wz

 

Přehled starších zpráviček

 

31.05. 2006    Na poslední květnový den připadá krásný svátek  - Den otvírání studánek ...

Květen končí a zítra začíná červen - měsíc, kdy má začít léto  .... na což to ale vůbec nevypadá. První červnový den se slaví Mezinárodní den dětí. Podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. Den dětí byl poprvé slaven v roce 1950.


Jsou i hezké a příjemné zprávy .... Dva amurští tygři, Ňurka a Kučer, se spokojeně hřejí v poledním slunci uprostřed ruské dálnovýchodní tajgy. Ačkoliv se zdá, že vzácná zvířata si užívají ve volné přírodě, obývají jen dva hektary oploceného pozemku biologa Viktora Judina. Amurští tygři, žijící jen v některých částech ruského Dálného východu, jsou už řadu let zapsáni v Červené knize celosvětově ohrožených zvířat. Vyhynutí jim hrozilo několikrát, zatím mu však vždy zabránili ochránci přírody, ale i nadšenci jako je Judin.

Tygří samec váží asi 230 kilogramů a samice 160. Denně každý spotřebuje tři až sedm kilogramů masa. Judin je shání na jatkách nebo od chovatelů dobytka v okolních vesnicích. Ruský stát prý na ochranu největší kočkovité šelmy světa v podstatě nepřispívá, západní mezinárodní organizace prý ochranou tygrů sledují jen vlastní cíle. Judin za pohled na své tygry vybírá dobrovolné vstupné a prodává vlastní fotografie zvířat. Novináři a fotografové, kteří přijíždí do Judinovy rezervace z celého světa, platí za natáčení a focení vysoké částky.      (Zdroj: EkoList)


Pokud se spotřebitel při nákupu zajímá, co je na etiketách napsáno, může si všimnout, že doba, do které má výrobek spotřebovat, bývá označena dvěma způsoby: slovy Datum použitelnosti či Datum minimální trvanlivosti. Obyčejný člověk často vůbec netuší, jaký je mezi těmito daty rozdíl. Když se do toho ještě připlete pojem „záruční doba“ popř. „lhůta“ neboli „záruka“ začíná být v pojmech zmatek ještě větší. Jaký je mezi těmito daty rozdíl?

Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež, výrobky studené kuchyně atp. Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a nesmí se v žádném případě uvádět do oběhu.

Datem minimální trvanlivosti se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. (Označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

(Podrobněji na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce)


Asociace ekologických organizací Zelený kruh spouští nové webové stránky týkající se Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Nové stránky mají napomoci zejména správnému výkladu a používání zákonů a otevřené komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností. Zelený kruh dlouhodobě monitoruje naplňování závazků Aarhuské úmluvy v rámci projektu „Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“.

Pozn . - pokud stránky nenačtete, musíte si povolit v prohlížeči cookies, což je dost riziko :-(((


TIP !!! Dát zaměstnancům do práce kanape a dovolit jim dát si „šlofíčka“? Pro většinu zaměstnavatelů něco nepředstavitelně absurdního, pro většinu zaměstnanců něco, o čem si dovolí jen snít, a pro lékaře z oboru spánkové medicíny něco, co lze jen doporučit.

Podle studie britské agentury Arup zveřejněné předloni v britském časopise Guardian siesta v práci podporuje produktivitu a podněcuje tvůrčího ducha. Instalace lůžek v kancelářích tak podle této studie zvyšuje zisk firem. I když je pravda, že toto zjištění možná více odráželo zbožná přání zaměstnanců než realitu. K závěrům totiž autoři studie došli po průzkumu mezi zaměstnanci. Celých 30 % z tisícovky dotázaných zaměstnanců uvedlo, že nejlepší myšlenky je napadají při usínání, 10 % současně tvrdí, že nejvíce inspirace je navštěvuje přímo v práci.     (Zdroj: iDNES)


30.05. 2006    Dnešek vešel do kalendáře značně černě - 30.5. 1938 totiž vydal Adolf Hitler podrobné instrukce k možnému útoku na ČSR.

Zítřejší poslední květnový den je ve znamení Světového dne bez tabáku, ten- vyhlásila Světová zdravotnická organizace v roce 1988. Světový den bez tabáku proběhne pod heslem Tabák – smrtící v každé podobě či přestrojení. Pro další inspirace se můžete podívat na stránky Dokuřte.cz.


Greenpeace uzavřelo vývozní terminály amazonské sóji v Brazílii i Evropě Možná jste ještě nikdy neslyšeli o společnosti Cargill, přitom je to největší soukromá agrofirma na světě. Je rovněž jedním z hlavních viníků destrukce amazonského deštného pralesa. Tam, kde se dříve nacházely nekonečné plochy tropického lesa, jsou dnes sojové plantáže produkující krmivo pro evropský dobytek.

Greenpeace ve snaze zabránit dalšímu odlesňování opakovaně zablokovalo v minulých dnech terminály nadnárodního koncernu Cargill, které slouží k invazi sóji do Amazonie a zároveň k jejímu vývozu. Uzavřením obou konců sojového řetězce, přestala de facto fungovat zařízení firmy Cargill v Brazílii, Francii a Velké Británii. V pátek přestal fungovat ilegálně vybudované vývozní přístav Cargillu v Santarém v Brazílii. Brazilská policie se zmocnila naší lodi Arctic Sunrise poté, co se rozvášnění pěstitelé sóji dostali na palubu a pokusili se zaútočit na posádku. Výsledkem byli 3 zranění aktivisté.

Zdroj: Greenpeace.cz


Internet se stal novým elektronickým vědomím planety poskytující zcela nový druh služeb než nabízí televize, rádio, a také noviny, magazíny a knihy, u kterých je člověk také omezován geograficky ale i časem a náhodou. Některé noviny a časopisy vycházejí jen lokálně. V důsledku toho je drasticky omezena šiřitelnost informací. Internetový protokol TCP/IP je vlastně pozdější verzí technologie, kterou vyvíjela armáda. To je asi ironie života. Protože internet umožnil zjistit si naprosto cokoliv, co kdokoliv na této planetě napíše ať už žije v jakékoliv zemi a pomohl tím odhalit, že je tu jakási neexistující skutečnost, která byla řadu let zdárně skrývána masmédií. Pravdu, že korupční skandály, o kterých informují masmédia jsou jen vrchol ledovce, a že s 11.září to také bylo jinak než se zdálo. Nebylo? Důvody potlačovat internet v rozvoji jsou a nemusí být náhoda, že byl řadu let monopolisticky svěřen do rukou nekompetentnímu Telecomu, který teprve až v roce 2006 byl donucen zaplatit pokutu za to co předvedl s ADSL.

Dále čtěte v článku Je možnost rychlého a levného internetu záměrně potlačována? na Matrix-2001.cz


Hmmmm ... tak nevím ....

Při pravidelném pohlavním cyklu je považováno období mezi 10 a 17 dnem za „plodné dny“. Právě v tomto období může dojít s nejvyšší pravděpodobností k početí. Katolická církev doporučuje ke kontrole porodnosti využít právě tohoto fenoménu. Při pohlavní zdrženlivosti během „plodných dní“ jde vše „přirozenou cestou“ a nedochází tu k „zabíjení vzniklých embryí“, tak jako při hormonální antikoncepci a dalších metodách kontrolovaného rodičovství.

Luc Bovens z London School of Economics and Political Science publikoval v Journal of Medical Ethics studii, v které obrací logiku „plodných dní“ na hlavu. Tvrdí, že metoda funguje nikoli proto, že by nedocházelo k oplození vajíčka spermií, ale proto, že vajíčka oplozená mimo „plodné dny“ mají sníženou životaschopnost a hynou. Bovens udává, že tak hynou dvě ze tří vzniklých embryí. Tvrdí to Luc Bovens.

Bovens cituje odpůrce antikoncepce, kteří viní hormonální antikoncepci z každoročních desetitisíců „vražd“ embryí. Metoda „plodných dní“ na svědomí miliony embryí, kontruje Bovens.      (Zdroj: Osel.cz)


V řetězci supermarketů Waitrose po celé Velké Británii byly dány do prodeje přírodní minerální vody Belu, balené v biodegradovatelných lahvích. Nové biolahve jsou vyrobeny z kukuřičné suroviny a k jejich úplné degradaci dochází po několika málo měsících.     (Zdroj: Agronavigátor)

Toooo zní zajímavě ... Že by se Věk Polyetylénovývh Lahví chýlil ke konci? Ovšem prodejci budou mít koncem doby použitelnosti lahví trauma ... aby místo vody Belu neměli v regálech loužičky ... a jinak jen Starou Belu ...


Chmurná vize ...

... Pro Středoevropany a Východoevropany se dnes jeví nesmírně zajímavě a aktuálně de Gébelinovy vize katastrof, k nimž dojde nejpozději do roku 2020. A jak je autor předpovídá v předmluvě k prvnímu vydání svého díla Le Monde Primitif?
Ono zašifrované nebezpečenství pro východní, střední, ale zřejmé i pro západní Evropu bude paradoxně skryto až nesmírně daleko na Východě. Tam, v oné bezbřehé ruské zemi, v době, kdy se carství už navždy rozpadne, přibližně v první polovině 20. století, vzniknou na nesmírně vodnatých řekách mocné stavby a hráze zadržující každoroční záplavy, jakási umělá moře. A ještě později budou před těmito hrázemi s nesmíme rozlehlými jezery vystavěna zařízení pro výrobu jiné mocné síly, jejíž zdroj bude pocházet z mikrokosmu hmoty. Jde o pro člověka nesmírně nebezpečnou energii, jejíž existence vzbudí nadlouho strach z válčení... jde tedy o strašlivou sílu, o jejíž výbušnosti a zkázonosnosti jsem už hovořil v případě zmaření teutonských výpadů...
Někdy okolo roku 2020 dojde však ke světové katastrofě: Ony hráze zadržující vody umělých moří se provalí a zaplaví několik velkoměst, v nichž tehdy bude žít nesmírné množství lidí. Mrtvých bude astronomické množství, avšak mnohem nebezpečnější bude zoufalství těch, kteří prvotní zkázu přežijí. Voda, která se pohrne v korytech hrůzně rozvodněných řek, zasáhne vzápětí ona technická zařízení na výrobu síly z mikrokosmu. Dojde ke strašlivým explozím, jež si dnes vůbec nedovedeme představit, a ona nebezpečná energie se rozptýlí v malých částečkách po celém světě. Z místa katastrofy začnou prchat lidé na Západ. Šílení zoufalstvím, hladoví, bez domova, bez naděje, potáhnou miliony do zemí údajně zaslíbených.

(Výňatek z článku Potopa roku 2020 ze stránek Záhady a mystéria ...)


29.05. 2006    Co hodlají naše politické strany po volbách udělat pro zlepšení čistoty ovzduší?  Článek na stránkách Příroda.cz se zabývá tématem čistoty ovzduší v ČR. Jsou v něm uvedeny názory našich dvou nejsilnějších politických stran, neboť ty mají největší šanci v budoucnu prosadit body svého programu. Jsou také zahrnuty výňatky z volebního programu Strany zelených.


Je něco přes milion korun za jeden lidský život hodně nebo málo? Čeští politici a úředníci si myslí, že je to docela dobrá cena. (Pozn. ... proboha ...) Každoročně zemře na tuzemských dálnicích kolem deseti lidí poté, co jejich auto narazí do železné konstrukce reklamních billboardů.      (Zdroj: iDNES)


Akciová společnost Čepro je první českou firmou, která zahájila průmyslové přidávání biopaliv do pohonných hmot. Ještě letos do tohoto projektu firma investuje na 300 miliónů korun a nezbytným technickým zařízením vybaví většinu svých výdejních skladů. Prvním z nich se stala Včelná u Českých Budějovic, kde firma včera zprovoznila pilotní zařízení. Prvním místem, kde bude benzín s pětiprocentní příměsí biologických látek k dostání, budou firemní čerpací stanice Euro Oil.     (Zdroj: EnviWeb)


Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) podává podnět státním dozorovým orgánům na Český Telecom v souvislosti s opakovaným klamáním spotřebitele.

Český Telecom účtuje hovory dražší, než je uvádí na svých informačních materiálech v budkách veřejných telefonních automatů. Ve spotřebitelích tak vzbuzuje zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

Od 10. května 2006 zvýšil Český Telecom základní cenu za volání z telefonních automatů na 10 Kč za jeden impulz, přičemž cena uváděná v oficiálních materiálech umístěných u telefonních automatů v různých regionech ČR je výrazně nižší, a to 4 Kč. Nejedná se přitom o první problém s účtováním cen v telefonních automatech, na který SOS upozornilo.*     (Zdroj: Sdružení ochrany spotřebitelů)


Koncem dubna letošního roku dopravila zásobovací loď Progress na palubu Mezinárodní kosmické stanice ISS první ze tří plánovaných exemplářů miniaturních družic s názvem SPHERES, jejichž vývoj probíhal ve spolupráci s pracovníky MIT (Massachusetts Institute of Technology). Před vypuštěním do vesmíru absolvovaly tyto družice "ostré" zkoušky na palubě letounu KC-135 při krátkodobém vytvoření beztížného stavu.

Název družice SPHERES je vytvořen zkratkou z anglického označení Synchronized Position Hold Engage Re-orient Experimental Satellites. Pomocí trojice těchto družic budou provedeny zkoušky fungování a chování satelitů v kosmickém prostoru a metodiky synchronizace jejich vzájemného přemísťování a spolupráce. Na palubu ISS byla zatím dopravena pouze jedna z družic SPHERES, další dva exempláře zde dopraví americký raketoplán při dalším startu, který je naplánován na počátek července 2006. První zkoušky byly naplánovány pouze za využití jednoho exempláře družice SPHERES, bez součinnosti dalších dvou minidružic, což bylo provedeno minulý týden.     (Zdroj: Astr.cz)


Britští optičtí experti mají na papíře plán na materiál, který dokáže před lidským zrakem ukrýt jakýkoli předmět. John Pendry z Imperial College London vychází z faktu, že materiály s abnormálními optickými vlastnostmi známé jako metamateriály mohou způsobit, aby světlo namísto odrážení se objektu kolem něj procházelo. To znamená, že se předmět zahalený takovou látkou stane pro lidské oko neviditelným. Metamateriály jsou kompozitní kovové materiály, jejichž strukturu lze uspořádat tak, aby jimy procházelo světlo. Dosahují toho ovlivňováním vztahů mezi elektrickým polem, magnetickým polem a směrem toku záření. Pedryho tým v současnosti už s materiálem, který takto dokáže přesměrovat paprsky, pracuje, nicméně zatím se to týká jen záření s větší vlnovou délkou, než jaké je lidské oko schopné zachytit. Pro záření s menší vlnovou délkou je zapotřebí vyvinout nanostrukturní metamateriál, u kterého je však přesné nastavení optických vlastností mnohem obtížnější záležitostí. Pedry přesto věří, že se mu takovou látku podaří vyvinou v průběhu příštího desetiletí.     (Zdroj: 21@století)


26.05. 2006     Měsíček se na tu předvolební žumpu nemohl už dívat a šel se schovat ... Novoluní nastane v sobotu v 7:25 LČ.


V souvislostmi ohledně ohledně komety “73P SW” nebudou jistě bez zajímavosti následujcí informace. Analytici ruských zpravodajských agentůr zjistili, že vojenští vůdcové USA dali bezprostřední příkaz uvést ozbrojené složky do nejvyšší pohotovosti. Přitom došlo s nejavětčí pravděpodobností k jejich rozmístění v severozápadní oblasti Pacifiku. Svým působem se o tom zmiňuje i americké ministerstvo dopravy. Americké ministerstvo dopravy ve spolupráci federálními agenturami a místními samosprávami včetně Kanadských partnerů v období od 23. – 25. května 2006 nedaleko vojenského tábora Rilea při Oregonském pobřeží nacvičovali krizové situace, které by v této lokalitě mohli nastat při silným podmořským zemětřesení a nebo jemu pobných jevech. Cvičení postuluje katastrofickou seizmickou situaci, která by mohla spustit vlny tsunami ničící vše při pobřeží od Britské Kolumbie až po Severní Kalifornii.S největší pravděpodobností se podobná akce koná i na druhé straně při východní atlantickém pobřeží.   ...

... Mnohé indicie naznačují, že rok 2006 je klíčovým mezníkem. V tomto roce by mohly gradovat jisté síly, které se snad v plnném rozsahu a síle projeví za dalších šest let – v roce 2012. Možná, že by bylo dobré si na tomto místě uvědomit, že se v tomto roce nacházíme přesně v polovině cesty. Cesty na kterou upozorňovali již před mnoha stya možná tisíci lety naši moudří předci. Máme ten ohromný dar, žít fyzický život právě v tomto klíčovém období a snad se dožít oniho magického finále. Snad .......  (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Politici různých stran se před volbami navzájem předhánějí ve snaze dokázat voličům, že právě jejich partaj je tou nejlepší. Kvůli bitvě o přízeň lidí se dokáží vyjádřit i k věcem, které jsou fiktivní. Přesvědčila se o tom i redakce Zlínských novin.

Nápad redaktorů byl prostý: krajským lídrům pěti nejsilnějších stran položili dotaz, jenž se týkal výstavby železniční tratě z Luhačovic do Trenčína. Politici ochotně odpovídali a ani jim nevadilo, že celý projekt je výmyslem redakce.   

Co politici odpovídali novinářům, to si přečtěte na stránkách iDNES ....


Úřad moskevského primátora sdělil agentuře ITAR-TASS, že na základě instrukce primátora Jurije Lužkova budou v moskevských školách a předškolních zařízeních zakázány potraviny vyrobené z GMO nebo obsahující GM ingredience. "Vědci doposud plně neprostudovali vlivy geneticky modifikovaných (GM) produktů na lidské tělo. Městské úřady se rozhodly chránit obyvatele, zejména mládež, před nežádoucími efekty, které užití GMO může mít, a proto se rozhodly vyloučit GM potraviny z dětské výživy," sdělil úřad pro ITAR-TASS.       (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)


Představa, že dědičnost je „zakleta“ výhradně v DNA vzala za své. Nemusíme mít variantu určitého genu, ale naše buňky se přesto mohou chovat, jako kdyby tuto variantu genu nesly. U právě probíhajících maturitních zkoušek nebo nastupujících přijímaček na VŠ či státnic to prosím ale ve vlastním zájmu radši neříkejte.

Francouzští vědci „odstřelili“ jedno z tradičních genetických dogmat. Vlastnosti (ty dědičné) se přenášejí z rodičů na potomky v podobě DNA. Tak jsme se to učili. Rodiče uloží polovinu své DNA do pohlavní buňky a oplozením vajíčka matky spermií otce vznikne embryo, které má svou vlastní DNA. Ta určí, jak bude potomek vypadat.

Francouzští biologové popsali v Nature myší rodinu, kde to neplatí.     Dále čtěte na stránkách OSEL.cz


Poté, co firma GEMEC UNION, a. s. odpady zasypala bývalý hlubinný důl na černé uhlí, zasypává jimi nyní také povrchový lom na černé uhlí Žacléř IIA "Na Jiřím". Na zavážení povrchových lomů odpady neproběhlo posouzení vlivů na životní (tzv. proces EIA) prostředí ani zjišťovací řízení, zda má takové posouzení proběhnout.

Obyvatelé Žacléře a okolních obcí většinou neví, čím se lomy zavážejí. Se zavážením povrchového lomu "Na Jiřím" odpady nesouhlasí i občanské sdružení Za krásný Žacléř. Záměru vytýká mimo jiné i to, že se k zavážení vytěžených prostor přednostně nevyužívá především vytěžená hlušina.

"Určitě by v takových prostorách neměly končit například kaly z čističek takových provozů jako je Spolchemie v Ústí nad Labem. Ano právě z této chemičky převzala tato společnost čistírenské kaly. Ty mohly být jedním z důvodů kontaminace ryb v Lampertickém potoce hexachlorbenzenem. Chápeme tedy obavy místních obyvatel. Už proto by mělo být další zavážení dolů odpady posouzeno v procesu EIA (1) tak jako je to běžné na Ostravsku," vysvětlil souvislosti předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.     (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)

Co dodat ... ani zvířata. s odpuštěním, neserou do vlastního doupěte, pokud jsou tělesně a duševně zdravá ...


Za dovoz nelegálního odpadu do České republiky budou zřejmě moci státní orgány udělit pokutu až 50 milionů korun. Rozhodla o tom 22.května 2006 sněmovna, když schválila novelu zákona o odpadech i s návrhy senátorů. Nynější pokuta za dovoz nelegálních odpadů je maximálně deset milionů korun. Předlohu musí ještě podepsat prezident.     (Zdroj: EkoList)

Dobrý ... pokud ten zákon pak zase někdo za pár dní nezruší ...


Příznivci knihy Vesmírná odysea od pana Clarka, zbystřete pozornost! Sonda Cassini pořídila fotografie mesíce Japetus, který dobře znáte jako sídlo "hvězdné brány". Najdete je v článku NASA Cassini Image: Iapetus - From Dark to Bright and Red to White. Na velkém obrázku je leccos ... monolit tu však bohužel chybí ... :-(((


Policie ČR Frýdek-Místek minulý týden odložila prošetřování výhrůžných dopisů, jejichž obsah v polovině prosince minulého roku donutil odpůrce výstavby automobilky Hyundai z řad majitelů polí v nošovické průmyslové zóně k podpisu smluv o jejich prodeji. Moravskoslezský kraj, přestože si byl vědom skutečnosti, že tyto smlouvy byly podepsány ve velice vypjaté atmosféře a pod pohrůžkou smrtí, však neváhal tyto smlouvy akceptovat, neboť bez výkupu potřebných pozemků nemohl garantovat vedení Hyundai připravenost zóny k její investici. Komu stálo za to snížit se k takovému trestnému činu však Policie nezjistila. Poškození, dnes už bývalí vlastníci, se s postupem Policie ČR nehodlají smířit a proti jejímu rozhodnutí s pomocí právníků ze sdružení EPS podali stížnost k okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


25.05. 2006     Začíná Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních zemí; jeho první den je Den Afriky (Den africké svobody), slaví se u příležitosti výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963
Na 25. května připadá také Mezinárodní den pohřešovaných dětí - slaví se od roku 1986 - symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě "


Všech pět hlavních politických stran, které mají největší pravděpodobnost uspět v letošních volbách, se ve svých programech bohatě věnuje problematice dopravy. Všichni se shodují v jednom: je potřeba přesunout dálkovou dopravu zboží ze silnic na železnici.

Předvolební programy hlavních stran věnují alespoň krátkou kapitolu výhradně problematice dopravy, ČSSD dokonce vydala zvláštní „Dopravní manifest“, který ještě rozvíjí informace obsažené v jejím programu. Společným tématem je přesun kamionové dopravy ze silnic na železnici i potřeba vystavět logistická centra, ve kterých se bude zboží na dráhu překládat. ODS chce navíc rozhýbat trh s železniční dopravou tím, že se zvýší konkurence.      (Zdroj: EkoList)

Páni politikové .... rozmyslete si dobře, co slibujete ... mohli bychom vás chytit za slovo !!!


Připadám si jako Alenka v Říši divů ...

Veškerá nová tvrzení uváděná na obalech potravin musí být před uvedením potraviny na trh  registrována a prověřena úřadem EFSA. EFSA bude mít na prověření k dispozici 5 až 7 měsíců. EFSA zřídí registr prověřených tvrzení, takže nebude nutno absolvovat prokazovací proceduru opakovaně. Z registru bude zřejmé, jaká tvrzení a při jakých podmínkách mohou být použita.

Přechodné lhůty mají být stanoveny pro dosavadní výživová tvrzení (např. „s nízkým obsahem tuku“), která bude možno používat ještě 2 roky po přijetí nařízení, a zdravotní tvrzení (např. „snižuje cholesterol“) ještě tři roky.

Během dvou let po vstoupení nařízení v platnost bude Komise konzultovat stávající nutriční profily potravin, na nichž se dosud tvrzení uváděla.

Zatím je zpracován seznam výživových tvrzení .

Budou zakázána tvrzení, která nejsou jasná, přesná a podstatná, dále tvrzení ohledně rychlosti a míry hubnutí a také tvrzení doporučující individuální poradu s lékařem. Zakázána budou i tvrzení na nápojích s obsahem alkoholu nad 1,2 % s výjimkou výživových, která upozorňují na snížený obsah alkoholu nebo energie.     (Zdroj: Agronavigátor)

Bude také zakázáno tvrzení o tom, že je potravina k jídlu ...  "U nás, u svišťů, se leccos nesmělo říkat ..." praví pan Werich v jedné hře. Že by už zase?

Americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) předpověděl, že letošní hurikánová sezóna bude "nadprůměrná". Odhaduje, že se vytvoří 13 - 16 tropických bouří, z nichž čtyři budou silné, napsal server BBC.


Podle amerických klimatologů letos nedojde k takovým katastrofám, jaké loni způsobil hurikán Katrina. Hurikánová sezóna ve Spojených státech začíná oficiálně 1. června a končí 30. listopadu. Ředitel Noaa Conrad Lautenbacher v pondělí řekl, že jeho úřad předpovídá nadprůměrnou sezónu s 13 - 16 pojmenovanými bouřemi, z nichž se 8 - 10 pravděpodobně stane hurikány. Dále řekl, že 4 - 6 z těchto bouří bude zařazeno do kategorie silných (dosáhnou nejméně kategorie tři).      (Zdroj: EcoMonitor)


Vědci z univerzity v Barceloně hledají způsob jak zvýšit využití a spotřebu vajec, kterých je v evropských zemích nadprodukce. Cílem je spojit multidsciplinární výzkum slepičích vajec probíhající v různých evropských zemích a nalézt způsob nového využití vajec a vaječných produktů jako funkčních potravinových složek a pro nepotravinářské účely.

No chápeš to, Šebestová, co nám to ten Agronavigátor píše? Ale čtěme dále ...

A nebo ne ... on stačí ten první bod ...

....vývoj postupů a techologií pro získávání bioaktivních potravinových složek z vajec a pro produkci vaječných proudktů podporujících zdraví spotřebitele.

Chudinky slepice ... a chudáci spotřebitelé ... už nebudeme jíst míchaný vajíčka, ale nějakou bioaktivní srágoru na bázi vajec produkovaných za účelem produkce produktů ... Kdybyste šli raději na pivo, vy vědátoři ...


Psychologické výzkumy ukazují, že ženy jsou ve styku s psími společníky upovídanější než páníčkové. Muži dávají přednost stručnějším povelům a pokynům. Pro moderního člověka již není pes jen ochránce a pomocník při lovu, ale především společenský tvor. Pána či paničku s ním spojuje silné citové pouto a jejich jednání se může okolním lidem jevit jako zvláštní, někdy přímo nepochopitelné. Na chování majitelů a majitelek psů v různých situacích se zaměřila milánská psycholožka Emanuela Prato-Prevideová. Ve své studii zjistila, že ženy se svými psy navazují rychleji kontakt a jejich komunikace je rozsáhlejší než u mužů.     (Zdroj: 100+1)


Jedním ze způsobů, jak poznat, že se nějaká politická strana, náboženská či jakákoli jiná skupina snaží manipulovat lidmi, je fakt, že používá svůj vlastní jazyk. Tento jazyk dává členům a stoupencům strany, církve či sekty pocit výjimečnosti a zároveň upevňuje vědomí sounáležitosti (mluvíš jako my, jsi tedy jeden z nás). Ještě důležitější funkcí každého takovéto new-speaku je přiřadit pocitové zabarvení jinak neutrálním výrazům (např. ateista se přejmenuje na nevěrce nebo pohana, šéf odborů na odborářského bosse, stoupenec umírněnějšího přístupu na revizionistu a zástupce odlišného názoru na reakcionáře).      (Dále viz Modro-rudý slovníček na stránkách Zvědavce)


24.05. 2006     Následující ukázka je ze stránek Matrix-2001.cz. A jak říkal veliký Jára Cimrman - lze s tím polemizovat, lze s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Protože svět ve kterém žijeme, není v pořádku - to jistě více či méně cítíme všichni. A pokud rozpad komety 73P Schwasmann – Wachmann a následné nebezpečí kolize budeme chápat alespoň jako varovný signál, sloužící jako podnět k myšlence na zlepšení toho neutěšeného stavu, bude to veliké plus pro lidstvo. No a pokud je to opravdu zásah zvenčí - nebylo by se ani co divit.

Když si odmyslíme to, že tu kometu na nás posílá strejda Ufák z talíře ze souhvězdí Velkého Pišingru ... Kdyby takovýhle potenciální nebezpečí lidi probudily a stmelily je k tomu, aby človíčkové přestali hledat nepřítele mezi sebou a zaměřili pozornost tam, odkud jim může přijít záhuba všem aniž se nadějí .... Pak bych to chápal jako poselství od Boha nebo od Vesmíru, jak říkám já.

Nechme ale mluvit pana Chvátala:

Dne 25. května 2006 podle informací, které obdržel badatel Eri Julien má v prostředí Atlantského oceánu dopadnou jeden z mnoha úlomků komety „73P Schwasmann – Wachmann“ (dále již jen 73P SW). Julien tvrdí, že rozpad této komety, který svým způsobem začal již v roce 1995 není nahodilý jev a nejde o čistě přírodní záležitost. Na základě informací, které v posledních třech letech obdržel a dvou existujících piktografických kompozic, které byly nalezeny v polích jihozápadní Anglie je přesvědčen, že jde o řízenou záležitost ze strany skupiny jistých mimozemských inteligencí. Jde prý o jistý druh varování. Prý poslední příslovečnou kapkou, kdy „pohár přetekl“ byl sled aktivit Spojených Států Amerických v souvislostí s Afghánistánem, Irákem a nyní Iránem. Před několika dny jsem od kolegů ze zahraničí obdržel další zajímavý a aktuální materiál k této problematice. Osobně nejsem přesvědčen o tom, že by se zítra 25. května něco takového jako apokalyptický dopad vesmírného tělesa muselo přihodit. Jsem skeptik, ale na druhé se něco určitě děje. Přečtěte si prosím aktuální „Události bez cenzury“, tam se dozvíte více. Pojďme se ale vrátit k této aktuální reportáži s ohledem na zítřejší den. Chtěl bych totiž čtenáře poprosit, aby zkusili být v tomto dni maximálně vnímaví k všemu kolem sebe. Velmi důležité jsou pocity a přirozené vnitřní rozpoložení. Synchronicky se opakující čísla a nebo jisté „jakoby shody okolností“. Byl bych velmi rád, kdybyste mi po 25. květnu napsali v případě, že vás cokoliv takové zaujalo a nebo v případě, že byste byli svědkem nějakého zajímavého jevu či události. Ukazuje se totiž, že tento den je i mimo rámec aktivit úlomků „73P SW“ velmi zajímavý a důležitý.    Dále čtěte na Matrix-2001.cz ...


Tip na to, že by i ta blbobedna mohla občas být užitečná:

V sobotu 27. května a v pátek 2. června 2006 se v České televizi vysílá dokument Náš venkov s názvem Stopy Keltů.
Záběry pro tento dokument se mimo jiné natáčely také v Osadě Keltů v Prášilech, v keltském archeoparku Gabreta, na festivalu Beltine, apod. Uvidíte mnoho ukázek keltských řemesel, rekonstrukce objektů a mnoho dalšího. Z natáčení v Osadě Keltů v Prášilech pár fotografií. Režisér snímku, Zdeněk Bezpalec - při natáčení jsme strávili mnoho zajímavých chvil.
Pořad se jmenuje Náš venkov a je vysílán v sobotu 27. května od 10.25 a v pátek 2. června 2006 od 14.30 hodin.


Ovšem, tahle zpráva ze světa "masmédií" je ... no - udělejte si obrázek sami ...

Provozovatele bulvárních serverů rozladila dotace ministerstva informatiky na rozjezd konkurenčního internetového magazínu Peprnet.cz o celebritách, za nímž stojí bývalí moderátoři TV Nova Slávek Boura a Markéta Mayerová. Ti na nový server dostali z ministerského fondu na podporu vysokorychlostního

"Je to vysoká suma. Za státní peníze tak lze rozjet masivní kampaň, která by mohla ohrozit především menší servery," řekl Právu šéfredaktor magazínu Spicy.cz Jakub Svoboda.     (Zdroj: Novinky.cz)

Když jsou lidi zvědaví na tyhle slátaniny ze světa "celebrit" .... brrrr .....


Polsko zakázalo prodej a pěstování GM osiva ... Podpisem prezidenta vstoupil zákaz GMO v platnost; zákon byl schválen v minulých týdnech oběma komorami polského parlamentu.

„Toto rozhodnutí polského prezidenta ukazuje, že politici konečně začínají brát do úvahy rizika spojená s pěstováním GM plodin. Tyto plodiny jsou nepotřebné a představují vážné nebezpečí pro životní prostředí, ohrožují zemědělce a vystavují riziku spotřebitele, říká Magdalena Klimovičová konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR.     (Zdroj: Greenpeace.cz)

A co my ... zbudou nám oči pro pláč?


V Evropské unii rychle přibývá větrných elektráren. Mezi lety 2000 až 2004 více než polovina nových kapacit pro výrobu elektřiny připadala na větrné elektrárny, jejichž výkon stoupl v tomto období o 154 procent. ČR je se svými větrnými elektrárnami mezi státy EU na 18. místě. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Podle něj je Česká republika také druhým největším vývozcem elektřiny v EU.

V roce 2004 se v EU vyrobilo 704 gigawattů elektřiny - nejvíce v tepelných elektrárnách na fosilní paliva (58 procent). Následují jaderné elektrárny (19 procent), vodní (18) a větrné turbíny (necelých pět procent).

V ČR mají největší podíl tepelné elektrárny (66 procent), následují jaderné (22), vodní (12) a větrné, které mají kapacitu 19 megawattů (MW), tedy 0,1 procenta.      (Zdroj: EkoList)

Na kopcích nad Lipnem, v okolí bývalé Hvězdé, vyrostlo již celkem sedm vrtulí na veeelmi vysokých sloupech. Nevypadá to snad ani tak moc ošklivě - ale na pěkných pár set metrů ty vrtule vydávají pěkně protivný zvuk. Člověk má pořád pocit, že má nad hlavou Boeing 747 nebo jinou takovou létající obludu. Chudáci lesní zvířata ... buď se musí odstěhovat nebo si dát na uši ty chrániče proti hluku ...


Zajímavý a obsáhlý článek s lakonickým názvem Menhiry si můžete přečíst na stránkách Záhady a mystéria. Malá ukázka:

Vyhodnotíme-li z hlediska kosmické energie megalitické stavby, zjistíme, že hornina ve tvaru hrotu umístěna do aury vodního toku, nebo do místa, které je aktivováno zónami vodního toku, získává od vodního zdroje energii a stává se menhirem. S ohledem na specifickou váhu a složení horniny získává stojící hrot – menhir - větší energetickou hodnotu, než by za stejných podmínek získal stojící hrot – člověk. Hornina funguje jako jakýsi energetický akumulátor. Horní více „dynamizované“ vodní toky s rychlejším průtokem a s kamenným podložím vykazují větší energii, než toky dolní s pomalejším průtokem po měkkém dnu. Dokazuje to i situování menhirů do prostorů horních vodních toků, zejména do prostorů jejich vnitřních ohybů, kde překrytím zahuštěné zóny vytvářejí vyšší energetickou hodnotu. Lze to snadno ověřit jednoduchým experimentem.
     Horninu o výšce asi 2 metry ovineme plastovou hadicí. Hodnotou její aury můžeme manipulovat počtem závitů hadice, nebo množstvím protékající vody. K energetickému nárůstu ale nedojde nijak rychle. Kosmická energie se přesunuje, jak jsme již uvedli, velmi pomalu. Nejde o „akceleraci,“ jako když v autě přidáváme plyn. Hmota horniny vykazuje značnou energetickou setrvačnost, k energetickému nárůstu bude docházet podle hmotnosti horniny po dobu několika hodin. Stejného energetického „dopingu,“ tj. nárůstu kosmické energie na buněčných membránách buněk lidského těla dosáhneme u osoby sedící na židli, která je desítkami závitů ovinuta plastovou hadicí s protékající vodou. Horninu lze aktivovat nejen energií vodních toků (podzemní prameny, potoky, řeky, mořské proudy), ale i jinými energetickými zdroji jako např.: kovy, ohněm, bouřkovými mraky a celou řadou jiných zdrojů.


Velmi k zamyšlení člověka donutí článek Antrax, AIDS a další podivnosti - 12.díl na stránkách Brány vnímání ...

 ... Zatímco sněť slezinná si prožila svých patnáct minut slávy, virus HIV, který vyvolává smrtelnou nemoc AIDS, je mezi konspiračními teoriemi skutečnou stálicí už mnoho let. Mezi ty, kdo jsou přesvědčeni, že virus HIV vznikl ve vědeckých laboratořích a následně se vymkl kontrole, se zařadila i laureátka Nobelovy ceny za mír z roku 2004, keňská bojovnice za práva žen a ochránkyně přírody Wangari Maathaiová. „Virus HIV vznikl ve vědeckých laboratořích jako biologická zbraň,“ prohlásila na tiskové konferenci den po převzetí Nobelovy ceny. „Jak jinak si vysvětlit, že virus stále obestírá tolik tajemství? Jakmile se zeptáte, odkud se virus vzal, začnou všichni hned mlžit.

To ve mně vyvolává podezření.“ „Původně se virus HIV a nemoc AIDS vyskytoval v Africe jen na určitých místech a postihoval jen nepohodlné vrstvy lidí,“ konstatovala Maathaiová s tím, že někteří vědci z vyspělých zemí záměrně vyvinuli virus s cílem „potrestat černochy“. Na celém světě je dnes virem HIV nakaženo asi 38 milionů, přičemž 25 milionů případů se vyskytuje na africkém kontinentu. Většinu z tamních nakažených tvoří podle odhadů OSN ženy. „Někteří tvrdí, že AIDS pochází od opic, ale o tom pochybuju, protože lidé v Africe žijí vedle opic odnepaměti. Další vidí v pandemii boží trest, ale tak to být prostě nemůže. Faktem ale je, černoši umírají ze všech lidí na této planetě nejvíc,“ uvedla nositelka Nobelovy ceny za mír.


O vpádu čipů do našeho života jsme již na těchto stránkách psávali ... Protože je v této oblasti informací poměrně záhadné ticho, neuškodí být ve střehu a trochu si některé informace zopakovat K tomu se skvěle hodí článek Znamení Bestie - čipy na stránkách SightLess World.

.... Ze všech předpovědí patří znamení Bestie mezi jednu z nejvíce diskutovaných. Mnoho lidí přemýšlelo nad tím, jaké znamení to bude a kdo a co přesně je číslo 666 a Bestie. Civilizace a technologie postupuje v rozvoji a možné výsledky jsou neomezené. ... Díky technickým možnostem tu dnes máme realitu “čipů”, které se implantují pod kůži na ruce a dokonce i do mozků. Tyto čipy jsou specificky navrženy pro identifikaci, finanční převody a katalogování všech našich aktivit. …

...Radiofrekvenční identifikace (RFID) je metoda vzdáleného ukládání a znovu získávání dat, pomocí malých zařízení, kterým se říká RFID štítky (tags). RFID štítek je malé zařízení, které se dá připevnit na výrobky nebo zboží pomocí nálepky, zabudovat přímo do balení nebo implantovat přímo pod kůži. RFID štítky obsahují miniaturní antény, které jim dovolí komunikovat se čtečkami RFID a přijímači-vysílačí, které přenesou zakódovaná data do sítě pro číslování, ověřování nebo identifikaci.

Na začátku roku 2005 stála výroba štítku 50 centů. Jak bude cena klesat a dostupnost stoupat, budeme svědky úplného vpádu RFID zařízení do všech sfér života, zneužití budou stoupat, jakmile se moderní společnost stane závislá na jejich používání. Zavádění integrovaných obvodů do RFID výrazně zvýší množství informací, které boudou schopny skladovat. Analytikové z nezávislých výzkumných společností, například společnost Gartner and Forrester Research ohlásila, že v roce 2010 bude cena jednotlivého RFID téměř nulová a dojde k rozsáhlé invazi. ...


23.05. 2006     Zítra, tedy 23.května budeme slavit Evropský den národních parků . Ochránci přírody si v tento den připomínají založení prvních národních devíti národních parků v Evropě v roce 1909. Vyhlášen byl jako svátek chráněných území federací Europarc, organizací zastřešující síť evropských chráněných území.


Poprvé se serióznímu vědeckému týmu povedlo provést experiment, který doslova bourá Einsteinovu obecnou relativitu. Jeho výsledek se od předpovědí liší o dvacet řádů. ...

...Několik týmů vědců sdružených při ESA studovalo gravitomagnetické pole v blízkosti kroužku supravodiče, který roztáčeli z klidu až na 6500 ot./min. Rotující supravodič vytváří slabé magnetické pole nazývané Londonův moment....

... Vědci skutečně zjistili, že rotující supravodivý kroužek generuje silné gravitomagnetické pole. Vyhodnocení měření bylo překvapující. Přestože naměřené zrychlení bylo pouhou sto milióntinou gravitačního zrychlení, bylo sto miliónů biliónů (1020) krát větší, než pole předpovězené Einsteinovou teorií obecné relativity.     (Zdroj: OSEL.cz)


Dobrá zpráva - ale bohužel ne od nás.

Ve Francii přibývá lesů. V současné době je jejich rozloha 16,6 milionů hektarů. Na začátku 20. století to ale bylo jen 10 milionů hektarů, informuje na základě studie francouzského ministerstva zemědělství deník Le Monde.

Lesů začalo přibývat zvláště ve druhé polovině 20. století, nyní každoročně přibude okolo 50 000 hektarů. V polovině 19. století, než se masivně začalo využívat uhlí, bylo přitom ve Francii pouhých 9 milionů hektarů lesa a do roku 1950 rozloha lesů nepřesáhla 11 milionů hektarů. Zalesňování se týká především oblastí postižených vylidňováním venkova: Bretaně, jihu Francouzského středohoří a oblasti Limousin, napsal Le Monde.      (Zdroj: EcoMonitor)


Biopotraviny představovaly v ČR v roce 2004 jen 0,12 % z celkové spotřeby potravin. .I když to znamená nárůst o 50 % proti roku 2003, ve skutečnosti na každého občana připadly biopotraviny za 27 Kč za rok. Průměr v EU je při tom v přepočtu 800 Kč.Očekává se roční růst 25–30 %.

V přehledu na stránkách Agronavigátor je uveden seznam největších českých společností v oboru biopotravin spolu s internetovými adresami.

Tady je názorně vidět rozdíl mezi tím, když se řekne "absolutní" a "relativní". Relativní nárůst o 30 % (skoro o třetinu za rok !!!) - tooo vypadá hrdě. Jenže ... absolutně to znamená 8 Korun a 10 haléřů ... a když teď desetníky nesmíme, zbude těch 8 Korun na osobu a rok .... trapné...


Ovšem .... jestli bude jaké biopotraviny kupovat ...

Haně Dufkové, farmářce z Vejprt, v podhůří Krušných hor hrozí, že svoji ekologickou farmu s chovem skotu bude muset zavřít. Marně zatím čeká na dotace od státu.
Spolu s ní letos ještě nedostaly peníze za rok 2005 tisíce dalších farmářů, kteří podnikají v podhůří a berou podpory za hospodaření bez chemie a péči o krajinu.
"Mám nárok na více než milión korun, bez toho v našich horších přírodních podmínkách neobstojím. Je to pro mě existenční záležitost," říká Dufková.
Stejně je na tom například Petr Houdek ze Šluknova. "Loni touto dobou jsem už tři milióny dávno měl. Teď mi chybějí peníze na stále dražší naftu. Nebudu proto moci pozemky posekat, a tak vlastně podmínky pro výplatu dotací nesplním," vysvětluje.
Dotační systém unie je totiž tak přísný, že zemědělcům nařizuje, aby posekali pozemky nejpozději do 15. července. Jinak peníze nedostanou. ...    (Zdroj: EnviWeb)


Všechno, co jste kdy nechtěli vědět o sexu…  Čtěte pozorněji ... to není poradna Dr. Plzáka, ale opravdu je tam napsáno "nechtěli" ...

Co má chemický průmysl společného s vaším sexuálním životem? Myslíte si, že nic? Chyba lávky. Chemické firmy se míchají do našeho života a zdraví daleko více, než se na první pohled zdá. A tvrdě dál bojují za to, aby mohly i nadále vyrábět nebezpečné chemikálie, které mnoha jednotlivcům i párům boří sny o zdravém životě.

Nová studie Greenpeace přináší první obsáhlé shrnutí velkého množství vědeckých údajů, které analyzují dopad toxických chemikálií na reprodukci. Mimo jiné uvádí, že množství spermií, které organismus dokáže produkovat, se v industrializovaném západním světě za posledních padesát let snížilo o plných 50%. Neplodnost u párů v průmyslových zemích se od šedesátých let více než zdvojnásobila a rakovina varlat se stává čím dál tím běžnější nemocí. Stále více přibývá poruch rozmnožovacích orgánů u malých chlapců.       (Zdroj: Greenpeace.cz)


O Turínském plátně se toho napsalo již mnoho. V podrobném článku zveřejněném na Gnosis9.net se můžete dozvědět leccos, co jste až dosud asi nevěděli. Například ...

Snímky získané pomocí mikroskopu při polarizovaném světle odhalily, že oční důlky zakrývaly kulaté předměty. Jezuita Francis L. Filas z univerzity v Chicagu v roce 1979 zjistil, že šlo o historické mince. Na minci nad pravým okem byla rozpoznána zahnutá hůl a písmena "U CAI". Pilát nechal v Jeruzalémě v letech 29 až 32 razit peníze (lepton simpulum) s nápisem TIBERIOU KAISAROS (Císař Tiberius). V numismatických sbírkách na celém světě se dochovaly tři kusy mince z roku 29 s nápisem TIBERIOU CAISAROS, takže je reálné, že na zavřené oči zemřelého byly položeny peníze z této chybné ražby. Archeologové jsou této teorii příznivě nakloněni, protože Židé měli skutečně v 1. století ve zvyku klást zemřelým na oči mince. ...

... Pozoruhodné je, že otisk těla zasáhl pouze tenkou vrstvu o tlouštce 180 až 600 nanometrů a přesně odpovídá anatomickým skutečnostem. Připomíná spíše fotografický negativ. Obsahuje dokonce trojrozměrná data, na jejichž základě bylo možné rekonstruovat tvář s četnými detaily nezachytitelnými na běžné fotografii (kapky krve na vousech, stopy rozmazané krve na pravé tváři, otisk mincí v očních důlcích).


22.05. 2006     Na pondělí 22.května připadá zajímavý svátek - Mezinárodní den mléka. Z iniciativy Mezinárodní mlékárenské federace se slaví již od roku 1957.

K tomu krásně zapadá zpráva o "Miss kráva" ... česká strakatá kráva z Řepníků na Chrudimsku zaujala svou svalnatou postavou, končetinami a tvarem vemene... I rakouský rozhodčí se rozplýval: "Kombinace těchto vlastností byla u vítězky excelentní!. Vítězka soutěže dostala šerpu, pohár a mosazný zvon s věnováním. Titulem miss se bude honosit dva roky... No tak takovým "celebritám" bych rozuměl - alespoň jsou k něčemu užitečné.


Uprostřed ostrova Borneo byly v lesích nalezeny rostliny, které by mohly pomoci léčit nebo úplně odstranit choroby jako rakovina, AIDS a malárie. Světový fond pro ochranu přírody (WWF) však tvrdí, že tento poklad medicíny je ohrožen a volá po jeho dlouhodobé ochraně.

