wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


31.10. 2014     Samhain je název keltského svátku, který se slaví v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain je hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a je vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věří se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí.

Poslední říjnový den se slaví Den UNICEF. Dětský fond UNICEF při OSN vznikl roku 1946 jakožto reakce na válkou postižené děti. UNICEF se snaží pomáhat dětem na celém světě, především ale těm z rozvojových zemí, které jsou nejvíce ohroženy nemocemi a hladem. Krom jiného také pomáhá děti vzdělávat a zajistit jim tak kvalitnější život.

Dne 31. 10. 1517 přibil na bránu wittenberského chrámu Martin Luther pětadevadesát tezí proti nekalostem církve. Proto se jednatřicátý říjen slaví jako Den reformace. Jooo, tehdy se brojilo proti církevním odpustkům, dnes se kšeftuje s emisními povolenkami. Zlo vykupitelné za úplatu.

A seznam dnešních svátků doplní ještě Světový den spoření.


Mýty o divokých prasatech ..... Poměrně často jsme svědky nejrůznějších reportáží a článků, ve kterých se z divokých prasat dělají krvelačné a zákeřné bestie. Z vlastní zkušenosti vím, že vždycky za každou takovou příhodou stojí lidský faktor, a nebo přímo sám člověk. Divoká prasata jsou totiž jedna z nejinteligentnějších zvířat v lese, která lidskou společnost rozhodně nevyhledávají. Představa, že Vás divoké prase bude honit po lese či v kukuřici, je úplně stejná blbost, jako tvrzení, že když se napijete na třešně, tak se neodtrhnete od záchodové mísy, nebo že když vám škvor zaleze do ucha, tak vám propíchne ušní bubínek.

Ve skutečnosti divoká prasata jen velice špatně vidí, a tak jejich přirozené chování venku v přírodě, zejména pokud je nečekaně překvapíte či vyplašíte v mlází, je pro nás lidi zvláštní. Jak jsem říkal, divoké prase hodně špatně vidí, orientuje se hlavně pomocí výborného sluchu a čichu, přičemž když je vyplašeno, tak se zastaví, otočí čelem k vám, čichá, poslouchá, kouká a snaží se vás identifikovat. V okamžiku kdy zjistí, o koho jde, opět se otáčí a raději mizí.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Antický pohár skrýval vyobrazení souhvězdí ..... Až dosud se myslelo, že 2600 let starý antický dvouuchý pohár na víno tzv. skyfos, který je vystaven v archeologickém muzeu v řecké Lamii, zobrazuje náhodný výběr zvířat. Nová studie amerických vědců z University of Missouri však ukazuje, že se ve skutečnosti jedná o jedno z prvních řeckých vyobrazení souhvězdí.

Výzkumníci rovněž naznačují, že i další starověká vyobrazení zvířat mohou znázorňovat souhvězdí a skrývat tak to, co věděli antičtí Řekové o astronomii. „Pokud bychom šli zpět a přehodnotili všechny další zvířecí scény, které byly zařazeny jako lovecké výjevy nebo zvířecí vlysy, pak jich možná najdeme více a získáme lepší pochopení toho, jak se staří Řekové dívali na noční oblohu,“ řekl výzkumník John Barnes, doktorand klasické archeologie na University of Missouri.        (Zdroj: 21@století)


Církev je díky restitucím aktivně politická ..... Církevní představitelé, kteří by měli být ze zásady apolitičtí, se neustále zabývají politikou. Vzpomeňme si na to, jak kardinál Duka pár dní před volbami do Poslanecké sněmovny v Českém rozhlase křičel, že se „vracíme pod rudé prapory se srpem a kladivem“. Museli ho dokonce vypnout, protože porušil pravidla volebního vysílání. Posléze se vydal navštívit hrob Václava Havla, od jehož ideálů se údajně vzdalujeme.

Dominik Duka není ovšem jediný, kdo se snaží politicky angažovat či agitovat. Ponechávám stranou jeho nesmyslné výpočty o tom, kolik denně vymře komunistů. Vzpomeňme také arcibiskupa Jana Graubnera, jenž nedávno v novinách uvedl, že se společnost nedostatečně vypořádala s komunistickým režimem. Doslova řekl: „Pozor na vládu lůzy, která touží po pevné ruce“. Toto já pokládám za velmi prázdné a naivní gesto, neboť zapomíná na minulost církve. Církev se se svou minulostí totiž nevypořádala ani dodnes. A proto je velmi zarážející, že se církevní reprezentanti v České republice neustále snaží moralizovat společnost a pokouší se ji, díky církevním restitucím, i politicky ovlivňovat. Jak pravil klasik: „Náboženství dělá tři věci velmi efektivně: rozděluje lidi, ovládá lidi, klame lidi“.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Tvrz Bouda otevřela nové zázemí pro turisty ..... V pondělí 27. října hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s krajským ředitelem státního podniku Lesy ČR Romanem Vohradským a Martinem Ráboněm ze Společnosti přátel československého opevnění slavnostně otevřeli nové turistické zázemí před vchodem do tvrze Bouda. Následoval pietní akt u památníku v prostorách podzemních kasáren, kterým uctili obránce československých hranic. Ti zahynuli v boji o svobodu republiky od září 1938 do března 1939. V rámci několikadenního programu, se mohou návštěvníci mimo jiné naposledy zúčastnit Výroční nadstandardní prohlídky, která dopodrobna mapuje celou pevnostní oblast.

„Je symbolické, že nové zázemí pro turisty otevíráme téměř na den přesně 78 let od zahájení výstavby tvrze, ale také den před vznikem samostatného a demokratické Československa v roce 1918. Nové zázemí před tvrzí, která je z mého pohledu nejatraktivnější památkou v kraji, posouvá služby k turistům zase o krok dále,“ řekl hejtman Martin Netolický, který s nápadem vybudování altánu s komínem oslovil ředitele Krajského ředitelství Choceň Lesů České republiky loni na podzim. „Státní podnik Lesy České republiky investoval do nového zázemí téměř 600 tisíc korun. Chtěl bych však také poděkovat za obětavou práci všem nadšencům ze Společnosti přátel československého opevnění, kteří se o tuto unikátní technickou památku starají více než 20 let,“ poděkoval hejtman Netolický.

Kraj má s Boudou další plány ... Tím však investice do Boudy, která přešla do majetku kraje před třemi lety, nekončí. Hejtmanství na příští rok plánuje elektrifikaci Boudy od Suchého vrchu za téměř 8 milionů korun. „V příštím roce na jaře počítáme po dohodě s Českými dráhami na trase Lichkov – Hanušovice se zprovozněním turistických parních vlaků, které region Králicka udělají ještě turisticky atraktivnější,“ představil hejtman Martin Netolický další novinku pro příští sezónu.        (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Špičky EU promarnily klíčovou šanci zvýšit energetickou bezpečnost Evropy ..... Hlavy vlád a států EU – včetně Bohuslava Sobotky – se dnes v Bruselu domluvily na cílech pro evropskou energetiku a ochranu klimatu do roku 2030. Ačkoli se některé členské země snažily dohodu až do poslední chvíle blokovat, EU se podařilo stanovit si tři cíle: snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 40 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na minimálně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o minimálně 27 %. Cíl pro zvýšení energetické účinnosti byl stanoven pouze jako indikativní, a prosadit jeho naplňování tak bude velmi obtížné.

Cíle pro přechod na čistou energii a energetické úspory jsou navíc natolik slabé, že ve skutečnosti klopýtají za přirozeným tempem zvyšování energetické účinnosti i již probíhajícím rozvojem obnovitelných zdrojů. Snížení emisí o 40 % do roku 2030 zdaleka není dostačující pro to, abychom zmírnili dopady katastrofální změny klimatu [1].

Pro Českou republiku tento výsledek znamená především zpomalení zateplování domů a veřejných budov, které má značný dopad na spotřebu energií, a přitom se těší velkému zájmu lidí. Premiér Sobotka zároveň promarnil šanci zásadně snížit naši závislost na dovozu ropy a plynu ze zemí mimo EU, za nějž ročně utratíme přes 200 miliard korun [2], a přispět tak k energetické bezpečnosti Česka právě v nynější obtížné geopolitické situaci. Cíl pro energetickou účinnost ve výši 40 % měl šanci snížit dovoz plynu do EU až o 40 % ve srovnání se současností. Nyní přijatý cíl však při stejných nákladech sníží evropskou závislost na dovozu plynu o méně než 9 %.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Co jedli námořníci admirála Nelsona? ..... Moderní analýzy koster námořníků prozradily jídelníček na britských lodích admirála Nelsona. Služba u britského královského námořnictva nebyla za napoleonských válek žádný med. Kromě dlouhých plaveb, náročné služby a nelítostných námořních bitev se musel každý člen posádky vypořádat také s tvrdým přídělovým systémem stravy. Jak prokázaly nejnovější výzkumy britských vědců, strava královských námořníků zůstávala po staletí stále stejná.

Jak uživit 70 000 námořníků ... Tým britských vědců pod vedením Marka Pollarda z University of Oxford analyzoval celkem osmdesát koster námořníků. Byli pochovaní v druhé půli 17. století a první půli 18. století na hřbitovech nemocnic v Plymouthu a Portsmouthu, které byly určeny pro příslušníky královského námořnictva. Cílem bylo zjistit, jak se stravovali námořníci v dobách, kdy Británie vládla světovým mořím a oceánům.

Na přelomu 17. a 18. století žilo na palubách britských královských lodí asi 70 000 mužů. Zajištění obživy pro tuto armádu představovalo obrovský logistický problém. Z lodních záznamů sice lze vyčíst, kolik sucharů nebo soleného masa námořníci na dané lodi v daném období snědli, ale o kvalitě potravin neříkají zápisy skoro nic. Navíc už tehdy platilo, že papír snese všechno. Záznamy nemusely odpovídat realitě a strava mohla být mnohem chudší a horší.

Standard platil po staletí ... Výzkum potvrdil představy, které si vědci vytvořili o jídelníčku námořníků z písemné dokumentace. Základem stravy byla mouka pro přípravu pečiva, ovesné vločky, sádlo, sušené vepřové, solené ryby, lodní suchary a pivo. Z kostí bylo možné vyčíst průměrný příjem bílkovin a ten svědčí o tom, že námořníci nebyli na dávkách šizeni.

Z izotopového složení bylo možné vyčíst, kde trávili námořníci většinu své služby. Někteří se plavili ve vodách u amerického pobřeží, jiní sloužili v okolí Británie a další zavedla služba třeba až do Indie. Pokud jde o stravu, její množství a kvalita se v rámci britského impéria příliš nelišila. Britská koruna zajišťovala svým námořníkům jejich „standard“, ať už je povinnosti zavedly kamkoli.

Pro srovnání provedli vědci rovněž analýzu koster námořníků, kteří zahynuli v roce 1545 na palubě lodi Mary Rose, která se potopila nedaleko Portsmouthu. Tyto analýzy ukázaly, že se jídelníček královských námořníků za dvě staletí prakticky nezměnil.       (Zdroj: VTM)


Buď dobrý sám k sobě ..... Sebeúcta jako slabost? ... Cítíte se špatně, projevíte-li hněv? Zahanbují vás vaše pocity? Trápíte se, když uděláte chybu, nebo se zmýlíte? Máte pocit viny, dáte-li někdy přednost svým potřebám, před potřebami druhých?

Během života si mnoho lidí osvojí postoje, které je deprimují. Považují sebeúctu za svou slabost. Opravdová sebeláska však začíná uznáním, že každý z nás je Božím dílem. Láska k sobě je vyjádřením lásky k Bohu Stvořiteli. A co víc, nemůžete se stát darem pro ostatní, dokud nebudete pečovat o své vlastní duchovní, duševní a tělesné zdraví. Zkuste překonat zkreslené představy, které brání plnému a poctivému životu.

Několik tipů, jak rozvíjet sebeúctu

* Nemůžeš pro nikoho ničím být, dokud nebudeš pečovat o sebe.

* Udělej si čas pro sebe a zvol si místo, které potřebuješ – i když od tebe druzí lidé něco chtějí.

* Máš-li z něčeho strach, svěř se někomu. Když se něčeho obáváš a uchýlíš se přitom do samoty, bude ti ještě hůř.

* Jestliže tě někdo urazil či zranil, promluv si s ním. Budeš-li podobná zranění v sobě potlačovat a nechávat si je pro sebe, zranění poroste.

* Potkáš-li člověka, jemuž se ve tváři zračí nějaké zranění či smutek, nezneklidňuj se. Nejsi odpovědný za to, abys dělal všechny lidi šťastnými.

* Objeví-li se slzy, vyplač se.

* Když se ti zdá, že je všechno šedivé, vyhledávej barvy.

* Má-li tě někdo rád, přijmi to a měj z toho radost. Láska není povinnost. Nemusíš udělat něco na oplátku.       (Zdroj: Víra)


Nový rekordní seskok ze stratosféry ..... Viceprezident firmy Google Alan Eustace seskočil v pátek 24. října s padákem z výšky 41 425 metrů a překonal tak o zhruba 2 400 metrů dva roky starý rekord Rakušana Felixe Baumgartnera. Jeho výkon lze však hodnotit jako pozoruhodný ještě z jiných hledisek.

Eustace především neměl při stoupání vzhůru k dispozici pohodlnou uzavřenou kabinu, ve které by se mohl postupně k seskoku připravovat, tak jako Felix Baumgartner. Eustace vystoupal vzhůru pouze ve svém skafandru, připevněném zespodu pod stratosférickým balónem, který byl naplněn héliem. Bez úprav potom ve stejném skafandru seskočil ze stratosféry na zem. Úspěšný pokus se odehrál v oblasti městečka Roswell v Novém Mexiku.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Používali egyptští kněží levitaci? ..... Pyramidy v Gíze jsou tím nejmonumentálnějším, co kdy lidé za dobu své historie stvořili. Z celkem devadesáti těchto obrovských staveb, nacházejících se v Egyptě, jsou dvě opravdovou výzvou pro vědce a záhadology: pyramida Chufuova (Cheopsova) a Rachefova (Chafreova). Egyptský bůh Hor zase používal k létání také ještě jeden další létající stroj nazývaný NAR, neboli „ohnivý sloup“. Na dochovaném vyobrazení má NAR podlouhlý doutníkovitý tvar, který se postupně zužoval do kruhové trysky, ze které vycházejí čáry, symbolizující zřejmě kouř.

Z horní části NARU vyčnívají kratičká křídla. Vpředu jsou kruhové útvary, připomínající okénka. V egyptských textech nacházíme také mnoho popisů rachotu a hřmění, za kterého tento dopravní prostředek startoval. V mnohých se hovoří o tom, že „bohové“ údajně vzali s sebou do kosmu i některé lidi, jako například krále Pepiho.

Zřejmě to bude tím, že Chufuova pyramida je nejpřesnější stavební dílo, jakou by mohla i dnešní moderní technika mohla jen stěží postavit. Zatím se žádnému technikovi nepodařilo průkazně vysvětlit, jakým způsobem byla vlastně tato pyramida vybudována.

Není tedy pochyb, že v Egyptě museli působit geniální stavitelé a architekti, protože jestliže se u budov dnes rozcházejí konstrukční díly běžně o jeden či dva milimetry, u obou „faraónských hrobek“ v Gíze je to naprosto vyloučeno.

Nikdo také dosud neobjasnil, ve které době byla Chufuova a Rachefova pyramida dokončena, ani to, jak mohli tehdejší stavitelé tyto impozantní a obrovské stavby dokonale přesně nasměrovat podle astronomických hledisek.

Zatím se nikomu nepodařilo nabídnout skutečně průkazné vysvětlení stavby egyptských pyramid. Není známo, jak dokázali Egypťané přesně spojit kamenné bloky stejně jako hladce vyleštěné obkládací desky – které se ovšem nezachovaly. Je vidět, že ve skutečnosti toho známe o egyptských pyramidách dosud velice málo.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Paralelní svět ..... Družicová fotografie severního pólu, kterou pořídil v roce 1968 satelit ESSA 7, šokovala vědecký svět. Namísto severního pólu se na foto grafii objevila obrovitá okrouhlá černá díra. Za stánci na první pohled nesmyslné teorie, že svět je uvnitř dutý, zajásali. Získali konečně pádný důkaz stmelující jejich argumenty. Ortodoxní vědci mlčeli a mlčí dodnes, fotografie s černou dírou nebyla nijak vědecky vysvětlena. Oficiální věda raději vždy mlčí tam, kde nedokáže spolehlivě odpovědět.

O existenci paralelního světa, v němž existují jiné civilizace, se už napsalo hodně, ale málokdy věrohodně a už vůbec nikdy s pádnými důkazy. Známý polárník Richard Byrd (autor knihy Sám a sám), který v roce 1947 přelétával severní pól, se údajně dostal se svým letounem do jakéhosi časoprostorového pytle, takže namísto nad pustou a bílou plání přeletěl více jak dva tisíce kilo metrů nad zelenou oblastí s říčkami, jezery, pralesy a nebývale rozmanitou vegetací. Byrd tuto pevninu označil za nedotčený pozemský ráj, v němž snad jednou bude člověku dopřáno žít. Byrd údajně netušil, jak se do tohoto světa dostal, a neměl ani zdání, jakým způsobem tento záhadný svět opustil. Nevěděl, zda letěl uvnitř zeměkoule, anebo se vznášel na „klasickém“ pozemském nebi.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


30.10. 2014     Třicátého října 1918 proklamovala Martinská deklarace připojení Slováků k nově vznikající ČSR.

Tentýž den, ale o padesát let později, prezident Ludvík Svoboda podepsal v Bratislavě ústavní zákon o československé federaci.


Zrodila se anglická verze Cimrmanovy hry Záskok ..... V Žižkovském divadle Járy Cimrmana má 25. října premiéru anglická verze hry Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka Záskok v podání profesionálních zahraničních herců žijících v Praze. Jsou mezi nimi dva Američané, dva Britové, Němec a Australan.

Hra má název The Stand-In a překladatelé Brian Stewart a Emílie Machalová stejně jako autoři doufají, že anglicky hovořící publikum pobaví jako to české. "Projekt inicioval Brian Stewart. Čtená zkouška v červnu dopadla výborně, zahraniční publikum se smálo na stejných místech," řekl na dnešním setkání s novináři šéf agentury Echo a člen Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek.

Představení se bude zatím uvádět jednou měsíčně, od příštího roku chce navázat spolupráci s hotely a nalákat české žáky a studenty, kteří se anglicky teprve učí. Kulisy inscenace jsou stejné, kostýmy herců podobné a představitelé jednotlivých rolí se svým českým předobrazům alespoň typově podobají. Zachována zůstala i jména postav této hry.

Podle Zdeňka Svěráka není snadné přeložit texty Divadla Járy Cimrmana. Jsou spjaty s českou historií, domácími reáliemi a plné jazykových hříček. "Ale bylo by škoda nepokusit se o to. Už proto, že český humor má k anglickému blízko. Není známo, kde je český velikán Cimrman pochován. Doufám však, že se po premiéře neobrátí v hrobě. Možná se jen blaženě zachvěje," řekl Svěrák ČTK.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Všechna vodní díla na dolním Labi už mají vodní elektrárnu ..... Všech šest vodních děl na dolním Labi už má vodní elektrárnu. Zatím jako poslední byla do řádného provozu uvedena elektrárna na jezu v Roudnici nad Labem. Už fungují také nové turbíny ve Štětí a Liběchově. Další zařízení pracují v Litoměřicích a Lovosicích. Nejstarší a zároveň největší elektrárnou je Střekov v Ústí nad Labem. ČTK to řekl technickoprovozní náměstek závodu Dolní Labe Petr Plessney.

Roudnická elektrárna byla do plného provozu uvedena letos na jaře. Instalovaný výkon má 4500 kilowattů (kW), dosažitelný výkon je přibližně 3200 kW. Zařízení se podařilo spustit za 18 měsíců od zahájení výstavby, a to i přes velmi složité geologické podmínky. "Stalo se tak i díky výborné spolupráci nejen s dodavateli, ale rovněž s městem Roudnice nad Labem, obcí Vědomice, Povodím Labe a dalšími subjekty," řekl ČTK Jakub Helus ze společnosti RenoEnergie, která je investorem i provozovatelem elektrárny.

Vybudování energetického díla přijde na přibližně 550 milionů korun, podle Heluse zbývá proinvestovat ještě zhruba 100 milionů především v souvislosti s pracemi pod vodou. Společnost RenoEnergie získala z evropských peněz přes ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí na vybudování elektrárny dotaci 98 milionů korun a dalších 13 milionů na vybudování rybích přechodů.       (Čtěte na stránkách Agris)


Klenoty rozeseté v moři ..... „Pojďte se mnou, něco vám ukážu,“ pokynul rukou téměř osmdesátiletý Tómas Tsolakis na řeckém ostrově Chíos. „Je to takový můj sen.“

Dovedl nás až k otlučenému lodnímu kontejneru, který se nějakým řízením osudu octl ve vnitrozemí ostrova, a vytáhl svazek klíčů. Zrezivělé dveře se s kakofonickým skřípotem otevřely – a odhalily netušené poklady. Tkalcovský stav, amfory, oslí sedla. Prostě starobylé Řecko v kostce. Nebo spíše v kvádru z transportní oceli. A také základ budoucího muzea, které chce Tómas pro své dlouho sbírané exponáty vybudovat.

V modrých vodách Egejského či Jónského moře však už jedno takové muzeum existuje. Jmenuje se prostě Řecko. Jeho ostrovy připomínají brány do minulosti. Stačí se jen trochu rozhlédnout. Chíos, Skiathos, Samos. Nebo také masticha, mořské želvy, dřevěné lodě či chameleoni. A tak bychom mohli s výčtem pokračovat téměř donekonečna. Při pátrání na řeckých ostrovech třeba zjistíte, kde si můžete při pití vína snadno polít nohy, proč se řecký rybářský člun téměř nemůže potopit nebo jako to vypadá v kráteru ostrovní sopky, kde to syčí a páchne sirnými výpary jako v pekle.        (Čtěte National Geographic)


Podaří se objasnit jednu ze záhad planety Venuše? ..... Naše sesterská planeta ukrývá pod svými hustými oblaky jednu velkou neznámou. Vědci stále zkoumají radarové snímky, které pořídila sonda Magellan před více než dvaceti lety, a pořád netuší, kde se na jejím povrchu vzaly stovky záhadných tmavých skvrn.

Povrch Venuše není z oběžné dráhy viditelný v optickém spektru, protože ho halí velmi hustá atmosféra. Aby bylo možné pořídit jeho mapu, používají vesmírné sondy radar, který zaměří a určí vzdálenosti na povrchu pomocí velmi krátkých elektromagnetických vln. Venuši takto naposledy zkoumala sonda Magellan, která pořídila mapu jejího povrchu. Vědci na něm tehdy zaregistrovali zvláštní tmavé skvrny, s jejichž objasněním si stále nevědí rady.

Háček je v tom, že na Venuši se v různých výškách odrážejí rádiové vlny od povrchu odlišnými způsoby. Níže položené oblasti rádiové vlny pohlcují a jsou na snímcích tmavé. Naproti tomu vyvýšené oblasti odrážejí vlny lépe, takže se na snímcích jeví velmi jasně a světle. S rostoucí výškou jsou hory na snímcích stále jasnější – jenže na jejich vrcholcích a náhorních plošinách jsou tmavé skvrny, které nezapadají do celkového obrazu.

Hádanku se víc než dvacet let nepodařilo objasnit, protože vědci měli až dosud k dispozici pouze snímky sondy Magellan s nízkým rozlišením – její radarový výškoměr snímal pásy o velikosti 15 x 23 km v rozlišení 75 m na 1 pixel. Nyní dr. Robert Herrick z University of Alaska zpracoval snímky pomocí moderních analytických algoritmů a vytvořil novou přesnější stereomapu oblasti Odva Region na povrchu Venuše.

Jeho práce potvrdila předchozí zjištění „čím výše, tím světleji“. V nadmořské výšce 2400 m povrch Venuše lépe absorbuje radarové vlny a na snímcích je tmavý. Naproti tomu v nadmořské výšce 4500 m je bílý. Ovšem ve výšce 4700 m se na jasně bílém povrchu objevují ony záhadné tmavé skvrny, kterých není jen pár, jak se původně předpokládalo, ale několik stovek. Už nějakou dobu vědci pracují s hypotézou, že by mohlo jít o feroelektrické sloučeniny – krystalické materiály, ve kterých při určité teplotě dochází ke spontánní polarizaci. Jasno ale vědci stále nemají.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Devět reálných technologií, které budete mít brzy ve vašem těle ..... Vzhledem k šílenému zájmu po prohlášení Apple Watch, si možná myslíte, že tzv. wearables budou další důležitý posun v technologii. Zde je devět znamení, že implantabilní technologie je tady, rychle se šíří, a že bude součástí našeho života (a našeho těla) v blízké budoucnosti.

Jistě, jsme momentálně virtuálně propojení s našimi telefony 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale co kdybychom byli ve skutečnosti spojeni s našimi telefony?

Již se to začíná dít. Například v loňském roce, umělec Anthony Antonellis měl v paži implantovaný RFID čip, který mohl uložit a přenést funkce jeho příručního smartphonu.

Vědci již experimentují s vestavěnými senzory, které by mohly měnit lidské kosti na živé reproduktory.

Jiní vědci pracují na očních implantátech, které by umožnily zachytit fotografii pouhým mrknutím a poté je uložit na jakékoliv lokální úložiště. Ale co nahradí obrazovku, pokud bude telefon zabudovaný ve vašem těle? Technici společnosti Autodesk experimentují se systémem, který může zobrazovat obrázky prostřednictvím umělé kůže. Nebo se snímky mohou zobrazovat ve vašich očních implantátech.       (Čtěte na stránkích Czech Free Press)

Velkovýroba poslušných zombií začíná ...


Radar odhalí řidiče při psaní SMS ..... Speciální zařízení od americké společnosti ComSonics policistům umožní odhalit řidiče, který během řízení posílá SMS. Radarová pistole bude detekovat rádiové frekvence, které mobilní telefony při odesílání textovek vyzařují. Ukázat však na provinilce v případě vícečlenné posádky nebude jednoduché.

O vývoji zařízení informoval portál Hamptonroads. Podle Malcolma McIntyrea ze společnosti ComSonics, která radarovou pistoli vyvíjí, je zařízení podobné tomu, které používají opraváři při vyhledávání poškození elektrických kabelů.

Na podobném principu má fungovat i nový radar. Detekovat bude rádiové frekvence vyzařující z vozu, pokud v něm někdo používá mobilní telefon. Navíc rozpozná frekvence textových zpráv od frekvencí hovorů či datových přenosů. Například ve Virginii, kde společnost ComSonics sídlí, je totiž psaní SMS během řízení zakázáno, volání však pro dospělé osoby nikoliv.

Přístroj je jíž údajně blízko produkční verzi, ale uvedení do praxe má nejedno úskalí. Musí projít legislativním schválením, tam však může narazit na problém ohledně ochrany soukromí. McIntyre však upozornil, že zařízení nemůže nijak dešifrovat informace, které jsou do řidičova mobilu přenášeny.

Dalším problémem je vymahatelnost. Prokázat totiž řidiči vozu s vícečlennou posádkou, že právě on používal mobil během řízení, nebude nikterak snadné. Vývojáři tak musejí přijít na způsob, jak takové prokazování usnadnit.

Speciální radarová pistole je dalším z mnoha způsobů, jak zejména američtí zákonodárci a policisté bojují s rizikovým chováním řidičů. Psaní SMS během řízení je ve více než 30 amerických státech nezákonné, v dalších státech se na používání mobilu za volantem vztahují různá omezení. Ze zákonů si však patrně mnozí řidiči nedělají příliš vrásky a nepomáhá ani stále silnější osvěta.

Provinilci se tak například začali objevovat i na billboardech po San Francisku. Účelem projektu TWIT je odradit řidiče od takového počínání. Floridský politik se pak letos v dubnu snažil prosadit zákon, podle něhož by byl tento přestupek kvalifikován jako závažný trestný čin. V takovém případě by řidiči, který by kvůli textování při řízení způsobil smrtelnou nehodu, hrozilo až třicetileté vězení.       (Zdroj: Spotřebitel)


Stav české krajiny se dál zhoršuje ..... Tak se v Praze v září sešlo další fórum o krajině. Znalé nepřekvapí, že konstatovalo další výrazné zhoršování jejího stavu. Směrnice Evropské unie o ochraně krajiny jako významné přírodní, kulturní i ekonomické hodnoty zůstává na papíře a zřejmě málokomu to v České republice vadí.

Za hlavní viníky byly označeny převážně živelná výstavba a velkovýrobní zemědělství. Kupodivu byly zcela opominuty pokračující velkoplošná povrchová těžba, zejména uhlí, a intenzivní bezohledně prosazovaná výstavba dálnic a rychlostních silnic. Skandál předvídatelného obřího sesuvu na dálnici D8 v Chráněné krajinné oblasti České středohoří nestál za zmínku...

Tento vývoj sotva překvapí. Dosud vládnoucí liberální ekonomie je nepřátelská nejen k sociálnímu rozvoji, ale také k ochraně přírody a krajiny. Trvající nízká funkčnost až nefunkčnost územního plánování je jen jednou z pověstných špiček ledovce.

K půdě se chováme macešsky

Nelze tvrdit, že by se v českém zemědělství za posledních 25 let neuskutečnily zásadní změny. Došlo k nemalému zatravňování orné půdy. Vzniklo i množství zaplevelené zemědělské půdy ležící ladem. Základem zemědělské výroby ale zůstává zemědělská velkovýroba. Obnova v minulosti neodpovědně zničených územních systémů ekologické stability krajiny (protierozní meze, rozptýlená zeleň) v rámci často zběsilého scelování polí se až na výjimky nekoná (o napřimování vodních toků a občasnou orbu až k břehu ani nemluvě). Vodní i větrná eroze dál ničí naši zemědělskou, zejména ornou půdu.

Zemědělci mnohdy zápasí o přežití, protože podmínky vstupu ČR do Unie jsou pro ně nevýhodné. I když se významně snížila chemizace rostlinné výroby, obsah humusu v orné půdě dál klesá, protože zejména dosavadní prudký pokles stavu skotu způsobuje, že kvalitní chlévská mrva není. Připočteme-li ještě sílící klimatické změny a nejistý vývoj ve světě, jde o situaci na pováženou.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Deset technologií pro decentralizovanou ekonomiku ..... Svět je stále více centralizovaný, stále více se zaměřuje na úspory z rozsahu a přenos bohatství malé skupině elit na vrcholu finančního systému.

Mezitím však někteří aktivně pracují na decentralizaci světa.

21 technologií pro decentralizaci a inovaci v tomto seznamu se všechny týkají potravin, energie, vody, přístřeší a odpadu a nejsou navrženy tak, aby vás odpojily od lidstva, ale spíše vám pomohly s hlubší integrací rodin, komunit, společností a všech lidí; v procesu zdola nahoru spíše než centralizovanou strukturou shora dolů.

Mnohé z těchto technologií jsou open-source, některé jsou high-tech, jiné low-tech a některé jsou nízkonákladová řešení.

Tento seznam není zdaleka vyčerpávající, ve skutečnosti každá z těchto technologií na seznamu je jen špička větší sítě inovací.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Jak nás ovlivňuje naše mysl ..... My jsme vlastně rozprsknutej Bůh! Ale kdo tomu teda bude šéfovat?! - Pronikavá a inspirativní přednáška Petra Velechovského, zakladatele společnosti Modrá alfa. Aneb o roli „oběti", tolik oblíbené. A o vztazích mužsko-ženských, a mnohém dalším! -- Názvem Modrá Alfa se označují semináře, které pořádá Petr Velechovský. Dosud jimi prošlo téměř sedm tisíc absolventů a zájem o ně rychle roste. Obsahem seminářů je zejména trénink hluboké relaxace a vědomého sestupu do hladiny alfa. Účastníci pak nacvičují řadu technik, umožňujících efektivně využívat těchto pro ně nově objevených schopností, zejména pro prohloubení kontaktu se svým podvědomím a s ostatními lidmi.        (Video shlédněte na stránkách CelostniMedicina)


Elon Musk varuje před zabijáckými roboty ..... Zkáza lidstva způsobená roboty vypadá jako poněkud obehrané téma - od R.U.R. až po Terminátora. Jenže teď před chytrými plechovkami varuje docela vážně Elon Musk, který zatím vždycky dokázal budoucí vývoj odhadnout docela přesně.

"Málokdo si dovede představit, jak rychle postupuje vývoj umělé inteligence," prohlásil Elon Musk, na diskusi uspořádané během letošního Vanity Fair New Establishment Summit v San Francisku. "Pokud stroj získá schopnost zdokonalovat sám sebe, může to pro nás mít neblahé následky. Nakonec se pokusí vymazat lidstvo jako spam."

Musk není snílek odtržený od reality: zbohatl na systému PayPal, jeho společnosti SpaceX a Tesla Motors si vedou dobře. Současně ale propaguje také i osidlování Marsu. Proto se ho Walter Isaacson z Aspen Institute zeptal, jestli to není důvod, proč v budoucnu přesídlit na jinou planetu.

"Nemyslím," odpověděl Musk. "Tenhle problém si civilizace poveze sebou."

"Nečtete trochu moc sci-fi?" reagoval Isaacson.

"To je možné," připustil Musk.

Jenže to není odpověď. Nejen proto, že sci-fi literatura se nejednou projevila jako lepší prorok než profesionální futurologové, ale i proto, že před stejným problémem varují také odborníci.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


29.10. 2014     Dnes je Světový den lupénky. Lupénka neboli psoriáza je onemocnění především kůže (ale i kloubů), které postihuje všechny lidi bez rozdílu věku či pohlaví. Světový den lupénky je poměrně novým významným dnem, v kalendářích se poprvé objevil roku 2004. Snaží se o co nejlepší informovanost lékařů i lidí, ale i o to, aby zdravotní přístup k pacientům s lupénkou byl co nejlepší, aby se jim dostávalo té nejideálnější léčby, protože to není „jen“ onemocnění kůže, ale i imunity.


Nejvyšší strom Česka je vysoký skoro jako Petřínská rozhledna ... Nejvyšší strom Česka roste zřejmě ve Vlastiboři na Jablonecku. Podle středečního měření má nejvyšší douglaska tisolistá rostoucí ve tříhektarovém lese 64,1 metru. Je tedy vysoká skoro jako Petřínská rozhledna v Praze.

"Nemůžeme tvrdit, že to víme přesně, těžko ale někdo najde u nás vyšší strom. A pokud ano, tak si osobně myslím, že to bude zase douglaska," uvedl Richard Slabý z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, jehož zásluhou byl nejvyšší strom objeven. Ve věku 138 let se vlastibořská douglaska řadí mezi nejvyšší a nejobjemnější stromy v Evropě. Ze jejího dřeva, jehož hmota činí více než 27 m3, by bylo možné vyrobit 700 židlí a ze dvou takovýchto kmenů by se dokonce dala postavit celá roubenka.

Dosud se v ČR žádný oficiální přehled nejvyšších či nejmohutnějších stromů nevede. Z dostupných informací se ale mělo za to, že dosud největší stromy v Česku měly kolem 58 metrů. Tak vysoké douglasky u Vlastiboře obdivoval Slabý už před 20 lety a nedávno si na ně znovu vzpomněl. Přeměření se uskutečnilo ve středu pod patronací neziskové organizace PEFC ČR.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Ekologické doplňování potravin v obchodech ..... Doplňování zboží (merchandising) v potravinových obchodech je ve velké míře spíše mechanickou záležitostí, ale má také svá pravidla. Obchody se snaží hlavně o vytvoření dojmu s dostatkem nabízeného zboží. Pak se zákazníci cítí dobře a rádi si také vybírají. Optimalizací doplňování zboží spolu s uvědoměním zákazníků lze snížit množství vznikajících potravinových odpadů.

U doplňování potravin s dlouhou trvanlivostí (koloniál, nápoje) s plnými regály není žádný problém, alespoň pokud je zboží pro zákazníky dobře přístupné a nenatěsnané. Natěsnání naopak vede k častějšímu poškození obalů v podobě protrhnutí sáčků a pomačkání krabic, pravděpodobnější jsou také pády různých sklenic z regálů a míchání zboží v regálech. Čím více zboží se ale natěsná při jednom doplnění, tím volnější zůstane sklad, zásoba v regálu déle vydrží bez doplnění a zmenšuje se pravděpodobnost vzniku "díry" před dalším doplněním. Proto k němu vedoucí obchodů mohou zaměstnance přímo vést.

U čerstvého zboží (ovoce, zelenina, pečivo, mléko, maso, lahůdky) je velmi důležitý správný odhad poptávky při objednávkách a sledování data spotřeby u jednotlivých kusů v prodeji i ve skladu. Zvolit lze střídmý přístup, nebo také ten natěsnávací a kupící. Na rozdíl od trvanlivého zboží (s datem minimální trvanlivosti) se čerstvé zboží (s datem spotřeby) musí prodat v horizontu několika dní, nebo dokonce během jednoho dne (například rozpékané a nebalené pečivo). Proto se zboží s nejbližší expirací doplňuje a umisťuje nejblíže nakupujícímu (FIFO) a u chlazeného zboží navíc nelze přerušit chladící řetězec prostojem v teple.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Zázračná aloe léčí spáleniny i obezitu. Jak ji pěstovat? ..... Aloe považovali za zázračnou rostlinu už ve starověku. Účinně hojí popáleniny a léčí mnoho nemocí. Pomáhá také v boji s obezitou. O tom, že umí hojit popáleniny a odřeniny, se všeobecně ví. Ale tušíte, že je to účinný lék také na vysoký krevní tlak, obezitu, působí preventivně proti rakovině a má spoustu dalších „doktorských“ vlastností, pro které se jí říká zázračná rostlina?

Aloe roste skoro sama, potřebuje minimální péči

Aloe je přes 200 druhů, ale pro léčebné účinky se pěstují především tři z nich: Aloe pravá (vera), kapská a stromovitá. Můžete ji koupit v květinářství, nejjednodušší je ale získat odnož nebo řízek od známých.

Květináč by měl mít šířku poloviční délky listů. Rostlina má ráda propustnou lehkou půdu. Ideální je 1 díl kompostu, 1 díl listové půdy a 1 díl písku. Vyhovuje jí umístění na slunném místě, v létě ji můžete venčit na balkoně, terase nebo na zahradě.

Zalévat ji stačí jednou týdně, ale unese, když ji ponecháte svému osudu třeba při dlouhé dovolené. Vhodné je několikrát do roka aloe přihnojovat hnojivy pro sukulenty a kaktusy. Na zimu se doporučuje přemístit ji do chladnější místnosti, pozor ale na teploty pod nulou, ty nepřežije!        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Pozor! Bezobratlí živočichové vymírají ..... Zatímco lidská populace se za 35 let téměř zdvojnásobila, počet bezobratlých živočichů klesl skoro na polovinu. Jejich vymírání může mít přitom vážné důsledky pro život na celé planetě. Hmyz opilovává rostliny a stromy. Jestliže jeho množství klesne pod určitou hranici, rostliny nebude mít kdo opylovat, a vegetace bude postupně ubývat. Jestli k tomu skutečně dojde, budou trpět i lidé.

Vědci z Londýnské univerzity se zabývali studiem vymírání bezobratlých, aby zjistili, proč k němu dochází, a jak jej lze případně zastavit. Dlouhodobé zkoumání ekosystémů na území Velké Británie ukázalo, že během posledních čtyřiceti let stavy zdejších motýlů, brouků, včel a vos poklesly o 30 až 60 %.

Masové vymírání bezobratlých živočichů je nebezpečné z několika důvodů. Bezobratlí v přírodě zajišťují rozklad a koloběh živin. Díky nim se živiny dostanou k většímu počtu rostlin. Červy, slimáci a pavouci hubí mnohé škůdce, a to včetně těch, které parazitují na kulturních plodinách.

Jen v USA se na hubení přirozených škůdců ročně vynakládá 4,5 miliardy dolarů. Korýši zase mají podíl na filtraci vody, a zajišťují tak její čistotu. Jejich úbytek způsobil přemnožení sinic a řas.       (Zdroj: 21@století)


Cílové těleso pro kosmickou sondu New Horizons objeveno ..... V roce 2006 vypustila NASA kosmickou sondu s názvem New Horizons k (trpasličí) planetě Pluto. Po průletu kolem cílového tělesa a jeho soustavy měsíců bude sonda směřovat do oblasti Kuiperova pásu s cílem zkoumat alespoň jeden objekt v tomto prostoru. Protože velké pozemní dalekohledy neobjevily v roce 2011 žádné těleso v předpokládaném směru letu sondy, byl na pomoc přizván Hubblův kosmický teleskop HST.

Kuiperův pás je rozsáhlý disk ledových těles, která jsou pozůstatkem z doby formování Sluneční soustavy v období před 4,6 miliardami roků. Objekty Kuiperova pásu jsou unikátní třídou těles Sluneční soustavy, která doposud nebyla navštívena kosmickými sondami. Obsahují dobře zakonzervované stopy původu naší planetární soustavy. Kosmická sonda New Horizons prolétne kolem Pluta v polovině roku 2015 a bude dále pokračovat v letu skrz Kuiperův pás směrem do mezihvězdného prostoru. HST byl použit k hledání a identifikaci těles, která by sonda mohla navštívit na odletové fázi ve směru od Pluta.       (Čtěte na stránkách AstroVM)


Neznámá družice na oběžné dráze kolem Země? ..... Na podzim roku 1964 byla v mezinárodním sci-fi almanachu Galaktika uveřejněna zpráva o neznámém vesmírném objektu v blízkosti Země. Článek informoval, že amatérský astronom objevil temnou skvrnu, která neuvěřitelnou rychlostí přelétla přes měsíční kotouč a že by mohlo jít o suborbitální raketu V (Vergeltungswaffe 2), kterou vyvinuli nacisté.

Objevila se ale i další hypotéza. Podle ní mělo jít o zakonzervovanou mimozemskou loď, jejíž posádka zmizela při výbuchu Tunguzského meteoritu. K této verzi se přikláněl i slavný ruský autor sci-fi povídek Alexandr Kazancev, který orbitální artefakt pojmenoval poeticky Černý princ. Spisovatel vyslovil názor, že objekt by mohl být družicí velké vesmírné lodi, která v r. 1908 způsobila výbuch v Podkamenné Tunguzce.

Objevily se také fotografie, které měla pořídit jedna ze špionážních družic NASA, na kterých je vidět neznámý temný objekt. Kromě Černého prince se pro něj později vžily i názvy Temný rytíř, Přízrak z temnot nebo Černý démon. Postupně se na toto téma objevilo velké množství článků. Autoři uváděli, že o neznámé těleso se zajímal i projekt Pentagonu Modrá kniha, který monitoroval všechny neznámé létající objekty. Vojenští odborníci se nakonec shodli, že o žádné UFO či o cizí kosmickou loď nejde a uvedli, že amatérský astronom pozoroval obyčejný meteorit, který přelétal přes měsíční disk.

neznama-druzice-na-obezne-draze-kolem-zeme2

Známý americký astrofyzik Ron Bracewell ale ve své práci Signály vysoce rozvinutých galaktických civilizací z r. 1965 tvrdil, že Temný rytíř je jednoznačně mimozemská automatická sonda. Ve stejnou dobu o objektu informoval i Condonův výbor. Ten zase tvrdil, že by mohlo jít o plazmoid, tedy o koherentní strukturu plazmy a magnetických polí. Právě plazmoidy nejlépe vysvětlují méně známé přírodní úkazy, jakými jsou například kulový blesk, magnetické bubliny v magnetosféře nebo objekty v ocasech komet.

V 90. letech došlo ke dvěma záhadným haváriím amerických vojenských družic. Tehdy zástupci Pentagonu přišli s vysvětlením, že se možná srazily s nějakým velkým objektem. A okamžitě se objevily zprávy, že to byl právě Temný rytíř. A spekulace šly ještě dál: neznámá sonda je stále v aktivním režimu a ničí veškeré přístroje, které jí přijdou do cesty.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Historická pravda o amerických dobyvačných válkách: Korea ..... V této své nové sérii článků se vrátím do historie a postupně Vám vyjevím pravdu o tom, jakým způsobem se USA chovají již po mnoho desítek let k suverénním zemím, které chtějí jít jinou cestou, než tou, která se líbí americkým vládám. Dnešní díl věnuji korejskému konfliktu.

Psal se rok 1945. Korejci nadšení získanou svobodou, se poté, co se osvobodili od 40 let trvající japonské vojenské okupace, těšili, že si konečně budou ve své zemi rozhodovat sami. Proto začali zakládat místní lidové výbory (už to se Američanům samozřejmě nelíbilo), které zvolily zástupce, jenž se sešli v Srpnu 1945 v Soulu a svobodně a demokraticky založili Korejskou lidovou republiku (KPR).

Tento vývoj se však vůbec nezamlouval Spojeným státům a proto poslali do Koreje svou armádu a rozdělili zemi na 38 rovnoběžce na dvě poloviny, přičemž v jižní části země (tedy v té úrodnější) byla díky americké intervenci sestavena proamerická loutková vláda v čele s Korejcem žijícím do té doby v USA, doktorem přírodních věd Synghmanem Rhee, jehož největší kvalifikací na post prezidenta země byl pro Američany jeho zarytý antikomunismus. Americké jednotky v počtu 72 000 vojáků mu pomohly rychle získat moc a vypořádat se s protivníky dříve, než mohl zasáhnout v té době na severu země se zdržující Kim Ir Sen se svými oddíly, s kterými bojoval již od třicátých let proti Japoncům a Číňanům za svobodnou Koreu.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Zákon o Šumavě u poslanců. Obce ho chtějí ..... Národní park Šumava dnes zřejmě čeká další dějství ve sporu, jakým směrem se bude oblast ubírat. Poslanci by měli projednat senátní návrh zákona o národním parku, který ovšem v červenci vláda odmítla.

Naopak zastání má v řadě obcí v okolí Šumavy, jak nakonec ukázaly i nedávné volby do obecních zastupitelstev. „Pro rozehraný senátní návrh je 21 starostů z 22 a podporují ho. Stejně tak 99 procent lidí stojí na straně šumavských starostů," uvedl po volbách starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Jeho slova nezní až tak nadneseně. Starosta Kvildy má 
v obci silnou podporu, když sdružení SNK, v jehož čele stojí, obsadilo šest ze sedmi míst v zastupitelstvu. „Lidé mají strach z toho, že se zvýší počet bezzásahových zón. Kdyby se tak stalo, z Kvildy zůstane ostrůvek a v jejím okolí bude pouze bezzásahová zóna," vysvětlil úspěch starosta. K volebním urnám přitom přišlo nadprůměrných 61,72 procenta voličů.       (Čtěte na stránkách Agris)


Byly nalezeny ostatky Filipa II. Makedonského ..... Zevrubné analýzy potvrdily dlouho panující podezření: hrobka objevená v řecké Vergině patří otci Alexandra Velikého.

V roce 1977 se pustil řecký archeolog Manolis Andronikos do vykopávek tzv. Velké mohyly v severořeckém městě Vergina. Našel v ní tři hroby. Jeden byl vykradený zloději a o jeho velkoleposti svědčily jen nádherné malby na stěnách. Druhý hrob zlodějům unikl a zůstal neporušený. Vědci v jeho dvou komorách narazili na spálené ostatky muže a ženy. Jako dary na cestu na onen svět dostali oba nebožtíci stříbrné a bronzové nádoby, zlaté věnce a sarkofágy a dále pak zbraně i brnění. Třetí hrob ukrýval stříbrný sarkofág se spálenými ostatky chlapce a spoustu nádob z nejrůznějších materiálů.

Největší pozornost vzbudil druhý hrob. Nákladná výbava naznačovala, že tu byl pochován někdo velmi vlivný. Někteří vědci sázeli na Filipa II. Makedonského a některou z jeho manželek. Jiní odborníci dávali přednost hypotéze, podle které byl v druhém hrobu Velké mohyly pohřben se svou ženou Eurydikou Filip III. Arrhidaios – syn Filipa II. a nevlastní bratr Alexandra Velikého.      (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Telefonních podvodů přibývá!!!! ..... Jak už jsme několikrát varovali, podvodníci vás dokážou přes mobil obrat o dost velké částky peněz. Sama jsem měla tu zkušenost a od té doby neznámá čísla neberu.Viz článek: Tak jsem také naletěla - http://www.spotrebitel.net/informatika-a-telekomunikace/3312-tak-jsem-take-naletla. Ale bohužel případy se nám množí a fígle obměňují, ale jde o stále stejný princip, jak dostat z vašeho účtu peníze, ještě než se stačíte vzpamatovat.

Tentokrát uveřejňuji stížnosti spotřebitelů, které nám přišly do elektronické právní poradny a měly by být pro vás výstrahou.

Chtěla bych se se všemi podělit o to, co se mi stalo:

Přišla mi na mobil SMS z tel.čísla 604 945 020 : Dobrý den! Omlouvám se, že vyrušuji, ale omylem jsem k vám poslala moji potvrzující zprávu. Můžu vás jen požádat o přeposlání, strašně moc mi pomůžete. Vážně. Děkuji mockrát Novákova 604 945 020 . Tak já, jako blbec jí píšu, že je mi to líto, ale že žádná SMS mi od ní nepřišla! Ale v momentě mi přišla SMS od Vodafone, že nějaká „M“ peněženka, kterou jsem nikdy neaktivovala mi odečítá 2400 Kč z vyúčtování!!!!!!       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


24.10. 2014     Dnes je Den Spojených národů / Světový den OSN. Tohoto dne roku 1945 vstoupila v platnost Charta Organizace spojených národů (OSN) a již o dva roky později (1947) si lidé mohli v kalendáři poznačit Den Spojených národů. (Jiné zdroje uvádí rok 1948.)


Vlci se vracejí do Čech a rozmnožují se ..... Nové videozáznamy potvrzují nadšení ochránců přírody, že se v Česku pokouší zabydlet vlci a zůstat. V březnu letošního roku byla zachycena na fotce březí vlčice u rybníka Břehyně na Českolipsku a teď už se zde vyskytují i mláďata. Podle odborníku je v těchto místech prostor pro život až tří smeček.

Na jihovýchod od České Lípy se nachází město Doksy s rybníky Břehyně a Máchovo jezero. Od letošního roku se oblast spojila s Chráněnou krajinou oblastí Kokořínsko. Uchování a obnova ekosystému budou důležité i pro udržení několika exemplářů vlků, kteří pravděpodobně přišli na sever Čech z německé Lužice. Posledních sto let zde nebylo po vlcích ani stopy. Nejprve jejich šlápoty a vytí, poté i záběry se staly důkazem, že tento živočišný druh opět obývá české lesy a hlavně rodí mladé.

Českolipskou vlčí smečku aktuálně zachytily i kamery. Vyhledávají právě neprostupná místa jako nad rybníkem Břehyně. "Je zde zřejmě umístěn i brloh, tedy místo, kde vyvedli svá mláďata," vysvětloval Ladislav Pořízek, vedoucí zdejšího CHKO. Na jaře byla vyfocena březí samice, dnes už mají ochránci přírody nespočet záznamů výskytu psovité šelmy. Obzvlášť během října se podařilo pořídit několik videií, většinou v noci, na nichž pobíhají mláďata. Vlčí pár podle všeho přivedl na svět minimálně tři mladé. Podle Pořízka nemusí být vlčí teritorium příliš velké. Lesnatý porost tu skýtá dostatečný výskyt zvěře. Při lovu se zaměřují na zvěř drobnou i dančí a černou.

Návštěvníci chráněné oblasti se střetu s vlky obávat nemusí. Pořízek připouští pravděpodobnost setkání s vlkem, ale je velmi malá. "Člověk se nechová v přírodě tak tiše, aby o něm vlk nevěděl," uvedl Pořízek. Vlk si potom raději udržuje vzdálenost, aby na turistu nenarazil.       (Čtěte na stránkách Agris)


Sto let platebních karet ..... V roce 1989 byla v tehdejším Československu vydána první klasická platební karta použitelná v bankomatech.

Jestliže se o 19. století mluví jako o století páry, pak 20. století se může právem nazývat stoletím platebních karet. Jakkoli se to nezdá, malým kartičkám, které nás osvobodily od nošení bankovek a mincí, je letos už neuvěřitelných sto let. Jen pro představu: na Titaniku byste s platební kartou ještě nepochodili. Ovšem kdyby se v roce 1912 nepotopil a vydržel ještě alespoň dva roky, mohli naši pradědečkové a prababičky – čistě teoreticky – z jeho paluby poslat telegram a zaplatit za něj bezhotovostně.

„První platební karty – zvané též „Charge-it“, což by se dalo přeložit jako „Připište to na účet“ – začala v roce 1914 vydávat americká telefonní a telegrafní společnost Western Union. Byly určeny vybraným zákazníkům, kteří jejich prostřednictvím platili za telefonní a telegrafní služby na všech pobočkách Western Union, a to včetně zaoceánských parníků,“ přibližuje dávnou historii regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš.      (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Dobrodružství s výletem do stratosféry? Můžete se zúčastnit i vy ..... Na pomezí hry a vědeckého experimentu balancuje český projekt Stratocaching, který letos již po druhé realizuje občanské sdružení Žádná věda, tentokrát v partnerství s National Geographic Česko. Účastnit se může každý – stačí se zaregistrovat na stránkách www.stratocaching.cz a sledovat experiment s pomocí mobilní aplikace.

Akce, která má odstartovat tuto sobotu 25.10 v 10:00, počítá s následujícím scénářem: z meteorologického balónu se speciální gondolou, tzv. Dropionem, se ve výšce 30 kilometrů vypustí 12 létajících kapslí v podobě velké javorové nažky. Tato „stratosférická semínka“ vysílají svou polohu s pomocí GPS souřadnic, a dole na zemi se pak rozpoutá napínavá geolokační hra o jejich nalezení.

Z bláznivého nápadu několika nadšenců se postupně vyklubal sofistikovaný projekt s vysokými technologickými nároky, takže letos dokonce probíhá pod záštitou České kosmické kanceláře. Komunita radioamatérů, geocacherů, experti z ČVUT a studenti vytvořili složitý objekt, jaký do stratosféry patrně ještě nikdy neletěl.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Kde si přečíst starou literaturu? ..... Více než šedesát let pracovali vědci z Ústavu pro českou literaturu AV na tvorbě retrospektivní bibliografie české literatury. Vznikla tak kartotéka obsahující téměř 1,7 milionu excerpčních lístků evidujících otisky beletristických prací, články, studie či novinovou publicistiku k české i světové literatuře od roku 1775 do roku 1945.

Původní lístková kartotéka byla zdigitalizována a je veřejně přístupna na adrese http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/        (Zdroj: 21@století)


Lidské tělo je zastaralý hardware bez záruky ..... Naše tělo je evolucí vyšlechtěný biologický stroj, který používáme pro pohyb v prostoru a pro přijímání energie z externího prostředí. Pečujte o něj, novější model nedostanete.

Ve starších článcích jsem se zabýval především roboty a dalšími elektro-počítačovými stroji, které nás obklopují. Už dnes se jich každou sekundu vyrobí více, než se narodí lidí. Tentokrát se ale podíváme na náš vlastní hardware, ze kterého jsme tvořeni a jenž se za posledních několik milionů let změnil jen minimálně.

Nebudu zabíhat do přílišných podrobností. Chci především utvořit ucelený náhled na systém lidského těla a jeho fungování, které si většina z nás ve znamení rčení „pro stromy nevidět les“ spíše neuvědomuje.

Mozek: hlavní výpočetní centrála s vědomím ... Začneme tím nejdůležitějším, co máme a díky čemuž jsme tací, jací jsme. Mozek je hlavní a univerzální výpočetní část, která má velikost přibližně 1 450 kubických centimetrů a hmotnost kolem 1,3 až 1,4 kg. Obsahuje až sto miliard neuronů, jejichž funkce lze měnit konfigurovatelnými synapsemi, kterých je asi stokrát až tisíckrát více – konkrétně 20 až 1 000 synapsí na jeden neuron. Mozek je rozdělen do několika částí dle druhu použití pro jednotlivé systémy (komunikační centrum, zpracování obrazu atd.). Homo Sapiens Sapiens mají nejpokročilejší model ze všech savců.       (Čtěte na stránkách VTM)


Pozor na prodejce uhlí! ..... Přestože přes den ještě sluníčko hřeje, noci jsou čím dál chladnější a je nejvyšší čas zkontrolovat a doplnit zásoby paliva na zimu. A tak zejména prodejci uhlí mají plné ruce práce, aby všechny dodávky vyřídili včas.

Ne všichni však jsou poctiví, a tak mají také inspektoři ČOI co dělat, aby nepoctivce mezi nimi odhalili a v maximální možné míře zabránili poškozování spotřebitelů. O tom, že nejde o zanedbatelné částky, svědčí pokuta 2 mil. Kč vyměřená prodejci uhlí, který loni při dodávkách uhlí poškodil nejméně ve dvou případech spotřebitele o téměř 5000 Kč tím, že dodal každému z nich cca o 1 tunu uhlí méně, než jim účtoval. Při prvních letošních kontrolách ČOI byla sice zjištěná míra poškození spotřebitelů nižší, ale nikoliv zanedbatelná. „Při rozhodování o výši pokuty ve správním řízení budeme přihlížet kromě míry porušení zákona také ke společenské nebezpečnosti protiprávního jednání prodávajících, protože poškozenými jsou velmi často senioři, kteří nejsou schopni se tomuto jednání bránit, “ řekla Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI se sídlem v Ústí nad Labem.

Výsledky prvních kontrol prodejců tuhých paliv, které provedli v letošním roce severočeští inspektoři, zaměřené na poctivost prodeje, tj. správnou hmotnost dodaného paliva a odpovídající cenu, však signalizují, že někteří prodejci jsou nepoučitelní a nedodržují povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, přestože jim hrozí za nepoctivost při prodeji pokuty až do výše 5 milionů korun.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Cena za svobodu myšlení ..... „Porušování lidských práv je nespravedlnost. Bez ohledu na to, kde k němu dochází,“ říká Evropský parlament v předvečer udílení Sacharovovy ceny za svobodu.

Evropský parlament od roku 1988 každoročně uděluje Sacharovovu cenu za svobodu myšlení výjimečným jednotlivcům nebo organizacím za jejich úsilí o podporu lidských práv a svobody projevu.

Ukrajinské hnutí EuroMajdan, gynekolog z válkou zničené Demokratické republiky Kongo Denis Mukwege a ázerbájdžánská lidsko-právní aktivistka Leyla Yunus se stali finalisty letošního ročníku Sacharovovy ceny.

Nominace na Sacharovovu cenu 2014 byly formálně předloženy politickými skupinami nebo nejméně 40 poslanci 23. září. Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj rozhodli 7. října hlasováním o užším výběru tří finalistů. Vítěze letošního ročníku vybere předseda Parlamentu Martin Schulz společně s předsedy parlamentních politických skupin. Slavnostní předání ceny proběhne 26. listopadu ve Štrasburku.

Sacharovova cena je udílena mimořádným osobnostem, které bojují proti netoleranci, fanatismu a útlaku. Stejně jako Andrej Sacharov potvrzují nositelé této ceny, kolik odvahy vyžaduje obrana lidských práv a svobody vyjadřování.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Truhly so zvieracími múmiami starovekého Egypta ..... V starovekom Egypte sa postup mumifikovania zvierat stal rozšíreným v prvom miléniu pred Kristom. Až do príchodu kresťanstva, si mohli návštevníci chrámov kúpiť balíky s múmiami ako obety bohom. Bohatší pútnici mohli tiež vystavovať na obdiv vypracované truhly v tvare zvierat, ktoré obsahovali tieto múmie, o ktorých starovekí Egypťania pravdepodobne verili, že predstavujú duše bohov. Popri predaji zvieracích múmií bola výroba bohatých bronzových a drevených truhiel určite dôležitým zdrojom zisku pre chrámy.

Truhly dolu znázorňujú širokú škálu zvieracích foriem, ktoré preberali egyptskí bohovia. Budú sprevádzať 30 nedávno znovuobjavených zvieracích múmií na putovnej výstave v Brooklynskom múzeu ›› Oduševnené stvorenia: Zvieracie múmie v starovekom Egypte. Katalóg výstavy je dostupný na ›› gilesltd.com       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Vědci vytvořili reverzibilní tažný paprsek ..... Tým australských vědců vytvořil pomocí laseru paprsek, který lze poprvé v historii používat k pohybu malých částic oběma směry – tedy jako paprsek tažný i tlačný.

Vlečný paprsek, který známe například z televizního seriálu Star Trek, se ještě donedávna zdál být výtvorem čiré fantazie, patřícím výhradně do domény sci-fi. Vlečný či tažný paprsek je opravdu v přírodě či obecně v reálném světě něco neobvyklého. Pokud namíříme na nějaký objekt běžný zdroj zvukových nebo světelných vln, vyvoláme tlak, který bude daný objekt odtlačovat, tedy odpuzovat směrem od zdroje vlnění. Vědcům se však v poslední době daří tvořit fungující a sofistikované technologické pomůcky, které jsou do jisté míry analogií tohoto fantastického nástroje. Proto se pojem tažný (vlečný) paprsek začíná v posledních letech používat i ve fyzice. Pomocí speciálních zdrojů laserového světla totiž můžeme „uchopit” drobné částečky hmoty a postupně jimi řízeně posunovat v prostoru, přesněji řečeno zatím jen v hmotném prostředí jako je voda nebo vzduch. Někdy se v oblasti optiky také říká příslušnému tažnému paprsku specificky „optické kleště”.

Fyzikové z Australské národní univerzity nyní vytvořili speciální “dutý” laserový paprsek, která má větší dosah a větší operační schopnosti, než bylo dosud běžné. Podařilo se jim pomocí něj manipulovat s drobnými částicemi skla, pokrytými vrstvou zlata, až na vzdálenost 20 centimetrů, což je asi 100krát více, než se jim doposud dařilo. “Dutý” laserový paprsek nese největší intenzitu světelné energie na svém okraji a prakticky nulovou intenzitu má ve svém středu. Jeho zvláštností jsou navíc speciální stavy polarizace daného světla (například hvězdicovitý nebo kruhově polarizovaný), které právě umožňují měnit schopnosti paprsku z tažné na tlačnou a zpět. Konkrétní tlaková síla se ovšem nerealizuje přímo pomocí fotonů, ale řízeným zahříváním molekul vzduchu na různých stranách manipulovaného objektu.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Podmořská expedice bude hledat další počítač z antiky ..... Počítač antiky - tak se také říká podivnému zařízení objevenému ve starověkém vraku u ostrova Antikythéry. Složitý strojek předpovídající pohyby planet vzrušuje fantazii vědců i milovníků záhad už více než jedno století. Vědci nyní připravují expedici, která má v témže vraku hledat další takový přístroj.

"Nečekáme, že najdeme sochy nebo nějaké jiné velké archeologické památky, v tomto ohledu už je vrak dokonale prozkoumaný," uvedl Brendan Foley, vedoucí připravované expedice. "Chceme ale prohledat sedimenty pod lodí a v okolí, protože máme důvodné podezření, že by tam mohl být další takový strojek."

"Budeme mít mnohem lepší vybavení než všechny dosavadní výpravy k vraky," dodal další člen expedice Yanis Bitsakis. "Během příštích dvou až tří let budeme schopni detailně prozkoumat zbytky celé lodi i jejího kompletního nákladu a zařadit tak nález do širších souvislostí. Bude to úžasný příběh."       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


23.10. 2014     Pár minut před půlnocí - ve 23:56 LČ - nastává Novoluní. Naposledy podle letošního letního času ...


Stromem roku je opatovická borovice, připomíná pětihlavou saň ..... Titul Strom roku 2014 získala borovice stojící u zámku ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Připomíná pětihlavou saň. Podle legend ji kdysi na tomto místě přemohl svatý Jiří, jemuž je zasvěcen i tamní kostel. Borovice dostala 24.834 hlasů, což je druhý nejvyšší zisk ve třináctileté historii ankety, v níž lidé vybírají nejsympatičtější dřevinu v Česku. ČTK to dnes řekla Adéla Mráčková z Nadace Partnerství. Soutěž pořádá ve snaze vzbudit v lidech zájem o veřejnou zeleň.

Opatovickou borovici navrhly na ocenění děti z tamní základní školy. Je jedinečná svým vzhledem. Větví se totiž na pět kmenů, které připomínají pět hlav saně poražené svatým Jiří.

Lidé letos navrhli na ocenění 85 dřevin z celé země, o 34 stromů více než loni. Odborná porota vybrala 12 finalistů. Na druhém místě skončil s bezmála 8100 hlasy Skomelský dub z Rokycanska a na třetím s přibližně 6700 hlasy dub rostoucí v Pitíně na Uherskohradišťsku.

Do hlasování se letos zapojilo bezmála 60.000 lidí. Bylo zpoplatněné. Hlas mohli dát zájemci svému stromu zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu nebo odevzdáním zpoplatněného podpisového archu. Pořadatelé tak vybrali 185.000 korun. Tyto peníze rozdělí na údržbu všech 12 stromů-finalistů soutěže a také na odborné ošetření dřevin v jejich nejbližším okolí.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Odpuštění není zapomenutí, nebo skrývání zloby ..... Odpuštění patří k nejnáročnějším ale také k nejsilnějším výkonům člověka. Je to jako odložit veliké břímě. Odpuštění přináší úlevu, radost, svobodu.

Jak schopnosti odpustit dosáhnout? Nejprve je dobré si uvědomit, že odpuštění je vytvoření nové kvality vztahu. Není to zapomenutí, lhostejnost, nebo dovedné skrývání zloby. Odpustit znamená přijmout minulost se vší její trapností, bolestí a křivdou. Přijetím se člověk stává svobodným vůči minulému i přítomnému. Je to těžké, protože to vyžaduje nestavět sebe sama do středu své vlastní existence. Pro křesťana tam má místo Bůh. A Bůh také může dát sílu k odpuštění těm, kdo odpustit z hloubi srdce touží.

Ptáte se, jak se s minulostí definitivně vyrovnat. Modlete se, tj. hovořte s Bohem tak, jako byste hovořila se svým nejbližším přítelem. Řekněte Bohu, jak těžké to pro Vás bylo a stále ještě je. Řekněte mu, a klidně to opakujte tak dlouho, dokud to budete považovat za nutné, jak Vám vadí, že nechápete, proč se to všechno muselo stát. Říkejte mu i všechno ostatní, čeho je Vaše srdce plné. A až budete moci, tak Boha upřímně proste o sílu k odpuštění, o schopnost mít ráda ty, kdo Vám ublížili a o to, aby jim Bůh žehnal. Vím, že to není snadný recept, ale věřte, že je odzkoušený a spolehlivý.        (Čtěte na stránkách Víra)


Pharma Consulting školí, jak testovat léky ..... Na stránkách Celostni medicina si můžete prohlédnout video, na kterém je záznam, jak firma Pharma Consulting školí lékaře, jak testovat léky na pacientech.        (Video najdete na stránkách CelostniMedicina)


První sex měli ve „Skotsku" ..... A bylo to už před třistaosmdesáti miliony let. Kdo ví, na co prý „Dlouhán John“, jak kolegové vedoucímu svého týmu přezdívají, myslel, když se prohraboval v krabici s kamením. Ve fosilizovaných úlomcích těl živočicha Microbrachius dicki začal spatřovat "sprosťárny".

Tisíce paleontologů a zoologů před ním to popisovali jako přívěsek tvaru písmene „L“. Až Johnovi to začalo připomínat falus, nazval to claspers. Někteří překladatelé "to" do češtiny převádí jako klaspery. Anatomové a ichtyologové něco takového vídají i u dnes žijících druhů ale většinou to popisují pomocí termínů pterygopody či myxopterygia. My laici všechny notně štveme, když tomu výstižně nesprávně říkáme párový penis.

Živočichy Microbrachius dnes řadíme do parafyletické skupiny vodních obratlovců s osifikovanou kostrou. Nebo jinak - jako předchůdce ryb kostnatých. A teď to vypadá, že to byly právě ony, co si vyzkoušely sex s vnitřním oplozováním. Nejspíš se jim to zamlouvalo, protože před téměř čtyřmi sty miliony let se podobné druhy těchto živočichů rozšířili od Skotska po Čínu. Svými uvolněnými mravy ale Velkou dizajnérku museli hodně popudit. Netrvalo dlouho a jejich prostopášnictví jim zatrhla. Ryby, jak známo, se umravnily a poslušně až do dnešních dob povětšinou setrvaly u méně kontaktního rozmnožování, které nazýváme třením.

S romantikou toho moc společného počátky sexu neměly. Spíš to byla záležitost pro drsňáky. Garderóba mikrobrachiálních partnerek byla z kostěných destiček a to i v těch intimních partiích a pro samečky to muselo být jako milování se struhadlem. Misionářská pozice také nepřipadala v úvahu. Namlouvání opancéřovaných těl vyžadovalo zvláštní poutací akt. K tomu jim sloužila přední končetina. Aby jim to moc neklouzalo, evoluce vypomohla na správném místě vrubováním, takže to pak trochu fungovalo jako suchý zip. Výsledek byl asi dost úsměvný, tanečky bok po boku, jakási čtverylka rytířů v plné zbroji.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Císař otrávený houbami ..... Byl posledním mužským členem mocného rodu Habsburků, po něm převzala otěže vlády jeho dcera Marie Terezie. Řeč je o římskoněmeckém císaři Karlu VI., který skonal ve Vídni 20. října 1740 coby pětapadesátiletý patrně v důsledku požití jídla z jedovatých hub. Jiná verze hovoří o selhání srdce po nachlazení při lovu.

Karlovi, jenž byl rovněž i českým a uherským králem, se v mládí dostalo výchovy od jezuitů, takže nedal dopustit na katolickou víru. Na okolí prý působil vážným dojmem, choval se uvážlivě a vůči lidem pojímal po celý život značnou nedůvěru. Zalíbení našel v hudbě, hrál na několik nástrojů, řídil velký dvorní orchestr a složil dokonce i několik oper.

Rád vyrážel také na lovy a měl prý skvělou mušku. Po jednom mistrném zásahu jelena mu jeho společník uznale povídá: „To je ale rána! Bejvalo by lepší, kdyby se Vaše Veličenstvo dalo na myslivce.“ Karel mu s úsměvem na tváři odvětil: „No jo, holt to ale musíme takhle vydržet.“ Když ale císař jednou minul, asi by se v tu chvíli nejraději neviděl.

Lapálie se udála v červnu roku 1732 při lovu vysoké zvěře poblíž Brandýsa nad Labem. Karel číhal v křoví, a když měl jelena před sebou, vystřelil. Kulka však místo paroháče trefila v protějším křoví ukrývajícího se císařského nejvyššího podkoního Adama Františka Schwarzenberga, který na následky zranění zemřel. Panovník následně rozšířil knížecí titul na všechny členy schwarzenberského rodu, aby to své ustřelení alespoň trochu odčinil.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Lék na kašel? Podle vědců neexistuje ..... Britští lékaři z Royal College v Londýně přišli s neobvyklým poselstvím: nekupujte léky proti kašli, stejně nepomohou. Nákupy sirupů a pastilek slibujících rychlé uzdravení označili za plýtvání penězi, které je údajně rozumnější vynaložit na účinnější přírodní prostředky, jako je zázvor, med a citron.

„Vědecké důkazy prokazující účinnost léků proti kašli jsou velmi slabé. Není prokázáno, že by zkracovaly délku trvání onemocnění,“ uvedl Tim Ballard, vedoucí oddělení praktických lékařů při londýnské Royal College.

Farmaceutické firmy se brání, že léky proti kašli sice s urychlením léčby nemusejí pomoci, úspěšně však potlačují její nepříjemné symptomy. Ani to však není podle doktora Ballarda a jeho kolegů ideální. Kašel je totiž přirozeným prostředkem organismu, jak se s chorobou vypořádat.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Mexický soud hlasoval proti Monsantu ve prospěch včel ..... U soudu uspěla stížnost malé skupiny včelařů ve státě Yucatán, která si stěžovala, že společnost Monsanto a její plánovaná výsadba tisíců hektarů geneticky modifikovaných sójových bobů vyrobených tak, aby vydržely postřiky Roundup by zničil jejich medový průmysl tím, že zdecimuje včelstva. A tak soud v Mexiku odebral Monsantu povolení výsadby.

Přestože Monsanto jistě podá odvolání proti rozhodnutí soudu, bude alespoň zastaveno vegetační období GM sóji a dá včelařům čas na získávání další podpory pro svou věc.

Okres se obrátil na soud ohledně povolení vydaného pro Monsanto v červnu 2012 od Mexického ministerstva zemědělství, které umožnilo komerční pěstování geneticky modifikované sóji.

Kdyby bylo potvrzeno povolení pro Monsanto, byli by schopni zasadit semínka do sedmi států, které pokrývají více než 253.000 hektarů půdy. (To znamená téměř milion akrů).

A tak mayští zemědělci, včelaři a aktivistické skupiny jako Greenpeace, mexická Národní komise pro poznávání a využívání biologické rozmanitosti, Národní komise o chráněné krajinné oblasti, a Národní ústav ekologie hlasitě protestovaly.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Zemské magnetické pole se může přepólovat i během jednoho lidského života ..... Mezinárodní tým geofyziků zjistil, že k jednomu takovému přepólování magnetického pole Země došlo před 786 tisíci lety a proběhlo za dobu menší než 100 let.

Magnetické pole Země má přibližně formu dipólu, podobně jako například tyčový magnet. Zůstává obvykle stabilní a bez velkých změn po tisíce až miliony let. Přesto však není zaručeno, že tomu tak bude navždy - naopak už mnohokrát v historii Země došlo buď k jeho výraznému oslabení či dokonce k jeho přepólování - severní a jižní magnetické póly si v podstatě “prohodily místo”. To samo o sobě napovídá, že mechanismus generování magnetického pole Země, který se nachází v jejím nitru, není statický, ale dynamický, a je v principu proměnlivý. Přesná příčina těchto změn zatím známa není, ačkoliv vědci předpokládají, že geomagnetické pole je generováno nejspíše proudy v kapalném železném jádru Země.

Původně si vědci mysleli, že proces přepólování magnetického pole Země trvá řádově tisíce let. Nyní však mezinárodní tým odborníků z Itálie, Francie, Kolumbijské univerzity a Kalifornské univerzity v Berkeley zjistil, že jedno takové přepólování, které proběhlo zhruba před 786 tisíci lety, netrvalo více než 100 let. Tento závěr vyplynul z analýzy paleomagnetických dat, což jsou vlastně jakoby zmrazené stopy historie magnetického pole Země, které se otiskly do vnitřní struktury minerálů a hornin.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


O víkendu končí letní čas, změna se dotkne 13 nočních dálkových vlaků ČD ..... V noci ze soboty 25. na neděli 26. října končí letní čas a hodinové ručičky se ve 3:00 hod. posunou o hodinu zpět. Kvůli této změně bude třináct nočních vlaků Českých drah uprostřed noci hodinu čekat na odjezd podle středoevropského času (SEČ).

Pokud by vlaky nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve. Výjimkou bude noční vlak EN 444 Slovakia z Košic do Prahy, který na českém území zastavuje pouze pro výstup cestujících a po změně času pojede s náskokem. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože všechny vyjíždějí až po změně času.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Egypt: archeologové objevili podzemní labyrint s 3000 místnostmi ..... Během Mataha expedice (Mataha = arabsky labyrint) v roce 2008 tým objevil ztracený podzemní labyrint. Ten se nachází v oblasti Hawara v Egyptě. Kolosální chrám, který byl již v dávné minulosti pospán klasickými autory jako je Hérodotos nebo Strabón, obsahuje více jak 3000 místností, jejich zdi jsou pokryté hieroglyfy a malbami.

Písek v oblasti Hawara byl v minulosti zkoumán belgickým týmem egyptologů. Ten při svojí práci použil velice moderní a výkonnou technologii, aby odkryl tajenství, která se nacházejí pod povrchem. Jedná se soubor budov a komplexu chodeb, které jsou staré více jak 2000 let.

Labyrint se nachází jižně od pyramidy Amenemhata III. Samotná pyramida je vysoká 58 metrů a její strany jsou dlouhé 100 metrů. Egyptologové se domnívají, že komplex tvořil zádušní chrám k této pyramidě a byl současně základem bájného labyrintu, o kterém hovoří dávní historici.

Hérodotos navštívil labyrint v dobách Říma. Chrám měl dvě patra. V dolním se nacházel spletitý komplex chodeb a místností a v druhém patře pak 12 velkých paláců. Celkem tedy objekt měl více jak 3000 místností. Stavba zabírá plochu o rozloze přibližně 304 x 244 metrů.       (Čtěte na stránkách Suneé)


22.10. 2014     Dnes máme Mezinárodní den porozumění koktavosti (Mezinárodní den balbutiků). V rámci Dne porozumění koktavosti se na řadě míst konají odborné přednášky a workshopy, kde se zúčastnění mohou dozvědět nejnovější poznatky v oblasti plynulosti řeči a možnostech léčby koktavosti.


Koloidní stříbro ..... Koloidní stříbro představuje v současnosti mezi příznivci přírodní medicíny (ale také odpůrci) často diskutované téma. Co to vlastně koloidní stříbro je?

Co je koloidní stříbro? Vzniká disperzí (v chemickém slova smyslu rozptýlením) mikročástic stříbra v destilované vodě pomocí speciálních přístrojů. Stříbro je v takto připraveném roztoku v pevné koncentraci ve tvaru mikročástic. Koloidní roztoky (známé jsou i koloidní roztoky zlata či obecně minerálů) mají vysokou vstřebatelnost. Obvykle se uvádí velikost od 1 do 10 nanometrů (což je 10-9 neboli 1 miliardtina metru). Právě ve velikosti těchto částic je podstata předpokládaného účinku, protože mikročástice koloidního stříbra jsou menší než samotné viry (ty mají velikost mezi 15 až 150 nanometry, bakterie už mají větší velikost) a tak tyto částice mohou proniknout až do jádra virů a ničit je.

Lidově se označuje jako dezinfekční, ale princip účinků je jiný. Koloidní stříbro jako takové blokuje SH-skupiny dehydrogenáz bakterií, čímž zabraňují jejich množení. Tento postup je nazýván dezinfekcí vody (existuje samozřejmě řada dalších metod, nejznámější je dezinfekce chlórem) a odtud zřejmě tvrzení o dezinfekčním účinku koloidního stříbra.

Odtud byl už jen krůček k úvahám o pozitivním účinku koloidního stříbra na naše zdraví. Další z uváděných působení koloidního stříbra je podpora imunitního systému. Koloidní stříbro by se mělo podílet na dozrávání T-buněk imunitního systému (druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytů). Proto je možné vzít do úvahy koloidní stříbro jako prostředek na zvyšování obranyschopnosti organismu a posílení imunity, jak při probíhajících nemocech, tak i jako prevenci.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin rostoucích mimo les ..... Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti k 1. listopadu 2014. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dnem 15. července 2013, byla přijata mimo jiné s cílem snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Za tím účelem bylo na základě § 3 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb. nově umožněno kácet dřeviny rostoucí v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, což v případě předchozí právní úpravy bylo doposud možné pouze u stromů, jejichž obvod kmene nedosahoval 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, příp. pro souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Zahrada byla přitom pro účely nové vyhlášky definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, a to bez ohledu na druh pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí. Záměrem bylo na takto definovaných pozemcích, které jsou převážně v majetku fyzických osob a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů, bez zbytečné administrativní zátěže umožnit nezbytnou pravidelnou obnovu převažujících ovocných dřevin plnících především produkční funkci.

Nový režim kácení dřevin v zahradách však přinesl řadu problémů právního i věcného charakteru při praktickém výkonu státní správy i z pohledu negativního dopadu na ochranu dřevin. Cílem připravované novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je tyto problémy eliminovat a zachovat přitom původní cíle snížení administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy.

Výše uvedená definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena a nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.        (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Objeví družice Gaia planety, které předpověděly Hvězdné války? ..... Tatooine je fiktivní planeta, kterou fanouškům Hvězdných válek není potřeba představovat. Jedná se o pouštní planetu, ale důvod, proč ji zmiňujeme, jen ten, že má dvě slunce.

Podobné planety ve vesmíru skutečně existují, známe jich dnes už více než 10 nebo možná jen něco přes 10? Z celkového počtu známých exoplanet je to jen kapka v moři.

Cirkumbinární planety jsou takové, které obíhají okolo dvou hvězd současně. Máme tedy dvojhvězdu – dvě hvězdy obíhají kolem společného těžiště a okolo nich obíhá planeta.

Většinu cirkumbinárních exoplanet objevil Kepler, a to díky tranzitní fotometrii, což v tomto případě znamenalo opravdovou kliku. Dvě hvězdy a nejméně jedna planeta totiž obíhají v jedné rovině, která navíc směřuje k nám.

Gaia by mohla podle simulací seznam cirkumbinárních planet rozšířit a především nám odpovědět, jak moc jsou tyto světy běžné. Gaia sice může lovit exoplanety tranzitní metodou, ale autoři simulace brali v potaz astrometrii. Jinými slovy přesné měření vlastního pohybu dvojhvězdy.

Astrometrie má v tomto případě omezení – je potřeba hmotné planety (takže na nalezení skutečné Tatooine s pevným povrchem zapomeňte) a mateřské hvězdy musí být relativně blízko od nás. Autoři vzali vzdálenost do 200 pc (380 světelných let).

Simulace ale dopadly více než dobře. Gaia by prý mohla objevit stovky cirkumbinárních planet. Má to ale háček. Pokud jsou cirkumbinární planety povětšinou příliš malé, Gaia toho moc nenajde. V hledáčku by měly být světy o hmotnosti nad 2 Jupitery.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Propadlá představenstva jsou u nás standardem ..... Jak se v posledních měsících ukázalo, rekodifikace s sebou přinesla řadu překvapení, a to jak pro členy bytových družstev i pro advokáty, kteří jim s přípravou nových stanov pomáhali. V nejednom případě se ukázalo, že představenstvo bytového družstva už dávno není představenstvem a dokonce o tom vůbec neví!

Přitom se členové představenstva vystavují obrovskému riziku, že některý jejich úkon bude u soudu napaden a posléze i prohlášen za neplatný. „Bohužel se při revizích stanov a následně i při celkové analýze situace v daném bytovém družstvu ukázala po celé republice spousta problémů, která by pro mnohé statutáry mohla být i likvidační.“ Říká advokátka Bohdana Hejduková a dodává, že v tomto ohledu byla změna legislativy pro řadu představenstev vlastně požehnáním. Díky objednanému právnímu poradenství včas a bez větších následků zjistily chyby, kterých se v praxi dopouštějí. Ty by následně mohly mít výrazný finanční dopad nejen na družstvo, ale především na samotné členy představenstva.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Babička vaří protestujícím rýžové závitky. Nechce, aby trpěli na McDonald’s ..... Demonstrovat za demokratickou budoucnost země může být namáhavá a hladová práce a jíst každý den u McDonald's vám také na zdraví a duchu dlouho moc nepřidá.

Naštěstí je tu babička Chuang, která se rozhodla protestující studenty zachránit před hrozící obezitou vylíčenou ve filmu Super Size Me.

Do ulice se 65letá žena vydala nedávno, ovšem ne protestovat, nýbrž vařit a rozdávat účastníkům demonstrací domácí závitky z rýžových nudlí.

Jak informoval deník Apple Daily, starší dáma viděla, že studenti přežívají jen na McDonald's a slyšela, jak si několik z nich přálo mít pro změnu také rýžové závitky.

Inspirována příkladným chováním protestujících („dokonce uklidili veřejné záchodky“) a mírně zahanbena svou neaktivitou při prosazování demokratických reforem v Hongkongu se babička Chuang odhodlala, že pomůže svou troškou do mlýna.

Závitky žena připravuje studentům přímo na místě protestů, dává je do papírových kelímků a nahoru přidává zdravý dressing v podobě nakrájeného okurku, rajčete, květákového oleje a domácího burákového másla. Druhý den svého počinu, 16. října, rozdala takovýchto „deštníkových“ závitků přes dvě stě.

Ve světle nedávné policejní brutality při vyklízení míst, kde se demonstruje, si nikdo netroufá odhadnout, jaká bude budoucnost deštníkové revoluce, avšak babička Chuang si je naprosto jista, že hongkongská vláda nakonec hořce doplatí na své zacházení s neozbrojenými, mírumilovnými studenty.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Wikileaks zveřejnily "drastické" ústupky Austrálie vůči USA v rámci dohody o volném obchodu ..... Na Wikileaks byly zveřejněny údaje o tajném vyjednávání dohody o transpacifickém obchodním partnerství (TPP). Vyplývá z nich, že spotřebitelé v Austrálii budou muset platit vyšší poplatky za léky proti rakovině a budou čelit trestnímu stíhání za nekomerční porušení autorských práv na webu.

Na Wikileaks byla zveřejněna kapitola z dohody o transatlantickém partnerství, která se projednává mezi Austrálií, USA, Japonskem, Singapurem, Malajskem, Kanadou, Mexikem, Vietnamem, Peru, Chile, Brunei a Novým Zélandem.

Dohoda má v mnoha oblastech vyšší právní sílu než domácí australské zákonodárství. Vyjednává se však tajně, takže občané zemí, jejichž vlády tuto dohodu vyjednávají, nemají plný přístup k tomu, jaké postoje australská vláda snad hájí.

Dvě nejspornější oblasti ve zveřejněné kapitole o autorských právech se týkají léků a copyrightu.

Současné patentové právo například umožňuje farmaceutickým firmám udržovat si po určitou definovanou dobu monopol nad léky, které vyvinuly. Po dobu tohoto období není dovoleno jiným firmám kopírovat a prodávat tyto léky jako "generika". To se považuje za férové, protože to odměňuje firmu, která lék vyvinula, za její výzkum, který bývá nákladný. Jakmile patentové období skončí, trh zaplaví levnější léky a cena pro zákazníky se sníží.

Avšak text dohody obsahuje návrh, aby měly farmaceutické firmy právo trvání svých výlučných patentů prodlužovat. To by znamenalo vyšší cenu léků po delší období.

Spojené státy a Japonsko, největší držitelé autorských práv, prosazují tvrdší zákony proti porušování copyrightu, včetně kriminálních trestů za nekomerční porušení autorského práva. Tak by byli kriminalizováni i uživatelé, kteří si z internetu stáhnou televizní program či hudbu, aniž by na tom vydělávali.

Z prozrazeného dokumentu vyplývá, že opozice menších zemí proti návrhu trestního stíhání za nekomerční porušení autorských práv slábne.

Matthew Rimmer, australský odborník na autorská práva, varuje, že dohoda TPP zřejmě postihne celou řadu vnitřních australských zákonů, včetně zákonů o neatraktivním balení cigaret.

"Vzbouřenecká aliance Kanady, Nového Zélandu, Singapuru a dalších tichomořských zemí se dohodě brání a požaduje uznání veřejného zájmu v oblasti autorských práv, především ochrany veřejného zdraví, přístupu ke znalostem a ochranu konkurenceschopnosti."

Avšak Rimmer varuje, že dohoda TPP bude mít i záporný dopad na novináře a na whistleblowery:

"Spojené státy požadují, aby dohoda TPP obsahovala kriminální tresty pro osoby, které prozradí obchodní tajemství, včleněná do dohody TPP. Taková ustanovení by postihla nejen průmyslovou špionáž, ale i práci novinářů, mediálních organizací, aktivistů v oblasti informační technologie a whistleblowery."        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Příští zelená revoluce ..... Věda zabránila potravinové krizi v 60. letech minulého století. Může nás zachránit ještě jednou? Významnou roli budou hrát nové moderní vysoce produktivní plodiny. Ale zemědělství se nemůže spoléhat jen na biotechnologii.

Něco ničí Jumovy rostliny manioku. „Možná je to moc vody nebo příliš slunce,“ hloubá Juma Ramadhani a ohmatává chřadnoucí žluté listy dvoumetrových rostlin. Tanzanský rolník obdělává půlhektarové pole nedaleko města Bagamoyo, které leží asi 60 kilometrů severně od Dáresalámu na břehu Indického oceánu. Toho deštivého březnového rána Juma mluví s technikem z velkého města.

Opodál postávají dva z Jumových čtyř synků. Osmadvacetiletý Mark Deograti z výzkumného zemědělského ústavu Mikocheni rolníkovi vysvětluje, že za jeho potíže nemůže ani slunce, ani déšť. Skutečný zabiják manioku je malý, neviditelný. Je to virus.

Rostlinky manioku na této Petriho misce byly geneticky upraveny tak, aby byly odolné vůči viru hnědé skvrnitosti manioku. Choroba se šíří v subsaharské Africe, kde je maniok základní potravinou pro 250 milionů lidí. Loni na jaře byly v Ugandě zahájeny první polní zkoušky. Pěstování geneticky modifikovaných plodin je povoleno jen ve čtyřech afrických státech.

Mark odlomí pár vlhkých listů. Vylétne z nich hejno molic. „Mušky velké jako špendlíková hlavička přenášejí dva druhy virů,“ říká Mark. Jeden napadá listy manioku, druhý ničí škrobovité kořenové hlízy, které jsou potravou lidí. Choroba se nazývá hnědá skvrnitost manihotu (vir CBSD)a rolníci ji obvykle odhalí až v době sklizně, což je pak katastrofa.

Juma vykopne hlízu manioku a jediným máchnutím motyky ji rozsekne. Povzdechne si – ve smetanově bílé dužině jsou jasně vidět hnědé pruhy rozkládajícího se škrobu. Sklizeň bude muset začít o měsíc dřív, aby se zachránila alespoň část úrody, kterou Juma potřebuje na prodej i pro rodinu.        (Čtěte na stránkách National Geographic)


Alzheimer je údajně jen otrava hliníkem ..... Britský odborník Christopher Exley z Keele University přišel s radikální hypotézou, že jedinou příčinou Alzheimerovy nemoci, která ničí mozek, je hromadění hliníku z okolního prostředí v těle. Tuto teorie je podle něj třeba prověřit a potvrdit nebo vyvrátit.

Hliník, který působí jako nervový jed, se podle něj přidává i v podobě sloučenin téměř do všeho, co jíme. Ačkoli tělo hliník vylučuje, ukládá se v mozku, nervech nebo kostech. Všichni se tak dobrovolně chronicky otravujeme od narození až do smrti. Zvyšující dávky hliníku v lidském těle jsou podle jeho názoru téměř nevyhnutelným důsledkem moderního způsobu života. Prakticky tak nemáme šanci se mu vyhnout.        (Zdroj: 21@století)


Záhadný americký raketoplán se vrátil z kosmu ..... Na vojenské základně v Kalifornii přistálo v pátek tajemné americké vojenské letadlo, které strávilo 674 dní na oběžné dráze v kosmu. Jeho dvouletá mise byla přísně tajná.

Letoun se podobá miniaturnímu raketoplánu a jmenuje se Orbitální zkušební kosmická loď X-37B, píše britská BBC. Účel letounu není jasný.

Jedna teorie tvrdí, že pozoroval čínskou vesmírnou laboratoř, ale experti ji příliš nepodporují. Nabízí se také, že testoval technologie, jež by se mohly podílet na budoucích satelitních misích, ale ve skutečnosti nikdo neví, co malý raketoplán v kosmu vlastně dělal.

Představitelé amerického letectva pouze řekli médiím, že letoun provádí činnost, jež souvisí s „redukcí rizik, experimenty a konceptuálním rozvojem technologií vesmírných lodí s opětovným použitím“. Mimo jiné údajně testuje nové senzory.

Program byl zahájen v roce 1999 a v roce 2006 jej NASA předala letectvu. Náklady a účel jsou však nadále přísně tajné. Toto byla třetí mise programu.

První letoun odstartoval v dubnu 2010 a vrátil se po osmi měsících. Druhý vzlétl v březnu 2011 a zůstal v kosmu 15 měsíců. Čtvrtá mise se plánuje na příští rok.

Miniaturní raketoplán měří jen devět metrů, je tři metry vysoký a váží pět tun. Na oběžné dráze jej poháněly solární panely, upřesňuje BBC.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)


Osteoporóza a fakty o nej, ktoré vám lekár nepovie ..... Máte sklon k osteoporóze a lekár vám odporúča zvýšený príjem vápnika v podobe mliečnych výrobkov alebo vo forme doplnkov? Nepočúvajte ho, mýli sa! Zvýšeným príjmom vápnika osteoporóze nepredídete, naopak si ju len privoláte.

Osteoporóza a starnutie ... Čím ste starší, tým väčšiu mate šancu ochorieť na osteoporózu, ktorá v podstate je o starnutí. Pacienti s osteoporózou mali pôvodne tiež silné a zdravé kosti, tak ako každý iný.

Osteoporóze teda nie je o neschopnosti vybudovať silné kosti, ale o ich predčasnej degenerácii.

Čo teda spôsobuje túto predčasnú degeneráciu? ... Nejaká príčina viedla k tomu, že osteoporotické kosti zdegenerovali viac ako kosti zdravé u ľudí porovnateľného veku. Presnejšie povedané, kosti zostarli rýchlejšie. Ide teda predčasné starnutie kostí a nie nutne o chorobu.

Všetky orgány v tele starnú. Bunky v nich sa pravidelne počas života obnovujú. Staršie odumrú a nové ich nahradia. Existuje však limit koľko krát sa bunka dokáže zreplikovať. Po dosiahnutí svojho limitu sa už ďalej nedelia. Vtedy daný orgán zostarne.

Je to podobné ako s pokožkou. Keď je dostupných menej nových buniek, ktoré by nahradili staré a dehydrované, pokožka zvráskavie.

Všetci tiež vieme o tom, že ak sa vystavíme nadmernému slnečnému žiareniu, budeme vyzerať starší o čosi skôr. To preto, lebo slnko poškodí bunky vo vrchných vrstvách pokožky a tie musia byť nahradené novými.

No a čím viac k takémuto nahradeniu buniek dochádza, tým skôr sa vyčerpá ich reprodukčná schopnosť. Zrýchlené starnutie je teda o zvýšenom „obrate“ buniek, kde staré poškodené sú nahradzované novými.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


21.10. 2014     Jednadvacátého října 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison žárovku s uhlíkovým vláknem. Svítila 13 a půl hodiny.


Nemoc začíná v hlavě ..... Každá negativní myšlenka tělu ubližuje. I proto lékařka Jarmila Klímová své pacienty nešetří. Aby jim mohla pomoci, ptá se jich na věci, které by nejraději zapomněli, ale taky třeba na to, proč svoji nemoc tak nutně potřebují. Kdyby ji totiž nepotřebovali, byli by zdraví. I o tom je psychosomatika.

Jak poznám, že jsem psychosomatický pacient?

Psychosomatická je každá nemoc. Ať už ji diagnostikuje klasická medicína jako primárně psychickou nebo primárně somatickou. I když si tedy léčíte artritické koleno, nachlazení, zápal plic, depresi nebo chřipku, vždycky to má psychosomatický kontext.

Když je každá nemoc psychosomatická, má se psychosomaticky léčit třeba i ta chřipka?

Samozřejmě že ne. Pokud vám biomechanická léčebná báze dostačuje proto, abyste od sebe nemoc zdárně odehnala, těžko budete při každém zakašlání zkoumat, jaké že to mentální bloky se ve vás otevřely. Spoléhejte na zdravý selský rozum. Ten bezpečně odliší, co si budete léčit acylpyrinem a co hypnózou v rámci psychosomatické léčby.

Kdy to s tou hypnózou raději zkusit hned?

Vždycky se vyplatí zamyslet se nad celým psychosomatických kontextem, jedná-li se o nemoc chronickou, nereagující na klasickou léčbu nebo nemoc opakovanou. A taky nemoc, která se zvláštním způsobem začne šířit rodinným systémem – ať už v současném čase nebo historicky, napříč generacemi. Že se například jedna nemoc objevuje u babičky, matky i dcery. Pak je na místě začít uplatňovat veškerou škálu psychosomatických nástrojů léčení.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Elektřina je dnes osmkrát dražší než v roce 1991 a obnovitelné zdroje se na zvýšení ceny podílejí jen desetinou ..... Ze šedesátníku na pětikorunu – tak zdražila od roku 1991 kilowatthodina elektřiny uživatelům nejběžnějšího tarifu. A obnovitelné zdroje se na tomto nárůstu podílejí jen deseti procenty. To jsou jen dva klíčové údaje z nové studie „Proč je elektřina osmkrát dražší“, kterou dnes na snídani s novináři zveřejnilo Hnutí DUHA. Jejím autorem je Bronislav Bechník, renomovaný energetický expert portálu TZB-info [1].

Kompletní studii si můžete stáhnout na adrese: www.hnutiduha.cz/duvody-drahe-elektriny. Nejpřehlednějším výtahem studie je infografika, kterou najdete také v příloze tiskové zprávy.

Studie přehledně vyhodnocuje jednotlivé faktory, které měly na růst cen elektřiny vliv: od deregulace cen v devadesátých letech, přes změnu sazby DPH, zdražování silové elektřiny do roku 2009 až po dopad podpory obnovitelných zdrojů po roce 2005. V letech 1996 až 2001 rostly ceny elektřiny v průměru o 16 až 17 % vlivem deregulace. Ještě mezi lety 2006 a 2009 dosahoval průměrný meziroční růst cen 8 % - hlavně kvůli zdražování energetických komodit před finanční krizí.       (Čtěte Na stránkách Hnutí DUHA)


Fotokatalytický efekt nanonátěru pomůže fasádě zámku v Paskově ..... zámekJednou z prvních historických památek, kde byl použit multifunkční nanonátěr nové generace ve větším rozsahu, je raně barokní zámek v Paskově na Frýdecku-Místecku...

Město Paskov jako vlastník zámku přistoupilo k jeho postupné rekonstrukci. V její první fázi prošlo obnovou zámecké atrium. K ošetření jeho fasády byl použit multifunkční nátěr nové generace Protectam FN(c) vyráběný českou společností Advanced Materials - JTJ, která jej vyvinula ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Tyto nátěry nové generace aplikuje certifikovaná společnost Nano4people, jak je tomu i v případě paskovského zámku.

Nátěr vyvinutý na bázi nanotechnologií má výrazný ochranný a samočisticí efekt, aniž by k jeho docílení potřeboval jakoukoliv chemickou složku. Plně minerální nátěr vytváří vysoce oxidační vrstvu, která je aktivována ultrafialovým světlem coby přirozenou složkou denního světla, případně umělým zdrojem světla. Jakmile se této vrstvy následně dotkne virus, bakterie nebo jiná organická mikroskopická částice, okamžitě se rozkládá až na molekuly vody, oxidu uhličitého a další neškodné látky. Povrch ošetřený nanonátěrem čistí vzduch i od škodlivých exhalátů. Velmi důležitou vlastností nanonátěru je to, že jej lze kdykoliv z ošetřených ploch odstranit, a to bez poškození původního povrchu.

K aplikaci fotokatalytických nátěrů FN(c) na venkovní fasádu zámku v Paskově se vyjádřil i Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského. Potvrdil jeho vysokou účinnost při fotokatalytické degradaci plynných polutantů a tenkých vrstev barviv deponovaných na povrchu, jež jsou jím ošetřeny. Podle dobrozdání ústavu jsou tyto nátěry vhodné pro zlepšení kvality ovzduší a pro odstraňování úsad nebo znečištění vnějších povrchů. Fotokatalytické nátěry mohou i degradovat mikroflóru, jako zelenou řasu, mechy, lišejníky, které se zachycují na vnějším povrchu stavebních materiálů a následně způsobují jeho narušování.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Tři fascinující případy náhod, které stojí za přečtení ..... Dr. Bernard Beitman je zakládajícím otcem studií náhod. Pracuje na Virginské univerzitě, kde tvoří definice a metodologie pro studium náhod a vůbec se snaží, aby tento fascinující jev „vypadal víc jako věda“, říká.

Za svoji kariéru a výzkum slyšel mnoho příběhů o náhodách a o mnohé z nich se podělil s Epoch Times. Zde je několik pozoruhodných příkladů.

Osudový pohled do odpadků ..... Spisovatel Stephen Diamond přijel do San Francisca s pouhými deseti dolary v kapse. Nemohl si ani dovolit zápisník, na který by si dělal poznámky, a přitom byl nabuzen inspirací. Cítil pokušení si nějaký notes ukradnout, ale pak tento nápad v hlavě zamítl.

A pak uviděl přesně to, po čem toužil - „blok papíru, obracený předkem dolů, jak leží na kopě odpadků, starých hadrů, bot a knih“.

V hlavičce zápisníku stálo: „MUDr. Stephen Diamond”. Jaká byla šance, že spisovatel najde notes s vlastním jménem, v neporušeném stavu a mezi odpadky právě v okamžiku, kdy to nejvíc potřeboval? Napsal pak kultovní knihu „Co řekly stromy“ (What the Trees Said).       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Upozornění na nové chování počítačového viru!!! ..... Česká spořitelna upozorňuje na novou podobu a chování počítačového viru, který v napadeném počítači klientovi nabízí po přihlášení do internetového bankovnictví možnost zlepšení antivirové ochrany chytrého telefonu či tabletu. Jedná se o podvodnou aplikaci, díky které se útočník snaží z napadeného mobilního zařízení (telefonu, tabletu) získávat SMS zprávy včetně zpráv pro potvrzování transakcí. Text upozorňující zprávy je psán špatnou češtinou a obsahuje gramatické chyby.

Česká spořitelna tuto aplikaci nenabízí. Buďte obezřetní při používání vašeho internetového bankovnictví i mobilního telefonu. Jestliže se vám v internetovém bankovnictví nebo v mobilu objeví nabídka instalace antivirové aplikace, nereagujte na zobrazenou výzvu a neprovádějte instalaci nabízené aplikace do vašeho mobilního telefonu.

Základní bezpečnostní zásada:

Nikdy neinstalujte do svých počítačů programy ze zdrojů, které nemáte prověřeny. Při instalaci aplikací do mobilních telefonů stahujte aplikace pouze z oficiálních obchodů (App store, Google play a Windows phone strore).

Pokud ve vašem internetovém bankovnictví zaznamenáte jakékoliv nezvyklé chování, co nejdříve kontaktujte bezplatnou informační linku České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Ani mrazy, ani povodně. Sklizeň bude rekordní, ale zlevní pouze brambory ..... Mírná zima zajistila zemědělcům rekordní úrodu, ale farmáři si stěžují, že kvůli tomu klesají výkupní ceny. Aby si nesahali na zisky, naplní sklady. Spotřebitelé se tak s výjimkou brambor na zlevňování těšit nemohou.

Zemědělcům se letos i přes občasné obavy vyhnuly všechny klimatické extrémy. Pole nedecimovaly sucha ani povodně, neprojevil se ani pokles produkce kukuřice kvůli zákazu používání části pesticidů, který vstoupil v platnost počátkem prosince minulého roku.

Naopak, podle odhadů Českého statistického úřadu bude úroda u většiny plodin nadprůměrná, a u obilovin a řepky dokonce rekordní. „Letošní rok byl pro většinu zemědělců z hlediska počasí výjimečný a úroda byla u všech komodit opravdu vysoká,“ hodnotí předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Podle dat ČSÚ bude letos brambor o čtvrtinu více než loni, což však bramboráře netěší. „Je to dobrá zpráva z hlediska výnosu, ale špatná zpráva v tom, že ceny jsou na poloviční úrovni oproti loňsku,“ říká předseda Ústředního bramborářského svazu Miloslav Chlan.

Podle něj se ceny konzumních brambor v současnosti pohybují kolem tří korun za kilo. „Brambory jsou v tuto chvíli nejlevnější zeleninou,“ dodává Chlan, podle kterého může propad cen sedláky odradit od pěstování brambor a v příštím roce dojde k dalšímu úbytku osevních ploch.       (Čtěte na stránkách Agris)


Vědci zkouší elixír mládí. Mladou krev! ..... V USA testují novou metodu léčby Alzheimerovy choroby. Transfúzí krevní plazmy od mladých dárců.

Ukázalo se, že krev mladých myší (a i obecně mladých zvířat) obsahuje látky, které na stará zvířata působí omlazujícím účinkem. Projevuje se to na nejrůznějších úrovních.

Když staré myši, která má zvětšené srdce, propojíte krevní oběh s mladou myší, tak se té staré myši to srdce uzdraví, dokládá prof. Jaroslav Petr.

Přišlo se na stopu první bílkoviny, která by mohla atribut elixíru mládí naplňovat. Je to molekula, která se skrývá za zkratkou gdf11. To je růstový faktor ze široké rodiny proteinů a bílkovin, které regulují procesy v buňkách. Když se starým myším injekcí píchne do žil tato bílkovina, má to stejný efekt jako mladá krev. Je to jediné vysvětlení?

Jiný tým vědců ale říká, že mladá zvířata mají mnohem víc hormonu oxitocinu. Tomu se dnes připisují nejrůznější účinky. Někdy je dokonce označován jako hormon lásky. Má totiž s citem, který se nám odehrává v hlavě, ledacos společného. Je možné, že nezískáme přesný návod na nesmrtelnost. Ale určitě je možnost, že se podaří zmírnit průběh některých chorob, které jsou typické pro vysoký věk.        (Čtěte na stránkách ČR Meteor)


Co dělá keltský kříž na Marsu? ..... Šéf americké vesmírné agentury NASA Charles Bolden uvedl 8. října v přímém přenosu pro britskou stanici ITV, že máme všechny důvody věřit, že na Marsu kdysi existoval život. Rudá planeta je podle něj doslovnou sestrou Země, na které v minulosti život byl a dost možná je i nyní. Jeho slova potvrzují nyní i nadšenci a virtuální archeologové, kteří zkoumají snímky, jež na Marsu pořídila mikrokamera robotického vozítka Opportunity.

Na jednom z nich je cosi připomínající keltský kříž, konkrétně průsečík dvou přímek v uzavřeném kruhu. Jeden z nejznámějších virtuálních archeologů Scott Waring vysvětluje vznik daného artefaktu třemi možnými způsoby. Domnívá se, že to mohou být zbytky živého organismu, nebo výsledek působení eroze v krystalické formě. I když prstenec okolo kříže není pro krystaly úplně typický. Existuje ale i další vysvětlení: může to být stopa, kterou po sobě zanechala starobylá rasa, jež kdysi obývala rudou planetu.

Ufolog Eric Dzhiavidoni vytvořil na základě fotografie videozáznam, kde porovnává kříž z Marsu s kamennými kříži vytesanými na stěnách starobylých irských chrámů.       (Zdroj: ProcProto)


V Přerově zachytili ornitologové raritu - černobílého kosa ..... Ornitologové objevili v těchto dnech v ulicích Přerova černobílého kosa. Podle nich jde o barevnou anomálii. Podobného černobílého kosa objevili odborníci ve městě už před lety, výjimečně jej mohu podle nich sledovat lidé i v ostatních městech. Ornitologové proto žádají veřejnost, aby v případě výskytu takového ptáka odborníky informovali.

"Jde o kosa černého, který se liší od ostatních kosů svým výrazným černobílým zbarvením. Jde o barevnou anomálii, odborně nazvanou leucismus, tedy o poruchu tvorby melaninu," uvedl místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek. Podotkl, že pro ptáka to znamená velký handicap. "V přírodě je totiž velmi nápadný a velcí predátoři by na něj útočili jako na prvního. I ostatní kosi na něj pro jeho odlišnost útočí," doplnil ornitolog.

Leucismus je barevná odchylka, která se může vzácně vyskytnout i u dalších druhů ptáků, savců nebo u plazů. "Na rozdíl od albínů nemají červené oči, ale světlejší nebo modře zbarvené. Zvířata s touto poruchou si mohou částečně zachovat na části těla i původní zbarvení, a proto jsou strakatá a velmi nápadná," dodal místopředseda spolku.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Je nevysvětlitelný rentgenový signál stopou temné hmoty? ..... Na Leicesterské univerzitě vystopovali vzrušující rentgenový signál, který by mohl být první přímou stopou axionů, pocházejících z nitra našeho Slunce.

Na OSLU jsme toho už napsali hodně o temné hmotě, o její prohnilosti, vychytralosti a nebetyčné úskočnosti, která ji dovoluje stále se skrývat před odhodlanými astrofyziky. Jako by snad ani nebylo v moci pozemšťanů zlomit její temné tajemství. Mezi vědci stále zůstává optimismus a naděje, i když je to za cenu velkých obětí. Zcela čerstvě se teď objevila zpráva o zvláštním a velmi vzrušujícím signálu, který by se štěstím mohl být stopou k přímé detekci tolik kluzké temné hmoty. Tragické na tom je, že šéf výzkumu George Fraser z Leicesterské univerzity, letos na jaře náhle zemřel. Pokud ovšem jejich výzkum povede k objevení podstaty temné hmoty, tak Fraserovo jméno nebude dlouho zapomenuto.

O co jde? Podle studie pro časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Fraserův tým odhalil pozoruhodný rentgenový signál, který jak se zdá nemá konvenční vysvětlení. Mohl by prý být projevem axionů, hypotetických elementárních částic, které jsou jedněmi z kandidátů na chladnou temnou hmotu. Vědci ho objevili při velmi důkladném průzkumu téměř kompletního balíku dat evropské rentgenové observatoře XMM Newton, která letos v prosinci oslaví 15 let na oběžné dráze.        (Čtěte na stránkách OSEL)


20.10. 2014     Mezinárodní den stromů se ve světě slaví různě, podle vegetačního období. Od roku 2000 se v ČR slaví 20. 10. a při této příležitosti se koná řada akcí, např. prohlídky arboret, vzdělávací akce, hry a soutěže pro děti a podobně.

Roku 1996 britská Národní společnost pro osteoporózu vyhlásila 20. říjen jako Světový den osteoporózy. O rok později, tedy 1997, se k této iniciativě připojila i Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF). V letech 1998 a 1999 se přidala se svou podporou i WHO a od té doby je téma osteoporózy mnohem diskutovanější.

Mezinárodní den kuchařů (Den gastronomie i solidarity) je svátek s krátkou historií, vznikl teprve roku 2005, z iniciativy prezidenta Světové asociace kuchařských spolků (WACS).


Opravdu je na Marsu základna? ..... V článku o projektu SERPO, který jsme vydali ve čtvrtek 9. října, je informace, že v roce 1964 vybudovali Američané za pomoci mimozemšťanů základnu na Marsu. Shodou okolností jsme dnes na toto téma objevili další zprávu.

Pokud lidé na rudou planetu opravdu odletí, nebudou muset zřejmě nic budovat. Tvrdí to virtuální archeolog David Martines, který za pomoci map Google Earth (Mars) objevil na souřadnicích 49’19.73″N 29 33’06.53″W objekt skládající se z několika válců. Stavba je bílá a dokonale se odráží od načervenalé marťanské půdy. Martines se ale domnívá, že jde o ryze mimozemskou základnu, jejíž velikost odhaduje na 200 x 50 metrů. Vypadá dost podobně jako stavby, které zde chtějí postavit lidé – je ale mnohem větší. Archeolog základnu pojmenoval Bio Station Alpha on Mars.

V jakém je stavu, samozřejmě nikdo netuší. Ale každopádně bude jednodušší oživit její provoz než začít budovat základny nové. Experti Martinesovo nadšení nesdílejí. Podle nich jde jen o masiv obnaženého ledu. Nicméně ufologové jsou přesvědčeni, že tentokrát se odborníci mýlí.       (Čtěte a vizte na stránkách ProcProto)


Plzeň zahájila projekt elektromobility se sedmi velkoměsty Evropy ..... Plzeň zahájila ojedinělý projekt ZeEUS na řešení elektromobility městské hromadné dopravy. Účastní se ho spolu se sedmi velkými západoevropskými městy. V Plzni budou od jara 2015 do konce roku 2016 testovány dva bateriové elektrobusy z dílen Škody Electric, jejichž výrobu a provoz podpoří EU. Další inovativní řešení představí Barcelona, Bonn, Glasgow, Londýn, Münster, Stockholm a Cagliari. Informoval o tom generální ředitel Škody Electric Jaromír Šilhánek.

Na projektu ZeEUS se podílí 40 partnerů - provozovatelé MHD, univerzity i dodavatelé. Jeho rozpočet je 22,5 milionu eur (asi 620 milionů Kč) a EU na něj dá 13,5 milionu eur. Cílem je otestovat různá řešení a typy elektrických vozů v různých klimatických a geografických podmínkách.

Projekt bude vyhodnocen na jaře 2017. "Poté si města začnou vzájemně vyměňovat data a zkušenosti," řekl Šilhánek.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Lišky pochází z Blízkého východu ..... Mezinárodní tým pod vedením Marka Stathama z University of California v Davisu na základě analýzy kompletní genetické informace od více než tisícovky lišek z celého světa, zmapoval evoluci jedné z nejrozšířenější šelmy světa. Předchůdkyně dnešních moderní lišky se postupně ze své kolébky na Blízkém východu rozšířili do Evropy, Asie a přes Beringovu úžinu se malá skupina lišek dostala ze Sibiře do Ameriky, kde jejich potomci osídlili celý kontinent.

Zatímco předchozí studie, které zkoumaly pouze mitochondriální DNA, kterou dědí potomci od matky, tvrdily, že euroasijské lišky tvoří s těmi americkými spojitou populaci, nyní se ukázalo, že se obě skupiny oddělily už před 400 000 lety a od té doby se vyvíjí samostatně a dnes již tvoří samostatné druhy.

Předchozí závěry byly způsobeny jednou samičí linií euroasijských lišek, která před 50 000 lety překonala pevninský most Beringii, který v místech dnešní Beringovy úžiny spojoval v dobách ledových Asii a Severní Ameriku, a dostala se na americký kontinent. Zde do tamní liščí populace přinesla příměs euroasijské mitochondriální DNA.        (Zdroj: 21@století)


Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií ..... Podlehli jste ataku podomního prodejce, nebo chcete přejít k jinému dodavatele elektřiny či plynu? V některých případech máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy. Jediné, co musíte udělat, je poslat svému dodavateli správný formulář. Nezbytné dokumenty pro odstoupení od smlouvy s prodejcem energií najdete právě zde.

Sbohem a šáteček můžete svému dodavateli energií říct několika způsoby. Buď si počkáte na uplynutí klasické tříměsíční výpovědní lhůty a ukončíte smlouvu na dobu neurčitou, nebo přetrpíte delší čekání, než vám vyprší smlouva na dobu určitou. Jinak byste při předčasném ukončení takovéto smlouvy museli platit často vysoký poplatek. Nicméně, některé situace vám dovolují bez účtovaných sankcí a bez udání důvodu odstoupit jednostranně od smlouvy o dodávkách elektrické energie či plynu. Kdy na odstoupení máte nárok?       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


I sedmdesát let po válce je Boří les na Břeclavsku plný munice ..... Ráj pro hledače starých zbraní, časovaná bomba pro hasiče. V Bořím lese poblíž Lednicko-valtického areálu rozmetali Němci na konci 2. světové války nepoužitou munici. Místo už desetiletí láká detektoráře a hasiči a policisté si při společné akci nacvičovali postup pro případ, že by střelivo vybuchlo. Břeclav mezitím otevřela jednání na ministerstvu vnitra o vyčištění lesa.

Podle odhadů odborníků jsou v Bořím lese desítky až stovky tisíc kusů nevybuchlé munice. Když se v minulosti čistilo 250 hektarů lesa, pyrotechnici našli 24 tisíc kusů munice. Na vyčištění přitom čeká dalších 1 550 hektarů Bořího lesa.

Na krizový scénář, že by munice mohla kvůli neodborné manipulaci vybuchnout, se dnes společně připravovali hasiči a záchranáři. Vzhledem k množství munice v lese totiž není vyloučené, že by k tomu mohlo dojít i ve skutečnosti. "Chodí sem lidé, kteří úmyslně vyhledávají munici, specializují se na její sběr. Je to velice nebezpečné," okomentovala chování lidí mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.

V lese už zahynulo pět lidí, naposledy v roce 1990 - tehdy byl obětí čtrnáctiletý chlapec. Pyrotechnici jezdí na místo často, letos už tam houbaři a výletníci našli třináct kusů munice. "Nejčastější typ munice je munice dělostřelecká. Jsou to střely a náboje, které se vystřelují z děl a houfnic," popsal nejobvyklejší nálezy policejní pyrotechnik Bohuslav Kuda       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Představujeme vítězný projekt v kategorii Nápad ..... Jedním z vítězů letošních "ekologických oskarů" E.ON Energy Globe Award 2014 se stala také vodní mikro-turbína Setur, nový český vynález. Má ambice změnit způsob jakým se z vody vyrábí elektřina.

Bezlopatková turbína Setur je vynálezem českých a slovenských vědců. Pracuje na principu tzv. hydrodynamického paradoxu (zvýšení rychlosti průtoku vede k silám snažícím se přiblížit dvě stěny, mezi kterými dochází ke zrychlení průtoku) a tudíž může pracovat i s pomalými rychlostmi proudící vody.

Znamená to, že turbínu lze položit do vodního proudu, např. tekoucí řeky. Dle tvrzení předkladatele projektu se tím výrazně snižují náklady na instalaci, což v konečném důsledku může vést k tomu, že výroba elektřiny je výrazně levnější než v jiných typech elektráren.       (Čtěte na stránkách EnviWeb)

V článku není uveden princip, na jakém tato turbína pracuje. Ten najdete na stránkách Abeceda malých vodních pohonů


Německý ministr zahraničí říká, že EU hrozí kolaps ..... Bývalý ministr zahraničí Německa Joschka Fischer řekl, že EU hrozí pád, nezareaguje-li na příklon k více euroskeptickým stranám. Na tiskové konferenci při křtu jeho nové knihy ‚Mělo by to padnout?‘ tento Zelený politik řekl, že si myslí, že je možné, že Evropská unie by se mohla sesypat.

Řekl Die Welt, že kdyby se ho na to zeptali v roce 2008, „jestli si myslí, že je možné, že by Evropa mohla zkrachovat, tak by odpověděl: ‚Absurdní!‘“

Jeho obavy o budoucnost tohoto projektu, kterému jako ekonomická lokomotiva Kontinentu dominuje Německo, vyvěrají z krize Euro-zóny

Prozatím byla v Německu Angela Merkel nesmírně populární za postoje, které zaujímala při potýkání se s krizí, při níž se velké ekonomiky dostávaly do ohrožení bankrotem, nedostanou-li pomoc zvenčí, přičemž se však promarnila příležitost k centralizaci více finančních pravomocí přes celoevropské dluhopisy Euro-bondy.

„Euro-krize ale tu evropskou solidaritu erodovala,“ řekl, i když země, které stály před finanční černou dírou, ostatní země EU z dluhů vykoupily. Evropa před jeho očima odtéká do kanálu, řekl.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Ultrarychlé baterie, které vydrží 20 let ..... Singapurští vědci z Nanyangské technické univerzity (NTU) vyvinuli nový speciální typ lithium-iontových baterií, které se umějí dobít na téměř plnou kapacitu (70 %) za pouhé 2 minuty a podle tvrzení jejich autorů by mohly vydržet fungovat až 20 let.

Těmito vlastnostmi nové experimentální prototypy jasně překonávají všechny současné sériově vyráběné lithiové baterie, které se dobíjejí zpravidla několik hodin a jejich typická doba životnosti se pohybuje jen kolem 5 let.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Konopí pomůže i při velmi vážných chorobách, mluvit o tom je však tabu! Proč? ..... Použití konopí jako alternativního léčiva je pod záminkou boje proti drogové závisloti neustále zakazováno. Jde tu však o naše blaho a zdraví? Nebuďme naivní! Jde jako vždy o peníze. Kdyby bylo povoleno konopí k medicínským účelům používat, farmaceutické firmy by přišly o obrovskou část zisků.

Pomáhá už několik tisíc let, přesto je zakázané ... Přitom marihuana a její produkty (hašiš, olej) patří mezi lidstvem užívané látky již několik tisíc let. Celou dobu provázely lidstvo nejen jako součást náboženských a sociálních rituálů, ale také jako lék. Její užívání je zaznamenáno již v Eberských papyrech ze starého Egypta ze šestnáctého století před Kristem. Tehdy bylo konopí používáno zejména jako jeden z nejlepších prostředků proti bolesti.

Ani vědecké výzkumy nic nezmůžou ... Na účinky konopí se nezapomnělo, naopak, moderní lékařské výzkumy mnohkrát potvrdily jeho pozitivní účinky při léčbě a zmírnění projevů u velmi vážných nemocí. Patří sem AIDS, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba, všechny typy rakoviny či Crohnova nemoc. Přesto je konopí v České republice pro nemocné občany nedostupné. Hlavním důvodem jsou zmíněné farmaceutické společnosti a jejich honba za majetkem. Kvůli tomu jsou léčebné účinky konopí nežádoucím tématem.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Deštník jako ze Star Treku ..... Chcete být na ulici nepřehlédnutelní? Potom si pořiďte neviditelný deštník, který vypadá, jako by měl svoje vlastní silové pole.

Pro zajímavé nápady není potřeba chodit daleko. Stačí zabrouzdat na server zaměřený na komunitní financování s názvem KickStarter a objevíte přehršli projektů od naprostých fantasmagorií až po velmi okouzlující věcičky. Jednou z nich je neviditelný deštník Air Umbrella. Nejedná se o deštník s vlastním silovým polem, ale jak už název napovídá, je to ve své podstatě velmi šikovně využitý kompresor. Ten napájí baterie v rukověti deštníku a je schovaný ve speciálně tvarované hlavici. Zespodu nasává vzduch a trysky po obvodu hlavice potom tvarují vzduchovou kopuli deštníku. Rozměry, které pokryj záleží od intenzity deště. V takovém normálním středoevropském dešti by se pod deštník měly v pohodě schovat dvě osoby. Deštník má navíc dole regulátor, kterým můžete ovládat sílu vzdušného proudu a tím i výdrž baterie.        (Čtěte na stránkách OSEL)


17.10. 2014     Dnes máme Mezinárodní den za odstranění (vymýcení) chudoby. Den, který svým způsobem souvisí se dnem výživy a také jej vyhlásila OSN, ale až na konci roku 1992. (Poprvé se tudíž v kalendáři objevil v roce 1993.)

Dále je dnes Světový den proti bolesti. Je zaměřen především na bolesti ve stáří, protože právě ty jsou často bagatelizovány s tím, že „ke stáří to prostě patří“. Den proti bolesti, který vyhlásila Světová algeziologická organizace (IASP), se snaží upozornit na tuto problematiku ... 

A do třetice - dnes je také Světový den úrazů. Vyhlášen roku 1992 OSN.


Svatomartinská vína ročníku 2014 otevřeme již za měsíc ..... V úterý 11. 11. si již podesáté budeme moci připít mladými Svatomartinskými víny, a odstartovat tak svátek všech milovníků moravských a českých vín. Svatomartinská vína se od roku 2005, kdy Vinařský fond svatomartinskou tradici vzkřísil a nastartoval raketový nárůst obliby svěžích mladých vín, stala celonárodním svátkem vína a vinařství a neodmyslitelnou součástí vinařského kalendáře.

Podle informací Vinařského fondu se předpokládá, že letošní produkce opět přesáhne 2 miliony lahví. Když byla v roce 2005 značka Svatomartinské uvedena na trh, přihlásilo se do projektu 36 vinařství. V roce 2013 vyrábělo vína pod značkou Svatomartinské už 116 vinařství. Také letos zaznamenáváme nárůst: k dnešnímu dni je přihlášeno 129 vinařů a vinařských firem. Vinařský fond očekává i přes nepřízní počasí zkomplikované sklizni raných odrůd stabilní objem vyrobeného vína. První odhady založené na potenciálu a zájmu přihlášených vinařství opět přesahují 2 000 000 lahví Svatomartinského.

Co se týče proporcionálního zastoupení bílých, růžových a červených Svatomartinských vín, ustálil se v průběhu let na vyváženém poměru, tedy cca 1/3 bílého, 1/3 růžového a 1/3 červeného. Z odrůd očekáváme největší zastoupení odrůdy Müller Thurgau, u růžových Svatovavřineckého a u červených Modrého Portugalu. Oproti minulému roku očekáváme mírný nárůst u růžových vín, kde přibyla odrůda Zweigeltrebe, kterou mezi svá Svatomartinská vína letos pravděpodobně zařadí více vinařů než v loňském premiérovém ročníku. Mezi Svatomartinskými víny je možné nalézt jak vína z jediné odrůdy, tak i cuvée, což je víno vyrobené z více odrůd. „Pro výrobu Svatomartinských vín jsou obecně vhodně rané odrůdy révy vinné, protože musí již relativně brzo dosahovat dostatečné zralosti, aby z nich vinaři stihli včas připravit kvalitní víno. Odrůdová skladba moravských a českých vín je velmi bohatá a ve vinařském světě poměrně unikátní, proto nebyl problém vybrat hned několik vhodných odrůd, a nabídnout tak spotřebitelům širokou škálu Svatomartinských vín," řekl mgr. Pavel Večeřa z Vinařského fondu ČR.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


NASA pošle vaše jméno na Mars ..... Šance, že se někdy podíváte na Mars je prakticky mizivá, ale vaše jméno tu možnost má. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na svých stránkách spustil možnost do 31. října zaregistrovat své jméno.

Jména budou uložena na čip, který se 4. prosince na palubě kosmické lodi Orion podívá do vesmíru. V tomto případě se sice jedná pouze o zkušební let, který jen několikrát obkrouží zemi a přistane zpátky do Tichého oceánu. Je však možné, že se registrovaná jména podívají do vesmíru i při dalších misích a dokonce i při plánované cestě na Mars. První pilotovaný let je nicméně plánovaný až po roce 2020.       (Zdroj: 21@století)


Několik tipů, jak se vypořádávat se stresem ..... * Někteří lidé si myslí, že život může být dokonalý a bez stresu. Podobné očekávání je pouze vystavuje ještě většímu stresu, není li život podle jejich představy. Ber život takový, jaký je. Přijímej život s jeho výšinami i nížinami, s humorem a vděčností.

* Když začínáš být plný úzkosti, ptej se sám sebe: "Jak se mohu uvolnit – právě teď?" Je dobré znát techniky, které uvolňují stres - jako třeba zhluboka dýchat, zvednout nohy nahoru, poslouchat hudbu, a pak to také udělat.

* Během dlouhých období stresu mohou být některé části tvého života zanedbávány. Usiluj o rovnováhu. Udělej si čas na cvičení, přemýšlení, četbu, modlitbu, fyzickou práci, na samotu,

i na pobývání s ostatními.

* Každý den udělej něco kreativního. Jsi-li ve stresu, můžeš mít pocit, že tě život omezuje. Kreativní činnosti jako malování, pečení, ruční práce, hra na hudební nástroj obohatí

a rozšíří tvůj život a dodají tvému duchu vzlet.

* Příroda léčí. Zpěv ptáků, třpyt slunečního svitu na hladině jezera, noční obloha plná hvězd jsou opravdovým balzámem pro ztrápené srdce a duši. Nemůžeš-li jít do přírody, přines si kousek přírody k sobě. Založ si akvárium, truhlík s kytkami nebo někde venku skalku. Střídání různých období v přírodě ať je ti připomínkou, že těžké časy pominou.

* Vrcholnou terapií stresu je připomínka hlubší pravdy ve tvém životě: že jsi milován. Když tě zaplavuje stres a jeho účinky, zaposlouchej se do Božího hlasu, který tě volá: „Pojďte ke mně, kdo jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout“       (Čtěte na stránkách Víra)


Oslaďte si dietu aztéckým cukrem! Vyroste i v kuchyni ..... Aztécký cukr je tisíckrát sladší, než rafinovaný, ale bez jediné kalorie! Je tisíckrát sladší, než rafinovaný cukr, neobsahuje ale jedinou kalorii! Cukrovkáři i všichni, kdo potřebují shodit pár kilo, si díky němu mohou pořádně osladit život bez toho, aby ohrozili své zdraví. Navíc pomáhá léčit kašel, astma i střevní koliku. Říká se mu "aztécký cukr" a snadno si ko vypěstujete doma v květináči - ještě ozdobí váš byt.

Aztécký cukr (Lipia dulcis) je už na pohled zajímavá rostlina. Pokud ji umístíte třeba v kuchyni do závěsného květináče, získáte netradiční dekoraci. Její větvičky s drobnými listy a jemnými bílými květy umí vytvořit až metrový převis.

Toto přírodní sladidlo pochází ze střední Ameriky a Karibiku, kde ho už před staletími mlsali domorodci místo cukroví. Ti ale znali i jeho léčivé účinky. Má silnou příchuť kafru, využívá se k léčení černého kašle, bronchitid i astmatických potíží.

Lipia je rostlina, která nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Koupit ji můžete ve specializovaných květinářstvích nebo prostřednictvím internetu, za sazenici zaplatíte kolem 50 korun.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vědci chtějí bombardovat Europu ..... Jupiterův měsíc Europa přitahuje astrobiology jako rudý hadr býka. Ne už tak kosmické agentury…  Sonda Galileo nám přinesla obrovské množství informací o Jupiteru a jeho rodině měsíců. Mezi nejatraktivnější měsíce obří planety patří „Galileova čtyřka“, kterou objevil oné zimní noci na počátku roku 1610 slavný italský hvězdář. Vulkanicky aktivní až šílený měsíc Io, obří pizza jménem Callisto, ale zejména největší měsíc Ganymedes a tajuplná Europa. Pod povrchy obou posledních měsíců se patrně nachází oceány vody. Známější je v tomto ohledu Europa.

Při hledání planet mimo sluneční soustavu se vášnivě bičujeme termínem obyvatelná oblast a přitom v naší domovině počítáme s existencí života hodně daleko za hranicí obyvatelné zóny. Za vším je samozřejmě Jupiter a jeho slapové síly, které mohou hluboko pod ledovou krustou Europy udržovat vodu v kapalném skupenství.       (Čtěte na stránkách VTM)


Plánované kolonii na Marsu hrozí rychlý kolaps ..... Studenti Massachusettského technologického institutu vydali studii, podle které jsou případní kolonisté, kteří se vydají na Mars v rámci soukromého projektu Mars One, nejen odsouzeni k tomu na Marsu zůstat (Mars One počítá pouze s cestou ze Země na Mars, bez možnosti návratu), ale navíc i k poměrně rychlé smrti.

Skupina studentů z MIT, kteří se systematicky věnují analýzám velkých kosmických programů, použila veřejně přístupná data o misi Mars One a s jejich pomocí simulovala expedici na Mars, zejména fungování vesmírné kolonie na povrchu Marsu.

Podle propočtů studentů první člověk v této marsovské kolonii “robinsonů” pravděpodobně zemře již za 2-3 měsíce (nejpravděpodobnější doba vyšla autorům studie jako 68 dní). Problém je způsoben nedostatky současné technologie, pokud jde o spolehlivé udržování životních podmínek v prakticky uzavřených ekosystémech, konkrétně o udržování dýchatelné atmosféry. Stručně řečeno, lidé se v habitatech Mars One začnou po jisté době dusit nedostatkem čili nízkým parciálním tlakem kyslíku.

Jak k tomu může dojít? Problém tkví paradoxně v tom, že kolonisté si budou ve stejném uzavřeném prostoru uvnitř habitatů, kde budou žít, pěstovat rostliny, které budou nutně potřebovat ke své obživě. Tyto rostliny budou produkovat kyslík, kterého bude brzy v uzavřených habitatech nadbytek, což způsobí velké riziko nezvládnutelného požáru v kolonii. Systém tedy bude muset vypouštět nadbytečný kyslík ven do marsovské atmosféry, avšak jelikož momentálně nedisponujeme žádnou v kosmu vyzkoušenou technologií, která by vypouštěla selektivně kyslík a ostatní plyny, zejména dusík, nechávala uvnitř systému, bude také nutné vypouštět velké množství dusíku. Kolonisté však nebudou mít na Marsu pravděpodobně k dispozici žádný způsob, jak dusík ve své umělé atmosféře z vnějších zdrojů doplňovat (množství dusíku v nádržích kolonie bude omezené). Jelikož tedy podíl dusíku v umělé atmosféře bude stále klesat, systém bude muset snižovat také parciální tlak kyslíku, aby nedošlo k požáru. A jednoho dne se parciální tlak kyslíku dostane až k tak nízké hodnotě, která bude nedostatečná pro život člověka. Ještě předtím se však prostředí v celé kolonii stane 100% vlhkým “skleníkem”. V konečném důsledku se dokonce dovoz veškeré potravy ze Země autorům studie jeví jako levnější než pěstování vlastní potravy na Marsu (!).        (Čtěte na stránkách Leonardo)


Tajemné legendy kmene Zuni a záhadný Kaňon Chaco ..... Je jisté, že mýty a legendy o příchodu "bohů z nebes" se nenachází jen u kultur amerického kontinentu, ale že tyto prvky spojují více národů světa – a že existuje něco, co nedokážeme dosud vysvětlit: paměť lidstva zaznamenaná stovkami různých způsobů, tvořící jeden celek – a dokumentující v podstatě stále jedno a totéž: v dávné minulosti sestoupily na zem neznámé bytosti z hvězd. Nelze zatím vysvětlit i fakt, že původní obyvatelé Ameriky věděli, že jsme součástí spirálové Galaxie. Proto nacházíme na skalách po celé Americe tak často vyryté tajemné spirály všech velikostí.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Na rover Curiosity si na Marsu někdo posvítil ..... Vozítko Curiosity poslalo z rudé planety další unikátní záběr: tentokrát jde o jakýsi svítící zdroj neznámého původu. Podle některých jde o jasný důkaz přítomnosti původního obyvatelstva na Marsu, možná o maják. Jiní se domnívají, že na snímku je nějaká svítící bytost s křídly, nejspíš anděl. Podle vědců o žádnou nadpozemskou bytost pochopitelně nejde, ovšem určit zdroj jasného světla se jim zatím také nepodařilo. Všichni se ale shodují, že jde o velmi zajímavý snímek, který rozhodně stojí za bližší zkoumání.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Pět důvodů, proč odmítnout TTIP ..... Už jste slyšeli o TTIP? Pokud ne, nedivte se. O této důležité obchodní dohodě se moc nemluví. Novinář Lee Williams na webu The Independent píše důvody, proč bychom měli mít obavy z Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi Spojenými státy a Evropskou unií.

Tyto důvody pro obavy můžeme použít jako argumenty, proč TTIP odmítnout. 1) Bezpečnost potravin a životního prostředí ...Agenda TTIP bude „sbližovat právní předpisy,“ aby se právní předpisy Evropské unie v oblasti potravin a životního prostředí přiblížily k americkým předpisům. Ale americká pravidla jsou mnohem méně přísné, například 70% všech zpracovaných potravin prodávaných v supermarketech v USA nyní obsahující geneticky modifikované složky. USA má také mnohem laxnější omezení týkající se používání pesticidů. USA také používají v hovězím mase růstové hormony, které jsou v Evropě zakázány kvůli souvislosti s rakovinou. Američtí zemědělci se v minulosti opakovaně snažili zrušit tato omezení prostřednictvím Světové obchodní organizace, a je pravděpodobné, že TTIP tak využijí úplně stejně.

Obdobně to platí pro životní prostředí, kde eurounijní předpisy s názvem REACH jsou mnohem přísnější na poli potenciálně toxických látek. V Evropě musí firma prokázat, že látka bezpečná před tím, než může být použita; v USA je tomu právě naopak: každá látka může být použita, dokud není prokázána její nebezpečnost. Jako příklad lze uvést, že EU v současné době zakazuje 1200 látek pro použití v kosmetických prostředcích, USA jen 12.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Politici choří ropnou horečkou, co se jí říká svoboda a demokracie ..... Řečnická otázka: Co dnešní politici vědí líp, než že po noci přijde den? Že pouze jediná surovina si zaslouží přízvisko „černé zlato“ – ropa. Současný svět bez ní nemůže existovat; téměř všechny potraviny jsou pěstovány za přispění ropy, světová doprava se neobejde bez ropných derivátů, stejně jako je potřebuje i veškeré vyráběné zboží, na výrobu jednoho PC se spotřebuje ropa v množství desetinásobku jeho hmotnosti...

politici-chori-ropnou-horeckou-co-se-ji-rika-svoboda-a-demokracie

Jakákoli válka od první její těžby v roce 1844 v Kaspickém moři má podtext ropa; název pochází z polštiny a v překladu symbolicky znamená „hnis“. Ropa, zemní plyn a asfalt z povrchových ložisek však byly známy v Mezopotámii již 4 000 let př. Kr. Když královna ze Sáby dávala hádanky Šalamounovi, zeptala se ho: "Co je to? Prach země vyteče jako voda a osvětlí dům." A moudrý král bez váhání odpověděl: "Mumie." V nejlepších dobách jí produkovali až 40 litrů denně, dnes má název ropa a vytěží se jí denně přes sto milionů barelů. Ropa, novodobé prokletí, pro které ve válkách zemřely statisíce lidí; od Iráku a Sýrie, přes Libyi, až mj. po oblast Guinejského zálivu, kam patří Nigérie, Kamerun, Gabon, Republika Kongo, Angola, Rovníková Guinea...       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


16.10. 2014     Šestnáctého října 1978 se v pořadí již 264. papežem se stal krakovský arcibiskup Karol Józef Wojtyła. Zvolil si jméno Jan Pavel II..

Dnešní Světový den potravin (Světový den výživy) se slaví na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981.


93 % dětských potenciálních zlomenin je ošetřeno nesprávně ..... Na právě probíhající národní konferenci pediatrů zaznělo zarážející obvinění. Ze studie výzkumníků University of Maryland School of Medicine vyplynulo, že naprostá většina podezření na zlomeninu je na pohotovostech a v centrech neodkladné péče, ošetřena špatně. Dlahy, které mají zlomeným končetinám umožnit co nejlepší zhojení, jsou přikládány tak nevhodně, že neplní svou funkci. Od Joshua M. Abzuga, prvního autora studie si toto obvinění museli vyslechnout účastníci konference Americké Akademie Pediatrů (AAP), která se letos koná v San Diegu.

Více než devadesát procent kontrolovaných případů předpokládaných zlomenin lékaři dětem ošetřili špatně.

Tristního poznatku se dobrali ortopedičtí specialisté na University of Maryland tak, že si posvítili na 275 náhodných případů zlomenin u dětí a mladistvých. Dlahy, které jim měly zlomené kosti fixovat, jim moc platné nebyly a mohly napáchat na jejich zdraví hodně škod. Podle zjištění Abzugova týmu k tomu dochází nejspíš často i jinde. Praktikujícím lékařům držícím pohotovosti v zařízeních neodkladné péče, jak ze zprávy vyplynulo, se v tomto směru evidentně nedaří. Ošetřené zlomeniny, které se specialistům dostaly pod kontrolu, měly dlahy v naprosté většině chybně a v některých případech dokonce tak hloupě, že se samy mohly stát příčinou dalších zranění. Joshua M. Abzug je zkušeným primářem dětské ortopedie na University of Maryland Medical Center a nejspíš ví o čem mluví a asi má i dost důkazů, aby si to mohl dovolit mluvit. Dle jeho slov nejde jen o chyby mající za následek nějaké otoky, puchýře či kožní komplikace, ale o nedostatečné a nevhodné imobilizace zlomenin. I když dlahy na pohotovostních odděleních a v centrech neodkladné péče používají lékaři rádi a často, neumí to. Ve zprávě se dokonce praví, že jejich výkony by měly být považovány jen za dočasnou stabilizaci zlomenin s cílem snížení bolesti a pacienti by měli být bezodkladně směrováni na ortopeda-chirurga. Jeho důvěra v péči kolegů je tak „velká“, že ve všech případech požaduje, aby specialista dlahu sejmul a provedl kontrolu s případnými korekcemi, eventuálně zajistil další potřebnou nápravu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Na trhu lásky ..... Ve vietnamské obci Khâu Vai se pravidelně koná trh. Na tom by nebylo nic tak neobvyklého – pokud by se na něm nescházeli ex–partneři, nenabízely ženichům nevěsty a nesjednávala manželství. „Trh lásky“ však může nabývat nejrůznějších podob…

Na ten příběh jsem myslel už ve chvíli, kdy jsem v Ha Giangu sednul na motorku. Vypráví se, že odtud pocházela dívka, která zahořela láskou k muži z jiné obce i odlišného etnika. Pro mateřský kmen však byla natolik krásná, že mu ji odmítl vydat. Bojové vášně, které díky tomu vzplanuly mezi oběma kmeny, uhasilo až odloučení zamilovaného páru. Platoničtí milenci se od té doby potajmu scházeli jednou za lunární rok, 27. den třetího měsíce ve vísce Khâu Vai.

Legendu dodnes oživuje a rituálně zpřítomňuje každoroční „trh lásky“; místo setkání bývalých a nesezdaných partnerů. Ačkoliv jim láska již dávno vychladla, scházejí se zde pro to, aby společně zavzpomínali na staré dobré časy. Na „sňatkové tržiště“ však přicházejí i ti, kteří na svoji první lásku teprve čekají…       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Papoušci jsou šikovnější než se dosud myslelo. Umí používat i nástroje ..... Ptačí mozeček? Zoologu Alexi Kacelnikovi nedával spát už v jeho rodné Argentině. A v boji proti tomuto nespravedlivému klišé pokračoval ve Velké Británii. Nyní se svými kolegy z Vídeňské univerzity a Institutu Maxe Plancka v Německu dokázal, že se kakadu Goffinův, druh indonéského papouška, může naučit vyrábět a používat nástroje, píše francouzský list Le Monde.

Na začátku studie byly úkoly pro tříletého samečka Figara. Papoušek se narodil v biologickém centru Vídeňské univerzity a projevoval dvě vášně: rád jedl a rád si hrál s dřevěnými hůlkami. Aby získal oříšek umístěný za kovovou mřížkou, naučil se používat hůlku a pamlsek si přitáhl. Zároveň se naučil vyřazovat příliš krátké hůlky a pracovat jen s těmi nejdelšími.

Figarova šikovnost byla již sama o sobě objevem. Používání nástrojů ve volné přírodě bylo sice pozorováno u ptáků jako je pěnkava nebo vrána z Nové Kaledonie, která loví hmyz z děr ve stromech pomocí větviček, ale u papoušků nebylo nic takového dosud popsáno. Papoušek může počítat, rozlišovat barvy nebo tvary a samozřejmě mluvit. Ale i nejslavnější z nich, Alex, jehož úmrtí v roce 2007 věnoval list The New York Times zvláštní nekrolog, zřejmě nedokázal nástroj používat.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Máme na dosah recept na dlouhověkost? ..... Vědci z Harvardovy univerzity zjistili, že uměle podaná dávka proteinu GDF11 může dostat staré srdce do takové formy, že vypadá jako orgán mnohem mladšího jedince. Tento šikovný protein umí zlepšit i funkci mozku a svalstva. Experimenty s účinkem životodárného proteinu byly však zatím prováděny pouze na myších. Tatáž látka se ale nachází i v těle člověka a je možné, že s její pomocí senioři zažijí mnohem kvalitnější život bez neduhů a bolesti. Zatím nejstarší obyvatelkou planety je Francouzska Jeanne Louise Calmentová, která se s největší pravděpodobností dožila věku 122 let, 5 měsíců a 14 dní. Je pravda, že čas od času se vynořují senzační zprávy o lidech z Jižní Ameriky, Gruzie či jiných zemí, kteří se údajně dožili vyššího věku, ovšem chybějí jim přesvědčivé doklady totožnosti, které by jejich tvrzení doložily.       (Čtěte 21@století)


Český den akcí proti „stonásobně silnějším následovníkům ACTA“ – úmluvám TTIP a CETA – 18. Října ..... V sobotu 18. října proběhne Český den akcí proti připravovaným dohodám Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi EU a USA a Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou.

Pod záštitou Iuridicum Remedium a Ekumenické akademie bude v Praze na Náměstí Republiky od 10:00 do 18:00 připraven infostánek, kde bude moci veřejnost získat řadu informačních materiálů k připravovaným dohodám TTIP a CETA a jejich potenciálním dopadům na aspekty běžného života občanů ČR. Zároveň zde proběhne vizuálně atraktivní happening pro novináře, jimž chtějí organizátoři u příležitosti 2. kola senátních voleb upozornit české politiky i veřejnost, že tyto smlouvy mohou z národních parlamentů učinit pouhé fasády demokracie. Úmluvy mají ambice jít mnohem dále než na klasická obchodní ujednání.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Na naší planetě přistane po dvou letech tajuplný raketoplán ..... Americký vojenský raketoplán X-37B, bezpilotně se pohybující Boeing, se má vrátit ze své dvouleté mise ve vesmíru. Experimentální stroj známý také pod názvem OTV-3 - Orbital Test Vehicle 3 - má tento týden přistát na letecké základně Vandenberg v Kalifornii.

Původně civilní projekt, jenž byl spravován agenturou NASA, převzalo před deseti lety Ministerstvo obrany USA. Letoun připomíná raketoplán, podobně dokáže opakovaně startovat a přistávat. Zatím nebyl určen k přepravě lidí, avšak firma Boeing oznámila již před třemi lety, že připravuje novou verzi – X-37C, jenž umožní přepravu astronautů.

„Na rozdíl od NASA jsou ale vojenské úřady mnohem tajemnější a informace o přesných cílech projektu Boeing X-37 nechávají zcela bez odpovědi, případně se omezují na obecná tvrzení. Všeobecně se proto předpokládá, že Boeing X-37 má primárně vojenské účely," uvádí Martin Reichman na webu tajemstvi-vesmiru.cz.

Od 11. prosince 2012 se letoun pohybuje na oběžné dráze Země. Proč letadlo ve vesmíru setrvalo dva roky, o tom americká armáda mlčí. Jeho přísně tajná mise dosud trvá.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Cesta do nitra planety Země ..... I když zkoumáme okolní planety ve vesmíru, o vnitřním složení naší Země toho však víme stále velmi málo. Co je vlastně pod zemí a kdy se konečně dostaneme do skutečné hloubky?

Když čtete tento článek, s velmi vysokou pravděpodobností se nacházíte na povrchu planety Země. Dnes se budeme zabývat jejím vnitřním složením a strukturou. Ta je totiž stále velkou neznámou, alespoň z hlediska přesných a změřených údajů. Zatím jsme se totiž nedostali dále než do tenké kůry, která tvoří pouze zanedbatelnou část naší planety.

Země není sice perfektní koulí a před pár stoletími jsme si mysleli, že je doslova placatá, ale buďme rádi za to, jaká je. Poloměr naší planety je přibližně 6 378 km. Pokud se ptáte, proč má Země či jiné planety ve vesmíru vlastně kulatý tvar, může za to gravitace, která působí do středu.

Povrch Země je tvořen kůrou s tloušťkou od 6 do 70 km. Kůra je nejtenčí pod oceány, kde se jedná pouze o 6 až 8 km silnou čedičovou vrstvu, která je jinak běžně doplněna i žulovou vrstvou. Zemskou kůru tvoří především lehčí prvky, mezi které patří i křemík, hliník, vápník, sodík nebo draslík. Ty se do kůry postupem vývoje Země dostaly z pláště, který je pod touto kůrou.

Samotný plášť má několik sekcí dle rozdílného složení a tloušťky. Podrobnosti o této části naší planety se podařilo zjistit teprve ve 20. století z měření seismických vln a jejich šíření po celém světě. Svrchní plášť sahá až do hloubky přibližně 650 km. S vyšší hloubkou pochopitelně narůstá hustota a tlaky.

Na svrchní plášť navazuje v hloubce 650 km spodní plášť, který pokračuje až do hloubky kolem 2 900 km. Zatím se pouze předpokládá, že je tvořen křemičitany a těžšími prvky jako kobaltem nebo titanem. Hustota je oproti svrchnímu plášti až dvakrát větší.

V hloubce kolem 2 890 km začíná zemské jádro s teplotou blížící se šesti tisícům stupňů Celsia. Jádro tvoří 31 % hmotnosti Země a vinou gravitace v něm najdeme především těžké prvky. Mělo by se dle předpokladůjednat o železo (80 %), nikl, kobalt, křemík, kyslík nebo síru, přičemž jádro v hloubce mezi 2 890 až 5 150 km by mělo být v polotekutém stavu. Neměly by zde chybět ani další těžké prvky jako zlato nebo platina. Očekávat lze tlak kolem 140 GPa.

Za touto hranicí a přímo uprostřed Země se nachází pevné jádro ve tvaru elipsy, které se za rok otočí o půl stupně více než polotekuté jádro a povrch nad ním. To je důvod, proč je vytvářené magnetické pole, které obklopuje celou naši Zemi a zabraňuje průniku nebezpečných elektromagnetických částic s vysokou energií (především ze Slunce).       (Čtěte na stránkách VTM)


Svatý Prokop: záhadný vymítač ďábla ..... Svatý Prokop je asi jeden z nejpozoruhodnějších světců české historie. Nejenže konal dobro (což koneckonců musí každý světec), ale dodnes se s jeho jménem setkáváme na místech, která souvisejí z podzemím, podsvětím, pohanskými kulty a záhadami vůbec. Během svého pozoruhodného života se nepochybně setkal s mnoha tajemstvími dnes už ztracenými a navíc zřejmě ovládal i to, čemu dnes říkáme psychotronika.

"Vynikal také skrze Ducha svatého i tajemným darem prorockým, jsa schopen předvídati věci budoucí," tvrdí jedna stará zpráva o jeho životě. "Podle zjevení předpověděl také dva dny napřed konec svého pozemského života. Povolav k sobě muže řádného, synovce svého Víta a zbožného syna svého Jimrama, po pořádku jim vyložil budoucí události, jak je potom skutečný běh dění potvrdil. Vskutku pak následujícího dne, když po kanonické službě nešporní usedl na loži, byl zachvácen prudkou nevolností. Ač byl v posledním tažení a dýchal ze zbytku sil, přece neustával s paží mužně napjatou odrážet starého nepřítele, ďábla, dýkou své modlitby..."       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Konec americké nadvlády? ..... Nejnovější kniha Henryho Kissingera, bývalého ministra zahraničí Spojených států a poradce pro národní bezpečnost, nese název Obnovení světového řádu a jde o strhující čtení. Kissinger v ní mimo jiné popisuje, jak se po několik desetiletí utvářela zahraniční politika USA.

Také si všímá složitých interakcí mezi jednotlivými zeměmi a ideologiemi a jejich vývoje. Jde vlastně o dobře načasovanou analýzu současného světa, včetně jeho budoucího směřování.

konec-americke-nadvlady

Některá z hlavních témat Kissingerovy knihy najdete v interview, ve kterém exšéfa americké diplomacie zpovídal pro Bloomberg Businessweek novinář Charlie Rose.

Klíčovou myšlenkou knihy je, že svět prochází častými cykly, kdy se snaží sám sebe redefinovat neboli nově vymezit. A právě tato období s sebou přináší vyšší napětí i volatilitu. Stačí se podívat na Čínu a Rusko, které v současnosti vytváří silnou antiamerickou alianci, a to včetně odmítání dolaru. Tato aliance přitom roste na velikosti i vlivu. Říše středu se totiž kromě Afriky snaží rozšířit své pole působnosti i na společenstvo zadlužených jihoevropských států, tzv. Club Med, kde investuje například do infrastruktury.

Nový světový řád znamená oslabení nadvlády Spojených států, postupné omezování výhod rezervní měny a posílení obchodních zón mimo Evropu a Spojené státy. Když k tomu všemu ještě přičteme tolik potřebný boj proti radikálním islamistům, vychází nám, že potenciální geopolitická rizika budou hrát velkou roli při posuzování rizik a návratnosti.

Kissinger tvrdí, že současná doba je jednou z nejchaotičtějších, co kdy zažil. Každá část světa se snaží nově vymezit. Některé to dělají zevnitř jako třeba Čína, a jiné zase externě.

Evropský systém už světu nevládne; i v Evropě od něj upustili. A Spojené státy se přesouvají do nové éry, kde už neplatí jejich nadvláda. Té si přitom americká ekonomika užívala bezprostředně po druhé světové válce. Na druhou stranu, stále jsme klíčovým hráčem při utváření nového řádu. Bez naší účasti by bylo obtížné, aby mohl nový systém ve většině zemí světa vůbec vzniknout. Právě to byl ústřední Kissingerův argument, který přednesl v Businessweeku. Stejně bych vám ale doporučoval, abyste si jak interview, tak samozřejmě i knihu samotnou přečetli.       (Zdroj: Czech Free Press)


16 najlepších prírodných látok na úľavu od bolesti ..... Mávate bolesti? Nemusíte hneď siahať po voľnopredajných tabletkách z lekárne či silných liekoch na predpis. Existujú doslova stovky rastlín a byliniek, ktoré dokážu uľaviť od akejkoľvek bolesti – od reumy, cez migrény až po popáleniny. Čítajte ďalej a dozveďte sa viac. Mnohé farmaceutické prípravky sú síce efektívne a z času na čas aj užitočné, avšak môžu byť aj veľmi nebezpečné. Dobrou správou je, že je tu pre váš problém aj iné riešenie.

Takmer ku každému farmaceutickému lieku existuje rastlina, ktorá robí to isté, no oveľa bezpečnejšie, hovorí botanista James. A. Duke, autor Zelenej príručky farmácie o liečivých potravinách.

Lekár James N. Dillard, autor knihy Riešenia pre chronické bolesti k tomu dodáva: Bez ohľadu na to, ako dobre trafíte liek na predpis, ľudia s chronickými bolesťami nedospejú ku kompletnej úľave. Je to veľký problém a medicínska komunita nerobí dobrú prácu, aby ho vyriešila. Pred tým než sa podujmete na riešenie vašich bolestí, musíte najprv prestať konzumovať nekvalitnú stravu. Tá mnohé z nich totiž priamo vyvoláva.

Moderná západná diéta, pozostávajúca z vysoko spracovaných potravín, cukrov a modifikovaných sacharidov a zároveň ochudobnená o čerstvé ovocie a zeleninu, blokuje schopnosť nefarmaceutických prípravkov bolesť zastaviť.

Po tom, ako toto napravíte, môžete svoju pozornosť obrátiť na herbálne prípravky, ktoré skutočne aj prinášajú výsledky. Existuje napríklad vyše 60 druhov 〉 esenciálnych olejov na bolesť, ktoré majú analgetické účinky.

Okrem olejov existujú aj mnohé bylinky s podobnými účinkami. Tuto uvádzame 16 najlepších.

1, 2 a 3. Zázvor, Kurkuma, Svätá bazalka ... Tieto bylinky formujú takzvané trio v Ayurvedskej medicíne. Všetky 3 majú protizápalové účinky. Kurkurma (zložka v kari) obsahuje kurkurmíny, ktoré zmierňujú zápalové stavy ako napríklad reumatoidná artritída alebo psoriáza. Podľa Výskumného inštitúdu metodistov v Indianapolise „Pre každú z týchto byliniek existuje celá databáza vedeckých dôkazov“, uvádza doktor James Dillard, autor knihy Riešenia pre chronické bolesti.

4. Diablov pazúr (Harpagophytum procumbens) ... Táto, nie príliš lákavo znejúca bylinka, je výborná pre liečbu mnohých zdravotných problémov. Medzi ne patria napríklad potiaže s pečeňou či pálenie záhy. Má tiež protizápalové účinky a znižuje bolesti pri artritíde, bolesti hlavy a problémy s driekovou chrbticou. Zdravotné centrum pri Univerzita v Marylande publikovalo niekoľko štúdií, ktoré preukázali vysokú úspešnosť liečby Osteoartritídy práve Diablovým pazúrom.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


15.10. 2014     Dnes slavíme Mezinárodní den bílé hole / Den bílé pastelky. Dne 15. 10. 1964 se v New Yorku konalo zasedání Světové rady pro blaho slepců, které ustanovilo Mezinárodní den bílé hole, aby upozornilo na problémy zrakově postižených lidí.

Možná vám na první přečtení další dnešní svátek - Den venkovských žen vyvolá na tváři úsměv. Přesto se jedná o vážně míněný významný den, který vyhlásilo OSN. Podle odhadů tvoří ženy žijící na venkově přibližně 1/4 světové populace a svou prací vytváří více než polovinu množství světové potravy. Jejich postavení ale často není dobré – pracují v nepříznivých podmínkách, žijí v chudobě, práce bývá vzdálená od domova ... Den venkovských žen by měl přispívat k lepšímu poznání a pochopení daného prostředí a měl by pomoci situaci venkovanek zlepšit.


Ministr Richard Brabec (ANO): „Recyklaci prostě NEchceme!“ ..... Poslanci výboru pro životní prostředí sněmovny projednávají negativní pozici České republiky k návrhům Evropské komise na budoucí zvýšení recyklace. Pozici navrhuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Evropská komise navrhuje do roku 2030: - omezit výrazně skládkování a až 70 % komunálních odpadů recyklovat a opakovaně používat, - zvýšit recyklaci obalového odpadu na 80 %, - snížit množství odpadků v moři o 30 %, - snížit potravinové odpady do roku 2025 minimálně o 30 %, - zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a biologicky rozložitelných materiálů do roku 2025, - spalovat ve spalovnách pouze nerecyklovatelné odpady.

Komise očekává, že evropský průmysl by dozažením těchto cílů mohl uspořit asi 630 miliard euro ročně, což by vedlo ke zvýšení HDP v Evropské unii až o 3,9 %.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v navržené pozici České republiky však všechny výše uvedené cíle komise na zvýšení míry recyklace obalů a odpadů odmítá. ČR přitom v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou, když v roce 2012 recyklovala pouze 30 % komunálních odpadů, zatímco západní státy i dvojnásobek...        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)

Máme holt štěstí na ministry, co jsou mistry ve svém oboru ...


Jaký Měsíc měli nad hlavou dinosauři? ..... Čas od času se mezi amatérskými spisovateli sci-fi literatury i běžnou veřejností objevuje dotaz, jak by vypadala obloha v období dinosaurů, dejme tomu pozdní svrchní křídy (tedy před přibližně 70 miliony let). Astronomických záhad je tu dost. Existovala by alespoň některá dnes známá souhvězdí jako je Velká medvědice, Orion nebo třeba Labuť? Byl by Měsíc výrazně větší než dnes? Trvala by zatmění Slunce stejně dlouho a bylo by jich v průměru více než dnes? Kolik hvězd viditelných na současné obloze již tehdy existovalo a které již mezitím zanikly? Změnila by se výrazně orientace pásu Mléčné dráhy? Zkrátka jak vypadala obloha nad hlavou neptačích druhohorních dinosaurů[1]? Férové je hned na úvod poznamenat, že nemáme sebemenší ponětí, alespoň co se podoby tehdejších souhvězdí týče. Sebedokonalejší program na výpočet pohybu hvězd nedokáže jít tak hluboko do minulosti, aby reálně vykreslil oblohu křídového světa (ne že by se o to skalní fanoušci populárního programu Stellarium alespoň nepokoušeli). Víme jen tolik, že některé hvězdy (jako třeba extrémně horký modrý nadobr Rigel z Oriona s pouhými asi 8 miliony let) tehdy neexistovaly, zatímco jiné (například oranžový obr Pollux v Blížencích s více než 700 miliony let) již ano. Otevřená hvězdokupa Plejády nedaleko hlavy souhvězdí Býka vznikla právě v době největšího evolučního rozkvětu dinosaurů, přibližně před 125 – 80 miliony let. Víme také, že den byl na konci křídy asi o 20 minut kratší než dnes (více viz tento článek). Jak se to ale má s onou velikostí Měsíce, který by údajně byl vidět až o čtvrtinu větší než dnes? Tento „poznatek“ jsme mohli zaznamenat například v televizním seriálu Terra Nova, vyprávějícím o skupině lidí z 22. století, prchajících časovým portálem před zničeným světem nedaleké budoucnosti do hodně daleké svrchnokřídové minulosti        (Čtěte na stránkách OSEL)


Padělky iPhonů s paralyzérem jsou nebezpečné! ..... Při posledních akcích na západočeských tržnicích bylo o něco rušněji – mezi zabranými téměř 3000 kusy padělků za více než 19 milionů korun bylo také 25 kusů padělků mobilů s designem iPhonu. Podle etikety se nejednalo o mobil, ale o LED svítilnu s několika funkcemi, nevhodnou pro děti do tří let věku.

Inspektoři zjistili prodej iPhonů-paralyzérů u 10 prodávajících na třech tržnicích. „Před nákupem těchto napodobenin iPhonu chci spotřebitele důrazně varovat. Nejen, že nejsou o funkci paralyzéru žádným způsobem informováni, ale dosud není známa míra nebezpečí, kterou pro uživatele paralyzující výboj představuje. Proto bude falešný iPhone prověřen také z hlediska bezpečnosti,“ řekl Jan Řezáč, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Plzni.

Vizuálním posouzením napodobeniny iPhonu bylo zjištěno, že se nejedná o mobilní telefon. Na popisce je výrobek označen jako LED baterka a kromě popisu funkcí je na ní také uvedeno, že není vhodný pro děti do 3 let. Co však z informací na výrobku ani na obalu spotřebitel nezjistí, je jeho další funkce, neboť tlačítko na boku přístroje nezvýší hlasitost hovoru, jak lze u klasického mobilu očekávat, ale vygeneruje paralyzující elektrický výboj. Mobily s funkcí paralyzéru byly zajištěny jako padělky a jejich vzorky spolu s dalšími dvěma hračkami odebrány k ověření oprávněného podezření, že se jedná o nebezpečné výrobky.

Výrobek původem z Číny je na první pohled k nerozeznání od iPhonu a je vybaven pouze malou etiketou s informací, že se jedná o LED baterku. Paralyzér má na spodní straně na rozdíl od mobilního telefonu, se kterým ho pracovníci ČOI vizuálně porovnávali, další tlačítko a chybí mu stříbrný rámeček po obvodu. Jeho cena se pohybuje v řádu několika set korun.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Geneticky modifikované plodiny – jaké existují, kde se prodávají a co se pěstuje u nás ..... Přinášíme vám stručný přehled geneticky upravených plodin, kde se pěstují a s jakými se můžeme setkat u nás. V současnosti schválené a komerčně využívané typy geneticky upravených plodin:

Kukuřice – po sóji nejrozšířenější GM plodina používaná zejména jako krmivo, a to i v České republice, kam se dováží ze Severní a Jižní Ameriky. Geneticky upravená kukuřice přichází v největší škále odrůd ze všech GM plodin a setkáme se s ní i v ČR. Jí osázená plocha se však od roku 2008 neustále snižuje. Zatímco v roce 2008 to bylo 8 380 hektarů, v roce 2013 už jen 2 560 hektarů. V EU je jejím největším pěstitelem Španělsko, přičemž Německo a Francie produkci GM kukuřice na svém území zakázaly úplně.

Sója – nejrozšířenější GM plodina. Většina světové produkce sóji je geneticky upravená. U druhého největší producenta, Spojených států, tvoří podíl GM sóji 90 procent. Dalšími významnými producenty jsou země jižní Ameriky, i když Brazílie produkuje nejvíc konvenční (ne-GMO) sóji na světě). Sója se široce využívá v potravinářství (sojový lecitin, sojová mouka, sojový olej aj.), ale především jako krmivo. V této podobě se s ní setkáme i v České republice, kde ji farmáři široce využívají, vedle GM kukuřice, ke krmení hospodářských zvířat.

Řepka olejná – vyvinutá v polovině 90. let v Kanadě, kde dnes jasně dominuje (min. 90%) celkové produkci. V menší míře se pěstuje také v USA, Austrálii a několika dalších zemích. Řepka se používá na přípravu margarínu, výrobu oleje, bionafty a jako krmivo. V EU není komerční pěstování ani využití GM řepky povoleno.

Cukrová řepa – vyvinutá v roce 2008 Monsantem si získala okamžitou oblibu u amerických farmářů. Do dvou let převálcovala běžnou cukrovku a dnes má v USA 95procentní podíl na celkovém objemu cukrové řepy. Rostlina je odolná vůči herbicidu Roundup a přináší proto vyšší výnosy.

Brambory – pěstuje se odrůda Amflora vyvinutá německým chemickým koncernem BASF, ale pouze mimo EU. Kvůli vysokému obsahu škrobu se používá převážně pro technické účely, ale je povoleno i její využití jako krmivo. Odrůda od Monsanta, NewLeaf, byla schválena, ale kvůli nulové poptávce se v současnosti nepěstuje. Ruský výzkum ukázal vážné poškození orgánů u testovaných potkanů živených touto odrůdou. Britští vědci letos dokončili vývoj a výzkum odrůdy odolné plísni.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Plastové částice z kosmetiky a čistících prostředků zůstávají v řekách, zjistili vědci ..... Kanadští vědci objevili v řece sv. Vavřince plastová abraziva. Tento druh znečišťujících látek byl ve sladkovodních sedimentech zdokumentován vůbec poprvé. Ukazuje se, že řeky mohou být zaneseny plastovými mikročásticemi podobně jako nejznečištěnější mořské oblasti.

Tým vědců z McGill University v Quebeku našel v dolní části řeky svatého Vavřince množství polyethylenových částeček. Plastové mikročástice patří mezi rozšířené a známé znečišťující látky ve světových oceánech. V jezerech a řekách byly zaznamenány teprve nedávno.

Nalezené plastové kuličky mají méně než 2 mm v průměru a pochází pravděpodobně z kosmetických nebo čistících prostředků pro domácnost a průmysl, ve kterých se běžně používají jako abraziva (prostředek sloužící k obroušení nečistot). Vzhledem ke své malé velikosti a vztlaku mohou snadno projít čistírnou odpadních vod.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Gnostická teorie mimozemského narušování Země ..... Od dob rozmachu jevu UFO/ET v roce 1947 se rozbujely spekulace o mimozemském narušování planety Země. Existuje mnoho teorií, ale je tu jedna, která stojí zato, aby byla prozkoumána. Neobjevila se zde však po roce 1947, ale již přibližně o 1600 let dříve. Přesněji, důkaz pro tuto teorii vyšel na světlo během objevu v Egyptě v roce 1945 – ačkoli význam tohoto nálezu nebyl rozpoznán až do roku – hádejte dokdy? Do roku 1947.

Gnóze (“vnitřní vědění“) byla cestou experimentální mystiky, v níž novicové škol mystérií zkoumali ze široka psychiku a kosmos. Za použití psychoaktivních rostlin, jógy a sexuální magie prožívali tito prastaří věštci změněný stav vědomí a vyvíjeli síly siddhi – okultní dovednosti jako jsou jasnoslyšnost (schopnost slyšet věci mimo rozsah normálního vnímání) a dálkové nazírání. Gnóze byl druh jogínské noetické vědy, smíchané s parapsychologií. Při zesilování vnímání vyvíjeli gnostici široké kosmologické vize soustředěné na ženské božstvo, božskou Sofii. Gnostické tvoření mýtů je unikátní v tom, že zahrnuje plnohodnotné vysvětlení toho, jak do našeho slunečního systému přicházejí anorganické mimozemské bytosti!

Materiál z Nag Hammádí obsahuje zprávy o vizionářských zkušenostech noviců, včetně přímých setkání s anorganickými bytostmi, nazývanými Archonté (Archón/mn.č. Archónti; z řečtiny). Gnostické učení vysvětluje, že tyto entity vznikly na začátku formování slunečního systému před tím, než se zformovala Země. Archonti osídlují sluneční systém, mimozemskou říši jako takovou, ale mohou vniknout na Zemi. Kupodivu tento gnostický vhled je úzce ve shodě s pohledem Jacquese Vallee, který zastává názor, že ET/kyborgové pravděpodobně patří do místní planetární říše. Vallee také navrhuje, že záhada ET/UFO je “duchovní kontrolní systém”, jev, který “se chová pomocí procesu navykání (navykání si daným podmínkám)“ (Poslové podvodů). To je přesně to, co gnóze říká o Archontech: mohou ovlivnit naši mysl podprahovými technikami navykání. Jejich hlavní taktikou jsou mentální chyby (intelektuální virus či falešná ideologie, zvláště náboženské doktríny) a simulace. Archonti jsou pravděpodobně draví - na rozdíl od širokého rozsahu ne-lidských bytostí a bytostí z jiných dimenzí, gnózi rovněž známých, dále bytostí, které jsou mírumilovné anebo vůči lidstvu neutrální.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Jak loví vlci? ..... Vlk obecný (Canis lupus) je rozšířen po celé severní polokouli, ovšem v mnoha místech, kde dříve býval hojný, je vyhuben. V České republice žije velmi omezené množství této psovité šelmy, a to pouze v Beskydech při hranicích se

Slovenskem.

Vlci jsou schopni při honbě za potravou vyvinout rychlost 45 km/hod., krátkodobě dokonce 58 km/hod. Jejich 42 zubů dokáže kořist chytit a usmrtit.Vlčí srst se skládá ze dvou vrstev. Spodní jemná slouží jako tepelný izolátor, svrchní hrubá vrstva odpuzuje vlhkost. Izolace je to natolik dokonalá, že na vlkovi dokonce netaje sníh.

Vlci loví ve smečkách, jejichž velikost je limitována dostatkem potravy. Ty největší mohou mít až 20 členů sdružených kolem dominantního páru. Díky stylu a způsobu lovu ve smečce dokážou vlci ulovit i zvířata větší, než jsou sami. Hladová smečka si troufne i na buvola.

Hladový vlk dokáže na jeden zátah spořádat až 10 kg masa, průměrná spotřeba se pohybuje okolo 2 kg, přičemž zvíře je schopno i několik dní hladovět.        (Zdroj: 21@století)


Blíží se Orionidy ..... Po zklamání z Drakonid, u kterých byla pro letošní rok předpovězena zvýšená aktivita, která se však nakonec neuskutečnila, se můžeme těšit na pravidelný podzimní roj – Orionidy. Aktivita tohoto roje začíná kolem 15. října a končí 29., maximum pak připadá na 21. října. Meteory vylétávají ze známého zimního souhvězdí Orion, za hodinu jich můžeme vidět 15 – 20. Výhodou je, že letos nebude pozorování rušit svit Měsíce, který bude pár dní před novem.

Prach z Halleyovy komety

Meteorický roj Orionid je známý také proto, že jeho mateřským tělesem je asi nejznámější kometa vůbec – 1P/Halley. Proud částic z této komety křižuje dráhu Země dokonce dvakrát, v květnu tak můžeme pozorovat Eta Aquaridy a v říjnu právě Orionidy. Tyto částice tedy vstupují do atmosféry Země, kde způsobí světelný jev známý jako meteor. Meteory z roje Drakonid patří mezi ty nejrychlejší, do atmosféry vstupují rychlostí 66 km/s.       (Čtěte na stránkách Astro)


Každý Čech loni vyprodukoval 307 kilogramů odpadu, z toho 43 kg vytřídil ..... Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů. Ačkoli je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad.

Celkové množství odpadu vyprodukovaného v Česku loni meziročně vzrostlo o 1,2 procenta na 23,7 milionu tun. Téměř devět z deseti kilogramu připadá na podniky. „Tři čtvrtiny podnikových odpadů v České republice pochází každoročně od pouhých 300 firem," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. „Největší podíl na produkci podnikového odpadu mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř devět milionů tun odpadu," dodal.

Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum k dalšímu použití. Loni tak bylo dále využito 12 milionů tun odpadu, z toho asi milion jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři miliony tun odpadů, meziročně o 1,6 procenta mé­ně.

Ministerstvo životního prostředí prosadilo změnu zákona, která má vést k omezení skládkování a zvýšení recyklace k 50 procentům, jak Brusel požaduje do roku 2020. Jde o omezení skládkování směsných komunálních odpadů, recyklovatelných a využitelných odpadů.       (Čtěte na stránkách Agris)


Padání vlasů a předčasné šedivění ..... Z pohledu Tradiční čínské medicíny jsou kvalitní vlasy ukazatelem zdraví. Padání či předčasné šedivění je známkou určité dysfunkce esence ledvin a krve jater. Esence ledvin je energie, která primárně odpovídá za stav našich vlasů. Dědíme ji od rodičů. Je rovněž doplňována z našeho celkového stavu energie, tedy z jejího nadbytku. Její vyčerpanost je způsobena stresem, velkým úbytkem celkové energie, například po porodu, fyzickou či duševní zátěží, vrozenou nedostatečností, nadměrnou sexuální aktivitou.

Léčba směsí čínských bylin, jejímž základem je modifikace byliny He shou wu, trvá průměrně 6 měsíců. Během této léčby dochází u většiny klientů k obnovení již vypadaného porostu vlasů a to i na místech, kde již žádné nezbyly. A to i v případě vrozené nedostatečnosti. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že i na vysloveně holých místech na hlavě po určité době došlo k obnovení růstu vlasů. Pokud k vypadání vlasů nedošlo před velmi dlouhou dobou. Závěrem nutno podotknout, že léčba je zaměřena zcela individuálně. Tedy dle Vašeho aktuálního stavu.

I když jsou příznaky u několika osob podobné či stejné, u každého probíhá léčba jinak. Jiné složení bylinných směsí, trochu jiný postup.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


14.10. 2014     Roku 1946 byla založena Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a o 40 let později (roku 1986) byl na památku tohoto dne vyhlášen Světový den standardů (Světový den normalizace). ISO se stará o tvorbu mezinárodních standardů.


Říp asi skutečně soptil ..... V učebnicích jsme se většinou setkávali s tvrzením, že Říp byl taková „polosopka“. Láva zde byla sice vytlačena nad zemský povrch, ale tím to skončilo a erupce se nikdy nekonala. Aktuálně ale převládá jiný pohled na věc.

Výzkum okolní ztuhlé lávy tvořící masiv hory totiž vedl k závěru, že složení chemické lávy odpovídá spíše regulérním vulkánům. K explozi (nebo více explozím) mělo podle datování dojít asi před 25 miliony let – v oligocénu. V té době byla hora, dnes tedy spíše kopec, mnohem vyšší a na rozdíl od současné známé zaoblené podoby měla také mnohem příkřejší tvary. Výsledkem následné eroze jsou hromady suti, které horu obklopují dodnes; stojí na nich například vesnice Ctiněves.       (Zdroj: Science WORLD)


Velká pardubická – pohled do historie a současnosti ..... Dnes se jede nejprestižnější dostihový závod v České republice, Velká pardubická. Níže se dočtete jak o její historii a současnosti, tak i o zajímavostech tohoto velkolepého závodu. Víte například, že se letos mohl jet již 158. ročník tohoto světově proslulého závodu?

Tradice závodění s koňmi vychází již ze středověkých honů, kterých se účastnili pouze příslušníci vyšší šlechty. Ti na sobě mívali barevné kabáty, aby byli v podzimních lesích mezi stromy dobře viditelní. Tato zábava každoročně předcházela jednotlivým slavnostem na hradech a zámcích. Při lovu divokých zvířat pomáhali šlechticům lovečtí psi (většinou jezevčíci a ohaři), kteří ve smečce zvěř stopovali a pak se za kořistí vrhli. Následováni byli četnými koňmi s urozenými šlechtici v sedlech. Ti na svých ořích překonávali nejrůznější přírodní překážky jako například popadané větve či celé stromy, menší vodní toky, příkopy apod. Na našem území byly typické tzv. parforsní hony. „Byla to předem připravená štvanice, kdy šlechtická společnost na koních ve volném terénu sledovala vystopovaného nebo předem odchyceného a ze schránky vypuštěného jelena prchajícího před psí smečkou, s cílem ho zcela vyčerpat a neschopného dalšího unikání zabít tesákem, nebo v pozdějších letech jen vyčerpat tak, že již nebyl schopný dalšího útěku a pak jej vrátit zpět do jeho původního prostředí.“ (zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Ze šlechtické zábavy se později vyvinuly opravdové závody. První z nich se konal roku 1836 v Chlumci, kde tehdy vládl Oktavián Kinský. Ve stejném roce se v Anglii běžela Velká liverpoolská. Díky snaze knížete Františka Lichtenštejského se závody postupem času přesunuly do Pardubic. Hlavním důvodem byly lesy a pláně připomínající anglický park, který není tak symetricky upraven jako jeho francouzský kolega.

První Velká pardubická ... Naše závodní dráha vznikla roku 1856 a je považována za nejobtížnější dostihový závod v Evropě. Po 18 letech, tedy v roce 1874 (5.11.) se běžela první Velká pardubická. Na vítěze čekalo v cíli 8 tisíc zlatých. Prvního závodu se zúčastnilo 14 koní, z nichž pouze polovina dorazila do cíle. Prvenství si tehdy připsal žokej George Sayers v sedle plnokrevníka Fantomé.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Pět nejčastějších mýtů o vytápění ..... Přestože vytápění řeší každý majitel nemovitosti, je tento obor stále plný mýtů a polopravd, díky kterým není vytápění efektivní a mnohdy se zbytečně prodražuje...

Zeptali jsme se Ing. Jiřího Flassiga pracovníka infolinky bohumínské firmy VIADRUS, který denně zodpoví na desítky dotazů ohledně vytápění a ohřevu vody.

1) Čerstvé nebo vlhké dřevo kotli neškodí ... Pro spalování není vhodné ani jedno. Kromě snížení výkonu dochází při spalování mokrého nebo čerstvého dřeva ke zvýšené kouřivosti a emisím, což má za následek usazování dehtu v kotli. Čerstvé dřevo je dokonce horší než dřevo mokré, protože šťávy v něm obsažené při spojení s kondenzovanými párami vytváří extrémně kyselé prostředí, které mohou způsobit poškození kotle. Výrobci doporučují topit alespoňdva roky vyschlým dřevem pro zachování deklarovaných parametrů kotle.

2) Moderní kotle jsou bezúdržbové ... Ke správnému fungování každého kotle je důležitá odborná revize. Aby moderní kotle vyhověly emisním normám a držely si nízkou spotřebu, jsou vybaveny řadou technických prvků, které zefektivňují spalování. Odborníci doporučují servisovat kotel každý rok, nejlépe v letních měsících. Náklady na odbornou revizi kotle se pohybují v řádech stokorun a určitě jde o dobrou investici. Správně seřízený a vyčištěný kotel má nízkou spotřebu paliva a bude spolehlivě a bezpečně fungovat.        (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Mariňáci secvičují robočluny ..... Začaly s tím vzdušné síly. O tom, co jejich bezpilotní stroje tropí, slýcháme v televizi už delší dobu. Pozemní vojsko také nezůstalo pozadu a po robotických pohraničnících laškuje s autonomními chodícími mulami. Se svou troškou do válečného mlýna nyní přispěchalo i námořnictvo.

Na řece James River ve Virginii v srpnu letošního roku se konalo jedno z mnoha cvičení. Nic mimořádného, třináct hlídkových člunů kroužilo okolo mateřské lodi a jejich synchronizované tanečky poněkud připomínaly spartakiádní cvičení. Ti, kdož se dostali hodně blízko, to asi vyvedlo z míry, šlo totiž o lodě duchů, chyběly jim posádky.

Matthew L. Klunder. Začal na Hornetu až to přes činnost ve zpravodajské službě dotáhnul na šéfa výzkumu námořního loďstva s mimořádnými pravomocemi. Je osobou odpovědnou za řešení požadavků námořnictva včetně prověřování technologických novinek.

Akce měla jméno „CARACaS“, celým jménem Control Architecture for Robotic Agent Command a šlo o demonstraci synchronizace provozu rychlých útočných člunů s jinými plavidly, z nichž si každé plnilo svůj vlastní úkol. Nejprve čluny kroužily jako sršni okolo vlastního plavidla, které dostaly za úkol strážit, posléze se odpoutaly a za podpory vrtulníků nad „hlavou“ se vydaly k něčemu, co by mohlo být hrozbou a co bylo potřeba zaměstnat, zastrašit nebo zajmout.

Čluny jsou do velké míry autonomní a jejich chování se hodně podobá chování včelího roje. Umožňuje jim to vzájemné propojení a sdílení údajů ze svých senzorů. Všechny prvky tak mají „oči všude“ a protože každé z plavidel také přesně „zná“ jak svou vlastní polohu, tak i všech okolních plavidel, dovoluje to přenést na jeho počítačová bedra i velkou míru autonomie. V případě ostrého boje je takové rychlé rozhodování velkou devízou.

Admirál Matthew L. Klunder, spolu s Robertem Brizzolarou, dalším vysokým důstojníkem armády potvrdili, že i když svěřili plavidlům hodně pravomocí k samostatnému rozhodování, je to člověk, který musí vždy potvrdit případný souhlas k použití zbraní.        (Čtěte na stránkách OSEL)

Kdyby lidé vymýšleli všechno tak dokonalé, jako prostředky pro zabíjení jiných lidí, nebylo by proč válčit.


Jáhly ..... Tato vysoce výživná, bezlepková potravina se získává odstraněním svrchní obalové vrstvy prosa setého, které platí za jednu z nejstarších asijských kulturních plodin vůbec. Tradiční staročeský stůl se bez jahel neobešel, hospodyňky z nich pekly tvarohovo-švestkový jahelník, chystaly sladkou medovou kaši s ořechy, či jáhly maštěné slaninou. Svatba, Vánoce i Velikonoce, to vše plynulo v jahelném rytmu, který však v průběhu staletí do pozadí vytěsnila rýže, brambory, těstoviny a další. Přitom, výše zmíněné, mnohdy nenabídne ani polovinu toho, co zdravím nabité jáhly.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Na náměstí Míru vyroste cela na podporu politických vězňů v Ázerbájdžánu ..... Člověk v tísni postaví v úterý 14. října na náměstí Míru v Praze celu, aby tak upozornil na nedávnou vlnu represí a nárůst počtu politických vězňů v Ázerbájdžánu. Cela bude na náměstí stát celé odpoledne od 14:00 do 18:00 a bude otevřena všem, kteří budou chtít vězně podpořit a na symbolických pět minut se obléct do mundůru. Připravena bude petice požadující propuštění vězňů a výstava a o lidských právech v Ázerbájdžánu.

V 16:00 se uskuteční představení akce pro novináře, kterého se zúčastní také Ázerbájdžánec Vugar Gojajev, který v současnosti pracuje pro lidskoprávní organizaci Human Rights Watch v Berlíně. Svou účast přislíbil také bývalý disident a aktivista v oblasti lidských práv Jan Ruml. "Akce se mimo jiné zúčastní primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, který by měl celu navštívit v 16:30, ve stejný čas jako barmský blogger a aktivista Nay Phone Latt, který jako politický vězeň strávil za mřížemi pět let. "Zájemci budou moct napsat pohlednici, kterou pošleme nespravedlivě zadrženým," říká Adéla Pospíchalová ze společnosti Člověk v tísni. "Je to pro ně obrovská morální vzpruha." "Jsme přesvědčeni, že mezinárodní pozornost může politickým vězňům pomoci, aby s nimi bylo lépe zacházeno, nebo byli dříve propuštěni na svobodu," říká Pospíchalová. "Do cely proto zveme i politické představitele z různých politických stran a veřejně známé osobnosti."

Svůj vzkaz do Ázerbájdžánu posílá také Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a držitel Templetonovy ceny: "Myslím na všechny pronásledované zastánce svobody a demokracie v Ázerbájdžánu. Milí přátelé, v těchto dnech si v naší zemi připomínáme čtvrtstoletí od událostí, které neočekávaně a zcela pokojně zlomily moc, která porušovala lidská práva a občanské svobody. Pevně věříme, že každá nespravedlivá vláda dřív nebo později padne a splní se naděje těch, kteří touží po svobodě a jsou ochotni přinášet velké oběti. Přátelé, nejste zapomenuti!"       (Čtěte na stránkách Econnect)


Pražské víno putuje do sklepa. Finále je tady ..... Vínu nastala ta správná doba. Zatímco všichni milovníci vína obchází místa, kde dostanou letošní první mladé víno neboli burčák, vinařům a technologům začíná další tvrdá práce. Vedoucí vinice svaté Kláry v Botanické zahradě hlavního města Prahy Martin Beránek má plné ruce práce s hlavní sklizní.

S hodnocením letošní úrody je opatrnější. Do poslední chvíle můžou sluneční paprsky ještě ovlivnit cukernatost. Jak hodnotíte letošní sezonu? Zatím ještě neskončila. Tento týden bylo ještě slunečno, tak snad se ještě leccos dožene. U nás to není taková bída, jak každý říká. Bavíme se o průměrném roce. Kvalita i kvantita bude o něco vyšší, když to porovnám s loňským rokem. Není spokojenost, ale není ani žádný pesimismus.       (Čtěte na stránkách Agris)


Proč je dobré mluvit ke svému obrazu v zrcadle ..... „Říká se, že nahlas promlouvat ke svému obrazu v zrcadle je velmi zdravé,“ píše na svých internetových stránkách americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio. Tato praktika prý člověku pomáhá mít rád sám sebe, své tělo, a díky tomu také být úspěšnější v životě. Co je na tom ale pravdy?

Ano, dívat se do zrcadla a vlídně promlouvat k sobě samému skutečně představuje možnou terapii. Využívá ji i psycholog David Sarwer, který vede Centrum pro poruchy příjmu potravy na University of Pennsylvania.

Každého nového pacienta nejdřív postaví před zrcadlo a chce po něm, aby místo vět typu: „Mé břicho je nechutně obrovité“ říkal: „Mé břicho je kulaté, větší, než bych si přál.“ Cílem je, aby se pacient zbavil negativních myšlenek o sobě samém a svém těle.

Lze namítnout, že člověk je buďto hubený nebo obézní. Jenže velkou roli hraje jeho mentální nastavení. Tento fenomén loni zkoumali i nizozemští vědci. V rámci výzkumu pozorovali, jak se v místnosti pohybují pacientky trpící anorexií.

Jak proměnit zlé vzpomínky na dobré ... Bylo zajímavé, že tyto ženy se při procházení dveřmi krčily a stahovaly ramena, i když měly dost místa. Považovaly se totiž za obézní a měly pocit, že zabírají moc prostoru.        (Čtěte na stránkách ČR Plus)


Kameny měkké jako vosk ..... V červenci letošního roku 2011 to bude již 86 let, co se ztratil plukovník Percy Harrison Fawcett. Kdo že byl tento muž? Odkud pocházel? Kde, kdy a za jakých okolností se vlastně ztratil? A může mít vůbec na svědomí jeden z nejvýznamnějších objevů 20. století, který by dal odpověď současným vědcům a odborníkům a nabídnul by otevření novým diskuzím k již „uzavřeným tématům“?

Od roku 1906 byl Fawcett součástí týmu, jež měl za úkol mapovat neprozkoumaná území Jižní Ameriky. Byla to jedna z prvních moderních výzkumných expedic do krajů porostlých hustou džunglí. Již o dva roky později se stal velitelem expedice mající vytyčit hranice mezi Bolívií, Brazílií a Peru. Při této příležitosti se střetl s místními Indiány. Od nich se poprvé dozvěděl o starém kamenném městě ztraceném uprostřed džungle, poblíž kterého teče vodopád a kam se chodí napít obrovská neznámá zvířata. To město mu už nikdy nedalo spát. Ani jako další „skromnější“ záhady. Po skončení této expedice se výprava vydala zpět k pobřeží poblíž Rio de Janeiro. Na místní státní archiv podnikl Fawcett ‚útok‘. Skutečně se mu zde podařilo objevit tzv. ‚dokument č. 512‘. Zpráva obsahovala výpovědi portugalských námořníků a dobrodruhů o tajemném městě, které je velmi staré a opuštěné, ukryté kdesi v Amazonii. Fawcett si ho ihned spojil s legendou vyprávěnou Indiány. Nazval toto město ‚Z‘ (někdy také označováno jako ‚X‘) a zbytek svého života zasvětil jeho hledáním. Utvrzoval ho v tom i jeho přítel, sir Henry Rider Haggard (1856-1925). Ten mu daroval asi čtvrtmetrovou sošku z černého kamene a s vyrytými symboly. Údajně prý pocházela z bájné Atlantidy. Fawcett si tyto dvě legendy v hlavě dokonale propojil a v jeho představách se po skrytém městě v amazonské džungli začali procházet Atlanťané. Vskutku mohl být takto naivní nebo věděl něco více než ostatní?       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


První návštěvnicí Marsu bude dnes 13letá Alyssa Carson ..... Americká vesmírná agentura NASA připravuje systematicky k letu na rudou planetu teprve třináctiletou školačku z Baton Rouge ve státě Louisiana. Alyssa Carson je také jediným člověkem na světě, který navštívil všechny tři výcvikové tábory, jež má NASA v různých zemích. Budoucí astronautka se domluví francouzsky, španělsky, čínsky a turecky. Ambiciózní dceru podporují i její rodiče, kteří říkají, že Alyssin život je pečlivě naplánován na příštích dvacet let. Dívka už dnes přednáší na školách a přesvědčuje vrstevníky, že cílevědomý člověk může ve svém životě zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Ona sama si případnou porážku nepřipouští.        (Zdroj: ProcProto)

Chudák holka ... ale ještě asi nepoznala lásku - všechno se pak může změnit ...


13.10. 2014     Třináctého října 1307 byly tisíce členů Řádu templářů na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení. Protože se to stalo v pátek, je od té doby považován pátek třináctého za nešťastný den.

Padl mi do ruky obrázek, na kterém je nápis Oct.13 - No Bra Day ... takže něco jako Mezinárodní den bez podprsenky? Tak to by byl docela sympatický svátek, co říkáte?


Východočeské cyklostezky pod kontrolou ..... Region Východních Čech láká stále více návštěvníků a nabízí v okolí Labe hodně možností rekreace, poznávacích výletů a příležitostí k různému sportovnímu a kulturnímu vyžití. Jedním z důvodů zvýšeného cestovního ruchu je také širší síť cyklotras a cyklostezek. Zda jsou také služby, nabízené uživatelům cyklostezek, v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy, ověřovali východočeští inspektoři, kteří se vydali na kontrolu prodejců jako cyklisté.

Nedostatky zjistili u 19 prodávajících z 43 kontrolovaných. „Pokuty na místě v hodnotě 19 000 Kč byly uloženy ve 14 případech, dalších 5 subjektů čeká správní řízení. Vysoký počet závad, které jsme zjistili, není pro náš region dobrým vysvědčením, proto budeme v kontrolách na cyklostezkách pokračovat,“ řekl František Švihlík, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Hradci Králové.

Inspektorát ČOI se sídlem v Hradci Králové zaměřil svoji pozornost na nabídku služeb a prodeje

u cyklotras a cyklostezek, a to vzhledem k jejich husté síti a také rostoucímu počtu návštěvníků, které bohaté možnosti sportovního vyžití do tohoto regionu přitahují. Aby nebudili nežádoucí pozornost, přizpůsobili se prostředí a vyrazili na kontrolu jako cyklisté.         (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Je sexting normální, nebo puberťáky kazí? ..... Posílání lechtivých či vyloženě nemravných SMS je podle jedné nové studie normální součástí dospívání a nejen pro pokročilé puberťáky. Rodiče, kteří již zachytili nějakou vyloženě chlupatou zprávu své ratolesti, nemusejí mít obavy, že jim doma rostou devianti.

Digitálních zprávy zahrnujících i obrázky či klipy nejsou podle studie zveřejněné v časopise Pediatrics automaticky varovným signálem o náběhu rizikového sexuálního chování.

„Sexting dospívajících je poměrně běžný,“ ujišťuje Dr. Jeff Temple, docent a psycholog na University of Texas. Studie jeho týmu sledovala souvislost mezi sextováním a sexuální aktivitou. Sledovali různorodé skupiny dospívajících v Texasu po dobu šesti let.

Například spojitost mezi odesláním vlastního hanbatého obrázku (zpravidla ve 2. a 3. ročníku střední školy) a pozdější vlastní sexuální aktivitou (většinou o rok později) byla nízká. Jedinci, kteří sextovali, měli jen nepatrně vyšší pravděpodobnost styku, než jejich vrstevníci, kteří nesextovali. Spojitost s pozdějším rizikovým sexuálním chováním se pak neprokázala vůbec.

Zároveň však výzkumníci zjistili, že posílání lechtivých obrázků potvrzuje, že jedna fotka je výmluvnější než slova. Poslání odvážné fotografie bylo většinou součástí prohlubování vztahu a signalizací zvýšených šancí a zároveň symbolizovalo vzájemnou důvěru.       (Zdroj: National Geographic)


LEGO po padesáti letech končí se Shellem – reaguje na výzvu milionu lidí ..... Firma LEGO zveřejnila prohlášení, že neobnoví smlouvu o společné propagaci s ropným koncernem Shell. Stalo se tak měsíc po té, co Shell odevzdal americkým úřadům plány na těžbu ropy v moři u Aljašky.

Kampaň Greenpeace, kterou za tři měsíce podpořil více než jeden milion lidí, vyzvala LEGO, aby přestalo na hračkách propagovat značku Shell kvůli plánům na těžbu ropy v Arktidě. Ke kampani se „přidali“ také obří LEGO panáčci z kladenské továrny této firmy.

Přístup firmy LEGO je v přímém rozporu s tím, o co usiluje Shell. LEGO se například zavázalo, že bude vyrábět více čisté energie, než spotřebuje, že postupně odstraní ropu ze svých produktů a že chce ve spolupráci s partnery zanechat lepší svět pro příští generace.

Ve svém vyjádření společnost LEGO argumentovala tím, že se jedná o záležitost mezi Greenpeace a firmou Shell. Greenpeace trvá na tom, že se LEGO pod tlakem veřejnosti rozhodlo správně, ale v budoucnu by si mělo své partnery vybírat obezřetněji. Vzhledem ke smluvním podmínkám bude současná vzájemná propagace obou firem dokončena.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Proč je skupina 0 tak důležitá? ..... Lidem, kteří vlastní krevní skupinu 0, se říká v lékařské terminologii univerzální dárce. Krev od univerzálního dárce může při transfuzi dostat kterýkoliv pacient. Proto se krevní skupina 0 používá v případech, kdy je pacient bezprostředně ohrožen na životě a není čas na laboratorní vyšetření a zjištění jeho krevní skupiny.

Krevní skupina je popis vlastností červených krvinek každého jedince. Nejdůležitějšími informacemi jsou krevní skupina AB0 a také Rhesus faktor (Rh faktor), který může být buď +, nebo -. Krevní transfúze neidentické krevní skupiny by vedla k okamžité imunologické reakci a ke shlukování a rozpadu krvinek této darované krve. V organismu by tato reakce způsobila akutní zdravotní problémy, které by mohly vést až ke smrti. Krevní skupina se dědí po rodičích.        (Zdroj: 21@století)


V centru Znojma se poprvé sklízelo víno, hroznů bylo půl tuny ..... Vinařství Lahofer dnes v centru Znojma sklidilo první, tedy panenskou úrodu hroznů na Rajské vinici. Vinohrad se nachází na historických terasách pod chrámem svatého Mikuláše, který tvoří jednu z dominant města. Firma sklidila asi půl tuny hroznů Veltlínského zeleného. Bude z nich na 600 lahví vína, polovina půjde na propagaci města, řekl dnes ČTK marketingový a obchodní ředitel Vinařství Lahofer Daniel Smola.

Vinice byla osázena veltlínem před čtyřmi roky. Letos z ní bude víno poprvé. Podle odborníků první sklizeň nebývá nejkvalitnější, například ve Francii se vína z panenských vinic ani na trh nedostanou.

O vysázení vinohradu rozhodlo Znojmo před sedmi lety. Vinici do nájmu získalo Vinařství Lahofer. Kromě Veltlínského zeleného na ploše 20 arů vysadilo ještě asi 1000 hlav Sauvignonu a o polovinu méně Ryzlinku rýnského. "Všechno to jsou odrůdy typické pro Znojemsko. První sklizeň dalších odrůd bude až v příštím roce," uvedl Smola.

Vinice na znojemských terasách byly už ve středověku. Obdělávání místa v prudkém svahu bylo ale velmi náročné, proto se odtud vinice vytratily a namísto nich se objevily náletové dřeviny. Každá hlava vinné révy má nyní vlastní kůl, což vyžaduje náročnější práci. Sběrači se pro hrozny musí ohýbat. Tento typ práce se už na produkčních klasických vinicích nevyskytuje.        (Čtěte na stránkách Agris)


Výzva příznivcům všech forem přírodní a alternativní medicíny ..... Velká část přírodní medicíny včetně výživového poradenství byla českou vládou postavena mimo zákony České republiky. Podle současného znění zákona ji totiž smí vykonávat pouze osoba s ukončeným lékařským vzděláním. Tím je mnoho set nelékařů různých specializací vystaveno situaci, že by vlastně měli ihned ukončit svoji činnost a jít se přihlásit na pracovní úřad - coby zásahem státu nezaměstnané osoby. A jsou už i první potrestaní za tuto nově klasifikovanou a masivně rozšířenou protizákonnou činnost. Není to žádný hoax, žádná spiklenecká teorie - podrobnosti v článku Kauza zákaz alternativní medicíny.

Proč slůvko „masivně“?

Podle některých informací z internetu se počet lidí využívajících přírodní medicínu odhaduje v ČR na cca 800.000 osob. Část z těchto uživatelů si třeba „jen“ kupuje nějaké své přírodní produkty v lékárně či v internetovém obchodu – také Ti jsou aktuálně postiženi jiným zákazem – trestným se stal popis těch tradičních účinků, které nejsou schváleny z Bruselu – viz článek Chcete vědět, co léčí lipový květ? Už se to nedozvíte!

Někdo má to štěstí, že chodí do nějaké poradny k alternativnímu lékaři – ty zákaz činnosti přírodní medicíny ZATÍM nepostihl. Ale co vy, tisíce ostatních, využívajících služby svých oblíbených a pro vás dostatečně důvěryhodných NElékařů - homeopatů, léčitelů, nespočtu různých „babek kořenářek“ a nejméně jednoho dědka kořenáře – pana Břetislava Nového, senzibilů (tím nemyslím podvodníky, ale ty skutečně nadané) a jiných nelékařských poradců?

Necháte si líbit tuto plíživou státní agresi, která znovu zaťala své drápy? Jak je správně v článku uvedeno, „Petice nefungují a politici z nich mají srandu“. Co tedy jiného? ZORGANIZOVAT SE by měl být základ pro jakýkoliv další postup.

Jaké jsou možnosti organizovaného úsilí, ukazuje příklad sousedního Německa – tam se také kdysi státní aparát pokusil přírodní medicínu postavit mimo zákon. A došlo k vyvolání takového občanského odporu, že výsledek by přesně opačný, než si farmakologická lobby přála - následkem lidového odporu byla UZÁKONĚNA možnost čerpat na přírodní medicínu příspěvek ze zdravotního pojištění.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ebola není sama: tváří v tvář novým virům ..... virus0Roku 1967 pronesl jeden vedoucí činitel Amerického úřadu pro zdravotnictví projev, v němž oslavoval definitivní přemožení infekčních chorob. Brzy se však ukázalo, že šlo o poněkud předčasné fanafáry - za poražené nepřátele stále častěji nastupují další a ještě nebezpečnější. Přitom tolik populární AIDS či Ebola jsou jen špičky ledovce.

Tisícovka vojáků vyzbrojených rychlopalnými zbraněmi a doplněná oddílem několika stovek veterinářů postupovala od vesnice k vesnici. Pod dávkami jejich samopalů tentokrát nehynuli vojáci protivníka, ale prasata nakažená dosud neznámou virózou. Na počátku této podivné bitvy bylo padesát lidí zabitých chorobou, na jejím konci bezmála sedmdesát tisíc zastřelených vepřů.

Ne, to není poněkud slaboduchý scénář k dalšímu katastrofickému filmu. Přestřelka armády s virem se skutečně odehrála v Malajsiji. Těžko soudit, zda šlo o přehnaně razantní akci, nebo zda se díky rychlému zákroku podařilo zabránit něčemu mnohem horšímu. Ledacos ale svědčí spíše pro druhou možnost.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


StB v novém převleku? ..... to nejlepší totiž přišlo až na závěr demonstrace, když se svým projevem vystoupil předseda Národní demokracie Adam Bartoš. Hned první Bartošova slova přehlušil řev projíždějící kolony motorek. Když zhruba stovka motorkářů obkroužila poprvé Václavské náměstí, považovali to shromáždění za mírně otravný vtip. Při třetím kole nesnesitelného řevu motorů, v němž nebylo slyšet vlastního slova, už bylo jasno.

Nešlo přitom o nic spontánního: Celou akci koordinovali záhadní „zelení mužíčci“ v reflexních vestách, kteří jako „regulovčíci“, dávali při vjezdu a výjezdu motocyklů pokyny a zřejmě i zastavovali dopravu – aby mohla stovka motorkářů bez problémů kroužit kolem pomníku a rušit Bartošův projev. Zhruba po patnácti minutách začala situace houstnout. Někteří rozhořčení demonstranti vstupovali do vozovky a snažili se zabránit motorkářům v průjezdu. Nešlo mimochodem o „harleyáky“ v kožených bundách, spíše o sbírku floutků „zlaté mládeže“, kteří začali na demonstranty najíždět. Jen zázrakem nedošlo ke zraněním na obou stranách. Po skončení Bartošova projevu „motorkáři“ jako mávnutím kouzelného proutku zmizeli. Opět za pomoci „malých zelených regulovčíků“ náhle spořádaně opustili po magistrále Václavské náměstí.

Nejzajímavější na celé provokaci bylo však něco jiného: Před incidentem byla na místě přítomna Městská policie, která měla ohlášenou demonstraci a její účastníky chránit. Jenže policisté zmizeli stejně tak rychle, jak se objevili „motorkáři“. Na místě se „muži zákona“ objevili znovu až po odjezdu motorkářské guerilly. Byla to snad právě policie, kdo celou provokaci připravil a kdo ji s Hudečkovým magistrátem koordinoval?

Mezi demonstranty byli i někteří signatáři Charty 77. Když „poslouchali“ Bartošův projev za řevu motorek, vzpomněli si mnozí na stejný scénář, který použila StB při pohřbu filosofa Jana Patočky. Projevy při pietním aktu na břevnovském hřbitově v březnu 1977 rušila StB stejným způsobem: „Náhodným“ řevem plochodrážních motorek z nedaleké Markéty.       (Výňatek ze stránek Protiproud)


Je to oficiální: Čína sesadila Ameriku jako největší ekonomiku ..... V dubnu 2012 jsme referovali, že vedoucí čínský analytik (a americký ex-patriot) profesor Michael Pettis v roce 2011 argumentoval, že čínské HDP by už mohlo být vyšší než americké, bude-li se počítat z parity kupní síly. A my jsme uvedli, že Arvind Subramanian – bývalý náměstek ředitele Výzkumného oddělení Mezinárodního měnového fondu, a nyní vedoucí člen kolegia Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku – říká, že Čína USA předběhla už v roce 2010.

V dubnu referoval Financial Times:

US stojí na prahu ztráty postavení největší světové ekonomiky a nejspíš spadne až za Čínu už letos, tj. dříve než všeobecně předpokládají vůdčí statistické agentury. Teď už je to oficiální…       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Jak spí zvířata ..... Potřeba spánku u lidí u zvířat bývá různá. Zatímco někteří lidé potřebují spát alespoň sedm hodin, aby byli druhý den svěží, savci například prospí padesát až sedmdesát procent dne. Rekord v tomto směru drží lev, který dokáže odpočívat až dvacet hodin. Naproti tomu slon spí zřídka více než čtyři hodiny.

Stěhovaví ptáci jsou schopni bez spánku urazit stovky kilometrů. Má se za to, že spí během letu, přičemž spí s jedním okem otevřeným, zatímco druhé je v bdělém stavu.

Ryby se oddávají odpočinku v krátkých periodách, ale některé druhy spí při plavání, jako například rejnok nebo žralok. Bez zajímavosti není ani fakt, že ve stoje spí žirafy, kůň nebo slon. Zavěšený hlavou dolů spíš netopýr, tučňák jen několik minut denně.        (Zdroj: Doplněk)


10.10. 2014     Dnešní Světový den duševního zdraví je jednou z mnoha aktivit Světové federace duševního zdraví a v kalendáři ho najdete od roku 1992. Jako další svátky se dnes slaví Den proti trestu smrti a Světový den zraku.


Nobelova cena za fyziku: žárovka snů ..... Nobelových cen za fyziku, které bezprostředně souvisejí s nějakým běžným předmětem denní potřeby, není zas tak moc. Ale zrovna ta letošní mezi ně patří: o tom, že výkonné a přitom úsporné LED mají něco do sebe, se mohl přesvědčit každý už v den vyhlášení laureátů v kdejaké prodejně eletrozboží. Svým způsobem to je přelomové, protože o rentgenu, laseru, urychlovači, a většině dalších oceněných vynálezů to říci nešlo.

"Osvětlení představuje 20 až 30 procent energetické spotřeby lidstva," konstatovala komise pro udělování Nobelových cen ve své zprávě. "Elektroluminiscenční modré diody jsou desetkrát efektivnější než běžné žárovky a mají mnohem větší životnost než zářivky. Přínos pro lidstvo při úsporách energie je tedy zjevný."

Medaili s portrétem Alfréda Nobela si tedy v prosinci ve Stockholmu převezmou japonští fyzikové Isamu Akasaki, Hiroshi Amano a Shuji Nakamura, kteří dokázali, aby do té doby nepříliš silné světloemitující diody (LED) začaly svítit modrým světlem - a hlavně silně. Odtud už vedla přímá cesta i k bílým LED a k dnešním LED žárovkám.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Jsou traumata prospěšná? ..... Má-li Nietzsche pravdu v tom, že co člověka nezabije, to ho posílí, pak by úplné odstranění všech krizí a protivenství z budoucího života dítěte vedlo k tomu, že se nezocelí a zůstane slabé a nevyspělé.

V této kapitole budeme rozvíjet myšlenku, kterou bychom mohli nazvat „hypotéza nepřízně osudu“. Ta tvrdí, že lidé strasti, protivenství či dokonce traumata potřebují a že teprve díky nim mohou plně rozvinout svoji vnitřní sílu a dosáhnout naplnění a nejvyššího stadia osobního rozvoje.

Nietzscheho výrok ale nemůže být pravdivý doslova, nebo aspoň ne vždycky. U lidí, kterým reálně hrozila smrt a unikli jí jen o vlásek nebo kteří byli svědky násilné smrti jiných osob, se někdy projeví posttraumatická stresová porucha (v angličtině označovaná zkratkou PTSD), což je vysilující stav, kdy postižení zažívají trvalou úzkost a přehnaně reagují na různé podněty. PTSD zkazí lidem život, a někdy dokonce natrvalo. Snáze podléhají panice nebo se při dalších životních útrapách rychle zhroutí. I když budeme brát Nietzscheho výrok jen obrazně (čemuž by on sám stejně dával přednost), přece jen výzkumy stresu za posledních padesát let ukazují, že stresory člověku obecně škodí a přispívají ke vzniku depresí, úzkostných poruch a srdečních onemocnění. S hypotézou nepřízně osudu proto musíme být opatrní. Abychom mohli určit, kdy jsou strasti a protivenství přínosem a kdy naopak škodí, podívejme se na vědecké výzkumy.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Co předčí viagru? Vypěstujte si indický ženšen! ..... Vitánie ašvaganda vám pomůže nejen jako silné afrodiziakum - zlepšuje i paměť a působí proti stresu. Chcete povzbudit svůj sexuální apetit? Nedejte na reklamu nabízející drahé pilulky. Zelenou viagru v podobě vitánie, známou také jako indický žen-šen, si v pohodě vypěstujete doma v květináči. A s překvapením zjistíte, že vitánie ašvaganda vám pomůže nejen jako silné afrodiziakum…

Klinické studie ukázaly, že vitánie ve svých léčivých účincích dokonce výrazně předčí legendární sibiřský žen-šen. Na rozdíl od něj ho ale můžete pěstovat i doma. Indická ajurvéda (v sanskrtu „věda života“) ji zná už 5 000 let jako omlazující prostředek, upevňující zdraví, mysl a sexuální sílu mužů i žen.

Afrodiziakum i univerzální lék ... Pokud byste chtěli to, co umí ašvaganda, nahradit různými podpůrnými pilulkami, museli byste vykoupit za velké peníze snad celou lékárnu. Tento indický ženšen totiž obsahuje desítky vzácných látek, blahodárně a komplexně působících na lidský organizmus.

Co všechno umí? Nejznámější jsou její silné afrodiziakální účinky, kdy mimo jiné prokrvuje oblast malé pánve a stimuluje sexuální prožitek. Pomáhá ale také snižovat krevní tlak a příznivě ovlivňuje plodnost. Je také výborným protizánětlivým, antivirovým a baktericidním prostředkem. Prospěje i po nemoci pro posílení imunity. Starším lidem zase vydatně pomáhá při zánětlivých onemocněních kloubů a při artritidě.

Této rostlině se ale také příznačně říká vitánie snodárná. Celkově totiž posiluje nervový systém, působí proti stresu a uklidňuje lépe, než prášky. Zlepšuje také paměť a soustředění, takže nejen studentům usnadní učení.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vyhráli jste – ale pozvěte nás domů! ..... Jedním ze způsobů, kterým se snaží pořadatelé předváděcích akcí dostat do soukromí spotřebitelů (a k jejich penězům) a současně se vyhnout nepříjemnostem spojeným s kontrolou České obchodní inspekce, je „výhra s poradenstvím“. Postup je následující:

Na začátku je telefonát, kdy volající zná pouze číslo majitele telefonu, takže neví, komu se dovolal. Přesto se volaný doví, že jeho telefonní číslo bylo vylosováno a on „vyhrál prémii“. Aby však tuto „výhru“ mohl dostat, musí uvést svoje jméno, adresu i kontakt, přizvat svého partnera, případně sehnat další pár lidí a spolu s nimi se zúčastnit prý hodinové „poradenské přednášky“, kterou má uspořádat u sebe doma.

Nabídka spotřebitele k převzetí „prémie zdarma“ v sídle firmy je odmítnuta s odůvodněním, že podmínkou získání prémie je právě poradenství, které proběhne u spotřebitele doma za přítomnosti dalších přizvaných účastníků. Pokud s „poradenstvím“ spotřebitel souhlasí, měl by počítat ne s hodinou, ale nejméně se dvěma hodinami času a vymýváním mozku na téma „jak si udržet zdraví“. A jaký bude výsledek? Slabší povahy podepíšou smlouvu na koupi zboží za několik desítek tisíc korun – buď v hotovosti, nebo na splátky. A za to dostanou „dárek“!

Riziko pro spotřebitele v tomto případě je, že taková prodejní akce nemusí být České obchodní inspekci hlášena. Spotřebitel sice má právo od smlouvy nebo smluv do 14 dnů odstoupit, ale může se stát, že zjistí, že nemá kde odstoupit, protože na adresách ve smlouvě uvedených společnost nesídlí a pro poštu je adresát neznámý nebo se odstěhoval.       (Čtěte v článku Šmejdy nikdo nezastaví na stránkách Spotřebitel)


Na Titanu se objevila kyanovodíková oblaka ..... Titan, největší z 62 dosud známých měsíců planety Saturn, je jedním z kandidátů na mimozemský život, který by se mohl vyvinout v podpovrchovém globálním oceánu vody s příměsí čpavku. Titan však má i hustou atmosféru z dusíku a metanu. Titan má roční období jako Země, ale každé z nich trvá místo tří měsíců sedm let. Po rovnodennosti v roce 2009, vstoupil jižní pól Titanu do věčné tmy polární zimy.

Nová studie vedená Leidenskou observatoří Nizozemského institutu pro výzkum a University of Bristol objevila na snímcích z kosmické sondy Cassini vývoj gigantických polárních oblaků tvořených kyanovodíkovým ledem pokrývající více než milion čtverečních kilometrů, což je zhruba čtyřikrát víc než je rozloha Velké Británie, které vznikly právě v důsledku této polární tmy.        (Zdroj: 21@století)


Je žvýkačka nejtoxičtější zboží v supermarketech? ..... Nedávno jsme se zeptali zhruba třiceti žen, z nichž většina byla mladších čtyřiceti let, jestli mají u sebe žvýkačky. Sedmadvacet z nich žvýkačky opravdu mělo, některé dokonce prozradily, proč milují konkrétní značku či příchuť.

I když tento průzkum nebyl reprezentativní, dozvěděli jsme se, že 90 % dotázaných žvýká každý den a některé zkonzumují za den víc žvýkaček. Tak jako u mnoha jiných věcí, kterým vystavujeme své tělo každý den, zkusme se zamyslet nad tím, jaké ingredience žvýkačky obsahují a jestli prospívají našemu zdraví.

Kolik z vás si někdy přečetlo složení žvýkaček? Pokud jste tak učinili, víte, o jaké látky se vlastně jedná? Jsou žvýkačky více karcinogenní než cigarety? V článku se dozvíte, že žvýkačky patří k nejtoxičtějším produktům, které konzumujeme, a že mohou způsobit některé velmi vážné choroby.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Kolem Země obíhají dva Měsíce ..... Náš Měsíc obíhá kolem Země čtyři miliardy let. Není ale sám. Chilští astronomové nedávno objevili asteroid 2014 OL339, který si k sobě naše planeta přitáhla. Druhý »Měsíc« měří v průměru 150 metrů a naším souputníkem se stal před 775 lety. A bude jím ještě po dobu 165 let.

Oběh kolem Slunce trvá tomuto objektu 364,92 dne. To znamená, že se Zemí je v dráhové rezonanci. K té dochází, když mezi dvěma tělesy vznikne gravitační vazba – rezonance, která ovlivňuje stabilitu jejich uspořádání. Známá je například orbitální rezonance mezi Plutem a Neptunem 2 : 3, což znamená, že na každé dva oběhy Pluta kolem Slunce připadají tři oběhy Neptunu.

Asteroid 2014 OL339 obíhá kolem slunce za obdobnou dobu jako Země, ale gravitace naší planety ho tlačí do excentrického zakolísání. Obíhá tedy po eliptické dráze. Po podobných drahách obíhá i další množství vesmírných skal a zdánlivě tak obíhají i kolem Země, přičemž oběh kolem Slunce jim stejně jako tělesu 2014 OL339 trvá asi jeden rok.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Paralelní svět ..... Družicová fotografie severního pólu, kterou pořídil v roce 1968 satelit ESSA 7, šokovala vědecký svět. Namísto severního pólu se na foto grafii objevila obrovitá okrouhlá černá díra. Za stánci na první pohled nesmyslné teorie, že svět je uvnitř dutý, zajásali. Získali konečně pádný důkaz stmelující jejich argumenty. Ortodoxní vědci mlčeli a mlčí dodnes, fotografie s černou dírou nebyla nijak vědecky vysvětlena. Oficiální věda raději vždy mlčí tam, kde nedokáže spolehlivě odpovědět.

O existenci paralelního světa, v němž existují jiné civilizace, se už napsalo hodně, ale málokdy věrohodně a už vůbec nikdy s pádnými důkazy. Známý polárník Richard Byrd (autor knihy Sám a sám), který v roce 1947 přelétával severní pól, se údajně dostal se svým letounem do jakéhosi časoprostorového pytle, takže namísto nad pustou a bílou plání přeletěl více jak dva tisíce kilo metrů nad zelenou oblastí s říčkami, jezery, pralesy a nebývale rozmanitou vegetací. Byrd tuto pevninu označil za nedotčený pozemský ráj, v němž snad jednou bude člověku dopřáno žít. Byrd údajně netušil, jak se do tohoto světa dostal, a neměl ani zdání, jakým způsobem tento záhadný svět opustil. Nevěděl, zda letěl uvnitř zeměkoule, anebo se vznášel na „klasickém“ pozemském nebi.

Teorie o paralelním světě, který se nachází v jiných časoprostorových dimenzích nedaleko nás, přinášeli nejrůznější fantastové už v minulých stoletích. Po výskytu UFO se objevila teorie, že létající talíře pocházejí právě z paralelního světa. Tyto teorie vysvětlovaly fakt, že UFO nemizí v kosmickém prostoru, ale doslova se ztrácejí v záhadném časoprostoru, což nesčetněkrát stvrdily radiolokátory. Záhadný časoprostor, v němž lze nadobro zmizet nebo se z něho navrátit, se stal už před tisíciletími inspirací pro mnohé mýty, pohádky a ústně dochované příběhy. Snad každý civilizovaný národ má ve svém kulturním odkazu literárně zpracovaný příběh o tom, jak někdo vstoupil do nitra země či do skály a vyšel odtamtud po mnoha letech se subjektivním pocitem, že tam strávil jen kratičkou chvilku.      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Test zimních pneumatik 2014 ..... Znáte ten pocit, když si v zimě vezmete boty se špatnou podrážkou a místo chůze se k cíli dostáváte spíš klouzavým pohybem? Podobně se můžete cítit i v autě, obujete-li nekvalitní zimní pneumatiky. Místo rozjezdu auto zůstává stát na místě a naopak po sešlápnutí brzdového pedálu pokračuje klidně dál. Pochopitelně, někdy jsou i sebelepší gumy na tvrdé zimní podmínky krátké, ale pokud obujete kvalitní materiál, budete mít alespoň klid na duši, že jste udělali maximum. Pak už bude záležet především na vašem stylu jízdy.        (Čtěte na stránkách dTest)


Ostrovy pro babočky ..... Tři ostrovy neposekaných kopřiv u cyklostezky na Hlubokou jsou domovem housenek baboček. Odhadujeme, že tyto ostrůvky umožnily přežít dvěma stům housenek, které by jinak byly sešrotovány mulčovacím strojem. V prostoru u sídliště Vltava za podjezdem Strakon ické silnice můžete tedy nyní spatřit i dospívající housenky, které jsou na zelených listech velmi nápadné, protože mají černé zbarvení. Nyní před zakuklením dorůstají velikosti pěti centimetrů a jsou tak viditelné i z dálky. Housenky babočky paví oko dokonce rády žijí ve společenstvech, vytváří rodinná hnízda a naleznete jich na jednom místě desítky. Až se babočky vylíhnou za několik týdnů z kukly, budou nás těšit velmi dlouho, protože budou žít až do

května příštího roku.

Ostrůvky jsou součástí projektu „Chceme motýly v Českých Budějovicích“. Mají sloužit především jako inspirace k péči o zeleň, která je prospěšná motýlům. Cílem projektu podpořeného magistrátem města České Budějovice, je propagovat jednoduché možnosti pomoci motýlům a zajistit péči o vybrané lokality v Českých Budějovicích. Více informací naleznete na

www.facebook.com/chcememotyly       (Čtěte Ďáblík, časopis sdružení Calla)


9.10. 2014     Dnešní Den Světové poštovní unie (Světový den pošty) se slaví v den jejího založení v roce 1874.


V Krušných horách vznikne první český námořní přístav ..... Zajímavé venkovní objekty mají zkrášlit krajinu poničenou těžbou uhlí pod Krušnými horami. Fiktivní námořní přístav se otevře veřejnosti v neděli po takzvaném mušličkovém pochodu. Cílem sdružení Moře klidu je navrátit přírodu lidem a ukázat jinou tvář kraje spojovaného tradičně s průmyslem a těžbou uhlí. Informoval o tom Jan Plíšek ze sdružení.

Fiktivní přístav na Liptické vyhlídce, která vznikla na rekultivovaném území patřícím Severočeským dolům, má podle sdružení evokovat možné vnitrozemní moře, které by mohlo zatopit všechny vytěžené oblasti v Podkrušnohoří.

Netradičních uměleckých objektů by podle plánu sdružení mělo vzniknout několik. "Náš koncept se snaží uchopit Podkrušnohoří jako lokalitu, která má kvůli povrchovým dolům podobný osud. Marina je po majáku ve Strupčicích druhou stavbou, která vznikla na jakémsi mořském pobřeží," řekl Plíšek.

K jednotlivým objektům chce sdružení nejprve vytvořit promenády, aby se mohli vrátit obyvatelé na místa, kde stávaly domy či celé vesnice, které musely ustoupit těžbě. "Je to taková snaha krajinu přeznačit a vytvořit v lidech dojem, že má smysl se zajímat o své okolí," doplnil Plíšek.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Muž téměř bez mozku má IQ 75 ..... Lidský mozek je značně adaptivní a snese leccos. Jsou známy případy života s jedinou hemisférou. Nyní byl objeven 44letý muž, který muž žije normální život, i když mu z mozku zbyla pouze tenká vrstva tkáně.

Prakticky celý mozek vyplnila tekutina, při pohledu zboku zůstala pouze obvodová vrstvička funkční hmoty. Dotyčný je ženatý otec dvou dětí s IQ 75, pracuje jako úředník a vede normální život (poznámka: i když IQ 75 se uvádí jako hranice mentální retardace). Přesné měření nebylo provedeno, nicméně ztráta mozkové hmoty se odhaduje na 75 %.

Dotyčný si nebyl subjektivně vědom žádných problémů s hlavou, do nemocnice se dostal kvůli bolesti v noze. V záznamech ovšem měl, že 14 letech byl léčen kvůli hydrocefalii, lékaři se proto pro jistotu podívali na mozek prostřednictvím tomografie, magnetické rezonance a dalších skenovacích metod. Ukázalo se, že postranní komory obsahující mozkomíšní mok, který chrání mozek před mechanickým poškozením, expandovaly a vyplnily skoro celou hlavu. Stalo se tak na úkor prakticky všech funkčních částí mozku, minimalizovaly se čelní, temenní, temporální a okcipitální laloky, v levé i pravé hemisféře.

Dalo by se očekávat, že postiženo bude prakticky vše, emoce, kognitivní funkce, zpracování vizuálních signálů, motorika i schopnost používat jazyk. Poškození je na pohled neslučitelné se životem. Šokovaní vědci uvádějí, že protože k němu ale docházelo postupně, mozek prokázal obrovskou plasticitu, dokázal se adaptovat a funkci poškozených (zaniklých) částí přebíraly jiné části. Proces nejspíš probíhal několik desetiletí.       (Zdroj: Science WORLD)

Ten člověk by měl u nás úžasnou šanci stát se politikem ...


Hledání nedotčených moří ..... Cílem projektu NGS „Pristine Seas“ (Nedotčená moře) je probádat, zhodnotit a pomoci ochránit poslední části divočiny v oceánu. Taková místa jsou živými studnicemi informací o tom, jak se propojují různé části zdravého mořského ekosystému. Jejich počet se však snižuje s tím, jak se rozšiřuje oblast působení rybářských flotil.

Tým projektu Pristine Seas vedený badatelem NGS Enrikem Salou zkoumá deset odlehlých míst a získané poznatky využívá k ovlivnění ochranářské politiky. Spolupracuje s vládami, nadacemi a jinými ochranářskými skupinami a přispěl k ochraně více než 385 000 čtverečních kilometrů oceánu, například mořské národní památky Pacific Remote Islands, spravované oblasti podmořských hor (Kostarika) a mořského parku Motu Motiro Hiva (Chile).

Vyhlášením oblasti se zákazem rybolovu okolo jižních Liniových ostrovů vytvořila vláda Kiribati i zde místo, kde je využívání oceánu omezeno. „Při potápění u jižních Liniových ostrovů zjišťujeme, jak vypadala moře v dřívějších dobách, v celé jejich bohatosti a kráse,“ říká Sala. „Když jsme sem přišli, změnilo se naše pojetí přírodního prostředí a stanovili jsme nová kritéria, podle nichž hodnotíme všude na světě zdravé a nezdravé útesy.“       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Nový trik podomních prodejců - nabízí zakázkovou výrobu ..... Sortiment podomního prodeje se stále rozrůstá. Až domů vám dnes přijdou nabídnout i matrace a lůžkoviny, a to zhotovené na míru. Zní vám to dobře? Má to háček. Záměrem podomního obchodníka je připravit vás o právo odstoupit od smlouvy.

Vše je dnes možné udělat na míru. Pokud však jde o zcela běžně průmyslově vyráběné zboží v obvyklé škále rozměrů, jako jsou právě matrace či peřina a polštář, a nabízí vám je podomní obchodník, je na místě ostražitost. Často se jedná jen o snahu vyzrát na zákazníkovo právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy uzavřené u něj doma. Výrobků vnucených během nečekané návštěvy obchodníka se potom tak snadno nezbavíte.

Právo odstoupit od smlouvy neplatí vždy. Konkrétní výjimky upravuje zákon a patří mezi ně situace, kdy bylo zboží zhotoveno podle specifických požadavků zákazníka. V pojetí neseriózních prodejců pak vzniká absurdní situace, kdy se zboží, které je běžně na trhu v daných rozměrech dostupné, bude údajně speciálně vyrábět dle pokynů a přání spotřebitele. Obchodník vlastně předstírá, že se nejedná o běžnou kupní smlouvu, ale o zhotovení věci na zakázku.       (Čtěte na stránkách dTest)


Nobelova cena za chemii udělena! .....Letošní Nobelovu cenu za chemii získali Američané Eric Betzig a William Moerner a Němec Stefan Hell za nové metody v oboru mikroskopie. Díky letošním laureátům mohla věda překonat omezení klasických mikroskopů. Jejich optiku totiž omezuje vlnová délka světla.

Letošní nositelé Nobelových cen však svou práci zanesli do miniaturních nanosvětů. „Ocenění vědci vizualizovali dráhy jednotlivých molekul uvnitř živých buněk. Dokázali spatřit molekuly, které vytvářely synapse mezi buňkami v mozku a sledovat bílkoviny související s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou,“ uvedla Švédská královská akademie.        (Zdroj: 21@století)


V pátek začne výlov největšího českého rybníku Rožmberka ..... Produkce ryb na jihu Čech bude podle rybářů letos průměrná. Negativně ji ovlivnil nedostatek vody na jaře a v létě. Meziročně ale bude lepší, loni ryby odnesly lokální povodně. Výlovy jsou téměř v polovině. Třeboňští rybáři dokončují výlov Ponědražského rybníku a chystají se na Rožmberk, největší český rybník. Do jeho plného vypuštění zbývají dva dny. Vedle podívané nabídne desetitisícům návštěvníků od pátku do neděle i gastronomické zážitky. Rybáři z českého moře vyloví asi 110 tun ryb, 20 tun odlovili v průběhu léta.

"Rožmberk vypouštíme zhruba 14 dnů. Má výpusť složenou ze dvou kanálů, přes kterou se dá odpouštět naplno 27 kubíků za vteřinu a ještě má vedle výpusti elektrárnu, která je schopná převádět dalších šest kubíků. V součtu představuje maximální odtok z rybníka 33 kubíků," řekl ČTK předseda představenstva akciové společnosti Rybářství Třeboň Josef Malecha. Tato maximální kapacita se ale využívá jenom při povodních. Před výlovem teče voda z Rožmberku rychlostí kolem pěti metrů krychlových.

Vypustit se musí téměř šest milionů kubíků vody. Po slovení je rybník v podstatě bez vody. Stejnou dobu, podle průběhu počasí, se pak napouští na kótu hospodářské hladiny. Rožmberk se dlouhá léta lovil ob rok. Loni se ale rybáři rozhodli k změně systému hospodaření, a to po opakujících se jarních povodních. "Obsádka, která byla v Rožmberku komorovaná, vždycky vykazovala velké ztráty, proto jsme přešli na režim každoročního výlovu. Nasazujeme ho vždy na jaře tak, abychom eliminovali ztráty při jarních povodních," vysvětlil Malecha.       (Čtěte na stránkách Agris)


Detektor na Mezinárodní kosmické stanici možná zachytil stopy činnosti temné hmoty ..... Už tři roky pracuje na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS) speciální částicový detektor s názvem Magnetický spektrometr Alfa (AMS-02). Jeho úkolem je zachycovat a analyzovat vysokoenergetické částice, které volně létají kosmickým prostorem a často k nám přicházejí z obrovských dálek mezihvězdného a mezigalaktického prostoru.

Někdy se jim také říká částice kosmického záření. Podle nových zpráv možná právě data naměřená detektorem AMS obsahují nepřímou informaci, kterou lze vyložit jako působení hypotetických částic temné hmoty.

Podle současných kosmologických a astrofyzikálních představ tvoří tzv. temná hmota asi 22 % hmotnosti vesmíru. Víme o ní však zatím jen velmi málo a nebyla zatím žádným způsobem přímo detekována. Viditelné svítící hmoty (například té ve formě atomů či iontů) je ve vesmíru asi 5x méně, tedy zhruba jen asi 4-5 % celkové hmotnosti. Zbývajících 73-74 % tvoří tzv. temná energie, o které nevíme téměř vůbec nic. Přestože temná hmota není přímo vidět, můžeme sledovat a také simulovat její gravitační či jiné účinky na jinou hmotu, na jiné částice. V tomto smyslu se v principu neliší od hmoty viditelné. Dá se také říci, že struktury temné hmoty významně ovlivňují, jak se v prostoru strukturuje hmota svítící, tedy galaxie, jejich kupy či nadkupy. Síť neviditelné hmoty je doslova jakousi „vesmírnou osnovou” pro rozložení hmoty viditelné. A v neposlední řadě shluky temné hmoty samozřejmě ovlivňují i své vlastní rozložení v prostoru.

Na činnosti Magnetického spektrometru Alfa se podílelo asi 60 vědeckých institucí ze 16 zemí. Během téměř 4 let fungování tento detektor zachytil a zanalyzoval asi 41 miliard částic kosmického záření, z čehož asi 10 milionů bylo tvořeno elektrony a pozitrony. Na základě jejich analýzy vědci zjistili, že vlastnosti kosmického záření by mohla ovlivňovat hypotetická částice tvořící část temné hmoty s názvem neutralino.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Hnutí Duha převezme v Německu cenu nadace EuroNatur ..... Ekologové ze sdružení Hnutí Duha na zámku Mainau na Bodamském jezeře v Německu převzali významnou cenu evropské nadace EuroNatur. Obdrželi ji jako první ze střední Evropy. Mezi její laureáty patří například Nelson Mandela či princ Charles. Podle podle nadace si ji hnutí vysloužilo díky ochraně přírodního dědictví v mezinárodním kontextu a zapojení do ochrany Národního parku Šumava a taktéž v souvislosti s letošním 25. výročím pádu železné opony.

Nadace oceňuje dlouholetou práci ekologické organizace na ochraně celoevropsky významného šumavského národního parku. Ten je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě a nepostradatelnou součástí takzvaného Evropského zeleného pásu, cenných chráněných území podél bývalé železné opony.

V minulosti cenu obdržel také například hollywoodský režisér Roland Emmerich, někdejší ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Klaus Töpfer i bývalý šéf národního parku Bavorský les Hans Bibelriether.

Hnutí Duha usiluje o ochranu šumavské divočiny před developerskými projekty a těžbou dřeva. Stálo například za dvěma blokádami kvůli nezákonnému rozhodnutí o kácení dřeva v NP Šumava, věnuje se ale i třeba legislativní a odborné činnosti.        (Zdroj: Silvarium)


Nová Windows a tajemství ztracené devítky ..... Microsoft se proslavil mimo jiné i tím, že každý druhý operační systém se mu moc nepovedl. Tentokrát na to vyzrál vskutku neotřelým způsobem: po Windows 8 nenásledují devítky, ale rovnou Windows 10.

Podivné číslování při uvedení Windows 10 na první pohled vypadá jako podobná magická past na nečisté síly, kdy pověrčiví hoteliéři vynechávají třinácté patro. Trochu nejasné sice je, proč v Microsoftu přeskočili zrovna devítku, když právě sudé systémy patřily k těm méně šťastným a když po ne moc povedených osmičkách byla naděje na to, že šťastné číslo 9 opravdu přinese štěstí. Ale doufejme, že mágové ve službách Microsoftu čarují správně - koneckonců je to především v jejich zájmu.

Plíživá kontrarevoluce?

Oficiální vysvětlení podivného číselného skoku je méně kouzelnické: pokrok oproti předešlému systému prý je tak obrovský, že si zaslouží víc než jeden stupeň. Ale počítačový lid už přispěchal i se svými zlomyslnými výklady. Podle fanoušků nakousnutého jablka má desítka evokovat latinskou číslici X a alespoň takhle dotáhnout na konkurenční OS X. Někteří komentátoři přitom inspiraci operačním systémem Apple v nedávno představených prvcích Windows 10 opravdu vidí. Naproti tomu podle německy mluvících uživatelů Microsoft chtěl desítkou zatajit nepříjemné poselství zašifrované v názvu nového systému, který by se v němčině vyslovoval "Windows nein".

"Bude to nejúplnější platforma všech dob," tvrdí o Windows 10 web Microsoftu. Jestli je to pravda, se ale zatím nedá říct, protože to, co bylo nedávno pod tímto názvem představeno, ještě zdaleka není konečná verze. Ta přijde na trh nejspíš až někdy v polovině příštího roku, podle jiných zdrojů dokonce až za rok. Takže zatím známe jen něco na způsob testovací beta verze - a nelze vyloučit, že konečná podoba ještě není moc jasná ani v Microsoftu.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Další veto prezidenta, nelíbí se mu záník lesních školek ..... Prezident Miloš Zeman dnes vetoval zákon o dětské skupině. Nelíbí se mu, že poslanci neschválili senátní verzi, která by umožnila pokračování lesních školek. Mluvčího Hradu Jiří Ovčáček v tiskové zprávě uvedl, že prezident plně podporuje existenci alternativ péče o dítě a občanských iniciativ tohoto typu.       (Zdroj: Deník)


8.10. 2014     Dnešní Mezinárodní den boje proti popáleninám byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy


Hodlají se strany řídit požadavky Pražanů nebo developerské lobby? ..... Nakolik budou členové vedení Prahy otevření po volbách svým občanům, jaký deklarují přístup k územnímu plánu nebo jak se chtějí vyrovnat s tlakem developerů na další změny Prahy? Arnika analyzovala předvolební programy devíti nejsilnějších stran a sestavila žebříček od stran občanům nejotevřenějších až po ty, které otevřeně deklarují, že by jim lidé do vládnutí vůbec neměli mluvit. Občany a městské části by podle svých programů nejvíce respektovaly Trojkoalice a Piráti, na opačné straně spektra pak jsou Strava svobodných občanů a ANO. Porovnejte si své názory s kandidáty ve volební kalkulačce na http://zmenyprahy.cz

„Jsme si sice vědomi, že předvolební programy nejsou zárukou, jak přesně se strany po volbách budou chovat, ale i přesto ukazují, jak kandidáti k Pražanům obecně přistupují. Kdo už v předvolebním programu napíše, že hodlá tlačit na výstavbu dálnic nebo inicioval změnu legislativy na omezení práv občanů, ten s obyvateli hlavního města plnohodnotný dialog těžko zahájí. Voliči tady ale nejsou od toho, aby jednou za čtyři roky vyjádřili názor a pak byli zticha. Veřejná kontrola a účast veřejnosti v rozhodování jsou jedněmi z nejdůležitějších nástrojů proti korupci,“ říká právnička Arniky Vendula Zahumenská.

Kromě tabulky níže připravuje ještě Arnika zveřejnění analýzy, jak zastupitelé ze stran současného vedení Prahy v minulé období reálně hlasovali.       (Čtěte na stránkách Arnika)


„Hloupé“ myšlenky, které změnily svět ..... Současný svět už si neumíme představit bez řady naprostých samozřejmostí. Paradoxně: mnohé ze starších nápadů, jež dnes běžně užíváme, byly v době svého vzniku zavrhovány jako naprosté nesmysly a jejich autoři byli okolí pro smích. Až další desetiletí prověřila, že mnohé vynálezy a objevy, které byly svého času směšné, jsou vlastně velmi užitečné.

Život bez elektřiny? A proč ne? Začalo to v roce 1821, kdy anglický fyzik Michael Faraday pracoval v Královském institutu v Londýně a náhodně sestrojil jednoduchý přístroj, který se stal předchůdcem všech elektrických motorů. Byl to obrovský skok kupředu, který ale jeho současníci nedokázali ocenit.

A co si máme slibovat od té vaší elektřiny? ... To, s jakým despektem byl Faradayův nápad přijat, popsal později americký filozof a politik Benjamin Franklin. V soukromém dopise popsal rozhovor, který vedl Faraday s ministerským předsedou Georgem Canningem. Když Faraday vysvětloval princip elektromagnetické indukce, Canning se ho jízlivě zeptal: „A co si máme slibovat od té vaší elektřiny?“ Na to mu fyzik odpověděl: „A co je zvláštního na novorozencích?“ a dodal: „Například i na tohle ´novorozeně´ můžete brzo uvalit daň.“

Faradayova myšlenka byla přijata až v 50. letech 19. století, kdy byl zkonstruován elektrický telegraf. Tehdy byl také na dně Atlantiku položen mezikontinentální telegrafní kabel. Elektřina se začala masověji využívat až v 80. letech 19. století. I dnes bychom se bez Faradayova nápadu obešli jen stěží – co by si počaly harddisky v našich počítačích bez elektromagnetismu, který Faraday objevil?       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Petice za dobrý zákon o NP Šumava dnes předána sněmovně ..... Přes čtyři desítky tisíc návštěvníků Národního parku Šumava a lidí z celé republiky apelují peticí na zákonodárce, aby jasnými pravidly zajistili ochranu divoké přírody před těžařskými firmami a krásné šumavské krajiny před developery a spekulanty s pozemky. Vyjadřují tím současně nesouhlas s likvidací chráněné přírody špatným zákonem, který v červnu schválil senát.

Petici předal 3. září její petiční výbor – Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, profesor Pavel Kindlmann z Karlovy univerzity a Akademie věd a herec Petr Vacek – petičnímu výboru poslanecké sněmovny. Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava podepsalo už 41 667 obdivovatelů tamější přírody.

Petiční výbor sněmovny vyslechl argumenty petičního výboru, předních vědců i zástupců šumavské veřejnosti. Zpravodaj petice, poslanec František Laudát, uzavřel veřejné projednání s tím, že

navrhne petičnímu výboru sněmovny přijmout usnesení obsahující tyto body: 1) výbor souhlasí s východisky a cíli petice, 2) zájmy ochrany přírody na Šumavě jsou národního a mezinárodního, nikoli lokálního významu a 3) žádá ministerstvo životního prostředí, aby předložilo připravovanou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny v duchu cílů petice.

Vyzval přítomné poslance, aby „nenechali proměnit Šumavu v druhé Krkonoše “ a přislíbil, že udělá vše pro to, aby senátní zákon byl sněmovnou „smeten ze stolu"       (Čtěte na stránkách časipisu Ďáblík sdružení Calla)


Kam odtáhli tažní ptáci? ..... Během uplynulého víkendu zvaly partnerské organizace BirdLife International ve čtyřiceti zemích Evropy a střední Asie k pozorování více než 2,5 milionu tažných ptáků, kteří se v této době stěhují do svých jižních zimovišť.

Přes 23 000 lidí od Portugalska po Kazachstán a od Malty po Norsko pozorovalo tento zázrak přírody na více něž 895 místech. Hlavním smyslem celé akce je kromě evidence stěhovavých druhů poukázat na nutnost ochrany tažných ptáků.

Nejčastěji pozorovaným ptákem v rámci této události byl špaček obecný. Na druhé příčce se umístila lyska černá, za ní pak kachna divoká.        (Zdroj: 21@století)


Svého vlka musíte krmit ..... Obyvatelé italské vesničky Gubbio byli pyšní, snad až domýšliví. Všechno u nich zářilo čistotou, ulice byly zametené, domy čerstvě nabílené, červenohnědé tašky na střechách krásně vyčištěné, starci byli šťastní, děti ukázněné a rodiče pracovití. Ves Gubbio se vypínala na úbočí hory a její obyvatelé pohlíželi na vesnice rozkládající se v údolí. Považovali „lid zdola“ za špinavý a málo ušlechtilý.

Stalo se však, že kdosi využil noci, vkradl se do Gubbia a zabil dva vesničany. Hrůza zachvátila celou vesnici. Dva mladíci se nabídli, že nestvůru zabijí. Vyzbrojili se meči a počkali na ni před vchodem. Ale ráno nalezli jejich těla roztrhaná na kusy.

Všechny zachvátila panika. Zjistili, že je to hrozný vlk, který po nocích prochází ulicemi. Jelikož se ho chtěli zbavit, rozhodla se venkovská rada zavolat jednoho světce, který byl známý tím, že hovořil se zvířaty. Nebyl to nikdo jiný než samotný František z Assisi. Poslové se tedy vydali vyhledat Františka z Assisi a požádat ho, aby navždycky vyhnal vlka z poklidné vesnice. Na zpáteční cestě, když se poslové s Františkem vraceli do vesnice, světec se od výpravy oddělil a vstoupil do lesa, aby se zlověstným vlkem promluvil. Druhého dne ráno se všichni vesničané shromáždili na náměstí a nedočkavě vyhlíželi Františka. Když ho nakonec spatřili, jak vychází z lesa, jásali radostí. Světec se obrátil k vesničanům s těmito slovy: „Obyvatelé Gubbia, svého vlka musíte krmit.“ A aniž by cokoliv dodal, odešel.

Lidé z Gubbia nejdříve celou věc špatně pochopili. Byli na svatého Františka rozzlobení. Strach z vlka se obrátil v pohrdání a vztek vůči tomuto světci. Později však názor změnili a pověřili jednoho z nich, aby tu noc nechal před svými dveřmi jehněčí kýtu. A další dny postupovali obdobně. Od té doby nikoho dalšího vlk v Gubbiu nerozsápal. Život se vrátil do normálních kolejí a obyvatelé Gubbia z této zkoušky vyšli moudřejší. Přestali se chovat povýšeně a pohrdat obyvateli jiných vsí. Vlkova přítomnost ve vesnici je naučila větší pokoře.       (Čtěte Víra)


Služby přes internet klamou spotřebitele ..... Na služby nabízené prostřednictvím internetu v Praze a Středočeském kraji se zaměřili v mimořádné kontrolní akci inspektoři ČOI. Jejím cílem bylo ověřit, jak jsou spotřebitelé informováni o podmínkách a ceně služeb např. když si chtějí objednat úklid domácnosti, přeložit dokumenty a podobně.

Zkontrolovány byly nabídky 6 firem, z nichž ani jedna neseznámila spotřebitele s cenou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. „Všechny poskytovaly neúplnou informaci o ceně svých služeb, neboť v ní nebylo započteno DPH. S těmito subjekty bude vedeno správní řízení a v kontrolách budeme pokračovat,“ řekl k výsledkům akce Jan Štěpánek, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Praze.

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha se v rámci vlastní kontrolní akce zaměřil na kontrolu dodržování zákona o ochraně spotřebitele u poskytovatelů služeb, které si spotřebitel může objednat prostřednictvím internetu (např. překladatelské služby, úklid domácnosti a další). Cílem akce bylo zjistit stav na trhu a ověřit způsob poskytování informací o ceně nabízených služeb.

Zkontrolováno bylo 6 internetových poskytovatelů služeb a výsledek těchto kontrol není pro spotřebitele příznivý. Ve všech případech inspektoři zjistili, že spotřebitelé nejsou řádně informováni o ceně poskytovaných služeb, protože tyto ceny jsou uváděné bez DPH (porušení ust. §12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

Vzhledem k četnosti zjištění rozhodl ředitel inspektorátu, že budou kontroly plnění informačních povinností o službách nabízených prostřednictvím internetu pokračovat.      (Zdroj: Spotřebitel)


České firmy vypouštějí stále více nebezpečných látek ..... Množství rakovinotvorných látek, dioxinů a dalších toxických škodlivin, které v loňském roce ohlásily české podniky do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), se meziročně podstatně zvýšilo. Ekologické sdružení Arnika konstatovalo, že vážný je stav u vypouštění látek, jež mohou mít vliv na vznik rakoviny, ve Středočeském kraji a na Vysočině.

Za „skokana desetiletí“ sdružení vyhlásilo jihlavské provozy výrobce dřevotřískových desek Kronospan, které v součtu dosáhly vůbec nejvyšších emisí formaldehydu za desetiletou historii ohlašování do veřejného registru.

„Pokoušeli jsme se zjistit, co způsobilo takovýto meziroční nárůst, bohužel se nám nepodařilo dodnes získat odpověď,“ řekl expert na toxické látky z Arniky Jindřich Petrlíki. Arnika sestavuje každoročně žebříčky podle skupin látek, které ohrožují zdraví. Podle Petrlíka by se měla zavést povinnost integrovaného povolení i pro nábytkářské a dřevozpracující provozy.

Loni se také zvýšil objem jemného prachu, který vypustil do ovzduší ostravský podnik ArcelorMittal, podstatně se ale snížil z elektráren společnosti ČEZ v Prunéřově. Severočeské elektrárny ČEZ však loni opět vypustily nejvíce skleníkových plynů. Největším znečišťovatelem rakovinotvornými látkami podle Arniky stále zůstává středočeská Spolana Neratovice.       (Čtěte na stránkách Agris)


Grafen rozkládá vodu ..... Pomocí grafenu lze (prozatím v nanoměřítku) vytvořit systém, který provádí elektrolýzu vody pomocí viditelného světla. Cesta k celé technologii byla poměrně složitá. Na Argonne National Laboratory, která spadá pod americké ministerstvo energetiky, začali od proteinu bakteriorodopsinu. V bakteriálním světě umožňuje bakteriorodopsin absorbovat sluneční energii a s jejím pomocí čerpat protony přes membránu – tím se vytvoří gradient vodíkových iontů, respektive energie fotonů se převede na energii chemickou. Tento protein v kombinaci s oxidem titaničitým a platinou dokáže vodu rozkládat na vodík a kyslík. Problém je, že je k tomu zapotřebí vyšší energie, než má viditelné světlo, tedy ultrafialové záření – a to představuje jen 4 % záření dopadajícího na zemský povrch.

Tým, který vedla Elena Rozhkova, se rozhodl proces uskutečnit i pomocí viditelného světla. K tomu byl potřeba nějaký materiál s velkým aktivním povrchem, který by dokázal rychle a efektivně přenášet elektrony. Navíc musel být biokompatibilní s bakteriorodopsinem (protein se nesměl rozkládat, denaturovat apod.). Volba logicky padla na grafen. Výsledkem byl systém, kdy protein i grafen absorbují viditelné světlo a grafen přenáší elektrony na oxid titaničitý. Světlo ze zeleného konce spektra současně způsobí, že bakteriorodopsin začne z okolní vody čerpat protony (vodíkové kationty) přes membránu a vede je na platinu. Platina je umístěna na vrchu vrstvy oxidu titaničitého, mezi ním a platinou pak z protonů a elektronů vzniká plynný vodík.

Výsledkem je systém o velikosti šířky pavoučího vlákna. Pro využití v praxi by technologii samozřejmě by nutné masivně škálovat. Každopádně ale bez nějakého podobného postupu nemá vodík jako zdroj energie valný smysl, když jeho výroba je nákladná a neekologická/energeticky náročná.       (Zdroj: Science WORLD)

A kdyby se to povedlo, však už si naftařské lobby najdou cestu, jak to zatrhnout ...


Zrodila se civilizace při posezeních u ohně? ..... Večerní sezení u ohně a vyprávění příběhů formovalo vznik lidské společnosti zcela zásadním způsobem.

„V ohni plápolajícím uprostřed noční temnoty je cosi, co nás spojuje, uklidňuje a zároveň i vzrušuje. Večerní posezení u ohně je příležitostí pro upevnění pout mezi lidmi, pro předávání společenských informací, pro zábavu, pro sdílení spousty emocí,“ říká Polly Wiessnerová z Utažské univezity.

Život tlup Kungů z Kalahari na území Botswany a Namibie studuje americká antropoložka už čtyřicet let. V zajímavé studii zveřejněné v předním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences se zabývá rolí, jakou hraje v životě těchto lovců a sběračů večerní posezení u ohně. Kungové žijí podobně, jako žili naši předkové po 99 % existence lidstva, a tak nám mohou prozradit, co v dávných dobách formovalo lidskou společnost.

Lidstvo začalo pravidelně využívat oheň před 400 tisíciletími. Znamenalo to revoluci v denním režimu pravěkých lidí. Po setmění nešli spát, ale mohli zůstat vzhůru. K čemu tenhle čas navíc využívali?        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Odkud pochází čaj ..... První věrohodná zmínka o čaji se objevuje v životopise jednoho čínského úředníka, jenž zemřel v roce 273 n. l. Avšak v dokumentu, který redigoval Konfucius žijící přibližně v letech 551 až 479 př. n. l., se píše o rostlině, kterou by podle všeho také měl být čaj.

V anglickém jazyce se o čaji poprvé zmínil v roce 1615 R. Wickham, agent anglické Východoindické společnosti. V polovině 18. století koupil velké množství čaje Thomas Garway, majitel londýnské kavárny.

Čaj se dnes pěstuje v mnoha částech světa. V roce 1826 Holanďané přivezli čaj na Jávu a kolem roku 1836 jej začali v Indii pěstovat Britové.      (Zdroj: Doplněk)


7.10. 2014     Dnešek byl prohlášen jako Den za důstojnou práci. Důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla Mezinárodní organizace práce v roce 1999. Jde o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením.


Organizace Svoboda zvířat slaví 20 let. Připomíná své největší úspěchy ..... Nejstarší česká organizace na ochranu práv zvířat slaví letos dvacáté narozeniny. Na oslavu významného jubilea spustila organizace v dubnu kampaň Zvířata slaví představující úspěchy její dvacetileté práce a další výzvy v oblasti lepší ochrany zvířat. Vrcholem oslav bude narozeninový večírek, který se uskuteční dnes na Mezinárodní den zvířat 4. října v pražském Rock Café.

Během uplynulých dvaceti let dosáhli čeští ochránci zvířat několika výrazných úspěchů. Zákaz testování kosmetiky na zvířatech v ČR v roce 2004 předběhl směrnici EU o celých devět let. Zákon o ochraně zvířat se rozšířil o zákaz práce s nově narozenými primáty, žirafami, nosorožci, hrochy a dalšími zvířaty.

Za největší úspěchy považuje Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat celounijní zákazy dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech, zákaz obchodování s kočičími a psími kožešinami a zákaz obchodování s tuleními produkty. V Česku pak ještě uzavření několika kožešinových farem a nahrazení některých pitev a pokusů na zvířatech alternativními metodami na několika vysokých školách.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Přehled alternativních paliv: Které je nejvýhodnější? ..... Nejen v zahraničí proto dochází k postupnému rozšíření alternativních paliv, jež vedle nižších provozních nákladů také méně zatěžují životní prostředí. Jaká je situace v České republice? Rozšíří se u nás jako alternativa k benzínu a naftě více stlačený zemní plyn (CNG), elektřina, nebo jiné palivo?

Alternativní doprava už dávno není jen zábavou nadšenců. Sériovou výrobu vozidel na CNG nebo elektřinu již zahájila většina významných automobilek, výrazná je také podpora moderních pohonů ze strany Evropské unie či členských států, které usilují o jejich rozšíření v soukromé i veřejné přepravě. "Každé z paliv má trochu jiný potenciál, zdaleka nejrozšířenějším je v České republice stále ještě LPG, naopak nejrychleji roste CNG, tedy stlačený zemní plyn," říká Jiří Lachout, odborník na alternativní pohony ze společnosti E.ON Energie. Právě na CNG dnes jen v Evropě jezdí přes 1,9 milionu vozidel. To jasně ukazuje, že se alternativní pohony výrazně prosazují do běžné dopravy.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Mléko do škol – tahání peněz rodičům z kapsy ..... Na naše sdružení Spotřebitel net se obrátil spotřebitel, který je rozezlen nad klamavým jednáním u zdravé výživy dětí ve škole. Každý dobrý nápad doprovází vždy nějací příživkové, kteří neváhají na tom vydělat velice snadnou cestou.

Citace z mailu spotřebitele: ... Je to skoro neuvěřitelné. Dítě dostane „jakoby“ zdarma kartičku (Školní automat na zdravou svačinku), aby si mohlo ve školním automatu kupovat mléko. Důvěřivý rodič kartu dobije. Za to je okamžitě ztrestán. Proč? No prostě proto, že za dobití karty mobilem na kredit 200 Kč, bylo z karty okamžitě strženo - 45 Kč !!! Ano 45 Kč za nic. To je skoro 25%. Poslání SMS mám zaplaceno v rámci tarifu operátora. Tedy 45 Kč jde někomu do kapsy. Je to taková OpenCard v malém. Prostě ukrást na každém stupni co se dá. Veškeré poplatky spojené s Vaším byznysem máte mít zahrnuty v ceně zboží a ne v ceně transakcí, kdy Vám dopředu posílají důvěřiví rodiče peníze. Proč není na kartě napsáno, že se dobití platí? To se nehodí marketingově do krámu! Je to opět varování pro nás všechny, kteří podlehli dojmu, že někdo může dělat business poctivě. Takovýto parazitismus je třeba vymýtit.

Ještě dnes jsme dostali vyjádření obchodního oddělení firmy: Ing. Petra Kubínková | Vedoucí obchodního oddělení COME vending s.r.o. | Rolnická 1551/146 | 747 05 Opava

Dobrý den, Děkuji za Váš email a dovolte mi, abych celou situaci objasnila. Kartička Happysnack slouží k výběru zdravých svačinek ze školního automatu. Aby se na ni daly nakupovat placené produkty, je třeba ji nabít libovolnou částkou. Tato částka se na kartičku dobíjí bezhotovostním způsobem.

V momentální době jsou čtyři možnosti, jak bezhotovostně kartičku dobít – bankovní převod z účtu na účet, SMS Premium, Mobito a poštovní poukázka typu C – na účet. Tyto platby zprostředkovávají různé instituce – v prvním případě Vaše banka, ve druhém technický správce ATS a mobilní operátoři, ve třetím fa MOPET a v posledním případě Česká pošta.

Každá z těchto institucí si za provedení platby účtuje určité poplatky. Poplatky tedy zůstávají u nich, nikoli u nás - Happysnacku.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Jasno v životě: Jak zjistit to, co chci ..... Jedna z nejčastějších otázek, které dostávám na seminářích, je: „Jak mám přijít na to, co vlastně chci?“ Dlouhodobá nejasnost a zmatek zatěžují naši duši a vedou k poklesům nálady. Pár tipů, jak z toho ven, najdete v tomto článku.

Byla kdysi jedna dívka, která chtěla najít chlapce, jež bude mít rád koně. Vesmír její přání splnil a ona byla chvíli šťastná. Do doby, než ji začal její milý mlátit. Příště již byla dívka moudřejší, a tak si přála muže, který bude milovat nejenom koně, ale i ji samotnou. Vesmír její přání opět vyslyšel…

Chci vědět, co chci ... Okamžiky, kdy prožíváme to, co bolí – co nechceme – mají v sobě ten dar, že díky nim si lépe uvědomujeme, co chceme. Tak jako dívka z příběhu o koních. Často si také nevážíme toho, co máme a pravou hodnotu věcí doceníme, až když o ně přijdeme. Proces vyjasňování se často děje právě skrze prožité životní lekce.

Chceme-li jít poznání toho, co chceme, trochu naproti, můžeme začít otázkou: „Co nechci?“ Možná nevidíme křišťálově čistě naše poslání a další kroky, které máme ze svého místa udělat, ale téměř každý dovede vyjmenovat to, co se mu právě teď nelíbí. Zde může ležet naše odpověď. Inspirativní příběhy velkých lidí jsou často o tom, že začali měnit ve světě to, co se jim v té době nelíbilo.

Jak píší Esther a Jerry Hicks v knize Zákon přitažlivosti, pomáhá také vyslovit nebo si napsat jednoduchou myšlenku (afirmaci): „Chci vědět, co chci.“ Vypadá to nevinně, ale vnímavý čtenář jistě pocítí jemný posun a blahodárnost tohoto postupu oproti dosud utrápenému a stále dokola omílanému tvrzení: „Vůbec nevím, co mám dělat.“        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


O významu galantnosti ..... České ženy o českých mužích často prohlašují, že galantností zrovna neoplývají. Ti však některé její projevy berou za zženštilost a slabost. Obě pohlaví jsou si rovné především v tom, že ke galantnosti přistupují s poněkud odlišným očekáváním…

Otevřít dveře, pomoci do kabátu, nebýt hrubý a neotesaný, vybraně konverzovat, chovat se na úrovni. Tak by se snad dala vystihnout ženská představa o galantnosti, která se ve svém sentimentu překrývá se zašlou elegancí a způsoby filmového Kristiana. Zženštělý týpek navléknutý do fiží, který pod oknem drnká na citeru a deklamuje verše. Mužská představa o galantnosti naopak často bývá zkreslena trubadúrskými či „rytířskými“ výjevy zobrazujícími středověkou dvorskou kulturu, a nikoliv novověkou kulturu galanterie.

Hoďme se do gala

„Galantnost se do Evropy rozšířila z Francie, podobě jako třeba móda,“ soudí filosofka a kulturní historička Verena von der Heyden – Rynsch. Heslo „francouzská galantnost“ můžeme ve slovníku Akademie dohledat již v roce 1835 a o deset let později je v Bescherellově slovníku doplněno, že (francouzská galantnost) je „oslavována po celé Evropě“.

I hrdí Francouzi však připouštějí, že galantnost měla své evropské předchůdce. Claude Habib, odbornice na literaturu 18. století, podtrhuje zejména kulturní výpůjčku „galantuoma“ z Itálie, která Francouzům umožnila dopracovat koncept kurtoazie uvedený do společenského života již ve 12 – 13. století. „Galantnost se v podstatě vytvořila mezi dvěma póly způsobů chování k ženě na veřejném prostoru,“ míní Habib, „a to jižanským resp. středomořským machismem – a téměř eroticky lhostejným severem.“

Za „zlatý věk“ galantnosti obě badatelky považují období vlády a společenského výsluní Ludvíka XIV. (1638 – 1715). Výrazná osobnost krále Slunce se podepsala i na charakteru galantnosti, jež se oproti přetrvávající představě nevyčerpává jen „uhlazeností, dvorností a pozorností k ženám“ (jak ji např. definuje Slovník jazyka českého, 1952).       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Měření jádra komety ..... Sonda Rosetta přináší nejen zajímavé snímky jádra komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Na světě je mnoho dalších měření. Jak je kometa velká, jak se otáčí, jakou má hustotu, jaké uvolňuje plyny a podobně. Níže uvedené výsledky jsou pouze první zpracovaná data a podle dalších měření se mohou dále vyvíjet.

Jeden ze základních úkolů Rosetty bylo vytvořit trojrozměrný model jádra komety. Ten byl vytvořen na základě snímků přístroje OSIRIS a navigační kamery. Jak víme, jádro tvoří dva základní útvary, větší má rozměry 4,1 × 3,2 × 1,3 km a menší 2,5 × 2,5 × 2,0 km. V současné době ještě není zmapován celý povrch jádra, protože asi 30% část je zastíněna. To znamená, že část modelu je pouze odhad a také data o objemu a hustotě komety tím pádem nejsou ještě zcela přesná.        (Čtěte na stránkách Astro)


Přečteme někdy disk z Faistu? ..... Když v roce 1900 Arthur Evans objevil při archeologických vykopávkách nedaleko krétského Hérakleionu hlavní město dávné mínojské civilizace Knóssos, otevřel dvířka jedné z největších dosud zřejmě nerozluštěných záhad.

Britský archeolog Arthur Evans (1851–1941) svým nálezem dokázal, že Mínójci nejsou pouhým mýtem. O osm let později, v ruinách dalšího krétského města Faistu objevil italský archeolog Luigi Pernier (1874–1937) záhadný předmět. Hliněná okrouhlá tabulka, jejíž stáří je odhadováno na 3600 let, obsahuje řadu neznámých znaků. Disk z Faistu, jak se nálezu začalo říkat, vstoupil do dějin.

Poselství, nebo vyhláška? ... Takřka okamžitě po nálezu disku se objevili badatelé, kteří se s vervou pustili do překládání znaků. Jenže jak rychle se do nelehkého úkolu pustili, tak rychle se jim nedařilo nic přečíst… Všichni se sice shodli, že jde o záznam písma, nikoliv o nahodilé shluky obrazců, ale k vyluštění hádanky chybí jedna důležitá indície. Buď nález stejného textu, ale v jiném jazyce, nebo aspoň nález nějakého dalšího předmětu, kde by bylo toto písmo opět použito. Takže všechna prezentovaná řešení byla pouhými dohady. Někteří tvrdili, že jde o záznam modlitby, nebo o oslavný chorál, neboť některé sekvence znaků se opakují a mohlo by se tedy jednat o „refrén“, jiní si mysleli, že jde o kalendář náboženských svátků, obchodní smlouvu, soupis mínójských lodí, seznam královské stráže, či dokonce poselství mimozemských civilizací. Vypadá to, že spíše než znalosti, měli někteří zájemci opravdu bujnou fantazii.       (Zdroj: 21@století)


Kde se berou obří mravenci? ..... Vědci donutili mravenčí vojáky k extrémnímu růstu. Této proměny je schopno více než tisíc druhů mravenců.

Říká se, že každý voják má v torně maršálskou hůl. Vojáci amerických mravenců rodu Pheidole mají ve své pomyslné torně schopnost dorůst obludných rozměrů.

V rodu amerických mravenců Pheidole je sdruženo asi 1 100 druhů. Pro všechny jsou typické dělnice dvou velikostí. Malé dělnice jsou pracovité a zasvětí svůj krátký život budování mraveniště, shánění potravy a péči o potomstvo. Velké dělnice mají větší hlavu a silnější svaly ovládající kusadla. Prací se nepřetrhnou. Jejich chvíle přichází, když se v blízkosti mraveniště objeví vetřelci. Pak větší dělnice názorně předvedou, proč se jim říká vojáci.

Zatímco mravenčí dělnice při boji často spoléhají na chemické zbraně, např. rozprašování kyseliny mravenčí nebo jed žihadla, vojáci přemohou nepřítele silou kusadel. Tady ustřihnou některému z útočníků nohu, tam zase jinému ucvaknou hlavu nebo přeštípnou vetřelce vpůli ve štíhlém pase.

Obří ochránci kolonie ... Osm druhů z rodu Pheidole má ještě jednu kastu dělnic. Jsou to tzv. supervojáci. Obludně zvětšené „kopie“ vojáků jsou někdy vybaveny i obřími hlavami. Osmička mravenčích druhů se supervojáky žije na jihu USA a na severu Mexika, kde se vyskytují kočovní loupeživí mravenci rodu Eciton. Ti pořádají nájezdy na kolonie jiných druhů mravenců a dokážou je v krátké době zničit. Supervojáci se umějí s mravenčími loupežníky poprat a navíc mohou obřími hlavami utěsnit vstup do kolonie.

Supervojáky mají v záloze všichni ... Ehab Abouheif z McGill University v kanadském Montrealu objevil mezi newyorskými mravenci druhu Pheidole morrisi několik supervojáků. Mohl se spokojit s tím, že poopraví učebnice a zvýší počet druhů se supervojáky na devět. Abouheif však pojal podezření, že schopností dorůstat do obludných rozměrů supervojáků jsou obdařeny všechny druhy z rodu Pheidole.

V laboratorních pokusech se ukázalo, že Abouheif měl pravdu. Larvy mravenců Pheidole se vyvíjejí pod diktátem tzv. juvenilního hormonu. Pokud hladina hormonu překročí v organismu mravenčí larvy prahovou hodnotu, vyvine se místo malé dělnice voják. Larvy druhů, jež jsou schopné produkovat supervojáky mají ještě druhý, vyšší „práh“. Po jeho překročení zajišťují vysoké hladiny juvenilního hormonu vznik supervojáků. Skrytý „třetí rychlostní stupeň“ odhalili vědci u všech testovaných druhů mravenců rodu Pheidole. Výsledky těchto pokusů zveřejnil vědecký týdeník Science.       (Čtěte na stránkách VTM)


Cirkevní restituce nebezpečí ovládnutí Čech Vatikánem ..... JUDr. Karol Hrádela se dlouhodobě a podrobně zabývá právní stránkou církevních restitucí a upozorňuje na zločiny a nebezpečí spojené s touto krádeží veřejného majetku. V poslední době upozorňuje též na to, že církev pomocí nabytých majetků financuje volební kampaně stran, které jí budou nakloněné.

Toto téma je tak závažné, že je třeba o něm co nejvíce informovat veřejnost.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Na Českolipsku kvůli hřibu rubínovému vyhlásili chráněné území ..... V celé České republice je jen deset míst, kde se dá najít vzácný hřib rubínový. Houba s jasně růžovým zbarvením třeně i spodkem klobouku roste i na Českolipsku. Kvůli němu je místo vzdálené přibližně sedm kilometrů od České Lípy od roku 2010 chráněným územím.

Při vstupu do chráněného území je jen státní znak. Chybí doplňující informace.

„Tady na tom dubu, za státním znakem, vidíme označení přírodní rezervace dvěma červenými pruhy," vysvětluje Tereza Kaiserová z českolipské ekoporadny Orsej a pokračuje: „Určitě by tam mělo být nějaké označení rezervace, včetně bližších specifik, třeba toho, že je tu zakázán sběr hub."

V místě, vzdáleném přibližně sedm kilometrů od České Lípy, hledáme vzácný hřib rubínový. Houba je uvedená na Červeném seznamu ohrožených druhů. Otázkou je, proč se houba, která se vyskytuje jen na několika málo místech v republice, dostane právě na danou lokalitu.

„Většinou mají houby takový bioindikační charakter, takže pokud se třeba změní podmínky, znovu začnou růst. To neznamená, že v těch lokalitách nebyly, ale teď mají příznivé podmínky a znovu se ty plodnice objeví."

Podle Kaiserové se hřib rubínový objevil po čtyřiceti letech. I když rezervací neustále procházíme, vzácnou houbu jsme nenašli.

Hub je plno, ale ani jedna není ta, kterou hledáme. Jedna ale vyvolala nadšení. Při prohlídce se ukázalo, že pod kloboukem je lupení a náš hřib to není. Hledáme hlavně pod duby.

„Je to druh, který mykhorizou spolupracuje s duby. Je to vzájemný vztah prospěšný pro obě strany. Jsou to druhy, které se váží na vyšší rostliny a společně si předávají důležité látky pro růst."

Specifikovat, že hřib rubínový roste buď v trávě, nebo na skoro holé zemi, není správné. Houba se sice váže na duby a vlhčí prostředí a proto často roste na hrázích rybníků. Přestože v chráněném území hřib rubínový prokazatelně roste, nenašli jsme ani jeden.

Houbařům, kteří by tady chtěli sbírat houby, nebo vzácný hřib utrhli, hrozí pokuta až několika desítek tisíc korun.        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)


6.10. 2014     Přímo na šestého října nepřipadá snad žádný konkrétní svátek či významný den, ale na první pondělí v říjnu hned tři. Světový den dětí byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986. Světových den lidských sídel vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986. Světový den architektury se slaví z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel.


Light potraviny způsobují obezitu ..... Že potraviny označené jako light před obezitou neuchrání, ale naopak ji způsobují, prokázal nedávný výzkum izraelských vědců. Výzkum proběhl v laboratoři Elinava ve Weizmannově ústavu v izraelském Rechovotu.

Vědci podávali pokusným hlodavcům buď standardní kalorickou glukózu, nebo umělá sladidla. Ukázalo se, že myši krmené sladidly častěji trpí cukrovkou a více tloustnou.

Umělá sladidla totiž mění složení a obsah střevních bakterií, což může podle autorů studie v konečném důsledku vést až k rozvoji cukrovky a s ní spojené obezity.        (Zdroj: 21@století)


Nález v doupěti obřího krakena ..... Záhadnou hromadu kostí pravěkých ichtyosaurů si nanosil do doupěte na hraní obří vyhynulý hlavonožec. Tak trochu jako sci-fi zní teorie Marka McMenamina o původu záhadné kupy pravěkých fosílií. Mělo jít o dílo tvora podobného dnešním chobotnicím. Jen trošku přerostlého. Prý dorůstal délky 30 metrů.

Jak zemřeli ichtyosauři? ... Celkem 9 ichtyosaurů, z nichž každý měřil kolem 15 metrů, uhynulo před 228 miliony roků v místech dnešní Nevady. Na dně bývalého moře objevili fosílie paleontologové už v roce 1928. Od té doby si s nimi lámou hlavy a hledají vysvětlení, jak se dostalo tak velké množství fosílií na jedno místo. Navrhovali celou řadu teorií, ale žádná nedokázala beze zbytku objasnit všechny okolnosti nálezu. Někteří se domnívali, že se mořští ještěři otrávili toxiny přemnožených mořských řas. Jiní spekulovali o tom, jestli ichtyosauři neuvízli na mělčině podobně, jako se to někdy stává dnešním kytovcům.

Mnohé ale svědčí o tom, že ichtyosauři nezemřeli současně, nýbrž postupně. Zatímco kostry některých jsou skoro netknuté, jiné nesou neklamné známky po delším omílání v mořské vodě. Nejnovější teorii představil na výroční konferenci Geological Society of America paleontolog Mark McMenamin z Mount Holyoke College v massachusettském South Halley.

Záhadný, chytrý a velký ... McMenamin došel k závěru, že ichtyosauří hřbitov ležel v hloubce zhruba 200 metrů. Mořští ještěři tedy neskončili svůj život na mělčině. Pravděpodobnost, že by uhynuli v hloubce opakovaně na jediném místě, je podle McMenamina velmi malá. Kosti navíc nejsou nahodile rozptýlené, ale zdá se, že je někdo nebo něco srovnalo. Například obratle ichtyosaurů jsou poskládané do dvojité řady. V některých řadách jsou vyrovnány krční obratle, v jiných zase jen ocasní obratle. Řady rozhodně nevznikly samovolným rozpadem páteře uhynulých ichtyosaurů.

Podle McMenamina vyrovnalo kosti ichtyosaurů nějaké zvíře. Za jediné živočichy, kteří žili v druhohorách a byli pro takový úkol dost inteligentní, považuje hlavonožce. I dnes můžeme být svědky toho, že chobotnice hromadí neobvyklé předměty a pohrávají si s nimi.       (Čtěte na stránkách VTM)


ŘSD a myslivci vytipují místa střetů se zvěří. Přibudou i nové ploty ..... Riziková místa střetů vozidel se zvěří vytipuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve spolupráci s myslivci. Ty vůbec nejkritičtější komunikace pak opatří novými ochrannými prvky, které by měly divoké zvěři zamezit ve vstupu do vozovky. Chtějí tak snížit riziko těchto nehod, kterých stále více přibývá. Kromě dalších pachových ohradníků přibydou i nové pevnější ploty. Místa konkrétních střetů se zvěří i jejich důsledky nově zaznamenává i interaktivní mapa Centra dopravního výzkumu.

Ochrana komunikací před vniknutím divoké zvěře je podle tajemníka myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty Luďka Králíčka v Česku zatím nedostatečná. Zejména prý těch, které dovolují vyšší rychlost jízdy. "Bohužel ploty, pokud tam vůbec nějaké jsou, jsou nedostatečné," tvrdí Králíček.

ŘSD se proto teď rozhodlo uvolnit finanční prostředky na další ochranné prvky kolem silnic. Podle myslivců totiž často dochází k podhrabání nebo prolomení současných plotů. Nové ploty z pevnějšího materiálu mají být umístěny blíž k silnicím a zakotveny několik metrů pod zemí. Kromě zamezení proniknutí zvěře do vozovky budou sloužit také jako bezpečnostní prvek, který zamezí vyjetí vozidla ze silnice.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Americký státní dluh se zvýšil o více než bilion dolarů v průběhu 12-ti měsíců ..... Představa, že Obamova administrativa má rozpočtový deficit pod kontrolou je kompletní a totální lež. Podle amerického ministerstva financí, federální vláda oficiálně vytvořila za prvních 11 měsíců fiskálního roku 2014 schodek ve výši 589 miliard dolarů.

Toto číslo je ale jen pro veřejné hodnocení a spoléhá na účetní triky, které masivně podceňují, kolik dluhu je vlastně nahromaděno. Chcete-li vědět, jaký je skutečný schodek rozpočtu, je potřeba jít na webové stránky ministerstva financí USA, který počítá státní zadlužení USA do penny. K 30. září 2013 státní dluh USA činil 16,738,183,526,697.32 dolarů. Teď, když tohle dopíšu, státní dluh USA bude 17,742,108,970,073.37 dolarů. To znamená, že státní dluh USA ve skutečnosti vzrostl o více než bilion dolarů v době kratší než 12 měsíců. S takovým růstem dluhu co nevidět zničíme budoucnost tohoto národa.

FED a americká vláda nám tvrdí, že mají dluh pod kontrolou. Ale jedná se o největší vládní dluhovou bublinu v historii světa a jen velmi málo lidí si to uvědomuje a většina jich tuto bublinu ještě podporuje. Doslova se cpou na dluh a většina Američanů si myslí, že tak je to v pohodě a skvělé. Možná je to proto, že jsme ještě nikdy nezažili tak vážné důsledky dluhů. Ale když jde o život na dluh, den zúčtování nakonec vždy přijde. Naprosto šílená americká politika a rozhodnutí Kongresu urychlují příchod dne, kdy náš den zúčtování přijde.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


MAVEN zkoumá horní atmosféru Marsu ..... Sonda MAVEN putovala k Marsu 10 měsíců a urazila 711 miliónů kilometrů. Od této mise se očekává, že pomůže připravit cestu pro budoucí návštěvníky na rudou planetu, snad již v roce 2030.

MAVEN bude obíhat po ekliptické dráze s dobou oběhu 35 hodin. Poté, co sonda začne obíhat Mars, vstoupí do šestitýdenního zkušebního provozu, tedy období, kdy bude provádět různé testy a zkoušky. Poté, na počátku listopadu, začne její jednoroční mise, při které bude zkoumat plyny v horní atmosféře planety, jak je ovlivňována Sluncem a slunečním větrem. Po většinu roku bude kroužit sonda ve výšce asi 6000 km nad povrchem. Nicméně během tohoto roku provede 5 větších přiblížení k povrchu Marsu a to na vzdálenost pouhých 125 kilometrů. Důvodem je prozkoumání atmosféry v různých vrstvách.

Tato vědecká mise se soustředí na získání odpovědi na otázky, co se stalo s vodou a oxidem uhličitým přítomným na Marsu před několika miliardami let. Jsou to důležité otázky pro pochopení historie Marsu, jeho klimatu a potenciálu podporovat alespoň mikrobiální život.       (Čtěte na stránkách AstroVM)


Naučte se říkat NE ..... To je rada především pro seniory, kteří jsou nejvíce okrádáni podvodníky. V naší právní poradně neubývají, naopak přibývají případy předváděcích akcích. Ani zákon a hon na tyto Šmejdy jejich podnikání neuťalo. Naopak, zdokonalili se ve vynalézavosti, jak nalákat osamocené seniory. Přelili se i do telefonních nabídek, aby je přímo oslovili.

Proti těmto Šmejdům už vyrazila i Policie a O2, kterých se také toto zneužívání týká. Zloději okradli loni seniory o 38 miliónů. Zneužívají telefonní seznam. Každý rok je u nás spácháno téměř 7500 trestných činů na seniorech. Víc než tisícovku z nich zneužijí podvodníci, kteří z nich vymámí statisíce.

Kampaň pod záštitou O2 a Policie ČR se symbolickým názvem Nebojte se říkat NE je zaměřena především na seniory a jejich blízké. V průběhu října dostanou všichni zákazníci O2 starší šedesáti let několik doporučení ve vyúčtování služeb. Následovat budou plakáty na telefonních budkách rozmístěných po celé České republice a samolepky s radami určené na domovní dveře.

Hlavní rady proč říkat NE ... NE, bez ověření identifikace vás k sobě domů nepustím ... Někteří podvodníci mohou zazvonit u vašich domovních dveří a pod záminkou opravy nebo výměny telefonu se snažit dostat k vám domů. Ještě předtím, než komukoli neznámému umožníte vstup do bytu, vyžadujte identifikační kartu společnosti, kterou zastupuje. Pokud k sobě domů někoho cizího pustíte, v žádném případě ho nenechávejte o samotě bez vašeho dozoru, i když vám k tomu bude dávat záminku.

Totožnost pracovníků O2 si můžete bezplatně ověřit na telefonu 800 130 027. Pracovníci O2 při osobní návštěvě u vás doma nikdy nevybírají peníze v hotovosti. Veškeré opravy či poskytované služby jsou součástí pravidelného měsíčního vyúčtování.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Kolik energie se dá vychodit? ..... Kroky nedávají spát mnoha inovátorům. A jak by ne když každý došlap paty generuje zhruba 20 wattů a jediným výsledkem jsou zapařené nohy z tepla a přeposílání 20 joulů za sekundu pánubohu do oken. S dalším pokusem v dlouhé řadě snah jak takovému plýtvání zamezit, přichází tým Hurtada Maciase z Jižní Ameriky.

V jednom jsou si výsledky všech, co se pokoušeli využít energii z chůze podobné, neujaly se. Nejnověji to zkouší ve výzkumném středisku CIMAV Chihuahua, na severu Mexika. Jejich mechanické zařízení by se mělo montovat do podrážek a nebo vkládat do bot jako vložky. Za pomoci piezoelektrických krystalů by pak při každém kroku vyrábělo elektrický proud. Testovaným prototypem již dobíjeli AAA baterie. I když podle fotografie to vypadá, že by bylo potřeba kupovat boty o pár čísel větší, není tomu tak. Vložka je jen dva palce (5 cm) široká a na výšku má tři milimetry.

Rozměrově podobné zařízení již několik let vyvíjí také firma InStep NanoPower. I když na první pohled vypadají obě stejně, severoameričtí kolegové místo stlačování krystalů vsadili na vymačkávání energie z kapiček. Za nápadem „seveřanů“ stojí Thomas Nikita Krupenkin, universitní profesor z Madisonu s patentem US 7,898,096 B1. Jeho vložky do bot s kuličkami z galistanu a pentaoxidu tantalu mají šanci získávat až 1000  W m −2 (!) Je to tak lákavá hodnota, že Krupenkin, původem Rus, kromě podpory od amerických sponzorů dostal na nové boty peníze i od Evropské unie. Jak projekt dotovaný European Research Council, ERC pokračuje, je ale takřka nemožné. Pan profesor a president firmy v jedné osobě se ničím novým už od té doby co dostal prostředky nepochlubil a také webové stránky jeho firmy zejí třetím rokem prázdnotou. Nicméně myšlenka je to stále zajímavá a stojí za povšimnutí. Možná i proto, že kdyby napadlo v tom pokračovat a dokončit to někoho z vás, vynaložené prostředky a úsilí by byly k ničemu.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Domečky pro duchy ..... Odedávna se ve vyprávěních objevují zkazky o zjeveních, přeludech, návštěvách duchů ze záhrobí. Některé přízraky straší, jiné nesou určité poselství, mohou i pomoci. Naši předci se snažili nehmotné bytosti příliš nedráždit. A třebaže v současnosti mnozí lidé nad možností jejich existence jen mávnou rukou, je řada osob, které se s nějakým duchem setkaly, případně s nimi komunikují. A v jiných koutech světa berou duchy jako samozřejmost.

Thajští obyvatelé například věří, že se v blízkosti jejich domovů pohybují duchové, které není radno si znepřátelit. Aby si je naklonili, staví u svých domovů miniaturní domečky určené pro duchy. Před stavbou každého domu se nejdříve na pozemku vytipovává vhodné místo právě pro umístění takového domečku, ten se staví jako první. Zdejší obyvatelé se totiž chtějí vyhnout konfliktům s duchy, nechtějí je rušit, snaží se vytvořit podmínky pro poklidné soužití s nimi. Do domečků pak každý den umísťují květiny, vonné tyčinky, jídlo. Jestliže své obydlí rozšiřují, vždy projde přestavbou i domeček pro duchy. Vzhledem k tomu, že je tato tradice stále živá nejen na venkově, ale i ve městech, lze se s domečky pro duchy setkat i na místech, kde byste je neočekávali – před obchodními centry, na střechách domů - a to i bangkokských bankovních úřadů!       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Akta UFO: Incident u Svatého Prokopa ..... Jednou z velkých legend minulosti je pověst o diskovitých letadlech neuvěřitelných výkonů, která měli během druhé světové války nacisté vyvíjet a testovat v Praze. Do zdánlivě fantastického příběhu dobře zapadá i existence několika podzemních továren na území hlavního města. K nejtajemnějším objektům patří dodnes nepřístupné podzemí v Prokopském údolí známé pod krycím jménem Kali

Stalo se to na počátku 70. let minulého století, když jsem studoval na vysoké škole. Měli jsme tehdy ve zvyku trávit volné dny "vlastivědnými" výlety za okraje Prahy, které obvykle končily v některém z útulných předměstských hostinců. Romantické Prokopské údolí s jeskyněmi a zkamenělinami na jihovýchodě velkoměsta patřilo k vyhledávaným cílům. Jednou jsme sešli z poněkud nudné silnice a vyrazili skrz lesíky a houštiny na severních svazích údolí. Přelezli jsme nějaký plot (a nezapomněli se při tom vyfotografovat, což se později neukázalo jako dobrý nápad), až jsme se ocitli na palouku s troskami jakési barokní stavby, kde se mezi zbytky zdiva, válely kamenné koule a další ozdobné prvky. Ze starých map a průvodců, které jsme nosili sebou, se dalo vyčíst, že stojíme na místě někdejšího kostelíka sv. Prokopa, pod nímž bývala Prokopská jeskyně, nejdelší přirozená podzemní dutina pražské části Českého krasu.

Místo jeskyně tu ale bylo něco jiného: okraj obrovské lomové jámy, na jejímž dně se odehrávala čilá stavební činnost. Zase jsme fotografovali - a v tom se na nás z křoví vyřítil zlověstně vyhlížející chlap v prošívané bundě, který mával jakýmsi průkazem.

"Zdrháme!" řekl někdo, ale daleko jsme neutekli: chlap se poněkud hlasitěji představil jako důstojník StB a naznačil, že by mohl střílet. Přímo na místě následoval výslech, zabavení filmů z fotoaparátů, příkaz o incidentu mlčet a propuštění. Ovšem jaksi podmíněné, protože jsme měli být předvoláni k dalším výslechům. Tehdy se vyhazovalo ze školy i za menší věci, takže zavládla jistá nervozita, ale nakonec do dopadlo nečekaně dobře. Soudruzi nás nezavolali do zlopověstné Bartolomějské, ale jen na místní oddělení VB - zřejmě sebekriticky přijali naši výmluvu, že ten plot byl opravdu zchátralý a bez varovných cedulí ("Kdybyste se na něm, vy blbci, aspoň nefotili"). Dostali jsme celkem snesitelnou pokutu za poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, a k tomu i naše zabavené filmy, dokonce pečlivě vyvolané. Ovšem s vystřiženými políčky z lomu...

Od té doby mi vrtalo hlavou, co jsme to vlastně viděli a vidět neměli. A vrtá pořád, protože podzemní objekt v Prokopském údolí je utajený i dnes.        (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Británie má svou první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu ..... Ve Velké Británii byla postavena první plovoucí fotovoltaická elektrárna. Farma Sheeplands v britském okrese Berkshire se stala první ve Velké Británii s plovoucí fotovoltaickou elektrárnou, uvedl The Telegraph.[1] Plovoucí elektrárnu postavila britská firma Floating Solar UK Ltd, elektrárna ale byla vyvinuta francouzskou firmou Ciel et Terre. Plovoucí pole 800 fotovoltaických článku má mít výkon 200 kW. Očekává se návratnost investice 250 000 liber (cca 8,74 milionů Kč) během šesti let, uvedl The Guardian.       (Čtěte na stránkách FreePub)


3.10. 2014     K předvolebnímu kvasu pár myšlenek z článku Dr. Hnízdila: Politici jsou figurky, vládne nám někdo úplně jiný. Z klece komunismu jsme vběhli do klece Klause, Kočárníka, Dlouhého a jiných ... 

... K volbám nechodím. Problém je v systému liberálně tržní ekonomiky, vládě neviditelné ruky trhu, iluzi nekonečného růstu a zkorumpovaných stranách. Ten volby vyřešit nemohou. Ať volíme kteroukoli větší stranu, výsledkem je stejná politika. Vždy vyhraje ČEZ, J&T nebo PPF... Politici jsou figurky. Ten, kdo tady rozhoduje, jsou podnikatelské skupiny. A jestli na sobě má politik tričko ODS nebo ČSSD, je úplně lhostejné. Stranický systém je natolik prorostlý korupcí, že se vůbec reformovat nedá. Síla není ve stranách, ale v nezávislém, svobodném, aktivním občanovi. Kdybych vstoupil do nějaké strany, okamžitě ztratím potenciál. Stanu se závislým na směrnicích, grémiích, sponzorech. Proto Václav Klaus tak nenáviděl občanské aktivisty a odmítal je slovy: Dokud nejste ve straně, nejste pro mne partnery. Proto Miloš Zeman mluví o tom, že by volby měly být povinné. Potřebují totiž odevzdané, zmanipulované, pasivní ovčany,“ konstatuje dále Hnízdil mimo jiné.


Bohatý podnikatel potkal rybáře ..... Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: „Proč nerybaříš?“

„Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář.

„Proč neulovíš ještě nějaké další?“ „A co bych s nimi dělal?“ „Vydělal bys více peněz,“ zněla podnikatelova odpověď.

„Mohl bys k lodi připevnit motor, vydat se do hlubších vod a ulovit více ryb. Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou flotilu. A stal by se z tebe boháč jako ze mne.“

„A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář. „Mohl by sis pořádně užívat života.“ „A co myslíš, že právě dělám?“ odpověděl rybář.        (Zdroj: Víra)


Čínská vláda doma v tichosti prosazuje GMO, znalci varují před důsledky ..... Když mělo čínské ministerstvo zemědělství 17. srpna obnovit certifikáty pro geneticky modifikované odrůdy kukuřice a rýže, lhůta tiše vypršela, aniž by se cokoliv stalo.

Tato nečinnost nebyla očividně nějakým pouhým opomenutím. Chuang Ta-fang (Huang Dafang), vědec z Biotechnologického výzkumného ústavu a člen Výboru pro biobezpečnost, sdělil 4. září státní tiskové agentuře Sin-chua (Xinhua), že ústřední orgány mají u geneticky modifikovaných plodin postoj „aktivního výzkumu a opatrné propagace“.

Podle Chuanga se vláda bojí veřejného mínění a proto došlo k propásnutí zákonné lhůty. Nečinnost ministerstva se v tomto případě de facto rovná schválení. Zvláštní přístup k těmto bezpečnostním certifikátům zapadá do obecného schématu čínského režimu, který se snaží o širší zavedení GMO, aniž by veřejně přiznal, že se tak děje.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


V pondělí proběhne v Praze velká záchrana škeblí říčních ..... Za normálních okolností si škeble říční s pomalým poklesem hladiny poradí. Umí se totiž samy pohybovat tak, že rozevřou svou schránku a pomocí jakési nohy se odstrkují či zavrtávají do bahna. Snížení hladiny však proběhne tak rychle, že mu vodní mlži nemohou stačit.

Za normálních okolností si škeble říční s pomalým poklesem hladiny poradí. Umí se totiž samy pohybovat tak, že rozevřou svou schránku a pomocí jakési nohy se odstrkují či zavrtávají do bahna. Snížení hladiny však proběhne tak rychle, že mu vodní mlži nemohou stačit.

Pražský Trojský jez se dočká opravy a kvůli pracím bude nutné snížit hladinu Vltavy. To je problém pro škeble říční, kterým hrozí vyschnutí. Český svaz ochránců přírody proto zve na velkou záchrannou akcí těchto mlžů.

Za normálních okolností si škeble říční s pomalým poklesem hladiny poradí. Umí se totiž samy pohybovat tak, že rozevřou svou schránku a pomocí jakési nohy se odstrkují či zavrtávají do bahna. Snížení hladiny však proběhne tak rychle, že mu vodní mlži nemohou stačit. Po pár dnech by jim na břehu hrozilo vyschnutí. Podobná záchranná akce v Praze proběhla už v roce 2009 a tehdy dobrovolníci ČSOP zachránili okolo deseti tisíc škeblí.

„Škeble říční je zajímavá tím, že slouží jako přírodní indikátor čistoty řeky,“ vysvětluje David Zítek z ČSOP, „z tohoto pohledu se o Vltavě dá říct, že to je čistá řeka.“ Škeble samy vodu filtrují a jsou zároveň potravou pro další živočichy.

Kdo může se záchranou škeblí pomoci? „Úplně každý. Je potřeba si vzít holiny a oblečení, které se může umazat od bahna,“ říká David Zítek za ČSOP s tím, že oblečení se od bahna určitě umaže. Je dobré si s sebou vzít i kýbl či jinou nádobu, ve které se dají škeble přenášet zpět do vody.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Žena, která nebyla blázen (příběh z ordinace MUDr. Jana Hnízdila) ..... Rehabilitační lékař Jan Hnízdil píše o svých pacientech, kteří v obludném soukolí českého zdravotnictví málem přišli o zdraví. ... Když Marie Krátká vstoupila do ordinace, bylo jasné, že je na konci svých sil. Marná byla její snaha zakrýt kruhy pod očima vrstvou líčidla, ve vyhaslém pohledu se odráželo zoufalství a beznaděj. Nesměle se posadila a tichým, přeskakujícím hlasem začala vyprávět. Ještě loni byla naprosto zdravá a spokojená. S manželem vychovávali tříletou Aničku a devítiletou Evu a těšili se z právě narozeného Jirky. Když byly chlapci tři měsíce, přišel náhlý zlom. Paní Krátkou překvapilo mravenčení a křeče po celém těle, nevolnost a bolest hlavy. S vyděšeným manželem raději zavolali záchranku. Přestože podobné problémy při kojení dcer nikdy neměla, odvezla ji sanita s podezřením na laktační psychózu do psychiatrické léčebny. Vyšetření psychózu nepotvrdilo. Pro jistotu ale dostala silné uklidňující léky. Příčinu obtíží nevysvětlilo ani vyšetření neurologem, EEG, magnetická rezonance a lumbální punkce, ani týdenní pozorování na interně. Její úzkost, neklid a napětí se stále stupňovaly, a proto byla přeložena na pražskou psychiatrickou kliniku.

Místo toho, aby kojila malého Jirku, zavřeli ji na dva měsíce do psychiatrické léčebny. Jediné, co lékaři zjistili, bylo, že nemá žádnou infekci ani roztroušenou sklerózu. Paní Krátká se cítila se hůř a hůř. Mravenčení ustalo, zmáhala ji ale stále větší únava a stesk po rodině. Nemohla už ani plakat, neměla slzy (oční lékař ji uklidnil, že jde o vedlejší účinek antidepresiv). V nedobrém stavu byla předána do péče obvodního psychiatra. Z útržků hovoru lékařů vyrozuměla, že je prý hysterka a hypochondr. Náhlá změna léků obvodním lékařem jí způsobila těžké zažívací potíže, následovala další hospitalizace na psychiatrii. Celé dny spala. Nakonec se dala trochu dohromady a po měsíci přesvědčila lékaře, aby ji pustili domů.

Ročního Jirku s Evičkou svěřila rodičům, s vypětím posledních sil se snaží postarat o tříletou Aničku. Nikdo nevěděl, co jí vlastně je. Sama už pochybovala o svém duševním zdraví. Brala Citalec, Neurol, Zyprexu, Lexaurin, Zoloft, Atarax, Dogmatil, Seroquel. Je živoucí encyklopedií jejich nežádoucích účinků.

Od pacientek v léčebně se doslechla o psychosomatice a řekla si, že to zkusí. Už nemá co ztratit, a tak si do mé ordinace přišla popovídat. Po dvou hodinách rozhovoru pocítila poprvé po měsících beznaděje světlo na konci tunelu. Máme všechny důvody předpokládat, že její stav se brzy zásadně zlepší.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zbavte se hmyzu bez chemie ..... Někteří lidé mají nedůvěru vůči chemickým insekticidům rozprašovaným v domácnostech, a tak raději používají některé dřívější bezpečnější a zároveň jednoduché náhražky, které lze snadno připravit doma.

Přípravek na mouchy. Mouchy jednak rozšiřují bakterie a také někdy dokáží znepříjemnit pobyt venku i v domácnostech. Pokud nám nevyhovuje plácačka nebo mucholapka, můžeme svázat listy vavřínu, máty peprné, máty poleje nebo eukalyptu. Listy se dají rovněž rozdrtit a zašít do pytlíčku z fáčoviny s několika cibulkami, které pokapeme citrusovým nebo eukalyptovým olejem. Svazky listů nebo připravené sáčky zavěsíme do oken a dveří, kde by měly mouchy odpuzovat.

Přípravek proti molům. Moli ničí textil, třebaže bezprostředně neohrožují naše zdraví. To se však o chemických kuličkách proti molům ani o různých chemických rozprašovačích už říci nedá. Proto můžeme zvolit raději sáčky naplněné levandulí, kafrem, rozmarýnem, celým pepřem nebo cedrovými třískami, které uložíme do skříní a prádelníků s vlněným prádlem. Před uložením prádlo dobře vypereme, usušíme na vzduchu a poté je ještě raději vyžehlíme napařovací žehličkou.

Obilní moli. Žijí a množí se v potravinách, které obsahují škrob. Do každé nádoby s moukou, rýži, čočkou nebo jinou sušenou potravinou vložíme jeden bobkový list, který dokáže hmyz odradit.        (Zdroj: Doplněk)


Neutuchající boj o Mars aneb nové sondy u planety ..... Jen pár dní poté, co byla na oběžnou dráhu Marsu navedena americká sonda MAVEN, která bude studovat horní vrstvu atmosféry Marsu, přišly nové zprávy o indické sondě Mangalján (mise MOM – Mars Orbiter Mission), která vstoupila na oběžnou dráhu Marsu jen o tři dny později, 24. září. Po USA, Rusku a Evropě se stala Indie teprve čtvrtou velmocí, která k Marsu dorazila.

Všichni chtějí na Mars ..... Mars lákal lidi a hlavně astronomy ke zkoumání od nepaměti. Žádné jiné těleso Sluneční soustavy nebylo dosud tolik zkoumané jako Mars. V posledních 25 letech zaznamenalo lidstvo díky výsledkům z vesmírných misí obrovský nárůst chápání Marsu. V současné době je na oběžné dráze Marsu pět aktivních výzkumných zařízení a na povrchu dvě funkční robotická vozítka. Nejnovější robot Curiosity zkoumá nyní kráter Gale a vědci se těší na výzkum hory Aeolis Mons (pracovně známé též Mount Sharp). Hledá zajímavé kameny a poskytuje informace, zda prostředí na Marsu podporovalo život alespoň v minulosti. Všechny tyto mise, kromě jedné, řídil Národní úřad pro letectví a kosmonautiku USA (NASA). Výjimkou je pouze Mars Express, který je řízen Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Čína, Japonsko, Rusko, USA a Evropa, ti všichni se snažili poslat misi na Mars, jen některým se to podařilo. Teď se k nim připojila Indie. Co je tedy na našem sousedu tak zajímavého, že je pořád středem zájmu kosmického výzkumu? A pokud na Marsu tedy život existoval, co se stalo, že se planeta transformovala do suché, pusté krajiny?       (Čtěte na stránkách Astro)


Skutečně Adamité chodili nazí? ..... Postihnout dnes, nakolik byla nahota adamitů rituální a nakolik obecnou, „světskou“ záležitostí, je nemožné. Jestliže už na Příběnicích a v okolních lesích docházelo k prvním projevům adamitství a k nekontrolovanému smilstvu, na nežáreckém ostrově se tyto extrémy stupňovaly. Nazí chodili všichni, jak o tom svědčí Žižkův list, Sylvius i veršované letopisy. Žižkův dopis Pražanům říká, že sektáři „nazí po světě těkati se nadáli“ a podobně i dodatek Vavřincův, že při dobytí ostrova měl spodky jen jediný z adamitů, z čehož plyne, že ostatní byli nazí (kap. 111).

Veršované letopisy říkají: „…nazí všickni, muži i ženy chodíchu…“, přičemž toto odlišují od tanců kolem ohňů, o nichž hovoří dále. SLČ říkají, že „…počali sú někteří již nazí choditi, muži i ženy“,i ovšem bez toho, aby přesně datovaly tuto nahotu do období na Nežárce. Locustarium vypráví poněkud odlišně, že adamité sice chodili nazí, ale muži i ženy nosili spodky („femoralia“). To je ale v rozporu se svědectvím, které Jan Vodňanský uvádí v dalším textu tohoto díla: Cituje vyprávění jedné staré ženy, která ještě jako dítě zažila řádění adamitů, mezi nimiž byla i její sestra. Obě dívky se setkaly jedné noci, když adamité přepadli jejich vesnici. Svědkyně nejen že uviděla svou sestru nahou, ale ta jí dokonce vysvětlila, proč adamité odkládají šaty. Dokud je člověk nahý, jak byl stvořen, ovládá živly i zvířata. A neváhala jí obojí ukázat.

Pan de Beausobre namítá, že to mohla být jakási „rituální nahota“, že lidé byli nazí jen při tancích kolem ohňů atd., proti tomu ale stojí jednak formulace Žižkova listu, že měli nazí chodit „po světě“, jednak svědectví staré ženy v Locustariu, která viděla svou sestru nahou při přepadu vesnice. Mohlo by to tedy znamenat, že adamité nazí „pouze“ bojovali a odbývali obřady, ale po zbytek doby chodili oblečení? Že se jednalo o rituální nahotu při obřadech a „svatém boji“? To nevíme a není to pravděpodobné. Tvrzení o rituální nahotě nabourává zejména Žižkův list u Vavřince, v němž se píše, že při smilných obřadech ženy sundávaly mužům „rúšce“, tedy spodky (kap. 111). A přitom – kdy jindy by měli být všichni zcela nazí, než při nočním tanci kolem ohně, který měl jednoznačně náboženský obsah? Na rozpor tohoto Žižkova článku a ostatních zpráv o nahotě upozornili už Chalupný a Macek.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


V USA a Kanade sa šíri záhadný vírus, obeťou sú najmä očkované deti ..... Vírus EV-D68 spôsobuje ťažké ochorenia dýchacích ciest. Útočí tvrdo a rýchlo a rozšíril sa v štátoch Colorado, Missouri, Utah, Kansas, Illinois, Ohio a v štyroch ďalších štátoch na strednom západe USA. Medzičasom boli hlásené potvrdené prípady aj z kanadských provincií Alberta, Britská Kolumbia a Ontario. Vakcína proti vírusu neexistuje, no paradoxne majú infikovaní jednu vec spoločnú … všetci boli očkovaní.

Symptómy sa môžu podobať na vírus chrípky, choroba však môže nadobudnúť oveľa ťažší priebeh. Dr. Mary Anne Jacksonová, riaditeľka nemocnice pre infekčné choroby, v televíznej stanici CNN vyjadrila svoje obavy. »Je to horšie, pretože mnoho detí v kritickom stave je potrebné ošetrovať na oddeleniach intenzívnej medicíny. Myslím si, že je to bezpríkladné. Som detskou lekárkou už 30 rokov a niečo také som ešte nezažila.«

Enterovírus D68 (EV-D68) infikoval v USA viac ako 150 detí a nedávno sa rozšíril do Kanady, kde bolo z troch provincií hlásených 18 potvrdených prípadov. Doteraz nikto na vírus neumrel, desiatky detí však bolo potrebné ošetrovať na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Enterovírusy ako EV-D68 sú príbuzné s vírusom chrípky a môžu sa prenášať z človeka na človeka kašľom a kýchaním, kontaktom s infikovaným alebo dotykom kontaminovaného povrchu. Enterovírusy vo všeobecnosti vyčíňajú v lete a na jeseň, nie je preto nezvyčajné, keď v tomto ročnom období pozorujeme choroby spôsobené enterovírusmi. Zarážajúce je však to, že vírus s takou intenzitou útočí na deti.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Je reálné cestovat časem? ..... Stroj času vešel do obecného povědomí poté, co H. G. Wells v roce 1895 vydal svůj stejnojmenný román. Bylo by ale možné cestovat časem i ve skutečnosti? Oficiální věda to kategoricky odmítá, přestože údajně existují informace o tajném výzkumu a experimentech, které ukrývají vládní archivy USA a Ruska.

Například v roce 1976 prolétal vojenský pilot Viktor Orlov na svém Migu nad územím tehdejšího Sovětského svazu a zaznamenal pod sebou bitvu, která se rozhodně nemohla odehrávat v jeho době. O svém zážitku podal podrobnou zprávu. Historici zjistili, že se nějakým nepochopitelným způsobem musel dostat nad americké území v 19. století a stal se nedobrovolným svědkem jedné z velkých bitev tehdejší války Severu proti Jihu.

Dvacet let poté uskutečňoval pilot Alexander Ustinov rutinní let nad územím Ruska a ke svému překvapení se najednou ocitl nad egyptskou Gízou, ovšem v dávných dobách, kdy zde stála pouze jediná pyramida, a základy druhých se teprve budovaly.

V roce 1994 přelétal americký vojenský pilot R. Whitman nad Floridou a zničehonic se dostal nad středověkou Evropu. Pod sebou viděl hranice, na kterých se pálila mrtvá těla. Stejně jako jeho ruští kolegové se přemístil nejen v prostoru, ale i v čase, a dostal se do doby, kdy v Evropě zuřila jedna z morových epidemií.

Podobných případů se stalo údajně několik desítek. Většina těch, ke kterým došlo v Sovětském svazu, zůstala až donedávna přísně utajena. Až později se jimi zabýval dánský fyzik Poks Heglund a zjistil, že vidění, která letci popisovali, trvala vždy zhruba dvacet sekund, přičemž rychlost stroje nehrála žádnou roli. Navíc nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by se pilot dostal do budoucnosti.       (Čtěte na stránkách Proc Proto)


Záhada jménem placebo efekt. Opravdu dokáže víra uzdravit? ..... Placebo je látka, která je pacientovi podávána jako lék. Na rozdíl od běžných léčiv však neobsahuje žádné účinné látky, často se nejedná o nic více než obyčejný cukrový bonbón. To, co je však u placeba zásadní, je víra pacienta, že mu záhadná pilulka může pomoci.

O skutečném fungování placeba pojednává řada odborných studií. Ukázalo se například, že vlivem kladného očekávání začne tělo některých pacientů produkovat hormony a látky, které skutečně přispívají ke snížení bolesti, navození spánku nebo duševního klidu.

Placebo efekt je pozorován až u 30 % pacientů, podávání placeba je rovněž součástí klinického testování nových léčiv, kdy je potřeba rozlišit, jaké účinky jsou skutečnými účinky nového přípravku a jaký vliv má kladné očekávání pacientů ohledně testovaného léku.

Výraz „placebo“ je odvozen z latinského „placere“, líbit se. Tisíciletá historie medicíny byla prakticky jednou velkou historií placeba, neboť většina léků užívaných ve středověké a starověké medicíně ve skutečnosti neobsahovala žádné účinné látky.       (Zdroj: ČR Radiožurnál)


2.10. 2014     Dnešní Světový den hospodářských zvířat se slaví proto, že 2. října 1869 se narodil velmi významný člověk – Mahátma Gándhí. Gándhí proslul svou láskou ke zvířatům. Není proto divu, že Den hospodářských zvířat vyhlásilo roku 1983 Reformní hnutí za hospodářská zvířata právě na den výročí narození tohoto indického velikána. 

Také další svátek - Mezinárodní den nenásilí - spojený s Gándhím. Vyhlásilo jej OSN roku 2007.

A do třetice máme Mezinárodní den zvonů. Některé kostely Den zvonů slaví a lákají návštěvníky na prohlídku kostela, kostelní věže,


Záhada jménem placebo efekt. Opravdu dokáže víra uzdravit? ..... Placebo je látka, která je pacientovi podávána jako lék. Na rozdíl od běžných léčiv však neobsahuje žádné účinné látky, často se nejedná o nic více než obyčejný cukrový bonbón. To, co je však u placeba zásadní, je víra pacienta, že mu záhadná pilulka může pomoci.

Protože psychika ovlivňuje fyzický stav, víra a očekávání pacienta v uzdravení mnohdy skutečně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Tento efekt je nazýván placebo efektem.

Co jste nevěděli o placebu

– Většinou se tvrdí, že placebový efekt léku je vyšší, jestliže má lék výbornou pověst, je podán autoritou, injekčně a je drahý.

– Naopak jestliže má lék špatnou pověst, může působit jako nocebo (z latinského nocere – škodit).

– Je prokázána aktivace endogenního opioidního systému v mozku důsledkem požití placeba, což vede ke skutečnému zmírnění bolesti.

O skutečném fungování placeba pojednává řada odborných studií. Ukázalo se například, že vlivem kladného očekávání začne tělo některých pacientů produkovat hormony a látky, které skutečně přispívají ke snížení bolesti, navození spánku nebo duševního klidu.

Placebo efekt je pozorován až u 30 % pacientů, podávání placeba je rovněž součástí klinického testování nových léčiv, kdy je potřeba rozlišit, jaké účinky jsou skutečnými účinky nového přípravku a jaký vliv má kladné očekávání        (Čtěte na stránkách ČR Radiožurnál)


Pozemská voda je starší než Slunce ..... Simulace materiálu v protoplanetárním disku ukazují, že přinejmenším podstatná část vody ve Sluneční soustavě pochází z molekulárního mračna, z něhož vzniklo Slunce.

Na první pohled to tak úplně nevypadá, ale Sluneční soustava je plná vody. Vodní páru nebo i jiné formy vody najdeme na prakticky všech větších tělesech v blízkém vesmíru. Voda je na vyprahlém Měsíci, rozpáleném Merkuru a stopy vody jsou i v pekelné výhni Slunce. Historie vody ve Sluneční soustavě je pro nás velice vzrušující, protože nám napovídá, jak a kde ve vesmíru vznikají prostředí příznivá pro život našeho typu. Kde se vlastně vzala voda ve Sluneční soustavě?

Dneska si už můžeme být prakticky jistí, že mladičké Slunce před miliardami let obklopoval protoplanetární disk hmoty, z něhož se postupně uhnětly planety. Vědci si ale nebyli jistí, jestli voda protoplanetárního disku pocházela z původního molekulárního mračna, z něhož se zrodilo samo Slunce, anebo jestli tahle voda vznikla až v důsledku chemických reakcíc doprovázejících zažehnutí Slunce. Pokud voda Sluneční soustavy pochází z molekulárního mračna, čili z běžného mezihvězdného materiálu, tak můžeme velice dobře očekávat, že jde o úplně normální ingrediencí většiny nebo spíš úplně všech protoplanetárních disků vznikajících hvězdných soustav. Kdyby ale voda vznikla v lokálních chemických reakcích během vzniku Slunce, mohlo by její množství v jiných hvězdných soustavách značně kolísat. To by ve svém důsledku snižovalo šance na objevení cizího života či alespoň obyvatelných planet.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Šifra Ludvíka XIV. a záhada Muže se železnou maskou ..... Dějiny kryptografie v sobě ukrývají mnoho tajemství. Šifrování tajných textů procházelo nejrůznějším vývojem a zakódované texty vydaly mnohdy svůj obsah až s odstupem mnoha let. Lze v nich nalézt i odpověď na otázku, kdo byl legendární Muž se železnou maskou?

Je přirozené, že snaha o zašifrování důležitých dokumentů se zpravidla odvíjela od panovnického stolce. Již sám Caesar používal šifru založenou na posunu písmen v abecedě – tzv. homofonní šifru.

Poměrně jednoduchý šifrovací postup však přestával během staletí dostačovat, tudíž je přirozené, že se vladaři snažili nalézt takový způsob šifrování, aby jejich dokumentace byla pro nezasvěcené a neznalé šifrovacího klíče prakticky nerozluštitelná.

Za jednu z nejdokonalejších šifer v minulosti je bezesporu považována tzv. Velká šifra francouzského krále Ludvíka XIV. (1638–1715). Trvalo celá dvě staletí, než došlo k jejímu prolomení. A i to bylo částečně dílem náhody a také obrovského lidského důvtipu. Kdo tedy stál v pozadí této tajemné šifry francouzských dějin?        (Čtěte na stránkách VTM)


Firmy vracejí lomy, tratě či parkoviště zpět přírodě. Jako investici ..... Již čtvrté setkání platformy Byznys pro společnost na téma Ekologická stopa byznysu proběhlo 24. září 2014 v Praze...

Český stavební inženýr, který z rozsáhlé dopravní stavby volá na centrálu své firmy, že při bagrování základů ,,právě našli žábu". Těžařský gigant, který daruje beton ochráncům přírody, aby s jeho pomocí mohli pečovat o území mokřadních luk u Jaroměře. Významný obchodní řetězec, který dobrovolně ,,ukousne" kus parkoviště, aby se do šedivé části jihočeského města vrátila příroda.

Výše uvedené příklady nejsou vybrány z programu setkání milovníků sci-fi, ale z reálných přednášek na mezinárodní konferenci Ekologická stopa byznysu 2014. V Praze ji uspořádala platforma Byznys pro společnost, největší česká organizace věnující se rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání.,,V současnosti jen velmi málo pracujeme s ekonomickou hodnotou přírody," upozorňuje holandský profesor André van Amstel, jeden z účastníků. Spolu se svými kolegy a studenty nizozemské Wageningen University se dlouhodobě zabývá právě otázkou, jak v rámci podnikatelských byznys plánů hodnotu přírodních služeb a statků zohlednit a ochranu přírody podnikatelsky využít.

Nejde o žádné teoretizování - Amstelův tým pomáhá třeba malým podnikatelům v národním parku UtrechtseHeuvelrug rozvíjet turistické plány oblasti, renovovat místní památky a vymýšlet dopravní řešení.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Aspirin je marketingový tah, který může trvale poškodit organizmus ..... Je to tady... Zima se nezadržitelně blíží a spolu s ní i riziko, že si domů přineseme nachlazení, chřipky a jiné civilizační neduhy dnešní doby. Díky mediální masáži nás jako první napadne si pořídit Aspirin či jiný v reklamách hojně propagovaný preparát proti nachlazení. Nikdo už nám ale neřekne, že jde o plíživé zabijáky.

Aspirin zvyšuje riziko výskytu krvácivých cévních mozkových příhod, které zabíjí a způsobují trvalé postižení. V některých studiích se mezi důsledky denního užívání nízkých dávek aspirinu objevily potíže s ledvinami a játry, gastrická hemoragie (žaludeční krvácení) a tvorba vředů.

Proto je lepší myslet dopředu a posilovat imunitní systém a správné fungování lidského těla, nejlépe pomocí přírodních produktů. K těm ne příliš známým patří mimo jiné výrobky a doplňky výživy z konopí. Samozřejmě se o nich ale nemluví a jejich účinky se tutlají, protože se farmaceutickým koncernům nehodí do krámu. Nemohly by pak nabízet své rádoby zdravé preparáty s obrovskou marží.

Přitom je konopí jako potravina je velice hodnotným přírodním produktem pro lidské zdraví a jeho udržení. Konopná semínka nebo konopný olej obsahují nenahraditelné esenciální aminokyseliny a nenasycené mastné kyseliny omega 3 a omega 6. Tyto látky hrají důležitou roli při mnoha procesech v lidském těle a přispívají k posílení celého imunitního systému. Navíc udržují správnou hladinu cholesterolu a cukru v krvi a podporují mozkovou činnost.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Co znamená summit OSN pro pralesy? ..... Dne 23. září 2014 se v sídle OSN v New Yorku konal klimatický summit, kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé států a vlád společně s vůdčími osobnostmi podnikatelské a finanční sféry i nevládních organizací. Summit byl svolán generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem, aby zde byly projednány nové společné kroky a závazky ke snižování antropogenních emisí skleníkových plynů a k řešení změn klimatu.

Každý rok je vykáceno asi 13 milionů hektarů lesů, což přibližně 20 procenty přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů. Podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) má svět nakročeno k nárůstu globální teploty o více než 2 °C. Právě to je hodnota, kterou státy stanovily jako hraniční, pod níž dopady klimatických změn ještě nebudou zcela zničující. Je tedy naprosto klíčové podniknout celoplošné kroky předcházející globální klimatické krizi. Hlavním cílem tohoto summitu bylo podepsání tzv. Newyorské deklarace o pralesích, přelomového dokumentu, který je obecně považován za první oficiální deklaraci svého druhu. Její signatáři se v ní zavazují ke snížení tempa odlesňování nejméně na polovinu do roku 2020 a ke snaze o zastavení odlesňování do roku 2030.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Nepřizpůsobiví „tuláci“ a „nefachčenkové“ ..... Připomíná to lavinu. Zatímco ještě na začátku devadesátých let jste se v médiích mohli setkat se slovem „nepřizpůsobiví“ maximálně tak jednou či dvakrát do roka, deset let nato už se jeho obliba počítala ve stovkách článků. A když jsem si zadal tentýž výraz do služby na monitorování tisku Anopress při psaní následujícího textu, počítač mi vyplivl rovných 1465 výskytů za poslední rok. Kde se tato podivná nálepka vzala a co z ní lze vyčíst o našem vztahu k těm, kdo se tak či onak odlišují?

Z překotného vývoje, kterým užívání termínu „nepřizpůsobiví“ prošlo, by jeden snadno mohl dojít k závěru, že půjde o naprostý novotvar. Opak je pravdou. První doloženou zmínku lze nalézt už v Příručním slovníku jazyka českého z let 1935—1957. Oproti dnešku však měla nepřizpůsobivost mnohem lepší zvuk — podle slovníku je nepřizpůsobivý člověk nezávislý a odolný; takový, který si stojí za svým. Ve větší míře se pak šlo s konceptem takzvané „společenské nepřizpůsobenosti“ setkat o pár desítek let později, během normalizace. Nevím jak vám, ale mně ani tehdejší označení nezní nikterak hrozně. Zařadit se díky němu po bok mániček a jiných „živlů“ mohla být docela lákavá vidina.

Zatímco původně byli za „nepřizpůsobivé“ označováni jednotlivci, někdy v prvních letech nového milénia se přičiněním postav jako tehdejší předseda KDU-ČSL Jiří Čunek anebo primátorka Chomutova za ODS Ivana Řápková začalo hojně mluvit o „nepřizpůsobivých“ v souvislosti s cizinci či s chudými skupinami obyvatel. Zkrátka se skupinami, které leží mimo kategorie „obyčejných“ a „slušných“ Čechů. Z „nepřizpůsobivosti“ se stalo stigma. Kdo nejde s námi… však to znáte.       (Čtěte na stránkách Sedmá generace)


Za čtyřicet let zmizela polovina obratlovců ..... Lidstvo klade na ekosystém neúnosně vysoké nároky, které jsou o polovinu vyšší, než dokáže příroda zvládnout. Vyplývá to z nové zprávy Světového fondu pro ochranu přírody (WWF), která srovnala počty jedinců v populacích obratlovců u 3038 druhů, a podle které poklesla v letech 1970 – 2010 počet savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb o 52 procent.

Je to mnohem více, než se dosud uvádělo. Podobná studie z roku 2012 hovořila pouze o 28 procentech. Podle WWF může za rozdílné výsledky skutečnost, že předchozí studie kladla důraz na dobře dostupná data z Evropy a Severní Ameriky, zatímco k největšímu poklesu dochází v tropických oblastech zejména Jižní Ameriky. Největší úbytek přitom zaznamenaly sladkovodní druhy, které přišly o 76 procent jedinců. U mořských a suchozemských je to shodně o 39 procent.

Podstatnou měrou se na rychlém ubývání zvířecích populacích podílí svou činností člověk. Nejzásadnějšími příčinami je ztráta přirozeného prostředí například v důsledku masivního odlesňování a znečištění, dále pak lov, rybolov, ale i klimatické změny.        (Zdroj: 21@století)


Čeští paleontologové představili kolekci fosilií z Antarktidy ..... Českým geologům se podařilo v průběhu deseti let terénních výzkumů v Antarktidě nalézt v mořských sedimentech velké množství unikátních zbytků zkamenělých živočichů a rostlin. Mezi nejvýznamnější nálezy, které jsou poprvé představeny veřejnosti, patří kosterní pozůstatky velkého vodního ještěra plesiosaura, fosilní schránky obřích amonitů a loděnek nebo zkamenělá dřeva stromů. Tuto kolekci světového významu prezentovali sami účastníci expedic při příležitosti 95. výročí založení České geologické služby.

Geologové České geologické služby působí v oblasti Antarktického poloostrova již od roku 2003, kdy prováděli první průzkum pro budoucí stavbu české polární antarktické stanice. V rámci projektů Ministerstva životního prostředí vytvořili mimo jiné první geologickou mapu severní části ostrova Jamese Rosse. Pracovali na Antarktickém poloostrově a na ostrovech James Ross, Seymour a Vega.

„Výsledky naší práce dokládá kromě jiného přes 50 vědeckých publikací a odborných map, zpravidla publikovaných v renomovaných zahraničních časopisech,“ řekl Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby.

„Nedílnou součást geologických prací na Antarktidě – vedle mapování, geochemie, vulkanologie, klimatologie a dalších studií – představoval paleontologický výzkum. Dnes proto představujeme ty největší paleontologické objevy z expedic,“ říká Petr Mixa z ČGS, vedoucí programu geologického výzkumu Antarktidy. Nálezy bylo možné zveřejnit až s časovým odstupem. Časově a logisticky náročný byl už jen samotný převoz zkamenělin z Antarktidy do České republiky. Další čas potřebovali odborníci na čištění, preparaci a studium materiálu. „Časově nejnáročnější preparace byly ukončeny právě nyní, vznikla i první obrazová rekonstrukce,“ dodává Petr Mixa.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Tajemství Stonehenge je ukryto v modrých kamenech ..... Modré kameny s bílým tečkováním tvoří klíč k pochopení Stonehenge, nejslavnější pravěké památky Británie. Po vyhodnocení vykopávek z letošního léta, prvních od roku 1946, to tvrdí profesor Tim Darvill z Bournemouthské univerzity a předseda Společnosti starožitníků Geoff Wainwright.

„Našli jsme několik důvodů pro přesvědčení, že tyto kameny byly vztyčeny jako součást víry v jejich léčivé působení,“ uvedl Wainwright. Jinak řečeno, původní Stonehenge sloužilo jako léčebné centrum, využívající magických vlastností modrých kamenů.

Při vykopávkách se našly celé hromádky jejich odštěpků. „Končily v hrobech rozptýlených v oblasti Stonehenge – dokládá to, jak tento kámen lidi fascinoval,“ řekl.

Víra v léčivou moc doleritu přežívá dodnes ... Popularitu modrého doleritu potvrzují i čísla: doleritových odštěpků je třikrát více než úštěpů z pískovcových bloků, které tvoří dnešní Stonehenge. „Lidé možná odštípali kusy modrého kamene, aby si menší kousky mohli vzít s sebou jako amulety pro štěstí,“ domnívá se Darvill.

Víra v léčivou moc doleritu přežívá dodnes – ne už ve Stonehenge, kde byly modré kameny nahrazeny bloky z pískovce, ale v pohoří Preseli, odkud je před více než dvaačtyřiceti stoletími dopravili do Stonehenge. „Lidé v Preseli stále věří, že je modrý kámen a voda, která z něj vyvěrá, mohou vyléčit z kašle a pomáhat při srdečních onemocněních,“ míní Darwill.

Snad proto 80 kusů těchto kamenů o váze až 4,5 tuny dopravili z pohoří Preseli do Stonehenge, vzdáleného téměř 250 km. Před více než 4000 lety, v době bez asfaltových silnic a nákladních aut, to byl více než náročný úkol.       (Čtěte na stránkách Matrix-2012)


1.10. 2014     Dnes je svátků celá přehršel ... Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den kávy - slaví se v Japonsku, Světový den vegetariánů a Světový den cyklistů.


Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě žiješ - nyní ..... Když říkáme: "Čas jsou peníze", nemluvíme o minulosti, ani o budoucnu, ale o přítomném okamžiku.

O okamžiku, ve kterém se budoucnost vlévá do minulosti. Kdo tyto unikající okamžiky zachytí, kdo je naplní dobrem, ten dokonale využívá čas, ten žije naplno.

Kdo se ale příliš přehrabává v minulosti, nebo vypočítavě zkoumá budoucnost, nedělá dobře. Zatím mu totiž navždycky unikají z dosahu cenné atomy času – nevyužité, prázdné.

Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě nyní žiješ. Právě teď...       (Zdroj: Víra)


Klávesnice cítí vztek ..... Nazmul Haque Nahin a jeho kolegové z Bangladéše vytvořili program, který má na základě psaní textu na klávesnici odhadnout náladu pisatele. Úspěšnost se prý pohybuje okolo 80 %.

Podobné odhady lze dělat samozřejmě na základě analýzy textu, např. pomocí klíčových slov. Zde má metoda fungovat ale skutečně čistě dle fyzického psaní – rychlosti, rytmu a samozřejmě také množství oprav – míry používání klávesy Backspace. V rámci experimentů lze od samotného produkovaného textu odhlédnout, třeba dát dobrovolníkům opisovat stejnou pasáž. Program se nejprve musel ale pro dobrovolníky zaučit, tj. získat vzory psaní a odpovídající údaje o tom, jak se cítili (realizováno formou dotazníku). Není jisté, zda v jiné skupině by přiřazení fungovala stejně.

Podobné experimenty se už uskutečnily i jinde. Ukazuje se, že různé emoce se dají zachycovat s různou spolehlivostí, mj. i protože trvají různou dobu. Výsledky lze zkusit využít ke konstrukci „testů příčetnosti“, např. nenechat odeslat e-mail v hněvu. Lze si ale představit i řadu námitek proti těmto technologiím, člověk v nebezpečí bude vyhodnocen jako nezpůsobilý odeslat zprávu o pomoc – nebo i nastartovat auto.

Software by jistě mohl jen zobrazovat příslušné upozornění s dotazem (chcete opravdu… – vypadá to, že jste…), ale i to by mohlo rozčilovat. Též se zmiňuje možnost, že by se na základě analýzy doplňovalo k textu něco jako emotikony, aby příjemce získal kontext, jak to odesilatel myslel (mohl myslet?).       (Zdroj: Science WORLD)


Zkusme diskutovat věcně i o očkování dětí ..... Média přinesla minulý týden zprávu o tom, že Ministerstvo zdravotnictví chce dát do zákona sankce pro rodiče, kteří nechtějí respektovat stanovený očkovací plán. Diskusi vyvolal také případ paní Jasenčukové, která za neočkování dvou ze svých tří dětí dokonce stanula před trestním soudem.

Diskuse o očkování bohužel většinou zůstává u typicky českého schématu nesmiřitelného boje stoupenců a odpůrců povinného očkování. Domnívám se, že daleko více než vzájemné osočování by věci samotné prospěla věcnost. A zejména pohled do zahraničí. Kdy se konečně zbavíme jednostranného přístupu, jenž je postaven na strašení domácími autoritami (s tituly či funkcemi), bez toho, že by byly jakkoli reflektovány výsledky zahraniční diskuze?

Jak očkují v zahraničí? ... S cílem podpořit takovou celospolečenskou diskusi jsme v Lize lidských práv ke konci minulého roku zpracovali analýzu toho, jak se k očkování dětí staví v šesti zemích EU. A výsledek? V Německu, Rakousku, Spojeném království i v Irsku dospěli k tomu, že povinné očkování nepotřebují. V Belgii je povinné jedno očkování, ve Francii tři. Jak je možné, že i tradičně konzervativní země střední Evropy jako Německo a Rakousko, s respektem k vyhlášeným autoritám a profesorům v oblasti medicíny, farmakologie a vakcinologie, dospěly k takovýmto zákonům? Znamená to, že i u nich zvítězila hloupost alternativy nad racionalitou preventivního lékařství? Jistě, že ne.

Ve všech šesti uvedených zemích samozřejmě usilují o ochranu veřejného zdraví a vysokou proočkovanost. Respektují ale zároveň, že cesta, která je nejjednodušší pro stát (přísně stanovený očkovací plán a postihy pro ty, kdo se od něj byť jen minimálně odchýlí) nemá mít automaticky přednost před svobodnou volbou rodičů v otázkách zdraví jejich dětí.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Část oceánů je starší než sluneční soustava ..... Vědci z michiganské univerzity provedli simulaci evolučního procesu zformování sluneční soustavy z protoplanetárního disku a přitom dospěli k překvapivým závěrům. Přibližně 30 – 50 procent v pozemských oceánech může být nejen starší než Země, ale i než celá sluneční soustava.

Během experimentu sledovali, zda může v prostředí protoplanetárního disku vzniknout dostatek těžkého izotopu deutéria, tzv. těžké vody, který existuje nejen v pozemských oceánech, ale i ve vesmíru. Ukázalo se, že minimálně část vody na Zemi, Saturnu a kometách, nemohla během vývoje získat své současné vlastnosti a musí být starší. Spekuluje se, že by jejím zdrojem mohlo být molekulární mračno, které existovalo dříve než sluneční soustava.        (Zdroj: 21@století)


Jak vytvořit z PET lahve diamant aneb Největší hlouposti, které lidé dělají s recyklovatelným odpadem ..... Myslíte, že by šlo vyrobit z PET lahve diamant? Zní to šíleně, ale teoreticky možné to je. Jakoukoli věc, která obsahuje uhlík, lze totiž za určitých okolností „přetavit“ na tento vzácný nerost. Stačí jen vytvořit teplotu kolem 1 300 °C, vyvinout obrovský tlak a rázem máte čirý krystal uhlíku.

Tak jednoduché to ovšem není. A hlavně: zkoušet s recyklovatelným odpadem různé experimenty místo toho, abychom ho třídili, nedává smysl. Na to upozorňuje nejnovější video od Samosebou.cz s komiksovým příběhem pseudovědce, který si chtěl z PET lahví vyrobit diamant.

Jedním z nejhloupějších nápadů je pálit plastový odpad v domácích kamnech. Tím se totiž dostávají do ovzduší ftaláty, tedy rakovinotvorné látky poškozující játra a ledviny. Ten, kdo odpady doma pálí, ohrožuje nejen sebe, ale do nebezpečí dostává i své okolí. Kromě ohrožení lidského zdraví dochází také k poškozování životního prostředí.

Otrávený vzduch i zahrádka ... Obecně platí, že ze všech materiálů právě plasty při „domácím pálení“ vytvářejí nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových fólií a PET lahví se do ovzduší dostávají toxické polyaromatické uhlovodíky. Při spalování polystyrenu zase vzniká jedovatý styren, který je karcinogenní. Jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.

A nejde jen o otrávený vzduch. Škodliviny mohou zůstat v okolí domu. Ovoce a zelenina ze zahrádky se tak rázem mění ze zdravé domácí stravy na rakovinotvorné nebezpečí. I celobarevně potištěný papír je v tomto ohledu rizikem, hlavně pokud jde o letáky a časopisy. Tiskařské barvy obsahují těžké kovy, které se při spalování uvolňují. Pálit papír je ale hlavně škoda. V rámci hodnocení celého životního cyklu bylo dokázáno, že recyklací papíru se ušetří několikrát více energie v porovnání s jeho spálením. Použít papír při zatápění nevadí, pálit papír ve větším množství je ale nesmyslné. Podobně jako snažit se vyrobit z PET lahví diamant.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Windows 10: Microsoft přeskočil devítku a míří i do mobilů ..... Následovník operačního systému Windows 8 od Microsoftu se jmenuje překvapivě Windows 10. Testovací verze bude k dispozici od 1. října. Systém by měl být spuštěn příští rok, tři roky po vydání předchozího systému Windows 8, a bude "nejkomplexnější platformou vůbec". Prohlásil to v úterý šéf operačních systémů Microsoftu Terry Myerson.

Firma přeskočí verzi 9, aby zdůraznila přiblížení světu zaměřenému na mobilní zařízení a internetové služby.

Microsoft od 1. října nabídne ke stažení testovací verzi nových Windows, kterou bude aktualizovat i díky aplikaci pro odesílání názorů a zkušeností do Microsoftu. Testovací verzi v této fázi doporučuje Microsoft instalovat pouze zkušeným uživatelům a na záložní počítač, nikoliv na hlavní pracovní stroj.

Nová verze vlajkového produktu Microsoftu, který stále běží v drtivé většině osobních počítačů na světě, cílí hlavně na lukrativní firemní trh, který obecně ignoroval Windows 8.

Systém Windows 8, který firma před rokem aktualizovala na Windows 8.1, se zatím příliš nerozšířil. Po celém světě jej podle údajů společnosti Net Applications využívá jen asi 12,5 procenta osobních počítačů, zatímco předchozí Windows 7 jsou nainstalovány na více než polovině počítačů.

Budou snadlo pochopitelné, slibuje Microsoft

Program nových Windows je dlouhou dobu znám pod interním názvem Treshold (práh). Myerson dodal, že Windows 10 budou vůbec největší podnikovou platformou Microsoftu a znamenají pro společnost nový typ systému. Jeho název má představovat skok.

Microsoft slíbil, že Windows 10 budou pro uživatele snadno pochopitelné, a to bez ohledu na to, jakou verzi Windows nyní používají. Například nabídka "start" u Windows 10 bude stejná, jako u Windows 7. Místo ikon budou dlaždice, které se objevily ve Windows 8. Microsoft se však nevzdává své snahy překlenout propast mezi počítači a mobilními zařízeními a nové Windows budou mít funkce dotykové obrazovky..        (Čtěte na stránkách Aktuálně)


135 varovných príznakov nedostatku určitého vitamínu ..... V dnešnom článku sa zameriame na popis príznakov, ktoré sprevádzajú nedostatok rôznych vitamínov. Príznaky môžeme klasifikovať aj ako zdravotné potiaže nižšej intenzity a ak sa ignorujú, môžu prerásť do vážnejších ochorení.

Niektoré príznaky, či symptómy je možné označiť aj za ochorenia, keďže hranica medzi príznakom a ochorením nemusí byť vždy úplne jasná.

Okrem toho sa žiada ešte upozorniť na to, že nižšie spomenutý zoznam nemusí obsahovať všetky zdravotné problémy, ktoré je možné vitamínmi odstrániť. Prírodná medicína totiž často vyžíva vitamíny aj na liečbu takých ochorení, ktoré nemusia byť nutne vyvolané ich nedostatkom.

Podrobnejšie o tom, ktoré vitamíny sú užitočné pre aké choroby, bližšie rozoberáme v článku Odporúčané doplnky stravy.

Dnes na tento predchádzajúci článok nadviažeme a uvedieme ďalšie veľké množstvo zdravotných problémov, ktoré sa priamo týkajú nedostatku konkrétnych vitamínov.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Někteří astronomové chtějí vrátit Pluto mezi planety ..... Pluto přišel o status planety v roce 2006, kdy Mezinárodní astronomická unie (IAU) v Praze definovala pojem planeta: jde o těleso obíhající kolem hvězdy, které má díky své dostatečné hmotnosti a gravitaci kulový tvar. To Pluto sice splňuje, ale nevyhovuje třetí podmínce – v blízkosti planety nesmí být žádná další tělesa srovnatelné velikosti. A protože v okolí Pluta obíhá množství stejně velkých či dokonce větších a těžších vesmírných objektů, bylo ze seznamu vyřazeno. S jeho zařazením mezi trpasličí planety ale mnozí nesouhlasí. Proti jsou zejména američtí astronomové, protože právě toto těleso objevil 13. 3. 1930 jejich rodák Clyde Tombaugh. Ve státě Illinois, kde se narodil, se dokonce slaví 13. březen jako Den Pluta.

V Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics se tento týden sešli američtí astronomové, kteří řeší všechna pro a proti v případě návratu Pluta mezi planety. Jde sice o velmi váženou instituci, ale konečné rozhodnutí může padnout jedině na Valném shromáždění IAU, které se bude konat příští rok. Mezitím se ale na Zemi dostanou informace sondy New Horizons, která má pořídit globální mapu Pluta a bude zkoumat také další transneptunské objekty v oblasti Kuiperova pásu. Takže Američané doufají, že nová data budou natolik zásadní, že nakonec všechny přesvědčí o tom, že Pluto si zaslouží být opět devátou planetou.       (Zdroj: ProcProto)


Tajemství labyrintu rozluštěno! ..... Báje o hrůzném Minotaurovi a tajemném labyrintu jsme slýchávali už ve školních lavicích. Hrdinský Theseus býčí obludu porazil a navždy zvítězil. Ale pozor, jde jen o rafinovanou symboliku, popis cesty zasvěcence. Aby dosáhl osvícení, musel překonat obávaného „strážce prahu“. Labyrint je mystérium, v němž zabloudí každý, kdo nezná správnou cestu k duchovní proměně a dokonalosti. Labyrintem byla (s trochou nadsázky) i tajemná Stínadla, městská čtvrť z Foglarových knih o Rychlých šípech. Kdo ovládne čtvrť plnou zákeřných pastí, průchodů, dvorků, skrýší a slepých uliček, ovládne i sám sebe.

Mýtický Labyrint se dotýká našich končin i jinak. Souvisí s pohanskými kulty měsíční rohaté bohyně. Dokazují to archeologické nálezy i dochované pověsti, například z oblasti středních Čech. Slovo labyrint neznamená jen jakési magické bludiště, ale můžeme ho také přeložit jako „měsíční příbytek“ či „dům dvojité sekery“. A právě atypické kamenné sekery se nacházely v některých pohanských hrobech. Vědci zjistili, že nástroje se nepoužívaly k obraně v boji, jak se původně myslelo, ale byly odznakem moci. Dvojsečné sekyrky se mohly využívat i k magickým rituálům, úzce souvisely právě s kultem rohaté bohyně. Ostří seker zobrazovalo dualitu světa, růžky zase měsíční cykly.

Další unikátní labyrinty byly nalezeny ve starém Egyptě, na Krétě, v Anatolii či v Indii. Podle některých badatelů je dvojsečná sekera zvláštním druhem kříže, důležitým tvarovým zářičem. A labyrinty patří k mystériím dávnověku. Pokud je rozluštíme, pochopíme, jak vznikla naše civilizace. Chybí jen jediné – návod k luštění.       (Zdroj: Doplněk)


Biopotraviny nakupuje již více než 41 % domácností ..... Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají stabilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Výsledky výzkumu ukazují, že se oproti minulým letům zvýšil počet obyvatel, kteří nakupují biopotraviny, a to na 41 procent. Významně narostlo povědomí o označení biopotravin, a to nejen o národním, ale i o označení Evropské unie.

Biopotraviny pěstované v ekologickém zemědělství bez použití chemických prostředků, jako jsou umělá hnojiva a postřiky, zná naprostá většina dotázaných. Ve srovnání s rokem 2008 se zvýšil podíl osob, které vědí o biopotravinách, z 92 % na 99 %. Nárůst zaznamenal i podíl domácností, které nakupují biopotraviny, a to z 37 % v roce 2010 na dnešních 41 %.

"Potvrzuje se trend zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o potraviny ekologického zemědělství. Jsem rád, že tomu tak je, neboť s tím roste i český trh s biopotravinami. Jejich sortiment je již nyní poměrně široký a zahrnuje pestrou škálu českých výrobků,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nejčastěji nakupovanými biopotravinami jsou mléčné výrobky, které si vybírá téměř 70 % z osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny pravidelně konzumují, dále zelenina a ovoce (66 % a 54 %), maso a uzeniny (téměř 40 % z těch, kteří nakupují biopotraviny). Zájem o zeleninu, ovoce, maso a uzeniny v bio kvalitě postupně narůstá, a to nejvýrazněji u ovoce a zeleniny (cca o 20 % za posledních 6 let).

Lidé nakupují biopotraviny častěji než dříve. Třetina populace si je donese z obchodu nebo trhu domů alespoň několikrát měsíčně, zatímco před 6 lety to byla pouze čtvrtina populace. Biopotraviny nejvíce nakupují ženy středního věku, nejméně často muži vyššího věku. Nejčastějším důvodem pro výběr biopotravin je to, že jsou zdravější (uvádí 2/3 osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují), dále jejich chutnost, větší šetrnost k přírodě. Jedním z podstatných důvodů uváděných respondenty průzkumu je soulad s jejich životním stylem a životní filozofií (30 % osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují).       (Čtěte na stránkách Spotřel)


30.9. 2014     Dnes je Světový den překladatelů a v ČR je při jeho příležitosti udělována Cena Josefa Jungmanna.


Velký bratr se dívá. A pamatuje si ..... Kolik je v České republice instalovaných bezpečnostních kamer, patrně už dnes nikdo nespočítá. Hovoří se o řádu statisíců. Není divu, že právě bezpečnostní kamery vnímáme jako největší nebezpečí narušující naše soukromí a ztotožňujeme je s tzv. Velkým bratrem, který nás sleduje prakticky všude – na ulicích, v práci, restauraci i při nakupování, v bance, ve výtahu, v zaměstnání i ve škole, v dopravě i osobním voze. A to vše prý v zájmu bezpečnosti. Naší? A za jak dlouho budou také u nás doma?

Je to trend, který svou agresivností děsí. V Praze, a to jen na veřejných místech, tedy pod správou policie, se za posledních sedm let počet kamer zdvojnásobil a za 14 let jde o téměř stonásobek.

A v příštích letech má metropole své kamerové „pokrytí“ rozšiřovat, mj. o speciální kamery v centru, jejichž instalace přijde na cca 70 milionů korun. Citlivé mikrofony kamerám umožní vyhodnotit zvýšenou hladinu zvuku nad rámec nočního klidu. Zatímco běžný hovor nechají bez povšimnutí, rušení klidu by už mikrofonu uniknout nemělo. Obraz i zvuk poté uvidí pracovníci dispečinku nebo policejní ústředny. Ve „chvílích klidu“ kamery zůstanou nefunkční.

Inteligentní technologie ale umožní vyhodnotit i „podezřele“ dlouhé postávání lidí na vytipovaných místech (parkoviště), na některých místech zachytí třeba zakázané projíždění jednosměrných ulic. Na druhou stranu mohou být takto zachyceny aktivity bez jakéhokoli kriminálního podtextu, o jejichž natáčení však nikdo nestojí. „Dáváme přednost liberální společnosti, kde není nutně každý čin nebo slovo někým – či dokonce něčím – vyhodnocováno. I když kamery dokážou určit rizikové chování u jednoho z 1000 potenciálně podezřelých, u těch zbylých 999 případů to bude, obávám se, planý poplach,“ řekl bývalý místopředseda České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík, který se veřejným prostorem a ochranou svobod zabývá, pro Parlamentní listy.

Aktivisté kolem právně-poradenského sdružení Iuridicum Remedium podle Lidových novin upozorňují, že druhou stránku problému tvoří eventuální sankce.

Lidé mohou provozovatele kamer zažalovat kvůli ochraně osobnosti. V případě vážného zneužití údajů zpracovávaných kamerovým systémem může Úřad pro ochranu osobních údajů udělit velmi vysokou pokutu. Nové kamery budou totiž zřejmě schopné identifikovat obličej konkrétní osoby, otázky vzbuzuje i myšlenka „veřejných odposlechů“ na ulici a možné obchodování s hovory.       (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)


Fyzikální konstanta je konstantní, dokonce i na bílém trpaslíkovi ..... Zvídaví fyzici prověřili skálopevnost poměru hmotnosti protonu a elektronu ve slabém a velice silném gravitačním poli. Z měření absorpčních spekter na Zemi a na povrchu bílého trpaslíka odvodili, že je doopravdy jako skála jistoty ve veselém chaosu vesmíru.

Vědci postupně objevili důvěryhodné fyzikální zákony a základní konstanty, které nás ukotvují ve víru reality. Jsou ale tyhle zákony a konstanty univerzální v prostoru a času anebo je to jenom taková lokální záležitost? V souvislosti s principem ekvivalence, z něhož vychází Einstenova obecná relativita, by univerzální být měly. To si vyloženě říká o prověření, i když to pochopitelně není úplně snadné.

Pustili se do toho vědci ve službách Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) nizozemské národní organizace pro vědecký výzkum NWO, z laboratoře LaserLaB na Svobodné univerzitě v Amsterdamu a jejich spolupracovníci, kteří zjišťovali, zda jednu ze základních fyzikálních konstant, tedy poměr hmotnosti protonu a neutronu, náhodou neovlivňuje síla gravitačního pole, v němž se tyhle částice zrovna nacházejí. Počínali si přitom velmi důvtipně. Sehnat na naší planetě ohromné gravitační pole není právě snadné, tak si ho pořídili ve vesmíru. Díky sofistikovaným měřením odvodili poměr hmotnosti protonu a elektronu na povrchu bílého trpaslíka, hvězdného oharku, jaké bývají pozůstatkem mrtvé hvězdy velikosti Slunce.

Bílý trpaslík je sice úplně maličký, srovnatelný s planetami, zároveň je ale nesmírně hustý a hmotný, takže při jeho povrchu bývá gravitační pole desettisíckrát silnější, nežli na Zemi a podobných planetách. Vědci FOM a jejich kolegové nakonec zjistili, že v pozemské laboratoři i na povrchu bílého trpaslíka je poměr hmotnosti protonu a elektronu prakticky úplně stejný, s velmi dobrou statistikou. V obou případech je tedy proton 1 836, 152 672 krát těžší, nežli elektron.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Jak se z kostela sv. Anny stala Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní centrum ..... Nejprve základní kámen českého knížete Václava ... Říká se, ře roku 927 zde položil základní kámen kostela, původně jmenovaného sv. Vavřince, kníže Václav, světec a patron české země. Byl tehdy velmi mladým panovníkem, přesto mu však mnoho života nezbývalo, neboť byl asi osm let poté ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem. Položení základního kamene je legendou, jež však nemá historické podložení.

Počátkem 13. století se u sv. Vavřince usídlili templáři, kterým však byl v dalším století řád zrušen, pročež prodali dvůr s chrámem Johanitům. Johanité jej vzápětí prodali dominikánkám z kláštera na Újezdě. Od 2. poloviny 14. století dochází k několikerým přestavbám.

Koncem 14. století v presbytáři kostela dokončil nástěnné malby Mistr třeboňského oltáře; zvláště Oplakávání Krista, Sedmero svátostí a Klanění tří králů jsou jeho unikátním dílem. Po dokončení úprav se tento klášterní kostel stal jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém Městě pražském. A dál šel z ruky do ruky, z prodeje do koupě.

Od 18. století již kostel svému původnímu účelu neslouží; dokonce byl jeho prostor využit jako bytový dům nebo tiskárna. Roku 1958 se společně s Anenským klášterem a přilehlými pěti domy, dočkal zadostiučinění - byl prohlášen za kulturní památku.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Jedenáct způsobů, jak posílit imunitu ..... Cvičení Trápí vás chřipka nebo časté nachlazení? Nevíte, jak se zbavit dlouhotrvající rýmy? Přinášíme vám několik zajímavých rad, jak jednoduše a především příjemně posilovat v podzimních měsících imunitu a obranyschopnost organizmu. Inspirujte se radami a udělejte něco pro své zdraví!

V podzimním období mnoho z nás trpí častým nachlazením, rýmou, chřipkami nebo problémy s dýchacími cestami. Někdy jen vystoupíme z klimatizovaného automobilu do třeskutých mrazů a nachlazení je na světě. Přitom stačí velmi málo, aby náš organizmus byl vůči škodlivým vlivům okolí odolnější a uměl se různým onemocněním účinně bránit. Přinášíme vám deset zajímavých a imunology doporučovaných způsobů, jak imunitní systém posílit.

1. Aktivně se hýbejte a sportujte ... Aktivní pohyb patří k základům zdravého životního stylu. Posilování fyzické kondice je předpokladem pro silný a správně fungující imunitní systém. Jednoduše řečeno: „Bude-li vaše tělo v dobré kondici, bude v kondici i váš imunitní systém". A nemusí jít hned o výkonnostní sport. Stačí začít více chodit pěšky, přestat jezdit výtahy, nebo si během víkendu dopřát dvě, tři krátké procházky. Pokud k tomu přidáte zajímavou sportovní aktivitu, jako je například běh, squash, zumba nebo fitness, uvidíte, že to vám i vašemu organizmu prospěje.

2. Správně a pravidelně jezte ... Stejně jako pohyb, je velmi důležité správné a pravidelné stravování. Není nic horšího, než začít den bez vydatné snídaně, do práce či školy jít bez pořádné svačiny, vynechat oběd a večer se přejíst k prasknutí. S tímto přístupen nejen že přiberete velmi brzo na váze, ale vaše tělo a organizmus trpí. A s ním také imunitní systém. Chcete-li udělat něco pro svou linii a imunitní systém, začněte jíst bez stresu, v pravidelných intervalech, menší porce a nezapomeňte na druhou večeři. Hladovět na noc, je to nejhorší, co lze tělu v oblasti stravování provést. Nezapomeňte také na kvalitní a čerstvé suroviny, ze kterých by vaše jídla měl být připravena. Pravidelné stravování ve fastfoodech vám rozhodně lépe neudělá.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zatčení aktivistů usilujících o dodržování lesního práva je symbolem toho, co se děje v Indii ..... Bylo kolem půlnoci, když indická policie vytrhla ze spánku dva aktivisty Greenpeace Indie a zatkla je. Tato akce byla součástí sílících zátahů na protesty proti plánovanému uhelnému dolu v lese Mahan.

Zatčení je nejnovějším příkladem zastrašovací taktiky používané v Indii k potlačení neklidu, který byl vyvolán plány indického konglomerátu Essar přeměnit les Mahan na uhelný důl.

Načasování zatčení nebylo zdaleka náhodné. Gram Sabha, vesnická rada místní komunity, měla mezi 16. a 22. srpnem hlasovat o výstavbě uhelného dolu plánované společnostmi Essar a Hindalco.

Policie také zabavila mobilní posilovač signálu a solární panely, které indická pobočka Greenpeace zřídila ve vesnici Amelia, aby mohla o novinkách z jednání vesnice informovat více než milion lidí, kteří podepsali petici proti uhelnému dolu.

Podle indického lesního práva jsou úřady povinny získat od domorodých obyvatel společný souhlas k rozvoji průmyslu v lesích, což je případ i uhelného dolu společnosti Essar.

Rada vesnice sice v loňském roce dala dolu zelenou, ale většina podpisů na tomto usnesení byla zfalšována. V reakci na velký tlak veřejnosti a aktivní kampaň Greenpeace bylo naplánováno nové hlasování.

Zdá se, že toto hlasování indické autority zneklidnilo.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


28. září a libický masakr: Slavníkovci byli příbuznými Přemyslovců ..... V učebnicích dějepisu se stále udržuje představa, že Slavníkovci byli aristokracií nějakého „nečeského“ kmene z východních Čech (Charváti, Zličané...) a jejich vyvraždění 28. září v roce 995 tak znamenalo dovršení sjednocovacího procesu země. To ale prý téměř jistě neodpovídá pravdě. 

Jak vysvětlují autoři knihy níže, ke sjednocení Čech pod vládou pražských Přemyslovců došlo už v první polovině 10. století, ne-li ještě dříve. Dokládá to archeologie, v téže době byla totiž opouštěna stará hradiště (dejme tomu odpovídající sídlům vládců původních „kmenů“) a v jejich okolí zakládána nová, už opěrné body centrální vlády.

Po zavraždění Václava v roce 935 byl proces sjednocení dovršen, když se německý císař pokoušel při tažení do Čech spoléhat na podporu místních vládců, ale neuspěl. Z poloviny 10. století máme doklady o zničení hradiště Staré Kouřimi (u Kolína), právě v oblasti pozdějšího slavníkovského panství.

Kolem roku 960 sahala moc Boleslava I. daleko za Krakov až někam na Červené Hrady na hranicích Kyjevské Rusy. Je absurdní, že by právě v cestě na severovýchod existovala nějaká polonezávislá slavníkovská říše. Slavníkovci sem byli dosazeni naopak jako loajální místodržící Přemyslovců, pravděpodobně šlo o vedlejší větev jejich rodu (i když přímé doklady o tom nemáme a už vůbec nevíme, jaké přesně by bylo příslušné spojení). To celkem odpovídá tehdejšímu nepotismu, raději se spolehnout na i třeba vzdálenějšího příbuzného…

Tragédie na Libici 28. září vůbec nemusela být spojena s nějakou rozsáhlejší destrukcí sídliště, zde jsou archeologické doklady ve skutečnosti nejednoznačné. Kronikáři se pokoušejí vylíčit akci jako víceméně partyzánskou, to aby sňali jakékoliv podezření z Boleslava II. (Pobožného, toho kladli do protikladu k jeho otci Ukrutnému, vrahovi světce Václava). Kupodivu to tak ale opravdu mohlo být.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Stáváme se součástí války, která nás přesahuje ..... Našim občanům, kteří jsou zatíženi svými každodenními starostmi a povinnostmi, těžko vysvětlíte, že probíhá konfrontace civilizací či litý boj o suroviny.

Pracující člověk je zatížen tolika každodenními povinnostmi, že pokud mu nehoří půda pod nohama a z dálky se neozývají výbuchy granátů v nějakou válku, která by se nás týkala nevěří. Stále je pro něj Ukrajina, Irák, Sýrie a Libye příliš daleko, než aby ho to vzrušovalo. Prostě, není čas o tom přemýšlet.

stavame-se-soucasti-valky-ktera-nas-presahuje

Avšak ohnivý oblouk obkličující Evropu jasně ukazuje, že třetí světová válka se rozhořívá, aniž si to většina lidí uvědomuje.

V Sýrii mají své zájmy všichni mocní hráči světa od velmocí až po bankéře a s nimi spojené korporace. Co je tedy cílem rozpoutání syrského pekla? Stojí za tzv. občanskou válkou ve skutečnosti snaha oslabit ruské zájmy na blízkém východě? Je to předehra velkého konfliktu o suroviny?       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Neukáznění houbaři působí v lesích milionové škody ..... Lidé si podle Zelené zprávy 2013 loni přinesli z tuzemských lesů rekordních 33 tisíc tun hub v přepočtu za 5,388 miliardy korun. Sběru hub se věnuje 76 % českých domácností, na jednu z nich připadlo v průměru 7,95 kg hub. Úměrně s nárůstem houbařů stoupá i celková návštěvnost lesů. Jeden Čech tak loni do lesa zavítal v průměru skoro 26krát.

Stín na uváděná pozitivní čísla vrhá snad jen nevhodné a někdy až trestuhodné chování některých houbařů – návštěvníků lesů, s jehož důsledky se musí potýkat pracovníci státního podniku Lesy České republiky. Mezi hlavní prohřešky části houbařů patří neoprávněné vjezdy auty přímo do lesů nebo ponechávání aut na lesních cestách. V hojné míře po sobě část houbařů v lesích zanechává spoušť v podobě odhozených odpadků. Lesníci velmi často evidují také poničené oplocenky mladých stromů, rušení klidu lesní zvěře či volné pobíhání psů. Aniž si to možná někteří houbaři uvědomují, porušují svým jednáním hned několik platných právních předpisů, konkrétně zákony pod čísly 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 449/2001 Sb., o myslivosti a 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Bytosti přírody nás volají o pomoc ..... Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá „moderní“ společnost zavrhla všechny tyto příběhy a odkazy jako pohádky pro děti a přestala jim zcela věnovat pozornost. Když se ale rozhlédneme kolem, tak to podle toho taky tak vypadá...

Lidé se asi tolik brání věřit na tyto přírodní „nadpřirozené“ bytosti, protože si možná neuvědomují, že i když se v pohádkách zjevují tyto bytosti vždy fyzicky, ve skutečnosti žijí v astrálním světě, tedy v tom neviditelném. Ve starých dobách, kdy lidé žili v úzkém spojení s přírodou, bylo poměrně časté, že byl někdo jasnovidný, měl tedy otevřené třetí oko a viděl i svět, který je fyzickému oku skryt. Lidé obecně uznávali existenci přírodních bytostí, prosili je o pomoc, uctívali je a žili s nimi v míru a v harmonii. Věděli, že tyto bytosti jsou stejně jako andělé stvořeni Bohem a čerpají z nekonečné moudrosti univerza, a proto lidem mohou v lecčem pomoci a poradit. V mystice a magii bylo vždy známo, že existují různé astrální bytosti. Těm, o nichž tu mluvím, se říká elementálové, protože podléhají vždy jednomu živlu. Ale v rámci každého živlu existuje ještě mnoho různých skupin a druhů daných bytostí. Všichni známe rusalky a vodníky, kteří patří vodě, skřítky a víly, kteří patří zemi, existují ohniví duchové, jimž se říká salamandři, kteří se objevují, kdekoliv se objeví oheň, primárně žijí kolem sopek a v té části Země, kde je vroucí láva. Vzdušné bytosti jsou prý ze všech nejplašší, proto se vždy lidem spíše vyhýbaly a není o nich tolik zmínek. Klasickým mytologickým příkladem v našich krajinách je meluzína. Všechny tyto bytosti mají své specifické úkoly, které od dob, kdy vznikla Země, plní. Jenže za poslední desetiletí došlo díky nám k tak drastickým změnám na planetě, že ty tyto bytosti trpí a úpěnlivě volají o pomoc s varováním, že pokud něco urychleně nezměníme, zničíme je i sebe.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Bude obtížné oddělit lidi, kteří mají psychické poruchy od těch, kteří jsou oběťmi? ..... Lidé, kteří se domnívají, že jsou terčem technologií kontroly mysli, se často setkávají se skepticismem, nebo s úplnou nedůvěrou. Nicméně, nedávná odhalení vědeckých výzkumů potvrzují tyto události a nelze lidi stále jen posílat na psychiatrická vyšetření...

Spolehlivé informace dostupné na internetu dokazují, že v budoucnosti se budou tyto technologie rozšiřovat. Nyní se vyvíjejí a používají technologie, které by mohly mít vliv na mysl a tělo z vnějšku, což je zneklidňující stav. Osoby hovoří o nesnesitelných způsobech jenž jsou na nich prováděny v rámci použití technologie - od zvuků v hlavách přes způsobování bolesti, křečí, až po ztrátu soukromí a informací z intimního života. Hranice myšlení a lidské fyziologie byly hodně rozšířené.

Zde je také mnoho zdokumentovaných případů zneužití nic netušících občanů, často ve jménu výzkumu. Pokud jsou tyto mašinky reálné, bylo by obtížné oddělit lidi, kteří mají psychické poruchy od těch, kteří jsou obětmi. Málokteré zbraně jakmile byly vyvinuté, nebyly zneužívány. Dokonce i ty "ne smrtelné" určené pouze ke zneškodnění, jako jsou tasery, byly použity k zabíjení. "Přístroje mysli a těla" sklouzávají do tohoto pole a mění samotný koncept reality.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


29.9. 2014     Devětadvacátého září 2005 byl televizní vysílač a hotel na Ještědu prohlášen národní kulturní památkou.


Poslanci odsoudili tisíce míst pro děti k zániku ..... Sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon o dětských skupinách v původním znění likvidujícím lesní školky. Všichni, kdo dosud pravidelně pečují o malé děti, se musí do roka povinně přizpůsobit parametrům zákona, jinak jim hrozí sankce a zákaz provozu. Přizpůsobit se zákonu však pro stovky organizací není možné. Poslanci tak odhlasovali zrušení tisíců existujících míst pro děti. Hlasy 14 000 občanů zákonodárci ignorovali.       (Čtěte na stránkách Econnect)

Copak těch čuňaren už nebylo dost ???


Budeme bombardovat asteroid? ..... Jak čelit nečekané hrozbě v podobě asteroidu na kolizní dráze se Zemí? Vědci sice neustále sledují oblohu, aby hledali potenciálně nebezpečné objekty a může nás uklidňovat to, že zatím nevíme o žádném velkém objektu, který by nás mohl ohrozit. Menším srážkám – jako třeba té, která vloni zasáhla ruský Čeljabinsk se nevyhneme, ale je možné, že za pár let se objeví větší objekt, který bude na kolizní dráze s naší planetou.

Jak zachránit náš domov když s takovým úkolem nemáme žádné zkušenosti? Zapomeňme na hollywoodské výmysly typu Armageddon, nejjednodušší by bylo do smrtonosného asteroidu ve správnou chvíli bouchnout ze strany a vychýlit ho z kurzu. Jenže ani s tím lidstvo žádné praktické zkušenosti nemá. Asi všichni uznají, že takto důležitá technologie by se měla před ostrým použitím minimálně otestovat v menších podmínkách.

Evropští a američtí vědci proto vymysleli misi AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment). Celá mise se má skládat ze dvou na sobě nezávislých družic, které sice budou vzájemně spolupracovat, ale pokud by jedna z nich selhala, nemělo by to znamenat konec mise. Jedna sonda určitě nezvládne všechny úkoly, ale minimálně část. Cílem sond má být asteroid 65803 Didymos, což je jeden z mála duálních asteroidů. Tvoří jej dva asteroidy – větší o průměru 800 metrů a menší o průměru 150 metrů. Obě tělesa obíhají kolem společného těžiště ve vzdálenosti cca. jednoho kilometru.

Americká NASA by měla postavit družici DART (Double Asteroid Redirect Test), která bude mít kromě jiných úkolů na starosti i nejatraktivnější součást mise – rychlostí cca. 6 km/s by měla narazit do menšího asteroidu. Evropská sonda AIM (Asteroid Impact Monitor) bude monitorovat nejen samotnou srážku, ale hlavně to, co se bude dít po ní. AIM změří, jak se po nárazu změnila oběžná dráha zasaženého asteroidu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Bioplynové stanice už v Česku produkují více elektřiny než solární panely ..... Bioplynové stanice už v Česku produkují více elektřiny než solární panely. Zatímco z bioplynových stanic to loni bylo 2134 gigawatthodin (GWh), z fotovoltaiky pouze 2070 GWh. Píše to tabletový týdeník Dotyk. Podle něho obdobný trend pokračuje i letos, což potvrdilo ministerstvo průmyslu. ČR je v počtu výroben bioplynu už páté v Evropě.

Podle výpočtu týdeníku bylo do roku 2013 z veřejných zdrojů na podporu bioplynových stanic vyplaceno více než 20 miliard Kč. Přes 16,5 miliardy korun získaly projekty od roku 2004 na provozní dotace, dalších zhruba 3,5 miliardy korun přišlo na dotacích investičních z operačních programů EU. K tomu lze ještě připočítat i letošní provozní dotace, jež výrazně přesáhnou šest miliard.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Neutuchající boj o Mars aneb nové sondy u planety .....Sonda Maven u Marsu Foto: NasaJen pár dní poté, co byla na oběžnou dráhu Marsu navedena americká sonda MAVEN, která bude studovat horní vrstvu atmosféry Marsu, přišly nové zprávy o indické sondě Mangalján (mise MOM - Mars Orbiter Mission), která vstoupila na oběžnou dráhu Marsu jen o tři dny později, 24.září. Po USA, Rusku a Evropě se stala Indie teprve čtvrtou velmocí, která k Marsu dorazila.

Všichni chtějí na Mars ... Mars, výzkum Foto: NASA / Roscosmos / JAXA / ESA / ISRO / Created by Jason Davis Mars lákal lidi a hlavně astronomy ke zkoumání od nepaměti. Žádné jiné těleso Sluneční soustavy nebylo dosud tolik zkoumané jako Mars. V posledních 25 letech zaznamenalo lidstvo díky výsledkům z vesmírných misí obrovský nárůst chápání Marsu. V současné době je na oběžné dráze Marsu šest výzkumných zařízení a na povrchu dvě robotická vozítka. Nejnovější vozítko Curiosity zkoumá nyní kráter Gale a Mount Sharp. Hledá zajímavé kameny a poskytuje informace, zda prostředí na Marsu podporovalo život alespoň v minulosti. Všechny tyto mise, kromě jedné, řídil Národní úřad pro letectví a kosmonautiku USA (NASA). Výjimkou je pouze Mars Express, který je řízen Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Čína, Japonsko, Rusko, USA a Evropa, ti všichni se snažili poslat misi na Mars, jen některým se to podařilo. Teď se k nim připojila Indie. Co je tedy na našem sousedu tak zajímavého, že je pořád středem zájmu kosmického výzkumu? A pokud na Marsu tedy život existoval, co se stalo, že se planeta transformovala do suché, pusté krajiny? x       (Čtěte na stránkách Astro)


Poslanci zrušili poplatky u lékaře, nebude se platit ani za recept ..... Sněmovna v pátek schválila zrušení třicetikorunových poplatků u lékařů a za recept v lékárnách od příštího roku. Zůstanou jen devadesátikorunové platby za pohotovost. Opoziční KSČM neprosadila návrh, aby rovněž skončily. Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou kritizují TOP 09 a ODS, nyní míří k posouzení do Senátu.

Zdravotnické prostředky

Sněmovna v pátek schválila návrh zákona o regulaci zdravotnických prostředků. Zákon o zdravotnických prostředcích by měl zavést jednotný registr bezpečných a účinných prostředků, mezi které patří například stříkačky, jehly, berle, invalidní vozíky nebo naslouchadla. Dozor nad jejich trhem a platbami získá lékový ústav.

Předseda zdravotnického výboru výboru Rostislav Vyzula (ANO) už dřív upozornil na to, že zdravotnické prostředky představují obchod zhruba za 40 miliard korun ročně a je tedy v zájmu státu ho regulovat.

Předlohu podpořilo 113 ze 153 přítomných poslanců. Proti hlasovalo 31 poslanců z TOP 09 a z ODS.

Výpadek příjmů ambulancí a lékáren bude činit podle propočtů z loňska asi 3,27 miliardy korun. Lékaři mají dostat kompenzace prostřednictvím úhradové vyhlášky do výše vybraných poplatků za loňský rok. V případě farmaceutů chce ministerstvo zavést zvláštní výkon vydání léčebného přípravku na recept, který by byl hrazen z pojištění.        (Zdroj: Lidovky)

Dělají se hezcí před volbami ... co provedou pak? To se uvidí. A ty poplatky jsou stejně podfuk - znáte to všichni, u doktora mají kasičku na ty třicetikoruny a chodí si z toho nakupovat.


Mimozemský život nalezen? ..... Lidstvo už celá desetiletí marně pátrá po existenci dalšího života ve vesmíru, nyní svitla nová naděje. NASA je nadšená z objevu exoplanety, která má průzračnou atmosféru.

Informace o exoplanetě označené kódem HAT-P-11b se podařilo získat s pomocí orbitálních observatoří Kepler, Hubble a Spitzer. Nový objev astronomů NASA vyvolává naději na existenci života zejména díky oblakům vodních par, které se kolem planety vyskytují.

Termínem exoplanety jsou označována vesmírná tělesa, která leží mimo sluneční soustavu a obíhají kolem vlastní hvězdy.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Proč gepard předhoní chrta ..... Gepard a chrt mají podobnou stavbu těla a obdobný styl běhu. Přesto nemá pes proti velké kočce v běhu nejmenší šanci.

Ve zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině se gepardovi vyrovná jen málokterý automobil. Žádný chrt by s ním neudržel krok a beznadějně by zaostal. Psí sprinter vyvine jen poloviční rychlost. V čem spočívá tajemství gepardí rekordní rychlosti?

Gepardí loudové ... Tým britských vědců vedený Alanem Wilsonem z Royal Veterinary College studoval detailně běh gepardů a chrtů a oba zvířecí sprintery porovnával v celé řadě parametrů. Pro měření síly odrazu potřebovali vědci umístit na testovací dráhu citlivé senzory. A to byla jedna z nejvážnějších překážek celého experimentu. Fyzikové se netvářili dvakrát nadšeně při představě, že Wilson zahrabe senzory pod tenkou vrstvu prachu a bude přes ně pak honit pádící zvířata. Nakonec ale vědci potřebné senzory získali. Vybavili se i kamerou schopnou zaznamenat až 1000 snímků za sekundu a pustili se do práce. Chrti i gepardi běhali na zkušební dráze za návnadou a vědci proměřovali jejich běh.

První velké rozčarování přišlo, když se ukázalo, že gepardi odchovaní v zajetí jsou loudové schopní vyvinout maximální rychlost 17,8 metru za sekundu. Špičkoví chrti upalovali rychlostí 19 m/s. Přesto byly v běhu obou zvířecích druhů patrné rozdíly, které dávají tušit, proč jsou divocí gepardi bleskově rychlí.

Rychlý krok ... Když běží chrt a gepard stejnou rychlostí, má gepard o něco delší krok, ale o něco menší frekvenci kroků. Chrt má krokovou frekvenci stále zhruba stejnou. Je jedno, jestli běží rychle nebo pomalu. Frekvence jeho kroků je kolem 3,5 kroku za sekundu. Frekvence kroků geparda záleží na rychlosti běhu. Při „pohodové“ rychlosti 9 m/s stačí gepardovi 2,4 kroku za sekundu. Při rychlosti 17 m/s už udělá gepard 3,2 kroku za sekundu. Vědci předpokládají, že divocí gepardi běží ve špičkové rychlosti 29 m/s s frekvencí přes 4 kroky za sekundu.

Další významný rozdíl je patrný v délce kontaktu nohy se zemí. Gepard se opírá při odrazu o zem o poznání déle. Pomáhá mu to rozložit zátěž končetiny a šetří mu to námahu.       (Čtěte na stránkách VTM)


Krystalizované světlo na elektronickém čipu ..... Výzkumníci z americké univerzity v Princetonu vytvořili v rámci počítačového čipu světelné pole, které se v jistých ohledech chová jako pevný krystal.

Pevné či obecně jakkoliv hmatatelné struktury jsou ve vesmíru za běžných podmínek utvářeny pouze z jednoho typu částic, které nesou název fermiony. K tomuto typu částic patří například částice, které formují atomy a molekuly - tedy protony, neutrony a elektrony. Atomy pak mohou vytvářet pevné, kapalné či plynné útvary, podle momentálních podmínek, které určují skupenství příslušné látky.

Částice světla, fotony, však patří ke zcela odlišnému typu hmoty, k tzv. bozonům. Bozony za běžných podmínek pevné struktury nevytvářejí. Fotony také na sebe navzájem prakticky silově nepůsobí. Výzkumníci z Princetonské univerzity však pro fotony vytvořili speciální elektronický čip, díky kterému se jim podařilo částice světla jakoby uvěznit a zformovat - vnutit jim určitou strukturu.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Spojené národy navrhnou globální zákaz olověné munice ..... Navržený zákaz slouží jako zadní vrátka pro kontrolu zbraní, když podlomí globální nabídku munice.Agentura spojených národů navrhuje celosvětový zákaz olověné munice, který by posloužil jako zadní vrátka pro kontrolu zbraní, když by munici učinil prohibitivně drahou.

Konvence o migrujících druzích Spojených národů fungující v rámci Environmentálního programu OSN se 4. – 9. listopadu schází v Quitu v Ekvádoru, aby diskutovala o zákoně zakazujícím olovo, který má doporučit vědecká rada.

Referenční materiál pro tuto konferenci poukazuje, že „dobrovolný přístup k omezení používání olověné munice“ na národních úrovních nefunguje, a aby navržený zákaz fungoval, bude zapotřebí vyřešit řadu „societálních otázek“ včetně filosofických otázek týkajících se zbraňových práv a vyššího vládního dohledu nad střílením.“

„Co se týče olověné munice, je nejúčinnějším způsobem redukce rizika pro migrující ptáky vytvoření legislativního procesu restrikce prodeje, držení a používání olověné munice, aby se zajistilo, že v prostředí nezůstane nezachycená olověná munice,“ uvádí dokument.       (Čtěte na stránkách New World Order Oposition)


Cholesterol – ziskuchtivý podvod ..... Vysoká hladina cholesterolu Vás chrání před zničujícím účinkem překyselení organismu – to je to skutečné nebezpečí! Celá problematika cholesterolu se má ve skutečnosti PŘESNĚ NAOPAK, než jak je oficiální medicínou několik desetiletí chybně prezentováno. Na počátku tohoto podvodu stálo několik zcela úmyslně zfalšovaných studií placených farmaceutickým průmyslem.

Jednou z hlavních příčin chorob tepen a následných infarktů srdce je narušená funkce arteriální stěny, což se – podobně jako kurděje – projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů, minerálů a dalších nepostradatelných živin a při současném přebytku kyselinotvorných potravin.

Díky celoročnímu intenzivnímu měření pH moči a hledání všech možných souvislostí jsem si ověřil málo známou skutečnost, že když už musíme dodat tělu nějaký zdroj energie, tak je zdravější dodat energii v tucích než ve škrobech a jiných cukrech. Tuky daleko méně překyselují organismus. Má to ještě další metabolické souvislosti: Rychlé cukry dělají paseku v těle, inzulinový šok a podobně – to už se ví.

Škroby se sice vstřebávají pomaleji, ale bohužel stejně musí dojít k jejich rozštěpení na jednoduché cukry, které jsou metabolicky aktivní, tělo si nemůže dovolit mít po jídle jejich zvýšenou hladinu. Neboli když je hned nespálí, musí je metabolizovat a zabudovat do zásobního tuku, se všemi nepříjemnostmi s tím způsobenými.

Tuky se naproti tomu vstřebávají do krevního oběhu v podobě nepatrných mikrokapiček, které nejsou metabolicky nikterak zatěžující a mohou v krvi kolovat mnohem delší dobu a pokojně čekat na spálení v Krebsově cyklu.

„Nalepování tuku“ (lidově řečeno) na cévní stěnu není způsobeno jejich samotnou přítomností v krevním řečišti, ale tím, že tělo je překyselené a přebytek kyselých látek v krvi naleptává cévní stěnu a způsobuje její zánět.      (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


26.9. 2014     Dnes je Evropský den jazyků. Jeho smyslem je informovat o důležitosti jazykového vzdělávání a podpořit jej, zejména co se týče jazyků používaných v Evropě. 

Dále je Světový den antikoncepce. V některých částech světa se totiž nechrání kolem poloviny dotázaných, přibližně třetina styků končí nechtěným těhotenstvím, nebo dokonce pohlavní nemocí.


Chystáte se na houby? Pozor na mráz, z jedlých dělá nejedlé ..... Houby rostou ve velkém, pokud ale plánujete výlet do lesa, neměli byste otálet. S prvními mrazy se totiž podmínky pro růst hub mění a dokonce vám mohou hrozit zdravotní komplikace.

Tento týden rostou hodně v okolí Prahy, zatímco na Moravě jsou v útlumu. "Kde houby nerostly, tam to teď dohánějí, což se týká okolí Prahy," uvedl předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. Naopak na Moravě rostly houby několik týdnů hojně a tato vlna se vyčerpala.

V lesích lze najít mnoho druhů hub, zejména houby hřibovité, holubinky, bedly a žampiony. Rostou už i podzimní houby, například šťavnatky. Objevují se i václavky. Před konzumací je nutné václavky nejméně 20 minut tepelně upravit při teplotě varu vody nebo vyšší. Syrové nebo nedostatečně povařené způsobují zažívací potíže.

Václavky najdeme ojediněle od června, ale hlavní období masového růstu je s příchodem chladnějšího podzimního počasí kolem sv. Václava (28.9.), od čehož mají své jméno. Když rostou, nechodí se do lesa je hledat, ale sbírat po koších.

Růst hub by mohly zastavit trvalejší mrazy. Několik stupňů mrazu vydrží například hlívy nebo penízovky. Pokud takové houby několikrát po sobě zmrznou a přes den rozmrznou, pak se nesbírají. "Jsou napůl mrtvé a začnou se kazit. Mohou tam vznikat i nejedlé látky," uvedl Landa s tím, že takové houby zároveň chátrají na vzhledu.       (Zdroj: Eurozprávy)


Putování po českém Labi ..... Napadlo někdy někoho ze čtenářů, jaké by bylo spatřit na vlastní oči tak přirozený organismus, jakým je řeka, od jejího zrodu až do místa její přeměny? Porovnat povahu řeky coby horského potoka s líným valením se mas vody v rozsáhlé nížině? Žít aspoň chvíli to, co žije řeka? Cítit tu překrásnou očistnou sílu, která je vyvážená nebezpečím místy až smrtelným?

Možná ano, možná ne, ovšem podívat se na to, jak to viděl někdo jiný, očima pozemskýma, chvílemi plnýma snů a tužeb, chvílemi zase plnýma zcela přízemních logistických detailů. Jak tedy dojde k naplnění touhy vidět celé české Labe? Zprvu přišla myšlenka, bláznivá až běda, jak bych to přece dokázal! Pak fáze uvažování. Kdybych toto udělal tak a tamto onak, vyšlo by to. A po obstarání si potřebných map byla najednou cesta otevřená ...       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Žaloba na Evropskou komisi za protiprávnost během příprav „SuperACTA“ dohody s USA ..... Více než 240 organizací z celé EU organizující milionovou petici proti poloutajenému vyjednávání Transatlantické obchodní a investiční úmluvy (TTIP, či také TAFTA) mezi EU a USA, zažaluje u Evropského soudního dvora svévolné odmítnutí registrace europetice Komisí.

Michael Efler, člen petičního výboru říká: “Naše iniciativa právně napadne vyjednávací mandát pro dohody TTIP a CETA. Obchodní dohody nesmí být vyjednávány za zavřenými dveřmi bez kontroly veřejnosti“.

Evropská komise odmítla 10. září registrovat tzv. europetici – evropskou občanskou iniciativu, která žádala zastavení příprav dvou obřích kontroverzních mezinárodních smluv o obchodu a ochraně investic: TTIP a Kanadsko-evropskou obchodní úmluvu (CETA). Vyjednávané texty jsou tajeny před veřejností, europoslanci i národními parlamenty, přístup a vliv na vyjednávání však prokazatelně mají stovky zástupců byznysu.

Tomáš Dumbrovský, expert na právní komparatistiku z Právnické fakulty UK a Univerzity Yale soudí: „Občanská iniciativa je jednou z mála možností přímé účasti občanů na unijním vládnutí zaručená “ústavou” EU. Tomu musí odpovídat zvýšená ochrana tohoto práva. Rozhodnutí Komise je z tohoto pohledu protiústavní“, a dále shrnuje čtyři právní důvody nelegálnosti kroku Komise.       (Čtěte na stránkách Big Brother Awards)


Už jsme opět pouze malou součástí velké říše - Masaryk se musí obracet v hrobě! ..... Po 96 letech od vzniku samostatného Československého státu, o jehož vznik se zasloužila především dvojice T.G. Masaryk a M.R. Štefánik, mohu bohužel říci, že veškerá jejich snaha přišla vinou politiků, kteří vládnou naší zemi od roku 1990 naprosto vniveč.

Československo, o které oba výše jmenovaní politici tolik bojovali a usilovali, bylo v roce 1992 neústavní cestou bez referenda rozděleno, přestože oba tito politici a později i prezident Beneš opakovaně prohlašovali, že nic takového nesmíme nikdy dovolit a s každým, kdo se o podobnou věc pokusí, má lid Československé republiky jednat bez slitování, jako s vlastizrádcem!

uz-jsme-opet-pouze-malou-soucasti-velke-rise-masaryk-se-musi-obracet-v-hrobe

Tím však rozbití a znevážení jejich odkazu neskončilo. Přestože při vzniku republiky v roce 1918 všichni lidé slavili skutečnost, že jsme se téměř po třech stoletích osvobodili od germánské nadvlády a konečně jsme opět svobodným, suverénním národem s vlastním státem a hranicemi, politika dnešních amorálních a peněz chtivých politiků nás dostala přesně tam, kde jsme byli, než jsme díky snaze pánů Masaryka a Štefánika získali svou vlastní státnost.

Naše suverenita přišla vniveč v okamžiku vstupu do Evropské unie a podepsáním Lisabonské smlouvy. Tak jako kdysi, když jsme museli poslouchat příkazy a zákony, které vytvořili cizáčci ve Vídni, musíme nyní bez možnosti odporu přijímat zákony, které pro nás vymyslí cizáčci v Bruselu. Na vůli národa a jeho názoru stejně jako tehdy už opět vůbec nikomu nezáleží. Naši lidé jsou opět jako kdysi nuceni pracovat pro větší bohatství zahraničních boháčů a korporací a naši vojáci opět bojují v jiných zemích za cizí mocenské zájmy, stejně, jako tomu bylo před rokem 1918.        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Za masivním nelegálním odlesňování tropických pralesů stojí poptávka bohatých zemí ..... Téměř polovina odlesňování v tropech padá na vrub komerčního zemědělství. Takový závěr přináší srovnávací studie Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture, kterou světu předkládá washingtonská neziskovka Forest Trends. Zpráva navíc výslovně zmiňuje, že hlavním hybatelem je zahraniční poptávka po surovinách a produktech, které jsou pěstovány na nelegálně odlesněných plochách.

Nelegální kácení má pochopitelně devastující dopady, a to jak na samotnou tropickou biodiverzitu, tak na místní obyvatelstvo, které žije v úzkém sepjetí s přírodou. Přetvoření tropických lesů na zemědělské plochy - pastviny, plantáže a pole - se navíc spolupodílí na navýšení atmosférických emisí oxidu uhličitého o přibližně 1,47 gigatuny. To je pro srovnání asi čtvrtina ročních emisí všech členských zemí Evropské unie. Za nejvíce alarmující považuje Michael Jenkins, vedoucí manažer Forest Trends, především fakt, že hlavní příčinou těchto jevů je především komerční poptávka ze zámoří.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit ..... Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc. Bůh do tebe vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já. Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět.

Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od ostatních ... Tvoji rodiče ti dali jméno a od narození tě jím oslovovali. Je významnou součástí tvé osobnosti - spojuješ s ním svoji identitu. Když na tebe zavolali jménem, věděl jsi, že mají na mysli právě tebe.

Ty, ten jedinečný člověk, jsi důležitý. Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od ostatních. Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Tvoje jméno se stalo významnou částí tvého JÁ. V něm je soustředěna celá historie tvého života. Jak vnímáme svoje jméno, závisí na lidech, kteří nás jím oslovují. Jestliže nás osloví lidé, které máme rádi, zhmotňuje se ve jménu všechna jejich náklonnost a láska.

Slyším své jméno - a už se vynořuje vzpomínka na barvu hlasu, kterým je vyslovovali můj otec, matka, moji sourozenci, strýček a tetička. Ve jménu se zhmotnila jejich láska. Uvědomím si ji vždycky, když mé jméno zazní. Možná že tvá přítelkyně, přítel, žena nebo muž dodali tvému jménu nový tón. Možná jsi v něm zaslechl něco, co jsi se svým jménem nikdy dříve nespojoval.

Tvé jméno má svůj význam ... Zajímal ses o původ svého jména? Z jakých kořenů pochází? Můžeš prozkoumat jeho etymologii. Etymologie se zabývá hledáním původního významu nějakého slova. V každém jménu se skrývá určité poselství. Tvoje jméno vytváří prostor, do kterého můžeš vstoupit a objevovat vlastní hloubku a krásu.

Nejen lidé tě oslovují jménem, ale i Bůh ... V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).

Ta slova jsou určena i tobě. Když tě Bůh volá tvým jménem, vyjadřuje tím, že jsi pro něho důležitý. Jsi pro něho jedinečný. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc. Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já. Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět. Tvé jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka.       (Zdroj: Víra)


Předpověď zemětřesení z vody ..... Tým výzkumníků z Islandu, Švédska a Saúdské Arábie publikoval v časopisu Nature Geoscience zjištění, že dvěma zemětřesením na Islandu v letech 2012 a 2013 předcházela změna složení podzemní vody.

Předvídat zemětřesení se lidé snaží odedávna a veřejnost to po vědcích pochopitelně intenzivně žádá (viz i případ z Itálie, kde se za chybnou předpověď mělo jít dokonce do vězení – jak vlastně kauza dopadla?). Nový úspěch samozřejmě neznamená objevení žádné kouzelné formulky. Dva případy jsou poněkud málo, navíc různá zemětřesení mohou mít různé příčiny, a tedy jim předchází i různé jiné změny…

Přesněji řečeno, nejde ale pouze o dva případy. Změny ve složení podzemní vody byly totiž zjištěny už před zemětřesením v japonském Kobe v roce 1995 a už předtím v Číně v roce 1976, příslušné průzkumy ovšem nebyly dostatečně rigorózní. Ukázaly nicméně, na co by se stálo za to zaměřit.

V letech 2008 – 2013 proto v islandském Húsavíku (vybrán jako místo často otřesů) výzkumníci odebírali týden co týden vodu z artéské studně.

Šest měsíců před zemětřesením v roce 2012 se ve vodě zvýšila koncentrace plynného vodíku a sodíkových iontů. Totéž se opakovalo v roce 2013, zde ale k tomu došlo až těsně před otřesy – přitom se v obou případech jednalo o zemětřesení podobné síly (5,6, respektive 5,5 škály). Závěr zní: vzhledem k délce a systematičnosti měření podle všeho nejde o náhodu, ale zemětřesení i změnu složení vody způsobily stejné procesy.

Nejlepší by asi bylo začít provádět podobná měření i na jiných místech s častým výskytem této přírodní katastrofy…       (Zdroj: Science WORLD)


Soutěž v úsporné jízdě s vozy značky ŠKODA se konala v sobotu 20. září 2014 ..... Vítězem se stává ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI DPF/103 kW (2006). Na 33. ročníku soutěže ŠKODA Economy Run ujela posádka Jiří Pilný a Petr Šíma s vozem ŠKODA Octavia celou trať se spotřebou 2,95 l/100 km, a dosáhla tak nejnižší hodnoty ze všech účastníků této tradiční soutěže o nejhospodárnější jízdu. Dosažená spotřeba odpovídá emisím pouhých 77,88 g CO2/km.

33. ročník soutěže Economy Run se konal v sobotu 20. září 2014. ,,Při letošní ŠKODA Economy Run se opět prokázalo, jak hospodárně lze cestovat s vozy značky ŠKODA," říká Roman Havlásek, vedoucí oddělení After Sales společnosti ŠKODA AUTO. ,,Blahopřejeme Jiřímu Pilnému a Petru Šímovi k dosažení špičkové hodnoty spotřeby 2,95 l paliva na 100 km. Pro značku ŠKODA má snižování spotřeby a emisí celé modelové palety maximální prioritu. Výsledky dokazují, že tato cesta je úspěšná a ŠKODA tyto hodnoty krok za krokem výrazně zlepšuje," dodává Havlásek.       (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Pražský Majdan 21.9.2014 aneb jak Ukrajinci zakázali Československou hymnu na Staroměstském náměstí ..... Během uplynulé neděle se opět konal na Staroměstském náměstí v Praze takzvaný Pražský Majdan, který pořádají odpůrci Putina a příznivci Kyjevské vlády. Tentokrát se sešlo dle odhadů až 250 lidí, protože akci navštívili i Michael Kocáb a Martin Bursík, kteří jsou autoři petice: www.distancujemese.cz. Pozdvižení nastalo, když ve chvíli, co se M.Bursík po Kocábovi chopil mikrofonu, přijel s autem Zdeněk Ponert a pustil Československou hymnu, protože už nesnesl tu lavinu lží a demagogií. Pořadatelé však zavolali Policii ČR, Zdeněk byl zadržen a odveden a auto mu bylo odtaženo. Jak hluboko ještě tento národ klesne?       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Prospalovnový zákon o odpadech definitivně schválen sněmovnou ..... Vládní koalice a komunisté dali zelenou narychlo vzniklému, přílepkovému zákonu, který je v rozporu s vládním prohlášením

Poslanci včera v noci definitivně schválili novelu zákona o odpadech. Odmítli přitom senátní verzi novely, která úplně zakazovala výkup odpadu od občanů. Poslanci novelou pouze umožnili krajskému úřadu zakázat činnost sběrně odpadů, která porušuje pravidla a například vykupuje kradené železo.

Výkup odpadů je však pouze drobnost proti zásadním změnám v nakládání s komunálními odpady, které vládní poslanci již dříve k novele přilepili. Například Miroslav Kalousek (TOP09) to ve sněmovně komentoval takto: "...ten kšeft pro ty právnické osoby, které by z návrhu senátu měly zisk, je marginální promile proti kšeftu lobby Babišových spaloven, které vydělají na tom, co jste teď schválili, vzhledem k regulaci skládek."

Vládní poslanci s podporou komunistů schválili normu, která ...       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


25.9. 2014     Pětadvacátého září 1974 byla zveřejněna první zpráva o tom, že freony z aerosolových rozprašovačů mohou ničit ozónovou vrstvu naší Země.


Závist znehodnocuje to, co máme ..... Závist snižuje hodnotu toho, co máme, protože si myslíme, že to nestačí. Nikdy nedostaneme, co chceme, pokud se zaměřujeme mimo své hranice na to, co mají druzí. Závist snižuje hodnotu toho, co máme, protože si myslíme, že to nestačí. Soustředíme se pak na to, co mají druzí, a zazlíváme jim, že mají dobré věci, které my nemáme.

Adam a Eva cítili závist, když jedli z jediného "stromu" v zahradě, který měli zapovězený. Kromě tohoto ovoce měli všechno, ale nebyli spokojeni, dokud ho nezískali. Závist je nešťastná, protože nejsme spokojeni se svým stavem, ale není v našich silách ho změnit. Proto je tak silnou překážkou: Závistivý člověk nestanoví meze, protože se sám na sebe nedívá dostatečně dlouho, aby zjistil, jaké má možnosti. Místo toho ho jeho závistivý pohled zaměstnává štěstím druhých.

Nezaměňujte závist s touhou ... Nezaměňujte závist s touhou. Touha znamená něco chtít a motivuje nás k určitému jednání s cílem získat to. Bůh nám chce naše touhy naplňovat (Ž 37,4). Touha se nezaměřuje na naši prázdnotu ani na zdánlivé štěstí druhých. Touha uchovává dobro a hodnotu toho, co máme, a těch, s kým jsme ve vztahu.       (Zdroj: Víra)


Laserový kanón pro letadlo ..... V minulých dnech Američané úspěšně otestovali letoun vybavený laserovou střeleckou věží. Další vývoj této techniky může naprosto změnit nejen leteckou válku, ale i protiletadlovou obranu.

Zatímco donedávna byla oblast výkonných laserů vyhrazena především plynovým laserům, tedy zařízením, které jsou objemná, náročná na kvalitní výrobu vysokotlakových nádob a vysokonapěťových zdrojů a obvodů, současnost patří polovodičům. Současné projekty polovodičových laserů (v angličtině solid-state laser) už dosahují výkonů v řádu desítek kilowattů vyzařovaného výkonu. Za zařízení, které bylo umístěno v několika kontejnerech, se stala jedna větší krabice, kterou můžete položit na stůl.

Lockheed Martin ve spolupráci Air Force Research Laboratory a univerzitou Notre Dame úspěšně otestovala laserovou střeleckou věž, namontovanou na létající laboratoři Airborne Aero Optical Laboratory Transonic Aircraft. Testy se týkaly především kompenzace vlivů turbulencí a optický zaměřovací systém laseru. Celkem devět letů prověřovalo adaptivní optiku a další zařízení potřebné k přesnému navedení na cíl a následnému výstřelu laserové zbraně. Projekt Aero-adaptive Aero-optic Beam Control (ABC – volně přeloženo adaptivní řízení paprsku ve vzduchu) má vyústit v konstrukci střelecké věže, která by pokrývala prostor rozsahu 360°. Locheed Martin spol s Boeingem jsou průkopníci v oblasti polovodičových vysokoenergetických laserů.

Jejich montáž na bojový letoun by zcela změnila pravidla leteckého boje. Před laserem totiž nic neunikne. Hlavní rozdíl mezi laserem a projektilovou zbraní je v rychlosti výstřelu. Laser může mířit přímo na cíl, nemusí složitě počítat průsečík trasy projektilu a pohybujícího se cíle. To znamená, že může likvidovat nejenom letouny, ale i protiletadlové střely. Zatímco nyní je letadlo odkázáno na zmatení naváděné střely klamnými cíli nebo elektronickým rušením, brzo se zřejmě bude muset chránit střela. Jinak ji laser snadno zaměří a zničí krátce poté, co vstoupí do oblasti účinného dostřelu. To platí jak pro střely vzduch-vzduch, tak pro systémy země-vzduch. Účinný laser na letounu zcela změní pravidla hry.       (Čtěte na stránkách OSEL)

Jaké hry? Kdo ji chce hrát? Ať se vládnoucí elity svými zbraněmi třeba postřílejí beze zbytku, ale neberou životy obyčejným lidem, nedaly jim je.


Slepice mohou být inspirovány hudbou ..... Na jedné straně‭ ‬se‭ ‬holé slepice bez peří‭ ‬krčí‭ ‬v klecích, na straně druhé se nosnicím pouští klasická hudba.‭ ‬Nevšední pokusy uskutečnila Univerzita‭ ‬v Bristolu,‭ ‬ke kterým byla pověřena společností‭ de '‬Happy Egg Co.‭'

Unikátní výzkum byl zaměřen na výkony slepic ve snášení vajíček,‭ ‬když je jim pouštěna hudba různého žánru.‭ ‬Během několika týdnů slípky rozdělené do dvou skupin poslouchaly hudbu a najevo vyšly zajímavé věci. Nosnice,‭ ‬kterým byla reprodukována klasická hudba,‭ ‬jako Beethoven,‭ ‬Mozart,‭ ‬Bach prokázaly ve snášení vajec vyšší produkci,‭ ‬než slípky z druhé skupiny,‭ ‬kterým zněla do uší rocková hudba,‭ ‬Lady Gaga,‭ ‬Beyoncé a podobně. Ve výsledku výzkumu poté vzniklo hudební album,‭ ‬určené tomuto kuru domácímu,‭ ‬které zkomponoval známý britský skladatel Jack Ketch.

Nejen bez klecí mají být domácí slípky,‭ ‬ale ještě se jim v kurníku bude pouštět jejich oblíbená hudba.‭ ‬Chovatelé takovýchto hudebních slepic se mohou těšit na větší snůšku vajíček.       (Zdroj: Velká Epocha)

Ale to přece už dávno vymysleli jezeďáci z Hoštic ...


Územní plán z dob komunismu je pro Prahu nejlepší, shodli se zastupitelé ..... Nejzásadnější dokument pro budoucí podobu hlavního města, Aktualizaci Zásad územního rozvoje, schválili pražští zastupitelé pouhý měsíc před komunálními volbami. Končící politikové tak vyšli vstříc stavební a developerské lobby, avšak veškerou odpovědnost přenášejí na budoucí vedení města.

Aktualizované Zásady územního rozvoje uvádějí v život desítky let starou podobu dálničního okruhu nebo kontroverzní rozšíření ruzyňského letiště. Plány, jejichž původ často spadá hluboko do minulého režimu, ale vůbec neřeší ochranu zeleně kultivaci veřejných prostranství nebo ochranu historického panoramatu Prahy, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Doby minulé připomíná i způsob, jak úředníci naložili s připomínkami veřejnosti i městských částí.

„Šokující je způsob, jakým byla Aktualizace Zásad schválena, velmi kontroverzní je i obsah. Protlačování kontroverzních dokumentů narychlo, bez diskuse a s vyloučením oponentů připomíná nejtemnější doby, kdy Praze vládla klika Pavla Béma a jeho suity politických podnikatelů. Je dost možné, že stejní kmotři nám nyní dokazují svou sílu i nad novým vedením magistrátu,“ doplňuje vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský z Arniky.

Zásady územního rozvoje ovlivňují prostředí, v němž žijí statisíce lidí, a mimo jiné i ceny bytů a domů. Schválení proběhlo podle Arniky bez jakékoliv komunikace s obyvateli a většina Pražanů o dokumentu ani neví. Prakticky všechny připomínky vlastníků nemovitostí, občanských sdružení, ale i městských částí byly zamítnuty.

„Magistrát se chová jako stavař, který nejprve postaví zdi, vymaluje, pak začne zavádět elektřinu a střechu postaví až nakonec. Situace s územním plánováním je v Praze skutečně absurdní. Bez ladu a skladu se schvaluje tu zadání metropolitního plánu, tu aktualizace zásad územního rozvoje, přitom Strategický plán, ze kterého by se mělo vycházet, schválen ještě nebyl,“ říká právnička Arniky Vendula Zahumenská.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Elektro problém ..... Dlouho měl elektroprůmysl punc čistého hit - tech odvětví. Žádné kouřící komíny a páchnoucí stoky pestrobarevných odpadních vod. Obrovský nárůst spotřeby elektropřístrojů a jejich krátká životnost však velmi záhy dodaly podobně živé obrazy destrukce naší planety. Hory z milionů tun elektroodpadu s obsahem jedovatých látek se začaly objevovat v Africe, Indii nebo jihovýchodní Asii. Objem elektroodpadu navíc rostl exponenciální řadou a vyhlídky na změnu (k lepšímu) nebyly v dohledu. Tak by se daly stručně shrnout impulsy pro kampaň Greenpeace Toxic - tech, která začala v roce 2005. Po skoro deseti letech Greenpeace vydalo studii Zelené přístroje: design budoucnosti aneb cesta k zelenější elektronice, která je dílčím shrnutím snahy Greenpeace popostrčit elektroprůmysl na udržitelnou cestu.

Eliminace nebezpečných látek z výrobků i napříč dodavatelským řetězcem a odpovědnost za své výrobky, i když se z nich stane elektroodpad, to byly první požadavky Greenpeace na výrobce elektroniky. Jak si firmy v jednotlivých kritériích vedou, se spotřebitelé mohli dozvědět v našich Průvodcích zelenější elektronikou. Ty byly navíc dobrou motivací pro firmy se zlepšovat. V průběhu času se v hodnocení rozšířila „toxická“„ kritéria, výrobci museli ve své politice definovat princip předběžné opatrnosti a byla přidána kritéria energetická a klimatická.

Výsledkem je, že na trhu již bez problému naleznete elektrospotřebiče bez bromovaných zpomalovačů hoření, PVC a ftalátů, vyrobené s použitím energie z čistých zdrojů a recyklovaných materiálů. Řada našich požadavků byla legislativně zakotvena například v evropských směrnicích, systém sběru elektroodpadu a jeho recyklace se prosadil nejen v Evropě a USA ale rozšiřuje se i do zemí jako je Indie.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Čajovníkový olej – lékárnička v malé lahvičce ..... Čajovníkový olej (též známý pod anglickým názvem tea tree oil), pochází z kajeputu střídavolistého, latinsky Melaleuca alternifolia. Slovo kajeput vychází z původního domorodého caje - put a znamená černobílý. Je to strom keřovitého vzrůstu, původně rostoucí, jak napovídá i další název australský olej, v Austrálii, konkrétně v močálech a mokřinách v Novém Jižním Walesu. Dorůstá až pětimetrové výšky, kmen je zkroucený, ale silný. Lidový název čajovníkový olej je matoucí, tento strom nemá s čajem ani čajovníkem nic společného. Původně byl podle svého charakteristického tvaru nazýván T-tree, což bylo zkomoleno na tea tree a přeloženo tak i do češtiny.

Jedna teorie také uvádí, že po tom, co ho roku 1770 objevil slavný objevitel, kapitán Cook, se skutečně krátce používal k přípravě čaje. Zřejmě čaj nikomu příliš nechutnal, takže se to neujalo. Z botanického hlediska je příbuzný blahovičníkům a myrtám.

Velmi vydatně ho ve svém léčitelství používali domorodí obyvatelé Austrálie, například k hojení ran nebo k léčbě rýmy a nachlazení inhalováním olejů z rozdrcených listů.

Nás zajímají jeho listy, které jsou zdrojem světoznámého oleje. Tento olej je známý právě díky svým antibakteriálním, antiseptickým a fungicidním či antimykotickým (likviduje kvasinky a plísně) vlastnostem. Obsahuje velké množství terpenoidních látek, silic, které jsou zodpovědné za tento jeho účinek. Ze známějších silic lze uvést pinen, cymen, thujen či terpinolen. Ale je jich mnohem, mnohem více.

Jde o opravdu univerzální přípravek, je však třeba si uvědomit, že vždy záleží na jeho koncentraci, která se může lišit podle typu nemoci či infekce.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Lidé s výměnou baterie nepočítají, mění celý přístroj. Dopad na lidské zdraví neřeší ..... Dochází k proměně chování spotřebitelů v případě výběru a využívání moderních mobilních přístrojů. V minulosti si lidé volili své mobilní telefony či notebooky tak, aby jim co nejdéle sloužily. Dnes již s dlouhodobým užíváním nepočítají. Tomuto přístupu nahrávají samotní výrobci, kteří u nových modelů přístrojů často neumožňují výměnu baterie. Přitom akumulátor při každodenním využívání do dvou let ztrácí svou původní kapacitu. Zvýšená spotřeba, a tedy i výroba elektronických zařízení, však ohrozí životní prostředí a lidské zdraví.

U nových modelů mobilních telefonů, tabletů, ultrabooků, netbooků a stále častěji i u notebooků není možné snadným způsobem vyměnit baterii. Pro běžného uživatele je to nezvládnutelný úkol. Poté, co baterie doslouží, je totiž nutné svěřit přístroj kvůli výměně akumulátoru do servisu, nebo rovnou pořídit nový. Spotřebitelé proto již při výběru nových zařízení většinou nepočítají s jejich dlouhodobým využíváním. Už při nákupu plánují, že mobilní přístroj do dvou let vymění.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Obklopeni elektrospotřebiči: Co s nimi, když doslouží? ..... Zkuste se doma projít a sami uvidíte. Žijeme doslova obklopeni elektrospotřebiči. Ledničky, mikrovlnky, počítače, telefony, průměrná domácnost jich napočítá desítky. Jenže spotřebič má svou životnost, po určité době zkrátka doslouží. Pak nastává okamžik, kdy musíme všichni vyřešit klasickou nerudovskou otázku: Kam s ním?

Mnozí si s tím stále hlavu nelámou, a tak není neobvyklé potkat starou televizi pohozenou u kontejnerů, v horším případě někde u lesa. Přitom můžeme využít sběrných dvorů nebo také míst zpětného odběru elektrospotřebičů. Stará mikrovlnka, která už neohřeje ani zbytky od oběda, tu může naposledy zazářit. Tady je rozebrána a část materiálu je znovu využita pro výrobu dalších spotřebičů.

A když už jsme u mikrovlnky – přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho je ta vaše vyrobená? Víc než polovina je ze železa, asi 57 %. Dalším významným prvkem je sklo s 16 % a plast z 12 %. Všechno se dá znovu využít a nezatěžovat tolik životní prostředí.

Navíc v některých elektrospotřebičích jsou škodlivé látky, se kterými si sami neporadíte a které by při neodborné manipulaci mohly poškodit buď vaše zdraví, nebo ohrozit vaše okolí. Pokud ale přesto do útrob nějakého spotřebiče toužíte nahlédnout, raději se vydejte například do libereckého science centra iQLANDIA. Tam si každý víkend v expozici Věda v domě pod odborným vedením můžete zkusit rozebrat domácí spotřebiče do posledního šroubku.       (Čtěte na stránkách NAtional Geographic)


Magnetické pole Země slábne, změny monitorují družice mise Swarm ..... Nosná raketa Rockot vynesla 22. listopadu 2013 na oběžnou dráhu kolem Země trojici družic, jejichž hlavním úkolem je sledovat geomagnetické pole. Díky jejich přesným měřením by se mohlo podařit odpovědět na některé dosud nezodpovězené otázky týkající se fungování magnetického pole naší planety. Pomohou také k odlišení mezi změnami, jejichž původ je v zemském jádru a výkyvy způsobenými sluneční aktivitou. První výsledky mise Swarm byly představeny v polovině června letošního roku na setkání "Third Swarm Science Meeting" v Kodani. Jak se očekávalo, družice poskytují velice přesné a opravdu kvalitní údaje, úlohou vědců je tyto údaje postupně zpracovat a vyhodnotit.

Družice Swarm Je všeobecně známo, že magnetické pole Země slábne. Satelitní měření tento trend potvrdila. V minulém století se intenzita geomagnetického pole snížila celkově přibližně o pět procent. Pokles však není všude stejný. V některých částech světa je magnetické pole silnější, jinde slabší. Významná je například Jihoatlantická anomálie. Potvrzuje se také přesun magnetického severního pólu směrem k Sibiři.

"Magnetické pole se mění chaoticky, my nevíme, proč se takto mění, ani nevíme, jak se bude vyvíjet v budoucnu," řekl Nils Olsen, člen týmu mise Swarm z Dánské technické univerzity. "Není to periodické, proto je velmi obtížné, ne-li nemožné, předpovědět, jak se bude magnetické pole dále vyvíjet. Můžeme jen sledovat, jak se měnilo v minulosti a jak to vypadá dnes."

Často se hovoří o přepólování zemského magnetického pole. Jak víme, k tomuto procesu došlo v minulosti mnohokrát, v průměru se tak děje jednou za 450 tisíc let. Víme také, že od posledního přepólování uplynulo už 780 tisíc let. Změna orientace magnetického pole Země proběhla krátce (na několik století) i před 41 tisíci lety. Tehdy se zřejmě proces nedokončil. Přepólování může trvat stovky nebo spíše tisíce let a magnetické pole přitom zeslábne o 90 i více procent.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Známé vědecké omyly aneb Jsme stále jen lidé ..... V průběhu zkoumání se ani nejznámějším vědcům nevyhnuly některé představy a směry, které se nakonec ukázaly jako mylné. Výběr několika zajímavých najdete v článku.

I mnohem jednodušší organismy zkoumají okolní prostředí, ale teprve nejpokročilejší z nich – člověk, se dostal v tomto směru nejdál. Jenže hledání odpovědí na otázky neprovází pouze samé úspěchy a „pravdy“, ale i spousty omylů.

To ale k vědecké práci zkrátka patří a někdy může chybná představa umožnit vytvoření té správné. Mnohem důležitější je totiž představivost a nové nápady, pohledy a směry. I když může být většina z nich na hranici nesmyslů, jeden podivný a nepředstavitelný nápad třeba bude ten pravý.

Šest tisíc let stará Země středem vesmíru

Země je středem vesmíru a všechny okolní objekty krouží kolem ní. Taková byla představa geocentrismu, ze které se později vyvinul heliocentrismus, kdy bylo středem vesmíru pro změnu Slunce. Jak se ale ukázalo, Slunce nejenže není uprostřed, ale jedná se o hvězdu, kterých jsou v celém vesmíru miliardy.

Naše vlastní ego tak utrpělo silnou ránu. Nyní zůstává otázkou, kdy si oficiálně potvrdíme, že ve vesmíru nejsme ani sami. Důkazy jsou bohužel vzdálené nejblíže v oblasti několika světelných roků.

Ještě v sedmnáctém století se dle informací z Bible podařilo vypočítat přibližné stáří Země. Ta měla být „vytvořena“ v roce 4004 před naším letopočtem. Odhady vědců se v minulosti pohybovaly v rámci milionů let. Podle posledních informací z radioaktivního datování je stáří Země přibližně 4,54 miliard let. Výsledky byly potvrzeny i ze zkoumání meteoritů a měsíčních vzorků.       (Čtěte na stránkách VTM)


24.9. 2014     Dnes v 8:13 LČ nastává první letošní Novoluní.

Dnes je Světový den proti softwarovým patentům. Softwarové patenty jsou patenty na vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy. Vede se spor, do jaké míry a zda vůbec mají být softwarové patenty udělovány.


Čemu mě naučil můj pes ..... Římský filosof Seneca říkal, že bychom „měli každý den považovat za samostatný život“. Každý den není jen krok na cestě k cíli; je to sám cíl. Žít v přítomné chvíli začínáme, když chápeme další den svého života jako velký dar a rozhodujeme se, že žádný den nepromarníme a nezničíme si ho tím, že bychom žili v minulosti nebo v budoucnosti.

Viděl jsem jen cíl, ne cestu ... V tomto ohledu mi byl dobrým učitelem můj pes. Pokud právě nejsem na cestách, chodím každý den s naší fenkou Molly po svahu hory, u níž žijeme. Čtyřicet minut stoupáme přímo na vrchol a pak jdeme zase zpět. Takto už to dělám celá léta. Uvědomil jsem si ale zajímavou věc: Naše fenka má z těchto procházek mnohem větší radost než já! Mým cílem bylo vystoupit na vrchol a pak se zase vrátit.

Procházka pro mě není něčím, co bych si měl vychutnat, ale něčím, co si musím odbýt. Podstupoval jsem tyto procházky, abych měl trochu pohybu a tak si snad prodloužil léta. Neměly ale pro mě smysl samy o sobě. Zato Molly si je úžasně užívala. Když jsme potkali jiného psa, pozdravila se s ním. Spatřila-li něco zajímavého, musela to dokonale prozkoumat. Větší část naší procházky trávila „čicháním k růžím“, kdežto já jsem ji většinou nabádal „tak pojď, jdeme dál“, protože jsem směřoval ke svému cíli. Ona prožívala přítomnou chvíli; já jsem si ji odbýval.

Můj pes mě naučil prožívat přítomnou chvíli plněji... Když mi to došlo, řekl jsem si, že budu brát tyto procházky podobně jako ona. Od té doby, pokud potkáme někoho ze sousedů, zastavím se s ním a popovídáme si. Pokud je pěkný výhled nebo pokud uvidím krásnou květinu, zastavím se a plně si je vychutnám. A mam-li to štěstí, že narazím na přítele, udělám si čas, abychom si pověděli, co je nového – už mi nejde tolik o to, abych dorazil až na vrchol. Tyto procházky jsou nyní metaforou celého mého života.

A co vy - naučili jste se také "čichat k růžím" svého života, nebo je jen bezmyšlenkovitě přecházíte?       (Zdroj: Víra)


Nechat jednu stranu sítě otevřenou ..... Kolem roku 1766 př.n.l. vládl v zemi poslední král dynastie Sia, neobyčejný tyran a zhýralec, což způsobilo mezi lidem velké rozhořčení. Aby uchránil lid před utrpením, Tchang,náčelník kmene Šang,tyrana svrhl a založil dynastii Šang (1600 – 1066 př.n.l.).Když byl Tchang ještě náčelníkem,byl mezi svými poddanými velmi oblíbený kvůli své dobrotě a milosrdenství ke všem vnímajícím bytostem.

Jednou se Tchang procházel venku v přírodě,když tu narazil na muže,jak chytá ptáky do velké sítě natažené do tvaru klece a mumlá si pro sebe: "No tak,ptáčci,ať už si létáte vysoko nebo nízko, na východ nebo na západ, pojďte všichni do mé sítě!“.

Tchang se zastavil a pověděl tomu muži, že jeho metoda chytání ptáků je bezohledná, protože neušetří ani jediného ptáčka, a že by měl nechat alespoň jednu stranu sítě otevřenou. Tchang síť rozřezal na třech stranách a pak si lehkým hlasem zamumlal: "Ptáčci moji,leťte si,kam chcete,doleva nebo doprava. A jestli už vás život omrzel, přileťte do této sítě!“

Všichni lidé včetně muže, který ptačí past nastražil, byli dojati Tchangovým slitováním nad ptáky.Uvědomili si,že je to velký člověk a že k lidem musí být ještě milosrdnější. Zpráva o incidentu se rychle roznesla široko daleko.

Když se o tom dozvěděli náčelníci okolních kmenů, všichni slíbili Tchangovi svou oddanost, jelikož měli za to, že bude dobrým králem. Tchangovi se dostalo podpory od více než čtyřiceti kmenů a umožnilo mu to získat dobrý základ pro ukončení vlády tyrana z dynastie Sia a založení nové dynastie Šang.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Dva české týmy dostaly Ig Nobelovu cenu ..... ...aneb výzkum o kterém se teď bude mluvit všude. Tým Ing. Vlastimila Harta z České zemědělské university v Praze získal v letošním ročníku soutěže „Ig Nobel Prize“ cenu za biologii. Oceněna byla jeho práce publikovaná v předním vědeckém časopise Frontiers in Zoology o tom, jak psi vnímají magnetického pole. Práce Hartova týmu vzbudila již krátce po publikaci pozornost odborníků, laické veřejnosti i sdělovacích prostředků. Často byla interpretována zjednodušeně nebo dokonce chybně. Za nejvýznamnější fakt odhalený v této práci považují odbornici reakci psů na magnetické bouře vyvolané slunečními erupcemi. Kolísání magnetického pole při těchto bouřích je tak malé, že si nikdo nedokázal představit, že by je zvířata vnímala a dokonce na ně reagovala. Hart a spol. tento krajně nečekaný fenomén odhalili a v tom tkví jejich nesporný primát.

Ocenění Ig Nobelovou cenou by rozhodně nemělo být vnímáno jako důkaz nízké kvality Hartova výzkumu. Česká republika má z letošního ročníku ještě jednoho laureáta. Tím je Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Cenu získal v kategorii „Veřejné zdraví“ za výzkum toxoplazmózy a jejího vlivu na psychiku člověka. Není třeba zdůrazňovat, že i profesor Flegr se zabývá zcela seriózním výzkumem, který je široce respektován vědeckou veřejností a jehož výsledky mají velký význam nejen teoretický, ale i praktický, např. pro humánní medicínu a psychiatrii.

Hartův tým se ziskem Ig Nobelovy ceny ocitl ve velmi dobré společnosti. V komisi udělující tyto ceny zasedají držitelé skutečných Nobelových cen. A také mezi držiteli Ig Nobelovy ceny najdeme laureáty „pravých nobelovek“. Fyzik Andre Geim získal nejprve v roce 2000 Ig Nobelovu cenu a o deset let později Nobelovu cenu za fyziku       (Čtěte na stránkách OSEL)


Národní den železnice ČD oslaví 175 let od příjezdu prvního vlaku na naše území ..... Břeclav se v sobotu 27. září stane centrem oslav příjezdu prvního vlaku na území našeho státu. Národní den železnice Českých drah připomene 175letou historii železniční dopravy v zemi a představí i největší novinky. Vedle historických vozů a lokomotiv se postaví nejmodernější railjet nebo Pendolino. Svět historie a změny doplní svět zábavy určený nejen pro nejmenší návštěvníky. Na jih Moravy dorazí i pětice protokolárních vlaků, které doplní nostalgické jízdy do blízkého okolí. Vstup na celodenní oslavy je zdarma, program je připravený od 10:00 do 17:00.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Příklady dobré praxe - motivační systém s čárovými kódy ..... Pravděpodobně již více než dvacet měst a obcí motivuje své obyvatele ke třídění tím, že jim nabízí slevu z poplatku za odpady podle množství vytříděných surovin, zavedením tzv. systému s čárovými kódy. V článku je systém popsán a uvedeny příklady dvou měst, kde systém zavedli (Letohrad, Nový Bydžov).

Již řadu let obce a města ČR přemýšlí o tom, jak motivovat domácnosti ke snižování směsného odpadu a recyklaci. Jednou z možností, která se ujala, je tzv. motivační systém s čárovými kódy. Jeho princip spočívá v tom, že domácnost, která se do tohoto systému zapojí, získá slevu na poplatku za odpady. Výše slevy je odvozena od množství vytříděných surovin a je uvedena v obecně závazné vyhlášce obce. Výška slevy se pohybuje u papíru mezi 0,50 až 0,80 Kč za každý kilogram, u plastů a nápojových kartonů od 1,50 do 4 Kč za každý kilogram. Někdy je také určena cena za balík či pytel, přičemž jsou stanoveny podmínky pro to, jak mají vypadat (např. balík papíru musí vážit minimálně 10 kilogramů, obaly v pytlích musí být stlačené).

Kolik která domácnost vytřídí, se určí na základě vážení pytlů a balíků, které jsou označeny čárovým kódem (každá domácnost má svůj). Výsledky vážení a výše slevy jsou obvykle v měsíčním intervalu zveřejňovány na webu obce. Pytle a balíky odkládají domácnosti na stanovená místa, z kterých se sváží. V malých obcích a městech nad 15 tisíc obyvatel musí obyvatelé balíky a pytle odnést na sběrný dvůr či sběrné místo.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Na Manětínsku chtějí zachovat temné nebe nejen pro astronomy ..... V pondělí 15. září 2014 byla patnácti podpisy zástupců obcí a organizací na memorandu založena Manětínská oblast tmavé oblohy. Podpis na dokument před fotoaparáty mnoha novinářů připojil také čestný předseda České astronomické společnosti Dr. Jiří Grygar. Manětínská oblast tmavé oblohy se s největším územím a největším počtem zakladatelů stala první vnitrozemskou oblastí temného nebe v ČR. Je třetí takovou oblastí v ČR, devátou v Evropě a čtyřicátou šestou na světě. Česká republika má nyní v Evropě ve srovnání s ostatními státy nejvíce „rezervací tmy“.

Společné foto zakladatelů MOTO před zámkem v Manětíně Foto: Radka Žáková Začalo to nenápadnou iniciativou jednoho z obyvatel Manětína. Václav Sidorjak je amatérský astronom a velký milovník přírody. Noční oblohu v okolí Manětína sleduje již od dětství a tak zpozoroval, jak se podmínky pro pozorování neustále zhoršují. Rozhodl se s tím něco udělat. V noci pořídil několik snímků při inverzním počasí a promítl je zastupitelům města. Bylo na nich dobře vidět, jak se světlo rozptyluje a svítí také na oblohu. „Životní prostředí bychom měli chránit komplexně, ne jen ve dne, ale i v noci,“ říká Václav Sidorjak. Starostové jeho názor podpořili „Noční tma je něco, co tady je bez naší zásluhy. Díky Václavovi jsme si toho všimli. Jako starostové si stěžujeme, že tu nejsou pořádné silnice nebo průmysl. Teď chceme šířit, že tu je něco, kvůli čemu stojí za to na Manětínsko přijet,“ říká starosta Manětína Josef Gilbert Matuška.        (Čtěte na stránkách Astro)


Proč je v tropech více druhů hmyzu než v mírném pásu? ..... Proč jsou právě tropické lesy na druhy organismů tak bohaté a jak může tolik druhů rostlin a býložravého hmyzu žít společně na jednom místě? Tyto a další otázky moderní ekologie dlouhodobě řeší mezinárodní tým pod vedením profesora Vojtěcha Novotného z Jihočeské univerzity a Entomologického ústavu Akademie věd ČR.

Po výzkumu v České republice a na Papui Nové Guinei se vědci zaměřili na výzkum v Japonsku. Výzkum probíhá na ostrově Hokkaido v okolí vědecké stanice v Tomakomai na jihozápadě ostrova. „Výzkum v Japonsku nám může poskytnout velmi cenné údaje, protože tato oblast je třikrát druhově bohatší než Evropa. Rádi bychom v budoucnu výzkum rozšířili i do dalších koutů světa, například do oblastí Afriky nebo Ameriky,“ upřesnil Martin Volf z Přírodovědecké fakulty JU, vedoucí výzkumu v Japonsku.

Záměrem vědců je provést výzkum na přibližně šesti místech světa a získaná data porovnat. To umožní zpřesnit model, předpovídající podobu společenstev býložravého hmyzu na základě znalostí složení vegetace v daném místě. Pomocí modelu a reálných dat se bude moci předpovídat například druhové složení býložravého hmyzu a škůdců rostlin i v oblastech, kde výzkum není možný, a to kvůli těžce přístupnému terénu nebo probíhajícímu konfliktu. Tyto poznatky také významně přispějí ke zpřesnění dosavadních odhadů počtu druhů organismů, které obývají naši planetu, což může mít zcela zásadní význam pro ochranu přírody z globálního hlediska.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Lesní mateřské školky ..... Možná jste se již s tímto novým trendem ve vzdělávání předškoláků setkali. Dnešní článek se snaží co možná nejobjektivněji popsat chod a základní principy lesních mateřinek. Na internetu se diskutující v podstatě rozčlenili na dva nesmiřitelné tábory, zastánce a odpůrce této pedagogiky. Je však pravdou, že nad lesními mateřskými školami visí Damoklův meč.

Jak již sám název napovídá, je ekologická mateřská škola orientována na ekologii a pozitivní vztah k životnímu prostředí. Toto preprimární (předškolní) vzdělávání vychází ze základních konceptů jakékoliv běžné mateřské školky, ale má samozřejmě ještě něco navíc. Touto přidanou hodnotou mateřinky pyšnící se titulem ekoškolka by měla být především propojenost ekologie s takřka vším, co se zde děje.

Ať už si na první pohled všimnete barevných kontejnerů na třídění odpadu (podílet by se měli zaměstnanci i děti) nebo zahrady s trávníkem, případně v lepším případě i s jinými přírodninami jako jsou například kamínky, kůra stromů nebo třeba jehličí či listí. Typickou součástí zahrady jsou také záhonky s květinami nebo se zeleninou, o které se pomáhají starat i děti. Povětšinou nechybí ani nějaká vodní plocha v podobě malého uměle vytvořeného jezírka nebo se dešťová voda prostě zachytává do nejrůznějších nádob (vyrobených nejlépe z přírodních materiálů). Na stromech bývají zavěšeny krmítka pro ptáky. Také prolézačky, herní prvky a lavičky by měly být vyrobeny z přírodních materiálů nebo v lepším případě mohou být jimi i nahrazeny. K tomu postačí kmeny stromů, kameny apod., které mohou sloužit k aktivnímu vyžití dětí nebo i jen k odpočinkovému posezení. Budova lesní mateřské školky by měla být zateplena a měla by mít kvalitní okna kvůli šetření energií a tepla.        (Čtěte na stránkách Příroda)

No jakýpak Damoklův meč - strategie těchto školek se přece naprosto odlišuje od cíle vládnoucích elit - udělat z lidí tupá poslušná hovada ...


Důkaz nebe ..... Eben Alexander III. (narozen 11. 12. 1958) je americký neurochirurg, který se celý život zabýval lidským mozkem. Nevěřil v Boha a zakládal si na svém přesvědčení, že lidské vědomí není ničím víc než produktem elektrických výbojů mozkových buněk. Vydrželo mu to až do listopadového rána roku 2008. Když se probudil, cítil hroznou bolest hlavy. Onemocněl prudkým zánětem, který jeho mozek zcela vyřadil z provozu.

Sedm dnů byl v kómatu, lékaři mu dávali minimální šanci na přežití. Dokonce měli obavy, že pacienta napadla nová mutovaná bakterie, která by mohla rozpoutat nebezpečnou pandemii. Antibiotika nezabírala a mozkové funce nepracovaly. Ale Alexander prožíval mystickou výpravu, která trvale změnila jeho náhled na život. Nejdříve se propadl do tmy, ve které se po chvíli objevil světelný bod - prožil klinickou smrt. Popsal to ve své knize. Když se jeho vědomí začalo vracet do těla na jednotce intenzivní péče, lékaři mluvili o zázraku.

„Byl jsem ale zoufalý. Návrat z říše věčného světla do pozemské reality bolel. Nad vodou mne držel úkol, který jsem tam nahoře dostal. Podat zprávu o tom, co jsem se naučil.”

Alexander se pomalu zotavoval a začal psát do počítače první stránky budoucího bestselleru - Proof of Heaven (Důkaz nebe). Kniha vyšla o čtyři roky později.        (Zdroj: Doplněk)


Na kometě přistálo kovové UFO ..... Sonda Evropské vesmírné agentury Rosetta, která zanedlouho přistane na kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko, objevila na jejím povrchu záhadný kovový objekt jasně bílé barvy. Snímek pořídila navigační kamera NAVCAM 10. září ze vzdálenosti 27,8 km od komety.

Odborníci z ESA mluví o „the rather bright object seen near the centre of the slope in the upper right“ a lámou si hlavy nad tím, co to je. Může jít samozřejmě o kus ledu nebo o defekt snímku, ale třeba je to skutečně nějaký neznámý artefakt. Ufologové tvrdí, že objekt o průměru cca 50 m je kovový, a proto na slunci tak září. Zřetelně také odráží stín pod sebou. V listopadu na kometě přistane pouzdro Philae určené k průzkumu jejího jádra, tak se snad dozvíme více.       (Zdroj: ProcProto)


23.9. 2014     Nastal den podzimní rovnodennosti. Ve 4:28 LČ vstoupilo Slunce do znamení Vah, čímž začal astronomický podzim.


Aktivisté představili 10 vzácných míst na Šumavě, které ohrožuje senátní návrh zákona ..... Prales na Smrčině, kaňon na Křemelné, louky kolem Filipovy Huti a další lokality mohou být podle ekologických aktivistů z Hnutí Duha ohroženy, pokud poslanci schválí senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Nová obrazová publikace ekologické organizace představuje deset nejkrásnějších míst divoké šumavské přírody, které jsou navrhovaným zákonem podle hnutí ohroženy. Jestliže by se podle aktivistů tento návrh zákona schválil, mělo by to destruktivní následky a park by se otevřel zástavbě a kácení.

Sněmovna bude o senátním návrhu zákona jednat zřejmě příští týden, publikaci ohrožených lokalit chtějí aktivisté předat poslancům v pondělí. Ve Sněmovně je také petice za dobrý zákon o NP Šumava. Podepsalo ji téměř 42 tisíc lidí, kteří tím také vyjádřili nesouhlas se zákonem, jenž v červnu schválili senátoři.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Stealth větrné elektrárny ..... Jsou viditelné prostým okem, ale z radaru zmizí. Ano, mluvíme o neviditelných letounech typu B-2, F-22, ale nově i o větrných elektrárnách. I ty mají být vybaveny technologií stealth. Bude to drahé, ale bude to k něčemu?

Větrné elektrárny mají obvykle podobu vysokého sloupu s ohromnou vrtulí na vrchu. Jak se vrtule točí, vytváří na obrazovkách radarů falešné cíle. Především při sledování nízko letících letounů, nebo lodí na moři. Kritické by to mohlo být v případě válečného konfliktu, kdy by se nízko letící křižující střely, jako je americký BGM-109 Tomahawk nebo ruský KH-555, mohly nikým neviděny přiblížit a znenadání udeřit.

Francouzský energetický giant EDF, resp. Jeho dceřiná společnost EDF Energies Nouvelles je si tohoto prolému vědoma a rozhodla se nově stavěné elektrárny vybavit technologií převzatou z letadel stealth. V podstatě jde o dva principy – prvním je tvar, který odráží dopadající radarové paprsky jinam, jenom ne zpátky k radaru. Druhým je speciální nátěr, který radarové paprsky pohlcuje a mění na teplo. Je jasné, že s tvarem vrtule se nic moc dělat nedá, takže volba padla na stealth nátěr. V současnosti se testují dvě turbíny v regionu Auvergne, které pro EDF vyrobila firma Vesta. Skvělé, sexy vypadající opatření, které určitě zvedne cenu akcií. Ale jinak je úplně k ničemu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kolik minut denně se smějete? ..... Svou náladu si můžeme vybrat sami – podobně jako zboží v katalogu. Nemusíme čekat, až někdo řekne něco vtipného a nemusí nám k tomu, aby z nás spadly zábrany, pomáhat alkohol. Stačí se pro dobrou náladu a pro smích rozhodnout. Pak neexistují hranice. Pak i druhým lidem zpříjemníme jejich den.

Smích je jedna z nejúžasnějších věcí, jakou jsme my, lidé, dostali darem. Prodlužuje život, pomáhá proti stresu a zbavuje napětí. Také posiluje naši imunitu a je to ten nejlevnější kosmetický přípravek – zcela zdarma. Proč se tedy každý den několik minut vědomě nezasmát?        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


V Brně otevřeli obří vědecké centrum ..... Údajně nejmodernější a nejlépe vybavené vědecké centrum otevřeli v jihomoravské metropoli. Středoevropský technologický institut CEITEC má vědcům z českých i zahraničních univerzit poskytovat špičkové zázemí.

První dva pavilony vyrostly v areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. „Otevřením těchto dvou pavilonů se symbolicky i fakticky propojil a uzavřel celý areál kampusu pro přírodní vědy a medicínu. Nové prostory a sdílené laboratoře zajistí další rozvoj úspěšných vědeckých týmů a umožní mladým vědcům zapojit se už v době studia do špičkového výzkumu,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. Do konce příštího roku vyrostou další pavilony v areálu Vysokého učení technického.

V nových budovách už čeká například unikátní kryo-elektronový mikroskop, který umožňuje studovat struktury a prostorové uspořádání izolovaných komplexů bílkovin a nukleových kyselin až na úroveň atomů.        (Zdroj: 21@století)


Nová publikace: 10 z nejkrásnějších míst na Šumavě ohrožených likvidací, přijmou-li poslanci senátní zákon o NP ..... Hnutí DUHA dnes zveřejnilo novou obrazovou publikaci mapující deset z nejkrásnějších území divoké přírody a malebné krajiny na Šumavě. Ekologická organizace v ní dokumentuje jak jejich krásy, tak destruktivní následky, které by pro ně znamenalo přijetí senátního zákona o NP sněmovnou. Tato místa, která představují esenci šumavských krás, by podlehla kácení či zástavbě, pokud poslanci návrh zákona neodmítnou. Sněmovna začne senátní návrh projednávat pravděpodobně již příští týden. Publikaci obdrží poslanci od Hnutí DUHA v pondělí.

Hnutí DUHA s vědci podrobně prozkoumalo senátní návrh včetně map, vyžádalo si k nim souřadnice GIS a porovnalo je s územními plány obcí i pozemkovou evidencí. Experti ekologické organizace zjistili, že senátoři Tomáš Jirsa, Pavel Eybert (oba z ODS) a další chtějí nově zařadit do III. (zastavitelné) zóny NP velká území v okolí obcí, která by se pak jen jednoduchou změnou územních plánů mohla otevřít velkoplošné výstavbě.

Publikace ukazuje krásnou krajinu nad Čeňkovou pilou, na Filipově Huti, v Novém Údolí a u Modravy jako příklady míst ohrožených novou zástavbou. Ve skutečnosti se ale machinace s pozemky a zonací v návrhu zákona týkají mnoha dalších známých míst: Kvildy, Borové Lady, Jeleních vrchů, Strážného i Rejštejna. Nejrozsáhlejší jsou nové zábory okolo Srní a Českých Žlebů.

Lobbisticky prosazený senátní návrh zákona byl schválen v červnu navzdory zásadním výhradám ekologů, vědců i veřejnosti. Povoluje stavební projekty „sloužící...turistice, sportu…“ dokonce i v přísněji chráněných druhých zónách národního parku – tedy bezmála na dvou třetinách jeho rozlohy.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Odhoďte stres, budete šťastnější ..... Často si stěžujete, že jste v jednom kole a čas je vaším nepřítelem? Spěchem ale ničemu nepomůžete. Jak se dostat do psychické rovnováhy, neztrácet dobrou náladu? K přílivu energie vám může pomoci několik následujících tipů:

Držte se zpříma ... Věděli jste, že špatné držení těla zhoršuje náladu? Pokud chcete navodit pocit psychické pohody, snažte se chovat tak, jako by byl dnešní den tím nejlepším ve vašem životě. Zpravidla máte rádi sami sebe, kráčíte sebevědomě, hezky zpříma, s pohledem upřeným dychtivě vpřed. Můžete si prozpěvovat, usmívat se, i když k tomu nemáte důvod.

Zvolte správnou barvu ... Každý psycholog potvrdí, že veselé a pestré barvy zlepší náladu. Pokud jste ve stresu, nic vás nebaví, zkuste si dát na svém zevnějšku obzvlášť záležet. Emocionální podporu dodá například oblečení v červené barvě. Potřebnou vzpruhu najdete také v zelených odstínech. Jestliže hledáte klid a mír, stačí oblečení doplnit nějakým modrým doplňkem - šátkem, šálou, šperkem.

Pryč se stereotypem ... Máte každý den přesně zorganizovaný a tak trochu se podobá jako vejce vejci? Zkuste změnu a porušte své stereotypy. Nenechte se příliš svazovat přesně nalinkovaným plánem, dusit běžnou rutinou. Uvidíte, že když něco budete dělat jinak, přinese to do všedních dnů leccos zajímavého, svěží vítr.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Nová Vídeň: když nestaví kmotři ..... Na místě bývalého vídeňského letiště vyroste "chytrá" čtvrť pro dvacet tisíc lidí. Praha podobný projekt zatím marně hledá...

Výhled z bytu přímo na jezero, na nákupy stačí seběhnout jen do přízemí domu a za prací dojít do vedlejší ulice. Podle plánu najdete v nové vídeňské čtvrti Aspern vše potřebné jen pár kroků od sebe. Navíc bude právě vznikající "chytré" město šetrné k životnímu prostředí. Domy si potřebnou elektrickou energii vyrobí částečně samy a systém senzorů zvládne regulovat vytápění. A nechybí ani další vymoženosti - cestu ulicemi a parky si noví obyvatelé budou moci zkrátit třeba na vypůjčeném elektrokole.

Na severovýchodním okraji rakouské metropole, na ploše bývalého letiště o rozloze 240 hektarů, nyní vyrůstá nové město pro dvacet tisíc lidí. Vznikne v něm také stejný počet pracovních míst. Za pozornost stojí i to, že obří investiční projekt není pouze v soukromých rukou. Proměnu nevyužívaného letiště na novou městskou čtvrť má na starosti společnost Wien 3420 založená právě pro tento účel. Majetkový podíl v ní drží Vídeň, rakouský stát a privátní investoři, konkrétně pojišťovací skupina VIG a skupina Erste.

"Díky propojení veřejného a soukromého sektoru je projekt stabilní a zároveň mu nebudou chybět potřebné finanční zdroje," vysvětluje Stefan Stiglbauer, projektový manažer firmy Wien 3420. Celkové náklady na vybudování čtvrti Aspern se odhadují na čtyři miliardy eur, tedy v přepočtu přes 110 miliard korun. Samotné město Vídeň se bude na financování podílet částkou 136 milionů eur.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Lidé si přejí rezervaci v Arktidě, ukázal celosvětový průzkum ..... Nový mezinárodní průzkum názorů veřejnosti, který si nechalo zpracovat Greenpeace, ukázal, že 74 % respondentů – téměř tři čtvrtiny – souhlasí s tím, aby vlády vytvořily v oceánu okolo severního pólu chráněnou rezervaci pro zvířata a další obyvatele moře. Podobně působivý výsledek měla otázka ohledně využití Arktidy pro těžbu ropy a další průmysl – 71 % respondentů si nic takového nepřeje v celém Severním ledovém oceánu.

Jde o vůbec první celosvětový průzkum na téma rezervace v Arktidě. Zahrnoval 30 zemí na 6 kontinentech a proběhl ve 22 jazycích. A výsledek je jasný - lidé si v Arktidě přejí rezervaci, teď je řada na politicích. Tak na co vlády čekají?       (Čtěte na stránkách GreenPeace)


Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor ..... Zadluženost českých domácností se neustále zvyšuje a ruku v ruce s tím roste také vymáhání dluhů soudními exekutory. Exekutoři jsou často probíraným tématem v médiích a společnost na ně reaguje většinou spíše negativně. Lidé dosud nejsou zvyklí na to, že neplacení dluhů může znamenat nepříjemné „obtěžování“ exekutorem, který se snaží dluh vymoci a to veškerými prostředky, které mu k dispozici dává zákon. Základním problémem je nepřipravenost lidí brát na sebe závazky a tyto závazky následně také plnit. Občas je však možné setkat se s pochybením exekutorů a proto je dobré vědět, jak se proti takovému pochybení bránit. Rovněž se někdy stane, že exekuce sice není provázena pochybením exekutora, z nějakého důvodu však může být neoprávněná (např. dluh byl zaplacen, zabavují se věci, které být zabavovány nemohou, exekuce se provádí způsobem, který není vhodný apod.). Tento článek se zaměřuje na možnosti povinných, které v exekučním řízení mají, a to jak proti nesprávnému postupu exekutora, tak proti neoprávněnosti exekuce samotné.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Vše o naší planetě v 7 minutách ..... Máte málo času? Máme pro vás řešení. Kurzgesagt je tým novinářů, designérů a hudebníků, kteří dělají krátká videa o poměrně komplikovaných věcech, jako je vesmír, času nebo například burza. A jejich nejnovější video vás provede historií planety Země – od jejího zrození, přes vývoj až po budoucí hrozby. Jejich vlastními slovy:

"Planeta Země je pevná věc, na které právě teď stojíte. Ve vašem každodenním životě vás ani nenapadne, jak je tato věc úžasná. Obrovská, letitá, horká skála. Jak probíhalo její zrození a jak velká je doopravdy? Budete překvapeni. Plocha, na které stojíte je opravdu jen malou částí v celkovém kontextu."

Co dalšího se mohu dozvědět?

Více než 200 tisíc registrovanými uživatelů na jejich YouTube kanálu se může rychle dozvědět, jak funguje náš imunitní systém, nebo mohou být provedeni historií internetu v 6 minutách. Maximalisté pak ještě dostanou sedmiminutovou lekci o „Historii a budoucnosti všeho“.

Podívejte se i na jejich ostatní projekty, včetně těch, které dělali pro takové klienty jako Microsoft, EU, Dell a Siemens, na jejich internetových stránkách.        (Zdroj: Dvojklik)


12.9. 2014     Prosím příznivce Říše snů o zachování laskavé přízně - tyto stránky se teď na týden odmlčí, neb Vlk Samotář se odebere na poslední část letní dovolené. Díky a na viděnou v Den podzimní rovnodennosti ...

 

Dvanáctého září 1871 vydal císař František Josef I. reskript, v němž potvrdil svou ochotu nechat se korunovat českým králem a současně vyzval český sněm, aby zahájil porady o vypořádání českých státoprávních poměrů v souladu se státoprávními poměry říše.


Mandela, Gorbačov, princ Charles, přední vědci a teď Hnutí DUHA ..... Prestižní evropská cena za ochranu Šumavy a mezinárodní porozumění putuje po čtvrtstoletí od pádu železné opony poprvé do střední Evropy.

Hnutí DUHA získalo – jako vůbec první středoevropský laureát – prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur. Toto ocenění za přínos k ochraně přírodního dědictví v mezinárodním měřítku dosud dostali špičkoví vědci a významné osobnosti, mezi nimi např. princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov.

Ekologická organizace získala cenu za své „mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí.“ Prezidentka nadace Christel Schroeder v dopise adresovaném Hnutí DUHA zdůraznila, že tento „výjimečný úspěch souvisí s osobním nasazením pracovníků i podporovatelů organizace.“ Nadace tak ocenila dlouholetou práci ekologické organizace na ochraně našeho největšího a celoevropsky významného NP. Šumava je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě a nepostradatelnou součástí tzv. Evropského zeleného pásu, cenných chráněných území podél bývalé železné opony [2].

Nadace EuroNatur udělila cenu v souvislosti s letošním pětadvacetiletým výročím pádu železné opony. V dopise nadace se uvádí: „Letošní cenou vyzdvihujeme úsilí o ochranu přírody a mezinárodní porozumění uvnitř občanské společnosti podél Evropského zeleného pásu. Jsme přesvědčeni, že mír v Evropě může přetrvat jen tehdy, bude-li její rozvoj obsahovat ochranu přírodního dědictví a bohatosti evropských přírodních i kulturních krajin. Příspěvek Hnutí DUHA k tomuto úsilí je příkladný.“       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Trať z Mělníka do Mšena je ve špatném stavu, zastavuje se provoz ..... Neděle 14. září bude zatím posledním dnem, kdy se cestující budou moci svézt po středočeské železniční trati 076 v úseku mezi Mělníkem a Mšenem. Od 15. září České dráhy totiž nahrazují všechny vlaky náhradní autobusovou dopravou, která u některých spojů pojede již ze stanice Skalsko. Důvodem zavedení NAD je havarijní stav železničního svršku, který dospěl až do stavu, kdy bylo nutné v celém traťovém úseku zavést trvalé omezení rychlosti na pouhých 10 km/h, které prakticky znemožňuje efektivní vedení jakýchkoli vlaků osobní dopravy a v důsledku se rovná zastavení provozu. České dráhy na svém webu omezení provozu v úseku Mělník - Mšeno avizují do konce října, přičemž v závěru desátého měsíce by mělo dojít k zastavení provozu v celé délce trati, tedy až do Mladé Boleslavi. Již nyní je však jasné, že cestující se po trati nesvezou po mnohem delší dobu.       (Čtěte na stránkách Želpage)

Hrobníci českých regionálních železnic jásají ... K čemu je nám ekologická a ke krajině šetrná železnice, když můžeme zemi zasmrdět silniční dopravou, jejími exhalacemi a hlukem. To názorně dokázal i nový ministr dopravy, který bezohledně smetl modernizaci tratě mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem - na kterou již byly vyčleněny finanční prostředky!!! Prý proč by měly vlaky jezdit rychleji a častěji, když jede souběžně autobus. Naftařské lobby si mnou ruce, že ano ...


Jak běžné jsou planety se dvěma slunci? ..... Planeta se dvěma slunci je velmi populární předlohou mnoha sci-fi příběhů. Zejména díky Keplerovi víme, že podobné planety nejsou jen v představách autorů, ale jsou běžné.

Většina hvězd ve vesmíru žije v páru. Zatímco naše Slunce je osamělé, jiné hvězdy tvoří soustavy. Okolo společného těžiště obíhají dvě i více hvězd. Pěkným příkladem je náš nejbližší soused. Alfu Centauri tvoří hned tři hvězdy.

Najít dvojhvězdu ale není tak jednoduché. Pokud hvězdy obíhají blízko od sebe, je obtížné je rozlišit. Existuje několik způsobů, jak to udělat a podle nich pak dvojhvězdy rozdělujeme. Není náhodou, že tyto techniky jsou podobné těm, kterými hledáme exoplanety. Vizuální dvojhvězdy vidíme v dalekohledu přímo, spektrální odhalíme díky spektru a zákrytové díky vzájemným zákrytům (analogie tranzitní fotometrie). Kepler mimochodem našel zákrytových dvojhvězd přes 2000.

Dvojhvězdy obecně astronomům občas komplikují situaci. Pokud máme dvojhvězdu a obě složky obíhají velmi blízko od sebe, může se stát, že nevíme, okolo které ze dvou hvězd objevená planeta vlastně obíhá. Dnes známe mnoho exoplanet ve vícenásobných hvězdných systémech. Elliott Horch ze Southern Connecticut State University a jeho kolegové se pokusili zjistit, zda jsou exoplanety u dvojhvězd stejně běžné jako u těch osamělých.

Prostřednictvím dalekohledu WIYN (Kitt Peak, Arizona) a Gemini North (Mauna Kea, Havaj) pozorovali vybrané hvězdy až 25x za sekundu. Sérií snímků pak pomoci algoritmů dali dohromady a poodhalili tak okolí hvězdy do úhlové vzdálenosti 0,05 vteřin. Teoreticky se jim podařilo najít hvězdné průvodce až 125x slabší než hlavní složka (hvězda).

Výsledek? Exoplanety u dvojhvězd jsou zcela běžné, až polovina z objevených exoplanet obíhá okolo hvězdy, která je součástí vícenásobného systému.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Zaměstnavatelé dluží bývalým zaměstnancům statisíce, ti o tom nevědí ..... Řada zaměstnavatelů se svými zaměstnanci sjednává konkurenční doložky. Tyto doložky znamenají, že zaměstnanci po skončení zaměstnání mají omezit svoji další výdělečnou činnost, která by mohla být konkurenční vůči opouštěnému zaměstnavateli. Ten je však na druhou stranu povinen zaměstnanci za toto omezení poskytnout přiměřené finanční vyrovnání.

Nároky zaměstnanců s průměrnou mzdou se nejčastěji pohybují ve výši 150.000 – 300.000 Kč, u manažerských pozic dosahují i násobných částek. Avšak kvůli různým trikům se zaměstnavatelé této povinnosti snaží vyhnout.

Ústavní soud ve svém nejnovějším rozhodnutí potvrdil stanovisko zastávané Nejvyšším soudem, že odstoupit od konkurenční doložky může zaměstnavatel pouze, pokud si to se zaměstnancem dohodl, a to jedině z předem dohodnutých důvodů. Jiný názor by byl podle Ústavního soudu nespravedlivý, jelikož by se jednalo o narušení rovnosti smluvních stran a zásah do práva zaměstnance na svobodnou volbu povolání.

Pokud zaměstnavatel odstoupil od konkurenční doložky bez udání relevantních důvodů anebo možnost odstoupení nebyla se zaměstnancem vůbec dohodnuta, má zaměstnanec právo na plnou finanční kompenzaci a může se jí domáhat až 3 roky zpětně.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Ozonová vrstva se začíná zotavovat a poprvé po 35 letech výrazně zesílila ..... Podle informací vědeckého paneu OSN se ozonová vrstva začíná zotavovat a poprvé po 35 letech výrazně zesílila. Vědci to přičítají hlavně postupnému odstraňování některých látek z chladiv a sprejů od 80. let, informovala dnes agentura AP.

Příslušný vědecký panel OSN vyzdvihl, že jde o jednu z mála pozitivních zpráv o životním prostředí. Ukazuje se prý, že když se svět semkne, dokáže čelit doutnající ekologické krizi.

Citlivá ozonová vrstva chrání planetu před škodlivým slunečním zářením, které způsobuje rakovinu kůže a ničí úrodu. Ochranná vrstva se začala ztenčovat koncem 70. let minulého století.

Vědci začali bít na poplach a v roce 1987 vstoupil v platnost takzvaný montrealský protokol. V něm se drtivá většina států světa zavázala ke kontrole výroby chemických látek poškozujících ozonovou vrstvu a k postupnému omezení jejich používání.

Poprvé po 35 letech vědci mohou potvrdit statisticky významný a trvalý nárůst stratosférického ozonu. V letech 2000 až 2013 jeho úroveň v klíčových severních zeměpisných šířkách vrostla o čtyři procenta, uvedl Paul Newman z NASA.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Zoo Ostrava zahájila provoz safari ..... Ostravská zoologická zahrada zahájila provoz nového safari. Na ploše asi šesti hektarů se nacházejí rozsáhlé výběhy, kudy budou projíždět vláčky. Návštěvníci tak budou moci pozorovat stáda různých druhů kopytníků zcela novým způsobem, mnohdy z bezprostřední blízkosti. Safari v současné době obývá bezmála 50 zástupců africké a asijské fauny, jsou mezi nimi v zoo již chované druhy i druhy nové.

Celá expozice se postupně zabíhá, zvířata si zvykají na nové prostředí i na průjezd vláčků. V následujícím období se budou počty zvířat ve výbězích navyšovat a přibydou i další druhy.

Projížďka začíná Afrikou (upraveným výběhem žiraf Rothschildových a antilop losích) a dále pokračuje nově vybudovanými prostory přes Persii (výběh s divokými osly onagery a daňky mezopotámskými) až do Indie (výběh s axisy indickými, antilopami jeleními a nilgau pestrými). Projet safari si návštěvníci mohou každý den v době od 10 do 18 hodin. Projekt safari byl financován z Regionálního operačního programu (ROP) a spolufinancován statutárním městem Ostrava, zřizovatelem Zoo Ostrava.       (Zdroj: CZeCOT)


Vzniknou celoplanetární databáze všech lidských znalostí o světě ..... Významnou gigantickou databázi znalostí připravuje firma Google. Vznikají také projekty obsáhlých online zdrojů informací a dovedností, ze kterých budou moci čerpat roboti.

Cílem firmy Google je dostat do jednoho obrovského znalostního systému souhrn všech lidských vědomostí a fakt o světě či historii. Pak by mohli lidé z celého světa z tohoto systému efektivně čerpat informace. Odborníci také pracují na tom, aby mohly softwarové roboty zmíněný souhrn znalostí automaticky doplňovat ze všech dostupných zdrojů. Chystaná univerzální databáze firmy Google dostala název Trezor znalostí (Knowledge Vault).       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

No, jen aby se nemuselo kvůli tomu zakládat Ministerstvo pravdy ...


Windows 9 se mají zjevit na konci září ..... Zatímco mnoho uživatelů ještě ani nestačilo přesedlat z Windows 7 na Windows 8, Microsoft už vyhrožuje dalším zemětřesením v zemi operačních systémů. Podle některých zpráv chce 30. září vývojářům představit nový systém, který se bude v konečné verzi nejspíš jmenovat Windows 9.

Není pochyb o tom, že na nástupci relativně nových Windows 8 se v Microsoftu intenzívně pracuje - toho času pod kódovým jménem Threshold (práh, hranice, přelom). Na tom by nebylo nic divného; softwarový gigant běžně připravoval vývoj nových systémů paralelně s dokončováním jejich předchozích verzí. Pozornost komentátorů ale vzbuzuje, že se zprávy o Windows 9 objevily tak nápadně brzy poté, co Microsoft vypustil do světa "osmičky".       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Delfíni jsou lepší ..... Kdo si hodně pamatuje, říká se o něm, že má paměť jako slon. Tenhle příměr už zřejmě neplatí. Američtí vědci tvrdí, že delfíni jsou schopni pamatovat si zvuky, které vydává jejich blízký jedinec, až dvacet let. Jejich tvrzení se opírá o studii života bezmála šedesáti delfínů skákavých, kteří byli chovaní v zajetí za účelem rozmnožování a stěhovali se mezi šesti různými zoologickými zahradami a akvárii ve Spojených státech a na Bermudách.

Výzkumníci zaznamenávali hvízdání jednotlivých mořských savců, potom je pomocí podvodních reproduktorů přehrávali dalším delfínům a měřili intenzitu jejich reakcí. Autoři studie se domnívají, že dlouhodobá paměť delfínů je produktem komplexních sociálních vztahů, které se mezi delfíny vyvinuly.       (Zdroj: Doplněk)


Podle španělských fyziků se z vesmíru ztrácí čas. Možná zmizí úplně ..... Ve 20. století jsme zjistili, že vesmír je časoprostorové kontinuum. Podle nového (a značně kontroverzního) výzkumu španělských fyziků z něj však čas mizí. A jednou se z něj možná vytratí úplně… Radikální teorie by mohla vysvětlit řadu problémů, s nimiž se teoretická fyzika už desítky let marně potýká.

Vědci se doposud domnívali, že se rozpínání vesmíru stále zrychluje. Rozpínání vesmíru lze pozorovat nepřímo na velmi vzdálených objektech a jejich světelných spektrech, známý je takzvaný rudý posuv. Čím jsou například galaxie vzdálenější, tím větší je jejich rudý posuv a tím rychleji se od nás také vzdalují. Fyzici také spekulují o vlivu tzv. temné energie na expanzi vesmíru – podle některých teorií právě ona vysvětluje vesmírné rozpínání. Podstata temné energie je zatím neznámá. Bylo sice navrženo několik fyzikálních interpretací temné energie, některá vysvětlení pro pozorování zrychleného rozpínání se dokonce pokoušejí nutnost zavedení temné energie úplně vyloučit.

Fyzikové z univerzity v Salamance a z Baskické univerzity teď přišli s jiným vysvětlením: všechno je to iluze, temná energie vůbec neexistuje a chyba byla v našem úhlu pohledu. Autory práce jsou José Senovilla a Raul Vera. Podle nich se rozpínání vesmíru nezrychluje, ve skutečnosti se zpomaluje čas. Samotná možnost, že by se něco podobného mohlo dít, je pro lidské uvažování téměř nepředstavitelná.        (Čtěte na stránkách National Geographic)


11.9. 2014     Jedenáctého září 1951 projel  „Vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku.

 

Když se mě někdo zeptal, kde by se mohl u nás v Brandýse nad Labem dobře najíst, vždycky jsem mu doporučoval restauraci Na Slovance ve Staré Boleslavi. Chodili jsme tam dlouho a rádi, ale to se bohužel po včerejší zkušenosti změnilo. Jak by se vám líbilo dostat půllitr (!!!) obyčejné vody z kohoutku za cenu 29 Kč? A když se moje žena ohradila, že jí za tu cenu mohli dát do té vody alespoň led, servírka jí odsekla, že si o něj neřekla. No tak to je čítankový způsob, jak ztratit zákazníky. Alespoň my tam už hned tak nepůjdeme a zmíněnou restauraci budeme všem vřele NEdoporučovat. Škoda, že už zanikl ten hezký zvyk spouštět nepoctivce v koši z mostu do řeky ...


Nezodpovězené otazníky prastarých kameníků ..... Jak se tak rozhlížím po světě, stále častěji zjišťuji, že v dávných dobách lidstva existovaly technologie, o kterých se moderním inženýrům může zatím jen zdát. A tak se ptám, podaří se někdy znova objevit zapomenuté technologie pradávných mistrů stavitelů?

Nalézáme se v peruánském velkoměstě Cuzco. V nadmořské výšce okolo 3300 metrů nad mořem (mimochodem více než dvakrát výš než Sněžka) žije tu asi 350 000 obyvatel, což je město velikosti něco mezi Brnem a Ostravou. Lidé tu však žili odnepaměti. V okolí tohoto vysokohorského sídla se nacházejí památky prastarých indiánských kultur, například Inků. Ta asi nejznámější incká stavba se nalézá u severního okraje Cuzca. Zde se v nadmořské výšce cca 3700 metrů nad mořem nalézá pevnost Sacsayhuaman. Je to stavba, nad kterou člověk nemůže nežasnout. Zdejší chrám obklopuje více než čtyři sta metů dlouhá zeď postavená z obrovských tvarovaných kamenů z vápence, andezitu a dioritického porfyru, které do sebe navazují tak, že se mezi ně nepodaří zasunout ani karton papíru. Vlastně se jedná o takovou kyklopskou stěnu. A to všechno bez malty či jiného pojiva a přesto vydržela celá ta staletí všechna zemětřesení, která se zde vyskytla. Tyto zdi tu navíc jsou ve třech patrech a jejich půdorysný tvar ještě jaksi pilově zubatý, což je vlastně ještě prodlužuje. Největší kameny mají až 300 tun a jsou přes 6 metrů vysoké (cca výška dvouposchoďového domu). Přitom mnohé pocházejí až z lomu vzdáleného 60 km! A protože jsme v horách, musely sem být dopraveny přes složitý horský terén. Nezapomeňme však také, že se nalézáme téměř ve 4000 metrech nad mořem kde je podstatněji řidší vzduch, než u nás v nížinách, což pomoci při stavbě tohoto divu světa zrovna moc dvakrát nepřidá. Jenomže, kdo by si myslel, že celý Sacsayhuaman tvoří pouze tato zeď, je na omylu.       (Čtěte na stránkách Matrix-2012)


77 % lidí v ČR si myslí, že životní prostředí má přímý dopad na jejich každodenní život ..... Více než tři čtvrtiny Čechů a Češek si myslí, že stav životní prostředí má přímý vliv na jejich každodenní život. Téměř stejné množství si myslí, že česká vláda nedělá dost pro ochranu životního prostředí a že ochrana životního prostředí posiluje ekonomiku. Vyplývá to z nového, dnes publikovaného průzkumu veřejného mínění Eurobarometr.

Česká veřejnost také považuje přibývání odpadu za větší problém než lidé ve kterékoli jiné zemi Evropské unie.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že: 71 % by kupovalo ekologické výrobky, i když budou o trochu dražší, 69 % soudí, že česká vláda nedělá dost pro ochranu životního prostředí (a pouhá 2 % si myslí, že dělá příliš mnoho), 72 % si myslí, že ochrana životního prostředí posiluje ekonomický růst.

Skoro přesně polovina (52 %) Čechů a Češek považuje za potřebné, aby stát při sledování pokroku kladl stejný ohled na ekologické i ekonomické přínosy, zatímco hrubý domácí produkt by měl mít přednost podle 24 %.        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Stonehenge měl tvar úplného kruhu ..... Sucho, které letošní léto v Anglii panuje, pomohlo vyřešit rébus, nad nimiž si archeologové lámali hlavu dlouhé roky. Vědci si dosud kladli otázku, zda měly monolity v Stonehenge tvar úplného kruhu či nikoliv. Menhiry dnes stojí seřazeny do neuceleného kruhu a badatelé na volném prostranství marně hledali prohlubně po neexistujících kamenech.

Žádné zde ale nejsou. K rozluštění tajemství měly posloužit i geofyzikální přístroje, ale ani ty k jasným výsledkům bohužel nedospěly. Původní podobu starověkých monolitů odhalila až tráva, která za sucha rostla jinak, než bývá běžné a upozornila na místa, kde dříve stávaly kamenné bloky.

K vyřešení letité záhady tak nevedla žádná sofistikovaná metoda, ale bystrý zrak správců památky, kteří zde pravidelně kropí trávník. Stonehenge stojí zhruba 13 kilometrů od Salisbury v Jižní Anglii. Menhiry patrně sloužily jako observatoř a vztyčeny byly asi před 5 000 lety.        (Čtěte 21@století)


Knihovna bez knih ..... Barokní knihovní sál v Klementinu obvykle ukrývá přes 27 tisíc knih, ale v současné době jich zde zůstal jen zlomek. Důvod je prostý. Národní knihovna totiž spojila své síly se společností Google, které poskytla desetitisíce svazků k digitalizaci a následné prezentaci na Google Books.

Nápad vytvořit nejrozsáhlejší knihovnu, která bude zdarma dostupná po celém světě vznikl už před několika lety. Společnost Google oslovila nejvýznamnější knihovny světa a postupně na webu http://books.google.com/ shromažďuje digitalizované vzácné a pro svět významné tituly. Smlouva s Národní knihovnou byla podepsána už v roce 2010, kdy začaly probíhat přípravné práce k digitalizaci fondů starých tisků a sbírky Slovanské knihovny. Vlastní digitalizace začala v letošním roce a v listopadu do digitalizačních center odjede už osmý Google kamion.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Poslechněte si nejstarší píseň na světě – 3400 let starý hymnus ..... Hudebním vědcům se podařilo zrekonstruovat starobylý hudební záznam, který vznikl před více než 3400 roky. Archeologové objevili už v 50. letech minulého století v někdejším Ugaritu (dnes oblast Ras Šamra v Sýrii) několik hliněných destiček popsaných klínovým písmem. Později se zjistilo, že jde o notový záznam, provedený v sedmitónové diatonické stupnici. To bylo pro hudební vědce velkým překvapením stejně jako to, že naši předkové znali harmonii už před 3400 lety. Muzikologové se totiž domnívali, že s ní mnohem později přišli až staří Řekové. Z hlediska dějin západní hudby jde tak o revoluční objev.

A jak tedy zní nejstarší dochovaná skladba na světě? Poslechněte si její provedení na midi klávesách. Ty její tvůrci pochopitelně neznali, ale podle hudebních historiků předávají dávné hudební poselství poměrně realisticky. I když co se rytmu skladby týče, jde o pouhý odhad.       (Zdroj: ProcProto)


Nová studie ukazuje, jak emoce ovlivňují části lidského těla ..... Možná znáte fráze jako zlomené srdce, motýlci v žaludku, nebo že je někomu špatně od žaludku.

Nyní nová studie z Finska naznačuje, že spojení mezi emocemi a částmi těla může být součástí standardní výbavy všech kultur.

Výzkumníci poprosili účastníky z Finska, Švédska a Tchajwanu, aby se vžili do různých emocí a pak je požádali, aby tyto emoce spojili s částmi svého těla. Hněv spojili s hlavou, hrudníkem, pažemi a dlaněmi, znechucení s hlavou, dlaněmi a dolní částí hrudníku, hrdost s horní části těla a lásku s celým tělem kromě nohou. Pokud jde o úzkost, tu účastníci často spojili se středem hrudníku.

„Nejvíce překvapující věc byla konzistence hodnocení a to jak napříč jednotlivci, tak a ve všech testovaných jazykových skupinách a kulturách,“ řekl vedoucí autor studie Lauri Nummenmaa, asistující profesor kognitivní neurovědy na finské Aalto University School of Science.

Nicméně americký expert Paul Zak, předseda Centra pro neuroekonomická studia na Claremont Graduate University v Kalifornii, těmito zjištěnými nebyl zaujat. Odsoudil tuto studii s tím, že je špatně navržena, nedokázala pochopit, jak emoce fungují, a nedokazuje vůbec nic.

Nummenmaa však řekl, že je tento výzkum užitečný, protože vrhá světlo na to, jak jsou emoce a tělo vzájemně propojeny.

„Chtěli jsme pochopit, jak tělo a mysl společně pracují při vytváření emocí,“ řekl Nummenmaa. „Mapováním tělesných změn spojených s emocemi jsme také měli za cíl pochopit, jak různé emoce řídí tělesné funkce.“

Ve studii publikované 30. prosince v Proceedings of the National Academy of Sciences výzkumníci ukázali siluety zhruba 700 lidí. Na základě experimentu se snažili navodit emoce pomocí slov, příběhů, klipů z filmů a výrazů obličeje. Pak účastníci vybarvovali siluety podle toho, které oblasti jejich těla byly podle nich nejvíce a nejméně aktivní.

Záměrem nebylo přímo navodit určité emoce, ale spíše aby cítili různé emoce, řekl Nummenmaa.

Výzkumníci poznamenali, že některé z emocí mohou způsobit činnost v určitých oblastech těla. Například nejzákladnější emoce byly spojeny s pocity v horní části hrudníku, která může mít co do činění s dýcháním a srdeční frekvencí. Účastníci spojovali všechny emoce s hlavou, což naznačuje možnou souvislost s činností mozku.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Kontrolovat účtenky se vyplatí ..... O tom, že brát si účtenky při nákupu u pokladny a také si je následně zkontrolovat se přesvědčila spotřebitelka, která upozornila Českou obchodní inspekci na to, že obchodní řetězec účtuje zálohu za láhev, kterou následně nevykupuje. Na základě tohoto podání se vydali prověřit situaci inspektoři České obchodní inspekce a to současně do dvou provozoven tohoto řetězce.

Do obou kontrolních nákupů bylo vybráno víno, u něhož byla na regále u ceny uvedena částka vratného zálohovaného obalu v hodnotě 1 Kč. Na nálepce láhve ovšem nebyla informace pro spotřebitele o tom, že obal je zálohovaný, naopak tam byla značka pro recyklovaný obal (tříděný odpad). Při placení kontrolního nákupu se objevila na účtence položka doprovázející nákup červeného vína také jako záloha na tuto lahev - „1x záloha láhev víno à 1,- Kč/láhev“.

Následně inspektoři ověřili za přítomnosti vedoucí provozovny, zda je spotřebiteli při vrácení lahve účtovaná částka také vrácena, jak pro vratné zálohované obaly stanoví zákon o obalech. Při vložení prázdné lahve od zakoupeného vína do automatu na výkup vratných zálohovaných lahví však byla tato lahev automatem odmítnuta a vrácena zpět. Na elektronické obrazovce se objevila informace „nevratný obal“. Ke stejnému výsledku dospěli inspektoři také ve druhé kontrolované provozovně stejného obchodního řetězce.

Na základě výsledků kontrol bude s prodávajícím zahájeno správní řízení, neboť lze předpokládat, že svým jednáním porušil povinnosti stanovené zákonem o obalech.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Přehled alternativních paliv: Které je nejvýhodnější? ..... Cena benzínu a nafty v posledních letech roste... Nejen v zahraničí proto dochází k postupnému rozšíření alternativních paliv, jež vedle nižších provozních nákladů také méně zatěžují životní prostředí. Jaká je situace v České republice? Rozšíří se u nás jako alternativa k benzínu a naftě více stlačený zemní plyn (CNG), elektřina, nebo jiné palivo?

Alternativní doprava už dávno není jen zábavou nadšenců. Sériovou výrobu vozidel na CNG nebo elektřinu již zahájila většina významných automobilek, výrazná je také podpora moderních pohonů ze strany Evropské unie či členských států, které usilují o jejich rozšíření v soukromé i veřejné přepravě. "Každé z paliv má trochu jiný potenciál, zdaleka nejrozšířenějším je v České republice stále ještě LPG, naopak nejrychleji roste CNG, tedy stlačený zemní plyn," říká Jiří Lachout, odborník na alternativní pohony ze společnosti E.ON Energie. Právě na CNG dnes jen v Evropě jezdí přes 1,9 milionu vozidel. To jasně ukazuje, že se alternativní pohony výrazně prosazují do běžné dopravy.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


V Kroměříži slavnostně zahájí expozici Karla Kryla ..... V pátek 12. září 2014 bude slavnostně otevřena nově vytvořená expozice Karla Kryla v budově Starého pivovaru v Kroměříži. Návštěvníci se kromě výstavy mohou těšit na hudební vystoupení nebo promítání dokumentu.

Expozici zahájí ve 14 hod. odpoledne úvodním slovem starostka města Daniela Hebnarová a výstavou premiérově provede architekt Jan Konečný. O hudební vstup se postará hudebník Oskar Petr. Mezi třetí a šestou hodinou budou následovat komentované prohlídky a také promítání dokumentu České televize „70 let od narození Karla Kryla“ v klubovém baru. V 18 hodin večer se v sále klubu Starý pivovar uskuteční Koncert na počest Karla Kryla, kde vystoupí již zmiňovaný Oskar Petr, někdejší člen proslulé skupiny Marsyas a dále také Truet (Kalandra memory) a Jamtour z Kroměříže.

Obě expozice jsou věnovány památce protikomunistického písničkáře a básníka Karla Kryla, který se v Kroměříži narodil a s jeho osobou jsou letos spojena dvě kulatá výročí narození a úmrtí. Akce jsou součástí Roku Karla Kryla, kterými si v Kroměříži slavného rodáka připomínají. Celý cyklus Krylova roku bude zakončen 17. listopadu na Velkém náměstí, kde zazní písně Karla Kryla u příležitosti 25. výročí od Sametové revoluce.

Kromě expozice Karla Kryla bude v Muzeu Kroměřížska k vidění v celodenním programu výstava Tiskařská rodina Krylů a Kroměříž, a to od 9-12 a od 13-17 hod. Výstava pojednává o historii tiskařské firmy Krylů i s ukázkami její produkce, s důrazem na bibliofilské tisky. Vernisáž výstavy se bude konat již ve čtvrtek 11. září 2014 v 17 hod. Obě výstavy potrvají do 5. října 2014.       (Zdroj: velká Epocha)


Kolik vůní rozezná nos ..... Lidský čich je ve srovnání s jinými živočichy velmi zakrnělým orgánem. Vůně a zápachy rozeznává člověk pomocí přibližně pěti milionů čichových receptorů, které se nacházejí na sliznici nosu.

Prostřednictvím nervových vláken je odesílán signál do mozkové kůry. Donedávna panoval názor, že člověk dokáže rozeznat víc než deset tisíc pachů. Jak je možné, že zatímco někomu je určitá vůně příjemná, jiný ji vnímá negativně.

Naše schopnost vnímat pachy je ovládána přibližně tisícovkou genů. Podle jedné zahraniční studie existuje nejméně padesát genů, které jsou u některých lidí aktivní, zatímco u jiných nikoli.

Tím se prý dá rozdílné vnímání totožných vůní vysvětlit. Výzkum potvrdil, že každý člověk je vybaven jiným vzorcem aktivních a neaktivních receptorů vůní a ty určují, jak mozek vůně vnímá.       (Zdroj: Doplněk)


10.9. 2014     Desátý zářijový den vyhlásila Světová zdravotnická organizace WHO za Světový den prevence sebevražd.


Důchod jen na 20 let? Toto je návrh ministerstva ..... Podle nového návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by mohl důchod v České republice trvat 19 až 21 let. Pokud by hrozilo, že budou lidé pobírat penzi déle, věk odchodu do důchodu by se musel začít zvyšovat rychleji, a naopak. Návrh předložilo ministerstvo důchodové komisi a aktuální stav a určení věku odchodu do důchodu by se měl posuzovat každých pět let.

"Je v zájmu stability důchodového systému, aby důchodci v budoucnu pobírali starobní důchod v průměru po určitou stanovenou dobu," zdůvodnilo záměr ministerstvo. Důchodový věk by podle resortu měl stanovit tak, aby udržel dobu v penzi konstantní, tedy 19 až 21 let.       (Čtěte na stránkách Eurozprávy)

Hele, není už těch sviňáren dost? Nebude náhodou naše strana a vláda pak požadovat, aby se důchodce po 20 letech v penzi oběsil? A odnesou to zase ti, kdo celý život poctivě pracovali. Rozkradači státu budou vysmátí ...


Experti chtějí přesněji stanovit hranici nutné obrany. Řešit to budou v Senátu ..... Špičky justice i akademičtí experti proberou pravidla takzvané nutné obrany. Ta říká, za jakých okolností se může člověk bránit útoku třeba i tak, že sám poruší zákon. Podle některých opozičních poslanců stávající právní úprava chrání více násilníky než ty, kteří byli napadeni. To vedení státních zástupců ale odmítá. Kde přesně leží hranice nutné obrany, má popsat odborná konference v Senátu.       (Čtěte na stránkách Rozhlas)

Podle státních zástupců se tedy člověk asi  musí nechat napřed zmrzačit, zabít a podobně, aby pak se mohl bránit?


Co přesně jsou černé díry a co se děje v jejich nitru? ..... My opravdu nevíme, co se děje uvnitř černé díry, ale existují některé fascinující teorie, které obklopují tuto velkou záhadu. Zde je přehled osmi bodů dosavadního pochopení existence černých děr.

1. Bod, z něhož není návratu ... Jakmile se s ní objekt zkříží, nejsme si úplně jistí, co se děje, ale nezdá se, že se někdy vrátí, alespoň ne v rozpoznatelné formě.

2. Trhání objektů na kusy ... Podle teorie relativity od Alberta Einsteina by objekt, který prochází horizontem událostí, neměl zažít okamžitou změnu. Obrovský tlak gravitace, jak objekt postupuje hlouběji dovnitř otvoru, se postupně zvyšuje. Nakonec bude gravitace objekt namáhat tak, že se postupně rozpadne na velmi malé kousky

3. Neobyčejně matoucí singularity ... Einstein také předpokládal, že v centru časoprostoru černé díry jsou takzvané singularity[1]. Singularity jsou velmi malé, velmi husté a velmi tajemné. Vědci o nich vědí pouze to, že existují, a že singularita může být průvodcem vzniku lidstva známého vesmíru.

4. Hawking mluví o únicích z černých děr ... V roce 1974 slavný britský fyzik Stephen Hawking představil populární teorii, že z černých děr uniká radiace. Tento únik způsobuje, že se černé díry pomalu zmenšují, a nakonec se vypaří.

5. Kvantová mechanika v rozporu s Einsteinem ... Když jsou spletené částice odděleny a některé opustí černou díru, podle kvantové fyziky vzniká obrovské množství energie. Tato energie vytváří bránu firewall (hořící stěnu) na horizontu událostí, která spaluje cokoliv, co do ní vstoupí. To je v rozporu s Einsteinem dobře zavedenou teorií, podle které, jak bylo uvedeno výše, předmět není spalován, ale spíše roztrhán gravitací.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Nový trik tahá lidem z kapes peníze ..... Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ v pondělí varoval před podvodnými e-maily, které začaly kolovat Českem. Podvodníci se tentokráte zaměřili na majitele internetových domén, od kterých požadují smyšlený poplatek za prodloužení platnosti domény.

„Od pondělního rána zaznamenáváme stížnosti držitelů, kteří dostali pochybné e-maily s výzvou k prodloužení platnosti svých domén s koncovkou .CZ. Tyto zprávy mohou být falešné, a proto důrazně upozorňujeme, aby se v případě pochybnosti obrátili na svého registrátora,“ varoval bezpečnostní analytik Pavel Bašta z týmu CSIRT, který je provozován sdružením CZ.NIC.

Podle něj si útočník dal tentokrát na podvodných e-mailech velmi záležet, což skutečně může uvést uživatele v omyl. Jsou psány v češtině, a dokonce věrně kopírují formování zprávy jednotlivých registrátorů. Úspěšnost útoku zvyšuje fakt, že požadované částky skutečně odpovídají reálné výši poplatků. V příloze kybernetický zločinec připojuje ještě fakturu, kterou se snaží navodit důvěryhodnost. Přiložený PDF soubor podle týmu CSIRT neobsahuje žádný škodlivý virus. Není však vyloučeno, že v budoucnu útočníci taktiku změní a v příloze se objeví i záškodník.

V každém případě by lidé měli být u e-mailů od registrátorů ostražití. Pokud si nejsou jisti, zda mají skutečně částku za prodloužení platnosti domény uhradit, je vhodné kontaktovat svého registrátora.

Podvodníci si hrají na vrahy ... E-maily vyžadující poplatek za registraci domény nejsou jediné, které se v poslední době snaží vytáhnout peníze z kapsy příjemců. Internetem kolují také zprávy, v nichž se kyberzločinci vydávají za nájemné vrahy.       (Čtěte na stránkách Novinky)


Vejce bez označení ..... Je dostatečně známo, že se zákazník s neoznačenými vejci může setkat pouze tehdy, nabízí-li je sám chovatel, a to pouze konečnému spotřebiteli přímo z vlastního hospodářství. Tento malý producent může mít nejvýše 50 nosnic a v místě prodeje musí uvést své jméno a adresu. Tento způsob prodeje je v ČR upraven veterinárním zákonem.

Vejce v tržní síti musejí být označena, jako vejce třídy A, tj. čerstvá (plus kód země, kód producenta, třídírny) nebo B (plus kód producenta), která se smějí dodávat pouze do potravinářského průmyslu.

Nicméně existuje výjimka, která platí v EU, a to, že lze s neznačenými vejci obchodovat, ale jedině v tom případě, že jsou dodána do „výroby“, tj. do nějakého potravinářského podniku ke zpracování. Tato výjimka se týká pouze členských států EU (platí od 1. 7. 2008), netýká se třetích zemí.

Aby se zamezilo šizení a dovozce neoznačená vejce neoznačoval jako česká, na to dbá Státní veterinární správa. Každou zásilku živočišného původu musí příjemce v souladu s nařízením vlády nahlásit 24 hodin předem místně příslušné krajské veterinární správě, aby mohla být veterinárně prohlédnuta. Kontroly jsou neohlášené a probíhají i v termínech, ve kterých provozovatel nenahlásil příchod žádné zásilky.

Již jsme se setkali s tím, že cizí producent v domnění, že posílá vejce do výroby, odeslal zásilku do třídírny českého subjektu, kde měla být označena jako česká a uvedena na trh. Proto je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, vhodné připomenout dovozcům, že takováto „nedorozumění“ lze chápat jako snahu o porušování platných předpisů (falšování), za což lze uložit pokuty v řádu milionů korun.        (Zdroj: Spotřebitel)


Etikoterapie – 7 pocitů, které nám poškozují zdraví ..... Vychází z vlivu negativních pocitů na duši. Jestliže je pro nás zdraví nejdůležitější a známe 7 nejdůležitějších pocitů, které nám zdraví poškozují, pak si každý sám dovede pohlídat, aby mu některý z nich nevletěl do duše a nevzal mu zdraví. Které negativní pocity to jsou?

... Závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach, trápení se pro jiné ...

Jakmile některý z těchto pocitů lidé „pustí do svého nitra“, tak za všechny následky nesou sami zodpovědnost. Už Sokrates říkal, že tělo je jen obalem duše. Jakmile onemocní duše, onemocní i tělo. Všechny z tisíce diagnóz, které známe, vznikají, když se poškodí lidská duše …

Co je to duše? Jak s ní spolupracujeme? Pokud ji nechápeme tak, že s ní můžeme spolupracovat, tak se dál nedostaneme. Naše duše sídlí v oblasti Solar Plexu (sluneční pleteni) pod hrudní kostí uprostřed. Není v člověku většího bohatství, jako je jeho duše. S duší je třeba spolupracovat. Jak se o duši nestaráme, potom to vede k psychosomatickým chorobám, co už se dnes připouští, i když velmi opatrně. Pro každého je nejdůležitější jeho zdraví. Pro každého, komu je víc jak 18 roků, je nejdůležitějším člověkem v jeho životě on sám. Miluj sám sebe – v tom není pýcha nebo sobectví.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Místo stromů okolo železnice plánují vyholený pruh ..... Střízlivým odhadem jsou jich desetitisíce, možná i statisíce, a jejich pokácení hrozí po celé republice. Řeč je o stromech okolo železničních tratí. Správa železniční dopravní cesty si totiž vypracovala definici takzvaných nežádoucích dřevin, podle které by měl být pokácen každý strom, jehož listí může doletět na koleje. Správci tratí navíc zcela odmítají respektovat okolo dráhy zákon o ochraně přírody. Arnika nyní po Ministerstvu dopravy i Ministerstvu životního prostředí žádá vysvětlení, jak je možné, že státní organizace otevřeně porušuje zákon a kolik stromů je celkem ohroženo. V kauze už navíc rozhodla Česká inspekce životního prostředí, železničáři však odmítají respektovat i tento verdikt.

„Železničáři se otevřeně vysmívají právnímu státu, když si vybírají, které zákony dodržovat budou a které ne. Pro železnici a její okolí platí jak zákon o drahách, tak zákon o ochraně přírody a krajiny, což jasně potvrdila i inspekce. Žádáme zodpovědná ministerstva dopravy a životního prostředí, aby ještě před začátkem kácecí sezóny nezákonný postup správců tratí zarazila a situaci vyřešila,“ vyzývá úřady vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Správci tratí si sepsali jakýsi neveřejný metodický pokyn, podle kterého „…mají být vykáceny tzv. nežádoucí dřeviny, přičemž za takové budou mimo jiné označeny všechny dřeviny, které představují i jen potenciální zdroj ohrožení dráhy v případě jejich pádu nebo pádu jejich nadzemních částí (větví apod.). Za takové budou dále označeny i ty dřeviny, které svým opadem (listím, větvemi) zhoršují provozní vlastnosti (adhezi) železniční dopravní cesty…“. Při jen trošku volnější interpretaci to znamená, že je ohrožen bezmála každý strom, protože vítr může listí odnést téměř kamkoli.       (Čtěte ZDROJ)

Lidi se už fakt zbláznili. Tvůrci, propagátoři a realizátoři takového nařízení nechť platí "kyslíkovou daň" - za zničení stromů, jež nám zajišťují kyslík k dýchání, ať zajistí vytvoření odpovídajícího množství kyslíku; dělejte si to jak chcete, vy chytráci !!!


Těsný průlet asteroidu ..... Asteroid 2014 RC na snímku dalekohledu FRAM Foto: FRAM/GLORIA/Martin MašekV noci ze 7. na 8. září se kolem Země těsně protáhl balvan o rozměrech přibližně 20 metrů. Asteroid označený 2014 RC byl nejblíže asi 40 000 km.

dráha asteroidu 2014 RC v blízkosti Země Foto: NASA/JPL-CaltechV případě tohoto asteroidu šlo o velmi těsný průlet, neboť v podobné vzdálenosti už se například pohybují družice na geostacionární dráze (na obrázku vpravo zelená elipsa). Těleso se pohybovalo nad jižní polokoulí, takže satelity nemohlo v žádném případě ohrozit. Planetka byla podobně velká, jako těleso, které v únoru 2013 vybuchlo poblíž ruského města Čeljabinsk.       (Čtěte na stránkách Astro)


V Tichém oceánu se našlo neznámé pohoří ..... Podmořské pohoří vědci odhalili nedaleko Johnstonova ostrova v Tichém oceánu. Jeho nejvyšší vrchol se nachází asi 4 000 metrů pod hladinou. Geologové jeho stáří odhadují zhruba na 100 miliónů let. Nejvyšší vrcholky pohoří se tyčí do 1100 metrové výšky.

Nepředstavují tedy pro proplouvající lodě žádné nebezpečí. Pohoří leží v jedné z nejméně prozkoumaných částí Tichého oceánu. Vědci na něj přišli díky snímkům z družice.

Detailní fotky pohoří se podařilo získat letos v srpnu posádce oceánografické výzkumné lodi R/V Kilo Moana. Ta v oblasti mapovala vnější hranici kontinentálního pevninského švu USA. Podle odhadů se pod mořskou hladinou nalézá řada dalších dosud neznámých pohoří, která zatím čekají na své objevení.        (Zdroj: 21@století)


Tokijský starosta odhalil strašné tajemství, které dokáže změnit svět ..... Tokijský starosta Joiči Masuzoe sdělil během své návštěvy v sibiřském Tomsku novinářům, že Japonsko vyhlásilo sankce proti Rusku pod nátlakem USA.

Chceme věřit, že tento úředník nepřijde o svůj post, a že jeho slova zasejí do vědomí Japonců pochybnost o tom, nakolik je pravdivý obraz světa v podání japonských a vůbec západních médií.

Mluvit pravdu v demokratickém Japonsku není bezpečné. V roce 2009 přiznal nový premiér Jukio Hatojama za nedostatek závislost japonské zahraniční politiky na Washingtonu a vyzval k jeho nápravě. V důsledku byl premiérem méně než rok a byl nucen odstoupit v neposlední řadě kvůli tomu, že USA projevily najednou nesmlouvavost v otázce přemístění základny Futenma z Okinawy.

Japonci jsou pobouřeni tím, že Rusko údajně okupovalo Krym? Ale, jak přiznal pan Masuzoe, „Japonci neznají historii tohoto poloostrova a nechápou, proč má o něj Rusko takový zájem. Přál bych si, aby ruská strana podrobněji vysvětlila světovému společenství svůj postoj."

Postoj je ale jednoduchý: nedá se mluvit o okupaci území, které po staletí patřilo Rusku. Navíc lid poloostrova 23 posledních let snil o návratu do RF. A to se stalo. Podle vůle krymského lidu.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Slavný Milgramův experiment je prý špatně ..... Před více než půl stoletím Stanley Milgram provedl jeden z nejznámějších experimentů v dějinách psychologie. Ukázal (měl ukázat), jak mají lidé sklony poslouchat autority i proti svému přesvědčení o dobru a zlu.

Milgram žádal dobrovolníky, aby jiným dobrovolníkům při chybných odpovědích pouštěli elektrický proud a postupně zvyšovali dávku. Chybné odpovědi byly zcela fiktivní, „trestaní“ ve skutečnosti samozřejmě nic necítili, to ovšem první skupina nevěděla. Pro větší efekt „oběti“ různě chroptěly a skučely. V experimentu provedeném v roce 1961 na Yale University byli lidé ochotni dávku zvýšit hned několikrát a 2/3 z nich pustili do jiného člověka až 450 voltů.

Pokus byl obvykle interpretován tak, že lidé mají tendenci poslouchat autoritu a páchat i špatné činy, když jim to někdo rozkáže – asi jako Eichman či mnozí jiní podle vlastních slov dělali pouze to, co po nich chtěli nadřízení.

Celý pokus se kromě hádek o správnou interpretaci ovšem dočkal i kritiky, protože lidé plnící příkazy se snadno mohli stát skutečnými oběťmi a po zbytek života se potýkat s výčitkami svědomí. Jenže chyba lávky.

Alex Haslam (University of Queensland), Stephen Richer (University of St Andrews), Kathryn Millardová (Macquarie University) a Rachel McDonaldová (University of Kansas) nyní v British Journal of Social Psychology nyní publikovali článek o tom, že obvyklá interpretace experimentu je špatně.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


9.9. 2014     Dnes ve 3:38 ráno LČ nastane poslední letošní Úplněk.

Den horníků byl poprvé slaven 9. září 1949, údajně k 700. výročí vydání jihlavského horního práva. Dnes se z kalendáře vytratil a není snad jediný rozumný důvod proč.


Neubližovat nestačí ..... „Naplněním zákona je láska…“ (Řím 13,10) ... Ježíšův výrok „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Mt 7,12) – je základem dobrých a fungujících vztahů. Říká se, že císař Alexander Severus ho nechal napsat na zeď zlatým písmem. Snad proto je znám jako „zlaté pravidlo“.

Nikomu nedělej to, co sám nesnášíš ... Mnozí myslitelé vyučovali toto pravidlo v negativní verzi. Konfucius řekl: „Nedělej jiným, co nechceš, aby oni dělali tobě.“ Stoikové nabádali: „Co nechceš, aby druzí dělali tobě, to nedělej ty jim.“ Epiktétos učil: „Čemu se sám vyhýbáš, tomu nevystavuj druhé.“ Starozákonní apokryf říká: „Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!“ (Tob 4,15). Jeden pohan tvrdil rabínu Hillelovi (žil cca 20 př. Kr.), že je ochoten konvertovat k judaismu, pokud rabín Hillel dokáže vyložit celý Zákon za dobu, po níž vydrží stát na jedné noze. Hillel odpověděl: „Nikomu nedělej to, co sám nesnášíš – to je celý Zákon. Všechno ostatní je jen komentář. Jdi a nauč se to.“

Udělám vše, abych druhému pomohl ... Ježíš byl první, kdo tento výrok formuloval pozitivně. Takové pozitivní vyjádření nikde ve starověké literatuře nenacházíme. Pozitivní forma je mnohem pronikavější. Negativní forma říká: „Nechci nikomu ublížit.“ Dovoluje nám ovšem, abychom zůstali nečinní. Na takovou filozofii narážíme ve světě často. Mnozí mají pocit, že nedělají nic špatného, když nezabíjejí, neloupí a nikomu záměrně neubližují. Následovníci Kristovi jsou ovšem povoláni k něčemu mnohem plodnějšímu a dobrodružnějšímu. Nestačí, abychom říkali: „Nikomu nechci ublížit“; jsme povoláni i k tomu, abychom řekli: „Udělám vše, abych druhému pomohl.“ Nestačí neubližovat našim bližním, životodárné je jim pomáhat.

Proměnu společnosti má v moci každý ... Ježíšova pravidla nejsou neosobní či negativní; jejich smyslem je přivést nás k tomu, abychom svého bližního milovali jako sami sebe. Kdyby se tímto pravidlem řídil každý, neexistovalo by otroctví, války, loupeže či lhaní, ale spravedlnost a láska. Společnost by se proměnila.        (Zdroj: Víra)


Za jak dlouho se člověku obmění buňky v těle? ..... Lidské tělo prochází neustálou regenerací. Kolem regeneračních procesů však panuje řada mýtů. Mezi ty nejpopulárnější patří například tvrzení, že se nám během deseti let kompletně obmění veškeré buňky v těle. Pojďme se na lidské tělo podívat zblízka a ukažme si, jak je tato informace ve skutečnosti nepřesná.

Přehrajte si celý příspěvek

V lidském těle se nachází 50 až 75 bilionů buněk. Podle nejnovějších vědeckých poznatků má každý druh buňky předem „naprogramovaný“ počet dělení, to znamená i délku svého života. Za normálních okolností jsou odumřelé buňky nahrazovány buňkami novými.

Jak často? Záleží případ od případu: tak například zatímco červené krvinky žijí kolem čtyři měsíců, naše kůže se obnoví za dva až tři týdny a buňky v trakčníku za pouhé čtyři dny.

Některé buňky v našem mozku nebo srdci se během života dokonce zčásti vůbec neobměňují. Dodejme ale, že regenerační schopnost buněk ve stáří zpomaluje.       (Zdroj: Radožurnál)


Žijeme v supergalaxii Nezměrné nebe ..... Naše Mléčná dráha a sto tisíc okolních galaxií tvoří nadkupu galaxií Laniakea, o velikosti 520 milionů světelných let. Gravitačním centrem nově definovaného útvaru je slavný Velký atraktor.

Toky galaktických řek v Nezměrném nebi. Modrá tečka je Mléčná dráha. Kredit: SDvision interactive visualization software od DP, CEA/Saclay, France.

Ačkoliv si toho asi ne úplně každý všiml, planeta Země, Sluneční soustava i celá Mléčná dráha změnily vesmírnou adresu. Někteří si možná pamatují, že jsme ještě před pár dny měli na mezigalaktické poště nadepsáno Sluneční soustava, Mléčná dráha, Místní skupina galaxií, Místní nadkupa galaxií nebo též Nadkupa galaxií v Panně, případně Supergalaxie v Panně (anglicky Virgo Supercluster). Teď si ale podle nového článku v časopisu Nature budeme muset udělat změnu v adresáři.

Viníkem je astronom Brent Tully z Havajské univerzity v Honolulu, který s kolegy přepsal mapu hlubokého vesmíru, především pokud jde o gravitační vztahy v něm. Využil databázi vzdálenosti a pohybů více než 8 000 galaxií Cosmicflows-2. Zná ji mimochodem více než důvěrně, protože právě Tully před časem vedl tým autorů, jenž tuto databázi vytvořil. Vědci vzali pozorované rychlosti pohybu jednotlivých galaxií a odečetli od nich odhadnutou průměrnou rychlost rozpínání vesmíru. To co zbylo, vyjadřuje působení gravitační síly na galaxie. Tully a spol. nakonec tyto hodnoty přepočítali do trojrozměrného modelu hlubokého vesmíru s vyjádřením hustotou galaxií a jejich pohybem.

Podle astrofyzika Paula Lopese z Observatoře Valongo při Federální univerzitě v Rio de Janeiru je takový postup mnohem lepší, nežli pouhé mapování výskytu hmoty. Můžeme s její pomocí zmapovat i oblasti, kde hmotu tak úplně nevidíme. Tullyho mapování bere v úvahu vliv hmoty a ne až tak její přímé pozorování. To je samozřejmé skvělé i kvůli temné hmotě, které, jak známo, je podle všeho ve vesmíru hodně, ale my ji jako naschvál nevidíme.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kritika novely občanského zákoníku ..... Konec letošních prázdnin se nenesl jen v duchu konce dovolených, ale také dokončováním návrhu novely občanského zákoníku. Ten vstoupil v účinnost začátkem letošního roku. Návrh novely by měl vyjasnit nejvíce problematické paragrafy. Již nyní v kodexu nalézáme několik pasáží, které způsobují potíže nejen veřejnosti, ale především advokátům i soudům.

Ovšem proti navrhované novele, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti, se celkem 29 profesorů, docentů a právních vědců z kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva Akademie věd ČR bouří. V této odborné skupině je i hlavní autor zákoníku prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, dále pak také doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. či prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. Co je vlastně předmětem kritiky?

Tím hlavním je způsob, jakým novela na Ministerstvu spravedlnosti vznikla. Potíž je spatřována v nevhodném načasování novely. Určité změny měly být provedeny již před jeho účinností, kdežto koncepční změny by měly být učiněny až za několik let. Kritizována je také zejména rychlost provedené změny a také to, že způsob přípravy se podstatně odlišuje od evropského legislativního standardu.

Odborné kolegium zastává názor, že občanský zákoník by měl právě alespoň v prvních letech své účinnosti zůstat zachován v původní podobě. Ve výjimečných případech jako například při výrazných praktických potíží nebo v případě existence důležitých technických nedostatků by novela byla přijatelná. Z toho ovšem nevyplývá, že by bylo vůči jakékoli novelizaci. Ta by měla ale proběhnout tak, aby neměnila celou filozofii občanského zákoníku a nedošlo tím ke vzniku právní nejistoty.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Čištění organismu výživou ..... O detoxikaci již bylo napsáno i namluveno tolik věcí, že není divu, že normální člověk už neví, čemu má věřit. Každý propaguje svůj systém, nabízí různé prostředky zaručeně fungující, někdy předražené až moc a výsledek není vidět.

Máme zemi, která je bohatá na nejrůznější byliny a naše babičky je dokázaly s úspěchem používat! Hodně toho pamatuji, protože za našeho mládí ještě nebyl ani penicilin, natož pak spousta dalších různých antibiotik. To není tažení proti antibiotikům, ale smutné konstatování, že je lidé zneužívají a myslí si, že čím více prášků, tím lepší zdraví. Zatím nám statistiky dokazují, že zdravotní stav našich občanů je rok od roku horší. Jenom těch alergiků, diabetiků, celiakií a cronovek je každý rok více a více. Proto raději budeme předcházet těmto nemocem lepší výživou, pitným režimem apod. Patřím ke generaci pamětníků, kteří vyrostli bez těchto civilizačních chorob. Sice jsme prošli různými dětskými nemocemi, ale naše kondice je i ve vyšším věku lepší, než jak vidíme u mladých lidí.

Dnešní mládež už od útlého věku požaduje od rodičů spíše pamlsky než normální stravu. Diktují si, co chtějí jíst a nejhorší na tom je, že rodiče chtějí být ti „hodní“ a kupují jim to, co jim chutná, ale neprospívá. Navíc spousta mladých maminek neumí vůbec vařit, tak se dítěte zeptá, na co má chuť a jde to koupit. Tím tomu dítěti prokazuje medvědí službu a pak se diví, proč má dítě ekzémy, bolavé bříško a horší se zdravotní stav. Ráno k snídani ovocné čaje se spoustou cukru, v poledne a večer maso, polévky prý děti nechtějí, ale párečky mít musí. Děti jsou potom překyselené a mají zažívací potíže. Kolem puberty se nejvíce projeví tyto následky překyselení a začne kolotoč, jakým způsobem a co léčit nejdřív. Moudří lékaři maminku poučí, že zdraví dítěte spočívá ve výživě a tím začíná proces detoxikace, což znamená čištění těla od škodlivin, které se nashromáždily v těle.        (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Čeští vědci vyvíjejí umělý čenich, odhalí pachové stopy zločinců ..... Na pražské Vysoké škole chemicko-technologické probíhá unikátní výzkum. Jeho cílem je sestrojit přístroj, který by v kriminalistice nahradil cvičeného psa. Chemici poznávají vlastnosti lidského pachu a pracují i na databázi pachů. Jednou by mohlo jít o revoluci srovnatelnou s využitím DNA.

Prozatím je kriminalistika odkázaná na cvičené psy, v budoucnu by se to mělo změnit | foto: Reuters

Největším hitem v kriminalistice posledních let se stala genetika a metoda DNA. V příštích pěti letech by ale „novou DNA“ mohlo překvapivě být zkoumání lidského pachu.

Na Vysoké škole chemicko-technologické právě probíhá výzkum pachu pod vedením profesora Štěpána Urbana, vedoucího Ústavu analytické chemie. Ten vytvořil společný tým s bývalými policisty.

Český výzkum má minimálně celoevropský význam. Když Urban své závěry konzultoval s kolegy z renomované kriminalistické vysoké školy v Moskvě, zjistil, že nejsou o moc dál. O využití pachu v kriminalistice se začal zajímat už před třemi roky. „Když jsme to začali studovat, tak jsem netušil, že o tom nikdo nic neví,“ přiznává profesor Urban.

Prozatím v kriminalistice žádný počítač nepřekonal cvičeného psa. Cílem Urbanova výzkumu je v proto takový přístroj sestavit - jakéhosi umělého policejního psa.

Přístroj by měl na rozdíl od psa podle pachu určit i pohlaví, přibližné stáří nebo některé nemoci, kterými podezřelý trpí. Měl by také poznat, před jak dlouhou dobou se na místě vyskytoval. Třeba při vyšetřování „taxikářských vražd“ je dnes problém odlišit vzorky DNA pasažérů v taxíku. Pach napoví, kdo jím jel naposledy.

Pak by mohla vzniknout podobně jako u DNA databáze pachů zločinců a jejich profily by se porovnávaly podobně jako v genetice s pachem nalezeným na místě činu.        (Čtěte na stránkách iDNES)


Jak Měsíc se Sluncem potopily Titanic ..... Titanic se při své první plavbě srazil s ledovcem a do vodního hrobu stáhl přes 1 500 pasažérů a členů posádky. Co ale katastrofě předcházelo?

Měsíc obíhá kolem naší planety a společně se Sluncem svoji gravitační silou ovlivňuje vodní masy světových oceánů. To se na všech pobřežích světa projevuje jako příliv a odliv.

V závislosti na fázi měsíce jsou tyto jevy různě silné: když je měsíc ve své čtvrti, jsou nejslabší, zatímco pokud je Měsíc v úplňku nebo v novu, jsou nejsilnější. Je to proto, že v těchto okamžicích jsou Slunce, Země a Měsíc v jedné přímce a jejich silové působení se sčítá.

Země se nepohybuje kolem Slunce ve stálé vzdálenosti, někdy je Slunci blíže, jindy dále. Moment nejbližšího přiblížení Zemi ke slunci se nazývá perihéliem. Podobně je tomu také ve vztahu Země a Měsícem. Ani ten neobíhá naši planetu pořád ve stejné vzdálenosti a okamžik, kdy je Zemi nejblíže, se nazývá perigeem.

Tip: přečtěte si více o apsidách, tedy o bodech, kdy jsou kosmická tělesa nejblíže nebo nejdále od ohniska své dráha.

Příliv tisíciletí ... Dne 4. ledna 1912, tedy pouhých pár měsíců před tragickou plavbou Titaniku, se stalo něco, čemu astronomové říkají s trochou nadsázky příliv tisíciletí . Země minulo perihélium zhruba před jedním dnem a Měsíc se dostal do úplňku šest minut před vstupem do perigea, které bylo nejblíže Zemi za posledních 1 400 let. Tím nastaly ideální podmínky pro příliv, jaký tu nebyl tisíce let předtím.

Bylo to uprostřed zimy, kdy ještě nikdo nevěděl o globálním oteplování, takže na severní polokouli bylo ledu a ledu. V Grónsku se ledy sunuly do moře a obrovský příliv s nimi pořádně zamíchal, odlámal z nich veliké kusy. Mnohem větší než obvykle a také v mnohem větším počtu. A tyto ledovce se vydaly na cestu.       (Čtěte na stránkách VTM)


Dokonalé fotky jídel z plakátu jsou často pouhou iluzí ..... Jak lépe prodat jídlo? Třeba pomocí takzvaného foodstylingu, který není u českých potravinářů ničím neobvyklým. Fotografové pokrmy zachytí tak, aby zlákaly zákazníky ke koupi. Na fotografiích přitom kolikrát bývají úplně jiné výrobky než ty, které pak člověk zkonzumuje.

Například obyčejné lahvové pivo je pro typického Čecha možná lákavé samo o sobě, ovšem pro účely reklamy je to tekutina naprosto nevhodná. Foodstylista proto musí použít speciální efekty. Hlavně pěnu z prášku, ke které přidá stabilizátor. Ani orosená sklenice, která má v kupujícím vzbudit osvěžující dojem, není dílem náhody, ale pečlivě nanesených glycerinových kapek.

Jak se fotí pivo? Teplé a s umělou čepičkou ... Navíc pivo se navzdory zvyklostem konzumentů nikdy nefotí studené. "Pivo určitě musí být teplé, protože kdybych ho nalila studené, tak by se sklenička orosila a zničila efekt, který chci vytvořit," říká Lenka Táchová z Foodstyling.cz.

Skutečné potraviny a nápoje se často nahrazují nebo vylepšují právě proto, aby vydržely dlouhé reklamní focení a natáčení. To může trvat i několik hodin. A nejde zdaleka jen o pivo. Skutečné jídlo se na obaly a reklamní plakáty už nedostane téměř nikdy.

"Foodstylista je vlastně malý podvodník. Chceme docílit toho, abyste na to dostali chuť. Ale z hlediska foodstylisty to nemusí být vůbec jedlé."       (Čtěte na stránkách Agris)


Stop skandálům? Číňané vynalezli hůlky, které mají poznat nebezpečné potraviny ..... Traduje se, že ve staré Číně císaři používali u stolu stříbrné jídelní hůlky, aby poznali otrávené jídlo. Když stříbro přišlo do kontaktu s jedem, zčernalo.

V dnešní Číně na to mají mobilní aplikaci a tzv. Chytré hůlky, elektronické jídelní hůlky, které mají rozeznat kontaminovanou vodu, odpadní olej a přítomnost nebezpečných chemikálií v potravinách.

Výrobek má reagovat na všudypřítomné potravinové skandály, které čínskou společnost trápí, od falešného masa přes rýži plnou chemického koktejlu až po sunar s nebezpečným melaminem.

Chytré hůlky představil na technologické konferenci firmy Baidu, čínského Googlu, její výkonný ředitel Robin Li. „Přinášíme Číňanům zdravý život,“ tvrdil slogan na konferenci.

Zařízení má tři základní funkce. Dokáže analyzovat kvalitu oleje, kterého se hůlky dotknou, a oznámkovat ho jako vynikající, dobrý nebo špatný. Dokáže také určit míru pH v tekutinách, změřit kyselost nebo alkalitu a v neposlední řadě také analyzovat stupeň sladkosti včetně původu ovoce.

Zaznamenaná data se z jídelních hůlek přenášejí do telefonu prostřednictvím Bluetooth. Na hůlkách je také malé světýlko, které signalizuje, zda je kvalita potraviny dobrá nebo špatná.

Baidu zveřejnilo video s Chytrými hůlkami letos 1. dubna jako aprílový žert, ale firma se později rozhodla výrobek skutečně vyvinout. Kdy se má objevit na trhu, však Li zatím neprozradil.

Reakce na internetu byly směsí nadšení a zklamání nad tím, že je takového zařízení vůbec třeba. „Kdyby byla zajištěna bezpečnost našeho jídla, potřebovali bychom takové hůlky??“ ptal se uživatel cheer_liu.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Na seznam přibude pět set chráněných druhů ..... Stovky zvířat a rostlin z Jihomoravského kraje se nově dočkají ochrany. Seznam zvláště chráněných druhů je podle ministerstva životního prostředí totiž zastaralý. A Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky připravila návrh jeho aktualizace. Teď je v něm přes osm set druhů, připravovaná novela jich předpokládá téměř čtrnáct set.

"Hlavní důvod ke změně je, že nynější seznam současnou míru ohrožení a vzácnosti jednotlivých druhů neodráží. „Od svého vzniku v roce 1992 se nijak zásadně neupravoval. Vědecké poznatky o stavu jednotlivých druhů za posledních dvacet let se v něm nepromítly," vysvětlila mluvčí ministerstva Jana Taušová.

Mechy a lišejníky ... Změní se především počet bezobratlých v seznamu. „Ve stávající vyhlášce je jich 116 a v novém návrhu 346. Je to kvůli tomu, že počet bezobratlých v České republice výrazně převyšuje obratlovce. Vyskytuje se tady přibližně čtyřicet tisíc druhů. Podobné je to s rostlinami, u kterých se počet zvyšuje o víc než tři sta. Přibyly zejména nižší rostliny, jako jsou mechy a lišejníky, které doteď v seznamu vůbec nebyly," uvedla Taušová.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


8.9. 2014     V roce 1965 na kongresu OSN bylo rozhodnuto, že od roku 1966 se bude 8. září připomínat Mezinárodní den gramotnosti. Smyslem dne je boj proti negramotnosti, snaha o osvětu a o to, aby byla dětem dána možnost absolvovat pravidelnou školní docházku.


Náš výzkum ukazuje, že rostliny umějí zpívat, říká duchovní komunita Damanhur ..... Jistě všichni známe pohádku o pyšné princezně, kde zahradník učil květinu zpívat. Podle výzkumu duchovní komunity Damanhur květiny ve skutečnosti zpívat umějí.

Rostliny sice přímo nevyluzují zvuky pro člověka slyšitelné, ale pomocí speciálně upravenému polygrafu, který je také známý jako „detektor lži“, se podařilo jejich hudbu zachytit a převést do zvukové podoby. Vzniká tak překvapivě komplexní škála zvuků, které připomínají hudbu tvořenou lidmi. Zkoumání rostlin pomocí polygrafu vedlo k rozsáhlé vědecké práci již v roce 1968.[1]

Damanhur je známá jako federace duchovních společenství, které sídlí v Itálii, v severní části Piemontu, mezi Turínem a Aostou, v okruhu 15 km, která zahrnuje centrum oblasti s názvem Valchiusella. Žije zde celkem 600 lidí, již vytvářejí mnohojazyčné společnosti s odlišnými kulturami.

Lidé se zde zabývají výzkumem rostlin již od roku 1976 a od té doby vyvinuli speciální citlivé elektrody polygrafu, které se umisťují přímo na rostliny. Jedna elektroda je v horní části, kde jsou listy, druhá je u kořenů. Tyto elektrody snímají elektrický náboj, který rostliny vyzařují, a pomocí digitální technologie je překládají do podoby zvuků.

Výzkumníci pouštěli rostlinám záznamy různých koncertů krásné (klasické) hudby a také různí hudebníci jim chodili naživo hrát. Podle záznamů z polygrafu došli vědci k závěrům, že se rostliny naučily zpívat či reprodukovat různé tóny. Podle výzkumu rostliny reagují na různé lidi změnou hudby, kterou vyluzují. U dítěte vyluzují vysoké tóny, zatímco u muže jsou tóny hlubší, a někdy květiny úplně ztichnou.

Žena, která na videu mluví, představuje přístroj a metodu, kterou hudba vzniká. Uvádí také, že rostliny jsou inteligentní bytosti, se kterými můžeme komunikovat, a podle ní to dokonce mohou být dialogy, při nichž se můžeme vzájemně učit.

Podle výzkumu Damanhuru mají rostliny svoji vlastní, odlišnou logiku. Na rostlině se nezkoumá jen, jestli je živá či není, je to ve skutečnosti velmi komplexní organismus, který umí nejen tvořit nádhernou hudbu, ale reaguje na lidské emoce, rozumí jim a sama má také emoce vlastní.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Druhá Hayabusa je připravena ..... O přípravách některých misí má člověk informace téměř v reálném čase. Naopak u jiných je zpráv jako šafránu. Fanoušci kosmonautiky už začínali mít v posledních měsících trochu strach, jak to vypadá s japonskou sondou Hayabusa 2. Japonci sice před dvěma lety prohlásili, že chtějí startovat v roce 2014, ale rok se překulil do své druhé poloviny a stále bylo ticho po pěšině. Před pár dny ale dorazila ze Země vycházejícího slunce pozitivní zpráva.

V historii kosmonautiky najdeme mnoho příběhů sond, které šlapaly jako švýcarské hodinky a přinesly mnoho zajímavých informací. Nemálo ale bylo sond, které skončily fiaskem kvůli technické chybě. Někde mezi těmito extrémy leží atraktivní příběhy sond, které se musely potýkat s výraznými technickými problémy, ale i přesto se jim podařilo splnit plánované úkoly. Takové silné příběhy si pak lidé připomínají ještě dlouho.

Vzorným zástupcem této kategorie je japonská sonda Hayabusa, která na svou cestu vyrazila 9. května 2003 s hlavním úkolem – odebrat vzorky z povrchu asteroidu Itokawa a dopravit je na Zemi. Vypsat celou komplikovanou historii sondy je mimo možnosti tohoto článku, takže jen ve stručnosti – Hayabusa měla problémy s odběrem vzorků, z nádrží uniklo palivo, přešla do nouzového režimu a neodpovídala. Následně měla problémy s orientačním systémem a jako zlatý hřeb se objevily problémy s iontovým motorem. Přesto sonda dopravila na Zemi 13. června 2010 návratové pouzdro, ve kterém odborníci pomocí elektronového mikroskopu našli materiál odebraný z Itokawy – asi 1 500 malých úlomků.

Japonci už krátce po úspěšném návratu oznámili, že připraví nástupce slavné sondy. Na začátku ledna 2012 podepsala japonská agentura JAXA smlouvu se společností NEC o výrobě sondy Hayabusa 2. Ta měla konstrukčně vycházet ze své předchůdkyně a její výroba měla stát 16,4 miliardy jenů, což jsou zhruba 4 miliardy českých korun. Jako cíl byl vybrán devítisetmetrový asteroid 1999 JU3, jehož dráha je velmi podobná asteroidu Itokawa.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Celosvětový průzkum dokazuje: velká většina dotazovaných podporuje vznik rezervace v Arktidě ..... 30 zemí, 6 kontinentů, 22 jazyků a 74 % dotazovaných souhlasí, že by se vlády měly zasadit o vytvoření chráněné rezervace v Arktidě. Arktida taje extrémně rychle a je ohrožována těžařskými společnostmi stejně jako nešetrnými metodami průmyslového rybolovu. Lidé po celém světě si uvědomují akutnost tohoto problému a přejí si Arktidu zachránit.

4. září Praha/ Mezinárodní průzkum názorů veřejnosti potvrzuje, že 74 % dotazovaných po celém světě, a dokonce 79 % respondentů z ČR, podporuje vznik přírodní rezervace ve vodách okolo Severního pólu.

Studie, kterou zadalo Greenpeace a prováděla ji kanadská společnost RIWI, se uskutečnila ve 30 zemích z 6 kontinentů. Výsledky ukazují ohromnou podporu veřejnosti. Lidé požadují, aby bylo arktické životní prostředí chráněné jako rezervace.

Navíc 71 % všech respondentů požaduje, aby se nikde v Severním ledovém oceánu netěžila ropa a aby tato oblast nebyla využívána k těžkému průmyslu.

Kumi Naidoo, výkonný ředitel Greenpeace International řekl: „Dnes dostali světoví lídři jasný signál, který není možné ignorovat: lidé po celém světě si přejí ochranu Arktidy.“       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Ptáci umějí používat nástroje ..... Vědci do klece samce kakadu jménem Figaro umístili dřevěný kolík. Šlo o papouška druhu Kakadu Goffinův (Cacatua goffini), který si z dřevěného kolíku pomocí zobáku vytvořil párátko a začal ho používat na přebírání a přibližování potravy. Ve volné přírodě takové jednání u ptáků zatím nebylo pozorováno.

Podle vědců je ale Figarovo počínání důkazem, že se ptáci mohou naučit vyrábět a používat dřevěné nástroje. Zoologové Figarovo počínání ukázali dalším šesti papouškům Kakadu Goffina, kteří ho začali napodobovat. To znamená, že ptáci jsou schopní sociálního učení. U nás se jedná o méně známý druh bílého kakadu.

Papoušek je ale poměrně často chován v zajetí v asijských zemích. Dorůstá pouze do výšky 32 centimetrů a jeho váha se zpravidla pohybuje kolem 450 gramů. Domovem sněhově bílého papouška jsou Tanimbarské ostrovy v Indonésii. Uměle byl vysazen také na ostrovech Tual a Kai. V současnosti je zařazen na seznamu ohrožených druhů.        (Zdroj: 21@století)


Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství ..... Abychom vnikli do konání osobnosti Karla IV., musíme prostudovat jeho životní pohyb a přečíst jím napsaný životopis Vita Caroli. Tím poznáme jeho způsob myšlení a vynoří se nám dávné děje. Ty mají prvopočátek ve způsobu únosu malého Karla otcem králem Janem Lucemburským od matky Elišky Přemyslovny. Významné totiž na něm je to, že únos byl provázen tříměsíčním vězněním malého chlapce v podzemí bez oken na hradu Loket. (Aby jej Eliščiny stoupenci neunesli.) Takový dlouhý stav bez světla je, jak víme z Indie a Tibetu, známým iniciačním stimulem k probuzení činnosti třetího oka. (Vnitřního vidění, šestého smyslu.) Iniciovaný začne vnímat to, co jiní nevnímají. Takto iniciovaný chlapec byl odvezen do prostředí předních evropských dvorů včetně papežského na výchovu a nepochybně viděl i to, co jiní nevidí.

Dovedu si jeho pozici jednookého mezi slepými představit, protože jsem obdobné postavení zažil. V mých třiceti letech, v době zastávání „vědeckého“ světového názoru, jsem se bez vlastního přičinění několikrát spontánně dostal do stavů změněného vědomí. Šokovaný jsem zjistil, že veškerá realita světa je „jinak“. I anděla jsem jednou viděl, jako Karel IV., ač jsem v té době na anděly moc nevěřil. Přitom jsem se následně musel pohybovat mezi ateisty i ortodoxními katolíky a nedostávat se do střetu. Proto se velmi dobře vcítím do Karlova následného chování. Na tuto okolnost upozorňuji proto, že jen tato může umožnit plně pochopit níže napsaný výklad císařových celoživotních kroků.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


BIO pro každého ..... Září je tradičně Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Letos se tato největší a nejvýznamnější akce zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice koná již podesáté. Veřejnost má příležitost poznat domácí biovýrobky a principy jejich produkce. Organizátorem je Ministerstvo zemědělství.

Letošním mottem Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství je „BIO pro každého“. Kampaň má pomoci odstranit u veřejnosti rozšířenou představu, že biopotraviny jsou dostupné jen malé skupině obyvatel, a že v bio kvalitě lze koupit pouze ovoce a zeleninu. Jak ale říká motto kampaně, bio je skutečně pro každého a „svůj“ výrobek si najde každý člen rodiny.

„Cílem kampaně je nejen informovat co nejvíce lidí o pravidlech ekologického zemědělství, ale povzbudit všechny spotřebitele, aby biopotraviny ochutnali a sami se přesvědčili, co ekologičtí zemědělci vyrábí. Pro někoho může být překvapením, že mezi biovýrobky může být i maso, uzeniny a pivo. Měsíc biopotravin je ideální příležitostí, jak v co největší možné míře podpořit i naše regionální zemědělce a potravináře přímým nákupem českých biopotravin,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V bio kvalitě je možné koupit také kečupy, oleje, pečivo, kávu, čaj nebo čokoládu. Existují i specializované biopotraviny určené dětem. Právě dětská výživa patří k nejvyhledávanějším biopotravinám, tvoří téměř čtvrtinu všech prodaných biovýrobků. Do této kategorie spadají nejen přesnídávky nebo náhradní mléčná výživa, ale také kaše, maso, zeleninové příkrmy, nápoje, sušenky a oplatky.

Výměra ekologicky obhospodařované půdy k letošnímu 25. 8. přesáhla 11 % z celkové zemědělské půdy ČR. „V porovnání s předchozími lety se zvyšuje počet výrobců biopotravin. Jen během letošního roku bylo zaregistrováno 25 nových biovýrobců. Potvrzuje se tak dlouhodobý trend rozvoje a růstu českého trhu s biopotravinami a zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o biopotraviny,“ uvedl ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství MZe Jan Gallas.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Pohled vědy: Jak ven z ekonomické krize? ..... Ekonomická a následně i dluhová krize Evropské unie jako by neměla konce. Je v našem způsobu žití něco v nepořádku? Jaké recepty pro východiska ze současného marasmu nabízí věda?

Na začátku 21. století prožívá naše společnost hlubokou ekonomickou krizi, a to nikoli poprvé ve své historii. Stačí si připomenout hospodářskou krizi ze třicátých let dvacátého století a mnohé další otřesy, jako například dvě světové války. Názory na ekonomickou problematiku jsou velmi různorodé. Přesto sílí hlasy, že v našem způsobu života a uspořádání věcí není všechno v pořádku.

Na místě jsou otázky: je náš životní styl a náš modus vivendi v souladu s aktuálními vědeckými poznatky? A jaké návody pro řešení současného stavu nabízí současná věda? Jak by podle moderních vědeckých poznatků měla vypadat podoba budoucí lidské společnosti, která by nebyla periodicky postihována hospodářskými propady a sociálními otřesy?

Extrémy jsou vždycky špatné ... Některé vize v tomto směru nabízí americko-rakouský fyzik Fritjof Capra ve své knize Bod obratu (česky vyšla v roce 2002 v nakladatelství Maťa & DharmaGaia). Není příliš překvapivé, že mnoho podnětů v tomto směru přichází právě z fyziky, tedy z oboru, v němž za posledních sto let proběhl bouřlivý vývoj, a který se v současnosti ocitá na špičce lidského poznání.

V současném tržním hospodářství je cílem každého ekonomického subjektu především maximalizace zisku. Fritjof Capra se v tomto směru nechal inspirovat starou čínskou filosofií, která tvrdí, že jakékoli maximalizace je třeba se vyvarovat.

Maximalizace by byla uskutečnitelná ve starém světě karteziánsko-newtonovského paradigmatu, založeném na pohledu francouzského filosofa Reného Descarta a fyzika Isaaca Newtona. Tento názor, který převládal ve vědě přibližně od sedmnáctého století, nahlížel na přírodu jako na přísně deterministický stroj, kde jsou jednotlivé objekty materiálního světa od sebe oddělené a jejich pohyby a následný vývoj lze beze zbytku předvídat.

Nové objevy ve fyzice však přinesly radikální změnu – kvantová teorie ukázala, že příroda není složená z nějakých oddělených stavebních kamenů či bloků. Elementární částice nedávají smysl samy o sobě, ale mohou být zkoumány jen jako vztahy k ostatním částicím. Dalo by se tak říct, že příroda je spíše nedělitelná síť či tkanivo, které se nedá redukovat na elementární stavební bloky. Jedna z knih Fritjofa Capry ostatně nese příznačný název: Tkáň života.

Z toho vyplývá nutnost změny pohledu – dochází k posunu od starého mechanistického názoru k pohledu ekologickému a holistickému (celostnímu), který si je vědom vzájemné souvztažnosti a nedělitelnosti všech částí.       (Čtěte na stránkách VTM)


Chovej se k sobě jako k někomu, koho miluješ ..... Když je člověku do breku ... Kdyby se tak člověk dokázal naučit, jak se nedat tak snadno zranit! Přicházejí dny k uzoufání. Jako bychom už lezli na nervy celému světu. Je jasné, že každý občas udělá chybu. Jenže od nás ji okolí vnímá dvakrát třikrát hůř. Občas by člověk doslova brečel.

„Jak můžu být takový .…. ?!!!“    Podívejte se jednou sami na sebe. Jak to s vámi vypadá, když něco zpackáte? Začnete se okamžitě zahrnovat výčitkami? A stává se vám často, že shazujete sami sebe na veřejnosti? Možná jste v hloubi duše skutečně přesvědčeni: tohle všechno jsem si zasloužil, ty křivé pohledy, ty štiplavé odpovědi, tu jedovatou kritiku.

Pokud je to tak, pak se vám skutečně i ta nejnevinnější poznámka vypálí hluboko do duše. Dokáže vás zranit každý, protože věříte každému, kdo si dovolí pohrdavou poznámku na váš účet. A možná dokonce čekáte, že se k vám druzí budou chovat neuctivě, protože nedokážete vidět sebe samé jako lidi zasluhující lásku.

Já jsem láskyhodný člověk! ... „Miluj bližního jako sebe, jako sebe samého“ přikazuje Ježíš. Jinými slovy: Prokazuj dobro stejně rád druhým jako sobě. Je to velice praktická a jasná směrnice pro správný život. Protože laskaví k sobě dokážeme být jen tehdy, když považujeme sami sebe za láskyhodné lidi.

Kdyby vám to mělo připadat těžké, navrhuji vám následující: alespoň zkuste dělat, jako by to tak bylo. Chovejte se k sobě jako k někomu, koho milujete. Dopřejte si odpočinek a potěšte se něčím pěkným, třeba vaší oblíbenou hudbou, zamilovaným jídlem nebo krásnou květinou. Pak si ještě položte otázku: Co se mi dosud v životě povedlo? Co umím zvlášť dobře? Co se mi na mně líbí? A kdo mě má mimořádně rád?

Jsou to jen takové drobné triky. Ale dokážou člověku pomoci, aby občas přeslechl nějakou tu urážku nebo aby vnímal bezohlednost jen zpola tak zlou. Vždyť ve skutečnosti jste láskyhodný člověk.       (Zdroj: Víra)


Chytré hodinky už mohou nahradit chytrý telefon ..... Od podzimu loňského roku řada firem vyráběla a prodávala chytré hodinky. Ty se ale dosud nebyly schopny obejít za účelem připojení do mobilní telefonní a datové sítě bez spojení s běžným chytrým telefonem. To se dnes začíná měnit.

Firma Samsung totiž přišla s novým typem chytrých hodinek, které jsou již zcela autonomní, protože se samy staly chytrým telefonem.

Její nový model Samsung Gear S má totiž v sobě zabudován bezdrátový modem pro mobilní spojení typu 3G a 2G, tedy třetí a druhé generace. Díky tomu se volitelně obejde bez retranslace signálu přes spojení Bluetooth s nedaleko ležícím klasickým mobilním telefonem či pomocí blízkého uzlu sítě wi-fi. Přesto oba dva zmíněné typy krátkodosahového spojení resp. datového párování s jinými přístroji podporuje Gear S také, stejně jako konektivitu prostřednictvím rozhraní USB.

Model Gear S je opatřen malým displejem na bázi organických polymerů AMOLED, s délkou úhlopříčky dva palce. Uvnitř pracuje dvoujádrový procesor o frekvenci 1GHz, dále jsou v něm zabudovány přijímač navigačních systémů GPS a Glonass, měřič rychlosti srdečního tepu, pohybové senzory, kompas a mikroakumulátor. Jeho kapacita vystačí podle firmy Samsung bez dobíjení až na dva dny činnosti. Operačním systémem chytrých hodinek je energeticky úsporná speciální platforma OS Tizen. Kapacita operační paměti dosahuje 512 MB a celkový úložný diskový prostor má velikost 4 GB.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Biosádlo z přeštických prasat s výluhem z konopí se stalo Českou biopotravinou 2014 ..... Českou biopotravinou roku 2014 se stalo Bio konopné sádlo z ekologicky chovaných prasat z Vysočiny. Biofarma Sasov má tedy na svém kontě další úspěch se svými biovýrobky. V dílčích kategoriích soutěže uspěly sterilované Černíkovické okurky Miloše Kurky (Královéhradecký kraj) a Bio cukrový hrášek z Horňácké farmy v Hrubé Vrbce (Jihomoravský kraj). Biovínem 2014 se stalo Rulandské šedé, oranžové víno, výběr z hroznů 2013, společnosti Víno Marcinčák (Jihomoravský kraj).

Potraviny zařazené do kategorií: biopotraviny rostlinného původu, biopotraviny živočišného původu a biopotraviny pro gastronomii, pochutiny a ostatní hodnotila porota v čele s popularizátorem dobrého jídla Pavlem Maurerem. „Oceňuji dvě věci: Jednak to, že hodnocení poroty, ač se někteří z nás již známe déle, probíhá zásadně tajně a bez vzájemného ovlivňování, komentářů nebo hlasitých výkřiků obdivu či zatracení! Dále jsem nadšen nebývalou kreativitou bioproducentů. Letos dokázali přemýšlet nebývale marketingově, snaží se hledat nové produkty nebo oprašovat staré dobré tradice a záleží jim na názvu a obalu výrobku," uvedl Pavel Maurer.

Součástí hodnotící komise byli také odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace Jindřich Pokora a referentka Veronika Válková. „Z pohledu senzoriky byly vítězné bio-výrobky chuťově skvěle vyvážené, jejich chuť byla lahodná a plná, vůně velmi příjemná. Všechny výrobky v soutěži potvrdily, že suroviny v biokvalitě mohou být základem kvalitních a senzoricky velmi zajímavých produktů,“ sdělila Veronika Válková.

Zvítězilo sádlo ... Celkovým vítězem soutěže se však stal jedlý živočišný tuk obsahující bio konopný sušený list macerovaný v horkém vyškvařeném bio vepřovém sádle. Odbornou porotu přesvědčil svou jemnou chutí, inovativností výrobku a také tím, že veškeré použité suroviny jsou tuzemské, včetně konopí. Sádlo je vyškvařené z vybraného hřbetního a vnitřního (plstního) sádla přeštických prasat. V sádle je vyluhován ručně sbíraný list a květ konopí polské odrůdy Bialobrzeskie, vypěstovaný přímo v Sasově. K jeho šetrnému sušení je dokonce využito odpadní teplo z místní bioplynové stanice.       (Čtěte na stránkách Agris)


5.9. 2014     Pátého září 1977 NASA vypustila vesmírnou sondu Voyager 1, v současnosti nejvzdálenější člověkem vytvořený objekt ve Vesmíru.


Opravdu české maso už poznáme snadno ..... Nové značení masa by mělo pomoci spotřebitelům v lepší orientaci ve stávající nabídce masa. Modré a červené ovály na jednotlivých baleních jsou důkazem, že maso opravdu pochází od místního zemědělce a jeho původ je tedy prokazatelně český. Povinné označení CZ je používáno i pro maso, které bylo u nás pouze zabaleno, i když původ má v zahraničí, jak potvrzuje agrární expert Petr Havel. "Pokud je totiž maso ze zahraničí dovezeno do Česka a tady zabaleno, může na sobě mít označení CZ," vysvětluje.

Pokud zákazník vybírá hovězí nebo vepřové maso a chce mít jistotu, že opravdu pochází z chovu z českých farem a nebylo v Česku jen zabaleno, měl by hledat výrobky s označením CZ 15 a CZ 333. Jak potvrzuje Jaroslav Janoušek, zástupce největšího zpracovatele českého masa z Plané nad Lužnicí, v případě takto značeného masa má zákazník jistotu, že ani na chvíli neopustilo Českou republiku.       (Čtěte na stránkách Agris)


Odpadní voda – Hnojivá závlaha pro zemědělce? ..... Ve svém díle „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ z roku 1840, Justus von Liebig popisuje nevyváženou bilanci mezi zásobou živin v půdě a jejich opětovným doplněním v té době běžně aplikovaným statkovým hnojem. Za hlavní faktor ztráty živin z půdy, označil živiny obsažené ve sklizených zemědělských produktech.

Aplikovaná minerální hnojiva - klikněte pro zobrazení detailuAplikovaná minerální hnojivaV dnešní době jsou půdní živiny obsažené zejména v potravinách, kde jsou nenávratně ztraceny, a po jejich konzumaci se část odebraných živin dostává do odpadních vod. Takto ztracené živiny (především dusík a fosfor) způsobují řadu problémů spojených s eutrofizací vodních toků. Ideální situace by byla, kdyby se většina živin vracela do půdy k dalšímu využití. V dnešní době je dodávání odebraných živin do orné půdy realizováno aplikací minerálních hnojiv.

Obr. č. 1 Aplikovaná minerální hnojiva Minerální hnojení je považováno za základní systémové opatření k udržení produktivnosti otevřeného systému, jakým je orná půda. Vysoké dávky minerálních živin se negativně projevují při ekonomickém a environmentálním hodnocení zemědělské činnosti. Při aplikaci minerálních živin neboli minerálních hnojiv hraje významnou roli nejen jejich množství, ale i jejich využitelnost. Starší literární prameny uvádí využitelnost dusíkatých hnojiv kolem 60 % a hnojiv s obsahem fosforu pouze 25 % rostlinami. Pro každého zemědělce je velmi obtížné stanovit a zajistit hranici vstupů zejména dusíku, nad kterou už je hnojení nejen zbytečné, ale i ztrátové a zároveň zamezit negativnímu vlivu na životní prostředí. Nejdůležitější a současně nejnebezpečnější z dodávaných živin je dusík. Především pak jeho nitrátová forma (NO3-), která je náchylná k vyplavování z dosahu kořenů běžně pěstovaných plodin, a proto představuje hrozbu pro zdroje pitné vody. Tímto jevem dochází nejen ke snížené využitelnosti dusíkatých hnojiv, ale nakonec i k přímým škodám na životním prostředí.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Egyptská mumifikace je mnohem starší ..... Dosud se soudilo, že v pozdním neolitu a Předdynastické době (cca 4500–3100 př. n. l.) se balzamovalo pouze „přirozeně“, tedy ukládáním mrtvých těl do pouštního písku. Techniky využívající např. oleje, pryskyřici nebo natron (louh) jsou až pozdější a vznikaly postupně, když třeba procedury z doby Střední říše jsou oproti Staré říše mnohem složitější (naopak Herodotos popisovat situaci v době, kdy celé umění bylo zřejmě už spíše v úpadku). Teprve ve Střední říši se mrtvolám podle všeho např. začal vybírat mozek.

Nicméně zpět k aktuálnímu objevu. Vědci univerzit v Yorku, Macquarie a Oxfordu objevili stopy mumifikace už na neolitických pohřebištích Mostagedda a Badari. Analýza nálezů (které byly z Egypta odvezeny ve 30. letech 20. století a nyní jsou uloženy v Anglii) odhalila, že textilie, v nichž byla těla zavinuta, obsahovala borovicovou pryskyřici. Použití hmotností spektrometrie a plynové chromatografie odhalilo v rubáších i další látky, vonné substance (silice), rostlinnou gumu, rostlinné i živočišné tuky a ropu. Navíc tyto látky s konzervačními/antimikrobiálními vlastnostmi se nejen napouštěly do textilií, ale podle všeho i aplikovaly přímo do měkkých tkání.

Možná ještě nešlo o mumifikaci v celé své kráse, jakou si později užívali mocní faraoni, ale ukazuje se, že s řadou látek používaných v pozdější době se začalo experimentovat už v neolitu.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Havárie evropských spaloven vydaly na celou mapu, Česko v ní nechybí ..... Havárie provází celou historii provozu takzvaných moderních spaloven a nevyhýbají se ani Česku. V právě představené mapě havárií spaloven je neblaze zvýrazněno devětašedesát míst, v řadě z nich navíc došlo k explozi nebo požáru hned několikrát. Devět postižených měst se pak nachází v Česku a už i Jihlava, kde Arnika unikátní mapu zveřejnila, má pár požárů za sebou. Navíc ve všech třech fungujících spalovnách komunálních odpadů v ČR už minimálně jednou hořelo, naposledy v roce 2012 v té brněnské. Obzvláště varovný je však rozsáhlý požár ve francouzském Fos-sur-Mer, kde do základů shořela velkokapacitní spalovna s roční kapacitou 400 tisíc tun odpadů. I přes tyto zkušenosti jihlavští politici neváhají prosazovat výstavbu další spalovny.

Přečtěte si o haváriích spaloven v Evropě      (Čtěte na stránkách Arnika)


Pozor na nepoctivé řemeslníky! ..... Zaplatila řemeslníkům zálohu a už je nikdy neviděla. Tak dopadla paní z Prahy. Jak se bránit v situacích, kdy živnostník inkasuje zálohu, ale práce neprovede? Nejdůležitější je prevence. Paní se nejprve měla řádně informovat o tom, s kým vstupuje do obchodního vztahu. Pokud si najímala řemeslníky, měla si je prověřit v Centrální evidenci exekucí.

V současné době čelí řemeslník V. K. 31 exekucím, kvůli svým podvodným aktivitám byl i aktérem televizního zpravodajství. Tato fakta mohla být jasným signálem, že s panem V. K. není záhodno podepisovat smlouvu o provedení jakékoliv činnosti. Nadto 16 exekucím čelil řemeslník již v době, kdy proti němu nechala nařídit exekuci paní z Prahy, přitom exekuční titul třímala už od roku 2006.

Přesto se soudnímu exekutorovi podařilo v daném případě vymoci alespoň částečné plnění. Jak Exekutorská komora ČR uvedla ještě před vydáním článku v deníku Právo, exekutorský úřad realizoval veškeré možné způsoby provedení exekuce. Mimo jiné byly vydány exekuční příkazy na jiné peněžité pohledávky a na penzijní spoření, bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitosti a též byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, na kterou již byla nařízena dražba. Soudní exekutor také zjistil adresy, kde se dlužník zdržuje nebo kde by mohl mít uloženy své movité věci.

Pokud má věřitel informace o tom, že dlužník disponuje nějakým majetkem, jenž dosud nebyl exekučně postižen, měl by o tom zpravit soudního exekutora. Ten však může v souladu se zákonem postihnout pouze majetek, který je skutečně dlužníkův. Jestliže řemeslník V. K. jezdí v luxusním voze, ale fakticky ho nevlastí, nelze automobil sepsat. „Tento případ jasně ukazuje, že soudní exekutoři nemají široké pravomoci, o nichž se často hovoří. Někteří nepoctiví neplatiči se pokoušejí podvodně vyhýbat exekuci. České exekuční právo totiž stojí na principu, že zajistit lze pouze majetek, který dlužník formálně vlastní. Naopak v USA je podstatné, zda se dlužník chová k danému majetku jako k sobě vlastnímu. Účelové převody na příbuzné nebo známé jsou tak irelevantní,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Železný týden: navštivte regionální muzea a přineste s sebou vysloužilý elektroodpad ..... Do muzea můžete jít s tím, že si něco prohlédnete. A nebo tam taky můžete něco odnést. Třeba staré elektrozařízení. Tento měsíc se dvanáct regionálních muzeí zapojí do akce Železný týden.

„Železný týden je velkou výzvou, během které je čas na to provětrat sklepy, garáže i půd a vynosit všechny staré a vysloužilé spotřebiče,“ říká Roman Tvrzník za společnost Elektrowin, který akci Železný týden pořádá.

Akce se koná už čtvrtým rokem. V minulých letech se díky lidem podařilo například pro pražské Národní technické muzeum získat i velmi cenné přístroje. Ze stovek donesených spotřebičů kurátoři vybrali ty nejzajímavější do sbírek muzea. Byly mezi nimi například dvě ledničky ze 30. let 20. století.

Jak možné, že se tak staré přístroje zachovaly? Dřív ani zámožnější městské domácnosti nijak neřešily, kam s vysloužilými elektrospotřebiči. Ještě ve 30. letech 20. století byl totiž například nákup ledničky velký luxus a i když taková lednice dosloužila, zůstávala v bytě jako kus nábytku. A někde tak zřejmě přetrvaly až do nedávna.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Rusko připravuje jaderně-elektrický kosmický motor .....Ruská státní korporace Rosatom vydala zprávu, že jí řízená skupina inženýrů, techniků a konstruktérů poprvé v historii zkompletovala tepelně-výměnnou a palivovou část pro jaderným reaktorem napájený a elektricky poháněný raketový motor.

Maximální elektrický výkon tohoto motoru bude činit zhruba 1 megawatt a dokončení celého jaderně-elektrického pohonného komplexu se plánuje na rok 2019. Hlavními konstruktéry motoru jsou odborníci z akciové společnosti NIKIET (Naučno-isledovatělskij i konstruktorskij institut energotechniki imeni N. A. Dolležala). Konstrukce probíhá pod vedením ředitele této společnosti, Jurije Dragunova. Vlastní stavba motoru byla svěřena akciové společnosti Mašinostrojitělnyj zavod, působící v městě Elektrostal, které se nachází nedaleko od Moskvy. Svým způsobem však na konstrukci tohoto motoru spolupracuje podstatná část firem, patřících do oblasti ruského jaderného průmyslu.

Tepelně-výměnné komponenty jsou vlastně ústřední částí jaderného reaktoru, jelikož obsahují i samotné jaderné palivo, podobně jako palivové tyče v běžných reaktorech. Z nich se při řetězové jaderné reakci uvolňuje teplo. Tepelnými výměnnými médii zde budou patrně páry sodíku a směs hélia a xenonu, která se ohřívá na teplotu vyšší než 1000 stupňů Celsia. Toto teplo je vzápětí pomocí turbíny s asi 25% účinností převáděno na elektrickou energii (tepelný výkon na začátku energetického řetězce tedy činí 4MW).

Vyrobená elektrická energie pak slouží k produkci a urychlování nabitých částic (nejspíše iontů xenonu), které udělují kosmické lodi letící ve vakuu potřebný impuls, tedy i rychlost. Konečným stupněm hybridního pohonného komplexu bude iontový (plazmový) motor, napájený malou palubní jadernou elektrárnou. Na vývoji jaderně-elektrického motoru spolupracuje korporace Rosatom se státní kosmickou agenturou Roskosmos. Celý projekt byl zahájen již v roce 2009.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Vnímání ezoteriky „věřícími“ ..... Důvodem, proč se většina katolíků distancuje od veškerých informací ohledně duchovna z ezoterického pohledu, a dokonce se jich obává, se zaobírám už dlouho. Většina mých kamarádů, přátel a rodiny jsou katolíci. Mám je moc ráda a vážím si jich. Jsou často příkladem pro mě i pro okolí. Protože však některé názory na víru mám odlišné, považuji se za věřícího křesťana.

Z vlastních zkušeností mohu zcela potvrdit, že tento pohled na víru u mnoha lidí různého vzdělání i přesvědčení vzbuzuje nedůvěru. Mnohdy jde o podezíravost z „pekelných úkladů“, naprostou uzavřenost k tématu léčitelství, meditací, informacím o čakrách, o používání kyvadla a není tomu tak dávno i o józe. Pochopila jsem, že hlavním důvodem nedůvěry je vesměs všeobecný postoj církve. Panuje zde absolutní obava z diskuzí na tato témata, protože jsou „asi“ nebezpečná. Zřejmě jde o obavy z propagace „mocností pekla“. Co brání v prolomení hradby vytvořené nedůvěrou, falešnými názory a představami? Mám z toho naprosto rozpačitý dojem, protože z této situace naprosto logicky vyplývá jeden jediný závěr. Velké nepochopení smyslu ezoteriky. Obzvlášť v dnešní době je možné nahlédnout do nepřeberného množství knih, vysvětlujících dopodrobna její smysl, funkci a hodnotu. Bez cenzury je dnes možné slýchat o zázračných uzdraveních, dokonce i známých osobností. Nechce se mi věřit, že uzdravení s dopomocí léčitele je dílem temných sil. Tento názor pouze poukazuje na naprostou neznalost Bible svaté. Bůh nás stvořil k obrazu svému. Ježíš uzdravoval pouhým slovem. Nabádal k modlitbě, lásce, pokoře a vděčnosti.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Jak pravice nedávno posílala občany pod most ..... Pravicový ekonom zarytě tvrdí, že právo volit by měli mít jen ti, kteří v životě něco dokázali a nežijí na úkor druhých. Minimální mzda by se neměla nikdy zvyšovat, nejlepší je ji pak zrušit úplně a zapomenout na ni. Každý člověk si má práci najít sám, a že si 71 procent »omezených jedinců« myslí, že stát jim musí zajistit práci? Taková nehoráznost.

Ihned po přečtení článku, ač absolvent dvou vysokých škol, který mluví pěti jazyky, jsem zapadl do kategorie »omezených jedinců« bez práva volit, kteří nikdy nic nedokázali. Zůstal jsem ohromen vyjadřováním tohoto individua. Co slovo, to opravdu perla a plivnutí na slušného pracujícího člověka, co platí daně a tím platí luxusní dovolené »tunelářům«.

jak-pravice-nedavno-posilala-obcany-pod-most

Ačkoli jsem žil v několika státech Evropské unie, tak jsem podobnou kapitalistickou vymoženost jaktěživ neslyšel. V Irsku se blíží minimální mzda k částce 250 Kč na hodinu a v jiných vyspělých státech se pohybuje na podobné úrovni. Pro porovnání je to u nás kolem 50 Kč. Podpora v nezaměstnanosti pak několikrát převyšuje tu naši »štědrou« a nikdo se nad tím nepozastavuje, natož aby sprostě nadával spoluobčanům. Nikoho by ani nenapadlo omezit lidi a vzít jim právo volit jen proto, že jsou ne zrovna svoji vinou nezaměstnaní.

Každý, kdo nemá zkušenosti a nemůže podnikat, každý, kdo práci nenajde, protože dnes takřka není, či je nějak handicapovaný, každý, kdo vydělává málo peněz ve fabrice tvrdou dřinou a chtěl by navýšit minimální mzdu, aby uživil svoji rodinu, tak je »parazit«, obyčejná neschopná »lůza«. Je to »spodina«, co dřela celý život za minimální mzdu, platila daně i sociální pojištění a teď nemůže sama najít práci. Tak nemá právo volit a chtít měnit poměry - a ještě aby chtěla, aby se nekradlo.

Čekám, kdy nám slavná demokratická pravice a její protežovaný krystalický kapitalismus odebere právo na život a bude dále krást a slušným pracujícím lidem se nenávistně vysmívat do obličeje. Nemáš práci? Nevyděláváš sto tisíc měsíčně? No, to jsi tedy »trouba«…       (Zdroj: Czech Free Press)


Guatemala se mobilizuje proti „zákonu od Monsanta“ ..... Lidé v Guatemale se bouří proti novému zákonu, který se týká odrůd rostlin. Zákon pro ochranu odrůd rostlin (Plant Varieties Protection Bill) byl schválen guatemalským kongresem jedné červnové noci v době konání Mistrovství světa ve fotbale a je přezdívaný „Zákon od Monsanta“ (Monsanto Law), protože ho propagovala společnost Monsanto v několika zemích Latinské Ameriky.

Zákon měl původně vstoupit v platnost letos 26. září, ústavní soud Guatemaly však tento zákon 29. srpna pozastavil po stížnosti odborů Guatemalan Union a hnutí Indigenous and Peasant Movement.

Rozhodnutí soudu přišlo poté, co několik guatemalských poslanců z vládnoucí i opoziční strany uvedlo, že budou uvažovat o zrušení tohoto zákona po protestech Guatemalců.

Přijetí zákona Plant Varieties Protection Bill je povinné pro země, které v roce 2005 podepsaly dohodu o volném obchodu CAFTA-DR – Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominikánská republika a Spojené státy.

Antonio Gonzalez, člen Národní sítě obrany potravinové soběstačnosti v Guatemale (REDSAG) a Latinskoamerického agroekologického hnutí (MAELA), řekl na tiskové konferenci, že „tento zákon ohrožuje biologickou rozmanitost a původní odrůdy semen, které jsou více než 7000 roků staré a nikdy nevyžadují patenty nebo laboratoře, ale byly schopné udržet život guatemalských lidí. Mluvíme o privatizaci znalostí předků a jedním z rizik je zmizení zemědělského systému Milpa.“

„Jedná se o a zemědělství pro vlastní spotřebu a v malém měřítku a komercializace zahrnuje kukuřici, dýni, léčivé byliny a fazole, které jsou typickými plodinami rolnických domácností ve Střední Americe a zejména v Guatemale. Už nebudeme synové a dcery kukuřice, budeme syny a dcery geneticky modifikovaných organismů,“ řekl Antonio Gonzalez, který rovněž odsoudil kroky ze strany vlády ve prospěch nadnárodních semenářských společností.

Rozhodnutí ústavního soudu dává stranám 15 dní na to, aby ukázaly své argumenty.

Pozastavený zákon stanoví trest odnětí svobody od 1 do 4 let a sankce 1000 až 10 0000 guatemalských quetzalů (cca 2700 až 27 000Kč), pro každého, kdo reprodukuje semena, která jsou v Guatemale patentována. Zákon tak nabízí výrobcům transgenních semen (např. Monsanto) přísná vlastnická práva v případě držení nebo výměny původních nebo sklizených semen chráněných odrůd bez souhlasu šlechtitele. Právo šlechtitele se vztahuje i na „odrůdy ve své podstatě odvozené z chráněné odrůdy.“ To znamená, že by vlastních s vlastnickými právy na semena měl tato práva i na semena vzniklá křížením jejich semen se semeny bez vlastnických práv.

Guatemala není jediný stát, který se vzepřel korporacím, jako je Monsanto.       (Čtěte na stránkách FreePub)


4.9. 2014     Podle Lunárního kalendáře na dnešek připadá Mezinárodní den supů. Jedná se skutečně o supy opeřence, ne snad o lidské supy, kterých je kolem také dost.


Tajné spolky - Bilderberg ..... Minidokument vznikl za účelem otevřít lidem oči, aby si uvědomili, že se nic neděje jen tak a že vše není tak, jak to vypadá. Lidé jsou slepí v tom směru, že neví, kde hledat příčinu jejich problémů, pokud vůbec zaregistrují, že nějaký problém je.Tento systém zákonitě musí padnout, ovšem do té doby se bude držet za každou cenu i za cenu zotročení lidí a ničení planety.Proto šiřte tyto informace, skrze poznání a probuzení většího počtu lidí je to naše šance změnit tento systém.

Bilderberg je jakási konference nebo spolek, to záleží čistě na výkladu, kde se každoročně setkávají nejvlivnější lidé z celého světa. Říká se jim také stínová vláda, nebo světovláda.

Název vznikl na základě jména hotelu, kde se tato skupina setkala poprvé a to bylo právě roku 1954 v Nizozemsku v hotelu Bilderberg.

Pozvánku nedostane jen tak někdo. Počet účastníků je tedy velmi omezený, jedná se asi o 200 lidí, z toho jsou i někteří pravidelnými účastníky. Mezi pozvanými jsou politici, finančníci, průmyslníci, nebo odboráři.

Mezi hlavní cíle tohoto tajného společenství patří: vytvoření tří Superstátů a jedné vlády, redukování obyvatelstva (skrze léčiva, vytváření nových virů atp.), ekonomika, atomová energie, biotechnologie, voda (predikce kde a kdy bude kolik vody), ropa (regualce cen ropy), vojenský průmysl ... atd.        (Další informace + video na stránkách Czech Free Press)


Druhého ročníku Dne českého piva se zúčastní přes 4000 hospod ..... Více než 4000 tuzemských hospod a restaurací a desítky pivovarů, které v součtu pokrývají přes 95 procent domácího trhu, se 27. září zapojí do druhého ročníku Dne českého piva. Český svaz pivovarů a sladoven o tom informoval v tiskové zprávě. Restaurace ve spolupráci s pivovary nabídnou svým hostům speciální menu či ochutnávky netradičních piv. Vybrané podniky navštíví místní sládkové. Pivovarníci chtějí z předvečeru svátku svatého Václava vytvořit novou tradici oslavy "národního nápoje" Čechů.

"Hlavním cílem Dne českého piva je přimět konzumenty k oslavě svátku českého piva v podnicích, kde se pivo čepuje. Vybraná restaurační zařízení nabídnou hostům speciální nabídky vytvořené právě pro tuto příležitost," uvedl výkonný ředitel svazu Vladimír Balach.

Při loňském premiérovém ročníku se pivovarníci inspirovali mimo jiné u vinařů, jejichž Svatomartinské víno a s ním spojené gastronomické akce mají marketingový úspěch. Inspiraci výrobci piva hledali také v zahraničí, například v Irsku a tamním svátku svatého Patrika, který je spojen také s konzumací piva.       (Čtěte na stránkách Agris)


Tajemné stříbro ..... Svět spotřebuje více stříbra, než se ho vytěží. Stříbro je natolik podhodnoceno, že po dalším krachu systému papírových peněz se jeho cena může vyšplhat až na pětisetnásobek. Stříbro je cennější a vzácnější než zlato. Stříbro je dobrá investice a navíc skvělý lék.

Stříbro se těží přibližně od roku 5000 př. n. l. Odjakživa bylo mimořádně oblíbené při výrobě šperků, okultních předmětů a mincí. Dlouhou dobu si ho lidé cenili výše než zlato. Asyřané, Gótové, Řekové, Římané i Germáni ho přímo milovali, stejně jako Egypťané, kteří ho přiřkli Měsíci, zatímco zlato zůstalo symbolem Slunce.

První stříbrné doly jsou doloženy v blízkosti Athén. Ve středověku bylo stříbro nalezeno i na různých místech v Německu. Nejvydatnější doly se ale dlouho nacházely ve Schwazu v Tyrolsku. Tamní horníci pokryli ve středověku osmdesát procent tehdejší poptávky, později byla objevena a otevřena ložiska stříbra i v jiných světadílech. Španělé ho do starého světa dováželi ve velkém z nově objevené Ameriky. Dnes pochází většina stříbra z Peru, Mexika a Číny. Největší provozovatelé stříbrných dolů jsou v Kanadě.

Těžba se v průběhu staletí zefektivňovala, a to především na konci 19. století. Objem výroby se velmi zvýšil zejména v oblasti Comstock Lode na západě USA. Protože však stříbrné mince ztrácely svůj význam a stříbrný standard pomalu ustupoval zlatému, cena ušlechtilého kovu dramaticky poklesla.

Zlato bylo stále oblíbenější a dražší. Na stříbro jako investici se již nebral ohled a po tunách zapadalo prachem. Celá staletí dodržovaly mnohé státy pevně určený směnný kurz v poměru přibližně 15 uncí stříbra za unci zlata, Předpokládalo se totiž, že se oba kovy vyskytují v zemské kůře zhruba v tomto poměru. V roce 1920 se však za unci zlata již muselo jako protihodnotu zaplatit sto uncí stříbra. Ale pak došlo ke zvratu!

Při elektrifikaci milionů domácností, výrobě automobilů a fotografií bylo najednou potřeba právě stříbro. Bylo a je nejlepším elektrickým i tepelným vodičem. Je to materiál, který nejlépe odráží světlo. Funguje jako vynikající mazadlo a je všestranně použitelné, i jako katalyzátor. Kromě průmyslu se stříbro používá ve velkém i v medicínsko-technické oblasti. Tak se z něho zase stala jedna z nejdůležitějších surovin.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Elektrický proud posiluje paměť ..... Nízkofrekvenční magnetické pulsy mají řadu pozitivních účinků na lidské zdraví. Uplatnění dnes nachází v lázeňství i domácí rehabilitaci. V bývalém Československu byla magnetická terapie využívaná už od 50. let. Nyní vědci přišli s tím, že zlepšuje paměťové schopnosti mozku.

Lidé se díky ní snadněji učí novým věcem a podle lékařů může posloužit k léčení poruch paměti po mrtvici, vylepšovat zdravotní stav nemocných v počátečním stadiu Alzheimerovy choroby a pomáhat při uzdravování zranění mozku. Dokáže také potlačit přirozené známky stárnutí jako je zapomnětlivost.

Terapie probíhá pomocí neinvazivní transkraniální magnetické stimulace (TMS) mozkových center. Jedná se o elektrofyziologickou metodu, která se od poloviny 80. let využívá ke studiu fyziologie lidského mozku. Lidská paměť je tvořena kombinací propojení různých mozkových center. Dá se však říct, že za velkou část je zodpovědná část mozku nazývaná Hipokampus. Ta je umístěná ve střední části spánkového laloku a je součástí tak zvaného velkého mozku, který tvoří páteř centrální nervové soustavy.        (Zdroj: 21@století)

Tato informace jistě potěší zejména odsouzence usedajícího na elektrické křeslo ...


Budeme mít na svých telefonech holografické displeje? ..... Holografický obraz není ve videotechnice zatím příliš rozšířen. Přesto se objevují zprávy o tom, že si možná budeme moci již za pár let koupit chytrý mobilní telefon, který bude vybaven malým “holografickým” displejem.

Holografie byla teoreticky popsána roku 1947 Britem maďarského původu Dennisem Gaborem. Později byla v souvislosti s aplikací laserových paprsků využita pro ukládání a zpětné zobrazování prostorových obrazů reálných objektů. Tyto obrazy obsahují informaci o podobě předmětů z mnoha různých úhlů zároveň. Na rozdíl od klasických fotografických či vizuálních technologií umí laserový paprsek přenést a "otisknout" nejen intenzitu světla přicházejícího z objektu, ale navíc i jeho fázi i vlnění, čímž se uchovává prakticky celá optická informace o objektu.

Známý příklad pohyblivého hologramu najdeme v klasické filmové sci-fi. V úvodu historicky prvního dílu ságy “Hvězdné války” totiž robot R2D2 promítá žádost princezny Leiy o pomoc právě ve formě zmenšeného videohologramu její postavy. Metody vytváření a přehrávání hologramů či obecně jakýchkoliv plně prostorových obrazů a animací jsou však tak složité, že trvalo celá desetiletí, než se vědcům podařilo zvládnout alespoň základní prvky této technologie.

Skutečné prostorově zobrazující displeje chytrých telefonů budou mít nejčastěji také formu projekce, přičemž projektovaný obraz bude plout buď těsně nad tělem telefonu nebo bude promítán na blízkou plochu či na mlžnou stěnu.       (Čtěte ČR Leonardo)

Tak na to se těším ... až budou v metru nebo ve vlaku nejen ze všech stran kvílet telefony, ale ještě tam budou lítat ve vzduchu hologramy, tak šťastné shledání na magorce ...


Máchův kraj se oficiálně stal součástí CHKO Kokořínsko ..... Máchův kraj se od 1.září oficiálně stal součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, vznikla tak nová chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj. Vláda rozhodla na jaře, že oblast kolem Doksů bude do CHKO nově zahrnuta. Mělo by to zaručit zachování unikátní přírody. Pro správu oblasti to bude znamenat zvýšení nákladů na udržování, ale i rozvoj cestovního ruchu, řekl dnes vedoucí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj Ladislav Pořízek. Naposledy se v zemi rozšiřovala CHKO před 12 lety, šlo o CHKO Český les. Rozšíření CHKO Kokořínsko o oblast Máchova kraje trvalo sedm let.

Nyní je schvalován plán péče o oblast v nové podobě. Dodržování plánu není pro hospodáře povinné, ale některé dotace na údržbu lze získat právě jen v případě, kdy se v péči o krajinu postupuje podle tohoto schváleného dokumentu. "Nyní nás právě čeká vyřizování připomínek k tomu projednávanému plánu péče," uvedl Pořízek. Vzniká také detašované pracoviště správy v Doksech. Velkou akcí by měla být i plánovaná rekonstrukce výpusti Máchova jezera.

Ještě letos by se mělo konat několik akcí na podporu turismu v nové části oblasti. "Budeme stavět pozorovací most v mokřadu u Máchova jezera nebo zpevňovat některé turistické trasy, například na Hradčanskou vyhlídku," informoval vedoucí správy.

Odhadem by běžné výdaje správy po rozšíření měly stoupnout o 20 až 30 procent, přibližně na 650.000 korun. Co se týče dalších opatření, jako je například značení cest, by měl být nárůst asi o 50 procent, což odpovídá i míře rozšíření CHKO. V tomto případě by se výdaje mohly pohybovat na celkem sedmi milionech korun. "Hlavní zdroj peněz pochází z programu ministerstva životního prostředí," doplnil Pořízek.

V nově fungující oblasti je potvrzen i výskyt vlka, který se tam vrátil po sto letech. Do lokality patří i bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko. Celkem se v oblasti nachází 163 zvláště chráněných druhů živočichů a téměř stovka zvláště chráněných druhů rostlin, například jedinečná masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český. Vyskytuje se tam také jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v ČR, největší hnízdní populace jeřába popelavého a téměř 700 druhů motýlů.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Království železnic nesmí vystavovat model Ještědu. Dědici práv chtějí peníze ..... Království železnic má problém. Model vysílače Ještěd měl být jedním z velkých lákadel nové expozice, těď ho však zakrývá papírová krabice. „Oni měli mít licenci, ale nepožádali o ni,“ tvrdí Ivana Hubáčková, dědička autorských práv na známou českou památku.

Největší modelová železnice ve střední Evropě, Království železnic, slavnostně otevřela na konci dubna letošního roku na pražském Smíchově novou expozici Libereckého kraje, jejíž dominantou je model ještědského vysílače s funkční lanovkou. Jenže netrvalo dlouho a ozvala se rodina architekta Karla Hubáčka, která po jeho smrti vlastní autorská práva na slavnou stavbu, tyčící se nad Libercem, a začala se dožadovat licenčních poplatků. Za vystavení modelu chtěli dědicové nejprve 20 tisíc korun ročně, po jednání požadavky snížili na pět tisíc.

Nemají čas se soudit ... Neoprávněné užití tohoto díla ale odmítá Rudolf Pospíšil, vedoucí marketingu Království železnic. „My jsme přesvědčeni, že v kontextu naší expozice to zapadá do tzv. ‚vedlejšího užití díla‘, nicméně nemáme čas ani prostředky se soudit, a proto jsme přistoupili k dohodě, kdy jsme k určitému datu zaplatili paušální poplatek ve výši pět tisíc korun,“ řekl serveru Lidovky.cz Pospíšil.

Nepožádali o licenci ... „Oni měli mít licenci, ale nepožádali o ni. Tu záležitost jsme pak ale řešili z naší strany velice vstřícnou formou,“ stručně odpověděla na dotaz serveru Lidovky.cz Ivana Hubáčková, která ve sporu zastupuje dědice známého architekta.

I přes výrazné snížení je však neplánovaný poplatek pro Království železnic, které tíží značné ekonomické problémy, neúnosný. Proto vedení hledalo nouzové řešení. „V tuhle chvíli se nám podařilo sehnat sponzora, který je ochotný tuto částku na rok uhradit, a my tedy model Ještědu znovu vystavíme,“ slibuje Rudolf Pospíšil, který však nechtěl před definitivní dohodou jméno dárce zveřejnit. Návštěvníci by tak mohli kompletní expozici vidět během čtrnácti dnů.        (Čtěte na stránkách Lidovky)

Pane Bože, ty to vidíš ....


Islandské sopky zase hrozí ..... Erupce islandské sopky Bárdarbunga znovu obrátila pozornost na nebezpečí, které z tohoto vulkanického ostrova hrozí světu. Jedna z nejaktivnějších oblastí zemské kůry už několikrát způsobila pohromu globálního rozsahu - a může se to kdykoliv opakovat.

Bárdarbunga vysoká 2009 metrů je jednou z nejaktivnějších islandských sopek. Naposledy si vydatně zařádila roku 1477, kdy předvedla jednu z nejsilnějších islandských erupcí v historické době. Vulkanologové jí zpětně přiřadili stupeň VEI (Volcanic Explosivity Index) 6, tedy o dva stupně víc než proslulé explozi Mt. St Helens roku 1980 a o stupeň víc než filipínské Pinatubo, která vyhnala americkou armádu z tamní letecké základny v roce 1991.

Od té doby se Bárdarbunga spokojila se skromnějšími aktivitami, i ty ale mohou být pro dnešní technickou civilizaci nebezpečné. Patří totiž mezi takzvané glaciovulkány: je zcela pokrytá obrovským ledovcem Vatnajökull - a o to je zákeřnější. Přítomnost ledu, který žhavé magma mění v páru, dodává výbuchu obzvlášť ničivou sílu. Dochází k tzv. freatomagmatické erupci, která se vyznačuje velkým množstvím materiálu vyvrženého do atmosféry.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Čeká nás planeta opic? ..... Šimpanzí batolata jsou chytřejší než lidská. Mláďata šimpanze, o která se láskyplně starají ošetřovatelé v zajetí, jsou v prvních devíti měsících chytřejší než lidské malé děti. Zjistila to studie profesorky Kim Bardové z anglické Portsmouthské univerzity. Po devátém měsíci života už ale měly děti nad šimpanzími mláďaty navrch.

Malí šimpanzi potřebují stejně jako lidé emociální i psychickou podporu, aby z nich vyrostli dobře uzpůsobení dospělí jedinci. Výsledky studie jsou varováním rodičům, kteří se starají pouze o fyzické potřeby nemluvněte. Z takového dítěte vyroste pravděpodobně nepřizpůsobivé, nešťastné dítě, neschopné něčeho dosáhnout.       (Zdroj: Doplněk)


Českými Budějovicemi vás provedou nové a svěží informační prospekty ..... Statutární město České Budějovice připravilo dárek pro všechny aktivní a zvídavé. V těchto dnech vychází čtyři zcela nové informační letáky, které zaujmou nejen jasnými a potřebnými informacemi, ale i svěžím vzhledem a pečlivou grafikou. Všechny letáky jsou tématicky ucelené a tedy přímo zaměřené na určitou cílovou skupinu. Společně také upozorňují na to, že České Budějovice mají denně co nabídnout. A co v nich vlastně návštěvníci a občané města naleznou?

"Aktivní" nabízí podněty pro vášnivé i sváteční sportovce a turisty všech věkových kategorií. Jsou zde zahrnuty tipy pro cyklisty, pěší turisty, milovníky vody, jízdy na koni, nebo odvážné horolezce.

"Inspirující dokazuje, že v Českých Budějovicích je nespočet zajímavých a skutečně inspirativních míst, o kterých řada lidí možná dosud nevěděla. "Za poznáním" láká všechny obyvatele i návštěvníky zejména do centra města, které je plné historie, fascinujících příběhů a legend. "Za brány města" je průvodcem po okolí Českých Budějovic a seznamuje návštěvníky s historicky, kulturně i duchovně zajímavými městy a obcemi.       (Blíže + odkazy najdete na stránkách CZeCOT)


3.9. 2014     Třetího září 1939, v reakci na německou agresi vůči Polsku, vyhlásily Francie, Velká Británie, Nový Zéland a Austrálie válku nacistickému Německu.


Rostliny na pracovišti zvyšují produktivitu a spokojenost zaměstnanců ..... Dosud propagované „prázdné“ kanceláře nemusí být úplně to nejefektivnější pracoviště ... Zaměstnanci v kancelářích se zelení jsou spokojenější a produktivnější než pracující v místech bez květin. Podle první studie svého druhu může přítomnost rostlin na pracovišti zvýšit produktivitu až o 15 %.

Tým psychologů se zabýval tím, jak pracovní prostředí ovlivňuje soustředění se nebo spokojenost na pracovišti. A zároveň po dva měsíce monitoroval míru produktivity pracovníků dvou velkých obchodních kancelářích ve Velké Británii a Nizozemsku. Jednalo se o vůbec první dlouhodobý výzkum na toto téma „v terénu“ - v realitě fungujících úřadů. Dosud se podobné výzkumy uskutečňovaly jen v umělých podmínkách.

„(Výzkum) přímo zpochybňuje široce přijímanou obchodní filozofii, že produktivnější je holá kancelář s čistým stolem," říká vedoucí týmu Marlon Nieuwenhuis z Cardiffské university. "Jednoduché obohacení dříve sparťanských prostor rostlinami může naopak pomoci zvýšit produktivitu o 15 % - číslo, které jde ruku v ruce se závěry dříve provedených laboratorních studií.       (Ukázka z článku na stránkách Ekolist)


Telefon pro spotřebitele k závažnějším případům ..... Máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti k svému danému problému? Spolek Spotřebitel net může pomoci mimosoudním vyrovnáním před soudním procesem. K tomu výhradně slouží naše nová telefonní linka 775 476 090, kde vám naši právní poradci poradí, jak postupovat . Tato linka je i pro naše členy, kde se problémy řeší přednostně. Telefonní linka 775476080 zůstavá stejně dostupná pro všechny další dotazy. Obě telefonní linky jsou poplatné pouze jako hovorné, bez příplatků.       (Zdroj: Spotřebitel)


Autosugesce a skrytá vs. explicitní nula ..... Všichni známe všemožné triky, jak změnit naše vidění skutečnosti (což může být jediná cesta, protože se skutečností nehneme). Těžko mohl někdo minout rčení o napůl prázdné vs. napůl plné sklenici. Teď se podívejme na nejnovější výsledky studia podobných „autosugesčních“ metod.

Eran Magen z University of Pennsylvania ve Filadelfii publikoval v Proceedings of the National Academy of Sciences text o tom, že autosugesci lze provádět čistě tím, že si přeformulujeme svá dilemata. Nakonec tak prý dosáhneme lepších výsledků, než když se budeme snažit silou vůle apelovat na své lepší já („dnes večer nesníš půl kila čokolády“).

Výzkumníci zkoumali situaci, kdy jde o to, abychom dokázali odložit uspokojení – s tím, že za určitou věc budeme v budoucnu odměněni více (třeba tím, že se nebudeme zadýchávat při chůzi do schodů). Výzkumníci tvrdí, že okamžité pokušení lze nejsnáze ovládnout formulací otázky v podobě tzv. explicitní nuly.

Jinak řečeno, jednou z možností formulace dilematu je „skrytá nula“ – chcete raději dostat 1 000 Kč dnes nebo 2 000 za měsíc. Druhá verze je nulu vypíchnout. Chcete raději 1 000 Kč dnes a nulu za měsíc nebo 0 dnes a 2 000 Kč za měsíc. Prý už i takhle malá změna formulace změní výsledky, ve druhém případě byli lidé ochotni odkládat odměnu.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


SpaceX vyšetřuje zkázu pokusné raketky ..... Exploze zařízení SpaceX u města McGregor v Texasu Foto: Spaceflightnow.comDvaadvacátý srpen letošního roku nebyl evidentně předurčen stát se šťastným dnem dobývání kosmu. O navedení evropských navigačních družic na špatnou dráhu jsme již psali a v ten stejný den došlo v Texasu po startu k explozi testovací „odrůdy“ rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Přestože příčiny tohoto nezdaru jsou už víceméně známy, SpaceX nyní pozastavila lety raket Falcon.

Zařízení s ne moc básnickým jménem Falcon 9R Dev 1 je vlastně upravený první stupeň klasické rakety Falcon 9 (devítku má tento nosič v názvu podle počtu motorů Merlin prvního stupně, kdežto Dev 1 má pouze tři motory) vybavený nohama okolo své základny pro přistávání na souši a je nástupcem známého stroje Grasshopper, jenž byl menší a měl motor pouze jediný.

       (Čtěte na stránkách Astro)


Kdo napsal Svitky od Mrtvého moře? ..... Výzkum látek nalezených spolu se slavnými Svitky od Mrtvého moře odhalil autory těchto vzácných textů. V roce 1947 objevili beduínští pastýři a pašeráci v jeskyních Kumránu na březích Mrtvého moře prastaré svitky pergamenu. Tušili, že by mohlo jít o velkou vzácnost, a tak texty nabídli k prodeji.

Tak se svět dozvěděl o nejstarších známých biblických textech, jež vešly do obecného povědomí jako Svitky od Mrtvého moře. Vznikly zcela jistě před rokem 70 n.l. Kdo je napsal, kdy a kde? O to vedou badatelé už více než půl století velké spory.

Spory o autorství svitků ... Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že svitky vznikly tam, kde byly nalezeny. Na základě výzkumů provedených Rolandem de Vauxem v 50. letech minulého století se zdálo, že v sídlišti žily asi dvě stovky lidí a ti se kromě jiného velmi intenzivně věnovali psaní náboženských textů. Pozdější výzkumy skončily zcela opačným závěrem, podle kterého žilo v Kumránu jen pár desítek lidí, kteří neměli s autorstvím svitků nic společného. Texty měly být sepsány v Jeruzalémě nebo jiných místech Izraele. Do Kumránu je měli přinést uprchlíci z Jeruzaléma dobytého v roce 70 n.l. Římany.

Kompromisní teorie předpokládají, že část textů vznikla přímo v Kumránu a část sem byla přinesena odjinud.       (Čtěte na stránkách VTM)


Na focení zvířat nepotřebujete výbavu za statisíce, říká Petr Čunderlík ..... Petr Čunderlík (*1979) je český cestovatel a fotograf, který se zaměřuje zejména na fotografování divokých zvířat a přírody. Jeho fotografie získaly jak ocenění od časopisu National Geographic, tak v nejrůznějších diváckých anketách. Spolupracuje s prestižními časopisy a turistickými agenturami.

Ve své biografii zmiňujete, že vaše kroky k fotografii nasměroval váš dědeček. Co konkrétně fotografoval?

Děda byl fotograf, který se zájmem fotografoval rodinu. Jednalo se převážně o černobílé fotografie. Fotografoval nás starou Flexaretou, což byl pro mne kouzelný stroj, protože děda koukal někam dolů a já nedokázal pochopit, jak nás může vidět – o existenci zrcátka jsem tehdy neměl ani tušení. Po fotografování se zavřel do své komory, kde z negativů vytvářel fotografie. Když jsem tam s ním potom stál a on do těch kádí lil různé látky a následně z toho vylézaly fotky, tak mi to přišlo, jako neuvěřitelná magie. Byl to jediný člověk v mé blízkosti, který kdy pracoval s fotoaparátem.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Pryč s hleny ..... Nejde mi, vážení čtenáři, o to, zda si dovolíte jít zrána před odchodem do práce ještě „naposledy“ na WC, i když třeba u dětí to může být velmi aktuální problém: Některé dítě se totiž nestačí vyprázdnit doma, třeba vlivem nedostatečného přísunu vodnatých nápojů nebo dietní chyby, a potom se obává přihlásit se ve škole, že musí jít na záchod, a tak to potlačuje celkem úspěšně průběhem dne – a jedovatiny metabolizmu zůstávají uvnitř, když měly odejít z těla ven… Nemluvím tu o patologickém stavu, kdy potom mohou pronikat i znovu do oběhu.

Mám teď na mysli i takové nenápadné odkašlání a vysmrkání se. Copak doma, to je snadné, jít znovu na záchod a vyplivnout to, co ústní sliznice a zadní stěna nosohltanu přes noc nahromadily. Ale co když se to stane ve škole nebo v práci? Ne vždy je hned po ruce kapesník… Jedinec se stydí a navykne si „nedělat rozruch“ s nějakým tím hlenem – a spolkne ho… A nyní se děje totéž, co jsem zmínila u střeva plného tuhého odpadu, od něhož si bříško mělo odlehčit již zrána. Znovu si musí se spolykaným hlenem nějak poradit, nechat ho nyní projít trávicím traktem, a kvůli němu se třeba nepodaří některým výživným složkám proniknout přes jemné kapiláry stěny tenkého střeva, když tomu brání zrovna ten hlen.

Odstranit zlozvyk

Smrkání a vykašlávání hlenu je užitečné, nemáme mu bránit, nemáme hlen polykat.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zuřivý obličej určuje, kdo je pán ..... Lidé jsou mimořádně zdatní při posuzování bojových schopností druhých lidí. Potencionálního agresora dokážou identifikovat už při pouhém pohledu do soupeřovy tváře.

Zároveň platí, že ti, kteří jsou ostatními chápáni jako silnější protivníci, snadněji dosahují svých cílů. Hněv a s ním spojená mimika tváře, tak mohla hrát klíčovou roli při evolučním vývoji. Silnější jedinci pravděpodobně měli ve společnosti lepší postavení a snadnější přístup ke kvalitním zdrojům potravy.

Z těchto důvodů, se vědci se zaměřili na studium obličeje, z něhož vyzařuje hněv. Zjistili, že rozzlobený obličej se dá spolehlivě rozeznat podle nakrčeného obočí, rozšířených nosních dírek bojovně vysunuté brady a dalších jemných pohybů obličejových svalů.

Podle vědců tyto znaky jsou schopni správně identifikovat všichni lidé, až jsou z rozdílných kultur. Čím naštvanější obličej umí jedinec vytvořit, tím silnější a odhodlanější se svému okolí může jevit.

Dá se tedy říct, že rozezlený výraz má stejný efekt, jako naježená srst či vystrčené drápy. Má všem protivníkům v okolí ukázat, kdo je tady pánem.        (Čtěte 21@století)


Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin – Příchod křesťanství k nám a kníže Václav ..... Ti, kteří zcela nerozeznali, že křesťanství je mezi náboženstvími na zemi kvalitativně novým duchovním impulsem, jehož žití následně umožňuje civilizaci vzestup, se ptají, zda jeho rozšířením nebyla vlastně lidstvu otevřena slepá vývojová ulička. Toto podezření dokládají třeba tím, že jeho převládnutí přivedlo k pádu tehdejší vrchol civilizace – říši Římskou. A pak, po jejím faktickém středověkém obnovení právě katolickou církví, křesťanské organizace (církve) potíraly svobodu myšlení a bádání.

Pohleďme proto nejprve obecněji, než se vrátíme k důsledkům příchodu křesťanství na naše území, proč rozšiřuje vnímání lidstva o nové a zcela klíčové duchovní impulsy. Takové, které v jeho koncentraci neobsahuje žádné tehdejší náboženství.

Je opřeno (jako židovství) o zjištění existence jediného Boha ve smyslu Stvořitele světa neboli Podstaty světa (Boha Otce).

Dává individuální smysl života a osobní odpovědnost každému, i nejposlednějšímu člověku.

Přivádí do myšlení a pohnutek každého jednotlivce Platónovo poznání podstaty dokonalé společnosti (Kristova království). Platón říkal, že lidská špatnost je jen projevem nepoznání chodu světa!!! Kdyby každý člověk věděl, že nemůže uniknout následkům svých špatných činů, nekonal by je a ihned by se vytvořila dokonalá společnost.(Obnovil by se ráj na zemi.)

Odkazuje na existenci absolutní Pravdy (objektivity) v množině subjektivních pravd a dává člověku povinnost přibližovat se k ní. Také pokáním neboli poučením se z chyb. O existenci absolutní pravdy sice věděli zasvěcenci antičtí, indičtí, čínští, ale nedovedli ji vysvětlit nevzdělané mase lidí!!! Ježíš to dokázal pomocí podobenství, zachycených v Evangeliích. Včetně ukázání cesty k Objektivitě skrze víru v existenci Boha a všelásku, neboli pozitivní myšlení.

Dává jednotlivci duchovní podporu v tělesném utrpení a zavádí možnost vyléčení zázrakem. Neboli léčebným účinkem duchovní energie. (U ateistů placebo efekt.) A několik desítek dalších principů, jimiž se řídí duchovní dimenze reality.

Právě pro tyto aspekty křesťanství masa obyčejných lidí pochopila a přijala.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Coca-Cola přestala používat cukr. Limonády sladí levnější náhražkou ..... Nápojářská firma Coca-Cola používá od letošního června ke slazení svých limonád glukózovo-fruktózový sirup namísto řepného cukru. Levnější náhražka se vyrábí z kukuřice. Odborníci se zatím neshodují na tom, co je méně zdravé.

Coca-Cola následuje trend v potravinářství, který výrobcům umožňuje snížit výrobní náklady, a lépe tak držet krok s konkurencí. Ve srovnání s klasickým bílým cukrem je fruktózovo-glukózový sirup až o polovinu levnější a také výrazně sladší.

Zastoupení Coca-Coly v České republice připouští, že důvody změny ve složení nápoje jsou i ekonomické. „Rozhodujícím faktorem pro jeho použití je vedle technologického zjednodušení výrobního procesu také regionální dostupnost použitého sladidla a jeho kompetitivní cena, přičemž vysoká kvalita a prvotřídní výrobní standardy jsou pro nás vždy prioritou,“ vysvětlil mluvčí Coca-Cola ČR Milan Luzum.

Největší výrobce nápojů na světě toto sladidlo používá například v mateřských Spojených státech. V Česku firma sirupy namísto cukrů začala používat v červnu. V obchodních řetězcích je však možné ještě teď zakoupit colu s cukrem, většinou však v menších baleních.

Fruktózovo-glukózový sirup se vyrábí z obilného škrobu, nejčastěji z kukuřice či pšenice. Náhražku dnes kromě nápojů běžně najdete v sušenkách, pečivu, uzeninách, müsli, jogurtech a jiných potravinách. „Je to trend. Důvody jsou dva: cena, nebo to, že se výrobce snaží deklarovat spotřebiteli, že mu dává něco zdravějšího,“ říká agrární analytik Petr Havel.      (Čtěte na stránkách Agris)

A jsme u toho - sladidlo se vyrábí k GMO kukuřice a nápoje se tak stávají pro své konzumenty tajně podvrhovaným jedem ... pod rouškou toho, že jde o potravinu zdraví prospěšnější.


2.9. 2014     Druhého září 1347 byl Karel IV. korunován českým králem a jeho žena Blanka z Valois českou královnou.


Pečivo i přes dobrou úrodu nezlevní, obilí má horší kvalitu ..... Ceny pekařských výrobků i přes dobrou úrodu obilí v Česku nejspíš nezlevní. Výkupní ceny sice klesají, ale kvalita pšenice a žita nevyhovuje pekařům. Potravinářské obilí přesto podle agrární komory půjde na odbyt, i kdy ne za loňské a předloňské ceny. Problémy s ním mají i v západní Evropě. Novinářům to na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích řekl předseda komoditní rady Agrární komory ČR Josef Kubiš.

Kvalita chlebového obilí je podle Pavla Filipa ze Společenstva pekařů a mlynářů ČR velmi špatná, jak u pšenice, tak u žita. „Vyžádá si to mimořádná opatření v technologii výroby, a tím mimořádné náklady. Pokud cena obilí mírně klesne v důsledku kvality, tak naopak doplňkové látky, které se budou muset dávat do výrobků, jsou tak drahé, že se ty cenové relace výrobků vyrovnají s přibližně s loňským rokem," řekl.

Letošní žně jsou podle Kubiše dlouhé, začaly o zhruba 14 dnů dříve a na konci nabraly kvůli dešťům stejně dlouhé zpoždění. Část zemědělců na Moravě stačila sklidit za hezkého počasí, ale když žně přešly do vyšších poloh, nastaly potíže s vlhkostí zrna. Tam, kde nemají sušičky, může začít při skladování plesnivět. Rok je úrodný díky příznivé zimě bez mrazů. Zatímco loni začalo jaro pro zemědělce až 5. dubna, letos to bylo už 15. února. Rostliny měly o měsíc a půl delší vegetační dobu.       (Čtěte na stránkách Agris)

Nebo to jsou všechno kecy, abychom nenadávali na drahotu ...


Na Marsu našli mrtvého humanoida ve skafandru ..... Na jednom z novějších snímků roveru Curiosity bylo objeveno tělo obyvatele rudé planety. Mrtvý humanoid leží na povrchu Marsu už několik miliard let. Jeho tělo se dochovalo proto, že planeta je sterilní – poté, co z Marsu unikl kyslík, zmizeli i mikrobi, a proto tu neexistují hnilobné a rozkladné procesy. Humanoid má na sobě skafandr a také cosi připomínající helmu. V jeho blízkosti jsou roztroušeny fragmenty raketového motoru a kousek dál je ve skále vidět čelní část létajícího stroje.

Skeptikové se snaží nález těla vysvětlit vědecky: může jít o hru světla a stínu, podivně tvarované kameny a další faktory. Archeoastronauti ale tvrdí, že teď mají naprosto jasný důkaz existence dávného života na Marsu.        (Zdroj: ProcProto)

No, přeberte si to sami, jak umíte ...


Když potřebujete pevné nervy ..... Chcete-li mít pevné nervy, doporučuji jíst denně alespoň 250 g zeleniny, nejlépe v čerstvém stavu. V jídelníčku by měly mít své místo celozrnné výrobky, různé ořechy, pokrmy z luštěnin a zakysané mléčné výrobky. Mnozí badatelé poukazují na podobnost jádra vlašského ořechu s lidským mozkem a zdůrazňují jeho přínos pro výživu mozku a nervovou soustavu. Léčivý účinek na nervy spočívá ve vysokém obsahu nezbytných látek. Vlašské ořechy jsou vhodné pro léčbu nervových onemocnění, pro výživu duševně pracujících i malých dětí.

Myslně se domníváme, že když chceme být svěží, povzbudí nás jedině šálek silné kávy či čaje. Víte ale, že zeleninové saláty, zejména se zelím, dodávají našemu organismu hodně síly a energie, probouzejí vitalitu a posilují nervy? Také v nenápadném kořenu mrkve se ukrývají ohromné léčivé síly. Pití mrkvové šťávy alespoň jednou denně - buď ráno nalačno nebo večer před spaním - očistí organismus, únava mizí a člověk je plný energie. Zázračný elixír připravený z citronové šťávy smíchané s medem a minerální vodou slouží jako výrazný vitalizující a posilující prostředek.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Dvě ekořešení v jednom: Vědci navrhli výrobu fotovoltaických článků z vysloužilých baterií ..... Jsou to dvě mouchy lapené jednou ranou. Vědci z MIT přišli s návrhem, jak na jedné straně zpracovat nebezpečný elektroodpad, na druhé vyrobit levné fotovoltaické články.

Návrh vědkyň a jejich studentů z MIT zní jako z ekologova vysněného světa. Nebezpečný odpad - vyřazené baterie obsahující toxické olovo by mohly skvěle posloužit při výrobě nových nízkoemisních zdrojů energie, konkrétně solárních panelů.

Systém popsaný ve vědeckém periodiku Energy and Environmental Science je založen na nově rozvíjející se technologii výroby fotovoltaických článků z perovskitu. Solární panely z tohoto minerálů by měly být stejně účinné a pravděpodobně levnější, než klasické fotovoltaické panely na bázi křemíku.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Ochrnutý králík ještě žije ..... Nedávno jsem dostal od čtenáře dotaz, proč se už nikde nepíše o aktuálním dění okolo čínské mise Chang’e-3 a jejího šestikolového vozítka Yutu. Jelikož by tato tématika mohla zajímat více našich čtenářů, vznikl tento článek, který shrne problémy, které tuto misi provázejí.

„Nefritovému králíkovi“ musíme vyseknout velkou poklonu, protože i přes všechny problémy stále funguje. Ačkoliv měl podle původních očekávání přečkat pouze tři lunární dny a dvě noci, tak momentálně má za sebou už lunární den číslo devět a stále žije, i když jen v omezené míře.

Čínský rover fungoval bez větších problémů do konce druhého lunárního dne. Jakmile se blížila noc, měl sklopit jeden solární panel a zakrýt tak své tělo, aby příliš neztrácel teplo. během lunární noci, která trvá 14 dní totiž teploty klesají mnoho desítek stupňů pod nulu. Po probuzení z následné hibernace se ale objevily problémy – rover správně nezazimoval a od této chvíle Číňané výrazně omezili zpravodajství o této misi.

Nakonec se ukázalo, že ještě před začátkem zazimování došlo k problému na systému řízení pohybu. Ten zodpovídá nejen za otáčení kol a tedy pohyb vozítka, ale i za sklápění kamerového stožáru, nebo ovládání solárního panelu. Podle všeho se zdá, že došlo k mechanickému poškození v důsledku najetí na kámen, nebo nárazu do něj. Závada je nejspíše mechanická – spekuluje se o prasknutí plošného spoje, což je na Měsíci neopravitelný problém.

Znamená to, že rover Yutu „ochrnul“. Neschopen jakéhokoliv pohybu ztratil zájem veřejnosti a i Čína o něm přestala informovat. Jeho kamery míří stále stejným směrem, takže ani fotografie nikoho neohromí. Jak tedy můžeme vědět, že vozítko stále žije? Díky radioamatérům! Například skupina UHF Satcom Group dlouhodobě monitoruje obousměrnou komunikaci mezi vozítkem a Zemí. zatímco lander se již odmlčel, „nefritový králík“ je stále při vědomí a to i během svého devátého lunárního dne. Díky tomu překonal očekávanou tříměsíční životnost.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Státní propaganda: miliardy bez efektu ..... Stát v posledních letech utrácel miliardy korun za reklamní kampaně typu "Ryba domácí". Týdeník Ekonom vybral deset nejméně úspěšných...

Trenýrky s kormoránem a kalhotky s bobrem. "Horká" telefonní linka na hlášení vadného rybího masa, na kterou téměř nikdo nevolal, a jeden telefonát tak vyšel na devět tisíc korun. Nebo zvyšování hrdosti moravských a českých vinařů za stamiliony. I tak dopadají snahy českých politiků a úředníků, když se rozhodnou skrze marketing ovlivnit chování Čechů. Veřejná správa za kampaně v posledních letech utratila miliardy korun. Mezi rekordmany patří především ministerstvo zemědělství či státní agentura CzechTourism s reklamními výdaji ve stovkách milionů korun ročně.

Týdeník Ekonom zanalyzoval desítky veřejných reklamních kampaní z minulých let. Našel mezi nimi absurdity jako kampaň "Méně solit" nebo osvětu ukazující cyklistům, k čemu při jízdě na kole slouží přilba. Ukázalo se také, že státní "propaganda" je v mnoha případech nejen drahá, ale často také neúčinná. U některých kampaní je navíc zjevné, že nevznikly s jasným cílem, a tak jejich úspěšnost nelze vůbec zhodnotit.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Nitro Měsíce je stále žhavé ..... Mezinárodní tým vědců, jehož vedoucím byl Yuji Harada z Planetary Science Institute, objevil, že v nitru Měsíce existují tekuté vrstvy a že jejich ohřev je generován gravitací Země. Tyto závěry byly odvozeny na základě porovnání deformací Měsíce, které přesně změřila japonská kosmická sonda Kagua (původně SELENE – Selenological and Engineering Explorer) a některé další sondy. Tyto objevy naznačují, že nitro Měsíce ještě zcela nevychladlo a neutuhlo, a také to, že je stále ještě teplé v důsledku působení Země. Tento výzkum poskytnul možnost znovu prověřit, jak se Země a Měsíc vyvíjely od svého vzniku v důsledku vzájemného ovlivňování až do současné doby.

Když astronomové již dříve vysvětlili, jak planety a jejich přirozené satelity vznikly a postupně se vyvíjely, je nezbytné také vědět, jaká je jejich pravděpodobná vnitřní struktura a teplotní profil. Jak však můžeme studovat vnitřní strukturu nebeských těles, která jsou od nás vzdálena? Jako vodítko můžeme využít vnitřní strukturu a stav těles na základě podrobného studia změn jejich tvaru působením vnějších sil. Tvar tělesa se mění působením gravitačních sil (slapů) jiných těles. Například příliv a odliv moří a oceánů na Zemi je jedním z jevů způsobovaných gravitačním působením Slunce a Měsíce. Mořská hladina je deformována takovým způsobem, že její vydutí je snadno pozorovatelné. Jaká nebeská tělesa mohou být slapovými silami deformována podobným způsobem, závisí na jejich vnitřní struktuře a především na tuhosti tělesa. Jinými slovy to znamená, že pozorování míry deformace tělesa nám umožňuje více se dozvědět o jeho nitru, které za normálních okolností není přímo pozorovatelné pouhým okem.       (Čtěte na stránkách AstroVM)


Vodní meloun a zázračná melounová slupka ..... Melouny, jejich sezóna již pomalu končí, přesto, zkusme si jich ještě chvíli užívat, i s jejich drahocennou melounovou slupkou. Málokdo totiž ví, že ta je mnohem výživnější, než ona slaďoučká dřeň. Nejdříve si však povíme něco k ní.

Vodní meloun si dozajista zaslouží nálepku jedné z nejzdravějších potravin světa. Už jenom pro svůj vysoký obsah vody, dále pro velmi hezké množství lykopenu a konečně také pro vysoký obsah vitamínu B6. Pomocí něj vytváří lidské tělo mozkové látky, jako jsou serotonin a melatonin, které pomáhají tělu zvládnat úzkost a paniku. Obsahuje také značné množství draslíku a málo sodíku.

Dále zde najdeme zajímavé množství podpůrných karotenoidů a zdrojů vitamínu A, jako je betakaroten či beta-kryptoxantin. Výše jsem zmínila také lykopen, oč se tedy jedná? Také on patří mezi jedny z nejúčinnějších karotenoidů, představuje červené barvivo, nacházející se ve stejně zbarvených plodech. Přikládají se mu preventivní protirakovinné účinky, především žaludku a prostaty, jícnu, slinivky, tlustého střeva a konečníku. Hezké množství lykopenu ukrývají rovněž rajčata, paradoxně pak výrobky z nich, kdy dochází k narušení buněčné stěny jednotlivých buněk, díky čemuž pak organismus lykopenu přijme více.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kde si přečíst starou literaturu? ..... Více než šedesát let pracovali vědci z Ústavu pro českou literaturu AV na tvorbě retrospektivní bibliografie české literatury. Vznikla tak kartotéka obsahující téměř 1,7 milionu excerpčních lístků evidujících otisky beletristických prací, články, studie či novinovou publicistiku k české i světové literatuře od roku 1775 do roku 1945.

Původní lístková kartotéka byla zdigitalizována a je veřejně přístupna na adrese http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/        (Zdroj: 21@století)


Nedopalky odhazujte na zem. Příroda vám poděkuje ..... Čtete dobře, kouření cigaret může být zdraví prospěšné. Prospěch má ovšem někdo, u koho byste se toho jistě nenadáli – drobní zpěvní ptáci.

Cigaretový špaček, jak se někdy též říká nedopalku, se ukázal jako důležitý doplněk ve hnízdech vrabců a pěnkav. Výzkum probíhal v Mexiku, tedy v zemi, kde o boji proti kouření už určitě slyšeli, ale prozatím mají mnohem více starostí s bojem proti tvrdým drogám.

A tak Mexičané vesele kouří a nedopalky odhazují na zem. A právě tam je rozklovávají vrabci, pěnkavy a další drobní opeřenci, kteří si pak vlákna z nich nosí do hnízd. Pokud si lámete hlavu nad tím, proč je pro ptáky přínosné mít obydlí, které páchne hůře než nevysypaný popelník, tak jsou to paraziti. Drobným roztočům, kteří sužují vše, co má peří, nikotin, dehet a další ingredience cigaretového nedopalku vůbec nevoní.

Nedopalkem proti roztočům ... Montserrat Suárez Rodriguez z univerzity v Mexico City podnikl se svými kolegy obšírný výzkum přínosu použití vláken z cigaretových nedopalků v hnízdech. Skoro šedesát hnízd vybavili důmyslnou pastí v podobě drobného topného tělíska s lepivým povrchem. Teplo láká roztoče, kteří se shromažďují na vyhřátém místě a tak uváznou v lepivé pasti. Díky tomu se dají snadno spočítat a přitom příliš nerušit obyvatele hnízda.

Výsledek byl působivý – u obydlí poctivě vybaveném nedopalky bylo o 60 % roztočů méně než v hnízdě bez nedopalků. V testovacím vzorku bylo 27 hnízd vrabců a 28 hnízd pěnkav.       (Čtěte na stránkách VTM)


1.9. 2014     První zářijový den vyhlásila OSN v roce 1959 jako Světový den míru.

Tento den byl také vyhlášen na 8. konferenci ministrů zahraničních věcí Hnutí nezúčastněných zemí v roce 1981 jako Den hnutí nezúčastněných zemí.


My, lid v područí Bilderbergu ..... Všechno nastartovala americká krize a hrozba úplného rozpadu důvěry americké veřejnosti. Každý, kdo se zajímá o světové dění, ví, že prezidenta USA dávno nevolí americký lid, ale skupina Bilderberg. Ta vznikla v roce 1954, její první setkání se odehrálo ve stejnojmenném hotelu v Nizozemí.

Tvoří ji zhruba 100 nejvýznamnějších lidí světa a byl založen rody, které již před tím určovaly světový vývoj a financovaly války. Bilderberg si udělal z USA svou zem, založil OSN a dostal se – téměř – k celosvětové moci.

my-lid-v-podruci-bilderbergu-bude-valka

Amerika jako příklad opravdové demokracie a svobody je už pouze bájný sen. Dvě politické strany, které spolu naoko o voliče bojují, v zákulisí ruku v ruce spolupracují. G.W.Bush zklamal. Kongres se dostal na fascinujících 9% důvěry veřejnosti. Amerika se zmítala v krizi a bylo nutné vytáhnout eso z rukávu.

Obama slíbil rychlé ukončení válek a návrat vojáků domů. Sliboval, že zruší dohody NAFTA a GATT. Amerika jásala nad znovuzrozením opravdové demokracie. Vždyť koho by to před pár roky napadlo, že Spojené státy jsou tak svobodné, že se dopracují až k černošskému prezidentovi z Afriky? Většina Američanů proto ráda uvěřila ve změnu. Netušili, že už v tu dobu jim onen černý muž vědomě lhal. Už tehdy věděl, že bude pouze plnit přání Bilderbergu – Nového světového řádu (anglicko-amerického světového impéria) jako aktuální cesty k planetární nadvládě.

Z dnešního hlediska a po 25 letech, nejsme suverénním státem, jsme kolonií Evropy a ta je pouze americkým protektorátem – i zákony máme nařízené přímo z Bruselu. S naprosto klidným svědomím můžeme dnes říci, že jsme byli okupováni jak v r. 1968 tak v r. 1989. A vše je jinak i v kontextu nynějších a minulých událostí.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Růži do salátu, měsíček do rýže. Na talíře se vracejí jedlé květy ..... Nejenže jsou krásné a voní, dokonce se dají i jíst. Řeč je o jedlých květech – skoro zapomenuté součásti našeho jídelníčku. Běžnou součástí pokrmů byly především ve starověku a středověku, kdy doplňovaly a zdobily nejednu šlechtickou tabuli. Z české kuchyně se od té doby skoro ztratily. To je škoda a nastal čas to změnit. Takže šup se sedmikráskou do vývaru a s levandulí na dezert.

„Kvítí a býlí je tu pro radost, potěšení, pobavení… Je to pro mne především hračka. Klidně se bez jedlého kvítí a býlí objedeme, ale s ním je život o mnoho příjemnější, a to za minimální cenu,“ vysvětluje důvody pro návrat jedlých květů na české talíře jejich propagátorka Jana Vlková.

V našich končinách jsou asi nejznámějšími jedlými květy růže, sedmikrásky či měsíčku. Čeští kuchaři běžně znají a používají také květy smetánky lékařské, ze kterých vyrábějí mimo jiné tzv. pampeliškový med, nebo květenství bezu černého, z něhož se připravuje sirup či obalované a smažené kosmatice       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Obchodníci mají další trik na důvěřivé zákazníky. Dovolenou ‚dotovanou z EU‘ ..... Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje zákazníky před dalšími podvody „důmyslných“ obchodníků. Ti lákají zákazníky už dříve podvedené při předváděcích akcích k novému setkání pod záminkou, že jim z dotací Evropské unie vrátí přeplatky za předražené zboží.

Potenciální zákazník nedostane leták s nabídkou, ale obchodník se mu nejdřív ozve po telefonu. Výběr není náhodný.

„Zvou si tam konkrétně osoby, u kterých vědí, že už někdy nakupovaly na předváděcích akcích předražené zboží a lákají je právě na to, že jim pomohou ty peníze dostat zpátky,“ popsal mluvčí K obezřetnosti seniory vyzvala Martina Střihavková zástupkyně ředitele České obchodní inspekce za Středočeský kraj a Prahu

Nabídka padne beze svědků, když je zákazník s obchodníky sám.

„Řekli, že když jim na místě zaplatí 25 tisíc korun, tak dostanou kartu, která je opravňuje k tomu, aby pak v budoucnu získali od konkrétní společnosti zájezd v hodnotě 69 tisíc korun,“ vylíčil Fröhlich.

Pozvánky telefonem ... Organizátoři předváděcích akcí zvou seniory telefonicky, upozornila Martina Střihavková zástupkyně ředitele České obchodní inspekce za Středočeský kraj a Prahu. Prezentují se jako organizace, která seniorům pomůže vymoci jejich spotřebitelská práva.

„A v podstatě se jedná o psychologicky velmi dobře propracovanou hru, jak opět zmást seniory, aby nalétli a uzavřeli smlouvu. Opět je to pod pláštěm nějaké pomoci, slevy.“

Pro seniory je pak těžké odolat vystavenému tlaku. Za nejúčinnější obranu považuje Střihavková na takové akce prostě nechodit.       (Čtěte na stránkách Rozhlas)


Naučme se ovládat počítače ..... Zařiďme, aby nám počítač opravdu sloužil. Abychom jeho použitím námahu, stres a čas ušetřili – ne aby počítač byl zdrojem těchto nepříjemností.

Titulek by dále mohl pokračovat: …a nenechme se jím sami ovládat. Možná vás to zarazí, vždyť počítačová gramotnost, schopnost pracovat s osobním počítačem, je již součástí osnov základních škol a předpokládá se i u spousty ryze nepočítačových profesí.

O reálné počítačové gramotnosti v české populaci lze úspěšně polemizovat a rovněž kvalita výuky na základních i středních školách není nijak závratná. Nicméně tento článek je o něčem trochu jiném. Ovládáním počítačů nemyslím schopnost sednout si ke klávesnici a napsat dopis v textovém editoru či opravit rodinnou fotografii v grafickém programu. Mám na mysli komplexní zvažování toho, jak vůbec informační a komunikační technologie nasadit, aby lidem sloužily, aby skutečně přinášely pokrok, aby skutečně lidem usnadnily práci.

Tisíce let staré informační systémy

Uvědomme si, že lidská civilizace není ničím novým. Nejstarší plnohodnotná lidská sídla se datují do doby před přibližně 15 tisíci lety – jsou to města jako například Jericho. A jestliže vám stojí velké město, pak logicky musíte pracovat s jistým okruhem informací – o obyvatelstvu, o domech a pozemcích, o zemědělské úrodě, o dopravě, o daních a o mnoha dalších věcech, které dnes běžně známe z úředních agend.

V podstatě lze říci, že většina z toho, co dnes úřady řeší, minimálně v principu není výmyslem dnešních dnů. V počátcích bylo vedení těchto agend fyzicky náročné, používaly se prostředky jako hliněné destičky, papyrus, veškeré dokumenty bylo nutno napsat ručně. Ale přesto to bylo v lidských silách vše zvládnout a starobylá sídla prosperovala. I tato sídla měla své informační systémy. Informační systém je totiž struktura, nikoli počítačový program, jak si mnozí lidé dnes myslí.       (Čtěte na stránkách VTM)


Nejrychlejší cesta, jak něco změnit ..... Líbilo by se vám, kdyby se Vaše přání plnila rychleji? Jste zklamaní, že to trvá tak dlouho? Možná byste změny ve vašem těle, zdraví nebo životě chtěli vidět hned. Paradoxně svou nedočkavostí proces léčení brzdíme – doslova sami sobě házíme klacky pod nohy.

Pokud se jedná o zdraví, je v pořádku cvičit a aktivně podstupovat doporučené terapie či procedury. Výrazně kladný dopad na naše snažení bude zároveň mít, když se při tom úplně uvolníme. Podle ruského léčitele S. N. Lazareva, spousta uzdravení z tzv. nevyléčitelných chorob nastala právě v momentě totálního přijetí, spojeného s obrovským výbuchem lásky v duši.

Buďte vděční za to, kde jste teď ... Čím více toužíme po změně podmínek vlastního života, tím více je důležité, abychom milovali svůj současný stav. Nejrychlejší cesta, jak cokoliv změnit, je začít milovat to, co je. Možná, že tato slova teď někoho pobouřila, nicméně to nic nemění na jejich pravdivosti. Je za tím i hluboká psychologická symbolika – cokoliv nenávidíme, se nás drží jako klíště. Láska, smích a radost nám dávají naopak křídla – doslova odlehčují naši tíži a uvádějí nás do pohybu (nádherně je to zpracované ve filmové verzi muzikálu Mary Poppins).

Cítit se skvěle, když mám na účtu nulu nebo když mě bolí celé tělo, není snadné (někdy nám to může připadat téměř nemožné). Opět je ale třeba připomenout, že to, co brání procesu léčení, je právě náš odpor – jakákoliv naštvanost na sebe, na osud, na Boha; strach z nepříjemné diagnózy, pochmurné myšlenky, negativní emoce. Bylo publikováno několik případů, kdy i pouhé sledování humorných pořadů a komedií spolu pomohlo k vyléčení z rakoviny. Proč? Pacienti odstřihli svou pozornost od bolesti, naopak se hodně smáli a umožnili tak svému tělu návrat k původní harmonii.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Prodej výkonných vysavačů v Česku roste o desítky procent. EU je 1. září zakáže vyrábět ..... Zájem Čechů o výkonné vysavače strmě roste. Například v obchodech Alza.cz nebo Euronics se teď poptávka zvýšila o desítky procent. Důvodem je vyhláška EU, která od 1. září zakazuje vyrábět luxy s příkonem nad 1 600 wattů.

EU od září zakáže vyrábět vysavače s příkonem nad 1600 W. Výrobcům vysavačů zbývá posledních pár dní, kdy ještě mohou produkovat a dodávat obchodníkům luxy s příkonem nad 1 600 wattů. Od 1. září jim to zakáže Evropská unie.

Proto v posledních měsících sjíždí z výrobních linek mnohem víc vysavačů než dřív. "Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se poptávka po nejžádanějších modelech s příkonem nad 1600 wattů zvýšila zhruba na dvojnásobek," říká Denisa Čarná, produktová manažerka v Samsung Electronics.       (Čtěte na stránkách iHNed)

Otázka je, proč ty pitomosti od EU prostě hltáme jako poslušné ovce. Jsme snad suverénní stát ... nebo ne? No, asi už ne.


Rusko chce ochránit svět před asteroidy a kosmickým smetím ..... Letí na nás planetka nebo kometa? Zavolejte do Moskvy. Ruská média informují, že Roskosmos hodlá postavit systém, který by Zemi ochránil před nebezpečnými asteroidy a kometami.

Nepůjde o hollywoodské rozbíjení ve stylu Bruce Willise, ale o odklánění nebezpečných těles z jejich kolizní dráhy. To je obecně považováno za jediné možné řešení. Rozbít objekt není moc vhodné, protože místo jednoho problému vám zůstane několik menších, ale v součtu stále stejně velkých.

Jak přesně chtějí Rusové kosmické vetřelce odklánět, není jasné. V obecné rovině se hovoří o různých nápadech od kosmických tahačů (ideálně asi s iontovým motorem) přes změnu albeda objektu až po sluneční plachetnice.

Součástí projektu má být ale také řešení druhého velkého vesmírného problému – kosmického smetí. I to chce Rusko bez dalších podrobností likvidovat. Do systému, který má být hotov v roce 2025, hodlá Rusko nalít 23 miliard rublů.      (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Šalvěj ve světové kuchyni ..... Jako koření se používají čerstvé i sušené listy do různých nádivek, paštik, marinád a nálevů při přípravě ryb, salátů a na skopové i telecí maso.

Čerstvé listy šalvěje se vkládají mezi slaninu a maso při napichování na grilovací jehlici.

Z ostatního koření se šalvěj nejlépe snáší s rozmarýnem.

V USA patří šalvěj mezi nejdůležitější koření pro vepřové maso a klobásy, dává se také k sýru a na pečené ryby.

V Anglii je tradičním kořením nádivky do kachny či husy.

Horký nápoj připravený ze šalvěje a mléka pijí Holanďané v zimě.

Ve Švýcarsku, Tyrolích a horní Itálii se pojídají tak zvané „myšky“, což jsou listy šalvěje obalené v těstíčku a osmažené. Z těsta vyčnívající dlouhé listové řapíky připomínají myší ocásky.      (Zdroj: Doplněk)


Piloti Boeingu spatřili u Kamčatky záhadné rudé světlo v oceánu ..... O anomálním jevu informoval na internetových stránkách pbase.com pilot nizozemského Boeingu 747 JPC van Heist. Když letos 24. srpna letěli z Hongkongu do Anchorage na Aljašce, spatřili po asi pěti hodinách letu z výšky 10 km v oceánu u břehů Kamčatky rudou záři. S ničím podobným se piloti dosud nesetkali. Záření připomínalo blesky, ale směřovalo kolmo vzhůru. Nad oceánem navíc nebyla žádná oblačnost. Když se k místu anomálie letadlo přiblížilo, piloti si všimli, že záření je mnohem intenzivnější a vystupuje z jasných skvrn v oceánu. Ozařovalo nebe a barvilo ho do oranžova, barvy místy přecházely do zelené a připomínaly polární záři.

piloti-boeingu-spatrili-u-kamcatky-zahadne-rude-svetlo-v-oceanu2

Piloti o svém pozorování informovali řídicí středisko a dispečeři jim potvrdili, že podobná hlášení dostali i od ostatních posádek, které se v místě pohybovaly. Zatím není známo, o jaký jev mohlo jít. Jediným logickým vysvětlením je, že piloti spatřili erupci podmořské sopky a o záření se postarala láva, která se rozlévala pod vodní hladinou. Posádka byla navíc během letu upozorněna na zemětřesení na Islandu, v Chile a v San Francisku. Kamčatka sice leží v oblasti tzv. Pacifického Ohnivého kruhu, pro který je charakteristická zvýšená vulkanická činnost, nicméně na trase jejich letounu ten den žádná seismická či vulkanická aktivita hlášena nebyla.       (Zdroj: ProcProto)


Způsobí islandská sopka záplavy? ..... Z islandského vulkánu Bárdarbunga již začala unikat láva. Odborníci hlásí asi kilometrovou puklinu v lávovém poli Holuhraun, z které vytéká. Erupce navíc probíhají pod ledovcem, což s sebou nese další nebezpečí v podobě masy tajícího ledu, který může způsobit záplavy.

Erupce zatím naštěstí zatím nejsou tak velké jako ty v roce 2010. Tehdy činnost islandské sopky Eyjafjallajökull narušila leteckou dopravu v Evropě. Zda by se tak stalo i při výbuchu Bárdarbungy, není zatím možné předpovědět.

Podle seizmologů to bude záviset na tom, do jaké výšky se popílkový mrak dostane a jaká bude jemnost prachu. Bárdarbunga s nadmořskou výškou 2009 metrů je druhým nejvyšším vrcholem Islandu.       (Zdroj: 21@století)


29.8. 2014     Devětadvacátého srpna 1944 začalo Slovenské národní povstání. Tento den je v současných kalendářích opomíjen a uváděn s posměšným označením "komunistický svátek" ... bohužel to svědčí o značné duševní zaostalosti autorů těchto výroků ...


Česko pošle Kurdům munici, zbaví se nepotřebných zásob ..... Vláda schválila dodávku munice pro kurdské milice, které bojují v Iráku proti islamistům. Kurdové by měli dostat miliony nábojů do útočných pušek Kalašnikov a kulometů, ruční granáty a náboje do pancéřovek. Munici za 41 milionů korun do Iráku dopraví americká armáda.

„Jde o výzbroj ze starších zásob, u které se v souvislosti s přezbrojováním na moderní výzbroj podle standardů NATO nepředpokládalo její využití. Naopak pro Kurdy, kteří žádají mezinárodní společenství zejména o ruční zbraně a munici sovětského původu, představuje dar významnou pomoc,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Podle něj dar nijak neovlivní bojeschopnost české armády. Kurdové dostanou deset milionů nábojů do kalašnikovů, osm milionů kusů munice do kulometů, 5000 nábojů do pancéřovek a 5000 ručních granátů.        (Čtěte na stránkách E15)

No to je opravdu žalostné ... naše "mírumilovná" země dodává jiným zemím nástroje k vraždění a ještě si to pochvaluje ... Kam až jsme to klesli, to je k neuvěření.


Kouzelné lampy z Itálie ..... V roce 1550 na ostrově Nisida v Neapolském zálivu objevil jakýsi rolník vchod do staré římské krypty. Svolal pár sousedů a společně odstranili těžký kamenný poklop. Těšili se, že nalezené cennosti prodají a přilepší si na živobytí. Zapálili pochodeň a opatrně sestoupili do útrob krypty. Temné prostory k údivu všech ozařovala podivná lampa. V nevelké skleněné kouli zářil vysoký modrý plamen a vydával mocné světlo. Muži okamžitě pochopili, že záhadné světlo střeží klid mrtvých a vyděsili se - je to boží zázrak nebo ďáblovo dílo?

Nejodvážnější vesničan k lampě přistoupil a dotkl se jí. Obracel ji ze všech stran, třepal s ní, ale modrý jas neustával. Pak začal na kouli klepat. Když po zvlášť silnějším ťuknutí sklo prasklo, ozval se syčivý zvuk a modrý plamen zbledl - zhasl. Z nápisů na hrobce bylo jasné, že římská rodina zemřela v době před Kristem, takže i podivná lampa byla instalována ve starověku, svítila tam několik století! Vesničané, kteří ji viděli, opakovaně vyprávěli, že světlo bylo stálé a vůbec se nekomíhalo jako plamen. Bylo prý jako vytesané z mramoru. Teprve až po rozbití skla dovnitř vnikl vzduch, světlo pohaslo. A podobné lampy se našly i v jiných koutech Itálie. Šlo vždy o skleněné koule či polokoule, které plály neměnným jasem. Kdykoli se jejich „knot“ dostal do kontaktu s kyslíkem, okamžitě zhasly.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Vojenské drony v rukách ochránců přírody mohou zatopit pytlákům ..... Malé bezpilotní letouny, oktokoptéry a nejrůznější autonomní vznášedla máme neodbytně spojeny s výzbrojí moderních armád. Výrazný pokrok úrovně vojenské technologie se ale dotýká i civilních oblastí. A jak pro The Guardian řekl Lian Pin Koh, zakladatel neziskové organizace ConservationDrones, mohou se tyto jinak kontroverzní vojenské vynálezy brzy stát účinným a užitečným nástrojem praktické ochrany přírody.

„Jakmile se drony stanou součástí běžného vybavení rangerů v národních parcích celého světa dojde ke komplexní změně dosavadních pravidel hry,“ říká Lian Pin Koh, který nepochybuje o tom, že dostupnost pokročilé technologie ve správných rukou může znamenat zlomový bod v ochraně přírody. Kromě zaměřování raket na cíl, zabezpečování vojenských základen nebo výzvědné činnosti mají drony (dálkově ovládané modely letadel, vrtulníků, ale i plavidel a vznášedel) mnohem širší mírový potenciál. Mohou sledovat pytláky, hlídat migrující stáda kopytníků, monitorovat a strážit klidný pohyb slonů a nosorožců, nebo jen sbírat vědecká data.

Jedním z prvních mužů, který bezpilotní letouny využil v ochranářské praxi, je bývalý voják a veterán z první války v Iráku, Australan Damien Mander. „Příliš jsme si zvykli na myšlenku, že drony mohou mít jen vojenské využití. Jenže stejně účinně mohou bojovat také v ochraně přírody,“ říká Mander, který s úspěchem otestoval drony v projektu zaměřeném na potírání pytláků a překupníků slonoviny v Africe. Z tohoto experimentu se poučili i zakladatelé ConservationDrones.

„Na jedné straně pořád stojí vysoké pořizovací náklady,“ říká Pin Koh, „Ale už jejich první využití dokázalo, že peníze vyložené na pořízení této technologie se vyplatí.“ Proč? Rangeři nemusí dlouhé dny propátrávat terén, prosekávat se džunglí nebo naslepo hledat stopy pytláků, ale mohou se vyskytnout přímo na místě, kde je jich zapotřebí. A hlavně tam dorazí včas.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Odhalených podvodů s vodoměry přibývá ..... Majitelé domů se začali aktivně bránit podvodům s vodoměry. Cena vody se stále zvyšuje a spolu s tím přibývá i pokusů, jak nelegálně zasáhnout do vodoměru tak, aby ukazoval nižší spotřebu, než je faktický stav. Tomu se začínají majitelé domů účinně bánit za pomocí nejnovějších technologií. Spotřebitelé však i tentokrát našli fintu, jak nové chytré vodoměry s radiovým komunikačním modulem obejít.

„Ano, je to tak.“ Potvrzuje tento trend David Otáhal z portálu www.sanita-shop.cz a dodává, že v poslední době se především v souvislosti se zdražováním vody a se zpřesňováním měření dodávek, zákazníci stále častěji ptají na možnost, jak ušetřit. „Spotřebitele od používání nejrůznějších nelegálních fíglů, jak snížit spotřebu jednoznačně odrazují nejnovější chytré vodoměry. Ty totiž umí samy upozornit provozovatele na pokus o nelegální zásah do měření, takže už žádné silné magnety a podobné nápadité triky nemají šanci.“ Vysvětluje David Otáhal. Navíc je u těchto vodoměrů naprosto běžné, že odečet spotřeby probíhá na dálku, stačí jen projít nebo projet kolem domu či bytu, není nutné jej osobně navštívit.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Čínské ponorky mají překonat Tichý oceán za 100 minut ..... Ponorky jsou obávanými zbraněmi, skryté v hlubinách oceánu mohly vypustit rakety i s jadernou náloží. Ovšem na druhou stranu ploužily se pod hladinou nanejvýš rychlostí povolenou pro obec. To však chtějí rázně změnit konstruktéři z čínského Charbinu.

Klasické ponorky dosahují v hlubinách rychlosti kolem 55 km/h. Podle listu South China Morning Post charbinští inženýři hodlají postavit revoluční ponorku, která zvládne překonat vzdálenost mezi Šanghají a San Franciscem, tedy přibližně 10 tisíc kilometrů za necelé dvě hodiny. Zní to až trochu fantasticky, ale na druhou stranu jev, který to má teoreticky zajistit je znám již dlouho.

Superkavitace – tedy vytvoření trvalé vzduchové bubliny, která sníží tření vodní masy – dokonce již využívají první a zatím utajované zbraně velmocí. Prvenství si připsali Sověti, jejich experimentální torpédo s využitím superkavitace dosáhlo 370 km/h. A přibližně před pěti lety se objevila zpráva, že Američané úspěšně vyvíjejí miniponorky v rámci projektu Underwater Express, které dosahují rychlosti 185 km/h. Funkční řešení na podobném principu by bylo samozřejmě žádoucí i pro klasické lodi – o což v USA také usilují.

Číňané si nyní chtějí jako sílící mocnost přisadit i v této oblasti a tvrdí, že přišli na inovativní postupy, které překonávají dva hlavní problémy, jejichž překonání je nutné k dosažení superkavitace pro velká tělesa a pak i zrychlení na úroveň zvuku (což je pod vodou téměř 6000 km/h).       (Čtěte na stránkách National Geographic)

Kdyby se tolik úsilí a prostředků, co se věnuje na technologie určené k vraždění, vynaložilo jinde a jinak ...


Máme na dosah recept na dlouhověkost? ..... Vědci z Harvardovy univerzity zjistili, že uměle podaná dávka proteinu GDF11 může dostat staré srdce do takové formy, že vypadá jako orgán mnohem mladšího jedince. Tento šikovný protein umí zlepšit i funkci mozku a svalstva. Experimenty s účinkem životodárného proteinu byly však zatím prováděny pouze na myších. Tatáž látka se ale nachází i v těle člověka a je možné, že s její pomocí senioři zažijí mnohem kvalitnější život bez neduhů a bolesti.

Zatím nejstarší obyvatelkou planety je Francouzska Jeanne Louise Calmentová, která se s největší pravděpodobností dožila věku 122 let, 5 měsíců a 14 dní. Je pravda, že čas od času se vynořují senzační zprávy o lidech z Jižní Ameriky, Gruzie či jiných zemí, kteří se údajně dožili vyššího věku, ovšem chybějí jim přesvědčivé doklady totožnosti, které by jejich tvrzení doložily.

       (Zdroj: 21@století)


Vlakem po Praze: Středočeský kraj otevírá pět stanic. Metropole buduje "S-Bahn" ..... V pátek se v Praze otevírá nová vlaková zastávka Praha-Podbaba. Do konce roku by měla být hotová i stanice na Kačerově. Tam by měly stavět chystané linky, které spojí okrajové části Prahy, podobně jako v Berlíně S-Bahn. Přibudou i další stanice.

Praha se přibližuje Vídni a Berlínu. Vlakem. Už v pátek se otevírá nová vlaková zastávka Praha-Podbaba. Do konce roku by měla být hotová zastávka na pražském Kačerově.

Hlavní město je tak blíž městskému železničnímu systému S-Bahn, který je známý právě v německých a rakouských městech. Tam zajišťuje rychlejší cestování, protože vlak spojuje okrajové čtvrti a nezastavuje tak často jako metro nebo tramvaje.

Praha oproti minulosti zažije boom. Za posledních patnáct let byla v hlavním městě otevřena jediná zastávka – v Komořanech. Teď plánuje stanice i v Edenu nebo na Výstavišti.

Snazší cestu do Prahy budou mít i obyvatelé Středočeského kraje. Už prvního září se totiž otevře dalších pět zastávek v příměstských oblastech. A spoje tam pojedou častěji.

"Tento projekt se může stát zajímavou alternativou pro tisíce lidí, kteří dojíždějí do Prahy autem," říká generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽCD) Pavel Surý.

Nové zastávky mají být totiž napojené na tramvaje, metro i autobusy. "Lidé, kteří cestují do Prahy, budou moci vystoupit tam, kde opravdu potřebují," říká ředitel ROPID Pavel Procházka.

I proto se zruší zastávka na starém nádraží v Bubenči, která je od dalšího spoje MHD daleko. Nahradí ji právě nová zastávka v Podbabě, která má podle Procházky zhodnotit investici do tramvajové trati. Navíc je blíž nové zástavbě. Zastávka za třicet milionů korun je součástí investice do přestavby trati mezi Bubenčí a Holešovicemi za 931 milionů korun. Jedno ze dvou nástupišť se ale kvůli rekonstrukci zastávky v Holešovicích otevře až v lednu.

I nová stanice na Kačerově se stane součástí městské hromadné dopravy. Kačerovem povedou připravované linky, které by měly spojit okrajové části Prahy. Přes Kačerov by se mělo ve zkrácených intervalech začít jezdit na trati Radotín – Běchovice, Radotín – Smíchov – Vršovice – Vysočany, Hostivař – Libeň – Holešovice nebo Vysočany – Hostivař – Malešice.       (Čtěte na stránkách iHNed)

Pokud sledujete tempo výstavby zastávky na Kačerově, nestačíte žasnout. I batolata na pískovišti pracují s větším nasazením.


Tajemné monolity na Marsu ..... Konspirační teorii o sfinze postavené na Marsu mimozemšťany se podařilo šťastně sprovodit ze světa, když lepší snímky novějších sond ukázaly na jejím místě jen obyčejný kráter. Rychle ji ale nahradila nová senzace: na Rudé planetě cizí civilizace tentokrát zanechala dokonale pravidelné monolity - jak vystřižené z Clarkova románu Vesmírná odysea 2001.

Pro ty, kdo román Arthura C. Clarka nebo stejnojmenný film Stanleyho Kubricka neznají: mimozemšťané na Zemi, na Měsíci a na Saturnově měsíci Japetus zanechali dokonale hladké a absolutné černé monolity, které v pravěku nasměrovaly vývoj lidstva k civilizaci a znovu ho začaly ovlivňovat v éře kosmických letů, aby ho propojily s jakousi vyšší inteligencí.

Amatérští nadšenci, kteří zkoumají snímky ze sond obíhajících Mars nedávno přišli s prohlášením, že na nich objevili pravidelné struktury nápadně podobné Clarkovým monolitům. Jedna má stát na Marsově měsíci Phobos, další přímo na povrchu Rudé planety.        (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Stále hlasitější hýkání úředního šimla ..... Ačkoliv je o sedlácích známo a i historicky doloženo, že se dokáží s lecčíms smířit a nějak přežít, občas není na škodu říci dost. Třeba ve chvíli, kdy se z vesnic opět stávají noclehárny měst a přehršel nesmyslných zákazů a příkazů brání svobodnému podnikání v nich. Zkrátka – když úřední šiml hýká až příliš hlasitě.

Dočetl jsem se, že dle nejnovějších zpráv ze Světového ekonomického fóra náleží České republice jasné prvenství. V čempak? Ze všech států EU máme nejnižší procento obyvatelstva, které učiní základní krok k založení firmy – 15 %. Přitom podpora podnikání, rychlé založení firmy a omezení byrokracie je prý jednou z hlavních priorit současné vlády. Ovšem skutek utek. Stačí se podívat na neustále se zpřísňující parametry nad rámec evropské legislativy, které se dennodenně dotýkají všech sedláků. Z poslední doby jistě stojí za zmínku nepochopitelná diskuse o zpřísnění definice aktivního zemědělce či podmiňování dotace pro mladého začínajícího zemědělce předem stanovenými výdělky.

Již hodně dlouho v sobě nosím pocit, že českému národu nevládne český člověk. Každý sedlák je zvyklý, že co je doma, to se počítá. Svůj dvorek, své pole a svůj dobytek si bude chránit do posledního dechu. S tím však ostře kontrastuje postup nadřízených úředníků. Proč by vlastním lidem měli usnadňovat cestu? Aby se nám lépe pracovalo? Abychom pracovali více v klidu? Ale kdepak, vždyť jsme zvyklí, že ve stresu docílíme nejlepších výsledků!

Česká vláda a její ministerstva na lidi kašlou, proč by nám tedy usnadňovali naše činnosti? Jen lid dřít, vymýšlet další zbytečné biče a hrozit. Mnohokrát si vzpomenu na příspěvky čestného předsedy pana Němce na téma byrokracie - často nemluví, ale když už, tak to sedne.

Stáváme se otroky. Se strachem čekáme, s čím ti nahoře opět přijdou a když přijdou, tak si řekneme: „Však to nějak vydržíme.“ My to vydržíme, ale za chvíli přijdou s něčím dalším. A my to zase vydržíme. Ale jak dlouho?       (Čtěte na stránkách Agris)


Bilderberg 2015 prý bude v Rakousku ..... 63. setkání Bilderbergu má údajně proběhnout v rakouském hotelu Interalpen-Hotel Tyrol. Bilderberg byl některými ještě před pár lety považován za konspirační teorii bláznů. Nicméně se nakonec ukázalo, že toto každoroční tajné setkání opravdu probíhá, o tom již není pochyb. Co se skutečně na setkání řeší však stále zůstává záhadou.

Bilderberg 2015 v Rakousku? ... Podle webových stránek Infowars se má letošní 63. setkání Bilderbergu odehrát v Rakousku v pětihvězdičkovém hotelu Interalpen-Hotel Tyrol.

14. srpna 2014 rakouské noviny Tiroler Tageszeitung napsaly, že se setkání Bilderbergu v roce 2015 odehraje v hotelu Interalpen-Hotel Tyrol, údajně to řekl policejní mluvčí rakouské tiskové agentuře APA. Datum konání zatím není známo, setkání probíhá obvykle kolem června. Podle webu Infowars je hotel plně obsazen na dva víkendy v červnu 2015 (4. až 7. a 11. až 14.).       (Čtěte na stránkách FreePub)


28.8. 2014     Osmadvacátého srpna 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty.


Případ havárie MH17 je “utajený”. Ukrajina, Holandsko, Austrálie a Belgie podepsaly “dohodu o nevyzrazování” ..... 8. srpna vlády Ukrajiny, Holandsko, Austrálie a Belgie podepsaly dohodu o nevyzrazení příslušných dat získaných během vyšetřování příčin havárie malajského linkového letadla MH17. V rámci dohody 4 zemí podepsané 8. srpna mezi Ukrajinou, Holandskem, Belgií a Austrálií zůstanou informace o průběhu a výsledcích vyšetřování havárie utajené.Bylo to potvrzeno na briefingu v Kyjevě pod záštitou kanceláře generálního prokurátora Jurije Bojčenka. Jeho slovy výsledky vyšetřování budou jednou vydány až úplně, a to pouze, když o tom bude dosaženo konsensu všech stran, které podepsaly tuto dohodu.

Kterýkoliv ze signatářů má právo, aniž by to musel vysvětlovat, vetovat publikaci výsledků vyšetřování.

Po podepsání tento dokument Věrchova rada Ukrajiny ratifikovala a dovolila účast na vyšetřování malajskému personálu. Mezinárodní experti přiznávají, že prozkoumání trosek malajského Boeingu 777 zabere několik týdnů. Do druhé fáze bude patřit i ohledání příslušných ostatků obětí z havarovaného letu MH17.

Lze tudíž předpokládat, že výsledky vyšetřování jsou ve skutečnosti tajné a konečný názor expertů nebude zveřejněn. (Nebo kdyby ano, tak až za několik let, až politické důsledky této katastrofy ztratí svou relevanci.) Závěr je jednoduchý – předběžné výsledky vyšetřování přímo dokazují, že Rusko nebo Doněcké milice jsou nevinné.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Kde se vzal vřes v Prokopském údolí ..... Tradiční způsob hospodaření v krajině dal vznik i dalšímu společenstvu na skalnatých svazích – vřesovištím. Vyskytují se na jižních i severních svazích kyselých břidlic a buližníků, např. v Troji, v Šárce, v Tichém údolí.

Tvoří je především vřes, v optimálním rozvoji tak zapojený, že mezi ním pronikají jen úzké lístky trávy metličky křivolaké. Na otevřenějších místech rostou ve vřesovišti další trávy: trojzubec poléhavý, kostřava ovčí, ovsíř luční, byliny trávnička obyčejná, kociánek dvoudomý. Na teplých jižních svazích se mezi vřesem může objevit pryšec chvojka nebo bělozářka liliovitá. Vřesoviště jsou zvláštní případ společenstva, udržuje se totiž jen stálým narušováním, totiž okusem pasoucí se zvěře. Nezáleží na tom, zda jsou to chované ovce nebo volně žijící srnčí zvěř a zajíci. Keříčky vřesu jsou krátkověké, pouhých asi 20 let, jejich věk se zvyšuje regenerací nových větví po okousání. Jinak vyrůstají do výšky, větve zasychají a keřík hyne. Pak se musí obnovit opět ze semen, což nemusí být vždy úspěšné. Pokud se uchytí dřeviny, bříza nebo borovice, vřes v zástinu hyne.

V Prokopském údolí roste na jižních svazích převážně travnatá skalní step vápnomilných druhů. Pozorný návštěvník si může s překvapením všimnout na svazích menší rokle nad hlubočepským hřbitovem keříků vřesu.Vřes je druhem, který na vápenci neroste a ani vzhledem ke svému metabolismu růst nemůže. V půdách na vápenci je totiž dusík, nezbytný pro tvorbu bílkovin, přítomen jako dusičnan. Většina rostlin je schopna jej přijímat a enzymem nitrátreduktázou jej přeměnit na amoniakální formu, která se dále zabudovává do metabolismu. Vřes stejně jako většina ostatních druhů z čeledi vřesovcovitých a brusnicovitých tento enzym postrádá, a může proto růst jen na půdách kyselých nevápnitých, kde je dusík přítomen ve formě amoniakální. Je tedy potřeba seznámit se s geologií území a hledat příčinu výskytu acidofilního vřesu.

Prokopské údolí je součástí mohutných usazenin na dně tzv. pražské pánve, která byla zalita mořem před 430 miliony let a kde se ve střídavém chladném a teplém klimatu usazovaly vápence a břidlice po dobu přibližně 50 milionů let. Poté došlo k horotvorným pochodům, které vodorovně usazené vrstvy zvrásnily a vyzdvihly do podivuhodných tvarů.Většina svahů, dnes obnažených erozí, je tvořena vápenci, ale na menších plochách vycházejí na povrch nevápnité srbské břidlice. A to je právě to místo v malé rokli nad hlubočepským hřbitovem. Srbské břidlice je možné najít dále na plošině Dalejského háje, kde se prozradí nápadně chudou květenou dubového lesa s acidofilní kostřavou ovčí.       (Zdroj: Science WORLD)


Je krize zažehnána? ..... Pan Ludvík N. z Novoborska redakci požádal: „Můžete zjistit u nějakého astrologa, jestli už je ekonomická krize konečně za námi a finančně na tom začneme být lépe?“ S dotazem jsme se obrátili na plzeňského astrologa Jiřího Kubíka…

Jak to vypadá s ekonomikou ČR vzhledem ke konstelacím? ... „Alespoň astrologicky lze předvídat, že před je před námi jeden rok, kdy vše bude nasvědčovat tomu, že ekonomická krize končí a dochází k oživování ekonomiky. Bohužel, od roku 2015 začne v horoskopu našeho státu úřadovat Pluto v opozici na Jupiter, což ukazuje na dlouhodobější ekonomický předěl, který nemusí být snadný. Když fungovala v minulosti konjunkce Pluta na Jupiter, tak probíhala krize ve 30. letech. Když přes tento Jupiter přešel Uran v červnu 1953, nastala měnová reforma. V první polovině 90. let minulého století neharmonicky na Jupiter působily Uran s Neptunem, to bývá spojováno s ekonomickou transformací. Jinými slovy - bude výrazně rozehrána konstelace, která v horoskopu souvisí s penězi, ekonomikou státu. Spíše to vypadá na nějakou proměnu hospodářství. Sám za sebe se domnívám, že nejsilněji vše bude působit v letech 2016 až 2017 a půjde o důsledky nějakého většího problému, který k nám bude importován z vnější strany. Tedy si nemyslím, že co se hospodářské krize týče, je definitivně za námi.“        (Čtěte na stránkách Doplněk)


WHO chce zákaz kouření e-cigaret ve veřejných budovách ..... Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila zakázat kouření elektronických cigaret ve veřejných uzavřených prostorách. Podle některých názorů může být rizikové i pasivní kouření e-cigaret. Zakázat chce WHO také e-cigarety s ovocnými příchutěmi. Vyplývá to ze zprávy organizace.

Riziko kouření e-cigaret pro pasivní kuřáky sice zatím nebylo vědecky prokázáno, není ale ani jisté, že jsou bezpečné.

Elektronické cigarety sice neobsahují dehet a některé další chemické látky jako běžné cigarety, škodlivny v nich ale podle odborníků jsou.

„Riziko pasivního kouření elektronických cigaret je velmi blízké nule,“ uklidňuje internistka z Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková. Podle Králíkové je jich ale na trhu asi 500 druhů a jednotlivé se od sebe liší principem i látkami, které vydávají. Chybí podle ní také regulace toho, jak mají být e-cigarety dostupné, a požadavky na kvalitu páry, kterou vyrábějí.

„Řada z nich je jen atraktivní formou terapie nikotinem,“ vysvětluje Králíková. Kuřáci elektronických cigaret tak dostávají do těla požadovaný nikotin, aniž by s tím byly spojené toxické látky.

Světová zdravotnická organizace ve své zprávě zároveň vyzvala, aby se přestaly prodávat e-cigarety s příchutí ovoce, sladkostí a alkoholických nápojů. „Náctiletí tyto příchutě mají rádi. Tento požadavek považuji za oprávněný,“ dodává Králíková.

WHO dále žádá země, které ratifikovaly Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, aby zvážily omezení reklam, propagace a finanční podpory e-cigaret.

Při propagaci elektronických cigaret by například jejich výrobci neměli mít dovoleno zdůrazňovat kladný vliv e-cigaret na lidské zdraví, neměli by tedy třeba tvrdit, že elektronické cigarety pomáhají lidem přestat kouřit.        (Čtěte na stránkách Radiožurnál)


GMO potraviny, DDT, Agent Orange - co mají společného? ..... Co se nyní odhaluje, je to, že genetické inženýrství mění jídlo v jed. Vzpomínáte si na thalidomid? Děti rozené bez rukou a s jinými srdce-lámajícími deformacemi? Thalidomid byl protlačen jako "vědecký" a schválený "Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv! Stejnými lži jsou dnes prosazovány GMO: jsou bezpečné. Jsou výživné. Nakrmíme s jimi celý svět! Ale skutečná věda, která nyní vyplouvá na povrch, vykresluje jiný obrázek: GMO pravděpodobně vytvářejí celou generaci obětí rakoviny, kteří mají děsivě zvýšené riziko růstu masivních nádorů prsních žláz způsobené konzumací GMO. To, čeho jsme nyní svědky, by se mohlo ukázat být nejhorší a nejdražší zakopnutí západní vědy: masivní otrava miliard lidí s toxickými rostlinami, které nikdy nebyly řádně testovány.

GMO jsou proti-lidskou technologií a ti, kteří je prosazují, se tak stávají nepřáteli lidského druhu. GMO nejsou pro lidskou spotřebu kvalifikované. Taktiky biotechnologického průmyslu jsou následující: SKRÝVAT přítomnost geneticky upravených ingrediencí v potravinách, FALŠOVAT studie, aby mohl prohlašovat, že GMO jsou bezpečné,

MANIPULOVAT vědeckou debatu uplácením vědců, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT – ve stylu Tabákového průmyslu, DDT, thalidomidu, Agentu Orange a všech dalších věcí, které nás zabíjeli během minulého století.

Monsanto, nyní přezdívané MonSatan, je nejnenáviděnější společností v Americe - (Monsanto nyní vlastní 90 % světového trhu s GMO semeny). Je destruktivní silou, která stojí za lobbováním USDA (Ministerstvo zemědělství Spojených států), FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), vědců a politiků, kteří zradili americkou populaci a podlehli geneticky modifikovaným semenům.       (Podrobnější informace + video najdete na stránkcách Celostni Medicina)


Zvíře v nouzi ..... Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě? Pomoc najdete v Národní síti záchranných stanic. Mapa záchranných stanic - najedete-li kurzorem na mapu, objeví se Vám kontakt na nejbližší stanici. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink záchranných stanic tel.: 774 155 155.       (Čtěte na stránkách Ekovýchova libereckého kraje)


Výpočetní výkon: od mozku až k superpočítačům ..... Technologický vývoj se v novodobé historií kromě jiných znaků určuje také podle výpočetního výkonu, kterým lidstvo disponuje. Kde to ale vlastně začalo? Zaměříme se na zajímavý pohled na technologický vývoj prostřednictvím výpočetního výkonu. V moderní době ho sice tvoří počítače, ale jak si popíšeme, nejedná si o nic nového. Příroda už totiž výkonné stroje staví miliony let z buněčného materiálu.

Náš současný vývoj je tak pouze pokračováním nastoleného trendu, který započal sám už před několika miliardami let.

Výzkum prokázaly, že nervová soustava, která se vyskytuje u všech pokročilejších organismů, pracuje s logickými prvky. Vědci už postupně zkoumají jednotlivé části, napojují je na elektronické přístroje a dokonce je upravují a simulují jejich nastavení a chování.

Aby se jakýkoli organismus dokázal pohybovat v realitě, která je tvořena třemi prostory a časem, potřebuje nutně nejen senzory, které jsou schopné zachytit částice a vlnění z prostředí. Nutná je také nějaká forma zpracování těchto signálů.

Zatím nejdokonalejší nervovou soustavou je mozek, z hlediska výkonu a kapacity pak ten lidský. I když si to možná neuvědomujeme, výpočty jsou v případě mozku neustálé, což samozřejmě platí u všech organismů.

Kdy nám už mozek nestačí ... Pokud se dávný lovec snažil zabít běžící zvíře pomocí luku, musel jeho mozek disponovat již opravdu velkým výkonem. Nastavení luku, úhel zamíření, kdy se bere v úvahu rychlost zvířete, a předvídání jeho plynulého pohybu v prostoru je nutné správně spočítat. Nic není dokonalé hned od začátku, ale díky „učení“ a postupným opakováním lze docílit přesného výsledku.

Samotná střelba se možná zdá automatickou, ale to pouze na první pohled. Ve skutečnosti musí mozek pracovat s daty, která přichází z oka, ucha (úhel náklonu) a dalších senzorů. Musí zpracovat obraz a nastavit správně veškeré svalstvo, které drží a pohybuje lukem. Přesné načasování v rámci výpočtu pohybu objektu v prostoru je také nutné.

Tato ukázka se týká pouze míření na pohybující se objekt, mozek však dokáže zpracovávat mnohem náročnější úlohy. Vědci zatím stále spekulují, jaký výkon mozek má, tento údaj totiž není rozhodně snadné zjistit. Mozek se totiž dokáže přeprogramovávat dle potřeby (nové neuronové vazby, nové logické části) a jednotlivé části jsou úzce specializované. Problém je i v měření, protože mozek není v celé své struktuře určen na stejné výpočty, takže nelze vyčíslit jednoduché a všeříkající číslo, které by ho ohodnotilo.

Náš vývoj dospěl do stádia, kdy nám náš mozek už nestačí; respektive nestihl se dostatečně rychle přizpůsobit potřebám, které jako lidstvo máme. Takže v minulém století přišly na řadu první stroje, které začaly výpočetního éru z jiného materiálu.       (Čtěte na stránkách VTM)


Do školy bez toxických ftalátů? Jde to, když se vyhnete PVC ..... Ve třech z jedenácti analyzovaných částí školních pomůcek a výbavy pro děti na léto prokázaly testy přítomnost ftalátů v množství, které překračuje limit pro hračky a pomůcky pro děti. Hříšníky jsou penály „Transformers - Optimus Prime“, který obsahoval více než 15 % rizikového ftalátu DEHP na hmotnost výrobku na povrchu a další ftaláty ve vnitřním vybavení, a „21st Century“, jehož povrchová fólie obsahovala bohatý koktejl ftalátů. Nevládní organizace chce mimo jiné poukázat na mezeru v evropských předpisech, které děti nechrání před škodlivými ftaláty dostatečně. Školní pomůcky totiž nepatří na seznam předmětů pro péči o děti zcela jednoznačně, a to přesto, že ani v jejich případě nelze vyloučit, že je budou děti vkládat do úst.

Arnika nechala prověřit například penály, gumy, pouzdra na tužky, sandále anebo potápěčské brýle. Test na kadmium, kterému se podrobily další dva výrobky, dopadl dobře.

„O výsledcích testů informujeme Českou obchodní inspekci. Rodiče se při nákupu školních potřeb, hraček a dalších předmětů pro děti mohou problematickým ftalátům vyhnout tak, že prostě nebudou kupovat výrobky z měkčeného PVC. Pokud nejsou dostatečně jasně označeny, měli by alespoň tuto základní informaci obdržet od prodavačů. Další informace včetně databáze nebezpečných výrobků nabízejí internetové stránky Arniky,“ řekl mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Aby se spotřebitelé vyhnuli nebezpečným výrobkům z PVC, doporučuje Arnika řídit se Desaterem pro výběr školních pomůcek bez nebezpečných ftalátů      (Čtěte na stránkách Arnika)


Může se Ebola přenést prostřednictvím potravin ze zasažených zemí? ..... Informace Státního zdravotního ústavu ze dne 26. 8. 2014. Na dotaz veřejnosti, ohledně možnosti přenosu viru EBOLA prostřednictvím potravin ze zemí Afriky SZÚ sděluje, že by sice teoreticky mohla existovat, ale praktická možnost přenosu potravinou na konzumenta v ČR je v dané chvíli krajně nepravděpodobná.

Pro zopakování raději přidává SZÚ informace připravené pro EU (HSC, 8.8.14) ... Riziko přenosu viru na lidi v zasažených oblastech je extrémně malé, pokud tito lidé nepřišli do přímého styku s tělesnými tekutinami živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete. Kontaktem s tělesnými tekutinami se rozumí také nechráněný pohlavní styk s osobou, která onemocnění prodělala, až do sedmi týdnů po jejím vyléčení. Vysoké riziko představuje perkutánní expozice, expozice v důsledku poranění injekční jehlou nebo mukózní expozice krvi kontaminované virem, tělním tekutinám, tkáním nebo laboratorním vzorkům vážně nemocných lidí nebo pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza, nebo nakažených zvířat. K nákaze může dojít i v případě, že porušená kůže nebo mukózní membrány zdravého člověka přijdou do styku s prostředím, jež bylo kontaminováno infekčními tekutinami pacientů nakažených virem Ebola, jako jsou znečištěné oděvy, ložní prádlo nebo použité injekční jehly.

K přenosu viru Ebola nedochází při náhodném kontaktu na veřejných místech s lidmi, kteří nejeví známky nákazy. Virem Ebola se nelze nakazit při manipulaci s penězi, potravinami nebo při plavání v bazénu. Komáři virus Ebola nepřenášejí.

Virus Ebola se usmrtí mýdlem, bělidlem, slunečním světlem nebo sušením. Pokud se oblečení kontaminované tělesnými tekutinami vypere v pračce, virus Ebola se zničí. Na povrchu, který je vystaven slunci nebo prošel sušením, tento virus přežívá pouze krátkou dobu. Pokusy prokázaly, že při nižší teplotě může virus Ebola přežít déle.

Kontaminace povrchu může přispět k přenosu ve zdravotnických zařízeních, ale nehraje významnou roli v rámci komunity, s výjimkou kontaminovaného prostředí okolo nemocného pacienta. To podtrhuje význam řádné hygieny a náležitého odstraňování veškerého infekčního materiálu při péči o pacienty.

Další rizika nákazy pro zdravotnické pracovníky představují náhodné expozice viru, expozice prostřednictvím úzkého kontaktu s pacienty, nedostatečně přísné uplatňování opatření pro kontrolu infekce. Od počátku epidemie se nakazilo více než 140 zdravotnických pracovníků a více než polovina z nich zemřela.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Heroltický památný dub stojí v poli.‭ ‬Neví,‭ ‬že soutěží o strom roku ..... Vysočina‭ – ‬při toulkách krajem uvidíte mnohé pěkné věci.‭ ‬Když se přiblížíte od Jihlavy k Herolticím‭ (‬směrem na Polnou‭)‬,‭ ‬můžete z dálky spatřit v poli dub,‭ ‬který byl přihlášen do soutěže o strom roku.

Dub letní roste osaměle uprostřed polí‭ na‭ křižovatce ‬bývalých‭ cest‭ ‬do‭ ‬Jihlavy,‭ ‬Polné a‭ Havlíčkova‭ ‬Brodu.‭

Osamělý strom ani netuší,‭ ‬že má soutěžit spolu s‭ ‬85‭ ‬dalšími přihlášenými stromy o první místo.‭ ‬A ani ho to nezajímá.‭ ‬Jeho stáří je odhadováno na‭ ‬140‭ ‬let,‭ ‬obvod kmene ve výšce‭ ‬130‭ ‬cm nad zemí je‭ ‬277‭ ‬cm.

Město má v úmyslu zřídit přístupovou cestu ke stromu.‭ ‬Potom se ostrůvek v jeho stínu může stát příjemným výletním místem pro obyvatele Heroltic,‭ ‬Pávova i Jihlavy.‭ ‬Zatím v okolí kmene rostou kopřivy a kokoška pastuší tobolka.‭ ‬Samotný strom potřebuje být ošetřen,‭ ‬přinejmenším zbaven suchých větví.

Jeho výjimečné koruny si zástupci‭ ‬úřadu‭ ‬začali‭ ‬více‭ ‬všímat‭ ‬v‭ ‬loňském‭ ‬roce,‭ ‬kdy‭ ‬probíhala‭ ‬renovace křížku‭ skrytého‭ ‬právě‭ ‬pod‭ ‬větvemi‭ ‬mohutného‭ ‬stromu.‭ ‬Nalezený polámaný křížek byl zrenovován a znovu postaven.‭

„Majestátní dub stojí uprostřed polí,‭ ‬odkud se zdrženlivě rozhlíží po okolí.‭ ‬Kdysi dávno se pod ním zastavovali unavení pocestní,‭ ‬kteří byli vděční za chvíli strávenou ve stínu jeho mohutné koruny.‭ ‬To bylo v dobách,‭ ‬kdy se u dubu sbíhaly polní cesty směřující do města.‭ ‬Pod korunou dubu před dvěma lety nadšení hledači drobných sakrálních památek objevili povalený kříž...‭ ‬Město by chtělo obnovit vycházkovou trasu k dubu i nedaleké hrušni,‭ ‬zároveň by chtělo oba stromy vyhlásit jako památné.‭ ‬Peníze získané hlasováním město použije k ošetření dubu a vytvoření ochranné linie,‭ ‬aby se zamezilo případnému poškození stromu zemědělskou technikou,‭“ ‬uvádí se na stránkách www.stromroku.cz.‭       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


27.8. 2014     Sedmadvacátého srpna 1928 byl v Paříži podepsán Briand-Kelloggův pakt, jímž byla válka prohlášena za nelegální prostředek mezinárodní politiky, vyjma sebeobrany. Původních signatářů bylo patnáct – USA, Austrálie, Kanada, Německo, Indie, Irský svobodný stát, Itálie, Nový Zéland, JAR, Spojené království, Československo, Polsko, Japonsko, Belgie a Francie. Celkem pakt podepsalo 62 států ... Kéž by se tím řídili, zvláště někteří ...


Příklady dobré praxe - motivační systém firmy STKO v Mikulově a okolí ..... Firma STKO zavedla v Mikulově a okolí (11 obcí) tzv. inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. V praxi to znamená, že domácnosti mají nádoby na tříděný sběr přímo u svého domu a jsou motivování k Gnosis9.nettřídění a prevenci. V obci Březí klesla během 2 let (2011-2012) produkce směsného odpadu o 48 %. V Mikulově, kde celý systém byl spuštěn později, již v roce 2013 dosáhli příjmu od Ekokomu ve výši 191 Kč na 1 obyvatele.

Domácnostem je nabízeno několik možností, jak se dobrovolně zapojit do systému. Nejjednodušší variantou je, že si vyžádají domů nádoby o objemu 120 až 240 litrů na tříděný sběr plastů, papíru a bioodpadu. V tomto případě bude pro ně třídění odpadu stejně náročné jako vyhazování směsného odpadu do popelnice. Tím, že více vytřídí, ušetří se na likvidaci směsného komunálního odpadu a získá vyšší příjem za vytříděné suroviny, čímž se pokryjí vyšší náklady na svoz nádob.

Další možnost umožňuje domácnosti získat slevu na poplatku za odpady (místní poplatek na hlavu). Spočívá v tom, že domácnosti obdrží nejen zdarma čipem označené nádoby na plast a papír (v sídlištní zástavbě si mohu občané vyzvednout při platbě odpadu sadu pytlů na papír a plast a k tomu sadu samolepek s čárovým kódem obsahujícím identifikaci jejich stanoviště, nebo se dohodnout a třídit třeba 20 rodin do společných 1100l kontejnerů), ale provedou si i tzv. inventuru stanoviště. To znamená, že vyplní dotazník, kde se zaváží k určitému způsobu chování a potvrdí správnost čipem označené nádoby na směsný odpad. Tato opatření umožňují firmě STKO sledovat produkci odpadů v každé domácnosti a vyhodnocovat, zda se chovají efektivně. Za to domácnost obdrží slevu na místím poplatku.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Senát možná zakáže sběrnám výkup odpadu od občanů ..... Senát možná zakáže sběrnám, aby běžným občanům platily za výkup odpadu nebo jim za něj poskytovaly jiné výhody. Vykupovat by mohly jen od podnikatelů a firem, kterým by směly peníze posílat pouze bezhotovostně. Má to za cíl ztížit krádeže kovů. Toto opatření doporučil vložit senátní hospodářský výbor do novely zákona o odpadech, kterou se bude ve středu zabývat Senát. Novela zejména zakazuje skládkování od roku 2024. K tomuto zákazu výbor žádné doporučení nepřijal.

Pokud by Senát ve středu tento pozměňovací návrh přijal, novela by se vrátila do Sněmovny, kde by o navržené změně rozhodovali poslanci.

Výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka členy výboru upozornil, že omezení výkupu může být problémové kvůli tomu, že občan má právo na odměnu za to, že prodává svůj majetek. Doporučil proto jít spíše cestou bezhotovostních plateb, které může v případě potřeby dohledávat policie. Havelkův názor podpořila i náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová s tím, že předkládaný návrh zákazu je na hraně vlastnických práv.

Zástupkyně Svazu měst a obcí Barbora Tomčalová senátorům řekla, že tento druh krádeží obce a města velmi trápí. Jen loni takto podle ní zmizel majetek za asi půl miliardy korun, a to jen pokud jde o trestné činy se škodou nad 5000 korun. Pokud by se připočítaly i krádeže s nižší škodou nebo nenahlášené krádeže, pak by se podle ní škoda možná vyšplhala až k miliardě korun.

Projednávanou novelu zákona o odpadech připravila původně skupina senátorů, kteří tak chtěli ztížit podmínky pro výkup kradených kovů. Senát ji původně schválil tak, že sběrna by přišla o povolení, pokud by porušila zákaz a vykupovala by od fyzických osob odpady stanovené vyhláškou. Sněmovna pak do zákona přidala ještě zákaz skládkování komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Škodlivost mikrovlnných trub ..... Mike Adams, editor NaturalNews.com, o mikrovlnách říká: „Nárůst široce rozšířeného nedostatku živin v západním světě koreluje téměř dokonale se zavedením mikrovlnné trouby. Není to žádná náhoda. Mikrovlnky ohřívají potraviny prostřednictvím procesu vytváření molekulárního tření, ale toto molekulární tření rychle ničí jemné molekuly vitaminů a fytoživin (rostlinných léčiv) přirozeně se vyskytujících v potravinách. Jedna studie ukázala, že mikrovlnami ozářená zelenina měla zničených až 97 % nutričního obsahu (vitaminy a další rostlinné živiny, které brání vzniku nemocí, posilují imunitní funkce a zlepšují zdraví).“ „Jinými slovy, pojídání syrové brokolice poskytuje přírodní protirakovinnou medicínu, která je extrémně účinná v zastavování růstu rakovinových nádorů. Ale mikrovlnné ozáření brokolice protirakovinné živiny ničí a činí potravu „mrtvou“ a nutričně prázdnou. Existují dokonce určité důkazy, že ozařování ničí přirozenou harmonii molekul vody, což vytváří energetický vzorec chaosu ve vodě nacházející se ve všech potravinách. V podstatě běžný výraz „ozařování“ je velmi příhodný: používání mikrovlnky je jako házet na své jídlo atomovku a pak jíst spad. (Nicméně z pojídání mikrovlnami ozářeného jídla radiaci neobdržíte. Ale nedostanete ani příliš živin).“

Vynález mikrovlnné trouby a její masové přijetí populací se překrývá s nástupem obezity v rozvinutých zemích světa. Nejen, že mikrovlnka učinila pohodlnějším jíst více obezitu podporujících jídel, ale také ničila většinu nutričního obsahu těchto jídel, takže někteří spotřebitelé byli v trvalém stavu podvýživy a přejídání se. Jinými slovy, lidé jí příliš mnoho kalorií, ale ne dostatek skutečných živin. Na této skutečnosti se podílí i mikrovlnné trouby. Výsledkem je samozřejmě to, co vidíme dnes: epidemický výskyt cukrovky, rakoviny, srdečních nemocí, deprese, selhávání ledvin, nemoci jater, ...

Tyto nemoci jsou všechny způsobeny kombinací podvýživy a expozice toxickým chemikáliím (plus dalším faktorům, jako emocionální trauma, nedostatek pohybu atd.). Mikrovlny činí podvýživu prakticky automatickou, a nechat se vystavit toxickým chemikáliím je snadné, zkrátka stačí jíst zpracované potraviny (které jsou univerzálně vyráběny s přídavkem toxických chemikálií, které jsou vydávány za konzervanty, barviva, posilovače chuti atd.).        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


První kosmický prach z mezihvězdného prostoru ..... Přinejmenším velmi pravděpodobný. NASA pochytala a s vydatnou pomocí občanské vědy také odhalila pár zrnek prachu, která nejspíš pocházejí z oblastí mimo naši Sluneční soustavu!

Už nějaký čas víme, že k nám do Sluneční soustavy proudí částice mezihvězdného prachu. Není to ale žádná prachová bouře. Spíše jenom tu a tam zrnko. Zatím jsme o nich věděli jenom to, co nám prozradily analýzy záření, které prošlo mezihvězdnými mračny. Jinými slovy, docela dost málo. Teď se to ale změnilo, díky doslova heroickému úsilí velkého týmu badatelů a také početné skupině rekreačních vědců z globální sítě, kteří věnovali svůj drahocenný čas hledání přízračně malých zrnek prachu z hvězd.

Andrew Westphal z Kalifornské univerzity v Berkeley a jeho 64 kolegů po osm let pečlivě analyzovali vzorky, které na Zemi dopravila úspěšná kosmická sonda NASA jménem Stardust. Soustředili se hlavně na mikroskopické stopy po dopadu částic prachu na komponentech sběrného zařízení Stardustu, které bylo vyrobeno z extrémně lehkého materiálu aerogelu. Podle Westphala to bylo tak trochu jako řešení legendární hádanky se slepicí a vejcem. Vědci totiž nikdy předtím částice mezihvězdného prachu neviděli. A pak je poněkud komplikované odlišit vzácný mezihvězdný prach od mnohem běžnějšího prachu meziplanetárního.

Badatelé mohli vycházet hlavně ze své představy o trajektorii částic mezihvězdného prachu při jejich průletu heliosférou, tedy oblastí, kterou svým působením ovlivňuje sluneční vítr. Takže hledali prachové částice, které přilétají z určitého směru. Podle Westphala je to jako když se automobil prodírá sněhovou bouří. Vločky se srážejí spíš s čelním sklem, nežli s bočními. Když hledáme mezihvězdný prach, měli bychom ho očekávat hlavně ve směru pohybu Sluneční soustavy, při jejím obíhání kolem centra Mléčné dráhy.

V aerogelu sběrného zařízení sondy Stardust se našla celkem tři větší zrnka prachu, o velikosti kolem dvou mikronů a ve hliníkových fóliích ještě čtyři další, o velikosti pár desetin mikrometru. Celkem tedy sedm zrnek, která jsou kandidáty na mezihvězdný materiál. Vědci prý zatím analyzovali jenom polovinu sběrných ploch sondy Stardust, ale Westphal neočekává, že by celkem našli výrazně víc než dvanáct zrnek mezihvězdného prachu. Osm let čekání už ale asi bylo příliš, a tak teď Westphal a spol. publikovali jeden vítězoslavný článek ve Science a dvanáct další v časopisu Meteoritics & Planetary Science.       (Čtěte na stránkách OSEL)


V Rusku zavřeli další McDonald's. Není to odveta za sankce, tvrdí Kreml ..... Ruský úřad na ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor nařídil dočasně uzavřít další z restaurací amerického řetězce McDonald's, tentokrát v Jekatěrinburgu. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Je to v Rusku již pátá pobočka, ve které byl provoz zastaven.

Rospotrebnadzor tvrdí, že v provozovnách zjistil porušování hygienických předpisů. Úřad nyní v restauracích McDonald's provádí rozsáhlé kontroly. V této souvislosti se už dříve objevilo podezření, že jde o odvetu za sankce, které na Rusko za jeho postup v ukrajinské krizi uvalil Západ. Kreml i Rospotrebnadzor ale takové úvahy odmítají.       (Čtěte na stránkách Agris)


Kolaps mayské civilizace se nekonal ..... Mezi rokem 800 a 1000 n.l. měla ve Střední Americe zkolabovat populace starých Mayů. Antropologové však tvrdí, že k ničemu takovému nedošlo.

Civilizace Mayů prodělala úžasný vzestup a následně i střemhlavý pád. Tak líčí její osudy většina vědeckých monografií, populárně vědeckých knih i učebnic historie. Elizabeth Votruba však tvrdí: „Kolaps mayské civilizace se neodehrál tak, jak se to ve svém přehnaném líčení snaží vnutit veřejnosti hrstka obzvláště vychloubačných učenců.“ Mladá americká antropoložka, jejíž příjmení nezapře české předky, nabízí ve studii v časopise AnthroJournal pro „zánik“ mayské civilizace podstatně poklidnější scénář.

Tři příčiny kolapsu ... Obvykle vědci přičítají kolaps mayské civilizace jedné ze tří příčin. Nejčastěji se hovoří o ekologické katastrofě. Mayové svým zemědělstvím a dalšími aktivitami vyčerpali přírodní zdroje a krajina je pak už neuživila. Druhé vysvětlení objasňuje mayský kolaps občanskými válkami, povstáními i válečnými konflikty mezi jednotlivými státy. Všichni bojovali proti všem, umíraly zástupy bojovníků a krev válečných zajatců se řinula po obětních oltářích.

Třetí vysvětlení kalkuluje s náhlou a drastickou změnou klimatu. Nejčastěji se přičítá kolaps Mayů velkému a dlouhodobému suchu. Někdy vědci kombinují více příčin. Sucho mohlo například zapříčinit neúrodu a hlad. Davy pak povstaly proti svým králům a ti ve snaze obstarat dostatek potravy pro všechny zahájili dobyvačné války.       (Čtěte na stránkách VTM)


Solární články ve spreji ..... Tým odborníků z univerzity v britském Sheffieldu vyvinul novou metodu výroby solárních článků na bázi perovskitu, která by mohla mít velmi pozitivní vliv na snížení ceny článků a jimi vyráběné solární energie. Spočívá ve sprejování speciálního roztoku do velmi tenké vrstvy na příslušné plochy.

Stávající technologie solárních článků (a tedy i fotovoltaických panelů) je většinou založena na křemíku a na jeho drahém napařování na různé povrchy ve vakuu. Křemíkové solární články však mají své výkonnostní, technologické i ekologické limity. Výzkumníci se proto poohlížejí po jiných materiálech, které budou vhodnější a levnější. Jedním ze zajímavých kandidátů v této oblasti je i perovskit, což je zároveň minerál vyskytující se v přírodě. Chemicky vzato jde o smíšený oxid titaničito-vápenatý v krystalické formě. Perovskit zná lidstvo už zhruba 170 let, ale teprve v poslední době se daří technologicky využívat jeho elektronických a optických vlastností.

Experti z Sheffieldské univerzity původně používali metodu sprejování k výrobě solárních článků na bázi organických (plastových či polymerních) polovodičů. Materiálový přechod k perovskitu (resp. k jeho organokovovému halidu) však bude znamenat velký skok ohledně poměru ceny k výkonu, což je rozhodující faktor u jakéhokoliv výrobku. Použití perovskitu solární články totiž výrazně zlevňuje – mohou být výrazně tenčí než třeba křemíkové, a to při srovnatelné účinnosti konverze sluneční energie na elektrickou, konkrétně kolem 19% i více. V dohledu jsou dokonce již (nesprejované) perovskitové články s účinností 25 %. Oproti tomu účinnost tenkovrstvých organických solárních článků dnes končí někde u 10%.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Rusko hodlá vyčistit vesmír od kosmického odpadu ..... Ruská kosmická agentura Roskosmos informovala, že hodlá v několika příštích letech postavit systém, který bude likvidovat kosmický odpad a chránit Zemi před nebezpečnými kometami a asteroidy.

Cílem ruských vědců je navrhnout systém tak, aby nesložil k rozbíjení vesmírných těles, ale k jejich odklánění mimo oběžnou dráhu naší planety. Asteroid rozbitý na několik částí by na oběžné dráze totiž způsobil tak jako tak paseku.

Na zemský povrch by místo jednoho velkého tělesa, dopadlo několik menších. Zatím ale není jasné, jak bude systém na odklánění vesmírných těles fungovat. Uvažuje se například o kosmických tahačích s iontovým motorem. Ten by kromě komet mohl uklízet i vesmírný odpad, který je na oběžné dráze čím dál větším problémem. Projekt má stát 23 milionů rublů s jeho dokončením se předběžně počítá v roce 2025.        (Zdroj: 21@století)


Transylvánsky bermudský trojuholník ..... Na severozápade Rumunska v blízkosti mesta Kluž sa rozprestiera les, ktorý sa volá Hoia Baciu. Známy je však aj pod názvom - transylvánsky bermudský trojuholník, ktorý mu dali miestni obyvatelia kvôli tomu, že sa tu strácajú ľudia, zjavujú sa tu duchovia, ale aj neidentifikovateľné lietajúce objekty. Hoia Baciu je najznámejším miestom v Rumunsku, kde sa vyskytujú nevysvetliteľné paranormálne javy. Prečo ide z lesa taký strach?

Les Hoia Baciu sa stal známym vo svete vďaka fotografiám vojenského technika Emila Barneu zo dňa 18. augusta 1968. Vtedy aj so svojimi priateľmi trávil čas na okraji tohto lesa, keď všetci prítomní zbadali šikmo letiaci neznámy stroj, ktorý sa pohyboval pomalou rýchlosťou. Tri fotografie z tohto dňa potom obleteli celý svet, a rumunský les sa stal svetoznámym. Obyvatelia obcí, ktoré sa nachádzajú pri Hoia Bacia však už predtým vedeli, že les má veľmi podivnú povesť, a legendy o ňom sa rozprávali dokonca ešte v staroveku. Miestne kroniky hovoria o tom, že v lese sa už stratilo veľa ľudí, ktorých už nikto nikdy nevidel alebo tí, ktorí sa z neho vrátili, akoby prišli z inej časovej dimenzie.

Miestni obyvatelia sa preto lesu Hoia Bacia radšej zďaleka vyhýbajú. Známy tu je príbeh päťročného dievčatka, ktoré sa v lese stratilo niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Hneď ako sa rozbehlo jeho hľadanie, dievča vyšlo z lesa, no už nevyzeralo ako päťročné, ale podľa výpovedí ľudí malo najmenej o päť rokov viac, čo skonštatoval aj miestny lekár, ktorý dievča prehliadal. V tom istom roku, kedy sa stratilo malé dievčatko, do lesa vstúpila aj ďalšia žena, ktorá z lesa vyšla s čiastočnou stratou pamäte, no pri sebe mala mincu, ktorú archeológovia datovali do 15. storočia. Množstvo ďalších ľudí, ktorí vstúpili hlbšie do lesa, však už také šťastie nemali, a nikdy sa už z neho nevrátili.       (Čtěte na stránkách Magazín.sk)


Nová vlna podvodných e-mailů rozeslána 25.8.2014 ..... Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. EK přijímá desítky tisíc dotazů týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě neexistujících pohledávek. Podvodníci stále vymýšlejí a pozměňují falešné e-maily. Poslední varování před další vlnou je z posledních dnů.

E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty. Podrobnější informace naleznete v tiskových zprávách.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


26.8. 2014     Šestadvacátého srpna 1278 Rudolf I. Habsburský zvítězil v bitvě na Moravském poli nad českým králem Přemyslem Otakarem II., jenž v bitvě přišel o život. Blíže viz Jára Cimrman - Naše slavné prohry ...


Závislost na Facebooku? ..... Vzpomenete si na den, kdy jste se nepřihlásili na Facebook? Otvíráte si ho i v zaměstnání? Nejste ve své kůži, když nemůžete chatovat, komentovat fotky, sledovat příspěvky? Podle vědců je používání Facebooku aktivitou, která mění naše návyky a může způsobovat závislost. Lidé, kteří na něm tráví spoustu času, mohou vnímat skutečný život jako méně hodnotný a trpět nedobrým pocitem, nespokojeností.

Víc než polovina každodenních uživatelů Facebooku kontroluje nové příspěvky v momentě, jak zapne svůj počítač. Podle odhadů patří pětaosmdesát procent jeho uživatelů mezi denní návštěvníky této služby. Jak vyplývá z nedávné studie, 22 % oslovených respondentů přiznalo, že by bez Facebooku vydrželo maximálně týden, bezmála čtyřicet procent si neumí svůj život bez možnosti vstoupit na sociální síť vůbec představit.        (Zdroj: Doplněk)


Přípravy na marsovské setkání s kometou Siding Spring ..... Podzim se zvolna blíží, a s ním i přípravy pozemních týmů na průlet komety Siding Spring kolem našeho druhého nejbližšího planetárního souseda. Jelikož už uběhlo několik měsíců od mediálního běsnění (nejdříve se totiž předpokládalo, že dojde ke srážce obou těles), pojďme si jen ve stručnosti připomenout, co nás čeká.

Kometa C/ 2013 A1 byla objevena v lednu 2013 na australské observatoři Siding Spring. První dva měsíce to vypadalo jako splněný sen nejen všech astronomů, planetologů, ale určitě i fanoušku vědeckofantastické literatury. Kometa se 19. října 2014 srazí s planetou Mars! Přesnější propočty a pozorování od loňského dubna však tuto možnost vyvrátily. Ale i tak to neznamená, že bychom se neměli na co těšit. Rozhodně půjde o velkolepé představení – a my máme díky dlouhodobému výzkumu rudé planety předplaceny lístky do první řady. Kometa dosáhne perihelia 1,399 AU od Slunce pravě uvnitř oběžné dráhy Marsu 25. října letošního roku.

NASA uvolnila v červnu předběžnou studii, které se účastnili i odborníci z Jet Propulsion Laboratory pod vedením Richarda Zurka, zabývající se potenciálními problémy způsobenými blízkým průletem jádra kolem planety Mars. Podle předběžných modelací by úhrnný počet částic v atmosféře planety v době přiblížení měl být ekvivalentní běžnému meteorickému pozadí v rozmezí 3 – 5 let. Marsovská atmosféra (byť ve srovnání s pozemskou velmi řídká) je schopna zabránit větším kolizím na povrchu, což je dobrá zpráva pro oba aktivní rovery.

Potenciální riziko můžou znamenat částice pohybující se rychlostmi až 56 km/s pro sondy na oběžných drahách. Běžné kosmické smetí na oběžné dráze Země dosahuje pouhých 7 km/s, čili jen jedné sedminy relativní rychlosti kometárních úlomků. Jelikož energie srážky narůstá se čtvercem rychlosti, mají kometární částice při vzájemném impaktu 64x větší účinek než ty na pozemských drahách. Průnik úlomků do atmosféry při tak velkých rychlostech vyvolává rovněž elektromagnetické poruchy způsobené vznikem krátkodobých plasmatických anomálií, které můžou ohrozit palubní přístroje sond. Přítomnost ionizovaného plynu při kontaktu materiálu s atmosférou planety však údajně nepředstavuje žádné větší nebezpečí. Největší přiblížení komety k Marsu se očekává 19. října 2014 v 18:29 světového času a to na vzdálenost 135 200 ± 4500 km.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Budoucnost bez uhlí požadovaly tisíce lidí ..... Osm kilometrů měřil lidský řetěz, který včera vznikl na hranicích Německa a Polska. Sedm a půl tisíce lidí včetně 250 Čechů tímto způsobem řeklo: „Chceme budoucnost bez uhlí!“ Po rozpojení řetězu následoval koncert: akci svým vystoupením podpořili britští Asian Dub Foundation, nechyběla ani česká kapela ISUA.

Účastníci lidského řetězu propojili dvě ohrožené obce napříč státní hranicí - řetěz vedl mezi kostelem v německé obci Kerkwitz a školou v polské Grabici . Aby byl řetěz skutečně celistvý, neváhali vstoupit ani do hraniční řeky Nisy.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Komise Akademie věd ostře kritizuje senátní zákon o Šumavě ..... Znění senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava je právně nedomyšlené a spíše vychází vstříc některým politikům s vazbami na místní podnikatelské skupiny. Uvedla to Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR ve svém stanovisku ke zmiňované legislativní předloze. Návrh podle komise například zcela pomíjí standardy středoevropských národních parků a chybí i jasné vyjádření základního cíle národního parku, jímž je ochrana vzácné přírody. Komise proto doporučuje Sněmovně, která o návrhu bude jednat v září, aby se jím vůbec nezabývala.

Poslanci by měli podle komise počkat na vládní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která bude komplexně řešit problémy ve všech národních parcích. Senátní návrh normy už 30. července odmítla vláda. Podporu má naopak u Plzeňského a Jihočeského kraje a zástupců většiny šumavských obcí, kteří prosazují myšlenku speciálního zákona pro Šumavu.

"Text obsahuje mnoho nejasných, dále nedefinovaných termínů. Tyto nevhodně použité a nedefinované termíny by byly pouze spouštěčem budoucích sporů a konfliktů," píše se ve stanovisku podepsaném předsedou komise, molekulárním epidemiologem a genetikem Radimem Šrámem.

Návrh zákona vůbec podle akademické komise neřeší bující problematickou zástavbu v národním parku. "Bez nadsázky můžeme konstatovat, že by se schválením návrhu současný stav zhoršil. Příslušná ustanovení umožňují výstavbu v národním parku na 65 procent jeho rozlohy," uvedli vědci.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Podle vědců trpí depresemi nejčastěji kreativní lidé ..... Vědci zabývající se výzkumem mozku prohlašují, že nejčastěji trpí depresemi kreativní lidé, umělci, jako jsou herci, zpěváci, spisovatelé, výtvarníci a jiní.

„Umělci jsou často lidé, kteří jsou citlivější, cítí silněji emoce. To z nich může udělat skvělé spisovatele, básníky a muzikanty, ale zároveň jim to může přinést úzkost, depresi, trápení a poruchy nálady," prohlásil Michel Reynaud z psychiatrického oddělení pařížské nemocnice Paula Brousse.

Podle Vikrama Patela, ředitele Střediska pro globální duševní zdraví, se zdá, že mezi tvůrčím talentem a psychickými zdravotními problémy existuje pojítko: „Nejpravděpodobnější je, že je to příčinná souvislost fungující oběma směry. Že tedy mozkové závity odpovědné za kreativitu se také zdají být spojené s duševní nemocí. Být kreativní tak člověka vystavuje prostředí, které může zvyšovat riziko duševní choroby.“

Alkohol a drogy můžou být spouštěcím prvkem ... Nedávno svět obletěla zpráva o smrti známého hollywoodského herce Robina Williamse, který spáchal sebevraždu právě proto, že dlouhodobě trpěl depresemi. Jeho problémy byly také spojené s alkoholem a drogami, což byla bitva, o níž Williams často a otevřeně hovořil.

„Třetina až polovina závislých má deprese,“ řekl Reynaud. „Lidé objevující se před zraky veřejnosti mohou sáhnout po drogách nebo alkoholu, aby shodili zábrany a posílili tvůrčí schopnosti, a postupně se z toho stane závislost.“ I z českého prostředí je spousta umělců, kteří trpěli depresemi a spáchali sebevraždu. Většina z nich měla také problémy s alkoholem. Mezi nimi byli Iveta Bartošová, Petr Muk, Karel Svoboda a jiní.

Za nešťastné osudy mohou média ... Být umělcem/celebritou podle odborníků také obírá dotyčného člověka o soukromí, což může vést k izolaci, nedůvěře vůči okolí či rozpolcení osobnosti mezi ním a soukromou osobou. Svůj podíl na umělcových duševních stavech můžou mít i některá média, která namísto aby podávala informace o tom, co daný umělec dobrého vytvořil, tak dopodrobna rozebírají jeho osobní život (neštěstí, osobní selhání, zobrazovaní intimních partií na dovolené atd.)       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Lidé a příroda ..... Jedna z věcí, kterou budete muset neprodleně vyřešit, je váš vztah k přírodě, neboť je katastrofální. Nijak s vámi nehne její volání o pomoc, její nářky a křik z utrpení? Nijak se vás nedotýká její nepřátelství vůči vám? Je to vaše matka. Ona vám dává život a vše, co chcete, i co potřebujete. Co budete dělat, až ji zničíte? Zatím má s vámi trpělivost, jak ale myslíte že dlouho? Až vylovíte poslední rybu, spálíte poslední kus pralesa, potřísníte poslední kus čisté půdy – co myslíte, že bude následovat? Jen suchá, vyprahlá poušť, v níž budete na věky žít. Bez radosti, bez jejího dotyku, bez osvěžujícího vánku, bez chladivé vody. Ale to bude pozdě. Chcete to tak nechat?

Co má ještě dělat, aby molha žít? Byla znásilněna, vykořistěna a zneuctěna. Bojí se vás. Brání se vám, jak může – zuby, drápy, pařáty, žihadly – vším, co má, avšak jaký účinek to má proti vašim strojům smrti? Zastaví její zoufalá obrana smrtelný pochod vašich zbraní? Jak smutné, že jste vyhlásili válku tomu, kdo vás odkojil.

Možná si říkáte: Příroda tu bude vždycky. Nebo: Bude bojovat o své přežití. Ale ona nebojuje. Není jako vy. Jednoho dne zemře vysílením. Není bojovník, ale živitel a ochránce. Její lesy a vody po vás uklízí. Avšak když znečistíte to, co udržuje čistotu, co zůstane čisté? Kdo vám poskytne ochranu? Když chrlíte denně tisíce tun jedovatých látek do půdy a do vzduchu – kam se dostanete? Je to jasná cesta ke konci vašich dějin.      (Čtěte na stránkách Gnosos9)


Z virtuální reality vám asi bude špatně ..... Příchod virtuální reality s sebou přinese i nečekané problémy. Může způsobit podobné potíže jako třeba mořská nemoc.

Skutečná virtuální realita, kterou by člověk nedokázal poznat od skutečnosti, je stále daleko. Ještě letos by se ale mělo začít prodávat zařízení Oculus Rift. Brýle, se kterými se už o virtuální realitě můžeme začít bavit.

Oculus Rift je obří displej se speciálními čočkami a řadou pohybových senzorů, který je zaměřen na oklamání našich očí. Pro kompletní simulaci je sice potřeba oklamat i další části smyslů, ale zrak patří mezi nejdůležitější, podle kterých mozek vyhodnocuje aktuální stav. V kombinaci s prostorovými sluchátky lze už dnes velmi slušně simulovat i okolní zvuk.

Starý bezpečnostní systém mozku ... Lidský mozek je velmi pokročilý biologický stroj, který musí přežít v náročném světě kolem nás. I když je ale dnes život výrazně jiný než v minulosti, základní funkce mozku zůstávají stejné a nejsou ani během dlouhého vývoje nijak zvlášť potlačené.

Doporučujeme k přečtení: Lidské tělo je zastaralý hardware bez záruky

Mozek se stará o zpracování všech signálů, které poskytují smysly našeho těla. Nejvíce spoléhá na oči, což lze pozorovat například u iluze s gumovou rukou. I když nedostává žádné signály, je přesvědčen, že vidí vlastní ruku a posílá podobná data, jako kdyby se o vlastní ruku jednalo. Podívejte se na video.

Trochu jiný případ ale nastává, pokud signály nesouhlasí. Nejznámějším případem je mořská nemoc, nevolnost v dopravním prostředku a podobně. Nemoc z pohybu neboli kinetóza je poměrně častá, především u mladších lidí.

Při mořské nemoci se projevuje především nesoulad signálů z očí (nic se nehýbe, vše je správně) a vnitřního (neustálé naklánění, pohyb v prostoru, zrychlení). Mozek vyhodnocuje, že něco není v pořádku, může jít o typické příznaky otravy, a nakonec tak může spustit zvracení.

Kinetóza se často projeví při pohledu na statický objekt v případech, když je například auto v nerovnoměrném pohybu (zpomalování, zrychlování, zatáčení). Oči v takovém případě vidí příliš nepohyblivý obraz knížky, telefonu nebo tabletu, jenže mozek z vnitřního ucha dostává naprosto jiné signály. Problém se dá často vyřešit pohledem z okna, podobně jako na lodi je doporučováno kolmé sledování hladiny s očima namířenýma přímo do moře.

Nesouhra signálů je mozkem vnímána jako nebezpečí. Nejedná se o standardní chování, něco je špatně. Skutečně to připomíná halucinace a závratě z otravy a vyprázdnění žaludku se zbavením se případné „podivné látky“ je snadné řešení celé situace.       (Čtěte na stránkách VTM)


Kolik jídla si koupíte z výplaty? Nečekané srovnání krajů ..... Porovnali jsme průměrné mzdy a ceny patnácti vybraných potravin. Překvapivě na tom není nejhůře Moravskoslezský ani Ústecký kraj. Možná byste čekali, že nejméně potravin si z výplaty koupí lidé z Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje. Online deník Aktuálně.cz ale spočítal, že nejhůře jsou na tom obyvatelé Karlovarského kraje, následuje Kraj Vysočina.

Porovnali jsme průměrné mzdy a ceny patnácti vybraných potravin v jednotlivých krajích - tedy skutečnou kupní sílu ve čtrnácti regionech České republiky.

Nejlépe z porovnání vyšla podle očekávání Praha. K výrazně vyšší kupní síle jí pomáhají hlavně nadprůměrné mzdy, zatímco ceny potravin se od zbytku republiky nijak zásadně neodlišují nebo jsou i vyšší.

Nejslabší je Karlovarský kraj ... Ve srovnání s ostatními kraji si domácnosti v Karlovarském kraji pořídí z výplaty například nejméně mléka. Kdyby za něj průměrný obyvatel utratil celou svoji výplatu, koupí si 1070 litrů polotučného mléka. Například ve Středočeském kraji to je 1341 litrů a v Praze dokonce 1717 litrů. Celorepublikový průměr činí 1293 litrů, tedy o pětinu více než na severozápadě Čech.       (Čtěte na stránkách Agris)


Vlci jsou demokraté, psi jsou autoritářští ..... Vlci hledají společná řešení a vzájemně si pomáhají, zatímco psi buď pouze přikazují, nebo se podřizují. Na každoroční konferenci Americké etologické společnosti to uvedly Friederike Range a Zsófia Virányi z rakouského Centra pro výzkum vlků.

Obě vědkyně provedly sérii testů s osmi skupinami psů a vlků. K dominantnímu samci (psa i vlka) přiřadily vždy nějaké podřízené zvíře a postavily před ně misku s jídlem. Psí alfa samec jedl vždycky sám a podřízeného psa k sobě nepustil, zatímco dominantní vlk se o jídlo s druhem vždycky podělil. Podřízení psi si ani netroufali přiblížit se k misce.

V dalším experimentu se vědkyně zaměřily na to, jak budou psi a vlci hledat schované dobroty. Vlci vždy hledali konsensus, dokud nedospěli k jednotnému názoru, na jakou stranu se mají vydat. Naproti tomu u psů přijal rozhodnutí dominantní samec, který agresivně reagoval na jakýkoli nesouhlas podřízených psů.

F. Range a Z. Virányi dále uvedly, že vztah člověka a psa je čistě hierarchický. Věta, že pes je nejlepší přítel člověka, podle nich neodpovídá skutečnosti. „Lidé si při ochočování psů vybírali submisivní a závislé jedince. Nejde o spolupráci, ale o společné bezkonfliktní soužití. My přikazujeme a oni se podřizují,“ uvedla F. Range.        (Zdroj: ProcProto)


Konspirace, otisk palce a šmírující jablko ..... Když Apple uvedl na trh iPhone 5S, svět vyznavačů konspiračních teorií se zatetelil radostným vzrušením. Přístroj totiž obsahuje Touch ID, což není nic menšího než čtečka otisků prstů, která nahrazuje obvyklé heslo. Takže všechno bylo rázem jasné: jablečný IT moloch usilující ovládnout soukromí uživatelů udělal další krok ke světovládě. Pomocí 5S získá obrovskou databázi otisků prstů a bude mít miliony majitelů svých přístrojů doslova pod palcem. Ale ani kriminálka přece nemůže shromažďovat daktyloskopické stopy lidí, kteří nic neprovedli - a lidé z Apple smí? O co jim přitom jde? Předávají údaje americkým tajným službám? Nebo dokonce malým zeleným lidičkám ze Síria?

Než se pokusíme odpovědět, neuškodí se o Touch ID dovědět něco víc, protože už samotný princip činnosti některé odpovědi naznačuje.

Touch ID - na rozdíl od mnoha dosavadních snímačů otisků - nepracuje na optickém principu, ale na principu měření elektrické vodivosti vybraných úseků kůže. Je to technicky jednodušší a mechanicky odolnější, což se u mobilního telefonu hodí. Jaksi mimochodem to také uvrhá do časové tísně případného narušitele, který by se chtěl do přístroje dostat pomocí vašeho palce a neobtěžovat se přitom se zbytkem vaší maličkosti (ano, i to se u technologií daktyloskopické identifikace občas bohužel stává...)

Z elektrického (přesněji řečeno kapacitního) čtení otisku také vyplývá způsob jeho uložení. Zjednodušeně řečeno: program podle daného algorytmu vybere stanovené charakteristické body na povrchu prstu a údaje o nich dá do paměti. Nejde tedy o daktyloskopický otisk v pravém smyslu slova. Apple navíc tvrdí, že informace je v přístroji zašifrovaná a nikam se dál nepřenáší. Čemuž my, co po nás jdou a s ještírky z Aldabaranu jsme jedna ruka, samozřejmě nevěříme, ale...

Z hlediska ochrany soukromí jsou důležité především dvě věci. Za prvé: je na vůli uživatele, zda se rozhodne pro klasické heslo nebo pro otisk prstu - a kdykoliv to může změnit. Bylo by ostatně hloupé uříznout si palec na cirkulárce a ještě ke všemu kvůli tomu muset zahodit nelevný přístroj. A za druhé: zatímco v kriminalistické databázi, nebo v dnes už běžných biometrických pasech je daktyloskopický záznam přiřazen k dalším osobním údajům, v iPhone nikoliv (aspoň pokud jste si je tam z ne moc pochopitelných důvodů nezanesli). Pro sledování soukromí tedy není žádný rozdíl mezi smartphonem chráněným heslem a otiskem prstu. Každopádně je riziko mnohem menší, než to, kterému se vystavují majitelé biometrických pasů a mnoha dalších elektronických průkazek - zvlášť pokud jsou vybaveny možností dálkového čtení, RFID a podobnými technologiemi. O uživatelích notebooků chráněných daktyloskopickými skenery ani nemluvě.

Správný vyznavač konspiračních teorií ovšem má odpověď i na tohle: "Pane vy jste také jedna z těch ovcí, co věří oficiálním médiím! Copak nevíte, jaké možnosti mají? Stačí si vzpomenout, co všechno našli v tom létajícím talíři u Roswellu..       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


25.8. 2014     Dnes je poslední prázdninové Novoluní - Měsíček se nám schová v 16:12 LČ.


Čtvercová stavba z počátků Vyšehradu se možná inspirovala Byzancí ..... V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

V letošním roce pokračoval systematický výzkum Archeologického ústavu v Praze, který se již několik desetiletí věnuje pražskému Vyšehradu. Výzkum se znovu soustředil na prostor baziliky sv. Vavřince v jižní části Vyšehradu, která byla prozkoumána v minulých desetiletích. Pozornost archeologů se upřela především k předchůdci baziliky, jehož pozůstatky byly poprvé zkoumány již ve 30. letech 20. století, ale jen částečně a bez možnosti jasnější interpretace. Díky pokračujícímu projektu výzkumu vyšehradských památek měli archeologové možnost provést v roce 2011 revizní výzkum, na jehož základě byl zpracován výzkumný projekt letošní kampaně. V letošním roce se potvrdila existence starší stavby, zachované jen v základech, která je rozměrově srovnatelná s biskupskou rotundou sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě. Stavba byla vystavěna na v tehdejších Čechách neobvyklém půdorysu čtverce se třemi apsidami (tzv. trikoncha) a na základě terénního výzkumu ji můžeme datovat do období 2. poloviny 10. století až do 1. poloviny 11. století. Stavební předlohy mohou pocházet dokonce až z byzantského prostředí.

Celkové vyhodnocení původní podoby stavební struktury je však otázkou navazujícího dlouhodobého zpracování dat z terénního výzkumu. Archeologický nález je vyvrcholením několikaletého úsilí pracovníků Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Na jeho realizaci se finančně podíleli Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.       (Zdroj: Science WORLD)


Pochod po Betonové hranici ..... Jako připomínka 76. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 je připraven druhý ročník turistického pochodu „Po Betonové hranici“. Trasy pochodu využijí rekonstruovanou a prodlouženou naučnou stezku Betonová hranice, jejíž začátek i konec leží v obci Mladkov.

V rámci pochodu budou otevřena pevnostní muzea ležící na jeho trase: Muzeum vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda a připraven doplňkový program a speciální pamětní a upomínkové materiály.

Pro ty, kteří se v sobotu 27. září do Mladkova dopraví vlaky či autobusy, je začátek pochodu situován na zastávku ČD v Mladkově a to v časovém rozmezí 8.00 až 10.00 hodin.

Pro automobilisty, kteří se dopraví do místa konání vozidly a nemusí se tedy řídit jízdními řády hromadné dopravy, jsou připravena tato nástupní místa na trasu pochodu:

Suchý vrch – Kramářova chata. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na parkovišti odstaví své vozidlo a po červené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3 km, asi 35-40 minut), kde se na trasu pochodu mohou napojit.

Těchonín – lokalita u Lesovny. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na odstavné ploše u Lesovny zaparkují své vozidlo a po zelené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3,5 km, asi 45-60 minut).       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Prevence nádorů zeleným čajem? ..... Výsledky pokusů svědčí o významu zeleného čaje v prevenci změn vedoucích k nádorovému bujení. V ovoci, zelenině a dalších plodinách se vyskytují kromě vitaminů a minerálních látek bioaktivní látky nazývané fytochemikálie. Závěry o jejich působení na člověka jsou různorodé, ale převažují údaje o preventivním působení těchto látek na vznik a rozvoj nádorového bujení a dalších onemocnění.

Mezi fytochemikálie patří i epigalokatechin galat ze zeleného čaje, jehož účinky byly studovány na Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK v Praze.

Epigalokatechin galat (epigallocatechin-3-gallate, ve zkratce EGCG) je obsažen v zeleném čaji, který se připravuje z lístků rostliny Camellia sinensis a jejích odrůd. EGCG patří mezi flavonoidy, organické látky vznikající v tělě rostlin, které mají antioxidační účinky. Jsou schopny zamezit vzniku a působení reaktivních molekul, které by poškozovaly naše buňky.

Ve všech testech prováděných na Ústavu obecné biologie a genetiky na 3. lékařské fakultě UK způsobila přítomnost EGCG ze zeleného čaje významný pokles počtu mutací, které byly vyvolané karcinogenními látkami. Výsledky těchto pokusů na bakteriích a živých experimentálních zvířatech svědčí o významu zeleného čaje v prevenci změn vedoucích k nádorovému bujení.

Extrakt ze zeleného čaje s vysokým zastoupením EGCG je možné koupit na trhu jako doplněk stravy. Je důležité mít na paměti, že užívání takového přípravku podléhá kritériím dávkování jako u ostatních léků a terapeutických látek. Přispívat k našemu zdraví je možné i pitím komerčně prodávaného zeleného čaje.       (Zdroj: Spotřebitel)


Zklamání znamená, že jsme očekávali ..... Pocit křivdy. Rozčarování z chování druhých. Často nás zaskočí, že se věci dějí jinak, než jsme si přáli. Nechápeme a cítíme zlost. Jak v sobě znovu najít svou původní sílu a ztracený klid? Odpověď najdete v tomto článku.

Můžeme do konce života vždy jen reagovat na to, co se nám děje a brát si věci osobně – být vlastně takovým o něco kultivovanějším zvířetem. Domnívám se, že my, lidské bytosti, však máme na mnohem více.

Proč potřebujeme občas si „nabít nos“

Žena je bezhlavě zamilovaná do muže, který ji potom podvede. Podnikatel si maluje v růžových barvách svou budoucnost, a pak přichází krach. Kdybychom šli do hloubky, tak co se v mysli oné ženy a podnikatele odehrává? Ruský mág Vadim Zéland to nazývá idealizací. Čím více na něčem začneme lpět – a navíc si k tomu něco nalháváme – tím větší máme šanci, že o to přijdeme. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak naprosto v pořádku.

Jakékoliv zklamání vyplývá právě a jedině z toho, že jsme něco očekávali. Podstatou života je naprostá svoboda. V Indii se vypráví tento příběh: „Dva lidé jsou jako stébla trávy plující po proudu Gangy. Není v moci stébel překonat sílu, jakou jsou sváděna k sobě, nebo od sebe. Stéblo, které začne lpět na tom, aby plulo stále s druhým stéblem, nebude nikdy šťastné. Chce-li ho vlastnit, proud udělá vše proto, aby ho od toho druhého stébla rozdělil – aby si mohlo své lpění uvědomit.“ Pokud na ničem nelpíme, nejen že nejsme zklamaní, ale dostáváme od života samého jen to nejlepší. Už nepotřebujeme „nabít si nos“.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jak to bylo s Babinským, starým lotrem mexickým ..... Světlo světa spatřil budoucí loupežník v Pokraticích u Litoměřic, vždyť se mu i říkalo Pokratický Venca. Dětstvím tak nějak proplul, následně ho vyhodili z gymnázia (tedy pokud tam vůbec studoval, což není úplně jisté), chvíli vypomáhal otci se zahradničením a v devatenácti se pak dal na vojnu. Tady vydržel celkem dlouho, ale nakonec i odsud pláchnul. Někdy kolem roku 1830 dal dohromady pár kumpánů podobného ražení a začal s nimi provozovat loupežnické řemeslo. Akční rádius měli slušný – konkrétně od středních Čech (Lysá nad Labem) až po ty severní (Šluknovský výběžek).

Banda povětšinou přepadávala nic netušící počestné občany přímo u nich doma, ať to byl mlynář Antonín Hein, kterého po odchodu raubířů i s lupem sklátila mrtvice, nebo převozník Jan Krejza, jemuž sebrali celoživotní úspory na koupi hospody. Došlo i na mord, to když Babinský osmi ranami nožem sprovodil ze světa v lese u Horní Kamenice pláteníka Jana Blumberga a sebral mu vše, co u sebe nebožák měl.

Když ho definitivně lapili (ono se mu totiž podařilo z pražské vazební věznice pláchnout), soud mu v roce 1840 napařil za šest prokázaných zločinů z původních dvanácti (Babinský zatloukal, jak se jen dalo, a že to uměl) celkem dvacet let těžkého žaláře ve špilberském vězení, které bylo známé široko daleko svými skutečně nelidskými podmínkami.

Babinský ale Špilberk přežil, a když tuhle věznici v roce 1855 zrušili, putoval na zbytek trestu do Kartouz, což jsou dnešní Valdice.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Konopí bez THC nefunguje - další lež pharma korporací a systému ..... Nedávno jsme publikovali článek o konopném oleji a jeho zdravotních benefitech. V komentářích se pak objevily reakce, že konopí bez THC je k ničemu, že nefunguje. Je vidět, že spiknutí pharma firem se daří..

Samozřejmě! Konopí s obsahem THC (tedy marihuana) je zakázáno, resp. povoleno jen za účelem zisku několika vybraných a konopí bez THC je k ničemu - takhle to nalinkovali a takto se jim to líbí. Aby mohli dále zásobovat populaci tunami chemikálií s druhotnými účinky, kde jedna pilule přebíjí druhou. Aby na běžné problémy se zřejmými příčinami se používali nejnovější vynálezy ze švýcarských laboratoří. Aby odklon od zdravého rozumu a přírodní moudrosti byl dokonán a lidstvo mohlo být nadobro zotročeno elitářskými všelživci.

Děkuji nepotřebuji.

Jak je to tedy s konopím bez THC?       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Šest příběhů, díky kterým byste mohli uvěřit v mimotělní zkušenosti ..... O možnosti, že může vědomí opustit lidské tělo, již hovoří mnohé zkušenosti lidí, které jsou někdy nazývány také jako „zážitky blízké smrti“. Někteří lidé se snaží mimotělní zkušenosti systematicky zkoumat, aby zjistili, zda jsou reálné.

Mnohé duchovní metody od indické jógy přes buddhismus, křesťanství a další uvádějí, že v lidském těle existuje duše, která jej může opustit. Níže nabízíme zájemcům o toto téma, které je často diskutováno s přídechem tajemna, několik příběhů lidí, při jejichž mimotělní zkušenosti byli svědky i jiní lidé. Uvádíme také některé, u nichž svědectví chybí, ale jejich příběhy jsou zajímavé, neboť jsme je získali přímo od těch, kteří tyto věci osobně prožili. Příběhy nejsou vědeckými výzkumy, nýbrž zážitky prostých lidí.

Muž za oknem

Blízká smrtelná zkušenost Roberta a Suzanne Maysových, o které řekli Epoch Times v roce 2011, se týkala muže s mimotělní zkušeností, kterou potvrdil očitý svědek. Jak mohl vědět, že někdo opustil svoje lidské tělo?

Zážitek se týká muže, jenž byl vážně zraněn při automobilové nehodě, která se přihodila za mlhavé noci. Po nehodě vypověděl, že se zvedl ze svého těla a letěl k blízkému domu, kde volal o pomoc zvenku u okna ve druhém patře.

Muž v domě ho slyšel a zavolal policii. Muž, který volal policii, vypověděl, že spatřil mlhavou postavu člověka v okně.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Na Zemi přistál mezihvězdný prach ..... Sedm malých zrnek prachu, které pochází z prostoru mimo naší sluneční soustavu, přivezla na Zem sonda Stardust už v roce 2006. Vědci z NASA sondu vyslali v roce 1999 k letící kometě Wild-2, aby zde zachytila proud hvězdného prachu, který po sobě kometa zanechala.

Přístroj sbíral vzorky do dvou kolektorů. V jednom z nich je podle vědců zachycen prach pocházející z komety a v tom druhém se našlo několik částeček, které astronomové identifikovali jako zrnka prachu z mezihvězdného prostoru, které se kdysi nacházely mimo naší galaxii.

Do analyzování vzorků se měla možnost zapojit i veřejnost. Zkoumat vzorky lidé mohli prostřednictvím internetu. Do zajímavého projektu se zapojilo celkem tři tisíce lidí z řad odborné veřejnosti. Jednalo se vskutku o mravenčí práci.

Částečky prachu byly často menší než tisícina milimetru, takže jejich třídění dalo vědcům pořádně zabrat. Každá ze sedmi částeček pocházející z mezihvězdného prostoru má vlastní původ i chemické složení. Zrnka prý pocházejí z doby, kdy před několika miliardami let vznikala sluneční soustava.        (Zdroj: 21@století)


Lesy ČR pro cyklisty otevírají nové lesní trasy v rámci známých Rychlebských stezek na Jesenicku v Olomouckém kraji ..... Vyznavači nerušené jízdy na horských kolech v lesním terénu si budou moci již o tomto víkendu vyzkoušet nové trasy v okolí Černé Vody a Vidnavy na Jesenicku v Olomouckém kraji. Státní podnik Lesy České republiky totiž v sobotu 23. srpna 2014 slavnostně otevře dva nové úseky tras v celkové délce 7 kilometrů. Jejich výstavba stála více než 2,5 milionu korun a probíhala v rámci projektu nazvaného Stezky pro cykloturistiku. V 11 hodin bude nejprve otevřena část u Černé Vody, v lokalitě na Špici směrem k Velkému rybníku, o délce 3,88 kilometru. Ve 13 hodin pak 3,14 kilometru dlouhý úsek v oblasti Vidnavska a to na hřišti přímo ve Vidnavě. Nově otevírané trasy se stanou součástí již vybudovaných úseků známých jako Rychlebské stezky. Jejich provozovatelem je spolek Rychlebské stezky, se kterým Lesy ČR dlouhodobě úspěšně spolupracují.

„Máme radost, že se nám záměr podařilo úspěšně dokončit. Podporu sportovních aktivit pro nejširší veřejnost typu jízda na horských kolech lesním terénem považujeme za naprosto přirozenou a potřebnou,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

„Lesy ČR jsou dlouhodobě hlavními partnery Rychlebských stezek. Jsme rádi, že je dobrá spolupráce podtržená dokončenou investicí Lesů ČR v podobě nových úseků. Panuje shoda v tom, že je potřebné síť Rychlebských stezek více zpřístupnit cyklistickým začátečníkům. Právě otevírané trasy ukazují, jak zábavné a poučné mohou tyto lehčí stezky být i pro začínající a mírně pokročilé cyklisty,“ říká jednatel spolku Rychlebské stezky Pavel Horník.

„Vynaložených aktivit Lesů ČR v oblasti podpory rozvoje horské cyklistiky v našem regionu si velmi ceníme,“ uvádí starostka města Vidnavy Eva Pavličíková. „Vzhledem k tomu, že k nám Rychlebské stezky lákají nové návštěvníky, podporuje vznik nových tras také naše město. Ve stejný okamžik jako Lesy ČR tak v sobotu otevřeme nový Vidnavský okruh Rychlebských stezek, který byl financován z rozpočtu města Vidnavy a z významných projektů Olomouckého kraje,“ doplňuje Eva Pavličíková.

Nové trasy o šířce 1 metr, jejichž povrch je tvořen zhutněným drceným kamenivem, mohou absolvovat například i rodiny s dětmi. V jednom z úseků je vytvořen 270 metrů dlouhý okruh speciálně pro děti.       (Čtěte na stránkách Agris)


Vodní tok Barovka ..... Jeden z úseků vodního toku Barovka u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku získal zásluhou Lesů ČR svou původní podobu

Lesy České republiky, s. p., aktuálně zdárně dořešily celkovou revitalizaci jednoho z úseků vodního toku Barovka u Libice nad Doubravou na Chotěbořsku v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Kvůli v minulosti nevhodně provedeným technickým úpravám, které rovněž způsobily neprůchodnost toku pro ryby, bylo nutné Barovce vrátit její původní historickou tvář. Díky provedené revitalizaci se předmětný úsek, od soutoku Barovky s říčkou Doubravou až po most silnice II/344 spojující Chotěboř a Horní Bradlo, podařilo prodloužit z původních 310 na dnešních 380 metrů a obnovit tak možnost pro migraci ryb. Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě 1,5 milionu korun podílela také Evropská unie a to v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Trasa nového koryta vychází z historických katastrálních map. V průběhu akce mimo jiné došlo k obnově přirozených meandrů, díky čemuž má dnes v příčném profilu koryto tvar mělké ploché misky. V případě průchodu vyšších průtoků se tak voda rozlije na okolní přilehlé pozemky, které jsou k tomu určené. Podélný profil potoka je členitý a střídají se zde klidové a proudové úseky vyrovnávající dřívější nevhodně vedenou napřímenou trasu. Místy je koryto osazeno kameny, které brání vymílání dna. V místě zároveň vznikly dvě tůně - ty bude při vyšších průtocích napájet voda z koryta Barovky. Na březích Lesy ČR vysadily zeleň a dřeviny, například 149 listnatých stromů a 681 keřů. Výhledově Lesy ČR navíc plánují posílit druhovou skladbu chráněných živočichů v této lokalitě.        (Čtěte na stránkách Silvarium)


22.8. 2014     Rok po okupaci, dvaadvacátého srpna 1969 přijalo předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR, ještě pod vedením Alexandra Dubčeka, tzv. pendrekový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy.


Zelené střechy ..... Jistě jste se s nimi již setkali. Zahrady, trávníky nebo jen nenáročné skalničky bující na plochých, ale i šikmých střechách. Někdy si jich vůbec nevšimneme, jindy jsou hlavním estetickým motivem domu. Obliba zelených střech postupně proniká ze zahraničí také k nám a vegetace se tak stává čím dál obvyklejší střešní krytinou. Jaké mají vegetační střechy výhody a na co je naopak třeba dát si pozor? Jaké jsou druhy zelených střech, ze kterých částí se skládají a co na nich roste? Jak zařídit zeleň i na Vaší střeše? Na to vše se Vám pokusíme odpovědět na následujících řádcích.

Proč zrovna zelená střecha ... Pro obyvatele domu se zelenou střechou je asi největším přínosem její estetická hodnota. Každý bude nejspíš souhlasit, že střecha s bujícím trávníkem, či dokonce květinami a keři, je rozhodně krásnější než střecha pokrytá asfaltovými pásy. Přínosem také je, že se taková střecha dá využít jako terasa k příjemnému posezení a jako pěstební plocha pro okrasné či užitkové rostliny. Další výhodu si asi váhající majitel potenciální zelené střechy hned neuvědomí: Vegetační střecha je schopná pohltit poměrně velké množství vody, kterou částečně spotřebuje a zbytek z ní pomalu odtéká ze střechy pryč. Při velkých deštích se tak výrazně sníží nebezpečí přehlcení dešťové kanalizace a případného vsakovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že dnes má již každý majitel domu povinnost popasovat se s dešťovou vodou na svém vlastním pozemku, je tato vlastnost zelených střech čím dál zajímavější. Zelená střecha může zabránit přetékání vsakovacího zařízení či nádrže.

Ve městech, kde je všeobecně pro vegetaci nedostatek místa, je ozeleňování střech obzvlášť vhodné. Zelené plochy významně zlepšují městské mikroklima - snižují teplotu, zachycují prachové částice a zajišťují, aby se i urbanizované území účastnilo malého vodního cyklu.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Jak je to s relativní obtížností jazyků ..... Podle korpusu se čeští mluvčí nepotýkají s více problémy než mluvčí jiných jazyků ... Výsledkem je učebnice, která zohledňuje jevy problematické pro české žáky, tak jak je uchovává Cambridge Learner Corpus, databáze typických chyb, jichž se dopouštějí adepti zkoušek Cambridge English. „S ohledem na jejich národnost můžeme zvýraznit části angličtiny, které dělají největší problémy,“ říkají autoři učebnice Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs. „Čeští studenti častěji dělají gramatické chyby při používání předložek, volbě mezi členem a ukazovacím zájmenem a používání přivlastňovacích zájmen. Problémy činí i existenciální vazba „there is/there are”, která v češtině neexistuje, nebo koncept počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen,“ vyjmenovávají slabiny Čechů Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs, podle nichž ovšem mnohé z těchto věcí činí problémy všem studentům angličtiny a totéž lze říct o používání časů, správného slovosledu či z hlediska fonologického o intonaci a přízvuku jednotlivých slov.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Do očištění Brd od staré munice se zapojilo více vojáků ..... Počet pyrotechniků pracujících na očištění vojenského prostoru Brdy od staré munice se zvýšil z 51 na 93. Armádu k tomu donutila rozloha ploch i jejich velká členitost. Vyčistit se již podařilo 2000 hektarů a nalezeno bylo asi 6400 kusů munice nebo jejich částí.

Armáda chce do roku 2016 převést vojenský újezd Brdy do civilní správy. Patřičný zákon musí ještě schválit Parlament. Než vojáci z Brd odejdou, musí je zbavit nevybuchlé munice.

Od roku 2012 bylo dosud "asanováno" 2000 hektarů z celkové plochy 12 700 hektarů. Armáda předpokládá, že se jí podaří zbytek vyčistit do konce roku 2017. Podle mluvčí 15. ženijního pluku Miroslavy Štenclové je totiž velký rozdíl mezi jednotlivými částmi újezdu. Zatímco v místech takzvaných dopadových ploch je nutná důsledná prohlídka i za pomoci detekčních zařízení, další oblasti, kde je předpoklad výskytu použité munice menší, vojáci prochází v rojnicích a sbírají střelivo pouze na povrchu.

Postup prací podle Štenclové zpomaluje neprostupnost a členitost terénu. Loni na podzim armáda uvedla, že kvůli tomu plánuje zintenzivnění prací a že se do nich zapojí více lidí. Po reorganizaci 5. ženijní brigády na 15. ženijní pluk se nyní na odstraňování staré munice podílí 93 lidí.

Vojáci v Brdech většinou nacházejí hlavně zbytky poválečné munice. "Nálezy 'ostré' munice tvořily jen zlomek," poznamenala Štenclová. Většinou totiž jde o kusy vybuchlé střely nebo o cvičnou munici, která není nebezpečná. Střelivo, které je nutné zlikvidovat, pyrotechnici odvezou na speciální místo. "Likvidaci munice, která není schopná převozu, provádí pyrotechnici vojenské policie na místě (nálezu)," uvedla mluvčí.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Čína pošle vesmírnou sondu kolem Měsíce ..... Čína plánuje ještě do konce letošního roku vypustit na oběžnou dráhu kolem Měsíce svůj satelit, který se po skončení mise vrátí na Zemi. Podle čínského Státního úřadu pro vědu, techniku a obranný průmysl byla již družice přepravena do vesmírného střediska v provincii S’-čchuan. Jejím úkolem je zejména vyzkoušet nové technologie. Ty budou použity pro plánovanou misi Čchang-e 5, která by měla v roce 2017 dopravit z Měsíce na Zemi vzorky měsíčních hornin.

Čína se přitom již loni v prosinci stala třetí zemí po USA a Rusku, která dopravila na Měsíc svůj aparát, když zde přistál modul Čchang-e 3 s lunárním robotickým vozítkem Nefritový králík. V rámci ambiciózního vesmírného programu se však Čína připravuje i na vypuštění vlastní vesmírné stanice na oběžnou dráhu kolem Země do roku 2020 a v dalším kroku chce poslat na Měsíc svého vlastního kosmonauta.       (Zdroj: 21@století)


Mýtné příští rok zdraží. Autobusoví dopravci ho pravděpodobně promítnou do cen ..... Až půl miliardy korun navíc si ministerstvo dopravy slibuje od zvýšení mýtného na českých dálnicích, které zavede počátkem příštího roku. Nejvíce by výběr vyšších poplatků měli pocítit lidé cestující autobusy.

Autodopravci si od ledna mají připlatit za průjezd po dálnicích, rychlostních silnicích a některých komunikacích první třídy. Ministerstvo dopravy chce zastavit propad množství peněz, které vybírá na mýtném. Podle návrhu, který bude projednávat vláda, by tak od ledna měly sazby stoupnout o necelou desetinu. A vzhledem k poměrně nízkým maržím zřejmě autodopravci vyšší poplatky promítnou do svých cen.

Stát v posledních letech nevyužil možnost zvyšovat mýtné o inflaci, na které se v roce 2010 s dopravci dohodl. "Tím jsme jim v podstatě poskytli podporu, ročně to bylo kolem půl miliardy korun," tvrdí ministr dopravy Antonín Prachař        (Čtěte na stránkách iHNed)

No hurá, kdo to ale nám blbejm zaměstnancům promítne do platů? Pořád budeme jen dojné krávy neschopných ekonomů a rozkradačů republiky ... Akorát se zvýší počet těch, kdo svými osobními auty budou zamořovat svět - a o to přece jde - čím více ropy se spálí, tím větší zisky Tam Nahoře, že ...


Kdo je narcista a kdo ne ..... Odpověď na jednu jednoduchou otázku odhalí, zda je člověk narcista a do jaké míry je touto poruchou osobnosti postižen. „Do jaké míry souhlasíte s tvrzením: ‚Jsem narcista.‘ (Poznámka: Slovo „narcista“ znamená egoistický, zaměřený na sebe a domýšlivý)?“

Stačí zvolit na škále od 1 (to o mně moc neplatí) do 7 (ano, to je pravda) příslušnou hodnotu a za chvíli máte k dispozici výsledek. Koho zajímá, zda a nakolik je narcista, může si to (v angličtině) odzkoušet.

Tým amerických psychologů pod vedením Brada Bushmana z Ohio State University hledal jednoduchý test, kterým by snadno odhalil lidi s narcistickou poruchou osobnosti. Narcisté jsou typičtí přesvědčením o své vlastní dokonalosti a výjimečnosti. Od svého okolí vyžadují, aby byli jako takoví vnímáni a byla prokazována odpovídající úcta a respekt. Druhé lidi se snaží ovládat a využívat ve svůj prospěch. Když jsou konfrontováni s úspěchy druhých, užírají se závistí.

Obvykle slouží pro určení míry narcismu poměrně složité testy. Například hojně užívaný Narcissistic Personality Inventory (NPI) se skládá ze 40 otázek. Zatímco vyplnění jednootázkového Bushmanova testu stačí dobrovolníkovi 20 sekund, ke zvládnutí testu NPI potřebuje aspoň deset minut.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Ten test je na adrese http://psychcentral.com/quizzes/narcissistic.htm, ale v angličtině ...


Elektronika se v budoucnu ve jménu přírody sama zničí ..... Elektronická zařízení se vyrábějí ve stále větším množství, ale rozklad zatěžuje přírodu a trvá příliš dlouho. V budoucnu se však zničí rychle a „zeleně“. Na VTM.cz jsme měli již řadu článků z oblasti samoopravné elektroniky, která si dokáže poradit s menšími vadami. Díky použitému speciálnímu materiálu se například s přispěním tepla sama zacelí.

Tentokrát se ale vědci zaměřili na opačnou stranu problému – jak vyrábět elektroniku, která se po určitém období sama ekologicky zničí. A tím není myšlen současný stav, kdy zařízení odejdou do křemíkového nebe těsně po záruce, ale o kompletním rozkladu, který nebude tolik zatěžovat přírodu.

Elektronika rychle zastará ... Oproti jiným věcem v našem životě je elektronika velmi specifická. V případě elektroniky totiž není potřeba, aby fungovala desítky let, protože morálně zastará během jednotek let a je velmi rychle nepoužitelná z důvodu rychlosti vývoje nových technologií. Stačí si představit počítač o velikosti tělocvičny, který má dnes třeba i tisíckrát nižší výpočetní výkon, než nejlevnější mobilní telefon pro děti.

Podle informací se pouze v roce 2010 dostalo na skládky více než 150 milionů použitých mobilních telefonů. A přestože se některé vnitřní vzácnější kovy recyklují, velká spousta končí na skládkách. Cílem vědců z univerzity v Illinois tak není řešení následných problémů, na které se zaměřuje další řada projektů s vědeckými týmy, ale už samotný začátek celého procesu – výroba a použité materiály.

Born to Die ... Projekt Born to Die má za cíl vytvořit takový materiál pro použití při výrobě elektronických zařízení, který se dokáže sám zničit, respektive rozložit na nepříliš zatěžující prvky.       (Čtěte na stránkách VTM)


Pozorování meteorů z vesmíru ..... Laická veřejnost, tedy lidé, kteří se rádi podívají na nebeské divadlo, jakým jsou Perseidy v srpnu či Geminidy v prosinci, asi často neuvažují o tom, odkud tyto tělíska pocházejí a že mohou představovat pro lidstvo velké nebezpečí.

Vědci však o tomto možném problému vědí a neustále se snaží přijít na to, jak mu předejít.

Meteory jsou pozůstatky po rozpadu komet a asteroidů obíhajících kolem Slunce. Když tyto tělesa protnou dráhu naší Země, můžeme je na obloze pozorovat jako světelný jev, který nazýváme meteor. Někdy se stane, že část tělesa dopadne za povrch a pak hovoříme o takzvaném meteoritu.

Údaje získané z nové kamery pomohou vědcům lépe porozumět tomu, která mateřská tělesa by mohla v podobě meteoritů představovat hrozbu pro Zemi.

Nová kamera na ISS ... Právě z tohoto důvodu byla minulý týden nainstalována speciální kamera na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Ta bude po dva roky sledovat stopy meteorických rojů v zemské atmosféře.

Zařízení Meteor pomůže vědcům lépe pochopit složení asteroidů a komet, které křižují zemskou dráhu a jaký vliv mají tyto objekty na naši planetu. To může v budoucnosti ochránit Zemi před možnou kolizí s asteroidem či jiným tělesem z vesmíru.

Proč pozorovat meteory z vesmíru? ... Pozorování touto metodou nabízí mnoho výhod oproti tradičnímu pozorování, ať už pozemnímu či v letadlech. Pozorování z vesmíru totiž není ovlivněno oblačností či rušeno atmosférou. Zatímco přístroje na Zemi mají jen omezenou pozorovací dobu a malé zorné pole, kamera namontovaná na vesmírné stanici může meteory zaznamenávat přibližně 560 minut denně. Tedy po celou dobu, kdy je kamera společně se stanicí na noční straně dráhy.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


Magistrát tají důvody zamítnutí téměř 8 tisíc podpisů za referendum ..... Přípravný výbor za vyhlášení referenda o poloze železničního nádraží v Brně obdržel v pondělí 18. srpna 2014 od brněnského magistrátu výzvu, aby den před jednáním zastupitelů Brna, tj. do pondělí 1. září 2014, doplnil svůj návrh o chybějících 5251 podpisů a také o náklady, jaké Brno zaplatí za výsledek referenda. Členové občanské aliance Referendum 2014 tento postup považují za účelové maření referenda, neboť jim nebyly doručeny žádné důkazy, že 7844 osob podepsalo petici chybně.

„Tvrzení magistrátu, že téměř osm tisíc osob chybně vyplnilo naši petici, aniž byly předloženy jakékoliv důkazy, které konkrétní podpisy to byly a proč byly vyřazeny, je taktickou hrou o čas. Jasně se tak ukazuje, že se proti nám vede tvrdý politický boj s cílem zabránit vyhlášení referenda společně s komunálními volbami,“ kritizuje postup magistrátu jedna z organizátorek sběru podpisů Petra Němcová.

Magistrát ke své třístránkové výzvě o doplnění návrhu na vyhlášení referenda totiž nepřipojil přehled konkrétních chyb podle petičních archů a podpisů na něm, jak je to obvyklé u jiných návrhů po celé republice. Výzva má tak hodnotu cáru papíru a je nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů.

„Je to pohrdání občany Brna, kteří mají obrovský zájem rozhodnout o poloze železničního nádraží v referendu. Přesto se pokusíme do týdne sesbírat chybějících téměř šest tisíc podpisů a budeme zvědavi, jakou další účelovou obstrukci si magistrát pod taktovkou ODS připraví, aby zastupitelé 2. září o referendu nerozhodovali,“ popisuje další postup občanské aliance Referendum 2014 její člen Josef Patočka.      (Čtěte na stránkách Econnect)


Sezam ..... V obchodech věnujících se zdravé výživě se často můžete setkat s balenými, drobnými sezamovými semínky. Tato nenápadná potravina má za sebou dlouhou historii. Zmínky o sezamu najdeme už na starém papyrusu z 2. tisíciletí před naším letopočtem. Jde o nejstarší plodinu, která je pěstována k získání jedlého oleje. Sezam východní (Sesamum orientale) neboli též sezam indický (Sesamum indicum) je kvetoucí rostlina, která patří do čeledi sezamovitých. Je to jednoletá bylina dosahující výšky až 2 metrů. Květy rostliny jsou žluté, modré nebo fialové.

Sezam nemá téměř žádné aroma, protože neobsahuje éterické oleje. Jeho chuť je příjemně ořechová. V tropických oblastech je pěstován pro svá jedlá semena, která rostou v luscích. Tyto semena mají velmi široké použití v kuchyni - vyrábí se z nich sezamová pasta či sezamový olej. Samotná semínka mají různou barvu - od bílé až po černé. Samotná se používají jako posyp, jak na slané tak na sladké pečivo. Sezam je součástí i některých proslulých orientálních cukrovinek jako je baklava či chalva. Baklava je tučný, sladký zákusek, který se objevuje v zemích, které kdysi ovládala Osmanská říše. Chalva je jedna z nejstarších orientálních cukrovinek. Název pochází z arabského slova hilwa, sladký. Před druhou světovou válkou se chalva vyráběla i u nás a byla běžně k dostání na poutích a jarmarcích.

Sezamová semínka obsahují celou řadu užitečných látek. Obsahují větší množství beta karotenu, hořčíku, vápníku či zinku. Z vitamínů dále obsahují thiamin (B1), riboflavin (B2) a niacin (B3). Z minerálů dále obsahuje fosfor, draslík a železo. Díky všem těmto látkám se dá užívat jako prevence osteoporózy, při chudokrevnosti, neurózách. Dále se užívá při chorobách očí, sliznic, kůže, nehtů a vlasů. Díky obsahu zinku se dá užívat i na podporu imunity.

Pro vysoký obsah vitaminů skupiny B a hořčíku s fosforem je vhodný pro studenty, sportovce a těžce pracující. Je doporučován i pro ženy v menopauze. V tradičním léčitelství se dokonce i sezamový olej používal zevně, například při spáleninách, kdy se nanášel vatou na spálenou kůži.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


21.8. 2014     Jednadvacátý srpen ... jak moci nevzpomenout na rok 1968 a na vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska) v Československu v noci z 20. na 21. 8. a následnou okupaci ...


V Putimi odhalí první českou sochu Švejka ..... Až budou turisté přicházet ke kamennému mostu v Putimi, budou míjet dobrého vojáka Švejka. V sobotu tam při tradičních Švejkových putimských slavnostech odhalí bronzovou sochu literární postavy slavného románu Jaroslava Haška.

Ve světě jich má celkem třináct, v Česku bude ta putimská vůbec první. Obec ji chtěla postavit už v roce 2008, ale počinu o rok později zabránily povodně, řekl starosta Putimi Petr Matouš.

Slavnosti začnou v pravé poledne mší v místním kostele za padlé vojáky v první světové válce. Sté výročí od jejího vzniku bylo podle hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly hlavním impulsem, proč socha letos vznikla. Sponzoři na ni přidali peníze ke sbírce Sdružení přátel Putimi.

Kraj si tragické jubilem chtěl připomenout trochu jinak. "Protože není známější obec v Jihočeském kraji ve vztahu k první světové válce, a není známější prostý voják první světové války, než je Josef Švejk, rozhodli jsme se, že tyto záležitosti spojíme," uvedl hejtman.

Bronzová socha přišla na 410 tisíc korun a vytvořil ji jihočeský sochař František Svátek. "Josef Švejk je ztvárněn v životní velikosti, vysoký je asi 180 centimetrů, váží necelých dvě stě kilogramů. Při jejím ztvárnění Svátek vycházel z literární předlohy, má na sobě uniformu," popsal starosta. Bližší podrobnosti nechtějí organizátoři prozradit. Socha již stojí na místě, ale je zakrytá bedněním.       (Čtěte na stránkách Aktuálně)

A co chudák Jára Cimrman? Vždyť ten se teoreticky se Švejkem mohl setkat ... Možná, že sousoší obou českých velikánů by také nebylo marné ...


Komise pro nesmrtelnost ..... Pohřební komisi ustavenou k zorganizování Leninova pohřbu přejmenovali na Komisi pro nesmrtelnost. Šlo o skutečné přesvědčení, nejen politický kalkul.

Básník Vladimir Majakovskij zachytil náladu mezi bolševiky, když byla 21. ledna 1924 oznámena Leninova smrt: „Lenin je i nyní víc naživu než všichni živí.“ Mnozí členové strany věřili, že Lenin ve skutečnosti nezemřel. Ale byl to Leninův duch, který byl nesmrtelný, nebo mohl být Lenin sám – skutečný fyzický Lenin – nějak přiveden zpátky k životu?

… Rozhodnutí nabalzamovat Lenina v sobě obsahovalo víc než politický kalkul.

Bohostrůjci měli magickou víru v moc vědy, o níž byli přesvědčeni, že dokáže porazit smrt. Jeden z nich – Leonid Krasin (1870–1926) – se pokusil Lenina zmrazit, aby dosáhl jeho návratu do života. Podobně jako Gorkij i Krasin byl oddaným stoupencem filozofie bohostrůjství. Také věřil ve vědecké vzkříšení.

Spolu s ostatními bohostrůjci byl Krasin dlouhodobým obdivovatelem ruského pravoslavného filozofa Nikolaje Fjodorova (1829–1903). Ruské pravoslaví mělo blíž k původnímu křesťanství než západní tradice a slibovalo vzkříšení těla. V Ježíšově učení to byli lidé z masa a kostí, kteří měli být přivedeni zpátky z hrobu. Fjodorov věřil, že tuto tělesnou nesmrtelnost může zajistit věda. Možnost vyhnout se smrti nekynula pouze budoucím generacím. Každá lidská bytost, která kdy žila, by mohla být vzkříšena. Fjodorov popsal tuto filozofii v odpovědi Dostojevskému, jejímu zanícenému stoupenci       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Na Vyšehradě našli základy pravděpodobně byzantského kostela ..... Na pražském Vyšehradě objevili archeologové základy jednoho z největších kostelů střední Evropy. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Jedná se rovněž asi o nejstarší známý vyšehradský kostel.

Pozůstatky kostela byly nalezeny zhruba 150 metrů od hlavní baziliky na Vyšehradě. "Unikátnost této stavby spočívá ve dvou věcech. Zaprvé v jejím půdorysném tvaru, který odkazuje na prostředí pravděpodobně byzantské říše, a zadruhé v její velikosti, protože asi o 40 procent překonává plochu Rotundy svatého Víta na Pražském hradě," řekl ČT Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Dnes již zaniklá svatovítská rotunda přitom podle Varadzina byla dosud považována za největší kostel svého druhu na území Česka i v prostoru západních Slovanů. Přímo na archeologickém nalezišti zůstanou vědci do pátku, poté budou následovat analýzy v laboratořích, uvedla televize.        (Zdroj: Deník)


Kedy dôjde k prepólovaniu Zeme? Čo nám hrozí? ..... Podľa viacerých vedcov má s určitosťou prísť k prepólovaniu našej planéty Zem, teda, že by sa zemské póly vymenili. K zmene zemských pólov už došlo aj v minulosti, a preto niet pochýb o tom, že tento jav nastane aj teraz. Celý proces prepólovania Zeme však so sebou nesie aj riziko globálnych katastrof. Čo nám teda hrozí?

Prepólovanie za dverami ... V magnetickom poli Zeme sa podľa vedcov objavili veľké diery - konkrétne nad južným Atlantickým oceánom a Arktídou, čo nasvedčuje tomu, že severný a južný pól sa medzi sebou chystajú vymeniť. Ak sa to stane, všetky kompasy prestanú ukazovať na sever, veľký chaos nastane aj medzi zvieratami, ktoré budú putovať na svoje miesta nesprávnym smerom, a aby toho nebolo málo, všetky satelity, ktoré obiehajú okolo Zeme zničí slnečné žiarenie. K prepólovaniu Zeme preto s určitosťou príde, zostáva už len otázka, kedy k nemu príde. Nils Olsen z dánskeho Strediska planetárneho výskumu je presvedčený, že zemské jadro čakajú veľmi dramatické zmeny. Hovorí o tom, že geodynamo Zeme - čo je vlastne systém vo vnútri Zeme, pomocou ktorého vzniká magnetické pole, sa pripravuje na spätný chod. Niekedy sa v roztavenom kove, ktorý obieha okolo pevného jadra vytvoria obrovské víry. A práve tie môžu nad miestami svojho výskytu výrazne zmeniť hodnoty magnetického poľa. Nils Olsen si preto so svojím tímom myslí, že k tomuto javu už prišlo pod južným Atlantickým oceánom a Arktídou, čo napokon odhalila aj dánska družica Øersted. Ak teda budú obrovské víry dostatočne silné, mohli by obrátiť smer rotácie ostatných prúdov, a vtedy by si severný a južný pól vymenili svoje miesta.

Zem v ohrození ... Vedci už dlhšie upozorňujú na to, že zmena magnetických pólov Zeme by s veľkou pravdepodobnosťou ohrozila celé ľudstvo aj zvieratá. Magnetosféra Zeme chrániaca pozemský život pred smrtiacim slnečným žiarením by výrazne zoslabla, a tým by okamžite vzrástla radiácia. Následkom toho by sa zrútili všetky ekosystémy ...        (Čtěte na stránkách Magazín.sk)


Ani kapka nazmar ..... Dešťová voda sama o sobě nic nestojí. Jejím použitím v domácnosti můžeme ušetřit nejen pitnou vodu, ale i slušnou sumu peněz...

Tento článek jsem původně připravovala pro reportáž z jednoho domácího ideálně provozovaného systému pro využívání dešťové vody. Nakonec vše dopadlo trochu jinak. Provozovatel mi dal košem a já narychlo hledala náhradní řešení. Ve finále tak, jak to často chodí, opět se potvrdilo staré dobré tvrzení "neházej předem flintu do žita"! Vzala jsem syny, psa, foťák a s otevřenýma očima se vydala na procházku svého okolí. Spojila jsem tak dvě různé aktivity a výsledek mne překvapil. A proč?

Jak to s tou dešťovou vodou vlastně je? ... Jako matka a zároveň jako poradkyně pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se občas dostanu do nezáviděníhodné situace. Hned při první možnosti jsem dostala od svého sedmiletého syna několik otázek " Mami a co je to ta srážková voda? Je lepší než naše dešťovka na zalévání? A proč jsi říkala té paní, že není vhodná k pití, když chutná i našemu Fíkovi? Mohl bych ji taky zkusit?" A najednou jsem byla v pasti. Říkáte si proč, když jeho otázky byly vlastně úplně banální? Děti často vidí některé věci obyčejně a zcela jednoduše. Už každé malé dítě ví, že dešťová voda padá z nebe na zem a že se používá na zalévání trávníku, zeleniny či květin na zahrádce. Přesto v dospělosti si právě obyčejné počítámea jednoduché věci, často možná i záměrně, komplikujeme. Já jsem samozřejmě ve finále synovi řekla, že má pravdu, ale na dotaz té paní jsem musela reagovat tak, abych se nedostala do rozporu s výkladem dle příslušné české legislativy. Ta totiž dešťovou vodu (v zimě i sníh) skutečně vnímá jako srážkovou vodu, kterou dále definuje jako vodu, která se ještě nedotkla zemského povrchu, proto by se pro vody, které již dopadly na zem, měl úplně správně dál používat termín "povrchové vody vzniklé z vod srážkových". Já ale ve zbylé části článku budu mluvit vždy o vodě dešťové.       (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Straky lesklé předměty nelákají ..... Straka obecná (Pica pica) patří mezi velmi inteligentní živočichy. Jsou schopné vykonávat řadu činnosti, které vyžadují obtížnou duševní aktivitu. Pták z čeledi krkavcovitých je například schopen sám sebe rozpoznat v zrcadle, nacházet skryté předměty a dokáže se naučit, kde má hledat určitý typ potravy.

Lidé se tradičně domnívají, že straky přitahují lesklé předměty všeho druhu a ptáci si jimi dokonce zdobí svá hnízda. Podle výzkumu vědců z anglické Univerzity v Exeteru to ale není tak úplně pravda. Vědci provedli test s několika strakami, z nichž některé byly chovány v zajetí a jiné žily divoce v okolí univerzity.

Ptákům byly podstrčeny předměty jako lesklé šroubky a nelesklé šroubky natřeny modrou barvou, svítivě stříbrný alobal a stříbřité kroužky a taktéž nelesklé kroužky. Vedle hromádky předmětů vědci ptákům nachystali jídlo v podobě ořechů.

Někteří ptáci sice při kontaktu s lesklými předměty projevovali zvědavost, ale častěji u nich převládala ostražitost. Předměty buď ignorovali, nebo se jim vyhýbali. Věci neznámých tvarů u některých ptáků vyvolávaly takové obavy, že se zdráhaly v jejich přítomnosti jíst.

Pokud byly lesklé i nelesklé předměty odstraněny chuť k jídlu se jim vrátila. Podle vědců je to známka toho, že straky nejednají impulzivně. Strach z neznáma může být prý interpretován také jako projev inteligence.        (Zdroj: 21@století)


Těžba zlata v Kašperských Horách? Dvě žádosti o průzkum MŽP zamítlo, třetí je stále ve hře ..... V Kašperských Horách se podle odhadů nachází zhruba 120 tun zlata a také zajímavé množství wolframu. Jeho dobývání, do nějž by se těžaři rádi pustili, by však narušilo přírodu i životy tamních obyvatel. Odpůrci těžby teď mohou být o něco klidnější – dvě ze tří žádostí o průzkum ložisek zlata totiž definitivně zamítlo ministerstvo životního prostředí.

Zatím poslední průzkumy zlata v Kašperských Horách prováděla jedna společnost na konci 90. let. Nyní se objevují další žádosti. To zneklidňuje obyvatele Kašperských Hor, kteří se bojí dopadu případné těžby na krajinu.

O to, proč chtějí firmy zkoumat ložiska zlata v Kašperských Horách a proč to tamním obyvatelům vadí, se zajímala redaktorka Jitka Englová „Při tom výskytu zlata v tenké vrstvě se nedá říct, že by to mohlo končit hlubinným dobýváním a skončilo by to určitě povrchovým lomem, který by byl pět kilometrů čtverečních velký,“ obává se jednatel občanského sdružení Šumava nad zlato Oldřich Slováček.

V údolí mezi Kašperskými Horami a hradem byla v souvislosti s těžbou plánovaná i kalová nádrž o rozloze téměř sto hektarů. Její hráz by byla 800 metrů dlouhá a 50 vysoká.

Co se týče obsahu zlata, v Kašperských Horách připadá 10 gramů zlata na tunu horniny. To je pro těžaře zajímavé množství – podle Slováčka by výnos z těžby mohl dosáhnout možná až 150 miliard korun a dalších zhruba 50 miliard by mohla vynést těžba wolframu. „Ten potenciál je obrovský a to je to, co je láká,“ říká Slováček na adresu těžařů. Kromě peněz a vzhledu krajiny jsou tu i další hlediska. Slovák například varuje před výskytem arsenu, který by měl dopad na zdraví lidí, a otázky vzbuzuje také to, jak by těžba ovlivnila místní vodu.        (Čtěte na stránkách ČR Zprávy)

Ti šmejdi si nedají pokoj ... Lze doporučit ke čtení článek Jak jsme přišli o zlatý poklad, aneb „děkujeme“ pane Tošovský! na stránkách Czech Free Press, kde se dočtete, jak z našeho zlatého pokladu díky prošustrování Německu po roce 1998 zbyla pouhá jedna osmina (!!!). Pak se těch 120 tun zlata jeví velice dvojsečně - co by se teď musel všechno zničit, aby se toto množství vytěžilo v porovnání s tím, jak se již v trezorech deponované zlato zašantročilo ... beztrestně, jako obvykle. A proč je někomu stále trnem v oku, že na Šumavě je dosud čistá a zachovalá příroda, to opravdu nelze pochopit.


Tři litry alkoholu denně a pečínka z páva. Co ještě odhalily analýzy ostatků o Richardu III.? .....Anglický král Richard III. byl zřejmě alkoholik. Analýza pozůstatků zubů a kostí, které archeologové našli před dvěma lety, ukázala nejen to, že vypil nejméně jednu lahev vína denně, ale i další zvláštnosti.

Vědci z britské geologické služby a Univerzity v Leicesteru provedli izotopovou analýzu vzorků odebraných ze stehenní kosti, žebra a zubu králových kosterních pozůstatků.

Našli tak důkazy o tom, že král v posledních dvou letech svého života, od své korunovace v roce 1483 do tragické smrti v boji v roce 1485, poměrně hodně změnil svůj životní styl a věnoval se častému hodování.

Analýza odhalila, že pil hodně alkoholu, někdy až tři litry denně, hlavně piva a vína. Richard III. měl také poměrně často na jídelníčku na tehdejší dobu luxusní pokrmy včetně masa ptáků, jako jsou pávi, labutě, jeřábi nebo volavky. Hodně často také jedl sladkovodní ryby, například štiky. Podle odborníků byla jeho strava „mnohem bohatší“ než u jiných vysoce postavených lidí pozdního středověku.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Pozor na slevy! ..... Kontroly výprodejních akcí a různých „akčních slev“ zaměstnávají Českou obchodní inspekci celoročně, neboť Česká republika je v této oblasti fenoménem, kde se snaží obchodníci výhodnými a ještě výhodnějšími cenami udržet zájem spotřebitelů po celý rok. Ne všichni se však při tom chovají zcela korektně a v souladu se zákonem.

V průběhu 2. čtvrtletí zkontrolovali inspektoři 667 provozoven a prodejních míst, které nabízely výhodné ceny v rámci výprodeje nebo prodejní akce. Ve 287 případech (43 %) však zjistili jedno i více porušení povinností stanovených právními předpisy. Ve sledovaném období bylo pravomocně uloženo celkem 247 pokut za téměř 2,5 mil. Kč. „Nejčastější porušení se týkala právě neseznámení spotřebitele s cenou, což je pro něho při rozhodování o výhodnosti koupě zásadní informace. V několika případech jsme prokázali také používání nekalých obchodních praktik, proto budou kontroly výprodejů a slevových akcí pokračovat ve stejné intenzitě i nadále,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 4. do 30. 6. 2014 provedla Česká obchodní inspekce v rámci akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev celkem 667 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Jak přežít pokrok ..... Pořad o velkoleposti a zároveň dvojsečnosti pokroku lidstva odhaluje velké riziko provozování softwaru 21. století v podobě našeho know-how na prastarém hardwaru, kterým je náš mozek primáta, jenž nebyl 50 000 let upgradeován.

Prostřednictvím rozmanitých obrazů a působivého soundracku se vydáme na cestu, během níž se zamyslíme nad naším přechodem od jeskynních lidí k výzkumníkům vesmíru. Ronald Wright, jehož bestseller „A Short History Of Progress" (Krátká historie vývoje) se stal předlohou tohoto filmu, odhaluje, jak civilizace opakovaně decimovala „vývojové pasti" -- lákavé technologie sloužící bezprostředním potřebám, avšak jen zřídkakdy těm budoucím. Dokument nám překládá jasné důkazy v podobě prolínajících se příběhů z čínského jezdeckého klubu, člověka z Wall Street, který odkrývá ničím neomezovanou a chamtivou finanční elitu bezohlednou vůči životnímu prostředí, a ekopolicistů bránících spálenou Amazonii. V minulosti jsme mohli spotřebovat místní zdroje a přesunout se jinam. Pokud se však dnešní globální civilizace zhroutí následkem přehnané konzumace, je po všem. Žádnou záložní planetu k dispozici nemáme.        (Video shlédnete na stránkách Czech Free Press)


20.8. 2014     Dvacátého srpna 1845 projel první slavnostní vlak na trase Vídeň – Olomouc – Praha.


Konec podvodů s "čerstvým" masem. Rozmrazené dostane cedulku ..... Rozmrazené maso bude muset mít i příslušné označení, stejně jako je tomu nyní u pečiva nebo ryb. Počítá s tím vyhláška, kterou připravuje ministerstvo zemědělství, Potravinářská komora a veterinární správa. Důvodem jsou podvody, kdy se rozmrazené maso vydává za čerstvé. Takové už ale tolik nechutná a často obsahuje i škodlivé bakterie.

Rozmrazené pečivo se musí povinně označovat už dva roky. Na lepší časy se blýská i u masa. Někdy je totiž i to, které vypadá jako čerstvé, jen čerstvě vytažené z mrazáku. Stejný problém byl dříve i u ryb, ty už ale značení povinné mají.

U baleného masa je označení také povinné. Problém nastává u volně prodávaného, kde není žádné. Zákazník tak vůbec netuší, co vlastně kupuje. "Když se na maso podíváte, tak vám na první pohled přijde trochu jiná barva, pouští více vody a pro kulinářské účely není tak kvalitní jako čerstvé," podotýká k rozmrazenému masu Jaromír Kloud ze Svazu zpracovatelů masa.

Josef Duben ze Státní veterinární správy navíc upozorňuje i na to, že u rozmrazovaného masa může dojít k pomnožení škodlivých mikroorganismů. Vyhláška tak dá zákazníkům jasné vodítko, kterým se při nakupování mohou řídit.       (Čtěte na stránkách Agris)


Podstatou celého vesmíru je téměř absolutní prázdnota ..... Ve všem kolem nás – i v nás samotných – je pouze nepatrné množství skutečné hmoty. Světu vládne prázdno. Jistě se rádi za teplého dne posadíte na lavičku někde v parku a čtete si oblíbenou knihu. Pokud si při tom myslíte, že sedíte na solidním, pevném předmětu nebo že snad solidní a pevný předmět držíte v ruce, mýlíte se.

A mýlíte se i tehdy, pokud si myslíte, že vy sami jste solidní, pevnou strukturou. Jedná se pouze o iluzi způsobenou nedokonalými lidskými smysly a tím, že zkrátka nejsme schopni vnímat podstatu světa v plném rozsahu. Kdybychom toho byli schopni, viděli bychom, že celý vesmír je deprimující prázdnota, ve které se nachází jen nepatrné množství skutečné hmoty.

Tuto hmotu můžeme vzhledem k jejímu množství směle nazvat znečištěním dokonalé prázdnoty.       (Čtěte na stránkách VTM)


Strach a Hrůza: Podivné tajemství Marsových měsíců ..... Mars - snad pro svou krvavě rudou barvu - byl pro všechny staré kultury planetou zmaru a války. Proto když roku 1877 objevil astronom Asaph Hall v US Naval Observatory ve Washingtonu dva jeho měsíce, zvolil pro ně poněkud děsivá jména: Phobos a Deimos, což znamená Strach a Hrůza. K jejich objevu se váže záhada, kterou se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit a v ní mnozí vidí důkaz návštěv cizích astronautů nebo existence neznámých vyspělých civilizací.

Phobos a Deimos nejsou měsíce, jaké známe od jiných planet - spíš než celé světy (jako třeba náš Měsíc, nebo Saturnův Titan) jsou souputníci Marsu vlastně jen dva velké balvany. Phobos má průměr 22,2 kilometru, Deimos dokonce jen 12,6 kilometru - je to dosud nejmenší známý měsíc sluneční soustavy. K malým rozměrům se pak přidává ještě to, že obíhají poměrně blízko u Marsu. Ve skutečnosti to patrně původně byly samostatné asteroidy, které osud přivál do sféry vlivu Rudé planety a ta je navždy uvěznila.

Zdánlivě na těch dvou trochu větších šutrech není nic zajímavého - přesto představují jednu z velkých záhad minulosti. Údaje o dvojici malých měsíčků Marsu totiž byly k dispozici už více než půldruhého století před jejich oficiálním objevem. Nikoliv ve vědecké literatuře, ale na stránkách beletrie, takže je nikdo nebral vážně. Byly však až děsivě přesné.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Kam zmizel David Copperfield? ..... Vzpomínáte na svého času nejpopulárnějšího iluzionistu na světě, na Davida Copperfielda? Neskutečné kouzelnické triky a megashow charakterizovaly tohoto tajemného muže s havraními vlasy a uhrančivým pohledem. V posledních letech mediální zájem o jeho osobu vyprchal. Proč?

David se narodil jako jediný syn ruských emigrantů 16. 9. 1956 v New Jersey. Už v dětství měl jasno o tom, že bude kouzelníkem. Otec nakonec svolil a o synově budoucnosti se poradil s astrologem Harry Blumenem. Doporučil, aby chlapcovy slabosti byly přeměněny v sílu. Naučil ho vědomě řídit duševní procesy v těle, tím pádem „obdržel“ nadprůměrné astrální schopnosti. David dokáže využívat sílu podvědomí, má rozvinuté iracionální myšlení. Takoví lidé mohou proniknout do svého podvědomí a tam najít i výjimečné schopnosti. Teoreticky vzato, každý z nás se může stát dalším Copperfieldem, ale 99 % adeptů není ochotno trpělivě trénovat a přinášet oběti. Proto různé úvahy o tom, že své triky provádí zavěšen na laně či používá magnety, jsou k smíchu. 

Při pohledu na Copperfieldův horoskop jsme oslněni velkým množstvím harmonických aspektů a znaků, existencí jen dvou nepřesných opozic, kvadratury a tří polokvadratur. Pokud se blíže podíváme, spatříme hexagram, symbol harmonie a rozvážnosti, ale i nadprůměrného sebevědomí, síly, sebeovládání. Za kouzelníkovou silou a odvahou pouštět se do poněkud megalomanských show stojí unikátní „pentagram“ v horoskopu. Zajímavá planetární konfigurace dodává odvahu a úspěch.

Před lety se v zahraničních médiích čile spekulovalo o tom, zda Copperfield provede zhmotnění některých slavných přízraků, které sliboval. Teď se spekuluje o něčem jiném: dokázal slavný mág a kouzelník změnit svůj osud? Nebo je irkarnací některého ze svých stejně slavných předchůdců? Pravda je ale možná ještě daleko složitější a záhadnější…      (Zdroj: Doplněk)


Rakovinu vyléčíme v budoucnosti hadím jedem ..... Výzkum amerických vědců z Univesity of Illinois ukázal nový směr, jakým by se mohla ubírat nová generace léků proti rakovině. Objevili metodu, jak z hadího, včelího nebo štířího jedu získat proteiny, které by útočily výhradně na rakovinové buňky a ostatních si nevšímaly. Tyto látky se zachytávají na membránách nádorových buněk a brání jejich rozmnožování a tím šíření nemoci. Čistý jed však má řadu nežádoucích účinků, jako je poškození srdce či nervů anebo dokonce smrt. Nová metoda však tyto vedlejší účinky eliminuje.

„Podařilo se nám bezpečně použít toxiny z jedu v nanometrových částicích a léčit jimi rakovinu prsu a rakovinné buňky melanomu v laboratorních podmínkách,“ uvedl Dipanjan Pan z katedry bioinženýrství Univesity of Illinois, který výzkum vedl. „Tyto částice, které se umí ukrýt před imunitním systémem, nosí toxiny přímo do rakovinových buněk a zdravé nepoškodí,“ dodal.        (Zdroj: 21@století)


Grilování nemusí být nezdravé když... ! ..... Léto a grilování k sobě neodmyslitelně patří. Letní vaření je krásné hlavně tím, že připravujeme pokrmy venku v přírodě na grilu či ve woku. Právě v letním období využijme velikou nabídku čerstvých regionálních potravin, které si můžeme snadno, rychle a velmi chutně tepelně upravit třeba na grilu. Ale i při grilování bychom měli znát několik zásad, aby náš pokrm byl jak dobrý, tak i zdravý. Proto si vyjmenujme několik velmi důležitých pravidel při grilování.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Nový způsob komunikace rostlin ..... Včelám rostliny signalizují, z kterého květu byl nektar vysát a z kterého ne, elektrickým polem. Umí dát echo o svém napadení těkavým methyljasmonátem po němž sousedky začnou do svých listů pumpovat jedovaté látky. Podobným způsobem probíhá domluva rostlin s predátory svých predátorů. Jsou i rostliny, které slyší. Když jim pustíte ze záznamu zvuk chroupající housenky, začnou se preventivně bránit. Američtí vědci z Virginie a Pennsylvanie teď asi odhalili další komunikační kanál rostlin. Vyměňují si informačně bohaté molekuly mRNA.

O produkci těkavých látek vnímaných rostlinou již byly popsány stohy papíru. Rozruch před rokem vzbudila práce na téma symbiózy mykorhizních hub a rostlin v níž nejde jen o výměnu nutričních látek, jak se dosud soudilo. Hustá síť vláken mycelií totiž slouží rostlinám i jako komunikační pojítko připomínající funkcí naše nervová vlákna. O objevu tohoto podzemního telefonu rostlin, na jehož odhalení se podílela Zdeňka Babíková z brněnské Mendelovky, jsme psali v článku Bobový underground vloni. Zajímavé na tom je, že nejspíš nejde o žádnou výjimku, ale že tuto metodu využívá 70 - 90 % všech rostlin.

Překvapením jsou také výsledky nedávného pokusničení Rexe Cocrofta z Univerzity v Missouri. Ten zase pouštěl zvuk (vibrace) vydávané kusadly hodující housenky a strašil tím huseníček rolní. Rostlinka vystrašená zlou zprávou ihned burcuje své buňky k obranným reakcím.

Nejnovější zpráva z oblasti šuškandy mezi rostlinami přichází z USA. Jim Westwood, profesor rostlinné patologie, fyziologie a odborník na plevely z Virginia Tech z Blacksburgu pootevřel se svým týmem dveře do zcela nové komnaty vzájemné komunikace rostlin na molekulární úrovni. Protože jsme možná na prahu nového způsobu boje s parazitním plevelem, výsledky pokusů přineslo včerejší vydání časopisu Science.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Zoo Jihlava může ukázat nejmenší lištičku na světě ..... Nejmenší lištičky na světě mají mláďata - malé ušaté fenky můžete vidět v pavilonu žiraf. Dvě mláďata se fenkům narodila již v červnu, ale doposud je rodiče střežili uvnitř expozice. Samec pochází z olomoucké Zoo, jeho družku darovala lodžská Zoo v Polsku.

„Odchovat fenky je v našich zeměpisných šířkách velice těžké. Měla jsem obavu, zda nebudou vyžadovat nějaké další speciální podmínky,“ komentuje šťastnou událost ředitelka Zoo Jihlava Ing. Eliška Kubíková.

Fenek berberský (Vulpes zerda) je nejmenší druh lišky na světě. Váží 1 - 1,5 kilogramu, měří pouhých 50 - 65 centimetrů. V poměru s tělem má nápadně velké uši, které mu slouží i jako výměník tepla. Živí se drobnými obratlovci, hmyzem a pochutná si i na plodech rostlin. V přírodě žije v písčitých a skalnatých pouštích severní Afriky. Z tohoto důvodu je chov fenka v našich podmínkách náročný, je totiž velmi náchylný na vyšší vlhkost vzduchu, vysvětlil mluvčí zahrady Martin Maláč.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Sádra se ve střední Evropě používá už od eneolitu ..... Zřejmě nejstarší použití sádry ve střední Evropě potvrdili vědci z Masarykovy univerzity (MU) při výzkumu výrobních technologií a tradic pravěkého hrnčířství.

Materiál našli ve zbytcích inkrustace, tedy bílé barvy používané k výzdobě keramiky, na nádobě nalezené pravděpodobně v hrobu kultury zvoncovitých pohárů z Milovic u Mikulova. Stáří keramiky stanovili na 4500 let.

„Objev sádry nás opravdu překvapil, protože dosud nebyly z této doby žádné doklady o jejím využití ve střední Evropě,“ řekl geolog Dalibor Všianský z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU. Její využití je například v oblastech Předního východu doloženo už z doby předkeramického neolitu, tedy z období 8600 – 5500 let před naším letopočtem.

Na výzkumu spolu s geology pracovali i archeologové z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU. Zkoumali keramické nádoby a zaměřili se především na takzvanou inkrustaci. „Je to bílá pasta používaná v kombinaci s červenou nebo černou barvou, která vytvořila na nádobách kontrastující vzory, a tím i výzdobu pravěké keramiky. Nejčastěji se používala na konci doby kamenné a začátku doby bronzové,“ uvedl archeolog Jan Kolář.

U vzorků keramiky nalezených ve střední Evropě vědci doposud nezkoumali složení této bílé hmoty, a proto se na ni odborníci z MU zaměřili. Sesbírali desítky vzorků z celé Moravy a pomocí rentgenové difrakce v jejich inkrustaci našli stopy čtyř materiálů – kaolínu, kostí, uhličitanů a právě sádry.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


CHKO Kokořínsko se od září rozšíří o Máchův kraj ..... Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se od září rozšíří o Máchův kraj v okolí Doks. Oficiální vznik oblasti s názvem Kokořínsko - Máchův kraj přináší vládní novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.

Rozšíření má umožnit lepší ochranu přírody a krajinného rázu oblasti včetně bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Ministerstvo životního prostředí pokládá tuto lokalitu za jedinečnou. Její výjimečnost dokládá i návrat vlka po 100 letech, který potvrdily fotopasti. V lokalitě se nachází 163 zvláště chráněných druhů živočichů a téměř stovka zvláště chráněných druhů rostlin.

V oblasti se vyskytuje například masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český, jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v Česku, největší hnízdní populace jeřába popelavého a téměř 700 druhů motýlů. Důležitou součástí CHKO jsou také místa, která vytvořili lidé, například louky, Máchovo jezero, Novozámecký a Břehyňský rybník nebo Hradčanské rybníky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


19.8. 2014     Dnešní Mezinárodní den pirátů se netýká námořních lupičů s černou vlajkou, ale lidí, kteří načerno stahují nejrůznější soubory z internetu. Kromě toho OSN slaví Mezinárodní den humanitárních pracovníků.


Národní park Šumava obnovil 460 metrů poválkových chodníků ..... Správa Národního parku Šumava letos nechala obnovit 460 metrů dřevěných poválkových chodníků na Jezerní slať a přes Cikánskou slať. Truhláři je nově začali vyrábět z modřínového dřeva a osazují je krajovými lištami pro vozíčkáře. Příští rok se obnovy dočkají chodníky u Prášilského a Plešného jezera a další dřevěné prvky turistické infrastruktury.

"Dřevěné poválkové chodníky jsou jednou z nejdůležitějších součástí turistické infrastruktury na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Stovky tisíc návštěvníků ročně tak mohou suchou nohou přejít přes mokřady a nahlédnout do jedinečných šumavských slatí. Na celé Šumavě leží přes tři kilometry poválkových chodníků, které se musejí pravidelně opravovat nebo vyměňovat," vysvětlil mluvčí parku Jan Dvořák. Nově se na nich objevují bezpečnostní lišty, které ocení vozíčkáři a turisté, kteří na výlet vyrazí s dětskými kočárky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Slavníkovci, středověk a monopol na ražení mincí ..... Monopol na ražení mincí/tištění peněz se pokládá za atribut suverénní vlády. Umožňuje vládě provádět měnovou politiku, tj. nejčastěji vydělávat na znehodnocování měny. V době vzniku prvních českých mincí však situace byla zřejmě složitější.

Kromě Boleslava I. a II. totiž razili vlastní mince i Slavníkovci a tento fakt se někdy dává do souvislosti s jejich mocenskými ambicemi vybudovat vlastní stát nezávislý na pražské moci Přemyslovců. Tyto aspirace pak měly vést až k vyvraždění Slavníkovců na Libici v roce 995.

Autoři práce níže se snaží ukázat, jak je popsaný pohled na věc nespíš mylný. Monopol panovníka na ražbu mincí striktně zaváděl až zákoník Václava II. V 10. století v sousedním Bavorsku, odkud by Boleslav I. nejspíš převzal příslušné zvyklosti, nic jako panovníkův monopol nevyskytovalo. Právo razit mince bylo součástí práva pořádat velké, především výroční trhy.

Monopol na ražbu mincí měl později smysl především v tom, že už při tomto procesu se ušlechtilý kov mírně znečistil, úředně deklarovaná hodnota mince byla tedy vlastně podvodem a rozdíl mezi štemplem a skutečností panovníkovým ziskem (tedy vlastně mohl vyrazit více mincí z méně stříbra či zlata). Jenomže nejstarší (pomiňme Kelty) české mince žádné příměsi neobsahovaly. Panovník na nich bezprostředně nevydělal, potřeboval je jen proto, aby oběživo požadované zahraničními obchodníky stimulovalo dálkový obchod v zemi, který zase umožňoval vybírání cel, daní apod. Až zde byl zdroj vlastního zisku.        (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Byl vesmír zrozen v černé díře? Co se stalo před velkým třeskem? ..... Ve středu černé díry může existovat vstup do jiného vesmíru. Ten druhý vesmír může být zdrojem hmoty a síly, která stvořila náš vesmír prostřednictvím velkého třesku.

Albert Einstein předpovídal, že časoprostor ve středu černé díry obsahuje singularity (body, kde fyzikální veličiny nabývají nekonečných hodnot, pozn. red.). Singularita je jedním z nejzáhadnějších témat, které trápí fyziky. Je tak malá, že je to nepochopitelné, ale jeho hmota je tak velká, že je to nepochopitelné.

Vědci nevědí, co černé díry jsou, ale vědí, že je to něco, co by mohlo být klíčem k původu nám známého vesmíru. Podle teorie velkého třesku začal vesmír singularitou. Někteří fyzici spojují singularity černých děr se singularitou velkého třesku.

Fyzik Nikodem Poplawski z Indianské univerzity (Univerzity Indiana) tvrdí, že to, co Einstein předpověděl o časoprostorové jedinečnosti ve středu černé díry, jsou ve skutečnosti červí díry, jakési časoprostorové tunely do jiných vesmírů. Poplawskiho článek byl publikován v roce 2010 v časopise Physics Letters B.

Damien Easson, teoretický fyzik na Arizonské státní univerzitě (Arizone State Univerzity), přišel již dříve s hypotézou, že známý Vesmír se mohl zrodit z černé díry, nicméně Poplawski šel s touto teorii dál a pro National Geographic řekl, že červí díry by mohly být pouze prostředkem zrození našeho Vesmíru.

Další teorie tvrdí, že Vesmír byl stvořen, když se 4-dimenzionální hvězda zhroutila do černé díry. Tuto teorii loni předložil se svými kolegy astrofyzik Niayesh Afshordi z Obvodového ústavu pro teoretickou fyziku (Perimeter Institut for Theoretical Physics) v Kanadě.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Nezměrnost geologického času …aneb Další pomůcka, jak si jej lépe představit ..... Spirála času, zahrnující 4,56 miliardy let od vzniku naší planety. Nenechme se zmýlit; všechno podstatné ve vývoji organického života, co bychom mohli pozorovat vlastníma očima, se odehrává až v poslední osmině doby její existence. Například dinosauři se v pomyslném “geochronologickém roce” objevují až krátce před vánočními svátky. Kredit: United States Geological Survey, Wikimedia Commons

Představme si, že celá doba existence naší planety (asi 4,56 miliardy let) se smrskne do doby jediného kalendářního roku (pro lepší představu zaokrouhlíme rok na rovných 365 dní, tedy 8760 hodin, 525 600 minut nebo 31 536 000 sekund). Vznik Země počítáme k půlnoci 1. ledna, současnost pak k půlnoci 31. prosince. Kdy v takovém „geochronologickém“ roce nastanou zásadní události ve vývoji naší planety a života na ní? Většina údajů je pouze přibližná, s možnou chybou v řádu desetin procenta (maximálně několik málo procent). Zajímavé je pozorovat, jak všechny „moderní“ události ve vývoji života – vše přibližně od vzniku obratlovců před půl miliardou let – zabírá až poslední zhruba osminu našeho roku, tedy období od druhé poloviny listopadu. Druhohorní dinosauři se objevují teprve 12. prosince a vymírají během vánočních svátků! První člověku podobná bytost přichází až kolem silvestrovského poledne a kdy začíná skutečný dějepis? 42 vteřin před půlnocí posledního dne v roce…

Každá vteřina v tomto „kalendáři“ představuje téměř 145 let, hodina více než půl milionu let a jeden den je roven přibližně 12,5 milionu let. A naopak: Skutečný milion let zde netrvá déle než dvě hodiny. Celý průměrně dlouhý lidský život by v tomto schématu trval jen asi pět desetin sekundy!       (Čtěte na stránkách OSEL)


Zdraví škodlivé wi-fi? ..... Hlukové, smogové, ale i elektromagnetické zamoření narůstá, a téměř nikdo s tím nic nedělá. Copak už jsme ztratili poslední zbyteček zásady předběžné opatrnosti? Máváme rukou, že to patří k době. Jenže tahle lhostejnost se nám může setsakra nevyplatit. Sousedův puberťák si po internetu povídá s kamarádem. Proč ne, říkáte si, jenže on chatuje (prý jen tak kecá) a stahuje si filmy pomocí wi-fi, a router, který to umožňuje, je umístěn v domě, ve kterém bydlím a spím jen pár metrů od tohoto vysokofrekvenčního vysílače.

Pokusím se naznačit hned několik důvodů, proč si myslím, že to není dobré, naopak, že to spíše škodí i jeho zdraví a psychice. Bezdrátový přístup k internetu, jak jsem si vygoogloval, je možná užitečný, ale tato technologie neexistuje dostatečně dlouho, abychom věděli, zda je ze zdravotního hlediska bezpečná, varovala Kate Figes v deníku Guardian již před několika lety. Odborníci uvádějí: Nové bezdrátové technologie užívají mikrovlnných pulsů (radiace), obdobných těm, jaké používají radary. Nejde o radiové vlny, jak se lidé obecně domnívají. Rostoucí počet vědců si myslí že bezdrátové počítačové sítě, mobilní telefony, bezdrátové laptopy a bluetooth škodí lidskému zdraví. Vědci, jako dr. Johansson z Karolinského institutu ve Švédsku, zjistila, že mikrovlnné záření nízké úrovně způsobuje změny kůže. Na jaře roku 2007 vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Německá vláda doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na „nejnižší možnou míru“ a raději používali „konvenční kabelové připojení“. Ve frankfurtských školách je již tato technologie zakázána. Evropská agentura životního prostředí v témže roce navrhla, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti.

Lékaři už dokonce tuhle nemoc, kterou zatím trpí jen pár procent lidí, vystavených nějaké formě vysokých elektromagnetických frekvencí, pojmenovali.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Houbařská sezóna je v plném proudu. „Houby rostou“, hlásí mykologové ..... Letošní houbařská sezóna se konečně přihlásila o slovo. Dlouhodobá vedra či velmi teplé počasí, které u nás panuje po celé prázdniny střídají kratší doby ochlazení doprovázené srážkami, které dostatečně připravili půdu pro růst hub. Kde a které druhy hub aktuálně rostou se dozvíte v dnešním článku.

Česká mykologická společnost hlásí, že houby rostou. Podle internetových diskuzí prý stačí zajít do lesa a s prázdnýma rukama se rozhodně vracet nebudete. „Houby rostou spíš ve středních a vyšších polohách. Zejména v příhraničních lesích. Významný růst hub je možné zaznamenat na některých místech Šumavy.“ (zdroj: 1) Také houbaři z Beskyd či Krušných hor hlásí plné košíky. Bídně je na tom například Středočeský kraj, kde typicky letní houby teprve spíše začínají pozvolna růst.

Hodně samozřejmě záleží na lokálních úhrnech dešťových srážek, protože po celé České republice jsou roztroušena místa, kterým se vodní příděl prozatím stále vyhýbá. To se týká hlavně níže položených a tím pádem i teplejších míst. Takovýto les poznáte nejsnáze podle toho, že se vám doslova bude prášit pod nohama.

Naštěstí se nevyplnila pranostika spadající na svatou Annu a rána nejsou prozatím především díky noční oblačnosti nikterak výrazně chladnější. I toto růstu hub svědčí.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Psi, kteří se vrátili z kosmu ..... 19. 8. 1960 byla z kosmodromu Bajkonur vypuštěna raketa Vostok, která na oběžnou dráhu vynesla umělou družici pojemnovanou Sputnik 5. V jejích útrobách se nacházely živé organismy a vědci zkoumali vliv stavu beztíže i samotného letu na jejich zdraví. Konkrétně šlo o 40 myší, 2 krysy, králíka, mouchy a pár psů pojmenovaných Bělka a Strelka. Kromě nich byly na palubě i různé rostliny.

Většina pasažérů se druhý den vrátila v pořádku na Zemi, zemřela jen asi dvacítka myší. Dnes jsou vycpaná těla psích kosmonautů umístěna v moskevském muzeu kosmonautiky.        (Zdroj: 21@století)


Očišťování rodových a národních kořenů ..... Nejdříve dospěli fyzikové k překvapivému poznání, že „všechny atomy ve vesmíru o sobě vědí“. Po nich i biologové zjistili, že všechny rostliny a živočichové v přírodě se „nějak“ vnímají a komunikují skrze impulsy nezjistitelnými hmotnými přístroji. Nakonec i lékaři na základě pozorování došli k závěru, že buňky všech živých organizmů, včetně lidského těla, spolu také „nějak“ komunikují. A to ne jen prostřednictvím neuro-humorálních řídících mechanizmů.

Konec konců čínská medicína se při léčení lidí a zvířat již tisíciletí opírá o snahu o odstraňování poruch proudění přístroji zatím neměřitelné energie čchi. Na rozdíl od evropské medicíny rozpoznala, že neinfekční nemoc není náhoda. Tři tisíce let vykládá vznik orgánové nemoci u člověka tak, že tato vzniká, když porucha proudění energií trvá u jednotlivce dlouho. To se následně manifestuje orgánovou slabostí. která si již typ rozvrácení funkce orgánu přivolá. Čínský lékař proto léčí hlavně v době prvních projevů orgánové slabosti a to tak, že se snaží zjištěné poruchy proudění „energií“ čchi odstranit. Když se mu to povede, následuje spontánní vyléčení začínající nebo už i probíhající nemoci.

V současné době je již všeobecné úsilí masy lidí o rozvoj duchovního rozměru života. Dosavadní konzumní pojetí vlastní existence přestalo vyspělejší lidi uspokojovat. Nastoupilo se směrem k objevování a vnímání dalších rozměrů reálného světa. Objevila se tedy dosud neviděná spojení i toky dosud neregistrovaných energií, i duchovních. (Nehmotných vibrací.)

rodinny-stromIntuitivní citlivci odpozorovali a sdělili poznání chtivým, že současné duševní a tělesné potíže mnohých souvisí velmi často s dávnými ději mezi jejich předky a příbuznými. Před dychtícími po porozumění životu se překvapivě vynořil takový obraz světa, ze kterého vyplývá, že se prohřešky živých i mrtvých předků skutečně přenáší na potomky. (Bible říká, že těžké zločiny Bůh „trestá“ do 4. kolene.)        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Pečujeme o květiny v bytě ..... Řezaným květinám je třeba měnit vodu denně a dávat jim co možná nejchladnější, čerstvě natočenou.

Pokojové květiny musíme pravidelně přihnojovat. Napřed však květiny zalijeme a potom přidáme roztok s umělým hnojivem. Nasucho bychom jim poškodili kořeny.

Pokojové květiny zaléváme raději slabě každý den než vydatně řidčeji.

Květiny v kořenáčích nemají rády průvan, proto je dáváme na okno, které neotevíráme.

Mšice na květinách nebo jiní parazité, kteří se objeví, opláchneme vodou, ve které necháme máčet cigaretový tabák.

Vápno dodáme květinám ze skořápek. Usušené a roztlučené máčíme několik dní v dešťové vodě, kterou pak květiny zaléváme.

Při pěstování kaktusů přidáme do půdy trochu otlučené staré omítky, která jim prospívá.        (Zdroj: Doplněk)


Lopatky rotorů větrných turbín každoročně „mučivou smrtí“ zabijí miliony zvířat ..... Německý on-line magazín Spiegel vydal článek o tom, jak německé větrné parky každoročně zabíjí „nesčetné netopýry“ – a ne nejen domácí netopýry, nýbrž i migrující zvířata, co tudy prolétají.

Podle vědců z Leibnizova institutu pro výzkumy v zoologii a o divoké přírodě sídlícího v Berlíně (IZW): „Lopatky rotorů zabíjí i zvířata ze severovýchodní Evropy, která migrují v listopadu přes německé větrné pláně.“ Spiegel píše, že více než čtvrtina (28 procent) zkoumaných zvířat pocházelo z oblastí táhnoucích se od baltického region po Rusko, Bělorusko a Polsko, která byla na cestě do Střední a Jižní Evropy. Většina obětí byla mladá a byly to samičky, což bude mít dopad na budoucí populaci, varují vědci. Studie ukazují, že počty netopýrů a jiných živých zvířat, která německé větrné parky ročně zabijí, lze vyjadřovat v 6-místných číslech.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


18.8. 2014     Osmnáctého srpna 1868 objevil při pozorování zatmění Slunce francouzský astronom Pierre Janssen helium, prvek číslo dvě v periodické tabulce prvků..


Houbařům začíná vrchol sezony ..... Přeháňky a ochlazení houbám pomohly, nejvíc teď rostou na Šumavě a jihozápadě Čech vůbec. Daří se jim ale i jinde v Čechách a na Moravě, třeba v trojúhelníku vymezeném Zlínem, Vsetínem a Valašským Meziříčím. "Sucho a málo hub je v Polabí," řekl předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. Také výhled je podle něj pro houbaře pozitivní.

Lidé najdou hlavně hřiby, lišky, holubinky, ryzce. Pozor je třeba dávat na jedovaté muchomůrky, například známé muchomůrky zelenou a tygrovanou, ale v lese lze nyní narazit i na muchomůrku jízlivou. Naopak muchomůrka růžovka neboli masák nejenže není jedovatá, ale je naopak velmi chutná, nyní se v lesích také hojně vyskytuje. Rostou i bedly.

Na některých místech republiky už podle Landy rostou houby "prakticky maximálně", platí to právě pro Šumavu a Pošumaví a západní část jižních Čech. Také na Moravě začaly houby růst, jde podle něj o pohoří u východních hranic státu, pásmo, kde houby rostou, se táhne až k Ostravsku. Poměrně dost hub je v Krušných horách a na Karlovarsku vůbec. Na své si naopak houbaři stále nepřijdou na severovýchod od Prahy, třeba v Polabí. "Krkonoše už jsou zase dobré," dodal Landa.       (Zdroj: Agris)


Čína pošle vesmírnou sondu kolem Měsíce ..... Čína plánuje ještě do konce letošního roku vypustit na oběžnou dráhu kolem Měsíce svůj satelit, který se po skončení mise vrátí na Zemi. Podle čínského Státního úřadu pro vědu, techniku a obranný průmysl byla již družice přepravena do vesmírného střediska v provincii S’-čchuan. Jejím úkolem je zejména vyzkoušet nové technologie. Ty budou použity pro plánovanou misi Čchang-e 5, která by měla v roce 2017 dopravit z Měsíce na Zemi vzorky měsíčních hornin.

Čína se přitom již loni v prosinci stala třetí zemí po USA a Rusku, která dopravila na Měsíc svůj aparát, když zde přistál modul Čchang-e 3 s lunárním robotickým vozítkem Nefritový králík. V rámci ambiciózního vesmírného programu se však Čína připravuje i na vypuštění vlastní vesmírné stanice na oběžnou dráhu kolem Země do roku 2020 a v dalším kroku chce poslat na Měsíc svého vlastního kosmonauta.        (Zdroj: 21@století)


Na co si Vikingové brousili zuby? ..... Vikingští bojovníci si nechávali do řezáků vybrousit příčné rýhy. Byla to frajeřina nebo strašák na nepřátele?

Při stavbě silnice v anglickém hrabství Dorset poblíž staré komunikace známé jako Ridgeway narazili dělníci na lidské kosti. Archeologové zjistili, že jde o hromadný hrob mladých mužů. Další výzkum potvrdil původní podezření, že tu leží těla popravených Vikingů.

Na hlavu poražení ... Kosti nesou neklamné známky po zásazích ostrými čepelemi. Jedna z obětí byla seknuta do zad a krku nejméně šestkrát. Celkem vědci napočítali 54 těl a 51 lebek. Je tedy možné, že tři hlavy vítězové nepohřbili a odnesli je s sebou. Radiouhlíkové datování určilo původ koster do období mezi roky 970 a 1025 našeho letopočtu. Izotopové analýzy odhalily, že mladí muži nepocházeli z Britských ostrovů, ale vyrostli ve Skandinávii. Jeden z nich zřejmě vyrůstal až u polárního kruhu.

To dovoluje celkem jasně identifikovat masový hrob jako místo posledního odpočinku poražených vikingských nájezdníků, kteří v té době podnikali loupežné výpravy do Británie. Většina z nich byla popravena setnutím hlavy.

Broušení zubů – nic příjemného ... Vědci pokračují v detailnějších výzkumech a při těch si všimli podivných zubů v čelistech jedné z lebek. Horní řezáky mají vybroušené dvě hluboké příčné rýhy. Jde zjevně o zcela úmyslnou úpravu zubů, která byla provedena precizně a se znalostí věci. Nemohlo tedy jít o ojedinělou záležitost. Na druhé straně však nejsou podobně broušené zuby na lebkách Vikingů běžné.

Účel takové úpravy zubů je pro archeology záhadou. Podle některých teorií byly podobné zářezy na zubech odznakem vynikajících bojovníků. Nedá se odhadnout, zda a jak takové broušení zubů bolelo. Zcela jistě to ale nebylo nic příjemného a proceduře se možná podrobovali jen zvláště otrlí jedinci.

Další odborníci spekulují o tom, že zářezy měly v první řadě za účel vyděsit protivníka. Při boji zblízka vycenil Viking vybroušené zuby a mohl tak na okamžik rozptýlit pozornost soupeře a získat výhodu.       (Zdroj: VTM)


Dva pekelné týdny na Jupiterově měsíci Io ..... V srpnu loňského roku nastaly na Jupiterově měsíci Io tři masivní sopečné erupce. Všechny tři se udály během dvou týdnů. To vedlo astronomy ke spekulacím, že tyto „výbuchy“, které mohou vyvrhnout materiál až stovky mil nad povrch, mohou být mnohem častější než se předpokládalo.

„Očekávali jsme jeden obrovský výbuch každý rok, maximálně dva“, říká Imke de Pater, profesorka z University v Kalifornii ve městě Berkeley, a také vedoucí autorka jednoho ze dvou článků popisující erupce. „Zde jsme však měli tři velmi jasné výbuchy, které naznačují, že pokud budeme tento Jupiterův měsíc pozorovat častěji, můžeme jich vidět na Io mnohem víc.

Io, nejvnitřnější ze čtyř velkých „Galileových měsíců“, má průměr přibližně 2300 mil (asi 3630km). Kromě Země je Io jediným známým místem ve Sluneční soustavě kde sopky vybuchují extrémně horkou lávu, podobně jako na Zemi. Vzhledem k nízké gravitaci na tomto měsíci, produkují erupce velké množství úlomků stoupají vysoko do prostoru.

Dlouholetý spolupracovník Imke De P. a spoluautor publikací o erupcích , vulkanolog Ashley Davies, potvrdil, že tyto erupce odpovídají obrovským lávovým polím velkým přes desítku čtverečních kilometrů.

„Tyto nové události jsou relativně vzácnými typy erupcí z důvodu jejich velikosti a také kvůli překvapivě vysoké tepelné emisi „ řekl Davies. Množství energie uvolněné během těchto erupcí ukazuje na lávové fontány tryskající z trhlin ve velkých objemech. Tyto lávové fontány pak tvoří lávové proudy, které se velmi rychle šíří po povrchu měsíce Io. Pro všechny tři události, včetně největší a nejintenzivnější erupce ze dne 29.8.2013, byly charakteristické tzv. „závěsy z ohně„ – láva vystřelovala z puklin proudy dlouhými několik mil.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


Vyrušený tetřev musí sezobat hromadu jehličí, aby získal ztracenou energii ..... Šumava je oblíbeným místem lyžařů, skialpinistů a turistů. Ti se často – a aniž by to třeba zamýšleli – dostávají do míst, kde žije ohrožený tetřev hlušec. Tento velký pták velmi špatně snáší vyrušování a každá taková příhoda je pro něj ztrátou energie. Správci šumavského a bavorského parku nyní lidem přímo v terénu ukazují, jak velkou hromádku jehličí musí pak tetřev sezobat, aby získal energie odpovídající kostce cukru.

„U nás se obrovsky rozvíjí skialpinismus, potažmo skitouring a také zimní výlety na sněžnicích. Přitom se ale lidé dostávají, třeba i nevědomky, do míst, kde mohou vyrušit tetřeva a tím ho ohrozit. Proto jsme se rozhodli, že našim návštěvníkům budeme představovat tohoto chráněného živočicha v terénu, přímo v místech, kde se vyskytuje,“ říká Michael Grossmann, vedoucí strážců NP Bavorský les.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Mám pocit, že tam zapomněli napsat jeden detail - tím vyrušením se myslí to, když tetřev vzlétne.


Požár Zlaté kapličky ..... Ta zpráva musela zapůsobit jako blesk z čistého nebe. Před nedávnem otevřenou a vlastně ještě ne zcela dokončenou budovu Národní divadlo zpustošil rozsáhlý požár. Byl pátek 12. srpna roku 1881.

„Zalkej, vlasti! Zastři sobě tvář, Čechie! Veliké Národní divadlo shořelo!“ psaly následujícího dne na titulní straně zdrceně Národní listy. A aby taky ne, když bylo Národní divadlo slavnostně otevřeno teprve 11. června na počest svatební cesty rakouského korunního prince Rudolfa a jeho nevěsty, belgické princezny Stefanie. Nepřehlédnutelnou vadou na kráse se stal fakt, že Rudolf nakonec ani nevydržel zhlédnout celou operu Libuše od Bedřicha Smetany a v jejím průběhu se vypařil jako pára nad hrncem. Na Smetanu se naopak nějak pozapomnělo s pozvánkou, takže dovnitř se nakonec musel dostávat postranním vchodem. Za připomenutí jistě stojí i to, že cena stavby i s pozemkem přesáhla 1,8 milionu zlatých. Na této sumě se asi ze čtyř pětin podíleli dobrovolní dárci, vždyť přece šlo o vlasteneckou „věc národa“.

Velkolepé otevření divadla se všemi dodělávkami pak bylo v plánu o čtvrt roku později, ale k tomu právě kvůli požáru už nedošlo. O tom, co ho vlastně způsobilo, lze jen spekulovat. Obětními beránky se stali dva klempíři, kteří instalovali na střeše hromosvod. Údajně špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Uhlíky totiž vysypali do žlabu a zalili vodou, ovšem ne dostatečně. Nevychladlé jádro uhlíků prý rozžhavilo měděný okap, od nějž následně vzplanulo dřevěné bednění střechy. V roce 1982 byly ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v pražských Letňanech provedeny modelové zkoušky, které měly určit, zda mohl požár vzniknout právě takovýmto způsobem. Ukázalo se, že s největší pravděpodobností nikoli. A to si oba nešťastníci odseděli týden ve vězení zostřený dvěma dny půstu.

O záměrném založení požáru se hovoří v souvislosti s tehdejší nevraživostí mezi Čechy a německými studenty. Střety mezi oběma tábory byly na denním pořádku a není bez zajímavosti, že Češi třeba vytloukli desítky oken v tehdy německém Nosticově (Stavovském) divadle. Že by proto šlo z německé strany o akt pomsty? Několik podezřelých lidí se ten den u Národního divadla prý porůznu objevilo, ale přímé důkazy chybějí.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Kdo si víc pamatuje? ..... Máte problém s tím, abyste si vybavili, kde jste nechali klíče nebo odložili brýle? Zapomínání není jen záležitostí vyššího věku, stařecké demence. Bez ohledu na to, jestli jste mladí nebo ve středním věku, muži zapomínajíc víc než ženy. A nejde pouze o výročí svatby nebo narozeniny nejbližších příbuzných. Jak potvrdily vědecké výzkumy, výsledky byly takřka shodné jak u mužů ve věku třicet let, tak pánů před šedesátkou. Čím vyšší ale mají vzdělání, tím méně zapomínají.

Proč mají pánové s pamětí takové potíže, se však studii neprokázalo odhalit. Je však nesporné, že paměť se začíná u obou pohlaví zhoršovat po šedesátém roce věku a též u osob, které trpí depresemi a psychickými chorobami.        (Zdroj: Doplněk)


Rekonstrukce audia pomocí analýzy videa ..... Odborníci z Massachusettského technologického institutu (MIT) a z firem Microsoft a Adobe vyvinuli metodu, díky níž je možno rekonstruovat zvuk podle videonahrávky předmětů, jejichž povrch vykazuje jemné mikrovibrace, které jsou zvukem způsobené.

Vědci nazvali novou metodu vizuálním mikrofónem, přičemž k její aplikaci potřebovali především kvalitní vysokorychlostní kameru. Díky tomu se jim například pomocí snímání povrchu pytlíku od chipsů ze vzdálenosti asi 5 metrů podařilo na počítači zrekonstruovat mluvené slovo či hudbu, které zazněly vedle tohoto pytlíku za zvukově nepropustným sklem. Kvalita takto zrekonstruovaného zvuku sice není zrovna prvotřídní, avšak většinou stačí k identifikaci slov, hlasu osoby, která je pronášela, nebo skladby.

Speciální kamera s rychlostí snímání 2 - 6 tisíc obrazových rámečků za sekundu v tomto případě poměrně detailně zaznamená obraz a dynamiku mikrovibrací, které jsou neviditelné jak pro lidské oko, tak i pro běžné filmové kamery (typické detaily změn zde mají rozměr kolem asi desetiny mikrometru). Počet zachycených rámečků za sekundu u použité kamery totiž musí být o něco vyšší než je frekvence snímaného zvuku. Chvějícím se objektem zde může být jak hliníková fólie, tak skleněná tabulka, ale i vodní hladina, sluchátka přehrávající daný zvuk, ba dokonce i chvějící se lístky pokojové rostliny. Speciální software pak dokáže zrekonstruovat původní zvuk, který dané předměty rozvibroval.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Facebook a spol. jsou patologičtí sběratelé informací. Jak jim v tom zabránit? ..... Facebook se chystá pro účely inzerce patřičně využít informace, které o svých uživatelích sbírá. Ví toho víc než dost, i bez našeho vlastního přičinění.

Facebook ve snaze sáhnout si na další inzertní příjmy rozšiřuje možnosti inzerce na daleko „přesnější“ cílení. Umístění do uvozovek je na místě, protože není zcela jisté, že to, co o nás Facebook ví, opravdu odpovídá realitě. Přesto má k dispozici informace, které toho o nás mohou hodně prozradit. Netýká se to pochopitelně výlučně Facebooku. Stejnými informacemi disponují i Google, Twitter a další sociální sítě i média. Ale také různé inzertní a sledovací sítě, o kterých většinou ani nevíme.

Facebook ví, kam chodíme na Internetu ... Je to tak. Facebook má velmi dobrou představu o tom, na které weby a internetové stránky chodíme. Z části na základě toho, že jsme něco z nějaké internetové adresy nasdíleli, ale v mnohem větší míře díky skutečnosti, že nás na Internetu neustále sleduje. Ať už pomocí tlačítek Like (To se mi líbí) a dalších aktivních prvků Facebooku nebo z reklamy.

Za zdůraznění stojí, že Facebook takto sleduje i internetové uživatele, kteří nemají na této sociální síti účet. Každému, kdo jen zavadí o některý z prvků Facebooku či o jeho inzerci, totiž přiděluje cookie.

CO S TÍM: Vyhnout se šmírování Facebookem je svým způsobem jednoduché, ale nikdy to nebude zcela účinné. V zásadě musíte zamezit tomu, aby se do vašeho počítače dostávaly jeho cookies. Pokud jste uživateli Facebooku, používejte pro přístup k Internetu jiný prohlížeč (profil prohlížeče), než přes který k Facebooku přistupujete.

Problémy samozřejmě nastanou na mobilních zařízeních, kde se cookies a další identifikační pomůcky špatně blokují. A také tam, kde někdo za Facebook dělá „špinavou práci“. Což například zahrnuje i české firmy, které do Facebooku ochotně nahrávají e-maily svých zákazníků, aniž by k tomu měly jejich souhlas.

Facebook ví, jaký máme e-mail ... Pokud jste si založili účet na Facebooku s pomocí e-mailu, který používáte pro běžné aktivity na Internetu, získal Facebook velmi cenný identifikační údaj. Nepomůže ani to, když e-mail dodatečně odstraníte a nahradíte ho jiným. Facebook si stejně bude ten původní e-mail pamatovat a zároveň používat. Vyhledává pomocí něj vaše potenciální přátele (ti bohužel dělají zásadní chybu v povolení přístupu Facebooku k jejich poštovním účtům), ochotně jej předá aplikacím a velmi dobře se pomocí něj vaše identita bude párovat s dalšími aktivitami.

CO S TÍM: Bohužel s hladem Facebooku po e-mailech můžete dělat velmi málo. V zásadě jste od samého začátku měli pro Facebook využít nějaký zcela „náhodný“ e-mail a nikdy mu nesvěřit váš skutečný. Moc to ale nepomůže, protože cizí e-maily na Facebook nahrávají nejenom firmy, ale také lidé.

Nepomůže ani e-maily již Facebooku svěřené odebrat. Stejně tak jako žádost, aby Facebook smazal e-maily přátel, které jste mu naivně před rokem či dvěma svěřili.       (Čtěte na stránkách Lupa)


Zdravý pařez neznamená zdravý strom ..... Dne 25. července 2014 vyšla v Českolipském deníku rozhořčená reakce jedné z návštěvnic lesa v oblasti Pekla, která z pařezu či spíše spodní části kmene usuzuje, že musel být zdravý celý strom. Bohužel tomu tak není.

Podstatná část dřevokazných hub napadá staré stromy v místě odlomených větví, ničí pak jejich dřevo a vytváří dutiny ve střední a horní části kmene, přičemž na pařezu není strom poškozen. U tohoto typu poškození pak hrozí nepředvídatelné odlomení a pád několikasetkilové koruny stromu schopné těžce zranit či zabít procházející návštěvníky lesa. Obdobně platí i u souší (což byl tento případ), které rozkládají dřevokazné houby v krátkém období několika let. Cílem Lesů České republiky tedy skutečně není vytváření skládek komunálního odpadu, ale řádná péče o les a bezpečnost jeho návštěvníků. Věříme, že většina z nich to chápe. Jak je nesnadné najít běžnou dřevokaznou houbu při její nedostatečné znalosti je možné se dočíst například na

http://www.kudlacek.estranky.        (Zdroj: Silvarium)


15.8. 2014     Podle Lunárního kalendáře začíná dnes pro náš organismus biologický podzim ... ach jo.


Koupil jsem si vlastní deštný prales ..... Může jeden jediný člověk něco změnit? Deštné pralesy kdysi pokrývaly 14 % zemského povrchu – prostřednictvím lidského přičinění se však toto číslo postupem času snížilo na pouhých 6 %. Pokud budeme pokračovat v současném tempu ničení, nebudeme mít do roku 2060 žádné.

Koupil jsem si vlastní prales - klikněte pro zobrazení detailuKoupil jsem si vlastní pralesCharlie Hamilton James strávil celé roky natáčením dokumentárních filmů o deštných pralesích po celém světě. Stále se ale nepřestává divit jejich kráse a pozitivnímu vlivu, který na planetu mají. Kvůli hrozbě úplného zničení deštných pralesů těžbou dřeva a rubáním dolů se Charlie rozhodl, že dá dohromady veškeré své úspory a pokusí se koupit a tím pádem i zachránit kousek deštného pralesa na okraji Národního parku Manu v peruánském deštném pralese. Je to jen ztřeštěný pokus o záchranu ohroženého kousku půdy, nebo může Charlie skutečně změnit budoucnost této mizející biosféry?

Dokument Koupil jsem si vlastní deštný prales je zajímavou směsicí historie, vědy a botaniky týkající se deštného pralesa. Sleduje ale také Charlieho příběh, když objevuje, jak složitý ekosystém, který koupil, vlastně funguje, co potřebuje, a jak mu může zajistit prosperitu i do budoucna.

Původně měl Charlie v plánu strávit rok pouhým fotografováním zvířat na svém pozemku, než zahájí kampaň za záchranu pralesa. Jenže zjistil, že koupit pozemek po telefonu není až zase tak dobrý nápad. Ukázalo se totiž, že namísto zeleného království koupil plantáž koky, ilegální těžební důl a také několik odumírajících políček. Během tří dílů tak uvidíte Charlieho, jak bude čelit všem těmto výzvám a bojovat o své zdraví poté, co se nakazí tropickou nemocí.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Najděme autora destruktivní myšlenky a vše se změní ..... Možná na nás v budoucnu čeká nějaká další defenestrace a vyhazování neschopných politiků z oken - kandidátek. Vždyť jejich neschopnost a neochota poslouchat hlas lidu, tedy těch, co je volili, nás zavedla na scestí. Nyní je na nás, kam budou naše kroky směřovat. Zda k humánním cílům a budování lepší společnosti, než je ta, kterou jsme si svým přičiněním vytvořili a tak i podpořili anebo k ještě hlubšímu propadu do bahna destruktivní demokracie exportované z USA a EU do nyní již skoro celého světa.

Nyní je bezesporu a jasně vidět, jak se EU prsila a chtěla podpořit USA, přičemž zjevně zapomenula na to, že USA má prokazatelně jen své cíle. Ty směřují k ovládnutí světa "=RUSKA", jakožto nejtěžší protiváhy k jejich agresivní politice. EU a její představitelé si neuvědomují, že strkají naše hlavy do oprátky.

Ale vlastně, vždyť asi uvědomují. Uvědomují si to a jsou za to i plně zodpovědní.

Uvědomme si, že hlavouni si na krk oprátku nikdy dát nenechali a nenechají. Ovšem s radostí, pro spadlé drobky z hodovního stolu agresora z USA, oprátku nasadí těm, co je volili. Těchto pár zaprodaných rádoby politiků, v což lze s klidným svědomím počítat i mnohé politiky naše, si myslí, že když se budeme na kolenou modlit k velkému bratrovi = USA (podobně jako kdysi k SSSR), že na tom budeme dobře.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Sluneční soustavou letí obří těleso kryté štítem? ..... Neznámý velký objekt letící sluneční soustavou zaregistrovaly teleskopy SECCHI. Obrovské těleso bylo poprvé zaregistrováno minulý měsíc. Tehdy se zdálo, že se nehýbe. Nyní je ale zřejmé, že je v pohybu a má i tvar a formu. SECCHI je soustava pěti teleskopů NASA určených ke sledování sluneční koróny a vnitřní heliosféry.       (Čtěte ProcProto)


Mobilní počítač: „Budete asimilováni, odpor je marný“ ..... Stále univerzálnější mobilní počítač s bezdrátovým připojením k internetu se stává čím dál tím důležitější složkou našeho života. Už není cesty zpátky. Technologie s našimi životy splývá mnohem více, než si běžně uvědomujeme. Jedním z nejdůležitějších počítačových zařízení, které s námi dnes tráví největší část našeho života, jsou jistě mobilní telefony.

Vše sice začalo prvním mobilním telefonem, který zvládl pouze telefonní funkce, ale u tohoto základu samozřejmě nezůstalo. Nová doba spojená s miniaturizací techniky nás donutila nejen vlastnit počítač v každé domácnosti, ale pomalu již v každé kapse. Důvodem je nejen dostupnost všech potřebných informací a funkcí, které potřebujeme v moderním světě, ale také naše větší samostatnost a pohodlnost. Mít s sebou počítač v miniaturním balení se zkrátka vyplatí.

Podlehne každý ... Pokud nevlastníte žádné chytré mobilní zařízení s tím, že vlastně žádné nepotřebujete, tak věřte, že si jednou takový přístroj budete muset pořídit a pořídíte. Je to jen otázka času, zkušenosti z minulosti nám dávají za pravdu.

Mnoho z nás si pamatuje na argumenty, že vlastně ani obyčejný mobilní telefon není potřeba, když si lze zavolat z pevné linky či telefonní budky. Strach rodičů, když se dítě nevrátí včas domů, je už téměř pryč, protože skoro každé dítě má nyní již svůj mobilní přístroj.

I uživatelé, kteří se s technickými novinkami smiřují jako poslední, jsou svým okolím i nezpochybnitelnými výhodami nakonec přinuceni. S novými technologiemi se vždy pojí usnadnění práce nebo života a lepší efektivita.

Skupina tzv. geeků, která přijímá nové technologie vždy jako první, je úvodní ukázkou oblíbenosti produktů i služeb. V případě úspěchu se postupně přidají i další uživatelé, což je vidět například na takovém Facebooku. Možná si to ale uvědomíme až tehdy, kdy nám vlastní babička napíše na zeď pohádku o tom, že přece každá osoba má krásné srdce, ať už diamantové či z jiného chemického prvku. Ale zpátky k mobilním počítačům.       (Čtěte na stránkách VTM)

Velký Bratr vás sleduje ...


Jak stárnout pomaleji ..... Stárnutí je fyziologický proces. S přibývajícím věkem se zpomaluje proces dělení a náhrady buněk, který probíhá celý život, a nastává chřadnutí všech tělesných systémů. Vědci se domnívají, že tento proces urychlují volné radikály, tedy nestabilní molekuly kyslíku, proti kterým můžeme bojovat antioxidanty.

Co jíst, když… Existují některé potraviny a látky, které pomohou zpomalit proces stárnutí. Bylo potvrzeno, že v oblastech, kde se konzumuje velké množství kysaného zelí, se lidé dožívají vysokého věku při plném zdraví, přičemž kyselina mléčná, která vzniká kysáním, má nejen baktericidní vlastnosti, ale také regeneruje organismus.

Omlazující zelenina ... Cibule a česnek působí protiinfekčně a pomáhají udržovat dobré zdraví. Tyto potraviny jsou považovány za omlazující prostředky, neboť oddalují choroby staršího věku. Česnek zastavuje nebo zpomaluje vývoj řady degenerativních chorob stařeckého věku, nejen sklerózy.

Chvála olivovému oleji ... Vědci se domnívají, že cenné látky a antioxidanty v olivovém oleji mohou přispívat ke zpomalení stárnutí, jsou-li lidskými buňkami absorbovány v dostatečném množství. Za studena lisovaný olej používáme ve studené kuchyni.

Rada na závěr ... Abyste předešli předčasnému stárnutí, dodržujte zásady zdravé výživy s množstvím syrové zeleniny a ovoce. Pokud si chcete co nejdéle udržet mladý vzhled, konzumujte ve stravě co nejméně tuků. I když se chuť na jídlo s věkem často snižuje, požadavky stárnoucího organismu na vitaminy, minerály a další životně důležité látky ve skutečnosti stoupají.       (Zdroj: Doplněk)


Osmnáct postřehů z USA ..... Do Spojených států jezdím od roku 1991 jednou, dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v tak malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje…). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily.

Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled. A není to vůbec o Američanech, ale o nás. Thomas Friedman totiž trefně říká: „Dnešní svět má jeden problém, a to že v něm žije příliš Američanů“, tj. lidí kteří přejímají styl života, který se zrodil v USA.

1. Zalévání trávníků: Bývaly doby, kdy trávník byl výsadou aristokracie. Obyčejný člověk měl nejspíš louku za barákem. Američané nebývale zbohatli a dnes má trávník každý (kdo nemá, ten po něm touží). Trávník – v porovnání s loukou naprosto mrtvý ekosystém – je třeba stříhat, zalévat, hnojit. A tak před každým druhým barákem vidíte hnojiče, střihače nebo jiné trávníkové údržbáře. Tzv. „Lawn Maintenance“ je obrovský byznys. Co mě ale zaujalo? Většina našich sousedů vytrvale zavlažovala. I v den, kdy 48 hodin hustě pršelo, sousedi stále kropili, z toho 1/3 času chodník. V době, kdy miliarda lidí na téhle planetě nemá přístup k pitné vodě, je to smutný obrázek. Říkám si, tihle kluci asi nikdy neslyšeli o Al Gorovi.

2. Mega balení: Chcete si koupit pivko k večeři, dvě jablka, pár plátků sýra? Na to zapomeňte! Chcete pivko? Kupte si basu. Chcete jablka? Naberte si dva pytle po šesti librách (to je nejmenší balení). Pár plátků sýra, jak jsme zvyklí z pražské Billy? Neexistuje. Kupte si balík – navíc zabalený v trojím igelitu. Naprostá nadprodukce všeho. Na téhle planetě každou hodinu umírá tisícovka lidí hlady, a tady!? Více je lépe.

3. Nonstop klimatizace: Přestože jsme byli na Floridě, zažili jsme tam pěkné zimy. I když bylo venku třeba osmnáct stupňů (Celsia), v obchodech a hlavně v domech u sousedů jela klimatizace bez vypnutí. Ve dne v noci. Nonstop. Asi ani tihle kluci nikdy neposlouchali volání Al Gora!?       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Dělníci z korejských doků se stanou „kyborgy“ ..... Robotické obleky či exoskelety jsou v obecných představách nejčastěji doménou armády, futuristických laboratoří či sci-fi filmů a komiksů. Korejské výzkumníky však napadlo zapojit je do poměrně prozaické a každodenní činnosti, jakou je třeba manuální práce loďařských dělníků.

Korejská firma Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) se rozhodla na svém pracovišti v Okpo-dongu vyzkoušet robotické obleky, které by dělníkům v docích pomohly zvedat a přenášet těžká břemena. Současný typ exoskeletu umožní zvednout dělníkovi skoro bez jakékoliv námahy až 30 kg. Tělo dělníka, včetně rukou a nohou, je během pracovní činnosti obepnuto speciálním rámem, který přebírá skoro veškerou zátěž a rovnoměrně ji rozkládá. Exoskelet si na sebe může obléci každý pracovník s postavou od 160 do 185 centimetrů.

Robotický oblek pomáhá dělníkům v docích zvedat a přenášet těžká břemena - Foto: Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

Robotický oblek pomáhá dělníkům v docích zvedat a přenášet těžká břemenaFoto: Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering

S břemenem potom může zacházet velmi obratně, ať už se jedná o část motoru či lodního trupu. Exoskelet má sice sám o sobě hmotnost 28 kg (je vyroben na bázi uhlíkových vláken, hliníku a oceli), ale jeho spodní část může spočívat přímo na zemi, takže nemusí pracovníka zbytečně zatěžovat. Pohyb exoskeletu zabezpečují elektrické a hydraulické motory (aktuátory), které získávají energii z akumulátoru. Speciální přídavný adaptér navíc mění exoskelet v jakýsi jeřáb.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Záhadná vražda v Olomouci ..... Je krátce po poledni 4. srpna léta Páně 1306. Právě tehdy nastal zásadní zlom v dějinách českého státu. Šestnáctiletý mladík odpočívá se zavřenými očima v děkanském domě na olomouckém hradě. Po krátkém zdřímnutí vstane a z pokoje zamíří do síně. Zde mu kdosi zničehonic třikrát vnoří dýku do těla. Král Václav III., poslední mužský člen vládnoucího rodu Přemyslovců, se hroutí mrtev k zemi. Podle jiné verze překvapil vrah Václava ještě ležícího na lůžku.

Smrt zastihla mladého panovníka v čele vojenského tažení do Polska, kde si vládu nárokoval odpůrce Přemyslovců, kníže Vladislav z rodu Piastovců, podle drobné postavy přezdívaný Lokýtek. Václavův otec Václav II. byl totiž roku 1300 korunován polským králem a spojil obě království personální unií. I on už měl s Lokýtkem co do činění. Dlužno dodat, že Lokýtek se nakonec polské koruny v roce 1320 přeci jen dočkal.

Václavův vrah, případně vrahové nebyli nikdy identifikováni. Bezprostředně po činu měl sice podle zažité tradice vyběhnout z děkanského domu ven se zakrvácenou dýkou v ruce jakýsi Konrád z Botenštejna, jehož strážci okamžitě ubili, ovšem je možné, že chtěl podat pouze vysvětlení a upozornit na skutečného pachatele. Navíc durynský šlechtic Konrád z Botenštejna, někdy uváděný i jako rytíř z Mulhova, je jakožto skutečná historická postava zmiňován ještě k roku 1320, takže toho stráže v Olomouci ze světa určitě nesprovodily.

Podle letopisce Otokara Štýrského měli Václavovu vraždu na svědomí dva šlechtičtí spiklenci, z nichž jménem je uveden pouze jeden – Odelin z Wildensteinu, česky Holen z Vildštejna či Vlčtýna. Důvodem měla být pomsta za popravu mocného feudála Záviše z Falkenštejna, setnutého před hradem Hluboká roku 1290 za vlády Václava II. Tvrdě postiženi byli totiž i jeho přívrženci. Holen sice patřil mezi Závišovi věrné, ale důkazy ohledně jeho účasti na olomoucké vraždě se nedochovaly žádné.      (Čtěte na stránkách National Geographic)


Lze přeprogramovat mozek? ..... Elektromagnetická stimulace může přeprogramovat vnitřní strukturu mozku tak, aby lépe fungoval. Přišli na to vědci z Austrálie a Francie, kteří prokázali, že opakující se slabé elektromagnetické pulsy upravili u myší s vrozenými anomáliemi nežádoucí mozkovou aktivitu.

Vědci pro své bádání použili terapii známou jako repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Díky působení této magnetické stimulace na nervové spoje došlo v mozku hlodavců ke změně chemických reakcí a nervová spojení se přesunula na správné místo v mozku.

Objev má významné důsledky pro léčbu mnoha onemocnění nervového systému spojených s abnormální mozkovou činností, jako je deprese či epilepsie.

A nejdůležitější ze všeho je, že terapie nemá žádné vliv na chemické procesy v mozku zdravých myší. To znamená, že patrně nemá žádné vedlejší účinky.        (Zdroj: 21@století)


Albert ušetřil téměř 22 GWh elektrické energie, což je přibližně roční produkce elektřiny vodní elektrárny Vranov ..... Obchodní řetězec Albert zveřejnil zprávu o úsporách elektrické energie za poslední tři roky. Zároveň s touto zprávou představil své plány pro větší a efektivnější úsporu energie ve všech svých prodejnách. Z výsledků zprávy vyplývá, že obchodní řetězec Albert ušetřil za poslední tři roky téměř 22 GWh elektrické energie, což přibližně odpovídá roční produkci elektřiny ve vodní elektrárně Vranov.

Obchodní řetězec Albert se neustále snaží nacházet inovativní řešení pro snížení své ekologické stopy. V roce 2013 byl například spuštěn pilotní projekt výměny světelných zdrojů v prodejnách za použití nejnovější světelné techniky. Při výměně světel a zapojení regulace doby svícení v 10 velkých hypermarketech Albert došlo k úspoře 1950 MWh, což představuje roční spotřebu vesnice Přimda. V rámci výměny světelných zdrojů plánuje Albert přejít na LED zdroje.

Svůj nepopiratelný podíl na úsporách energie mají také přestavby a remodelace prodejen supermarket a hypermarket Albert. „Všechny nově vzniklé či remodelované prodejny Albert jsou koncipovány tak, aby v maximální míře šetřily životní prostředí. Snažíme se co nejvíce využívat moderní technologie, vyznačující se vysokou energetickou efektivitou,“ říká Pavel Huml, ředitel oddělení Real Estate obchodního řetězce Albert.

Do remodelovaných prodejen jsou již standardně instalovány chladicí a mrazicí skříně uzavřené skleněnými dveřmi, které nejen šetří energii, ale zároveň pomáhají udržovat kvalitu vystaveného zboží. Mezi tyto nově rekonstruované a zároveň ekologičtější prodejny se v posledních dvou letech zařadily hypermarkety v Brně – Modřicích, Břeclavi, Šumperku, Nymburku, Rakovníku, Vsetíně, Jihlavě a v mnoha dalších městech a obcích.

V současnosti také probíhá příprava postupného zavádění automatického systému ventilace, vytápění a svícení do všech prodejen obchodního řetězce Albert.        (Čtěte na stránkách Agris)


14.8. 2014     Čtrnáctého srpna 1431 porazila husitská vojska v bitvě u Domažlic pátou křížovou výpravu vedenou markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim.


A přece se netočí! Země přece jen neobíhá výlučně Slunce .....Jak upozorňuje článek na webu RealClearScience, jakkoli má Slunce ústřední pozici i roli a obsahuje 99,87 veškeré hmoty v soustavě, mají všechna tělesa ve skutečnosti pohyblivý střed oběhů.

„Technicky vzato, všechna tělesa nejen včetně Země, ale také Slunce, obíhají kolem těžiště sluneční soustavy,“ upřesňuje Cathy Jordan z Cornell University a dodává: „Těžiště naší sluneční soustavy leží sice nyní v těsné blízkosti samotného Slunce, ale nezůstává v jeho středu.“

Každý objekt ve sluneční soustavě, od gigantické hvězdy, po nejmenší smítko, působí gravitací. Solární systém je tak v podstatě masivní hra na přetahovanou. Rovnováha je ustavována ke konkrétnímu bodu – tedy těžišti. A vše kolem něj obíhá, Ovšem nejde o pevný bod ve vesmíru, a toto těžiště mění svou polohu. Někdy je i blízko středu Slunce, ale právě nyní se nachází kousek nad jeho povrchem.        (Zdroj: National Geographic)


V atmosféře horkých jupiterů je podezřele málo vody ..... Hubblův kosmický dalekohled se opět podíval na atmosféru několika exoplanet a to konkrétně tří horkých jupiterů. Cílem bylo nalezení molekul vody. Jak to dopadlo? Překvapivě.

Hubblův dalekohled zkoumal atmosféru tří velmi slavných exoplanet. HD 209458 b je vůbec první známou tranzitující exoplanetou a dnes rozhodně tou nejprozkoumanější. HD 189733 b se zase proslavila tím, že se vědcům podařilo zjistit její pravděpodobnou barvu (modrá) a WASP-12 b nás zaujala svým deformovaným tvarem (připomíná ragbyový míč) a tím, že se doslova odpařuje před očima. Každou sekundu ztrácí miliardy tun materiálu.

Přestože jde o horké jupitery s krátkou oběžnou dobou, vznikly tyto planety mnohem dál od svých sluncí, v regionech bohatých na vodu. Proto bychom očekávali, že v jejich atmosférách nalezneme vodní páru. To se sice povedlo, ale je ji tam velmi málo. V případě WASP-12 b nejsou výsledky zcela průkazné, nejlepší hodnoty jsou pro HD 209458 b, která je až 1000x „sušší“ než Jupiter.

Je teď otázkou, kde je problém. Jsou špatně teorie o vzniku horkých jupiterů a jejich migraci? Nebo jsou špatná samotná měření? Ne že by udělali vědci chybu, ale za vším může být hra na schovávanou. Mraky „nacucané“ vodní párou mohou být hlouběji v atmosféře planety a jsou překryté mraky z něčeho jiného. Otázkou by pak ale bylo z čeho…       (Zdroj: Science WORLD)


Bože, tobě je jedno, že zahyneme? ..... V Bibli - v evangeliu je příběh o bouři na Genezaretském jezeře: Kristus spal na zádi lodi a kolem zuřila bouře. Apoštolové se nejprve pokoušeli o záchranu sami. Ale v určitém okamžiku ztratili odvahu a bouřka, která byla venku, začala zuřit i uvnitř - v jejich nitru. Úzkost a smrt už nekroužily kolem, vstoupily do nich. A pak se obrátili ke Kristu a udělali to, co i my často s Bohem děláme: hledíme k němu jenom v okamžicích nepokojů a tragédií a rozhořčujeme se, že zůstává tak klidný. Příběh z evangelia tento jeho klid zdůrazňuje, když říká, že Kristus spal na podušce - to byla pro apoštoly vrcholná urážka.

Oni sami hynou a on si v pohodlí spí! Přesně toto často cítíme k Bohu. Jak se opovažuje být tak šťastný, jak se opovažuje být v takovém pohodlí, když já jsem v tak těžké situaci! A učedníci udělali přesně to, co my také tak často děláme. Místo toho, aby se obrátili k Bohu s důvěrou, tak jej probudili a vyčítali mu: "Tobě je jedno, že zahyneme?" (Mk 4,38). Jinými slovy: "Když už nemůžeš nic udělat, aspoň nespi. Když už nemůžeš udělat nic lepšího, pak aspoň zemři s námi ve stejné úzkosti."

Kristus vstal a řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?" (Mk 4,40), a odstrčil je, obrátil se proti bouři a přenášeje na ni svůj vnitřní klid, harmonii a pokoj zvolal: "Zmlkni, utiš se!" (Mk 4,39), a nastalo ticho.

Je to výzva i pro nás. Ať už budeme dělat cokoliv, v jakémkoliv napětí, bouři, tragédii nebo jenom ve zmatku, v němž stále žijeme, můžeme se s důvěrou obrátit tváří v tvář Bohu a setrvávat v jeho přítomnosti, mlčky či v rozhovoru. On je s námi v každé naší situaci, v každé naší bouři.        (Zdroj: Víra)


Co je děsivější nežli moře plné žraloků? Moře bez nich! ..... Žralok = zabiják. Nejen film Čelisti, ale především média, která přinášejí reportáže o žralocích jen v souvislosti s útoky na člověka, vytvořila toto stereotypní spojení. Každý fatální atak, přestože jich je ročně na celém světě asi jako prstů na rukou, má náležité mediální pokrytí, ideálně s pěkným videem či fotem, doplněné autentickým komentářem svědků i přeživších obětí. Přitom se skoro vždy jedná o trapný omyl žraloka, který si člověka spletl s nějakým tím ploutvonožcem.

Lidé z nich mají hrůzu, přestože pravděpodobnost, že do vás uhodí blesk, je třicetkrát vyšší, než že na vás v moři zaútočí žralok. Ve skutečnosti by se žraloci měli bát nás. Člověk, ale ne omylem, ročně zmasakruje sto milionů žraloků. Většině jen odřízne ploutve na polévku a nechá je pomalu utopit v moři. Ale o tom si v bulváru moc nepočtete.

Přitom žraloci se bez lidí v pohodě obejdou. Žijí na Zemi o pár stovek miliónů let déle než my a mohla by tak pro ně platit upravená Palackého hláška: „Byli jsme zde před člověkem, budeme i po něm.“ Má to však jeden háček, tedy spíše miliony háčků na dlouhých šňůrách, určených například pro lov tuňáků. Kvůli nim ročně zahyne jako nechtěný úlovek asi 30 miliónů žraloků. Většina z nich končí v moři. Zbytek, tedy 70 %, uhyne kvůli tradiční asijské pochoutce - polévce ze žraločích ploutví. Ty představují pouze 2 % těla žraloka, zbytek je vyhozen. Není tudíž překvapením, že třetina z více než 400 druhů žraloků je ohrožena. Některých druhů zbývá jen pouhých 5 % z původní populace a ocitají se na pokraji vyhynutí. A situace se spíše zhoršuje, protože žraloci pohlavně dospívají poměrně pozdě a pomalu rostou, tudíž se jejich populace nestačí obnovovat.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Mozek novorozence roste o procento denně ..... Nová studie vědců ze San Diego School of Medicine na University of California zmapovala vývoj mozků novorozenců v prvních dnech a měsících života. Zjistili přitom, že kojenecké mozky rostou od narození rychlostí o jedno procento denně, ale po třech měsících se růst zpomalí na 0,4 procenta za den.

Na základě měření 87 zdravých novorozenců bylo možné říct, že v průběhu prvních 90 dní života vyrostl mozek v průměru o 64 procent z 341 cm3 na 558 cm3. Mozek novorozence tak za pouhé tři měsíce narostl z asi 33 procent průměrné velikosti dospělého mozku na 55 procent.

Vědci nesledovali pouze celkový růst mozku, ale i růstové trajektorie v některých jeho oblastech. Zjistili například, že mozeček, který je zapojen do pohybu, byl nejrychleji rostoucí oblast mozku, a jeho objem se během prvních tří měsíců více než zdvojnásobil. To může podle vědců odrážet časný vývoj řízení motoriky u kojenců.

Naproti tomu hippocampus, která se podílí na formování paměti, rostl nejpomalejším tempem a jeho objem se za stejné období zvýšil o 47 procent, což, jak uvádějí autoři studie, naznačuje, že vývoj autobiografické paměti, není v této fázi života tak důležitý.        (Zdroj: 21@století)


Cestovní kanceláře v létě nepřetržitě monitorovány ..... Inspektoři ČOI zjistili, že ve 2. čtvrtletí jsou výsledky kontrol podstatně horší než ve čtvrtletí prvním. Během 71 kontrol se ukázalo, že porušení povinností stanovených právními předpisy u cestovek a agentur dosáhlo 38% případů. Oproti prvnímu čtvrtletí to je nárůst o 12 %.

Značná část porušení se týkala reklamací; jednak samotných reklamačních řízení, jednak informovanosti, které byly klientům poskytnuty v nedostatečném množství. Někde došlo dokonce k porušení zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. V celkovém souhrnu bylo pravomocně uloženo 14 pokut. Další správní řízení dosud probíhají.

Hříchy cestovních kanceláří a agentur: reklamace a ceny

Ve 2. čtvrtletí přijala Česká obchodní inspekce 53 podání spotřebitelů, nespokojených se službami cestovních kanceláří a agentur a také se způsobem, jakým vyřizují reklamace.

Některé nároky spotřebitelů se ukázaly vymahatelné pouze soudní cestou.

V některých případech byly například ceny zájezdů uváděny pouze v eurech nebo bylo v rámci objednávky sděleno, že nabízený zájezd je určen výhradně občanům vietnamské národnosti. V jiném případě byla účast na zájezdu podmíněna věkem nad 18 let, aniž bylo toto věkové omezení jakkoliv odůvodněno. Tato zjištění byla klasifikována jako diskriminace.

Propagační materiály nebyly dostatečně označeny. V jednom případě cestovní agentura používala nepravdivé označení „cestovní kancelář“.

Závěry a sankce

Výsledky kontrol provedených Českou obchodní inspekcí ve 2. čtvrtletí 2014 potvrdily, že se v činnosti cestovních kanceláří a agentur opakovaně objevují nedostatky, jejichž dopad na spotřebitele může mít velmi negativní důsledky. Proto bude ČOI oblast cestovního ruchu nadále monitorovat.       (Zdroj: Velká Epocha)


Rybám kontaminované splašky svědčí, co teď s tím? ..... Že těžké kovy a dioxiny do životního prostředí nepatří, je jasné. Stejně tak látky z antikoncepčních pilulek, které z žabáků a rybích samců dělají hermafrodity. Před rokem se z kalů čističek odpadních vod proflákly nekalosti i na nejběžnější lék, který bereme na spaní. Z němých tváří měl dělat riskující asociály. Nyní se ukazuje, že rezidua Oxazepamu dávají rybám větší šanci přežít. Jak nyní budeme soudit znečištění, které organismům zajišťuje nižší úmrtnost a větší úspěch v reprodukci?

Začalo to někdy okolo roku 1978. Tehdy si angličtí rybáři začali všímat „zparchantělých“ ryb a obrátili se na biologa ze společnosti Thames Water. Ani jemu se u pěti z 26 dospělých plotic, ulovených v řece Lea z povodí Temže, nepodařilo určit pohlaví. Podezření padlo na tamní čističku odpadních vod. A co čert nechtěl, řeka sloužila také jako zdroj pitné vody pro severní Londýn. Díky tomu nebyla nouze o prostředky a pátrání se rozběhlo ve velkém stylu. Brzo se potvrdilo, že syntetické hormonální látky procházejí čističkami, aniž by přicházely o své mocné účinky. Rezidua z těch sto milionů pilulek, které ženy na celém světě každý den spolknou, se s močí dostávají až do vodních toků, kde se pak vyřádí především na samcích vodních obratlovců.

Zatímco se čističky odpadních vod s fekáliemi vypořádávají poměrně slušně, se syntetickými látkami z léků, které prochází našimi tělesnými schránkami, už to tak slavné není. Dobře zmapováno máme co dělají v nás, ale o jejich mocném estrogenním řádění v dalších tvorech toho víme žalostně málo.

Nejde ale jen o estrogeny a látky s hormonálními účinky produkujícími obojpohlavní mrzáky neschopné se rozmnožit. V loňském roce Švédové signalizovali možný průšvih i u přípravků, které my lidé bereme proti bolesti a „na hlavu“. Pokus na okounech, kterým naordinovali jeden z nejběžnějších „oblbováků“ – Oxazepam, dopadl pro ryby neslavně.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Experti našli starobylou odrůdu třešní z Bezdězu ..... Lesklé temně karmínové, až černé třešně. Dužnina šťavnatá, tmavě červená a mimořádně chutná. To je Perla z Bezdězu. Zapomenutá odrůda třešní, která byla málem považována za už neexistující.

Teprve před pár dny objevili na území CHKO Kokořínsko jeden strom této odrůdy takzvaní pomologové, odborníci na ovocné stromy. A specifickou regionální odrůdu poprvé v historii odborně popsali a zařadili.

„Její odborný popis dlouho chyběl. Třešně, které byly 
v minulosti považovány za tuto odrůdu, nebylo možné jednoznačně určit. Ukazovaly totiž ještě na jinou odrůdu, Schneiderovu pozdní chrupku. Pouze čistá Perla z Bezdězu chyběla," popisuje Zdena Koberová, pomoložka ze Správy CHKO Železné hory a krajského střediska Pardubice.

Jedna je ve Mšeně

Právě východočeská odbornice se zúčastnila mapování odrůd třešní na území CHKO Kokořínsko a Perlu z Bezdězu jako první odborně popsala. „Má se za to, že tato odrůda historicky z Bezdězu nebo jeho okolí pochází, ale jestli se tam dnes ještě vyskytuje, nevíme," vysvětluje Koberová.

„Může tam být, ale problém je, že si už dnes zřejmě nikdo nepamatuje, že se jedná o Perlu z Bezdězu. My jsme totiž mapovali pouze stromy, které takto bývají označovány. Měli jsme vytipovány čtyři lokality, kde lidé svoji odrůdu takto nazývají, a snažili jsme se potvrdit, jestli Perla z Bezdězu skutečně ještě existuje, nebo ne."       (Čtěte na stránkách Agris)


Alergie na vodu: skutečně existuje? ..... Lidské tělo se skládá průměrně z 60 % vody. Bez ní dokážeme přežít pouze několik dnů. Přesto na světě žije několik desítek lidí, kterým obyčejná voda dokáže přihodit nemalé potíže!

Řeč je o aquagenic urticania, velmi vzácném onemocnění, kdy lidské tělo na styk s touto tekutinou reaguje svědivou vyrážkou, puchýři nebo otoky. Znamená to, že pro postižené se i obyčejná koupel může změnit v bolestivý zážitek, v horších případech stačí k vyvolání alergické reakce i trocha potu, vlastní slzy nebo sklenka vody na zahnání žízně.

První případ byl popsán v roce 1964. Toto onemocnění se více vyskytuje u žen a většinou se objevuje v období puberty (popřípadě po skončení puberty). Alergická reakce postiženého je podobná bez ohledu na teplotu vody.

Zda je aquagenic urticania skutečnou alergií na vodu, či s vodou pouze souvisí, dosud nebylo lékaři zcela objasněno. Některé teorie naznačují, že skutečnými alergeny mohou být toxické látky přítomné na povrchu kůže nebo v mazových žlázách, které se po rozpuštění ve vodě stanou dráždivými.        (Zdroj: ČR Radiožurnál)


Parní vlak ČD pojede tuto sobotu na Kácovskou pouť ..... Tradiční Kácovská pouť bude cílem parního vlaku, který vypraví České dráhy tuto sobotu 16. srpna. Historická souprava v čele s parní lokomotivou 434.2186 „Čtyřkolák“ bude odjíždět z nádraží Praha-Braník a pojede po trati Posázavského Pacifiku přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy, Čerčany a Sázavu-Černé Budy. Parní vlak do Posázaví pojede na konci prázdnin ještě jednou, a to 30. srpna do Postupic poblíž Vlašimi.

Zvláštní vlak na Kácovskou pouť bude sestaven z historických vozů 2. a 3. třídy s dřevěnými lavicemi včetně vozu bufetového. Odjezd z Prahy-Braníka bude v 9:02, příjezd do Kácova je plánován na 13:16. Na zpáteční cestu se vlak vydá z Kácova v 16:57 a v tomto směru pojede z Čerčan přes Říčany, pražskou Hostivař a Strašnice až do stanice Praha-Vršovice, kam vlak přijede ve 20:00. Zpáteční jízdenka z Prahy do Kácova stojí 320 korun, do Sázavy pak 280 korun. Prodávat se budou i jízdenky pro kratší úseky a zlevněné jízdenky pro děti.

Vlak projede nejkrásnější trasu „Posázavského Pacifiku“ do Čerčan. Kromě překrásného okolí železniční tratě vybudované v kaňonu řeky Sázavy s několika tunely a kamennými viadukty mohou cestující z parního vlaku navštívit mnoho kulturních akcí a památek v Posázaví. Nejlákavější atrakcí po trase parního vlaku bude tradiční Kácovská pouť, která nabídne lidovou zábavu s řadou atrakcí, prodejními stánky, kolotoči, marcipánovými srdci a praženými mandlemi. Kdo nedojede až sem, může navštívit například hrad Český Šternberk, Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě nebo Sázavský klášter. Cestující se zpátečními jízdenkami na parní vlak získají možnost přednostních prohlídek nebo snížené vstupné do těchto objektů.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


13.8. 2014     Dnes slavíme Den leváků. Ten poprvé slavili roku 1992 v Anglii, kdy byl vyhlášen klubem levorukých – The Left-Hander’s Club.


Poslanci chtějí více peněz. Bereme málo, rozčiluje se Jandák .....  Poslanci chtějí více peněz. Podle plánu vlády se jim plat příští rok navýší o jedno procento. Ani to ale některým nestačí. Nejhlasitěji si o přidání říká poslanec Vítězslav Jandák.

Základní plat řadového poslance je bez náhrad - 55 869 korun. Na živobytí poslance je to prý ale málo. Myslí si to hlavně poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. "Porovnejte si platy poslanců v Evropě a čeští mají nejmíň. Když se dívám na platy ve veřejné správě, tak jsme na tom nejhůř. Tak to zrušme tu poslaneckou sněmovnu," rozčiluje se poslanec.

Kolik by si on sám představoval? "Já vůbec nevím, nad tím jsem neuvažoval, ale když porovnávám ty platy, tak mi nepřijde nějak velký ten plat," dodal Jandák, kterému ovšem zbylo minimálně na dovolenou.

Někteří poslanci si ale dobře uvědomují, že by jim zvýšení platů rozhodně nepomohlo při volbách, a tak podle nich zvyšování jejich platů teď není na místě.       (Čtěte na stránkách Eurozprávy)

Průměrný plat pokladní v obchodě je podle statistik 12 791 Kč, poštovní doručovatel bere 11 868 Kč a strojvedoucí 20 135 Kč. Jenže ti lidé opravdu pracují ... A vy máte tu drzost tvrdit, že je 55 869 Kč málo? Jděte si zkusit dělat strojvedoucího, s tou ohromnou zodpovědností a na směny ... Za to, co tam předvádíte, je i minimální mzda moc !


Podvody na talíři ..... Thilo Bode, který patří k nejcitovanějším a zároveň nejobávanějším kritikům kvality potravin a potravinářského průmyslu, ve své knize, které se v Německu prodalo přes 150 000 výtisků a která měla mimořádný ohlas například i na Slovensku, nemilosrdně odhaluje skandální záludné strategie a nekalé praktiky potravinářských koncernů, postrádajících jakékoli zábrany. Od zavádějících a klama­vých etiket na potravinách, jež spotřebitele vědomě uvádějí v omyl nebo mu poskytují záměrně matoucí informace, po pochybnou kvalitu, či spíše nekvalitu samotných potravinářských „produktů“ uváděných na trh za podpory bombastických lživých reklamních kampaní – to vše je součástí důmyslné strategie, proti níž je spotřebitel bezmocný a kterou přímo či nepřímo posvěcují naši političtí zástupci.

Odhalení a závěry, které kniha Podvody na talíři předkládá, jsou v dnešním globalizovaném světě který se vymkl z kloubů, platné nejen pro Německo, ale pro celou Evropu. České vydání bylo navíc doplněno a rozšířeno tak, aby zohledňovalo situaci v České republice.

Kupujete si produkty označené „fitness“? Fit po nich nebudete, zato přiberete. Vyhledáváte tradiční regionální produkty připra­vené podle původních re­ceptů? Třeba taková schwarzwaldská šunka: ze všech 750 000 prasat, která se každý rok na takzvanou schwarzwaldskou šunku zpracují, nepochází ze Schwarzwaldu ani jedno – všechna totiž pochází z velkochovů z celé Evropy. Anebo „tradiční česká“ majonéza Poličanka: oproti tradiční receptuře obsahuje osmkrát méně žloutků, v ne­závislých testech kvality pro­pad­la, a přes­to se chlubí prestižní národní znač­kou Klasa udělovanou ministrem zemědělství!        (Ukázka z knihy Podvody na talíři)


Asteroid Vesta pozmění teorie vzniku planet ..... Výzkumníci EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) mnohem lépe porozuměli asteroidu Vesta a jeho vnitřní struktuře díky počítačovým simulacím a údajům z americké kosmické sondy Dawn. Jejich závěry publikované v časopise Nature částečně zpochybňují současné modely vzniku kamenných planet včetně Země.

S průměrem zhruba 525 km je asteroid Vesta jedním z největších planetárních embryí (zárodků planet). Aby NASA uspokojila vědecký zájem odborníků, navedla sondu Dawn na roční oběžnou dráhu kolem planetky v době od července 2011 do července 2012.

Data získaná kosmickou sondou byla analyzována skupinou vědců z EPFL, a také z univerzit v Bernu, Brittany (Francie) a Arizoně (USA). Závěr je jednoznačný: kůra planetky je třikrát silnější, než se předpokládalo. Výzkum přinesl nejen možné dopady na strukturu nebeských těles obíhajících mezi drahami planet Mars a Jupiter. Jejich závěry rovněž zpochybnily základní složku v modelech vzniku planet, jmenovitě složení původního oblaku hmoty, který se spojil dohromady, zahřál, roztavil a následně utuhnul do podoby planet.       (Čtěte na stránkách AstroVM)


Hlas z USA, aneb snažší je lhát, než říkat pravdu! ..... Jasným viníkem ukrajinské krize jsme my, USA. Jen se to všichni bojí napsat, tak pomlouvají Vladimíra Putina.

Známý kritik americké zahraniční politiky a autor několika knižních bestsellerů William Pfaff se na serveru „truthdig.com“, zamýšlí nad tím, proč se v západních médiích tak málo píše o tom, že jasným viníkem rusko-ukrajinského konfliktu jsou Spojené státy americké. Pohříchu musíme položit stejnou otázku našim masmédiím, které když už informují, tak zcela jednostranně, bohužel ne vždy pravdivě o to víc zaujatě proti Rusku.

„Je s podivem, jak málo novinářů na Západě se zabývá tím, že za celým rusko-ukrajinským konfliktem stojí Spojené státy americké. Ruský prezident Putin je denně negativně démonizován v tisku, Veřejnost na Západě je na základě mediální propagandy přesvědčována, že v případě anexe Krymu je hlavním viníkem Rusko a jeho imperiální choutky. Přitom od začátku šlo o to, aby byl prostřednictvím dohod s Ukrajinou Krym získán pro NATO a zároveň se tak snížila politická síla Vladimíra Putina,“ je přesvědčen W. Pfaff.

Americký prezident George Busch st. přitom slíbil Michailu Gorbačovovi po jeho souhlasu se znovuobnovením Německa, že zde v této oblasti nebudou přítomny jednotky NATO. Slib byl porušen a NATO postupně rozšiřovalo svoji přítomnost o do dalších postkomunistických států. V r. 1999 se staly členy NATO Polsko, Československo a Maďarsko, o pět let později také státy Pobaltí a Rumunsko s Bulharskem. NATO tak v podstatě obklíčilo Rusko a nově zvolený prezident Ruska V.V.Putin to vše sledoval s velkým neklidem. Dnes už je jasné, že měl být mnohem ráznější, míní W. Pfaff.       (Čtěte na stránkách První Zprávy)


Bez chemie na komáry aneb přírodní repelenty ..... Léto bývá doba dovolených, ale pokud někdo nemá dovolenou, tak je to obtížný hmyz. Nejčastěji jsou to komáři a klíšťata, ale mohou to být i blechy, vši, mouchy, ovádi, típlice či další jejich příbuzní.

V drogériích můžete koupit některé z nespočetné řady chemických repelentů. Nicméně, než je začnete zkoušet, bylo by dobré zauvažovat, zda nevyzkoušet některé přírodní látky, které pomáhají tyto hmyzí vetřelce odpudit. Přírodní repelenty mohou pomáhat v boji proti klíšťatům, proti komárům i proti jinému druhu hmyzu. A překvapivě je takových látek celá řada, můžete narazit na mnoho doporučení.

V tomto článku některé z nich zmíním. To, co obvykle hmyz nesnáší, jsou aromatické rostliny - můžeme uvést klasický muškát, afrikány, levanduli, meduňku, mátu, bazalku či yzop.

Už naše babičky věděly, že řadu z nich můžete pěstovat pod oknem a hmyz se jim bude vyhýbat. Některé z nich, jako muškát či afrikány se kvůli tomu pěstovaly i v truhlících za oknem.

Další méně známou látkou, která obsahuje aromatické oleje a pomáhá odpuzovat hmyz, je šanta kočičí. Kočky ji ovšem milují, takže si je třeba hlídat, aby se v šantě pěkně nevyválely. Další možností, kterou uvádí lidové léčitelství, je vymačkaná šťáva z libečku lékařského nebo pelyňku černobýlu na pokožku. Zde je to ale zapotřebí nejprve vyzkoušet, aby jste nebyli náhodou na některou z uvedených bylinek alergičtí. Stejně tak je dobré vymačkanou šťávou potírat oděv či obuv.        (Čtěte na stránkách Přírodní Medicina)


Smrt na přichystaných kopích ..... Charismatický muž z kazatelny kostela Panny Marie Sněžné hřímá proti církvi jakožto nevěstce odsouzené k zániku. Lidé, kterých se tu sešlo nepočítaně, hltají každé slovo z jeho strhujícího projevu. Střezte se falešných proroků! Je nedělní ráno 30. července léta Páně 1419 a Praha stojí těsně před krvavým výbuchem husitské revoluce.

Oním plamenným kazatelem byl kněz Jan Želivský, jenž v novoměstském kostele Panny Marie Sněžné působil od loňského roku. Do té doby se o něm neví prakticky nic, snad jenom to, že mohl být původně členem řeholní komunity premonstrátského kláštera v Želivy, ležícího na soutoku řek Želivky a Trnávky.

Napětí v Praze by se toho času dalo krájet. Noví konšelé, dosazení na Novém Městě pražském počátkem července z rozhodnutí krále Václava IV., dávali jasně najevo svůj odpor vůči přívržencům upáleného mistra Jana Husa. Na základě jejich nařízení museli husitští kněží nuceně opustit své fary, zakazovala se veřejná shromáždění lidu, stejně jako kázání před kostely. A aby toho nebylo málo, za mřížemi skončilo dokonce několik radikálních stoupenců kalicha. Odpověď na sebe ale nenechala dlouho čekat…

Když Želivský domluvil, mezi posluchači to jenom vřelo. Je dost možné, že si kázání uvnitř kostela vyslechl i pozdější husitský vojevůdce Jan Žižka. Lidé se shromažďují před vchodem, mnozí ukrývají pod plášti zbraně. I z toho se dá usuzovat, že další akce byla naplánovaná. Nejprve rozvášněný dav zamířil ke kostelu svatého Štěpána. Tamní katolický farář je nucen spasit se útěkem, za své vzaly obrazy a honosná výzdoba. Vždyť člověk má přeci k Bohu podle Husova přítele, mistra Jakoubka ze Stříbra, směřovat hlavně svým srdcem, a to přesto, že Hus výchovnou funkci umění uznával. Následně přijali všichni přítomní během mše, kterou Želivský celebroval, pod obojí způsobou chléb a víno, čímž ze sebe smyli hříchy a před finálním dějstvím se vnitřně posílili.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


V Česku trvale přibývá koní, především díky rostoucím dovozům ..... V Česku už více než 15 let přibývá koní a jejich počet se za posledních deset let zdvojnásobil. Letos v červnu jich bylo podle ústřední evidence v tuzemsku téměř 81.000, zatímco v roce 2000 to bylo zhruba 24.000. Koní přibývá hlavně díky dovozům. Hříbat narozených v tuzemských chovech je naopak čím dál méně. Vyplývá to z Koncepce chovu koní v ČR, kterou na svém webu zveřejnilo ministerstvo zemědělství (MZe).

Po druhé světové válce se stavy koní v tuzemsku blížily 450.000. Během následujících desetiletí se však především v důsledku růstu mechanizace v zemědělství a lesnictví prudce snižovaly až zhruba jen na pět procent tohoto stavu. Podle dokumentu MZe šlo o nejvýraznější pokles stavů koní v širokém mezinárodním měřítku.

Od druhé poloviny 90. let minulého století však počty koní v ČR setrvale rostou. Výrazně se zároveň změnilo jejich poslání a využití od pracovního k volnočasovému. Mění se i lidé okolo koní. „V důsledku toho, že odvětví chovu koní se stává moderní záležitostí zejména majetných občanů, klesá odborná erudovanost majitelů koní," uvádí Mze, podle něhož nemají tito noví lidé zájem o zkvalitňování domácích chovů a kupují koně v zahraničí. Nejde přitom však zpravidla o kvalitní zvířata, protože ta jsou cenově nedostupná. Tento fakt prý negativně ovlivňuje domácí chovy i užití koní.       (Čtěte na stránkách Agris)


Máte něco proti Werichovi? Ne? Tak proč proti Putinovi? ..... „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl a když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je!”

Ano, to jsou slova známého a pokrokového umělce Jana Wericha. Asi nebudeme pochybovat o tom, zda jeho “moudrosti” mají poplatnost jen pro českého člověka, nebo mají “celosvětovou” platnost. Stejně jako “moudra” jiných cizích osobností lze aplikovat na každý národ, stát, zřízení atd., tak i Werichova slova jsou v tomto smyslu bezpochyby ”internacionální”. Asi se ptáte, co s tím má společného Putin? Nuže, zde je odpověď.

Z textu výše zmíněného rčení J. Wericha vyplývá moudré doporučení lidem, že když se něco dělá, má se to dělat pořádně. Jedno, zda dělá to či ono. Má či měl-li by to dělat člověk český, proč by to neměl či nemohl dělat člověk cizinec, v tomto případě zmíněný V. Putin? Nepřátelé Ruska a samotného Putina totiž hledají všechny možné důvody, jak Putina donutit k ústupkům, obviňují jej z imperialistických choutek a tendencí, že je zastánce bývalé mocnosti SSSR, do jehož bývalých pozic se snaží dobývat další bývalé území SSSR, aby se tak prý dostal do původních hranic Sovětského svazu. A také jej viní z “neochoty” pochopit politické (a vojenské) záměry a cíle USA k naplnění představ o existenci Evropy a Ruska. Zatímco Putin hájí zájmy své země, západní politici uvažují o tom, jak jej odstranit, aby dosáhli svých cílů. Tyto nebezpečné manýry pak vedou k tomu, že jej mají za viníka všech událostí a dalších příčin na Ukrajině, že podporuje separatisty na východě Ukrajiny a dokonce jej i viní ze sestřelení dopravního letadla MH17 malajsijské společnosti, viz zde: (http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/zabijte-vladimira-putina-vyzyva-ocenovany-predstavitel-americke-cia.html) . Krátce a stručně, kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde!       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Souboj s nacistickou Enigmou nastartoval éru počítačů ..... Muzeum v britském Bletchley Parku dokumentuje, jak spojenci během druhé světové války rozluštili a dokázali číst zprávy šifrované strojem Enigma. Městečko Bletchley v hrabství Buckinghamshire, asi 70 kilometrů severozápadně od Londýna, je na první pohled nenápadné. Přesto se tu psaly dějiny. V legendárním a dlouho utajovaném Bletchley Parku se velkým mozkům doby (od matematiků a šachistů až po luštitele křížovek a lingvisty) podařilo prolomit tajemství nacisty využívaného šifrovacího stroje Enigma. To podle některých odborníků zkrátilo druhou světovou válku až o tři roky. Výzva porazit Enigmu urychlila také cestu k počítačové éře.

To, že se britským bořičům kódů v Bletchley Parku podařil opravdu husarský kousek, dokládá to, že Němci i několik let po válce odmítali uvěřit tomu, že spojenci uměli číst Enigmou šifrované zprávy. Úspěch práce stovek brilantních myslitelů v čele s legendárním matematikem Alanem Turingem jakoby popírá všechny zákonitosti pravděpodobnosti, možných kombinací nastavení šifrovacího stroje Enigma je totiž nepředstavitelné množství – přes 100 miliard.

Bez některých chyb, kterých se nacisté při zasílání šifrovaných zpráv dopustili, a bez brzkého začátku zkoumání stojů Enigma ještě před válkou, by zřejmě opravdu prolomení německých kódů nebylo možné. Díky souhře okolností a mocné síle lidského důvtipu se to ale podařilo. Ve válečných studiích to dosud není doceněno, ale Spojenci například v bitvě o Atlantik, v tažení proti německému maršálovi Erwinu Rommelovi nebo přípravách invaze v Normandii měli klíčovou výhodu – informace přímo z týlu nepřítele.      (Čtěte na stránkách VTM)


Odmítněme zpěv války! ..... Stanovisko vedení Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným agresím ve světě ... Čeští spisovatelé s krajním znepokojením sledují, jak jsou cynicky a brutálně potlačována elementární lidská práva, včetně práva na fyzickou existenci. Raketové, letecké, dělostřelecké a jiné útoky na hustě osídlené oblasti, jakými jsou Gaza, největší koncentrační tábor na světě, nebo Doněck či Lugansk, perly Donbasu, obrácené v ruiny s rozesetými dětskými hračkami a mrtvolami narychlo pokrytými plachtami, mezi nimiž v hrůzném zoufalství, jindy už takřka lhostejně, procházejí ti ještě živí. Zápalné, kazetové a fosforové bomby, raketomety grad, smerč či uragán, dokonce i balistické rakety se mají stát a stávají nástrojem masového zabíjení a gigantické devastace. Jako by velký satan destrukce skřehotal vítězné rekviem lidskosti.

To vše se vede s cílem zastrašit, vyhnat či vyvraždit co největší počet obyvatel. Představují se zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti, zločiny nepromlčitelné a – hlasy všech mrtvých, umučených a zraněných krutým způsobem – do výšin nebes volající. Proč? Why? Začem? Warum? Pourquoi? Perché?

Tato bestialita nové formy, ale jinak dobře známého nacismu a fašismu, na kterou se díváme takřka v přímém přenosu jako na katastrofický film, tato etnická čistka je přitom přímo či nepřímo schvalována režimními médii, nebo alespoň marginalizovaná či zamlouvaná. Tato bestialita je dokonce kýmsi pokládána za přirozené právo na obranu, za boj s jakýmsi ruským, arabským či jiným terorismem, a to s cynickým úsměvem práva silnějšího, práva nadčlověka – predátora. Ozývá se vítězný ryk moci, super power! A jako předstupeň třetí (čtvrté?) světové války k tomu duní tamtamy sankcí, hrozeb, demonstrace vojenské síly, rétorika klacku a biče.

Obracíme se na všechny spisovatele, žurnalisty, učitele, obracíme se na slušné lidi (lidi!) celého světa, aby byli rezistentní vůči zezvířečtění politiky v diktatuře junty, zrůd pod lidskými maskami. Ani pohled jim nevěnujte, ani slova s nimi nepromluvte. A pokud se nespokojíte s pasivní rezistencí, jistě víte, co máte dělat. Stačí nechat promluvit hlas vlastního svědomí.

Věra Beranová, Michal Černík, Michael Doubek, Vlastislav Hnízdo, Alexej Mikulášek, Jan Poláček, Michal Polický, Radovan Rybák, František Sarna, Jiří Stano, Karel Sýs, Stanislav Zeman        (Zdroj: Britské listy)


12.8. 2014     Dnešní Mezinárodní den mládeže vyhlásilo Valné shromáždění OSN roku 1999 a smyslem dne je upozornit na problematiku spojenou s mladými lidmi.


Lokalizace s přesností na 200 metrů ..... Síť měřicích stanic sdružuje centrum European Cooperation for Lightning Detection (EUCLID). Zde se scházejí data z celkem 145 měřicích stanic umístěných po celé Evropě. Blesky v nich detekují speciální senzory firmy Vaisala, které jsou schopné zachytit výboj blesku až na vzdálenost 1500 km. Hustá síť detektorů pak umožňuje lokalizovat blesk s přesností na 200 metrů. Díky digitalizaci jsou navíc informace dostupné během pouhých několika málo sekund od samotného výboje. Každý blesk totiž vysílá elektromagnetický signál, jenž je následně zachycen detektory a analyzován v měřicích stanicích. Dříve se lokalizační stanice nacházely pouze v zemích západní Evropy, o postupné rozšíření této sítě se postarala společnost Siemens ve spolupráci s dodavatelem senzorů, firmou Vaisala. Siemens rovněž v Karlsruhe provozuje centrum, kde se scházejí informace o blescích ze všech senzorů a kde dochází ke zpracování dat pro koncové uživatele.

Součástí sítě EUCLID je regionální soustava CELD (Central European Lightning Detection Network), která shromažďuje informace o blescích z přibližně 20 detektorů rozmístěných v České republice, Polsku a Maďarsku. V České republice se v současnosti nacházejí dva detektory – jeden u Prahy a druhý u Mohelnice. Informace ze sítě CELD se také shromažďují v německém Karlsruhe, kde data vyhodnocuje a monitoruje společnost Siemens. Odtud mohou informace čerpat meteorologické ústavy po celé Evropě. Naměřené hodnoty pak poskytují podklady pro přesné určení, kde blesky uhodí. Výsledkem jsou digitální mapy, v nichž je výskyt blesků zakreslen.

Proč měřit výskyt blesků? ... Samotná detekce blesků není nic nového, v současnosti však tyto informace získávají na praktickém významu. Využívají je letečtí dispečeři pro plánování letových tras, meteorologické ústavy, které je využívají k různým předpovědím nebo pojišťovny, jež tak mohou identifikovat případné pojistné podvody. Zároveň tyto informace slouží výrobním podnikům využívajícím citlivou elektroniku, jimž včasná detekce a přesné předpovědi umožňují soustředit se na prevenci a ochranu jejich zařízení. Kromě toho mohou data z informační služby volně využít například lovci blesků, nebo provozovatelé půjčoven horkovzdušných balónů.        (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Obsah rtuti v oceánech se vlivem člověka až ztrojnásobil ..... Obsah rtuti ve světových oceánech se vlivem činnosti člověka od éry průmyslové revoluce až ztrojnásobil, tvrdí studie amerických vědců. Její údaje přitom podle agentury AP předčily dosavadní odhady odborníků. Znečištění oceánských vod tímto toxickým kovem přitom může ohrozit zdraví dětí konzumujících ryby, v jejichž tělech je rtuť přítomna.

Nejvyšší obsah rtuti je v mělčích vodách do sta metrů hloubky, kde se podle studie publikované v časopise Nature za poslední více než století více než ztrojnásobil. V hloubce od sta do tisíce metrů je zhruba dvouapůlkrát větší než koncem 19. století, ve větších hlubinách pak vzrostl jen asi o desetinu. Výjimku tvoří severní Atlantik, kde je i ve velkých hloubkách koncentrace rtuti výraznější.

Přibližně dvě třetiny lidmi vyprodukované rtuti se nacházejí méně než kilometr pod hladinou. Většina člověkem vyprodukované rtuti se v oceánech ukládá v důsledku spalování fosilních paliv či používání rtuti při těžbě zlata, uvádí studie.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Pověste vrtačky na hřebík ..... Přesněji řečeno, pověste na hřebík zubařské vrtačky. Přichází reminelarizace zubů, z mého pohledu nejskvělejší objev od vynálezu krájeného chleba, kandidát na Nobelovu cenu.

Zřejmě to známe všichni, ten ošklivý okamžik, kdy se rozječí zubařská vrtačka a její hlavice se zaboří do našeho, kazem napadeného, zubu. Nepříjemné chvilky zakončené záplatou místo původní zuboviny. A co teprve pokud se kaz dostane pod plombu. To může vést až k nutnosti trhání, stručně řečeno hrůza a děs.

Již Jára Cimrman psal o tom, že zuby jsou pohroma huby. Když se říznete nebo škrábnete, zahojí se to, když vás kousne komár nebo pokouše pes, zahojí se to. Když si zlomíte nohu nebo čelist, zahojí se to. Ale když se zubů zavrtá kaz... . Tedy doposud, je tu totiž technologie, která slibuje zacelit díru v zubu pomocí procesu reminelarizace. Budou moci zubaři pověsit svoje vrtačky na hřebík, včetně pověstné Cimrmanovy M6 s pěti rychlostmi a zpětným chodem?

Vědci z King"s College v Londýně dokázali dovést proces zpětné mineralizace zubu pomocí elektrického proudu. O tom, že dochází k obnově skloviny nás přesvědčují především výrobci zubních past. Vápník a fosfáty ze zubní pasty (samozřejmě i z jiných zdrojů) mohou v malém měřítku zalepit díry v zubní sklovině. Jedná se ale o velmi malé měřítko, které možná stačí zvrátit počáteční stádium zubního kazu, kdy se jedná pouze o oslabení vrstvy zubní skloviny, nikoliv o opravu díry v zubu. To dokáže až nový vynález z dílny spin-out společnosti Reminova Ltd., jejíž vědci daný proces vyvinuli.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Šance pro stromy – odborníci bezplatně pomohou zlepšit jejich stav ..... Stromy v obcích se mohou díky projektu Zdravé stromy pro zítřek stát bezpečnějšími pro své okolí. Přihlaste je do projektu nejpozději do 29. září a získejte pro ně bezplatné odborné posouzení stavu. Vybrané stromy pak na jaře příštího roku sponzorsky ošetří certifikovaní Evropští arboristé. Zdravé stromy pro zítřek již šestým rokem pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně. Cílem ukázkových hodnocení a ošetření je vzdělávat majitele a správce stromů o důležitosti včasné a kvalitní odborné péče. Podrobnosti o tom, jak se do projektu zapojit, jsou dostupné na webových stránkách www.zdravestromy.cz.

O ukázkové ošetření jednoho vzrostlého stromu mohou žádat obce, školy, spolky, sdružení a další neziskové organizace. Jednotlivci mohou přihlásit strom prostřednictvím těchto organizací. „Bezplatné hodnocení zdravotního stavu všech přihlášených stromů, jejich vitality i stability provádíme s pomocí odborníků a studentů z Lesnické a dřevařské fakulty. Jejich posudek pak slouží jako základní podklad pro ošetření a další péči o strom,“ říká Barbora Vojáčková z Mendelovy univerzity v Brně.

Ukázková ošetření se u vybraných stromů uskuteční v jarních měsících následujícího roku. Na vlastní náklady je provedou stromolezci, kteří vlastní certifikát European Tree Worker (Evropský arborista) a do projektu se dobrovolně zapojili. „Arboristé v koruně stromů nejčastěji odstraňují suché a poškozené větve, odlehčují nestabilní, zkracují větve zasahující do veřejného osvětlení nebo překážející chodcům v cestě. Někdy je také vhodné do koruny stromu instalovat bezpečnostní vazby, které omezí riziko jejího rozlomení a případně zabrání pádu mohutných větví na zem,“ vysvětluje Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.        (Čtěte na stránkách Econnect)


Kolik lidí je nutných na kolonizaci planety? ..... Podle antropologa Camerona Smithe z Portlandské Státní Univerzity by na kolonizaci neobydlené vesmírné planety bylo potřeba zhruba 40 tisíc lidí. K tomu abychom do vesmíru vyslali soběstačnou posádku, schopnou založit vlastní “civilizaci“ bylo by nutné sestrojit vesmírnou loď, která uveze desítky tisíc lidí včetně jejich zásob. K tomuto číslu vědec dospěl tak, že vzal v úvahu genetické předpoklady jednotlivých rodových linií. Pro zdraví lidského genomu není totiž úplně vhodné, aby se lidé po několik generací křížili v nevelké skupině čítající třeba jen stovky jedinců. Mužů by na vesmírné lodi mělo být o několik tisíc více než žen, a to 23 tisíc. Žen by tedy stačilo jen 17 tisíc. Většina posádky by musela být v reproduktivním věku. Nutné je také předem uvážit pravděpodobný demografický vývoj celé osádky. Je totiž možné, že by na kosmické lodi muselo přežívat několik generací budoucích kolonistů. Druhou možností by podle antropologa mohlo být poslat na cestu vesmírem zmražená vajíčka a spermie s několika málo lidmi, kteří by o ně pečovali. Tento model je ale poněkud komplikovaný, protože na palubě lodi by mělo žít společenství složené z jedinců různých dovedností a profesí. Vědec se zamyslel také nad reálností nynějšího mediálně známého projektu, který počítá s vysláním lidské posádky na Mars, Mars One. Podle Camerona Smithe je projekt odsouzen k nezdaru. Nemá potřebné technologie, ty by si sice mohl koupit, ale nemá na to dostatek financí. Iluzí je, že si je vydělá díky reality show. Šťastný prý není ani plán posílat kolonisty na Mars postupně.        (Čtěte na stránkách 21@století)


Počítače pochopí i sarkasmus, stačí na to matematika ..... Rozpoznávat hlas zvládnou i počítače staré desítky let. Samozřejmě se zlepšují, ale mnohem důležitější je pochopení kontextu. S tím si ale poradí matematika. Hlasové ovládání je základem každé interakce ve vědeckofantastických filmech. Není proto divu, že se vědci o tento způsob komunikace s počítačem pokoušeli již na konci minulého století, kdy výkon začal dostačovat pro nutné porovnání vzorků v rámci databáze.

Rozpoznávání hlasu se postupně zlepšovalo a nyní je díky obrovským statistickým datům již poměrně přesné a v mnoha případech velmi dobře použitelné. To je ale pouze první část v rámci pokroku umělé inteligence. Další fází je totiž pochopení kontextu a smyslu věty, protože klasické zpracování oddělených slov zkrátka nebude dávat smysl. To je mnohem komplikovanější záležitost než prostý převod hlasu na text.

Počítače pod dohledem psychologů ... Vědci ze stanfordské univerzity zveřejnili novou studii, která se zabývá matematickými modely v oblasti prediktivní pragmatické úvahy. Ta by měla posunout možnosti počítačů na zcela novou úroveň.

Nová „technologie“, pokud ji jako technologii můžeme nazvat, by měla pomoci počítačům rozpoznávat velmi jemné rozdíly ve větné skladbě. Zaměřuje se na kontext a sociální pravidla lidského světa. Některé skupiny slov či celé věty dávají smysl pouze tehdy, jsou-li přiřazeny k nějaké události, okolnosti osobě nebo místu. I když zatím nelze uvažovat o extrémně složitých vyjádřeních typu „Honza šel na jedno“, existují i jednodušší jazyková spojení, které lze určitým způsobem zpracovat a správně pochopit. Například „Dostal červenou kartu, takže jde do šaten.“ Na první pohled nedává tato věta smysl, tedy pokud neznáte lidské hry, konkrétně fotbal, jeho pravidla a události, které během utkání relativně často probíhají.

A právě to chce dvojice psychologů ze Stanfordu zlepšit pomocí nových matematických modelů. První náznaky pochopení kontextu se začínají objevovat v mobilních zařízeních. Například v iPhonu od Applu je služba Siri, která dokáže částečně pochopit i složitější úlohy. Využívá k tomu dodatečné informace jako třeba GPS polohu, díky které ví, kde se nacházíte a podle toho přizpůsobí svou analýzu potřebných dat a výslednou odpověď.       (Čtěte na stránkách VTM)


MESSENGER – 10 let ve vesmíru ..... Před 10 roky – 3. srpna 2004 – vypustila NASA k planetě Merkur sondu s názvem MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) na riskantní misi, při které měla být navedena nebezpečně blízko k povrchu Merkuru. Měla vydláždit cestu k ambicióznímu výzkumu nejbližší planety vzhledem ke Slunci.

Za deset let sonda překonala vzdálenost 7,9 miliardy kilometrů – což je dráha zahrnující 15 oběhů kolem Slunce a průlety kolem Země (1x), Venuše (2x) a Merkuru (3x) – předtím, než byla navedena v roce 2011 na oběžnou dráhu kolem cílové planety.

„Provozovali jsme sondu úspěšně na oběžné dráze kolem Merkuru více než tři pozemské roky a více než 14 roků na planetě Merkur, než jsme mohli oslavit toto úžasné desáté výročí startu,“ říká Andy Calloway, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL). „Sonda MESSENGER funguje ve velmi náročném a nebezpečném kosmickém prostředí Sluneční soustavy a můžeme zde bezprostředně prověřit různé inovace doložené množstvím ohromujících objevů a výsledků. Můžeme pouze litovat, že nemáme dostačující zásoby pohonných hmot pro korekce dráhy na dalších 10 let, avšak díváme se dopředu k úžasným vědeckým pozorováním plánovaným na posledních osm měsíců mise kosmické sondy před jejím ukončením.“

MESSENGER je teprve druhou kosmickou sondou vyslanou k Merkuru. Mariner 10 kolem něj prolétl třikrát v letech 1974 a 1975 a shromáždil detailní údaje o necelé polovině povrchu planety. MESSENGER využil své přednosti vzhledem k důmyslně navržené dráze, odlehčeným materiálům a miniaturizované elektronice – zkrátka vše, co bylo vyvinuto za poslední tři desetiletí od průletu sondy Mariner 10 kolem Merkuru.        (Čtěte na stránkách Astro)


Aspirin snižuje riziko rakoviny. Lék zabírá pouze u lidí s určitou genetickou mutací, upozorňuje lékařka ..... Jeden aspirin denně může dramaticky snížit riziko rakoviny. Tvrdí to nejnovější a největší vědecká studie. Výsledky zveřejnili vědci z Centra prevence rakoviny z londýnské Univerzity královny Marie pod vedením profesora Jacka Cuzika.

Podle vědců by mohl lék zachránit zhruba 130 000 životů za 20 let, pokud by lidé mezi 50 a 64 lety brali denně aspirin alespoň po dobu 10 let.

Jak nám řekla v Ranním Plusu přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Jana Prausová, není to tak jednoduché a výsledky studie nelze brát globálně:

„Skupina lidí musí být nositelem určité genové mutace, která je příčinou vzniku onemocnění karcinomem tlustého střeva. Pokud ale nejsou nositeli této genetické změny, tak u nich aspirin vliv nemá.“ Aspirin je podle docentky velmi levný lék, který se používá hromadně u celé řady lidí. V čem je studie novinkou?

„Teď je tam právě známá nová genetická mutace, která je určitým předstupněm toho, že právě tam aspirin fungovat bude. Jde o to věnovat se tomu dál a učinit další kroky a další výzkum k tomu, aby se to více potvrdilo, nebo třeba i vyvrátilo,“ odpověděla doktorka Jana Prausová.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Nad Zemí létá obrovské město ..... Neobvyklý úkaz ohlásila posádka chilského hlídkového letounu v roce 1988. Stroj letěl nad neobydlenou horskou krajinou a pilot pod sebou najednou spatřil obrovské město plné světel. Domníval se, že vybočil z kursu a že jde o Antofagastu, velký přístav na severu Chile. Spojil se proto s letovým střediskem, ale dispečer ho ujistil, že letí správným směrem a že pod ním žádné město být nemůže. Mnohem horší zážitek čekal posádku za pár vteřin. Podivné město se zdvihlo z místa, nabralo rychlost a odlétlo někam severozápadním směrem. Jeho světla se po chvilce slila ve velkou zářivou skvrnu, která zmizela v oblacích.

Něco podobného zaregistrovala nad Andami v roce 1996 i další posádka. A o pár let později se v amerických médiích objevila zpráva, která popisovala stejný případ z roku 2006. Záhadné město viděla i posádka soukromého letadla, které letělo z Kolumbie do Polynésie. V oblasti Galapážských ostrovů letoun prolétal hustou oblačností. „Zničehonic se pod námi objevila obří svítící skvrna,“ uvedli členové posádky. „Zjistili jsme, že jde o velké město zalité světlem. V cárech oblaků jsme viděli moderní domy, stovky svítících oken a zářivých světel lemujících obrovské rovnoběžné bulváry. Na ulicích byla vidět auta, ale nad ulicemi a domy byly vidět také nějaké létající stroje. Město se velmi podobalo pozemskému, ale nebylo z našeho světa. Pozorovali jsme ho více než minutu. Pak se vzneslo a odplulo pryč, zhruba rychlostí 30 až 35 km/h. Viditelnost sice nebyla úplně nejlepší, dost nám vadila oblačnost, ale udělali jsme několik snímků.“     (Zdroj: ProcProto)


Likvidace České Koruny je vlastizradou! ..... Tak už tu máme další oslabování naší Koruny v porovnání se světovými měnami. Již jsme natolik zhuntovaným národem se zhuntovaným a rozkradeným hospodářstvím, až nás to bije do očí.

Opět se nic neudělá pro lidi, kteří nedosáhnou statisticky na uvažovanou průměrnou mzdu. Západní země nám závidějí „pilnou a bojující" měnu, proto je neustále devalvována a znehodnocována, aby se co nejvíc zavděčila politice Evropské unie.

Cíl Evropské unie a ostatních západních států je jasný – ještě více ožebračit post-socialistickou zemi jménem Česká republika, ještě více podřídit zdejší hospodářství, aby se odvádělo více kapitálu do zahraničí – zejména do daňových rájů a „nedotknutelných" zemí světa.

Vypadá to, že nás oslabování České Koruny povede k jakési rezignaci, která pak uvolní prostor pro zavedení Eura. Tím dojde k výraznému ochuzení většiny obyvatelstva – zdraží se důležité zboží, úspory ze spoření se promění vniveč, dovolené budou čím dál dražší atd. Moc vysněného luxusu si neužijeme. K tomu nás čekají dopady nelítostných sankcí, dalo by se napsat, že se blíží „druhá studená válka," jež se může při nerozvážném diplomatickém jednání proměnit v třetí světovou.

Zkrachovalý západ nám diktuje absurdní podmínky, ale veškerá pochybení odnášejí právě menší státy Evropské unie. Něco se přihodí na ukrajinsko-ruských hranicích, a už tu máme kovbojku nepříznivého ekonomického ražení. Jen tak dál, a utopíme se ve vlastní hlouposti! Likvidace České Koruny je vlastizradou, když se v České národní bance rozhodne o devalvaci jedné z posledních svobodných měn v Evropské unii. K tomu se bohužel připočítává její další znehodnocování (pád) v porovnání s ostatními platidly v mezinárodní sféře.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


11.8. 2014     Jedenáctého srpna 1805 byla císařem Františkem I. zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.


Oblíbený kraj lucemburských králů ..... Pokud pojedete z Prahy stejnou cestou, kterou se mladý Václav IV. ubíral do říšského Norimberku, spatříte po 50 kilometrech neobvyklé souhradí. Do osudů hradů Žebráku a Točníku významně zasáhl především král Václav IV. (1378-1419)

Mohutné zříceniny hradu Žebráku jsou snadno dosažitelné z obce Točník. Nedlouhá procházka vede přes louku pod hradem, pak přijde krátké stoupání, a najednou stojíte pod okrouhlou věží přímo pod hradním palácem. U paty věže si můžete prohlédnout zbytky důmyslného středověkého vytápěcího zařízení, to nejzajímavější vás však čeká až nahoře v koruně – je tu nádherný výhled do krajiny v okolí, které vévodí blízký Točník.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


V Pekingu vyrostou biodomy s čerstvým vzduchem ..... Ovzduší v Pekingu je prý natolik znečištěné, že zdraví tamních obyvatel je podlomené stejně, jako by denně vykouřili jednu krabičku cigaret.

Ve městě dnes žije víc než dvacet miliónů lidí. Ačkoliv se Čína a vedení hlavního města snaží snižovat emise škodlivých látek v ovzduší, jedná se o běh na dlouhou trať.

Řešením by mohly být projekt takzvaných Bubbles. Jedná se o obrovské průhledné bubliny, do kterých by se měly vejít celé parky a botanické zahrady.

Stromy jsou jak známo zdrojem kyslíku a čistý vzduch je to, co obyvatelům velkoměsta chybí nejvíce. Stavebním materiálem bubliny má být podle architektů výjimečně lehký etylen-tetrafluoroetylen (ETFE). Jedná se o průhledný a přitom silný materiál, z něhož se dají vytvářet panely. Projekt má být realizován do několika let.        (Zdroj: 21@století)


Léčebná síla odpuštění – jak proměnit křivdu na požehnání ..... Je snadné milovat, dokud dostáváme od druhých lásku. Když nám ale někdo ublíží nebo se nechová, tak jak chceme, jsme plni výčitek, zloby, odsouzení. Zaplétáme se tím do nepříjemného sevření, při kterém sami sobě odčerpáváme energii a ničíme se zevnitř. Dlouhodobé neodpuštění vede k mnoha chorobám. V největším prokletí se zároveň skrývá největší dar…

Odpuštění. „Jak to mám ale udělat?“ ptají se mnozí. Když nás někdo hluboce ranil, odpouští se nám velmi těžko. A přesto to jde. Ve většině psychologických i spirituálních tradic existují dva základní nápomocné principy, které jsou v materiálech Tvůrců křídel vyjádřeny dvěma slovy: POCHOPENÍ A SOUCIT.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


20 faktů, které jste nevěděli o I. světové válce ..... Před nedávnem jsme si připomenuli stoleté výročí I. světové války. Vypukla 28. července 1914, když Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku po zavraždění arcivévody Franze Ferdinanda Rakouského srbskými nacionalisty. Začátkem srpna se do války začaly oficiálně zapojovat další státy. Netrvalo dlouho a šlo se do boje.

Do ohromného globálního zápasu o moc se zapojily všechny tehdejší mocnosti - Rusko, Německo, Velká Británie a Francie, což mělo za následek smrt téměř 10 milionů vojáků ze 30 zemí.

Přinášíme vám 20 inspirujících, vtipných, ironických a překvapivých faktů o I. světové válce jako formu vzpomínky na tuto smutnou událost lidských dějin.

1. Na Štědrý den roku 1914 Němci umístili vánoční světla všude kolem svých zákopů, zpívali koledy a popřáli spojeneckým vojákům veselé Vánoce. Na Štědrý den se armády na obou stranách dohodly na příměří, vyměnily si cigarety, jídlo a dokonce hrály fotbal proti sobě. Německo vyhrálo 3:2. Šťastná událost představovala vzácný okamžik naděje a míru během toho, co se stalo dlouhým a strašným konfliktem.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Machu Picchu skrývá velký poklad ..... Bezpočet návštěvníků ruin inckého města Machu Picchu prošlo kolem a nemělo nejmenší tušení, že jen kousek od nich se v podzemí nacházejí prostory s pokladem z dob Inků.

Americký badatel Hiram Bingham vstoupil v roce 1911 do inckého města Machu Picchu vybudovaného na horském štítu vysoko nad údolím řeky Urubamby. Historik působící na Yale University se postaral o to, aby se o jeho objevu dozvěděl celý svět. Dnes je obecně považován za objevitele Machu Picchu.

Vydrancovaná památka ... Bingham však nebyl první Evropan, který Machu Picchu navštívil. Měl celou řadu předchůdců. Například už v roce 1867 pronikl do města německý podnikatel Augustin Berns. Ten si ale ponechal nález pro sebe. Nechtěl, aby se o něm dozvěděly peruánské úřady. Měl k tomu dobrý důvod. Dlouhá léta památku drancoval a vše cenné, co našel, prodával na černém trhu s archeologickými předměty.

Na moderní archeology toho tak zbylo v Machu Picchu zoufale málo. Teď však svitla vědcům naděje na objev, jaký nemá v historii výzkumu Machu Picchu obdoby.

Záhadná komora v podzemí ... V roce 2010 navštívil Machu Picchu jako obyčejný turista francouzský inženýr David Crespy a povšiml si, že ve spodní části jedné z budov se nachází zvláštní výklenek. Nikdo už nespočítá, kolik lidí včetně mnoha učenců kolem výklenku prošlo, aniž by vzbudil jejich pozornost. Crespy si byl jist, že výklenek vznikl zazděním vchodu do prostor ukrytých pod budovou. Typ zdiva jasně napovídal, že vchod uzavřeli sami Inkové.       (Čtěte na stránkách VTM)


Silný vietor odkryl neznámé geoglyfy ..... Rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu silné vetry a piesočné búrky na peruánskej plošine Nazca odkryli doteraz neznáme obrazce na zemi zvané geoglyfy.

Prinášame rubriku, v ktorej nájdete preklady stručných zaujímavostí a postrehov, aktuálne kolujúcich po nete. Môžete nám posielať svoje tipy na redakcia@cez-okno.net

Peruánske noviny "El Comercio" uviedli, že pilot Eduardo Herran a výskumník Gómez de la Torre objavili nové geoglyfy minulý týždeň počas preletu

Medzi novoobjavenými geoglyfmi je kľukatá čiara, ťava, vták a 60 m dlhý had na dvoch protiľahlých svahoch kopca El Ingenio Valley blízko San Jose a Pampas de Jumana asi 400 km od Limy. Výskumník obrazce priradil do prechodného obdobia Paracas kultúry Nazca s odhadom, že ich vek je asi 2000 rokov.

Nové obrazce boli registrované "Národným registrom kultúrnych hodnôt", aby sa zabránilo ich zničeniu.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Výroba piva v ČR vzrostla v pololetí o tři procenta ..... Výroba piva v Česku vzrostla v prvním pololetí meziročně o tři procenta. Produkce pivních mixů, která se loni propadla o 40 procent, v pololetí letošního roku vzrostla o 14 procent. Výsledky dnes ČTK poskytl Český svaz pivovarů a sladoven. Na českém trhu se prodalo meziročně o 175.000 hektolitrů piva více a vyvezlo se o 51.000 hektolitrů piva více než za stejné období loňského roku.

Více než desetiprocentní růst poptávky po pivních mixech připisují pivovarníci letošnímu teplému počasí. "Vzhledem k velmi negativnímu meziročnímu indexu května 2014 (89,5 procenta) a loňským červnovým povodním není možné trendy prvního pololetí přeceňovat," upozornil předseda svazu František Šámal.

Na trhu roste obliba tzv. ciderů, které některé pivovary také vyrábí či prodávají, nápoj však nepatří mezi piva. "Vedle pivních mixů vzniká nový segment mírně alkoholických nápojů cider, který si díky masivní reklamní podpoře určitě najde své příznivce," podotkl výkonný ředitel svazu Vladimír Balach. Vzhledem k tomu, že nejde o pivo ani nápoj na bázi piva, mezi něž patří pivní mixy, nebude mít růst zájmu o cidery bezprostřední vliv na spotřebu pěnivého moku, míní. Cider je alkoholický nápoj, který vzniká kvašením jablečného moštu.

České pivovary loni uvařily 19,3 milionu hektolitrů piva, o 0,6 procenta meziročně více. Zatímco domácí spotřeba meziročně klesla o 1,1 procenta, vývoz vzrostl meziročně o devět procent.       (Čtěte na stránkách Agris)


Softwarový robot píše a edituje články ..... Software, který vznikl ve Švédsku, zásobuje ve velkém svými texty tamější Wikipedii. Ostré nasazení takového programu asi stále ještě řadu lidí překvapí. I přes velký pokrok v oblasti automatické práce s informacemi nám totiž stále ještě chybí podstatný kus cesty k něčemu, co by se dalo nazvat skutečnou umělou inteligencí. Přesto významný autor článků nejen na švédské Wikipedii Sverker Johansson díky vlastnímu programu s názvem Lsjbot udělal na Wikipedii docela poprask.

Softwarový robot, kterého vytvořil, totiž pro Wikipedii napsal už 2 700 000 článků, a to je více než 8 % z celkového počtu článků této encyklopedie ve všech jazycích (tento počet činí přes 30 milionů). Články samozřejmě formálně nesou jméno lidského majitele účtu, tedy Sverkera Johanssona, který je za jejich obsah odpovědný. Sverker může teoreticky díky svému softwarovému pomocníkovi snadno dodat na Wikipedii kolem 10 000 článků denně.

Nicméně má to háček: Johansson a jeho bot se věnují hlavně zakládání nových článků s těmi úplně základními informacemi, kterým se v rámci wikipedistické terminologie říká „pahýl” . Takový pahýl je třeba dále rozšířit na plnohodnotný článek a to doplněním dalších, i velmi podstatných údajů, které lze nalézt v dobře dostupných zdrojích.

Robot totiž jen vezme několik základních informací z důvěryhodných zdrojů a pak je podle jistého algoritmu poskládá dohromady. Navíc se specializuje na množství okrajových a lidmi zanedbávaných oblastí a témat, jako jsou například málo známé druhy motýlů nebo například malé obce na Filipínách. (To jistě souvisí s tím, že z Filipín pochází Johanssonova manželka.)

Sám Johansson je učitel s rozhledem v oblastech fyziky, ekonomie, stavebnictví a lingvistiky. Momentálně třetina jeho strojem psaných článků míří na švédskou verzi Wikipedie a zbytek se na Wikipedii rozděluje mezi dvě varianty filipínštiny. Jiný robot s názvem „rambot” vyrábí pahýly článků o amerických městech a okresech. Celkem dnes na Wikipedii pracuje přes 1600 softwarových robotů.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Bříza, šakal, hřib. Stát je chce chránit zákonem ..... Už dvaadvacet let se výrazně nezměnil zákon, který obsahuje seznam rostlin, živočichů a hub, za jejichž ohrožení či přímo likvidaci hrozí pokuta. Jsou totiž přísně chráněni. V současnosti inventář čítá téměř 850 druhů. Podle expertů však již příliš neodpovídá realitě české přírody. Proto Ministerstvo životního prostředí chystá jeho obměnu. Finální návrh by mělo mít v ruce v řádu měsíců.

Pokud projde, desítky druhů na seznam přibudou a další, jako třeba kapr obecný sazan, naopak zmizí. Pro představu: pod zákonnou ochranu se nově uchýlí například jeden druh orla, šakala, lososa či trpasličí břízy a borovice.

„S velkými změnami, které proběhly v minulém století v české krajině – kolektivizace, meliorace, těžba nerostných surovin, znečišťování – jejichž efekt trvá dodnes, mizí z naší přírody řada vzácných, ale i dříve běžných druhů,” říká Veronika Vilímková, ředitelka odboru druhové ochrany na Ministerstvu životního prostředí.

Mezi nejnápadnější a zároveň nejvíce ohrožené patří denní motýli, u nichž z původního počtu sto šedesáti druhů dokumentovaných v Česku již sedmnáct vyhynulo a víc než sedmdesáti vyhynutí hrozí. Obdobně alarmující čísla ukazují Červené seznamy, tedy vědecká zhodnocení stavu jednotlivých druhů v naší republice, také pro skupinu obojživelníků, plazů nebo ptáků.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Dějiny křížových výprav ..... Německý historik Hans Eberhard Mayer podrobně popisuje nejen historii pronikání křesťanských „poutníků s mečem“ do Svaté země, ale i fungování křižáckých států.

V listopadu roku 1095 vyhlásil tehdejší papež Urban II. první křížovou výpravu. Ať už byly důvody vyhlášení této kruciáty původně jakékoliv, rytíři i prostý lid západní katolické Evropy ji chápali jako „ozbrojenou pouť“ s jasným cílem – osvobodit Svatou zemi, zvláště pak Jeruzalém a Kristův hrob, z područí pohanů. Svou roli přitom sehrála i skutečnost, že většina křižáků nechápala Jeruzalém jako obyčejné město, byť spjaté se životem a smrtí Krista Ježíše. Měli před očima spíše Nebeský Jeruzalém, jak ho znali z biblické Apokalypsy – centrum duchovního světa a místo pobytu spravedlivých, město ráje s branami ze safíru a ulicemi vykládanými drahokamy. Čekali boj, ale také kořist a prominutí trestů za své hříchy.        (Čtěte na stránkách Planetárium)


8.8. 2014     Osmého srpna 1786 vystoupili francouzští horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard jako první na horu Mont Blanc.


EU zakázala vysavače s vyšším příkonem. Hodnotí i kvalitu vysávání ..... Od 1. září musí mít i vysavače energetický štítek. A nejen to, z obchodů zmizí přístroje s příkonem vyšším než 1 600 wattů. Zákazník se však konečně díky štítku dozví, jaká je účinnost vysávání daného spotřebiče, a to jak pro tvrdé podlahy, tak koberce.

Rozhodnutí o povinném snížení příkonu vysavačů pod 1 600 wattů není konečné, protože od 1. září 2017 se budou moci prodávat pouze přístroje s příkonem nižším než 900 wattů.       (Čtěte na stránkách iDNES)

Jak by se světu ulevilo, kdyby se dal vynutit zákaz všech EURODEBILů ...


Objevte zaniklý způsob nakupování bez zbytečných obalů ..... Myšlenka prodeje potravin bez obalů není žádná revoluce, ale návrat něčeho, co tu dříve bylo, jen se to v dnešní uspěchané době kamsi vytratilo.

Iniciativa Bezobalu se jako první v České republice snaží prosadit prodej kvalitních potravin takzvaně na váhu do znovupoužitelných obalů. Hlavním cílem iniciativy je zbavit se používání jednorázových obalů, drahých a nešetrných k životnímu prostředí.

„Jednorázové obaly, spolu s jídlem, které z nich nestačíme spotřebovat, tvoří až 90 % komunálního odpadu, z něhož se přitom zrecykluje jen zlomek,“ říká za iniciativu Bezobalu Petr Hanzel.

"Většina zákazníků si také neuvědomuje, že v ceně potravin v jednorázových baleních jsou kromě výrobních nákladů na obal započítány i miliardové výdaje společností na marketing, PR a další aktivity spojené s propagací dané značky. Ty však firmy neplatí ze svého, ale z peněz svých zákazníků. Navíc je třeba si uvědomit, že i enormní náklady na neefektivní recyklaci obalových hmot jsou hrazeny z kapes daňových poplatníků, tedy nás všech," dodává Hanzel. Zbytečným obalům je prostě lepší se vyhnout.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Máte rádi zmzlinu? ..... V loňském roce vyšla poprvé Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. Kontroly se zaměřily zejména na dodržování hygienických požadavků na výrobu zmrzliny a také na dodržování těchto pravidel v provozovnách samotných.

„Za zjištěné nedostatky bylo uděleno celkem 74 sankcí v celkové výši 149.700,- Kč. Kromě finančních sankcí bylo uděleno 49 opatření, nejčastějším byl příkaz k provedení sanitace a dezinfekce (v 17 případech.) Dále byl 2x dán příkaz k likvidaci směsi a pasty na výrobu zmrzliny s prošlou dobou spotřeby a 1x příkaz ke změně vstupních surovin, a ve 14 případech bylo nařízeno ukončení výroby zmrzliny, ať již celkový provoz nebo pouze závadný druh, nebo pozastavení výroby a prodeje do odstranění zjištěných nedostatků,“ popisuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Nový Atlas masa představuje netušené rozměry každodenních nákupů ..... Více a více lidí nakupuje v obchodech bio maso a zboží z místních statků, aby se vyhnuli výrobkům z industrializované živočišné výroby. Na to a mnoho dalšího poukazuje nová studie Atlas masa, kterou vydávají Heinrich Böll Stiftung Praha a Hnutí DUHA.

Testování, které provedli experti z evropských i amerických univerzit, potvrdilo, že bio maso je vyzrálejší, méně vodnaté a obsahuje menší množství tuku. Revoltující zákazníci i proto požadují jídlo, kterému mohou důvěřovat.

Rozsáhlá publikace nabitá nejnovějšími daty také mapuje globalizaci masného průmyslu, k níž dochází v posledních desetiletích. Prozkoumává velkovýrobu masa i důsledky, jaké má pro každodenní život českých domácností:       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Máme jíst ryby? ..... Po vydání Greenpeace „Průvodce šetrným nakupováním tuňáka“ se rozhořela živá debata, jestli není lepší přestat jíst tuňáka a jiné ryby úplně, než hledat na pultech ty z udržitelného chovu nebo lovu.

Pro řadu lidí a příznivců Greenpeace jde na první pohled o černobílé dilema, ovšem ten druhý pohled, který znamená i hlubší poznání celé problematiky, nás může přivést i k opačnému závěru. Proč? Ponořte se s námi na chvilku pod hladinu oceánů, jezer i rybníků a poodhalte svět rybolovu a akvakultury.

Zachraňme oceány, nakrmme svět

Naší planetu obývá přes sedm miliard lidí, z nichž více než miliarda trpí hladem. Výhledy v tomto ohledu nejsou příliš růžové. Do poloviny století můžeme očekávat, že na Zemi bude žít okolo deseti miliard obyvatel a tlak na zdroje potravy bude stoupat. Bohužel se stoupajícím počtem obyvatel klesá i rozloha zemědělské půdy, která se od šedesátých let zmenšila o 40 % (obr. 1). Pokud k tomu připočteme dopady změn klimatu v podobě častějšího výskytu such a extrémních hydrometeorologických jevů, zvýšené eroze nebo tepelného stresu, výhled pro příští generace dostává ještě temnější kontury. Naplnit veškeré potravinové nároky lidstva „plody země“ bude nesmírně obtížné, ne-li nemožné.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Jablečný ocet – účinný pomocník nejen při hubnutí ..... Jablka nejsou jen zdravá součást našeho jídelníčku či dárek zlotřilé čarodějnice nebohé Sněhurce, ale jsou i zdrojem v současnosti hodně oblíbeného jablečného octu.

Tento ocet se připravuje zkvašením čerstvé jablečné šťávy. Obsahuje celou řadu velmi zajímavých látek, ať už jsou to vitamíny, minerály či další látky. V první řadě je to pochopitelně octová kyselina odpovědná za jeho kyselou chuť. Z vitamínů jsou to vitamíny ze skupiny vitamínů B - B1 (thiamin), B2 (riboflavin) a B6 (pyridoxin), niacin, kyselinu panthotenovou a kyselinu listovou, dále vitamín C a provitamin beta karoten. Z minerálů je to draslík, vápník, hořčík, sodík, fosfor či železo. Z dalších látek je to jablečný pektin či kyselina maleinová. Takže sám o sobě představuje vydatný zdroj vitamínů a minerálů.

Obecně jablečný ocet posiluje metabolismus, podporuje imunitu nebo odstraňování toxinů z těla, nebo je dobrý pro zlepšení trávení. Z obsažených látek můžeme některé připomenout více. Jablečný ocet obsahuje výrazné množství draslíku, který je důležitý pro správnou činnost srdce a cév a dále příznivě působí na pokožku. Vápník je důležitý pro tvorbu kostí a zubů a hořčík podporuje látkovou výměnu. Kyselina maleinová podporuje srážlivost krve (proto by jablečný ocet neměli užívat pacienti s poruchou srážlivosti krve), pozitivně působí při menstruaci a na cévy. Jablečný pektin příznivě působí na snižování hladiny cholesterolu a pomáhá při hubnutí. Takže, pokud to shrneme, jablečný ocet je vhodnou součástí dietního programu, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, pomáhá v případě onemocnění, jako je chřipka či nachlazení, při vysokém krevním tlaku či podpoře detoxikace organismu. Ve zředěné formě je doporučován při akné.

Pro vnitřní užívání se obvykle doporučuje 3 x denně dvě kávové lžičky do šálku vody a pije se mezi jídly. Je možno ho ochutit v této podobě medem či ovocnou šťávou. Jablečný ocet je tradičně dobře snášen, jen pokud užíváte léky, je doporučeno konzumovat jablečný ocet s určitým časovým odstupem po užívaných lécích       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vyhněte se běžným turistickým omylům: 10 tipů, čeho se vyvarovat u stolu v cizině ..... Přiznejme si to. Když cestujeme na dovolenou do jiné země, mnoho z nás nemá ani ponětí o správné stolovací etiketě a o tom, co se má a nemá dělat. Řekněme, že vám donesli v restauraci někde ve východní Asii rýži, a zatímco čekáte na další chod, strčíte si jídelní hůlky do rýže, aby stály. Ostatní se na vás divně dívají. Pak se dozvíte, že postavit hůlky do rýže je v místních krajích zásadní tabu, protože se to dělá při obřadech za zemřelé. Snad vám trochu pomůže tento seznam, který jsme pro vás sestavili. Zlaté pravidlo zní: sledujte ty kolem vás a dělejte to jako oni.

1. V Thajsku nejezte vidličkou ... Vidličku tu používají jen k postrčení sousta na lžíci. Dávat si vidličku do pusy se považuje za nevychovanost. Zapomeňte na jídelní hůlky. I když jsme v Asii, tradiční thajská jídla se jedí pouze s vidličkou a lžící.

2. Na Středním východě, v Indii a částech Afriky jezte pouze pravou rukou ... V těchto oblastech je normální, že lidé jedí rukama. Pokud jste v rodině, než začnete jíst, někdo z rodiny obejde strávníky s mýdlem a vodou, aby si umyli ruce nad mísou. Nezapomeňte, že se jí pravou rukou. Ta levá se považuje za nečistou, neboť lidé ji používají k … jak to povědět... místo toaletního papíru.

3. V Itálii nežádejte o sýr navíc ... Není slušné si na pizzu nebo mořské plody dávat víc sýru, než kolik jste dostali. A zatímco čekáte, než vás číšník obslouží, měli byste mít ruce na stole, ne v klíně. Lokty by naopak na stole být neměly. Po jídle byste si neměli objednávat cappuccino, protože Italové věří, že mléko zpomaluje zažívání. Dejte si raději espresso nebo obyčejnou černou kávu.       (Čtěte ZDROJ)


Prečo mal byť umlčaný Däniken ..... V dobe, ktorá však ešte celkom nepominula, sa svetoznámemu popularizátorovi archeoastronau­tickej teórie, spisovateľovi a súkromnému bádateľovi Erichovi von Dänikenovi dostalo množstva nelichotivých prívlastkov vzťahujúcich sa k jeho osobe i dielu. Nielen v krajinách východného bloku sa do centra pozornosti samozvaných „kritikov“ a obhajcov jedinej možnej „vedeckej pravdy“ dostal okrem autorovej pôvodnej profesie aj fakt, že tvorca kultovej knihy „Spomienky na budúcnosť“ bol ihneď po jej vydaní zatknutý a odsúdený pre údajné podvody.

Hystéria, ktorá sa okolo toho zbehla však ešte aj dnes budí neodbytný dojem pohonu na čarodejnice, ktorý bol proti švajčiarskemu literátovi vedený s nezvyčajnou zarputilosťou a zaujatosťou. Na jeseň roku 1967 sa Erich von Däniken chystal na svoju druhú cestu okolo sveta. V tej dobe mal prenajatý hotel „Ružový vrch“ vo švajčiarskom Davose a keďže musel zabezpečiť svoje príjmy aj na cestách, poslal svoju manželku na hotelový kurz, aby získala licenciu a mohla v jeho neprítomnosti viesť podnik. S licenciou však boli problémy a von Däniken sa preto obrátil so žiadosťou o pomoc k rade Graubundského kantónu. V liste zo 7. októbra 1967 píše:

"Môj predchádzajúci život má tieň. Ako mladý chlapec som spáchal dva trestné činy krátko za sebou, za ktoré som musel tvrdo pykať. Dnes mi tieto činy stále predhadzujú, hoci to, čo som urobil, je staré viac ako desať rokov a trest som si odpykal. V dvadsiatich rokoch hocikto ešte nie je hotový človek. Ja som nebol. Konal som vtedy ako výrastok, ktorý sa hrá na dospelého. Je však správne, aby som dodnes, vždy, keď sa chcem dostať trochu nahor, musel naraziť na svoju minulosť?        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Desátého je úplněk, pak hřiby rychle porostou, říká houbař ..... Dušan Staněk z Hranic chodí na hřiby od útlého dětství a tuto celoživotní zálibu si pečlivě uchovává dodnes. Do lesů v bližším i vzdálenějším okolí se už několikrát vydal i letos. Přestože v předcházejících dnech Hranicko zkrápěly přívaly deště, na start té pravé sezony se stále čeká. Všechno ale prý naplno vypukne už v nejbližších dnech.

„Je to jednoduché. Desátého srpna bude úplněk, který vytáhne vodu na zemský povrch. Jak známo, hřiby rostou z vody. Takže jedenáctého nebo dvanáctého srpna už ty hřiby půjdou pěkně nahoru," říká houbař.

K lásce k přírodě a houbám jej už jako malého chlapce přivedl jeho otec. Za roky, během kterých do lesů doprovázel právě svého tatínka či později za účelem naplnit koš krásnými hřiby vyrážel z Hranic s kamarády, se prý teorie o úplňku vždycky osvědčila.

„Opravdu to funguje. Ty předešlé deště růstu hub sice pomohly, ale jen než se vytvoří podhoubí, trvá to dva nebo i tři týdny. Chce to ještě další dešťové přeháňky. Lesy jsem si trošku prohlídl už na svatou Annu, ale tehdy byly v lese spíše malé, ještě chrobavé kousky. Takové se ještě nesbírají, ale věřím, že letos bude dost krásných, zdravých hřibů," podotýká Dušan Staněk.       (Čtěte na stránkách Agris)


Rosetta začala obíhat kolem komety ..... Po dlouhé době jsme se dočkali významného úspěchu ve vesmíru: evropská sonda Rosetta se stala prvním strojem, který obíhá kolem komety. Je o nejen obrovský vědecký a technický úspěch, ale taky naděje, že budeme jednou schopni odvrátit hrozící srážky s těmito tělesy.

"Jak se sonda ke kometě přibližuje, získáváme nové a nové detaily a zjišťujeme, že máme před sebou malý, ale fascinující svět, " řekl novinářům Matt Taylor z Evropské kosmické agentury (ESA), které sondu postavila a vypustila.

Rosetta odstartovala z kosmodromu ESA v Kourou (Francouzská Guiana) 2. března 2004. Na své složité šest miliard kilometrů dlouhé dráze se třikrát přiblížila Zemi, jednou Marsu a minula dva asteroidy. Poslední část mise, která ji zavedla až za dráhu Jupitera, strávila v něčem, čemu se u lidí říká umělý spánek. Zůstala v něm dlouhých 31 měsíců, aby ji řídící středisko úspěšně probudilo až letos 20. ledna.

"Tenhle budíček jsme očekávali s velkým napětím, ale dopadl dobře. Náš stroj je zpět ve hře a připravený plnit všechny úkoly," oznámil tehdy Fred Jansen, manažer mise Rosetta.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


 

7.8. 2014     Sedmého srpna 1961 – Sovětský kosmonaut German Stěpanovič Titov byl na palubě Vostoku 2 druhým sovětem ve vesmíru a prvním člověkem, který strávil v kosmu více než den. Za 25 a půl hodiny obletěl Zemi sedmnáctkrát.


Milujte se, budete déle žít, píše francouzský server Gentside ..... Milujete se rádi? Budete to dělat s ještě větším potěšením, až se dozvíte, že sex má na vaše tělo i duši nejméně deset blahodárných účinků, píše francouzský server Gentside. Experti na geriatrii z prestižní Harvardovy univerzity zaručují, že milování třikrát do týdne může prodloužit život o deset let. A jaké má láska další výhody?       (Čtěte na stránkách Deník)


Dvakrát z Titanu: Tajemný ostrov a slaný oceán pod povrchem ..... V Nature Geoscience vyšel článek upozorňující na podivný jev pozorovaný v severním moři Titanu Ligeia Mare. V roce 2013 zde sonda Cassini zaznamenala existenci ostrova, který ale na předchozích snímcích nebyl. Navíc později opět zmizel.

Změna se dává do souvislosti s tím, jak se na Titanu střídají roční období. Když Cassini dorazila k Titanu, panovala na severní polokouli zima, nyní se ale otepluje („letní“ slunovrat nastane v roce 2017). Interpretací jevu je celá řada – tak například prý mohlo jít o vlny (jejichž existence v jezerech Titanu je ovšem také sporná), které radary sondy Cassini zachytily, jako by šlo o ostrov. Do úvahy přicházejí i plyny stoupající z mořského dna, které na povrchu vytvářejí strukturu bublin. Může jít o nerozpuštěné bahno, které ani neplave na hladině, ani není usazené na dně, ale všelijak víří a ukládá se „sem a tam“ – podobně jako se to děje v deltách pozemských řek. Možná došlo vlivem zvýšení teploty také k rozpínání látek, které byly předtím schovány pod hladinou. Každopádně to údajně ukazuje, že Saturnův měsíc je geologicky aktivní a v tomto se podobá Zemi.

Druhá novinka z Titanu se týká ledové krusty, která může existovat pod jeho povrchem. Výpočty gravitace Titanu prý ukazují, že tato vrstva by měla mít relativně vysokou hustotu. Nepůjde tedy o obyčejný led, ale spíše o koncentrovaný kapalný roztok se slaností zhruba Mrtvého moře (tedy až na to, že převládajícími rozpuštěnými látkami mají být síran sodný a draselný).

Takže i když jde o tekutou vodu, alespoň dle pozemských měřítek toto prostředí za příliš příznivé pro život pokládat nemůžeme. Navíc oceán zřejmě periodicky/částečně zamrzá.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Kolosální díry ve vesmíru by mohly být odkazem na vesmír mimo nás ..... Když opustíte naši planetu Zemi a budete cestovat 6-10 miliard světelných let směrem k souhvězdí Eridanus, budete se spouštět do obrovské kosmické „zdi“. Prázdnota, či jakási „zeď“ v části vesmírného prostoru, který by se dal přeletět za jednu miliardu světelných let, byla objevena v roce 2007. Další prázdnota, kterou by bylo možné překlenout za 3,5 miliardy světelných let, byla objevena v roce 2009. Tyto „dutiny“, prázdný prostor, v němž nelze spatřit žádné hvězdy, přes rozpaky vědců nelze vysvětlit současným chápáním struktury a rozvoje vesmíru.

Říká se, že menší dutiny byly vytvořeny gravitací po velkém třesku. Ale dutiny této velikosti by neměly vzniknout za tak krátký čas po Velkém třesku. Jejich vytvoření by podle některých vědců vyžadovalo mnohem více času.

Takže, co jsou zač? ... Neobsahují ani galaxie ani shluky hvězd, vysvětluje článek New Scientist. Infrasonní mapování údajně prokázalo, že prázdnota souhvězdí Eridanu je chladná, což naznačuje, že nemá temnou hmotu.

Standardní kosmologie nedokáže vysvětlit takovou obří kosmickou „díru“. Laura Mersini-Houghtonová, výzkumná pracovnice na Univerzitě Jižní Karolíny, vysvětlila v rozhovoru pro New Scientist svoji teorii: ,,Je to nezaměnitelný otisk jiného vesmíru mimo okraj toho našeho.‘‘ Což by mohlo znamenat, že se v tomto místě vesmíry navzájem pronikají.

Astronomové pouze předkládají hypotézy o dutinách, ale dosud nebyly z pozorování vyvozeny žádné závěry. Jejich existence pro ně prozatím zůstává to záhadou.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Proč je stále těžší mít miminko? ..... Neplodnost, neschopnost přirozenou cestou otěhotnět, postihuje v současnosti 10–20 % párů. V ekonomicky rozvinutých zemích euroamerické civilizace bude toto procento vysoce pravděpodobně stoupat. Hlavní příčinou je změna priorit životního stylu s odsouváním snah o početí do pozdějšího věku ženy a hromadným dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce od adolescentního období. Důsledkem těchto jevů, ale také i stále se zvyšující zátěže životním prostředím a nárůstu chronického stresu, dochází k poklesu biologické kvality lidských pohlavních buněk.

Plodnost ženy, na rozdíl od muže, je vysoce závislá na věku a klesá významně již po 30. roce života, dramaticky se snižuje po 35. roce. Z výzkumů embryologů je známo, že nejkvalitnější je vaječná buňka kolem 24. roku věku ženy. Ženský faktor se na neplodnosti podílí asi 35 %, stejným dílem je zastoupen i faktor mužský, poruchy u obou partnerů jsou ve 20 % a 10 % případů zůstává neobjasněno. Tato čísla udává většina odborných prací. Je ale velmi pravděpodobné, že neznámých příčin neplodnosti je několikanásobně více, jelikož se zpravidla stává, že po výměně partnera se často spontánní otěhotnění daří, i když dle stanovené diagnózy by tomu tak být nemělo.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ze života hmyzu, aneb Trocha entomologie nikoho nezabije ..... Je to už bezmála století, co poprvé spatřila (1922), spolu s dalšími hmyzáky, světlo světa jepice ve hře bratří Čapků Ze života hmyzu – a přece: kdykoliv spatřím nějakou mediálně rychlokvašenou VIP, si na tuhle ukřičenou efeméru, která se ve svém zrodu považuje za pupek světa, spolehlivě vzpomenu. Ostatně ani chrobáci nejsou dnes méně aktuální, stejně jako parazit, mravenci, slimáci, co jim je všechno fuk (tedy pokud se jich to přímo netýká). Stejně jako dobyvatel (diktátor), který velí: „Srovnat se zemí! Vybít ženy a zárodky!“ a spoléhá při tom na součinnost tisku, jehož zástupce (kulhavý novinář) je vzor loajality: „Tisk vyvyvy – vykoná svou popo-po-povinnost.“

Přes to, že od premiéry téhle alegorické hry v brněnském Národním divadle uplynulo tolik času, zůstává otázkou, co se za tu dobu v tom našem lidském přírodopisu změnilo. Zmoudřeli jsme? Jsme méně hrabiví, prospěchářští, chamtiví a nenasytní, anebo snad méně posedlí mocí a touhou ovládat ostatní. Učinili jsme náš svět bezpečnějším, srozumitelnějším a přívětivějším, aby v jeho různých koutech nemusely matky rodit v úzkostech potomky druhu, který sám sebe nazývá homo sapiens sapiens? Anebo budeme do zpitomění poslouchat válečný pokřik mravenců: „Do chodeb za nimi! Nikoho neživit!... Nejspravedlivější bože, ty víš, že bojujeme jenom za právo. Naše dějiny, naše národní čest, naše obchodní zájmy...“

Co může člověk vědět o mravenčí logice, co může vědět o hmyzích argumentech. Motýlům to v rozletu nebrání. Flirtují s kdekým. Hovniválové jsou omezení hrabivci, co valí svou hovnivou kuličku a víc je nevzrušuje. Podobně jako slimáky, kteří ani tu pitomou kuličku nepotřebují. Stačí lahváč a Ordinace v růžové zahradě. Život je nuda a zůstává po něm sliznatá stopa odnikud nikam. Cvrčkové si hledí rodiny a upřímně se radují z cizího neštěstí…A tak dále a tak do zblbnutí dokola.        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Po stopách mořských příšer ..... Američtí archeologové objevili kostru dosud neznámého dinosaura. Obří LYTHRONAX ARGESTES patřil mezi krvelačná monstra. Měřil přes 8 metrů a dosahoval váhy kolem 7 tun. Vypravme se však po stopách příšer ještě strašlivějších. Jejich domovem byly oceány a i dnes by tito predátoři spolehlivě nahnali lidstvu strach! V období tzv. spodní křídy žil také obří kronosaurus. Měřil asi 16 metrů, Nejstrašlivější mořskou obludou byl ale LIOPLEURODON (délka 25 - 28 metrů). Žil na konci jurského období, disponoval pětimetrovou tlamou se žraločími zuby a připomínal pohádkového draka. Právě díky němu se zrodily a šířily pověsti o oceánských monstrech, která nečekaně a nebojácně přepadávala středověké koráby. Jenže tou dobou již LIOPLEURODON nikde nežil. A obávanými byli i zákeřní mosasauři, hadovití ještěři.

Mosasaurus měřil na délku více než 20 metrů. V roce 2006 se norským paleontologům podařilo objevit „mořský hřbitov“, obrovské úložiště fosilií mořských plazů. Milovníkům záhad se zalíbila hlavně historka o záhadném mořském hadovi. Na počátku 19. století údajně připlaval až do jednoho amerického přístavu poblíž Bostonu. Nakonec se ukázalo, že šlo o pouhý výplod fantazie. Připomeňme si, že jsme o největších vodních příšerách donedávna mnoho nevěděli. Velký dík patří vědcům, kteří s pomocí moderní techniky objevili nový nové lokality s kosterními pozůstatky pravěkých gigantů. A buďme rádi, že žijeme v dnešní době. Nebo byste chtěli během zahraniční dovolené potkat v moři obřího ichtyosaura, který na délku měří přes 23 metrů a loví v houfech?

       (Zdroj: Doplněk)


Deset tisíc let staré skalní malby zobrazují mimozemšťany a UFO ..... Indičtí archeologové objevili v jeskyních v Chhattisgarghu 10 000 let staré skalní malby, na kterých jsou vyobrazeni mimozemšťané a jejich vesmírná plavidla. „Vypadají dost podobně jako E. T., které známe z hollywoodských filmů. Nález svědčí o tom, že prehistoričtí lidé buď bytosti z jiných planet opravdu viděli, nebo si je alespoň nějak představovali. Pro nás vědce je to opravdu velká záhada,“ uvedl archeolog JR Bharat. Dodal, že jeho tým chce o spolupráci na výzkumu požádat americkou NASA a ISRO (Indická vesmírná výzkumná organizace).

Mezi obyvateli okolních vesnic existují četné pověsti o lidech »rohela«, kteří se z nebes snášeli na Zemi v kulatých létajících objektech a odnesli s sebou několik vesničanů, kteří se už nikdy nevrátili zpět.

„Malby jsou provedené v přírodních barvách, které za ta léta příliš nevybledly. Některé z postav drží v rukou zbraně a nemají zřetelné obličejové rysy; chybí jim nos a ústa. Na několika vyobrazeních jsou vidět i postavy ve skafandrech. U pravěkých lidí nemůžeme popřít velkou představivost, ale tohle je možná za hranicí fantazie,“ dodal archeolog.       (Zdroj: ProcProto)


Fermiho bubliny stále vzdorují vysvětlení ..... Přízračné galaktické bubliny gama záření stále svítí nad a pod galaktickou rovinou. A my si s nimi moc nevíme rady. Mezi odborníky vzbuzují respekt.

OSEL byl při tom, když Douglas Finkbeiner z Harvardu a jeho kolegové před necelými čtyřmi lety ve veřejně dostupných datech Fermiho vesmírného gama teleskopu objevili dvě naprosto podivuhodné a ostře ohraničené bubliny gama záření, které se tyčí nad a pod galaktickou rovinu Mléčné dráhy. Jsou monumentální, každá z nich se táhne zhruba 25 tisíc světlených let, a také jsou pořádně strašidelné. Jako bychom v Mléčné dráze měli dva nepřívětivé duchy, kteří se mlčky vysmívají nešťastným astrofyzikům. Finkbeiner záhy po objevu přiznal, že obrovitým gama bublinám nikdo nerozumí. Jak si v tomto ohledu stojíme teď, v polovině napínavého roku 2014?

Na to se rozho dli s dalšími kolegy detailně podívat Dmitry Malyshev a Anna Franckowiak z KIPAC (Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology), společného projektu Stanfordu a SLAC National Accelerator Laboratory. Analyzovali data z více než čtyř let provozu Fermiho vesmírného teleskopu a společně s údaji z jiných experimentů vytvořili zatím nejvíce detailní obrázek dvojice přízračných gama bublin. Jejich studii už přijal do tisku časopis The Astrophysical Journal.

Záhad ovšem neubylo, spíše naopak. Například, Fermiho bubliny jsou doopravdy ostře ohraničené a prakticky celé plápolají veskrze stejným gama zářením. Jako kdyby někdo do Mléčné dráhy našrouboval dvě šíleně veliké gama žárovky. Co je k tomu vede? Další záhadou je jejich velikost. Není vůbec jasné, proč by měly sahat tak daleko od centra Galaxie. Proč nám to ty dvě potvory dělají? A do třetice z přehlídky záhad Fermiho dárečků, proč svítí celé výhradně gama zářením? Části obou bublin, které jsou nejblíže galaktické rovině, sice září i mikrovlnami, dvě třetiny každé z bublin už ale ne. Proboha, proč?       (Čtěte na stránkách OSEL)


Pomoc pro každodenní život: žebříček hodnot ..... Pomoc pro rozhodování v každodenním životě ...Při rozhodování v každodenním životě nám pomáhá žebříček hodnot, který jsme si vytvořili.

Hodnoty, které určují náš život jsou různé - záleží na našem zaměření, životním stylu, cílech, kterých chceme v životě dosáhnout... Pro sedláka má hodnotu zasadit včas brambory, protože jeho cílem je dobrá sklizeň brambor. Pro studenta má hodnotu dobrá známka ze zkoušky, protože se tím přibližuje ke svému cíli - vystudovat.

Hodnoty máme různé ... O hodnotách hovoříme i tam, kde jde o život člověka, i tam, kde jde o život rodiny. Pro někoho má rodina vysokou hodnotu – po jiného tomu může být jinak. Pro někoho má vysokou hodnotu dobré, správně fungující manželství. Pro někoho mají velkou hodnotu děti – když je má, je na ně hrdý. Pro někoho má hodnotu vysoké společenské postavení (kariéra). Pro alkoholika je hodnotou alkohol, pro toxikomana dávka drogy, pro gamblera možnost dostat se k automatu, pro někoho to, že druhého urazil, zbil nebo zranil.

Hodnoty mohou být nejrůznějšího druhu: hodnoty ekonomické, peněžní a majetkové, společenské uznání, hodnoty morální (např. že se někdo dovede přemoci, ovládne se a nedá se strhnout negativním sobeckým zaměřením), hodnoty kulturní, které mají svou cenu v celém našem životě.

Vědět, o co nám v životě jde ... Existují hodnoty obecné i hodnoty zcela osobní. A jsme dokonce schopni vytvářit jejich žebříček – od těch nejdůležitějších po ty zanedbatelné – a podle toho i žít. Je dobré si být stále vědom toho, jak vypadá náš žebříček hodnot. Hodnot o které nám v životě jde, i těch, kterými se v životě řídíme, i těch, kterými bychom se řídit měli. To nám pak v každodenním životě pomáhá k orientaci a rozhodování.       (Zdroj: Víra)


Hledání podoby Egyptské knihy mrtvých ..... Skvělé objevy v Egyptě vyvolávají přirozený dojem o vysoké vědecké úrovni objevitelů. Často však jsou s ní naopak v příkrém protikladu. První z objevitelů šli s dynamitem a chtěli jen hromadit monumentální památky. Nálezová situace byla dlouho zcela opomíjena a například keramika vyhazována. Díky tomu u mnoha významných předmětů ani nevíme, kde byly objevené. Toto již dávno není možné, ale neuvěřitelné rysy lze stále nalézt. Tak třeba, nikdo by jistě nevěřil, že ani takový proslavený nález jako Tutanchamonova hrobka a její obsah nebyl dodnes úplně zpracován a publikován! Přitom v roce 2022 budeme slavit již sté výročí objevu.      (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


6.8. 2014     Dnes více než kdy jindy by měl být respektován Světový den boje za zákaz jaderných zbraní neboli Den Hirošimy. Roku 1945 se přesně v tento den stalo jedno z nejhorších zvěrstev, které může člověk člověku způsobit. Byla svržena atomová bomba na Hirošimu. Zahynulo tehdy více než 80 000 lidí a desetitisíce lidí zemřely v rozmezí cca jednoho týdne od svržení bomby. Další desítky tisíc lidí trpěli či dodnes trpí v důsledku radioaktivního spadu. Jiný den než právě 6. srpen proto ani nemohl být vybrán jako den boje proti těmto strašlivým a nelidským zbraním. A dnes se o použití jaderných zbraní píše a hovoří znovu - jako by šlo o housky na krámě. Copak nikomu nedojde, že v případném konfliktu nebude již vítězů ani poražených?

A dále máme dnes Mezinárodní den boje lékařů za mír. I tento den souvisí s hirošimskou tragédií a slaví se z rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního hnutí lékařů.


Soylent může být univerzální řešení lidské stravy ..... Zbavit se závislosti na jídle nemusí být řešením jen pro obézní Američany. Co kdyby existovala substance, laboratorně připravená mana, která by lidem poskytla všechny nezbytné výživové látky? Rob Rhinehart prý zná odpověď.

Tento čtyřiadvacetiletý počítačový analytik ze San Franciska před lety pracoval na tvorbě počítačových sítí v rozvojových zemích. A byl velmi udiven, kolik tu musí lidé každý den vynaložit energie, aby nasytili sebe a své rodiny. Po návratu do USA spatřil i opačný extrém: 70% Američanů trpících nadváhou, kteří se vlastně pořád jen cpou. Proto se rozhodl celý potravinový problém analyzovat a hledat střední cestu.

Možná se mu vybavila i scéna z kultovního filmu Soylent Green (1973), kdy se lidé v nedaleké budoucnosti živí „záhadnými“ sušenkami, které jak se později ukáže, jsou vyrobeny z lidí. Rhinehart se pochopitelně nesoustředil na myšlenku kanibalismu, ale na onu univerzální potravu, která je schopna dodat lidstvu všechny potřebné výživové látky. Jen si to představte, laboratorně syntetizovaný prášek, který jen zalijete vodou, a po jehož vypití už nebudete potřebovat ten den přijímat pevnou stravu.       (Čtěte na stránkách VTM)

No blééééé ... stačí se podívat na našeho psa, jak se tváří zhnuseně, když mu do misky sypu "výtečné, nutričně vyvážené gramule obsahující všechny živiny a stopové prvky" ... já bych to taky nežral ...


Perseidy aneb Slzy Svatého Vavřince ..... Po roce můžeme opět pozorovat nejslavnější meteorický roj severní polokoule – Perseidy. Letošní maximum nastane v noci ze 12.-13. srpna, tedy z úterý na středu. Mezi půlnocí a 4h ráno můžeme vidět až 70 meteorů za hodinu.

Na rozdíl od loňského roku bohužel letos bude pozorování rušit svým svitem Měsíc, který se bude nacházet pár dní po úplňku. Mateřským tělesem roje je krátkoperiodická kometa 109P/Swift-Tutlle, kterou v roce 1862 nezávisle na sobě objevili Lewis Swift a Horace Parnell Tuttle.

Název roje je odvozen od souhvězdí Persea, ze kterého meteory jakoby zdánlivě vylétají. Pozorovatelé na severní polokouli můžou tento roj začít pozorovat již od 23. července, kdy je možné vidět jeden meteor za hodinu. V průběhu následujících týdnů se pak počet zvyšuje. V době Perseid můžete pozorovat i jiné meteorické roje, Perseidu si však nemůžete s žádným jiným meteorem splést díky jejich rychlosti. Perseidy patří totiž mezi nejrychleji se pohybující meteory.       (Čtěte stránkách AstroVM)


Velké širé rodné lány jižní Moravy ..... Kdo by neznal lyrickou báseň Josefa Václava Sládka opěvující krásu a rozmanitost přírody a zemědělské krajiny České republiky. Tato báseň vznikla na přelomu 20. století, ale její poetika promlouvá k mnohým čtenářům dodnes. Ovšem lahodí oku těmto čtenářům také dnešní příroda a zemědělská krajina? Za více než sto let došlo k mnoha výrazným změnám krajinného rázu. V dnešní době je u nás stále méně úhorů s pasoucím se dobytkem a modravé porosty lnu nahradila žluť zcela jiné plodiny.

Kdysi pestrá a členitá krajina české kotliny stále častěji připomíná obrovské parcely orné půdy s monotónní skladbou plodin a takřka bez rozptýlené dřevinné vegetace. Rozsáhlé agrární celky bývají rozděleny většinou pouze komunikacemi či napřímenými vodními toky. Typickým příkladem takovéto krajiny jsou některé části jižní Moravy. Následující příspěvek se věnuje vývoji českého zemědělství, problematice degradace půdy a možnostem jak půdní prostředí chránit.

Sto let je dlouhá doba, za kterou došlo k mnohým, často nezvratným proměnám. Politický vývoj po roce 1948 znamenal zcela zásadní změny ve vývoji venkovské krajiny. Došlo k naprostému přeorientování struktury a způsobu hospodaření v zemědělství. Malá rodinná hospodářství v důsledku kolektivizace zanikala, pozemky i dobytek byli vyvlastněni, celková zemědělská výroba byla přesunuta do družstev. Kolektivizace a socializace vesnic měla za důsledek zpřetrhání vlastnických vztahů i vztahů k obývané krajině. Vlivem scelování pozemků došlo k rozorání mezí, polních cest a stabilizačních krajinných prvků (např. louky u pramenišť, remízky, liniová zeleň), došlo taktéž ke změnám vodního režimu v krajině v důsledku meliorací či regulacemi vodních toků. Tyto změny vedly k nezvratným zánikům některých druhů či specifických ekosystémů. Celková industrializace zemědělské výroby kladoucí důraz na výnos intenzifikovala množství vstupů minerálních hnojiv a rostlinných pesticidů, jejichž důsledky byly spíš více negativní (poškozování přírody) než pozitivní (zvýšení výnosu).

Dalším zásadním milníkem pro majetkoprávní zemědělské půdy byl převrat v roce 1989. Zemědělství se velmi těžce adaptovalo na nové podmínky tržní ekonomiky a přibližování se Evropské unii.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Kontroverzní elektromagnetický pohon opět na scéně ..... Přesněji řečeno velmi, velmi kontroverzní. Jak je ale vidět, mikrovlnný, a také kannský motor stále budí spoustu lidí ze spaní. Máme tu zázračný pohon pro kosmické sondy anebo trapné omyly ve výpočtech a experimentování?

Představte si pohon, který nepotřebuje vůbec žádné palivo. Funguje jenom se zdrojem elektřiny, neopouští ho žádná zjevná energie a přitom má docela slušný tah. To je v kostce elektromagnetický, či mikrovlnný pohon, věhlasný jako EmDrive. Je docela jednoduchý, sestává z magnetronu, čili elektronky, co intenzivně generuje mikrovlny, směřované do speciálně tvarované rezonanční dutiny. Pokud by mikrovlnný motor doopravdy fungoval, byl by to průlom v aeronautice. Od samotného počátku, tedy návrhu britského kosmického inženýra Rogera Shawyera na konci 20. století, je ale tento pohon, a chce se napsat bohužel, nesmírně kontroverzní. Hodně lidí se touhle myšlenkou nadchlo a ještě víc se naštvalo. Když se jednou za čas objeví zvěsti, že by mikrovlnný pohon mohl existovat, rozhorlení kritici ho hned obviní z nemorálního porušování fyzikálních zákonů, především zákon zachování hybnosti.

Nejnovější skandál kolem mikrovlnného pohonu vypukl ve čtvrtek 31. července (2014), když známý americký technologický magazín Wired informoval o velmi nedávných testech v Johnsonově vesmírném středisku NASA s poněkud velkohubým titulkem „NASA potvrdila pohon, který by neměl fungovat“ . Výsledky těchto testů přitom zveřejnili před pár dny na konferenci 50th Joint Propulsion Conference v Clevelandu, Ohio. Výzkum proběhl v Eagleworks Laboratories, pod vedení fyzika Harolda Whiteho, který před dvěma lety zaujal svět optimistickými výpočty ohledně Alcubierrova pohonu. Whiteho tým podle dostupných informací testoval zužující se rezonanční dutinu podobnou Shawyerovu EmDrive a nakonec dospěl k průměrnému výslednému tahu 91,2 µN při vstupu 17 W. V Eagleworks plánují zvládnout experimenty o vyšších energiích a také by rádi nechali tuto technologii nezávisle ověřit v laboratořích Glenn Research Center, Jet Propulsion Laboratory a Applied Physics Laboratory Univerzity Johnse Hopkinse.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Zemské jádro mění svou rychlost a je asi měkčí, zjistili vědci ..... Dvě nové studie v časopise Nature Geoscience ukazují, kolik toho ještě nevíme o zemském jádru, jehož rotace uvnitř planety spoluvytváří silné magnetické pole, které chrání pozemskou biosféru před smrtícími účinky slunečního záření.

Vědci na základě měření seismických vln předpokládají, že zemské jádro je pevná koule ze železa a niklových slitin s průměrem asi 1220 km. Nedávno také zveřejnili opravený údaj o jeho teplotě, která je vyšší, než předpokládali, a dosahuje úrovně povrchu Slunce – tedy kolem 6000 ºC.(Link)

Rotace pevného jádra v roztaveném vnějším jádru vytváří magnetické pole Země, které však není zřejmě konstantní, protože jádro z ne zcela zřejmých příčin mění rychlost své rotace. Už dříve se také ukázalo, že jádro není dokonale vycentrované a jeho tvar je s rotací proměnlivý.

země,magnetosféra

„Zemské vnitřní jádro je nejvíce vzdálená část naší planety, a tak je stále ještě hodně toho, co nevíme, protože nemůžeme jít dolů a posbírat nějaké vzorky,“ vysvětluje geofyzička Arianna Gleasonová ze Stanfordské univerzity.

Hlavním nástrojem poznávání jádra jsou analýzy akustických vln produkovaných při zemětřeseních silnějších než stupeň 6 na Richterově škále. Vlny se mění na základě toho, čím procházejí v nitru planety. Zpřesňující data pak získávají geofyzici při vzácnějších dvoj-zemětřeseních, k nimž z času na čas dochází.

Geofyzik Hrvoje Tkalcic z univerzity v Canbeře se svým týmem na základě analýz 24 zemětřesení zjistil rychlosti jakou se zemské jádro pohybovalo mezi lety 1961 až 2007. Vyšly jim různé hodnoty a nikoli jedna konstantní rychlost.

„Je to první důkaz, že vnitřní jádro se otáčí v různých rychlostech s ohledem na plášť,“ uvedl Tkalcic s tím, že to zároveň vysvětluje různé rychlosti, které naměřily různé týmy v různých letech, a vedly se spory o to, čí měření je správné      (Čtěte na stránkách National Geographic)


V trase obchvatu Frýdku-Místku se mají vykácet tisícovky dřevin bez řádné náhradní výsadby nových ..... Děti Země podaly dvě odvolání proti koordinované likvidaci přírody ... Magistrát města Frýdek-Místek a krajský úřad v Ostravě povolily vykácet přibližně čtyři tisícovky stromů a keřů v trase uvažované silnice R48 kolem Frýdku-Místku, aniž by investorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR uložily vysadit adekvátní množství nových dřevin.

Děti Země proto tento postup považují za nezákonný a za podezřele vstřícný, takže už podaly dvě odvolání. V nich žádají, aby se vysadil optimálně pětinásobek kácených dřevin, čímž by tak obyvatelé Frýdku-Místku nepřišli o „zelené plíce města“.

„Je neuvěřitelné, jak bezohlednost státních úředníků rozhoduje o tom, že u tak velkého města se znečištěným ovzduším povolí zlikvidovat více než tři hektary dřevin se čtyřmi tisícovkami stromů a keřů, aniž by za tuto obrovskou ekologickou újmu byla uložena výsadba násobného množství dřevin,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který peripetie přípravy obchvatu Frýdku-Místku sleduje od roku 1994.

Magistrát města Frýdek-Místek již v květnu 2014 povolil ŘSD ČR v trase silnice R48 kolem města vykácet 712 kusů stromů a dále pak keřů na ploše 2,45 hektarů, tzn. odhadem vykácet 3.159 kusů dřevin. Za tuto likvidaci obrovské zelené plochy uložil vysadit 113 kusů stromů a 1.163 kusů keřů, tj. celkem 1.276 kusů dřevin, tzn. vysadit by se mělo jen 37 procent počtu vykácených dřevin. O odvolání rozhodne krajský úřad v Ostravě.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v červenci 2014 zase povolil ŘSD ČR vykácet 87 kusů stromů a dále ještě keřů na ploše 0,78 hektarů, tzn. odhadem odstranit 860 kusů dřevin. Současně uložil vysadit 648 kusů keřů, tzn. 75 procent počtu kácených dřevin. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí v Ostravě.

„S takovým pohrdáním estetických, hygienických a rekreačních funkcí zeleně blízko města jsme se ještě nesetkali. Nedovedeme si proto představit, že by šlo o nějaký náhodný omyl ze strany úředníků na magistrátu a na krajském úřadě. Spíše se obáváme, že jde o plánovaný a koordinovaný čin ve prospěch investora, takže úředníci vůbec nehájí zájmy ochrany přírody a krajiny a obyvatel města, ale betonové lobby,“ myslí si Patrik.       (Čtěte na stránkách Děti Země)


Slovní hříčky: Email a smalt ..... Email – pod tímto slovem si v dnešní době dokážou lidé představit už pouze e-mail – elektronickou poštu na internetu. Slovo má však ještě jiný význam, a poměrně starodávný.

Email neboli smalt je ve své podstatě sklovina, která bývá natavená na kovový anebo jiný podklad. Emailérství či smaltování je řemeslo známé již několik století před Kristem. Používalo se původně při výrobě šperků ve zlatnictví nebo šperkařství, kde byl email natavován na ušlechtilé nebo i jiné kovy. Později se používal i řemeslně jako potah nádobí nebo kovových reliéfů. Jeho vypalovací teplota se pohybuje přesně na rozhraní skla a pocelánu, od 700 do 900°C.

Umělecký smalt dosahuje vyššího lesku a širší barevnosti. Jeho předností je tvrdost, lesk, stálobarevnost, dlouhá životnost.

Aby byla nádoba dokonale smaltovaná, na dokonale očištěný kovový podklad je nanesena vrstva základního smaltu, na kterou se natavují další barevné smalty. Emailové potahy kovů přes svoji křehkost dokážou beze změny barvy a lesku přečkat i stovky let. I v současnosti je smaltování používáno na cedule, kterými se značí ulice a čísla domů.

Nejstarší použití smaltu v ČR je zaznamenáno na českých korunovačních klenotech – svatováclavské koruně – a na kříži Přemysla Otakara II.

Jedinečná technologie nese různé názvy, jako: smalt, email, émail, smaltum, enamel, schmelzen.       (Zdroj: Velká Epocha)


Výstavba dálnic v Česku? Evropský rekord v pomalosti ..... Schopnost stavět dálnice patří k důležitým parametrům kvality politického režimu. Například čínské autoritářské vládce berou mnozí demokratičtí politici na milost, protože s budováním širokých autostrád nemají žádné problémy.

Naopak zdejší režim nemá dobrou pověst. Postavit slušnou dálnici je nad síly státních úřadů a nic na tom přes všechny sliby nezmění ani koaliční vláda Bohuslava Sobotky. Zřejmě se o to ani nepokusí. To platí v případě, že vláda schválí návrh dopravních investic na léta 2015-2017, který poslal k připomínkám ministr dopravy Antonín Prachař. ECHO24.cz má dosud neveřejný materiál k dispozici.

Během volebního období vláda stihne jen dlouho odkládané úkoly, například koncem roku 2016 se má jezdit po dálnici D8 přes České středohoří a také má být hotov poslední pětikilometrový úsek dálnice z Prahy do Hradce Králové. Když to vyjde, budou silnice dokončeny po deseti letech od začátku stavby a zřejmě půjde o evropský rekord v pomalosti.

Podle plánu by měla být v roce 2016 dokončena také první část obchvatu Českých Budějovic z Borku do Úsilného. To se však asi nepodaří, protože se úřadům už třetí rok nedaří vybrat stavební firmu.      (Čtěte na stránkách Echo24)


EU nenápadně zrušila zbrojní embargo uvalené na Kyjev ..... Evropská unie potichu odsouhlasila zrušení omezení pro dodávky zbraňových technologií Kyjevu. „Při nedávném zasedání Rady Evropy v Bruselu se vedoucí představitelé členských zemí Evropské unie dohodli na tichém zrušení omezení vývozu technologií do Kyjeva, které by mohly být použity k vnitřní represi,“ uvedlo v prohlášení na svých webových stránkách ruské ministerstvo zahraničí. „Byl také umožněn vývoz vojenských technologií a vybavení.“

Moskva tento krok odsoudila jako „rozpor s pravidly vývozu vojenských technologií a munice, která byla dříve uplatňována v EU“ a také jako „ukázka“ dvojitého metru.

EU schválila svá pravidla pro kontrolu vývozu zbraní a střeliva 8. prosince 2008. Kritérium č. 3 vyzývá členské státy EU, aby zastavily vydávání zbrojních licencí pro vojenské vybavení a technologie, kdyby mohly vyvolat neb prodloužit konflikt.

Rozhodnutí o opětovném vydávání licencí pro vývoz speciálního vojenského vybavení přichází navzdory pokračující „protiteroristické operaci“ na východní Ukrajině, uvedlo ruské ministerstvo.

„Špatný čas, pozměněné fotky,“ Moskva vrací úder Kyjevu

Sankce proti Rusku ovlivní ekonomiku EU ... „Je jasné, proč EU ignoruje nesporná fakta – ostřelování ruského území [ruský jihozápadní region Rostov] z ukrajinské strany: pocit vlastního zapojení do této činnosti vytváří v Bruselu určité nepohodlí,“ uvádí se v prohlášení.       (Čtěte na stránkách FreePub)


V USA spáchá každoročně sebevraždu 300 až 400 lékařů ..... Podle údajů Americké nadace pro prevenci sebevražd (the American Foundation for Suicide Prevention) umírá v důsledku sebevraždy ve Spojených státech ročně 300 až 400 lékařů. Četnost těchto úmrtí je v případě lékařů - mužů asi o 70% vyšší než u jiných profesí, zatímco v případě lékařek bývá četnost vyšší o děsivých 250 až 400%. Četnost sebevražd mezi lékaři na západě je tak zařazuje na druhou příčku na seznamu 19 povolání, kde dochází k nejvyšším počtům sebevražd (žebříček sestavuje magazín Business Insider's).

Co by mohlo způsobovat epidemii sebevražd mezi lidmi, o kterých si společnost myslí, že paří mezi vrcholové hráče? Mohl by to být příznak počínajícího uvědomění, že jsou součástí soukolí, které amorálně a záměrně udržuje pacienty nemocné, aby na nich mohlo co nejdéle vydělávat? Skutečnost je ale trochu jiná. Skutečné důvody jsou méně nápadné, avšak dokládají, že většina praktických lékařů se cítí mizerně a depresivně.

Pokud se chcete těšit z naplněného života, nesmíte být lékařem ... Jen malá část sebevražd lékařů bývá způsobována rozvody a jinými vnějšími faktory - většina souvisí s výkonem jejich povolání. V prvé řadě bývá na vině příliš dlouhá pracovní doba. Na serveru MedFriends.org se uvádí, že od praktických lékařů se vyžaduje být v zaměstnání až 80 hodin týdně, u specialistů to bývá v průměru 60-70 hodin. 

Vedle toho, že dlouhá pracovní doba narušuje lékařům jejich soukromý život, vede často také k závažným pochybením, které pak mají vliv na jejich duševní zdraví. Odhaduje se, že až 98 000 pacientů (včetně dětí a nemluvňat) umírá každoročně v USA na následky pochybení lékařů. A co víc, The Institute of Medicine uvádí, že až 7 000 lidí ročně umírá jen kvůli ledabylému písmu lékařů.

Už jen zjištění, že lidé umírají kvůli osobním chybám lékařů, je dostatečně hrozivé, avšak tento problém má ještě horší aspekt: poskvrnou profese, která je hrdá na svůj stoicismus, bývají duševní nemoci. V praxi to pak znamená, že mnoho lékařů trpí v tichosti a brání se mluvit o svých problémech i s těmi odborníky, kteří by jim mohli skutečně porozumět: s dalšími lékaři. „Deprese není bezpečným tématem, kterému byste se mohli jako lékař otevřít, protože jste odpovědní za zdraví svých pacientů,“ říká Dr. Glenn Siegel, který vede v Chicagu program pro léčbu lékařů závislých na drogách a s depresemi. „Pokud něco takového připustíte, naznačujete tím, že nemůžete dobře vykonávat svoji práci.“        (Čtěte na stránkách Západní medicína očima kritiků)


5.8. 2014     Pátého srpna 1962 byla ve svém bytě nalezena slavná americká herečka, šestatřicetiletá Marilyn Monroe (vlastním jménem Norma Jean Baker) bez známek života. Ačkoliv oficiální vyšetřování prokázalo sebevraždu, dodnes existuje řada hypotéz, že se Marilyn stala obětí vražedného spiknutí.


Budeme sbírat dávné pozemské fosilie na Měsíci? ..... Zní to zvláštně, ale Měsíc by měl být pozoruhodnou lokalitou ke sběru dávných pozemských fosilií. Stačí se tam jen vrátit s plnou parádou, konečně postavit měsíční základny a poslat na ně pár lidí, kteří rozpoznají pozemské meteority.

Po Zemi se válejí spousty meteoritů. Některé z nich pocházejí z Měsíce, jiné zase z Marsu. Velmi výmluvně nám připomínají, že ve vesmíru dochází ke srážkám a že mezi planetami či měsíci v důsledku těchto srážek putují balvany rozmanitého původu. Nedávno se odehrál velký rozruch kolem marťanského balvanu ALH 84001, který měl ukrývat mimozemské organizmy. Z toho sice nakonec sešlo, ale ve hře jsou ještě další zajímavé možnosti. Pokud nacházíme na Zemi meteority odjinud, měly by být pozemské balvany zase k nalezení na jiných tělesech. Především na Měsíci, který je nedaleko. Nebylo by přece vůbec špatné sbírat na povrchu Měsíce prastaré fosilie pozemského života, nestrávené pozemským klimatem a nepřežvýkané deskovou tektonikou naší neklidné planety. Otázkou ale je, jestli fosilie mohou přestát vymrštění do vesmíru při nárazu meteoritu a pak dramatickou cestu na povrch cílové planety anebo měsíce.

Na OSLU jsme zhruba před rokem psali o tom, jak Dina Pasini z Univerzity v Kentu a její kolegové stříleli vysokorychlostním plynovým dělem zamražené eustigmatofyty, tedy malá a jednoduše stavěná eukaryota, do vody a sledovali, jak to zvládnou. Mark Burchell, taktéž z Univerzity v Kentu, udělal se svými kolegy něco velice podobného, jen namísto živých buněk stříleli s fosilními rozsivkami. Nejprve rozemleli horninu s těmito nepatrnými, ale pod mikroskopem velmi zdobnými fosiliemi a pak je zamrazili do ledu, kterým vysokorychlostně stříleli do vody. Snažili se tím napodobit podmínky při vymrštění materiálu s fosiliemi ze Země do vesmíru a také při jejich nárazu do Měsíce.

Je fakt, že se jim při naprosto fascinujících experimentech nepovedlo najít žádnou z fosilních rozsivek celou. Nicméně, i když postupně zvyšovali dopadovou rychlost umělých kosmických balvanů z 500 metrů za sekundu až na 5 kilometrů za sekundu, což se prý blíží reálné dopadové rychlosti, vždy našli alespoň něco, co bylo možné rozeznat jako rozsivku. Burchell a spol. nakonec dospěli k závěru, že bychom na Měsíci pozemské fosilie mohli najít, v relativně dobrém stavu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Brom je dalším prvkem nezbytným pro život ..... Pro člověka se prý aktuálně pokládalo za nezbytných 27 prvků. Nyní jako v pořadí 28. přibyl bróm. A to zcela nezbytný, nikoliv jen jako ochrana před všemožnými pošetilostmi, jak bróm znají všichni čtenáři Švejka.

Výsledek o nepostradatelnosti brómu byl přesněji řečeno získán u mušek octomilek, nejspíš ale totéž bude platit i pro živočichy jako celek. Verdikt se zdá být dost jednoznačný – octomilky, jimž byl bróm z potravy odstraněn, chřadly a umíraly. Mušky, které se zvládly udržet naživu, se po obnoveném přísunu bromu zase vzpamatovaly.

Celý objev má poměrně dlouhou historii. Nejprve byly identifikovány proteiny nezbytné pro správnou práci kolagenu. V těchto proteinech byly posléze identifikovány sulfiminové vazby, tj. vazby mezi sírou a dusíkem. Ke vzniku této vazby je zase potřeba enzym peroxidasin. Aktuální zjištění praví: Aby enzym fungoval správně a vytvořil vazbu mezi sírou a dusíkem, potřebuje jako kofaktor brom, respektive bromidové anionty.

Výsledky pocházejí z Vanderbilt University, publikovány byly v časopisu Cell. Uplatní se zřejmě i při léčbě, protože některé skupiny lidí jsou nedostatkem brómu přímo ohroženy – uvádějí se např. pacienti podstupující dialýzu.       (Zdroj: Science WORLD)


Lahůdkové droždí – Tebi, poklad našich babiček ..... Pamatuji si na den, kdy jsem jej poprvé objevila. Poprvé jej přidala do polévky a salátu. Jako by nade mnou vysvitla zcela nová hvězda. Náš dům byl vždy plný lidí, dobrého a zdravého jídla, které mi přilákalo takovou spoustu přátel. Věřím, že energie, kterou do stravy vložíme, následně koluje žilami těch, kteří ji jedí. Existuje bezpočet bylinek a koření, které výsledný pokrm ozvláštní. Já tu však věřím, že nejpodstatnější ingrediencí je právě ono něco, co tu zakoupit nelze. Pamatujete si na babiččiny obědy? Vařily je pro nás s láskou, těšily se, užívaly si, že tu vůbec mohou pro někoho chystat. Jedním z mých životních poslání jsou také workshopy, snažím se ty druhé naučit stravu připravovat tak, aby nejenom chutnala, ale také vyživila každičkou z buněk našeho těla. Jednou mi přišel na mysl hezký experiment. Vytvořit z posluchačů dva týmy, každý z nich má k dispozici stejné suroviny, stejné know how a přesto, dva výsledné pokrmy chutnají jinak.

Bylinky a správně zvolené koření zvládnou mnohé, to nejpodstatnější jste však Vy. Pokud tu vaříme zlostní, ona zlost se pak stává pokrmem, jež druhá osoba snídá. Vaříme-li s láskou, láska prohřeje i toho, co tu obědvá. Nechutná Vám v restauracích? Také já jsem v tomto náročná. Pokud se zde naučíme vnímat životní energie, najednou tu přesně víme, co je nám třeba. A čemu se mílovými kroky vyhnout.

Vařme tedy šťastni, klidní a vyrovnaní, případně se o to alespoň snažme. Život je cesta a cesta je cíl. Strava je základ, krásný základ, který nám onu cestu ulehčí.

Vnitřní pokoj a mír je na každém z nás, s tímto nyní nemohu pomoci, co Vás však ráda naučím, je práce s bylinkami a kořením. Výše jsem znímila Tebi, neboli lahůdkové droždí. Málokdo jej zná, přesto, právě naše babičky by mohly vykládat. Ta má tedy povídala, o tom, jak z Tebi její tatínek vyráběl pomazánky, přidávat do omáček a vůbec, mělo své speciální místo na stolku, hned vedle slánky a pepřenky.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Loď Arctic Sunrise po 10 měsících opouští Murmansk ..... Loď Greenpeace Arctic Sunrise opustila ruský Murmansk a pluje do domovského přístavu v Amsterodamu. Ledoborec byl v ruském přístavu protiprávně zadržován více než 300 dní po ozbrojeném zásahu ruské pobřežní stráže proti nenásilnému protestu proti těžbě ropy v Arktidě.

Arctic Sunrise a její posádka, tzv. Arktická třicítka, byly zadrženy 19. září 2013. Dva nezávislí novináři a 28 aktivistů byli potom drženi 2 měsíce ve vazbě v Rusku. Aktivisté byli propuštěni díky amnestii na konci prosince, loď Arctic Sunrise i přes rozhodnutí Mezinárodního soudu pro mořské právo nikoli.

Ačkoliv Greenpeace několikrát žádalo o povolení přístupu na loď, přístup byl umožněn až v červnu 2014 – loď mezitím byla bez údržby v přístavu Murmansk. Kapitán Daniel Rizzotti a posádka se na loď dostali teprve 27. června. Po deseti měsících bez údržby musela loď nejdříve projít alespoň základní opravou, aby mohla bezpečně doplout z Murmansku až do Amsterdamu. V Amsterdamu čekají Arctic Sunrise kromě přivítání také rozsáhlé opravy.

Je to symbolická tečka za příběhem Arktické třicítky, boj za záchranu Arktidy ale pokračuje.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Krevní test odhalí riziko sebevraždy ..... Vědci z americké Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru objevili gen spojený s rizikem sebevraždy. Podle nich by přitom tento objev mohl vést ke krevním testům, které předpoví riziko, že se dotyčná osoba pokusí o sebevraždu.

Ve studii naskenovali vědci geny ze vzorků mozkové tkáně lidí, kteří spáchali sebevraždu a porovnali je s geny lidí, kteří zemřeli z jiných příčin. Přitom zjistili, že genetická mutace genu nazvaného SKA2 byla častější u lidí, kteří se sami zabili sami. Rovněž objevili, že se na stejném genu a u lidí, kteří spáchali sebevraždu, objevují tzv. epigenetické změny.

Tento objev pak vědci použili tvorbě modelu, kdy vzali v úvahu, zda měla osoba SKA2 genetickou mutaci a epigenetické změny, stejně jako věk, pohlaví, úrovně stresu a úzkosti. S pomocí vzorku krve tento model dokázal identifikovat 80 – 96 procent lidí, kteří zažili sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu. Vzhledem k malému vzorku zkoumaných osob však nicméně budou potřeba další výzkumy, které tyto výsledky potvrdí.        (Zdroj:  21@století)


Bioplynové stanice okrádají české krávy o krmivo ..... Krávy bučící hlady a vedle nich prosperující bioplynové stanice. Tak vypadá černý scénář při dalším nekontrolovatelném rozvoji stanic, které díky státní podpoře obnovitelných zdrojů vyrostly jako houby po dešti. Krmení pro krávy je totiž stejné jako palivo pro „bioplynky“.

V řadě případů tak už dnes musí farmáři s bioplynovými stanicemi bojovat o každý metrák krmení, v příhraničních oblastech není výjimkou, že zahraniční majitelé podobných zařízení skupují českou úrodu a „nakrmí“ s ní svoje podniky.

„Je to fenomén několika posledních let díky podpoře obnovitelných zdrojů energie. Pokud mají farmáři ve svém okolí takový podnik, který vznikl bez návaznosti na zemědělskou produkci, tak cítí ten tlak, protože majitelé bioplynových stanic shánějí krmení pro své betonové krávy,“ řekl Právu prezident Světové federace strakatého skotu Josef Kučera.

Skotu je méně, dojivost vyšší

„A zemědělské produkty, které by normálně patřily zvířatům, končí v ,bioplynkách‘,“ dodal Kučera, který je rovněž ředitelem Svazu chovatelů českého strakatého skotu.       (Čtěte na stránkách Agris)


Legendy v sobě mají zrnko pravdy ..... Trocha bulváru i trocha pravdy. Edward Kelley a John Dee v Muzeu alchymistů a starých mágů na Jánském vršku promlouvají oběma způsoby.

Po třetí jsme v Magazínu Leonardo Civilizace s prof. Vladimírem Karpenkem vstoupili do muzea na Jánském vršku, aby nás Filip Zvolský provedl expozicí. Tentokrát jsme se zaměřili na samo laboratorium alchymistů, které najdete v podkroví domu U osla v kolébce. Jak došlo k setkání Edwarda a Johna Dee? Jsou pravdivé legendy o tom, že si vyměnili ženy? Byl John Dee skutečně agentem anglické královny? To jsou jen některé z otázek, na které jsme odpovídali v magazínu.

Trocha alchymie navíc ... Při našem setkání jsme si prozradili mnohem více zajímavostí, o které vás nechceme připravit. Pokud vás zajímají příběhy, kdy příznivci alchymie museli vyhlásit bankrot, protože je jejich alchymisté připravili doslova o všechny prostředky, nebo příčiny, proč alchymie patřila k velice drahým „koníčkům“, pak si poslechněte další část rozhovoru, která se nám do magazínu nevešla.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Podivná anomálie. Měsíc je hologram? ..... Časosběrné video bylo natáčeno v Německu po dobu čtyř dnů počínaje 7. červencem letošního roku. Je na něm vidět, jak se povrch Měsíce vlní, což připomíná jakousi aktualizaci jeho zobrazení. Vlnící se pásy nad měsíčním povrchem zachycují dost často i další kamery s kvalitní optikou a teleskopy. Jak se to dá vysvětlit?

Objevilo se několik teorií. Ta nejkurióznější předpokládá, že na zemské orbitě žádný Měsíc není. Jde jen o plochou projekci (hologram). I proto je k nám toto „těleso“ nastaveno stále stejnou stranou. Ta druhá zmiňuje, že na oběžné dráze Země nějaký objekt existuje, ale je zakryt holografickým zobrazením Měsíce, abychom nevěděli, o jaké těleso ve skutečnosti jde a co se ukrývá na jeho povrchu.

Zastánci konspiračních teorií se dále ptají: Proč lidstvo vysílá své sondy do vzdáleného kosmu a ignoruje našeho nejbližšího souputníka? Proč je kvalita všech snímků Měsíce, které na Zemi posílají lunární sondy, tak zoufalá? Jak je třeba možné, že snímky měsíčního povrchu jsou ve srovnání s fotografiemi pořízenými z oběžné dráhy Marsu nekvalitní? Jak to, že sonda létající po zemské orbitě dokáže bez problémů vyfotografovat SPZ auta, a lunární družice posílají snímky měsíčního povrchu v takovém rozlišení, že je ani nelze považovat za fotografie?        (Čtěte ZDROJ)


Ukrajina: Nikdo nechce umírat za oligarchy ..... Vojáci, kteří se účastní na ATO, by se mohli začít přátelit s opolčenci, předpovídá autor portálu „Novaja Rus“. Plány války (aneb ATO – antiteroristická operace, jak ji stydlivě nazývají v Kyjevě) zkrachovaly. Všechny útoky junty vždy končí jedním a tímtéž – zničením útočících seskupení, která se už předem pokládají za vítěze.

Skončením operace na zničení vojsk karatelů v blízkosti jižní hranice získali opolčenci impuls k uskutečnění radikálního zlomu ve válce.

Je to radikální změna v mysli, a já myslím, že už nastoupila. Místní obyvatelstvo si je vědomo nepřátelství režimu ustanoveného v hlavním městě. Třetí vlna mobilizace, rychlé a úplné zbídačování obyvatel Ukrajiny, absolutní nepřipravenost země na zimu (a hlavně – nepřítomnost jasného plánu) činí chování obyvatel nebezpečným a nepředvídatelným.

V regionech už vypukla první „povstání“. Zatím pod heslem: „Nikdo nechce umírat za oligarchický režim“, přičemž geografie těchto nepokojů roste jako sněhová koule.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Mýty kolem egyptštiny ..... Podíváme-li se zpětně na luštění mrtvých jazyků, musíme konstatovat důvtip a obdivuhodné schopnosti těch, kteří luštili a uspěli. Mezi všemi luštěnými jazyky je však jedna výjimka. Tou je egyptština. Je skutečně nepochopitelné kolik se jí drží mýtů, fantastických a zcela nepodložených představ. Stručně se zde na ně podíváme, s tím, že nevylučuji, že jich je ještě mnohem více.

Jazyk vyjadřovaný pouze symboly ... První snahy po rozluštění egyptštiny se datují již do doby renesance. Bylo samozřejmé, že luštitelé se chopili antické knihy Horapollona Nilského, která popisuje význam řady hieroglyfů. Již však není pochopitelné, proč své domněnky nekonfrontovali s nápisy v hieroglyfech. Řadu z nich měli na očích v Římě na obeliscích, když se již nevydali do Egypta. Luštitelé dalších jazyků, například akkadštiny, nebo perského klínopisu uspěli jedině díky dostatku textů.

Horapollon popisuje mytologický výklad různých hieroglyfů, ale nic neříká o tom, že by egyptština nedokázala foneticky vyjadřovat slova. Přesto si toto dogma všichni luštitelé vzali do hlavy a i Champollionovi trvalo léta než tuto zcela nepodloženou domněnku opustil. Její zastávání bylo o to nepochopitelnější, že již v 17. století vyslovil Anthanasius Kircher domněnku, že koptština je poslední fází egyptštiny. Ta je samozřejmě plně fonetická a užívá řeckou abecedu s dalšími znaky. S tím šlo ruku v ruce, že již v 18. století byla vyslovena domněnka, že kartuše obsahují královská jména. Zde již bylo patrné, že muselo být možné jméno foneticky vypsat. Přestože byla Rosettská deska objevena roku 1799, muselo uplynout ještě 23 let, než konečně došlo k rozluštění. Fonetičnost egyptštiny byla přitom zjevná již při zběžné prohlídce desky a přečtení řeckého textu. Je mimochodem pozoruhodné, že pokroky byly nejprve spíše v démotice (další nápis na desce) než v hieroglyfech.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


4.8. 2014     Čtvrtého srpna 1306 byl v Olomouci zavražděn český král Václav III. Tím vymřela po meči dynastie Přemyslovců.


Je naše planetární soustava pro vesmír typická nebo spíše výjimečná? ..... Uspořádání naší sluneční soustavy zná každý, učí se ho už děti ve škole. Jak vypadá okolí naší planety zná díky obrázkům z Hublleova vesmírného dalekohledu a internetu také téměř každý. Jsou však i další planetární systémy kolem vzdálených hvězd stejné či podobné té naší? Nebo jsme ve vesmíru spíše výjimka?

Představa, že kolem hvězd obíhají planety podobně jako je tomu u našeho Slunce se datuje do počátku lidské historie. Tato představa byla také vždy doprovázena myšlenkou, že i další planetární systémy budou do velké míry podobné tomu našemu.

První pokusy ... O existenci planet u cizích hvězd spekulovali už staří Řekové. Úvahy najdeme například ve spisech Demokrita. Mnohem později se této tématice věnoval i Giordano Bruno a další. Neúspěšně se o to pokoušel také Peter van de Kamp, který se stal spíše známým průzkumem Bernardovy hvězdy. Velkou část svého života zasvětil nepřímému odhalení exoplanet právě u Bernardovy šipky.

Éra objevování cizích světů ... Je to jen pár desítek let zpátky, kdy jsme získali první skutečný důkaz planety obíhající jinou hvězdu, známé jako exoplanety. V roce 1992 ohlásili radioastronomové Wolszczan a Frail objev planety obíhající pulsar (PSR 1257+12). Tento objev byl rychle potvrzen a obecně považován za první skutečný objev exoplanety. Ještě důležitější byl objev v roce 1995, kdy Michel Mayor a Didier Queloz z Ženevské univerzity ohlásili objev první exoplanety obíhající okolo běžné hvězdy hlavní posloupnosti. Tento objev byl uskutečněn v Observatoire de Haute-Provence. Tím byla zahájen éra objevů exoplanet. Dá se tedy říci, že žijeme ve významné době, v éře objevování cizích světů.        (Čtěte na stránkách AstroVM)


Čím víc mizí divoká zvířata, tím víc je násilí, otrocké práce a organizovaného zločinu ..... Víc jak miliarda chudých lidí po celém světě je životně závislá na potravě z ulovených divokých zvířat. Těch ale ve volné přírodě kvapem ubývá. To je pak příčinou konfliktů mezi lidmi, pirátství nebo dětské práce a dalších negativních jevů.

„Obrovský tlak, který lidé vytvářejí na populace divokých zvířat, má samozřejmě dopad na ekologickou integritu. Ale zároveň to má dalekosáhlé dopady na lidskou společnost jako takovou, na zdraví lidí, na jejich živobytí a národní bezpečnost,“ říká Chris Golden z Wildlife Conservation Society, která se tématu věnuje.

„Úbytek divokých zvířat je často vnímán jako doprovodný znak sociálních nepokojů a bezpráví. Velmi často je to ale jejich zdroj,“ říká Justin Brashares z University of California v Berkely. „A právě ochrana divokých zvířat by měla být jedním z klíčových kroků pro předcházení konfliktům a věcem zdánlivě nesouvisejícím jako je dětská otrocká práce, pašování slonoviny nebo pirátství.“

Podle Brasharese se totiž ukazuje, že vylovením divokých zvířat dochází z drastické přeměně místní ekonomické struktury, jejímž základem se stává vykořisťování pracovní síly.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Škola budoucnosti: interaktivita a žádní učitelé ..... Systém školní výuky se nezměnil takřka několik století. Stále tu máme učitele, kteří skupině žáků stále dokola vysvětlují tu stejnou věc. Efektivnější škola se ale už blíží.

Už jste smíření s tím, že v práci vás brzy nahradí stroje. Víc než znalosti nabyté ve škole je důležitá kreativita a schopnost přizpůsobit se. Jsou na to ale připraveny i školy?

Přibližně v patnáctém století, v rámci tehdejšího Rakouska pak až v 18. století, byla zavedena povinná školní docházka. Inteligence zkrátka hraje důležitou roli ve vývoji a konkurenceschopnosti státu, takže je to i strategická volba pro budoucnost. Povinná školní docházka se v současnosti obvykle vztahuje na vývojové období 6 až 16 let. Další fáze výuky už nejsou povinné, ale z dnešního i budoucího pohledu jistě velmi důležité.

Efektivita výuky je však velmi nízká a z hlediska dnešních možností zastaralá a nedostatečně objektivní. Jeden učitel zvládne v jednu chvíli „obsloužit“ přibližně třicet žáků, specializuje se pouze na jeden obor a jeho hlavním úkolem je znovu a neustále dokola opakovat ty samé a stejné přednášky, které si napsal před mnoha lety.

Přitom činnosti, které se opakují stále dokola, jsou ve frontě na automatizaci první na řadě: viz článek „Stroje vás nahradí v zaměstnání, připravte se“.

Stará výuka a nekvalitní učitelé ... Zatím pomiňme, že prosté zapamatování základních informací, které lze během pár sekund získat zadáním do vyhledávače, nemá žádný smysl. Natož ze schopnosti takového zbytečného a „hloupého“ zapamatování vůbec někoho zkoušet. I jinak má ale dnešní školní systém mnoho dalších negativních aspektů.

Už jen pohled na takovou literaturu je v našich končinách zcela nesmyslný. Ve většině případů se jedná o zkoušení termínů, dat a přiřazení. Správnou cestou jsou slohové práce, kdy žák skutečně musí dílo přečíst a vyvodit z něj své závěry a dojem. Učení se navíc týká i děl, které se především z pohledu starších učitelů často přeceňují, jelikož je ve své době měli povinné a chyběl velký výběr. To je jeden z největších problému současného školství.

Nemůžeme popisovat jednotlivé učitele zvlášť, ale stejně jako v jakémkoli jiném oboru i ve školství se vyskytují špatní a dobří. Rozdíl je často tak zřetelný, že ho pozná i každý žák. Jako rodič ale chcete, aby vaše dítě dostalo to nejlepší vzdělání, v ideálním případě od toho nejlepšího z nejlepších. A to současný školní systém nemůže nabídnout, natož zaručit. Řešení budoucnosti se ale naštěstí už rýsuje.       (Čtěte na stránkách VTM)


Být jako tužka ..... Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle něj se posadil dědeček a začal psát dopis. V jednom okamžiku se ho dítě zeptalo: „Dědo, co to děláš? Píšeš zase vyprávění o mně?“ Dědeček přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu o tobě. Víš, ale důležitější než slova je tužka, kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“

Vnuk se na tužku zvědavě podíval, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se: „Co je na ní tak výjimečného?“

Dědeček odpověděl: „Záleží na způsobu, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností, které, pokud si je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají člověka žijícího v pokoji se všemi.“

První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede podle své vůle. Nech se jím vést...

Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice tužce trochu utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydržet bolest, protože z tebe udělá lepšího člověka.

Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a vymazat, co jsme napsali špatně.

Čtvrtá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj neustále o to, co se děje ve tvém nitru.

Pátá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, že všechno, co v životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho, co děláš.        (Zdroj: Víra)


Sloni mají dvakrát lepší čich než psi ..... Slon je známý svým dlouhým a šikovným chobotem. Nyní se však ukázalo, že jeho chobot je výjimečný i v jiném ohledu a to v jejich vytříbeném čichu. Japonští vědci z univerzity v Tokiu porovnali počet genů zodpovědných za čich u 13 savců, včetně člověka, slona afrického, šimpanze a orangutana.

Ukázalo se, že právě slon africký má ze všech zkoumaných zvířat nejvíc čichových genů a to 1948. Na druhém místě se s výrazným odstupem umístila krysa s 1207 geny a těsně za ní kráva s 1186. Psi jsou přitom s 811 geny v polovině žebříčku a člověk je s 396 geny devátý. Nejhůř dopadl orangutan, který má pouze 296 genů pro čich. Společný předek všech třinácti zkoumaných savců, který žil před 100 milióny lety měl přitom 781 genů spojených s čichovými receptory.

Tato zjištění jsou potvrzením dalších výzkumů, které prokázaly, že sloni mají dobrý čich. Už v minulosti se ukázalo, že dokážou po čichu rozlišit i příslušníky dvou afrických kmenů Masajů a Kambů, což je pro něj otázka přežití, protože masajští mladíci si dokazovali mužnost lovem slonů, zatímco zemědělští Kambové nechávali slony na pokoji. Sloni také používají citlivý čich pro shánění potravy, rozeznávání členů rodiny a identifikaci toho, že je samice ochotná k reprodukci.        (Zdroj: 21@století)


Portlandský supermarket se rozhodl nabízet kuřata bez GMO ..... Poté, co se Oregon ve Spojených státech rozhodl i napříč zájmům korporací značit GMO produkty, pro obyvatele půlmilionového města Portland přišla další dobrá zpráva. Portlandské supermarkety New Seasons Market budou nabízet pouze certifikovaná kuřata, která nebyla krmena GMO.

Společnost již dříve nabídla svým zákazníkům GMO free hovězí maso. Garantovala, že zvířata nebyla krmena kukuřicí, ani jinými GMO obilovinami. O těchto prázdninách společnost nabízí ve volném výběhu chované krocany, taktéž bez GMO. Začátkem roku 2015 bude společnost nabízet GMO free vepřové od pěstitelů právě z Oregonu nebo Washingtonu.

Podle tiskové zprávy se supermarkety New Season Market starají o více jak 4000 GMO free produktů. Společnost je na trhu s potravinami poměrně nová. Supermarkety se na trhu objevily v roce 2000, nicméně jejich oblíbenost rapidně stoupá. Síť má 13 prodejen v Portlandu, Vancouveru a Washingtonu. V roce 2016 chtějí síť rozšířit o dalších 5 prodejen.

Celý příběh dokazuje to, že pokud spotřebitelé mají zájem o kvalitní potraviny, jsou i supermarkety schopné tento požadavek splnit.       (Zdroj: FreePub)


Včas proti mšicím ..... Jakmile nastane teplejší období, ovocné a okrasné keře, stromy, růže začnou vyvíjet mladé, šťavnaté letorosty a listy, na nichž se hned objevují, zpočátku ojediněle, posléze v celých koloniích, známé mšice listové. Nabodávají jemné pletivo letorostů a listů, aby z nich sály sladké šťávy. Nabodnutím narušené pletivo přivádí hojněji šťávu, což přichází mšicím velmi vhod. Čím více pletivo dráždí, tím víc se rostlina snaží si pomoci. Ovšem marně, neboť se jí to nepodaří ani svinováním listů. Naopak takto poskytuje mšicím bezpečnější úkryt.

Kde se vzaly z jara mšice? Líhnou se z přezimujících drobounkých vajíček, která poslední generace samiček nakladla v množství na povrch kůry loňských větévek, sotva sice patrných, ale při bedlivé prohlídce viditelných. Tomu zpravidla nevěnujeme dostatečnou pozornost, a tak výskyt a rozmnožování mšic podporujeme. Třebaže mají listové mšice mnoho nepřátel, jako například slunéčko sedmitečné, mnoho jich zničí nepříznivá povětrnost, musíme proti nim včas zasáhnout postřiky osvědčenými prostředky. Nikdy nesmíme čekat, až se listy zkroutí. Postřikovat musíme již dříve, když se larvy začínají z vajíček líhnout. Můžeme k tomu použít také mýdlové roztoky, tabákový odvar a podobně.        (Zdroj: Doplněk)


Kdo byli andělé z Monsu? ..... Britové si potrpí na duchařské historky a mnozí na ně také věří. Není proto divu, že příběh o válečných andělech z Monsu, ke kterému došlo za první světové války, je v této ostrovní zemi stále živý.

Na konci srpna 1914 se u Monsu na francouzsko-belgické hranici střetly oslabené britské jednotky s Němci. „Ve vzduchu se najednou objevila podivná světla. Nešlo o odraz měsíce, na obloze nebyly ani žádné mraky,“ vypověděl jeden z účastníků bitvy, desátník Lance. „Světla byla stále jasnější a najednou se v nich objevily tři postavy ve zlatých tunikách. Ta prostřední měla cosi, co vypadalo jako roztažená křídla. Stály nad německými liniemi čelem k nám.“ Díky zásahu nadpřirozených sil a jejich světelného oblaku vyšli Britové z bitvy vítězně. „Andělskou jízdu“ viděli totiž nejen Britové, ale i Němci. „Ti se náhle zastavili, udělali čelem vzad a vzali nohy na ramena,“ uvedl další svědek podivné události.

O tom, že se u Monsu stalo něco neobvyklého, nikdo nepochybuje. Otázkou je, co to vlastně mohlo být. Někteří odborníci se jev pokoušeli vysvětlit davovou psychózou, jiní ho považují za neobvyklé tvary mraků, zrcadlení, nebo zářící plazma vzniklé po elektrických výbojích v ovzduší. Další jsou přesvědčeni, že mohlo jít o roje hmyzu či zrakové klamy. Někteří dokonce připouštěli určité paranormální procesy, které dosud nedokážeme vysvětlit. Na toto téma vyšlo velké množství knih, které se tento jev pokusily více či méně úspěšně objasnit.

Se svou troškou do mlýna přispěchali na počátku 21. století i ufologové. „Mohlo jít o zásah ze strany mimozemšťanů,“ soudí Kevin Goodman ve své knize věnované této problematice. „Za první světové války byl fenomén UFO neznámý, takže vojáci tento jev vnímali jako boží zásah.“       (Zdroj: ProcProto)


Robotické auto nebude jen pro opilce ..... Pokud chcete jezdit vlastním autem i na akce spojené s konzumací alkoholu, máte dvě možnosti: buď abstinující partnerku - nebo robotické auto. To druhé byla dlouho jen utopie nebo záležitost prototypů sloužících ze všeho nejvíc k tomu, aby se v médiích objevila značka firmy. Zdá se ale, že teď se časy začínají měnit. Koncem května Google oznámil úmysl postavit stovku prototypů robotických vozů, které nebudou mít volant, pedály ani další ovládací prvky; pouze dotykový displej, na němž si pasažér navolí trasu. A pak už jen tlačítka START a STOP.

"Chceme udělat velký krok, který zvýší bezpečnost silničního provozu a zlepší mobilitu miliónů lidí," napsal Chris Urmson z týmu, který má v Google vývoj těchto vozů na starosti. Auta bez řidičů totiž nemají sloužit jen majitelům krve naředěné alkoholem, ale také seniorům, nemocným užívajícím léky, které nedovolují řídit, a tělesně postiženým. Ale i zdravým, protože na rozdíl od člověka se autopilot nikdy neunaví, netrpí agresivitou, ani neusne při dlouhé noční jízdě.

"Opilec za volantem? To už brzy bude jen historie," tvrdí Chris Urmson.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Na velikosti nezáleží? Víme, jak se to má s lidským mozkem! ..... Tipněte si: kolik váží lidský mozek? A souvisí nějak jeho váha s tím, jak jsme mozek schopni používat?

Průměrný lidský mozek váží 1300 až 1400 gramů a představuje zhruba 2 % celkové hmotnosti jedince. Průměrná váha tohoto orgánu se liší v závislosti na pohlaví. Mužský mozek je v průměru o 9 až 12 % těžší než ženský. Ještě v 19. století měli vědci za to, že se lidská inteligence odvíjí od velikosti mozku, a ženy jsou tak přirozeně hloupější než muži.

Několik význačných evropských intelektuálů odkázalo posmrtně svá těla k vědeckému bádání, díky čemuž se naskytla možnost mozky zvážit a teorii ověřit. Zatímco mozek ruského spisovatele Ivana Sergejeviče Turgeněva vážil celé dva kilogramy, mozek slavného francouzského spisovatele Anatola France měl jen něco málo přes jeden kilogram.

Teorii o těžkém mozku a velké inteligenci nepotvrzoval ani mozek Alberta Einsteina, vážící zcela průměrných 1230 gramů.

Novější výzkumy dokazují přímou souvislost mezi inteligencí a strukturou, respektive stupněm zvrásnění mozku. Pro vyšší inteligenci je zapotřebí vyššího počtu neuronů, které se ve správný čas dokážou aktivovat a podílet se na přenosu informace.       (Zdroj: ČR Leonardo)


1.8. 2014     Dnes začíná Světový týden kojení, jehož téma je letos - Kojení - dar pro život. Téma zdůrazňuje význam zvýšení a udržení ochrany a podpory kojení - jako prostředek

k dosažení rozvojových cílů tisíciletí - The Millennium Development Goals (MDG) vyhlášených výborem OSN


Již 100 let se zabíjíme díky stejným lidem ..... Přesně před 100 lety vypukla první světová válka (28.7.1914 – 11.11.1918). Tato válka byla důsledkem dlouhodobého imperiálního soupeření světových mocností o ekonomický prostor, vliv a kolonie (ve své základní podstatě se tedy nelišila od těch budoucích).

Byla vedena mezi tzv. ÚSTŘEDNÍMI MOCNOSTMI, které představovali Německé císařství, Rakousko Uhersko, Osmanská říše a Bulharsko na straně jedné a mocnostmi tzv. DOHODY, což byli Francie, Velká Británie, Itálie, Carské Rusko, USA, Japonsko, Belgie, Rumunsko, Řecko, Portugalsko a Černá Hora na straně druhé.

Tato válka si vyžádala cca 9 911 000 mrtvých (také, což se málokdy uvádí cca 7 750 000 pohřešovaných, tedy se vší pravděpodobností také mrtvých, jen roztrhaných, nebo znetvořených tak, že jejich těla se buď nikdy nenašla, nebo nešla identifikovat).

Celkem tedy zřejmě přišlo úplně zbytečně o život, nebo jinak řečeno navždy zmizelo cca 17 661 000lidí v důsledku soupeření kapitalistických států a jejich představitelů o dominanci jedněch nad druhými.

Tyto údaje nejsou žádnou novinkou, většina lidí je zná a lidská lhostejnost nad tím co bylo, ale již není, je nezměrná. Málokdo se zamyslí nad tím, co k této válce vedlo, jaký panoval v zemích, které je rozpoutali, politický systém, nebo kdo za tím vším stál a měl z této války prospěch a zisk.

To, že válka nakonec skončila vítězstvím států DOHODY, ví také téměř každý. Že skutečnými vítězi však byli nadnárodní korporace a bohatí průmyslníci, si však již odvodí málokdo.

Vlastníci velkých zbrojovek, továren na textil a dolů totiž měli obrovské zisky, lhostejno na jaké straně a v kterých zemích se v této válce nacházeli.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Německý dokument o psychiatrii, který šokoval veřejnost ..... V minulých článcích série „Nebezpečná psychiatrie“ jsme publikovali příklady případů, které šokovaly německou veřejnost a které naznačují, že zázračná pilulka na všechny neduhy patří spíše do říše pohádek. I přesto jí lidé často svěřují své životy s nadějí na uzdravení.

Čtyřdílná série článků o úskalích psychiatrie čerpá z dvouhodinového dokumentu s názvem „Éra strachu – hrůzovláda psychiatrie“, který byl sice natočen v Německu, ale poukazuje na některé obecné problémy existující v celosvětovém měřítku.

Cílem této série článků není obvinit všechny psychiatry, neboť je zde upřímný předpoklad, že většina z nich vystudovala tento vědní obor s ušlechtilým ideálem pomáhat lidem. Nutno však dodat, že ne všichni psychiatři, kteří vystudovali obor psychiatrie a poté se jako psychiatři živili, se s tímto odvětvím ztotožnili, což je z tohoto dokumentu rovněž patrné.

Hlavním nedostatkem, který je zde diskutován, je primární zaměřování se na zisk z prodeje psychofarmak namísto skutečné pomoci pacientům. Dokument doprovázejí názory odborníků na psychiatrii, a i když je výlučně negativně kritický vůči psychiatrii jako takové, opírá se o reálné případy a vyjádření expertů.

Samozřejmě názor si může udělat každý sám. Dokument naleznete zde.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Lepší stránka nikotinu - chrání naší DNA a buňky před rakovinou ..... Dobré na alkaloidu nikotinu je, že nám stimuluje myšlení a zvyšuje pozornost. Tou horší zprávou je, že to je za cenu nepřirozené stimulace srdeční činnosti a vzniku extrémně silné závislosti. Patří totiž mezi jednu z nejnávykovějších látek vůbec. Se zlozvykem kouření jde většinou ruku v ruce i obšťastňování našich plic karcinogeny a jejich nekalá činnost na vláknech s genetickým kódem, což dokazují statistiky rakoviny u kuřáků. Nikotin nás ale před rakovinou také chrání.       (Čtěte na stránkách OSEL)


České děti mají ve stravě mnoho cukru a soli a málo zeleniny ..... České děti do tří let věku mají ve stravě příliš mnoho cukru, soli i nevhodných tuků a málo zeleniny. Ukázal to průzkum Iniciativy 1000 dní do života, do něhož bylo zařazeno 800 dětí od šesti měsíců do tří let věku.

Průzkum odhalil také nedostatek vápníku, železa a vitamínu D ve stravě dětí, řekl novinářům předseda Společnosti pro výživu Petr Tláskal. Připomněl, že vlivem nevhodné stravy jsou Češi náchylnější k civilizačním onemocněním, zvrátit to podle něj může tzv. nutriční programování.

„Výživa dítěte v prvních 1000 dnech života hraje klíčovou roli pro jeho zdraví v dospělosti. V raném dětství mohou rodiče ovlivnit, do jaké míry bude dítě odolné vůči negativním stravovacím návykům, které přispívají k rozvoji civilizačních chorob,“ řekla k nutričnímu programování předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Zdraví v dospělosti předurčují geny z 20 procent, celých 80 procent je výsledkem vlivu životního prostředí a stravy v raném věku. „Nastartujeme-li organismus dítěte v prvních třech letech, připravíme ho na okolní prostředí. Díky nutričnímu programování bude odolnější a bude se lépe vyrovnávat s riziky,“ uvedl k novým doporučením pro výživu kojenců a batolat Tláskal.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Evropští vědci stále aktualizují údaje o kometě, kterou stíhá Rosetta ..... Aby řízení letu sondy Rosetta mohlo dobře připravit přílet ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko a přistání modulu Philae na jejím povrchu (i když toto je ještě daleko), musí mít k dispozici detailní data o povrchu komety a okolním prostředí. Počítačové modely dvojitého tělesa jsou již díky přístrojům Rosetty detailní docela dost, přistání na kometě si však ještě vyžádá práce spoustu.

ESA v pondělí zveřejnila nejnovější 3D model cílové komety a její rotace (jádro má průměr asi 4 kilometry a jeden „den“ zde trvá 12,4 hodiny), který vědci poskládali ze snímků, jež Rosetta pořídila mezi 14. a 24. červencem. Jedná se opravdu již o velmi reálný a působivý počin, který nyní poslouží letovým kontrolorům pro navigaci sondy do blízkého sousedství objektu a k přípravám na přistání německého modulu Philae, které je v plánu 11. listopadu.        (Čtěte na stránkách Astro)


Kupónová privatizace – největší rozkradení Česka v dějinách ..... Pseudoekonomové Klaus, Tříska a Ježek vymysleli a provedli největší krádež v dějinách naší země, která je známa jako kupónová privatizace. Byly tak položeny základy pro korupční systém, založený na propojení politických stran a různých veksláčků a bývalých estébáků, později známých jako „podnikatelů“, kteří skupovali státní majetek, s pomocí politiků, za babku a následně plnili kasy politických stran.  Pětiminutové video najdete na stránce http://www.youtube.com/watch?v=JNvqzsN3sG0.      (Zdroj: FreePub)


Australská vláda nasazuje občanům klapky na oči ‚bezprecedentním‘ náhubkovým příkazem – WikiLeaks ..... WikiLeaks obvinily australskou vládu, že veřejnosti nasazuje na oči klapky nejhorším umlčovacím řádem „kam paměť sahá“. Jde o mediální náhubkový řád pro australské mediální kanály, aby nereferovaly o mnohonárodní korupční kauze z důvodů národní bezpečnosti.

Tato vynašečská organizace vydala podrobnosti k „bezprecedentnímu“ náhubokovému řádu vydanému ve středu australskou vládou. Vrcholný soudní příkaz vydaný Nejvyšším soudem státu Victoria zakazuje australským mediálním organizacím publikaci materiálů o případu multimilionové šmeliny zasahující vysoké činitele z Malajsie, Indonésie, Vietnamu a z Australské rezervní banky (RBA).

„Tento náhubkový zákon v podstatě zatemňuje největší případ korupce na vysoké úrovni v Austrálii a v regionu,“ uvedlo prohlášení vydané na webové stránce WikiLeaks.

Tento případ se týká poboček RBA Securency a Note Printing, které podplácely oficiální činitele, aby si zajistily lukrativní kontrakty na dodávky bankovek pro jejich vlády. Náhubkový řád byl vyhlášen poté, kdy bylo 19. června tajně obžalováno sedm vysokých ředitelů z poboček RBA.

Australská vláda tento příkaz ospravedlňuje jako, že je v zájmu národní bezpečnosti a prevence před „poškozením mezinárodních vztahů Austrálie.“ Zakladatel WikiLeaks Julian Assange však argumentuje, že takovýto akt „bezprecedentní cenzury“ je neospravedlnitelný.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Utajená archeologie ..... Od přítele mi přišlo mailem, a protože i kdyby z toho všeho bylo jen jedno procento pravdivé, stojí to za zamyšlení. ... V roce 1982, na 61° sev. šířky na břehu řeky Lena (Rusko), 140 km nad Jakutskem ve výšce více než 105 až 120 metrů nad řekou v oblasti Diring-Jurjach Prilenskoj odkryla archeologická expedice Akademie věd SSSR nejstarší osídlení Ruska ze všech, co dosud známe.

Osada byla nazvána Diring. Její stáří bylo stanoveno nejlepšími archeologickými, geologickými, geologo-geomorfickými, paleomagnetickými a dalšími moderními metodami na 3 milióny let. Za 13 let, do roku 1995, bylo vytěženo více než 32 tisíc metrů čtverečních vrstev svědčících o staré kultuře, objeveno více než 4500 předmětů kultury starověkých Rusů, včetně kovadliny, svodidel, různé pracovní nástroje, atd.

Přítomnost tohoto sídliště pradávné kultury je v souladu s geologickými daty o existenci velkého kontinentu (Arktidy) v třetihorní a čtvrtohorní periodě kainozojské éry v blízkosti současného severního pólu, který se potopil na dno Severního ledového oceánu v důsledku začátku zalednění a s ním související potopy (jeho zbytky mohou být podvodní hřbety Lomonosova a Mendělejeva), a také s védickým a avestickým eposem, podle kterých existovala pradávná civilizace, jež byla nucena v souvislosti s příchodem chladu migrovat na jih mnohými proudy, jež dělily stovky a tisíce let. Teprve po stovkách tisíciletí, když Rusové odešli na jih, podle legend potkali jiné – černé lidi, objevivší se z Afriky.

Takový nález pravěkého osídlení (stejně jako jazykové údaje) jednoznačně vyžaduje, aby byly revidovány stávající názory na světovou historii. Především – neodpovídající skutečnosti o historii Ruska až od 8.–10. století (charakteristické momenty této fantomové historie: Rusové = směs Ugrofinů s Tatary, divocí modloslužebníci provozující lidské oběti, kterým teprve Cyril dal písmo, Vladimír víru, Rurik státnost, Romanovci imperium atd.)       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


McDonald's po skandálu se zkaženým masem nabízí "tofu nugety" ..... Restaurace řetězce rychlého občerstvení McDonald's v Ja­ponsku se rozhodly sáhnout po alternativě masa a nabídnout zákazníkům „tofu nugety". Snaží se tak minimalizovat škody, které způsobil skandál se zkaženým masem v Číně, které se používalo na výrobu tradičních nugetů Mc'Donalds. Informovala o tom agentura AFP.

Více než 3000 restaurací fast-foodového obra v Japonsku začalo od středy prodávat nugety „tofu šindžo" vyrobené podle receptu tradiční přílohy, v níž se mísí rozmačkané tofu, zelenina a ryby. Za 249 jenů (asi 50 korun) se mohou zákazníci zakousnout do čtyř nugetů, v nichž není ani stopa kuřecího masa.

Nový doplněk jídelníčku se objevil jen několik dní poté, co firma oznámila, že její japonské restaurace přestaly odebírat drůbeží produkty od dodavatele nugetů v Šanghaji. Továrna zapletená do skandálu s prošlým masem zpracovávaným do polotovarů, a další čínští distributoři, do propuknutí skandálu dodávali téměř 40 procent kuřat pro restaurace McDonald's v Ja­ponsku.      (Čtěte na stránkách Agris)


Počítač už si můžete vytisknout i na levné tiskárně ..... Moderní tiskárny mají vysoké rozlišení a nízkou cenu. Tým vědců přišel na způsob, jak pomocí nich tisknout elektronické obvody a senzory pro rychlé prototypy.

Při tvorbě nových elektronických zařízení je stejně jako u jiného segmentu nutné nejdříve vyrobit prototypy. V případě elektroniky je výroba složitá a časově nákladná. Inženýři z USA, Japonska a Velké Británie ale přišli na to, jak zrychlit výrobu pomocí klasické tiskárny a speciální vodivé směsi.

Výzkum se uskutečnil pod záštitou Microsoft Research.

Stačí šest tisíc a můžete tisknout ... Inženýři použili klasickou levnou inkoustovou tiskárnu v ceně 80 dolarů (přibližně 1 900 Kč s DPH). K výzkumu byl použit model Brother DCP-J140w, pro který bylo postupně optimalizováno nastavení v ovladačích v oblasti kvality tisku, nastavení barev a podobně.

Hlavní změnou je výměna klasického barevného inkoustu za vodivý stříbrný inkoust, který je složen z nanočástic o velikosti 0,1 mikrometru. Tento inkoust byl vstříknutý přímo do prázdné cartridge, podobně jako při doplňování náplně. Tiskárna je stejně jako tento speciální vodivý inkoust běžně v prodeji; celkové startovní náklady se pohybují kolem šesti tisíc korun.

Díky tomu je možné velmi rychle a snadno tisknout elektronické obvody pro různé formy zařízení – od jednoduchých počítačových obvodů, přes antény až po senzory. Pomocí vytvořených obvodů lze samozřejmě také přenášet napájení a analogové či digitální signály.

Ohebná elektronika ... Tato technologie výroby má ještě jednu výhodu – ohebnost, protože tisk probíhá na fotopapír. Stále však nesmíme zapomínat, že je výroba pomocí vodivého inkoustu určena především pro výzkum a rychlé prototypy. Finální výroba na klasické PCB je stále mnohem kvalitnější po všech stránkách.       (Čtěte na stránkách VTM)


31.7. 2014     Dnešní den se slaví jako Den africké ženy. Roku 1962 proběhla první Panafrická ženská konference (od roku 1974 Panafrická ženská organizace). Den africké ženy se slaví jako připomínka této události.


Perseidy: Dva měsíce padajících hvězd ..... Ve zralém létě přichází období, kdy je v noci možno spatřit poutavý úkaz. Padající hvězdy. Jasný podíl na tomto úkazu mají Perseidy, jejichž radiant se nachází v souhvězdí Persea. Jde o meteorický roj, jehož mateřským tělesem je kometa Swift-Tuttle. Kometu objevili současně nezávisle na sobě dva pozorovatelé roku 1862.

Každý rok trvá období největší aktivity roje asi od 17. července do 24. srpna, ale maximum bude 11. - 13. srpna.

Romantici i neromantici mohou tyto jevy pozorovat, pokud si zajistí noční oblohu nazacloněnou městským osvětlením, nejlépe v noci od 11. 8. do 13. 8.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Chcete, aby děti jedly zeleninu? Neříkejte jim, jak děsně je zdravá ..... „Náš vzkaz rodičům a chůvám je jednoduchý. Pokud bojujete se svým dítětem o to, jestli s ní kousek zeleniny, pak nepomáhá říkat, jak moc je zdravá,“ říkají vědci Michal Maimaran a Ayelet Fichsbach. „Nejlepší je neříkat o ní nic. Maximálně jak je chutná. Pokud tedy opravdu chutná je.“

Michal Maimaran z Kellogg School of Management, Northwestern University a Ayelet Fichsbach University of Chicago Booth School of Business otestovali jednoduchou myšlenku. Vědci se domnívali, že pokud se dětem předkládá jídlo s tím, jak moc je prospěšné pro jejich zdravý růst, děti z toho odvodí, že takové jídlo není chutné a pak ho jedí méně.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Proč vyhynul nadzvukový dopravní letoun Concorde? ..... Nešťastná konstrukce ze šťastných let před ropnou krizí odsoudila krásné nadzvukové konkordy s nápadně malým poměrem hmotnosti k rychlosti letadla a velkou spotřebou paliva k nevyhnutelnému vymření.

Mnozí z nás si ještě pamatují nadzvukový letoun Concorde, ačkoliv jeho historie je už docela dávná. Pozoruhodný stroj společností Aérospatiale a British Aircraft Corporation (dnes jsou ukryty ve zkratkách EADS a BAE Systems) totiž poprvé vzlétl na jaře 1969. Ladní kovoví ptáci létali ve výšce 18 kilometrů a dodnes je Concorde držitelem rekordu pro nejrychlejší přelet Atlantiku v civilním letadle. V zimě roku 1996 letěl jeden Concorde z New Yorku do Londýna za 2 hodiny a 52 minut. Navzdory všem očekáváním se ale konkordy neprosadily, i když létaly do podzimu roku 2003. Letecké společnosti ztratily o komerční nadzvuková letadla zájem, hlavně když záhy vyšly najevo jejich nezřízené provozní náklady. Se zaťatými zuby je provozovaly jenom Air France a British Airways, očividně z donucení, kvůli prestiži obou zúčastněných zemí. Katastrofa konkordu při startu na pařížském letišti Charlese de Gaulla 25. července 2000 a hlavně šok po 11. září 2011 definitivně zpečetili jejich osud, jistě k úlevě mnohých.

V časopisu Journal of Applied Physics se teď objevila zajímavá studie, která analyzuje příčiny neúspěchu konkordů ze svérázného biologického hlediska. Adrian Bejan z Dukeho univerzity a jeho dva spolupracovníci tvrdí, že přišli na to, proč byl konkord v evoluci letadel zřetelnou slepou uličkou.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Británie snižuje závislost na ropě, plynu a uhlí o 2 % ročně. Díky úspěšnému zákonu ..... Česká vláda slíbila podobnou legislativu už loni.

Závislost britské ekonomiky na uhlí, ropě a plynu klesla během posledních šesti let o 12 procent. Potvrdila to zpráva oficiální komise ekonomů, technických expertů a vědců, která dohlíží na naplňování přelomového zákona.

Britský zákon ukládá ministrům, aby zajistili, že se země bude postupně, krok po kroku, zbavovat své závislosti na fosilních palivech. Komise také spočetla, že loni se díky tomuto zákonu snížila spotřeba fosilních paliv a znečištění o 2,5 procenta. Přispělo k tomu hlavně zavírání starých uhelných elektráren a naopak instalace větrných turbín.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Kupujeme jenom "krásné" ovoce a zeleninu? Podle obchodníků ano ..... Proto nám na pultech nabízejí jen ideálně kulatá kalibrovaná jablka, pravidelně oválné mrambory, banány správně zahnuté a dokonale rovné okurky. A proto se ročně vyřadí kolem 300 milionů tun potravin, které podobné požadavky nesplňují! Ve Francii se to pokusili změnit.

Francouzská síť supermarketů Intermarché se pokusila rozjet akci "Les Fruits & Légumes Moches" (anglicky "Inglorious Fruits&Vegetables") zaměřenou proti plýtvání potravinami a dostat na pult potraviny, které by byly normálně pro svůj vzhled z prodeje vyřazeny. V rámci akce si koupit veselá jablka, vtipné brambory, škaredé pomeranče nebo dvounohé mrkve...

Cena podobného "nepovedeného" ovoce a zeleniny je na pultech o 30% nižší a světe div se - lidé to kupují! Vždyť přece tvar nemusí mít vůbec nic společného s chutí nebo kvalitou. Jako bonus se navíc lidé při nákupu zasmějí nad tím, co vše příroda dokáže vyrobit a na co jsme v dnešní "sterilní" době supermarketů již zapomenuli.

Nezkusí něco podobného i nějaký náš větší obchodník s potravinami? Dejte jim o této francouské akci vědět, a nezapomeňte dodat že samozřejmě i ten Intermarché to nedělal z touhy zachránit svět. Dělal to proto, protože se mu to vyplatilo! Jen za první dva dny akce prodali 1,2 tuny "škaredé" zeleniny a ovoce :-)       (Čtěte na stránkách Příroda)


Záhada stotisícového římského města v poušti ..... Před dvěma tisíciletími vzkvétalo na území dnešní Sýrie záhadné město Palmyra. Ve východní polovině římského impéria nebylo monumentálnějšího sídla. Sto tisíc obyvatel Palmyry žilo uprostřed pouště a historici si po celé generace lámali hlavy, co drželo město při životě. Co dělali jeho obyvatelé? Čím se živili? A jak to, že právě tudy vedla jedna z důležitých obchodních cest? Odpověď na tyto otázky přináší výzkum norských a syrských archeologů.

Průzkum ze satelitu ... Tým vědců pod vedením Jorgena Christiana Meyera z university v Bergenu zvolil k rozřešení záhad spojených s dávným rozkvětem Palmyry poněkud netradiční přístup. Archeologové nekopali přímo ve městě, ale rozhodli se prozkoumat rozsáhlé oblasti na sever od dávného sídla. Pro detailní orientaci využili velmi podrobné satelitní snímky. Na nich pak hledali objekty pocházející z antických dob. Vědci tak získali přehled o tom, jak vypadalo a jak se měnilo zázemí velkého města.

Velkým překvapením bylo odhalení značného počtu dávno zaniklých vesnic z antických dob. Největší zvrat v pátrání po tajemstvích Palmyry však přinesl objev zbytků četných vodních nádrží v každé vsi. Celé generace vědců se mýlily, když považovaly Palmyru za „město uprostřed pouště“. Kolem se rozkládala suchá step zarostlá travou. Díky tomu voda z dešťových srážek nenasákla hluboko do země, ale stékala po povrchu a vytvářela dočasné vodní toky. Místní zemědělci nenechali z této vody odtéct bez užitku ani kapku. Budovali nádrže a hráze a získávali tak vydatné zásoby vody pro období sucha. Voda nesloužila jen lidem, ale byla využívána i k vydatným závlahám. Tím byl zajištěn dostatek potravin pro Palmyru.

Usedlí zemědělci spolupracovali s kočovnými beduíny. Nechávali v období sucha pást stáda kočovníků na sklizených polích a odměnou jim byl trus zvířat, který pole hnojil.       (Čtěte na stránkách VTM)


Stromy ročně zachrání stovky životů ..... Stromy mají příznivý dopad na znečištění ovzduší a to zejména ve městech, kde je koncentrace škodlivých látek nejvyšší. Podle americké organizace zabývající se ochranou lesů, US Forest Service zachrání jen v Americe stromy ročně ve městech až 850 lidských životů a zabrání vzniku 670 tisícům onemocnění dýchacích cest.

Studie je mimořádná v tom, že přímo spojuje účinky odstranění znečištění ovzduší a jeho dopad na lidské zdraví. Ačkoliv větší vliv na čistotu ovzduší mají podle vědců stromy a vegetace na venkově, důležitost městských parků a zalesněných ploch tví především v jejich blízkosti k lidským sídlům.

Studie zkoumala vliv čtyř látek, které jsou pro kvalitu ovzduší a lidské zdraví velmi podstatné. Jedná se o oxid dusičitý, ozon, oxid siřičitý a poletavé částice menší než 2,5 mikrometru. Monitorován byl jejich vliv na plicní, srdeční, cévní a neurologické systémy. V roce 2005 jen v USA zemřelo na zdravotní komplikace související se znečištěním ovzduší 4 700 lidí.       (Zdroj: 21@století)


Konec srážek se zvířaty? Dálnice dostane nové ploty ..... Na jihočeské dálnici D3 začala výstavba zbylých plotů, které ochrání od srážky řidiče i zvířata. Nehod tohoto druhu totiž v letošním roce přibylo. Loni jich bylo třináct. Jen do poloviny tohoto roku devět.

Na dálnici D3 začala v úterý stavba oplocení v místech, kde dosud chybělo. Po tomto kroku už přes rok volají myslivecká sdružení, protože v těchto místech dochází často ke srážkám aut se zvířaty. Na zvýšené nebezpečí upozorňovala i policie.

"V roce 2013 řešila policie na dálnici D3 sedmnáct dopravních nehod způsobených střetem aut se zvířaty. Letos jich evidujeme devět," vypočítal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

"Srážka s lesní zvěří je na dálnici velmi nebezpečná už kvůli tomu, že zde řidiči jezdí rychle a souvisle ve dvou pruzích. Aby k těmto situacím nedocházelo, jsou podél dálnice vysázeny živé ploty - biokoridory a drátěná oplocení. Ta však nejsou zatím na všech místech," podotkl Bajcura. Před lety byl názor na ploty jiný

Právě z toho důvodu nyní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oplocení rozšíří. "Původní projekt dálnice vznikl už před osmi lety. Za tu dobu se názor na oplocení vyvinul. Původně jsme počítali jen s oplocením migračních koridorů zvěře, to jsme ale na základě zkušeností a doporučení mysliveckých sdružení přehodnotili a nyní se dooplotí i ten zbytek," uvádí zástupce ředitele českobudějovické správy ŘSD František Petroušek. Podle jeho odhadu by pracovníci firmy Dřevotvar, která zakázku získala, měli dooplocení stihnout do čtvrtroku. "Teoreticky by to mohlo být hotové už do konce prázdnin," dodal František Petroušek. Plot by tak poté měl být po celé délce současné dálnice D3 mezi jihočeským Veselím nad Lužnicí a středočeským Meznem.

V současnosti se zvířata často dostávají do pastí, protože se dostanou do míst, kde není plot, a pokračují v cestě, čímž vběhnou na dálnici. Srážek se zvířaty je přitom mnohem více, než policie eviduje. Jsou to desítky menších střetů, které nezpůsobí až takovou škodu na vozidlech, případně jen skončí smrtí zvířete. Srážka se zvířetem je na D3 na týdenním pořádku.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Jak funguje internet? Příručku EDRi přeložilo IuRe do češtiny ..... Tento text má těm, kteří se podílejí na vytváření pravidel, poskytnout základní přehled o internetu a s ním souvisejících technologiích. Jeho cílem je poskytnout přehledné základní informace o některých základních technologiích, které tvoří páteř internetu. Doufáme, že bude cennou referencí, pomůže vám vyznat se v žargonu a objasní, jak funguje otevřený internet, na kterém v současné době závisí tolik občanských svobod a takové množství ekonomických aktivit.

Prohlédnout a stáhnout text si můžete zde.        (Čtěte ZDROJ)


Černé díry mohou vybuchnout ..... Podle představ z nekvantové teorie gravitace, tedy Einsteinovy obecné teorie relativity, je proces vzniku a růstu černé díry nevratný. Předměty, které černá díra jednou pohltí, by se již nikdy neměly dostat ven. Kvantová teorie však i zde skrývá překvapení – zdá se, že díky kvantovým jevům, v původní Einsteinově teorii nezahrnutým, může někdy černá díra zaniknout v jednom velkém výbuchu.

Klíčem k pochopení a vysvětlení tohoto jevu je tzv. teorie smyčkové kvantové gravitace. V jejím rámci nejsou ani samotný čas a prostor neomezeně spojité, ale obsahují základní „zrna” konečné velikosti, pod která již nelze v rámci žádného procesu jít a nelze od sebe ani dvě bližší události či dva bližší body dále oddělovat. Tato „zrna” jsou sice tak velmi malá, že je při běžných fyzikálních procesech ani nezaznamenáme (například nejmenší myslitelná či oddělitelná tzv. Planckova délka činí 10-35 metru), avšak z principiálního hlediska má jejich existence závažné důsledky.

Například pro černé díry jedním z těchto důsledků je, že v jistém stadiu růstu se může černá díra jakoby nasytit, její gravitační kolaps se zastaví a její hmotnost, hustota a velikost již dále nerostou. Celý proces se pak někdy může navíc vnitřně „odrazit zpět”, tedy obrátit svůj směr. Vedle původně černé díry se objeví její opak – vznikne přes kvantový tunel připojená tzv. bílá díra, ze které všechno vyletuje ven a nakonec veškerý obsah černé díry přes bílou díru exploduje.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


 

Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz