wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


Požehnané dny Vánoc přejí všem lidem dobré vůle

                                                                                                                                        Říše snů a Vlk Samotář


23.12. 2014     Třiadvacátého prosince 1947 byl v Bellových laboratořích poprvé předveden tranzistor, vynalezený Johnem Bardeenem, Walterem Brattainem a Williamem Shockleym.


Vánoce: tisíce drobností a povinností?! ..... Vánoce jsou zde a s nimi možná spousta představ, očekávání: jak by to mělo být, jak to chci, „a jak to taky bude“! Přemáhá nás možná touha mít vše pod kontrolou, zabránit chaosu, zachránit rodinnou atmosféru, vyrobit domácí pohodu, …atd. Anebo nás možná naopak přemáhá rezignace, strach, „hlavně ať už je to za mnou“.

Svázanost všemi tradicemi bere chuť dýchat, něco vůbec pustit pod povrch. Avšak Pánem našeho života a potažmo i těchto Vánoc je Bůh! Nikoli představy o Vánocích, nikoli neporušená linie tradic. Možná by nebylo špatné se zastavit. Odevzdat své plány na splnění tisíce a jedné drobnosti, nebo svou otupělost a strach Bohu a připojit se k Mariinu: „Jsem služebník/nice Páně; staň se mi podle tvého slova“.

Není to pasivita, ale postoj očekávání a připravenosti. „Dávám ti, Pane, prostor, abys ty dnes jednal v mém životě“. A Bůh může a chce konat nové věci! Chce se nově narodit i ve tvém srdci. Nevadí mu chlív tvých slabostí, brání mu ale jen tvůj pocit

vlastní důležitosti a nepostradatelnosti, tvůj strach, anebo to, že od letošních Vánoc nic nečekáš…       (Čtěte na stránkách Víra)


Jak správně roztřídit obaly z vánočních dárků ..... Vánoce s sebou nepřinášejí jen plné talíře a nůše, ale i plné popelnice. Jak se všemi těmi obaly správně naložit? Jak je správně roztřídit? Převažovat mezi nimi budou zřejmě opět papír a plasty.

Není papír jako papír ... S kartonovými krabicemi to je jednoduché: stačí z nich odstranit polepy, zmáčknout je a hodit do kontejneru na papír. A podobné je to s mnoha dalšími papírovými obaly.

Problém může nastat až s tzv. bublinkovými obálkami. Ty sice také patří do papíru, ale pouze bez plastového vnitřku. Jak ho odstranit poradí video návod v článku Jak zrecyklovat obálku s bublinkovou fólií a jak papír snadno oddělit od fólie?

Další chyták představuje laminovaný papír: patří ten do modrých kontejnerů? „Ne. Náleží do nich recyklovatelný papír všeho druhu, kromě polaminovaného, povoskovaného a papírů znečištěných nebo zamaštěných,“ vysvětluje Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM, která v Česku zajišťuje recyklaci obalů. Z polaminovaného papíru mohou být třeba dárkové tašky nebo kartičky se jmenovkami. Pokud je nehodláte použít znovu, hoďte je do směsného odpadu, radí Nováková.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Velké šelmy a lidé mohou žít v Evropě vedle sebe, říká studie zveřejněná v prestižním časopisu Science .....Nová studie publikovaná v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa – Science – hodnotí aktuální stav populací a perspektivy velkých šelem v Evropě. Rozsáhlý kolektiv 76 autorů z 26 evropských zemí včetně tří českých biologů – Luďka Bufky ze Správy Národního parku Šumava a Miroslava Kutala i Martina Váňi z Hnutí DUHA Olomouc – zjistil, že alespoň jeden druh velké šelmy obývá zhruba třetinu kontinentální Evropy a jejich populace byly v 21. století většinou stabilní nebo mírně rostoucí. Důvodem úspěšné obnovy evropských populací je lepší legislativní ochrana, pozitivní postoje veřejnosti a řada dalších opatření, které usnadňují soužití velkých šelem a lidí.

Podle rozsáhlého datového souboru, který ovšem nezahrnuje Rusko, Bělorusko a Ukrajinu, je nejpočetnější evropskou šelmou medvěd hnědý, jehož početnost vědci odhadují na 17 tisíc jedinců. Trvale se vyskytuje ve 23 evropských státech v jedenácti populacích. Druhá nejpočetnější velká šelma – vlk obecný je odhadována na 11 tisíc zvířat a obývá 28 zemí v deseti různých populacích. Asi devět tisíc rysů trvale žije v jedenácti populacích na území 23 zemí. Nejméně početnou velkou šelmou je rosomák, jehož výskyt je limitován na území skandinávských zemí, kde žije ve dvou populacích 1 250 zvířat.

Současný stav se výrazně liší od období před sto lety, kdy byly velké šelmy vyhubeny ve většině evropských zemí a přežívaly jen reliktní populace. V současné době vlci, rysi a medvědi většinou trvale nežijí v odlehlých oblastech nedotčené divočiny, z které v Evropě zůstaly jen malé fragmenty, ale v krajině, kde dominuje lidská činnost. Je to velký rozdíl proti většině jiných částí světa, kde jsou velké šelmy chráněny ve velkých národních parcích odděleně od lidí. Pokud by takový model byl uplatněn v Evropě, velké šelmy by neměly šanci, protože se zde nenachází dostatek rozlehlých oblastí divočiny.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Svážet bioodpad nebo předcházet jeho vzniku? ..... Po čtvrt století budování tržní ekonomiky jsme se přiblížili prostředí, které je v západních zemích standardem již mnoho let...

Samozásobení bylo dříve samozřejmostí stejně jako kompostování. Vyrostla nová generace a přestali jsme být národem chalupářů. Po počátečním okouzlení super - hyper - markety, které nás doslova zasypaly zbožím, dnes znovu objevujeme hodnotu doma vypěstovaných potravin a s tím se nese i znovunalézání hodnoty kompostu.

Vstup ČR do EU v roce 2004 nám mimo jiné přinesl nový termín "BIOODPAD" a "Zákon o státní službě", který však díky legislativnímu mistrovství našich polit iků nenabyl nikdy platnosti. Neustálé výměny kompetentních úředníků zapříčinily, že povinnost obcí řešit nakládání s bioodpady byla přijata až pod tlakem Evropské komise. Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech č. 229/2014, kde je v § 17 stanovena obcím povinnost zajistit místa pro ukládání bioodpadu. Podobně 6. listopadu 2014 byl přijat nový zákon č.234/2014 Sb o státní službě, který již nabyl platnosti. Tyto dva zákony v oblasti bioodpadu ukončily 10 let tápání a nejistot, začínají vytvářet stabilní legislativní prostředí.

Důležitý je nyní výklad v připravované vyhlášce MŽP k výše zmiňované novele 229/2014 Sb. kde se očekává, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu bude splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Obcím je tak dán jasný impulz zaměřit se na předcházení vzniku bioodpadů, neboť při komunitním kompostování se nenakládá s odpady.

Obecně platí, že nejlevnějším řešením odpadů je předcházení jejich vzniku. U bioodpadů to platí dvojnásob. V obcích, které se zaměří pouze na zavedení odděleného sběru bioodpadů, se může velmi snadno stát, že organické zbytky, které byly doposud kompostovány na zahradách a pozemcích obyvatel, začnou plnit kontejnery na bioodpad. S tímto materiálem však již musí být dále nakládáno jako s odpadem a dochází tak k enormnímu nárůstu objemu bioodpadu, ale také nákladů.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Vzducholodi umožní lidem osídlit Venuši, navrhuje NASA .....Druhá planeta sluneční soustavy s povrchovou teplotou kolem 500 stupňů Celsia, vysokým tlakem a ničivými bouřemi, nebyla od 80. let favoritem pro pilotované mise ze Země. NASA však přišla s novým plánem, který počítá s využitím vzducholodí a budováním základen v atmosféře Venuše.

Dlouho byl hlavním kandidátem na první mimozemskou planetu osídlenou člověkem Mars. Nový plán Dalea Arneye a Chrise Jonese by však mohl zamíchat pořadím.

"Drtivá většina lidí, když slyší o misi a průzkumu Venuše, uvažují o přistání na povrchu, kde jsou teploty dostatečné pro roztavení olova a tlak jako kilometr pod hladinou oceánu," uvádí Jones s tím, že přitom stačí zaměřit se na relativně příznivější atmosféru planety pojmenované po bohyni lásky.

Jak udělat Mars obyvatelným?

Jejich plán počítá s využitím výšky v 50 kilometrech nad povrchem, kde panují podmínky blízké Zemi pokud jde o tlak a působené tíže. Teplota je stále vyšší - +75 stupňů Celsia - ale jde již o poměrně zvládnutelné prostředí. Tedy jednodušší než na Marsu, kde je setinový tlak, vysoká radiace a teploty kolem 63 stupňů Celsia pod nulou. A pokud jde o radiaci, tak je v husté atmosféře Venuše přes blízkost Slunce na úrovni Kanady, zatímco na Marsu je 40 krát silnější.

Důležitou výhodou Venuše je i to, že je často mnohem blíže Zemi než Mars. Modelová mise na Venuši by zabrala jen 110 dní, pobyt by trval 30 dní a na návrat bez čekání by bylo třeba 300 dní. Cesta na Mars a zpátky by pak zabrala minimálně 650 až 900 dní.       (Čtěte na stránkách National Geogeaphic)


Jak se psychicky připravit na Vánoce ..... Vánoční svátky jako čas oddychu a klidu dostávají v dnešní společnosti spíše příznak období stresu a psychického vypětí. I když si lidé berou o svátcích dovolenou, nebo lépe řečeno volno v práci, někdy se nedá říct, že jde o tradiční dovolenou v pravém slova smyslu. Lidé se honí, aby všechno postíhali, stihli uklidit, nakoupit všechno potřebné k vaření, pečení, navařit, napéct, nakoupit dárky – samozřejmě, že se vždy na něco zapomene a kolotoč běhání po obchodech je několikanásobný. Doma zkoordinovat chod rodiny s veškerým úklidem, přípravou jídla, kdy i samotné vytvoření „vánoční atmosféry“ je tedy spíše ve znamení stresu a shonu.

Stresory na nás útočí neustále. Někdo se jim dokáže ubránit, jiný s tím může mít určité potíže. To, co je pro někoho stresor, zátěž, jiný může zvládat naprosto bez potíží a s elegancí. Richard Rahe a Thomas Holmes, psychologové zabývající se stresem zjistili, že stresorem pro nás kromě negativních situací (např. úmrtí partnera, rozvod, hypotéka) jsou i situace s obvykle s pozitivním emocionálním nábojem – jako jsou třeba svatba, dovolená, přírustek do rodiny či právě Vánoce. Všechny tyto situace představují buďto nějakou výraznou změnu v obvyklé rutině nebo způsobu života, vyžadující přizpůsobení se jedince nově vzniklé situaci nebo situaci, která určitým způsobem vytrhává obvyklý život s rutiny, která je neohrožující a přivádí člověku pocit stability.

Vánoce – i když obvykle představují období, které se spojuje převážně s pozitivními přívlastky a emocemi – jsou zároveň takovýmto vytržením z rutiny, a tím můžou na člověka vytvářet určitý tlak na zvládnutí různých povinností, které se s tímto obdobím vážou – musí postíhat pracovní agendu, protože se blíží konec roku, zároveň připravovat domácnost na nastávající vánoční svátky. K psychickému uvolnění nám nemusí přidat ani to, že se městská vánoční výzdoba na pouličním osvětlení nebo ve výlohách obchodů začíná objevovat rok za rokem dříve a dříve. To v nás může vyvolat právě vnitřní pocit nátlaku a stresu…       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zrod cyklokultury v Brně ..... Letos v září Brnem projelo až 1400 účastníků druhého ročníku nakoleonské cyklojízdy, což z akce udělalo největší letošní cyklojízdu v České republice. Jak se to povedlo, proč je brněnská cyklodoprava na vzestupu a co s tím má společného tamější magistrát?

Jízdní kolo je staronový trend. Provází nás již více než 150 let a v Evropě zažívalo rozkvět do konce první poloviny 20. století. S pokročilou industrializací a nárůstem bohatství jej však začaly vytlačovat automobily, čehož jsme svědky dodnes. Obzvláště z velkých měst kola téměř zcela zmizela a prostor města byl uzpůsoben pro pohyb automobilem. Důsledky vidíme každý den: paralyzovaná centra měst, znečištěné ovzduší a z něj vyplývající nemoci dýchacích cest a celkově snížená kvalita života všech obyvatel. V této situaci se znovuobjevuje jízdní kolo jako jednoduchý a levný prostředek nápravy.

Z jednoho na šest procent ... V této nelichotivé situaci bylo a stále je Brno. Působily zde sice různé skupiny propagující cyklodopravu, ty však podporu širší veřejnosti nezískaly. Cyklojízdy směřující k propagaci cyklodopravy a zviditelnění lidí jezdících na kolech trpěly slabou účastí od několika desítek lidí po maximálně tři sta. Jízdní kolo zůstávalo na okraji zájmu. Loni se však z brněnského podzemí vynořil NAKOLEON odhodlaný naplnit svou vizi světa jezdícího na kolech. Zmobilizoval 1050 věrných, kteří se s ním vydali na bezprecedentní jízdu za podporu cyklodopravy. Letošní nakoleonská cyklojízda přilákala dokonce až 1400 lidí, a stala se tak největší tuzemskou cyklojízdou tohoto roku.

Podle údajů Sčítání lidu, domů a bytů jezdilo v roce 2001 do práce či do školy na kole pouhé 1 % Brňanů a Brňanek. O deset let později podíl cest do práce a školy narostl na necelá 3 %. V roce 2012 činil podle průzkumu Odboru dopravy podíl jízdního kola na přepravě v Brně již 4 %. Podle průzkumu mezi účastníky cyklojízdy NAKOLEON začal každý třetí z nich jezdit po Brně na kole letos nebo loni. V současnosti můžeme reálný podíl jízdního kola na „přepravní práci“ v Brně odhadnout na 6 %. Proč obliba kola tak dynamicky roste?       (Čtěte na stránkách Sedmá generace)


Pozemský život poznamenala supernova ..... První biologickou stopu po výbuchu supernovy v blízkém vesmíru našli němečtí vědci na dně Tichého oceánu. Nález izotopu železa Fe-60 ve fosíliích bakterií starých 2,2 milionu roků prozradil, že v blízkosti Země explodovala supernova. Přibližně v té samé době se v Africe objevili první pravěcí lidé.

Železo přichází z hvězd ... Spousta chemických prvků pochází z jádra vybuchlých supernov. Při děsivé explozi, která provází kolaps hvězdy, je většina hmoty z jejího jádra vyvržena do okolního vesmíru.

Radioaktivní izotop železa Fe-60 vzniká prakticky výhradně při takovýchto příležitostech. Vzhledem k jeho relativně krátkému poločasu rozpadu – „pouhých“ 2,62 milionu roků – a ke stáří sluneční soustavy 4,6 miliardy roků se tento izotop na Zemi nedochoval. Pokud jej na naší planetě přeci jen najdeme, pak musí pocházet ze supernovy, která vybuchla celkem nedávno.

Bakterie s kompasem ... Vědci z mnichovské techniky pod vedením astrofyzika Shawna Bishopa prováděli vrty na dně Tichého oceánu a z pravěkých usazenin izolovali železo, které nahromadily bakterie. Mikrobi žijící v povrchové vrstvě usazenin mořského dna se orientují podle magnetického pole. Jsou to jakési „živé kompasy“. Jako střelka jim slouží mikroskopické krystaly magnetitu. Ve vrstvách usazenin se tyto krystaly zachovaly až do dnešních dnů. Určením jejich izotopového složení lze pak zjistit, zda se na Zemi dostalo železo ze supernovy a kdy na naši planetu dopadlo.

Analýzy německých vědců jasně prokázaly, že před 2,2 miliony roků sáhly „magnetické“ bakterie na dně Pacifiku po izotopu železa Fe-60, které k nám dolétlo po explozi supernovy. Jde o vůbec první biologický důkaz takové kosmické události.     (Čtěte na stránkách VTM)


Skrytý život vánočních rostlin – lékařské využití cesmíny, jmelí a poinsettie ..... Rostliny, nejčastěji používané jako vánoční dekorace, jsou cesmína, jmelí a poinsettie neboli vánoční hvězda. Jejich využití však nekončí u svátečně nazdobeného domova, lze je využít i pro jejich léčivé účinky.

Cesmína ... Existují stovky druhů cesmíny a všechny mají rodové označení Ilex neboli „neopadavý dub“. Nejznámější cesmíny jsou zřejmě ty s červenými plody a ostnatými zelenými listy. V ČR se s cesmínou v přírodním prostředí nesetkáme.

Ve starověkých kulturách západní Evropy cesmína symbolizovala smrt a zrození zimního cyklu. Druidové považovali cesmínu za nejposvátnější rostlinu, jelikož si ji oblíbila Hel, norská bohyně podsvětí.

Cesmína je spojována se sny a magií. Pythagoras tvrdil, že větve cesmíny mají moc ovládnout zvířata a že mohou zamrazit vodu. Plinius Starší, vyhlášený římský přírodovědec, napsal, že cesmína může dům ochránit před blesky a lidi před čarodějnictvím.

V lidové medicíně se nejčastěji používá list. Čaj z pražených cesmínových listů se kdysi používal k léčení typicky zimních onemocnění, jako horečka a kašel, ale také proti zažívacím potížím.

Několik druhů cesmíny obsahuje také kofein. Mezi ty nejsilnější patří Ivex vomitaria a Yerba maté. Jemně pražené listy vám dají černý čaj, jenž se používá jako povzbuzující nápoj i jako obřadní pročišťovací nápoj u domorodých kmenů v jihovýchodních Spojených státech.

Cesmínové listy však obsahují také další stimulanty, jako theobromin – hořký alkaloid vyskytující se v čokoládě, vitamín A, C a vysokou hladinu antioxidantů. Studie univerzity Texas A&M došla k závěru, že listy cesmíny mají protizánětlivé účinky a mohou chránit před rakovinou tlustého střeva.

Plody cesmíny se medicínsky využívají také, obvykle v sušené podobě a pouze s velkou opatrností. Ačkoliv ptáci tyto bobulky s vysokým obsahem kofeinu jedí bez problémů, u člověka vyvolávají zvracení a při vysokých dávkách mohou být smrtelné. Anglický bylinář Nicholas Culpepper žijící v 17. století považoval plody cesmíny za lék proti kolice a doporučoval je k „pročištění těla od hustého a lepkavého hlenu“.

Květy cesmíny nabízí léčbu pro mysl. Esence z květů se používají k léčení citové nerovnováhy a údajně si dokáží poradit se žárlivostí a podezříváním. Jsou určeny pro osoby, které ztratily víru v sebe i v druhé a podezírají všechny ostatní z prolhanosti.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Internet jako nástroj rozvoje myšlení, nebo demence? ..... Centrální mozek lidstva. Trochu se zapomíná, jak to všechno vzniklo. Co bylo na začátku rozvoje počítačů, jaké byly vize lidí, kteří je vytvářeli? A jak se je podařilo naplnit?

„Na počátku byla s rozvojem internetu spojena nejrůznější očekávání,“ vysvětluje Petr Lupač z Katedry sociologie FF UK, který se ve svém výzkumu věnuje rozvoji počítačů a internetu a současnému dopadu na lidské chování. „Například představa počítače jako nástroje zlepšení intelektu.“

Počítač měl za lidský mozek přebrat mechanickou část myšlení. Lidé by se potom mohli věnovat jen tvůrčí činnosti a kráse. Počítačová síť potom představovala technologii, která spojí všechny národy a lidstvo.

Kdo za tím stál ... Za těmito myšlenkami byli samozřejmě konkrétní lidé. Douglas Engelbart byl vůdčí postavou vytváření technik ke zvýšení lidského intelektu. Vynalezl editovatelný text na obrazovce, myš, videokonferenci a vlastně způsob, jakým i my reagujeme na informace na obrazovce.

Druhou postavou byl americký informační vědec Joseph Licklider, vizionář propojení počítačů. Se šéfem sekce vládní agentury pro pokročilý výzkum nastínil vizi budoucnosti, kde nebude nezaměstnaných, protože všichni budou spolu volně kooperovat díky zábavným počítačům.

War games ... Na tyto myšlenky se navazovalo i v 70. a 80. letech. V té době vznikli dnes obávaní hackeři. Ti počítačovou síť chápali jako svůj prostor k realizaci sociální revoluce. K tomu také přispěla tvorba televizní a literární v oblasti sci-fi.

Ve filmu Walta Disneyho War games se kluk náhodou přihlásí do počítače, který řídí hlavní americký jaderný arzenál. Hraje si přitom hru na jadernou válku.

Po zhlédnutí tohoto filmu neuvěřitelné množství dětí zatoužilo po modemu. A mělo to určitě vliv i na větší rozšíření počítačů v domácnostech.

Jaký to mělo vliv na lidi? ... Počátkem 90. let se intenzivně začali vlivem počítačů a internetu zabývat sociologové. Ukázalo se, že původní představy se nenaplňují. Například v oblasti mezilidských vztahů.

Izolovaných lidí je stále stejně. Virtuální vztah jde navázat sice snáz a ve větší míře, ale do reálného života se nepromítne tím, že by zvyšoval jeho kvalitu. Takže internet neinternet, náš skutečný život si žije svým životem i bez něj.

Digitální demence ... Poslední sociologická data ukazují, že místo rozvoje myšlení časté používání internetu vede spíše k demenci. Tu způsobuje roztěkanost, neschopnost se soustředit, zvláště v mladém věku. Takže to, co se zdálo jako obdivuhodné, že teenager s počítačem zvládá několik věcí najednou, je z fyziologického hlediska nemožné. Mozek se vždy soustředí plně jen na jednu aktivitu. Tuto schopnost se člověk učí právě v období dospívání. Pokud má narušené podmínky k tomu, aby se učil koncentraci, kdy neustále mezi něčím přepíná, tak se tato schopnost nemůže rozvinout. Zhoršuje se potom paměť, schopnost myslet a podobně. Zkrátka dochází k demenci tak, jak to známe u starých lidí.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


22.12. 2014     Dnes je den zimního Slunovratu. Dvě minuty po půlnoci vstoupí Slunce do znamení Kozoroha, čímž začne astronomická zima. Zároveň nastane ve 2:36 SEČ poslední Novoluní roku 2014.


Novoroční evropské setkání mládeže v Praze ..... Desetitisíce mladých lidí z celé Evropy se od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 setkají v Praze na evropském setkání mladých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou organizuje komunita Taizé.  Web věnovaný setkání v Praze: www.taizepraha.cz

Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se v Praze setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů na 37. evropském setkání mladých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou už víc než 36 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací, mezi křesťany různých tradic a mezi národy. Chtějí tak prohloubit svou víru a sociální cítění.

Komunita Taizé toto setkání připravuje ve spolupráci s křesťanskými společenstvími Prahy a jejího okolí. Program se skládá z několika velmi jednoduchých prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné modlitby, tematických setkání a sdílení společného času s hostitelskými rodinami.

V minulých letech byli všichni nebo téměř všichni účastníci ubytováni v rodinách města, které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. Tato velká otevřenost a pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahům s mladými, kteří přijíždějí z velmi rozmanitých prostředí, a pomáhá nám všem vnímat, že v této různorodosti může být skryté bohatství. Všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí budou zváni, aby otevřeli své domovy a aby zažili společné momenty s mladými.

Obyvatelé Prahy a okolí se budou se moci také zapojit do programu, a to bez ohledu na věk, aniž by potřebovali vstupenky nebo se museli předem někde přihlašovat.        (Čtěte na stránkách Víra)


Český objev roku? Nová látka má pomoci s Alzheimerem ..... Výzkumníci z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany mají nyní podanou přihlášku na patent léku proti Alzheimerově chorobě. V tuto chvíli se už o něj zajímají přední světové odborné časopisy.

Nový typ léčiva, které je příbuzné sloučenině 
7-methoxytakrinu, by měl vylepšit aktuální léky, které užívají lidé s Alzheimerovou chorobou. Přípravky, které jsou 
v tuto chvíli na trhu, nejsou příliš komplexní. Nový medikament se snaží zasáhnout více cílů najednou a hlavně co nejvíce omezit nežádoucí účinky spojené s jeho podáváním. „Léčiva jsou potenciálně využitelná pro léčbu Alzheimerovy choroby. Neřeší samozřejmě problém, kdy by člověka z nemoci vyléčila úplně, ale dávají si za cíl postihnout více patologických projevů dané nemoci," upřesňuje Jan Korábečný z katedry toxikologie a vojenské farmacie, který vědecký tým vedl. Spolupracoval na něm s Centrem biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové, které patent podávalo, a zároveň s vědci z Itálie a Slovenska. Jan Korábečný začal s výzkumem už v roce 2008.

Tak trochu paradoxní je, že využil poznatků, které se Alzheimerovy choroby vůbec netýkaly. „Na fakultě se dlouhodobě pracovalo s nervově paralytickými látkami, jako je například sarin, ke kterému se hledali různé protijedy. Výsledky výzkumu jsme použili právě při objevování léčiva Alzheimerovy choroby," vysvětluje vědec.       (Čtěte na stránkách Deník)


Na zničení malajsijského letadla MH-17 bylo připraveno deset scénářů ..... Hackerům se podařilo prolomit mailovou poštu mezi vyššími ukrajinskými úředníky a vojáky blízkých oligarchovi Kolomojskému. Z korespondence je zřejmé, že se připravovalo 10 možných scénářů pro zničení malajsijského letadla. Ze záznamů vyplývá, že akce byla vysokými ukrajinskými úředníky připravovaná již mnohem dříve. Máme důkazy, že americká armáda vyzbrojuje Ukrajinu, tvrdí hackeři

Podrobně v korespondenci probírali sestřelení Boeingu ukrajinským pilotem a přípravu následné mediální prezentace. Redakce Prvnizpravy.cz dostala odkaz na dokumentární video natočené k této události.

Kdo je Kolomojský? Dněpropetrovský gubernátor a oligarcha Ihor Kolomojský má vlastní soukromou armádu, Prapor Azov. Multimilionář je v Rusku stíhán za organizování vražd a použití zakázaných způsobů a metod válčení. Moskevský soud 2. července 2014 rozhodl o zatčení v nepřítomnosti gubernátora Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny Igora Kolomojského, který je v Rusku stíhán za organizování vražd a používání zakázaných prostředků a metod boje.

V červnu vyšetřovací výbor RF rozhodl o stíhání z podobných důvodů ministra vnitra Ukrajiny Arsena Avakova. 21.června byli Kolomojský i Avakov zapsání na mezinárodní seznam hledaných osob.        (Čtěte na stránkách PrvníZprávy)


Na přání zpět za mříže ..... Propuštění vězni se od čtvrtka mohou v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko za určitých podmínek dobrovolně vrátit na čas zpět do vězení. Zemští zákonodárci tak chtějí bojovat proti recidivě trestné činnost.

Zmínku o dobrovolném návratu do vězení obsahuje nový zákon o výkonu trestu, který na svém zasedání přijal zemský sněm nejlidnatější německé spolkové země. Někdejší vězeň podle něj může ve lhůtě půl roku po propuštění požádat o návrat zpět do káznice na dobu nanejvýš jednoho měsíce.       (Čtěte na stránkách Aktuálně)


Při pádu dvojčat WTC zmizelo zlato za 120 miliard dolarů ..... V roce 1971 již USA neměly žádné vlastní zlato – odevzdaly právě poslední zbytek Francouzům. A tak byly obě přemožené válečné mocnosti (Japonsko a Německo) nuceny poskytnout Spojeným státům půjčku ve zlatě s výpovědní lhůtou třicet let, a to ve výši stodvacet miliard amerických dolarů ve zlatě (cena z roku 1971. Takže musely USA půjčit své zlato na třicet let, jež už bez toho bylo uskladněno u FEDu.

Tato půjčka vypršela na konci roku 2001, kdy mělo dojít k vyplacení Japonska a Německa ve zlatě. V oné době by obě půjčky měly přibližně osminásobnou výši, tedy hodnotu téměř jednoho bilionu dolarů.

Zlaté rezervy ležely údajně ve sklepech FEDu, které sahaly až pod pouhých sto metrů vzdálenému World Trade Center (Světové obchodní centrum). „Nešťastnou náhodou“ se však World Trade center několik týdnů před vypršením splatnosti zřítilo a zlato zmizelo v nenávratnu. Údajně se při úklidových pracích našlo několik prutů. Bylo pojištěné? Pokud ano, na jak vysokou částku? Byla tato suma vyplacena? Pokud ano, komu? Proč se tyto otázky neobjevily na veřejnosti?        (Čtěte na stránkách WM magazín)


Na Šumavě žije 50 rysů, spočítali odborníci ..... Správa národního parku roky monitorovala rysy ostrovidy na Šumavě. Chytala je a dávala jim obojky. MF DNES nyní zjistila, že na to neměla povolení a používala k tomu i zakázané nášlapné pasti. Jedna samice po odchytu uhynula, případ vyšetřuje policie.

ŠUMAVA Čeští a němečtí vědci z národních parků Šumava a Bavorský les zkoumali chování kočkovitých šelem pomocí telemetrických obojků vysílajících signál GPS, fotopastí i zkoumáním DNA a trusu. Právě pro obojkování rysů je museli odchytávat. MF DNES nyní zjistila, že na to neměla správa parku potřebnou výjimku ze zákona, který odchyt přísně chráněných zvířat zakazuje. Kromě toho při odchytu jedna samice rysa zemřela.

Rysi se do hor vrátili v 70. a 80. letech 20. století Spatřit naživo na Šumavě rysa ostrovida se poštěstí málokomu. Přísně chráněných šelem žije v národním parku, příhraničí Bavorska a Rakouska zhruba 50. To jsou čísla ze sčítání a sledování šelem šumavskými ochranáři po dobu pěti let.

Tragický konec odchytu je zároveň problémem pro celou populaci rysa. Sám zoolog Luděk Bufka, který spolu s kolegou, vědcem Jaromírem Červeným, odchyt prováděl, letos v dubnu MF DNES řekl, že počty rysů jsou na jejich nejminimálnější hranici.

Přitom rysi se na Šumavě až do 90. let 19. století běžně vyskytovali, pak vyhynuli. „Současná populace se do přírody dostala v 70. a 80. letech 20. století vypouštěním v zajetí chovaných zvířat,” uvedl tehdy Bufka.

Právě tito jedinci dnes tvoří základ šumavské populace, která se ale nijak výrazně nerozšiřuje a zůstává v posledních letech na stejných počtech.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Svobodu kaprům nevracejte Reedice ..... Vánoční nálada u mnoha lidí navozuje touhu vrátit vánočnímu kaprovi život a místo na pekáč jej odnést k řece či rybníku a vypustit jej na svobodu. Jenže takto znovunabytou svobodu si kapr dlouho neužije.

Podle mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Josefa Dubna kvůli vysílení a spotřebování zásobních látek při pobytu v rybářských sádkách nemá kapr dostatek sil k přežití zimy. Připočtou-li se ještě teplotní šoky, kterými ryba prochází od výlovu přes sádky, nákupní tašku, napuštěnou vanu a nakonec návratem zpět do volné vody, pak je pro kapra lepší, je-li spíš správně usmrcen již při nákupu.

Správné usmrcení kapra má podle SVS proběhnout tak, že se omráčí úderem tupým předmětem na temeno (nad očima) a následně se mu přetnou žaberní oblouky. Kaprům by se nemělo kvůli zjištění pohlaví násilně vytlačovat mlíčí nebo jikry nebo při manipulaci vtlačovat prsty do očí či pod skřele. Pokud při nákupu zjistíte takovéto zacházení, obraťte se na příslušnou Státní veterinární správu, případně zavolejte Policii ČR.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Faraóni nenosili zbraně pro ozdobu ..... Detailní výzkum zbraní dochovaných v hrobkách faraónů prokázal, že meče, sekery a dýky byly používány v bitvách. Zbraně egyptských velmožů včetně faraónů byly bohatě zdobené a vědci předpokládaly, že sloužily spíše jako odznaky moci než ke skutečnému boji. Nový výzkum ale prokázal, že se i tyto zbraně barvily krví nepřátel a že proto nesloužily jen na ozdobu.

Bitvy a popravy ... Dýky, meče a sekery nalezené v hrobkách staroegyptské elity z doby bronzové udivují svou zdobností. Jejich bohaté ornamenty a blyštivý kovový povrch napovídají, že byly spíše používány jako ozdoby než jako skutečné „nástroje smrti“. Britský egyptolog Daniel Boatright z Isle of Wight College se nenechal vzhledem zbraní oklamat. Z historických pramenů je známo, že se faraóni osobně účastnili bitev. A tak je vysoce pravděpodobné, že se svými naleštěnými luxusními zbraněmi oháněli po nepřátelích.

Boatright prozkoumal povrch a ostří celkem 125 staroegyptských zbraní z doby před 3000 až 5000 roky. Už první zevrubné prozkoumání prokázalo, že dýky, meče, sekery a oštěpy byly navzdory bohatému zdobení plně funkční. Dalo se s nimi bojovat i zabíjet. Zbraně nošené jen pro ozdobu, byly velice vzácné.

Mikroskopické analýzy prokázaly, že hroty a ostří nesou neklamné známky po opotřebení. Jejich majitelé jimi sekali a bodali do těl nepřátel. Používali je zřejmě jak v bitvách, tak i při exemplárních popravách.       (Čtěte na stránkách VTM)


Rusko: novodobý stavitel pyramid ..... Během posledních 16 let v Rusku, ale i v jiných státech rostou pyramidy jako houby po radioaktivním dešti. Na svědomí to má především Alexander Golod, milionář a ředitel bezpečnostní agentury v Moskvě. Během pár let vystaví nejméně 17 pyramid na osmi různých místech po celém Rusku a několik ještě na Ukrajině a v dalších státech. Mezi těmito místy je například předměstí Moskvy, Astrachaň, Soci, ukrajinské Záporožie, Voroněž, Belgorod, Tverský region, Krasnodar, Togliati, či francouzská Nice.

Experimenty nesou zázraky ... Alexander Golod koordinuje skupiny ruských vědců a provádí vědecké studie. Experimenty prováděné během let uvnitř těchto pyramid zahrnují výzkumy všemožných oborů od medicíny až po kvantovou mechaniku. Téměř všechny prý přitom nesou zázračné výsledky. Pozitivní vliv na životní prostředí a lidské zdraví se prý projevuje při každé návštěvě nebo při použití produktů připravených uvnitř těchto pyramid. Pyramidy jsou vystavěné ze sklolaminátu, bez kousku kovu a největší z nich měří plných 44 metrů, váží 55 tun a náklady na její výstavbu se vyšplhaly na více než jeden milion dolarů, za což by se u nás dalo postavit 8 slušných rodinných domů. A přestože se to zdá neuvěřitelné, výzkumy prováděli sami špičkoví vědci Ruska a Ukrajiny.       (Čtěte na stránkách Suneé)


Deset tipů, jak se ve zdraví projíst Vánoci ..... Už se určitě také těšíte na kapra. My letos budeme mít téměř bio kapra z čistých Padrťských rybníků. Bramborový salát s domácí majonézou a kořenovou zeleninou z vlastní zahrádky. Napečeno máme asi pět druhů vánočního cukroví a vsadím se, že stejně zbude. Už se prostě moc těším. Ale…

Všichni víme, že Vánoce by neměly být jen o tom jídle a dárcích. Přesto se nám to někdy těžko dodržuje. Můžeme ale v sobě zkusit najít malé vnitřní dítě, které se raduje jen proto, že je doma pohoda a že se jde po obědě ven. Ačkoli budou letošní svátky asi na blátě, do lesa můžete jít skutečně za každého počasí.

A jak ve zdraví přežít tučné pokrmy, balík přeslazeného cukroví od tchýně, silvestrovské drinky a menší povánoční deprese? Jděte na pivo (malá dvanáctka léčí žaludek) anebo se inspirujte našimi tipy.

1. Ochutnat cukroví neznamená sníst celou mísu.

2. Kapr a salát je štědrovečerní pokrm, nejezte ho po celé svátky.

3. Česnečka léčí přetláskaný žaludek.

4. Jablka a ořechy nejsou sprosté jídlo.

5. Rozumné je jíst menší porce.

6. Není ostuda nechat poslední sousto na talíři, když už nemůžete.

7. Vypít skleničku vína je zdravé, vypít láhev nebezpečné pro žaludek i společenskou prestiž.

8. Televize nenahradí skutečné zážitky.

9. Do lesa na procházku můžete jít za každého počasí.

10. Mějte se rádi kdykoli a kdekoli.      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


19.12. 2014     Devatenáctého prosince 1972 se Eugene Cernan, Ronald Evans a Harrison Schmitt vrátili na palubě Apolla 17 na Zemi. Od té doby nestanul na Měsíci žádný člověk.


Byli Tři Králové čtyři? ..... Mnozí znáte legendu Henryho van Dyka, v níž autor kromě tradičních tří mudrců zobrazuje perského mudrce Artabana. Prodal dům a koupil tři diamanty, které chtěl darovat nově narozenému Králi. Na místo setkání přišel později, protože na poušti potkal žebráka, kterého zachránil jedním z diamantů. Po velkých útrapách dorazil do Betléma, ale Svatá rodina už byla pryč. Ve městě právě vraždili Herodovi vojáci a Artaban druhým z diamantů zachránil život jednomu chlapci.

Třicet let procházel krajem. Unavený se vrátil do Jeruzaléma, kde se právě chystalo Ježíšovo ukřižování. Mudrc spěchá, aby se alespoň v poslední chvíli poklonil Mesiáši a možná mu diamantem zachránil život. Cestou ale přichází i o tento poslední – daruje ho jako výkupné za dívku, které hrozilo otroctví.

Pokleká před Ježíšův kříž, zklamaný, že mu nemá co dát. Ježíš ale říká: „Potkal jsi mě už v žebrákovi, chlapci i v děvčeti, kterým jsi zachránil život... Proto ještě dnes budeš se mnou v mém království.“       (Čtěte na stránkách Víra)


Ministři v Bruselu selhali - drancování moří bude pokračovat ..... V Bruselu skončilo jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství členských zemí EU, na kterém se rozhodlo o rybolovných kvótách v evropských vodách pro rok 2015. Ministři nevyslyšeli doporučení vědců ani nerespektovali vlastní pravidla, podle kterých je třeba obnovit zdecimované populace komerčně lovených ryb. Drancování evropských lovišť tak může pokračovat i v příštím roce.

17. prosince 2014, Brusel/Praha – Včera v noci skončilo v Bruselu jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství členských zemí EU, na kterém se rozhodlo o rybolovných kvótách v evropských vodách pro rok 2015. Ministři nevyslyšeli doporučení vědců ani nerespektovali vlastní pravidla, podle kterých je třeba obnovit zdecimované populace komerčně lovených ryb. Drancování evropských lovišť tak může pokračovat i v příštím roce.

“Je nepřijatelné, že mnohé z přijatých kvót znamenají, že nadměrný rybolov neskončí. Ministři žádným způsobem neospravedlnili, proč odložili kroky nutné k obnovení zdecimovaných populací, přestože podlé nových zákonů musí každý takový odklad obhájit včetně patřičných důkazů,“ říká v reakci na výsledky jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství o rybolovných kvótách pro rok 2015 říká Saskia Richartz, vedoucí oceánské kampaně v Greenpeace EU.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Marsovské vozítko Curiosity zachytilo stopy organických látek ..... NASA zveřejnila informace o tom, že laboratoř SAM uvnitř roveru Curiosity úspěšně detekovala metan a další stopy organických látek na povrchu Marsu. Pojízdná laboratoř zaznamenala až desetinásobný nárůst hodnot metanu v atmosféře a naměřila stopy dalších organických látek když analyzovala prach při vrtání do povrchu ve skalnaté oblasti Cumberland. Otázkou však zůstává, zda je jejich původ marsovský, nebo je na planetu zavlekly meteority.

Prudký nárůst a stejně strmý pokles koncentrace metanu svědčí o tom, že jeho zdroj je někde poblíž vozítka. Zda je původ plynu biologický, nebo jiný, se bude teprve zjišťovat.

Výskyt organických molekul na bázi uhlíku či vodíku ještě nemusí svědčit o přítomnosti života na rudé planetě. Vzorky hornin a atmosféry nám bohužel zatím neprokazují to, co bychom asi všichni rádi slyšeli. Ale přinejmenším vyznačují důležitý směr dalšího výzkumu. Určitý důvod k optimismu máme: přítomnost metanu svědčí o nějakém zdroji, který musí jeho zásoby opakovaně doplňovat. Na naší planetě produkuje až 90% tohoto nejjednoduššího uhlovodíku životní procesy, jen jeho malou část do atmosféry dodávají geologické procesy. Na Marsu se také nějak musí doplňovat, neboť ho neustále rozkládá ultrafialová složka slunečního záření.

Chemická laboratoř SAM (Sample Analysis at Mars) tvoří jakési výzkumné jádro Curiosity, zabírá takřka polovinu objemu roveru MSL (Mars Science Laboratory). Její součástí je několik detektorů, pátrajících po stopách uhlíku, kyslíku, vodíku, dusíku. Těch, které si spojujeme s výskytem života v nám známé formě. Při výzkumu marsovského povrchu využívá hmotnostní spektrometr, plynový chromatograf, nebo otočný laserový spektrometr.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Závod o život: Nejdelší spermie vyhrává! ..... Být spermie je sakra těžké. Představte si, že se celý váš život soustředí na jeden jediný závod, který s největší pravděpodobností prohrajete. A nemáte nárok na žádný trénink nebo zahřívací kolo. Ovšem při čekání na startovní čáře už je jasné kdo má výhodu – nejdelší spermie vyhrává.

Dlouhé spermie mají obecně delší ocásek. To z nich dělá mnohem hbitější a lepší plavce, což potvrdily i mnohé studie. Ovšem co je předmětem zkoumání Clair Bennison a jejích kolegů z Univerzity v Sheffieldu je skutečnost, zda vytáhlejší spermie mají větší šanci oplodnit vajíčko.

Co se týká zvířecí říše, nesoupeří o vítězství jen konkurenti ze stejného varlete, ale hned z několika samců. Vzhledem k tomu, že samečci některých druhů disponují různou délkou spermií, rozhodli se vědci tento fakt prozkoumat blíže. Jako předmět zkoumání si zvolili laboratorní pěnkavy, které rozdělili na svě skupiny – jednu s kratšími spermiemi a druhou s delšími. Následně vybrali osmnáct samiček a k nim postupně připouštěli samečky z obou skupin. Každý nápadník byl v kleci ponechán tři dny, během kterých se mohly pěnkavy volně pářit. Po dvaasedmdesáti hodinách přišel na řadu další sameček, který měl taktéž tři dny na kopulaci.

Na délce záleží ... Možná vás napadne, že první nápadník měl nepřekonatelný náskok. Ovšem není tomu tak. Samičky pěnkavy totiž stejně jako ostatní ptáci skladují sperma svých nápadníků a postupně ho během času uvolňují. Aby byl pokus dostatečně férový, počkali vědci dva týdny, dokud samičky neuvolnili všechno sperma a pokus opakovali, jen změnili pořadí samečků. Výsledkem tohoto páření bylo třicet snůšek vajec. Aby zjistili, který z nápadníků vyhrál souboj, měřil výzkumný tým dvě věci: které spermie se dostaly k vajíčku – delší nebo kratší? A který z ptáků se stal otcem?

Co se týká první otázky, byla zkoumána vrstva kolem každého vejce. Ve chvíli, kdy vítězná spermie dosáhne cíle, vajíčko rychle vytvoří kolem sebe ochrannou zeď, aby se bránilo před zbytkem dobyvatelů. A pomalí plavci v této ochranné vrstvě uvíznou. Vědci tak jen spočítali krátké a dlouhé spermie kolem vajíčka. Většina těchto spermií – 57% – byly ty delší. Podobný výsledek byl i u určování otcovství, majitel delších zplodil 109 embryí, tatínek s kratšími plavci jen 57.

Ovšem ani tyto výsledky nemohou stoprocentně potvrdit domněnku vědců, protože vše proběhlo v laboratorním prostředí a celý pokus nesimuloval celý akt oplodnění. Spermie nemusely zdolat celou cestu, a tak odpověď možná tkví v tzv. nepřátelském vaginálním prostředí. Pomalí plavci mají menší pravděpodobnost k přežití. Vše napovídá tomu, že delší ocásek i tělíčko jednoznačně představuje výhodu, ovšem proces oplodnění je i nadále zahalen rouškou tajemství.       (Čtěte National Geographic)


Není voda jako voda ..... Přístroj Rosina zaznamenal poměr vodíku a deuteria (ikona) Foto: ESAVýzkum komety 69P/Churyumov-Gerasimenko přinesl po prvním překvapivém výsledku ohledně tvrdosti povrchu již druhé překvapení - izotopické složení vody.

Předpokládá se, že přibližně jednu třetinu vody přinesly, přesněji mohly přinést, na Zem komety. Z toho lze logicky usuzovat, že izotopické složení vody (čili poměr vody [H] a těžké vody [D]) bude na Zemi i v kometách podobný, ne-li přímo stejný. O to větší překvapení nám připravila kometa 69P/Churyumov-Gerasimenko.

Ale pěkně popořádku. Měření byla provedena hned první měsíc po příletu sody Rosetta k jádru komety. Tato měření byla jedním z velkých cílů, protože předchozí měření u komet (jak je vidět i na obrázku) ukázala velký rozptyl hodnot D/H (vliv vesmírného počasí a počet příletů ke Slunci jsou vlivy, které nemůžeme vyloučit, pozn. autora). A pozitivní měření by nadto podpořila teorie o transportu vody na Zemi prostřednictvím komet. Ale u tohoto tělesa je poměr D/H asi třikrát větší než v pozemské vodě.

Doposud máme data z jedenácti vlasatic. Pouze kometa 103P/Hartley z Jupiterovy rodiny má shodné izotopické složení vody jako má voda na Zemi, alespoň dle měření mise ESA Herschel z roku 2011. Tato diverzita může ukazovat na různý původ jednotlivých členů-komet z Jupiterovy rodiny - to nelze úplně vyloučit, je to naopak velice dobře možné, že Jupiter "přinutí" kometu, která kolem něj proletí, aby se stala členkou jeho rodiny (pozn. autora).

Toto nové zjištění tudíž vylučuje prakticky teorii, že všechny komety Jupiterovy rodiny obsahují vodu totožnou s vodou pozemskou a tudíž, že vznikly ve stejné lokalitě. Zároveň tyto nové informace posilují roli asteroidů v kontextu přinesení vody na naší planetu, protože, na rozdíl od komet, valná většina doposud zkoumaných asteroidů má složení vody shodné s pozemským.       (Čtěte na stránkách Astro)


Co se stalo s Franklinovou polární výpravou? ..... V polovině 19. století opouští anglické břehy skvěle vybavená polární expedice. Většina posádky se domnívá, že je čeká velkolepé dobrodružství a po návratu do vlasti pochvalné ovace. Přesto výprava skončí tragédií. Cestu na sever nepřežije ani jediný muž. Záchranné výpravy marně pátrají po stopách polárníků a ti úspěšnější časem přinášejí otřesná svědectví o strastiplném pochodu smrti i o kanibalismu. Dodnes není jasné, co bylo příčinou zkázy hrdé průzkumné výpravy.

Jednu ze dvou lodí Franklinovy výpravy se nedávno podařilo objevit kanadským podmořským archeologům ve Victoriině úžině na dně Zálivu královny Maud. Pátraní usnadnilo postupující tání severských ledovců. Loď, která na své objevení čekala dlouhých 166 let, byla nalezena po 6 letech usilovného hledání.

K průzkumu mořského dna byl použit robotický žralok a další moderní technika včetně sonaru, který na mořském dně dokáže zachytit i předměty o velikosti několika centimetrů. Archeologové doufají, že jim průzkum plavidla pomůže objasnit jednu z největších záhad moderních kanadských dějin.       (Čtěte 21@století)


Otisk na Věstonické venuši ..... Věstonická venuše odkrývá badatelům stále nové skutečnosti o svých tvůrcích, včetně záhadného otisku prstu.

Věstonická venuše je nejstarší dochovaná keramická soška na světě. Je dokonale propracovaná a má obdivuhodné proporce, takže není divu, že se do ní celé generace archeologů zahleděly natolik, že si nevšimly jednoho podstatného detailu. Na svých zádech vlevo od páteře nese Venuše otisk lidského prstu. Tento otisk podrobil zevrubné analýze až zkraje 21. století, tedy dlouhých 75 let po senzačním objevu, antropolog Masarykovy univerzity v Brně, Miroslav Králík.        (Čtěte ČR Vltava)


Jsou karibské pyramidy vyslanci dávné Atlantidy? ..... Čas se tu zjevně řídí vlastními pravidly, ztrácejí se tu lodi i letadla, případně mizí posádky a na vlnách pak plují opuštěná plavidla, která vypadají jako by jejich osazenstvo unesli mimozemšťané přímo uprostřed nějaké činnosti. Ano, řeč je o Bermudském trojúhelníku, jedné z největších nerozluštěných záhad na světě.

Proč se dějí takové podivné věci právě tam? Tradiční věda rozpačitě krčí rameny a odbývá vše prohlášením o zvláštních přírodních podmínkách či anomáliích. Ale co když opravdu právě zde ležela Atlantida nebo Lemurie, záhadné kontinenty, o kterých mluví báje a mýty, ale jejichž existenci seriózní věda ještě nepotvrdila? Nebo že by spíše nechtěla?

Tajemná města i meziplanetární vysílače

Přitom nejen v Bermudském trojúhelníku, ale v celé Karibské oblasti jsou rozesety podmořské rozvaliny starověkých měst i osamělých objektů: mnohé se nacházejí například nedaleko kubánského pobřeží. Nejpozoruhodnější je ale asi pyramida přímo pod tajemným „trojúhelníkem“. Víme o ní už od 60. let minulého století, kdy ji zcela náhodně objevil americký přírodovědec Ray Brown. Jedná se o mnohem větší stavbu, než je proslulá Cheopsova pyramida v Egyptě. Další podobnou pyramidu objevil před časem podmořský průzkumník Tony Benik uprostřed nekonečných vod Atlantiku. A aby nebylo pyramid málo, už v roce 1977 našla expedice Ariho Marshalla malou pyramidku poblíž Baham.

Kdo byl stavitelem těchto podmořských staveb? A jaká tajemství skrývají? Například ta v Bermudském trojúhelníku je částečně z křišťálu a podle některých teorií mohla být jakýmsi vysílačem magnetických vln. A možná je vysílá dodnes, což způsobuje nevysvětlitelné události týkající se zmizelých letadel a lodí. A kdo postavil ona „utopená“ města, která najdeme v celém Karibiku? Jejich stáří se pohybuje v řádu několika tisícovek let, u některých z nich dokonce mluví výsledky laboratorních expertíz až o 50 tisících let.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Evropský ženšen ze zahrádky ..... Víte, že křen má přezdívku evropský ženšen? Je to vytrvalá, často zplaňující rostlina, která se drží na vlhčích místech, odolná proti mrazu. Planě rostoucí křen najdeme na březích řek a potoků, chuťově je však příliš palčivý, proto se pěstují zušlechtěné odrůdy, méně ostré a nasládle chutnající. Konzumní části jsou dobře vyvinuté dužnaté kořeny. Nejkvalitnější jsou ty, které se vykopávají v podzimních měsících. Křen uchováváme založený v pařeništi nebo ve sklepě v bedničce s pískem. Vyhovuje mu písčitohlinitá půda, pokud je zásobena organickými hnojivy. Množí se kořenovými řízky nebo se používají nespotřebované horní konce (krčky) kořenů, které se sázejí 2 až 3 centimetry pod povrch půdy. Kvalitě kořenů prospěje, když se odřezávají květní stonky a sklízí se v době, kdy začínají vnější listy hnědnout.

V kuchyni se křen používá k ochucení celé řady studených i teplých pokrmů. Čerstvě nastrouhaný se hodí k vařenému i dušenému masu, k uzeninám, minutkám, k jídlům z ryb, k ochucení majonéz, pomazánek, je vhodný k tučným sýrům. Plátky křenu se přidávají k nakládané zelenině, hlavně k salátové řepě. Výborná je směs strouhaného křenu a jablek s citrónovou šťávou. Nejzdravější je konzumace křenu v syrovém stavu. Vařením se jeho účinky vytrácejí, zvláště vitaminy.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


O víkendu uvidíme poslední roj 'Velké čtyřky' ..... Již jen pár dní a čeká nás jeden z nejhezčích a nejspolehlivějších meteorických rojů roku. V případě jasného počasí tento roj pozorovatele nikdy nezklame. Geminidy také vykazují vysoké zastoupení bolidů (meteory jasnější jak Venuše)! Geminidy jsou aktivní od 4. do 17. prosince. Maximum roje letos nastává 14. prosince ve 13h SEČ a ZHR (zenitální korigovaná hodinová frekvence) je 120 meteorů. Geminidy patří spíše k pomalejším meteorům, vstupní rychlost částic vstupujících do atmosféry je kolem 34 km/s.

Jak již samotný název napovídá, radiant roje (bod na obloze, ze kterého meteory jakoby vylétávají) se nachází v souhvězdí Blíženců poblíž obou nejjasnějších hvězd, Castora a Polluxe. Souhvězdí je nad obzorem po celou noc, Měsíc se bude nacházet těsně před první čtvrtí a neměl by tedy svým svitem příliš rušit.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


18.12. 2014     Osmnáctého prosince 1935 byl po abdikaci T.G.Masaryka druhým Československým prezidentem zvolen  Dr. Edvard Beneš.


Projevovat lásku za každou cenu? ..... Abychom mohli říci "ano", musíme umět říkat "ne" ...     Larry miloval sport - všeho druhu. Jeho manželka Jean milovala Larryho, ale sport ráda neměla. K velkým střetům u nich docházelo, když po ní chtěl, aby s ním šla na hokej. „Ale no tak, bude to legrace!“ naléhal Larry. „A budeme spolu.“ I když k hokeji neměla žádný pozitivní vztah, říkala si: mám svému muži projevovat lásku. A nechci, aby se na mě Larry zlobil. Se sebezapřením pak na hokej s Larrym šla. Ale aniž si to uvědomovala, vždy se postarala o to, aby Larry pocítil její nelibost. Dělala to takto: otálela s odchodem, takže pak šli pozdě, neprojevovala o zápas žádný zájem, celou dobu měla špatnou náladu, emocionálně se od Larryho izolovala, celé dny mu připomínala, jak špatně se měla.

Nakonec Larryho unavilo brát svou znuděnou manželku na hokej s sebou. „Budu raději, když nikam nepůjdeš, než abys tam šla a ve skutečnosti tam nebyla,“ řekl jí. Jean cítila jako křivdu, že Larry neocenil, jak se pro něho obětovala. Nechápala, že její motivy, proč Larrymu vyhovovala, nebyly zdravé a že kvůli tomu ani jeden z nich nedostal, co potřebovali.

K tomu, abychom mohli z celého srdce říci „ano“, musíme mít svobodu říci „ne“. Nikdo nemůže doopravdy milovat druhého člověka, pokud necítí, že má možnost nemilovat ho. Když svému manželskému partnerovi věnujete čas, lásku nebo otevřenost, je třeba, aby to bylo z vašeho vlastního rozhodnutí, založeného na vašich hodnotách, a nikoli vedeného strachem.       (Čtěte na stránkách Víra)


Kupon MHD zlevní nejdřív za půl roku, nečekejte, nabádá Pražany radní ..... Pokud vám v závěru roku končí platnost ročního kuponu do MHD, s koupí nového neváhejte. To radí Pražanům radní pro dopravu Petr Dolínek. Reaguje tak na množící se dotazy ohledně slibovaného výrazného snížení ceny kuponu. To by podle něj mohlo přijít až přibližně v polovině příštího roku.

Počkat na zlevnění ročního kuponu a mezitím nakupovat čtvrtletní či pětiměsíční? Nedělejte to, vzkazuje Dolínek lidem, kterým v těchto dnech končí platnost ročního kuponu a váhají nad koupí nového - ještě za starou cenu. „Na zlevnění pracujeme, ale tak rychle, aby její cena klesla hned počátkem příštího roku, to nebude,“ říká Dolínek. Cena ročního kuponu v pražské MHD je 4 750 korun, po avizovaném zlevnění by měla vyjít na 3 650 korun.

Dolínek chce s plánovaným termínem zlevnění počkat až na analýzy, stejný krok totiž před dvěma lety praktikovali ve Vídni. „Právě oslovujeme naše vídeňské kolegy, budeme s nimi detailně diskutovat a analyzovat všechny dopady a doprovodné kroky, které je třeba v této souvislosti udělat. Chceme načerpat z jejich zkušeností co nejvíce, abychom se vyvarovali zbrklého zlevnění bez domyšlených návazností,“ dodal Dolínek.

Pokud vše půjde podle předpokladů, chce město roční kupon zlevnit zhruba od poloviny příštího roku. „Proto bude pro všechny, kterým končí roční tramvajenka na přelomu roku, výhodnější pořídit si ji za současných 4 750 korun. Bude to stále levnější než například kombinovat současné čtvrtletí a pak roční zlevněný,“ řekl Petr Dolínek.

Současná cena čtvrtletního kuponu je 1 480 Kč, pětiměsíčního 2 450 Kč a ročního 4 750 Kč.        (Čtěte na stránkách iDNES)

Sliby se mají plnit o Vánocích. Pokud si vzpomínám, mělo se to zlevnění uvést do provozu na dva roky a potom analyzovat - ne opačně, jak píšou teď. Kdo věří slibům politiků je ***. Zbrklé zlevnění ... asi by pánové přišli o tučná koryta a zalekli se svých slibů, ne?


O záchraně sněžného levharta bude jednat mezinárodní výbor právních expertů ..... Záchrana domova pro poslední asi dvě stovky sněžných levhartů v Kazachstánu bude hlavním tématem jednání mezinárodního výboru právních expertů. Ti dohlížejí na dodržování práva veřejnosti účastnit se rozhodování o životním prostředí. Přirození prostředí levharta totiž ohrožují plány na výstavbu luxusního lyžařského letoviska. Na území nedotčené přírody Národního parku Ile-Alatau v horách Ťan Šanu se ji snaží prosadit podnikatelská skupina krytá některými politiky. Přestože obyvatelé proti privatizaci a devastaci přírody protestují, úřady jejich názor ignorují. Kazachstán tím porušuje mezinárodní úmluvu.

„Boj za záchranu sněžného levharta je nejvýraznějším projevem probouzející se občanské společnosti Kazachstánu. Obyvatelé Kazachstánu mají obtížný přístup k informacím, a pokud chtějí mluvit do rozhodování úředníkům a politikům, dostávají se často do svízelných situací. Přestože je Kazachstán svobodou zemí, kultura úředního rozhodování mnohdy připomíná období československé totality. Lidé však mají právo na příznivé životní prostředí, a ne jen proto, že jim to zaručují mezinárodní úmluvy,“ komentuje situaci v Kazachstánu vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský z Arniky.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Upozornění pro vánoční online nákupy v Evropské unii ..... Spotřebitelé na poslední chvíli objednávají vánoční dárky a po lepších cenách a vyšší kvalitě se ohlížejí také na zahraničních e-shopech v EU.

Jejich trh již přes deset let monitoruje síť Evropských spotřebitelských center, která vydala následující upozornění, na co si dát pozor při internetových nákupech na poslední chvíli.

V Evropské unii nakupuje pravidelně na internetu 250 milionů lidí, tedy polovina její populace, což ji činí největším spotřebitelským online trhem na světě. V takovém prostředí se nakupující musí mít na pozoru, aby se vyvarovali chyb a zbytečných potíží. A když mají přeci jen problém s obchodníkem z jiné země Evropské unie, může jim s řešením bezplatně pomoci síť Evropských spotřebitelských center ECC-Net, jejíž úspěšnost řešení v mimosoudní rovině dosahuje téměř 50 %.

Jen v roce 2013 řešila 32 000 přeshraničních sporů souvisejících s internetovým nakupováním, což bylo o 6 % víc než v roce 2012. Ze zkušeností právníků této sítě, financované Evropskou komisí a zúčastněnými státy, vzešla následující doporučení, jak se vyhnout nejčastějším problémům.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


UFO za Velkou zdí ..... Pozorování UFO a stejně tak i únosy do UFO jsou záležitostí globální. Jenže zatímco v tzv. západní části světa se tímto fenoménem zabýváme víceméně otevřeně dlouhé desítky let, v druhé polovici světa tomu tak nebylo. Je tomu už 25 let, co padla ona "železná opona" a Západ se dosud jen pozvolna dozvídá o svědectvích lidí zpoza ní. Přitom je o čem mluvit a psát, a třeba konkrétně i v naší republice už několik knih s mnohými svědectvími vyšlo. Je však stále velká část světa, kde se o tomto fenoménu mluví ještě méně než u nás.

Čína je obrovská, lidnatá země a přece se dosud dostalo do povědomí lidí tak málo svědectví z této oblasti. Nicméně už i zde se dávají věci do pohybu, začala vycházet první periodika a knihy zabývající se touto tematikou.

Poté, co v listopadu 1978 vyšel v největším pekingském deníku (Lidový deník) článek o UFO, začaly stovky čtenářů posílat své dopisy redakci a žádaly prošetření tohoto jevu. Vláda reagovala rychle a pověřila wuchanskou univerzitu vytvořením vědecké skupiny pro studium UFO. Kromě toho dva zapálení badatelé začali sami na soukromé bázi vydávat periodikum zvané Journal for the UFO-Research, který se nakonec vydával ve 300 000 výtiscích. Jeden z autorů a spolu-nakladatelů tohoto periodika Š´-po vydal rovněž první knihu o UFO, která kdy v ČLR vyšla. Ovšem tyto zprávy pro většinu světa dostupné příliš nebyly, což se naštěstí v poslední době rychle mění. Jedním z prvních, kdo se zmínil ve své knize o některých případech pozorování a únosů UFO, byl Hartwig Hausdorf, a to v knize Satelity bohů. Zmínil nejen případy posledních desetiletí, ale rovněž velmi zajímavé případy z hluboké historie staré Číny. Tato svědectví se jako vejce vejci podobají svědectvím z ostatních koutů světa a jsou o to cennější, že svědectví podali lidé, kteří neměli možnost si o podobných zážitcích někde přečíst anebo se o nich jiným způsobem dozvědět. Ale pojďme se podívat na některé z nich.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


MUDr. Jan Hnízdil: Nemoc je informace a politický systém je nereformovatelný ..... Nemoc je informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žije. Aby se uzdravil, musí informaci správně pochopit a svoje chování změnit, říká v rozhovoru pro Reflex MUDr. Jan Hnízdil. „Někteří moji pacienti jsou proto vděční i za to, že dostali rakovinu,“ tvrdí jeden z

nejžádanějších českých lékařů současnosti.

To se mi zdá přitažené za vlasy. Jsou takoví! Mám mladého pacienta, který žil několik let obrovsky stresujícím způsobem života. Řekl mi tady v ordinaci: „Pane doktore, já jsem věděl, že si pro tu rakovinu jdu.“ Pochopil to jako šanci, udělal v životě ten obrat. Odešel z reklamní společnosti a začal žít novým životem. Desetkrát míň stresujícím a běžnou optikou dnešní společnosti taky desetkrát míň úspěšným.

A mně k tomu řekl: „Já té rakovině děkuju. Otevřela mi oči.“ A jestliže dnes mluvíme, že jsme na pokraji velké ekonomické krize, tak to je taková společenská rakovina. My to buď pochopíme jako šanci, uděláme obrat a budeme se modlit, abychom se uzdravili. Jako ten můj pacient. Anebo to nepochopíme a tuhle šanci propásneme.

Mám pocit, jako byste se na ekonomickou krizi těšil.

Ale já se na ni opravdu těším! Mě děsí každá zpráva o tom, že se povedlo znovu nastartovat ekonomiku. Je to, jako by nám říkali: „Po přechodném otupení se nám zase podařilo nabrousit pilu, abychom si pod sebou mohli ještě chvíli podřezávat větev.“ Proboha, jenom to ne! Už žádný exponenciální růst. Jediná šance je zastavit se, zamyslet se a změnit způsob života.       (Čtěte na stránkách Suneé)


Česnek kuchyňský – rostlina nesmrtelnosti ..... Dryják, kníže mezi léky sedláků, rostlina nesmrtelnosti, ruský penicilin, rostlinné antibiotikum – to jen malá ukázka lidových názvů oblíbené ingredience naší kuchyně. Římané kdysi říkali Egypťanům smraďoši, protože jím byli nasáklí, neboť ho jedli ve velkém množství. Ve starém Egyptě byl ceněn natolik, že za sedm kilogramů česneku si mohl svobodný Egypťan koupit zdravého otroka.

Česnek, sklízený právě v září, patří k nejrozšířenějším a nejstarším léčivým rostlinám na světě. Týkají se ho i různé mýty, včetně působení proti upírům. Byl nalezen dokonce i v jeskyních, obydlených už v době před 10 000 lety. Znali ho léčitelé v Japonsku, Číně nebo Tibetu, po staletí se v Asii i Evropě užíval proti moru a ještě za druhé světové války se čerstvá česneková šťáva aplikovala k ošetření zraněných. Tehdejší váleční lékaři přitom vycházeli z dávných znalostí, že účinné látky dokáží ničit choroboplodné zárodky a bakterie.

Česnekové cibulky obsahují vitaminy A, B1, B2, C a kyselinu křemičitou. Kromě toho i látky podobné pohlavním hormonům a důležité minerály selen, zinek, mangan, fosfor, jód nebo železo. Intenzivní česnekový pach způsobuje téměř půlprocentní obsah allicinu. Vzniká ze sirné aminokyseliny alliinu působením enzymu alliinázy. Uvolňuje se jen při mechanickém zpracovávání česneku, tedy krájením, drcením nebo rozmačkáváním. Jak píší autoři knihy Svět přírodních antibiotik, brání tento přírodně antibiotický komplex takřka univerzálně bujení bakterií. Studie, které porovnávaly účinek česneku s penicilinem, opakovaně prokázaly, že antibioticky působí i proti zárodkům rezistentním na penicilin.

O česneku se ví, že snižuje krevní tlak, zmenšuje riziko kornatění cév, posiluje imunitu a zabraňuje trombózám. Komplexně posiluje imunitní systém a bakterie a snižuje hladinu cholesterolu. Má blahodárné účinky zejména na střevní sliznici a působí antiskleroticky, protože brání vzniku tukových a minerálních usazenin na stěnách cév.

Náš tip: pijte čerstvě vylisovanou česnekovou šťávu v mléku. Denně můžete tímhle způsobem zkonzumovat i polovičku česnekové palice, což později oceníte hlavně v chřipkovém období.       (Zdroj: Doplněk)


Záhada z roku 1902 – proč se zastavil čas? ..... Jedna z velkých záhad 20. století stále čeká na své objasnění. V noci z 29. na 30. prosinec 1902 se v Paříži v 1 h 5 min zničehonic zastavily všechny kyvadlové hodiny. Tato neuvěřitelná událost byla popsána v prvním čísle „Bulletinu poznání“ z roku 1903. Autoři v článku také zmiňují, že mnozí Pařížané v tu chvíli pociťovali závratě spojené s nevolností a mdlobami.

Ředitel hlavní meteorologické služby oficiálně uvedl, že tou dobou nebyly v atmosféře zaznamenány žádné anomálie. Ani seismografy nezaznamenaly pohyby v zemské kůře. Odborníci se ale shodli, že k nějakému geofyzikálnímu jevu dojít muselo, protože se zastavily pouze kyvadlové hodiny, nikoli hodiny poháněné pružinovým strojkem.

Je známo, že pohyb kyvadla v hodinách ovlivňuje gravitační síla Země. K simultánnímu zastavení všech kyvadel by mohlo dojít v případě, kdyby v Paříži najednou přestaly působit gravitační síly. Jenže to by se všichni obyvatelé (i kyvadla) ocitli ve stavu beztíže. Stejná možnost by nastala, pokud by se celá oblast zničehonic ocitla ve stavu volného pádu. Ani to se ale nestalo.

Vzhledem k tomu, že obyvatelé pociťovali nevolnost, zvažovalo se také, že došlo k oscilaci nebo k výkyvu v opačném směru vůči pohybu kyvadel. Zajímavé je, že ten den se v Paříži zastavily nejen hodiny, ale i věhlasné Foucaultovo kyvadlo. To představuje důležitý experiment, který potvrzuje otáčení Země.

Obyvatelé byli velmi znepokojeni a žádali od úřadů vysvětlení nepochopitelné události. Jasnou odpověď ale nedostali. K tématu se občas vracejí nejrůznější publicisté a záhadologové, a tak se postupně objevují nejrůznější více či méně seriózní teorie, které se snaží podivnou událost vysvětlit. Podle jedné z nich mohlo jít o experiment, který iniciovali mimozemšťané. Další hypotéza soudí, že tu noc se v oblasti Paříže střetla se Zemí miniaturní neutronová hvězda.       (Zdroj: ProcProto)


Jak předcházet podzimnímu nachlazení ..... Nachlazení a podzim, to je spojení, které k sobě patří. Je to však široký pojem. Existuje řada onemocnění, které se dají zařadit pod pojem nachlazení či onemocnění horních cest dýchacích. To, co mají společného, je to, že jsou virového původu. Způsobuje je asi dvě stě různých virů, jedničkou mezi nimi jsou tzv. rhinoviry, které jsou nejčastějšími původci onemocnění. Může se jednat z odborného hlediska podle místa postižení o nasofaryngitidu (nosohltan), rinofaryngitidu (zánět sliznice horních cest dýchacích), rinitida (rýma) nebo i sinusitida (zánět nosních dutin).

Příznaky nachlazení ... Nachlazení je rovněž známo pod názvy nasofaryngitida, rinofaryngitida, akutní koryza nebo rýma. Jde o snadno šiřitelné infekční onemocnění horních cest dýchacích, které postihuje zejména nos. Mezi symptomy patří kašel, bolesti v krku, rýma a horečka. Symptomy obvykle ustupují do sedmi až deseti dnů, některé však mohou trvat až tři týdny. Nachlazení mohou způsobit více než dvě stovky virů. Nejběžnější příčinou nemoci je nákaza rhinovirem.

Prevence proti nachlazení ... Akutní infekce nosu, dutin, krku nebo hrtanu (infekce horních cest dýchacích) je kategorizována podle částí těla, které jsou nejčastěji postiženy. Nachlazení zasahuje hlavně nos, faryngitida krk a sinusitida dutiny. Příznaky se objevují hlavně v důsledku reakce imunitního systému na infekci než v důsledku poškození tkáně samotnými viry. Hlavní metodou prevence proti nakažení je mytí rukou. Některé důkazy podporují účinnost nošení obličejových roušek. Další zásady jsou celkem všeobecně známé - posilovat odolnost (otužování, užívání přírodních přípravků podporujících imunitu), vyhýbat se většímu množství lidí v období epidemií virových onemocnění, dostatek spánku a odpočinku a dostatek vitamínů ve stravě nejlépe v podobě čerstvého ovoce a zeleniny nebo jejich užívání v podobě vitaminových doplňků stravy. Pokud nepočítáme vzácně předepisované léky k vnitřnímu užívání, antivirotika (jejich zásoby nakupoval stát v obdobích ptačí či prasečí chřipky), je třeba říci, že na nachlazení neexistuje žádný klasický lék, lze však léčit jeho symptomy. Stejně jako klasickými léky je možné zmírňovat tyto příznaky - ve většině případů pomocí přírodních přípravků. Rovněž je možné posilovat imunitu během nemoci pomocí přírodních přípravků, lze jmenovat kromě všeobecně známých vitamínů bakteriální lyzáty, beta glukany, hlívu ústřičnou, rakytník, látky z oblasti tradiční čínské medicíny, jako je cordyceps či reishi a mnoho dalších.        (Čtěte na stránkách CelostníMedicina)


Práce na směny ničí paměť ..... Lidé, kteří pracují střídavě na noční a denní směny, vykazují prokazatelně horší paměť. Kromě toho mají i pomalejší reakce. Zjistili to vědci z univerzit ve francouzském Toulouse a britském Swansea, kteří podrobili testům více než tisícovku dobrovolníků.

Příčinou je podle vědců narušení takzvaných vnitřních hodin, které v lidském organismu fungují. Poškozenou paměť lze podle výzkumu částečně obnovit, bohužel ale až po pěti letech od ukončení práce na směny.       (Zdroj: 21@století)


17.12. 2014     Sedmnáctého prosince 1903 uskutečnili bratři Wrightové první let letadlem těžším než vzduch.V roce 1903 postavili Wrightové letoun Flyer později zvaný Flyer I (avšak dnes je známý spíš jako Kitty Hawk). Použili vlastnoručně vyrobenou vrtuli a motor na míru vyrobený v jejich obchodě s koly v Daytonu. Motor byl lepší než běžné motory té doby. Měl dostatečně nízký poměr hmotnosti k výkonu, aby mohl být použitý v letadle a k převodu používal řetěz z bicyklu. 17. prosince 1903 vzlétli, každý dvakrát. První letěl Orville, let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější fotografii. Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. Wilbur Wright letěl 279 metrů a let trval 59 sekund.


Vánoční dárky ..... Protože se již rozběhla předvánoční komerční masáž, přinášíme vám trochu inspirace, jak dárky k Vánocům vybírat.

Vybrat dárek je mnohdy problém. Ale nejen to. Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v čin.

Dar může znamenat i úplatek ... O úplatcích se v novinách dočteme dost. Můžeme s ním být konfrontováni ale i osobně. Úplatek je nepravda: tváří se jako dar, ale je to ve skutečnosti cena, kterou člověk platí za to, co chce získat. I dar z vděčnosti může být jakýmsi druhem úplatku, který je placen dodatečně. Může jít o závazek do budoucnosti. Říká se jím: „Dobře jsi mi posloužil, tady za to něco máš, a až tě budu opět potřebovat, vzpomeneš si jistě, co jsem ti dal“.

Dar z vděčnosti chce ale vyjádřit pravdivě slova „Mám tě rád“. Dalo by se říci, že čím je dar z vděčnosti méně drahý a méně okázalý, tím více může vyjadřovat lásku bez vypočítavosti.

Podělení se o radost a užitek ... Krásným a obšťastňujícím darem může být, pokud se s někým, komu nejsem nic dlužen, podělím o to, co sám mám. Dělím se tak o radost, případně o užitek z toho, co vlastním, aniž chci něco získat. Takový dar je opravdu svobodný a obdarovaného nechce a nemá spoutat. A konečně dar v nouzi, kdy se dělíme o to, čeho má jeden více a druhý méně, je uznáním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí.

A jak je to s dary o Vánocích? O Vánocích existují jak dary z povinnosti („Co by si o mně pomyslel?“), tak dary vyžadované („Ukaž mi svou lásku!“), dále dary, jakožto výměnný obchod („Jsou naše vzájemné dary stejně hodnotné?“) a dary z vypočítavosti (ty jsou vánoční variantou úplatku).

Také existují dary, které mají reprezentovat dárce bez ohledu na pocity obdarovaného („Podívejte se, co jsem mu dal! Jak jsem dobrý!“). A konečně existují i dárky, které jsou projevem lásky - tedy dělením se a sdílením toho, co nás těší a co přináší užitek.        (Čtěte na stránkách Víra)


Požadujte značku kvality FSC - pomozte našim lesům ..... Hnutí DUHA zveřejnilo čtyři doporučení k výběru dřevěných výrobků. Zakoupením dárku s certifikátem FSC [1] může každý pomoci zlepšit zdravotní stav našich lesů, který patří mezi nejhorší v Evropě a od roku 2000 se dál zhoršuje [2]. Uvádí to aktuální Zpráva o stavu životního prostředí, kterou nedávno projednala vláda. Výrobky označené logem FSC (Forest Stewardsip Council) prokazují, že použité dřevo pocházíz lesů, kde se zdravě hospodaří. Pravidla FSC pro ČR vyžadují např. vysazovat pestřejší skladbu místních druhů dřevin a omezují holosečné způsoby těžby či chemické postřiky porostů. Zákazníci tak mají možnost výběrem výrobků s certifikátem FSC podpořit takové hospodaření, které vede k zdravějším lesům. Hnutí DUHA ovšem zároveň upozorňuje, že doprava zahraničních výrobků zatěžuje životní prostředí.

Hnutí DUHA proto před Vánoci spustilo webovou stránku http://hnutiduha.cz/temata/jak-nakupovat-vanocni-drevene-darky, na které lidem doporučuje:

1. Žádejte především výrobky z českého dřeva s FSC značkou

2. Zvolte výrobek z českého dřeva bez FSC značky, není-li daný výrobek z českého dřeva s FSC certifikátem k dispozici.

3. Není-li ani ten k dispozici, zvolte výrobek ze zahraničí s FSC značkou

4. Nekupujte výrobky z tropického dřeva s ohledem na kritickou situaci při ničení tropických deštných lesů (v případě skutečné nutnosti kupujte pouze ty s FSC certifikátem)

Také vánoční stromky z lesů, kde se hospodaří zdravě, mají FSC značku. Nepocházejí z plantáží a při jejich pěstování se nepoužívá chemie. Více informací a seznam míst, kde je v u nás možné zakoupit český vánoční stromeček s FSC certifikátem, najdete zde: http://www.czechfsc.cz/novinky/novinky-v-cr/vanocni-stromky-s-fsc-certifikatem-jiz-v-prodeji-178.html         (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Nákup vánočních kaprů ..... Důležitá je ohleduplnost ke kaprovi, který už tradičně patří na český vánoční stůl. Je to živý tvor, nicméně určený na slavnostní večeři, i když leckdo dá přednost lososovi či řízku. Losos či čuník se na rozdíl od kapra neprodávají na ulicích. A na to, aby tradiční prodej kaprů probíhal odpovídajícím způsobem, dohlížejí veterinární inspektoři krajských veterinárních správ a Městská veterinární správa v Praze.

Jak tedy tato činnost vypadá? Prodejce do 7 dní před zahájením prodeje veterinářům ohlásí, kde a kdy bude ryby prodávat. Toto oznámení není zpoplatněno. Prodejce musí vždy mít doklad o tom, kde byly ryby posledně sádkovány. Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. Samozřejmě v kádích musí být stále čerstvá protékající (okysličující) voda a nádrže nesmějí být přeplněny!

Jestliže prodejci ryby také zabíjejí, kuchají a porcují, popřípadě jinak upravují, musejí mít k dispozici dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).

Podmínky pro prodej i usmrcování ryb stanoví veterinární předpisy, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. A právě to, jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, popřípadě Městské veterinární správy v Praze. Lze potvrdit, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší.

Kapr musí být před usmrcením omráčen, a to tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele, to je snad již zbytečné dodávat.

Prodejce i ten, kdo ryby usmrcuje na přání zákazníka, tj. osoba, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, musí mít zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice), patřičné vybavení prodejního místa.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Pět skvělých jídel z první republiky ..... Zase mě přepadla nostalgie. Po krásnu a eleganci. Tu mám jednoznačně spojenou s první republikou. Černobílé filmy, šarmantní Adina Mandlová, rozverný Hugo Haas. A k tomu něco dobrého, co se jídalo za dob mladého Československa...

Listuji kuchařkami ze třicátých let. Rady pro hospodyňky jsou kouzelné. Nelze jinak, než citovat několik vět z úvodu. „V posledních několika desítiletích pozorováno všeobecně, že naše dívky ztrácejí zájem pro práce domácí a hlavně vaření. Kdežto matky bývaly výbornými kuchařkami, vyhýbaly se dcerušky kuchyni, kde mohly," napsala Milada Slavínová v roce 1935.

A ptala se po příčině tohoto stavu. „Jest to zcela jednoduché a pochopitelné. Právě asi v té době začaly se u nás znenáhla šířiti nové ideje o emancipaci žen, otvíraly se vyšší školy pro dívky, uznalo se zkrátka, že jsou ženy ještě pro něco jiného stvořeny, než aby jen pletly punčochy a oháněly se vařečkou..."

A dnes? Opět se vracíme ke klasice. Chceme umět domácí nudle, upéct kachnu, uvařit pohankovou kaši, připravit výtečný vývar, upéct buchty, jako je dělávala babička. Pojďme nakouknout do tajů prvorepublikové kuchyně.

První republika znala výtečné suroviny ... O kuchyni a surovinách, které se používaly během první republiky, jsem napsala něco málo v tomto článku. Jen připomenu, že v receptech se pracovalo s chřestem, ale také s artyčoky, lanýži, parmezánem. Oblíbení byli i slanečci a sardele, kteří se využívají v řadě receptů.

Samozřejmě se ale nejvíc vařilo z lokálních a sezónních surovin. Tak například pro říjen radí kuchařka využívat hlavně brambory, jablka, zelí (červené i bílé). Upozorňuje na nutnost pořídit si dostatečné zásoby zeleniny i ovoce na zimu. Z masa je pak dobré vařit vepřové, husy, kachny a krůty.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) rychle zjasnila na viditelnost okem ..... Kometa Q2 Lovejoy 14. 12. 2014 Foto: Damian PeachKometa Q2 Lovejoy se ukázala být díky své dráze nadějnou kometou pro pozorovatele na severní polokouli, protože se v prosinci měla z jižní oblohy přesunout na tu naši severní. V původních odhadech se jen očekávala další nadějná kometa objevená známým lovcem jasnějších komet Terrym Lovejoyem z Austrálie. Na podzim se ukázalo, že kometa je až o tři magnitudy jasnější, než se původně očekávalo. To začalo vést k myšlenkám, zda nakonec nebude kometa viditelná i pouhým okem. Těm učinila přítrž sama kometa, když mezi 12. a 14. prosincem nečekaně rychle zjasnila a začala být bez obtíží viditelná pouhým okem ...

... A jak to vypadá s viditelností komety ze střední Evropy? Těleso je zatím pořád objektem jižní oblohy, jeho deklinace však už začíná pomalu stoupat. Čeká nás už jen asi týden, kdy kometa z naší zeměpisné polohy nebude pozorovatelná. Poprvé bychom ji teoreticky mohli spatřit někdy okolo Štědrého dne, což je krásný vánoční dárek pozorovatelům komet. Vlasatice se pak bude velmi rychle pohybovat na sever, 7. ledna 2015 bude nejblíže Zemi, to bude od nás vzdálena zhruba 0,47 AU. Jen o dva dny později překročí nebeský rovník a stane se oficiálně objektem severní oblohy. V polovině ledna by měla dosáhnout maximální jasnosti a 30. ledna prolétne perihelem ve vzdálenosti 1,29 AU od Slunce. Její deklinace pak bude nadále stoupat a ve druhé polovině února se už stane cirkumpolárním, tedy nikdy nezapadajícím, objektem. Pozorovací podmínky pak budou i nadále jen a jen lepší, a to až do konce května, kdy kometa z naší perspektivy těsně mine Polárku. Obtočnovým objektem zůstane až do srpna, pak se její pozorovací podmínky začnou rapidně zhoršovat, ale to už je jiný příběh, kometa v tu dobu již nebude pozorovatelná vizuálně. Tento souhrn tedy znamená, že jakmile se kometa na naší obloze ukáže, bude pozorovatelná v excelentních pozorovacích podmínkách, a to až do té doby, než definitivně zeslábne z vizuálního dosahu. Držme proto kometě pěsti, o dalších jasných kometách roku 2015 zatím nevíme.       (Čtěte na stránkách Astro)


Vydali jsme unikátní studii o využívání DNA v policejní praxi ..... Na tiskové konferenci k tématu "DNA v policejní praxi" jsme 12. 12. 2014představili naši unikátní studii s názvem "DNA v policejní praxi: Analýza právní úpravy a praxe využívání DNA v sektoru policie". Autory jsou Jan Vobořil z IuRe a Vít Ferfecki.

Volně ke stažení je zde. Závěry studie: Stávající úprava odběru DNA pro účely budoucí identifikace a fungování Národní databáze DNA odporuje Listině základních práv a svobod i Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ...        (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Kometa skrývá život, vypátrala Philae .... Evropský vesmírný modul Philae, poté co minulý týden přískokem přistál na kometě, objevil organické molekuly a povrch tvrdý jako led.

Po hektickém týdnu příprav na sestup, dramatickém přistání s trojskokem po kometárním povrchu a více než šedesáti hodinách shromažďování údajů vědci zkoumající úlovky odvážné malé Philae zveřejnili první výsledky. “Shromáždili jsem velké množství cenných dat, které se jinak než přímým kontaktem s kometou získat nedají,” oznámil Ekkehard Kuhrt, vědecký ředitel mise Philae v DLR— německé agentury pro výzkum vesmíru. “Když k tomu přidáme údaje naměřené oběžným modulem Rosetta, jsme na dobré cestě k lepšímu pochopení zákonitostí života komet. Vypadá to, že vlastnosti jejich povrchu jsou docela jiné, než jsme si mysleli.”

Philae, poté co zůstala ležet na boku, pokračovala v přerušovaném přenosu dat na obíhající evropský oběžný modul Rossetu, který vypustil Philae, přistávací modul o velikosti ledničky, ve středu na přistání.

Rosetta obíhající kolem komety 67/P Čurjumov-Gerasimenko má podle plánu před sebou přinejmenším další rok pozorování ledového království putujícího směrem ke Slunci. V srpnu 2015, v perihéliu– nejbližší poloze ke Slunci – se kometa rozehřeje a uvolní více plynu a prachových částic.

Než Philae vypověděl hlavní zdroj, rozvinula přístrojové rameno, aby mohla prozkoumat vlastnosti povrchu komety. Zařízení MUPUS mělo za úkol zabít zatloukací hlavu ve vzdálenosti kolem jednoho a půl metru od přistávacího modulu do jádra komety. Data ukazují, že systém fungoval podle plánu, navzdory tomu, že Philae vězí nakloněná u kamenné stěny s jednou nohou ve vzduchu.       (Čtěte na stránkách Suneé)


Lze dokázat existenci Boha? ..... To, co si 60 až 80 procent současníků představuje pod pojmem Bůh, Bohu díky neexistuje. (K. Rahner)

Po dobu existence lidstva, vyvstává základní otázka, jež se týká nás všech; byli jsme stvořeni nejinteligentnější nadčasovou entitou, ne-atomární bytostí, kterou v této realitě známe jako – BŮH?

Jaké máme důkazy o Stvořitelově bytí či nebytí, zejména pokud současní vědci Jeho existenci před širokou veřejností úzkostlivě zamlčují, bez ohledu na to, že víra v Boha není ve vědeckých kruzích považována, za jakýsi náboženský přežitek z dávné minulosti. Ano, dnešní vědci v Něj rovněž věří, jen s tím rozdílem, že mají k Němu z pohledu důkazové složitosti nejblíže, ale z přílišného respektu i obav z veřejného mínění, nejsou ochotni Jeho existenci oficiálně připustit. Samozřejmě i v tomto uzavřeném spolku vědátorů, nalezneme s podivem nečekané výjimky...

Známý český popularizátor astronomie, RNDr. Jiří Grygar, CSc. astrofyzik fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, je kupodivu věřícím člověkem. Kdo by si tohle kdy vůbec pomyslel, že vědecká osobnost tohoto kalibru, jakým je svérázný Jiří Grygar, bude věřit v Boha!?

V jednom rozhovoru tento vědec prohlásil: „Existence a vývoj vesmíru nám dnes připadá snad ještě tajemnější než v době, kdy naši předkové věřili na bohy blesku, vod a sopek. Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak to kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista Páně: "Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje" (Ž 19,2).“

Jelikož věřit znamená víc než vědět, tak mohu v tomto článku předložit tři odlišné pohledy, které se pokusí objasnit záhadu o Bohu, ale i tajemství s nímž bezprostředně souvisí i zrod lidských bytostí. Jaká z těchto tří možností je nejpravděpodobnější?, ponechám na čtenářově fantazii či uvážení.        (Čtěte na stránkách Odrazy tajemna)


Jsou Češi národ z chalup? ..... Jedním z českých problémů, který se bolestně projevuje v současném dění, je nedostatek skutečných elit. Na počátku byla teze, že se bez nich národ obejde, protože si vytvoří nové a lepší. Skutečnost ale byla přesně opačná: nastalo vytěsňování všech, kdo přečnívali – od šlechty na počátku první republiky, až po drobné podnikatele za komunistů. Kde se vlastně vzal zhoubný mýtus o národě z chalup?

"Jsme společnost bez tradic, skoro všichni jsme vyšli z chalup a neměli jsme čas se zformovat," řekl Tomáš Garrigue Masaryk Karlu Čapkovi. "Vždyť my Češi jsme se začali poměšťovat teprve před několika málo desítkami let..." Z lehkosti, s jakou první prezident z národa vyloučil nobilitu a měšťanstvo éry před národním obrozením, trochu mrazí - a spíš než o povaze českých elit to vypovídá o uměle vybudovaném mýtu, kterými měl být nový samostatný stát opředen.

Protože není pravda, že by tu na počátku národního obrození žádné neexistovaly, ale radikální křídlo obrozenců se od nich většinou distancovalo. Šlechta, vyšší měšťanstvo i inteligence byly v nejlepším případě německy mluvící lokálpatrioti, když už ne přímo Němci nebo kosmopolité, a čeština přežívala jen na venkově - takže i duše národa musí být venkovská. Odtud tedy musí vzejít elity nové, bezvýhradně české.

Jak? "Každý uvědomělý Čech musí udělat třikrát tolik, než příslušníci národů velkých, výhodněji položených," řekl historik František Palacký (1798 - 1876), který bývá často titulován jako Otec národa.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Expandující atmosféra Pluta motá vědcům hlavy ..... Od roku 2000 se atmosféra Pluta dramaticky zvětšila. Mění se i její složení. Vědci v ní poprvé odhalili přítomnost oxidu uhelnatého. Pluto (Wikipedia) sice přišel o statut planety, ale to neznamená, že by ztratil pro astronomy na zajímavosti.

Rok na tomto tělesu, které se nyní řadí mezi tzv. plutoidy, trvá 248 let. Protože Pluto známe teprve od roku 1930, astronomové dosud neměli možnost vidět ho ve všech jeho ročních obdobích. Známe jen třetinu tamějšího roku a vše, co z ročních proměn Pluta pozorujeme, vidíme poprvé.

Tajemných 97 % ... Pluto je jediným tělesem, které se pohybuje za drahou Neptuna a má vlastní atmosféru. Jde o tenký obal z plynů, který se podařilo odhalit teprve v roce 1988. Tehdy se dostal Pluto do zákrytu se vzdálenou hvězdou a atmosféra se prozradila tím, že pohltila část světla přicházejícího z hvězdy.

Přímá pozorování později odhalila také látky na povrchu Pluta. Tvoří jej dusík, metan a oxid uhličitý. V atmosféře dokázali astronomové odhalit jen metan, teď se v ní kromě metanu objevil i oxid uhelnatý. Vědci jsou si jisti, že při předchozích sledováních oxid uhelnatý nepřehlédli a že se plyn uvolnil z povrchu do atmosféry teprve nedávno.

Oba plyny – metan a oxid uhelnatý – tvoří jen 3 % z celkového objemu atmosféry. Totožnost zbývajících komponent se zatím nedaří odhalit. S velkou pravděpodobností připadá většina na dusík, jehož přítomnost se v plynném stavu prokazuje jen velmi obtížně.

Místo smrštění přišla expanze ... Na přelomu století byli vědci přesvědčeni o tom, že atmosféra Pluta je řídká, velmi chladná a nesahá dále než 135 kilometrů nad povrch mateřského tělesa. Tým vedený britskou astronomkou Jane Gravesovou z University of St. Andrews nyní dospěl vyhodnocením snímků pořízených pomocí teleskopů z vrcholku havajské sopky Mauna Kea k závěru, že se atmosféra Pluta rozpíná a momentálně sahá do vzdálenosti tři tisíce kilometrů od povrchu Pluta. To je zhruba třetina vzdálenosti, v jaké obíhá kolem Pluta jeho měsíc Charon.       (Čtěte na stránkách VTM)


16.12. 2014     Šestnáctého prosince 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu. Na začátku prosince 1851 přinesl ministr Bach císaři Franzi Josefovi I. doporučení deportovat Havlíčka do Salzburgu. Císař však pobyt v tomto významném městě zřejmě nepovažoval za dostatečný trest a zvolil odlehlý Brixen v tehdejším Jižním Tyrolsku. O Havlíčkově deportaci bylo rozhodnuto bez jakéhokoli soudního řízení.


Historie a význam svátku Vánoc ..... Díky vánoční události můžeme Boha oslovovat „Ty“. ... Nejstarším svátkem křesťanství nejsou Vánoce, ale Velikonoce. O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání Krista, což je základ křesťanské víry. Křesťanská slavnost Vánoc dostala definitivní formu až ve 4. století, kdy nahradila římský svátek „nepřemožitelného Slunce“. Bylo tak zdůrazněno, že narození Krista je vítězstvím pravého světla v temnotách zla.

Den, kdy se Bůh stal malým dítětem ... Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku, díky svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví, že svatý František „nade všechny ostatní svátky slavil Narození Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu“. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček…

Vánoce zjevují lásku Boží, jeho pokoru a jeho dobrotivost ... Velikonoce zaměřují naši pozornost na mocného Boha, který přemáhá smrt, zahajuje nový život a učí doufat v budoucí svět. Se svatým Františkem a jeho vánočními jesličkami byla naopak zdůrazněna bezbranná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, která se v Ježíši Kristu zjevuje lidem, aby je naučila novému způsobu života a lásky.       (Čtěte na stránkách Víra)


Další důkaz o koloběhu vody otisknutém na povrchu rudé planety ..... Poslední výzkumy roveru Curiosity naznačují, že hora Mount Sharp je vytvořena z četných vrstev usazenin rozlehlého jezera, jež se střídavě plnilo vodou a vysychalo v průběhu desítek milionů let.

Jde možná o další z důkazů, že na Marsu kdysi panovalo mírné klima a tamní atmosféra umožňovala přirozený koloběh vody. Naše další pátrání by se mělo zaměřit na to, jestli šlo pouze o lokální a dočasné podmínky, nebo zda to byl jev celoplanetární a dlouhodobý. Vadou na kráse totiž je, že zatím neznáme mechanismus, který by to tehdejší atmosféře umožnil v globálním měřítku, navzdory její předpokládané vyšší hustotě na raném Marsu.

Ona už kombinace zkoumaných geologických útvarů sdílejících společné prostorové souřadnice je velkou záhadou. Štít Mount Sharp o výšce přibližně pěti kilometrů je zasazen do středu kráteru Gale o průměru 154 kilometrů. Jeho úbočí je tvořeno stovkami tenkých skalnatých vrstev vzniklých nanášením usazenin způsobeným střídavou činností stojaté a tekoucí vody i působením větru. Tyto důkazy svědčí o opakovaném vysychání a zaplňování obsahu jezera vodou v časovém měřítku mnohem delším, než jsme se doposud domnívali.

„Děláme mílové kroky na cestě k objasnění tajemství původu Mount Sharp,“ vysvětluje jeden z vůdčích členů vědeckého týmu Curiosity, John Grotzinger z kalifornského Caltechu. „Je pro nás zatím těžko pochopitelné, že v místech, kde se teď tyčí hora, býval kdysi rozsáhlý systém jezer.“       (Čtěte na stránkách OSEL)


Máchovo jezero na Českolipsku se začalo napouštět ..... Vodohospodáři začali před několika dny napouštět Máchovo jezero u Doks na Českolipsku. K naplnění jezera dlouhého tři kilometry a širokého až 1,6 kilometru je potřeba pět měsíců. Letní sezona by tak příští rok neměla být ohrožena. Na podzim byla největší vodní plocha na severu Čech vypuštěna kvůli opravě hráze ve Starých Splavech. Práce zatím pokračují, spíše s mírným předstihem, uvedl vedoucí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislav Pořízek.

"Z hlavních prací je téměř dokončena provizorní hráz, která umožnila začátek napouštění, provedena je celá injektáž skalního podloží včetně tlakových zkoušek a dokončuje se vybourávání starého výpustního objektu," uvedl Pořízek. Výpustní zařízení se naposledy opravovalo před více než 40 lety a bylo už v havarijním stavu. Výstavba nového si vyžádá zhruba 27,6 milionu korun a umožní snadnější manipulaci s jezerem.        (Čtěte Ekolist)


Pravděpodobné převtělení: Nacistický pilot se reinkarnoval jako anglický železničář ..... Vesmír je plný záhad, které zpochybňují naše současné vědomosti. V rubrice „Za hranice vědy" sbírá Epoch Times příběhy o těchto zvláštních úkazech, aby stimulovaly představivost našich čtenářů a otevřely možnosti, o nichž byste si dříve mohli myslet, že jsou nemožné. Jsou tyto příběhy pravdivé? Rozhodněte sami.

Úžasné shody okolností tomu nasvědčují

Už od svých tří let hovořil Carl Edon o svém předchozím životě pilota v německé armádě za druhé světové války. Rodiče nevěřili, že by si mohl skutečně pamatovat svůj minulý život, ale když se o pár desetiletí později vynořily důkazy, museli svůj názor přehodnotit.

V tomto životě Edon pracoval jako železniční signalista v severovýchodní Anglii, ve městě Middlesbrough. I v tomto životě, stejně jako v jeho údajném minulém životě, ho potkal tragický konec. Ve věku 22 let byl ubodán k smrti svým kolegou v práci, Garym Vinterem. Vintera zavřeli v roce 1996 za vraždu. Po svém manželkou, načež byl odsouzen na doživotí.

Když byl Edon ještě dítě, míval vidiny, jak ho sestřelují v jeho nacistickém propuštění v roce 2006 ovšem v zabíjení pokračoval, počínaje jeho bývalou letounu. V roce 1997, dva roky po jeho zavraždění, bylo nalezeno letadlo typu Dornier jen pár set metrů od místa Edonovy smrti. Regionální noviny The Gazette v roce 2002 informovaly o případu místního historika, jenž pak našel fotku nacistického letce Heinricha Richtera, který v daném Dornieru havaroval a zemřel.       (Čtěte ZDROJ)


Když únava nepřechází ..... Chronický únavový syndrom je poruchou, při které člověk pociťuje dlouhotrvající únavu, která mu znemožňuje normální a plnohodnotné fungování v průběhu dne či svých běžných denních aktivit. Kromě únavy se při chronickém únavovém syndromu (CFS, chronic fatigue syndrome) můžou taky objevovat bolesti svalů a/anebo kloubů, potíže se spánkem (přílišná spavost nebo naopak nedostatečné množství spánku), snížená koncentrace a pozornost, bolesti hlavy či jiné symptomy, jako jsou potíže s krátkodobou pamětí, pamětí na nedávné události, potíže se schopností plánovat a organizovat si myšlenky a činnost, potíže se slovní výbavností, případně pocity zmatenosti a dezorientace, opakující se bolesti a citlivost v krku (jakoby při nachlazení).

Jde o poruchu, pro kterou je příznačná zvýšená unavitelnost, s případnými výše přidruženými příznaky, avšak bez zjevné a prokazatelné přítomnosti jiné somatické nemoci či choroby. V případě, že se k CFS přidružují zmiňované bolesti svalů, mluvíme o tzv. myalgické encefalomyelitidě, která se projevuje právě bolestmi svalů, přičemž tato bolest se spojuje se zánětem centrální nervové soustavy.

Únavovým syndromem může onemocnět kdokoli, ve větší míře se však vyskytuje u žen. Nejčastěji se objevuje v mladé a střední dospělosti, ale může postihovat i děti (nejčastěji ve věku 13-15 let, ale i dřív).        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Češi zjistili, jak vznikl život ..... Život na Zemi nevznikl náhodou či nepřišel odjinud, ale umožnily jej podmínky, které na planetě způsobil náraz asteroidu. Naznačuje to studie českých vědců, kteří simulovali v laboratoři událost, jež před téměř čtyřmi miliardami let předcházela pravděpodobnému vzniku prvních živých forem na Zemi.

Vědci získali za pomocí působení laseru na směs chemických látek odpovídajících tehdejším podmínkám energii, která se uvolnila při nárazu asteroidu do planety. Při tomto pokusu vznikly všechny chemické látky potřebné k vytvoření ribonukleové kyseliny RNA, která je jednodušší příbuznou základního stavebního kamene genů, DNA.        (Čtěte na stránkách @21století)


Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena ..... Soubor mých šesti základních knih o vesmírné energii prasíle uzavírá kniha Bájná prasíla. Tato energie prostupuje nejenom galaxiemi, naší planetární soustavou, Zemí s Měsícem, ale také v určité struktuře rostlinným a živočišným tělem, proto také lidským. Něco z toho bylo do jisté míry známo ještě před nástupem „technologické revoluce“ na přelomu 19. a 20. století. A to dokonce už v pravěku. Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity.

Nikola TeslaVe výzkumech energie prasíly se, díky několika méně zdatným předchůdcům, nejdál dostal, také nadmíru vnímavý, geniální Nikola Tesla. Fyziku energie prasíly pojmenoval jako éterickou. Jeho rozhodující výzkumy zůstaly před veřejností utajeny. Ziskuchtiví podnikatelé dali přednost před energií volnou čerpanou z „éteru“, energii surovinové Edisonově, která je pro lidstvo sebezničující. I když se objevuje stále více vědců, kteří na tuto skutečnost různým způsobem poukazují, tak tento apokalyptický, tedy zničující vývoj podporují mafiánské akademické klany celého světa ve spolupráci s veřejnoprávními sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas a televize).

Ale výzkumy související s volnou energií dále pokračují. Nejsou to jen tak obyčejná výzkumná pracoviště, ale velmi přísně utajovaná vojenská. V tomto směru se už dnes, mimo zbraní psychoenergetických, vyvíjejí protonové a elektronové bomby, které by měly, bez vedlejších účinků na životní prostředí, totálně vyřadit z provozu různě velké oblasti závislé na dodávkách elektrického proudu. Na jejich praktický princip poukázaly „sluneční bouře“. A komu můžeme za tento sebezničující vývoj poděkovat? Všehoschopným nemocným mocným a nevědoucím vědcům.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Dušené pařáty, zeleninové šťávy: Čím se krmili největší diktátoři? ..... Jste to, co jíte. Jídlo může ovlivnit vaši náladu, stolici, ale i pohled na svět. V dnešním světě plném labužníků, gurmánů a gurmetů jsme si posvítili na stravovací návyky některých z nejhorších diktátorů 20. století.

Vůdce rumunské komunistické strany Nicolae Ceausescu dráždil své zahraniční kolegy tím, že si vozil své jídlo vždy s sebou. A miloval dušené kuře, ovšem celé, myšleno včetně zobáku, pařátku a dalších částí. Tito, hlava tehdejší Jugoslávie, se zásadně vyhýbal pevné stravě a své zeleninové šťávy srkal brčkem. Ovšem doma si údajně dopřával svou nejoblíbenější lahůdku – pořádný kus teplého vepřového špeku.

Mao Ce-tung byl vyhlášeným masožravcem a chlubil se i se svou stolicí. "Jím hodně a vylučuji hodně," psal spokojeně svému kamarádovi v raném období své vlády. Mnohem později, však jeho střeva začala stávkovat – to když byl na návštěvě u Stalina v Sovětském svazu a po celé Moskvě nebyla jediná toaleta na které by se dalo vyměšovat v podřepu, jak byl zvyklý.

Německá vegetariánská republika

Adolf Hitler, Mao Ce-tung či Benito Mussolini si takové obžerství nemohli úplně dovolit, všichni tři totiž měli problémy s trávícím ústrojím. Že by to byla daň za hrůzy, které páchali? Mussolinimu byla v průběhu druhé světové války diagnostikována nacistickým lékařem nebezpečná zácpa. Hitler trpěl chronickým nadýmáním a možná právě proto se stal vegetariánem. Jeho mastičkář ho krmil osmadvaceti různými léky, přičemž jedním z nich byl extrakt z výkalů bulharských rolníků! Kromě toho se führer údajně bavil při večeřích tím, že pokaždé zavedl hovor na ukrajinská jatka a vše podal tak odporným způsobem, že jeho spolustolovníci nebyli schopni dojíst.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Sobotkova vláda - jako první v historii ČR - chce snížit cíl pro recyklaci komunálních odpadů ..... Dosavadní cíl ČR byl 50%, ministr Brabec navrhuje 35%. Evropská komise plánuje 70% už za patnáct let.

Sobotkova vláda chce jako první v české historii snížit cíl pro recyklaci komunálních odpadů, a to dokonce o celou třetinu. V pondělí 15. prosince projedná Plán odpadového hospodářství, strategický dokument pro hospodaření státu s odpady na dalších deset let. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v něm navrhuje vládě, aby snížila cíl pro recyklaci komunálních odpadů z dosavadních 50 % na cca 35 % v roce 2024. Namísto recyklace se má výrazně zvýšit veřejností odmítané spalování odpadů, které znehodnocuje cenné suroviny a znečišťuje životní prostředí.

Česká republika přitom v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou, když v roce 2013 recyklovala pouhých 30 % komunálních odpadů, zatímco průměr v EU překročil 40 % a řada úspěšných západních států překračuje dokonce 60 %. Doposud platný Plán odpadového hospodářství obsahuje recyklační cíl 50 % a žádný vládní politik si dosud netroufl jej zpochybnit.

Evropská komise přitom navrhuje, aby členské státy do roku 2020 recyklovaly polovinu a do roku 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů. Návrhy Evropské komise vycházejí ze schváleného sedmého environmentálního akčního plánu EU, jehož cílem je „omezení energetického využití odpadu na nerecyklovatelné materiály, postupné ukončování skládkování recyklovatelných či jinak využitelných odpadů, zajištění kvalitní recyklace...“ Na konkrétním znění cílů Komise nyní usilovně pracuje a měly by být pro členské státy závazné od roku 2016.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Koncem příštího týdne začne prodej vánočních kaprů,letos nezdraží ..... V nadcházejícím týdnu začne v Česku tradiční předvánoční prodej kaprů v ulicích. Již o víkendu zahájili prodej na sádkách rybáři v Praze - Lahovicích. Podle předběžných zpráv od rybářů i některých obchodníků budou ceny stejné jako loni. Kapr představuje téměř 90 procent tuzemské produkce ryb. Naprostá většina jeho domácí spotřeby se uskuteční na Vánoce.

"Prodej kaprů z kádí zahajujeme před vybranými hypermarkety Albert ve druhé polovině týdne," řekla dnes ČTK mluvčí prodejen Albert Judita Urbánková. Ceny kaprů podle ní zůstávají přibližně na loňské úrovni.

Ani na jihu Moravy se letos cena vánočních kaprů měnit nebude, řekli ČTK zástupci dvou největších rybářství v kraji. Zatímco Rybářství Hodonín bude prodávat kilogram za 80 korun, Rybníkářství Pohořelice má cenu podle celkové hmotnosti ryby zhruba 85 a 95 korun. Tuto cenu už Pohořeličtí drží šestým rokem, uvedl ředitel Roman Osička.

Společnost Rybniční hospodářství z Lázní Bohdaneč na Pardubicku dodá na tuzemský i zahraniční vánoční trh asi 200 tun kaprů. Množství vylovených kaprů je letos menší, ale zato mají nadprůměrnou váhu. Ceny zůstanou stejné jako loni, tedy 79 korun za kilo první třídy a 89 korun u výběrových kaprů.       (Čtěte na stránkách Agris)


15.12. 2014     Patnáctého prosince 1965 došlo v rámci programu Gemini k prvnímu setkání dvou kosmických lodí ve vesmíru.


Den po zrušení Vojenského újezdu Brdy vznikne chráněná krajinná oblast ..... Sněmovna schválila normu, která zruší Vojenský újezd Brdy a zmenší další výcvikové prostory. Armáda je v současném rozsahu podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) nepotřebuje. Poslanci nepřijali návrh předsedy dolní komory Jana Hamáčka (ČSSD), aby byly Brdy pro armádu zachovány. Předloha míří k projednání do Senátu. Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení újezdu bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast.

Pro normu hlasovalo 99 ze 176 přítomných poslanců, 45 jich bylo proti. K poslancům, kteří předlohu nepodpořili, patřili zejména zástupci ČSSD a KSČM. Změny včetně vzniku nových obcí mají nastat podle schváleného pozměňovacího návrhu lidovce Ivana Gabala s rokem 2016, jde o roční odklad.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Obhajoba občanského práva na svobodnou volbu způsobu léčby ..... V posledních týdnech se zejména na internetu živě diskutuje o Zákonu o zdravotních službách z roku 2011 (č. 372/2011 Sb.), který přijala už Nečasova vláda a podle kterého mohou v ČR praktikovat homeopatii a další obory přírodní medicíny pouze lékaři.

Tato informace stačila mezitím pobouřit tisíce občanů u nás doma, ale i některé české krajany v zahraničí, kteří kvůli tomu náš časopis kontaktovali, a v reakci na to vzniklo i několik občanských iniciativ a další stále ještě vznikají, aby dosáhly jediného - znovuobnovení občanského práva na svobodnou volbu léčby v České republice, tj. aby si lidé mohli i nadále svobodně zvolit mezi klasickou a alternativní medicínou jako v posledních čtyřiadvaceti letech.

Jako první přišel s touto znepokojivou zprávou Ing. Aleš Sušický z Homeopatické fakulty s klinikou v Brně, který poukázal na uzavření prvních dvou ordinací homeopatů, a po něm následovali další. Vzhledem k tomu, že se informace začala lavinovitě šířit, přispěchala s komentáři na toto téma i některá oficiální média a svým komentářem zareagoval také úřad hlavního hygienika ČR a vzápětí po něm i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vášně se mezitím snažil mírnit i předseda občanského sdružení Homeopatická společnost a uznávaný odborník Mgr. Jan Čehovský, který se opíral o právní rozbor dané situace, podle kterého se právníci shodují na tom, že je léčitelství v České republice i nadále legální. Nicméně připustil, že tu existuje tlak na omezení či úplný zákaz léčitelství a alternativní léčby, a to i u lékařů. Šlo by tak o závažný zásah do občanských práv, které zaručuje Ústava ČR.

Nejde však o jediné omezení přírodního léčitelství u nás. Už předtím totiž v tichosti česká vláda v návaznosti na evropskou legislativu postavila mimo zákon velkou část přírodní medicíny včetně bylin a výživového poradenství a nyní začala penalizovat ty, kteří i přes zákaz dál uvádějí na svých nebo prodávaných výrobcích léčivé účinky bylin nebo návody k použití takových doplňků. Stejně tak nelze míchat byliny pacientům pro individuální potřebu, ale musí jít o předem schválené bylinné směsi, tinktury, apod., čímž je nejen snižován účinek léčby konkrétního pacienta, protože univerzální přípravky nejsou tak účinné, ale je tím zároveň legislativci v podstatě připravována půda pro vstup farmaceutických kolosů do této oblasti léčitelství.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)

Ideální občan není zdravý občan, ale pacient - dojná kráva ...


SpinSat testuje nový „digitální“ pohon ..... Sestrojit ideální chemický pohon pro kosmické lodě je snem mnoha institucí i jednotlivců. Aktuálně krouží okolo naší planety demonstrační zařízení, které má ambice se tomu přiblížit. Stojí za ním malá společnost DSSP (Digital Solid State Propulsion). Zatím své produkty poskytovala spíše armádním složkám, teď došlo i na civilní kosmický program.

Plusy a mínusy chemických pohonů ... Když se podíváme na používané chemické pohony v raketách a kosmických lodích, tak u každého najdeme nějaká plus a mínus.

– U pohonů na kapalné pohonné látky (KPL) můžeme v relativně širokém rozmezí měnit tah v reálném čase. Je možné je během práce vypnout a některé startovat i opakovaně. Jejich nevýhodou je obtížné skladování paliva a okysličovadla. Tyto látky buď musíme chladit na nízké teploty (extrémním případem je tekutý vodík) nebo jsou pro změnu jedovaté a agresivní. Další nevýhodou je složitá konstrukce motoru, která obsahuje spoustu pohyblivých částí, náchylných na poškození. Některé typy pohonných látek se navíc obtížně zapalují.

– Pohony na tuhé pohonné látky (TPL) zase není možné po zapálení vypnout. Jejich činnost se ukončí sama až po vypotřebování veškerého paliva. Změny tahu lze naplánovat dopředu tvarem zrna (mění se velikost plochy, která hoří). Při běhu motoru už to není možné. Výhodou je naopak pohodlná manipulace s palivem, jeho časová stálost a nenáročnost uskladnění a údržby. Celkově se dá hovořit o velké spolehlivosti pohonů na TPL. Je to vidět ve vojenském sektoru, kde pohony na TPL drtivě převažují.

Revoluční novinka zvaná ESP ... A teď si představte, že přijde někdo, komu se podaří vzít výhody z obou typů pohonů a ještě navíc vylepšit jejich ovládání. Prakticky posune řízení tahu a přepínání stavu do úplně jiného levelu. Tou společností je DSSP – Digital Solid State Propulsion (volně přeloženo Digitální pohon na tuhé pohonné látky). Její vynález by spadal do kategorie chytré materiály. DSSP je označuje jako uhasitelná tuhá paliva (Extinguishable Solid Propellants – ESP).

Zatímco běžné TPL jsou spíše izolanty, ESP vykazuje silnou elektrickou vodivost a to je právě základem úspěchu. K zažehnutí slouží elektrický proud procházející skrz látku od jedné elektrody ke druhé. Výkon se dá regulovat pomocí změn napětí a proudu. Elektrickým potenciálem vhodné velikosti se TPL zažehne. Následně je možné pomocí zvyšování příkonu zvýšit hodnoty hoření až 10x. Nakonec se může přerušením přívodu elektrické energie hoření zcela zastavit. K ostatním způsobům zažehnutí jako jsou jiskra, průstřel, trhavina nebo plamen je tento unikátní materiál zcela netečný.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Slovenští vědci odhalili příčinu arytmie ..... Slovenští vědci a jejich kolegové z univerzity v britském Cardiffu odhalili část struktury lidské bílkoviny, jejíž porucha vyvolává srdeční arytmie. Výsledek výzkumu má v budoucnu pomoci při léčbě vážných onemocnění srdce.

Mezinárodní tým určil počáteční strukturu takzvaného ryanodinového receptoru (RyR2), který řídí přenos vápníku v srdci. „Narušení koloběhu vápníku v důsledku mutací lidského receptoru vede k srdečním arytmiím,“ uvedli vědci ústavu molekulární biologie SAV, podle nichž se zmiňované mutace nejčastěji vyskytují v té části RyR2, na kterou se při výzkumu zaměřili.        (Zdroj: 21@století)


Tajemství evoluce: Proč trvá lidským mláďatům tak dlouho než vyrostou? ..... Samec šimpanze dosáhne v dospělosti stejné váhy jako lidský, ale jejich období růstu je velmi odlišné. V prvním roce váží člověk dvakrát více než šimpanz, ovšem v osmi letech je to právě naopak – opičák je dvakrát těžší než osmileté dítě. A o čtyři roky později, ve věku dvanácti let dosáhne šimpanz své dospělé váhy, tedy o šest let dříve než člověk.

Samec gorily roste také mnohem rychleji – 150kilová gorila váží v pěti letech už 50 kilogramů a během následujících pěti let dosáhne 120 kg. Ačkoli jsou nám primáti vývojově nejblíže, jejich období růstu je podstatně rychlejší. Odpověď se skrývá v lidském mozku.

Mozek dětí potřebuje obrovské množství energie. Od čtyř let až do puberty mladý mozek požírá obrovské množství glukózy. Mozková kůra, jeho největší část, využívá přibližně dvojnásobek množství, které je třeba před čtvrtým rokem života nebo pak později v dospělém věku. A tady se vytváří problém – dětské tělíčko je v porovnání s dospělým třetinové, ovšem jejich mozky jsou velikostně skoro totožné. Tedy mozek dítěte spotřebovává polovinu celkové energie. V tomto období také růst dětí nejvíce zpomalí.

Zajímavé je, že neandrtálci a další lidské druhy měli mozek přibližně stejně velký jako dnešní lidé. Proč tedy vyhinuli? Měli jen smůlu nebo to souvisí s konkurencí našeho druhu? Rostli rychleji než my, což naznačuje, že významnou roli hraje právě vyšší spotřeba energie dětského mozku a tím pádem i zpomalený růst. Počáteční přebytek energie totiž umožňuje vyvíjejícímu se mozku vylepšit konektory mezi neurony mnohem efektivnějším způsobem a tedy lepší kognitivní schopnosti.       (Zdroj: National Geographic)


Zimní období v tradiční čínské medicíně ..... Zimní období je ve znamení prvku Vody, orgánů ledvin a močového měchýře. Energie tohoto období je jinová, tedy chladná. Je třeba organismus zahřívat, aby se lépe vyrovnal s vnějším chladem. Ideálně budeme doplňovat jang ledvin.

Nedoporučují se potraviny výrazně ochlazující. Například citrusy, syrová zelenina, saláty ze syrové zeleniny včetně různých zálivek, zmrzlina, nápoje s ledem. Vyhovující není ani slepičí polévka (slepice je jinová).

Doporučují se potraviny více tepelně upravené, tedy pečené nebo dlouho vařené. Vhodné jsou vývary a konzumace červeného masa, jako je hovězí, jehněčí, skopové, případně kuřecí, rovněž zahřívající. Skvělé jsou takzvané sedlácké nebo hrstkové polévky, kdy do vývaru přidáte luštěniny, kořenovou zeleninu, obilniny. Zázvor a skořice jsou v tomto období rovněž vhodné, v přiměřené míře.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Písemnosti Alberta Einsteina jsou na internetu ..... Tisíce dokumentů Alberta Einsteina, včetně vědeckých materiálů, osobních poznámek a záznamů z deníků, byly zdigitalizovány a jsou nyní dostupné na internetu ve volně přístupné databázi, píše Los Angeles Daily News.

Nakladatelství Princetonské univerzity zpřístupnilo 5000 dokumentů z prvních 44 let vědcova života, tedy z let 1879–1923, jako součást širšího projektu, který má zpracovat všechny jeho písemnosti. Univerzita spolupracuje s Kalifornským technologickým institutem a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, kde je uložen Einsteinův archiv.

Texty ze třinácti svazků jsou v internetové databázi přepsané a přeložené do angličtiny. Je mezi nimi i Einsteinova gymnaziální slohová práce o plánech do budoucna, dopisy první ženě Milevě Maričové, telegram oznamující udělení Nobelovy ceny za fyziku nebo dopis, jenž Einsteina upozorňuje, že ho chtějí v Berlíně zabít „nacionalističtí vrazi“.

Zakladatel moderní fyziky a autor teorie relativity, který zemřel ve věku 76 let, zažil šest významných období moderní historie – Německo Viléma I., 1. světovou válku, Výmarskou republiku, fašismus, 2. světovou válku a poválečnou dobu. Databázi lze najít na adrese einsteinpapers.press.princeton.edu, připomíná Los Angeles Daily News.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)


Neuvěřitelná otočná jídelna císaře Nerona ..... Megalomanský císař Nero, který vládl Římu v letech 54 – 68 n. l., nebyl žádný troškař. Po velkém požáru Říma v r. 64, který měl podle některých zdrojů sám zorganizovat, si nechal na uvolněných pozemcích vystavět kolosální Zlatý dům (Domus Aurea), jenž byl na svou dobu sídlem nevídaného luxusu a nevkusu. Jak uvádí římský historik Suetonius, součástí obřího paláce byla i otočná jídelna, která se otáčela ve dne i v noci, a napodobovala tak zemskou rotaci. Nebývalé představení mělo ohromit císařovy prominentní hosty.

Francouzsko-italský archeologický tým, který v roce 2009 prováděl vykopávky na Palatinu, odhalil základy místnosti kruhovitého půdorysu. A podle archeologů jde jednoznačně o onu bájnou jídelnu. V její dolní části se dochovaly dokonce i části mechanismu, který místností otáčel. Podívejte se na obrazovou rekonstrukci této neuvěřitelné stavby.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Nový schodolez bude na Svojanově sloužit handicapovaným návštěvníkům ..... Úspěšná návštěvnická sezóna na hradě Svojanov umožnila provedení několika různých oprav, ale správa hradu mohla pořídit i různé předměty, které mohou zpříjemnit návštěvníkům prohlídku. Pracovníci hradu nezapomněli ani na handicapované návštěvníky, pro které byl doposud přístup do interiérů velmi obtížný.

V minulosti bylo pro vozíčkáře vybudováno bezbariérové WC a cesty v areálu byly upraveny tak, aby se hůře pohybliví lidé dostali bez větších obtíží na vnitřní nádvoří, gotickou zahradu a parkány včetně nové vyhlídkové besídky s úchvatným pohledem na městečko pod hradem. Nyní přibyl i schodolez, který handicapovaným návštěvníkům umožní bezproblémovou prohlídku okruhu A. K absolvování tohoto okruhu je totiž potřeba zdolat 33 schodů. A to umožní právě zakoupený schodolez. Jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem vyjít vstříc lidem na vozíčku. Nyní je můžeme srdečně pozvat na prohlídku hradních prostor. Školení se schodolezem absolvovala většina zaměstnanců hradu, nyní jsme připraveni naše hůře pohyblivé návštěvníky po schodišti přepravit. Nepřístupný vozíčkářům zůstává pouze okruh B, který představuje gotická sklepení a dům zbrojnošů. Jeho součástí je několik úzkých a zatočených schodišť s vysokými stupni. Pohyb na schodolezu je v těchto prostorách nereálný.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Způsobují strašení duchové? ..... Strašení není jen pouhý výmysl, ale skutečně existuje. Ovšem co se pod pojmem „strašení“, v angličtině „haunting“, vlastně rozumí, to ví jen málo kdo. Ne každý se v této problematice protkané mýty a pověrami orientuje. A ne každý si je vědom toho, že v dnešním 21. století je i toto téma, jako ostatní témata ze života, nahlíženo z pozic vědeckého skepticismu.

Anomální jevy, pověrčivými lidmi označované za projevy duchů, nazývané ve sdělovacích prostředcích paranormální či nadpřirozené, podle vědeckých fundamentalistů vlastně ani neexistují. Po­kud by však opravdu neexistovaly, jak potom vysvětlit tolik dnes rozší­řenou víru v takovéto jevy a výpovědi svědků, kteří tvrdí, že měli s nimi přímou osobní zkuše­nost? Jedna ze dvou možných od­povědí předpokládá, že se ve skutečnosti jedná o události a zkušenosti, při kterých se lidé setká­vají s dosud exaktně neinterpretovanými přírodními jevy. V Anglii se od roku 1981 touto proble­ma­tikou zabývá Sdružení pro vědecké studium anomálních jevů (Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena), známé též pod zkratkou ASSAP.

Druhá odpověď pak předpokládá, že takovéto zkušenosti mohou být plně vysvětleny jako psycho­logické. To je také přístup, který zastává anomalistická psy­chologie, vysvětlující řadu zdánlivě nadpřirozených jevů. Ta bývá někdy laiky označována za moderní parapsychologii, což je hrubý omyl: na rozdíl od parapsychologie si totiž dává za úkol vysvětlit celou řadu zdánlivě nadpřiroze­ných či paranormálních zkušeností z čistě psychologického hlediska. Je za­měřena na pochopení mnoha bizarních lidských zkušeností, aniž by je a priori za paranormální považovala. Za zaklada­tele tohoto nového psychologického směru je označován prof. Chris C. French, BA, Ph.D., člen Britské psychologické společnosti a čelní před­stavitel vě­deckého skepti­cismu, který je profesorem psychologie na Goldsmiths College, University of London. Profesor French na svých přednáškách nejenže vy­světluje jak studium anomalistické psychologie může pomoci zdokonalit schopnosti kri­tického myšlení, ale také zpochybňuje "inte­lektuální snobství" některých jeho ko­legů psycho­logů.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


12.12. 2014     Dvanáctého prosince 1901 uskutečnil Guglielmo Marconi první transatlantické bezdrátové spojení.


Přejme Vánoce zvířatům ..... V době adventní se lidé více než jindy věnují nakupování. Do Vánoc mnoho času nezbývá, a je třeba pořídit dárky pro své blízké. Hlavně na nikoho nezapomenout.

Takže, co nezapomenout? Svoboda zvířat napovídá: „Během hledání a pořizování těch pravých dárků pro vaše blízké také můžete brát ohled na ochranu práv zvířat a nakupovat zboží, při jehož výrobě nebylo zvířatům ubližováno." Jak je to prosté, ukazuje malý návod k výběru daru s respektem ke zvířatům.

Móda bez krutosti ... Nechcete-li při svých vánočních nákupech podpořit krutý kožešinový průmysl, kvůli němuž každoročně na světě zahyne asi 90 milionů tzv. kožešinových zvířat, řiďte se pravidlem „nekupovat žádné kožešiny".

Kožešiny dnes na pultech obchodů naleznete především v podobě tzv. trimů (lemů bund, obuvi apod.), jejichž přítomnost na oblečení můžete snadno přehlédnout. Nevěřte proto příliš cedulkám na oblečení, ale raději sami pečlivě prověřte, zda se jedná o pravou či umělou kožešinu.

Další jednoduchou možností při výběru módních doplňků je nakupovat pouze u obchodníků, kteří se zapojili do celosvětového certifikačního programu Obchod bez kožešin, a zavázali se tím, že ve svých obchodech nebudou prodávat žádné produkty obsahující pravou kožešinu.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Už žádné ohrožené ryby na Vašem talíři ..... Vychází nový průvodce šetrným nakupováním ryb ... Greenpeace ČR dnes vydalo nového průvodce šetrným nakupováním ryb. Díky tomuto průvodci mohou spotřebitelé nakupovat ryby a mořské plody s vědomím, že nejde o ohrožené druhy, ryby z přelovených populací nebo ulovené destruktivními metodami, které ničí mořské ekosystémy a hubí jiné živočichy jako delfíny a mořské želvy. Průvodce hodnotí ryby z volného odlovu i chovu. Zvláštní prostor je v průvodci věnován domácím rybám, takže se například dočtete o kaprovi, který je zdravější než mořské ryby.

„Díky průvodci můžeme chránit oceány i v Česku a zároveň podporovat lokální chovatele ryb, jejichž produkce má výrazně nižší dopad na životní prostředí,“ vysvětluje Jan Freidinger, autor průvodce z Greenpeace ČR a dodává: „Kvůli nadměrnému a nešetrnému rybolovu je 90 % světových oceánů přeloveno nebo loveno na maximu a řada druhů se dostala na pokraj vyhynutí.“       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Před 220 lety byla v Paříži otevřena první veřejná zoo ..... Zoologické zahrady patří k nejstarším atrakcím na světě. Neexistovaly ale vždycky v té podobě, jak jsou známy dnes. Zpočátku byla vystavovaná zvířata jen jakousi kuriozitou, až mnohem později se začala brát v potaz i vědecká stránka věci a zkoumání toho, jak se živočichové v zajetí cítí. Jedna z nejstarších fungujících zoologických zahrad byla otevřena před 220 lety, 11. prosince 1794, v Paříži. Menažérie pařížské botanické zahrady (Ménagerie du Jardin des Plantes) je považována za vůbec první veřejně přístupné zařízení tohoto typu.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Obstrukce, vědomé porušování zákona a desetitisíce privátním právníkům. Hlavně, aby mohli kácet ..... Správa železniční dopravní cesty se snaží takzvaně vybruslit ze situace, kdy dlouhodobě její představitelé nevěnovali dostatečnou péči stromům okolo tratí. Místo, aby se železničáři domluvili s úředníky „ze životního prostředí“, jak odborně a kvalitně zabezpečit stromy v okolí drah, rozhodli se kácet téměř cokoli, co je napadne. Vypracovali si navíc interní metodický pokyn, jehož znění je však v rozporu s platnými zákony.

Pokud Správa železniční dopravní cesty tvrdí, že „...výklad SŽDC, potažmo Ministerstva dopravy, … nebyl dosud žádným právně relevantním argumentem vyvrácen“, neuvádí pravdu. Dokládá to i vyjádření z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který má Arnika k dispozici. Stanovisko doc. JUDr. Vojtěcha Stejskala z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy je na http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/zeleznice/141202_stanovisko_dreviny_PF_UK.pdf

„Dlouhodobé zanedbávání povinností, posudek za šedesát tisíc od privátní advokátní kanceláře, nezákonný interní pokyn a obstrukce při vydávání informací, na které mají lidé podle zákona nárok. Na to všechno jsme narazili, když jsme na podněty řady lidí začali prověřovat, co se v poslední době děje u českých železnic, a obáváme se, že toho bude více. Pokud dnes železničáři křičí, jak musejí kácet, ptám se, co dělali dosud, kdy ze zákona měli o stromy pečovat tak, aby zajistili bezpečnost provozu. Nejen kácením, ale i ošetřením stromů lze bezpečnost zajistit. Už od června z pravomocného rozhodnutí inspekce životního prostředí vědí, jak mají postupovat, pokud kácet chtějí, jenže si usmysleli, že prostě odmítnou respektovat,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová.

Podle nevládní organizace je nutné, aby se situací zabývali odpovědní ministři a společně s inspekcí životního prostředí a správci železnic našli kompromis, který zajistí bezpečnost provozu i co nejmenší poškození životního prostředí.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Jste v registru dlužníků? ..... Zamítli vám žádost o půjčku nebo hypotéku kvůli záznamu v registru dlužníků? Pokud si nejste vědomi toho, že někde něco dlužíte, nebo víte, že jste dluh již dávno zaplatili, je třeba situaci řešit.

Do úvěrových registrů se dostanete, pokud neplníte své závazky.Na černé listině se tak můžete ocitnout například, pokud nesplácíte úvěr, pokud se na svém běžném účtu dostanete do mínusu, nebo když zaplatíte se zpožděním fakturu mobilnímu operátorovi.

Když se dozvíte, že máte záznam: Požádejte o výpis z registru. Za papírový výpis zaplatíte řádově 100 Kč, pokud si ho necháte zaslat poštou na dobírku, počítejte dvojnásobek. Výrazně levněji vychází zaslání výpisu formou SMS.

Porovnejte si údaje z výpisu se skutečností. Pokud si při pohledu na výpis z registru uvědomíte, že skutečně dlužíte, co nejdříve dluh zaplaťte. Pokud vám informace nic neříkají, spojte se s členem registru, který vás tam nahlásil, a požadujte o vysvětlení. Pokud by šlo o opožděnou platbu, nebo krátkodobý výkyv na účtu, může být problém v aktualizaci informací ze strany člena registru.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Namáčení, klíčení a sušení: Jak probudit ořechy a semínka k životu a proměnit je v lék ..... "Každé semínko, které zasadíte, obsahuje v sobě obrovské množství informací o Univerzu. Nic vytvořené lidskými rukami se nemůže této informaci rovnat velikostí ani přesností. Prostřednictvím těchto informací semínko přesně ví, kdy je čas, aby se probudilo k životu, začalo klíčit a růst, a co všechno je potřebné vzít si ze země, slunce, měsíce a hvězd. Semínka byli vytvořené, aby udrželi život na zemi. Žádný lék přítomnosti nebo budoucnosti se nemůže rovnat s jejich schopností zvládnout jakoukoliv nemoc."  (Vladimir Megré, Anastasia)

Živá strava neboli raw food je způsob výživy, při které se potraviny konzumují v jejich přirozené podobě, nebo se upravují tepelně šetrnými metodami, jako je máčení, klíčení, odšťavňování, mixování, kvašení nebo sušení nepřekračující 42 stupňů Celsia tak, aby v nich zůstaly zachovány všechny výživové látky, především enzymy. Mnohé potraviny, jako jsou luštěniny, obiloviny, ořechy a semínka, obsahují v syrovém stavu enzymové inhibitory, to znamená, že tělo je nedokáže plnohodnotně zpracovat, a k jejich oživení je potřebné je namočit do vody a nastartovat proces klíčení. Příprava živé stravy proto neznamená jenom zachování živých enzymů, ale i najít takové způsoby její úpravy, abychom co nejvíce maximalizovali výživový potenciál potravin a umožnili tělu ho lépe využít.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Rusové přistanou v roce 2030 na Měsíci. Alespoň to tvrdí ..... Rusové se chtějí vylodit na Měsíci v roce 2030. Ohlásila to oficiální agentura TASS s odvoláním na vedoucí raketokosmickou firmu RKK Eněrgija. RKK Eněrgija je podnik, v němž se zrodily první sovětské družice, meziplanetární sondy a kosmické lodi. Už mnoho let usiluje o to, aby dostal možnost postavit nástupce plavidel Sojuz, která slouží od šedesátých let minulého století.

Obdoba amerického Orionu ... V roce 2009 vyhrála Eněrgija konkurz na nový stroj, který vyhlásila Ruská federální kosmická agentura. Novou silnou raketu má postavit firma Progress.

Nyní předložilo několik vědeckých institucí Kremlu návrh dlouhodobého výzkumu vesmíru. Na vypracování návrhu se podílela ruská vesmírná agentura Roskosmos, tři vědecké subjekty a ruská jaderná korporace Rosatom. Od devadesátých let financovala ruská vláda kosmonautiku nedostatečně, je otázka, jestli na tyto ambiciózní projekty uvolní peníze. Do roku 2025 by bylo zapotřebí 61 miliard rublů, ale někteří odborníci si myslí, že projekt bude dražší. K tomu musíme připočítat cenu nového těžkého nosiče.

Jak se jmenuje? ... Nové plavidlo společnosti RKK Eněrgija je známé pod zkratkou PTK-NP, anglicky Prospective Piloted Transport System.

Plavidlo nazývané Perspektivní pilotovaný dopravní systém PPTS a neoficiálně „Rus“ je obdobou amerického Orionu – kabina ve tvaru kužele a válcový servisní modul. Má mít tři verze: Pro dopravu 6 kosmonautů a půl tuny nákladu na nízkou dráhu okolo Země, pro dopravu 4 kosmonautů a 100 kg nákladu na dráhu okolo Měsíce a pro samostatný let 4 kosmonautů po dobu jednoho měsíce. Podobně jako Orion, jehož bezpilotní verzi vyzkoušeli Američané minulý pátek, má startovat a přistávat desetkrát, vynášet ho bude raketa.        (Čtěte na stránkách TechNet)


Záhada Jírova kopce u Tanvaldu ..... Na lesnatých svazích Jizerských hor i Krkonoš, od Tanvaldu po Žalý u Vrchlabí, můžete často narazit na nevelké kupy balvanů, soustředěné do skupin po desítkách, někdy i po stovkách. Objasnit jejich původ a účel se zatím nepodařilo.

Jedno z nejtypičtějších seskupení najdete na Jírově kopci mezi Tanvaldem a osadou Český Šumburk. Dnes v okolí stojí vzrostlý les, ale ještě před šedesáti lety tu bývala pole. Zbytky mezí jsou v lese dodnes patrné - hlavně díky vysbíraným kamenům, které na ně rolníci odkládali. Vznikly tak dlouhé kamenné pásy i rozměrné, až 10 metrů vysoké haldy balvanů, nazývané místními "hrobky". Rolníci orali a sklízeli na Jírově kopci už ve středověku a dochované meze jejich polí přímo sousedí s pozůstatky jiné lidské aktivity - se skupinou několika desítek nevelkých kamenných kupek na západním svahu kopce. Nejsou vyšší než dvoumetrové.

O kamenné kupky se už před druhou světovou válkou zajímal lesní inženýr Vilém Vaníček. Několik jich prokopal a zjistil, že každá ve svém nitru ukrývá kamennou konstrukci nad umělou prohlubní, obsahující uhlíky. Na základě toho dospěl Vaníček k přesvědčení, že se jedná o mohyly se žárovými pohřby. Archeologové však tuto hypotézu odmítli - i malé kupky byly podle nich tvořené vysbíraným kamením ze středověkých polí. Diskuse utichla. Až docela nedávno se archeologové o kamenné kupky na Jírově kopci znovu začali zajímat.       (Čtěte ZDRna stránkách ČR PlanetáriumOJ)


Staroveký počítač je starší ako sa predpokladalo ..... Staroveký počítač (tzv. Antikytera mechanizmus) znova zaujal. Podľa najnovších zistení je ešte starší ako sa pôvodne predpokladalo.

Vedci odhalili, že podivný mechanizmus, nájdený v starovekej gréckej lodi, ktorý je často popisovaný ako "prvý počítač na svete", je ešte starší, než sa verilo.

"Antikytera Mechanizmus" bol nájdený v dávnom vraku lode už pred viac ako sto rokmi - v roku 1901 - a zobrazoval okrem polohy hviezd aj zatmenie slnka a mesiaca.

Dar z nebies? ... Tento jedinečný mechanizmus má ešte veľa tajomstiev a stále fascinuje vedcov, najmä kvôli svojmu veku a zložitosti. Úroveň jeho zložitosti je o to záhadnejšia, že pozostatky podobne komplikovaných zariadení sa objavujú až tisíc rokov potom, ako sa datuje vznik starovekého počítača.

Kým niektoré teórie tvrdia, že bol " darom z nebies" od mimozemských civilizácií, iné teórie pripisujú tento vynález legendárnemu gréckemu Archimedovi.

Aj keď je pôvod tohto zariadenia stále otázny, jeho vek sa podarilo vedcom určiť na 205 rokov pred Kristom - teda je o celé storočie starší ako sa pôvodne predpokladalo. Dátum jeho vynájdenia sa vedcom podarilo stanoviť kombináciou údajov z mechanizmu o zatmení a babylonských spisov, až kým nenašli konkrétny dátum, ktorý mechanizmus zobrazoval.       (Čtěte na stránkách Aktuality.sk)


Půlnoční jezdci ..... V dávných dobách prý v osadě Tmaň žil podivín, který uměl přivolávat různé přízraky a duchy z blízkých lesů. Jednou prý nějak popletl evokační rituál a zmizel. Pátrání k ničemu nevedlo, až asi po pěti letech našli lidé z okolí ohlodané kosti ve skalní úžlabině. Od té doby tu duch bývalého čaroděje děsí turisty i náhodné chodce.

Tmaň na Berounsku původně ležela v hlubokém pralese. Na blízkém vrchu Kotýz se lidé potkávali s plešatými skřety a s půlnočními bytostmi. Příšery jezdily na ohnivých koních po celé oblasti Českého krasu. Mnoho jedinců setkání s „půlnočními jezdci“ nepřežilo. Buď zemřeli úlekem, nebo byli zasaženi jakousi smrtící energií.

Ve starých kronikách se dočteme o zdejší pohanské historii, zbytek si dovodíme z barvitých pověstí. Příběhy mají keltskou „příchuť“, najdeme v nich posvátné stromy (hlavně duby), velebné mudrce v bílém (druidy), víru v onen svět i keltskou mystiku. V lese u osady stávalo pohanské božiště s posvátnou studánkou a kamenem. Po nástupu křesťanství vše zaniklo. Tmaň byla v dávné minulosti spojována i se svatojiřským kultem. Ne náhodou. Drak (nebo saň či ještěr) je alegorií živočišné energie v nekultivované podobě.

Za symbolickým zabitím vězí jinotaj, odkaz ke kultivaci. V pohádkách chrabrý rytíř zabije draka a dostane princeznu i půl království. Alchymisté tento proces nazývali „sňatkem s krásnou nevěstou“. Jde o dosažení rovnováhy, spojení mužského a ženského principu. Svatý Jiří se podle legendy zjevoval v alabastrovém rouchu s rudým křížem. Dcera hradního pána prý u studánky spatřila světcovo zjevení, přízrak na koni. Byly to silné dojmy, proto nechala na místě postavit děkovnou kapličku. Vše prý klaplo na sto procent, jen vlivného svatého s mečem tu už nikdy nikdo nespatřil…       (Čtěte na stránkách Doplněk)


11.12. 2014     Jedenáctý prosinec se slaví jako Mezinárodní den hor. Vyhlásila jej OSN roku 2002, poprvé jsme si jej mohli připomenout roku 2003. 

Dnešní Světový den dětství je další z mnoha dnů věnovaných dětem. Byl vyhlášen u příležitosti výročí založení UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů) dne 11. 12. 1946.

Do třetice je dnes Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky. Za tímto dnem stojí rozhodnutí Celoafrické organizace žen z roku 1984.


Fotopast zachytila v Pošumaví rysici s odrostlým mládětem ..... Nové fotopasti instalované na Šumavě a v Pošumaví Hnutím DUHA zachytily dvojici rysů. Barevné snímky rysí samice s odrostlým kotětem pořídilo zařízení na okraji CHKO Šumava. Fotopasti tak pomáhají dobrovolníkům v terénu, tzv. Rysím hlídkám, monitorovat výskyt této vzácné kočkovité šelmy.

„Velmi mě těší, že na prahu nové sezóny Rysích hlídek na Šumavě jsme dostali tak krásný dárek v podobě vzácných snímků rysů v terénu. Fotopasti, které letos dobrovolníci pracně nainstalovali, tak už podruhé přinesly vzácný 'úlovek'," říká Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě.

Fotopasti používají Rysí hlídky na Šumavě prvním rokem, první fotografický „úlovek“ přinesly letos v dubnu. Většinu mapování výskytu rysů a dalších zvířat v české krajině však musí obstarat v náročném zimním terénu stále sami lidé. Jen v loňské sezóně strávili dobrovolníci Rysích hlídek při mapování území přes tři sta dní. „Zrovna o uplynulém víkendu našli naši dobrovolníci stopy rysů a pravděpodobně také losa. Rysí hlídky jsou jedinečnou možností, jak nahlédnout do života těchto vzácných, volně žijících zvířat,“ pokračuje Josefa Volfová.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Evropané mají podle připravovaných nařízení EU přepouštět svůj prostor africkým a arabským utečencům ..... Těžko říct, co tím EU vlastně sleduje. Zda naprosté zdecimování bývalých evropských národů a jejích občanů, nebo vyvolání občanské války za účelem zavedení drakonianského nového totalitního globálního režimu, nebo zavedení permanentního strachu do příbytků lidí z Evropy. Asi je to, jako vždy, vše dohromady. Faktem je, že se právě v této době naplňují ty nejčernější noční můry..

Když občané aspoň některých bývalých socialistických zemí dostali možnost hlasovat pro své přistoupení k Evropské Unii, netušili, že budoucnost předčí jejich nejčernější sny a obavy a ještě s naprostou láskou budou vzpomínat na komunistické režimy ve svých zemích. Samozřejmě se to týká mnoha směrů, ale nyní zejména toho, že EU začíná futrovat utečence z různých zemí pod tlakem k nám, do Evropy. Připomeňme, že tíživou situaci v mnoha zemích způsobily svou permanentní agresivní politikou zejména Spojené státy americké. Jejich rozmetání Iráku a zasahování do Sýrie mělo v přímém důsledku za následek vznik Islámského bratrstva.

Evropská Unie byla jak je již nyní poměrně široce známo založena Spojenými státy na "špinavou práci" v mezinárodní politice a ekonomice.

Nařízení, že je třeba vzít do KAŽDÉ rodiny některého utečence z jihu či východu, se již našim dobře placeným politickým zástupcům v Bruselu mele v hlavě docela dlouho a lze jej tedy očekávat zřejmě již velmi brzy. Některé rodiny v Německu a Rakousku již dostávají vystěhovací dekrety ze státních a městských bytů.

I když nás, Čechy to možná tolik nepřekvapí, vždyť máme čerstvé zkušenosti se severočeskými sídlištěmi, které vyplenili cikáni poté, co jim komunistická i polistopadové pravicové vlády budovaly paláce bez práce, aby od nich měly klid. Krásný nový svět nového světového pořádku je tu, tedy vítej!       (Čtěte na stránkách Czech Free press)


Jak se pozná poctivý e-shop? ..... To je dotaz, na který odpovídají pracovníci ČOI snad nejčastějši. I přesto, že univerzální rada neexistuje, je několik zásad, které by měli spotřebitelé dodržovat – kromě ceny zboží nebo služby by je měla zajímat identifikace prodejce a nabízené obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání. O tom, že tato doporučení mají své opodstatnění, svědčí výsledky kontrol internetového obchodování ve 3. čtvrtletí.

„Naši inspektoři zjistili porušení jednoho či více ustanovení obecně závazných právních předpisů ve třech čtvrtinách kontrol vytipovaných e-shopů. Nejčastěji se setkali s užitím nekalých obchodních praktik, konkrétně s neposkytováním zákonem stanovených informací, dále s uváděním neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv

z této smlouvy vyplývajících,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. V hodnoceném období nabylo právní moci 191 pokut ve výši téměř 1,3 milionu korun.

Inspektoři ČOI v rámci této kontrolní akce celoročně monitorují elektronické obchodování prostřednictvím sítě internet a v případě nedostatků ukládají opatření, jejichž cílem je eliminace zjištěného nežádoucího jednání, které může snížit důvěru spotřebitelů a jejich zájem o tuto jinak velmi perspektivní formu obchodování.

V období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 221 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Počty kontrol provedených jednotlivými inspektoráty jsou uvedeny v následující tabulce.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Změňte jídlo a změňte svět: pět způsobů, jak zmírnit dopad toho, co jíte, na životní prostředí ..... V průběhu pěstování, balení, převozu a vaření mají potraviny, které jíme, obrovský dopad na Zemi. Naštěstí můžeme náš jídelníček upravit velmi snadno. Tady je několik prvních kroků ke stravování přátelštějšímu k životnímu prostředí.

Pokud přemýšlíte, jak změnit svůj jídelníček, abyste byli zdravější, je možná načase přemýšlet také o tom, jak se stravovat, aby i naše planeta byla zdravější. Tady je pět rad, jak můžete snížit svůj vliv na svět.

1. Vyzkoušejte „módní“ zeleninu ... Možná jste už slyšeli o kapustě – listové zelenině, která se v nedávné době stala superstar zdravého stravování. Vědci doufají, že v jejích šlépějích budou následovat chaluhy (čtete správně, skutečně mluvíme o mořských řasách) a stanou se hlavní složkou výživy, která je přátelská k životnímu prostředí.

Chaluhy rostou spíše v mělkých pobřežních vodách než v hlubší proudící vodě a potřebují ke svému růstu jen minimum živin. Podle neziskové organizace Grist navíc pomáhají chaluhy rovněž filtrovat odpadní látky a různé toxiny, které znečišťují naše oceány. Chaluhy také rostou tak rychle, že do svých těl výborně pohlcují uhlíkové emise. Zkrátka vedou na všech frontách!       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Umění je starší, než jsme mysleli ..... Rytinu na povrchu mušle starou 430 až 540 tisíc let objevil vědec Stephen Munro z Australian National University. Vrypy musejí být tedy dílem člověka vzpřímeného (Homo erectus). „Přepíše to lidské dějiny. Je to poprvé, co jsme našli důkaz, že se Homo erectus choval tímto způsobem,“ uvedl Stephen Munro, který mušli objevil v depozitáři zkamenělin v Nizozemsku, kde bez povšimnutí ležela už od 30. let minulého století.        (Zdroj: 21@století)


Přitahuje vás „sexy mozek“? Je možné, že jste sapiosexuál! ..... Sapiosexuál je pojem, který se objevil teprve nedávno. Na sociálních sítích a v zahraničních volnočasových magazínech se však stává čím dál populárnějším. Kdo je to sapiosexuál a odkud se tento výraz vzal?

Sapiosexuál je označení pro člověka, kterého více než cokoli jiného přitahuje inteligence partnera. S tímto původně odborným termínem se identifikovali někteří uživatelé sociálních sítí a odtud se označení následně rozšířilo do tisku a běžného jazyka.

Může to znít jako klišé, ale sapiosexuálové si vybírají své protějšky nikoli podle fyzické přitažlivosti, ale podle inteligence. Fyzická přitažlivost totiž při výběru partnera nepředstavuje zdaleka jediné kritérium. Podle psychologů se při výběru partnerů řídíme tím, co jsme zažili v útlém dětství. Jako určující se jeví vztah s rodiči, první láska nebo první intimní vztah. A tak například negativní vztah s rodičem, který neexceluje v kognitivních dovednostech, může vést k preferenci inteligentních partnerů, bez ohledu na jejich fyzickou přitažlivost.       (Čtěte na stránkách ČR Radiožurnál)


Syrová strava, to je zase objev! Chroupaly ji už naše (pra)babičky ..... Doba přeje trendům. V módě, v bydlení, v jídle. Vegetariánství je v jistých kruzích už téměř společenskou normou, veganství mu statečně sekunduje a přidává se i syrová strava. Pojmenujte ji anglicky (raw food) - a ihned máte něco moderního, neotřelého, unikátního. Jenže. O syrové stravě věděly už naše (pra)babičky.

To si jedno líné sobotní odpoledne hovím u kamen, ve kterých praská dubové dříví, a listuju si krásným časopisem List paní a dívek. Není z dnešní doby. Vyšel v roce 1934. Prolistuju se až k mé oblíbené rubrice „Co vařit?“. Zvědavě se zadívám na nadpis Syrová strava. To jako vážně? Čtěte se mnou.

Módní syrová strava ...„Idea syrové stravy se stává pomalu módním heslem. Svůj původ má v moderním učení o vitaminech. Vitaminy jsou látky, které jsou obsaženy především v syrovém ovoci a zelenině a mají významnou úlohu vedle ostatních živných součástek: bílkovin, tuku, uhlohydrátů, vody a soli.“

(O vitaminech se v dobových časopisech ze třicátých let hodně psalo. Cílem článků bylo zpravidla přiblížit jejich důležitost a potřebnost v jídelníčku.).

„Syrová strava je tedy požívání potravy v surovém stavu. Na tuto potravu byl zvyklý již primitiv, předhistorický člověk a jsou ještě zvyklé přírodní kmeny. Úpravou syrového pokrmu, tedy vařením, pečením apod., byla učiněna potrava zažívacím orgánům přijatelnější. Zažívací orgány lidského těla zvláště dnes – po tisíciletém vývoji – nejsou s to, přijímati potravu výhradně syrovou a bylo by nutno je znenáhla si zvyknout. Také většina poživatin, jež pro nás přicházejí v úvahu, je skutečně nepoživatelnou v syrovém stavu (mouka, obilí, brambory atd.).

(Současní zastánci raw food by jistě namítli, že nyní je možné řadu surovin docela chutně „požívati“ v syrovém stavu. Vždyť je řada moderních přístrojů, které třeba ze sušeného ovoce či ořechů připraví základ pro nepečený dort…).       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Léčitel jménem Rasputin ..... Neznámý muž měl kdysi podivuhodnou moc nad ruským panovnickým párem díky svým léčitelským úspěchům a věšteckým schopnostem. Všechno začalo ve vladařském sídle Carské Selo roku 1907, když se u malého careviče Alexeje objevilo vnitřní krvácení spojené s vážným onemocněním - hemofilie. Žádní lékaři tehdy nedokázali pomoci. Car Mikuláš II. se svou chotí Alexandrou si vzpomněli na jistého svatého muže obdařeného neuvěřitelnými léčebnými schopnosti a předvídavostí, na Grigorije Jefimoviče Rasputina. Carský pár proto tajně v noci tohoto záhadného muže naléhavě povolal do svého sídla. Kolem jedné v noci se objevil v pokoji malého korunního prince divoce vyhlížející muž s prošedivělými tmavými vlasy a zcuchaným plnovousem. Nejprve padl na kolena a modlil se před posvátnou ikonou, pak vstal, udělal nad carevičem kříž, dlaní jej pohladil po jeho rozpáleném čele a hlubokým melodickým hlasem pronášel konejšivá a uklidňující slova. Když uklidnil i oba vyděšené rodiče, odešel. Alexej se skutečně pak brzy uzdravil a car Mikuláš s Alexandrou děkovali Bohu, že jim seslal světce s tak zázračnými léčitelskými schopnostmi. O životě Grigorije Jefimoviče toho mnoho známo nebylo. Jednalo se o syna sibiřského rolníka, který byl v jedné vesnici znám jako Rasputin, což označuje ruské slovo pro zpustlíka. Rasputin se své přezdívce nijak nebránil. Někteří lidé tvrdili, že patřil k členům tajné sekty zvané chlysty, která projevovala své náboženské zanícení nočními orgiemi. Grigorij totiž sám hlásal, že cesta ke spáse vede přes hřích a následné pokání. Později strávil skutečně několik měsíců v místním klášteře a po této zkušenosti se začal vydávat za potulného mnicha, který měl žít v chudobě a osamění, v zasvěcení života pomoci druhým, zmírňovat lidskou bolest a duchovní nejistotu. Když jako mnich přijel v roce 1903 do Petrohradu, představil se nejváženějšímu duchovnímu města, otci Janu z Kronštadtu, jako kajícný hříšník. Na otce Jana i další kněze zapůsobila Rasputinova pokora, upřímnost i působivé kazatelské schopnosti. Využili proto jeho talentů a posílali ho za negramotnými ruskými mužiky. Netrvalo dlouho a Rasputin pronikl i do dvorních kruhů, kde byl představen carovi a jeho manželce. Každý, kdo se s Rasputinem setkal, si zapamatoval jeho oči. Kníže Jusupov je označil za "třpytivé, fosforeskující paprsky světla". Francouzský velvyslanec na carském dvoře napsal, že celá mnichova osobnost se soustředila právě do jeho očí: "Byly světle modré, neobyčejně jasné, hluboké a působivé. Pohled měl pronikavý i laskavý, naivní a prohnaný, nepřítomný i soustředěný." Dá se proto vážně usuzovat na to, že Rasputin oplýval mimo jiné i významnými hypnotickými schopnosti.       (Čtěte ZDROJ)


Americký astronaut připouští UFO ..... Gordon Cooper junior (6. březen 1927 – 4. říjen 2004) byl astronaut NASA. Cooper byl jedním ze 7 původních astronautů z projektu Mercury, což byla první vesmírná snaha USA opatřená lidskou posádkou. Byl prvním Američanem, který spal na oběžné dráze, v projektu Mercury nalétal nejvíce vesmírných hodin a byl posledním Američanem, který byl vypuštěn sám na orbit Země a řídil celou orbitální misi. Později se také účastnil na projektu Gemini.

Leroy Gordon Cooper junior byl prvním americkým kosmonautem, který tvrdil, že viděl UFO, a to když v roce 1951 letěl nad Západním Německem. Cooperovi bylo 30 let a byl kapitánem na Edwardsově vojenské letecké základně v Kalifornii. 3. května téhož roku byl součástí posádky, která měla na starosti sestavení přesného přistávacího systému, Askania-kinetheodolite (elektro-optický sledovací systém firmy Askania – pozn. překl.), na suchém dnu jezera. Tento systém kinetheodolite pořizoval fotografie jeden obrázek za vteřinu, když přistávalo letadlo.

Posádka se skládala z Jamese Bitticka a Jacka Gettyse a na místě začala pracovat ještě před 0800, za použití kamer jak na pevné, tak na pohyblivé obrázky. Posádka se vrátila na základnu a hlásila Cooperovi, že viděla “podivný objekt ve tvaru talířku, který nedělal žádný zvuk, když přistával či odlétal.“

Vysvětlovali, jak talíř visel nad nimi, přistál 45 metrů od nich za použití třech vysutých podpěr a pak odstartoval, když se přiblížili, aby jej lépe viděli. Oba byli fotografové s kamerami v ruce, tak tedy udělali záběry na 35mm kameru a i foťákem. Existovalo zvláštní číslo do Pentagonu, kam se volaly incidenty jako byl tento. Zavolali tam a okamžitě došlo k řetězci rozkazů, dokud nebyli instruováni vysoce postaveným generálem, aby nechali film vyvolat a nařídili jim, aby si nedělali žádné kopie a Cooper poslal film ihned v zalepeném váčku po kurýrovi. Cooper dodává, že byl instruován, aby se nedíval na negativy předtím, než to pošle        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Jak zabránit ztrátám energie .... V současné době se nedostatek energie a vyčerpání šíří téměř jako epidemie. Nabízí se otázka, zda je možné, toto řešit jinak než nadužíváním kávy či jiných stimulantů, dá se říci svým způsobem drog. V první řadě je třeba se zabývat tím, kde a jak energii ztrácíme. Nehovoříme teď o „klasické“ únavě více či méně odpovídající denním činnostem. Vynechme rovněž fyziologické příčiny, neboť tělo a duše jedno jest a nemoci těla nás beztak vedou k naší psychice. Kam tedy energie mizí?

Nežijeme svůj život. Děláme věci proto, že musíme, nikoli proto, že chceme. Radost a představa volby se z našeho života vytrácejí.

Potlačujeme emoce, zejména hněv. K tomuto tíhnou zejména „duchovní“ lidé, u nichž je pocit, že hněv je „neduchovní“, poměrně častým jevem. Nejen oni v dětství možná slýchali „Ale no tak, ty jsi ošklivý chlapeček, když se takhle zlobíš“. O holčičkách ani nemluvě.

Energetičtí upíři. Tento pojem se v poslední době hodně používá. Jsou lidé, v jejichž společnosti cítíte, jak energie přibývá, existuje však i pravý opak. Ti lidé to vůbec nemusí dělat záměrně. Zkrátka si „nesednete“ a ani jeden nemáte dost síly si to přiznat.

Dalo by se vyjmenovávat ještě více příčin, ale spíše než proč, je na místě řešit otázku - jak z toho ven? Zde uvádíme několik doporučení na různých úrovních, více či méně ozkoušených.        (Čtěte ZDROJ)


10.12. 2014     Dnešní Den lidských práv roku 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv a o 2 roky později při této příležitosti vyhlásilo i Den lidských práv.

Dnes se také odehraje  slavnostní předání Nobelových cen. Napadlo vás někdy, proč se neuděluje Nobelova cena za matematiku? Alfred Nobel prý záměrně matematiku vynechal, protože mu nějaký matematik svedl jeho lásku.


Více vlaků a otevření dalších zastávek: V neděli začnou platit změny na železnici v Praze ..... V neděli 14. prosince začne platit na železnici nový jízdní řád, v rámci Pražské integrované dopravy přibudou nové spoje a otevřou se další zastávky. Ve stejný den začne lidem sloužit zastávka Praha-Kačerov i Chýně jih. Dokončena bude také stavba zastávky na Podbabě, kde zastaví nově i integrované rychlíky. Více vlaků vyjede na trati Praha – Lysá nad Labem – Milovice, přibude i nový vlak do Velvar.

V Praze ujedou regionální vlaky v novém jízdním řádu 4 645 764 kilometrů. V Praze a Středočeském kraji vyjede každý den průměrně 2 119 osobních a spěšných vlaků....

... Zastávka Praha-Kačerov se nachází přímo u stanice metra Kačerov a budou zde zastavovat všechny osobní vlaky linek S8 a S80, tedy linek, které jedou z Prahy do Vraného nad Vltavou a dále do Dobříše nebo Čerčan. Z Kačerova do Vraného bude možné nově dojet za rekordních 23 minut, na Zbraslav za 16 minut a do Modřan za 10 minut. Jen pro srovnání, autobusová linka 139 jede z Kačerova k modřanskému nádraží 17 minut. Cesta vlakem tak bude mnohem rychlejší než autobusem.       (Čtěte na stránkách Pražský Patriot)

Kde je slibovaná nová S-linka, která měla tuto zastávku využívat? Co je mi platné, že budu v Modřanech z Kačerova za 10 minut, když vlaky S8 a S80 jezdí v hodinovém taktu ... ach jo.


Pomluvy na internetu snižují zisky obchodníků! ..... Kyberpomluvy udeřily nebývalou silou a ničí předvánoční byznys! Své by o tom mohla vyprávět celá řada internetových obchodníků, která se dočkala místo množství předvánočních objednávek neočekávaného poklesu tržeb. Ve chvíli, kdy se intenzivně začali zajímat, co se děje, narazili na nebývalé množství pomluv a negativních hodnocení jejich obchodu, zboží nebo značky.

Sami se nyní na vlastní kůži přesvědčují, jak jim může konkurence nebo nespokojený zákazník nepřímo finančně ublížit.

Tento trend má v posledních letech a především v posledních měsících vzestupnou tendenci. Dá se říct, že konec letošního roku je, co do množství negativních referencí, naprosto výjimečný. Může za to snad neustálý růst počtu e-shopů a s tím související vyhrocenější konkurenční boj, nebo je důvodem určitá frustrace české společnosti a nespokojenost se současným ekonomicko-politickým vývojem?       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Pařížská starostka chce do šesti let z centra vykázat většinu aut ..... Pařížská starostka Anne Hidalgová oznámila, že se chystá omezit v centru francouzské metropole osobní automobilovou dopravu. Chce tím prý zabránit dopravním zácpám a znečištění ovzduší, které město na Seině dlouhodobě trápí.

Do čtyř čtvrtí v centru Paříže by směly podle plánu socialistické starostky od roku 2020 jen jízdní kola, autobusy, taxíky, sanitky a vozy místních obyvatel či zásobování. Zpočátku by se mělo opatření týkat pouze víkendového provozu, pokud by se ale osvědčilo, mohlo by se prý rychle rozšířit i na zbytek týdne. Dieselová auta by měla podle starostčiných představ z vnitřního města zmizet úplně.

Hidalgová chystá prý v příštích šesti letech také rozšíření sítě cyklistických pruhů a to až na dvojnásobek. Na podporu cyklistiky v hlavním městě chce prý vydat až 100 milionů eur (2,76 miliardy korun). Rozšířit by se měla také soustava půjčoven klasických i elektrických kol. Přibýt by měl na úkor silnic také počet pěších zón.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Tak to je Myšlenka s velkým "M". Jenže prežští radní se na takovou věc nikdy nezmohou. Proč taky, když tím nesmyslným tunelem Blanka otevřou město autům napospas a utopili v něm šílené miliardy.


Čínská rčení: Z jízdy na tygru se těžko seskakuje..... Čínský výraz čchi chu nan sia, v pinyinu qí hǔ nán xià, doslova „jezdit na tygrovi a být těžké z něj slézt“ popisuje situaci, kdy člověk uvízne v těžké pozici a nemá žádného východiska.

Toto rčení je založeno na příběhu o Wen Ťiao z Knihy o Ťin, oficiálním záznamu dějin dynastie Ťin (265 - 420 n.l.). Wen Ťiao byl proslulý státník a správce během dynastie Východní Ťin ( 317 - 420 n. l.). Byl velmi oddaný císaři Sima Janovi, tehdejšímu panovníkovi.

Jistý významný generál Su Ťün vedl povstání proti císaři a okupoval hlavní město. Wen Ťiao měl o svého vládce obavy a zorganizoval spojence, aby se povstaleckým silám postavili.

Jeden vlivný generál jménem Tchao Kchan se nemohl rozhodnout, zda ještě zůstávat na straně spojenců. Rebelská armáda byla velmi silná, kdežto tábor spojenců trpěl neustálými vnitřními neshodami. Několikrát se aliance dokonce málem rozpustila. Wen Ťiao generála navštívil a řekl mu: „Z hlediska současné situace není žádné jiné východisko. Je to jako jízda na zádech tygra, nemůžete seskočit. Existuje pouze jediná možnost - zabít ho.“. Nakonec se správci podařilo generála Tchaa přesvědčit, aby v alianci zůstal. Spojenecká vojska se sjednotila a povstalce porazila.

Později se z výrazu „z jízdy na tygru se těžko seskakuje“ stalo lidové rčení označující, že člověk stojí před dilematem nebo se ocitne v bezvýchodné situaci, a přesto zatne zuby a vydrží to až do konce.        (Zdroj: Velká Epocha)


Odejděte z facebooku dokud není pozdě ..... Lenin, Stalin, Berija, Andropov a … Zuckerberg. Tahle posloupnost jmen mě napadla jako první, když jsem viděl nové podmínky užití, které začnou na facebooku od Nového roku platit. Dnes už tam nejsem, utekl jsem jako malé děcko.

Než to bude špatně pochopeno, musím zdůraznit, že moje úvaha se týká jen k přístupu k soukromí a jeho ochraně. Přirovnávat Marka Zuckerberga k oněm čtyřem bolševickým vrahům by bylo absolutně neférové a primitivní. Faktem ale je, že nad nástrojem typu facebook by Sovětský svaz slintal blahem. Nástroj, kde lidé dobrovolně zveřejňují informace ze svého soukromí, fotografie svých dětí, událostí, dovolených. Zkrátka facebook má o vás, pokud jste na něm tak aktivní, jak to umožňuje, detailnější informace než jaké by kdy měla StB, KGB či Stasi.

Na rovinu se přiznám, že facebook jsem si před 5 lety zakládal tak napůl z pracovních důvodů. Nijak zvlášť jsem na něm nebyl nikdy aktivní, příspěvků jsem tam vložil minimum, „lajkoval“ jen výjimečně a celkově byste z mého profilu nezjistili nic o rodinném stavu, vzdělání, politické či náboženské příslušnosti ani nic podobného. Nicméně nějakou stopu jsem tam samozřejmě zanechal, nemluvě o tom, že facebook skrze můj prohlížeč jistě zmapoval za poslední roky můj pohyb po internetu celkem přesně.*

* no, to není tak zcela pravda, jelikož ne všude jsem nechal přístup ze serverů facebooku neblokovaný a ne všude jsem se na něm pohyboval jako výhradní a jediný uživatel daného počítače.

Podmínky užití jsem nikdy nečetl. Ten sáhodlouhý právnický newspeak mě nikdy nezajímal, volně jsem si je vyložil jako "fb může všechno a ty buď rád, že ho máš zdarma". Proto jsem také v jeho užívání byl obezřetný. Takže nevím, co vše je z nových podmínek novinka, co je pozměněná předchozí verze a co v nich bylo již dříve. Ale následující body rozhodly o tom, že z toho serveru mizím jak pára nad hrncem.       (Čtěte na stránkách Czec Free Press)


Syndrom studených nohou ..... Co je to vlastně syndrom nebo také pocit studených nohou (též označovaný jako Raynaudův syndrom)? Jaké jsou příčiny? Podstatou je buď stažení cév, které neumožňuje dostatečné prokrvení prstů (primární příčina) nebo je to projev jiného onemocnění, jako například revmatologická onemocnění, ateroskleróza či některých neurologických chorob. V prvním případě se to projevuje jako chlad a brnění prstů, v druhém případě jde už o nepříjemnou bolest. V každém případě se to projevuje nedokrvením prstů, ať už rukou či nohou. Nedostatečné dokrvení končetin může kromě pocitu studených nohou a rukou také zapříčinit nedostatečné zásobení živinami, které může tkáň dlouhodobě poškozovat.

Zhoršuje se při přechodu do chladu, takže právě v probíhajícím podzimu je to pro pacientky (syndrom postihuje hlavně ženy) a pacienty aktuální otázka. Tento stav mohou také navodit některé léky, ale i psychické příčiny. U predisponovaných pacientů pak může toto onemocnění navodit i užívání některých léků, zejména na vysoký tlak, ale také u žen hormonální antikoncepce. Studené končetiny se objevují také u lidí, kteří trpí nervozitou a stresem.

Jak na studené nohy? ... Krajním případem je operační řešení, ale to nechme stranou. Je třeba dbát na to, aby ruce a nohy zůstávaly v teple. Důležité je užívat přípravky s obsahem jinanu dvoulaločnatého (Ginkgo biloba), který roztahuje cévy. Jen na okraj upozorňuji, že by ho neměli užívat pacienti s poruchou krevní srážlivosti a poradit s lékařem by se měli pacienti s vysokým krevním tlakem. .....        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Je možné čas obrátit nazpět? ..... Stomatologové se občas setkají s případy, kdy seniorům ve vysokém věku vyrostou náhle nové zuby. Tak v roce 1896 Francouzi Luionelovi ve velmi uctivém věku se zuby prořezaly počtvrté. Ukázalo se, že biologické hodiny dědy se z nepochopitelného důvodu vydaly zpět. Jak vysvětlit tento fenomén?

Ukazuje se, že v našem těle tikají hned několikery biologické hodiny, přičemž každé odpovídají za svůj úsek organismu. Dříve jsme věděli jen o jedněch, uložených v jádru mozku bezprostředně za očima. Brzy se objevily druhé v oblasti nadledvinek, pak třetí. . . A vůbec není důležité kde. Důležité je pochopit, proč v jejich práci někdy dojde ke zkratu, který pro jedny znamená radost a pro druhé je tragédií.

Vědci zjistili, že v prvých dnech svého života žije dítě v 25hodinovém rytmu, který se časem změní na 24hodinový. Pro dítě, jež se sotva objevilo na světě, to znamená silný stres. Během 24 hodin mu chybí celá hodina! Tento stres někdy ( naštěstí velmi zřídka ) vede nakonec k těžké nevyléčitelné nemoci - progerii, vlivem které normálně se vyvíjející dítě náhle začne rychle stárnout. Zastavit tento proces věda zatím neumí.

Lidé se vždy snažili prodloužit si mládí a život. Vyzkoušeli mnoho způsobů, které stály mnoho životů. Ale naděje stále zůstávala. .Jedna senzace ovládla Západ koncem XX. století, kdy se objevila nová hypnóza - rozdělená na části nebo chronologická, slibující vracet mládí a prodloužit život do dvou set let. Vypadalo to velice lákavě: hypnotizér uvedl člověka do snu a pak speciálním vnuknutím zpomalil běh jeho biologických hodin. Ani nadoblačná cena seance, ani zákaz úřadů nezastavila ty, kteří si přáli omládnout; a tajní „čarotvůrci“ neměli o klienty nouzi.

Co jsou to vlastně biologické hodiny? Na čem závisí jejich pravidelný chod? Věda zatím nedává výstižnou odpověď. Podle jedné definice jsou biologické hodiny jen slovní termín označující schopnost živého organismu orientovat se v čase. Základem je přísná periodičnost probíhající v buňkách procesů. Předpokládá se, že ke zkratům našich vnitřních hodin napomáhá nespavost, stresy, špatná ekologie, kouření, alkohol. Je možné zjistit, v jakém stavu jsou biologické hodiny?       (Čtěte na strýbkách Doplněk)


Ztracená civilizace v Číně ..... Jestli je na světě nějaká země, která si stále před zbytkem planety drží svá tajemství, pak to bezesporu bude Čína. Z těchto končin se kromě rudým režimem “odsouhlasených” zpráv těžko něco dostane ven, především pak do západního světa. Mnoho z nás již ví o existenci, tedy alespoň té neoficiální, čínských pyramid a to je zřejmě jen jeden z mnoha případů, kdy se setkáváme s nekompromisním odmítavým přístupem čínských autorit, které nechtějí ani připustit možnost existence něčeho mimo kontext historie tohoto regionu. Spikla se čínská vláda snad proti zbytku světa a tají nám něco důležitého? Něco na tom možná bude, i když občas se objeví světlé chvilky. Před nedávnem jsme přinesli zprávu o kontroverzní výstavě mumií nalezených na čínském území, které bylo kdysi obecně známé jako Hedvábná stezka.

Tyto podivné mumie ani v nejmenším nepatřily žádné asijské kultuře, jednalo se evropský typ lidí, kteří kdysi obývali region pouště Taklamakan a celá výstava vyvolala ve světě velký rozruch a to až do bodu, kdy čínské autority její průběh zrušily a všechny exponáty se musely okamžitě vrátit zpět do Číny. Mnoho od té doby známo není o dalším osudu těchto artefaktů a potvrzuje to skutečnost, že cenzura ze strany tamních institucí je stále velice efektivní. Nabízí se otázka, z čeho mají soudruzi takový strach? Obzvlášť když se jedná pouze o historii a ne vojenskou technologii, či nějaké obchodní zájmy.        (Čtěte na stránkách Astronauti)


UFO poblíž startu Orionu ..... Na videu ze startu kosmické lodi Orion je vidět o zajímavý objekt v mracích nad kosmodromem. Světelný útvar připomíná kondenzační pás za leteckými motory nebo stopu letící raketě, má však značně neobvyklý tvar. Nějaké přirozené vysvětlení se nejspíš najde, i tak ale zatím mají milovníci záhad nebo konspiračních teorií o čem přemýšlet

Zkratka UFO znamená neidentifikovaný létající objekt - a tak tedy můžeme stejně nazvat s klidným svědomím i útvar, který se objevuje na záznamu vzletu Orionu pár vteřin po startu. Jistě bude zajímavé sledovat, zda a jaké teorie se o něm vytvoří.

Na vedlejším snímku jsme udělali výřez a nechali objekt zvýraznit filtry grafického editoru - s velmi působivým výsledkem. Na obrázku dole je screenshot televizního záznamu startu lodi s vyznačeným objektem.        (Obrázky najdete na stránkách Novákoviny)


Elita se spikla, aby ‚ukula‘ Evropu pomocí krizí ..... Je Evropa příliš tuhá, aby přežila? … Evropská unie trpní problémem deficitu demokracie: Příliš mnoho Evropanů to pociťuje tak, že jim byla integrace vnucená. A co je horší, mají možná pravdu… Nový výzkum od skupiny ekonomů ve složení – Luigi Guiso, Paola Sapienza a Luigi Zingales – vykresluje chmurný obraz evropského projektu z perspektivy jeho účastníků.

Analýzou dat průzkumů veřejného mínění Eurobarometru za čtyři desetiletí zjišťují, že nejvíce negativní účinek vnímání Evropské unie u voličů měly tři události – Maastrichtská dohoda 1992, rozšíření do Východní Evropy 2004 a krize Eurozóny 2010. Výsledky těchto průzkumů každopádně ukazují, že Evropané tyto události vnímali jako postup k další integraci a to, co viděli, se jim nelíbilo.      (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


9.12. 2014     Dnešní Mezinárodní den proti korupci je významný den, za nímž stojí OSN. V říjnu 2003 došlo k podpisu Úmluvy proti korupci a již 9. 12. 2003 jsme si mohli Den proti korupci poprvé zapsat do kalendáře.


S vánočním stromkem jako s květinou: seříznout a dát do vody ..... Blíží se okamžik, kdy dveřmi svého bytu provlečete vánoční stromek. Co s ním, aby dlouho vydržel? V prvé řadě je potřeba mu seříznout kmínek a postavit stromek do vody. Starý řez už bude zalitý smolou a stromek by nemohl vodu sát. Můžete vodou postříkat i jehličí, protože i jím stromky přijímají vláhu. V druhé řadě je potřeba stromek dát někam do chladu, ideálně na místo, kde nebude vystaven přímému slunci. A v třetí řadě si navoďte předvánoční pohodu hledáním stojánku na stromeček.

Pokud vás někdy napadla otázka, odkud se vánoční stromečky berou, pak drtivá většina jich je záměrně pěstovaných na plantážích. A opět v drtivé většině jde o stromky z dovozu. Největšími evropskými pěstiteli jsou Dáni. Podle Jaroslava Koblihy z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity vypěstují 12 milionů vánočních stromků ročně. V Česku se pěstuje řádově 300 tisíc stromků. Váš vánoční stromek bude s největší pravděpodobností dovezený ze zahraničí.

Pokud chcete mít jistotu, že stromeček pochází z legální plantáže či z nutné lesní probírky, zeptejte se prodejce na původ stromků. Předseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman doporučuje hledat na stromcích etiketu Sdružení pěstitelů vánočních stromků a varuje před prodejem stromků přímo z nákladního auta někde na parkovišti.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Astronomové hledali planety u červených trpaslíků: nic nenašli, přesto je to úspěch ..... Je možné něco hledat, nic nenajít a přesto o tom napsat studii na 60 stran? Ano, je to možné, ve vědě totiž i neúspěch je někdy vlastně dobrý výsledek.

Tým astronomů hledal pomoci Keckova dalekohledu a pomoci teleskopu Subaru exoplanety u mladých a blízkých červených trpaslíků. Nejednalo se o měření radiálních rychlostí ale o hledání přímo. Z toho si možná dovodíte, že se hledaly planety na vzdálenějších drahách a to samozřejmě spíše ty větší.

V hledáčku bylo 122 červených trpaslíků do vzdálenosti menší než 40 parseků. Většina z nich byla opravdu v hvězdném batolecím věku se stářím méně než 135 milionů let.

To, že astronomové nic nenašli, je samozřejmě trochu nadsázka. Během přehlídky byli objevení 4 hnědí trpaslíci, kteří s červenými trpaslíky tvoří pár. Nás ale samozřejmě zajímají planety. Keck a Subaru našli celkem 102 kandidátů u 38 hvězd. Kandidát ale v tomto případě není totéž, co třeba u fotometrie a tranzitů, kde po prvním oddělení zrna od plev máme například v případě Keplera stovky kandidátů, kteří sice nejsou ověření, ale šance na jejich existenci je velmi slušná (záleží na typu ale mnohdy nad 90%).

U přímého zobrazení máte zjednodušeně řečeno hromadu „hvězd“ na jednom snímku a není jasné, co k čemu patří. To, co se jeví jako planeta, může být hvězda v pozadí desítky světelných let daleko. V případě této přehlídky tomu nebylo jinak. Celkem 60 kandidátů bylo identifikováno jako hvězda v pozadí. Zbývajících 42 kandidátů nelze ověřit, ale jen 8 z nich by se mohlo (pokud se jedná o planety) nacházet blíže než 100 AU od mateřské hvězdy.

Žádná z planet nebyla potvrzena. To samozřejmě neznamená, že u daných červených trpaslíků žádné planety nejsou. Pravděpodobně jich tam budou desítky. Přímé zobrazení ale na jejich odhalení nestačí. To „nestačí“ lze samozřejmě kvantifikovat.       (Čtěte ScienceWORLD)


Vánoční přípravy i Vánoce samotné lze prožít v souladu s přírodou ..... Vánoční svátky a přípravu na ně lze prožít s ohledem na životní prostředí. Na to se zaměřuje dnes vydaný, nový informační materiál ,,Vánoce nazeleno Na Ježíška s důvtipem". Ekologičtí poradci z Ekologického institutu Veronica v něm popisují, že i docela prosté změny v našich zvyklostech mohou zmírnit dopady našich vánočních příprav.

,,Abychom advent a vánoční svátky prožili k přírodě šetrněji, stačí poměrně málo: při přípravě vánoční tabule lépe plánovat co opravdu spotřebujeme, na nákupy chodit s rozmyslem a vlastní taškou, při výběru dárků a stromečku se zamyslet nad jejich původem," říká Jana Lebedová, z Ekologického institutu Veronica.

Je řada možností jak pořídit dárky, které znamenají malou nebo žádnou zátěž pro životní prostředí, nebo takové, které pomohou i jiným. Právě takové alternativy se snaží zájemcům přiblížit nový materiál. Nejmenší, co se dá udělat, je nákup výrobků ze svého regionu a z přírodních materiálů či surovin. Pokud lidé trochu přizpůsobí své (před)vánoční zvyky, mohou si místo nejnovějšího mobilu nadělit více času pro své blízké, třeba ve formě společného výletu nebo poukazu na hlídání dětí.

,,Nezapomínejme také na dárky, které mají další pozitivní efekt, například výrobky chráněných dílen, podporující zdravotně či mentálně postižené, nebo dárky, které prospějí lidem, zvířatům či přírodě v nouzi," dodává Jana Lebedová. Brožurka poskytuje i náměty k zamyšlení nad tím, jaké jsou odpady a dopady vánoční pohody, a některé nápady, jak třeba právě hromadění odpadů zamezit. Podpora dobročinnosti, promyšlené nákupy, recyklace materiálů a důraz na čas strávený se svými blízkými namísto v obchodních domech, to je to hlavní předávané poselství.

Stačí málo a Vánoce lze prožít v pohodě a bez zbytečného drancování přírody.

Brožurka, obsahující tyto a mnohé další tipy na ekologičtěji prožité Vánoce, je k dostání v sídle Ekologického Institutu Veronica na Panské 9 v Brně nebo v elektronické podobě na webu www.veronica.cz        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Bod stoviek chorôb: Pozrite, čo sa stane po jeho masírovaní ..... Jedna japonská legenda hovorí, že raz z času na čas sa objaví šťastný muž, ktorému sa dostane neoceniteľnej vedomosti od svojho otca – vedomosti o bode dlhovekosti či bode stoviek ochorení. Na základe rady od svojho otca si syn masíroval tento bod každý deň a žil tak dlho, že videl zrod a smrť mnohých panovníkov.

Masáž určitých bodov na tele patrí medzi najstaršie metódy liečby na ďalekom východe, ktorá sa používa už po celé tisícročia. Celkovo má človek na tele 365 bodov a 12 meridiánov, čo je to isté, ako počet dní a mesiacov v jednom roku. Efekt takejto masáže, či už ide o akupresúru alebo o zatlačenie istých bodov prstom, je založený na teórii meridiánov a dráh, ktoré spájajú jednotlivé orgány. Aktivácia bodu Zu San Li má za následok efekty permanentného omladenia a vyliečenia, ktoré predlžujú život. V Číne je tento bod známy ako „bod dlhovekosti“ a v Japonsku zasa ako „bod stoviek ochorení“.

Kde na tele sa nachádza magický bod Zu San Li? Bod dlhovekosti sa nachádza pod jabĺčkom na kolene. Aby ste ho našli, musíte prekryť koleno palcom ruky na tej istej strane (čiže pravú ruku na pravé koleno) tak, ako to znázorňuje obrázok v úvode článku.       (Další čtení a hlavně obrázky najdete na stránkách CEZ-OKNO)


Neoprávněně uchovávané vzorky DNA milionů lidí se budou v reakci na kampaň IuRe likvidovat. Stovky tisíc jich ale přesto budou nadále archivovány bez zákonné opory ..... Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a nově upravilo obsah a dobu uchovávání tzv. screeningových kartiček. V reakci na naši kampaň a na udělení anticeny Big Brother Awards na počátku tohoto roku tak ministerstvo stanovilo napevno dobu uchovávání kartiček, která by měla být nadále 10 let místo stávající doby neomezené. Mělo by to znamenat likvidace milionů screeningových kartiček. Zároveň ale podle IuRe nová úprava problém principiálně neřeší a kartičky, u nichž chybí souhlas s jejich uchováváním, by se měly zlikvidovat všechny, a to ihned po provedení screeningového vyšetření.

IuRe v dané věci již podalo dva podněty Úřadu pro ochranu osobních údajů a připravilo návod, jak žádat likvidaci kartiček. Nemocnice ale odmítají vzorky na výzvu rodičů i těch, jimž byly vzorky odebrány před desítkami let, likvidovat s odkazem na to, že se jedná o součást zdravotnické dokumentace.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Nejabsurdnější bankovní poplatek v ČR a SR pro rok 2014 ..... Počínaje 1. 12. 2014 se bude hlasovat v ČR a SR. O přízeň hlasujících se bude ucházet 15 absurdních bankovních poplatků. Odkaz na hlasování: http://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-poplatek-2014/?hlasovani=1 

Server www.bankovnipoplatky.com vyhlásil 10. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskuteční nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Základní pravidla hlasování: Hlasovat se bude na serveru www.bankovnipoplatky.com. Hlasy z ČR a Slovenska se budou zaznamenávat do jedné tabulky, která bude na konci vyhodnocena. Pro statistické a mediální účely budeme ale schopni prezentovat výsledky i odděleně. Vzhledem k objektivitě hlasování bude omezen počet PC v rámci jedné IP adresy na 20.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Tibetské mnišky vyhnány z kláštera, když odmítly čínskou vlasteneckou výchovu ..... Několik desítek tibetských mnišek bylo nedávno vyhnáno ze svého chrámu kvůli odmítnutí Čínou řízené „vlastenecké výchovy“. Klášter, který se nachází v městě Nagqu v oblasti Biru, vyloučil nejméně 26 jeptišek. Dle zprávy médií Voice of America bylo údajným důvodem vyloučení neochota se registrovat u místních orgánů státní správy a odmítnutí účasti mnišek na „výchovném vlasteneckém programu“.

Zpráva dále udává, že podle nejmenovaných zdrojů byl tento program zaveden ve velkém měřítku v září tohoto roku. Jde o manévr čínského režimu, jehož výsledkem má být hlubší kontrola nad jeho západní oblastí.

Od podmanění Tibetu Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou roku 1950 utrpěla tradiční kultura a náboženství vážné škody. Během „kulturní revoluce“ (1966-1976) byla většina tibetských chrámů zničena nebo zavřena. V současné době je tibetský buddhismus pod přísnou regulací ze strany Čínské komunistické strany (ČKS) a exilový duchovní vůdce Tibetu dalajláma je čínskými úřady označen za „pejorativní element“. V posledních letech přijala ČKS řadu opatření, jimiž omezuje práva Tibeťanů.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


CDC dokládá šíření chřipky u populace s 99% proočkovaností ..... Jsou opravdu očkování proti chřipce tak účinná, jak tvrdí vláda v USA, když téměř čtvrtina námořního personálu na palubě americké lodi Ardent na počátku roku 2014 onemocněla chřipkou, a to i navzdory jejich 99% proočkovanosti?

To je jedna z důležitých otázek, pokládaných poté, co CDC (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention - Centra pro zvládání nemocí a jejich prevenci) publikovala výsledky studie, zkoumající tento rozsáhlý výskyt nemoci, jenž popírá převládající názor oficiálních autorit, prosazujících vakcinace.

Ve zmíněné studii se uvádí, že loď Arden zakotvila 10.února 2014 v San Diegu, aby se na ní uskutečnilo plánované cvičení. Už po 3 dnech na ní 25 členů posádky z celkového počtu 102 vyhledalo lékařskou péči, neboť trpěli příznaky onemocnění podobného chřipce (ILI - influenza-like illness).

Námořní zdravotní výzkumné centrum použilo testování metodou „polymerase chain reaction testing“ a došlo k závěrům, že 20 pacientů mělo chřipku typu A a u 18 z nich byl nalezen specifický podtyp H3N2 zatímco u 2 pacientů z této skupiny nebylo možno žádný podtyp stanovit.

Nápor onemocnění byl natolik silný, že loď musela být plně desinfikována a nakažení členové posádky byli posláni domů. Byly jim předepsány antivirové léky a dostali instrukce, jak zabraňovat dalšímu šíření nemoci. V rámci hlubší analýzy této situace vyšlo najevo, že téměř všichni členové posádky předtím podstoupili očkování proti chřipce. To ale dokládá, že běžně používaná vakcína jednoduše nefunguje.

„V období šíření této nákazy dostalo 99% členů posádky vakcínu proti chřipce,“ uvádí se ve studii, publikované následně v CDC. „Tato nákaza dokládá, jak vysoké může být riziko nákazy chřipkou H3N2 mezi vakcinovanými a jinak zdravými mladými lidmi,“ dodává se v této studii.        (Zdroj: Záapdní Medicína Očima Kritik;)


S mobilem v ložnici ..... Někteří lidé na svém mobilním telefonu doslova visí. V jeho blízkosti chtějí být i když jdou na malou či velkou stranu, vstupují do sprchy, jedou na dovolenou, nebo se ukládají ke spánku.

Podle jednoho průzkumu více než devadesát procent Čechů se necítí bez mobilního telefonu ve své kůži, mají pocit, že jim stále něco uniká.

Čtyřiaosmdesát procent si bere telefon do ložnice, deset procent si ho dává dokonce pod polštář, aby i ve spánku slyšeli jeho signál navzdory tomu, že lékaři před tímto krokem varují.

Ženy nosí mobil nejčastěji v kabelce nebo tašce, zatímco muži si ho ukládají do kapes kalhot.       (Zdroj: Doplněk)


Procházka prosincovou oblohou: Budou padat Geminidy ..... 22. prosince, dvě minuty po půlnoci, vstoupí Slunce na své pouti do znamení Kozoroha a zimním slunovratem odstartuje astronomickou zimu. Večerní a noční obloha je v zimě nejvýraznější, protože je tmavší.

Souhvězdí Orion znali lidé už před pěti nebo šesti tisíci lety v kolébce civilizace v Mezopotámii, kde si vysloužil pojmenování „Světlo oblohy“ – Uru-anna. Z Orióna udělali Řekové bájného lovce, Poseidónova syna. Obrazec vytyčuje nahoře červená hvězda Betelgeuze a dole modrý obr Rigel. Uprostřed je známý Oriónův pás; když jej prodloužíme, dovede nás v jednom směru k Aldebaranu v souhvězdí Býka a v opačném směru nalevo k Síriovi ve Velkém psu, vůbec nejjasnější hvězdě na naší obloze. Spojením hvězd Betelegeuze v Orionu, Procyon v Malém psu a Sírius ve Velkém psu, dostaneme tzv. zimní trojúhelník. Nad hlavou nám svítí Perseus s proměnnou hvězdou Algol. Severozápadně od Persea se dostaneme ke Cassiopeji a Labuti, opačným směrem leží souhvězdí Vozky, Býka a Blíženců.        (Čtěte na stránkách Planetárium)


8.12. 2014     Osmého prosince 1980 byl John Lennon, bývalý člen skupiny The Beatles, smrtelně postřelen Markem Davidem Chapmanem před svým newyorským bytem.


´Dobře ti tak. Máš, co sis zasloužil ..... „Dobře mu tak. Má, co si zasloužil.“ „Jestli je nějaká spravedlnost, ten se do nebe nedostane...“ Pravděpodobně jsme se s takovými projevy už v životě setkali. Vynášíme soudy nad druhými, jsme schopni dokonce posuzovat i jednání druhých vůči Bohu. Soudíme podle spravedlnosti: Každý ať dostane, co mu patří.

Bůh nás ale soudí jinak. Naštěstí vidí do našeho srdce a zná souvislosti, ve kterých jednáme. Jeho spravedlnost je spojena s milosrdenstvím. Záleží mu na nás, na naší budoucnosti. Má nás rád. V tomto světle se pak projevuje jeho spravedlnost vůči nám. Když toto pochopíme, můžeme se i my stát spravedlivými podle biblického pojetí.

Biblickým příkladem spravedlivého muže je Josef. Když se dozvěděl, že jeho nevěsta Maria je těhotná, avšak nikoli s ním, nepropustil ji, jak to od něj vyžadoval Zákon, ale přijal ji k sobě.

K budování zralých vztahů přispěje naše velkorysost a milosrdenství a ne naše pohoršené postoje nad jednáním druhých.       (Zdroj: Víra)


Netopýři si navzájem schválně ruší sonary ..... Netopýři druhu Tadarida brasiliensis obývají oblasti od Brazílie po USA. Zatímco u upířích netopýrů byl demonstrován nepříbuzenský reciproční altruismus, u tadarid guánových (jak zní český název) se naopak projevuje konkurence až kazisvětská.

Aaron Corcoran z Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland) a William Conner z Wake Forest University (Winston-Salem, Severní Karolína) navázali na starší výzkumy, které ukázaly, že netopýři lovící pomocí sonaru hmyz si navzájem ruší signály, respektive v prostředí více sonarů je obtížnější „odraz“ správně interpretovat. Původně se předpokládalo, že je to prostě interference čistě „fyzikální“, nikoliv adaptace. Chyba lávky. Podle obou výzkumníků netopýři vysílají nejen signály, jimiž chtějí objevit hmyz, ale také speciální druh signálů, který má zmást sonar konkurenta.

Netopýři si mohou frekvenci svého signálu v určitém rozsahu sami volit, když zaregistrují soupeře, sami zkusí nacházet hmyz na jiné frekvenci ultrazvuku a na té původní dál vysílat šum. Rušený netopýr prý stále pozná, že někde před ním poletuje můra, ale nedokáže ji lokalizovat s dostatečnou přesností.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Letošní rok může být podle OSN nejteplejším v historii ..... Letošní rok se může v souvislosti s nezvykle vysokými teplotami oceánu stát vůbec nejteplejším v historii měření. Na celosvětové klimatické konferenci v Limě to oznámili zástupci Světové meteorologické organizace (WMO), která působí při OSN. Podle ní oteplování Země jasně dokazuje fakt, že 14 z 15 nejteplejších let v záznamech tvoří roky tohoto tisíciletí včetně letoška.

"Nedochází k žádnému zastavení globálního oteplování. Zvláště neobvyklé a alarmující je to, že letos máme vysoké teploty rozsáhlých povrchových oblastí oceánů," komentoval zprávu o letošních teplotách generální tajemník WMO Michel Jarraud.

Podle WMO byla teplota vzduchu nad pevninou a oceány za prvních deset měsíců letoška o 0,57 stupně Celsia vyšší než je průměr 14 stupňů z let 1961 až 1990. Tento údaj se přesně shoduje s číslem z dosud nejteplejšího roku 2010, a bude tedy záležet na měřeních z posledních dvou měsíců, zda jej výší teploty překoná, či ne. Dalšími roky v pořadí těch nejteplejších jsou 2005 a 1998.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Pět nejčastějších předsudků o tepelných čerpadlech ..... Majitelé domů a bytová družstva často z důvodu vysokých nákladů na teplo a teplou vodu zvažují přechod na jiný zdroj vytápění...

Dnešní trh nabízí řadu variant, avšak největší potenciál z nich skýtají tepelná čerpadla. Vůči tomuto zdroji vytápění však mezi laickou veřejností i nadále přetrvávají předsudky, které bychom spolu s odborníky nyní chtěli vyvrátit.

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, které se pro vytápění bytových domů nejčastěji používá, dodává teplo obvykle za poloviční cenu oproti starším typům vytápění. Je však nutné jej dobře vybrat, a to s ohledem na celou otopnou soustavu domu. ,,Při použití nízkoteplotního tepelného čerpadla ve vysokoteplotním otopném systému s radiátory se může stát, že zařízení bude pracovat na hranici svých technických možností. To se pak projeví nižším topným faktorem, a tedy i nižšími úsporami. Pro teploty výstupní vody nad 45 °C ušetří nejvíce vysokoteplotní tepelné čerpadlo," uvádí Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která se mimo jiné zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

Vzduchové tepelné čerpadlo v mrazech zamrzne a netopí

Konstruktéři tepelných čerpadel s tvorbou námrazy samozřejmě počítají, proto jsou moderní tepelná čerpadla vybavena pokročilou technologií odmrazování venkovní jednotky. Většina tepelných čerpadel je navíc vybavena dalším zdrojem tepla - nejčastěji elektrickým kotlem. Takže i kdyby samotné tepelné čerpadlo zamrzlo, spíše než významným poklesem teploty v objektu se to projeví méně výhodným provozem záložního zdroje tepla. Aby ale k tomuto jevu nedocházelo, testují renomovaní výrobci řádně svá zařízení v severských zemích s drsným klimatem.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Mravenci pomáhají nejen v pohádkách, ale čistí i moderní velkoměsta ..... Ve velkoměstských ulicích není problém přehlédnout, že vedle lidí jsou jejími obyvateli také zástupci hmyzí říše. To ale neznamená, že zde nežijí a dokonce, že velmi usilovně nepracují. Podle studie North Carolina State University (NCSU) právě hmyz a další členovci podstatně přispívají k čištění města a odstraňování odpadu z ulic měst.

„Spočítali jsme, že členovci jen v oblasti ulic Brodway a West Street v New Yorku zkonzumují za rok více než jednu tunu odhozených potravin,“ říká Elsa Youngsteadtová z NCSU. Podle ní to představuje například hromadu 60 000 hot dogů, které každý rok hmyzí metaři zlikvidují. A to navzdory faktu, že v zimě nepracují.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Začalo dobývání Marsu. Orion přistál do Tichého oceánu ..... Svou první cestu kolem Země dokončila kosmická loď Orion, jejíž modifikace má v budoucnu vynést lidskou posádku na Mars. V rámci dvou obletů NASA vyzkoušela řadu technologií, včetně zatím největšího tepelného štítu, který NASA vyrobila. Přesně v 17:29 dosedl modul Orion úspěšně do Tichého oceánu.

Po 40 letech Američané otestovali svou novou vesmírnou loď. Orion, o kterém jsme přinesli podrobné informace ve středečním článku, prošel úspěšně a navíc bez jediného zaváhání zatím nejtěžší zkouškou. Sestavu vynesla na oběžnou dráhu raketa Delta IV z Kennedyho kosmického střediska na Floridě.

První zkušební let stroje byl původně naplánován na čtvrtek 4.12. Kvůli problémům byl však několikrát odložen. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho posunutí o 24 hodin na pátek 5.12. 2014.

Start proběhl zcela bez problémů a podle plánu ve 13:05 našeho času. Průběh letu si podrobně můžete prostudovat v přiložené on-line reportáži. Přistání do Tichého oceánu nedaleko Kalifornie proběhlo taktéž na jedničku, přesně podle předpokladu v 17:29 našeho času.        (Čtěte na stránkách Technet)


Zdravé vánoční cukroví ..... S přibývajícími listopadovými dny ráda listuji nejrůznějšími časopisy, babiččinými starými kuchařskými knihami, ústřižky s recepty, které si tu kdy z novin povystřihovávala. Porovnávám dnešek s dobou dávno minulou a zjišťuji, že vše se tolik mění, uhání svým vlastním tempem, až na malé výjimky, kterými jsou právě Vánoce. Stále tu pečeme voňavou vánočku, smažíme štědrovečerního kapra, soutěžíme o nejchutnější bramborový salát, v televizním programu kroužkujeme nejoblíbenější pohádky, mnozí stále odlévají olovo, navštěvují půlnoční a v oněch vánočních svátcích spatřují, díky Bohu, víc, než to, co dnešní uspěchaná doba nabízí.

Pravda, babička sice neznala špaldu, nad dobrou polovinou ingrediencí, které obydlují moji spíž, by asi nevěřícně zakroutila hlavou, nicméně, vůni a chuť jejího cukroví si s sebou ponesu na věky věků. Cukroví, jenž babička jednoduše nedovedla ošidit. Kvalitní máslo, ořechy i kakao, nejrůznější koření, které tloukla v kameninových hmoždířích, plechové a dřevěné dózičky, které voněly a celkově dotvářely onu podivuhodnou atmosféru Vánoc, formičky a vykrajovátka, stará poctivá výroba, žádný nepříjemný silikon, pečicí papír. Ne, jednoduché know how, které ono cukroví posunulo na nejvyšší příčku mého gurmánského vnímání reality.

Dnešním článkem se vám budu snažit nabídnout několik variací vánočního cukroví, které se pokusím skloubit s babiččinou recepturou.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Češi se bojí používat on-line platby ..... Češi kvůli obavám o bezpečnost používají méně on-line platební transakce. Třetina uživatelů by platila přes internet, kdyby se cítili lépe chráněni. Zhruba dvě pětiny on-line transakce provádí, i když se bezpečně necítí.

Celkem 54 procent uživatelů se obává finančních podvodů na internetu a 38 procent respondentů je přesvědčeno, že i oficiální mobilní aplikace nabízené finančními institucemi potřebují další ochranu, aby byly opravdu bezpečné. Každý pátý český uživatel už v minulosti přerušil finanční transakci z obavy o její bezpečnost.

Úroveň zabezpečení proti kybernetickým hrozbám je důležitým faktorem pro uživatele při výběru e-shopu nebo poskytovatele finančních služeb. Téměř polovina dotázaných by upřednostnila firmu, která nabízí dodatečné bezpečnostní opatření pro ochranu finančních dat. Více než dvě třetiny respondentů očekávají, že banky, on-line platební systémy a on-line obchody budou chránit jejich počítače a mobilní zařízení před finančními podvody.

Řada uživatelů si zároveň uvědomuje nutnost využít kromě ochrany nabízené poskytovateli plateb i svá vlastní bezpečnostní opatření. Podle 18 procent respondentů jsou uživatelé za svoji bezpečnost zodpovědní sami. Více než polovina se domnívá, že za bezpečnost transakce zodpovídá uživatel i banka stejnou měrou.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Europetice proti americké a kanadské obchodní dohodě získala v rekordním čase milion podpisů ..... Zlomový okamžik v pro evropskou občanskou společnost nastal dnes ve čtvrtek 4. prosince 2014. V ten den podepsal miliontý občan EU petici proti kontroverzním obchodním dohodám TTIP (mezi EU a USA) a CETA (mezi EU a Kanadou). Stalo se tak pouhé dva měsíce od zahájení sběru podpisů, což je historicky rekordní jev. Kampaň podporuje více než 320 občanských společností, odborových svazů a spotřebitelských organizací ze všech 24 unijních států.

Obě dojednávané smlouvy mají ambice utvořit největší obchodní bloky na světě a jít mnohem dále za obchodní ujednání - sjednotit celé segmenty trhu a zvýšit práva cizích investorů. Úmluvy však hrozí přenést reálnou rozhodovací moc do rukou velkého byznysu, jehož zájmy by byly postaveny nad demokracii a řadu veřejných zájmů, mimo jiné bezpečnost potravin a výrobků, ochranu životního prostředí nebo spotřebitelů. Například obavy ze zaplavení Evropy americkými potravinami s růstovými hormony, neoznačenými GMO, karcinogenními pesticidy či chlorem ošetřeným masem mají oporu v materiálech z vyjednávání, často rovnou formulovaných požadavky byznysu. Mezi kritiky úmluvy TTIP patří kromě celé řady politiků, organizací, odborníků i zainteresované veřejnosti mj. ekonomové Jeffrey Sachs či Joseph Stiglitz.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Výroba benzínu z vody a CO2 - bude konečně efektivní? ..... Německá firma Sunfire slíbila přes mediální agentury světu nový efektivní způsob výroby syntetického benzínu, založený na energeticky náročném zpracování vody a oxidu uhličitého. Zatím však není jasné, zda jde skutečně o výrazný posun oproti minulým pokusům tohoto typu, nebo jen o zviditelnění firmy.

Dosavadní pokusy vyrábět palivo z vody a oxidu uhličitého se dělí v zásadě na dva následující typy:

První z nich spočívá na tzv. Fischer-Tropschově syntéze, která byla vyvinuta už v roce 1925. Výchozí produkty, kterými jsou voda a oxid uhličitý nebo metan, se nejdříve proměňují na vodík a oxid uhelnatý. Dva poslední produkty pak spolu za vysokého tlaku (25 atmosfér) a vysoké teploty (více než 220 stupňů Celsia) reagují za vzniku různých uhlovodíků. Mohou tak vznikat látky podobné těm, které jsou obsaženy v benzínu, naftě či petroleji.

Druhý typ reakce spočívá v přímé přeměně vody, oxidu uhličitého a sluneční energie na uhlovodíky (metanol) či vodík. K tomuto způsobu výroby je třeba kromě soustavy fotoaktivních elektrod také přítomnosti speciálního katalyzátoru, který je často uspořádán do struktur na úrovni nanometrů. Kvůli podobnosti s metabolickou činností zelených rostlin se tomuto postupu říká umělá fotosyntéza.

Na vývoji obou postupů směrem k průmyslově využitelné výrobě uhlovodíkových paliv pracují firmy po celém světě. Fischer-Tropschovu syntézu přitom k výrobě syntetického benzínu využívaly už například německé a japonské provozy za druhé světové války, když armády obou států trpěly nedostatkem ropy.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Do háje, proč se lidstvo upíná na ty spalovací motory ... kdyby se raději úsilí nasměrovalo na druhy pohonu nic nespalující ...


5.12. 2014     Dnešní Mezinárodní den dobrovolníků (pro hospodářský a sociální rozvoj) vyhlásila OSN roku 1985, poprvé se připomínal až o rok později.


Požehnání adventního věnce ..... Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního věnce.

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce.        (Návrh pro žehnání adventního věnce, které se může pomodlit kdokoliv čtěte na stránkách Víra)


Japonská sonda odstřelí kus asteroidu a v roce 2020 jej přiveze na Zemi ..... Nová sonda Hajabusa-2 odstartovala ve středu 3. prosince na šestiletou misi. Na jejím konci mají dostat vědci do rukou vzorky z asteroidu s označením 1999 JU3.

Japonská sonda, jejíž jméno v překladu znamená Sokol 2, bude nyní tři a půl roku putovat vesmírem na setkání asteroidem. Naváže na úspěšnou misi prvního Sokola, který v roce 2010 po sedmileté misi přinesl na Zemi vzorky z asteroidu Itokawa. Pokud vše dopadne dobře, bude si moci japonská agentura JAXA a organizace, které se na letu podílejí, připsat další úspěch.

I nový Sokol 2 bude zkoušet podobný princip získávání vzorků jako jeho předchůdce. Vystřelí na asteroid projektil o hmotnosti zhruba dva kilogramy. Ke složitosti této operace patří i načasování výstřelu a dopadu projektilu. Mělo by se tak stát v okamžiku, kdy se Sokol schová na odvrácené straně 1999 JU3.

Střílet bude speciální zařízení, které se před samotnou akcí od sondy oddělí. Cílem střely je proniknout hlouběji do tělesa a získat tak informace o složení hlubších vrstev. Počítá se vznikem kráteru o průměru několika metrů. Materiál, který se od planetky po výstřelu oddělí, Sokol 2 odsaje speciální násoskou. U prvního Sokolu se přitom nevědělo, zda projektil opravdu vystřelil. Bylo možné, že se materiál uvolnil samotným nárazem násosky na povrch. Ta se přitom zkrátila asi o 10 cm.

Samotný výstřel ale bude až poslední fází výzkumu. Předtím bude Hajabusa kolem planetky s označením 1999 JU3 kroužit a zkoumat ji svými přístroji. Na povrch dokonce vysadí dvě vesmírné laboratoře, MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) a MINERVA 2 (Micro/Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid), které budou planetku analyzovat přímo.        (Čtěte na stránkách TechNet)


České půdy ubývá a ubývá a ubývá ..... Vláda v polovině listopadu schválila zprávu o životním prostředí za minulý rok. V textu se mimo jiné uvádí, že v letech 2000 až 2013 se rozsah zastavěných ploch zvýšil o tři a půl procenta, tj. o 28,7 tisíce hektarů, takže nyní zabírají již téměř jedenáct procent našeho území.

Beton tak rychle dohání rozsah chráněných území, která zaujímají asi šestnáct procent rozlohy státu. Jsme na tom sice stále lépe než Rakousko či západ Německa, nicméně náš pohrdlivý vztah k půdě začíná být rizikový.

V zákoně o ochraně půdy se přitom píše, že půda je základním přírodním bohatstvím naší země a nenahraditelným výrobním prostředkem, takže její ochrana je velmi důležitá. Realita je ale taková, že průmyslové zóny, dálnice či skladiště přinášejí rychlejší zisk. A tak toužíme po betonu.

Papírově se má půda chránit již při schvalování územních plánů, kdy se musí vždy zdůvodnit, proč se likviduje a proč není možné šetrnější řešení. Je to ale formalita. A ani orgány ochrany přírody, včetně ministerstva životního prostředí, které povoluje zábory nad deset hektarů, nejsou bez viny. Jen výjimečně vydají záporné stanovisko, které by půdu uchránilo.        (Čtěte na stránkách Děti Země)


Mise JUICE schválena aneb které měsíce se vyplatí zkoumat ..... „Všechny tyto světy jsou vaše, kromě Europy. Nepokoušejte se tam přistát“, prohlásil Arthur C. Clarke ve své známé tetralogii Vesmírná Odysea. Je to však opravdu tak? Měli bychom se výzkumu Europy vyvarovat nebo to platí spíše pro jiné měsíce? Měsíc Europa je přece úžasné místo. Pod jeho povrchem je pravděpodobně obrovský oceán, ve kterém by mohl existovat život.

Přistání na tomto měsíci je zatím odloženo. Jeho výzkum, jakožto i dalších měsíců planety Jupiter je však již v přípravách. Mise je známá pod jménem JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) a právě nyní dostala zelenou pro postup do dalšího stupně vývoje. Tento souhlas je pro misi, která má zkoumat ledové měsíce planety Jupiter, velkým milníkem.

Mise získala souhlas k provedení v průběhu jednání konference v rámci výzkumného programu ESA, která se konala ve dnech 19. a 20. listopadu 2014 v jednom z výzkumných středisek Evropské kosmické agentury. Jedná se o středisko ESAC (European Space Astronomy Centreve), které se nachází nedaleko Madridu ve Španělsku.

Tato mise byla zvolena v květnu 2012 jako první mise z třídy L (Large) v rámci programu „ESA kosmická vize“. Mise JUICE bude zahájena v roce 2022 a Jupitera by měla dosáhnout o 8 let později, v roce 2030.       (Čtěte na stránkách Astro)


Bankomat se v Česku objevil před 25 lety ..... Těsně po Sametové revoluci, 1. prosince 1989, se v bývalém Československu objevil první bankomat. Dnes běžná součást každodenního života se do země, která se sotva vymanila z okovů totality, dostal s dvacetiletým zpožděním za zbytkem světa.

První “automat na peníze“ stál na Václavském náměstí v Praze a provozovala ho Česká spořitelna. Nebyl ale určen široké veřejnosti. Pracoval v režimu off-line a sloužil pouze zaměstnancům České spořitelny. Postupně byl zpřístupněn i pro další uživatele. Běžní občané si nicméně výhody moderní techniky mohli otestovat až v únoru roku 1992.

První on-line bankomat ve střední a východní Evropě tehdy zprovoznila Komerční banka v Praze v ulici Na Příkopě. V současnosti je na území naší republiky v provozu více než 4300 bankomatů. Nejrozsáhlejší sítí disponuje Česká spořitelna, která vlastní více než 1550 kusů.

Také služby, které současné bankomaty nabízejí, se od 90. let mnohonásobně zefektivnily. Kromě výběru peněz si jejich prostřednictvím dnes můžeme dobít telefon, zjistit aktuální zůstatek účtu nebo zadávat platební příkazy.        (Zdroj: 21@století)


Lowline - první podzemní park na světě ..... V New Yorku vznikl vážně míněný projekt prvního podzemního parku na světě. Jeho nezbytnou součástí má být svedení slunečního světla do hloubky 6 metrů pod zemí. Tento projekt se těší podpoře řady senátorů, kongresmanů a newyorkských radních.

Podzemní park o rozloze přibližně jednoho akru má vzniknout na místě před 116 lety otevřené a v roce 1948 zrušené konečné tramvaje, která se nachází v oblasti Lower East Side na Manhattanu. Podzemnímu parku Lowline byl trochu vzorem nadzemní visutý newyorkský park High Line, který vznikl na místě bývalé městské železniční dráhy. Nyní se na stejném místě nacházejí stromy, květiny a trávník. Místo, kde má pro změnu vzniknout podzemní park, sloužilo od roku 1948 jako skladiště.

Podzemní park Lowline bude prostřednictvím optických kabelů zásobován světlem ze slunečních kolektorů, které se budou nacházet nad ním, na úrovni ulice. Bez této technologie by se podzemní park nemohl stát zelenou oázou plnou rostlin, jak je stanoveno v plánu. Po jeho dokončení se má park Lowline stát zónou oddechu, různých výtvarných, hudebních a jiných kulturních aktivit a také má obsahovat řadu míst, kde si budou moci hrát děti. Samotný park je ovšem pouze součástí většího plánu na znovuoživení čtvrti Lower East Side.        (Čtěte na stránkách Leonardo)


Belgie chce mít své smažené hranolky na seznamu UNESCO ..... Belgické úřady se rozhodly prosadit, aby se tradiční belgické smažené hranolky zapsaly na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Úřady to uvedly na svém portálu.

Web pod heslem Všichni společně za naše belgické hranolky! vyzývá Belgičany, aby podepisovali petici, která požaduje zapsání jejich lahůdky na seznam UNESCO. Belgické hranolky mají podle nich nárok na podobný vstup do historie, stejně jak se stalo u francouzské a mexické kuchyně.

Začátek kampaně přišel v době, kdy se v Belgii do 7. prosince koná 4. ročník Týdne hranolků. V rámci této akce jsou na mnohých místech po celé zemi kornouty se smaženými bramborovými hranolkami poskytovány kolemjdoucím zdarma.

Ministr zemědělství René Collin při této příležitosti oznámil, že frankofonní Valonsko, kde žije na 4,5 milionu lidí, a germanofonní oblast s asi 70.000 obyvateli zapíšou hranolky smažené v oleji na vlastní seznam regionálního nehmotného dědictví. To stejné učinilo Vlámsko, kde žije kolem šesti milionů Belgičanů, již loni.

Belgická iniciativa nejspíš oživí letitý a vášněmi provázený spor mezi Belgií a Francií o to, která země má právo tvrdit, že vynalezla toto jedno z nejoblíbenějších moderních jídel, jakými jsou smažené hranolky.       (Čtěte na stránkách Agris)


Ptáci v zimě - námraza znamená smrtelné nebezpečí ..... Současné počasí začalo opravdu široce působit problémy v dopravě i v životě. Namrzající mrholení je nepříjemně kluzké a také nebezpečné. Stovky cestujících uvízly v hromadné dopravě nebo kolonách na mnoho hodin. Zatímco lidé uvězněni v dopravě ťukají do mobilů a žehrají na situaci, naši němí (ale zpívající) průvodci jsou ohroženi na životě.

Ornitologové vydali výzvu pro přikrmování ptáčků, protože pro drobné ptáky může současná námraza znamenat, že se nedožijí jara.

Nejmenší ptáčkové ztrácejí hodně tepla ... „Několikamilimetrová vrstva ledu, která přes noc pokryla stromy i povrch země, zabraňuje ptákům, aby se dostali k potravě,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Největší problémy s překonáním ledové krusty mají ti nejmenší ptáčci, a přitom právě oni ztrácejí v chladném počasí nejvíce energie. Pokud jsme tedy dosud se zimním přikrmováním váhali, právě dnes je nejvyšší čas začít.“

Hledání potravy po celý den je vysilující ... Sýkorky, králíčci, čížci, zvonci a další drobní ptáci spotřebují mnoho energie na zahřátí svého drobného tělíčka s relativně velkým povrchem. V zimě tráví prakticky celý den hledáním a konzumací potravy, jinak by nemohli přežít. Právě v době, kdy napadne velké množství čerstvého sněhu nebo kdy přírodu pokryje led, je pro tyto ptáky naplněné krmítko opravdovým požehnáním a nezřídka i záchranou života.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Jak odstranit led z auta? Je to snadné, máme bezpečný tip! .....Jak tomuto předejít? Mám zaručený a léty osvědčený tip, resp. tři verze tohoto tipu, můžete si vybrat. Všechny tipy jsou šetrné a bezpečné vůči autu a můžete je bez obav doporučit i svým známým. První metoda, moje nejoblíbenější, zahrnuje fyzikální poznatek o molekulární pevnosti ledu. Led na povrchu materiálu vytváří napnutý útvar, pod nímž se nachází velmi tenká vrstvička vody, která není zmrzlá. Je to způsobené tlakem ledu na cizí povrch, v daném místě voda nemůže zmrznout kvůli tlaku, ale to není teď důležité o tomto hovořit podrobně. Zásadní je poznatek, že je třeba narušit molekulární strukturu ledu, aby popraskal a bylo možné led ze skla pohodlně odloupnout, ne seškrábat. ...

... K tomu nám postačí kapalina o mírně vyšší teplotě, než má samotný led. Postačí nám teplá voda. Pozor, říkám teplá voda, ne horká, a už vůbec ne vařící. Horka a vařící voda se vám po nalití na zamrzlé sklo z velké části odpaří (bez efektu na led!) a pokud je vrstvička ledu slabá, dostane se prasklinami pukajícího ledu horká voda na samotné autosklo, které může prasknout vlivem rázové teplotní roztažnosti (tepelný šok). Horká voda je přitom naprosto zbytečná, aby led povolil, stačí totiž mírně teplá voda.

Nakolik teplá voda? Nemusíte si brát teploměr, stačí pravidlo namočeného zápěstí. Natočíte do plastové lahve (PET) teplou vodu o takové teplotě, že když si ji nalijete na vnitřní stranu zápěstí, tak ucítíte snesitelné a příjemné teplo. V praxi jde o teplotu vody rozsahu od 25 do 35 stupňů Celsia, je to individuální, podle tvrdosti a tloušťky kůže. Takto naplněnou lahev přinesete k autu a začnete vodu rozlévat po celé šířce skla po celém horním okraji. Uvidíte základní chemickou reakci, okamžitě začne led praskat a pomocí ploché strany škrabky jednoduše kusy ledu z povrchu skla doslova oloupete. Zasunete pod prasklou část ledové kry plochou škrabku a mírně led nadzvednete. Led se ze skla odloupne, pod ním uvidíte mokrou loužičku, to je právě ta vrstvička nezmrzlé vody. Pokud ledová kra klade odpor při nadzvednutí, tzv. „lepí“, nalijte na ní ještě trochu vody a znovu nadzvedněte.

Škrábání předního skla se projeví až na jaře, a to přítomností podivných jemných škrábanců na skle…

Přední sklo lze bezpečně oloupat od ledu za 3 minuty. Během této operace vám netancuje škrabka po skle, nevznikají mikroškrábance od abrazivních prachových částic. Neriskujete popraskání skla, protože k tomu, aby autosklo prasklo, by musel vzniknout teplotní šok v celém skle, a to byste museli naráz chrstnout na přední sklo celý kýbl vařící vody, tohle snad nikoho z vás ale ještě nenapadlo, doufám. Tento návod považujte za jakýsi základ. Zmíním se ale ještě o jeho vylepšených variantách.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Minulé životy - Existují vědecké důkazy? ..... Jak to je s minulými životy? Lze věřit lidem, kteří zjistili (například díky hypnóze, prostřednictvím vize, vrátily se jim útržky „vzpomínek“ po klinické smrti), kým byli v některém ze svých předešlých životů?

Zkoumání fascinujícího reinkarnačního fenoménu zasvětil celý život americký profesor dr. Ian Stevenson. Jako všeobecný lékař měl malou ordinaci ve Virginii a k tématu ho přivedl právě každodenní styk s pacienty. Zmapoval životní příběhy a osudy celé řady lidí, snažil se najít nevyvratitelný důkaz znovuzrození. Jak ale na sklonku života uvedl (zemřel 8. 2. 2007 ve věku 88 let), neobjevil žádný univerzální vzorec, obecně platné potvrzení.

Badatelé jsou zkrátka odkázáni na informace a tvrzení, které jim podají dotyční lidé, musí pak dále (někdy i velmi složitě) pátrat po minulých skutečnostech i současných faktech. Jedině velice přísné a objektivní ověření hodnověrnosti všech svědectví přispívá k pravděpodobnosti, že se v daných případech nejedná o fantazii, duševní poruchu, psychózu nebo něco podobného, ale že lze s pravděpodobností hraničící s jistotou hovořit o reinkarnaci, tedy opětovném vtělení části lidského vědomí do nového těla. Neexistuje však nic, z čeho by bylo možné s naprostou jistotou odvodit, že se ta či ona osoba reinkarnovala nebo nikoli.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


4.12. 2014     Čtvrtého prosince 1970 spadl Král smrků v Boubínském pralese. Přibližně 440 letý smrk ztepilý (Picea abies) stál v 1000 m n.m, měl měřený obvod kmene 508 cm při průměrů 162 cm, výšku 57,6 m a objem necelých 30 m³, ve špici koruny byl vychýlen od osy o 11 metrů. Ke stáří byl strom napaden václavkou a vyhnilý, hniloba byla příčinou rozšíření kmene u paty. První živé větve rostly ve výšce 25 m, nejdelší 6,5m až ve výšce 39 m. Smrk uschl v roce 1969 a 4. prosince 1970 padl při vichřici.


Tohle opravdu nikdo nečekal. Šokující odhalení vědců University Karlovy! ..... Deník Právo dnes zveřejnil analýzu Centra aplikované ekonomie při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Nevíme, kolik nad ní páni ekonomové strávili času, ani kolik peněz vlastně ve finále utratili, ale analýza je to opravdu překvapivá. Ekonomičtí odborníci dospěli k výsledku, že třetina našich firem, které poskytují politickým stranám finanční dary, získává veřejné zakázky a pětina jich dosáhne na evropské dotace.

Musíme než celému Centru poděkovat. Po dlouhém zkoumání vyzkoumali věc, která je již celá dlouhá léta veřejným tajemstvím. Každému, jen trochu gramotnému občanu této země, je více než zřejmé, že tento stát opravdovými, nefalšovanými a nezištnými mecenáši nijak neoplývá. A těch, kteří by poskytovali sponzorské peníze jen z čistého entuziasmu a lásky k té či oné politické straně bude naprosté minimum, jestli se vůbec někdo takový najde.        (Čtěte na stránkách Instory)


Stromy okolo železnic a bezpečnost dopravy – reakce Arniky ..... Vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky k aktuální situaci na české železnici říká: „Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám považuje Arnika za nezbytné, aby Správa železniční dopravní cesty zajistila ve své síti bezpečný a stabilní provoz. Jedná se o aktuální kácení v krajní nouzi, zákon o ochraně přírody na tyto případy samozřejmě myslí a správcům železnic zásah umožňuje.“

„Bohužel už přes rok přetrvává stav, kdy mezi úřady a železničními správci panuje nesoulad v interpretaci platné legislativy vztahující se ke kácení stromů okolo drah. Stanovení podmínek ke kácení vydala inspekce životního prostředí už v červnu tohoto roku, SŽDC je ale považuje za právně nicotné, naopak odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy za nezákonný označili postup SŽDC. Správci drah měli dost času na to, aby se domluvili s orgány ochrany přírody, podali potřebné žádosti, a společnými silami našli takovou variantu, která zajistí bezpečný provoz, zároveň ale co nejméně poškodí životní prostředí Metodický pokyn SŽDC umožňuje velmi masivní kácení i takových stromů, u kterých pád na koleje nebo trakční vedení nehrozí.“

„Už podruhé nabízíme Správě železniční dopravní cesty i Ministerstvu dopravy, že zasedneme k jednacím stolům a pokusíme se najít systémové řešení, které bude ctít bezpečnost dopravy, zájmy ochrany přírody i platnou legislativu naší země. Cílem je najít dlouhodobou a stabilní interpretaci zákonů, která předejde zbytečným konfliktům a zajistí respektování všech zájmů chráněných zákonem i Ústavou ČR.“        (Čtěte na stránkách Arnika)


Německá vláda dnes projedná antifosilní zákon. A kdy česká? ..... Číslo týdne: 4. Tolik českých státních rozpočtů stojí škody způsobené uhelnými elektrárnami v EU. Německá vláda dnes představí plán, jak dosáhnout snížení závislosti na fosilních palivech o 40 procent do roku 2020, tedy o deset let dříve, než má stejného snížení dosáhnout celá EU. Návrh, s nímž přichází sociálně-demokratický vicepremiér Sigmar Gabriel, má formu zákona, který závazně stanoví, jak se budou rok po roce snižovat emise oxidu uhličitého – tedy spotřeba fosilních paliv. Zákon sice nebude nařizovat zavírání, ale fakticky povede k omezení provozu a odstavení starých uhelných elektráren.

Německé elektrárny spolu s dalšími evropskými poškozují vypouštěním zplodin zdraví a způsobují pracovní neschopnost Evropanů a Evropanek, poškozují přírodu, budovy a snižují zemědělskou produkci. Evropská agentura pro životní prostředí spočetla, že veřejné škody - hrazené z daní a zdravotního pojištění, nikoliv majiteli dolů a elektráren – dosahují výše až 5 bilionů korun. Jde o částku čtyřikrát větší, než jsou výdaje českého státního rozpočtu.

České uhelné elektrárny způsobují ročně škody ve výši 51 miliard korun [3] a jejich majitelé tak pobírají skryté dotace na výrobu elektřiny, kterou z větší části stejně vyvážíme. A pokud by byly prolomeny limity těžby hnědého uhlí na Mostecku, vznikly by jeho spálením škody za více 1,3 bilionu korun.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Pocta Bohumilu Hrabalovi v Kostomlatech nad Labem ..... Na nádraží v Kostomlatech nad Labem bude v sobotu 6. prosince v 15 hodin slavnostně odhalena pamětní deska Bohumilu Hrabalovi. Odhalení bude spojeno s doprovodným kulturním programem.

Ve stanici v Kostomlatech nad Labem sloužil Bohumil Hrabal v letech 1944 až 1945 jako výpravčí a ze svého působení na kostomlatském nádraží čerpal inspiraci při psaní novely Ostře sledované vlaky.

Slavnost v Kostomlatech n. L. zahájí příjezd Polabského motoráčku. Ten vyjede z Poděbrad ve 14.40 hod., v Nymburce zastaví ve 14.51 hod. a do Kostomlat n. L. přijede ve 14.58 hod. Pamětní desku, umístěnou na průčelí nádražní budovy, odhalí v 15.00 hodin zástupci obce Kostomlaty nad Labem a představitelé Českých drah. Zájemci pak mohou zhlédnout ukázku z představení Ostře sledované vlaky v podání Divadelního souboru Hálek.

V Kostomlatech n. L. budete mít také možnost prohlédnout si interiér dopravní kanceláře železniční stanice, kde Bohumil Hrabal skutečně sloužil. Prohlídka bude spojena s výkladem o řízení železničního provozu. K nahlédnutí bude i reléový sál se zabezpečovacím zařízením.

V čekárně kostomlatského nádraží bude odhalen tzv. Kout Bohumila Hrabala s kanapem. Slavnost pak bude pokračovat vyprávěním Jana Řehounka, předsedy Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, o spisovatelově životě včetně čtení úryvků z Hrabalových knih. Získat můžete pamětní list se stylovým razítkem.

Slavnostní odpoledne skončí v 17.50 hod., kdy v Kostomlatech n. L. mimořádné zastaví rychlík R 949 Bohumil Hrabal, kterým návštěvníci a účinkující mohou odjet směrem do Nymburka.       (Čtěte na serveru Českých drah)


Psi rozumějí více, než si myslíme ..... Respektive se o to alespoň snaží. Různé úrovně sdělení navíc zpracovávají v různých místech mozku a v různých hemisférách, vlastně docela podobně jako lidé.

Victoria Ratcliffe z University of Sussex a její kolegové publikovali v časopisu Current Biology článek o tom, že psi si různé složky lidské řeči „rozkládají“ a vnímají je různými částmi mozku. Kromě tónu/intonace se snaží analyzovat i to, co na lidské úrovni označujeme za sémantiku/význam. Pes se pokouší odděleně vnímat verbální i neverbální podněty, bere v potaz, jaké má mluvčí pohlaví či věk – zase se to prostě nijak zásadně neliší od toho, jak komplexní sdělení zpracováváme my.

V. Ratcliffe a její školitel David Reby nyní nejprve zjistili, že psi zpracovávají levou hemisférou „jazyk“ jiných psů. Následná studie ukázala, že stejná místa v mozku se aktivují, když ke psům mluví lidé. U psů podobně jako u lidí se z pravého ucha informace přenáší především do levé hemisféry, z levého naopak. V experimentech se psi podle typu zvuku, co se jim pouštěl či co jim lidé říkali, různě natáčeli (samozřejmě by asi ještě přesnější výsledky poskytlo prostě sledování mozkové aktivity, to se ale v tomto experimentu nedělalo). Pokud hafani usoudili, že chtějí vyhodnotit především „neverbální“ část sdělení, stavěli se tak, aby vnímali levým uchem (= oblastmi v pravé hemisféře). Když uslyšeli známé příkazy, zpracovávali především obsah sdělení a snažili se příkazy i to, co následovalo, poslouchat hlavně pravým uchem (levou hemisférou). To opět naznačuje, že psi rozlišují různé úrovně sdělení.

Ono na tom není v principu nic tak divného, psi prostě byli selektováni na schopnost člověku rozumět (ať už se tím myslí přesně cokoliv), jakkoliv se zde narazilo na určité limity a na cvičácích se, dejme tomu, nepřednáší kvantová fyzika. Zajímavé se ale zdá být, že psí mozek psí i lidský jazyk vlastně zpracovává a rozděluje podobně jako mozek lidský. Když si přitom vezmeme, jaký vypadal poslední společný předek psů a lidí… Prostě by (člověk :-) ) spíš čekal, že pes bude jistě disponovat schopností hodně rozumět lidem (jinak by se nestal psem), jenže k tomu bude používat své vlastní mechanismy a mozková centra odlišná od lidských. Takhle to málem vypadá, jako by existoval nějaký „prajazyk“ společný dejme tomu všem placentálním savcům.       (Zdroj: Science WORLD)


Opíjíme se už 10 milionů let, dokazují paleogenetici ..... Paleogenetika mapuje hlubiny evoluce lidského rodu a jeden výzkum se zaměřil na to, jak dlouho je náš organismus schopen strávit etanol. A ukázalo se, že velice záhy. Prapra-předci se zřejmě zpíjeli už před 10 miliony let.

Teorie bez opory v genetice uváděly velice rozdílné dějiny alkoholu. Někteří vědci, že savci všeobecně získali toleranci v alkoholu a opojných stavech prostřednictvím konzumace zkvašeného ovoce. Takové plody vyhledávali už před 80 miliony let. To se však nepotvrdilo, ovšem zároveň se ukázaly jako mylné i teorie, že etanol začali lidé užívat až před 9000 lety, kdy se naučili lidé alkohol produkovat z plodin.

Trocha alkoholu bystří mysl ... Tým složený především z odborníků z Univerzity v Santa Fé studoval genetickou historii enzymu ADH4, který umožňuje trávit alkohol. Ten je přítomen u primátů různých druhů minimálně 70 milionů let nazpět. Ovšem enzym se vyskytoval v různých variantách. Vědci je porovnávali u 28 živočišných druhů, z toho 17 primátů, a byli tak schopni zrekonstruovat jakýsi strom života alko-enzymu.

Ukázalo se, že u většiny primátů byl ADH4 dlouho neschopný alkohol zpracovat. Situace se změnila až před zmíněnými deseti miliony let. Změnou jediné aminokyseliny v enzymu se jeho schopnost metabolizovat alkohol zvýšila 40krát.

Bod obratu aneb na zdraví

Čas této změny se shoduje s obdobím, kdy „opice" sestoupili z bezpečí stromů a začali se více pohybovat po zemi. Hominidé se mění v tvory savan. S tím se změnily i způsoby zajišťování obživy. Padlé potlučené ovoce na zemi začalo kvasit a možná kvasilo, když ho tlupy hromadily a zřejmě brzy odhalily účinky fermentovaných potravin.

K tomu je nutné podotknout, že schopnost konzumovat alkohol není závislá jen na ADH4. Nicméně jeho přítomnost je klíčová.       (Zdroj: National Geographic)


Zelený čaj, expert na rychlé hubnutí. Jak mít pořád čerstvou úrodu? ..... Lístky zeleného čaje obsahují látku, která pomáhá odbourávat tuky v těle. Sváteční dny jsou za dveřmi a s nimi nás čeká i spousta dobrého jídla. Pokud už teď přemýšlíte, jak se rychle po Novém roce zbavit důsledků vašeho hodování, zkuste to se zeleným čajem. Za týden vám pomůže zhubnout až o kilo.

Vědci z německého Ústavu pro výzkum výživy (DIfE) při pokusech zjistili, že tříslovina epigalokatechingalát, obsažená v lístcích zeleného čaje, omezuje vytváření tuku a napomáhá jeho rychlému štěpení. Při pokusech na myších, kterým podávali 4 týdny tuto látku spolu s potravou bohatou na tuky zjistili, že tyto myši mají výrazně nižší váhu, než ty, které tříslovinu nedostávaly.

Jak rychle zhubnout? Denně vypijte 5 – 6 šálků čaje ... Zelený čaj má ostatně řadu dalších až zázračných vlastností. Na rozdíl od černého, který je fermentovaný, je pouze usušený a zachovává si tak celou škálu léčivých složek. Známy jsou jeho protirakovinné účinky, snižuje krevní tlak, zabraňuje i působení zubního kazu. Japonští vědci objevili, že zelený čaj dokáže léčit 21 nemocí a proti dalším 61 nemocem působí preventivně.

Pokud potřebujete rychle zhubnout, odborníci radí vypít po dobu 1 týdne denně 5-6 šálků neslazeného zeleného čaje. Připravíte ho tak, že zelené lístky zalijete 80 stupňů horkou vodou (nesmí být vařící!) a necháte cca 3 – 5 minut vyluhovat. Samozřejmostí je, že nebudete konzumovat žádná kaloricky vydatná jídla a budete se aspoň trochu hýbat. V opačném případě vám nepomohou ani hektolitry čaje a budete dál utěšeně tloustnout.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


E-cigarety škodí víc než klasické ..... Kuřáci, kteří si oblíbili elektronické cigarety, by měli zpozornět. Podle studie japonských vědců totiž cigarety bez zápachu škodí daleko více než klasické cigarety. Vědci zkoumali několik druhů roztoků do e-cigaret.

Páru sbírali a analyzovali pomocí speciálního stroje. Zjistili, že e-cigarety obsahují až desetkrát víc rakovinotvorných látek. Pára, kterou kuřáci inhalují v sobě má karcinogeny jako formaldehydy nebo acetaldehydy.

Před několika lety přitom e-cigareta byla revoluční novinkou, která slibovala intenzivní požitek z kouření a omezení negativního vlivu na lidské zdraví. Patentovaná byla v Číně roku 2006. K nám dorazila nedlouho poté. Česká republika se stala pátou zemí na světě, kde si kuřáci mohli nikotin vychutnat bez obtěžujícího zápachu.

První varování o škodlivosti elektronických cigaret vydala světová zdravotnická organizace už letos v srpnu. Nedoporučila prodej nezletilým, s odůvodněním, že představují vážné riziko pro zdraví mladých lidí a nenarozených dětí.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Ceny vánočních stromků i prodej se nezmění ..... Ceny vánočních stromků i jejich prodej zůstanou letos na loňské úrovni. Nedostatek kvalitních vánočních stromků v Česku nehrozí, nabídka druhů i velikostí bude pestrá, řekl ČTK místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman. Stromy pěstuje na jedné z největších plantáží na západě Čech, která spravuje 30 hektarů pozemků poblíž Sušice a Klatov. Stromky prodává 20 až 30 velkým obchodníkům v zemi.

"Prodávám jim stejně jako loni jedli za 350 korun za kus, což se drží zhruba deset let. Černou borovici nabízím za 195 korun, borovici lesní a stříbrný smrk za 175 korun," dodal. Ceny stromků od 130 do 250 centimetrů bez ohledu na výšku jsou velkoobchodní, bez DPH a dopravy. K nim se musejí připočítat nájmy prodejních míst, jejich režijní náklady, jako jsou mzdy prodavačů, nájmy a podobně. Čistý zisk obchodníků se stromky se podle zjištění ČTK pohybuje kolem deseti procent.

"Pokud se nabízí kvalitní stromy, není problém s odbytem. Za 20 let, co to dělám, mi nikdy nezbyly, což platí i letos. Dnes přijede poslední prodejce a budu mít prázdný sklad," dodal Valdman. Letos dodá na trh opět tisíce kusů, z toho 40 procent jedlí, po 30 procentech smrku stříbrného a borovic. O jedli je podle Valdmana velký zájem, ale když se vypěstuje kvalitní borovice, tak je o ní obrovská poptávka.       (Čtěte na stránkách Agris)


Američané se vracejí do vesmíru ..... Po několikaleté přestávce se do vesmíru opět chytá americká loď. Panenský let kabiny Orion plánovaný na příští týden, bude jen bezpilotní, i tak ale přiblíží chvíli, kdy astronauté přestanou být závislí na ruských Sojuzech.

Pokud vše půjde dobře, odstartuje Orion na špici nosné rakety Delta IV Heavy z rampy Launch Complex 37B na mysu Canaveral ve čtvrtek 4. prosince. Startovací okno se otevře 7:05 hodin EST (tedy v 13:05 našeho zimního času) a potrvá 159 minut během nichž musí loď opustit rampu na mysu Canaveral. Meteorologové už ohlásili, že pravděpodobnost příznivého počasí je nyní 60 procent. "Je to další významný krok na naší cestě k Marsu, a to jeden z těch velkých," řekl William Gerstenmayer, který v NASA šéfuje pilotovaným programům. "Orion se během tohoto letu dostane mnohem dál než jakákoliv kosmická loď za posledních více než 40 let. Je to velký krok nejen pro NASA, ale pro všechny, kdo si přejí, aby lidé pronikli i do vzdálenějšího vesmíru."

"Čtvrteční test bude významným krokem k cestám do vzdálenějšího vesmíru," potvrzuje šéf pozemních operací Kennedyho kosmického střediska Mike Bolger. Konkrétní cíle a především cesty, jak jich dosáhnout ale zůstávají poněkud nejasné.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


3.12. 2014     Třetí prosinec vyhlásilo Valné shromáždění OSN za Mezinárodní den zdravotně postižených, slaví se od roku 1993.


Nedorazíte-li včas do práce, pokutu ani vyhazov dostat nesmíte, tvrdí právníci ..... Stovky lidí se probudily a zjistily, že se kvůli námraze nedostanou do práce. Co v takovém případě dělat? Jak na takovou situaci myslí česká legislativa? Klíčová je dohoda mezi firmou a zaměstnancem, upozorňují personální experti. A dodávají, máte právo na volno.

Podle právních expertů je především nutné co nejdříve zavolat do práce, informovat tam o vzniklé situaci a domluvit se na dalším postupu.

„Pokud je situace opravdu neřešitelná, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě má zaměstnanec právo na volno na nezbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec do práce dorazil. Nemůže být za to ani pokutován,“ říká Tomáš Surka z personálně-poradenské agentury McROY Czech.

Pozor! Toto volno však není placené a doma nelze zůstat v případě, že se situace dala předvídat (například pokud by předem byla ohlášená stávka v dopravě).

Zaměstnavatel si také může od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ od dopravního podniku, anebo mu nabídnout, aby si neplánované volno nadpracoval.

„To se řeší domluvou. Zaměstnanec mu nemusí vyjít vstříc, na druhou stranu přijde o část výplaty,“ dodává Surka.

Advokát radí, jaké má zaměstnanec práva a povinnosti v případě, že se kvůli ledovce, jako je dnes venku, nemůže dostat do práce: „Osoby těžce zdravotně postižené, které se přepravují do práce vlastním dopravním prostředkem, mají při přerušení dopravy nárok na náhradu mzdy nebo platu, nejvýše však za jeden den,“ přidal komentář Petr Glogar z advokátní kanceláře PwC Legal.

Zaměstnavatel by podle jeho slov kvůli špatnému počasí neměl nařizovat zaměstnancům dovolenou. Ta k takovým účelům není primárně určena.       (Čtěte na stránkách E15)


Ledovka ohrožuje život nejmenších ptáků. Nemohou se přes ni dostat k potravě ..... Současné počasí způsobuje problémy nejen lidem. Drobné ptáky může stávající námraza ohrožovat i na životě. To proto, že kvůli všudypřítomné vrstvě ledu mají problém sehnat dostatek potravy.

„Několikamilimetrová vrstva ledu, která přes noc pokryla stromy i povrch země, zabraňuje ptákům, aby se dostali k potravě,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Největší problémy s překonáním ledové krusty mají ti nejmenší ptáčci a přitom právě oni ztrácejí v chladném počasí nejvíce energie. Pokud jsme tedy dosud se zimním přikrmováním váhali, právě dnes je nejvyšší čas začít,“ říká.

Sýkorky, králíčci, čížci, zvonci a další drobní ptáci spotřebují na zahřátí svého drobného tělíčka mnoho energie. V zimě tráví prakticky celý den hledáním a konzumací potravy, jinak by nemohli přežít. Právě v době, kdy napadne velké množství čerstvého sněhu nebo kdy přírodu pokryje led, je podle ornitologů pro tyto ptáky naplněné krmítko opravdovým požehnáním a nezřídka i záchranou života.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Pár tipů pro advent v klidu a pokoji ..... Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli. Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji? Několik praktických postřehů…

Advent nevyvolává jen pěkné pocity ... Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním pocitem - s těšením. Na vše hezké, co bylo (a je) v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc. Ale může tomu být i opačně. Někteří mají s Vánocemi spojeny i velmi negativní pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali doma. Nemají proto Vánoce vůbec rádi.

Advent má naštěstí duchovní přesah ... Každý z nás má jinou představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo ono“. Adventní doba ale naštěstí není pouze časem předvánočního shonu, i když i to nějak do tohoto období patří. Advent (a křesťanská víra vůbec) má naštěstí svůj silný duchovní obsah a přesah, který není závislý na žádných vnějších okolnostech. A tak můžeme navzdory všem starostem, které na nás doléhají, tento čas prožít velmi plodně a nalézat vnitřní pokoj.

Bůh se rozhodl přijít mezi nás ... Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak někoho, je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a stále přicházet – do našich životů, mezi nás. Rozhodl se stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat náš život a aby nás zachránil.

Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká(vá)ní. Není to tedy čekání na něco, ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem tohoto období je tedy Ježíš, který přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním můžeme nejrůznějšími způsoby: v modlitbě, při bohoslužbě, při četbě Bible, ale i skrze druhé lidi kolem nás a skrze běžné události. Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce svojí přítomností proměňovat všechno. Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem.

Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.

Advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli ... Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili dárky pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je to často jinak, než bychom chtěli. Někdy proto, že v atmosféře vypětí se vše pokazí nějakým nedorozuměním nebo dokonce konfliktem. Jindy je místo pokojné adventní a vánoční pohody u nás dusno jen proto, že máme každý jiná očekávání, jinou představu, nebo si nedovedeme zorganizovat čas a rozplánovat síly.        (Čtěte na stránkách Víra)


Chytré rukavice umožňují šplhat po zdi jako gekon ..... Gekonům i jejich imitátorům stačí van der Waalsovy síly (tzv. slabá vazebná interakce, kdy se molekuly k sobě natočí svými dipóly), nevyužívá se podtlak. Chytré rukavice mají 24 malých lepicích polštářků o celkové ploše 140 centimetrů čtverečních, které jsou k samotné rukavici připevněny pružinami. Student vážil 70 kg, pokus byl bezpečný a provedený s rezervou – rukavice by unesly až 95 kg.

Materiálem použitým na lepivé polštářky byl polydimethylsiloxan. Zajímavé je, že s jedinou přilnavou plochou by to prý nefungovalo, takhle ale nebyl ani problém příslušný „suchý zip“ od zdi zase oddělit.

Projekt podpořila americká armádní agentura DARPA a techniku by samozřejmě rády využívaly různé speciální jednotky – ale třeba i hasiči.

Rukavice jsou při lezení propojeny se stupátky pro nohy, takže lezec nemusí viset za ruce, ale celkem pohodlně stojí. Na videu je vidět, že tímto způsobem se ovšem nedá šplhat příliš rychle, demonstrátorovi celkem trvá, než přilepí jednu rukavici dost na to, aby mohl sundat druhou a posunout se o půl kroku výš.

Uvádí se také, že metoda vyžaduje hladký povrch. To se zdá být divné, na drsném by se přece mělo šplhat lépe – možná by se ale polštářky nějak poškodily.       (Zdroj: Science WORLD)


Odklad zákazu nebezpečného ftalátu téměř prolobbován, nevládky vyzývají Unii, aby tlaku výrobců nepodlehla ..... Od roku 2015 se neměl používat, výrobci ftalátu se snaží jeho zákaz odložit. Řeč je o ftalátu DEHP, který evropská legislativa klasifikuje jako toxický a nebezpečný zejména pro reprodukční systém. Síť evropských nevládních organizací European Environment Bureau (EEB) napsala Evropské komisi, aby nepodléhala lobby výrobců a na zákazu toxické látky trvala. K dopisu se připojila i česká Arnika, která výskyt toxických látek ve spotřebním zboží i zdravotnickém materiálu dlouhodobě sleduje. O odklad zákazu usiluje i chemička Deza z Valašského Meziříčí, která patří do rodiny firem vlastněných Agrofertem Andreje Babiše.

„DEHP je dle platné evropské legislativy klasifikován jako toxická látka nebezpečná zejména pro reprodukční systém.“ vysvětluje vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky. „K rizikům patří poruchy vývoje mužských pohlavních orgánů, snížená plodnost a vývojové vady novorozenců. DEHP rovněž patří mezi potenciálně karcinogenní látky. Je jedním z nejpoužívanějších ftalátů a nejčastěji slouží jako změkčovadlo ve výrobcích z PVC, jako jsou podlahové krytiny, tapety, obalové materiály nebo obuv, ale i ve zdravotnickém materiálu včetně různých hadiček, infuzních vaků či ochranných rukavic,“ dodává Petrlík.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Sonda Rosetta i nadále pokračuje ve zkoumání komety ..... I když nadšení po přistání modulu Philae na kometu pomalu utichá, mise Rosetta i nadále pokračuje ve svém mimořádném výzkumu komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sonda Rosetta tedy nadále obíhá kolem komety a společně s ní se také přibližuje ke Slunci.

Je to už více jak dva týdny, kdy vyslala Rosetta modul Philae na kometu a kdy se odehrálo dramatické přistání. Kvůli ne tak úplně podařeném přistání, kdy modul skončil na jiném místě, než bylo původně v plánu, jeho mise skončila po zhruba 64 hodinách, kdy modulu došly baterie, jelikož nemohly být dostatečně nabíjeny ze slunečního svitu. Ještě před tím nám však stihl poslat kompletní sadu výsledků, která je nyní analyzována vědci v celé Evropě.

I když Philae byl zatím uložen ke spánku, vlastní mise Rosetty zdaleka není u konce. Jak se očekávalo, sonda zůstává i nadále ve výborném stavu i se všemi svými přístroji a vybavením.

Rosetta bude nyní pokračovat v rutinním vědeckém pozorování a výzkumu, poté nastane přechod do takzvané „comet escort phase“. Tato fáze shromažďování dat bude pokračovat až do období, kdy bude kometa procházet periheliem ve vzdálenosti 186 miliónů kilometrů od Slunce. Toto minimální přiblížení komety ke Slunci nastane 13. srpna 2015.

Pár dní po přistání modulu na kometu, dne 16. listopadu, se přestěhoval řídicí tým z velké kontrolní místnosti v ESA’s Space Operations Centre do vyčleněné menší místnosti, odkud tým řídí další provoz sondy.

Od té doby provedla Rosetta sérii manévrů, přičemž použila své stabilizační trysky, aby optimalizovala svou oběžnou dráhu kolem komety pro co nejlepší využití svých 11 vědeckých přístrojů.       (Čtěte na stránkách Astro)


Lesy ČR: výzva k omezení návštěv lesů. V důsledku současného počasí hrozí v lesích pády větví či stromů ..... V souvislosti se současným proměnlivým počasím – ledovka, sněžení – Lesy České republiky, s. p., upozorňují veřejnost na zvýšené nebezpečí lámání větví či dokonce pádů celých stromů. V důsledku těchto klimatických jevů dochází k nerovnoměrnému zatěžování větví a stromů a tím může docházet k jejich zlomům a pádům.

Lesy ČR proto veřejnost žádají, aby návštěvy lesů v tomto období omezila a vyhnula se tak zbytečnému riziku. Obdobně Lesy ČR doporučují řidičům při jízdě na silnicích v lesních úsecích upravit rychlost jízdy tak, aby bylo v případě nutnosti možné bezpečně zastavit.       (Zdroj: Agris)


Kurkuma: Pramen lidského zdraví a věčného mládí .....Po celá staletí, možná i tisíciletí ji lidé uctívali pro její zlatavou barvu, ochranné a konzervační vlastnosti. Dodnes hraje významnou roli v prevenci závažných onemocnění a civilizačních chorob. Vědci se snaží dokázat to, co v Indii už vědí odnepaměti: že kurkuma je jednou z nejmocnějších rostlin na této planetě.

Kurkuma roste divoce v lesích jižní a jihovýchodní Asie, ale pěstuje se v mnoha teplých oblastech světa, například na Srí Lance, v Indonésii, Číně, Peru, Haiti či na Jamajce. Největším výrobcem na světě je Indie. Je to jedna z klíčových složek v pákistánské, indické, perské a thajské kuchyni. V sanskrtu se kurkuma nazývá 'Harida' (žlutá), 'Gauri' (ten, jehož tvář je zářivým světlem) či 'Kanchani' (zlatá bohyně).

Tato bylina se stala pro člověka velmi cenným artiklem, když bylo zjištěno, že prášek z jejího oddenku uchovává potraviny déle čerstvé a udržuje také jejich nutriční hodnotu. Hrála tak významnou roli v přežití a udržitelnosti v Jižní Asii a svého času byla ceněna víc, než zlato a drahé kameny. Nakonec však byla nahrazena levnějšími syntetickými konzervačními látkami.

Zlatavé koření však sehrálo důležitou roli i co se týká spirituálních zvyklostí. Někteří si ji cenili pro její barvu, stejnou jako sluneční světlo a přisuzovali jí speciální ochranné vlastnosti. Lidé v jižní Indii dodnes nosí kolem krku kousek usušeného kořene kurkumy jako talisman, jenž je chrání proti zlu a nemocem. Lidé ve starověké Indii věřili, že kurkuma obsahuje energii Matky Boží, pomáhá k udržení prosperity a čistí čakry (energetická centra v těle). Dodnes ji tamní obyvatelé používají při mnoha posvátných obřadech. Při svatbách si nevěsta se ženichem navzájem nanášejí na čelo pastu z kurkumy a santalového dřeva.

Oddenek kurkumy obsahuje 70% sacharidů, 7% bílkovin, 4% minerálů a nejméně 4% esenciálních olejů. Kromě toho v něm najdete také vitaminy, alkaloidy a pryskyřici. Aktivní složka se nazývá kurkumin a v kombinaci s černým pepřem je až 2000x silnější.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Prunélky, modré trnky ..... Modravě ojíněné tmavé plody keřů lákají k ochutnání. Jakmile je však ochutnáme, zkřiví se nám ústa. Jaká trpkost! Trnky nebo slívy, to se na Valašsku snadno splete. Mluvíme však o trnkách, druhu Prunus spinosa neboli slivoň trnka, někdy i slivoň trnitá, jež rády rostou na lukách nebo u úvozových cest. Podobně jako švestka obsahuje pecku, která je spíše kulatá. Podle latinského názvu jim Valaši říkají prunélky.

Jedlejší jsou, když se nechají „přejít mrazem“. Ten je zbaví množství tříslovin, jež obsahují, a část jejich trpkosti mírně zesládne. Třebaže zcela sladké nejsou, v kuchyni mají jisté omezené použití.

Muži nejraději používají trnky k výrobě pálenky nebo ovocného vína. V kuchyni se plody přešlé mrazem využívají při vaření marmelád, lisují se z nich šťávy, někdy se používají také jako povidla, která je však nutno dosti přislazovat (účinek mrazu se dá nahradit krátkým pobytem v mrazáčku). Pokud se z nich povede udělat dezertní víno, svou chutí připomíná slavné portské víno.

V minulosti se plody trnek využívaly také k barvení látek. Po vyprání získala látka světle modrou barvu. V neposlední řadě patří květ trnky k lidovému léčitelství. Květy působí diureticky, využívají se rovněž při poruchách trávení a průjmech.

Plody trnky náležejí také ptactvu jako zdroj potravy v zimním období. Na její výskyt je vázána také cela řada druhů motýlů. Mnoho ptáčků ji navzdory trnům vyhledává ke hnízdění, zejména ťuhýk je má v oblibě..

Keře se svými modrými plody dříve sloužily jako dostupné ovoce pro chudé lidi.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Kdo byli lidé, které zaměstnanci NASA spatřili na povrchu Marsu? ..... Bývalá zaměstnankyně americké vesmírné agentury NASA, která si nechává říkat Jackie, uvedla v interview pro rozhlasovou show Coast to Coast velice podivnou věc. V roce 1979 spatřila na povrchu Marsu dvě lidské postavy ve skafandrech, které mířily k modulu Viking (dědeček roveru Curiosity).

Jackie uvedla, že v NASA měla na starosti telemetrii Vikingu a spolu s šesti kolegy sledovala jeho pohyb na obrazovkách. „Najednou jsme spatřili, jak se k němu od horizontu blíží dvě postavy ve skafandrech. Nebyly to ale typické skafandry, šlo spíš o jakési ochranné obleky,“ řekla. Že by šly ony postavy otřít prach ze solárních panelů Vikingu?

Nic dalšího se ale Jackie nedozvěděla. Přenos z Marsu někdo stopnul a místnost, do které se přenášel obrazový signál, někdo uzamkl. „Kdo mohli být ti lidé, které jsme na Marsu viděli? Byli to naši kluci?“ ptá se bývalá zaměstnankyně NASA.

Podle některých konspiračních teorií přistáli pozemšťané na Marsu v 60. letech minulého století a výpravy na Měsíc měly sloužit jen jako krytí této významné události. Bývalý pilot CIA John Leary tvrdí, že NASA přistála na Marsu už v roce 1966 a lidé se tu postupem doby přizpůsobili jeho nehostinným podmínkám.

Celé to zní podivně. Kdybychom na Mars opravdu vyslali lidskou posádku, proč nám snímky z jeho povrchu posílají stále jen automaty a ne astronauti? Proč by tak významnou událost někdo tajil?        (Zdroj: ProcProto)


2.12. 2014     Dnes je Mezinárodní den za odstranění otroctví. Roku 1949 přijala OSN Úmluvu o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. Mezinárodní den za odstranění otroctví byl ustanoven z rozhodnutí OSN právě ve výročí této Úmluvy. Zdroje se rozchází v tom, zda se tak stalo již rok poté (1950), či až roku 1984.


Lidé ze Zdounek vyrobili největší perníkový betlém s 1806 kusy ..... Největší perníkový betlém v republice vytvořili lidé ze Zdounek na Kroměřížsku a okolních obcí. Betlém dnes sestavili z celkem 1806 perníků, které sami upekli. Z toho 1255 bylo lidských postav, zbytek tvořily ovečky, stromy nebo domečky, řekla dnes ČTK organizátorka Petra Horáková. Pokořili tak dosavadní rekord, který čítal 1215 postav vyrobených z perníku.

Obyvatelé Zdounek na Kroměřížsku a okolních obcí společně vytvořili největší perníkový betlém v ČR. Vyrobili z perníku 1255 postaviček. Betlém bude k vidění v místním Domě kultury. 

Nadšenci pekli perníky asi měsíc. "Pracovalo nás na tom asi deset lidí aktivně, dalších deset pomáhalo, třeba dozdobovalo perníky," podotkla Horáková, která připravila téměř všechno těsto. Obec podle jejích slov zaplatila materiál. "Spotřebovalo se 120 vajec a 30 kilogramů mouky," podotkla Horáková, která na obci pracuje jako kulturní referentka.       (Čtěte na stránkách České noviny)


Divoké dosednutí modulu Philae ..... Pomocí dat palubního magnetometru ROMAP se vědci pokouší rekonstruovat vícenásobný kontakt modulu s povrchem komety Čurjumov-Gerasimenko. Rychlé a intenzivní změny hodnot svědčí o chaotické rotaci. Nejspíš zavadil o okraj kráteru.

Zařízení experimentu ROMAP je primárně určeno k měření magnetického pole. Když v minulosti prolétávaly jiné sondy v blízkosti jader komet, snaha o změření magnetického pole byla nulová. Bylo zřejmé, že pokud jej komety mají, bude dosahovat minimálních hodnot. Až mise Rosetta mohla přinést přesnější odpovědi. Kdyby se podařilo hodnoty magnetického pole naměřit, šlo by o přelomovou skutečnost, která by zřejmě vedla ke změnám v našich současných teoriích.

Hlavní senzory zařízení jsou umístěny na konci 60 cm výsuvného ramene (viz obrázek). Jeden z nich měří intenzitu magnetického pole, zatímco další množství ionizovaných plynů a elektronů v okolí jádra. Jejich úkolem bylo poskytnout odpovědi na tyto otázky:

- Mají kometární jádra nějaké zbytkové magnetické pole?

- Jakou roli sehrál magnetismus při vzniku a vývoji naší sluneční soustavy?

- Jak se mění interakce mezi kometou a slunečním větrem v průběhu přibližování?

Magnetometr je využíván běžně vědci jak na Zemi, tak při kosmických misích. Ale vytvořit co nejlehčí zařízení fungující v podmínkách extrémního chladu (-150°C a méně) a s minimálními nároky na spotřebu byla výzva. Proto bylo zvoleno řešení drobných senzorů na výsuvném rameni. Byl rovněž vyvinut elektronický systém, který ihned převádí naměřené veličiny do digitální podoby a umožňuje tak jejich rychlý zápis.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Dálniční známky pro rok 2015 jsou v prodeji. Kolik řidiči zaplatí? ..... Roční dálniční kupony na příští rok jsou již v prodeji. Cena poplatků za použití dálnic a rychlostních silnic pro osobní vozidla se proti letošnímu roku měnit nebude. Cena ročního kuponu zůstane na 1500 korunách. Kupony na kratší časová období budou k dispozici nejpozději začátkem ledna, uvedlo ministerstvo dopravy.

Za měsíční kupon motoristé zaplatí 440 korun a za desetidenní 310 korun. Nový roční kupon platí od začátku prosince, dálniční známka na letošní rok platí ještě do konce ledna 2015.

Dálniční kupony je možné získat na pobočkách České pošty a na řadě čerpacích stanic.        (Čtěte na stránkách Týden)


Britská studie přirovnala riziko frakování k azbestu či tabáku ..... Způsob těžby z břidlicových hornin zvaný hydraulické frakování s sebou nese možná rizika podobná těm, jaká šlo v minulosti pozorovat u vědeckých a technických inovací jako azbest, tabák či škodlivá látka thalidomid. Uvádí to studie, kterou vypracoval hlavní vědecký poradce britské vlády Mark Walport.

Hydraulické frakování se používá především ve Spojených státech k těžbě plynu či ropy v břidličných horninách hluboko pod zemí. Při využití této metody se pumpuje voda s rozpuštěnými chemikáliemi do vrtu; její tlak v podzemí rozbije horninu, z níž se tak uvolní plyn.

USA se díky frakování staly soběstačné v dodávkách zemního plynu. Ekologičtí aktivisté ale varují, že tento způsob těžby ohrožuje zásoby podzemní vody nad ložisky. Někteří se obávají, že by mohl zvýšit těžkou nákladní dopravu v zemědělských oblastech či urychlit globální oteplování. Některé evropské země včetně ČR na využívání frakování uvalily moratorium. Vláda britského premiéra Davida Camerona ale kontroverzní techniku podporuje.

Walport ve své studii uvádí příklady inovací, které byly přijaty ukvapeně a měly negativní vliv na životní prostředí a na zdraví. Jsou jimi třeba azbest, mnoho pesticidů, rtuť, tabák nebo thalidomid, což je látka, která se v 50. a 60. letech minulého století užívala v lécích proti těhotenským nevolnostem; později se zjistilo, že se kvůli ní rodí děti se zdeformovanými končetinami.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Pošta vydala kulatou známku s Cimrmanem, pamětní listy vyprodala ..... Česká pošta vydala tři miliony známek s fiktivním českým géniem Járou Cimrmanem. Omezený počet 2500 pamětních listů s historicky první českou kruhovou známkou během dne vyprodala. Při křtu známky to uvedla mluvčí pošty Marta Selicharová.

Cimrman podle herce Žižkovského divadla Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka nabídl rakouské c. a k. poště svůj návrh organizace poštovní služby, při níž bylo k dopravě spěšných zásilek využito polního dělostřelectva. "Výhodou této novinky bylo, že zásilka dopadla během několika vteřin na příslušnou adresu. Nevýhodou bylo, že adresátů ubývalo. Na žádost obyvatelstva Haliče byla tato služba zrušena. Inspirován kulatým poštovním razítkem vytvořil Jára Cimrman pro tyto spěšniny i kruhovou známku," podotkl Svěrák.

Samolepicí známky vyšly ve dvou provedeních. První v nákladu 2,5 milionu kusů ponese nominální hodnotu A, tedy 13 korun, a je vydána na přepážkovém listě obsahujícím 25 známek stejného obrazu, ale různě natočených. Druhá známka pro zásilky do zahraničí v nákladu půl milionu kusů má nominální hodnotu Z, tedy 30 korun. Každá ze známek ponese jinou podobu Járy Cimrmana, protože se neví, která z dochovaných 136 podob je správná.       (Čtěte na stránkách České noviny)


Nejrozšířenější minerál na Zemi dostal konečně jméno ..... To jsou paradoxy: nejrozšířenější minerál na Zemi byl pojmenován až nyní díky vzorku z meteoritu. Seznamte se - bridgmanit. "Hledání tohoto minerálu probíhá již několik desetiletí, ale šlo hlavně o to najít správnou metodu," vysvětluje na webu Space.com Oliver Tschauner, mineralog z Nevadské univerzity v Las Vegas.

Ačkoli minerál tvoří přibližně 38 procent objemu planety a vědělo se, že je jeho hlavní složkou hořčík železa, nemohl být prozkoumán, protože se ve stabilní formě vyskytuje uvnitř spodních vrstev zemského pláště za vysokých tlaků a teplot. Vědci tak znali nanejvýš laboratorně generované vzorky bridgmanitu.

V hloubce od 660 po 2600 kilometrů pod povrchem vytváří podle geologů křemičitan hořečnatý perovskitovou strukturu (specifická struktura krystalu), kterou si lze představit jako pole dvoj-pyramid spojených v rozích. Centra jednotlivých pyramid v mřížce jsou z křemíku, vrcholy a rohy jsou vyrobeny z kyslíku, a hořčík a železo jsou umístěny mezi dvoj-pyramidami. Přirozeně blíž k povrchu se však tento minerál nevyskytuje, protože při přechodu do vyšších vrstev se jednoduše přetváří na jiné minerály, a tak vědci neměli vzorek a nemohli jej oficiálně pojmenovat.

Proto se pátrání upřelo ze zemských hloubek do vesmíru, kde v podmínkách vysokorychlostních srážek může tento materiál vzniknout a ve formě meteoritu dopadnout na Zem. S postupným vylepšením měřících metod se nakonec podařilo vědcům izolovat minerál ukrytý v nitru Země a nazvat jej po nositeli Nobelovy ceny Percym Bridgmanovi.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Vědci z Ostravy vytvořili Klondike z popílku ..... Těžit stříbro z horniny začíná být ekonomicky zajímavé, pokud ho získáte alespoň 100 miligramů z kilogramu suroviny. Z kila popílku přitom můžete dostat až 380 miligramů stříbra. Nebo třeba 600 miligramů zirkonu - drahého kamene používaného například do šperků.

Zjistil to výzkumný tým profesorky Heleny Raclavské z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava během práce na projektu, který se zabývá dalším využitím popílku z energetických zdrojů. Pro vědce bylo skutečným překvapením, že mohou ze zbytků po spalování těžit cenné kovy nebo minerály jako kdysi prospektoři na Klondiku.

"Zirkon a stříbro jsme objevili v popílku, který vzniká při spalování nemocničního odpadu. Už jsme začali také zkoumat, kde se tam bere. Tak třeba zirkon je součástí barevných vršků na kanylách," objasňuje Helena Raclavská.

Profesorka Raclavská spolu s dalšími zhruba deseti výzkumnými pracovníky jak z řad vědeckých pracovníků, tak studentů, zejména účastníků doktorandského studia, pracuje už více než tři roky na různých metodách dalšího zpracování popílku.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Liga na ochranu zvířat zveřejnila „Vzkaz tyranům“. Za spáchání trestného činu týrání vás budeme stíhat ..... Liga na ochranu zvířat nachází podporu v současných právních zákonech a vzkázala těm, kdo ubližují našim němým průvodcům, že jim to neprojde.

„Útulky a depozita Ligy na ochranu zvířat ČR se každodenně potýkají s bolestí týraných zvířat, neustále se setkáváme s případy lidské krutosti. Na straně druhé se daří tyto případy řešit a také dostat před soud. Liga na ochranu zvířat ČR proto přichází s kampaní s názvem Vzkaz tyranům. Naším cílem je upozornit na to, že bezcitnost a týrání zvířat už prostě neprochází. Součástí kampaně budou osvětové akce včetně dokumentace konkretních vyřešených případů týrání zvířat,“ sděluje Liga na svých stránkách a také přes sociální sítě.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


V Británii mohlo být loni až 13 tisíc otroků ..... Zdá se, že listopad byl v Británii ve znamení boje proti otrokářství. Britský úřad Home Office uveřejnil analýzu, která se snažila zjistit počet obětí obchodování s lidmi – „otroků“ – za rok 2013. V analýze Modern Slavery: an application of multiple systems estimation dochází úřad k dohadu počtu otroků zhruba mezi 10 000 a 13 000 jedinci. Tato čísla se skládají jednak z osob, které jsou prokazatelně potenicálními oběťmi (celkem 2 744 lidí – data od National Crime Agency), a osob dopočítaných pomocí metody „multiple systems estimation“ – takových osob je tedy zhruba 7 až 10 tisíc.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Vyšehradský kodex poprvé v historii restaurován ..... Vyšehradský kodex je s pojišťovací hodnotou 1 miliardy korun nejcennějším rukopisem v zemi. Za mimořádných bezpečnostních opatření byl poprvé v historii restaurován a 31. ledna bude vystaven.

Vyšehradský kodex, někdy nazývaný také jako korunovační evangelistář krále Vratislava II. je soubor 108 pergamenových listů svázaných ve hřbetu. Evangelistář je kniha obsahující výňatky z evangelií připadajících na neděle a svátky. Tuto knihu dostal kníže Vratislav II. po korunovaci na českého krále. Korunovace proběhla roku 1085 a o tom, kde přesně kodex vznikl a kdo byl jeho dárcem, se vedou diskuze. Od roku 2005 je národní kulturní památkou.

Téměř před 30 lety se začali restaurátoři připravovat na konzervaci Vyšehradského kodexu. Během grantového projektu byla simulována historická barevná vrstva a testovány uvažované fixační prostředky. Kodex byl za naprostého utajení teď v listopadu převezen z Klementina do laboratoře. Při samotném restaurováni byla nejprve mikroskopem vyhledána místa, kde vznikla dutina mezi barvou a pergamenem. Poté byla dovnitř nanesena speciální směs takzvaná vyzina, což je klíh z měchýře jesetera s přídavkem tragantu.

Zásahy byly nutné na 12 stranách, ale pouze drobné, v řádu milimetrů čtverečních. Pomocí stlačeného vzduchu restaurátoři směs nanášeli dávkovačem. Dávkovač je speciální injekční stříkačka, která umí regulovat velikost kapek a zajistit, aby kapka neupadla dřív, než je potřeba.To probíhalo úplně bez dotyku. Jeden restaurátor seděl u mikroskopu obklopený dalšími odborníky, kteří mu asistovali.

Kodex je velmi zachovalý

Iluminace ve Vyšehradském kodexu jsou i po téměř 1000 letech stále ve velice dobrém stavu. V laboratoři strávil Vyšehradský kodex pod dozorem týmu odborníků několik dní. Bylo ověřeno, že má kodex poškozenou knižní vazbu a někde i pergamen s malbou. Asi největší problém je stav barevné vrstvy a deformace pergamenu, to však není nutno aktuálně řešit, to může počkat dalších 50 až 100 let. Díky pergamenu, který je ve vynikajícím stavu, vydrží další staletí. V současné chvíli jsou všechna kritická místa zafixována.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


1.12. 2014     Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila první prosincový den za Den boje proti AIDS. Stalo se tak roku 1988 (podle některých zdrojů až o rok později). Smyslem dne je sdílet nejnovější poznatky o léčbě této zákeřné nemoci, informovat veřejnost o možnostech ochrany,


Nevolnictví dětí v ČR jednadvacátého století! A mají jejich rodiče vůbec nějaká práva? Mají jediné. Zaplatit!! ..... Také jste se ve škole v hodinách dějepisu učili, že nevolnictví v Čechách bylo zrušeno již v roce 1781 patentem císaře Josefa II? Z hlediska historického je to nepochybně pravda. Pro ty, kteří snad zapomněli, co zrušení nevolnictví pro poddané znamenalo, je pro náš článek důležité, že poddaní se nadále „…mohli svobodně odstěhovat bez souhlasu majitele panství“. Přenesme se nyní o více než 230 let do České republiky v roce 2014. Opravdu bylo nevolnictví zrušeno?

O tom tedy máme vážné pochybnosti. Nevolnictví v Čechách naopak jen kvete. Jenom se trochu pozměnil jeho obsah. Že nevěříte? Pokusíme se vám to dokázat.

Naše sportovní svazy a kluby vytvořily systém, kterým přeskočily několik století a nevolnictví zakotvily do svých přestupních řádů a tabulek tzv. výchovného. Podstatou systému je, že sportovec, v našem případě žák či dorostenec, nemůže změnit klub (tedy v podstatě se „přestěhovat“) bez jeho souhlasu (tedy klubové „vrchnosti“) a zaplacení „výchovného“, jehož výše se pohybuje od desetitisíců až po statisíce korun. Za dítě, ne za prvoligového profesionála nebo reprezentanta!! A pokud není souhlas vrchnosti (klubu) udělen a výchovné není zaplaceno, tak hráč nikam odejít nesmí!! Hotovo. Že vám to připomíná větu z Josefova patentu? Pak máte pochopitelně pravdu!        (Čtěte na stránkách Instory)


Zakáže Mendelova univerzita balenou vodu na kampusu? ..... Brněnská univerzita by se brzy mohla přidat k padesátce severoamerických škol, které zamezují prodej balené vody. Upozorňují tak na zásadní a zbytečný dopad, které mají jednorázové PET lahve na životní prostředí.

Balená voda zaplavila v 90. letech český trh tak rychle, že jsme se nestačili zamyslet nad širšími důsledky tohoto výrobku. Sama jsem v té době vyrůstala a nebýt zdravého rozumu mých rodičů, vnímala bych zejména kladné aspekty balené vody: pohodlnost, jednoduchost a lákavou reklamu. Přísliby krásy a štíhlé linie v lahvi však mají i svou temnou stránku.

Balená voda bývá nazývána marketingovým trikem století. Platíme za něco, co nám téměř zadarmo teče doma. Taháme těžké balíky místo prostého otočení kohoutkem. Zejména ale zbytečně plýtváme neobnovitelné zdroje. V ČR se sice 67 % vytříděných plastů zrecykluje (data Ekokomu - http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/vysledky-systemu/vyrocni-shrnuti), ale to není jádro problému. V odpadovém hospodářství je prioritou prevence: Recyklace nebo energetické využití (alias spalování) je menší zlo než skládkování, ale pointou je vzniku odpadu úplně předcházet.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


V Británii vyjel první autobus poháněný lidskými výkaly ..... Bio-Bus jezdí na plyn, který je generován z lidských výkalů a potravinových odpadků, jenž nejsou vhodné ke konzumaci. Lidská stolice nebyla nikdy tak důležitá!

V Anglii mu přezdívají Autobus číslo 2 (jak říkají vyměšování stolice). Tento dopravní prostředek je tak příkladem pro ekologické zpracování lidského odpadu i způsobem zlepšení kvality ovzduší ve městech. Autobus se čtyřiceti sedadly bude sloužit jako kyvadlová doprava mezi bristolským letištěm a městem Bath v jihozápadní Anglii. Ovšem pozor, tento autobus ujede na jednu nádrž téměř 300 kilometrů!

Plyn použitý pro pohon Bio-Busu je generován v bristolské čistírně odpadních vod, jež je řízena společností GENeco. Její generální ředitel Mohammed Saddiq věří, že zpracování potravinového a lidského odpadu může vyprodukovat dostatečné množství biometanu pro národní síť energie, jež bude schopna dodat energii téměř 8500 domácností a také poskytnout palivo pro tento speciální autobus.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Vadí vám politika? O zkaženosti současného světa aneb jak si chránit své duševní zdraví ..... Udělejte si rychlý test: Souhlasíte s tvrzením, že současný svět je zkažený a doba zlá? Co to o vás vypovídá, si přečtěte v tomto článku. Nebo ještě jinak: Prožíváme jako lidské bytosti nejlepší nebo nejhorší dobu v dějinách? Esther a Jerry Hicks tvrdí, že odpověď na tuto otázku je pro vás indikátorem, kolik máte v sobě odporu a na kolik jste naopak v souladu s nejvyšší verzí sebe sama. Čím více odporu v sobě máte, tím více lnete označit současný svět za špinavý, plný lumpů a zvráceností. Čím více jste naopak v souladu s přirozeným Proudem (samotným tlukotem Vesmíru/Bohem), tím více budete naopak se současným stavem spokojeni.

Vtip je v tom, že kolem nás se objektivně nachází obojí: světlo i tma, rozkvět i úpadek, šlechetnost i hanebnost. Každý z nás si vybírá, na co svou pozornost zaměří.

Politici jsou naším zrcadlem ... Víte, čeho jsem si ve své psychologické praxi, mimo jiné, všiml? Člověk, který má v sobě jakékoliv téma zpracované a je s ním „ v pohodě“, nemá potřebu jej řešit. Například, kdo v sobě rozvinul hlubokou lásku, nemá jakoukoliv potřebu o ní mluvit a ani ho tím pádem neirituje nedostatek lásky – protože má soucit a miluje i lidi, kteří sami nenávidí. Ať už se setkáme na ulici nebo třeba přes televizní obrazovku s jakýmkoliv pro nás nepříjemným člověkem (politikem), položme si otázku: „Jaké MOJE slabé místo mi tento člověk ukazuje? Proč mi tolik vadí? Co sám v sobě ještě nemám vyřešené?“

Politika vyvolává, hlavně v současnosti, velké emoce. Přesněji řečeno: ne politika, ale média. Čím silnější negativní emoce, tím vyšší sledovanost. Nedávejme médiím takovou moc a nehrajme jejich hru – nenechme do našeho vědomí šířit strach, zlobu, naštvanost. To nemá nic společného s naivitou nebo neinformovaností. (Dnes má objektivně paradoxně nejméně informací ten, kdo se dívá na hlavní televizní zprávy.)        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vědci chtějí vyrobit čtečku myšlenek ..... Člověk při přemýšlení nebo při čtení používá vnitřní hlas. Právě slova, která při uvažování užíváme, jsou klíčem ke čtení myšlenek. Monitoring přenosu signálu v nervových buňkách je schopen odhalit změny aktivity mozku při vyslovování slov nebo poslechu hudby.

Vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley se snaží vyrobit přístroj, který by byl schopen interpretovat přenosy těchto nervových signálů. Vědci udělali sérii pokusů, kdy dali několika lidem přečíst nahlas určitý text a zaznamenávali přitom jejich mozkovou aktivitu.

Poté měli ti samí lidé číst stejný text v duchu a jejich mozkovou aktivitu vědci opět zaznamenali. Poté se snažili v obou záznamech činnosti neuronů najít shody a interpretovat je na slova ve čteném textu. Signály prý nebyly úplně totožné, přesto se částečně podařilo určit, v jaké části textu se čtenář nacházel. Na čtení myšlenek to sice nestačí, ale jistý pokrok tímto směrem lidstvo udělalo.        (Zdroj: 21@století)

No tak to je přesně to, co lidstvu ještě chybělo ... blééééé !!!


Americká firma vyrábí pivo v sáčku s brčkem. V Česku by propadlo ..... Americká společnost PPi Technologies nabídla svým zákazníkům novinku – pivo v sáčku, které mohou nasávat přibaleným brčkem. Sáčkované pivo s názvem Beer On The Go (pivo na cestu) je určeno těm, kteří si pro něj dojdou přímo do pivovaru a nechají si ho stočit na místě. Na pulty běžných obchodů se tak obal z laminované fólie nedostane.

Ačkoliv je tak trh pro rozšíření nového obalu omezen, své věrné zákazníky si patrně najde. „To se perfektně hodí k vodě. Jedno bych si dala,“ napsala na Facebooku Nancy Reeves-Hainesová. Podobně reagovali na nový obal i další američtí pivaři. Společnosti se tak podařilo oslovit ty, na které cílila. „Náš nový obal je určen pro venkovní aktivity, na které se nehodí nosit s sebou sklo,“ propaguje firma nový obal na svých stránkách s tím, že vedle piva je do obalu možné načepovat i vodu či další nápoje.

Společnost však upozorňuje, že sáček je vhodný jen pro méně sycené nápoje, takže například sodovku z něj už pít nedoporučuje. „Při pokojové teplotě vyprchá plynný obsah během 24 hodin,“ upozorňuje firma.

V Česku sáčky neprorazí ... Lidé si mohou koupit pivo buď v samostatném balení o objemu zhruba 250­ml, nebo šest piv zabalených dohromady, či multibalení o objemu zhruba 1,8 litru.Podle odborníků by čeští pivaři sáčkované pivo ve větší míře nepřijali. „Sáček Single25 je vyroben z fólie PET/AL/PA. Je svařen ze tří stran, ohnutá strana padne příjemně do dlaně,“ hodnotí nový obal po technické stránce Václav Doležal z České obalové asociace Syba. „Ale pro českého pivaře je to nepředstavitelná degradace, takže tento způsob balení piva v našich zemích příliš šancí nemá,“ dodává.       (Čtěte na stránkách Agris)

No fuuuuj, to jsou ale čuňata ....


David Nesvorný přidal Sluneční soustavě planetu ..... Pokud se po maturitě rozhodnete co dál se životem a vaší volbou se stane astronomie, máte dvě možnosti. Můžete vystudovat některou z vysokých škol, zůstat v Česku a astronomií se živit, nebo se můžete přestěhovat do zahraničí a astronomický výzkum skutečně dělat. Mnozí naši krajané dosahují velkých úspěchů. Jiří Polívka pomáhal stavět největší submilimetrový radioteleskop na světě (GTM) v Mexiku. Tomáš Chýlek, se kterým jsme dělali rozhovor nedávno, se zase podílí na konstrukci největších optických dalekohledů. Pavel Machálek pak pracoval v týmu kosmického dalekohledu Kepler.

Nejslavnějším českým astronomem, kterého citují na předních místech nejen odborné časopisy, ale i světová média, je dr. David Nesvorný. Zaměstnanec Southwest Research Institute vystudoval Univerzitu Karlovu a Univerzitu v Sao Paulu. Do povědomí se nejvíce zapsal svou loňskou prací, která předpokládá, že Sluneční soustava měla kdysi o jednu plynnou planetu více. Nebohý kolega Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu byl později vyhozen ven ze Sluneční soustavy při gravitačních hrátkách.

Něco podobného zřejmě ve vesmíru není neobvyklé. Astronomové už dokonce objevují bludné planety, které neobíhají okolo žádné hvězdy a kdysi dávno byly také vyhozeny z mladých planetárních systémů.      (Čtěte na stránkách VTM)


Lednice, jeden ze sedmi divů v ČR ..... Zámek Lednice na Břeclavsku sbírá své prvenství v počtu návštěvníků. Tato památka spolu se svým lednicko-valtickým areálem je zapsána v UNESCO jako součást světového kulturního dědictví. Zámecký park, kterým je historická stavba obklopena, je sám o sobě unikátním prostorem, který nelze opominout.

Stará čeština má pro park velmi výstižné pojmenování – libosad. Režisér Střítecký o něm natočil oceněný film Lednický park vypravuje:

Upravené květinové záhony, ozdobné kvetoucí keře se střídají s volným zeleným prostorem parku, jehož vodní hladiny prosvětlují květy leknínů nebo plující labutě.

Nemusíte chodit pěšky, ale vybrat si cestu na koni, v kočáře nebo plout lodí po vodní ploše.

V zámku se připravuje rozšíření čtvrtého prohlídkového okruhu, nebudou scházet ani oblíbené noční návštěvy. Proběhnou listopadové gurmánské akce, během adventu se připravují adventní i vánoční trhy a jarmarky. Připravují se dokonce vánoční sváteční prohlídky zámku.

Mocný, původně rakouský rod Lichtenštejnů zvelebil jeho krásu a napomohl rozvoji historického vývoje kraje.       (Zdroj: Velká Epocha)


Počátky zemědělství popohnaly evoluci plevelů ..... Nejen zemědělské plodiny prodělaly na úsvitu zemědělství intenzivní proměnu. Na změnu podmínek zareagovaly i rostliny, které se vyvinuly v polní plevele. Některé už bez zemědělství nepřežijí.

Plevele snižují světové výnosy asi o desetinu a páchají tak každoročně na úrodě škody odhadované řádově na desítky miliard dolarů. Počátky této „metly polí“ zkoumají izraelští vědci pod vedením Ehuda Weisse z Bar-Ilanovy university v Ramat Ganu na archeologické lokalitě Atlit-Yam. Lidé tu žili před 9000 roky. Protože se od té doby s koncem ledových dob zvedly světové hladiny moří a oceánů, nachází se dnes pravěké sídliště několik metrů pod hladinou Středozemního moře. Díky tomu se tu dochovaly ve velmi dobrém stavu nejrůznější organické zbytky.

Výzkum Atlit-Yamu nabízí pohled na zemědělství po zhruba dvoutisíciletém vývoji. Zemědělci z této lokality pěstovali pšenici, ječmen, cizrnu, čočku a další rostliny. Kromě zbytků plodin tu vědci našli i velmi dobře dochované pozůstatky po nejméně 35 druzích plevelů. Už z toho je zřejmé, že některé rostlinné druhy se přizpůsobily podmínkám pravěkého zemědělství velmi rychle. A nejméně pět druhů plevelů už bylo adaptováno na podmínky zemědělství tak, že byly na obhospodařované plochy odkázány. Mimo ně nedokázaly trvale existovat. K těmto plevelům patřil například jílek mámivý nebo zapalička egyptská. Výsledky tohoto výzkumu nyní publikoval Weissův tým ve vědeckém časopise Vegetation History and Archaeobotany.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Kozákov skrývá neskutečné poklady ..... Nejbohatší oblast v Česku? Možná je to právě Kozákov. O půdě v Kozákově se traduje, že skrývá obrovské bohatství.

V dávných dobách se zde údajně nacházelo naleziště drahých kamenů. Známá je historka, kterak pasáčci popoháněli svůj dobytek kameny, které měly daleko větší hodnotu, než celé stádo.

Názory o vzniku názvu obce se různí. Jedni říkají, že je poděkováním jedné koze, která svým kopýtkem ze země vyrýpla jeden opravdu hodně drahý kousek. Druhá verze se taktéž přiklání k domácímu dobytku. Před dávnými časy bydlela na úpatí hory chudá žena se svým synem. Měli dvě kozy, které hoch každý den pásl. Jednoho dne byly kozy neposlušné a stále mu zabíhaly jinam. Chlapec se rozzlobil, vzal kámen a hodil jím po kozách. Kámen jednu zasáhl a zabil. Šel okolo pocestný. Viděl, co se stalo. Sebral kámen a prohlédl si jej. Poznal, že je to drahý kov. Prodal jej ve městě a utržil za něj mnoho peněz. Když se to lidé dozvěděli, hledali na tom kopci podobné kameny. Poněvadž tam hoch zabil kovem kozu, nazvali prý kopec jménem Kozákov.

Ve středověku plály na Kozákově signální ohně a později se zde shromažďovaly tisícové tábory lidu. Na počátku 20. století chtěl turnovský malíř Jan Prousek nechat vybudovat na vrcholu Kozákova kapli nebo přes 20 metrů vysokou mohylu s umělou jeskyní, která by byla vysázena tamějšími polodrahokamy. Z obého sešlo a nakonec byla na místě vystavěna pouze turistická chata.       (Zdroj: Doplněk)


28.11. 2014     Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života letos vychází na 28. 11. 2014. Slaví se vždy poslední pátek v listopadu od roku 1992 pod názvem Den nenakupování (Buy Nothing Day).


Kdo před 150 tisíci lety vytvořil v Tibetu kovové trubky? Mimozemšťané, prastará civilizace či příroda? ..... Soustava kovových trubek neznámého původu v tibetské autonomní oblasti v čínské provincii Qinghai je od roku 2002 místní turistickou atrakcí, kam čínské turistické kanceláře svážejí turisty autobusy.

Má se za to, že tu mimozemšťané kdysi mívali buď odpalovací rampu pro jaderné rakety, nebo jadernou elektrárnu. Neznámým mimozemským návštěvníkům tu místní obyvatelé dokonce vztyčili památník.

Potrubí se nachází v hoře Baigong asi 40 kilometrů západně od města Delingha. Jedna ze tří jeskyní uprostřed hory se zdá být umělá a celá je protkaná systémem kovových trubek, z nichž největší vede od stropu až na zem a v průměru měří 40 centimetrů. Další trubicovité útvary se táhnou od jeskyně až ke slanému jezeru Toson a ještě dál podél jeho jižního břehu. Od roku 2001 jsou předmětem vědeckého bádání.

Výzkum vzorků přinesl šokující fakta. Trubky jsou staré asi 150 tisíc let! Jenže lidská historie v této oblasti sahá jen zhruba 30 tisíc let do minulosti. Kdo je tedy vyrobil?        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Budoucnost nezávislých médií mají v rukou čtenáři ..... Kdo ovlivňuje informace publikované v médiích? Velmi pravděpodobně jejich majitelé a zaměstnanci, potažmo hlavní inzerenti. Vždy platí pořekadlo: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Samozřejmě není to absolutní. Otázkou však je, zda je možné „jíst chleba čtenářů“ a být zodpovědný právě jim – to je budoucnost nezávislých médií.

Pokud bude hlavní zisk médií směřován na čtenáře a diváky, potom o jejich přežití rozhodne prodej výtisků a sledovanost pořadů. V tom případě nebudou moci velcí inzerenti a movití majitelé ovlivňovat informace prezentované médii, ale budou je ovlivňovat čtenáři, kteří si je budou kupovat a buďto sledovat, nebo nebudou.

Každý jednotlivec často přemýšlí nad tím, jak může sám něco zmoci proti systému a jak může přestavět vystavěné koleje a velké firmy. Ve skutečnosti každý den můžeme měnit svět k obrazu svému. Který deník nakupujeme, jaký televizní program sledujeme, jaké internetové stránky a zpravodajství navštěvujeme, tak právě ty svojí činností podporujeme.

Internetové stránky vydělávají na počtu zobrazení stránek a návštěv. Televizní stanice vydělávají na sledovanosti. Deníky a žurnály vydělávají na čtenosti. Všechna média jsou přímo závislá na lidech, kteří je sledují. Pokud je nikdo nebude sledovat a nakupovat, potom se dostanou do finanční krize a postupně zaniknou. Je to tedy sám čtenář a divák, kdo si vychovává a kdo udržuje při životě konkrétní média.

Chcete si stěžovat na bujení bulvárního tisku? Vždyť bují jen proto, že ho lidé masově čtou. Bez čtenářů by přece nutně musel zaniknout. Jste znechuceni z množství pornografie v novinových stáncích, prodejnách DVD nosičů a specializovaných obchodech? Kdo ale umožňuje pornografii existovat a prosperovat? Jsou to právě její diváci a čtenáři. Tedy společnost. Jednotlivci. Ti, kteří je podporují svými penězi.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)

Nojo, něco jiného je ale obsahová stránka věci a něco jiného důvěryhodnost a serióznost předkládaných informací. K čemu bude zřeknutí se bulváru a příklon k na pohled seriózním informačním zdrojů, když informace tam obsažené jsou účelově manipulovány ... A bulvár bohužel bude prosperovat čím dál víc - nenutí lidi přemýšlet a pohled na svět svým příznivcům podává formou slabikáře pro malé děti ...


Jak se dá vyhnout minovému poli? Pohledem na listy rostlin a stromů ..... Botanika je navýsost užitečná věda, která vám může doslova zachránit život. Zvláště, když se procházíte po balkánských horách, ale stejně dobře funguje i na jiných místech světa. Rostliny totiž velmi citlivě reagují na toxické látky v půdě, a tak z jejich druhového složení a typického poškození listů můžete odpozorovat i přítomnost smrtícího nebezpečí skrytého pod zemí. Min. Univerzita v Richmondu nyní rozpracovala metodu, díky níž pomůže skladba a stav rostlin na lokalitě nebezpečné trhaviny identifikovat.

Virginia Commonwealth University se tímto inovativním přístupem k vyhledávání explozivní ekologické zátěže zabývá už delší dobu. Cílem vědců bylo přijít na finančně nenáročnou metodu, díky které by se mohlo dařit identifikovat nejohroženější zaminované lokality. Po světě totiž existují desítky míst s minovými poli, jejichž mapy se už dávno ztratily. V řadě případů, například při válce ve Vietnamu, v sub-saharské Africe nebo při sérii válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii, se umístění min do map vůbec nezaznačovalo.

V Evropě je situace stále kritická, zejména v posledním jmenovaném regionu. Dodnes tu existuje na 600 lokalit, kde na loukách, ve starých rozbořených domech a podél cest může číhat jedna jediná anebo také celá série nášlapných smrtících pastí. V roce 2012 zabily po celém světě staré protipěchotní miny 3268 lidí, přičemž 47 % případů se jednalo o děti. Jak uvádí Virgina Commonwealth University ve své zprávě, minová kontaminace je problém přinejmenším šedesáti zemí světa. Kuriózní je, že největší počet minami znepřístupněných lokalit je ve Spojených státech amerických, kde se žádný válečný konflikt neodehrával. Existuje tu ale na 2000 vojenských objektů, testovacích ploch, skladišť, letišť a střelnic, které jsou minami chráněny. Na těchto lokalitách zahájila univerzita svou první sérii pokusů.

Staré miny uložené v zemi uvolňují do svého okolí specifické chemické látky, substance odvozené od TNT (trinitrotoluenu) a RDX. Tyto toxické látky pochopitelně stresují nadzemní vegetaci a při dlouhodobé expozici částečně ovlivňují její skladbu. „Například listy jilmu okřídleného vypadají jako po použití herbicidu,“ říká Stephen Via. „Mají sesychající okraje a nápadné rezavé tečky na povrchu.“ Via spolu s kolegy tento konkrétní případ zaznamenal na pyrotechnickém „úložišti nevybuchlé munice“ v Jižní Karolíně. Zaujalo ho především to, že zatímco listnaté křoviny a dřeviny reagovaly na přítomnost toxinů intenzivně, přítomné trávy a plevele zůstaly nezměněny.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Mohou na Slunci vzniknout supererupce? ..... Sluneční erupce je explosivní proces ve sluneční atmosféře, který vzniká rychlou přeměnou magnetické energie v okolí slunečních skvrn na ohřev a pohyby plasmatu, urychlování částic a záření v širokém oboru spektra od radiových vln, přes optické, rengenové až po gama záření. V některých případech energie, uvolněná v těchto stelárních erupcích, podstatně převyšuje energii maximálních pozorovaných slunečních erupcí. Tyto erupce, které jsou tisíc a více krát mohutnější, než dosud pozorované nejmohutnější erupce na Slunci, se nazývají supererupce.

1 Úvod

Sluneční erupce je explosivní proces ve sluneční atmosféře, který vzniká rychlou přeměnou magnetické energie v okolí slunečních skvrn na ohřev a pohyby plasmatu, urychlování částic a záření v širokém oboru spektra od radiových vln, přes optické, rengenové až po gama záření. Typické množství energie uvolněné v tomto procesu, trvajícím několik minut až několik hodin, je 1022 – 1025 J. Schéma modelu sluneční erupce je zobrazeno na obrázku 1. K erupcím podobného typu dochází i na hvězdách. V některých případech energie, uvolněná v těchto stelárních erupcích, podstatně převyšuje energii maximálních pozorovaných slunečních erupcí; dosahuje hodnot až 1026 – 1031 J. K nejmohutnějším erupcím dochází zejména u mladých a dvojných hvězd. Tyto erupce, které jsou tisíc a více krát mohutnější než dosud pozorované nejmohutnější erupce na Slunci, se nazývají supererupce.       (Čtěte na stránkách Astro)


Kdo a jak přemisťoval obří kvádry v Baalbeku? ..... Je to záhada, která stále nemá uspokojivé vysvětlení. Féničané před 5000 lety dokázali nejen opracovat, ale hlavně vylomit a přemístit obří kameny o hmotnosti stovek tun. Záhada je o to větší, že ani s dnešní moderní technikou by se nám to nepodařilo.

Doslova monumentální je fénická výstavba v Baalbeku, historickém městě ležícím ve východním Libanonu, asi 60 km od Bejrútu. Obrovské základy jsou zhotoveny z ohromných kamenných bloků. Kupříkladu jihovýchodní stěna terasy, na které byl vystavěn Jupiterův chrám, je postavena z 9 obřích kvádrů, z nichž každý váží více než 300 tun. Severozápadní stěna je pak ještě výraznější. Obsahuje totiž trojici největších opracovaných monolitů na světě. Není tedy nijak překvapivé, že se o nich hovoří jako o Divu tří kamenů (Triliton).

Kvádry mají rozměry 29 x 4 x 3,6 metru a jejich hmotnost se pohybuje okolo 1000 tun. Kameny jsou navíc sestaveny opracovány a sestaveny tak přesně, že do rýhy mezi nimi nejde údajně vložit ani jehlu…       (Čtěte na stránkách 21@století)


Al-Džáhiz: tisíc let před Darwinem ..... Charles Darwin nebyl první, kdo přišel s evoluční teorií. Počátky těchto myšlenek lze vysledovat v islámském světě 9. století, před více než tisíci lety.

Píše se rok 869, tedy deváté století našeho letopočtu, nacházíme se v arabském městě Basra, rozkládajícím se na jihu současného Iráku. V malé, zaprášené pracovně sedí učenec, zahloubaný do knih, a na pergamen si vypisuje poznámky.

V jednu chvíli vstane od práce, přejde k nástěnným policím plným knih a chce si z nich vytáhnout jeden z objemných svazků. V jeho době se knihy na police dávaly naležato, nikoli nastojato, jak je tomu dnes, takže řada tlustospisů tvoří vysoký sloupec. Starý, už třiadevadesátiletý učenec se snaží slabýma, třesoucíma se rukama vytáhnout jeden ze svazků vespod. V tu chvíli se to stane – věž z knih se nahne, rozkymácí, a několik stovek kilogramů se sesype na nebohého vědce!

Najdou ho až o dvě hodiny později, a už mu není pomoci – jeho kosti jsou polámané, puls už nehmatný. Takhle skončil jeden z nejvzdělanějších mužů své doby, al-Džáhiz (Wikipedia). Jeho téměř stoletý život byl ukončen symbolickou smrtí, kdy byl zavalen a rozdrcen svými milovanými knihami.

Dnes už samozřejmě nevíme, jestli je tato historka skutečně pravdivá. Od těchto dob nás dělí časová propast o šíři více než tisíce let. Jiné zdroje uvádějí, že arabský učenec al-Džáhiz (narozen kolem roku 776 v Basře) trpěl ve stáří špatným zdravotním stavem a zemřel kvůli celkové sešlosti.

Nicméně znalec arabského světa Luboš Kropáček říká: „Italové na to mají jedno velmi hezké přísloví – jestli to není pravda, pak je to velmi pěkně vymyšlené.“ Smrt zavalením knihami by byla pro al-Džáhize skutečně symbolická – patřil totiž mezi nejvzdělanější a nejsečtělejší muže své doby.

Evoluce v arabském podání ... Proč se však v současnosti zabývat středověkým učencem, který žil před tolika staletími? Al-Džáhiz není zajímavý pouze pro historiky specializující se na arabský středověk. Může nás zaujmout hned z několika důvodů. Tím nejdůležitějším je zřejmě to, že již v devátém století našeho letopočtu – tedy v době, kdy u nás v období raného středověku vládli první Přemyslovci – vytvořil ucelený myšlenkový systém, který by se dal považovat za předchůdce evoluční teorie. Tedy toho pohledu na přírodu, za jehož objev a prosazení dnes oslavujeme především Charlese Darwina, jenž s ním přišel až v devatenáctém století.      (Čtěte na stránkách VTM)


Houby jako lék – Protirakovinné účinky hub ..... Jednou z prvních hub, jíž byly v lidové tradici připisovány protirakovinné účinky, byl hřib smrkový. Traduje se, že obyvatelé podhorské oblasti Šumavy, na české i německé straně, od dávných dob přikládali kousky této houby na kůži ve snaze zbavit se některých nádorů.

Americký vědec E. H. Lucas navštívil v r. 1934 malou vesničku na bavorské straně Českého lesa. Zde se od místních dřevorubců dozvěděl, že pravidelně jedí hřib smrkový jako prevenci proti výskytu nádorů. O dost později (1948) použil sušené hřiby smrkové pro přípravu vodných extraktů, které úspěšně otestoval na myších proti sarkomu 180. V r. 1957 se spolupracovníky popsal účinnou látku jako polypeptid obsahující minimálně 9 aminokyselin. Protože tento hřib, podobně jako velké množství mykorizních hub, rostl v čisté kultuře velice pomalu a navíc při umělé kultivaci se aktivní protirakovinné látky netvořily, obrátil se dr. Lukas k jiné houbě, které folklor rovněž přisuzoval protirakovinné účinky. Touto houbou byl vatovec obrovský (Langermannia gigantea), známý také pod jménem pýchavka obrovská (Calvatia gigantea). Lidová tradice přisuzovala sporám z mladých plodnic této houby léčivé účinky na kožní nádory. Ve středověku i novověku byly spory, kterých se uvnitř této velké pýchavky tvoří ohromné množství, používány jako zásyp pro hojení ran i starých vředů. Houba byla též používána v homeopatii pro zastavení krvácení.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zvýší si platy o 5 či o 14 procent? Poslanci hledají kompromis ..... Někteří členové koaliční rady dnes při příchodu na společné jednání na úřadu vlády hovořili o možném zvýšení platů zákonodárců o pět procent. Všichni vyjádřili ochotu hledat kompromis mezi návrhy na zvýšení o 3,5 a 14,4 procenta. Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nevyloučil, že i když se dnes koalice jasně dohodne, poslanci si nakonec rozhodnou po svém.

"Můj osobní názor je, že odpovídající je ten nárůst o 3,5 procenta, maximální by bylo pět procent," řekla dnes novinářům místopředsedkyně ČSSD Alena Gajdůšková, podle níž by bylo třeba zákonodárcům přidat také na jejich odborné zázemí. "Já jsem slyšel i variantu pět procent," uvedl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

"Já si myslím, že najdeme nějaký kompromis, tak abychom to vyřešili jednou pro vždy a Sněmovna se k tomu nemusela vracet," podotkl také Faltýnek, který před jednáním očekával konkrétní návrh sociální demokracie. Ta se na konci minulého týdne postavila proti dohodě sněmovního rozpočtového výboru, který se usnesl na zvýšení o 14,4 procenta. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požaduje růst maximálně o 3,5 procenta.

Na úrovni ostatních státních zaměstnanců

"Můj názor je, že bychom měli být někde na úrovni, jak jsme navyšovali státním zaměstnancům," vyjádřil dnes své přesvědčení Babiš s tím, že by si dokázal představit růst platů ústavních činitelů o 3,5 až pět procent. "Problém je, že naši poslanci všichni by rádi větší platy, ale nikdo to nechce říct nahlas," podotkl také.

Na otázku, zda se může stát, že nakonec poslanci rozhodnou i přes dohodu koaliční rady po svém, uvedl, že k tomu může dojít. "Samozřejmě jsou to poslanci a senátoři, kteří zvedají ruce, takže oni nakonec rozhodnou," poznamenala zase Gajdůšková. Pokud se strany nedohodnou a Parlamentem novela neprojde, zvýší se zákonodárcům od ledna platy automaticky o 26 procent.        (Čtěte na stránkách Deník)


Ptačí rekordy v oboře Soutok ..... Naše největší obora Soutok, nacházející se v tzv. Dyjském trojúhelníku nedaleko Břeclavi, je domovem pro více než 200 druhů ptáků. Neobvyklá druhová pestrost a početnost zdejších ptáků je dána nejen unikátním prostředím lužního lesa, nýbrž také výsledkem systematické práce místních lesníků a ochránců přírody. Členové Českého svazu ochránců přírody zde ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Lesním závodem Židlochovice, vyvěšují, udržují a čistí víc jak 1 800 budek pro zpěvné ptáky, dravce a sovy. A sklízí úspěchy!

Asi největší zdejší ptačí raritou a úspěchem členů Českého svazu ochránců přírody Břeclav je populace chráněného lejska bělokrkého. Nikde jinde ho nehnízdí takové množství na tak malém území. Lejsek bělokrký hnízdí v dutinách stromů. Samozřejmě tedy využívá i vyvěšené speciální budky. V letošním roce lejsci obsadili 45 % nabízených budek a vyvedli v nich téměř 4 500 mláďat! Jiné typy budek zde ale obsazují i další druhy, jako například krutihlav obecný, kalous ušatý, ale také třeba netopýři, myšice, sršni a vosy. V ptačích budkách se občas dokonce ukrývají žáby rosničky zelené.        (Čtěte na stránkách Agris)


Co se skrývá v nitru komety Čurjumov-Gerasimenko? ..... Ufologové tvrdí, že modul Philae, který přistál na kometě Čurjumov-Gerasimenko, narazil před svým útlumem na mimozemskou techniku. Vesmírné těleso je totiž podle nich mimozemská sonda maskovaná za kometu. Milovníci záhad svou teorii šíří na sociálních sítích a citují zde také zprávu, kterou měl údajně vytvořit zaměstnanec Evropské vesmírné agentury (ESA), která misi ke kometě zaštiťuje. Podle ní byl z komety před dvaceti lety zaznamenán inteligentní signál, a sonda Rosetta s modulem Philae k ní byla vyslána proto, aby prověřila jeho původ. Mise měla totiž původně směřovat k jiné kometě.

Zní to jako naprostý nesmysl, ale ufologové jdou ve svých tvrzeních dál. Podle nich bylo krátce před přistáním Philae u komety zaznamenáno UFO. Dále uvádějí, že »zpěv« komety, tedy kmity jejího elektromagnetického pole, jsou ve skutečnosti jakousi šifrou. A nakonec to »nejlepší«: odborníci ESA použili při průzkumu povrchu komety vrtné zařízení MUPUS, speciálně vyvinuté pro průnik do velmi tvrdého prostředí. Vrták se ale zlomil, protože narazil na něco extrémně pevného. Podle ufologů může jít o nějaké těleso, které kdysi narazilo do komety, a nyní se nachází v jejím nitru. Není ale vyloučeno, že jde i o nějaké speciální zařízení, které zde instalovali mimozemšťané.       (Zdroj: ProcProto)


27.11. 2014     Sedmadvacátého listopadu 1895 Alfred Nobel podepsal svou poslední závěť a odkázal 31 miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování vědeckých a jiných zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova cena.


Jízdné v Praze by mohlo zlevnit v prvním čtvrtletí 2015. Zatím na dva roky ..... Koalice v Praze se zavázala, že zlevní roční kupon na MHD o 1100 korun. Budoucí radní pro dopravu chce, aby to bylo jedním z prvních bodů jednání. Po dvou letech koalice vyhodnotí ekonomické dopady a zváží, jestli slevu zachová.

Zlevněný roční kupon v pražské MHD by mohl začít platit v prvním čtvrtletí roku 2015. Rada hlavního města by měla záměr schválit ještě do konce letošního roku. Řekl budoucí náměstek primátora pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN) plánuje zlevnit roční kupon o 1100 korun na 3650 korun. Sleva by měla v pilotní fázi fungovat dva roky.

"Koaliční návrh na zlevnění jízdného bych rád přinesl na jednání rady co nejdříve, bude to jeden z prvních bodů. Ropid (organizace plánující pražskou MHD, pozn. red.) pak potřebuje na zavedení této změny zhruba tři měsíce," řekl Dolínek. Zlevněné jízdné by tak mohlo začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku. Kdy přesně o slevě rada rozhodne, zatím není jasné. "Opakuji, bude to jeden z prvních bodů jednání," řekl Dolínek.

Zástupci koalice se zlevněním inspirovali ve Vídni, kde vedení města k tomuto kroku přistoupilo v roce 2012 - tehdy snížilo roční cenu kuponu ze 449 eur na 365 eur. Ve Vídni prý sleva přilákala do MHD o 100 tisíc cestujících více, když do té doby jich jezdilo s ročním kuponem asi 400 tisíc. Podle Dolínka by příliv cestujících MHD tak na některých místech ulevil přetížené automobilové dopravě v Praze.

Pokud by Praha ke zlevnění přistoupila, avšak nepřilákala více cestujících, klesly by ročně příjmy DPP, potažmo Prahy, o asi 200 milionů korun. DPP ročně na předplatních kuponech získá přibližně 800 milionů. V první fázi chce koalice slevu zavést na dva roky. "Poté vyhodnotíme, zda opravdu přilákala více cestujících, a zhodnotíme ekonomický dopad," řekl Dolínek.       (Čtěte v Hospodářských novinách)


Rozluštění egyptské příručky magie z pozdní antiky ..... Australští vědci rozluštili koptsky sepsanou egyptskou příručku rituální magie. Je libo kouzlo lásky, exorcismus zlého ducha anebo kouzlo zajišťující úspěšný obchod?

Kniha obestřená tajemstvím, starodávný egyptský kodex, jehož text se odborníci snažili rozluštit po dlouhá desetiletí, se nakonec dočkal. Australští badatelé Malcolm Choat z Univerzity v Macquarie a Iain Gardner z Univerzity v Sydney oznámili na setkání se zástupci tisku, že egyptský kodex je ve skutečnosti příručkou k vykonávání rituálů. Rozluštěný text příznačně pojmenovali Egyptská příručka rituální magie (Egyptian Handbook of Ritual Power).

Nikdo už dneska neví, kde egyptskou příručky magie objevili. Většina odborníků se nicméně domnívá, že ji sepsali za pozdní antiky, v předislámském Horním Egyptě, zhruba před 1 300 lety. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se dostala k obchodníku se starožitnostmi, který ji v roce 1981 prodal australské Univerzitě v Macquarie. Od té doby si na knize vylámal zuby nejeden jazykovědec.

Příručka je psaná koptštinou na 20 stranách z pergamenu s četnými kresbami. Uživateli nabízí 27 kouzel a četná zaříkávání. Choat s Gardnerem se podle uspořádání příručky domnívají, že původně šlo o víc textů, které byly později spojeny do příručky magie v dnešní podobě. A co obsahuje taková egyptská příručka rituální magie? Jsou tam kouzla lásky, prostředky k zahánění zlých duchů a také postupy k léčení nemocí.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kanadští policisté odměňují lidi za dodržování zákonů ..... Kanaďané jsou obecně známi jako velmi příjemní lidé, ale jen málokdo by čekal, že tuto vlastnost budou takovými skutky projevovat i kanadští policisté. Mnoho kanadských měst se zapojilo do iniciativy, která se zaměřuje na odměňování dobrých skutků namísto trestání těch špatných.

Kampaň „dobrých pokut“ se uplatňuje, když je policista svědkem dobrého skutku u mladých obyvatel – například když nosí helmu při jízdě na kole nebo vrátí ztracenou peněženku vlastníkovi. Policista poté odmění mladistvého „dobrou pokutou“ a potřese mu rukou.

V Torontu je tato metoda uplatňována již od roku 2013.

Pozitivní pokuty však mohou být spojeny i s odměnami v podobě poukazu na nějakou dobrotu prodávanou v sítích McDonald´s nebo do kina, slevu do obchodu nebo možnost účastnit se zdarma zájmových aktivit.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Kyslíková atmosféra může být mladá ..... Tradiční scénář praví, že množství kyslíku v zemské atmosféře se zvyšovalo od nějakých 2,5 až 2 miliard let. Nová měření ukazují, že to tak být nemusí. Z toho se vyvozuje, že právě kyslík přímo souvisel se vznikem makroskopických forem života v době Ediakary a v kambriu.

Život do té doby poněkud přešlapoval ne proto, že by bylo potřeba vyvíjet složitější geny, metabolické dráhy nebo buněčné struktury, ale prostě existovaly ekologické limity. Takový pohled alespoň prezentuje nový článek v časopisu Science. Před miliardou let prý bylo kyslíku v atmosféře asi 0,1 % jeho současných hodnot. Timothy W. Lyons z University of California v Riverside a jeho kolegové výsledky získali analýzou hornin ze severní Číny, Austrálie, Kanady a USA.

Jak se na to příšlo? V atmosféře bez kyslíku se chrom vyskytuje v horninách v oxidačním čísle III, kyslíkem se dále oxiduje na chromany. Chromany jsou rozpustnější. Příslušné oxidačně-redukční reakce přitom probíhají preferovaně pro některé izotopy chrómu. Změřením poměru izotopů chromu v hornině určitého stáří lze tak zjistit, zda hornina byla v kontaktu s kyslíkovou (nebo jinak oxidační) atmosférou.

Dosud se spíše předpokládalo, že před takovou miliardou let bylo sice kyslíku v atmosféře méně než dnes, ale ne dramaticky, dejme tomu polovina současných hodnot.        (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Obama chce rozbít Internet ..... Nedávný apel presidenta Obamy na Federální komunikační komisi (FCC), aby přísně regulovala širokopásmové sítě, by se mohl stát umíráčkem otevřeného, svobodného a prosperujícího Internetu, který se stal jedním z klíčových motorů americké ekonomiky. Ten motor teď rozbitý není, ale vměšování byrokratů ten fígl s jeho rozbitím určitě zvládne.

V roce 1996 klasifikoval Kongres širokopásmové přenosy jako „informační služby“ podle Článku I Telekomunikačního zákona s jen lehkým dotekem regulacemi, což umožnilo, aby nám digitální ekonomika přinesla zázraky moderního věku. Telekomunikační společnosti odbřemeněné od hnusných regulací byly motivovány potenciálním ziskem, aby podstupovaly riziko a do těchto technologií silně investovaly. A proto v roce 2014 má i americká chudina ruce plné palmtopů a rychlý přístup ke všem formám médií a informací na požádání.

Jestli to ale půjde podle Obamy, tak se bude Internet regulovat daleko přísněji podle Článku II – což je anachronická, přísná a tvrdě kontrolující regulace pro „běžné nosiče“, která byla za časů Velké deprese zkonstruována pro telefonní sítě ve starobylém stylu z měděných drátů. Článek II má v dnešním světě živých, vysokorychlostních širokopásmových přenosů právě tak místo jako by měl starobylý telefon s vytáčecí klikou místo v moderní kanceláři.

Článek II by poskytlo maličkému orgánu nevolených byrokratů dalekosáhlé pravomoci a kontrolu nad internetovou ekonomikou, když by FCC dovolilo hrát roli dopravního policisty a výběrčího, co kontroluje poplatky a infrastruktury, stanovující úrovně přístupu a vměšujícího se do toho, jak poskytovatelé internetové služby provozují.       (Čtěte na stánkách New World Order Opposition)


To jste asi ještě neviděli. Kanon na lososy má usnadnit migraci ryb ..... Místo přechodů pro ryby navrhuje americká firma využití přepravníků, které fungují v podstatě jako velký vysavač. Má být k rybám šetrný, přitom by jim měl umožnit překonat výšku hráze během několika sekund.

Pokud byste náhodou v blízké době stavěli vodní elektrárnu, nezapomeňte, že musíte myslet na ryby. Měli byste se postarat nejen o nízké ztráty ryb v turbínách (třeba je odstrašit např. elektrickým polem), ale také o přechod, po kterém mohou ryby novou překážku na řece překonat.

Podobné požadavky mají i jiné vyspělé země a jejich občané je řeší podle svých podmínek a naturelu. Není tedy divu, že v technikou okouzlených Spojených státech na to jdou mimo jiné i zbrusu novým zařízením: kanonem na lososy (z anglického originálu „salmon cannon“), který je dílkem firmy Whooshh Innovation (Whooosh můžeme přeložit jako Vžuum, -h na konci si firma přidala, aby mohla mít internetovou stránku se svým jménem).

Zařízení původně vzniklo pro šetrnou přepravu ovoce, konkrétně jablek a hrušek. Inženýři hledali novou odpověď na otázku, zda je možné sklízet ovoce tak, aby trhači netrávili tolik času lezením po žebříku a vůbec přepravou sklízených plodů. Místo toho mohou mít k pasu připevněnou trubici, do které mohou ovoce rovnou spustit.        (Čtěte na stránkách Technet)


Bylinky a imunita ..... V podzimním období vždy stoupá riziko napadení oslabeného organismu různými, nejčastěji virovými onemocněními, někdy se projevujícími jako klasická chřipka, někdy schované pod neurčité označení virová onemocnění horních cest dýchacích s příznaky, jako je zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy a dalšími.

Je důležité si toto riziko uvědomit a včas se připravit preventivním užíváním výtažků z léčivých rostlin (mohou to být i jiné přírodní přípravky) ať už ve formě tabletek, čajů či sirupů.

Tyto rostliny jsou řazeny mezi imunostimulancia. Jejich imunostimulační působení je dáno působením obvykle celého komplexu obsažených látek. Jejich působení je označeno jako synergické, tj. vzájemně se posilující (polysacharidy, glukany, flavonoidy a další). Mechanismus působení je různý, někdy stimulují účinnost a aktivitu některých druhů bílých krvinek, zasahují do fagocytárního systému (makrofágy a neutrofilní granulocyty) a mohli bychom jmenovat i další mechanismy. Důležité je také, že některé rostliny působí jako antioxidanty a likvidují nadbytečné volné radikály v organismu.

Asi nejznámější rostlina je Echinacea purpurea neboli třapatka nachová, která výrazně posiluje imunitní systém. Používá se z ní kořen a z obsahových látek lze zmínit kyselinu kávovou, alkylamidy a polysacharidy. Nejčastěji se používá jako lihová tinktura či tabletky, ale šťávu z ní můžeme najít i v sirupech.

Dalším je rakytník řešetlákový (Hipophae rhamnoides). Zde se využívají plody, které mimo jiné obsahují velké množství vitamínu C. Obsahuje i flavonoidy, karotenoidy a další vitamíny. Používá se ve formě želatinových tobolek, oleje, sirupů či čajů.

Imunitu podporuje rovněž indiánské lapacho (Tabubeia impetiginosa). Uvádí se také jeho protizánětlivý, analgetický a antioxidační účinek, působí proti bakteriím, houbám a parazitům. Obsahuje naftochinon lapachol a antrachinony. Používá se ve formě čaje či tabletek.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Tajemná Aljaška ..... Není to tak dávno, co jsem zveřejnil překlad článku o zajímavém místě na Aljašce, jakýsi tamní bermudský trojúhelník, kde dochází k častému mizení lidí, letadel a podobně. Byla to jedna z takových těch zpráv, co se objeví a hned zmizí a většinou už se o tom později nic nedozvíme. To ovšem neznamená, že Aljaška jako taková je nezajímavá. Právě naopak. Sice se o ní tolik nemluví jako o jiných vyhlášených lokalitách, ale má své neodmyslitelné záhady, které sahají mnoho let do minulosti.

Například pozorování bytosti známé jako Big Foot, nebo zde přímo nazývané Sasquatch jsou na Aljašce takřka na denním pořádku, zejména pak v oblasti ostrova Prince of Wales. Nad Aljaškou se také odehrálo jedno z nejlépe dokumentovaných pozorování UFO, které vstoupilo navždy do historie světové ufologie. 17. listopadu 1986 posádka japonského nákladního Boeingu 747 na lince z Paříže do Tokya pozorovala objekty provádějící manévry, které žádný známý letoun nemohl v té době uskutečnit. Pozorování bylo navíc potvrzeno radary na palubě, na letišti i na vojenské základně. Jsou k dispozici originální záznamy mezi piloty a řídícím letovým centrem a celá událost je velmi dobře zdokumentována. Dodnes bez oficiálního vysvětlení, co tyto objekty byly. Toto je však jen špička ledovce, co se UFO týká. Aljaška má také svou vlastní lochnesskou příšeru. Již mnoho desítek let je pozorován místními rybáři na jezeře Iliamna tvor obrovských rozměrů, který žije zřejmě v temných hlubinách tohoto vodního světa. Jezero je na několika místech velice hluboké, až 301 metrů, rozloha je nějakých 35 na 124 kilometrů a celá oblast není dodnes příliš dobře probádaná. O tom, že cosi v jezeře žije není pochyb, protože lidé tvora (nebo tvory) pozorují již po mnoho generací. V seznamu aljašských záhad bychom mohli pokračovat do nekonečna a to nemluvím o věcech jako HAARP a podobně. Mají tyto skutečnosti nějaké vzájemné souvislosti? Kdo ví, ale to není předmětem tohoto článku. Letos v létě se objevila totiž další zpráva z této odlehlé části světa, která mě zaskočila natolik, že nevím jestli to vůbec brát alespoň trochu vážně. Ale pokusím se. Záležitost je relativně nová, takže to zabere nějaký čas, než se vyjasní zda-li se jedná o další rafinovaný podvod, nebo jestli na tom něco bude.

Někde v regionu mezi horou Mt. McKinley a městem Nome se pod povrchem nachází pyramida, která je větší, než ty v Egyptě!!

Ano, zní to naprosto šíleně a normálně bych se tím příliš nezdržoval, jenže v momentě, kdy se podíváme na detaily a pozadí celého příběhu, vše začíná být poněkud zajímavé. S touto informací přišla loni v létě badatelka Linda Moulton Howe, která byla kontaktována osobou s vojenskou minulostí. Asi tak jako každý v tu chvíli byla velice skeptická k celé události a první věcí, kterou požadovala od tohoto člověka byl důkaz, že opravdu sloužil v armádě na dané pozici a že je alespoň v tomto směru důvěryhodná osoba. Jak víme z mnoha jiných případů, a to zejména v ufologii, častokrát jsou informace založeny čistě na anonymních zdrojích a tudíž mlhavé a neověřitelné. Zde to ovšem není náš případ. Douglas A. Mutschler o sobě doložil potřebné dokumenty a dokonce souhlasil se zveřejněním svého jména. Dnes je mu 55 a je v důchodu. Takže zde s jistotou víme odkud informace přichází. Zde je překlad původního emailu zaslaného Lindě Moulton Howe, který tento fascinující příběh odstartoval.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Sonda New Horizons bude zkoumat další objekty za dráhou Pluta ..... V červenci roku 2015 proletí americká meziplanetární sonda New Horizons kolem trpasličí planety Pluto. Poté zamíří k některému z ještě vzdálenějších cílů, které pro ni vybrali odborníci na základě nových pozorování Hubbleova kosmického teleskopu.

Tým Johna Spencera vybral pro další průzkum tři vhodné kandidáty z oblasti tzv. Kuiperova pásu, což je oblast výskytu malých ledových těles, která se rozkládá za dráhou Pluta a o které zatím víme jen velmi málo. Ke svému prvnímu dalšímu potenciálnímu cíli (Potential Target 1 - PT1) by sonda mohla doletět v lednu 2019. Jedná se o velmi malé, pravděpodobně zmrzlé těleso nepravidelného tvaru o průměru 30-45 kilometrů, které obíhá kolem Slunce na kruhové dráze, v rovině ekliptiky a ve vzdálenosti 43,4 astronomické jednotky (jedna astronomická jednotka se zhruba rovná střednímu poloměru oběžné dráhy Země kolem Slunce). K dosažení tohoto cíle potřebuje sonda pouze asi 35% své zbývající zásoby paliva, určeného ke korekcím dráhy. Pro srovnání - Pluto se nyní nachází zhruba 32,6 astronomických jednotek od Slunce, jeho dráha se však dost liší od kruhové a leží také výrazně mimo ekliptiku, což je pravděpodobně ovlivněno gravitací planety Neptun.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Matematicky dokázáno: k Velkému třesku nedošlo a černé díry neexistují ..... Vědci budou zřejmě muset přehodnotit původ vesmíru. Profesorka fyziky Laura Mersini-Houghton ze severokarolínské univerzity Chapel Hill matematicky dokázala, že černé díry neexistují. Kvůli její práci se teď bude muset přehodnotit struktura časoprostoru i samotného vzniku vesmíru. „Pořád se nemůžu vzpamatovat z šoku,“ řekla Mersini-Houghton. „Tuto problematiku jsme studovali 50 let a teď máme nové téma k přemýšlení.“

Po celá desetiletí se soudilo, že černé díry vznikají, když se hmotná hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací a stává se bodem v prostoru. Jde přitom o natolik hmotný objekt, že ho nemůže opustit žádný objekt včetně světla.

V roce 1975 aplikoval Stephen Hawking kvantovou teorii pole na zakřivený prostoročas okolo horizontu událostí a objevil, že černé díry můžou vyzařovat tepelné záření, známé jako Hawkingovo záření. Profesorka Mersini-Houghton nyní popisuje zcela jiný scénář. Spolu s Hawkingem se shoduje, že když se hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací, vzniká Hawkingovo záření. Ale při jeho vytváření nabírá zároveň i hmotnost. A to v takové míře, že se nemůže stát černou dírou. Předtím, než by se mohla černá díra zformovat, se umírající hvězda v poslední fázi svého života ohromně zvětší a pak exploduje. Nedochází ale k singularitě a nevzniká ani žádný horizont událostí. Závěr? Černé díry nevznikají.

Mnoho fyziků a astronomů věří, že náš vesmír se vynořil ze singularity, která začala expandovat od Velkého třesku. Nicméně, pokud singularita neexistuje, budou muset vědci přehodnotit své představy o Velkém třesku, přičemž hlavní otázkou je, zda k němu vůbec došlo. Dokument, který byl nedávno zveřejněn na on-line úložišti fyzikálních prací ArXiv, nabízí přesné matematické řešení tohoto problému.        (Zdroj: ProcProto)


26.11. 2014     Šestadvacátého listopadu 1346 byl Karel IV. v Bonnu korunován králem Svaté říše římské. Ta tehdy zahrnovala Německé království, České království, Italské království, Burgundské království a stovky knížectví, vévodství, hrabství, svobodných říšských měst a jiných oblastí.


Byl Kepler jen předkrmem? Astronomové čekají 20 000 exoplanet ..... Astronomové podle nových simulací v nejbližších pěti letech očekávají sklizeň až 20 000 nových exoplanet nadějnou observatoří Gaia.

Evropská vesmírná observatoř Gaia pracuje už téměř rok, i když vědecká pozorování zahájila relativně nedávno. Jejím stěžejním úkolem je vytvoření přesné trojrozměrné mapy stovek milionů hvězd v Galaxii. Zajímavé ale budou i očekávané exoplanetární úlovky. Gaia bude lovit exoplanety tranzitní metodou, podobně jako Kepler, ale větší sklizeň se očekává od astrometrie.

Hvězdám se sice říká stálice, ale ve skutečnosti se také ony po obloze pohybují. Největší vlastní pohyb má Barnardova hvězda. Za lidský život urazí čtvrtinu úhlové velikosti Měsíce. Pokud z tohoto nepatrného pohybu odfiltrujete vedlejší jevy, jako je pohyb Země okolo Slunce, dostanete „vlastní dráhu hvězdy“ po obloze. V případě, že s ní v prostoru cloumá svou gravitací planeta, pohybuje se hvězda po vlnovce, jejíž perioda odpovídá oběžné době planety.

Špatnou zprávou je, že Gaia takto odhalí zejména hmotnější planety. Od těch, které jsou podobné Jupiteru až po takové, které už koketují s nálepkou hnědého trpaslíka. Jinými slovy, obyvatelné planety od této mise raději nečekejte. Jsou zde ale i dobré zprávy:

1. Půjde o první větší balík exoplanet objevených astrometrií. Přesněji řečeno asi o úplně první tímto způsobem spolehlivě objevené planety, protože předešlé úlovky ze Země byly zpochybněny (například exoplaneta VB 10 b).

2. Najdeme planety na vzdálenějších drahách. Přes 70% známých exoplanet obíhá do vzdálenosti 1 AU od své hvězdy!

3. Změříme přesně hmotnost objevených exoplanet – astrometrie to dokáže přímo. Měření radiálních rychlostí k tomu potřebuje znát úhel mezi rovinou oběžné dráhy planety a námi.

4. Objevíme nové planety v blízkém okolí Země. Astrometrie je příjemně vnímavá vůči exoplanetám u blízkých hvězd.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Silničáři, úředníci i ochranáři budou diskutovat, jak vrátit aleje k českým silnicím ..... Jak zastavit úbytek stromů okolo silnic a jak postupovat, aby v Česku vznikaly nové aleje podél vozovek, se budou v pátek radit odborníci na konferenci Návrat alejí ke komunikacím. V sobotu pak účastníky čeká výprava do alejí Středočeského kraje, na které uvidí příklady péče o letité stromy i příklady nově obnovených alejí podél silnic. Konference s mezinárodní účastí začíná v pátek 28. listopadu v 8:30 a proběhne v budově ČSVTS na pražské Novotného lávce. Arnika nabízí zájemcům několik posledních volných míst.

„Stromová událost roku by rozhodně neměla uniknout nikomu, kdo se o stromy a aleje zajímá profesně či soukromě. Silničáři, starostové, úředníci i ochranáři, tedy všichni ti, kteří se o stromy starají, budou mít jedinečnou možnost vzájemně se potkat a inspirovat se příklady dopré praxe z Česka, Polska, Německa nebo Maďarska. Chybět nebude ani blok věnovaný nové legislativě související se stromy a diskuze nad aktuálními stromovými kauzami, jimiž se zabývají české úřady od malých obcí po ministerstva,“ přibližuje obsah konference vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Podrobný program konference je na http://arnika.org/konference-navrat-aleji-ke-komunikacim        (Čtěte na stránkách Arnika)


Zvláštní zmocněnec vlády ČR pro dostavbu JE Temelín podává zajímavou analýzu problémů s atomovou energií ..... Desátého dubna tohoto roku zrušil český energetický gigant ČEZ tendr na dva nové reaktory v jaderné elektrárně Temelín poté, co vláda oznámila, že projekt nebude subvencovat.

S tím skončila také funkce zvláštního zmocněnce vlády pro dostavbu této jaderné elektrárny Václava Bartušku. Měl dohlížet na to, zda celý projekt - tendr a politické souvislosti - dává smysl. Jeho závěrečná zpráva je velmi zajímavé čtení - přečtěte si jí tady:

Bartuška píše: „[...] nechci Temelín 3+4 v zemi, která nebude mít hotovou dálniční síť, rychlé vlaky, základní infrastrukturu moderního státu.“       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Vlci se zíváním nakazí jako lidé ..... Známe to všichni – jakmile začne zívat jeden, mají ostatní tendenci se přidat, a to i když se jedná o neznámé lidi.

Mechanismy přenosu nejsou jasné; samozřejmě někdy nejde o „infekci“, ale o společnou reakci na příslušné prostředí, třeba vydýchaný vzduch nebo nudnou přednášku, jindy se zívání ale opravdu šíří jako nákaza. Zajímavé je, že přenos je dokonce mezidruhový, pod vlivem člověka může začít zívat pes. Evoluční příčiny nápodoby nejsou jasné, může jít prostě o vyjadřování empatie, ale jistě lze vymyslet i méně altruistické mechanismy.

Teresa Romero a její kolegové z Tokijské univerzity nyní v PLOS ONE publikovali výsledek, podle něhož se zívání přenáší také mezi vlky. Napodobování (v rámci 12členné smečky v tokijské zoo) je tím rychlejší, čím vyšší byl sociální statut vlka, který zívl první. Vlčice napodobovaly zívání rychleji než samci, jsou citlivější na sociální podněty.

Ukazuje se tedy, že psi si nápodobu zívání nemuseli vyvinout v průběhu domestikace, měl ji už vlčí předek. Otázka zní, zda je to náhoda (podobná „předpřipravenost“ právě umožnila, aby pes byl prvním domestikovaným druhem), nebo zda podobnou schopnost nemají i jiné druhy savců – u nichž se to zatím moc nezkoumalo, ale může to být i celkem univerzální jev.       (Zdroj: ScienceWORLD)


V hlavním městě je 91 chráněných přírodních území. Dohromady mají rozlohu 2200 ha ..... Na území Prahy je nyní 91 zvláště chráněných území o rozloze více než 2200 hektarů, což je na 4,4 procenta z celkové rozlohy města. Tato území, která tvoří široké spektrum od geologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, tvoří osm národních přírodních památek (NPP), 16 přírodních rezervací (PR) a 67 přírodních památek (PP). Kromě toho je v Praze také 12 přírodních parků, které se rozkládají na asi 20 procentech rozlohy města, do Prahy částečně zasahuje i Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český kras. Před půl stoletím, 26. listopadu 1964, byla Divoká Šárka vyhlášena jako první pražská lokalita chráněným přírodním útvarem, přírodní rezervací.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


O výrobu benzinu z vody a vzduchu usiluje německá firma ..... Nový vynález může obrátit na světovou ekonomiku vzhůru nohama, německá společnost s názvem Sunfire GmbH tvrdí, že dokáže proměnit vodu a v podstatě odpadní oxid uhličitý na uhlovodíkovou kapalinu podle přání - například petrolej, benzín a oleje. Nic ovšem není známo o nákladech procesu a nakolik ho může ovlivnit některými analytiky předpovídaný pokles cen ropy.

Revoluční řešení, o němž informuje web Techticking.com spočívá v tajené chemické reakci, která převádí vstupní směs na požadovaný mix uhlovodíků. Proces zajišťuje Fischer-Tropschova syntéza, která za vyšších teplot (200-350 stupňů Celsia) přeměňuje směs oxidu uhelnatého a vodíku do kapalných uhlovodíků. Firma další detaily procesu tají, nicméně samotná syntéza je známa už od 20. let minulého století a používaly ji za druhé světové války Japonsko i Německo, protože oběma mocnostem Osy chyběly vlastní přirozená naleziště a musely vyrábět náhražky z uhlí.

Drážďanská firma nyní doplnila tuto syntézu o vylepšení: elektrolytické získávání vodíku z vody. Energie získaná ze slunce a větru přemění vodu na páru z níž se během elektrolýzy odstraní kyslík. V dalším kroku se z atmosféry získaný oxid uhličitý přemění na oxid uhelnatý a společně s vodíkem se z něj syntézou získává čisté palivo. Sunfire GmbH ukázala své zařízení, ve kterém reakce probíhá. Jejich prototyp dokáže vyprodukovat barel syntetického benzinu denně.

Proces výroby benzinu ze vzduchu a vody ... Současná efektivita procesu prý dosahuje 50 procent, což je podle společnosti skvělý výsledek. Zároveň jsou tvůrci projektu přesvědčeni, že se efektivita procesu dá zvýšit na 70 procent. Celá technologie musí nyní projít testy a získat potřebná povolení, aby měli i investoři jistotu, že jde o spolehlivý produkt. Reálné použití uměle produkovaných pohonných hmot a zbavení se závislosti na Rusku nebo Saúdské Arábii je ještě daleko a podobně jako v minulosti jejich využití závisí na dostupnosti a ceně přírodní ropy.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Lékaři poprvé operovali dítě v děloze ..... Francouzští lékaři provedli úspěšnou operaci dítěte v matčině děloze. Plod starý pouhých 21 týdnu měl rozštěp páteře, který chirurgové úspěšně odstranili. Operace proběhla už v červenci, o úspěchu ale lékaři informovali až nyní, kdy se zdravá holčička narodila.

„Dítě i matka jsou v pořádku,“ uvedl chirurg Jean-Marie Jouannic z pařížské Nemocnice Armanda Trousseaua, který spolu s kolegou Michelem Zerahem vedl dva lékařské týmy při náročném nitroděložním zákroku.

Rozštěp páteře je závažná vývojová vada, která postihuje jedno až dvě děti z tisíce. Operovat se dá i bezprostředně po narození, v té době už ale může být mícha spolu s nervovým systémem nenávratně poškozena.        (Zdroj: 21@století)


"Syrová" čokoláda začíná chutnat nejen gurmánům ..... Má rostlinnou chuť blížící se co nejvíce kakau a je minimálně pražená: přes svou vysokou cenu chutná "syrová" čokoláda nejen gurmánům, ale i těm, kdo vyznávají živou stravu (raw food), potraviny bez tepelné úpravy. Píše o tom agentura AFP.

"Chcete ochutnat? Pojďte tedy blíže. Je to čokoládové suši!" Francouzský výrobce syrové čokolády Frédéric Marr vábil návštěvníky ke svému stánku na Salonu čokolády, který se konal počátkem listopadu v Paříži. Zvědavci si prohlíželi vystavené tabulky čokolády či čokoládové lanýže.

Místo klasického pražení kakaových bobů, kdy jsou vystaveny teplotě až 140 stupňů Celsia, je Frédéric Marr ve své výrobně Rrraw v Montreuil u Paříže drtí v mlýnku za teploty pod 40 stupňů Celsia.

"Jestliže vynecháme pražení, docílíme tím jak zachování všech živin, které jsou obsaženy v kakau, ale podaří se nám také více zachovat rostlinnou a jemnou chuť, která se obvykle vysokými teplotami ničí," vysvětluje Frédéric Marr.

Jeho čokoláda je jen velmi málo přislazována a nechutná zdaleka všem, přiznává. Jedna z návštěvnic, která si kousla do lanýže, se zašklebila nad jeho hořkou chutí. Jiní jsou uchváceni, jako úředník Philippe de Narbonne, který si odnesl čtyři balíčky čokolády.

Jedna tabulka syrové čokolády o 45 gramech stojí pět eur (asi 135 Kč). Tak drahá je zejména proto, že musí mnohem déle fermentovat a schnout než běžná čokoláda, ale i pro vyšší cenu kakaových bobů, které podnikatel dováží z amazonského pralesa.        (Čtěte na stránkách Agris)


V Opavě dopisují dějiny vývoje naší země ..... V minoritském kostele sv. Ducha probíhá archeologický výzkum, který může změnit poznání naší historie. Možná se právě v těchto dnech podařilo najít stopy po v minulosti zničené kryptě, ve které by měly být i hroby opavských Přemyslovců. Rodové větve, která vymřela až v 16. století.

V letošním roce si v Opavě připomínali dvě významná výročí: 790 let města a 200 let od otevření muzea. Právě tyto události se staly jakýmsi odrazovým můstkem pro rozhodnutí poznat více historii města. Zcela automaticky se zájem stočil ke klášteru minoritů s kostelem sv. Ducha, kde podle písemných pramenů mají být uloženy ostatky opavské větve rodu Přemyslovců. Navíc s vědomím, že výzkum může pomoci k poznání stavebního vývoje chrámu, který je dosud opředen mnoha tajemstvími.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Mají houby rozum? ..... Houby se na planetě Zemi objevily mezi prvními živými organismy. Spojují v sobě určité vlastnosti rostlin i zvířat, dokáží ovlivňovat činnost lidského mozku. Bez hub by neexistovala většina ekosystémů. Někteří vědci jsou dokonce přesvědčeni, že mají rozum! Jak na to přišli? Výzkum hub přinesl pozoruhodné výsledky a mnohé otazníky. Je například pouhá shoda okolností, že vnější uspořádání mycelia vypadá stejně jako grafické zobrazení internetové sítě? Mycelium je podhoubí, jde o shluk vzájemně propojených vláken, který se může rozprostírat až do 35kilometrové vzdálenosti! Podhoubí je základnou houby, část nad povrchem půdy je určená jen k šíření výtrusů. Mykologové zjistili, že různé části podhoubí si dokážou vzájemně předávat informace. O kolektivní inteligenci hub začali mykologové mluvit už v 90. letech minulého století, ale až experiment japonského mykologa Tošijuki Nikagaki v roce 2000 přinesl důkazy.

Badatel použil stejné bludiště, které se běžně využívá při výzkumech chovaní laboratorních krys. Do vchodu bludiště umístil plesnivějící houbu druhu Physarumpolycephalum a na druhý konec - k východu - kousek cukru. Houba vedená touhou po sladkém okamžitě vypustila vlákno, které mělo potravu vyhledat. Když se vlákno dostalo do slepé uličky, vrátilo se hledalo správnou cestu, na konci dne se k laskomině dostalo. V další fázi pokusu umístil do vchodu kousek houby, která se zúčastnila předchozího experimentu. Ta okamžitě vypustila vlákno, které se ke sladkosti dostalo přímou cestou.       (Zdroj: Doplněk)


25.11. 2014     Organizace za práva žen vyhlásily dnešní Den za odstranění násilí na ženách roku 1981, OSN roku 1999. Den je připomínkou brutálního zavraždění tří sester Mirabalových v roce 1960.


Hledání modulu Philae ..... Není lehké prohledávat ze vzdálenosti 20 - 30 km těleso tak členité, jakým je kometa 67P. Týmy odborníků se už skoro týden snaží najít oblast, kde teď spící Philae odpočívá. Ale modul se bohužel ukryl do oblasti plné skal a převisů, kam denní světlo dopadne jen na pár desítek minut kometárního dne, proto je i po takové době vizuální pátrání neúspěšné.

Tam kde se nemůžeme spolehnout na světlo, můžou pomoci rádiové vlny. Konkrétně jeden z experimentů s názvem CONSERT. Mezi ostatními je výjimečný tím, že jde o dvojici přístrojů - jeden na mateřské sondě a druhý na modulu, a pokud má splnit vědecká očekávání, je potřeba jejich vzájemné spolupráce.

Původně byl tento komplexní experiment navržen k průzkumu vnitřních vlastností kometárního jádra. V době kdy by byla sonda na protilehlé straně komety, vyslala by rádiový signál, ten by proniknul jádrem, Philae by jej zaznamenal, zpracoval a poslal zpět. Při průniku signálu vnitřkem komety dochází ke změnám jeho rychlosti i amplitudy. Zpětnou analýzou těchto změn by vědci mohli určit některé důležité vlastnosti 67P. Zjednodušeně se dá říct, že experiment CONSERT funguje na principu radiotomografie. Podle plánů by v době, kdy je sonda i lander v přímém kontaktu, sloužila by tato zařízení jako běžný radar.

V současnosti se však k tomuto experimentu vědci upínají při hledání současné polohy modulu. Kromě snímků kamerových systémů OSIRIS, NAVCAM, vědci z oddělení letové dynamiky ESOC vyhodnocují data přistávací sekvence, a právě data experimentu CONSERT, který byl po určitou dobu aktivní, než modulu definitivně došla energie.

Na základě měření vzdálenosti mezi sondou a landerem při vzájemném optickém kontaktu, kdy Rosetta pořizovala snímky modulu nad povrchem, měření rádiového signálu v době, kdy byla sonda za horizontem, byly odborné týmy schopny zůžit oblast možného výskytu Philae na dvě oblasti. Dvě jsou proto, že ještě nemáme jasno ohledně stavby kometárního jádra. Ve hře jsou proto dva modely vnitřní struktury 67P a tím i dvě možné oblasti finálního dosednutí modulu.

Protože právě na to, aby vědci správně a jednoznačně vyhodnotili data experimentu CONSERT, musí znát přesnou lokaci modulu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není ..... Ježíš jim řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ (srov. Mt 25,31-46)

Vždy když jsem v minulosti slyšela tato slova z evangelia, přemýšlela jsem nad tím, kdo je to vlastně ten „nejposlednější“. Pán Ježíš nám dává nápovědu – nahý, hladový, žíznivý, nemocný nebo vězeň… Ale kdy v běžném životě nějakého takového člověka potkám, abych mu mohla pomoci!?

Časem jsem pochopila, že takové lidi potkávám každý den: Nahým může být člověk, kterého většinová společnost odsuzuje – bezdomovci, žebráci… Hladovějící po troše útěchy může být osamělá maminka v parku…Žíznivý po lásce může být školák vracející se domů v pozdních večerních hodinách…

Nemocné staré lidi potkávám denně v městské hromadné dopravě. Vězně, jejichž žalářníky jsou drogy a alkohol vídám také na každém kroku.

Být věřícím tedy není jen velkou výsadou, ale také výzvou a zodpovědností. Člověk by měl být dobrým nástrojem v Božích rukou a vnímat lidi kolem sebe. Mnohokrát stačí jen neohrnovat nos, nesoudit. Stačí se usmát, podat pomocnou ruku, pomodlit se.

Bůh asi nečeká, že se zcela rozdáme pro chudé, nebo že budeme hned zakládat nadace. Druhým ale můžeme pomáhat především maličkostmi. A odhodlat se někdy i k maličké pomoci vůbec maličkost není.       (Zdroj: Víra)


Zlatý len ..... Možná jste se už někdy setkali s výrazem - zlatý len, který se prodává jako semínka ke konzumaci a řada z nás jistě přemýšlela o tom, jak se liší od obyčejného lnu a jak je užitečný pro naše zdraví.

Mezi tzv. obyčejnou, tedy hnědou a zlatavou variantou lněného semínka není, z hlediska výživového a obsahu prospěšných látek, žádný velký rozdíl. Lidem spíše vyhovují semínka zlatého lnu kvůli jeho jemnější oříškovo-máslové příchuti (hnědá semínka mají pouze oříškovou chuť). Jaké jsou tedy jeho přínosy pro naše zdraví? Představuje zdroj nenasycených mastných kyselin (omega 3, které snižují hladinu LDL cholesterolu), vláknin, vitamínů, minerálů či ligninů. Z vitamínů obsahuje thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxin, či vitamin E. Z minerálů obsahuje vápník, železo, mangan, hořčík, fosfor či draslík.

Co se týče zmíněných lignanů, jedná se o fytosteroly, což jsou přírodní látky, podobné svým působením klasickým ženským hormonům, estrogenům. Z toho vyplývá, že konzumaci lněných semínek by se měly vyhnout těhotné a kojící ženy. Důležité je také, že zakoupená semínka vydrží, pokud je ponecháme v chladničce, až 9 měsíců vhodné ke konzumaci.

Jinak je dobré vždy konzumovat zasyrova, je ovšem možné je drtit, mlít či namáčet. Pokud je ovšem takto upravíme, měli bychom je sníst co nejdříve (dochází k rychlému žluknutí).

Pokud je takto neupravíme, je třeba je důkladně rozkousat. Nesmí se ovšem mnoho tepelně upravovat, kromě ztráty cenných živin by mohlo dojít také ke vzniku jedovatých látek.

Jaké jsou přínosy užívání lněných semínek pro naše zdraví?

Uvádí se, že lněná semínka mají protivirové, protizánětlivé, antibakteriální a protiplísňové účinky, dále se doporučují jako doplněk léčby u astmatu a artritidy.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Chceš to vzdát? Tak vydrž! 10 rad, jak si zvýšit motivaci ..... Znáte to, na něčem dlouhodobě děláte a dochází vám šťáva, postrádáte motivaci, máte chuť se na to všechno vykašlat. Kde znovu získat vervu do další práce? Tady je výběr rad od různých uživatelů na internetu, jak se pozvednout, duševně nabít a jít dál.

1. Udělej si seznam ... Napiš si seznam s plusy a mínusy. Často mám pocit, že to vzdám. Často mám pocit, že to, co dělám, nestojí za to, hlavně když nevidím žádné výsledky. V takových chvílích si sednu a napíšu seznam plusů a mínusů své činnosti. Plusy obvykle převáží mínusy, a to mě okamžitě motivuje.

2. Mysli na budoucnost ... Představ si, jaká bude budoucnost, když to dneska vzdáš. Když začínám mít myšlenka na to, že se na to vykašlu, představím si, jaká bude moje budoucnost, když to dnes vzdám. Budu toho v životě litovat? Budu si moct ospravedlnit to, co jsem dnes udělala? Povím si: „Kdybych jen vytrvala, můj život mohl být jiný“? Tyto otázky mi stačí k tomu, abych to nevzdala.

3. Nebuď malomyslný ... Připomenu si, že mám vizi a poslání. Život je tvrdý a plný překážek, ale to neznamená, že to vzdám. Jsou lidi, kteří byli bezdomovci, spávali ve svých autech a nakonec se z nich stali milionáři a miliardáři. Všechno je v tvé mysli. To, jak tě ovládá tvá mysl, je silné, takže se musíš naučit kontrolovat, co ti mysl přenáší do pocitů.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Jak spolu komunikují rostliny? ..... Rostliny v případě ohrožení vysílají do svého okolí chemické látky, aby o blížícím se nebezpečí daly vědět sousedkám. „Slyší“ chroupání housenky a přivolávají hubitele parazitů. Jejich specifický „slovník“ čítá stovky tisíc různých výrazů.

Rostliny mají na rozdíl od lidí a zvířat jednu nevýhodu, nepohybují se. Nemohou tedy prchnout před nebezpečím ani si obstarat živiny, které jsou od nich vzdálené pouhých několik metrů. Za miliony let existence si však vytvořily mechanismy obrany, které jim umožňují reagovat na okolní změny.

Profesor z Virginského polytechnického institutu Jim Westwood se už několik let specializuje na výzkum parazitujících rostlin. Při studiu komunikace rostlin na molekulární úrovni se zaměřil na chování kokotice (Cuscuta) a dvou rostlin, na kterých výše zmíněný cizopasník parazituje, rajčetem jedlým (Solanum lycopersicum) a huseníčkem rolním (Arabidopsis thaliana).       (Zdroj: 21@století)


Naši senzibilové a pátrání po zmizelých dětech ..... Tento text byl v primární podobě zveřejněn na gnosis9.net v souvislosti s pátráním po zmizelé Aničce Janotkové. Jistý přispěvatel se tam pozastavoval nad neúspěšnými tipy našich senzibilů, kteří se pokoušeli vypátrat, kde se zmizelé dítě nachází. Vzhledem k tomu, že došlo opět ke zmizení dítěte z Klášterce nad Ohří, bohužel opět s tragickým koncem, zveřejňuji tedy celý text znova, s některými doplňujícími informacemi. Snad se toho zájemci o pomoc v podobných situacích ujmou, bez ohledu na plkání různých „skeptiků“. Cílem je využít k pomoci všechny dostupné relevantní zdroje, a ne se držet svaté litery nějaké marx-leninské doktríny.

Když svého času různé světové mocnosti dělaly pokusy s dálkovými pátrači (remote viewing – CRV, astral projection…), brzy přišly na to, že je třeba oddělit podvědomí od myšlenkové části. Celý problém byl v tom, že pokud pátrač dostal co nejvíce informací a odhadů od agentury, aby mu to pomohlo v soustředění se na „terč“, byly to právě tyto informace a dohady, které zkreslovaly přesnost pátrače. Podvědomí bylo příliš ovlivněno něčím, co byl výplod nějakých dohadů. Testující tedy museli vytvořit paradoxní podmínky: dotyčný pátrač nevěděl o subjektu pátrání NIC. Ani jestli se jedná o osobu, děj, předmět, živou osobu či historickou osobnost, prostě nic. Američtí výzkumníci tomuto opatření říkali „svazování přízraku“.

Jak celý pokus vypadal? Vytvořil se cílový obraz (fotka objektu, člověka, nakreslený obrázek situace či osoby s datem, kdy k tomu došlo, či jen nákres situace). Součástí tohoto obrazu byl popis o co se jedná, a kódový řetězec složený z náhodných čísel a písmen. To se vložilo do neprůhledné obálky a zapečetilo. Na obálce byl znovu zobrazen kódový řetězec. Tak bylo zajištěno propojení s cílovým subjektem. Dálkový pátrač-senzibil pak dostal úkol: popište vše dosažitelné o subjektu s kódovým označením (opět kódový řetězec). Obálku mohl držet v ruce, přikládat si ji na jakoukoliv část těla, prostě byl v kontaktu se subjektem. No, a pak po navození stavu alfa a theta vytvářel s pomocí tzv. pozorovatele (konduktora) určité nákresy a komentáře k tématu tak, jak k němu přicházely.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Proč opustili Vikingové Grónsko? ..... Před pěti staletími vyklidili Vikingové své grónské usedlosti. A je stále větší záhada, proč to udělali.

S nastupujícím ochlazením klimatu přestávalo být Grónsko „Zelenou zemí“, která přilákala v druhé polovině 9. století osadníky z Islandu a Norska. Badatelé se domnívali, že se Vikingové nedokázali změně přizpůsobit. Zemědělství je už neuživilo a na lov nechtěli spoléhat. Nezbylo jim, než prásknout do bot a Grónsko přenechat Eskymákům.

Tulení dieta ... Konec vikingských osad malovali vědci v černých barvách. Drsní seveřané měli hlad. Úrodu obilí jim zasypal sníh. Na zimu nenasušili dost sena a dobytek neměl brzy co žrát. Nezbylo než krávy, ovce a kozy porazit. Jako poslední snědli své velké psy. Pak už jim nezbývalo nic jiného než nasednout do dlouhých lodí a vydat se na zpáteční cestu přes Atlantik.

Tým dánských vědců vedený Janem Heinemeierem z university v Aarhusu ve spolupráci s kanadskými vědci pod vedením Erleho Nelsona z university Simona Frasera ve Vancouveru nyní tuto představu vyvrátil. Zjistili, že se grónští Vikingové lovu nevyhýbali a už ve 14. století tvořili 50 až 80 % jejich jídelníčku tuleni. Výsledky výzkumu byly otištěny ve speciálním čísle vědeckého časopisu Journal of the North Atlantic.

Mladí uprchli ... Ve spolupráci s kanadskými vědci provedli Dánové izotopové analýzy 80 vikingských koster nalezených v Grónsku. Zaměřili se na izotopy uhlíku C-13 a C-15. Z jejich poměru se dá určit původ potravy. Anatomické studie koster zase prozradily vývoj ve složení vikingské populace.

Je zřejmé, že hladem Vikingové netrpěli. Byli zdatní lovci a měli dost a dost tuleního masa. Přesto se jejich osady v Grónsku vylidňovaly. Na samém sklonku jejich existence chyběli mezi obyvateli mladí muži a ženy. Ti zjevně prchli jako první. Bez nich už se v osadách nerodily děti a obyvatelstvo vymíralo. Starci a stařeny dožívali v Grónsku na tulení dietě.

Zdá se, že Vikingové by v Grónsku přežili, ale museli by změnit svůj životní styl tak, že by se hodně přiblížil životu Eskymáků. To neudělali. Ne proto, že by to nezvládli. Patrně proto, že se jim taková představa příčila. Jako přijatelnější viděli odchod do oblastí, kde mohli žít i nadále jako Vikingové. Je možné, že jim lovecký životní styl komplikovaly silné bouře, které byly stále častější a měnily lov na moři v hazardní podnik.       (Zdroj: VTM)


Proč tolik Američanů umírá při odklízení sněhu? ..... Velmi chladné počasí a sněhová bouře si na severovýchodě USA vyžádaly už sedm mrtvých, z toho však dvě osoby zahynuly s lopatou v ruce. BBC se ptá, jak je možné, že každou zimu, bez ohledu na výkyvy počasí, zemře při odklízení sněhu v USA okolo stovky lidí.

Momentálně ale zažívají Spojené státy skutečnou kalamitu, a tak může být bilance ještě horší.

Sníh leží podle stanice CNN na polovině území USA, nejhorší situace je ve státech New York, Michigan a Vermont. Mnohé rodiny jsou uvězněny ve svých zasněžených domech a nepočítají s tím, že se dostanou ven dříve než za několik dní. Technická správa nejpostiženějšího města Buffalo se ani nesnaží sníh odklízet. A pochmurné statistiky říkají, že mezi roky 1990 a 2006 zemřelo na srdeční příhody v souvislosti s přívalem sněhu 1647 lidí. V Kanadě se tento typ úmrtí stává zimu co zimu pravidelnou součástí zpráv.

Kardiolog Barry Franklin je přesvědčen, že skutečný počet úmrtí na sněhovou námahu je dokonce dvojnásobný.

„Myslím, že ročně ztrácíme v boji se sněhem stovky lidí,“ řekl ředitel centra pro preventivní kardiologickou péči v Michiganu. Jeho tým zjistil, že když odklízeli sníh mladí a zdraví muži, jejich tep a krevní tlak vzrostl podstatně více než v posilovně. „V kombinaci se studeným vzduchem, který stahuje cévy a omezuje krevní zásobování, je to ideální recept na infarkt myokardu,“ varoval lékař.

Na odklízení sněhu je záludné především to, že namáhá ruce, což je pro organismus daleko těžší než namáhání nohou. Mnozí lidé také během námahy nesmyslně zadržují dech, čímž tělo ještě více zatěžují. Nevýhodou je i načasování – sníh se nejčastěji odklízí mezi šestou ráno a desátou dopoledne, kdy jsme nejnáchylnější k srdečním příhodám. Lidé starší 55 let by podle Franklina neměli brát sněžnou lopatu do ruky vůbec. „K nejrizikovějším skupinám patří lidé se sedavým zaměstnáním, pacienti se srdečními komplikacemi, a hlavně ti, kteří se pořádně hýbají jen jednou za rok, právě když je třeba odhrnout sníh,“ dodává vědec.       (Zdroj: ČR Plus)


Školní jídelny po 70 letech – stále rajská a buchtičky ..... Školní jídelny provází české děti už bezmála 70 let. Na konci osmdesátých let bylo v Československu už víc než 10 000 jídelen, ve kterých se stravovalo 100 % dětí mateřských škol a víc než 90 % žáků základních škol. "Zkušenosti ze školních jídelen se výrazně liší nejen podle doby, ale také školu od školy. Někdy to byli nadšenci, kteří z mála dokázali udělat úžasné obědy, jindy to bylo zoufalé," řekl historik Martin Franc. A přetrvávají i oblíbená jídla školáků: rajská a ostatní omáčky nebo buchtičky s krémem.

"O možnosti systematizovat přístup ke školnímu stravování se začalo hovořit v období protektorátu," popsal historii vzniku školních jídelen Franc s tím, že nějaká forma školního stravování měla ještě delší tradici, zpočátku šlo ale především o aktivity charitativních organizací. "Po roce 1945 byla snaha, aby školní stravování bylo dostupné každému," dodal Franc. Svou roli při vzniku prvních školních jídelen hrál nejen sociální aspekt, ale také snaha o zdravé stravování.

Organizačně vznik školních jídelen řídilo ministerstvo školství. "Na to školní stravování se vztahovaly různé normy, takže určujícími kuchařkami pro školní jídelny byly právě tyto normy," vysvětlil Franc. Historik rovněž připomněl, že v 50. letech byly výrazně rozdílné možnosti než nyní, ještě fungoval lístkový systém a byl nedostatek některých potravin.

Velký problém po celou dobu byl finanční limit, který byl vždy velmi nízký a velmi omezoval rozlet fantazie kuchařek školních jídelen," uvedl Franc, podle něhož byla dalším problémem také nízká kvalifikace kuchařek.

Největší změnou je možnost výběru jídel. Výrazně se fungování školních jídelen začalo měnit po roce 1989. "Mění se koncept školní jídelny jako takové, je tendence, aby jídelna poskytla větší výběr," uvedl Franc s tím, že na mnohých školách ale trvá systém školních jídelen beze změny dodnes.       (Čtěte na stránkách Agris)


Sonda k Plutu se probouzí ze spánku ..... Americké sonda New Horizons se rychle blíží k hlavnímu cíli své mise, jímž je trapasličí dvojitá planeta Pluto - Charon. Řídící středisko začíná oživovat její systémy, aby mohla začít sbírat data z oblasti, kam dosud nepronikl žádný lidmi vyrobený stroj.

"New Horizons už urazila 4,8 miliardy kilometrů a její dlouhý spánek končí," oznámila manažerka mise Alice Bowman. "Je ve skvělé kondici, teď se probere a začne přepisovat historii poznávání Pluta."

Dlouhá pouť New Horizons začala už před bezmála osmi lety startem z Mysu Canaveral na špici nosné rakety Atlas V. Tehdy její poslání vyjádřila Mary Cleave z Ředitelství vědeckých misí kosmické agentury NASA slovy: "Mise bude studovat unikátní svět a my si v současnosti možná ani nedokážeme představit, co všechno se tam naučíme."

Mrtvý muž na palubě

Pluto je unikátní těleso, o jehož podstatě se už dlouho vedou spory: dlouho byl považován za planetu, občas také za kometu, nakonec se astronomové shodli na nové definici "trpasličí planeta". Ve skutečnosti je to dvojitý svět, protože jeho měsíc Charon má celou sedminu jeho hmotnosti.

Netypická je i protáhlá oběžná dráha, díky které se Pluto "spouští" ke Slunci až pod úroveň dráhy Neptunu. Některé úkazy přitom naznačují, že v tomto období zmrzlé plyny na povrchu roztají a vznikne plynná atmosféra. Vědci proto nevylučují ani tzv. vodní vulkanismus, který by mohl umožňovat existenci primitivního života. Dnes je ale jisté jen to, že Pluto nepatří ani do rodiny terestrických planet, jako je Země, Mars nebo Venuše, ale ani mezi plynové obry typu Jupitera či Saturnu.

O moc víc už se toho o podivném světě Pluta neví, protože obrovská vzdálenost neumožňuje efektivní pozorování pozemskými teleskopy. New Horizons by to měla změnit. Svůj hlavní vědecký program začne plnit v lednu příštího roku, k největšímu přiblížení na vzdálenost 10 tisíc kilometrů od povrchu dojde v červenci. Je vybavená sedmi vědeckými přístroji: zobrazovacím spektrometrem ve viditelném a infračerveném záření, ultrafialovým spektrometrem, přístrojem pro radiový výzkum atmosféry REX, mapovací kamerou s teleobjektivem, spektrometrem pro výzkum slunečního větru, částicový spektrometrem a studentským experimentem pro výzkum meziplanetárního prachu.

Hlavními úkoly mise tedy bude analýza plynů, snímkování a mapování povrchu. Kromě vědeckých přístrojů je na palubě i schránka s prachem Clyde Tombaugha, svérázného amerického astronoma (1906 - 1997), který Pluto roku 1930 objevil.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


24.11. 2014     Čtyřiadvacátého listopadu 1642 se Abel Tasman stal prvním Evropanem, který spatřil v Tasmánii. Zemi pojmenoval Van Diemena země.


Mise Rosetta týden poté ..... Už je tomu více než týden, co se oddělil Philae od mateřské sondy, a poprvé v dějinách nepilotované kosmonautiky se vydal pomalým tempem vstříc kometárnímu povrchu. Měkké přistání sice nedopadlo úplně podle představ pozemní obsluhy, nicméně jde i přesto o počin historický.

Zastavení první: Rosetta

Ve čtvrtek 19.11. Evropská kosmická agentura oznámila, že sonda opět přechází do plného vědeckého režimu. Všechny palubní přístroje jsou ve výborném stavu. Nic tedy nebrání v pokrčování výzkumu krátkoperiodické komety Čurjumov-Gerasimenko. Ten by teoreticky mohl pokračovat až do příštího podzimu. 13. srpna 2015 se vlasatice 67P dostane do oblasti perihelia, kdy ji od Slunce bude dělit 186 milionů kilometrů. Její poslední perihelium proběhlo 18. srpna 2002 a tehdy ji i v době největší jasnosti bylo možno pozorovat pouze středními a velkými teleskopy.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Podvody v nákupu ze zahraničí ..... Celníci varovali už minulý rok před zneužitím jména Celní správy ČR při nakupování zboží v zahraničí. Podvodníci zaslali e-mail, který vyzýval k zaplacení pochybné faktury související s nákupem v zahraničí. E-mail, který obsahoval fakturu a údajný společný dopis finančního úřadu a Generálního ředitelství cel. Dopis byl naprostý padělek ať již z hlediska formy a obsahu informací, tak použitými podpisy, razítky i logem celní správy,“ uvedla celní správa.

Účelem falešného dopisu bylo přimět zákazníka k zaplacení pochybné faktury. „Pokud orgány celní správy či finanční správy k jakýmkoliv platbám vyzývají, je korespondence vedena v písemné podobě na doručenku, případně elektronicky cestou datové schránky,“ upozornili celníci s tím, že se pravděpodobně podobné pokusy o podvod budou opakovat.

A varování je tu opět od celníků při nakupování zboží v zahraničí

Zneužití jména celní správy a podvodech souvisejících s fingovanými zásilkami. V těchto dnech se obdobný podvod znova objevil v souvislosti s koupí a dovozem vozidla z Maďarska. Podvodníci opět použili pro komunikaci se zákazníkem e-maily, tentokrát nikoli v anglickém, ale českém jazyce.

Na počátku listopadu byl zákazníkovi zaslán e-mail, který obsahoval fakturu a údajný společný dopis finančního úřadu a Generálního ředitelství cel. Dopis je naprostý padělek ať již z hlediska formy a obsahu informací, tak použitými podpisy, razítky i logem celní správy). Účelem tohoto falešného dopisu bylo bezpochyby přimět zákazníka k zaplacení pochybné faktury. Příjemce naštěstí požádal celní správu ještě před platbou o konzultaci a bylo mu doporučeno, aby v žádném případě fakturu nehradil.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Svoboda zvířat chce zrušit řetězy ..... Dlouhodobě zavedeným a letitým zvykem se stalo uvazování psů na řetěz, ´aby hlídal dům a zahradu´. Mnozí lidé si však neuvědomují, jaké může kovový řetěz způsobit věrnému příteli člověka utrpení.

S nadcházející zimou se ochranářské společnosti zaměřily na strádání uvázaných psíků. Nejen v letním čase je pes řetězem omezen, ale v chladnu ještě více.

„Zima je pro psy na řetězech krutá. Přicházejí vlhké a mrazivé dny. Z řetězu se nedá utéci před zimou, najít si teplé místo, jídlo, vodu či pomoc,“ varují zástupci Svobody zvířat. „Řetěz je vězení. Proto jsme pro zákaz řetězů,“ přichází sdružení s aktuální iniciativou.

Na slovenském venkově řeší případy psů na řetězech inspektoři ochránců; případy uvázaných psíků náleží k nejvážnějším. „Někdy pes mrzne bez boudy, nemá možnost se ukrýt,“ říkají ochránci. „Zvíře stráví zimu prochladlé v blátě a sněhu, často i bez vody a krmení.

Trpí zdravotními onemocněními a izolací. Mají nedostatek pohybu, postrádají péči, sociální vazbu, mají zničené klouby, nulovou kondici, chronické onemocnění a navíc je doprovází osamělost, největší nepřítel psa.

Řetěz může způsobit frustraci i agresivitu zvířete. Často jsou uvazováni i mladí psi, během života jim řetěz zarůstá do krku, působí vážné a bolestivé poranění.“

Uvazování zvířat je již zakázané ve vícero zemích, jako například v sousedním Rakousku. Ochránci vyzývají k pomoci formou petice.       (Zdroj: Velká Epocha)


Klíčem k super-paměti je jediná molekula, která umí vyvolat „Total Recall" ..... Nemůžete si vzpomenout? Ať už to jsou klíče nebo vtipná replika z filmu nebo… naše paměť selhává a někdy nepomůže ani Google. Přitom podle nové studie je klíčem k odemknutí super-paměti jediná molekula, stačí ji prý odstranit.

Teoreticky kdokoli by si tak mohl prožít Total Recall, tedy ne přímo akční film Arnoldem Schwarzenbergem, ale spíše stav, který mají jedinci s fotografickou pamětí. Tedy možnost vybavit si cokoli, co jste viděli, popřípadě i slyšeli, s dokonalou přesností.

Jak si zapamatovat nezapamatovatelné? ... Výzkumníci z montrealské McGill University totiž identifikovali v mozku molekulu, která je přímo zodpovědná za odclonění některých odclonění. A pokud se tato molekula odstraní z cesty, rozsah paměti se zásadně rozšíří. Motivem pro průzkum bílkovin FXR1P A FXR2P nebyla výroba lidí se super-pamětí, ale hledání nových terapií na léčení neurodegenerativních nemocí, jako je Alzheimer nebo autismus.

Výzkum vedl k přesnějšímu popsání vytváření synaptických vazeb v mozku a formování paměti a následné dostupnosti informací, které mozek zpracovává. Tým vedený neurologem Keithem Muraiem zjistil, že po přidání proteinu FXR1P myší mozky reagovaly zvýšenou produkcí klíčových neuroreceptorů GluA1 a souvisejících procesů na podporu učení a paměti – především dlouhodobé.

"V případě autismu potřebujeme snížit aktivitu mozku a u Alzheimerovy choroby naopak stimulovat zvýšení aktivity. Manipulací s pomocí FXR1P můžeme přizpůsobit tvorbu paměti a výrazně zlepši život lidí s poruchami funkcí mozku," vysvětluje v časopise Cell vedoucí výzkumu.       (Čtěte National Geographic)


Bankéři podvádějí více než vězni ..... Podle psychologů je každý člověk tak trochu podvodník. Lidé ale podvádějí pouze do té míry, aby si své “malé lži“ dokázali před sebou obhájit. Bankéři si však prý umějí ospravedlnit větší nepravosti než ostatní profese. Vyplývá to z pokusu, který psychologové provedli s mincí a dotazníkem.

Experiment Ernsta Fehra a Michela Mréchala z Curyšské univerzity se inspiroval ekonomickou teorií identity, podle které má každý z nás několik „já. Své jednání vždy přizpůsobujeme situaci, ve které se zrovna nacházíme. Bankovní prostředí obecně klade velký důraz na zisk a menší význam přikládá dodržování pravidel, legislativních i těch morálních.

Vědci s testovanými lidmi hráli jednoduchou hru, při které si lhaním mohli vydělat peníze. Měli házet mincí, a přitom věděli, že pokud padne jedno ze znamení, dostanou peníze a za druhé ne. Výsledky hodu hlásili vedoucím výzkumu, kteří pravdivost jejich výpovědí neověřovali a rovnou vyplácely při nahlášení “správného“ znamení odměnu.

Kontrolní skupina testovaných složená z lidí různých profesí si lhaním “přivydělala“ jen nepatrně. Zato bankéři podváděli daleko častěji. Opakování pokusu na jiných profesích ukázalo, že bankéři podvádějí dokonce ještě víc než usvědčení zločinci, kteří si trest odpykávají ve vězení.        (Zdroj: 21@století)


Radlery nefrčí. Pivovary lákají zákazníky na silná a hořká piva ..... Ještě loni se pivovary pokoušely plnou parou prosadit s pivními limonádami. Naděje, že radlery zachrání klesající pivní spotřebu, se nenaplnila. Výrobci postupně obracejí kormidlo a začali na konzumenty zkoušet silnější či hořká piva. A nový kurz jim zatím vychází.

Posledním počinem je Budějovickým Budvarem právě představené čtyřicetistupňové „přemrazením“ vzniklé pivo B:Cryo s obsahem 21 procent alkoholu.

Rarita, která nemá v Česku obdoby, je určena lidem, kterým není líto 300 korun za speciální čepování z 1,5 litrové plastové lahve.

„Nečekáme žádný masivní prodej, jde spíš o pivo pro znalce nebo lidi, kteří chtějí zkusit něco nového,“ říká mluvčí Budvaru Petr Samec.

Konkurenti už ale prodávají mnohonásobně větší objemy hořkých, tedy více chmelených piv. Příkladem je třeba zastudena chmelený ležák rakovnického Bakaláře či nedávná novinka přerovského Zubra - čtyřikrát chmelená jedenáctka. Rostou i prodeje extra hořké dvanáctky nošovického Radegastu.

Prodej radlerů v tuzemsku rostl sice raketově, ale jen krátce. Ani hořké pivo podle lidí z branže zřejmě příliš nevylepší loňskou průměrnou spotřebu 144 litrů na hlavu.       (Zdroj: Agris)


Minulé životy - Psychické symptomy ..... Jak to je s minulými životy? Lze věřit lidem, kteří zjistili (například díky hypnóze, prostřednictvím vize, vrátily se jim útržky „vzpomínek“ po klinické smrti…), kým byli v některém ze svých předešlých životů?

Už jsme zmínili případy, kdy se předchozí existence projevily tělesně, stopami v podobě znamének a skvrn. „Jizvy“ z minulých životů však zůstávají i na duši – v podobě nevysvětlitelných sklonů, fobií a předtuch, neuróz nebo mánií, jimiž lidí trpívají.

Jako příklad může posloužit případ jisté švýcarské pracovnice reklamní agentury. Ta pocházela z malé vesnice u Vierwaldstätterského jezera a trpěla často tzv. manickým polykáním. Ženě proti obtížnému až bolestivému nutkavému polykání nic nepomáhalo, lékaři ho označovali za pocit zvětšené strumy. Byla z toho psychicky na dně, nakonec se rozhodla vyzkoušet terapii na bázi regresní terapie. Reinkarnační terapeut ji v hypnotickém stavu opakovaně vedl do minulosti. Při jednom sezení se viděla jako 12-leté děvče, které navštívilo dědečka na horské pastvině kdesi nad Luzernem. Než se vracela domů, dědeček ji varoval, aby nevolila kratší cestu úvozem, ale šla přes les. Argumentoval nebezpečím sesuvu lavin. Neposlechla a lavina ji smetla. Prožila znovu svou smrt, slyšela sama sebe, jak křičí o pomoc. Realisticky vnímala, jak zvrací, zoufale lapá po vzduchu. Masa sněhu a štěrku ji mučivým způsobem zadusila.

Když ji terapeut vrátil do přítomnosti, byla vyčerpaná, ale trauma s nutkavým polykáním zmizelo! Nějaký čas po regresi se žena vydala na výlet do hor. Chodila tam ráda, ale nikdy nepřemýšlela nad tím, co ji tam přitahuje – láká. Při sestupu si náhle uvědomila, že je jí úvoz povědomý. Znala ho z regrese! V polovině sestupu uviděla záchranářský vrtulník horské služby. Dva záchranáři se skláněli nad hlubokou skalní rozsedlinou a spouštěli dalšího kolegu na laně dolů. Blížila se k místu nehody a začal ji mrazit v zádech. Jeden ze záchranářů jí řekl, že v tomto případě se již nedá nic dělat. Pohlédla dolů a zachvátila ji panika, byla otřesena. Spatřila lidské ostatky a záchranář zdola hlásil, že jde o kostru dítěte, které sešlo z cesty nebo ho strhla lavina. Nebylo možné ani určit, kdy k neštěstí došlo. Bylo to tělo kdysi její?       (Zdroj: Doplněk)


Benátky chystají zákaz kufrů na kolečkách. Jsou příliš hlučné ..... Jeden z nejoblíbenějších turistických cílů v Itálii se chystá zakázat zavazadla s plastovými a gumovými kolečky. Obyvatelům Benátek vadí neustávající hluk z chodníků. Do ulic budou moci jen tašky a kufry, jejichž kolečka mají pneumatiky. Za porušení zákazu bude od jara hrozit pokuta.

Nové pravidlo by podle plánů radnice mělo platit od května, kdy v Miláně začíná světová výstava Expo 2015. Benátky kvůli tomu očekávají velký příliv turistů. Pokud některý z nich potáhne kufr s nevyhovujícími kolečky, hrozí mu pokuta v rozmezí 100 až 500 eur, píše agentura ANSA. V přepočtu tedy za porušení zákazu zaplatí zhruba tři až čtrnáct tisíc korun.

Návrh zakázat kolečka na kufrech reaguje na stížnosti obyvatel města. Mnozí se zlobí, že kvůli hluku nemohou v noci spát. Kolečka přeskakující po starobylé dlažbě chodníků a mostů jsou prý zkrátka příliš hlučná, obzvlášť ta bez pneumatik naplněných vzduchem.

Návrh z pera benátského zvláštního komisaře Vittora Zappalorta ještě musí schválit městské zastupitelstvo. Pokud zákaz projde, bude se týkat turistů i obchodníků, kteří v kufrech na kolečkách převážejí zboží. Místní obyvatelé dostanou výjimku.        (Čtěte na stránkách iDNES)


Setkání na Měsíci ..... Úkolem americké sondy Surveyor 3 bylo přistát na Měsíci a zkoumat jej. Mise byla úspěšná, sonda dosedla na měsíční povrch 20. dubna 1967 a pracovala podle plánu. V její výbavě nebyl návratový modul ani nic jiného, co by jí umožnilo Měsíc opustit. Přesto se před 45 lety, v listopadu 1969, některé její části dostaly zpět na Zemi. Jak k tomu došlo?       (Čtěte na stránkách Astro)


Televize chtějí vaše peníze! Ostrý obraz a sledování na počítači už nebude zadarmo ..... České televizní společnosti zřejmě nevědí, kde by ještě mohly trhnout nějaké peníze. Příjmy z obřího reklamního trhu, o které se dělí tři největší značky Nova, Prima a ČT, zjevně nestačí. I proto hledají další cesty, jak zlepšit své rozpočty. Například tím, že zpoplatní vysílání ve vysokém rozlišení obrazu (rozuměj, zpoplatní kvalitnější obraz pro moderní televizory), nebo vyberou poplatky za sledování pořadů na počítači, mobilu nebo tabletu.

Každá z těchto plateb vyznívá na první pohled absurdně. Zpoplatnění ostřejšího HD obrazu má v dnešní době asi takovou logiku, jako kdybyste před padesáti lety zavedli extra poplatek za barevný obraz. Zpoplatnění televize přes počítač není novinkou, dokazuje to ostatně i přítomnost placené služby VOYO od Novy. Jenomže i sama Nova pochopila, že diváci nechtějí za tentýž produkt platit dvakrát, a nabídla jim i neplacenou variantu. Proč by tedy část diváků platit měla a část nikoliv?

A pak přichází pokus o zpoplatnění televize přes tablety a mobily. To je nová technologie, která bude ještě několik let vnímána jako nadstandard. Pokud tedy televize chtějí zkasírovat několik desítek tisíc diváků libujících si v nových technologiích, ať si poslouží. Jenomže zapomínají na jednu důležitou věc. Dnešní mladá generace stále častěji utíká od televize k internetu. Na mobilu nebo tabletu si může pustit YouTube a sledovat jakékoliv filmy a seriály zdarma. U těchto diváků není důvod platit si za televizi v mobilu další zvláštní příplatek.

Navíc hrozí, že za několik let tyto diváci nebudou sledovat televizi vůbec a vše si najdou výhradně na internetu. Pak už televizím nepomůže ani to, pokud své vysílání znovu zpřístupní všem zdarma. Proto by si měli zahraniční vlastníci českých televizí dát dobrý pozor na to, jak se ke svým nynějším divákům zachovají.        (Čtěte na stránkách inStory)


21.11. 2014     Historie vzniku dnešního Světového dne pozdravů je krásná, ač na začátku stála válka. Roku 1973 se rozpoutala arabsko-izraelská válka a americká armáda byla z toho důvodu v pohotovosti. Student Michael McCormack byl situací znepokojen a chtěl proti tomu něco udělat. Věřil, že rozhovor je lepší než válka. Chtěl politikům ukázat, že to jde i jinak. A co je první věcí při kontaktu dvou a více lidí? Pozdrav! Michael McCormack je přesvědčen, že světový mír začíná u jednotlivců, a že když pozdravíme alespoň 10 lidí, napomůžeme světovému míru. Se svým bratrem se mu podařilo tuto myšlenku rozšířit. Den pozdravů si připomínají lidé v cca 180 zemích světa. Navíc má tento den podporu i u mnoha významných osobností, např. 31 držitelů Nobelovy ceny.


Tanec s vlky na čínském Divokém západě ..... Na západních hranicích Číny krmí podnikatel Jang Čchang-šeng smečku štěkajících vlků, aniž by měl strach z jejich tesáků. Chov těchto zvířat, která jsou spojena s ujgurskou etnickou menšinou, je jeho velkou zálibou, píše agentura AFP.

"K vlkům mám hluboký vztah," říká Jang, jenž žije v horách Ťan-šanu v provincii Sin-ťiang na severozápadě Číny.

"Zpočátku to byl takový chvilkový rozmar, ale od té doby čím více vlků mám, tím víc je chci chovat!" prohlašuje třiašedesátiletý Číňan a prostrkuje kusy masa z vařené ovce skrz mříže klecí s vlky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Papírové Zlaté stránky skončí. Tištěné telefonní seznamy zmizí po 132 letech ..... Zlaté stránky v tištěné podobě přestanou vycházet. Tento fenomén 90. let minulého století vyjde příští rok naposledy. Po nástupu internetu totiž klesá poptávka po tištěných telefonních seznamech. Po 132 letech tak z českých domácností tyto knihy plné telefonních čísel zmizí.

Úplně první telefonní seznam vyšel v českých zemích v roce 1882. Tehdy pražská telefonní společnost Jana Palackého vydala první soupis svých zákazníků. Bylo v něm ovšem pouhých 98 držitelů telefonního aparátu.

Praha tehdy klidně vystačila s dvojmístnými čísly a telefonistky na ústředně znaly většinu účastníků zpaměti, takže čísla ani nebylo třeba hledat. Mimochodem úplně první telefon v českých zemích začal fungovat v dubnu 1881 a spojoval budovu dolu Hartmann v Ledvicích s nádražím v Duchcově u Teplic. Ve stejný rok pak byla zřízena i první telefonní linka v Praze.        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)


Česká firma? Omyl, vyrábí v Asii ..... Označení česká firma či český výrobce nemusí znamenat, že uvedená společnost vyrábí v ČR. Průzkum mezi 47 českými outdoorovými a sportovními firmami ukázal, že některé společnosti se prezentují jako čeští výrobci i v případech, kdy většina jejich výrobků pochází z Asie. Spotřebitelé často nemají šanci poznat, zda všechny výrobky daného výrobce jsou opravdu vyráběné v ČR.

Není rovněž jasné, zda firmy nějak řeší pracovní podmínky ve svých dodavatelských továrnách, ať už v ČR či v Asii.

Průzkum mapoval, kde firmy vyrábí a jak si hlídají pracovní podmínky při výrobě svého zboží. Z výsledků vyplývá, že ze 47 sledovaných firem vyrábí alespoň část produkce v ČR 37 z nich, avšak zároveň minimálně 22 firem vyrábí i v Asii. Jasným závěrem průzkumu je, že označení „česká firma“, dokonce ani „český výrobce“ nemusí znamenat, že uvedená společnost zde skutečně vyrábí. „Z hlediska pozice na trhu vyrábí v Asii téměř všichni v první desítce hráčů podle obratu,“ uvedla koordinátorka průzkumu Anna Lazorová z organizace NaZemi. „Dohledat informace o původu produktů je pro zákazníky často nemožné, podmínky výroby, zejména té v Asii, jsou tabu. Některé firmy se pravděpodobně obávají odlivu zákazníků, kteří by zjistili, že se jejich zboží nevyrábí pouze v České republice,“ doplnila Lazorová.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 14. prosince v Praze a Středočeském kraji ..... V neděli 14. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2015. V Praze vzroste rozsah objednávané vlakové dopravy o 1,6 %, ve Středočeském kraji pak o 2,2 %. K nejvýznamnějším změnám bude patřit výrazné rozšíření počtu víkendových spojů Praha – Milovice a prodloužení vlaků linky S9 Strančice – Praha-Horní Počernice v odpolední špičce pracovních dní až do Čelákovic. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

Regionální vlaky na území hlavního města Prahy ujedou v době platnosti jízdního řádu 2014/15 o 1,6 % vlakokilometrů více než v předchozím jízdním řádu – celkem 4 645 764 vlakokilometrů (tj. 12 763 denně). Ve Středočeském kraji vzroste rozsah objednané dopravy ještě výrazněji, o 2,2 % – celkově 14 407 979 vlakokilometrů (tj. 39 582 vlakokilometrů denně). V Praze a Středočeském kraji se denně vypraví průměrně 2 119 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Pokusy o vrtání do povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko ..... Experiment SD2 (Sampling, Drilling and Distribution) byl posledním palubním zařízením uvedeným do činnosti v době, kdy měl Philae ještě dostatek energie, aby prováděl vědecká měření. Ač jsou výsledky doposud velmi nejednoznačné, přinášíme vám je v dnešním článku, neboť jak SD2, tak s ním bezprostředně provázaná zařízení COSAC a Ptolemy patří snad k nejpozoruhodnějším experimentům na palubě landeru.

A možná se nám podaří osvětlit vlnu dohadů a spekulací, které počínaje úterním podvečerem zaplavila web a sociální sítě, a netýkala se ničeho menšího než prezence organických molekul, jež údajně Philae detekoval. Jak dnes zjistíme, zatím i to není tak úplně jasné, a odborníci jednotlivých týmů jsou velmi opatrní. Není se čemu divit..

Vrtná minisouprava byla vyvinuta pro mechanický odběr vzorků povrchových vrstev až do hloubky 23 centimetrů a jejich dopravení do útrob modulu k dalším podrobným analýzám zařízení COSAC a Ptolemy. Ty zkoumají geochemické vlastnosti komety a hledají organické molekuly. Dalším zařízením spolupracujícím s SD2 je mikrokamerový systém CIVA, který má materiál snímkovat za účelem zkoumání textury, složení a albeda nasbíraných vzorků.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Česká kultura neučí člověka, jak se vypořádat se stresem. Lidé to řeší alkoholem a antidepresivy ..... Z průzkumů vedených mezi obyvateli české společnosti vyplývá, že téměř 60% lidí v této zemi má problémy s alkoholem a mezi střední a vyšší vrstvou společnosti se vyskytuje užívání antidepresiv. Důvodem se zdá být řešení stresových životních situací a pracovního přetížení. Je možné, aby se společnost vydala jiným směrem?

V evropské kultuře a historii lze samozřejmě nalézt některé nauky o tom, jak se vyrovnávat se stresem, ale obecně například česká společnost k takovýmto věcem děti ani středoškoláky nebo vysokoškoláky nevychovává. Je zde spíše zakořeněna tradice řešení stresu a stresových situací, ale i radostných situací – alkoholem či jiným drogami.

Někdo se narodil, někdo zemřel, postihlo vás neštěstí, duševní újma, rozchod s partnerem, prošli jste náročné pracovní období? Tak se tedy uspořádá pitka (oslava) s jedním nebo více kamarády či příbuznými.

Ve vyšších vrstvách společnosti je nadměrné pití alkoholu při zvýšeném stresu z pracovního přetížení vnímané spíše jako nevhodné řešení, zejména pokud potřebujete pokračovat v soustředěné práci a pouze se zbavit stresu. Proto střední a vyšší vrstvy společnosti sahají po psychofarmakách, aby vyřešily stres z pracovního přetížení, a když je zaměstnavatelé opakovaně nutí překonávat hranice svých dosavadních schopností.

Příčina rozšířeného užívání drog jako léku proti stresu vězí pravděpodobně v tom, že česká kultura nenabízí lidem dostatečnou průpravu, jak se vypořádat se stresem a těžkými životními událostmi bez použití drog.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Číslo týdne: 550. Fosilní paliva spolkla loni ve světě dotace za 550 miliard dolarů a brzdí potřebné inovace ..... Dnes vyšla prestižní výroční zpráva Mezinárodní energetické agentury. Celosvětová státní podpora fosilních paliv dosáhla loni již 550 miliard dolarů ročně. Obnovitelné zdroje zajišťují čím dál více energie, i když výdaje na jejich podporu jsou čtyřiapůlkrát nižší – 120 miliard dolarů. Před několika desítkami minut to uvedla Mezinárodní energetické agentura (IEA) v prestižní výroční zprávě.

Podle IEA fosilní dotace brzdí rozvoj méně dotovaných obnovitelných zdrojů a moderních technologií. Například v Saudské Arábii se vrátí vícenáklady na dvojnásobně úsporné auto až za šestnáct let, ale bez dotací na benzín by se vrátily již do tří let.

Zpráva World Energy Outlook je každoroční a nejzásadnější publikace IEA, která je široce uznávaná jako stěžejní zdroj pro globální energetické analýzy a scénáře. IEA byla založena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružuje 28 států (včetně České republiky) a zabývá se zejména energetickou bezpečností a ekonomickým rozvojem. Jedná se poměrně konzervativní instituci, jejíž názory nelze považovat za environmentálně orientované.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


S čím se hraje na ledě? ..... Hokejka dnešního typu vznikla v Kanadě, do Čech se prvně dostala počátkem 20. století, kdy si ji z Chamonix v roce 1909 přivezli hráči účastnící se tamního turnaje.

První zakřivení čepele se objevilo opět v Kanadě (kde ostatně jinde, než právě v kolébce ledního hokeje by tomu tak mělo být?) v roce 1962, kdy s takto upravenými hokejkami hráli slavní Stan Mikita a Bobby Hull. Ti je tvarovali nahříváním a ohýbáním tlakem. Říká se, že jim k tomu posloužily obyčejné dveře. Do Československa první zakřivenou hůl přivezl Jozef Čapla v roce 1963 ze zájezdu do Kanady, kde ji dostal právě od Stana Mikity. Zakřivená čepel umožňuje lepší kontrolu puku tzv. „po ruce“, střelba či nahrávka „přes ruku“ je méně přesná.        (Zdroj: 21@století)


Kdy vysazovat jahody ..... Jahody můžeme vidět snad v každé zahrádce. Často se chybuje již při sázení jahodových sazenic, neboť se vysazují příliš hustě. Můžeme vidět sadbu jahod na 25 centimetrů vzdálenosti od sebe. Taková ovšem nepřinese pěstiteli mnoho radosti, neboť v takovém případě nelze jahodníky ani okopat, ani jinak ošetřit. Správně ošetřené jahodiště skýtá nejvyšší výnos do třetího roku, dostatečně hnojené jahodiště může plodit velmi uspokojivě ještě i v pátém roce, teprve potom výnos začne značně klesat.

Pro dobrou úrodu ... Správná vzdálenost jahodníkových trsů se má dodržovat na 50 centimetrů. Jahody měsíční a druhy plně nesoucí mohou být vysázeny hustěji a to na 30 centimetrů od sebe, neboť tyto druhy nevyvíjejí tak silné keře. Jahodníku se daří skoro v každé půdě. Musí být však propracovaná, vyhnojená a za sucha řádně zavlažovaná. Do slabší půdy je dobré přimíchat trochu rašeliny, tím se stane půda kypřejší a udrží si déle vláhu.

Kdy zakládat jahodiště ... Jahodiště se má zakládat v srpnu až září, neboť v té době sázené rostliny do zimy pěkně zakoření a příštím jarem přinesou již první úrodu. Sázet by se měly jen silné, zdravé a hojně kořeny obdařené sazenice. K jejich získání se berou v létě z nejplodnějších trsů, jen nejlépe vyvinuté, nejblíže mateční rostliny na šlahounu se nacházejí odnože. Na šlahounech se nacházejí totiž obyčejně dva i tři sazenicové trsy, ale z těchto je k množení vhodný obyčejně jen ten nejsilnější. Šlahouny se při trsech přeříznou a nové sazeničky pěkně i s balem ze země vyrýpnou a zasadí na provizorní, dobře zkypřený a vyhnojený záhon do řádků 15 centimetrů od sebe vzdálených. Zde pěkně zesílí do srpnového nebo zářijového vysazování.        (Zdroj: Doplněk)


Velká energetika v šoku ..... Evropská elektroenergetika se dala do pohybu... Změny nabraly v posledních pěti letech tak rychlé a nezadržitelné tempo, že celý, dlouhá léta stabilní sektor zažívá doslova šok. Velké evropské elektroenergetiky ztratily značnou část své hodnoty, zásadně zchudly a logicky váhají s některými, ať už finančně či časově, náročnými investicemi. Hrají o budoucnost. Jejich nejistotu zvyšuje i fakt, že kormidla změn v tomto sektoru se místo očekávaného "trhu" dočasně chopili evropští politici. Dříve hýčkaní národní "mazánci" si nyní jen těžko zvykají na odklon politické "přízně" z národní úrovně směrem ke klimatickým cílům Evropské unie. Ukazuje se, že prosazování témat EU, jako např. ochrana klimatu či rozvoj obnovitelných zdrojů energie, nejen prodražuje započatý proces přeměny energetiky skrze nejrůznější formy podpory, ale také podněcuje technologický pokrok a urychluje přeměnu evropské energetiky. Časem se tak může ukázat, že počáteční vysoké náklady budou tímto opodstatněny.

Zaklínadlem nových zítřků evropské energetiky se stal pojem "decentralizace", přiblížení výroby energie a místa její spotřeby formou rozvoje většího množství malých zdrojů. Nejde o novou myšlenku, ale o trend vyvolaný všeobecným technologickým pokrokem. Vize chytrých sítí, strmě klesající investiční náklady solárních a větrných zdrojů, zlevňující a stále se vylepšující možnosti akumulace elektřiny v bateriích, transport a skladování elektřiny vyrobené v solárních či větrných elektrárnách formou plynu (německý projekt Power 2 Gas), stejně jako stále běžnější dostupnost plynových mikrokogenerací rozjely trend, který do budoucna změní postavení "velké" energetiky. Celý proces charakterizuje silně "konkurenční" zkracování investičního cyklu, zvyšování energetické účinnosti a tlak na úspory. Úspěch konceptu posiluje stále viditelnější spotřebitelská poptávka po těchto řešeních, a to od průmyslových gigantů k malým podnikatelům a dnes už běžně i drobným spotřebitelům. S poptávkou roste dostupnost, klesá pořizovací cena, což nakonec zřejmě definitivně zlomí trend.        (Čtěte na stránkách EnviWeb)


20.11. 2014     Protože je dnes třetí čtvrtek v měsíci listopadu, máme Mezinárodní nekuřácký den. Má připomenout kuřákům, že jejich vášeň poškozuje nejen jejich zdraví, ale ohrožuje i lidi v jejich okolí.

Dnešní Světový den dětí se kryje s výročím vzniku Úmluvy o právech dítěte. Dne 20. 11. 1989 Valné shromáždění OSN jednomyslně přijalo Úmluvu o právech dítěte. Ratifikovalo ji téměř 200 států. ČR se připojila od roku 1992. Úmluva obsahuje 54 článků, ve kterých se píše např. o tom, že dítě nemá být zneužíváno, týráno, že každé! dítě má právo na život, dítě nesmí být odděleno od svých rodičů, nejsou-li pro to velmi závažné důvody, … Na stejný den tedy připadá i Světový den dětí. Na první pohled by se mohlo zdát, že den byl vyhlášen právě na připomínku uzavření Úmluvy, ale není tomu tak. Již roku 1954 se objevil nápad slavit Den dětí. O 5 let později (1959) byla 20. 11. schválena Deklarace práv dítěte.

Dále je dnes Den zprůmyslnění Afriky. Vyhlásila jej OSN, připomínat si jej můžeme od roku 1993.


Nenávist mi někdy nedovoluje ani spát ..... Jednou za mnou přišel jeden člověk s nějakým osobním problémem. Na začátku našeho rozhovoru jsem se ho zeptal: “Máte v životě někoho, nějakého člověka, kterého nenávidíte?” Začal se smát a pověděl mi: “Samozřejmě, znám velmi mnoho lidí, které nenávidím.” Tak jsem se ho zeptal: “Pokoušel jste se jim někdy odpustit?” Obrátil se ke mně a řekl: “Nejsem přece křesťan. To jen Ježíš požaduje odpouštět“. Tak jsem mu odpověděl: “Dobře, odložme tedy pro tentokrát stranou mého Ježíše a hovořme spolu jako dva dospělí lidé.” A zeptal jsem se: “Neruší vás nenávist ve spánku?” Pověděl mi: “Abych byl upřímný, nespím vždycky dobře právě kvůli lidem, které nenávidím. Často na ně myslím a zneklidňuje mě to.” Na to jsem mu řekl: “Já spím vždycky dobře. Spím dobře, protože odpouštím.” Snažil jsem se mu následně vysvětlit, že když někoho nenávidí, stává se v jistém smyslu závislým na nenáviděné osobě. Když jí však odpustí, osvobodí se od ní.       (Čtěte na stránkách Víra)


První analýzy experimentu MUPUS na palubě modulu Philae ..... Máme za sebou dalších 24 hodin - po celou tu dobu se snažíme sledovat dění kolem mise Rosetta a zatím nečinného modulu Philae. V dnešním přehledu se podíváme na další vědecká data, začneme ale doslova "explozivní" krátkou zprávou, kterou však zatím nebudeme podrobněji rozvádět, neboť nebyla dosud potvrzena.

Možná příčina selhání kotvících harpun? ... V pozdní úterní večer se začaly objevovat spekulace, že systém dvou harpun nevystřelil z důvodu nevhodné volby pohonné látky iniciačního mechanismu - nitrocelulózy (tzv. střelné bavlny), která ve vakuu ztrácí účinnost. Na tuto skutečnost měla údajně přijít dánská soukromá společnost Copenhagen Suborbitals už loni, když nedošlo k vystřelení padáku na jejich raketě Sapphire v osmikilometrové výšce. Zatím to vypadá, že vystřelovací systém harpun selhal kvůli nedostatečnému hoření materiálu v důsledku nízkého obsahu kyslíku v těchto výškách. Výsledky poté skupina publikovala v periodiku Wired.

Opět ale připomeňme, že se jedná zatím pouze o nepotvrzené údaje a bude třeba počkat si na další šetření, a nebudeme se pouštět do zbytečných spekulací. Pokud se ale objeví podrobnosti na toto téma (ideálně přímo z ESA), budeme vás o nich informovat.       (Čtěte na stránkách OSEL)

To je nějaká zmatená formulace - s nedostatkem kyslíku v této výšce ... na kometě? To je nějak promotané s tím padákem, ne?


Vášnivý polibek představuje invazi 80 milionů mikrobů ..... Stačí jeden polibek, dostatečně vřelý a dlouhý alespoň 10 sekund, a mezi dvěma lidmi se přenese kolem 80 milionů bakterií. Vyplývá to z nové nizozemské studie zveřejněné v časopise Microbiome.

Holandští mikrobiologové z Týmu pro aplikovaný výzkum (TNO) sledovali 21 párů, které se během dne políbily devětkrát denně, a zkoumali, co vše si milenci předali. Ústa jsou totiž domovem kolem 700 druhů bakterií, které se stávají předmětem výměny ve slinách. A francouzský polibek je pro tyto mikroby něco jako expres se spoustou pasažérů.

Kromě vlastního zkoumání vzorků slin, probíhal i kontrolovaný test, kdy jeden z páru vypil probiotický nápoj s označenými bakteriemi.

Pokud průměrný desetisekundový polibek vedl k transferu 80 milionů bakterií, pak zapojení jazyka představovalo ještě intenzivnější přenos. "Francouzské líbání je skvělým příkladem vystavení obrovskému počtu bakterií ve velmi krátkém čase," pochvaloval si pro BBC profesor Remco Kort.

Výzkum nebyl jen kuriozitou podtrženou studiem intimního kontaktu, ale součástí širší výzkumu mikrobiotického prostředí v lidském těle. Bakterie jsou totiž naší nedílnou součástí. Každý jich má v těle těžko představitelné množství v řádu milionů miliard.

Mnohé bakterie se staly naší symbiotickou součástí v průběhu evoluce a formování obživy spojené s ustálenými zdroji potravy. Získáváme je v určité symbioze s konkrétním prostředím, a některé pak jen při vzájemném kontaktu s jiným člověkem. Zkoumání těchto procesů může podle holandských vědců přispět porozumění vzniku nemocí a novým možnostem léčby nebo prevence.       (Zdroj: National Geographic)


Na oběžné dráze Merkuru ..... Zatímco Venuši a zejména Marsu věnovaly vědecké týmy po dobu kosmického věku velkou pozornost, Merkur stál tak trochu stranou. V polovině sedmdesátých let jej zkoumala americká sonda Mariner 10, která kolem planety udělala tři průlety. To bylo na dlouhou dobu všechno…

Až teprve před 10 lety, 3. srpna 2004, se na cestu k nejmenší planetě sluneční soustavy vydala další sonda – americký Messenger. Svou přítomností obšťastňuje Merkur dodnes.

Led na žhavém tělese ... Za tu dobu Messenger urazil 8 miliard kilometrů, tedy zhruba 53 AU (astronomické jednotky). Pro srovnání, vzdálenost Pluta od Slunce je „jen“ 40 AU. Messenger poskytl vědcům na Zemi řadu nových informací, a to nejen o Merkuru, ale i o Slunci.Na oběžné dráze kolem Merkuru se sonda pohybuje již tři pozemské roky, což odpovídá čtrnácti letům z pohledu zkoumané první planety sluneční soustavy.

„Sonda Messenger funguje ve velmi náročném a nebezpečném kosmickém prostředí a při její práci můžeme přímo prověřit různé inovace a zároveň být fascinováni nemalým množstvím neuvěřitelných objevů,“ pochvaluje si Andy Calloway z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore.Jedním z nejnečekanějších objevů bylo odhalení přítomnosti ledu v polárních oblastech Merkuru. Planeta se sice nachází blízko žhavého Slunce, ale i zde jsou v polárních oblastech místa, která sluneční paprsky nikdy nespatřila. Právě zde se vytvářejí ledové plochy. Velké ledové kapsy jsou viditelné od 85 stupně severní šířky, ale menší zásoby se nacházejí již na 65 stupni severní šířky.       (Zdroj: 21@století)


Čínský Huawei sleduje Čechy přes telefony ..... Mladí i staří, ale především mladí lidé u nás neustále drží mobilní telefony v rukou, jakoby už přestala existovat jiná zábava. Málokdo však ví, jaká úskalí se skrývají v mobilní elektronice.

BIS (Bezpečnostní a informační služba v ČR) vydala nedávno zprávu, podle které není zábava až tak bezstarostná. Čínský Huawei sleduje Čechy přes mobily, říká se ve zprávě BIS. Elektroniky Huawei a ZTE jsou podezřelé ze spolupráce s čínskými špiony. Konkrétně se ve zprávě uvádí: „V čínském hardwaru by mohly existovat úmyslně vložené chyby, tzv. zadní vrátka, které umožní vzdálenou neautorizovanou manipulaci se zařízením.“       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Havrani cíleně rozeštvávají aliance soupeřů ..... Jak známo, krkavcovití ptáci jsou velmi inteligentní. Nyní bylo prý u havranů zaznamenáno chování, které bychom spojovali spíše se šimpanzi či politiky.

Úvodní poznámka terminologická, v originále jsou „ravens“, z kontextu je však zřejmé, že jde o kolektivně žijící havrany, ne o samotářské krkavce. Jedná se o výzkum Thomase Bugnyara a jeho kolegů z Vídeňské univerzity, ale publikovaný v časopisu Current Biology. Takže ani pro anglické mluvčí to se „správným“ překladem Poeova Havrana není nijak jednoznačné.

Zajímavější je ovšem samotné zjištění. Podle vlivných teorií stálo za evolucí lidského mozku hlavně intrikaření (a pochopitelně s tím související schopnost ho naopak detekovat). Už i šimpanzi provádějí nejenom genocidy ve smyslu hubení cizích skupin, ale několik jedinců se dokáže i spiknout a třeba zabít stávajícího vůdce – který má zase své vlastní spojence a jsou zde i mediátoři (třeba samice), kteří konflikty mírní. Takoví vlci, jistě též inteligentní a žijící smečkově, toto nedělají – ve smečce může dojít k převratu, ale spíše na bázi stávající vůdce vs. vyzyvatel, nikdo nezaznamenal, že by se zde vytvářely klany/politické strany.

Havraní společnost je však složitostí interakcí podobnější té šimpanzí. Alespoň to tvrdí výzkumníci, kteří popisují, jak havrani tvoří aliance a navíc se cíleně snaží rozeštvávat vznikající spojenectví konkurentů podle osvědčeného hesla Rozděl a panuj; ovšem jen do určité chvíle, jakmile usoudí, že svazek se již stihl upevnit, dávají od toho radši pařáty dál, by nebyli biti sami.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Laserem poháněné rakety ..... Dva ruští fyzikové, Jurij Rezunkov a Alexander Schmidt, zveřejnili v časopise Applied Optics metodu, kterou lze na dálku pomocí laseru čili díky zpracování jeho zářivé energie urychlovat letící raketu.

V současnosti jsou rychlosti a také nosnosti raket omezeny energetickým potenciálem, obsaženým v palivu, které si s sebou nese raketa na palubě. Tento potenciál je úměrný množství paliva v jejích nádržích či zásobnících. Proto v současné době palivo představuje až 80% hmotnosti rakety, což je omezujícím faktorem, který snižuje její nosnost. Pokud by ovšem bylo možné dodat raketě jistou část energie na dálku, bez nutnosti nést její primární zdroj na palubě, projevilo by se to pozitivně na vzrůstu efektivity letu. Pracovní látka by pak mohla tvořit pouze 10% hmotnosti rakety.

Právě zpracování energie laseru “na palubě” letící rakety je ovšem kamenem úrazu. Jedním z perspektivních způsobů je metoda tzv. laserová ablace. Ta spočívá v následujícím postupu: pulsní laser na dálku intenzivně ohřívá určitou plochu na povrchu rakety a tato tepelná energie se následně mění díky intenzivnímu a řízenému odpařování pracovní látky v reaktivní sílu. Pracovní látka se postupně uvolňuje uvnitř raketového motoru, díky intenzivnímu ohřevu se mění v oblak plazmy čili ionizovaného plynu a jeho usměrněná expanze ven z trysky vytváří potřebný tah motoru.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Zázračný celer: Výborný na potenci… i na demenci! ..... Celer je skvělý na potenci, ale umí také léčit spoustu nemocí. Někdo ho považuje za lahůdku, jiný ho pro jeho pronikavé aroma nemůže ani cítit. I ten nejzatvrzelejší odpůrce celeru ale změní názor, když se dozví, co všechna tato zelenina, koření i lék v jednom vlastně umí…

To, že celer výrazně zvyšuje potenci, věděli už egyptští faraóni. Ale víte, že nať této zeleniny používali staří Římané nejen ke zdobení smutečních věnců, ale také jako silné afrodiziakum? A tahle zelená viagra působí i na ženy!        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


67P není kometa, ale objekt ovládaný mimozemšťany? ..... Ve středu odpoledne se Evropská vesmírná agentura (ESA) zapsala do galaktické historie, když sonda Philae z vesmírného programu Rosetta úspěšně přistála na letící kometě, což je poprvé, kdy bylo dosaženo tak mimořádného činu.

Tak jako u všeho, od přistání na Měsíci až po smrt Elvise, zanedlouho se vynořila i alternativní verze toho, „co se doopravdy stalo“, když sonda Philae přistála na kometě 67P. Na webu UFOSightingsDaily.com, který se zabývá mimozemštany, byl zveřejněn email o tom, že tuto misi provedly NASA a Evropská vesmírná agentura v rámci zatajování pravého původu komety, která je objektem mimozemšťanů. Email http://www.ufosightingsdaily.com/2014/09/nasa-records-radio-signals-comi... , údajně od anonymního zaměstnance ESA, který se rozhodl zveřejnit pravdu, obviňuje agenturu z „bezostyšného zakrývání“ snahou přistát na letící kometě, a připojuje fotografie, které odhalují „pravou vnitřní činnost komety 67P“.

Praví se v něm: „Ani na okamžik si nepomyslete, že by se vesmírná agentura náhle rozhodla vydat miliardy dolarů na výstavbu a vypuštění kosmické lodi na 12letou cestu jen proto, aby získala pár blízkých snímků náhodně vybrané komety, která si pluje vesmírem“.

„Kometa 67P není kometa. Asi před 20 lety NASA začala detekovat radiové signály neznámého původu z vnějšího vesmíru. Později se ukázalo, že signály pravděpodobně přišly ze směru této komety, nyní nazývané 67P. Na jejím povrchu jsou známky strojových součástí a nepřirozený terén.“

V závěru je zlověstná poznámka: „Ať je tento objekt čímkoli, nikterak nežádal, aby byl objevován či podrobně zkoumán.“

V komentáři k článku napsal přispěvatel Scott Waring, že se domnívá, že signály vyslané z komety byly „pozdravy“ pro lidstvo. „Pokud by to bylo varování, nedovolili by sondě ESA přistát.“ „Myslím, že přistání sondy ESA bylo něco jako první potřesení rukou. Pravděpodobně brzy dojde k dalšímu kroku. Struktury na kometě jsou stavby mimozemšťanů. Nemyslím, že by byly přirozené.“

A to není jediná konspirační teorie v souvislosti s kometou 67P a ESA. V září 2014 BPEarthWatch.com publikoval video ukazující „zcela nové obrázky ve vysokém rozlišení“, které byly pořízeny z vesmírné lodi Rosetta.

Vypadá to, že jsou na nich dvě UFO, letící nad kometou, a na povrchu vysílací struktura podobná věži, která možná vydala ony tajemné radiosignály, které byly zachyceny ESA. „Tyto snímky nejsou normální,“ říká komentář k videu. ESA potvrdila, že kometa vyslala „tajemnou píseň“, což vyvolalo teorie, že je to ve skutečnosti vesmírná loď mimozemšťanů a její cvrlikání je mimozemský pokus o komunikaci.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Sázka odhalila tajemství klínového písma ..... Za vyluštěním klínového písma byla sázka dvou známých. Georg Friedrich Grotefend sice svůj výzkum nedokončil, ale i tak byl první.

Starověká říše Asýrie se rozkládala přibližně na území dnešního Iráku. Zaujímala rozlohu kolem 12 tisíc kilometrů čtverečních a svůj název odvozovala od starověkého města Assur, které se nacházelo na pravém břehu řeky Tigris.

O nejvýznamnějším vládci Asýrie – králi Aššurbanipalovi – jsme psali v článku zaměřeném na starověké průkopnictví knihovnické vědy. Knihovna tohoto panovníka patřila co do počtu svazků i svého složení k nejvýznamnějšímu soustředění dostupné vědy ve starověku.

Aššurbanipal možná viděl ve shromažďování opisů významných děl částečně vlastní sběratelskou vášeň. Nic to však nemění na faktu, že díky této na svou dobu velmi neobvyklé zálibě soustředil ve svém paláci unikátní sbírku hliněných tabulek. I dnes, i když z velké části poničené, představují jeden z nejfantastičtějších důkazů o starověké vzdělanosti.

Tabulky v Aššurbanipalově knihovně byly napsány klínovým písmem. Jemu věnujeme tento článek.

Proč vlastně klínové písmo? ... Materiálem hliněných tabulek byla měkká jílovitá hlína, která musela být předtím zbavená nečistot. Tato hmota byla uhnětena do tvaru obdélníkové či čtvercové tabulky, do níž starověcí písaři ryli znaky rákosovým pisátkem, na konci zaostřeným.

V místě, kde písař pisátko do tabulky vložil, je vryp silnější, při postupných tazích se zužuje. Jednotlivé tahy pisátkem tak připomínají podobu klínu, proto je písmo označováno jako klínové.

Hliněné tabulky měly zpočátku rozměry pouze 4 × 2,5 cm, byly opravdu maličké. Postupně se zvětšovaly, až dosahovaly rozměrů kolem 30 až 40 cm délky i šířky. Většina z nich byla po popsání vysušována na slunci (zřídka se praktikovalo vypalování v pecích).

Pokud tabulka obsahovala důležitý právní dokument, vyráběly se i tzv. obálky, rovněž hliněné. Tabulka se do nich vložila, obálka se uzavřela a zapečetila. Tím byl text chráněn před poškozením i zfalšováním. K pečetění sloužily malé válečky, které na měkké hlíně obálky otiskovaly figurální a jiné motivy.       (Čtěte na stránkách VTM)


19.11. 2014     Dnes je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Za vznikem Dne prevence stojí Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. Den byl vyhlášen zřejmě roku 2000, ČR se připojila roku 2001.

A ještě máme dnes Mezinárodní den mužů. Některé české seznamy významných dnů uvádí, že Den mužů připadá na 3. 11., ovšem ve světě se s tímto datem nesetkáte. Mezinárodní den mužů je spojen s datem 19. 11. Poprvé se slavil roku 1999 v Trinidadě a Tobagu, ale oslav se již účastní státy napříč celým světem.


Mají být české školy tolerantní i ke kanibalům z Nové Guiney? ..... Již několik ředitelek/ředitelů českých škol čelí tlaku státních orgánů kvůli muslimským šátkům a zahalujícímu oblečení. Ombudsman Šabatová věc rozdmýchává mediálně i prakticky, ministr Chládek jí přizvukuje, že „muslimské šátky ve školách jsou v pořádku“ a brzy naběhne do škol Česká školní inspekce (která logicky ctí stanovisko ministra, neboť je mu podřízena) a bude zkoumat porušení zákona a vůbec otravovat život pár zásadovým ředitelům a především exemplárně zastrašovat ty ostatní.

Tyhle multi-kulti hysterie opravdu českému školství ještě chyběly, jakoby nemělo svých starostí dost.

Muslimské šátky ani hábity do českých škol nepatří a uvedu proč.

1) Tento důvod se uvádí často, ale nelze ho nezopakovat: My jsme tady doma a toto (povinné zahalování žen) není naše kultura. Povinností hostů – je naší kulturu ctít. Pokud tady chtějí žít, musí se asimilovat a přizpůsobit (stát se Čechy s jejich tradicemi a zvyky, mj. křesťanskými), nikoli my se přizpůsobovat jim.

Pokud se já rozhodnu žít na Novém Zélandu, musím tam pak přece vychovávat své děti jako Novozélanďany, aby se tam cítily doma a prožily šťastný život. Musím akceptovat jejich zvyky a nemohu požadovat, abych 28. září a 28. října nešel do práce, protože jde o významné dny pro mou kulturu či náboženství. Pokud se mi to nelíbí a radši než rugby mám pořád vršovickou Bohemku a Novozélanďani mi připadají buranští a netolerantní – letadlo do Prahy létá každý týden.       (Čtěte na stránkách Novinky)


JAR testuje technologii, která má odpuzovat žraloky ..... Jihoafrická republika začala testovat elektronický kabel, který má odpuzovat žraloky. Cílem technologického experimentu je chránit plavce před napadením těmito mořskými predátory a neublížit žralokům, uvedla agentura Reuters.

Vědci nainstalovali 100 metrů dlouhý kabel v malé zátoce v Kapském městě. Kabel se snaží využít mimořádně citlivý nos žraloků, obsahuje elektrody, které vysílají nízkofrekvenční, nízkonapěťové elektronické pole. To, jak bylo prokázáno, odpuzuje žraloky. Kabel není fyzickou překážkou pro žraloky ani jiné mořské živočichy. V zátoce má být umístěn na pět měsíců.

Technologii vyvinuli odborníci, kteří vymysleli rovněž přenosný přístroj na ochranu potápěčů a surfařů před žraloky. Výzkum kolem zařízení ukazuje, že žraloci se odvrátí, pokud narazí na elektrický proud. Žraloci jsou citliví kolem očí, žaber a nosu a někteří potápěči, kteří s nimi běžně plavou, používají malé obušky, pokud se k nim žraloci dostanou příliš blízko.

Pokud bude technologie úspěšná, mohla by se používat po celém světě. Bude také velkým posunem od žraločích sítí používaných na jihoafrickém pobřeží posledních 50 let. Ty jsou však považovány za nepřátelské k životnímu prostředí.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Sedm důvodů, proč chtít vodu pro život, ne pro uhlí ..... Bezpečná, cenově dosažitelná a dostupná voda je jedním z nejvzácnějších přírodních zdrojů naší planety. Spousta lidí nemá přístup k pitné vodě pro účely hygieny či zemědělství, a mnozí dokonce ani nemají co pít.

Přesto světová spotřeba vody pro energetický sektor neustále roste; předpokládá se, že do roku 2035 se více než zdvojnásobí, přičemž uhelné projekty budou odpovídat 50 % veškeré zvýšené spotřeby vody. Obrovské množství vody se využívá při těžbě a praní uhlí a při chlazení v uhelných elektrárnách.

Nesmíme dovolit uhelným společnostem, aby si přivlastnily již tak nedostatkové zdroje, a současně tak dramaticky přispěly ke znečištění uhlíkem. Tímto způsobem pouze urychlíme proces klimatických změn a prohloubíme již tak akutní nedostatek vody.

1. Dvě miliardy lidí, což je téměř třetina světové populace, žijí v zemích, které trpí akutním nedostatkem vody.

2. Spalování uhlí je jednou z vodohospodářsky nejnáročnějších metod výroby energie. Průměrná uhelná elektrárna vyčerpá každé tři a půl minuty takové množství vody, které by zcela vyplnilo jeden olympijský bazén. Elektřina se vyrábí spalováním uhlí, během kterého se ohřívá voda na vodní páru, která roztáčí parní turbíny. Vodní pára se následně vodou chladí, aby se mohla vrátit zpět do kotle. Kromě toho se voda používá při praní a zpracování uhlí ještě před samotným spalováním, ke smývání uhelného popela, snižování množství prachu z uhelných skládek a k hašení požárů.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Hlad je sice nejlepší kuchař, ale zabíjí ..... Píše se 21. století, pěstujeme modifikované rostliny, jimiž se krmíme, z dalších vyrábíme pohonné hmoty. Přesto v mnoha zemích světa nemají problém s geneticky upravenými potravinami nebo s páchnoucími auty, ale s hladem. Vinou tohoto údajně nejlepšího kuchaře zemře na světě den co den 25 000 lidí.

Oběti hladu nejsou jen ve vyprahlé, suchem ničené Africe. Podobná nepřízeň postihla už několikátým rokem třeba Čínu. V jihozápadních oblastech země trpí nedostatkem vody přes šedesát milionů lidí, škody na úrodě i dobytku dosahují výše téměř čtyř miliard dolarů.

Žíznící země bude mít pochopitelně za následek hladovějící obyvatele. Dnes už má naštěstí Čína zdroje, s jejichž pomocí může následky katastrofálního sucha zmírnit, ještě před několika lety ale k takovým krokům nebyla politická vůle.

Hladomor, který tuto zemi zasáhl za vlády Mao Ce-tunga, vypukl vinou špatně naplánovaného takzvaného Velkého skoku vpřed, který měl místní ekonomiku posunout na úroveň vyspělých západních zemí. Číňané pokusem trpěli od roku 1958 do počátku roku 1962. Místo pokroku se čínské hospodářství dostalo do těžkých potíží s neúrodou. Hlad si vyžádal podle odhadů až čtyřicet milionů mrtvých – a dodnes je v Číně zakázáno o této katastrofě psát.

O potížích sousední země, severní Koreje, se obecně ví. Konkrétněji o nich informoval třeba někdejší severokorejský agent Kim Čong-rjul. Byl to člen osobní stráže Kim Čong-ila, jenž v této roli procestoval rodnou zemi a viděl tamější bídu. Tvrdí, že Korejci umírají i vinou špinavé vody a hlad v zemi usmrtil patnáct procent populace.       (Čtěte na stránkách VTM)


Existenci vyšší Spravedlnosti dokazuje vznik i pád první republiky ..... Vznik a průběh první světové války nechal vystoupit konec žití hlavních principů křesťanského poselství Ježíše Krista mocenskou a vědomostní elitou Evropy. Porážka toho, kdo byť s vědeckým výpočtem válku připravil a přesto prohrál, měla evropské mocenské a vědomostní elitě napovědět, že vyšší Spravedlnost, na kterou přestaly věřit, existuje. Intuitivnímu čtenáři zajisté neuniklo, že v posledních sto rocích nakonec prohráli válku všichni, kteří ji začali! Prvním duchovním zákonem politiky pro období přechodu do duchovní úrovně civilizace tedy je, že bez ohledu na počáteční úspěchy válku nakonec prohraje každý, kdo ji začne. V duchu tohoto poznatku se vítězné západní velmoci měly v roce 1918 vůči poraženému Německu a Rakousku chovat velkoryse a nasměrovat evropské národy k spravedlivému míru. Když ne úplně podle zásad křesťanských, tak alespoň podle moudré zásady římských vojevůdců: být tvrdý vůči nepříteli, ale velkorysý vůči poraženému.

tank-1918Jenže „mocenské kruhy“ Anglie a Francie si z průběhu války odvodily, že Němci jako národ jsou „při zainteresování“ schopni daleko větší disciplinovanosti a obětování se než domácí populace. Došlo jim, že Centrální mocnosti mohly být jimi vojensky porazeny jen s pomocí Ruska a USA. Jenže tyto velmoci se zdáli být v důsledku vnitřních rozbrojů v Rusku a z důvodu k životu vyvolaného izolacionizmu v USA z dalších evropských „mocenských vrhcábů“ vyřazeny. Vládci Anglie a Francie se tedy pokusili si zabezpečit hegemonii v Evropě vlastními spravedlnosti neodpovídajícími prostředky.

Po kapitulaci Centrálních mocností měli totiž před sebou alternativy dvě: Buď, když se deklarují a věří v Ducha Spravedlnosti, ukáží tuto kvalitu při využijí svého vojenského vítězství. Tak, že prostřednictvím mírového diktátu prosadí zásady vyšší Spravedlnosti pro všechny Evropany. Tj. vsadí na plné uplatnění rovnosti a svobody myšlení a konání evropských občanů, národů; a podpoří realizaci sociální spravedlnosti atd.

Nebo vsadí na vzmáhající se sobecký nacionalizmus a vojenskou sílu, tedy vlastně na projevy žitého ateizmu, na nevíru v působení neviditelných nitek Spravedlnosti. Tato volba je vždy postavena na provádění mocensko-politických tlaků a ekonomických a vyděračských her. Vládcové západních spojenců se bohužel rozhodli právě pro tuto druhou možnost.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Papež uznává vývoj mimozemského života a aktivity UFO jako součást Božího plánu ..... Ve svém prohlášení před Pontifikační akademií vědců 27.10. 2014 podpořil papež František názor, že mimozemský život - na který se odvolává jako na „bytosti vesmíru“ – se vyvinul způsoby, které souhlasí s plánem „božího Stvořitele“.

Vysvětloval, jak katolická církev nahlíží na velký třesk a na vývoj jako na vědecký proces tvořící základy „plánu Stvořitele“. Papež František se oficiálně vzdálil myšlence „boha Stvořitele“ jako nějakého kouzelníka nebo umělce tvořícího vesmír všemocným činem za šest dní až směrem k více vědeckému pohledu, že Bůh pracuje záhadně za scénou, plánujíc vývoj života na Zemi a ve vesmíru.

Papežův výrok odhaluje jeho pohled, tedy že inteligentní mimozemský život se vyvinul způsobem, který souhlasí s „plánem Stvořitele“, čímž umožňuje mimozemšťanům chovat se tak, že tento plán podporují. Papežův výrok je překvapující podporou myšlenky, že aktivity inteligentních mimozemských civilizací ve vesmíru mohou být součástí plánu „božího Stvořitele“. Proto výrok papeže Františka je přípravou katolického světa na to, že mimozemský život navštěvující náš svět v UFO může být součástí „plánu Stvořitele“. Papež František začal se svým pozoruhodným prohlášením nejprve zavrhnutím příliš zjednodušeného pohledu, stojícího za kreacionismem, kde Bůh stvořil vesmír za šest dní a nocí:

„Když si čteme v Genesis popis stvoření, riskujeme, že si budeme představovat Boha jako nějakého kouzelníka s taktovkou schopnou učinit cokoli. Ale tak to není.“

Místo toho papež trval na podpoře vývojově dále posazeného, přátelštějšího pohledu, že „Bůh-stvořitel“ záhadně pracuje skrze přírodu:

„Bůh a Kristus chodí s námi a jsou také přítomni v přírodě…vědci musejí být motivováni přesvědčením, že příroda skrývá ve svém evolučním mechanismu potencionality pro inteligenci a svobodu, abychom objevili a uvědomili si, že dosáhnout vývoje je v plánu Stvořitele.“

Papež pokračoval v diskusi o evoluci inteligentního mimozemského života, na který se odkazoval jako na „bytosti vesmíru“:

„On stvořil bytosti a dovolil jim vyvíjet se podle vnitřních zákonů, které každému dal, takže byly schopny se vyvinout a dospět do úplnosti své bytosti. Bytostem vesmíru zároveň poskytl autonomii, kterou je ujistil o své nepřetržité přítomnosti, což je pro každého realitou. A tak tvoření pokračovalo po staletí a staletí, tisíciletí a tisíciletí, dokud se to nestalo tím, co známe dnes, přesně, protože Bůh není nějakým umělcem ani kouzelníkem, ale tvůrcem, který poskytuje bytostem všechny věci.“

Papežův výrok výslovně podporuje názor, že inteligentní mimozemský život se mohl vyvíjet na mnoha různých světech a dosáhnout „celistvosti bytosti“ a „autonomie“, což z něj činí živoucí součást „plánu stvořitele“. To naznačuje, že aktivity inteligentního mimozemského života po celém vesmíru mohou být podporovány katolickou církví jako shodující se s plánem „božího Stvořitele“.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Jednodenní půst na vlastní kůži ..... Jednodenní půst jsem zvažoval už před nějakým rokem, ale k činu se neodhodlal. Nebyl jsem v té době připraven. Dokázal jsem si najít dostatek výmluv, abych si „zdůvodnil“, proč ne. Po změně postojů mohu nyní ohledně půstu poskytnout vlastní poznatky.

Proč vlastně držet půst? Jde o energii, o informační auru, kterou si kolem sebe vytvořím. Je rozdíl, jestli budu hladovět, odpírat si, omezovat se, nebo budu láskyplně nabíjet vodu k pití, budu sledovat své tělo, jak se v nových podmínkách chová, co vše ovlivňuje psychika apod. Považujeme-li půst za příležitost ke změně, k uzdravení, ke zlepšení, tak se z něj stane zábava. Den před půstem jsem naposledy jedl v 18:30 a kolem 20:00 jsem si dal menší dávku psyllia, 5 tablet chlorelly a koloidní minerály s kapkou citronové šťávy.      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Komety a zapomenuté výročí ..... Minulý týden uplynulo 180 let od narození významného německého astronoma, který se mimo jiné zabýval i studiem komet. Vzhledem k tomu, že vesmírný modul Philae právě přistál na povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko, šlo vlastně o velmi významné výročí, které však naši „popularizátoři vědy“ v novinách a časopisech nezmínili.

Vzpomínaným astronomem je Johann Karl Friedrich Zöllner, který se narodil 8. listopadu 1834 v Berlíně. Ten v 50. létech 19. století vyvinul a použil první astronomický fotometr. Protože bylo možné tehdejšími nástroji konat měření jen relativní, sestrojil Zöllner svůj polarizační astrofoto­metr tak, aby byl způsobilý k měření objektivnímu. Měřenou hvězdu srovnával s odrazem umě­lého světla. Osvětlení vyvolané umělou hvězdou pak reguloval polarizačním hranolem. Ovšem sama metoda objektivní fotometrie se začala ve velkém měřítku systematicky po­užívat až za značně dlouhou dobu (po celé 19. století a část století 20. se používala vizuální fotometrie). Díky svému foto­metru se pak Zöllner při studiu komet mohl začít zabývat i jejich fotometrií, na což později navá­zala moderní astrofyzika. Neboť vzhled komet je dán především fyzikálními a geologickými podmínkami vycházejícími z jejich tvaru, složení a struktury. Kometa přilétající ke Slunci uvol­ňuje těkavé látky, které pozorujeme jako komu a ohon komet, proto nám také může detailní fo­tometrické studium komety odhalit strukturu i změny v jejím jádře.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Kilometr smrti na dálnici D1 ..... Do Alexandra Dubčeka po listopadu 89 mnozí vkládali velké naděje – chtě nechtě to byla nejznámější politická osobnost té doby. Zda jim mohl, či nemohl dostát, to už se nikdy nedovíme, protože za ne zcela jasných okolností zemřel při dopravní nehodě. V místě, které má tak špatnou pověst, že se mu začalo říkat „kilometr smrti“. Nešťastná náhoda, hra tajných služeb, nebo síly, které nejsou z tohoto světa?

Na smrtelné nehodě Alexandra Dubčeka, k níž došlo na 88. kilometru dálnice D1 u Humpolce 1. září 1992, by zdánlivě nebylo nic divného - řidiči zdejších politiků jsou svou bezohledností a počtem nehod pověstní. Na stejném místě však o hodinu později havaroval německý kamion. Místo známé jako kilometr smrti si na své konto může připsat také havárii herce Petra Haničince, politika Miroslava Macka a především neobvykle velké množství dalších řidičů méně známých jmen.

dubcek2Oficiálně byla příčinou Dubčekovy nehody nepřiměřená rychlost a mokrý povrch vozovky. "Jsou zde na první pohled nezřetelné vyježděné pásy v povrchu vozovky, které jsou zvlášť nebezpečné za deště," uvedli v této souvislosti lékaři z nemocnice v Humpolci. Pak je ovšem s podivem, že toto nebezpečné místo není ani mnoho let po Dubčekově smrti opraveno, zatímco jinak je dálnice D1 pro samé rekonstrukce jedním velkým a nikdy nedokončeným staveništěm.

Záhadologové tvrdí, že nehody na tomto místě má na svědomí geopatogenní zóna. Ve spolupráci s časopisem Ano místo navštívil a prověřil promovaný geolog a člen plzeňského Klubu psychotroniky a UFO Vítězslav Kryštof z Plzně. Našli geologickou poruchu, která na 88. kilometru dálnici šikmo protíná. Již při stavbě zde bylo údajně nalezeno také nebohaté ložisko uranu. Členové klubu vyjádřili názor, že na řidičovy ruce svírající volant má geopatogenní zóna podobný vliv jako při držení virgule: vede k mimovolným pohybům, které při souhře dalších okolností (mokro, nepřiměřená rychlost) mohou způsobit havárii.

Ať už šlo o geopatogenní zónu či vyjeté koleje, nelze vyloučit, že někomu tyto okolnosti přišly velmi vhod. Vedení slovenské sociálně demokratické strany žádalo přešetření případu, protože některá svědectví naznačovala cizí zavinění. V době havárie byl zavražděn i polský premiér Piotr Jaroszewitz, který se údajně měl společně s Dubčekem v Moskvě zúčastnit slyšení o kriminálních praktikách KGB. Jiní poukazovali na skutečnost, že jedině "první muž pražského jara" měl (navzdory všem svým politickým nedostatkům) dostatek charismatu, aby zabránil rozdělení státu - a tak musel jít z cesty. Doslova.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Kdo potlačuje studenou fúzi a další převratné technologie? ..... Kandidát fyzikálně-matematických věd, docent a tajemník Ruského fyzikálního institutu v Sankt-Petěrburgu Sergej Sall pro webovou stránku Dostoyanieplaneti.ru. (Bohatství planety) vypráví ve dvanáctiminutovém videu historii sovětské vědy, kdy byl vývoj nadějných nových technologií postupně zastaven a vědci, kteří na nich pracovali, byli zlikvidováni. A toto omezování užitečných technologií pokračuje stále po celém světě. Film je s českými titulky (nutno zapnout) ...       (Zdroj + video: Suneé)


18.11. 2014     Osmnáctého listopadu 1883 bylo po požáru opět otevřeno Národní divadlo v Praze, a to Smetanovou Libuší.

Tento den o sto let později bylo Národní divadlo v Praze znovu otevřeno po několikaleté rekonstrukci a přestavbě.


Pět rad, jak správně nakrmit zvířata v zimě ..... Blížící se zima je pro volně žijící zvířata tím nejnáročnějším obdobím. Zvířata musí snášet nízké teploty, vyrovnat se s nedostatkem potravy a zamrzlými loužemi nebo náročným pohybem ve sněhu. My lidé jim můžeme při jejich strastech alespoň trochu pomoci. Začít s přikrmováním můžeme už nyní, aby si zvířata na naše krmítko zvykla a v nejkrutějších mrazech věděla, kam za potravou.

Do krmítka slunečnici ... Nejvhodnější potravou do ptačích krmítek jsou podle odborníků jednoznačně semínka slunečnice. „S tou nikdy nic nezkazíte a ptáci ji mají nejraději,“ říká Zuzana Pokorná ze Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Kromě ní můžete do krmítka nasypat ještě semena máku, řepky, prosa, lnu, pšenice nebo rozdrcené ovesné vločky. Pokud nějaká semena z krmítka vypadnou, vůbec to nevadí. Například pěnkavy, jikavci a chocholouši sbírají semena dokonce raději ze země než z krmítka.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Americká policejní služba se z letadel nabourává do mobilů ..... Policejní služba United States Marshals Service (USMS) podléhající americkému ministerstvu spravedlnosti shromažďuje data z mobilních telefonů tisícovek Američanů, podezřelých ze spáchání trestného činu i nevinných, z malých letounů Cessna. Deník Wall Street Journal ve čtvrtek s odvoláním na informované zdroje napsal, že USMS k tomu používá falešná komunikační zařízení umístěná na letadlech.

Příslušný program policejní sbor spustil v roce 2007 a cessny určené pro jeho účely pravidelně vzlétají z nejméně pěti velkých amerických letišť. Teoreticky tak pokrývají většinu americké populace.

Letouny využívají zařízení od společnosti Boeing, která se tváří jako vysílače využívané velkými telekomunikačními společnostmi. Tato zařízení, přezdívaná "špinavé skříňky", však dokážou získat jedinečné registrační údaje mobilních telefonů a shromažďovat informace z desítek tisíc mobilů během jediného letu.

Agentura Reuters připomíná, že program je podobný tomu, který používala tajná služba NSA. Ta shromažďovala údaje o komunikaci milionů Američanů, aby našla jednu nebo několik málo osob.        (Čtěte na stránkách České noviny)


Gladiátoři opravdu pili popel ..... Hřbitov gladiátorů v Efesu datovaný do 3.-2. stol př. n. l. ukázal, co jedli místní gladiátoři v době, kdy se oblast postupně dostala pod vliv a pak i přímou nadvládu Říma.

Kupodivu se jednalo o stravu prakticky vegetariánskou, s převahou obilnin a luštěnin (bobů). Odpovídá to tak jednomu z nelichotivých označení gladiátorů za pojídače ječeme (hordearii). Rozbor koster potvrdil i další z antických zpráv, podle které gladiátoři doplňovali svou stravu popelem – přesněji řečeno nápojem z popela a vody, který tělu doplňoval vypocené minerály, přísun vápníku se jim pak také hodil pro zpevnění kostí a lepší hojení zlomenin. Strava gladiátorů se ovšem snad až na onen popel příliš nelišila od místní populace jako celku.

Zkoumaly se poměry stroncia a vápníku v kostech stejně jako izotopové poměry uhlíku, dusíku a síry v kolagenu izolovaném z kosterních zbytků. V kostech gladiátorů bylo podstatně více stroncia, které do sebe dostávali spolu s vápníkem – právě to výzkumníci z Lékařské univerzity ve Vídni a dalších institucí pokládají za potvrzení „popelové“ hypotézy.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Nebezpečný E952 zabíja: V USA ho zakázali, u nás ho pijeme ďalej! ..... Emulgátor s označením E 952 - cyklamát je jeden z najnebezpečnejších éčok. Môže spôsobiť dokonca rakovinu. Výrobcom to však zrejme neprekáža a veselo ním „obohacujú“ šťavy, džúsy, koly či nealkoholické pivá. Prečítajte si zoznam potravín, v ktorých sa nebezpečná látka vyskytuje.

Umelé sladidlá, teda cyklamáty s označením E952, sú až 40krát sladšie ako obyčajný cukor, nemajú však žiadnu energetickú hodnotu. Vyrábajú sa pridaním lúhu sodného alebo hydroxidu vápenatého do cyklohexlaminu. Ten sa používa ako prípravok na ničenie hmyzu, ale aj proti korózii, či pri výrobe plastov.

Ako informuje portál tn.cz, niektoré štúdie upozorňujú na to, že pri pokusoch na krysách táto látka spôsobila rakovinu močového mechúra, vrodené chyby, či mutácie. V tele sa cyklamáty premieňajú na cyklohexylamin, ktorý môže spôsobovať zápaly močového mechúra.

Podľa dostupných informácií cyklamáty rakovinu priamo nespôsobujú, no zvyšujú účinky ďalších karcinogénnych látok. Odborníci zistili, že používanie zmesi cyklamátu so sacharínom vyvolalo vyšší výskyt rakoviny močového mechúra. Z toho plynie aj výstraha, aby užívatelia neprekračovali odporučenú dennú dávku, čo je 7 mg na 1 kg ľudskej váhy.

Túto látku už zakázali v USA, Nórsku, ale aj vo veľkej Británii. V Európskej únii, a teda aj u nás a v Čechách, je však toto éčko povolené.        (Čtěte na stránkách Topky.sk)


Brazílie buduje svou vlastní síť optických kabelů, aby se vyhnula NSA ..... Brazílie během uplynulého týdne oznámila, že postaví 5 600 km dlouhý optický kabel do Portugalska, aby se tak vyhnula sevření NSA. Navíc oznámila, že ani penny z těch více než $185 milionů, které se očekává, že se za ten projekt utratí, nepůjde americkým firmám, prostě proto, že nechtějí dát US vládě žádnou šanci, aby se do toho systému napíchla.

Je neuvěřitelné, jak daleko jsou lidé, korporace i vlády ochotni zajít, aby se ochránili před vládou Země svobody. Německá vláda zvláště rozčilená z objevů US špehování uvnitř jejích hranic přišla s celou řadou unikátních metod k zablokování nastražených uší. Došlo to až tak daleko, že na oficiálních schůzích přehrávají hlasitě klasickou hudbu, aby pro posluchače z vnějšku přehlušili svoji konverzaci. Dokonce vážně dumají nad myšlenkou vrátit se k psacím strojům, aby se tak vyhnuli možnému počítačovému dohledu. Ještě praktičtější brazilská vláda zakázala ve všech vládních úřadech používat technologie Microsoftu, což je cosi, co letos už udělala i Čína.

Rudo-černo-modrý děs teď nahradil Rudý děs z éry Studené války. A to s sebou nese značné náklady. Jen ze samotného odmítnutí amerických IT produktů Brazílií se odhaduje, že americké firmy ztratí v průběhu následujících dvou let $35 miliard. Tudíž stejně jako začíná upadat vysoký morální kredit této země, tak se to děje i s její ekonomickou silou.

Tu ironii by nikdo neměl přehlédnout; v den, kdy Američané oslavují odvahu svých veteránů v boji proti silám tyranie ve světě, tak v tom nacházíme příklad toho, kde dnes vidí zbytek světa zdroj tyranie.

Budí úžas, jak se v tom situace změnila. V minulosti svět Americe se značným ohlasem důvěřoval. US dolar býval světovou rezervní měnou. US bankovní systém tvořil základ globálního bankovního systému. US technologie se staly páteří globálního Internetu. US vláda ale celé desítky let té důvěry zneužívala.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Kletba a smrt ..... Slovo „thanatobolie“ je pro mnoho lidí neznámé slovo, slovo „lamingerismus“, tedy syndrom thanatobolie, už něco napovídá. A „přání smrti“ někomu jinému je už zcela srozumitelné přání. Ty tři pojmy označují totéž… Dokonce, pokud by si někteří lidé zpytovali svědomí, zjistili by, že už někdy uvažovali o výhodách, jaké by jim něčí smrt přinesla, anebo dokonce ji někomu ve svém životě přáli. Ono přání smrti se může projevit v podobě kletby, potom může vstoupit do příběhů, do dějin… i do současnosti.

Celá kniha by se dala zaplnit tím, jak někdo někoho „proklel“, v kletbě mu přál smrt… a jak se ona přání vyplnila. Jsou příběhy, které se dočkávají opakovaného zveřejňování a jsou příběhy, o kterých se nemluvívá v širších kruzích.

Můžeme připomenout konec templářů, spojený snad s nejznámější kletbou tohoto druhu. Jacques de Molay, poslední velmistr řádu, byl upálen po nespravedlivém rozsudku… Před smrtí proklel francouzského krále Filipa IV. i papeže Klementa V. a oba dva krátce potom zemřeli. Jistě, jsou zde konspirační teorie, mluví se o pomstě templářů. Ale co chodský Laminger a Kozinovo zvolání před popravou, kdy ohlašoval smrt toho, kdo jeho smrt přivolal? Wolf Maxmilian Laminger, jak vědí i školáci, „do roka a do dne“ (jak mu bylo předpovězeno a jak je zobrazeno na slavné ilustraci Věnceslava Černého v Jiráskových Starých pověstech českých) zemřel… Když nechával popravit svého českého poddaného, netušil, že se stává „nesmrtelným“ a že jeho jméno dá dokonce název pojmu „lamingerismus“, jaký se bude objevovat v pojednáních. Poznal jsem ale i projevy lamingerismu v naší době.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Leonidy 2014 aneb dlouhé čekání na kometu Tempel-Tuttle ..... V nejbližších dnech nás čeká jeden z nejpozoruhodnějších meteorických rojů, Leonidy. Aktivita roje Leonid obvykle začíná 13. a končí 21. listopadu. K maximu pak dochází v noci ze 17/18. listopadu. Na začátku a na konci aktivity jsou Leonidy stěží detekovatelné, ale v době maxima pozorovatelé udávají 10 meteorů za hodinu. Měsíc se letos bude nacházet pár dní před novem, tzn. že svým svitem nebude pozorování příliš rušit. ​

Předpověď činnosti v roce 2014 ... Podle předpovědi Mikhaila Maslova nastanou v roce 2014 dvě maxima činnosti tohoto roje, jedno (výraznější) 17.11.2014 ve 22:02 UT s předpokládanou ZHR mezi 15-20 meteory a druhé (méně výrazné) pak 21.11.2014 mezi 11-15 UT. Méně výrazné maximum produkované vlečkou z roku 1567 bude mít předpokládanou ZHR pouze kolem 3 meteorů.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


Jak vyvolat blesk pro potřebu výzkumu? ..... Letní bouře s blesky a hromobitím je bezesporu velmi působivým divadlem přírody. Blesk samotný je však otázkou okamžiku. Jak takový jev zkoumat?

Blesky fascinovaly lidstvo už od pradávna a obvykle byl jejich výskyt připisován některému z bohů. Jako první prostředek ochrany stavení před úderem blesku sloužily posvěcené svíčky – hromničky. Ty později nahradil mnohem úspěšnější bleskovod – známý spíše jako hromosvod. Nezávisle na sobě jej zkonstruovali český premonstrátský kněz Prokop Diviš a americký politik a vynálezce Benjamin Franklin. Ale hromosvod ale nedokáže po zásahu blesku stoprocentně ochránit elektrická zařízení připojená do sítě.

Zkoumáme blesky ... Nicola Tesla byl muž blesky přímo posedlý. Jeho výzkumy proto dnes tvoří základ mnohých legend a mýtů. Jedná se ovšem spíše o hračky zaměřené na efekt, než o něco praktického. Příkladem může být toto zařízení, které si postavili nadšenci v Oklahomě:

V Teslových šlépějích jde ale i současná věda, která zkoumá blesky moderními metodami. Jak ale zkoumat něco, co se vyskytuje na velmi krátký čas na blíže neurčeném místě nezávisle na vůli vědce? Navíc tam, kde je hodně blesků, bývá časo i něco jiného – například tornádo, silné krupobití či sopečný výbuch. Pro výzkum blesků je ideální nenechat to na matičce přírodě a vyrábět si vlastní.

Jednou z metod je vypomoci přírodě silným laserem. Při bouřce díky silnému vzdušnému proudění dojde k tomu, že se na jednom místě začne hromadit kladný elektrický náboj, zatímco jinde záporný. Vzduch funguje jako poměrně dobrý izolátor, ale když velikosti nábojů překročí izolační schopnost vzduchu, dojde k elektrostatickému výboji. Ten v okamžiku vyrovná elektrickou nerovnováhu. Blesk vytvoří ve vzduchu ionizovaný kanál, kterým proteče ohromné množství elektrické energie. To prudce ohřeje vzduch a tím vzniká hrom.

Blesk po drátě ... Při pokusech v Novém Mexiku se vědci rozhodli silnými výboji laseru vytvořit ve vzduchu ionizovaný kanál a tak blesk spustit. Jenomže na podobnou věc je potřeba velmi výkonný (a tím pádem i velmi drahý) laser s náročným provozem a obsluhou. Vědci z Centra pro výzkum blesků floridské univerzity ale přišli s mnohem levnějším řešením. Místo laseru vystřelí do bouřkového mraku raketu, která je kevlarovým vláknem spojená se zemí a vytvoří podmínky pro přeskok blesku.       (Čtěte na stránkách VTM)


Deset rad pro zdraví MUDr. Luckého podle tradiční čínské medicíny ..... Západní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah. V chladných měsících bychom si měli především chránit oslabenou energii a posilovat vnitřní teplo. Základem je vhodná vyvážená strava a dostatek tepla a odpočinku,“ říká MUDr. Jozef Lucký z TCM Clinic, jeden z největších odborníků na tradiční čínskou medicínu.

1. Zaměřte se na povrch těla - nejen na teplé oblečení, ale i péči zevnitř. Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, protože jindy expanzivní energie se ukládá k spánku a regeneruje se. Z toho důvodu je třeba dostat energii na povrch a cíleně vytvářet energetické brnění.

2. Vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léčivé účinky se nevypaří. Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší zdravotní účinky, než ten syrový, navzdory tomu, že tento proces ničí některé vitamíny. Ideální je zázvorová voda ze sedmi plátků. Bez medu a citrónu!

3. Když jste nemocní, na citrón zapomeňte. Kyselost citrónu totiž energii, kterou chceme dostat na povrch, naopak vtahuje dovnitř. Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci

třeba kašleme. Myslíme si, že na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom měli léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc a my jsme ji nezvládli.

4. Dopřávejte si teplé snídaně. Více než na nadměrný vitamínový doping bychom se v zimě měli zaměřit na vytváření vnitřního tepla. Základem jsou teplé snídaně ve formě vývarů a kaší, během dne pak lehce kořeněná jídla.

5. Nezapomínejte na skořici. Že skořice zahřívá, to je známá věc. Opravdové imuno-stimulační účinky nemá ovšem kůra, která se běžně prodává, ale pouze větvičky. Ty seženete ve formě léčiva.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Úspěšně na povrchu, ale s problémy ..... Krátce po dosednutí modulu Philae bylo jasné, že nedošlo k aktivaci dvou důležitých zařízení pro bezpečné ukotvení na povrchu kometárního jádra a že začínají komplikace.

Co selhalo? ... Metrová krychle vážící na Zemi přibližně metrák má na kometě zhruba gram a tak byla sonda vybavena "přítlačnou" tryskou na horní straně modulu, která měla přibližně 60 sekund po dosednutí svým tlakem přilepit modul k povrchu. pak měly vstoupit do hry harpuny, které mohly proniknout až do 2m jemného prachovitého materiálu. Výpadek obou systémů měl, bohužel, na průběh přistání takřka katastrofální důsledky.

Snímky které vstoupí do historie ... Fotografie které byly uveřejněny agenturou ESA až později v průběhu čtvrtečního dopoledne, a které předcházely samotnému přistání tu zkrátka musíme uveřejnit. Jde o snímky separace modulu od mateřské sondy při jeho postupném pomalém sestupu směrem k jádru 67P.

První dva pořídilo zařízení OSIRIS (které v době vývoje v devadesátých letech stálo v přepočtu asi 100 milionů USD, ale dnes ho překoná interní kamera každého lepšího smartphonu). Technika se vyvíjí mílovými skoky...

Jak se vše vlastně událo? ... Při snaze popsat rekonstrukci událostí nám nezbývá než vycházet z dosavadních informací uveřejněných agenturou ESA na odpoledním briefingu (13.11.) ale vzít za vděk i několika informacemi, jež nebyly veřejně potvrzeny. Pokud se ukáží být nepřesné, opravíme je.

Tým letové kontroly celou situaci stále ještě analyzuje, komplikací jsou také intervaly, kdy mateřská sonda nemůže s modulem komunikovat, to když je vůči jeho poloze za horizontem kotárního jádra.

"Měkce" tvrdé dosednutí ... I přes relativně nízkou dopřednou rychlost (vůči povrchu komety) +/- 40 cm/s se v prostředí tak nízké gravitace stokilový modul chová přibližně podobně jako pomačkaný arch papíru A4 v podmínkách pozemské gravitace. Philae se díky selhání dvou důležitých zařízení pro fixaci na povrchu odrazil - a to ne jednou ale rovnou dvakrát. První povyskočení do výšky zhruba 450 metrů od komety trvalo dvě hodiny, druhé už bylo jen asi na 7 minut. než definitivně spočinul na kometě.       (Čtěte na stránkách OSEL)


14.11. 2014     Dnes se slaví Světový den diabetu (diabetiků). Dne 14. 11. 1891 se narodil Frederik Banting, kanadský lékař, který stál za objevem inzulínu a jeho léčebných účinků u lidí trpících cukrovkou. Za tento objev získal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.


Autolékárničky. Jak je to s nimi doopravdy? ..... V nedávné době se v některých médiích objevily zavádějící informace o auto/moto lékárničkách a jejich povinných výměnách. Protože mezi veřejností kolují i informace, které se nezakládají na pravdě, rozhodlo se ministerstvo dopravy různým spekulacím zamezit. Jak je to s lékárničkami ve skutečnosti, se dočtete níže.

Když se v médiích objeví informace, že je po pěti letech potřeba vyměnit celou lékárnu, je to pravda?

Provozovatel vozidla musí zajistit, aby byla lékárnička udržována v řádném stavu. Pokud je třeba, musí se obměnit jednotlivé druhy zdravotnických potřeb tak, aby nadále bezzávadně plnily svou funkci. Doba použitelnosti je uvedena na obalech jednotlivých zdravotnických potřeb. Tam, kde doba expirace uvedena není, je třeba se přesvědčit, že pomůcky fungují. Například u nůžek zkontrolovat zda nejsou zarezlé či zda správně plní svou funkci, tedy stříhají. Z toho vyplývá, že se celá lékárnička po pěti letech měnit nemusí. Rozhodující není ani datum platnosti na obalu lékárničky, vždy záleží na konkrétních položkách uvnitř!

Musím vyměnit celou lékárničku nebo stačí jen jednotlivé položky uvnitř? ... Povinný minimální obsah lékárniček je obsažen v níže uvedených tabulkách. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn. Neznamená to však povinnost výměny celé lékárničky, ale pouze konkrétního materiálu.       (Čtěte na stránkích Doplněk)


Zpráva o životním prostředí ČR: Plýtváme palivy, recyklace stagnuje a zastavěli jsme 10% území. Lidé však chtějí energetickou soběstačnost a zdravé jídlo ..... Podle Zprávy o životním prostředí ČR, kterou zítra projedná vláda, se zvýšil počet smogových situací a kvalita ovzduší se celkově nelepší. Daří se však alespoň dodržovat hygienické limity pro jedovaté olovo nebo karcinogenní benzen. Snížilo se množství vypouštěných odpadních vod a dlouhodobě se zlepšuje čistota řek. Řada toků a stojatých vod však stále trpí znečištěním a množením sinic.

Pokračují zábory zemědělské a lesní půdy zástavbou. V roce 2013 zastavěné a jinak zabrané plochy překročily už deset procent území ČR. Nadále pokračuje kouskování krajiny dopravními stavbami, které např. představují problém pro pohyb velkých šelem krajinou. Více než třetina zemědělské půdy je ohrožena vodní erozí. Naopak klesá používání umělých hnojiv a 12 % půdy obhospodařovávají ekologičtí zemědělci.

Zdravotní stav našich lesů patří mezi nejhorší v Evropě a od roku 2000 se zhoršuje. Příčinou jsou stále převažující umělé smrkové porosty a další nevhodná výsadba smrků. Dlouhodobě se nedaří docílit snížení stavu spárkaté zvěře, která způsobuje značné škody vysazovaných listnáčů okusem.

Silniční doprava představuje velký problém. I když klesá znečištění díky modernizaci vozového parku, zůstává problémem zejména ve městech. Hluk přesahující hygienicky povolenou hladinu trápí desetinu lidí, opět hlavně zejména ve velkých městech. Zdrojem nadměrného hluku je u nás téměř výhradně silniční doprava, železniční není důležitý problém.

Ke konci roku 2013 bylo vyčerpáno pouze 43 % celkové původně alokované částky z fondů EU na ochranu životního prostředí v ČR na léta 2007- 2013. Čerpání však může podle pravidel fondů pokračovat do roku 2015.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 ..... Za komunistickou neprostupnou hranici nečekaně vycestovaly tisíce lidí. Všichni skeptici se divili, když z bolševického Československa začínaly začátkem listopadu 1989 do Říma přijíždět zvláštní vlaky (byly čtyři), autobusy (bylo jich hodně přes sto), nespočítaně aut a jeden letecký speciál. A nebyli to ani odboráři, ani lidoví milicionáři s manželkami odměnou za zásluhy o výstavbu socialismu, ale skuteční poutníci. Celkem jich přijelo nebo přiletělo z vlasti asi deset tisíc. Kolik krajanů, včetně Němců, našich bývalých občanů, přibylo z celého světa, nikdo nespočítal. Ještě dva dny před svatořečením vypadalo vše beznadějně chaoticky, nebylo člověka, který by nám byl přesně řekl, co a jak se bude dít. Báli jsme se, že vše skončí fiaskem.

Desítky dobrovolníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář ... Na přípravě svatořečení Anežky České pracovaly dva výbory, jeden v Římě, v čele s biskupem pro český exil Jaroslavem Škarvadou, a jeden v Praze, jemuž předsedal pražský pomocný biskup Antonín Liška.

Byl jsem v něm pověřen funkcí tiskového referenta. Ač nerad musel jsem z tohoto titulu vejít ve styk s komuniatickým Sekretariátem pro věci církevní Ministerstva kultury. Jaké však bylo mé překvapení, když místo dřívějších zlobných primitivů jsem se setkal s novými, mladšími a vzdělanějšími referenty, kteří nám vycházeli vstříc. Na počkání a bez jediného cenzurního škrtu schválili do tisku připravené texty plakátů, instrukcí pro poutníky a programů svatořečení. Logo poutě znak Anežkou založeného řádu rytířů z červenou hvězdou, které navrhl grafik Jiří Blažek - vetkané do hedvábné stuhy, označovalo pak naše poutníky v Římě.

Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář zajišťující přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých zemí, ale i ze Slovenska.       (Čtěte na stránkéch Víra)


Tajemné jmelí: Zdobí, léčí, ale také zabíjí! ..... Proč se jmelí zlatí? Keltští kněží druidové ho prý ze stromů osekávali zlatými srpy... Jmelí přináší štěstí, ale pozor, jenom to darované! A jenom pod ním se můžete na Štědrý den beztrestně líbat třeba s manželkou svého šéfa…Ano, mnoha tajemstvími a legendami opředená rostlina patří neodmyslitelně k vánočním svátkům. Víme ale, proč vlastně? A tušíme vůbec, že umí nejenom zdobit, ale také léčit… a zabíjet?

Je to napůl parazit. Roste v korunách stromů, ze kterých vysává živiny. Ale zároveň má zelené listy, takže umí fotosyntézu a další potřebné látky, jako například cukry, si vyrobí sama. Keltští kněží druidové považovali jmelí za magickou rostlinu, která umí odhánět zlé duchy a zabraňovat požárům. Proto ji zavěšovali zvláště v období zimního slunovratu do domů a tento zvyk se u Angličanů uchoval do dnešních dnů. My jsme ho jen od nich na počátku minulého století převzali.

Řadu pohanských legend pak doplňuje křesťanská: Jmelí bylo podle ní původně stromem, z jehož větví vyřezal Josef kolébku Ježíši. Za 33 let strom porazili Římané a na kříži z něj Ježíše ukřižovali. Strom se natolik styděl za svůj úděl, že se rozpadl na malé keříky a dnes přináší jen dobro každému, kdo pod ním projde.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Lze ovládat geny pomocí vědomí? ..... Podle všeho ano. Švýcarští bionženýři zkrotili technologii jako ze science-fiction a pomocí snímače mozkových vln řídí tvorbu enzymu v implantátu s geneticky vylepšenými buňkami.

Zní to, jako by se mistr Yoda z Hvězdných válek na stará kolena rozhodl udělat díru do světa v biotechnologiích. Koneckonců, i vážený člen Rady Jediů by měl jít s dobou. Ovládání genů myšlenkami ale není bio science-fiction, nýbrž ryzí a pořádně šťavnatá věda, zcela čerstvě publikovaná online v Nature Communications.

Působení síly myšlenek do genetiky se svými kolegy zavádí bioinženýr Martin Fussenegger ze Švýcarského federálního technologického institut v Curychu a také Univerzity v Basileji. Vyvinuli totiž technologii, která umožňuje pomocí mozkových vln ovládat tvorbu proteinů z genů, čili jejich expresi. Podle Fusseneggera je to úplně poprvé, co jsme dokázali bezdrátově přenést mozkovou aktivitu přímo do regulačního mechanismu genů a řídit s ní produkci proteinů. O něčem takovém snili bioinženýři dlouhé roky a teď to funguje.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Dvoutisíciletá baterie mate archeology již po desetiletí  ..... Takzvané bagdádské baterie jsou artefakty nalezené německým archeologem Wilhelmem Konigem v roce 1938 u iráckého Bagdádu. Repliky těchto artefaktů prokazují, že mohly vyrábět víc než jeden volt elektřiny. Nic zvláštního v dnešní době, ovšem pozor – my zde mluvíme o věku před tisíci lety, kdy by lidé podle současných poznatků tuto technologii ještě neměli znát, natož ovládat.

Skeptikové často hledají vysvětlení pro ooparts v přírodních jevech. V případě bagdádských baterií je však zřejmé, že tyto předměty vyrobil sám člověk a že mohou produkovat elektrickou energii. Samozřejmě, co bylo skutečným účelem jejich sestrojení před nějakými dvěma tisíci lety, zůstává stále tajemstvím.

„Tyto baterie vždy přitahovaly pozornost jako jakási rarita,“ uvedl v roce 2003 pro BBC Paul Craddock, odborník na metalurgii z Britského muzea. „Jsou jediné svého druhu. Pokud víme, nikdo nic podobného nenašel. Jsou to podivné věci, jedna ze záhad života.“

Baterie se skládají z hliněných nádob s asfaltovou zátkou, kterou prochází železné pruty obklopené mědí. Nádoby byly naplněny octem nebo vínem či jinou kyselinotvornou látkou, o čemž svědčí koroze vnitřní části. Ocet či jiný takový elektrolytický přípravek mohl zařízení pomoci při výrobě elektřiny.

Škola Smith College v americkém Massachusetts se toto zařízení pokusila reprodukovat. Na webových stránkách této vzdělávací instituce se píše: Neexistuje žádný psaný záznam o přesné funkci nádoby, ale odhaduje se, že jde o druh baterie. Vědci mají za to, že sloužily (pokud to opravdu byla jejich skutečná funkce) k elektrolytickému pokovování, například pokládání vrstvy jednoho kovu (zlata) na povrch druhého (stříbra), metodě praktikované v Iráku dodnes.“       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Solární auta v pravidelném provozu ..... Auta, která jezdí na sluneční energii, jsme donedávna viděli hlavně ve vývojových dílnách a na specializovaných soutěžích. Jednalo se hlavně o experimentální prototypy. Zdá se však, že už pomalu přichází éra jejich praktického využití.

Tento rok na sebe upoutala pozornost dvě taková auta - nizozemská čtyřsedadlová Stella a konceptní hybridní prototyp firmy Ford - Ford C-Max Solar Energi. Stella je čtyřmístný cestovní, téměř rodinný vůz, vyrobený týmem z nizozemské Technologické univerzity v Eindhovenu. Od běžných cestovních aut se liší snad jen tím, že je nezvykle nízká, má kapkovitý tvar a má střechu a záď pokrytou slunečními panely o ploše 6 metrů čtverečních. Je také plně homologována pro normální provoz. Na podzim roku 2013 vyhrála Stella v Austrálii šestidenní reprezentativní soutěž pro solární automobily, World Solar Challenge, a to právě v třídě cestovních aut (cruiser class). Vzdálenost 3021 kilometrů na trase z Darwinu do Adelaide (ze Severní do Jižní Austrálie) překonala Stella za 40 hodin a 11 minut čistého času, při průměrné rychlosti téměř 75 kilometrů za hodinu.

Akumulátor Stelly má kapacitu pro samostatný dojezd zhruba 400 kilometrů na jedno nabití, avšak pokud svítí zároveň naplno slunce, tento dojezd se ještě zvýší (nejlepší denní dojezd Stelly během australské soutěže činil 500 kilometrů při průměrné rychlosti 100 kilometrů za hodinu). Během parkování může dokonce Stella napájet z přebytku své energie domácnost.        (Čtěte Na stránkách ČR Leonardo)


A co zdravíčko, slouží, slouží? ..... Před více než stovkou let došlo k výraznému obratu v lidském smýšlení. Lékaři, dříve považující svou práci za jakýsi druh vyššího poslání, se pod ekonomickou taktovkou měnili v hokynáře. Lidé, masivně zpracovávaní propagandou řízenou stále mohutnějšími farmaceutickými firmami a spolky "neomylných, neb studovaných dochtorů", až příliš rychle zapomněli na to, že existovala i jiná než chemická medicína. Vše dospělo až tak daleko, že všude je spousta doktorů, ale skutečných lékařů v Hippokratově slova smyslu je mezi nimi pomálu...

Rozmach chemie i přes všechna optimistická tvrzení do našeho života nevnesl mnoho dobrodiní. Člověk v přístupu k užívání těchto "výdobytků" prokazoval a prokazuje neuvěřitelnou naivitu. Stačí připomenout případ s DDT... ... a ten zdaleka nebyl ojedinělý. A čísla ve stále obsáhlejších tabulkách, do nichž vědečtí cynici zaznamenávají "stupně snesitelné toxicity" chemických výrobků, jsou stále vyšší a benevolentnější...

Byznys je byznys. Znečistili jste si oděv uměle vyrobeným chemickým sajrajtem? Nevadí! K vyčištění použijete jiné chemické svinstvo; co na tom, že oba výrobky vám škodí a nevyhnutelně se dotknou vašeho zdraví? Za tímto účelem máme přece na skladě jiné chemikálie, které vám umožní žít a pokud možno bezbolestně zemřít. Jenže poněkud předčasně... A tomu se říká léčba.

Stali jsme se otrávenou a vše otravující součástí otráveného prostředí, a podle toho vypadá i naše tělo. Nezdravé vlivy duchem peněz ovládaného životního prostředí poškozeného chemií se snažíme zmírnit další chemií, přinášející další a dlouhodobá poškození genofondu. Tento ďábelský kruh je jako ruská ruleta, v níž riskujeme vlastní životy, jelikož jsme stále barevnějšími prospekty přesvědčováni o tom, že bubínek revolveru, který si už od dětství naučeným pohybem bezstarostně přikládáme k spánku, neobsahuje vražedný náboj. Vždyť je to jen hra, a hraje ji přece každý... Tak lidi, neblázněte a hrajte s námi, co se může stát?       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Dalších 11 technologií pro decentralizovanou ekonomiku ..... Technologie převzaty z článku 21 Technologies That Are Decentralizing The Economy And Bringing Real Power Back To The People. Je článek rozdělen na dvě části, prvních část: 10 technologií pro decentralizovanou ekonomiku.

Svět je stále více centralizovaný, stále více se zaměřuje na úspory z rozsahu a přenos bohatství malé skupině elit na vrcholu finančního systému. Mezitím však někteří aktivně pracují na decentralizaci světa.

21 technologií pro decentralizaci a inovaci v tomto seznamu se všechny týkají potravin, energie, vody, přístřeší a odpadu a nejsou navrženy tak, aby vás odpojily od lidstva, ale spíše vám pomohly s hlubší integrací rodin, komunit, společností a všech lidí; v procesu zdola nahoru spíše než centralizovanou strukturou shora dolů. Mnohé z těchto technologií jsou open-source, některé jsou high-tech, jiné low-tech a některé jsou nízkonákladová řešení. Tento seznam není zdaleka vyčerpávající, ve skutečnosti každá z těchto technologií na seznamu je jen špička větší sítě inovací.       (Čtěte na stránkách Free Pub)


Kdybych žila znovu se svým mužem, byla bych mu více ženou ..... Nechovala bych se k němu z pozice síly, protože to je mužská role, ale učila bych ho síle své lásky. Víc bych ho objímala a hladila než se hádala a bojovala.

Neříkala bych, že k němu budu milá až potom, co bude milý on, protože muž přece nemůže vědět, co to je být milý, ale byla bych k němu milá, aby se naučil, co to znamená a jak je to pro něj výhodné.

Nenutila bych ho žít podle svých očekávání, ale očekávala bych, že bude žít svůj život.

Už bych ho nekritizovala. Tohle s muži s muži moc nefunguje, většinou se zaseknou a nikdy na tuhle „prohru“ nezapomenou. Naopak, vždycky, a i za tu sebemenší věc, bych ho chválila.

Víc bych mu naslouchala a méně ho poučovala. Vím už totiž, že muži říkají stejnými slovy něco jiného než ženy. A také že mluví málo, ale co řeknou, na rozdíl od žen udělají.

Nenechala bych se kamarádkami přemluvit k tomu, abych o něm mluvila negativně. Naopak, vždycky bych stála při něm a bránila ho, třeba proti kamarádkám, ale dokonce i proti svým rodičům. Vím už totiž, že když žena následuje svého muže, zvláště v dobách krize, vždy ji to nakonec posílí a o to víc je sama sebou.       (Čtěte na stránkách Suenée))


13.11. 2014     Dnes se slaví Mezinárodní den nevidomých. Připadá na výročí narození muže jménem Valentin Haüy (1745-1822). Haüy byl odborníkem na stará písma, což ho přivedlo k myšlence umožnit četbu i nevidomým pomocí reliéfního písma. Založil také první školu pro nevidomé, kde studoval i nevidomý Louis Braille. 

Zajímavý svátek je Mezinárodní den dobrosrdečnosti. Je to další z mnoha dnů věnovaný zdraví a byl vyhlášen roku 2000 v Singapuru, poprvé si jej bylo možno připomenout o rok později.


Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy ..... Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou veřejností často zmiňována jako strom s dobrým produkčním potenciálem kvalitního a odolného jehličnatého dřeva s všestranným využitím.

Výzkumem douglasky tisolisté, jakožto cizokrajné dřeviny v podmínkách České republiky, se již přes půl století zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM). Současný projekt, týkající se pěstování douglasky, na kterém pracuje celý tým řešitelů, má být podkladem pro racionální využívání douglasky v našich lesích.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Projekt GLORIA zpřístupňuje všem uživatelům internetu celosvětovou síť robotických dalekohledů ..... Robotický dalekohled FRAM Foto: Jan EbrDíky projektu GLORIA mohou uživatelé internetu vzdáleně ovládat robotické dalekohledy, provádět pozorování a získávat astronomické snímky.

V rámci projektu, který byl zahájen v říjnu 2011, byla vybudována první zcela volně dostupná síť robotických dalekohledů, která komukoliv na světě umožní podílet se na vědeckém výzkumu. V současnosti je do sítě zapojeno třináct dalekohledů: pět ve Španělsku, tři v Chile, dva v České republice, jeden v Argentině, jeden v Jihoafrické republice a jeden v Rusku.

Logo projektu GLORIA Foto: Projekt GLORIAProjekt GLORIA (GLObal Robotic telescope Intelligent Array for e-science) nabízí všem uživatelům internetu možnost využívat pro studium noční oblohy profesionální observatoře. Ke čtyřem dalekohledům, které již několik měsíců mohou provádět astronomická pozorování v reálném čase, se nyní přidává devět dalších. Nově zapojené dalekohledy využívají centrální plánovač, který zájemcům o pozorování umožňuje zadat požadavek, který je zpracován zpravidla do několika málo dnů a fotografie oblohy jsou pořízeny na nejvhodnějším, automaticky vybraném dalekohledu.

Robotický dalekohled BART Foto: Astronomický ústav OndřejovFilozofií projektu je princip kolektivní inteligence a rozdělení rizik: čím více očí sleduje oblohu, tím větší je naděje na úspěch daného pozorování a tím více se tak můžeme naučit. V připravených experimentech mohou uživatelé zkoumat aktivitu Slunce nebo proměnné hvězdy. Mohou ale navrhnout i experimenty vlastní, které budou využívat infrastrukturu sítě robotických dalekohledů. Experimenty jsou dostupné na webové adrese http://users.gloria-project.eu.        (Čtěte na stránkách Astro)


Opět problémy s předváděcími akcemi! ..... Výsledky 150 kontrol inspektorů ČOI u prodejců zboží a služeb na předváděcích akcích opět potvrdily, že oznamovací povinnosti vůči orgánu dozoru, ani informační povinnosti vůči spotřebitelům, které jim ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele, řada z nich neplní.

„Oznamovací povinnosti obcházejí tím, že tyto akce prezentují jako degustaci nebo ochutnávku, či jako příležitost k výhodnému nákupu potravin, někteří prodávající utajují nejen místo a dobu konání akce, ale také svou identitu, aby se vyhnuli kontrole nebo ji znemožnili,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Právě tato porušení zákona představovala téměř 60 % všech nedostatků, v dalších téměř 20 % případů zjistili inspektoři zakázané užití nekalých obchodních praktik. Za tato a další porušení povinností bylo v sledovaném období pravomocně uloženo 75 pokut v celkové hodnotě 5,6 milionu korun.

„Část prodávajících přesunula svoje aktivity přímo do domácností spotřebitelů, čímž je případná kontrola ještě více ztížená. Prodávající má možnost spotřebitele přesvědčovat o výhodách nabízeného produktu tak dlouho, až podlehne a podepíše smlouvu na zboží za desetitisíce. Odstoupit od smlouvy a získat zpět peníze se pak často neobejde bez problémů,“ varuje před neuváženým pozváním prodejců do soukromí Mojmír Bezecný.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Zmrzlý mamut obsahoval zachovaný mozek ..... Ruští vědci prozkoumali pomocí počítačové tomografie a magnetické rezonance 39 tisíc let staré mládě samičky mamuta, kterému vědci dali jméno Juka. To bylo objeveno před čtyřmi lety v Jakutsku a zachovalo se v pozoruhodně dobrém stavu.

Při nynějším zkoumání zjistili, že se v hlavě zvířete zachoval i dobře zachovaný mozek včetně viditelných záhybů a cév. Nejlépe se dochoval mozeček, který se nachází v zadní části mozku, u kterého vědci viděli dokonce bílou a šedou hmotu mozku. Přední mozek je v o něco horším stavu, ale i tak se jedná o nejstarší takto dochovaný mozek.

„Až dosud nebyla příležitost prozkoumat celý mozek mamuta, který by měl mít komplikované chování, podobně jako moderní sloni,“ řekla Anastasia Kharlamova z Výzkumného ústavu morfologie člověka Ruské akademie lékařských věd v Moskvě.        (Zdroj: 21@století)


Kometa Siding Spring spustila v atmosféře Marsu meteorický roj ..... 19. října tohoto roku prolétala kometa Siding Spring ve vzdálenosti necelých 140 tisíc kilometrů od povrchu Marsu. Celou událost dobře dokumentovala flotila kosmických sond, obíhajících kolem Marsu. Jejich koordinované úsilí přineslo plody.

Jednalo se zejména o dvě sondy NASA - Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a také o radar na palubě sondy Mars Express, kterou provozuje Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA). Sondám se povedlo zaznamenat, jak proud úlomků a prachu z komety zasáhl přes poměrně velkou vzdálenost svrchní vrstvu atmosféry Marsu. Zde se kometární materiál většinou vypařil, za obvyklých světelných a tepelných jevů, typických pro meteory, a zvětšil koncentraci iontů v ionosféře Marsu (tj. ve výškách řádově stovky kilometrů). Vědcům se dokonce povedlo poprvé v historii dát do souvislosti působení konkrétního meteorického roje a vznik zesílené vrstvy iontů vysoko v atmosféře planety.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Nalezeno nejstarší ohniště světa ..... Kdy si lidé poprvé sedli k ohni a pochutnali si na pečeném masu? K odpovědi na tuto otázku máme zase o něco blíže. Oheň odedávna nesloužil jen jako zdroj tepla a světla. Chránil své první vládce před útoky nebezpečných šelem. Kanadští archeologové objevili v jihoafrické jeskyni Wonderwerk neklamné stopy po další velké revoluci provázející zkrocení ohně. Našla se nejstarší známá kuchyně. Na jídelníčku byly i želvy.

Pečínkou k lepšímu mozku ... Před necelými dvěma miliony lety se našim předkům zmenšily zuby a zvětšily mozky. Mnozí vědci připisují tuto proměnu pravěkého člověka zásadní změně v jídelníčku. Začalo se totiž péct na ohni. Tepelně zpracovaná potrava vyžadovala méně námahy při kousání, což vedlo ke zmenšení chrupu, a zároveň byla stravitelnější a skýtala proto více živin a energie pro růst mozku.

Nejstarší známá ohniště jsou však stará jen 400 000 let. Z Izraele pocházejí nálezy, které někteří paleoantropologové považují za důkaz, že tu lidé rozdělávali oheň už před 790 000 lety. V mnoha jeskyních obývaných pravěkým člověkem však není po ohni, ohništích a tepelně zpracované potravě ani vidu ani slechu. Nyní se však zdá, že absence starších ohnišť je způsobena jen tím, že se vědci špatně dívali.

Jihoafrická kolébka vaření ... Jihoafrická jeskyně Wonderwerk nevypadá jako místo, kde před milionem roků hořely ohně pravěkých lovců. K tomu je zapotřebí odebrat vzorky usazenin ze dna jeskyně a podívat se na ně pod mikroskopem. Přesně to také udělal kanadský tým vedený Michaelem Chazanem z University of Toronto. V nánosech starých milion roků narazili na stopy popela a spálených kostí. Částice jsou tak daleko od vstupu do jeskyně, že se tam prakticky nemohly dostat během požárů, které zuřily ve vegetaci před jeskyní. Oheň tedy musel přinést do jeskyně člověk. Jenže jaký člověk?       (Čtěte na stránkách VTM)


Výbor europarlamentu podpořil, aby GMO mohly zakazovat země EU ..... Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu podpořil návrh, aby o pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO) na svém území rozhodovaly samy členské země Evropské unie. Europoslanci ale změnili podobu návrhu, na které se v létě dohodly členské země EU. O definitivním textu se tedy nyní bude ještě vyjednávat.

"Konečně se členské státy vzpamatovaly a po třech letech přišel opět na výbor do druhého čtení materiál, který my jsme poprvé schvalovali už někdy v roce 2011," připomněl v rozhovoru s ČTK český sociálnědemokratický europoslanec Pavel Poc.

Komise návrh předložila už v roce 2010 a europarlament se jím poprvé zabýval o rok později. Po letech, kdy byl zablokován v Radě EU, dokázalo v létě řecké předsednictví nalézt kompromis. S ním v červnu souhlasilo 26 z 28 zemí, dvě se zdržely. V Evropě přitom o pěstování GMO není příliš velký zájem a na celosvětové produkci těchto plodin má region pouze nepatrný podíl.

"Hlasování ukázalo, že v této citlivé otázce existuje široká shoda napříč politickými skupinami," poznamenala po jednání výboru belgická liberální europoslankyně Frédérique Riesová, která má materiál na starosti.

Návrh předpokládá, že o plodinách budou moci rozhodovat samy členské země. Doporučení ohledně bezpečnosti plodiny bude vydávat Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Mezi možnými důvody k rozhodnutí, aby jejich pěstování nebylo na určitém území umožněno, mají patřit například otázky vlivu na životní prostředí, socioekonomické dopady, plánování využívání zemědělské půdy, zemědělská politika a podobně. Členské státy mohou své rozhodnutí později upravovat či měnit.       (Čtěte na stránkích Agris)


Podle Zprávy o ŽP 2013 se stav lesů v ČR zhoršuje ..... Ačkoliv se loni životní prostředí v České republice oproti roku 2012 mírně zlepšilo, má stále znečištěné ovzduší, problémy se "zdravotním stavem" lesů a ubýváním zemědělské půdy. Uvádí to Zpráva o životním prostředí za rok 2013, kterou ve středu projedná vláda.

Stav lesů, jež tvoří třetinu území ČR, se začal po roce 2000 opět zhoršovat. Je to kvůli tomu, že v minulosti lesní ekosystémy zatěžovalo silně znečištěné ovzduší. Ačkoliv se provedlo plošné odsiřování průmyslu, lesy reagují se zpožděním a jejich kvalita zeslábla. Příčinou jsou také stále převažující umělé smrkové porosty a další nevhodná výsadba smrků. Škody v lesích, zejména na jedlích, způsobuje i přemnožená spárkatá zvěř - divoká prasata a jeleni.

Jak uvedl server Idnes.cz, optimální stav vychází z přirozené druhové skladby lesů, které rostly na území Česka před průmyslovou revolucí. Les by se měl ve své rozmanitosti ideálně obnovovat sám, bez výraznějších zásahů člověka „Bez zvýšených nákladů toho můžeme teoreticky dosáhnout zhruba za sto let. Avšak vlivem předpokládaných změn klimatu zřejmě dojde i k postupné změně současné optimální druhové skladby,” přiznává Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.        (Čtěte na stránkách Silvarium)


Noc uprostřed dne – záhadný jev stále neobjasněn .....Fenomén nenadálého nástupu tmy uprostřed slunečného dne zajímá všechny badatele v oblasti paranormálních jevů už delší dobu. K prvním nejlépe popsaným patří případ, ke kterému došlo v r. 1911 v Louisville v americkém státě Kentucky: 7. března kolem osmé hodiny ranní se znenadání setmělo tak, že nebylo vidět na krok. Lidé ve volném prostoru ztráceli orientaci, a protože nevěděli, co se děje, začali panikařit. Zvláštní úkaz trval asi hodinu a půl.

„Vypadalo to, jako by město a jeho nejbližší okolí zahalil kouř z mohutného požáru, nebo jako kdyby měla zničehonic přijít nějaké obrovská bouřka,“ vypovídali později šokovaní obyvatelé města. Podle pozdějších šetření mělo jít o atmosférický odraz silných lesních požárů, které tehdy zachvátily Kanadu. Jenže v kanadských lesích v březnu roku 1911 prý žádný velký požár zaznamenán nebyl…

S mimořádně rychlým nástupem tmy uprostřed bílého dne se setkali i lidé na jiných místech planety. V červenci r. 1957 zveřejnily francouzské noviny případ 54leté Mireille Jeune z provensálského města Arles, která pracovala jako chůva. Ta byla všeobecně považována za důvěryhodnou osobu. Žena se 16. 7. 1957 stala svědkem mimořádného jevu, o kterém vypověděla zhruba následující: Kolem poledne se s dítětem, které měla na starosti, vydala do městského parku. Bylo nádherné slunečné počasí. Chůva se posadila na lavičku ve stínu stromů a houpala kočárek. Znenadání se začalo smrákat a najednou se celý park ocitl v neproniknutelné tmě. Dítě, které hlídala, se probudilo a začalo plakat. Paní Jeune vstala z lavičky a začalo miminko konejšit. Jak dále uvedla, nebylo vidět na krok, a kromě dětského pláče nebylo najednou slyšet vůbec nic – ani zpěv ptáků, ani ruch z nedaleké ulice. Zvláštní jev podle ní trval asi čtvrt hodiny a tma najednou ustoupila stejně náhle, jako se objevila. Podle hodinek na ruce chůva zjistila, že už je pozdní odpoledne, a tak spěchala rychle domů. Cestou už se začínaly rozsvěcet pouliční lampy. Doma ji ale čekal šok – rodiče dítěte už dávno zalarmovali policii, protože podle všeho byla pryč celé tři dny! Policie i dobrovolníci po ní celou dobu pátrali po městě, ale nikde, ani v parku je nenalezli.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Proč každý rok uteče rychleji než ten předchozí? ..... Pro většinu lidí se zdá být každý následující měsíc o něco kratší než ten předchozí. Spoustu z nás nemůže uvěřit, že obchody už začínají vyndávat vánoční výzdobu, a někdo ještě dokonce pořád v datu píše 2013. Každé hodiny následují svůj 12ti hodinový/60ti minutový cyklus, ale vědci říkají, že s rostoucím věkem se lidem mění vnímání času. A tady je vysvětlení, proč tomu tak je.

Mnoho psychologů se domnívá, že jak stárneme, naše vnímání času se začne zrychlovat. Studie potvrzují, že biologické změny v našem těle, které probíhají s narůstajícím věkem, redukují produkci dopaminu v mozku, a tím ovlivňují naše vnitřní hodiny. Někdo si tento jev vysvětluje také tím, že čím jsme starší, tím máme méně „prvních“ událostí, které si dobře pamatujeme a lépe je časově odhadneme, jako třeba první pusa, první výlet bez rodičů, první zlomené srdce apod.

Emoční intenzita našeho každodenního života je silně ovlivněna tzv. habituací. Zamyslete se nad tím, kolikrát najdete sami sebe v režimu „autopilota“, kdy děláte jednotlivé rutinní úkoly jako třeba oblékání, vaření nebo dojíždění do práce, při kterých je vaše mysl někde jinde. Pokud žijete anebo pracujete dlouho na jednom místě, čím dál tím méně budete pociťovat něco nového.

Naším instinktem je šetřit si energii, kdykoli je to možné, a tak naše mysl najede na režim „autopilota“, když se nacházíme v jakékoli předvídatelné situaci. Naše mysl se přeorientuje na jiné úkoly. Bohužel se v takových situacích často strachujeme, sebeanalyzujeme anebo zvažujeme rozhodnutí, což je celkem stresující. Každopádně máme tendenci jakoby stlačovat čas a tím pádem se nám zdá, že se naše životy zrychlují.

Existuje další teorie, o které platí, že se často navážeme na nějaké důležité životní události, jako např. narození miminka, smrt nebo svatba, a když si uvědomíme, že už od nich uplynulo 10 let, nemůžeme tomu uvěřit. Další teorie, zvaná “Proporční teorie“, vysvětlená Paulem Janetem navrhuje, že čím jsme starší, tím menší zlomek našeho života čas představuje, a tak ho vnímáme jako kratší.

Jak můžeme čas zpomalit? ... Vnímejte okolní krásu věcí. Pocit, že něco zažíváme, nám prodlouží vnímání času. Užijte si přítomnost. Místo toho, abyste se neustále zamýšleli, analyzovali anebo se rozhodovali, uvolněte své myšlenky a věnujte je pouze a jen svému okolí. Vyhněte se multitaskingu. Mnoho z nás vede zaneprázdněné životy a myslí si, že je nutné dělat více věcí najednou. To však zaměstná větší část vašich mentálních zdrojů a vy skončíte s menší energií, kterou byste jinak použili na vytvoření vzpomínek.

Vyhledávejte nové zážitky a zkušenosti. Tohle nás vrací k emočnímu vnímání času. Nové zážitky jsou podněcující pro paměť, zaměstnávají nás emočně a nutí nás, abychom se soustředili na přítomnost. Nezapomeňte na to, že se nic nestane, když přestane dělat něco, co vám jde, a začnete novou kapitolu vašeho života.       (Zdroj: CEZ-OKNO)


12.11. 2014     Dvanáctého listopadu 1989 došlo ke svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II.


Lékařská komunita šokována. Elity mají připravené nanoboty ve vakcínách ..... Už bylo napsáno hodně zpráv o tom, jak nanoboti ničí lidskou rasu, jak to s nimi opravdu je?

Jakmile je nanobot implementován do vakcíny a vy jste oočkováni, vloží své DNA do vašich buněk a ty se pak dál rozmnožují. Už nikdy neustanou. Neskončí, dokud samy úplně nevymřou, neboť se doslova upracují.

Je dokázáno, že technologie nanobotů byla vytvořena v roce 2007. Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak byli mí přátelé z lékařské komunity šokováni, když se o této technologii dozvěděli.

Jeden dokonce řekl, že jde o první krok k zániku lidstva, jelikož je v rukách špatných lidí. Lidé se pak rozdělí do dvou skupin, a tou druhou skupinou budou tzv. „podřízení“, kterým bude vyměněno DNA.

Proč si myslíte, že se všude po světě šíří ebola? Odpověď je jednoduchá. Elita v současnosti hodně tlačí na to, aby byli nanoboti implementováni do co nejvíce lidí. A asi ne náhodou se momentálně všude mluví o rychle se šířící nákaze. S takovou propagandou za chvíli bude oočkovaný každý druhý.        (Zdroj: Svět kolem nás)


Reklamní průmysl degraduje ženu na prázdnou nádobu ..... Dnešní reklamní průmysl byl se železnou logikou nasměrován do světa sexuálních narážek a degradoval ženu na „prázdnou nádobu“ - tělo oděné v plavkách nebo polonahé, zpravidla zvýrazňující křivky pozadí, prsou nebo útlého pasu.

Lidé z reklamního průmyslu svoji degradaci obrazu ženy na objekt sexuální přitažlivosti a masové používání ženského těla při reklamních kampaních vysvětlují logicky: „Naším úkolem je přitáhnout pozornost k reklamnímu předmětu.“ - Rozumějme billboardu, plakátu a tak dále. Ano, zní to logicky, „jenom děláme svoji práci“; když se člověk ohlédne za reklamním předmětem a prohlédne si ho, splnili jsme svůj úkol.

Jdete si koupit vrtačku? Na obalu produktu drží vrtačku žena v plavkách s ladnými křivkami. Kupujete si oblečení, mycí prostředky nebo časopisy? Na kolika z nich naleznete motiv spoře oděné mladé ženy? Je to již téměř zažité pravidlo.

Francouzský režisér François Ozon natočil v roce 2010 snímek s názvem Potiche, což v překladu znamená „prázdná nádoba“. Jeho snímek je reakcí na degradaci ženy na pouhou „prázdnou nádobu“ coby předmět sexuální touhy, bez vnitřních kvalit, duše a charakteru.

Nedávno dokonce protestovaly ženy proti anglickému bulvárnímu tisku, který ukazuje nahé ženy na předních stranách svých výtisků. Protestovaly zejména argumenty, zda „je skutečně role ženy ve společnosti ukazovat svoje obnažené poprsí na veřejnosti“.        (Čtěte na stránkách velká Epocha)


Sdružení českých spotřebitelů zpřístupňuje spotřebitelské informace pro neslyšící a nevidomé ..... Sdružení českých spotřebitelů (SČS) v rámci svých projektů připravuje specifické aktivity pro skupiny spotřebitelů, které jsou zvláště zranitelné a ohrožené. Trh bohužel stále vykazuje řadu forem nekorektního, netolerantního a neohleduplného jednání a chování vůči spotřebiteli. Proto některé své aktivity SČS zaměřuje hlavně na bezpečnost dětí a mládeže, na osoby se zdravotním postižením a na seniory.

SČS realizuje projekt zahájený v roce 2012, zaměřený na zpřístupňování informací o spotřebitelské problematice pro osoby neslyšící a nedoslýchavé a osoby nevidomé a slabozraké. Pro neslyšící jsou informace přeložené do znakového jazyka, pro nevidomé jsou publikace SČS zpřístupněné v Digitální knihovně dokumentů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Všechny tyto moduly naleznete na webu SČS.

Pro osoby neslyšící vytvořilo SČS v letošním roce ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka dva moduly o spotřebitelských tématech ve znakovém jazyce. Jsou rozděleny pro lepší přehlednost a srozumitelnost do jednotlivých „kapitol“ včetně textu tlumočené části modulu.

První modul „Podomní prodej - změna dodavatele energií“ upozorňuje na rozmáhající se podvody při nabídkách na změnu dodavatele energií při podomním prodeji, často spojené s nekorektním až podvodným jednáním. Druhý modul „Předváděcí akce“ popisuje nové taktiky, které začínají využívat "šmejdi" na předváděcích akcích od ledna 2014 po vydání novely zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele. Nabízí rady, jak se bránit a kam se může postižený obrátit o další pomoc.       (Čtěte na stránkách Econnect)


Přisolte si elektrošokem ..... Po chytrých ledničkách bychom se dočkat dalšího rafinovaného kuchyňského náčiní. Lžíce poseté elektrodami mohou vysílat do jazyka pulzy, které mají simulovat určitou chuť.

Je celkem jasné, k čemu by se podobný trik mohl hodit. Dejme tomu má člověk ze zdravotních důvodů omezit solení, slazení či kořenění, chytrá lžíce by mu však mohla i fádní jídlo náležitě dochutit – simulovat lze takto údajně chuť slanou, hořkou a kyselou. Kdo by si chtěl obdobně ochutit nápoj, stačí mu pít z láhve vybavené pro změnu elektrickým náústkem.

S nápadem přišel Nimesha Ranasinghe z New York University Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Dodává, že chuť se samozřejmě netvoří jen na jazyku, ale je „multimediální“, tj. roli zde hraje třeba i čich nebo textura pokrmu (tu v tomto případě ale není třeba nijak simulovat). Lžíci by tedy šlo doplnit o další generátory vjemů – vskutku, vynálezce už zkouší, aby také vysílala různobarevné záblesky. například modré světlo prý zintenzivňuje dojem slané chuti.

Testované osoby se podařilo oklamat s celkem slušnou pravděpodobností, u vody i kaše bez chuti pociťovala požadovaný vjem 40-83 % strávníků – a to jde teprve o prototyp. Nejobtížněji se údajně simulovala hořkost a někteří lidé si stěžovali, že kromě žádoucí chuti dodaly přístroje navíc ještě kovovou pachuť elektrod. Není asi problém inovovat tak, aby tento defekt byl odstraněn.       (Čtěte ZDROJ)

Tak to budeme mít chytré ledničky, chytré telefony, chytré televizory ... atd, atd ... jen lidé jaksi ... zblbnou.


Které ovocné dřeviny se mohou kácet? ..... Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí nové metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení, kterou MŽP zveřejní ve svém Věstníku do konce tohoto měsíce.

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro orgány ochrany přírody metodiku, jak postupovat podle novelizované vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně seznamu pro snadnější identifikaci ovocných stromů.       (Čtěte ZDROJ)


Ptáci zanedbávají péči o svá mláďata: kvůli hluku je neslyší ..... Ptáčata v hnízdě zcela závisí na svých rodičích: to od nich získávají potravu a oni je chrání. Základním prvkem, který mladým ptákům zajišťuje přežití, je vokální komunikace mezi rodiči a potomky.

Ptáčata v hnízdě zcela závisí na svých rodičích: to od nich získávají potravu a oni je chrání. Základním prvkem, který mladým ptákům zajišťuje přežití, je vokální komunikace mezi rodiči a potomky.

Představa, že početnost nějaké populace můžeme v zásadě snižovat jen fyzickou destrukcí jejího prostředí, z daleka nepostihuje celou pravdu. Jak potvrzují výzkumníci z Univerzity v Halifaxu, pokles ptačích populací může být zaznamenán i tam, kde se lidé neprojevují destruktivně fyzicky, ale postačí k tomu jen jimi produkovaný hluk.

Ptáčata v hnízdě zcela závisí na svých rodičích: to od nich získávají potravu a oni je chrání. Základním prvkem, který mladým ptákům zajišťuje přežití, je vokální komunikace mezi rodiči a potomky. Mladí díky vzájemné komunikaci s pečujícími rodiči odpozorují a jsou schopni určit, zda je někde v blízkosti přítomen predátor, a je tedy lepší mlčet a stát se co nejméně nápadným, nebo zda rodič přilétá s potravou, a tudíž je výhodné být naopak co nejhlasitější, a ve srovnání s ostatními sourozenci co nejvýrazněji žadonit o krmení.

Výzkumníci z Univerzity v Halifaxu vypozorovali narušení tohoto zaběhlého komunikačního mechanismu. To pak způsobuje podvýživu či ohrožení mláďat. Zranitelná a hladová ptáčata přitom mají na svědomí jejich rodiče jen nepřímo: pravděpodobně by rádi zajistili mladým dost potravy, ale jednoduše neslyší jejich žadonění, a pokud jde o varovný signál, ten zase neslyší sama ptáčata. Problémem je tu přílišné zvukové pozadí, tedy hluk z dopravy, staveb a dalších lidských aktivit.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Velký den pro ESA a modul Philae ..... Pokud nedojde k nečekaným technickým problémů, zapíše se 12.listopad do historie dobývání vesmíru jako den, kdy lidstvo poprvé měkce přistálo na povrchu komety.

Poslední říjnový den provedla sonda Rosetta důležitý manévr, jenž ji navedl na oběžnou dráhu, na které setrvá až do 12. listopadu. Tehdy dojde k oddělení modulu a následnému pokusu o přistání. Zážeh trysek začal ráno v 03:09:55 našeho času, trval plných 90 sekund a změnil rychlost sondy vůči kometě o 9,3 cm/s.

V následujících dnech provedla letová kontrola ještě několik drobných zážehů kvůli zachování požadované dráhy – ty však směr ani rychlost sondy výrazně neovlivní.

Korekční manévr z 31. 10. byl v pořadí druhým zásadním přesměrováním, jehož parametry byly stanoveny dlouho dopředu (včetně kalkulací palivových zásob). Jeho cílem bylo navést sondu na vzdálenější dráhu přibližně 30 km od jádra. Na té sonda setrvá až do ranních hodin 12. listopadu, kdy přibližně dvě hodiny před oddělením modulu dojde k razantní změně směru sondy z důvodu navedení Philae po optimální balistické křivce až na povrch 67P. Pokud vše půjde hladce, tento okamžik by měl nastat přibližně pět minut po půl deváté ráno v případě primární cílové oblasti „J“, nyní pojmenované jako „Agilkia“.       (Čtěte na stránkách OSEL)


řemýšleli jste někdy o tom, kam odlétají ptáci na zimu? ..... Z Evropy odletí na zimu do jižních krajin až 5 miliard ptáků. Někteří z nich se už nikdy nevrátí, jednak je sama cesta náročná, jednak v některých zemích slouží určité druhy ptáků jako delikatesa na slavnostním menu.

Nejen to, ale i kam přesně letí, jak to mají daleko a co na zimovištích dělají, se dozvíte dnes večer od 18:00 na přednášce v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí od ornitologa Jakub Šimurda o fenoménu ptačího tahu, jednoho z nejzajímavějších jevů v životě ptáků.

"Ptáci z Krkonoš odlétají na zimu zejména do západní a jihozápadní Evropy. Táhnoucí ptáci mají spoustu ztrát, protože ta cesta je opravdu náročná. A navíc v některých zemích i tyto ptáky loví, například drozby v Itálii", říká ornitolog Jakub Šimurda.        (Čtěte na stránkách ČR)


Nadměrná spotřeba antidepresiv v ČR ..... Jednou ze skupin léků, jejichž spotřeba nyní vzrůstá velmi výrazně, jsou antidepresiva. Celá záležitost ovšem není tak jednoduchá, jak by se dalo usuzovat z tohoto suchého konstatování. Celá záležitost má několik bodů, které je dobré nyní objasnit.

První otázka je, řekněme, terminologická. Obecně jsou v podvědomí běžně termíny jako “depka” či “prášky na uklidnění” nebo “prášky na hlavu.” První se vztahuje ke klasifikaci duševní nemoci. Je třeba si uvědomit, že ne každá změna nálady je důvodem k předepsání antidepresiv. Základní indikací pro předepsání antidepresiv je klinická deprese. Ta je charakterizována změnou nálady, která má od běžné špatné nálady dvě odlišné charakteristiky - je dlouhodobá a nemá zjevnou příčinu.

To, že máme špatnou náladu kvůli hádce se šéfem či kvůli problémům dětí ve škole, ještě není důvod k tomu, abychom vyžadovali na lékaři předepsání antidepresiv, protože máme “depku”. Samozřejmě někdy se může nahromadit více problémů najednou, ale to se dá, byť s obtížemi zvládnout bez léků. Nicméně řada lidí vyžaduje předepsání antidepresiv v domnění, že to je opravdová deprese a že užívání léků jim pomůže zvládnout lépe problémy či zlepšit výkonnost v práci. To je ovšem chyba, bohužel může se stát, že lékař se nechá “ukecat” a žádané léky jim předepíše.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Pomohl pes populační explozi Homo sapiens? ..... Naši předci se před 20 000 roky vypořádali s konkurencí z řad neandrtálců. Pomohl jim pes?

Neandrtálci obývali rozsáhlé prostory Evropy a Asie zhruba 250 000 let. Zvládli všechny nástrahy dob ledových a přežili i příchod moderních lidí Homo sapiens z Afriky před 45 000 roků. Velikost populace našich přivandrovalých předků vzrostla za 10 000 let na desetinásobek a neandrtálci se vytratili. Americká antropoložka Pat Shipmanová z University of Pennsylvania je přesvědčena, že našim předkům pomohl k vítězství nad neandrtálci pes.

Psí pohřeb z Moravy ... V období, kdy neandrtálci a moderní lidé Homo sapiens sdíleli loviště na území Evropy a Asie, měl už Homo sapiens vydatného pomocníka. Domestikoval vlka (Canis lupus) a získal psa. Odhalit počátky domestikace není jednoduché, protože první psi se od vlků anatomicky příliš nelišili a podle koster se dá proto jen těžko určit, které byly vlčí a které už patřily prvním psům.

Naštěstí jsou k dispozici archeologické nálezy, které svědčí ve prospěch domestikace vlka bez ohledu na to, jak vypadá kostra zvířete. Jedno takové svědectví domestikace bylo objeveno na území České republiky v Předmostí u Přerova. Do čelistí zvířete, které vypadalo jako vlk, vložil pravěký lovec před 27 000 roků mamutí kost. Autoři objevu jsou přesvědčeni, že jde o rituální pohřeb psa, ke kterému vázalo jeho lidského pána silné citové pouto.       (Čtěte na stránkách VTM)


11.11. 2014     Dnešní Den válečných veteránů si připomínáme na výročí uzavření příměří mezi Spojenci a Německem ze dne 11. 11. 1918 (kapitulací Německa skončila 1. světová válka). Myšlenka na připomínání si tohoto dne se začala rodit již rok po skončení války v dohodových státech. Americký prezident Wilson téhož roku vyhlásil Den příměří. Oficiálním svátkem se ale stal až o 7 let později, tedy roku 1926. Roku 1954 byl tento den přejmenován na Den veteránů. Od roku 2001 patří i k českým, oficiálně uznaným významným dnům.

Dnes také začíná Mezinárodní týden vědy a míru.


Svatý Martin z Tours ..... Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.

Svatý Martin - oblíbená postava ... Pokud by se obliba světce měřila počtem obcí, farností, kaplí a oltářů mu zasvěcených, zaujímal by Martin z Tours (316 ?–397) jedno z předních míst. Jeden výzkum z nedávné doby ve Francii ukázal, že 485 obcí a 3 667 farností nese jeho jméno, a není pochyb, že kdybychom vzali v potaz celou Evropu, tento seznam by se nesmírně prodloužil. Itálie by do takového seznamu velmi přispěla, neboť jen v milánské diecézi, jak dokládá ve své knize Liber notitiae sanctorum Mediolani milánský historik a kněz Goffredo da Bussero, na konci 13. století existovalo 132 kostelů a 15 oltářů zasvěcených svatému Martinovi. Tato obliba a úcta je také hojně vyjádřena v ikonografii, kde bývá světec zobrazován jako biskup či v oděvu římského vojáka. Zobrazení svatého Martina lze nalézt po celé západní Evropě, což také svědčí o rozšíření jeho kultu.

Svatý Martin: oblíbený důstojník římské jízdní stráže ... Svatý Martin se narodil roku 316, nebo 317 v panonské Sabarii (dnešní Szombathely v Maďarsku). Své dětství prožil v Pavii (dříve Ticinum) patrně proto, že jeho otec tribun tam byl se svou posádkou přemístěn. V Pavii zrál jeho smysl pro náboženství a zdá se, že jeho duch byl na jedné straně přitahován ke společenství věřících, avšak na druhé také k samotě a poustevnictví. Byla to jakási předzvěst jeho pozdějšího skutečného povolání biskupa a mnicha. Přes odpor rodičů byl ve dvanácti letech přijat jako čekatel křtu do katechumenátu, ale až po šesti letech mohl přijmout křest. Navíc byl v patnácti letech přinucen narukovat. Stal se důstojníkem jízdní stráže a brzy si získal oblibu a úctu u vojáků díky svým ctnostem, laskavosti a skromnosti. Prokázal také asketického ducha.

Svatý Martin se dělí o svůj plášť ... Známou se stala příhoda ze zimy roku 334. Tehdy se Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens. Pro Martina to bylo znamení, aby přestal být císařským vojákem a stal se vojákem Kristovým. Než se tak stalo, uběhla spousta let. Martin opustil vojenskou službu až roku 356.        (Čtěte na stránkách Pastorace)


V úterý se otevřou první lahve Svatomartinského vína ..... V úterý se v Brně a na dalších místech v zemi otevřou první lahve letošního Svatomartinského vína. Na trhu jich bude kolem 1,9 milionu. Oproti minulým dvěma rokům to znamená pokles produkce. Některé firmy ale počítají pro letošek s větším prodejem.

Známku letos získalo 342 vín od 107 firem, 88 vzorků hodnocením neprošlo. Už loni se zpřísnila pravidla hodnocení s cílem zachovat množství uznaných vín, ale zvýšit jejich kvalitu.

Růst produkce mladých vín letos plánuje společnost VINIUM Velké Pavlovice. Loni firma vyrobila čtvrt milionu lahví, letos jich bude 310.000, řekl obchodní ředitel Vinia Viliam Hranec. Produkci Svatomartinských vín firma zvýšila i přes nižší úrodu na vinici. „Je fakt, že na počátku kampaně měli sklepmistři obavy, když vyslechli požadavek obchodního oddělení společnosti na takové rekordní množství Svatomartinského vína. Nakonec to ale dobře dopadlo," uvedl Hranec.

Nejvíce Svatomartinských vín bude letos v tuzemsku z odrůdy Müller Thurgau s 89 víny. Bílá vína dále doplní červená odrůda Modrý Portugal s 59 víny, u růžových převládá Svatovavřinecké se stejným počtem vzorků.

Svěží a lehčí vína ... Odborníky překvapila kvalita a charakter bílých a růžových Svatomartinských vín. „Celkově v letošním roce můžeme očekávat spíše svěží a lehčí vína s nižším obsahem alkoholu. Vůně a chuť bude u mnohých vín s výrazně ovocitým aroma, připomínajícím u bílých vín tóny ananasu, broskve, limetky, kiwi a banánu, u růžových vín tóny třešní, višní a zralých jahod doplněné o smetanovo-jogurtové tóny a u červených vín tóny přezrálých višní, planých švestek a červeného rybízu," uvedl Marek Babisz z Národního vinařského centra.       (Čtěte na stránkách Agris)


Listí, které k vám spadne ze sousedova stromu, si uklidíte vy. Je totiž vaše ..... Listy stromů se zbarvují do krásných barev. Pastva pro oči. Podzim může však znamenat i hodiny strávené s hráběmi při úklidu opadaného listí. A snadno se může stát, že budete uklízet listí ze stromu, který roste na sousedním pozemku. Soused vám s úklidem nepomůže, protože listí, které k vám napadá z jeho stromu, je jen a jen vaše. Což ale platí i pro plody.

Před časem dorazil do naší ekoporadny dotaz, zda je možné po sousedovi coby majiteli stromu požadovat úklid listí z pozemku. Požadovat to možné je, ale soused nemá povinnost vyhovět a záleží jen na jeho libovůli.

Podle nového občanského zákoníku, konkrétně paragrafu 1016, patří plody spadlé ze stromů a keřů tomu, na čí pozemek spadly. A podle výkladu ministerstva spravedlnosti se to vztahuje i na listí a větve. Jediný případ, kdy to neplatí, je, když oním sousedním pozemkem je veřejný statek – pak plody, listí i větve stále patří majiteli stromu.

Nelíbí se vám, že máte listí ze sousedova stromu na své zahradě? Pokud je to kvůli tomu, že koruna stromu zasahuje nad váš pozemek, můžete podle občanského zákoníku požádat souseda o to, aby přesahující větvě odstranil. A pokud tak soused v přiměřené době (kterou ale občanský zákoník neupřesňuje) neučiní, můžete větve (a i kořeny), které zasahují na váš pozemek, ořezat sami.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Na čem se hraje? ..... Příští rok se hraje mistrovství světa v hokeji u nás. Už dávno se hokejisté (s výjimkou tzv. Winter Classsic zápasů v NHL) neprohánějí na otevřených kluzištích, ale v halách na umělém ledu, jehož vznik má přesný postup. Přírodní kluziště sice vzniká snadno (tedy pokud je mráz), ale možná jste se někdy zamysleli, jak se vyrábí ledové plochy v halách.

S trochou nadsázky je to skutečně hotová věda. Kluziště musí totiž nejen odpovídat svými rozměry, ale i kvalitou ledu a v neposlední řadě samozřejmě čárami, jež jsou pro hru důležité. Pro sponzory je pak stejně důležité třeba logo uprostřed hrací plochy. Připojené video vám v rychlosti přiblíží, jak vzniká kvalitní hokejové hřiště.        (Zdroj: 21@století)


Koření kari a rakovina ..... V boji proti rakovině se hledá rovněž lék z tradičních přírodních zdrojů. Britští vědci například před časem přišli na to, že dobře známá směs koření kari by mohla snížit pravděpodobnost onemocnění rakovinou tlustého střeva. Při sledování etnického původu a zvyklostí pěti stovek pacientů trpících touto formou rakoviny bylo zjištěno, že i když přibližně 20 procent lidí mělo asijské kořeny, jen dva pocházeli z této etnické skupiny. Podle vědců by to mohlo naznačovat, že právě časté požívání kari koření by mohlo bránit vzniku rakoviny tlustého střeva.

Samozřejmě, že při této příležitosti byla rovněž podrobně studována i směs kari a po rozsáhlých laboratorních testech došli vědci k názoru, že hledanou potenciálně protirakovinnou látkou může být kurkumin, který je součástí koření kurkuma.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Vesmírná loď dlouhá 11 km a dálnice na Měsíci? ..... Na fotografii, kterou v roce 1968 pořídil lunární orbiter na své misi, se ukazuje to, co se jeví jako nějaká vesmírná loď, jež je přinejmenším 11 km dlouhá a spočívá v kráteru Manlius. Fotografie byla vystavena na YouTube teprve nyní, 4. 10. 2014, a ukazuje údajnou loď pod různým zvětšením a světelnými kontrasty. Většina objektů je dobře osvětlena sluncem, ale zbytek je ve stínu kráteru, který je přibližně 34 km v průměru - a i to, co vypadá jako kokpit lodi, je ve stínu. Podle blogu UFO Sightings Daily je objekt UFO, které bylo tajně studováno NASA a bylo skutečným cílem připravovaných misí Apollo.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Spánek, imunita a riziko rakoviny ..... Poruchami spánku nebo jeho nedostatečnou kvalitou trpí podle odborníků značné procento lidí a čelí proto zvýšenému riziku různých zdravotních problémů.

Práce dlouho do noci, směnný provoz, stres a další jevy současného života ukrajují náš klidný spánek. To má samozřejmě významný dopad na zdravotní stav. Mnoho biologických pochodů v lidském těle se totiž pravidelně opakuje, mnohé s periodou zhruba 24 hodin. Těm odborníci říkají cirkadiánní, tedy přibližně denní. Řada z nich přitom musí probíhat současně nebo na sebe plynule navazovat.

Profesorka Soňa Nevšímalová z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se kterou hovořila Jana Olivová.

Odborné studie podle profesorky Soňi Nevšímalové z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ukázaly, že narušení tohoto cirkadiánního systému, například při směnném provozu, může zvyšovat riziko různých zdravotních problémů, včetně výskytu některých druhů nádorových onemocnění.        (Zdroj: ČR Vltava)


Špionáž v obývacím pokoji zničí zbytek soukromí ..... Časy, v nichž se špióni nepozorovaně vloupají do bytů, aby tam tajně nainstalovali mikrofony a kamery, jsou nadobro pryč. V současné době si špionážní přístroje instalují díky internetu do svých obýváků a ložnic sami spotřebitelé. Dokonale se tak vystavují šmírování.

Nejnovějším příkladem je televizor Smart od společnosti Samsung. V 46 –ti stránkovém prohlášení o ochraně soukromí ( Datenschutzerklärung), jihokorejský výrobce upozorňuje kupující, na různě vestavěné mikrofony. Ty mohou nejen rozpoznávat řeč a poslouchat určité příkazy, ale také je uložit a odeslat třetím stranám.

,,Mějte na paměti,“ píše se tam, ,,že osobní nebo jiné citlivé informace obsažené v příkazech, se mohou uložit a odeslat.“

Poradce Michael Price v Liberty a National Security, což bezpečnostní program na New York University napsal na toto téma v článek pro webové stránky Salon.com ( Beitrag für die Webseite Salon.com vorgenommen ). Píše o schopnostech svého nového televizního přístroje a nyní žije ,,ve strachu a zděšení“.

Systém na rozpoznávání řeči je jen jedním z několika metod a způsobů, jak spotřebitele a uživatele špehovat nejnovějším komunikačním zařízením. Smart TV ukládá návštěvy na webových stránkách, používá kamery na rozeznávání obličeje a používá ,,cookies“, jaké emaily nebo webové stránky jsou už přečtené. Žádná tajná služba na světě, by před několika lety nemohla pracovat tak důkladně a komplexně, a už vůbec ne s aktivní účastí obětí.

Jedná se při tom o velmi osobní informace, které jsou ústavou většinou chráněné a nepatří do rukou reklamního průmyslu. Policie a další bezpečnostní složky potřebují i dnes ve většině případů soudní příkaz, aby se dostaly k takovému množství osobních údajů.

Naše politická kasta je tímto digitálním šmírováním už dobře známá. Nic proti tomu nedělá, protože takto průhledným spotřebitelům a uživatelům internetu, se tak dá lépe vládnout. V době teroru každá informace, bez ohledu na to, jak byla získána, je vítaná - ústava sem, ústava tam.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Výsledky ankety Český výrobek roku 2014 ..... Dne 24.10.2014 v Bzenci rozhodla porota složená za zástupců českých výrobců o oceněných výrobcích získávajících zlatou medaili Český výrobek 2014. Oceněny byly tyto výrobky: Váhalova slanina - Váhala a spol. s.r.o., Chléb kváskový - Pekárna Radim Metzner, Čokoláda mléčná 51% - František Bačík, Čerstvá pražená káva Etiopie - Radka Sopůšková,  Smrková postel Lenka - Čalounictví Hrubý s.r.o., MAGIC BOX - Projektmedia s.r.o. Gratulujeme oceněným výrobcům a přejeme hodně úspěchů a spokojených zákazníků.        (Zdroj: Spotřebitel)


Ruští kosmonauté promluvili o svých setkáních s UFO ..... V roce 2002 se v nevadském Laughlinu konal Mezinárodní kongres o UFO. Promítal se na něm mj. dokumentární film, ve kterém ruští kosmonauté vyprávěli o svých zkušenostech s neznámými létajícími objekty.

Vladimir Kovaljonok, který létal na lodích Sojuz a pobýval na orbitální stanici Saljut 6, v něm vzpomínal, že 5. května 1981 okolo 18. hodiny spatřili neznámý objekt eliptického tvaru, letící ve stejné výšce a na stejném kurzu jako stanice. Nepřibližoval se, ani se nevzdaloval. Kosmonauty náhle oslepil záblesk zářivě žlutého světla, připomínající tichý výbuch, a objekt se změnil na třpytivě zlatou kouli. Ale ukázalo se, že je to jen začátek. Došlo ještě k dalším dvěma tichým výbuchům, protože najednou se objevily dvě další zlatavé koule obklopené oblakem kouře, který se postupně také zformoval do kulovitého tvaru. Stanice letěla směrem na východ a blížila se k linii soumraku, která odděluje „den“ a „noc“. Když vstoupila do stínu Země, všechny tři koule zmizely z dohledu a žádný z členů posádky je pak už nespatřil.

Svědkem tajemné události byl i Gennadij Strekalov, který v roce 1990 pobýval na stanici Mir. Když prolétali nad jasně viditelným Newfoundlandem, v průzoru se náhle objevil zářící kulatý objekt, který jim ze všeho nejvíc připomínal obří skleněnou vánoční ozdobu. Kosmonauti úkaz bohužel nemohli natočit, protože – jak už to v podobných případech bývá – neměli po ruce kameru. Barevnou podívanou obdivovali asi deset sekund.

Další kosmonaut Pavel Popovič, který létal na lodích Vostok a Sojuz a také pobýval na stanici Saljut, se s UFO setkal v roce 1978. „Letěli jsme z Washingtonu do Moskvy,“ vyprávěl Popovič. „Letadlo bylo asi ve výšce 10 000 metrů. Byl jsem v kokpitu a skrz čelní okno jsem viděl, že asi 1500 metrů nad námi letí ve stejném kursu zářivě bílý objekt ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, který ze všeho nejvíc připomínal plachtu. Naše letadlo letělo rychlostí 900 km/h, ale objekt nás docela snadno předhonil, letěl asi 1,5x rychleji.“ Spolu s členy posádky přemýšleli, co by to mohlo být, ale záhadný trojúhelník se jim nepodařilo identifikovat. „Rozhodně nešlo o letadlo,“ dodal Popovič. „Tehdy navíc žádná letadla tohoto tvaru neexistovala.“       (Čtěte na stránkách ProcProto)


10.11. 2014     Dnešní Světový den vědy pro mír a rozvoj vyhlásilo UNESCO roku 2001. Smyslem tohoto dne je informování veřejnosti o významu vědy pro mírovou společnost, využití vědy ku prospěchu společnosti, upozornění na problémy, kterým věda čelí, např. při získávání prostředků pro vědecké bádání, …


Hrozivý trend: muži budou v roce 2060 neplodní ..... Za uplynulých 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než šedesát procent. Podle lékařů jde doslova o katastrofu. Za 15 až 20 let může být až polovina dětí počata uměle a v roce 2060 už mohou být muži zcela neplodní. V roce 1990 byla podle Světové zdravotnické organizace (WHO) norma 40 miliónů spermií v jednom mililitru ejakulátu. V roce 2000 ji WHO snížila na 20 mil./ml a v roce 2010 dokonce na 15 mil./ml. "Když za mnou v 90. letech přišel muž a vyšlo mu, že má 20 miliónů spermií v jednom mililitru ejakulátu, sdělil jsem mu, že má těžkou poruchu, a léčili jsme ho.        (Zdroj: Anopress)


Kapři vyživovaní rostlinnými oleji budou na vánočním trhu ..... Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity uvede letos do širšího prodeje svou produkci kapřího masa se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin. Na trh se tato funkční potravina dostane před Vánoci prostřednictvím tří prodejen MAKRO v Praze, jedné v Českých Budějovicích a také vybraných stánků v centru Prahy, Říčanech a Českých Budějovicích.

Zdraví prospěšný dopad konzumace kapra vyživovaného pomocí krmiva obsahujícího kromě tradičních obilovin také rostlinné, především řepkové nebo lněné oleje, prokázal několikaletý výzkumný projekt. Na něm spolupracovala pod vedením Fakulty rybářství a ochrany vod řada odborných subjektů, mezi nimi i specialisté na výživu a kardiovaskulární choroby z pražského IKEMu. Letos poprvé fakulta přistoupila k prodeji veškeré své zhruba desetitunové produkce.

„Ryby budeme prodávat z kádí označených naší ochrannou známkou ve tvaru srdce a ryby,“ říká Václav Nebeský, který na vědeckém pracovišti ve Vodňanech řídí spolupráci s komerčními subjekty. „Technologický postup produkce kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin je totiž patentově chráněn. Specialitou našich prodejních stánků bude přítomnost našich spolupracovníků. Většinou půjde o studenty, kteří budou umět zákazníkům vysvětlit a popsat přednosti našeho kapra,“ dodává.         (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Nástupce antibiotik bakterie přitahuje a činí je bezbranými ..... Po objevení penicilinu před 90. lety se antibiotika stala standardním a po válce stále častěji hojně nadužívaným lékem proti infekčním onemocněním. Bakterie se však stále častěji přizpůsobují a nové mutace mohou být natolik rezistentní, že mohou lidé znovu běžně umírat na zápal plic.

Mezinárodní tým vědců však oznámil otestování nové látky, kterou vyvinuli Eduard Babiychuk a Annette Draegerová z Ústavu anatomie na univerzitě ve švýcarském Bernu. Jejich sloučenina představuje nový přístup k léčení bakteriálních infekcí: tvoři ji umělé nanočástice vyrobené z lipidů, „liposomů“, a podobají se membráně hostitelské buňky. Liposomy působí jako návnada pro bakteriální toxiny, které následně váží a neutralizují. Zbaveny toxinů se bakterie stávají snadným cílem pro imunitní systém. Studie byla publikována v novém čísle časopisu Nature Biotechnology.

„Vytvořili jsme neodolatelnou návnadu pro bakteriální toxiny. Jsou k liposomům naprosto fatálně přitahováni, a jakmile se na ně naváží, mohou být snadno a bezpečně odstraněny bez ohrožení buněk hostitele,“ říká vedoucí výzkumu Eduard Babiychuk.

A vzhledem k tomu, že liposomy neútočí přímo na bakterie – nepodporují rozvoj rezistence. U myší byla léčba infekce úspěšná a myši přežily, aniž by musely být léčeny antibiotiky.        (Zdroj: National Geographic)


Čápů bílých u nás neubývá ..... Česká společnosti ornitologická zveřejnila výsledky sedmého mezinárodního sčítání čápů bílých. Ornitology výsledky příjemně překvapily. Z pozorování vyplývá, že bylo obsazených celkem 806 hnízd, přitom z většiny z nich konkrétně 633, tedy 78% čápi vyvedli alespoň jedno mládě.

Pouze 159 hnízd, tedy 20% bylo prokazatelně neúspěšných. To znamená, že hnízdění zde začalo, ale mláďata se buďto nevylíhla nebo uhynula před opuštěním hnízda. Ve 14 zbývajících hnízdech chybějí údaje z poslední fáze hnízdění, takže nelze s určitostí říct, zda byla úspěšná nebo neúspěšná.

„Počet obsazených hnízd je i po loňském roce, kdy se nevyvedla skoro žádná mláďata, prakticky shodný jako před 10 lety. Čápů bílých u nás tedy neubývá, stále je u nás přes 800 hnízdících párů. Na konci hnízdní sezóny, včetně vyvedených mláďat, se u nás pohybuje přes 3000 čápů bílých,“ doplnil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Čáp bílý je tažný pták, který zimuje zpravidla subsaharské Africe a jižní Asii. Hnízdí v otevřené zemědělské krajině nedaleko říčních a bažinatých břehů.        (Zdroj: 21@století)


Princip stínu – Kolektivní stín ..... Už víckrát byla řeč o kolektivním stínu, jenž se týká nezpracovaných, nevědomých témat skupiny nebo společnosti, kultury, náboženské společnosti, instituce nebo skupiny lidí stejného povolání. Poslední dobou se zvlášť zřetelně projevil stín zdravotnického průmyslu a mnozí se stali jeho obětí.

Místo toho, aby sloužili zdravotnictví, projevili se zodpovědní z farmaceutického průmyslu, ale taky funkcionáři zdravotnictví, ba dokonce i lékaři, politici a žurnalisti jako „stvořitelé“ chorob a epidemií. Jejich trik byl velice jednoduchý: Nebezpečí, jež tady opravdu vždycky byla, se bez (pravého medicínského) důkazu a důvodu nafoukla a použila na vytvoření strachu, jako tomu bylo například u takzvané ptačí nebo prasečí chřipky. Tady celé skupiny povolání společně hrály frašku stínu, zruinovaly svou pověst a poskytly příklad kolektivního stínu.

V rámci včasného rozpoznání choroby, jež vydávají za prevenci, mnozí alopatičtí lékaři nemilosrdně šíří strach z rakoviny, aby ho potom mohli svými lukrativními metodami zase utišit. Když pak využívají neexistující předstupně rakoviny a přehnané diagnózy k tomu, aby pacienti svolili k operaci, vzniká tu nejtemnější stín medicíny.

Německý systém zdravotnictví si poslední dobou sám téměř nepozorovaně vytvořil ještě další příšerný stín. Zúčtování medicínských výkonů se propojilo s obtížností diagnóz. Vlastně logická myšlenka, lépe honorovat léčbu těžkých obrazů choroby, u mnoha kolegů velice rychle vedla k tomu, že stanovovali mnohé ohrožující diagnózy, aby „vydělali“ více peněz. Těžší diagnózy ale vyvolávají větší strach a beznaděj. Ten, kdo ve zdravotnické péči rozsévá strach a pochybnosti, vyvolává zoufalství a sám se stává obětí stínu.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jak žít bez pocitu chladu ..... Vědcům se podařilo téměř nemožné – izolovali chlad na buněčné úrovni. Přesto na jejich výzkum padá negativní stín.

Cítit chlad a zimu je pro všechny živočichy něco přirozeného. Pocity chladu každého živočicha varují před podchlazením organismu a i člověka dokážou dotyky chladu kůži nejrychleji přesvědčit o nutnosti teplejšího oděvu. Zvířata se intuitivně vyhýbají místům, kde cítí nebezpečný úbytek teploty. I tělo samo se snaží obranně reagovat na sílící chlad. Stejně tak samozřejmě organismy reagují také na přemíru tepla.

Přestože je pocit chladu pro organismy užitečný, vědci z USC Dornsife (University of Southern California) se jej pod vedením docenta neurobiologie Davida McKemy pokusili vypnout. Studie úspěšně proběhla na pokusných myších, u kterých se podařilo potlačit schopnost pociťovat chlad. Zároveň však nebyla ovlivněna žádná jiná schopnost cítit.       (Čtěte na stránkách VTM)

Prokristapána, chápe někdo, proč se vyhazují peníze za výzkum takovéto blbosti ... zmrznu a nebudu při tom cítit chlad ... no hurá !!!


Zvířata budou muset mít nové pasy podle směrnice EU ..... Chovatelé budou muset svým zvířatům pořídit kvůli unijnímu nařízení nové pasy pro cestu do ciziny. Doklady budou dražší než nynější, které obvykle stojí 200 až 300 korun. Výrobci a distributoři pasů budou muset navíc hradit jednorázový poplatek 500 korun za registraci. Počítá s tím novela veterinárního zákona, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Bez přijetí novely by podle jejích předkladatelů v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) hrozilo Česku řízení ze strany Evropské komise. Chovatelům by se navíc omezila možnost cestovat po unii se psy, kočkami a fretkami.

Nový pas bude v jedné části vybaven samolepicí fólií k ochraně zapsaných dat. Předkladatelé uvádějí, že výrobní cena dokladu se zvýší asi o šest korun bez daně z přidané hodnoty, nyní činí zhruba 29 korun. Vyšší výrobní cena se projeví v nákladech pro koncové spotřebitele, upozornili předkladatelé.

Jestliže by předloha neplatila od zahájení účinnosti nových evropských předpisů na konci letošního prosince, vydávání zvířecích pasů by se zastavilo, upozornili autoři novely.       (Čtěte na stránkách Agris)

Další cesta, jak dojit z lidí peníze ...


Čistíte psovi zuby? ..... Zápach z tlamy psů je velmi častý problém. Je to stejné jako u lidí - první známka toho, že chrup není zcela v pořádku. Problémy s dásněmi a zuby začnou ve chvíli, když necháte vytvořit na zubech svého psa mazlavý povlak a zubní kámen. V zubním plaku, stejně jako u lidí, se shromažďují bakterie, které snadno infikují okolní dásně a kořene zubů. Organické kyseliny, které zde vznikají, se podílejí na rozkladném procesu a poškozují sklovinu zubů, zapříčiňují různý stupeň zánětu dásní a vypadávání zubů. Dalším důvodem, proč psovi páchne z tlamy, mohou být i žaludeční obtíže, ale tento problém odhalí jen důkladné veterinární vyšetření.

Zánět v ústní dutině má podstatný vliv na celkový organismus zvířete. V okolí dásní a zubů se nachází velké množství cév, do kterých mohou bakterie proniknout. V těle psa jsou potom roznášené a jak potvrzují vědecké studie, takto vzniklé infekce se stávají příčinou některých chorob srdce, žaludku a ledvin. Je třeba vědět, že masivní zubní kámen významným způsobem zhoršuje kvalitu života. Kromě toho, že zvířata pociťují velký diskomfort nebo bolest v tlamě, často také ztrácí chuť do jídla. Neléčený zubní kámen může poškodit spodní části zubů a má za následek jejich ztrátu, známou jako paradentóza. Znaky akutní paradentózy mohou zahrnovat kývaní nebo vypadávání zubů.

Ideální prevencí zubního kazu, stejně jako u člověka, je pravidelná hygiena ústní dutiny a na tu je nutné zvíře přivykat už od nejútlejšího věku. K čištění se používají speciální zubní pomůcky, které nabídne kterákoli veterinární ordinace. Pozornost je třeba věnovat nejen samotným zubům, ale i dásním, na kterých se vytváří zubní kámen. Zuby se čistí i speciální zubní pastou, jež neobsahuje velké množství fluóru. Přesný návod, jak při čištění psího chrupu postupovat, přiblíží veterinární lékař.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Tajomstvo čínskych mudrcov: Ako sa v zdraví dožiť 120 rokov ..... Je to už viac ako 5000 rokov čo poprední učenci v starej Číne začali skúmať podstatu života a hľadať kľúč k dlhovekosti a nesmrteľnosti. Objavili, že všetko v tejto realite je zložené z jednej rovnakej energo-informačnej substancie, ktorú nazvali Qi (čítaj „či“). Tá vytvára jednotu a celistvosť všetkého života vo vzájomných vzťahoch, kde všetko je prepojené so všetkým.

Kde je ukrytý kľúč k životu ... Tam, kde sa Qi zhromažďuje v harmonickom spojení jej dvoch vzájomne komplementárnych prejavoch nazvaných ako Yin a Yang, vzniká a rozvíja sa život.

Tam, kde sa Qi rozptyľuje a dochádza k oddeleniu Yin a Yangu, život končí alebo sa rozrušuje.

Qi sa v procese vývoja transformuje a vyvíja a tým podmieňuje aj transformáciu a vývoj života.

Hmota a energia sa môžu prejavovať v miliardách rôznych foriem, ale vo svojej podstate sú len rozmanitými prejavmi krásy tvorenia jedného života a jednej spoločnej podstaty.

Ako „vyživiť“ svoj život ... Veľkí čínski liečitelia postupne vyvinuli techniky, ako Qi v živote človeka zhromaždiť, harmonizovať, prečistiť a transformovať tak, aby človek vo svojom fyzickom tele dokázal fungovať do veľmi vysokého veku.

A nielen fungovať v zmysle prežitia, ale byť v plnej vitalite, fyzickom, emočnom aj mentálnom zdraví a v harmónii s energiou prostredia, ktorú nazvali ako energia Nebies (Tian Qi) a Zeme (Di Qi).

Tento proces nazvali ako techniky vyživovania života (Yang Sheng Fa). Pre zhromaždenie Qi vo vitálnej a život posilňujúcej kvalite sa používala správne alchymisticky pripravovaná strava. Ďalej sa využívali nasledovné prvky:

■ transformácie na živom ohni

■ vonkajšie prípravky z minerálnej, rastlinnej aj zvieracej ríše

■ špeciálne dýchacie cvičenia

■ meditačné, koncentračné, relaxačné, sexuálne aj pohybové techniky       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Lékařské autority tvrdí, že chřipka mívá ročně na svědomí až 49 000 mrtvých Američanů a vyzývají k očkování ..... Jak se přibližuje chřipková sezona, jsou sdělovací prostředky v USA stále plnější příběhy o tom, že chřipka je mnohem nebezpečnější než Ebola a naléhají na čtenáře, aby si kvůli ní přestali dělat starosti a místo toho se nechali očkovat proti chřipce. Ve všech článcích tohoto druhu se ale bez přestání opakuje pořád stejná dezinformace, že chřipka každoročně zabíjí desítky tisíc lidí.

Pravda je ale taková, že na chřipku umírá jen velmi málo lidí. To jen v CDC (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention - Americká centra pro zvládání nemocí a prevenci) záměrně manipulují s čísly o počtech úmrtí, aby mohli být lidé přesvědčováni o tom, že se musí očkováním chránit proti smrtelnému onemocnění.        (Čtěte na stránkách Západní medicína očima kritiků)


7.11. 2014     Sedmého listopadu 1917 proběhla Velká říjnová socialistická revoluce: Ruští bolševici svrhli prozatímní vládu Alexandra Kerenského a nastolili vládu sovětů.

Přesně o padesát let později začala v bývalé NDR výroba automobilů značky Trabant


Se psem do lesa ..... Rádi mu dopřejete pořádné proběhnutí v lese? V tom případě si pro jistotu přečtěte, co tam smí a co ne. Věčně se vedou spory mezi pejskaři na téma, jestli má být v lese pes na vodítku, nebo ne. Podle zákona o myslivosti musí být v prostoru honitby pes ,pod vlivem svého pána'. A podle několika soudních výnosů je to možné jen tehdy, je-li na vodítku. Takže radíme psa připoutat.

Nesmí honit ani kachny ... Psa může střelit jen myslivecká stráž, a to za přesně stanovených podmínek. Podle zákona pes nesmí štvát zvěř. Ale to neznamená jen situaci, že za zvěří běží. Počítá se se k tomu i pouhé stopování, když zvěř není v dohledu, ale pes je mimo dosah svého pána. Leckoho asi nepříjemně překvapí, že proti zákonu je i honění kachen na rybníce nebo vyhánění ptáků z mezí či podél cest. I velmi přátelský pes totiž dokáže svým vpádem ptáky vyhnat z hnízd, o vystresované zvěři nemluvě. Dobře živený a v teple odpočatý pes je zkrátka pro venkovní zvířata nebezpečný. Zvláště v zimě, kdy nemají dost potravy. Uženou se a mohou dostat zápal plic.

Zkuste dlouhé vodítko ... Zdá se vám dosti přehnané, aby byl pes stále přivázaný? Argument protistrany má ale také svoji logiku: do lesa jdete zadarmo, a tak jeho majitelé očekávají, že budete dodržovat jejich pravidla. Ve většině měst jsou místa, kde je volný pohyb psů povolen, tam mohou běhat bez omezení. V lese se dá volnost pohybu vyřešit tak, že obyčejné vodítko vyměníte za dlouhou stopovačku.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Internet je dobrý sluha i zlý pán ..... „Na počátku existuje čistá tabule. Postupem času je zaplňována našimi skutky i vnějšími vlivy." S rozvojem Internetu a tabletů se snadno odkrývají intimní stránky dětí a mladých lidí, čehož zneužívají různí pedofilové a pochybné existence nejen v tomhle státě, ale i ve světě.

Zpočátku je elektronická komunikace atraktivní a zábavná, jenže nevíme, kdo sedí skutečně na „druhém břehu." Děti a mladí lidé jsou často oběťmi, i když portálové diskuze tvrdí pravý opak. Prý si zaslouží prožít veškeré zlo, pokud klikají tam, kde nemají!

V dnešním zákeřném a nebezpečném světě je mnoho pastí a hrozeb, jak uvrhnout obyčejné lidi do neštěstí. Zejména nezletilým je virtuálně naslibován mamon třeba za jejich lechtivé snímky, které se pak šíří do světa. Připomíná mi to ďáblův úpis, jenž je stvrzen krví zúčastněných obětí. Pak se snadno nadává, když je „oheň na střeše." Důsledky choulostivých informací se pak těžko odstraňují, vždyť se šíří „raketovou" rychlostí!

Vážení čtenáři, jsem toho názoru, aby potomci rodičů byli náležitě seznámeni s nástrahami Internetu, počítačů i tabletů. Dále, aby se naučili hospodařit s penězi – žádné otevřené tarify, ale omezený (uzavřený) kredit.       (Čtěte na stránkách Czech free Press)


Pět let Jizerské oblasti tmavé oblohy ..... Čtvrtého listopadu 2009 se na Jizerce sešli zástupci různých organizací z obou stran hranice, které se starají o to, aby krása Jizerských hor zůstala zachována. Podepsali memorandum, že ochrana životního prostředí zahrnuje také noční přírodu a krajinu. Vznikla Jizerská oblast tmavé oblohy (JOTO).

Přednáška při Astronomickém dni na Jizerce Foto: Aleš MajerJOTO přináší nový pohled na ochranu přírody a nové příležitosti pro hory a turistiku. Každý projekt musí mít svou duši, někoho, kdo s nápadem přišel, kdo za ním stojí a dokáže nadchnout ostatní. A v případě Jizerské oblasti tmavé oblohy jsou jimi lidé z polského Astronomického ústavu univerzity ve Vratislavi. Uvědomili si, jak výjimečné místo je relativně nedaleko v Jizerských horách. Dají se zde konat astronomická pozorování pod takovou oblohou, jakou většina lidí ani v životě neviděla.        (Čtěte na stránkách Astro)


Cukr není jed, aneb sladká obrana ..... Cukr dostal nálepku zla zodpovědného za tloustnutí nemalé části lidské populace. Kampaň proti cukr zachází někdy tak daleko, že je označován za jed. Proto se proti hysterii postavili i odborníci, kteří před nadměrnou konzumací všeho sladkého varovali.

„Cukr, obecně, není jed. Mateřské mléko obsahuje cukr. Lidská krev obsahuje cukr, za všech okolností, a ve chvíli, kdy tomu tak není, zemřeme,“ prohlásil David Katz z Výzkumného centra Univerzity Yaele, který svoji dvacetiletou profesní kariéru věnoval zkoumání nebezpečí plynoucích z nadměrné spotřeby cukru.

Cukr podle něj prostě podle něj toxický není. Aby se dospělý člověk předávkoval třeba pitím plechovek s colou, musel by jich naráz vypít 58 – tedy nějakých dvacet litrů slazeného nápoje. Opravdového jedu stačí jen nepatrná špetka. Například takových 800 ng polonia zabije průměrného dospělého člověka. Cukr skutečně není jed a naopak patří k stále k nejrychlejším zdrojům energie pro lidský organismus, a to nejen glukóza (krevní cukr nezbytný pro fungování organismu) , ale i nověji démonizovaná fruktóza.

Špatná reputace cukrů se totiž odvíjela i od zavádějící interpretace některých studií, které například zkoumaly účinky sladidel na organismus – a primárně na laboratorní zvířata. Následně se některé závěry automaticky přenesly i na lidi, jenže hlodavci nezpracovávají cukr stejně jako lidé.

Hlodavce je nejen snazší cukrem předávkovat, ale navíc jejich organismus například fruktózu z 50 % přeměňuje na tuk. Člověk je na tom o mnoho lépe, protože naše játra přemění 50 % fruktózy na glukózu, 30 % na laktát, a jako tuk se ukládá jen jedno procento.      (Čtěte na stránkách National Geographic)


Bezpečný provoz mohou železničáři zajistit i bez porušení zákona ..... Arnika v debatě o stromech okolo železnic rozhodně nepožaduje, aby platil absolutní zákaz kácení v ochranném pásmu dráhy. To by byl velice zjednodušený pohled na věc. Nevládní organizace akceptuje fakt, že na řadě míst je v současné době kácení nevyhnutelné. Není pro ale akceptovatelné, aby v právním státě státní organizace Správa železniční dopravní cesty okázale ignorovala platné zákony, řídila se jen těmi, které se jí hodí, a odmítala respektovat pravomocná rozhodnutí úřadů.

„Bezpečnost provozu na železnicích je i pro Arniku prioritou, problémem ale je, jak k zajištění bezpečnosti Správa železniční dopravní cesty přistupuje. V krajní nouzi, pokud je strom v havarijním stavu a bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu nebo životy lidí, může kácet SŽDC už dnes bez jakýchkoli povolení. Pokud stromy v havarijním stavu nejsou, musí požádat o povolení orgán ochrany přírody. Je na něm, aby při rozhodování zvážil všechny okolnosti, tedy i bezpečnost provozu, a ve stanovené lhůtě rozhodl. Pravomocné rozhodnutí, jak má SŽDC postupovat, padlo v červnu, času pro podání žádostí o kácení i pro rozhodování úřadů bylo dost. Kompletně vykácet stovky metrů čtverečních šípkových keřů nebo stromy stojící 80 metrů od kolejí už podle nás s bezpečností provozu příliš nesouvisí,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Označování potravin ..... Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení ES.

Údaje na balení potravin na trhu v ČR musí být uvedeny v jazyce českém, kromě obchodního názvu potraviny. Údaje (pro potraviny balené, zabalené mimo provozovnu výrobce a potraviny nebalené) musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušované jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.

Způsoby označování potravin se provádějí tak, aby neuváděly spotřebitele v omyl, pokud se týká charakteristiky potraviny, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby, přisuzování účinků a vlastností, které potravina nevykazuje apod. Více a podrobněji na : http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/oznacovani-potravin.aspx#sthash.kklsEQDj.dpuf        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Do Máchova jezera se vrátili raci, prozradilo letošní vypuštění ..... Do Máchova jezera na Českolipsku se vrátili raci. Při vypouštění jezera před šesti lety ochránci přírody našli jen jednoho, při současném vypouštění už objevili desítky raků bahenních. "Nalezli jsme jak starší větší jedince, tak i mladší. Vyskytují se zejména v Dokeské zátoce, případně u samotné výpusti," uvedl vedoucí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislav Pořízek. V minulosti byla populace raků v jezeře poměrně rozšířená, za jejich úbytkem mohlo být podle Pořízka vysazování sumců, kteří měli snížit stav přemnožené bílé ryby. "Od roku 2008 se místo sumců využívá štika, bolen a candát," dodal.

Od vypouštění v roce 2008 také výrazně přibylo škeblí. "Jejich sběr ještě neskončil, čekají nás ještě asi tři cykly. Už nyní je ale škeblí asi o dvě třetiny více než před šesti lety, skoro 6000," uvedl Pořízek. Raky, škeble říční i rybničné a další živočichy ochránci přemisťují do dvou přítoků jezera, kde přežijí do doby, než se jezero znovu napustí.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Od soboty se změnily podmínky pro kácení stromů ..... S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od zítřka mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.

Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního prostředí. Vyhláška č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy již o letošním podzimu. Kácení se totiž doporučuje v období vegetačního klidu, a to začíná právě během nastávajícího měsíce.

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny. Znění vyhlášky najdete zde: www.sbirka.cz       (Zdroj: Příroda)


Německo je kolonií, dosud neuzavřelo mírové smlouvy a proto může podporovat válku na Ukrajině ..... Snímek obrazovky pořízený 2014-11-05 16:11:47Málokdo ví, že Německo od konce 2.světové války neuzavřelo mírové smlouvy s evropskými státy a je stále podřízeno Spojencům, defacto USA. Proto může přes Německo probíhat podpora války v Ukrajině i jinde na světě. 8 minutový proslov na demonstraci k půl-výročí masakru v Oděsse v Berlíně 2.11.2014 u Brandenburgské brány.       (najdete na stránkách New World Order Opposition)


Bývalý vědec z Oblasti 51 potvrdil, že UFO je reálné ..... Boyd Bushman, který působil na přísně střežené vojenské základně zvané Oblast 51, potvrdil krátce před svou smrtí, že informace o existenci UFO a mimozemských návštěvách se zakládají na pravdě. Bushman, který zemřel letos 7. srpna, pracoval jako letecký vývojář čtyřicet let. Krátce před tím, než zemřel, uvedl v interview s Markem Pattersonem, že se účastnil několika přísně tajných projektů, včetně vládního programu zaměřeného na výzkum UFO. Uvedl mimo jiné, že vláda měla zájem o využití některých mimozemských technologií v leteckém a raketovém průmyslu. Rozhovor s Bushmanem si můžete přehrát        (na stránkách ProcProto)


6.11. 2014     Dnes ve 23:23 SEČ nastane Úplněk.

Dnešní Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů byl vyhlášen OSN roku 2001, přesněji 5. 11., poprvé jsme si ho tudíž mohli připomenout již o den později, ve stejný rok.


Železničářům hrozí dvoumilionová pokuta za kácení kolem drah Aktualizováno ..... Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) hrozí podle zjištění ČTK až dvoumilionová pokuta za to, že v blízkosti tratí kácí stromy. Mohla by ji dostat od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), pokud se prokáže, že porušovala zákon o ochraně přírody. Ministerstvo životního prostředí kvůli kácení v železničních koridorech už vyjednává několik měsíců s ministerstvem dopravy. Jde o ochranné pásmo dráhy a střet dvou zákonů. SŽDC se dlouhodobě hájí bezpečností železniční dopravy.

"V současné době ředitelství ČIŽP vypracovává závěrečný protokol. Další kroky budou provedeny poté, co se k protokolu kontrolovaná osoba vyjádří. Pokud však bude prokázáno porušení zákona o ochraně přírody a krajiny případně, že SŽDC kácela i po doručení výše uvedeného rozhodnutí, lze předpokládat zahájení řízení o uložení pokuty a případně uložit pokutu až do výše dva miliony korun," potvrdila ČTK mluvčí inspekce Pavla Sibřinová.

Jádrem sporu se stal nový metodický pokyn SŽDC pro kácení takzvaných nežádoucích dřevin. Podle ekologů ze sdružení Arnika znamená, že může být pokácen každý strom, jehož listí padá na koleje.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Nově odhalený asteroid může ohrozit Zemi ..... Robotické teleskopy na Moskevské univerzitě objevily poměrně veliký asteroid, který by v budoucnosti mohl zasáhnout Zemi. V případě střetu hrozí exploze 1000krát silnější než jakou způsobil čeljabinský meteorit v roce 2013.

Automatický teleskop, který sleduje oblohu z výšin Kavkazu nedaleko Kislovodksu, odhalil objekt s průměrem 370 metrů. Asteroid následně označený 2014 UR116 je tak větší než mnohem známější Apophis.

Ruští astronomové data z pozorování předali americkým kolegům z Minor Planet Center Smithsonian Astrophysical Observatory. Nyní je budou přezkoumávat odborníci z celého světa, aby mohla být upřesněna možná dráha asteroidu.

Orbita 2014 UR116 prochází v blízkosti Venuše a Marsu, a gravitace těchto planet mohou také ovlivnit dráhu objektu. Jeho nebezpečnost ruští astronomové srovnávají s čeljabinským meteoritem, který měl jen pouhých 17 metrů v průměru. Rozpadl se při konataktu se Zemí ve výšce 20 kilometrů a exploze dosáhla síly mezi 300 až 500 kilotunami TNT. Nově objevený 2014 UR116 je mnohem větší a jeho kolize s naší planetou by měla katastrofální následky.

Dobrou zprávou let, že asteroid se podle všeho během příštích šesti let k Zemi nepřiblíží. V současnosti je je 4.500.000 km od Země.       (Zdroj: National Geographic)


Nejabsurdnější bankovní poplatek pro rok 2014 - NOMINACE ..... www.bankovnipoplatky.com vyhlašuje 10. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskuteční nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Základní pravidla hlasování: Hlasovat se bude na serveru www.bankovnipoplatky.com. Hlasy z ČR a Slovenska se budou zaznamenávat do jedné tabulky, která bude na konci vyhodnocena. Pro statistické a mediální účely budeme ale schopni prezentovat výsledky i odděleně. Vzhledem k objektivitě hlasování bude omezen počet PC v rámci jedné IP adresy na 20.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Od babských receptur po informační medicínu ..... S nastupující zimou bývá lidstvo od nepaměti sužováno záněty dýchacích cest nejrůznějšího původu. Nejčastěji se na nich podílí pneumovirus, běžný infekční dobyvatel našich dýchacích cest. Mohou to být však i chřipkové viry a některé další z druhů virů. Složitější situace nastane, když na virový zánět nasedne bakteriální nebo chlamydiová infekce. Vznikají pak záněty průdušek, průdušnice, hrtanu a v nejhorším případě i záněty plic. Rovněž rýmy a záněty vedlejších dutin nosních nejsou výjimkou. Na vině těchto nemocí se podílí především změna počasí, nastupující chladna a vlhka. V poslední době k tomu přistupuje i smog, který v inverzních situacích znečisťuje hlavně průmyslové oblasti, a tím i dýchací cesty tamějších obyvatel.

V úvahu se musí brát i to, že začaly školy a školky, což pro mnoho dětí znamená stres, a ve stresu klesá výkonnost imunitního systému velmi pronikavě. Při akutním stresu se může snížit akceschopnost imunitního systému až o 50 procent, a to je příležitost pro všudypřítomné viry.

Není nad lidové prostředky ... Čínská medicína při popisování rytmu našich orgánů popisuje podzim jako období slabosti plic a jejich energie, jimž nesvědčí chladno a vlhko. Nejenom v minulých dobách, ale i v současnosti je léčba těchto viróz problémem. Kašel, rýma a někdy i teploty trvají při dobrém imunitním systému týden, při horší výkonnosti imunitního systému se mohou protáhnout i na několik týdnů. Osvědčené lidové prostředky jako teplo, vlhký vzduch, hodně tekutin, vitaminy a Prieznicovy zábaly jsou dodnes tím nejúčinnějším, co můžeme pro takové virózy udělat. Nezapomínáme na klid, protože infekce se může rozšířit i do jiných částí těla, například srdce, a pak by námaha mohla znamenat vážné problémy.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Původně vědci zkoumali melanin. A přišli na to, že lidé s modrýma očima lépe odolávají alkoholu ..... Přímá souvislost mezi barvou očí a rezistencí vůči alkoholu existuje. Touto problematikou se zabývali vědci z Georgijské státní univerzity v Atlantě a dospěli k překvapivým závěrům.

Američtí výzkumníci údajně zjistili, že lidé s modrýma očima mají větší šanci úspěšně odolávat alkoholu než ostatní. Vědci zpracovali výsledky od 12 tisíc mužů a žen.

Původním předmětem jejich zkoumání nebyl vztah mezi barvou očí a sklonem k alkoholismu, ale melanin, látka ovlivňující pigmentaci pokožky, duhovky a vlasů, která ale hraje důležitou roli i v dalších orgánech.

Zjištění, že jednotlivci se světlýma očima mohou vypít bez následků více alkoholu než tmavoocí, bylo spíš jedním z vedlejších výsledků výzkumu.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)


Sibír odkryla prírodný poklad. Tisíce prehistorických malieb na skalách Altaja ..... Pred niekoľkými mesiacmi smerovali vedci na Síbir kvôli obrovským kráterom v permafroste. Tentokrát si na svoje prídu hlavne archeológovia. V Altaji totiž objavili tisíce prehistorických malieb.

Horský masív Altaj je rozsiahla mozaika skál tiahnucich sa v dĺžke cez 2000 kilometrov. Aj preto ostávali mnohé miesta v nehostinných podmienkach doslova nedotknuté. Tie v blízkosti hraníc s Čínou a Mongolskom, ležiace vo výške 4500 metrov nad morom, skrývali nevyčísliteľný historický poklad.

Fotografie z objavu zverejnil aj denník Daily Mail.

Tisíce malieb, ktoré boli na kameňoch namaľované jednotlivo, alebo v rámci „tematického bloku“ majú podľa prvotných odhadov vyše 5000 rokov.

Pokračovať budú na jar ... Tento región je známym náleziskom petroglyfov (skalných rytín), najnovší nález ale svojej veľkosťou vyvoláva v archeológov zimomriavky. Nové maľby ležia v údolí Saldyar v blízkosti rieky Katun.

„Objavili sme niekoľko tisíc petroglyfov v oblasti, do ktorej odborníci necestujú často. To znamená, že tu môžu byť ďalšie maľby, keďže toto územie nie je tak dobre zmapované,“ uviedol pre denník Siberian Times profesor Andrej Borodovsky z Ústavu archeológie ruskej akadémie vied.

Cieľom archeológov je pred príchodom zimy zaznamenať čo najviac malieb či už fotograficky, alebo ich dôkladným prekreslením, aby sa mohli zamýšľať nad tým, čo stvárňujú a aký bol ich odkaz. Po zime, ktorá je na Sibíri mimoriadne tuhá, sa sem vrátia a budú pokračovať v hľadaní tisícročných umeleckých diel.        (Čtěte na stránkách Aktuality.sk)


Zhypnotizovaná společnost ..... Jeden ze systémů ovlivňování lidstva se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je v této naší realitě do značné míry ve stavu, který se podobá situaci, kdy jsou zhypnotizovaní.

Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední řadě všechny informace, kterými je dítě bombardováno z médií všeho druhu. Všechny tyto vlivy vytvářejí ideální podmínky pro zhypnotizování dítěte a později dospělého člověka.

Stavy lidí, kteří jsou pod vlivem hypnózy, jsou poměrně dobře zmapované. Klasickým a často uváděným příkladem je podání cibule takovému člověku s tím, že je mu sděleno, že se jedná o jablko či pomeranč a tento člověk si na cibuli pochutnává, jakoby skutečně jedl jablko či pomeranč. O tom, že opravdu jedl jablko, je přesvědčen i po té, co je přiveden zpět do bdělého stavu.

Lidé mají různý stupeň odolnosti vůči zhypnotizování, různou úroveň hypnability či sugestibility. Z pohledu manipulace lidmi se míra sugestibility dá formulovat jako míra schopnosti vnímat realitu tak, jak je mu předkládána (vsugerována) bez ohledu na to, jaká je a jak ji vnímá. Pod pojmem vnímání je třeba chápat všechny vjemy přicházející do mysli člověka, a to nejen vjemy smyslové.

Pokud je dítěti od útlého dětství či narození předávána informace o tom, že skutečnost je jiná, než jak ji vnímá, tak bude věřit tomu, co je mu dlouhou dobu tvrzeno a ne tomu, co skutečně vnímá. Přitom je známo, že děti mají schopnost vidět to, co dospělí ve velké většině již nevidí. Když je dítěti stokrát řečeno, aby si nevymýšlel, že vidí něco, co dospělí nevidí, tak to nejdříve přestane oznamovat, ale pak i vidět.

Zvláštní je do určité míry situace u umělců, zejména herců, kteří bývají často citliví a tím i sugestibilní. Proto bývají snadno ovlivněni nebo dokonce zmanipulováni, což je názorně vidět při jejich exkurzích do politiky a na tom, jak často sdílejí hodnoty a názory s vládnoucím režimem. Jsem však přesvědčen, že na rozdíl od většinového mínění se u nich nejedná vždy o jednání pouze v souladu s jejich ekonomickými zájmy. Oni v mnoha případech skutečně věří tomu, co říkají a jejich radikální změny oficiálních názorů a stanovisek skutečně mohou jít na vrub změně jejich vnitřního přesvědčení pod vlivem cílené hypnózy.       (Čtěte na stránkách Matrix-2012)


Na Merkuru byl objeven led ..... Ačkoli Merkur obíhá kolem Slunce nejblíže ze všech planet, v některých jeho kráterech byl zjištěn led. Snímky pořízené vesmírnou sondou Messenger teď potvrdily, že je čerstvý. Merkur je přitom planeta s extrémními teplotními výkyvy: přes den je tu více než 400 stupňů nad nulou a v noci teploty klesají na -180 stupňů. Atmosféra na planetě chybí.

Už radarové výzkumy z roku 1991 prokázaly, že uvnitř kráterů této planety je led, což vědce překvapilo. Dva roky pak pokračovala spektrometrická měření, která na tuto otázku hledala odpověď. Astronomové tehdy zjistili, že na krátery na pólech dopadá sluneční svit pod takovým úhlem, že se v nich led může udržet.

Sonda Messenger nyní pořídila snímky ledových zásob na planetě. Na některých místech je pokryt vrstvou tmavého materiálu, nejspíš organického původu. A tak se vynořily další otázky. Kdy se tu vytvořil? Astronomové se domnívají, že to bylo nedávno a že se led postupně obnovuje. Je možné, že jeho zdrojem jsou asteroidy nebo komety.        (Zdroj: ProcProto)


Čína vyrobila zbraň proti bezpilotním letounům ..... Ke zničení bezpilotního letounu (dronu) dojde zhruba do pěti vteřin po jeho zaměření. Čínská státní tisková agentura Xinhua informovala o tom, že Čínská akademie inženýrství a fyziky (CAEP) vyvinula laserový obranný systém proti malým dronům létajícím v nízkých výškách.

Systém má být schopen sestřelit různé malé drony na vzdálenost dvou kilometrů během pěti sekund po lokalizaci cíle. „Sestřelení těchto dromů je obvykle práce odstřelovače a vrtulníky, ale jejich úspěšnost není tak vysoká a chyby s přesností můžou vést k nežádoucímu poškození,“ řekl Yi Jinsong, manažer z firmy Jiuyuan Hi-Tech Equipment, která se na vývoji také podílela.

Podle něho jsou bezpilotní drony v malém měřítku relativně levné a snadno ovladatelné, což z nich činí možnou volbou pro teroristy. Kromě toho se objevily obavy nelicencovaných sledovacích aktivit a to by mohlo mít vliv na vojenské a civilní letecké činnosti. Akademie CAEP informovala, že vyvíjí podobný systém s větší silou a dosahem.       (Zdroj: FreePub)


Procházka listopadovou oblohou: Měsíc se spojí s Uranem a přiletí Leonidy ..... V žádném ročním období neuvidíme volným okem tolik hvězd jako v zimě. Na tu si sice ještě v astronomickém kalendáři počkáme, ale už si s podzimem podává ruku.

A tak se nám už v nočních hodinách v plné kráse objevuje Orión, jedno z nejhezčích souhvězdí vůbec. Nese jméno bájného lovce, Poseidónova syna z řecké mytologie. Podzimní obloze však dál vládne Perseova skupina souhvězdí s jasnou hvězdou Algolem a volným okem viditelnou dvojitou otevřenou hvězdokupou h a chí Persea (NGC 869 a NGC 884). Ta vynikne při malém zvětšení v pohledu širokoúhlým okulárem dalekohledu. Pod jasnými hvězdami Andromedy a Pegasovým čtvercem najdeme Ryby a Vodnáře. Nízko nad jihem svítí hvězda Fomalhaut z Jižní ryby. Vysoko nad obzorem se můžeme pokochat Cassiopeiou – jejím dvojitým W se nemůžeme zmýlit. Nikdy nezapadající Velký vůz najdeme na protější, severovýchodní straně. Nad západním obzorem se loučíme se souhvězdími letní oblohy – Herkulem, Orlem, Lyrou a Labutí.

Jak jsou na tom s viditelností planety? Merkur se objeví v první polovině měsíce ráno nad východním obzorem. Naopak, Venuše zůstává nepozorovatelná, a to až téměř do konce prosince, stejně jako Saturn, který v polovině listopadu čeká konjunkce se Sluncem; ztrácí se tedy v jeho záři. Rudá planeta Mars zůstává večer nízko nad jihozápadním obzorem. Zlepšuje se viditelnost Jupiteru, spatříme ho v souhvězdí Lva v druhé polovině noci. Uran uvidíme po většinu noci kromě rána, Neptun pak v první polovině noci, obě planety však jenom v dalekohledech.       (Čtěte na stránkách ČR Planetárium)


5.11. 2014     Pátého listopadu 1882 zaznělo na pražském Žofíně poprvé souborné provedení cyklu šesti symfonických básní - Má vlast od českého skladatele Bedřicha Smetany. Cyklus byl inspirován českou historií, legendami a krajinou. Jednotlivé části Mé vlasti jsou - Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Je to Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 1879, kdy byl již zcela hluchý.Mé vlasti


Málokdo umírá bez ´dluhů´ ..... Na začátku listopadu vzpomínáme na svoje blízké zemřelé. Navštěvujeme hroby, rozsvěcujeme svíčky, klademe květiny... Je to příležitost k tomu, abychom svým zemřelým poděkovali a projevili jim vděčnost.

I zemřelým můžeme pomoci ... Je to také čas, kdy můžeme zemřelým pomoci. Málokdo totiž umírá bez „dluhů“, ne každému se podaří odejít z tohoto světa se všemi uzdravenými vztahy. Tím, že odpustíme, co se během života nepodařilo narovnat, osvobozujeme jak zemřelé, tak sebe.

Naděje dává životu smysl ... Smrt k životu patří. Křesťané věří, že smrtí život nekončí, že Bůh na člověka čeká a má pro něj připravený život na věčnosti. Křesťan tak může být definován jako člověk naděje. Naděje na věčný život dává pozemskému životu smysl. Nedovoluje člověku zabydlet se v zaběhaných zvycích, jako by žádná jiná budoucnost už nebyla, ale naopak dodává odvahu k novým cestám.

Naděje na věčný život pomáhá v rozpoznávání trvalých skutečností a pomíjivých věcí. Je na každém z nás, zda na konci našeho života budeme mít ruce plné láskyplných vztahů nebo zda budou naše ruce prázdné.       (Čtěte na stránkách Víra)


Koniklece znovu kvetou. Zmátl je chladný konec srpna a babí léto ..... Typicky jarní květy mohou návštěvníci v těchto dnech vidět na podyjských vřesovištích. Kromě pomalu se barvících listů mu pestrost dodávají i kvetoucí štírovníky, kručinky nebo přísně chráněné koniklece. Typicky jarní rostliny zmátlo nevšední počasí konce léta a relativně teplý a slunný začátek podzimu.

Rostliny v minulých týdnech prošly krátkým obdobím vegetačního klidu.“ To totiž nemusí být pro rostliny pouze zima. Často přecházejí ke klidové fázi růstu i jindy, pokud zrovna nastanou nepříznivé podmínky,“ uvedla botanička Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová. V praxi to znamená, že na konci léta může být příliš sucho, nebo několikadenní období, kdy teploty klesají pod 10 °C. „Nastane-li potom krásné teplé babí léto, případně naprší, ale výrazně se neochladí, některé druhy rostlin se dovedou probudit a spustit vlastně novou vegetační sezónu. A ta logicky začíná vyrašením nových zelených částí a kvetením,“ popsala Reiterová.

Odborníci tomuto jevu, kdy některé rostliny kvetou v sezóně podruhé mimo typické období květu, říkají remontování. „Poměrně často remontují například růže, ovocné stromy jako třešně nebo jabloně či třeba časně jarní bylinky jako již zmíněný koniklec nebo mochny,“ vypočítala Reiterová. Za Havraníky tak například znovu vykvetla divizna brunátná a na keřích brslenu se mezi zářivě červenými plody objevují nenápadné zelenavé kvítky.

Ani tento podzim však nevykvetly všechny jarní druhy. Fungování rostlin v průběhu vegetační sezóny je totiž složitý a na mnoha faktorech závislý proces. „Některé druhy rostlin kvetou až teprve po přemrznutí. Jiné zase dokážou vnímat prodlužující se den. Další sledují třeba rozdíl denních a nočních teplot,“ vysvětlila Reiterová.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Jak rychle se Země přepóluje? ..... Nová studie ukazuje, že severní a jižní magnetický pól Země se nevymění přes noc, ale v rozsahu lidského života už k tomu dojít může.

Dosud se předpokládalo, že proces přepólování trvá tisíce let. Vědci z Columbia University, University of California (Berkeley) a jejich italští a francouzští kolegové nyní publikovali studii, že poslední přepólování proběhlo mnohem rychleji – před asi 786 tisíci lety k tomu došlo za méně než 100 let. Příslušná studie byla publikována v Geophysical Journal International.

Výsledky jsou založeny na studiu sedimentů v povodí Sulmony (v Apeninách, na východ Říma). Proměny magnetické pole byly stanoveny ze směsí sedimentů a vrstev popela, které sopky, mj. i známý Vesuv, chrlily do tehdejšího jezera. Stáří sedimentů bylo určeno metodou argon-argon (argon se 40 nukleony se rozpadá na argon 39).

Poslední přepólování, inverze zvaná Matuyama-Brunhes, bylo dosud datováno dost široce do doby před 770 až 795 tisíci roky. Kromě trvání události je dalším výsledkem nové práce také zpřesnění tohoto časového rozmezí. Navíc vědci tvrdí, že obrácení předcházelo asi 6 000 let, kdy bylo magnetické pole nestabilní, během té doby 2krát na cca 2 000 let tehdy intenzita neočekávaně poklesla.

Současné záznamy o snižující se intenzitě pole (za poslední 2 století asi o 15 %) vedou některé vědce k předpovědi, že k novému přepólování chybí už jen pár tisíciletí. V poslední době se póly také rychle posouvají, řádově 15 km za rok; posledních 120 let se mimochodem jižní pól posunul třikrát více než severní (cca 300 vs. 1 000 km).       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Trik šmejdů, aby vás napálili ..... Vynalézaví tzv."Šmejdi" hledají stále nové cesty, jak spotřebitele zbavit možnosti odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené, často předražené nekvalitní zboží. Jak nenaletět? A na co si dát pozor? Triků je nespočet, ale při podomním prodeji si dávejte především pozor na následující.

Někteří podomní prodejci se v poslední době snaží své zboží prezentovat jako zhotovené na míru, i když se jedná o běžné, průmyslově vyráběné věci. Často se v tomto případě jedná o prodej matrace či lůžkovin.

Prodejci sázejí na to, že v případě, že si zboží necháte zhotovit podle specifických požadavků (ačkoli ve skutečnosti vůbec specifické nejsou), tedy na zakázku, nevznikne vám právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Proto se snaží uzavírat smlouvu o zhotovení věci na zakázku, které má být „údajně“ teprve vyrobené na míru. Daná věc už je ve skutečnosti dávno vyrobená.

Dalším věrohodným trikem je zabránit spotřebiteli v odstoupení od smlouvy tak, že mu odnesete jeho vlastní věc, takže se bez nově zakoupeného zboží vlastně neobejde. Podomní prodejci se takto snaží prodávat například nové vysavače. Po úspěšném předvedení vysavače a uzavřené smlouvě o koupi, odnesou ochotně původní, ale funkční vysavač, aniž by mu k tomu vystavili jakékoliv potvrzení.

Ztíží tak rozhodování o tom, zda původní výrobek vrátit a odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě dvou týdnů. Spotřebitel se totiž bojí, že vrácení původního vysavače je nejisté a on by nakonec nemusel mít k dispozici žádný. A bez potvrzení lze těžko něco vymáhat. Pokud tedy máte funkční starý vysavač a zakoupíte nový, nikdy si ho nenechte odnést. Pouze v případě nefunkčního vysavače, v rámci zpětného odběru starého elektrovýrobku, pak je to za účelem ekologické likvidace. A vy samozřejmě za to neplatíte.

Nejlépe uděláte, když podomního prodejce vůbec nevpustíte do domácnosti. Své triky obměňují a se svou vlezlou přesvědčivostí většinou i vítězí.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Muzeum na bavorské straně Šumavy nabízí expozici v češtině ..... Nově zrekonstruovaný původně lovecký zámeček Wolfstein otevírá veřejnosti expozice svého muzea lovu a rybářství. Moderní expozice zahrnuje řadu interaktivních prvků a je trojjazyčná - jedním z jazyků je i čeština.

Wolfstein, jehož založení se datuje až do 11. století, patří mezi nejstarší památky bavorské strany Šumavy. Muzejní expozice s tématem lovu je v jeho interiéru zcela na místě, protože hrádek byl vybudován jako lovecký.

Zámek stojí v bavorském městě Freyung. Po rekonstrukci se ve Wolfsteinu otevřelo také turistické informační centrum, kde návštěvníci najdou zajímavá fakta mimo jiné o Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národním i Přírodním parku Bavorský les.

České návštěvníky nadchne, že si zámeckou muzejní expozici mohou prohlédnout v mateřském jazyce. "Toto muzeum ukazuje česko-bavorské sousedství jako společný život ve společné krajině," okomentoval projekt Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava.

Otevírací doba zámku Wolfstein je od úterý do neděle mezi 10:00 a 17:00. Lovecké a rybářské muzeum se tam nachází už od roku 1989, nyní si ho turisté po rozsáhlé rekonstrukci prohlédnou v novém kabátě.       (Zdroj: Silvarium)


Fukušima na podzim 2014 ..... Na podzim roku 2014 se zdá, že už nic nestojí v cestě obnovení provozu dvou jaderných bloků v elektrárně Sendai. V samotné elektrárně Fukušima I začalo pracovat další zařízení ALPS, které výrazně zvýší kapacitu úplné dekontaminace zamořené vody. Vyklízení vyhořelého paliva z bazénu čtvrtého bloku je už téměř dokončeno. Otevřela se další část zakázané zóny a také dálnice z jihu na sever přes ní.

Předchozí vývoj situace ve Fukušimě je popsán v článku, který vyšel začátkem léta. Podívejme se nyní, jakého pokroku se podařilo dosáhnout za uplynulého čtvrt roku.

Průběh vyklizení bazénů pro vyhořelé palivo jednotlivých bloků ... Dne 4. září se opětně obnovilo vyklízení bazénu čtvrtého bloku a na konci října už bylo ze 1331 vyhořelých vyvezeno 1320 palivových souborů a z 202 čerstvých souborů se odvezlo 22 souborů. Uskutečnilo se prozatím 61 převozů kontejneru, do kterého lze vložit 22 palivových souborů. V srpnu se také připravil plán na vytažení tří mechanicky poškozených palivových článků. Jeden je ohnutý značně a jak jeho tělo, tak držadlo, jsou mechanicky poškozené. K jejich poškození došlo při manipulaci již dávno před havárií. Jejich vytažení se uskuteční jiným jeřábem, než který přemisťuje palivové články nyní. Jak už se psalo, čerstvé palivové soubory budou přemístěny do bazénu šestého bloku, aby se ušetřilo místo ve společném bazénu.

Dalším blokem, který je nejdále v přípravě pro vyklízení bazénu s vyhořelým palivem, je blok třetí. Tam se po vyklízení trosek ze silně zdevastované horní části reaktorového bloku buduje nová horní část, ve které se instalují potřebné jeřáby. Jeřáb pro přepravu kontejneru s palivovými články bude speciální, kvůli nedostatku prostoru musí být užší. Unese 50 tun. V tomto případě se využijí kontejnery pro sedm palivových souborů. Důležitá jsou také opatření při stavbě nového krytu, která zajistí stínění od radioaktivity z části patra, pod kterou je zničený reaktor. Samotné vyklízení by mělo odstartovat příští rok.

V druhém bloku je výzvou velmi vysoká radiace, která je v okolí bazénu a na jeho zařízení. Předpokládá se, že by vyklízení tohoto bazénu mohlo začít v roce 2017.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Školy, nemocnice i kanceláře trpí syndromem nezdravých budov ..... Děti, senioři a pacienti se mohou potýkat s únavou, bolestmi hlavy a nevolností. Důvodem je nezdravé mikroklima, které v budovách často panuje. V létě se budovy přehřívají a v zimě se zase kvůli tepelným úsporám nevětrá.

Tři čtvrtiny škol a mateřských škol trpí syndromem nezdravých budov. Chybí jim kvalitní opláštění a systém odvětrání, které by je ochránily před výkyvy vnějších teplot. Stejným syndromem trpí také většina zdravotnických zařízení, pečovatelských domů a kancelářských budov, které rovněž neprošly renovací opláštění a větrací techniky. Nemožnost regulovat vnitřní mikroklima má velmi negativní dopady zejména na děti, seniory a zdravotně oslabené osoby. Vyplývá to z analýzy Asociace výrobců minerální izolace, která využila závěrů studie společnosti PORSENNA o.p.s., jež se zaměřuje na hospodaření s energií.

,,Stačí větší sluneční záření či naopak pokles teplot a místnosti se stanou nevyhovujícími pro dlouhodobý pobyt: prostory totiž buďto nelze odvětrat, nebo se záměrně nevětrají, aby neunikalo teplo. Kvůli chybějící ventilaci se vzduch ve třídách rychle vydýchá a větrání okny je naprosto nevyhovující či neúčinné," shrnuje Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

V neklimatizovaných budovách by se teplota měla pohybovat celoročně v rozmezí 20-27 °C. Vyšší i nižší teploty již mají negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Interiérové teploty nad 30 stupňů jsou zvlášť nebezpečné pro děti, seniory či nemocné osoby. ,,Trvale vyšší teploty zvláště v nedostatečně větraných prostorách mohou způsobit nadměrnou únavu, chybovost a nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům, případně i zdravotním komplikacím: problémům s dýcháním a oběhovou soustavou, bolestem hlavy, často i k neadekvátnímu a víceméně nekontrolovatelnému chování," varuje Zuzana Mathauserová, vedoucí laboratoří hygieny práce ze Státního zdravotního ústavu.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Propolis ..... Propolis je pryskyřičná látka příjemné aromatické vůně, která vzniká při stavební činnosti včely medonosné ve včelstvu. Včely tuto látku sbírají z různých stromů (pupenů a kůry) a rostlin a dále ji zpracovávají v úlu. Jeho barva není stejná, objevuje se v rozpětí od zelenožluté až k temně hnědé podle stáří a původu. Zbarvení je rovněž ovlivněno obsahem stopových prvků reagujících s flavonoidními barvivy na šedočerné nebo zelenočerné látky.

Co se týče složení, jde o směs pryskyřičných látek (asi 50 %), včelího vosku (asi 30 %), balzámů a éterických olejů (do 10 %). Dále obsahuje vitaminy ze skupiny B.

Jako léčivou látku ji používali již staré národy jako Řekové či Římani. Původně včely propolis používaly jako tmel k ochraně proti plísním, virům a bakteriím. Ze stejných důvodů se začal takto používat i v lidovém léčitelství.

Při lokální aplikaci má propolis bakteriostatické účinky například na Bacillus subtilis, salmonely, stafylokoky a jiné. Působí negativně na růst různých druhů hub a kvasinek. Toto působení má původ v obsahu flavonoidů a z menší části derivátů organických kyselin.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ministerstvo definovalo českou potravinu, ze tří čtvrtin musí být zdejší ..... Ministerstvo zemědělství chce po letech sporů konečně stanovit, jakou potravinu lze označit za českou. Tuzemské jídlo je podle návrhu takové, které pochází od výrobce v České republice a ze 75 procent obsahuje české suroviny. Některým výrobcům to však přijde absurdní.

Z obchodních řetězců se stávají zapřisáhlí patrioti. Penny market zaplavil své prodejny českými vlaječkami již před dvěma lety, v posledních týdnech se k němu se svou kampaní Z lásky k Česku přidal i Kaufland. Nejen s potravinářskou inspekcí nebo Ministerstvem zemědělství, ale i mezi sebou se však obchodníci často přeli, co to ta „česká“ potravina vlastně je.

Ministerstvo chce nyní spory definitivně ukončit a v chystané změně vyhlášky o způsobu označování potravin navrhuje jasnou definici české potraviny.

Podle návrhu by producent, který chce svůj výrobek takto označit, musel splnit tři podmínky. Potravina by musela být vyrobená na území České republiky, což může znamenat jen její zabalení. Podnik by zde však musel také mít sídlo a z tuzemska by muselo pocházet nejméně 75 procent surovin.

Podle odůvodnění k návrhu vyhlášky je tříčtvrtinový podíl jednoduchým pravidlem, které nikomu nebrání, aby byl podíl české suroviny vyšší. Zároveň však neomezuje výrobce, kteří pro své produkty používají například koření, jež v Česku neroste. Podobné podmínky používá například i Potravinářská komora pro svou značku Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou.       (Čtěte na stránkách Agris)


Známe pravdu! Opravdu využíváme pouze 10 % kapacity mozku? ..... Lidský mozek je nesmírně složitý orgán. Navzdory dlouholetému důkladnému výzkumu zůstává nadále pro neurovědce v mnoha ohledech tajemstvím. Na jeho záhadné pověsti přidává i hojně rozšířená představa, že běžně využíváme pouze 10 % našeho mozku. A že když se naučíme využívat zbývajících 90 %, získáme nebývalé schopnosti.

Moderní skeny ale ukazují, že po většinu času jsou aktivní téměř všechny části mozku. Činnost mozku se utlumuje pouze v určitých situacích, například když spíme či odpočíváme. Pozoruhodný je i údaj, že byť váha mozku tvoří pouze 3 % váhy lidského těla, spotřebovává 20 % energie. Většinu energie mozek spotřebovává na komunikaci jednotlivých nervových buněk, kterých jsou miliardy.

Kde se zrodila falešná představa, že lidský mozek běžně využíváme jen minimálně? Vysvětlení je několik. Někteří „zásluhu“ připisují slavnému americkému psychologovi Williamu Jamesovi, který v jedné ze svých knih píše, že „využíváme pouze malou část našich mentálních a fyzických zdrojů“, a hovoří o „skryté mentální síle“ člověka. Podle jiného výkladu to byl Albert Einstein, kdo údajně zmiňoval toto nízké číslo, aby tím zdůraznil nadpozemské schopnosti svého intelektu.

Nejpravděpodobnější vysvětlení lze patrně vidět v tom, že mezi lidmi existují velké rozdíly v jejich schopnostech a výkonech. A že i sami na sobě čas od času pozorujeme velké rozdíly v našich mozkových výkonech. Neměli bychom ale zaměňovat schopnost využívat náš mozek různým způsobem a rozvíjet jeho schopnosti s tím, jak velká část se z něj se na tom podílí.

Při troše zjednodušení lze říci: představa, že běžně využíváme 10 %, je mylná. 10 % je naše porozumění mozku.        (Zdroj: ČR Radiožurnal)


4.11. 2014     Čtvrtého listopadu 1922 objevil v Údolí králů v Egyptě britský archeolog Howard Carter vchod do hrobky krále Tutanchamona.


Sexmise na Mars? ..... Zkoumání vesmíru bylo od počátku spíše mužskou doménou. Vyslat do kosmu ženy je ale v určitých ohledech výhodnější: Apotřebují méně jídla a kosmická loď by tak vyrážela na svou cestu vesmírem mnohem lehčí. Ukazuje to i přípravná mise týmu pro první let na Mars.

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) se totiž intenzívně připravuje na vyslání prvních lidí na rudou planetu. Od loňského roku probíhá na Havaji už třetí fáze projektu, který simuluje pobyt skupiny mužů a žen na Marsu, zkoumá jejich chování i biologické potřeby.

Zajímavý postřeh přinesla už první etapa výzkumu, které se zúčastnila i Kate Greenová. A ta se o své zkušenosti podělila na stránkách britského listu Independent.

Skupina pobývala na Havaji v uzavřeném prostoru po čtyři měsíce a všichni měli naprosto stejný program. Ukázalo se, že ženské členky posádky spotřebují mnohem méně kalorií než muži. Během jednoho týdne spálil astronaut průměrně 3450 kalorií za den, zatímco u ženy byl denní průměr 1475 kalorií – tedy méně než polovina.

Pro let na Mars jsou přitom zcela nezbytné přesné výpočty množství potravin, které posádka spotřebuje. Čím více jídla kosmická loď ponese, tím bude těžší, a zároveň tak spotřebuje více paliva.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)

No a co tam vyslat duchy nebo strašidla? Nic neváží, potraviny nepotřebují ...


V Itálii zkouší jablkohrady. Pěstitelům by mohly umožnit vyšší sklizeň ..... Z Itálie přichází malá revoluce v pěstování jablek. Zemědělcům z oblasti Trentina se totiž po 10letém experimentování podařilo vyšlechtit odrůdu, která spíše než klasické jabloňové aleje připomíná vinohrady. Stromy jsou totiž nízké a ploché: péče o ně je proto levnější a navíc i šetrnější k životnímu prostředí.

"Tyto stromy jsou prospěšné nejen pro zemědělce, ale i pro životní prostředí. Péče o ně ze země je jednodušší a levnější, když nepotřebujeme vysoké žebříky a stroje. A navíc se při postřiku do vzduchu dostane mnohem méně chemikálií než při ošetřování rozložitých korun," vysvětluje pěstitel Alberto Dorigoni.

Oblast Trentina je jablečnou Mekkou Itálie, pochází odtamtud 75 % všech plodů a pokrývá 15 % evropské spotřeby. Jenomže podle analytiků situace není zdaleka tak dobrá jako před 20 lety, ačkoliv ještě dnes dosahují roční příjmy z jablečného průmyslu v Trentinu v přepočtu skoro 33 miliard korun.

Nadějí by mohly být právě tzv. jablkohrady – podle jejich autora by totiž vzhledem k menším nárokům na plochu měly umožnit ještě vyšší sklizeň. Budoucnost v nich vidí i italská asociace pěstitelů jablek: "Pokoušíme se pronikat na nové trhy a naše produkce dnes míří do 90 zemí z celého světa. Proto se teď také snažíme co nejvíce snižovat naše náklady," vysvětluje její prezident Alessandro Dalpiaz.       (Zdroj: Agris)


Ovoci a zelenině na talíři tikají hodiny ..... Syrová mrkev, broskev nebo pažitka na našich talířích zůstávají živé. Nezastavily se jim ani jejich vnitřní biologické hodiny.

Vegetariáni se budou muset zamyslet nad tím, že často pojídají své pokrmy „za živa“. Utržením ze stromu ovoce neumírá. Žije dál a reaguje na podněty z okolí. Chod jejich vnitřních hodin určuje kromě jiného i to, nakolik dokážou vzdorovat škůdcům a kolik se v nich uchová zdraví prospěšných látek.

Jablka nechtějí tmu

Budeme jablkům ve skladech přes den svítit a na noc zhasínat, aby se cítila lépe? Na první pohled absurdní nápad se ve světle nové studie amerických vědců vedených Janet Braamovou z Rice University ukazuje jako překvapivě racionální.

Rostliny reagují na střídání světla a tmy během svých vnitřních biologických hodin. Braamovou a její spolupracovníky zajímalo, jestli vnitřní biologické hodiny „tikají“ i poté, co byla rostlina sklizena – tedy poté, co od ní byla oddělena některá její část, například švestka od větvičky slivoně. Výsledky jejich experimentů zveřejnil přední přírodovědný časopis Current Biology.

Buňky z oddělené části rostliny zůstávají ještě nějakou dobu na živu a jsou metabolicky aktivní. Janet Braamová se svým týmem prokázala, že i tyto oddělené části vnímají střídání světla a tmy a reagují na něj. To znamená, že biologické hodiny v nich i nadále běží.       (Čtěte na stránkách VTM)


Čína vyslala k Měsíci družici ..... Čína vyslala na oběžnou dráhu kolem Měsíce experimentální družici, která se má následně vrátit na Zemi. Úkolem osmidenní cesty nového aparátu bude především vyzkoušet technologie, které budou použity pro misi Čchang-e 5, jež by měla v roce 2017 přistát na Měsíci a vrátit se zpět na Zemi se vzorky měsíční půdy.

Nosná raketa se satelitem odstartovala dnes časně ráno místního času z vesmírného střediska Si-čchang a družice se následně od rakety úspěšně oddělila. Loni v prosinci na Měsíci přistál čínský modul Čchang-e 3, který byl pojmenován podle mytické čínské bohyně Měsíce, s lunárním robotickým vozítkem Nefritový králík. Čína se tak stala po USA a Rusku třetí zemí světa, která na Měsíc dopravila svůj aparát.        (Zdroj: 21@století)


Slovensko je svetovou hviezdou vďaka lietajúcemu autu ..... Lietajúce auto sa stalo doslova svetovou senzáciou. O to príjemnejšou správou je, že za ním stoja Slováci. Juraja Vaculík a Štefan Klein včera na viedenskom Pioneer festivale predstavili svoj prototyp AeroMobilu 3.0, ktorý je spojením auta a lietadla. Slovenskí tvorcovia automobilu budúcnosti veria, že môže ísť o prvý krok, ktorý by “zmenil osobnú dopravu v globálnom meradle”. Lietajúce autá by mohli nahradiť tie súčasné.

Maximálna rýchlosť, ktorú AeroMobil 3.0 vyvinie vo vzduchu, je 300 km/h a dolet má približne 700 km. Spotreba je 15 litrov na hodinu. Ide o dvojsedadlový prototyp.

Po zemi sa môže pohybovať maximálnou rýchlosťou 160 km/h a spotreba je 8 litrov na 100 kilometrov.

Ako uvádzajú tvorcovia, AeroMobil sa doslova za pár sekúnd dokáže zmeniť z auta na lietadlo, čo umožňuje slobodu pohybu:

“AeroMobil je lietajúce auto, ktoré dokonale využíva existujúce infraštruktúry vytvorené pre automobily aj lietadlá. Zmestí sa na ktorékoľvek parkovacie miesto, používa bežný benzín, môže byť v pravidelnej prevádzke na pozemných komunikáciách, rovnako ako ktorékoľvek iné auto.”

Ako lietadlo môže používať akékoľvek letisko na svete, ale tiež štartovať a pristávať na ľubovoľnom trávnatom alebo spevnenom povrchu, ktorý je len niekoľko stoviek metrov dlhý.

Tvorcovia tvrdia, že na pristátie stačí 50-metrový pás, na vzlet asi 200-metrový.        (Čtěte na stránkách Aktuality.sk)

Technicky jistě úžasná věc. Ale když si člověk představí, že by nebyl obklopen auty ze všech stran jen na zemi, ale zakrývaly by mu už i nebe, je to na zabití ...


Keltský horoskop - Jaký strom, taková povaha ..... I dávní Keltové měli své zvyky a tradice (více v článku keltská historie). Věřili v nadpřirozeno a měli svůj vlastní, keltský horoskop. Protože Keltové byli hodně spojeni s přírodou, vychází keltský horoskop, nebo chcete-li stromoskop právě ze stromů.

Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce čtyřikrát. Pro osoby narozené v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, protože to pro Kelty byly obzvláště výjimečné dny, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů – životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.

Keltský horoskop je věčný, nejde tedy o týdenní keltský horoskop, měsíční nebo roční, ale platí pořád. Pokud jste se tedy narodili např. 5.8. 1978, ale také 5.8. 1991, tak je vaším stromem topol.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Co dokáže polibek ..... Považujeme ho za přirozený projev lásky. Ale polibkům se věnuje i věda. Díky seriózním studiím se dozvídáme, že při líbání se namáhá více než třicet svalů tváře, tep se zrychluje až na 120 úderů za minutu, intenzivním polibkem můžeme spálit až dvacet kalorií. Odborníci také zjistili, že líbáním se dá předejít vysokému krevnímu tlaku, snížit riziko tvorby zubního kazu, polibek dokonale okysličuje krev, celkově posiluje organismus.

Chvíle lásky způsobují, že se tvoří velké množství hormonů štěstí - serotoninu, endorfinu a dopaminu, což se projevuje dobrou náladou, pocitem štěstí i zvýšenou výkonností. Lidé, kteří se pravidelně líbají, mají podle statistických údajů žít v průměru o pět let déle. Krátký polibek dokáže odstranit psychické napětí, překonávat každodenní stres.        (Zdroj: Doplněk)


Richard Branson a havárie SpaceShipTwo: "Vesmír je krutý" ..... Richard Branson rozhodně nepatří mezi ty miliardáře, kteří by se stranili pozornosti médií - právě naopak. Z té současné, ale radost určitě nemá: středem zájmu se tentokrát stal kvůli tragické havárii raketoplánu SpaceShipTwo, který měl pro jeho společnost Virgin Galactic dopravovat platící turisty na hranice vesmíru.

Když Richard Branson křtil první ze své flotily turistických raketoplánů SpaceShipTwo, dal mu jméno legendární kosmické lodi Enterprise ze seriálu Star Trek. Při té příležitosti nabídl volnou letenku herci Williamu Shatnerovi, který v seriálu ztvárnil kapitána Kirka. Shatner tehdy pronesl prorocká slova: "Neměl bych nic proti letu do vesmíru, musel bych ale vědět, že se také vrátím živý zpátky." Jiní dali najevo skepsi až po havárii. Bransonův životopisec Tim Bower pro BBC řekl: "To co se stalo, je smutné, ale snadno předvídatelné. Inženýři pracující na konstrukci SpaceShipTwo mi prozradili, že to je primitivní a nebezpečný stroj."

Nechybí ani lidé tvrdící, že nebezpečný je především majitel Virgin Galactic Richard Branson. Ten na neštěstí, při němž jeden pilot zahynul a druhý se těžce zranil, zareagoval na svém facebookovém profilu: "Všichni jsme věděli, že cesta do vesmíru bude nesmírně obtížná. A že každý pokus o vytvoření jakéhokoliv nového dopravního systém zažil i špatné dny. Vesmír je krutý, ale stojí za to. Problémy překonáme a půjdeme dál."       (Čtěte ZDROJ)


Nejrozšířenější civilizační choroba? Překyselení ..... Anglický spisovatel Aldous Huxley kdysi napsal: Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že dnes už není nikdo zdráv. Nemohu než souhlasit, přísloví bych ale rozšířila ještě o potravinářský průmysl, protože ten se na našem zdraví negativně podepisuje stejnou, ne-li větší měrou.

Lidský život je závislý na rovnováze mezi kyselinami a zásadami v organismu, přičemž strava člověka by se měla skládat především ze zásadotvorných potravin. „Moderní“ člověk však konzumuje převážně tepelně či chemicky znehodnocenou stravu, náhražky, polotovary a přemíru živočišných produktů. Výsledkem je překyselení organismu, které bych bez nadsázky označila za jednu z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších civilizačních chorob, které snižují kvalitu a také zkracují délku lidského života. Klasická, neboli alopatická medicína však acidózu nejenže nepovažuje za problém, ale svými „léčebnými“ metodami ji ještě prohlubuje, protože chemické léky působí v těle kyselinotvorně. Ale vraťme se na samý začátek, k tomu co můžeme ovlivnit my sami každý den. A tím je naše strava a duševní pohoda.        (Čtěte ZDROJ)


Proč podporovat někoho, kdo nám celá staletí pouze škodil?! ..... Ano, proč vlastně dnešní pravicoví politici podporují organizaci, která v minulosti podporovala aktivně Rakousko – Uherskou monarchii, potlačovala jakékoli projevy českého vlastenectví, posílala do Čech křížové výpravy a nechávala upalovat všechny reformní myslitele a kněze, kteří si dovolili položit otázku, na co jsou pozlacené chrámy a zlaté sošky, když lidé umírají hlady ...

Proč podporovat organizaci, která stojí za masovým vyvražďováním jinověrců, za násilným obracením celých národů na svou dogmatickou víru, za potlačováním českého jazyka a která vede své bohoslužby v cizím jazyce?! Proč organizace, která svůj majetek nikdy nezískala poctivou prací svých rukou, která veřejně podporovala německé nacisty, vraždění fašistických Ustašovců v Chorvatsku a klerofašistů na Slovensku a kterou odsoudili již naši dva první nekomunističtí prezidenti jako zemi škodící organizaci má něco dostávat „zpátky", když vlastně vše co tvrdí, že vlastnila, získala krádežemi, vyvlastněním, nebo vydíráním nevzdělaných prostých věřících peklem, pokud jim nepřepíší svůj majetek v okamžiku smrti?!

Myslím, že ani nemusím psát o kom je tu řeč, že každý psychicky zdravý a soudný člověk pozná, o jaké po celá staletí ďáblu mamonu a moci sloužící organizaci tu mluvím! Tato pouze svému prospěchu věrná, jinak kdykoli a kdekoli zájmy prostých lidí zrazující organizace je za každého režimu (kromě komunistického) vydržována vládnoucí třídou, které slouží, nebo s ní spoluvládne (viz klerofašismus), protože jejím úkolem je od jejího vzniku až po dnešní dny přesvědčovat své ovečky o tom, že to jak žijí, jak pracují a to, že jedni vládnou a jsou bohatí a mocní, zatímco druzí dřou v potu tváře na to, aby měli sotva co do úst, je boží přání a vůle a teprve v nebi si mohou být všichni rovní ...       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


3.11. 2014     Třetí listopad je v kalendáři zapsán jako Mezinárodní den použitelnosti, někdy též překládaný jako Mezinárodní den aplikovatelnosti.


Pohyby zemské kůry sledujeme on-line ..... Zemětřesní v našich končinách? Proč by ne? V roce 1763 postihly veliké otřesy oblast slovenského Komárna – o život tehdy přišlo 63 lidí a v sutinách skončilo 280 budov včetně sedmi kostelů.

Pravdou je, že podle odborníků je pravděpodobnost podobného neštěstí v České republice minimální, přesto je i pod našima nohama zemská kůra takřka v neustálém, byť nepatrném pohybu.

Ročně je na Zemi zaznamenáno asi 50 tisíc zemětřesení o magnitudu (velikosti) větším než 3,5. Nejvíce seismické energie se přitom uvolňuje na styku litosférických desek, které se vůči sobě vzájemně pohybují. Zemětřesení ale vnikají rovněž uvnitř tektonických desek na tektonických zlomech, což je i případ našeho území a celé střední Evropy. Otřesy většinou započnou v hloubkách od několika kilometrů až do 50 kilometrů. Vybudí se při nich seismické vlny, které se od ohniska šíří všemi směry. Seismické vlny v blízkosti ohniska často způsobují škody na majetku nebo i ztráty na životech, ale jsou také jedinečným zdrojem informací o zemském nitru.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Pohánějí kvantovou mechaniku paralelní světy? ..... Podle nové teorie Mnoha navzájem se ovlivňujících světů na sebe nejpodobnější paralelní vesmíry působí odpudivou silou, která má na svědomí zázračné jevy kvantové mechaniky.

Jeden svět nestačí. A nejenom to, existuje mnoho paralelních světů a ty se navzájem intenzivně ovlivňují. Přinejmenším podle sexy teorie Mnoha navzájem se ovlivňujících světů (Many Interacting Worlds), se kterou přišli Howard Wiseman z Centra kvantové dynamiky Griffithovy univerzity v australském Brisbane a jeho dva kolegové.

V článku publikovaném prestižním a volně dostupným časopisem Physical Review X vysvobozují populární paralelní světy z hájemství science-fiction do nefalšované vědy, pokud se samozřejmě nepletou. Wiseman a spol. tvrdí, že paralelní vesmíry vskutku existují a že se také notně ovlivňují. Podle nich se takové vesmíry nevyvíjejí zcela nezávisle, ale ty co jsou si blízké, na sebe působí slabou, ale nikoliv zanedbatelnou odpuzující silou. A to není bez následků. Tohle vzájemné ovlivňování paralelních světů by prý mělo vysvětlit zázraky kvantové mechaniky.       (Čtěte na strínkách OSEL)


Manželé se často snaží prosazovat moc nad svým partnerem, což nefunguje ..... Co mám dělat, aby se změnil můj partner? ... Pro manžele bývá těžké pochopit, k jakým změnám ve svém manželství mají pravomoc. Velice často jim jde o to, jak změnit partnerovo chování, a nikoli své vlastní. Lidská přirozenost se projevuje v naší snaze měnit a napravovat druhé, aby nám bylo pohodlněji. Na našich seminářích nazvaných Hranice začíná jeden z nejběžnějších dotazů takto: „Co mám dělat, aby můj partner...?“ Když to slyšíme, víme, že tu jde o problém v otázce moci. Manželé se často snaží využívat hranice k prosazování moci nad svým partnerem, což nefunguje. Jejich partneři se rozhodují po svém. Zamyslete se nad tím, co cítíte, když se vás někdo snaží přinutit k tomu, abyste se změnili: Zlobu? Vzpouru? Vzdor? To nejsou postoje člověka, který se touží změnit.To, čemu pracovně říkáme „zákon moci“ ujasňuje, nad čím máme a nemáme moc.       (Čtěte na stránkách Víra)


Propadnutí kreditu u předplacených telefonních karet ..... Pokud ze smluvních podmínek mobilních operátorů jasně a srozumitelně nevyplývá, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu, jedná se o porušení ustanovení § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Stěžovatelka se obrátila na Český telekomunikační úřad, jelikož došlo k deaktivaci jejího telefonního čísla ze strany mobilního operátora z důvodu nedobití kreditu ve stanoveném období. Český telekomunikační úřad ji seznámil se svým stanoviskem, podle něhož stanovení povinnost dobít si kredit v určité lhůtě, i přes to, že klient předchozí kredit dosud nevyčerpal, není jednáním, které by bylo v rozporu se zákonem. Podle ČTÚ šlo ze strany stěžovatelky o nedodržení lhůt stanovených v ceníku a rovněž ČTÚ konstatoval, že operátor upozorňoval stěžovatelku varovnými SMS zprávami, že bude takto postupovat.

Stěžovatelka nebyla s vyřízením své stížnosti spokojena, proto se obrátila na veřejného ochránce práv s žádostí, aby posoudil správnost postupu ČTÚ a jeho výkladu v otázce deaktivace čísla a propadnutí kreditu.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


České nátěry by mohly čistit čínský vzduch ..... Speciální české nátěry by mohly pomáhat vyčistit čínský vzduch. Patent české firmy bude v příštích měsících v Číně vyzkoušen v pilotním projektu. ČTK to řekl Martin Šiler, místopředseda představenstva společnosti Nordmann's fir environmental technology, který do Číny přijel jako součást podnikatelské delegace prezidenta Miloše Zemana. Čína se dlouhodobě potýká s velmi znečištěným vzduchem. Smog dusí čínská města téměř neustále.

Šiler počítá, že investice spojené s tímto projektem a dalšími dvěma projekty dosáhnou během pěti let až 400 milionů eur (11 miliard korun).

Čína podle něj začala v posledních letech masivně podporovat investice do zlepšení životního prostředí. V zemi tak je velký zájem o nové technologie, jako je patent na fotokatalické nátěry. Ty zjednodušeně řečeno při slunečním svitu odbourávají z ovzduší škodlivé látky, poznamenal Šiler. Pokud by byl o nátěry zájem, mohl by v Číně vzniknout závod na jejich výrobu.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Nejdřív se vydejte do zoo, radí Petr Slavík začínajícím fotografům ..... Fotoaparátem zaznamenává obrázky z divoké přírody, ale fotky mu doma na zdech nevisí. „Své fotky nepovažuji za tak úžasné,“ vysvětluje fotograf divočiny Petr Slavík, který si vytyčil nový cíl – vyfotit tygra ussurijského, největší kočkovitou šelmu na světě, v přirozeném prostředí.

Začínajícím fotografům radí, aby začali fotografovat v zoologických zahradách. „Nestojí to tolik peněz a zvířata vám neutečou,“ tvrdí. Afrika je totiž sice Mekkou fotografů, ale záleží, jaké snímky si odtud přivezete. „Každý z návštěvníků má lepší vybavení než máte vy. Je to docela boj,“ uvažuje.        (Čtěte na stránkích Radiožurnál)


Jihomoravské pivovary mají už navařeny speciály na vánoční trh ..... Jihomoravské pivovary už mají navařené speciály na vánoční trh. Letos se to obešlo bez větších překvapení. Pouze vyškovský pivovar připravil nový speciál, bude jím polotmavé svrchně kvašené pivo. ČTK to zjistila od zástupců pivovarů.

Vyškovský pivovar se v posledních letech na speciály zaměřuje. V minulosti dával v omezeném množství na trh i typy piv, které v Česku nebyly obvyklé. "Adventní speciál už zraje, jeho várka měla 60 hektolitrů," řekla manažerka provozu vyškovského pivovaru Michaela Lusková.

Starobrno uvařilo letos pivo Medák, kterým se prezentovalo už v minulosti. Nová je ale receptura. "Med přidáváme jak na varně, tak i ve fázi ležení piva do ležáckých tanků. Od tohoto kroku si slibujeme, že se v pivu zvýší medové aroma. Dlouhé dokvášení v ležáckých tancích pak příjemně zakulatí chuť tohoto výborného ležáku," uvedl sládek pivovaru Starobrno Libor Doseděl. Včelí med ve třináctistupňovém speciálu je od dodavatele z Moravy.

Břeclavští sládci stejně jako loni připravili pivní speciál Vánoční dědictví. Je to tmavé, filtrované pivo, které neprochází pasterizací. "Na stůl se tak dostává ležák, který je charakteristický karamelovou chutí a obsahem alkoholu šest procent," uvedl Michal Šimíček ze Zámeckého pivovaru Břeclav. Extrakt původní mladiny Vánočního dědictví odkazuje na vznik pivovaru v roce 1522 a má hodnotu přesně 15,22 procenta. Vánoční dědictví bude distribuováno jednak v sudech a 1,5litrových PET lahvích, ale také v limitované edici skleněných lahvích s keramickým uzávěrem o objemu dva litry a 0,65 litru.

Pivovar v Černé Hoře, který patří do skupiny Pivovary Lobkowicz, se bude opět prezentovat s dalšími pivy skupiny v dárkových kartonech. Nabídku pivních produktů doplní nový pivovar v Brně s kapacitou do 10.000 hektolitrů. Jeho spuštění chystá Brněnská pivovarnická společnost v čele se sládkem Petrem Hauskrechtem, který působil i ve Starobrnu. Podrobnosti k produkci pivovar zveřejní v polovině listopadu.      (Zdroj: Agris)


Vyvrátí jaderní fyzikové fámu o da Vinciho fresce? ..... Leonardo da Vinci údajně zničil svou úžasnou fresku experimentem, při kterém vysoušel malbu ohněm. Odborníci tvrdí: Je to fáma. Freska je v pořádku!

Jaderní fyzikové nabídnou historikům umění pohled přes pěticentimetrovou zeď a ti se budou moct přesvědčit, nakolik je pravdivý půltisíciletí starý příběh o zničené fresce znázorňující bitvu u Anghiari.

V roce 1503 se povedl Florenťanům mistrovský kousek. Postavili proti sobě v nikým nevyhlášené soutěži dva věhlasné místní rodáky – Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarrotiho. Každý z renesančních mistrů dostal zakázku na fresku na téma florentských dějin. Měli ji namalovat na protějších stěnách jednoho sálu v Palazzo Vecchio.

Michelangelo si vybral téma bitvy u Casciny. Leonardo volil bitvu u Anghiari, ve které florentské vojsko porazilo v roce 1440 Miláňany. Zatímco Michelangelo nepostoupil nikdy dále než ke skicám, Leonardo nanesl na zeď celou kompozici. Výjev divoké jezdecké bitvy, v jejímž centru zuří krutý zápas o praporec, měl rozměry 4 krát 5 metrů a vzbuzoval obdiv a úžas. Ve snaze zajistit fresce pestré barvy se Leonardo uchýlil k tomu, že do omítky přidal i pomalu schnoucí olejové barvy, které hodlal „vytvrdit“ žárem ohně. Malba se však teplem plamenů roztekla a freska byla zničena. Tak to aspoň líčí architekt, malíř a spisovatel Giorgio Vasari.

Dnes si můžeme o fresce udělat jen zlomkovitou představu podle některých Leonardových skic nebo podle Rubensovy kresby provedené podle neznámé kopie. Někteří historici však podezírají Vasariho, že si historku vycucal z prstu. Jsou přesvědčeni, že Leonardo fresku v pořádku dokončil.

Proč by Vasari lhal a kam se Leonardova freska poděla? Odpovědi na obě otázky spolu úzce souvisejí.       (Čtěte na stránkách VTM)


Pití alkoholu posiluje paměť ..... Střídmá konzumace alkoholu může být prospěšná lidskému mozku. S tímto zjištěním přišli vědci z Texaské univerzity, když zkoumali účinky alkoholu na mozek seniorů.

Jedna až dvě skleničky denně způsobují podle výsledků studie zvětšení hipokampu, tedy části mozku, která je stěžejní pro epizodickou paměť a vybavení si detailů konkrétní události.

„Dospělí, kteří byli schopni konzumovat alkohol i ve vyšším věku, byli zdravější, lépe vnímali a měli větší regionální objem mozku než lidé, kteří pití alkoholu snížili kvůli zdravotním problémům,“ řekl vedoucí studie Brian Downer.        (Zdroj: 21@století)


Zelená viagra i likvidátor tuku! ..... Kotvičník je jedno z nejúčinnějších afrodisiak, ale má mnoho dalších léčivých vlastností. Plazí se nenápadně po zemi, kvítky má nevýrazné, přesto má ale tahle rostlina pořádnou sílu! Kotvičník zemní obsahuje látky, které mužům i ženám výrazně zvednou sexuální apetit, dobře ho znají také sportovci, kteří ho užívají jako přírodní anabolikum.

Kotvičník toho ale umí ještě mnohem víc!

Kotvičník pochází z Asie, kde jeho sílu znali už před mnoha sty lety Číňané. Složení rostliny je zcela ojedinělé – Nať, listy i kořeny obsahují celou řadu sapogeninů, alkaloidy harman a harmin, bioflavonoidy, glykosidy, flavonoidy, třísloviny i pryskyřice. Stačí odvar z jedné lžičky sušené byliny a nebudete se stačit divit!

Zvedne sexuální libido mužům i ženám!

Mnohostranné účinky rostliny potvrzují i klinické zkoušky: Pravidelné užívání této zelené viagry výrazně zvýší pohlavní touhy a slastné prožitky. Na rozdíl od proslulé tabletky ale působí jak na muže, tak i na ženy, a to dlouhodobě. U mužů zvyšuje hladinu testosteronů až o 30 % a u žen zase výrazně zvedne hladinu estrogenu.

Účinky kotvičníku dokládají i zkušenosti jeho uživatelů, kteří se s nimi svěřují na webu: „Po poslední dávce, kterou jsem vypil večer, jsem zažil opravdu neskutečnou noc. Erotické sny se střídaly jeden za druhým, ztopoření bylo takřka neustálé a touha neukojitelná. Připadal jsem si jako nadržený puberťák,“ píše například jeden z nich na stránkách kotvičník.info.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz