako naše modrá planeta prostorem. To, co se objevilo jako jakási mlhavá teorie před pár lety, bylo mezitím precizováno, vybroušeno a vyjasněno, přijato vědci zvlášť a odbornou veřejností obecně, pak zpochybněno, nahrazeno novou mlhavou teorií a posléze odvrženo jako zastaralé.

JEZUITSKÁ TEORIE ... Stovky let trvalo, než byla Země uznána za kulatou, než byl opuštěn geocentrický názor a nahrazen jiným. S teorií, že vše vzniklo z jediné malé částečky, přišel v roce 1927 monsignor Georges Lemantre (ano, monsignor, byl to belgický kněz a jezuita). Tenhle odvážný předpoklad byl ještě odvážnějšími vědci hýčkán, všelijak obracen a zkoumán, spolu s prvními atomovými výbuchy byl i inovován na prvotní jadernou explozi. Ti méně odvážní, mezi nimiž byl kupodivu i britský astronom Fred Hoyle, se mu vysmívali. Ostatně název Velký třesk použil tento astronom v rozhlasové přednášce před šedesáti lety jako pejorativní.

Obyvatelé žijící na rovníku fofrují kolem dokola závratnou rychlostí 0,465 kilometrů za sekundu.

Teprve po roce 1980 pochyby na základě nových objevů ve vesmíru mizely a Velký třesk je základem toho, co o historii našeho světa víme. Tedy až na první okamžiky, nějakých 10 až 37 sekund, tam je pořád ještě prostor pro nějakou vyšší moc. Takže vesmír vznikl před takovými 13,7 miliardy lety. Po různých peripetiích se zářením, s kvarky, gluony a baryony vyrostl do té krásy, jak ho známe dnes. Takový ovšem nezůstane.

JAK SE TO VŠECHNO OTÁČÍ ... Naše matička Země se otáčí jednou kolem své osy za 23 hodin, 56 minut a 4,091 sekundy, což při rozměrech planety znamená, že její obyvatelé žijící na rovníku fofrují kolem dokola závratnou rychlostí 0,465 kilometrů za sekundu. Země oblétá i Slunce, a to průměrným tempem 30 kilometrů za sekundu. Se sluneční soustavou pak v rameni Orionu rotujeme kolem pomyslného středu Galaxie rychlostí takových 220 kilometrů za sekundu, abychom zhruba za takových 230 až 250 milionů let završili jeden oběh.

Spolu se Zemí urazíme takových dvaapadesát milionů kilometrů den co den.

Sama Galaxie se také pohybuje a astrofyzikové si myslí, že letí prostorem rychlostí 630 kilometrů za sekundu. Nevědí to ovšem s jistotou, neboť tenhle poslední propočet už naráží na teorii relativity. Dá se tedy říci jenom přibližně, že spolu se Zemí urazíme takových dvaapadesát milionů kilometrů den co den. Můžeme se ale trefit na plný mezihvězdný plyn do nějaké zdi? Nevypadá to na to. Ostatně je to špatně položená otázka. Asi jako v zen buddhismu. Dotaz prostě nemá smysl.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Malby v La Marche: Pravěcí malíři zobrazili budoucnost! ..... Interiér jeskyně na západě Francie zdobí pozoruhodné obrazy. Lidé na nich mají moderně střižené vlasy i vousy. Jejich šaty se poprvé objevily až ve středověku. Malby jsou ale staré tisíce let. Jak je to možné?

Francouzská jeskyně La Marche byla objevena ve třicátých letech minulého století. Skrývala překvapivý objev. Foto: pinterest.com

Obrazy zachycené na kamenech v jeskyni La Marche na území kantonu Lussac-les-Châteaux se vymykají všem ostatním. V porovnání s jinými skalními malbami jsou o poznání vyspělejší, mnohem detailnější a technicky kvalitní.

Tak kvalitní, že přečkaly tisíce let. Podle odhadů odborníků jsou staré asi 14 až 15 000 let, mnozí další vědci se ale tyto odhady snaží zpochybnit. Výjevy zachycené na malbách se totiž zcela vymykají tomu, co by se od pravěkých umělců dalo očekávat!

Jak je možné, že umělci doby ledové ve francouzské jeskyni zvěčnili podobu člověka z budoucnosti vzdálené tisíce let?

PŘÍLIŠ DOBRÉ NA PRAVĚK ... Jeskyni v listopadu roku 1937 odkrývá amatérský paleontolog Léon Péricard a jeho partner, profesionální paleontolog Stéphane Lwoff, který stráví dalších pět let života zkoumáním maleb v jeskyni, přičemž zdokumentuje více než 1500 jednotlivých obrazců.

Většina z nich se zcela vymyká všem známým uměleckým konvencím z doby kamenné. Zatímco ostatní díla stejného stáří obvykle neznázorňují lidské postavy, podlaha jeskyně La Marche je poseta kameny s detailními portréty lidských tváří nezřídka s prvky karikatury.

A co je ještě podivnější, tyto portréty se podobají spíše lidem současnosti než těm, kteří malby vytvořili. Většina mužských tváří je hladce oholená, vyskytují se také stylové bradky a pečlivě upravené kníry.

Postavy jsou oblečené v moderně vypadajících oděvech, na hlavách mají klobouky a čepice a na nohách boty. Jak vysvětlit moderní vzhled zachycených osob?

Nákres představuje překreslenou pravěkou malbu, která byla napřed považována za houslistu, později za policistu. Foto: wikimedia commons

POLICISTA Z DOBY KAMENNÉ ... Jednu z nejpodivnějších maleb Lwoff původně považuje za vyobrazení tančícího houslisty. Už to by samo o sobě bylo zvláštní. Postava má na sobě klobouk, volný kabát a v ruce nástroj z počátku 16. století.

Jak se takový nástroj objevil na malbě z dob paleolitu? Ještě podivněji pak působí objekt na stehně houslisty, který nápadně připomíná střelnou zbraň. Když obraz později prozkoumá česko-kanadský odborník Jiří Mrůzek, spatří v houslistovi něco docela jiného.

„Ukázalo se, že tento obrázek je ve skutečnosti policista nebo voják, s obuškem v jedné ruce, zatímco druhou rukou ukazuje na zbraň na noze, takže to vypadá, jako by varoval nějakou osobu nedbající zákona, aby nejednala unáhleně,“ popisuje další badatel Xue Jing.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Řidič v Kanadě udělal pneumatikou stopu na LGBT přechodu. Chce s ním mluvit policie ..... Nezapomínejme, že vedle černých životů jsou v Severní Americe nedotknutelné i LGBT životy. Své se o tom jistě brzy dozví řidič Mustangu, který na duhovém přechodu zřízeném jako oslava lidí s netradiční sexuální orientací zanechal pneumatikou stopy. Legrace? Vůbec ne.

Policie v západním Vancouveru, což je město na západě Kanady, jen kousek od komunistického Seattlu v USA, zveřejnila Tweet, ve kterém vyhlašuje pátrání. Hledá řidiče, který podle ní “znesvětil nedávno instalovaný Pride přechod”. K tweetu jsou přiloženy fotografie zachycující jak stopu pneumatiky na přechodu, tak i záběr z kamer ukazující samotné auto. Černý Mustang.

Zatímco v diskusi pátrání někteří berou smrtelně vážně, a jsou si jistí, že řidič “zahrabal” na přechodu naschvál, většina diskutujících se ptá, zde jde o vtip. Někteří doporučují, že pokud chcete zachovat něco čisté a pěkné, nedávejte to tam, kde po tom budou jezdit auta.

Před 30 lety, kdy v naší zemi končil socialismus, pro nás Kanada i Amerika byly zeměmi svobody. Někteří už ale tehdy předpovídali, jakým děsivým směrem se může Severní Amerika ubírat, pokud bude ustupovat různým občansko-právním aktivistům. A je to už nějaký čas tu. Pokud si ovšem myslíte, že horší už to být nemůže, tak jste nic nepochopili. Toto je teprve začátek.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


9.7. 2020     Devátého července 1357 položil Karel IV. údajně základní kámen Karlova mostu v Praze. V tento den roku 1609 Rudolf II. vydal v Praze tzv. Rudolfův majestát o svobodě náboženského vyznání.


UFO TYPU "TIC TAC", KTERÉ BYLO SLEDOVÁNO PILOTY AMERICKÉHO NÁMOŘNICTVA, JE SOUČÁSTÍ "TAJNÝCH KOSMICKÝCH PROJEKTŮ", ŘÍKÁ SPECIALISTA AMERICKÝCH ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB ..... Podle bývalého zpravodajského specialisty na elektronické komunikace, je mediálně slavný objekt ve tvaru „Tic Tac“ (několikrát jsme se v prostředí našeho zpravodajského portálu tohoto případu již dotkli), který byl pozorován a zachycen na video několika piloty amerického námořnictva, patří do skupiny vysoce pokročilých plavidel amerického letectva, jež jsou schopny se pohybovat rychlostí 800 kilometrů za hodinu ve vodním médiu a 38 600 kilometrů za hodinu ve volném kosmickém prostoru.  Informace, které před několika dny ve veřejném médiu uvedl Mike Turber jsou pouze logickým vyústěním toho, co se tušilo a proslýchalo v průběhu několika posledních let v kontextu s projektem tzv. „Tajných kosmických programů“.

Mike Turber tvdí, že pracoval u USAF jako zpravodajský specialista. Později byl zaměstnán u různých dodavatelů amerického Ministerstva obrany, kde byl disponentem bezpečnostních prověrek velmi vysoké úrovně. To mu umožňovalo přístup k různým projektům realizovaných pod hlavičkou „Special Access Programs“ (SAP) a „Sensitive Compartmented Information“ (SCI).  Turber vystoupil ve dvou rozhovorech, které poskytl ve dnech 2. a 4. prosince 2019, ve kterých uvedl informace, jež získal z „oficiálních vládních“ zdrojů a ze kterých jasně vyplynulo, že pozorované „Tic Tac“ hybridní kosmické plavidlo je majetkem USAF s tím, že je schopné se pohybovat jak pod vodou, v atmosféře, tak i ve volném kosmickém prostoru.

Turber také vysvětlil, že toto plavidlo je schopné dosahovat velmi vysokých rychlostí (viděno pozemskými podmínkami) a to jak pod vodou, tak v atmosféře, a to pomocí vysoce efektivního využití principu tzv. „superkavitace“ (čas videa 39:40), kdy se kolem plavidla pohybují molekuly vody v dráze letu plavidla, přičemž dochází k eliminaci tření. Základní informace k super-kavitaci lze nalézt zde (http://fyzsem.fjfi.cvut.cz/2011-2012/Leto12/doprovod/superkav.pdf). Na anglické Wikipedii lze najít k tomuto následující krátké pojednání:

„Super-kavitačním objektem, je vysokorychlostní objekt ponořený do média, který je navržen tak, aby v jeho čele došlo k evokaci tzv. kavitační bubliny. Bublina se rozprostírá (přirozeně, nebo expanzí vnitřně generovaného plynu) za zadním koncem objektu, přičemž brání kontaktu stěn objektu s vnějším médiem. Tento efekt extrémním způsobem snižuje tření pláště.“

Podle Turbera jsou plavidla charakteru „Tic Tac“ shromážděna v Palmdale v Kalifornii ve přísně utajeném areálu vojenského letectva, který nese kódový název „Plant 42“. Podle „Global Security“ řada významných leteckých společností působí v tomto obrovském vojenském zařízení.      (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Jak využít energii Feng Shui ..... I chutné jídlo, je-li správně připraveno, je také takové Feng Šhui, teprve vyváženost všech přísad dohromady tvoří chutný pokrm. Feng Šhui nás obklopuje všude, je to harmonie neboli vyváženost, tato praxe je založena na jin a jang, což už všichni z nás určitě slyšeli. Vtažením energie feng shui vašeho bytu nebo kanceláře je prostě důležité k načerpání a udržení vlastní energie. Pomůže vám harmonizovat vaše osobní a rodinné vztahy.

Feng Šhui ... Položme si zásadní otázku. Jak se chcete doma cítit. Stačí vám prostor bytu jenom na přespání? Používáte svůj byt jako prostor na realizaci koníčků, nebo jako domácí dílnu? Chceme-li se doma cítit dobře, musíme pro to něco udělat. Začněme od začátku a to je vstup do bytu nebo do domu.

Vstup do bytu nebo domu ... Vstupní dveře – to je naše první vizitka a první dojem. Na něm, jak víme, záleží nejvíce. Dveře jsou brána energie feng shui a říká se jim „ústa domu“.  Otlučené a oprýskané dveře opravíme, vyměníme zašlou vizitku na dveřích. Nejlépe je nechat si vyrobit elegantní jmenovku v kovovém provedení. Ideální je sladit barvu kovů vizitky a vstupního zámku. Můžeme na vstupní dveře instalovat kovové klepadlo. I když ho nebudeme používat, okamžitě pozvedne vzhled dveří a dodá jim solidnosti. Starý drnčící dveřní zvonek vyměníme za nový s příjemnou melodií.

I rohožka před dveřmi vás reprezentuje. Nezapomeňte na ní.  Máme-li možnost upravit prostor před vchodem. Abychom vtáhli pozitivní energii do bytu či domu, nesmí průtok feng shui energie nic blokovat. Ke dveřím musí vést přímá cesta, květiny před vchodem nesmí být suché a zvadlé. I barva dveří je důležitá. Máte-li vchodové dveře orientované na východ, pak je nejvhodnější barva zelená, modrá nebo hnědá. I proporce dveří k velikosti domu jsou důležité. K velkému domu prostě patří velké dveře.

Předsíň ... Předsíň je hned další vizitka, která osloví návštěvu a učiní i váš vstup do vašeho světa příjemný. Vyhoďte staré papuče pro návštěvy. Jsou příšerné a věřte mi, že stokrát radši budu na návštěvě chodit jenom v ponožkách, než mít na nohou „domácí obuv, která už posloužila přede mnou bůhví komu, nepočítaje domácího mazlíčka, který je má jako hračku na rozkousání. Na věšáku by také neměla být přehlídka všeho, co se vám nechce dát do skříně.

Z předsíně by nemělo být vidět do kuchyně. Tedy pokud to není záměr, pochlubit se novou linkou a nechat spočinout zrak svůj, či návštěvníkův na hoře umytého nádobí. Pokud máte předsíň tmavou, bez oken, vymalujte jí světlou barvou – klasická bílá, nebo světle okrová je ideální a pořiďte si do předsíně dostatek světelných zdrojů. Čím menší místnost – tím více světla do ní potřebuji dostat.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


DALŠÍ NAŘÍZENÍ 4. ŘÍŠE: ČLENSKÉ STÁTY MUSÍ PŘIJMOUT VŠECHNY NELEGÁLNÍ VETŘELCE ..... To, že stávající invaze, která poslední dobou nabývá na síle, je plánovaná a řízená, je snad každému jasné. Stejně, jako fakt, že jedním z realizátorů zvrácených plánů zaplavení Evropy většinou muslimskými vetřelci z Afriky a Asie, je právě EU. Proto není nic podivného, že EK prohlásila, že členské státy Evropské unie nemohou odmítnout žádosti o azyl na svých hranicích nebo uzavřít své hranice žadatelům o azyl.

Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní záležitosti a migraci, uvedla, že země by neměly vetřelce tlačit zpět z hranic, a že všechny žádosti o azyl by měly být povoleny na území Evropské unie. “Odmítnutí je nezákonné,” prohlásila. “Ne každý má právo na azyl, ale každý má právo na to, aby se s ním zacházelo v souladu s našimi hodnotami. Když lidé žádají o azyl v EU, odvolávají se na evropské hodnoty. A musíme tuto výzvu ctít, “řekla Johanssonová.

A copak to jsou ty evropské hodnoty??? To je falešná pseudohumanita, zvýšená kriminalita, vyšší počet vražd, znásilnění, krádeží, nová muslimská ghetta, kam se i policie bojí, nové mešity, vyšší dávky muslimským vetřelcům, než důchody evropským důchodcům a do toho všeho ještě LGBT, genderová a protibělošská propaganda?? Vážená eurokomisařko, takové evropské hodnoty si můžete strčit někam a to i s celou 4. říší!!!

Johanssonová dodala, že EU bude vyšetřovat členské státy, které vetřelce na jejich hranicích odmítly. Komisařka řekla: „Nemůžeme chránit hranice EU porušováním lidských práv. Podle mého názoru je na čase zvážit možnost zřízení nového mechanismu pro sledování odmítnutí hranic. Musíme zajistit, aby členské státy dodržovaly právo EU. “

Takže další způsob špiclování, především zřejmě zemí, které jsou vstupními právě pro invazisty, což by směřovalo především na Řecko a Itálii. Připomínám, že zde stále existuje žaloba na Řecko za to, že se na přelomu března a dubna na hranicích bránilo agresivním invazistům, vyslaným Turky. Tuto žalobu podalo společně několik eurohujerských frakcí.

Evropská unie dokonce během nouzového stavu na celém území EU dala najevo, že podporuje otevření hranic pro žadatele o azyl. V současné době přivážejí neziskovky invazisty z Afriky zejména do Itálie. Jak známo, tak i v době, kdy museli být Evropané doma, přilétala letadla plná invazistů do různých evropských zemí. Jednalo se především o vetřelce z řeckých táborů.

Dlouhodobě v celé EU návratová politika takřka neexistuje, invazisté tedy velmi často zůstávají v Evropě a to i tehdy, kdy reálně nemají právo na azyl. A to v klidu i tehdy, kdy se jedná o několikrát trestané kriminálníky, jako v nedávném případě Afghánce, který v Německu brutálně znásilnil stařenku.

Jak je vidět, tak o návratovou politiku tedy není nejmenší zájem, jde tak jen o to, zaplavit muslimskými vetřelci z Afriky i zemí Blízkého východu Evropu a způsobit pak její totální rozvrat.  Poslední rozhodnutí EK je jen dalším potvrzením neskutečně škodlivé, pro Evropany až genocidní politiky 4. říše…     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zázraky z přírody ..... Již co svět světem stojí, se lidé chtějí navzájem líbit, zbavit se bolístek, nebo jen nějakým příjemným způsobem relaxovat. V dobách, kdy ještě neexistoval rozvinutý (nebo spíše žádný) kosmetický průmysl, produkující sortiment na bázi botoxu a vyráběný nejmodernější nanotechnologií, chemicky nakonzervovaný, s dobou použitelnosti několik let, hledali a využívali vše, co jim příroda poskytla. Dokázali využít různé rostliny, ať pěstované či divoce rostoucích, k získání rostlinných olejů a éterických silic.

Vítejte ve světě vůní – v oboru zvaném aromaterapie ... Aromaterapii nelze přirovnávat k šarlatánství, je to vědění velmi starých kultur. Léčivé účinky bylin a výtažků z nich znali již ve starém Egyptě. Egypťané s oblibou potírali svá těla vonnými oleji a mastmi. Nevěsty přinášely jako věno do manželství vzácné éterické oleje. Váženým hostům se pokládala na hlavu homole vonné masti, která se teplem rozpouštěla a svým aroma působila blahodárně. Cedrový olej se používal při mumifikaci těl.

V Babyloně se pěstovaly léčivé byliny za účelem získat z nich voňavé esence. Ani Aztékové i Indové nezůstávali pozadu. Římané a Řekové kladli velký důraz na hygienu a vonné oleje byly používány v hojné míře. Ve středověku, v době morových epidemií, se pálily na ulicích borovicové větve a místnost s chorým se vykuřovala dýmem z léčivých rostlin.

Režim před rokem 1989 nebyl aromaterapii a ani lidovému léčitelství nijak nakloněn. Až začátkem devadesátých let se u nás začínají pořádat kurzy aromaterapie, objevují se v prodeji aromaterapeutické výrobky a salony krásy nabízejí masáže s použitím éterických olejů.

Dnešní člověk je v neustálém spěchu. Taková aromaterapeutická masáž, ať kosmetická, nebo celotělová, či doma koupel v příjemně teplé vodě s vhodně zvolenou éterickou silicí doslova dokáže zastavit čas a dokáže nás "přepnout" z běžných starostí do klidu a pohody.

Aromaterapie je menší alchymie, které musíme rozumět, když nám má prokázat určitou službu, nebo splnit daný účel. Musíme se naučit s olejíčky opatrně zacházet, pouze tak našemu organizmu nesmírně prospějí.

Éterické oleje, rostlinné silice nebo taky esenciální oleje ... Nazývají se výtažky, které se získávají buďto z celých rostlin, nebo jejich částí (listů, květů, kůry nebo plodů) – lisováním (z kůry citrusových plodů), destilací (z květů, listů), u drahých a vzácných rostlin enfleuráží (extrakce květů do tuku) nebo extrakcí CO2.

Éterické silice nám mohou být velkými pomocníky v každodenním životě. Jelikož se jedná o velmi silně koncentrované látky se značnou biologickou aktivitou, je nutné je nejdříve zředit v rostlinném oleji. Kdyby se nanesly na kůži v neředěném stavu, mohlo by dojít k jejímu podráždění. V kosmetických výrobcích působí jako konzervant proti plísním a bakteriím.     (Čtěte na stránkách Phoenix)


Obří hrášek upozorňuje na Gregora Johanna Mendela ..... Otec genetiky Gregor Johann Mendel zanedlouho oslaví 200 let od svého narození. Vědce, který položil základy moderní genetiky a jehož zná celý svět, připomene obří, sedmimetrový hrášek.

Ten se v následujících 14 dnech objeví na známých místech v Brně a bude lidem připomínat světově proslulou osobnost a její slavné pokusy s hrachem, které Mendel prováděl za zdmi augustiniánského opatství.

Výsledkem byla publikace „Pokusy s rostlinnými hybridy“, jež položila základy moderní genetiky. Přelomový význam publikace však odborná veřejnost docenila až 16 let po Mendelově smrti.

„Hrášek bude putovat po známých brněnských dominantách – nejprve se objeví u sochy Jošta na Moravském náměstí. Poté jej přesouváme na hrad Špilberk, kde se zdrží čtyři dny a pak ho postupně přemístíme na Campus Masarykovy univerzity, ke kostelu sv.

Michala, k Mahenovu divadlu a další místa v Brně. Na závěr se dokutálí do opatství na Mendelově náměstí, kde si jej mohou užít návštěvníci festivalu Mendel, který začíná 17. a končí 19. 7.,“ říká Jakub Carda, ředitel Společně o.p.s.

, která akci organizuje. Obří hrášek, který firma Kubíček vyráběla měsíc, má v průměru sedm metrů a je z PVC. Materiál hrášku umožňuje, aby na něj přihlížející skákali a odráželi se od něj.

„Většina lidí zná Mendela především jako vědce – otce genetiky, méně známý je jako meteorolog, učitel a včelař. Hlavním tématem publikací, které vydal, byla meteorologie. Mendel byl dokonce první na světě, kdo vědecky popsal tornádo, stalo se tak v roce 1870, kdy se tornádo přehnalo nad Brnem.

Proslavily ho jeho pokusy s hrachem, kde zkoumal, jak se jednotlivé znaky a vlastnosti dědí z rodičů na potomstvo. Mendelovy zákony o dědičnosti znaků platí dodnes,“ uvádí Blanka Křížová, ředitelka Mendelova muzea MU v Brně.

Podle ní je Mendel známý spíše za hranicemi naší země – do muzea se na něj chodí ptát právě cizinci. „Doufáme, že se to změní, a že se podaří přiblížit tuto osobnost, která je stavěna na roveň Darwinovi a někdy i před něj, Čechům.“     (Čtěte na stránkách 21@století)


Z USA přicházejí každý den nové zprávy o šílených a ještě šílenějších akcích sluníčkářů a „bojovníků proti rasismu“ a člověk už ani nestačí sledovat, co vše z historie a tradic ničí či chtějí zničit ..... Z USA přicházejí každý den nové zprávy o šílených a ještě šílenějších akcích sluníčkářů a „bojovníků proti rasismu“ a člověk už ani nestačí sledovat, co vše z historie a tradic ničí či chtějí zničit. Někteří aktivisté chtějí nahradit hymnu USA, že je prý rasistická, a nahradit ji písní Imagine od Johna Lennona, která je sice hudebně moc hezká, ale po textové stránce je esencí sluníčkářského neomarxismu a globalismu. Řada filmů a seriálů se stahuje z distribuce, mění se reklamy a značky zboží, strhávají se sochy atd. atd... Připomíná mi to třicátá léta v nacistickém Německu, kdy nacisté pálili knihy jim nepohodlných autorům. Sluníčkáři a globalisté chtějí zničit tradiční společnost a ne jejích troskách vystavět sluníčkářskou a globalistickou totalitu – Nový světový řád, v němž zaniknou národy a rodiny a vznikne tupá globalizovaná lehce ovládatelná masa lidí bez identity.

Sluníčkářů vadí už i Simpsonovi, Idiana Jones, Forrest Gump. Vadí americké Eskimo, Uncle Bens… Ježíš Kristus je prý symbol bělošské nadvlády…

"Rasistické" může kupříkladu být sushi, jež připravil kuchař bílé barvy pleti. Tím, že vaří pokrmy cizí kultury, prý zatajuje kulturní původ receptu...

Revizi už proto spustili mnohé kulinářské časopisy či pořady včetně amerického Bon Appétitu či britského kulinářského pořadu Olive plus od BBC Good Food.

„Byli jsme právem kritizováni za vytržení receptů pocházejících z nebělošských kultur z kontextu,“ kaje se nyní jeden z ředitelů magazínu Bon Appétit, Joseph Hernandez.

U pokrmů na webových stránkách se chystají u nevhodně vyhodnocených receptů doplnit upozorňující vysvětlivky.

Firmy se též chystají najímat více multikulturního personálu, který se bude na přípravě pokrmů podílet se snahou, aby se jídel jejich kultur při přípravě nedotýkal běloch... Není tohle rasismus naruby?

„Miliony lidí se ve vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury...jež hlučně opěvuje hédonické hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. Vidí jak jsou umění a artefakty slavné minulosti odstraňovány z jejich muzeí a jak je nahrazují depresivní, ošklivé… exponáty. Pozorují, jak knihy, které měli v lásce, mizí ze škol…Kultura s níž vyrostli, umírá v zemi v níž vyrostli, “ píše správně americký konzervativní publicista Pat Buchanan.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Bílý pár zamaloval nápis Black Lives Matter. Sorosova prokurátorka je obvinila z nenávisti ..... Pokrytectví kolem kultu Black Lives Matter nebere konce. Zatímco levicoví aktivisté všech barev pleti většinou beztrestně a často s požehnáním úřadů ničí jednu sochu za druhou, za pouhé přemalování nápisu na silnici nyní dvěma bílým lidem hrozí vězení. Konkrétně v tomto případě až rok v okresní věznici.

Nápis vznikl během oslav americké nezávislosti 4.července. Autoři jasně žlutého nápisu k tomu získali povolení města. Ale jen o pár hodin později k nápisu dorazila dodávka s dvěma bílými lidmi, mužem a ženou, a ti černou barvou nápis přemalovali.

Z jejich aktu existuje video, kde zatímco žena pokračuje v přemalování nápisu, muž diskutuje s přihlížejícími a říká jim, že jsou oba unavení z toho, co je veřejnosti prezentováno. “Není tu žádný útlak. Žádný rasismus. Je to levicová lež.”

Kalifornské úřady, které mají možná nejvyšší procento ultralevičáků ve svých řadách, zareagovaly velmi rychle. Oba bílí byli obvinění z vandalismu a porušování občanských práv.

Černošská státní zástupkyně Diana Becton, kterou v minulosti podpořil Soros, k obvinění sdělila:

“Musíme poukázat na kořeny a vedlejší produkty systémového rasismu (říká černoška, která je státní zástupkyní pro celý kalifornský okres Contra Costa) v naší zemi. Hnutí Black Lives Matter je důležitou kauzou občanských práv, která si zasluhuje veškerou naši pozornost. Památník byl mírumilovným a mocným způsobem, jak vyjádřit důležitost černých životů v okrese Contra Costa a v celé zemi.”

Ne všichni ale mají názor, jako prokurátorka Becton. Prezident Trump označil plán na provedení stejného “památníku” v New Yorku za “symbol nenávisti”.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Českobudějovičtí parazitologové otestovali vakcínu proti lymské borelióze ..... Na světě již existuje látka, z níž by se mohla vyrábět vakcína proti lymské borelióze. Tuto nemoc způsobují bakterie rodu borelia a přenášejí klíšťata. V Evropě však dosud není možné se před ní chránit pomocí očkování.

Parazitologové z českobudějovického Biologického centra AV ČR nyní otestovali nadějnou látku, jejíž úspěšnost proti boreliím vykazuje stoprocentní účinnost.

Očkovací látku vyvinul přední americký farmaceutický koncern Sanofi a pro její otestování na evropském klíštěti Ixodes ricinus si vybral právě české vědce z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Nová očkovací látka navazuje na dřívější americkou vakcínu.

Naděje pro velký počet lidí ... „První vakcína na lymskou boreliózu byla založena na povrchovém proteinu borelií v klíštěti, označovaném OspA. Byla to jednoduchá molekula, která měla řadu vedlejších účinků, zabírala jen na jeden druh borelie a byla použitelná jen v Americe, kde se tento druh borelie v klíšťatech vyskytuje,“ vysvětluje parazitolog Radek Šíma z Biologického centra AV ČR. Dnes je známo 21 druhů borelií, mají různé povrchové proteiny, a navíc tyto povrchové proteiny při přesunu z klíštěte do těla člověka mění, jako by převlékaly kabát.

Výsledky byly publikovány na začátku května v prestižním odborném časopisu NPJ Vaccines (Nature Partner Journals).

„Tato nová struktura umožňuje imunitnímu systému rychle a spolehlivě rozeznat cizorodou látku v těle a vytvořit si proti ní protilátky. Je to vakcína proti přenosu borelií, zafunguje velmi brzy, hned když borelie přecházejí z klíštěte do člověka,“ říká Radek Šíma. Imunitní systém, který je vytrénovaný očkovací látkou, okamžitě rozpozná borelie v těle a zlikviduje je. „Navíc zásadní inovace vakcíny spočívá v tom, že cílí na všechny druhy borelií,“ dodává parazitolog.

Prokázání účinnosti ... Analýza v laboratořích Parazitologického ústavu BC AV ČR prokázala stoprocentní účinnost očkovací látky na evropském klíštěti (Ixodes ricinus). Vědci látku testovali na myších, teď bude záležet na ekonomické rozvaze farmaceutické firmy, zda investuje do klinické studie (testování vakcíny na lidech) a rozhodne se vakcínu připravit pro trh.     (Čtěte na stránkách Epocha Plus)


Falešná morálka ..... Tak tohle je falešná morálka a tihle lidé jsou mi z duše odporní. Dobře vědí, že nemusí nikoho adoptovat, ale napsat a vychloubat se tím, to přece nic nestojí.

Po Face zase zazněl výkřik o sirotcích z dálného východu a pod ním začala divoká diskuze těch, co chtějí adoptovat a těch, co adoptovat nechtějí. Člověku až srdce usedá nad dobrotou možných adoptivních rodičů úžasných mladíků s muslimským vyznáním a dokonce se stydí, že on je teda ten zlý, co nechce o sirotcích nic slyšet a dělit se s nimi o byt a jídlo. No tak to nikdy.

Vlastně nechápu, proč se tahle podivná solidarita začala provádět a upřímně řečeno, mně je naprosto jedno co dělá kdejaký sirotek po celém světě. O ně se má postarat jejich stát když jsou nezletilé, maličké a tak potřebné pomoci. Tyhle sirotky můžete vidět se zbraní v ruce po celé Africe a vůbec se nezdráhají ji použít. Podivný svět a podivní lidé.

Každý stát má svoje opuštěné děti a je povinen se o ně postarat co nejlépe. Žádný kojenecký ústav, dětský domov či Klokánek nenahradí rodinu. Tak žádám ty, co tak vehementně chtějí adoptovat nějaké sirotky aby navštívili ty naše, české. Potřebují rodinu a lásku a jsou to naše děti. Naší země a našich obyvatel. Dokud bude ve státních zařízením pro děti byť jen jedno dítě, nemáme právo adoptovat cizí sirotky. Znáte to. Košile bližší kabátu. Cizí jsou kabát a naše jsou košile. Prostě musím to jasně vysvětlit aby nevznikl omyl co mám na mysli.

Všichni, co chtějí adoptovat cizí děti z venku a naše jim jsou ukradené, tak o nich si opravdu nemyslím nic dobrého. Takový člověk je rádoby moralista, chtěl by obdiv od ostatních za svoji lásku k lidem, ale nezajde do českého domova s dětmi a nedá jim aspoň dárek pod stromeček. Tak tohle je falešná morálka a tihle lidé jsou mi z duše odporní. Dobře vědí, že nemusí nikoho adoptovat, ale napsat a vychloubat se tím, to přece nic nestojí.

Raději se seberte a pomáhejte našim dětem, protože jednou budou vydělávat i na váš důchod. Bez dětí není nic, žádná budoucnost. Někdy stačí opravdu málo. Peněžní dar pro děti aby mohly na tábor, hračku a podobně. Pokud se vám do toho nechce, tak neotravujte s řečmi o sirotcích z venku.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Mortis.com: Tajemná legenda z dob počátků internetu ..... Dnes na návštěvníky stránky mortis.com vyskočí chybová hláška, že se stránku nepodařilo najít. To proto, že tyto stránky údajně převzala FBI. Nikdo ale netuší proč. Ještě předtím se na úvodní stránce objevovala přihlašovací obrazovka, přes kterou se prý nedokázali dostat ani zapálení hackeři.

Těm se jen podařilo zjistit, že za ní se skrývá ohromné množství dat. Uživatelé internetu narazili na stránku náhodně a vše, co se na úvodní stránce objevilo, byla přihlašovací obrazovka pro uživatelské jméno a heslo. Samozřejmě, že toto zaujalo uživatele, kteří chtěli vědět, co se za přihlašovacím oknem nachází, takže začaly pokusy uhodnout uživatelské jméno a heslo.

A tím začala jedna z raných záhad internetu, která dodnes nebyla spolehlivě objasněna. Vychází totiž najevo, že přístup na stránku je neobyčejně dobře chráněn. Dokonce i ti nejtalentovanější hackeři se snažili přístup prolomit, ale marně.

To ale zvědavost mnohých jen znásobuje, a když se začnou o stránku zajímat více, vyplouvají na povrch další a další podezřelá fakta. Co se skrývá za jednoduchým přihlašovacím políčkem?

JEN SVATEBNÍ FOTKY? ... Zvědavci začnou pátrat po historii a pozadí webové adresy a brzy zjistí, že stránka byla založena 11. listopadu roku 1997. Stránka má být nějakým způsobem spojena s kanceláří zubaře Thomase Linga, jistého právníka a vysoce postavenou bezpečnostní službou.

Když pokusy o prolomení hesla ke stránce neustávají, vystoupí samotný Ling a prohlašuje, že stránku zřídil k tomu, aby si na ní uložil svatební fotografie. To ovšem vzhledem k informacím, které již byly známy, mnozí odmítají přijmout jako vysvětlení.

Zvláště poté, co vyjde najevo, že ve skutečnosti žádný dentista tohoto jména neexistuje a velice pravděpodobně jde jen o něčí pseudonym a prohlášení o svatebních fotkách mělo zřejmě ukojit zvědavost internetových badatelů a přesměrovat ji zase jinam.

To se ale nestalo. Jaký je skutečný obsah stránek? A proč je kolem nich tolik tajností?

Podle rejstříku domén vyprší platnost Mortis.com letos v listopadu

PODIVNÁ SPOJENÍ ... Mnoho lidí pracuje ještě tvrději, aby se dostali přes přihlašovací stránku a přesvědčili se sami, o co ve skutečnosti jde. Během tohoto procesu začínají objevovat ještě další velmi bizarní spojení. Na stránku mortis.

com je totiž napojeno více než tucet jiných internetových stránek, které nejsou o nic méně záhadné. A co je ještě je ještě podivnější, tyto stránky jsou často propojeny s prázdnými pozemky a nevyužívanými sklady a lidé, kteří byli uvedeni jako osoby, které mají s těmito weby něco společného, jsou již po smrti.

To vše jen podporuje spekulace, že mortis.com a přidružené stránky jsou základnou pro něco velice zlověstného. A rozhodně to nejsou svatební fotky. Co tam může být ukryto? A kým?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


8.7. 2020     Osmého července 1969 Thor Heyerdahl na svém slámovém voru Ra II přistál v Barbadosu po 57 dnech, co vyplul z Maroka. Na stavbu rákosového plavidla najal čtyři ajmarské indiány od jezera Titicaca. V této oblasti And se totiž dosud stavěly rákosové lodě podobné těm, které byly známé ze starověké Mezopotámie a Egypta. Ra II překonala 6100 kilometrů z Maroka na Barbados během 57 dnů. Dlouho přetrvávající dogma, že v předkolumbovské době nemohl mezi Středomořím a Latinskou Amerikou existovat žádný kontakt, bylo vyvráceno.


Šachty poblíž Stonehenge tvoří posvátný kruh ..... Britští archeologové učinili v blízkosti Stonehenge překvapivý objev. V blízkosti tohoto slavného neolitického naleziště zjistili přítomnost masivní kruhové stavby. Jedná se o možná největší památku z období neolitu nalezenou na Britských ostrovech, která posouvá naše chápání dávných obyvatel Británie.

Výjimečný neolitický kruh ... Tým odborníků z několika univerzit spolupracoval na projektu nazvaném Stonehenge Hidden Landscape Project (Projekt ztracené krajiny Stonehenge). Dříve objevené„Woodhenge‟poblíž Durrington Walls je v porovnání s nově objevenou památkou mrňavé.

Využívali při něm nejnovější technologie, díky kterým narazili ve vzdálenosti asi 3,2 km od Stonehenge na úžasný objev. Odborníci pomocí georadaru a magnetometrie identifikovali podzemní anomálie. Tim Kinnaird, který byl součástí týmu, uvedl, že: „Za pomocí opticky stimulované luminiscence a datování můžeme sepsat detailní příběh krajiny kolem Stonehenge až 4000 let nazpátek.‟ Odborníci odhalili četné anomálie, které byly dříve považovány za pouhé propady půdy. K jejich překvapení nalezli 20 hlubokých šachet tvořících kruh, které pokrývaly oblast 2 km.

Tyto šachty zaplněné zeminou jsou více než 10 m hluboké a 5 m široké. Na základě vzorků, které z nich byly získány, je možné určit jejich stáří na 4500 let. Archeologové byli tímto nálezem zaskočeni, protože oblast kolem Stonehenge byla v minulosti velmi podrobně zkoumána. Ve středu tohoto kruhu se nachází Durrington Walls, masivní henge, jedno z největších svého druhu v západní Evropě. Archeologické pozůstatky naznačují, že se zde nacházelo rozsáhlé sídliště, jehož obyvatelé byli stavitelé Stonehenge, bylo to však také významné rituální a ceremoniální místo.

Nové posvátné místo doby kamenné ... Badatelé napsali pro server Internet Archaeology: „Míra podobnosti všech 20 objektů naznačuje, že mohly být součástí kruhu velkých jam kolem Durrington Walls.‟ Podle analýz se zdá, že byla tato nově objevená stavba hranicí a zároveň vstupem,který přiváděl lidi k posvátnému místu v jeho středu. Kruhová stavba mohla také obklopovat neolitické ohrazení v Larkhill. Profesor Vincent Gaffney, archeolog, který se na projektu podíleli, pro denník Guardian uvedl: „Je to v rámci Spojeného Království bezprecedentní nález ohromného významu.‟

Během následujících zkoumání došli archeologové k závěru, že by se zde mohlo nacházet ještě dalších 10 šachet a že 30% lokality bylo ztraceno kvůli moderní stavební činnosti. Nicméně existují i důkazy, že byla tato lokalita „udržována až do střední doby bronzové.‟

Vztah nového neolitického kruhu ke Stonehenge ... Velikost šachet činí tento objev velmi významným i proto, že nic obdobného dosud nebylo nalezeno. Podle Gaffneye je možné věřit, že kruhová stavba demonstruje „schopnosti a touhu neolitické společnosti zaznamenat svou kosmologii způsobem a v rozsahu, který jsme dříve nepředpokládali.‟

Rekonstrukce jednoho z neolitických domů odkrytého v Durrington Walls.

Podle určitých teorií bylo nedaleké Stonehenge spojeno s pohybem Slunce a nově objevená stavba představuje„ohromné vyjádření kosmologie a potřebu ji otisknout do samotné země,‟ jak uvedl Gaffney pro deník The Guardian. Nově objevená kruhová stavba dala odborníkům možnost pohlédnout na Durrington Walls novým způsobem. Zdá se, že zatímco Stonehenge bylo spojeno s mrtvými, Durrington Walls byly spojeny s živými a světem přírody. Je pravděpodobné, že tato stavba odrážela vztah mezi lidmi a přírodou a souvisela s rituály a ceremoniemi doby kamenné. Doktor Richard Bates, který byl součástí týmu, pro 7 News uvedl, že „tyto složité praktiky dokazují, že byli tito lidé naladěni na přírodní jevy do takové míry, jakou si v dnešním světě ani nedovedeme představit.‟     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Média se chovají jako viry, vyrábějí informační mutanty, říká senátor Jan Žaloudík ..... S kritikem přetrvávajících "rouškových opatření" a hlavně s kritikem mediální kampaně za Covid-19 Janem Žaloudíkem o tom, jak bychom si měli užívat života bez strachu, zda přijde nějaká další vlna

Se senátorem a bývalým ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně profesorem Janem Žaloudíkem jsme v první části rozhovoru mluvili o tom, proč je zrovna onemocnění Covid-19 tak „populární“ a proč se politici a média nevěnují takto intenzivně právě například onkologickým onemocněním, která ročně skolí v Česku násobně víc lidí, než to dokáže Covid-19. V druhé části rozhovoru jsme se ještě obrátili na média, zavzpomínali na španělskou chřipku a mluvili o tom, čemu poslouží případná vakcína a kdy se ji podaří objevit.

Jako prevence proti virózám se většinou zmiňuje standardní posilování imunity organismu, tedy cvičení, zdravá strava, vitamíny a podobně. Vyžaduje Covid-19, co se týče naší životosprávy, speciální ohledy?

Pro SARS-CoV-2 jako virus i jím způsobenou nemoc Covid-19 platí všechna obecná pravidla pro posilování imunity jako pro jiná virová a mikrobiální onemocnění. Drtivou většinu úkolů pro ochranu organismu za nás řeší matička příroda naší osobní imunitou. Bez ní bychom nepřežili ani pár dnů. Koronavirus není nic výjimečného, snad jen svým překotným nástupem, ale i takové náhlé vpády mikrobů nebo kočovníků lidstvo už mnohokrát zažilo.

Myslím, že nás celkově postihlo cosi mozkového a informačního, svádět to na virus si však netroufám.

Naše předky právem děsily mor, cholera, dětská obrna, tuberkulóza. V zahraničí stále děsí malárie, ebola, horečka dengue, cholera, tuberkulóza, lepra  a další exotické nemoci, jimiž trpí stamiliony lidí. Do této kategorie koronavirus zdaleka nepatří, navíc ho hodnotíme z pohledu bohatých zemí, vybavených přemírou zdravotnických kapacit, a spíše v dopadech opatření na navyklý chod společnosti.

Hodně se píše o vývoji vakcín, na kterých má údajně pracovat celosvětově několik týmů. Je jasné, že pro toho, kdo vyhraje, se bude jednat o životní byznys. Je i toto jedním z důvodů, proč je okolo Covidu-19 takový poprask?

Vakcíny jsou fajn, když je mikrob záchytnými epitopy stabilní a když jde o něco vážného. Zmínil bych jistě prospěšné vakcinační tažení proti dětské obrně, variole, tuberkulóze, tetanu, ostatně i nemocem jako spalničky, zarděnky, záškrt, černý kašel. Očkování proti kdečemu kdečím, o čem se právě hovoří v televizi či na tribuně a slibuje řešení do voleb, je spíš diskreditací skutečné pomáhající medicíny. Vyvinout účinnou vakcínu není otázkou měsíců, její osvědčení praxí vyjde na léta.

Vůči nedávnému onemocnění SARS se také vyvíjela vakcína, a když se to podařilo, nebyl už zase onen SARS takový problém. Že existuje chuť do výroby čehokoli, která je indukovaná momentální extrémní poptávkou, je jasné. Tak to bylo i před zimou kdysi na Klondiku, když se zlatokopové sháněli po dekách, aby se přikryli. Před mikroby nás chrání imunita, vakcíny jen tam, kde dokážou přirozenou imunitu cíleně naladit a doladit. Jak ovšem sleduji fenotypickou diverzifikaci onoho SARS-CoV-2 už během uplynulých měsíců, nemyslím, že bude snadné definovat ony stabilní epitopy a vakcínu vyladit.

Ostatně u orthomyxoviru chřipky se také musejí vakcíny přizpůsobovat jejím měnlivým subtypům každý rok a očkuje se dosud méně než 10 % obyvatelstva se střídavým úspěchem. A tušíme vůbec, proč se občané nezajímali o tuto problematiku třeba loni začátkem května, když třeba k 6. květnu 2019 bylo v republice hlášeno podle standardizovaných údajů SZÚ 62 000 akutních virových chřipkových i nechřipkových respiračních viróz, z toho 619 případů s těžkým průběhem a se 191 zemřelými? A když už o rok dříve k 21. květnu 2018 bylo při ústupu těchto jarních viróz ze SZÚ konstatováno, že v respiračních virózách převažují nechřipkové viry, zejména koronaviry?

Takže tu koronaviry byly už dřív než letos v únoru?

Koronavirus jako takový není světový ani vládní objev jara 2020, to jen vyrazila do světa nějaká jeho darebná varianta nejasného původu, provázená obří reklamou. Člověk zemřelý na koronavirovou respirační infekci není o nic smutnější a prevenci méně vyžadující událost než úmrtí na chřipkový orthomyxovirus, mrtví  na virové pneumonitidy v letech 2019, 2018 a předchozích nebyli o nic méně pozoruhodní než ti současní, aniž se však kvůli tomu zastavoval svět jako celek. Myslím, že nás celkově postihlo cosi mozkového a informačního, svádět to na virus si však netroufám.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Čekají nás otázky a odhalení několikanásobně vyšší závažnosti ..... Když už si všichni mysleli, že je koronavirová krize (pokud jde o zdravotní stránku) za námi, vypuklo nové ohnisko na Karvinsku. A občas probleskne plamének požáru na dalších místech. Jsou proto stále aktuálnější otázky:

Je pandemie za námi, nebo jsme teprve na jejím začátku? A jak proběhne "přeformátování" světa, které už je - a teprve bude - jejím důsledkem? Kdo a kde jsou organizátoři ukrytí v přítmí? Čeká nás katastrofa, nebo jde vlastně o příležitost? 

Je to jen pár týdnů: Vzpomínáte ještě?

Bylo jasné, že opět přichází velká hodina mocných farmaceutických firem, pro něž je stav pandemie požehnáním. Stačí si vzpomenout, jak Topolánkova vláda během minulé pandemie (která se navzdory strašení WHO ovšem ještě nekonala) nakoupila dvacet miliónů vakcín, které pak vyhodila, protože nebyly potřeba.

Především však celým "alternativním mediálním prostorem" (to je ten, co vytváří "fejk ňůs" a obsluhují jej "agenti" Kremlu nebo Číny - přestože tajné služby přes veškeré úsilí nikdy neprokázaly takové spojení, či dokonce financování ze strany těchto nepřátel "svobodného světa") v podstatě po celém západním světě rezonovalo jméno Bill Gates.

Tento "filantrop" (asi tak filantropický jako George Soros), jenž prý z lásky k člověku opustil svůj stamiliardový IT byznys, aby se věnoval "uléčení lidstva k smrti", se stal veleknězem propagace (a spolufinancování) očkovacích projektů. 

A protože se již dlouhá léta netají tím, že lidí je na světě příliš mnoho, takže je nutno (i pomocí očkování) snížit jejich množství na "zlatou miliardu" (a občas to, zatím především v afrických zemích, již v praxi "úspěšně" vyzkoušel) bylo správné věnovat mu zpočátku zvýšenou pozornost.

Ostatně byl to také on, kdo spolu s doktorem Anthony Faucim "propagoval" brzký příchod virové pandemie na několika velkých konferencích - a především přípravu očkovacích látek proti ní. 

Nějak se už ale nezmiňovali o tom, že součástí vakcín mají být i "tekuté" mikročipy, které vedle ostatních zdraví (a plodnost) devastujících příměsí učiní každého také elektronicky skvěle kontrolovatelným. 

Že také (či dokonce především) k tomu mají sloužit internetové technologie páté generace - ony pověstné 5G - se kupodivu rovněž nezmínili. 

To jsou ale samozřejmě pouze směšné "konspirační teorie", kterými se "vážný" člověk nezabývá (dokud nedostane úder).

Připomeňme, že doktor Anthony "Divnoláska" Fauci je hlavním imunologem americké vlády (tamní Prymula), který "radil" již několika posledním prezidentům. 

Muž, který je právě tak jako Gates "zaháčkovaný" ve farmaceutickém (a především očkovacím) farmabyznysu. 

Cynik sdílející přesvědčení o nutnosti "redukce" lidské populace, ale přes veškerou slávu, právě tak jako Gates, pouze nastrčená figurka řízená z pozadí skutečnými (nevolenými) mocnými americké (a světové) politiky.

Jenomže nás musí v první řadě zajímat, co se děje u nás. Ostatně i proto, že jsme - pokud jde o včasnou reakci - byli ve světě výjimeční. I proto dnes (s odkazem na malý počet zemřelých) mnozí propadají iluzi, že vlastně o nic nešlo. 

Jenže ono šlo (a jde a půjde) ... Z nějakých důvodů se však stalo, že Andrej Babiš (nikoli vláda jako celek, to až později) zareagoval neobyčejně bystře a rychle. Někdo mu to poradil a on intuitivně pochopil.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Až naprší a neuschne. Proč se mění počasí? ..... Proč se začalo během koronavirové odstávky srovnávat kromě světové ekonomiky také počasí?

Druhou červnovou sobotu jsem si vyrazil na výlet do Prachovských skal. Hned zkraje vycházky, ještě před pokusem nasoukat své nemalé břicho do úzké skalní průrvy, kudy stoupaly schody na malebnou Vyhlídku Českého ráje, se mi začala motat hlava a zvedat žaludek. Trasa přitom nebyla náročná ani pro děti či seniory, kteří mě míjeli jeden za druhým. Přestože obvykle s tlakem ani závratěmi nemívám problém, pobledlý, se studenými kapkami potu na čele, jsem se musel na pár minut posadit.

V odpoledních hodinách se náhle zatáhlo, a protože se z dálky ozývaly hromy, zalezli jsme si do dřevěného altánku. Po zkušenostech z uplynulých let jsme očekávali rychlou, nanejvýš několikaminutovou průtrž mračen, po které zase poběžíme dál. Jenže spadlo pouze pár kapek a napětí v ovzduší se stupňovalo až k nesnesení. Připadal jsem si jako onehdy při návštěvě pavilonu Indonéská džungle v pražské zoologické zahradě, kde je udržovaná vysoká teplota a vlhkost vzduchu přesahuje 70 procent. V džungli vám takové počasí přijde normální, ale v Českém ráji?

Jakmile se pak v neděli konečně roztrhlo nebe, vytrvalý déšť spláchl několik vesnic na Chrudimsku či Žďársku. Intenzita deště přitom odpovídala intenzitě předchozího dusna, a tak vlastně vše proběhlo tak, jak v přírodě probíhat má. Právě to však bylo po předchozích dešťově slabých letech, kdy i po nekonečných vedrech sotva ukáplo nebo přišel krátký přívalový déšť, tak překvapivé. Hydrolog Jan Daňhelka v médiích poznamenal, že jsme se dostali do situace, která je blízká tomu, jak by člověk očekával, že to normálně v květnu a červnu bude.

Když se chýlila ke konci Světovou zdravotnickou organizací vyhlášená pandemie koronaviru, jež strašila obyvatelstvo v březnu a dubnu, zdálo se, že na květen a červen pro nás vědci a odborníci chystají rovnocenného apokalyptického náhradníka. Tak jako politici, média a epidemiologové vyhrožovali nebezpečnou nemocí se statisíci mrtvými, v následujících týdnech, kdy virová bublina splaskla stejně rychle, jako se nafoukla, plnily titulky katastrofické zprávy o tom, že naší krajině hrozí největší sucho za 500 let.

Strašně moc ale pršelo a stal se pravý opak. Během května meteorologové zaznamenali více než dvacet deštivých dní, přičemž občané v různých koutech země od té doby nestačí vylívat vodu ze sklepů. Půdě a rostlinám se daří tak dobře, že se na mnoha místech podařilo „zachránit“ úrodu a vegetaci nic nebrání v dalším rozkvětu.

Nová mapa sucha, kterou v červnu zveřejnil portál Intersucho, jenž monitoruje stav půdních vod, ukázala, že silnější zemědělské sucho v půdě do jednoho metru přetrvává pouze v Ústeckém kraji a na Opavsku. Například v Beskydech, velké části Vysočiny či v jižních Čechách je půda stoprocentně nasycená a při dalších silnějších deštích existuje značné riziko dalších povodní. Vlhkost se postupně zmenšuje i v hlubších půdních vrstvách, a jestli to tak půjde dál, bude se Intersucho muset brzy přejmenovat na Intermokro.

Zatímco u koronaviru se od začátku těžce přehánělo a ze zdravotního komárka se z nejrůznějších důvodů udělal pořádný velbloud, sucho ještě před nedávnem bylo opravdu vážným problémem. Jenže se přihodilo něco naprosto nečekaného – počasí se po dlouholetém šílenství zázračně srovnává a začíná se chovat úplně jinak než v poslední době. Jak? Úplně normálně!

„Nevím, jak kde, ale v Praze prší od dubna téměř každý den. A není to žádný přívalový, ale většinou dlouhotrvající mírný, ,zahradnický‘ déšť. Nakonec tak vysokou zelenou trávu, jako roste letos, jsem už v Praze neviděl hezkých pár roků. Minulou sobotu, kdy se dostala voda do Thomayerovy nemocnice, to byla normální bouřka z tepla s lijákem, jako pamatuji z dávných dětských let. Nic extrémního, nic, co by nasvědčovalo změnám klimatu. Normální červnový liják,“ všiml si čtenář pod jedním z internetových článků o rychle ustupujícím suchu.

Na něco takového by si přitom po uplynulých letech, kdy po podzimu nepřicházely zimy, velmi málo pršelo a počasí se chovalo až neskutečně bláznivě, vsadil asi málokdo. Leč člověk míní a příroda a Bůh mění.

Venku je prostě nádherně. Příroda se probouzí a je taková jako dřív, když jsme byli mladí a malí. Příjemné teploty, častý déšť, chládek, svěží vzduch, a když se vzduch příliš ohřeje a nasytí vodními parami, po napjatém dusnu následuje starý dobrý slejvák.

To, že pro současnou krajinu představuje každá větší průtrž mračen problém, je věc druhá. Se spadlou vodou totiž neumíme příliš dobře hospodařit. O problematice přístupu k zemědělské půdě toho již bylo řečeno a napsáno poměrně dost. Kvůli pokroucené dotační politice Evropské unie a špatnému vztahu k často pronajatým pozemkům zemědělci rozorali všechny meze a remízky a místo toho, aby ji půda zadržela, voda z jejich širých lánů plných kukuřice a řepky přidávaných do biopaliv teče přímo do vesnic a plní lidem sklepy. I obýváky. To, že voda obvykle nezůstane v půdě a častěji, než je zdrávo, si to zamíří přímo do vesnice, patří již k takovému místnímu koloritu. Nemluvě o tom, kolik domů stojí přímo v záplavových oblastech. Sucho ale – při vší úctě – vypadá jinak.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Kdo bude bránit západní historii a kulturu, až budou všichni klečet ..... "Bojíme se, že cokoliv uděláme, bude odsouzeno jako koloniální chování. Přitom existuje spousta zemí ochotných vystřídat nás v globální správě: Čína, Írán, Rusko, Turecko." — Profesor Bruce Gilley, v deníku The Times, 10. května 2018.

Obětí britské postkoloniální viny však nejsou jen sochy. Podle britského biskupa, který vedl vládní komisi zkoumající současné utrpení pronásledovaných křesťanů, oficiální britská místa o jejich tragédii úmyslně mlčí.

V důsledku přehodnocení západní historie bude zřejmě celá západní civilizace vykreslena jako jeden velký apartheid. Zdá se, že kácení soch nestačí, všichni budeme muset také padnout na kolena. Úspěšná demokracie však nemůže být postavena na vymazání minulosti.

"Všechny záznamy byly zničeny nebo zfalšovány, všechny knihy byly přepsány, každý obraz přemalován, každá socha, ulice, budova přejmenovány, každé datum změněno. A tenhle proces pokračuje den za dnem, minutu za minutou. Dějiny se zastavily. Neexistuje nic kromě nekonečné přítomnosti, v níž má Strana vždycky pravdu." — George Orwell, 1984.

Jaký cíl má tato strašidelná ideologická hra? Je to mocný nástroj k nastolení kulturní revoluce a totality, která zabrání komukoliv říci, že kultury přece nejsou všechny stejné. A pak budeme soudit evropskou historii a nová totalita vštípí Evropanům trvalé výčitky svědomí. Nastolený intelektuální teror povede k podpoře multikulturalismu.

V Londýně byla během nedávných protestů zabedněna socha Winstona Churchilla, který se během 2. světové války postavil nacistům a zachránil Evropu před barbarstvím. Dočasné zakrytí Churchillovy sochy připomíná nahé sochy v Římě, které úřady nařídily zakrýt plachtami, aby se při své návštěvě v Itálii neurazil íránský prezident Hasan Rúhání nebo "vymazávání" lidí z fotografií v bývalém Sovětském svazu. (Foto: Tolga Akmen / AFP prostřednictvím Getty Images)

"Antirasismus již nebrání důstojnost všech lidí bez rozdílu rasy, ale stal se ideologií, vizí budoucího světa," řekl francouzský filozof Alain Finkielkraut, jehož otec přežil holocaust.

"Antirasismus byl transformován... Dnes v době velké migrace již nejde o to, přijmout imigranty a integrovat je do evropské civilizace, ale jde o provokativní odhalování chyb a provinění naší civilizace."

Alain Finkielkraut naráží na "rasismus vůči vlastní rase" ("autorasismus") jako "na nejgrotesknější patologii naší doby, jev na který pohlížíme se zděšením."

Hlavním městem autorasismu je Londýn.

Web Topple the racists.org (Svrhněte rasisty) obsahuje mapu, v níž je označeno 60 soch různých osobností ve 30 britských městech, které jsou nepřijatelné, kvůli svým vazbám na otroctví a rasismus. (Poznámka překladatele: Web Topple the Racists.org je projektem hnutí Stop Trump Coalition a podporuje hnutí BLM.) Odstranění soch má podpořit hnutí Black Lives Matter (BLM), které vzniklo ve Spojených státech po smrti černocha George Floyda při policejním zákroku.

V Bristolu svrhl dav do řeky Avon sochu filantropa a majitele otroků Edwarda Colstona. Následně byly v Londýně demonstranty počmárány sochy Winstona Churchilla, Mahátmy Gándhího a Abrahama Lincolna. Po odstranění sochy skotského obchodníka s otroky Roberta Milligana z prostranství před Museum of London Docklands oznámil londýnský starosta Sadiq Khan vytvoření komise, jejímž úkolem bude rozhodnout, které sochy neodrážejí "rozmanitost města" a budou muset být odstraněny. Dvě další sochy budou v blízké době odstraněny z nádvoří dvou londýnských nemocnic.

Vandalismus a bělošská sebenenávist se rozšířily po celé zemi jako požár. Velké historické objevy z dob Britského impéria byly prohlášeny za hanebné. Tyto protesty se ale netýkají otroctví. Období otrokářství dnes ve Velké Británii nikdo neoslavuje. Je to spíše výzva ke kulturní čistce – k odstranění všech děl, které jsou v rozporu s novou mantrou: "diverzitou" ("rozmanitostí").

"Ve Velké Británii dnes vznikla nová forma Talibanu," napsal Nigel Farage v narážce na dvě obří starobylé sochy Buddhy, které v Afghánistánu v roce 2001 Taliban vyhodil do vzduchu. "Pokud se rychle neobjeví silní a morální lídři, tak se naše města změní k nepoznání a život v nich nebude stát za nic."     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


Africká expedice Emila Holuba: Výprava bojovala s domorodci o holý život ..... Rakousko-uherská výprava cestovatele Emila Holuba měla za cíl otevřít Afriku pro obchod s Rakousko-Uherskem či připravit kolonizaci části území mezi řekou Vaal a Zambezi. Po více než dvou letech dorazila výprava k řece Zambezi, kde měla začít stěžejní část cesty

Emil Holub (1847–1902) své výzkumy z první cesty do Afriky uskutečněné v letech 1872-1879 rozhodně nepokládal za ukončené, spíše naopak. Nikoho nenechal na pochybách, že se na černý kontinent co nejrychleji opět vrátí. Výsledky první cesty se pochopitelně odrazily v jeho ambicích a cílech zamýšlené příští výpravy i v jejím charakteru. Holub už nebyl naivní mladík, nyní byl zkušený cestovatel, který věděl, s čím se může setkat a na co se musí připravit. Zamýšlel přejít celý kontinent od jihu po sever a důkladně prozkoumat všechna území, kterými se bude ubírat. 

Mezinárodní expedice ... Přes uznání a pocty, kterých se Holubovi dostalo z celé Evropy, však nezískal pro své záměry významnější finanční podporu. Plány mezinárodní expedice tak vzaly brzy za své a cestovatel navíc seznal, že většinu prostředků si bude muset obstarat sám. Sen o rychlém návratu do Afriky se tedy rozplynul a Holuba čekalo zdlouhavé shánění peněz.

Výraznou podporu nakonec nalezl ve Vídni. O jeho výzkumy se zajímal sám císař František Josef I. a jeho rodina. Kromě ní jej různým způsobem podpořila také ministerstva obchodu, války nebo kultu a vyučování a rovněž některé vídeňské spolky, především rakouská geografická společnost a vývozní spolek. Vzhledem k této pomoci Holub nazval svůj podnik Holubova Rakousko-Uherská expedice.

Přesto byly přípravy na cestu velmi obtížné především kvůli chronickému nedostatku peněz. Většinu prostředků si nakonec musel opatřit sám z výtěžku své literární činnosti a přednášek. Do roku 1883 se mu podařilo pořídit veškeré potřebné vybavení a výstroj, nicméně z odhadovaných nákladů nakonec shromáždil jen necelou polovinu. Navzdory tomu se 18. listopadu 1883 vydal na svou druhou cestu do Afriky. Spolu s ním odjelo šest mužů ze zemí Rakousko-Uherska, Holubova žena Rosa, kterou si vzal krátce před cestou, a malá bečuánská služebná Bella, kterou si přivezl v roce 1879 z Afriky a nyní ji chtěl vrátit (a vrátil) zpět.

Podruhé v Africe ... Prakticky hned po připlutí do Kapského Města se expedice dostala do potíží, neboť její výstroj úřady posoudily jako obchodní zboží a uvalily na ni vysoké dovozní clo. Na jeho zaplacení Holub neměl peníze a v Kapském městě se tedy zdržel celé čtyři měsíce, než dorazila pomoc z Vídně. Teprve v červnu 1884 se mohl vydat po železnici do města Colesberg, kde konečně zahájil systematickou výzkumnou činnost. Dokoupil zde potřebné vybavení, vozy a potah a vydal se na cestu k Zambezi. 

Problémy však expedici stíhaly i nadále. Teprve začátkem června 1886, tedy po více než dvou letech, dorazila k řece Zambezi, kde měla začít stěžejní část cesty. Výprava již také nebyla kompletní, Josef Špíral a Karel Bukač podlehli malárii a Antonína Haloušku poslal Holub jako doprovod svých sbírek zpět do Evropy. Na sever od Zambezi se tedy kromě Holuba a jeho ženy vydali z původní sestavy jen Osvald Söllner, Jánosz Fekete a Ignác Leeb.

Překročením Zambezi se zcela změnil charakter cestování. Až dosud se expedice přepravovala pomocí vozů tažených dobytkem. Nyní je však využívat nemohla, protože se v oblasti kolem Zambezi vyskytovala moucha tse-tse, která znamenala pro dobytek jistou zkázu. Holub se tedy musel spolehnout na domorodé nosiče z místních kmenů. S nimi pak zamířil na území, obývané kmenem Mašukulumbů. K jeho průzkumu však tehdy nebyly příhodné podmínky. Mezi Mašukulumby a Marucy, odkud expedice přicházela, panovalo nepřátelství.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Jako divá zvěř. Stržena socha Kryštofa Kolumba v Baltimore ..... Bez zájmu policie a s podporou starosty města Baltimore dav lidí, který spíše než lidi připomínal divou zvěř, strhl v části města Baltimore zvané Malá Itálie sochu Kryštofa Kolumba a hodil ji do moře.

Socha byla ve městě vztyčena teprve v roce 1984 a z peněz italských dárců ji stvořil sochař Mauro Bigarani. Sochu tehdy odhalil přímo americký prezident Ronald Reagan.

Barbaři z Baltimore několik dní dozadu varovali, že sochu zničí, a jejich hrozba vyvolala debatu, kdy se bývalý senátor John Pica pokusil získat peníze, aby sochu bezpečně přemístil, zatímco někteří současní politici požadovali, ať socha zůstane, kde je.

V sobotu v noci se kolem sochy shromáždil dav obvyklých podezřelých. Několik z nich omotalo kolem krku sochy Kolumba provaz, dav pak zatahal, a socha se za divokého řevu přítomných zřítila k zemi a rozdrtila na malé a větší kusy. Zfanatizovaný dav pak po zbytcích sochy dupal a větší část sochy byla dokutálena k přístavu a tam svržena do moře.

Guvernér státu Larry Hogan akt odsoudil jako vandalismus a prohlásil, že lepší, než odstranění sochy, by byl dialog. Starosta města Jack Young ale tomuto vandalismu vyjádřil přímou podporu, když řekl, že šlo o “součást národního a globálního přehodnocování soch”.

Dodrží Trump své slovo a pošle pachatele tohoto zločinu na 10 let do vězení?     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Jak se přátelit se stromy ..... Abyste si začali povídat a přátelit se se stromy, začněte s něčím malým. V duchu je zdravte a děkujte jim. Když se člověk naučí skutečně pociťovat ke svým zeleným učitelům a pomocníkům vděčnost, ve svém nitru si hluboce uvědomí, kdo vlastně stromy jsou.

Když přijdete do lesa, pozdravte ho a poděkujte mu za všechno, co pro vás dělá. Pošlete ze svého srdce paprsek do celého posvátného prostoru lesa. Přišli jste ke stromům na návštěvu, to oni jsou tu pány, oni jsou mudrci. Oni jsou ochránci této země. Jsou to Mistři s velkým „M“. V pravém slova smyslu.

Projděte se po lesních cestičkách, dýchejte nádherný, svěží a provoněný vzduch a snažte se každou svou buňkou procítit jednotu se zemí, se vzduchem, s nebem, sluncem a se stromy. Když se vám bude chtít přistoupit k některému ze stromů blíž, udělejte to.

Pozdravte ho: „Ahoj. Pojď, seznámíme se.“ Přitiskněte ruku k drsnému povrchu kmene a pociťte jeho vibrace. Sami vycítíte, zda si strom bude chtít s vámi popovídat, podle klidné energie odpovědi, která z něj vychází. Postůjte se stromem tak dlouho, jak dlouho vám to bude příjemné.

Můžete se zády ke stromu přitisknout a na nic nemyslet, jenom vnímat, jak vás prostupuje jeho energie. Bude stoupat vzhůru, pomalu se bude posunovat podél páteře až na vršek hlavy. Budete tak spolu něco vytvářet, strom vám předá kyslík, svoji čistou energii a zbaví vás únavy a kysličníku uhličitého. A vy se s ním za to podělíte o svoji vděčnost, o svoji radost z této vaší komunikace. Pro začátek postačí, když stromu upřímně poděkujete za to, že vás přijal, že s vámi sdílel svůj čas, svoji energii a sílu.

Někdy se vám bude chtít prostě si jen tak pod stromem posedět opřeni o jeho kmen, naslouchat tichu ve svém nitru. V tom vám strom bude velmi dobrým pomocníkem tichým a rozvážným, který svou pomoc poskytuje bez zbytečných rad a žádostí. Pomůže vám uvést do rovnováhy svoji vnitřní energii. V zacházení s energií a rovnováhou jsou stromy mistry. A navíc skvěle rozumějí tichu.

Můžete také strom obejmout, přitisknout k němu tvář a postát tak s pocitem pevné vzájemnosti mezi vámi. Na určitou dobu se stanete jediným celkem, jen vy a strom, s jeho mohutnou korunou, hustými větvemi a pevnými kořeny. Stanete se součástí stromu, součástí přírody. Postůjte tak a vychutnávejte si ten pocit. Pocit klidu, hlubokého bezpečí, starostlivé péče. Strom vás doslova zachumlá do svojí nepodmíněné lásky. Umožní vám pochopit, jak je všechno na světě vzájemně propojeno v jeden celek. Kde ve městě, kde vůbec jinde, než právě v dotyku se stromem, byste mohli něco podobného pocítit?

Až si popovídáte se stromy, až si užijete jejich blízkosti, pocítíte lehkost, klid, mír a jasnou mysl. Obklopí vás pocit laskavé a něžné péče. Poděkujte svému novému příteli a před odchodem se s ním rozlučte.     (Čtěte na stránkách Aluška)


TURISTYCKA SEZONA? NI, ENEM SMUTNE ČEKANI NA TOTALNI KRACH ..... V medyjach sem tam prosakuju zpravy, kere realně popisuju aktualni stav. Propad letecke dopravy o devadesat procent, propad prodeju aut o osumdesat procent, propad obratu v hospodach o sedumdesat procent…

Celkově ovšem převlada klid, připominajici ticho před buřku. Ovšem před pořadnu buřku. Bo propady obratu ukazuju enem tu viditelnu čast ekonomiky. Ta neviditelna, v podobě nezaměstnanosti, jaku svět neviděl, vlny bangrotu, egzekuci, vyprodeju předraženych a nezaplacenych aut a baraku na dluh, to všecko bude nasledovat po kratkem letnim nadechnuti, kdy to na prvni pohled vypada, že svět je ještě v pořadku.

Už davno neni. Řizena demolice ekonomiky probiha na pozadi, tajak ju kdosik naplanoval a koordynovanyma opatřenima celosvětově prosadil. Polityci si mysli, že to jaksik zvladnu, vytisknu nove prachy a budu je rozhazovat z vrtulnika, přitom to je přesně to, o co jde, aby se cely svět dostal do spiraly, z kere nebude uniku.

Dluhama se prosperita nebuduje. Dluhy funguju jen chvilu, su jak drogy, po kerych se vam zrobi blbě a potřebujete dalši davku, keru už ale nedostanete. To věděl davno už stary Baťa, jeden jak druhy, to vnitřně citime všeci. A přesto nechavame tu hydru nahoře schvalovat gigantycke sumy dluhu ve vyšce sto, třista a fčil už neuvěřitelnych 500 milijard.

A všeci vime, že to bude malo, na podzim se budu doprošovat o schvaleni tři čtvrtin bilijona a ani to jim nakonec nebude stačit,

Když rodině chybi prachy na provoz, tak tež fotr nepoleze do banky pro dalši uvěr a pro dalši auto na lizačku, ale zbavi se zbytečnych vydaju, přestane chodit do knajpy pětkrat tydně, mama přestane kuřit a děcka nebudu pičovat, když se nepojede na korzicku ryvijeru ale enem na plaž chudych na štěrkovně v Hlučině.

Ovšem polityci asi přemyšlaju jinak. Misto aby zastavili financovani nejruznějšich člověku v tisni a podobnych darmožroutu, vyhazali udavače, troly a elfy z minysterstva vnitřku, zastavili nakupy vrtulniku a podobnych kokotin, tak lezu do mezinarodnich bank a doprošuju se o dalši dluhy. A mezinarodni banky je velice rady poskytnu.

Smutny to pohled na našu politycku scenu, kera ma strach jednat.

Ale asi to tak ma byt, musime na tu držku dostat všeci, abyzme viděli to, co Baťa věděl před sto rokama. Že když přichaza kriza, nove dluhy se nerobi. A enem hňup bude tvrdit, že žadny přichazejici pruser nevidi…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Sléz přehlížený, bylinka mocná a léčivá ..... Možná vám také roste při domě a každý den, vyjdete-li do zahrady, zaujmou vás jeho drobné, bledě fialové kvítky, které vykukují přes okrouhlé vroubkované listy umístěné na dlouhých stoncích. U mne to byla láska na první pohled a také radost, protože sléz, to je štěstí, výborný čaj a také další z bylin do domácí apatyky. Spoustu léčivek kolem nás míjíme bez povšimnutí, přitom, nahlédneme-li do některého z herbářů, mnohdy se nestačíme divit. Tak je to i u slézu, černohlávku, který již pomalu bude hnát do květu, pěťouru, který se tolik rád plete do nově zasetých záhonků. Vydáme-li se za město, do lesů a luk, najdeme tolik hojnosti a lásky, která se rozrůstá zas a znovu. A mnohdy právě na prahu domu.

Narazíme-li na sléz, sbíráme květy, listy a stonky od června do září. Sběr květu probíhá postupně od spodu rostliny, nejméně jedenkrát za dva dny. Čím častěji se sběr provádí, tím více rostlina nakvétá. Květy se uštipují těsně pod kalichem v dopoledních hodinách po opadnutí ranní rasy. Bylinku užíváme, pokud možno čerstvou, protože během sušení ztrácí své cenné, slizovité látky. Avšak i sušená rostlina stále ještě zachovává něco ze svých léčivých vlastností. Osobně velmi ráda připravuji macerát, bylinku vložím do džbánku s vodou, maceruji přes noc a ráno pak, velmi jemně zahřeji a po doušcích popíjím.

Lidové léčitelství ... Sléz neobsahuje žádné toxické látky, proto je možné nabídnout i dětem, kojícím maminkám. Účinné látky jsou především sliz, silice a třísloviny. Nejvýraznější jsou účinky slizu, dokáže hojit sliznice a proto, sléz působí blahodárně na dýchací cesty, používá se při nachlazení a zánětech, zejména při bolestivém, suchém a dráždivém kašli. Stejně tak působí v trávicích ústrojí, proto se doporučuje při žaludečních a dvanácterníkových vředech, k tlumení střevních potíží a jako mírné projímadlo. Má absorpční účinky jako živočišné uhlí.

Zevně se pak osvědčuje proti lupům, při ekzémech a k omývání drobných ran, vředů, neboť tlumí zánětlivost a svědění. Pasta připravená z práškového slézu smíchaného s troškou vody odstraňuje kruhy pod očima. Obklady z čerstvého listu se aplikují při zánětech žil. Sléz se používá jako součást ústních vod a kloktadel, velmi často jej můžete nalézt jako příměs pleťových mlék či vod.

Jan Černý ve svém díle, Knieha lékarska, kteráž slove herbář aneb zelinář, z roku 1517, píše: Slezu vlaského voda otoky, hlízy, vředy i všecky tvrdosti obměkčuje, horkosti odjiema, i hnisavé, prsy, plíce měkčie, i střeva. Kašel suchý hojí. Zvředovánie ledvinné i měchýře uzdravuje.

Mariqa Treben ve svém díle Zdravé z boží lékárny, píše: U nás v sousedství bydlela jedna žena, která si před několika léty zlomila kotník. Dlouho měla s nohou těžkosti, a dokonce musela do nemocnice. Po propuštění z nemocnice jsem ji potkala, velmi kulhala a nohu měla oteklou až pod koleno. I když se opírala o hůl, pohybovala se jen zvolna. A tak jsme společně nasbíraly čerstvý, planý sléz a druhý den začala s koupelemi nohou. Nepřeháním, když řeknu, že již po týdnu nepotřebovala hůl a noha opět vypadala normálně. Tak tomu bylo i u jiné ženy, která si zlomila zápěstí na pravé ruce, což jí způsobovalo těžkosti. Vždyť řekněte, která matka a hospodyně si může šetřit svou ruku? Každou noc ji ruka bolela a denně otékala. Když jsem se s ní jednou potkala, poradila jsem jí používat sléz. I v tomto případě nastalo rychlé zlepšení.

Stejná autorka dále píše, že sléz léčí zánět hrtanu, stejně jako jeho zhoubná onemocnění. V takovém případě vyluhujeme přes noc 2,5 litru denní dávky, do každého ¼ litru dáme vrchovatou čajovou lžičku bylinky. Ráno mírně zahřejeme a uchováváme v termosce, kterou jsme napřed vypláchli horkou vodou. Během dne vypijeme po doušcích čtyři šálky a zbytek používáme jako kloktadlo, které se osvědčuje i proti vysychání v ústech, nose, hrtanu.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


7.7. 2020     Sedmého července 1839 byl příjezdem prvního vlaku do Brna zahájen provoz na železniční trati Brno–Vídeň (část Severní dráhy císaře Ferdinanda).
Zároveň došlo i k prvnímu železničnímu neštěstí v České republice. V pořadí třetí vypravený vlak najel do předchozího, který čekal před vranovickým nádražím u Břeclavi. Desítky osob byly zraněny.


Mistr Jan Hus ..... Mistr Jan Hus, oblíbený kazatel, spisovatel, zakladatel spisovného jazyka českého, oprávce pravopisu, iniciátor počeštění pražské Karlovy university, stal se svým učením, svým životem i smrtí ztělesněním hnutí, jež bylo po něm nazváno husitské. Husitské hnutí představuje výrazný proud nejranější evropské reformace. Mistr Jan Hus spojoval reformní úsilí za opravu církve s opravou společnosti, kritizoval soudobé zlořády, ujímal se chudých a bezbranných. Proti svrchované autoritě církve a jejího dogmatismu postavil autoritu Písma, Bible a jejího svobodného výkladu ve shodě s rozumem a svědomím. Ve jménu odkazu Jana Husa válčící husitské šiky otřásly církevní světovládou a razily cestu novověkému myšlení. Myšlení, které hlásá svobodu a odpovědnost mravní osobnosti.

Z článku "Sláva českých dějin", autor prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 

Husitství je naše historické dědictví ... Jiří Kejř: "Husitství neodmyslitelně spolutvořilo naše dějiny a náš národní charakter a jeho vzdálené reflexy vyzařují z hloubi středověku až do naší současnosti. Tolikrát bylo zastíněno oponou mlčení, a přece nebylo zapomenuto."

Osudová bitva na Bílé hoře trvala necelé dvě hodiny. Prohra stavovských vojsk však nadchla vítěze natolik, že hnali na porážku celý národ. Nejdřív se stínalo a věšelo a potom kradlo. O statky protestantských rodů vyštvaných do vyhnanství se podělili katolíci z řad domácí i cizí šlechty, svůj desátek dostala i církev svatá. Země království českého připadly jako dědičné léno Habsburkům, kteří okamžitě zrušili náboženskou svobodu.

Na převýchovu "kacířů" byly přizvány houfy školitelů, především Tovaryšstvo Ježíšovo, které se zaměřilo hlavně na mladé lidi, podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Nastolený totalitní režim, praktikující sepětí trůnu a kříže, proti sobě neměl a ani nemohl mít politickou opozici, když elita byla vyvražděna anebo rozptýlena v exilu.

A přesto ti, co zůstali, často v pozici poddaných, nebyli vůči věrouce svých nových pánů poddajní tak, jak vrchnost čekala. Ani brutální nátlakové metody nevytěsnily u každého, kdo jim byl vystaven, anebo zastrašován, hlas svědomí. Strach je jednou z nejsilnějších emocí, proto jej mocní zneužívají pro své cíle. Pomocí strachu lze ochočit i zvíře. Ale jen člověk je schopen najít hluboko ve svém nitru proti strachu zbraň, ať už je to víra, ideál, nebo smysl pro povinnost a čest. Tehdejší odolnost některých komunit, rodin, ale i osamocených jednotlivců proti novým pořádkům připadá dnes mnohým nesrozumitelná.

Dnes máme potíže s vlastenectvím i se svým svědomím. Naše dějiny jsou proškrtány, všechno jsme zbourali a fakta zpochybnili. Jsme totálně vyprázdnění. Nemáme se čeho chytit. Naším vzorem nejsou historické postavy a hrdinové s pevnými morálními rysy. Hrdiny se stali celebrity bez morálky. Podle názoru J. M. Kašparů ztrácíme identitu, duchovní i kulturní. Tři hodnoty jsou v životě člověka důležité. Vlast, jazyk, tradice. Pokud pro nás neznamenají nic ztratíme je. Nebude vlast, jazyk a nezůstanou ani tradice.

PrProzaička paní Lenka Procházková si v jednom svém článku všímá pro český národ a jeho osud příznačné věci. V každé těžké době, kdy odhodlanost lidí skomírá a mnozí kvůli snadnějšímu žití zrazují národní zájmy, se ti silnější a předvídavější opřou o odkaz mrtvých předků jako o pevnou zeď a potom silou poznané a sdílené pravdy pozvedají malověrné a shromažďují nerozhleděné k úkolu, který je pro českou zemi dědičný. Takovým mužem byl i první československý prezident, zakladatel suverénního státu profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Dlouho před tím, než republika vznikla, už pro ni vychovával lidi v budoucí občany, v demokraty, v humanisty a vlastence. Na prezidentskou standartu dal Husovo heslo: Pravda vítězí! Vypadalo to tenkrát, že dějinná kružnice je konečně zdárně uzavřena a že nás čeká jen práce uvnitř kruhu, především usilovná práce sociální a osvětově kulturní. Ta pravda však nezvítězila na dlouho.

Už za dvacet let nás Jidášové zradili a prodali naši demokratickou republiku jako odpustek pro cizí hltavost.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Jak si užít léto ve zdraví? ..... Letní měsíce jsou plné dobrodružství, volnosti, radosti a změn. To, co během roku odkládáme na odpoledne a víkendy, se najednou stává naší každodenní součástí. Častěji cestujeme, stýkáme se s přáteli, zážitek se kupí na zážitek. Do toho se mění nejen prostředí, ale i naše strava. Se změnou režimu se však zvyšuje i riziko vzniku trávicích problémů. Jakým způsobem tato rizika minimalizovat?

Stres a náročná logistika ... Zatímco dětem začalo bezstarostné období prázdnin, z nás se stávají manažeři logistiky a máme za úkol naplnit našim dětem smysluplně (další) dva měsíce. Což zejména po předchozí tříměsíční karanténě, kdy jsme často „vyplýtvali“ pomocnou ruku babiček, není nic jednoduchého. Podobná pnutí však příliš nesvědčí našim střevům, ani trávení celkově. Zkuste si tedy plánování rozvrhnout a nenechávat vše na poslední chvíli.

Páté přes deváté ... Ačkoli je lákavé dát si párek v rohlíku u stánku, langoš nebo smažák, uvědomte si, že tato jídla do vašeho jídelníčku zpravidla nezařazujete tak často. Jednorázové zhřešení střevní mikrobiom ještě nějak zvládne, ale dlouhodobý přísun „zvláštních“ potravin organismus oslabuje. To může vést k různým zažívacím obtížím (od nadýmání přes zácpu po nepříjemný průjem). A pozor, nemusí se nutně jednat o jídlo nezdravé. Stačí vyrazit za hranice anebo do jiné části Čech, Moravy či Slezska, kde se na stůl servíruje něco úplně jiného, než na co je naše střevní mikroflóra zvyklá, a tak jednoduše neví, co s tím.

Čistota půl zdraví, ale všeho moc škodí ... Dodržování určitého hygienického standardu je samozřejmostí. Příliš čistoty však může být spíš na škodu. Správně fungující imunitní systém je základem našeho zdraví. S čistotou to nepřehánějme ani s dětmi. Úzkostlivá dezinfekce okolního světa dítěte či hysterie, když sáhne na bahno, je spíše ohrožující. Trocha té špíny k dětem zkrátka patří, zejména když pracují s hlínou na zahradě, pohybují se v lese, hrají si s kameny v potoce nebo honí slepice po výběhu.

Studánky i koupaliště ... Zdrojem pitné vody jsou také studánky, které jsou v mnoha místech považovány i za „léčivé“. Dokáží poutníka osvěžit. Nicméně je dobré předem zkontrolovat složení vody (i když často bývá tato informace uvedena také přímo u studánky) i stav studánky. Vždy by se mělo pít přímo z pramene, nikoli ze stojaté vody. Velkým tématem jsou také koupaliště nebo rybníky, kde máme tendenci doplňovat vodu z kohoutků na toaletách. Takový zdroj však často parametry pitné vody nesplňuje a je označen jako užitková voda.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Jaderná nálož u Štěchovic ..... Proč štěchovický poklad ovlivňuje ještě dnes, desítky let po skončení Druhé světové války, životy lidí, kteří se pustí po jeho stopě? A proč je po celou tu dobu v hledáčku tajných služeb několika zemí? Nahlédl snad za kulisy této záhady i předčasně zesnulý poslanec Miroslav Ransdorf?

V únoru 1946 proběhla na území Československa tajná akce americké armády, jež způsobila diplomatický skandál a vyvolala dlouhodobý zájem hledačů pokladů i tajných služeb. Speciální tým amerických pyrotechniků a zpravodajců tehdy vyzdvihl z podzemní štoly ve Štěchovicích u Prahy jednatřicet beden neznámého obsahu, které tam ukryli nacisté těsně před koncem války, a bez vědomí československých úřadů je dopravil do americké okupační zóny v Německu. Následně došlo k prozrazení a oficiálnímu navrácení beden. Co však bylo jejich původním skutečným obsahem a motivem celé akce, je však dodnes zahaleno tajemstvím.

 Jaký byl skrytý účel štěchovické elektrárny?

Nacisté uložili zjara roku 1945 na různých místech Evropy uloupená umělecká díla, archivní materiály i výsledky vědeckého výzkumu z válečných let. Jedna z oblastí, kde byly tyto cennosti ukládány, se nacházela pouhých 20 kilometrů jižně od Prahy. Začínala u Davle, na soutoku Vltavy a Sázavy, a táhla se přes Neveklovsko na východ, kde byla ohraničena linií měst Benešov a Olbramovice. Jižně dosahovala až k Sedlčanům.

Šlo o proslulý ráj skautů a trampů ve středních Čechách. Tento kraj, odpradávna osídlený ryze českým obyvatelstvem, byl v letech německé okupace za Druhé světové války vyňat z území Protektorátu Čechy a Morava a podřízen přímo Říši pod Výcvikový prostor SS - Čechy. Současně bylo rozhodnuto o vystěhování veškerého českého obyvatelstva (celkem 30 000 lidí), a nově zřizované „Hospodářské dvory SS“ měly být v budoucnu základnami nového německého osídlení.

Nacistické úřady dobře znaly předválečné jazykové mapy a jedním z jejich záměrů na Neveklovsku a Benešovsku bylo cílené narušení zdejšího jazykově kompaktního českého území. Prostor měl ovšem širší využití: byl především cvičištěm, a vysídlené vesnice sloužily jako dělostřelecké cíle. Tak zlikvidováno 125 českých obcí. Na území Výcvikového prostoru vznikaly i vojenské školy SS. První z nich byla ženijní škola v Hradišťku u Štěchovic, vedená odborníkem na opevňovací práce a zaminování objektů Standartenführerem Emilem Kleinem. Na území Výcvikového prostoru probíhala také výstavba a zbrojní výroba. Pracovní silou zde byli vězňové z nově zřízeného tábora u Hradišťka, jímž prošlo více než 5 000 vězňů z celé Evropy. Někteří z nich v dubnu 1945 budovali i štolu u Štěchovic, jejíž obsah, v podobě tajemných beden, vyzdvihli po válce Američané.

Věc nejvyšší důležitosti ... Co mohly bedny obsahovat? Uvažuje se o zlatu, finanční hotovosti nebo památkách nevyčíslitelné ceny. Obsahem však mohlo být i něco jiného, například výsledky nacistického raketového výzkumu a vývoje proudových letadel. Tajné továrny byly za války rozesety po celém Německu i okupovaných zemích. V pražských Letňanech nacisté vyvíjeli bezkřídlý letoun, tedy něco, co by mohlo být označováno jako UFO – neidentifikovatelný létající objekt. V utajovaných továrnách tehdy pracovalo kolem čtrnácti milionů lidí. Velel jim jediný muž – technik, stavitel a generál SS Hans Kammler. Tento významný nacistický pohlavár hovořil o štěchovické agendě jako o věci nejvyšší důležitosti.

Už v roce 1935 začala ve Štěchovicích výstavba přehrady. Na Kammlerovu přímou intervenci, navzdory obtížným válečným podmínkám, byla v roce 1941 dokončena a uvedena do provozu. Byla přitom projektována jako přečerpávací, k běžnému zásobování elektřinou ji tedy nebylo možno využít. Zato však byla využitelná v jaderném výzkumu pro proces tzv. luminiscence, využívajícího vysokých dávek světla s upravenými vlnovými délkami při obohacování uranu. Nacisté se těmito technologiemi intenzivně zabývali.

Utajovaným obsahem beden tedy mohla být i dokumentace jedné z linií německého jaderného výzkumu. V dubnu 1945 padlo rozhodnutí z vyšších míst SS, nařizující uložení tajemných beden ve Výcvikovém prostoru u Štěchovic. Jeho realizací byl pověřen velitel ženijní školy v Hradišťku Emil Klein. V době Pražského povstání velel jednomu proudu německých bojových formací útočících na Prahu v rámci tzv. operace Wallenstein. Byl pověřen likvidací mostů přes Vltavu. Může mu být přičteno k dobru, že tuto část rozkazu nesplnil. Z bojující Prahy uprchl a ne zcela jasnými cestami se octl v americkém zajetí.     (Čtěte na stránkách Měsíčník MY)


V britském muzeu je šperkovnice z první poloviny 8. století, která má na sobě slovanské runy ..... Odborník na starodávné runové písmo, doktor technických věd Oleg Sokol-Kutylovský, odhalil další staleté tajemství tím, že přeložil slovanské runy na malé šperkovnici, která je v literatuře známá jako ,,Franks Casket” (francouzská kazeta).

Šperkovnice pochází z první poloviny 8. století. Byla nalezena v 19. století v Ausone (Francie) a v roce 1867 ji anglický starožitník Franks daroval Britskému muzeu, kde se dodnes nachází.

Chybějící pravý panel byl objeven v roce 1890 v Itálii a je nyní uložen v Národním muzeu ve Florencii. Zdálo by se, že je všechno jasné. Krabička se přece našla ve Francii. Jsou na ní runy, zdánlivě podobné těm německým… skutečnost je ale jinde.

Rozměry šperkovnice jsou 12,9 × 22,9 × 19,1 cm. Je zcela pokryta vyřezávanými kresbami a nápisy, runovými znaky i latinskými písmeny.

Od doby nalezení šperkovnice nikdo nedokázal nápisy přečíst. Samozřejmě se je snažili dešifrovat za pomoci britských, staroanglických či skandinávských run. Pak dospěli k závěru, že na šperkovnici z velrybí kosti je napsána báseň o velrybě, protože jim to připadalo logické.

Je dobré, že ji nerozluštili, jinak by se šperkovnice pravděpodobně nezachovala. Kdyby totiž Britové věděli, že nápisy na ní byly vytvořeny lidmi, kteří mluvili slovanským jazykem, a ne staroangličtinou a psali slovanskými runami, ne anglosaskými, bylo by nepravděpodobné, že by ji pečlivě chránili a otevřeně vystavili v Britském muzeu.

Je příjemné vědět o tom, že se takové drahé věci vyvážely do Francie. Znamená to, že se samozřejmě prodávaly za veliké peníze jako luxusní zboží.     (Čtěte na stránkách Aluška)


POLITIKA 4. ŘÍŠE POD VEDENÍM NĚMECKA – CESTA DO PEKEL ..... Jak jistě většina z vás zaznamenala, tak tento měsíc přešlo předsednictví EU na Německo. A to se chce mimo šílených plánů tzv. “zeleného údělu” věnovat především úpravě migrační a azylové politiky. A mělo by dojít na to, o čem se už pár let pouze hovoří. Na azylové řízení mimo EU, kde by měly být zřízeny tzv. “hot spoty”. Na těch by mělo být stanoveno, zda žadatel dostane azyl nebo ne.

Nicméně je jisté, že bude i nadále pokračovat invaze především ze strany od Asie balkánskou cestou a z Afriky pak přes Itálii, případně Španělsko. Bohatí mecenáši, řídící invazi, nepřestanou jen tak sponzorovat podvratné pašerácké vysoce ziskové neziskovky. Tedy zatímco ti, kdo budu uznáni jako vhodní žadatelé o azyl budou do Evropy importováni zřejmě letecky či jinou cestou přímo z míst, kde bude daný hot spot zřízen, ten zbytek se na náš kontinent dostane stejnou cestou jako dosud.

Co je ale takřka jisté je fakt, že Německo se hodlá o svoje “hosty” tentokrát “spravedlivě” rozdělit, jak ostatně ihned deklarovali. Tedy škodilo-li Německo za 3. říše, bude ještě víc škodit i za té čtvrté. Možná si říkáte, že stačí odmítnout. To je však jedna velká mýlka. Stačí se ohlédnout nazpět a zjistíme, že již naše vlády (tato i předchozí) na přijímání invazistů dávno kývly.

To, že je invaze řízená a dlouho předem plánovaná jistě víte, stejně jako je vám znám fakt, že ti, kdo se jeví být navenek organizátory, jsou jen dobře vedenými loutkami (tzn. kontinuálně Merkelová, zprvu Juncker – nyní Lejnová apod.). Stejnými loutkami jsou i čelní představitelé jednotlivých evropských zemí, nicméně ne všechny “loutky” mohou na svých zadáních pracovat tak, jak by bylo zapotřebí. Volební síla odpůrců invaze je v zemích, kde probíhá multikulturní propaganda jen krátkou dobu, příliš silná na to, aby bylo možné v nich vetřelce okatě a s vědomím občanů umisťovat.

Tedy prozatím byly zaplaveny především ty země, jejichž obyvatelstvo je patřičně multikulturně “zpracované”. V jiných zemích, ke kterým se řadíme také my (a drtivá většina tzv. postkomunistických zemí), se na vytvoření dostatečného počtu multikulturně uvědomělých ovcí velmi pilně pracuje. Tedy hlavní díl “práce” v tomto směru odvádí školství, vlády těchto zemí tak plní zadání přímo bravurně, vše běží dle plánu – infiltrace škol politikou, překrucování historie a genderová, multikulturní a LGBT propaganda od jeslí. V tom jedeme stejně pilně, jako některé další země, které se zatím řadí k “odmítačům”.

Mezitím už ovšem došlo k podpisu několika různých promigračních paktů, k čemuž se s nadšením připojily všechny země EU, vyjma Maďarska. Jen pro připomenutí: 2018 byla schválena Marakéšská deklarace  mezi zeměmi EU (vyjma Maďarska) a zeměmi Afriky (zahrnuty jsou jen některé africké země, jaká náhodička, že se jedná téměř výhradně o země muslimské). Tato deklarace podporuje migraci mladých Afričanů do Evropy.

Zastavíme-li se u této deklarace, kterou za nás schválil tehdejší ministr vnitra Metnar (ANO), tak na jejím základě může být udělen azyl takřka každému mladému Afričanovi ze signatářských zemí. Jde o země téměř celé severní a centrální Afriky, tedy zároveň i země, kde jsou velmi aktivní různé islámské bojůvky (ISIS, Al Šabáb, Boko Haram). Super způsob, jak tyto bojůvky, jejichž členy jsou především mladí muži (často ještě děti), přesunout do Evropy. A to zcela legálně!

A co víc. Právě udělení azylu udělá na hot spotech z “migrantů” “uprchlíky”. A zde již narážím na dva další dokumenty, přijaté koncem roku 2018, tentokrát pod režií podvratné organizace OSN – Globální kompakt o migraci a druhý – o uprchlících. Finta spočívá v tom, že ten o migraci představuje jako přínosnou jakoukoli migraci, ten o uprchlících pak jen namísto slova “migrant” uvádí slovo “uprchlík”. Problém je, že kladným azylovým řízením se z migranta stává uprchlík. A tím tak bude každý, kdo kladně projde těmito hot spoty.

Už tedy chápete, proč naše a spousta dalších loutkových vlád nehlasovala pro kompakt o “migrantech”, ale pro kompakt o “uprchlících” ano? Parádní způsob, jak oblbnout davy. To se povedlo politikům napříč západním světem, dlužno však podotknout, že některé země – například USA a Maďarsko – nehlasovaly ani pro pakt o uprchlících.

Vše výše uvedené pak spadá pod tzv. Agendu 2030, ratifikovanou v roce 2016 (za nás podepsala vláda v minulém volebním období).  Evropa má být zničena přílivem invazistů z Afriky i některých asijských zemí. Především pak ze zemí muslimských, ve kterých – jakápak náhodička – právě v letech 2015 a 2016 vyzvali k džihádu Evropy. A nové výzvy se objevují i v posledních měsících a jsou stále naléhavější, došlo i k výzvě k džihádu mečem, což je od minulých výzev docela zásadní posun. Nicméně to plně koresponduje s tím, že se podle všeho muslimské komunity po celé Evropě vydatně vyzbrojují.

Německo bylo vždy v historii tím, kdo Evropě škodil a jak je vidět, nemíní s tím skončit ani nyní. V současné době je to však o to horší, že ve většině zemí má instalovány vlastní loutky, které jsou buď uplacené nebo vydíratelné. Ostatně, ono i to Německo jen koná v zájmu těch, kdo si “vodí” jejich představitele. Stačí si vzpomenout na názorové zvraty Merkelové poté, když vyšlo najevo, že byla odposlouchávána…     (Čtěte na stránkách Vox populi)


Jak zlikvidovat alespoň některá klíšťata? Čeští vědci možná nalezli cestu ..... Aby klíšťata neztratila příliš mnoho vody a nevyschla, snaží se ze všech sil dostat k hostiteli, který jim dodá dostatek živin a tekutin ze své krve. Významné části roztočů se to naštěstí nepodaří a zemřou ještě před dovršením dospělosti, ale pak existují druhy, které si čas bez hostitele dokážou prodloužit nasáváním kapek vody – a právě to by se jim nakonec mohlo stát osudným.

Chování, které se týká například amerického klíštěte Amblyomma americanum, se rozhodli blíže prozkoumat čeští vědci z CEITEC VFU a Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích – a možná nalezli způsob, jak by šlo s takovými klíšťaty zatočit.

Ukázalo se totiž, že by mohly účinkovat některé soli na bázi hořčíku, sodíku a chlóru, které klíště zlikvidují do tří dnů, aniž by nějak ohrozily okolní přírodu a živočichy žijící v ní.     (Čtěte na stránkách 21@století)


V amerických městech se začaly formovat po zuby ozbrojené milice na ochranu černochů, ale v jejich řadách pod šátky, rouškami, brýlemi a klobouky je možné spatřit šokující odhalení. Drtivá většina ozbrojenců jsou běloši, zjevně zaplacení žoldáci a černoši mají pouze loutkové role mluvčích, aby to nevrhlo stín podezření na to, že za těmito milicemi stojí George Soros a americký Deep State v čele s Demokratickou stranou, která koordinuje revoluci v USA! Americká republika se probouzí do Druhé občanské války a místo voleb prezidenta v listopadu možná čeká USA stanné právo, barikády v ulicích a vznik městských států odtržených od USA a federální moci! ..... V americkém státě Georgia se v sobotu 4. července na Den nezávislosti objevily ozbrojené milice, které pochodovaly směrem k monumentu Stone Mountain [1]. Toto pamětní místo je vyhlášené reliéfním obrazem 3 nejvyšších představitelů Konfederace na koních, který je vytesaný do místní mohutné skály tvořené jedním kompaktním balvanem o hmotnosti několika stovek milionů tun. Na reliéfním skalním obrazu je Jefferson Davis, Robert E. Lee a Stonewall Jackson, trojice nejvyšších představitelů a vůdců Konfederace a toto pamětní místo bývalo v minulosti destinací častých setkání členů Kukluxklanu (KKK).

V sobotu se však k památníku vydalo několik stovek po zuby ozbrojených členů milice zvané NFAC (Not Fucking Around Coalition), která je oficiálně milicí na ochranu černochů. Jenže, jak zachytilo několik svědeckých videí, drtivá většina členů NFAC, která v sobotu pochodovala směrem ke Stone Mountain, byli běloši, kteří se v černých uniformách maskovali šátky, rouškami, brýlemi a klobouky, ale přesto bylo jasně vidět, že většina z nich jsou běloši. Černoši mezi nimi také byli, ale rozhodně ne ve většině.

“Černošská” milice NFAC

Ve videu, které jsem otitulkoval, si můžete poslechnout mluvčího této milice, který je skutečně černochem a do amplionu si stěžuje, že na místě pod Stone Mountain nejsou žádné bílé milice, ani Boogey Boys, ani skupina Three Percent, což jsou dobrovolnické bělošské milice se silnými vazbami na konfederační tradice a historii. Místní návštěvníci parku byli touto ozbrojenou skupinou překvapeni, protože jich bylo opravdu hodně, podle odhadů od 400 mužů, až po informace, že jich je skoro tisíc, protože další ozbrojenci neustále přicházeli. Jak potvrdili svědci, i přes maskování a černé taktické uniformy bylo vidět, že drtivá většina z nich jsou běloši. Skupina NFAC je úzce spojována v USA s hnutím Antifa, protože se často objevuje na jejích akcích, ovšem v mnohem menším měřítku a počtech. Takovýto obrovský objem ozbrojenců NFAC ještě nikdo na veřejnosti neviděl.

V amerických ulicích se objevili žoldáci maskovaní za členy černošských milicí

Alex Jones k tomu přinesl komentář, že se jedná o snahu o rozpoutání občanské války a zažehnutí jiskry ozbrojeného střetnutí. Kdyby v sobotu pod Stone Mountain opravdu byli bělošské milice, je vysoce pravděpodobné, že by došlo k ozbrojenému střetnutí, k zahájení palby a k vypuknutí občanské války v celých Spojených státech. Jakmile by se začalo střílet, okamžitě by se tato válka přenesla do dalších měst, a v tom okamžiku by celá americká republika zabředla do dalšího válečného konfliktu občanské války.

Největším šokem i pro americkou alternativu je zjištění, že v řadách černošských milic jsou běloši, což podle mnoha pozorovatelů i na americké alternativě má jediné možné vysvětlení, jedná se o žoldáky zaplacené Georgem Sororsem, aby tyto jednotky v USA rozpoutaly Americkou barevnou revoluci. To je přesně to, k čemu se v USA den za dnem schyluje a je pouze otázka času, možná i jen několika dnů, než dojde k ozbrojeným střetům, střelbě, ke stavění válečných barikád a k rozpadu funkcí americké společnosti.

Stone Mountain reliéf 3 vůdců Konfederace

Všechno, co v USA probíhá, má zcela zjevné parametry barevné revoluce. V této situaci bych si ani nevsázel na to, že se vůbec nějaké prezidentské volby v listopadu uskuteční, protože takto rychlá eskalace bezpečnostní krize v USA není samovolná, není to proces, který by byl objektivní a vycházel by ze stavu věcí v americké společnosti, že by černoši chtěli dělat nějaké povstání. To je prostě nesmysl.

Od samotného počátku jasně vidíme, že všechno násilí, všechny demonstrace, všechno strhávání soch a pomníků, to všechno provádí bílí demonstranti, levicová neomarxistická chátra, která ale je natolik militantně naladěna, že nejde už o protesty, ale o regulérní povstání. A ve chvíli, kdy ulicemi pochodují po zuby ozbrojené milice na obranu práv černochů, ale ve skutečnosti za tato jejich práva v uniformách bojují běloši a zjevně zaplacení žoldáci, tak potom je naprosto zjevné, že jde o zcela zjevně konceptuální proces řízení na 6. prioritě v USA.     (Čtěte na stránkách AENews)


Rouško-klima-gender náboženství ..... V poslední době kam se hnu, tam se moje myšlenky obrací ke známému a děsivému „myšímu experimentu“. Jen pro připomenutí:

John B. Calhoun (1917-1995) byl americký behaviorální vědec známý pro svá studia hustoty obyvatelstva a jeho vlivu na chování lidí. A protože jaksi není dáno v rámci jednoho vědeckého života zachytit a vymodelovat chování několika generací lidí, své experimenty prováděl na myších. Z toho, co v 60. a 70. letech minulého století zjistil, mrazí. Podle všeho příliš dokonalý život zabíjí.

Vědec zavřel nebohé hlodavce do klece, kde jim poskytl vše, po čem taková myš může toužit: neomezené množství potravin i vody, zákaz vstupu jejich přirozených nepřátel, optimální teplotu, veterinární dohled a tak dál a dál.

Když to hodně zkrátím: Zpočátku šlo všechno dobře. Jen co myši pochopily, že se ocitly v Edenu, začaly se oddávat sexuálním radovánkám a množit se a množit. Jenomže pak to vzalo podivný obrat. Z ničeho nic se myši začaly množit méně. Starší přestaly být v podmínkách hojnosti ochotné obětovat trochu svého pohodlí mladým, a mladí zase byli nezocelení jakoukoliv nepohodou, takže chování okolí je doslova psychicky zlomilo.

Namísto toho, aby se mladá generace snažila zapadnout do prostředí a najít si v myší hierarchii své místo, stala se z nich podivná individua, která ve volné přírodě nenacházíme. Žili jakoby odtržení od reality, neuměli se o sebe postarat, zato se uměli dokonale postarat o svůj vzhled. Čeho jim přebývalo na tělesném vzhledu, toho se jim ale nedostávalo na IQ. Samci přestávali bojovat o území, chránit samice a dokonce se i pářit. Byli pro celou myší kolonii vlastně... k ničemu. Zbytečné existence.

A pak myši začaly umírat bez zjevné příčiny – evidentně v důsledku jakési psychické nepohody, ačkoliv fakticky měly vše, co mohly chtít. 1780 dnů od zahájení experimentu zemřela poslední myš.

Je tu snad ještě někdo, kdo nevidí paralelu se současným světem? Když dáme lidem zdánlivě vše, co mohou mít, když se o ně postaráme tak, že se o sebe nemusí starat sami, jejich společenství začíná nezadržitelně degenerovat. Civilizace se začíná hroutit.

Ne, nehodlám vykládat o hlodavcích. Pointa je jinde: Čím dokonalejší materiální životní podmínky, tím víc problémů si myši vymýšlely tam, kde nebyly. Tak jako lidé rozvinutého světa dnes. Nikdy nebyl svět tak materiálně bohatý. Nikdy nebyl život snadnější. A nikdy nebylo tolik psychické nepohody a nesmyslných fobií tam, kde jsou totálně přebytečné. Vyčarované ze vzduchoprázdna.

Víte, co mají společného klimaalarmismus, #metoo, fanatický genderismus, a rouškování?

Mají společné to, že všechno dohromady to jsou přebytečné a fanatické víry, které nejen že k životu nepotřebujeme, ale které v realitě životu ubližují a které mohly vzniknout jedině v rozežranosti z příliš snadného života.

Klimaalermismus vychází z naivní představy, že člověk může změnit klimatické změny. Namísto toho, aby člověk čelil nepohodě, přijmul realitu a změnám se přizpůsobil, chce pohnout vesmírem a kriminalizováním hovězích steaků chce snížit intenzitu slunečního záření, které zvyšuje teplotu všech planet ve sluneční soustavě.

Hnutí #metoo vychází z naivní představy, že ženy nemusí dávat mužům najevo, že se jim nějaké chování nelíbí, nýbrž že muž jim uvidí do hlavy a odhadne, kdy se jeho flirt stává nepříjemným, aniž by mu žena cokoliv naznačila.

Fanatický genderismus vychází z naivní představy, že všichni jsme stejní, že mužský i ženský mozek fungují stejně, že žena má navzdory svým hormonálním výkyvům stejné předpoklady k práci rozvážného manažera jako muž, a že testosteronem nadupaný muž má stejné předpoklady k práci ošetřovatelky jako žena. Ano, jsou tací muži a takové ženy. Ale jeden aby je hledal lupou. Genderismus popírá biologickou realitu.

Rouškování a udavačství vůči těm, kteří odmítali hrát hru a značkovat se symbolem roušky, vychází z naivní představy, že umolousaný kus hadru přes obličej je schopen nahradit náš imunitní systém. Namísto toho, aby člověk čelil realitě a akceptoval fakt, že jen a pouze náš zdravý životní styl udrží v chodu naši imunitu a jen a pouze naše imunita nás uchrání před smrtí, vymýšlí si kompulzívní jednání, které ho má údajně zachránit.

Protože ano, tohle všechno není nic jiného než systém obsesí, tedy mučivého strachu z věcí, které za strach nestojí, a kompulzí, tedy nutkavého chování, které mají tyhle mučivé nesmyslné obsese zmírnit. Bojím se viru – schovám si obličej do kusu hadru – a uleví se mi, protože začnu věřit, že navzdory své obezitě, nulovému pohybu a každodennímu stresu si mě vir nenajde. Pošlu svůj ojetý diesel do centrální Afriky a místo něj si koupím elektrokolobrndu – a uleví se mi, protože začnu věřit, že se kvůli tomu na planetě Zemi neupeču.

Bylo by to politováníhodné a měla bych vůči lidem postiženým tak silnými obsesemi moře pochopení a soucitu – kdyby ovšem nebyli tak agresívní a nedecimovali svými obsesemi i život můj. Jejich svoboda cítit obsese a bojovat s nimi svými kompulzemi končí tam, kde začíná moje svoboda žít můj život bez obsesí a odporu k realitě.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Jste emočně inteligentní? Čtyři rady, co v době krize rozhodně nedělat ..... Psycholog a bloger Nick Wignall popisuje na serveru Medium.com, co by člověk neměl dělat, pokud chce zůstat emocionálně v pohodě. A taky to, co by dělat měl

Většina lidí má za to, že emoční inteligence je dovednost, která se dá v praxi vytrénovat. Něco na tom je, ale většina lidí netuší, že si emoční inteligenci zlepší spíš tím, když něco dělat přestanou, než tím, co dělají. Proto je podle psychologa Nicka Wignalla jednodušší vyjmenovat věci, které by člověk zvlášť ve vypjatém období, které nyní panuje po celém světě, dělat neměl.

Nick Wignall pracuje s mnoha lidmi, kteří vypadají, jako by emoční inteligenci ani neměli. Za své problémy obviňují jiné lidi, neustále se zmítají v návalech stresu a úzkosti, a i když někteří z nich zaznamenají pokrok, tak si ho sami odsabotují s tím, že "to stejně k ničemu nevede".

Přílišná kritika, tedy zejména zvyk být kritický vůči ostatním, může vést k opaku objektivity.

Emoční inteligenci má vrozenou každý, ale mnoho lidí se jí právě těmito špatnými návyky v praxi zbavuje. "Pokud tedy chcete zlepšit svou emoční inteligenci," radí Wignall, "naučte se tyto návyky identifikovat ve svém vlastním životě a snažte se je eliminovat." Prý takto zjistíme, že nejsme úplně emočně na dně. Které návyky to tedy jsou?

1. KRITIZOVÁNÍ OSTATNÍCH ... Kritizovat ostatní je často nevědomý obranný mechanismus, jehož cílem je zmírnit naše vlastní nejistoty. Všichni jsme někdy kritičtí. A není to nutně špatná věc. Přemýšlet kriticky o světě kolem nás je zásadní dovednost. Pomáhá nám chápat svět a naše vztahy. Ale přílišná kritika, tedy zejména zvyk být kritický vůči ostatním, může vést k opaku objektivity. Může nás přimět k tomu, abychom byli úzkostliví a slepí zejména vůči sobě samým.

Když se tiše smějete tomu, jak hrozný má někdo vkus, říkáte tím zároveň, jak rafinovaný je váš módní styl. A to je přece... dobrý pocit.

Jedním z důvodů, proč je tak snadné zabývat se kritikou ostatních, je fakt, že se při tom cítíme dobře. Když upozorníte, že je někdo jiný hloupý, tak tím také naznačujete, že vy jste ten chytrý. A to je dobrý pocit. Když kritizujete někoho jiného, ​​že je naivní, říkáte sami o sobě, že jste velice moudrý a nenecháte se jen tak obalamutit. A to je dobrý pocit. Když se tiše smějete tomu, jak hrozný má někdo vkus, říkáte tím zároveň, jak rafinovaný je váš módní styl. A to je přece... dobrý pocit.

Vše, co potřebujete vědět, pokud si chcete zachovat emoční inteligenci Přestaňte kritizovat ostatní Přestaňte si dělat starosti s budoucností Přestaňte přežvýkávat chyby z minulosti Přestaňte očekávat příliš mnoho od ostatních

Existuje samozřejmě i konstruktivní kritika. Té ale jde o zlepšení světa. Kritika "nekonstruktivní" se používá proto, aby se člověk cítil lépe. Jenže on se daný kritický člověk cítí lépe jen dočasně. Dlouhodobě se cítí hůř. Být negativní nikomu trvale neprospívá. Proto je kritika druhých pouhá ztráta času a energie. Jde totiž o čas a energii, které se neinvestují do zlepšování sebe a světa kolem.

2. OBAVY Z BUDOUCNOSTI ... Pokud máme obavy z budoucnosti, snažíme se tím popřít samotnou nejistou povahu života. Jistě, jako lidské bytosti požadujeme pořádek a jistotu. A z dobrého důvodu: Naši předkové, kteří si dokázali udělat svůj život méně nejistý, pravděpodobně přežili déle než ti, kteří to neudělali. Ke snižování nejistoty jsme tedy biologicky motivováni.

Existuje však velký rozdíl mezi tím, když přijímáme nějaké kroky ke snížení nejistoty, a tím, když jsme vyděšeni k smrti tím, že už nikdy nebude tak dobře, jak bylo "předtím". A přesně to chroničtí "obávači" dělají. Bojí se natolik nejistoty a nechtějí s ní žít, že se přimějí k tomu, aby na ni neustále mysleli s tím, že pokud na ni budou neustále myslet, tak se budoucnost stane méně nejistou. Zní to trochu zamotaně a taky to tak je. "Obávači" se do svých obav zkrátka zamotají. 

Když zkrátka přestanete trvat na tom, aby svět jednal tak, jak chcete zítra, bude mnohem snazší pracovat se světem, který máte dnes.

Chroničtí obávači totiž žijí s iluzí, že myšlení na problémy problémy vyřeší a že plánování vždy vede k vyšší úrovni připravenosti. Ale nic z toho není pravda. To, že přemýšlíte o problému, neznamená, že o něm přemýšlíte produktivně. A jen to, že plánujete, a projdete tak nesčetnými hypotetickými scénáři budoucnosti, neznamená, že jste na budoucnost lépe připraveni. Často se prostě jen tak cítíte. Obava vám dává iluzi jistoty, která neexistuje. A nakonec vám stejně všechno krachne.

Emocionálně inteligentní lidé na druhou stranu chápou, že život je ze své podstaty nejistý. A taky chápou, že je lepší této realitě čelit na přímo než žít v tom, "co se asi stane". Když zkrátka přestanete trvat na tom, aby svět jednal tak, jak chcete zítra, bude mnohem snazší pracovat se světem, který máte dnes.

3. ŽVÝKÁNÍ MINULÝCH CHYB ... Stejně jako není úplně rozumné trápit se budoucností, není úplně "emočně inteligentní" trápit se tím, co bylo v minulosti a co už nemůžete změnit. Jak píše Nick Wignall, "rozjímání o minulých chybách je chybný pokus o kontrolu". Stejně jako lidé touží po pořádku a jistotě, touží také po kontrole. Většina lidí, kteří se zmítají v nekonečném přemítání nad minulými chybami a selháními, ve skutečnosti nevěří, že mohou minulost změnit. Jde jim právě o iluzi kontroly sebe sama, ale ta iluze je pouze prchavá a dočasná.

Nevzdávejte kontrolu nad svou budoucností předstíráním, že můžete ovládat minulost.

Když jste v minulosti udělali něco špatného nebo jste udělali chybu, máte přirozeně pocit viny a lítosti. A tyhle pocity si oním přežvýkáním chyb minulých vlastně vracíte. Chroničtí přežvýkavci tedy takto rozvíjejí nevědomý zvyk neustále opakovat minulé chyby. A ten pocit kontroly spočívá v tom, že se cítí přesně tak blbě jako tenkrát. Ona "kontrola" pak pomáhá odvrátit pozornost od pocitu bezmocnosti. Jenže pokud jde o minulé chyby, tak jsme opravdu bezmocní. Tak proč si tu bezmocnost bezmocných přemýšlením o chybách minulých připomínat, že...

"Udělejte něco užitečného, ​​právě teď," radí Nick Wignall. "A odolejte pokušení přehrát si ještě další scénu z minulosti." Anebo ještě jinak: Nevzdávejte kontrolu nad svou budoucností předstíráním, že můžete ovládat minulost.

4. LPĚNÍ NA NEREALISTICKÝCH OČEKÁVÁNÍCH ... Přežvýkávání chyb minulých je marným pokusem ovládat minulost, kdežto lpění na nerealistických očekáváních je obvykle menší či větší pokus ovládat jiné lidi. Jenže většina lidí s nerealistickými očekáváními to samozřejmě nevidí. A můžou to myslet i dobře. Mít velká očekávání či velké nároky na lidi ostatní povzbuzuje k tomu, aby rostli, dospěli a ukázali to nejlepší, co v nich je. Jenže to může být opět i jakási forma kontroly. Je to naplnění naší představy o tom, čím by jiný člověk měl ve vašem životě a z vašeho pohledu být, čeho by měl dosáhnout. A ono nerealistické očekávání je způsob, jak se toho snažíme dosáhnout.

Nemusíte být žádný tyran ani ambiciózní šéf. Můžete být třeba syn, matka, dcera, otec, kterým záleží na nejbližších lidech, a chcete pro ně to nejlepší.

Lpět na nerealistických očekáváních jednoduše znamená, že trávíte čas vytvářením představ o tom, co by měli dělat ostatní. A když nedokážou splnit tyto standardy, reflexivně porovnáváte realitu s těmito očekáváními a cítíte se frustrovaní a zklamaní. A tady se opět dostanete do spirály. Na tyhle frustrace a zklamání totiž reagujete vytvořením ještě silnějších a propracovanějších očekávání, protože se domníváte, že máte lidi pod kontrolou.

Nemusíte být žádný tyran ani ambiciózní šéf. Můžete být třeba syn, matka, dcera, otec, kterým záleží na nejbližších lidech, a chcete pro ně to nejlepší. Když vidíte, jak marně bojují nebo trpí, tak si ve své mysli vytvoříte příběh o jejich úspěchu a také cestu, jak k němu tito lidé dojdou. To je právě ono nerealistické očekávání. Když si ho vytvoříte, tak se cítíte lépe. Nejde tedy opět o nic jiného než o sobeckou představu.

Problém (nebo štěstí) je, že ve skutečnosti nemůžete ovládat ostatní lidi, a to ani v případě, kdy je chcete dovést k lepšímu životu. Stejně se vám to nikdy nepovede tak, jak byste chtěli. Sami si jen vytvoříte začarovaný kruh nadějí a pádů. A nakonec si vašich pokusů o manipulaci všimnou lidé, se kterými jste to mysleli dobře, a rozhodně vám za to nepoděkují. A pokud budete na svých nerealistických očekáváních, co se týče ostatních, lpět, pak se dá čekat, že začnou jednat úplně opačně, než očekáváte.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Je čas vyhubit bílé plebejce ..... Ti inteligentnější a odvážnější se vydali na pochod z horké Afriky a našli si nádherné místo k životu které známe pod jménem Evropa. Neměli to lehké, ale zvládli to a díky své inteligenci brzo převýšili své předky v Africe.

Tak jsem se dozvěděli, že běloši jsou defektní, dokonce geneticky defektní a bílí by měli zmizet povrchu zemského. Bílí lidé jsou podle této šílené osoby, mluvčí Toronta Yusra Khogali-BLM podlidé a modlí se k Alláhovi, aby vyhubil bílý plebs. Dále se dozvídáme, že bílí potřebují svoji nadřazenost aby přežili a mohli se reprodukovat. Černí dle jejich mínění jsou ve svých genech dominantní a velmi rychle a dobře zvládnou vymazat bílou rasu, ale podotýkají, že k tomu potřebují mít moc. Měli by nám říct jakou pomoc, aby jim někteří pravdoláskaři mohli vyjít vstříc.

Skupina Na černých životech záleží používá k prosazení moderní multikulturní varianty marxistické ideologie. Styl, kdo není stejný musí zemřít. Kdo není s námi je proti nám. Všechno všem, ale jen naší skupině. Mluvčí Panafrické koalice reparací po volebním vítězství Borise Johnsona odsoudil britskou volící veřejnost jako otrávenou jedem mentality bílé nadřazenosti. Podle nich je Británie rasistickou společností a Boris Johnson je zjevným následníkem Churchillových tradic prosazování bílé nadřazenosti. Když se mluvčího Mawuli Klu ptali, proč se rozhodl žít mezi rasistickými Brity, tak pro jistotu neodpověděl. Rapper Stomzy ví s určitostí, že Spojené království je na 100 procent rasistické. Přitom v Británii jich jsou mraky.

Bláznivý pravdoláskař Michael Moore, bílý jako běloba oznámil, že běloši nejsou dobří lidé a černí by se měli bělochů bát a raději přejít na druhou stranu ulice když se k nim blíží běloši, protože určitě volili Trumpa. No není to miláček? Jasně, vždyť je tokové zlatíčko které vyzvalo naštvané americké bílé chlapy aby se vzdali, protože jsou tak jako tak odsouzeni k demografickému zániku.

Pro všechny lidi černé pleti mám obyčejnou zprávu

Afrika patřila bílý lidem Asie patřila žlutým lidem Amerika jižní i severní patřila rudým lidem Evropa patřila bílým lidem Austrálie patřila domorodcům

Kdybyste se vy, co se oháníte Bohem drželi jeho zákonů, nesnažili byste se krást a zabíjet. Pobavili mne jak moc vám vadí naše bílá barva. Ano, život vznikl v Africe a všichni byli černí.

jen hlupák nezkoumá další možnosti k životu jen hlupák si neulehčuje život jen hlupák se nechá zotročit jen hlupák ze svého nezdaru obviňuje ostatní jen hlupák si nechá sebrat vlastní zem

Ti inteligentnější a odvážnější se vydali na pochod z horké Afriky a našli si nádherné místo k životu které známe pod jménem Evropa. Neměli to lehké, ale zvládli to a díky své inteligenci brzo převýšili své předky v Africe. Už nemuseli chránit svoje tělo před sluncem černou barvou a příroda jim dala krásnou bílou barvu. Něžnou a lahodnou oku.

Vyčítáte bílým že vás zotročili, vykradli a nepovažovali vás za sobě rovné. Když jste tak chytří a dominantní tak mi vysvětlete prostou věc. Proč jste si to nechali líbit a proč jste naopak nezotročili bílé. Teď vytahujete na světlo to, co jste si nechali udělat. To je hanba všech. Bílých za jejich krutost a černých za jejich neschopnost. Co je dnešním bílým potom? Tahle doba je minulost a měla by zůstat minulostí. Nikomu neprospěje když budeme mezi sebou bojovat. Bílí to budou nějaký čas snášet, budou se jak hlupáci klanět a líbat vám nohy, ale pak pohár přeteče. Pak nepoteče jen krev bílých, ale hlavně černých. Pořád jsou ještě zbrojovky a zbraně v rukou bělochů a bude stačit jen kapka. Někomu mocnému sáhnete na dítě a nezbude po vás ani mastný flek.

Nenechte se organizacemi nahnat do boje, který nebude vítěze, ale jen a jen poražené. Bude to jako kdysi dávno Jih proti Severu, ale ve velkém. Černí proti bílým. Tohle opravdu je cesta k spravedlnosti? Já si to nemyslím a nemyslí si to nikdo kdo má v hlavě rozum. Bohužel člověk jako takový je hlupák, co všechno řeší násilím, lží a krutostí. Plakat budeme nakonec všichni stejně bez ohledu na barvu, sílu a vzdělání. Smát se budou jen ti co tohle spustili ve jménu zdrojů k jejich životu v blahobytu.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


3.7. 2020     Třetího července 1861 dorazil do San Franciska první Pony Express, který dovezl přes celou zemi dopisy až z New Yorku. Tato kurýrní služba byla založena na myšlence vypravovat se zásilkami osamělé jezdce na koních, kteří by dokázali překonat Spojené státy za mnohem kratší dobu než třeba dostavníky. Nevýhodou bylo, že osamělý jezdec byl mnohem zranitelnější ze strany Indiánů či bílých banditů


Znovu se cítit na pět let (omlazení těla i duše) ..... Jak známo, že naše buňky reagují na naše myšlenky – ztvrdlou energii a mnohé nemoci, které se během života v těle dospěláka nahromadí, můžeme správným mentálním přístupem znovu rozpustit. Cítit se živí, svobodní, spontánní a šťastní jako malé dítě. Pro některé čtenáře možná až hodně pokročilou kvantovou magii představí v dnešním článku Pavlína Číhalová (18). Jaké by to tedy bylo, opět na sebe odít háv pěti let?

Určitě jste už slyšeli větu typu: „Cítím se jako by mi bylo 25 let.“ Ale alespoň mně se ještě nikdy nestalo, že by mi někdo dospělý řekl „Já se cítím na pět až sedm.“ Poprvé a zatím jedinkrát jsem to zaslechl právě od Pavlíny Číhalové, která bude mým spoluprůvodcem tímto článkem. Ostatně její skutečný aktuální věk (18 let) ji předurčuje „pamatovat si“, jaké to je být pětiletým dítětem, o něco více, než nás, věkem poněkud starší…

Mimochodem v knize Lidská Akáša od Kryona (Muranyi, 2018:41) nacházíme podobný návod, kdy máme svému tělu dát instrukce: „Vrať se k otisku DNA z doby, kdy mi bylo 10 let a zkopíruj ho.“ Podle Kryona tělo samo sebe obnovuje pořád, buňku po buňce. A právě naše „desetiletá DNA“ má neuvěřitelně čistou, svěží, nespoutanou a mladistvou energii. Zaplavme tedy své vědomí ještě o něco mladším, pětiletým věkem.

Tři způsoby, jak se naladit na věk pěti let

Jak říká Pavlína Číhalová, „základem je si uvědomit, jaké pětileté dítě ve skutečnosti je, a jak vnímá svět. Je to obrovský rozdíl oproti dospělákovi.“  Jde tedy o to:

1.) Být pozorovatelem svého života, světa a dění. Běžní dospělí obvykle zapomínají na vědomí pozorovatele (proto je to mnohé duchovní tradice světa znovu učí). Dítě jen pozoruje, vnímá a to, co mu přijde zajímavé a důležité do sebe načerpá. Naproti tomu dospělý na sebe zapomíná, obzvláště, když má spoustu práce a stresu. Dítě je jiné: uvolněné, samo sebou. Dovolí si dělat blbosti, za které je pak dospělý trestá.

2.) Být svobodný, cítit se volný, spontánní. Děti všude pobíhají, radují se, smějí. Dospělý si nedovolí jen tak poskakovat po patníku. „Doporučuji naladit se na sebe a dělat „kraviny“. Když ti přijde, že potřebuješ udělat nějakou hloupost, tak to udělej. Protože to je to, co duše to potřebuje. Radovat se a být dětinský. Není nic špatného na tom, být dítětem i v dospělosti,“ říká Pavlína.

3.) Umět věci nechat plynout. Dítě se nezaobírá něčím, co proběhlo, nevrací se do toho 20x. Dospělí naopak žijí v minulosti a vybavují si myšlenky a pocity, které zažívali. Dítě žije tady a teď. Nic se mu nekupí na hlavu a vždy všechno stihne udělat.

„Dospělí si myslí, že když začnou žít tady a teď a nebudou si v hlavě připomínat úkoly, které mají v budoucnu udělat, tak nebudou svou práci stíhat,“ popisuje Pavlína a oponuje: „Já žiji už několikátý rok „tady a teď“ a stihnu udělat všechnu práci, a do toho si dokáži život i užít.“     (Čtěte na stránkách Celostní Medicína)


Záhady starověkého Peru: neuvěřitelné silnice Inků ..... Největší stát Nového světa, stát Inků, existoval o něco více než tři sta let. Ale období impéria, kdy si Inkové podřídili téměř celou západní část jihoamerického kontinentu, trvalo o něco méně, asi jen osmdesát let.

Za tak krátké období Inkové a jimi podrobené národy vytvořily obrovské množství jedinečných materiálních hodnot. Zdá se neskutečné, že doslova z ničeho, z rozptýlených kmenů, vznikla jedna z největších říší minulosti, která se jako úzká stužka táhla podél východního pobřeží Jižní Ameriky v délce čtyř tisíc kilometrů, od břehů Tichého oceánu až po náhorní plošinu v Andách, ležících v nadmořské výšce čtyř tisíc metrů.

Inkové, i když v té době neznali ani kolo, ani železo, budovali gigantické stavby. Vytvořili luxusní umělecké předměty, nejjemnější látky, zanechali po sobě množství zlatých šperků. Sklízeli úrodu v horských oblastech, kde byla příroda vůči zemědělcům vždy nepřátelská.

Velká část inckého odkazu, stejně jako i jich samotných, byla Španěly zničena. Ale monumentální architektonické památníky se zcela zničit nepodařilo. Příklady jejich starodávného stavitelství, které se nám dochovaly, nejenže vyvolávají nadšení, ale staví před výzkumníky řadu prakticky neřešitelných otázek.

Silnice Inků ... Druhá jižní expedice dobyvatelů pod vedením Francisca Pizarro do hlubin neprozkoumaného kontinentu byla pro Španěly velmi úspěšná. Po dlouhém pochodu divokou džunglí při hledání nové kořisti se před ním počátkem roku 1528 objevilo velké kamenné město s překrásnými paláci a chrámy, rozsáhlými přístavy a s bohatě oblečenými obyvateli.

Bylo to jedno z inckých měst Tumbes. Obzvlášť dobyvatele ohromily široké, kamenem dlážděné cesty, táhnoucí se všude mezi udržovanými poli.

Území, obývané syny Slunce, jak sami sebe Inkové nazývali, se skládalo ze čtyř částí, což se stalo základem jak pro administrativní rozdělení státu, tak i pro jeho oficiální název Tawantinsuyu (kečuánsky Tahuantinsuyo, pozn. překl.), což znamenalo „čtyři mezi sebou spojené světové strany“.

Tyto čtyři provincie byly propojené mezi sebou a všechny společně pak s hlavním městem Cuzcem silničními systémy. Prostory, protkané inckými cestami, byly skutečně nedozírné. Měly kolem jednoho milionu km2. Pro představu je to dohromady území současného Peru, velká část Kolumbie a Ekvádoru, téměř celá Bolívie, severní oblasti Chile a severozápadní oblast Argentiny. Přibližně třicet tisíc kilometrů je celková délka cest Tawantinsuyu, které se dodnes dochovaly.

Základy silniční sítě ... Základ silniční sítě synů Slunce tvořily dvě dominující magistrály. Starší z nich nazvali Tupa Nyan neboli Královská cesta. Začínala v Kolumbii, protínala horské pásmo And, procházela přes Cuzco, ve výšce téměř čtyř tisíc metrů obtáčela jezero Titicaca a mířila do vnitrozemí Chile.

V díle historika 16. století Pedro Cieza de León si můžeme o této cestě přečíst následující: „Předpokládám, že od počátku lidstva tu nebylo takového příkladu grandióznosti, jako u této cesty, která prochází hlubokými údolími, majestátními horami, zasněženými vrcholy, nad vodopády, skalní sutí a krajem hrozivých propastí“.

Jiný kronikář toho období napsal: „…ani jedna z nejpozoruhodnějších staveb světa, o nichž vypráví antičtí autoři, nebyla postavena s takovým úsilím a náklady, jako tyto silnice“.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Protičeská agitka už zase jede. Turisty v Praze přitom okrádají hlavně Arabové, Vietnamci, Cikáni a další imigranti ..... Korona “pandemie” skončila a zahraniční turisté se pomalu vrací do Prahy. To nemohlo nechat v klidu protičeské síly jak v cizině, tak u nás doma (havlisté).

Proto hned vyrazila do Prahy německá televize Kabeleins.de, aby natočila záměrně negativní reportáž. Jak prý v Praze zlí Češi okrádají turisty. Toho se hned chopila domácí media. Tak vidíme strašlivou reportáž, kde chudáky redaktory okradou ve směnárně, v taxi a v obchodu.

Jenže nikdo neříká ono B. Kdo tyhle obchody a směnárny vlastní? Směnárny vlastní většinou Arabové a další muslimové třeba z Pákistánu apod.

Kdo vlastní ony obchody, kde okrádají turisty? Kouzlem nechtěného jsou ale všechny ty obchody provozovány Vietnamci, jejichž večerky zaplavily i nejlukrativnější pražské ulice (Karlova, Václavské náměstí, Na příkopech). Takže si Vietnamci kromě prodeje drog ještě evidentně přivydělávají okrádáním turistů.

Pouliční kriminalita je zas doménou cikánských tlup.

Falešná směna peněz na ulici zase práce gangů z Balkánu. Často Albánci a někdy dokonce Turci. Současně je třeba dodat, že měnit peníze na ulici dnes může jen blázen.

Je to jen pokračování té odporné protičeské propagandy, která tu zuří již od roku 1989. Ta Čechům vnucuje, že jsou nejhorší ze všech a proto mají otročit cizímu pánovi. Ten bude žít z jejich práce a ještě jim sem nastěhuje cizí imigranty. Zkrátka jedná se o psychologickou válku proti českému národu!

Je to také ukázka pokleslé současné žurnalistiky. Ta nechce přinášet zprávy a informace, ale vnucovat svůj (často perverzní) názor a agendu svých majitelů.

Takže je to obvyklá pravdoláskařská lež, jak pošpinit naši zemi a národ. Spíš to nastoluje otázku, zda tu tihle imigranti z Vietnamu, Afriky, či Balkánu mají vůbec být. Vždyť ani za ty desítky let se nedokázali zapojit do normální ekonomiky a jen zvyšují kriminalitu a dělají nám ostudu ve světě! Co je všechny poslat šupem k nim domů, do Bosen, Albánii, Vietnamů, atd? Tam ať si dělají, co se jim zlíbí.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


CO BYLO ARCHOU ÚMLUVY? ..... Křesťanské Písmo i apokryfní díla, která jej doprovázejí, zahrnují mnoho věcí a artefaktů, které se zdají být naplněny neobyčejnými a nadpozemskými silami. Patří k nim vše od úlomků kříže, na němž byl ukřižován Kristus, po Áronovu hůl, svaté relikvie, svatý grál a možná tu nejpodivnější ze všech: archu úmluvy. Přestože je obtížné izolovat jednu konkrétní položku, je prokazatelné, že vedle svatého grálu je nejznámějším objektem právě archa úmluvy. Arše je připisována jedinečná síla i místo v biblických dějinách, vycházející z různých biblických citací popisujících, kterak Bůh skutečně promlouval z oblaku nad slitovnicí na vrcholu archy (Lev 16, 2; Num 7, 89 a Exo 25, 22). Proto kromě svého hlavního účelu, sloužit coby schránka pro desatero přikázání, zřejmě také fungovala jako prostředek k duchovní komunikaci, podobající se tomu, jak to dělával ve své arše Noe. Právě díky této údajné funkci mnozí věří, že jde o jedinečný, nejdůležitější biblický artefakt.

Podle Písma, Exodu 25, 17-22 a 37, 1-9, byla archa vyrobena na základě konkrétních božích pokynů v následujících rozměrech: 2½ lokte dlouhá, 1½ lokte široká a 1½ vysoká, vyrobená ze dřeva a kovu, v tomto případě z trvanlivého akáciového dřeva a zlata. Nad odnímatelným víkem archy, nazývaným slitovnicí, se tyčí dva klečící cherubíni s křídly rozepjatými vzhůru a k sobě navzájem, toto vše vytepáno z masivního zlata, přičemž část schránky byla vyrobena z akáciového dřeva pokrytého zlatým opláštěním. Spodní část schránky byla rovněž opatřena prstencem u každé hrany, takže do nich bylo možné vložit tyče, které ji nesly. Spolu s konstrukčními podrobnostmi přišlo přísné varování, aby se pod pohrůžkou bolestivé smrti archy nikdo dotýkal, ani se na ni nikdo nedíval, nikdo, komu to není výslovně dovoleno.

Vzhled archy je čistě založen na poznámkách, které se objevily v Písmu.

Vzhled archy tak, jak jsme si zvykli ji akceptovat, je založen čistě na popisech a poznámkách, které se objevily v Písmu, protože neexistují žádné současné kresby ani vyobrazení tohoto objektu. Zjevně se tak děje proto, že byl považován za tak posvátný, nebo v tomto případě by možná bylo lepším popisem slovo „skrytý“, protože to byl objekt vytvořený na příkaz samotného Boha a naplněný jeho silou, takže jakýkoli pokus o vyobrazení takového zařízení nebyl ve schopnostech pouhých lidských bytostí. Síla, kterou obsahovala, by usmrtila neopatrné nebo bezbožné, jinými slovy to byla hrůzostrašná, tajemná duchovní síla, síla pomstychtivého Boha, starozákonního Hospodina. Stejně tak není žádným překvapením, že dvě andělské bytosti na víku jsou cherubíni, protože v hierarchii nadpozemských andělských bytostí jsou na druhém místě za mocnými serafíny. Poté, co byla archa zkonstruována, byla Izraelity ochraňována a putovala s nimi ve svém vlastním svatostánku po dobu pěti set let, než nakonec dorazila do Šalamounova chrámu, v jehož velesvatyni zůstala ukrytá po dalších čtyři sta let.     (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Genetický kapitalismus ..... Před časem proběhla odborným tiskem celá řada článků dokládajících, že naše geny stojí v pozadí i tak intimním lidským vlastnostem, jako je politická orientace. V tomto případě ale o politiku a sklony ke konzervatismu, či liberalismu, nejde. Zmíněný termín vymysleli biologové a vztahuje se k chování bakteriálních genů propůjčujících svým nositelkám rezistenci na antibiotika.

Odolnost vůči antibiotikům si bakterie osvojují už hezky dlouho. Nejsou totiž lidským vynálezem, ale přirozeným zbraňovým systémem mikroorganismů, kterým si hájí, nebo dobývají svůj životní prostor. Jak už to tak v závodech ve zbrojení chodí, na každé vylepšení protistrana musí reagovat, jinak končí v propadlišti dějin. Proto u každého antibiotika, které se nám kdy podařilo vyrobit, se jeho analog dříve, nebo později, našel i u některého z půdních mikrobů. Tak jako existuje škála antibiotik, existuje i paleta genů, které proti nim dokážou svého nositele chránit. O takové je  v mikrobiálním světě velká poptávka, čile se s nimi kšeftuje. Život mikrobů se někdy přirovnává k pobytu v supermarketu, kde si stačí z široké nabídky jen patřičný gen vybrat. Přirovnání trošku kulhá. Rozdíl je v tom, že v našich supermarketech se musí platit.

Escherichia coli je bakterie mnoha tváří. Je běžnou součástí střevní mikroflóry, kde jen tak paběrkuje. Dokáže nás ale i potrápit průjmem, anebo se proměnit v nebezpečného zabijáka. Kredit: Agricultural Research Service, Wikimedia Commons.

Jak se na takovém tržišti s geny kšeftuje? Směna instrukcí k ochraně (geny) probíhá prostřednictvím plazmidů (do kroužku stočených krátkých úseků DNA).  Je dobré si připomenout, že jde o  získávání obrany, které s přenosem vlastností z rodičů na potomky (klasickou genetikou) nemá nic společného a že předávání schopností mezi nepříbuznými jedinci, se říká horizontální přenos genů.  Když si to shrneme, tak vznik na antibiotika rezistentních mikrobů není ničím neobvyklým a provozuje se miliony let. Proto by nás nemělo překvapovat, že odolný infekční bakteriální kmen můžeme „chytnout“ třeba i v zapadlém koutě Afriky, kde se antibiotiky nikdy neléčilo. Je to výsledek zákopových mikrobiálních válek, kdy jedna strana vypouští antibiotika do okolí a někdo od konkurence, komu se podařilo najít protijed ve formě destrukčního proteinu, dává informaci k syntéze chránící molekuly, tak trochu socialisticky bezplatně "do placu ve prospěch celého společenství. Instrukce poskytuje ve formě genu zabaleného do plazmidu.

Colby T. Forda, genomik, první autor publikace. Kredit: UNC Charlotte.

Termín "genetický kapitalismus" začal razit Španěl Fernando Baquero Mochales okolo roku 2003. Svou formulací popudil tehdejší většinovou komunitu vyznávající představu evoluce mikrobů formulovanou Charlesworthem v roce 1982, jako “stabilizující selekci”.  Baquerův pojem i hypotéza, kterou představuje, si postupně získávaly příznivce.  Dnes proto máme dvě hlavní hypotézy organizace antimikrobiální rezistence: “stabilizující selekce” a  “genetického kapitalismu”.     (Čtěte na stránkách OSEL)


PRÁVO ŠARÍA V EVROPSKÉ PRAXI – OD POKUTY, PŘES VĚZENÍ AŽ PO TREST SMRTI ..... To, že je islám protěžován současným vládnoucím evropským systémem, je jasné už delší dobu. Na sociálních sítích je zapovězena jakákoli kritika islámu, mnoho lidí už si kvůli kritice islámu prošlo soudním řízením, mnoho dalších to čeká. V Evropě najdeme jen málo zemí, kde by se podobné výroky netrestaly, někde dotyčný skončí s podmínkou, jinde s pokutou, vězením, ale mnohdy je právě vězení zcela jasným rozsudkem smrti.

Jen v posledních dnech došlo v evropských zemích minimálně ke dvěma soudům, které potvrdily jisté paralely v rozsudcích napříč Evropou. Za výroky, které se týkají muslimů, jsou lidé odsuzováni s tím, že je čin kvalifikován coby rasismus. A to bez ohledu na to, že islám není rasa. Tyto rozsudky jsou si stejně podobné, jako verdikty nad “psychicky nemocnými” muslimskými násilníky z řad černých nebo arabských invazistů. Zatímco ti druzí jsou protěžováni a za násilné trestné činy souzeni velmi mírně, za kritiku islámu může být v krajním případě i v Evropě trest smrti.

První případ se odehrál ve Finsku, kde odvolací soud potvrdil původní trest za údajný rasismus. Finský zákonodárce Sebastian Tynkkynen (PS) prohrál odvolání proti pokutě za  FB příspěvek o islámu. Skutečnost, že islám je zodpovědný za množství vražd a nepokojů po celém světě, byla zpolitizovaným finským soudním systémem považována za „podněcování nenávisti proti  etnické skupině“.  Pokuta Sebastiana Tynkkynena ve výši tisíců eur za podněcování nenávisti k etnické skupině tak zůstává v platnosti. Odvolací soud v Rovaniemi potvrdil pokutu, kterou Miika Sebastian Tynkkynen dostal u prvoinstančního soudu.

Případ se táhne již od roku 2016, kdy poslanec parlamentu Tynkkynen zveřejnil na své stránce na Facebooku obrázky s fotografiemi pachatelů teroristických útoků v Evropě, pod něž napsal jednoslovný a pravdivý text:  „Muslimové.“ V souvislosti se zveřejněním snímků Tynkkynen dle soudu naznačuje, že islám je vinen vraždami po celém světě. Okresní soud odsoudil Tynkkynena k pokutě 4050 eur. U odvolacího soudu Tynkkynen požadoval, aby byla obvinění zamítnuta nebo aby byl trest snížen. Prohlásil, že neměl v úmyslu tvrdit, že všichni teroristé jsou muslimové nebo že terorismus patří pouze k islámu. Svůj FB příspěvek označil za drsné politické vyjádření.

Odvolací soud rozsudek Tynkkynena nezměnil, tedy potvrdil původní pokutu.

Další případ je z Dánska, kde právě probíhá soud s velmi dobře známým protimigračním a protiislámským politikem Rasmusem Paludanem.

Rasmus Paludan, šéf dánské strany Stram Kurs, byl tento měsíc v Kodani odsouzen k tříměsíčnímu nepodmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě za zločin „rasismu“ na základě svých poznámek kritizujících islám. Paludan je známým vyhraněným odpůrcem  islámského vlivu na západní kulturu.

Jak asi tento protiislámský politik dopadne? Vězení je totiž pro protiislámského a protiinvazního aktivistu totéž, jako vyslovený verdikt trestu smrti. Podobně, jako tomu bylo před pár lety ve Velké Británii. 

V roce 2016 došlo na základě velmi přísného rozsudku k uvěznění Kevina Crehana, 35letého muže, který pohodil sendviče se slaninou před mešitou Jamia v Bristolu v témže roce.

Crehan dostal rok vězení za to, co média popisovala jako „útok rasistického gangu na mešitu“, ale v rozumnějších časech by se tomu říkalo „odhazování odpadků“ a nikdo by za podobný přečin ani souzen nebyl. Podle šaríi mají být popraveni ti, kdo urážejí Mohameda nebo Alláha. Stejně tak ti, kdo znesvěcují Korán nebo se jinak rouhají. Kevin si odpykal polovinu trestu a  zemřel ve vazbě za velmi podezřelých okolností.

Mnozí věří, že byl zabit rukou muslima, který na něm vykonal fatvu, což je prakticky jisté. Muslimové – vyznavači šaríi – jsou většinovým osazenstvem britských věznic a zcela jistě by neakceptovali spoluvězně, který byl odsouzen za něco, co bylo zjevně vyjádřením neúcty vůči islámu, přestože fyzicky nikomu neublížil.

Britská vězeňská služba nakonec zahájila vyšetřování jeho smrti, které se vleklo měsíce a měsíce, skoro jako by se záměrně čekalo, až pobouření lidí opadne. Kevin zemřel ve vězení 27. prosince, 2016. Příčina smrti však byla určena nebo alespoň zveřejněna až v prosinci 2018. Jako příčina bylo uvedeno podezřelé předávkování drogami či ve vězení podávanými léky. Dva roky čekat na závěry pitvy? Není to zpoždění příliš nápadné? On někdo skutečně věří této oficiální verzi??

Je zvláštní, že muž, který byl odsouzen k ročnímu vězení za událost, která nemá vůbec žádnou oběť a jejíž celkové následky by se daly vyřešit za méně než 15 sekund smetáčkem a lopatkou, zemřel ve vězení a trvalo dva roky, než se objevily oficiální závěry. Nerespektování islámu je podle šaríi trestným činem, který vede k trestu smrti. A Muslimské bratrstvo a jeho desítky poboček jsou odhodlány přenést tento systém do západního světa. Ostatně, své zástupce již mají ve všech evropských zemích, kde je islám povolen. Což je vlastně mimo Slovenska všude.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Vyvracíme mýty o pitném režimu! Myslíte si, že stačí obyčejná voda? Tak to se pletete ..... Ze všech stran neustále slyšíte, jak je nesmírně důležité dodržovat pitný režim. Ano, náš organismus tekutiny potřebuje, zvláště v letním období, to je bez debat, znáte však fakta? Víte například, že obyčejná voda nestačí? Tušíte, co s vámi udělá ranní sklenice vody na lačný žaludek? Podívejte se na mýty o pitném režimu.

Zapomeňte na obyčejnou kohoutkovou! Ta tělu nestačí! Také si myslíte, že jedinou vhodnou tekutinou je voda? Jeden by řekl, že našemu tělu poslouží nejlépe, jenže to není úplně tak pravda. Je skutečně nejvhodnější volbou, ne však ultimativním řešením. Měla by zaujmout většinové postavení v denním pitném režimu, ale pro obohacení a chuť můžeme v menší míře sáhnout také po bylinných čajích nebo ovocných šťávách bez přidaného cukru. Náš organismus potřebuje i vitamíny a minerály, které nám obyčejná voda neposkytne.

Jak by měl vypadat ideální pitný režim? Pokud přijmete 2 litry tekutin denně, alespoň polovina by měla patřit obyčejné čisté vodě. Zbytek lze rozdělit v poměru 0,5 litru lehkých minerálních vod, 0,3 litru slabého čaje (nikoliv černého) a 0,2 litru kvalitní čerstvé zeleninové šťávy. Pozor, minerální vody si nepleťme s obyčejnou vodou, nemělo by se to s nimi přehánět, půllitr považujme za denní maximum.

VĚDĚLI JSTE, ŽE? ... S přibývajícím věkem klesá pocit žízně. Organismus padesátníků už nedokáže účinně hlídat příjem tekutin a je třeba jej vědomě hlídat. V opačném případě hrozí nedostatek tekutin vyšším krevním tlakem a rizikem vzniku ledvinových a žlučových kamenů.

Vypít alespoň 2 litry tekutin? Nesmysl! To je ten asi nejvíce rozšířený mýtus. U pitného režimu je třeba myslet především na fakt, kolik tekutin během dne ztratíme v moči, dýcháním a pocením. Třeba takový aktivní sportovec by měl vypít až 5 litrů denně. Oproti tomu člověk se sedavým způsobem života nemusí za příhodných podmínek potřebovat ani 2 litry. Zlaté pravidlo, kterým by se měl řídit každý dospělý v kterýkoli čas, zní minimálně 30 ml vody na 1 kg váhy denně.

Muži by měli vypít 2,6 litru tekutin za den, ženy 2,1 litru tekutin. Pokud kojíte nebo jste těhotní, přidejte si ještě půl litru navíc.

Odborné zdroje uvádějí přesná čísla: pro dospělé muže 2,6 litru tekutin za den, pro ženy 2,1 litru za den, pokud jsou těhotné nebo kojí, tak ještě o 0,5 litru navrch. Takto přesné údaje jsou však podle výživové specialistky ze Světa zdraví Moniky Bartolomějové hodně orientační a individuálně se na základě faktorů uvedených výše velmi liší.

„Důležitou indicií jsou rozdíly ve stravování. Zatímco ovoce a zeleninu tvoří až z 90 procent voda, trvanlivé, koncentrované a sušené potraviny své přirozené množství vody ztratily. Pokud se tedy stravujete zdravě, získáte dost vody i z jídla a nemusíte se prolévat dvěma litry dalších tekutin, naopak se špatnými stravovacími návyky se nároky na dostatečný pitný režim zvyšují,“ vysvětluje Monika Bartolomějová.

RANNÍ RITUÁL PRO ZDRAVÝ ORGANISMUS ... Zkuste se ještě před snídaní nakopnout sklenicí teplé vody se šťávou z půlky citronu. Budete překvapeni, jak takový jednoduchý elixír na lačný žaludek může nahradit ranní kávu! Napomáhá trávícímu systému a povzbuzuje peristaltiku střev. Díky obsahu vitaminu C v citronu posílíte přirozenou obranyschopnost. Citronová šťáva působí antibakteriálně a napomáhá vylučování nežádoucích látek. A bonus pro dámy: vaše pokožka bude jasnější a prozářenější.

ZAPÍJENÍ JÍDLA JE NEZDRAVÉ? ... Další chyba! Mnohdy můžete slyšet i omyl v podobě toho, že byste neměli zapíjet jídlo. Koluje kolem toho několik mýtů, například že z jídla pak nepřijmete dostatek energie atd. Podle posledních informací se nejedná o zásadní chybu, naopak. Je to právě voda, která v trávení pomáhá. Každý známe nepříjemný pocit sucha v ústech a těžkosti s vysušenými pokrmy. Podle odborníků je voda žádoucím doplňkem ke každému jídlu, pokud si dáme vhodný drink chvíli před jídlem (například ovocnou či zeleninovou šťávu ředěnou vodou v poměru 1:1), uspokojíme pocit hladu a sníme menší porci.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Proč milujeme vůni vzduchu po dešti? ..... Když se po dešti znovu vyjasní obloha, není to jediný důvod k radosti. Většina z nás si s chutí užívá také vzduchu, plného zvláštní vůně. Je nám tak příjemná, že se na ni zaměřili i výrobci a návrháři parfémů.

Obvykle si ji spojujeme s čistotou, ale mají ji na svědomí bakterie.

Ukazuje se, že to není jen radost z deště, který přichází po delším období sucha, co dělá jeho vůni tak přitažlivou. Svůj podíl na tom má také chemie. Ve vzniku specifického zápachu, ve kterém se mísí mokrá země a zvláštní svěžest vzduchu, hrají roli bakterie a rostliny.

Jeho název je petrichor. S tímto pojmenováním přicházejí australští vědci Isabel J. Bearová (*1927) a Richard G. Thomas (1901-1974) v roce 1964, kdy ho poprvé použijí ve svém článku, publikovaném v prestižním britském vědeckém časopisu Nature.

Nový název vytvoří z řeckých slov „petros“ (kámen) a „ichor“ (tekutina, která teče v žilách bohů).

Mokrá země ... Teplý, zemitý odér, který se do vzduchu šíří poté, co na suchou zem naprší, mají na svědomí bakterie. „V půdě je jich velké množství a když říkáte, že cítíte vlhkou půdu, ve skutečnosti jde o molekuly, vyrobené určitým typem bakterií,“ vysvětluje Mark Buttner, šéf oddělení molekulární mikrobiologie ve výzkumném ústavu John Innes Center v anglickém městě Norwich.

Tato molekula se jmenuje geosmin a je produkována mikroby, včetně bakteriálního rodu Streptomyces, které se nacházejí ve většině zdravých půd. Používají se také k výrobě antibiotik.

Neodolatelná vůně ... Kapky vody, dopadající na zem způsobují, že se geosmin uvolňuje do vzduchu. „Na tuto vůni reaguje spousta zvířat, ale lidé jsou na ni mimořádně citliví,“ dodává profesor Buttner. Pro ty je tak příjemná, že už v 60.

letech minulého století byla prodávána pod názvem „matti ka attar“ v indickém státě Uttapradéš. V současnosti bývá geosmin využíván i jako složka při výrobě parfémů. „Je opravdu opojný a silný. Na jeho vůni je něco prapůvodního, primitivního a i když ji hodně zředíte, lidé ji stejně stále dokážou odhalit,“ popisuje britská návrhářka parfémů Marina Barcenilla.     (Čtěte na stránkách Epocha Plus)


Jak rychle se točí planety ve Sluneční soustavě? ..... Fakt, že planety krouží kolem Slunce a ještě rotují kolem své osy, považujeme za samozřejmost. Co však vesmírný kolotoč uvedlo do pohybu a jak se z některých členů naší soustavy stali „rotační rebelové“?

Jednosměrný provoz Sluneční soustavy je důsledkem okolností jejího vzniku: Původní, prakticky beztvará zárodečná mlhovina se vůči svému okolí otáčela velmi pomalu. Následkem silného podnětu, zřejmě výbuchu supernovy, se začala smršťovat – a podle zákona zachování momentu hybnosti i rychleji roztáčet. To vedlo ke zplošťování pramlhoviny působením odstředivé síly do roviny kolmé k ose rotace. Smršťování mělo za následek růst hustoty a teploty plynu, což postupně vyústilo ve vznik hvězd z husté centrální části.

Zbývající materiál v okolí se rozpadal na planetesimály, jež se postupně slepovaly do větších zárodků planet, přičemž si zachovávaly původní směr oběhu. Časem se tak zformovaly planety, jejich měsíce i množství menších objektů. 

Obzvlášť velké planety a satelity si původní, tzv. prográdní směr oběhu Slunce uchovaly, stejně jako otáčení kolem vlastní osy ve stejném směru. Existují však výjimky: Venuše a Uran sice obíhají prográdně, první zmíněná planeta však rotuje v opačném směru a druhá má rotační osu skloněnou do oběžné roviny, takže při pohybu okolo Slunce „válí sudy“. V minulosti se zřejmě srazily s jiným rozměrným tělesem, což je od původního stavu odchýlilo. V případě Venuše se uvažuje i o možnosti, že její hustá atmosféra rotaci postupně brzdila, až ji zcela zastavila a otočila. 

Každá jinak ... Každá planeta má osu rotace od oběžné roviny skloněnou jinak, v důsledku vlastního vývoje a vnitřní dynamiky, ale také gravitačního působení ostatních těles a velkých kolizí. Rovněž rotační periody oběžnic se liší, přestože v počátcích Sluneční soustavy se u většiny z nich shodně jednalo zhruba o osm hodin. Vlivem slapového tření se však periody prodlužují, přičemž u menších a méně hmotných planet k tomu dochází rychleji než u plynných obrů.

Nejvýraznější zpomalování otáčení je patrné u těles nejblíž ke Slunci, a v případě Venuše je rotace dokonce delší než doba oběhu (zde ovšem hraje roli i brzdění hustou atmosférou). Také rotační perioda Země se v důsledku měsíčních a slunečních slapů zpomaluje: V současnosti se pozemský den prodlužuje o necelé dvě milisekundy za století.

Stabilizovaná Země ... Sklon rotační osy planet není úplně stálý. V případě Země například během posledních pěti milionů let osciloval v rozmezí zhruba 22°03′–24°30′, s periodou výkyvů okolo 41 tisíc let. Za poměrně malé změny sklonu zemské osy vděčíme Měsíci, který naši planetu gravitačně stabilizuje. Výkyvy způsobuje gravitační působení ostatních těles Sluneční soustavy, ale také například proměnlivé rozložení hmoty uvnitř Země. 

Planetární závody ... Orbitální rychlosti planet nejsou stejné – čím blíž ke Slunci těleso obíhá, tím rychleji musí kroužit, aby si svou oběžnou dráhu udrželo.

Merkur 47,4 km/s, Venuše 35 km/s, Země 29,8 km/s, Mars 24,1 km/s, Jupiter 13,1 km/s, Saturn 9,7 km/s, Uran 6,8 km/s, Neptun 5,4 km/s.     (Čtěte na stránkách ZDROJ)


DEN DAŇOVÉ SVOBODY? 30.6.?! NENECHTE SE VYSMÁT! ..... Vzhledem k tomu, že mi tak nějak nevycházejí propočty různých “expertů” o celkovém zdanění, recykluji zde jeden svůj starší článek (2012) o reálném dni daňové svobody a budu jej zřejmě opakovat každý další rok než to pochopí více lidí. Mediálním odborníkům vychází dle dnešních propočtů zdanění 40%, já si myslím, že je to přeci jen o něco více. Nevím jak to počítají oni, ale v článku je vysvětleno jak zdanění chápu já. Vychází mi, že pravý den daňové svobody je kolem 10. října. 

Mediálním světem se 30.6.2020 prohnala zpráva o údajném dni daňové svobody. Tedy, že pro letošní rok končíme s odváděním svých výdělků nenasytnému státnímu molochu a až do svátku Silvestra budou veškeré vydělané koruny patřit jen a jen do naší vlastní kapsy. Zdá se vám to jako dobrá zpráva? Jak je to však doopravdy?

Vyděláváte 20 000,- Kč hrubého měsíčně. Celková cena vaší práce je však 26 800,-, neboť stát vám plíživě zdanil hodnotu vaší práce na tak zvaných odvodech zaměstnavatele, což “skromně” na výplatních páskách skrýval až do přiznání ministra Kalouska, který tento oblud pojmenoval superhrubá mzda a do tiskopisu jej nechal implantovat společně s novým výpočtem daně. Jinými slovy – daníte hned při přebírání skromné výplaty a to dvakrát – jako zaměstnanec a jakoby zaměstnavatel, jenomže se pořád jedná o ty peníze, které svojí prací musíte vytvořit. Co zůstane? Přesně 15 850,- Kč! Stát vás obral o plných 10 950,- Kč!!!

Tedy nějakých 40%, které stát a média prezentují jako daně a na jehož základě se slaví i ono pofidérní datum dne daňové svobody. Jenomže vy musíte jíst, pít, bydlet, jezdit do práce a snad se i občas uvolnit a pobavit s přáteli. Chodíte vyřizovat spoustu nesmyslných lejster na úřady. Nedejbože máte i nějaký zlozvyk, jako třeba kouření. Daňoví drábové to dobře vědí. Nastražili na vás nepřeberné množství skrytých plateb státu tak, aby jste si jejich celkovou výši vlastně ani neuvědomovali.

Pojďme tedy oněch 15 850,- kaček “roztočit”. Zaplatíme inkaso, dítkám nové boty a něco do školy, tátovi s mámou něco málo na sebe, nějakou nutně potřebnou věc do domácnosti. Utratili jsme asi 5000,- Kč. Stát si namastil kapsu zhruba osmi stokorunami. Třikráte měsíčně naplníme nádrž našeho plechového miláčka, neboť jaksi na cesty do práce a za poznáním je to nutností. Pumpaři odevzáme 4500,- Kč, státu z toho odejde celých 1950,- našich poctivě vydělaných korunek. Projíme a propijeme, v nealkoholických nápojích, dalších 5 tisícovek. Zde budeme bráti jako bernou minci nižší sazbu DPH, i když to vždy není pravda, ale i tak z nás daňový moloch vytáhne takřka pětistovku.

Zbylo nám pár korun na neřesti, zlozvyky, úředníky a majetkové daně. Občas je totiž ve schránce výzva k zaplacení daně z nemovitostí, dědické, darovací, dokonce z převodu nemovitostí či silniční. Za každý úkon z našich daní placeného úředníka nakonec také platíte jako mourovatí. Pokud si ještě tedy občas dopřejete lahvinku na posezení s přáteli a k tomu krabičku cigaret, obojí zatížené spotřební daní, průměrně takto státem inkasovaná tisícovka měsíčně není daleko od pravdy.

Součet: cca 4300,- Kč! Takto rafinovaně vám náš “dobrotivý” stát vytáhne z kapsy dalších téměř 30 % z toho mála, co vám zůstane jako čistá mzda. Celkem tedy u mírně podprůměrného příjmu zaplatíte na všemožných daních, odvodech a poplatcích každý měsíc nejméně 15 000,- Kč, ale spíše někde kolem šestnácti tisícovek! To je 75% vaší krve a potu z každodenní dřiny. Kdybychom se vrátili k průhlednému danění jako za “zlých” feudalistů, dráb stojící vedle mzdové účetní by vám každý výplatní den zabavil téměř tři čtvrtiny poctivého výdělku. Nevím kolik lidí by to vydýchalo v klidu a míru.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


2.7. 2020     Dnes je Světový den neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Konečně nějaký den, který nezavání politikařením. I když jsem přesvědčen, že Sluníčkáři, Chvilkaři a jim podobní by dokázali zmanipulovat i zelené mužíčky z Vesmíru. 


Čelíme brutální kampani vůči odpůrcům 5G. Zatajování informací, zesměšňování těch, kterým záleží na zdraví člověka i živé přírody ..... Obří šmírovací systém - to je budoucnost 5G.... Moderátorka České TV, řekla že Česká TV poskytne řadu pohledů, ale neposkytla žádného zdravotního EMF odborníka, doktora, nebo zástupce Stop5G. 

O zástupcích Stop5G přitom ČT hovořilo v reportáži 5G útočí

Česká televize jako veřejně právní medium by měla dát prostor všem stranám a to zejména potom co Stop5G komunita byla veřejně znevážena a dána do souvislostí s možnou dezinformací a s konspirační teorie. 

Zástupci Stop5G.cz zaslali hromadný email do České televize. Info dokumenty ke stáhnutí zde Stop5g.cz-dokumenty.7z | Ulož.to

I když tisíce nezávisle posouzených vědeckých studií o biologických účincích elektromagnetického záření poskytuje jasný pohled na nebývalé riziko 5G, rétorika ze strany korporátních médií nás přesvědčuje o tom, že to je ta nejskvělejší věc. 

Na jedné věci se můžeme shodnout: Kdybychom umožnili zavedení 5G, změnilo by to historii. Jen je škoda, že by nezůstal nikdo, kdo by to mohl oslavit..... 

"My, níže podepsaní vědečtí pracovníci, doktoři věd, lékaři, členové organizací pro ochranu přírodního prostředí a další z mnoha zemí světa, důrazně apelujeme na zastavení projektu zavádění bezdrátového pokrytí páté generace (5G) na Zemi a ve vesmíru. 

Toto účinnější pokrytí zvyšuje expozici radiofrekvenčnímu (RF) záření daleko nad hodnoty 2G, 3G a 4G sítí, které jsou nyní pro telekomunikaci k dispozici. 

Je průkazné, že toto záření je škodlivé pro lidstvo a životní prostředí. 

Zavedení 5G projektu představuje nebezpečný experiment zaměřený proti veškerému životu na Zemi a podle mezinárodního práva je definováno jako trestný čin. 

V následujících dvou letech chtějí telekomunikační společnosti za pomoci jednotlivých státních vlád instalovat 5G síť po celém světě. 

Je to nahlíženo jako dosud největší společenská změna v celosvětovém měřítku. 

Budeme mít "chytré" domy, "chytré" podnikání, "chytré" dálnice, "chytrá" města a auta, která se řídí sama. 

Prakticky všechno, co vlastníme nebo nakupujeme, od lednic a praček až ke kartonům s mlékem, přes hřebeny a dětské plenky, bude vybaveno anténou a mikročipem a bude bezdrátově připojeno k internetu. 

Každý člověk na Zemi bude mít trvalý přístup k vysoce rychlostní bezdrátové komunikaci, a to v každém místě na planetě, včetně deštných pralesů, míst uprostřed oceánu a Antarktidy. 

Není ovšem všeobecně známo, že to bude znamenat dosud největší změnu životního prostředí v celosvětovém měřítku. 

Plánovanou hustotu radiofrekvenčních přenašečů si lze těžko představit. 

Po přidání miliónů nových základních 5G stanic na Zemi a 20 000 nových satelitů ve vesmíru, bude v roce 2020 - 2021 podle odhadů 200 miliard vysílajících objektů jako součást Internetu věcí, o pár let později jich bude trilion. 

Komerční 5G na nízkých frekvencích s nízkou rychlostí byl již instalován v Kataru, Finsku a Estonsku v polovině roku 2018. 

Začátek dalšího rozvoje 5G na extrémně vysokých frekvencích (milimetrové délky) je plánován na konec roku 2018. 

Navzdory plošnému popírání, důkazy o škodlivosti radiofrekvenčního záření pro živé organismy jsou alarmující. 

Existuje tisíce oponovaných studií. 

Tyto zpracovávají nashromážděné klinické důkazy o příčinách chorob lidské populace, experimentální důkazy o poškození DNA, buněk a orgánových systémů rostlin i zvířat, a také epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby (karcinomy, srdeční choroby a diabetes) jsou z velké části způsobeny elektromagnetickým znečištěním. 

Pokud telekomunikační průmysl uskuteční své plány na 5G zasíťování, pak žádný živý organismus na planetě nebude schopen uniknout expozici RF záření 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Hladiny záření budou 10krát až 100krát vyšší než ty současné. 

Mezinárodní výzva: "Zastavme 5G projekt na Zemi i ve vesmíru bezpečné místo. 

Tyto 5G plány představují hrozbu vzniku závažných a již nevratných změn celého ekosystému na Zemi. 

Pro ochranu lidstva a životního prostředí je třeba provést neodkladná opatření v souladu s etickými pravidly a mezinárodními dohodami. 

5G síť by znamenala masívní nárůst nevyhnutelné a nedobrovolné expozice radiofrekvenčnímu záření. 

Pozemní 5G stanice: Kvůli přenosu enormního objemu dat, která jsou nezbytná pro Internet věcí, bude nutno v 5G síti využívat milimetrové vlny, které ovšem velmi špatně prostupují přes pevné materiály. 

Tento fakt si vyžádá instalaci pozemních stanic každých 100 = 200 metrů ve všech zastavěných oblastech na světě. 

Na rozdíl od předchozích bezdrátových technologií, kdy jedna anténa obstarala pokrytí rozsáhlé oblasti, 5G stanice a 5G zařízení budou mít mnohočetné vysílače, pracující ve fázovém poli 2,3 . 

Jejich přesně řízené a cílené paprsky budou pracovat ve vzájemném souladu. 

Každý mobilní 5G telefon bude obsahovat desítky menších antén, které budou ve společné shodě vysílat paprsek přesně namířený k nejbližší věži 5G signálu. 

Americká Federální komise pro komunikaci (FCC) přijala zákon 4 , který povoluje efektivní výkon těchto paprsků v hladině až 20W. 

Jde o hodnotu 10 krát vyšší, než je u mobilních telefonů povolená v současné době. 

Každá pozemní 5G stanice bude obsahovat stovky až tisíce antén, které budou vysílat přesně cílené paprsky v dané obslužné oblasti, a to zároveň pro mobilní telefony i uživatelská zařízení. 

Pro tuto technologii "multiple input multiple output" (více vstupů a více výstupů) se používá zkratka MIMO. 

Zákon FCC dovoluje u pozemních 5G stanic pracovat s hodnotami až 30 000 W pro 100MHz spektra 2 , což je 10 krát až 100 krát více, než jsou povolené hodnoty pro současné pozemní stanice.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


NÁLEZ 14 TUN DROG Z PRODUKCE ISIS V ITÁLII – DALŠÍ Z MOŽNÝCH DŮKAZŮ PŘÍPRAVY DŽIHÁDU MEČEM V EVROPĚ ..... Možná jste také zaznamenali, že v Itálii odhalili zásilku 14 tun drogy, vyrobené ISIS a určené k prodeji v Evropě. Prodej měla organizovat italská mafie – Camorra. Stimulační droga doputovala do Itálie v podobě 84 milionů tablet. Pilulkám s názvem captagon  se také přezdívá droga džihádistů, neboť ji před atentáty užívají někteří muslimové. Údajně ji k povzbuzení užívají také členové bojůvek na cestě do Evropy, aby tak lépe dlouhou cestu zvládli a za den dokázali ujít delší úsek.

O tomto jste se již mohli dočíst v mainstreamu. Nicméně mnohem důležitější je si uvědomit, že se může jednat o náhodný záchyt, je těžké odhadnout, kolik drogy již prošlo bez povšimnutí, jistě mnohem více. Já zde však spatřuji ještě několik dalších velmi závažných souvislostí, které napovídají, že je vysoce pravděpodobné, že se muslimové připravují na závěrečný džihád mečem v Evropě.

Tomu by nasvědčoval nejen aktuální nález tak ohromného množství drog, ale i další okolnosti. Připomínám, že před pár týdny se zjistilo, že jen v jediné čtvrti německého Duisburgu mají uschovaných 2 tisíce kalašnikovů a to včetně dostatečného množství munice. 

Nedávno zase došlo k náhodnému záchytu dvou mladých muslimských invazistů, kteří jeli autem z Německa do Rakouska pod vlivem drog, přičemž v autě měli v různých skrýších uschováno celkem 1,1 mil. eur.  Vysoce pravděpodobné je, že peníze pochází právě z obchodu s drogami, přičemž otázka je, nač potřebovali peníze. Před časem se mi podařilo zjistit, že v Rakousku jsou velmi aktivní kosovští a čečenští překupníci zbraní, pak bylo možné, že právě jejich nákup byl i účelem této cesty.

A co mne vede k závěru, že se připravuje džihád mečem? Fakt, že v posledním asi měsíci k němu vyzvalo hned několik vysokých muslimských autorit. Někdo z nich vyzval pouze k obsazení a džihádu Evropy a USA, někdo zdůraznil i nutnost džihádu mečem. Například před pár dny vyzval sympatizant Al Kajdy, oblíbenec tureckého sultána Erdogana a radikální turecký imám Yusuf Selami Çakaroğlu k džihádu mečem s tím, že islám není islám bez závěrečného džihádu mečem.

Několik dalších podobných výzev padlo i předtím, ostatně, o nich jsem tu již v několika dalších článcích psala. Jen připomenu, že jedna výzva se například soustředila na džihád Německa a Francie, jinak se má ale islamizovat celá Evropa i USA a vše má být završeno všesvětovým nastolením práva šaría.

Je třeba si uvědomit, že islámské autority berou zfanatizovaní muslimové, na něž od nejužšího věku působí mešita, jako svaté a stejně tak berou vážně každé jejich slovo. Výzvy k džihádu se množí a takřka denně se nějaká objeví na televizi Muslimského bratrstva. Navíc dochází k výzvám využití nepokojů, způsobených BLM protesty.

Uvedené případy jsou zcela jistě jen špičkou ledovce. Tolik “úlovků” během velmi krátké doby, úzce souvisejících s islámskými invazisty, už skutečně o něčem svědčí. Z toho, co víme, je jasné, že muslimové v Evropě musí být velmi dobře vyzbrojeni a to v situaci, kdy se naopak většina občanů díky různým nařízením 4. říše odzbrojuje.

Všimněte si také, jaká je nyní pozice policie v islamizovaných zemích – je tam na základě aktivistických hesel BLM zcela dehonestovaná a ponižovaná, v Berlíně už dokonce ani nemohou proti rasovým menšinám a muslimům zakročit a to ani tehdy, když je vidí páchat trestný čin. Oslabená policie, obrany neschopné obyvatelstvo a velmi dobře trénovaní a ozbrojení džihádisté. To vše případný džihád mečem velmi usnadní. 

Samozřejmě by se zprvu jednalo o lokální konflikty, je velmi pravděpodobné, že si tak postupně budou muslimové přebírat části měst, později jednotlivých zemí, až si časem přeberou celou Evropu. A nemálo jim nahrává i to, že zatímco oni se bez zájmu kompetentních úřadů v klidu vyzbrojují, nemají ony úřady na práci nic lepšího, než honit xenofoby a islamofoby na síti.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Aktualizace Windows zpomalila počítače  ..... Systémový update zapříčinil prodloužení doby spuštění počítačů a snížení počtu záběrů za vteřinu v počítačových hrách. „Po aktualizaci vznikly problémy se spuštěním, a teď mohu pouštět Windows jen v bezpečném režimu,“ poznamenal jeden z uživatelů operačního systému.

Podle názoru novinářů vyvolává tyto problémy update KB4559309, který přidává k systému novou verzi prohlížeče Edge. Aktualizace je přitom nucená, stahuje se a instaluje automaticky bez účasti uživatele. Podle zprávy portálu případy zpomalení systému se týkají jen omezeného počtu uživatelů Windows 10.

Do napsání této zprávy nezareagovala Microsoft na tento problém veřejně. Majitelům kopií Windows 10, kteří narazili na zpomalení systému, doporučuje portál buď obnovit původní verzi operačního systému anebo Windows přeinstalovat.

Update KB4559309 je vedle KB451301 a KB451302 jednou z nejnovějších aktualizací operačního systému od Microsoftu. Uživatelé Windows 7 si už všimli aktualizace, která nahradila Microsoft Explorer prohlížečem Edge. A přitom operační systém Windows 7 vydaný v roce 2009 nepodporuje výrobce od ledna 2020.     (Čtěte na stránkách AC24)


„Sluníčkářům vadí už i Simpsonovi.” Radim Fiala promluvil o šílených krocích bojovníků proti rasismu ..... Neomarxistické trendy čím dál víc nabírají na obrátkách. Český poslanec Radim Fiala podotýká, že v USA se již terčem sluníčkářských útoků stávají dokonce umělecká díla a kuchaři. Nevyhnula se kritice ani americká hymna. Tento nepříznivý vývoj zcela určitě vede k potlačování naší civilizační identity a další rasové diskriminaci, varuje Fiala.

Český poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala odhaluje další příklady a důsledky napětí, které se rozjelo po smrti Afroameričana George Floyda v rámci protestního hnutí Black Lives Matter. Veškeré protesty vyústily v ničení pomníků a celkovou strategii útoku na historii, tradice a hodnoty západní civilizace. Dochází dokonce i k takovým absurdním prvkům, jako obvinění autorů kulinářských časopisů a pořadů, jak se to právě stalo v případě amerického Bon Appétitu či britského pořadu Olive Plus. Jednalo se o údajné vytržení nezápadních receptů z kontextu.

„Z USA přicházejí každý den nové zprávy o šílených a ještě šílenějších akcích sluníčkářů a ,bojovníků proti rasismu’ a člověk už ani nestačí sledovat, co vše z historie a tradic ničí či chtějí zničit,” píše Fiala.

Představitelům neomarxismu a globalismu v USA nyní vadí i americká kultura. Kritika se totiž hrne i na tamější filmy, seriály a hudbu. Někteří aktivisté přišli s návrhem na změnu hymny Spojených států, kterou považují za rasistickou. Tyto trendy se velice podobají tomu, co se odehrávalo při nacistickém režimu v Německu, myslí si Fiala. Kultura a umění jako odraz a jádro národní a civilizační identity jsou obětí útoků těch, kdo má zájem o nastolení nového režimu, kde v podstatě bude platit princip podřízenosti příslušníků západního světa a obrácený rasismus. 

„Sluníčkářům vadí už i Simpsonovi, Indiana Jones, Forrest Gump. Vadí americké Eskimo, Uncle Bens… Ježíš Kristus je prý symbol bělošské nadvlády,” uvedl řadu příkladů Radim Fiala.

Black Lives Matter jako skutečný slogan současného rasismu

Svou nespokojenost s rasistickou podstatou současných nepokojů vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Na oslavách 244. výročí Dne nezávislosti USA na americkém velvyslanectví prohlásil, že považuje slogan Black Lives Matter ve své podstatě za rasistický. Podle českého prezidenta tento slogan může budit dojem, že na životech představitelů negroidní rasy záleží víc, než na životech ostatních. Zeman uvedl, že se účastní této akce jako nezávislý občan a jako přítel USA zároveň.

„A z obou těchto rolí říkám, že slogan Black Lives Matter (Na černošských životech záleží, pozn. red.) je rasistický, protože záleží na všech životech,“ sdělil svůj názor český prezident.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


USA: Patrioti budují domobranu. Občanská válka? Převrat v Komuně: Transgender vyhnán kriminálníkem. Běloši do pracovních táborů? Média mimo realitu. Honičky a rabování utužují zdraví! Vše podle Majdanu ..... REDAKCE PROTIPROUD líčí prohlubující se krizi vyvolanou americkými protesty proti údajnému rasismu, která hrozí přerůst v ozbrojený konflikt navzdory falešné propagandě hlavních médií

Občanská válka ve Spojených státech amerických začíná nabývat reálnou podobu. Protesty, demolice památek a pogromy zuřící již řadu týdnů nemohly zůstat bez odezvy. V určitém okamžiku se zdálo, že „mlčící většina“, jak ji Trump nazval na svém Twitteru, se stáhla a nechá proměnit zemi v jeden velký jarmark, ale jak se globalisty najatí rozvraceči pořádku stále více rozmachují, začínají se tu a tam objevovat ohniska odporu. A to navzdory skutečnosti, že úřady a média nadále hrají do not pogromistům, včetně konstatování, že koronavirus na ně neplatí. K tomu, aby se dosud studená konfrontace mezi dvěma Amerikami proměnila v horký masakr, není třeba mnoho.

Téměř všechna přední americká média, a to jak ta, která rozdmýchávají americký Majdan, tak i jejich oponenti, zaznamenávají rostoucí úroveň radikalismu v zemi, kde je mezi lidmi více zbraní než obyvatel. Důvod je jednoduchý – obyvatelé vnitrozemí jsou republikáni a odpůrci sociálních experimentů, pogromů, bourání pomníků a diktatury menšin – v květnu jich bylo asi 55% z celé populace USA a jsou již unaveni čekáním, až dá Trump věci do pořádku, a plánují to zařídit vlastními silami. Z malých měst vyhánějí majdanisty a v Den nezávislosti USA skupina patriotů oznámila úmysl vyčistit autonomní oblast v Seattlu (CHAZ) svévolně vyhlášenou a obsazenou kriminálními živly. Na sociálních sítích probíhá shromažďování dobrovolníků.

Organizace domobrany ... „Všem, kdo se považují za americké vlastence! Ráno 4. července, v Den nezávislosti, se sejdeme na Kapitolském pahorku, abychom vyjádřili náš protest proti těm, kteří nezákonně zabavili státní majetek a terorizují malé podnikatele. Projdeme skrze CHAZ s americkými vlajkami a přitom vyčistíme památky, které na území CHAZ utrpěly vandalismem a graffiti. Dáme Antifě najevo, že nemohou zastrašit obyvatele Seattlu! Pozor: na akci jsou zváni všichni američtí vlastenci bez výjimky. Doporučuje se vzít si s sebou: vodu, občerstvení, pytle na odpadky, prostředky pro odstraňování graffiti, vlajky a další vlastenecké symboly,“ zní oznámení skupiny osvoboditelů Seattlu na sociálních sítích.

Připomeňme, že název CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone) se objevil v noci z osmého na devátého června v centru Seattlu jako označení autonomní oblasti obsazené lidmi, kteří si říkají „Komuna“. Její iniciátoři a vůdci jsou z aktivistického hnutí za práva amerických černochů. Oficiální úřady v Seattlu nemají už více než dva týdny kontrolu nad centrem města okupovaným CHAZ.

„CHAZ zabírá šest čtvrtí, odkud policie kompletně stáhla své jednotky. Okupaci předcházel týden tvrdých střetů s policií a národní gardou. Epicentrem střetů byl okrsek Pike Street, kde je umístěna policejní budova. Policisté a gardisté postavili pouliční barikády na cestě ke své základně a znovu a znovu odráželi útoky 'pokojných protestujících'. Úřad liberální starostky města přísně zakazoval policistům nejen útočníky tvrdě rozehnat, ale dokonce i hromadně je zatýkat, protože antony a vazební věznice by se mohly stát ohniskem šíření koronaviru,“ říká místní svědek Andrej Podolskij.

Podle Andreje byl výsledek bitvy předurčen zradou: během jednoho z útoků úřadující členka městské rady – komunistka indického původu Kshama Savant – vpustila protestující do budovy radnice a brzy nato městská rada vydala policii a národní gardě příkaz opustit policejní stanici. „Lidoví osvoboditelé“ okamžitě prázdnou budovu obsadili, obklopili území vyprázdněného policejního okrsku barikádami a ostnatým drátem, zbudovali ozbrojené kontrolní stanoviště a oznámili vytvoření „autonomní zóny osvobozené od platného amerického práva“. Následující den vůdci samosprávy na sociální síti vystavili městským radním ultimátum, v něž mimo jiné požadovali „úplnou likvidaci legislativního systému v Seattlu, policie, soudů a imigrační služby“.

Nicméně již první týden se v CHAZ odehrál převrat. Transgender polského původu Laura Koch byl vyhnán bandou černého rappera – dříve soudně stíhaného za kuplířství. Tentýž den se svobodné děti Komuny z pasákovy brigády vloupaly do místního autosalonu, aby ho podpálily, a místním podnikatelům uložily „revoluční daň“, přičemž s každým novým dnem přicházely s novými a novými progresivními nápady. Tak například navrhly, aby všichni běloši byli povinni platit daň za léta otroctví, nebo dokonce aby všichni byli odvlečeni do pracovních táborů.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Neprojdou! Řecko buduje u Lesbosu nornou stěnu proti imigrantům ..... Řecko buduje u Lesbosu nornou stěnu proti imigrantům. Jedná se o státní věřejnou zakázka za 500.000€ instalace a 4-leté údržby námořní norné stěny v severovýchodním akvatoriu proti Tureckému pobřeží. Stěna by měla být instalována v exponovaných místech průniku tohoto akvatoria, kterým v minulosti do Evropy připlulo na statisíce imigrantů.

Norná stěna by měla odradit ilegální imigranty od riskantních anabází nezákonně pronikat na evropské území. Obavy neziskovek jak teď budou «zachraňovat» imigranty jsou zřejmě naprosto liché, protože tudy imigranti neprojdou a nebudou to tudíž ani zkoušet.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Projev prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Spojených států amerických ..... Milý velvyslanče Kingu, dámy a pánové,nejprve bych rád poděkoval za pozvání. Ale oslavy nezávislosti neznamenají pouze oslavy nezávislosti státu nebo národa. Oslavujeme nezávislost občanů, víry a národů, a to je téma, o kterém chci hovořit, i když je velice nepohodlné, nezdvořilé a vůbec není nudné jako obvykle. Chci říct, že dnešní svět čelí útokům na nezávislost našich občanů jak ve Spojených státech, tak v České republice. To je nebezpečí, které nelze pominout, a my mu musíme čelit. Představte si současnou situaci – pouliční výtržnosti, hořící auta, ničení soch v obou zemích, pane velvyslanče, v obou zemích, a nejen to. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry. Co se mých hodnot týče, rád bych vám připomněl jednu starou píseň, která praví, bylo to dobré pro mého otce, bylo to dobré pro mou matku, je to dost dobré i pro mě. Tedy nepotřebuji žádné starší bratry, kteří by mi říkali, jaké hodnoty jsou správné, a to nejen jako prezidentovi nebo jako velvyslanci. Potřebujeme svobodu myšlení, potřebujeme zdravý rozum. A to je přesně případ opinion lídrů. Toto všechno představuje v obou zemích situaci, která je proti svobodě. Dovolte mi závěrem, pane velvyslanče, velmi provokativní větu. A prosím, věřte mi, že jsem zde nejen jako nezávislý občan, jsem zde také jako přítel Ameriky. To jistě víte. A v obou postaveních říkám, že slogan “Black Lives Matter” je rasistický slogan, protože záleží na všech životech.

Děkuji. Miloš Zeman, prezident republiky, rezidence velvyslance USA, Praha, 30. června 2020     (Čtěte na stránkách iReportér)


Aliance tmy ..... Kdy skončí koronavirová a antirasistická epidemie zatím nikdo netuší. Koalice nenávisti bílých levičáků, velké části černých a muslimů v západním světě proti bílé rase je velmi mocná, je docela možné, že jsme v závěrečné etapě boje a otvírá se dlouhá perioda progresívního temna s parametry o nichž si nelze dělat žádné iluze. Lévi-Strauss v roce 1971 na konferenci UNESCO o rase a kultuře prohlásil, že společnosti, aby přežily, si musí udržet jistý stupeň kulturních bariér.  Etnolog tvrdil, že společnost, aby mohla existovat se musí vyznačovat množinu homogenních reflexí, zvyků a mravů, které jí dají výlučnou exkluzivitu proti ostatním společenstvím. Francouzský génius, který velmi ctil a bojoval za přežití i velmi okrajových etnik, chtěl lidstvo varovat před multikulturalismem. To ještě netušil, jak obludnou může být jeho zpolitizovaná verze.     

Pokud platí etnologův axiom o existenční zóně charakteristik zachování společnosti, pak multikulturní ideologie, která se staví proti integraci imigrantů, neguje tuto existenční zónu a evidentně ideologům multikulturalismu jednoduše jde o likvidaci tradiční západní společnosti. Neintegrované etnické a náboženské komunity, které překročí jisté demografické procento rozklíží národní homogenitu a nakonec celé společenství a stát. V dnešních západních společnostech mimo neintegrované imigrační a religiózní skupiny existuje jisté procento vlastní populace, která je uzavřená oproti ostatní národní populaci s níž de facto nekomunikuje, považuje se za elitní svým přesvědčením o své pokrokovosti a antirasistickou a antifašistickou vírou. Tato populační část má všechny charakteristiky fanatické religiózní sekty, politická argumentace je totiž fluidní a variabilní, ovlivňovaná reálnými podmínkami, na rozdíl od toho jsou dogmata pokrokové sekty neměnná, blíží se sentencím svatých knih. Tato skupina obyvatelstva k většinové populaci patří stejně jako stoupenci politického islámu ve vyčleněných francouzských nebo anglických lokalitách. Religiózní sekta pokrokových ovládá velkou část médií, politické partaje, zastává dobře placené pozice v subvencovaných institucích a organizacích, symptomatickým prvkem této sekty je víceúrovňový nepotismus.     

Je fatálním jevem, že většinová společnost ve svém lůně umožnila konstituování této pokrokové religiózní sekty, v důsledku celospolečenského materiálního pokroku, na němž přímo nebo nepřímo tato pokroková sekta parazituje, došlo k tomu, že její podíl na celkové populaci překročil kritické procento společenské únosnosti. Francouzský etnograf nepředvídal vznik nepřátelské etnicko-religiózní sekty velkého rozsahu v existenční zóně společnosti samotné.       

Většinová evropská tradiční společnost čelí velkému nebezpečí, vždycky v minulosti se jednalo o početně limitovaná množství revolučních parazitů, kteří jak píše Arendtová, vysedávali po kavárnách a čekali až někdo rozjede revoluci, aby se k ní přidali a popř. jí vedli. Revoluce samotná byla nesena masami lidí, kteří v žádném případě nehlásali permanentní revoluci, očekávali rychlé naplnění svých materiálních představ. Členové religiózní pokrokové sekty vysedávají v univerzitních posluchárnách a kavárnách, jsou dobře placeni v mezinárodních firmách, kde se nic moc netvoří, pravděpodobně příslušnost k pokrokové sektě je podmínkou pro job v médiích a školském procesu. Většinová populace by měla rychle vystřízlivět, jinak bude nevratným temné vítězství aliance této pseudopokrokové sekty s údernou pěstí masové imigrace, finančními korporacemi v pozadí, imámy, médii a levicovými partajemi.         (Čtěte na stránkách Rok a jeho dny)


Padák z ODS? Policie teď trestně stíhá starostu Řeporyjí kvůli podněcování k trestnému činu vraždy jeho jmenovce, bývalého policejního prezidenta ..... Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) je teď trestně stíhán za výtržnictví a podněcování k trestnému činu, kterého se měl dopustit proti svému jmenovci, bývalému policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému. Tentokrát mu již hrozí vězení.
Usnesení policie České republiky bylo Pavlovi Novotnému odesláno 24. června.  Je v něm uvedeno: Pavel Novotný (39) se měl dopustit trestního činu výtržnictví a podněcování k trestnímu činu tím, že dně 9. 12. 2019 v pořadu pro pořad Rozstřel internetového média iDnes uvedl následující.
“Stanislav Novotný zradil Českou republiku a měl by za to, vlastizrádci by měli viset.”
“Stanislav Novotný zfetovanej nebude, on vypadá, že to myslí vážně, buď mu někdo míří na jeho děti, nebo to myslí vážně. Každopádně je to vlastizrádce a vlastizrádci by měli viset.”
“Panu Novotnému by měl být pomočen hrob. Novotný je vlastizrádce, pičus. Za tohle normálně vlasovce tahali s auta a zapalovali benzínem.”
Stanislav Novotný (60) je bývalý policejní prezident, předseda Asociace nezávislých médií a spoluzakladatel Křesťanské demokratické strany.
Sebestředný tlachal? ... Policie vzala v potaz, že je “Pavel Novotný veřejně známou osobou, která přispívá k posilování, či naopak k oslabování veřejné morálky a právního státu. Výroky tak nelze hodnotit pouze jako výlevy bezvýznamného sebestředného tlachala”, jak uvedl při podání vysvětlení bývalý policejní ředitel Stanislav Novotný.
Policie konstatovala, protiprávní jednání obviněného Pavla Novotného vykazuje naplnění vysoké míry společenské škodlivosti.
Trestních oznámení jako máku ... Dozorový státní zástupce uvedl, že sociální aspekt jednání podezřelého Pavla Novotného vyvolal značně negativní emoce široké části veřejnosti, které se projevily mimo jiné i řadou trestních oznámení na podezřelého.
Míra nebezpečnosti jednání Pavla Novotného byla zvýšena výběrem internetového média iDnes, jakožto nejrozšířenějšího internetového zpravodajského média v České republice s dopadem na širokou veřejnost.
Zdaleka nejde o jediný konflikt Pavla Novotného se zákonem. Ten před několika měsíci kandidoval na post místopředsedy konzervativně liberální strany ODS. Už se toho načetlo tolik, že jen pokuta by už neměla přicházet v úvahu.
Bývalý bulvární novinář Pavel Novotný (38) byl letos v únoru pravomocně odsouzen na dva měsíce vězení nebo k pokutě 66 tisíc korun za nebezpečné vyhrožování manželovi bývalé televizní moderátorky podnikateli Markovi Vítovi. Zaplatil pokutu a vyvázl tak vězení.
Novotný o Vítovi mimo jiné napsal dopis, který poslal policii: “Připravuji úkladnou vraždu člověka, protože se jedná o skutečně zrůdu. Rozhodl jsem se jej zabít. Jsem duševně zdráv a rozhodl jsem se pana Marka Víta zavraždit,“ napsal Novotný v dopise policii v roce 2016
Pavel Novotný byl letos v dubnu obžalován za vyhrůžky oběšení poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) za přečin navádění k trestnému činu. Novotný uvedl, že tentokrát už se vězení zřejmě nevyhne.
O poslanci Parlamentu České republiky Novotný mimo jiné řekl nebo napsal:
“Já bych si přál, aby visel.” “Je to duševní mrzák, kterého nepovažuju za sobě rovnou lidskou bytost”. “Přeju mu smrt, za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d.“ “Je to bolševická svině.”
“Oběsit Lavrova!”, propagace nacismu ...  Policie dále řeší trestní oznámení na Novotného, které podal advokát Jiří Vyvadil poté, co starosta Řeporyjí vyhrožoval oběšením ministrovi zahraničí Ruska Sergejovi Lavrovovi. „Samozřejmě bych pověsil Lavrova,“ řekl Novotný reportérům ruské televize Zvezda. Trestní oznámení se týká také propagace nacismu, když Novotný nechal v Řeporyjích postavit pomník vojákům Waffen-SS, a výtržnictví, když Novotný vytáhl nůž na reportéry ruské televize Zvezda.
Pět trestních stíhání ... Strana ODS, jíž je Pavel Novotný členem, zůstává nečinná, ač má ve stanovách, že s trestně stíhaným členem bude okamžitě rozvázáno členství.
Novotný má za sebou pět trestních stíhání, z toho dva rozsudky vinen (za ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování) a jednu obžalobu. Je na něj podáno další přibližně deset trestních oznámení.
Pavel Novotný má navíc stále více konfliktů se členy ODS, k nimž se chová arogantně a uráží je (europoslanec Zavadil). Podle zákulisních zdrojů znamená trestní stíhání v kaze nabádání k vraždě jeho jmenovce poslední kapkou.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Většina Evropanů si prý přeje přijímat další uprchlíky. Další podivný “výzkum” pokrokových sil NWO ..... K světovému dni uprchlíků (20. června) zveřejnila agentura IPSOS velký výzkum, který se ptal respondentů ve 26 zemích světa na jejich názory na imigraci.

Nejvíce si prý přejí uprchlíky lidé v zemích, kde panuje velká imigrantská kriminalita jako Švédsko (81%), Španělsko (79%), Holandsko (80%), Velká Británie (78%), nebo Německo (76%)! Dokonce i v zemích otevřeně protiimigrantských jako Polsko a Maďarsko si podle výzkumu přeje většina obyvatel další přijímání uprchlíků. Madarsko 57% a Polsko 67%. Je trochu divné, že si tam většina obyvatel volí otevřeně protiimigrantské vlády, ale to výzkumníkům z Isposu těžkou hlavu nedělá. Nebo se většina obyvatel v Západní Evropě bojí vyjádřit své skutečné názory?

Stejně tak si prý většina Evropanů přeje přijímání dalších uprchlíků, ačkoliv současně většina z nich si myslí, že to jsou pouze ekonomičtí imigranti a přijeli za štědrým sociálním systémem. Další paradox, že?!

Čtenář možná namítne, že vše záleží na formulaci otázek a bude mít pravdu. Jisté ale je, že se s podobně divnými výzkumy v poslední době “roztrhl pytel”. Jednou je prý 1/5 všech obyvatel sexuálně deviantní, jindy si přejí imigranty, nebo si prý většina Čechů přeje zvýšení koncesionářských poplatků. Koho se tazatelé vlastně ptají? Zaměstnanců proimigantských neziskovek? Kdo asi tyhle výzkumy financuje?     (Čtěte na stránkách Česká věc)


1.7. 2020     Prvního července 1908 byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc signál SOS a byl schválen státy účastnícími se námořní dopravy. Mezi prvními použila tento signál 10. června 1909 britská osobní loď Slavonia, poté co u ostrova Flores (Azory) narazila na útes.  Tvrdívá se, že signál vznikl jako zkratka anglických slov„Save Our Souls“ (česky Spaste naše duše) nebo „Save Our Ship“ (Zachraňte naši loď), to však není pravda. Svůj původ má ve snadném signalizování v Morseově abecedě a není zkratkou žádného slovního spojení. Signálu SOS předcházel signál CQD. Tato zkratka vznikla tak, že se k signálu CQ, tradičně používanému k označení důležitých zpráv určených všem radiostanicím v dosahu, přidalo D (jako distress - nouze).


Zrušte WHO .....  Američtí Demokraté se sice povětšinou staví proti zbraním, sami ale rádi používají zbraně nejtěžšího kalibru. Nevadí jim kupříkladu financování polo-spontánního, polo-organizovaného hnutí Black lives matter, jen aby tím nenáviděného republikána poškodili. Vedle toho působí jako lehoulinká váha jejich kritika, že Trump poškozuje či dokonce ukončuje americké členství ve světové zdravotnické organizaci WHO.

Zní to opravdu ohavně, no považte, chovat se nepěkně k WHO a odmítat dát WHO peníze, když WHO má auru dobrého anděla, bez něhož by lidstvo už dávno zaklepalo bačkorami na nějakou tu pandemii.

Realita je ovšem kapku odlišná od mediálního obrazu. Dost možná, že kdyby WHO nebylo, naopak by na COVID zemřelo míň lidí, než kolik jich skutečně zemřelo. Na světlo světa se totiž zásluhou tiskové agentury AP posupně dostávají záznamy o tom, že WHO velmi brzy věděla, že Čína o nákaze záměrně mlží, ale tohle mlžení podporovala. Svět se tak o skutečném rozsahu problému dozvěděl později, než mohl. Kvůli nedostatku informací tak v některých zemích bylo zdravotnictví nepřipravené, v jiných naopak kvůli stejnému nedostatku včasných informací vlády reagovaly hystericky přehnanými opatřeními, za což dnes zbytečně mnoho lidí platí a ještě bude platit ztrátou práce a příjmů.

A když tedy WHO neplní své poslání, co vlastně dělá? Inu – rozhazuje a živí své úředníky za nic. Pouhá 4 % jejího rozpočtu totiž jdou na zdravotnické účely. Dvojnásobek je vynaložen na leteckou dopravu, desetinásobek na platy zaměstnanců... Stovky milionů dolarů ročně padají na pětihvězdičkové hotely a první třídu v letadlech pro pohlaváry organizace, kteří „musí“ pořádat v době internetu pracovní setkání na různých místech světa. Tenhle „dobrý anděl“ je ve skutečnosti jenom uměle vytvořenou dírou na peníze.

Máte pocit, že WHO je jen výjimka, ojedinělá organizace, která se zrovna náhodou odchýlila od svého poslání? Zdá se vám rušení nadnárodních organizací příliš kacířskou myšlenkou?

A co tohle? Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Alespoň tak hovoří jeho zakládající dokumenty. Věci jako genderová ideologie byste tu vskutku hledali marně. Zabránit válkám se OSN nepodařilo. Neboli splnit poslání nezvládlo. Co však zvládlo bravurně, to bylo najít si briskně nějaký náhradní cíl, kterým okec... ehm, opovídá svou existenci a štědré dotace od národních států, a začalo se vymezovat proti používání rodů v jednotlivých jazycích. Podle OSN bychom namísto manžel či manželka měli nadále říkat cosi jako manželče. Ono to totiž ani do češtiny nelze přeložit. I ono anglické „partner“ totiž má v češtině rody.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Antifa a BLM teď chodí dům od domu, kopnutím vyráží dveře, terorizují lidi a okrádají je o peníze a o všecko co mají. Dochází ke hromadnému znásilňování a sodomii jak mužů, tak žen a i dětí ..... Že všecky tyto zločinné protestní demonstrace, ne příliš vzdálené od nájezdů cizích vojsk, byly dlouho dopředu plánovány a jsou trvale řízeny z nějakého centra (nebo z různých center), to je víc než zjevné. Jak jinak by mohly přetrvat tak dlouho. Za den-dva, by se všichni ti nerozumní blázni unavili, dali by si pár piv a bylo by po demonstraci. Jenže jejich řádění stále pokračuje, což svědčí o něčem mnohem horším a velice zákeřném. Existuje značná snaha podchytit co nejdříve mladé lidi, aby se stali členy těchto militaristických skupin. Již ve školách jsou děti verbovány k této činnosti. Jedna ze skupin pro mladé se jmenuje "Sunrise Movement." Její členové jsou ve věku od 10 do 18 let a určitě si jejich rodiče myslí, že Sunrise je nevinná, studentská organizace, což není vůbec pravda. Děti jsou učeny vojenským taktikám, které zahrnují způsoby provokace a podněcování demonstrací a útoků, jak zapalovat budovy, jak zastavit provoz na dálnici, jak doslova zaplavit policejní stanici.

Skupina se vyvinula z hnutí "Green New Deal" (Zelený nový řád), což není daleko od New World Order. 

Děti jsou cvičeny špionážními a vojenskými institucemi a také cizími zájmy (jako je Club of Rome) k tomu, aby prováděli jejich podvratné akce. 

Protože jsou to mladí lidé, bez zkušeností, tak nechápou neodpustitelnou zákeřnost tohoto počínání a škodlivý vliv, jaký jejich nerozvážné činy budou mít na jejich vlastní život a na životy lidí kolem nich. Video ZDE.

A z těchto dětí budou takto vytvořeny stejné povahy, jako jsou ti, kteří pořádají tyto ničivé nájezdy, jejichž jsme svědky. 

Tyto akce mají samozřejmě daleko ke spontánnímu rozhořčení nad smrtí jednoho černocha, nad rasismem a nad zneužíváním menšinových skupin. 

To nejhorší na tom všem je, že jejich zločinná a ničivá činnost je schvalována často na těch nejvyšších místech. 

Velké, nadnárodní firmy a také někteří významní politikové, většina členů Demokratické strany - ti všichni nejen že schvalují jejich počínaní, ale ještě je podporují!

Tito lidé ovšem nechápou, že je snadnější zapálit les, než ho uhasit. 

A postupně, kdyby se organizátorům tyto zákeřné akce vymkly z rukou, oni sami by mohli být ty první oběti rozzuřeného davu. 

Jak se říká, kdo čím zachází, tím taky schází.

Vcelku je plus, že president Trump zatím nepodnikl žádné radikální kroky proti situaci v Seattlu, protože tyto by určitě vedly ke krveprolití. 

Těch šest městských bloků je údajně vyzbrojeno málem jako armáda. 

Na druhé straně to ale skýtá jiné nebezpečí a to kvůli organizaci "Bikers for Trump," Bikers jsou vesměs straší bílí lidé, převážně sveřepého vzhledu, často s vlajícím plnovousem, mnozí obézní, kteří jezdí na motorkách, společně s celým mrakem jim podobných. 

Když přijedou do města, policie má okamžitě pohotovost. 

Tak tito Bikers se rozhodli, že 4. července, což je významný americký svátek, převezmou CHAZ.

Pokud by se tak opravdu stalo, tak z toho může být taková řež, že něco podobného jsme ještě nezažili. 

Jakmile se zbytek Ameriky doví skrze televizi co se děje v Seattle, určitě se velmi rychle najdou i jinde další "bikers," další rozhořčení černoši a jiné menšiny, ale i mnozí bílí a společně si pospíší rozpoutat něco podobného u nich doma. Článek ZDE.

Situace v Americe je už tak dost nahnutá, protože policisté hromadně dávají výpověď a jelikož více-méně zločinná část lidské společnosti je vždycky snadno vyprovokovatelná k jakýmkoliv extrémním činům, osobní bezpečnost se stává pouhým řečnickým obratem. 

Už minulý konec týdne, to byl Den otců, v Chicagu bylo celkem 104 postřelených a 14 mrtvých. 

I v jiných městech se střílelo, byly páchány násilnosti a ničení. Článek ZDE.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení! Americký aktivista a míšenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazováni jako bělošští nadřazenci! Globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace! Všimněte si dobře, že to není Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista! Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazu Domu Sion financuje George Soros a nadace napojené globalizační fondy! ..... Včerejší článek [1] o nové písni Daniela Landy vyvolal mezi čtenáři velký ohlas, dostali jsme do redakce stovky podnětů a reakci, děkujeme za ně. Všichni si zřejmě všímáte, že s naší civilizací se děje něco divného, něco, co se dá jen těžko popsat z pohledu logiky, protože veškerá logika jako kdyby najednou zmizela. V USA hoří ulice, demonstruje se za práva černochů, ale nejsou to černoši, kteří tyto demonstrace vedou, jsou to běloši, liberálové, americká ultralevice, anarchisté, teroristická organizace Antifa a cílem demonstrací už dávno nejsou mírumilovné protesty proti policejní brutalitě.

Proces genocidy bílé rasy probíhá na všech prioritách řízení, úplně všude. A přitom v roce 1971 to bylo všechno ještě jinak. Tehdy bylo možné slyšet, jak černošský boxer a světová celebrita obhajuje rasovou segregaci a odmítá mezirasové svazky, protože jsou proti Bohu.  Muhammad Ali je v podstatě nejslavnější ikonou světového boxu, černoch s muslimským vyznáním, kterého obdivovali úplně všichni, protože byl úplně normální, přestože byl světovou hvězdou. V roce 1971 poskytl britské BBC rozhovor v televizní show Parkinson, kde hlavní moderátor Michael Parkinson zabrousil na téma rasismu a Muhammad Ali pronesl legendární proslov o tom, že mezirasové míchání je proti Bohu, proti přírodě.

Muhammad Ali: “Kdo by chtěl smrt vlastní rasy?” ... Protože kdyby Bůh chtěl, abychom byli multikulturní, udělal by nás všechny stejné a v ničem bychom se neodlišovali. Ale my se odlišujeme, každá rasa má své vlastní kvality a nedostatky, každá rasa potřebuje svůj vlastní oddělený životní prostor. Míchání ras a slučování ras do jednoho tavícího kotle je proti Bohu a jeho plánu s odlišností lidí na planetě. Nikdo to nedokázal publiku vysvětlit lépe než černoch Muhammad Ali.

Kdyby to řekl běloch, okamžitě by skončil a jeho kariéra by byla v troskách s nálepkou bílého Supermacisty, ale protože to řekl Muhammad Ali, nikdo proti tomu nemohl nic říct, i když to byl i v roce 1971 na BBC totální šok pro sluníčkově už tehdy naladěného moderátora. Syn Muhammada Aliho před několika dny ostře odsoudil [2] protesty Black Lives Matter a označil je za zlo a dílo ďábla, přičemž řekl, že jeho slavný otec by násilí v ulicích odsoudil úplně stejně, jako kdysi odsuzoval násilí Černých panterů.

Nově totiž dochází k rasovým útokům proti bělochům, černoši napadají bělochy, Antifa napadá bělochy chránící své obchody před rabováním, davy liberálních bělochů strhávají sochy amerických hrdinů, generálů a politiků, dochází k zapalování už dokonce i kostelů v USA. Včera americký prezident Donald Trump napsal na Twitter, že dokud bude prezidentem, v hlavním městě USA nikdy žádná autonomní zóna nevyroste.

A pokud se o to někdo pokusí ji vybudovat, narazí na mohutnou sílu, která mu v tom zabrání. Donald Trump tím narážel na autonomní zónu CHAZ v Seattlu, kde Antifa vyhlásila de facto nezávislou kvazi-republiku, kde nevládne americká moc, ale Antifa a demonstranti. Psali jsme o tom v článku zde. Donald Trump proto na Twitteru reagoval, že ve Washingtonu D.C. nic takového nikdy nepřipustí.

Twitter opět smazal Trumpovi další tweet, ale tentokrát už je to opravdu na pováženou ... Jenže, představte si, co se stalo. Společnost Twitter tento tweet Trumpovi smazala [3] s odůvodněním, že příspěvek hlásá nenávist a je v rozporu s komunitními pravidly. Twitter sice umožňuje Trumpův tweet zobrazit po odkliknutí tlačítka, ale firma Twitter odstranila pod tweetem veškerou diskusi Trumpových příznivců, kteří mu vyjadřovali podporu v jeho rozhodnutí nedovolit Antifě, aby v hlavním městě provedla to, co udělala v Seattlu. Tohle už je dalece a dalece za hranou únosnosti, protože Trump v příspěvku prostě napsal, že nikomu nedovolí porušovat v hlavním městě zákon a útočit na policejní stanice a zapalovat je, že nedovolí stažení policistů z těchto oblastí, a tím neumožní vytvoření zón bez státní moci, které potom obsadí Antifa.     (Čtěte na stránkách AENews)


Po Pindíkovi a Pipince píšou děti milostný dopis LGBT ..... Lidé, opravdu nevidíte, že běloch už je menšině a určen na odstřel? Hledejte pomoc tam, kde je život ještě v normálu a nechtějte napodobit západní svět, jejich amorální hodnot.

Po Pindíkovi a Pipince jsme svědky další zhovadilosti. Šestileté děti nají napsat homosexuální milostný dopis. Kde že se to děje? V základní škole Bewsey Lodge Primary. Angličané už opravdu nejsou normální. Ubohý žáček se musí vžít do homosexuálního prince který se zamiloval do svého sluhy a napsat za něj milostný dopis, jehož vyvrcholením je žádost o ruku a následuje gay sňatek. Docela by mne zajímalo, co ze sebe děcka vypotila. Vlastně už od mala je jim vnucována představa, že být homo, je nejen normální, ale něco víc. Za chvíli se děti budou stydět za to, že se jim líbí opačné pohlaví a budou z nich homo z přesvědčení, že tak je to v pořádku. Děti se přestanou rodit, ale víc se jich prodá na trzích s dětmi. Bílí vymřou po přeslici, protože jejich děti budou naprosto vygumované.

BBC nám normálním vysvětluje, že tahle škola učí děti o LGBT vztazích už od raného věku a tím nebudou mít v dospělosti negativní vztahy s touto komunitou. Tahle „zajímavá“ škola už obdržela hodně cen za svůj boj proti šikanování homofobii, bifobii a transfobii. Ona tomu říkání šikana, já pozitivní diskriminace a to je zase jedna cesta do pekla. Vše, co se vyzdvihuje nahoru na úkor většiny se časem zalíbí a a tahle menšiny roste, bobtná a utlačuje nehorázně většinu, protože se ta bojí otevřít pusu a protestovat, protože by je někdo mohla označit, že homofobní, rasistické hajzlíky.

Před školou pak protestují muslimové, protože jestli někoho někoho hodně nenávidí tak jsou to homosexuálové, které u nich doma prostě shazují ze střech. Pak je docela jasné, proč znásilňují nevinné zvířata. I když u nich na ovce lezou asi všichni muži, protože jsou to od přírody hovada. Jak chtějí spojit tyhle diametrálně rozdílné světy? Nijak, ono to opravdu nejde. Způsob je jen jeden a to vyhlazení bílé rasy, které si s potěšením řeže větev na které zatím ještě sedí.

V této době se děje tolik rozporů, že to normální člověk nepobere. Z jedné strany se sem valí hordy muslimové nenávidějící vše bílé s jejich zvyky, názory a postoji k životu a západ je horlivě bere do svých zemí, platí se je  a leze jim do zadku. Z druhé strany podkuřuje LBGT komunitě, propaguje jejich sňatky a leze jim do zadku zrovna tak jako muslimům.

Lidé, opravdu nevidíte, že běloch už je menšině a určen na odstřel? Hledejte pomoc tam, kde je život ještě v normálu a nechtějte napodobit západní svět, jejich amorální hodnoty a vyznávat to, co vám není přirozené. Máme ještě pořád co bránit a chránit.

Jen malá poznámka, jak se vám líbí bílé panenky na kůlech v rukou černých lidí. Mě se z toho dělá zle.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


NEDOTKNUTELNÁ IMIGRAČNÍ MEGAKASTA ..... „Nikdo není nedotknutelný. Člověk nepotřebuje být svatým (černým, imigrantem, Arabem), aby byl řádným chlapem. Respekt k jiným, jeden balíček cigaret denně a špás z výletu do Paříže“. Píše na svém webu dobrý, německým mainstreamem bojkotovaný spisovatel tureckého původu Akif Pirincci. Pozoruhodný tím, že se ztotožňuje s evropskými civilizačními principy a není zbabělý za ně s velkou vervou bojovat. Pirincci analyzuje lépe než univerzitní katedry problémy doby, pregnantně ukazuje, z čeho roste dnešní německá progresívní posedlost, která se od fašismu moc neliší.

I když jsme žili v jiném společenském systému, jistá paralela mezi Německem a Českem v společenském vývoji posledních 40 let z jeho úvah vyplývá, především ve vzdalování se od přirozeného stavu věcí a ztotožnění vnějšího intelektuálního diktátu s přírodním zákonem. Pirincciho rodina přišla v 1969 do Německa, aby si vydělala na dům v Turecku a vrátila se tam zpátky, což jeho rodiče taky udělali.

Turečtí gastarbeitři tvrdě pracovali v textilce, mezi majitelem a dělníky panovaly až paternalistické vztahy, tenkrát se snažila intelektuální elita a ideologizovaní studenti vyvolat halucinogenní proletářskou revoluci, ale nahoře ani dole ve fabrice na to nikdo neslyšel.

Mezi Němci v městečku vládla idylická atmosféra, na pivo nebo grilování rádi pozvali muslimské gastarbeitery, a ti rádi přišli. Nelze to chápat jako falešnou nostalgii o každodenní vzájemné laskavosti. Život byl tvrdý, gastarbeiter pracoval 12 hodin denně, na lenochy se nazíralo jako na lidi jiné planety. Blahobyt byl skromný, tu a tam se vyskytl někdo, kdo jel na dovolenou do Itálie nebo Španělska.

Nikdo přesně nevěděl, čím se stát zabývá. Jednoduše byl tu. Málokdo znal někoho, kdo pracuje pro stát — starosta, policista, pošťák, učitel, zametač na ulici — moc těch lidí nebylo. Mladý člověk když snil o své budoucnosti, neviděl tam stát. Viděli jsme pana Hereschta (majitel textilky), který se z nuly tvrdou prací stal šéfem textilky, s vilou a mladou Ince (Turkyně) k tomu. Nežili jsme v kastovní společnosti, v které je osud od narození predestinován, člověk mohl osud k něčemu přinutit, jako pan Herescht. Jednou jsme se odtud odstěhovali, a brzo jsme pochopili, že jsme ráj nechali za svými zády. Pomalu se začalo všechno měnit, změny akcelerovaly a nakonec došlo ke zlomu všeho, co se dalo považovat za substanci této země.

Aniž to kdo registroval, z Německa se stala kastovní společnost. Kasta se vyznačuje tím, že nikomu nepotřebuje skládat účty. Panuje mínění, že je tu odjakživa a že to má nějaký dobrý důvod. Kastu nelze kritizovat jako tu nebo onu instituci a požadovat její odstranění. Je tu už dlouho, nikdo nezná její původ, považuje se za téměř religiózní a nedotknutelnou, je tak zvaným kulturním dědictvím. Kdo proti ní vystoupí, jde proti společenskému tabu. Jak to začalo?

Nejdřív teoriemi, které měly dramaturgii kýčových melodramat. Totiž proč určití lidé nebo skupiny lidí mají mít permanentně špatný osud, a že stát zodpovídá za tuto nespravedlnost. Přestalo se věřit metodám tvrdé práce, jak jsme je znali z textilky, člověk překonává životní tvrdost, i tu která je dána málo příznivým zrozením, pomocí vlastní iniciativy, cílevědomostí, tvrdohlavostí, vzděláním, pílí a trpělivostí. Nikdo už nesmí mít smůlu, osudová nespravedlnost daná rasou, pohlavím nebo i talentem nesmí existovat. Všichni musí být stejně šťastni.

Tyto teorie vymysleli postpubertální myslitelé ve svých dobře dotovaných univerzitních jobech, začali tvrdit, že reprezentují lid. Velkým tématem pro ně bylo vykořisťování prostého člověka kapitalismem. Nemohu soudit, byl jsem tenkrát moc malý, ale všem kolem bylo jasné, že když se vyžene kapitalismus, skončí se jako v dělnicko-rolnickém ráji NDR.

Dalším krokem demagogického pokroku bylo tvrzení, že k lidem nízké kvalifikace a špatně placené pracovní činnosti se nepřistupuje spravedlivě. Byla to sprostá lež, tehdejší dělník sám uživil rodinu a mohl si dovolit přivést na svět děti, koupit si auto a postavit dům. Mí rodiče si během 14 let našetřili 120 tisíc marek a odstěhovali se na tureckou riviéru do vlastního domu. Německo nám nic nedluží, ale my vděčíme Německu za všechno.

Existovala skupina opravdu potřebných, poškození od narození, blázni, asociálové, alkoholici, padlé dívky, kteří obzvlášť trpěli osudem nevyvolených. Pomalu se i na tyto skupiny začal vztahovat nimbus obětních beránků. Tvrdý stát a sviňský systém je dovedly do životní mizérie. Tvrdě pracující daňoví poplatníci obětovali nejdřív údajně jednu marku, aby se sirotci mohli vyučit v oboru, pak podle tehdejšího ministra životního prostředí od zelených Trittina každá domácnost povinně dala euro na výstavbu udržitelných energetických zdrojů, dnes máme v Německu nejdražší energii na světě a hypersociální stát.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Pupek světa: Začal útok na historii v Praze? Konec legrace. Naivnější z nás budou nadále jen zírat. Koněvem to začíná, převratem končí. Přijde z USA apokalypsa? Kolaboranti jsou všude. Připravme se na to a něco dělejme ..... JIŘÍ WEIGL vyvrací klamné zdání, že jsme zde v naší kotlině stranou dějinných zvratů a varuje před brzkou budoucností, kdy se nám náš svět možná rozpadne pod údery kulturní revoluce

Obyvatelé českých zemí mívají obvykle pocit, že jsme jakousi periférií velkého světa, kde se odehrávají dějiny, a my za nimi se zpožděním klopýtáme. Tento pocit je zdrojem národních komplexů a nevíry v sama sebe.

Zapomínáme však, že se naše země v historii docela často stávala místem, kde zárodky budoucích velkých a světodějných katastrof vznikaly. Vzpomeňme jenom na husitství, jež o sto let předběhlo evropskou reformaci, pražskou defenestraci, která spustila třicetiletou katastrofu první velké celoevropské války, připomeňme si, že na našem území lze najít kořeny německého nacistického hnutí, které zavedlo svět do zatím nejničivější války dějin a Mnichov byl jejím prologem.

Na troskách (starého) světa ... Nyní se zdá, že jsme opět předběhli dobu. Jsme první, kteří na starém kontinentě spustili ikonoklastickou bouři, která má změnit pohled na dějiny a na nás samotné. Mnozí v uplynulých týdnech a měsících nechápavě kroutili hlavou, co že to posedlo mladé pražské starosty, že se z ničeho nic vrhli najednou na desítky let stojící pozapomenuté válečné pomníky z druhé světové války a z jejich odstraňování udělali hlavní obsah své politiky. Vyvolali bouři, souhlas i odmítání a zdevastovali vztahy naší země k Rusku. To se mnohým lidem neschopným dohrát svou fosilní při se sovětským komunismem do konce líbilo a měli pocit, jak že jsme to těm Rusům konečně nandali.

Náhle však tito naivnější občané nevěřícně zírají, že na zbožštěném Západě, kam jsme si zvykli obdivně vzhlížet, se kácejí další sochy. Už neobstojí ani Kryštof Kolumbus či dokonce ani Winston Churchill. Socha tohoto prý starého rasisty je posprejována i v Praze a za jeho fotografii hrozí zákaz na sociálních sítích. Až teď nám docházejí kořeny kauzy Koněv a vidíme, jak naši mladí starostové a jejich mentoři skvěle čtou světové trendy. 

Historii je třeba odmítnou šmahem, v zájmu nového, krásného budoucího světa, který na troskách toho starého a zkaženého vyroste, až zatočíme se všemi rasisty, xenofoby, kapitalisty, oligarchy, vykořisťovateli, homofoby, bílými muži a vůbec všemi dalšími, kteří se naší avantgardě nelíbí nebo stojí v cestě pokroku. V Česku sochy rasistů nemáme a heslo „Black lives matter“ by se u nás špatně prodávalo, tak si vypomůžeme starými Rusy, v útoku na historii poslouží stejně dobře.

Je to tu ... A tak i my v Česku jsme znovu in a dokonce napřed, také bouráme a sprejujeme, vymýšlíme genderově korektní pojmenování a celkově se připravujeme na šťastnou budoucnost. Akorát starší generaci nikdy nenapadlo, že ani Koněv, ani Churchill se v tom novém báječném světě, který k nám proudí ze Západu, nevejdou na piedestal. Projít nemůže určitě ani Žižka, ani Hus. Jasné to není ani s Ježíšem Kristem. Přitěžuje mu, že byl Žid, a ti se považují za vyvolený národ a staví se tak do cesty vytvoření nového zglajchšaltovaného jednotného lidstva. Izrael už to cítí. Národy musejí zmizet.

To vše vůbec není žádná legrace. Nejsou to výstřelky zpovykané mládeže západního pobřeží USA. Tento americký vývoj, který se instantně přelévá do Evropy, má silnou oporu v americké Demokratické straně, velkém digitálním byznysu a většině médií, Evropské komisi i Evropském parlamentu, nespočetných aktivistických neziskovkách atd. Letošní prezidentské volby zastánce nových pořádků možná přivedou v USA k moci a mohou jim dát do rukou nesmírnou moc prosazovat vše, co se většině z nás, trochu postarších obyvatel periférie, zdá šílené a nepřijatelné. 

Připravme se na to a něco dělejme.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Myšlenku kolektivní viny jsme nepřevzali, Němce jsme nevyhnali ..... Stále dokola můžeme občas číst o tom, že jsme převzali myšlenku kolektivní viny a Němce z Československa vyhnali.

Je škoda, že někdy v tomto duchu píší i celkem slušní novináři. Nějak opomíjejí postupimské rozhodnutí spojenců o přesídlení německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska, na jehož základě uvedené státy německé obyvatelstvo přesídlily. Čili nešlo o vyhnání Němců, ale o jejich přesídlení do Německa.

Pokud jde o přesídlovací praxi v Československu, pak ne všechno německé obyvatelstvo jsme přesídlili. V republice zůstalo přibližně 250 tisíc Němců. Šlo o německé antifašisty. Někteří z nich se dobrovolně z Československa odstěhovali již dříve. Bylo jich, i s ostatními členy rodin, asi 90 tisíc. Řada z nich odcházela na základě výzvy, byla jim adresována ze sovětské okupační zóny, aby přišli do Německa a pomohli budovat nové Německo a jeho nové orgány.

Když si uvědomíme, že v květnových obecních volbách v r. 1938 henleinovce volilo asi 90% německého obyvatelstva, pak můžeme počty německého obyvatelstva, které zůstalo nebo mohlo zůstat v republice, považovat za přiměřené.

Někteří novináři si zřejmě neuvědomují, že termíny vyhnání, přesídlení, transfer, odsun, jsou pojmy mezinárodního práva, jejichž obsah nelze libovolně určovat či dokonce zaměňovat. Uchýlíme se k nesporné autoritě, jíž pan profesor, JUDr. Miroslav Potočný, DrSc, v oblasti mezinárodního práva byl a dosud je, přestože řada let již uplynula od jeho úmrtí. Citujeme: „Nejen právnímu a lingvistickému specialistovi, ale i prostému občanovi cosi vnitřně říká, že "vyhnání" nemá nic společného s transferem. Institut přesídleni předpokládá předchozí mezinárodní dohodu zainteresovaných států o spořádaném a humánně uskutečněném transferu osob z jednoho státu do druhého. Vyhnání naopak bývá jednostranným aktem státu. Je–Ii provedeno svévolně a v rozporu s obecným mezinárodním právem nebo smluvními závazky dotyčného státu, představuje jeho protiprávní chování, které může mít za následek jednak jeho mezinárodní odpovědnost a jednak nárok takto vyhnaných osob na odčinění způsobené újmy."

Závěrem můžeme říci: Německé obyvatelstvo jsme přesídlili na základě rozhodnutí spojenců, nešlo tedy o jednostranný akt Československé republiky, akt vyhnání. Celý proces přesídlení jsme provedli v souladu s pokyny Spojenecké kontrolní rady a po ukončení celé akce jsem od amerického generála Claye a sovětského generála Lukjašenka sklidili plné uznání a pochvalu nejvyšší.

Přepisování našich dějin, ať již jde o vědomé či jiné, se nám hrubě nelíbí. Velmi bychom proto uvítali, kdyby výše uvedeným způsobem píšící slušní novináři, uvedli svá slova do souladu s historickou pravdou. Zatím vše vidíme tak, že i mistr tesař se může utnout. Již ani nesníme o tom, že by alespoň někteří z nich někdy napsali něco o reparacích, které nám Německo stále dluží.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Rusové jako první na světě spustili sériově lék na COVID - 19 koronavirus! ..... Výroba účinné farmaceutické látky Avifavira v závodě ChemRar, Moskevská oblast

Zatímco farmaceutické firmy USA se snaží skoupit všechny ústavy, kde by se mohl lék vyrábět včetně nás protože to je úžasný kšeft,  ruské nemocnice už dostávají Avifavir sériově vyráběný pro léčbu koronaviru COVID-19 od 11. června.

(My si počkáme na drahý, americký jako vždy, protože Rusko je údajně zaostalé a levné?) ... Náš dezinformační mainstream tvrdil, že je to asi ruský podvod ve statistikách - málo mrtvých! A fakta? Avifavir je označen digitálním kódem Data Matrix. Označování je analogem drogového pasu, který zaručuje pravost léku a umožňuje sledovat celou cestu každého balení: od výroby po lékárnu nebo zdravotnické zařízení. Pravost lze ověřit pomocí mobilní aplikace Honest Sign.

Avifavir je jedním ze dvou registrovaných léčiv COVID-19 na světě. Avifavir se také stal prvním lékem založeným na Favipiraviru na světě schváleným pro léčbu COVID-19. V klinických studiích prokázal vysokou účinnost a narušil reprodukční mechanismy koronaviru.

Dne 29. května 2020 obdržel Avifavir registrační certifikát od Ministerstva zdravotnictví Ruské federace a stal se prvním ruským lékem schváleným pro léčbu pacientů COVID-19. Dne 3. června 2020 ministerstvo zdravotnictví zařadilo Avifavir do sedmého vydání pokynů pro prevenci, diagnostiku a léčbu nové infekce koronaviry COVID-19.

 Byl vyvinut odborníky národního ústavu GC KhimRar s podporou Ruského fondu přímých investic, Ministerstva průmyslu a obchodu Ruska a Fondu Skolkovo.

 Produkce Avifaviru by se mohla v případě potřeby zvýšit na 2 miliony cyklů ročně.

 „RDIF a GC„ KhimRar “v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví dokázali vyrobit a zaregistrovat lék v krátkém čase, který předčí světové analogy nejen z hlediska účinnosti, ale také bezpečnosti.“

 „Avifavir“ sníží více než na polovinu trvání nemoci u většiny pacientů zvyšuje bezpečnost pro ostatní již v pátý den léčby, což umožňuje úspěšnější boj proti viru a snížení zátěže ruských nemocnic. Afivavir není jen první antivirový lék registrovaný proti koronaviru v Rusku, ale také snad nejslibnější anti-COVID-19 droga na světě. Byl vyvinut a testován během klinických studií v Rusku v rekordním čase, což mu umožnilo stát se prvním registrovaným lékem na bázi favipiraviru na světě. “

Doposud jsou na světě pouze dvě antivirová léčiva proti COVID-19. Avifavir a remdesivir, který vyvíjí americká společnost Gilead Sciences. Podle předběžných údajů je avifavir účinnější než remdesivir, rychle potlačuje virus v lidském těle. Kromě toho je avifavir k dispozici v tabletách, což umožňuje jeho použití pohodlnější a dostupnější ve srovnání s remdesivirem, který se podává intravenózně. Stojí za zmínku, že Spojené státy nejvíce trpěly pandemií COVID-19, a nyní se země snaží stát se světovým lídrem ve vývoji a praktickém uplatňování pro boj s touto chorobou.

Antivirotika mohou být použita s výskytem prvních příznaků nemoci - vysoká horečka a rozvíjející se pneumonie, když je již zřejmé, že imunitní systém nedokáže zvládnout

Avifavir je lék s přímým účinkem, inhibuje reprodukci viru a umožňuje imunitnímu systému porazit nemoc.

Podle výsledků prvních čtyř dnů léčby mělo 65% pacientů ze 40 lidí, kteří užívali Avifavir, negativní test na koronavirus, což je dvakrát vyšší než ve standardní skupině léčené; do desátého dne dosáhl počet pacientů s negativním testem 90% „Lék má jasný mechanismus účinku: blokuje replikaci viru uvnitř buňky, čímž narušuje jeho vývojový cyklus. Avifavir navíc neovlivňuje jiné podobné procesy, ke kterým dochází v lidských buňkách, a proto pro ně není toxický.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Jak to bylo s americkým párem, který před BLM střežil svůj dům se zbraněmi? ..... Nejen česká média, která pouze papouškují zprávy světových agentur, ale ani většina amerických médií, se neopovažují napsat pravdu o včerejším incidentu v St.Louis, kde se aktivisté BLM dostali do konfrontace s ozbrojeným bílým manželským párem.

Většina médií opakuje mantru, že “pokojní demonstranti procházeli kolem jejich domu” a manželský pár “na ně mířil zbraněmi”. Z článků v médií má člověk pocit, že BLM banda šla jen tak po ulici, a z jednoho domu na ně vyběhli dva ozbrojení šílenci.

Faktem je, že BLM banda otevřela branku, která vede na soukromý pozemek. Na obrázku vidíme dole hlavní ulici, která vede podél plotu / zdi. Nejspodnější popisek ukazuje místo / branku, kudy BLM banda vlezla dovnitř. Bylo jich asi 150. Popisek nahoře vlevo ukazuje místo, kudy BLM banda procházela, a popisek nahoře vpravo ukazuje vchod do domu, kde oba manželé stáli.

Podle Fox News policie případ vyšetřovala a již uzavřela. Z vyhodnocených důkazů vyplývá, že pár vyšel ven se zbraněmi až poté, kdy ze strany části demonstrantů došlo vůči nim k vyhrožování. Mělo jít o konkrétní dva bílé muže, kteří byli ozbrojení. Policie případ řeší jako vstup na cizí pozemek a zastrašování (ze strany dosud neurčených demonstrantů).

Nejpikantnější na celém incidentu ale je, že manželé jsou oba advokáti a aktivní Demokraté. Tedy levičáci. Podle Fox News během své kariéry “zastupovali mnoho klientů ve věci občanských práv”, z nichž “sto procent byli barevní”. Původně se k celému incidentu ani nechtěli vyjadřovat, aby “nepoškodili ideje Black Lives Matter”.

Člověk by oběma manželům nejradši řekl: “A neříkali jsme vám to?” Revoluce požírá své děti.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


GENOCIDA BÍLÉ RASY ZA PODPORY BĚLOCHŮ. KTERÁ JINÁ RASA JEDNÁ TAK SEBEDESTRUKTIVNĚ? ..... Umíte si představit, že by jakýkoli černoch běhal po ulici s cedulí White lives matter? Nebo že by jakýkoli černoch trval na tom, aby třeba v Africe měli v parlamentech zastoupení i běloši? Nebo že by třeba Číňané či Japonci trvali na tom, že jejich rasa je hříšná, proto musí svoje domnělé viny vykoupit tak, že si začnou do zemí masově přivážet africké a arabské invazisty, přičemž budou mladým Japonkám či Číňankám tvrdit, že právě to jsou pro ně ideální partneři?

Ničeho výše zmíněného se samozřejmě nikdy nedočkáme, což je v naprostém pořádku. Příslušníci jiných ras se totiž nechovají sebedestruktivně. Ve světě docházelo vždy k různým konfliktům, v minulosti všech ras najdeme jak otroky tak otrokáře. Někde se tak dokonce děje dodnes, paradoxně nyní jsou otrokáři ti, kdo často bývali otroky a za otroky si berou příslušníky vlastních ras. 

Jak je tedy možné, že se najde tolik bílých, kteří jsou ochotni jít proti své vlastní rase? Proč se najde tolik šílenců, ochotných líbat nohy černochům? Černochům, kteří třeba v Africe dodnes berou otroky? Proč se před černochy klaní? Proč podporují protibělošský rasismus sami běloši? 

Přiznám se, že jsem si tendencí, vedoucích k současným štvanicím na bělochy, všimla už před lety. Přišlo mi například velmi zvláštní, že současnému systému nevadí Antifa, která je naopak režimem podporována, což třeba u nás můžeme nejlépe vidět na Pirátech, kteří se k Antifě hlásili či ještě hlásí. A nejen to, jakousi odnoží Antify je i extremistická protibělošská organizace GNWP (Good Night White Pride).

Tato organizace vede protibělošskou propagandu, přesto je systémem podobně, jako její “sestra” Antifa hájena. Ostatně, členové této organizace jsou velmi často vidět i v průvodech BLM a účastní se jejich řádění, mezi členy najdete jak černochy, tak bělochy. V mnoha zemích tato organizace infiltrovala politiku (u nás Piráti, jinde Zelení), infiltruje se však i do mládežnických organizací (skaut) apod. Umíte si představit, že by se takto zcela oficiálně šířil třeba KKK?

Známý je také fakt, že tyto organizace, ne neprávem považované za teroristické, jsou zarytými odpůrci národů a národních států, proto jsou podporovány globalisty a patří k opoře 4. říše.

Španěl, hlásící se ke stejné organizaci jako Bartoš, ukopal jiného muže jen proto, že měl kšandy v barvě španělské národní vlajky

A co je vlastně na tom všem nejšílenější je fakt, že členy této organizace jsou velmi často mladí běloši. Tedy podobně sebedestruktivní tendence se týkají především mladých. Často na to jdou oklikou, třeba ve stylu “neměly by se rodit děti, abychom neprodukovali CO2”.  Přitom tuto propagandu vztahují jen na bílé, přemnožené Afričany naopak v rámci propagace ideologie multikulturalismu podporují. Možná by na tom nebylo nic podivného, s ohledem na fakt, že se dnes organizuje zcela legálně kdekdo, včetně pedofilů.

Jenže zde je právě problém jisté masovosti a politické podpory, či podpory velmi bohatých mecenášů. Tyto organizace jsou samozřejmě zpravidla vázány i na různé neziskovky, velmi často promigrační. Jejich cíl je totožný, nicméně prostředky různé. Někdo aktivně dováží invazisty, někdo vymývá mozky mládeži, jiní aktivně řádí v ulicích, další se zapojí do nejvyšší politiky.

To, že nyní dochází k záměrné genocidě bílé rasy je nezpochybnitelné.      (Čtěte na stránkách Vox Populi)


30.6. 2020     Třicátého června 1905 představil Albert Einstein v článku „On the Electrodynamics of Moving Bodies“ teorii relativity.


Stále víc se začíná ukazovat, že převrat v roce 1989 nebyl o svobodě, ale jen o jiné totalitě. Dokonce ještě horší než té komunistické. Ta neměla v plánu udělat z Evropy muslimských chalífát ..... Být zvolen lidem v liberální demokracii neznamená mnoho, přesvědčil se o tom poslanec zemského parlamentu v německé spolkové zemi Badensko-Württembersko Dr. Heinrich Fiechtner. Když si během parlamentní zasedání dovolil ostře odsoudit politické pokrytectví německých "elit" během nedávného řadění gangů uprchlíků a členů Antifa ve Stuttgartu. 

Poukázal na to, že politické "elity" zase dělají, že se nic neděje. Media řadění uprchlíků a Antifáků nazývají "Party Szene" (večírek), když se plundruje město za výkřiků allahu akbar. Establishment obvinil, že "má krev na rukách". 

To ale nemohla nechat předsedající schůze a prezidentka parlamentu paní Muhterem Aras, která se narodila v Turecku a je alavistická muslimka, bez potrestání.

Dr. Fiechter (dříve AfD) je povoláním lékař hematolog a onkolog a je to již starší pán, ale ani na to nebrala předsedající muslimka ohledy. 

Okamžitě ho vyloučila z jednání parlamentu. Dokonce si to nechala odhlasovat od předsedů hlavních parlamentních stran zastoupených v Landestagu (zemský parlament).

Dr. Fiechter se tak nebude smět zúčastnit 5 parlamentních zasedání. Za což se jí dostalo hlasitého potlesku od přítomných poslanců. Poslanec odmítl zasedání opustit s argumentem, že byl zvolen voliči. byl proto násilím vyveden policií. 

Tak to zkrátka v té liberální demokracii chodí.

Dr. Fiechter přitom nikoho sprostě neurážel, jen emotivně řekl to, co si dnes myslí (a bojí se říct nahlas) mnoho etnických Němců. Kdo je tedy v Německu pánem? Němci to již zjevně nejsou! Oficiální media se okamžitě postavila na stranu muslimky. 

Prý poslanec-lékař schválně provokoval drzými řečmi o svobodě slova a projevu a chudák muslimka z Turecka ze strany Zelených neměla přece jinou volbu.

Podle současné liberální demokracie smíte projevit své názory nahlas, jen pokud odpovídají schválené politické linie neomarxismu. 

Že někoho zvolil volič a dal mu mandát hájit jeho zájmy? Ale prosím vás, v liberální demokracii se na tohle již dávno nehraje.

Češi by se neměli moc radovat. 

Vedení policie právě vyhlásilo, že vytvoří zvláštní oddělení pro boj s předsudečnou nenávistí (zločin myšlení) a neschválenými názory na internetu.

Vedení policie má podivné priority v dnešní době. Černoši, Arabové, nebo Vietnamci prodávající drogy českým dětem a nikoho to nezajímají, ale názory důchodce z malého města na imigraci jsou vážný problém! Není ale divu, když se podíváte, kdo policii ve skutečnosti řídí.

Stále víc se začíná ukazovat, že převrat v roce 1989 nebyl o svobodě, ale jen o jiné totalitě. Dokonce ještě horší než té komunistické. ta neměla v plánu udělat z Evropy muslimských chalífát. Dokonce ani politbyro KS Sovětského svazu nikdy neplánovalo...     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


ŠVÉDSKÁ FEMINISTICKÁ STRANA CHCE MNOHEM VÍCE MUSLIMSKÝCH VETŘELCŮ V ZEMI ..... Ano, čtete dobře. Feministky požadují, aby byla minimální migrační kvóta 100 tisíc vetřelců. To požadují v zemi, která v rámci EU bezkonkurenčně vede žebříček počtu znásilnění, vražd a útoků granátem. Tyto údajné feministky mají nejspíš pocit, že chtějí být obohacovány ještě víc. Otázka jen je, proč si neříkají raději masochistky, výraz feministky pro ženy, které požadují více násilí a ponižování žen mi v kontextu původního významu přijde poněkud nepatřičný.

Ostatně, je to asi totéž, jako když příslušníci různých LGBT komunit podporují invazi a brojí proti islamofobii. A to v situaci, kdy oni sami jsou pro běžného muslima případ pro kata. Asi stejně, jako feministky, které by skončily pod burkou, ty mladší by byly nuceny se stát “strojem na plození dětí” a ty starší nejspíš skončí coby služky svých pánů, pravidelně častované “výchovnými” fackami. Ale jak se říká, kdo chce kam…

Feministická strana chce, aby Švédsko mělo minimální požadavek na přijímání nejméně 100 000 žadatelů o azyl ročně, a tvrdí, že migrace má „pozitivní ekonomické makroúčinky“. Mluvčí pro hospodářskou politiku Feministické strany na Twitteru napsala: „Švédsko by mělo mít migrační dno. Jak jinak můžeme zaručit, že Švédsko přijme každý rok nejméně 100 000 žádostí o azyl?” Takže dno by mít měli, ale strop ne? Přijímat by tak měli neomezeně???

Feministická strana dále hlásá, že by měli být Švédové vděční, že žijí v zemi, kam lidé chtějí utéct, a ne z ní utíkat. Tak zde mi nezbývá než upozornit na fakt, že feministky poněkud zaspaly, protože původní Švédové už pomalu, ale jistě, začínají svoji rodnou zemi opouštět. A po dalším přívalu muslimských invazistů zůstanou v zemi jen muslimové a sluníčkáři, včetně těchto údajných feministek.

Krajně levicovou Feministickou iniciativu, jak se strana nazývá, založila v roce 2005 politička Gudrun Schymanová. Před založením feministické strany byla členkou švédské komunistické strany (Levá strana – Komunisté), která si v roce 1990 změnila jméno na současnou Levicovou stranu. V letech 1993 až 2003 byla vůdkyní strany. Svou politickou kariéru začala v Marxisticko-leninské lize boje. Tedy zřejmě cosi na styl Antify.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 získala feministická strana ve Švédsku 5,3% hlasů, ale ve všeobecných volbách v roce 2014 získala jen 3,1% hlasů. Ve všeobecných volbách v roce 2018 se však podpora feministické strany zmenšila, protože získala jen 0,4% hlasů. 

Tedy podle všeho je prognóza potěšující, neboť, jak je vidět, podpora této programově proinvazní strany významně klesla. To by mohlo signalizovat naději, že se Švédové konečně začínají probouzet.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Lektorka Cambridge univerzity vyzvala ke “zrušení bělochů”, podle univerzity je to v pořádku a dokonce jí povýšila na profesorku ..... Lektorka slavné Cambridge university v Anglii Priyamvada Gopal na svém Twitteru napsala, že White Lives Don’t Matter (životy bělochů nejsou důležité) a následně přidala ještě “abolish whiteness” (zrušte bělošství/bělochy).

Na sociálních sítích se strhla bouře a mnozí požadovali odvolání této otevřeně proti bělošské rasistky. jenže podle univerzity je vše v pořádku a jedná se prý o svobodu slova.

Škoda, že podobně se univerzita nechová, pokud pokud běloši kritizují menšiny. To pak jde vždy o případ rasismu a dotyčný okamžitě končí.

Neomarxistické diktary “liberálních demokracií” tak otevřeně prosazují proti bělošský rasismus. Podobné je to i u nás. Pokud si někdo dovolí kritizovat vyvolené menšiny LGBT++P, Židy apod, okamžitě dojde k trestnímu stíhání. Vyprávět by o tom mohl třeba předseda Národní demokracie A. Bartoš. Naopak je to ale vždy svoboda slova. Pokud starosta ODS Novotný (sám se chlubí svým židovským původem) uráží etnické Čechy, Rusy apod, jedná se pochopitelně o svobodu slova.

Češi se stali z hlediska platného “práva” druhořadými občany ve své zemi. Jen by měl zajímalo, zda těm vše ničícím neomarxistickým parazitům dochází, že je oni Češi je také živí.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Byt 1+1 a jeden záchod pro 30 lidí a ještě za to musí platit, zlobí se Markétka ..... Pro takové aktivisty mám jen pár slov. Běžte do prdele, klanějte se jim a líbejte jim třeba jakoukoliv část těla, ale zkuste mne oslovit na přímo z očí do očí a natluču vám hubu.

Češi, poklekněme před romskými bratry! Stop diskriminaci!

Jak musí žít Romové? Byt 1+1 a jeden záchod pro 30 lidí a ještě za to musí platit!

„Romové jsou terčem diskriminace. Ta se dle mého projevuje tím, že Romům není zajištěno důstojné bydlení. Romský aktivista popisuje, v jakých podmínkách Romové žijí – bohužel rasistické nacionalistické nedemokratické strany se odmítají podílet na začlenění Romů do společnosti. Přitom dle mého je možnost Romy nastěhovat do volných zrekonstruovaných městských bytů – ty by mohly být Romům přiděleny například na základě velikosti jejich rodin – takže například romská rodina s 6 dětmi by měla nárok na byt 4+1 apod. Není přeci možné, aby jedna skupina žila v bídných podmínkách jen proto, že má odlišnou barvu pleti. Přičemž většinové obyvatelstvo často žije ve velkých bytech či nově postavených domech.“

Také se vám nad tímto blábol dělá špatně od žaludku? Jak je možné, že v této době nás nějaké pitomá aktivista, volička Pirátů vyzývá k pokleknutí před cikány. Co je nám potom, že se do 1+1 nastěhuje 30 lidí a pláčou, že jeden záchod je jim málo. Ať utíkají pracovat, vezmou si hypotéku a staví si dost velké byty pro sebe a celé jejich příbuzenstvo. Pak si tam mohou postavit i tančírnu a řvát až do ráno. Jen ať si to postaví někde na samotě, protože většina lidí ráno vstává do práce a nemá chuť poslouchat jejich řev.

Musela jsem si odběhnout ven se psy a uklidnit se, protože jinak by můj slovník hýřil nadávkami všeho druhu. Tahle aktivistka si totiž myslí, že by jim měl stát přidělit nově zrekonstruované byty. Nejlépe 4+1 pro rodinu se šesti dětmi. Hned vzápětí nám vyčetla, že majorita si žije ve velkých bytech a dokonce nově postavených domech. No to je drzost, to jsme si fakt dovolili moc. Za vlastní peníze jsme postavili domy, nájmy za nás v ve státních bytech také nikdo neplatí a tahle nána nám bude určovat jak máme bydlet a že se máme klanět téhle líné svoloči?

Možná by ji měl někdo provést po vybydlených domech, bytovkách a  nájemních bytech. Nejlépe ji nechat bydlet v jejich oblíbené čtvrti v Ústí nad Labem. Může tam s mini vyhazovat z okna odpadky a vylévat kýble s fekáliemi které jim tečou po zdi, protože záchody zlikvidovali. Až chytne nějakou nemoc, může být ráda, když to bude jenom žloutenka.

Tahle osoba se nakazila černošských hnutím v Americe a po klekání nás bude chtít přinutit k olizování bot a za to nás nakopnout do hlavy? Pro takové aktivisty mám jen pár slov. Běžte do prdele, klanějte se jim a líbejte jim třeba jakoukoliv část těla, ale zkuste mne oslovit na přímo z očí do očí a natluču vám hubu.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


AMERICKÁ UNIVERZITA VYLOUČILA STUDENTKU ZA POUKÁZÁNÍ NA POKRYTECTVÍ BOJE PROTI RASISMU ..... Soukromá univerzita Hardin-Simmons z Texasu se rozhodla vyloučit jednu svou studentku poté, co na sociální síť Tik-Tok sdílela video ukazující pokrytectví boje proti rasismu.

Video se skládá ze tří částí. V první dívka ukazuje reakci lidí, když černoch zabije jiného černocha. Ve druhé, když černoch zabije bělocha. A ve třetí, když běloch zabije černocha. V prvních dvou částech lidé nereagují nijak. Je jim to jedno. Nic se pro ně neděje. Když ale běloch zabije černocha, strhne se peklo na zemi.

Jde o situaci, která je nyní v Americe normální. Černoši se v mnoha amerických městech denně zabíjejí všemi možnými způsoby. Bílí lidé jsou stále častěji terčem útoků ze strany černých. Černoši se naopak stávají oběťmi bílých lidí minimálně. Dokazuje to například tato tabulka z roku 2016. Ze 2870 zavražděných černochů jich 2570 zabili jiní černoši. Bílí, pokud odečteme Hispánce, kteří se v amerických statistikách podivuhodně charakterizují jako běloši, měli z celkového počtu na svědomí jen 138 obětí. Naopak z 3499 zavražděných bílých jich černoši měli na svědomí 533.

Přesto tedy, že většina zavražděných černochů v USA umírá rukou jiného černocha, a procentuálně zabijí černoši víc bílých, než opačně, byla vytvořena iluze, že černí v Americe umírají jen a pouze rukou bílých. Když na to v Americe poukážete, vyhodí vás odevšad, odkud vás vyhodit jde. Z práce, ze školy, z klubu, z restaurace. A to nemá nic společného s původními ideály bílé Ameriky. To je komunismus.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Vláda se vyjádřila k rezoluci EP o střetu zájmů Babiše. Podle ní jde o vměšování do vnitřních a politických záležitostí ..... Česká vláda se dnes vyjádřila k rezoluci Evropského parlamentu, která se týkala střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Konkrétně se kabinet ohradil proti některým částem rezoluce a uvedl, že se europoslanci tímto textem částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Stejně tak prý tato rezoluce narušuje presumpci neviny.

Připomeňme, že europoslanci schválili usnesení k možnému Babišovu střetu zájmů předminulý pátek, a to jasnou většinou hlasů. Podle dokumentu předseda české vlády zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, jelikož se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Zároveň tak rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém k tomu, jak je odhalit.

Nyní se uvádí, že česká vláda měla dle návrhu, který jí předložila ministerstva spravedlnosti, pro místní rozvoj a financí, zdůraznit, že rezoluce je politickým, nikoliv odborným posouzením problematiky. Rovněž měl kabinet europarlamentu vytknout i to, že vítá obnovení vyšetřování Babiše, pokud jde o jeho účast na projektu Čapí hnízdo, a věří, že česká justice bude v tomto trestním řízení postupovat nezávisle a nebude podléhat žádnému politickému vlivu.

„Jedná se o porušení principu presumpce neviny a nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení,“ píše se v návrhu usnesení.

Kabinet si totiž stojí za tím, že takové vítání vyšetřování a výzvy k jeho nezávislosti představují přímý politický nátlak na konkrétní řízení.

„Bez jakékoliv znalosti konkrétní věci EP pobízí k činění kroků v trestněprávní rovině, čímž činí politický a mediální tlak na justiční systém v ČR,“ stojí v materiálu.

Podle kabinetu totiž skutečnost, že EP vítá obnovení stíhání, deklaruje také nesouhlas s dosavadní činností orgánů činných v trestním řízení.

„Takový postoj je zcela jasným zásahem do vnitřních záležitostí členského státu, navíc účelově a subjektivně projeveným na konkrétní případ,“ dodává se.

Mimo jiné měla vláda podle návrhu zkritizovat i to, že europarlament předjímá výsledek auditů k Babišovu střetu zájmů: „EP v této souvislosti nerespektuje průběh auditního procesu a činí expresivní konstatování, které se neopírá o žádné relevantní odborné posouzení.“

Podle vlády se to tedy jeví tak, že EP uplatňuje svůj politický a mediální vliv na řádný průběh auditů. „A svými konstatování o střetu zájmů bez řádných odborných podkladů presumuje jejich výsledek. Tímto způsobem dochází rovněž k nerespektování pravidel nastavených samotnou EU,“ uvádí se v dokumentu.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


Google jako ministerstvo pravdy nového světového řádu ..... „Pokud jste ve zpravodajském byznysu, tak posloucháte Google. Když vám Google zavelí, že máte to, či ono udělat, vy to děláte. Nemáte jinou volbu…“

Koncem května stálý představitel Ruska v OBSE Alexandr Lukaševič prohlásil, že společnosti Facebook, YouTube a Google přistoupily k cenzuře jim nepohodlných masmédií. „Videoplatforma YouTube, de-facto kontrolovaná USA, vyřadila účet krymského televizního kanálu ‘Krym-24’ a stejně tak dvou ruskojazyčných informačních agentur ‘Anna News’ a ‘News Front’,“ prohlásil Lukaševič.

A 16. června vypověděl spíkr amerického televizního kanálu „Fox News“  Tucker Carlsson, jak Google uvaluje prakticky úplnou cenzuru kontrolou prakticky veškeré on-line reklamy. „Většina společností ve sféře masmédií závisí na Googlu. Google kontroluje 70 % veškeré on-line reklamy. Takže, pokud jste ve zpravodajském byznysu, tak posloucháte Google. Když vám Google zavelí, že máte cosi udělat, tak to děláte. Jinou volbu nemáte. Oni vás mohou v momentě zničit. A udělají to.“

Na podporu svých slov uvedl, jak televizní kanál „NBC News“, kontrolovaný největšími světovými investičními společnostmi (The Vanguard Group, Inc., State Street Corporation Fidelity Investments, atd.) využil moc Googlu, „aby odklidil“ weby „The Federalist“ a „Zero Hedge“. Carlsson se rovněž obrátil na administraci Googlu s dotazem, čím konkrétně se provinily dva potrestané weby. „Řekli nám, že tyto dva weby měly nemoderované sekce komentářů. Jinými slovy, čtenáři mohli říkat, co chtěli. Google má za to, že se s tím nelze smířit,“ řekl Carlsson. Weby musí nést odpovědnost na svůj obsah, domnívá se administrace Google. Přitom ale sám Google žádnou odpovědnost za svůj obsah nenese. Stalo se tak díky čl. 230 „Zákona о slušnosti v telekomunikacích“, přijatému Kongresem USA. „Takže, pokud vás např. někdo pomluví, a tato pomluva projde přes servery Google, nemůžete Google žalovat. Google je pro jakékoli důsledky nedotknutelný“, poznamenal Carlsson.

To, že se Google zabývá skrytou cenzurou na internetu, vešlo ve známost poté, co se prudce snížila návštěvnost internetových zdrojů socialistického a protiválečného zaměření kvůli změnám, které Google vložil do svého vyhledávacího systému.

Jako důvod ke změně algoritmu vyhledávačů byla uvedena snaha chránit uživatele před urážlivými a nedostatečnými informacemi a před „spikleneckými teoriemi“. Viceprezident společnosti Ben Gomez ujistil, že Google „zdokonalil metody vyhodnocování a obnovil algoritmy pro vydávání spolehlivějších informací“. Ve skutečnosti ale Google nevypracoval systém ochrany uživatelů, ale tvrdý ideologický nástroj, oddělující lidi od „nežádoucího“ obsahu.

V důsledku toho poklesla návštěvnost portálu „WSWS.org.“ o 67 %; „alternet.org“ o 67 % a „globalresearch.ca“ (web Michaela Chossudovského) o 62 %. „Od května 2017 poklesla návštěvnost webu „Common Dreams“ přes vyhledávače Google skoro o polovinu“, – říká redaktor webu Aaron Kaufmannová.

Prudce klesla i návštěvnost dalších zdrojů, kritizujících politiku kolektivního Západu: „consotriumnews.com“ (-47 %); „socialistworker.org“ (-47 %); „wikileaks.org“ „-30 %“; atd. Všechny informační  zdroje, které novými pravidly Googlu nejvíce tratily, byly protikapitalistického a protiválečného zaměření.     (Čtěte na stránkách Outsider Media)


VŠUDE JE POUZE „BLACK LIVES MATTER“ A NA ANTIFU SE MÁLEM ZAPOMNĚLO ..... Rozdělování populace na menší a menší skupiny, přesně podle návodu „rozděl a panuj,“ stále pokračuje. Touto dobou málem všichni volají do světa, že jejich životy mají cenu, málem jakoby předtím žádnou cenu neměly. Můžete najít „Čínské Lives Matter,“ „LGBT Lives Matter“ a dokonce i cikáni se ozvali a napsali na Hlinkův pomník „Roma Lives Matter.“ V Brooklynu (část New Yorku) dokonce vyvěsili Židé na sloupy plakátek, který říká: „Nikdy nezapomeň, židovské životy mají tu největší cenu,“ viz obrázek níže, video ZDE. No, každý to vidí po svém.

Ale jak říkám, na Antifu se v té tlačenici pozapomnělo a přitom to je možná ten hlavní a velmi nebezpečný element v celé situaci. Antifa je celosvětová organizace, ale je obtížné ji vypátrat, protože jednotlivé složky, kterých mohou být desítky a i stovky, nepodléhají zjistitelnému centrálnímu vedení. Toto ještě ztěžuje skutečnost, že hodně protestujících poctivě navléká přes obličej roušky, takže jednotliví kriminálníci nejsou poznat. Dokonce se nabízí dotěrná myšlenka, že ty roušky byly nařízeny přesně na to, aby zločinci měli snadnější život. A my jako ti oslové jsme věřili, že je to opravdu na ochranu proti chřipce.

Roušky proti chřipce nefungují, ani plastikové ochranné bariéry nefungují a už vůbec nefunguje distancování. Ve skutečnosti, kdoví jestli i to distancování nemá v pozadí jiný důvod. Na příklad, přes mobil je možno přesně zjistit, kde se určitá osoba nachází. Tento člověk ale musí stranou od druhých a ne v davu, kde se vyskytují další mobily, takže ho není možno izolovat. A tak přikázali distancování!

Řeknu vám proč nic z toho nefunguje, vím to totiž z vlastní zkušenosti. Mám velmi špatný imunní systém a pokaždé, když jdu na nákup, přijdu domů se slabou chřipkou. To proto, že obchody jsou nevětrané, vystřídá se tam spousta lidí, hodně z nich jsou nemocní a bacily jsou ve vzduchu, na zboží a všude kolem. Můžete otírat držadlo od vozíku jak chcete, na nic to není. Dokonce jsem zažila v jednom obchodě, kde byl takový odlehlý kout, že každý, kdo tam vstoupil, prvně kýchl. Stála jsem tam a pozorovala lidi, neselhalo to ani v jednom případě.

Té slabé chřipky, kterou si donesu z každého obchodu, se zbavím většinou během jednoho dne, ale pokaždé ji dostanu, i s těmi rouškami, s plastikovými štíty, s distancováním. Předtím, než začalo šílenství zvané „koronavirus,“ to bylo to stejné. Takže – při veškerých opatřeních, žádný rozdíl. Zkuste si toho také všímat, možná mně dáte za pravdu.

Ale zpátky k Antifě. Přes zdánlivý nedostatek centralizovaného vedení je Antifa velmi dobře vycvičena, organizována a používá vysoce efektivní, zakódovanou komunikační síť. Jejím cílem, jak v Evropě, tak i v Americe, je svrhnout současný vládní systém a nastolit komunismus. Protože je to v podstatě organizace teroristická, která neváhá využít extrémní násilí spolu se zničením všeho, co jí stojí v cestě, jejími hlavními protivníky jsou policie a jakýkoliv pořádek.

Původ Antify sahá o sto let do minulosti a do tehdejšího Sovětského svazu, kde v r. 1921-22 vyvinula Komunistická internacionála taktiku na „spojení davů pracujících skrze agitaci a organizaci,“ což mělo fungovat na mezinárodní úrovni, ve všech zemích světa a bylo to zaměřeno proti kapitalismu a fašismu. Tyto dva výrazy byly často zaměňovány, zřejmě měly pro ně stejný význam.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Stručná historie Antify: část 1 ..... Empirické důkazy ukazují, že Antifa je ve skutečnosti vysoce organizovaná, dobře financovaná a globálně rozšířená organizace. Má plochou organizační strukturu s desítkami a možná stovkami místních skupin.

Dlouhodobě deklarovaným cílem Antify v USA i v zahraničí je vytvoření komunistického světového řádu. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify svržení Trumpovy administrativy.

Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku, s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická".

Antifa je nejen oficiálně tolerována, ale je dokonce placena německou vládou za boj proti krajní pravici. — Německá novinářka Bettina Röhl, deník Neue Zürcher Zeitung, 2. června 2020.

"Členové Antify se ze zbabělosti bojí odhalit svou totožnost, zakrývají si tváře a jejich jména jsou tajná. Antifa stále vyhrožuje násilím a útoky proti politikům a policii. Podporuje ničení veřejného a soukromého majetku, které způsobuje ohromné škody." — Německá novinářka Bettina Röhl, deník Neue Zürcher Zeitung, 2. června 2020.

Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická". Na snímku: Starší muž odchází poté, co byl brutálně zbit členy skupiny Rose City Antifa 29. června 2019 v Portlandu ve státě Oregon. (Foto: Moriah Ratner / Getty Images)

Americký generální prokurátor William Barr obvinil Antifu - militantní "antifašistické" hnutí - z násilností a rabování, které propukly po celých Spojených státech během protestních akcí vyvolaných smrtí George Floyda. "Násilnosti podněcované a páchané Antifou a dalšími podobnými skupinami během těchto nepokojů jsou domácím terorismem a podle toho k nim budeme přistupovat," řekl.

William Barr také řekl, že federální vláda má důkazy, že Antifa zneužila legitimní protesty po celé zemi, a "zapojila se do násilných nepokojů, páchání bezpráví, žhářství, rabování obchodů a útoků na veřejný majetek, na policisty a nevinné lidi a dokonce se podílela i na vraždě federálního agenta." Americký prezident Donald J. Trump nařídil již předtím americkému ministerstvu spravedlnosti, aby Antifu zařadilo do seznamu teroristických organizací.

Akademičtí výzkumníci a média sympatizující s Antifou tvrdí, že skupinu nelze klasifikovat jako teroristickou organizaci, protože to je volně definované protestní hnutí, které postrádá centralizovanou strukturu. Mark Bray, hlasitý zastánce Antify v USA a autor knihy "Antifa: anti-fašistická příručka" prohlašuje, že "Antifa nefunguje jako zastřešující organizace a nemá přesně definovanou strukturu velení."

Empirické důkazy ukazují, že Antifa je naopak ve skutečnosti vysoce organizovaná, dobře financovaná a globálně rozšířená organizace. Má plochou organizační strukturu s desítkami a možná stovkami místních skupin. Americké ministerstvo spravedlnosti v současné době vyšetřuje jednotlivce napojené na Antifu ve snaze odhalit její skutečnou organizační strukturu.

Antifa do USA nepřinesla žádné nové ideje, svou ideologii, taktiku a cíle převzala od evropských antifašistických skupin, které jsou v té či oné podobě aktivní již téměř sto let.

Co je Antifa?

Antifu lze charakterizovat jako nadnárodní povstalecké hnutí, které usiluje, často s pomocí extrémního násilí, o podvracení liberální demokracie, s cílem nahradit globální kapitalismus komunismem. Dlouhodobě deklarovaným cílem Antify v USA i v zahraničí je vytvoření komunistického světového řádu. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify svržení Trumpovy administrativy.     (Čtěte na stránkách Gatestone Institute)


„Odvrácená tvář Bruselu. Tohle vám prý v televizi neukáží!“ Video politické strany nabírá na popularitě  13. May 2019  Redakce AC24  Ze světa  neprehlednete videa  36702  3 O video, které na svém účtu na Facebooku sdílel poslanec Národní rady Slovenské republiky Milan Uhrík, je na internetu velký zájem. Videozáznam, který trvá přes sedm minut, totiž pojednává o odvrácené tváři Bruselu ..... Slovenský politik, jenž je členem politické strany ĽSNS, na sociální síti zveřejnil dané video s následujícím popiskem:

„Natočili jsme odvrácenou tvář Bruselu. Tohle vám v médiích neukáží! Podívejte se na šokující záběry z naší návštěvy v ulicích Bruselu. Přesvědčte se sami, jak nebezpečná je současná politika Evropské unie. Pokud nechcete, aby takto katastrofálně dopadlo i Slovensko, tak přijďte 25. května volit v eurovolbách. Nikdo nebude bojovat v Bruselu za ochranu Slovenska odhodlaněji než europoslanci z Lidové strany Naše Slovensko. SDÍLEJTE!“

Ve videu poslanci poukazují na to, že v Bruselu lze jen stěží najít původní evropské obyvatelstvo. Upozorňují tak na problém současného světa, kterým je migrace. Stejně tak v této souvislosti poukazují na to, že dnes v ulicích stále častěji potkáváme policisty a vojáky se samopaly a vyzývají lidi k tomu, aby se poučili z chyb.

Dále v něm zaznělo i to, že není pravdou, že se migranti pomalu integrují, jak hlásají bruselští politici. Podle strany ĽSNS je opak pravdou, jelikož tito lidé často vytváří ghetta. Ve videu se hovoří také o islamizaci Evropy, teroristických útocích, propagandě multikulturalismu, LGBT, tradiční rodině a mnohém dalším. Za zmínku dle strany stojí i to, že současná Evropská unie je dnes jen několik budov a mnoho byrokracie.

Uživatelé internetu na tento videosnímek, který má lidi podnítit k tomu, aby šli volit ve volbách do Evropského parlamentu, reagovali různě. Někteří souhlasili s tím, co strana ĽSNS natočila.

„Alespoň někdo, kdo se účástní eurovoleb, dokázal natočit tak pravdive video, jak to ve skutečnosti je,“ tvrdí někteří.

Jiní však poukazovali na to, že ne vše je úplně tak, jak to strana prezentuje.

„Kdybych věřila hloupostem, které tato strana šíří, tak bych si asi nevšimla, že jsou záběry z trhu. Ano, na trzích jsou muslimové. Ono většinu těch stánků také muslimové vlastní. Vidím velké nebezpečí v tom, že vykoupí pomeranče hned zrána!“ reaguje jedna z uživatelek.

Nutno podotknout, že si dané video vysloužilo již přes 1 400 lajků a sdílelo jen více než 5 000 lidí. A to vše během jednoho jediného dne.     (Čtěte na stránkách AC24)


29.6. 2020     Zdravím čtenáře po týdenní dovolené a doufám, že v následujících dnech konečně budeme moci říkat "Léto budiž pochváleno"!


Stále více amerických měst se zbavuje zón ovládaných BLM ..... Antifa a aktivisté BLM začínají prohrávat. Snaha přenést protesty do středně velkých měst USA narazila na silný odpor místního obyvatelstva, které odmítlo podporovat údajné "antirasistické" šílenství. Sami organizují ozbrojenou obranu, která udržuje pořádek a chrání jejich majetky. Aktivisté Antify a BLM tak nemohou rabovat, zapalovat obchody, ani vyvracet pomníky.

Devatenáctiletá studentka Sinai Espisonoe z města Omak ve státě Washington neskrývá strach i zklamání: "Ozbrojená občanská stráž bedlivě sledovala klid a pořádek během celé demonstrace BLM. Bylo nás asi 600 a když jsme chtěli jít ulicemi města, najednou jsme byli obklíčeni po zuby ozbrojenými lidmi. Představili se jako domobrana a řekli, že pokud se někdo z nás dotkne soukromého vlastnictví nebo městské infrastruktury, začnou po nás střílet." 

Devatenáctiletá dívka se svěřila, že cítila strach. "Pouze jsme vyzývali ke klidnému zničení pomníku jednoho z bývalých obyvatel Omaku, kterého považujeme za rasistu!" 

Manifestace # BlackLivesMatter přešla pokojně pod dohledem civilní stráže k pomníku. 

Střechy okolních budov byly obsazeny odstřelovači domobrany. 

Jejich pušky mluvily jasně: "Zničte něco, a pozabíjíme vás!", naříkala aktivistka BLM.

Jak uvádí The Washington Post, město Omak není výjimkou. 

Ve středních a malých městech se zorganizovala domobrana v podobě všeobecné mobilizace obyvatel. Farmáři, obchodníci i úředníci se připravují na obranu proti vandalům. 

Rozsáhlé právo na držení zbraně umožňuje místním obyvatelům udržovat pořádek. 

Při vjezdu do některých měst se také objevily billboardy "Zóna bez BLM". Šerifové rovněž varují všechny návštěvníky, že pokud budou vyvolávat násilí, policie jim bezpečí nezajistí. Pořádek sjednají ozbrojení občané.

Sebeobrana Američanů proti vandalům "nevoní" zvláště levicovým médiím, které šíří zprávy o "bílých rasistech z extrémní pravice". 

Údajně se tak "brání Afroameričanům vyjádřit svůj spravedlivý hněv".

Jak vidno, Amerika se probouzí!     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Spoluzakladatel Pink Floyd: Pamatujte si, Rusové porazili nacisty! ..... Světově proslulý hudebník, spoluzakladatel rockové skupiny Pink Floyd Roger Waters, uvedl, že to byli Rusové, kteří porazili nacisty a vyhráli druhou světovou válku pro zbytek světa.

„Věnujeme příliš malou pozornost skutečnosti, že to byli Rusové, kteří porazili nacisty a vyhráli druhou světovou válku pro zbytek světa. Nejsou to stateční Britové ani síly, které přišly na pomoc přes severní Atlantik, ale ruský lid, který přinesl největší oběť, aby zastavil  nacisty a porazil je,“ řekl Roger Waters v programu Afšina Rattanzi Going Underground na RT.

Waters zdůraznil, že na Západě by si to měli vždy pamatovat, zvláště nyní, když někteří mluví o Rusku negativně a „šokují“ ho zbraněmi. Podle jeho názoru je takové chování „naprosté šílenství“.

Před dvěma lety ukrajinský web „Peacemaker“ přidal Rogera Waterse do své databáze, jeho osobní karta se objevila v sekci „Očistec“. Důvody pro přidání Waterse  jsou anti-ukrajinská propaganda, „pokus o porušení teritoriální integrity Ukrajiny a schvalování legalizace anexe Krymu Ruskem“.     (Čtěte na stránkách AC24)


Potravinovou soběstačností až k hladomoru ..... Jistě jste to v poslední době slyšeli taky: ono zaklínadlo potravinová soběstačnost. Tedy pěstovat si, zpracovávat i vyrábět všechny a zvláště ty základní potraviny jen u nás a nespoléhat na trh.

V době post-covidové jako by najednou tuhle mantru skloňoval kdekdo. Dokonce i tací ekonomové, kteří byli dříve leckým označováni za „pravičáky jako řemen“, se už téhle myšlence nebrání. Ostatně tak jako se najednou zázračně nebrání ani většímu veřejnému dluhu, větším dotacím, větším regulacím, podpoře domácího cestovního ruchu na úkor zahraničního... Stačilo nechat se zavřít na pár týdnů do domácího vězení a omotat si povinně obličej kusem hadříku, a nezanedbatelnému množství velmi racionálních lidí, kteří za normálních okolností umí pracovat s daty místo s domněnkami, jako by vyměkl mozek.

Protože celá slavná představa potravinové soběstačnosti, jakkoliv se masám může zdát národovecky rajcovná, je především dokonalá ekonomická hloupost. Je zajímavé, jak lidstvo pořád a pořád tvrdošíjně recykluje minulost, která se prokázala jako neživotaschopná, a nechápe, že ani po sto prvé nějaký ekonomický nesmysl nebude fungovat.

Takhle se lidstvo pořád pokouší recyklovat komunistické myšlenky, jako by snad komunismus v nějaké zemi světa fungoval. Takhle se snaží recyklovat tisk peněz, jako by snad tisk peněz vždy neskončil průšvihem a zchudnutím. A úplně stejně se snaží recyklovat i myšlenku, že si nějaká země bude vše vyrábět sama. Tedy i potraviny.

Přitom už někdy v roce 1817 velký ekonom David Ricardo prokázal, že princip soběstačnosti, ať potravinové či jakékoliv jiné, je nesmyslný, protože to, co v ekonomii skutečně funguje, má název komparativní výhody: Zjednodušeně řečeno, má smysl zaměřovat se na výrobu a vývoz takového zboží, které dokážeme vyrobit proti jiným efektivněji, a naopak koupit od jiných zemí zboží, které dokáží vyrábět nejefektivněji ony. Jakýkoliv jiný politicky tlačený koncept dělá z lidí hlupáky, protože zneužívá jejich ekonomické nevzdělanosti, aby z ní vytřískal líbivé politické body – ale výsledkem je zhoršení ekonomické situace lidí.

Abychom dosáhli této politicky populární potravinové soběstačnosti, museli bychom na obchodníky uvalit velmi přísnou regulaci, abychom je násilně donutili prodávat domácí potraviny na úkor zahraničních. Jistě, je to v rozporu s pravidly jednotného evropského trhu – ale popravdě, evropská pravidla mě v této souvislosti moc netrápí, protože nenalhávejme si, že jednotný evropský trh stále ještě funguje. Jednotným trhem se vždy argumentuje, jen když se to hodí velkým zemím, ale v realitě nefungoval vlastně nikdy. Už jen existence dvojích cen mezi námi a třeba Německem ukazuje, že jsme dva oddělené trhy. Co mě ale zajímá mnohem víc, je to, že taková regulace ublíží českým zákazníkům i obchodníkům.

Českým zákazníkům se sníží výběr, zvýší ceny. Pro českého zákazníka je výhodné, když si může volit sám, co chce koupit, ne když mu to určí zákon. Proč jsou asi na českých pultech levná polská kuřata, o kterých se traduje, že prý jsou nekvalitní? Protože jsme takoví chudáci, že je tu musíme strpět? Ne! Protože je my, zákazníci, v průměru chceme kupovat. A teď je zakážeme, respektive omezíme, a nahradíme dražšími českými kuřaty. Vydělá na tom český zákazník, který přijde o možnost volby? Nikoliv. Naopak zejména ti chudší spláčou a raději kupovat maso přestanou. A kdo na tom vydělá? No přeci největší český výrobce kuřat...     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


Proč se dnes nelíbí Masaryk a socha možná zmizí ..... Morálka politická a lidská. Bez ní jsou lidé jen kreatury schopné všeho. Potřebuje demokracii, ale tu pravou a ne ten paskvil kterou nám politici a magnáti předkládají jako jedinou možnou.

Léta píšu o tom, že zde ani nikde jinde už demokracie dávno není. Píšu o tom, že alfou a omegou je morálka. Morálka politická a lidská. Bez ní jsou lidé jen kreatury schopné všeho. Potřebuje demokracii, ale tu pravou a ne ten paskvil kterou nám politici a magnáti předkládají jako jedinou možnou. Demokracie znamená vládu lidu a ta zde není a nikdy nebyla. Pokud každý člověk nepřevezme svůj díl odpovědnosti  za demokracii a nepostará se o její vládu, vždy budeme jen otroci vládnoucí hrstky těch, co nás zneužívají ke svému prospěchu a lidé to ani nevidí. Jak vidím demokracii já nemá smysl popisovat, protože ji vidím stejně jako T. G. Masaryk. Proto jsem si vyhledala Masarykův proslov o demokracii a mírně zkrácený vám ho předkládám.

Masarykův projev ... Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou a myslet si si,  že politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svoji autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a za všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Demokracie není jen státní a administrační forma nýbrž názor na život a na svět. Základem státu, a to již Římané a Řekové hlásali, je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky. Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka. Demokracie je názor na život. Spočívá na důvěře v lidi, lidskost a lidství a není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry. Demokracie je diskuse, ale pravá diskuze je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými. Přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Řekl jsem mezi rovnými. Vím, lidé si nejsou rovni. Je rozmanitost. Jen jako nesmrtelné duše jsme opravdu rovni.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Jana Husa podruhé na hranici! ..... V USA a západní Evropě se rozběhla místní verze “velké kulturní revoluce” jako zažila v minulém století Čína. Mimo jiné se jedná odstraňování soch a přepis historie.Sochy králů a politiků se odstraňují v BelgiiVelké Británii a i dalších zemích. Prý to byli rasisté, xenofobové a nevávistníci. Místní úřady dokonce sestavují “kulturní komise pro diverzitu”, které mají na odstraňování soch a přepisování historie odhlédnout. Bude jistě jen otázka času, kdy se podobná vlna dovalí i k nám. Třeba takový “otec vlasti” král Karel IV. se nabízí jako ideální objekt “rasisty, antisemity a xenofoba”. Vždyť vypověděl z království potulné Cikány a mnohé nechal uvěznit a popravit a v Norimberku povolil násilí proti židovským lichvářům, kteří vysokými úroky decimovali město. V prosince 1349 tam bylo zavražděno při pogromu údajně až 560 Židů. Po takovém muži má u nás být pojmenován most a univerzita? To by přece v krásném novém světě (NWO) nešlo. Jeho sochy proto musí být odstraněny, Karlův most bude přejmenován na most rabiho Loewa a Karlova univerzita na Univerzitu Eržiky a Lájoše Lakatošových. Jen tak dojde k nápravě 700 let starých křivd! Co na tom, že nechal ten most vybudovat a univerzitu založit?! Zpětně bude vymazáno jeho jméno z knih a všem absolventům této univerzity bude zaslán nový diplom psaný v romštině a to včetně těch dávno zemřelých. U něj to ale nemůže skončit. Třeba takový Jan Hus rovněž měl k těmto etnikům zdrženlivý vztah, ten by měl snad ujít spravedlivému trestu?! Cikány dokonce nazval plémě nečisté! A odsuzoval židovskou lichvu jako bezbožnost! Sice byl tenkrát v Kostnici upálen (z dnešního pokrokového pohledu spravedlivě), ale i tak si zaslouží jeho sochy minimálně hození do Vltavy! Husovy ulice od teď ponesou jména Lakatoš, Banga, Murgoš, Balogová, Balážová, Demeter, Novotný, Stropnický, nebo Ferko. Ve školách bude Jan Hus v hodinách dějepisu líčen jako odporný český xenofob, rasista a antisemita, kterému již tehdy byl po právu vyměřen spravedlivý trest! Tak bude konečně v dnešní krásné době učiněno etnické a rasové spravedlnosti zadost. Obyvatelé Husince (Husovo rodiště) budou pak pravidelně muset líbat nohy příslušníkům vyvolených menšin, kteří si je nebudou měsíc přede mýt. Jen tak poznají odporní bílí rasisté spravedlivou odplatu za své 700 let staré křivdy! Další objekty historického zkoumání pro jejich zločiny nenávisti a závadového myšlení se nabízejí národní obrozenci a čeští spisovatelé Jungmann, Neruda, Světlá, Palacký a mnozí další. Čeká nás mnoho revoluční práce.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Nově je na černé listině prezident, jehož jméno kdysi neslo nádraží v Praze ..... Dalo se čekat, že si americká revoluční levice na něj vzpomene. Dalším na řadě je bývalý americký prezident Woodrow Wilson. Ten, co se po něm jmenovalo v Praze Hlavní nádraží, a po kterém se stále jmenuje ulice u tohoto nádraží.

Když v Americe senátor McCarthy chvíli honil komunisty v Hollywoodu, říkali tomu Hon na čarodějnice, a na školách tím dodnes straší jako obdobím, kdy prý byla Amerika blízko fašismu. Co se v Americe děje dnes, ale McCarthyho překonalo stokrát.

Princetonská univerzita se rozhodla odstranit jméno prezidenta Wilsona z jedné ze svých škol. Oznámil to prezident univerzity, Christopher Eisgruber (zde jeho stránka na Wikipedii). Wilsonovo jméno je prý kvůli jeho “rasistickým názorům a nařízením” pro školu nevhodné.

Wilson byl sto dvacet let před panem Eisgruberem sám prezidentem Princetonu, a ze zapadlé školy udělal jednu z nejprestižnějších univerzit Ameriky. Vyčítají mu, že v době svého prezidentování znemožňoval černošským studentům, aby na Princetonu mohli studovat.

A nejen to. Wilson byl skutečně výjimečným americkým prezidentem, a je s podivem, že si na něj rudí vzpomněli až nyní.

Byl prvním jižanským prezidentem od roku 1848. Podporoval segregaci na federální úrovni a když USA vstoupily do První světové války, nechal černé vojáky segregované, jen s bílými veliteli. Segregaci obhajoval s tím, že brání rozmíškám mezi rasami.

První film, který se po jeho nástupu do Bílého domu promítal, byl slavný film o Ku Klux Klanu, Zrození národa. I když se tvrdí, že Wilson nevěděl, co se bude promítat, a po promítání se omlouval, že chtěl jen vyhovět starému příteli, autorovi knihy, podle které se film natočil.

A co mu rudí asi nemohou zapomenout nejvíce, po válce posvětil protikomunistické razie, které reagovaly na snahy amerických komunistů přenést ruskou Říjnovou revoluci i na americký kontinent.

Takže Amerika je jasná a my nyní můžeme čekat nějaké kreativní vystoupení českých levičáků, kteří na Wilsona nějakým způsobem upozorní, jako nedávno na Churchilla. A úplnou náhodou pak tito levičáci dají rozhovor Alarmu.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


DEBILITA ČLENŮ BRITSKÉ HOMOLOBBY NEZNÁ MEZÍ, PO VRAŽEDNÉM ÚTOKU MUSLIMA PROTI TŘEM HOMOSEXUÁLŮM VYZVALI K UKONČENÍ ISLAMOFOBIE ..... Už mnohokrát jsem ve svých článcích upozorňovala na to, že jedním z nejhorších hříchů v muslimském světě je homosexualita. Proto je neuvěřitelné, že všichni, kdo podporují LGBT propagandu, jsou zároveň také podporovatelé islámu, islamizace  a muslimské invaze do Evropy. K podporovatelům islamizace patří kupodivu také mnohdy sami homosexuálové, což pak v jejich případě ukazuje přinejmenším jejich vlastní stupiditu.

Pro úplnost připomínám, že před týdnem došlo v britském Readingu v parku k útoku nožem, při kterém bylo několik lidí zraněno a hned tři muži – homosexuálové – byli ubodáni. Útočníkem byl – jak jinak – muslim z Libye. Čin samozřejmě odsoudil kdekdo, včetně jisté skupiny, spadající pod britskou homolobby:

Pro ty, kdo neumí anglicky jen uvádím, že mimo vyjádření lítosti nad útokem a oběťmi, z nichž údajně dva patřili k LGBT (pozn.: jeden z homosexuálů byl z USA, nepatřil tedy k britské homo komunitě) uvádí také to, že se jim nelíbí údajná islamofobní, rasistická a xenofobní rétorika, která případ doprovází.

Tedy pomineme-li, že islám není rasa a xenofobie je strach z neznámého, což jistě nelze říct v případě islámu v Británii, tak šíleně zní, když se LGBT aktivisté vyslovují proti islamofobii. Přitom dnes a denně slyšíme, jak islám homosexualitu, podle Koránu jeden z nejtěžších hříchů, trestá.

Proto opět připomínám, že v deseti zemích světa je za homosexualitu stále trest smrti (vše jsou země muslimské) a v mnoha dalších dlouhé roky ve vězení, které však vězeň s podobným “zaměřením” zpravidla nepřežije.

Nicméně těmto idiotům z homolobby odpověděl jeden exmuslim, přičemž jeho odpověď je velmi zajímavá:

Pro ty, kdo neumí anglicky jen dodávám, že konvertita od islámu jim odpověděl:

“Islám není součástí Spojeného království ani jiné civilizované společnosti. Prosím, přestaňte vítat islám v Evropě a opomíjet všechna zvěrstva, spáchaná ve jménu islámu.  Jinak, než vám dojde krutá pravda, bude příliš pozdě.”

Kdo jiný zná lépe islám než ten, kdo jej pro jeho zvrácenost opustil??

K tomu bych ještě přidala aktuální video, natočené TV stanicí MEMRI, což je televizní stanice Muslimského bratrstva. Právě tam točí třeba výzvy muslimů k tomu, aby jejich soukmenovci uskutečnili konečný evropský džihád (těchto výzev se tam objevilo v poslední době několik) a různé podobné vzkazy, které mají docílit nastolení všesvětového chalífátu, zavedením práva šaría na celé planetě.

Žena na videu zde hovoří o tom, jak mají muslimové zacházet s homosexuály (video s titulky v AJ). Radí způsoby, jakými je mají vraždit – tedy nám dobře známé svržení ze střechy výškových budov či z vysoké skály, ale také doporučuje například upalování zaživa či kamenování. Prostě jde o takovou příručku dobrého muslima v islamizované zemi. Shlédnout by to měli povinně všichni homosexuálové v Evropě, aby věděli, co je do budoucna čeká.

Video je poměrně nové, mohu dodat i několik dalších, avšak myslím, že je to zbytečné, něco lze najít i v mých starších článcích k tomuto tématu. Pro představu o tom, jak smýšlí muslimové ve směru k homosexuálům však postačí, postoj muslimky z videa, který je také postojem nejvyšší muslimské organizace, tedy Muslimského bratrstva.

Homosexuálové, podporující islám, jsou asi totéž, jako ovce, které by podporovaly přítomnost vlka ve vlastním výběhu. Ale to ani ty ovce tak nekonečně blbé, jako výše zmíněná homolobby, nejsou.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Bill Gates plánuje vypouštět v USA geneticky modifikované komáry. Chce tak prý snížit jejich počet. Příprava na depopulaci planety? ..... Koronavirus “přikryl” řadu podivných procesů. Například firma Oxitech, kterou financuje Bill Gates, plánuje vypuštění milionů geneticky modifikovaných komárů na Floridě a v Texasu. Jedná se prý o samečky komárů, kteří jsou neplodní a tak prý dojde k zničení populace komárů. V březnu tohoto roku odpovědná vládní agentura na ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency) zrušila z neznámých důvodů většinu omezení pro firmy, kterých se podobná opatření týkají. Dříve totiž podobné experimenty nebyly možné. Jistě podivná náhoda. Předtím se totiž místní americké obyvatelstvo proti podobnému experimentu masivně bouřilo. Kdo by chtěl být pokusným králíkem pro nějaké perverzní experimenty, že?

Bill Gates dále pracuje společně s armádou na projektu vakcinace prostřednictvím komárů. Americká armáda již dokonce na tomto poli provádí výzkumy. Jelikož je známo, že Bill. Gates plánuje očkovat celou planetu a současně snížit počet obyvatel. To vyvolává velmi vážné otázky, zda oba projekty nejsou náhodou propojené?

Stále více ukazuje, že koronavirová pandemie sloužila jako zástěrka k provedení mnoha operací, které by za normálních okolností obyvatelstvo odmítlo. Takhle byli vyděšení lidé zavřeni doma a kolem nich se B. Gatesové a jim podobní zatím činili ve svém neblahém díle.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Novorozeně dobře ví, co má jíst. Jeho výživu kazí rodiče a marketing ..... Lékařka už ve třicátých letech minulého století popsala, proč je hloupost děti nutit do jídla, které nechtějí

Na začátku 20. století pediatři moc dobře věděli, co děti potřebují jíst. Kladli matkám na srdce, aby dodržovaly přísnou dietu. Výsledek? Až 90 % dětí si vyvinulo nechutenství a odmítalo jíst, co jim bylo nakázáno.

Všechno změnila doktorka Clara Marie Davisová, která v roce 1926 zahájila asi největší nutriční experiment na světě. Vypůjčila si několik nemluvňat – sirotky, děti od nezletilých matek a vdov – a nabídla jim speciální dietu. Dětem ve věku od 6 do 11 měsíců dávala na výběr alespoň z 10 různých jídel. Nemluvňata měla možnost jíst, co chtěla. V celém rejstříku bylo na 34 druhů potravin.

Ačkoliv si děti jedly, co chtěly, byly pořád perfektně zdravé. A to i přesto, že jídla, která si volily, by se dala označit za dietologovu noční můru.

Ve výsledku se experimentu zúčastnilo 15 dětí. Doktorka dvě z nich pozorovala déle než čtyři a půl roku a ve výsledku nashromáždila přes 36 tisíc vzorků výzkumu. „Zdravotní sestra měla nakázáno sedět tiše, se lžičkou v ruce a nehýbat se. Pouze když se dítě natáhlo nebo ukázalo na jídlo, vzala plnou lžičku, a pokud dítě otevřelo pusu, nakrmila ho. Nesměla komentovat, co si vybraly či nevybraly, na nic ukazovat nebo k něčemu směřovat dětskou pozornost, ani jim odmítnout, na cokoliv si ukázaly. Mohly jíst svými prsty nebo jakýmkoliv způsobem chtěly, aniž by zdravotnice komentovala nebo opravovala jejich chování,“ popsala Davisová.

Po šesti letech došla k závěru, že ačkoliv si děti jedly, co chtěly, byly pořád perfektně zdravé. A to i přesto, že jídla, která si volily, by se dala označit za „dietologovu noční můru“. Jeden den mohly jíst játra, zatímco jiný nesáhly na nic jiného než banány, vajíčka a mléko. Žádné z nich ale nedávalo přednost lupínkům s mlékem, které pediatři dětem toho věku doporučovali.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Babiš v pátek vysoce zabodoval, ale naše média mlčí ..... K trapné rezoluci Evropského parlamentu jsem se již vyjádřil v článku „Ruce pryč od českého premiéra“ a kdybych nezaznamenal opakované hysterické reakce našich opozičních politiků i médií (Bartoš, Zdechovský, Němcová, Fiala, ČT, CNN Prima NEWS atd.) už bych měl penzum týkající se Andreje Babiše pro tento měsíc vyčerpán.

Ale blbost jedněch prostě člověka nažhaví. To, že část politiků EU už nejméně dva roky mají pifku na Polsko, Česko a Maďarsko je jasné jako facka a je třeba s tím žít. Proto i toto právně nezávazné usnesení, které se vlastně snaží vyvolat jakýsi puč pobídkou premiéra členské země k rezignaci.

Nuže má to asi tak stejnou hodnotu, jako když Vystrčilům Senát ukládá vládě ČR úkoly, ač vláda není v žádném vztahu odpovědnosti k Senátu. Je to v podstatě protiústavní krok.

Ale nechme děti si hrát. Horší je, že za tolik peněz.

Co ovšem u nás zcela zapadlo, že ve stejný den proběhla mnohem důležitější telekonference lídrů členských zemí EU, kde se Andreji Babišovi podařil k údivu západních médií husarský kousek.

Prestižní Die Welt uvedl pod nadpisem Summit EU: Podivné spojenectví mezi Rutte a Babišem bylo překvapením.

Podle evropských tisků po pátečním jednoznačném summitu EU by v posledních letech mohli být hlavními ekonomickými reformátory poražení v záchranném balíčku EU. Německá Die Welt uvedla jako zajímavé, že se zdá, že země střední Evropy a skandinávské země jsou v určitých otázkách na jedné straně.

Čeští premiéři Andrej Babiš a Mark Rutte nemají mnoho společného. Pro vůdce je vzácné veslovat na lodi, ale v pátek na summitu EU Die Welt ve svém článku napsal, že Rutte promluvil několik minut poté, co Babiš a stejně jako jeho kolega vyšetřil záchranný balíček v důsledku epidemie. proč by její dotace byly stanoveny na základě údajů mezi lety 2015 a 2019, takže v mnoha případech pětiletá čísla. "V tomto okamžiku musela Angela Merkelová pochopit, že cesta k cíli bude daleká.

Zatímco západni novináři a politici věci škatulkují a Babiš je pro ně onen populista z V4, zapomínají, že v mnohém má pojetí Česka k úsporné vizi šetřílků blízko. Jde o to nastolit odpovědnost, za financování a výdaje. Česko samozřejmě je chudé, ale nezaměstnanost mělo v podstatě nulovou, zadlužení minimální a růst životní úrovně v rámci možností přijatelný.

I koronavirus jsme na rozdíl od drtivé části západní Evropy zvládli na jedničku, jen jsme reagovali ihned a razantně.

Je dobře, že Babiš nebude závislý už jen megalomanských Polácích a Slovácích, jejichž předseda vlády neví, která bije.

A naše média by fakt mohla být, alespoň trochu vlastenečtější. Žijí zamindrákovaný mnohaletý boj proti Babišovi a nejsou schopny zaznamenat, že se mu i daří.     (Čtěte na stránkách Rukojmí)


18.6. 2020     Osmnáctého června 1815 – Prohraná bitva u Waterloo přinutila Napoleona Bonaparta k již druhé abdikaci na francouzský trůn.


KOLIK DŮKAZŮ JEŠTĚ BUDE POTŘEBA, ABY SI EVROPANÉ UVĚDOMILI, ŽE ISLÁM JE NENÁVISTNÁ IDEOLOGIE, KTERÁ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNA? ..... Už i někteří muslimové si začali uvědomovat, že je islám nenávistná ideologie, horší, než nacismus, ale – bohužel – nemohou oficiálně konvertovat, protože jim za to hrozí fatva, tedy trest smrti. To jen Evropané to neví nebo vědět nechtějí. O tom, jak je islamizace Evropy reálná a nyní už prakticky neodvratitelná (otázka tedy nezní zda, ale kdy) jsem zde psala už mnohokrát. Naposledy před pár dny, kdy jsem upozornila na fakt, že se muslimové v Evropě po zuby vyzbrojují, což není jen tak samo sebou. Islamizaci, podporuje drtivá většina evropských politiků, potažmo tedy i Evropanů, kteří je volí. Islám se dosud nevymanil ze středověkých dogmat, naopak, je zde neustálá snaha se k tomu středověku – potažmo co nejradikálnější formě praktikování – vracet.

V mnoha svých článcích jsem upozornila na fakt, že tato ideologie jednou zničí Evropu. V tomto článku chci upozornit na další zrůdnost islámu – nemožnost konverze bez toho, aby tomu, kdo se rozhodl islám opustit, hrozil trest smrti.

Už jsem psala o středověkých trestech, dodnes v muslimských zemích praktikovaných – ať už se jedná o bičování, kamenování, popravy za zcela banální přečiny, pohřbívání zaživa či topení. V Africe si aktuálně oblíbili muslimové z tamních islámských bojůvek také upalování zaživa.

Tresty smrti platí také za homosexualitu, kdy jsou dotyční dle práva šaría popraveni shozením z výšky nebo ukamenováni. V deseti zemích je stále za homosexualitu trest smrti a to dokonce v zemích, které loutkové západní vlády považují za spojence. A paradoxem je, že titíž, kdo vévodí průvodům LGBT se zasazují také o masovou islamizaci. Už to jasně ukazuje na jejich zvrácené myšlení. Nebo na to, že jsou za svoji činnost velmi dobře placeni.

V islámu se také stále praktikují vraždy ze cti, o nichž jsem zde psala několikrát, odehrávají se totiž dnes a denně i v Evropě. Někdy dojde k jejich dokonání, někdy má žena štěstí, že přežije, jako třeba nedávno, kdy Afghánec zasadil svojí německé partnerce 30 bodných ran nožem a pak přes ČR za nouzového stavu utíkal i s dítětem neznámo kam.

Počty muslimů stoupají každým dnem a to po celém světě. V některých evropských zemích – konkrétně v Německu a Francii – konvertuje každou hodinu jeden člověk k islámu. Jenže od islámu nekonvertuje prakticky skoro nikdo. Tedy alespoň navenek, oficiálně. Za konverzi od islámu totiž stále platí trest smrti. Přesto se najdou i muslimové, kteří konvertují alespoň potají. A to jak v západních zemích, tak i tam, kde vládne islám.

Stále více muslimů na Západě a dokonce i v zemích s muslimskou většinou odmítá islám, protože pochopili, že vyznávat islám znamená vyznávat ideologii horší, než nacismus. Naprostý teror a brutalita islámu vyvolává přílivovou vlnu odpadlictví právě nyní, kdy jsou informace přístupnější prostřednictvím internetu. Je smutné, že ti, kdo opouštějí islám, mají velmi dobrou šanci, že je za jejich odpadlictví zabije člen jejich vlastní rodiny – často rodič nebo sourozenec. Jejich lžiprorok Mohamed popravil ty, kdo opustili víru, proto islám učí muslimy dělat totéž, dokonce dodnes. Proto jsou mnozí nuceni se skrývat. Na video těchto často tajných konvertitů se můžete podívat zde:

A na závěr bych vám ještě ráda sdělila, že jsem pro vás natočila video, které mi však do druhého dne youtube smazal. Mělo být součástí tohoto článku a zároveň uvést můj nový youtubový kanál, který tedy zcela zřejmě ani nebude existovat, neboť – jak jsem zjistila – nelze na něm zveřejňovat žádné režimu nepohodlné skutečnosti. A především pak tam nesmíte zveřejňovat vůbec žádnou kritiku islámu.

Ve svém videu jsem nevyzývala k zabití kohokoli, jen jsem upozornila na mnohé závažné skutečnosti, na které upozorňuji i na svém blogu. Pokud se mi podaří video umístit někde jinde, v některém dalším článku jej zveřejním či na něj odešlu odkaz.

Každopádně na fašistickém youtube, kde si běžně můžete přehrát výzvy islamistů k islamizaci Evropy či k zabíjení bezvěrců, ale již ne výzvu k zákazu islámu v Evropě, už zcela jistě žádné další video neumístím.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


NĚMECKÁ “ANTI-GRÉTA” JE TERČEM MÉDIÍ I HNUTÍ ANTIFA ..... Tzv. důvěryhodná média se pokoušejí zbavit důvěryhodnosti všechny nositele kritických názorů na mainstreamové výklady událostí a často nelogická tvrzení. Jak bylo napsáno v románu 1984 od George Orwella, představování reality probíhá tvrdošíjně a pronásledujíc jakoukoli názorovou opozici, přičemž i když mainstream změní kurz, bude tvrdit, že kurz byl vždy stejný.

Naomi Seibtová, mladá německá aktivistka, známá také jako “anti-Greta” pro odvážné a přímé klimaticko-skeptické postoje, je poslední obětí mediálně propagandistické mašinérie, která ničí a vymazává upřímné, konzervativní hlasy. Agentura Reuters ji očernila mazanou a falešnou “kontrolou faktů” (fakt-check), která uvedla, že zpráva o pokutování a “banování” 19-leté Němky obsahuje nepřesné informace.

Zpravodajská agentura opět “korigovala” příběh, jak to dělal Twitter s mnoha statusy prezidenta Trumpa. Ve skutečnosti je to maskovaná nadpráce entity, která se tváří jako idol objektivity, ale v tomto případě je cílem opakovat “zelenou propagandu” a pomlouvat člověka za odvahu mít jiný než mainstreamový názor. Pod záminkou korekce dezinformací tedy šířila dezinformaci. Proč by to agentura dělala? Jen pokračuje v práci mainstreamu, který 19-letou studentku Seibtovou už stihl asociovat s pravicovým extremismem, tzv. bílým nacionalismem, krajní pravicí, konspirativci, porušováním svobody projevu a dalšími obvyklými nálepkami.

Pokud jde o realitu boje s dezinformacemi, o nichž všechny sítě, média a agentury tak velkolepě řeční, je tak bolestivě triviální, že sotva stojí za diskusi. Pravdou však je, že německá státní agentura Landesanstalt für Medien NRW (Nordrhein-Westfalen) nařídila Seibtové – pod hrozbou pokuty nebo uvěznění – stáhnout videa, které natočila, protože údajně porušila “technická pravidla.” Jak jinak to chápat než jako politický motivovaný trest za ” nesprávné smýšlení “? Vždyť Seibtová rozdává celkem slušně. Začátkem roku v televizi argumentačně ponížila i agresivního “experta” Pierse Morgana. Přitom s klidnou upřímností reagovala na jeho pokusy rozmazat diskusi nelogickými reakcemi a snahu o očernění slovy o “nevědecké přístupu.”

Zatímco neinformovaný papoušek klimatického alarmizmu je oslavován jako odvážný a inteligentní (ačkoli do školy příliš nechodí a jen čte připravené fráze a projevy), Naomi Seibtová dostane od médií jen málo pozornosti. Aby toho nebylo málo, tento konglomerát “slušné společnosti a objektivní žurnalistiky” posílil teror Antifa, který se Seibtové vyhrožuje zabitím a znásilněním.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Členka ODS promluvila o zákulisí Milionu chvilek: Pokrytectví. Nálepkování a kádrování. Panuje tam jednostrannost ..... Řadová členka občanských demokratů Alena Novotná sympatizovala před lety se spolkem Milion chvilek pro demokracii, který pořádá demonstrace zaměřené proti vládě a Andreji Babišovi. V rozhovoru pro server expres.cz prozradila, jaké má zkušenosti se spolkem a proč odešla z jejich řad ve zlém.

Novotná uvedla, že nikdy nebyla aktivní člen a spíše se řadí mezi zvědavce a sympatizanty. Dodala, že nikdy nepomáhala ani s demonstracemi. „Byla jsem na prvních protestech proti Babišovi, kde se řešily jeho nahrávky s novinářem Přibilem, potom jsem to přibližně rok poznávala a pak jsem to opouštěla,“ konstatovala.

V rozhovoru kromě jiného vysvětlila, jak se vůbec k onomu spolku dostala. Podle jejích slov se zajímá o veřejné dění a znala lidi, kteří ve spolku působili. Připomněla, že byla součástí prezidentské kampaně Michala Horáčka, kde poznala lidi jistého názorového spektra, kteří poté přešli právě ke spolku. Dodala, že tak šlo vyloženě o osobní zájem poznat jejich názory.

Změna názoru ... A co tedy změnilo její názor, že spolek opustila? „Pokrytectví! Říká se mi to těžce, ale panuje tam jednostrannost, svět není černobílý! Dnes se sice jede na extrémy, ale překvapilo mě, že lidé, kteří propagují kritické myšlení, uvažují hodně jednostranně. Nálepkování, kádrování. Kdo není s námi, je proti nám. My jsme to dobro, druhá strana je zlá. Nic není mezi. To mi vadí!“ uvedla.

Vysvětlila, že veřejně to říkat nezkoušela, jelikož podle svých vlastních slov není ten typ. Vzpomněla si však, že hovořila osobně s přáteli ze spolku, ale ti podle ní neměli chuť diskutovat. „Říkali mi, že k tomu postupně dojdu, že jsem ještě mladá, že Babiš je zlo a tak dále. Byly to osobní útoky, s tím člověk musí nějak počítat a nebrat si to k tělu,“ dodala.

Novotná dále uvedla, že ač ji začali postupně opouštět přátelé, nebyla to věc, která by jí vadila nejvíce. Uvedla, že ji velmi zaráží mentalita lidí ve spolku. „Začali se ode mě odtahovat, přestali mě zvát na akce, pochopili, že to pro mě není,“ vzpomíná.

Forma je neefektivní

Zmiňme, že Novotná vede blog, kde se podělila o své zkušenosti právě ze spolku Milion chvilek pro demokracii. Uvedla, že reakce čekala spíše negativní, ale byla překvapená, jelikož se jí ozývali lidé, co zažili něco podobného jako ona.

Vysvětlila, že slovo sekta, které bylo použito na jejím blogu v souvislosti s Milionem chvilek je „řečnický obrat“. Dodala, že by nechtěla odsuzovat všechny, ale konstatovala, že mezi nimi jsou větší či menší idealisté a fanatici, kteří to potom kazí.

„Vytahují krátkozraké argumenty, osobně útočí. Vidíte v nich, že to jsou lidé, kteří žijí jen pro nějaký názor a ideu,“ objasnila, v čem se projevovali fanatici, o kterých psala.

Co se týče lídra spolku Mikuláše Mináře, s tím sice Novotná do kontaktu nepřicházela, ale jeho názory zná. Podle jejích slov nezačal špatně, jelikož vyzdvihl téma a umí ho dobře prodat. „Forma jeho boje proti systému je ale neefektivní a bez výsledku. Narazil na strop, a pokud chce něco změnit, musí změnit taktiku. Osobně si nemyslím, že by to byl špatný člověk. Dokázal vyhmátnout nálady veřejnosti, teď už ale jen přesvědčuje přesvědčené. Stále se opakuje,“ řekla.

Vstup do politiky ... Podle jejího mínění by se měl transformovat, padla také možnost vstupu do politiky. Podle Novotné však není velká šance, že by se dostal do Poslanecké sněmovny.

„Ono je velmi jednoduché bojovat proti něčemu, ale řešit konkrétní kroky praktické politiky, to je jiná kapitola,“ uvedla s tím, že toto je podle ní důvod, proč nechtějí vstoupit do politiky.

Podle jejích slov je nutné v politice dělat kompromisy a spolek nepůsobí jako ten, který by to byl ochoten činit. „Myslím, že by pak narazili na velký problém. Buď tedy nevědí, co chtějí, nebo mají strach, jsou nezkušení a cítí, že by pohořeli,“ dodala.

Premiéra Babiše a prezidenta Zemana vnímá jako demokraticky zvolené politiky, kteří zvolili taktiku, která na lidi působí. „Umí lidi oslovit více než Milion chvilek, to jsme viděli u voleb,“ uvedla.

Nesprávným směrem se podle jejích slov spolek začal posunovat tehdy, kdy se začal „rozlézat“ do věcí, do kterých mu nic není. Novotnou osobně zarazily demonstrace proti Maďarsku a proti ministryni spravedlnosti Benešové. Uvedla, že to byly věci navíc, které nemají co dělat s původním smyslem spolku. „Z původně dobrého záměru se stávala mnohem větší akce, která postrádala původní význam,“ dodala.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Imigranti v Německu vyhlásili šaríu a zakazují nevěrcům vstup do "své" čtvrti. Policii vyhrožují smrtí! ..... Po letité pandemii kriminality a potyčkách s policií vyhlásili imigranti v Duisburgu  imigrantský brloh - městskou čtvrť Marxloh za "svou" se zavedením islámského práva šaría a zákazem vstupu nevěrců. Policii vyhrožují smrtí.

K dispozici mají prý na 2000 kalašnikovů. Kontrolu nad městskou čtvrtí usurpovali příslušníci spřízněných arabských libanonských klanů.

Policie se přece jen snaží posílenými patrolami demonstrovat státní autoritu, při střetech s se skrumážemi rozlícených imigrantů však zdaleka nemá navrch.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


EU přichází s plánem na konzumaci hmyzu v rámci “zeleného plánu”. Prý je to pro lidi lepší zdroj bílkovin než maso ..... EU připravuje nový plán nazvaný “z farmy na vidličku” (Farm to Fork stategy), který vyzývá k podpoře jedení brouků a hmyzu jako zdroje potřebných bílkovin. Jedná se o součást tzv. zeleného plánu (green deal), ke kterému se přihlásila i “česká” vláda. Program má za cíl “spravedlivý, zdravý a k životnímu prostředí šetrný plán na využití alternativních zdrojů bílkovin jako rostliny, mořští živočichové, hmyz a dalších náhražek masa!. To se nepodaří bez změny v lidském stravování”.

Podle EU “neziskovky” Euroactiv má jedení hmyzu “obrovský potenciál”. Brouky lze prý pěstovat lokálně a jejich pojídání prý přináší mnoho výhod.

Agendu pojídání brouků místo masa již před časem začala prosazovat OSN. Podle OSN se prý jedná o udržitelný způsob obživy lidí na planetě zemi.

Dobrou chuť přeje Evropská unie

Je to další z šílených agend, kdy globalistické agentury jako OSN a EU pracují na zničení naší civilizace.

Moc by mě zajímalo, zda pánové Rothschild, Soros, Baruch a jim podobní půjdou příkladem a začnou na svých hostinách pojídat stonožky a střevlíky, nebosi dají každý den k obědu chrobáka?

Nebo jsou snad brouci určení jen pro obyčejný lid? Nemusím snad připomínat, že konzumace masa je pro zdravý lidský organizmus nezbytná a jeho absence vede k mnoha poruchám organizmu a to obzvlášť, pokud jsou jako vegetariáni/vegani vychovávány děti.

Co doporučí EU příště? Pojídání zemřelých? Lidské maso je přece také zdroj proteinů! Proč s ním tedy plýtvat?! Změní se tedy márnice na bufety a restaurace?!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Mirek Dušín, Rychlonožka a Červenáček nají jedno společné: neexistují! ..... Snad se nenajde jediný dospělý Čech, který by neznal ústřední postavu Foglaroých Rychlých šípů Mirka Dušína. Nevím, jak to spisovatel zvládl a z jakých pramenů vycházel, ale ani za první republiky, za protektorátu a v poválečných letech až do současnosti, neexitoval v naší vlasti jediný člověk s tímto jménem. Jakoby tím autor chtěl naznačit, že takto příkladní a vzorní lidé nejsou. Není ani Červenáček, Rychlonožka. Prostě jednoduše nejsou, došli, nikdy nebyli. Hojerů je v naší republice aktuálně 104, Metelků 486. Foglarů je 78. Konec pátrání ve statistikách i když je to moc zajímavé a člověk by tam mohl trávit hodiny a hodiny. V oblasti českých příjmení se blíží radikální změna. Lobbisté se snaží parlamentem protlačit zákon legalizující používání nepřechylování ženského jména po sňatku. Zatím si provdaná žena může ponechat své dívčí jméno a to je zpravidla již přechýlené podle toho jak se jmenují rodiče. V našich zemích je přechylování letitým zvykem a tradicí, stejně jako v dalších slovanských zemích, slovanské jazyky prostě přechylování využívají a nikomu to nepřipadá divné natolik, aby usiloval o radikální změnu potvrzenou zákonným pravidlem. Zatím jsem nad touto problematikou nijak zvlášť nepřemýšlel, jen mě bylo divné proč některé ženy prahnou po změně. Odpověď (nebo alespoň částečnou odpověď) jsem dostal po přečtení rozhovoru s vdovou po architektovi Kaplickém, který dlouhá léta tvořil v Anglii, platil tam daně a za desítky let si vysloužil nárok na penzi. Pak u nás zemřel a zůstala po něm dcera a její matka, vdova po Kaplickém. Redaktorka se jí ptala, proč se jmenuje Eliška Kaplicky. A ona s odzbrojující upřímností odpověděla, že kdyby se v Česku, kde chce nyní žít, jmenovala Eliška Kaplická, mohlo by se stát a určitě by se tak stalo, že by ji přestali vyplacet penzi po manželovi. Prostě on byl Kaplicky a tak vdova může být jen Kaplicky a nikdo jiný. Zajímavý text k této problematice připravila Lucie Stuchlíková pod titulkem:

Dvojjazyčný název ulice v Řevnicích v době protektorátu …

Konec se blíží, chtějí nám sáhnout na koncovku -ová Ženy v Česku si zřejmě budou moci zvolit nepřechýlenou formu svého příjmení bez omezujících podmínek, píše ČTK. Schválil to jeden ze sněmovních výborů, poslanci se otázkou budou zabývat na přelomu května a června. Češky už by tak nemusely předstírat, že hodlají žít v zahraničí, nebo spekulovat s národností, aby jim úřady povolily příjmení ve tvaru, který preferují. Tedy bez onoho posvátného -ová. Nepodstatná změna, která nikoho nepoškodí a někomu pomůže, chtělo by se říci. Jenže u nás máme rádi pořádek a nemáme rádi novoty. Proto také žijeme v zemi, kde si i křestní jméno vlastního dítěte musíte vybrat z knihy s roztomile diktátorským názvem Jak se bude vaše dítě jmenovat. A pokud s výběrem zabrousíte mimo tuto na matrikách uctívanou bibli, musíte si na to zaplatit posudek. Ideálně s čestným prohlášením od náčelníka kmene z amazonského pralesa, že u nich pojmenovávají děvčata i exotičtějšími jmény než Nikola. A s notářsky ověřeným potvrzením, že to zatím žádnou apokalypsu nezpůsobilo. Jak je patrné z podpisu tohoto textu, já kupříkladu koncovku -ová v příjmení mám, pokračuje paní Stuchlíková, dokonce jsem přijala jméno svého manžela, újmu kvůli tomu necítím a celé téma je na mém seznamu, oč se stojí hádat na sociálních sítích, celkem nízko. Zároveň ale chápu, že jsou ženy, které tam ono -ová mít nechtějí. Protože chtějí, aby celá rodina měla v dokladech stejné příjmení (v zahraničí může rozdílná koncovka dělat problémy). Protože jim to přece jen přijde jako příliš majetnická forma označení. Protože se jim to prostě líbí. U něčeho natolik osobního, jako je jméno, si snad trochu takové rozmařilé svobody můžeme dovolit. Samozřejmě tu stále zůstávají dvě klíčové otázky nad ženou bez -ová. Jak bez toho poznám, jestli je to chlap, nebo ženská (viz již poněkud vousatý příklad s titulkem „Na státní návštěvu přijede Clinton“)? A dále: Jak si asi nebohá čeština ve větě poradí bez přechýleného jména? Odpověď na otázku číslo 1 zní: Nečtěte jen titulky a dozvíte se, jestli se máte těšit na Hillary, nebo Billa. Lidská komunikace se obvykle vyznačuje tím, že má nějaký kontext a stavbu věty, díky čemuž dokážete pohlaví odvodit. A to zvlášť v češtině, kde je minimum shodných mužských a ženských jmen. Pokud byste se dostali do nepravděpodobné situace, že to nepůjde, zkuste zvážit, jestli je právě znalost pohlaví pro pochopení sdělení klíčová. Co se týče otázky číslo 2 (pomiňme teď fakt, že u ženských příjmení si často dělají z češtiny posvátnou krávu lidé, kteří jinak nenapíšou větu bez pravopisné chyby), odpověď zní: Čeština si s tím poradí úplně normálně. Náš jazyk přežil daleko horší věci a už nějakou dobu se celkem bez obtíží vyrovnává například s existencí Marilyn Monroe, Dary Rolins nebo Heidi Janků. Zvládne i Nikolu Vomáčka.     (Čtěte na stránkách iReportér)


Zahraniční politika ČR je pro smích ..... Česko je jak myška pokoušející se ohryzat dvěma slonům nohy a přitom mu nadávat do debilů a ještě po něm chce aby si lehl a nechal se zakousnout divokou, rádoby demokratickou myškou.

Česká zahraniční politika je něco, co jen tak někdo nevymyslí a co nikdo z vládnoucích elit nemůže vysvětlit ani obhájit. My strhneme Koněva, někdo vymyslí ricin, pak se odvolají dva ruští pracovníci ambasády a za chvíli vypadnou zase z Ruska dva čeští zaměstnanci ambasády. I ten poslední člověk z maličké vesnici pochopí, že tohle není diplomacie, ale pitomost.

Česko je jak myška pokoušející se ohryzat dvěma slonům nohy a přitom mu nadávat do debilů a ještě po něm chce aby si lehl a nechal se zakousnout divokou, rádoby demokratickou myškou. Rusko s Čínou se chvilku nechají okusovat, ale pak je tahle pedikůra přestane bavit, udělají dupy dup a kde bude myška? Bude zalezlá za svými západními mocnosti které rychle přijdou Česku na pomoc.

Blbost, nebude mít za koho se ukrýt, protože nás jako vždy tahle mocnosti hodí přes palubu a nakonec nebudeme mít nikoho. Ani východ, ani západ. Všichni se zbaví svých závazků vůči nám a pak si nás naporcují. Ovšem porce to nebudou moc velké, protože to co tady bylo, to už sežrali nebo odvezli, či zničili.

Zahraniční politika je tvrdá a je jen pro chytré lidi a tím nebyl Kubera a není jím ani Vystrčil. Je z nich jen samá škoda. Z toto pramení jen jedna myšlenka. Čím víc pijavic u lizu, tím horší situace pro stát a jeho lid. Zrušit senát, pustit do parlamentu jen strany se ziskem vyšším jak 10% a pak se třeba pohneme z místa a nebudeme dělat světu šašky.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Bude skvělé, pokud ČR na základě referenda vystoupí z EU mezi prvními. Poslední host, který u stolu s názvem EU zůstane, potom bude platit závěrečný účet. A ten nebude malý ..... Naštvanost zemí jižní Evropy je může vyvézt z eurozóny nebo dokonce z Evropské unie dřív, než se donedávna zdálo. I Česká republika by měla zvážit urychlené vypsání referenda o vystoupení z EU. SPD je pro takové referendum.

Prezidenti a premiéři zemí EU dne 23. dubna pověřili prostřednictvím videokonference Evropskou komisi přípravou plánu na oživení ekonomik, který by měl poskytnout potřebnou podporu zemím a hospodářským odvětvím zasaženým koronavirovou krizí. Na konkrétních parametrech chystaného fondu oživení se ale politici, zejména kvůli různému pohledu na společné zadlužení, opět neshodli.

Neshody o rozsahu a podobě záchranného balíku mezi unijními státy přetrvávají dlouhodobě. A není to pouze v této oblasti. Zásadní náplní tohoto summitu byla právě debata o dlouhodobém plánu podpory zasažených ekonomik, který bude podle komise vyžadovat až dva biliony eur (!!!). Zatímco lídři nejzasaženějších jihoevropských zemí v čele s Itálií a Španělskem volali po co největším objemu zvláštního fondu a poskytování přímých grantů vládám, severské země či Nizozemsko navrhovaly co největší využití příštího sedmiletého rozpočtu a poskytnutí půjček, které by tolik nezvýšily společný dluh. Zároveň ale nechtějí opustit tzv. "Green Deal".

Francouzský prezident Macron prohlásil, že pokud nebude shoda, může to znamenat konec eurozóny a stávající podoby EU. S tímto názorem prezidenta Macrona (jako jedním z mála) lze vyslovit souhlas. Je to pouze další z celé řady potvrzení skutečností, že dlouhodobě neexistuje shoda mezi jednotlivými státy EU. Vždy platí zásada, že je bližší košile než kabát a každý stát si hájí přirozeně v první řadě vlastní zájmy.

Zajímavé je, že o krizi eurozóny se už nezmiňují jen média nezávislá na hlavních proudech, ale i zprávy agentury Bloomberg, což jsou zprávy agentury, které sleduje celý finanční svět na denní bázi, které mohou tedy zásadně ovlivnit celosvětový kapitálový trh. Zároveň je třeba vnímat, že Itálie a Španělsko nejen aktuálně finančně trpí, ale děje se to už dlouhou dobu, v podstatě již od jejich vstupu do eurozóny. V eurozóně jsou prostě státy, které tam nikdy neměly být, protože na to prostě nemají. To, že nemohou používat běžné ekonomické nástroje, jako např. snížení kurzu měny, eurozónu dlouhodobě oslabuje, přičemž jejím tahounem je Německo, resp. Bavorsko, které má dlouhodobě odstředivé tendence a volá po osamostatnění.

Že se jedná o vnořený problém eura samotného, resp. situace, kdy se do systému jednotné měny zapojí země s odlišnými ekonomickými charakteristikami, bylo řečeno spousty odborníků za posledních dvacet let několikrát. Tato situace postupně způsobila až strukturální nezaměstnanost jižních zemí eurozóny (v podstatě hanlivě nazývaných PIGS nebo PIIGS), nevyřešilo se to uspokojivě a dnes v těchto zemích je mimořádně vysoká míra nezaměstnanosti zejména mladých do 29 let (např. Řecko 62%, Itálie 54% z celkového počtu nezaměstnaných), která oslabuje jejich ekonomiky zejména tím, že jim v podstatě neumožňuje plnohodnotně zakládat rodiny a vychovávat děti. Státy tak postupně vymírají a populační plusová čísla jsou v podstatě čísla, která jdou za příchozími cizinci, pro které je základním úkolem nikoliv pracovat, ale vysávat místní sociální systém a rodit děti. Čest výjimkám.

Důležitá je ale i celková míra nezaměstnanosti v těchto státech. Například ve Španělsku kolísá okolo 14% a v této zemi třeba prakticky vymizely smlouvy na dobu neurčitou, zejména pro mladé. Situaci bohužel zhoršuje i španělské školství, které nedokáže připravit absolventy pro potřeby pracovního trhu.

Je třeba také vzít v úvahu kaskádovitý efekt a blízké vztahy mezi některými státy eurozóny. Tak třeba Španělska a Portugalska nebo Řecka a Kypru. Tedy, když jedna z těchto zemí z eurozóny odejde, je dost pravděpodobné, že ji bude následovat i ta druhá. Další zesilující efekt může nastat ve vazbě eurozóna - Evropská unie. Protože, když už některá země bude chtít vystoupit z eurozóny, pravděpodobně nezůstane jen u toho. A jsme u třetího efektu, řekněme emočního. Jaké pomoci se dočkaly země jako Španělsko a Itálie v době, kdy jim umíralo tisíce lidí na koronavirus od Evropské unie?  Spíše kritiky za uzavírání svých hranic a následně tlak na jejich opětovné otevírání. Až poté, co Itálii přijeli pomoci Rusové, Kubánci, Číňané, dokonce i Katařané, se některé státy EU trochu samostatně osmělily. Ten pocit, že se na ně EU vykašlala a orgány EU začaly vůbec něco dělat, až když vlna utichala, ten pocit nemusí jen tak zmizet. V Itálii se to třeba hned projevilo na volebních preferencích. Strana Lega Mattea Salviniho, která už nedoufá v reorganizaci EU, ale hlásí se k jejímu opuštění, má podle aktuálních průzkumů volebních preferencí okolo 30%. Protiunijní nálady také vedou ke snímání a pálení vlajek EU napříč Itálií.      (Čtěte na stránkách ePortál)


Jak se dojí voda ..... Dvanáct let. Tak dlouho trvalo, než Vrchní soud v Olomouci 22. listopadu 2016 potvrdil, že „privatizace“ městské vodárny ve Zlíně a převedení provozní části podniku do rukou nadnárodního koncernu Veolia v roce 2004 bylo nejen nemravné, ale též protiprávní. Zjednodušeně řečeno šlo o to, že se politici s francouzskou firmou dohodli na tom, že jí přihrají tu část podniku, která inkasuje od lidí peníze za vodné a stočné, a městu nechají jen infrastrukturu, jejíž opravy a údržbu, o investicích nemluvě, bude platit město. To na to sice inkasuje základní prostředky plynoucí z nájemní smlouvy za to, že městská vodárna korporaci umožní infrastrukturu používat, ale veškeré zisky míří do Francie…

Důsledkem tohoto „tunelu“ byl nejen růst cen vody na Zlínsku, ale i finanční problémy Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín). Poté, co byla městská společnost zbavena své nejcennější a jediné vydělávající části, ze které mohla dřív pohodlně pokrývat všechny náklady a investice do zastaralého potrubí, si najednou na totéž musela brát úvěry.

Součástí pro občany nápadně nevýhodné dohody bylo i rozdělení postů a odměnění těch politiků a členů vedení vodárny, kteří plán pomohli prosadit. A tak není výjimkou, že sedí někteří výtečníci v nejvyšším vedení obou podniků, případně přešli z méně lukrativní městské vodárny do prudce výdělečné soukromé firmy, jíž zlatý důl pomohli získat.

Během oněch 12 let, po které běžel soud, odtekly do zahraničí miliardy. Situace se ale poněkud překvapivě nezměnila ani po rozsudku, který určil, že celá tato „habaďůra“ proběhla v rozporu se zákonem. Namísto toho, aby se ukradená část vodárny zase vrátila městské společnosti VaK Zlín, její vedení provedlo jen stěží uvěřitelnou věc. Napadlo toto soudní rozhodnutí žalobou, v níž soud požádalo, aby určil, že celá transakce byla platná (!). Jinými slovy, poškozená firma se brání tomu, že je poškozená, a požádala soud o to, aby uznal, že poškozená není a že by vše mělo zůstat při starém. Byli jsme sice okradeni, ale nechte nás nechat se okrádat dál. Přesto, že jde de facto o přiznání ke korupci v přímém přenosu, právně je takový postup zřejmě v pořádku.

Politické zadání?

Ač by se mohlo z výše uvedeného popisu zdát, že jde o ojedinělý „regionální“ zločin, který mají na triku místní političtí vykukové, opak je pravdou. Od roku 2001, kdy první podobný pokus proběhl v Olomouci, čelí české vodárny systematickému nájezdu a stejný model, kdy zisky z prodeje vody mizí v cizině, zatímco města a občané platí kromě drahé vody ještě opravy, údržbu a investice, se stává normou.

 Když se podíváte na stránkách www.pravdaovode.cz na mapu, která znázorňuje ceny vody v závislosti na vlastníkovi vodáren, zjistíte, že poměr míst, která se loupeživému nájezdu na vodárnu ubránila, a měst, jejichž vedení mu vyšlo vstříc či se na něm přímo podílelo, se postupně vychýlil ve prospěch nadnárodních korporací. Jejich vítězství zhruba ve čtyřicítce okresů ještě umocňují rozdíly v cenách vody, kdy často platí, že vodárna v rukou koncernu prodává vodu dráž než vodárna v držení města. Pravda, neplatí to vždy.

Například v okrese Chrudim vodu prodává rakouský koncern Energie AG Oberösterreich v ceně 97,4 Kč za kubík, zatímco ve vedlejším Ústí nad Orlicí městská vodárna TEPVOS účtuje jen 79,41. Naopak třeba na Kolínsku či Kutnohorsku situace tak jednoznačná není. Stejná firma, Energie AG, v Kolíně účtuje 79,96 korun za kubík, ale o kousek dál v Českém Brodě platí lidé Veolii 97,6 Kč. V Kutné Hoře, kde provozují Vodohospodářskou společnost Vrchlice–Maleč dohromady města Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice, platí lidé „koncernových“ 95,46 korun za krychlový metr.

Ačkoli byla hlavním argumentem pro privatizaci vodáren lepší kvalita, efektivita a péče o infrastrukturu, naděje se nenaplnily. Foto Profimedia

Jenomže cena je jen jeden ukazatel. Jestliže v Chrudimi odtečou veškeré zisky do Rakouska a opravy a investice musí město pokrýt ze směšného nájmu, na Kutnohorsku zůstávají peníze na provoz, opravy a rozsáhlé investice „doma“ ve vodárně. A to je zásadní rozdíl. 

Jeden z hlavních argumentů zastánců přesunu vodáren do rukou soukromých firem, že soukromníci dokážou snížit náklady a celkově umí hospodařit lépe než stát, se brzy ukázal jako naivní. „Koncerny sice dokázaly snížit náklady, ale nehraje to vůbec žádnou roli – všechno, včetně ušetřených peněz, totiž odteče do zahraničí. Do údržby z toho nejde ani koruna,“ vysvětluje Radek Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě. Je do velké míry jeho zásluha, že se o vytunelování české vody dozvídá veřejnost.     (Čtěte na stránkách Šifra)


Český vědec v Kanadě napsal, že “povinná diverzita” snižuje kvalitu vědecké práce. Už ho mydlí “kolegové” ..... Tomáš Hudlický je vědec na Brock University v St. Catharines, v provincii Ontario v Kanadě a nedávno uveřejnil zajímavý článek v odborném periodiku německé chemické společnosti Angewandte Chemie. Hudlický (má i kanadské občanství) v něm napsal, že tzv . diverzita, kdy jsou vědci zaměstnáváni na základě genderové a rasové příslušnosti a ne na základě odborné způsobilosti, vede ke snižování kvality výzkumu a vědecké práce. Pozastavuje se nad povinnými kurzy diverzity (různosti) a rovných příležitostí, které se staly povinnou noční můrou skutečných vědců (asi jako dříve školení marxismu-leninismu). Dále poukazuje na to, že ne každý má zkrátka předpoklady k vědecké práci a nelze to nahradit povinnými kvótami. Naopak povinná diverzita vede ke snížení kvality vědecké práce jako takové.

.To okamžitě vyvolalo vlnu hysterie na sociálních sítích ze strany “pokrokových vědců” (obvykle nemají žádné skutečné vědecké výsledky) a od jeho názoru se dokonce oficiálně distancoval Kanadský chemický institut. Prý každý má právo na vědu a diverzita je prý naopak přínos. Tak dnes vypadá “vědecká debata” na vysněném Západě, kam chtějí “české elity” patřit.

Jaký bude osud tohoto odvážného muže, který vyslovil obecně známou pravdu? Nejspíš bude propuštěn ze zaměstnání a dehonestován v mediích.

Podobný trend radikalizace akademické sféry vidíme i u nás doma. I zde talent a skutečné výsledky nahrazuje správný politický názor. Předcházela tomu podobná radikalizace “umělců”, kde byl nedostatek uměleckého talentu nahrazen politickou angažovaností a žádostí o státní granty na provoz jejich “umění”, které by nikdo z vlastní kapsy platit nechtěl.

Tohle celé se ale neděje náhodu a je to další z kroků globálních finančních elit na zničení tradičního západního světa bílého heterosexuálního muže.

Čím víc se společnost vzdálí od pravdy, tím ví nenávidí ty, kteří jí říkají….

Bystrého pozorovatele asi nepřekvapí, že současný neomarxismus velmi připomíná metody marxistických revolucionářů. Není divu, původ a ideové vybavení jeho autorů je přece stejné, stejně jako jejich mecenáši a podporovatelé. Kulisy se změnily, síly rozvratu ale mají stále stejnou tvář.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


17.6. 2020     Světový den boje proti suchu a desertifikaci se od 17. června 1995 slaví po celém světě. Byl vyhlášen u příležitosti přijetí Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) 17. června 1994 v Paříži. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe, vznikla z podnětu konference OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992 a vstoupila v platnost v 12. prosince 1996. Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci týkající se boje proti desertifikaci a důsledkům sucha. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.


BLACK LIVES MATTER JE NEJENOM RASISTICKÁ, ALE TAKÉ LIKVIDAČNÍ KAMPAŇ ...... Black Lives Matter je nejenom rasistická, ale také likvidační kampaň. Stejně jako před tím MeToo a všechny podobné kampaně posledních letech, ve kterých se neomarxističtí iniciátoři inspirovali u bolševiků, maoistů a hitlerovců.

Každá taková kampaň je (záměrně) lehce zneužitelná. Proto jsou spolupachateli na zničených lidských životech nejenom vypočítaví a pokrytečtí aktivisté a násilničtí vykonavatelé, ale i ti “dobří a slušní” herci, zpěváci, politici a sportovci, kteří chtějí pod hlavičkou té či oné kampaně budovat lepší svět.

Iniciátoři těchto kampaní přímo počítají s tím, že vnášejí do společnosti neklid, chaos, rozbroje a nenávist. V koutku duše doufají, že rozloží co nejvíce rodinných, přátelských i jiných vztahů. Daří se jim to úspěšné.

Dva příklady: V USA si manželka nějakého srbského fotbalisty dovolila kritizovat Black Lives Matter. Klub dal tomu fotbalisty nůž na krk s tím, že se když se neomluví a od toho komentu manželky se nedistancuje, tak s ním ukončí smlouvu. A co myslíte? Postavil se za svou manželku ten čutálista? Ne! Sklopil uši a pokorně se omluvil.

Druhý příklad se vztahuje k nějaké kanadské módní návrhářce a moderátorce. Píše o tom mj. Expres. Ta moderátorka byla obviněna jistou černoškou, že ji “zastrašila bílou nadřazeností”. Čeho se v praxí dopustila? Dovolila si polemizovat o výzvě Black Lives Matter!

Už takhle je to bizarní až až, ale to ještě není konec. Ta moderátorka totiž byla propuštěna a distancovala se od ní i milá choť prince Harryho. I když byla za kmotru jejímu děcku a byly největší kamarádky.

Ale ještě pořád není konec. Fakt to jde vyšponovat ještě výš. Ta moderátorka se totiž místo bránění veřejně kaje a sype si popel na hlavu. A to ji přitom ani nikdo nemučil, jako tomu bylo při zinscenovaných komunistických procesech.

Nejenom ve středověku, ve 30. letech 20. století v Německu nebo v 60. let za čínské kulturní revoluce, ale ve dnešní době se najde spousta naivků a užitečných idiotů.

Tyhle a podobné příběhy by měli číst a přemýšlet o nich. Dřív než budou s budovatelským nadšením sdílet marketingově vyvoněné hashtagy, protože:

SPOLUPACHATEL JE TAKÉ VINÍKEM. A je jedno, že z naivity, nevědomosti, hlouposti nebo předposranosti     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


TURCI OPĚT DOPROVÁZELI ČLUNY S INVAZISTY DO ŘECKÝCH VOD (VIDEO) ..... Už poněkolikáté se podařilo zachytit lodě turecké pobřežní stráže, doprovázející člun s vetřelci do řeckých výsostných vod k ostrovu Lesbos. Bohužel, zatím byl každý pokus řecké pobřežní stráže o zvrat situace marný, migranti vždy skončili v Řecku. To se samozřejmě vůbec nelíbí místním obyvatelům. O tomto víkendu se opět podařilo Turky, doprovázející lodě vetřelců, natočit.

Řecká pobřežní stráž zveřejnila videozáznam, který ukazuje tři plavidla turecké pobřežní stráže, doprovázející o víkendu nelegální vetřelce do řeckých teritoriálních vod. V sobotu ráno řecká pobřežní stráž oznámila, že v tureckých vodách u severního pobřeží ostrova Lesbos zahlédla turecké plavidlo s 36 nelegálními vetřelci. Plavidlo podle řecké pobřežní stráže doprovázely tři lodě turecké pobřežní stráže.

Řecká pobřežní stráž několikrát upozornila Turky, aby se otočili a i s invazisty vrátili na tureckou stranu. Turci však veškeré výzvy ignorovali.  Později večer, po vplutí do řeckých vod, bylo plavidlo naplněné migranty zadrženo řeckou námořní lodí, jejíž posádka následně cizince přepravila do přístavu Petra v Mytilene, hlavním městě ostrova Lesbos.

Z 36 nelegálních migrantů, kteří byli vyloděni v přístavu, bylo 16 mužů, 10 žen a 10 děti. Všichni pocházeli z Afghánistánu a Iránu. Po jejich vylodění se v místě shromáždila skupina znepokojených místních řeckých občanů. Ti ihned vyjádřili svůj nesouhlas jak s vyloděním nelegálních vetřelců, tak s konáním příslušníků pobřežní stráže, kteří dopravili ilegály na břeh. V pondělí se situace opakovala, tentokrát šlo pro změnu o 36 údajných Syřanů.

Lze předpokládat, že postupem času Turci přiostří a je možné, že opět zaútočí s pomocí tisíců invazistů i na řecké hranice v místech, kde útočili už zjara. Ostatně, nyní vyšlo najevo, že už dlouho plánují obsadit Řecko a jejich činy v poslední době ani o ničem jiném nesvědčí.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


„Propagátoři takových nápadů by potřebovali prášky na hlavu.“ Lidé zasahování do češtiny považují za vlastizradu ..... Místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková přichází s dalším příspěvkem, který je věnovaný osudu českého jazyka, jenž čelí riziku nebezpečných změn. Političku k tomu inspiroval rozhovor s jazykovědkyní z Ústavu pro jazyk český Kamily Smejkalové, který zveřejnil portál iDNES.

„Náš krásný český jazyk je prý zaostalý. Není stavěný na genderovou vyváženost,“ uvedla zástupkyně Trikolóry.

Dodala, že kdyby tohle někdo napsal nebo řekl před 10 lety, všichni by jej považovali minimálně za blázna.

„Dnes se těmito nesmysly zcela vážně zabýváme?! Nejhorší na těchto hloupých bludech je, že zástupkyni ombudsmana na to navíc všichni přispíváme z našich daní,“ poznamenala autorka.

V jejím komentáři nechybí ani další otázka. „Opravdu potřebujeme úřad, kde se namísto smysluplné práce zabývají ‚vaporizací‘ slov? Je to výsměch všem lidem, kteří každé ráno chodí do práce a mnohdy těžce vydělávají na to, aby mohli uživit své děti,“ stojí v příspěvku Zahradníkové.

Na závěr politička vyzdvihla jednu z priorit svého hnutí, a to s přihlédnutím k dotyčnému tématu.

„Nejen proto chceme v Trikolóře zrušit tento drahý a zbytečný úřad ombudsmana, který slouží dlouhodobě úplně někomu jinému než pomoci našim lidem, kteří to potřebují,“ podotkla.

Na reakci sledujících se dlouho nečekalo.„Naštěstí ten článek na iDNES je prémium, takže si ho nemohu přečíst a vytočit se ještě víc. Nikdo, nikdo mne nepřinutí mluvit jinak, než mluvím celý život! A snahu zasahovat do českého jazyka bych brala skoro jako vlastizradu!“ vyslovila se Andorea Vriwaldová.

„Kazit český jazyk kvůli nějakému genderu? Propagátoři takových nápadů by potřebovali asi opravdu prášky na hlavu,“ zareagoval John Rupista.

„Paní zástupkyně ombudsmana M. Šimůnková patří k ženám, o kterých lze říci, slovy Josefa Škvoreckého: ‚Pouhou svou existencí uváděla v pochybnost poučku o všeobecném vývoji.´,“ Napsala Milena Chrudinová.

„Problém je v tom, že cizí, zkomolená, ‚poangličtěná´‚ někdy i anglická slova se vyskytují i v politické sféře a vlastně všude. Však od příkladu nejsme daleko - genderová vyváženost? (rod), vapor (pára). Je dobré mluvit česky, když politici mluví k nám občanům, neboť se tak vyjádříte a vysvětlíte nejlépe. My jsme ČR a chceme český jazyk,“ okomentoval Martin Čížek.

„Prznit nebo tedy novelizovat jazyk český by mělo být trestné a těm, kteří o to usilují, je třeba napráskat holí veřejně na Václavském rynku. Český jazyk je naprosto výjimečný díky své pestrosti výrazů , různých zdrobnělin a možností, byť je těžký, ale je náš, a tak ruce pryč,“ vyjádřil se Pavel Kozár Kálecký.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Titan vysokou rychlostí opouští oběžnou dráhu Saturnu .....  Nová analýza dat sondy Cassini odhalila, že Titan se vzdaluje od Saturnu desetkrát rychleji, než ukazovaly dřívější odhady a jeho oběžná dráha roste až o 11 centimetrů ročně.

Oběžná dráha masivních těles v současné Sluneční soustavě je stabilní, ale vůbec ne věčná. Planety se v měřítku milionů let pohybují pomalu dále od Slunce a většina družic se pohybuje dále od svých planet. Například Měsíc se od Země vzdaluje rychlostí asi 38 milimetrů za rok a výpočty pro měsíc Saturnu Titan ukazovaly, že jeho dráha by se měla zvětšovat o 10 milimetrů.

Nové údaje však tyto výpočty vyvracejí, což ukazuje, že rychlost růstu oběžné dráhy Titanu dosahuje slušných 11 centimetrů za rok. Valéry Lainey a jeho kolegové z Evropy, USA a Číny o tom informují v článku publikovaném v časopise Nature.

Zvětšení dráhy velkých přirozených družic je způsobeno přílivovým zrychlením. Gravitace Měsíce obíhajícího kolem Země vytváří přílivovou vlnu v oceánech, která ohýbá planetu od západu na východ. Vzhledem k tomu, že se Země otáčí o něco rychleji než Měsíc, dostává tato vlna další impuls a mírně překonává družici v pohybu. Její vlastní zvláštní hmotnost přitahuje Měsíc, mírně zrychluje obíhání a zvětšuje oběžnou dráhu. Naštěstí je posun příliš pomalý na to, abychom se vážně obávali ztráty našeho satelitu v příštích miliardách let.

Titan je největší a nejzajímavější z více než 80 měsíců Saturnu, který má dokonce kapalné „nádrže“. Ten se také postupně vzdaluje od své planety. Americká sonda Cassini, která v systému Saturnu pracovala celkem 13 let, během této doby provedla 10 sbližování s Titanem, během nichž pozemní dalekohledy pečlivě sledovaly jeho rychlost.

Tato radiometrie umožnila vědcům posoudit, jak gravitace satelitu ovlivňuje pohyb sondy a přesně vypočítat její oběžnou dráhu. Paralelně byly provedeny také astrometrické výpočty. Vědci, orientovaní hvězdami na pozadí fotografií pořízených Cassini, přesně sledovali změny polohy Cassini vzhledem ke družici.

Obě metody ukázaly, že poloměr oběžné dráhy Titanu roste o 11 centimetrů ročně. Vědci spojují tuto „zběsilou“ rychlost s účinkem „rezonančního blokování“, který před několika lety předpovídal jeden ze spoluautorů práce, Jim Fuller z Kalifornského technologického institutu. Podle této verze se deformace Saturnu způsobené obíháním Titanu objevují v rezonanci s rychlostí samotné družice. To dává družici další impuls.     (Čtěte na stránkách AC24)


Skupina 18 největších amerických globalizovaných korporací poskytne Black Lives Matter více jak 1,6 miliardy dolarů na podporu demonstrací a změn ve společenském životě v USA! Černošská nadace koordinující registrace příspěvků s tím není spokojena, není to prý dost vzhledem k úhrnným ziskům těchto korporací za minulý rok! Vloni prý korporace vydělaly v souhrnu 400 miliard dolarů a pouhých 1,6 miliardy pro černochy působí prý jako odpustek, nikoliv jako upřímný dar! Bezpečnostní krize v USA se nebezpečně začíná podobat vojenskému cvičení Jade Helm 15 před 5 lety! ..... Americké protestní hnutí Black Lives Matter opět rozvířilo hladinu dalším skandálem. Společnost Black Enterprise, která pro BLM zajišťuje registrace a evidence příspěvků a příslibů darů, vyjádřila [1] na svém webu mírné znepokojení nad výší příspěvků, ke kterým se odhodlaly největší americké globalizované korporace. Na veřejnost se dostala tabulka společnosti Black Enterprise, která zobrazuje objemy darů, které přislíbilo 18 největších amerických korporací.

V úhrnu jde o více jak 1,6 miliardy amerických dolarů, což by z BLM udělalo nejbohatší občanské hnutí a de facto neziskovku na světě. Jenže reakce Black Enterprise je překvapivá a zaznívá nespokojenost nad touto sumou. Přestože to není v článku natvrdo řečeno, Black Enterprise se pozastavuje nad malou výší tohoto úhrnného daru, protože podle účetních závěrek této necelé dvacítky společnosti tyto americké firmy za uplynulý rok vydělaly přes 400 miliard čistého zisku po zdanění. Níže je uniklá tabulka darů od těchto korporací pro Black Lives Matter.

A příspěvky pro Black Lives Matter ve výši 1,6 miliardy USD tak v podstatě působí jako odpustek, ale nejde o odpovídající dar, který by měl vypovídající hodnotu. Největším dárcem je Bank of America, která přislíbila BLM rovnou 1 miliardu USD, dále Nike, Sony Music, Walmart a Warner Music přislíbily po 100 milionech USD.

Největším zklamáním jsou prý velké korporace v USA, jako jsou Google, Amazon, Facebook anebo kmenová banka FEDu Goldman Sachs. Tyto společnosti totiž přislíbily BLM pouze po 10 až 25 milionech dolarů. Z tohoto lze odvozovat jedno jediné, s hnutím BLM se v USA nepočítá v dlouhodobém horizontu. Tyto peníze mají vystačit na financování akcí do listopadu tohoto roku, tedy do konání prezidentských voleb, a to s cílem zabránit znovuzvolení Donalda Trumpa.

Hořící Amerika jako symbol a plán na poškození volebních šancí prezidenta na znovuzvolení, ale tentokrát je to mnohem nebezpečnější

Jakkoliv to bude znít zvláštně, dary velkých amerických korporací hnutí BLM jsou opravdu podměrečné, snad pouze s výjimkou prvních 5 největších dárců. Google, Facebook, Amazon nebo Goldman Sachs by mohly nasypat do BLM miliardy dolarů, a neměly by s tím žádný problém. Jenže, hnutí BLM je na tom stejně jako hnutí Occupy Wall Street v roce 2011. Účelem hnutí je z ulice protlačit procesy, které by jinak neprošly a nic víc, a potom konec s hnutím.

A v tomto případě mají ulice hořet, a to až do listopadu, aby bylo možné Donalda Trumpa označit jako za prezidenta, který nese vinu za hořící Ameriku. Plán je takový, že jakmile se podaří v listopadu Donalda Trumpa porazit, celé hnutí BLM bude okamžitě nežádoucí a přijde o veškerou podporu ze strany amerických globalizovaných korporací.

Sójová bílá mládež v řadách Antify bojující za práva černochů.

Tyto americké korporace založené na globalizaci totiž považují Donalda Trumpa za nepřítele č. 1 a hnutí Black Lives Matter je pro ně nástrojem, jak přivést Trumpovu Ameriku do naprostého pouličního chaosu, aby lidé v listopadu byli u voleb tak zoufalí a měli takový strach o vlastní život, že budou hlasovat pro kohokoliv, jen když to nebude Donald Trump.

Proto americký prezident v této situaci musí spoléhat jen na to, že procesy rozvratu nastanou jen v těch amerických státech unie, kde vládnou Demokraté, a kde při prezidentských volbách stejně republikáni nevyhrávají. Kalifornie tak nemusí Donalda Trumpa zajímat, ani další americké státy, které jsou baštami Demokratů, ale bude si muset dávat pozor na nepokoje ve státech jako je Florida, Ohio, Pennsylvanie, ale rovněž i na nebezpečí indukce pocitu ohrožení u obyvatelstva.

Pokud si Donald Trump nedá pozor, bude čelit krizovému plánu Pentagonu nacvičovaného před 5 lety v rámci operace Jade Helm 15

I když bude v rozhodujících státech pořádek a klid, voliči mohou v těchto státech dojít dojmu, že prezident Trump si neumí s demonstracemi a nepokoji v USA poradit. Donald Trump nechce zasahovat do procesů uvnitř států, protože by se jednalo o intervenci federální vlády a její armády, což by byl historický precedens, který by mohl dopadnout jakkoliv, klidně i vypuknutím občanského povstání proti federální armádě.

Tyto scénáře má americká armáda v Pentagonu dobře nacvičené, jenom si vzpomeňte na podivné a utajené cvičení Jade Helm 15 v USA v roce 2015. Toto cvičení mělo na území celých USA otestovat simulaci opatření a reakcí, které nastanou při nastolení federálního stanného práva nad několika americkými státy, ve kterých vypuknou ozbrojené střety mezi federální unionistickou vládou a armádami a útvary národních gard daných států, které budou usilovat o sekluzi, tedy o odtržení daného státu od americké unie.     (Čtěte na stránkách AENews)


Ořechy a oříšky – co obsahují a jak jsou významné pro naše zdraví ..... Ořechy a oříšky patří mezi zdánlivě nenápadné potraviny, často oblíbené na konzumaci při konverzaci ve společnosti nebo při sledování televize. Ale představují také velký zdroj přírodních látek, které jsou v mnoha ohledech užitečné pro naše zdraví. V tomto článku bych rád zmínil některé z nich a připomenul, proč mohou být pro nás užitečné.

Mandle ... Mandle jsou velmi oblíbenou pochoutkou mezi ořechy. Obsahují velké množství minerálů /hlavně fosforu, hořčíku a vápníku, stopových prvků a jsou zdrojem kvalitních bílkovin. Můžeme v nich najít velké množství vitamínu E a dalších antioxidantů.

Vitamin E je vlastně souhrnný název pro skupinu látek označovaných jako tokoferoly. Vyskytují se ve čtyřech formách – alfa, beta, gama a delta. Nejúčinnější a tudíž nejvyužívanější je alfa-forma. Vitamin E má výrazné antioxidativní vlastnosti, což znamená, že zabraňuje vzniku toxických oxidačních produktů a volných kyslíkových radikálů, které působí negativně na organismus. U aterosklerózy ji může pomáhat předcházet (zesílení stěn artérií vzhledem k nánosům tuků a minerálů).

Dále posiluje tímto účinkem rovněž imunitní systém. Vitamín E se používá jako doplněk léků pro léčení Parkinsonovy nemoci, ale vitamín sám o sobě tuto nemoc není schopen léčit. Vitamín E je užíván v této nemoci vzhledem k porušení nervových buněk, které mohou být vyvolány volnými radikály. Lékaři ho dále doporučují jako doplněk při léčbě ženské neplodnosti.

Antioxidanty jsou látky, které omezují aktivitu kyslíkových radikálů, tím že buď zabraňují jejich vzniku, nebo je mění do méně či vůbec reaktivní podoby. Kyslíkový (někdy se setkáme s označením volný) radikál je vysoce reaktivní částice. Vynecháme-li odbornou chemickou terminologii, můžeme říci, že řada z těchto částic může poškodit naše zdraví (některé z nich naopak působí pozitivně). To, co mohou způsobit, stále vědci zkoumají, ale lze říci, že jejich nadměrné množství v těle se může podílet na vzniku nádorových onemocnění, Alzheimerovy nemoci či aterosklerózy. Antioxidanty omezují procesy oxidace v organismu a tím i aktivitu těchto radikálů.

Z mandlí se také získává mandlový olej. Obsahuje vitaminy A, E, minerály křemík, zinek, hořčík, draslík, sodík, vápník, mangan, železo, chrom, fosfor, selen a lecitin. Dále kyselinu olejovou, linolovou, palmitovou a kristovou, sacharózu a asparagin. Má jemnou oříškovou chuť a charakteristickou vůni (používá se v kuchyni). Patří k nejpoužívanějším olejům při aroma-terapeutických masážích a je důležitou složkou kvalitních masážních a tělových olejů. Je vhodný na suchou a podrážděnou pokožku.

Mandle také obsahují vlákninu. Vláknina je vlastně směs polysacharidů, kterou náš žaludek neumí (nebo jen částečně) strávit. Pomáhá při zácpě a je vhodným doplňkem při dietě.

Lískové ořechy ... Lískové oříšky jsou plody keře lísky obecné, latinsky Coryllus avelllana. Tento keř patří do čeledi lískovitých. Původem pochází z regionu Kampánie v Itálii, kde je pěstován již od starověku. Líska obecná je rozložitý keř, který dorůstá výšky až čtyř metrů.

Lískové oříšky jsou dobrým zdrojem tuků, bílkovin, vitaminu B1, B6 a minerálů (zejména vápníku, fosforu, hořčíku a manganu).

Vitamin B1 (thiamin) je důležitý pro náš organismus, pro činnost některých enzymů. Hraje roli při štěpení cukrů a škrobů (štěpením těchto látek vzniká energie, kterou potřebujeme). Je významný pro normální činnost svalů, nervového systému a srdce.

Vitamin B6  (pyridoxin) má důležitou úlohu v aktivitách mnoha enzymů. Hraje významnou roli při rozkladu a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy, ale také při uvolnění zásob cukrů v játrech a svalech a jejich přeměnu na energii. Je také důležitý při tvorbě vitamínu B3 neboli niacinu. Má i významnou úlohu při produkci červených krvinek a protilátek, je důležitý pro zdravou kůži a dobré trávení.     (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Znásilňovací gangy v Británii: Děsivé svědectví oběti. Tutlat za každou cenu. Z poškozených jsou obviněné. Lidé se začínají probouzet. Plody multikulturního soužití na dlani. Až se chlapi opravdu naštvou ..... COLIN LIDDELL popisuje případ dívky, kterou se nepodařilo jako jednu z tisíců jiných umlčet, aby se veřejnost nemohla dovědět více o dlouholetém působení imigrantských násilnických gangů v britských městech

Všichni víme, že se Británie potýká s hrozivým problémem tzv. groomingových gangů, jejichž převážně pákistánští příslušníci zneužívají, znásilňují a prodávají nezletilé nebo sotva zletilé anglické dívky.

Víme také, jak se britské úřady obávají, že přílišné povědomí o těchto skutcích rozbije „posvátný“ mýtus multikulturní harmonie a anglický národ při pohledu na toto zlo zachvátí takové rozhořčení, že dokonce i stávající už tak nesnadné soužití se stane nemožným.

Zatloukat, zatloukat... 

Z výše uvedeného lze celkem snadno dovodit, jak se britská oficiální místa pokusí postupovat v případě těchto násilnických gangů: budou se snažit další zneužívání zastavit co možná nejtišeji, s důrazem jednoznačně na „co možná nejtišeji“. V kostce jim tak jde mnohem víc o ututlání celé věci nebo alespoň omezení škod, než o to postavit se čelem skutečnému problému, jakkoliv nejspíš chtějí vyřešit i ten.

Aktuální a dosud neuzavřený případ Ellie Williamsové ze severoanglického, labouristy dlouhodobě řízeného města Barrow-in-Furness naznačuje, že sledujeme právě tento scénář. Ve městě už delší čas probíhající vyšetřování působení groomingových gangů fakticky nikam nevede – a média poslušně plní svou hanebnou úlohu v celé šarádě. Návdavkem byla jedna z údajných obětí, Ellie Williamsová, promptně umlčena protinařčením z falešného obvinění. Takovou má zhruba cenu slogan #BelieveAllWomen (Věřte všem ženám), jakmile je obětí bílé děvče ze skromných poměrů a pachateli muslimové.

Takto byl o celé aféře nucen informovat deník Guardian poté, co ve městě vypukly v reakci na případ nepokoje:

Hrůzyplný facebookový příspěvek u účtu devatenáctileté dívky z Barrow-in-Furness, kde popisovala léta sexuálního zneužívání v různých městech severní Anglie, se minulý týden virálně rozšířil po sociálních sítích. V příspěvku stálo, že poslední napadení se odehrálo minulé úterý, kdy byla mladá žena údajně znásilněna a zbita trojicí mužů jako trest za to, že se po dobu trvání koronavirových opatření neúčastnila jejich „večírků“. O dva později stanula před soudem, který ji vrátil do vyšetřovací vazby. Zde bude čekat na proces poté, co u ní úředníci soudu v Barrow zjistili porušení podmínek kauce stanovené poté, co byla počátkem tohoto roku obviněna z maření vyšetřování. Byla obviněna z falešného obvinění pětice mužů a falšování důkazů o znásilnění a sexuálním zneužívání mezi říjnem 2017 a říjnem 2019. […] Detektiv hlavní inspektor Dean Holden z cumbrijské policie ve videu z minulého týdne trval na to, že detektivové po pěti letech společného vyšetřování s Národní agenturou pro potírání zločinnosti (National Crime Agency, NCA) nezjistili žádné důkazy působení groomingových gangů v Barrow. Jeho slova však neměla valný účinek a otřesné fotografie údajných zranění ženy spolu s voláním po činech z úst jejích příznivců ve velkém kolovaly po sítích.

Z těchto řádek lze s určitou jistotou vyvodit, že policie vyšetřovala podezření z činnosti groomingových gangů ve městě, ale nedokázala – nebo nechtěla – najít dostatek „pádných důkazů“ pro pokračování tohoto vyšetřování.

Zlí, nikoli hloupí ... Možná i proto, že pro mnohé dospívající dívky v Británii se nucená prostituce gangy muslimů stala běžnou součástí života. Předpokládá se, že dívky jsou v celé záležitosti ochotnými aktéry – pokud nejsou k dispozici jasné důkazy o opaku.

A skutečně: jen stěží lze v tomto typu zločinů nerozeznat prvek dobrovolnosti, když jsou oběti – nejčastěji děti z chudých a/nebo rozvrácených rodin – lákány kombinací zprvu pozitivní mužské pozornosti, dárečků, alkoholu, drog atp. Proto se jim ostatně říká „groomingové“ gangy (blíže k významu slova zde: grooming) a ne gangy „znásilňovací“, což je ovšem neméně pravdivý a příznačný popis jejich chování. Toto svolení však postupem času doplňují stále větší dávky násilí, zneužívání zastrašování a nepokrytého ponižovaní s tím, jak se dívky stále pevněji chytají do pasti nastražené těmito gangstery.

Ellie Williamsová se podle všeho odvážně postavila systému. Zjevně byla skutečně nespokojená s neschopností policie pokročit v jejich „vyšetřování“ i jejich pravděpodobně značně neohrabanými pokusy ji umlčet, zvlášť když podle jejích slov zneužívání gangem Pákistánců i nadále pokračovalo. Proto napsala o své neblahé situaci příspěvek na Facebook, který se rozšířil tempem stepního požáru, čímž porušila podmínku, že bude o případu mlčet.

Ke svým řádkům přidala také fotografie zranění, která jí násilníci způsobili, a vysvětlila, že když se pokusila využít koronavirová opatření, aby se od nich odstřihnula, reagovali na to vystupňováním násilí a zneužívání:     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Střelba milice zastavila dav BLM, co se snažil ušlapat muže chránícího sochu ..... Videa na sociálních sítích, a svoboda je šířit, konfrontují oficiální propagandu médií o mírumilovných protestech Black Lives Matter. Ty nám například v posledních dnech přinesly zprávu z Londýna, jak černoch zachránil před lynčováním davu “pravicového extremistu”, ale už nám neukázaly volně dostupná videa z Waterloo station, kde gangy černochů lynčují všechny bělochy, co nejsou na jejich straně.

V Albuquerque, v Novém Mexiku, se dav BLM “mírumilovně” pustil do strhávání sochy španělského objevitele Juana de Oñate. Informace z médií se zatím různí, ale z těchto informací a dostupných videí se to, co se odehrálo, dá dobře sestavit.

Dav zfanatizovaných levičáků a jejich nebílých spojenců, chce strhnout sochu. Na místě je přítomna ozbrojená milice a několik nespokojených občanů. Jeden z nich, v modrém tričku, se snaží dostat k soše, aby ji chránil, ale levičáci mu brání svými těly. Omezují jej v pohybu. Jednu z osob, co mu brání, tedy odstrčí z cesty, ale v tom se na něj dav vrhne. Videa ukazují konflikt muže v modrém s demonstranty.

Dav útočí na muže v modrém tričku. Ten ustupuje, je sražen k zemi, zvedá se, a použije pepřový sprej na svou obranu. Útok se na chvíli zastaví a muž dál ustupuje a dává najevo, že nestojí o konfrontaci. V tom jej zbytek davu dožene a inkasuje skateboardem a zdá se, že jej dav chce ušlapat. Ozývají se výkřiky o zabíjení. Ale pak se ozve několik výstřelů a křik.

Z dostupných informací vyplývá, že střílel příslušník pravicové milice, která na místě hlídkovala, když se snažil chránit muže lynčovaného vzteklým davem. Následující video ukazuje členy milice, jak se zbraněmi obklopují napadeného muže v modrém tričku, a chrání jej.

Policie, která následně dorazila na místo, členy milice odzbrojila a zatkla, a do nemocnice byl převezen jeden postřelený levičák.

Situace v USA se stále přiostřuje, a skutečně vše nasvědčuje tomu, že v určitých částech Ameriky může docházet k ozbrojeným konfliktům mezi patrioty a levicí.     (Čtěte na stránkách Středoevropan)


Maďarsko: Politika na podporu rodiny zvýšila porodnost v zemi o 5,5 procenta ..... Maďarská poslankyně oznámila, že porodnost země vzrostla oproti loňskému roku o 5,5 procenta poté, co vláda zavedla politiku na podporu rodiny.

Katalina Nováková, maďarská státní tajemnice pro záležitosti rodiny a mládeže, oznámila tuto vzrušující zprávu na Twitteru.

„Opět dobrá zpráva! Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, v prvních 4 měsících roku 2020: porodnost vzrostla o 5,5 procenta a bylo uzavřeno o jeden a půl krát více manželství,“ napsala Nováková.

V loňském roce maďarská vláda schválila právní předpisy na podporu rodiny. Tento plán navýšil vládní výdaje na rodiny o cca 18 420 000 000 Kč.

Maďarský premiér Viktor Orbán opakovaně prohlásil, že nejlepší odpovědí na nízkou porodnost a klesající počet obyvatel jsou ekonomické pobídky pro rodiny – nikoli přistěhovalectví.

Orbánova  politika na podporu rodiny poskytly daňové úlevy rodinám s více než jedním dítětem a také ženám s nejméně čtyřmi dětmi osvobození od daně z příjmu na celý život. Nově přijatá politika také rozšířila dostupnost dotací na rodinné bydlení.

Začátkem letošního roku Katalina Nováká poznamenala, že maďarská pro-rodinná politika funguje. „Nedávné demografické údaje hovoří samy za sebe, počet sňatků je na 40letém maximu, míra porodnosti na 20letém maximu, zatímco rozvodů nebylo v posledních šesti desetiletích tak málo, jako v loňském roce,“ řekla Nováková.

Mluvčí maďarské vlády během dalšího rozhovoru, který proběhl v létě, řekl: „Evropa je na křižovatce. Západní Evropa se snaží řešit problém demografie jednoduchými řešeními, která nabízejí pouze krátkodobý úspěch, ale přinášejí katastrofické důsledky z dlouhodobého hlediska. “

„Maďarsko má dlouhodobý přístup a vybírá si obtížnější cestu, v jejímž důsledku by se však Evropa mohla stát ekonomicky silným, omlazeným kontinentem. Buď podporujeme porodnost tím, že soustředíme politiku na zájmy rodin, nebo podporujeme další migrační toky. “

„To, co potřebujeme, nejsou čísla, ale maďarské děti: nesnažíme se udržovat ekonomický systém, ale Maďarsko, maďarský národ a maďarské dějiny; chceme povzbuzovat pokračování našich rodin po několik generací, “uzavřel mluvčí.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Školní výuka je příliš bílá, zjišťují pokroková média a řešit se to asi začne nejdříve v Irsku ..... Školní výuka je příliš bílá a děti „je třeba učit už od raného věku o černém přínosu k historii,“ aby se tak bojovalo s rasismem, zjišťují pokroková média mainstreamu, a to zejména v Irsku, odkud se začne s nápravou.

Národní veřejnoprávní vysílač Raidió Teilifís Éireann (RTE) a Irish Times spustili lavinu článků a pořadů vychvalujících protesty proti „policejnímu rasismu“ – Na černých životech záleží (BLM) – které se rozšířily jak virus do celosvětových násilností.

Irsko, které si už zažilo své protesty proti smrti obyvatele Minneapolis George Floyda šest tisíc kilometrů odsud ve Spojených státech, musí udělat více k posílení „anti-rasistického“ kréda tohoto národa, uvádí tyto mediální kanály mainstreramu.

RTE lamentuje nad tím, že v Irsku jsou učitelé převážně „bílí a ze střední třídy“, kdy pořad o tom zjišťuje, že „v Irsku je nesmírně důležité dosáhnout etnickou diverzitu,“ protože, „když jí nedosáhnete, tak takoví nebudete.“

V článku nadepsaném ‚Na etnické diverzitě v irských školách záleží,‘ vydaném v sobotu, kázali v toto státní médiu učitelé a akademici, kteří dokazovali, že rasová diverzita je „obohacující“.

K těm patřil i Dr. Ebun Joseph, ‚Konzultant pro rasové vztahy‘, který vychvaloval kontroverzního učence Noela Ignatieva – který požadoval, aby „bílá rasa“ nebyly „jen rozložena, nýbrž zničena“ – a ten vyzýval ke „zrušení bělosti“.     (Čtěte na stránkách euportál)


16.6. 2020     Šestnáctého června 1963 se Valentina Těreškovová stala na palubě lodi Vostok 6 první kosmonautkou.  Mise trvala 70 hodin a 41 minut, Tereškovová přitom 48x obletěla Zemi. Původně měla mise trvat jen 24 hodin, ale protože velitelka lodě měla jen drobné zdravotní potíže, létala déle.


Kdo jsou ti, kteří podporují BLM & ANTIFU: seznam 269 firem ..... Pod záhlavím Antifa se skrývá několik dalších, čistě leftistických, neboli komunistických militaristicky-vedených skupin. 

Členové Antify se v posledních letech zúčastňují všech podstatných demonstrací, kde dochází ke rvačkám a k ničení. 

Pokud ovšem tyto demonstrace sami nepořádají. 

Není přesně jasné, kdo financuje Antifu. 

To proto, že její strategická decentralizace, čímž je myšleno rozdělení na větší množství malých skupin, neboli bojůvek, to dělá nesmírně obtížné zjistit. 

Ale protože při prvních protestech po smrti George Floyda vystoupily některé firmy do popředí a byly ochotny toto hromadné ničení, rabování, loupež a ubližování na těle finančně podporovat, podařilo se dát dohromady seznam těchto firem. 

Je jich 269.

Použijte tento seznam s vědomím, že toto jsou lidé, kteří by rádi viděli zničení bílé rasy, zničení světové ekonomie a světového zřízení. 

Použijte tento seznam také v případě, kdyby někdo mluvil nesmysly o bílém rasismu a o bílé nadřazenosti.

U každé firmy je linka na aspoň jedno vyjádření jejího vedení. 

Někdy je i uveden obnos, který na tuto hromadnou loupež uvolnili. 

Zdroj ZDE.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


UNIKLÝ TURECKÝ VOJENSKÝ DOKUMENT ODHALIL PLÁNY NA INVAZI DO ŘECKA A ARMÉNIE

Napsal Slovanka Sdílet článek Facebook0TwitterEmailWhatsAppGmailRedditPocketPrintWeChatSMSViberVK

Každý, kdo sleduje situaci kolem Řecka a Turecka musí mít už delší dobu jasno, že Turkům jde především o obsazení nejprve ostrovů v Egejském moři a časem nejspíš i celého Řecka. V další fázi samozřejmě počítají i s islamizací celé Evropy, ostatně Erdogan se nikdy svými ambicemi na založení nové Osmanské říše nikdy netajil. A asi nikoho, kdo ví, co je EU zač a k čemu byl tento spolek založen neudiví, že Turecko je dlouhodobě podporováno Bruselem.

Uniklý turecký vojenský dokument na vysoké úrovni odhalil existenci tajných tureckých plánů na invazi do Řecka a Arménie. Plán invaze do Řecka je zvláště šílený vzhledem k tomu, že obě země jsou členy  NATO a údajně spojenci, ale není  vzhledem k eskalaci tureckých provokací proti evropskému sousedovi v poslední době žádným překvapením.

Dokumenty byly zveřejněny a znovu publikovány ve zprávě Nordic Monitor. Dokument, který je powerpointovou prezentací, připravenou pro turecký generální štáb, byl objeven ve spisu, který byl použit v soudním řízení vycházejícím z vyšetřování role generálního štábu v neúspěšném převratu proti tureckému prezidentovi Erdoganovi.

Státní zástupce Serdar Coşkun nařídil, aby všechny e-maily vyměňované mezi důstojníky v tureckém velitelství generálních štábů z předchozích dvou měsíců, byly shromážděny k vyšetřování v srpnu 2016. Tři policisté byli obžalováni a e-maily byly v rámci obžaloby převedeny na 17. nejvyšší trestní soud v Ankaře. Tato prezentace byla jedním z dokumentů, které byly k soudu předány.

Prezentace nese datum 13. června 2014 a nese název „Směrnice o plánování operace tureckých ozbrojených sil Çaka Bey.“ Uvádí seznam plánovaných ofenzív vůči Řecku a data, kdy byly poprvé zosnovány. Dokument však neobsahuje žádné podrobnosti o invazních plánech, vzhledem k tomu, že jsou označeny jako utajované a podle tureckých vojenských postupů nemohou být z bezpečnostních důvodů odeslány e-mailem. Potvrzuje to však existenci tureckých plánů invaze.

Çaka Bey byl tureckým námořním velitelem, který v jedenáctém století dobyl několik řeckých ostrovů v Egejském moři, jakož i část řeckého pevninského území podél pobřeží Egejského moře během éry byzantské říše. Çaka Bey je v Turecku považován za národního hrdinu a je považován za zakladatele tureckého námořnictva. Zdá se, že prezentace byla vypracována jako součást pohotovostního plánu, který se vyvíjel v souvislosti se syrskou válkou.

Turecký generální štáb v té době plánoval přesunout síly na syrskou hranici a chtěl zajistit, aby to neohrozilo jejich schopnost zahájit útoky proti jiným sousedům, jako je Řecko.

Do úniku je rovněž zahrnut dopis generálporučíka Uğura Tarçına, náčelníka komunikace generálního štábu v březnu 2017, ve kterém varoval právní oddělení generálního štábu, že korespondence, která byla předána k vyšetřování, zahrnuje tajné dokumenty týkající se národní bezpečnosti. které by neměly být sdíleny s neoprávněnými osobami. To naznačuje, že generální štáb se snažil zajistit, aby existence plánů invaze nedosáhla vnějšího světa. Zdá se však, že turecké státní zastupitelství jeho varování ignorovalo.

Dokument také odkazuje na operaci Altay, což je plán útoku proti Arménii, který byl již znám.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


ŽÁDNÝ IDEOLOGICKÝ BOJ – BOJUJEME S OBYČEJNOU BLBOSTÍ! ..... Fotka Švandova divadla to dokumentuje naprosto přesně. Lidé, kteří jsou schopni podpořit nenávistnou organizaci, jen dokazují svou neznalost. Nejsou schopni chápat věci v souvislostech, nejsou schopni si dohledat fakta, která dávají věci do kontextu. Jak idioti naskakují na nějaké prvosignální emoce a jen ukazují svou manipulativnost.

Je třeba to říct na plnou hubu – dnes nejsme svědky boje konzervativního s neoliberálním. Jsme svědky boje rozumu s idiocií. Nic jiného to není.

Existuje plno dalších důkazů. Třeba devět členů městské rady v Minneapolis, což je většina třináctičlenného orgánu, podporuje zrušení městské policie. Radní přiznávají, že je potřeba vyřešit ještě mnoho detailů, jak by Minneapolis bez policie mohlo vypadat. Radní nevysvětlili, kdo nahradí policejní oddělení. Na otázku, „koho budou lidé volat, když nebude 911“, jeden z radních odpověděl, že by to měla být rodina a sousedé, uvádí stanice CBS News. Lisa Bender, která je šéfkou městské rady a zrušení policie iniciovala nemá ještě úplně promyšlené, jak se bude dařit udržovat pořádek ve městě bez policie. Hlupáci prostě neumí dávat věci do souvislostí. Smutné je, že takoví hlupáci mají moc. Přes neziskovky se jim podařilo protlačit do veřejných funkcí a občané jen nevěřícně hledí.

Nastal čas nazývat věci pravými jmény. Nejde o ideologii, jde o válku s idioty!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Zuckerbergův Instagram označil statistiku FBI o mezirasové násilné kriminalitě v USA za projev nenávisti, ta totiž za rok 2018 odhaluje 9x více násilných útoků černochů na bělochy než obráceně! Přestože v USA je jenom 13% černochů v populaci, mají podle statistiky FBI na svědomí 60% všech loupežných přepadení! Bílý policista v USA je 18x častější obětí černocha, než je černoch obětí bílého policisty! Fordova nadace, Borealis Philanthropy a Sórošova Open Society nadace nasypaly hnutí Black Lives Matter více jak 133 milionů dolarů na podporu jejich demonstrací! Velká neomarxistická revoluce s penězi od Rothschildů jako v roce 1917 v carském Rusku! ..... Na americké alternativě to neustále vře okolo protestů za práva černochů v rámci hnutí Black Lives Matter a každý den se objevuje spousta nových zpráv, které nám připadají doslova jako z jiného světa. A nejinak je tomu i v případě policejních statistik a oficiálních statistik americké FBI. Ty se totiž v posledních dnech staly v USA na sociálních sítích předmětem cenzury, když Zuckerbergův vedlejší projekt Instagram začal cenzurovat [1] několik policejních statistik, které jsou politicky výrazně nekorektní a ukazují tzv. mezirasovou kriminalitu v USA, počty útoků mezi členy jednotlivých ras.

Instagram zcenzuroval obrázek vpravo. Prý hlásá nenávist.

Podobné statistiky vede i česká policie, ovšem na rozdíl od USA jsou tyto statistiky v ČR přísně utajené. Ve Spojených státech jsou tyto statistiky volně dostupné, pouze média nemají odvahu je veřejně vytahovat. A tak americká alternativa je vypustila na veřejnost a nastal řev, přičemž sociální sítě začaly tyto statistiky a grafy mazat, a to i přesto, že jde o zdrojované a oficiální statistiky nejen FBI, ale hned několika amerických veřejných organizací.

Šokující statistiky americké FBI a justice o mezirasovém násilí v USA

Začneme nejprve statistikami vražd v USA z pohledu mezirasového hlediska. V roce 2013 podle statistiky FBI připadalo na 1 milion osob bílé rasy celkem 0,77 černochů zabitých bělochy. Naproti tomu na 1 milion černochů připadalo 9,83 vražd bělochů. Černošská populace v USA tak v přepočtu téměř 10x častěji zabíjí bělochy, než běloši zabíjejí černochy. Tato statistika je stará sice 7 let, ale její výpovědní hodnota je naprosto jasná. V roce 2018 v další statistice spáchali černoši v USA celkem 53% všech násilných trestných činů v domácnosti a dokonce spáchali 60% všech násilných a ozbrojených loupeží v USA, a to přesto, že černoši tvoří v americké populaci jen 13% obyvatelstva.

Statistika FBI o mezirasových vraždách v přepočtu na 1 milion osob v populaci dané rasy.

Informace [2] přinesla Heather Mac Donald v listu The Wall Street Journal. V roce 2018 zemřelo v USA celkem 7 407 černochů jako obětí násilí, ale z tohoto počtu těch 9 (policisty zastřelených) černochů za minulý rok 2019 tvoří jen 0,1% z celkového úhrnu zabitých černochů. Takže celá hysterie, celé hnutí Black Lives Matter a tisíce bílých sójových demonstrantů tak vedou kampaň proti policejní brutalitě, když ve skutečnosti jsou to bílí policisté a běloši, kteří čelí útokům od černochů.

Černoši útočí na bělochy téměř 10x více než běloši na černochy. To není hoax, to je oficiální statistika!     (Čtěte na stránkách AENews)


“Díky Churchillovi se Hitler nedohodl s Británií a Češi nebyli vyhnáni ze své vlasti,” uvedl prezident Miloš Zeman k poničení sochy britského diplomata. Na stopě: Byly pachatelky Romky? ..... Sochu slavného britského politika Winstona Churchilla kdo posprejoval nápisem: “Byl to rasista. Black Lives matter” – což je odkaz na násilné levicové protesty, probíhající z západním světě. Radnice Prahy 3 (ovládaná liberály) nechala nápis odstranit a nepodala trestní oznámení.

Nápis na soše Churchilla, který vyzývá k nepokojům ulicích Prahy

„Zneuctění památky Winstona Churchilla je dalším důkazem hlouposti a nenávisti těch členů české společnosti, kteří sami v životě nic nedokázali,” uvedl prezident Miloš Zeman.

“Kdyby nebylo Winstona Churchilla, uzavřela by v roce 1940 Británie separátní mír s Německem a Češi by slovy Reinharda Heydricha neměli ve své vlasti co pohledávat.”

“Přál bych si, aby pachatel byl vypátrán. A ostatně zastávám názor, že blbost je trestný čin,“ konstatuje prezident Zeman, který své vyjádření poskytl serveru Parlamentní Listy.

Vypátrání pachatele by přitom na základě nových indícií neměl být problém.

Když nebude pachatel potrestán, hrozí další útoky ... Radnice Prahy 3 nepodá trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli poškození cizí věci po poničení poničili sochu Winsona Churchilla před budovou VŠE. Pokud tento čin zůstane bez potrestání, budou následovat další útoky, upozorňují experti.

Hnutí Black Lives Matter ve spolupráci s militantní utralevicovou organizací ANTIFA terorizují ulice v USA, Londýně, Paříži, Berlíně, Bruselu a dalších městech. Rabují, zapalují policejní auta a domy, napadají občany, jsou hlášeny desítky mrtvých a raněných.

loading…

K poničení sochy se přihlásily aktivistky ... K poničení sochy Churchilla v Praze se přihlásili pachatelé – tedy pachatelky, aniž by uvedly, za jakou organizaci. Jejich politické vyjádření jako první uveřejnil krajně liberální portál A2Alarm.

Toto médium je napojené na romské aktivisty, spolupracovalo s anarchistickým centrem Klinika – které zas má těsné vazby s militantním hnutím ANTIFA, krajně levicovou Pirátskou stranou atd.

Lze tedy předpokládat, že redakce A2Alarm pachatelky poničení sochy Churchilla zná. Je to ale jen dohad.

Chtěly jsme upozornit na český rasimus proti Romům ... „Posprejovaly jsme sochu Winstona Churchilla na Žižkově. Načasováním jsme chtěly odkázat k událostem posledních dní, poukázat na jejich celosvětovou provázanost a vyjádřit solidaritu probíhajícím bojům za rovnoprávnost,” uvádějí autorky prohlášení.

“Rasismus není vzdálený problém, který je sem zatahován ze zahraničí, český přístup k Romům nebo uprchlíkům je toho živoucím důkazem. Rasismus je především způsob myšlení, který je v nás hluboce zakořeněn,” uvedly autorky prohlášení.     (Čtěte na stránkách Argumenty a fakta)


Kdo připravil drancování amerických měst? ..... To je otázka, kterou si mnozí kladou. Oprávněně. Drancování ve více než 150 městech, všude organizované podle stejného vzoru, to přece nemůže být náhoda, píše Petr Hampl v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

 Pokud chceme přijít záhadě na kloub, musíme v první řadě odmítnout báchorky, že drancování organizuje Putin, vesmírní ještěři nebo, že se jedná o výraz oprávněného hněvu diskriminovaného obyvatelstva. Kdybychom věnovali aspoň trochu pozornosti faktům, bylo by jasné, že se nestalo nic jiného, než že narkoman a zločinec, který byl ostudou své komunity, zemřel, když kladl odpor při zatýkání. Příčin smrti bylo více, klíčovou roli hrálo předávkování drogami. Je to rozhodně tragédie, která nejspíš začíná už někde v dětství budoucího zločince, ale v žádném případě důvod k protestům. Zvláště, když ve čtveřici zatýkajících policistů byl jenom jeden běloch.

Pokud budeme věnovat pozornost faktům, rychle najdeme statistiky, které jednoznačně vyvracejí mýty o údajném násilí bílých proti černým.  V USA dochází mnohem častěji k tomu, že černý zabije bílého než naopak, a policisté každý rok zabijí více podezřelých bělochů než podezřelých černochů.

Nicméně zpět k otázce. Kdo to všechno řídí? Je to vlastně otázka velice optimistická, protože předpokládá, že existuje někdo, kdo má situaci v rukou, kdo je schopen jednat racionálně, sledovat určité cíle a je s ním tudíž možné jednat, nabízet, hledat kompromis.

Nicméně nevíme o nikom, kdo by v takovém postavení byl. Na druhou stranu, je prokazatelné, že některé skupiny současnou situaci systematicky připravovaly, a že do ní investovaly miliardy dolarů.

Tyto snahy bychom mohli vystopovat už od konce 60. let, kdy američtí levicoví radikálové prosadili sociální programy, které povzbuzovaly černé matky, aby své děti vychovávaly bez otců. Pro černé obyvatelstvo to bylo děsivě destruktivní. Během několika let se obrátil předchozí trend postupné zlepšování situace. Více než dvě třetiny černých dětí se dnes rodí svobodným matkám. Naprostá většina z nich vyrůstá bez otců. Ve svém okolí většinou nemají žádný mužský vzor, který by pravidelně chodil do práce a netrávil většinu času ve vězení. Americké daňové poplatníky to stálo miliardy, dostali za to ghetta, gangy a poměry odpovídající Somálsku.

Další obrovské prostředky byly investovány do toho, aby se menšiny radikalizovaly. Když se připomíná, že americká vláda vydala skoro pět miliard dolarů na to, aby proti sobě poštvala různé skupiny na Ukrajině a podvrátila tam demokracii, je dobré připomenout, že podobné programy byly realizovány i přímo v USA. Konec konců, i předchozí prezident Barack Hussain Obama byl „komunitním organizátorem.“ To je profese, která spočívá v tom, že chodíte mezi chudými černochy a učíte je nenávidět bělochy. Taky je učíte, že páchání zločinů je správné, „protože diskriminace“. Armády takových příživníků platí americká vláda, banky, korporace i jednotliví miliardáři.     (Čtěte na stránkách EUportál)


Napadený křesťanský kazatel v autonomní zóně v Seattlu žádá Trumpa o akci ..... Díky sociálním sítím můžeme vidět realitu každodenního života v tzv.autonomní zóně v americkém Seattlu. Včera se zde pokoušel vystoupit křesťanský kazatel, a dav revolucionářů jej násilně vyhodil. Jeden z nich jej dokonce škrtil, aniž by se staral o to, jestli “může dýchat”.

Anarchisté muže strhli na zem a pustili se do něj, ale ti s chladnější hlavou mezi nimi, hlavně díky přítomným kamerám, zabránili nejhoršímu. Nezabránili ale hysterickým výstupům těchto rudých dětí.

Viditelně otřesený a přidušený kazatel se odmítá podrobit davu, který po něm chce, aby místo opustil, a hraje jim nějakou křesťanskou píseň. Video končí ve chvíli, kdy se rudí rozhodnou nahrávání nepohodlného videa přerušit.

Na dalším záběru vidíme, jak je odvlečen pryč.

Nakonec vyzývá prezidenta Trumpa, aby zasáhl. Kritizuje starostku, že s okupací města nic nedělá. “Celou oblast zničili, všude je moč, rozbili místní firmy. Je to ostuda. Potřebujeme naší zemi zpátky. Tady na Capitol Hill jsme o naši zemi přišli. Je to jiná země. To není Amerika.”     (Čtěte na stránkách Stedoevropan)


Co zbylo po Havlovi ..... Jsme opět na začátku, mzdy jsou k smíchu a ceny zboží v obchodech k pláči. Tohle je naše denní realita, ale my jsme pořád rozbití na milión kousku a není člověka, který by si uměl získat národ a jeho důvěru.

Havlův odkaz je to nejstrašnější a nejhnusnější co nám kdy který prezident po sobě zanechal. Možná proto ho tak milovali v cizině, protože je bavilo pozorovat jak jim leze do zadku a vlastní zemi srazil na kolena a strčil do otroctví západní Evropě. Nechal nás oloupit Německem jako kdysi naši spojenci. Nebyl o nic lepší než byli ti darebáci podepisující Mnichovskou dohodu.

Co po něm zbylo? Zloději, vrazi, zbohatlíci, korupčníci, podvodníci. Veškerá svoloč co se našla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se usadila na všech vedoucích postech, v parlamentu, v senátu a ve vládě a rozporcovala si fabriky, zemědělství, zlato a dokonce i pracovní sílu mezi sebe. Doufali, že než to lid pochopí tak budou dávno za vodou, nebo mrtví. Někteří se smaží v pekle, někdo si válí šunky v cizině, protože doma by jim za chvíli šlo o krk.

Lid to už sice pochopil, ale je sám. Neví co s ne-svobodou a spolky vlastenectví se potácejí jak stvoly ve větru. Některým je hanba že spolkli návnadu v podobě sametu a po 30 letech zjistili, že to nebyl samet, ale staré hadry od šmíru, prachu a fekálií. Havlova pravda a láska skoro všem zhořkla, jen pár hlupáků pořád věří, že byl svatý. Ne, nebyl. Šlo mu jako všem špičkám té doby o peníze, privatizaci a kuponky.

Teď v roce 2020 nám zavřeli pusu rouškou, dorazili vzmáhající se ekonomiku, srazili na dno malé podnikatele. Jsme opět na začátku, mzdy jsou k smíchu a ceny zboží v obchodech k pláči. Tohle je naše denní realita, ale my jsme pořád rozbití na milión kousku a není člověka, který by si uměl získat národ a jeho důvěru. Bez toho to nepůjde, protože lidí jsou, ať se vám to líbí nebo nelíbí, stádo jdoucí za svým vůdcem. Proto potřebují někoho, kdo nemyslí na sebe, ale lid a svoji vlast. Já ho pořád nevidím a doufám, že se ho aspoň dožiji.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Naše IQ od 90. let stále klesá. Může za to obyčejná lidská pohodlnost ..... Výzkum ukázal, že lidé narození po roce 1975 hloupnou. Experti zatím nevyzkoumali proč, ale Anastázie Harris má jasno

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou klesá. Tvrdí to první průkazná studie na toto téma, kterou citoval časopis Times. A informaci hned převzaly světové magazíny a servery.

Pokles inteligence se dá bohužel změřit a Norové přišli s tím, že blbneme v podobě sedmi bodů (minus) u každé nové generace. Všechno nasvědčuje tomu, že s lidskou inteligencí to začalo jít z kopce u lidí narozených v roce 1975.

Experti se teď dohadují, jestli za to může změna ve vyučování jazyků a matematiky nebo nadměrné užívání televize a počítačů. Průzkumy v měření inteligence probíhají v mnoha zemích světa, ale málokdo se může vykázat analýzou inteligenčních textů 730 000 mužů jako Ragnar Frisch Centrum pro ekonomické výzkumy, které sídlí v Oslu. Výzkumníci zkoumali přihlášky branců od roku 1970 do roku 2009 a z výsledků vyplývá, že synové jsou průkazně méně inteligentní než jejich otcové.

IMPOZANTNÍ A ZNEPOKOJIVÉ ... Psycholog vyučující na University of Edinburgh výzkum Norů okomentoval pro Times následovně: „Jejich výsledky jsou impozantní a velmi znepokojivé.“ Popravdě, pro pokles inteligence zatím nikdo nemá průkazné vysvětlení. Růst se vysvětloval poměrně snadno: lepší vzdělání, lepší strava, lepší zdravotní péče, umělé osvětlení… S jejím poklesem je to nejasné.

Teď jsou nejprestižnější univerzity světa plné zpovykaných dětí, které trvají na tom, že nestojí o poznání, jež jim nedovoluje „cítit se bezpečně“.

Debaty ohledně inteligence vždycky vzbuzovaly kontroverzi. Její „pěstování“ je frustrující, protože inteligence se z části dědí, z části závisí na prostředí, ve kterém vyrůstáme, je výsledkem mnoha faktorů. Times ve své zprávě i v komentáři optimisticky přehlíží, že od devadesátých let upadá i zájem o poznání.

Kromě toho školy dnes řeší tisíce věcí, které tradičně připadaly jiným institucím. Morálkou se zabýval kostel, pořádek byl doménou policajta, jenž intimně znal obyvatele ulice, kterou ustavičně procházel. A učitel byl respektován jak studenty, tak jejich rodiči. Pomáhal jim totiž k čerpání ze studně poznání. A existoval celospolečenský konsensus, že znát, vědět, rozumět je něco, co člověk potřebuje, něco, co je prospěšné.

CHYBĚJÍCÍ ČÁST MOZKU ... Teď jsou nejprestižnější univerzity světa plné zpovykaných dětí, které trvají na tom, že nestojí o poznání, jež jim nedovoluje „cítit se bezpečně“. Studenti nejsou zvědaví. A hlavně: nepotřebují se nervovat tím, kde vezmou drobné, aby se dovolali z telefonního automatu. Nepotřebují část mozku, která by jim pomohla dekódovat mapu, nepotřebují si kupovat noviny, z nichž jediných se dalo vyzkoumat, co nejdůležitějšího se děje a co bude večer v televizi (kromě toho, že nepotřebují už ani televizi), nemusejí poslouchat celou desku, aby slyšeli jedinou skladbu, o kterou stojí…

Všichni jsme čím dál pohodlnější, a tím pádem také nevyhnutelně blbější.

Když jsme potřebovali vylepšit esej, museli jsme to odněkud opsat, nestačilo zmáčknout „paste“. Taková námaha! To byste po dítěti rovnou mohli chtít, ať nosí vodu na praní ze studny…

Všichni jsme čím dál pohodlnější, a tím pádem také nevyhnutelně blbější. Pokud tedy ovšem nemáte mnohem chytřejší vysvětlení. Pokud máte, napište mi dopis nebo korespoňďák (ověřila jsem si to, pořád je ještě prodávají). Na každou „papírovou“ reakci odepíšu a do obálky přidám nečekanou prémii. Mimochodem, psaní rukou bývalo jednou ze známek vzdělanosti, ale to je už taky passé…     (Čtěte na stránkách Flowee)


LGBT propaganda na českých základních školách s podporou Ministerstva kultury a pražského magistrátu ..... Někdy není od věci podívat se na weby obskurních LGBT++P organizací. Člověk pak nevěří svým očím. Například se dozvíte, že aktivisté LBGT++P neziskovky “Filmový festival Mezipatra” objíždějí české základní a střední školy a provádějí v rámci výuky LGBT propagandu mezi žáky. Oni se tím zástupci “vyvolených menšin” již ani netají. Například na webu této podivné instituce se dočtete:

1 rok, 10 hostů, 60 projekcí, 30 měst, 2 000 studentů a přes 8000 najetých kilometrů. Tak by se dal shrnout poslední rok naší iniciativy Mezipatra na školách, kdy jsme objížděli základní školy po celé České republice s queer filmy a diskutovali se studentkami a studenty o toleranci, odlišnosti a LGBTQ+ kultuře.

Mnohem horší zjištění je, kdo to celé podporuje a podle všeho financuje. Především ministerstvo školství a magistrát hlavního města Prahy! Tak jsou osmáci vzděláváni v homo propagandě, je jim vysvětlováno, že homo/lesbické vztahy jsou přece cool a bezva. To vše ve věku, kdy se u děti formuje jejich intimní život a vztah k druhému pohlaví! Nyní je ale zjevně oficiální doktrína “české” vlády propagace deviantních vztahů! Ptá se někdo rodičů?

K tomu si přidejte masivní podporu LGBT++P agendy v mediích, filmech, umění vše podporováno mezinárodními institucemi jako OSN, WHO a EU!

Měla by na školy stejně snadní přístup iniciativa podporující tradiční bílou rodinu, nebo vlastenectví? Odpověď každý určitě zná.

Je nejvyšší čas začít ukazovat prstem na ty, kteří podobnou masírku našich dětí prosazují a povolat je jednou (až zase získáme suverenitu) k odpovědnosti.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


15.6. 2020     Ve světě se zmáhá vlna anarchie a povstání. Může někdo vysvětlit, k čemu právní státy mají policii a armádu, že takovéhle řádění dovolí a nepotlačí tak, jak by se slušelo a patřilo podle práva?


Pražští divadelníci vyvěsili tři slova, kterých už možná litují ..... Švandovo divadlo na pražském Smíchově si takřka přes noc udělalo z řady svých příznivců zaryté odpůrce. Stalo se tak poté, co se rozhodlo podpořit ideál mezinárodního hnutí Black Lives Matter (na černých životech záleží), které v plné síle vstalo po smrti Afroameričana George Floyda při násilném zatýkání v americkém městě Minneapolis. „Trapnost. Propagace násilníku a vrahů,“ zaplavily facebookovou stránku divadla znechucené reakce. O nic méně překvapený nebyl ani právník Tomáš Tyl.

Švandovo divadlo se rozhodlo dát veřejnosti vedět, čí iniciativa v době násilných nepokojů s nimi rezonuje. Nad svůj vchod do divadla proto umístilo nepřehlédnutelný protirasistický slogan „Black Lives Matter“. O novinku, která zdobí divadlo, se pak formou fotografie podělilo i na svém facebooku. Tak ostré reakce vedení divadla zřejmě nečekalo.

Nekteré dokonce tento nápad tak popudil, že se zařekli, že práh dveří do Švandova divadla již více nepřekročí. „Tak s vaším divadlem končím, nebudu podporovat někoho, kdo podporuje teroristická hnutí,“ vzkázal divadlu Tomáš Polata

„Co čekat od bandy komediantů, kteří žijou naprosto odtržení od reality většiny lidí. Za komoušů vám podobní podepisovali antichartu, ted se snažíte zalíbit jinými nesmysly,“ připojil se Hubert Gruber.

Přispěvatel do diskuse Tomáš Knitl vyjádřil svůj názor obrázkem s textem „Stop Black Terror“ (zastavte černý teror) a s nápisem „White Lives Matter“ (na bílých životech záleží). „České divadlo se zastává narkomana, násilníka odněkud z Ameriky?“ tázal se nevěřícně.

Nebyl jediný, kdo poukazoval na fakt, že černoch George Floyd měl na svém kontě řadu trestných činů, za které byl dokonce několikrát uvězněn. Během celosvětových protestů se kvůli jeho smrti rozkrývaly šokující detaily týkající se násilí, které páchal na ženách, loupežích a v drogových deliktech.

Uživatel Dave Manly pro přehled rovnou připojil i Floydův kriminální záznam.

Komentující Dáda Hrdová napsala divadlu, že „už neví, jak se ztrapnit“. „Tak kdy převedete divadlo na ty bílé s tmavým pigmentem? Nebo jenom si honíte triko? Neskutečné,“ dodala znechuceně.

„Za mého dětství komouši všude psali ‚Proletáři všech, zemí spojte se‘. Je hezké, že si po letech konečně našli nový slogan,“ okomentoval počínání Švandova divadla Dušan Bolek.

„Toto podporujete? Přidali jste se k tomuto hnutí, na jehož základě byla smrt nebezpečného hajzla a doposud nebyl nikdo odsouzen,“ přidal se ke kritice divadla Adam Šprysl. „Stydím se za vás a k vám již nikdy,“ doplnil.

Co si o celé záležitosti myslí, pak vyjádřil jednoduchým obrázkem s lidským exkrementem.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)

Co si o tom myslí Říše snů? Ano, do toho divadla jž nikdy více !!! Ale strašně by mě zajímalo, odkud se berou podněty k takovým zvěrstvům? Přede to na to divadlo nevyvěsila uklízečka. Kdo a na čí pokyn to tam dal? A co si o tom doopravdy myslí? Chce snad opravdu líbat nohy každému, kdo není bílý nebo deviant?


V SOBOTU NAPADLI STOUPENCI BLM PROTIVNÍKY Z ŘAD PATRIOTŮ, PROTESTUJÍCÍCH PROTI RABOVÁNÍ A NIČENÍ SOCH (VIDEA) ..... Stoupenci Black Lives Matter v Londýně vážně napadli řadu lidí, které podezřívali z toho, že patří k údajně „krajní pravici“. Při sobotních protestech vyšli do ulic hlavního města ve sníženém počtu stoupenci BLM poté, co se někteří organizátoři pokusili odvolat plánované demonstrace, aby nedošlo ke střetům s protidemonstranty, jejichž cílem bylo zabránit poničení historických soch a válečných památníků, na jejichž ničení se zaměřily předchozí demonstrace BLM.

Policie, která byla při předchozích protestech viděna, jak klečí před stoupenci BLM, prchá před násilnými davy a nedokáže ochránit pomníky, jako je Churchillova socha a válečný památník Cenotaph, zaujala k těmto odpůrcům BLM a Antify mnohem ráznější přístup, místa demonstrací ohradila kovovými zátarasy. Policisté nastoupili proti patriotům, bránícím sochy a památníky, v plné výzbroji včetně přileb, štítů a obušků, aby omezili jejich pohyb.

Mezi patrioty a veterány na protidemonstraci se samozřejmě přimíchalo i několik “živlů” s očividnou chutí k vyvolávání konfliktu, nicméně bylo jich jen několik, většina demonstrantů nebyla nijak výjimečně násilná. Přesto se média snažila předvést výhradně těch několik málo incidentů. Přitom u rabování a řádění BLM se média podobným záběrům velmi úzkostlivě vyhýbala.

Navzdory špatnému chování některých protestujících, které vedlo k několika zatčením, však  jen málo z policistů ohlásilo zranění.  Po ukončení demonstrace došlo opět k násilnostem ze strany stoupenců BLM, zejména po páté hodině odpoledne, kdy lidé začali mířit domů. Fotografie v titulku a videa níže ukazují, jak stoupenci BLM házejí projektily na policejní linie poblíž Trafalgarského náměstí a nakonec je prorážejí a při několika příležitostech útočí na osoby, u nichž měli podezření, že patří k tzv. krajní pravici. Za tu ovšem považují všechny, kdo s nimi nesympatizují. Napadli dokonce i lidi, kteří tvrdí, že s protesty nemají nic společného, tedy jednalo se o náhodné kolemjdoucí, kteří však byli zřejmě příliš bílí a nevypadali ani jako členové Antify.

Na rozdíl od zpravodajství o předchozích demonstracích, charakterizovaných jako „převážně pokojné“, navzdory rozsáhlému vandalismu a bezpočtu zranění policistů, média hlavního proudu zařadila do svého zpravodajství násilí páchané menšinou protidemonstrantů. Takže média opět manipulují záběry, které nedokládají skutečný stav, tedy pro objektivnost a doplnění mediálních jednostranných manipulací je nutno ukázat i druhou stranu mince, kterou mainstream záměrně tají.

Níže se můžete podívat na pár videí ze soboty. (pozn. videa z twitteru bývají občas blokována. Pokud se nespustí, stačí kliknout vpravo dole na šipku, která vás odkáže na originální stránku)     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Putin okomentoval události v USA ..... Prezident RF Vladimir Putin okomentoval události v USA, kde se v desítkách měst konají protesty kvůli smrti Afroameričana po tvrdém zatýkání. Úryvek z jeho interview pro televizi Rossija 1 byl uveřejněn na kanálu Telegram novináře kremelského týmu Dmitrije Smirnova.

„Prezident říká, že je třeba udělat to či ono, na což místní guvernéři odpovídají: ,Jdi do háje'," řekl Putin.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již předtím sdělil, že v Kremlu pozorně sledují nepokoje v USA, avšak řeči o účasti ruské strany jsou mylné. „Nikdy jsme se nevměšovali do amerických záležitostí a nehodláme se vměšovat ani teď,“ zdůraznil Peskov.

Obvinění Ruska z rozdmýchávání protestů v USA ... Bývalá poradkyně prezidenta USA pro národní bezpečnost Susan Riceová dříve učinila prohlášení, že za násilím během protestů v USA mohlo stát Rusko. Žádné důkazy ani konkrétní fakta Riceová neuvedla.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová se obrátila na Riceovou a poznamenala, že bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová a celý tým bývalého prezidenta USA Baracka Obamy „přesvědčili sebe a snažili se přesvědčit i ostatní, že domácí problémy USA vytváří a prohlubuje někdo zvenčí, a sice Rusko“.

Připomněla, že sociální sítě, které jsou podle Riceové používané k rozněcování protestů, byly zaregistrovány a zákonodárně regulovány z USA a patří Američanům.

Protesty po smrti George Floyda

V desítkách amerických měst se konají masové protesty doprovázené nepokoji a střety s policií kvůli smrti afroameričana George Floyda. V některých státech nepokoje vyústily v pogromy, loupeže, střelbu a žhářství. Demonstranti obviňují policii a rasistické předsudky ve společnosti z toho, co se stalo.

George Floyd zemřel v Minneapolisu během policejního zákroku. Na internetu se objevila videa, na nichž je vidět, jak policisté nasadili Floydovi pouta, srazili ho na zem a tři se na něj navalili, jeden z nich mu klekl kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat. Později zemřel na jednotce intenzivní péče. Po vypuknutí nepokojů byli propuštěni čtyři policisté, jeden z nich byl obviněn z vraždy, další tři ze spoluúčasti na vraždě.

Protesty na podporu hnutí Black Lives Matter se konaly i v jiných zemích, především ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Austrálii, Itálii a Španělsku.     (Čtěte na stránkách Sputnik News)


Vězeňská planeta ..... 540 amerických satelitů ode dneška krouží nad našimi hlavami, 58 jich bylo vypuštěno dnes. Celkově jich má být 42 tisíc. Projekt miliardáře Elona Muska (Space X, Starlink) zaštiťuje USA, ostatní velmoci ostře protestují. Satelity mají již letos začít šířit supersilný signál 5G a pořizovat snímky každého metru na Zemi ve vysokém rozlišení.

Muskovy satelity krouží ve výšce výšce 700 km nad Zemí a v noci jsou viditelné pouhým okem i nad územím České republiky - připomínají světelný vláček. 

Výraz "Muskův vláček" se zřejmě stane součástí slovníku všech, kteří aspoň někdy zvednou hlavu k noční obloze. 

Mnozí ho možná pojmenují jako "Muskův vlak smrti".

Bývalý prezident Miccrosof v Kanadě o nebezpečí 5G ... Musk začal satelity vypouštět loni, nyní zvyšuje frekvenci. Poslední a největší várka satelitů, které změní život na Zemi, má být vypuštěna ještě letos. 

Satelity s 5G prý budou zapnuty nejprve nad územím USA - ještě před klíčovými podzimními volbami, které mohou rozhodnout o osudu celé planety.

Musk chce prodávat satelity pro vojenské, vědecké a průzkumné účely.

Pro porovnání: Dosud kolem planety krouží dva tisíce jiných funkčních objektů, většinou ve vlastnictví světových velmocí. Musk (USA) a jeho 42 tisíc satelitů se stanou vládci vesmírného prostoru kolem Země.

5G jako smrtící zbraň, nebo signál pro dobro lidstva? Přes četná ujišťování panují velké obavy kolem signálu 5G, který připojí celou planetu online. 

Podle některých teorií je 5G příčinou četných onemocnění, může způsobit neplodnost, rakovinu a další nemoci. 

Signál je na nejvyšší frekvenci, jaká tu kdy byla. Je 40 x rychlejší, než nynější 4G.

Mnozí považují 5G za skutečnou příčinu epidemie COVID-19 a argumentují tím, že epidemie začala krátce po spuštění prvních signálních věží 5G.

Kvůli obavám ze signálu 5G dochází ke žhářským útokům občanů na signální věže. 

Úřady opakovaně ujišťují, že žádné nebezpečí nehrozí. 

Zatím však nebyla zveřejněna žádná studie, která by veřejnost uklidnila.

Miliardář Musk se tak stane vládcem nad lidskými životy a bude mít možnost snížit populaci ze 7 miliard na jakoukoli výši. 

Přesně o totéž usiluje miliardář Bill Gates, a to prostřednictvím povinného očkování 7 miliard lidí na Zemi.

Kvůli Muskovým satelitům prý k dojde k rušení signálu televizních a rozhlasových stanic, mimo jiné v době, kdy bude Muskova družice v dráze signálu mezi satelitem a přijímací anténou. To je ovšem to nejmenší zlo.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Já se ptám toto - kdo tomu sráč**i dal povolení a právo zamořit vesmírný prostot nad našimi hlavami tou hrůzou???


Tatíku Masaryku jste prý rasista, tak sleze sám a utopte se ..... Být vámi, tak skočím do Vltavy sám a už nevylezu, protože kdo se má na ty pitomce koukat. Když se dělá špatně mě, tak vám by bylo hůř. Sbohem tatíčku tam u nebeské brány.

Tak jsem se dozvěděla další novinku. Na soše Masaryka se skví nápis rasista. No nečtěte to. Taková věc se moc často neděje. Takže tatíček Masaryk byl rasista. Nějak to nechápu. Docela by mne zajímalo v čem jeho úchylka spočívala? Neměl rád černé koně, kočky, psy nebo krysy? Nebo nepil černou kávu? U nás totiž otrokářství nebylo a za doby Masaryka už vůbec ne, protože bylo zrušeno.

Tak jsem si uvařila kávu černou jako smrtnou neděli a pohrdla mlékem i cukrem. Když už má tatíček nálepku rasista, tak já s ním soucítím hořkou kávou. Fuj, moc mi nejede. Vytáhla jsem si Jih proti severu, stáhla 4 díly Scarlet a jala se studovat a hledat. Přečetla a zhlédla, ale z tatíčka Masaryka jsem neviděla ani ň, jméno jsem nezahlédla ani koutkem oka. Tak kde se ten člověk v době otrokářství ukrýval fakt nevím. Vím jen, že se asi reirkarnoval do Rakouska-Uherska a celý život se snažil o svobodu československého lidu, bídák jeden rasistický.

No tatíku, jednou už vám sochy bourali, někteří vás ukrývali kde se dalo a po převratu vás vraceli na piedestal. Tak už jste se pokoukal a teď hybaj dolů, než vás sundá duhový Kolář s jeřábem za asistence Novotných spratka. Tak prosím vás slezte dolů sám, aby na vás nesahali všelijací primitivové, neusekli vám hlavu i když kamennou protože přijde doba, kdy vás zase budou hledat po sklepích a posazovat na piedestal. Být vámi, tak skočím do Vltavy sám a už nevylezu, protože kdo se má na ty pitomce koukat. Když se dělá špatně mě, tak vám by bylo hůř. Sbohem tatíčku tam u nebeské brány.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Americký idiotismus nevznikl po zakleknutí kriminálníka černocha Loyda ..... Zachraň se kdo můžeš ... Pochody zločinu nevyprovokovaly Black Live Matters, ani smrt jednoho kriminálního černocha. Ty provokace vytvářela blondýna! Ale to se mainstreamu nehodí, on musí útočit na Donalda Trumpa. Až do sebezničení.

Pozorně sledujte, jak fanatická blondýna Jenny Horneová, členka Sněmovny reprezentantů Jižní Karolíny dokonce za Republikány vybízela k boji proti vlajce a hnala černochy do útoku. A důsledky vidíte dnes. Dokonce to jedenkráte vysílala Česká televize: před pěti léty za Obamy, v roce 2015.

Republikánská dáma v transu aneb zastřelte tu vlajku! Neuvěřitelný výron... ( https://youtu.be/nEwJmPfs_Ag  )

Těžko říct, zda se Donaldu Trumpovi podaří ukočírovat fanatiky a šílence. Na druhou stranu: v USA rozjely bitvu proti konfederaci a ruší dějiny jak Islámský stát, u nás stejná paka bojují minulou válku proti Gottwaldovi a Stalinovi...

P.S. I jinde se přepisují dějiny. Město Hamilton na Novém Zélandu odstranilo sochu velitele Hamiltona. Ale začal s tím Islámský stát.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Desatero, proč je současné vnucování transgenderismu a dalších sexuálních úchylek zhoubou pro rodinu i celou lidskou společnost ..... Maďarský parlament nedávno přijal zákon, který zakázal transgenderům měnit v dokumentech během života své pohlaví. Ve francouzském městečku Tilloy-lez-Marchiennes byla oproti tomu za velkého jásotu "aktivistů" zvolen(a) starost(k)ou transgender osoba. V zešíleném světě se vedou bouřlivé debaty o počtu pohlaví, možnostech měnit pohlaví u dětí, různých údajných diskriminacích, problematice rozdělení veřejných toalet a podobně. Boj zuří na mnoha frontách.

To, o co jde transgenderovým revolucionářům, je destruktivní, tyranské, nevědecké, nemorální, urážlivé a nezdravé.

Transgenderismus je totalitní ... V květnu 2016 vydala Obamova administrativa opatření, jímž nařídila všem státním školám povolit příslušníkům jednoho biologického pohlaví používat sprchy, šatny a toalety určené pro opačné pohlaví. Federální vláda tak vnutila transgender toalety všem státním školám v zemi. Státům, které se postavily proti tomuto opatření, hrozily přísné sankce, například ztráta dotací z federálních prostředků.

Opodstatněné obavy rodičů o děti byly ignorovány. Stejně tak bylo pošlapáno právo na soukromí a ochranu mravů a nevinnosti dětí. Transgender hnutí vyžaduje - podobně jako islám - totální a nekompromisní podřízení se. Podle této nové totality se školy, univerzity, firmy, dokonce ani náboženské organizace nemohou svobodně držet svých morálních principů. Křesťanská morálka se netoleruje.

Podněcuje zneužívání dětí ... Transgenderismus je obzvláště škodlivý pro děti. Podle American College of Pediatrists je veřejná propagace transgenderismu formou zneužívání dětí:

"Přesvědčování dětí, že celoživotní chemická a chirurgická změna pohlaví je cosi normálního a zdravého, není nic jiného, než jejich zneužívání. Schvalování rodového nesouladu jako čehosi, co je normální, učit to ve školách a zapracovávat do zákonů vnáší zmatek do duší dětí a mate rodiče, v důsledku čehož stále více dětí začíná uvažovat o návštěvě "genderových klinik", kde jim budou podávány drogy blokující pubertu. To vede k tomu, že pro sebe nesmyslně požadují karcinogenní a jinak toxické hormony k dosažení změny pohlaví a později budou pravděpodobně uvažovat o chirurgickém zmrzačení svého těla."

Odporuje biologii a vědě ... Genderová ideologie je v rozporu se základní biologií. Progresivní hnutí, které se kdysi tak opíralo o vědu a z toho důvodu odmítlo Boha, se nyní obrátilo proti svým vlastním dogmatům a vědu ignoruje. Vědeckých důkazů vyvracejících transgenderový narativ si vůbec nevšímá.

Americké kolegium pediatrů se však vyjádřilo jasně: "Lidská sexualita je objektivně biologicky binární: XY a XX jsou genetické markery zdraví - nikoli genetické markery poruchy. Člověk je od početí buď muž nebo žena. Lidská sexualita je záměrně tak projektovaná, aby byla možná reprodukce a rozmnožování našeho druhu. Tento princip je evidentní ... Jednotlivci s poruchou sexuálního vývoje nepředstavují třetí pohlaví."

Biologické pohlaví nelze změnit ... Kdo přijímá transgenderovou ideologii, se domnívá, že muži se mohou změnit na ženy, nebo že ženy se mohou změnit na muže. Jejich tvrzení je však nepravdivé.

"Fyziologicky nelze změnit pohlaví osoby, protože pohlaví každého jednotlivce je zakódováno v genech: XX, pokud je žena, XY, pokud je to muž. Chirurgie může vytvořit pouze zdání druhého pohlaví," vysvětlují Dr. Richard P. Fitzgibbons, MD, Philip M. Sutton, Ph.D., a Dale O'Leary v dobře zdokumentované studii. Tito lékaři tvrdí, že sexuální identita "je vepsána do každé buňky těla a lze ji zjistit testováním DNA. Nelze ji změnit. "     (Čtěte na stránkách EUportál)


V USA a západní Evropě se masivně odstraňují sochy a přepisuje historie. Kdy dojde na “otce vlasti” Karla IV.? Ten prý neměl rád Cikány a Židy. Co teprve Jan Hus? ..... V USA a západní Evropě se rozběhla místní verze “velké kulturní revoluce” jako zažila v minulém století Čína. Mimo jiné se jedná odstraňování soch a přepis historie.Sochy králů a politiků se odstraňují v Belgii, Velké Británii a i dalších zemích. Prý to byli rasisté, xenofobové a nevávistníci. Místní úřady dokonce sestavují “kulturní komise pro diverzitu”, které mají na odstraňování soch a přepisování historie odhlédnout.

Bude jistě jen otázka času, kdy se podobná vlna dovalí i k nám. Třeba takový “otec vlasti” král Karel IV. se nabízí jako ideální objekt “rasisty, antisemity a xenofoba”. Vždyť vypověděl z království potulné Cikány a mnohé nechal uvěznit a popravit a v Norimberku povolil násilí proti židovským lichvářům, kteří vysokými úroky decimovali město. V prosince 1349 tam bylo zavražděno při pogromu údajně až 560 Židů. Po takovém muži má u nás být pojmenován most a univerzita? To by přece v krásném novém světě (NWO) nešlo. Jeho sochy proto musí být odstraněny, Karlův most bude přejmenován na most rabiho Loewa a Karlova univerzita na Univerzitu Eržiky a Lájoše Lakatošových. Jen tak dojde k nápravě 700 let starých křivd! Co na tom, že nechal ten most vybudovat a univerzitu založit?! Zpětně bude vymazáno jeho jméno z knih a všem absolventům této univerzity bude zaslán nový diplom psaný v romštině a to včetně těch dávno zemřelých.

Celosvětově dochází k masivnímu útoku proti tradičním bílým národům a kultuře

U něj to ale nemůže skončit. Třeba takový Jan Hus rovněž měl k těmto etnikům zdrženlivý vztah, ten by měl snad ujít spravedlivému trestu?! Cikány dokonce nazval plémě nečisté! A odsuzoval židovskou lichvu jako bezbožnost! Sice byl tenkrát v Kostnici upálen (z dnešního pokrokového pohledu spravedlivě) , ale i tak si zaslouží jeho sochy minimálně hození do Vltavy! Husovy ulice od teď ponesou jména Lakatoš, Banga, Murgoš, Balogová, Balážová, Demeter, Novotný, Stropnický, nebo Ferko. Ve školách bude Jan Hus v hodinách dějepisu líčen jako odporný český xenofob, rasista a antisemita, kterému již tehdy byl po právu vyměřen spravedlivý trest! Tak bude konečně v dnešní krásné době učiněno etnické a rasové spravedlnosti zadost. Obyvatelé Husince (Husovo rodiště) budou pak pravidelně muset líbat nohy příslušníkům vyvolených menšin, kteří si je nebudou měsíc přede mýt. Jen tak poznají odporní bílí rasisté spravedlivou odplatu za své 700 let staré křivdy!

Další objekty historického zkoumání pro jejich zločiny nenávisti a závadového myšlení se nabízejí národní obrozenci a čeští spisovatelé Jungmann, Neruda, Světlá, Palacký a mnozí další. Čeká nás mnoho revoluční práce.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Síly světla a temnoty se střetly: Koronavirus i nepokoje v Americe zbraní sil NWO. Bojovník za pravdu píše Trumpovi i světu. Deep Church ve spojenectví s Deep State. Hraje se o osud lidstva. Účinný nástroj boje ..... IVAN POLEDNÍK doporučuje - právě tak, jako Donald Trump - seznámit se s dopisem odvážného duchovního, v němž odhaluje spiknutí sil temnoty proti zbytkům řádu, pravdy a dobra v současném světě

Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických, arcibiskup Vigano, napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi list v souvislosti s epidemií koronaviru a nepokoji způsobenými smrtí násilníka a recidivisty George Floyda. Podle něj to, co dnes otřásá USA, je součástí všudypřítomného mohutného duchovního zápasu mezi silami dobra a zla.

Otevřený dopis způsobil poprask a pochopitelnou negativní odezvu v médiích napojených na Deep State i na rozkladné modernistické kruhy v Církvi kolaborující se všemi nepřáteli křesťanství, s politiky, aktivisty, bojovníky za "práva" menšin, ekoteroristy a dalšími služebníky sil NWO.

Tak například údajně "nezávislý" server National Catholic Reporter uvedl, že Viganův "dopis byl zveřejněn na LifeSiteNews, krajně pravicové webové stránce, známé svými extrémistickými názory na potraty a homosexualitu". V dopise zmiňovaný Deep State označil za konspirační teorii. Jasná Viganova slova opírající se o Písmo, proroky a církevní učitele označuje za "zahalený jazyk".

Bojovník za pravdu ... Arcibiskup Vigano je známý kritik zhoubného Františkova episkopátu. V srpnu 2018 zveřejnil obsáhlý dopis, v němž obvinil papeže, řadu dalších vysokých kuriálních úředníků a amerických biskupů, že dlouhodobě věděli o obviněních ze sexuálního zneužívání proti kardinálu McCarrickovi, a drželi nad ním ochrannou ruku. V případě papeže pak ještě přidal obvinění, že přes znalost situace zbavil McCarricka trestů, které na něj tajně uvalil Benedikt XVI., a dokonce ho zařadil mezi své vlivné poradce. Zároveň papeže vyzval k rezignaci. 

Prezident Trump reagoval slovy "jsem velmi poctěn otevřeným dopisem od arcibiskupa Vigana. Doufám, že každý, věřící i nevěřící, si jej přečte". Ostře sledovaný tweet se stal záminkou pro další útoky na prezidenta ze strany mediálního mainstreamu, kde se jednotlivé plátky předhánějí ve spekulacích nad tím, o kolik si tím Trump snížil preference a kolik "soudných" věřících mu tímto přestalo důvěřovat. 

Ve skutečnosti arcibiskup udeřil hřebík na hlavičku. A obě strany to moc dobře vědí. 

Z dopisu ... "V posledních měsících jsme byli svědky formování dvou opačných biblických stran, zformovaly se strana světla a strana temnoty". Strana světla je podstatně početnější než strana temnoty, ta však má své přívržence na významných postech v administrativě, politice, v ekonomickém sektoru a v médiích. Podle arcibiskupa Vigana je nepochopitelné, jak rychle se většina stala rukojmím v rukou darebáků a jejich pomocníků, kteří straně temnoty pomáhají ze strachu, nebo kvůli vlastnímu prospěchu.

Ve svém dopise Donaldu Trumpovi arcibiskup Vigano tvrdí, že strana temnoty, proti níž prezident Trump bojuje, se rozhodla vyložit karty na stůl a odhalit své plány. Podle arcibiskupa je krize vyvolaná koronavirem kolosální technikou sociálních inženýrů, kteří jsou připraveni rozhodovat o osudu lidstva a jsou připraveni jednat proti vůli občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců ve vládách po celém světě.

Arcibiskup Vigano si je rovněž jist, že nepokoje související se smrtí George Floyda byly vyvolány rovněž uměle těmi, kteří nedokázali své představy prosadit během koronavirové krize. Ta totiž skončila dříve, než se podařilo vyvolat bouři sociálních nepokojů. Z organizace nepokojů v souvislosti s koronavirem a smrtí George Floyda obvinil arcibiskup Vigano představitele Deep State ve Washingtonu, kteří se snaží vybudovat svět bez svobody a bez Boha v duchu zednářského hesla Solve et Coagula (Rozděluj a spojuj).

Ve dopise arcibiskup Vigano zdůraznil, že neexistuje jen "Deep State" ale také "Deep Church". Věrní pastýři Církve se starají o Kristovo stádo bohužel existují i nevěřící žoldáci, kteří chtějí stádo rozehnat a stádo vydat napospas vlkům. Není divu, že tito žoldáci jsou stoupenci temnoty a nenávidí stoupence světla. Donald Trump ukazuje, na které straně stojí. Chrání život nenarozených dětí, mluví o pronásledování křesťanů, podporuje náboženskou svobodu občanů, odsuzuje útoky na kostely a chrámy. Arcibiskup Vigano vyjádřil hluboký zármutek i nad skutečností, že nejvíce nenávistných útoků vůči prezidentovi přibylo po jeho návštěvě Národní svatyně Jana Pavla II. ve Washingtonu.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Maďarská policie zjistila, jak se migranti dostávají do EU. Vybudovali tajnou cestu ..... Maďarská policie objevila o víkendu na hranicích se Srbskem tunel, který migranti využívali na nelegální přechod hranic. Zabránila tak stovkám migrantům dostat se do EU. Informovala o tom v pondělí srbská stanice RTS a agentura HINA.

Maďarská policie objevila o víkendu na hranicích se Srbskem tunel, který migranti využívali na nelegální přechod hranic. Zabránila tak stovkám migrantům dostat se do EU. Informovala o tom v pondělí srbská stanice RTS a agentura HINA.

Policie ve spolupráci s armádou našla 24 metrů dlouhý tunel nedaleko lázeňského města Mórahalom. Tunel podle médií migrantům pravděpodobně sloužil na ilegální přechod hranic a následnou cestu do západní Evropy. Jde o třetí podobnou cestu, kterou se letos podařilo objevit.

Příslušníci maďarské policie také zadrželi 54 lidí, kteří se pokoušeli přeskočit přes plot nebo v něm udělat díru. V pohraniční oblasti našla dalších 258 migrantů bez dokladů. Většinu z nich tvořily Syřané, ale byli mezi nimi i Iráčané, Íránci, Afghánci a Palestinci.

Maďarsko od konce května zaznamenalo výrazný nárůst v počtu migrantů, kteří se chtějí do země dostat nelegálně. Jen minulý týden evidovalo téměř 900 takových případů.

Maďarští představitelé podle RTS už vícekrát zdůraznili, že země plot z hranic neodstraní, ale naopak zvýší obranu Schengenského prostoru, aby tak migrantům zabránila nelegální vstoupit do EU.

Země Evropské unie se mezitím šikují k novému střetu o případné povinné přerozdělování uprchlíků. Evropská komise se totiž v příštích týdnech chystá předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie.

Členské země bloku se proto už nyní na Brusel obracejí s vlastními nápady, jak odlehčit přetíženým státům na jihu Evropy. Zatímco tyto státy by rády oprášily systém povinných kvót, kterými EU zkoušela jednorázově vyřešit kritickou situaci před pěti lety, skupina zemí ze střední a východní Evropy takovou možnost dál odmítá.

EU se marně snaží o reformu azylového systému od krize před pěti lety, kdy do jihoevropských zemí proudily desetitisíce žadatelů o azyl. Unijní státy tehdy odsouhlasily jednorázový program přerozdělování podle kvót s cílem odlehčit přetíženému Řecku a Itálii. Česko, Polsko a Maďarsko se tehdy k systému odmítly připojit s odkazem na bezpečnostní rizika, čímž podle dubnového verdiktu soudu EU porušily své povinnosti.

Do konce programu v září 2017 byla přerozdělena necelá pětina z původně zamýšlených 160.000 lidí. Své kvóty zcela splnilo pouze pět unijních států, další přijaly jen část určených běženců.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


13.6. 2020     Zařekl jsem se, že opět obnovím "víkendy" a budu dávat zprávičky na web jen od pondělka do pátku. Ale copak to jde? Když si člověk prohlédne tu připojenou desítku zpráv za dnešní den, tak jen nechápe, odkud se ta povodeň příšerností bere? Kdo ji spouští a odkud? A proč je to většině lidí úplně jedno?


Líbání gangsterských bot: To tu ještě v nebylo. Kam kráčí západní člověk? Paradoxy nepokojů v USA. Předvádějí, v čem jsou nejlepší. Bude se močit na hlavy? Úvod do psychologie neomarxistického revolucionáře ..... PETR HAMPL studuje nepochopitelné konání bílých líbačů černošských bot a snaží se přijít na to, co za typ lidí je ochoten se snížit k něčemu tak absurdnímu

Americká města hoří. Základní otázka zní, co z toho vyplývá pro vývoj ve zbytku světa, včetně České republiky. Tomu se na Protiproudu věnuje již několik textů. Ale vyplývá z toho řada fascinujících otázek pro psychology, sociology a všechny ostatní, kdo se zabývají zkoumání lidské povahy. Jen málokdy se nám odkryje tolik věcí, a tak zvláštních.

Některé z nejzajímavějších problémů se pokusím probrat v sérii článků, z nichž tento je první. Média i sociální sítě jsou plné fotografií a videí, kde aktivisté klečí, omlouvají se nebo dokonce líbají boty. Možnost, že by si nechali načůrat na hlavu, už nezní nijak absurdně. Že k tomu ještě nedošlo, to je dáno primárně tím. že se černé „oběti“ zdráhají něco takového dělat. Bílí aktivisté by si to líbit nechali. 

Něco nevídaného ... Částečné vysvětlení, na které můžeme narazit, toto chování spojuje se sexuálními zálibami. To spojení nelze vyloučit. A logicky můžeme očekávat, že takové situace budou nadprůměrně přitahovat lidi určitého zaměřené (vědomě i nevědomě). 

Rozhodně to však není vysvětlení celé. Základy lidské sexuality by se v průběhu věků neměly příliš měnit, a tentokrát narážíme na něco naprosto unikátního. 

Že se drancuje a krade, a k tomu občas i zabíjí či znásilňuje, to je historicky poměrně častá zkušenost. Že si lidé sami působí utrpení, protože doufají, že si tím nakloní Boha, božstvo či dosáhnou jiného duchovního či filosofického cíle, to se děje vzácněji, ale není to zcela výjimečné.  Ale aby se aktéři dobrovolně ponižovali před cizími lidmi, to historie nezná. To je naprosto unikátní. O tom nevíme ani z těch nejvíce dekadentních dob. 

Je představitelné, že třeba po vítězné bitvě se poražení plazí před vítězi (i fyzicky), ale to neobsahuje okázalou dobrovolnost. Dokonce ani „sebekritika“, kterou musely provádět některé oběti komunistických režimů, nebyla zcela dobrovolná. Z buržoazního myšlení se veřejně nevyznával nikdo, kdo nemusel. 

Někdo může připomenout velká křesťanská probuzení či jiná náboženská hnutí spojená se silným emocemi, ke kterým patřilo i veřejné vyznávání hříchů. Ale ani tam nedocházelo k ponižování před jinými lidmi. 

Psychologický oříšek ... Otázka, co se to děje, se tedy nabízí docela logicky. Je pravděpodobné, že o tom bude napsána řada knih a že po letech se k tomu ještě budou vracet psychologické diskuze. Nejspíš budou prováděny nejrůznější experimenty a psychiatři budou měřit impulzy v mozcích líbačů bot. A je pravděpodobné, že budeme schopni porozumět hlouběji než dnes. Předkládám tedy pouze předběžný pokus o vysvětlení. 

Je všeobecně akceptovaným faktem, že ve vypjatých a velmi emotivních situacích se mnoho lidí vrací ke svým navyklým vzorcům chování. Jak byl kdo zvyklý jednat, to se vrací, i když by rozum radil něco jiného. 

A jaké jsou navyklé vzorce chování těch, které vidíme klečet a líbat boty? Všimněte si, že to nejsou ti stejní lidé, kteří si odnášejí spotřební zboží z rozmlácených obchodů. Účastní se stejných demonstrací či stejných pogromů, ale nejsou to lidé, kterým by chyběl poslední iPhone nebo značková kabelka. Na fotografiích a videozáznamech vidíme mladé bělochy, kteří působí dojmem příslušnosti k vyšším třídám.

Zvláště půvabně to ukazuje video, které zachytilo emotivní hádku. Na jedné straně černoška, podle přízvuku z nižší vrstvy. Možná třeba prodavačka z pizzerie. S ní se pře skupina blahobytných bělochů. Černoška křičí, že nejde o žádný rasismus, a že by si měli vrátit k normální práci a normálnímu životu. Bílí demonstranti ji napomínají a křičí na ni slogany o rasismu. Zvláště zajímavá je nadřazenost, kterou politicky korektní strana projevuje. Profesionální bojovníci proti rasismu nemají problém jednat velmi hrubě s černoškou. Ve skutečnosti totiž nejde o nadřazenost rasovou, nýbrž sociální! Aktivisté (pravděpodobně ze zámožných rodin) jednají s černoškou, jako s odpadem, protože je chudá, a protože nesdílí kulturu vyšší třídy. O to tu jde.      (Čtěte na stránkách Protiproud)


George Foyd nebyl žádný kriminálník, ale osoba s alternativním přístupem k zákonům. Možná přímo svatý muž. Pokud za zázraky považujeme loupeže, podvody, fetování a ohrožování těhotných žen pistolí ..... Abyste tomu rozuměli ... Nebyl to žádný kriminálník, ale osoba s alternativním přístupem k zákonům. Možná přímo svatý muž. Pokud tedy za prokázané zázraky považujeme loupeže, podvody, fetování a ohrožování těhotných žen pistolí. Však se mu také plným právem dostává posmrtných poct. Dokonce i americký demobloček pokleká v Kapitolu. A pokrokoví umělci jej v rámci streetartu malují na stěny domů s andělskými křídly.

Byl kdysi jeden kontinent, který se jmenoval Afrika. Žili tam lidé. Různí lidé. A měli různé zvyky. Jedni lidé chytali druhé lidi jako zvířata a prodávali je dalším lidem do otroctví. Ale takhle napsané to už nikoho nedojímá. Aby to mělo správné grády, musí se příslušné sdělení přeložit do dnešního jazyka, nejlépe přes moderní novodobý překladač do politicky korektního newspeaku, rozuměj do moderní politicko-mediální novořeči.

Proto buďme absolutně důslední a prožeňme ono sdělení moderním překladačem do politicky korektní novořeči. Stejná věta by pak mohla znít třeba takhle: Afroarabové a Afroafričané chytali budoucí Afroameričany jako nějaká zvířata a prodávali je zločinným Euroameričanům do otroctví.

Pak čas oponou trhnul, nastala móda omlouvat se, ponižovat se, kát se, plazit se, poklekat a vůbec dělat ze sebe idioty. Takže současný stav se dá novořečí popsat asi takhle: Euroameričané a Euroevropané se nyní omlouvají Afroameričanům za to, že Afroafričané a Afroarabové je, rozuměj budoucí Afroameričany, lovili jako zvířata a prodávali je do otroctví.

Sdělení je ovšem potřeba myšlenkově dotáhnout ke správnému pokrokovému vyústění. Takže: A to vše nyní Afroameričany opravňuje k tomu, aby jiným Afroameričanům i Euroameričanům vypalovali domy a obchody, ničili vše, na co přijdou, a kradli jako straky. Pokrok nezastavíš a postaru nelze žít. Kupředu, levá!

Jiné příběhy je ovšem v rámci pokroku neradno připomínat. Kupříkladu to, že Arabové prodávali do otroctví také Evropany, nemluvě o sexuálních otrokyních, kterých byly v Orientu plné harémy, za což se kupodivu nikdo neomlouvá, nekaje ani nepokleká, ba ani se omluvy nedožaduje. Nebo že otroctví do nedávna kvetlo také v zemi pošahaným lidskoprávním aktivistům nejmilejší, rozuměj v teokracii jménem Tibet.

Pokrok prostě nezastavíš. A tak kriminálník už není kriminálník. Má to přece neochvějnou logiku. Za to, že je kriminálník, nemůže on sám, nýbrž my ostatní. Pokud tedy máme tu špatnou barvu kůže. Vítejte v krásném novém pokrokovém světě! Neziskovkáři všech zemí, spojte se!     (Čtěte na stránkách ePortál)


Proč by se zemědělec zaměřoval například na produkci zeleniny, když dostane dotaci 15 tisíc korun na hektar, pokud půdu pouze zatravní? Naši politici učí zemědělce získávat peníze bez práce; za to,že nebudou nic produkovat ..... V těchto dnech se Poslanecká sněmovna zabývá novelou zákona o potravinách. A to se týká doslova každého. Debaty o postupném vytlačování českých zemědělců z dodávek potravin, o dvojí kvalitě, kdy tytéž výrobky mají horší kvalitu v tuzemských než v zahraničních marketech - prý proto, že český zákazník si žádá levnější zboží, se vedly už měsíce předtím, než se předloha novely dostala do sněmovny. Jako rozbuška teď zapůsobil pozměňovací návrh 25 poslanců různých stran. Navrhují, aby už od příštího roku platila povinnost prodávat minimálně 55 procent potravin české produkce a tento poměr by se pak každoročně navyšoval o pět procent až na výsledných 85 procent v roce 2027. Mediální prostor začal okamžitě plnit prudký odpor ve smyslu že český zákazník přijde o možnost výběru, potraviny se mu zdraží a bude dostávat českou nekvalitu místo zahraniční kvality. Asi nepřekvapí, když tak argumentují zástupci zahraničních obchodních řetězců, ale podobně vystupují třeba i šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza nebo Vladimír Dlouhý z Hospodářské komory ČR. Ten upozorňuje, že omezování dovozu je mezi členskými státy EU zakázáno. Naopak čeští zemědělci se vyjadřují, že by jistotu odbytu pro svou produkci uvítali. Horká diskuse o novele zákona o potravinách ve sněmovně pokračuje. Koronavirová krize navíc vrátila do hry i myšlenky na potravinovou soběstačnost. Mohly by přijít horší katastrofy, které by uzavřely hranice i kamionům s potravinami. Co pak? Redakce požádala o názor předsedy zemědělských družstev z regionu a zajímala se i o to,jak se k novele zákona o potravinách a pozměňovacímu návrhu staví jihočeští poslanci.

Co si myslí zemědělci? ... Jiří Zelenka, předseda představenstva Zemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou Já se trpce směju, jak se debata ve sněmovně vyvíjí podle mého předpokladu. Ale jinak je to jenom smutné. Doufal jsem, že změna musí projít. Teď už si tím nejsem tak jistý. Například argumenty Asociace soukromých zemědělců, že si lidé mohou české výrobky kupovat na farmářských trzích... Vždyť vyprodukují všehovšudy tři procenta spotřeby potravin u nás! Nebo argumenty, že naši zemědělci nevypěstují tolik zeleniny, aby uspokojili trh. A jak jsou pro ně nastaveny dosavadní podmínky? Proč by se zemědělec zaměřoval například na produkci zeleniny, když dostane dotaci 15 tisíc korun na hektar, pokud půdu pouze zatravní? Naši politici učí zemědělce získávat peníze bez práce; za to,že nebudou nic produkovat. A je třeba si říct, čí je to zájem. Ať dají dotace na to, aby naší zemědělci potraviny vyráběli! Je zkrátka potřeba změnit politický přístup a hlavně se dobře dívat, kdo hájí zájmy marketů, které jsou v rukou zahraničních řetězců. Jen kdyby se tam začaly pořádně kontrolovat třeba dusičnany... Například Poláci se zaměřili na vlastní produkci potravin a k tomu vybudovali i velké sklady. My jsme sklady zrušili a mrazírny prodali. České zemědělce kdekdo kritizuje, ale prase, které u nás přibírá kilo denně na váze nebo kráva, která dojí 12 000 litrů ročně, ty se asi u nás špatně nemají. Milan Zelenka, předseda Zemědělského obchodního družstva Branice Jsem rád, že se konečně něco děje. Není to ale domyšlené. Je záslužné mít v českých obchodech české zboží,jenže na produkci zemědělců musí navazovat zpracovatelský průmysl a ten u nás chybí. My můžeme vyprodukovat vepřové, ale nejsou řezníci. U mládeže frčí youtubeři, sedět v kanceláři nebo ještě líp home office, vztah k řemeslům se úplně vytratil. Kolik kluků se učí v regionu řezníkem? Dají se spočítat na prstech jedné ruky. Je třeba připustit, Je třeba připustit, že když prosadíme v obchodě povinné procento českých potravin, regál nebude zasycen takovou nabídkou jako v současné době. A jestli existuje cesta k potravinové soběstačnosti? To by se muselo začít od píky. Stát by se musel začít zajímat, proč nejsme schopni dostat na pulty konkurenceschopné zboží třeba proti potravinám z Holandska. Jak je možné, že se obchodu vyplatí dovézt půlky vepřového odjinud? Zřejmě je v nich skrytá dotační podpora. Proto bychom u nás měli podporovat svou produkci. Současná zemědělská politika státu mě, mrzí.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


PROČ SE MAJÍ OMLOUVAT BÍLÍ ČERNÝM? NEMĚLI BY SE SPÍŠ OMLUVIT ČERNÍ ČERNÝM? ..... Každý den narážím na další a další videa bělochů, padajících na kolena před černochy. Většinou dobrovolně a často až s teatrálním patosem. Jejich sypání si popela na hlavu za činy předků – to tedy v případě USA či Británie – je v dějinném kontextu vskutku šílené. Vždyť otrokáři zde byli po tisíciletí a otroky byli v minulosti postupně příslušníci všech ras, dokonce i té bílé.

Asi největšími otrokáři byli Arabové, ale i sami černoši, kteří s tím dodnes neskončili. V Africe dochází denně k vyvražďování celých křesťanských vesnic, přičemž mladé dívky, často ještě děti, jsou brány do otroctví jako sexuální otrokyně. Černí tak pojímají černé otroky, i když dnes se to děje ve jménu islámu, který k braní nemuslimských otrokyň přímo nabádá.

Pokusila jsem se dohledat události jen z posledního asi týdne, pokud bych zde měla uvádět vše, co se stalo v Africe třeba za poslední měsíc, bylo by to tak na tři články. Vždy se jedná o černochy kteří vraždí zase černochy. A to velmi brutálně a především beztrestně. Zde se můžete podívat na velmi brutální útok černých proti černým v jedné nigerijské vesnici. Devět lidí rozsekáno mačetami, na obrázcích vidíte, že se neštítili zabíjet ani malé děti.

Při útoku došlo i na znásilňování a sedm lidí z vesnice zmizelo, nejspíš se stali otroky únosců, což je dnes v Africe zcela běžné, ostatně, to se tam děje po tisíciletí, vždyť i ti černoši, kteří byli prodáni do amerického otroctví, byli většinou odchyceni a prodáni černochy. Černí vraždí černé, černí berou černé otroky. Koho to zajímá?

A další případ z Nigérie z posledních dní. 81 lidí bylo zavražděno členy nechvalně známé islámské bojůvky Boko Haram. Bojůvky, jejíchž mnoho členů je v Evropě, či na náš kontinent teprve míří. Obyvatelé vesnice, kteří přepadení přežili tvrdí, že muži z Boko Haram zaútočili na vesnici v obrněných tancích a na nákladních autech naplněných zbraněmi. Sedm lidí, včetně hlavy vesnice, dětí a žen, bylo uneseno z komunity. Tedy velmi pravděpodobně i z nich jsou otroci. 

Další případ posledních dní se odehrál v Burkině Faso. Tam byla přepadena křesťanská vesnice, jejíž obyvatelstvo bylo vyvražděno muslimy.  Nejméně 58 lidí, včetně dětí, bylo během 2 dnů zabito v severní Burkině Faso při třech různých útocích ozbrojených islámských radikálů, kteří se zaměřovali na křesťany.

Další případy už jen ve zkratce. Muslimové zavraždili v Nigérii pastora a jeho ženu. V případě vrahů se samozřejmě jednalo o muslimy. V Mali bylo zavražděno 27 křesťanů, pachateli byli opět muslimové. Část zavražděných byla upálena zaživa.

Stačí? A to jsou jen případy z černé Afriky, které se mi podařilo dohledat za posledních cca 8 dní. O mnoha se možná ani nepsalo nebo se o nich neví, v případě odlehlejších oblastí se to nejspíš dozvíme se zpožděním. Společný jmenovatel? Černí vraždí černé, muslimové nemuslimy.

Nechápu, proč ze sebe dělají bílí idioty, před černými se klaní a dokonce jim líbají nohy, či se dobrovolně poutají do řetězů. Jen tím ponižují ostatní občany vlastní rasy, kteří s jejich pokáním nesouhlasí.

Tedy – (ne)vážení sluníčkáři, kajete-li se, pak tak čiňte výhradně jen za sebe osobně, ne jménem celé rasy!!!

Vždyť nejvíc černých – a to dokonce i v USA – zabijí zase černí. A v poměru k počtu obyvatel bylo v USA zavražděno víc bílých černými, než černých bílými. Proč se černým neomlouvají třeba Arabové? Vždyť přímo v Mekce byl velký trh s černými otroky po tisíce let a zrušen byl až ve 20. století!! A nejspíš by tam byl dosud, pokud by nedošlo k intervencím ze strany právě těch “zlých bělochů”.

Při vším tom šílenství a poklonkování mne však potěšilo, že právě proti BLM a Antifě se bude po celé Británii protestovat tuto sobotu i neděli. Demonstrace organizují patrioté, Tommy Robinson a všichni Britové, kteří odmítají vymazávání jejich vlastní historie.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zrušme policii, zelená zločinu ..... Představte si, že zažijete loupežné přepadení. V noci k vám do domu vtrhnou maskovaní lumpové, svážou vás a zbijí, dům zdemolují a všechny cennosti odnesou. Máte obrovské štěstí, že to přežijete.

Když se vám podaří osvobodit, doplazíte se k telefonu, abyste zavolali policii. A policie vám sdělí: „Děkujeme za zavolání. V myšlenkách jsme s vámi a doufáme ve vaše brzké zotavení. Naši specialisté vám poskytnout morální podporu při jednání s pojišťovnou. Přejete-li si duchovní nebo psychologickou útěchu, do tří dnů vám zašleme experta. Na shledanou.“

Tak asi takhle nějak by mohlo vypadat v dalších letech jednání s policií. Alespoň po zkušenostech z USA, které se zdají lavinovitě šířit po celém světě, to tak vypadá.

Minneapolis zcela vážně zvažuje, že kvůli smrti Floyda a následným protestům zruší městskou policii. Prý systém, v němž se vymáhá právo a dohlíží se nad pořádkem v ulicích, se již přežil. Prý namísto něho by se mělo investovat do vzdělávání, drogové prevence a prevence kriminality obecně. Prý pokud by i navzdory těmto preventivním opatřením došlo k nějakému problému, měli by ho sami řešit vybraní jedinci z místních ghet.

(Jinými slovy mi to připomíná asi něco takového: Nedokázali jste se integrovat, tak se opouzdřete v ghetu ještě víc, dělejte si tam, co chcete, mějte svůj vlastní stát ve státě.)

Jakkoliv to zní fantasmagoricky, perfektně to zapadá do obrázku současného světa: Tak třeba Lego přestává propagovat stavebnici s policií, protože policie se aktuálně prostě nenosí.

Začali jsme žít ve světě, v něm se zaměnila příčina a následek. Namísto toho, abychom potírali zločin, budeme potírat ty, kdo se zločinem bojují, a tvářit se, že nebude-li soudce, nebude ani zločince.

Falešný pseudohumanismus aspiruje na povedenou humanitární katastrofu. Obrana vnitřní i vnější bezpečnosti je jedinou funkcí státu, kterou přijímám bez pardonu a bez ohrnování nosu. Pro vnitřní bezpečnost máme policii. Pro vnější bezpečnost máme armádu. Všechno ostatní, do čeho se stát montuje, by se dalo více či méně úspěšně svěřit soukromému sektoru. Ale bezpečnost stěží. A přesto tahle jediná funkce, která se nedá oddiskutovat, je víc a víc pseudohumanisty dnešního světa napadána.

Jestli si myslíte, že aktuální tažení proti policii je jen jednorázovým úkrokem, mýlíte se. Podobné tažení už dávno jede i proti armádě či zbrojařskému průmyslu. Vzpomeňme na nedávnou aféru s Karlovarským filmovým festivalem a Českou zbrojovkou.

Jistě, že zbraně jsou otázkou etiky, jenomže zbraně musí existovat proto, aby bojovaly se zločinem. Ne, není to tak, že když zakážeme zbraně, vymýtíme tím zločince. Frontální tažení proti zbraním i lidem, kteří je používají, nám tuhle etiku posouvá až do dost neetických vod: Tak dlouho jsme se snažili být korektní, až nám korektnost přebujela a pozitivní diskriminace menšin začala dusit majoritu. Je příliš snadné to s rádoby-etikou přehnat do extrému a nechat se eticky zlikvidovat těmi, kdo nebudou dost podobně přebujelé etiky vykazovat.

Krásně je to vidět třeba u otázky použití umělé inteligence u zbraní. Jasně se proti zbraním disponujícím umělou inteligencí postavil Evropský parlament. Ten dokonce odhlasoval rezoluci zákazu podobných strojů. Což je asi na podobné úrovni jako zrušení městské policie v USA: Prostě pseudohumánní Evropa vůbec nechápe, která bije. Někteří její politici se dokonce snažili podobnou rezoluci protlačit i skrze OSN. K jejich překvapení to nevyšlo. Zbraně s umělou inteligencí totiž chce rozvíjet Rusko, Izrael i Jižní Korea. O Číně nemluvě. Rusko už v rámci odstrašení nepřítele některé zbraně, jako inteligentní kalašnikov, ukázalo.

Tenhle pseudohumanismus je naivně nebezpečný. Evropa nebo USA budou tak dlouho humanistické, až budou moct svou armádu a policii úplně zrušit, protože ti, kdo vykázali míň naivity, si budou schopni dosavadní vyspělý svět naporcovat na talíř. Pak už nám rádoby-humanita k ničemu nebude.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


FÍZLOVÉ POKLEKNĚTE ..... Přesně taková zvolání se ozývají z davu demonstrantů a mnozí policisté skutečně pokleknou. Zřejmě z obavy, aby nebyli označeni za rasisty, nebo zlynčováni davem, ale pochybuji, že to dělají z přesvědčení. Pokud vás někdo označí hanlivým slovem a požaduje, abyste se ponížili, nemůže být o svobodné volbě řeč.

JSEM BAREVNÁ KONZERVA ... Mám konzervativní názory. Domnívám se, že existují pouze dvě pohlaví, že manželství by mělo být výsadou výhradně muže a ženy. Také si myslím, že ženy jsou od nepaměti inspirací nám mužům, mají schopnost darovat nový život a jsou tedy lepší než my muži. Asi jsem dost staromódní, ale je to jen názor, který ze mě nedělá méněcenného člověka.

Co mi ale vždy bylo jedno, je jakou má daný člověk barvu pleti. Vlastně ne tak úplně, to bych lhal. Libí se mi Etiopanky se svými jemnými rysy a ebenovou pletí, Korejky, které svou bílou kůží s prosvítající spletí žilek připomínají sošky z alabastru, ale i Evropanky, jejichž kůže voní jako lesní louka v ranní rose. Svět totiž není černobílý a to je na něm to nejhezčí.

Co se mi ale vážně nelibí je, když někdo někde věší cedule, že na černých životech záleží. Záleží na životech všech dobrých lidí a je úplně jedno, jakou barvu pleti mají. Barva pleti není důležitější než schopnosti a charakter.

VINU NENESOU POLICISTÉ ... Derek Chavin nikdy neměl být policistou a jsem přesvědčen, že bude souzen a odsouzen. Je jeho právem, aby byl souzen ve spravedlivém procesu. George Floyd si smrt nezasloužil. Nicméně to byl kriminálník a jeho glorifikací dosáhne společnost jen toho, že se policisté budou bát uplatňovat zákon a kriminálníci se naopak nebudou bát ničeho.

Smrt George Floyda bude zbytečná, když bude příčina jeho smrti zjednodušena na barvu pleti. Politikům se takové zjednodušení ohromně hodí, protože odvádí pozornost od jejich viny. A vinni jsou, o tom není pochyb. Protože skutečnou příčinou problému, nejen v USA, je především špatně vyřešená integrace, která je výsledkem nekompetentní a ledabylé práce politiků. Označit jako viníky policisty a jejich údajný latentní rasismus je pro politiky snadné, zvláště, když vám v tom pomáhají média.

BUDU STÁT ZPŘÍMA ... Nejsem rasista a ani většina mých kolegů nesoudí lidi podle barvy pleti, ale dle jejich jednání. Nemám důvod se omlouvat za vinu jiných a nemám důvod klečet, jen proto, že si někdo myslí, že bych měl nést vinu z titulu své profese. Princip zobecňování je princip rasismu a pokleknutím bych přiznal, že se takovému zobecňování podřizuji. Moji prací je chránit lidi před kriminalitou a barvu kůže mi nadělila příroda. Ani jedno není důvod k pocitu viny.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Facebook začal uživatelům v okolí Liberce označovat jejich lokalitu jako Reichenberg, ale zatím pouze jen pro cizince na území České republiky, kteří mají Facebook přepnutý do svého rodného jazyka! Sudetoněmecké pohraničí je postupně připravováno na obnovu německého zřízení, všechno jede podle plánu! Polští vojáci si zřizují checkpointy na českém území, Facebook označuje cizincům Liberec jako sudetoněmecké město a sójová generace v Praze i v Londýně vandalizuje pomníky Winstona Churchilla! Velká globalistická neomarxistická revoluce je v plném proudu! ..... Rok 2020 je v okultní rovině rokem Dvou zmijí. Hovořil jsem o tom již počátkem tohoto roku na Svobodném vysílači CS a jistě mi dáte za pravdu, že tento rok je opravdu hrozivý, děsivý a plný nepochopitelných procesů namířených proti logice, donedávna normálnosti, přirozenosti, prostě se zdá, jako kdyby se všechno a všichni zbláznili. Ne, není to jen pocit, je to součást plánu. Jistě si i pamatujete, že jsem hovořil o tom, že v USA se schyluje k vypuknutí socialistické revoluce, která ovšem přijde do USA se zpožděním cca. 100 let po té ruské, bolševické, nebo chcete-li sovětské v roce 1917.

Revizionismus a sílící nacistický resentiment Facebooku.

Hlavním garantem tohoto procesu v USA přitom nejsou tamní komunisté, ale tzv. liberálové, kteří se ovšem za dlouhé dekády zradikalizovali do takové míry, že u nich můžeme pozorovat natolik bolševické procesy řízení a myšlení, které nebyly k vidění ani v Sovětském svazu po roce 1917. Každopádně v roce 2020 se nebude budovat zářný zítřek komunismu, ale konceptuální diktatura neomarxismu, který prosazuje genderovou, rasovou a sociální rovnost. Rok 2020 je proto rokem revolučním, který nám přinese Velkou neomarxistickou revoluci. A součástí této revoluce bude likvidace národních států mohutná vlna revizionismu a nacistického resentimentu.

Facebook potichu začal vybraným uživatelům Liberec označovat německy jako Reichenberg

Naše čtenářka, která pochází ze Slovenska, nám poslala do redakce upozornění na velice děsivé zjištění na Facebooku. Žije a pracuje v České republice kousek od Liberce a včera shodou okolností si kontrolovala zabezpečení Facebooku a svá připojená zařízení k účtu. Jaké to bylo překvapení, když zjistila, že Facebook jí hlásí, že její počítač a tablet jsou připojeny přes IP adresu jakéhosi německy znějícího města v České republice. Ne, není to omyl.

Facebook totiž naší čtenářce ukazuje její IP adresu z Liberce, jenom místo názvu Liberec sociální síť Facebook používá sudetoněmecké označení Reichenberg. To je možné jenom v Česku, protože jistě znáte moje přísloví, že Česko snese fšecko, a toto si můžete přidat do seznamu jako další příklad neuvěřitelného chucpe. Globalisté už nic ani nezakrývají, je jim úplně jedno, co si kdo o tom bude myslet. Je to prostě mohutný proces revizionismu, který byl spuštěn právě teď v roce 2020.

Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Máme v Liberci řadu čtenářů a požádali jsme je o prověření a zjistili jsme zajímavé věci. Pokud se jedná o české uživatele Facebooku, potom jejich lokalita v Liberci se na Facebooku zobrazuje korektně česky jako Liberec. Ale pokud se v Liberci na Facebook přihlásíte jako cizinec, který si vytvořil účet na FB mimo území ČR, potom vás Facebook považuje za cizince na území ČR a místo Liberec se vám v bezpečnostním profilu objeví Reichenberg, protože Facebook si myslí, že tento sudetoněmecký název města je pro vás jako cizince lépe pochopitelný než Liberec, přičemž cizincům je možné už rvát do hlavy, že jde o Reichenberg, protože cizincům je to obvykle úplně jedno, nezajímá je to, takže na ně to Facebook zkouší.

Muslimský starosta Londýna zřídí komisi na odstraňování soch a jejich nahrazování jinými, které lépe vystihnou diverzitu města

Českým uživatelům Facebooku v okolí Liberce si to Zuckerbergova firma ještě netroufne podsunovat jako Reichenberg, takže tam je to ještě Liberec. Ale jak dlouho? A dámy a pánové, tohle je m.j. i práce Mikuláše Mináře, jeho Milionu chvilek a jejich jáhna ze Sudet [1]. To je důsledek procesů zapáchajícího rybníka v Praze. Odrazem tohoto rybníka jsou potom zvolení zástupci jako jsou Ondřej Kolář, Zdeněk Hřib, Pavel Novotný, nebo právě Mikuláš Minář, Tomáš Roll a další figurky od chvilkařů.

Jestliže přivítáte na Letné během demonstrace Milionu chvilek na pódiu římsko-katolického jáhna slovy, že je ze Sudet, tak se nemůžete divit, že o rok později nosatý Facebook už přejmenovává Liberec zpátky na Reichenberg. Určitě jste zaregistrovali, že v posledních dnech došlo v Londýně i v Praze k útokům proti sochám Winstona Churchilla. Demonstranti za práva černochů, převážně mladí běloši do 30 let, pomalovávají sochy britského ex-premiéra nápisy, že byl rasista.     (Čtěte na stránkách AENews)


Genderové šílenství propagované OSN a EU odmítáme! ..... Organizace spojených národů (OSN) v zájmu dosažení celosvětové genderové rovnosti doporučuje v rámci komunikace užívat genderově neutrální jazyk, který by zcela odstranil užívání mužských a ženských rodů, např. pro označení povolání. Toto genderové šílenství si zcela vážně osvojila i Evropská unie, která též v nedávné minulosti představila několik svých projektů, pomocí nichž chce odstranit přirozené role mužů a žen. Hnutí SPD zásadně odmítá přijímat některé aktivity k dosažení genderové rovnosti tak, jak doporučuje OSN nebo EU. Rozhodně jsme pro celosvětové skoncování různých forem diskriminace žen a dívek, spočívající například v eliminaci všech forem násilí vůči nim ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Zároveň ale odmítáme v této problematice uplatňovat takové přístupy (dva jako příklad uvedu), ke kterým nás nabádá OSN a Evropská unie.

Organizace spojených národů je mezinárodní organizace, sdružující okolo dvou set států, v rámci které působí stovky komisí, které zaměstnávají dobře placené úředníky. Ti se dle jejich tvrzení zabývají nápravou nežádoucího stavu, v tomto konkrétním případě se jedná o potlačení prehistorické mužské dominance. Na svém twitterovém účtu OSN zveřejnila příspěvek, kterým propaguje užívání genderově neutrálních označení v angličtině oproti těm genderově zabarvených, jakou jsou třeba přítel/přítelkyně nebo manžel/manželka. OSN se také nelíbí názvy povolání obsahující slovo „man“; například hasič, policista, podnikatel nebo předseda (fireman, policeman, businessman, chairman), které by měly být podle OSN, přejmenováni. Evropská unie je v tomto směru také aktivní (na rozdíl od řešení důležitých problémů), jako příklad uvedu podporovaný a financovaný projekt z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost, kdy bylo v rámci výchovy dětí v mikrojeslích doporučováno, jaké hračky mají děti používat a např. jaké pohádky jsou pro ně vhodné.

To vše je vedeno snahou k odbourání vnímání rolí mezi muži a ženami u těchto nejmladších dětí. Hnutí SPD nedopustí žádnou diskriminaci žen, a to ve všech oblastech naší společnosti. K tomu použijeme všechny zákonné prostředky, které přispějí např. k jejich větší bezpečnosti. Zásadně ale odmítáme šílená doporučení k odstranění nerovností mezi ženami a muži, která v poslední době stále více přicházejí z Evropské unie, a jak je z uvedeného příkladu zjevné, pozadu nezůstává ani OSN. Zatím se jedná o doporučení, ale v budoucnu by se mohlo jednat o sankcionovanou normu požadované světové a evropské kultury. To my v SPD ale nechceme, neboť by to byla neúcta k našim společenským a kulturním tradicím, upevňujících naši národní hrdost a úctu k našim rodičům a prarodičům, kteří nás v tomto duchu vychovávali. V hnutí SPD budeme v tomto trendu vést naše děti a nedopustíme v tomto ohledu žádné nařizování, ať už se jedná o OSN nebo EU. Jsme hrdí vlastenci, kteří ctí tradiční přirozenou rodinu, tvořenou mužem a ženou, společně vychovávající děti. V tomto rodinném svazku mají nezastupitelnou roli ženy, matky, neboť ony mají dar rodit děti. Proto si našich žen vážíme, což jim nedokazujeme jenom v rámci Mezinárodního dne žen a při Dni matek, ale celoročně, a žádná nesmyslná doporučení, jak vnímat ženy, nepotřebujeme.     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Václav Klaus: nastal čas začít připravovat odchod naší země z EU ..... Bývalý prezident České republiky Václav Klaus shrnul ve videu publikovaném na Facebooku Institutu Václava Klause události okolo zacházení Evropské unie s Českou republikou ve věci rozhodnutí EU začít s ČR řízení kvůli neplnění přijímání migrantů na základě kvót nařízených Bruselem.

„Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí Evropské unie zahájit s Českou republikou řízení kvůli takzvanému nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti,” říká bývalý prezident Václav Klaus.

Dodává, že Evropská komise tímto krokem ukázala skutečné postavení České republiky v EU.

„Odmítáme pokračující bagatelizaci toho, co se právě teď, v úterý 13. června 2017, stalo. Není to žádná banalita, jde o novou, dosud nevídanou věc,” prohlašuje Klaus.

Ve svém prohlášení odmítá připuštění přeměny ČR na multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, které jsou nyní k vidění ve Francii a Velké Británii.

„Odmítáme argument, že musíme být u toho, že musíme být přítomni v evropském rozhodování, že musíme být v takzvaném tvrdém jádru unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás, rozhoduje se o nás,” pokračuje v prohlášení bývalý prezident ČR.

Dále odmítá „zhoubnou, silou prosazovanou politiku Evropské unie jako celek”.

„Z toho všeho plyne jediný možný a zároveň jediný nutný závěr. Nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků, a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit,” uzavírá Klaus.

Prohlášení Václava Klause a Institutu Václava Klause navazuje na rozhodnutí Evropské komise zahájit řízení, které může vést zavedení sankcí proti Česku, Polsku a Maďarsku.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Evropská komise chce snížit produkci našich zemědělců, aby mohla na trh protlačit další dovozy ..... Včerejší jednání Zemědělského výboru bylo neobvyklé v tom, že jsme výjimečně neprojednávali žádný návrh obchodní dohody, který by umožnil zvýšit dovozy potravin a zemědělských produktů do EU. Místo toho jsme jednali o strategii „Z Farmy na vidličku“, která má systémově vytvořit podmínky pro „nutnost“ dalších dovozů jídla. O tomto „strategickém“ dokumentu, který v květnu předložila Evropská komise, s námi přes videokonferenční obrazovky diskutovali zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a Generálního ředitelství pro zdraví. V rámci dokumentu „Z farmy na vidličku“ (Farm to fork – F2F) Komise ohlásila záměr omezit používání hnojiv a ochranných prostředků v zemědělství. To logicky povede ke snížení produkce potravin v zemích EU. Na 23 stranách eurokraté sepsali seznam opatření, které mají zemědělcům v EU ještě více zkomplikovat práci. Jsem hluboce přesvědčen, že jejich skutečným cílem je omezení rostlinné i živočišné výroby v EU.

Zástupci Komise se v debatě zaklínali frázemi o potřebě „ozelenění“ Společné zemědělské politiky. Obě generální ředitelství odkazovala na Zelený úděl z něhož F2F vychází. Zazněla i řada frází o „ozdravění“ potravin vyráběných v EU. Přestože normy EU pro bezpečnost potravin jsou již dnes spolu se švýcarskými nejpřísnější na světě.

Skutečným záměrem strategie F2F je, aby evropští zemědělci byli nuceni vyklidit trh v EU a tím otevřít prostor pro další dovozy. Dokládá to fakt, že za dobu, kdy pracuji v Zemědělském výboru EP, jsme téměř na každém zasedání jednali o povolení dalších dovozů ze třetích zemí, které poškozují zemědělce v EU. A obávám se, že na příštích zasedáních budeme o dalších dovozech opět jednat. Jen pokud by člověk ignoroval další kroky Komise v oblasti politiky mezinárodního obchodu, mohl by nabýt dojmu, že Komise usiluje o větší ochranu životního prostředí.

Komise v rámci F2F navrhuje: - snížit používání pesticidů 50 %; - snížit používání minerálních hnojiv o 25 %; - snížit nasazování antimikrobiálních látek používaných pro hospodářská zvířata o 50 %; - převést 25 % obhospodařované zemědělské půdy do režimu biozemědělství.

Návrh Komise k těmto problémům přistupuje z hlediska jakéhosi průměru EU, které se ale nikde reálně nevyskytuje. V množství používaných postřiků (herbicidů i pesticidů) a v množství používaných umělých hnojiv je obrovský rozdíl nejen mezi jednotlivými zemědělskými podniky, ale i mezi průměrnými dávkami těchto látek v zemích EU. Podle Zemědělského svazu ČR používají čeští zemědělci v průměru 1/3 umělých hnojiv ve srovnání s Francií, Německem a Belgií. Česká spotřeba pesticidů v přepočtu na ha obdělávané půdy (s vyloučením pastvin) je asi ¼ ve srovnání s Německem, Holandskem nebo Španělskem.

Návrh na plošné snižování je nesmysl. Řešit by se to mělo jen u zemí, kde je používání chemie nadměrné. Problém ovšem je, že neexistuje žádná norma, která by stanovila co je přiměřené. A těžko si představit, že by Rada dokázala najít shodu na limitech používání těchto látek. Právo EU stanoví bezpečnostní limity reziduí (pozůstatků) v potravinách. Což je odůvodněné. Cest k dosažení podlimitního množství reziduí je více a omezení používání těchto látek je jen jedna z nich. Hodně také záleží na místních podmínkách. Někde je třeba s ohledem na stav půdy a počty dobytka více hnojiv. Jinde je kvůli vlhkosti třeba více postřiků.

Dovozové potraviny jsou na rozdíl od našich zemědělských výrobků mnohem méně bezpečné pro zdraví. V USA a v jižní Americe jsou masivně používány toxické prostředky, jejichž nasazování je v evropském zemědělství dávno zakázáno. U dovozů, které chce Komise stále zvyšovat jsou přitom kontroly nezávadnosti prováděny v množství menším než 1%.     (Čtěte na stránkách NWOO)


12.6. 2020     Dvanáctého června 1817 uskutečnil Karl von Drais v Karlsruhe první jízdu "na kole". Jeho Draisina čili drezína fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. Měla řiditelné přední kolo a jezdec se odrážel od země nohama. Stroj byl až na železný spojovací materiál dřevěný, měl loukoťová kola s železnou obručí, kožené sedlo a opěrnou tyč jako stojan.


Cena multikulturalismu ..... Náš norský korespondent "The Observer" přeložil článek z webu Rights.no o děsivé situaci mladých Norů, kteří jsou nuceni vyrůstat v silně kulturně obohacených částech Osla.

Zámožnější Norové si snadno mohou dovolit přestěhovat se do bezpečných, příjemných bělošských enkláv, kde jejich dětí chodí do škol plných norských dětí. Ti ne tak bohatí však mají méně štěstí a musejí tak strpět ponížení života v multikulturní zkumavce, k němuž je odsoudili jejich političtí předáci.

Úvodní poznámka překladatele:

Tato zpráva bez obalu ukazuje skutečné následky ohromné zrady, jíž se na svém lidu dopustily vládnoucí norské elity. Totéž se dnes ale naneštěstí dá říct o všech zemích na obou stranách Atlantiku.

Na chování politiků, kteří aktivně prosazují opatření s takto děsivými dopady, je cosi od základu zvráceného. Nejde navíc o žádná objevná zjištění - podobné věci se totiž v Norsku odehrávají už po několik desetiletí.

Politici to vědí, ale nahlas neříkají nic - a tak musí cenu za jejich zradu zaplatit zranitelné mládí.

Pro zajímavost ještě dodám, že Finansavisen (kde článek vyšel) jako jedny z mála novin v Norsku nedostávají státní dotace. Norští novináři ročně dostávají od vlády příspěvky ve výši kolem 75 000 dolarů: proto se také žádný jiný list této zprávě (alespoň pokud vím) nevěnoval - v jejich světě totiž záleží jen na "rasismu" Norů proti ostatním skupinám.

Překlad původního článku:

Norští hoši v novém Norsku

Finansavisen (Finanční listy) se posledních několik týdnů soustředily na imigraci a její dopad na hospodářství. Tomuto tématu se věnujeme dlouhodobě. 

Minulý víkend však redaktoři Kjell Erik Eilertsen, Ole Asbjørn Ness a fotograf Iván Kverme nechali své kalkulačky a počítače v redakci a vydali se za mladými lidmi, kteří vyrůstají v "novém Norsku". 

Rozhodli se zaměřit na etnicky norské chlapce, kteří vyrůstají v části Osla s největším podílem obyvatel-imigrantů: Groruddalen (údolí Grorud). 

Výslednou reportáž by ostatní listy nejspíše odmítly otisknout.

Groruddalen zahrnuje čtyři čtvrti: Stovner, Alna, Grorud a Bjerke. Ve všech z nich se podíl imigrantů blíží 50%.

Finansavisen zkontaktoval dva chlapce z "údolí". Jeden z nich, Marius Sørvik, se rozhodl vystoupit z anonymity a jeho obličej i jméno se tak objevují v novinovém článku, druhý si přál zůstat anonymní. Budeme mu říkat "Andreas". Jeden z chlapců byl vyzpovídán dvakrát, ten druhý třikrát. 

Před otisknutím dostali reportáž k dispozici, aby potvrdili, že jejich slova nebyla překroucena. Kromě toho si článek přečetl i "Andreasův" otec a poskytl novinám svolení zveřejnit příběh jeho syna.

Dva různé světy v 35 minutách ... Když konečně padlo rozhodnutí vydat se do Groruddalenu, řekli si novináři, že by se tam měli vydat podobně, jako to dělá většina mladých, tedy metrem. 

Cesta ze stanice Smestad do Stovneru trvá podle Finansavisen asi 35 minut a během této cesty prošli žurnalisté dvěma diametrálně různé světy.

Ve Stovneru jim "Andreas" vypráví:

"Před pár týdny jsem byl na školním dvoře. Zrovna mlátili Larse, byla jich spousta, vždycky útočí ve skupině. Jsou jako psi, loví ve smečkách. Tloukli ho, tak jsem mezi ně vběhl a dal jednomu z nich pěstí. Někdo nás od sebe odtrhnul a mě už po tolikáté odvedli k řediteli, kde mi zopakovali, že i když nás praští, nemáme jim to oplácet. Dovedete si představit něco tak šíleně nespravedlivého?"     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Za zradu páchanou na vlastních lidech  - jednoznačně nejvyšší trest ... Proč to není samozřejmost, ale prosazuje se pravý opak? Odkud tohle zlo pramení?


DALŠÍ VAROVNÉ VIDEO: FRANCIE A NĚMECKO BUDOU DO DESETI LET ISLAMIZOVÁNY, FAKTA HOVOŘÍ JASNĚ ..... V posledních dnech se doslova “roztrhl pytel” s různými videi předních islámských vůdců. Jedno jsem zde již zveřejnila, nicméně objevila jsem ještě několik dalších a všechny v tomtéž duchu. USA jako hegemon končí, Čína je moc slabá a kulturně uzavřená a jiný světový hegemon zde vidět není. Všichni muslimové počítají s tím, že svět povede islám.

Údaje, ze kterých mrazí a které se dozvíte dokonce nejen z nového videa. Pro mne nic podivuhodného, jedná se totiž o fakta, na něž jsem upozorňovala v mnoha článcích, navíc o fakta, jež záměrně mnozí statistici z  neznámého důvodu zcela přehlíží. Oč jde?

Každou hodinu konvertuje jeden Němec a Francouz k islámu. Každý den se jeden kostel změní v mešitu. Každou hodinu, každý den… Na to první jsem mnohokrát upozorňovala. Všichni, kdo sestavují prognózy budoucí islamizace Evropy totiž počítají výlučně s vysokou natalitou muslimek a s migrací. Jiné okolnosti neberou do úvahy. Přitom právě konverze k islámu je faktorem, který je nutno k těmto údajům započítat.

Podle zjištění konvertuje každou hodinu jeden Němec a Francouz k islámu. Tedy 24 nemuslimů z těchto dvou zemí každodenně konvertuje k islámu. To je zhruba 720 osob měsíčně, více než 8 tisíc ročně jen v rámci Francie či Německa. To je takové jedno menší městečko. Přitom počty osob, konvertujících k islámu rostou s tím, jak roste invaze muslimů do Evropy. Tedy příští rok už může být toto číslo výrazně vyšší a dál bude už jen narůstat. Proč? Protože stále častěji dochází ke sňatkům nemuslimek s muslimem, čímž tyto ženy automaticky konvertují.

Nikde se také nepočítá s migrací těch, kdo konvertovat odmítnou a nebudou mít zájem se přizpůsobit a zůstat žít v islamizované zemi. To bude dalším faktorem, který islamizaci urychlí, ale žádné statistiky s ním nepočítají.

V novém videu hovoří palestinský historik Ghasan Weshah o tom, o čem v posledních dnech hovořili už mnozí další muslimové. Po USA nebude hegemonem Čína, jak se tvrdí, ale bude jím islám. V posledních týdnech vyzvalo hned několik vysokých islámských autorit muslimy k tomu, aby obsadili Evropu. Na Evropu je vyhlášen džihád a Evropanům je to jedno. V době, kdy přichází světová hospodářská krize, mají zcela jiné starosti. A právě to si velmi dobře uvědomují i muslimové.

Každý den je jeden kostel změněn na mešitu, každou hodinu každý den konvertuje jeden Němec a Francouz k islámu. Každý den se vydávají tisíce muslimů na pochod směr Evropa, každý den vyloví podvratné neziskovky nějakou tu stovku muslimů z vod u libyjských břehů a dopraví do Evropy. Každý den někdo prolomí řecké hranice, každý den dává najevo i Erdogan, že se nikdy nevzdal úmyslu obnovení velké Osmanské říše.

Muslimové počítají s tím, že Francii a Německo do deseti let převezmou. Oni si tím jsou naprosto jisti. Stejně tak je jisté, že jen tyto dvě země jim stačit nebudou. V tom jim vydatně pomáhají největší sponzoři islamizace, k nimž patří Saúdská Arábie a Katar. Právě ten v poslední době výrazně navýšil finanční podporu různým islámským organizacím a bojůvkám.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


EK V ČELE S VRCHNÍ CENZORKOU JOUROVOU SE OPĚT ČINÍ ..... Dnes jsem opět narazila na článek, který zmiňuje další utužování cenzury zejména sociálních sítí, ovšem nejen těch. Naše horlivá cenzorka Jourová, hlavní hvězda hnutí ANO, hodlá nasadit mnohem víc fízlů a bonzáků, kteří by vyhledávali cokoli, co zavání odklonem od jediné pravdy, hlásané EU a jejími nohsledy.  Jourové se zdá, že je cenzura příliš laxní a to tedy nejen u nás, ale i jinde v EU, dokonce i v Německu. Tentokrát se zaměřila především na informace kolem koronaviru a očkování.

Jourová samozřejmě nazývá cenzuru “bojem proti dezinformacím”, protože – jak známo – to, co se nehodí EU do krámu jsou dezinformace, byť by to i byla pravda. Je zajímavé, že třeba mainstreamem – konkrétně Bakalovým Respektem – šířený obrovský hoax o ruském špionovi s ricinem, toužícím otrávit některé modly dnešních tzv. liberálů, byl od začátku považován za pravdu jen proto, že informaci podalo médium, které má automaticky jakýsi “patent na pravdu”. Přitom každý normálně uvažující člověk musel ihned vědět, že se jedná o jednu velkou lež. Ale tato lež vyšla v prorežimním plátku, tudíž byla prezentována coby takřka nezpochybnitelná pravda.

Podle článku se nyní míní Jourová a její kolegové o něco víc zaměřit na informace, které se týkají koronaviru, konkrétně na cokoli, co jde mimo oficiální propagandu. Obzvlášť jim pak “leze krkem” fakt, že se najde stále méně lidí, kteří by byli ochotni se nechat proti koronaviru očkovat. Tudíž zřejmě právě informace, kde se kdokoli vyhrazuje proti podobnému očkování či před ním varuje, budou bez milosti cenzurovány. Pak lze předpokládat, že se cenzuře nevyhne i kritika Gatese či WHO. A velmi pravděpodobně zcenzurují i molekulární genetičku Soňu Pekovou, která v této debatě dokonce prohlásila, že kdyby bylo očkování povinné, tak raději emigruje. Jenže to neodpovídá oficiální propagandě, kterou nám tlučou do hlavy ti, kdo jsou placeni Gatesem plně ovládanou WHO. Přesně tím Gatesem, který má v plánu naočkovat sedm miliard lidí.

Připomínám, že nedávno se Jourová dokonce postavila i proti Trumpovi, který prohlásil, že Twitter je aktivistickou platformou poté, co mu tato sociální platforma označila několik příspěvků za zavádějící.  Jourová naopak prohlásila, že by se takto měly označovat všechny příspěvky u všech sociálních sítí a plně se za cenzuru Twitteru postavila. Jourová také často vystupuje proti Maďarsku a Polsku, které kritizuje za to, že dělají takovou politiku, za jakou byly vítězné strany v těchto zemích zvoleny. Údajně však tato politika neodpovídá tzv. “evropským hodnotám”.

A pro ty, kdo zde budou prohlašovat, že sociální internetové platformy si mohou cenzurovat koho chtějí, protože jsou soukromé, bych ráda poznamenala, že k cenzuře dochází především na základě předchozích výhružek EK v čele právě s Jourovou, kdy provozovatelé jednotlivých globálních platforem dostali příkaz cenzurovat zejména negativní názory na EU, migraci, muslimy, různé menšiny (rasové, LGBT) apod. Za údajně příliš laxní přístup k “boji proti dezinformacím” před časem Jourová dokonce Facebook pokárala a požadovala, aby v tomto směru poněkud přitvrdili. V podobném duchu se činí i náš Parlament, vzpomeňte na “zvací dopis”, který zaslali zástupci 7 parlamentních stran do US kongresu, kde požadovali, aby kongres zasáhl proti internetovým platformám se sídlem v USA, které cenzurovat odmítají či je jejich cenzura příliš laxní.

Nyní tedy k cenzuře příspěvků, které se týkají výše uvedeného, se začne cenzurovat i vše, co by mělo sebemenší spojitost s koronavirem a čímkoli s tím souvisejícím, včetně odmítání očkování. Tedy vše, co nezapadá do oficiální propagandy. Ovšem podobná cenzura by měla být dle všeho zaměřena celosvětově, neboť provozovatelé těchto povinně cenzurovaných platforem mají zpravidla sídlo mimo EU.

Na závěr bych ráda upozornila na to nejhorší, co EK v čele s Jourovou chystá. V prosinci  by měl být schválen návrh závazné normy o digitálních službách. Ten již – na rozdíl od současných nezávazných doporučení – bude striktně určovat, co se smí a nesmí psát, přičemž veškerý nepohodlný obsah bude mazán. To už se ovšem nebude vztahovat výhradně na sociální sítě, ale na veškeré internetové platformy.

Tedy v praxi nebude postihován jen autor příspěvku, ale zodpovědnost za obsah ponese provozovatel dané internetové platformy. S tím samozřejmě zmizí jak různé články, které budou ideologicky nepřípustné, tak i veškeré svobodné diskuze, případně budou diskuze velmi přísně monitorovány a cenzurovány. Pak budou vypadat podobně, jako některé diskuze na Novinkách.

Jourová je v EK už druhé volební období, přičemž k cenzuře inklinovala od samého začátku. Tedy dokonce i v době, kdy měla v gesci ochranu spotřebitele ji mnohem víc zajímala cenzura pod pláštíkem “boje proti dezinformacím”.      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Významné osobnosti a jejich spoléhání na pomoc jasnovidců ..... Existují věci, které zajímají absolutně všechny, od afrických Křováků až po prezidenta největšího státu světa. Mluvíme tu o netradičních metodách prognóz, jakými jsou astrologie a jasnovidectví. K těm se často uchylují osobnosti – tvůrci lidských osudů, jež přijímají důležitá rozhodnutí, včetně vojensko-politického řešení.

Osobní führerův astrolog ... Všechno nadpřirozené vždy spadalo do sféry zájmů „kompetentních orgánů“. Ovšem mimořádného rozkvětu dosáhla „politická astrologie“ v době Třetí říšeHitler měl sklon k mysticismu a projevoval obrovský zájem o okultní vědy, zvláště pak ty východní. Je známo, že již v roce 1923 jeden z německých astrologů věštil budoucímu „démonickému“ führerovi, aby se neuchyloval k politickým akcím na podzim. Všichni víme, jak selhal listopadový puč v Mnichově. A snad právě tenkrát největší zločinec 20. století přehodnotil svůj vztah k astrologii.

Na konci roku 1933 se mnoho astrologů dalo do služeb národních socialistů a brzy pochopili, co je v předpovědích o nové říši možné a co ne. Nepohodlní věštci buď beze stopy zmizeli, nebo byli posláni do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Tou dobou byl za nejlepšího astrologa považován osobní poradce Hitlera jasnovidec Erik Jan Hanussen. Ale jeho vizionářské obrazy velkých Hitlerových chyb, porážek a rozdělení Německa se vůdci dlouhé roky nelíbily a Hanussen byl nakonec zlikvidován.

Tajný sabat na hradě Wartburg ... Ráno 15. března 1938 byli obyvatelé malého durynského městečka Eisenach, který je geografickým středem Německa, probuzeni hlukem motorů. Po serpentinách dobře upravené horské cesty vedoucí k vrcholu hory Wartburg, kde se od roku 1607 nachází stejnojmenný rytířský hrad, se pohybovala kavalkáda aut.

Je třeba ještě říci, že Eisenach a hora s hradem sehrály v historii Německa docela záhadnou roli.

V letech 1521 – 1522 tady pobýval velký církevní reformátor Martin Luther. Podle legendy se mu jednou v cele zjevil ďábel, po kterém Luther hodil kalamář. Od té doby se na dřevěné stěně čas od času objevuje tmavá skvrna od inkoustu, která se nedá umýt. A právě ta se tu objevila i v předvečer druhé světové války. Doposud nikdo nemůže tento fenomén vysvětlit…Vraťme se ale zpět ke starému hradu.

Wartburg ... Došlo tady k události, o které ví jenom málokdo. V absolutním utajení se zde konalo setkání astrologů a jasnovidců Třetí říše, kde se probírala budoucnost Německa.

Počet aktivních účastníků sezení, probíhajícího z osobní iniciativy ministra propagandy doktora Josefa Goebbelse (a rozumí se, že i se souhlasem führera), se rovnal tuctu. Ochrana byla svěřena jednotce SS a speciální skupině pracovníků radiotechnické rozvědky gestapa, vybavené nejmodernějšími prostředky odposlechu. Říšský ministr tak mohl slyšet vše, o čem v úzkém kruhu mluvili profesionální mágové Německa.

Bohužel téměř všechny záznamy, a dokonce i samotní účastníci této schůzky, upadly do zapomnění. Ovšem jeden z účastníků setkání, bývalý hauptsturmführer SS, se z nějakého důvodu neocitl v Sachsenhausenu, ale v Osvětimi v roli dozorce. Tam byl sověty zajat a natvrdo odeslán do Temnikovského nápravného pracovního tábora.

Tento zajatec si musel, stejně jako mnoho dalších, po vynesení rozsudku odpracovat minimálně deset let. Ale v roce 1955 kancléř Konrad Adenauer přesvědčil Nikitu Chruščova, aby propustil všechny zajatce. K tomu došlo v roce 1957. Naposledy byl hauptsturmführer SS viděn na peróně železniční stanice Poťma v Mordoviji, pět set kilometrů východně od Moskvy. Psal se 28. srpen 1955.

Právě tento zajatec potvrdil mimořádně skromné a neúplné informace o setkání na hradě Wartburg, které Němci tajili natolik, že o něm věděli jenom nejvyšší představitelé říše a několik málo lidí v Moskvě.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Řecko a Itálie spojují síly proti Turecku ..... Krátkozraká zahraniční politika západních zemí EU vytvořila destabilizací Libye zabitím Muamara Kadáfího vakuum, které není schopna zaplnit. A tak přicházejí mocnější hráči – islámisté a Turecko (a ženou se další). To s islamistickou Sarádžovou vládou v Tripolisu koncem minulého roku podepsalo dohodu o aktualizaci delimitace námořních hranic s tím, že si zabrali i kus řeckého šelfu. Ano, jde o ropu. A Turecko ani Tripolis si nic nedělá z řeckého vyskakování či bručení unijního komisaře pro zahraničí Borella.

Nyní tedy Řecko podepsalo s námořním sousedem Itálií, kteří se mají od Turecka a Libye čeho obávat, svou aktualizační dohodu o delimitaci námořních hranic a spojují síly, aby je Turecko s Tripolisem z jejich ropných šelfů nevypoklonkovalo. A ačkoli navenek EU podporuje Sarádžovu vládu v Tripolisu, je veřejným tajemstvím, že je vnitřně v otázce podpory (Sarádž vs. Haftar) rozdělena.

Byť pro českou zahraniční a obrannou politiku platí „Kdo chce s vlky býti, musí s nimi (přinejmenším) výti“, je nyní dilema s kterými. Správný výběr vlků je základ. A dlužno dodat, že více vyjící vlci v minulosti nebyli vždy šťastnou volbou.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Nebezpečný blázinec: Ničení není násilí. Trikolóra poráží TOPku. Budeme z děla střílet na Kreml? Konečné řešení dle Frau Jourové. Pro pořádek je třeba zrušit policii. Pozitivní zpráva na úvod ...... LU LINA se probírá nejdůležitějšími zprávami posledních dní a pomáhá získat střízlivý pohled na opilou a zdrogovanou dobu

Dneska začneme pozitivně, protože dobrých zpráv je v této čím dál po.....ší době čím dál méně. Podle nejnovějšího volebního modelu by se do sněmovny nedostal STAN a především TOP 09, píší s notnou dávkou škodolibosti Babišovky. Nevím, jestli je 3,3 % pro topku rekordem, ale dívá se na to krásně.

Jen tak dál, paní Markéto, jen tak dál. Už i Trikolóra má víc, Kalouskovi asi museli omývat přirození vlažnou vodou. Ne snad, že bych těm hausnumerům přikládal jakoukoliv váhu a ne snad, že bych politiky stran nad tou magickou a hlavně existenční pětiprocentní hranicí nepovažoval za stejnou svoloč, ale jak píšu, dívá se na to krásně.

Make love, not war ... A když pozitivně, tak tedy pozitivně. Město Minneapolis hodlá zrušit městskou polici, protože zatýká moc černochů a jeden jim teď přitom dokonce umřel. Pokud by byl Minneapolis v Čechách či na Moravě, kde takové inteligentní rozhodnutí přinese prakticky pouze samá pozitiva, jako třeba ušetřené desítky milionů a významný pokles buzerace občanů, tak s chutí zatleskám. U nás totiž máme všude ještě státní policejní sbor, který mimochodem nikdy nebuzeruje ani beztrestně nezabíjí feťáky, ale jen pomáhá a chrání.

Jenže v Minneapolisu, jiný kraj, jiný mrav, mají jen a jen ty svoje městské vrahy nevinných černochů a když je v naprosto pochopitelném rozhořčení zruší, kdo tam tedy bude pomáhat a chránit? Bělochy ne, ti ať klidně chcípnou, ale třeba tu malou skupinku spořádaných, slušných a středotřídních místních černochů? Na podobný dotaz odpověděli tamní radní, že sice ještě nemají páru, ale bude to určitě převratné, vysoce funkční a stoprocentně rasově, pohlavně i sociálně vyvážené. Na další logický dotaz, co budou teda místní dělat, až se k nim v noci vloupá tlupa zfetovaných negrů s letlampou, aby se pomstila za staletí v okovech, jim jeden radní odpověděl, že mají zavolat babičce nebo skočit pro souseda. Jak je z toho všeho patrné, tak v kvalitě komunálních politiků jsme úrovně západu již dosáhli.

Vyrabuj krám, narodí se koťátko ... „Ničení majetku není násilí,“ říká hvězdná reportérka nejpravdivějších amerických novin na celém světě. Myslím, že je potřeba to trochu upřesnit. S vysokou pravděpodobností to reportérka myslí zhruba takto: Když bílá lůza vypálí obchod černocha, což je situace čistě hypotetická – čistě bílá lůza moc často nevypaluje a černých obchodníků taky moc není – tak to pochopitelně násilí je. Rasově motivované, systémově podporované a odsouzeníhodné.

Ale když černá lůza vyrabuje a vypálí obchod bělocha, což je v podstatě americký folklór, tak nejde o násilí, ale o naprosto pochopitelný a legitimní projev protestu proti historicky podmíněné rasové diskriminaci a policejnímu násilí na menšinách. „Rozum v tomto případě neplatí, protože nežijeme v rozumných časech,“ říká novinářka. Postfaktická Amerika v kostce.

Do Kremlu stejně nedostřelí ... „Obrana chce nová děla, dá za ně šest miliard,“ píší Vládní rozhledy. Čím začít. Asi tím, že obrana rozhodně za děla žádných šest miliard nedá. Protože žádné nemá. Těch šest miliard vyplázneme zase my. My, co jsme právě dostali slušně na prdel díky zase jiným ministerstvům, ministrům a premiérovi a příští léta se mnozí z nás budou nejspíš o víkendech pást. Mimo jiné i proto, že se v době největší krize za padesát let muselo nutně vyhodit šest miliard za kanóny, ze kterých zase nikdo nikdy nevystřelí, aby si Metnar s frankofonním panem premiérem šplhli u NATO a v Paříži.

Krista pána, k čemu nám (nám, protože si je zaplatíme) budou? Kdy jste tady naposled po někom stříleli z kanónu? Kdy a kde jste vůbec po někom stříleli z děla? Jestli je tady všude díky EU navěky mír a naším největším nepřítelem jsou psychicky nemocní nebo staletým bílým útlakem frustrovaní teroristé bez vyznání a Moskva, na co potřebujeme děla s dostřelem 40 kilometrů? Do teroristy se netrefí a do Kremlu stejně nedostřelí.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Baťův kanál: Splněný sen o velké vodní cestě ..... Už v dobách temna snili někteří Moravané o propojení Dunaje s Odrou a Labem, a tedy plavbě po řece Moravě, které bránily kolísavé průtoky a spousta jezů. Na konci dvacátých let zaujala tato myšlenka krále obuvi. Baťův kanál dnes patří k jedinečným technickým stavbám

„Problém usplavněné řeky Moravy není problémem lokálním,“ napsal Tomáš Baťa v roce 1930, „neboť usplavněním Moravy přiblížíme se k uskutečnění spojení tří největších středoevropských řek Labe, Dunaje a Odry.“ Po vzniku samostatné republiky totiž stará myšlenka znovu ožila. 

Přiblížit se snu ... Mladý stát měl však brzy dost problémů na to, aby se věnoval realizaci veleděl, a tak jedinou otevřenou otázkou zůstala regulace Moravy kvůli častým povodním a v době sucha naopak nízkým průtokům s dopady na úrodnost pozemků. V roce 1927 proto ministerstvo zemědělství prosadilo stavbu díla, které problém vyřeší. Napomohl tomu velkoprůmyslník Baťa, jehož velké myšlenky nikdy neopouštěly a kterého napadlo využít zamýšlené dílo k plavbě – podobně jako například v Holandsku.

Jistě mínil přiblížit se snu o propojení evropských veletoků a levnějšímu spojení se světovými trhy, avšak praktickou stránkou nápadu byla snaha dopravovat levně lignit z firemního dolu Tomáš v Ratíškovicích u Hodonína do vlastní elektrárny v Otrokovicích, která zásobovala kožedělný závod teplem a elektřinou.

Projekt byl v roce 1934 schválen s tím, že z 25milionového rozpočtu devět zaplatí firma Baťa a zbytek stát (náklady se nakonec vyšplhaly o 10 milionů výš). Stavební práce začaly ještě téhož roku a trvaly do podzimu 1938, přičemž se prováděly z většiny ručně (zaměstnaly v časech hospodářské krize na 1 500 lidí), bez větší mechanizace. Provoz byl zahájen ještě tu zimu, 2. prosince. Tomáš Baťa, který v roce 1932 tragicky zemřel, se realizace své myšlenky nedočkal, na projekt jeho smrti dohlížel syn Jan Antonín.

Nová vodní cesta ... Nová vodní cesta mezi Otrokovicemi a Rohatcem dosáhla délky 52 kilometrů. Z poloviny vede řečištěm Moravy, k níž se připlouvalo po kilometrovém korytu dnes nesplavné Dřevnice, a z poloviny třemi kanály: Spytihněv-Staré Město, Veselí nad Moravou-Vnorovy a Vnorovy-Rohatec. Pro závlahové účely sloužila řada náhonů. Lodě musely proplout 14 plavebními komorami, které vyrovnávají výškový rozdíl na počátku a konci cesty 18,2 metru. U každé byl vystavěn malý „baťovský“ domek pro obsluhu s malým hospodářstvím. Kromě komor bylo třeba zajistit i řadu dalších technicky náročných zařízení, například zvedací železniční mosty nebo jezy s automatickou regulací výšky hladiny ve zdrži. Některé z těchto konstrukcí se dochovaly dodnes, jiné vzaly za války za své a část dosloužila a už nebyla obnovena.

Takzvaný Baťův kanál má lichoběžníkový profil. Je buď jednolodní o šířce ve dně 6 metrů a v hladině 12 metrů, nebo dvojlodní: ve dně 12 a v hladině 19 metrů. Na jednolodních úsecích jsou výhybny, tedy rozšířená místa, nebo přístavy. Voda je stojatá a průměrná hloubka (a minimální pro plavbu) činí 1,5 metru. Plavební komory mají délku 38,5–56,5 metru a šířku 5,2 metru. Na kanále bylo a je možno provozovat „malou“ plavbu, mohou jím tedy plout lodi o délce 38 metrů, šířce 5 metrů, s ponorem 1,2 metrů a s nosností maximálně 150 tun. Nákladní čluny zprvu tahaly koňské potahy a pak traktory. Traktor utáhl dva plně naložené čluny, tedy 300 tun nákladu, rychlostí 3–4 kilometry za hodinu. Na říčních úsecích čluny tahaly dva remorkéry: Baťa I. a Baťa II. Při důmyslné organizaci plavba trvala minimálně 10 hodin, zpravidla však víc.

Od roku 1939 se po kanálu plavila i výletní loď Mojena pro 25 osob, která předznamenala dnešní turistické využití cesty. Jan Antonín Baťa ji koupil v Ottmuthu a dopravil přes Středozemní a Černé moře, po Dunaji a Moravě.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Antifa v Seattlu vyhlásila autonomní a nezávislou oblast na federální vládě USA, ozbrojení gangsteři začali vybírat výpalné od místních obchodníků, zřídili checkpointy a požadují po vládě rozpuštění policejních složek a jejich nahrazení lidovými komisariáty! Neomarxistická revoluce v akci! Donald Trump pohrozil starostce města vojenským zásahem proti teroristickému státu, který vzniká ve východní čtvrti Seattlu! Tisková konference zástupkyně šéfa místní policie je tragikomickou ukázkou zoufalství a strachu místní policie, která se kvůli korektnosti nesmí levicových radikálů ani dotknout! ..... Zatímco v Evropě se stále ještě řeší dozvuky koronavirové krize a otázka toho, jestli ještě nosit roušky nebo ne, za mořem v USA se podle všeho už naplno rozjelo pokračování krize, která má novou podobu. Teroristická organizace Antifa totiž ve východní části města Seattle ve státě Washington vytvořila svůj vlastní stát, i když velice malých a miniaturních rozměrů o velikosti přibližně 6 městských bloků [1]. Antifa totiž od pondělního večera začala obsazovat oblast ve východní části města, ze které se úplně stáhly policejní sbory a vyklidily místní policejní okrsek.

Antifa obsadila vyklizenou policejní budovu a ozbrojení členové organizace začali na přístupových ulicích vytvářet barikády, které fungují jako checkpointy s ozbrojenými strážemi. Uvnitř této oblasti vyhlásila Antifa tzv. autonomní zónu nezávislou na státní i federální vládě. Zóna má název Capitol Hill Autonomous Zone a uvnitř zóny podle policejních a už i zpravodajských sborů de facto vznikl samozvaný stát, který klade lokální vládě státu Washington neuvěřitelné požadavky.

Antifa požaduje rozpuštění policie a v autonomní zóně ve městě začal výběr výpalného

Prvním požadavkem je úplně rozpuštění policie ve státě Washington a jeho nahrazení něčím, co Antifa nazývá správou a vládou lidu pomocí komitétů vybraných osob, tedy v podstatě stará a známá vláda lidových komisariátů z dob počátků Sovětského svazu. Druhým požadavkem je odebrání veškerých starobních penzí a důchodů všem vysloužilým i budoucím penzionovaným policistům a použití těchto peněz na financování těchto zmíněných lidových komisariátů, které v podstatě získají roli lidových milicí.

Checkpoint na vstupu do autonomní zóny.

A jak by to mohlo vypadat, to už Antifa začala ukazovat v praxi, když zoufalí obyvatelé v zóně začali volat o pomoc policii venku, že místní samovláda těchto povstalců vybírá od lidí a především od podnikatelů a obchodníků poplatky za provoz živností, prostě za to, že mohou v zóně podnikat. Ano, tušíte správně, Antifa začala vybírat výpalné podle vzoru mafie. Pokud si myslíte, že tyto informace jsou nějaký hoax a příběh z nějakého hollywoodského post-apokalyptického filmu, tak jste na omylu. Jsou to informace pocházející z tiskové konference zástupkyně šéfa policie v Seattlu, která novinářům vysvětlovala, jak je možné, že Antifa de facto vyhlásilo vlastní autonomní území ve městě.

Donald Trump pohrozil starostce vojenským zásahem, ta mu odpověděla, že má zalézt zpátky do bunkru a nestarat se o její business v Seattlu.      (Čtěte na stránkách AENews)


Tohle raději nenoste: 5 Věcí, které narušují vaši energii ..... Šatník není pouhou součástí image. Posiluje naši sebejistotu, je součástí společenského úspěchu a může i pomoci vyhnout se řadě nepříjemností. Existuje několik pravidel, která někteří nazývají pověrami, ale jak se říká, není šprochu… Možná, že vás budou zajímat.

Šatník se skládá z docela velkého počtu věcí. Občas dokonce nabude takových rozměrů, že nejenom nemůžeme najít to, co potřebujeme, ale nedokážeme se ani rozhodnout, co ze všech těch věcí doopravdy potřebujeme a čeho bychom se klidně mohli zbavit. Poradíme vám: abyste se neoblékali do destruktivity, vyřaďte ze šatníku věci, které jsou nositeli špatné energie.

Věci po někom jiném ... Hodně zmíněných pověr nebo přesvědčení je spojováno právě s prvky cizí garderoby. Hlavním jejich předpokladem je jistota, že oblečení dokáže „kopírovat“ emoce svého majitele a ukládat je. Proto je rozhodně lepší nezařazovat do svého šatníku věci, jejichž historii vlastně neznáte. Uchráníte se tak možnosti narušení své energie a vlastního biopole. Když člověk takové kusy oděvu nosí, setkává se s velkým množstvím drobných nepříjemností a trapných nedorozumění a nakonec se může stát obětí velké smůly či nemoci.

Oděvy a věci po zemřelých ... šichni senzibilové se shodují na tom, že oblečení po zemřelých je potřeba spálit. Tomu, kdo by se rozhodl ho donosit, by rozhodně žádnou radost a štěstí nepřineslo. Přináší totiž svár a hádky do rodiny, může způsobit ztrátu zaměstnání, ohrozit zdraví a způsobit řadu jiných nepříjemností. Zkrátka – nosí smůlu.

Pokud jde o cenné věci, například rodinné šperky, i ty je třeba očistit, zbavit je destruktivní energie. Přitom v duchu požádáme vyšší síly o požehnání a připomínáme si, že jsme proti původnímu majiteli neměli žádné zlé úmysly a necítili jsme k němu ani lobu.

Věci spojené se špatnými vzpomínkami ... Jednou jsi dole, jednou nahoře… zpívá píseň. A je to pravda. Každý má v životě vzlety i pády. Možná jste vypozorovali podivnou zákonitost – v určitém oblečení vás pronásleduje smůla. Zakopnete, zapomenete klíče, něco ztratíte, dostanete se do zbytečné hádky… Pokud se to opakuje, radíme zbavit se takového kusu oděvu. Lidé, kteří se těmto věcem věnují a dokáží je vycítit, prohlašují, že oděv snadno vstřebá naše emoce a nutí nás se k nim znovu vracet, opakovat tentýž smutný, ale stejně tak i veselý prožitek. Když se tedy loučíte s minulostí, spalte opravdu všechny mosty. Jedním z nich je také oblečení. Zbavte se ho. Zkušenost stačí prožít jednou, vzít si z ní ponaučení a dost. Nechcete snad ustavičně vzpomínat na nějaké nepříjemnosti nebo nezdary při pohledu na blůzu, šálu nebo sukni, kterou jste tehdy měli na sobě?     (Čtěte na stránkách Aluška)


MARTIN KONVIČKA: NEPROMLUVILI VČAS, BUDOU MLČET NAVŽDY ..... Britští etnomasochisté předevčírem zaklekli spisovatelku Rowlingovou (Harry Potter), včera jakýsi seriál Little Britain...

 Dnes slyším, že se v USA stahuje z distribuce film či seriál Jih proti severu. A bude hůř, zakleknut bude postupně KAŽDÝ. 

Přiznám se, že mě to vůbec neznepokojuje. Naopak: Jen houšť a větší kapky. 

Protože: Zastal se někdo z dnes zaklekávaných např. molekulárního biologa Jamese Watsona, herečky Brigitte Bardotové, aktivistky Jaydy Fransenové, či Toho-Jež-Nesmí-Být-Jmenován? (Tommyo R.)

Nezastal. Všichni se báli, že by byl průser. A teď se diví. 

Vidím paralelu s vývojem v Rusku po revoluci. Kadeti se štítili monarchistů, menševici kadetů, eseři menševiků, staroleninisté eserů, trockisté staroleninistů, rudí oficíři trockistů … a zmrzlá těla jich všech, bratrsky a rovnoprávně, nakrmila rosomáky na Kolymě. 

Západní intelektuální a umělecké kruhy si musí projít katarzí podobnou té, kterou si ve 20. stoleté prodělaly vzdělané vrstvy ruské. Tamní inteligence musela být vybita, pomřít, a vzniknout znovu. Protože - za současný marasmus nesou všichni vinu. Vinni nejjsou "neomarxisté" nebo ilumináti nebo černoši nebo Arabové nebo EU nebo Soros. Vinen je každý jeden učitel, herec, spisovatel, redaktor či akademik, který si hleděl svého, byl "opatrný" - a držel hubu.

Tak ji holt bude držet dál.     (Čtěte na stránkách Nová buržoazie)


11.6. 2020     Jedenáctého června 1234 odešla třiadvacetiletá Anežka Přemyslovna spolu s dalšími sedmi dívkami ze šlechtických rodin do kláštera Na Františku, což se stalo evropskou událostí roku. Nový klášter Anežka založila se svým bratrem Václavem I. na severovýchodním okraji tehdejší Prahy, v místě později zvaném „Na Františku“. Byl to podvojný klášter žen a mužů řehole sv. Františka, později nazývaných klarisky a minorité. Stavbu osobně vedla a klariskám se stala první představenou.


Pokaždé to vypadá, že se vydá příkaz, tajtrlíci naskočí a ječí jak pominutí v médiích ..... Všimli jste si, že se stále opakuje stejný scénář? Jakoby páté koloně přeskočilo a zahájí frontální útok společně s BIS proti údajnému nepříteli: jednou je to Rusko, aby pak NATO mělo další průnik do našeho státu, pak Čína a další útok na "dezonformační média", posílení Bruselu a stále dokola. A vždy se jedná o stejné extremisty, vždy stejná pátá kolona, která poškodí Českou republiku. Pokaždé to vypadá, že se vydá příkaz, tajtrlíci naskočí a ječí jak pominutí v médiích.

Rusko a Putin je nepřitel a jdou porazit Koněva. Nikdo těm géniům neprozradil, že už je mnoho let po smrti.

Venezuela a Maduro jsou zločinci, aniž by ti géniové prozradili, čím se na nás Venezuela provinila.

Čína a Si Ťin-pching jsou zločinci, aniž by ti géniové prozradili, proč teda nosí a používají čínskou techniku a oblečení.

I Maďarsko a Orbán jsou zločinci, protože géniové zuří, že Orbána si Maďaři váží, protože myslí a není poskok jako část naší primitivní politické scény.

A tak bychom mohli pokračovat. 

A lidová tvořivost už to dává jasně najevo jako před rokem 1989.

Vystrčil, Němcová, Hřib, Kolářové či Řeporyjec a další podřadná extremistická kohorta nechápe, že tichá zlost může přejít v otevřenou nenávist a zatímco Milion chvilek je jenom různorodá parta TOP09 bojující proti Vítěznému únoru 1948 (trochu opoždění lidé), u většiny občanů se zvedá odpor proti říťolezectví a lokajství.

Ten odpor proti EU sílí a možná to i vědí.proto kopou s takovou silou. 

EU se hroutí a nejen ekonomický pád může přijít každým dnem.

Vážně se hněvu obyčejného, zatím mlčícího a doutnajícího lidu nebojí?     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


A CO TAKHLE ZAKÁZAT VZDĚLÁNÍ PRO BÍLÉ? ..... Začíná být nepochybné, že na celý problém současných rasových nepokojů je potřeba se podívat tak nějak politicky korektně, hledat neotřelá spravedlivá a lidská liberální řešení.

Co si budeme povídat, lidová moudrost praví, že když nemůže Mohamed k hoře, musí holt hora k Mohamedovi. Jinými slovy – je třeba hledat inovativní, politicky správná řešení, byť netradiční. Vzorem nám opět mohou být pokrokové USA, konkrétně rozhodnutí radních města Minneapolis rozpustit tamní policii. V tomto bodě nutno poznamenat, že každého kajícího se bělocha zcela jistě pohoršilo, když toto významné slavností oznámení na tiskové konferenci bylo narušeno diverzní akcí, kdy se jistá novinářka bez skrupulí odkopala jako Putinův agent-rozvraceč s následujícím dotazem :

“CAMEROTA: „What if in the middle of the night my home is broken into. Who do I call?“ => volně přeloženo: “A koho budu volat, když se mi o půlnoci bude někdo vloupávat do domu?” Taková drzost! Naštěstí ji bylo správně a pohotově odpovězeno v tom smyslu, že “… to vychází z privilegovaného postavení”. O tom, zda jí byl následně doživotně odebrán novinářský průkaz, zdroj nic neuvádí, stejně tak jako o tom, zda by měla dostat šanci zpytovat svědomí v případě, že by byl její příbytek (to nepřátelské zmijí doupě), spravedlivě vyrabován a vypálen.

Ale vraťme se k tématu. Zdánlivě správně se poukazuje na rozdíly ve vzdělanosti jako na jeden z kořenů problému. Ve skutečnosti je čím dál jasnější, že důvěru diskriminovaných občanů tmavší pleti zákeřně a lstivě zneužila celosvětově organizovaná skupina oportunistů a nepřátel všeho lidu, ke svému sobeckému prospěchu a obohacování. Vždyť až doposud se bezvýsledně za ohromné peníze podporovala, byť i jen jejich myšlenka vzdělat se – u těch nespravedlivě společensky vylučovaných, nejpracovitějších a nejnadanějších spoluobčanů a … a bezvýsledně.

Ta situace je stejná napříč kontinenty. Na americkém kontinentu mají utiskované Afroameričany, v Evropě Rómy. Princip a problém stejný, dosavadní řešení na obou stranách Atlantiku stejně neúspěšné, přičemž se jedná o stejnou černou díru na peníze z daní rasistických bělochů. Naštěstí tato diverzní a podvratná činnost, zajisté řízena z Kremlu, začíná být odhalována a proto se může přistoupit k opravdové nápravě. Správně se poukazuje, že jeden z kořenů situace je rozdíl ve vzdělanosti. Až sem je to v pořádku. Ovšem, pokud zklamaly všechny snahy o pozvednutí úrovně vzdělání u jedné skupiny, musí logicky přijít na řadu spravedlivě snížit úroveň u druhé skupiny. Ano, tak to bude jistě demokraticky a lidsky správně a navíc se ušetří nemalé prostředky. Jednak zatnem finanční tipec všem nepřátelům, kteří lstivě rozkrádají naše peníze pomocí různých, úmyslně neúčinných (pseudo)sociálních programů a druhák zde máme nemalé úspory za nákladné vzdělávání bílých. O to více přeci může být poskytnuto správných dotací např. pro řepku v biopalivech. Dnes už nevidím žádný důvod, proč by se měl nějaký zas*aný běloch povyšovat, se svým např. úspěšným absolutoriem základní školy, nad jiným spoluobčanem tmavší pleti, který tolik štěstí neměl a skončil v sedmičce, přestože se tak snažil. Pokud přijde spravedlivý zákaz vzdělání pro utiskující bílé, úroveň vzdělání se automaticky srovná a jeden kořen problému bude definitivně odstraněn.

Závěrem mám vzkaz všem, kteří by se s touto spravedlivou a pokrokovou myšlenkou snad opovážili nesouhlasit a chtěli by pokrok sabotovat poukázáním na začlenění jiných menšin, namátkou : Vietnamců, Ukrajinců, Číňanů … zkrátka všech vyjma těch opravdu diskriminovaných. Vy nepřátelé pokroku, vy rozvraceči míru a bezpečí, vy … vy … vy … , zkrátka členové Putinovy úderky … pokud nějakým nedopatřením ještě provozujete nějaké to soukromé fejk-ňůs médium, přihlaste se dobrovolně a včas u pornoherce Jandy, hlídající morální a ideologickou čistotu vč. nezávadnosti obsahu na internetu, Vy ostatní pak u EU komisařky Jourové, která Vám ozřejmí Vaše pomýlení. Samoudání bude bráno jako polehčující okolnost a první správný krok na Vaší cestě k světlým zítřkům.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


MUSLIMSKÝ STAROSTA LONDÝNA KHAN ZŘÍDIL “KOMISI PRO ROZMANITOST”. KDYPAK ZAVEDE PRÁVO ŠARÍA? ..... Londýnský starosta Sadiq Khan dnes oznámil, že vytváří komisi, která posoudí, zda všechny městské sochy, pomníky, plakety, názvy ulic a názvy veřejných budov náležitě odrážejí „rozmanitost“. Khanův krok přichází poté, co výtržníci na demonstraci Black Lives Matter v Bristolu v neděli strhli 125 let starou sochu Edwarda Colstona a hodili ji do městského přístavu. Policie odmítla zasáhnout proti výtržníkům s odůvodněním, že „chápou“, proč to výtržníci udělali.

Starosta to oznámil při dnešním rozhovoru s britskými médii. Instituce se bude jmenovat Komise pro rozmanitost ve veřejné sféře. Komisi budou spolupředsedat dvě náměstkyně starosty pro kulturu a tvůrčí průmysl. Zasednou tam také historici, členové rady, ale i představitelé komunit a představitelé v oblasti umění.

Khan prohlásil, že úkolem Komise bude prověřit všechny městské orientační body kvůli napojení na otroctví. Orientační body, o nichž komise rozhodne, že neodrážejí hodnoty Londýna, budou odstraněny.

Khan odmítl jmenovat jakékoli konkrétní orientační body, které by podle něj měly být odstraněny, a prohlásil, že o tom rozhodne komise. Komise bude také moci zasahovat do diskusí o výstavbě a pojmenování nových památníků a soch. „Je nepříjemnou pravdou, že náš národ a město vděčí za velkou část svého bohatství své roli v obchodu s otroky,„ Řekl Khan během rozhovoru. „A i když se to odráží v naší veřejné sféře, příspěvek mnoha našich společenství k životu v našem hlavním městě byl úmyslně ignorován. To nemůže pokračovat. Protesty Black Lives Matter na to právem upozornily veřejnost, ale je důležité, abychom podnikli správné kroky ke spolupráci, abychom přinesli změnu a zajistili, že všichni budeme hrdí na náš veřejný prostor,“ dodal.

Takže Khan by rád odstranil z veřejného života vše, co souvisí s otroctvím. A co tak začít u jeho pedofilního proroka Mohameda? Vždyť už za jeho časů byly v arabských zemích trhy s černými otroky  a ten největší, v Mekce, byl v provozu až do 20. století! Byl zrušen až na základě podnětu těch “zlých bílých Evropanů”.

Multikulturalismus a islamizace jsou v případě Velké Británie důsledkem jejich koloniální minulosti, to bezesporu. Nicméně různých více či méně kontroverzních kroků má za dobu svého “vládnutí” Khan na svědomí už celou řádku. A myslím, že jen málokdo pochybuje o tom, že nové názvy ulic i nové sochy a památníky budou směřovat zejména k jeho soukmenovcům.

Británie má mnohem závažnější problémy, především co se kriminality v oblasti velkých měst týká, ve znásilněních suverénně v rámci Evropy vedou a dokonce předčí i mnohé africké země. To ovšem rozhodně není námět, který by byl ochoten řešit jakýkoli muslim, nelze to tedy očekávat ani od Khana. Obzvlášť, když jsou členy znásilňovacích  gangů téměř bez výjimky muslimové.

Odstraňování soch bílých Evropanů je součástí likvidace atributů původní evropské kultury. V mnoha evropských městech již začínají převládat mešity nad kostely a mezi dětmi dominuje jméno Mohamed. Je tedy jen otázkou času, než se západoevropská města pod vedením muslimů změní na další Bagdád, Teherán, Kábul či Mogadišo. Ostatně, v případě některých čtvrtí tomu tak již dávno je.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Nadávkami proti bolesti! ..... Náhlá bolestivá nehoda dokáže náš slovník v mžiku přeměnit ze slušného na nepředstavitelně vulgární. Napadlo Vás někdy, zda to má i praktický důvod? Nedávná studie, zveřejněná v magazínu Frontiers in Psychology, odhalila, že tímto způsobem s bolestí skutečně efektivně bojujeme.

V rámci studie byla testovaným jedincům vložena ruka do ledové vody s tím, že v ní museli vydržet co nejdéle. Aby docílili dobrého času, mohli si ulevovat i hlasitým vykřikováním přiděleného slova.

Autoři studie, kteří měřili dokonce srdeční činnost i další údaje, aby odhalili také skrytou reakci organizmu na tepelný šok, nakonec dosáhli jednoznačného výsledku. Lidé, kteří měli možnost vykřikovat slovo „fuck“ udrželi ruku ve vodě nejdéle.

To odborníky přivádí k předpokladu, že sprostá slova fungují jako analgetikum a zvyšují práh bolesti.

Další detaily budou předmětem navazujících studií. Vědci se však už nyní domnívají, že tato skutečnost úzce souvisí s aktivací mozkového centra amygdala, které vyvolá agresivní stresovou reakci boje o přežití, přičemž nejefektivněji zafunguje u lidí, kteří běžně nenadávají.     (Čtěte na stránkách 21@století)


Kocábovi asi hrabe ..... Pak mne dorazil větou, že cítí jako svůj dluh, že neodsunul i jejich ambasádu. Jasně, jen je odsuňte a s mini vezměte ambasádu Německa, Francie a dalších zmetků, co z nás udělali otrockou kolonii.

Michael Kocáb už zase perlí a tvrdí, že by Praha měla žádat Moskvu o finanční náhradu za pobyt sovětských vojsk v částce několika miliard. Já vlastně ani nevím, jak na tu částku přišel. Že by použil kalkulačku? Protože střílet od boku miliardami umí každý. Horší je to uvést za co, proč a kolik.

Zkritizoval současnou zahraniční politiku Kremlu a máme prý budovat vztahy s Ruskem na základě ekonomické spolupráce, ale Rusové tomu podle něj brání. No, je to docela sranda, když řekne takovou zhovadilost, protože to byla ČR co vyklidila bez boje odbytiště pro svoje výrobky a dobrovolně je i s mašličkou předala Západu. Tak čí je to vina? Rusů nebo našich politiků co si neviděli ani na špičku svého pitomého nosu.

Pak mne dorazil větou, že cítí jako svůj dluh, že neodsunul i jejich ambasádu. Jasně, jen je odsuňte a s mini vezměte ambasádu Německa, Francie a dalších zmetků, co z nás udělali otrockou kolonii. Já fakt nevím, kde se v tom chlapovi bere tahle drzost. Nebo si říká, čeští pitomci tomu uvěří, sklapnou podpatky a budou poslouchat. Omyl, spousta z nás neposlouchala pitomce nikdy a nikdy je poslouchat nebude.

Myslím, že napřed je na řadě první dlužník a to Německo, které nám způsobilo obrovské škody na životech i na majetku. Sebrali nám fabriky a udělali si z nás pracovní tábor. Naše lidi posílali na práci do Německa. Nehodlám se zabývat kolik, ale víme za co to je a proč by nám měli konečně po tolika létech zaplatit.

Ano, Rusové tu byli proti naší vůli, ale nevím o tom, že by naše lidi posílali na práci do Rusku, do koncentráků a sebrali nám naše fabriky. Žili jsme dál ve svém. To je ten rozdíl. Já osobně bych raději byla pod někým kdo mne nechá žít beze strachu z války, ze smrti mučením či smrti hladem. Nikdy mne nikdo nepřesvědčí, abych uvěřila Německu. Co mám z Německa které si z nás udělalo kolonii a popelnici. Nic, jen je mi hanba za naše politiky, že znovu nalítli a prodali nás. Hanba všem, co se na tom podíleli.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Imigrační komplot eurorežimu proti původním Evropanům? ..... Stále pádnější idície nasvědčují tomu, že stávající eurorežim se spikl proti původním evropským obyvatelům. Po mírném odsudku imigranta za znásilnění v Litoměřicích je tu další podobný.

Rakouský soud nyní vynesl snad ještě mírnější 2-letý trest nad Afghácem, který opilý a zdrogovaný napadl dvě dívky ve vykřičené vídeňské  imigrantské čtvrti Wien - Favoriten. Když se jedna snažila druhé pomoci, pobodal ji. Posléze smrtelně pobodal i náhodného 19-letého kolemjdoucího, který chtěl týnejdžerkám pomoci.

Rozsudek hned sepsula proti-imigrantská FPÖ, podle které, kdo útočí nožem usiluje druhému o život, a k žádným polehčujícím ohledům není důvod.     (Čtěte na stránkách EUrabia)


Letošní Prague pride bez zahraničních korporátních sponzorů? Kde je teplá Pepsi a homopivo Staropramen a LGBT zmrzlina od Unileveru? Je jim najedou český “homofob” dobrý? ..... Letošní ročník Prague pride se nakonec konat bude. veřejnosti to připomnělo vedení radnice Prahy, které pro organizátory zcela mimořádně schválilo dar ve výši 1 000 000 kč. To vše v době očekávaná obří ekonomické krize způsobené koronavirovou karanténou.

Jedna věc, ale překvapí. Letos na stránce organizátorů nenajdete “hrdé” sponzory. Loni to byla třeba americká Pepsicola, americké pivo Staropramen, nebo britsko-holandský Unilever a další zahraniční korporace a ambasády “našich západních spojenců”. Letos ale podobné firmy na stránce praguepride nenajdete.

Co se stalo? To již nejsou hrdí na svoji podporu agresivní a rozvratné LGBT++ agendy? Proč najednou taková skromnost?

Nebo nejsou letos peníze v rozpočtu? Hospody a resturace byly zavřené, cizinci nepřijeli a jen tak nepřijedou, tak je najednou pro výrobce teplé Pepsi a homopiva Staropramen dobrý i český “homofob” a jeho peníze?! Protože nějaké prodeje a konzumenti jejich výrobků jsou třeba? Do letoška jím (českým spotřebitelem) zahraniční korporace ostentativně pohrdaly a teď jim bude on a jeho peníze dobrý?!

To ale dává nám českým spotřebitelům nové možnosti se těmhle zahraničním firmám odvděčit za jejich rozvracení tradiční rodiny a naší kultury. Potřebujete pít Pepsi? Nepotřebujete, ať si jí pijí LGBT++ příslušníci! Nejlépe totiž uděláte, když podobné nápoje nebudete pít vůbec. Je málo tak zdraví škodlivých potravin jako sycené sladké nápoje jako Pepsi, Cola a pod. Kdo bez toho nemůže ale být, tak má volbu jiných možností jako Coca Cola, Kofola a mnoho dalších značek. Stejné je to i piva. Potřebuje český pivař pít Staropramen a Bráník, které vlastní americký majitel – podporovatel LGBT++ agendy, když má stále ještě možnost pít skutečně česká piva? Namátkou uvedu Budvar, Pardál, Unětice, Svijany, Strakonice atd atd. Potřebuje česká domácnost nakupovat zmrzlinu Ben a Jerrys od nadnárodní korporace Unilever, když si dneska stejně dobrou (nebo lepší) zmrzlinu koupíte v kdekoliv jinde?

Letošní rok českému spotřebiteli dává unikátní možnost vyjádřit své politické a kulturní názory peněžekou a dát tak sponzorům LGBT++ agendy lekci, že je vůbec nepotřebuje!     (Čtěte na stránkách Česká věc)


MASKY SPADLY ..... Musím se přiznat, že na současné "gangstafilní" fázi západního etnomasochismu nacházím, ve srovnání s pomíjející islámofilní fází, i sympatické rysy...

Spadly masky, konečně všichni přiznávají, oč jde. Jako ta slečna na fotografii.

Nikdo už se neohání "vírou", "multikulturou", "diverzitou", "krásným náboženstvím" a "hodnotami". Domorodé ženy otevřeně přiznávají, že chtějí - to veliké z porna. Jejich androgynní vrstevníci otevřeně chtějí - alespoň klečet nablízku. A jejich neandrogynní vrstevníci - vykoupili krámy se střelivem.

Mají svým způsobem recht. To, čím mává ta slečna (a co ty ostatní slečny, stejně jako britštší policisté, američtí starostové, atd. atp.) hodlají ze současné "revolty" získat, je aspoň hmatatelné, masité a puslující ("vibrant"). Když to srovnáte s ufňukaným, polo-skrytým, oči k zemi klopícím a falešně machrujícím islámováním, je to pokrok.

Pominu teď, že v populaci vysněných Nových pánů funguje úplně stejná Gaussova křivka - pravda, posunutá trochu doprava -, a úplně stejné rozložení hierarchických preferencí - pravda, krapet méně ritualizované - jako ve kterékoli jiné etnicky definované lidské populaci. Takže spousta těch klečících studentek něčeho humanitního bude zklamána a zjistí, že ten kamioňák (policista, voják, profesor anglické literatury), co se o ni nesměle pokoušel posledně, by taky nebyl špatný. Všechny ovšem zklamány nebudou, na rozdíl od varianty, že by přestoupily na islám a skončily s nějakým žárlivým hysterikem z indického subkontinetu. Nepominu ale, že evoluce západního prasení dospěla ke spoustě způsobů, jak té slečně z fotografie, a jejím stejnoetnickým protějškům, zajistit lacjaké exotické radosti i bez politického blbnutí - tedy v relativně stabilní, bezpečné a snad i prosperující společnosti. Ano, mluvím o tenkém ledě seznamek, bokovek, trojek, čtyřek, výměn partnerů... chytrému napověz se říká.

To totiž nyní skončí, protože podmínkou výše naznačených srandiček je respekt všech zúčastněných a zachování dekora na veřejnosti. "Safe-sane-consensual", volové. Když se u toho rabují obchody a hází šutráky na policisty, není to ani safe, ani sane, ani consensual - je to už prostě jen šílenství. Které povede k nepředvídatelným reakcím všech zúčastněných.

Ve zchudlé, rozvrácené a násilnické společnosti - a k té západ směřuje - nebude ani hédonismus žádná pohoda. On je fakt rozdíl užívat si (řekněme) skupinový sex v luxusní tatínkově rezidenci a přátelském, bezpečném prostředí, pro radost - a ve vypálené tatínkově rezidenci a ne pro radost, ale protože váš Pán a vládce potřebuje zaplatit dluhy, nebo živit dítka druhé manželky, nebo prostě sehnat prachy na benzín, náboje a fet. Myslím, že ani jeho nebudou bílé holky bavit, když tady nebudou žádní bílí chlapi a z mezirasových srandiček spadne tabu třídních rozdílů, zakázaného ovoce, výjimečnosti.

Ona taková rozmazlená bílá studentka něčeho humanitního může být vzácná rozmazlovaná trofej, když je cizí dcerou, manželkou, nebo holkou. Ale když jde jen o další z otrokyň, které vlastníte, šlapek, kterou pasete, nebo dokonce manželek, vešerá vášeň a romantika končí.

V Evropě stejně jako v Africe, v Detroitu stejně jako v Minneapolis.

Fakt.     (Čtěte na stránkách Nová buržoazie)


Proč je zelený čaj tak nepostradatelný pro naše zdraví? ..... Zjednodušeně a krátce řečeno – protože se snaží bezbolestně odstranit hříchy naší nezdravé životosprávy. Čím více jíme masa, uzenin, smažených potravin sladkých či slaných, výrobků z bílé mouky, sladkostí a konzumujeme pravidelně alkohol (např. u nás tolik oblíbené pivo), tím více naše tělo úpí pod obrovským (a často denním!) přísunem látek, kterých se snaží s obtížemi zbavit a které pro jeho správné fungování nemají vůbec žádný význam. Naopak ho nesmírně zatěžují a jsou jednou z hlavních příčin našich tzv. civilizačních nemocí.

Nejsou žádné "civilizační" nemoci, ale nemoci z nezdravého obžerství a z našeho nesprávného životního stylu, pro který jsou charakteristické vlastnosti, jako je např. závist, sobectví, neschopnost odpustit, ale i lenost, pohodlnost a z toho pramenící nespokojenost, zkrátka námi samotnými vytvořené "stresové situace".

A protože se výše uvedeného asi nezbavíme přes noc, je více než nezbytné pomoci našemu organizmu alespoň tím, že budeme více pít, abychom toxické látky z těla vyplavili. Nebudeme ale samozřejmě pít sladké limonády, ale buď čistou pramenitou vodu (balená voda také není žádná výhra!), nebo ještě lépe zelený čaj, který nejen daleko účinněji odstraní toxiny vzniklé při trávení, ale dodá nám spoustu cenných látek důležitých pro naše zdraví. Navíc skvěle chutná a má silné léčivé schopnosti a příznivě působí na redukci váhy. Ničí viry i bakterie, je nejen prevencí proti arterioskleróze, srdečním chorobám, rakovině, cukrovce, vysokému tlaku, alergiím, ale pomáhá i při nachlazení, bolestech v krku či při problémech s trávením. Jeho spektrum účinnosti je opravdu široké.

Zelený čaj patří k nejstarším léčivým prostředkům na světě

Už před Kristem se čajovým nálevem léčily nejrůznější neduhy. Čaj se používal nejen jako léčivý nápoj, ale vmíchával se i do mastiček, kterými se potírala např. revmatická místa. Ale teprve až v devadesátých letech minulého století se do zkoumání léčivých účinků zeleného čaje zapojily vědecké instituty na celém světě. A výzkumy stále pokračují a nabývají na síle. Výrobci léčiv nabízejí kapsle ze zeleného čaje, tvůrci kosmetiky ho zase přimíchávají do krémů a tělových mlék, neboť vyhlazuje vrásky a regeneruje pokožku.

Co je na zeleném čaji tak velkolepého? ... Při vzniku mnoha nemocí, např. arteriosklerózy nebo rakoviny, hraje velkou roli oxidace – působení kyslíku na molekuly těla. Určité látky v potravě mají schopnost zabránit oxidačním procesům a tím přispět k tomu, že si buňky zachovají svoji funkčnost. Je dokázáno, že čím více antioxidantů přijímáme, tím jsme zdravější a dožijeme se vyššího věku. K antioxidantům patří např. vitaminy E a C a polyfenoly. A polyfenoly se ve velké míře vyskytují právě v zeleném čaji. Mnohé vědecké pokusy dokázaly, že zelený čaj má dokonce vyšší antioxidační účinky než mnohé druhy ovoce a zeleniny a že daleko účinněji brání škodlivým oxidačním procesům než vitaminy E a C. Ze všech polyfenolů vykázal nejsilnější antioxidační účinek i nejsilnější schopnost zabránit rakovině tzv. epigalokatechingalát, zkráceně EGCG, který je navíc velkou prevencí proti arterioskleróze a srdečním chorobám.

Zelený čaj EMANACE ... Logicky se tedy nabízí možnost vybrat si a popíjet takový zelený čaj, který má nejvíce tolik léčivého EGCG. Více EGCG než běžné zelené čaje má několik nejdražších japonských čajů, jejichž velkoobchodní cena za kilogram čaje přesahuje 3 000 Kč. Je tady však naštěstí jiná možnost, a sice směs zeleného čaje a koření, která synergicky (vzájemným působením) zesílí účinky EGCG tak, že mnohonásobně předčí i nejdražší japonské čaje. Tým vědců ve Francii a Kanadě zjistil a opakovanými pokusy doložil, že spojení EGCG a kurkumy až tisíckrát zesílí léčivý účinek. Problém však je, že náš organizmus vstřebává kurkumu minimálně. Když se ale ke kurkumě přidá pepř, vstřebatelnost kurkumy se rázem upraví. Kromě toho, že se tisíckrát znásobí léčivý účinek EGCG, mají kurkuma i pepř své specifické léčivé vlastnosti.     (Čtěte na stránkách PHOENIX OnLine)


Psychopat ve vládě funguje jako vlk. Rozdělí stádo a pak ho zničí, říká Jan Hnízdil ..... Známý český lékař a publicista na své přednášce představil své zkušenosti s psychopaty a odhalil tajemství jejich taktik.

„Denně mám v ordinaci minimálně dva až tři psychopaty. Ale to není všechno. Pustím si televizi nebo otevřu noviny a tam na mě taky vybafnou. Celý náš společenský systém je založen na dravosti, bezohlednosti, individualismu a neustálém ekonomickém růstu za každou cenu. A právě tento patologický model je ideální živnou půdou pro psychopaty, kteří jej dokonale doplňují a rozvíjejí.“

Takto nevesele začal známý celostní lékař Jan Hnízdil svou rozpravu, kterou v rámci cyklu Přemýšlivá sezóna zorganizovala iniciativa Elegantní Česko. Přednášková hala Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla naplněná až do posledního místa. A přestože pohled z okna na červánky za Rudolfinem by leckoho nabádal k bezstarostnému snění, atmosféra v místnosti by se dala krájet. Aby také ne. Celé dvě hodiny se totiž mluvilo o fenoménu, který u nás stále nemá dostatečnou pozornost, a o to větší nebezpečí představuje. Psychopati se totiž, bohužel, často dostávají právě na místa, kde mohou škodit nejvíce, tedy do vedení velkých firem a politických stran.

S postupujícím časem nám docházelo, jak vážná situace v naší zemi vlastně panuje. V jejím čele totiž stojí „nelidé“.

„Je dokázáno, že čím vyšší mocenská pozice, tím větší procento psychopatů. Takže pokud v běžné populaci mluvíme zhruba o pěti až sedmi procentech, tak v těch nejvyšších etážích může být poměr klidně obrácený, tedy jen pět procent normálních lidí,“ uvedl Hnízdil. A přestože se plná aula během přednášky často otřásala smíchy, s postupujícím časem nám docházelo, jak vážná situace v naší zemi vlastně panuje. V jejím čele totiž stojí „nelidé“.

NELIDÉ MEZI NÁMI

Psychopatie podle odborníků není nemoc jako třeba úzkosti či deprese. Je to defekt. Stejně jako se může narodit člověk s nevyvinutou končetinou, rodí se několik procent osob, které nemají vyvinutá funkční mozková centra zodpovědná za soucit, svědomí, stud, odpovědnost a další kvality, které dělají člověka člověkem. Proto se podle některých psychiatrů ani o lidi nejedná.

„Jde o jiný biologický druh, netvora či nelidu, který jen dokáže mistrně využívat city jiných, přitom sám nic necítí, pouze to předstírá. Dokáže mluvit o lásce, o rodině, přitom jeho rodina je rozpadlá. Když se podíváte na politické špičky, většina z nich má velmi patologické vztahy, rozvádí se, střídají partnerky, jejich děti stůňou,“ vyjmenovával Hnízdil.

Vzhledem k tomu, že psychopatie není nemoc, nedá se léčit. Proto je podle odborníků radno se těmto jedincům vyhýbat.     (Čtěte na stránkách Flowee)


10.6. 2020     Desátého června 1348 byl údajně položen základní kámen hradu Karlštejn. Ten měl být původně soukromým reprezentačním sídlem římského císaře a českého krále Karla IV. Teprve až postupem času, po Karlově císařské korunovaci v Římě roku 1355, císař účel hradu pozměnil. Rozhodl se jej užívat jako klenotnici – prostor pro uschování říšských korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků. České korunovační klenoty, do té doby přechovávané v katedrále svatého Víta v Praze, se poprvé na Karlštejně krátce ocitly až počátkem dvacátých let 15. století z rozkazu krále Zikmunda, který oba soubory královských insignií nechal z obav před husitskými bouřemi vyvézt z Českého království. Po skončení husitských válek byly na Karlštejn navráceny k úschově roku 1436 pouze české královské klenoty a setrvaly zde s krátkými přestávkami až do roku 1619.


George Floyd demonstrace v Seattlu se ukázala jako podvrh a odhalila krizového herce a krizového střelce! Muž v autě jako najížděl do demonstrantů, statný černoch chtěl bílého řidiče jako vytáhnout z auta, řidič ho jako střelil do ramene, ale černochovi žádná krev vůbec netekla! Střelec v klidu vystoupil z auta, na sobě měl odborářskou mikinu Union Iron Workers spadající pod Trumpovo hnutí MAGA, prošel davem demonstrantů a nechal se jako zatknout policejním kordonem! Černocha ošetřily Bílé přilby a nikoliv zdravotníci! Provokační operace proti Donaldu Trumpovi jako vyšitá! ..... V neděli proběhla v Seattlu ve státě Washington malá pouliční demonstrace v počtu několika stovek radikálních a bělošských liberálů a voličů Demokratické strany, kteří opět demonstrovali proti policejnímu násilí na černoších. Americká a světová média však přinesla záběry muže, lehce snědého, ne typického bělocha, který svým autem jako najížděl do demonstrantů a dokonce se ozval i výstřel. Většina médií střelbu zcenzurovala a opatřila lživým a dezinformačním narativem.

A ten naprosto neodpovídá tomu, co je možná spatřit a vidět na necenzurovaných záběrech. Když jsme v naší redakci dnes záběry procházeli, došli jsme k jednoznačnému závěru, že celý včerejší incident v Seattlu je podvrh a práce dvou krizových herců, tedy minimálně dvou. Scéna totiž byla zfalšována a měla vykreslit příběh, který se ve skutečnosti nestal. Níže v tomto článku přinášíme titulkované video a společně si vysvětlíme, k čemu doopravdy došlo.

Krizový střelec v mikině hutnických odborářů, kteří podporují Donalda Trumpa. Navíc si všimněte, muž nevypadá až tak typicky jako běloch.

Video o kousek níže v článku zachycuje muže, jak na ulici v Seattlu řídí černé auto. Média tvrdí, že najížděl do lidí, že je chtěl přejet, ale to je lež a není to pravda, obrazové záběry vypovídají jiný příběh. Muž rozjede auto, lidé mu uvolňují cestu a ve chvíli, kdy se dostane k demonstrantovi s jakousi podivnou deskou nebo kusem plechu, tak auto opatrně zastaví. Ihned se přiřítí gorila, černoch a snaží se řidiče vytáhnout z auta skrze okénko. To se mu však nepovede a řidič černocha střelí do ramene.

Ihned přiběhnou jako zdravotníci, černocha ošetří, ten odchází v doprovodu dvou mediků, kamera ho natáčí a světe, div se, ze střelného zranění do ramene, kdy by měl mít celou ruku a hruď od krve, nikde nic prostě nevidíte. Reportérka tvrdí, že muž se zotavuje v nemocnici. Jenže, tento mediální narativ je opět lživý. Na místě žádní zdravotníci nebyli, jednalo se o demonstranty s bílými přilbami s namalovanými červenými kříži. Podle všeho se jednalo o nechvalně známé provokatéry z White Helmets, kteří se zúčastňují podle posledních informací těchto demonstrací v USA už od samotného počátku. A to je hrozivá informace! Kdo to jsou White Helmets, to si přečtěte v článcích zde.     (Čtěte na stránkách AENews)


Novinář, který infiltroval Antifu, odhaluje její organizaci a násilné taktiky ..... Reportér investigativního žurnalistického uskupení Project Veritas (PV) se infiltroval do portlandské buňky Antifa. V utajení přináší svědectví o vysoké organizovanosti extremistické skupiny a jejich školeních pro násilné akce.

Video bylo zveřejněno 4. června, v době, kdy se ve Spojených státech protestuje kvůli zabití černocha G. Floyda. Tyto protesty se často mění v násilné akce. Státní úředníci i politici obou politických spekter tvrdí, že násilí vyvolávají vnější skupiny, které sledují svoji agendu. Nejčastěji zmiňovaná je Antifa.

Reportér ve videu popisuje, jak se přidal k portlandské buňce Rose City Antifa (RCA) v červenci nejmenovaného roku. Byl kontaktovaný přes zabezpečenou e-mailovou platformu, přes kterou se dozvěděl, kam má přijít a jak se má obléct, aby jej poznali. Poté jej odvezli autem na jiné místo k „pohovoru“.

„Nadějní členové“ musí nejdříve absolvovat „požadovaná školení“, řekl dále o taktikách Antifa. Školení se organizovala v prodejně knih před otvírací dobou a telefony se musely odložit na záchodě.

Školitelé vysvětlovali, jak provádět násilné akce, jak být oblečený, na co se při útocích zaměřovat. Cílem nemělo být zapojení se do boje, ale co nejvíce uškodit.

„Cílem toho je dostat se tam a dělat nebezpečné věci tak bezpečně, jak se jen dá,“ instruoval jeden z školitelů zachycený na tajnou kameru.

Screenshot z videa Project Veritas, které odhaluje taktiky Antifa. (Project Veritas / Youtube)

Jedna z částí školení se věnovala i tzv. „Buddyin Up“, což znamená, že útočník má vždy svého „parťáka (buddyho)“. Dle instrukcí by se měli navzájem hlídat, jak po emoční, tak i po fyzické stránce. V případě zatčení má parťák pomoci druhému poskytnutím detailů právníkům. V případě útoku na jednoho má ten druhý volat sanitku, najít první pomoc či požádat přítomné o nahrání situace na video.

„Tyto dovednosti získávali od někoho dalšího, někoho s velkými zkušenostmi, někoho, kdo se tím živí,“ řekl reportér.     (Čtěte na stránkách The Epoch Times)


Jediným řešením je tento spolek plný diktátu opustit ..... Česká politička a poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a také členka SPD Karla Maříková se na své facebookové stránce vyjádřila ke zprávě o migračních kvótách.

Média dříve informovala, že země Evropské unie se šikují na nový boj o případném povinném přerozdělování uprchlíků. Evropská komise plánuje v příštích týdnech předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie.

O zavedení „mechanismu povinného přerozdělování“ u Evropské komise minulý týden lobbovala Itálie, Španělsko, Řecko, Kypr a Malta. Podporu takovému řešení už dříve vyjádřilo i Německo, které bude od července unii předsedat.

Premiér Andrej Babiš ale v rozhovoru pro Právo zdůraznil, že jakékoliv migrační kvóty jsou pro Česko nepřípustné.

„O azylové politice si ČR bude i nadále rozhodovat sama. Systém povinných kvót odmítám dlouhodobě a budu odmítat i dál, ať mu už Evropská komise bude chtít říkat jakkoli. Pro mě je to uzavřené téma, Evropa musí naopak najít účinný lék proti ilegální migraci a rozbít pašerácké gangy,“ řekl.

Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Karla Maříková na svém Facebooku tuto zprávu okomentovala.

„Další šikana členských států EU. EU šíří nenávist, opět nám chce proti vůli občanů nutit přijímat migranty. Evropská komise se totiž v příštích týdnech chystá předložit svůj návrh nové podoby unijní migrační a azylové strategie. Ať si je přijme ten, kdo si je pozval, a to Merkelová a Německo, a pak se izoluje od ostatních států EU, protože u nás po nich většina obyvatel netouží,” píše politička.

Maříková pokračovala dál a vyzvala k opuštění EU, protože to je podle ní jediným řešením

„EU bude tlačit na přijímání běženců, dokud nepodlehneme, proto jediným řešením je tento spolek plný diktátu opustit. Pryč z UNIE dříve, než nás to zničí!” dodala

Komentující poslankyni podpořili.

„Musíme zavést důslednou ochranu hranic a vystoupit ze Schengenu! V momentě, jak budou v Německu, mají volnou cestu kamkoli v schengenském prostoru. Nebude mi vadit ukazovat na hranicích pas,” napsal uživatel Mirek Lisanský.

„Ať si Brusel srovná migranty v jiných zemích, kde už jsou a kde jen všechno ničí. To jim nestačí? U nás chceme mít klid a čisto. A kdo by je živil? Nic! Sami máme málo,” okomentovala uživatelka Zízinka Zdeňka Zelenková

„Česká republika bez migrantů. Nechceme skončit jako ve Francii, Belgii, Španělsku, Německu, Švédsku a dalších zemí. Máme svých starostí dost,” napsal uživatel Václav Kopřiva.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


Po stopách pyramid ..... Teorie egyptologů o tom, jak stavitelé dodnes nepřekonaných monumentů tahali sedmdesátitunové kameny na saních, jsou stále obtížněji udržitelné. Skutečná fakta jsou totiž mnohem víc vzrušující a vyprávějí úplně jiný příběh…

Na příkladu nynější koronavirové „pandemie“ můžeme dobře pozorovat, jak jednoduché je manipulovat lidi. Schéma je pokaždé stejné, liší se pouze kulisy. Nejprve se musí vyhlásit, že něco nějak je. Nezáleží na tom, jestli to tak je, nebo to tak není, ale základem je to pořád dokola opakovat v korporátních a státních médiích. A tak se i tisíckrát opakovaná lež může stát velmi rychle pravdou.

Kolik už toho jenom bylo! Koronavirus, 11. září 2001 nebo války v Iráku, v Afghánistánu, Libyi či v Sýrii patří mezi lži politické, u kterých je kratší doba trvanlivosti, maximálně několik let. Stačí u nich využít momentu překvapení a bezprostředního strachu populace, která je schopna uvěřit i tomu, že dvě letadla dokážou zbořit tři mrakodrapy.

Tyto uměle vytvořené události a falešné legendy kolem nich slouží jen jako kouřová clona, která přikryje to, co se za nimi skutečně skrývá. Než se alespoň malé procento lidí trochu vzpamatuje a začne přemýšlet, je obvykle vymalováno. Častěji spíš vybombardováno. Teprve když pomine počáteční šok, může začít pomalu vycházet najevo „pravda pro zájemce“. Někdo těmto lžím věří i po letech, někdo ne, ale to je prostě politika. Občané jsou systémem kvůli snazšímu ovládání vychováváni k tomu, aby věřili autoritám – rodičům, učitelům, úřadům, vědcům, celebritám či politikům –, aniž by zkoumali, jestli to, co hlásají, dává smysl nebo ne. A tak si ve většině případů rádi nechají věšet bulíky na nos.

Nemají zájem o to naučit se věřit sami sobě a svému úsudku, protože jsou zvyklí poslouchat a nikdy si nevyhledávat informace a fakta, nedejbože si z nich pak utvářet vlastní názor na věc. A tak si myslí celý život pouze to, co dostanou za úkol či předloženo na zlatém podnose. Řídí se zkrátka heslem, že 1) autorita má vždycky pravdu a 2) v případě, že pravdu nemá, platí bod číslo jedna. Tím, že se tolik lidí nechalo tvarovat tímto přesvědčením, jsou ochotni uvěřit prakticky čemukoli, ať už to smysl dává, nebo nedává.

U aktuálních politických her na tom ani tak nesejde. Pak ale existují mnohem důležitější lži, které se označují jako historické. Nejde v nich o ropu ani o peníze, ale na jejich platnosti a věrohodnosti stojí celá lidská civilizace. Odpovídají totiž na otázku, kdo jsme, odkud jsme přišli, co tady děláme a kam směřujeme. S jejich pravdivostí stojí a padá samotná podstata naší existence.

Co považujete za největší historickou lež, vydávanou za pravdu, vy? Já jsem za ni od doby, kdy jsem viděl tátu zvonit zvonečkem, až do nástupu na víceleté gymnázium pokládal existenci Ježíška, který nosí dětem dárky. Jenže pak jsme začali mít dějepis a v čele žebříčku ji vystřídaly egyptské pyramidy. Když mi učitelka i přes opakované všetečné dotazy do očí tvrdila, že šlo o hrobky faraonů, a odkazovala se na učebnice i vědecké studie, ztratil jsem o tento předmět dočista zájem. Proč by si někdo stavěl tak nepraktický hřbitov na půdorysu 230,38 x 230,38 metru, dosahující výšky 138,8 metru, a v něm vybudoval vzhledem k velikosti monumentu tři směšně malé místnosti, z nichž největší měří 5,42 x 10,49 metru o výšce 5,84 metru? Ten, kdo by tohle dělal, by musel být úplně padlý na hlavu. A kdyby byl padlý na hlavu, nic takového by nedokázal postavit, protože jde o nejdokonalejší lidskou stavbu, která přežila i minimálně tři silná zemětřesení. To poslední v roce 1326 přitom zničilo celou egyptskou metropoli Káhiru, na jejímž předměstí jediný dochovaný ze sedmi divů světa stojí.

Egyptologové, tedy individua, která se zabývají dějinami starověkého Egypta, přišli s natolik fantastickou teorií o vzniku těchto úchvatných staveb, až je s podivem, že je něco takového možné tvrdit a neslzet u toho smíchy.

Velká pyramida v Gíze byla podle egyptologů postavena 4. dynastií, asi kolem roku 2600 př. n. l., za vlády faraona Chufua, známého též pod řeckým jménem Cheops. Proč si to myslí? Inu, to si tak řecký historik Hérodotos, který je u mnoha dalších údajů považován za přinejmenším ne zcela důvěryhodného, vyrazil v roce v roce 450 př. n. l. do Gízy, kde mu egyptští kněží sdělili, že Velkou pyramidu stavělo asi 400 000 mužů po dobu dvaceti let, přičemž rok byl rozdělen na čtyři tříměsíční směny a v každé z nich pracovalo 100 000 dělníků.

Druhý „stavební kámen“, na kterém stojí oficiální teorie o vzniku pyramid, je ještě šílenější. Egyptologové s vážnou tváří tvrdí, že za oněch 20 let dokázali pracovníci položit přes dva miliony kamenů s milimetrovou přesností. To by přitom muselo znamenat dvanáctihodinové směny po 365 dní v roce, takže by bylo nutné opracovat a umístit každé dvě a půl minuty jeden kámen o váze až 15 tun. Když se někdo egyptologů zeptá, jak by to staří Egypťané, konkrétně prý otroci, dokázali, opět se zcela vážnou tváří budou schopni tvrdit, že než ony kamenné bloky vytahali do šedesátimetrové výšky na dřevěných saních, opracovali je měděnými dláty, pískem a vodou.     (Čtěte na stránkách Šifra)


NA ŽIVOTĚ KRIMINÁLNÍKA ZÁLEŽÍ VÍC, NEŽ NA ŽIVOTĚ SEDMILETÉ EMILY? ..... Pamatujete si na případ sedmileté Emily Jones? Britské holčičky, která byla podříznuta v parku třicetiletou Albánkou? O tomto případu jsem se zmínila už v době, kdy byla malá, nevinná holčička zavražděna. Albánka byla posléze tak, jako je to všude v Evropě obvyklé, prohlášena za psychicky nemocnou a její plná identita – zejména podoba – je úzkostlivě tajena.

Úplná identita vražedkyně malé Emily, albánské zrůdy, je utajována. Mimo jejího věku, jména Eltiona Skana a původu se tedy neví nic, především nikdo zatím neodhalil její skutečnou podobu. Zato obrázky policisty, který zabil černošského recidivistu Floyda, obletěly celý svět. Místním bylo zpočátku sděleno pouze to, že útočníkem byla třicetiletá žena, která byla „duševně nemocná“. Jeden očitý svědek tvrdil, že policie  a média se dokonce pokusily tento šokující incident ještě na místě utajit.

Svědci popsali odpornou vraždu následovně: „Emily si hrála na skútru. Když projížděla kolem dřevěné lavičky, napadla ji náhle žena sedící na lavičce, bodla do krku a způsobila jí katastrofální zranění”.

Emily byla poté převezena do Salfordské královské nemocnice, ale i přes veškerou snahu o její záchranu museli konstatovat smrt.  Zatímco si hrála, byla bodnuta do krku a zemřela ihned na místě činu.

Server Politicate  nyní nabízí odměnu 2000 liber za zveřejnění plné identity vražedkyně a především pak její podoby. Skupina na ochranu dětí Vigilante se připojila k Politicalite v honu na odhalení podezřelé zrůdy, která byl obviněna z vraždy sedmileté holčičky letos v květnu. K nim se přidávají další lidé s nabídkou odměny za odhalení skutečné podoby vražedkyně, kterou policie i soudy velmi úzkostlivě tají.

V případě vraždy malé holčičky byla snaha případ utajit a když už se to nezadařilo, tají alespoň identitu vražedkyně, která byla  – jak je to u vetřelců běžné – seznána psychicky nemocnou. V případě policisty, který údajně zabil při zákroku černého kriminálníka, jsou obrázků obviněného policisty plná média.

Kolik dalších podobných případů po celém světě, kdy došlo k vraždě zcela nevinné oběti je zamlčováno a podoba viníka úzkostlivě tajena? V čem byl černý recidivista lepší a jeho život cennější, než život této malé, před pár týdny zavražděné holčičky? Život malé Emily, kvůli jejíž vraždě nevyšly do ulic davy?  Nebo na jejím životě nezáleží jen proto, že je bílá??     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Zde je popsán způsob, jakým 5G skrze 60 GHZ  zabíjí ..... 5 G při 60 Ghz rezonuje s molekulou kyslíku a dává kyslík obrácenou polaritu, díky které je mnohem méně použitelným pro lidské tělo. Při vysokých koncentracích 5 G užívání získáte udušení lidí na úrovni ulice. A při nižších dávkách dostanete chřipku jako příznaky, což jsou úplně stejné symptomy jako chřipka s tímto sníženým příjem kyslíku u těla. 

Ale způsob, jakým 5 G zabíjí, je mnohem zajímavější.

Naše těla mají biliony parazitických organismů, které se na nás živí a někteří říkají, že nám pomáhají žít tím, že děláme mnoho užitečných funkcí. 

Ale když jsou tyto bakterie, plísně a paraziti podrobeny jakémukoli mikrovlnné záření WIFI, jsou poškozeny a začnou reprodukovat toxiny v sebeobraně. 

Tyto organismy se začínají rychle reprodukovat, aby zajistily jejich přežití. 

A tak dostáváme chřipku jako symptomy z těchto vnitřních parazitních organismů pod útokem mikrovlnných záření WIFI rychle reprodukujících a vylučují to. 

Toto je skutečná nemoc, kterou lidé dostávají, ne bio-zbraň coronavirus.

2 G má přidělených deset mikrovlnných frekvencí, 3 G má také deset, 4 G má pět frekvencí s některými překrýváním, ale 5 G má 3000 mikrovlnných frekvencí přidělených FCC. 

Proč tolik? Takže 5 G by se opravdu mělo jmenovat 297 g ne 5 g. 

Takže s tímto 5 G rolloutem v Číně, Koreji, Itálii, Íránu a výletních lodích máme největší koncentrace 5 G a největší koncentrace nemoci a smrti na světě. 

Naši vnitřní paraziti jsou jako kanárci v dole a jsou rychle zabíjeni z tohoto použití 5 G. 

Když se to stane příliš rychle, tělo se nemůže zbavit zvýšených toxinů a hostitel (vy) zemře na toxémii. 

Naše lidské buňky jsou spojeny a tvoří mnohem silnější spojení, ale mnoho parazitických hostitelů uvnitř nás jsou mnohem více izolovanější a mnohem zranitelnější vůči tomuto WIFI mikrovlnným zářením. 

Snaží se přežít tím, že se rychle množí a vyrábějí toxiny, aby je ochránili před škodou, ale nemá to k ničemu a zemřou s 5 G. 

A svou rychlou smrtí jsou naše těla (alespoň starších a méně zdravých lidí) velmi rychle zahlcena toxiny a umírají na kombinované účinky sníženého příjmu kyslíku z 5 G, a také na masivní přemnožení a potom zemřou naší vnitřní biomasy bakterií a parazitů, která vytváří ohromující toxémii.

Když Číňané zavřeli lidi ve Wuhanu, obrátili se na své nové 5 G telefony a internetové připojení a tak bylo město zaplaveno mnohem více 5 G WIFI zářením a mnoho dalších lidí onemocnělo a zemřelo. 

Mnoho lidí dokonce onemocnělo okamžitě na úrovni ulice z nedostatku kyslíku, který dříve neměl žádnou nemoc. Masivní mrak 5 G 60 Ghz mikrovlnných záření způsobil, že kyslík ve vzduchu R klesl pod kritickou úroveň pro přežití. Asie vypnula své 5 G a nechala jen své systémy 3 G a 4 G, aby věděli, že 5 G je skutečnou příčinou nemocí.

Tak vypněte smartphony nebo je dejte do hliníkového vaku, dokud je nepotřebujete použít k snížení vystavení radiace sobě i všem ostatním.

To je ta pravá věc, kterou musíte udělat místo mytí rukou, abyste ochránili ostatní.

A pokud byste uzdravili své starší lidi a prarodiče, dejte je do Faradayovské klece, kde nebudou neustále ozářeni signály WIFI, které jsou všude kolem nás zejména v nemocnicích. Pak se jejich nemocná těla mohou včas uzdravit, když se toxémie vyčistí od jejich těl.

Všechny moje 150 plus články lze bez povolení přetisknout a přeložit kamkoliv. --      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Jsem bílá křesťanka a nechci se kořit muslimům ..... Pokud chcete mít doma, v ČR, také tohle, tak seďte doma na zadku sledujte bednu, k ní si něco zobněte a jinak nedělejte vůbec nic. Ono to přijde samo a docela rychle.

Zdroj. 1.  Švédský zpravodajský server Samhällsnytt zveřejnil ve středu videoklip, který ukazuje, jak byla švédská dívka těžce zneužívána a zbita skupinou migrantů. Na videu je vidět, jak několik zmetků dupe po osamělé, bezbranné dívce. Zatím co je bita osoba, která to natáčí, řve na útočníky, aby jí „srali na žebra a pak jí je rozdupali “.

Švédská politická scéna se naprosto zbláznila. Pravice je proti migrantská, ale levice ji odsuzuje za její „nenávist“ vůči migrantům a jsou prý nechutní, když tohle otřesné video sdílejí a navíc jsou to oni, co rozdmýchávají nenávist vůči přistěhovalcům.

Zdroj. 2. Pustíte si další švédské video a tam pláče švédská policistka jak kdyby jí umíralo dítě a ejhle, ona se omlouvá migrantům za to,mže se narodila bílá. Poklekla před nimi a v pláči objímala migranty. Tohle vidět na vlastní oči u nás doma, tak jí s chutí jednu vrazím, protože ona má chránit lidi před násilím a ne se klanět sadistickým přistěhovalcům.

Pokud chcete mít doma, v ČR, také tohle, tak seďte doma na zadku sledujte bednu, k ní si něco zobněte a jinak nedělejte vůbec nic. Ono to přijde samo. Ani se nenadějete a místu roušek budou mít ženy burky a chlapy je budou řezat hlava ne hlava. Je to jen vaše volba. Rozmáhá se tu teror černých proti bílým a všechno je prý pomsta za dobu otroctví. Nějak zapomněli, že ta doba je dávno pryč a dnešní lidí, a hlavně Slované, s tím nemají nic společného.

Imigrační vlny se Česku zatím vyhýbají, přesto jsou jeho obyvatelé největší rasisté na evropském kontinentě. Nejvíce negativně hodnotili tmavé tváře právě Češi. V závěsu za nimi pak skončili Litevci, Bělorusové a Ukrajinci. Naopak nejtolerantnější jsou národy na západě Evropy – Irové, Britové nebo Belgičané. Jako tolerantní se dle dat ukázaly také balkánské národy. Jak uvádí autoři výzkumu, může to být tím, že o projektu se mluvilo v tamních médiích a zúčastnil se ho tak větší a nereprezentativní vzorek lidí.

Nejtolerantnější jsou Irové, Britové nebo Belgičané. Ano, jejich historie hýří otroctvím, kolonizaci a zneužíváním černochů. Tak ať se starají a napravují hříchy svých praprapředků když to tak chtějí, ale nám ať laskavě dají pokoj. Dosáhli jen jedno. Jsem hrdá, že jsem podle nich rasistka, protože pro mne to znamená bát vlastenka. Mám ráda svůj domov, naši kulturu a nechci olizovat boty migrantům.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Všeho moc škodí ..... Koronavirová pandemie, která nás letos na jaře ochromila, má i další nepříjemné aspekty na naše zdraví. Jedním z nich je nadužívání antibakteriálních přípravků a dezinfekcí.

Při vstupu do každého obchodu stojí lahvička s desinfekcí, máme je stále při sobě a používáme mnohem více než obvykle. Kromě poškození, vysušení pokožky rukou, se takto časté používání dezinfekce příliš nezamlouvá ani našemu střevnímu mikrobiomu. U něj totiž platí, že čím je mikrobiom bohatší, tím je člověk zdravější. „Násilná“ ochrana před vším cizorodým nám tedy paradoxně nesvědčí.

Co to je střevní mikrobiom? ... Střevo je jedním z nejhustěji osídlených povrchů na Zemi. Střevní mikrobiom neboli mikroflóra jsou mikroorganismy (bakterie, prvoci, kvasinky, viry…), které žijí na sliznicích celého trávicího traktu, tedy nejen ve střevech. Je to velmi důležitá součást života. Mikrobiom se totiž účastní trávení i vstřebávání živin a produkuje různé prospěšné látky včetně vitaminů. Kromě toho působí na imunitní a nervový systém (okolo střev je soustředěno 80 % imunitních buněk), ovlivňuje naše nálady, emoce, chování a podle některých studií má dokonce vliv i na paměť.

Jak střevům prospět? ... Určitě je důležitá strava bohatá na vlákninu, tedy dostatek ovoce a zeleniny. Za rok sníme až tunu potravy a celá tato masa musí projít trávicím traktem. Čím „čistější“ tato strava bude, tím lépe pro naše zdraví. Ideální je vyhnout se polotovarům a samozřejmě střeva nepotěší žádný fastfood.

Vhodné jsou také doplňky stravy. I zde vsaďte na přírodní cestu a vyzkoušejte ty s obsahem lactobacilů, tedy bakterií mléčného kvašení. Podporují střevní mikrobiom, který chrání sliznici střeva. Tyto přípravky jsou vhodné pro obnovu symbiotických bakterií, které nastartují správné zažívání a zdravou imunitu.

Pečovat o naše střeva se opravdu vyplatí, není žádným tajemstvím, že ve střevech sídlí nejen zdraví, ale i štěstí.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Maďarsko proti deviantům: Orbánův zákon jako výzva západní sodomii ..... Maďarský parlament přijal zákon, který zakázal transgenderům měnit v dokumentech během života své pohlaví. Všem ukládá povinnost uvádět v údajích o narození, sňatku či smrti to pohlaví, jaké jim bylo zapsáno v rodném listě při narození, a to bez ohledu na to, zda se zrovna považují za muže, ženu, psa, nebo motýla. 

Pokud se podle rodného listu narodíte jako chlapec, zemřete jako muž. Tato naprosto přirozená situace, která v normálním světě nevyžaduje legislativní oporu, se stala šílenou informační bombou v současné Evropě – v oné zvrácené Evropě, z níž se stala jedna velká Sodoma kvůli významné části populace a téměř celé „elitě“, jež se už dávno distancovala od křesťanských a národních tradic. Za zákon proti sodomii zvedlo ruku 133 poslanců, včetně vládnoucí strany, proti bylo 53 poslanců. Nyní se čeká na podpis premiéra Viktora Orbána, ale vzhledem k jeho známému postoji vůči globalistům, pederastům a osobě jeho krajana – satanisty Sorose, lze s jistotou předpokládat, že na něm toto bohulibé dílo neztroskotá.

Zaskočená evropská média ... Pro evropská média byl zákon překvapením. Lze totiž říci, že všichni – místní i celoevropští – „levičáci“, lidé z organizací na „obranu práv“ zvrhlíků a ostatní PACE, dokonce i vedení EU, si do poslední chvíle byli jisti, že se k tomu Maďaři neodváží – poslanci si přece nemohou dovolit ve prospěch nějakého tamního nárůdku jen tak do větru zahodit desetiletí satanistických výdobytků. Zato nyní, když je zákon prakticky přijat, se rozpoutala neskutečná hysterie. 

„Toto rozhodnutí vrhá Maďarsko zpět do středověku,“ řekl ředitel maďarské pobočky Amnesty International Dávid Vig německému vydání DW. Maďarský parlament a Viktora Orbána okamžitě Bruselané obvinili z toho, že zákon podněcuje útoky na deviantní osoby a mohl by je přivést až k sebevraždě. Tito kritici ovšem nevysvětlili, proč by uvedené osoby někdo měl bít za údaj v pase a v právních dokumentech a proč by se proto museli hned zabíjet, nicméně hlavní věcí bylo vymámit z někoho slzu.      (Čtěte na stránkách EUportál)


Zázvor je 10 000krát účinnější než chemoterapie, potvrdila to nová studie ..... Podle ní zázvor obsahuje ojedinělou sloučeninu, která může být až 10 000krát účinnější než tradičně používaná chemoterapie. Jak dopadne střet byliny s farmaceutickým průmyslem?

Jenom v Česku onemocní rakovinou více než 77 tisíc lidí ročně. Každý rok na ni 27 tisíc lidí zemře. V překladu? Každý třetí obyvatel ČR bude mít alespoň jednou za život rakovinu. A každý čtvrtý jí i podlehne. Nová studie publikovaná organizací Public Library of Science (PLoS, v překladu Veřejná knihovna vědy) ale našla bylinu, která by nás mohla zachránit, a to zázvor, respektive složku 6-shogaol, kterou obsahuje. Ta dokáže zacílit rakovinové kmenové buňky mnohem efektivněji než chemoterapie.

NEJVĚTŠÍ PROBLÉM S LÉČBOU RAKOVINY ... S rakovinovým nádorem si moderní medicína více či méně dokáže poradit. Mnohem horší je to se strůjcem nádoru: rakovinovými kmenovými buňkami. Ty způsobují celou řadu různých rakovinových onemocnění. Někdy jsou nazývány „mateřské buňky“, protože jsou odpovědné za produkci „dceřiných" buněčných typů“, z nichž se tvoří kolonie nádorů. Jakkoliv mateřské buňky představují jenom 0,2 až 1 % jakéhokoliv nádoru, jsou zdánlivě nesmrtelné. Neustále se obnovují a regenerují. Mohou se rozrůst do mnoha různých forem a jsou odolné proti klasické chemoterapii. Navíc jsou tumorigenní – mohou se rozštěpit a vytvořit nové kolonie nádoru. Dokud nejsou zničeny, nemůže být nemoc vyléčena.

Jakákoliv složka, která umí bojovat proti rakovinným kmenovým buňkám, je pro léčbu extrémně důležitá. Zázvor pomáhá.

Jenomže i kmenové buňky mají svého nepřítele. V tomto případě je to látka 6-shogaol, která vzniká sušením nebo vařením kořene zázvoru. Její účinky se projevují už v koncentraci, jež nijak neovlivňuje tradiční rakovinové buňky. To je velký rozdíl oproti konvenčním způsobům léčby, které toho nejsou schopny a mohu pacientovi velice ublížit.

Jak napsali autoři studie Anasuya Ray, Smreti Vasudevan a Suparna Sengupta: „Rakovinové kmenové buňky představují vážnou překážku v léčbě rakoviny, protože mohou být zodpovědné za špatnou prognózu a obnovení nádoru. Aby toho nebylo málo, jenom nepatrné množství chemoterapeutických složek je schopno tyto buňky zabít. (…) Proto je jakákoliv složka, která vykazuje schopnost bojovat proti kmenovým buňkám, velmi důležitá pro léčbu nemoci a měla by být nadále zkoumána.“

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ TRADIČNÍ VĚDY ... Konvenční techniky jako chirurgický zákrok, záření a chemoterapie jsou účinné pro snížení velikosti nádoru – občas natolik, že nákaza je z těla „vyhoštěna“, „spálena“ nebo „otrávena“. Takový boj ale může představovat Pyrrhovo vítězství. Nejenom že je náročné pro tělo, ale kmenové buňky se mohou začít množit v ještě větší nádor a nakonec vyhrát celou válku.

Přírodní látky obsažené v lidské stravě jsou mnohem lepší v boji proti této civilizační chorobě než chemoterapie a radiace.

„Dietní složky představují vítanou možnost boje proti rakovině; čas prověřil, že jsou pro lidské tělo prospěšné,“ napsali autoři studie. Zázvor není ve své pozici osamocen. Dalšími bylinami, které zabíjejí rakovinové buňky, jsou například kurkuma nebo česnek. Tyto rostliny sice nejsou – na rozdíl od moderních synteticky vyráběných chemikálií – patentovaným lékem, prověřila je ale staletí a desítky lidských kultur. 

Ve výsledku se tato studie přidává k rostoucímu množství výzkumů, které naznačují, že přírodní látky obsažené v lidské stravě jsou mnohem lepší v boji proti této civilizační chorobě než chemoterapie a radiace. Vezme to farmaceutický průmysl na vědomí? Můžeme jenom doufat.     (Čtěte na stránkách Flowee)


9.6. 2020     Devátého června 1843 se narodila Baronka Bertha Sophia Felicita von Suttnerová rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova (9. června 1843 Praha – 21. června 1914 Vídeň) byla česko-rakouská radikální pacifistka, publicistka a spisovatelka.

V roce 1905 se stala první ženou, jíž byla udělena Nobelova cena za mír.

Takže sice to bylo za Rakouska-Uherska, ale byla to rodačka z Prahy a z českého rodu -  otcem byl hrabě František Josef Kinský (1768–1843) polní podmaršál, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Čechách.

Návrh na ustanovení Mezinárodního dne archivů se poprvé objevil na mezinárodním archivním kongresu ve Vídni v roce 2004, kde účastníci kongresu schválili žádost adresovanou Organizaci spojených národů na prohlášení tohoto dne. V listopadu 2007 na výročním zasedání Mezinárodní archivní rady (ICA) v bylo schváleno, že se Mezinárodní den archivů bude slavit 9. června. Stalo se tak u příležitosti 60. výročí vzniku Mezinárodní archivní rady, která byla 9. června 1948 v Paříži založena. Poprvé byl 9. červen jako Mezinárodní den archivů slaven v roce 2008.


Rasové nepokoje daly do pohybu Sorosovy úderné oddíly a krvavé stopy táhnoucí se za nimi jsou signálem, který nelze přehlížet. Oddíly kriminálníků a profesionálních žhářů z Antify jsou pouliční soldateskou armády NWO ..... Rasové nepokoje, které vypukly po smrti černocha George Floyda, jenž zemřel po zákroku policisty, ukázaly, kam až jsou schopné zajít síly chaosu ve snaze oslabit před podzimními prezidentskými volbami prezidenta Donalda Trumpa. Globalisté dobře chápou, že v podzimním střetu půjde o mnoho, proto udělají vše proto, aby se Spojené státy propadly do chaosu - i kdyby, měly vyvolat občanskou válku či globální teror.

Postupná ukrajinizace situace ve Spojených státech je viditelná na každém kroku. Rasové nepokoje daly do pohybu Sorosovy úderné oddíly a krvavé stopy táhnoucí se za nimi jsou signálem, který nelze přehlížet. Trumpovi příznivci jsou terorizováni na každém kroku. Oddíly z černošských pouličních gangů a teroristů z Antify, mají oporu napříč státní správou.

Teror ve městech ... Donald Trump si tuto situaci samozřejmě uvědomuje a jeho zásadní projev vyzývající k nastolení pořádku a eliminaci nájezdníků znamená jasné vytyčení bojových linií. Trump, který se prohlásil za prezidenta práva a pořádku, v něm mimo jiné odsoudil největší zločiny, kterých se tyto síly maskované za bojovníky proti rasismu soustavně dopouštějí.

"V posledních dnech byla naše země uchvácena profesionálními anarchisty, pouliční lůzou, žháři, vykrádači, zloději, kriminálníky a podobnými živly. Obyvatelé byli divošsky mláceni. Například jeden mladý muž v Texasu byl ubit na ulici. Jedna žena byla v New Yorku zločinně napadena nebezpečnou partou výtržníků. Viděli jsme zničené obchody, do kterých byly v New Yorku házeny cihly. Odvážné zdravotní sestry, které bojovaly s koronavirem se bály vycházet ze svých domovů. Policejní oddíly byly napadeny. Lincolnův pomník a pomník obětem druhé světové války byly poničeny. Jeden z našich památných kostelů byl zapálen. Federální úředník v Kalifornii, afroamerický hrdina, byl postřelen a zavražděn."

Prezident USA konstatoval fakt, že ve skutečnosti se do pohybu dali teroristé zastrašující celou společnost. Tato metoda byla úspěšně aplikována stejnými hráči před šesti lety na Ukrajině Obamovou vládou - což je dnešní Deep State, který je architektem dnešního řádění v Americe: 

"Toto jsou akce domácího teroru. Je to destrukce poklidného života, prolévání krve nevinných lidí, urážka lidskosti a velký trestuhodný hřích proti Bohu. Organizátoři těchto zločinů budou zadrženi a uvězněni. Chci upozornit organizátory tohoto teroru a nepokojů, že budou čelit obvinění z těžkých zločinů, a budou odsouzeni k dlouhodobým trestům věznění. To se týká Antify a dalších vedoucích organizací rozdmýchávajících nepokoje a teror."

Armáda NWO ... Trumpovo odhodlání zařadit "antifácké" neomarxistické úderné pěsti na seznam teroristických organizací, vyvolalo pochopitelnou zuřivost mezi globalisty nejen v Americe, ale také v Evropě. Tak jako by se těžko podařilo zastrašit ukrajinskou společnost bez paramilitárních oddílů Pravého sektoru a na něj navázaných neonacistických ozbrojených skupin (prapory Azov, Dněpr atd.), nedošlo by bez Antify k pogromům, které dnes otřásají Spojenými státy.

Oddíly kriminálníků a profesionálních žhářů z Antify jsou pouliční soldateskou armády NWO. Násilné akce, kterých jsme v USA svědky, jako přes kopírák připomínají řádění ukrajinských neonacistů, kteří krom jiného při pogromu a lynči 2. května 2014 v Oděse upálily téměř stovku odpůrců státního převratu. V Domě odborů, který neonacisté ve službách pučistů zapálili, uvěznili obránce ukrajinské demokracie a znemožnili pak i přístup přijíždějícím hasičům.

Podobně hrůzostrašnou scénu jsme mohli sledovat v těchto dnech v Richmondu ve Virginii kde oddíly Antifa a Black Lives Matter zapálily dům s více rodinami a s dětmi uvnitř, a poté zablokovali přístup hasičům, kteří se chtěli dostat k záchraně dětí. O hrůzném činu kriminálníků z Antifa informoval se zjevným pohnutím v hlase šokovanou veřejnost šéf policejního oddělení v Richmondu.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


INVAZISTÉ NA OSTROVĚ LESBOS ŘÁDÍ – OBYVATELE OSTROVA POBODALI, DEMOLUJÍ DOMY A DALŠÍ MAJETEK MÍSTNÍCH ..... To už je jako regulérní občanská válka. Válka, ve které bojují občané řeckého ostrova proti muslimským invazním hordám. Podívejte se zde na to, jak ničí. A to není vše. Pokud jim někdo přijde do cesty, zaútočí tím, co mají po ruce. A jak známo, každý muslim má u sebe nůž nebo jinou bodnou či sečnou zbraň, V tom, jako v mnohém jiném, se ani za staletí většina z nich nezměnila. Podobné setkání s invazisty tak odnesl i jeden řecký občan.

Pobodaný Řek se léčí z mnohočetných bodných ran v nemocnici v Mytilene na ostrově  Lesbos poté, co se v sobotu ráno pokusil zasáhnout do boje nožem mezi dvěma muslimskými nájezdníky. Oběť, řecký kolemjdoucí, který se pokusil zastavit rvačku mezi agresivní dvojicí  na náměstí Sapho, utrpěl během incidentu čtyři bodné rány do hrudi. Po útoku zatkla místní policie  dva vetřelce, u nichž svědci zjistili, že se na jedná o pachatele. První muž, 35letý Iráčan, byl obviněn z pokusu o vraždu a nedovoleného ozbrojování. Další podezřelý, 23letý Afghánec, byl také vzat do policejní vazby. Byl poté obviněn z pokusu o úkladnou vraždu.

Díky masové invazi se smrtící útoky nožem staly na kdysi malebném ostrově Lesbos běžným jevem. Zatím se však většinou tyto potyčky týkaly téměř výhradně invazistů, většinou Afghánců. Zrovna minulý měsíc došlo na ostrově ke dvěma útokům nožem a to během necelých 24 hodin.  Letos si zatím útoky nožem vyžádaly životy nejméně pěti vetřelců a vyústily v hospitalizaci deseti dalších.

A přesto nájezdníci, vyplouvající z Turecka, nadále pravidelně přistávají na tomto malém ostrově v Egejském moři. Minulý týden například přistál na severovýchodě Lesbu gumový člun s 32 nelegálními invazisty z Afriky.

Obyvatelé tohoto ostrova jsou ve válce. Invazisté jim ničí jejich domy, olivové sady, kradou zvířata, přepadají, znásilňují, rabují, ničí kostely. Už před časem vydali výzvu, ve které varují, že vezmou spravedlnost do svých rukou. Jak dlouho potrvá, než pohár jejich trpělivosti přeteče? Podnítí ostrovany k reakci právě pobodání jejich souseda?

A na závěr se můžete podívat, jak to po takovém nájezdu sběře vypadá:     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Smyslné chuťovky: Nejlepší afrodiziaka z vaší spíže! ..... Kdepak zázračné pilulky za tisíce. Mocná afrodiziaka můžete mít už za pár korun. Stačí se podívat do spíže. Takový zázvor nebo chilli vás rozpálí, to je jasné. Ovšem víte, co zázračného se skrývá v zrníčkách jahod? Nebo v pecce avokáda?

Čokoládově sametová slast ... Afrodiziakum: čokoláda ... Proč povzbudí: obsahuje fenylethylamin

Hnědá tabulka hedvábně sametové laskominy určitě dokáže povzbudit chuťové pohárky. Čokoládová slast umí ovšem vyvolat i neutuchající touhy ve sféře erotické. Může za to obsah zejména látky zvané fenylethylamin, která umí klidnit a navodit příjemné pocity.

S její pomocí se snáze uvolňují endorfiny a serotoniny, hormony, jež navozují pocity štěstí.Je slaďoučká a mocná. Hlavně ženy rozvášní.

Petržel, aby vydržel ... Afrodiziakum: petržel ... Proč povzbudí: působí močopudně

Víte, jak odhalíte afrodiziakální účinky některých potravin? Zkuste si rýmovačku. Na tuto zdánlivě nevinnou drobnou bylinku totiž platí jedna říkanka: petržel, aby vydržel. Především v ní najdete mnoho silic, které působí močopudně, čímž se dráždí pohlavní orgány a zvyšuje se chuť na intimní hrátky.

Celer má pověst dokonalého povzbuzovače libida ... Silné afrodiziakum i projímadlo ... Afrodiziakum: celer ... Proč povzbudí: dráždí nervovou soustavu

Obsahuje látky, které povzbuzují nervovou soustavu. Navíc čistí játra, ledviny a upravuje činnost nadledvinek. Stanete se vitálnější a budete mít větší výdrž v intimní sféře. Dříve se dokonce celer užíval na léčbu frigidity.

Dejte si jen pozor na to, že ve větším množství umí celer působit jako projímadlo. Tak abyste si romanticky laděný večer zase nepodělali.     (Čtěte na stránkách Epocha Plus)


Vývoj nevyčerpatelného zdroje energie je nadohled? Ruští fyzici přišli s ohromujícím zjištěním ..... Ruští fyzici z Fyzického technického ústavu A.F. Ioffeho v Petrohradu popsali iontové procesy přenosu tepla ve sférickém tokamaku. Výsledky výzkumu, který o další krok přibližuje vědce k vyřešení úkolu termojaderné syntézy, byly zveřejněny v magazínu Plasma Physics and Controlled Fusion.

Když se vědcům podaří ztělesnit myšlenku řízené termojaderné syntézy, získá lidstvo prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Termojaderné elektrárny jsou považovány za ekologicky čisté, v porovnání s jadernými v nich nedochází k výbušným reakcím a na rozdíl od spalování uhlovodíků nedochází k exhalaci kysličníku uhličitého a oxidu dusíku, jež přispívají ke globálnímu oteplování a znečišťují životní prostředí. Víc než to, neutrony z termojaderné syntézy dokážou zničit radioaktivní odpad v jaderných elektrárnách.

Pokusy v oblasti termojaderné syntézy probíhají po celém světě na speciálních zařízeních tokamacích, ve kterých je ohříván plyn lehkých prvků, vodíku, deuteria a tritia na 100 milionů stupňů, kvůli čemuž vzniká plazma: plyn z nabitých částic, iontů a elektronů. Zahřáté ionty plazmatu narážejí na sebe stejně jako v hloubi Slunce. Přitom vznikají jádra helia a uvolňují se neutrony, jejichž energie, která převyšuje výdaje na zahřívání plazmatu, může být použita v průmyslu a energetice.

Hlavním úkolem fyziků je naučit se udržet plazma uvnitř termojaderných zařízení s pomocí silného magnetického pole dost dlouhou dobu. Za tímto účelem je třeba nejen vědět, které procesy probíhají v tomto plazmatu, ale mít jejich matematický popis, aby existovala možnost je řídit. Znalost iontových procesů v plazmatu je rovněž potřebná pro projektování velkých zařízení, jako je mezinárodní termojaderný reaktor ITER.

V Ioffeho ústavu mají unikátní experimentální termojaderné zařízení, sférický tokamak Globus-M na průzkum chování plazmatu v laboratorních podmínkách, a ne v reaktoru.

Ruští astrofyzici přišli s novou teorií „temné energie“ Pracovníci ústavu prozkoumali a popsali proces iontové výměny tepla v plazmatu tokamaku Globus-M. Práci napomohl grant prezidentského programu výzkumných projektů Ruského vědeckého fondu.

„Potvrdili jsme, že zvláštnosti fyzikálních procesů v plazmatu sférického tokamaku Globus-M brání vzniku dodatečné ztráty tepla iontovým kanálem kvůli turbulenci plazmatu. Znamená to, že zařízení tohoto typu je dobrým základem pro vývoj nového kompaktního zdroje termojaderných neutronů,“ uvádí zpráva pro tisk Ruského vědeckého fondu slova vedoucího výzkumu, kandidáta fyzikálně matematických věd Gleba Kurskijeva.

Termojaderná syntéza (fúze) je tím efektivnější, čím je lepší zahřátí plazmatu, což potřebuje silné magnetické pole a elektrický proud v plazmatu. Naopak turbulence iontů plazmatu brání efektivnímu zahřátí: místo užitečných srážek se ionty odchylují a odcházejí z plazmatu, což porušuje jeho tepelnou izolaci. Vědci zhodnotili ve svém výzkumu míru přenosu tepla ve sférickém tokamaku Globus-M.

„Experimentálně potvrzený model výpočtu parametrů zahřátí plazmatu umožní vyprojektovat kompaktní zdroj vysoce energetických neutronů, jež se dají použít k dělení těžkých jader. V tomto procesu se rovněž dá získat energie. Náš výzkum podstatně urychlí vývoj a zavedení účinnějších jaderných systémů, které používají jak fúzi, tak dělení,“ vysvětlil Gleb Kurskijev.

Daný výzkum vědců doplňuje základní znalosti získané v důsledku experimentů v podobných evropských a amerických zařízeních. Po shrnutí výsledků experimentů bude pak možné vyprojektovat dokonalejší zařízení pro jaderné reakce syntézy, míní vědci.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


KDO PŘEŽIL KORONAVIR, TOHO DORAZÍME “ZELENÝM ÚDĚLEM”. VÁŠ BRUSEL ..... Jediná dobrá zpráva na celé věci je, že Uršulka & company mají smysl pro černý humor. Nazvat největší podraz “Příští generace EU”, to vyžaduje opravdu dávku inteligence.

“Next generation EU” – velice stručně přeloženo do lidštiny znamená : my to prožerem a rozkradem, další generace to za nás zatáhne. No neberte to  !! Dá se to uchopit i jinak – ze všech myslitelných návrhů, jak “oživit” ekonomiku po covidovém vypnutí si označte tu suverénně nejhorší a … a máte koncepci “Next generation EU”

Můžeme to vzít i podrobněji. Každý pokrokově smýšlející EU občan, s řádně propláchnutým mozkem tou jedině správnou propagandou o výhodnosti, nerozborném přátelství a solidaritě EU, možná předpokládal, že v krizi by měli pomáhat ti silnější těm slabším. Tak se rychle probuďte soudruzi – o tom to není a nebude. Padl sice nesmělý návrh – něco o Eurobondech (to si chtěl Macron s Francií líznout smetánky), ale ten hned v zárodku zatipla mamá Merkel, protože by na tom Německo nevydělalo, spíše určitě asi prodělalo. V mainstreamu taky dostali chvíli prostor snílci z Itálie a Španělska, kteří drze žádali nevratnou (sic!) finanční pomoc, jakožto nejvíce postihnuté a zadlužené ekonomiky. Řekové na tu naivitu museli koukat nevěřícně jak vejři – vždyť není to tak dávno, co v rámci “pomoci” přišli o to nejlukrativnější, co v ekonomice měli. Tady jen připomenu, že “EU pomoc” Řecku měla dvě fáze. V té první byly pohledávky soukromých bank vyměněny za pohledávky státu tak, že dorazivší finanční EU pomoc byla okamžitě přesměrována na úhradu pohledávek oněch soukromých bank. A v druhé fázi pak Řekům dravci z EU zprivatizovali to nejlukrativnější co v ekonomice měli. Prostě taková pomoc, jako když rybáři vezmete lodě, sítě a pruty a hezky mu soudružsky vysvětlíte, jak mu EU tím pomohla a zachránila ho od osudu horší než smrt.. A po této zkušenosti zazněl požadavek na nezištnou pomoc! Blbci. Jinak se to nazvat nedá. Ale aspoň to zkusili ….

Jenže se začíná projevovat působení tzv. průseronů, které jsou rychlejší než světlo. Znáte to – všichni cítí, že průser je za dveřmi, ale v reálu zatím ještě nenastal. Italové blahořečí RF a Čínu místo Bruselu, kterému naopak pálí vlajky. Aby toho nebylo málo, tak německý soud hlídající ústavnost v zemi hodil vidle do tisku Eur, resp. zakázal jejich odkup německou centrální bankou, což byl asi jediný bonitní kupující. Co fčil?? Zajisté někdo řekl – babo Uršulo raď. A ta dobrá duše přišla s geniálním řešením, kdy vlk se nažere a koza zůstane celá. Opět přeloženo do lidštiny – Itálii uplatíme, aby zůstala, a nezadlužíme se u toho. Tady by měli zpozornět všichni předlužení a bedlivě prostudovat Uršulčino know how.

Tak co ta dobrá duše nevymyslela? No, koncept to je prostý – dnes si všichni (i ti extrémně zadlužení a předlužení) půjčíme a splácet začneme až někdy … až nebudeme u vesla. Rozdělovat vypůjčené samozřejmě nebudou ti, kdo si půjčí … kam bychom došli?? Na to tady máme přeci milovaný a spravedlivý Brusel, kterému za odklonění vypůjčených peněz do správných rukou samozřejmě ještě z toho zaplatíme. Jednoduché a geniální! Napřed byl návrh 500 miliard Eur, ale pak asi někdo zvolal “A není to málo Antone Pavloviči Uršulo?” a tak se dnes, tuším, bavíme o 750 miliardách Eur. Takže kozu máme stále celou, protože nebudeme dlužit my, ale až naši následovníci. Proto je asi název toho ďábelského plánu “Příští generace EU” – to aby bylo nezpochybnitelné, kdo to zacáluje. Ovšem teď se ale taky musí nažrat vlk. Itálie dala rozhodně najevo, že si nenechá “pomoci” jako Řecko, tedy, že nepřijme finanční pomoc výměnou za seznam, co mají následně prodat Německu a spol. Problém. Ovšem i tento zapeklitý zádrhel Uršula zdárně a geniálně vyřešila. Hovoří se o tom, že z těch 750 miliard Euro půjde na přímou pomoc nějakých 50 miliard a zbytek … jóó … to je fakt hodně vypečený kousek … zbytek mají dostat postižení formou dotací. Pokud v tuto chvíli všichni přidušení živnostníci a malé firmy v celé EU ořezávají tužky, aby mohli co nejrychleji vyplnit dotační žádosti než jim úplně dojdou prašule na přežívání, tak … tak si mohou dát voraz a nachystat kapesník na utření nosu. Dotace mají být totiž účelově vázané pouze na jakýkoliv zelený nesmysl. To by bylo, abychom neporučili větru, dešti a fyzice … že? A taky, o dostupnosti jakýchkoliv dotací pro malé a nejmenší podnikatele netřeba psát, z praxe víme svoje. Zkrátka, ty dole dorazíme časovou a právní náročností, peníze pak doručíme těm větším a bohatším. A ještě u toho budeme radostí hýkat, kterak EU pomohla …

Tak si říkám, jestlipak ta Uršula není na výplatní listině Putina – přijde snad někdo na zdařilejší způsob, kterak těm nejpočetnějším dole ukázat, že EU je fakt na ho*no? Za tohle musí snad dostat i tučné prémie.

No, možná ale vše bude nakonec jinak. Konspirační a fejk weby přišly se zprávou, že poté, co Čínské vedení “doporučilo” čínským firmám nadále nekupovat zemědělské produkty z USA údajně přijalo rozhodnutí zbavit se US dluhopisů, protože FED potiskuje zelenou barvou už jakýkoliv papír nejméně snad 25 hodin denně. Hukot při pádu dolaru by mohl účinně zastavit ty nesmysly z Bruselu.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


KARANTÉNA BYLA POUZE NA ZNIČENÍ EKONOMIE A CO NÁM ŘÍKAJÍ ROUŠKY– NÁŠ VÝHLED DO BUDOUCNA ..... Postupně, jak pravda vyplouvá na hladinu, tak je zjišťováno, že karanténa nepomohla vůbec na nic, než že zničila ekonomii a prosperitu národů. Dále zhoršila epidemii chřipky a způsobila zvýšení počtu úmrtí na nemoci jiné, než korona. A ještě ke všemu vyvolala u mnohých vážné fyzické a psychické problémy, které by jinak nikdy nevznikly. Článek ZDE. Když bylo s karanténou započato, tak nám bylo řečeno, že musíme zůstat doma, abychom nedostali chřipku všichni naráz a nezavalili tím nemocnice. Pravý opak se ukázal být pravda, všecky nemocnice byly skoro prázdné a to i nemocnice ve Švédsku, kde karanténu neměli.

Bylo naprosto zbytečné starat se o ochranu populace, protože ta si imunitu vyvine postupem času sama. Spíš bylo důležité zabránit infekci, aby se dostala do starobinců a mezi staré lidi. To se samozřejmě nepodařilo a obrovské množství těch, kteří na COVID zemřeli, byli právě tito lidé. To je, kde byly všecky země s vysokou úmrtností postiženy nejvíc.

A samozřejmě, karanténa ublížila mnohým. Hlavně přibylo srdečních a mozkových mrtvic. V tak zvaných „vývojových zemích,“ jako třeba v Indii, lidé umírali převážně na hlad.

Dohled na krizovou situací, Německo ... Německé ministerstvo vnitra vydalo 192-stránkové zhodnocení COVID-19 epidemie, nazvané „KM4 Analyse des Krisenmanagements,“ (Analyza krizového řízení) ve kterém se vyjádřilo, že hrozba koronaviru byla naprosto přehnaná a lidé, kteří na tuto nemoc zemřeli, by podle statistik zemřeli stejně tak. Byli to hlavně staří a nemocní lidé, kdy jejich zbídačelý systém nemohl dále snášet zvýšený každodenní stress spolu s asi 150 viry, které jsou v současné době v oběhu mezi lidmi. Úmrtnost na COVID byla celosvětově za první čtvrtletí 2020 asi 250,000, kdežto úmrtnost na chřipku v r. 2017-18 byla 1.5 milionů za stejné období a nikdo kvůli tomu nepanikoval.

Během chřipky samotné byla vláda ten hlavní výrobce falešných zpráv a strašáků. Mnohem více lidí zemřelo na nedostupnost lékařské péče, na nedobrovolnou karanténu a jiná opatření, než na virus sám. Článek ZDE. KM4 dokument ZDE.

Zpočátku německá vláda právoplatnost tohoto dokumentu snižovala a zkoušela ho vydávat za práci jednoho podivína. Když se ale ukázalo, že to byl výsledek pátrání celé vědecké rady, kterou Ministerstvo vnitra k tomuto účelu přizvalo a jejíž členové byli členové několika významných Universit, plus – že na projektu spolupracovali i externí lékařští odborníci, pak nebylo co dál namítat.

A tak se vláda jednoduše k tomuto tématu nevyjádřila!

Ministerstvo vnitra rovněž obvinilo německou vládu z ignorování odborných lékařských rad. To ale nepomohlo Stephenu Kohnovi, který tento dokument vydal novinářům, neboť byl propuštěn ze zaměstnání a bylo mu doporučeno, aby si našel právníka.

To se ví, když vláda jednou udělá chybu, tak ji musí obhájit za každou cenu, i kdyby z toho měla být válka. A stejně tak se chovají i jiné vlády a asi se tak chovaly vždycky. Je na nás, aby v tom dále nepokračovaly.     (Čtěte na stránkách NWOO)


Mnoho východoevropských zemí zasílá dopis EU, v němž odmítá režim kvót pro migranty. Mezi nimi i Česko a Slovensko ..... Mnoho východoevropských zemí - včetně všech zemí Visegrádské skupiny, a několik dalších -, které jsou členskými státy Evropské unie, zaslaly Bruselu společný dopis, v němž uvedly, že odmítají jakýkoli návrh bloku, který požaduje, aby členské státy přijímaly kvóty migrantů. Místo toho navrhují posílení hranic EU jako řešení krize migrantů.

Podle zprávy SCEPTR se země Visegrádské skupiny – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko – připojily k podepsání dopisu Estonskem, Lotyšskem a Slovinskem. Dopis, který podepsali ministři vnitra příslušných zemí, hovořil o „potřebě vybudovat soudržný a odolný systém řízení migrace v případě krize na základě rovnováhy mezi solidaritou a odpovědností“, uvádí prohlášení Visegrad24, sociální média pro skupinu Visegrád.

The V4, Latvian, Estonian and Slovenian Ministers of the Interior have issued a joint statement to the EU, highlighting the need to build a cohesive and resistant migration management system in the event of a crisis, based on a balance between solidarity and responsibility.

Dopis přichází, když se očekává, že EU v nadcházejících týdnech vyhlásí novou verzi Evropského paktu o migraci a azylu. Předpokládá se, že migrační politiky se změní v reakci na probíhající migrační krizi, která začala v roce 2015.

Členské státy podél Středozemního moře prosazují kvóty vzhledem k tomu, že podle stávajících právních předpisů EU jsou země, do nichž migranti poprvé přicházejí do bloku, povinni se o ně postarat. To pro země jižní Evropy neúměrně zatěžuje peníze a zdroje. Tvrdí, že práce hostitelských migrantů musí být automaticky sdílena všemi členskými státy podle jejich kapacity.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Astronomové potvrzují: Exoplaneta Proxima b existuje a je podobná Zemi ..... Pozorování pomocí spektrografu nové generace přineslo nové a přesnější informace o blízké exoplanetě Proxima b.

Když byla v roce 2016 objevena exoplaneta Proxima b, vyvolalo to velkou pozornost a nadšení. Ani ti největší optimisté nečekali, že terestrickou planety v obyvatelné zóně, s parametry podobnými Zemi najdeme hned u Slunci nejbližší hvězdy. V tomto objevu sehrál klíčovou roli spektrograf lovců planet HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), který pracuje na chilské observatoři ESO La Silla.

Alejandro Suarez Mascareño ze španělského institutu Instituto de Astrofísica de Canarias a jeho kolegové teď využili nejnovějších přístrojů a potvrdili přítomnost exoplanety u nejbližší hvězdy, červeného trpaslíka Proxima Centauri. Takže Proxima b skutečně existuje a obíhá svou hvězdu v obyvatelné zóně.

Nejbližší exoplaneta

Oběžná dráha planety v obyvatelné zóně ještě není zárukou, že na takové planetě budou panovat podmínky vhodné pro pozemský život. Přesto, jak říká Mascareño, potvrzení existence Proximy b bylo velmi důležité. Jde totiž o jednu z nejzajímavějších planet v našem vesmírném sousedství. Badatelé k potvrzení existence nejbližší známé exoplanety využili spektrograf nové generace ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), který pracuje na chilské observatoři Paranal.

Pozorování spektrografu ESPRESSO jsou asi třikrát přesnější, než v případě spektrografu HARPS. Astronomům se díky tomu například povedlo zpřesnit hmotnost exoplanety Proxima b. Namísto původně odhadované hmotnosti 1,3 Země váží jen 1,17 Země. Je tedy Zemi v tomto ohledu ještě podobnější.

Nositel Nobelovy ceny za objevy exoplanet Michel Mayor prohlásil, že tak přesné určení hmotnosti exoplanety je doposud nevídané. Dalším krokem průzkumu Proximy b bude pozorování její atmosféry a hledání případných stop po osídlení životem.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Ať se nám laskavě tzv. pokrokáři do českého jazyka nehrabou! ..... Dnes mne na idnes dopálil článek o tom, jak by nám někteří rádi chtěli diktovat, jaké, kvůli jakési korektnosti, máme užívat slova a jaké ne. S jedním takovým nápadem přišla zástupkyně ombudsmana, s druhým zas někdo z OSN.

Článek, pokud to tedy náhodou není nějaká kachna, si můžete přečíst na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ombudsman-zprava-vyrazy-nevhodnost-postizeni.A200604_072149_domaci_wass. Ale říkám, kéž by ten článek kachna či new fake skutečně byla, protože se ani nedá věřit tomu, že by někdo něco takového myslel vážně. Jenomže jsem tu informaci našel i na https://www.info.cz/cesko/nepouzivejte-slova-jako-vozickar-slepy-ci-hluchy-zastupkyne-ombudsmana-vydala-slovnik-pro-novinare-45291.html

A absolutně nechápu, co by mělo být na jednoslovných označeních postižených lidí urážlivého, ale na víceslovných nikoliv. Já osobně si myslím, že jednoslovný název něčeho, ať už jde o cokoliv, značí vyšší vyspělost jazyka než název víceslovný. A když tam navíc v tom článku jako odůvodnění narazím na slovo „korektnost“ čili v překladu „správnost“, tedy někým nám vnucovanou, tak fakt už se nemůžu udržet, protože v tom nevidím nic jiného než nějakou politiku nějakých progresivistů či rádoby pokrokářů. A tak jediné pozitivum této iniciativě vidím jen jako pomůcku pro autory křížovek.

A to samé se dá říci o nedávné aktivitě jistých exotů z OSN, kteří navrhují nahradit některá slova genderově neutrálnějšími slovy. Například slovo manžel a manželka nahradit slovem „choť“ (které mimochodem já vůbec ani nepoužívám a ani nezvažuji ho začít používat). Podobně by to prý mělo být i v profesích. Ale ať ani tady se na mě nikdo nezlobí, ale já například ve slově „učitel“ či „učitelka“ vidím daleko větší respekt k tomuto povolání než ve slově „vyučující“. A navíc jsem hodně rád, že už jim přes třicet let také nemusím povinně říkat „soudruhu“ nebo „soudružko“. Tak ať se nám tato doba přikázaných či zakázaných slov už laskavě nevrací.

A tak vyzývám nadřízené autorů těchto útoků proti našemu jazyku, ať už generálního tajemníka OSN nebo ombudsmana Stanislava Křečka (kterému jsem při volbě fandil a dosud mu fandím), aby těmto lidem buď dal více práce, protože jak je vidět, evidentně se ve svém zaměstnání nudí, když vymýšlí takovéto věci. Anebo aby si s nimi popovídali o tom, jestli by raději nechtěli jít pracovat někam jinam.     (Čtěte na stránkách Svobodné noviny)


Dokazuje video z ISS, že jsme pod drobnohledem mimozemšťanů? ..... Lovci mimozemšťanů tvrdí, že existují portály nebo také červí díry, které mimozemšťané používají ke sledování nás, pozemšťanů. Ukazuje je právě video z ISS, kde se zmíněné portály nachází mnohem výše, než jsou mraky.

Hledání mimozemského života ... Hledání mimozemského života trvá roky a roky, a nikdo si není úplně jist, jak vše opravdu je. Pokud ale mimozemšťané existují, opravdu by stáli o to být viděni? Nenahrává to právě teorii o určitých portálech na nebi? Tak bychom mohli být sledováni my, aniž bychom si toho všimli. Ale proč by mimozemšťané měli portály pod ISS, kde je mnohem větší šance, že budou „viděni“? Má to být snad cílem? Připravit lidstvo na fakt, že možná nejsme sami?

Pokud jsme sledováni, proč asi? Máme mimozemšťany vnímat spíše jako přátelský dohled na lidským konáním? Nad tím, zda si lidstvo nezahrává s nebezpečnými zbraněmi, které by naši Zemi mohli zahubit? Nebo naopak máme být v pozoru?

 Dohled mimozemšťanů ... Blake a Brett Cousins nad videem spekulují: „Vypadá to, jako něco mimozemského. Vypadají téměř jako kouřové prstence, které se vznáší. Nejsem si jistý, že se jedná o neobvyklý atmosferický jev,  v blízkosti a stejné výšce žádné další mraky nejsou! Jsou to snad portály?“

Fandové mimozemšťanů zůstávají opět v otázkách ... Video získalo mnoho shlédnutí a zanechalo mnoho nadšenců UFO opět v otázkách. Není to totiž poprvé, kdy se na obloze objevili tyto tajemné kouřové prstence. V minulosti byly hlášeny stejné typy prstenců v ruském Novosibirsku a také v Kalifornii.

Živá kamera ISS – a zase ta technická chyba ... V listopadu 2015 byly živě vysílány záběry z kamery ISS, která snímala Zemi a její atmosféru. Když se však na záběru objevila záhadná zářící koule, obraz bez varování vypadl. Lovci UFO jsou přesvědčeni, že ISS zachytila UFO. NASA ale toto tvrzení popřela s odkazem na technickou chybu. Tato technická chyba se ale podezřele opakuje. A to vždy v době, kdy se na obraze objeví záhadný útvar. Není to trochu podezřelé?      (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


8.6. 2020     Dnešní Světový den oceánů má připomínat důležitost oceánů a moří pro celý svět. Oceány ovlivňují celou naši planetu a mají vliv na klima Země. Naše zdraví, prosperita i stabilní klima závisí na zdravém oceánu.

Světový den oceánů byl vyhlášen v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Poprvé se však začal slavit až v roce 2009. Při příležitosti Světového dne oceánů se po celém světě koná řada vzdělávacích akcí.


NEZISKOVKY PŘIVÁŽEJÍ Z AFRIKY DO ITÁLIE TY NEJHORŠÍ KRIMINÁLNÍKY ..... Pamatujete si, jak vloni většina europoslanců nadšeně tleskala německé pašeračce vetřelců Carole Racketeové? Té stejné pašeračce, kterou nechal Salvini, ještě coby ministr vnitra zavřít, aby ji pak sluníčkářská italská soudkyně osvobodila? Pamatujete si, jak tuto neziskovku podpořila spousta politiků z celé Evropy, včetně Merkelové? Jak se na jejich palubě producíroval hollywoodský herec Richard Gere?

Tak právě tyto lodě přivážejí do Evropy z Afriky ten nejhorší odpad. To už ostatně mnohokrát prohlásili i nejvyšší představitelé některých afrických zemí, je nasnadě, že jejich věznice si nejspíš pěkně ulevily a v Africe jsou rádi za každého kriminálníka, kterého se zbaví.

Tři takovéto “dárečky” právě odsoudili v Itálii. Invazisté byli nedávno odsouzeni u sicilského soudu za dlouhý seznam trestných činů, včetně mučení, sexuálního násilí, obchodování s lidmi, zapojení do zločineckých organizací, a dokonce vraždy. Všichni tři byli loni dopraveni na Sicílii nechvalně proslulou proimigrační neziskovkou Sea-Watch, která sídlí v Německu. Všichni tři byli odsouzeni k 20 letům odnětí svobody u soudu v sicilském městě Messina. Jednalo se o jednoho Guinejce ve věku 22 let a dva Egypťany ve věku 24 let a 26 let.

Invazisté byli dopraveni na Sicílii poté, co byli vyloveni ve Středozemním moři vyzvednuti hlídkami Sea-Watch 3. Na Sicílii dorazili 16. září. Plavidlu velela ona nechvalně známá kapitánka Carola Racketeová, německá státní příslušnice, která se díky své podvratné činnosti dostala na přední stránky novin. V červnu loňského roku vysadila Racketeová ilegální vetřelce v italském přístavu Lampedusa a to navzdory nabídkám Libye, že je přijme, a navzdory tomu, že italský přístav byl v té době pro přivandrovalce uzavřen. Stále je pro tento trestný čin vyšetřována.

Italská sluníčkářská vláda se samozřejmě  k odsouzení vetřelců nevyjádřila, ale Matteo Salvini neváhal dát své názory najevo. „Toto jsou ty krásné ,poklady’, které do Itálie přivezla kapitánka lodi, modla levice,” uvedl v prohlášení.

Takže to je přesně ta Racketeová, o které se vloni mnohokrát psalo, které vestoje tleskaly všechny parlamentní frakce, vyjma dvou protimigračně laděných. Ta stejná Racketeová, které se po zatčení během hodiny složili Němci na kauci.

O tom, že do Evropy nejdou žádní doktoři a inženýři, jak nám tvrdí mainstreamová média a mnozí politici, stejně jako o tom, že tábory nejsou plné chudáčků sirotků, víme my, kdo invazi dlouhodobě kritizujeme, od začátku. Stejně, jako víme, že do Evropy směřuje z Afriky i Blízkého východu ten největší odpad, často členové různých radikálních islámských bojůvek.

My to všechno víme, ale když na to upozorníme, tak jsme dezinformátoři. Nyní by mne zajímalo, co na tu zprávu řeknou vítači, včetně těch, co se na pašeračku složili nebo co jí tak nadšeně tleskali. Myslím, že i vám je jasné, že budou mlčet.     (Čtěte na stránkách Voc Populi)


To bylo keců. O tom, jak se o své zbraně nemusíme bát. O tom, jak máme skvělý zákon o zbraních, který bude vláda v Bruselu hájit ..... "Česko odmítne část směrnice o zbraních, my se svých lidí nebojíme," hřímal opakovaně minulý ministr vnitra v bojovné póze. Vida, a neuplynulo ani moc času a současný ministr vnitra (ze stejné strany) v hlubokém předklonu směrem k Bruselu a se státnickým výrazem ve sněmovně prohlašuje, že "je lepší evropskou směrnici o zbraních naplnit a peníze vynaložit na jiné užitečné věci."

"Penězi" jsou míněny "stovky milionů" , které bychom podle soudruha Hamáčka museli zaplatit Evropské komisi jako pokutu za odmítnutí implementace zbraňové směrnice, za kterou by se nemuseli stydět ani bolševici. A která je naprosto nepochybně, bez ohledu na doprovodné sladké řečičky, prvním krokem na zcela jistě nedlouhé cestě k téměř úplnému odzbrojení občanů EU.

Každý (trouba) ví, že...

Stojí jistě za připomínku, že tato evropská směrnice vznikla primárně jako reakce na sérii evropských islamistických teroristických útoků a má vést k podstatnému ztížení jejich proveditelnosti v budoucnosti. 

Tím, že se podstatně omezí vlastnická práva civilních držitelů zbraní ve zpátečnických zemích EU, které takové držení v Evropě ještě v nějaké míře povolují a které pokrokové členské státy považují v podstatě za jakousi nežádoucí úchylku vrhající stín na většinově již odzbrojené a tedy zase o něco dokonalejší společenství. 

Vítejte v EU.

Fakt, že žádný z těchto teroristických útoků nebyl spáchán legálně drženou střelnou zbraní nýbrž pašovanými zbraněmi z černého trhu nikoho z tvůrců a obhájců toho nařízení zjevně nepálí. 

Ani fakt, že všechny proběhly v zemích s "pokrokovou" zbraňovou legislativou a tedy v naprosto občansky odzbrojených společnostech. 

A žádnou roli nehraje zjevně ani fakt, že tato silně restriktivní směrnice tedy dopadne primárně na státy, které nemají s islamistickým terorismem ani s trestnou činností páchanou s legálně drženými zbraněmi vůbec žádný problém.

A to nemluvě o faktu, že islamističtí teroristé povraždili například jen v období let 2014 - 2017 více lidí jinými prostředky, než jakýmikoliv střelnými zbraněmi.

Nabídka a poptávka ... Bruselu jde od počátku o jedinou věc - o odzbrojení i zbytku Evropské unie. Na základě geniální myšlenky, že kde není civilně držených střelných zbraní, není ani kriminality se střenými zbraněmi. Působí to sice dojmem, jakoby autorem této myšlenky byl Jára Cimrman, ale bohužel tomu tak není. Jde o realitu.

Už způsob vzniku této směrnice, jejího schválení a realizace poměrně hodně napovídá k čemu má skutečně sloužit.

Upečena jako téměř všechno v Bruselu v temných koutech trialogu a předložena evropskému parlamentu k povinnému a zcela formálnímu schválení. 

Které trvalo, ačkoliv šlo o velký zásah do občanských práv, celé čtyři minuty a padesát vteřin. Přičemž čtyři minuty z tohoto času tehdy parlament zamítal pozměňovací české návrhy...

Taky se mi od začátku moc líbila unijní taktika přesunout tak bytostně bezpečnostní tématiku jako je držení zbraní do šuplíku "vnitřní trh" a obejít tak nepříjemný zádrhel s tím, že v rámci EU šuplík "bezpečnost" vyžaduje jednomyslné schválení, zatímco šuplík "vnitřní trh" pouze většinové. 

A voila, protesty či dokonce nesouhlas unijních zpátečníků s nezastavitelným pokrokovým vývojem na poli civilního držení zbraní nám padají tiše pod stůl.

K zamyšlení je také fakt, že dopady a plnění cílů směrnice se budou každých pět let vyhodnocovat. 

Vzhledem k tomu, že plánované částečné (zatím) odzbrojení bezúhonných civilistů nebude mít vzhledem k faktům a popsaným okolnostem na četnost a průběh páchání budoucích teroristických činů ani ten nejmenší vliv.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)

Ano, i totální idiot by se dovtípil, že vetřelci nás nevraždí legálně drženými zbraněmi. Jen ne ti škůdci lidstva z Bruselu ...


Nové antibiotikum zničí rezistentní bakterii jako otrávená šipka ..... Nově vyvinutá látka je účinná proti bakteriím, vzdoruje rezistenci a neškodí lidským buňkám.

Poradí si s rezistencemi „otrávené šipky“?

Rezistentní bakterie jsou stále palčivějším problémem dnešní medicíny. Vědci a lékaři intenzivně pracují na tom, aby proti těmto nezdolným mikrobům nalezli použitelné zbraně. Tým americké Princeton University vyvinul pozoruhodnou látku, označovanou jako Irresistin-16, která na molekulární úrovni funguje jako otrávená šipka.

Tato látka projde buněčnou stěnou bakterie jako vystřelená šipka. Když zasáhne cíl, účinkuje jako jed, který ničí molekuly folátu, čili kyseliny listové, nezbytného pro syntézu nukleových kyselin. Tím zničí bakterii zevnitř, přičemž je imunní vůči stávajícím mechanismům bakteriální rezistence.

Podle vedoucího výzkumu Zemera Gitaie jde o první antibiotikum, které účinkuje jak proti Gram-pozitivním, tak i proti Gram-negativním bakteriím, tedy oběma základním typům bakterií, které se rozlišují podle jejich buněčné stěny, takzvaným Gramovým barvením.

Látka jako je jako Irresistin-16 představuje svatý grál výzkumu antibiotik – tedy antibiotikum, které je zároveň účinné proti infekci, imunní vůči rezistenci a především bezpečné pro pacienty. Vědci tuto látku vyzkoušeli v testech na vznik rezistence, během nichž této látce opakovaně vystavovali velké množství generací bakterií. Zatímco vůči zároveň testovaným klasickým antibiotikům si bakterie velmi rychle vytvořily rezistenci, s Irresistinem-16 si nedokázaly poradit. Díky tomu látka rovněž získala své jméno.     (Čtěte na stránkách 100+1)


Merkelová lže a všichni to vědí ..... Navíc Markelová neumí ani počítat. Podle ní jsme zabili na 2 000 000 Němců při odsunu tam, kam patřili, zpátky do Německa, protože Československo jim prostě nepatřilo a zatím snad ještě nepatří.

Angela Merkelová hovořila o „hořké nespravedlnosti” v souvislosti s poválečným odsunem Němců. „Až dva miliony lidí přišlo následkem vyhnání a útěku o život,” poznamenala kancléřka.

Z Československa bylo v poválečném období odsunuto kolem tří milionů Němců. Česko-německá deklarace z roku 1997 v této souvislosti hovoří o vyhánění a nuceném vysídlení. Podle Česko-německé komise historiků při odsunu přišlo o život 15 000 až 30 000 Němců.

Hořká nespravedlnost? Já bych ji ještě opepřila tak, že byste sto plakali nad tím, co jste provedli celému světu. Navíc Markelová neumí ani počítat. Podle ní jsme zabili na 2 000 000 Němců při odsunu tam, kam patřili, zpátky do Německa, protože Československo jim prostě nepatřilo a zatím snad ještě nepatří. Ovšem, když poslouchám plky Merkelové a některých našich politiků, tak jsme jen taková jejich ubohá kolonie. Naši historici nám sdělují, že maximální počet obětí je 30 000 a to je vzhledem k počtu 3 000 000 sem nalezlých Němců naprosto číslo zanedbatelné. Ano, jsem cynická a proč ne? Co to je proti miliónům zplynovaných lidí, lidí co zemřeli hladem, při pokusech a pro vaši zábavu. Bolí mne ztráta každého života ztraceného ve druhé světové válce, ale rozhodně mi nevadí smrt nějakých pár tisícovek odsunutých. Je mi to prostě jedno. Moje rodina vás pocítila na vlastní kůži a já neodpouštím zvěrstva vůbec nikomu.

Raději se Merkelová postarejte o zaplacení vašeho dluhu vůči zemím, které jste ničili, jejichž obyvatele jste systematicky vyvražďovali a pak se můžeme možná o něčem bavit. I když, žádné peníze nesmažou krev z vašich rukou, to si pamatujte. Dokud bude na světě generace která to ví, tak vám nedáme pokoj a budeme ukazovat na to, co jste zač.

Dnes už nepoužíváte kulomety a tanky, ale peníze a drtíte nás ekonomicky jen abyste měli dost na vaši migrantskou politiku. Němci by měli vědět, že je obyčejný český člověk nikdy nebude mít rád a nikdy jim nebude věřit.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až zjistíme, že si realitu vytváříme sami ..... S profesorem kvantové fyziky a vědcem CERNu o tom, jak se díky urychlovači částic dá zjistit, co je a není realita, a jak tato zjištění mohou pomoci světu.

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o realitě říká hrnek s kávou na stole? „V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých vědomí a soustředěná pozornost vytváří naši realitu,“ vysvětluje přední český jaderný fyzik, profesor Jan Rak.

Ten jako jeden z mála Čechů působící mimo jiné i v Evropské organizaci pro jaderný výzkum v Ženevě, známé pod zkratkou CERN. Porozumět tomu, o čem kvantový fyzik mluví, chce pro „normálního smrtelníka“ přece jen trochu fantazie. Výpovědi kvantové fyziky o „realitě“ jsou však jednoznačné. Žádná univerzální realita neexistuje.

Kvantová fyzika naše dosavadní klasické vnímání reality převrací vzhůru nohama. To, co tato věda vypovídá o světě kolem nás, je proto se všemi důsledky obtížné akceptovat i pro zkušené experty. „Je to pro ně podobné, jako když chcete změnit směr plavby obrovského zaoceánského parníku. I v tom případě je potřeba překonat obrovskou setrvačnost,“ snaží se o přirovnání renomovaný český vědec.

Jan Rak působí na mezinárodních univerzitách a v CERNu pracuje na Velkém hadronovém urychlovači, kde se věnuje studiu srážek relativistických částic. Když si uvědomíte, co vše je a není v našem světě reálné, možná vám začne běhat mráz po zádech. Jako během rozhovoru mně.

Co vlastně takový urychlovač umí a jak vypadá? ... Pamatujete si na staré televizory s elektronkovými lampami? Elektronková lampa je vlastně také urychlovač. Z rozžhaveného kovového vlákna se uvolní elektrony, které se pak urychlují sadou mřížek pod napětím. Výsledkem je svazek elektronů, který se používal na vykreslení obrazu na stínítku obrazovky. Urychlovače v CERNu jsou vlastně podobné elektronkové přístroje obrovských rozměrů, v nichž je rychlost částic tak vysoká, že se blíží rychlosti světla.

Spousta lidí žije v zajetí, že něco nejde, něco jiného se musí a tak dále, ale to je pouze omezování vlastního vědomí a nesvoboda. Ve skutečnosti má každý možnost vytvářet si takovou realitu, jakou chce.

Urychlovače jsou takhle obrovské, protože částice s tak vysokou rychlostí a energií je obtížné udržet v pohybu na kruhové dráze. Toho se dosahuje pomocí velkých, často supravodivých magnetů s elektrickým proudem přesahujícím 10 tisíc ampérů. Největší cernský urychlovač se nachází sto metrů pod zemí a po obvodu měří téměř 27 kilometrů.

Na co všechno ho využíváte? ... Urychlovač je v podstatě obří mikroskop. Když se díváte optickým mikroskopem, můžete studovat mikroorganismy, buňky a podobně, ale při studiu jemnějších struktur narazíte na limity dané fyzikálními vlastnostmi světla. Chcete-li spatřit ještě jemnější strukturu pozorovaného objektu, musíte použít paprsky s větší energií, čehož využívá například elektronový mikroskop.

No a urychlovač vytváří svazky částic s obrovskou energií, které umožňují studovat ty nejjemnější detaily sub-nukleární struktury.

Jde o objekty, které jsou více než 100tisíckrát menší než samotný atom. A aby to bylo ještě zajímavější, ukazuje se, že jevy probíhající na takto nepatrných škálách svým způsobem vypovídají i o procesech formujících hvězdy, supernovy i raný vesmír. Fyzika vysokých energií tudíž pomáhá osvětlovat zákonitosti jak mikrokosmu, tak i makrokosmu.     (Čtěte na stránkách Flowee)


Amerika hoří. Prý kvůli rasismu. Já vidím frustraci ..... Vyděste lidi, že jde o život. Zavřete je v domácím vězení. Zrušte kulturu. Zrušte sport. Zrušte návštěvy. Zrušte společenské odreagování. Zvyšte nezaměstnanost. Snižte příjmy. A pak už jen čekejte, komu přeskočí prvnímu.

Jasné jak facka, ne? ... Máme za sebou válku s koronavirem. Nebudu řešit, jestli byla zbytečná, nebo ne. Někteří lidé si myslí, že kdybychom se nezavřeli v domácím vězení a nenosili mokré hadry přes obličej, padali bychom jako mouchy. Jiní lidé si zase myslí, že varianta s domácím vězením a hadrováním a varianta bez vězení i hadrů vyšla na počet životů jedna za osmnáct a druhá bez dvou za dvacet. A ještě další lidé si myslí, že vypnutí ekonomiky bude mít na svědomí víc životů, než kdybychom nechali viru volný průběh, a že strach z viru byla jen nafouknutá mýdlová bublina. Tohle teď nechme stranou, protože tady argumenty už dávno přestaly fungovat. Je to trochu jako náboženství – virus se stal otázkou víry. O víře se nediskutuje, od té se vyžaduje právě jen věření. Lidé něčemu věří, a když se jim na jejich víru sáhne jakýmkoliv argumentem, reagují agresí. Však ono příští desetiletí ukáže, jak tomu bylo. Co ovšem vidět je už teď, to jsou drtivé dopady na psychiku mnohých.

Miliardy lidí měly povolený jen omezený pohyb. Miliony neměly povolený pohyb žádný. Mnoho lidí se pohybovat smělo, ale nepohybovalo ze strachu. Mnoho lidí nemohlo pracovat. Miliony lidí trvale přišly o práci ... Zejména v Americe začala prudce růst nezaměstnanost a chudoba. Korona tak připravila o rozum víc lidí, než kolik jich zabila. Vyvolala v lidech vše zlé. A čím víc byla země zasažena koronou, čím horší zdravotnictví měla, čím míň lidí mělo v dané zemi zdravotní pojištění, čím víc lidí v dané zemi trpělo obezitou a dalšími civilizačními nemocemi z pohodlného života a lenosti - tím větší daň na psychice si korona vybrala.

A právě to je skutečný důvod současných nepokojů v Americe. Problémy s rasismem má celý svět. Ale problémy s karanténou má hlavně Amerika. A ejhle, Amerika začala náhle hořet.

Smrt černého George Floyda, který zemřel poté, co mu bělošský policista klečel na krku, byla jen záminkou. Stal se zločin, a je jedno, jakou barvu měli jeho účastníci. V realitě šlo o sirku, která odpálila v dlouhodobě rozdělené společnosti sud střelného prachu. Kdyby následné nepokoje byly skutečně upřímným bojem proti rasismu, sotva by se mohlo stát, že by následně při protestech zemřel vysloužilý policista černé pleti, který se snažil rabování zabránit.

Faktem je, že příkopy byly ve společnosti hluboké už před koronou. Nyní je Amerika nepříliš daleko od občanské války. Desítky tisíc lidí porušují zákaz nočního vycházení a ničí cizí majetky od atlantického po pacifické pobřeží.

Zajímavé! Ještě před pár týdny byla Amerika paralyzovaná takzvaným lockdownem. V médiích se opakovala mimořádně mediálně zajímavá a impozantně vypadající hláška, že nemoc údajně zabila víc lidí než válka ve Vietnamu. Lidé se báli jít i nakoupit, aby se nenakazili. A nejednou... najednou jich jsou v ulicích tisíce, ačkoli u nás se kvůli stejné koroně musí pořád nosit roušky a nesmí probíhat letní festivaly, aby někdo v davu virus nechytil. Je to psychický zkrat podobný stockholmskému syndromu?! Nebo snad naopak psychickým zkratem byla ochota karanténu dodržovat?! Byli lidé prostě moc dlouho zavřeni a uvolňují frustraci? Někde se evidentně vloudila nějaká logická chyba.

Samozřejmě je špatně, když se policisté chovají jak smyslu zbavení. Když zneužívají moc, šikanují či dokonce zabíjejí nevinné lidi. Nebo i vinné lidi. Protože i potrestání vinných patří do jiných rukou. Děje se to po celém světě. Někteří jedinci neunesou moc, kterou jim zákon dá. Bohužel v Americe je používán dvojí metr.

Podobných zneužití policejní moci bylo v USA už mnoho. Vzpomeňme, jak policista Mohamed Noor zastřelil neozbrojenou Australanku Justine Ruszczyk Damond. Kde byly tisícové protesty a rabování, když Američan somálského původu zavraždil bělošku? Dostal 12,5 roku vězení a bylo to. Ostatně to je správné řešení, nikoli rabování. Lze rabováním majetku bojovat proti rasismu? Je třeba při rabování nosit na nohou kradené tenisky a v rukách krabici s televizí? Není tohle naopak nejlepší recept, jak i mírného člověka, který dosud rasismem opovrhoval, radikalizovat tak, aby se rasistou stal?     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


RASOVÁ GENOCIDA BÍLÉ POPULACE ..... Nikdy, nikdy bych se natolik neponížil, že bych si kleknul před černocha a omlouval se mu za údajné historické hříchy, které prý spáchali běloši na černé rase. Nikdy!

Nemám ani zbla pochopení pro sluníčkové dementy, kteří takto konají a bílou rasu tak ponižují, dehonestují a v očích černochů prakticky zesměšňují. Kdejakej bubák se ukazuje s transparenty, na kterých je “KILL WHITE PEOPLE” nebo “BLACK LIVES MATTER”, ale přesto se mezi bílými najdou takoví hlupáci, kteří jim při tom ještě lezou do prdele.

Co to může být za lidi? Frustrovaní a zbabělí ubožáci bez sebevědomí, s bolševickým myšlením otroků, jenž mají v hlavách tak maximálně socialistické exkrementy multikulturalismu a po kapsách grantové zlaťáky. Jsou to ti, kteří jsou ale bohužel dnes ve společnosti nejvíce slyšet, dostávají nejvíce prostoru v médiích hlavního proudu a ovládají cenzuru na sociálních sítích. Ti, kteří vedou bílou rasu do záhuby a v podstatě zavedli rasovou genocidu bílé populace.

Za co se dnes máme černochům omlouvat? Za pozitivní diskriminaci? Za to, že je v mnoha případech živíme, aby nepochcípali v Africe hlady? Za sociální programy, pomocí kterých žijí v západním světě oproti svým domovinám jako králové? Za poskytnuté vzdělání, kterého by doma jinak nikdy nedosáhli? Tak za co?

Černoši by jen při základní soudnosti měli držet hubu a krok, jenže … Jenže jsme z nich vychovali, stejně jako z cikánů či muslimů v EU, líná nefachčenka s nataženou rukou ke státu a díky mnoha neziskovkám pak ještě drzá, hrubá a arogantní hovada, kterým stačí zakřičet “diskriminace, rasismus” a dostanou vše. Hmotné statky, pozitivní diskriminaci – tedy obrácený rasismus, či erární a mediální ochranu.  

Ještě chvíli půjde naše euroatlantická civilizace tímto směrem a budeme černým sloužit my. Dopadneme jako JAR po pádu apartheidu. Akorát ještě černochům v decimování bílých budou u nás pomáhat muslimové a cikáni. Politika socialistických špiček EU a komunistických Demokratů v USA tomu nahrává. Jediný, kdo udržuje světlo naděje je Donald Trump. Bůh mu v jeho boji pomáhej!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


DO ČTVRTÉ DIMENZE ..... Jedním z nejbizarnějších ze všech spletitých aspektů „supervědy“, tzn. toho druhu technologie, který údajně umožňuje mimozemské kosmické lodi navštívit planetu Zemi, je záhada „cestování časem“ nebo schopnosti přemístit se z dnešního dne do pevného bodu v minulosti, případně v budoucnosti. Toto téma fascinovalo spisovatele sci-fi od doby, kdy se tento žánr objevil, a bylo oslavováno autorem H. G. Wellsem v jeho klasickém románu "Stroj času", který byl dvakrát filmově ztvárněn. Způsob, jakým si Wells svůj přístroj představoval, byl velmi poplatný viktoriánské Anglii 19. století, šlo o mechanické zařízení, které, jak se zdá, použilo tehdejší první vědecké znalosti věnované elektřině jako zdroji energie. To obdivuhodně reflektovali tvůrci speciálních efektů v první verzi filmu George Pala z roku 1960, kde se stroj podobá jakýmsi částečně uzavřeným saním se vzadu umístěným zařízením vyhlížejícím jako rotující deštník.

V remaku z roku 2002 režiséra Simona Wellse, autorova vnuka, má stroj podobnou konstrukci, ale v tomto případě se zdá, že hybnou sílu vyvíjejí svítící a rotující hranoly. V obou příkladech vynálezce vstoupí na palubu, nastaví na číselníku požadované datum a poté zahájí svou cestu zatažením za krátkou páku. Koncept vozidla či stroje cestujícího v čase byl od té doby použit mnohokrát, v nejrůznějších sci-fi filmech. To, že Wells o podobném systému vůbec uvažoval, hovoří o míře jeho fantazie, a možná předvídavosti, protože podobný koncept soudobá věda považovala za naprosto nemožný, ale nyní, s použitím tajemných propočtů kvantové mechaniky, se tato myšlenka stává alespoň teoreticky možnou. Bohužel, ačkoli skutečné zkonstruování zařízení, které by něco takového dokázalo, je pro každý případ vysoce nepravděpodobné, nezabránilo to lidem v tvrzení, že tak skutečně učinili pomocí dvou zcela jasně definovaných procesů.

Jedna metoda zjevně předpokládá, že je zcela možné pohybovat fyzickým tělem jak v prostoru, tak v čase, zatímco druhá tvrdí, že se pohybuje pouze vědomím či uvědoměním, což se zdá být atraktivnějším a dosažitelnějším tvrzením. Jedním z těch, kteří tvrdí, že fyzicky cestovali v čase, je John Titor, enigmatická osoba pocházející údajně z roku 2036. Jeho prohlášení se krátce objevila v období mezi lednem a březnem 2001 v řadě příspěvků na internetových stránkách věnovaných cestování v čase. Vyznačovala se značným množstvím výrazů ze semi-vědeckého žargonu a častými výpůjčkami z teorií moderních fyziků. Příkladem může být přímý odkaz na myšlenky, mimo jiné, fyzika Franka Tiplera, který předpokládal, že 1,6 km dlouhý válec složený z extrémně hustého materiálu, jako je hmota trpasličích hvězd, by se točil rychlostí blízkou rychlosti světla a vytvořil podmínky (tj. silné, lokalizované, gravitační pole), které by způsobily trhlinu v časoprostoru. Titorovo ocenění Tiplerovy teorie objevíme ve formě nevysvětlitelného pojmu zvaného „Tiplerova sinusoida“ a přitakání dalším fyzikům najdeme v aplikaci „rotujících mikro-miniaturních singularit“. Trval na tom, že je obsahovalo zařízení, které používal a které připomínalo malou obdélníkovou krabici.

Stejně jako Tiplerův rotující válec by i ony měly potřebnou schopnost generovat gravitační sílu potřebnou k puknutí prostoru/času, ale protože to jsou ve skutečnosti malé „černé díry“, jejich použití, natož řízené, je stále něčím záhadným. To také vyvolalo rozruch okolo počáteční aktivace "Evropského velkého hadronového urychlovače" (LHC), který se nachází na švýcarsko-francouzské hranici. Tento gigantický a nesmírně drahý podzemní prstencový stroj, který byl postaven "Evropskou organizací pro jaderný výzkum", nazývanou také CERN, je určen k tomu, abychom pokročili v poznání základních částic ve vesmíru prostřednictvím srážení protonů rychlostí blízkou světlu a vytvářením podmínek, o nichž se domníváme, že byly přítomny okamžitě po „velkém třesku“. Objevily se obavy, že jakmile bude aktivován, LHC by mohl vytvořit nestabilní miniaturní černou díru a vést ke konečnému zničení Země, protože by planetu mohl svou nenasytnou tlamou vysát zevnitř ven. 

Tato představa se podobala myšlenkám fyzika Edwarda Tellera, který předpovídal, že první jaderný výbuch, který byl součástí válečného projektu Manhattan, by mohl zapálit atmosféru a zničit veškerý život na planetě: naštěstí to tak nebylo. S ohledem na tuto skutečnost a za předpokladu, že to nejhorší nenastane, může LHC pouze poskytnout neočekávané vhledy do cestování v čase. Mimochodem, právě strach z neznáma byl příčinou toho, že mapy nakreslené prvními kartografy nesly u neprozkoumaných oblastí oceánu naléhavé varování: „Tady jsou draci.“ Podobně jako stroj použitý v dalším filmu, Návratu do budoucnosti, jehož děj je založený na cestování časem, bylo i Titorovo zařízení bezpečně připojeno k autu, v tomto případě šlo spíše o Chevrolet Corvette, než o DeLorean z "Návratu do budoucnosti", a v něm podnikal své „časové skoky“. Na internetu zveřejnil i působivě vyhlížející schémata samotného objektu.     (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Rasismus a flagelanti: Běloši se kloní památce černého kriminálníka. Proč nikoho nezajímá utrpení jiných? Dvojí metr jako hrom. Zabij si svého bělocha! Jsme rasa určená k likvidaci? All lives matter! ..... EVA SVOBODOVÁ je rozhořčena z dvojího metru, který je v celém západním světě uplatňovaný ve chvíli, kdy se někdo dotkne představitele nedotknutelné rasy

Dva policisté v Londýně pokorně klečí před davem rozzuřených černých "demonstrantů". Lidé v různých zemích Západu se pokorně omlouvají za svoje "bílé privilegium". Rozzuřené davy pálí a rabují. Proč?  

Policista zabil černocha. Vraždit bílé nevadí

Policie v USA je často brutální. Před pár dny byl při policejním zákroku zabit Georg Floyd. 

V roce 2016 byl úplně stejně udušen při policejním zásahu Tony Timpa. Klečeli mu na krku. Při zásahu více než třicetkrát prosil o pomoc. Když přijela záchranka, byl už mrtvý. Jeho osud se ale nestal na dva týdny trhákem všech médií. Žádné demonstrace se nekonaly. Žádní lidé po celém světě se kajícně neomlouvali, jako by snad za to nesli nějakou vinu. Tony Timpa byl totiž ... bílý.

Když v roce 2017 černý muslimský policista v Minneapolis zcela bezdůvodně zastřelil bílou ženu, učitelku jógy Justine Damond, také se žádné nepokoje nekonaly. Jediné, proti čemu média vytáhla do boje, byla islamofobie a možná odveta vůči somálské komunitě. Jakoby důležitější než život bílé ženy bylo, aby nikdo neurazil muslimy.

V Jihoafrické republice je každý pátý den zavražděn bílý farmář a předseda parlamentní strany na tisicových demonstracích skanduje "zabij si svého Búra". Tyhle vraždy ale nikoho nezajímají. Nikdo neprotestuje. Svět není "zděšen a pohoršen". Média nepíšou desítky burcujících článků proti rasistickému násilí. 

Zato teď...

Bílí flagelanti po celém světě poklekají před lidmi, kteří je nenávidí, a omlouvají se za svoji "bílou vinu", za vinu své existence. V Polsku, Švédsku, Británii i v USA. 

Tohle submisivní ponížené chování je jako z učebnice sexuální psychopatologie. Ale zdá se, že nejsou postižení jednotliví lidé, ale celá část západní civilizace. Klečí a pokorně nastavuje a doufá, že bude znásilněna. Zdivočelá lůza "demonstruje", "bojuje proti útlaku a rasismu" a "vyjadřuje solidaritu" násilnostmi, rasovou nenávistí, pálením a rabováním. Vlastníci obchodů píšou na výlohy "černý majitel", aby se uchránili vyrabování.

Tohle už nemá nic společného s vraždou jednoho člověka druhým, ani s americkou policejní brutalitou.

To je rasismus proti bílým.

Black lives matter? All lives matter! Na všech životech záleží. Kdysi jsem se učila, že rasismus je přežitek minulosti. A trvám na tom i dnes. Žádat nějaké speciální zacházení podle barvy kůže nebo chtít po někom, aby se omlouval za barvu kůže je prostě ... rasismus.     (Čtěte na stránkách Protiproud)


Temná hmota mohla vzniknout již před Velkým třeskem ..... S odvážnou hypotézou přišli výzkumníci z Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimore. Podle nich by tajemná temná hmota mohla vzniknout ještě před tím, než se začal vytvářet náš vesmír. Možnost existence temné hmoty poprvé nadhodil ve dvacátých letech minulého století nizozemský astronom Jacobus Kapteyn.

V dalším desetiletí tuto hypotézu podpořil Kapteynův krajan Jan Oort a švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky. Ukázalo se totiž, že ve vesmíru je více hmoty, než bylo pozorováno. Nicméně, až v roce 2006 získala NASA nezpochybnitelné důkazy o existenci temné hmoty.

Temná hmota není přímo pozorovatelná, ale její existence je patrná ze zvláštních účinků, které má na nám známou baryonovou hmotu a na prostor. Není jí málo, podle kosmologických odhadů tvoří až 80 procent veškeré hmoty ve vesmíru.

Astrofyzikům celého světa nedá původ temné hmoty spát. Ti z Univerzity Johnse Hopkinse nejsou v tomto ohledu výjimkou. Jejich nová studie přitom naznačuje, že temná hmota se mohla objevit už před vznikem vesmíru.

Podle matematických modelů autora studie Tommiho Tenkanena se nedá vyloučit, že součástí temné hmoty je částice, která existovala před Velkým třeskem. Tyto částice by mohly vysvětlit mimořádný způsob rozmístění galaxií v současném vesmíru.     (Čtěte na stránkách 21@století)


5.6. 2020     V úterý 5. června 1883 vyjel z pařížského Východního nádraží poprvé Orient expres. Vlak hotelového typu byl složený výlučně z vozů tehdejší 1. třídy, zejména z vozů salonních, jídelních a lůžkových. V prvních letech končil tento spoj v rumunském Giurgiu. Cestující do Konstantinopole museli přestoupit na trajekt přes Dunaj a dále pokračovali obyčejným vlakem do Varny, odkud byli dopraveni lodí do Konstantinopole. Teprve od roku 1888 projížděl Orient expres celou trasu přes Budapešť, Bělehrad a Sofii až na provizorní nádraží v Konstantinopoli. Roku 1890 bylo otevřeno nové nádraží Müşir-Ahmet-Paşa-Station, dnešní Istanbul Sirkeçi. Na opačném konci trasy přibyly přímé vozy (Londýn) – Calais – Paříž a Ostende – Paříž. Jízdní doba na trase dlouhé 3186 km činila 69 a půl hodiny.


SVOBODA SLOVA JEN PRO NĚKOHO ANEB JE PRO NAŠE SOUDY MUSLIM VÍC, NEŽ NAŠINEC?? ..... Už dávno si nedělám iluze, že je zde nějaká neomezená svoboda slova. Tento článek ústavy dnes platí jen pro někoho. Jak všichni víme, tak pro někoho skutečně neomezená je – tedy můžete třeba chtít podřezat a vykrvit prezidenta nebo kázat v mešitě nenávist k bezvěrcům a jste v pohodě, pak na vás svoboda slova platí. Můžete dokonce i vyhrožovat smrtí, když jí vyhrožujete tomu, komu vyhrožovat lze. Můžete dokonce schvalovat teroristické útoky, ovšem jdou-li proti nemuslimům ze strany muslimů. To vše v pokřivené “liberální demokracii”, která žádnou demokracií není, můžete.

Dnes došlo k soudu s padesátiletým Václavem Klestilem, který vloni na Facebooku napsal výrok, jenž se zřejmě nelíbil – podobně jako mnoho jiných – Al Hamajdovu cenzorskému komandu. Jak si možná pamatujete, tak ihned po útocích na Novém Zélandu prohlásil právě Al Hamajda, že bedlivě sleduje výroky na sociálních sítích, přičemž každé schvalování útoků na muslimy bude tvrdě trestáno. Výrok, za který byl Václav Klestil odsouzen,  zněl:

„Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce.“

Za tento výrok byl dnes odsouzen ke tříletému podmíněnému trestu. Předsedkyně soudu Hana Chaloupková prohlásila, že: „Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že to, že někdo zaútočí na obyčejné civilní osoby, je teroristickým činem.“ Dále soud prohlásil, že společenská škodlivost trestného činu je poměrně velká. Dále soudkyně prohlásila:

„Chceme, aby si ti další už uvědomili, že tady přestává všechna sranda. Že kdyby se to stalo příště, tak si můžou jít sednout.“

Myslím, že dále už nemá cenu soudní proces příliš komentovat. Každý z nás zná jistě nejeden výrok prasete Novotného, kdy někomu přímo vyhrožoval či výrok zastupitele Langa z Jesenice u Prahy, kdy chtěl vykrvit prezidenta. A dalo by se najít mnoho dalších podobných útočných výroků, které – i když žalované – byly nakonec soudem smeteny ze stolu. Protože ty útoky byly jednoduše vedeny tím směrem, kterým je útočení povoleno.

Muslimové dnes a denně káží nenávist k bezvěrcům ve svých mešitách. Korán se dokonce z 64% svého obsahu věnuje podřadným káfirům a to výhradně ve smyslu nabádání k násilí či zmínkou o podřadnosti každého nemuslima, nutnosti platit džizju či brát nemuslimské otrokyně. Na videu, které před časem uniklo z brněnské mešity, vyzývá šéf mešity Alrawí ostatní muslimy k tomu, aby děti učili nenávisti k nám, káfirům. Nikdy nebyl za svoje nenávistná kázání odsouzen stejně, jako jakýkoli jiný muslim. Přitom vyzývání je neskonale horší, než schvalování, nemyslíte?

Sámer Shehadeh, bývalý imám pražské mešity, posílal peníze od českých muslimů do Sýrie teroristům z místní bojůvky, pobočky teroristické organizace Al Kajda. Trvalo roky, než se na to díky cizím tajným službám přišlo a Shehadeh šel před soud, který ho nedávno za podporu terorismu odsoudil na deset let. Zato jeho bratr a švagrová jsou stále v řadách islamistů pravděpodobně v Sýrii nebo Iráku. Je třeba upozornit na fakt, že v době, kdy nadšeně podporoval Al Kajdu a vyzbrojoval svého bratra na cestu, ho mainstreamová média prezentovala coby plně integrovaného muslima.

Islám je nenávistná ideologie, jejíž hlavní cíl je nastolení všesvětové šaríi. To je i cílem úplně každého pravověrného muslima. Žádný muslim nepovažuje nemuslima za sobě rovného, což dávají zejména nyní v Evropě najevo dnes a denně. V Británii kryjí  úřady statisíce případů znásilnění bílých dívek členy muslimských gangů a kryje se i další  jejich násilná trestná činnost. Po celé Evropě se muslimští kriminálníci pasují na psychicky nemocné chudáčky, kterým nelze dát příliš přísný trest.

Justice je v celé Evropě jako přes kopírák. Muslimům se u soudů nepokrytě nadržuje a Evropan musí být souzen velmi přísně, pokud si dovolí jít jakkoli proti muslimovi. Třeba i pouhým prohlášením na sociálních sítích. Právě to je důvod, proč Facebook nepoužívám, tato nesvobodná, velmi cenzurovaná internetová platforma dnes slouží nejspíš skutečně jen k tomu, aby zachycovala názorově nepohodlné občany a posléze je perzekuovala.

Jak sama Jourová, hlavní cenzorka EU nedávno prohlásila, cenzura se musí přiostřit a ze sociálních sítí má kontrola potupně přejít na celý internet. Je jisté, že muslimofil Al Hamajda s podporou různých bonzáckých elfů, ministerstva té jediné pravdy a jiných cenzorů a udavačů se rád do “boje proti dezinformacím”, jak dnes cenzuru nazývají, zapojí.

A nakonec si srovnejte dva dnešní rozsudky. Přivandrovalý černoch, který znásilnil a okradl šestnáctiletou dívku na Litoměřicku, byl seznán psychicky nemocným chudáčkem a byl odsouzen na pouhé dva roky nepodmíněně, přičemž lze předpokládat, že bude předčasně propuštěn. Ani slovo o nějaké společenské nebezpečnosti. Za pouhý výrok na Facebooku pak byl jeho autor shledán vysoce společensky nebezpečným a byl odsouzen na tři roky podmíněně. A to ještě neopoměl soud podotknout, že za další podobné případy budou padat nepodmíněné rozsudky.

Pro naše soudy je tedy muslimský černý násilník méně společensky nebezpečný, než dosud bezúhonní občané, kteří něco napíší na sociálních sítích, aniž by cokoli konkrétního vykonali??? Po útoku muslimského černého šmejda má zničený život nejen dívka, ale i její rodina. Nějaký výrok na sociálních sítích nemá reálný dopad na nikoho, vyjma odsouzeného.

Napsala bych, co si o tom myslím, jenže my už si nic ani nesmíme myslet, protože na to už je zde přece předsudečná nenávist….      (Čtěte na stránkách Vox Populi)


V Polsku začala cvičení přesunu amerických vojsk do Evropy  ..... V Polsku startovala vojenská cvičení Defender Europe 2020 odložená kvůli pandemii koronaviru. Měl to být největší za 25 let přesun amerických vojsk. Plánovalo se, že zpoza oceánu dorazí 20 tisíc vojáků a připojí se k nim devět tisíc amerických vojenských příslušníků v Evropě. (U.S. Army)

Evropské velení USA (EUCOM) v březnu informovalo, že Pentagon přesun zrušil kvůli šíření covid-19, stejně jako byla zrušena cvičení související: Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike a Swift Response.

Velení dříve také informovalo, že USA snižují počet zúčastněných vojáků. Závěrečná část Defender Europe se měla podle plánu konat ve dnech 20. dubna – 20. května na území Německa, Polska a Baltských států za účasti 37 tisíc vojáků z 18 států.

„Epidemie naše plány samozřejmě změnila, ale hlavní je, že jsme se bleskově přizpůsobili dnešní situaci. Polská armáda neztratila ani na chvíli bojovou pohotovost,“ prohlásil polský ministr národní obrany Mariusz Blaszczak při zahájení cvičení na Drawském polygonu na severozápadě Polska. Jeho projev přenášela polská televize.

Ministr obrany poděkoval velení americké armády za to, že „je zde přítomná a cvičí spolu s námi nehledě na problémy, se kterými bojuje celý svět“.

Defender Europe 2020 v Polsku se zúčastní asi šest tisíc vojáků (včetně 2000 polských), 100 tanků a přes 230 bitevních strojů, dělostřelectvo a raketové systémy, celkem asi dva tisíce kusů techniky

Základ polského kontingentu tvoří 12. mechanizovaná brigáda ze Štětína a také vojáci 6. letecké výsadkové brigády z Krakova, 9. braněvské jezdecké brigády, 2. inženýrského pluku, 2. ženijního pluku a 5. inženýrského pluku. Letectvo je zastoupeno letouny F-16 z 2. křídla taktického letectva a vrtulníky Mi-24 z 1. letecké brigády pozemních vojsk.

Za americkou stranu se cvičení účastní asi čtyři tisíce vojáků z 1. jezdecké divize, 2. brigádního bojového útvaru, 3. pěší divize, 3. brigády bojového letectva.

Účastníci cvičení mají prověřit „možnost součinnosti polských a amerických vojsk v rámci společné bojové operace“. Plánuje se také nacvičit „hlavní taktická epizoda: překonání vodní překážky za účasti tankových a leteckých výsadkových vojsk“.

Hlavním cílem cvičení je podle prohlášení „zvýšení strategické pohotovosti a součinnosti díky možnosti rychlého nasazení v Evropě vojsk z USA a také prověrka schopnosti hostitelských zemí přijmout spojeneckou podporu“.     (Čtěte na stránkách AC24)


Protesty v USA. Počet zadržených demonstrantů už přesáhl deset tisíc ..... Od začátku rozsáhlých protestů ve Spojených státech, které vyvolala smrt Afroameričana George Floyda po tvrdém policejním zákroku, bylo zatčeno víc než 10 tisíc lidí. Informovala o tom tisková agentura Associated Press.

Američtí demonstranti, kteří se v hojném počtu vydali do ulic, narazili na těžkou policejní přítomnost. Donucovací orgány nyní mají posílené pravomoci získané v důsledku zákazu vycházení, který funguje jako opatření proti šíření koronaviru. Ještě včera ráno bylo tak podle údajů agentury Associated Press zadrženo celkem 9,3 tisíc lidí, ovšem počet zatčených se každý den od začátku protestů zvyšuje o stovky. Dnes tento počet přesáhl 10 000 lidí, ovšem v protokolu tiskové agentury nejsou zohledněny případy zadržení ze středečního večera, jelikož nejsou doposud policií nahlášeny.

Největší počet zadržených, respektive kolem 2500 lidí, je zaznamenán v Los Angeles. Pak následují města New York, Dallas a Philadelphia. Většina zadržení souvisí s drobnými přestupky, jako je například porušení zákazu vycházení, ovšem stovky lidí byly také zatčeny kvůli krádeži, rabování a napadení policistů.

Výkonná ředitelka kanceláře Národního právnického spolku v Los Angeles Kath Rogers uvedla, že někteří lidé byli zatčeni, protože se ocitli na nesprávném místě v nesprávnou chvíli. To se například stalo i s ženou, která byla jen na večerní procházce a neúčastnila se protestů, nebo s mladým mužem, který fotografoval rabování pomocí svého telefonu, a poté byl zatčen pro rabování.

„Bydlím tady dva roky a navštívila jsem stovky demonstrací, ale nikdy jsem neviděla, aby gumové projektily a slzný plyn používali v tak velkém počtu," řekla.

Protesty v USA

V Minnesotě a několika dalších amerických státech vypukly protesty a nepokoje. Důvodem je úmrtí Afroameričana George Floyda, kterému při zadržení jeden z příslušníků policie klečel na krku nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat. Floyd následně zemřel v jedné z nemocnic. 26. května výpověď dostali čtyři policisté, kteří se podíleli na zadržení Floyda, jeden z nich byl obviněn z vraždy druhého stupně.     (Čtěte na stránkách Sputnik)


V Mexiku byla objevena dosud nejstarší a největší mayská stavba ..... Pomocí metody dálkového průzkumu učinili badatelé v mexickém státě Tabasco u guatemalských hranic unikátní objev. Nalezli dosud největší stavbu, kterou vytvořila legendární mayská civilizace.

Archeologové z Arizonské univerzity objevili strukturu, která svými rozměry překonává i Chufuovu pyramidu v Gíze. Stavba, postavena mezi lety 1000 až 800 př. n l., měřila na šířku 400 metrů a na délku dokonce 1 400 metrů.

Podle výzkumníků byla vysoká kolem patnácti metrů. Hliněná struktura s největší pravděpodobností sloužila pro masové rituály. Nejsou zde patrné žádné známky soch zobrazující vysoce postavené osobnosti, takže se dá usuzovat, že v době vzniku stavby byla mayská civilizace ještě relativně rovnostářská.

„Struktura je natolik velká, že při pohledu z povrchu působí jako přírodní krajina. Ale obraz vytvořený pomocí lidaru stavbu jasně ukázal,“ řekl jeden z badatelů Takeshi Inomata. Lidar je jednou z technik dálkového průzkumu využívající pulzní laser, která dokáže vytvořit trojrozměrný obraz vycházející z povrchových charakteristik.     (Čtěte na stránkách 21@století)


AFRICKÝ MIGRANT DOSTAL ZA ZNÁSILNĚNÍ ČESKÉ DÍVKY POUHÉ 2 ROKY. VÝSMĚCH SPRAVEDLNOSTI ..... Šestnáctileté dívky zpravidla řeší školu, módu, filmy, muziku, brigády, kluky a kam pojedou na prázdniny. Krásný věk. Sama na ty časy ráda vzpomínám a myslím, že nejsem sama. Už nejste dítě, ale zároveň ještě ne dospělí…

Jenže tyto krásné časy vloni pro jednu dívku z Litoměřicka skončily. Bez varování. Brutálně a nevratně. A to poté, co ji znásilnil africký migrant. Ani nechci pomyslet, jak se její život od té doby změnil. Jak a jestli se dá přes něco takového vůbec přenést?

Znásilnění je často trauma na celý život. Moc bych si přála, aby tomu tak v tomto případě nebylo. Je mi z toho smutno, ale zároveň jsem rozčílená.

Tento africký migrant byl odsouzen jen ke 2 letům vězení. Vím, že jakkoli tvrdý rozsudek je, nemůže nic vrátit zpět. Tady však jde o elementární spravedlnost. Soud konstatuje, že je pachatel psychicky nemocný a vlastně za své bestiální jednání nenese odpovědnost. Tak jednoduše to lze vyřešit? To je výsměch do tváře té dívky i jejím rodičům.

Nedávno jsme mj. ve Sněmovně rozhodovali o vydání poslankyně SPD, Karly Maříkové. Hrozily jí tři roky vězení. Za jednu jedinou napsanou větu…

Africký migrant za znásilnění dostal roky pouze dva! Takové jsou u nás tresty, taková je spravedlnost…     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Brusel se pro český národ nesmí stát pohřebištěm! ..... Připomínáme bitvu u Lipan právě proto, že v této bitvě se české dějiny ocitly na křižovatce. Na podobné křižovatce se ocitáme i nyní. Tenkrát, v roce 1434, se skupina umírněných husitů přidala na stranu nepřátel. Tím byla zrazena polní vojska a radikální husitské křídlo. Nastala občanská válka národních a protinárodních sil. 

Jako dneska. Historik a "Otec národa" František Palacký pronesl, že v Lipanech zemřela staroslověnská demokracie. Demokracie byla podle Palackého vždy spjata s tzv. řády slovanskými. Ono husitské buřičství, ona předzvěst celé evropské reformace, to vše připravilo historickou půdu pro vznik moderního českého národa a pro jeho kontinuální vývoj. 

Ne nadarmo znělo krédo prezidenta Masaryka v tom smyslu, že "Tábor je náš program".

Nesmíme dopustit, aby v Bruselu dnes zemřela naše současná demokracie, náš soudobý národní stát. 

Stát, který v sobě nese historickou kontinuitu Mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, až po národní obrození a finální vznik samostatného Československa. Náš národ vyrůstal z reformace. 

Braňme náš národní stát! 

Nepřipusťme, aby se Brusel stal novodobými Lipany, tedy pohřebištěm naší národní a státní suverenity. Nenechme za sebe mluvit zrádce a kolaboranty. 

Opevněme se, jako kdysi Jan Roháč z Dubé, a braňme hráz přirozeného řádu věcí před anomáliemi z dnešní Evropské unie. 

Promluvme, my, dnes, jménem mlčící většiny, a vezměme si pro dnešek aktuální poselství z husitství, tezi, která říká vše - PRAVDA VÍTĚZÍ!

Staňme se znovu takovými buřiči a bojovníky za pravdu, přirozený svět a národní hrdost, jakými byli v 15. století kališníci. 

Naše soudobé "kacířství" je bruselským mocipánům trnem v oku, neboť není ničím jiným, než očistou pravdy v kontrastu dnešních bruselských světonázorových bludů.

Je třeba vracet se ke kořenům, k nimž patříme. 

Pokud bychom je zpřetrhali, stali by se z nás jen lokajové cizích zájmů. Národ Mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského. Čest památce padlých bojovníků za pravdu a za naši suverenitu v Lipanech v květnu roku 1434.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Jak Čechové ke lvu přišli ..... Dobytím Milána se čeští rytíři natolik vyznamenali, že jejich činy vešly do kronik i erbovních bájí. Veršovaná Dalimilova kronika tvrdí, že právě tehdy si Češi vydobyli znamení lva, jež dodnes patří k našemu státnímu znaku.

V lednu 1158 bylo završeno diplomatické úsilí pražského biskupa Daniela a císař Fridrich vložil na skráně českého knížete Vladislava zlatou korunu, kterou ho učinil králem.

Královský titul byl ve středověku chápán jako symbol vrcholného mocenského postavení, v praxi měl však v různých zemích poněkud odlišný význam a vážnost. Čeští panovníci o jeho udělení museli složitě vyjednávat. České země byly totiž volně přidruženy k Svaté říše římské, v jejímž čele stál volený císař. Říše měla původně spojovat všechny křesťanské státy západní a střední Evropy. Ještě na přelomu 10. a 11. století císař Ota III. (980-1002) koncipoval tuto Říši jako federaci čtyř oblastí: Itálie, Galie čili Francie, Germánie a Slovánie. Toto pojetí se ovšem nepodařilo prosadit. Od počátku 12. století už bylo jasné, že pod pravomoc císařů spadají především německé země a v jisté míře i státy v jejich bezprostředním sousedství – tedy na jihu italská Lombardie, na západě francouzsky hovořící Burgundsko a na východě český přemyslovský stát. Tím větší význam mělo pro české panovníky získání královského titulu. Nešlo o pouhé slovo, nýbrž o vyjádření vlastní výjimečnosti a samostatnosti, a to zejména ve vztahu k Říši.

Král Vladislav nebyl prvním českým vládcem s královskou korunou na hlavě. Stejnou hodnost získal v roce 1085 již jeho dědeček Vratislav I. Vratislavův titul byl jen osobním vyznamenáním, neměl tedy dědičný charakter a královi potomci byli opět „pouhými“ knížaty. Vyvíjeli proto cílevědomé politické aktivity, aby tento stav změnili. Příležitostí k tomu se stala i situace v roce 1157, kdy vyvrcholily spory císaře Fridricha I. zvaného Barbarossa čili Rudovous (1122-1190) s mocnými městy na severu Itálie, vedenými Milánem. Na říšském sněmu ve Wormsu císař prezentoval své rozhodnutí vyřešit tento konflikt silou. Žádal přitom podporu nejen od říšské aristokracie a od svých spojenců v Itálii, ale také od zástupců evropských vládců. Svojí podporou císaře ujistil například anglický král Jindřich II. Jednoznačně největší pomoc mu však tehdy poskytl český kníže Vladislav a jeho schopní vyjednavači. Čeští vyjednavači, biskup Daniel a vzdělaný Vladislavův kancléř Gervasius, s císařem předem dojednali adekvátní cenu: český panovník obdržel královskou hodnost a vládu nad územím Budyšínska (později známého jako Horní Lužice) v dnešním Sasku.     (Čtěte na stránkách Měsíčník MY)


Romové, normální je pracovat a nebýt pijavicí ..... Pan senátor Zeman za stranu ODS oslovuje Romy zásadně jako cikáni a já pro autentičnost jsem tento název, mimochodem pořád je ve slovníku, ponechala tak jak je. Ještě před pár lety to bylo pro všechny naprosto běžné. Nevidím na tom nic urážlivého. On je cikán a já jsem běloško a někdo je černoch. Tak to prostě je a není třeba se za to zlobit, či hádat.

Všichni musí pracovat. Senátor Jaroslav Zeman v jistém interwiew otevřeně mluvil o cikánské problematice. Jeden z mála co se nebojí hovořit a psát otevřeně. Je potřeba více takových politiků a třeba se potom vzpamatují a přestanou platit z našich mozolů lenochy, co umí jen brát, válet se a ničit majetek který od nás dostali.

Podle senátora cikáni už druhou generaci nedělají a je mu proti srsti snaha všech Kocábů, kteří se na nich přiživovali a zviditelňovali. Zahrnuli nás hulákám o právech cikánů a že má i majorita svoje právo je jim úplně jedno. Pan senátor má fabriku a jeho pokusy zaměstnat cikány skončili totálním krachem.  Trvale pracovat je jich schopno jen minimum a většinou utekli po pár dnech, když zjistili, že se pracovat musí. pracovní výkony byly vždy katastrofální, trvale pracovat byli schopni dva, tři, maximálně čtyři. Hodně jich bylo „odejito“ za porušení pravidel, krádeže a podobně.

O státních zmocněncích v otázce integrace cikánů mám stejný názor jako pan senátor. Jen živíme další lidi k ničemu. Výsledky nejsou a proč si je držíme? Tak to nevím. Náš postoj k této problematice je naprosto špatný. Máme cikány učit pracovat a ne se starat o to, aby měli co do mísy a kde spát. To už by měla být jejich starost a ne naše. O majoritu se nestará vůbec nikdo a když si nevydělá, tak prostě nemá. Nikdo jim nedá nic zadarmo. Další přísavky neziskovky mají cikány ve svém programu. Oni jsou ti, co vydělávají na svém postoji, že co člen majority to rasista a je potřeba mu rovnou jednu střelit a sebrat poslední drobné v peněžence pro „humanitu“. Jen nevím, proč tu humanitární pomoc neposkytují rovnoměrně všem.

Pan senátor Zeman za stranu ODS oslovuje Romy zásadně jako cikáni a já pro autentičnost jsem tento název, mimochodem pořád je ve slovníku, ponechala tak jak je. Ještě před pár lety to bylo pro všechny naprosto běžné. Nevidím na tom nic urážlivého. On je cikán a já jsem běloško a někdo je černoch. Tak to prostě je a není třeba se za to zlobit, či hádat.     (Čtěte na stránkách Politikařina)


Kletba Tamerlánovy hrobky: Kdo naruší jeho klid, bude napaden ..... V prastarém uzbeckém městě Samarkand je uloženo tělo krutého dobyvatele, který si rozhodně nepřál být při věčném odpočinku rušen. Jeho hrobku zdobí varovné nápisy určené těm, kteří by přeci jen chtěli hrob otevřít.

A historie ukazuje, že Tamerlánův hněv se může projevil i stovky let po jeho smrti.

Na území dnešního Íránu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Afghánistánu ve 14. století vzniká obrovská Tímúrovská říše, kterou zakládá významný turkický vojevůdce Tamerlán (1336–1405). Za svého života je znám jako schopný a také velice krutý dobyvatel, kterého mnozí oprávněně obávají.

A stejný strach by měla vzbudit také slova vytesaná na jeho hrobce a rakvi. „Když vstanu z mrtvých, svět se bude otřásat,“ varuje nápis. „Když kdokoli otevře moji hrobku, vypustí na sebe útočníka hroznějšího než jsem já,“ píše se na hrobě dále.

Tamerlánovo mauzoleum v Samarkandu, foto: Wikimedia Commons

PERSIE V OHROŽENÍ ... Tohoto varování nedbá mocný vládce Persie Nader Shah (1688–1747), který v roce 1740 vnikl do hrobky a odnesl z ní nefritovou desku. Když deska dorazí do perského hlavního města, téměř okamžitě Naderův syn těžce onemocní a situace v Persii se začne zhoršovat do té míry, že poradci vladaře začnou naléhavě prosit, aby desku vrátil zpět do hrobku.

Nader Shah jim nakonec vyhoví a poté, co se deska vrátí do Samarkandu, hlavního města Tímúrovské říše, se jeho syn začne zotavovat. Sám Shah je však jen o několik let později zavražděn. Stal se první obětí kletby, nebo jeho smrt se slovy na hrobě nesouvisí?

Černý kámen uvnitř mauzolea označuje dobyvatelův hrob, foto: Wikimedia Commons

KLETBA MĚNÍ VÁLKU ... Další, koho Tamerlánova hrozba nezastraší, jsou sovětští antropologové Michail Michajlovič Gerasimov (1907–1970) a Lev Vasiljevič Ošanin (1884–1962). Dobyvatelův hrob otevírají 19. června 1941, přičemž za účelem dalšího výzkumu také exhumují jeho tělo.

O tři dny později je Sovětský svaz napaden vojsky Třetí říše. Operace Barbarossa je největší a nejhroznější vojenskou invazí, jakou kdy dnešní Rusko zažilo. Naplnila se Tamerlánova kletba? Slova o ní se dostanou také k uším tehdejšího premiéra Sovětského svazu Josifa Stalina (1878–1953), který nařídí tělo Tamerlána znovu pohřbít.

Pohřeb s veškerými islámskými rituály se uskuteční v listopadu roku 1942. Jen několik dnů poté Sověti získají převahu nad Němci v rozhodující bitvě o Stalingrad, která o pár týdnů později končí sovětským vítězstvím.

Přispěl k tomu právě Tamerlánův pohřeb?     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


Trump chce s Putinem spolupracovat. Merkelová chce válku ..... Koronavirusová epidemie (na rozdíl od nás) zdaleka ve světě neskončila, ale i její byť zatím nevýznamné zploštění, když Západ dennodenně má tisíce případů nových úmrtí, vrací světové lídry, možná právě proto, aby odvedli pozornost od jejího pokračování, ke znovu obnovení starých témat.

Zvlášť aktuální je to v Americe, kde kromě více než sto tisícovky obětí koronaviru, je snad ještě drastičtěji vidět obraz brutálního vandalismu, rabování obchodů a zapalování policejních stanic připomínající občanskou válku, válku nastavší v důsledku úmrtí jednoho zdrogovaného afroamerického  kriminálníka, který po té, co byl   předtím propuštěn z pětiletého vězení za trestný čin loupežného přepadení s nadšením, že začne údajně nový život již stačil platit falešným šekem a byl nesporně nevhodným způsobem pacifikován.

Americká policie je brutální, ovšem kdyby nebyla, tak by už její příslušníci byli masakrováni po stovkách. Amerika je prostě Amerika. Většina Čechů už dnes, byť dodatečně odmítá násilí na euromajdanu, odmítá násilí honkongských studentů, a odmítá násilí černošských pouličních band, ba jen 25% souhlasí s křiklavými, ale jinak nenásilnými demonstracemi Chvilek pro milióny.

Prostě nemáme rádi, když se ulice, tím spíše násilně plete do politiky.

Američané (ale i Francouzi či Němci) jsou jiní. A jak se rozhodnou uvidíme. Nelze vyloučit, že stoupenci demokratů pouličním násilníkům drží palce a hodí to za pět měsíců Joe Bidenovi. Ale také k volbách přijít nemusí.

Ať tak či onak, uprostřed té vřavy vedl Donald Trump nejdříve zuřivý telefonní rozhovor s Angelou Merkelovou, kdy ji zval na původně plánované červnové setkání G7 a když odmítla, obrátil a rozhodl se setkání uskutečnit v září a přizvat zástupce Austrálie, Jižní Koreje, Indie a hlavně Ruska. A s Vladimírem Vladimírovičem si také zatefonoval.

To ovšem zubožený Západ nemůže připustit. Před pěti lety podpořil jednoznačně protiruský puč na Ukrajině s cílem zatlačit Putina do  ztracena. Výsledkem je naprosto rozvrácená Ukrajina, Krym navrátivší se do lůna Ruska a východní Ukrajina – Doněcko a Luhansko - stavící se proti znovuspojení s Kyjevem. Navíc Rusko od té doby geopoliticky zabodovalo v Sýrii i jinde na Blízkém východě a jeho slovo je významné a v geopolitickém slova smyslu někdy i významnější než slovo geopolitického strategického partnera Indie.

Ať tak či tak, Angela Merkelová  vyrazila znovu do útoku. Německo čeká předsednictví EU, hraje mu do karet, že bude rozdávat prachy, byť třebas na úkor Česka či Maďarska a hlavně i to, že celkově se EU a zejména eurozóna nachází ve stádiu takové deprese, že jakýkoliv silový moment, který virtuálně bude působit povzbudivě, rozhodně nemůže chybět. A tak Angela odkudsi vytáhla jakousi hackerovou příhodu pět let starou a rozhodla se tlačit na pilu proti východní mocnosti. Konec konců, je to jakási její labutí píseň, protože se blíží konec jejího funkčního období coby kancléřky. I proto samozřejmě spolu s Kanadou či Velkou Británií vrčí nad variantou, že by Vladimír Putin seděl se Západem za stejným stolem.

Asi to tak má být. Trump nemá rád různé liberalistické institucionální uskupení a s Putinem naprosto poctivě chtěl spolupracovat vždycky, byť i jeho podřízení tomuto úsilí házeli a hází klacky pod nohy. Nestojí jistě o spolupráci s Německem, nestojí o spolupráci s Evropskou unií a mimochodem NATO potřebuje jen jako odbytový prostor pro americké zbraně.

Nikdo z nás neví, jak za pět měsíců dopadnou americké prezidentské volby. Mimochodem i před čtyřmi roky touto dobou vedla Hillary Clintonová nad Trumpem podobně jako dnes Biden o 10 %.

V každém případě platí, že zvítězí-li Biden, pak můžeme počítat, že Západ bude prožívat ve vztahu k Rusku novou fázi agresivní studené války. Liberální Petříčkové v Evropě i ve světě  budou v sedmém nebi.        (Čtěte na stránkách Rukojmí)


4.6. 2020     Čtvrtého června 1070 v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali Roquefort. Je to je polotvrdý plísňový sýr vyráběný z ovčího mléka s výraznou ostrou chutí. Na řezu je mramorovaný, prorostlý modrozelenou plísní.


OSN A JEJÍ NEWSPEAK – SLOVA JAKO MANŽEL, MANŽELKA, VOZÍČKÁŘ, SLEPÝ, HLUCHÝ MUSÍ VYMIZET Z NAŠICH SLOVNÍKŮ ..... O tom, že se OSN zabývá nesmyslnou či dokonce podvratnou činností nemůže snad už nikdo, kdo jejich kroky dlouhodobě sleduje, pochybovat. Ostatně, tato organizace ani pro dobro lidstva nebyla nikdy určena. Velmi symbolicky vyjádřila OSN svoje smýšlení už tím, že na post nejvyššího komisaře pro lidská práva jmenovala občana Saúdské Arábie. K těm vysloveně podvratným činnostem OSN patří například oba Globální kompakty o migraci a uprchlících, tedy vesměs dokumenty, které už předem posvětily stěhování rozvojových zemí, zejména pak Afriky do Evropy. Mimo těchto záležitostí, které mají jediný cíl – zničit evropskou civilizaci, se také zabývají vytvářením jakéhosi newspeaku.

Politicky korektní jazyk se začal objevovat už dřív, jistě i vás napadnou slova, která byla za vašeho mládí zcela obvyklá a užívaná dokonce i v médiích, nicméně dnes jsou nepřípustná. Jde především o vyjádření rasové či etnické příslušnosti, takže těm, kterým se u nás po staletí říkalo cikáni, se říká Romové a těm, kdo se staletí zcela korektně nazývali černoši, se musí říkat Afroameričané a nejsou-li  z Ameriky, pak Afričané či afrického původu. Všímáte si však, že protipól – slovo běloch – nemá nikdo snahu měnit? Podobná korektní mluva už zasahuje do rozličných oblastí. Naposledy si vzala OSN na paškál otázky genderu a zdravotně postižených.

V posledním týdnu jste jistě zaznamenali informaci o tom, že je třeba používat genderově vyvážená označení různých osob, přičemž zde zdůraznili především angličtinu, kde je často součástí  slov i “men”, např. fireman (hasič) nebo businessman, ale s příponou “men” jsou uváděny i mnohé další profese. To se prý musí změnit.

Stejně tak vadí OSN výrazy jako přítel/přítelkyně či manžel/manželka. Zde požadují použití jednotného neutrálního slova (např. partner), které neevokuje žádné konkrétní pohlaví (zřejmě aby se necítila diskriminována některá z těch 100 dalších pohlaví). OSN doslova vyzývá:

„Na tom, co říkáte, záleží. Pomozte vytvořil více rovnoprávný svět tím, že budete užívat genderově neutrální jazyk, když si nejste jistí pohlavím jiné osoby nebo když mluvíte o skupině.“

Nyní OSN navrhuje také zakázat slova, která jasně vyjadřují zdravotní postižení člověka, konkrétně například slova slepý, hluchý nebo vozíčkář. Tedy slova, která asi nikomu nepřipadnou jakkoli hanlivá a ponižující toho, koho označují. Tato a některá další postižení pak nesmí být vyjádřena podobnými, mnohdy staletí zažitými výrazy, ale musí být politicky korektně “okecána”. Ale newspeak se netýká pouze konkrétních postižení, resp. osob s daným postižením, ale všeho, co s tím souvisí. Tak se třeba nesmí používat výraz “znaková řeč”, ale výhradně “znakový jazyk”.  Mimochodem, já osobně v tom, zda se použije slovo “řeč” nebo “jazyk” nevidím rozdíl. Vy ano??

Na nové příručce, kterou nyní vydal úřad ombudsmana, spolupracovala WHO. Příručka je vlastně jakýsi slovník, určený zejména pro novináře, který je nutno ve vztahu k daným postižením používat. Staré, mnohdy staletími zavedené výrazy jsou v tomto orwellovském světě již zcela nepřípustné.

Nepřípustná jsou také údajně urážlivá pojmenování jako mentální retardace nebo již zmíněné označení hluchého jako  “hluchý” nebo slepého jako “slepý”.

Podle příručky je správný název mentálně retardovaného „člověk s mentálním postižením“, hluchého „člověk, který je neslyšící“ nebo „člověk se sluchovým postižením“. Slabomyslný je pak „člověk s psychosociálním postižením“.

Myslíte, že těm, kdo jsou jakkoli podobně postiženi pojmenování, která jsou – obzvlášť v případě hluchých a slepých – používána po staletí, vadí? Některým možná, ale pochybuji, že většině. Normální člověk přece nesoudí ostatní podle postižení, ale dle zcela jiných kritérií. Pokud je zde z mého pohledu někdo “nemocný”, pak to jsou především soudruzi z OSN.

Tak nevím, jak nakonec genderové inženýry z OSN nazvat. Pojmenuji-li  je mentálně retardovanými, pak urazím ty mentálně retardované (pardon – lidi s mentálním postižením). Tyto genderové inženýry, tvůrce politicky korektního newspeaku bych dovedla nazvat výstižně a jednoslovně – IDIOTI. (pozn.  jedná se o běžně užívané pojmenování pro nejvyšší stupeň mentální retardace).      (Čtěte na stránkách Vox Populi)

Dovolil bych si přihodit vlastní pojmenování - jsou to dementní hovada ....


Rusko zavrčelo: Jsme připraveni sestřelovat americké bombardéry!  ..... Ruské vojenské velení dalo jasně najevo, že nebude trpět jakékoliv narušení hranice státu americkými letadly.

Šéf hlavního velení generálního štábu ozbrojených sil Sergej Rudskoj hovořil o připravenosti systémů protivzdušné obrany sestřelovat strategické bombardéry B-1B amerických leteckých sil, které 29. května letěly poblíž ruských hranic, uvedla „Lenta.ru“.

Rudskoj poznamenal, že Rusko pečlivě sleduje všechny lety amerických „strategických letounů“. Podle něj byly 29. května výpočty protivzdušné obrany, když se přiblížily americké letouny, také připraveny k okamžitému použití.

Upozornil, že pokud v dubnu 2020 byl zaznamenán pouze jeden let strategických bombardérů poblíž Kamčatky, pak v květnu - již pět. Je známo, že americká letadla se blížila k hranici Kaliningradské oblasti na vzdálenost až deseti kilometrů.

Generální štáb zároveň poznamenal, že Moskva je připravena uzavřít dohodu s NATO o minimálních vzdálenostech pro přibližování se k vojenským letadlům. Vyzval alianci, aby používala na Baltu transpordéry k identifikaci.

Ruské ministerstvo obrany vydalo 29. května videozáznam o zachycení bombardérů amerických leteckých sil B-1B. Byly objeveny nad neutrálními vodami Černého a Baltského moře. Ruské stíhačky se přiblížily k americkým letadlům, které se poté odvrátili od ruské hranice.

Ministerstvo obrany uvedlo, že k tomu se zvedly do vzduch stíhačky Su-27P a Su-30SM z jednotek protivzdušné obrany jižní vojenské oblasti. Současně vojenské oddělení konstatovalo, že let byl v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru. Nicméně poukázali, že americká rozvědka se v oblasti Středozemního moře chová „agresivně“.     (Čtěte na stránkách AC24)


Dánské utajované dokumenty o UFO: Je čas ukázat světu pravdu ..... „Rozhodli jsme se publikovat archivy, protože na nich opravdu není nic tajného,“ říká kapitán Thomas Pedersen z Dánského vojenského letectva poté, co Dánsko v roce 2009 přistoupí k odtajnění dokumentů o UFO.

Následuje příkladů jiných velmocí a zpřístupňuje veřejnosti 329 stran dokumentace o neidentifikovaných létajících objektech.

„Letectvo nemá žádný zájem na tom, aby byla neobvyklá pozorování držena v tajnosti. Naše práce je udržet národní bezpečnost, nikoliv vyšetřovat UFO,“ vysvětluje Pedersen.

Je letní ráno roku 1982 a ručičky hodinek se přehouply na půl pátou. Jeden patnáctiletý chlapec se vydává na každodenní cestu na bicyklu do svého prázdninového zaměstnání v městečku Funen. Z ranní rozespalosti ho najednou cosi vytrhne.

Asi 50–60 metrů opodál na poli spatří zářící objekt. Neznámé těleso má klasické uspořádání ve tvaru talíře, údajně zhruba 2 metry v průměru a 2 metry do výšky.

Na jeho povrchu není nic výrazného, jediné, co hoch popisuje, je jakýsi otvor na straně. Šokující je pro něj však něco jiného: asi 10–15 metrů opodál stojí 5 malých bytostí. Mají prý lidskou stavbu těla, ale nejsou vyšší než 60 centimetrů.

Typická je pro ně velká hlava, úzké boky a hubené končetiny. Vidí snad hoch mimozemšťany? Co by to pro nás mohlo znamenat? Britský fyzik Stephen Hawking (1942–2018) před takovými setkáními varuje:

„Kdyby nás mimozemšťané navštívili, mělo by to takový konec, jako když Kolumbus doplul do Ameriky, to se pro domorodé indiány neobrátilo v dobré.“ Měli bychom se jim prý vyhýbat a rozhodně je nekontaktovat!

Členové dánského vojenského letectva, kteří se seznámili s „UFO dokumentací“ tvrdí, že je její prošetření často velmi problematické, údajně totiž většinou chybí důležité detaily. Mnoho odborníků se také domnívá, že pozorované objekty jsou často pouze civilní letadla, jevy vzniklé počasím anebo čínské lampiony (zapálené lampiony, které se vypouštějí do nebe).

Dánská exopolitická skupina však upozorňuje zejména na ta svědectví, která pochází od profesionálů.

„Odtajněné dokumenty a spousta svědectví od vysoce postavených vládních, veřejných či armádních činitelů jasně ukazuje na velmi vyspělou neznámou technologii, která je přítomna na naší obloze!“ uvádějí na svých internetových stránkách.     (Čtěte na stránkách Enigma Plus)


JOUROVÁ OPĚT PODPOŘILA CENZURU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, TENTOKRÁT JDE I PROTI TRUMPOVI ..... To, že je Jourová hlavní bruselskou cenzorkou je známé každému, kdo se alespoň trošku zajímá  o dění v Bruselu. Už v minulém volebním období, kdy měla zcela jiné portfolio, zabývající se ochranou spotřebitele, na toto téma kašlala a raději, než řešení problému dvojí kvality potravin se vrhla na řešení cenzury sociálních sítí. Upozorňuji, že to byla právě ona, kdo jako první pohrozil provozovatelům sociálních sítí a dalších webových platforem tím, že v případě, že nebudou jisté druhy příspěvků mazat, pocítí to na takřka likvidačních pokutách.

To, že hlavní hvězdu ANO Jourovou vyšle Babiš do EK znovu, se dalo očekávat. Někdo – mimo europoslanců – přece musí skutečnou politiku ANO prezentovat alespoň v Bruselu, kde se postupně likviduje suverenita jednotlivých národů. Tentokrát už dostala Jourová o něco vhodnější portfolio, které mnohem lépe vystihuje její zájmy a konečně se může coby místopředsedkyně EK plně věnovat cenzuře, neboť je jakousi dohlížitelkou nad dodržováním tzv. “evropských hodnot”. K těm samozřejmě prosazování toho jediného správného názoru patří.

Pak se jistě nikdo nedivil, když opakovaně vyhrožovala Maďarsku i Polsku ze to, že si dělají vlastní politiku, nezávisle na nařízeních a regulích EU, což je přesně taková politika, jakou si v daných zemích přejí voliči vítězných stran. Politika, která se sice ve všem neshoduje s oněmi “bruselsko-evropskými hodnotami”, avšak politika, kterou si žádají voliči. To je nepřípustné a skandální, když někdo plní volební program, že, Jourová???

Nicméně to Jourové nestačí, takže nyní se rozhodla razantně postavit proti Trumpovi. Tedy proti americkému prezidentovi a to přesto, že USA není součástí EU a dokonce neleží ani na stejném kontinentě. Konkrétně Jourová podpořila ve sporu Trump – Twitter právě sociální platformu, která podobně, jako Facebook cenzuruje nepohodlné názory. Tedy výhradně ty názory, které nezapadají do škatulky těch “správných” hodnot, které jsou ovšem prosazovány nejen EU, ale také tzv. US deep statem, prezentovaným demokraty. Oni tomu říkají “liberální demokracie”, i když na takové politice není nic liberálního, ani demokratického.

Trumpovi se konkrétně nelíbilo, že Twitter přidává k jeho příspěvkům jakési vysvětlující odkazy, které měly nepohodlné názory korigovat. Za to Twitteru pohrozil regulacemi s tím, že cenzura je nepřípustná. Navíc by chtěl jakoukoli cenzuru, zavedenou za Obamy, zakázat. Nicméně Jourová se právě v tomto sporu plně postavila za cenzuru, tedy za Twitter s tím, že je prý třeba “bojovat proti dezinformacím”. 

Jourová také hodlá za EK zahájit veřejnou konzultaci k chystanému návrhu nařízení o digitálních službách, které by mimo jiné mohlo v budoucnu stanovit přímou odpovědnost internetových platforem za jejich obsah. To by samozřejmě znamenalo už úplný konec svobody slova. Provozovatelé internetových platforem totiž nebudou chtít riskovat, že na nich zveřejněný obsah bude cenzory seznán za škodlivý a provozovateli daného serveru pak uloží třeba i likvidační pokutu.

To by tedy znamenalo také konec jakýchkoli politických diskuzí, případně by nastoupila jejich cenzura podobná třeba cenzuře diskuze na novinkách, kde často vidíme desítky zcenzurovaných příspěvků. O článcích, kritických k EU, migraci, multikulturalismu, islámu, LGBT, různým menšinám apod. nemluvě, ty už by byly zcela tabu.

Marně přemýšlím, zda byl kdy v  naší politice za posledních třicet let někdo, kdo by byl ještě větším škůdcem, než fanatická cenzorka Jourová, avšak marně. Ostatní předčí minimálně tím, že její zákroky postihnou celou EU. Jen nechápu, jak může mít tato osoba podporu tak velké část občanů, kteří ji vlastně nepřímo zvolili tím, že dali svůj hlas straně, jejíž je nejvýše postavenou členkou.

A na závěr – pro osvěžení paměti – proč to Jourová všechno dělá:

31 000 eur měsíčně po celých 5 let (6 let už má za sebou, další 4 před sebou) po ukončení mandátu bude brát 60% z platu eurokomisaře a to po dobu dvou let 4500 eur pak bude měsíční důchod, který bude brát doživotně, plus důchod, který jí bude vyměřen v ČR.      (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Pro obdivovatele nácků ..... Ještě dnes se nalézají masové hroby z dob druhé světové války. Poslední má kolem 750 obětí. Většinou skončili kulkou do týla. Ano, tohle je nacismus a k němu vám teď dám výrok Pavla Novotného, které obdivuje nacismus.

Poslední dobou vyhledávám údaje které nejsou tak známé, ale které ukazují nacisty v plném lesku jejich zrůdnosti, špíny a vrozené chuti zabíjet vše, co jim stojí v cestě.

Dnes vám ukáži jak to bylo v Bělorusku. Pokud my pláčeme nad Lidicemi a Ležáky, tak věřte, že v Bělorusku bylo vypáleno 628 vesnic. Jejich obyvatelé byla nahnáni do kostele, nebo do stodoly. Budovu pak polili benzínem a zapálili. Nacistická zvěrstva jsou velmi dobře známá, ale u nás jsou lidé, co z nich dělají zachránce Evropy a já budu tak dlouho psát jak to bylo doopravdy, jak to jen půjde.

Hitlerův výrok.   Existuje zaznamenaný výrok Adolfa Hitlera ze 17. řijna 1941: „Slovo svoboda pro mě znamená právo mýt se o svátcích.  Je tu jen jediná povinnost: germanizovat tuto zemi německou imigrací a na domorodce pohlížet jako na rudokožce. Hitler neměl ani nejmenší pocit viny při sestavování plánů na masové vyvražďování. A byť se mluví nejvíce o holokaustu, během něhož šlo o „definitivní vyřešení židovské otázky“, v existenčním ohrožení se ocitly další národy a etnika. Bylo to právě Bělorusko, konkrétně Mogilev, kde si nacisté poprvé vyzkoušeli zabíjení lidí výfukovými plyny. Následně se ukázala tato metoda jako málo efektivní, ale samotné použití ukazuje na zrůdnost uvažování. Pokud si někteří Bělorusové na základě neblahých zkušeností se Sovětským svazem mysleli, že Němci jsou osvoboditelé, tak záhy zjistili, že nejde ani tak o osvobození, jako o etnickou genocidu.

Podle  záznamů mělo být 75 % obyvatel zlikvidováno a zbylých 25 % zotročeno. Na území Běloruska vytvořeno 260 koncentračních táborů. V Bělorusku se ukázala jako nejlepší metoda partyzánský boj, ale chyběla jim výzbroj. Po německé porážce u Stalingradu se situace na frontě obrátila a běloruští partyzáni dostávali mnohem větší pomoc. Běloruští partyzáni tak uměli narušovat chod válečných přesunů. Zabili na 500 000 vojáků, vykolejili přes 11 tisíc německých vlaků a zlikvidovali 948 štábů.  Němci se partyzánům ale i civilním obyvatelstvu krutě mstili. Přesto se Bělorusové nevzdali a své mrtvé tvrdě pomstili.

Ještě dnes se nalézají masové hroby z dob druhé světové války. Poslední má kolem 750 obětí. Většinou skončili kulkou do týla. Ano, tohle je nacismus ...      (Čtěte na stránkách Politikařina)


Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy ..... Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy, napsal maltský velvyslanec ve Finsku a musel skončit ve funkci. Přitom napsal jen pravdu. V souvislosti s výročím druhé světové války je nutné odmítnout lži, že druhá světová válka byla důsledkem existence národních států a národovectví. Jak dokazuje Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu či jak o tom mluvil sám vůdce Třetí říše Adolf Hitler, nacismus byl nadnárodním rasismem, který měl sjednotit germánské árijské národy v jeden celek – ukázkou v praxi byly nadnárodní jednotky Waffen SS. Současná EU v lecčems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.

Nacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii. Čili je to naopak, než tvrdí sluníčkáři – nacismus byl ve skutečnosti poražen vlasteneckým a národoveckým vzepětím občanů národních států, kteří bojovali za suverenitu svých zemí proti snaze vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši.

„Nacisté vždy upřímně pohrdali úzkoprsým nacionalismem, ..., a opakovaně tvrdili, že jejich ´hnutí´, svou působností internacionální podobně jako hnutí bolševiků, je pro ně důležitější než jakýkoliv stát,“ píše Arendtová (ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu I–III, Oikoymenh, Praha 1996, s. 52 ).„Volksgemeinenschaft byla jen propagandistická příprava na ´árijskou´rasovou společnost, společnost, která nakonec odsoudí k zániku všechny národy, včetně Němců.“ (Tamtéž, s. 497). Hitlerův výnos z 9. 8. 1941 dokonce zakázal užívat pojem „německá rasa“, protože by to vedlo „k obětování rasové ideje jako takové ve prospěch pouhého národnostního principu...“(Tamtéž, s. 560).

Již Adolf Hitler vyzýval, aby se národní státy ve prospěch Německem budované Nové Evropy vzdaly své suverenity. „...v době, kdy je osud světa určován velkými státy, státy o rozloze 11 až 17 milionů kilometrů čtverečních, kdy o osudu světa rozhodují státy se stamiliony obyvatel, nemůže již být řeči o suverenitě malých národních států,“ řekl Hitler.

V tomto smyslu hovořil i nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels v projevu k českým novinářům: „Jsem přesvědčen, že během padesáti let se nebude myslet pouze v (pojmech) zemí–mnoho dnešních problémů pak úplně vybledne a mnoho z nich toho nezbude; bude se pak myslet v (pojmech) kontinentů a evropské myšlení budou naplňovat a budou jím hýbat možná mnohem větší problémy.“

A v tomto smyslu arogantní a nestoudná německá kancléřka Angela Merkelová kráčí ve stopách Hitlera i Goebbelse. Merkelová totiž před časem prohlásila, že by se národní státy měly vzdát své suverenity. „Nationalstaaten müssen heute – sollten heute, sage ich – bereit sein, Souveränität abzugeben,“ prohlásila.

O tom, jak se nynější Evropská unie podobá někdejším nacistickým plánům evropské integrace, dobře píše britský historik John Laughland ve své knize Znečištěný pramen. Existuje i řada dalších citátů Hitlera, Goebbelse a dalších nacistických pohlavárů, které opěvují jednotnou Evropu. Zde je i jiná kniha ke stažení: http://desitka.org/nkbeu.pdf .

Německo zrodilo Marxe, německý imperialismus vyvolal první světovou válku a Německo podpořilo Lenina a nástup bolševiků k moci v Rusku. Německo vyvolalo druhou světovou válku a bylo poraženo jen díky společnému úsilí národních států, které bojovaly za obnovení své suverenity a svobody. Německem vyvolaná druhá světová válka přispěla k vzestupu moci Sovětského svazu a k tomu, že ovládnul východní Evropu a státy středovýchodní Evropy se dostaly do područí SSSR.

Projekt Německem ovládané Evropské unie je po nacismu a komunismu dalším totalitním projektem, který má zničit suverenitu a demokracii národních států ve prospěch centrální nedemokratické diktátorské moci.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Odkdy si mažeme máslo na chleba? Účelem bylo zastavit mor! ..... Chlebu s máslem to spolu dokonale ladí a tvoří tak základ nejedné kuchyně. Kdy na to ale lidé přišli a poprvé si namazali krajíc? Odpověď je vlastně tak trochu zamotaná…

Odskočme si na chvilku do Polska, kam na počátku 16. století proniká Řád německých rytířů. Vojáci tu padají jako hrušky a není to jen vinou bojů. V té době se totiž začne šířit mor! Na hradě v Olsztynu jako správce právě pracuje Mikuláš Koperník (1473-1543), který se zajímá nejen o astronomii, ale i o medicínu, a neujde mu zajímavá skutečnost – morem onemocní vždycky jen ti, kteří jedli chleba.

A vlastně není divu, chléb je tmavý a není na něm vidět špína. A ani nechtějme vědět, co všechno se s ním po cestě z pece až na jídelní stůl asi stane!

Mikuláš Koperník přijde nejen s názorem, že se Země otáčí okolo Slunce, ale také že se vojáci nakazí morem kvůli konzumaci špinavého chleba.

Zákon namazaného krajíce

„Pokud chléb nakrájíme a plátky namažeme máslem, snadno přeci poznáme, jestli někde nespadly na zem,“ napadne tehdy Koperníka a hygienické opatření postupně přebere celá Evropa.

Známý příběh má už dnes bohužel několik háčků. Pokud ponecháme stranou skutečnost, že krajíc chleba přeci jen nemusí padnou vždy namazanou stranou dolů, tak hlavně tehdy ještě nikdo netušil, že existují nějaké bakterie.

Jistě, mohlo jít jen o Koperníkovu geniální intuici, ovšem historici postupně najdou nové skutečnosti.

Svačinka na ryby

Zvyk mazat máslo na chleba tu totiž byl již dříve! Úplně první zmínka překvapivě nepochází z kuchařských receptů, ale z anglické knihy rad pro rybaření The Boke of Saint Albans z 15. století. Autorka, řádová sestra Juliana Bernersová (1388-1460), radí namazat si sebou k vodě právě chleba s máslem, aby byla svačina vydatnější a dlouhé čekání na úlovek se dalo lépe zvládnout.

V literatuře ze 17. století již pak najdeme mnoho zmínek o toustech namazaných máslem, oblíbených mezi vesničany, ale třeba i vysokými úředníky, kteří si je berou do práce.     (Čtěte na stránkách Epocha Plus)


Jak funguje akupunktura ..... Staří Číňané věřili, že to, co přináší úlevu, je vyrovnání energií jin a jang. Moderní vědecké studie nabízejí nejméně dvě odlišné teorie. Teorie bran předpokládá, že na nervových drahách fungují reflexní mechanismy, které mohou zabránit přenosu bolestivého vjemu, podobně jako když se zavře brána. Tím se zmenšuje bolest, i když její příčina přetrvává. Akupunktura funguje na principu uzavírání těchto bran.

Jiná teorie vysvětluje úspěšnost akupunktury principem vytváření hormonů zvaných endorfiny. Tyto hormony se tvoří v lidském mozku a jejich účelem je tišení bolesti. Účinek endorfinů je mnohem silnější než například účinek morfia. Nyní existují důkazy o tom, že pomocí akupunktury lze vyvolat uvolňování endorfinů. Ty jsou potom vyplavovány do mozku, kde blokují přenos signálů bolesti. Tato teorie umožňuje vysvětlit analgetické účinky akupunktury a její schopnost navodit relaxaci a pocit pohody. Žádná teorie však dosud nedokázala vysvětlit některé zprávy o zázračně uzdravených.

Aplikace akupunktury ... Lékař se pacienta nejprve vyptá na potíže a provede vyšetření. Zvláštní pozornost se přitom věnuje místům se zvýšenou citlivostí, změření pulsu na zápěstí, známkám napětí a kolísání tělesné teploty. Další informace často poskytne vyšetření jazyka, duhovky a chodidel. Na základě těchto vyšetření je možno stanovit diagnózu buď v duchu konvenční medicíny, nebo podle klasické koncepce určením poruchy rovnováhy energie chi.

Léčba pak spočívá v aplikaci jehel, masáže nebo tepla na určité tělesné body.

Léčba teplem se nazývá moxibusce. Spočívá v prohřívání akupunkturních bodů zapáleným moxovacím doutníkem. Pro výrobu doutníků se používá převážně pelyňkové vlákno, které po zapálení pozvolna vyvíjí sálavé teplo až do nesnesitelného žáru. Zvolené body se prohřívají ze vzdálenosti 1 až 1,5 cm. K léčbě teplem se také často používají elektrické přístroje.

Volba vhodného akupunkturního bodu závisí na stavu a typu pacienta. Může se měnit od jednoho člověka k druhému a den ode dne v závislosti na změnách pacientova stavu. Stejně tak bývá různý počet aplikovaných jehel – od jedné do dvaceti nebo i více; délka aplikace se řídí úvahou terapeuta. Úspěch léčby je závislý na mnoha okolnostech i na životním stylu nemocného. Jediným rizikem léčby je, že akupunktura použitá bez rozmyslu může zakrýt příznaky závažného onemocnění.

Výhody akupunktury ... Akupunkturu lze použít nejen k úlevě od bolesti, ale i v širokém spektru jiných potíží: bolestí hlavy, revmatických bolestí, zažívacích problémů, astmatu, vysokém krevním tlaku, nespavosti,  úzkosti a menstruačních problémů. Používá se též při porodu, a dokonce i při operacích.

Akupunktura přináší zároveň pocit uvolnění, pohody a klidu. Z tohoto důvodu je vhodným léčebným i preventivním prostředkem při mnoha onemocněních vyvolaných stresem v naší uspěchané společnosti. Akupunktura však není všelékem. Není vhodná pro osoby, u kterých je zvýšené riziko infekce (těžcí diabetici nebo lidé užívající léky potlačující imunitu) ani pro lidi se zvýšenou krvácivostí, například s hemofilií.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Uprchlíci se vracejí na dovolenou do země, ze které s hrůzou prchají, a slaví tam ..... Ve Švýcarsku dostává azyl 80 procent uprchlíků z africké Eritreje. Eritrea je považována za brutální diktaturu, kde probíhají násilné střety, a proto je uprchlíkům z této země udělován spolu se Syřany azyl bez větších problémů.

Švýcarský imigrační úřad ale zjistil, že velká část Eritrejců odjela v květnu na dovolenou do své africké vlasti. Důvodem jejich překvapivého počínání byl podle všeho státní svátek vzniku Eritreje, který je slaven 24. května.

Švýcary tato skutečnost znepokojila, proto tamější ministr spravedlnosti požaduje novelizaci azylových zákonů. Ta by spočívala v tom, že by o status uprchlíka přišel ten, kdo by jezdil na dovolenou do země, ze které uprchl před pronásledováním.

Stejný problém lze pozorovat v Dánsku nebo Švédsku.

Na stránkách švýcarského deníku „Neue Zürcher Zeitung“ se uvádí, že „v letních měsících odlétá z Evropy do Eritreje kolem sta tisíce Eritrejců. Všechna místa v letadlech jsou rezervována“.     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Soňa Peková odhaduje, že do Vánoc covid-19 zmizí z celé planety ..... Viroložka Soňa Peková, která vede laboratoř Tilia, je jednou z největších českých odbornic na šíření nového typu koronaviru. Podle ní nastal čas si říct, že jsme to zvládli, a uklidnit se, žádná druhá vlna nebude. Peková dokonce odhaduje, že do Vánoc covid-19 zmizí z celé planety.

Přijde epidemiology avizovaná druhá vlna šíření koronaviru na podzim?

Domnívám se, že žádná druhá vlna nebude. Plošně mezi lidmi už se to šířit nebude. Tady jsme to vyčistili. Nabádám pouze k obezřetnosti před lokálními náhodnými výskyty, především po návratu z ciziny, kde epidemiologická situace není ještě vyřešená. Navíc tady u nás se nakonec, z dnešního pohledu, nedá mluvit ani o první vlně šíření koronaviru. Vlna je něco, co člověka, populaci, smete. A nic takového se vlastně v epidemiologickém slova smyslu v Česku nestalo.

Co se stane, když vir někdo přiveze ze zahraničí? Nespustí to lavinu šíření?

Může se stát, že si covid-19 někdo přiveze ze zahraničí. A jak se všichni obávají, může jít i o případ s bezpříznakovým průběhem. Jenomže i u těch lidí, kdy neměl covid-19 žádné přímé projevy, vždy nakažení říkali, že se cítili tak nějak divně. Takže prosím a apeluji na Čechy, kteří se vrátí ze zahraničí a budou si připadat i jen trochu divně. Ať pracují s tím, že to může být covid-19, a jako první ho vyloučí. Nebudou-li chtít investovat do testu, ať se schovají doma. Ale ať jsou zodpovědní. Ovšem i kdyby to lidé zase přivezli, všichni jsme na značkách, připraveni okamžitě zasáhnout, hygiena, laboratoře, nemocnice.

Myslím, že se lidé už opravdu mohou uklidnit. Jen ať jsou opatrní při cestách mimo republiku.

Apeluji na Čechy, kteří se vrátí ze zahraničí a budou si připadat i jen trochu divně. Ať pracují s tím, že to může být covid-19.

Řekla byste, že koronavirová pandemie je definitivně za námi?

Například naše laboratoř už měsíc neměla jediný pozitivní záchyt. Celkově jsme vyšetřili přes pět tisíc vzorků a já věřím tomu, co mi projde pod rukama. Jediný pozitivní případ ve fakultní nemocnici před týdnem byl cizinec.

Pandemie koronaviru skončí v Itálii 12. srpna, jinde do konce roku, spočítali vědciKoronavirus

Myslím si, že jsme z toho venku. A za pár měsíců bude i celý svět. U nás je to pryč. My tady jsme to vyčistili. Přímo okolo nás, například ve středních Čechách a jižních, je to už čisté. Domnívám se, že mohou vznikat ještě takové ty mikro ohýnky, jako je Karviná, kde se to ještě rozběhne. Ale šíření v Karviné a v Dole Darkov je dle mého názoru import z Polska.

Domníváte se, že nemoc covid-19 zcela zmizí?

Myslím, že opravdu zmizí, troufnu si odhadnout do Vánoc. Nechová se to jako sezonní respirační onemocnění. Prožene se populací a nazdar. Takže odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč. Nasvědčuje tomu řada studií, publikací a závěrů, které bedlivě po celou dobu sleduji, a ke zcela stejným závěrům jako já došli teď aktuálně v časopise Nature, Bundeswehr.

Odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč.

Popisují vlastnosti viru, jeho původ, replikační kapacitu. Označují covid-19 za sestru SARS. Já mu vždy říkala brácha. Chová se stejně jako SARS a MERS a vše nasvědčuje tomu, že řekněme domete epidemiologicky populace, kde se to nevyskytlo, a zmizí. Já v to věřím a vlastně v posledních dnech s tím i už, dá se říct, počítám.

Zvládli Češi pandemii? Jak hodnotíte kroky státu a obyčejných lidí?

Stála při nás svatá prostota. Česko i Slovensko si mohou pogratulovat, jak to zvládly. Můžeme se z této epizody poučit, máme zkušenost, ale na druhou stranu myslím, že s covidem-19 už nemusíme nadále počítat. Nevěřím, že by se vir zreaktivoval z negativní populace. Jsem optimista.

A co zvířata? Nemohl by se nový typ koronaviru vrátit přes ně?

Naše laboratoř testuje denně i zvířata a nemáme za celou dobu jediný pozitivní záchyt. Budeme v testování samozřejmě ještě pokračovat v průběhu roku na žádosti klientů, ale troufám si říct, že zvířat se to vůbec netýká.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


3.6. 2020     Výzva zdraví a svoboda ..... k lidem, lékařům, médiím a politické reprezentaci českých zemí ... Jako terapeuti, lidé profesionálně se zabývající prevencí a příznivci nekonvenční medicíny a různých léčitelských oborů včetně homeopatie, tradiční čínské medicíny a jiných oborů, vnímáme problematiku současné epidemie výrazně jinak, než jak ji interpretují lékařští odborníci a sdělovací prostředky. Hlavní česká média přinášejí jen velmi omezené informace o různých nekonvenčních metodách, které je možné použít při koronavirové nákaze či jako prevenci. Na sociálních sítích se dokonce cenzuruje obsah, který není v souladu s oficiálním postojem konvenční medicíny. Přitom homeopatie, tradiční čínská medicína a jiné nelékařské metody mohou při této epidemii účinně pomoci. Média nesdělují podstatná fakta: onemocnění koronavirem není neléčitelné a lze mu předcházet, zmírňovat jeho průběh a snižovat rizika komplikací. Cílené posilování imunity může zvýšit obranyschopnost organismu a odolnost vůči této či jakékoliv následné epidemii.

Média neustále veřejnosti podsouvají, že neexistuje léčba (a proto jedinou spásou bude plošné očkování), že se život zásadně změní, že budeme nuceni žít v opakovaných karanténách, že každý náš krok bude monitorovaný, že cestovat se bude moci jen při splnění striktních podmínek. Tento úhel pohledu rozhodně odmítáme, jelikož je zásadně špatný.    Dále čtěte na stránkách Zdraví a svoboda; tam j též petice k podpisu


Tajemný mezihvězdný objekt Oumuamua mohl vzniknout z něčeho, co je ve vědě téměř neslýchané ..... Záhada obklopující mezihvězdný objekt Oumumua se stává každým dnem zvláštnější a zvláštnější. Nová studie totiž naznačuje, že mezihvězdný objekt mohl vzniknout z vodíkového ledu. Vodík je nejhojnější prvek ve vesmíru, ale je zřídka pozorován v pevné formě.

„Vyvinuli jsme teorii, která vysvětluje všechny podivné vlastnosti objektu Oumumua,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie Gregory Laughlin, profesor astronomie na Fakultě umění a věd Yaleovy univerzity.

„Ukazujeme, že se pravděpodobně skládal z vodíkového ledu. Jedná se o nový typ objektu, ale vypadá to, že se jich může objevit mnohem víc.“

Oumuamua, který má tvar doutníku a který byl poprvé objeven v říjnu roku 2017, je v porovnání s tím, co viděli vědci dříve, úplně jiný kvůli svému tvaru, stejně jako suchému povrchu.

Výzkum uvádí, že vodíkový led, který potřebuje extrémně chladné teploty, je něco, co je přítomno v jádrech molekulárních mraků. Molekulární mraky tvoří základ hvězd a experti věří, že Oumuamua by mohl obsahovat vodíkový led poté, co prošel jedním z těchto molekulárních mraků v hlubokém vesmíru, což by mohlo vysvětlit i jeho rychlost.

„Když Oumuamua prošel blízko Slunce a přijal jeho teplo, vodík by se rychle vypařil z ledového povrchu,“ vysvětluje vedoucí autor studie Darryl Seligman. Dodal, že „stejně jako mýdlo, které se tenčí po mnoha použití ve sprše, i Oumuamua má takový tvar“. Je možné, že tyto „vodíkové ledovce“ nebo „vodíkové komety“ by mohly být častější ve Sluneční soustavě, což by mohlo vědcům poskytnout nové informace o tom, jak se tvoří hvězdy a planety.

„Jejich přítomnost by byla přesnou sondou podmínek v temných zákoutích hvězdotvorných mraků a poskytla by nové kritické vodítko pro pochopení nejranějších fází stále záhadných procesů, které vytvářejí zrození hvězd a jejich doprovodných planet,“ poznamenal Laughlin. Někteří věřili, že by Oumuamua mohl být mimozemskou sondou.

Studie publikovaná v listopadu 2018 z centra Harvard Smithsonian for Astrophysics naznačila, že by to mohla být „světelná plachta umělého původu“, která byla odeslána z jiné civilizace.

Výzkumník, který objevil objekt Oumuamua, kanadský fyzik a astronom Robert Weryk, řekl, že myšlenka, že to bylo z jiné civilizace, byla jen „divokou spekulací“.

Od ledna roku 2018 již není teleskopem pozorovatelný a mnozí spekulovali, co to vůbec Ouamumua je. Kromě teorie světelné plachty někteří ještě teoretizovali, že se jedná o kometu nebo asteroid.

Záhada o jeho přesné povaze se prohloubila na konci roku 2018, kdy NASA uvedla, že se dva měsíce dívala směrem k objektu Ouamumua, ale prvotně jej neviděla.     (Čtěte na stránkách AC24)


POUČENÍ Z USA – DIVERZITA JE ZLOČIN ..... Mediální prostor posledních dní plní dramatická videa z USA a nejrůznější, lidoví i profesionální komentátoři se do krve přou, co bylo příčinou. Proč tohle děsivé řádění lůzy vzplanulo, kdo za to může a komu to poslouží.

Pokusme se o změnu a podívejme se na tuhle malou, ale slibnou občanskou válčičku z vyššího levelu. Z obecnější perspektivy. Povznesme se nad zakleknutého černocha, nad dvě různé, protichůdné pitevní zprávy, pomiňme profesionální organizaci některých bojůvek, i zprávy, že „demonstranti” jsou sváženi do měst, určených ke zničení, autobusy, abstrahujme od zpráv o diametrálně různých přístupech demokratických a republikánských starostů…. Pojďme výš.

Představme si, že kdyby třeba, obecně, v Americe nebylo černochů, případ by nemohl nastat. A žádné bouře by logicky nevzplály. Řadový policista by při zatýkání pachatele bagatelního trestného činu postupoval úplně jinak a k nějakému zaklekávání by s největší pravděpodobností nedošlo, protože by nebylo nutné.

Nejpravděpodobnější příčinou policistova razantního postupu, totiž musely být každodenní zkušenosti. Zážitky jak vlastní, tak i kolegů, řadových policistů s „jinakostí” černochů. S odlišnou mentalitou, „alternativní” inteligencí a především jinou a bohužel výrazně vyšší mírou agresivity. Kterou opatrně potvrzují i nemnohé odvážné studie z USA.

Docela názorné porovnání agresivity různých amerických etnik podává například práce New DOJ Statistics on Race and Violent Crime  Jareda Taylora z roku 2015, která uvádí, že v případě zločinů, které zahrnují interakci černocha a bělocha, je v 82,5 procentech útočníkem černoch (zde).

Dost naznačuje i statistika (zde)  podle které tvoří afroameričané sice jen 13% populace USA, ale celých 50% obyvatelů věznic. Mezi mladými černými muži ve věku 20-24 let pak připadá 100 vražd na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání, v ČR je to jedna…

Kde a jak se v Americe vzalo toto kulturně, emočně i inteligenčně odlišné, původně Africké etnikum, je celkem známo. Američané si je sami dovezli na práci na bavlníkových plantážích. Tam, pod přísným dozorem ozbrojeného otrokáře, při jednoduché, manuální práci nebyla nízká inteligence, ani emoční labilita problémem.

Ovšem po zrušení otrokářství se z této sociální nekompatibility problém stal. A americký stát jej svými, původně  dobře míněnými zásahy „ve prospěch” etnika, jen dále zhoršoval. Od rozbití černošských rodin finanční „pomocí” matkám samoživitelkám, která způsobila raketový nárůst počtu afroameričanů, narozených mimo manželství, přes „afirmative action” se zvýhodňováním černých a následným, logickým nárůstem nevole těch ostatních, nezvýhodňovaných obyvatel, až po „politickou korektnost”, která zakázala naštvaným obyvatelům USA o problémech mluvit.

Co je však na věci nejdivnější? Že stát, i když měl signály, že soužití nefunguje, že americký „tavící kotlík” už netaví a nedokáže strávit a začlenit tak odlišnou kulturu… ve zhoubné politice pokračoval. Ba víc, přitlačil na pilu. Ovšem jen na jedné straně. Přitlačil na straně bílého, většinového obyvatelstva. Které čím dál drakoničtějším nátlakem nutil ustoupit, vcítit se, pochopit, uskrovnit se, zvyknout si, nastavit druhou tvář a pšššt, ani o tom neceknout. Nebo…

Výsledek se dostavil. Nespokojenost narůstala na obou stranách. Už od konce minulého století se objevovaly odborné práce, opatrně zpochybňující oficiální doktrínu jedné šťastné, multikulturní rodiny. Například metastudie Williamse a O’Reillyho (1996) (zde) hodnotí desítky dílčích studií, které všechny dokazují, že etnická rozmanitost má negativní dopad na výkon pracovních skupin. Z dalších kupříkladu  Stazyk a kol. (2012) zjistili, že etnická rozmanitost snižuje spokojenost s prací u státních zaměstnanců. Parrotta a kol. (2014) zas prokázali, že etnická rozmanitost je významně a negativně korelována s firemní produktivitou.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Kostival lékařský, jednička v regeneraci poškozené tkáně ..... Při svých bylinkových toulkách teď narážím na celou řadu léčivek, které jsou ve svém hojném květenství. Včera jsem se dostala až na místo, kde uprostřed stinného hájku leželo menší jezero plné žab. Bylo to úchvatné. Stejně jako ono množství bylin, které si rostly dle svých nebeských zákonů. Lány kostivalu lékařského, ale také svízele povázky, kohoutku lučního. Z nedalekého místa plně vystaveného slunci vykukovaly kopretiny bílé a jetel růžový. Nádherné místo, takových úchvatných koutů je však u nás nespočet. Kostival mne zde opravdu zaujal, rostl v řadě za sebou, všude, kam jen oko dohlédlo, skvěly se desítky rozvětvených lodyh.

Ve své podstatě hovoříme o vytrvalé bylině, dorůstající výšky 1 metru, s velkým, až 30 centimetrovým, řepovitým oddenkem, na povrchu černým, uvnitř bělavým. Lodyha je přímá, masitá, bohatě větvená a drsně chlupatá. Kopinaté listy jsou až 20 centimetrů dlouhé, v dolní části lodyhy řapíkaté, v horní pak přisedlé, na rubu silněji chlupaté než na líci. Krátce stopkaté květy tvoří hroznovité květenství z hustých dvojvijanů, mající zvonkovitou nachově fialovou korunu, výjimečně jsou růžové nebo bílé. Kvetou od května do července, plodem jsou tvrdky.

Co a kdy sbíráme? ... Vydáme-li se na kostival, miřme spíše do vlhčích stanovišť, jako jsou břehy potoků a řek, ale také houštiny či mokré louky. Předmětem sběru bude především oddenek, pro zevní použití se sbírá také list. Podzemní části se vyrývají buď na samém začátku vegetačního období, tedy brzy na jaře, případně pak po odkvětu, v září a říjnu. Čerstvý kořen je křehký a velmi slizovatý, před sušením jej proto podélně rozkrojíme, aby snáze vyschl. Teplotu sušení pak uzpůsobme maximálně 45 °C. List sbírejme dle aktuální potřeby. Kostival se používá především zevně. Dříve bylo zvykem taktéž i vnitřní užívání, dnes již však víme, že celá rostlina obsahuje pyrrolizidin alkaloidy. Přes kůži, není-li porušena, se alkaloidy do těla nevstřebávají. Škodí, projdou-li zažíváním, začnou se rozkládat a vstřebávat, negativně ovlivňují například játra.

Lidové léčitelství ... Látky obsažené v kořeni kostivalu zmírňují bolest a podporují regeneraci poškozených tkání, pomáhají hojit zlomené kosti, léčí záněty šlach, podvrknutí, výrony kotníku, pohmožděniny, omrzliny. Zevně se aplikuje na postižené místo obklad z kořene nastrouhaného na jemno, případně jako kašička, připravená ze sušeného kořene a vody, dále pak kostivalová mast či tinktura. Regeneraci tkáně poslouží také přiložení čerstvých listů, které jsou účinné při léčbě křečových žil. Kostivalový nálev pak zpevňuje zuby v dásních při paradentóze.

Kostivalový kořen nejčastěji využíváme k přípravě tinktury, kterou lze uchystat následujícím způsobem:

100 g kořene kostivalu ½ l 60 % pálenky

Omyté čerstvé kořeny kostivalu nakrájíme na tenké plátky, nebo je nastrouháme na hrubém struhadle a zalijeme alkoholem tak, že nad kořenem zůstane zhruba 3 centimetrová vrstva. Takto ponecháme zhruba 3 týdny, při pokojové teplotě. 1 x denně protřepeme. Kořen do alkoholu vyloučí až překvapivé množství slizu, kterým následně potíráme bolavé klouby, rozsáhlé zhmožděniny. Aplikovat lze několikrát denně. Kořenovou masu v lihu ponecháme, líh můžeme 1 x-2 x doplnit, nejvyšší účinnosti dosáhneme po půl roce. Uchováváme v chladu.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


PROMIGRAČNÍ NEZISKOVKY HLEDAJÍ V ŘECKU TISÍCE BYTŮ PRO INVAZISTY ..... V Řecku probíhají takřka denně nějaké demonstrace proti migraci a islamizaci. Po demonstracích napříč Řeckem nyní dochází k lokálním akcím v místech, kde neziskovky často spolupracující s místními promigračními politiky v hledání ubytování pro nelegální vetřelce z Blízkého východu i Afriky. Před časem proběhl v Řecku audit těchto neziskovek, který zjistil, že v posledních letech se příjmy těchto podvratných organizací velmi výrazně zvýšily. To, že je drtivá většina z nich přímo či nepřímo, přes své sesterské organizace napojena na Sorosovu OSF asi nikoho neudiví.

Nejprve se podívejte na několik aktuálních videí z Řecka (pozn,: videa z twitteru bývají občas blokována, pak stačí kliknutím na šipku vpravo dole pod videem přejít na originální zdroj). Dnes už je jasné, že je invaze plánovaná a není zde žádná síla, která by ji zastavila, nejméně pak protesty řeckých občanů, na jejichž mínění odmítá dát jak řecká vláda, tak EU. To, že invazisté většinou nezůstanou v Řecku, je snad každému jasné. Drtivá většina má Řecko jen za přestupní stanici dál do Evropy.

Neziskovky hledají ubytování pro vetřelce. Stávající tábory a hotely kapacitně absolutně nestačí, navíc se čeká další pokračování invaze:

Řekové už odmítají mít tábory pro vetřelce ve své blízkosti. Na videu se můžete podívat na to, jak invazisté kradou ovci. To se děje celkem běžně, krádeže zvířat jsou v Řecku na denním pořádku. Nač asi ovci kradli, zda pro konzumaci, “obveselení”, či obojí, ponechám na fantazii každého. Je jisté, že takto kradená zvířata nedopadnou nejlépe:

Invazistů se už bojí i řečtí policisté. Na tomto videu se můžete podívat na to, jak před bouřícími se africkými vetřelci ve strachu utíkají:

A na závěr se můžete podívat na “Sorosovu chobotnici”, působící  v Itálii, přičemž mnohé z dotčených organizací mají celosvětovou působnost. V jiných zemích jsou i další  podvratné promigrační organizace, takže velmi podobný obrázek bychom mohli vidět i v případě Řecka a mnoha dalších zemí, včetně ČR (ovšem nejsme hraniční země EU, takže chobotnice bude o něco menší). Právě neziskovky, které se zabývají migrací a pašováním invazistů, jsou všechny napojeny přímo či nepřímo na Sorosovu OSF. Proto jen připomínám, vzpomeňte si na to, kdo všechno v minulosti tuto pravou ruku nejvyšších globalistů podpořil. Nikdo z nich nebude ve skutečnosti proti invazi a to bez ohledu na to, co tvrdí.    (Čtěte na stránkách Voc Populi)


Srozumitelné vysvětlení velkolepého podvodu, který také na nás ušila Evropská komise svým programem údajné finanční pomoci zemím postiženým pandemií koronaviru ..... Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vystupuje na politika v netypické roli: poučuje Evropany o životních pravidlech. Například občané států Evropské unie, kteří se před týdnem radovali z nového plánu EU na obnovu ekonomik zemí postižených koronavirem, se budou muset seznámit s důležitým pravidlem, podle něhož se sýr nabízí zdarma pouze v pasti na myši. Při současném evropském dění by mělo být toto pravidlo formulováno v poněkud jiném znění, totiž že "žádný grant není zadarmo", nicméně jeho podstata se nemění. 

Připomeňme si jádro konfliktu, pro nějž země jako Dánsko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a dokonce i Estonsko vyjadřují svou nevoli a hrozí, že zablokují přijetí celoevropského plánu na "záchranu ekonomiky".

O co tady jde? ... Itálie, Španělsko a další země "evropského chudého jihu" na samém počátku epidemie začaly požadovat od EU jako celku a zejména od Německa poskytnutí lékařské a finanční pomoci. Místo peněz a lékařů však Německo poslalo přání dobrého zdraví a vedení postižených zemí byla poskytnuta mimořádná lekce o disciplíně, evropské solidaritě, rozpočtové odpovědnosti a reformě státních institucí. 

V Itálii z toho začali být značně rozladění: solidarita a daně v zemi byly evropské (tj. "bruselské"), zatímco lékaři, kteří přišli do italských nemocnic pomáhat, byli kupodivu Rusové, Číňané a Kubánci.

Italští politici, včetně skupiny starostů, dokonce napsali dopis svým německým kolegům, v němž zcela nepokrytě poukázali na žalostné vyhlídky Evropské unie jako celku a zejména pak eurozóny, pokud Řím nedostane peníze. 

V podmínkách totální hospodářské a epidemiologické krize by pro Itálii mohl být odchod z Evropské unie nebo z eurozóny spolu s nesplněním veřejných a soukromých závazků poslední možností, jak zachránit alespoň část ekonomiky, nebo přinejmenším vrátit úder té části (Evropské unie), jejíž politické vedení lze v zásadě považovat za spoluautora italských problémů. 

Podobné (i když méně patrné) procesy začaly zrát také ve veřejném mínění ostatních evropských zemí, zejména pak těch, které Evropská komise po mnoho let nutí omezit své rozpočtové výdaje a schodky.

Mazaný Macron ... Emmanuel Macron využil situace a rychle oprášil svou starou myšlenku vydávat unijní dluhové nástroje "eurobondy", neboli evropské dluhopisy, na něž by se mělo složit především Německo a ostatní země eurozóny s více či méně odpovědnými rozpočtovými politikami, přičemž utrácet tyto peníze bude Francie a její partneři na sociální programy a integraci imigrantů. 

Pouze nyní se tyto nástroje přejmenovaly na "koronabondy" a účelová aliance zemí, které si přály uskutečnit sen o podojení německého rozpočtu pod záminkou koronaviru, začala vyvíjet tlak na Angelu Merkelovou. 

Nakonec, bezesporu pod hrozbou rozpadu Evropské unie, německá kancléřka s odůvodněním, že "samotný národní stát nemá budoucnost", souhlasila s tím, že nové kolektivní dluhy Evropské unie by měly táhnout bohaté země jako Dánsko, Rakousko či Švédsko.

Na samém počátku všechno vypadalo úžasně: 

Evropská komise vydá "koronabondy" za 750 miliard eur, přičemž více než 500 miliard rozdá formou grantů "chudým evropským zemím", a Německo a další tahouni, kteří odvádějí do evropského rozpočtu víc, než dostávají, budou dluh splácet věřitelům. 

Samozřejmě se předpokládalo, že nejpravděpodobnějším držitelem těchto dluhopisů bude ECB (tj. Evropská centrální banka, která "tiskne eura") a bude-li to nutné, následně se rovnou s ní dohodne buď odepsání dluhu, nebo změna podmínek - ačkoli tato možnost nebyla veřejně diskutována.

Jako v pohádce: peníze zadarmo vyřeší všechny problémy! 

Italští a španělští politici už dokonce začali požadovat další částky v podobě dodatečných grantů.

Pánbůh míní, Lejnová mění ... Leč iluze "peněz zadarmo" vzala rychle za své. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová záhy sdělila světu, že pochopitelně celý ten žebrácký banket bude muset být někým uhrazen, a ten někdo budou všichni občané EU, kteří to zaplatí formou nových evropských daní povinných pro všechny státy unie.

Německé státní vydavatelství Deutsche Welle k tomu uvedlo:

"Kompenzace (výdajů) by měly být financovány z nových daní, nebo z "vlastních zdrojů" každé členské země Evropské unie. Samotná Evropská komise nemůže vybírat daně. Dosud členské země EU vždy zakazovaly Evropské komisi shromažďovat své "vlastní zdroje" ve významných objemech. Státní příjmy a daně jsou přirovnávány k výkonu vlády, a to je něco, co členské státy nejsou ochotny převádět do Bruselu... Aby získaly peníze na úhradu plateb do roku 2028, navrhuje Leyenová státům unie uvalit na své občany jakési vágní daně z plastového odpadu, emisí oxidu uhličitého a dovozů z třetích zemí, které škodí klimatu."

Tak si to přeložme z jazyka bruselských byrokratů do srozumitelné řeči: Evropané budou muset dodatečně zaplatit vyšší daň za každý litr benzínu, za vytápění domu, za čínské zboží, které si koupili na úkor dražšího evropského (protože čínský dovoz " poškozuje klima"), a to vše proto, aby si ve chvíli koronavirové krize mohli užívat "bezplatný" příděl peněz na záchranu ekonomiky.     (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Koruna Apulie: Středověký hrad Castel de Monte obestírá „osmičkové“ tajemství ..... Středověký hrad Castel de Monte, s antickými či islámskými prvky, láká svou záhadností i matematickou dokonalostí. Nad italskou provincií Apulie spočívá jako královská koruna

Castel del Monte stojí na přesně osmiúhelníkovém půdoryse. Portálem na nádvoří proniká během rovnodennosti sluneční paprsek a kdysi se dotýkal záhadného reliéfu ženy.

Castel del Monte nechal vystavět římský císař Fridrich II. Štaufský roku 1240 na náhorní plošině Murgia, čtyřicet kilometrů od Bari, dnešního hlavního města regionu Apulie. Hrad dokazuje, že byl panovník nesmírně kosmopolitní: Zahrnuje totiž architektonické vlivy antiky, severoevropské cisterciácké gotiky i islámského orientu, a to v podobě koupelí, jimž se vladař rád oddával.

Tajemství osmičky ... Stavba má přesné matematické rozložení, a symbolizuje tak hledání dokonalosti se špetkou tajemství. Jedná se o pravidelný osmiúhelník s osmi věžemi, jež stojí rovněž na osmiúhelníkovém půdoryse a tyčí se do výšky 24 metrů, tedy trojnásobku osmi. Uvnitř se nachází osm síní a nádvoří obklopuje osm stěn s osmi gotickými oblouky. Význam použité cifry však zůstává záhadou. 

Mohlo jít o inspiraci islámskou architekturou, ovšem i křesťanská baptisteria určená ke křtům bývají osmiboká – stejně jako kaple katedrály Panny Marie v Cáchách, kde Fridricha II. v roce 1220 korunovali římským císařem. A osmiboká byla rovněž koruna Svaté říše římské. Tajemství dál prohlubuje fakt, že portálem na nádvoří dvakrát do roka během rovnodennosti proniká paprsek slunce, jenž se kdysi dotýkal reliéfu jisté ženy.

Záhadná dominanta ... Nejasný je ovšem i účel hradu. Chybí mu kuchyň či spižírna, takže zřejmě neměl sloužit jako trvalé sídlo. Zároveň u něj nevznikly stáje, což vylučuje roli loveckého zámečku – a v okolí se ani nenacházel lovecký revír. Vzhledem k popsané matematicko-astrologické záhadě se tak předpokládá, že císař hrad využíval jako místo k odpočinku, zábavě, meditaci či studiu. Je také známo, že na dvůr zval řecké, arabské, židovské či italské učence. 

Castel del Monte ční 540 metrů nad hladinu nepříliš vzdáleného moře a společně s okolní chráněnou krajinou utváří až mystickou symbiózu. Nemilosrdný zub času se za celá staletí dotkl jen mramorových a mozaikových zdobných prvků, které se musely odstranit. Hrad však dál dominuje celému kraji a na skalnatém vrcholku spočívá jako „koruna Apulie“.      (Čtěte na stránkách 100+1)


The Dark House: Donald Trump byl v pátek spolu s rodinou přesunut z potemnělého Bílého domu do protiatomového bunkru v hloubce 1 km pod zemským povrchem, tajná služba vyhodnotila situaci v hlavním městě jako povstání s rizikem pádu obrany Bílého domu! Policisté v USA se v některých městech začínají přidávat na stranu demonstrantů, prezident vyzval guvernéry, aby nasadili veškeré silové prostředky proti demonstrantům, ale ti se k tomu nemají! Amerika právě zažívá svůj vlastní Majdan, který se rozhořel po celých USA! Protesty už nemají charakter nepokojů, podpora guvernérů, starostů a policistů demonstrantům ukazuje na státní převrat! ..... Do amerických médii dnes pronikla informace, že americký prezident Donald Trump byl minulý pátek poprvé za dobu svého mandátu přesunut [1] spolu se svojí rodinou do protiatomového bunkru pod Bílým domem, který se podle odhadů nachází přibližně v hloubce 1 km v podzemí, a jenž má odolat explozi termonukleární bomby s výkonem 300 MT. Prezident byl v pátek do tohoto bunkru přesunut na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v okolí Bílého domu, kdy Secret Service usoudila, že demonstranti by mohli prorazit bezpečnostní kordony okolo sídla amerického prezidenta a prolomit tak ochranu vnitřního bezpečnostního perimetru Bílého domu.

Tajná služba v rámci bezpečnostního protokolu vypnula elektřinu v Bílém domě, všechna světla zhasla a The White House se tak proměnil doslova na The Dark House. Viz. foto níže. Přestože podle informací Trump spolu s rodinou strávil v bunkru asi jen jednu hodinu, samotná událost vyvolala podle našich informací znepokojení v Kremlu a v ruských bezpečnostních službách. Americká vláda se v pátek podle rozvědky FSB zapotácela. Obavy v Moskvě přitom nejsou bezdůvodné.

Po přesunutí prezidenta s rodinou do bunkru došlo k vypnutí elektřiny v Bílém domě v souladu s bezpečnostním protokolem tajné služby. Z Bílého domu se tak stal Temný dům. Zůstala svítit jenom chodníková světla osvětlující schody a cestu.

Je naprosto zjevné, že nepokoje v USA jsou organizované liberálními, proti-trumpovskými a umanutě proti-ruskými elitami, je to patrné na organizaci, logistice, procesech řízení demonstrací, potvrzují to organizované přesuny vlaky a autobusy, kdy demonstranti jsou převáženi a rozváženi do měst podle určení a plánu, proti demonstrantům není politická vůle zasáhnout, a ta neochota starostů a guvernérů zejména států pod kontrolou Demokratické strany je tak zjevná, že i ruská rozvědka začíná mít obavy o stabilitu americké státní moci.

Představte si situaci, čistě teoreticky, že totéž, co v pátek proběhlo v Bílém domě, by se odehrálo v Kremlu a ruský prezident by na základě bezpečnostní hrozby vzešlé od vlastních občanů byl nucen se uchýlit do podzemního bunkru pod Kremlem. Byl by to signál a známka toho, že vláda v Kremlu se právě zapotácela. Média by to okamžitě rozebírala, analyzovala, běžely by o tom pořady a diskusní panely, ale v případě amerického prezidenta je ticho po pěšině. Jenže, o to hrozivější to ticho je. Amerika totiž nezažívá nepokoje, Amerika právě zažívá svůj Majdan!

Žádné rasové nepokoje ale skutečný americký Majdan ... Informační mapa nepokojů ukazuje, že se jedná o celoamerický protest, který se rozhořel pod záminkou smrti černošského mladíka George Floyda, jenže to možná platilo v první den protestů v Minneapolis, ale současné protesty po celých USA s tím již nemají naprosto nic společného. Je to proces majdanizace americké ulice a můžeme to tvrdit z toho důvodu, že pro to máme důkazy. Demonstranti totiž stejně jako na přelomu let 2013 a 2014 na Ukrajině mají na své straně části státního aparátu a jeho bezpečnostních a výkonných složek, jako jsou některé policejní okrsky na straně demonstrantů, jako jsou zastupitelé radnic amerických měst, kteří podporují tyto demonstranty, a jako jsou dokonce i samotní guvernéři, kteří nechtěli a nechtějí proti demonstrantům zasahovat, a to ani měkce, a tvrdě už vůbec ne.

Policejní kordon, který dělil sídlo prezidenta od davu demonstrantů. ... Jediné, co starostové a guvernéři vymysleli proti demonstrantům, jsou zákazy vycházení ve městech, od 16 až 18 hodin večer, až do ranních hodin. Nově dnes má dojít k zákazu večerního vycházení ve Washingtonu D. C., totéž zvažuje New York [2]. A to je všechno. Donald Trump poté, co byl odsunut do bunkru, tak si asi uvědomil, co se v USA právě děje a konečně se rozhodl, že organizaci ANTIFA umístí na seznam teroristických organizací [3]. Dlouho se k tomu neměl, mnoho let byl vyzýván, aby to udělal, a teprve ve chvíli, kdy byl prezident přesunut do bunkru, tak konečně začal jednat. Organizace ANTIFA v USA je jednou z nejnebezpečnějších levicových extrémistických organizací, která vyhlásila válku kapitalismu a útočí na všechny symboly a majetky kapitalistických podniků, korporací, podnikatelů a hlavně proti bílé rase jako takové v posledních letech.     (Čtěte na stránkách AENews)


Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? ..... Že je liberální demokracie podfuk těch, kterým se nelíbí demokracie čili vláda lidu, je věc zřejná každému, do má zdravý rozum. Protože kdyby se těm, kteří slovo „liberální“ ke slovu demokracie přidali, demokracie líbila, nechali by ji takovou, jaká je a žádným adjektivem by ji neobohacovali. 

Ale oni tak učinili a tím prozradili, jak je jim demokracie protivná. Ale protože zas má slovo demokracie mezi lidmi dobrý zvuk, nepovažovali oni novátoři za výhodné se jej tak zcela vzdát a dali přednost jen jeho úpravě. Spočívající v tom, že k demokracii přidali slovo liberální (svobodná). A měli tak vymalováno. Zatímco totiž výraz demokracie je všem srozumitelný a je proto obtížné jej podle potřeby ohýbat, znásilňovat a prznit, s demokracií liberální to už je jiná, s tou se dají dělat zázraky – a to proto, že nikdo neví, co to vlastně je. Definice liberální demokracie totiž z taktických důvodů těch, kteří ji si ji vymysleli, neexistuje, a když jsem po její definici pátral, dopátral jsem se zřejmě jen pokusného a nikoli tedy oficiálního výkladu tohoto pojmu z pera jistého pana Joury z Respektu z roku 2018. Ten vykládá liberální demokracii jako něco, co má sice i nadále zaručit vládu těm, kteří v demokratických volbách získají většinu hlasů, ale současně má chránit zájmy těch, kteří ve volbách prohráli. Resp. má zabránit tomu, aby ti, co vyhráli, onu poraženou menšinu zas až tak moc neutlačovali.

Na první pohled nevypadá tahle definici zas až tak zle, ale má jednu vadu. Aby totiž cílům liberálních demokratů skutečně odpovídala, zněla by tak, že liberální demokracie má „současně chránit zájmy těch, kteří ve volbách prohráli“, ale jen pokud jsou těmi, kteří prohráli, ti naši, ti správní, a tedy liberální demokraté. A ti co vyhráli, nesmí poraženou menšinu utlačovat už vůbec, a nejlepší zárukou proti tomuto nebezpečí pak bude, když ti poražení, pokud jimi znovu budou liberální demokraté, ty vítěze rovnou sami utlačí.

Zní to jako vtip, ale tak hořký, že vám ústa k úsměvu neprotáhne. A neutěší vás ani fakt, že zrealizovaná podoba tohoto vtipu probíhá dnes nejen u nás, ale na celém světě. V USA vyhráli volby Trumpovi republikání, ale přesvědčivá většina médií podporuje poražené demokraty. A u nás strany demobloku získaly méně hlasů, než strany vládní či provládní, ale dobře 95 procent našich médií píše až do roztrhání těla pro tento opoziční poražený demoblok. A to 24 hodin denně, otevřeně a s plným nasazením, protože jen jemu a jeho mediálním služkám se z pokladen Sorosů a Rotschildů (a má se k nim podle vyjádření Věry Jourové přidat koncem t.r. i pokladna EU), lejí peníze pro výplaty námezdních šmoků, ochotných psát za dobrý peníz cokoliv a pro kohokoliv.

A přesto všechno, přes onen příval peněz jen na jednu stranu našeho politického spektra, zůstávají ony dva tábory našeho elektorátu stále zhruba stejně početné a spíš by se dalo říct, že početnějším je stále tábor vládní.

Je to zázrak snížené účinnosti propagandy je-li jí dán úkol přemoci zdravý rozum národa, který už lecčím prošel i leccos pochopil a dnes se oprávněně ptá: Dovede si někdo představit, jak by naše politická scéna vypadala, kdyby naše média psala a hovořila ve spravedlivém vztahu padesáti ku padesáti a tedy v poměrech, v nichž by zdravý rozum národa šel naopak k nejvýživnějšímu duhu těch, kteří by psali a hovořili opačně, než dnes činí liberální demokraté? Kdy by přestala existovat ona téměř stoprocetní masáž našich lidí jen jedním politickým výkladem (liberálně demokratickým), a téměř stejně masívním zamlčením výkladů opačných?

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Ještě vás ze spánku neprobudil sen, ve kterém vaši političtí konkurenti mají v médiích rovnoprávné postavení s vámi a ve vrátnici budovy ČT vítají Filipa, Okamuru a Klause ml. stejně srdečně jako vás?

A otázka už jen na okraj: Myslíte že byste za rovné přízně médií pro všechny, kdy by se jej někdy podařilo docílit, dosáhli ve volbách víc než dvacetiprocentního zisku hlasů?

Nu a pokud máte dojem, že ano, troufl bych si já tvrdit, že práci médií při tvorbě a ovliňování lidských myšlenek hrubě podceňujete. Velký bratr by vás hnal. A zaslouženě.

     (Čtěte na stránkách EUserver)


ISLÁM NENÍ MÍRUMILOVNÝ SYSTÉM ..... Problémy nemuslimů s muslimy i mezi muslimy navzájem mají mnoho tváří. K základní náboženské diskrepanci islámu patří zcela nesmiřitelný vztah mezi šíity a sunnity. První čtyři Muhammadovi nástupci se označují coby „chalífové jdoucí správnou cestou“ (al-chulafá ar-rášidún), protože tito čtyři nástupci osobně slyšeli slova zjevení přímo z Prorokových úst. Toto islámské schizma na sunnity a šíity se datuje od volby Alího ibn Abí Táliba (bratranec a zeť Muhammada) za 4. chalífa, kdy došlo ke střetu stoupenců Alího a Muáwija roku 657 u Siffínu, poblíž Eufratu, a táhne se až do dneška. Muáwija byl příslušníkem klanu Umajja, který odmítl Alího uznat, protože údajně jeho stoupenci se podíleli na vraždě 3. chalífa Uthmána (r. 656). Za Uthmánovy vlády došlo k sestavení textů Koránu do dnešní podoby. Alí si nepřál prolít krev muslimů a proto souhlasil s řešením sporu arbitráží, kterou prohrál. Šíité a sunnité si jdou celou tuto dobu vzájemně po krku.  

Islám nebyl nikdy monolitní z hlediska náboženských ani ideologických směrů. Z ideologického hlediska se vytvořily dva základní protichůdné proudy: fundamentalismus a modernismus. Fundamentalismus vychází z tradičních islámských způsobů chování a myšlení. Modernismus je spojený se sekulárními ideologiemi a jeho stoupenci jsou převážně muslimští intelektuálové. Jeho počátky spadají do poloviny 19. století v návaznosti na technický a společenský rozvoj západních společností. Ale obecně platí, že tendence některých muslimů k sekularismu ihned probouzí v řadách rigorózních zastánců islámu nesouhlas až nenávist a vždy to vede k násilným akcím proti takto smýšlejícím představitelům státní moci. Do těchto ideologických střetů vždy vstupují muslimští teologové, kteří prosazují islám v jednotě náboženství a politiky. Přitom se odvolávají na Muhammada, který nebyl jen Prorokem všech proroků, ale i organizátorem a bojovým vůdcem muslimské obce (umma). Tuto ideu zastávají i fundamentalisté, podle kterých se nedělitelnost náboženství a politiky musí odrážet v zákonodárné a výkonné státní moci. A vždy nejvyšší autoritou je Alláh. Modernisté tuto interpretaci odmítají.  

Tyto náboženské a ideologické rozdílnosti se odráží v mnohých střetech a jsou zdrojem konfliktů v islámských zemích. Bohužel se často stává, že některá ze světových mocností využívá těchto třenic k podpoře té či oné strany konfliktu k prosazování svých vlastních mocenských zájmů. Důsledkem tohoto vměšování je vždy krvavé vyhrocení konfliktu.  Muhammad údajně prohlásil, že se islám rozdělí na 73 sekt, ale zapomněl říci, která z nich má být tou pravou. Skutečností je, že postupně vznikly různé islámské směry, které se vzájemně netolerují. Existují tři základní větve islámu: sunnité, šíité a cháridžité s jejich umírněnou odnoží ibádíja. Existují i další sekty: súfismus, wahhábismus, ahmadíja, hnutí černých panterů atd. Z hlavního šíitského proudu se později vyčlenily další odnože: imánité, izmailité, alavité, drúzové atd.  

Muslimové cítili a cítí vůči nevěřícím v islám a Židům všeobecné pohrdání, které plyne ze znění některých súr Koránu, z hadísů a biografie Muhammada (zvaná síra). Islám není jen pouhé náboženství, jak si mnozí neznalci myslí. Islámský systém není s demokracii kompatibilní. Např. islám neuznává demokratická lidská práva, neuznává plnou rovnoprávnost žen, zakonzervoval řadu středověkých názorů a tradic, nepřipouští názorovou pluralitu apod. Jeho ideologie je totalitní. Proto je problém s integrací muslimů do západního resp. demokratického systému, neboť ten, kdo by se plně integroval, by přestal být pravověrným muslimem. To obecně plyne právě z nekompatibility obou systémů. Navíc u muslimů žijících v Evropě dochází poslední dobou k radikalizaci a k nárůstu kriminality. Tato skutečnost ještě více komplikuje už tak pokroucené vzájemné soužití muslimů s nemuslimy. Mnozí muslimové a jejich přívrženci tvrdí, že je islám mírumilovný. Ale není tomu tak.  Dokazují to nejenom islamisté a ortodoxní muslimové, ale i mnohé jiné události.   

Např. šíitští Afghánci byli kvůli své víře pronásledováni především Tálibánci, tedy sunnitskými extrémisty, kteří je nepovažují za pravé muslimy a tvrdě na ně útočí. Jejich nenávist je o to větší jedná-li se o hazárské šíity. Hazárové tvořili až do 19. století nejrozšířenější afghánské etnikum. Ale neustálé pronásledování snížilo jejich počet asi na pětinu současné populace. Tato etnická skupina obývá převážně centrální část Afghánistánu a severozápad Pákistánu.  

O buddhismu se hovoří jako o náboženství míru. Přesto někteří mniši přestávají být tolerantní ve jménu své víry právě vůči muslimům. A jak si zdůvodňují myanmarští (dříve barmští) buddhisté vlastní radikalismus vůči muslimům skrze dva a půl tisíce let staré víry, postavené na základech soucitu a míru? Tvrdí, že svět bude žít v míru s muslimy jen tehdy, až se muslimové naučí žít v míru. Aby se tak stalo, tak muslimové musí nejdříve ze svého náboženství odstranit násilí. Tito buddhističtí mniši pochopili, že být tolerantní k netolerantním, nezmění jejich netoleranci, která pramení z náboženských principů násilí, zakotvených v Koránu.      (Čtěte na stránkách EUrabia)


Smrtelný záchvat Evropské unie ..... Něco divného se děje a nikdo o tom moc nemluví, ani nepíše. Ale zdá se, že Německo začíná mít dost všech těch globalistických lží a podvodů Evropské unie. Možná to není celé Německo a určitě ne německá vláda, ale někdo v Německu si už nechce hrát na společném písečku s ostatními státy Evropské unie. Video ZDE. Německý konstituční soud (Bundesverfassungsgericht), což je nejvyšší soud v Německu, totiž začal uvádět v pochybnost autoritu několika klíčových organizací Evropské unie.

Je to něco neslýchaného a nevídaného, protože až do nedávna tento soud nijak neprotestoval a snad by se dalo říct, nechával volný průběh běsnění Evropské unie. Ale teď, najednou, tento soud volí o novém rozhodnutí v poměru 7:1, což je neobvyklé, protože běžná soudní rozhodnutí většinou nebývají do té míry jednoznačná. (Na vysvětlenou: Německý konstituční soud se sestává ze dvou senátů, každý z nich má 8 členů.)

K obrázku nahoře: je zde značná podobnost, zjevně záměrná. Zbývá vědět, je-li je to projev pýchy, nebo hlouposti.

Začátkem května t.r., označil Německý konstituční soud nakupování bondů Evropskou unií za ilegální a protiústavní činnost, čímž mysleli německou ústavu. Soud se rovněž vyjádřil, že jedna z akcí Evropské centrální banky, což byl program kvantitativního uvolňování, nebral v úvahu pravidla o správných proporcích a že správně měla Německá centrální banka požadovat vysvětlení. Evropská banka se obhajovala tím, že sleduje příkazy Evropského soudu a ne příkazy soudů jednotlivých států Unie.

Nákup bondů byl původně odsouhlasen 16 soudci (ze 27) Evropského soudu (EU Court of Justice) v r. 2018. Od té doby nakoupila Evropská unie za $2.9 bilionů bondů.

Tyto bondy měly sloužit tomu, aby s jejich pomocí mohla EU poskytovat levné půjčky chudším státům Unie, což vadilo těm bohatším, jako je Německo a Holandsko, protože ve skutečnosti nesou ztrátu na rozdílu financování.

Otázka je, kdo má pravdu. Má pravdu Německý konstituční soud anebo soud Evropské unie? President Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila jednoznačně, že rozhodnutí soudu EU převládá na Německým konstitučním soudem. Německý konstituční soud zase obhajoval své stanovisko tím, že soudcové EU soudu jednali mimo oblast jejich pravomoci.

Kdo z nich má pravdu může rozhodnout pouze ten vyšší soud, což je soud Evropské unie. Je to ale obtížná záležitost, protože v Německu je konstituční soud považován za opravdového ochránce práva a svobody, takže jeho prohru proti Evropské unií ponesou Němci těžko.

President Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagarde se vyjádřila, že nemíní v tomto případě nic podnikat, protože Banka stejně pod Evropský soud nespadá; je zodpovědná Evropskému parlamentu. Zajímavé tvrzení, předtím říkali pravý opak. Její výpověď byla ihned napadena soudem Evropské unie, který se vyjádřil, že jedině on sám může rozhodovat o činnosti Evropské Banky. Takže: kdo z koho.

Proti tomuto prohlášení vystoupil Německý konstituční soud, který zpochybnil autoritu soudu Evropské unie ve věci tištění dalších peněz bez souhlasu členských států.

Německý soud určil 5. května soudu Evropské unie 3-měsíční lhůtu na to, aby dokázal, že program na nakupování bondů je opodstatněn a oprávněn. Jejich postoj byl vyjádřen následovně:

„Bundesbank (německá centrální banka) se jinak nebude nadále zúčastňovat plnění a provádění rozhodnutí ECB v této věci, pokud vedoucí rada ECB nezaujme jiný přístup, který dokáže … že tento program není v nepoměru s důsledky hospodářské a fiskální politiky.

To jsou samozřejmě silná slova a Evropská banka se právem obává, že kvůli těmto nesrovnalostem, plus kvůli neschopnosti mnohých chudších států vyrovnat se s ekonomickým skluzem, do kterého se dostali kvůli koronavirové „epidemii,“ může vést k rozpadu Evropské unie.     (Čtěte na stránkách NWOO)


2.6. 2020     Druhého června 1948 prezident Edvard Beneš podepsal dopis čs. vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře, bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi.


V USA vypukla občanská válka ..... Globalisté spustili v USA občanskou válku, ve všech 21 amerických městech s hlavními centry nepokojů a občanských povstání jsou u moci starostové za Demokratickou stranu, ani jeden jediný není Republikán! Více než 80% demonstrantů v ulicích Minneapolis není z Minnesoty, ale přijeli do města organizovaně autobusy a vlaky! Policie v New Yorku se bojí zápalných Molotov koktejlů a najíždí policejními auty do demonstrantů! Na ulici už leží první běloši s rozbitými hlavami v tratolištích krve a americká CNN po útoku demonstrantů na své sídlo v Atlantě vypustila hoax, že prý za vypuknutím nepokojů v USA stojí opět Rusko!

Nepokoje v USA vyvolané původně smrtí černocha George Floyda, který zemřel údajně poté, co mu policista v Minneapolis přišlápl krk při zatýkání, se postupně přeměňují na řízené povstání. 

Pro uklidnění situace byla již v mnoha městech nasazena Národní garda a starosta Los Angeles dokonce včera v centru města nařídil zákaz vycházení od večerních hodin až do rána. Nové uniklé záběry ze zatýkání George Floyda odhalily, že na něm klečeli celkem 3 policisté, kteří v původním videu nebyli vidět.

Nepokoje původně vypukly v očekávání, že černošské obyvatelstvo v USA se vrhne do ulic a začnou masivní nepokoje spojené s otázkou rasismu bílých policistů proti černochům. 

Jenže, k tomu překvapivě vůbec nedošlo, ovšem došlo k něčemu naprosto jinému. 

Nepokoje vypukly po celých USA a jejich centrem je celkem 21 amerických měst, jak uvádí poslední informace Fox News. 

 A v těchto nepokojích se objevil jeden společný jmenovatel. Demonstranti v New Yorku hází na policejní auta Molotov zápalné lahve.Ve všech 21 amerických městech, kde vypukly nepokoje a odchází k zapalování aut, k rabování obchodů a k násilí, jsou u moci starostové zvolení za Demokratickou stranu. 

Ani jeden ze starostů není republikán a ve všech těchto městech drtivou většinu demonstrujících tvoří bílé obyvatelstvo a členové různých levicových hnutí a spolků jako je Antifa apod. 

Samozřejmě, že mezi demonstranty jsou i černoši, ale drtivá většina aktivistů jsou běloši, adolescenti ze střední třídy, hipsteři, feministky a militantní liberálové.

Nepokoje vypukly ve 21 amerických městech. Ve všech jsou u moci starostové z Demokratické strany

V úvodu článku přinášíme video s kompilací záběrů z New Yorku, kde je možné na vlastní oči spatřit, že tyto protesty už vůbec nemají nic společného s právy černochů a nejde o černošské demonstrace, ale čistě o levicové liberály, kteří se rozhodli využít smrt černocha k rozpoutání násilí v ulicích, které je namířeno proti elitám, americkému systému, proti vládě a proti prezidentovi. 

Smrt černocha se tak stala pouze zástupným symbolem pro levicové liberály k rozpoutání pekla v celkem 21 amerických městech, které ovládají Demokraté na radnicích.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


BUDOU ČERNOŠI A MUSLIMOVÉ V EVROPĚ ŘÁDIT PODOBNĚ, JAKO TI V USA? ..... Jistě jste všichni zaznamenali násilné demonstrace, ke kterým dochází v těchto dnech v USA. Černoši se tam opět začali bouřit údajně kvůli zabití jejich soukmenovce, kterého při pronásledování za předtím spáchaný trestný čin policie přimáčkla autem, ten údajně na následky zranění zemřel. Každopádně se jednalo o vítanou záminku pro destabilizaci politické situace v USA před blížícími se prezidentskými volbami. Skutečný důvod organizátorů výtržností lze tedy jednoduše domyslet, obzvlášť, když se jich nadšeně účastní i bílí demonstranti hlásící se k organizacím typu Antifa.

Nyní se dokonce především somálská komunita v USA domáhá propuštění vraha bílé Australanky. Vraha, kterého zcela bezdůvodně instalovali na post policisty a to přesto, že neměl žádnou kvalifikaci. Jedinou kvalifikací pro něj byla barva pleti a to, že byl migrant. Ten pak zastřelil čtyřicetiletou Australanku, žijící v USA poté, co volala 911, když v ulici, kde žila, docházelo k výtržnostem. Somálec ji pak zastřelil přes okénko ve dveřích policejního auta. Takto zastřelil neozbrojenou ženu, která vyběhla ven jen tak v pyžamu, žádat o pomoc. Místo toho se dočkala kulky. Takže propuštění tohoto Somálce nyní požadují ostatní američtí Somálci (ale i jiní černoši).

vrah bílé Australanky – Somálec se svojí rodinou

O současných bouřích v USA se napsalo hodně. Mimo uvedené záležitosti však dochází k podobným incidentům po celé zemi. Například v Tampě na Floridě napadla před pár dny muslimka nožem policistu, ten ji vzápětí zastřelil.  Žena byla identifikována jako 21letá Heba Momtaz Alazhariová, sestra Muhammeda Momtaze Al-Azhariho, 23letého muže z Tampy, kterého tento týden zatkla FBI na základě federálního obvinění z pokusu poskytnout materiální podporu nebo zdroje určené zahraniční teroristické organizaci, Islámskému státu (ISIS). Na video napadení se můžete podívat níže, zastřelení muslimky, které následovalo vzápětí již není vidět:

Nicméně média zcela mlčí o tom, že ke vzpourám dochází poslední rok i ve Francii. Zde se afričtí vetřelci bouří proto, že žádají o okamžité udělení azylu. Nutno podotknout, že demonstrace jim pomáhají organizovat promigrační neziskovky. Na sobotní demonstraci afrických černochů v Paříži (v davu můžete zahlédnout i nějaké ty bílé sluníčkáře) opět požadovali všichni nelegální invazisté okamžitou legalizaci pobytu a s ní související výhody. (pozn. video twitteru bývá občas blokováno, pak stačí nahlédnout na odkaz autora videa).

Tzv. “Černé vesty”, jak si tito nelegální invazisté, požadující status Evropanů říkají, se bouří průběžně už celý rok. Před rokem stovky afrických muslimských ilegálů vtrhly na francouzské letiště a obsadily celý terminál a požadovaly setkání s premiérem země. Na letišti tehdy protestovalo zhruba 500 ilegálních vetřelců, kteří skandovali v terminálu 2 letiště Charlese de Gaulla, zatímco se na ně díval asi tucet policistů v taktické výstroji. Protest zorganizovala promigrační neziskovka La Chapelle Debout, která uvedla, že si jejich členové říkají „Černé vesty.“

Stovky afrických muslimských ilegálů, kteří si říkají „Černé vesty“, také vtrhly do pařížského památníku Pantheon a požadovaly právo zůstat ve Francii a vynutily si evakuaci turistů uvnitř budovy. Křičeli: „Zůstaneme zde, dokud poslední z nás nedostane dokumenty” a mávali letákem, který jim rozdal organizátor. Na letáku bylo uvedeno, že požadují „papíry a bydlení pro každého“.

„Už nechceme vyjednávat s ministrem vnitra a jeho úředníky, chceme mluvit s premiérem Edouardem Philippem!” napsali v prohlášení. Někteří demonstranti se na Facebooku označili za „černé vesty“. Jeden z okupantů na videu na Facebooku před evakuací uvedl, že „…by měli dát naše doklady do pořádku. Požadujeme stejná práva jako mají Francouzi.“     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Virologům celé planety ..... V současnosti je v hlavách lidí na celém světě totéž – pandemie COVID-19. Lidé nežijí, ale bojí se. Bojí se, že se nakazí novým virovým přistěhovalcem a zemřou.

Jaké velké poznatky 21. století jste, pánové virologové připravili, abyste ochránili lidi před tím neštěstím? Jsou tři: mýt si ruce mýdlem, nosit masku a izolovat se od ostatních. Zajisté, vaše zásluhy pro lidi je těžké příliš vysoko hodnotit. Říká se, že jste naučili lékaře určovat přítomnost viru v nosohltanu člověka. V současnosti lékaři všech zemí mezi sebou soutěží, kdo udělal více testů. Ale proč je dělat? No, určili, že nemocný je nakažen koronavirem.

A co? Přece neumíte léčit koronovirovou chorobu: léky nejsou, vakcína není a není známo, kdy bude. A zatímco se bude připravovat vakcína, objeví se mutant, který pro ni nebude vnímavý. A vy, bezmocní, odsoudíte nemocného k tomu, že virus bez překážek sestoupí z nosohltanu do dýchacích cest, pronikne do buněk plicní tkáně, vyvolá pneumonii a jako důsledek jejich odumření. Ale nějak za cenu životů milionů lidí pandemie sama od sebe skončí. A najednou druhá, pátá, desátá „vlna“? Znovu pandemie, znovu karanténa, nevratné poškození světové ekonomiky, lid, který zůstane bez práce, má bídu, hladoví atd.

Velký Einstein kdysi řekl : „Objevy dělají nevzdělanci.“ Ve virologii jsem nevzdělanec. Ale k medicíně mám velmi bezprostřední vztah. Jsem Gennadij Vasiljevič Judin, doktor medicínských věd, profesor transplantolog, zasloužilý vynálezce SSSR. 30 let jsem vedl dvě katedry na lékařské fakultě, mám tisíce žáků, bývalých studentů. A bylo mi tak stydno, že já, vynálezce a profesor nemohu ničím pomoci svým bývalým studentům, nyní lékařům, kteří hynou spolu se svými pacienty.

A rozhodl jsem se pootevřít „zbytky svého stařeckého mozku“ a vypracoval jsem „Způsob prevence a léčení koronavirové nemoci v raném stádiu zničením viru v nosohltanu působením vysokých teplot.“ Protože jsem diplomovaným vědcem v oboru patentů, hned jsem napsal formuli objevu. Vědecký základ způsobu. Virus je nový. Vědecká literatura zcela chybí, proto jsem musel použít fakta z internetu. COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem.

Při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut. Prvních 4 – 6 dní proniká do lidského organizmu vzdušně kapénkovou cestou. Viry se nacházejí ve slinách ústní dutiny a v hlenu nosohltanu, odkud se také berou pro diagnostiku nákazy. Při nádechu viry dále klesají dýchacími cestami a pronikají do alveolárních buněk, mimo něž nemohou existovat. To vede ke vzniku zánětu plic a v konečném výsledku k nekróze plic.

Navrhuji: zničit a inaktivovat viry, které ještě nepronikly do buněk, působením teploty 80 až 90 stupňů a nejprve rozpustit jejich lipidový obal sodou.

Dělá se to následovně. Lékař infekčního oddělení, který je celý den v kontaktu s pacienty nakaženými COVID 19, přichází domů, myje si ruce dobrým mýdlem, potom nalije do čajníku 1 litr studené vody z vodovodu, nasype do ní 1 polévkovou lžíci jedlé sody a přivede roztok k varu. Potom skloní nos a ústa nad čajník a vdechuje páru po dobu 15 minut.

Je jasné, že takovou inhalaci může kdykoliv dělat každý a spolehlivě tak inaktivovat všechny viry, které se dostaly do úst a nosohltanu. Soda přitom rozpouští lipidový obal viru a horká pára ve slinách a hlenech doslova nahaté viry uvaří. V případě pochybností je možné proceduru opakovat, aniž bychom organizmu způsobili nějakou škodu.

Můj zpovědník otec Vadim tuto proceduru prodělal a řekl, že je velmi příjemná. V noci z 16. na 17. března tohoto roku, když se o pandemii objevily pouze první zprávy, probudil jsem se tím, že jsem měl stažený hrudník a nemohl jsem se zhluboka nadechnout. Ráno jsem se oblékl a šel jsem do lékárny (500 m).

Byl jsem tak dušný, že jsem se při cestě tam i zpět asi pětkrát zastavil. Všechno doprovázel suchý, častý, namáhavý kašel. Nebyly při tom symptomy jako rýma, zvýšená teplota a bolesti hlavy. Když jsem přišel domů, dlouho jsem se nerozmýšlel a udělal jsem si obvyklou sodovou inhalaci a zopakoval jsem ji v poledne a večer. Stav se zřetelně zlepšil. 17. března jsem inhalaci zopakoval třikrát. K večeru symptomy zmizely a já jsem na tu nepříjemnou událost zapomněl.

Proč jsem bez rozmýšlení zvolil tuto proceduru? Jde o to, že v naší vesnici Orlovščina se léčily všechny nemoci z nachlazení u dětí i dospělých stejným způsobem: dýchala se pára nad hrncem svařenými bramborami. A až moje negramotná babička Paša, která pracovala jako služka, se u pánů naučila tuto metodu se sodou a ta se stala v naší rodině tradicí již po více než sto let. Později, když jsem začal svůj způsob zdůvodňovat, pochopil jsem, že jsem byl nakažen kovidem 19, který jsem vyléčil opakovanými inhalacemi horké vodní a sodové páry v těch nejranějších stádiích onemocnění v průběhu dvou dní. Jako potvrzení posloužil případ, kdy se na mne s podobnými symptomy obrátila neteř, důchodkyně, která uposlechla moje doporučení a také se za dva dny vyléčila.

Samozřejmě, že dva případy nejsou hodnověrným potvrzením, avšak jsem hluboce přesvědčen, že není dobré připouštět popsané symptomy, ale zavčas dělat prevenci vzniku choroby. Pochopil jsem blahodárnou funkci sody.

Protože neexistuje analogie a prototyp mého způsobu, nemám možnost jej srovnávat s jinými způsoby léčby. Proto ihned přejdu k očekávanému užitku jeho používání.

1. Způsob zaručeně předchází koronavirovou nemoc inaktivací působením zvýšené teploty v ústech a v nosohltanu.

2. Způsob je vědecky opodstatněn, je levný, jednoduchý a může jej provádět kdokoli v domácích podmínkách.

3. Způsob je perspektivní, protože zaručeně zničí každý mutant, jsou-li jeho vlastnosti analogické kovidu 19.

4. Světu opakované vlny nehrozí, protože při správné organizaci prevence tímto způsobem bude problém kovidu 19 vyřešen.

Vyzývám: Lidé celého světa! Když dostanete tuto informaci, neodkládejte to a podýchejte nad čajníkem páru z roztoku vody a sody po dobu 15 minut a dále podle okolností.     (Čtěte na stránkách Tadesco)


„Pozor! Nezkoušejte to! Nikdy to nenastavujte jako tapetu.“ Obrázek z internetu „zabil“ telefony Samsung  ..... Uživatel Twitteru pod pseudonymem Ice Universe zveřejnil obrázek, který může vážně poškodit chytrý telefon Samsung. Uživatelé se snaží odhalit tajemství nenápadné fotografie. „Pozor! Nikdy nenastavujte tento obrázek jako tapetu, zejména uživatelé mobilních telefonů Samsung! Způsobí to selhání mobilu! Nezkoušejte to! Pokud vám někdo pošle tento obrázek, ignorujte jej,“ vyzval Ice Universe a přiložil fotografii, která zobrazuje hory a jezero při západu slunce.

V komentářích uživatelé již potvrdili, že poté, co si nastavili tuto fotografii jako tapetu, se jejich telefony restartovaly, blikaly a vypínaly. Někteří majitelé chytrých telefonů uvedli, že ztratili všechna data.

Jeden sledující navrhl, že závada by mohla být způsobena nesprávným profilem digitálního souboru, který systém nemůže zpracovat.

Autor publikace později uvedl, že společnost Samsung na problém reagovala a připravuje speciální aktualizaci.     (Čtěte na stránkách AC24)


PROTESTY A NIČENÍ V AMERICE A JEJICH SKUTEČNÝ DŮVOD ...... 25. května došlo k údajné vraždě 46ti letého George Floyda příslušníkem policie Derekem Chauvinem ve městě Minneapolis, státě Minnesota, v Americe. Brzy nato vypukly vzpoury a výtržnosti na protest proti tomuto činu a také proti „příliš mírnému rozsudku nad vrahem,“ který zněl „vražda 3. stupně.“

Ale proč Minneapolis? Proč právě tam? Byla to samovolná akce, nebo něco plánovaného?

Musíme se zamyslet nad situací města Minneapolis. To město to jedno z dvojčat! To druhé dvojče je St. Paul, jak můžete vidět na přiložené mapě. Mezi nimi protéká řeka Mississippi. V Americe se jim běžně říká „twin cities,“ neboli města-dvojčata.

Už toto dává námět k zamyšlení a proto bude dobré prozkoumat co se doopravdy stalo. Protesty začaly ve městě Minneapolis poté, co bílý policista zabil neozbrojeného černocha. Pochopitelně, něco takového často vyústí v rasové třenice, hromadné ničení a loupeže. Touto dobou se protesty rozšířily do 30 dalších měst a nepokojů stále přibývá, hlásí CNN. Článek ZDE.

Minnesota a Washington D.C. a některá jiná města musela přivolat na pomoc Národní gardu a starostové zavedli zákaz vycházení ven po 8. hodině večer. Ten ale není nikde respektován a protestující ničí a pálí co se dá, většinu noci.

Jak se dalo čekat, protestující, zachyceni na snímcích a ve videích jsou převážně mladí lidé. Takže to není spontánní akce, kdy by – na příklad – lidé z jednoho městského bloku vytáhli do ulic a protestovali. Pak by se mezi nimi přece objevovali lidé různého stáří. Už to samotné je podezřelé. V jednom videu bylo rovněž poukazováno na palety s cihlami, které byly složeny v ulici, aniž by se tam cokoliv stavělo či budovalo. Zřejmá pomoc násilníkům k rozbíjení výkladních skříní. Video ZDE. V Minnesotě zastavila policie auto, které přiváželo potřeby pro protestující. Lidé z auta bleskově utekli, takže je nebylo možno identifikovat.

Je odhadováno, že zatím bylo zničeno v Minneapolis a v St. Paul asi 170 obchodů a obchodních míst malých podnikatelů. Všimněte si, že budovy firmy Amazon, které se v Minneapolis nacházejí, zasaženy nebyly! Celkový seznam škod je ZDE, je průběžně obnovován.

Bylo zvláštní, jak reagoval starosta města Minneapolis. V pátek ráno povolal Národní gardu na pomoc. Během dne měli velkou konferenci, kde plánovali, jak budou proti protestujícím postupovat a která jednotka bude kde, by zabránili ničení. Večer vyhlásila policie zákaz vycházení ven po 8. hodině a pak se všichni vytratili – prostě zmizeli. Zmizela i Národní garda –všichni byli pryč a vandalům zůstalo volné pole. Mnozí je viděli, jak hromadně najížděli na dálnici a ujížděli pryč. Článek ZDE.

Jak k tomu všemu došlo – kdo to začal?

Zdá se, že všecky ty protesty, loupení a ničení bylo velmi dobře naplánováno a zorganizováno. Článek Gary Hollanda podezřívá, že jsou zúčastnění vedle Antify, Black Lives Matter (černošská rasistická organizace), MECHA i jiné bolševické skupiny. Má za to, že je zúčastněn i NORTHCOM, což je vládní organizace na obranu Spojených Států. Článek ZDE.

Je pravděpodobné, že ti, kteří vytvořili Koronavirus psy-op pochopili, že takový virus nestačí na to, aby lidé, celí ustrašení, nadále zůstávali zavřeni doma. Nakonec – každý virus má pouze omezené trvání. Proběhne populací a zanikne, protože všichni si na něj vytvoří odolnost. To je, jak se každý virus chová. Takže bylo nutné přijít s něčím novým s něčím silnějším, co všecky donutí znovu se bát a tím pádem poslouchat.

Zřejmě také nebylo zásahem korony zničeno dostatečné množství malých a středních podnikatelů, a tak se toho úkolu ujali shora jmenovaní raubíři, kteří podnítili (anebo zaplatili) mladé, nezkušené a nerozumné lidi ke spolupráci. A ještě ke všemu asi zkoušeli znemožnit současného amerického presidenta, Donalda Trumpa. Když se podíváte na přiložené video, můžete tam jasně vidět jednoho z provokatérů. Je celý v černém, má novou masku s respirátorem a drží černý deštník, asi na ukrytí kladiva, v případě potřeby. Kladivem pak rozbíjí výkladní skříně. I lidé na něho volají „ty jsi policajt!“ Video ZDE.

Jen tak pro zajímavost, jistá dáma už měla dost policejní kontroly a dala jim to jasně najevo tím, že zfackovala policistu. A jeho kámoš jí to oplatil. Nevídáno! Video ZDE.

ZNIČIT AMERIKU!

Je to zjevné vyvrcholení snahy o zničení Ameriky. Amerika byla kdysi průmyslová země, naprosto soběstačná, pokroková a namířená na vrcholný úspěch. Noví příchozí z kulturních zemí, kteří tam přišli, byli – kvůli volnosti podnikání a minimální byrokracii – podníceni k nadšené činnosti a často neviděli žádný limit v tom, co mohou docílit. Někdy v 1970tých letech začali s programem destrukce. Napřed zakázali emigraci z kulturních zemí a povolili pouze emigraci z tak zvaných „vývojových zemí.“ Jinými slovy, navozili tam samou chudinu, často negramotnou, která se nedomluví, domluvit se nechce, žije v odloučenosti od ostatních a stýká se pouze se sobě rovnými. Často přežívají na vládní podpoře. A pak začali vyváže průmysl. Jedna firma za druhou se stěhovaly pryč, ven ze země. Důvody byly různé, ale ten hlavní převládal: nutnost docílit co nejnižší ceny a nejvyšší zisky. Zboží v obchodech stálo míň a míň a mělo úměrně horší a horší kvalitu. A tak dále.

Jenomže, když padne Amerika, padne jaksi i zbytek světa. Kdybychom byli samostatné státy, které mají všecko, co je potřeba uvnitř země a nemusí spoléhat na dovoz zvenčí, kdyby naše politika byla samostatná, pak bychom pád Ameriky snadno zvládli. Ale centrální řízení, které zkouší víc a víc rozkastlíčkovat výrobu na různé země – vy budete péct jen chleba, vy budete vyrábět koloběžky, vy budete stavět letadla – tento způsob, kterému se v Americe říká „comparative advantage,“ (porovnatelné výhody) je pouze na odstranění naší samostatnosti a je zaměřen čistě na naše zničení. Dnes zkouší EU dokonce zakázat zemědělství, které bude povoleno pouze ve předem vybraných státech, což bude znamenat další ztrátu samostatnosti a další krok k našemu zničení jako národa. Je to nesmírně chytrý plán, zločinný ve své podstatě a postupuje pomalu, ale jistě!     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


Milion chvilek Čechům vysvětluje, co je to demokracie ..... Místopředseda a mluvčí spolku Milion chvilek, který svolává demonstraci 9. 6. na Staroměstské náměstí, Benjamin Roll zveřejnil na facebookovém profilu hnutí video o demokracii.

Foto: Lucie Bartoš Popisek: Benjamin Roll. reklama

„O co nám vlastně jde? Co nás vede k aktivitě? Respektujeme volby? Jak chápeme základní pojmy, které hýbou veřejností, a pilíře, na kterých stojí naše společnost? Začíná takový malý průvodce demokracií – v prvních dvou dílech prolítneme samotným slovem demokracie a v dalších týdnech celou řadou dalších důležitých témat. Základní hodnoty, na kterých náš stát stojí, jsou čím dál více pošlapávány – proto se sejdeme 9. 6. na Staromáku – Vy ještě nemáte dost?! – protest Najdete si svou chvilku pro demokracii? Demokracie je vláda lidu – vláda práva – vláda hodnot,“ napsal k videu Roll.

„Kdekdo se dnes ohání silným slovem demokracie. Z celého světa, i od řady odborníků slyšíme, že demokracie je v krizi. Co to však demokracie vlastně je?“ ptá se následně ve snímku. 

„Od základní školy se učíme, že demokracie řecky znamená vláda lidu. Často to chápeme tak, že lidé zvolí své vůdce, kteří jim pak vládnou, ale to je omyl. I v naší ústavě, tedy v našem základním zákoně, čteme, že lid je zdrojem veškeré státní moci. To je důležité. Zdrojem moci nejsou ti u moci, ale úplně všichni. Každý z nás, každý den,“ pokračoval dále ve výkladu. Video ZDE.

„Vládneme sami sobě a zodpovědnost za vývoj společnosti neseme všichni. Základním nástrojem a právem, jak tuto zodpovědnost uplatnit, jsou volby. Nevolíme však své vládce, nýbrž své zástupce. Oni od nás mají naši důvěru k tvoření zákonů a řešení mnoha složitých problémů. Nejsou to však zvolení šéfové. Oni pracují pro nás. Volby však nestačí. Volbami to nekončí,“ zmínil Roll.

„Ano, prosazení vůle většiny patří k demokracii. Samotná většina ale nemá neomezenou moc. Nemůže si dělat, co chce a nemůže menšinu utlouct. Ani politik zvolený většinou nemá právo krást a zneužívat moc. I on musí dodržovat zákony a pravidla. Demokracie není totiž jen vláda většiny, nýbrž zejména také vláda práva. Vláda pravidel a spravedlnosti. A to garantuje naše ústava. Ta pravidla nejsou svévolná. Jde o společenskou dohodu založenou na tom, že demokracie je zároveň souborem hodnot, mezi které patří nezpochybnitelná důstojnost každého lidského života, svoboda a zodpovědnost jednotlivce, vzájemná důvěra, solidarita se slabšími a s těmi, kdo  jsou v menšině, rovnost před zákonem, spravedlnost, úcta k pravdě, pravidlům a k dialogu a zejména také dělba a kontrola moci. Demokracie je jediný systém, kde každý člen společnosti, i ten, kdo prohrál boj o moc, nebo se o ni ani neucházel, má zajištěné právo být dál součástí celku a vyjadřovat se k tomu, jak se s jeho zemí nakládá. Projevuje se to například jako možnost kritizovat mocné bez jakéhokoli strachu a umlčování. Kritika politiků tak není neúctou k volbám, nýbrž naplněním našich základních práv. I po volbách je prostě potřeba, aby každý z nás bedlivě sledoval, koho to vlastně zvolil a zda vše funguje, jak má,“ podotkl.

„Jak řekl Karel Kryl, v politiky se nevěří, politici se kontrolují. Tak co, našli byste si chvilku?“ uzavřel.     (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)

Milión chvilek ... milión debilů ....


Kdo velí americkému námořnictvu? Prezident Trump nebo LGBT++ aktivisté? ..... V USA proběhl zajímavý případ. Americké námořnictvo povolilo jedné transsexuální osobě (označené jako Jane Doe) sloužit pod její zvolenou genderovou identitou. To se zcela příčí rozkazu prezidenta Trumpa, který nařídil, že v ozbrojených silách USA smí sloužit vojáci pouze pod genderovou identitou podle svého narození.

Americký prezident je sice formálně vrchním velitelem ozbrojených sil, ale jak vidno ne tak úplně. Nátlak LGBT++ organizací vedl totiž k tomu, že si vysocí důstojníci námořnictva dovolili nařízení vrchního velitele ignorovat. V jaké stavu ale je armáda, která neposlouchá svého velitele, ale organizace zastupující sexuální devianty?

Organizace zvaná SPART*A, která zastupuje transgenderové osoby v ozbrojených silách je ale nadšená.     (Čtěte na stránkách Česká věc)


Pravda o vakcínách ..... 33-minutové video z USA o tom, jaké všechny látky se nacházejí ve vakcínách, jak moc americký stát nutí lidi rodiče k očkování dětí a jak silná je očkovací propaganda. Věděli jste, že ve vakcínách je rozkouskovaná hypofýza, zbytky tkání, včetně tkání plic a kůže, ledvin, sleziny, srdce, jazyka, dále rtuť, hliník, formaldehyd, buňky z prasat a jiných zvířat, atd...     (Čtěte na stránkách NWOO)


Česká republika odmítá přijímat migranty z Řecka; Ministr vnitra říká, že 17letý migrant není vhodný pro zemi. Neziskové organizace jsou za přijetí ..... „Nejsou žádné děti, které by byly bez domova, opuštěné a vhodné k přemístění do České republiky. Existuje mnoho sedmnáctiletých Afghánců a Pákistánců, kteří podle mého názoru nemají šanci na rozumnou resocializaci v České republice, “Řekl Hamáček.

Podle něj by tito mladí muži pravděpodobně odešli za svými příbuznými do Německa nebo Švédska. Česká republika bude i nadále pomáhat při řešení situace v řeckých táborech migrantů, uzavřel ministr vnitra ČR. Píše portál RMX.

Neziskové organizace a osobnosti opakovaně požadovaly, aby země přijala nezletilé migranty bez doprovodu.

Česká europoslankyně Michaela Šojdrová přišla s návrhem na přijetí 50 syrských sirotků z řeckých táborů. Začátkem září loňského roku Řecko požádalo ministry vnitra EU, aby přijali dětské uprchlíky bez doprovodu.

Několik členů parlamentu Křesťanské demokratické unie (CDU) vyjádřilo svou nespokojenost s tím, že do Německa dorazili dospívající muži místo toho, co mělo být počtem mladých žen bez doprovodu.

„Německo je ztuženo UNCHR [Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky],“ řekl Hessian CDU člen Bundestagu Hans-Jürgen Irmer, zatímco agenturu kritizoval. „Než Německo přijme více takových migrantů, jsou nyní ostatní země povinny tak učinit.“     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


USA v plamenech: Fatální hrozba a pozemská naděje. Teroristé z Antify jsou na roušky zvyklí. Život bělocha nemá cenu? Nejšpinavější politický boj. Svázané ruce a zničení Ameriky ..... a politiky. V Americe ještě pořádně neskončila covidová karanténa a už tam mají další zákazy vycházení. Stručně řečeno - „druhá vlna“ je tady. Nešíří však „okysličený“ virus (zatím), ale pouliční násilí.

Stejně jako v případě koronaviru, o jehož umělém původu si štěbetají už i netopýři, také rostoucí počet hořících amerických měst má jasný cíl – zabránit znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Právě nyní má Trump výjimečnou příležitost posílit svou volební základnu, ba dokonce ji rozšířit. Musí však přesvědčivě prokázat, že jeho předvolební heslo „pořádek a zákonnost“ bylo míněno vážně.

Černá a bílá ... Jistě – pro tvrdý zásah proti vandalům má svázané ruce. Federální složky nemohou libovolně zasahovat proti vůli guvernérů a jejich úřadů, včetně těch policejních, což zvláště ve státech řízených Demokraty značně komplikuje situaci. Lze si proto snadno představit frustraci „nejmocnějšího muže planety“, když bezmocně přihlíží tomu, jak policie nezasahuje proti žhářům, zapalujících policejní centrálu v Minneapolisu. Nebo jak místní policie reaguje na množící se akty vandalství výzvou, aby demonstrující nosili roušky a udržovali covidovou vyhláškou požadované rozestupy...

Trump má samozřejmě pravdu, když z nepokojů neobviňuje primárně černochy, ale většinově bílé anarchokomunisty z Antify. I proto, že liberálně levicová opozice hraje proti Trumpovi kartu „systémového rasismu“, z něhož jsou obviňovány nejen policisté, ale především samotný Trump. 

Přesto by prezident fatálně chyboval, kdyby z přemíry obav o nálepku rasisty přehlížel fakt, že naprostá většina rabujících má černou kůži. Přitom není důvod si myslet, že by se na jeho stranu postavili jen běloši. Vždyť i mezi policisty, na které demonstrující útočí, je mnoho černochů. Ostatně jeden z nich, Dave Underwood, byl v Oaklandu při zásahu nemilosrdně zastřelen. Jeho jméno však na transparentech nátlakové organizace Black Lives Matter určitě neuvidíme…

Bezcenné životy bělochů?

Proč CNN neukazuje záběry násilných protestů i v jiném, než rasistickém kontextu? Proč se mediální mainstream nepohoršuje nad tím, jak aktivisté Antify a BLM ubili do bezvědomí muže, třímajícího ve svých rukou americkou vlajku?

Životy bělochů pro americké televizní stanice a korporátní média žádnou hodnotu nemají?! Zničit Ameriku, nebo celý svět? Z uvedených záběrů snadno pochopíme, proč připsal Trump na seznam teroristických organizací právě Antifu. Jde o násilnickou organizaci, k níž se dnes lísá kdejaký Pirát, včetně toho zdejšího nejvyššího.

Pouhým administrativním úkonem však prezident situaci na ulicích neuklidní, spíše naopak. Po rázných slovech musí přijít stejně rázné činy. Přitom Trumpův zeťák a současně hlavní poradce Jared Kuschner tchánovi radí, aby v této kritické situaci zůstal stranou aktuálního dění. Pokud však bude Trump narůstající chaos, koordinovaný napříč Spojenými státy, řešit jen tweetováním z bezpečnostního bunkru, může na další čtyři roky v Bílém domě zapomenout. Zvláště když Joe Biden zvažuje, že si do úřadu viceprezidenta najme černošku – Michelle Obamovou. 

V září to bude 19 let od scény, při níž se k zemi řízenou demolicí zřítily tři americké mrakodrapy. Dnes jsme svědky řízené demolice Ameriky celé. Jako to tehdy nebyl mýtický bin Ládin, kdo řídil operaci 9/11, tak to není nebohý George Floyd, kdo stojí na počátku současného dramatu. 

Samozřejmě ani Donald Trump se nestal americkým prezidentem z pouhé náhody. A v tom je třeba – paradoxně – spatřovat naději. Malou, pozemskou, ale naději. Proč? Trumpův listopadový pád by totiž uvrhl do ještě většího chaosu nejen jeho domovinu, ale v podstatě celý svět.      (Čtěte na stránkách Protiproud)


1.6. 2020     V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.


MERKELOVÁ TO SKUTEČNĚ ZVLÁDLA – KOLÍN NAD RÝNEM MÁ 18 NO-GO ZÓN A KRIMINALITA ROSTE ..... Vzpomínáte si na to, jak v roce 2015 provolávala Merkelová v době, kdy si zvala své “hosty”, to ono obligátní: “wir schaffen das”? Prý to zvládnou. Ale jak? Asi tak, že pro jistotu falšují data, aby nemuseli přiznat, že ve skutečnosti vůbec nic nezvládnou. Příliv invazistů se nezastavuje a v Libyi už čekají další statisíce vetřelců, mířících do Evropy. Další miliony čekají v Turecku. A většina jich chce ke své mamá Merkel do Německa. Tam už jsou území, kde vládne šaría, i když se o tom oficiálně nehovoří. V tomto ohledu nejvíce postiženou spolkovou zemí je Severní Porýní – Vestfálsko, kde už je – bez nadsázky – takřka regulérní sultanát.

Teprve po výzvě poslance AfD a pod tlakem Ústavního soudu se podařilo zjistit, jaká je skutečná situace této spolkové země a zejména pak Kolína nad Rýnem. Bylo třeba vyvrátit lži místních zastupitelů o tom, že jejich město je „bezpečnější“ než kdy předtím. Neboť ve zprávě ministerstva vnitra se jasně píše: Město Kolín nad Rýnem je bezpochyby v čele násilné kriminality v Severním Porýní-Vestfálsku.

Jen v Kolíně nad Rýnem je až 18 oblastí nebo ulic, které jsou považovány doslova za nedobytné pevnosti nejzávažnějších zločinců. Jde o místa, kde se i policie často odváží objevit jen s několika vozy. Riziko fyzického napadení skupinami invazistů je příliš velké, i když se jedná například pouze o falešný poplach. Nemluvě o policejních operacích jako jsou domovní prohlídky nebo dokonce zatýkání osob hledaných na základě vydaných zatykačů. Dokonce i záchranáři a hasiči jsou v těchto místech často napadáni, když si jdou vyzvednout zraněné nebo jedou uhasit požár.

Právě v těchto oblastech působí rodinné zločinecké mafiánské klany, což jsou bez výjimky původem cizinci. Ti se pak až příliš často snaží demonstrativním násilím dát najevo, že nemají rádi, když na jejich území někdo vstupuje. Považují se za vládce celých oblastí, klany často čítají i stovky mnohdy vyzbrojených  mužů. Jako „obzvláště nebezpečná místa“ už byly označeny kolínské čtvrti Chorweiler, Mülheim a Porz. Nejhorší pověst v této oblasti má nyní Mülheim, který je považován za mimořádně problematický. Již v roce 2017 Westdeutsche Allgemeine Zeitung uvedl: „Z městského parku se stává ráj dealerů drog – policie je bezmocná.“

„Němečtí “členové klanu mají několik občanství. Původem jsou většinou z blízkovýchodních oblastí, přičemž v těchto kruzích se uznává jiné právo, než to německé. Tito “Němci” s dvojím občanstvím jsou pak ve statistikách vedeni ne jako cizinci, ale jako Němci. V každém případě oni sami se za Němce nepovažují stejně, jako neuznávají německé zákony.

Levicový týdeník „Zeit“ nedávno velmi pokrytecky uvedl, že většina osob podezřelých z klanové kriminality byli „Němci (36%)“, následovaní Libanonci (31), Turky (15) a Syřany (13).   „Němci“ ve velkých rodinách, z nichž každá zahrnuje 100, ale mnohdy  až více než 1000 „příbuzných“, mají v zásadě několik občanství. Všichni členové německého klanu mají přistěhovalecký původ, prakticky všichni mají kořeny výhradně v muslimských zemích. Hlavní zdroje příjmů těchto mafiánských skupin jsou obchod s drogami, šíša bary, prodej aut a  sázkové kanceláře.

Pokud tedy zase někde v mainstreamu narazíte na informace o tom jak kriminalita  vetřelců v Německu klesá nebo stagnuje, ale v žádném případě neroste, pak si uvědomte, že je-li  dle mainstrteamu a oficiální německé propagandy někdo Němec, ještě to skutečně nemusí být žádný Němec. Občanství se v Německu po roce 2015 rozdávalo takřka jak na běžícím pásu, pak není divu, že tak náhle stoupla kriminalita “Němců”. Další noví “Němci” se tam v posledních desetiletích narodili. Ostatně, v Berlíně už je nejčastějším jménem novorozence Mohamed.

Jen by mne zajímalo, zda to těm Němcům bez uvozovek nevadí. Podobné statistiky, které jsem před časem zaznamenala i v našich dezinformačních médiích jako Seznam či iděs, pak mohou vyvolávat dojem, že hlavní příčinou rostoucí kriminality v Německu jsou zejména kriminálníci jménem Hans, Kurt, Wolfgang či Josef a ne Mohamed, Ahmed, Alí, Omar či Abdulah.

Mimochodem, vzpomeňte si, jak se před časem dokonce i v zahraničních médiích psalo o kriminalitě českých občanů ve Velké Británii. Mělo jít o pasáky, prostitutky, otrokáře a hodně často se dostávali do konfliktu s místními Pákistánci, přičemž většinově byli ve Velké Británii na dávkách. Také se psalo, že se jedná o “Čechy”.  Ale všichni moc dobře víme, o jaké “Čechy” šlo.     (Čtěte na stránkách Vox Populi)


Globalisté spustili v USA občanskou válku, ve všech 21 amerických městech s hlavními centry nepokojů a občanských povstání jsou u moci starostové za Demokratickou stranu, ani jeden jediný není Republikán! Více než 80% demonstrantů v ulicích Minneapolis není z Minnesoty, ale přijeli do města organizovaně autobusy a vlaky! Policie v New Yorku se bojí zápalných Molotov koktejlů a najíždí policejními auty do demonstrantů! Na ulici už leží první běloši s rozbitými hlavami v tratolištích krve a americká CNN po útoku demonstrantů na své sídlo v Atlantě vypustila hoax, že prý za vypuknutím nepokojů v USA stojí opět Rusko! ..... Nepokoje v USA vyvolané původně smrtí černocha George Floyda, který zemřel údajně poté, co mu policista v Minneapolis přišlápl krk při zatýkání, se postupně přeměňují na řízené povstání. Pro uklidnění situace byla již v mnoha městech nasazena Národní garda a starosta Los Angeles dokonce včera v centru města nařídil zákaz vycházení od večerních hodin až do rána. Nové uniklé záběry ze zatýkání George Floyda odhalily, že na něm klečeli celkem 3 policisté, kteří v původním videu nebyli vidět.

Nepokoje původně vypukly v očekávání, že černošské obyvatelstvo v USA se vrhne do ulic a začnou masivní nepokoje spojené s otázkou rasismu bílých policistů proti černochům. Jenže, k tomu překvapivě vůbec nedošlo, ovšem došlo k něčemu naprosto jinému. Nepokoje vypukly po celých USA a jejich centrem je celkem 21 amerických měst, jak uvádí poslední informace Fox News.  A v těchto nepokojích se objevil jeden společný jmenovatel.

Demonstranti v New Yorku hází na policejní auta Molotov zápalné lahve.

Ve všech 21 amerických městech, kde vypukly nepokoje a odchází k zapalování aut, k rabování obchodů a k násilí, jsou u moci starostové zvolení za Demokratickou stranu. Ani jeden ze starostů není republikán a ve všech těchto městech drtivou většinu demonstrujících tvoří bílé obyvatelstvo a členové různých levicových hnutí a spolků jako je Antifa apod. Samozřejmě, že mezi demonstranty jsou i černoši, ale drtivá většina aktivistů jsou běloši, adolescenti ze střední třídy, hipsteři, feministky a militantní liberálové.

Nepokoje vypukly ve 21 amerických městech. Ve všech jsou u moci starostové z Demokratické strany

V úvodu článku přinášíme video s kompilací záběrů z New Yorku, kde je možné na vlastní oči spatřit, že tyto protesty už vůbec nemají nic společného s právy černochů a nejde o černošské demonstrace, ale čistě o levicové liberály, kteří se rozhodli využít smrt černocha k rozpoutání násilí v ulicích, které je namířeno proti elitám, americkému systému, proti vládě a proti prezidentovi. Smrt černocha se tak stala pouze zástupným symbolem pro levicové liberály k rozpoutání pekla v celkem 21 amerických městech, které ovládají Demokraté na radnicích. Na americké alternativě se objevil děsivý seznam starostů těchto 21 měst, všechno to jsou Demokraté, takže celé to najednou logicky do sebe zapadá.     (Čtěte na stránkách AENews)


STRAVENKY ZDRAŽUJÍ JÍDLO STATISÍCŮM ČECHŮ ..... Ministerstvo financí chce nabídnout zaměstnavatelům, aby místo stravenek dávali zaměstnancům rovnou nezdaněné peníze. Samozřejmě v odpovídajícím množství, tedy v množství limitovaném. Jedná se o takzvaný stravenkový paušál, který je součástí daňového balíčku pro rok 2021. Ten ministerstvo financí předložilo vládě.

Pokud by stravenkový paušál nakonec prošel, zvýšila by se míra spotřebitelské volby. A to v konečném důsledku svědčí ekonomice jako celku, neboť každý člověk sám nejlépe ví, co s vlastními penězi dělat. Zda je utratit za jídlo v restauraci, či za něco jiného. Proti jsou však odbory, kteří si stravenkový paušál nepřejí.

Stávající systém stravenek ovšem vede k vážným tržním deformacím a nespravedlnostem. Návrh ministerstva financí je nepříznivou zprávu hlavně pro stravenkové firmy. Obecně by však jeho uvedení do praxe zásadní újmu nezpůsobilo, neboť podnikání těchto firem nepřináší z celospolečenského hlediska žádný výrazný užitek. Vlastně jenom zaplňují prostor uměle vytvořený příslušnou legislativní úpravou a ekonomika by se bez nich snadno obešla. Navíc by se omezily čtyři zásadní nespravedlnosti a tržní deformace, které stravenky způsobují.

Zaprvé. Stravenkové firmy žijí v zásadě z provizí. Těch, jež získají od provozovatelů obchodů jako Billa, Albert, Coop či večerek a pochopitelně od restaurací, které poukazy na jídlo přijímají. Provozovatelé restaurací a vedoucí obchodů totiž při směně stravenky za peníze neobdrží od stravenkové firmy celou cifernou hodnotu kuponu, nýbrž částku sníženou nejčastěji o pět až šest procent.

Mnoha restauracím a obchodům se ovšem i přesto vyplácí stravenky přijímat, neboť tak zvyšují vlastní obrat a ztráty mohou dohnat zvýšením cen. Existence cenných poukazů na jídlo tedy vytváří zbytečně pokřivující inflační tlak primárně v sektorech pohostinství a potravinářského maloobchodu.

Zadruhé. Vyšší cenu v restauraci jsou často nuceni platit i ti, kteří stravenky od svých zaměstnavatelů „nefasují“. Těchto zaměstnanců je v Česku asi milion, zatímco na stravování zajištěné zaměstnavatelem – ať už ve formě stravenek nebo závodních jídelen – spoléhají přes tři miliony českých zaměstnanců. Na stravenky lze tedy hledět tak, že přesouvají bohatství od těch, kteří tento benefit nemají, k těm, kteří ano a rovněž, pochopitelně, ke stravenkovým firmám. Při přesunu bohatství od jedněch ke druhým stravenkovým firmám zkrátka něco z toho „zůstává za nehty“.

Zatřetí. V praxi je velmi obtížné získat za stravenku zpět hotovost. To vede k neefektivní spotřebě neboli nákupu, který se děje pouze proto, aby se stravenka využila v plné výši. S nástupem elektronických stravenek sice tato nevýhoda odpadá, ale e-stravenky využívá jen zhruba každý desátý zaměstnanec fasující stravenky. A lze je uplatnit jen v části restaurací. Stále převažují podniky, kde člověk uspěje spíše se stravenkou papírovou. Jestliže zastánci stravenek vyjadřují dojemnou péči o teplé jídlo ve strávníkově žaludku, které by tam prý bez stravenky nekončilo s takovou pravidelností, je možné vytáhnout podobný – a také podobně úsměvný a zavádějící – argument. Protože se lidé snaží využít stravenky v plné výši, konzumují nakonec více, než by museli, tudíž stravenky přispívají k rozvoji epidemie obezity v ČR.

Začtvrté, z pohledu zaměstnavatele je sice výhodné, že díky stravenkám ušetří na odvodech na zdravotní a sociální pojištění, neboť zaměstnancům vyplácí nepeněžní stravné nepodléhající dani z příjmu. Na druhou stranu musí počítat s vyššími administrativními náklady, které provoz stravenek doprovázejí.

Řadový občan, který má benefit ve formě stravenek tedy na první pohled získává cosi velmi výhodně. Tato výhodnost však při druhém, třetím, prostě podrobnějším pohledu bere za své, neboť, jak známo, „žádný oběd není zadarmo“ a ani jídlo nepadá z nebes. Vyšší ceny v restauracích a obchodech či jistá nepraktičnost cenných poukazů jsou ale tak nenápadné „strašáky“, že se jimi málokdo zabývá. Navíc obrat několika stravenkovým firmám generuje dennodenní konzumace statisíců zaměstnanců. Při takovém poměru – jednotek vůči statisícům – se veškerá negativa poukazů na jídlo rozprostírají ve společnosti jako margarín na ranní chléb.

Stravenkové firmy v celém zašmodrchaném koloběhu vítězí na celé čáře: ze stravenek tyjí na plácku vykolíkovaném státní mašinerií. Přiznejme barvu za ně. Pokud příspěvky zaměstnavatele na stravenky nebudou ze zákona daňově uznatelným nákladem, velice pravděpodobně nebudou existovat ani stravenkové firmy. Je proto logické, že právě ony nejhlasitěji křičí, když vláda nyní přemýšlí, že systém stravenek pozmění. Byl by to dobrý krok. I když ideálním řešením prakticky pro všechny by bylo stravenky zrušit. Vlastně všechny by nás to obohatilo.     (Čtěte na stránkách Pravý prostor)


OSN chce vymazat pojmy „manžel“ a „manželka“ ..... V jednom tweetu sdílela OSN seznam pohlavně neutrálních pojmů, který sestavila. Následkem toho by měly zmizet pojmy „přítel a přítelkyně“ stejně jako „manžel a manželka.“ Místo toho by se mělo používat jen slovo „partner.“

OSN jako jazyková policie

Má snad OSN nějaký problém najít si svou roli v novém uspořádání světa? Zjevně ano, když se pokouší vystupovat jako jazyková policie. Nejdříve samozřejmě v anglickém jazyce. V OSN se sice používá šest oficiálních jazyků (vedle angličtiny jsou to také arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština), ale v rámci instituce OSN se sotva používá jiný jazyk než angličtina, ačkoliv i francouzština je v běžném pracovním dni přípustná.

Francie se staví na obranu ... Ne náhodou pochází sloveso „gendern“ z jazykové oblasti USA, kde má genderový kult svůj původ. Doufejme, že se alespoň Francie postaví na obranu proti pokusu OSN, aby se stavěla do pozice jazykové policie. Ve Francii totiž již v roce 2017 vyslovila nejvyšší národní ochránkyně jazyka Académie Française své varování proti „gender,“ protože to s sebou nese „neupevněný, výrazově různorodý jazyk, který vnáší zmatky a přispívá k nečitelnosti.“

Podle OSN neexistují žádná pohlaví ... Vzhledem k tomu, že německý jazyk se v OSN nepoužívá, nedá se zde počítat s žádnými protiútoky. Ve Vídni a Vorlarlbergu byly sice také vydány příručky pro genderově vhodné formulace, jejichž cílem je ovšem to, aby byly ženy a muži zviditelněni pomocí jazyka. OSN se naproti tomu snaží obecně skrývat, že lidé mají pohlaví.

Soukromá Rockerfellerova orgnizace vymýšlí další pitomosti…..     (Čtěte na stránkách Tadesco)

Hovada, co nemají nic na práci než vymýšlet takovéhle šílenosti, by bylo třeba poslat do uranových dolů rubat rudu ... Snad by je ty roupy přešly ...


Výzva Unie českých spisovatelů ..... Kalendář Našeho vojska (cítíte tu ironii?) s gesichty válečných zločinců je jen nepatrná špička hnědého ledovce, který se sune do stále ještě naší vlasti. Předcházely mu hrnky a trička s týmiž obličeji. To je jen pokusný balónek. 

Vždyť v televizi je aspoň dvakrát týdně za superstar Hitler. Vzápětí po krycí úvodní větě o "největším zločinci v dějinách". Vůdce víská vlásky blonďatých dítek a cicmá se se svou říšskou fenkou.

České děti si mohou pořídit knihy, z nichž se dozvědí, že jít k židovskému lékaři je nebezpečné, zejména děvčátkům dobré rasy hrozí zprznění. Už ani řezníci se nediví výroku jistého pána z Jesenice: "Podříznout prezidenta Zemana a vykrvit jako přestárlou svini." "Vážně jsem uvažoval, že musím něco udělat, že například zabiju Husáka," svěřil se vetchý herec deníku Aha!  Němci vraždě aspoň říkali "zvláštní zacházení"!

Řeporyjský Rozparovač vstoupí do příštích učebnic psychiatrie. Tohle nebylo možné ani za první republiky, ani za socialismu!

Jen za druhé republiky směl napsat Jakub Deml: "Nikdo nemůže býti už svým zrozením tak opovržen jako Žid... Odhalují si svou špínu a tulí se k sobě, podobni Kainu nemohou se přítulně blížiti ke stanům lidským... Spoléhám na naše Němce, dokud jim bude záležet na pořádku a klidu, jinak se naše republika neudrží. Slované si nedovedou vládnout."

Možná měl pravdu, že si nedovedeme vládnout. Zato si umíme jít po krku!

Dokonce i za protektorátu se hnědým hnusem špinil pouze odpad typu Moravce, Vajtauera, Wernera...

Jistě nikoli nadarmo hřímal Arijský boj: "Český intelektuále, a co teď? Básník Jakub Deml promluvil, kdy ostatní?" Nezní vám povědomě Vajtauerovo horování pro Novou Evropu? "Není jediného Čecha, který by si nepřál, aby nakonec vznikla Evropa jako celek. Instinktivně se seskupuje kolem svého nejmocnějšího jádra - tím je 80milionový národ německý... Po boku hrdinné armády německé bojují v Rusku dobrovolci téměř celé Evropy, vedené geniálním Vůdcem Němců. Evropa si za jeho vedení otevírá v Rusku prostory, které budou její příští Amerikou." Historie se občas dožaduje repete!

Ještě začátkem května 1945 Moravec vyvolával duchy: "My, kteří vidíme, kam se události sesouvají, nemůžeme přihlížet. V poslední chvíli varujeme. Nemyslete, že tento hlas je marný. Rok od roku bude silněji znít, až se stane hlasem polnice archanděla, která probudí tento lid k opravdové evropské revoluci, v níž jako rodní bratři půjdou Němci vedle Čechů - dva nejkulturnější národy světa." Ti duchové jsou zpátky! Do takového krámu se ovšem nehodí Koněv ani bronzový! Přestrašení a poslušní nosí roušky snad i v ložnicích, zatímco vir nenávisti a sprostoty rozežral bezmála celý národ.

Už nestačí bít bolševika po čuni do vyčerpání zásob. Dnes je třeba bít každého, kdo se liší od názoru panujících loutkovodičů. Nosem, tričkem, odznakem, vírou... Spisovatelé a básníci, nepište a nebásněte jako by se nechumelilo. 

Ono se totiž - ač je máj - nejen chumelí, ono už setsakramentsky mrzne! Už stačí jen zapálit říšskou sněmovnu! Nevzdávejme to!  Klec ještě nespadla!

Předsednictvo Unie českých spisovatelů      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Jak COVIDEM lidi ovládnout a ochočit ..... Když chcete ovládnout lidi, donutit je poslouchat, případně vytřískat z nich peníze, strach funguje nejlíp. COVID-19 budiž toho nejlepším příkladem. Protože to, co se rozjelo kolem jeho testování, nelze nazvat jinak než skandál.

Abychom pochopili, proč mluvím o skandálu, nejprve je nutno vstřebat něco málo faktů. Především nyní jsou k dispozici dva, respektive tři druhy testů.

První typ testu provádějí laboratoře a test vyhledává přímo RNA koronaviru. Jedná se o takzvaný PCR test. Druhý typ testu hledá protilátky na koronavirus. A tyto protilátky je možno opět hledat v laboratoři, což je přesnější, ale nikoliv přesné, anebo takzvaným rychlotestem (což můžeme považovat za třetí možnost), kde je chybovat řádově ještě větší.

Důležité je toto: Každý test má odpovědět na úplně jinou otázku. PCR test má prokázat, zda PRÁVĚ NYNÍ koronavirus máte, vylučujete jej, a tedy můžete někoho nakazit. Tento test vám ale neřekne, zda se vám vytvořily protilátky, tedy ani to, zda se můžete nakazit opakovaně.

Naproti tomu test na protilátky má prokázat, zda váš imunitní systém už někdy virus potkal tak silně, že v něm nechal stopy. Neřekne vám ale, zda jste byli nemocní, či šlo jen o tichou infekci bez příznaků. Dokonce vám ani v případě, že nemáte protilátky, neřekne, zda jste virus potkali, protože třeba byla vaše virová nálož tak malá, nebo váš imunitní systém tak slabý, že se vám protilátky nevytvořily. A dokonce vám neřekne ani to, jestli máte případných protilátek dost na to, že vás napříště ochrání. A už vůbec vám neřekne, zda virus stále vylučujete, tedy zda jste nakažliví pro okolí. Neřekne vám tedy prakticky nic užitečného.

Pokud byste tedy chtěli vědět, zda jste nemoc prodělali, třeba i bezpříznakově, zda máte dost protilátek, a současně zda už nejste nakažliví, museli byste podstoupit testy oba – to se však nedělá.

Dobře, tak teď jsme tedy velmi zhruba teoreticky vybavení. Takže pojďme trochu počítat.

Jak ukázal „pokročilejší“ typ testování náhodného vzorku obyvatel v jižních Čechách, protilátky proti COVIDu má na konci května 2020 něco mezi 5-7 % obyvatel. V průměru tedy pro jednoduchost řekněme, že 6 % obyvatel ČR už nemoc mělo, a to tak silnou, že si na ni dokonce i vytvořili protilátky. V Praze to bude víc než těchto 6 %, na jižní Moravě to bude míň.

Nutno ovšem dodat, že drtivá většina z těchto 6 % obyvatel neměla vůbec žádné příznaky. Prostě nemoc přechodili, aniž by o ní věděli. Kdyby totiž všichni měli příznaky, za celou republiku by to bylo nějakých bajoko 600.000 viditelně nemocných lidí. V realitě se k 28. 5. 2020 oficiálně mluví o 9.103 infikovaných. Ke stejnému datu v ČR na COVID údajně zemřelo 317 osob. To znamená oficiální smrtnost – tedy procento zemřelých na COVID z těch, kteří jím onemocněli – ve výši 3,48 %. My už ale víme, že v realitě infikovaných není 9.103, nýbrž něco kolem 600.000. Neboli skutečná mortalita není 3,48 %, ale byla by 0,05 % - ovšem jen za předpokladu, že by údaj o počtu mrtvých byl správný.

My ovšem také moc dobře víme i to, že dokonce ani tento údaj o počtu mrtvých není správný. Ani sami lékaři se totiž netají tím, že mnoho úmrtí, která se do statistiky dostanou, jsou lidé, kteří zemřeli na jinou nemoc, pouze v jejich krvi byl zrovínka přítomen virus, ačkoliv se nestal příčinou jejich smrti. Sběr dat je ovšem nastaven tak, že – s trochou nadsázky – porazí-li vás auto a jste pozitivní na COVID, pak jste zemřeli na COVID. Realistický odhad tedy zní, že skutečná mortalita je zhruba poloviční – počítejme s údajem 0,025 %. To je dvaapůlkrát víc než u sezónní chřipky. Ale uznejte: To nikoho nedokáže postrašit tak, aby sám v lese nosil roušku a neprotestoval, že mu krachuje živnost. Proto tenhle údaj nikde nenajdete, byť je statisticky neokecatelný.

Nu dobře, pojďme ale dál, tohle ještě pořád není onen skandál. Tohle je totiž pouze vysvětlení, jak se onen skandál mohl zadařit. Skandálu by nebylo, kdyby nebylo strachu. A strachu by nebylo, kdyby lidé nevycházeli z mylné představy, že tři a půl člověka ze stovky nemocných zemře.     (Čtěte na stránkách Markéty Šichtařové)


V New Yorku zuřila koronavirová pandemie tak hrozně, že úřady zavřely nově otevřenou polní nemocnici. Nikdy totiž neviděla ani jediného pacienta ..... První oficiální vlna koronavirové pandemie u nás doma pomalu končí. Mnozí jsou ale stále vyděšeni údajně obrovskými počty nemocných a nově nakažených v různých státech světa. Jením z nich jsou i USA. Tam má být hlavním epicentrem město New York. Podle oficiálních mediích tam lidé umírají na koronavirus jako mouchy, nemocnice jsou prý přeplněné… obraz zkázy a zmaru se zdá být úplný.

Jenže realita je nakonec “maličko” jiná. Například ve čtvrti Brooklyn (údajném epicentru nákazy) byla zřízena polní nemocnice za 21 milionů USD, Nyní jí úřady zase zavřou. Není totiž potřeba a nikdy v í nebyl ani jediný pacient.

Tak vážení vypadá to koronavirové divadlo spuštěné globální finanční oligarchií s cílem udělat z velké většiny národů své otroky a zmocnit se jejich majetku.     (Čtěte na stránkách Česká věc)

A lidi už opravdu nevědí, čemu mají věřit ...


Útok Německa na český obranný průmysl ..... Jak naznačuje řada aktivit Německa v oblasti hospodářské, vypadá to, že ČR byla v rámci tzv. „Výmarského trojúhelníku“ (1) již trvale zakotvena v německé vlivové sféře. Teď tuto domněnku potvrzuje i chystaný útok Německa na českou oblast vojenskoprůmyslovou.

Dne 28.5.2020 vyšel v českém odborném vojenském časopisu ATM č. 6/2020 (2) článek s názvem „Německo může pomoci s obrodou českého obranného průmyslu“. Vzhledem k tomu, že na konci pod článkem je miniaturním písmem psáno „Text a foto: Rheinmetall“, jde zjevně o komerční článek placený zahraniční společností. V tomto případě německou korporací „Rheinmetall“, která ovládá značnou část německého zbrojního průmyslu, ale ovládla i zahraniční společnosti, jako švýcarskou zbrojní společnost Oerlikon Contravers a společnost Pierburg, jež vyrábí mj. ventily, jakož i díly pro automobilový průmysl ve svých podnicích v Evropě, v Severní Americe i na Dálném východě.

Tento nový krok Rheinmetallu je ovšem potřeba vidět zejména v souvislostech vojenských a vojenskoprůmyslových. Armáda ČR má v nejbližších letech přejít na nový jednotný tank (dle terminologie NATO hlavní bojový tank / Main Battle Tank = MBT) a současně právě probíhá první etapa výběrového řízení na nové pásové bojové vozidlo pěchoty (BVP). Rheinmetall vyrábí jak tanky, tak BVP. Z tanků jde konkrétně o Leopard 2, kterého jsou v Evropě dnes přebytky po snižování výzbroje v evropských státech NATO, a tak Německo iniciovalo vznik „Evropské zbrojnice“, která by vlastnila nadbytečné tanky a ty by formou leasingu poskytovala státům, které potřebují přezbrojit tankové vojsko. K dispozici je stále ještě asi 300 ks nadbytečných tanků Leopard 2. Mimochodem, Polsko v rámci svého programu přezbrojování a intenzivního rozšiřování ozbrojených sil zakoupilo z těchto přebytků (přímo) již 247 tanků Leopard 2.

ČR by pak potřebovala minimálně 100 ks nových tanků. Problém je, že tanky Leopard 2 jsou tzv. „těžké tanky“ (hmotnost přes 62 t) (3), (6), na něž v ČR není dimenzovaná ani dopravní (silniční a železniční) infrastruktura, ani přepravní kapacity (podvalníky, vyprošťovací vozidla a tanky).

Rheinmetall ovšem také vyrábí BVP Puma (4), (6) a Lynx (5), (6), přičemž ČR právě poptává 200 ks nových BVP. Německé BVP Lynx je však nejtěžší (až přes 44 t, tedy stejně jako střední tanky T–72M, které máme dosud ve výzbroji) a nejdražší BVP na světě, nemluvě o tom, že jsou také největší (což je z vojenského hlediska samo o sobě značná nevýhoda – velký cíl!), a přitom třeba lehčí verze Lynxu neuveze ten počet vojáků, které Armáda ČR požaduje.

Pokud by tedy Rheinmetall ovládnul vhodné podniky českého zbrojního průmyslu, mohl by pod záminkou licenční výroby nebo domácích úprav své tanky a BVP „produkovat“ v ČR, a tedy i plně ovládnout vyzbrojování české pozemní armády i podstatné podniky českého obranného průmyslu.

Jde tedy zjevně o další krok za účelem ovládnutí dalšího (strategického!) segmentu české ekonomiky poté, co již Německo ovládá podstatnou část české/ho

– automobilového průmyslu (Volkeswagen – Škoda Auto),

– průmyslu zdravotnického materiálu (např. Hartmann – Rico),

– elektrotechnického průmyslu (např. Siemens – EJF, MEZ),

– potravinové distribuce (Billa, Lidl, Kaufland),

– veřejné dopravy (Flixbus – dálková bus doprava, DB/Arriva – regionální bus doprava, DB/Arriva – regionální železniční doprava),

a poté, co Německo zlikvidovalo

– značnou část českého zemědělství extrémním dotováním vlastní (nad)produkce a jejím prodejem ve svých obchodních řetězcích (viz výše),

– výrobu elektrických lokomotiv (Škoda Transportation, kdy německé úřady trvale odmítají udělovat novým českým lokomotivám povolení k provozu v Německu, čímž se na „liberalizovaném“ dopravním trhu stávají neprodejnými, a tedy je už nenakupují ani ČD, které místo nich kupují lokomotivy Siemens).

Nyní tedy Německo zahájilo tažení proti českému obrannému průmyslu, který zahrnuje jak samostatné podniky jako VOP CZ (výroba či modernizace tanků a BVP), Zbrojovka Uherský Brod (výroba pistolí, útočných pušek, loveckých zbraní), tak podniky sdružené do skupiny Czechoslovak Group (CSG), jež zahrnuje většinu významných českých zbrojních podniků (výroba OT, repase a modernizace tanků, BVP, kanonových houfnic a dalších systémů, radiotechnické systémy a prostředky zabezpečení leteckého provozu), a to včetně Tatry Kopřivnice (výroba nákladních vozidel a platforem pro zahraniční bojové prostředky), a spolupracuje s některými zahraničními společnostmi. Přitom ale zejména CSG žije a roste nikoli díky naší vládě, ale jí navzdory. Ostatně, jak napsal bezpečnostní analytik plk vv J. Štefec v Nové republice (7): „Nejsem schopen se nikde dočíst, že by se snad ministerstvo obrany chystalo investovat naše peníze do vývoje levných a efektivních zbraňových systémů u českých výrobních firem, aby tak podpořilo domácí ekonomiku v budoucích "hubených" letech.“ Vláda ČR ani armáda totiž od CSG v podstatě nic neobjednává, takže tato skupina žije víceméně jen z exportu.     (Čtěte na stránkách České národní listy)


Jsou americké bombardéry nad Černým mořem ruská, nebo americká hrozba, ministře Petříčku? ..... Díky zvolení nových členů rady České televize opět vyvstala otázka, jak má informovat Česká televize. Máme poslouchat a vidět to, co si myslí redaktoři, nebo poslouchat a vidět fakta, jak jsou a udělat si vlastní názor?

Je úkolem veřejnoprávní televize vnucovat nám co si máme myslet, nebo máme právo na vlastní myšlení a veřejnoprávní sdělovací prostředek nám má pouze sdělovat to, co se ve skutečnosti děje? A to je to, oč tu běží...

Zamysleme se dle tohoto sloganu ... Rusko se snaží zastrašit české veřejné představitele, aby mohlo účinně zasahovat do zdejších záležitostí. Plyne to z písemných stanovisek ministra vnitra Jana Hamáčka a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (oba ČSSD), jež má prý Aktuálně.cz k dispozici.

Prý je to proto, že oficiálně protestuje a hrozí adekvátními akcemi za urážku zhanobení člověka, který byl v čele osvobození Československa, osvobození koncentračních táborů a dalších zločinů. Takže osvobození koncentračních táborů je dle Hamáčka a Petříčka zločin.  A socha Koněva se vztahovala k Rudé armádě a našemu osvobození jakožto osvobození koncentračních táborů. Divné: není za zpochybňování holokaustu trest odnětí svobody?

A to je to, oč tu běží... Stíhací letouny Vzdušně-kosmických sil Ruské federace ohrožovaly americké bombardéry B-1B Lancer, patřící Letectvu Spojených států amerických

A prý by se za to měla Ruská federace trestat. A Putin se ani neomluvil. Jenomže opět to postrádá logiku: systémy ruské protivzdušné obrany zaznamenaly americká vojenská letadla nad Černým a Baltským mořem. Ano, čtete dobře: systémy ruské protivzdušné obrany zaznamenaly americká vojenská letadla nad Černým a Baltským mořem. Víte, kde je Černé a Baltské moře? Nad Černým mořem letěly bombardéry B-1B Lancer. Letadla vzlétla z letecké základny v Jižní Dakotě...

Je to ruská, nebo americká provokace?

A to je to, oč tu běží: má nám veřejnoprávní televize vnucovat, že zde provokují ruská letadla americké bombardéry, které startovaly z Jižní Dakoty a sem mimovolně zalétly, (zhovadilost), nebo jenom popsat situaci, abychom si udělali úsudek sami?

A to je to oč tu běží... P.S. Seriozní novinář mimochodem napíše, že americká vojska testovala ruské stroje a příště to bude opačně nad Aljaškou, dělá se to tak sedmdesát let a nic se neděje, mnozí už i vědí, kdo sedí naproti a občas si i v době nebojové, ale cvičné zamávají. Ale musí to být neprodejný, seriozní novinář...     (Čtěte na stránkách Skrytá pravda)


Václav Klaus: Odmítněte záludný plán Ursuly von der Leyen ..... Prezident profesor Václav Klaus varoval před důsledky případného schválení návrhu Evropské komise (EK). Jedná se o tzv. plán Next Generation, v jehož rámci by mělo být rozděleno 750 miliard eur mezi členskými státy. Podle profesora Klause přijetí tohoto návrhu přivede k posílení moci Bruselu a zvýšení zadluženosti mnohých zemí, píše Sputnik.

Václav Klaus: Odmítněte záludný plán Ursuly von der Leyen

Jak dále informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes, tak Institut Václava Klause (IVK) se ohradil proti návrhu Evropské komise na zavedení nového fondu, který prosazuje její předsedkyně Ursula von der Leyen. Podle oficiálně stanovených cílů tento plán předpokládá rozdělení částky ve výši 750 miliard eur mezi členskými zeměmi za účelem podpory národních ekonomik, postižených důsledkem údajné pandemie covid-19.

Prezident Václav Klaus je však přesvědčený, že ve skutečnosti Bruselu nejde o nic jiného, než o prosazování svých vlastních záměrů a posílení svého vlivu. Návrh Evropské komise je podle Klause zavádějící, jelikož budí dojem, že členské země získají nějaké další finanční prostředky. Ve skutečnosti nejde o žádný jakýsi novodobý Marshallův plán, v jehož rámci byly poskytovány investice ze strany Spojených států.

V případě současného návrhu na vytvoření nového fondu jde pouze o přerozdělování vlastních peněz členských států, což nezbytně přivede k nadměrnému zadlužení. Václav Klaus nemá sebemenší pochyby o tom, že vytváření fondu je nástrojem pro další posílení vlivu evropských institucí a omezení suverenity členských zemí.

„Má být prostředkem k nové fázi centralizace EU, k financování velmi sporných záměrů a v neposlední řadě k posílení politické unie. Takové obrovské finanční přesuny budou dalším krokem k vytvoření evropského superstátu,“ varoval Klaus před plánem EK.

Dále Václav Klaus uvedl, že navržený plán je projevem snahy Bruselu nasměrovat finanční prostředky daňových poplatníků členských zemí na podporu stagnujících ekonomik jižních států Evropské unie. V souvislosti s tím Klaus vyzval českou vládu, aby zaujala odmítavé stanovisko vůči návrhu EK.     (Čtěte na stránkách Vlastenecké noviny)


29.5. 2020     Devětadvacátého května 1453 Turci v čele se sultánem Mehmedem II. dobyli Konstantinopol. Tím zanikla Byzantská říše. Toto datum je některými historiky považováno za konec středověku.

No a teď jsme na nejlepší cestě k tomu, aby některé blízké datum bylo označeno jako konec novověku. Nebo alespoň Evropy. Jenže teď se Turkům nebráníme, ale vítáme je jako svoje milé vrahy.


Místo nejmenšího odporu ..... Vybral jsem si zajímavé téma k úvaze o možných příčinách různých zdravotních potíží.

Náchylnost ... Místo nejmenšího odporu je místo, které se za určitých okolností stane náchylné k různým nemocem. Je to podobný princip, jaký pozorujete pohledem na proud vody. Kudy teče, kde si vybírá průnik, kudy proteče dál. Přehrada praskne v místě nejmenšího odporu.

Uvedu několik příkladů, kdy vzniká. Například si úrazem zlomíte kost. Dostanete dlahu, kosti srostou, kontrolní rtg snímek je v pořádku, evidentně je kost celá, srostlá, zahojená. A přesto časem lidé říkají, že se v tom místě děje něco divného, někdy v něm prociťují, když dochází k barometrickým změnám, nebo když mají třeba chřipku a teplotu.

Pokud si vytvoříte životní časovou osu událostí a zdravotních potíží, zjistíte, že v onom místě bývalého úrazu častěji dochází, zvláště v pozdějším věku, k degenerativním změnám, zánětům, osteoporóze a podobně. Místo zlomeniny se stalo místem nejmenšího odporu – je náchylnější.

Něco Vám spadlo do oka, vznikl tam zánět. Byl vyléčen, ale v časové ose můžete pozorovat, že to oko je náchylnější, často slzí, pokud máte dostat infekční zánět spojivek, pak to postižené oko má zánět větší, časem se horší vidění více v tomto oku, případný glaukom má v něm větší hodnoty nitroočního tlaku a tak dále.

V dětství jste měli vytrženou nosní mandli, protože byla zbytnělá opakovanými záněty nosohltanu… Tento stav pominul, ale zjišťujete, že jste citlivý na chlad, že se projevila alergie, tvoří se polypy, že máte s nosem neustále nějaké potíže. Prostě vytvořilo se místo nejmenšího odporu, které je náchylnější.

Štítná žláza ... Tělo má báječnou schopnost adaptace. Štítná žláza je vynikajícím nárazníkem na stresy a různé nepohody. Pokud delší dobu probíhá její vynucená – adaptační, nárazníková aktivita, vyčerpá se. Štítná žláza se stane místem nejmenšího odporu.

Dnes tak časté onemocnění štítné žlázy nezačíná v okamžiku, kdy se projeví příznak! Ale již se k tomu nějakou dobu schyluje a obvykle přijde určitý spouštěcí moment, a ten nemoc spustí. Štítná žláza již určitou dobu pracuje v nedostatečnosti, nejprve tento stav dokáže kompenzovat a funguje s velkým úsilím, ale jakmile dojdou rezervy, buňky přestanou produkovat hormon, jenž potřebují všechny buňky těla. Když budete mít hormonu nedostatek, začnou selhávat životní funkce těla. Příznakem je únava, vyčerpání, deprese, problémy se srdcem, zažíváním, problémy s váhou, pocení, vypadávání vlasů a podobně. Na začátku se ale vytvořilo místo nejmenšího odporu.

Cukrovka ... Pokud se zvýší hladina cukru v krvi, začne se z podnětu mozku ve slinivce uvolňovat inzulin, umožňující transport glukózy do všech buněk, aby ji spotřebovaly jako zdroj energie. Pokud dojde ke snížení schopnosti tkání odpovídat na inzulin a pokud je zvýšená hladina cukru trvalá, snaží se tělo situaci kompenzovat zvýšenou tvorbou inzulinu. Tato situace ale pak vede k hyperinzulinémii (zvýšené koncentraci inzulinu v plazmě) a zvýšené stimulaci některých tkání, jež zůstaly prozatím na inzulin citlivé.

Následně pak dojde k jevu, kdy je v těle hodně glukózy a hodně inzulinu, ale buňky přesto glukózu nemají, nemají energii.   Schopnost tvorby inzulinu se snížila, což je základem pro vznik cukrovky II. typu a následných komplikací… Jinými slovy, buňky slinivky břišní se staly místem nejmenšího odporu.

Jiná místa ... V průběhu života si neuvědomujete, že jste si vytvořili místo nejmenšího odporu třeba v žaludku, ve střevech, na různých sliznicích, třeba horních cest dýchacích. V místech, kde bývaly mandle. Kuřák si vytváří své místo nejmenšího odporu na průduškách a v plicích a mohla by být jmenována další místa nejmenšího odporu.

Některá ovlivnit lze ... Některá nemůžeme ovlivnit; úraz se stal, kost se zlomila, něco nám kdysi spadlo do oka, kde vznikl zánět, ale mnohá místa nejmenšího odporu si vytváříme sami například stresy, hektickým způsobem života, zvýšenou hladinou cukrů a také tuků v krvi, konzumací vysoce kalorické stravy, přejídáním, neustálým pojídáním, obezitou, kouřením, nedostatkem pohybu. Jistě byste uměli jmenovat další možné příklady.

Místo nejmenšího odporu nelze přesně definovat, použil jsem tento termín proto, abych poukázal na skutečnost, že příčina nemoci vždycky existuje, jen je třeba ji najít a pojmenovat, abychom s ní mohli pracovat.     (Čtěte na stránkách Celostní medicína)


Staří lidí prý smrdí ..... Tento článek jsem se donutila napsat, protože mě nadzvedla jedna děvenka na Face, která si dovolila napadnou staré lidi a napsat tuhle nehoráznost. Neznalost totiž nikoho neomlouvá a každý si má všechno rozmyslet než vypustí do světa blbost za kterou se potom bude stydět.

Většina z nás má, nebo měla, babičku a dědečka. Když hodně zestárnou, mají staří lidé svoji vůni zrovna jako miminka, nebo mladí lidí. Když vstoupíte do domku kde bydlí dva staroušci, okamžitě to poznáte podle vůně. Vůně je nasládlá, prostě jiná. Někomu je nepříjemná a někomu může vonět.

Je mnoho důvodů proč lidské tělo páchne. Pokud by tento typická pach pro stařečky a stařenky byl ze špatné hygieny, nevoněli by všichni stejně, protože pach tělo určitě velmi mnoho faktorů. Podle vědeckých poznatků za to může testosteron! A i když je to hormon mužský, nechybí ani ženám. Mají ho všichni, ale starým lidem chybí. Když někdo říká, že stáří smrdí, tak necítí vůni testosteronu, ten prostě s lety vymizí.

Hormon života a akce není nevyčerpatelný. Známka je ubývající síla tělesná i duševní. Dýchl na nás pach konce a to je nám hodně nepříjemné a někde v duši nám zacinká, že i nám jednou zazvoní umíráček a před tím přijde zápach těla. Miminka jsou plná života a tak se k nim čichá a všem nádherně voní. Jistě, život před sebou a tělíčko nabité silou a chutí života.

Páchnoucí tělo ... Diagnóza podobromhidrosis, přeloženo smradlavá hnáta, trápí vice muže než ženy, ale v podstatě nevoní skoro žádnému člověku. Fenylketonurie je metabolická nemoc kdy je pacient cítit myšinou. Tyrosémie je metabolická nemoc kdy je pacient cítit po zelí. Selhání ledvin signalizuje štiplavý odér močoviny. Pokud se v těle hromadí odpadní látky a místo s močí odcházejí s dechem přes plíce, způsobuje to nepříjemný olověný zápach. Při nedostatku inzulinu u jednoho typu cukrovky kolem sebe pacient šíří zvláštní ovocnou vůni. Jeho tělo totiž místo cukrů spaluje tuky, ze kterých pak vznikají odpadní ketolátky. Bizarní metabolickou poruchou je trimetylauminurie, při níž organismus produkuje sloučeniny, pronikavě smrdící po zkažených rybách. Chroničtí alkoholici bývají cítit po vařené kapustě. Pro staré a osamělé lidi je podle něj zase typický zvláštní zápach oblečení, a to i když jsou čistotní. Jenže si vyperou, a aby nemuseli žehlit, naskládají prádlo na sebe a výsledek je zvláštní pach.

Zápach z úst ... Stydíte se za svůj dech, denně drhnete zuby a žvýkáte mentolové žvýkačky a stejně to nepomáhá? Problém, který vás trápí, se odborně jmenuje halitóza a podle statistik jím trpí 25 až 30 % lidí. Špatný dech způsobuje i zánět dutin, špatné trávení nebo třeba hnisavé čepy na mandlích, ale většinou je problém v ústech. Při halitóze se v ústech přemnoží bakterie, rozkládající bílkoviny ze zbytků potravy a zubního plaku na nepříjemně páchnoucí sirné produkty které vznikají i při rozkladu mrtvol. Jsou ukryté v mezizubních prostorech, na povrchu jazyka a v zadní části u jícnu.      (Čtěte na stránkách Politikařina)


Farmaceutický průmysl roky bral peníze určené na výzkum pandemií a používal je pro vytváření zisku ..... Peníze Evropské unie určené pro výzkum na podporu veřejného zdraví, jako je například příprava na pandemii, byly „odkláněny“ farmaceutickými společnostmi do oblastí, které mohou vytvářet zisk, říká nová zpráva. (Foto: Flickr)     loading...

Brusel se chtěl účastnit financování výzkumu, který by zajistil, že EU je lépe připravená na pandemie, jako například ta dnešní. Jeho partneři ovšem – velké farmaceutické společnosti – se ovšem postarali o to, že peníze daňových poplatníků šli místo na studie do oblastí, které mají větší komerční potenciál. Krátce řečeno, lobbisté velkých farmaceutických podniků mohli přesměrovat miliardy euro směrem, kterým chtěli, říká nová zpráva.

Objektem kritiky je takzvaná Innovative Medicines Initiative (IMI), což je soukromo-veřejné partnerství, které bylo paralelně financováno z obou stran mezi lety 2008 až 2020 lobbistickou skupinou European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) a Evropskou komisí částkou 5.3 miliardy euro. Peníze měly směřovat na „lékařské a sociální potřeby“. Ve skutečnosti ale byly použity pro jiné záležitosti korporací, říká zpráva nevládní organizace Corporate Observatory Europe (COE).

„Byli jsme rozzlobeni, když jsme nalezli důkazy, že lobby farmaceutického průmyslu EFPIA nezvažovalo financování biologické připravenosti (připravenosti na epidemie jako je právě probíhající epidemie koronaviru – red.),“ stojí ve zprávě COE.     (Čtěte na stránkách AC24)


Nikdy prosím nezapomeňte, jaký je cíl cesty, která je dlážděná samými dobrými úmysly ..... Opravdu je obtížné konkurovat mainstreamové záplavě koronavirových hoaxů. A nejen mainstreamové. Také někteří alternativci naskočili na tuto fiktivní vlnu globální pandemie, což jen dokazuje, jak silný a těžce odolatelný je vliv hlavních médií u některých jedinců. Jak vidět, sametové zvonění klíči si budeme muset vyžrat až na samé dno a to včetně našich dětí. Ano, čekají nás mnohem horší časy, než sledování počtu pokuckávajících marodů a proto by bylo vhodné rychle dokončit náš seriál o neviditelné manipulaci, s myslí našich dětí.
Po devíti předchozích dílech je již zřejmě jasné, proč Systém chce, aby programovací hračky pronikly do dětské postýlky úplně mezi prvními.
Můžeme ovšem zmínit ještě další aspekty nešťastného výběru hraček. Podvědomá fixace k určité barevné kombinaci je podmíněna také vhodnou pestrostí hračky a jejího příjemného vzhledu. Musejí se líbit dítěti, ale pochopitelně - hlavně kupujícímu.
Velké, veselé oči, úsměv, hodně barev a nepřemrštěná cena, to většinou dospělému postačí, aby seznal, že nějaká hračka je pro dítě ta pravá.
To ale v některých případech není konec. Hračky se občas vybírají i odborně či dokonce vysoce odborně.
Do první skupiny lze zařadit řízení reklamou v "odborných" článcích pojednávajících o správné péči o dítě nebo doporučení kámošky. Klasika.
Ale matky, které své dítě opravdu milují a chtějí pro ně to úplně nejlepší, vybírají hračky vysoce odborně. Provádí to tak, že na základě stovek "vědeckých" internetových diskusí žen na mateřské dovolené zjistí nejen "super eko bio colour hračku", ale také že dítě svůj intelekt rozvíjí i za pomoci hmatu.
Pro tyto je mnoho různých barev a pokud možno ještě více přerůzných povrchů to pravé. A tak se stane, že takováto sience-matka dítěti pořídí snad úplně tu nejhorší a nejnebezpečnější hračku, jakou vůbec mohla.
Dítě, které je podobným zázrakem obdařeno (a hračka bohužel nebude včas skartována), lze s vysokou pravděpodobností předem označit za dítě, které bude s vysokou pravděpodobností psychicky narušené.
Možná někteří přemýšlíte nad tím, jak negativně může velké množství barev resp. barevných kombinací a různé povrchy působit na vývoj novorozence. Vždyť v odborné literatuře se můžeme dočíst, že tato různorodost je pro zdravý vývoj dítěte naprosto správná. Dokonce je toto spojováno s předpokladem rozvoje inteligence!
Ano, je to pravda.  Pro dítě je skutečně nad míru vhodné, aby poznalo všechny barvy a vzory, ohmatalo si všechny možné povrchy (pokud možno poznalo všechny možné zvuky, ťukáním do různých předmětů), takže potud je vše úplně správně. Ovšem tohle vše má zásadní podmínku - že vjemy budou rozloženy do co největšího počtu předmětů a v průběhu přiměřeně dlouhého období.
Pokud se takto nestane a rodič se řídí pravidlem "All in One", neuronově-vyvíjející se dětský mozek nezvládne zpracovat toto gigantické množství informací, což pochopitelně nemůže zůstat bez následků.
Stále platí a asi se to nikdy nezmění základní pravidlo, že vše, co činíme v rozporu s přírodou, bude po zásluze odměněno. Kdybychom problém koncentrovaných vjemů ještě trochu přiblížili, tak si představte situaci, že vám šéf uloží úkoly na jeden den v objemu práce na jeden rok. Buď se zhroutíte nebo utečete nebo zavoláte pro šéfa rychlou.
Jenže novorozenec utéci nemůže. Nevykašle se na podnět a všemi silami tato savá houba vstřebává vše, co jí přijde pod ruku. Je to novorozencův hlavní úkol - fyzický růst a rozvoj zkušeností. Neuvažuje nad tím, jestli to zvládne nebo ne. Instiktivně se ihned pustí do zkoumání, jinak by totiž nestihl za tři roky pojmout zkušenosti oné půlce lidského života. Vezměte to tak, že když nám to tak vůbec nepřipadá, když je dítě vzhůru, rozvíjející se mozek pracuje non-stop na plné obrátky.
V této chvíli docházíme k dalším následkům působení programovacích nástrojů - hraček - na děti. Vzhledem k tomu, že takový výzkum nikdo nedělal (kdyby ano, hádejte, kdo by ho financoval a jak by dopadl), musíme si opět vypomoci logickou dedukcí aneb tzv. selským rozumem.
Zeptejme se, co se může stát, když narušíme novorozenému dítěti přirozený vývoj mozku na neuronové bázi? ...tedy v okamžiku, kdy se rychlostí světla tvoří jeho základy. Logická odpověď zní: Dítě zřejmě bude postiženo nějakou neurovývojovou poruchou. ...a světe div se, "neurovývojová porucha" je dokonce terminus technicus!
Když nyní otevřeme běžně dostupnou odbornou lékařskou literaturu, zjistíme, že do této skupiny neurovývojových poruch spadá mentální retardace, autismus a ADHD. To nejsou příliš oblíbené nemoci, ale zato jsou časté. A pravdou též je, že za jejich příčinu se již mnoho let neoficiálně označuje očkování. (Nebo lépe - mnoho let se oficiálně tají, že jsou zaviněny také očkováním.)
Každopádně počet dětí například v SSA, postižených autismem vzrostl z 1/170 v roce 1996 na 1/59 v roce 2018 (nárůst o 188%). To jinými slovy znamená, že v průměru každé 59. dítě v SSA bylo v roce 2018 postiženo autismem. U chlapců byl poměr přímo děsivých 1/37. Jenže duševních poruch je mnohem více, než tyto tři výše zmíněné.
Nejsou sice zařazeny do skupiny "neurovývojových", ale při dnešním stavu vědění "ne-yalských" (tedy běžných) psychologů, o vlivu kombinací smyslových vjemů na mozek novorozence, by zřejmě bylo chybou se omezovat jen na jejich striktní seznamy. Proto pro úplnost a ze studijních důvodů je vhodné, stručně vyjmenovat alespoň několik málo typů, silně tématicky "podezřelých" duševních poruch, jako například: Aspergerův syndrom, schizofrenie, maniodepresivní psychóza, porucha identity, porucha pohlavní identity nebo paranoidní porucha osobnosti.
Že s naší společností není úplně vše v pořádku, si již nelze nepovšimnout.      (Čtěte na stránkách Quintus Sertorius)


Neobvyklé setkání s mimozemšťany ..... K další mimořádné události a setkání s mimozemšťany došlo v Rusku koncem 80tých let. Občanka K., společně se svým manželem a dvěma dětmi, žila ve dvoupokojovém bytě, v prvním patře pětipatrové budovy. Vypráví, co se jim jednoho dne stalo:

Příběh o setkání

„Po šesté hodině večer jsem poslala své děti – Petra (4. třída) a Aňu (5. třída) do supermarketu něco nakoupit. Někdy za 20 – 30 minut zazvonil zvonek u dveří na chodbu. Otevřela jsem dveře, a mé děti stály na chodbě, ale byly podivně oblečené – měly stříbrné kombinézy a na hlavě nějaké přilby. Nepochybovala jsem, že to jsou mé děti, podle jejich tváře, výšky, barvy vlasů a očí.

Tiše stály a dívaly se na mě. Po celou dobu neřekly ani slovo a nevydaly jediný zvuk. Začala jsem je hubovat, proč šly do supermarketu tak dlouho a proč tam nic nekoupily, a co to mají za oblečení? Děti stály tiše, nevěnovaly mi pozornost a prošly kolem mě do místnosti. Sledovala jsem je. Přiblížily se k pravé zdi místnosti a začali něco dělat, asi jako fotografování – bylo slyšet cvakání a vidět záblesky světla. Několikrát tak blikaly, procházely se po obvodu místnosti a zastavily se až u dveří z místnosti na chodbu. Šla jsem k nim blíž a začal znovu nadávat: na co si to venku hrajete? Popadla jsem hadici od vysavače (vysavač stál poblíž, když jsem uklízela) otočila se na ně a pokoušela se je zasáhnout hadicí. Nevzpomínám si, jestli jsem je udeřila nebo ne, asi jen tak trošku.

Rychle jsem uskočila, protože mě začala strašně bolet hlava a na čele se mi objevila obrovská boule. Začala jsem znovu křičet: „Tak vy bijete svoji matku?“ Stály tiše a dívaly se na mě podivně, jaksi zlostně a nešťastně. Pak jsem cítila, že něco není v pořádku, pravděpodobně ty děti nejsou moje. V tu chvíli zazvonil zvonek, šla jsem otevřít dveře, na prahu stály moje děti s nákupy a byly normálně oblečené. Dívala jsem se na ně, aniž jsem něco pochopila, a pak jsem řekla, že stejné děti jako vy stojí v místnosti. Moje děti se svlékaly, dívaly se na ty druhé ‚děti‘, které také stály a dívaly se na ně. Pak se ty cizí ‚děti‘ společně otočily, šly podél zdi k oknu a zmizely, jako by se rozpustily.“

Obraz v televizi

Potom šla Aňa k televizoru a zapnula jej (bylo tam zajímavé pokračování programu). Na obrazovce se objevil zřetelný černobílý obraz matky stojící s vysavačem, i když televizor byl barevný. Obraz tam byl asi pět vteřin. Aňa zavolala na matku: „Podívej se mami, oni tě ukazují v televizi.“ Zatímco K. šla k televizoru, obraz začal mizet. Aňa, ničemu nerozuměla, vypnula a okamžitě znovu zapnula televizor, byl zde normální barevný program centrálního vysílání.

Vyšetřování tohoto případu provedl V. Dvužilnyj a před rozhovorem s očitými svědky měl i rozhovory se sousedy rodiny K., jejich spolupracovníky a dokonce i učiteli školy, kam chodily Aňa a Petr. Všechny odpovědi byly velmi pozitivní. Navíc bylo zjištěno, že žádný ze členů rodiny K. nebyl nikdy v péči psychiatra. A ještě jedna věc – později, v 18:40, bylo vidět veliké diskovité UFO, visící blízko televizní věže.

Černobílý obraz na televizní obrazovce byl podle Dvužilného způsoben silným elektro-magnetickým zářením, působícím na obrazovku. Byl na ní zachycen latentní obraz a po zapnutí televizoru se objevil. Zdrojem záření byly ty „pseudo-děti“, které přenesly to, co viděli v místnosti na obrazovku.     (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)


Německý tradiční mainstreamový proud vymývá mozky, abychom nenáviděli Maďarsko a milovali migranty ..... Nový film zachycující německou migrační krizi v roce 2015 je dobrým příkladem toho, jak liberální mainstream ve skutečnosti vymývá mozek obyvatelstva země, aby přijal myšlenky liberální proigrace, Georg Spöttle, analytik bezpečnostní politiky na think-tanku Nézőpont Intézet, řekl pro Magyar Nemzet v rozhovoru.

Nový film zachycující německou migrační krizi v roce 2015 je dobrým příkladem toho, jak liberální mainstream ve skutečnosti vymývá mozek obyvatelstva země, aby přijal myšlenky liberální proigrace, Georg Spöttle, analytik bezpečnostní politiky na think-tanku Nézőpont Intézet, řekl pro Magyar Nemzet v rozhovoru.

Mluvil o filmu „Die Getriebenen“ (The Driven Ones), který vysílal na německém národním televizním kanálu ARD 15. dubna, který zachycuje zásadní podzim roku 2015, kdy se německá kancléřka Angela Merkelová rozhodla otevřít Německo imigrační vlně jednoho milionu lidí. ARD je veřejně financován německými daňovými poplatníky s poplatkem, který musí každý rok platit.

Film vychází z rovnoměrné knihy 2017 od novináře Robina Alexandra. Zatímco samotná kniha je silně kritickým pohledem na události, jak naznačuje její název, kde „řízenými“ jsou politici chycení v proudu událostí, je film široce považován za ódu kancléřky Angely Merkelové. Ve filmu je také negativně znázorněn maďarský premiér Viktor Orbán.

Spöttle uvedl, že zatímco silné ekonomické vazby – jako je přítomnost BMW, Audi a Siemens v Maďarsku – jsou silným stabilizačním faktorem ve vztazích mezi oběma zeměmi, útoky proti konzervativní vládě Maďarska pravděpodobně zůstanou trvalou součástí liberálních médií. a politické kruhy.

“K těmto [útočníkům] patří Die Welt, Spiegel a mladá bruselská elita, z nichž většina nemá žádné zřetelné životní zkušenosti. Pravděpodobně viděli migranty pouze v televizní pořadu vlasti a stále recitují pro-migrantské liberální dogma,” Spöttle řekl v rozhovoru. “[Celkově] však bilaterální vztahy mezi těmito dvěma zeměmi zůstanou v budoucnu vyvážené.”

Spöttle odpověděl na otázku, jak se tyto levicově radikální nápady dostávají do liberálního hlavního proudu, a řekl, že to byl druh vymývání mozků.

„Je to výsledek takzvané„ senzibilizace “, která se v praxi rovná vymývání mozků. Liberální doktríny – od genderové teorie po odmítnutí konzervativního rodinného modelu – jsou do nich bušeny od střední školy po maturitu a ty, kteří hlasové názory odlišné od těchto názorů jsou marginalizovány. “

Maďarský analytik poukázal na znepokojivé trendy v Německu pro ty, kteří se odchylují od přijímaných názorů nebo hlasových nesouhlasů.

“Během takzvaného” Aktionswochenende “(akční víkend) mohou policejní a tajné služby zadržovat lidi a zabavit svá paměťová média na tak nízké úrovni, jako je zveřejňování věcí na sociálních médiích, která nejsou v souladu s konceptem demokracie liberálního hlavního proudu,” Spöttle řekl. „Prezentace temné stránky imigrace se stala velmi silným tabu a jediné takové místo může přerušit kariéru. Proto mnoho mých policejních důstojníků vymazalo své účty na Facebooku.“     (Čtěte na stránkách Česko aktuálně)


Lidé jsou kvůli koronaviru více doma. Přibývá svědectví o setkáních s duchy a přízraky..... Karanténa, zapříčiněná koronavirovou epidemií, může být pro někoho děsivá sama o sobě. Ještě děsivější ale je, pokud ji musíte strávit o samotě ve strašidelném domě. Právě takový je příběh Brenta Underwooda, který se v karanténě potýkal nejen se samotou, ale také s paranormálním světem. A nebyl jediný, komu koronavirus připravil podobný osud.

S duchem se před nedávnem setkal také například Patrick Hinds z Massachusetts, kterého okolo třetí hodiny ráno vzbudila žízeň. Ve své kuchyni však kromě vody na její zahnání našel také přízrak asi padesátiletého muže, který na sobě měl uniformu vojáka z Druhé světo