Podle zprávy WWF identifikovala australská farmaceutická společnost Cerylid Biosciences slibnou protirakovinnou látku v keři nalezeném na Sarawaku. Sloučenina přítomná v rostlině Aglaia leptantha v laboratoři zabila 20 druhů lidských rakovinných buněk, včetně takových, co způsobují rakovinu prsu, mozku a melanomy.

"Fakt, že sloučenina je velmi účinná proti nádorovým buňkám, představuje velmi dobrý argument pro ochranu stanovišť těchto rostlin," říká Murray Tait, místopředseda oddělení objevů léků v Cerylid Biosciences. "Další ničení by mohlo upřít vědě příležitost nalézt potenciální zdroje životadárného léku."      (Zdroj: EkoList)


Obec Čečelice na Mělnicku se odvolala proti absurdnímu rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně. Tento úřad již několik let prosazuje, aby se jezero v katastru obce zavezlo odpadem. Soukromá firma H.Z.C.J. by na tom mohla vydělat stamiliony korun. Jezero, přezdívané „české moře“, je přitom domovem vzácných sladkovodních medúzek a dalších měkkýšů a mnoha druhům žab (3). Díky výjimečně čisté vodě a poloze uprostřed borového lesíku se Čečelické jezero stalo oblíbeným rekreačním zázemím pro obyvatele obcí v širokém okolí. O odvolání bude nyní rozhodovat Český báňský úřad v Praze. Podle sdružení Arnika došlo při povolení zavážky jezera k porušení zákona – na zásah do prostředí chráněných druhů živočichů je totiž nezbytné požádat o výjimku ze zákona.     (Zdroj: stránky sdružení ARNIKA)

Sviňárna ... je neuvěřitelné, v čem by dneska lidi byli ochotni za pár jidáškých grošů podnikat ...


Biologové objevili novou oblast pro zkoumání vývoje živočišných druhů. Není to však nějaká zapomenutá část tropických pralesů, nýbrž zcela běžné město. V jeho ulicích a parcích se totiž odehrává evoluce přímo před očima obyvatel.
Tak jako se živočichové museli po stamilióny let přizpůsobovat měnící se přírodě, musí se teď o totéž snažit i ve městech, do nichž se stěhují. Zoologové města dlouho opomíjeli jako bezcenná pro stadium životních podmínek zvířat. Jak ale konstatovali odborníci, jejichž poznatky nedávno citoval časopis New Scientist, tento pohled se mění. Města jsou totiž ideálním jevištěm, na němž je možné sledovat, jak se vyvíjí chování živočichů, a to rychlostí, jaká se dá v přírodě jen stěží zaznamenat.     (Zdroj: EnviWeb)


Vesmírná vozítka to občas nemají jednoduché, ale balony si mohou volně plout nad planetou. Třeba nad Marsem nebo Venuší. Jaká je jejich budoucnost při průzkumu vesmíru?
Vědci pokládají balony za velmi efektivní prostředky ke zkoumání planet zejména takových, které mají nehostinné prostředí. Ve srovnání s roboty a vesmírnými vozítky jsou balony technicky až urážlivě jednoduché. Nejsou poháněny složitými přístroji a mohou sledovat daleko větší oblast než vozítka, která se pohybují maximálně v rozsahu několika kilometrů za rok.
     Britský tým vedený Davidem Barnesem z Velšské univerzity v Aberystwythu předvedl letos v nizozemském Nordwijku, zkušebním středisku pro Evropskou kosmickou agenturu ESA, pět metrů dlouhý prototyp vzducholodi plněné heliem. Předpokládá, že do deseti let tato vzducholoď bude plout tisíce kilometrů v marťanské atmosféře a pořizovat kvalitní snímky povrchu rudé planety s vysokým rozlišením.      (Zdroj: 100+1)


.... Téměř dokonalé napodobeniny žen za cenu od 5000 dolarů výše jsou dávno překonanou staromódností. Technologie Teledildonics už je schopna realizovat pohlavní styk prostřednictvím webového rozhraní s virtuálním partnerem. Za několik tisíc dolarů si lze pořídit »živý kybernetický oblek« (podobá se neoprenu) vybavený 36 vložkami, které působí na erotogenní zóny tlakem, teplotou a pohybem. Je napojený na počítač se softwarem, který se »postará« o dokonalou vizuální iluzi a činnost obleku. Jednodušší »sofistikované« produkty sexuálního průmyslu využívají erotických pomůcek umístěných na lidském těle, řízených počítačem. Nemohou sice nahradit lidský dotyk a tělesný kontakt, nicméně jdou na dračku. ...    (Zdroj: Svět vědy)

No nazdar ... V závěrečné fázi necháme dva počítače on-line propojené, ať si to rozdávají spolu a my si půjdeme v klidu někam na zahradu číst ...


19.05. 2006     V sobotu 20. května 2006 je to 500 let od úmrtí Kryštofa Kolumba. Známý mořeplavec a obchodník Cristóbal Colón se narodil  30. října 1451 v Janově a zemřel ve Španělsku v Seville 20. května 1506. Do dějin vstoupil svým přistáním u břehů Ameriky dne 12. října 1492 pod vlajkou Kastilie; k pobřeží Ameriky se pak ještě třikrát vrátil.

O Kolumbovi si u nás můžete přečíst článek Výročí, které v kalendáři kupodivu nenajdete ...

Na tyto dny připadá také 960. výročí  vysvěcení basiliky sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Před devíti sty šedesáti lety, na  Svatodušní pondělí - 19.5.1046 - byla biskupem Šebířem posvěcena basilika sv. Václava. Při této příležitosti se v neděli 21. května 2006 v 8:00 koná slavnostní bohoslužba, které bude předsedat správce kostela a probošt staroboleslavské kapituly P. Vladimír Kellnar.


Důsledkem iracionálního komunistického plánování a kvůli klimatickým změnám se střed Maďarska mění v poušť. Může tak být ohroženo živobytí až 300 000 lidí, napsala agentura Reuters.

Maďarské úrodné roviny letos zažily katastrofální povodně, již nyní je však desetina rozlohy půdy mezi řekami Dunajem a Tisou vyprahlá, řekl Janos Nacsa ze Szent Istvan University v Gödöllő, 30 kilometrů východně od Budapešti. V padesátých letech komunistický režim, aby zabránil povodním a zvětšil rozlohu zemědělské půdy, nechal vysušit jezera v oblasti Homokhatsag. Kvůli tomu však nyní hrozí, že se do dvaceti let krajina stane prakticky neobyvatelnou, píše Reuters.    (Zdroj: EcoMonitor)


Prodej přesného greenwichského času byl ještě na počátku dvacátého století unikátním, ale také váženým zaměstnáním. Zjistit přesný čas v Londýně ve třicátých letech minulého století nebylo tak snadné jako dnes. Kdo si chtěl nařídit hodiny, měl celkem tři možnosti: poslechnout si rádio, zaplatit si telegrafní časovou službu nebo si jednou za týden objednat návštěvu paní Belvillové. Tato osmdesátiletá dáma měla nevšední povolání - obchodovala s časem. ...

... Když v roce 1939 Ruth Belvillová své pochůzky ukončila, měla stále ještě asi padesát předplatitelů. Zemřela o čtyři roky později ve věku devadesát let. Nezanechala žádné potomky a zůstala tak definitivně poslední obchodnicí s časem v Londýně.     (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Britové se v autoškolách začnou učit jezdit tak, aby šetřili životní prostředí. Čeká je z toho dokonce zkouška.

Británie plánuje od roku 2008 zavedení nové zkoušky, která bude jednou z podmínek při získání řidičského průkazu.

Při takzvané ekojízdě, která bude následovat po složení obvyklých zkoušek, budou muset uchazeči o řidičský průkaz prokázat, že umějí šetřit palivem a jezdit úsporně.     (Zdroj: EnvWeb)

Kéž by tohle bylo zavedeno i u nás ... Mnozí by pak pochopili, že ten pedál úplně vpravo není vypínač, ale ovládací prvek pro plynulou regulaci ...


Naše Země je zmapována téměř dokonale, existuje již jen málo bílých míst. Naproti tomu mapa lidského mozku, přestože výzkum za posledních sto let významně pokročil, není stále hotová.

Každá z oblastí mozkové kůry zřejmě plní nějakou funkci, jejich rozčlenění do jednotlivých oblastí však není nikterak jednoduché.

Kliknutím fotografii zvětšíte. Lokalizace motorických a senzorických oblastí. Zatímco některé oblasti kůry jsou zodpovědné za řešení konkrétních úkolů (např. centra pro zrak, sluch, pohyb či hmat), jiné oblasti jsou nespecifické a aktivují se při řadě činností.

Dále čtěte na stránkách National Geographic ...


Marná sláva, vždycky to bude platit. Zlaté české ručičky… Sochař Jan Řeřicha (31) v roce 2004 velmi zaujal tím, že vyrobil z mramoru, kamenicky označovaného Verde Guatemala (český geologický název je hadec nebo serpentinit), pozoruhodně rezonující housle. Nyní vyrábí mistrovský nástroj pro virtuosa Petra Svěceného. Vloni z téhož materiálu udělal první membránu do výškového reproduktoru a s elektrotechnikem Miroslavem Ledvinkou zkonstruovali funkční prototyp »reprobedny«. Letos v březnu Jan Řeřicha předvedl další kousek. Vyrobil z hadce kytaru, která sklidila velký úspěch na světové výstavě ve Frankfurtu s názvem Muzikmesse (29. 3. – 1. 4. 2006).

Jedná se o zcela revoluční technologii »Made in Czech« ve výrobě akustických hudebních nástrojů. Hadec je metamorfovaný mramor, o němž se ještě nedávno soudilo, že nerezonuje. V určité tloušťce, je-li opracován zcela přesně určitou technologií, však rezonuje naprosto neuvěřitelně. Podle geologů vznikl před 260 miliony let.     (Zdroj: Svět vědy)


Pyramida Slunce v Bosně ... o tomto fantastickém objevu se psalo již vloni. Teď se konečně zdá, že objev je potvrzen. Bohužel se touto problematokou u nás žádné stránky příliš nezabývají - takže, pokud vás to zajímá, navštivte přímo zdroj informací - Official Web Page ... The Archaeological Park: The Bosnian Pyramid of the Sun Foundation (to je anglická verze). Bosenská verze existuje rovněž, dá se jí trochu i rozumět ... bohužel stránky ještě zřejmě momentálně nemají funkční všechnu odkazy, ale zdroj informací to každopádně je.


18.05. 2006     Dnes je to 86 let (18.5. 1920), co se narodil ve Wadowicích poblíž Krakova Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II.

Na stránkách časopisu Medium si můžete přečíst zajímavý článek - Jan Pavel II. byl opravdovým Svatým Otcem.


Zdá se, že dobývání Měsíce už není jen záležitostí vyspělých států severní polokoule. Do hry nyní překvapivě vstupuje i Nigérie. Nigerijská vláda schválila plán, podle kterého by první Afričan měl na povrch Měsíce vstoupit do roku 2030. Zároveň vznikla komise, která má za úkol celý projekt dopodrobna rozpracovat. Několik mladých nigerijských inženýrů se v současnosti už vzdělává v Číně v oboru satelitní technologie. Je ovšem otázkou, zda by tato nejlidnatější země Afriky neměla spíše řešit vlastní problémy, od chudoby, přes AIDS až po neustále propukající náboženské konflikty.      (Zdroj: 21@století)


"Záhadologové" všeho druhu se s oblibou odvolávají na fenomén tzv. spečených hradeb prehistorických staveb. Tyto památky známe z Britských ostrovů, ale ve skromnější podobě i od nás - jeden takový objekt z halštatské (starší železné) doby nalezneme přímo nad pražskou Hostivařskou přehradou. Zeď, proměněná takto v kompaktní útvar, byla původně postavena z nasucho poskládaných kamenů, malta/beton nebyly v předřímské době používány.
Záhadologové tvrdí, že ke spečení hradeb bylo třeba obrovské teploty - a odtud je už jen krůček k mimozemšťanům či dávné znalosti zbraní hromadného ničení. Arthur Clarke ale provedl experiment, při které se mu spečení kamenů podařilo dosáhnout obyčejným dřevem.
Dále čtěte na stránkách Science World ... ale stejně pořád nevíme, jak a proč se kameny tavily....


Součástí státní maturitní zkoušky z českého jazyka má být v povinné části i literatura. Seznam povinné četby prý obsahuje téměř šest set titulů.

Nenápadné zprávičky tohoto typy se objevily v masmédiích ...

Vypadá to na první pohled děsivě .... 600 titulů, to je 150 titulů na rok a tudíž by to znamenalo přečíst zhruba dvě knihy za pět dnů ... To se přece nedá snad ani zvládnout ... při objemu ostatního učiva ... není to chyba tisku a nemělo těch knih být 60? Povinná četba znamená tu knihu přečíst - a taky si z ní něco zapamatovat.... Když jsem chodil na gymnázium já, byly ty knihy asi čtyři na pololetí, pokud se nepletu.

Je tedy fakt, že číst by se mělo ... Když člověk vidí tu jazykovou úroveň našich mladých dravých "vrcholových manažerů", tak by někdy se z toho ... Vyjadřovací schopnosti mládeže odkojené televizí a počítačovými hrami se postupně redukují na oblast citoslovců ... Číst by se fakt mělo.... ale těch 600 knih, to bude asi nějaká pitomost, ne? Asi nám to zase nějak páni novináři zamotali ...


Zrůdný stav překamionovaných českých silnic se stává součástí předvolebního boje .... Přečtěte si článek Hlasování ve sněmovně: Kamiony na víkendových silnicích podpořily všechny strany na stránkách EkoListu .... Blééééééé !!!!


Zdálo by se to jako otázka pro zvídavého školáka. Zmrzne dříve horká roztopená zmrzlina, anebo studená roztopená zmrzlina? Stejnou otázku si v roce 1963 položil africký student základní školy v Irinze v Tanzanii Erasto Mpemba. Mohli si totiž ve školní kuchyňce připravit zmrzlinu. Ale protože chtěl Mpemba využít posledního volného místečka v lednici, nečekal, až mu uvařené mléko ztuhne, a dal svou porci do mrazáku ještě horkou. K jeho úžasu však právě jeho porce vytvořila zmrzlinu dříve. Prostě dříve zmrzla.     (Nevěříte???  Čtěte dále na stránkách Světa vědy ...)


K úvaze i zamyšlení ....

Jistě si ještě mnozí vzpomeneme na hesla jako "Bez Temelína nás čeká návrat ke svíčkám", "Temelín zachrání severní Čechy", "V ČR hrozí nedostatek elektřiny!" apod. Těmi byla v devadesátých letech ze strany společnosti ČEZ a zainteresovaných státních úředníků i politiků doprovázena debata o dokončení jaderné elektrárny v Temelíně. Měla navodit dojem, že pokud tento relikt socialismu nepostavíme, čekají nás dlouhé zimní černé hodinky se svitem petrolejky v prochladlých domácnostech. Dnes, kdy se již Temelín snaží vyrábět elektřinu, se na věc můžeme podívat s odstupem.

S odstupem se na tuto problematiku dívá 35. číslo časopisu Ďáblík v článku Vydělává ČEZ, hazardujeme všichni ...


V areálu uhelné elektrárny Opatovice nad Labem se chystá výstavba tří nových průmyslových závodů. V oblasti, kde již dnes obyvatelé okolních obcí trpí nadlimitním hlukem a zplodinami, má dojít k dalšímu nárůstu škodlivých vlivů na jejich zdraví a životní prostředí.
V areálu vznikající průmyslové zóny se chystá finský papírenský gigant, společnost Myllykoski, vybudovat obří papírnu. Ta se má stát třetí největší zahraniční investicí v České republice. Papírna má chrlit 400.000 tun magazínového papíru a spotřebovat 600 tisíc kubíků smrkového dřeva, 60 tisíc tun sulfátové bělené buničiny a až 700 GWh elektrické energie. S výrobou recyklovaného papíru se nepočítá.
Finský investor tlačí na českou vládu a úřady, aby urychlily vyřízení všech potřebných povolení pro stavbu továrny. Hrozí, že v opačném případě postaví papírnu jinde.      (Zdrpj: Ekologický právní servis)

Zdalipak jsou ve Finsku také tak necitelní k životnímu prostředí .... asi těžko ...! Zničíme lesy a krajinu jen proto, abychom s vyvalenejma očima mohli hltat bulvární plátky tištěné na papíře z Opatovic - s informacemi o tom, jak a kde se která celebrita s odpuštěním uprdla a jestli je IN chodit s jahodou na hlavě ???


17.05. 2006     Ze života .... nejprve z jednoho mailu, který jsem obdržel:

... No to je úžasné, stále nás něco překvapuje. Moje kolegyně (24 let) byla u zubařky - soukromé, která jí řekla, že už má začátkem měsíce vyčerpáno a tak jí nemůže ošetřit, protože není akutní, že si nechává prostor pro těhotné a horší případy.Ať přijde, až bude tzv. na kýblu. Jinak by platila penále, ona vlastně teď už co má vybráno, prý vydělává na penále. Když tak bude muset pacient zaplatit, protože to je na to penále. Jestli z té lékařské péče dřív nebude pacient v penálu.

Já osobně to mohu potvrdit. Kdysi jsem se v počátcích kapitalismu velmi naivně stal workoholikem :-((( a po několika letech zápřahu "nadoraz" si přivodil srdeční arytmie. Beru na to už léta prášky jménem Lokren ... a je to na doživotí. Když jsem se u svého internisty ptal, zda bych tak v půlce května mohl požádat o další předpis, zatvářil se vážně a řekl mi, že to asi už bude problém, protože v té době už bude mít vyčerpáno ....

Lidi, chápete to někdo ???????? Důležitější než zdraví jsou idiotský předpisy, co vymyslelo něco, co se ani člověkem nazvat nedá ...


„Přibližně 1,6 miliardy lidí na planetě žije bez elektrické energie a musí spoléhat na dřevo, hnůj a zemědělské odpady. Vzniká tak velké znečištění ovzduší v domácnostech a vnitřních prostorech vůbec. Jde o jeden z deseti nejčastějších důvodů předčasné úmrtnosti lidí na Zemi,“ prohlásil generální tajemník OSN Kofi Annan. Informuje o tom internetový server Independent Bangladesh.     (Zdroj: EcoMonitor)

Mezinárodní organizace UNEP zveřejnila před nedávnem v Mexiko City výsledky svého dosud nejrozsáhlejšího průzkumu celosvětových zásob pitné vody, na kterém se podílelo celkem 24 jejích organizací. Jedním z klíčových závěrů rozsáhlé studie je zjištění, že celosvětové zásoby pitné vody jsou stále omezenější a hlavní příčinou tohoto stavu je selhání státních institucí a firem působících v oblasti pitné a odpadní vody.

Kvůli tomu je v současné době okolo 1,1 miliardy lidí bez přístupu k čisté pitné vodě a 2,6 miliardy se potýká s problémy s odpadní vodou. Ročně umírá okolo 3,1 mil. lidí na průjmová onemocnění nebo malárii. Podle studie by mohlo být až 1,6 mil. lidí zachráněno, pokud by měli k dispozici čistou pitnou vodu a dostatek zdravotnických zařízení.     (Zdroj: EcoMonitor)

Zlatá stará dobrá Česká kotlina ....


Potvrdilo se, že domácí průmysl může bez problémů snižovat vysoké exhalace oxidu uhličitého – tak ekologické organizace komentují dnešní oznámení Evropské komise, že české podniky zahrnuté do obchodování s emisemi loni vypustily 82 milionů tun emisí (viz ...).

Národní plán pro obchodování s emisemi přitom na loňský rok přidělil uhelným elektrárnám, hutím, chemičkám a dalším znečišťovatelům kvótu na více než 97 milionů tun. Vláda i podniky argumentovaly, že průmysl musí takové množství exhalací vypouštět, aby mohl vyrábět. Nyní se ovšem prokázalo, že je schopen zajistit produkci – včetně vysokého ekonomického růstu – s podstatně nižším znečištěním (viz ...).

Patnáctimilionový rozdíl zhruba odpovídá kompletním exhalacím celého Slovinska.     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Mezi množství manipulativnich postupů patří krutá ohavnost, spáchána na části lidstva, plánovaného ovládání mysli, které prostupuje každou stránkou společnosti již téměř padesát let. Tento výklad je podložen odtajněnými dokumenty americké vlády, jednotlivci dříve zapojenými v americké zpravodajské komunitě, historickými dokumenty, výzkumníky zasvěcenými do procesu ovládání myslí, publikacemi od všeobecných lékařů a rozhovory s těmi, kteří přežili složité formy ovládání mysli na základě působení utrpení, známého pod označením programování MONARCH. (pozn.překl. v tomto článku se píše o tom, co nazývám ”tvrdé” ovládání myslí, tedy přímé ovládání s využitím bolesti a šoku. My všichni, tedy lidstvo, se rodíme do prostředí, kde nepřímé ovládání mysli a ”hypnotizování” tvoří hlavní a běžnou součástí naší existence. Důvod je jasný. Jde o udržení lidstva v nevědomostí. Většina z nás projde životem ve stavu podobnému tranzu, s malým či neexistujícím uvědoměním si toho, co se ve skutečnosti kolem nás děje. V tomto případě jde o ”měkkou” formu ovládání, pomocí systémů přesvědčení - např. náboženství, politika, otupování pomocí chemicky a geneticky upravených potravin, elektromagnetickou cestou - např. elektrosmog obecně, televize, HAARP atd. atd. A pokud jde o dobu trvání této manipulace, stačí se podívat do naší manipulované historie.)

Dále čtěte na Matrix-2001.cz


... výzkumníci, Zheng Cui a Mark Willingham  z Wake Forest University v Severní Karolíně, USA, sledovali růst nádorů, a za tím účelem očkovali pokusné myši letální dávkou rakovinu způsobujících buněk.
Jedna z mnoha pokusných myší po takovém ošetření agresivními buňkami neonemocněla. Vědci si mysleli, že udělali chybu, a tak to napravili  ještě větší dávkou smrtelné infekce. Myš se stále chovala, jakoby se jí to netýkalo. Teď už bylo jasné, že nejde o omyl.  Myš s číslem 6 nejenže neonemocněla, ale všechny injikované rakovinné buňky ze svého těla vypudila.
Pak už  „Šestku“ nechali na pokoji, a protože se jednalo o myšáka, dali jej do chovu.  Pokusničit začali až s jeho potomstvem. Znovu začali se smrtelnými dávkami nádorových buněk a čekali jak to dopadne. Ukázalo se, že odolnosti se naštěstí přenáší (jde o geneticky vedený znak) a že přibližně 40% potomstva přežívá. Myšák „šestka“ se tak stal zakládajícím členem neobvyklých myší. Myší, které dokáží vzdorovat rakovině.     (Zdroj: OSEL.cz)


V USA bylo zamítnuto tvrzení o vlivu zeleného čaje na snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění.

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) zamítl dne 9. května 2006 žádost firmy AAC Consulting Group o vydání souhlasu k používání kvalifikovaného zdravotního tvrzení týkajícího se zeleného čaje a rizika kardiovaskulárního onemocnění. Podle FDA neexistuje spolehlivý vědecký důkaz na podporu navrhovaného tvrzení, že konzumace minimálně 150 ml zeleného čaje jako zdroje katechinů snižuje řadu riziových faktorů spojených s kardiovaskulárním onemocněním.     (Zdroj: Agronavigátor)

Já se z toho posměju ...Ti "vědci" a jejich výzkumy ... Schválně se podívejte na zprávičku pouhé dva dny starou ...


16.05. 2006     Poté, co podpořila sprejery a kuřáky marihuany a překvapila hesly jako třeba "Terorismus je ptačí chřipka kapitalismu", vsadila teď Unie svobody na velmi netradiční televizní spoty. Vládní strana předvádí v jednom spotu mladíka, který sedí na posteli a zapaluje své vlastní pšouky.

"Cílem je zvýšit chatrnou sledovanost České televize," uvedl v pondělí předseda unionistů a ministr spravedlnosti Pavel Němec.    (Zdroj: iDNES)

Sním či bdím ....

Tož .... v takovémhle humusu my tu žijeme, pracujeme a daně platíme ...!

Ohnivými prdy za vyšší sledovanost blbobedny ... to tu ještě nebylo .... Je v televizi PRD? Zapalte si ho !!!

Ale .... nefušuje se tím do programu Strany zelených? Bioplyny a tak ... Jen aby to nebyla nějaká habaďůra!


Centrum světového dědictví UNESCO odpovědělo na stížnost občanských sdružení kvůli chystaným mrakodrapům na pražské Pankrácké pláni. Ředitel Centra světového dědictví Francisco Bandarin ve svém dopise Arnice potvrdil, že mrakodrapy mohou znamenat pro Českou republiku opravdu velký problém. Na základě podnětu občanských sdružení zahájilo UNESCO šetření a Česká republika teď bude muset vysvětlovat, proč s Výborem pro světové kulturní dědictví předem nekonzultovala projekt výškových budov, které mohou výrazně narušit historické panorama města. Česko tím porušilo mezinárodní úmluvu. Šetření zahraničních expertů může podle odborníků vést k pozastavení zápisu Prahy na listině světového dědictví.     (Zdroj: EnviWeb)


Síla statistiky ...

Každým rokem je zničena oblast tropických pralesů, která je větší než velikost státu New York. ...
Píše DIFFERENT LIFE

Každé dvě sekundy je pokácena plocha pralesa o rozměru fotbalového hřiště. Čtvrtina lesů ztracených za dosavadních 10 000 let byla zničena během posledních 30 let. Vymírání druhů je tisíckrát rychlejší než před příchodem člověka a v roce 2050 bude dokonce 10 000krát rychlejší. ...
Píše GREENPEACE

(Zdroj: "Zaručené statistiky" aneb jsme zavaleni čísly - Příroda.cz)


Během slavnostního ceremoniálu, který se konal 11. 5. 2006 v Toulouse, Evropská kosmická agentura ESA oficiálně přidělila společnosti EADS Astrium kontrakt na vývoj a výrobu astronomické družice GAIA. Cílem této kosmické mise, jejíž start je naplánován na druhou polovinu roku 2011, je zhotovit největší a nejpřesnější mapu naší Galaxie. Družici o hmotnosti 2000 kg dopraví do vesmíru ruská raketa Sojuz-Fregat.

GAIA se stane nejpřesnější optickou astronomickou družicí, jaká kdy byla doposud postavena. Bude nepřetržitě studovat oblohu přinejmenším po dobu 5 let z Lagrangeova libračního bodu L2, který se nachází ve vzdálenosti 1,6 miliónu km od Země v opačném směru, než leží Slunce.     (Zdroj: Astro.cz)


Začátek letošního Jara probíhá velmi zvláštně. Po tvrdé a téměř nekonečné Zimě přichází vytoužené Jaro s více jak třítýdenním zpožděním. ...

... Příroda po vyčerpávající Zimě ožila s neobvyklou lehkostí a jakoby se roztančila přímo vzrušujícím tancem tvořivých vesmírných energií a ve zrychleném rytmu času dostihla to velké zpoždění umocněné nekonečným prodlužováním únorového charakteru počasí a nízkých teplot. ...

... Nic se neděje náhodou, vše má svůj vývoj a zákonitost. Jak se stále více zvyšují odstředivé vibrace věku Vodnáře, rostliny jsou nejpřizpůsobivějším živým indikátorem vesmírných vlivů. ...

... Jsme pozváni na velkou oslavu Života. Naši rostlinní a zvířecí bratři a sestry – bytosti s přirozenou schopností žít v harmonii s Přírodou, mají svá místa zajištěna. Ale co my lidé, dokážeme se podívat Životu přímo do očí – a neohlédnout se zpět...? ...

(Hezky napsáno, ne? Celé povídání  si přečtěte na stránkách Gnosis9.net)


Brazilští archeologové objevili 2000 let starou astrologickou observatoř.

Nález na vědce čekal v povodí Amazonky, poblíž hranic Brazilie s Francouzskou Guayanou. Monument byl postaven ze 127 granitových, přibližně třímetrových, desek. Bloky byly na otevřeném prostranství poskládány do pravidelných kruhů a pravděpodobně sloužily jako astrologická observatoř. Vedoucí týmu, Marianu Petry Cabral z Amapa Institute of Scientific and Technological Research (IEPA) k tomuto závěru vede rozmístění kruhů kamenných bloků, jejichž uspořádání slouží k označení zimního slunovratu. Jedině v tento den v určitou hodinu mohly sluneční přesně pronikat otvorem v jednom z bloků.     (Zdroj: 21@století)


Přestože léků na vysoký krevní tlak přibývá a zdravotní pojišťovny jich většinu hradí, nebo jsou doplatky pacientů jen nízké, nedaří se dobře léčit všechny, kteří to potřebují. Tlak nad 140/90 mají dva miliony Čechů, třetina to neví. Z těch, co to vědí, se léčí polovina, jen každý pátý správně ...

... Každý může sám úpravou životního stylu přispět k tomu, aby léků potřeboval méně: snížit nadváhu, omezit ve stravě sůl, živočišné tuky a alkohol, jíst více ovoce a zeleniny, nekouřit a pravidelně se hýbat. "Optimální je pravidelná pohybová aktivita vytrvalostního typu, jako chůze, jízda na kole či plavání, půl hodiny až hodinu po většinu dní v týdnu ... (Zdroj: Zdravcentra.cz)


Neolit nebyla žádná selanka mírumilovných zemědělců, alespoň ne v Británii.
Mýtus „hodných divochů/mírumilovných přírodních národů“ dostal další ránu. Výzkum dvou britských archeologů dospěl k závěru, že v Británii mezi lety 4000-3200 př. n. l. měl člověk vyhlídku 1/14, že zemře následkem úderu do hlavy a šanci 1/50, že podlehne následkům nějakého jiného poranění. Britští vědci to zjistili na základě srovnání 350 lebek dochovaných z tohoto období.
Fakt, že drtivá většina zranění byla na levé straně lebky, odpovídá souboji dvou praváků. Většina smrtelných úderů byla zasazena tupými předměty (snad něco na způsob palcátu), byť i kamenné sekery našly v tomto ohledu uplatnění. Občas máme doklady i o uřezávání uší.     (Zdroj: Science World)


Podle výsledků nejnovější japonské studie, prováděné na univerzitě v Ósace, které se zúčastnilo 17 413 osob z různých komunit z celého Japonska se může u lidí, kteří pijí denně ve větším množství zelený čaj nebo kávu snížit riziko vzniku diabetu v důsledku působení kofeinu až o 33 % ...

... lidé, kteří pili více než šest šálků zeleného čaje denně měli ve srovnání s těmi, kteří pili méně než jeden šálek týdně, o 33 % nižší riziko diabetu. Pití tří nebo více šálků kávy denně bylo spojeno se 42% snížením rizika diabetu.

(Zdroj: Agronavigátor)

Tohle jsou takové ty zprávy typu ... pijte červené víno a nedostanete infarkt (ale ztvrdnou vám játra), pijte kávu a nedostanete cukrovku (ale klepne vás Pepka z vysokého tlaku ...) Pak udělají z kávy a čale a vína tabletky, které budou prodávat mooooc draho, protože nebudou mít ty škodlivé účinky jako přírodní káva a víno ... atd ... no vždyť už to známe ...


15.05. 2006     V neděli 14. května tomu bylo 690 let, co se narodil snad nejznámější panovník působící v Čechách a na Moravě - Karel IV, král český a císař římský.

V roce 1993 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu dni rodin.


Myšlenka, že mozek může fungovat daleko účinněji a na mnohem soustředěnější úrovni, byla a je předmětem výzkumu vědců, mystiků, praktických lékařů a ostatních již od dob, kdy lidstvo začalo přemýšlet o podobných věcech. Pokrok v oblasti výzkumu mozku v posledním desetiletí poskytl mnohé výsledky. Výsledky z podobných výzkumů jsou zarážející, náročné a v případě možného zneužití děsivé. Jediná jistotu kterou pro podobné výzkumy platí je, že budou pokračovat. Myšlenka, že lidé mohou být ovlivňováni vnějšími zdroji, které například produkují impulsní elektromagnetická pole, impulsní světelné signály a impulsní zvukové signály, není nová. Následující informace odhalí některé možnosti a zároveň odhalí část možností technologie.      (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Co rozhoduje o tom, zda si při výletu do přírody koledujeme o lymskou boreliózu? Množství klíšťat nakažených touto chorobou a schopných přenášet jejího původce na člověka je určeno do značné míry množstvím zemích veverek a úrodou žaludů. ...

...  Podle výzkumu roste výskyt klíšťat infikovaných borelií s denními teplotami, navzdory obecně přijímanému  předpokladu, že vysoké teploty mají na četnost populace klíšťat negativní vliv. Zcela opačná situace byla pozorována s ohledem na srážky. Ukázalo se, žepro klíšťata a jejich nákazu borelií jsou optimální průměrné  srážky. Vysoký úhrn srážek má na rozšíření boreliózy mezi klíšťaty negativní vliv.     (Zdroj: OSEL.cz)


Počátky piva, vína či whisky jsou zdokumentovány poměrně dobře, kde se ale vzal absint?
Nejprve bylo třeba přijít na chuť pelyňku (latinský Artemisia absinthium). To nebyl problém, pelyněk byl používán už ve starověku, zmiňován je v řecké, ba už i v egyptské medicíně. Je legrační, že byl doporučován jako lék na snad všechny možné potíže, dokonce se deklarované účinky občas navzájem vylučovaly (např. uklidňovák i povzbuzovák). ... Už ve starověku se listy pelyňku nakládaly také do vína. ... Ve středověku se dále pokračovalo v pití pelyňkového vína, to však vznikalo macerací, nikoliv fermentací. V Anglii jsou od 17. století také doklady o pití podobně vyráběného pelyňkového piva zvaného purl, které bylo oblíbené např. na univerzitě v Oxfordu. ... To, čemu dnes ale říkáme absint, vzniklo zřejmě až na konci 18. století. ... Pelyněk (respektive také anýz či fenykl) byly máčeny v alkoholu, navíc pak ale byla celá směs předestilována. Oproti nápojům dostupných na našem trhu bývaly tehdejší absinty ještě silnější, často obsahovaly až 90 procent etanolu.     (Zdroj: ScienceWorld)


Němečtí výzkumníci vyvinuli nový druh organického vína, které je možno vyrobit z hnědých mořských řas Laminaria saccharina. Víno bylo vyrobeno oceánografy z Alfred Wegener Institute for Polar and Ocean Research, zrání probíhalo v barelech z PVC. Víno, které údajně chutná jako jemné šery, bylo vyvíjeno více než osm let a získalo si popularitu především mezi vrcholovými německými manažery.     (Zdroj: Agronavigátor)

Nakonec ... proč ne. Snad jen by se tomu nemuselo říkat víno? Jen nevím, co s tím mají co dělat ti "vrchloví manažeři? Ahaaaa ... Víno z řas se v současné době prodává za 22,50 EUR (28 USD) za litr. No tak to není fakt nic pro plebs živící se prací.


Necelý měsíc po navedení na eliptickou dráhu kolem Venuše a po absolvování 16 oběhů kolem planety byla evropská sonda Venus Express navedena 7. května 2006 na operační oběžnou dráhu. Sonda byla vypuštěna 9. 11. 2005 a 11. 4. 2006 dosáhla svého cíle po pětiměsíční cestě vnitřními oblastmi Sluneční soustavy. Po příletu byla navedena na protáhlou eliptickou oběžnou dráhu ve vzdálenosti 400 až 330 000 km nad povrchem planety.  

Nyní sonda obíhá kolem Venuše mnohem blíže, než tomu bylo po navedení na oběžnou dráhu. V současné době se vzdálenost sondy od povrchu Venuše pohybuje v rozmezí 250 až 66 000 km. Sonda přitom obíhá po polární dráze a její pericentrum leží v blízkosti severního pólu Venuše (přesněji nad 80° severní šířky). Jeden oběh vykoná sonda za 24 hodiny. (Zdroj: Astro.cz)


Ortodoxní lékařství se zakládá hlavně na té bázi, že onemocnění se šíří prostřednictvím bakterií a virů. To je opravdu praktické, protože viry lze výborně pozorovat mikroskopem a všemožně proti nim bojovat. Alternativní pohledy říkají, že každá nemoc má důvod, že tělo chce sdělit, že je něco špatně. A že lze nad onemocněním sotva zvítězit, pokud se neodstraní příčiny. Na rakovině vidíme, že nejjednodušší vysvětlení onemocnění už nedostačují. Ačkoli se vesele ozařuje a amputuje a předepisují se tuny chemických léků, přes 90% nemocných rakovinou pořád ještě umírá, takže si musíme klást otázku, zda je toto východisko správné. (Někteří lékaři dokonce přiznávají, že statistiky léčby rakoviny se falšují tím, že se operují „neškodné" tumory, aby tím „úspěchy" lékařů lépe vypadaly.)     (Zdroj: Tajomstvá našej planéty)


12.05. 2006   Začínají tři ledoví muži - dnes je Pankráce, zítra Serváce a pozítří Bonifáce. Něco o těchto třech světcích si můžete přečíst i u nás v článku Pankrác, Servác a Bonifác často květy klidí pro královnu Žofii.

V pátek 12. května je Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Ten vyhlásila mezinárodní rada sester - v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla

V sobotu 13. května nastává v 8:51 LČ Úplněk.

V neděli 14. května se slaví Den matek ... jak je to s tímto svátkem, o tom si přečtěte v článku O dni matek.


Světová obchodní organizace (WTO) dnes potvrdila své předběžné rozhodnutí, podle něhož Evropská unie porušovala mezinárodní obchodní pravidla, když blokovala dovozy geneticky modifikovaných potravin (GMO). WTO se tak postavila na stranu USA, Kanady a Argentiny, které si na politiku EU stěžovaly. EU však dala najevo, že nález WTO na její politiku vůči GMO nebude mít žádný vliv.     (Zdroj: EkoList)

To už fakt nemá co dělat se zdravým rozumem .... za pár blbejch dolarů by otrávili lidi na celé Zemi ... a kdo ví, jestli ty jejich dolary nejsou taky už GM ....


Jako zapřísáhlý nepřítel vymývání mozků pomocí televize jsem si gustem přečetl na Matrix-2001.cz článek Slovenští vyvolení zvýšili sledovanost komplikovanou zlomeninou aneb finální reality show se blíží. ...

Jistě nikdo nemá právo předepisovat druhému, jak má žít, čím se má bavit! Můžeme se ale ptát co způsobuje velkou sledovanost reality show? Vzniká přirozená otázka, jestli média skutečně odráží poptávku našeho vkusu, nebo ji také spoluvytváří. Můj názor je, že média mění přirozenou strukturu vnímání, zejména u mladých lidí. Není náhodou, že nedávno u našich slovenských kolegů vedly žebříčky sledovanosti přímé přenosy z lékařských chirurgických zákroků. Zpráva agentur ze 7.4. však překonává veškeré rekordy: “Slovenské soutěžící zvané Barbi, která je ve vile se svým partnerem Vladem, zlomilo komando dosazené do vily ruku!“ Spolu soutěžící Erik to pro agentury komentoval jako velkou ránu, která se rozlehla celou vilou. Ano, Erik to slyšel! Prasklo to! A Barbi v slzách jela do nemocnice, kde se podrobila složité operaci komplikované zlomeniny ruky, kdy muselo být použito několik kovových destiček. “Chci zpátky do vily“, byla první slova Barbi po probuzení z narkózy.

... Nadnárodní média pohlcují národní tisk a posléze dominantně určují o čem a hlavně co si máme myslet. Určují důležitost událostí. Umí dlouhodobě překrýt i odhalenou tragickou chybu v systému a to masivní kampaní umělou, vyvoláním strachu a skepse u občanů už tak zužovaných protikladným působením správních systémů.


Neviditelný elektrosmog způsobuje dětem rakovinu, může za potraty, sebevraždy a alergii na moderní život, napsal s odvoláním na vědecký výzkum deník Independent.

Světová zdravotnická organizace (WHO) výsledky vědeckého výzkumu nebere na lehkou váhu. Elektrosmog označila za "jeden z nejrozšířenějších a nejrychleji přibývajících vlivů životního prostředí" a prohlásila, že "má vážné obavy" z jeho dopadu na zdraví. Podle WHO je elektrosmogu vystaven "každý na světě" a jeho množství bude "nadále růst spolu s rozvojem techniky".

Vodiče vytvářejí elektrické pole, jednu ze součástí elektrosmogu, i když žádný přístroj není zapnutý. Elektrická zařízení (od televize až po toustovač) k tomu přidávají ještě magnetické pole. Obě pole sice rychle slábnou se vzdáleností od zdroje, ale například při používání fénu nebo holicího strojku je hlava člověka vystavena silnému elektromagnetickému poli. Nebezpečné jsou rovněž elektrické dečky a radiobudíky, protože jejich působení je člověk vystaven po mnoho hodin spánku. Další součástí elektrosmogu jsou radiofrekvenční pole. Ta vznikají kvůli mikrovlnným troubám, televizím a radiopřijímačům, stožárům mobilních sítí a mobilním telefonům (ty se ostatně také používají těsně u hlavy).

Světová zdravotnická organizace se domnívá, že elektrosmog může interferovat se slabými elektrickými proudy, které přirozeně řídí lidské tělo. Jedná se například o činnost nervů a srdce. ...

(Dále čtěte v článku Karcinogennímu elektrosmogu nikdo neunikne na stránkách EkoListu)


Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve zprávě z 3. května 2006 potvrdil nezávadnost aspartamu i denní limit pro jeho použití.

Panel expertů pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–AFC) se na žádost Komise vyjádřil k nové dlouhodobé studii zaměřené na karcinogenezi aspartamu, kterou uveřejnila v roce 2005 European Ramazzini Foundation (ERF), v Boloni (Itálie). Podle uvedené studie může aspartam způsobovat rakovinu a současné návody týkající se použití aspartamu a jeho spotřeby je třeba nově prověřovat. ...

... Na základě důkazů, které jsou v současné době k dispozici, není zapotřebí revidovat bezpečnost aspartamu ani dříve stanovenou hodnotu jeho akceptovatelného denního příjmu (ADI: 40 mg/kg tělesné hmotnosti).      (Zdroj: Agronavigátor)

Co všechno dokážou prachy ... Už to, že existují limity pro bezpečnou denní dávku mluví za všechno. A ta formulace " ... které jsou v současné době k dispozici ... " - už to zavání alibismem. Výrobci LIGHT limonád triumfují na účet našeho zdraví ... :-(((


Instinkt považuje většina lidí za něco tajemného, rozumem nevysvětlitelného a nepředvídatelného. Ještě u zvířat s ním trošku počítáme, ale jakmile se začne hovořit o lidském instinktu či intuici, mnozí se chytají za hlavu a debatu opouštějí. Nicméně zvířecí i lidské instinkty a intuice lze velmi snadno objasnit.     (Zdroj: Příroda.cz)


Federální kosmická agentura Ruska oficiálně oznámila, že na podzim roku 2007 odstartuje do vesmíru na palubě kosmické lodi Sojuz Anousheh Ansari, která má íránský původ. Samozřejmě že se nebude jednat o oficiální rusko-íránský kosmický let. Paní Anousheh Ansari má americké občanství a svůj kosmický let si zaplatí sama. Stane se tak první kosmickou turistkou. Anousheh Ansari je známa především tím, že společně se svou rodinou přispěla značnou finanční částkou na rozvoj kosmické turistiky (především poskytla významnou finanční částku pro cenu Ansari X-Prize).     (Zdroj: AstroVM)


11.05. 2006   Nemívám ve zvyku vkládat do textů citáty z Bible - ale jeden tentokrát přece; řekl bych, že se krásně hodí ke v současnosti probíhajícímu "předvolebnímu boji":

"Kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem...."   (Mt 20,26)


Do konce letošního roku by měl být vládě předložen nový lesní zákon. Kromě příprav jeho textu, které probíhají na ministerstvu zemědělství, se znění zákona snaží ovlivnit i ochranáři. Už loni na podzim zahájilo svou kampaň Hnutí Duha. Teď se pokouší vyvolat veřejnou debatu nad stavem českých lesů a nad způsobem, jakým by se v nich mělo hospodařit, víc než 200 botaniků, zoologů, lesníků, ekologů, geochemiků a dalších specialistů. Zdůrazňují přitom jednu věc: při ochraně lesů se jen velmi malá pozornost věnuje půdě. ...

... Aktivisté v prosazování těchto změn ale nezůstali sami a teď s podobnými návrhy přišla i řada českých vědců, kteří mají s děním v lesích co do činění. Jejich "Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů" (dál jen Stanovisko) zformulovali lidé různých disciplín, od geologa Jakuba Hrušky, přes lesníka Milana Košuliče, až po biology Karla Pracha nebo Josefa Ruska. Stav českých lesů podle nich zůstává špatný i navzdory poklesu emisí během 90. let minulého století.     (Zdroj: EkoList)


Na články o nebezpečí srážky Země s asteroidem v denním tisku si už asi budeme muset zvyknout. Posledním takovýmto novinářským „úlovkem“ je údajná srážka Země s asteroidem označeným 2006HZ51, k níž by mělo dojít 21. června roku 2008. Pojďme se krátce podívat na to, jak je to doopravdy...

V současné době běží ve světě několik vyhledávacích projektů zabývajících se hledáním blízkozemních planetek a komet. K 1. květnu 2006 bylo objeveno 4 049 objektů. Z toho ale „pouze“ 785 patří do skupiny tzv. potencionálně nebezpečných asteroidů (PHAs - Potentially Hazardous Asteriods). PHAs jsou tělesa, která se během svého oběhu dostávají do vzdálenost menší než 0,05 AU od dráhy Země a jejichž absolutní hvězdná velikost (z té se dá dále určit rozměr tělesa) je menší než 22. Jinými slovy tělesa, která se k Zemi nepřiblíží blíže jak 7 480 000 km nebo jsou menší než 150 m, NEJSOU označena jako PHAs.

Podíváme-li se do databáze Near Earth Objects a Near Earth Object Program (NASA), zjistíme, že zmíněný asteroid s označením 2006HZ51 bude 21. června 2008 v bezpečné vzdálenosti od Země (3.229 AU). Do roku 2100 se pak asteroid k Zemi přiblíží 3krát. V roce 2022 nás od něj bude dělit minimálně 0.174 AU, v roce 2059 pak pouhých 0.040 AU a konečně v roce 2096 budeme moci pozorovat jeho průlet z bezpečné vzdálenosti 0.194 AU.

Skutečnou „hrozbou“ pro naši Zemi je půlkilometrový asteroid s označením 2004VD17, který se kromě několika těsných průletu v nejbližších 100 letech přiblíží k Zemi dne 4. 5. roku 2102 na nebezpečnou vzdálenost 0.44 poloměrů Země (2 806 km!!!). I přesto pravděpodobnost srážky 2004VD17 se Zemí není nijak závratná (1790 : 1 nebo-li 99,944 % že mine) a klesá s každým dalším měřením polohy.

(Zdroj: Observatory.cz)

Poznámka: Zkratka AU je astronomická jednotka (pochází z anglického výrazu Astronomical Unit). Vyjadřuje střední vzdálenost Země od Slunce, 1 AU = 149 597 870 km.


Gratulujeme !!! České Budějovice zařadila mezinárodní porota mezi 12 nejlepších měst Evropy v soutěži o titul „Nejlepší v Evropě“ („The Best of Europe“) za organizaci Evropského týdne mobility v roce 2005 [1]. Mezi nejlepší patří také města Almada (Portugalsko), Bologna (Itálie), Budapešť (Maďarsko), Edinburgh (Velká Británie), Kodaň (Dánsko), Koprivnica (Chorvatsko), León (Španělsko), Lublaň (Slovinsko), Lubin (Polsko), Zoetemeer (Holandsko) a Ženeva (Švýcarsko).
České Budějovice pořádaly Evropský týden mobility (ETM) a Evropský den bez aut (EDBA) loni již počtvrté. Město nabídlo školám řadu výchovných programů, které propagovaly hlavní téma této akce pro loňský rok „Do práce a do školy – bez auta“.
     (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Co všechno umí nebo neumí „tráva“ a další měkké drogy? Látky obsažené v marihuaně mohou tlumit imunitní systém. To je zřejmě dobře, když je imunitní obrana příliš rozdováděná. A nedobře, když potřebujeme uvést imunitní obranu do nejvyšší pohotovosti.      (Zdroj: OSEL.cz)


Může se lidský život a zdraví koupit za peníze? Lékař toxikolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd říká, že ano, rozhodně však nemá na mysli úplatky v nemocnicích nebo nedostupné medikamenty. Šrám za univerzální všelék na prodloužení lidského věku a snížení nemocnosti považuje čistý vzduch. Jenže abyste ho získali, potřebujete hodně peněz.

"Délka lidského života se mezi léty 1990 až 2000 prodloužila o čtyři roky a výrazně poklesl počet úmrtí na nemoci cév, srdce a plic. Pozorovali jsme tehdy stejný efekt jako naši kolegové v irském Dublinu, když tam zakázali prodej, distribuci a topení uhlím. Podstatně lepší vzduch tam byl následován 13procentním poklesem úmrtnosti, a stejné to bylo i u nás," vzpomíná Radim Šrám, který vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví u nás mapuje od počátku 80. let.     (Zdroj: EnviWeb)


10.05. 2006   Český překlad Jidášova evangelia vám nabízejí stránky Gnosis9.net - stáhnout si ho můžete ve formě dokumentu ve formátu PDF.


Hubblův kosmický dalekohled poskytl astronomům doposud nejdetailnější pohled na druhou rudou skvrnu, která se objevila v atmosféře planety Jupiter. Poprvé v historii mají astronomové k dispozici svědectví o zrození nové rudé skvrny na obří planetě, která je od Země vzdálena zhruba 750 miliónů km. Tento nový uragán má poloviční průměr ve srovnání se svým legendárním sourozencem - Velkou rudou skvrnou GRS (Great Red Spot). Vědci jsou přesvědčeni, že nová skvrna může mít vztah k možným velkým klimatickým změnám v atmosféře planety Jupiter.     (Zdroj: Astro.cz)


Vědci objevili nový asteroid, který by se mohl střetnout se Zemí, a to už za dva roky. Pravděpodobnost je však minimální. Jde podle nich o největší v současnosti známý kosmický objekt, jenž by se s naší planetou teoreticky mohl v tomto století srazit, a to již za dva roky. Na svých webových stránkách to píše časopis New Scientist. Pravděpodobnost, že se tak stane, je však jen velmi malá - zhruba jednu ku šesti milionům. Experti navíc dodávají, že obavy se asi ještě sníží po dalších pozorováních, která zřejmě potvrdí, že možnost střetu Země s planetkou je ještě menší, než činí první odhad.

Asteroid označovaný 2006 HZ51, který je zařazen do seznamu potenciálně nebezpečných těles, průběžně doplňovaného americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA), byl objeven 27. dubna. V průměru má asi 800 metrů a je jedním z největších, které se kdy do seznamu dostaly.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


V Americe přišli na to, že velké znečištění vodních toků přichází z našich kuchyní a koupelen. Na vině je obliba antimikrobiálních mýdel, šampónů,...

Doktor Rolf U. Halden z Johns Hopkins University v Baltimore, vedoucí projektu, který sledoval osud triclocarbanu při jeho průchodu čističkou.

Přibližně 76% z běžně užívaných antimikrobiálních přípravků zachycují čističky odpadních vod. Ty se pak stávají složkou odpadních kalů a ty se používají jako hnojivo na pole. Studie, která sledovala cestu chemikálie přes běžnou čističku až na pole vznesla nové otázky ohledně cirkulace těchto jedů v přírodě.

Američtí výrobci poskytují ročně až půl milionu tun chemikálie triclocarban pro tzv.osobní použití. Jedná se především o výrobu antimikrobiálních mýdel. Uskutečněné toxikologické stude ukázaly, že se jedná o látku jedovatou, neboť pokud s ní přijdou do styku pokusná zvířata, sníží to u nich porodní váhu i jejich přežívání....

... Halden poukazuje na fakt, že se dosud neví co se děje s antimikrobními látkami dál, zda se v půdě kumulují, a jak ovlivňují stav půdní mikroflóry. Nevíme ani do jaké míry jsou absorbovány rostlinami a zda se tak nedostávají do našeho potravního řetězce. Podle amerického vědce Craig D. Adamse, odborníka na životní prostředí z University of Missouri–Rolla, výsledky Haldenova týmu svědčí o tom, že si používáním antimikrobiálních látek v tak velkém měřítku zaděláváme na „velký průšvih“.      (Zdroj: OSEL.cz)


Pozvánka na výlet - Sedlčansko - agentura ArchET vás zve na výlet MEGALITY SEDLČANSKA A PRČICKA. Termín konání: sobota 27. května 2006

Zdroj: Energie krajiny Pavla Kozáka - podrobnosti naleznete v připojeném dokumentu ve formátu DOC.

Hmmm ... jenže stránky nějak den po zveřejnění nejsou dostupné ...


Do třetího čtení se na začátku května dostává novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která zásadním způsobem mění i zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení zakazujícím testovat kosmetiku a její ingredience na zvířatech.

Změna spočívá v tom, že ačkoliv se Česká republika v roce 2003 zákonem zřekla testování kosmetiky a kosmetických výrobků na zvířatech, EU dovoluje přechodné období do roku 2009. Kosmetická a farmaceutická lobby nyní pod rouškou "harmonizace legislativy ČR s legislativou EU" do návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila návrat před rok 2003.      (Zdroj: tisková zpráva Strany zelených)


Povrch Saturnova měsíce Titanu připomíná pozemské pouště. Snímky ze sondy Cassini ukázaly 100 až 150 m vysoké písečné duny, které se táhnou až tisíce kilometrů podél rovníku. Vědci však neočekávají, že by titanský písek byl podobně jako ten náš z křemičitanových hornin. Jeho vzniku tu brání hustá atmosféra. Písek pravděpodobně tvoří částečky ledu a jednoduchých uhlovodíků v tuhém stavu.     (Zdroj: 21@století)


Pod ledem Antarktidy proudí řeky velikosti Temže v Londýně (neboli zhruba dvakrát tak mohutné, jako je Vltava v Praze). Ve vědeckém časopise Nature to oznámil tým výzkumníků, který vedl profesor Duncan Windham z londýnské vysoké školy University College.
Zjistilo se to velmi přesným radarovým měřením povrchu Antarktidy z družice ERS-2, která patří Evropské kosmické agentuře (ESA). "Rozbory snímků ukázaly pravidelné vyvýšeniny v ledu, které vědci vysvětlují právě prouděním vody v hlubinách," říká mluvčí ESA Mariangela D'Acuntoová.

"Dříve převládal názor, že se voda pod ledem pohybuje jen velmi pomalým prosakováním. Nová data však prokázala, že občas jezera pod ledem bouchnou jako šampaňské. Uvolní tak záplavu vody, která potom putuje dlouhé vzdálenosti.     (Zdroj: EnviWeb)


09.05. 2006   Mláďat si v lese raději nevšímejte. To vzkazují veřejnosti myslivci na Žďársku. Stanice určené živočichům, kteří utrpěli zranění, se s příchodem jara často plní mláďaty lesních zvířat, jež lidé považují za opuštěná. Odborníci ovšem upozorňují, že tomu tak ve většině případů není.

Zdají se být osamocená

Veřejnost často při procházkách v přírodě najde zdánlivě osamocená mláďata. Nosí je potom do útulků. To se ovšem myslivcům nelíbí. Starostlivost lidí totiž většinou není vhodná. " Například mládě srnky leží samo někde v travnatém porostu poměrně často. Rozhodně to ovšem neznamená, že je opuštěné. V prvních dnech života totiž svou matku nemůže následovat. Ta se k němu vrací v několikahodinových intervalech," vysvětlil jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář s tím, že podobná situace panuje také u zajíců. Samice se k mláďatům vrací třeba jen dvakrát za celý den. Chybou, které se veřejnost mnohdy dopouští, je také, že se lidé mláďat dotýkají. " Může se potom stát, že samice bude ke svým mláďatům kvůli lidskému pachu nedůvěřivá a nemusí se už k němu vůbec vrátit," upozornil Sedlář.

Pozor dávejte při sečení luk

Když se sečou louky a někdo narazí na srnče nebo malého zajíce a nechce je zranit, je potřeba zvířata přenést například v chomáči trávy. " Úplně nejlepší ale je zcela se mu vyhnout," dodal Sedlář.    (Zdroj: EnviWeb)


Asteroid Apophis, který hrozí srážkou se Zemí v roce 2036, má nepříjemnou konkurenci.

Astronomové objevili prozatím největší vesmírný objekt, který se může s naší planetou teoreticky srazit, asteroid označený jako 2006 HZ51. V průměru měří 800 metrů a dorazit k nám by měl již 21. června 2008. Nicméně pravděpodobnost, že na Zemi opravdu dopadne, je vcelku mizivá. V současnosti vědci uvádějí hodnotu 1 : 6 000 000.      (Zdroj: 21@století)


Ájurvéda (v překladu věda života) patří k nejstarším léčebným metodám na světě. Vznikla před 5000 lety v Indii a mnoho přírodních léčebných systému má své kořeny právě v ní. Z Indie se pak rozšířila do dalších zemí, časem prošla mnoha fázemi a také dnes si získává velkou oblibu.
Cílem ájurvédy je udržovat zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení a životního stylu. Vychází z toho, že každý člověk má svoji jedinečnou směs fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které nás utvářejí, a které nám byly dány už při početí a po zbytek života se nemění. Existuje ovšem hodně faktorů, které mohou narušovat naši přirozenou rovnováhu, například strava, emoce, fyzické a psychické stresy a podobně. Pokud si uvědomíme a pochopíme to, co nás ohrožuje, můžeme to eliminovat nebo aspoň omezit tak, aby naše rovnováha byla opět obnovena.
Ájurvéda má 3 základní principy - váta, pitta a kapha. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, přičemž jedna z nich vždy převažuje.

O pojmu dnes hojně frekventovaném dále čtěte na stránkách CelostniMedicina.cz


Účinky mnoha léků se mění podle toho, s jakými potravinami přicházejí v lidském těle do styku. Nežádoucí efekty se mohou dostavit například při kombinaci léků se zavináči, lékořicí, mléčnými výrobky nebo citrusovými plody, hlavně grapefruitem.
Pokud některé léky nezabírají podle očekávání, nemusí to znamenat, že jsou neúčinné nebo že jde o nové odolné kmeny bakterií. Vápník obsažený v mléčných výrobcích se může vázat na některá antibiotika a vytvářet komplexy, které neprojdou střevní stěnou a nedostanou se tak do krevního oběhu. Účinnost léku se tím výrazně snižuje.    (Zdroj: 100+1)


A zase jednou k "éčkům" v potravinách:

Čas od času objevují informace a letáčky, hlavně ve školách a školkách, upozorňující na nebezpečnost „éček“ v potravinách. Tyto letáčky šíří mezi lidmi hlavně paniku, nikoli fundované informace. Leták koluje po ČR již několik let. Jako jeho distributor je uvedena Klinika dětské onkologie Univerzity Dűseldorf. Přestože SZPI oficiálně vedení kliniky oslovila, klinika se k textu letáku nehlásí.

V letáku je uvedeno, že nejnebezpečnější je údajně rakovinotvorná látka E330. Pod kódem E 330 se přitom skrývá kyselina citrónová, která se používá hlavně jako antioxidant nebo regulátor kyselosti nebo jako konzervační látka. Kyselina citrónová se běžně vyskytuje v kyselém ovoci (např. v citrónech, rybízu ap.). Právě díky ní mají citrusy svou výraznou, charakteristickou kyselou chuť. Nejde tedy o žádnou rakovinotvornou látku, ale o látku naprosto neškodnou. V odborné literatuře (učebnicích biochemie a dalších pramenech) se můžeme dočíst, že tato kyselina je v našem organismu jednou z klíčových látek při odbourávání energeticky významných zdrojů při tzv. citrátovém (metabolickém) cyklu. Tělo ji tudíž může lehce zpracovat.      (Zdroj: Bezpečnost potravin)

No .... snad jen bych poznamenal, že někdy co běhá bez problémů in vitro nemusí být úplně ekvivalentní tomu, co pak probíhá in vivo. Jinak řečeno - že matematické modely a reakce v laboratorním prostředí praktikované s čistými syntetickými chemickými látkami se mohou lišit od toho, co provádí náš organismus s podobnými přírodními produkty. Takže selským rozumem bych se asi přimlouval za čaj s citrónem místo syceného nápoje okyseleného syntetickou kyselinou citrónovou nebo fosforečnou ... i když nejsou škodlivé.


Opravdu budou muset mít budoucí návštěvníci Marsu skafandr? Nebo postačí jenom nějaká odlehčená náhražka?
Na Marsu je teplota v rozmezí „ -130 °C až +17 °C “. To by nasvědčovalo tomu, že člověk by nemusel mít standardní skafandr, jenž se používá běžně ve vesmírném vakuu. Na Marsu je tlak v rozmezí 590 až 1400 Pa, což nehraje lidskému organizmu přímo do karet.
Co z toho vyplývá? Kosmonaut, jenž by měl nějakou dýchací masku s dobrým těsněním, by se mohl nadechnout, ale měl by velké problémy s výdechem. Proto se již dříve uvažovalo o skafandru, který bych přirovnal ke korzetu, jenž by byl připnut na celé tělo. A tím by tam nastával určitý přetlak. Lidské tělo by bezesporu trpělo. Ale jen v mezích norem. Kůže by byla postižena nejvíce, protože by na ní neustále dopadaly následky vakua. Byla by pod neustálým bombardováním všech druhů vesmírných částic, protože by neměla prakticky žádnou ochranu.     (Zdroj: Kosmo.cz)


05.05. 2006   Na pátého května připadá celá řada výročí a svátků. V každém případě si připomeňme Květnové povstání z roku 1945 ... desítky pomníčků z té doby v pražských (nejen) ulicích žalují na nesmyslné zabíjení člověka člověkem.

Pátý květen je dále Den Evropy - na počest výročí založení Rady Evropy 1949. Také je Dnem boje za rovná práva handicapovaných (označuje se také jako Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených). No a nakonec můžete také slavit Mezinárodní den porodních asistentek.


POZOR! Už dnes !!!

Za sedmatřicet milionů koupí pražský magistrát dvacet radarů pro měření rychlosti aut. Zařízení rozmístí ve vybraných ulicích metropole.

Některé radary budou měřit průměrnou rychlost vozidel v určitém úseku, jako je tomu nyní třeba v tunelu Mrázovka a ve Strahovském tunelu. Od pátku 5. května už budou na Jižní spojce, Podolském nábřeží, Strakonické, Evropské, Bělohorské, Ústecké a Poděbradské.

Mapa všech míst je k dispozici na Internetu.


Ve dnech 30. dubna až 1. května 2006 se v Lipnici nad Sázavou uskutečnil další ročník festivalu Beltine. Reportáž s fotografiemi si můžete přečíst na stránkách Boiohaemum.


Když tak vidím všude ty cedule kolem silnic .... Já jsem taková povaha šťouravá a zkouším se zamýšlet nad smyslem těch blábolů. Vezměte si třeba to Chceme více peněz pro rodiny s dětmi. Kdo ... chceme ...? My, vy, oni, ony, ona? My, Strana? My, z Boží milosti Veliký Předseda? My, tiskaři plakátů? A co to více peněz ...? Více peněz, to může být po zrušení mariášnických mincí klidně taky padesátník! A co to znamená chceme ... To skoro vypadá, že ty peníze má dostat Strana a ta potom s nimi naloží, jak uzná za vhodné. Jako s těmi dárcovskými SMSkami, kde si dobrotivý operátor strhne také svůj díl... a nemalý.

Kdyby raději ty prachy, co se cpou do cedulí a jiných šačkáren dala dotyčná Strana na konkrétní dobrou věc ... jaká TO by byla účinná agitace!


Volby trochu jinak ...

Politická válka gangů

Název článku není přehnaný. Že jde o válku je jasné z toho, že zúčastněným jde jen o kořist, nikoli o službu občanům. O tu by se tak nehrdlili. A že jde o bojůvky politických stran lze usoudit ze způsobu jejich boje. Nesnaží se zvítězit kvalitou svých programů a služeb občanům, ale nereálnými sliby a podrážení nohou soupeřům. Vzpomeňme jen, jak Václav Klaus sliboval platy dvacet tisíc. Těm jsme se sice po mnoha letech přiblížili, ale o mnohem víc se také zdražily energie, benzin, léky a všechno ostatní. Jen jsme postoupili o závit výš v inflační spirále. Pravda, není všechno jen česká záležitost, ale i vnitrostátních problémů je hora.     (Dále viz Rebel)


Polský parlament schválil zákon, kterým z národního registru odstranil osiva geneticky modifikovaných plodin. Tím znemožnil legální prodej osiva GM plodin a de facto tak znemožnil pěstování GMO plodin v Polsku. Předseda zemědělského výboru polského parlamentu Wojciech Mojzesowicz pro agenturu AFP o rozhodnutí poslanců uvedl: "Mělo by to být interpretováno jako zákaz prodeje geneticky modifikovaného osiva v Polsku."

Polsko je největším producentem potravin z nových členských států EU a v zemi žádné GMO komerčně nepěstují, podobně jako ve většině členských států EU. Již dříve zakázali polské úřady pěstování zákaz GM kukuřice MON810 firmy Monsanto (podobně jako Rakousko, Maďarsko či Řecko).     (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)

A CO MY ?????


V září 2006 bude spuštěn již třetí ročník projektu Akademie Nové slovanské spirituality. V sobotu 1. července t.r. se uskuteční pro zájemce nultý seminář a krátké přijímací řízení sestávající se z osobního pohovoru. Zde budou zájemci seznámeni s probíranými tématy i některými lektory. Chcete-li se zúčastnit, je nezbytné podat přihlášku, nebo napsat e-mail již nyní. (Počet volných pozic: 40 míst, obsazeno k 20. dubnu 2006: přibližně 20 studentů


Seznam rostlin a živočichů ohrožených vyhynutím se opět zvýšil. Aktualizované vydání Červené knihy ohrožených druhů (Red List of Threatened Species) má o 616 více položek než před dvěma roky a o 10.914 více než v roce 1996. V současné době Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) eviduje 40.177 druhů a podle míry ohrožení je dělí do několika skupin - na kriticky ohrožené, ohrožené (zranitelné) a vzácné. V první a druhé kategorii je 16.119 jmen. Na soupisu se nově objevil například hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) nebo gazela perská (Gazella subgutturosa). Zvýšenemu riziku vymření je vystaven každý třetí obojživelník, každý čtvrtý savec, každý čtvrtý jehličnatý strom a každý osmý pták. Viník je dobře známý, říká si člověk rozumný, i když jako přívlastek by se k němu hodilo spíše označení agresivní nebo nebezpečný.     (Zdroj: Gnosis9.net)


04.05. 2006   Dnes je Den hasičů - slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry.

Za teplých večerů - což byl případ těchto dnů - se začínají objevovat první chrousti. U nás v Brandýse jsem je viděl již začátkem týdne.


Je máj, je lásky čas ... jak to vypadá, když se do citových záležitostí montuje věda?

Robert M. Yougson ve své knize "O podivínství, šílenství a genialitě" s oblibou boří vžité psychologické kategorie. Mj. se také rozhodl pro novou definici lásky: Označil ji za psychotický blud. ....
....Pokud blud definujeme jako iracionální přesvědčení, které není přístupné rozumové argumentaci, pak láska tuto definici zřejmě opravdu splňuje. Například je zde průvodní neotřesitelné přesvědčení, že vztah bude trvat navěky, i když mnoho důkazů svědčí pro opak (zkušenost z vlastního života, sledování okolí atd.). Dalším asociaovaným bludem má být zcela nekritické hodnocení milované osoby. Někdy se připojuje i naprosto špatný pohled na vlastní možnosti (přecenění sil, optimismus neodpovídající situaci apod.), občas lásku provází také paranoia či patologická žárlivost.      (Zdroj: ScienceWorld)


Průměrně pozorný konzument zpráv si nemohl nevšimnout jistých nesrovnalostí v odhadech počtu obětí černobylské havárie. Loňská oficiální zpráva OSN uvádí cca 50 přímých obětí a zároveň celkem zhruba 4000 minulých i budoucích obětí onkologických onemocnění vzniklých v důsledku ozáření. Naproti tomu odhady Greenpeace a některých vědeckých týmů hovoří o stovkách tisíců obětí jen v Bělorusku. Tenhle rozpor je tak do očí bijící, že odkazuje ze všeho nejvíc na válečnou propagandu soupeřících stran nějakého konfliktu. Zvláště Greenpeace by podle všeho nejraději na Ćernobyl svedli veškerá úmrtí v Bělorusku a na Ukrajině od komunistické revoluce.     (Zdroj: OSEL.cz)


Dnes už i mnozí významní astronomové míní, že naše Slunce má protějšek – jeho společníkem je hnědá trpasličí hvězda. Podporováni mnohočetnými výchozími daty říkáme totéž a nazvali jsme ji Vulkán. Doposud byly k podpoře této téze citovány jen nepřímé důkazy, sahající od novinových článků až po prastaré artefakty a postuláty kontaktérů. Naše zkoumání nakonec vedla k zjištění orbitálních parametrů Vulkána a modelu kometárních rojů tvořící se v rezonanční periodě 3:2. Výpočet průměrné orbitální periody obří komety 2000 CR105 přinesl statistickou jistotu, že se nachází v právě této rezonanci s Vulkánem, což se rovná objevu této temné hvězdy.   (To je úryvek z článku zveřejněného v 52. čísle časopisu WM magazín - a je nyní k dispozici i na Internetu)


Malý, tříkolový automobil, který by měl být lékem na přetíženou dopravu ve velkých městech, představili vědci z univerzity v Bathu. Prototyp vozu CLEVER (Compact Low Emission Vehicle for Urban Transport) je metr široký a produkuje mnohem nižší emise než normální automobily ...

Dvousedadlový vůz dosahuje maximální rychlosti 100 km/h a využívá neobvyklý naklápěcí podvozek, který mu umožňuje manévrování a zároveň je bezpečný....

.... automobil má střechu, která kryje řidiče i spolujezdce sedícího za ním, a tak vytváří bezpečnou schránku pro případ nehody. Plastikové panely, jež jsou ukotvené na hliníkovém rámu, oddělují posádku od motoru. Se svou šířkou jednoho metru ...  může nejen všude bez problémů zaparkovat, ale nabízí i možnost rozšířit počet jízdních pruhů na přeplněných silnicích. Jako palivo využívá stlačený zemní plyn. „Je to levnější, motor je tišší a také produkuje méně emisí,“ říká Jos Darling, šéf projektu Clever na univerzitě v Bathu.

(Zdroj: EcoMonitor)


Dosavadní domněnky, že nadměrné pití kávy může stát za vznikem řady nemocí srdce, zřejmě padly. Nová studie španělských vědců totiž dokazuje, že oblíbený nápoj nemá na srdce žádný negativní vliv. Tento závěr se však týká pouze kávy překapávané, nikoliv klasického espressa, informovala agentura Reuters. Za častými srdečními onemocněními pijáků kávy stojí úplně něco jiného než šálek voňavého nápoje. Jeho milovníci totiž často tíhnou ke kouření a k přílišné konzumaci alkoholu.     (Zdroj: Zdravcentra.cz)

To už je fakt k smíchu, jak se člověk postupně dozvídá, co všechno škodí/neškodí/škodí/neškodí ..... Jsem jen zvědav, kdy se dozvíme, že kouření je vlastně super návyk a že neškodí vůbec, ba naopak ... Je to asi otázkou, kdy kdo koho uplatí .... Já tedy kávu piju.... tak 2-3 za den ... aby to nevypadalo, že jsem její nepřítel ...

Článek na stránkách serveru OSEL.cz tvrdí, že: Pokud chcete někoho přesvědčit o své pravdě, nabídněte mu nejdříve šálek kávy. Vědci zjistili, že po kofeinu jsme k předkládaným návrhům mnohem vstřícnější.


Na kometu 73P/Schwassmann-Wachmann 3 se zaměřily největší dalekohledy světa. A to už je co říci, protože komety nejsou cílem největších astronomických přístrojů moc často. Musí jít o opravdové lahůdky.    

Obrázky nasnímané z dalekohledů najdete na stránkách Komety.cz.


Španělské území Costa Tropical je jediným územím v Evropě, kde se odedávna pěstuje cukrová třtina. Světová konkurence však zřejmě brzy existenci zdejších třtinových polí ukončí. Spolu s nimi zaniknou i specifické ekosystémy, které se kolem nich vytvořily.  ...

... Nyní rozhodli ministři zemědělství Evropské unie, že o třetinu sníží ceny cukru a odškodní cukrovary, které zastaví činnost. Podle některých prognóz přežijí v Evropě pouze výrobci řepného cukru v Německu a ve Francii. Pro granadské výrobce melasy a rumu je již dnes levnější obstarat si suroviny ze zámoří než od místních výrobců. ...
... Likvidace španělských třtinových polí přinese s sebou také významné ekologické proměny. Dnes skýtá místní krajina útočiště mnoha živočišným druhům a je důležitou zastávkou pro tažné ptactvo. Jak by se celá oblast mohla proměnit, ukazuje pohled na sousední pobřežní pás dál na východ. Od písečných pláží až k nedalekým horám je celý kraj pokryt nevzhlednými šedivými obdélníky a kromě ojedinělých palem a cypřišů není vidět ani kousek zeleně. Na políčkách schovaných pod plastovými kryty se pěstují keříčková rajčata, paprika, fazole nebo pórek. Na zelenině se dnes dá vydělat mnohem víc než na cukrové třtině.      (Zdroj: 100+1)


03.05. 2006   Kajícně přiznávám, že jsem včera napsal, že není žádné zvláštní výročí - a ono bylo: Světový den ptačího zpěvu ... Tak se touto cestou všem opeřencům co nejvíce omlouvám ...


V pátek 28. dubna 2006 byly vyhlášeny výsledky 14. ročníku ankety Ropák roku. Na prvním místě skončil zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec ČSSD Vlastimil Aubrecht. Ten byl vybrán pro své mimořádné zásluhy při zpochybňování ekologických limitů chránících před povrchovou těžbou uhlí zbytky podkrušnohorské přírody a obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku. K získání prvního místa přispěla i jeho podpora záměru omezit účast veřejnosti na rozhodování správních orgánů.

Na dalších dvou místech se umístili ministří Ing. Milan Urban, šéf resortu průmyslu a obchodu z ČSSD (podpora další těžby uranu v Dolní Rožínce na Žďársku, podpora výstavby průmyslové zóny Nošovice u Frýdku-Místku na ploše 260 hektarů ... atd) a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek z KDU-ČSL (za ignorování ekologických rizik při povolení komerčního pěstování Bt-kukuřice pro společnost MONSANTO ČR, s. r. o., i když je tato plodina díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána .... atd. - je toho mnohem víc).

Vítězem 11. ročníku ankety Zelená perla roku za antiekologický výrok se stal potřetí v historii prezident České republiky Václav Klaus. V článku "Nešťastný debakl zeleného osamělce" publikovaném v denníku Právo 14. července 2005 prohlásil: "Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!"

Druhé místo v anketě Zelená perla si vysloužil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl, který řekl: "Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože z toho v podstatě nic nemá." Na třetím místě stojí za pozornost vyjádření myslivce Vladimíra Jindry z Horní Plané. Pan Jindra reagoval na dotaz, co má člověk dělat, narazí-li v přírodě na rysa ostrovida: "Střílet, střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je třeba včas zasáhnout a zničit ho." 

(Podrobné informace najdete na stránkách Děti Země)


Dobrá zpráva na začátek května... Čína vypustila do volné přírody první pandu, odchovanou v zajetí. I když ji vědci pečlivě připravovali, stále není jasné, jaká nebezpečí na ni číhají.

Vypuštění Siang-Sianga je vůbec prvním vypuštěním pandy do volné přírody na světě a předcházely mu téměř tři roky příprav ve výzkumném institutu v jihozápadní provincii S'-čchuan. Podle projektu čínské vlády, o kterém informuje agentura Reuters, by mělo následovat dalších 180 těchto vzácných zvířat.     (Zdroj: EnviWeb)


Ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi (KDU-ČSL) nevadí pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice MON810 firmy Monsanto přímo v přísně chráněné ptačí rezervaci systému Natura 2000.

Přitom sousední Polsko a Rakousko pěstování této plodiny z ekologických důvodů zakázaly. Zákaz GM kukuřice MON810 přijalo také Maďarsko a Řecko. Navíc v polovině dubna ohlásilo Slovensko, že přinejmenším v pro tento rok odmítlo povolit komerční pěstování GM kukuřice MON810 firmy Monsanto. Je pro mě stále méně pochopitelné, proč ministru Ambrozkovi nevadí tato GM kukuřice, kterou už sousedé zakázali.    (Zdroj: Příroda.cz)


"Polních ptáků v Evropě ubývá především vinou intenzifikace zemědělství," píše ve svém článku v časopise Vesmír Jiří Reif. Dokládá to na trendu z Velké Británie, kde byl analyzován vývoj početnosti 40 druhů pro období 1968-1995. ...

... Článek dále upozorňuje na to, že další znak, který s vývojem početnosti, respektive náchylností na změny v krajině, úzce souvisí, je velikost mozku. "Druhy s větším mozkem se zřejmě dovedou lépe vypořádat se zhoršováním prostředí, a proto jejich početnost tolik neklesá," zamýšlí se Reif. "Podle všeho zřejmě nerozhoduje velikost celého mozku, ale spíše rozměry jeho koncových částí."     (Zdroj: EcoMonitor)


Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci Integrovaný registr znečišťování – Souhrnná zpráva za rok 2004. Cílem zprávy je představit údaje ohlášené jednotlivými podniky v souhrnné podobě a celkově zhodnotit první fázi implementace integrovaného registru znečišťování (IRZ) v České republice. V publikaci jsou zveřejněny především statistické informace, vytvořené z údajů ohlášených do IRZ.

MŽP chce pomocí této publikace zvýšit informovanost veřejnosti a zpřístupnit další podstatné informace o znečišťování životního prostředí. Zprávu v elektronické podobě si můžete přečíst v dokumentu ve formátu PDF..


Analýzy sekundárních metabolitů chmelu potvrdily roli chmelu jako plodiny, která je „molekulární továrnou“ a zdrojem pro nová léčiva. ...

... Nabízí se využití molekulární genetiky k vyšlechtění nových odrůd chmelu s vyšším obsahem prenylflavonoidů. V tomto smyslu byly identifikovány různé chmelové geny.     (Zdroj: Agronavigátor)

Pozor, chystá se na nás podraz - geneticky modifikovaný chmel ... GM pivo .... děsná představa !!!


V oblasti parapsychologických jevů existuje celá řada jevů, které byly velmi záhy, přes popírání oficiálních institucí, tajně zkoumány a využity k vojenským účelům. Již celé století se vědci celého světa zabývají výzkumem těchto pozoruhodných fenoménů, a po většinu doby je pevně spjat se zájmem velkých armád, v čele s bývalým SSSR a USA, a jejich snahou o využití jevů parapsychologie v oblasti obrany. Na Východě se pro veškerou hraniční vědu vžil obecný pojem psychotronika. Je to slovo vzniklé v Čechách a označuje v podstatě spojení či vzájemné působení hmoty a ducha.     (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


02.05. 2006   Pane jo, na dnešek nemáme žádné zvláštní výročí, ale zato zítřek jimi překypuje: Tak především máme Světový den svobody tisku; byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1993 a poprvé se (svobodně) slavil roku 1994.
Dále je sympatický Den Slunce ... ale proč?
Méně sympatický ovšem je Světový den alergie a astmatu, vyhlášený Globální iniciativou pro astma. U nás se slaví od roku 1999.


Můžeme vidět evoluci, ptá se článek na stránkách Příroda.cz... Ale ano, jak naznačuje jeden z nových lékařských poznatků: v důsledku toho, že člověk, co by živočišný druh, konzumuje stále větší množství měkké vařené stravy, narůstá počet dětí, které v čelistech nemají založeny řezáky. Zkrátka přestáváme potřebovat silné zuby. Výskyt dětí s tímto problémem přesáhl hranici jednotlivých případů a dentisté jej začali považovat za evoluční změnu.

Noooo ... a já bych upozornil na viditelný úbytek mozku u jistého druhu živočicha - Homo Politicus - projevující se prazvláštním chováním tohoto hojně rozšířeného živočicha ... zvláště pak nesmyslným hromaděním majetku...


Obchodní řetězec Delvita zřejmě již brzy odejde z České republiky a rozprodá více než 90 tuzemských prodejen konkurenčním obchodníkům. S odvoláním na několik nezávislých zdrojů z oboru o tom informuje aktuální číslo týdeníku Euro, které vyjde v úterý. Mezi zájemci o české obchody Delvita jsou podle Eura obchodní společnosti Tesco a Rewe Group. Vedení Delvity však již dříve spekulace o odchodu z ČR odmítlo. Delvita na čtvrtek svolala tiskovou konferenci, na které budou její šéfové informovat o plánech tohoto obchodního řetězce v České republice.     (Zdroj: FINANCE.cz)

Tak to je další "řetězec" - například po Meinlovi. Malé prodejce se podařilo téměř beze zbytku úspěšně zlikvidovat a teď budeme hození do chřtánu několika málo společnostem, které si již s námi budou dělat, co chtějí. Jsme jim vydáni na milost a nemilost ... pokud nezavedeme zase směnný obchod .... kdeže se dají najít nějaké pěkné pazourky ?


A ještě jednou evoluce: Městské prostředí je laboratoří evoluce, říkají vědci.  "Je to divoký západ evoluce a ekologie," říká Joel Brown, ekolog na Illinoiské univerzitě v Chicagu. Jak se zvířata snaží adaptovat na nové podmínky a vypořádat se s "evolučními iluzemi", evoluce v městském prostředí se jim občas vymstí. Informuje o tom časopis New Scientist.

"Evoluční iluzí" nebo lépe řečeno "evoluční pastí" je například pro veverku zvyk či pud pohybovat se otevřeným prostorem co nejrychleji, bez ohlížení. Za miliony let se veverky vyvinuly tak, že překonávaly otevřený prostor co nejrychleji, aniž by ztrácely čas sledováním predátorů, kteří by je stejně dohonili a sežrali. "Za normálních okolností je to velmi účelné, ale u městské veverky přehopkávající čtyřproudou silnici to není nejlepší nápad," říká Joel Brown.      (Zdroj: EkoList)


Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) upozorňuje spotřebitele na možná zdravotní rizika při konzumaci nadměrného množství hořkých meruňkových jader. Podle vyjádření Vědeckého výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebitelských výrobcích a životním prostředí (COT) při FSA mohou hořká meruňková jádra po konzumaci v gastrointestinálním traktu produkovat kyanid.     (Zdroj: Agronavigátor)

No tak tedy ... při vší úctě k vědátorům ... na tohle mě jako velmi malé dítě dítě upozorňovala už moje stará babička, které se dostalo pouze základního vzdělání, zato však uměla používat selský rozum - který se dnes, bohužel, jaksi "nenosí".


Evropský trh s emisními povolenkami zažil nevídaný otřes: jejich cena od úterý do včerejška spadla o 40 procent.
Rekordní propad odstartovala informace z Česka. Specializovaný server pointcarbon.com citoval náměstka ministra životního prostředí Tomáše Novotného. Ten řekl, že skutečné emise českých podniků byly loni o 15 procent nižší, než kolik získala republika povolenek.
Ceny, jež předtím šplhaly vzhůru kvůli drahé ropě a ještě v pondělí se blížily třiceti eurům za tunu oxidu uhličitého, spadly dolů. Pád se urychlil, když pointcarbon.com vzápětí uvedl, že také v Nizozemsku byly emise oproti získaným povolenkám o 6,1 miliónu tun nižší. "Už během úterka klesly ceny o čtvrtinu," říká makléř Tomáš Dzurilla z Pravda Capital.     (Zdroj: EnviWeb)

Jen tak na vás, kupčíci s odpustky ... Jan Hus se obrací v hrobě ... teda jeho popel...


Telefonní společnosti, provozovatele komunikačních satelitů, elektronických zařízení a distributory elektřiny čekají od konce roku 2007 nebo začátku roku 2008 nepříjemné potíže, které budou trvat asi 11 let. Příčinou bude mnohem vyšší počet slunečních bouří. Vědci z amerického výzkumného střediska NCAR ve státě Colorado odhadují, že četnost bouří se zvýší o 30 až 50 procent. Zmíněné jedenáctileté období je příštím cyklem sluneční aktivity. Příčinou potíží jsou koncentrace magnetických polí blízko skvrn na Slunci, kde probíhá nejbouřlivější činnost.     (Zdroj: Svět vědy)


28.04. 2006    V pátek 28.dubna je Mezinárodní den smutku ... Vyhlásila ho Mezinárodní konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli při práci o život nebo při ní byli zraněni. Slaví se od roku 1996. S těmi mezinárodními dny se v následujících dnech roztrhl pytel:

V sobotu 29.4. je Mezinárodní den tance, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem v roce 1982 - slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeanna Georgese Novarra (1727).

V neděli 30.4. je Mezinárodní den pracoviště - ten vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj roku 1996.

No a 1. května je Svátek práce. Ten byl vyhlášen 1. kongresem II. internacionály v Paříži 14. - 21.7. 1889 na památku stávky chicagských dělníků v roce 1886 a jejích popravených vůdců.

Hlavním svátkem těchto dnů je ale 30. duben - sabat Beltine. O něm nám napsala Falka do Říše snů zcela nové povídání...


Pokud jezdíte směrem na Mladou Boleslav, pak vězte, že by dnes, tedy v pátek 28.dubna měl být "na čestné slovo" otevřen "městský" most přes Labe v Brandýse nad Labem. Most by měl být otevřen odpoledne kolem 15-16 hodiny a jen pro osobní auta. Nákladní doprava a autobusy musí město nadále objíždět po "dálničním" mostu na R 10.

Nemohu se zbavit dojmu, že pro lidi by bylo prospěšnější, kdyby most zůstal uzavřen pro všechno ostatní kromě autobusů pravidelných linek. Jeden autobus na mostě by jistě pro jeho poškozenou statiku neznamenal o nic moc větší nebezpečí než třeba 20 osobních aut. Jenže ... tady asi nejde o lidi, co se někam potřebují přepravit, ale o tržby obchodníků na obou stranách mostu. Ach jo ...


Jestliže vám v dalších dnech bude připadat nad Prahou trochu hlučněji - není to jen dojem. Na letišti v Ruzyni proběhne do 12.května plánovaná a pravidelná údržba hlavní VPD vedoucí směrem na Suchdol a odklánějící obvykle vzlety a přílety mimo území hlavního města.

Jinak dámy - pozor na to v neděli! Vyhýbejte se okrskům letišť a nelítejte moc vysoko! Nad 300 m se už musíte hlásit letovému provozu, tak pozor na to, pokud nemáte koště vybavené vysílačkou. A už vůbec nelaškujte s prostorem vojenských letišť. Těch Grippenů sice máme jak za krejcar uranu, ale vy zas nemáte na koštěti tu výzbroj ... A zdrhat před naštvaným Grippenem v rychlosti něco přes M2, to by vám mohlo poškodit make-up!


Zprávička z iDNES: Rakousko bude dva měsíce testovat stošedesátikilometrovou rychlost na krátkém úseku dálnice A10 mezi Spittalem a Paternionem. Pokud nepřibude nehod, zvýší vláda rychlost na všech dálnicích.


Staré mayské proroctví říká: „Smrt bude stále nablízku, přijdou velké katastrofy, velcí vládcové zemřou, aby dali život novým vládcům.“ 600 let staré aztécké proroctví zní: „Ve věku šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové šestého slunce budou cestovat hvězdami.“ 11. července 1991 upřelo celé Mexiko zrak k nebi, aby sledovalo nejvelkolepější zatmění slunce za celé století. Tisíce lidí vzaly do rukou kamery a chtěly úkaz natočit, což se jim tak trochu nepodařilo. Na nebi se totiž začaly objevovat podivné stříbřité objekty, které přitahovaly hledáčky jejich kamer víc. „Vrátili se tvůrci záhadné civilizace, na níž dnešní Mexiko stojí?“ říkali si mnozí lidé. Začal věk šestého slunce a s ním i naplňování starého proroctví.    (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Na stránkách Agronavigátor mne zaujal název článku - Lze skleničkou vína nahradit ústní vodu? Když se prokoušete záplavou latinských názvů baktérií a onemocnění, dobéřete se k závěru, že ... Vědci upozorňují na nutnost výzkumu v této oblasti, aby zjištěný příznivý účinek polyfenolů z červeného vína na preventivní hygienu ústní dutiny byl využíván bez rizika.

Jinými slovy - vědci asi objevili kouzlo červeného vína a chtějí si jeho pití nechat požehnat .... vždyť již sám veliký Jára Cimrman napsal - "Chlast - slast!"

Je ale zajímavé, jak se postupně v toku času objevují studie tu potvrzující a tu popírající blahodárné účinky pití vína, piva či kávy. Asi podle toho, co kterému vědátorovi zrovna chutná. Dobrý sluha, ale zlý pán .... to říkali naši předkové o ohni ... proč to nezobecnit?


Masarykova univerzita v Brně posunula naši republiku zase o krok kupředu, co se týče využití alternativních zdrojů energie. Pedagogická fakulta zprovoznila 13. dubna tohoto roku největší sluneční elektrárnu na našem území.

Konstrukce systému váží přibližně 13 tis. kg, solární panely se nacházejí jak na střeše (ty mají větší výkon), tak i na fasádě budovy. Celková rozloha slunečních panelů je 337 čtverečních metrů.

....lze očekávat, že největší objem energie se dosáhne v letních měsících (až 40 kWp). To by měl být systém schopný pokrýt celkový elektrický provoz budovy a navíc vytvořit i přebytky.    (podle článku na stránkách Příroda.cz)

Přiznávám, že jsem dosud neznal jednotku kWp - pokud jste na tom se svými vědomostmi stejně špatně (brek, fňuk, fňuk), je zde vysvětlení: kWp je zkratka pro kW peak, tj. pro špičkový výkon zařízení. Měla by se správně psát s p jako dolním indexem - kWp. Používá se často u fotovoltaických zařízení, protože zde výkon závisí na tom, jak moc právě svítí Slunce ...


Velkou kontroverzi vzbudily snahy některých států a firem uvést na trh geneticky upravená semena bavlníku, tzv. Bt-bavlny a umožnit její pěstování. Příznivci geneticky modifikované bavlny argumentují především možným snížením spotřeby pesticidů (podle ISAAA, mezinárodní organizace, která hájí výhody biotechnologií, až o 60 %) a potenciálním přínosem pro snižování chudoby ve světě. GM bavlna má totiž údajně vyšší výnosy a větší odolnost vůči škůdcům a chorobám. Odpůrci zase poukazují především na nekontrolované šíření Bt-bavlny, nepředvídatelné působení na klasickou bavlnu a velmi omezený ekonomický i environmentální přínos. Co říká dosavadní praxe?

Geneticky modifikovaná bavlna se zatím pěstuje především v USA, Číně, Austrálii a Indii. Na komplexní zhodnocení environmentálních a sociálních dopadů Bt-bavlny je ještě brzy, nicméně dosavadní výsledky odpůrce GM bavlny přinejmenším o jejím proklamovaném potenciálu přispět ke snižování chudoby rolníků příliš nepřesvědčily. V roce 2001 v Austrálii a o dva roky později ve státě Andrapradéš v jižní Indii došlo k selhání genetické ochrany bavlníku. Škůdci napadly rostliny, které měly být vůči nim imunní. Desítky tisíc zemědělců tak přišly o úrodu a utrpěly obrovské ekonomické ztráty. Nejprogresivnější firma ve vývoji GM bavlny, Monsanto, sice prohlašuje, že podle jejích výzkumů dosahuje Bt-bavlna až o 80 % vyšší výnosnosti, jiné studie však upozorňují na velkou náchylnost indické GM bavlny právě k takovým selhání, k jakým před pár lety došlo. Tehdy mnozí z postižených farmářů těžce zadlužili sebe a své rodiny, byli nuceni prodat své pozemky a odejít jako žebráci do příměstských slumů, nebo nechat své děti pracovat za podmínek pro nás jen těžko představitelných. Několik tisíc zoufalých rolníků z různých částí Indie se rozhodlo pro jediné východisko, které jim zbývalo — sebevraždu. Smutným paradoxem je, že k ukončení svého života řada z nich použila chemické látky, které se používají při ošetřování bavlníkových keřů.

(Zdroj: Sedmá generace)


Zajímavě píše Zvědavec: Bush je pod sílicím tlakem, aby něco udělal s vysokou cenou benzínu. A on našel řešení. Hádejte jaké.
Inestice do alternativního pohonu? NE. Apel na omezení spotřeby? NE. Menší auta? NE. Legislativa proti ropným kolosům, aby nebyli tak chamtiví? NE, NE, NE. Samá voda.
A přitom je to tak jednoduché. Jen stačí Bushovsky myslet. Nařídil dočasně zrušit omezující normy na čistotu spalin. "Zrušení norem na čistotu ovzduší umožní výrobcům benzínu větší flexibilitu, neboť tam nebudou muset přidávat určité substance jako metanol," praví se ve zprávě z Domu zla.


27.04. 2006    Dnes ve 21:43 je Novoluní - podle Lunárního kalendáře je to Novoluní důležité pro jedince zrozené ve znamení Býka.

Na den 27.dubna připadá Světový den grafického designu. Tento den vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA na paměť výročí jejího založení v roce 1963, v České republice se slavil poprvé v roce 1966.


Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se v tomto století zvýší přinejmenším o 170 ppm (parts per million, částic na milion) a dosáhne úrovně 550 ppm. V důsledku toho stoupnou průměrné teploty vzduchu na povrchu planety o 3 stupně Celsia. Toto zvýšení se velmi citelně dotkne všech obyvatel Země. Obavy z budoucnosti jsou opodstatněné. Klimatický systém ztrácí stabilitu. Vyhyne mnoho druhů. Život mnoha lidí bude provázet utrpení. Svět dozná zásadních změn. Chtějí-li politické reprezentace zachovat alespoň nějakou naději pro udržitelný život našich dětí, musejí okamžitě přistoupit k rozhodným opatřením. Ve svém vystoupení před novináři to v dubnu 2006 prohlásil hlavní vědecký poradce britské vlády profesor David King.

Zdroj: David King: Od katastrofy dělí lidstvo 3 stupně Celsia na stránkách Gnosis9.net


Severské ságy jsou jedním z dochovaných písemných vzpomínek na staré Vikingy. Přestože mnohé z nich prošly (křesťanskými) úpravami a také překlad mohl částečně pozměnit jejich význam, jsou stále studnicí, ze které se dá velmi čerpat.

(Zdroj: POHANSTVI.net)
Autor dále pokračuje: O tom, jak ságy vznikaly, kdo je psal a pro koho, se rozepisovat nebudu. Určitě se někdo rád zhostí možnosti obohatit čtenáře o potřebná fakta, včetně výkladu veršů... Ságy, které Vám předkládám jsou mým přepisem Starší Eddy. A mohou mít nedostatky jak v překlepech, tak jsou v některých případech nedokončeny. Také některé chybí úplně (neměl jsem všechny ságy k dispozici). Myslím, že podstatný díl práce jsem udělal a kdyby se našli nějací pokračovartelé, nebylo by špatné toto dílo dát kompletně na internet.


Přes všechny nástrahy zimy přichází teplejší část roku a s ní začínají vystrkovat drápky první bouřky. Co o nich vlastně víme?

Rozlišujeme bouřky frontální a bouřky z tepla. V jarních měsících se setkáváme s frontálními bouřkami. Ty se vyskytují převážně na studených frontách, které rychle postupují a díky tomu je na jejich čele podporován prudký výstupný pohyb teplého vzduchu do výšky. Příchod studené fronty s bouřkami na čele vždy znamená prudkou, náhlou změnu počasí a při zemi silný, nárazový vítr, kroupy nebo intenzivní srážky a také samotné bleskové výboje. Přitom srážky se mohou vyskytovat i ve formě přívalových dešťů, které mohou vést k lokálním záplavám. Nejvyšší bouřková aktivita připadá na letní odpolední hodiny, kdy se od prohřáté země nejintenzivněji ohřívá vzduch, který následně stoupá a tvoří bouřková oblaka.     (Dále čtěte na stránkách Příroda.cz)

U nás jsme se této problematice věnovali v článku Bouře, blesky hromy ...


Letošní rok je Mezinárodním rokem pouští. OSN tak upozorňuje na nebezpečí jejich rozšiřování a zároveň na jedinečnost těchto ekosystémů. ...

... V místech, kde dnes najdeme jen písek a kamení, byla ještě před několika tisíci let bujná zeleň. Svědčí o tom skalní kresby, které uprostřed Sahary zachycují hrochy a žirafy. Změna klimatu postupně vytlačila rostliny a zvěř a zbyla jen poušť. Tehdy určovala rytmus proměn pouze příroda.

Od antiky se do hry vložil nový faktor - člověk.
Odlesňování a neuvážená exploatace přírodních zdrojů způsobovaly stále rychlejší postup pouště. V posledních desetiletích dezertifikace nabrala hrozivé tempo. Od roku 1960 zmizelo v celosvětovém měřítku čtyřicet procent úrodné půdy.     (Zdroj: 100+1)


V Rusku se v příštím roce začne stavět první továrna na výrobu bioetanolu, oznámily minulý týden místní úřady. Rusko, které patří mezi největší vývozce ropy na světě, začalo objevovat alternativní zdroje energie, píše agentura Reuters.

Továrna vznikne ve Volgogradské oblasti, jedné z největších obilnářských oblastí Ruska. "Výstavba továrny začne na jaře 2007 a odhadem bude trvat dva roky," řekl podle Reuters Alexandr Šilin, zástupce ředitele Volgogradské oblastní správy, na konferenci o bioetanolu.

Továrna má stát 200 - 250 milionů dolarů a ročně bude produkovat 300 000 tun bioetanolu určeného na export do zemí Evropské unie.      (Zdroj: EkoList)


Holandský fyzik Wim Ubachs na základě svých měření soudí, že poměr hmotností elementárních částic protonu a elektronu, jedna z fundamentálních konstant Vesmíru, není úplně konstantní. Soudí tak na základě porovnání ultrafialových absorpčních spekter vodíku naměřených na Zemi a získaných z 12 miliard světelných let vzdálené galaxie, tedy fakticky z údajů 12 miliard let starých.

Pochybnosti o stálosti fundamentálních konstant vyjadřoval v roce 1937 již Paul Dirac, který si nebyl jist gravitační konstantou. Pravda je, že nějaký důvod, proč by tyto konstanty musely být za všech okolností a vždy konstantní, neznáme. Jejich hodnoty jsme získali z přesných měření a jejich neměnnost pouze předpokládáme. Přes veškerý pokrok, jakého bylo při popisu základních vlastností hmoty dosaženo, vidíme, že naše poznání je stále omezené. Nedokážeme vysvětlit, proč a za jakých okolností např. hmotnost a náboj elementárních částic, rychlost světla ve vakuu či gravitační konstanta nabývají právě těch hodnot, jaké mají.     (Zdroj: Akademon)


26.04. 2006    Před dvaceti lety - 26.dubna roku 1986 v 1 hodinu 23 minut došlo na 4. reaktorovém bloku jaderné elektrárny Černobyl v bývalém Sovětském svazu k těžké havárii reaktoru se závažnými radiačními důsledky. Těsně po havárii zemřelo 31 osob (zaměstnanců elektrárny nebo hasičů), přes 140 lidí bylo zraněno a více než 100 000 evakuováno. Skutečný rozsah havárie byl zveřejněn až po několika dnech.

Na den 26.dubna také připadá Světový den duševního vlastnictví.


Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se v posledním roce dopustila vážného podvodu, při kterém se pokusila popřít skutečné dopady černobylské havárie. Za pomocí cenzury a zkreslování vědeckých údajů publikovala údaje, podle kterých bude mít Černobyl méně než 4000 obětí. Skutečný počet je přitom pravděpodobně nejméně desetkrát vyšší.

Přes rozdílné výsledky se dá říci, že drtivá většina vědeckých prací na toto téma dochází k počtu úmrtí způsobených Černobylem v řádu několika desítek tisíc. S tím ostře kontrastuje tvrzení MAAE, podle nějž bude mít Černobyl méně než čtyři tisíce obětí. Tuto informaci publikovala atomová agentura v tiskové zprávě dne 5. září 2005 a od té doby byla mnohokrát citována v médiích.    (Zdroj: EnviWeb)


ČR v ochraně přírody pokročila, za EU však stále pokulhává - přehled toho, co bylo v oblasti ochrany v poslední době uděláno a co přírodě ještě dlužíme, najdete na stránkách EkoListu.


Jaterník podléška získal své jméno podle jater (lat. hépar), k nimž lze připodobnit trojlaločné listy. Ty jsou dlouze řapíkaté a tuhé, vyrůstají v přízemní růžici. V době květu trochu listy kazí vzhled celé květiny, řekl by estét. Jenže si je třeba uvědomit, že ty skvrnité listy, provázející rostlinu v předjaří, přezimovaly - nové totiž vyrostou až po odkvětu.    (Více si o této skromné jarní kytičce přečtěte na stránkách Příroda.cz)


Japonská železniční společnost East Japan Railways Company chystá od července testy hybridního vlaku. Ten by měl být poháněn elektromotorem, jemuž ještě  dvě třetiny energie dodá dieselový motor, ale celou jednu třetinu mu dodají vodíkové palivové články. Podle odhadů společnosti, která denně v okolí Tokia přepraví na šestnáct milionů cestujících, se při dosažení stokilometrové rychlosti ušetří až dvacet procent energie.     (Zdroj: 21@století)


Zbraně hromadného ničení jsou po celém Iráku. Irácké děti si mezi nimi každý den hrají. A jak hlásí iráčtí lékaři, u mnoha z nich se díky tomu rozvine rakovina. Zbraní hromadného ničení, o kterých je řeč, je ochuzený uran (DU). Zpracovaný odpad po přírodním uranu, DU je 1,7 krát hustší než olovo - a efektivní v průstřelech obrněných vozidel, jako jsou tanky. Poté, co granát DU bouchne, před explozí proniká do hořlavé páry, která se mění v prach.

Děti jsou obzvlášť citlivé na otravu ochuzeným uranem (DU).

"Ochuzený uran má poločas rozpadu 4,7 miliard let - to znamená, že tisíce na tisíce iráckých dětí budou desítky tisíc let, které přijdou, trpět. Tak tomuhle já říkám terorismus," říká Dr. Ahmad Hardan.     (Zdroj: Gnosis9.net)


A máme tu jedny kosmické narozeniny - Hubbleův teleskop oslavil neuvěřitelných 16 let !     (více informací viz Space Telescope Science Institute)


V Peru na planině Nazca byly objeveny další kresby

Japonští archeologové objevili na planině Nazca v jižním Peru stovku nových obrazců a čar. Podle profesora Masata Sakaie z univerzity v severojaponské Jamagatě badatelé nejprve analyzovali satelitní snímky a následně jeli v březnu oblast prozkoumat. Nově objevené útvary jsou v jižní části planiny, daleko od turisty nejvíce navštěvované oblasti, kde již byly odhaleny stovky tajemných obrazců. Většinu nových kreseb tvoří rovné čáry, část má ale zatím neznámé tvary. Geoglyfy se nacházejí na planině Nazca, která leží asi 400 kilometrů jižně od peruánské metropole Limy a byla zahrnuta na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1994. Celkově zabírají plochu kolem 450 kilometrů čtverečních. Ohromné linie a obrazce, včetně figurálních, byly v půdě vytvořeny v období mezi lety 500 př. n. l. a 500 n. l. a představují jednu z největších záhad archeologie. U některých linií bylo prokázáno, že byly orientovány podle Slunce a předpokládá se, že sloužily především rituálům spojeným s astronomií. U řady dalších však jejich účel stále zůstává velkou neznámou.

(Zdroj: Geografické listy)


25.04. 2006    Tak jsem byl před chvílí (asi tak 6:25) v šoku - u pumpy Shell v Praze 4 U Labutě stál benzín 32,90 Kč. Rád bych touto cestou poslal všechny Příslušné Činitele, od těžařských společností až po tu hadici u výdejního stojanu do PR... ! Ne že bych si tím pomohl, ale víte, jak se člověku krásně uleví :-))) ??? A navíc ... Když ještě znuděná dívenka za kasou líně laškuje s kolegou od kasy vedlejší a nenamáhá se vám ani odpovědět na dvojí pozdrav + poděkování za tu námahu, že přejela kartou ve snímači  ... to je dojem o to silnější. Doporučoval bych společnosti Shell, aby oné dívčině (nooo.... není sama, upřímně řečeno ... ) předplatila kursy bučení ...


Levice ve Sněmovně schválila seznam zdravotnických zařízení, která budou zajišťovat bezplatnou péči. Lidé si však již své lékaře nebudou moci vybrat - kde se mají léčit, jim nařídí stát. Mnohým nemocnicím hrozí zánik.     (Zdroj: iDNES)

Soudruzi, dovolte mi chcípnout ...


Záplavy způsobily v regionu, který obhospodařuje podnik Povodí Moravy, škody za 770 milionů korun. Ve srovnání se škodami z roku 2002 jsou ty letošní téměř dvojnásobné, řekl generální ředitel státní firmy Pavel Mylbachr. Snahou vodohospodářů bude závady co nejdříve odstranit.

"Škody nyní ještě zpřesňujeme. Na některých místech došlo k natržení či protržení hrází, jinde jsme je kvůli bezpečnosti občanů museli sami prokopat. Koryta řek jsou také v některých lokalitách zanesena bahnem," uvedl ředitel.      (Zdroj: EnviWeb)


Titul Severočeský ropák za rok 2005 získal dnes sociálnědemokratický poslanec Vlastimil Aubrecht. Ekologickou anticenu mu udělili ústečtí Přátelé přírody za jeho snahu o prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí a prosazování jezů na Labi, řekl ČTK Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, která soutěž organizuje.

Aubrecht pouze poznamenal, že "tito lidé pro přírodu ještě nic neudělali". "Je to proto pro mně čest", řekl ČTK poslanec, který je od roku 2002 také vládním zmocněncem pro severozápadní Čechy.      (Zdroj: EkoList)

Výsledky anket Ropák 2005 a Zelená perla 2005 budou zveřejněny v pátek 28. dubna v 11 hodin na tiskové konferenci v EkoCentru Brno na Ponávce 2 (IV. patro). Večer pak od 18 hodin v brněnském Divadle Bolka Polívky na Jakubském náměstí 5 proběhne slavnostní vyhlášení.     (Zdroj: Děti Země)


Nelze si nevšimnout, že současné technologie baterií už nejspíš předvedly úplně všechno, co v nich bylo. Přitom právě baterie jsou klíčovými komponentami ohromné škály dalších technologií. Proto se čeká se na nějaký převratný objev, jenž by odstartoval další vývoj našich elektronických mazlíků.

Se zajímavým projektem přišel tým badatelů pod vedením A. Belcher z MIT. Ve svých laboratořích si pohráli s bakteriofágem M13, kterého přinutili spontánně vytvářet elektrody pro lithiové nanobaterie budoucnosti.      (Zdroj: OSEL.cz)

No nazdar .... až se tohle vymkne kontrole ... tak budeme najednou všichni světélkovat jako Svatojanští broučci ....


Díky ještě stále vysoké ceně etiket „Smart Labels“ nebo „Smart Active Labels“ se v blízké budoucnosti bude pro označování jednotlivých výrobků spíše používat indikátorů čerstvosti nebo také indikátorů se záznamem změn teploty a času. Použitím těchto etiket a indikátorů by se mělo spotřebitelům umožnit sledovat údaje o historii nebo kvalitě zboží v každém okamžiku. Prvořadou podmínkou pro kvalitu, bezpečnost a trvanlivost čerstvých potravin se stává sledování vlastností prostředí, jako např. teploty, prostředí plynů a relativní vlhkosti vzduchu, které jsou ovlivňovány v průběhu dopravy a skladování.       (Zdroj: Agronavigátor)

Ten článek si přečtěte ... a možná vás přejde chuť na jídlo. Nemohu si pomoci, ale raději bych koupil poctivou potravinu v nějakém koloniálu, byť třeba ne tak úplně natřenou na růžovou (zeleno, modro ...) jako v hypermarketu než riskovat, že se mi zasekne do krku nebo nedejBože jinam nějaký ten čip nebo jiný senzor "čerstvosti". Jenže ... kdeže je konec většině koloniálů....


Ohniště se vynořila z vody, dřevo vysychá ... jdeme si něco opékat, ne? Grilovat nebo opékat lze maso, uzeniny, různé klobásky, ale třeba i lilek nebo jinou zeleninu. Přípravě masa nebo uzenin je třeba věnovat pozornost, aby lahodná pochoutka neohrozila labužníkovo zdraví. Určitě je vhodné utvrdit zákazníky v tom, že to, co si koupí v tržní síti, bylo vyrobeno pod veterinárním dozorem a bylo uvedeno do oběhu, jako zdravotně nezávadné.

Ovšem při lehkomyslném zacházení před kuchyňskou přípravou by mohlo dojít k nežádoucímu pomnožení nežádoucích mikroorganismů, kteří se vyskytují všude v ovzduší, tudíž i na povrchu potravin. K tomu by mohlo dojít při převážení masa či uzenin v teple, či v igelitových pytlících, kdy například může dojít i k zapaření.      (Zdroj: stránky Státní veterinární správy ČR)


Kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3, se jak se očekávalo, dále rozpadá. Chcete to vidět?       Podívejte se na stránky Komety.cz


Dějepis se zase trochu staví na zadní .... Nové poznatky ukazují, že oblast na Nilu, ve které se rozkládá egyptské město Alexandrie, byla osídlena už před 4500 lety. Příchod Alexandra v roce 331 př. n. l. tedy neznamenal založení nového města, ale pouze zvelebení velmi starého osídlení.     (Zdroj: 21@století)


24.04. 2006    Dnes, na sv. Jiří, kdy "vylézají hadi a štíři" je známý jako Světový den laboratorních zvířat - Den boje proti vivisekci; vyhlásila ho anglická společnost NAVS (National antivivisection society).

Zároveň je také Mezinárodní den skautů a skautek, který se slaví právě u příležitosti svátku sv. Jiří, který je patronem skautů a skautek


Bezva nápad, bezva novina! Od 24.dubna 2006 probíhá Týden vypnuté televize !!! Stop vymývání mozků !!!

Vypněte televizi, zapněte život !!!

Těmito slovy vyhlásilo americké hnutí „TV-Turnoff Network“ (volně přeloženo Síť vypnuté televize) poslední letošní dubnový týden (24. až 30. dubna) za Týden vypnuté televize. Když se jej rozhodnete zúčastnit, získáte čas, který se dá využít k něčemu zábavnému nebo užitečnému. A možná zjistíte, že to není špatné.

Navštivte stránky Beztelevize:

Jsme neformální hnutí lidí, kteří si myslí, že sledování televize přináší více negativních vlivů, než se všeobecně tuší, a chceme propagovat životní styl, který se bez televize co nejvíce obejde.

Britské listy například píšou: Nízká úroveň zábavy, kterou poskytovaly na podzim reality show našich televizí, a kterou ještě snížila druhá série reality show VyVolení vysílaná v těchto dnech, vedla některé lidi k zamyšlení nad tím, zda má vůbec smysl sledovat televizi. Z různých důvodů roste počet těch, kteří pociťují negativní vliv sledování televize ve svém životě. Začíná se tak formovat neformální hnutí Bez Televize – za zábavnější život, které se hlásí k umírněné formě celosvětového anti-televizního hnutí.

Lidé přestávají číst, některé děti stráví u televize více času než ve škole, televize nabourává rodinné soužití, je jednou z hlavních příčin nezdravého životního stylu a rostoucí obezity. "Tento týden je o zachraňování životů!" říkají možná bez nadsázky organizátoři akce.   Píše se na stránkách Volný.cz


Je sice již po Velikonocích ... ale víte, jak by mělo správně vypadat vejce?

Kvalitní vejce má čistou, nepoškozenou a neporušenou skořápku. Skořápka nesmí být naprasklá, nebo dokonce rozbitá, znečištěná trusem, peřím, ani vaječným obsahem. Žloutek by měl být žlutý a pevný, bílek by se neměl roztékat. Vejce musí mít předepsanou hmotnost pro uvedenou hmotnostní třídu. Žloutky ani bílky by neměly obsahovat cizí tělíska, např. krevní skvrny či masové skvrny.   

(Zdroj: stránky Státní zemědělské a potravinářské inspekce)


Chrtí rozhledy píší: Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje včera vyhlásila soutěž na odkup projektů výstavby větrných elektráren v České republice. Zájem má o velké větrné farmy o celkovém výkonu minimálně 10 MW, jednotkový výkon každé větrné elektrárny má činit nejméně jednu MW. Nabídky bude firma ČEZ Obnovitelné zdroje přijímat do 30. června, následně vybere nejvhodnější projekty. Na svých internetových stránkách to oznámila společnost ČEZ.     (Zdroj: EkoList)


Úhoř býval hojným obyvatelem evropských rybníků a řek. V posledních letech je tento tajemný živočich  stále vzácnější a do budoucna  se může stát, že z evropských vod zmizí úplně. Problém tkví v tom, že jen nepatrné množství polychlorovaných bifenylů (PCB), běžného chemického polutantu, dokáže zahubit úhoří embrya. Většina evropských úhořů má ve svých tkaních takové množství PCB, že již nejsou schopni další reprodukce.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Karlův most, jedna z nejvýznamnějších národních památek, vždy byl a je předmětem zájmu historiků, kunsthistoriků a stavitelů. Také však esoteriků, kteří jej považují nejen za přemostění řeky, ale i za vědomý mystický počin Karla IV., zaměřený na vyvážení energií harmonizujících části města Prahy po obou březích řeky. Odtud vycházely dosavadní snahy o nalezení míst energie a jejich spojnic na mostě samém a v mosteckých věžích. Byly marné, včetně mých vlastních, které souvisely s prací na knize Tajemná místa Prahy. V úrovni mostní komunikace nebyly přítomny žádné alternativní síly, které by zakládaly umístění nebo silové funkce mostu. Ty byly naopak stále v profilu již neexistujícího mostu Juditina.

Ukázka z článku Pavla Kozáka: Karlův most - tušená historie a nová souvislost


21.04. 2006    V sobotu 22. dubna se slaví Den Země (Earth Day). Poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, vyhlášen byl na zasedání generální konference UNESCO v roce 1983 a v České republice se slaví od roku 1990


Analytici ruských zpravodajských služeb jsou znepokojeni velmi podivným náboženským obřadem, který provedly jisté složky americké armády včetně vrcholných vůdčích představitelů amerických ozborjených sil, zřejmě včetně jistých politických představitelů. Rituál byl proveden v uzavřené vojenské zóně historického města Babylon v irácké válečné zóně. Tyto aktivity byly zaznamenané na satelitních fotografiích ruských vojenských družic. Na dokumentaci bylo patrné, že američané vytvořili kruh a velikosti zhruba jednoho kilometru kolem vykopávek v Babylonu v rámci rituálu “Opeřeného hada”. Předmětné historické artefakty se podle všech indicií chystají naložit do již připraveného velkého letadla a odvézt do Spojených států. Se zatím přesně nezjištěných důvodů vyčkávají na datum 16. dubna 2006, což je právě dnešní den. Můžeme jen tušit, že to může mít nějakou obřadní souvislost s Velikonočními svátky. Více již v reportáži na Matrix-2001.cz ...


Do začátku 90. let dvacátého století bylo skoro všechno v pořádku. Systémové členění živočichů a rostlin bylo jako stojatá voda, nové druhy se objevovaly jen velmi zřídka. Objevy v posledních patnácti letech však přivodily v systému neuvěřitelný pohyb. Vědci se nyní rozhodli, že musejí dát zvířecí a rostlinné druhy do pořádku a především si ujasnit, kolik jich vlastně je. Druhým úkolem, který řešila v brazilské Curitibě téměř dvoutýdenní konference o biodiverzitě, svolaná pod záštitou OSN, je zastavit vymírání druhů.

Současný úbytek je považován za šestý největší v dějinách lidstva. Tím posledním bylo vyhynutí dinosaurů před 65 miliony lety. Další čtyři ekokatastrofy se odehrály před 205, 250, 275 a 440 miliony let a vyvolaly je náhlé klimatické změny, masivní sopečná činnost a dopady asteroidů. Za šesté období zkázy je už však zcela zodpovědný člověk. Systematické záznamy se vedou od roku 1500 a od té doby zmizelo 844 druhů zvířat a rostlin.    ...

... Zatím je spolehlivě identifikováno, pojmenováno a popsáno zhruba 1,7 milionu druhů rostlin a živočichů.

(Zdroj: Svět vědy)


Češi se rádi připomínají své keltské kořeny. I když nejsme přímo řazeni mezi potomky keltských kmenů v Evropě, mnoho z našich krajanů své "keltství" mohutně proklamuje. Jestli se jedná spíše o módní vlnu než o opravdové příbuzenství si musíte rozhodnout sami. Možná vám pomůže i článek v našem časopise.

Na stránkách National Geographics se píše: Podařilo se nám nahrát keltskou hudbu. Každý z muzikantů zpívá svým jazykem - skotskou galštinou, irskou gaelštinou a bretonštinou. Ale všicni umělci, Fred Morrison, Gearóid Mac Lochlainn a Les Freres Morvan se hrdě hlásí k širokému a bohatému společnému dědictví - keltské kultuře.

Následují tři hudební ukázky ...


Zatímco kamionové kolony na našich dálnicích a silnicích houstnou, nákladní přeprava po železnici slábne, v nejlepším případě stagnuje. Objem dopravy zboží po silnici je prakticky omezen jen výrobou zboží a její spotřebou a železnice tvrdému konkurenčnímu boji s kamiony podléhá. Mezi řadu příčin současného stavu patří například fakt, že železnice si hradí v daleko větší míře svoji "dopravní cestu", nebo že se nedostatečně vyrovnala s novými podmínkami trhu. Co brání rozvoji železniční nákladní a kombinované dopravy v České republice byl titul diskuze v odborném semináři, který nedávno zorganizovala Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Výsledky semináře nyní shrnuje EnviWeb.


V Českém ráji se turisté v sobotu dočkají další naučné stezky. Povede Hruboskalskem, bude 7,5 kilometru dlouhá a vznikne na ní 16 zastavení. Výletníci se z nich dozvědí o vývoji vzácné krajiny, o geologii a archeologii nebo o lesích.     (Zdroj: EkoList)


20.04. 2006    Další příznak jara .... byť trochu netradiční, jsem pozoroval včera večer nad naším Brandýským rybníkem Hrušovákem. Šel jsem kolem s přítelem retrívrem Benýskem z procházky; bylo už trochu pozdě - mezi 20. a 21.hodinou. Nad vodou se třepotaly podivné vlaštovky .... ale nebyly to vlaštovky, to si poprvé na lov vyletěli netopýři!


Analytici ruských zpravodajských služeb obdrželi informace, že včera Spojené Státy Americké vydaly konečné ultimátum na adresu Iránu a to přímo v nebývalém setkání “tváří v tvář” amerického prezidenta Bushe se špičkovým iránským nukleárním fyzikem. Toto nebvyklé setkání zachytila celá řada tiskových agentůr. Spojené Státy vyžadují, Spojené Národy zaujaly vůči Iránu výrazně odmítavou pozici. Tato akce se ovšem setkala se zřetelným odporem Ruska a Číny a otevřeným vzdorem ze strany Teheránu. Agentury potvrzují, že obdržely informace z Amerického státtního úřadu skrze Mohammada Nahavandiana o přítomnosti špičkového nukleárního odborníka Ali Larijaniho ve Washingtonu. Oddělení ovšem nesdělilo jakým způsobem se tento muž dostal do USA. Dějí se ovšem další jiné nepochopitelné věci. A ty se možná více jak cokoliv jiného dotýkají každého z nás.

Více se dočtete  v reportáži na Matrix-2001.cz


Švýcarský prezident a spolkový rada pro dopravu Moritz Leuenberger pro nedělní noviny SonntagsZeitung řekl, že je pro zavedení zvláštních trestů pro piráty silnic. Řidičům, kteří nerespektují pravidla a ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, by podle Leuenbergera měla být auta zabavena a sešrotována. Důležité je, aby byl postih vykonán co nejrychleji, doplnil švýcarský prezident.     (Zdroj: iDNES)

Pánbíčku na nebíčku, dej nám takového radu, ať postaví lis někde blízko Jižní spojky v Praze ...


Greenpeace a Friends of Earth (FoE) obvinily Evropskou komisi (EK) z toho, že navzdory své vlastní zprávě v níž připouští obavy z bezpečnosti GMO, veřejnosti tvrdí opak. Evropská komise se tak sama usvědčuje z toho, že má v otázce bezpečnosti GMO různá měřítka. Obě skupiny přitom citují ze zprávy, kterou Evropská komise předložila Světové obchodní organizaci (WTO).

Greenpeace a FoE  kritizují EK kvůli tomu, že uděluje GM plodinám a potravinám povolení navzdory vážným pochybnostem a nejasnostem ohledně jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Informace pro milovníky květin: letošní 27. ročník jarní etapy mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC se bude na výstavišti Flora konat ve dnech 20. až 23. dubna 2006.


Archeologický tým pod vedením dr. Semira Osmanigiče a geloga Nadji Nukic včera obnovil výkopové práce v oblasti s nadějí, že se podaří prokázat existenci bosenské pyramidy v kopci Visočica nad městečkem Visoki.     (zdroj: Matrix-2001.cz)


Víte, kdo je to manipulátor? Snad vám pomůže stručný popis: - manipulátor je člověk, který ovládá jiné. Jeho cílem je donutit je jednat podle jeho představ. Používá obranného mechanismu - naučený a zvrácený způsob, jak dosáhnout svého, povýšit se… Manipulátory se lidé stávají už v dětství. Zpozorují, že to co řeknou nějak zapůsobí na druhého a do určité míry ovlivní jeho jednání, pocity atd.. Takové dítě, když uvidí kouřit maminku, namísto „vůbec se mi nelíbí že kouříš“ řekne „Co kdyby se tatínek dozvěděl, že kouříš?“. Jeho oblíbeným způsobem jednání je také uvádění jiných do nejistoty větami, které nemají přesný význam. Z takové věty se totiž může lehce vykroutit a neponese za její obsah zodpovědnost. Může vás také dostat do situace, ze které nevyjdete bez ponížení. Například nejste-li iniciativní a nerozhodujete, jste označen za neschopného, když však rozhodnete špatně, jste také neschopný. Manipulátor často hlásá věci jako pravdy, ačkoli je jen interpretuje, my tomu věříme. Reagujeme zcela automaticky a normálně, protože už od dětství nám sociální schémata diktují postoje, které se zavedou a přetrvávají (je nutné říci, že většina manipulátorů si své jednání neuvědomuje.)     (Zdroj: SightLess World)


Po jarních výletech bude žízeň ... Pivo by bodlo, co říkáte?

Pivo je jedním z nejstarších nápojů – odhaduje se, že je starší než 10 000 let. Hojně rozšířené již ve starém Egyptě ( i když zatím ještě bez přidaného chmele ), dále v Mezopotámii ( kde se již pravděpodobně chmel v pozdějších dobách přidával ). V Čechách se vyskytují písemné zmínky o pivu již od 10. století. Proslulé chmelnice, známé po celém světě, vznikaly od 11. století na Lounsku, Žatecku a Rakovnicku.

Chcete si zkusit pivo uvařit sami? Podívejte se na keltskou část stránek POHANSTVI.net


19.04. 2006    Omlouvám se za několikahodinový posun dnešních "zpráviček" - prostě cosi zkolabovalo v Síti Sítí a DNS server najednou přestal dávat potřebná data ...


Ke Dni země, který připadá na 22.dubna 2006, jsou všichni zájemci zváni na některou ze stovek akcí, které se k tomuto svátku modré planety letos konají ve všech krajích ČR. Tak například ve čtvrtek 20.  dubna bude v Národním muzeu v Praze probíhat promítání ekologických filmů pro školy (s besedou o životním prostředí nad seriálem ABCD ekologie s Petrem Vackem a Martinem Slunéčkem) i pro veřejnost.

 Ve čtvrtek 20. dubna také proběhne v Praze Velká jarní cyklojízda, která startuje v 18:00 z náměstí Jiřího z Poděbrad.


Začíná sezóna tornád ... Určitě jste si někdy v horkém letním dni všimli malých větrných vírů na prašné polní cestě, které vířily prach a spadané listí. Tyto víry mají průměr jen několika desítek centimetrů, ale existují větrné víry o mnohem větších rozměrech … a také o mnohem větší síle.

S některými z nich, jako s pojmem tropická cyklona, se v našich zeměpisných šířkách setkáváme jen v tisku, ale třeba tornádo se u nás vyskytnout může, a také se u nás každoročně vyskytuje.     (Zdroj: Příroda.cz)


Na naší planetě existuje velmi mnoho míst, která navždy budou prostému smrtelníkovi nedostupná. Užíváme si výdobytků technologie a náš život beztak ve větší či menší míře konzumního charakteru se stává pohodlnější s možnostmi, které nové technologie nabízí. Ti osvícenější ovšem ví, že právě tyto ostrůvky „zakázané země“ hostí ty nejuvědomělejší mozky lidské civilizace produkující technické zázraky, které minimálně o dvacet až padesát let předstihují svou sofistikovaností dnešní dobu. Nabízí se otázka, zda my lidé jsme skutečně schopni vývoje takových technologií. Byl by skutečně velký hazard uvažovat i intelektuálních injekcích směrem od jiných forem inteligencí, která mají jakýsi zájem na lidské civilizaci? Faktem je, že pouze ve Spojených Státech se nachází celá řada takových „zvláštních zařízení“ (Area 51 v Nevadě, Wright Patterson AF základna v Ohiu, zařízení Nellis AFB nedaleko Las Vegas, Národní výzkumná laboratoř u Los Alamos v Novém Mexiku, základna Kirtland AFB v Albuquerque a další). Vždy jsem byl nesmírně zvědavý co se za zdmi těchto zařízení nachází a odehrává. Proto mne příběh dr. Burische nemohl nechat klidným.    Dále viz Matrix-2001.cz


O tom, že se v blízké kupě galaxií se nachází dvojice obřích černých děr, vědí astronomové už řadu let. Nyní ale nová data ukazují, že tyto černé díry jsou gravitačně svázány a v nepříliš vzdálené budoucnosti nakonec splynou. Vznikne ještě větší kosmické monstrum.

Obě černé díry se pohybují napříč galaktickou kupou vysokou rychlostí 1200 km/s. V současné době je dělí vzdálenost 28 tisíc světelných roků. Každá z nich přitom leží v centru své vlastní galaxie, které se nyní navzájem srážejí a splývají. A aby toho nebylo málo, tak i samotná galaktická kupa je ve stádiu kolize s jinou kupou galaxií.     (Zdroj: OSEL.cz)

Dálnice D1 s deseti havarovanými kamiony denně je proti tomu teda trapnej outsider ...


Přichází zase období jarních a letních výletů ... Navštěvujete rádi jeskyně, podzemí či propasti? Máte rádi jeskyní dómy plné krápníků? Pak si můžete na stránkách Moskyt.net prohlédnout přehled všech třinácti zpřístupněných jeskyní České republiky (včetně údajů o otvírací době, délce trasy, době prohlídky apod.). Moravský kras, Český kras, severní i jižní Morava jsou plné zajímavých přírodních podzemních útvarů a jeskyní. Přinášíme vám seznam všech třinácti veřejně přístupných jeskyní v České republice.


Už nějakou dobu straší v internetu slovo „Chemtrails“, což znamená tolik co chemické látky v kondenzačních pruzích letadel. Ale nejsou to obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně odlišují. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, nýbrž zůstávají viditelné dlouhou dobu. Navíc to často vypadá, jako když jsou určité oblasti cíleně postřikovány, jelikož vzorce probíhají mřížovitě a objevují se obzvlášť za určitých povětrnostních podmínek, aniž by pro to existovalo meteorologické vysvětlení.

Pozorovatelé těchto úkazů mohli dlouhou dobu jen spekulovat, co to má znamenat. Zvláště v USA existují četná internetová fóra, která se snaží tématiku dokumentovat a najít vysvětlení. Pro většinu to zůstala nedokázaná teorie spiknutí. Mezitím se objevil insider, který promluvil a potvrzuje, že to nejsou běžné kondenzační pruhy. Na jedné kritické internetové stránce týkající se chemtrails (holmestead.ca) se přihlásil ke slovu vědecký spolupracovník, který přiznává, že se podílí na tomto projektu v Kanadě a je ochotný zodpovídat otázky. Očividně je sám přesvědčen o tom, že tento „ochranný projekt“ je dobrá věc, ale že by o něm mělo obyvatelstvo vědět. Zodpovědní činitelé vycházejí z toho, že skleníkový efekt způsobí v příštích letech a desetiletích na Zemi ohromné problémy a že dokonce velká část lidstva se stane v dohledné době obětí klimatických změn. Všechny metody ochrany životního prostředí jim připadají nedostačující.

Zdravotní následky jsou znepokojivé. Samozřejmě lze stěží předvídat, jaké důsledky budou chemtrails dlouhodobě mít, ale WHO odhaduje počet obětí „Shield-Projectu“ na 40 miliónů ročně, čili miliardy mrtvých v příštích desetiletích. Další studiu odhadují značně víc obětí. Přesto se na ně pohlíží jako na menší zlo ve srovnání s oběťmi globálního oteplení. Jaká neuvěřitelná impertinence! Nikde se nikdo neptal žádné veřejnosti, jestli tato opatření považuje za oprávněné. Mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí se porušují – a Stetter se domnívá, že George Bush nepodepsal dohodu z Kjótó o životním prostředí proto, jelikož možná spatřoval v již prováděném postřikování zemské atmosféry volňásek k prodloužení vykořisťování planetárních zdrojů bez ohledu na životní prostředí. Nestavěl se tedy do cesty dalšímu otravování atmosféry skleníkovými plyny ve smyslu svých ziskuchtivých sponzorů.

Následky pro životní prostředí jsou nedozírné. Bezprostřední následky postřikovacích akcí u lidí jsou však naprosto známé: bolesti hlavy a chronickou únavu zná jistě každý z vlastní zkušenosti. Dušnost, poruchy rovnváhy a ztráta krátkodobé paměti, chřipkové vlny, zánět spojivek a astmatické případy jsou známé symptomy – o těch neznámých ani nemluvě. A o tom, zda se v budoucnu nemohou přiměšovat i jiné substance – např. k zklidnění znepokojeného obyvatelstva a zlomení jeho vůle – se lze jen dohadovat.      (Zdroj: Paprsky.de)


18.04. 2006    V úterý 18.4. je Mezinárodní den památek a historických sídel: Vyhlášen je organizací UNESCO a slaví se od roku 1984.Tématem roku 2006 je Industriální dědictví (viz také stránky Výzkumného centra průmyslového dědictví).


Tak to tu ještě nebylo. Dobře si zapamatujme datum 25. 5. 2006. Podle vědeckých studií existuje reálná pravděpodobnost, že by výše uvedeného dne mohla na planetu Zemi dopadnou část blížící se komety. Fixce, nesmysl a nebo reálná pravděpodobnost? Faktem je, že mezi vědci narůstá znepokojení tak jak se kometa, která se nazývá “73P Schwassmann – Wachman přibližuje k naší planetě. Varují především francouzští vědci, kteří se danou problematikou intenzivně zabývají. K velmi nepřijemným zprávám týkající se narušení environmentálního systému Země tedy přibyla další. Půjde pouze o planý poplach či máme tyto informace brát vážně. Podrobnosti se čtenář dozví v reportáži na stránkách Matrix-2001.cz.

Ten článek stojí za to si opravdu přečíst ... je v něm ještě pár dalších zajíamvých informací ...


Naše schopnost vidět  spočívá v tom, že tyčinky a čípky, které jsou dohromady také nazývané fotoreceptory, reagují na světlo a když o tom vyšlou optickým nervem signály do zrakového centra v mozku. Problém je v tom, že fotoreceptory degenerují a zanikají. U mnohých z nás k tomu dochází  rychleji než je zdrávo. Do mozku nám pak přichází stále méně impulsů, slepneme.

Vědci přichází se zajímavým nápadem jak by možná šlo poškozené vnímání světla obnovit. Principem je to,  že se schopnost vnímat světlo přenese na další buňky. Na  ty buňky, které nám  v sítnici zůstávají i poté, co tyčinky s čípky odumřou.      (Zdroj: OSEL.cz)


Nekřivděte vlkům! Domněnka že vlci zabíjí lidi, pramení s největší pravděpodobností z různých pohádek a pověstí, ale také z knih a filmů. Velký podíl na tom mají média (hlavně tisk a televize). Vlci jsou ve skutečnosti velmi plachá zvířata a utečou, jakmile zjistí lidskou přítomnost. Což je většinou mnohem dříve, než si jich člověk vůbec všimne. V Evropě ani v Americe neexistuje žádný potvrzený případ zabití člověka zdravým vlkem. Ale je velmi nepravděpodobné, že by k tomu nikdy nedošlo. Hlavně v minulosti, kdy bylo mnohem více vlků a lidé neměli střelné zbraně, k tomu jistě došlo, ale o tom neexistují žádné záznamy. Já osobně nevidím žádný důvod, proč by např. velmi hladový vlk nemohl zabít neozbrojeného člověka.     (Zdroj: Vlčí svět.cz)


Ekologické sdružení Arnika dnes zahájilo odběry vzorků prachu v českých kancelářích. První vzorek Arnika vysála v kanceláři RNDr. Martina Bursíka. Budou následovat kanceláře v Ústí nad Labem, v Ostravě a na Churáňově. Ve stejných městech a na Churáňově v dubnu proběhne také dlouhodobý odběr vzorků deště.

Odebraný prach a vzorky srážek nechá Arnika analyzovat v Národní referenční laboratoři pro POPs na možnou přítomnost toxických látek. Cílem akce je porovnat situaci ve třech různých místech České republiky se stavem v Praze a v dalších evropských zemích, kde jsou již známy výsledky podobných rozborů. Odběr a analýza vzorků prachu a srážek proběhne v rámci kampaně Budoucnost bez jedů, jejímž cílem je prosazení bezpečnější regulace chemických látek v Evropské unii - tzv. REACH.     (Zdroj: EnviWeb)


Pár zajímavostí ze světa obrů ... Airbus A380 je první letadlo světa, které má dvě paluby po celé délce trupu. Výrobce deklaruje, že je schopen přepravit až 850 cestujících bez mezipřistání na vzdálenost téměř patnácti tisíc kilometrů. Člověk by na horní palubě neměl trpět závratí - pohled na letištní plochu odpovídá přibližně sedmému patru panelového domu.
A380 měří na délku 73 metrů, rozpětí křídel činí téměř 80 metrů a ocas se tyčí do výšky 24 metrů, tedy asi do poloviny Petřínské rozhledny. Turbulence, která se za ním vytváří, je tak silná, že další letadlo může startovat až pět minut po něm. To je v pořádku. Na letištích měst, jako jsou New York, Los Angeles, Tokio, Londýn nebo Franfurkt, je omezený počet koridorů a k navýšení kapacity ani jiná cesta nevede.
Ve srovnání s Boeingem 747 má Airbus A380 o patnáct procent nižší spotřebu, přičemž je schopen přepravit o třetinu víc lidí. Do nádrží se mu vejde 310 tisíc litrů paliva. Status zeleného letadla mu poskytuje spotřeba pod tři litry kerosinu na 100 km a osobu.      (Podle Planes.cz)


Evropská sonda Venus Express vstoupila na oběžnou dráhu kolem Venuše. V úterý 11.dubna ráno zahájila plánovanou šestnáctiměsíční misi, při níž bude zkoumat skleníkový efekt planety, který jde až do „pekelných“ extrémů.
Od roku 1994 je Venus Express první sondou, která bude studovat Venuši. Naposledy to byla americká sonda Magellan (NASA), ta pořídila radarovou mapu téměř 98% povrchu této planety. Sonda Venus Express se zaměří na mohutnou Venušinu atmosféru.
Počátečních 9 dnů bude oběžná dráha sondy Venus Express velmi eliptická - od 400 km do 350 000 km nad povrchem Venuše. Sondě to poskytuje ten nejlepší pohled na celý planetární disk. V následujících dnech bude oběžná dráha upravena na operační výšku 250 až 66 000 km.
Venuše je přibližně stejně stará i veliká jako Země, ale je o 30% blíže ke Slunci. Od 60.let více než desítka amerických i ruských sond přinášela svědectví o Venuši. Evropská sonda Venus Express byla k Venuši vyslána 9. listopadu 2005 z kosmodromu Bajkonur.     (Zdroj: AstroVM.cz)


14.04. 2006    Pátek 14.dubna  je Velký pátek - první z velkých dnů Velikonoc. Pro informace o Velikonocích a jejich významu pro křesťany se obraťme k těm nejpovolanějším - na stránky Víra.cz, kde jsou Velikonocům věnovány samostatné stránky ... Velikonoce - význam, symboly a informace. Nám nezbývá, než si popřát hezké a klidné svátky ... alespoň trochu jarní ... s trochou toho Sluníčka. A dávejme si velký pozor v tom blázinci na silnicích, ať se tu zase v úterý všichni ve zdraví sejdeme.


Napadla mě dneska taková věc ... řekněme Velikonoční vize ??? No, koukněte tam a uvidíte ... :-)))


Stane se severozápadní Amerika terčem útoku skalárních zbraní? Stránky Weather Wars předpovídají:

Během následujících  měsíců nebo snad jen pak týdnů zažije severozápadní část Spojených států tektonická a vulkanická kataklyzmata, jaká dosud nebyla podchycena za dobu, co se tyto jevy zaznamenávají. Milióny lidí zahynou nebo budou zraněni. Americká ekonomika se otřese v základech. Díky těmto událostem bude vyhlášeno stanné právo; tím se naše současné představy o konstituční demokracii stanou minulostí.    (Zdroj: Weather Wars)


Porovnejte tyhle dvě zprávy:

Nezlobte se na mě ... ale pálení obilí a ještě se holedbání tím, jaký kotle na toto palivo zažívají boom ... to je prostě zrůdnost. kruci, copak si ti, kdo si pochvalují, jaké mají doma teploučko neuvědomí, že kvůli jednomu víkendu strávenému v přetopeném domku třeba umřelo několik dětí hlady ... kterým by to spálené obilí mohlo zachránit život? Ano, třeba jde o obilí nevhodné pro potravinářské využití - ale kdyby si ho lidé víc vážili a uskladnili ho tak, jak si zaslouží ... ale darmo si ničit vlastní zdraví kvůli něčí debilitě.

Absurdní na tom je že teď, v době Velikonoc, se spousta lidí zalyká zbožností a "láskou k bližnímu svému" v kostele, zatímco jejich kotel doma spaluje kilogramy a kilogramy potenciálního chleba, nazývaného křesťany božím darem.


Polská vláda chce podle vyjádření náměstka ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského pro agenturu REUTERS zakázat vysévání GMO a omezit dovoz geneticky modifikovaných (GM) plodin, aby ochránila pověst Polska jako země přátelské k životnímu prostředí. "Stanoviskem vlády je, že pěstování GMO by nemělo být dovoleno. Je povoleno prodávat GMO produkty, které ale musí být jasně označeny" uvedl Ardanowski v krátkém rozhovoru pro REUTERS.    (Zdroj: stránky Společnosti pro trvale udržitelný život)


Nejen vědci s napětím čekají na závěry chystaného mezinárodního průzkumu v Arktidě a Antarktidě. Má dát zásadní odpověď na otázku, zda je Země dutá. Tak prý uvnitř zeměkoule je prazvláštní svět se živými bytostmi, kterým svítí podivné slunce. Připomeňme, že o neprobádaných podzemních říších - jako je Agharta nebo Shambhala - se zmiňují už od šerověku lidských dějin mýty i náboženské spisy. Vědeckou teorii duté Země v novověku zformuloval jako první slavný astronom Edmund Halley, kterého připomíná nejen pojmenování legendární komety. Víc jak 200 let poté odborníci vášnivě diskutují, zda měl pravdu. Cožpak může být naše planeta dutá tak, jak ji podobně představuje globus? Alternativní vědecká hypotéza stála u zrodu multidisciplinárního výzkumu, do kterého se zapojují astronomové, geofyzici, seismografové i další specialisté.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Podle poslední britské vládní studie způsobují chemikálie a prachové částice lidem zdravotní problémy. Každému občanovi Velké Británie ubírá znečištění ovzduší osm měsíců života. Informuje o tom britský server Mirror.

Benzen z paliva způsobuje rakovinu. Kysličník siřičitý a oxid dusnatý z továren a automobilové dopravy zapříčiňují plicní a srdeční poruchy. Drobné částečky sazí, prachu a špíny v ovzduší mají svůj podíl na dýchacích obtížích.      (Zdroj: EkoList)


13.04. 2006    Ve čtvrtek 13.4. přichází první jarní Úplněk - stane se tak v 18:40 LČ. Tento Úplněk je významný hlavně tím, že určuje datum Velikonoc. Proto je také tento den Zelený čtvrtek.


Velikonoc se týká i tato zpráva Státní veterinární správy ČR:

Není třeba mít obav z vajec v souvislosti s ptačí chřipkou. Všechna vejce, která se tzv. uvádějí do oběhu, tj. ta, která lze koupit v obchodě, musí být podrobena veterinární kontrole, která garantuje, že jsou zdravotně nezávadná. U všech takto prodávaných vajec by se měl bez problému zjistit původ, protože musejí být v souladu s platnými veterinárními předpisy označena.


Věnujte, prosím, pozornost následující zprávě:

3duby je občanským sdružením, jehož cílem je ochrana životního prostředí a výchova k občanské společnosti. Občanské sdružení vzniklo s cílem rekultivovat prostředí pražské Stromovky a v průběhu své existence uskutečnilo řadu významných projektů za záchranu     a obnovu životního prostředí. V současné době  jsme  účastníkem územního řízení vedeného Městskou částí Praha 7 ve věci stavby Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen ÚČOV) na Císařském ostrově.

V souvislosti se stavbou ÚČOV na Císařském ostrově je nezbytné změnit územní plán hlavního města Prahy.
Území leží v ochranném pásmu pražské památkové rezervace a rekreace, pro něž platí stavební uzávěra.
Zastupitelé hl. města Prahy chtějí obecně závaznou vyhláškou tuto uzávěru zrušit a na území vyhlásili, proti všem zásadám zdravého rozumu, veřejně prospěšnou stavbu čističky odpadních vod. Zastupitelé hl. města Prahy se rozhodli zničit obrovskou, krásnou lokalitu Císařského ostrova v Praze.
Ostrov sousedí přímo přes řeku s nejzelenějšími částmi Troje, Stromovky a dalších míst tradiční rekreace pro téměř 2 miliony návštěvníků ročně: Pražská Zoo, Botanická zahrada, Trojský zámek), atletický areál Olymp a tenisový klub Sparta a Tatran, Areál koní a v průhledu od zámku – Pražský hrad.    (Další informace se dozvíte na stránkách sdružení. Text petice ve formátu PDF je k dispozici ke stažení...)


Poznatky ze země kmene Navajo odhalují, že „žlutá příšera“ je mnohem zákeřnější a že kromě radioaktivity škodí i jinak. Nový objev staví účinky střel z ochuzeného uranu do horšího světla. ...

... O celé řadě látek lze říci, že jsou toxické. Když si to zjednodušíme, tak toxicita je něco co buňku zabíjí bezprostředně. Pokud ale látka poškozuje genetický kód buňky (DNA), nemusí být příznaky tohoto poškození dlouho patrné. Jde o tedy o zákeřnější způsob toxicity, který se může vymstít až na následných generacích. Při tomto typu toxicity, která působí prostřednictvím poškozování DNA, se hovoří o takzvané genotoxicitě. Stearnsová je první, kdo objevil, že uran se v buňce takto chová. 30 mm střely z ochuzeného uranu, plášť a průrazné jádro. (Credit: United Nations Environment Program)

Její poznatek znamená, že nyní musíme vzít na vědomí, že i když genotoxicita nemá s radioaktivitou nic společného, důsledky pro organismus jsou prakticky stejné, jako by o radioaktivitu šlo.     (Zdroj: OSEL.cz)


Jestliže všichni ti druzí tvorové existují, jak je možné, že jste na ně nenarazili? Je tomu tak v důsledku sítě a časových zámků kolem sítě, kde jste byli umístěni. Vaše civilizace byla většinou uzavřena v prvotní síti, která má koridory času. Váš koridor byl zamknut v trojrozměrném prostoru. Existuje mnoho dalších způsobů, jakým se může tento konkrétní koridor vyvíjet: mohla by být vybudována jen jedna hlavní dráha, nebo by se daly prozkoumat různé menší cesty podobné početným silnicím vedoucím do vašich měst, městeček a čtvrtí. Kdyby existovala jen jedna cesta vedoucí tam a zpět a byla by zavřená, pak by se do tohoto koridoru času nedalo vstupovat. Byl by zcela odřezán od ostatních vlivů. Ve vaší realitě vlády vydávají sankce vůči jiným zemím, nejčastěji jako trestná opatření, zavádějí izolace a bojkot podobným způsobem,jako Strážci času v časovém koridoru.

Článek Energetické sítě a časové zámky si můžete přečíst na stránkách Matrix-2001.cz


Je třeba přehodnotit názor na velmi nízké hladiny chemických látek z pesticidů a plastů v potravinách a nově zkoumat jejich vliv na vývoj rakoviny v pozdějším věku.

Výzkumníci z Univerzity Liverpool varují před hladinami pesticidů, které byly považovány za neškodné, pokud jde o vyvolání rakoviny u kojenců a malých dětí. Rodiče by se kvůli omezení kontaminace stravy raději měli zaměřit na ekologicky produkované potraviny.

Výzkumníci (prof. Howard) argumentují, že i nízké hladiny chemikálií z pesticidů a plastů, které dítě přijímá ještě před narozením, mohou mít vliv na rozvoj rakoviny v pozdějším věku. Organochlorové sloučeniny, které se obvykle kumulují v mateřském mléce, mohou mít za následek zvyšování choulostivosti kojených dětí.      (Zdroj: Agronavigátor)

To je fakt výýýýbornýýý ....


12.04. 2006    Dnešní den je z pohledu Velikonoc označován jako Škaredá středa. Jinak je také Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace z roku 1968, k výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961. A do třetice mám na kalendáři napsaný Mezinárodní den boje proti hluku, který se slaví se od roku 1996 z iniciativy americké Ligy pro sluchově postižené.


Pokud byste si chtěli přečíst o povodních něco rozumného, co není zveličeno masmédii a přibarveno politickými stranami na "tu jejich barvu" - doporučuji na stránkách iDNES článek Přijdou ještě větší povodně, říká geolog Cílek. ...

... Hydrologové si už před deseti lety všimli, že málo zaprší, ale jim rychle někde vyskočí povodňová voda. To proto, že málo vody zůstává v krajině. Kolem deseti až dvanácti procent Evropy je dnes vybetonováno a vyasfaltováno, to je jeden z důvodů. Dalším problémem je stav lesa, zejména nepřiměřeně velké množství smrků. Pro zadržení vody by bylo lepší mít daleko více listnatých stromů. ...


Lidský druh ohrožuje existenci života na Zemi. Přírodní zdroje jsou vyčerpány. Lidé jsou "tlustí, otupělí a ubozí". Svůj osud jsme si vybrali sami. "Tučná, lidská biomasa" bude tvrdě redukována. V optimálním případě by z planety mělo zmizet 90 procent populace. Stane se tak prostřednictvím pandemického rozšíření zmutovaného viru Ebola, i když vyloučit nelze ani jiné nástroje zkázy včetně sebezničení. Jedno je jisté - miliardy lidí zemřou. Drtivá většinu současníků zahyne během apokalypsy, která nás zanedlouho čeká. Nevěříte? Pak vězte, že tyto výroky nepronesl žádný blázen, mizantrop nebo fanatik, ale špičkový biolog, ekolog a nositel řady významných vědeckých ocenění, autor úspěšných publikací o herpetologii a evoluční ekologii, profesor Eric R. Pianka z Texaské univerzity (University of Texas). Pianka se svými názory vystupuje na univerzitní půdě i před váženými členy Texaské akademie věd (Texas Academy of Science). Naslouchají a tleskají mu tisíce lidí.      (Dále čtěte na stránkách Gnosis9.net)

... "Toto je běžný postoj, že všechno na této Zemi bylo dáno člověku k použití." Ale lze to obhájit? Ne. Lidé nejsou korunou tvorstva. Nejsou vyvolení Bohem. Lidský život není a nemůže být cennější než život jakékoli jiné bytosti - ještěrky, zubra nebo třeba nosorožce".


Nové počítačové simulace vzniku planety Merkur ukazují, že velké množství materiálu bylo vyvrženo do okolního prostoru v době před 4,5 miliardami roků, když se s pra-Merkurem srazil velký asteroid. Tyto simulace, které sledovaly dráhu vyvrženého materiálu v průběhu několika miliónů roků, vrhají nové světlo na otázku, proč má Merkur mnohem vyšší hustotu, než bylo očekáváno. Dále vyšlo najevo, že část vyvrženého materiálu z planety Merkur zasáhla Venuši i Zemi.     (Zdroj: AstroVM.cz)


Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas na mezinárodní konferenci ve Vídni pořádané v rámci rakouského předsednictví EU otevřeně kritizoval Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin (EFSA) za špatné hodnocení rizik geneticky modifikovaných plodin a potravin z nich vyrobených. Uvedl, že se EFSA příliš spoléhá na data poskytnutá přímo průmyslem genových manipulací. Podle přímých účastníků konference se eurokomisař Dimas vyslovil překvapivě silně a může jít o signál plánované změny v politice EU v oblasti GMO.    (Zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život)

Už aby to bylo ... předevčírem bylo pozdě !!!


Výzkumné programy amerického ministerstva obrany rozhodně nepostrádají fantazii. Pentagon nyní pracuje na úkolu, jak vytvořit ze žraloků špionážní jednotku, která bude řízena čipy implantovanými do mozků. Rozhodně se nejedná o analogii hollywoodského filmu Útok z hlubin, v němž se žraločí mutanti vymknou kontrole a změní se v zabijáky. Výzkum Pentagonu sleduje cíl, jímž je umístění neuronových implantátů do mozku žraloků, jejichž prostřednictvím by bylo možné jim vydávat příkazy. Předpokládá se schopnost žraloků cítit nepatrné elektrické kolísání a sledovat chemické stopy. Dálkovým ovládáním žraločích pohybů by se mohlo podařit změnit je v neviditelné špiony, kteří by mohli být schopni sledovat plavidla, aniž by je kdo zaznamenal. Výzkum, který je do značné míry kontroverzní, by mohl podle odborníků rozšířit vědomosti o implantátech a stát se přínosem i v medicíně.     (Zdroj: Svět vědy)

Pěkně zvrhlá myšlenka ... jednoho krásného dne bude možné z kohokoliv z nás udělat nenápadně poslušnou loutku - třeba v rámci běžného a banálního očkování ...


11.04. 2006    Tohle úterý v kalendáři ale vůbec nevypadá povzbudivě ... Šedivé úterý ... název nic moc. Ale podle jiných zdrojů je název optimističtější ... Žluté úterý. Tak si vyberte podle své momentální nálady. Na Šedivé úterý hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tento den nebyl nijak významný z hlediska lidových zvyků a ani z náboženského hlediska nehrál tak velkou roli jako dny nadcházející.

Na 11. dubna připadá ještě jedno výročí. Toho dne, ale v roce 1970, odstartovala z Kennedyho centra nosná raketa Saturn, která nesla na oběžnou dráhu kosmickou loď Apollo 13. Jejím cílem byl Měsíc a třetí přistání lidské posádky na jeho povrchu. Celá mise ale málem skončila katastrofou ... dále čtěte v článku Nešťastná třináctka?


Sběratelé rarit, zbystřete pozornost. Téměř za měsíc -  ve čtvrtek 4. května - tedy 4.5. 2006 - dojde k zajímavému řazení číselných časových a datových údajů. Stane se tak jednu hodinu po půlnoci a ještě 2 minuty a 3 sekundy k tomu - v tu chvíli budou čas a datum ve tvaru: 01:02:03, 04-05-06 - tento okamžik se již v našem kalendáři opakovat nebude ....


Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity. I přes veškerou snahu se vědcům nepodařilo obnovit celý text. Zrekonstruovány byly pouze čtyři pětiny evangelia.    (Další velmi zajímavý článek o Jidášově evangeliu čtěte na Gnosis9.net)

Pokud si troufáte text přeložit z angličtiny - překlad evangelia je díky Nationl Geographic na Internetu k dispozici ve formátu PDF.


Jednu z mála pozitivních zpráv vydala čínská tisková agentura Nová Čína. Píše se v ní, že Čína hodlá otevřít svou první rezervaci pro ohrožené čínské bílé delfíny. Vybudována by měla být u pobřeží nedaleko města Ču-cha na jihu země. Čínští delfíni se vyskytují pouze u nejlidnatější země světa a jejich populace čítá kolem 2 tisíc kusů. Takže do rodiny bílé vrány, bílé myšky, bílého slona bude patřit i bílý delfín...      (Zdroj: Metro 10.1.2006)


Španělští farmáři pálí svou sklizeň kontaminovanou geneticky manipulovanou kukuřicí. “Letos znovu zaseji kukuřici. Ale pokud bude znovu kontaminována (geneticky manipulovanou kukuřicí) skončím s pěstováním bio kukuřice. Nemohu si přeci dovolit řešit stejnou situaci s kontaminací rok co rok.”

Ve chvíli kdy mohou geneticky modifikované plodiny “koexistovat” pod otevřeným nebem s ekologickým zemědělstvím, nemusí být to, co zasadíte nutně shodné s tím, co sklidíte. Poté co testy prokázaly, že jeho úroda bio kukuřice je kontaminována GMO, rozhodl se Enric dvě třetiny své úrody raději spálit, než aby ji prodal na bio trhu. Výsledkem je pro něho velká ekonomická ztráta. A není sám.     (Zdroj: Greenpeace.cz)


Ve Vídni proběhla konference pořádaná v rámci rakouského předsednictví EU o koexistenci GMO a GMO-free plodin nazvaná „Freedom of Choice”. EK prosazuje pravidla pro koexistenci GMO a GMO-free plodin s tím, že 0,9% genů přenesených na konvenční plodinu nemá být považováno za kontaminaci. Nevládní organizace však toto považují za skrytou a postupnou kontaminaci a za porušení práva zemědělců pěstovat zdravé a bezpečné plodiny.   

Nová studie Impossible coexistence, kterou vydalo Greenpeace spolu s koalicí dalších nevládních organizací ukazuje, že ve Španělsku, jediné zemi v EU, kde se GMO plodiny pěstují ve větším rozsahu, dosahuje míra kontaminace u konvenčních plodin až 12%. (Zdroj: Zelený kruh.cz)

Možná, že si málokdo uvědomuje, že už může být pozdě. Ať už je kontaminace 0,9 % nebo 12 % - zmutované rostliny se začnou šířit a ovlivňovat okolí ... a dále a dále ...


Pylová sezóna začíná ...

Za posledních třicet let se výskyt alergie v Evropě ztrojnásobil; dokonce i v takových zemích, jako je Švédsko, pro které je příznačné poměrně čisté ovzduší.

V České republice trpí alergií v současné době 23 procent dětí a 20 procent dospělých. U pěti procent z nich přešla alergie - tedy nepřiměřená reakce organismu na některé látky - do své nejhorší formy: astmatu bronchiale, při kterém nemocné pronásleduje záchvatovitá dušnost nebo kašel. S astmatem se léčí na šest set tisíc pacientů, ale dalších až 250 tisíc lidí je neléčí, nebo léčí špatně.     (Zdroj: EnviWeb)


V severovýchodní Etiopii byla objevena lebka tvora, který mohl být přímým předchůdcem moderního člověka. Stáří lebky nalezeného hominida je odhadováno na 250 tisíc až 500 tisíc let. V antropologických kruzích se dlouho vedly spory, zda mezi moderním člověkem a člověkem vzpřímeným byl ještě nějaký přechodný typ. Nalezená lebka, která je téměř kompletní, naznačuje, jak onen mezičlánek mohl vypadat. Důležité je i to, že z doby z přechodu k člověku, jak ho známe dnes, máme jen málo fosilních nálezů. Nalezená lebka má jak rysy rodu Homo erectus, tak rysy rodu Homo sapiens.     (Zdroj: 21@století)


10.04. 2006    Zpráva Nejvyššího meteorologického ústavu - Nebe, U tří božích mlýnů 2, PSČ 000 01:

Program JARO - DEMO VERSION - START:    08-04-06    06:25

Program JARO - DEMO VERSION - END:       08-04-06    19:45

Completion Code: 0000

Start programu JARO FULL VERSION terminated - FATAL ERROR.

Důvody: nekompatibilita prostředí - kupčení s emisními povolenkami, zrušení zákazu dovozu odpadků. Přechod na nouzový režim - kód 666 - povodně, smog, lijáky ... 666 START - 10-4-06 6:20.  Délka běhu: do odvolání 

RNDr. Archanděl Rosnička, v.kř.


V pondělí 10.4. 2006 Začíná "barevný" velikonoční týden - jeho prvním dnem je Modré pondělí. Modré pondělí i následující Šedivé úterý mají pouze své názvy a mimo mše svaté se v tyto dny nekonají žádné další obřady.


Část senátorů chce úplně vetovat balíček opatření proti ilegálnímu dovozu odpadu, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna.

„Politici se dva měsíce předhánějí, co všechno udělají proti ilegálnímu dovozu odpadu. Pokud teď senátoři klíčové legislativní opatření vetují, bude to prvotřídní předvolební průšvih pro jejich politické strany. Obětí se stanou i důležité nové paragrafy, které mají obcím usnadnit kompostování odpadů z parků či zahrad. Kleslo by tak množství odpadků, jež plynou na skládky, a zlepšily se recyklační služby pro občany. Podobná legislativa se velmi osvědčila na Slovensku.     (Zdroj: EnviWeb)

Člověk má někdy pocit, že žije na v kocourkově, ale nejspíš na Marsu nebo kde....Vzácní lidé, ti naši politikové ...

Vyhláška, podle níž přeprava některých odpadů z důvodů ochrany životního prostředí podléhala větší kontrole, byla včera zrušena [1]. Důvodem jsou výhrady Evropské komise a negativní dopady na recyklační průmysl.     (Tisková zpráva MŽP)

A je to tady ... pár jedinců zachřestilo měšcem .... a popelnice Evropy opět poslušně otevřela svůj chřtán ...


Český svaz ochránců přírody (ČSOP) chce s pomocí veřejnosti přesněji zmapovat místa, kde na jaře umírají obojživelníci pod koly aut. Někde tak přijdou o život i tisíce žab. Zatím evidují ochranáři na celém území státu 280 rizikových úseků silnic, kritických míst je však víc. Svaz proto vyzval zájemce, aby mu prostřednictvím internetu či klasické pošty posílali své informace o sledování cest obojživelníků.     (Zdroj: EkoList)


Blíží se volby. Co pro nás chystají jednotlivé strany v oblasti životního prostředí?

.... píše se na stránkách Příroda.cz ... a autor pokračuje:

Jsem si vědom toho, že mnoho lidí nemá čas seznámit se s volebním programem našich politických stran. Přesto že tato volba může výrazně zasáhnout do oblasti životního prostředí. Odhodlal jsem se přečíst si podrobnější volební programy stran, které se podle současných průzkumů mohou dostat do Poslanecké sněmovny ČR, tedy stran: ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, Strana Zelených.     (Dále viz Příroda.cz)

Tak si to přečtěte ... a můžete si k tomu tiše prozpěvovat "Sliby - chyby ..." Politické strany by asi udělaly největší radost, kdyby svou existenci přestaly chápat jako mocenský boj o velmi výnosná koryta, ale transformovaly se v "radu moudrých", která by se snažila opravdu Zemi a lidem pomáhat a ne je vysát do poslední kapky ... Ale to by asi člověk chtěl opravdu moc ...


Společnost McDonald`s se spolu s dalšími velkými zemědělskými giganty jako je například největší soukromá agrofirma na světě Cargill Inc., podílí na ničení Amazonského pralesa. Známý symbol rychlého občerstvení se stal také symbolem destrukce posledních deštných pralesů, naší stále méně a méně zelené planety.
Po roční tvrdé, investigativní práci, hledání a dokumentování přímo v terénu vychází za pomoci anglické národní kanceláře Greenpeace zpráva nazvaná  „Vyjedená Amazonie“. Tato zpráva podrobně představuje míru destrukce Amazonského pralesa, způsobenou zejména pěstováním sóji na místech, kde se ještě před pár lety rozkládaly rozlehlé plochy tropického deštného pralesa.  Dnes v těchto místech  nalezneme nekonečné lány sojových polí.

(Zdroj: Greenpeace.cz)


07.04. 2006    V sobotu 8.dubna je Mezinárodní romský den, ustanovený na prvním kongresu Mezinárodní romské unie (IRU). Celosvětově se slaví od roku 1971, v ČR pod názvem Den Romů v ČR, poprvé se u nás slavil v roce 2001.

PředVelikonoční postní období vrcholí 9.dubna Květnou nedělí (latinsky Palmarum).


Podíváme-li se na sazebník pokut platných od 1. července 2006 za jednání bezprostředně ohrožující životy a zdraví druhých účastníků provozu, jako jsou řidiči a chodci, zjistíme, že tyto pokuty jsou nepřiměřeně nízké proti různým opomenutím administrativního charakteru, jako je např. odstranění neplatného kupónu z čelního skla. Třeba za řízení vozidla pod vlivem alkoholu hrozí pokuta od 35.000 do 50.000 Kč, za nepředložení druhé části dálničního kuponu pokuta do 100.000 Kč.     (zdroj: iDNES)

Stupidita "tam nahoře" opravdu už nezná mezí ... Za to, že neodstraním starou nálepku ze skla, dostanu třetinovou až poloviční pokutu než za to, že pojedu nalitej jako slíva... Ty zákony se snad nedělaly ve střízlivém stavu ... nad tím už fakt chybí člověku slova ...

Jo a roční známka pro osobáky podraží na 1 200 Kč ... Za co? Za slalom mezi kamióny ucpanými dálnicemi? Jako atrakci u Matěje ... bych to chápal.


Dvacet let od černobylské jaderné havárie se Češi dozvídají dobrou zprávu. Radioaktivní mrak se nám shodou šťastných náhod vyhnul. Nepřímých obětí však měla naše republika po havárii možná stovky. Mnoho nastávajících matek zvolilo potrat ve strachu z narození postiženého dítěte.

V Československu byly následky výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu minimální. Vyplývá to z nově zveřejněných vědeckých studií.

Veřejnost se to vůbec poprvé jednoznačně dozvěděla až ve středu od lékařů, fyziků a historiků na Akademii věd. Akademici tak připomněli dvacetileté výročí selhání reaktoru jaderné elektrárny - 26. dubna 1986.     (Zdroj: iDNES.cz)


V březnu 2006 byla oznámena dosud nejvyšší dosažená teplota v laboratorních podmínkách na Zemi. Odborníci ze Sandia Laboratories dosáhli v z-pinči teploty vyšší než 2 miliardy Kelvinů. Plazmatem přitom procházel elektrický proud 20 megaampérů. Studium stavu látky v extrémních podmínkách tak zaznamenalo další významný úspěch.     (Zdroj: Observatory.cz)


Z Česka se po vstupu do Unie stal evropský kamionland. Náklaďáky každý den tvoří kolony na českých hlavních dálnicích. A bude hůř. Hlavními dopravními tahy v Česku nyní projede zhruba pět tisíc nákladních aut denně, to je o dva tisíce více než před vstupem do Unie.    (Zdroj: iDNES)

Bluééééé ....


Zatím nejstarší důkazy o vrtání zubu byly staré asi 6 000 let a byly považovány za velkou raritu. Na neolitickém pohřebišti v pákistánském Mehrgarhu byly nalezeny kostry staré až 9000 roků a jejich zuby nesou neklamné stopy po vrtání zubů. ...

.... Našly se tu ostatky celkem devíti různých lidí, kteří měli odstraněny i poměrně rozsáhlé zubní kazy odvrtáním zasažené tkáně. Někteří měli vrtáno více zubů a někteří měli opakovaně vrtán jeden a tentýž zub. Průměr „vrtů“ se pohybuje od 1,3 do 3,2 mm. Hloubka sahá od 0,5 do 3,5 mm. ... pravěcí zubaři museli vrtat kamennými nástroji, zřejmě jemnými pazourkovými vrtáčky.    (Zdroj: OSEL.cz)


Z podnětu Ministerstva životního prostředí už v průběhu povodní v roce 2002 vznikl stručný manuál - soubor užitečných rad - pro dobrovolníky, kteří pomáhají nebo chtějí pomoci v oblastech, postižených záplavami.

Manuál zpracovali lidé, kteří s dobrovolnickou činností a organizováním dobrovolnických skupin mají dlouholeté zkušenosti. "Ta příručka je plně funkční i po čtyřech letech. Neztratila nic ze své platnosti. Upozorňuje, na co je třeba nezapomenout, aby byla pomoc co nejúčinnější," říká ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Příručka je k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na stránkách ministerstva životního prostředí..


Po měsících tlaku světové veřejnosti se společnost Nissui rozhodla ukončit aktivní podporu lovu velryb. Greenpeace se díky úspěšné kampani podařilo připoutat pozornost veřejnosti ke společnosti Nissui, která je třetinovým vlastníkem společnosti Kyodo Senpaku (vlastnící a řídící velrybářskou flotilu) a také k dceřiným společnostem Nissui - Sealord (Nový Zéland) a Gorton‘s (USA), které jsou také přímo spojené s komerčním lovem velryb     (Zdroj: Greenpeace.cz)


06.04. 2006    Aprílové počasí dělá čest svému jménu.... Krátce po šesté mi napsala kamarádka z Českých Budějovic: Opět máme v Budějovicích bílo a dalo mi dost práce,než jsem ráno oškrábala chudáka autíčko, jak bylo namrzlé. Včera padal sníh s deštěm, tak je všude takový ten správný klouzací ledový krunýř.Ale snad si s námi jen tak trochu pohrává Apríl, podle předpovědi počasí má být přes víkend až +19. Tak budeme meteorologům věřit a těšit se.  .... No a tady Mezi Prahou a Brandýsem pod Labem jsem měl tak průměrně jeden pod nulou, ale naštěstí sucho a bez námraz ...


Podivná akustická konstanta (viz dílo Járy Cimrmana) se začíná hnízdit v uších českých posluchačů... Jak jsem se již asi zmiňoval, v autě s oblibou poslouchám (i přes rostoucí počet reklam) rádio Beat, už proto, že má obvykle velmi aktuální zpravodajství o sjízdnosti silnic v Praze a okolí. Aktuální proto, že informace posílají sami řidiči přes své telefony - z "oficiálních míst" by se řidiči informací opravdu nedočkali .... Ale nějak mi tam "neštymuje" jedno zhusta používané slovo - sestřelit. Často se to používá - někde někdo "sestřelil" auto ... ale včera navečer se mi udělalo mírně nevolno, když jsem se dozvěděl, že kdesi "... leží sestřelený chodec, je tam zácpa, ale policajti už to vyšetřujou...". Mluvit jako o "sestřeleném chodci" o nějakém človéku, který byl zraněn, možná je mrtvý a možná zmrzačený .... prokristapána, tohle je reálný život a ne počítačová hra! A auta bohužel nemají tlačítko RESET .... kéž by ale měla ...


Na pátek 7.dubna připadá Světový den zdraví - slaví se od roku 1950 z rozhodnutí Světové zdravotnické organizace v roce 1949, a to v den výročí založení Světové zdravotnické organizace (byla založena roku 1948). Téma pro rok 2003 vyhlásila WHO: Healthy environments for children shape the future of life - Zdravé životní prostředí pro děti, tvorba budoucnosti života


Pokud chcete zjistit, které  výrobky mají certifikát Ekologicky šetrný výrobek, můžete navštívit stránky Cenia a přes odkazy Databáze ekologicky šetrných výrobků, firem a směrnic pro udělení ekoznačky a dále Seznam výrobků zjistit, které výrobky splňují předepsaná kritéria. Na stránkách naleznete i směrnice pro posuzování výrobků. Certifikát Ekologicky šetrný výrobek je garantován ministerstvem životního prostředí.


Podle čího obrazu byl stvořen Adam, prototyp moderního člověka - Homo Sapiens? Bible uvádí že Elohim tehdy řekl: “Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby...” Máme-li však akceptovat podmíněné vysvětlení záhadného vzniku speciální sady lidských genů, nabídnuté vědou po ukončení projektu lidského genomu v polovině února, pak je za vše zodpovědná skupina baktérií! “Humbling” (ponížení) bylo převládající adjektivum používané členy vědeckých týmů a médii, oznamujícími významný poznatek, totiž to, že lidský genom nemá předpokládaných sto až sto čtyřicet tisíc genů (ve šroubovici DNA, která řídí produkci aminokyselin a proteinů) ale pouze něco málo přes třicet tisíc. Tedy o trochu více než dvojnásobek genů mušky octomilky (13 601) a zhruba o padesát procent překonáváme dešťovku (19 098). Náhlý pád ze špičky genetického Stromu života!... Ke všemu se zhroutila i představa o unikátnosti lidského genomu. Ukázalo se, že ze šimpanzem máme 99, a ne pouze předpokládaných 95 procent společného a až na 70 procent se blížíme myším. Zjistilo se, že domněle lidské geny mají také všichni obratlovci, stejně jako bezobratlí, rostliny, houby a dokonce i kvasinky, u nichž plní tytéž funkce. Získané poznatky potvrdily, že veškerá pozemská DNK má společný zdroj, což vědcům umožnilo rekonstruovat plán vývojového procesu. Lze vysledovat jak se z původně jednoduchých vyvíjely geneticky stále komplexnější organizmy, které v každé etapě adoptovaly geny nižších životních forem a vytvářely stále komplexnější a vyšší životní formy -- kulminující v Homo sapiens.  

Ještě si myslíte, že člověk je bytost všem tvorům na Zemi jednoznačně nadřazená? .... Čtěte dále na stránkách Matrix-2001.cz !!!


Pouhých čtrnáct dní platila vyhláška, která měla zamezit dovozu nelegálního odpadu z Německa.
Včera odpoledne ji zrušil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Česko tak znovu nemá předpis, který by omezoval převoz odpadů přes hranice a vše se vrací do stavu před 20. březnem, kdy vyhláška začala platit.    (Zdroj: EnviWeb)

Kruci, kde to žijeme? To člověk pořád čte, jak něco platí/neplatí/platí/neplatí ... užitečné zákony se najednou do vyhlášek nedostanou a pokud nedejbože se něco rozumného objeví, hned se to zlikviduje. Jen houšť, Česká republika, popelnice Evropy vás vítá !!!


Už v minulosti slavili tkáňoví inženýři částečné úspěchy. Například už delší dobu dokáží vytvořit jakési lešení pro následný růst kůže. Po jeho implantaci do organismu pacienta se kůže regeneruje několikanásobně rychleji a hlavně se nedoformuje do hrubých jizev. Celý funkční orgán se však podařilo vypěstovat až teď. Jedná se zatím sice o velmi jednoduchý útvar – močový měchýř, ale lékaři z Wake Forest University Medical School v Severní Karolíně se nijak netají ambicemi na vytvoření dalších orgánů včetně lidského srdce....

... Močový měchýř roste dva měsíce. Jelikož se jedná o pacientovy vlastní buňky, při následné transplantaci odpadají problémy s nežádoucí imunitní reakcí, která je největší překážkou využití orgánů od nepříbuzných dárců.     (Zdroj: 21@století)


Objevení „skutečného pramene“ Nilu ohlásili po absolvování 6700 kilometrů jeden britský a dva novozélandští výzkumníci. Podle jejich poznatků a měření řeka Nil vyvěrá ve Rwandě. První pokus expedice loni v listopadu skončil neúspěchem a to když jeden z jejích účastníků, britský exdiplomat Steve Willis byl zastřelen ugandskými rebeli v oblasti severní Ugandy. Druhý pokus už vyšel - na konec trasy dorazila výprava v pátek 31. března 2006. Jak všichni účastníci expedice prohlásili, jsou první, kdo pronikli od ústí Nilu do moře až k jeho „zdroji“ hluboko v rwandském tropickém deštném lese Nyungwe. „Dějiny byly přepsány,“ tvrdil Brit Neil McGrigor novinářům, aby vyzdvihl příspěvek expedice do polemiky, jež se o místu pramene Nilu vede už 150 let. „Je to úžasný úspěch. ...      (Zdroj: Geografické listy)


Amnesty International (AI) uveřejnila nová fakta o tzv. „převozu zajatců“ CIA. Jedná se o utajené operace, při nichž jsou lidé podezřelí z terorismu zadrženi nebo uneseni, tajně vězněni nebo předáni do zemí, kde mohou být vystaveni mučení. CIA k utajení převozů najímá soukromé letecké dopravce a přední letecké společnosti. Podle letových záznamů přistávaly letouny CIA také v Praze. Ředitel české pobočky AI písemně požádal vládu ČR o vyšetřování těchto informací.

Zpráva AI ukazuje, jak CIA zneužívá leteckou praxi a obchodní dohody, aby mohla přepravovat zajatce v rozporu s mezinárodním právem.      (Zdroj: stránky Amnesty International)


Vzácná rostlina obývající Zemi již od druhohor doputovala z Austrálie do Čech. V rámci záchranné akce si ji zájemci mohou koupit a pěstovat.

Malou skupinku žijících fosilií, které botanici pojmenovali wolemie vznešené, nalezl jeden ze strážců parku teprve před dvanácti lety v hluboké a úzké rokli uprostřed údolí v australském Národním parku Wollemi v pohoří Modrých hor, tedy jen 150 kilometrů od centra Sydney.

Svět tehdy objevil rostlinu, která byla více jak 65 milionů let považována za vyhynulou.

Více se dozvíte na stránkách této rostlině věnovaných - Wollemipine.sk.


05.04. 2006    Počasí aprílové ... doslova. Včera ráno mi teploměr na silnici mezi Brandýsem a Prahou slezl na pouhých +0,5ºC a dneska dokonce jeden stupeň pod nulu; přitom v neděli odpoledne bylo tak horko, že na černých borovicích hlasitě praskaly otevírající se šišky... Ze země nesměle vykukují malé lístečky fialek, kolem rybníků se již vyhřívají v poledním slunci žáby ... a pokud se díváte z dálky na listnatý les, je vidět, že zimní šeď pomalu začíná proteplovat bledě zelená barva nalévajících se pupenů.


Demokratická Velká Británie ještě dva roky po skončení druhé světové války zadržovala a mučila ve svých táborem v Německu nepohodlné lidi. Z archivních materiálů a fotografií, uvolněných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplývá, že umírali hlady a byli britskými dozorci brutálně biti. Svědecké výpovědi zadržovaných lidí zaznamenal inspektor Scotland Yardu Tom Hayward, který byl pověřen vyšetřováním incidentů v Bad Nenndorfu. Podle jeho poznatků byli všichni vězni, kteří z pohledu britských vyšetřovatelů dostatečně nespolupracovali, zavíráni do trestaneckých cel, kde byli bičováni. "Vyhrožování popravou, mučením či zabitím manželky a dětí bylo považováno za naprosto přijatelnou metodu," citoval Guardian z Haywardových závěrů.

Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz ...


Agronavigátor píše:

Nová DNA technika vyvinutá ve Virginia Bioinformatics Institute (VBI) ve spolupráci s Department of Horticulture at Virginia Tech, umožnila vložení specifické sekvence DNA do genomu jahod. Byly použity lesní (alpské) jahody (Fragaria vesca), do kterých byly přeneseny části DNA z Agrobacterium tumefaciens. Očekává se, že v blízkém horizontu se nová metoda bude moci využívat ke zvýšení nutriční hodnoty ovoce a zvýšení koncentrace prospěšných antioxidantů.

Od čehož nás ochraňuj Bůh ... Amen. Bohužel si Odpovědní Činitelé pořád nechtějí uvědomit, že tohle jsou děje nevratné ... až se jednou v přírodě něco pokazí, nepůjde to už vzít zpátky .... tohle NENÍ počítačová hra !!!


Slepá ulice - Politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení, je titul v pořadí již druhé publikace vydané Zeleným kruhem a Hnutím DUHA v edici APEL (Alternativa – Příroda – Ekonomika – Lidé). Publikace bude prezentována na semináři po kterém následuje panelová diskuse. Akce se uskuteční ve středu 5. dubna od 10:00 v pražské restauraci Mánes.

Co je ale důležité, publikaci si ve formátu PDF můžete sami stáhnout tady a teď ...


Zcela nedávno jsme oslavili jarní rovnodennost. Jak ale tento okamžik přesně stanovit? Podívejme se na stránky ScienceWORLD ...

Řekněme, že máme kalendář a stanovili jsme slunovraty (viz dále). Můžeme předpokládat, že rovnodennost se bude nacházet v polovině úseku. Jenže chyba lávky, ono nám to takhle vyjde jen velmi přibližně (zkuste si třeba rozdělit dobu mezi 22. červnem a 21. prosincem a spočítejte polovinu - vychází 21. září, ve skutečnosti je to 23.), což je mimochodem docela překvapující. Datum slunovratu stanovíme podle toho, že se třeba západ slunce na horizontu začne oproti předešlé noci posouvat opačným směrem. U rovnodennosti ale takový postup také selhává. Samozřejmě víme, že západ slunce bude ležet "někde mezi" západy v obou slunovratech, pokud bychom se však pokoušeli půlit úhel, došli bychom ještě k větší nepřesnosti než při předcházejícím výpočtu.


Voda z vodovodu ptačí chřipku nepřenáší, ujistila mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková. Pitná voda je dezinfikována chlorem, v některých úpravnách se před chlorací také ozonizuje, vysvětlila. Podle mluvčí provedly pražské vodárny důkladnou kontrolu jímacích objektů povrchové vody a zabezpečily je tak, aby se do nich nemohla dostat těla mrtvých ptáků.

"Dále byly zkontrolovány zdroje podzemní vody, jímací území Káraný, zdroj Šárecké údolí a zdroj Radonice, a byly zabezpečeny tak, aby do nich nemohli vniknout ptáci či jiní teplokrevní živočichové," uvedla.     (Zdroj: EnviWeb)


Výzkum komety TEMPEL přináší další překvapivé poznatky:

Dr. Dick Willingale informoval v úterý 4. 4. 2006 na konferenci UK 2006 National Astronomy Meeting, která se koná v Leicesteru, že družice SWIFT zjistila postupný růst jasnosti komety v oboru rentgenového záření v době po impaktu. Toto vzplanutí rentgenového záření trvalo celkem 12 dnů. "Pozorování z družice SWIFT prozrazují, že velké množství vody bylo uvolňováno po mnohem delší dobu, než se původně tvrdilo," říká Dick Willingale. ...

...Rentgenové záření poskytlo přímá měření toho, jak velké množství materiálu bylo vyhozeno do okolního prostoru při impaktu. Je to proto, že rentgenové záření vznikalo při procesu, kdy nově uvolněná voda byla vyhozena do řídké atmosféry v okolí jádra komety a zde byla bombardována částicemi slunečního větru o vysokých energiích. ...

Analýza změn intenzity rentgenového záření na základě pozorování detektory na družici SWIFT napovídá, že po srážce vznikalo intenzivní rentgenové záření především proto, jelikož do okolí kometárního jádra bylo dlouhodobě vyvrhováno velké množství vody.     (Zdroj: Astro.cz)


04.04. 2006    Ekologické Hnutí Duha upozornilo, že daleko nejlepším "ochráncem" před povodněmi nejsou přehrady, ale příroda.

"Poslední tři velké komplexy lužních lesů a luk na Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely třikrát více vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady," tvrdí Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha.

Organizace připomněla i to, že průběh povodní zhoršilo i narovnání toků v minulých desetiletích, rozorané říční nivy či krajina bez stromů a další zeleně.

"Délka českých řek a potoků se během dvacátého století zmenšila o třetinu, takže voda rychleji, s větší silou stéká na města a vesnice v nížinách," vysvětlil Kotecký.     (Zdroj: Aktuálně.cz)


V souvislosti s povodněmi se hned objevily zprávy o kontrolách České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v chemických podnicích. Žádný z provozů zatím zaplaven nebyl, řada z nich však už provádí preventivní opatření, informovala ČTK tisková mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová. "Kdyby měly průmyslové podniky povinnost ohlašovat do integrovaného registru znečišťování (IRZ) údaje o množství nebezpečných látek používaných ve výrobě, mohla by mít určitou představu o potenciálním nebezpečí také veřejnost. Ale Svaz chemického průmyslu prosadil svou a lidé v IRZ tyto informace nenajdou, stejně jako je tam nenajdou inspektoři ani záchranáři. Jsme tedy stejně nevědomí jako před povodněmi v roce 2002," řekl v souvislosti s přípravami průmyslových podniků na velkou vodu vedoucí projektu Arniky Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.    (Zdroj: stránky Sdružení ARNIKA)


Život ve vyspělých zemích má s životním stylem dřívějších dob málo společného. Většina lidí během pracovního týdne spánek zanedbává a jeho potřebu si vynahrazuje o víkendech. Ruku v ruce s tím jdou i poruchy spánku. Podle některých odhadů trpí až sedmdesát pět procent dospělých lidí alespoň jedním z příznaků poruch spánku, k nimž dochází alespoň jednou za týden. Studie provedená v roce 1998 výzkumným ústavem Henryho Forda v Detroitu prokázala, že až třináct procent Američanů řeší své problémy s usínáním alkoholem a osmnáct procent z nich sahá po prášcích na spaní. Následnou únavu lidé řeší návykovými látkami - kofeinem a amfetaminy. Tím se dostávají do pasti, kde spolu soupeří stimulující látky a sedativa.     (Zdroj: 100+1)


Jedinci, kteří se neostýchají do lesů vyvážet jakýkoliv odpad, nemusí mít strach, že by je čekal nějaký postih. Pokud je policisté nebo pracovníci lesních správ nechytnou na místě za límec, mohou prakticky v klidu vyhodit i korespondenci se svými adresami a listiny, kde je uvedeno jejich rodné číslo.   Myšlenka, aby pracovníci lesních správ hlídali okraj každého rizikovějšího porostu, je neuskutečnitelná, stejně jako to, aby sami pátrali po původcích nepořádku na vlastní pěst. (Zdroj: EnviWeb)

No to je fakt výýýýborný ... rozflákat prdel by potřebovali a potom je nahnat uklízet škarpy u silnic, tam by se našlo tolik práce ....


Pes je jedním z nejoblíbenějších a nejčastěji chovaných zvířat, má také mezi ostatními doma chovanými zvířaty výjimečné postavení, protože jako jediný zvířecí společník člověka se se svým majitelem často pohybuje na veřejnosti.

Díky tomu často vznikají nemalé problémy a konfliktní situace ...

... Nadace na ochranu zvířat se proto rozhodla zvýšit informovanost a osvětu veřejnosti v problematice soužití lidí a psů a klade především důraz na odpovědnost lidí za tvory, které k sobě připoutali. Projekt „Lidé a psi ve městě“ si klade za cíl pomocí informačních vzdělávacích materiálů a pravidelné poradny zlepšit informovanost současných i budoucích majitelů psů o základních otázkách, týkajících se soužití lidí a psů ve městě – o vhodném výběru psa, o problémech, které vlastnictví psa přináší, o základní legislativě apod. Díky tomu doufáme ve zlepšení vztahů mezi „pejskařskou“ a „nepejskařskou“ veřejností, ve zvýšení odpovědnosti majitelů psů a také ve zvýšení tolerance na obou stranách.     (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Dr. Hamer, který se díky úmrtí svého syna a vlastnímu onemocnění rakovinou intenzivně zabýval tématem vzniku rakoviny, poznal, že existuje příčinná souvislost psychicky-duševních konfliktů s rakovinou. Jako primář bavorské rakovinové kliniky mohl své poznatky prověřit a potvrdit na tisících pacientů. Místo patřičného uznání však dostal výpověď. Vzájemný vztah mezi lokalitou hamerského ohniska v mozku a orgánem postiženým rakovinou dokumentoval Dr. Hamer mnohonásobně pomocí snímků počítačové tomografie ve své knize „Krebs – Krankheit der Seele“ („Rakovina – onemocnění duše“). „Rakovina je, stejně jako ostatní nemoci, biologicky smysluplný zvláštní přírodní program, který může probíhat ve dvou fázích a ve většině případů není smrtelný. Takový zvláštní program má ten smysl, dát člověku v situaci, kterou po konfliktním šoku nedokáže zvládnout, další šanci k řešení konfliktu. Tyto prastaré zvláštní programy, pocházející z pradávných dob, vznikly během dlouhé doby vývojových dějin živočichů a jsou dány u každého, tedy i u zvířat.

Představují biologickou zákonitost. Je zhruba 500 takových programů, které v konfliktně aktivní fázi (době mezi šokem a řešením konfliktu) nechají proběhnout takzvanou ‚chladnou nemoc‘ a v případě vyřešení konfliktu k tomu patřičnou ‚teplou nemoc‘, kterou je však nutno správně nazývat fáze hojení. Tyto probíhající zvláštní programy lze doložit prostřednictvím mozkového počítačového tomogramu.      (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)

Dr. Hamer píše v předmluvě ke své knize: „Dnem i nocí přemítám o tom, jak vám pomoci proti našim vládcům, kteří se vší mocí zasazují o to, aby udrželi rakovinu jako ‚nemoc, na niž se povinně umírá‘“...


Jaro se na vzdory nepříliš příznivému počasí prosazuje čím dál víc .... již brzy budou louky plné pampelišek. Zajímavý pohled na tuto zdánlivě všední bylinku - spíše z hlediska ezoterického než botanického - najdete na stránkách Paprsky.

V pampelišce se spojují dva hlavní principy - jeden slunečný, světelný, ohnivý, mužský, - ten je patrný na první pohled u rozkvetlé pampelišky - a druhý měsíční, ženský, vodní, chladivý. Ten je však skryt v rostlině v podobě jejího mléka.

U pampelišky nechybí ale ani element vzduchu, i když se projeví až u semen. Jsou jako ochmýřené padáčky a létají daleko, vysoko, do všech stran.


03.04. 2006    Řada odborníků upozorňuje na to, že přenos viru ptačí chřipky na člověka je za normálních hygienických podmínek prakticky nemožný.

"Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje některé z asijských zemí. Nepije syrovou ptačí krev, nechodí spát se slepicemi do jedné místnosti, nevysává hleny z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech," uvádí se v prohlášení Českého svazu ochránců přírody.

Karanténa ve vymezených oblastech platí 30 dnů ve vnějším okruhu a 21 dnů ve vnitřním okruhu od místa nálezu. "Další nálezy ale tuto dobu prodlužují," konstatoval Kouba a zároveň připojil, že daleko nebezpečnější než ptačí chřipka, je pro obyvatele České republiky i jiných vyspělých zemí, například kouř z cigaret, a to i pro pasivní kuřáky.      (Zdroj: EnviWeb)


Memorandum o spolupráci v dopravě podepsali dnes v Praze zástupci českých, německých a rakouských zelených. Na úrovni Evropské unie chtějí společně hájit přesun kamionové dopravy na železnici a prioritní propojení zemí střední Evropy k staré EU. Prakticky tento cíl mohou ovlivnit například jednávání o společné euroznámce pro kamiony. Evropská rada se na zavedení euroznámky dohodla, ještě ale nejsou jasná přesná pravidla.

Převést kamionovou dopravu na železnici se podle názoru zelených nepodaří bez spolupráce na úrovni Evropy. Příkladem země, kde se již 70 procent ropných produktů vozí po železnici, je podle Cramera Švýcarsko. V referendu Švýcaři rozhodli, že už nebudou stavět dálnice. První z nových švýcarských alpských železničních tunelů má být hotov letos, další za osm let.     (Zdroj: EkoList)


Severní Amerika (spolu s celým světem …pozn.překl.) trpí již sedmý rok pod tlakem viditelných a nebezpečných aerosolových a elektromagnetických operací, které vede vláda Spojených Států pod rouškou státní bezpečnosti. Starostliví občané ve strachu přihlížejí, jak vojenské létadlové cisterny zbarvují oblohu toxickými chemikáliemi, které vytvářejí umělé mraky.  Pravidelně jsme svědky podivných meteorologických úkazů, kdy silné elektromagnetické zařízení manipulují tryskové proudění a jednotlivé bouřkové fronty a tvoří tak umělé počasí a klimatické podmínky. Tajné operace (“Black operations”) začleněné do rozprašovacích misích, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testovanání biologických činitelů a psychotronických technologií. ovládajícími mysl i náladu.      (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Někdy nemocnému skutečně nezbývá nic jiného, než se jen modlit, aby všechno dobře dopadlo. Mnoho studií dokazuje, že lidé, za které se někdo modlí, mají lepší vyhlídky na přežití či uzdravení. Nejnovější studie prokázala, že modlení nezabírá a v některých případech dokonce škodí.

Nadace John Templeton Foundation, jež si podle svých vlastních proklamací klade za cíl objasnit vztahy mezi vědou a náboženstvím, sponzorovala rozsáhlou studii, v které byl zkoumán vliv modlení za nemocné na jejich zdravotní stav. ........

.........Modlitby neměly vliv na zdraví pacientů, kteří netušili, jestli se za ně někdo modlí či nikoli. U lidí, kteří věděli, že se za ně někdo modlí, stoupl počet zdravotních komplikací o 14%. Autoři studie předpokládají, že se na jejich zdraví podepsala zvýšená úzkost. .....

Celá studie vyšla na 2,4 milionu dolarů a mnozí považují tuto sumu za vyhozenou z okna. Vedou je k tomu velmi zvláštní důvody. „Nic takového nepotřebujeme,“ hlásá expert na otázky modlení v medicíně Richard Sloan z newyorské Columbia University. „Mnozí lidé si velice váží toho, že se za ně někdo modlí a není zapotřebí, aby vědci experimentálně dokazovali, jestli to funguje nebo ne.       (Zdroj: OSEL.cz)

No ... já bych tyhle věci nezlehčoval .... a už vůbec ne se snažil mermomocí zavlékat vědu tam, kam nepatří...


Zubní kaz není dědičnou nemocí, ale důsledkem špatných stravovacích návyků a nedodržování zubní hygieny. Stomatolog Martin Vambera ČTK řekl, že přirozenou složkou obrany organismu před zubním kazem jsou sliny a jejich tvorbu podporuje žvýkání. Podle vrchní nutriční terapeutky Thomayerovy nemocnice Tamary Starnovské zubnímu zdraví prospívají například kůrky chleba, protože zuby čistí. Brání tak vzniku zubního plaku, který je tvořen sacharidy a bakteriemi a poškozuje zubní sklovinu. Zuby čistí také zelenina. Žvýkačka je podle Vambery nejúčinnější po jídle, kdy odstraňuje nadměrnou kyselost v ústech a brání odvápňování zubů. Každodenní mnohahodinové kousání však může čelistní kloub nadměrně zatížit.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)


Detailní studium "poruch" podlouhlých tvarů v Saturnově prstenci A naznačují přítomnost 4 malých měsíčků, zakotvených v prstenci, jakých zde nejspíše existuje velké množství, možná až milióny. Zjištěné útvary připomínají zčeřenou vodní hladinu za rychle jedoucím motorovým člunem. O tomto objevu informovali pracovníci Cornellovy univerzity.

Jedná se o první důkaz přítomností měsíčků, které jsou jakýmsi spojovacím článkem co do velikosti mezi velkými měsíci Pan a Daphnis (o průměru několika km) a množstvím malých ledových a prachových částic, které vytvářejí rozsáhlý systém prstenců. Objev může vést k lepšímu pochopení původu a vzniku Saturnových prstenců a Sluneční soustavy jako celku.      (Zdroj: Astro.cz)


31.03. 2006    Prvního dubna máme Mezinárodní den ptactva. - je to výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 1906, slaví se rovněž od roku 1906. Také je to Apríl ... ovšem na ptačí chřipku bohužel "apríl !!!" zakřičet nemůžeme ... i když bychom moc rádi, ne?

Den na to je Smrtná neděle, latinsky Judica. Zároveň je v neděli také Mezinárodní den dětské knihy - vyhlásilo IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) na paměť narozenin dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, slaví se od roku 1967.
Joooo .... ale kdyby dneska děti více četly, místo neustálýho SMSkování, hraní krvelačnejch her na počítači a vymývání mozků blbobednou ...


Nový recept, jak zmenšit nekonečné dopravní zácpy, zkouší Belgie: kdo odevzdá na dopravním inspektorátu poznávací značku svého auta, dostane roční předplatné na veřejnou dopravu zdarma.

S nápadem původně přišla společnost provozující veřejnou autobusovou dopravu po Flandrech, bohatší severní části království, obývané holandskojazyčnými Vlámy. Teď se rozhoupalo i frankofonní Valonsko. Na jihu země začne stejná nabídka platit od pátku. Bruselané se dočkají nejspíše od září, jak slibuje místní ministerstvo dopravy, a tím se operace rozšíří na celé federální království.     (Zdroj: EkoList)

Což o to ... nápad je to zajímavej ... ale co za rok? Ale jo, v Belgiii ... budiž. Jenže u nás by s ďábelským chechotem za ten rok zvýšily dráhy + další dopravci ceny jízdného o 10 000 % ... a jak znám Čecháčky, tak by se ještě před tím začaly krást SPZky ve velkém ...


Závisláci, bacha !!! Vyzařování z mobilních telefonů stimuluje mozkovou aktivitu v časných fázích spánku a to dokonce i tehdy, když už jej nepoužíváte. ...

... tým Franze Adlkofera z Verumu (Mnichov),  zjistil, že vyzařování, které odpovídá tomu které produkují mobilní telefony, způsobuje zlomy ve vláknech DNA. Poškozující efekt se objevil když buňky byly vystaveny elektromagnetickému záření o intenzitě mezi 0,3 až 2 waty na kilogram. To se kryje s hladinou vyzařování, kterou produkují mobilní telefony a která činí 0,2 až 1 wat na kilogram. ...

... Než budeme s jistotou vědět jak to s tou škodlivostí mobilů vlastně je,  bude jistější se přes telefon zbytečně  nevykecávat a investovat do sady hands-free. Ta nám telefon, ten zdroj vyzařování elektromagnetických vln, „odstrčí“ od našeho mozku do bezpečné vzdálenosti.      (Zdroj: OSEL.cz)


Počátkem roku se ve Švýcarsku rozjel pod taktovkou Federální komise proti rasismu unikátní projekt. Spočívá v anonymním udávání rasistických projevů a v zápisu provinilců do databází pro státní orgány. Máte podezření na rasistu? Udejte ho! ...

... Zvláště účinně budou moci projekt využít anonymní, ale o to zuřivější bojovníci proti rasismu. Nebude-li se jim zdát chování jejich souseda nebo známého, tzn. budou jej podezřívat jako zakukleného rasistu, nebude nic jednoduššího než ho udat, i s popisem jeho ideozločinu, resp. rasistického činu.     (Zdroj: Zvědavec)


Tři centimetry navíc mohou někomu přinést štěstí. Rozhodně tedy ve světě módy. Čtyřiadvacetiletá švýcarská modelka Janina Martigová se rozhodla podrobit se chirurgickému zákroku, aby prodloužila svoje již tak dlouhé nohy a vešla se do uznávaných mezinárodních standardů.     (Zdroj: Novinky.cz)

A co takhle si nechat operativně zvětšit IQ ... to nikoho nenapadlo? Třeba hlavně ty, kdo vymýšlejí nějaké "standardy krásy" a nutí ostatní se jimi řídit.


V pondělí byla spuštěna česká verze stránek organizace InterNICHE, zabývající se alternativami k pokusům na zvířatech ve výuce.

... Usilujeme o vysoce kvalitní, humánní vzdělávání v oblasti biologických věd, veterinární a humánní medicíny. Progresivní vědeckou výuku a nahrazování pokusů na zvířatech podporujeme spoluprací s učiteli - při zavádění alternativ, a se studenty, u kterých obhajujeme právo na svobodné svědomí při rozhodování. ...


Dobře známou jarní únavu, kterou každoročně pociťuje mnoho lidí, vyvolává zásadní změna počasí mezi dlouhým obdobím zimy a rychlým nástupem jara. Zvláště letos může být tento přechod velmi rychlý a zejména pro alergiky velmi nepříjemný.

To se ostatně netýká jen přechodu mezi zimou a jarem, ale i při velkých výkyvech během dne. I v nejbližších dnech je v celé střední Evropě možné, že k ránu je nula stupňů, odpoledne ale teplota vyskočí přes deset stupňů. Na to tělo musí reagovat, ale mnoho lidí se v takovém období cítí unaveně a ospale. První jarní dny tak na lidský organismus kladou velmi vysoké nároky.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)


30.03. 2006    Pokud vás zajímá stav vody na českých tocích - tedy myšleno nynější nestandardní stav - zkuste se podívat na stránku Vodohospodářského informačního portálu MZ ČR. Kritická je situace ve Znojmě, nad kterým je z přeplněné Vranovské přehrady odpouštěno 350 krychlových metrů vody za vteřinu, což je skoro 30x více, než je běžný stav.


Tak vám řeknu, že se už vůbec nedivím, že naše obce opět halí mračna dýmu a exhalací všeho druhu. A spolu se mnou se jistě přestanou divit všichni ti, komu v těchto dnech přišlo roční vyúčtování za plyn ... Je to děs. Kam až chtějí ty ceny hnát? Fakt je to jako s drogami ... napřed z člověka ve vší líbeznosti udělají závisláka a potom ho jen dojí a dojí ... protože nemá kam couvnout. Respektive se apeluje na jeho "vrozenou" slušnost ... že ty PET lahve doma nebude pálit ... když se tak všude mluví o ekologii .... Jenže - kam se poděla slušnost v obchodu s plynem, elektřinou, vodou ... atd? Jenže ve kšeftě se o slušnosti nedá mluvit. Tak to odneseme zase my. Ach jo ....


Více než sedmdesát milionů Afričanů a nejméně tolik Indů postihnou katastrofální záplavy, nemoci a hladomor, pokud bohaté země nedokážou změnit své návyky a radikálně neomezí své emise oxidu uhličitého, napsal deník Independent s odvoláním na posudek objednaný britským ministrem financí.

Neúprosná fakta o tom, jak změna klimatu ohrožuje třetí svět, představilo tento měsíc britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj. Zdůraznilo, že čtvrtina africké polulace žije v oblastech do 100 kilometrů od mořského pobřeží, a jak bude stoupat hladina oceánu, zvýší se počet Afričanů ohrožených mořem z jednoho milionu (v roce 1990) na 70 milionů (v roce 2080). V Indii stoupající teploty mohou snížit zemědělské výnosy až o čtvrtinu. "Změnou klimatu budou nejvíce trpět ti nejchudší, kteří jsou však za ni nejméně zodpovědní," řekl Independentu John Magragh z charitativní organizace Oxfam.     (Zdroj: EkoList)


"Záříš krásně na obzoru nebe, ó Atone živoucí, jenž jsi žil na prapočátku. Když vycházíš na východním obzoru, naplňuješ celou zemi svou krásou…..Ač samojediný, vytvořils ze sebe milióny bytostí, města, osady, cesty i řeky. Oči všech vzhlížejí k tobě, ó Atone dne, když vznášíš se nad zemí..."

Hymnus faraóna Achnatona, oslavující Atona, boha Slunce

Takhle pěkně začíná mooooc zajímavý článek - Slunce v proměnách staletí - na stránkách Observatory.cz


Přesto, že se sonda CASSINI intenzivně věnuje od poloviny roku 2004 výzkumu planety Saturn, byly nyní publikovány detailní mapy planety Jupiter, vytvořené na základě fotografií, které v roce 2000 pořídila právě sonda CASSINI. Ta prolétla kolem Jupitera při uskutečnění gravitačního manévru během své cesty k Saturnu. Při průletu kolem největší planety Sluneční soustavy sonda pořídila řadu kvalitních fotografií, a to i přesto, že prolétla ve vzdálenosti 9,72 miliónu km nad oblačností planety. Z těchto fotografií byly sestaveny zatím nejpodrobnější mapy planety Jupiter.     (Zdroj: Astro.cz)

Mapy povrchu najdete na stránkách NASA: jižní polokoule a severní polokoule


Čtěte na stránkách Příroda.cz ... Šla jsem městem a uviděla bezradně pobíhajícího psa, hledajícího své páníčky. Co se asi takovému stvoření honí hlavou? Někteří by řekli: "nic, dyť je to jen hloupé zvíře". Já si myslím, že spousta věcí. Třeba: "Co jsem provedl? Co kdybych míň stěkal? Co kdyby ze mě nespadl žádný chloupek? Mohl by zůstat doma? Kde jsou ti, co jsem měl rád?"

Pejsek z útulku, který našel nové páníčky Pejsek z útulku, který našel nové páníčky (klikněte pro detail) Když si pořizujeme jakékoli zvířátko, měli bychom si uvědomit, že to není věc, žádný nový kus nábytku, kterým se mohou chlubit před přáteli. Žádný doplněk "image". Je to živá bytost, která cítí a má i své potřeby.

Moc hezky a citlivě napsáno ... opravdu to stojí za přečtení ...


Nadáváme na poměry u nás .... ale když si přečtete tohle: Učitelé biologie ve školách v Arkansasu nesmějí použít při výuce slovo evoluce. Mohou použít slovo adaptace, ale jen pokud hovoří o současné charakteristice organizmu, nikoliv jako o produktu evoluce.

Učitelé geologie tamtéž zase nesmějí používat jakákoliv čísla, hovoří-li o stáří kamene nebo horniny. Tak např. nesmějí říct: "tenhle kámen je starý 4,5 miliardy let", ale musejí říct: "tenhle kámen je velmi starý". ....

... školský systém se stále častěji upíná k náboženským dogmatům. Vzhůru do minulosti.     (Zdroj: Zvědavec)


... Pan Emoto vydal důležitou knihu, "Zpráva vody," složenou z objevů jeho celosvětového výzkumu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že vaše myšlenky ovlivňují vše ve vás i okolo vás, informace a fotografie zde uvedené, přejaté z knihy jeho publikovaných výsledků, změní vaši mysl a hluboce změní vaše domněnky.

Z Emotovy práce dostáváme skutečné důkazy o tom, že lidská vibrační energie - myšlenky, slova, ideje a hudba - ovlivňují molekulární strukturu vody, stejné vody, která tvoří více než 70% hmoty lidského těla a pokrývá stejné množství naší planety. Voda je jediný zdroj všeho života na této planetě, jeho kvalita a celistvost jsou životně důležité pro všechny formy života. Tělo je velmi podobné houbě a je složeno z bilionu komůrek, které obsahují vodu. Kvalita našeho života je přímo spojena s kvalitou vody.   

Krásné obrázky krystalů vody získaných za různých okolností jsou doplňkem článku Zázračné zprávy z vody ...


29.03. 2006    Středočeský kraj zřídil bezplatnou informační linku 800 710 710, kam mohou lidé volat o aktuální povodňové informace z kraje. Linka je v provozu non-stop.


Nezapomeňte na dnešní částečné zatmění Slunce - mělo by být vidět (pokud na zatažené obloze bude co vůbec vidět) od 11:47 do 13:50 LČ, přičemž maxima by mělo být dosaženo ve 12:48

 

         

 

Noooo nic moc, ale občas něco skrz mraky problesklo....


Labuť nalezenou minulý týden u jihočeské Hluboké nad Vltavou zabil nebezpečnější, na člověka přenosný vir ptačí chřipky H5N1. Ukázaly to testy. První případ ptačí chřipky v Česku už navíc není ojedinělý - u Českých Budějovic se našla druhá labuť nakažená virem H5.    (zdroj: iDNES)

Hmmm... jenže brnkají lidem na nervy ... zpráva byla později (prozatím) dementována, že se prokázalo "jen" nakažení virem H5 - bez toho N1.Musí se provést další testy....


Jak by bylo v přírodě krásně, nebýt těch tvorů podobných lidem, co všude rozhazují plastové láhve i celé pytle s odpadky ... a vítr to pak honí po polích ... Přitom člověk ve svém okolí většinou nikoho nezná, kdo by tohle dělal ... přesto je toho svinstva venku čím dál tím víc. Projděte si škarpy (pokud ještě existují) silniček III. třídy kolem prahy ... je to pomník civilizace přelomu druhého a třetího tisíciletí. V polích už jsou po těch teplých dnech špičky klíčícího obilí - víc než na palec - ale co si pomyslíte, když v tom osení vidíte stopy terénní motorky, jak si tam nějaký nadčlověk dodával sebevědomí. Ono ale nakonec není divu ... obilí se pálí v kotlích spolu s mourem a plastovými lahvemi ... tak jakápak k němu úcta ... brrrrr!!!!


Vyšel nový WM magazín ... číslo 51. Je tam zase spousta informací k zamyšlení - a třeba i napravení pokřiveného pohledu na svět. Na internetových stránkách magazínu si můžete zatím přečíst alespoň článek Ach ten zdravý nekuřácký svět. Na stáncích jsou také Regena a Regenerace - čísla 4.


Předvolební sliby plní články tisku papírového i internetového ... když tak člověk vidí ty sliby desetitisícových přilepšení (kde na to chtějí asi vzít ...), tak ho maně napadá výstižné anglické slůvko - bullshit !!!

Horší je samozřejmě prokázaná ptačí chřipka. Ona tu asi už byla mnohem déle, teď je to ale potvrzeno z úředních míst. Nicméně není třeba propadat panice a třeba se začít mstít na ptactvu - oni ti opeřenci také nemohou za lidské hrátky s ovzduším a pokusnými jadernými výbuchy.... Lepší je navštívit speciální část stránek Státní veterinární správy ČR. Nebo zavolat na bezplatnou telefonní linku MZe poskytující informace k ptačí chřipce - 800 100 415. Problematice ptačí chřipky jsou věnovány také celé zvláštní stránky Ptačí chřipka+. K dispozici je také Operační manuál k ptačí chřipce a Doporučení pro chovatele drůbeže - obojí ve formátu PDF.

Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je normální. Při tomto chování člověk nemá šanci se ptačí chřipkou nakazit. Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují, nebo je či jejich hnízda likvidovat - říká tajemník Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.


... Vědci nyní oznámili, že se jim podařilo vytvořit prasata, která produkují omega-3 mastné kyseliny. Ty, jak známo,  zlepšují funkci srdce a snižují nebezpečí srdečně cévních  chorob. Jedná se o jedno z mála  transgenních  hospodářských zvířat, která ve svých tkáních produkují zdraví prospěšné látky. ...

... Nyní tedy výzkum nabídnul chovatelům prasat organismus, který je schopen přinést prospěch oběma stranám – chovatelům i konzumentům. Především těm, kteří dbají na své zdraví a hledají vhodný a bezpečný zdroj omega-3 masných kyselin a kteří zatím používají potravinové doplňky a nebo se snaží konzumovat velké množství ryb, což s sebou nese i určitá rizika neboť ryby které v tomto směru připadají v úvahu mají často vysoký obsah rtuti. ... (Zdroj: OSEL.cz)

No ... když budu hnusně upřímnej - co s námi udělá rtuť, to zhruba víme. Co ale s lidmi udělá konzumace geneticky upraveného masa ... to je veeeeliká otázka. A těžko na ni odpoví vědec i kdyby měl titulů deset z obou stran - prostě nemůže. Ono se teď píše ... "zlé omega-6 mastné kyseliny" a "zdravější hodné omega-3 kyseliny“ ... ale za pár let to třeba bude všechno jinak. Vzpomeňte si, co různých "doporučení" už tu v posledních letech bylo. Napřed cholesterol zatracován do nejhoršího pekla - teď už je najednou zase potřebný ten "hodný cholesterol" - přirozeným vývojem je všechno v křehké rovnováze a potěš nás všichno bohové vesmíru, když se v tom začneme vrtat ...


Abychom našli něco pozitivního, obraťme se k pyramidám ... Tentokrát se jejich výzkumu věnovali ruští vědci ...

... V oblasti environmentálního výzkumu pomocí speciální radarové techniky bylo zjištěno, že pyramidy produkují zvláštní sloupec energie, který se vždy po určité době oddělí od pyramidy. Sloupec energie byl několik kilometrů vysoký a asi půl kilometru široký. Povahu energie, která tvořila tento záhadný sloupec se nepodařilo doposud určit, ale má se za to, že jde o specifické ionizované energetické pole. Technologický institut replikačních metod v Charkově na Ukrajině potvrdil přítomnost tohoto sloupce energie, který dosahuje průměrné výšky kolem 2000 metrů nad pyramidou a šířky asi 500 metrů. ...

... Zní to zcela neuvěřitelně, ale ruští vědci šli ještě dál. Tak bylo pomocí vědecké metody opakovaně doloženo, že v oblasti nad pyramidou dochází k regeneraci a tudíž zacelování ozonové díry. Stejný pozitivní efekt byl prokázán v přídě zemětřesení. Místo jednoho silného zemětřesení dochází ke stovkám neznatelných otřesů v podloží. Jako kdyby silný otřes byl rozložen na velké množství malých zcela neškodných záchvěvů půdy.    (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Kotle na spalování obilí zažívají od loňského jara obrovský boom poptávky, hlavně ze strany rolníků a škol. Důvodem jsou jednak přebytky obilí, jeho nízké ceny, ale hlavně fakt, že teplo vyrobené z ovsa, pšenice, ječmene i žita je zhruba stejně drahé jako z uhlí a o polovinu levnější než z plynu.
Na semináři o využití zemědělských plodin k produkci tepla a energie na krajském úřadu to před stovkou farmářů řekl Jiří Hlávka, obchodní manažer a.s. Verner z Červeného Kostelce, která vyrábí ročně přes 2000 kotlů na spalování 25 druhů biomasy.
"Pětinu loňské výroby představovaly automatické kotle na obilí. Letos jsme vyprodáni do června a celou produkci by mohly tvořit tyto kotle," uvedl Hlávka.     (Zdroj: Envweb)

Já vím, že teď budu působit dojmem dinosaura náhodně zavítavšiho na pole "moderního managementu" - ale pálit obilí, když na světě umírají lidi hladem - z toho prostě nic dobrého nevzejde ... Všem těm "manažerům", co se zabývají těmihle zvěrstvy, bych ze srdce přál, aby si vyzkoušeli třeba týdenní hladovku - bude jim asi pěkně zle.... a když si tak představí, že v podobné situaci jsou mnozí úplně stejní lidé celý život a že kvůli tomu umírají a vidí umírat své děti - to by se jednomu každá kalorie tepla ze spáleného obilí pěkně zhnusila ... Ne tak samozřejmě na poli kšeftů....


Během vteřiny mi úplně odešla půlka těla. Svaly mě zradily a já se složil na zem, popisuje svůj zážitek s elektrickým šokem po zásahu taserem Richard Tannehill z Los Angeles. Za deset sekund stál zase na nohou. Mohl mluvit o štěstí. Policie proti němu použila takzvanou nesmrtící zbraň (z anglického non-lethal), a nikoli klasickou pistoli, po jejímž zásahu by se zřejmě tak rychle nesebral. Dívka, které dřevěný projektil vypálený při protiválečné demonstraci v Oaklandu zlomil čelist a pohmoždil krk, podobné štěstí neměla; stala se obětí stále rozšířenější „bezpečné střelby“ do davu.
Armády a policejní sbory se o zbraně, jež nemají lidské tělo trhat na kusy, nýbrž pouze zneškodnit, zajímají více než kdy dříve. Důvodů je hodně: civilista zastřelený v londýnském metru při nepovedeném honu na teroristu, italský agent zabitý americkou hlídkou u bagdádského letiště, hrozivě narůstající ztráty mezi iráckými civilisty...    (Zdroj: Palte do davu, teroristy pak vyřídíme ze stránek Brány vnímání)


28.03. 2006    Ve středu 29. března budeme moci z území České republiky sledovat částečné zatmění Slunce. Zatmění bude pozorovatelné v celém svém průběhu a maximální velikost zatmění v Praze bude 0,487 slunečního průměru. Zatmění začne v 11:47, největší bude ve12:48 min a skončí ve 13:50 LČ.

Ve středu bude také první jarní Novoluní - ve 12:15; tentokráte již letního času.

A když už jaro - tak pořádně! Včera, tedy v pondělí 27.3. 2006, jsem jel z Prahy domů do Brandýsa kolem půl sedmé večer. Z Krče až na Černý most ukazoval teploměr 19,5ºC (těch 20 tam prostě neskočilo ...). Ještě u pumpy v Počernicích bylo 18ºC ... To je rozdíl proti té bílé středě minulý týden ...


.... Toto je druhé sdělení Velkého Centrálního Slunce lidem na Zemi. Vítáme vás opět do oblasti našeho působení po dlouhé přestávce bez komunikace v historii Země. Vítáme lidské bytosti, které se s námi spojí, ale buďte ostražití na falešná předstírání bytostí, které vás podvádí a snaží se vás přivést na svoji vývojovou cestu. Vyčištění těchto bytostí z lidského vědomí vyžaduje biologický posun ve vibracích, což způsobí, že se přenesete na vyšší roviny, než působí tyto bytosti. Toho dosáhnete zvládnutím Plného Vědomí, neboli ztělesněním 12 plných řetězců DNA (36000 informačních řetězců).  ...

Tak začíná zajímavý článek Zemské cykly a holografický čas, který si můžete přečíst na stránkách Brány vnímání ...


..... Český stát je nejen stát prosperující, ale především stát přeplněný všemožnými výrobky a chtivými spotřebiteli, zničenou přírodu, měst zahalených do výfukových plynů.

Dlouho mi nedocházelo, co je příčinou toho, že se cítím mezi lidmi tak nešťastná, že se každý z nás cítí nešťastný a prázdný. Dnes jsem pochopila, že je to proto, že spousta z nás zapomněla poslouchat své srdce a srdce ostatních organismů, která jsou spjata se samotným srdcem Země. Naše srdce tak prodělávají jednu z největších civilizačních chorob = pocit osamění. Zaposloucháme-li se do zvuků kolem sebe více než obvykle, kdesi za nadměrným civilizačním hlukem ničícím náš sluchový orgán, nervovou soustavu a podobně, uslyšíme teskný řev Země. Země volá, ba přímo křičí o pomoc. ....

... článek jsem se rozhodla napsat ze strachu nikoliv o Zemi, ale především o nás Čechy .... Čtěte na stránkách Příroda.cz


Pokud dychtivě sledujete vše tajemné a neznámé, není třeba vám připomínat, že už déle než jedno století se východně od pobřeží Spojených států děje cosi podivného. Beze stopy zde zmizely stovky letadel a lodí. Teorie pokoušející se tuto záhadu vysvětlit jsou stejně početné jako množství tragédií, které si vyžádaly tisíce lidských životů. Avšak chladné vlny Atlantiku nejsou jediným místem záhadných zmizení lodí a letadel, která jsou nezřídka dávána do souvislostí s pozorováním UFO. Stejný fenomén vyvolává hrůzu mezi námořníky a letci také v jiné oblasti - východně od Japonska.

Zajímáte-li se o tyto věci, nenechte si ujít článek Prokletí a msta oceánu - Bitevní úmysly nepozemšťanů na stránkách Tajomstvá našej planéty


Pokud nějaká potravina (jakákoliv - kompot, marmeláda, kečup, ovoce, pečivo, jogurt...) již zplesniví, nezbývá, než ji vyhodit.
Pravda, plíseň, která potraviny napadá, mykotoxiny produkovat může, ale také nemusí. To však pouhým okem nelze poznat, toxiny lze prokázat pouze velmi specializovanou (a drahou) analýzou. Je proto lépe ke každé plesnivé potravině přistupovat tak, jako by skutečně toxiny obsahovala.
I když je plíseň pouze na povrchu, její toxiny mohou pronikat do celého objemu potraviny velmi snadno - nestačí tedy plíseň pouze odebrat či odkrojit.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Export odpadů do spaloven je nepřijatelný ....

Koalice evropských ekologických organizací žádá ministry životního prostředí EU, aby pomohli zastavit export odpadů do nových členských států EU a aby odmítli překlasifikovat spalovny likvidující odpady na zařízení pro "využití" odpadů. Ekologické organizace na problém upozornily i oficiální národní experty, kteří se ve středu 29.3.setkají v Bruselu, aby připravili návrh rozhodnutí Rady ministrů životního prostředí o návrhu nové odpadové legislativy, které předložila Evropská komise.       (Zdroj: Enviweb)


27.03. 2006    Tak už se řídíme letním časem - ráno jsme sice vstávali do větší tmy, ale zato večer bude o hodinu více světlo - a to je příjemné, ne?

Sympatické je stanovisko mluvčího Státní veterinární správy ČR:
Volně žijící zvířata se řídí podle astronomického času a ptáci se ráno začínají probouzet tak, jak jim velí slunce. Stejně budou kokrhat i kohouti v drobnochovech. Člověk však, bohužel, musí vstávat podle toho, jak mu velí nikoli slunce, ale šéf.

A ještě pár postřehů právě nastalého jara - v pátek 24.března jsem našel na hrázi rybníčka pod Jižní spojkou v Praze-Krči první malý podběl. A dnes, tedy v pondělí 27. března v poledne, kdy teploměr ukazoval "závratných" 16ºC, jsem viděl v týchž končinách prvního motýla....


Ptačí chřipka dorazila do Česka. Nemoc se objevila u labutě nalezené u jihočeské Hluboké nad Vltavou. Dosud není jasné, zda jde o nebezpečnou mutaci H5N1, která je přenosná na člověka. Podrobnější informace k nákaze oznámí na tiskové konferenci ministr zemědělství Jan Mládek.

"Vím o tom, že labuť s virem ptačí chřipky byla nalezena u Hluboké nad Vltavou," potvrdil iDNES jihočeský hejtman Jan Zahradník. "Budeme postupovat podle scénáře společně s krajskou veterinární správou. Svolal jsem bezpečnostní radu kraje."

"Labuť nalezli lidé u mostu přes Vltavu u HLuboké nad Vltavou. Ležela přímo v řece. Vyšetření  u ní potvrdilo vir H5, ale zatím nebyla potvrzena smrtelná varianta H5N1," uvedl ředitel Státní veterinární správy Milan Malena. O tom, zda se u ptáka jednalo o variantu H5N1, rozhodnou další testy, jejichž výsledky budou známé ve středu.     (Zdroj: iDNES)


Jaká je odpověď na otázku, proč ještě virus ptačí chřipky H5N1 nevyvolal pandemii? Americko-japonský tým virologů vedený Jošihirem Kawaokou z University of Madison v americkém Wisconsinu a tým nizozemských virologů vedených Thijsem Kuikenem z Erasmovy univerity v Rotterdamu zjistily, že ptačí chřipkové viry tíhnou k infekci plicních sklípků a nelíbí se jim v horních cestách dýchacích. Až se jim změní chutě, tak nám zřejmě teprve ukážou, zač je toho loket.      (Zdroj: OSEL.cz)

Názory mohou býti rozličné ... Jiného mínění jsou stránky Pravda v českých zemích. Praví se zde mimo jiné:

Odkud pochází?
Je uměle vyroben Kainovými zrozenci, aby obyvatelstvo vymřelo a přírodní zdroje byly bez potíží k dispozici. Byly nainfikované divoké kachny po celé Modré Zemi. Inkubační doba jsou dva měsíce, jakmile nemoc propukne, nastane za 4-5 dní úmrtí. Virus působí na centrální nervstvo, tam vznikne obrna a vyřadí celý lymfatický systém.

Kdo bude nakonec postižen, usmrcen, koho chřipka zasáhne?

Všichni, co mají nízkou a velenízkou vibraci. Všichni, kteří žijí nespravedlivým způsobem života, demoralizovaní lidé, narkomani, zloději, vrahové a násilníci. Význam duchovní potopy je rozdělení lidstva na spravedlivě, poctivě žijící, a na demoralizované lidi. Když byla před 5 700 lety vodní potopa, kromě Noa, jeho rodiny a zvířat v korábu se vše utopilo. Nyní je duchovní potopa, tj. potopa, kterou bude postižen pouze určitý druh lidstva, včetně všech Kainových zrozenců.


Vědci přinášejí stále nové důkazy o tom, jak znečištěné ovzduší poškozuje zdraví lidí.

Nejnovější poznatky českých vědců dokazují například to, že muži, kterým chybí jeden specifický gen, mohou být přechodně v zimních měsících, během topné sezony, neplodní.

"Tyto dispozice má asi polovina mužů," řekl nedávno v Hospodářských novinách Radim Šrám, který se v Ústavu experimentální medicíny dlouhodobě zabývá vlivem znečištěného ovzduší na zdraví lidí.     (Zdroj: @ktuálně.cz)


Americkým vědcům z Nového Mexika se povedl husarský kousek. Ve své laboratoři se jim podařilo vyvinout teplotu vyšší, než jaká v jádru Slunce.

Teplota dosáhla neuvěřitelných dvou miliard Kelvinů. K jejímu dosažení byl využit tzv. Přístroj Z. Ten pracuje na podobném principu jako žárovka, když pouští do wolframových vláken elektřinu. S jedním, ale docela významným rozdílem. Proud má hodnotu 20 milionů ampér. Díky tomu se z wolframu stane horká plazma. Při produkování rekordní teploty však byla použitá vlákna z ocele. Zatím ale není jasné, jak a proč pomyslná rtuť teploměru vyšplhala k tak závratným výšinám. Pokud tuto záhadu vědci rozluští, budeme blízko k objevu nového druhu energie.     (Zdroj: 21@století)


Fluoridy sice mohou napomáhat v prevenci zubního kazu, přílišné množství ale může způsobovat bílé pruhy na zubech. Fluoridy se přidávají do většiny veřejných zdrojů pitné vody, a rovněž do řady zubních past, potravin a nápojů. Nicméně příliš mnoho fluoridu může vést k tzv. fluoróze, která ohrožuje zubní sklovinu a činí ji mnohem přístupnější ke kažení. V mírné formě fluoróza způsobuje bílé pruhy na zubech, v závažnějších případech ale u zubů dochází k silné tvorbě barevných skvrn a dokonce i k erozi.     (Zdroj: Agronavigátor)

Škodlivost fluorizace vody se pomalu začíná dostávat na povrch ...


Téměř každý již slyšel o jevu, nazývaném kulový blesk, ale jen málokdo měl příležitost sledovat jej na vlastní oči. Většinou je kulový blesk popisován jako žhavá koule, která se před pozorovatelem náhle zhmotnila, někdy syčí, někdy je kolem něj pozorována modravá mlha a ostrá vůně. Koule může být větší než volejbalový míč letící jako šipka, někdy se zastaví, jakoby váhala před dalším pohybem.     Co má ale kulový blesk společného s kuchyňskou troubou, to se dočtete v článku Kulový blesk a mikrovlnka

U nás si můžete přečíst Blízká setkání s kulovým bleskem ...


24.03. 2006    V pátek  24.3. 2006 je podle kalendáře Den Horské služby v České republice. Byl vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty

No a pak nastupuje další neděle předvelikonočního postního období - tato se jmenuje Družební neděle, latinsky Laetare.

Nezapomeňte, že ze soboty na neděli začíná letní čas - budeme mít o hodinu kratší víkend a hodinky si posuneme o jednu hoďku dopředu ...


Tak jsem si ráno v autě na cestu do Prahy pustil rádio - bylo krátce před šestou, hned začínaly zprávy - a první, co slyším bylo, jak se zase lékárníci nedohodli o cenách léků. Já nevím jak vám, ale mně už se to silně příčí. Pořád člověk slyší to samé - lékaři, lékárníci, strojvedoucí, piloti - prostě pořád jenom pyskují ti, co jsou na očích a bez kterých to relativně nejde. Ale co my ostatní? Může třeba pohrozit prodavačka rohlíků, že když nebude mít zisk na jednom rohlíku o 3,8 % větší, tak vyhlásí stávkovou pohotovost? Vysmějou se jí a vyhodí ji z práce ... tak to nejspíš bude. A takových je většina. Nerovnovážný je tenhle svět, velice nerovnovážný ...


Pátý ročník ankety o nejkrásnější strom Česka vyhlásily v úterý ekologická nadace Partnerství a ministerstvo životního prostředí. Do soutěže Strom roku 2006 mohou zájemci až do konce června přihlašovat oblíbené dřeviny. Porota z nich vybere 12 finalistů. Vítěze zvolí veřejnost hlasováním, a to prostřednictvím dárcovských textových zpráv z mobilních telefonů.

"Finanční zisk za odeslané textové zprávy bude využit k výsadbě nových stromů v republice," řekl dnes ČTK pracovník nadace Jakub Rejlek. Připomněl, že do loňského hlasování se zapojilo 37 000 občanů, přičemž na sázení stromů se vybralo přes 200 000 korun. Za ně lze vysadit alej dlouhou 3,5 kilometru.      (Bližší informace najdete na stránkách Strom života)


Kalifornská univerzita získá od firmy Monsanto 100 milionů dolarů jako kompenzace za to, že stáhla svou žalobu na porušování patentových práv ke kontroverznímu hormonu.  Univerzita od Monsanta kromě kompenzace za porušování patentových práv bude dostávat dalších 17 let nejméně 5 milionů dolarů ročně jako podíl ze zisku z prodeje hormonu, který byl vyroben metodami genové manipulace (GM).

Růstový hormon pro hovězí dobytek (rBGH, recombinant Bovine Growth Hormon) firma Monsanto prodává pod jménem POSILAC. Injekcí se vstřikuje do těla dojeným kravám během laktace pro zvýšení produkce mléka. Komerční použití rBGH schválila v roce 1993 americká agentura pro potraviny (U. S. FDA) a Monsanto začalo GM hormon prodávat v roce 1994.

V České republice i ve všech dalších státech EU je používaní rBGH zakázáno, a to na základě rozsáhlé studie z roku 1999 vzhledem k vyššímu riziku onemocnění rakovinou u spotřebitelů mléka ovlivněného GM hormonem. Ze stejných důvodů protestují proti GM hormonu i americké organizace na ochranu spotřebitelů jako Consumers Union. Varují před zvýšením rizika vzniku rakoviny prsu u žen a rakoviny prostaty u mužů, kteří konzumují mléko krav vystavených hormonálnímu dopingu v podobě rBGH.

Odsouzeníhodným způsobem se však Monsanto zachovalo hlavně k právu spotřebitelů na informace a na svobodnou volbu toho, co si chtějí koupit. V rámci kampaně proti odpůrcům hormonálně ovlivněného mléka Monsanto systematicky žalovalo zemědělce, potravinářské firmy i obchodníky, kteří své mléčné výrobky označovali - "bez použití rBGH".Monsanto dokonce žalovalo i stát Vermont, který jako první stát americké federace oficiálně zavedl značení mléka, aby se spotřebitelé v obchodě mohli vybrat, zda chtějí "hormonální"mléko nebo čisté. Výsledkem zastrašovací kampaně Monsanta je to, že v USA dnes každá čtvrtá až pátá dojnice dostává kontroverzní GM hormon.     (dále viz Příroda.cz)


Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s aktuální mediální popularitou ptačí chřipky (resp. viru H5N1) varuje před jakoukoli panikou, zabíjením ptáků či ničením jejich hnízd. „Ptáci za ptačí chřipku nemohou. Opatrnosti je třeba, ale lidé by neměli podléhat panice. Při běžném kontaktu jako je třeba krmení na krmítkách žádné nebezpečí nehrozí,“ říká ornitolog a náměstek ministra životního prostředí pro ochranu přírody František Pojer.
Pro člověka může být nebezpečná jedna z forem ptačí chřipky, způsobená virem H5N1. Nakazit se lze jedině velmi úzkým kontaktem s infikovanými ptáky. Podle Státní veterinární správy je nejpravděpodobnější možné riziko pro člověka při kontaktu v chovech drůbeže či pro ornitology v záchranných stanicích.     (Z tiskové zprávy MŽP)


Zapište si do kalendáře - 12. ročník mezinárodního festivalu SVÁTEK KELTSKÉ KULTURY BELTINE 2006 se bude konat od 30. dubna 2006 od 20:00 hodin do 1. května 2006 do 12:00 hodin v přírodním amfiteátru v Lipnici nad Sázavou     (Zdroj: BOIOHAEMUM)


Šest aktivistů Greenpeace se dnes ráno spustilo z pražského Nuselského mostu, tzv. mostu sebevrahů, a rozvinulo obří transparent s nápisem Nejsme sebevrazi - chceme účinný REACH. Upozornili tak na blížící se závěrečné rozhodnutí o nové chemické politice EU (REACH) a na intenzivní snahu chemické lobby tuto novou legislativu co nejvíce oslabit.     (Zdroj: tisková zpráva Greenpeace)


Z průzkumů vyplývá, že nábožensky založení lidé jsou šťastnější, optimističtější, méně často dostávají mrtvici a vysoký tlak, lépe si dokáží poradit se životními problémy a méně se bojí smrti než ateisté. Z toho, jak se zdá, vyplývá, že víra v nadpřirozeno je z hlediska evoluce výhodou.     (Zdroj: Britské listy)

Dále se tu píše:   I když některá zvířata, přesně řečeno šimpanzi a vrány, dokáží používat primitivní nástroje, žádné zvíře nikdy nedokázalo spojit několik součástek a udělat z nich nástroj . To umějí pouze lidé a jen lidé se naučili používat nádoby a tašky. Tyto úspěchy umožnily člověku, aby se vydal na závratnou technologickou trajektorii, která, o pouhých 20 000 let později, vedla k tomu, že člověk zkonstruoval vesmírnou stanici.

Hmmmm ... při vší úctě k vesmírné stanici ... myslím, že náš retrívr Benýsek dokáže být, když mu házím míček, mnohem šťastnější než většina lidí z toho, že jim nad hlavou poletuje nějaká vesmírná stanice. A že zvířata nepoužívají nástroje ... nejsou snad o to svobodnější? Než když člověk vydatně zuříc stráví dvě hodiny hledáním šroubováku (kleští, kladiva ... ), které kamsi založil.


23.03. 2006    Ve čtvrtek  23.3. 2006 je podle kalendáře Světový meteorologický den. Ten vyhlásila Světová meteorologická organizace a slaví se od roku 1961. Tak doufejme, že bude už alespoň trošičku jarní počasí.

Ale předpověď je podivná ... navrhuji se proto morálně pojistit a známou říkanku rozšířit o další sloky :

Bude jaro, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš ? ...
Bude léto, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš ? ...

... atd ...

Hmmm ... právě jsem dostal mailem "heslo dne":   Když nám to červenec a srpen nezkazí, tak bude letos hezká zima!


Volební lidovecký vlak, patrový londýnský autobus ČSSD nebo automobil Železňák Nezávislých demokratů: k tomu všemu billboardy po celé zemi a tisíce dárečků pro voliče. Sečteno a podtrženo utratí všechny politické strany dohromady za předvolební kampaň přes 300 milionů korun.

Tedy zhruba tolik, jako ministerstvo zdravotnictví nedávno nalilo na oddlužení nemocnic. Rozhazování se ale velkým stranám vyplatí. Na rozdíl od těch menších na volbách ještě vydělají. Stát totiž partajím, které překročí hranici tří procent hlasů, dává peníze.     (Zdroj: MojeNoviny.cz)

Nemocnici tu a tam může k přežití potřebovat i politik ... ale ruku na srdce, kdo k životu potřebuje politiky???


Tradiční čínská medicína je stará tisíce let. Využívá všech možností léčení a vědomostí asijského lékařství. Používá byliny, části zvířat, kovy, ale také proslavenou akupunkturu, léčení teplem, tělesná i duševní cvičení.
Většina evropských a amerických lékařů považuje metody tradiční čínské medicíny za šarlatánství. Vychází to z racionálního stylu západního myšlení: co nelze prokázat a změřit, neexistuje. Přesto například ve Velké Británii či v USA existuje řada fakult specializovaných na tradiční čínskou medicínu včetně akupunktury (například britský Reading založený v roce 1992) a v Pekingu se školí tisíce evropských studentů v tradiční čínské medicíně.     (Zdroj: 100+1)


Pozvednout náladu, utlumit depresi, ale i zpomalit stárnutí prý napomáhají zakysané mléčné výrobky. Jsou cenným zdrojem tělu prospěšných živin. Jejich základ tvoří probiotická kultura, která nejen zlepšuje stav střevní sliznice, ale také zvyšuje obranyschopnost organismu. Prospět mohou při jarních pocitech únavy, ale také při zvýšené tělesné aktivitě, tvrdí specialisté. "Zákys působí pozitivně na imunitní systém a zvyšuje obranyschopnost organismu u dospělých i u dětí. Fyzicky aktivní lidé ocení probiotickou kulturu, která zlepšuje stav střevní sliznice a podporuje schopnost vstřebávat živiny, zejména některé vitaminy a minerální látky, například vápník ...      (Zdroj: ZdravCentra.cz)


Děti Země Brno vyhlašují čtrnáctý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a jedenáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku.
Kandidáty může do 27. března 2006 na jejich adresu či e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na www.detizeme.cz/ropak.
Ropákem za rok 2004 se stal bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina. Výsledky budou zveřejněny 28. dubna v Brně.     (Zdroj: stránky Děti Země)


Elektrárenskému obru ČEZ se skvěle daří. Loni vydělala celá polostátní skupina firem okolo ČEZ 22,3 miliardy korun čistého. To se dosud žádné české firmě v historii nepodařilo. Špatnou zprávou pro miliony českých domácností je, že proud bude dál podražovat.

Zisk jde nahoru hlavně díky rostoucí ceně elektřiny. "Náš odhad je, že základní cena proudu se zvýší příští rok o patnáct procent," říká Tibor Bokor, analytik Wood & Company. V konečné ceně na složence by se to projevilo růstem minimálně o pět procent.     (Zdroj: iDNES)

Co na to dodat ... snad opravdu jen to, že pýcha předchází pád ... (aneb ... pošetilost mocných) a někomu to lze přát opravdu z celého srdce. Kolik že to dneska stojí petrolej?


Skoro každého zajímají "létající talíře" - někoho v kuchyni, ale většinu z nás na nebi. Mnozí ufologové se ale na dlouhou dobu nechali vlákat do pasti a utráceli veškerý čas a energii snahou přesvědčit ty, kteří o žádnou pravdu nestáli z toho prostého důvodu, že byli ve skutečnosti právě za šíření dezinformací velmi dobře placeni. Některým ufologům trvalo velmi dlouho, než jim došlo, že je pod lidskou úroveň dohadovat se s někým, jestli objekty, které létají rychlostí až přes sto tisíc kilometrů za hodinu, mohou nebo nemohou být obyčejná letadla, nebo jestli i ty nejsložitější obrazce v obilí vytvořili kopulující ježci. .... Dále čtěte v článku Dějiny po Roswellu ...


22.03. 2006    Ve středu 22.3. 2006 je podle kalendáře Světový den vody. Byl vyhlášený Valným shromážděním OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů, poprvé se slavil v roce 1993


Vědci varují, že naše Slunce prochází velmi podivným procesem mutace jehož důsledkem je jeho extrémní přehřívání. Analýza naznačuje, že pokud bude tento trend nadále pokračovat, stane se naše hvězda natolik nestabilní, že může do šesti let vybuchnout a tak smést z existence celou sluneční soustavu. K tomuto závěru došli vědci poté, co byla zveřejněná série satelitních fotografií povrchu Slunce s neuvěřitelně silnými protuberancemi, které jsou mnohokrát masivnější než tomu bylo před několika lety. Podle holandského astrofyzika Van der Meera, který spolupracuje s mezinárodní organizací pro kosmonautiku je toto náznak toho, že se Slunce chystá vybuchnout. Jednoduše důsledkem jeho vnitřního přehřátí.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)

Ale nemějte po přečtení téhle zprávy zase až tak velký strach - další informace najdete v článku Vybuchne naše Slunce?

Dodatečná poznámka - výše uvedený článek byl již ze stránek Matrix-2001.cz stažen ....


Věříte ve šťastnější budoucnost pod praporem globalizace, kamer a čipů vsunutých pod kůži? Chcete žít tak, jak to ukazují ty šílené pořady VyVolení a Big Brother? Víte, kdo nebo co to ten Big Brother vlastně je, kde se to jméno vzalo?

O kultovním románu 1984, který napsal George Orwell jsme mluvili již mnohokrát. Ne každý ale má doma tuto knihu. Pokud ale máte zájem, můžete si ji přečíst i na Internetu - kniha 1984 je vím tam k dispozici; ani ne tak pro pobavení, jako spíše pro poučení ...


Britský venkov trápí následky havárie černobylské jaderné elektrárny i po dvaceti letech. Britské ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že na pastvinách kontaminovaných radioaktivním spadem z výbuchu se pase více než 200 000 ovcí a výjimečná opatření stále platí na 335 velšských, 11 skotských a 9 anglických farmách, napsal deník Independent.

K tomuto odhalení došlo právě v době, kdy Tony Blair připravuje půdu pro návrat jaderné energie do energetické politiky státu. Premiér argumentuje tím, že jaderná energie pomůže Británii dosáhnout dvou kýžených cílů: omezit emise oxidu uhličitého a zmenšit závislost na dovozu ropy a zemního plynu. Předminulý týden však tuto ideu strhala zpráva vládní poradní Komise pro udržitelný rozvoj. Ta identifikovala pět hlavních nevýhod zamýšleného návratu k jadernému programu, včetně hrozby teroristického útoku a nebezpečí ozáření.      (Zdroj: EkoList)


Až čtyřkilometrovou ochrannou zónu podél hranic Česka a Rakouska navrhují zavést rakouští ekologičtí zemědělci.

Důvodem koridorů je "zamezení nežádoucího přenosu pylu geneticky modifikovaných rostlin (GMO) na rostliny sousedních ploch".

Vyplývá to z materiálu, který vytvořila pracovní skupina LARK-Gentechnik (Zemské pracovní sdružení agrárních referentů) pod vedením Agentury pro zdraví a bezpečnost výživy Rakouska.

Čeští zemědělci by tak například nesměli nejméně kilometr od rakouských hranic pěstovat modifikovanou řepku, kukuřice by směla být k hranicím nejblíže 200 metrů. Zelený koridor do Rakouska by v některých případech dosahoval až 3,5 kilometru.     (Zdroj: EnviWeb)


Názory na to, jak ochránit data na digitálních úložných médiích, jako jsou například disky CD a DVD se různí. Kurt Gerecke, fyzik a expert na ukládání dat ve společnosti IBM Deutschland, má na věc svůj vlastní pohled. Jestliže se chcete vyhnout potížím s pravidelným dvouletým cyklem převypalování svých dat, použijte pro jejich uložení raději magnetické pásky.
Gerecke říká: „Na rozdíl od originálních lisovaných optických disků, mají vypalovaná CD a DVD relativně krátkou dobu životnosti, pohybující se mezi dvěma a pěti lety v závislosti na kvalitě média.“ A dodává: „Jen několik málo věcí můžete udělat pro prodloužení životnosti vypálených CD. Například je vhodné je skladovat na studeném a tmavém místě.“
Problém krátké životnosti optických disků spočívá v degradaci materiálu. Většina optických disků využívá pro záznam dat vrstvu barviva, která může být modifikována působením tepla na disk. Degradační proces tak případně ovlivní vypálené stopy na disku, které se stanou pro laserový paprsek nečitelné.
„Mnoho levných médií prodávaných v supermarketech má životnost kolem dvou let,“ uvádí Gerecke. Jiné, podle něj, nabízejí delší periodu, ale maximálně pětiletou. ...

... Pro odstranění problémů s limitovanou životností vypalovaných optických disků Gerecke doporučuje využívat magnetické pásky. Jejich životnost se údajně pohybuje mezi 30 až 100 lety. „A ačkoli i magnetické pásky mají své procesy degradace materiálu, stále jde o vynikající paměťová média,“ říká Gerecke.     (Zdroj: ScienceWorld)

Tak to je v háji zeleným, nemyslíte? Člověk by si myslel, že na CD bude mít data uložená, dokud ten disk nezlomí nebo nehodí omylem do kamen ... a tumáš čerte kropáč!


"Je nepochybné, že ptačí chřipka se dostane i k nám, protože sebepevnější závora jí v tom nezabrání. Bohužel Češi mají tendenci panice podléhat a nejsou daleko doby, kdy při ´zhoršení politické situace´ si lidé dělali doma zásoby cukru a mouky. Jedině správná reakce je využít mozkovou kůru a filtrovat informace a zprávy a podrobit je střízlivé úvaze. Třeba si opakovat: že zatím přece ptačí chřipka zabila na celém světě pár desítek osob, zatímco obyčejná chřipka, kterou lidé podceňují a přecházejí, stonásobně víc. A stejně tak třeba alkohol nebo havárie na silnicích!" říká známý psychiatr MUDr. Jan Cimický.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


21.03. 2006    K prvému úplně celému jarnímu dni je v kalendáři přiřazen velice zajímavé označení - Mezinárodní den zdravého spánku ... Nojo, ale já myslel, že období zimního spánku už skončilo?


Virus ptačí chřipky se rozdělil na dvě vývojové větve. Situace se tím komplikuje.Vývoj vakcín proti potenciálnímu původci pandemie „ptačí chřipky“ se drobítek zkomplikoval zjištěním, že se virus H5N1 rozdělil do dvou odlišných kmenů.

Nancy Coxová z US Center for Disease Control již ohlásila zahájení vývoje vakcíny, která by mohla alespoň částečně chránit před pandemickým virem H5N1, který by vznikl z indonéského kmene. Přitom však vědci nepovažují indonéský kmen za nebezpečnější, protože genetické změny, jež vedly k jeho vzniku, nedodaly viru větší šanci na proměnu v pandemický virus.
„Nový kmen se nepřenáší z člověka na člověka o nic snáz než starý. Proto nejsme pandemii o nic blíž,“ říká Nancy Coxová.     (Zdroj: OSEL.cz)


Auta na vodíkový pohon jsou podle sueddeutsche.de pouhým začátkem třetí průmyslové revoluce. V budoucnosti by ekologicky šetrné vodíkové palivové články měly nahradit např. akumulátory v laptopech nebo mobilních telefonech. Zhruba za 12 až 18 měsíců začne nová éra komerčního využití energie, která změní svět. Je nutné se ale dobře připravit, abychom dokázali potenciál nové techniky využít. Důvody pro její využití jsou jasné.

V současné době jsme svědky globálního oteplování. Ceny ropy se pohybují okolo 67 dolarů za barel a celosvětový průmysl se zpomaluje, protože se podnikatelé obávají stále rostoucích cen energie. Aby si lidstvo zajistilo svoji budoucnost, je nutné najít východisko ze současné závislosti na ropě. ...

... V budoucnosti se počítá také s výrobou kol a motorek na vodíkový pohon a pozadu nezůstávají ani výrobci aut. První komerčně vyráběná auta by se měla na trhu v malé sérii objevit v letech 2010-2012. Statické vodíkové palivové články by měly časem vytvářet jakousi energetickou rezervu pro případ, že by spotřeba energie byla enormně vysoká, případně její odběr ze sítě příliš drahý.      (Zdroj: Ecomonitor)

Vypadá to všechno moc krásně ... jen se nějak nikde nepíše o tom, kde se ten vodík vezme? Kdo dával ve škole pozor, tak si vzpomíná, že vodík se na veliko vyrábí elektrolýzou vody. K tomu je potřeba elektrická energie - a dokud bude platit zákon zachování energie, tak prostě se do výroby vodíku vloží víc energie, než lze pak zpětně získat.... Jak z toho ven??? Snad štěpit vodu teplem v geotermálních studnách?


Ačkoliv Sněmovna značně zpřísnila postihy pro nelegální dovoz odpadu do Česka, starostům obcí v česko-rakouském příhraničí tím poslanci příliš nepomohli. Důvod je jednoduchý. Hrozba až padesátimilionové pokuty se totiž týká takzvaných velkodovozců, kteří převážejí odpad v kamionech. Jenže do jižních Čech se až na výjimky pašují z Rakouska odpadky podobným způsobem jako se pašuje alkohol do Polska.

Nejedná se o žádné kamionové dodávky, ale třeba jen o jeden pytel, který si Rakušané vezmou sebou do auta a vyhodí ho v lese za hranicemi. Problém je v tom, že celkový počet takových pytlů v příhraničních lesích je prakticky stejný jako by ho sem vozily kamiony.

„Za rok platíme za úklid a likvidaci takového cizího odpadu padesát až šedesát tisíc korun. To není pro obec naší velikosti žádná legrace,“ řekl LN starosta Bujanova na Kaplicku Bořivoj Vojče.      (Zdroj: Lidovky)

Rakušáci se sem jedou levně nadlábnout, hodí nám sem pytel bordelu a pak jedou domů protestovat proti Temelínu ... To jsme to dopracovali.


V noci se díváme na Měsíc ... a psi spolu s vlky na něj dokonce vyjou. Ale jak Měsíc asi tak vznikl? Je to sesterský objekt Země? Nebo byl zachycen náhodný objekt při své pouti Vesmírem - a došlo při tom ke srážce se Zemí? Různé teorie vzniku naší Luny probírá článek Měsíc je mnohem starší než Země na stránkách OSEL.cz.


Pijete právě limonádu s látkou NutraSweet? Cucáte vitamínové bonbóny s látkou NutraSweet? Sladíte si čaj s látkou NutraSweet? Používáte NutraSweet? Potom to, co teď právě jíte, či pijete pevně uchopte do pravé ruky, otevřte okno, vyhoďte to a čtěte dál!

V USA začal tvrdý boj proti sladidlu aspartam - FDA má na krku další skandál! Zatímco v Americe stále více spotřebitelů odmítá kupovat produkty, obsahující NutraSweet (aspartam), díky osvětě nezávislých organizací je také možno sledovat pokles jeho spotřeby, v České republice vládne neinformovanost, které zneužívají výrobci této látky a producenti potravin, přidávající ji do svých výrobků. Proto přicházíme s překladem oficiálního prohlášení americké nezávislé organizace MISSION POSSIBLE, sdružující lékařské kapacity, které spojuje jedno - ochrana spotřebitele.

(Dále viz stránky CelostniMedicina.cz)


20.03. 2006    První jarní den - KONEČNĚ !!! Sice až večer - Slunce vstoupí do znamení Berana vlastně až potom, co pro nás zapadne - v 19:25 SEČ - ale přece!


Jo - tak tohle tedy sedne .... Rozšíření počtu diagnóz v průmyslově vyspělých zemích dosahuje až groteskních rozměrů. Lékaři jich u Homo sapiens stanovují na třicet tisíc a na skoro každou nemoc existuje nějaká pilulka. Stále častěji to však platí obráceně: na každou pilulku existuje nová nemoc. V angličtině už fenomén získal označení disease mongering, tedy kšeftování s nemocemi, a mezi kritiky tohoto trendu se běžně hovoří o "medikalizaci každodenního života". Jinak řečeno: vynálezci nemocí vydělávají peníze na zdravých lidech, kterým namluví, že jsou choří. Tam, kde selhává fantazie, se alespoň přikrášlují oficiálně uznané choroby do katastrofičtějších rozměrů. Na lidi, jimž nic nechybí, se zaměřuje farmaceutický průmysl z jednoduchého důvodu. Vytváří si pro produkty nová odbytiště ..... .... dále čtěte na stránkách CelostniMedicina.cz


Myšlenka, že žijeme ve světě s více než třemi rozměry je přímo mučivá a hlavně, pokud chvíli přemýšlíme na toto téma, začne nás z těch všech otázek, které se na nás valí, bolet hlava. Nehovoříme zde ale o čase. Je běžně proklamováno, že právě čas je tím „čtvrtým rozměrem", je to však pravda? Nutnost existence tří souřadnic pro označení určitého bodu v prostoru nám dává představu tří na sebe kolmých směrů. V mnoha případech je základní stav existence nulová dimenze. Je to bod existence bez dimenzí. Nacházel-li by se tam nějaký obyvatel, existoval by pouze on. Nerozuměl by pojmu „něco jiného" ...existujícího, nebyl by zde žádný dům, ani pokoj, jen bod. Život v takové dimenzi by se zdál příliš nudný a krátký. Nularozměrový prostor je tedy bod, jednorozměrný přímka a dvourozměrný určitá plocha, či rovina. ...

... Vyvstává otázka, že člověk nemusí být jediným inteligentním tvorem, že mohou existovat bytosti, které člověka předstihly ve svém vývoji a nyní ho sledují z velmi blízké vzdálenosti. Mějme na mysli, že čtyř i trojrozměrný prostor tvoří součást jedné existence, jen se projevuje na různých úrovních.    
(Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


Ledový krunýř, který pokrývá povrch Antarktidy, přichází v důsledku tání o 152 kilometrů krychlových (± 80 km3) ročně. (Stejné množství vody se v USA spotřebuje za cca 3 měsíce.) Nejmarkantnější úbytek byl zaznamenán v západní části kontinentu. Ztráta se projevuje vzestupem mořské hladiny o 0,4 milimetru (± 0,2 mm) za rok. Tempo je rychlejší, než vědci předpokládali. Výsledky vycházejí z podrobných satelitních měření zemské gravitace, jež probíhaly od dubna 2002 do srpna 2005. Získané údaje vyhodnotili a 2. března 2006 zveřejnili experti z Coloradské univerzity v Boulderu (University of Colorado at Boulder).     (Zdroj: Gnosis9.net)

Teda, to je síla ....


Vědci při rozboru, na Zem přivezených prachových částeček z komety Wild 2, zjistili, že materiál byl v minulosti tepelně přepracován a to buď za vysokých teplot v blízkosti Slunce nebo snad u zcela jiné hvězdy. Výsledky otevírají otázku, kde a kdy se tyto minerály do komety dostaly.

"Je to mimořádně pozoruhodné, protože jsme našli oheň a led," říká Donald Brownlee z univerzity v Seattle (University of Washington, Seattle, USA). "V nejchladnější části Sluneční soustavy, jsme našli vzorky, které vznikly při vysoké teplotě."     (Zdroj: Astro.cz)


17.03. 2006    Zase jedno šedé ráno ... šedé nebe, šedá silnice ... i nálada stále šedivější - ve zpravodajství na Jizeře v 6:00 jako první dvě zprávy - další zdražování vody, zdražení pečiva ... míjím bilboardy s nařvanými ksichty a nápisy JISTOTA a PROSPERITA ... říkám si, že už jsem nedostal asi šest let ani korunu přidáno, ani tu pitomou valorizaci ... to je tak jediná jistota. A další jistota je, že na silnici se motá čím dál tím více zmrdů, co mají místo plynového pedálu jen vypínač s polohami vypnuto - naplno. Ještě před Prahou je kolem silnice pobíhá nezvykle mnoho zajíců ... asi je vyděsila další vrstva sněhu - stejně jako mě. Kde je už konečně to JARO ???

Jo, ono bude - alespoň z astronomického hlediska, podle kalendáře Jaro letos začne v pondělí 20.března, kdy v 19:25 vstoupí Slunce do znamení Berana. A pozor, těch 19:25 bude ještě SEČ, ale od příští neděle začne platit letní čas!

O jarní rovnodennosti si u nás můžete přečíst povídání na stránkách Sabat Ostara - jarní rovnodennost a Jarní rovnodennost.

Ale ještě před pohanským sabatem Ostara je tu další křesťanská postní neděle - neděle Kýchavá neboli Oculi.


Ve středu 29. března 2006 bude u nás v poledne viditelné částečné zatmění Slunce.

Jedná se o úplné zatmění Slunce, které bude u nás viditelné jako částečné (zakryto bude asi 55% slunečního disku). Začátek je před 12. hodinou, maximální fáze kolem 12:50 a konec asi v 13:50 hodin letního času (přesné časy závisí na zeměpisné poloze pozorovacího místa).     (Zdroj: OSEL.cz)


V České republice bude letos oseto zřejmě až desetinásobně více plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí než v loňském roce. Farmáři mohli geneticky upravenou kukuřici pěstovat v ČR poprvé loni a tuto možnost využilo přes 50 zemědělců na ploše 270 hektarů. Ve středu to řekl konzultant poslanců Sněmovny v oblasti zemědělství a bývalý poslanec Miroslav Tyl na tiskové konferenci v Akademii věd k výročí deseti let geneticky modifikovaných plodin v zemědělství ve světě.

Podobně výrazný nárůst očekává i Miluše Kusendová, ředitelka pro vnější vztahy společnosti Monsanto. Tato firma se pohybuje na trhu GMO plodin. "Takzvaná Bt kukuřice by měla být na ploše dvou až tří tisíc hektarů," řekla ve středu Kusendová        (Zdroj: Novinky.cz)

Ach jo, kam se poděl zdravý rozum....Jenže, milí zemědělci, znáte to: "Když ptáčka lapají ..." - nechte si vyprávět od farmářů v USA, co se stali ekonomicky závislými na GM osivu ...


A ještě jednou k problematice GM plodin - tentokrát z tiskové zprávy Greenpeace. Ministři životního prostředí členských států EU požadují radikální změny procesu schvalování nových GM plodin a větší transparentnost v otázce GMO. Ministři se na tom dohodli minulý týden na jednání Rady.
Na jednání Rady ministrů vyjádřila většina zemí nespokojenost se  současným stavem. „Žádají proto větší transparentnost v otázce geneticky modifikovaných organizmů (GMO) a výraznější účast jak veřejnosti, tak i jednotlivých vlád členských států, což by vedlo ke zvýšení důvěry spotřebitelů v evropský rozhodovací proces,“ uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ĆR Magdalena Klimovičová.
Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA),byla obviněna, že nerespektuje výsledky nezávislých studií a nezveřejňuje výsledky svých výzkumů. Není to poprvé od jejího založení v roce 2002, kdy její zprávy vyznívají vždy ve prospěch biotechnologického průmyslu a vzbuzují tak pochybnosti. „Uvědomuji si kritiku vůči práci EFSA, " řekl komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas. „Jako každé velké organizaci, která teprve buduje své základy, by jisté změny určitě prospěly".


Hoteliér Dietmar Hehenberger má v rakouském Guglwaldu plné ruce práce. Do května by totiž měl odstranit zhruba 20 centimetrů střechy, protože jeho budova stojí příliš blízko hraniční čáry s Českem. Vrásky na čele mu přidělali rakouští zeměměřiči, podle jejichž špatných map stavěl.

Zdi hotelu na rakouské straně zasahují do metrového ochranného pásu, kde žádná zástavba být nemá. Lidové noviny už dříve napsaly, že společná hraniční komise se shodla, že zeď v pásmu bude tolerovat. Češi ale trvají alespoň na odstranění části střechy.     (Zdroj: iDNES)

Tak tomu říkám tedy pakárna a drtivé vítězství byrokracie nad zdravým rozumem. Nebo že by ... ale ne, do Apríla chybí ještě půlka března. Ach jo, teď zas budou Rakušáci dělat naschvály nám ... a my zas pak jim....


Koncept ekologické stopy (ES) můžeme považovat za účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. Jeden ze spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly.

Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijících v různých koutech Země vytváří tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa.

Vypočítejte si svou ekologickou stopu!


Od středy 15.3. 2006 lze na poštách platit všechny druhy daní bez poplatku. Poplatníci tak díky nové speciální daňové složence ušetří minimálně dvacet korun, případně cestu na pokladnu finančního úřadu.

Nové složenky jsou volně k dispozici na 3405 pobočkách pošt v ČR. Lze jimi zaplatit veškeré druhy daní, tedy daň z příjmů fyzických osob, z nemovitostí, ze závislé činnosti, z převodu nemovitostí, daň silniční, DPH, daň darovací a cla a daně z dovozu.    (Zdroj: Novinky.cz)


Plavba na obranu oceánů je nejdelší expedice v historii Greenpeace. Tato neuvěřitelná výprava napříč světovými oceány potrvá jeden rok a bude mapovat krizi, ve které se nacházejí naše oceány. Navštívíme některé z neodlehlejších míst na naší planetě, budeme konfrontovat ty, kteří se podílejí na ničení oceánů a prosazovat řešení současné krize – prožijte toto dobrodružství s námi.

Českou verzi stránek právě připravujeme.

Zdroj: Greenpece.cz


16.03. 2006    Také často něco "zaklepáváte na dřevo"? A víte, proč to vlastně děláte? Je to pradávný magický rituál a dob označovaných dnes jako pohanské. Tehdy lidé ještě věřili, že v kmenech stromů žijí duchové, kteří je mohou ochraňovat, pokud jim svou prosbu přednesou. Přeneseně se pak "zaklepává" na jakékoliv dřevo. Dnes je to trochu složitější. Lidé ke své škodě již většinou na přirodní duchy nevěří a pokud byste chtěli něco zaklepat na přírodní dřevo doma nebo v kanceláři ... budou s tím asi problémy.


... Za útoky z 11. září se neskrývají zbídačení a vykořisťovaní lidé tohoto světa a bombardování Afghánistánu není namířeno proti domnělým původcům těchto útoků. Obě tyto události jsou součástí strategie celosvětové kontroly pracovní síly a zajištění globálního zhodnocování kapitálu. Nejde tedy jednoduše pouze o zisk v ekonomickém smyslu, nýbrž o zabezpečení a prosazení kapitalistických vztahů, tzn. specifických třídníc h vztahů. Tyto třídní vztahy, tvořící historické jádro této společnosti, se nacházejí v krizi a jejich existence dnes musí být obhajována válkou. ...

(Úryvek z článku Globální válka a světový řád na stránkách Matrix-2001.cz)


Vodní zdroje ve světě nedojdou, ale je s nimi nevhodně nakládáno v důsledku zkorumpovanosti vlád, což brání jejich rovnoměrné distribuci mezi lidmi. K tomuto závěru dospěli experti OSN ve zprávě, kterou vypracovali kvůli fóru o vodních zdrojích, jež bude ve čtvrtek zahájeno v mexické metropoli.     (Zdroj: EkoList)


Podle názoru odborné hodnotitelské skupiny EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) nepředstavují geneticky modifikované brambory s pozměněným složením škrobu pro lidské zdraví žádné ohrožení. GM brambory společnosti BASF Plant Science’s označením EH92-527-1 mají zvýšené množství amylopektinové složky (98 %) na úkor amylózy (2 %). Brambory s vysokým procentem amylopektinu se používají převážně pro průmyslové zpracování a nejsou určeny pro přímou lidskou spotřebu. Nicméně nelze vyloučit, že se GM brambory nebo některé z jejich produktů zpracování objeví v nepatrných množstvích i v potravinách.     (Zdroj: Agronavigátor)

Já bych řekl těm "odborníkům" - kdyby pro přírodu bylo přínosem, aby měly brambory modrou barvu, tak by je udělala modré.


Návrat kdysi vyhubených zvířat do přírody naráží v českých lesích na nelegální lovce. Myslivci odmítají, že by s vybíjením chráněných druhů měli něco společného, ochránci přírody tvrdí opak.

Českou přírodu doslova drancují pytláci. Za oběť jim padají především přísně chráněné šelmy. Podle ochránců přírody a ministerstva životního prostředí se kvůli nelegálnímu odstřelu v posledních osmi letech snížil stav rysů o třetinu až polovinu. Z původních zhruba sto padesáti na současných 70 až 90 kusů.
Poslední sčítání v Beskydech naznačují, že klesají stavy rysů i v tomto pohoří. Ekologové z Hnutí Duha proto vypsali odměnu padesát tisíc korun pro každého, kdo poskytne informaci vedoucí k dopadení pytláka, který zastřelil rysa nebo jinou velkou šelmu. „Chceme tímto způsobem zapojit veřejnost do boje proti pytláctví.     (Zdroj: Šelmy.cz)


Stres na pracovišti se projevuje zvýšenou podrážděností, napětím, obavami a v horším případě i depresí. V Británii vyšla studie, potvrzující, že lidé, kteří jsou vystaveni nejméně polovinu své pracovní kariéry stresu, jsou náchylnější ke smrtelným zástavám srdce a k mozkovým příhodám. V případě infarktu se u nich zvyšuje pravděpodobnost o 25 a v případě mrtvice dokonce o 50 procent. Při dalším rozboru výsledků uvedené studie zjistíme, že nejnáchylnější k pracovnímu stresu jsou manuální pracovníci, zejména pokud trpí při práci vysokým tlakem v důsledku směnných služeb, práce přes čas a tvrdé práce za malou odměnu.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)

Když to tak člověk čte, tak se nemůže ubránit dojmu, že lidstvo je na dobré cestě k vyhynutí. Ti kdo pracují, vymřou. A ti, kdo na jejich práci parazitovali, vymřou také, protože sami nic dělat neumí.


Chcete si prohlédnout mapu Marsu? Podívejte se na stránky Google Mars, které vznikly ve spolupráci Google a NASA.


Byliny, bylinné čaje, extrakty, tinktury a masti se vracejí na scénu. Jejich prodej celosvětově roste zejména v Německu a v USA.

Užívaly se po celá staletí. Naše babičky i prababičky jimi léčily rodinné příslušníky, středověké kláštery byly proslulé nejrůznějšími léčivými extrakty a bylinnými mastmi. Léčivé účinky bylin znali už naši pravěcí předci v době kamenné. Stačí si připomenout Ötziho, mumii muže z doby kamenné, nalezeného ve věčném ledu rakouských Alp. Ve váčku měl dva kousky lupeníku březového. Houby, která se dodnes používá k zastavení krvácení a k dezinfekci ran.

V mnoha státech dnes vznikají výzkumná pracoviště zaměřená na využití přírodních produktů v lékařství. Například v německém Würzburgu se vytváří databanka, která shromažďuje výsledky zkoumání účinků snad všech představitelných rostlin a také všechny dostupné údaje o léčivých rostlinách a jejich využití. Vychází i ze středověkých, zejména klášterních spisů a herbářů. Všechny poznatky jsou vzápětí prověřovány moderními farmakologickými metodami. Zatím jsou zpracovány údaje o několika stech rostlin.     (Zdroj: 100+1)


15.03. 2006    Tak jsem dostal dneska ráno následující mail:

vzhledem (?) poruch které nastaly v posledních dnech na www.wz.cz jsme stratily s některými uživateli kontakt a tak a jelikož jste jeden z nich tak vás prosíme aby jste nám napsal do 14 dnů vaše přihlašovací jména a hesla ke všem vašim stránkám.Pokud tak neučiníte tak bude váš web zrušen.Je to sice blbé ale jinak to vyřešit nemůžeme.

Děkuji za pochopení

čekit s.r.o. Trávníky 41 613 00 Brno

doufáme že vás to neodradí a budete stále využívat našich služeb.  (adresa admin.wz@centrum.cz)

No ... co k tomu dodat - milý fťypálku, když už se někdo snažíš napálit, měl by ses alespoň naučit správně česky - a také trochu lépe formulovat "úřední" dopisy. ... Jo, a taky by bylo dobré mít nějakou věrohodnější poštovní schránku než na serveru Centrum - i když pod hrdým jménem admin.wz


Ještě nedávno byla dřevokazná houba, zvaná hlíva ústřičná, považována jen za jakousi houbovou pochoutku. A není to zas tak dávno, co se o ní u nás téměř nevědělo. Že právě hlíva ústřičná je přírodním zázrakem, víme ale jen pár let. Čím je hlíva léčivá?      To si přečtěte v zajímavém článku va stránkách CelostniMedicina.cz


Vytápění domů a podniků teplem z plynových kogeneračních jednotek může být levnější než nákup energie od tepláren spalujících uhlí. Účinnost moderních kogeneračních jednotek dosahuje až 90 procent, zatímco uhelné elektrárny využijí okolo 30 procent energie v palivu. ČIA to dnes sdělil tajemník České plynárenské unie Oldřich Petržilka.     (Zdroj: EkoList)

Poznámka terminologická: kogenerační jednotka je zařízení, které slouží k vytápění a zároveň vyrábí elektřinu.

Poznámka ze života: když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. To už jsme zažili s přímotopy a plynofikací obcí - poté, co se lidé připojili, distributoři energií s ďábelským chechotem zdražili a dodnes s nevšední chutí zdražují ...


... Určitým mezníkem, který odstartoval zájem novinářů a nezávislých badatelů, je natočení filmu a později vydání knihy ,,3. Alternativa”, kde je odhaleno, že se hromadně ztrácejí lidé, kteří jsou používáni jako otroci zbavení vůle, vědci, kteří odcházejí sice dobrovolně, ale jen zřídka vědí, do čeho skutečně jdou. Výše zmíněný film byl zpracován novináři 4. Nezávislého kanálu anglické televize pro vědecký pořad. Na stopu celé akci přišli novináři tím, že se zabývali ,,únikem mozků” z Anglie. Film byl (a patrně ještě je) výslovně zakázán v Anglii, USA a Rusku.

Celé pozadí událostí není dosud ani zdaleka známé, ale neustále vychází na povrch více a více skutečností. Již Charles Fort ve své ,,Knize zatracenců” došel v roce 1919 k závěru, že jsme něčí majetek. Podle sumerských a dalších zdrojů se lze domnívat, že Zemi si nárokují zejména ,,Staří” a ti zde jistě nevidí akce ,,Starších” rádi a budou proti nim něco podnikat. Jak jsme poznali, vzkřísily mimozemské zásahy několikrát pozemskou civilizaci. Není důvodu, aby zástupci z jiných světů nezasáhli i dnes. Bude záležet i na nás, ke komu se přikloníme, a právě proto je nezbytné, aby se podobné styky neodehrávaly za zády světové veřejnosti. ...

Tak končí článek Alternativní nástin historie lidstva a planety Země na Matrix-2001.cz - doporučuji !!!

Poznámka - text knihy Alternativa 3 je dokonce v českém překladu k dispozici na stránkách UFO - záhady - konspirační teorie - revize historie. Doporučuji všem zájemcům stáhnout, než tyto stránky třeba "náhodně" zmizí.


Americká sonda Cassini (NASA) pravděpodobně našla důkaz kapalné vody v oblasti jižního pólu Saturnova malého měsíce Enceladus. Pokud se potvrdí existence vody na tělese, které by mělo být celé zmrzlé, pak to v planetární geologii otevře mnoho nových otázek.     (Rozsáhlý zdroj informací je na stránkách OSEL.cz)


Zase nás čeká dilema, jak se rozhodnout v nepřehledné houštině zájemců, bažících po místě na slunci s exkluzivní plnou penzí. Penzí ve formě švédského

stolu, kde si každý může vzít, co hrdlo ráčí i co kapsa unese. Navíc bez faktické zodpovědnosti za své jednání, protože imunita znamená praktickou beztrestnost. Za takové lákadlo se už vyplatí utratit pár miliónů z našich kapes, abychom si vybrali správně – tedy právě je.

Není proto divu, že ti, kterým se to už jednou povedlo, udělají všechno možné, aby se tam udrželi. Budou nás opět přesvědčovat, že právě oni jsou ti nejlepší, které si můžeme vybrat. Zase nám budou lhát a slibovat to, co ani nemíní splnit, u vědomí, že voličova paměť je krátká a snadno obalamutitelná dalšími sliby a aférami. ...

...  Největším podvodem na občanech je tvrzení o demokratičnosti voleb stranickým způsobem. Strany už dávno nejsou sdružením občanů s obdobným názorem, ale pouhým výtahem k moci pro jejich funkcionáře.

Bravo Svobodné noviny !!!


Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vybavila své laboratorní pracoviště v Brně unikátním zařízením na odhalování falšovaných potravin. Zařízení SNIF-NMR a IRMS (Site-specific Natural Isotope Fractionation Nuclear Magnetic Resonance and Isotope Ratio Mass Spectroscopy) umožňuje prostřednictvím metody nukleární magnetické rezonance sledovat distribuci izotopů na různých místech molekul obsažených v potravinách. Tato metoda umožní odhalit falšování vína, džusů, medů a dalších potravin a prokázat původ například aromatických látek, destilátů, octových marinád nebo omáček.     (Zdroj: stránky Státní zemědělské a potravinářské inspekce)


Greenpeace se ohrazuje proti hrozbě  právních kroků Evropské komise vůči členským státům EU a regionům, které usilují – zcela v  souladu se zákonem – o ochranu konvenčního a ekologického zemědělství před znečištěním  nežádoucími a nepotřebnými geneticky modifikovanými organismy.

Evropská komise ve svém prohlášení napadá některé členské státy a regiony, které přijaly či navrhly zákony týkající se tzv. koexistence za účelem stanovení pravidel k ochraně konvenčního a ekologického zemědělství před kontaminací GMO. Přijetí těchto zákonných opatření je přitom plně v souladu s právem. 

Konzultantka genetické kampaně Greenpeace Magdalena Klimovičová říká: „Nestačí jim schválit všechny GMO, které průmysl vyprodukuje, nyní ještě Komise zastrašuje právními kroky každou zemi či oblast, která chce chránit práva svých zemědělců a spotřebitelů nepěstovat, sklízet či konzumovat GMO. Tento dokument jen dokazuje, že Komise ignoruje vědecky prokázaná rizika spojená s  uvolňováním GMO do životního prostředí.“

(Zdroj: tisková zpráva Greenpeace)

V něčem je tedy EU skutečně pro lidstvo spíše na obtíž.


14.03. 2006    Poslední zimní Úplněk se objeví na obloze ve středu 15.3., krátce po půlnoci - v 0:35 SEČ. V noci ze 14. na 15. března nastane zatmění Měsíce. Bude to však polostínové zatmění, kdy Měsíc bude procházet pouze polostínem Země (dráha Měsíce tedy neprochází zemským stínem). Polostínová zatmění patří k nenápadným úkazům a bez pomoci speciálních přístrojů nejsou pozorovatelná, protože pokles jasu Měsíce je nepatrný. Tentokrát se ale Měsíc ve středu zatmění přiblíží těsně ke stínu Země, takže neurčitý okraj plného zemského stínu patrně zřetelně ztmaví okraj Měsíce. Zatmění bude probíhat od 22:23 do 3:12. Maximální fáze, kdy se Měsíc také nejvíce přiblíží k plnému zemskému stínu, nastane 15. března 47,5 minuty po půlnoci. (podle Astro.cz)


Jistě jste to už četli, ale člověk prostě musí ze sebe ten vztek nějak ventilovat. Ve volbách do Sněmovny strany nebojují jen o moc, ale i o stovky milionů ze státního rozpočtu. Při zisku přes 1,5 % získají sto korun za každý hlas. Když dostanou přes 3 % hlasů, připadnou jim další miliony. A k tomu 900 tisíc za mandát. Některé strany mohou dosáhnout až na stovky milionů.

KrucinálFagotHimlHergot - za co? Za to, že si pojistí koryta? Když se nám rozpadá zdravotnictví pro zadluženost, kam se člověk podívá, když není na opravy silnic, když není na školství ... když ... ? Proč se rvou ty zoufalý milióny jen tak, do luftu? Ach jo ... takhle reaguje každý, kdo si ty zprávy přečte - a přesto to zase bude tak, jak si to politikové nalajnovali. Jen oni totiž na to mají žaludek.


V Parlamentu ČR byl 1.2.2006 přijat Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a ve skrytu výzkumu v něm byla zcela špatně upravena i otázka léčby tisíců neplodných párů v České republice. Odborníci od jara 2005 proti navržené legislativní úpravě léčby metodami asistované reprodukce protestovali! Bohužel neúspěšně!

Pokud vás to více zajímá, tak k dané problematice existují již i zvláštní stránky - NeplodnýZákon.cz.


Uragány, ktoré v poslednom čase zúrili pri americkom pobreží, vytvorili ruskí vojenskí odborníci. Používaním zvláštneho elektro-magnetického generátora zdokonalili tajnú meteorologickú zbraň, schopnú zasahovať nevinných ľudí z veľkej diaľky a ničiť im domy. S týmto obvinením prišli nedávno americkí meteorológovia. Ruskí vedci sa zatiaľ ešte ani len nezačali obhajovať: podľa ich názoru, ak niekto spôsobuje ujmu počasiu, tak sú to práve Američania so známym projektom HAARP, čo znamená: Projekt aktívneho výskumu severských svetiel. "Základňa, na ktorej uskutočňujú tento výskum, sa nachádza v mimoriadne dobre stráženej a utajenej oblasti ", hovorí k tejto záležitosti popredný vedec Schmidtovho inštitútu pozemskej fyziky a doktor fyzicko-matematických vied Valerij Rudakov. " Je obkolesená ostnatým drôtom, perimeter strážia hliadky ozbrojenej námornej pechoty a vzdušným priestorom nad ňou nemôžu prelietavať žiadne civilné alebo vojenské lietadlá.     (Zdroj: ProtiPrudu.sk)


Česká republika rozšířila seznam odpadů, které lze dovážet jen s povolením ministerstva životního prostředí. Nová vyhláška začne platit během několika dnů. "Zpřísněnému režimu teď bude podléhat odpad, který se nejčastěji objevoval na nelegálních skládkách - například odpadní textilní podlahové krytiny a koberce, obnošené oděvy a textilní výrobky, odpad z papíru, odpad z plastů," řekl dnes novinářům ministr Libor Ambrozek.

Vyhláška je podle něj krajním opatřením, úředníci ji projednali s vládou i legislativou Evropské unie. "Členský stát může přeřadit tyto odpady do přísnějšího režimu, jen pokud je ohroženo životní prostředí či zdraví," vysvětlil Ambrozek novinářům. Až nová norma začne platit, nebudou muset celníci při zastavení kamionů s odpadem studovat, zda odpad lze v Česku dále využívat, nebo ne. "Pokud nebude mít povolení ministerstva, budou ho celníci moct rovnou vrátit," uvedl Ambrozek.      (Zdroj: EkoList.cz)


xxxObčané ani radní Kolína již Draslovku ve svém městě nechtějí, protože je pro ně příliš velkým rizikem. Krajský úřad s podnikem zahájil dvě správní řízení. Draslovka se hájí tím, že kyanid je nezbytným prostředkem k výrobě řady spotřebního zboží. Druhým dechem však přiznává, že 95 % celé její výroby je určeno pro export. Obyvatelé Kolína vyjádřili kromě kyanidu obavy i z dalších nebezpečných látek, s nimiž Draslovka pracuje. Tak lze shrnou nejdůležitější body včerejší veřejné diskuze občanů se zástupci Draslovky, vedení města a ekologického sdružení Arnika. ...

... Vedení Draslovky také včera poprvé veřejně hovořilo o množství jedů, které do Labe unikly. Výrobní ředitel přiznal, že do řeky vyteklo 10 až 15 kubických metrů znečištěné vody. „Koncentrace kyanidů se pohybují v řádu gramů na litr. Budeme-li tedy počítat, že v každém litru byl nejméně jeden gram kyanidů, vychází nám, že Labe bylo kontaminováno nejméně 10 až 15 kilogramy tohoto jedu,“ vysvětlil vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.     (Zdroj: tisková zpráva Sdružení ARNIKA)


Byly doby (zní to jako v pohádce), kdy většina lidí věřila, že jídlo, které jedí, je výživné, zdravé a neobsahuje žádné škodlivé látky, že reklamy jsou pravdivé a že nápisy na obalech nám opravdu povědí, co ve skutečnosti jíme. Byly doby, kdy většina lidí na světě důvěřovala hlavám států, politikům a státním představitelům. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že naše děti ve školách dostávají dobré vzdělání a kdy většina z nás věřila, že atomová energie má „mírové využití“. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že žijeme šťastně a bezpečně v prosperující společnosti.

Dnešní doba však touto iluzí notně otřásla. Opakované případy komerčních podvodů, velké politické skandály a vypouštění jedovatých odpadů do volné přirody skoro zničily naši původní naivitu. Také již víme, že pomocí veřejných sdělovacích prostředků je možné vytvořit nečekaně dokonalý závoj klamu, který lidem téměř znemožní rozlišovat, co je pravda a co lež, co je realita a co iluze.     (dále čtěte na stránkách Hare Krišna)


13.03. 2006    V týdnu od 13.do 19. března se bude již poosmé v naší republice slavit Evropský týden mozku. Evropskou aliancí DANA byl roku 1998 vyhlášen Evropský den mozku; od roku následujícího se slaví Týden mozku.

V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku (Brain Awareness Week), pořádané rovněž od 13.do 19. března 2006, se i v České republice koná Národní den trénování paměti.

Jo .... ale k čemu ten mozek vlastně máme?


Pacienti, kteří berou léky, by měli dbát na to, zda po požití jejich léku nedojde ovlivnění pozornost. Nebezpečí vzniká zejména tam. kde existuje možnost nežádoucího snížení pozornosti - například při řízení dopravních prostředků apod. Na serveru CelostniMedicina.cz najdete přehled nejčastějších léků v tomto ohledu nebezpečných, které se u nás předepisují, případně jsou volně prodejné v lékárnách. U každé účinné látky je uveden i příklad konkrétního léčivého přípravku, který je u nás s touto látkou registrován.

Přehled najdete v článku Léčivé přípravky ovlivňující pozornost


Produkce odpadů je nutným zlem. Ze strukturálních fondů lze financovat i projekty na energetické využití odpadů. Řada českých firem může dostat další šanci vydělávat na jeho spalování.

Ilegální dovoz odpadů z Německa v posledních týdnech neobyčejně podnítil zájem podnikatelů, veřejnosti i vlády. Přesto však stále není jasné, jak situaci jednou pro vždy vyřešit a především se příliš nehovoří o otázce, proč tato situace vznikla tak náhle. Proč se odpad začal ilegálně dovážet až letos?
Produkce odpadů je "nutným zlem" provázejícím každou vyspělou společnost. Češi ročně vyprodukují 4,7 miliónu tun odpadů, z nichž více než dvě třetiny skončí zcela bez užitku na skládkách.      (Zdroj: EnviWeb)

To je hezký - ale proč se někdo nezeptá také, proč je těch odpadů tolik? V průmyslu se klade důraz na bezodpadové technologie. Proč se ale tak marnotratně plýtvá kdečím na koncovém stupni - u spotřebitelů? Proč je tolik zbytečných obalů, potištěných jedovatými barvami, plných neodbouratelných plastů? Ono je to vidět na četnosti vyvážení a objemu popelnic. Lidé jedí zhruba stejně jako dřív, materiálních prostředků potřebují také zhruba stejně, ale zatímco dříve stačilo klasickou plechovou popelnici pro průměrnou rodinu vyvézt (mimo topnou sezónu) jednou za 3-4 týdny, tak je toho každý týden velká plastová popelnice na kolečkách a ještě nestačí.

Já nevím, ale když se to tak vezme selským rozumem, tak je to asi takhle. Ty odpadky představují něco, co není životně nutný - všelijaký obaly a tak. K jejich výrobě se musela vynaložit spousta energie - ať k výrobě vlastního materiálu, tak k výrobě barev a jiných pomocných látek. Tohle všechno se pak opět přemění na energii tím nejméně účinným způsobem - spálením. Takže z energie je zase energie, ale s těžkými ztrátami. Ale ty obaly přece jsou z větší části zbytečný, předimenzovaný ... zkrátka na nic.


Dobrá zpráva pro příznivce piva! Pití piva pozitivně působí proti zánětlivým procesům i některým chronickým neduhům. Jak tvrdí ve své studii badatelé z fakulty lékařství na univerzitě v rakouském Innsbrucku, pokusy s krevními buňkami ukázaly, že pivo může blokovat některé infekce i chronické nemoci. Látky obsažené ve výtažcích z ječmene mají pravděpodobně účinek na organismus podobný tomu, který je přisuzován červenému vínu a zelenému i černému čaji a jenž je pro zdraví pozitivní.      (Zdroj: Zdravcenra.cz)


Letošní hurikánová sezóna bude pravděpodobně ještě ničivější než loňská, oznámila Organizace spojených národů. V roce 2005 bylo napočítáno 27 tropických bouří (hurikán se vyvinul z 15 z nich), jež decimovaly Střední Ameriku a pobřeží Mexického zálivu, zabily okolo 3000 lidí a způsobily škody na majetku v řádu miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

"Máme důvod obávat se, že rok 2006 bude stejně špatný jako rok 2005," řekl agentuře Reuters Jan Egeland z OSN, který má na starosti koordinaci humanitární pomoci. "Stoupá počet přírodních katastrof způsobených klimatickými výkyvy a zároveň přibývá ohrožených lidí," prohlásil Egeland v Guatemale na setkání představitelů středoamerických států, kteří tam jednali o strategiích pro budoucí katastrofy. "Proto se musíme připravit, abychom škodám předcházeli," zdůraznil.      (Zdroj: EcoMonitor)


Pamatujete ještě? 14. srpna 2005 zamířil letoun B737-300 společnosti Helios z Larnaky k Aténám, po několika hodinách však severně od Atén havaroval. Letoun měl po mezipřistání v Aténách letět do Prahy. Při katastrofě zahynulo 115 cestujících a 6 členů posádky. První zprávy hovořily o nedostatku kyslíku a následné ztrátě vědomí cestujících i posádky, možná kvůli dekompresi. Letadlo ztratilo kontakt s řízením letového provozu a až do místa havárie bylo sledováno dvěma F-16 řeckého letectva. Novináři se předháněli v domněnkách a spekulacích. Pravda je však poměrně prostá. Vyšetřování pokračovalo a dospělo k celkem jasnému vysvětlení.     Jak to tedy bylo doopravdy a bez mlžení senzacechtivých novinářů, to se dočtete v článku Jak to bylo s Heliosem na stránkách Planes.cz.


Čínští zoologové dospěli k překvapivému rozhodnutí. Hodlají totiž do volné přírody vypustit všechny pandy velké, které byly dosud chovány v rezervacích. Podle čínských zoologů je nejlepším způsobem, kterak zvýšit populaci tohoto ohroženého druhu, jejich vypuštění do volné přírodě. K rozhodnutí vypustit pandy do světa výrazně přispěl experiment s jedním v zajetí narozeným pandím samečkem, který získal svobodu. Po počátečních obtížích se údajně na život ve volné přírodě výtečně etabloval. Pandy budou nejdříve vypuštěny do chráněné pralesní rezervace a potom se jim otevře brána svobody. Počet pand velkých se v současnosti odhaduje na 2 200, z čehož 1 600 žije ve volné přírodě.     (Zdroj: 21@století)


10.03. 2006    Období předvelikonočního půstu pokračuje Pražnou nedělí (Reminiscere).


Čína oznámila první vítězství v boji proti rozšiřování pouští, v boji trvajícím již celá staletí. Účinnou zbraní má být 12 miliard stromů vysázených v následujících pěti letech, které by měly zastavit růst oceánu písečných dun a prachu.

Vypadá to, že Čína přesouvá svoji pozornost od ekonomického modelu růstu za každou cenu a zaměřuje se na ochranu životního prostředí, píše deník Guardian. Čínská vláda chce také vybudovat 32 nových jaderných reaktorů ve snaze snížit svoji závislost na fosilních palivech. V zemi s nejrychleji ničeným životním prostředím věnovala státní správa od roku 1978 3,5 miliardy liber na tzv. „Velkou zelenou zeď“, aby ochránila města na severu před postupující pouští. Po většinu času to ale byla jedna prohraná bitva za druhou, protože změny klimatu spolu s bouřlivým rozvojem průmyslu připravily mnoho řek a jezer o vodu, zatímco bezhlavé kácení a průmyslové zemědělství zanechalo krajinu zcela holou.      (Zdroj: EcoMonitor)


Na naší planetě může docházet jistě k velmi podivuhodným a zajímavým jevům. Dokonce i k možným nálezům starodávných technologií byť na dně oceánu. Ale celé levitující ostrovy? Tak to tu asi ještě nebylo. Nedávno došlo „National Imagery Mapping Agency“ (NIMA). k odtajnění několika set tisíc fotografií povrchu Země. Materiál byl pořízen především různými vojenskými špionážními družicemi. Na jedné z těchto foto, které bylo pořízeno 25. května 2005 je prý vidět dva jasně levitující karibské ostrovy nad povrchem oceánu.

Podívejte se do článku Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku na stránkách Matrix-2001.cz .... fakt zajímavý!


Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu rozhodl, že první z dvojice plánovaných mrakodrapů „Epoque“ společnosti ECM na Pankrácké pláni nebude procházet procedurou hodnocení vlivů na životní prostředí. Tzv. proces EIA není podle magistrátu na stavbu mrakodrapu zapotřebí. Jde přitom o velmi kontroverzní projekt, ke kterému vydalo nesouhlasná stanoviska několik občanských sdružení, vědecká rada Národního památkového ústavu i místní obyvatelé. Na vážné nedostatky projektu upozorňují také státní instituce i vyjádření Hlavního města Prahy.

„Rozhodnutí magistrátu je šokující. Zákon úředníkům umožňuje upustit od hodnocení vlivů na životní prostředí, v praxi se tak ovšem stává jen u banálních záměrů, proti nimž nemá nikdo žádné námitky. U kontroverzní stavby, k níž existuje mnoho závažných výhrad odborníků i občanů to je ale velmi nestandardní řešení, které lze vnímat spíše jako výsledek politických a finančních tlaků než jako objektivní posouzení situace na Pankráci,“ řekl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.      (Zdroj: stránky Sdružení ARNIKA)

Hmmm .... kdopak si asi chce zase polepšit?


Ekologická organizace Greenpeace 7.března 2006 během akce před budovou ministerstva životního prostředí předala ministru Liboru Ambrozkovi naléhavou výzvu k okamžitému zákazu komerčního pěstování geneticky modifikované Bt kukuřice MON 810 firmy Monsanto. Výzvu k tomuto kroku podepřela předáním řady vědeckých studií, které jasně dokládají škodlivý dopad této geneticky modifikované (GM ) plodiny na životní prostředí.

Aktivisté Greenpeace dnes před ministerstvem životního prostředí umístili obří hodiny s ručičkami ukazujícími za pět minut dvanáct. Upozornili tak ministra Ambrozka, že má nyní poslední příležitost zakázat pro letošní rok komerční pěstování geneticky modifikované Bt kukuřice MON 810. Česká republika by se tak přidala k několika evropským zemím ( Řecko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Lucembursko), které pěstování této kontroverzní plodiny již zakázaly.

Greenpeace upozorňuje na soustavné porušování legislativy EU pro pěstování geneticky modifikovaných plodin ze strany Evropské komise. Z loňského průzkumu Greenpeace vyšlo najevo, že pro již schválenou GM kukuřici MON 810 firmy Monsanto neexistuje monitorovací plán, který vyžaduje platná evropská legislativa.

(Zdroj: tisková zpráva Greenpeace)


Většině českých dětí zatím zabírají běžná antibiotika, lékaři se však obávají, že by se to brzy mohlo změnit.

Lékaři na žádost rodičů totiž předepisují antibiotika často i bez testu, který potvrdí, že infekce je bakteriálního původu. Pokud tento trend bude pokračovat, penicilin bude ztrácet na účinnosti. Tvrdí to alespoň předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Hana Cabrnochová.

Provádění testů znemožňuje ministerská vyhláška, podle níž jsou lékaři za péči placeni. Mají na léky a laboratorní vyšetření limity, pokud je překročí, platí je ze své kapsy. "Doktoři se začínají bát tyto testy psát," dodala Cabrnochová.      (Zdroj: EnviWeb)

Tak to dopadá, když se lidstvo snaží řídit "tvorové", kteří mají místo mozků peněženky.


Českou republikou se šíří tsunami nemoci. Rozměry toho, co se nyní děje jsou už teď alarmující, ale perspektiva je ještě děsivější. A zatímco v Indickém oceánu, dějišti jiného – přírodního tsunami dnes budují rychlý informační systém, aby mohli preventivně chránit obyvatelstvo, naše odpovědné orgány k našemu probíhajícímu tsunami mlčí. Zřejmě na rozdíl od přírodního tsunami je zde na místě otázka, kdo za naši neinformovanost může. Počty obětí našeho „malého“ českého tsunami jsou ale z tím Asijským naprosto srovnatelné. Jen působení je pomalejší. Ale ne zase o tolik. Poslední údaje? Dobrá. 2,5 miliónu Čechů trpí na alergie. 770.000 diagnostikovaných na astma. 650.000 cukrovkářů. Dalších zhruba 300.000, kteří o ní ještě neví. ... atd. Dále čtěte na stránkách CelostniMedicina.cz.


09.03. 2006    Nezapomeňte, že zítra, tedy 10. března 2006, se uskuteční již tradiční akce Vlajka pro Tibet!


Tohle ale člověka NASE.E hned poránu!!! Neuplynulo ani půl roku od chvíle, kdy parlamentní funkcionáři, kteří mají k dispozici služební auta, přišli o několik tisíc korun měsíčně na dopravu, a poslanci již mají na stole návrh, který by jim část těchto peněz vrátil.

Přišel s ním novopečený šéf rozpočtového výboru Miloslav Vlček (ČSSD), který chce funkcionářům s autem přidat zhruba 11 500 korun čistého měsíčně, aby nepřišli zkrátka. Nyní k autu pobírají od 3300 do 4800 korun čistého měsíčně.

Pokud tedy Vlček získá podporu, budou parlamentní funkcionáři se služebním vozem pobírat od 14 800 do 16 300 korun čistého měsíčně na dopravu.     (Zdroj: iDNES)

Fakt moc prima, když si člověk uvědomí, že ten jejich "příspěveček" je v podstatě skoro jako průměrný plat občana tohoto státu, který musí chtě nechtě solit daně na to, aby měli tihle ... svůj přepych. A nebo je to obzvláště rafinovaný akt předvolebních kampaní? Fuuujjj .... !!!


To už člověka víc potěší zpráva, kterou jsem zaslechl v rádiu cestou do práce. V Praze se prý včera konala demonstrace proti zimě. A skutečně, na pozadí té zprávy bylo slyšet "dav" provolávající hesla jako "My nechceme zimu ...!". Dobrýýýý !!!


Oslaďte si život! Podle výsledků dlouhodobé nizozemské studie může pravidelná konzumace čokolády bohaté na flavonoly snižovat u starších mužů riziko úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (CVD) až na polovinu. Dřívější studie sice poukazovaly na spojitost flavonolů se zlepšením kardiovaskulárního zdraví, ovšem nizozemští výzkumníci se jako první zabývali vlivem pravidelné konzumace čokolády, resp. kakaa na snižování krevního tlaku a potažmo na mortalitu v důsledku kardiovaskulárních chorob.     (Zdroj: Agronavigátor)


Z hlediska ochrany životního prostředí není polystyren rozhodně snovým materiálem. Téměř 80 % ze tří milionů tun výrobků z této hmoty končí v USA na skládkách. Většinou se jedná o jednorázové šálky na kávu nebo krabice na jídlo z rychlého občerstvení. Irští a němečtí vědci teď ale oznámili, že našli způsob, jak se této hromady odpadků zbavit.

Vědci se dlouho snažili problém polystyrenu vyřešit a vyrobit nějaký druh, který bude v přírodě rozložitelný. Výzkumníci z Irské národní univerzity a německé Hamburské univerzity se ale pokusili problém otočit. Když není možné vyrobit biodegradabilní polystyren, nešlo by normální polystyren změnit na něco, co rozložitelné je? A podle studie publikované v časopise Environmental Science and Technology se jim to podařilo.      (Zdroj: EcoMonitor)


Ještě ani nepadlo obvinění hlavního úředníka poradců viceprezidenta Spojených států Scooter Libby, že ve snaze zakrýt skutečnost, že Bushova administrativa neměla sebemenší důkaz o údajných zbraních hromadného ničení Saddama Husseina, lhal a úmyslně mlžil, a už se tady objevuje nový skandál, v každém bodě opět překračující všechny meze, stejně urážlivý a stejně zločinecký, jako ten předchozí. Nezodpovědné organizace odpovědné za zdraví národa počínaje americkou administrativou přes WHO až po Středisko pro kontrolu infekčních chorob intenzivně posilují fanatický strach veřejnosti z ptačí chřipky a zcela přitom ignorují vědeckou zdrženlivost a obvyklé procedury pro ochranu veřejného zdraví. Jako jeden muž všechny varují před bezprostředním hrozícím nebezpečím, před smrtelnou mutací ptačího viru šířícího se z Vietnamu a dalších asijských zemí. Vir by údajně mohl postihnout celou lidskou populaci. Pro ilustraci hrůz je často při tom vzpomínána pandemie španělské chřipky, která v roce 1918 zasáhla celý svět a zahubila 18 milionů obětí. ...

... Jedinou medicínou schopnou omezit symptomy obvyklé či sezónní chřipky a ‚zřejmě také‘ ptačí chřipky, je lék Tamiflu. Univerzální držitelkou licence k výrobě této medicíny je koncern Roche. A díky panice živené v médiích jsou objednávkové bloky na dodávku tohoto léku zaplněné do poslední stránky. Firma nedávno odmítla požadavek amerického kongresu, aby uvolnila patentová práva k výrobě tohoto léku. Jako průhledný důvod svého rozhodnutí uvedla, že výroba je příliš komplexní a náročná na to, aby ji mohla zvládnout jiná firma. ...

... Nicméně zdá se, že Tamiflu je jen špičkou ledovce v celé té slavné kauze ptačí chřipky. V laboratořích v Británii a údajně i ve Spojených státech momentálně probíhají intenzivní práce na výrobě geneticky modifikovaného kuřete a dalších opeřenců. Snahou je upravit jejich genofond tak, aby byly odolné vůči ptačí chřipce.   (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Testy geneticky modifikovaných organismů (GMO) by podle ministra životního prostředí Libora Ambrozka měly být v EU jednotné a jejich výsledky jednoduše srovnatelné. Na čtvrtečním (9.3. 2006) zasedání Rady ministrů EU proto bude žádat zavedení jednotné metodiky výzkumu GMO. Pozice Česka k druhému tématu schůzky je dána hromaděním německého odpadu v Česku, Ambrozek bude prosazovat, aby nová unijní odpadová směrnice neumožnila dovoz zahraničního odpadu ke spálení.

Aktivisté žádají po ministerstvu zákaz geneticky modifikované Bt kukuřice a předali Ambrozkovi aktuální vědecké studie. K podobnému postupu vyzvali i další země EU. "Chceme, aby Ambrozek přijal dočasné moratorium na pěstování Bt kukuřice na národní úrovni. Studie, které jsme mu předali, dokazují její špatný vliv na životní prostředí," řekla ČTK mluvčí Greenpeace Vlaďka Tejnská. Bt kukuřici, do které je vložen gen bakterie hubící škůdce zavíječe, loni prvně vyzkoušeli asi 270 hektarech čeští zemědělci. Stát se výměrou geneticky upravené kukuřice zařadil na páté místo EU.

Členové Greenpeace také upozornili na porušování legislativy EU pro pěstování geneticky modifikovaných plodin ze strany Evropské komise. "Z loňského průzkumu Greenpeace vyšlo najevo, že pro již schválenou Bt kukuřici firmy Monsanto neexistuje monitorovací plán, který vyžaduje platná evropská legislativa," uvedla Tejnská k požadavku zákazu modifikované kukuřice ve všech státech EU.      (Zdroj: EkoList)


Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout," zní stará pranostika. Toto úsloví však není pravdivé. Jednak skřivan nevrže a jednak se vrací ze svých zimovišť od půli února do půli března v závislosti na meteorologických podmínkách.    (Více si o skřivanu polním přečtete na stránkách Příroda.cz)


Od 14. března povede britské ministerstvo vnitra oficiální informační kampaň, v jejímž rámci bude „školit“ britské mladé muže, že musejí před pohlavním stykem k němu získat od partnerky explicitní souhlas. Kampaň bude vedena prostřednictvím reklam v rozhlase, v časopisech a v inzerátech na pánských záchodech v hostincích a v hudebních klubech.

Už britský Zákon o sexuálních trestných činech z roku 2003 konstatuje, že každý musí souhlasit se sexuálním stykem na základě vlastní volby a musí mít svobodu a mít schopnost učinit tuto volbu.

„Souhlas se sexem nesmí být pasivní a je povinností každého zajistit, že jejich partner či partnerka souhlasí se sexuální činností,“ uvedla mluvčí britského ministerstva vnitra.     (Zdroj: Britské listy)

No comment ...


08.03. 2006    Mezinárodní den žen je nyní pokládán zhusta za zprofanovaný bolševický svátek - ale není tomu tak. Tento den má dlouhou tradici; již téměř 100 let! Roku 1910 totiž vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám - a jako svátek se 8.březen slavil hned rok na to - v roce 1911.

Ale ať tak nebo tak, ženy si nějakou tu kytičku nebo jiný dárek přece zaslouží. Jen tak, pro radost - přece vůbec ne proto, jestli zrovna "se slaví" nebo "se neslaví" nějaký oficiálně zaškatulkovaný den.


Pokud se Strana zelených v červnu dostane do sněmovny, chce navrhnout zákaz topení uhlím a lignitem v domácích kamnech. K palivu, které výrazně znečišťuje lokální ovzduší, se lidé začali v uplynulých letech vracet kvůli zdražení zemního plynu. Jeho cenu by zelení chtěli držet, zatímco uhlí by po zavedení ekologické daňové reformy zdražili.

Strana, která by se podle současných preferencí mohla dostat v červnu poprvé do sněmovny, chce, aby se uhlí a další uhlovodíková paliva přestaly používat v roce 2010. Na přechod k jinému palivu chtějí navrhnout dva roky. Lidé by se mohli obrátit o podporu při výměně kotlů na stát. Ten by měl ve spolupráci s bankou vzešlou z výběrového řízení připravit kombinaci státní dotace a levného úvěru pro investice do změny vytápění.       (Zdroj: EkoList)

Šálí mě zrak či co? Strana zelených chce odsoudit část populace České republiky ke zmrznutí? Ekologie je krásná věc a jistě jí moc fandíme - ale kdo bude fandit nám, spotřebitelům, vydaným na milost a nemilost penězohamtavým molochům jako je ČEZ a plynárenští distributoři, co mají pořád málo a pořád málo? Milí zelení straníci, jak vysvětlíte babičce z chaloupky na samotě u lesa, že si nesmí zatopit v kamnech, ale musí si nechat zavést plyn nebo topit elektřinou - za co?

No a tady to máte černé na ... šedém:

Elektrárenský koncern ČEZ dosáhl za loňský rok rekordního zisku téměř 18 miliard korun. Současně vyděsil spotřebitele růstem cen. První zpráva je rozhodně dobrá pro manažery, akcionáře, vládu a stranické pokladny. Druhá je špatná pro všechny ty, kteří musí vyrábět, svítit a topit.   

Dále si to raději přečtěte sami na stránkách EnviWebu v článku ČEZ zdražuje. A bude ještě dražší ...


Nekažte si zdraví Aspartamem a podobnými svinstvy!

Pro prevenci obezity je účinek nízkoenergetických sladidel minimální. Cukr není pro obezitu hlavním faktorem.

Podle závěrů výzkumu prováděného na univerzitě ve Walesu může mít používání nízkoenergetických sladidel při krátkodobém snižování hmotnosti jistý účinek, pro prevenci obezity u osob s normální hmotností je jejich dlouhodobý příznivý účinek minimální.      (Zdroj: Agronavigátor)


Dobrá zpráva z Pojizeří! Mladá Boleslav připravuje projekt cyklistické dopravy. Koncept projektu je vystaven v hlavní budově magistrátu na Komenského náměstí a, v domě kultury a objektu magistrátu v Havlíčkově ulici. Zároveň na všech těchto místech budou k dispozici zájemcům anketní lístky, kde mají vyjádřit své představy o budoucnosti cyklistických tras ve městě. Po zapracování všech připomínek, veřejném projednání a diskusích s odborníky bude výsledný dokument schvalovat zastupitelstvo....

... Připravovaný projekt navrhuje zásadní rozšíření současné sítě cyklotras ve městě. Měly by do budoucna vzniknout podél všech páteřních komunikací ve městě, ale také například přes chráněnou přírodní lokalitu Radouč, v lesoparku Štěpánka, podél řeky Jizery i ve směru na sousední obce.     (Zdroj: EnviWeb)


Novin, které mohou Češi v prodejnách nalézt, není zrovna málo, píše čtenář Vít Hinčica. Najít mezi nimi ale takové, které by se daly pokládat za seriozní, je úkol velmi těžký, ba co víc, někdy takřka nemožný. Přestože si mnoho deníků přisvojuje označení „seriozní“, fakt, že k serióznosti mají často daleko, lze jen těžko zastřít. Stále více se české deníky začínají přibližovat bulváru, a to po všech stránkách. Skoro už začínám mít pocit, že se namísto jednoho Blesku prodává Blesků rovnou deset, byť se změněným názvem.

Tyto věty si můžete přečíst v úvodu článku Novinářský kodex asi většina novinářů nečetla na Britských listech. No je fakt, že když se tak člověk kouká kolem sebe, tak má pocit, že středobodem světa se stalo WC ve vile VyVoraných nebo jaxe ta hrůza jmenuje. Ale o to nejde. V článku se píše - a také často jen tak hovoří - o novinářském kodexu. Není tam ale zmínka, kde by člověk vlastně mohl nalézt jeho text. Takže jsem trochu zapátral - a zde máte odkaz, kde si znění etického kodexu novináře můžete přečíst.

Jen na ukázku - bod č.1:

Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace
Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti.


V Africe žijí statisíce dětí, které byly obviněny z čarodějnictví. To, co bylo kdysi jen zvrácenou úchylkou extrémistických sekt, je dnes běžnou praxí. Fanatické působení evangelikálních církví nese své trpké ovoce. Fundamentalističtí pastoři za řádný poplatek děti vyšetřují a vydávají potvrzení o jejich posedlosti. Pak z nich za další tučný obnos vymítají zlé duchy, trýzní je hladem a nezdráhají se použít ani fyzické násilí. Vynucené přiznání je živě vysíláno na televizních kanálech, které vlastní církve. Děti jsou pak zapovězeny svými rodinami a žijí na ulicích, tržištích nebo na hřbitovech. Odhaduje se, že jen v konžské metropoli Kinshase se 7 miliony obyvatel je bez domova 25 až 50 tisíc dětí. Z čarodějnictví byla obviněna většina z nich.     (Zdroj: Gnosis9.net)


07.03. 2006    Začalo to nesměle minulý týden .... ale teď je to každé ráno silnější a silnější. Když jdu ráno asi tak ve tři čtvrtě na šest venčit přítele retrívra Benýska, nevítá nás již tichá mrazivá temnota, ale nesmělé, byť ještě trochu (dost) prokřehlé ptačí písničky.


Američané začali kampaňovitě pracovat na urychleném hledání nových alternativních zdrojů energie zejména za ropu. Vede je k tomu rapidně se zhoršující situace na Blízkém východě a nebývalý růst cen benzinu i topných olejů....

... Díky nové Fischer-Tropsch metodě připravují v Montaně produkci syntetické nafty z uhlí za výrobní cenu asi 1 dolar za 4 litry. Je v tom zahrnuta i rekultivace a zalesnění vytěžených dolů. Testy navíc ukázaly, že tato syntetická nafta dává motorům vyšší výkon a výrazně méně znečišťuje vzduch.   (Ale co až nebude uhlí?)Lousiana, Mississippi, Arkansas a další státy připravují systematické využití biomasy, kterou ve velkém produkuje úrodná půda povodí Mississippi.     (Zdroj: EkoList)


Ze studie, jejíž výsledky presentovali vědci z Pittsburghské lékařské university vyplývá, že Omega-3 nenasycené mastné kyseliny mohou vylepšit naší špatnou náladu a ovlivnit naše impulsivní jednání.

Omega-3 mastným kyselinám jsou připisovány ochranné účinky proti onemocněním srdce a oběhového systému. Mohou být živočišného a nebo rostlinného původu.Omega-3 kyseliny živočišného původu se hojně nacházejí v rybách chladných vod, například v lososech, makrelách, pstruzích a tuňácích. Omega-3 kyseliny rostlinného původu jsou obsažené například v oleji ze lněného semínka a v listové zelenině.     (Zdroj: OSEL.cz)


Nepřipadá vám to už jako u Blbejch na dvorku: Evropská komise dnes rozhodně popřela, že by platné i budoucí evropské předpisy usnadňovaly dovoz odpadů z Německa do České republiky. Takové dohady v uplynulých dnech v ČR zazněly. Podle EK jde spíše o střet mezi zájmy českého státu, který si dovoz odpadu nepřeje, a dalších, i veřejnoprávních subjektů na české a německé straně, které na něm mají zájem. Podle příslušných nařízení EU je zcela v kompetenci národních orgánů dovozu odpadu přes hranice zamezit.     (Zdroj: EnviWeb)


Jak je to s nádržemi Nové Mlýny pod Pálavou? Soustava vodních děl měla původně sloužit jako rezervoár pro rozsáhlý systém závlah. Jeho vybudováním zanikl rozsáhlý komplex lužního lesa, jenž byl v Evropě zcela unikátní. Systém Závlah nakonec nebyl nikdy dobudován do míry předpokládané velkorysými komunistickými plány, a kvůli nimž měly a byly Novomlýnský nádrže budovány především. Po roce 1989 odběr vody na závlahy rychle klesal. Většina závlah dnes již nefunguje, rozpadla se, obnova provozu by byla značně finančně náročná. Objevily se nové ekonomické subjekty po starých JZD, které buď nechaly závlahové systémy zchátrat, nebo je rozprodaly. Navíc, dnes již existují nové technologie zavlažování, které znamenají úsporu vody. Hlavní účel díla se rozplynul do nenávratna. Jejich existence dnes nemá žádné opodstatnění.     (Zdroj: Ekologický právní servis)


Celá severní polokoule prochází nejteplejším obdobím za posledních přinejmenším 1200 let. Na základě informací získaných porovnáním letokruhů stromů a analýzou ledovcových jader a historických záznamů k tomu dospěli klimatologové Timothy Osborn a Keith Briffa z Východoanglické univerzity (University of East Anglia) v Norwichi. Studie byla zveřejněna v časopise Science.

K oteplování Země přispívají emise skleníkových plynů. "Výsledky našeho zkoumání ukazují, že v posledních letech 20. století došlo na celé severní polokouli k oteplení, které v předchozím tisíciletí nemělo obdoby," uvedl Timothy Osborn. Od 9. století nebylo nikdy tak teplo jako nyní. "Zjistili jsme, že 20. století je z hlediska takovéhoto oteplení a v porovnání se všemi teplejšími i chladnějšími obdobími během posledních 1200 let naprosto výjimečné."     (Zdroj: Gnosis9.net)     No ... když se tak koukneme ven, moc to na oteplování nevypadá. Když jsem šel v pátek skoro o půlnoci prohrabovat ulici u nás v Polabské nížině, připadal jsem si spíš jako na Severním pólu ...


Matematik a autor řady populárních prací o matematice Keith Devlin nedávno prohlásil, že většina matematických důkazů se stává natolik komplikovanými, že jejich pravdivost nejsme s definitivní platností stejně schopni posoudit - tedy samozřejmě nejen my obyčejní smrtelníci, ale ani odborníci. Matematika se tím dostává do spíše "empirické" pozice blížící se přírodním vědám. Spoléhá se na to, že něco platí "pravděpodobně", respektive provizorně (dokud nebude falzifikováno). ...

... počítače ani ne tak samostatně hledají důkazy, ale nějak se na matematikově práci podílejí. Devlin se domnívá, že pokud matematik s nějakým problémem není schopen pohnout, použije počítač i přes veškeré "filozofické" výhrady k takovému postupu a nejasnému statutu výsledku.

Thomas Hales v roce 1998 dokázal Keplerovu domněnku z roku 1611, která se týká nejúspornějšího naskládání koulí do krabice. Řešením je podle všeho jednoduché uspořádání - hromada/pyramida, pravoúhlé uspořádání, kdy další vrstva vždy "zapadne do děr" té předešlé (viz obrázky). Respektive - Keplerova domněnka říká, že neexistuje žádné efektivnější uspořádání, byť "stejnou hustotu" lze docílit i jinak - šestiúhelníkem. ...

... Důkaz je však tak složitý, že recenzenti práce kontrolu po pětiletém úsilí vzdali pro naprosté vyčerpání. Práce bude patrně uveřejněna v odborném časopise s tou výhradou, že to nikdo nezkontroloval. Má 300 stran, navíc plných počítačových výpisů. Recenzenti autorovi sdělili, že důkaz je na 99 % správně.     (Zdroj: ScienceWorld)

A pak mějte za zlé svým dětem, že mají problémy s počty ...


06.03. 2006    Víte, jaký svátek připadá na pondělí 6.března? Asi byste to neuhodli - je to Den jódu !!! Tento svátek vyhlásil Český výbor pro UNICEF.


Vývojáři Microsoftu se zamysleli, jak člověk nejčastěji ovládá počítač. Vyšlo jim, že zatímco ruce a hlava jsou plně zaměstnané, nohy pod stolem jen nečinně tuhnou. A tak vytvořili zařízení k ovládání některých funkcí počítače nohama.

Takzvané Step User Interface (doslova šlapací uživatelské rozhraní) sestává z placatého ovladače, který si umístíte pod stůl, a několika aplikací k ovládání specifických funkcí počítače.      (Zdroj: TechNet)

No co, pan Gates asi nikdy neviděl nikoho hrát na varhany - to by teprve viděl, jak ruce i nohy mohou být zaměstnané!


Americká společnost Space Adventures a ruská organizace Ruskosmos se dohodly, že vybudují flotilu kosmických dopravních prostředků, které budou schopny dopravovat turisty na suborbitální dráhy. Zbývá jen vyrobit dopravní prostředky, najít provozovatele a postavit kosmodromy.     (Zdroj: Astr.cz)

Ta formulace mě vždycky rozesměje. Je to, jako kdybychom napsali - plánujeme železniční spojení z Prahy do Brna. Vše je na nejlepší cestě, jen musíme vynalézt lokomotivu, rozhodnout, po čem bude jezdit, vyprojektovat nádraží a najít někoho, kdo to všechno zaplatí.


Lidem, kteří pijí hodně kakaa, hrozí až o 50 procent nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby či rakovinu ve srovnání s těmi, kteří si tento nápoj nedopřávají vůbec. Píší o tom nizozemští lékaři v odborném americkém časopise Archives of Internal Medicine. Kakao je známé tím, že snižuje krevní tlak, i když předchozí studie se rozcházely v tom, zda právě to lidi dlouhodobě chrání před srdečními chorobami, neboť se zpravidla dává do vysoce kalorických jídel s velkým obsahem tuku a cukru. Z nové studie vyplývá, že nižší riziko úmrtí nesouvisí s nižším tlakem, i když náruživí konzumenti kakaa zpravidla nižší tlak skutečně mívají a je u nich řidší výskyt smrtelných srdečních onemocnění než u "odmítačů" kakaa. Nizozemští vědci přičítají souvislost mezi konzumací kakaa a nižší předčasnou úmrtností antioxidantům a látkám zvaným flavonoly.     (Zdroj: ZdravCentra.cz)

Hmmm... kdysi jsem slyšel říkanku: Z provincie Macao dovážíme kakao. Po kakau kakáme - a pak dobře makáme!


Nová posádka Mezinárodní kosmické stanice ISS bude hrát golf. Tato informace připomíná na první pohled aprílový žertík, nicméně nová posádka ISS se opravdu bude golfu věnovat. Alespoň je to zatím v plánu. Pokud bude s tímto návrhem souhlasit i NASA, pak by měl být překonán rekord v délce doletu golfového míčku na jeden odpal. Mezitím se také objevily názory, že se jedná o nedomyšlený krok a že vystřelený míček může poškodit i samotnou stanici.     (Zdroj: AstroVM.cz)


Před třemi desítkami let začala být antibiotika v některých zemích přidávána do krmiv na podporu růst zvířat. Mikrobiologové již tehdy varovali před možností vzniku rezistentních (necitlivých na antibiotickou léčbu) bakteriálních kmenů, v USA byl vypracován návrh na zastavení podávání antibiotik do krmiv, ale Kongres ho odmítl: převážily zájmy výrobců potravin. ...

... A tak dnes již máme několik kmenů rezistentních. V roce 1999 bylo rezistentních 17.6 % kmenů Camphylobacter jejuni, izolovaných od nemocných lidí a 30% Camphylobacter coli. Tyto bacili jsou dnes v USA např. hlavními původci infekcí zažívacího traktu a tzv. reaktivních zánětů kloubů.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


03.03. 2006    Neděle 5.března 2006 je první postní nedělí - nazývá se Černá neděle, latinsky invocavit.


Pátý ročník kulturní a osvětové akce na podporu Tibetu - Festival pro Tibet - se uskuteční ve dnech 1. až 26. března 2006. Program festivalu - co a v kterých městech se bude odehrávat - si můžete prohlédnout na stránkách Festival pro Tibet.

Na zmíněných stránkách se také dozvíte o Tibetu, který stále žije v čínské okupaci, podobně jako my jsme dlouhá léta museli předstírat, že ruské tanky jsou u nás jen na přátelské návštěvě.

Aktuální seznam měst, ve kterých vyvěsí 10. března tibetskou vlajku, najdete na stránkách TIBINFO.

Na návštěvu České republiky přijelo šest mnichů z indického Ladaku. Ve dnech 3. až 8. března 2006 budou mniši vytvářet tibetskou mandalu v Muzeu hl. města Prahy na Florenci (vytváření začne otvíracím obřadem 3.3. v 17:00) a ve dnech 12. až 17. března 2006 v Ostravě na Ostravské univerzitě.

Co je mandala? Ve svém specifickém významu je mandala značně symbolickým náboženským obrazem světa, soustředěným kolem postavy ústředního tzv. „osobního božstva“ (tib. jidam, skrt. ištadevatá), se kterým má vyznavač za pomoci vizualizace splynout. Kromě uctívání mandal je jejím nejčastějším užitím rituální vizualizace, při níž vyznavač komplikovanými postupy ztrácí vlastní „běžnou“ identitu a splývá s božstvem. Při takovém postupu i svět nabývá „skrytého řádu“ soustředěného kolem božstva. 


Evropské právo neumožňuje České republice obecně zakázat dovoz veškerého odpadu. Vyplývá to z právního rozboru, který si na dnešní zasedání vlády nechal vypracovat ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Kabinet o tomto opatření uvažuje vzhledem k množství odpadu, které do Čech proudí z Německa. Stát ale zřejmě striktní zákaz nepřijme, vystavoval by se totiž hrobě soudního řízení na úrovni EU.     (Zdroj: EkoList)

Nad tím se teda rozum vzpírá jako jankovatá kobyla ...

Zprávu Ministerstva životního prostředí o opatřeních, která byla přijata proti nelegálnímu dovozu odpadů, 1.března 2006 vzala na vědomí vláda.     (Tisková zpráva MŽP)A že to s tím odpadem vlastně vůbec není jednoduché, o tom si můžete přečíst


Kupujete celozrnné pečivo aniž by vám bylo úplně jasné, co to ono slovo "celozrnný" vlastně znamená? Můžete se inspirovat z dokumentu FDA (U.S. Food and Drug Administration), ve kterém se objasňuje pojem celozrnný - vztahuje se na zrna cereálií, tvořená intaktní, drcenou, rozemletou nebo vločkovanou obilkou, jejíž základní složky – škrobový endosperm, klíček a otruby, jsou přítomny ve stejných relativních podílech v jakých se vyskytují v intaktním zrnu. Těmito cereáliemi mohou být ječmen, pohanka, bulgur, kukuřice, proso, rýže, žito, oves, čirok, pšenice a planá rýže.     (Zdroj: Agronavigátor)

Je hezké, že se nám snaží U.S. organizace normalizovat české rohlíky ... ale proč proboha se všichni snaží stále prznit češtinu, to jedno z mála, co českého nám v Česku ještě zbývá? Proč používat termín cereálie místo slova obilniny? Aby to znělo vznešeně, "po vědecku"?


Dnešní ptáci zuby nemají, evoluce je uznala za zbytečné před 70-80 miliony let a opeřence o ně připravila. Nicméně už v minulosti se ukázalo, že pokud se myší zárodečná tkáň, ze které se formují zuby, dostane do kontaktu s tkání ptačí čelisti, začnou se dít divy. Ptačí čelist dokáže přijímat instrukce z myší tkáně a vytváří zuby, jež svou strukturou silně připomínají chrup savců. V posledním čísle časopisu Current Biology publikovali vědci z University of Wisconsin a z University of Manchester článek o tom, že si ptáci schopnost vytvářet zuby dokonce sami ponechali, jen ji v současnosti nevyužívají. Jejich domněnku potvrdil pokus, ve kterém lehce upravili genetickou inforamci slepice. Takto pozměněným kuřatům pak v embryonálním vývoji začaly rašit zuby.     (Zdroj:21@století)

No nazdar ... "Proč máte zafačovanou tu nohu?" ... "Ááale ... pokousala mě slepice ...".

Člověk se utěšuje, že třeba je pravdivá teorie o reinkarnacích lidských duší. Nemáte ale strach, že byste se příště mohli narodit zrovna tam, kde nějakého magora napadlo na vašich rodičích tajně vyzkoušet nějakou tu genovou mutaci?


Většina lidí tvrdí, že astrologii a horoskopům nevěří. Průzkumy však ukazují, že astrologii ve světě bere vážně zhruba miliarda lidí. Další desítky milionů se sice horoskopům smějí, přesto je poctivě čtou, aby věděli, co je čeká.

V USA a v západoevropských zemích jsou dnes kromě klasických horoskopů oblíbené speciální horoskopy, které radí při výběru partnera, poskytují astrologické rady jednotlivým profesím a dokonce existují i horoskopy pro domácí miláčky - psa, kočku či oblíbeného papouška. Podle některých odhadů je v USA a v západní Evropě stejný počet astrologů jako psychologů. V USA dokonce některé střední a vysoké školy mají astrologii v programu výuky. Z evropských zemí věří horoskopům podle průzkumů nejvíce Francouzi. 63 procenta dotázaných Francouzů přiznala, že sledují rady horoskopu, a většina z nich má tendenci se jimi řídit. Jak je vidět, astrologie zdaleka není věcí minulosti. Nejvážněji berou řeč hvězd mocní tohoto světa - politikové, finančníci, umělci. Svého dvorního astrologa měla britská princezna Diana.     (Zdroj: 100+1)


Děti Země Brno vyhlašují čtrnáctý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a jedenáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může do 27. března 2006 na jejich adresu či e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na www.detizeme.cz/ropak. Ropákem za rok 2005 se stal bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina. Výsledky budou zveřejněny 28. dubna v Brně.     (Zdroj: stránky Děti Země)


02.03. 2006    Březen je měsícem knihy (a také Internetu). Leckterá knihkupectví poskytují na své knihy po celý březen určité slevy - stojí za to podívat se na jejich nabídku.


Druhý ročník veletrhu Esoterika se letos bude konat ve dnech od 17. do 19. března na pražském Výstavišti. Proběhne současně s výstavou Biostyl 2006.

Bližší podrobnosti a program veletrhu najdete na internetových stránkách ESOTERIKA 2006.


Z diskuse pod článkem Český Telecom a Eurotel se spojí v jednu firmu - Telefónica O2 na stránkách Novinky.cz: Operátoři všech zemí - táhněte do haj.zlu. Svatá pravda ... a k tomu bych dodal - chudáci závisláci, co se nechali zblbnout! Další postřeh - Příjmy mobilních operátory plynou z lidské hlouposti. Jééé, a já k tomu mám návrh na novou dechovku: Kdyby ty mobily nebyly, tak bych měl dneska už tři vily ...


Česká republika porušuje závazky, které dala organizaci UNESCO při zápisu Prahy na seznam světového kulturního dědictví. Tvrdí to Arnika, Ateliér pro životní prostředí, Občanská iniciativa Pankráce a několik dalších občanských sdružení, která podala stížnost směřující 1.března 2006 do centrály UNESCO. Poukazují v ní na projekt „City“ developerské společnosti ECM, který předpokládá výstavbu dvou nových mrakodrapů na Pankrácké pláni, v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Mrakodrapy by mohly podle občanských sdružení vést k vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO a ohrožení mezinárodní reputace České republiky. Tuto obavu sdílejí i odborníci na památkovou péči.      (Zdroj: tisková zpráva Sdružení ARNIKA)


Více než 90 pěstitelů bavlny z Texasu zažalovalo u amerického federálního soudu v městě Marshall firmu MONSANTO a dvě přidružené firmy. Farmáři se podle zprávy agentury REUTERS cítí poškození rozsáhlými ztrátami úrody v důsledku toho, že je MONSANTO nevarovalo před defektem v nabízené geneticky modifikované (dále jen GM) bavlně. Do ní byla metodami genetické manipulace vložena DNA, která měla zaručit, aby rostlina byla odolná vůči chemickému herbicidu Roundup, který vyrábí právě MONSANTO.     (Zdroj: Enviweb)


Velmi alarmující informací je také fakt, že americký trh v dnešní době zahrnuje bezmála dvě třetiny geneticky modifikovaných plodin z celkové dodávky potravin. Stále více a více informací naznačuje, že tento druh plodin může být časovanou bombou v prostředí lidské populace. Mnozí mají v patrnosti zhoubný vliv jedovatého fluoridu sodného, který se přidával a snad ještě někde dodnes přidává do soli.

Stávající situace byla velmi dobře shrnuta genetikem Richardem Steinbrecherem:

Přístup genetického inženýrství, které operuje s rostlinami s tím, že je modifikačně genticky pozměněné uvolňuje do životního prostředí a uvádí do potravních řetězců je vědecky předčasné, nebezpečné a nezodpovědné”.      (Zdroj: Matrix-2001.cz)


Proti ptačí chřipce jsou opatření nutá i opatření směšná. Neměla by je ovlivňovat psychóza.

Na březích řeky v Ústí nad Labem hlídkují městští strážníci a brání lidem, aby krmili ptáky, především labutě. Nařídil jim to přímo jejich nejvyšší nadřízený, primátor Gandalovič (ODS). Ptáci by prý při krmení vylézali na břeh, a tak by se s nimi lidé dostali do styku. Opatření je to ovšem nesmyslné, ani ty předvolební body snad nenasbírá. Psychóza ale dělá své. Co na tom, že v tomto ročním období hynuli zimou vysílení ptáci již po staletí. Co na tom, že je to ten nejpřirozenější proces, neboť se tak zachovají jedinci silní, kteří zajistí pokračování rodu, jak to prokázal již před dvěma sty lety Darwin. Co na tom, že virus ptačí chřipky se vyskytuje také již několik století, byť to zrovna nebyl ten tak obávaný H5N1. Nakažený stěhovavý pták zřídka najde dostatek síly, aby přeletěl ze svého zimoviště zpět do našich luhů a hájů. Většinou uhyne po cestě. Mnohý z nakažených ptáků v sousedních zemích odnikud nepřiletěl, ale trvale žil v dané lokalitě. Virus byl prostě v nich.     (Zdroj: Enviweb)


Základem starověkých armád až na výjimky třeba u Parthů byla pěchota. Pokud pomineme Huny, platilo totéž i pro barbary napadající římskou říši. Naopak středověk máme asociován spíše s obrněným rytířem na koni. Kdy došlo k tomuto vzestupu jízdy?  ...

... Uvažuje se o významném podílu technologické inovace, kterou představovalo zavedení třmene. Ten byl již dříve znám Avarům (a snad i Hunům), nikoliv však antice ani germánským kmenům v době stěhování národů. Bez třmene byla podle některých názorů síla jezdce výrazně omezena tím, že mu neustále hrozil pád z koně. Jezdec vybavený třmenem a vyvýšeným sedlem může naproti tomu třeba oštěp nebo kopí držet pod paží a dlaní pouze usměrňovat jeho směr. Ve větší rychlosti se tak stává přímo jakýmsi oživlým projektilem. Taktéž mečem nemusí pouze lehce bodat či sekat, ale může také udeřit z výšky silnou a vahou zbraně.     (Zdroj: ScienceWorld)


Pavla Kozáka známe jakou autora řady knih o "tajemnu" - například Místa působení, Energie krajiny či různá "Tajemná místa ...". Nyní můžete během března 2006 navštívit dvě přednášky tohoto autora:

V pátek 17. března 2006 se koná přednáška na téma Tajemství labyrintů; místo a čas konání jsou: Čajovna Metamorfóza, Praha 2, Hálkova 8, 18.00 hod

V rámci doprovodného programu veletrhu ESOTERIKA se uskuteční přednáška na téma Fenomén grálu a Čechy Historie a současnost poznávání jevu  Přednáška proběhne v neděli 19. března 2006 v 17.00 hod. v sále I. Průmyslového paláce Výstaviště Praha - Holešovice


Léto 2006: Proč neokusit moře v Africe, Americe nebo Austrálii? Mladá fronta Dnes, 28.2. 2006

...

Jestliže chceme zabránit, aby se planeta uvařila, musíme přestat cestovat rychlostí, jakou umožňují letadla. Většina růstu letecké dopravy se podle vládních odhadů odehraje ve prospěch nejbohatších 10 procent. Avšak lidé, které postihnou klimatické důsledky jako první, patří k nejchudším lidem na této planetě. George Monbiot, The Guardian, 28. 2. 2006

Dva protichůdné pohledy na svět ... dále čtěte v Britských listech Není to veselé .... například:

Z klimatologického hlediska je letecká doprava absolutní katastrofou. Nejenže letectví je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí kysličníku uhloičitého. Spalování leteckého paliva má "radiativní nucený poměr 2,7", což znamená, že celkový oteplovací efekt emisí z letadel je 2,7x větší než oteplovací efekt samotného kysličníku uhličitého. Letadla vypouštějí vodní páry, které se v horní troposféře mění v ledové krystaly a přispívají ke skleníkovému efektu. Podle výpočtů Tyndallova střediska pro klimatické změny by zřejmě samotné emise z letadel vedly do roku 2050 k překročení vládní hranice pro emise veškerých skleníkových plynů v Británii o 134 procent. Vláda na to má efektivní způsob, jak si s tím poradit. Nezahrnuje emise z mezinárodních letadel do statistik.


01.03. 2006    Březen, za kamna vlezem (ale kde jsme tedy vlastně byli v tom mrazivém lednu a únoru ???). Prvního března končí období masopustu a popeleční středou začíná doba postní - příprava na Ježíšovo vzkříšení - Velikonoce.


Jazykový koutek ... Na stránkách iDNES mne zaujal titulek článku: Jedno pivo za přestupek, za dvě piva vězení. Já nevím jak vy, ale já si teď nová pravidla budu vysvětlovat tak, že když udělám dopravní přestupek, policisté mě pohostí pivem (jedno pivo za přestupek). Teprve když udělám přestupky dva, nejspíš mě zavřou - ale na uklidnění a aby mi to nebylo líto, mi před branami žaláře nabídnou hned dvě piva ...

Hmmm ... škoda, již dopoledne téhož dne tato kuriozita zmizela a titulek byl nahrazen - Za jedno pivo bude pokuta, za dvě hrozí vězení. Můžeme přemýšlet o tom, zda se jednalo o žertík nebo běžný způsob vyjadřování lidí nepoznamenaných četbou "papírových" knih, novin a časopisů.


Nevíte, s jakým internetovým prohlížečem pracovat? Zajímavé podněty ze stránky CZilla: Firefox byl bezpečný 339 dní v roce ... Alespoň takový závěr průzkumu z roku 2004 uvádí David Wagner z univerzity v Berkeley. Na druhém místě skončila Opera s 300 bezpečnými dny. Internet Explorer naopak vykázal 358 nebezpečných dní v roce.


Sloní paměť je příslovečná. Sloni si také pamatují příkoří, které jim lidé v minulosti způsobili a využívají vhodných příležitostí k tomu, aby se pomstili. Proto se v posledních desetiletích poměrně často objevují případy, kdy sloni útočí na vesnice, demolují chýše, ničí úrodu a blokují cesty. Nečiní tak proto, aby získali potravu, což byl pravděpodobný motiv jejich předků. Jejich cílem je vyděsit a usmrcovat lidi. "Jsou bezpochyby dostatečně inteligentní a mají dostatečně dobrou paměť na to, aby byli schopni se mstít," prohlásila Joyce Pooleová, spoluautorka studie a ředitelka keňského Výzkumného projektu slonů v Amboseli (Amboseli Elephant Research Project, AERP).

Úryvek z článku Nová generace slonů se mstí lidem za prožité utrpení zveřejněného na stránkách Gnosis9.net


Češi jsou třetí nejtlustší v Evropě.  Před námi jsou jen Jugoslávci a Řekové. Uvedl to Petr Sucharda, primář 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se výzkumem a léčbou obezity dlouhodobě zabývá. "Za posledních dvacet let se počet obézních v Česku zdvojnásobil a bohužel stále stoupá," řekl Sucharda. Dodal, že pětina národa je už dnes obézní a dalších 30 procent má nadváhu.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)

... a tak se radostně usadíme u blbobeden u dalších ročníků RealityŠou, naše děti přitom budou hrát hodiny a hodiny počítačové hry ... a budeme kynout a kynout ... ať má ježibaba radost.


Materiál od komety Wild 2 pořízený sondou Stardust se postupně analyzuje. Světlo světa již spatřily i první obrázky nasbíraného materiálu. Chcete vidět částice kometárního prachu na vlastní oči? Podívejte se na stránky Komety.cz!


Americký biotechnologický gigant Monsanto, největší výrobce geneticky modifikovaného (GM) osiva, změnil závazek z roku 1999, že neuvede na trh tzv. „sebevražedné osivo“. Hrozba tzv. „sebevražedných“, sterilních semen pro využití v zemědělství nyní prudce narostla.

Agrochemická firma Monsanto se v roce v 1999 veřejně zavázala, že na trh neuvede tzv. „zabijáckou technologii“ terminátor - geneticky modifikované rostliny, které byly změněny tak, aby jejich semena byla sterilní(1). Nyní Monsanto prohlašuje, že tuto technologii rozhodně vyvine, a zmiňuje, že ji bude využívat u osiva bavlníku, tabáku, farmaceutických plodin a trávy, tedy nikoli u plodin určených pro výrobu potravin. Nevylučuje však do budoucna i další využití.

Greenpeace společně s více než 300 organizacemi z celého světa požaduje, aby existující moratorium na technologie pro genetickou sterilitu osiva bylo zachováno, protože použití sterilního osiva ohrožuje biologickou rozmanitost a má zničující dopad na živobytí a kulturu 1,4 miliardy lidí, kteří jsou existenčně závislí na plodnosti semen ze svých polí.      (Zdroj: Greenpeace.cz)


Do boje proti nelegálním billboardům podél dálnice D5 vytáhli západočeští aktivisté z ekologického hnutí Děti Země. Obří plakáty totiž podle nich ničí krajinný ráz.

To samé sice platí i o legálních billboardech, s nimi ale ekologové zatím nic nesvedou. V některých evropských zemích je výstavba billboardů podél dálnic zcela zakázána s ohledem na bezpečnost silničního provozu, např. ve Francii, sdělil Martin Hyťha z plzeňské pobočky Děti Země.     (Zdroj: EnviWeb)

Já nevím jak vás, ale mě ty stupidní bilboardy za volantem opravdu rozčilují. A co teprve až začne předvolební kampaň a naše silnice rozkvetou cedulemi s blahobytně a vlezle se cenícími ksichty politiků, co zase budou slibovat hory-doly-černý les ve jménu svých koryt.

Zkusil někdo spočítat, co papíru a kovu padne zbytečně za oběť těm pitomostem? A co barev se deštěm smyje do okolní půdy?


 

 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček