wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


30.4. 2014    Poslední den v dubnu je svátkem Beltain či Beltine. Začíná večerem a oslavuje příchod jara, tepla a zrození. Lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli. Slaví se tedy jako protipól Samhainu (Halloweenu), přesně po půl roce. Svátek je spjatý s bohem Belenem a také s ohněm. Beltine v překladů znamená zářící oheň či Belenův oheň. Zapalují se velké ohně a oheň symbolicky očistí lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Ohně na návrších mají také ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se mají uhasit a zapálit nové.

V předvečer Beltainu se milenci vydávají do lesů, květen sám je pak svátkem milostných her. Z této doby také pochází tradice líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje.

30. dubna se slaví Den pracoviště. Roku 1996 jej vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Jen pro zajímavost – podle mnoha lékařských výzkumů je nesprávné sezení na židli (neřkuli v nevhodné místnosti) během pracovní doby vysoce zdraví škodlivé. Někdy se může jednat i o trvalé poškození zdraví. Ohroženy nejsou jen záda a páteř. Dlouhodobé špatné sezení způsobuje i bolesti rukou (zápěstí), hlavy, noh, překřížené nohy negativně ovlivňují proudění krve, trpí také oči, mohou se vyskytnout i potíže s dýcháním a podobně.


Noc kostelů a muzeí ..... Každý den kolem nich chodíme. Možná někdy pozvedneme oči, abychom si prohlédli jejich věže, a snad i popřemýšleli, kam ukazují. Jen málokdo je zná zevnitř důvěrně. A přitom jsou zde pro všechny. Chrámy. Místa setkávání. Lidí navzájem a člověka s Bohem. Srdečně vás zveme k návštěvě svitavských chrámů.

Tradiční Noc kostelů začíná v pátek 23. května v 18 hodin. Otevřeny budou kostely

Navštívení Panny Marie na náměstí, sv. Josefa, (červený) a sv. Jiljí na hřbitově, sborový dům Českobratrské církve evangelické s modlitebnou na Poličské ulici a letošní novinkou je pravoslavná kaple sv. Jiří (vedle autocvičiště pod vlakovým nádražím).

Těšit se můžete například na slavnostní fanfáry z věže, komentované prohlídky kostelů se svitavským historikem Radoslavem Fikejzem a Miloslavem Štrychem, koncert při svíčkách a mnohé další. Podrobný program najdete na plakátech a na webu. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před deseti lety ve Vídni. Od roku 2009 se Noc kostelů koná také v České republice.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Granátové jablko .....Toto ovoce obsahuje až 77 % vody. Z minerálních prvků obsahuje vápník, fosfor, železo, hořčík, velké množství sodíku, draslíku. Rovněž obsahuje významné množství cukrů a organické kyseliny (hlavně kyselinu citrónovou). Ze skupiny vitamínů obsahuje vitamíny skupiny B (B1, B2 a B3) a dále vitamín C, v menším množství vitamín A ve formě provitamínu (karotenoidů). Důležité je také to, že obsahuje také 6 esenciálních a 9 neesenciálních aminokyselin, dále taniny, polyfenolické látky, třísloviny a flavonoidy.

Slupka granátového jablka a jeho vnitřní přepážky obsahují velké množství hořkých a trpkých (svíravých) látek, např. kyseliny taninové, které mají obstipační (zastavují průjem) účinek. Jedlé části granátových jablek působí spíš naopak spíše projímavě. Látky obsažené v granátovém jablku dále pomáhají udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi a přispívají tím k udržování zdravého srdce a cév. Rovněž podporují imunitní systém. ...        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


První prototyp samočistícího auta ..... Super-hydrofobní povrch na boty, stan či mapu si pod různými názvy můžeme koupit ve spreji již několik let. Japonská automobilka Nissan předvedla super-hydrofobní karoserii. Příčinou řady spekulací se stal doprovodný komentář s nímž byla novinka veřejnosti představena: „...mytí auta se stalo minulostí a řidiči se tím už nikdy nemusí zabývat“.

Nesmáčivost není lidským výmyslem, předběhla nás příroda. Díky ní se například nepotopí bruslařky a vodoměrky, vodní ploštice prohánějící se po rybnících. Využívají k tomu mikroskopické chloupky pokryté tenkou vrstvičkou vodoodpudivého vosku, které pokrývají jejich dlouhé nohy. Chloupky mají navíc i jakési drážkování, bránící uvězněnému vzduchu uniknout. Tajemství těchto povrchů spočívá ve struktuře povrchu materiálu, který je sám vodoodpudivý (hydrofobní neboli vody se bojící nebo vodu nesnášející). Takové molekuly nebo povrchy neinteragují s vodou, protože nenesou žádný náboj (v molekule převažují nepolární vazby) a tak s vodou tvoří jen málo nebo žádné vodíkové můstky. Pokud povrch vodoodpudivého materiálu opatříme nano výstupky, nebo jemně gravírujeme v nano rozměrech (drážky se vypalují laserem) získáme super-hydrofobní vlastnosti takového povrchu.

Nano drážkování je nákladné , levněji téhož lze dosáhnout pomocí nátěrových hmot. To je i případ úpravy karoserie Nissanu. Má nést značku ULTRATECH International Inc., a využívat má technologii Ultra Ever Dry. U té je nesmáčenlivost vyjádřena hodnotou 160 – 175 stupňů, což jí řadí do kategorii super-nesmáčivosti.

Pro srovnání, teflonová pánev má kontaktní úhel (stupeň hydrofobnosti) 95 stupňů. U odpuzovačů vody na čelních sklech se úhel blíží 110 stupňům. Oba jmenované případy jsou ale jen hydrofobní. U těch, co mají předponu super musí být hodnota nad 150.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Delfíni cítí elektrické pole ..... Vědci objevili u delfínů nový smysl, delfíni cítí elektrické pole. Nejenom žraloci tedy disponují „elektro-smyslem“, také u savců dokázali výzkumníci tuto schopnost. Delfíni z toho jasně profitují při lovu. Možná tento trik s elektřinou ovládají i další savci.

Různé ryby, například žraloci a sumci mohou vnímat elektrický proud ... Také některé druhy obojživelníků jsou toho schopny. U savců byla tato schopnost dosud zdokumentována jen u ptakopyska a ježury. Avšak nyní se podařilo německým a americkým výzkumníkům prokázat elektro-smysl u guyanského delfína pocházejícího z Jižní Ameriky. V testu chování reagoval 28-letý sameček delfína ještě i na elektrické pole o velikosti 4,6 mikrovoltu na centimetr. Vědci o tom informovali v odborném magazínu „Proceedings of the Royal Society B“.

Citlivost pozorovaná u tohoto zvířete zaniká podle údajů vědců ale zřetelně dříve než u žraloků a rejnoků. Ti mohou totiž ještě registrovat napětí několika málo nanovoltů. Tento smysl ale vystačí delfínovi, aby vnímal elektrické pole jiných ryb. Pravděpodobně delfíni používají tuto schopnost, aby vypátrali kořist na mořském dně nebo v kalných vodách.

Jako čidlo identifikovali výzkumníci anatomickou strukturu v čenichu živočicha. Jde o jamky na kníry, v nichž mají mroži a tuleni hmatové a čichové chloupky. Při vyšetřování jednoho guyanského delfína, který zemřel stářím, stanovili vědci, že každá takováto jamka na kníry obsahuje hustou spleť až 3 000 nervových zakončení. Typ těchto jamek a typ nervových vláken se podobají elektrickým senzorům žraloků. Zakryli-li vědci delfínovi vodotěsně během experimentu jamky na kníry, byl blokován také elektro-smysl.        (Čtěte na stránkách Příroda)


CD slaví 35 let. Zbytečně končí na skládkách jako odpad ..... Vzhledem k tomu, že jsou CD a DVD postupně nahrazovány moderními technologiemi, stává se z nich nepotřebný odpad. Podle odborníků se ročně vyhodí několik set tun starých disků, které končí na skládkách nebo ve spalovnách. Kompaktní disky jsou vyrobeny z polykarbonátu obsahující mikrofilm z hliníku, zlata a titanu. "Uložením CD nosiče na skládku hrozí, že obsah mikrofilmu kontaminuje půdu. Při spalování navíc dochází ke ztrátě cenných využitelných materiálů, které se s velkou energetickou náročností získávaly. Proto není vhodné vyhazovat CD do běžného odpadu," uvedl Petr Kubernát, zástupce společnosti REMA Systém, která se v rámci projektu Zelená firma zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a také CD, tonerů i zářivek. Vyřazené CD a DVD je proto nejvhodnější spolu s elektroodpadem odevzdat do speciálních sběrných boxů nacházející se například ve školách, obcích nebo firmách. "Právě ve firmách se nepotřebné CD likvidují nejčastěji. Proto do nich rozmisťujeme kontejnery, kam je možné vysloužilé elektrospotřebiče a další komponenty odevzdat s vědomím, že budou následně materiálově využity," dodal Kubernát.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Aktualizace údajů o mořském ledu ..... Podvod s globálním oteplováním a zelený fašismus ... Rychlá aktualizace mořského ledu pro 117. den roku 2014:

Rozsah globálního mořského ledu je 1 027 000 čtverečních km nad průměrem let 1981-2010. Rozsah antarktického mořského ledu je o 1 461 000 km čtverečních nad průměrem let 1981-2010.

To je 50. denní rekord roku 2014. Pro 117 den roku 2014 je rozsah antarktického mořského ledu o 50% vyšší než v roce 1980! Rozsah arktického mořského ledu je o -434 000 čtverečních kilometrů pod průměrem let 1981-2010.       (Další informace najdete na stránkách New World Order Opposition)


Albrecht z Valdštejna: Upsal se ďáblu? ..... Podle jedněch byl geniálním vojevůdcem, podle druhých zrádcem a patologickou osobností. Tak bývala hodnocena úloha „malého velkého muže“ Albrechta Eusebia Valdštejna, pouhých 150 cm vysokého „Napoleona z Čech“.

Narodil se 14. září 1583 v Heřmanicích u Jaroměře. Od raného mládí na sobě pracoval, byl reprezentativním zrozencem znamení Panny. Český Napoleon byl velmi pověrčivý, známa je celá řada pikantních historek o jeho vztazích k astrologům a horoskopům. Jako svého hlavního poradce ve věcech duchovních a osudových si vybral geniálního astronoma, astrologa a matematika Johanna Keplera. Valdštejn nikdy z krku nesundaval podivný amulet, pravidelně rozmlouval se svou skříňkou s kameny. Pravděpodobně se jednalo o podpůrné nerosty, například takový citrín ke zrozencům Panny padne jako ulitý. Povyšuje rozum do roviny moudrosti, podporuje rozhled, posiluje sebedůvěru, inteligenci. A také zabraňuje, aby detaily bránily chápání důležitých celků. Valdštejn měl inteligenci vědce a srdce diktátora.

Někdy kolem roku 1614 se začal motat kolem kabalistických a ezoterních spolků, paktuje se s rabíny a alchymisty. Za branami Prahy se schází s podivíny od vltavských břehů. Protivníci měli jasno, podle nich se ambiciózní muž upsal ďáblu!

Valdštejnovy pikle časem překročily únosnou mez, byl ochoten zradit i samotného panovníka, jen aby dosáhl většího majetku, slávy a vlivu. Přes Keplerovo varování (vévodův horoskop končil březnem 1634, astrolog nebyl schopen dál učinit věrohodnou předpověď) chystal scénář státního převratu. Již začal vyjednávat s nepřáteli císaře. Nic nestihl, 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn. Zajímavé je, že byste na šlechticově ruce našli i přerušenou čáru života, těžce nemocný muž by se konce roku nedožil. Kepler to dobře věděl. Ve frýdlantském panství se po Albrechtově smrti začaly dít tajemné věci, opět se přetřásalo Valdštejnovo spojenectví s ďáblem. Opravdu mu upsal svou duši?       (Čtěte na stránkách Doplněk)


„Žabotlamy“ oslavily padesátiny ..... „Žabotlamy“ oslavily padesátiny Elektrická jednotka EM 475.1001/002 byla Československými státními drahami převzata dne 28. dubna 1964, a to je datum, podle něhož byl stanoven termín oslav 50. narozenin této řady, dnes známé pod označením 451 a přezdívkou pantograf nebo žabotlama. Centrem slavnostního dění byly Milovice, kam minulou sobotu směřovaly zvláštní vlaky z pražského Masarykova nádraží, slavícími vozidly vedené.        (Čtěte na stránkách Vlaky)


Šokujúca ruská správa: GMO potraviny - „Biozbraň“ (časť prvá) ..... Správa pripravená premiérom Dmitrijom Medvedevom privátne vysvetľujúca jeho dnešné uznesenie odročiť uvedenie certifikovania geneticky modifikovaných semien (GMO) v Ruskej federácii o ďalšie tri roky upozornil, že sú „presvedčivé dôkazy“, že tieto „umelé“ organizmy súvisia s „bio-vojnovými agentmi“ spôsobujúc „katastrofálny efekt“ na ľudské zdravie skôr, než sú schopné byť strávené ako jedlo.

Podľa tejto správy bol Medvedev „nútený“ v septembri 2013 podpísať dekrét, ktorým sa zavádza certifikácia GMO semien, v dôsledku zložitého procesu vzostupu Ruska do Svetovej organizácie obchodu (WTO), ktorý ale dnes vo svojom verejnom vyjadrení prehlásil:

„Tento dekrét bude z mojej iniciatívy opravený a odložíme dátum uvedenia certifikácie o tri roky, pretože nie sme jednoducho pripravení, ale aj keď sa certifikácia o tri roky, alebo inokedy vykoná, neznamená to, že dovolíme použitie geneticky modifikovaného materiálu.“       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


První ptáci létali už před 163 000 000 lety ..... Létající dinosauři brázdili nebe dříve, než vědci původně předpokládali. Nejstarší pterodactylus, který patřil k rodu pterodaktyloidního ptakoještěra se na Zemi objevil už před 163 000 000 lety.

Z pterodactylů se později vyvinuli největší známí létající tvorové, kteří na naší planetě kdy existovali. Fosílie tohoto létajícího dinosaura paleontologové objevili v Číně. Na základě podrobné analýzy kosterních pozůstatků dospěli k přesvědčení, že se jedná o primitivního pterodactyla, který žil v suchozemském prostředí.

Šlo o poměrně malého ptakoještěra s rozpětím křídel zhruba 4,5 metrů. Postupem času se z však pterodactylů vyvinuli létající ptakoještěři velcí v některých případech jako malé bezmotorové letadlo. Vymřeli společně s dinosaury asi před 66 milionem let.

„Objev poskytuje nové informace o vývoji těchto pozoruhodných tvorů. V době, kdy tento druh pterodactyla žil na území dnešní Číny se jednalo o oblast sužovanou častými záplavami. Což mu usnadnilo adaptaci na zdejší podmínky. Jeho úzké končetiny vhodné pro pohyb ve vodě se postupně rozšířily do podoby křídel,“ konstatoval paleontolog a jeden z vedoucích výzkumů Brian Andres.       (Zdroj: 21@století)


 

29.4. 2014     Dnes v 7:15 LČ nastává Novoluní. Slaví se Mezinárodní den tance. Dne 29.4.1727 se narodil francouzský tanečník a choreograf Jean Georges Noverre. Na jeho památku vyhlásil Mezinárodní divadelní ústav (ITI) den jeho narození Mezinárodním dnem tance. Stalo se tak roku 1982.

Dále je také poměrně nový významný den - Světový den imunologie. V roce 2007 jej vyhlásila Mezinárodní unie imunologických společností.


Svátek matek 2014 ..... Datum letošního Dne matek připadá na neděli 11. 5. 2014. Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství.

Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.      (Čtěte na stránkách Víra)


České ženy jsou znechuceny z politické scény. Ve volbách by rády daly přednost ženským kandidátkám ..... České ženy jsou znechuceny z politické scény, o konkrétní politická témata se však aktivně zajímají. Ženské kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu jsou pro ně přitažlivé a daly by jim přednost. To vyplývá ze studie, kterou dnes představilo Fórum 50 %, organizace usilující o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Fórum 50 % zároveň zahájilo kampaň na podporu kandidátek v květnových evropských volbách.

Kvalitativní studie, kterou zpracovaly pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, se věnuje postojům mladých žen k volbám (nejen) do Evropského parlamentu, k politice a Evropské unii. Ačkoli účastnice výzkumu vyjadřovaly znechucení z politické scény, o konkrétní politická témata se aktivně zajímaly. Ze studie dále vyplývá, že ženské kandidátky ve volbách do EP jsou pro mladé ženy přitažlivé a daly by jim přednost, i když i o nich se podle svých slov snaží nejdříve získat informace a nevolit je pouze proto, že jsou to ženy. Celá studie je k dispozici zde: http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/postoje-mladych-zen-k-volbam-nejen-do-evropskeho-parlamentu-k-politice-a-k-evropske-unii.doc

„Mezi témata, která jsou pro mladé ženy zajímavá a mají potenciál přitáhnout je k volbám, patří například kombinace práce a péče o děti, problém různé odměny za stejnou práci či témata související se zdravotnictvím nebo kvalitou potravin. Možná překvapivě neměly ženy v naší sondě příliš zájem o témata korupce a imigrace,“ uvádí jedna z autorek studie, socioložka Marta Vohlídalová.        (Čtěte na stránkách Econnect)


Jak je to s odpadnutými ocásky ještěrek a pulců ..... Jistě si ještě někteří vzpomenete na hodiny přírodopisu, kde jsme se coby malí žáčci dozvídali i takové vzrušující informace, jako například, že žabím pulcům před opuštěním vodního prostředí nejprve narostou končetiny, pak ztratí (upadne jim) ocásek a změní se v malé žáby. Nejnovější učebnice již zřejmě uvádějí přesnější fakta o metamorfóze larev obojživelníků a ztrátou ocásků se zabývají pouze u některých plazů. Přesto bychom se při testování vzdělanosti našeho národa na toto téma určitě dozvěděli různé nesmysly, které se bohužel stále objevují i na internetu. Proto bych chtěl uvést na pravou míru, jak je to ve skutečnosti s odpadnutými ocásky těchto nižších obratlovců.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Šumava chystá nový projekt na záchranu tetřívků ..... Na Šumavě sečetli počet tetřívků během nejkomplexnějšího monitoringu tohoto ptáka na území Ptačí oblasti Šumava, Ptačí oblasti Boletice a přilehlých lokalit v Rakousku a Bavorsku. Tetřívek patří mezi nejohroženější živočichy Šumavy.

Jeho počet od minulého sčítání na území Národního parku Šumava klesl. Správa NP a CHKO Šumava plánuje záchranný program, jehož cílem bude posílení populace tetřívka obecného na Šumavě. Jihoceskenovinky.cz informoval Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.

Zachránit populaci tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě. Takový je cíl projektu, který plánuje Správa NP a CHKO Šumava. Šumava má za sebou nejkomplexnější sčítání v dějinách Správy šumavského parku.

Ve srovnání s minulými léty klesly počty tetřívků obecných na území Národní parku Šumava o 20 vzácných ptáků. Celkově na celém sčítaném území - Ptačí oblast Šumava, Ptačí oblast Boletice a přilehlých oblastí v Rakousku a v Německu bylo v rámci uvedeného monitoringu zjištěno 65 tetřívků, z čehož bylo 35 kohoutků a 30 slepiček.

"Jeho snižující se počty jsou již alarmující. Letos jsme nechtěli při sčítání tetřívků vynechat ani jednoho ptáka a proto jsme ve spolupráci s odborníky například z České ornitologické společnosti zorganizovali velké a plošné sčítání. Chceme pracovat pouze s exaktními daty," uvádí Miroslav Böhm, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava pro ochranu přírody.

Počty tetřívků monitorují vědečtí pracovníci Správy NP a CHKO Šumava každý rok. V takovém rozsahu, takto komplexně a zodpovědně, navíc v jeden den se sčítání dělalo na území Národního parku Šumava vůbec poprvé.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


První ropa z Arktidy na cestě do Rotterdamu ..... Do přístavu Rotterdam dorazí v nejbližších dnech první ropa z Arktidy. Speciální tanker „Michail Uljanov“ veze 70 000 tun ropy z kontroverzní plošiny Prirazlomnaja v Pečorském moři, v ruské části Arktidy.

V prosinci 2013 tam začal ruský energetický gigant Gazprom s komerční těžbou ropy. Jde tak o první firmu, která trvale působí v tamních mrazivých podmínkách.

V oblasti plošiny Prirazlomnaja se nachází zhruba 500 milionů barelů ropy a Gazprom zde v příštích 25 letech plánuje vyvrtat 40 vrtů. Kvůli vyššímu obsahu síry jde ale o ropu nevysoké kvality a Gazprom ji bude muset prodávat za nižší cenu než ropu typu Urals. Kupcem „první aktické ropy“ je podle informací Greenpeace francouzská firma Total.

Tanker „Michail Uljanov“

Přepravu ropy z plošiny Prirazlomnaja nařídil přímo prezident Putin – Rusko vnímá těžbu v Arktidě jako příležitost k posílení svého vlivu nejen v této odlehlé oblasti, ale také na mezinárodních energetických trzích. Putin zároveň schválil zákon, který umožňuje těžařům mít vlastní ozbrojenou stráž, která má zajistit nerušené získávání surovin.

Klára Sutlovičová, vedoucí arktické kampaně Greenpeace ČR, řekla: „Těžba ropy v Arktidě je obrovským rizikem pro tuto oblast a měla by být zakázána. První tanker s ruskou arktickou ropou ale už míří do Evropy a prezident Putin posiluje svůj vliv. Pokud dovolíme, aby tato ropa doputovala do rafinérií, naše už tak nebezpečná závislost na surovinách z Ruska bude ještě horší.“       (Zdroj: Greenpeace)


Bez černý už brzy pokvete ..... Vysazením černého bezu na vaší zahrádce dosáhnete pravděpodobně opuštění této drobnými podzemními bytostmi. Tím nemyslím pidimužíky (velikost do pídě, tedy asi 20 cm) ani trpaslíky (tedy třípíďáky - 60 cm), nýbrž hlodavce a krtky. Zvláště když jim necháte tlít a zapáchat v noře bezovo původně čerstvé listí. Také byste se odstěhovali, kdyby vám doma kvasilo za adekvátní hnilobné odorizace poházené přiměřené množství zapařeného léčivého listí černého bezu (využívat list jinak pro vysoký obsah dusičnanů nedoporučuji). Ostatně si můžete cvičně vyzkoušet zahuštění domácího ovzduší při sušení nepříjemně a těžkohlavově zapáchajícího květu bezu na skříních domácnosti. Pokud si ho budete sušit zavěšený na provázcích, což doporučuji jako nejlepší metodu, tak už budete na rozvod. Ovšem žlutí, protože bez je vynikajícím dodavatelem nápadně žlutého pylu, který při sušení snaživě odpadává na zem a na předměty a reálné bytosti mezi zemí a bezem.

Pylu produkuje opravdu hodně, aby nahradil opylování hmyzem. Hmyz totiž květ bezu nijak nadšeně nevyhledává, nejen protože čerstvý smrdí i jim, ale nemá ani nektar, kterým by se za opylení revanšoval. Vůně se rapidně zlepší, zjemní a zpříjemní až po nasušení.

Pro sušení si sbírejte květenství, jehož třetina je již rozvitá, ale ne více než polovina. To by vám při dozrávání při sušení nejen vypadla na zem většina důležitého pylu, ale květ by se tak zbavil značné části účinných látek a většinou i sebe sama, protože přezrálý květ při sušení opadá a ten ze země doporučuji dopravit tak akorát do kompostu. Po proschnutí květních stopek se kvítka snadno sdrhnou a uschovají v suchu. Měla by mít stále bíložlutou barvu. Občas to je potřeba při skladování překontrolovat. Tmavnoucí až černající květ je znamením pro vyhození. Také se podívejte, jestli tam nemáte hmyzí nájemníky, protože nyní je jim květ jako příjemně vonící výživa najednou dosti atraktivní.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jak uzdravit školní bufety? Zakázat chipsy a kávu ..... Děti tloustnou, častěji se jim kazí zuby a do dospělosti si přinášejí špatné stravovací návyky, kterých se jen těžko zbavují. Školní jídelny a učitelé se mohou snažit sebevíc, jejich „výchovu" ale často kazí rodiče, kteří dětem dávají do školy nevhodné svačiny, případně jim je nepřipravují vůbec.

Na prvním stupni si nosí 
do školy svačinu 90 procent žáků, v deváté třídě už jen polovina. Ti ostatní si ji kupují cestou do školy nebo ve školním bufetu či automatech. Problém je, že přestože se takové potraviny prodávají ve školním prostředí, neodpovídají základům vyvážené stravy. Například plněné pečivo, obložené bagety a tousty si denně koupí až čtvrtina školáků, slané chuťovky 30 procent dětí. Zatímco školní jídelny musí dodržovat přísné normy, které pravidelně kontroluje Česká školní inspekce, na sortiment bufetů a automatů jsou zatím předpisy krátké.

„Jako nejreálnější řešení současné situace bude zřejmě doporučení vhodného obsahu prodejních automatů a bufetů pro ředitele škol. Čas ukáže, zda stačí doporučení k tomu, aby se nabídka v automatech výrazně posunula k podpoře zdravého životního stylu. Celá řada zemí se k situaci staví úplným nebo částečným zákazem prodeje určitého sortimentu ve školách, tedy legislativním opatřením, které je vymahatelné," vysvětluje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Marie Nejedlá.

Například ve Francii nebo Bruselu prodejní automaty ve škole nesmí být vůbec. V Itálii, Velké Británii nebo Litvě se jejich obsah kontroluje nebo reguluje.

Státní zdravotní ústav ve spolupráci se Společností pro výživu vypracoval dokument, který má ředitelům škol pomoct při výběru dodavatele potravin a jeho nabídky. Navrhují například sladké nápoje prodávat po menších porcích, zatímco čistou vodu ve větších baleních, omezit nebo zakázat prodej kofeinových 
a energetických nápojů, bagety nahradit celozrnným pečivem, šunky, tavené sýry a majonézu vyměnit za tvarohové a luštěninové pomazánky, žervé, cottage sýr, vejce, ryby nebo tofu. Stopku by měly dostat také chipsy, slané tyčinky nebo pražené oříšky, naopak by se místo mělo najít pro mléko, mléčné výrobky a čerstvé ovoce a zeleninu.       (Čtěte na stránkách Agris)


Astronomové zachytili neznámý rádiový signál z hlubin kosmu! ..... Záhadný výbuch rádiových vln z dalekého vesmíru detekovala observatoř Arecibo v Portoriku. Podobný rádiový signál zaregistroval předtím pouze teleskop v Austrálii, takže astronomové měli původně pochybnosti, zda vůbec pochází z kosmu. Teď mají ale jasno – signál zachycený v Portoriku pochází jednoznačně z velmi vzdálené části vesmíru.

Každý rádiový záblesk trval jen několik tisícin sekundy a vědci se nyní snaží zjistit jeho zdroj. Objevila se spousta teorií, které se postupně budou prověřovat. „Zdroj těchto vln je z hlediska běžných norem skutečně exotický,“ uvedl astronom z Cornellovy univerzity Jim Cordes.       (Zdroj: ProcProto)


Úkryty trpaslíků ..... V Krtech u Rakovníka bývala známá jeskyňka, do níž bylo nutné lézt po břiše. Později byla sice zničena, ale v okolí se podobných úkrytů nalézá více. Všechny jeskyňky měly být v dávných dobách úkryty trpaslíků. Podle místní pověsti je odtud vyhnal hřmot zvonů z nového kostela sv. Vojtěcha (původně raně barokní, z roku 1682). Trpaslíci se odstěhovali do Krkonoš a mladík, který jim s přípravami na cestu pomáhal, tu později nalezl poklad.

Nedaleko hřbitova v Krtech leží velký kámen, na němž jsou vidět stopy dvou koňských kopyt. O kameni se vypravuje, že na něm vyjednával ďábel s místním chudým sedlákem o duši. Sedlák byl ale chytrý, z pekelné léčky se vykroutil a čerta napálil. Ďábel zpozoroval sedlákovu lest až pozdě, ještě rozzuřený zadupal nohama a sjel do pekla. Od té doby jsou na kameni jeho stopy. Bývaly tu ale i dva viklany, které byly zničené v 19. století dělníky při stavbě zdejší dráhy. Jeden viklan dosud stojí jižně od vsi.

Na louce V háji u Krt se zjevoval za větrných nocí přízrak jezdce na bělouši, ujíždějící v největším trysku. Šlo o ducha krutého vrchního, který lidi týral a ponižoval. Jednou připravil sirotky o otcovo dědictví a prodal je jednomu z přátel. Dostal za to velkou odměnu a krásného bělouše. Matka sirotků ho ale proklela a on brzy zemřel. Neprávem získaný bělouš se stal vrchnímu osudným, neboť na něm musel jeho přízrak objíždět noc co noc všechna místa, kde za svého života páchal zločiny.        (Zdroj: Doplněk)


České samolepky chrání ptáky před smrtí ..... Zelená domácnost a Česká společnost ornitologická vyvinuly speciální samolepky s UV efektem, které ochrání ptáky před smrtí po nárazu do skleněných ploch. Každý rok v Evropě zemře až 10 miliónů ptáků po nárazu do skleněné plochy.

Ptáci nejčastěji narážejí do velkých prosklených ploch, jako jsou například protihlukové stěny obepínající dálnice a rychlostní komunikace ve městech. Často ale umírají i po nárazu do prosklených stěn administrativních budov či zastávek hromadné dopravy.

Nebezpečí pro ptáky představují i skleníky, pařeniště a velké prosklené plochy na rodinných domech. Samolepky, které se vyrábějí v Česku, jsou levné a účinné řešení, jak zachránit ptačí životy. Lidé často žijí v domnění, že viditelná ochrana, která by ptáky varovala před smrtelným nárazem, je drahá a hyzdí dům. Není to pravda.

Nové samolepky s UV efektem jsou pro lidské oko téměř neviditelné. „Vědecké výzkumy v USA potvrdily vysokou účinnost samolepek. Ptáci je totiž, díky schopnosti vidět ultrafialové světlo, vidí jako jasně modré plochy, které je dobře upozorní na nebezpečí,“ říká Petr Dobrý z firmy Zelená domácnost.       (Zdroj: 21@století)


28.4. 2014     Dnešní Mezinárodní den smutku vyhlásila roku 1996 Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO). Tento den je věnován všem lidem na celém světě, kteří byli při práci zraněni či dokonce přišli o život.


Ropákem roku je prezident Zeman, Zelenou perlu získal Babiš ..... Cenu za antiekologický čin roku získal Miloš Zeman ze čtyř důvodů. Na první místo jej dala třetina komise. Ropáka za antiekologický čin uděluje komise spolku Děti Země již 22 let. Ropáka za antiekologický čin uděluje komise spolku Děti Země již 22 let. | Foto: Vojtěch Marek

Brno - Porotci spolku Děti Země v pátek udělili Ropáka prezidentovi Miloši Zemanovi především kvůli tomu, že podpořil výstavbu téměř 400kilometrového plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Stavbu za 300 až 400 miliard korun podpořil navzdory tomu, že ekologické, dopravní, ekonomické i právní hledisko tento projekt silně zpochybňují.

Na tom, že cenu za největší antiekologický čin by si zasloužil právě prezident republiky, se shodli také čtenáři Aktuálně.cz.

"Je to první Ropák roku, který je současně i prezidentem," říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Prezident získal cenu také za podporu kácení stromů napadených kůrovcem v Národním parku Šumava a za kladný postoj k výstavbě dalších jaderných bloků v Temelíně za 300 až 500 miliard a jednoho nového v Dukovanech.

Zde si můžete prohlédnout jednotlivé kandidáty na cenu.

Zelenou perlu vyhrál Andrej Babiš, který opakovaně říkal, že chce stát řídit jako firmu. "My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že se tu k dálnici vyjadřuje i jezevec, ekologický terorista a taky každý starosta chce mít výjezd," zní jeho vítězný výrok.       (Čtěte na stránkách Aktuálně)


Chameleonské krystaly pro aktivní kamufláž ..... Výzkumníci z Michiganské university vyvinuli materiál, generující speciální krystaly, které dokáží vytvořit různé obrazce a barvy podle toho, jaké parametry světla na ně právě působí.

Základem materiálu je vrstva plátků polovodivého kovu, obsahujícího oxid india a cínu. Normálně je tento materiál průhledný a najdeme ho v řadě běžných výrobků, jako jsou displeje, monitory nebo obrazovky. Další vrstvou materiálu je kerosenu podobný roztok obsahující speciální krystalické částice o rozměrech řádově jedné miliontiny metru, které jsou podobné částicím obvykle obsaženým v latexových barvivech.

Pokud daný materiál osvítíme zdrojem světla, v kovové vrstvě se najednou objeví místa s kladnými nebo naopak zápornými elektrickými náboji. To odpovídajícím způsobem odpuzuje nebo naopak přitahuje dané krystaly a ty se pak v roztoku prostorově přeskupí, chemicky zareagují a zvýrazní, což způsobí viditelnou změnu ve formě specifické struktury na povrchu.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Hormony a antibiotika v mase ..... Po internetu se opět šíří „zajímavé“ doporučení. Nevinně začínající text o prospěšnosti nakládat maso, aby bylo dobré a měkké, má sice titulek: „Jak ozdravit maso“, no budiž, ale v textu se objevuje sdělení, že všechno v obchodech nabízené maso obsahuje antibiotika, hormony a koncentrované toxiny a všemožné bakterie – a od toho je potřeba se distancovat!

Připustíme-li, že jde jen o neznalost, dalo by se nad tím mávnout rukou. Ale není tomu tak. Takováto sdělení se objevují se železnou pravidelností a jejich příjemce může nabýt dojmu, že by přece jen mohla vycházet z nějakých doložitelných faktů. Není tomu tak!

Státní veterinární dozor, jak náš, tak i v zemích EU, kde platí stejná veterinární legislativa, pečlivě situaci sleduje. Sleduje a dozoruje možnou kontaminaci potravních řetězců. O výsledcích našich, českých, veterinárních kontrol se každý může přesvědčit na stránkách www.svscr.cz v publikaci Kontaminace potravních řetězců. V loňském roce bylo provedeno více vyšetření než v roce předchozím, a to celkem 73 723 (70 670 v roce 2012), z toho 72 760 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, plus 909 cílených vyšetření a 54 vyšetření vzorků dovážených komodit. Loni bylo nevyhovujících nálezů 0,17 %, (v roce 2012 0,15 %).

Situace je v podstatě na stále stejné úrovni (např. v roce 2009 to bylo 0,14 %). V případě krmiv pro hospodářská zvířata bylo procento nevyhovujících vzorků stejně nízké jako v roce 2012 (0,07 %).        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Amarant (Amaranthus caudatus) je Laskavec ..... Amarant je taková divná jednoletá tráva. Divná je, protože je jí velké množství druhů ve velikosti pod kolena až do tří metrů. Vzhledem k tomu, že nám dává hlavně semeno, tak je vzhledem zároveň obilím. Májové, Aztéci a Inci si amarant velmi oblíbili, protože je nejen nenáročný na nepřemokřené a nepřechlazené pěstitelské podmínky, ale je pro člověka asi nejvýživnější obilovinou vůbec. To je od amarantu laskavé a proto se mu zdvořile říká i laskavec. Vzhledem k tomu, že ho omičurinovávali staří indiáni, když byli ještě víc než mladí, a daleko dřív, než svět poznal světoznámého šlechtitele Mičurina, optimalizovali si amarant k obrazu svému. Amarant byl tím oním pádem (vlastně lodí) přišlý k nám do EU až nějaký čas po objevu Jižní Ameriky.

Některé amarantní druhy byly pěstovány jako krmivo pro dobytek, další jako zelenina, jiné pro dekorace a hlavní na semeno. Krmné a zeleninové druhy téměř nekvetou, ale pořád rostou. Ostatní zase kvetou skoro pořád. Pro indiány bylo jídlo z amarantu prestižní a podávalo se přednostně přednostům a bojovníkům, kterým dávali přednostové v boji přednost. Poznamenávám, že bojovník byl v dějepisu dítkám odborně zdůvodněn jako "bojový zdatník" a ne podle skutečnosti "bojící se nevolník"; ostatně těch jsou plné hřbitovy a hlouběji pod nimi bezejmenní hrdiníci, odvážníci, odpovědníci, pravdoláskovníci a jiní naivní statečníci (proto takové nenajdeme nikde ve vládách, kde by bylo nepochybně jejich místo a na uvolněné posty by se nenahrnuli jejich draví a bezohlední opaci, zvolení demokraticky ohleduplníky, krok držejícími držhubníky i věčnými nespokojisty a diskuzníky). V této souvislosti musím dovysvětlit, že "válečníci" jsou správně "bojovníci" po svém neúspěchu se tleje válející různě na válčišti. Proto Španělé dobyvší jižní Ameriku se vynasnažili upadnout amarant do zapomnění. Přesto se poměrně rychle do EU dostal, protože botanici jsou a vždycky byli turisticky akční lid a nepřivézt si něco z nového kontinentu by nejen v té době bylo nemyslitelné až potupné.        (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Řekové přichází o zdravotní pojištění kvůli úsporným opatřením ..... Podle řeckého ministra zdravotnictví kvůli nim část veřejnosti ztratila své zdravotní pojištění. Adonis Georgiadis, řecký ministr zdravotnictví, ve středu uvedl, že zhruba 1,9 milionu až 2,4 milionů Řeků, což se rovná zhruba pětině populace země, ztratilo veřejné zdravotní pojištění v důsledku úsporných opatření.

Charity nicméně tento počet odhadují na zhruba 3 milion, což činí téměř jednu třetinu spíše než jednu pětinu řecké populace.

Řecký ministr zdravotnictví řekl, že nepojištění budou mít přístup k bezplatné primární péči na speciálních klinikách, ale specializovaná péče spoléhá na darech od soukromých charitativních organizací a farmaceutických firem.

Začátkem tohoto týdne jedna studie ukázala, že více než 550 řeckých mužů spáchalo sebevraždu „z důvodu fiskálních úspor.

Podle studie výzkumníků z University of Portsmouth ve Velké Británii každé zvýšení vládních výdajových škrtů v Řecku o 1 procento vedlo k nárůstu 0,43 procenta sebevražd mužů mezi roky 2009 a 2010.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Sezona obrazců v obilí 2014 už začala ..... Tak jako každý rok na jaře, tak i letos se už po světě objevily první obrazce v obilí. Záhada, která obchází obilné lány každý rok. A vypadá to, že ani letošek nebude výjimkou.

Na začátku tohoto článku bych se však opět pohlédl po té loňské sezóně, protože i na podzim se objevilo několik zajímavých obrazců v obilí, které se do té loňské rubriky „Kruhy v obilí - rok 2013“ už nevešly. To proto, že jak za chvíli uvidíte, letos snad ani nebyla žádná větší zimní pauza. Ale místo toho to vypadalo, jakoby loňská sezona záhadných agrosymbolů jen plynule přešla v tu letošní.        (Čtěte v blogu Libora Čermáka)


Kolik měsíců měla Venuše? ..... Kolem planet ve Sluneční soustavě obíhají v některých případech až desítky známých měsíců. Většina z nich je bez jakékoliv atmosféry (jako například náš Měsíc), některé mají dokonce vlastní hustou atmosféru (Saturnův měsíc Titan). Nejvíce měsíců obíhá kolem dvou největších planet – Jupitera a Saturnu – zatímco kolem Marsu krouží dva malé satelity připomínající asteroidy. Ale jak je to s Venuší, která je stejně velká jako Země?

Jak víme, kolem Venuše neobíhá v současné době žádný známý měsíc. Společně s Merkurem představují jediné dvě planety, které nevlastní žádné přirozené satelity. Odpověď na tuto jednoduchou otázku hledají astronomové, zkoumající Sluneční soustavu, již několik desetiletí.

Astronomové mají tři možná vysvětlení, jak planety mohly získat měsíc či měsíce. Jednou z možností je jejich „zachycení“ při přiblížení k planetě, což je podle astronomů případ planety Mars, která zachytila své měsíce Phobos a Deimos. Druhou možností je srážka planety s jiným objektem, kdy se ze vzniklých fragmentů zformoval dohromady budoucí měsíc – to je nejpravděpodobnější teorie vysvětlující vznik Měsíce doprovázejícího Zemi. Třetí možností je vznik měsíců v důsledku probíhající akrece hmoty ve Sluneční soustavě, přičemž měsíce vznikly podobným způsobem jako jejich planety.

S ohledem na množství materiálu kroužícího v mladé Sluneční soustavě je pro některé astronomy zcela překvapivé, že kolem Venuše dnes neobíhá žádný měsíc. Snad jej měla alespoň v dávné minulosti. V roce 2006 Alex Alemi a David Stevenson z California Institute of Technology prezentovali na schůzi Americké astronomické společnosti teorii, že Venuše mohla být dvakrát zasažena velkým kamenným tělesem.       (Čtěte na stránkách AstroWM)


New York Times přiznává, že podstrkoval vyfabrikované důkazy o Iráku, Sýrii i Ukrajině ..... Média mainstreamu jsou nucena couvat ze své propagandy čím dále rychleji a rychleji. New York Times podstrkoval vyfabrikované důkazy při kampani za Iráckou válku. O rok později se tento list omluvil za své nepřesné a jednostranné reportáže. US a New York Times předstíraly, že je to syrská vláda, kdo odpovídá za útok chemickými zbraněmi … ale tohle tvrzení bylo vyvráceno a dokonce i New York Times jej byl o několik měsíců později nucen stáhnout. (Alternativní média včetně nositele Pulitzerovy ceny Seymoura Hershe rovněž předvedla, že to byli syrští rebelové, kdo to s pomocí turecké vlády udělal.)

Potom US a New York Times předstíraly, že mají důkaz, že těmi záhadnými „maskovanými muži“, co zabírají vládní budovy na Ukrajině, jsou ruští vojáci. Ale od pár dnů později byli reportážemi alternativních médií - zvláště od Roberta Parryho, nositele Ceny George Polka za národní reportáže – nuceni tato tvrzení stáhnout a přiznat, že jejich „důkaz“ byl skoro stejně chatrný jako důkaz o Saddámových „zbraních hromadného ničení.“

Vypadá to, jako by alternativní média nutila New York Times stahovat nedopečená pro-válečná propagandistická tvrzení čím dál rychleji a rychleji.       (Zdroj: New World Order Opposition)


Nahradí prášky proti bolestem ..... Nejnovější výzkumy potvrzují, že při bolestech hlavy může pomoci máta peprná. V podobě čaje vám nahradí prášky proti bolestem, navíc osvěží a zbaví napětí. Tato bylinka se používá jako prostředek, který stimuluje proudění krve do hlavy, posiluje paměť a soustředění, osvěžuje, působí při nevolnosti, pálení žáhy. Pití mátového čaje působí i jako uklidňující prostředek při silných psychických výkyvech, bolestech hlavy a při nespavosti.

Na bolesti hlavy z nervového napětí, při vyčerpanosti také pomáhá čaj z dobromysli. Čaj připravíte ze dvou lžiček sušené dobromysli a 250 ml vody. Dobromysl přelijte vroucí vodou, nechte 10 až 15 minut louhovat a poté sceďte. Pijte dva šálky čaje denně. Ale pozor, tato bylinka není vhodná při těhotenství, proto ji v tomto stavu nepoužívejte.

Dříve byl považován za bylinu slunce a za mocnou rostlinu obdařenou regenerační silou, stejně jako schopností hojit a chránit. Čaj z květů heřmánku má relaxační a uklidňující účinky a tiší bolest. Pomůže i při migréně a bolestech hlavy z vyčerpání. Heřmánkový čaj připravíte z jedné lžičky sušených květů a 150 ml vody. Sušené květy zalijte vroucí vodou, nechte 10 minut louhovat a sceďte. Pijte 3 až 4 šálky čaje denně.

Všem, kteří trpí bolestmi hlavy, může pomoci aromatický čaj z meduňky slazený medem, který má uklidňující a tišící účinek, harmonizuje výkyvy nálady, pomáhá uvolnit napětí a používá se i při nespavosti. Přináší také úlevu při stresu a depresi. Je zajímavé, že výrazněji účinkuje u žen než u mužů.       (Zdroj: Doplněk)


Klíšťata na zahradě nechci! ..... Mnozí návštěvníci lesa si již zvykli chránit se před klíšťaty speciálním sprejem, zejména v pozdním létě, když vyrazí na houby. Ale po letošní mírné zimě existuje riziko i v intravilánu obcí, na zahradách. Mohou se o tom přesvědčit chovatelé psů či koček. Obrana je možná i zde.

Je možné domácí miláčky opatřit obojkem proti parazitům, nebo je ošetřit speciálními pipetami s prostředkem, který je ochrání před napadením klíšťaty ale i blechami. Aplikuje se mezi lopatky, kam se vetře a zvířata ochrání podle výrobce na minimálně 6 týdnů. Ale existuje i prostředek, který se aplikuje na zahradu.

Není špatné ošetřit i cizí kočky, které na zahradu zabrousí. To, že se v kožichu zvířat klíšťata objevují letos více než v předchozích letech, znamená i riziko pro člověka, nikoli, že by paraziti „přesedali“, ale že se vyskytují v prostředí. Pravda, ošetření něco to stojí, ale uvážíme-li, že klíšťata mohou přenášet například encefalitidu, nebo lymeskou boreliózu, jistě to stojí za to.

Pro člověka je možné doporučit očkování proti encefalitidě, ale u boreliózy to zatím možné není. U zvířat je sice možná vakcinace proti borelióze, nicméně je dobré se bránit proti parazitům vůbec.

Pokud jde o nebezpečí encefalitidy, je třeba si při případném odstraňování „zakouslého“ klíštěte uvědomit, že virus encefalitidy je ve slinách klíštěte, tudíž je vhodné po odstranění ranku povrchově desinfikovat. A bakterie borelie je zase u klíštěte ve střevech, proto je při vytahování nedusit olejem nebo máslem, aby obsah trávicího ústrojí do rány nezvrátilo. Klíště tedy vyviklat a nejlépe je použít speciální pinzety.

Pokud se na místě „zakousnutí“ klíštěte objeví jakékoli zarudnutí, otok, nebo se projeví zvýšená bolestivost, je třeba vyhledat pomoc lékaře. A to platí jak pro lidi, tak pro zvířata.       (Zdroj: Agris)


25.4. 2014     Dnes je podle Lunárního kalendáře Mezinárodní den vodicích psů - tak srdečné haf, haf, haf vaší záslužné práci, milí chlupáčové!

Pětadvacátého dubna se také slaví jeden z dosud nejmladších svátků - Světový den boje proti malárii.


Vyjíždí tradiční parní vlak na „Pálavský okruh“ ..... V sobotu 26. dubna vyjede tradiční parní vlak na jízdu „Pálavský okruh“ z Brna do Mikulova, Valtic a Lednice. Parní jízda slavnostně otevře turistickou a cykloturistickou sezonu na jižní Moravě. Souprava bude tažena parní lokomotivou 475.101 „Šlechtična“ vyrobenou v roce 1947 v Plzni.

Za lokomotivou bude zařazen služební vůz pro přepravu kol zdarma, zelené vozy s dřevěnými sedačkami ze 40. a 50. let, tzv. „Rybáky“, a bufetový vůz s občerstvením a upomínkovými předměty. Na konci vlaku, z Bořího lesa pak v čele vlaku, pojede historická dieselelektrická lokomotiva T 478.1001 „Bardotka“. Ta také doveze odpolední vlak z Lednice do Břeclavi, kde se spojí s druhou částí soupravy přivezenou „Šlechtičnou“ z Mikulova.

Parní vlak vyjede z brněnského hlavního nádraží v 8:30 a do Lednice přijede v 11:35. Návrat do Brna je stejně jako v loňském roce ze dvou směrů. První vlak vyjede z Lednice v 16:25 v čele s dieslovou lokomotivou „Bardotka“ a druhý z Mikulova s parní „Šlechtičnou“ v 16:30. V Břeclavi se na cestu do moravské metropole spojí do jedné soupravy, odjezd je v 17:10. Zpět do Brna dorazí spojená souprava deset minut po šesté hodině. Na cestující čeká v jednotlivých městech bohatý program.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Speciální lampa chrání včelstva před varroázou ..... Tuzemští včelaři získali díky olomouckým vědcům nového pomocníka v boji proti roztoči kleštíku včelímu, který patří k nejnebezpečnějším škůdcům včel. Varroa lampa, která vznikla na jednom z partnerských pracovišť Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) jako pomůcka pro léčbu varroázy, umožní aplikovat léčivo mnohem šetrněji a rychleji než dosavadní metody, navíc bez zásahu do nitra úlu. První výrobek z produkce vědeckého centra je již v prodeji.

„Varroa lampu jsem začal vymýšlet vlastně proto, že jsem si chtěl usnadnit práci. Dosavadní metodika na boj s roztočem je poměrně náročná. Je nutné z úlu vytáhnout jeden z plástů a vložit mezi ostatní plásty zapálený pásek s účinnou látkou,“ popsal dřívější postup jeden z autorů Varroa lampy Karel Dušek.

Vedoucí olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, které je součástí CRH, proto začal před zhruba třemi lety přemýšlet o jednodušším postupu. Výsledkem je kovová Varroa lampa, která se jednoduše vloží do otvoru na strůpkovém víku. Do lampy se dá zapálený pásek s účinnou látkou a pomocí cirkulace vzduchu se léčivo rozptyluje do prostoru úlu.

„Vše je velmi jednoduché a rychlé. Vlastní ošetření jednoho včelstva trvá dvě minuty. Nemusí se vůbec zasahovat do včelího díla, čímž nevzniká riziko jeho poškozování, případně usmrcení matky. Lampa je navíc v podstatě nezničitelná, může ji využít několik generací včelařů,“ vysvětlil Dušek. Vývoj lampy, která je uznána jako veterinárně-technická pomůcka pro léčbu varroázy, trval zhruba tři měsíce. Mnohem delší dobu si vyžádala potřebná administrativa.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Finský vynálezce patentoval novou sekyrku ..... Sice to není to věda, i když, vylepšit něco, co tu je v osvědčeném tvaru zhruba 300 000 let, to už je věda. Sekera je jedním z nejstarších lidských nástrojů. V archeologických vykopávkách byly nalezeny sekery z kamene, později byly vyráběny z bronzu a nakonec ze železa a ocele. To, co se někdy považuje za nejpůvodnější sekery, jsou pravěké pěstní klíny z doby paleolitu. První doložené topůrko je z doby před 8000 lety. Někdy jim říkáme sekeromlaty. I ve starověkém Římě se sekyrka těšila úctě, byla odznakem moci pro státní funkcionáře. Rádi je nosili konzulové. Vlastně jim je nosili otroci. Mívali jich někdy celé svazky, často i dost velkých a tak na pochůzky brali s sebou sluhy aby všichni na první pohled viděli, jak váženou osobou jsou.

Sekyrky byly tehdy poznávacím znamením, kterému se říkalo fasces. Tak ostatně vzniklo i slovo fascikl s kterým vídáme chodit dnešní potentáty. Stejný základ má i "být fascinován", ale i neslavně proslulý fašismus. Dávní kováři vyráběli celou řadu typů seker. Z těch nejznámějších se do dnešních dob zachovaly dřevorubecké podtínací sekery, ty kanadské mají břit dvojitý, zato tesařské širočiny, křesačky, teslice upadly v zapomnění. Stejně jako halapartny. Snad ještě sekyry hasičské si zachovaly svůj glanc a místně i valašky a čakany.

Zatímco klasické sekyrky jsou klínovité s topůrkem uprostřed. Nová finská je připojena k rukojeti ze strany. Po úderu dřevo rozštípne a oddělí jako páka otáčející se okolo podélné osy. Nejlepší je prý sekat s ní na špalku vysokém půl metru. Když si připravíte zásobu špalků pěkně do řady, máte prý šanci zvládnout i sto úderů za minutu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Letošní anticenu Ropák může dostat povolení ke kácení pralesa i spalovna u Plzně ..... Za souhlas s kácením pralesa na Svitavsku, stavbu spalovny na Plzeňsku či kladné stanovisko k rozšíření letiště Vodochody mohou letos dostat politici a úředníci ekologickou anticenu Ropák. Největšími adepty na vítězství jsou ale podle pořadatelů ankety prezident Miloš Zeman za podporu kanálu Dunaj-Odra-Labe a exministr Tomáš Podivínský za souhlas s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín.

Mezi 12 finalisty jsou kromě nejvyšších představitelů republiky lidé ze Středočeského, Pardubického a Plzeňského kraje. Střední Čechy zastupují místostarosta Neratovic Tomáš Hrodek a Jana Piekníková z ministerstva životního prostředí. Hrodek si nominaci vysloužil nesouhlasem s ukončením výroby chloru v neratovické Spolaně za použití toxické rtuti. "Bylo pro nás překvapením, že zástupce města nehájí zdraví občanů, ale byznys firmy," uvedl Patrik.

Piekniková se zase do ankety Ropák dostala kvůli vydání souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů rozšíření letiště Vodochody v okrese Praha-východ na životní prostředí. Území kolem letiště je podle Dětí Země již nyní značně zatížené různými stavbami, takže rozšíření letiště by mohlo situaci zhoršit. Okolní obce se obávají zejména hluku. Ministerstvo sice ve svém stanovisku uvedlo 124 podmínek pro investora, třeba dostavbu přivaděče na dálnici či omezení pro noční lety, ale podle obcí a kraje jsou tato opatření právně nevymahatelná.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Prázdnotou zejí tisíce bytů, Metrostav chce stavět další – lidem a parku navzdory ..... „Místo parku Klamovka 150 nadbytečných bytů od Metrostavu,“ pokládá řečnickou otázku právnička Arniky Vendula Zahumenská před dalším kolem projednávání změn územního plánu Prahy. I přesto, že na posledním zasedání musel primátor Tomáš Hudeček tento bod stáhnout a slíbit, že se změnou bude podrobně zabývat, je na stole opět. A z návrhu usnesení pro zítřejší zastupitelstvo lze dokonce vyčíst, že má být změna schválena.

Zastupitelstvo zasedá 24. 4. 2014 v 9. 00 ve Velké zasedací síni Nové radnice.

„Na zastupitelstvo zhruba před měsícem dorazili obyvatelé Košíř, včetně zástupce veřejnosti Ilji Mráčka. Ti zastupitelům vysvětlili, proč je výstavba v Klamovce nevhodná a na jejich stranu se postavili nejprve zastupitelé KSČM a poté i ODS. Argumenty místních jsou logické a přesvědčivé. Metrostav by si měl nechat zajít chuť, zastavět tak krásnou část Prahy je naprosto nepřijatelné,“ dodává Zahumenská.

Schválením této změny územního plánu hrozí, že Metrostavu bude moct postavit v parku Klamovka obrovskou bytovku se 150 byty. Podle primátora Hudečka jde pouze o změnu technického charakteru, což ale Arnika odmítá. Stejně situaci vidí i soud, který dal za pravdu zástupci veřejnosti Iljovi Mráčkovi, a který zastupitelům přikázal, aby o jeho námitce rozhodli pořádně a ne jen formálními řečmi.

Zastupitelé hlavního se podle Arniky drží svých osvědčených zvyků, kdy problematické otázky zařazují na jednání zásadně před Vánocemi, během letních prázdnin anebo těsně po Velikonocích. V tuto dobu lze prý očekávat menší zájem občanů i menší publicitu.

„Změna je pozůstatkem Bémovy éry, kdy se bez uzardění vycházelo developerům vstříc, ať přišli s jakýmkoli požadavkem. Pokud chce primátor konečně ukázat, že mění staré pořádky, může začít u Klamovky,“ uzavírá Zahumenská.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Zářný nápad, nebo temná vize? Kosmetická firma chce „rozzářit“ Měsíc ..... Některé „zelené“ projekty zavánějí šarlatánstvím. K těm nejpodivnějším patří nápad jedné kosmetické firmy, která chce rozzářit plochu Měsíce. Na Zemi by mělo dopadat víc měsíčního světla, takže noci budou jasnější. Díky tomu bude možné omezit pouliční osvětlení, což by v konečném důsledku vedlo k nižší spotřebě energie a tedy i nižším emisím uhlíku, které se podílejí na globální změně klimatu.

„Chceme zvýšit veřejné povědomí o projektu i o globální energetické krizi,“ uvádí šéf firemní think-tankové společnosti Foreo Paul Peros. Společnost už na svůj projekt získala 52 miliónů dolarů od neznámého investora a plánuje, že v roce 2020 pošle na Měsíc lunární rover. K dosažení požadovaného „odrazového“ efektu bude podle Perose třeba transformovat měsíční půdu o rozloze Švýcarska. Zatím není jisté, zda společnost svůj plán myslí opravdu vážně. Je také docela dobře možné, že jde jen o chytrý marketingový tah.       (Zdroj: ProcProto)


Přetahování s Policejním prezidiem o pokyn upravující nakládání s DNA ..... Policejní prezidium nám soustavně odmítá poskytnout kompletní nový pokyn policejního prezidenta upravující nakládání s DNA č. 250/2013. Už v prosinci jsme se na Policejní prezidium obrátili s žádostí o informace o využívání provozních a lokalizačních údajů a vedle toho i o informace týkající se využívání analýz DNA. Policejní prezidium nám nejprve pokyn odmítlo poskytnout s tím, že jde o interní akt. Poučeni z podobné snahy Tomáše Peciny v předcházejících letech, který z Policie doloval starý pokyn, jsme se odvolali k Ministerstvu vnitra, to dalo našemu odvolání za pravdu a Policejní prezidium nám zaslalo policejní pokyn z poloviny začerněný (pdf) s tím, že jsou v něm informace, které by prý v případě zveřejnění vedly k tomu, že by zločinci upravili své chování na místě činu, což by ztížilo vyšetřování. Těžko říct, jak si to policie konkrétně představuje. Že by se zločinci oblékali před zločinem do ochranných oděvů, aby neutrousili byť zrnko své DNA? A pokud ano, že by riziko svého vypátrání pomocí DNA analýzy vyčetli až z pokynu policejního prezidenta?

V každém případě další rozhodnutí Policejního prezidenta považujeme za nepřezkoumatelné a tak jsme se opět odvolali k Ministerstvu vnitra. Je otázkou, jak dlouho bude tento ping-pong ještě trvat, v každém případě toto urputné utajování obsahu policejního pokynu je jen dalším důkazem boje proti zprůhlednění nakládání s DNA při vyšetřování trestných činů a tvorbě kriminalistické databáze DNA. To samozřejmě vyvolává otázky, proč musí být způsob, jakým je nakládáno s DNA ze strany policie takto utajován? A jaká je vlastně hodnota důkazů analýzami DNA, které policie předkládá soudům v trestních řízeních, a které nelze nijak nezávisle přezkoumat?

O dalším vývoji našeho boje o zveřejnění pokynu vás budeme informovat.       (Zdroj: Big Brother Awards)


Minipivovarů loni v Česku přibylo o čtvrtinu. Už jich je 220 ..... Loni v Česku přibylo 49 nových minipivovarů. Jejich celkový počet tak stoupl o čtvrtinu na současných 220. Boom započatý zhruba před pěti lety tak stále nekončí, právě naopak se chystá vznik dalších. „Výrazný nárůst minipivovarů v posledních letech vnímáme pozitivně, protože přinášejí konzumentům širší nabídku a možnost vyzkoušet si nová a netradiční piva.

Jsou spíše takovým kořením českého pivovarnictví,“ uvedl předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal. Začátkem devadesátých let působil v Česku jediný minipivovar, a to zejména turisty vyhledávaný pražský pivovar U Fleků.

V posledních letech jich přibývají po desítkách ročně. Lidem nabízejí zejména speciály, kterým se velké průmyslové pivovary až tak nevěnují. Nejvíce minipivovarů se podle údajů Českého svazu minipivovarů nachází v Praze, kde jich je 25, a v Moravskoslezském kraji, zejména na Ostravsku. Tam si lidé mohou vybrat hned mezi 35 výrobci.

Daří se téměř v celém Česku       (Čtěte na stránkách Agris)


Senátorský zákon o Šumavě získal podporu horní komory ..... Senát podpořil v prvním kole projednávání návrh části svých členů, kteří chtějí Národní park Šumava vymezit zákonem. Navrhují mimo jiné rozšířit první zónu v NP Šumava na 26,5 procenta území parku, která nebude zcela bezzásahová. Senát normu podpořil přes kritiku vědců, ekologů i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Ti namítají, že zákon by nechránil šumavskou přírodu, kvůli níž byl národní park vyhlášen, a jde proti zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Návrh vychází z předlohy, jejíž projednávání nestihla před svým rozpuštěním dokončit bývalá Sněmovna. Poukázal na to za předkladatele i senátor ODS Pavel Eybert s tím, že s návrhem souhlasila i rada parku a také šumavské obce, které byly s předlohou seznámeny. Senátní návrh však podle kritiků klade stejný důraz na rozvoj obcí jako na ochranu přírody, a tím se rozchází s principy národního parku.

Senátorka a profesorka Eva Syková (za ČSSD) poukázala na negativní stanovisko desítek vědců a zástupců ekologických organizací k senátorské předloze. Podle nich je prý návrh v rozporu s evropským právem a "zcela ignoruje veškeré vědecké poznatky o ochraně přírody v Národním parku Šumava". "Chcete věřit výše uvedenému kvantu vědců, nebo hrstce starostů či politiků, kteří jsou v ochraně přírody naprostými diletanty?" dotázala se senátorka. Její návrh na zamítnutí předlohy podpořilo jen pět senátorů.

Proti jejímu hodnocení se zastánci předlohy ohradili. "Právě vědci a někteří politici přivedli Šumavu do stavu, ve kterém je," oponoval Eybert, Poukázal na škody, které kvůli jejich přístupu na Šumavě napáchal kůrovec. "Šumava přestala být zelenou střechou Evropy," prohlásil senátor.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Okna jako solární panely ..... Solární elektrárny se u nás staly symbolem tunelování a neefektivní podpory alternativních energií. Nová technologie z Laboratoře v Los Alamos nabízí zcela nové možnosti zachycování sluneční energie pomocí okenních tabulek.

Představte si, že by každé okno bylo slunečním kolektorem. Především sklem pokryté mrakodrapy by se mohly změnit na malé elektrárny a sluneční farmy by mohly přestat hyzdit krajinu. Navíc by klesla poptávka po dálkově dodávané elektřině. Je to lákavá představa, ačkoli ani ta se neobejde bez nákladů.

Technologie je vyvinuta na základě tzv. kvantových teček vkládaných do průhledného polymeru. Kvantové tečky jsou vlastně nanokrystaly z polovodičových materiálů, které jsou se používají již dnes vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům a mechanickým vlastnostem při produkci solárních panelů.

„Klíčovým úspěchem je vytvoření velkoplošných luminiscenčních solárních koncentrátorů ( LSC ) , které využívají novou generaci speciálně upravených kvantových teček,“ uvedl Victor Klimov, vedoucí výzkumný pracovník Centra pokročilé solární fotofyziky v Los Alamos.

Kvantové tečky v průhledném panelu zachytávají sluneční záření a přes plastovou matrici jej odvádějí na sluneční články na okraji (v rámu) takového okna. „LSC slouží jako anténa sbírající světlo, které shromažďuje z velké plochy na mnohem menší solární články a zvyšuje tak jejich výkon zařízení,“ uvedl Klimov v článku pro časopis Nature Photonics.

Sergio Brovelli z Milánské univerzity, který se na projektu podílel předpokládá, že LSC budou velice atraktivní, protože kromě vyšší efektivity nabízejí i nové možnosti využití pro to, jak přeměnit fasády domů na zdroj energie.        (Čtěte National Geographic)


24.4. 2014     Dnes je Mezinárodní den skautů a skautek. To proto, že patronem skautů a skautek je Svatý Jiří, jehož svátek připadá buď na 23. či na 24. dubna.

Dále je dnes Světový den laboratorních zvířat; nebo také Den boje proti vivisekci. Vyhlásila jej anglická National antivivisection society (NAV). Slovo vivisekce označuje pokusy na živém organismu, nejčastěji na zvířatech, ale také na lidech. Podle slovníku cizích slov je vivisekce pokusný operační zákrok na zvířeti bez znecitlivění. Na milionech zvířat jsou páchány pokusy zcela zbytečně. A nejen kvůli testování nového zázračného léku, ale také kvůli kosmetice, vzdělání, kvůli testům zbraní! a dalším důvodům.


Hnutí DUHA píše senátorům: „Zamítněte kmotrovský návrh zákona o NP Šumava!“ ..... Návrh senátora Jirsy (ODS) z Hluboké zcela otevírá národní park developerům, dřevorubcům a lovcům. Hnutí DUHA odeslalo senátorům kritické připomínky k návrhu jejich předlohy zákona o NP Šumava a žádá je v dopise, aby zákon ve čtvrtek v prvním čtení zamítli. Ekologická organizace jim také zaslala rozbor sporných paragrafů zákona, v němž dokazuje, že jeho přijetí by ve skutečnosti vedlo k likvidaci národního parku (připomínky i dopis v příloze).

Hnutí DUHA již po zveřejnění návrhu počátkem dubna uvedlo, že unikátní šumavská příroda by byla podle návrhu senátora Tomáše Jirsy (ODS) v řadě aspektů méně chráněná než příroda mimo národní park.

Návrh otevírá téměř dvě třetiny národního parku výstavbě. Navíc rozvoj obcí má mít v NP podle senátorů stejnou prioritu jako ochrana přírody.        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


MŽP prověřuje investici NP Šumava do nové restaurace Březník ..... Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prošetřuje, zda Správa Národního parku Šumava investovala účelně do oprav nové restaurace Březník na Klatovsku. Podle dokumentů, které má ČTK k dispozici, park uhradil kromě oprav objektu za několik milionů například drahé stylové oblečení pro personál a následně restauraci pronajal na osm let obci Modrava. Kritici říkají, že peníze se měly věnovat na ochranu přírody. Správa parku investici i celý kontrakt obhajuje.

Ačkoli park na rozdíl od nájemce, obce Modrava, zaplatil poměrně velkou částku na opravu restaurace, pronajal ji na téměř osm let a smlouvu nemůže jednoduše vypovědět. Do přestavby a oprav dal podle mluvčího správy parku Pavla Pechouška 2,96 milionu korun, i s dalšími investicemi 5,4 milionu. Březnická hájenka uprostřed divočiny, kam se mohou dostat jen pěší turisté, cyklisté či běžkaři, stojí na Šumavě od roku 1787. Je vzdálená osm kilometrů od Modravy a tři kilometry od bavorské hranice.

Podle zákona sice mohou rezortní organizace MŽP dát státní peníze na činnosti, které souvisí s jejich zaměřením, a může jít i o hostinskou a restaurační činnost. "Nicméně ministerstvo se rozhodlo prověřit účelnost a návratnost vynaložených prostředků do projektu opravy a provozování restaurace Březník," řekla ČTK mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Investici v těchto dnech prověřují jeho auditoři.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Do háje, copak už se u nás nedá nic udělat hezkého, aby se do toho buď hned někdo nenavážel nebo se nezjistilo, že to je zas nějaká past na peníze? Člověk byl rád, že vzniklo něco dobrého a lidem ku prospěchu a už zase se do toho reje ... ach jo ...


Šimpanzi jsou při stavbě hnízd vybíraví ..... Jaké je nejlepší dřevo na postel? Výzkum šimpanzů v ugandské rezervaci Toro-Semliki Wildlife Reserve, který provedli David Samson z University of Nevada a Kevin Hunt z Indiana University, ukázal, že naší nejbližší příbuzní jsou, co se týče materiálu na svá hnízda pěkně vybíraví. „Šimpanzi jsou stejně jako lidé vysoce selektivní, pokud jde o místo spánku. To naznačuje, že pro lidoopy je pohodlná postel neodolatelně atraktivní,“ řekl Samson. Podle něho jim záleží na to, jaké dřevo na jejich stavbu použijí.

V rezervaci, kde výzkum probíhal, roste sedm druhů dřevin používaných šimpanzi. Ačkoli měli šimpanzi na výběr spoustu stromů. Drtivá většina primátů použila v 1844 zdokumentovaných postelích/hnízdech ugandský ironwood. Jedná se o společný název, který se používá pro velké množství dřeva, které mají pověst pro svou tvrdost.

Ugandský ironwood přitom představoval pouze 9,6 procent všech stromů ve studované oblasti, což ukazuje, že šimpanzi skutečně věnovali čas a úsilí k tomu, aby je nalezli. Tyto pevné a stabilní „matrace“ mohou podle autorů poskytnout šimpanzům ochranu před predátory a patogeny, ale také jim mají poskytovat pohodlí a dobrou regulaci teploty.

Po celém světě existuje více než 100 druhů stromů a keřů se společným názvem ironwood, takže je možné, že tento typ dřeva preferují všichni šimpanzi.       (Zdroj: 21@století)


Jan Pavel II. ..... 1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu blahořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005). Svatořečen bude taktéž v neděli Božího milosrdenství 27.4.2014.      (Čtěte na stránkách Víra)


Od roku 2001 bylo v zemské atmosféře zaznamenáno 26 explozí asteriodů o několika kilotunách ..... Ta největší hrozba pro lidstvo, daleko větší, než nějaké globální oteplování alias klimatická změna, se chystá stát větší, daleko větší. Ohnivá koule, jak od čeljabinského asteroidu, čili „blízko-zemní objekt“ (NEO), tedy asteroid (nejspíš sestávající z kamene) o průměru 15 až 20 metrů (tj. asi délka školního autobusu) dnes ráno (19.4) dorazil do zhruba stejného místa na planetě Zemi. Hmotnost objektu byla asi 10 tisíc tun. Do atmosféry udeřil rychlostí asi 64 000 km/h (více než dvojnásobek rychlosti raketoplánu).

Tiskové prohlášení od určitých bývalých astronautů NASA o současné hrozbě od dopadů asteroidů na Zem založené na datech o detonacích v atmosféře od roku 2001 zachycených detekčním systémem detonací jaderných zbraní poskytl některá zarážející čísla.

Hrozba je 3 až 10 větší, než byly předchozí předpovědi. Data budou prezentována v Seattle Flight Museum v úterý 22. Dubna v 6:00 h odpoledne PDT.

Letos na Den země v úterý 22. dubna budou bývalí astronauti NASA prezentovat nové důkazy, že naše planeta za poslední desetiletí zažila více dopadů asteroidů velkého rozsahu, než se před tím myslelo… ve skutečnosti tři až desetkrát více. Nová vizualizace dat ze sítě výstrah před jadernými zbraněmi, kterou během večerního představení v Museum of Flight v Seattlu odhalí CEO Nadace B612 Ed Lu, ukáže, že „jedinou věcí, která brání katastrofě od asteroidického ‚zabijáka měst‘ je slepá šťastná náhoda.“       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Objevili jsme planetu podobnou Zemi, oznámila NASA ..... Hledačům planet se poprvé podařilo najít těleso, které leží nejen v obyvatelné zóně u cizí hvězdy, ale dokonce je přibližně stejně velké jako Země. Mezi 1800 nalezenými exoplanetami je to první dvojče naší planety s velkou šancí na existenci života.

Planeta má označení Kepler-186f a její poloměr je 1,11krát větší než poloměr Země, od které ji dělí 490 světelných let. Dalším rozdílem je, že planeta oběhne své slunce během pouhých 130 dnů, protože leží k hvězdě mnohem blíž než Země ke Slunci. Ovšem vzdálená hvězda hřeje mnohem méně než Slunce, jde totiž o rudého trpaslíka, který zhruba o polovinu menší než naše hvězda.

Díky tomu Kepler-186f leží v obyvatelné zóně, kde může na planetách existovat voda a s ní i atmosféra. Na planetu tak dopadá je 32 % záření, kterému je vystavena Země.

„Přestože přijímá méně energie, je celá oběžná dráha Kepler-186f v obyvatelné zóně,“ upřesnila vedoucí výzkumu, astrobioložka Elisa Quintanaová z Amesova výzkumného centra NASA. Nicméně je pravděpodobné, že značná část planety je pokryta ledem. Mnohé závisí i na tom, zda a jak hustá je na planetě atmosféry, a jaké má složení.

„Je o trochu větší než Země a to pravděpodobně znamená hustší atmosféru, která planetě poskytne lepší izolaci,“ předpokládá astronom Stephen Kane ze státní univerzity v San Franciscu. Šance na existenci života jsou však zřejmě velmi problematické s ohledem na možně erupce, které mohou být vzhledem k blízkosti planety a hvězdy mnohem ničivější než erupce a závany slunečního větru, kterým je občas vystavena Země.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Navonění lidé jsou cítit občas hůře než bez parfému, míní etolog Jan Havlíček ..... Vůně patří k intimním smyslům a hraje velkou roli zejména v erotické přitažlivosti. „Často slýcháme od žen, že někdo vypadal přitažlivě, ale nevoněl, což se nedalo překročit,“ vysvětluje etolog Jan Havlíček, který zkoumá úlohu čichu v mezilidské komunikaci. Vůně a pachy ale mohou pomoci například při diagnostice nemocí. Více prozradil Jan Havlíček v rozhovoru s Lucií Výbornou.

„Nemáme žádné kategorie pro čichové vjemy jako například u sluchu tóny nebo barvy zvuku. U vůní a pachů je to obtížné,“ říká Jan Havlíček, která ale dodává, že například vinaři nebo ochutnávači sýrů mají percepční kola, podle nichž rozhodují, jakou kvalitu sýry nebo víno mají.

Rozpoznávat vůně může být dobrou pomůckou i ve zdravotnictví. „Například lékaři u novorozeněte se syndromem javorového sirupu rychle zahájí specifickou dietu, jinak by mohl být poškozen mozek dítěte,“ vysvětluje.

Známe také celou řadu způsobů, jak využívat vůně v marketingu. „V pražském metru jsou umístěny pekárny tak, aby vůni pečiva lidé cítili už na eskalátorech. Když vyjedete nahoru, tak saháte do peněženky, aniž byste měli hlad,“ popisuje.

A podobně je to u parfémů – mohou překrýt naší tělesnou vůni? „Po celé řadě experimentů jsme zjistili, že tělesná vůně je s parfémy v interakci. Jinak by lidé voněli podobně,“ nastiňuje s tím, že někteří lidé voní po parfému dokonce hůře než bez parfému.       (Čtěte na stránkách ČR Radiožurnál)


Billboardové „štěstí“ a ohniska obnovy ..... Jedu autem a zírám. Objevily se kolem silnic billboardy s nečekaným textem – NECHŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ. Při prvním spatření toho mi zakmitla lehká známka dojetí. Ušlechtilost se tu přímo vyjímá. Snad až moc. Brzy mne dojetí přešlo.

Vida, mám tu příklad k častému tématu vyváženosti citu a rozumu: Cit se zatetelil, rozum ale musel rozeznat oprávněnost a kvalitu onoho citu. Zní to přání všeobecného štěstí na povrch úžasně. Tak u toho úžasna nezůstaňme a trochu uvažujme. To má být šťastný i ten, co právě záměrně vybrzdil toho přede mnou? A šířeji: má být šťastná i duše Hitlera, Stalina či mnoha násilníků a podvodníků, kterých jsou plné dějiny i dnešní černé kroniky? A nemusíme mít na mysli jen ty, kterým daly dějiny či soudy označení zločince. Mnozí z nás mají za realitu jen to, co vidí, nač si sáhnou, čeho se najedí, do čeho si sednou či lehnou, tedy vše jen ve hmotě. Povětšinou se točí jen na malém písečku svého jedinečného a jediného života, ze kterého potřebují „vytřískat“, co to dá. Tam si budují a hýčkají to své pofidérní, konzumní štěstíčko. Začněme hned u sebe: co když i moje štěstí někdy spočívá v něčem, co působí druhému neštěstí? Jak on k tomu přijde? Jaké štěstí je na billboardu asi myšleno? I u sebe vím, že bez bolesti se k poctivějšímu sebepoznání a harmonii nedopracovávám.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Divočáků bude více. Škod se obávají myslivci i zemědělci ..... Čeká Blanensko kalamita spojená s přemnožením divočáků? Tím si myslivci nebudou jistí dříve než na podzim. Jisté však je, že černé zvěře přibude. Zemědělci mají z takové prognózy po zkušenostech z minulých let obavy. Nevylučují, že budou po správcích lesních ploch požadovat náhradu škody.

Faktorů, díky kterým se populaci černé zvěře daří, se letos sešlo několik. "Mezi ty nejvýznamnější patří nezvykle mírná zima. Tu klasickou mnoho mláďat prostě nepřežije. Loni jsme navíc odstřelili zhruba o čtrnáct set divočáků méně než v roce 2012. Tehdy se ale jednalo o extrémní počet," připomněl jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený.

Společně se svými kolegy už teď v lese registruje nedávno narozená selata. "Nejen zima, ale i jaro je příznivé. Vyrostla řepka, která divočáky velmi láká, protože je sladká. Následovat bude pochopitelně obilí nebo kukuřice," uvědomuje si Zelený.

Někteří zemědělci se nechali slyšet, že budou požadovat případné náhrady škody právě po myslivcích. V jejich silách by prý mělo být škodám zabránit. "Sami zemědělci by měli přijmout rázná opatření. Když obrovská pole končí hned u lesa, jsme bezbranní. Zvířata se v lánech zabydlí a my je ven nedostaneme," podotkl jednatel blanenského mysliveckého spolku.

V minulosti už myslivci škody platili. "Zástupci některých sdružení se dodnes soudí. Vedoucí zemědělských společností si musí uvědomit, že vysoká pokuta může být pro menší myslivecká sdružení likvidační," dodal Zelený.        (Zdroj: Silvarium)


Devátá kapka ..... V Queenslandské univerzitě v australském Brisbane pokročil nejdelší experiment na světě. Těžké ropné uhlovodíky se těžily již v pravěku. V Mezopotámii byla povrchová ložiska asfaltu, ropy a zemního plynu využívána již 4 000 let př. Kr. V Egyptě se používal k mumifikaci. Josef Flavius nazývá Mrtvé moře v „Židovské válce“ opakovaně „asfaltovým jezerem“. Ostatně, kry asfaltu se ze dna Mrtvého moře uvolňují a plují po hladině i dnes. Až roku 1927 ale napadlo fyzika Thomase Parnella dokazovat na asfaltu, látce, která je křehká a dá se rozbít kladivem, jeho viskozitu při pokojové teplotě. Pokus zahájil tím, že do nálevky s ucpaným odtokem nalil horký asfalt. Po třech letech výtokový otvor otevřel. A povedlo se. Studenti po osmi letech od zahájení pokusu, tedy v roce 1938, žasli, to se oddělila první kapka.

Do roku 2000 z pokusného trychtýře jich od káplo osm. Celou dobu pokračovatele vědeckého pokusu provází nebývalá smůla. Kustod experimentu, profesor John Mainstone dostal tři příležitosti pozorovat pád kapky. V roce 1977 ale oněch pět minut vlastní nepozorností propásl. Nepodařilo se mu to ani v roce 1988, a to přesto, že se děj u příležitosti výstavy Expo v Brisbane promítal na displej. Aby se mizérie znovu neopakovala, nainstaloval v roce 2000 před zařízení webovou kameru, pořizující nepřetržitý záznam. Ale co čert nechtěl, došlo k dvaceti minutovému výpadku a to právě v době klíčového okamžiku. Úkap znovu unikl možnosti vědeckého bádáni. Dalšímu debaklu se vědci rozhodli čelit třemi nezávislými kamerami. Dnem i nocí snímaly výtok a v duchu hesla víc očí víc vidí, dali vědci záznam k dispozici na internetu. Rozhodný okamžik pomáhalo sledovat téměř 25 000 diváků ze 158 zemí. Protože na stránce Theninthwatch se účastnící sledování pokusu musejí registrovat, jsou jména těch, kteří v inkriminovaném okamžiku byli události přítomni, zaznamenána pro všechny věky věků.        (Čtěte na stránkách OSEL)


23.4. 2014     Dnešní den se slaví jako Světový den knihy a autorských práv. Dne 23.4.1616 zemřeli dva velcí spisovatelé – William Shakespeare a Miguel de Cervantes y Saavedra. Shodou okolností 23.4. zemřeli či se narodili další významní spisovatelé. Proto byl tento den organizací UNESCO zvolen roku 1995 Světovým dnem knihy.


Pán Keshe dnes napísal list adresovaný celému ľudstvu ..... Píše v ňom o potrebe ľudstva posunúť sa ďalej. Zanechať zbrane, zbytočné vraždenie vlastného druhu, zotročovanie a mocenský systém presadzovania si vlastného ega. Vybrať sa cestou mierumilovnej civilizácie, žiť v harmónii s prírodou, využiť technológiu na zaobstaranie dostatku jedla, energie a zdravia pre všetkých. Cestovať do vzdialených kútov vesmíru a pripojiť sa k medzigalaktickej rodine.

Posledných 9 rokov venoval tomu, aby predal technológiu vládam a zodpovedným vodcom, žiaľ výsledky sú také, že doteraz neopätovali jeho výzvy a sami robia rozhodnutia, ktoré viac škodia ako pomáhajú väčšine, ktorej vládnu. Odovzdáva preto technológiu všetkým ľuďom, vydal knihy v ktorých jednoduchým spôsobom popisuje ako funguje a spolu s ďalšími záujemcami sa snaží ukázať v týchto dňoch ako sa dá táto technológia použiť v praxi.

Pán Keshe nám všetkým ponúkol SLOBODU.

Tu je všetkých 5 dokumentov, medzi nimi aj originál listu pre ľudstvo: DOKUMENTY (EN) nájdete na tejto adrese alebo na tejto adrese.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Vědci, aktivisté i MŽP odmítají senátorský zákon o Šumavě .... Vědci, ekologičtí aktivisté i ministerstvo životního prostředí (MŽP) odmítají návrh zákona o Národním parku Šumava, který předloží skupina senátorů zřejmě ve čtvrtek na senátní schůzi. Upozorňují, že takto postavený zákon by nechránil cennou šumavskou přírodu, kvůli níž byl národní park vyhlášen. Návrh zákona je podle nich v rozporu i se zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Zákon by podle kritiků umožnil lov zvěře všude mimo obce a vznik kontroverzních projektů, například lanovky na Hraničník v oblasti Smrčiny, kde žije tetřev hlušec, přestože stavbu odmítl i expertní posudek MŽP. Norma prý také nerespektuje mezinárodní závazky České republiky a neřeší mezinárodní legislativu ochrany přírody NATURA 2000.

Podle informací ČTK autoři zákona nedostatečně s návrhem seznámili všechny obce a vlastníky, jichž se má týkat. Reakci senátorů ČTK shání.

"Senátní návrh je kasuistický, podrobný a v rozporu s tím, co má být obsahem zákona," řekla ČTK mluvčí MŽP Petra Roubíčková, podle níž některá ustanovení zákona nepřímo novelizují zákon o ochraně přírody a krajiny. "Takový zákon nebude dostatečně chránit vzácnou šumavskou přírodu a otevře prostor pro komercializaci území národního parku," varoval předseda Stínové vědecké rady NP Šumava Jakub Hruška. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha norma jen hájí zájmy několika regionálních politiků a podnikatelských skupin. "Zákon by vytvořil zcela nejasné právní prostředí a ještě větší chaos ve správě Šumavy," doplnil.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Jsou Higgsovy bosony tvořeny ještě menšími technikvarky? ..... Higgsův boson možná není elementární částicí. Říká se, že by ho mohla tvořit dvojice technikvarků svázaných silou technicoloru. V takovém případě by Higgs přestal porušovat estetický fyzikální princip přirozenosti.

Higgsův boson je velmi nepatrný a jeho objevení bylo očividně na samotné hranici soudobých technologií. Zároveň je ale ve hře možnost, že se Higgsův boson skládá z ještě nepatrnějších částic. Jejich objevení je prozatím mimo naše možnosti. Na definitivní verdikt si budeme muset počkat až do důkladného vylepšení Velkého hadronového srážeče (Large Hadron Collider, LHC), nebo do příchodu srážečů částic nové generace. Až s takovými přístroji budeme moci hledat případné součástky Higgsova bosonu. A do té doby, abychom se nenudili, můžeme kroutit fyzikálními teoriemi a dívat se, jestli v nich někde nejsou ukryty takové komponenty Higgsova bosonu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Poplašné zprávy o vymírání druhů staví nová studie na hlavu ..... Ohrožení biodiverzity, tedy rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, bylo v uplynulých letech varovnou mantrou ekologů. Nová studie z univerzity St. Andrews však překvapivě uvádí, že za sledované období nebyl nikde na světě zaznamenán pokles počtu druhů.

Závěry vycházejí z více než šesti milionů pozorování suchozemských, sladkovodních a mořských oblastí od pólů k rovníku. A přestože odborníci nechtějí, aby jejich zjištění vedlo k podceňování zpráv o vymírání některých druhů, zjistili, že biologická rozmanitost nebyla zatím dotčena. Přítomnost jednotlivých druhů se spíše v čase dynamicky mění a vyvíjí.

Mezinárodní tým přitom studoval vše ze stromů, ptáků a savců , pro ryby a bezobratlé živočichy. Výzkum byl financován z projektu Evropské rady pro výzkum BioTIME

„Na rozdíl od očekávání, jsme nepozorovali konzistentní úbytek druhů v čase – sice jsme našli řadu průzkumů dokládajících úbytek, nicméně to vyvažovaly ve stejné míře zisky ve prospěch biodiverzity,“ uvedla spoluautorka studie Maria Dornelasová. Jinými slovy, některé druhy mohou zmizet ze svých oblastí nebo dokonce vymřít, ale druhovou pestrost většinou doplňují druhy nové.

Jinými slovy – ačkoli se změnilo složení druhů v řadě oblastí, celkový počet druhů nepoklesl.

„Toto překvapivé zjištění by mohlo být způsobeno především kvůli migraci invazivních druhů, které se rychle šíří po celém světě v reakci na změnu klimatu,“ komentoval zjištění druhá hlavní autorka studie Anne Magurranová.       (Zdroj: National Geographic)


Merkur jako stěhovavá planeta? ..... Planetu Merkur je obtížné jasně definovat. Podle nových výzkumů to vypadá, že stopy vulkanických explozí na jejím povrchu zrovna nesouhlasí s teorií jejího vzniku. Nejnovější objevy dokonce zvyšují šance, že se Merkur mohl vytvořit ve větší vzdálenosti a migrovat směrem ke Slunci.

K obdobným vulkanickým explozím jako na Merkuru dochází na Zemi tehdy, když láva přivede do varu vodu a těkavé podpovrchové sloučeniny, které pronikají spolu s lávou na povrch. Protože je Merkur nejblíže Slunci, žádné těkavé látky ve skutečnosti nemohly z jeho nitra unikat. Objev pomohl vyloučit možnost, že veškerá pyroklastická činnost probíhala krátce po zformování planety Merkur (před 4,5 miliardami roků). K odplynění planety a k uvolnění těkavých látek totiž došlo brzy po vzniku Merkuru.

Tento pohled se změnil v roce 2008, kdy kosmická sonda NASA s názvem MESSENGER poprvé prolétla kolem Merkuru a „zahlédla“ stopy depozitů vulkanického popela v okolí průduchů na povrchu planety. Timothy Goudge (Brown University, Providence, Rhode Island) analyzoval se svými spolupracovníky snímky s vysokým rozlišením pořízené od okamžiku, kdy byla sonda v roce 2011 navedena na oběžnou dráhu kolem Merkuru.        (Čtěte na stránkách Astro)


Co se dělá s brusinkami? ..... Brusinky se zpracovávají v potravinářství jako čerstvé, sušené, v podobě marmelád a podobně. Na našem území jsou chráněné, protože se vyskytují poměrně vzácně. Proto se zde používají jiné brusnice z dovozu, například klikva velkoplodá či klikva bahenní.

„Pravá“ brusinka je plazivý keřík s výškou okolo 25-30 cm. Na zelených ojíněných větvičkách rostou vejčité listy, jejichžsvrchní strana je tmavozelená a lesklá, spodní pak šedomodrá a matná. Květ může být bílý, narůžovělý či růžový, kvete od května do července.

Plody dozrávají z bílých a ř průhledných do červené barvy. Mají cca 5-8 mm v průměru a jsou lehce kyselé až nahořklé. Dozrávají v srpnu až říjnu.       (Zdroj: 21@století)


Mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech: odhadované počty se od loňska nezměnily ..... Jubilejní třicáté mapování velkých šelem v Beskydech, které proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde pohybuje kolem 10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo. V půli dubna se však medvěd pohyboval na Jablunkovsku, před Velikonocemi ve Vsetínských vrších. Kuriozitou bylo pozorování pštrosa emu na Lysé hoře.

Šelmy byly identifikovány podle nálezů stop, trusu, zbytků kořisti, případně dalších pobytových znaků. Řada pozorování byla zaznamenána také ve dnech mimo dobu "sčítání" - kupř. dalších 10 údajů o rysech na české a slovenské straně Javorníků a několik informací o vlcích před "sčítáním" a po něm. Teritoria některých rysů zasahují do sousední CHKO Kysuce. Vlci se pohybují na tak rozsáhlém území, že jen z náhodných nálezů jejich pobytových znaků je velmi nesnadné odhadnout jejich počet.

"Velké šelmy jsou nenahraditelné pro zachování přírodní rovnováhy v lesích. Zabraňují přemnožení velkých býložravců, kteří okusují tmladé stromky a brání tak lesu v obnově. Absence velkých šelem, konkrétně vlka, je i jednu z příčin přemnožení divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že spárkaté zvěře v ČR je dostatek pro velké šelmy i pro myslivecké vyžití," vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy CHKO Beskydy.

"Před několika týdny byl zaznamenán návrat vlka na sever Čech z oblasti Lužice v Německu. Dochází k němu o 20 let později než v Beskydech, kde byl novodobý výskyt vlků zjištěn v roce 1994 [5]. Věřím, že se obejde bez hysterie, která kdysi doprovázela návrat vlků do Beskyd. Od té doby se mnoho změnilo - díky dlouhodobé osvětě se podařilo veřejnosti vysvětlit, že vlci člověka nenapadají a do naší přírody patří, zároveň byl přijat zákon o náhradách škod, které mohou chránění živočichové způsobit hospodářům," dodává Dana Bartošová.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Mafiánské praktiky parazitických ptáků ..... Pokud by zpěvní ptáci rozuměli lidské řeči, nejspíš by jim nebylo cizí slovo výpalné. Přinejmenším jeden druh hnízdního parazita totiž využívá podobné nekalé praktiky jako gangy vyděračů.

Severoamerický vlhovec hnědohlavý (Molothrus ater) není při výběru hostitelského hnízda příliš vybíravý: parazituje asi na 140 různých druzích, které mají velmi odlišná vejce. Odporuje tak teorii, podle níž se hnízdní parazité snaží napodobit vzhled vajíček svých hostitelů. Existuje však ještě jiná teorie, se kterou přišel v roce 1979 izraelský evoluční biolog Amotz Zahavi. Jeho takzvaná mafiánská hypotéza říká, že hostitelští ptáci cizí vejce ve svém hnízdě rozpoznají, ale tolerují je proto, že se obávají odplaty jejich rodičů. Tomu odpovídají i pozorování některých vlhovců hnědohlavých. Pokud hostitelští ptáci jejich vajíčka ze svého hnízda odstraní, vlhovci se vrátí a celé hnízdo včetně snůšky zničí. Pro hostitelský pár ptáků je tak výhodnější určitý stupeň parazitismu tolerovat a "kukaččí" mláďata vychovat.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Tajemné poslání robotické sondy "Curiosity" - jaký je skutečný cíl její existence na povrchu marsu? (4) ..... ... a právě na níže uvedeném obrázku (dole vpravo) je ve velkém rozlišení fotografie z "MRO" patrný ohromující objev, který je pro lepší přehlednost zdůrazněn bílou obdélníkovou výsečí. Tato výseč je pak ještě více zvětšená na obr. vlevo dole. Vidíme poměrně pěkně zřetelnou kaskádovou vrstevnatou strukturu, která je s největší pravděpodobností složená z jednotlivých velkých kamenných bloků. Tato fotografie odhaluje skutečně celou řadu pozoruhodných konstrukčních prvků včetně zhroucené celé jedné strany tohoto čtyřbokého útvaru. Fotografie, na které jsou patrné takto ostré detaily, poměrně přesvědčivým způsobem naznačuje, že se díváme na uměle vybudovaný pravěký objekt, a nikoliv na klasický přírodní útvar.        (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Dělem do vesmíru ..... Většímu využívání vesmíru nebrání ani tak gravitace, jako spíš peníze: doprava každého kilogramu na oběžnou dráhu stojí tisíce dolarů. Vědci se proto vracejí k myšlence, která zdánlivě odešla společně s romány Julese Verna - chtějí do vesmíru vystřelovat některé náklady pomocí obřích děl.

Staré dělostřelecké úsloví "střílet Pánubohu do oken" dostává nový smysl. John Hunter, balistik z americké Lawrence Livermore National Laboratory, tvrdí, že je schopný pomocí děla dostat do vesmíru kilogram užitečného nákladu za pouhých 1000 dolarů. Stačí, když mu někdo přispěje půl miliardou dolarů a za sedm let je schopen postavit obří kanón, který by náklady rychle vrátil. Nešlo by jím sice vystřelovat pilotované kabiny nebo sofistikovanější satelity, protože přetížení při výstřelu je obrovské, pro zásobování kosmických stanic zásobami nebo pro dopravu materiálu na oběžnou dráhu by ale bylo ideální.

Jednou z možností využití, které Hunter pro své kosmické dělo navrhuje, je budování skladů raketového paliva na nízké oběžné dráze. Tady by si je potom do svých nádrží přečerpávaly lodě mířící do vzdálenějšího vesmíru.

"Posílat lidi do vesmíru dělem, jak to popsal Jules Verne, není dobrý nápad," vysvětluje John Hunter. "Přetížení při výstřelu dosáhne až tisícovek G, zatímco lidské tělo se začíná hroutit už při 20 G. Člověka v projektilu by setrvačná síla během jediného okamžiku stlačila na polovinu jeho původní výšky. Byla by to velmi rychlá smrt."

John Hunter není žádný fantasta - v Lawrence Livermore vedl projekt SHARP (Super High Altitude Research Project), jehož cílem bylo ověřit, zda jde pomocí děla dosáhnout kosmických rychlostí. Už dřív balistikové zjistili, že dalšímu zrychlování projektilu v klasických dělech brání vysoká molekulová hmotnost zplodin hoření nálože.

Vymysleli proto dělo plněné vodíkem, kterému dodávala potřebnou energii klasická výbušnina. Později systém ještě vylepšili tím, že výbušnou náplň od vodíku oddělili membránou nebo pístem. První exploze vymrští píst, který stlačí vodík v hlavni. Teprve pak následuje hlavní zážeh.

Této konstrukci se říká "dvojstupňové dělo". Už roku 1966 se tak podařilo vystřelit projektil do výšky 180 kilometrů. Připomeňme, že za hranici vesmíru se oficiálně považuje výška okolo 100 kilometrů. Projektily z Hunterova děla dosahovaly úsťové rychlosti až 11 km/s. To by stačilo k cestě na Měsíc, kdyby ovšem nebylo odporu hustých vrstev atmosféry. Lunární rakety proto této rychlosti dosahují až ve velkých výškách.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


22.4. 2014     Dnešní Den Země je den věnovaný Zemi. V současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Přehled akcí a bližší podrobnosti najdete na stránkách http://www.denzeme.cz/.

Dále je dnes Evropský den akcí proti rasismu - ten byl vyhlášen na Evropské konferenci proti rasismu.

Slavností s dlouhou tradicí je Slavnosti stromů. Poprvé ji uspořádal 1872 americký novinář Morton z Nebrasky, státu téměř bez stromů. Roku 1874 guvernér Nebrasky vyhlásil první oficiální svátek stromů – the Arbor Day. Akce se začala postupně prosazovat nejen napříč Amerikou, ale i za jejími hranicemi. Oficiálně se u nás Slavnost stromů poprvé slavila roku 2000, od roku 2003 je jejím organizátorem Centrum rozvoje.


Evropa dala oceánům druhou šanci ..... Evropský parlament včera v podvečer posvětil návrh Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF). Toto hlasování bylo závěrečnou tečkou za reformou Společné rybářské politiky EU. Ta má za cíl odvrátit kolaps přelovených moří a neudržitelnost rybářského průmyslu, který přežívá pouze díky štědrým dotacím. CFP a EU

Přestože má jak reforma, tak především EMFF řadu otazníků, jde bezesporu o nejprogresivnější změnu za poslední desetiletí, která zajistí:

Konec nadměrného rybolovu a vyhazování nechtěných úlovků mrtvých zpět do moře ... Zpřísnění pravidel pro lov evropských rybářů v cizích vzdálených lovištích jako je Afrika nebo Indický oceán

Přednostní přístup k rybolovu těm, kteří přinášejí největší socioekonomický přínos a rybaří tak, jak se má ... Reformu rybářských dotací  ... Regionální přístup pro správu rybolovu

Celkově pozitivní výsledek celé reformy je do značné míry dán zapojením mnoha subjektů, které vyvážily a nakonec zlomily tlak lobby průmyslových rybářů. Po boku s Greenpeace a dalšími nevládními organizacemi spojenými v platformě OCEAN 2012 tak stáli nejen vědci a mořští biologové, ale drobní rybáři, kuchařské celebrity nebo prodejci fish&chips.

TrawlerOvšem hlavní sílou změny jste byli Vy - statisíců občanů Evropské unie, kteří podepisovali petice, posílali vzkazy politikům, lobbovali, tweetovali nebo podpořili naši kampaň třeba na Facebooku. I vy jste se zasloužili, že dáváme oceánům druhou šanci.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)

Přijde mi ale komické psát, že "my" dáváme druhou šanci oceánům ... spíše sami sobě, ne? Zahubíme-li tuto planetu, zahubíme i sami sebe ...


Zoo Jihlava posílá do světa svoje odchovaná zvířata: Irbis letí do Kalkaty ..... Tříletý levhart sněžný se počátkem tohoto týdne vydal z rodné Vysočiny na dlouhou pouť do Indie. Další život ho čeká v v indické zoologické zahradě v Kalkatě, kde má pomoci oživit tamní chov levhartů.

Samec Fiči, narozený v Jihlavě v květnu 2011, cestoval nejprve po dálnici D1 do Prahy, avšak kvůli komplikacím na dálnici nestihl svůj let z pražského letiště do Dubaje a musel počkat na další let.

„Jeho cílem bude indická zoologická zahrada a záchranné centrum Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. V Indii tak chtějí posílit stav tamní populace tohoto druhu nepříbuzným zvířetem," uvádí Kateřina Kosová, mluvčí Zoo Jihlava a dodává:

„Jihlavská zoo má výsadní postavení v chovu těchto levhartů – chová je již od roku 1992 a v roce 1999 se zde narodila první trojčata v České republice. Od té doby zde bylo dochováno celkem 18 mláďat a zakladatel chovu samec Tess se zde dožil úctyhodného věku – téměř dvaceti let. Jihlava je také jedinou zoo u nás, kde se rozmnožila zvířata i v druhé generaci a v současnosti je jihlavský chov nejúspěšnějším v České republice a patří mezi významné jak v Evropě, tak i ve světě."

V Jihlavě je v současnosti k vidění 6 irbisů – 3 dospělí jedinci a 3 mláďata z roku 2012 (Snížek, Nikko a Bella).       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)

Jak hezky se to čte po těch zprávách o vraždách zvířat v různých ZOO ve světě ...


Už jen pět mutací dělí lidstvo od nové pandemie ..... Smrtící virus ptačí chřipky H5N1 byl poprvé objevena před 17 lety. Přestože virus je nebezpečný pro lidi, jeho šíření bylo omezeno přenos z ptačí krve. Vědci však nyní varují, že stačí jen pět mutací, aby se infekce začala snadnošířit mezi lidmi jako běžná chřipka.

H5N1 je na rozdíl od běžné chřipky natolik smrtící, že vědci zastavili i výzkum nemoci, protože podle The Los Angeles Times vznikla na vládní úrovni obava, že by mohl být upravený virus použit k biologickému útoku. Dosud bylo virem nakaženo přibližně 650 lidí a 60 % z nich ptačí chřipce podlehlo.

Holandští vědci nyní zveřejnili informaci, že viru stačí jen pět mutací, aby se začal šířit obyčejným kašláním a kýcháním vzduchem. V takovém případě by hrozila globální pandemie. Pět mutací je ve světě virů poměrně málo, na druhou stranu vědci upozorňují, že je nejasné, zda k tomu může dojít mimo laboratoř.

„Neznamená to, že je pandemie H5N1 nyní pravděpodobnější, ale neměli bychom tuto možnost vylučovat,“ uvedl opatrně spoluautor studie, virolog Ron Fouchier z Erasmovy univerzity v Rotterdamu.

Vědci použili při testování možností šíření viru a jeho mutování fretky, jejichž imunitní systém reaguje na infekci obdobně jako u lidí. Mutace se zrychlovala pokud byl podán postupně ve zrychleném tempu sérii zvířat. Nově nakažlivé viry nashromáždily devět a více mutací. Cílem bylo stanovit minimální počet mutací, než se virus začne šířit vzduchem.        (Zdroj: National Geographic)


Reklamace do 10 tisíc ohroženy ..... Spotřebitelská organizace Spotřebitel net otevřeným dopisem vyzývá skupinu poslanců v čele s paní poslankyní Helenou Langšádlovou ke stažení jejich návrhu novely občanského soudního řádu, který Poslanecká sněmovna projednává a jehož cílem je změnit pravidla přiznávání nákladů řízení ve sporech do 10.000 Kč. Novela usiluje o to, aby se zpravidla nepřiznávala náhrada nákladů na právní pomoc. Jde o obrácení dosavadního pravidla, kdy pro její nepřiznání, nebo snížení musely být dány důvody. Domníváme se, že navržená novela občanského soudního řádu poškozuje drobné věřitele, jelikož nabádá dlužníky s dluhem do10 tisíc korun k jejich neplacení.

"Pokud by snad byl tento návrh schválen, pak by se spotřebitelé se zamítnutými reklamacemi, zaměstnanci s nedoplatky mezd, drobní živnostníci se svými menšími pohledávkami a maminky s nezaplaceným výživným pro jejich nezletilé děti, mohli ocitnout v situaci, kdy by jejich práva zůstala pouze na papíře bez možnosti reálného vymáhání.", dodává advokát Mgr. Tomáš Liškutín spolupracující se spotřebitelskou organizací Spotřebitel net.

Odbornou diskuzi by si současně zasloužila otázka, zda tento návrh není v rozporu s ústavním pořádkem, který jednoznačně zakotvuje právo každého na právní pomoc. Z pohledu věřitele tento návrh totiž znamená riziko, že by musel náklady na právní pomoc zaplatit ze svého, přestože spor nezavinil a měl v něm plný úspěch. Úsporu by snad mohl hledat tím, že žalobu sepíše bez pomoci advokáta. Takový postup lze těžko doporučit, zvláště ve chvíli, kdy stát kompletně změnil civilní legislativu v čele s novým občanským zákoníkem.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Když na nákup, tak na kole. Na bicyklu lze odvézt téměř vše ..... Dost bylo sedřených rukou od vláčení tašek s těžkým nákupem, zběsilého hledání parkovacího místa a nadávání v městských dopravních zácpách. Příště vyrazte na nákup na kole. Takový bicykl má spoustu výhod a lze na něm odvézt překvapivé množství věcí, tvrdí zastánci nakupování na kole.

Tři plusy pro kolo ... Nakupování na kole je především levné. Nepotřebujete benzín ani naftu, neplatíte ani jízdné ani parkovné a také (většinou) žádné pokuty. Levnější formou dopravy už je pouze chůze. „A mimo to ušetříte i za návštěvu fitness centra,“ dodávají propagátoři nakupování na dvou kolech.

Kolo je rychlé. Do vzdálenosti 3 až 5 kilometrů je většinou nejrychlejším dopravním prostředkem ve městě. Odpadá cesta a čekání na autobus, tramvaj či metro, nezdrží vás tolik dopravní zácpy ani hledání parkovacího místa. Kolo jednoduše zaparkujete přímo před obchodem.

Díky bicyklu také odpadá tahání těžkých tašek v ruce. Nákup putuje hned před obchodem do brašny nebo košíku na kole. Košík na předních řídítkách či na nosiči unese menší nákupy do 10 kg, do dobré cyklobrašny se vejdou věci až objemu 40 litrů.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Byrokraté Evropany přinutí pít studenou kávu, aby zachránili klima… směrnice EU zaměřená na omezení kávovarů! ..... Evropští regulační byrokraté se zase jednou utrhnou ze řetězu. Ti cítí, že občané nejsou dostatečně dospělí, aby odpovědně obsluhovali své vlastní domácí spotřebiče. Je třeba, aby je hlídala chůva, věří byrokraté EU. Kvůli tomu přichází s Evropskou směrnicí pro eko-design, která byla původně zaměřená na regulaci elektrických spotřebičů jako plochých televizních obrazovek, myček nádobí a lamp. Ale moc vtírat se lidem do života a říkat jim, jak žít, je prostě příliš neodolatelná – a tak bruselští byrokraté chtějí více. Tato směrnice byla v roce 2009 rozšířena tak, aby se vztahovala na všechny spotřebiče, které „mohou mít dopad na přírodní zdroje.“ Všechno to vtírání a regulace je ospravedlněno potřebou „chránit klima.“

Loni v říjnu jsem psal, jak se EU chystá domácnostem omezit výkon vysavačů. Další na řadě jsou kávovary. K tomuto tématu také zdejší článek: EU sice plánuje regulovat domovy i společnosti … ale prozatím couvá z povinného šetření vodou. Rakouský deník Der Standard tady referuje, že nová evropská směrnice pro eko-design bude vypínat kávovary už po pěti minutách. Směrnice nabude účinnosti 1. ledna 2015. Komerční výrobci kávy budou mít výjimku.

Drsná kritika se už hromadí. Někteří němečtí konzervativní politici říkají, že EU „by se měla zaměřit na skutečně důležité problémy.“ Navíc Německá podnikatelská asociace UV Nord už kritizovala „regulační šílenství“ EU. Ale komise EU tento krok hájí s tvrzením, že tohle nereguluje kávovary obecně, nýbrž jen jejich funkci ohřevu.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)

Bože můj, copak nejde nějak zregulovat EuroDebilita? Tolik důležitých problémů čeká na vyřešení a páni z EU řeší takovéhle kraviny ...


Šokující fakta o desindustrializaci Ameriky ..... Jak dlouho ještě může Amerika vyhazovat své bohatství oknem? Jak dlouho ještě může tento stát spotřebovávat více bohatství než produkuje? Obchodní deficit je jedním z největších důvodů stálého úpadu americké ekonomiky, ale mnozí Američané ani nevědí, co to je. Znamená to, že ze země nepřetržitě odchází více peněz než do ní přichází.

Aby tato hra mohla pokračovat, musíme jít za lidmi, od nichž jsme si všechno to zboží koupili, a požádat je, aby nám naše peníze zase půjčili. Anebo, máme Federální rezervní fond, která nám vytvoří peníze z ničeho. Říká se tomu „kvantitativní usnadnění“. Náš současný život na dluh je závislý na pokračování tohoto cyklu. Abychom žili tak, jak žijeme, musíme konzumovat mnohem více bohatství než produkujeme. Kdybychom najednou byli donuceni žít jen z toho, co vytváříme, bylo by třeba učinit obrovská přizpůsobení v našem životním standardu. Stali jsme se přeborníky ve spotřebovávání bohatství, ale už ne dobří jsme v jeho vytváření. Ale jako důsledek současných obrovských obchodních deficitů ztrácíme každý rok desítky tisíc podniků, další a další milióny zaměstnání, a Amerika se překotným tempem stává desindustrializovanou zemí.

Většina Američanů si toho ani nevšimne, ale poslední měsíční deficit obchodu narostl na 42,3 miliardy dolarů. Americký obchodní deficit klesl v únoru nejhlouběji za 5 měsíců proto, že poptávka po amerických exportech klesla, zatímco import lehce vzrostl. Deficit tím vzrostl na 42,3 miliardy, což je o 7,7% více než lednových 39,3 miliardy, jak oznámilo Ministerstvo obchodu ve čtvrtek.

Když narůstá obchodní deficit, znamená to, že ještě více bohatství, ještě více zaměstnání a ještě více podniků opouští Spojené státy. Takže jako stát chudneme.

Zajímalo vás někdy, jak se Čína stala tak bohatou? Ještě před pár desítkami let byla ekonomicky v zásadě bezvýznamná. Tak jak se mohla probůh stát tak silnou?       (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Jak je možné, že z nebe občas „prší žáby“? ..... Snad v žádné knize o paranormálních jevech nechybí kapitola o žábách, červech a dalších potvorách, které „prší“ z nebe. Mluví se o nich také v Bibli i v dalších historických pramenech. Pro milovníky tajemna jsou tyto „žabí deště“ jasnými zázraky nebo nadpřirozenými událostmi, často věštícími nějakou velkou tragédii. Ale ve skutečnosti jsou naopak důsledkem přírodní katastrofy, která už proběhla, nebo právě probíhá.

Se zvířaty padajícími z nebe se ostatně nesetkáváme jenom v daleké minulosti. O podobných událostech máme poměrně hodnověrné záznamy i z novodobé historie. Zajímavé je, že k nim často dochází v oblastech, kde se vyskytují tornáda. Právě s jejich výskytem mají deště žab nebo ryb přímou souvislost.

Se zvířaty padajícími z nebe se ostatně nesetkáváme jenom v daleké minulosti. O podobných událostech máme poměrně hodnověrné záznamy i z novodobé historie.

Tornádo může nabrat takovou sílu a rotaci, že je schopno doslova vyzvednout ze zemského povrchu třeba velkou skupinu žab, které se zrovna stěhují z jedné lokality do druhé. Nebo „vysát“ rybník či jezero se všemi rybami, co v něm jsou. Nešťastní živočichové jsou pak tornádem přemístěni i stovky kilometrů daleko, kde padnou formou deště zpět na zem. Často tak změní i podnební pás, tudíž se například subtropičtí obojživelníci objeví v mírném podnebním pásmu, kde se jim nemusí vůbec líbit. Stejně tak jsou ovšem překvapeni i obyvatelé těchto oblastí, protože podobné tvory nikdy neviděli. Hlavně v minulosti tak mohli mít dojem, že exoticky vypadající zvířátka doslova „spadla z nebe“ a považovali je za nějaké nebeské znamení nebo na druhou stranu tvory zasvěcené peklu. A mimochodem, tornádo dokáže unést i člověka: před dvěma lety si tuto hrůzu prožila malá indiánská holčička, kterou tornádo uchvátilo a živou ji „upustilo“ na zem o téměř dvacet kilometrů jinde.

Trochu jinak je tomu v případě „hmyzích dešťů“, které se také občas objeví. Ve valné většině případů se jedná o obrovské roje například kobylek, které usednou na zemský povrch, a sežerou vše, co jim přijde do cesty. Tak to dělaly v minulosti a děje se tak dodnes, ale lidé už vědí, že stěhování hmyzích rojů, které mohou čítat i několik milionů jedinců, jsou normální, byť velmi nepříjemnou událostí.       (Čtěte na stránkách ProcProto)


České dráhy letos oslaví 175 let drážní dopravy ..... Železnice slouží obyvatelům na území současné České republiky již 175 let. První trať byla otevřena z Vídně do Břeclavi 6. června 1839 a 7. července 1839 byl slavnostně zahájen provoz vlaků z Vídně až do Brna. České dráhy, a.s., jsou pokračovatelem již 175leté tradice a přímým nástupcem bývalých drážních společností. V jubilejním roce tak ČD připomenou nejen tuto historickou událost, ale zároveň připravují pro cestující také řadu novinek v podobě nových souprav ČD railjet na jubilující trati nebo nejmodernějších příměstských jednotek RegioPanter pro dopravu v okolí jihomoravské metropole.

Naši předkové vybudovali první železniční trať tak velkoryse, že v její trase jezdíme dodnes a některé ze staveb vybudovaných před 175 lety dokonce dodnes slouží, přestože po nich jezdí vlaky s mnohem vyšší četností, mají podstatně vyšší hmotnost a také rychlost. Vždyť zatímco v roce 1839 měly zdejší lokomotivy výkon jen 20 až 30 koní a maximální rychlost byla jen 30 km/h, dnes na této trati jezdí jedny z nejvýkonnějších a nejrychlejších lokomotiv Evropy s výkonem přes 8 000 koní (tedy přibližně 300× vyšším výkonem) a s maximální rychlostí až 230 km/h. Cesta mezi Vídní a Brnem trvala prvním vlakům přibližně 5 a půl hodiny, zatímco dnes ji spoj EuroCity urazí přibližně za 1 hod. a 40 minut a od prosince to bude ještě přibližně o 10 minut méně.

Velkoryse vybudovaná jubilující trať Břeclav – Brno dnes patří mezi nejrychlejší u nás s pravidelným provozem rychlostí 160 km/h a drží dokonce rychlostní rekord, když na ní v roce 2004 dosáhla jednotky 680.001 pendolino český rychlostní rekord 237 km/h.

175 let železnice na území České republiky oslavíme v již tradičním termínu na Den železnice v závěru září. České dráhy s řadou partnerů připravují do Břeclavi, místa kam přijel první pravidelný vlak u nás, velké oslavy za účasti desítek historických i těch nejmodernějších vozidel. Veřejnost, železniční fandové i cestující tam najdou vedle sebe staré parní lokomotivy, například Šlechtičnu nebo Malého bejčka, historické motorové vozy, zástupce motorových i elektrických lokomotiv, staré i moderní osobní vozy a počítá se i s představením nejmodernější soupravy ČD railjet nebo RegioPanter. Pozváni jsou se svými historickými vozidly také partneři ze Slovenska a Rakouska.

Součástí oslav 175 let železnice na území České republiky na Den železnice budou i jízdy historických vozidel po tratích v okolí Břeclavi, např. do Lednice, Znojma nebo do Veselí nad Moravou.

O přesném programu, který se nyní připravuje, budeme informovat na začátku září letošního roku.      (Čtěte na stránkách CZeCOT)


Zdravá kancelář ..... Možná vám někdo závidí práci v kanceláři. Ale i osm hodin strávených za počítačem, v teple, může být při stereotypní práci, v přítomnosti hysterického a maximalistického šéfa nebo nesympatické kolegyně hotovým utrpením. Jak navzdory těmto okolnostem v takovém prostředí přežít?

Pořádek. Snažte se udržovat na pracovním stole pořádek. Nemělo by na něm ležet nic, s čím zrovna nepracujete. Ostatní papíry a věci uložte do pořadačů, přihrádek a poliček. Věřte tomu, že budete mít o svých věcech mnohem větší přehled a také vás nic nebude stresovat, lépe se soustředíte na své pracovní úkoly.

Kancelářská fauna. Obklopte se množstvím pokojových rostlin, mějte na pracovním stole řezané květiny nebo kvetoucí v květináči. Zeleň udělá dobře nejen duši, ale také očím, navíc pohlcuje toxiny z nábytku. Zelená symbolizuje rovnováhu, harmonii, působí svěže.

Kameny. Máte nějaký svůj oblíbený kámen? Klidně si ho položte na desku pracovního stolu. Některé dokonce dokáží pohlcovat negativní energii, povzbudit mysl, mají pozitivní účinek na nervy. Zkuste to třeba s jaspisem, fluoritem, krystalem. Nezapomeňte je občas ponořit do slané vody na čtyřiadvacet hodin, čímž docílíte jejich očištění. Nabít energií je můžete vystavené na přímém slunci.

Čerstvý vzduch. Pokud je to jen trochu možné, snažte se pravidelně větrat. Přísun čerstvého vzduchu zamezí ospalosti, bolestem hlavy, povzbudí soustředění.        (Zdroj: Doplněk)


18.4. 2014     Kromě Velkého pátku je dnes Mezinárodní den památek a historických sídel. Vyhlášen byl roku 1983 organizací UNESCO.


Velký pátek ..... Velký pátek je dnem pokání a postu, poněvadž Ženich nám byl vzat. V centru celého dne je Kristův kříž, jako znamení lásky Boží ke každému z nás, znamení naší ubohosti, ale také znamení vítězství. Tento den máme uvažovat o Kristově umučení, které podstoupil pro nás a za nás. Je dobré si najít čas a v klidu se pomodlit křížovou cestu s vědomím, že vše, co se Pánu stalo, byl jeho dobrovolný čin lásky za nás. To, co Pána nejvíce bolí, nejsou ani tak naše hříchy a slabosti, ale nedostatek vděčnosti zato, co pro nás vykonal.

Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Tento den se nikde na světě neslaví mše svatá, abychom si více uvědomili, že slavení mše sv. je zpřítomnění reálné Kalvarské oběti Ježíše za nás. Je to den smutku a bolesti nad utrpením a smrtí našeho Milovaného. Současně si uvědomujeme velikost toho, co se tenkrát stalo a stále je přítomné mezi námi. Na znamení toho, že Pán zemřel za všechny, se církev tento den přimlouvá za celý svět. Vrcholem této bohoslužby je uctívání kříže, které je pro nás příležitostí znovu se rozhodnout pro Krista ukřižovaného jako jediného Pána svého života. Tento den se také začínáme modlit Novénu k Božímu milosrdenství, kterou Pán uložil napsat a šířit sv. Faustyně Kowalské (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství.        (Čtěte na stránkách Pastorace)


Odpuštění má uzdravující účinky ..... Nenávist, hněv, nedůvěra a strach nám denně vstupují do života ... Nenávist, hněv, nedůvěra a strach nám každodenně vstupují do života tisíci různými způsoby. Nemusíme zažít přímo genocidu jako my ve Rwandě, abychom poznali temnotu, ve které se může zrodit nakonec i vražda. Toto zlo každého z nás vnitřně zraňuje.

Uzdravení silou lásky, víry a odpuštění ... Všichni se ale můžeme uzdravit silou lásky a odpuštění. Silou, která je ihned dostupná, když máme víru. Víra je živá skutečnost, o kterou je nutné každý den pečovat. Skrze modlitbu, dobrotu a skutky lásky. Provede nás v životě těmi nejtemnějšími dny, vrátí lásku a světlo i té nejutrápenější duši, v těch nejzoufalejších situacích. Síla Božího odpuštění zapustila kořeny už i ve Rwandě - mé rodné zemi. Tam, kde před léty vládla jen nenávist a smrt, rozkvétá víra. Boží láska koná ve Rwandě zázraky.

Víra mi změnila život a může změnit i ten váš. Má moc změnit celý svět.       (Čtěte Víra)


Rychlostní silnice Českým rájem nepovede, je drahá a k ničemu ..... Rychlostní silnice přes Český ráj se stavět nebude, podle ministerstva pro místní rozvoj by byla příliš drahá a navíc zbytečná. Vzhledem k intenzitě dopravy mezi Turnovem a Jičínem postačí podle studie zpracované projekční kanceláří Atelier T-plan silnice s třetím pruhem ve stoupání. Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold sdělil, že R35 zůstává v dlouhodobém plánu, ale v blízké době se stavět nebude.

S výstavbou rychlostní silnice R35 z Liberce na Hradec Králové v takzvané severní trase přes Turnov, Rovensko pod Troskami na Jičín počítá územní dokumentace Libereckého kraje, kterou zastupitelstvo schválilo přes protesty obcí a ekologů v roce 2011. "Ukázalo se, že ji prosazoval jen Liberecký kraj, ministerstva dopravy ani pro místní rozvoj ji nedoporučovala," řekl liberecký hejtman Martin Půta (STAN). Proti silnici, která měla rozdělit chráněnou oblast Českého ráje, bylo od začátku i ministerstvo životního prostředí.

Z plánů státu však stavba R35 mezi Turnovem a Jičínem úplně nevypadla. "Zůstává v dlouhodobém plánu. Její realizace ale není pravděpodobná v nejbližších letech," oznámil mluvčí ministerstva dopravy. Úřad podle něj dále podporuje severní variantu silnice, šířka cesty vyplyne až ze studie, kterou ministerstvo připravuje. "Řešení by mělo být přiměřené výhledu intenzity dopravy na této komunikaci," doplnil mluvčí.

Protest proti výstavbě rychlostní silnice R35 v Českém ráji (2009)."Nové teoretické propočty intenzity dopravy v letech 2025 a 2040 ukazují na to, že tam není nutné stavět čtyřpruhovou komunikaci, ani dálnici, ale že dostatečným dopravním řešením je dvoupruh variantně se střídavým třetím pruhem, který umožní v kopcích, aby rychlejší auta předjela ta pomalejší," uvedl hejtman. Podobné parametry má například nová silnice od Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou nebo loni dokončená silnice 13 od Stráže nad Nisou na Mníšek u Liberce.       (Čtěte na stránkách Týden)


Pětiminutová verze čerstvé zprávy klimatologů ..... Přední světoví klimatologové vypracovali nejnovější hodnocení o tom, jak změna klimatu ovlivňuje naši planetu a nás samotné, a co můžeme očekávat v nejbližší době.

Zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) čítá 2000 stránek a ve 30 kapitolách rozebírá mnoho jemných detailů - od dopadu na kávová zrna, cestovní ruch až po možnosti občanské války apod. V případě, že nemáte čas anebo chuť pročítat celou zprávu IPCC, nabízíme klíčové citace ze shrnutí pro politiky...        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Ovčáčtí psi v Gruzii se běžně kříží s místními vlky ..... V dnešní Evropě je vlk vzácný plachý tvor. Setká se s ním jen málokdo. V asijských zemích však vlci ohrožují stáda místních pastevců. Ti se stejně jako otcové jejich otců a dědové jejich dědů spoléhají při ochraně před vychytralými šelmami na psy. Jejich hafani mají ale k vlkům podezřele blízko.

Knihu Jacka Londona Bílý tesák asi v dětství nečetl jen málokdo. Dnes by se příběh o kříženci, jemuž kolovala v žilách vlčí i psí krev, odehrával spíš než v severoamerickém Yukonu na hranici Evropy a Asie. Podle skupiny genetiků vedené Davidem Tarkhnishvilim z univerzity v gruzínském Tbilisi má nedávné vlčí předky třináct procent všech místních ovčáckých psů. Tři procenta jsou dokonce potomky vlků z první generace. Jednadvacet procent ovčáckých hafanů je příbuznějších místním vlkům než ostatním psům. Geny putují i obráceným směrem. Devět procent vlků je naopak příbuznějších psům.

Biologové z Tbilisi studují vlky z praktických důvodů. "Po roce 2000 vzrostla frekvence vlčích útoků na dobytek. Objevily se dokonce zprávy o útocích na lidi," prohlásila jedna z Tarkhnishviliho spolupracovnic, Natia Kopalianiová. "Vlci byli spatřeni i v hustě obydlených oblastech." Vědci zveřejnili výsledky své genetické analýzy křížení vlků a psů v časopise Journal of Heredity.

Divocí předkové

V současnosti už je téměř jisté, že psi pochází z vlků. Začali s námi žít podle různých výzkumů před třiatřiceti až čtrnácti tisíci lety. Stalo se to nejspíš ve střední Asii. V soudobé Evropě je vzájemné křížení mezi vlky a psy vzácné. Evropští vlci se vyhýbají lidským sídlům. Psi naopak žijí pod kontrolou svých majitelů. Gruzínští ovčáčtí psi pobíhají při hlídání stád volně. Horalé dokonce kříží svoje psy s chycenými divokými vlky záměrně. Vysoký podíl vlčí krve v jejich žilách vědce ale i tak zarazil.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Europoslanci vyhlásili válku igelitkám ..... Poté, co europoslanci dnes kritizovali vojenskou přítomnost ruských sil u ukrajinských hranic, věnovali se ochraně životního prostředí. Schválili opatření, podle něhož by do pěti let měla klesnout spotřeba neekologických igelitových tašek o 80 procent. Místo nich by se měly nákupní tašky vyrábět z papíru nebo rozložitelného plastu.

"Pro jejich omezení byla velká podpora v celé Evropě. Můžeme dosáhnout omezení jejich spotřeby o nějakých 18 miliard kusů každý rok... Tyto tašky by neměly být zdarma," uvedla dánská europoslankyně Margrete Aukenová.

Členské státy EU by tedy měly do roku 2019 omezit spotřebu igelitek o 80 procent. Většina tašek by pak měla být z papíru nebo ekologičtějšího rozložitelného plastu. Do igelitu se budou moci balit pouze některé potraviny – například maso, mléčné výrobky či ryby.

Členské země si mohou samy určit, jak počet igelitek zredukují. Nabízí se daňové zatížení, poplatky nebo omezení distribuce igelitek zákonem. V některých členských zemích už se snaží neekologické tašky omezovat. Například v Česku dnes všechny velké nákupní řetězce igelitky zpoplatňují.

Názory českých politků v EP

"Už dnes vidíte, že si supermarkety a různé obchody nechávají platit za tašky halířové položky, což samo o sobě vede jednak k ziskům a samozřejmě to vede ke snížení objemu plastů, které se dají obtížně recyklovat," dnes podotkla lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová.       (Čtěte na stránkách Agris)


Hmota mezi částicemi má obrovskou energii, mnohonásobně větší než atomy, říká emeritní profesor ze Stanfordu ..... Emeritní profesor z Univerzity ve Stanfordu, William A. Tiller, prozkoumával úroveň fyzikální reality, která byla doposud konvenčními měřícími přístroji nezachytitelná.

Uvádí, že podle jeho výzkumu existují dva druhy látek:

1. Úroveň elektrického atomu/úroveň molekul: Látky na této úrovni mohou být změřeny tradičními přístroji. Jsme schopni je změřit díky tomu, že jsou založeny na elektrickém náboji. Tyto prvky jsou obecně známé a jejich existence se považuje za obecně známý fakt.

2. Úroveň magnetických informačních vln: „Tato nová úroveň látky, o které se zdá, že funguje ve fyzickém vakuu (prázdném místě mezi základními elektrickými částicemi, které tvoří naše obvyklé elektrické atomy a molekuly), je v současné době vůči nám i našim tradičním přístrojům neviditelná,“ vysvětluje Tiller v úvodu ke svému výzkumu na webové stránce.

Síla magnetických informačních vln ... Tiller dává energii magnetických informačních vln do perspektivy v rozhovoru pro dokumentární film „Co my jen víme?“ (viz. rozhovory níže). Porovnává zde skrytou (latentní) energii celého známého vesmíru se skrytou energií ve vakuu uvnitř jediného atomu vodíku. Ta je podle Tillera bilionkrát větší než odhadovaná energie známého vesmíru. „Jen tato trocha vakua převažuje všechnu tu hmotu a ty planety a hvězdy,“ prohlašuje. Jeho srovnání předpokládá, že je vesmír docela plochý, což tvrdí i astronomové.

Tillerovy počty sice nejsou 100procentně přesné, ale jsou přesné dostatečně na to, abychom si mohli vytvořit představu, jaké množství energie je ukryto v tomto druhém typu látky.

Tiller uvádí, že byl schopen tuto prozatím neviditelnou látku objevit, ale pouze nepřímo, jen když na sebe vzájemně působí s typem látky úrovně elektrických molekul, či atomů, kterou můžeme obyčejně změřit.       (Čtěte na stránkách velká Epocha)


Dokonalá matematika a astronomie před tisíciletím ..... Z archeologických vykopávek je zřejmé, že jednoduché početní úkony zvládali již lovci mamutů. Používali k tomu názornou pomůcku - prsty na rukou, které umožňují počítání pomocí desítkové soustavy. První základy matematiky v historii se objevují v době před 5000 lety v povodí řeky Indu. Tehdy tam stála kvetoucí městská centra Mohendžo - Daro a Harappa. Zdejší obyvatelé používali na stavbu normované cihly, jejichž poměr stran činil 4:2:1 a k matematickým operacím desítkovou soustavu.

Více bohužel nevíme, protože jejich písmo nebylo do dnešních dnů rozluštěno. Jisté ale je, že podobný princip při počítání používali i Sumerové v době před 4-3 tisíci lety. Šlo o geniální způsob, jak pomocí deseti číslic zapsat nekonečně kombinací, záleží jen na tom, na jaké místo kterou číslici zapíšeme.

Poziční systém starých Sumerů ... Tento systém se nazývá poziční a je dnes základem našeho počítání. Sumerové navíc kromě běžné desítkové soustavy znali a používali ještě šestkovou soustavu, což je zvláštní, protože desítková logicky vyplývá z počtu prstů na lidských rukou. Desítková soustava tedy stejně, jako pětková, vznikla přirozeně sama od sebe.

Jak ale mohli dávní matematikové přijít na počítání zrovna se šesti prvky? Odkud asi brali inspiraci k podobným úkonům? Převzali snad tento systém od dávných bohů, o kterých hovoří jejich starobylé texty?

A mohli mít tito bohové šest prstů? Proto je vznik šestkové soustavy obestřen stále tajemstvím. Šestkovou soustavu dnes používáme běžně při vypočítávání úhlů a časů.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Negativní emoce ubližují ..... Žaludeční vředy, cukrovka, nadváha, různé alergie, mozková mrtvice a mnoho dalších chorob se řadí mezi tak zvané civilizační. Na jejich vzniku se podepisuje velký stres, hektický způsob života, nedostatek spánku, přejídání nebo třeba některé chemikálie v potravinách. V neposlední řadě se na nastartování nejrůznějších obtíží podepisují negativní emoce. Psychický stav nepochybně ovlivňuje zdraví. Pokud se často rozčilujeme, stoupá krevní tlak, srdce začne být o něco rychleji, psychika se podílí na regulaci mnoha tělesných pochodů v těle.

Když je však člověk vnitřně silný, dokáže lépe odolávat tlaku okolí. Spokojenost, zdravé sebevědomí, úsměv, radost pozitivně ovlivňují imunitní systém. V případě negativních emocí, jako jsou zlost, závist, nenávist, nespokojenost může člověk časem onemocnět. Jestliže ale změníte svůj přístup, změní se i „nastavení“ těla. Chce to jenom pravidelný trénink, uvědomit si, co děláte špatně. Snažte se udržovat stále ve stavu jakési spokojenosti, i když realita může být jiná. Naučte se ve všem hledat něco pozitivního - nadšení, radost, spokojenost. Cílevědomě se vyhýbejte situacím, v nichž hrozí, že budete naštvaní, rozčílí vás, povedou ke stresu. Nestýkejte se s lidmi, v jejichž přítomnosti se necítíte dobře, jsou negativisticky naladěni, nějakým způsobem vás třeba zneužívají a podobně. Nezapomínejte na to, že fungování vašeho těla je řízené mozkem. Budete se cítit tak, jak myslíte.        (Zdroj: Doplněk)


Malajsijské ministerstvo meteorologie dává na srozuměnou, očkování mraků bude pokračovat ..... Personál Královského malajského letectva provádí operaci očkování mraků. PETALING JAYA: Operace očkování mraků budou pokračovat, dokud nebude voda v přehradách údolí Klang zpět na bezpečné hladině, říká ředitel národního střediska pro počasí z ministerstva meteorologie Muhammad Helmi Abdullah. Dává na srozuměnou, že tyto operace nebyly přerušeny ani přes nedávné zvýšení dešťových srážek.

„Některé z těch dešťových srážek nespadly nad povodími, na které jsou operace v těchto oblastech zacílené.

„Očkování mraků pomůže proces zvýšení objemu dešťových srážek také urychlit,“ řekl The Star.

Před tím bylo ohlášeno, že operace očkování mraků budou na několik dní přerušeny, jelikož země zažívala téměř denně bouřky a lijáky i v sezóně mezi monzuny.

V pondělí bylo ohlášeno, že přehrady v údolí Klang vysychají i přes uplatnění přídělového systému na vodu. V pondělí ráno přehrada Sungai Selangor v Kuala Kubu Baru zaznamenala 36,53% své kapacity. Její kritickou úrovní je 30%.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


17.4. 2014     Zelený čtvrtek (latinsky feria quinta hebdomodae sanctae) je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek)


Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství ..... Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc.

Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv a díkůvzdání Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství.

Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi setkává. Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost svědků tak zázračných událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky.

"Pokoj vám," říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát (srov. Jan 20, 19.21.26). Můžeme říci, že výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.

Pokoj se tedy identifikuje jako "novost" vložená do příběhu Kristovy Paschy (Velikonoc). Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských námah, ani jej nelze dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami a institucemi. Je spíše darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj starat a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody.        (Čtěte na stránkách Pastorace)


Více cyklistů v ulicích může zachránit tisíce životů, tvrdí OSN ..... Pokud by se v budoucnu více Evropanů rozhodlo využívat k dopravě po městě kola, mohlo by jejich rozhodnutí každoročně zachránit tisíce lidských životů a vytvořit desetitisíce nových pracovních míst. Jen v Praze by díky početnějším cyklistům mohlo novou práci získat 1413 lidí. K tomuto závěru dospěli odborníci v nové studii, kterou v Paříži zveřejnila Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Studie pracuje s příkladem dánské metropole Kodaně, kde je cyklistika velmi oblíbená a kde tamní obyvatelé na kolech absolvují 26 procent svých cest po městě. Pokud by na kolech stejně často jezdili i obyvatelé dalších desítek velkých evropských a světových měst, mohlo by vzniknout až 76 000 nových pracovních míst a zachránilo by se na 10 000 životů lidí, kteří každoročně zemřou při dopravních nehodách či kvůli zdravotním následkům znečištěného prostředí.

Odborníci spočítali i cyklistický potenciál Prahy, kde se nyní na kolech uskuteční jen asi jedno procento všech cest. Kdyby Pražané jezdili na kole stejně často jako obyvatelé Kodaně, mohlo by prý vzniknout 1413 nových pracovních míst například v cykloobchodech, půjčovnách či opravnách a zachránilo by se 143 životů.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Deset nejvíce nebezpečných zvířat na světě ..... Jako lidé se stále snažíme si zajistit lepší a bezpečnější život, ale svět zůstává nebezpečným místem. A jak se ukazuje u zvířat v divočině, stupeň nebezpečnosti nemusí odpovídat jejich velikosti.

Můžeme si myslet, že některá z nich jsou přátelská či neškodná, ale někdy se dokonce tato „přátelská“ zvířata, která mohou působit i poddajně, stanou nebezpečnými, jakmile jsou vyprovokována.

V článku pod odkazem najdete seznam deseti nejnebezpečnějších zvířat na zemi ...       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Zrození nového měsíce: Saturn je možná v očekávání ..... Trochu to připomíná snímek embrya u gynekologa - jeden ze snímků sondy Cassiny ukázal vytváření neobvyklého většího shluku v prstencích planety Saturn. Podle NASA se tak stáváme svědky zrození nového měsíce.

„Nic takového jsme dosud neviděli,“ komentoval snímky vedoucí studie Carl Murray z londýnské Queen Mary University. „Můžeme být svědky aktu zrození, kdy tento objekt právě opouští prstence a mění se v opravdový měsíc.“

Snímky pořízené z Cassini přesně před rokem – 15. dubna 2013 – zobrazují narušení jinak hladkého okraje prstence A. Je tam patrný shluk o 20 procent jasnější, než jeho okolí, který je přibližně 1200 km dlouhý a 10 km široký . Odborníci také našli neobvyklé výčnělky, které jsou zřejmě gravitačních sil v blízkosti objektu. Podrobnosti o pozorování byly publikovány online na webu Icarus .

Objekt, neformálně pojmenovaný Peggy, je příliš malý, aby mohl být pozorován dalekohledy ze Země. Upřesnění toho, co se ději v Sarturnově prsenci umožní bližší průlet Cassini na konci roku 2016.

Je otázkou, zda se ze zaznamenaného objektu vytvoří měsíc a někteří astrofyzici varují, že by se mohl objekt také rozpadat. Saturnovy prstence byly podle jedné z teorií v dávné minulost mohutnější a postupně se tvorbou měsíců natolik vyčerpaly, že už z nich nemůže žádné větší těleso vzniknout. Ostatně, druhá největší planeta sluneční soustavy jich má už více než dost: 62.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Podběl ..... Jdete si takhle klidně po cestě a říkáte si, že už je zase jaro a jak nám ty vánoce rychle utekly a další rok je v prtentam... A najednou kuk a hle a kde se vzal, tu se vzal, koukáte jak „i“ na nenápadný ale krásně svěžežlutý květ podbělu. Skromná rostlinka jen obtížně konkuruje ostatním plevelům a tak si musí po zimě přispíšit, aby nám potěšila oko, odorikům čich, včelám sosák, bacilům poslední cestu do jícnu, sběračům práci na čerstvém vzduchu a výkupnám bylin obrat. Proto vystrkuje ze země nejdříve kvetení a na listy má dost času potom. Nicméně i list je dobře léčivý.

Zajímavá rostlinka v tento čas žije ze zásob, které si ve vegetační aktivitě nasyslovala v kořenovém systému díky velikým plochým listům, které jsou zvláštně opatřeny k šetření vodou. Snížení odparu je ovlivněno kožovitým povrchem listu a na spodu listu bílým oplstěním, podobným králi sýrů plesniváků.

Podběl to má dobře vymyšlené, protože list i květní stvol jsou poměrně nízké a konkurenční rostliny by ho snadno přerostly. Vybírá si tedy nehostinná místa, kde jiné rostliny záhy končí. A kvete dost času před loukami, aby měl hladový hmyz dobrý důvod k návštěvě. Podběl se drží hlavně v chudých půdách, které jsou dobře vlhké jen s dostatkem dešťů, avšak bez nich půda s minimem humusu není schopna dlouho vodu udržet. Někdy zase využívá zastíněných vlhkých míst, kde se uplatní vysoká efektivita jeho listů, podobně jako u devětsilu.

Podběl je zvláštní tím, že list má poněkud více účinných látek než květ, tedy kromě silice, a lze ho využít na kde co. Tím myslím nejen vynikající účinky na kdejaké kašlání, ale i na zažívání, oběh a zvláště revmatizmus, kde se tradičně přikládá na noc čerstvý list vrchní zelenou stranou na bolící klouby. Tak se činívalo hlavně k prostřídání jiných prostředků, například tvarohu, odvaru z kořene kostivalu, dušené cibule nebo vařené brambory. Osobně bych takové listy nejdřív doporučil nahřát v mikrovlnce nebo jako houskové knedlíky v pařícím hrnci. Bramborové mám také rád..., a když je k tomu dozlatova osmahlá cibulka na sádle, to by byl pane slinotok (lat. lacrimalis)... Toho si nevšímejte, to blouzním asi z hladu nebo co.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Tajemství evoluce kolibříků odhaleno ..... Tajemství evolučního úspěchu kolibříků poodhalili vědci, kteří analyzovali údaje o 284 z 338 známých druhů. Zmapovali tak celých 22 milionů let evoluce těchto unikátních živočichů. Výzkum ukázal, že kolibříci pocházejí z linie rorýsů a klechů, od níž se oddělili zhruba před 42 miliony let.

Před dvěma miliony lety se předek všech moderních kolibříků dostal do Jižní Ameriky, kde jejich evoluce dostala dramatický spád. Vzniklo tu celkem devět hlavních skupin, které se pak dále dělily.

Kolibříci patří přes svou zdánlivou křehkost k evolučně nejúspěšnějším živočichům. Většina z nich žije v tropických a subtropických lesích, některé druhy se však vyskytují i v nadmořské výšce 5200 metrů. Díky různým tvarům zobáků se přizpůsobí všem tvarům rostlin. Vedle sebe tak může žít až 25 druhů, aniž by si v sání nektaru vzájemně konkurovaly.       (Zdroj: 21@století)


Evropské nevládní organizace cvičí agenty pro vnitrostátní konflikty ..... Protiteroristický výbor Společenství nezávislých států (CIS) prohlásilo, že evropské NGO cvičí agenty pro účast ve vnitrostátních konfliktech po celém světě. Po celém kontinentu je přes 2 tisíce škol, které připravují experty pro provádění psychologických a rozvratných operací.

Podle šéfa výboru Andreje Novikova tyto instituce, sdružené se soukromými vojenskými společnostmi a bezpečnostními agenturami, pomáhají verbovat a cvičit široké spektrum sabotérů.

Mluvil o tom na konferenci šéfů bezpečnostní služeb a pořádkových sil v Soči, na které se ukázalo 79 delegací z 55 států a tři mezinárodní organizace. „Aktivitu NGO jsme zaznamenali ve velice dobře známých událostech v Kyrgyzstánu a na Ukrajině.“ citovala Novikova agentura Interfax. Novikov odkazoval na Oranžovou revoluci na Ukrajině v roce 2004 a Tulipánovou revoluci, při které byl v roce 2005 svržen kyrgyzský prezident Askar Akayev.

Často jsou budoucí agenti pro informační bitvu verbováni relevantními strukturami a prochází speciálním výcvikem. Verbování může být ukryto pod docela nevinnými kontexty.

„Vidíme odchod občanů zemí CIS z domova nebo Evropy, kde se usadí jako uprchlíci, nebo jejich rodiče byli v 90.letech uprchlíky, pro studium v různých vzdělávacích centrech – většinou pod účelem náboženského vzdělání.“ řekl.

Výbor nedávno zaznamenal vzestup „žoldáckého terorismu,“ kdy mezinárodní teroristické organizace vyhlíží změnu vedení v celých regionech, rozdělování států a vytváření nových řádů.

„V tomto ohledu se hrozba ústavnímu řádu v několika regionech zvýšila; řád může být destabilizován, když jsou domácí problémy řešeny skrz vojenské prostředky.“

CIS se také obává militantů, kteří získali výcvik přímo v neklidných oblastech a teď se vrací domů, a pořád provádí rozvratné aktivity.

Takové mezinárodní militantní základny, které také rekrutují a cvičí žoldáky, operují v Sýrii, Libyi, Egyptě a po celém Afghánistánu a Pákistánu.       (Zdroj: Svět kolem nás)


Panna Maria byla spoluautorkou Bible ..... Žena jako autorka jednoho z evangelií? Ještě před pár lety by tuhle myšlenku církevní otcové odsoudili jako rouhání nejhrubšího zrna. Jenže mezitím se doba přece jen změnila, a tak některá biblická tajemství přestávají být tabu. Velkou zásluhu na tom má také dr. Adam Bedford, lékař, který se už léta věnuje biblickým studiím. Vydal několik knih, které se v anglosaských zemích staly velkými bestsellery.

V nich se čtenáři například dozvěděli, že Ježíš nebyl tesařovým synem, jak se obecně traduje, ale pocházel ze středostavovské rodiny velmi vzdělaného architekta. I Ježíšovi se dostalo na svou dobu vynikajícího vzdělání, a než se vydal na svou kazatelskou pouť, působil jako uznávaný rabín.

Teď přichází Bedford s další teorií, která boří biblické mýty v základech. Podle jeho výzkumů je Lukášovo evangelium, někdy označované také jako Třetí evangelium, v podstatě dílem Ježíšovy matky Marie. Všeobecně se má za to, že Lukáš, který byl původním povoláním lékař, napsal „své“ evangelium jako součást obhajoby sv. Pavla v době, kdy byl Pavel vězněn za své křesťanské vyznání v Římě. Bradford je ale přesvědčen, že právě toto evangelium je tak odlišné od ostatních evangelií, že pro to musí existovat poměrně nečekané vysvětlení.

Soudí, že text je plný ženské něhy a intuice, které by nebyl schopen žádný muž. Lukášovo autorství nicméně nepopírá, ale považuje ho spíše za člověka, který s Marií rozmlouval a inkriminované evangelium posléze sepsal na základě jejích poznatků a postojů.

Bedford si například všiml, že Lukáš, respektive Marie se snaží popsat v evangelickém textu Ježíše jako člověka z masa a kostí a za mistrnou literární fabulací se skrývá nefalšovaná snaha podat co nejpřesnější obrázek nejslavnějšího křesťanského proroka.       (Zdroj: ProcProto)


Cviky pro oči ..... Pracujete-li dlouho u počítače, měli byste provádět pravidelné cviky proti únavě očí a to vsedě na patách a v uvolněné pozici. Hlavu držte zpříma.

Podívejte se co nejvýše nahoru a co nejvíce dolů, až ucítíte ve svalech mírné nebolestivé pnutí. Opakujte 6x.

Stejný cvik provádějte doprava a doleva, nejprve s otevřenýma a pak se zavřenýma očima, vždy 6x.

Podívejte se doprava vzhůru, pak doleva dolů, poté doleva vzhůru a doprava dolů, vždy 6x.

Intenzivně kružte očima doprava a doleva vzhůru a obráceně, pokaždé 5x.

Natáhněte před sebe pravou ruku, podívejte se na nehet prostředníčku a pak ruku pomalu přibližujte do blízkosti oka, přičemž stále sledujte nehet. Pak ruku opět vzdalujte, až je natažená. Tím se cvičí zaostřování oka na různé vzdálenosti.        (Zdroj: Doplněk)


Megality v díle Mikoláše Alše? ..... Každý nejspíš zná lunetu "Žalov" z cyklu "Vlast", kterým Mikoláš Aleš vyzdоbil Národní divadlo. Bájného reka na ní bohyně smrti Morana posílá - kam vlastně? Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, museli bychom zkoumat představy starých Slovanů o posmrtném životě. M. Aleš se s tímto tématem vypořádal prozaicky - důraz položil na figury, krajina za nimi je znázorněna spíše schematicky. A vpravo dole je vidět cosi jako menhiry...?

Obecně se předpokládá, že vyobrazená krajina se nachází na katastru obce Úholičky, nedaleko Žalova u Levého Hradce. M. Aleš bydlel nějaký čas na Suchdole (dnes Praha 6) a okolní krajinu maloval. A protože tam byly objeveny mohyly, možná tam namaloval právě ty jako symbol pohřebiště, kam Morana hrdinu posílá. Nicméně je fakt, že ony objekty opravdu více vypadají jako menhiry, protože náhrobky či mohyly by snad Aleš nakreslil jako nějaké pravidelnější tvary? Škoda, že se ho na to už nemůžeme zeptat.       (Zdroj: Záhady a zajímavosti)


16.4. 2014     Dnešní Škaredá středa nebo také sazometná středa získala své jméno podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Škaredá středa přísluší do pašijového týdne, v tento den se Jidáš mračil na Ježíše.


Lidská gesta sleduje i vlk ..... Existuje celkem běžně opakovaný experiment, demonstrující rozdíl mezi psy a vlky... Psa vezmete do místnosti, před jeho očima dáte do dvou misek jídlo. Pak na jednu misku ukážete. Pes (i necvičený apod.) se pokusí číst lidské gesto, jsou-li možnosti jinak ekvivalentní, půjde k příslušné misce. Vlk (samozřejmě míněno krotký, ochočený, nestresovaný…) se rozhodne náhodně.

Podobně můžete zkusit vlkovi i psovi dát sousto do nějaké ohrádky. Oba se k němu zkusí dostat. Když to nepůjde na první pokus, pes to vzdá a zkusí o pomoc nějak požádat člověka. Vlk od člověka apriori nic dobrého nečeká (vzhledem k historii a související selekci – aby taky jo), proto se bude dál snažit sám.

Potud klasický výsledek. V časopisu Frontiers in Psychology ale vyšel text ukazující, že mezi oběma druhy (možná spíše formami jediného druhu) není zase tak propastný rozdíl. I vlci dokáží číst lidská gesta/myšlenky a umí se učit nejen od členů své smečky, ale i od příslušníků jiného druhu.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Proč název ´Velikonoce´? Proč ne třeba Jaronoce, nebo Vajíčkonoce? ..... Když se řekne Velikonoce, potom se většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara? S volným pondělím? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Proč zrovna Velikonoce?

Svátek osvobození zotročeného národa ... Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce spojený s myšlenkou svobody.

O Velikonocích byl v Jeruzalémě ukřižován Ježíš ... O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha vypadá, odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčit, že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání.        (Čtěte na stránkách Víra)


Jsou návraty zboží na železniční koleje vůbec reálné? ..... Pohled na kamiony přeplněnou dálnici D1 přímo vybízí k otázkám typu: "Copak by to zboží nemohlo alespoň z části přejít na koleje? Co tomu vlastně brání? Existují už v praxi nějaká reálná řešení?"

Dlouhé kolony kamionů na dálnicích přímo vybízejí k myšlence spojit je do celých vlaků a zboží tímto - výrazně ekologičtějším způsobem - přepravovat po železnici. Jak toho ale dosáhnout, když každý z kamionů má jiné místo nakládky i vykládky zboží?

Řešení existuje: kombinovaná doprava silnice - železnice. Pro řadu silničních dopravců představuje už několik let výhodný způsob, jak přepravit těžké zboží na dlouhé vzdálenosti. Operátorem kombinované dopravy, který se touto problematikou u nás intenzívně zabývá, je společnost Bohemiakombi. Proto jsme o rozhovor požádali jejího jednatele Vladimíra Fišera.

Vaše vlaky jezdí výlučně pro potřeby silničních dopravců a speditérů. Co to však znamená pro odesílatele a příjemce zásilek?

Přeprava zboží kombinovanou dopravou silnice - železnice neznamená pro odesílatele ani pro příjemce zásilky žádnou převratnou změnu. Odesílatel svoje zboží naloží do kamionu, stejně jako to činí dnes, a stejným způsobem přijíždí kamion až na dvůr k příjemci zásilky. Kvalita této dopravy i rychlost přepravy zboží mohou být a také jsou srovnatelné s přímou dopravou po silnici.

Jaký efekt navíc to ale může přinést odesílateli nebo příjemci zboží?

Jedním z významných efektů pro příjemce a odesílatele zboží může být úspora, která vyplývá z možnosti naložit do kamionu víc těžkého zboží. V sousedních státech Rakousku, Německu i Slovensku platí pro kamiony, které využívají kombinovanou dopravu, výjimka, na jejímž základě mohou kamiony vézt až o čtyři tuny těžší náklad. Silniční dopravce v takovém případě může cenově zvýhodnit svého zákazníka.        (Čtěte na stránkách Enviweb)


Pražští politici umetají cestu developerům. Hrozí další porušení zákona ..... Radní hlavního města chtějí zprůchodnit kontroverzní developerské projekty a zahladit své dřívější chyby. Již zítra má rada hlasovat o potvrzení úprav územního plánu, provedených v minulých letech. Nejvyšší správní soud řekl, že úpravy jsou nezákonné a sdružení Arnika vyzvalo primátora Tomáše Hudečka, aby inicioval jejich zrušení. Pokud se rada vydá opačným směrem a úpravy schválí, poruší podle Arniky zákon podruhé.

„Jestliže se donedávna radní mohli vymlouvat, že jednali v dobré víře, dnes už to neplatí. Soud jasně řekl, že úpravy územního plánu jsou nezákonné. Jakýkoliv další pokus o jejich schválení může být hodnocen jako opakované, vědomé a záměrné porušení zákona. Nepřiměřená výstavba totiž nejen poškozuje životní prostředí, ale může navíc znehodnotit byty či domy vlastníků okolních nemovitostí," říká Martin Skalský ze sdružení Arnika.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Nejstarší srdce nalezeno ve fosilii! ..... Dosud nejstarší srdeční a cévní systém objevili vědci londýnského Muzea přírodních dějin ve fosilii pradávného členovce Fuxianhuia protensa, který žil na Zemi před 520 miliony let.

Fosilie, která má dokonale zachovalé srdce a cévy, byla objevena v provincii Jün-nan na jihu Číny. „Je to mimořádně vzácný a neobvyklý případ, že se zachoval tak citlivý tělesný systém v jedné z nejstarších fosilií, a to s tak vynikajícími detaily,“ uvedla jedna z výzkumnic Xiaoya Ma.

U zmíněné fosilie je podle vědkyně vidět trubicovité srdce uprostřed těla s bohatým systémem cév vedoucích do očí, tykadel, mozku a nohou tvora. Měkké části těl živočichů mají po smrti tendenci se rozkládat, což znamená, že se ve zkamenělinách obvykle zachovávají jen pevné části jako kosti, zuby nebo krunýře.       (Zdroj: 21@století)


Zlatý retriever – oddaný rodinný mazlík ..... Pokud uvažujete o pořízení rodinného psa, který by byl nejen krásný, ale především věrný, oddaný, klidný a spolehlivý, pořiďte si zlatého retrievera. Tento pes bývá považován bezkonkurenčně za nejklidnější plemeno ze všech ostatních retrieverů. Důkazem je i skutečnost, že je i u nás spolu s labradorským retrieverem nejčastěji chovaným psem tohoto plemena. Přestože jsou již velmi zdomácnělí, stále mohou být využiti při lovu, jelikož dovedou ochotně vyhledat a donést mrtvou či raněnou zvěř, aniž by ji snědli. A to jsou zlatí retriever považováni za jedny z největších jedlíků mezi všemi psy. V rodinách jsou oblíbeni mimo jiné i proto, že velice málokdy štěkají.

Původem jsou tito psi z Velké Británie, kde byli vyšlechtěni jako lovečtí psi, kteří vynikají vytrvalostí a ochotou tvrdě pracovat za každého počasí a skočit i do studené vody, neboť kromě jiného patří zlatý retriever i mezi milovníky vody.

Zlatý retriever se vyznačuje velkou oddaností svému pánovi dovede milovat i ostatní členy rodiny. Je na člověka silně fixován a v případě, že se mu nevěnuje dostatek pozornosti může mít i poruchy chování. Je velmi přátelský jak k cizím lidem, tak i jiným psům a při správném vedení a výchově nebývá vůbec agresivní. Někdy je až dojemné, jak snese i jiné domácí mazlíčky a třeba od koček snese snad cokoliv, což u jiných plemen bývá spíše raritou.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Kdysi lovecký zámeček Pohansko láká romantiky i milovníky historie ..... Pokud se ocitnete v Lednicko-valtickém areálu, pak byste měli rozhodně zamířit také na lovecký zámeček Pohansko. Empírová stavba, která je chráněnou kulturní památkou České republiky, je vzdálena asi tři kilometry od Břeclavi. Nachází se na břehu jezera, tvořeného slepým ramenem Dyje.

Zatímco dříve na zámeček tu a tam zavítala šlechta, buď aby si po lovu či výletu dopřála svačinku, dnes sem může zamířit každý, kdo má rád romantiku a historii. Empírový zámeček stojí každopádně za návštěvu.

Jako lovecký zámeček Pohansko nechal postavit v letech 1811 - 1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna. Návrh stavby vytvořil Josef Hardtmuth a Josef Kornhäusel. O mnoho staletí předtím tu stával obranný val slovanského hradiště.

Jde o výsostně elegantní a symetrickou plochostropou stavbu s přízemními otevřenými arkádovými křídly, která má ve střední části jednopatrovou nástavbu. Pod římsou přízemního patra a v čele nástavby jsou kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými výjevy inspirovanými antickými příběhy. V kruhových medailonech se odvíjí příběhy, vztahující se převážně k bohyni lovu Dianě. Jejich autorem byl pravděpodobně vídeňský sochař Josef Klieber.

V rámci Lednicko-valtického areálu je výzdoba zámečku Pohansko unikátní tím, že pouze tady můžete v reliéfech kromě mnoha jiných antických hrdinů spatřit také samotného Dia.       (Čtěte na stránkách Silavarium)


Rádiem řízené hračky mohou ohrozit majitele pokutou ..... Vyhlédli jste si pro svého potomka auto, letadlo či loď na dálkové ovládání? Pak byste měli vědět, že se taková hračka může řádně prodražit. Stačí k tomu, aby prodávající nesplnil povinnosti stanovené předpisy pro rádiem řízené modely. Pokud totiž ovladač hračky vysílá na jiné než povolené frekvenci, může taková „zábava“ skončit pro uživatele vysokou pokutou od Českého telekomunikačního úřadu.

Kontroly opakovaně prováděné inspektorátem České obchodní inspekce v Ústeckém a Libereckém kraji v uplynulém období prokázaly, že rádiem řízené modely provozované na frekvencích, které v ČR nejsou určeny pro hračky, jsou stále v prodeji. Spotřebitelé by si proto měli ve vlastním zájmu ověřovat údaj o vysílací frekvenci, kterou zakupovaný RC-model používá.

Společná březnová kontrola České obchodní inspekce a Českého telekomunikačního úřadu v pohraničních obcích Petrovice a Hřensko byla zaměřena na prodej radiových vysílacích zařízení. Jejím cílem bylo monitorování trhu s dálkově ovládanými hračkami a současně ověření, zda nabízené RC-výrobky pracují v povolených frekvenčních pásmech 27, 35 a 40 MHz a též 2,4 GHz, vyhrazených pro tyto účely Českým telekomunikačním úřadem.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Mučení CIA za prezidenta Bushe bylo horší než mučení Gestapa ..... Bývalý analytik CIA uvedl, že techniky mučení CIA používané za prezidenta Georgea W. Bushe byly totožné s metodami používanými tajnou policií nacistického Německa a byly občas ještě horší.

V neděli v telefonickém rozhovoru pro PressTV Ray McGovern řekl, že mnoho lidí na celém světě neví, že takzvané „posílené techniky výslechu“ používané CIA po 9/11 útoky byly totožné s metodami mučení používaných Gestapem a dokonce i slova „posílení výslechu“ jsou doslovný překladem německých slov „verschärfte Vernehmung.“

O technikách „vylepšeného výslechu“ McGovern řekl, že „jsou přímým překladem z příručky Gestapa – ‚Verschärfte Vernehmung;‘ německá slova pro výslechu – Vernehmung a verschärfte znamená zesílený či naostřený.“

Pokračoval s tím, že CIA používala „vylepšené techniky výslechu,“ které byly zavedeny v době, kdy byl Donald Rumsfeld americký ministr obrany a George Tenet ředitelem CIA.

„Nejen že máme manuál Gestapa, ze kterého byly vylepšené metody výslechu přeloženy, ale máme také techniky, které jsou téměř totožné s tím, co používalo Gestapo během druhé světové války. Nicméně tam bylo také několik vylepšených metod výslechu, které byly zavedeny za Donalda Rumsfelda a George Teneta, který byl v čele CIA.“

Zpráva dlouhá 6300 stran, jejíž sepsání zabralo americkému senátnímu výboru pro zpravodajské služby téměř čtyři roky, podrobně popisuje mučící techniky CIA, včetně dušení vodou a mlácení o stěnu.

Zpráva zůstává utajovaná a nedávný únik z hlavních závěrů zprávy ukazuje, že metody mučení CIA byly „brutální a mnohem horší, než agentura sdělila politikům       (Čtěte na stránkách FreePub)


UFO na jihozápadě Čech ..... Léčivou studánku Kloubovku najdeme kousek od Oselců u Nepomuku. Kolem půlnoci z 18. na 19. června 1999 prý bylo v blízkém lese docela rušno. Několik svědků spatřilo světelný kužel zahalený v jakési mlze. Pozorovatelé se nebáli, dokonce uspořádali jakousi útočnou výpravu. V dalších dnech se do bádání vložili profesionálové i amatérští ufologové. Záhadná světla se údajně objevila ještě několikrát, byť ve skromnějším aranžmá. Tato oblast je přitom proslulá výskyty zjevení Panny Marie (například právě kolem studánky Kloubovky). Je zajímavé, že podobná místa leží dosti často v kraji bohatém na uranovou rudu. Souvisí se zjevováním Bohorodičky i existence tzv. dračích žil, energetických uzlů?

Zdejší kaple byla zasvěcena svaté Markétě. Právě ona má jako svůj atribut zeleného dráčka. Podle legendy s příšerou bojovala, což se dá vysvětlit tak, že ovládla (pochopila) účel dračích žil, sílu energií. Vraťme se ale k rudám. Souvisí přírodní radioaktivita také s paranormálními jevy? Možná ano. Měření v bývalé Jugoslávii, v Medžugorje, potvrdilo zajímavé několikanásobné zvýšení radioaktivity v místě údajného mariánského zjevení a zázraku. Davům věřících tato radioaktivita nijak neublížila, ba naopak, lid byl posílen - tělesně i duchovně zároveň.

Lokalitu, v níž byly v roce 1999 podivné úkazy spatřeny a potvrzeny, jsme pečlivě prohlédli. I když bylo předem jasné, že po tak dlouhé době už nic „žhavého“ neobjevíme. Položme si závěrečnou otázku: Jde o výjimečnou krajinu, plnou nevysvětlitelných přírodních jevů, nebo o nějaké kolektivní halucinace tehdejších svědků? Nevíme, záhada čeká na objasnění. Alespoň jsem si zatím opláchli oči v léčivé Kloubovce, abychom se dostali zpět do reality…       (Čtěte na stránkách Doplněk)


15.4. 2014     Dnes v 9:42 LČ nastává první jarní Úplněk, podle kterého se určuje datum Velikonoc.

Dnes je to 102 let, co se potopil parník Titanic.


Mimoň, nebo Celebrita? ..... „Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí... ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.“ (srov. Flp 2,6-9)

„Přece se nebudeš ponižovat“. „Máš svou důstojnost a hrdost“. „Je důležité udělat si jméno, být někdo, dostat se nad ostatní“. Takové výzvy k nám běžně doléhají, s takovýmito postoji ve světě uspěješ.

Ježíš ale působí jako totální "mimoň", když se naopak zříká svojí slávy, ponižuje se, je poslušným. A taky že podle toho dopadl – skončil potupnou smrtí na kříži považován za zločince a vyvrhele.

Ježíš si je vědom své důstojnosti, ale nelpí na své slávě a nesnaží se z ní profitovat. Když se sebe zříká, není to projev sebedestrukce, ale vydání všeho ze sebe pro nás lidi. Jeho ponížení se není shrbením se, ale připraveností sloužit.

Smrt na kříži ale není smutným koncem zoufalce, který se nesnažil prosadit, nýbrž vyvrcholením jeho darování se. Proto se stává momentem největšího oslavení. Bůh Ježíšovi dává Jméno s velkým J, ukazuje, že tímto svým postojem převyšuje všechny.

Zviditelnit se a proslavit je možné různým způsobem. K pravé velikosti a slávě vede Ježíšova cesta. Čím víc ze sebe někdo dává, tím větším se stává. Čím méně lpí na tom, kým je, tím víc ho Bůh oslaví.       (Zdroj: Víra)


Vědci potvrzují existenci duše, která neumírá ..... Světoznámí vědci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autoři kvantové teorie vědomí, přišli s přelomovým objevem. Součástí našich mozkových buněk jsou mikrotubuly. V okamžiku, kdy umíráme, ztrácejí mikrotubuly kvantový stav, ale ne informace v nich uložené.

„Řekněme, že srdce přestane bít, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotubulách nejsou zničeny. Ty se rozptylují ve vesmíru," takto popsal Stuart Hameroff jev, který náboženství popisuje jako vystoupení duše z těla.

„Pokud je pacient resuscitován, pokud ho oživí, kvantová informace se vrací do mikrotubulů, a tedy do těla, a pacient má známé zážitky se smrtí," dodal Hameroff.

Tento proces vysvětlují vzpomínky lidí, kteří již byli jednou nohou na druhém břehu. V opačném případě, když zemřeme, tyto kvantové informace zůstávají žít mimo tělo a stanou se součástí další formy. Jinak řečeno, duše opustí tělo a je připravena k reinkarnaci.

Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky.

Stuart Hameroff a Roger Penrose se pomocí svého výzkumu snaží vědecky vysvětlit a popsat existenci vědomí, které by přebývalo v lidském těle a po smrti fyzického těla se mohlo odloučit a žít samostatně, případně se přemístit do jiného těla.       (Zdroj: Velká Epocha)


Ježíš měl manželku ..... Vědci ze tří institucí (Columbia University, Harvard University a Massachusetts Institute of Technology) nezávislými metodami zkoumali svitek, který zmiňuje Ježíšovu manželku a dospěli k závěru, že je starobylý. Vyvrátili tak argument nedůvěryhodnosti zachovaného artefaktu, čímž zavdali důvod k diskusím o smysluplnosti celibátu a nejen to.

Autor a původ papyru, který od sběratele získala Karen Kingová v roce 2012, není znám. Sběratel chtěl zůstat v anonymitě. Jde o malý kousek textu, který v křesťanském světě vyvolal pozdvižení.

O útržku se soudí, že pochází z Egypta a v koptském jazyce se v něm praví: "Ježíš řekl jim moje žena ..." načež kousek textu chybí a pak pokračuje: "Bude moci být mým učedníkem." Části textu jsou tak blízko sebe, že je lze jen těžko nedávat do souvislosti. To ale zavdává příčinu myslet si, že Ježíš byl ženatý, což do pojetí křesťanství vnáší nový prvek a nastoluje otázky stávající úlohy žen v církvi.

K zachovanému kousku papyru již před časem dostali možnost vyjádřit se znalci písma. Byl presentován na kongresu koptologů a vyjádření byla opatrná. Na zpochybnění věrohodnosti ale bylo dost těch, kteří se vyjadřovali skepticky. Stephen Emmel, profesor koptštiny na Münsterské universitě se vyslovil formulacemi z nichž se dalo soudit, že by mělo jít o podvrh. Nelíbil se mu vzhled fragmentu ani použitá gramatika. Nic z toho nepovažoval za důvěryhodné. Podobný názor vyjádřil i další uznávaný znalec starobylých textů, Alin Suciu z univerzity v Hamburku. Ten zase porovnával písmo s dalšími koptskými papyry z doby okolo čtvrtého století a rovněž mu nepřipadalo dost autentické. Pravost dokumentu pohřbil i ředitel Koptského muzea v Káhiře Hany Sadak. Argumentem tohoto znalce starobylé kultury byla domněnka. Prý bychom už dávno museli o takovém pergamenu něco vědět, kdyby byl pravý. Tím nález prakticky veřejně prohlásil za falzum.

Ve stejném duchu psaly Vatikánské noviny. Ty již pochybnosti prakticky nepřipouštěly a prohlásily papyrus za falzifikát. Argumentovaly vyjádřením jazykozpytců a znalců dějepravy, nejsitým původem a jako hlavní zmínily fakt, že nikde v Evangeliu není uvedeno, že by Ježíš byl ženatý, nebo že měl ženy jako své učednice.

Američtí vědci včera zveřejnili výsledky téměř dvouletého zkoumání založeného na fyzikálních metodách a prohlásili, že starověký papyrus se zmínkou o Ježíšově manželce padělkem není.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Tetřívků z plání Šumavy ubývá, tok je rok od roku slabší ..... Dříve probublávali první jarní dny po stovkách, dnes myslivci sčítají na Šumavě jen desítky tetřívků. Repotrér 5plus2 šel letos nedaleko Dobré s nimi. A tetřívka viděl, i když jen na tři sta metrů. Pozitivní zpráva je, že letos sečetli lesníci a myslivci na Šumavě více tetřívků než loni.

O tom, že bych mohl spatřit někdy v životě tokajícího tetřívka, jsem dlouhá léta jenom snil. Ve starých mysliveckých vyprávěních jsem si četl o bohatýrských lovech těchto zvláštních ptáků, kteří k jaru na Šumavě odedávna patří, a doufal jsem, že se jednou budu moci na tok podívat zblízka. Když mi tedy letos zavolal mluvčí Národního parku Šumava Pavel Pechoušek s tím, že by to bylo možné, nezaváhal jsem.

"Bude se ale vycházet v půl páté ráno," informoval mě Pechoušek. Přijal jsem tedy nabídku na možnost ubytování v Českých Žlebech a budíka nařídil nedočkavě na čtvrtou. Když zazvonil, z postele se mi nechtělo - i když na Lhenicku už byly sady třešní v plném květu, na Žlebech padal déšť se sněhem.

"Tohle počasí se příliš nepovedlo. Ale spolu s námi budou sčítat i další skupiny lidí a na odvolání už je pozdě," informoval nás Adam Jirsa z Národního parku Šumava, který se pro to ráno měl stát naším průvodcem. Bouda ve tmě

Spolu s ním a dalšími dvěma novináři jsme vyrazili do černé tmy směrem k Dobré, kde jsme nechali auto. A potom, spíše intuitivně, po louce pod osadou směrem k tamnímu luhu, který je vyhlášeným tokaništěm tetřívků. Na místě pro nás byla připravená pozorovací bouda za maskovaná chvojím, kde jsme se posadili. Následovalo dlouhé čekání, při kterém se zvolna ze tmy vynořovaly protější kopce i luh před námi. Nakonec naštěstí přestalo i pršet.

"Zleva se k nám blíží dva kusy srnčí," upozornil nás šeptem Jirsa ve chvíli, kdy nevycvičené oči nás ostatních pro šero ještě nic neviděly. Srnec se srnou se spokojeně pásli nějakých šedesát sedmdesát metrů od nás, procházeli stařinou a pomalu přešli přes naše zorné pole. Tetřívci ale zatím nikde.

"Teď se ozval někde za námi. Podívejte se tam," vyzval mě náš průvodce a já začal dalekohledem zkoumat metr po metr prostor nalevo od naší boudy. Postupně už jsem byl schopný i rozeznat charakteristické tetřívčí zabublání, které se neslo krajinou mezi zpěvem skřivanů a dalších ptáků, kterých bylo rozednění plné - ale i kdybych si oči vykoukal, tetřívka jsem neviděl. V tu dobu musel být za nějakým terénním zlomem, protože Jirsa ho po další chvíli objevil. Seděl na louce asi tři sta padesát metrů od nás.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Dobrovolníci u Sázavy sesbírali 25 tun odpadků, více než loni ..... Dobrovolníci během víkendu sesbírali z koryta a břehů Sázavy mezi Kácovem a Pikovicemi kolem 25 tun odpadků. Je to zhruba o pět tun více než při loňském úklidu. Do devátého ročníku akce Čistá řeka Sázava se na tomto bezmála devadesátikilometrovém úseku zapojilo kolem 1300 dobrovolníků včetně patronky projektu zpěvačky Anety Langerové, sdělila Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

Podle ředitelky Posázaví Bohunky Zemanové to není tak, že by odpadu výrazně přibylo, přestože loňská povodeň se na jeho množství taky podepsala. Na některých úsecích se ale sešlo víc lidí, takže dokázali zlikvidovat i staré skládky, na jejichž odvezení v uplynulých ročnících nezbyly síly.

Langerovou překvapilo, že i po tolika letech, kdy se tato lokalita čistí, člověk stále nachází skládky uprostřed lesa. "Bylo mi vysvětleno, že skládky jsou tu už několik desítek let a každým rokem se podaří odkrýt jednu z jejich vrstev. Je otázkou, kdy narazíme na tu poslední, protože se to zdá být nekonečné, nicméně je to na dobré cestě. Ráda se tu zase za rok s dobrovolníky potkám," uvedla zpěvačka.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Památky bez bariér ..... Zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv se ve dnech 3. a 4. 4. 2014 zúčastnili konference „Památky bez bariér“ pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V prostředí historického města Písku zazněly příspěvky, jejichž cílem bylo upozornit na problémy v přístupnosti památek a současně poskytnout prostor pro veřejnou debatu nad řešením překážek v přístupnosti památek, a to nejen ve vztahu k osobám se zdravotním postižením (zejména vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím), ale také vůči seniorům a rodičům s kočárky.

Konference se zúčastnili zástupci samospráv, Národního památkového ústavu, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů, Českého vysokého učení technického, kasteláni hradů a zámků, zástupci muzeí. V rámci jednotlivých příspěvků se diskutovalo o různých přístupech k odstraňování bariér zejména u nemovitých kulturních památek.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Pod povrchem Pluta se ukrývá zřejmě oceán ..... V červenci 2015 budou mít vědci poprvé možnost podívat se zblízka na trpasličí planetu Pluto a její měsíc Charón. Zatím ale čile spekulují o nové hypotéze, že pod povrchem tohoto ledového tělesa je zřejmě oceán. Vede je k tomu názor, že v dávné minulosti došlo mezi oběma tělesy ke kolizi. Jejím následkem se vnitřek Pluta zahřál natolik, že se v něm vytvořil tekutý oceán. A nejen to, vznikl tu zřejmě i dočasný tektonický systém, jaký máme na Zemi.

„Předpokládáme, že sonda New Horizons nám předloží důkazy o dávné tektonice,“ uvedla Amy Barr z Brownovy univerzity pro magazín Icarus. Slůvkem „dávný“ má na mysli přibližně první miliardu let naší sluneční soustavy. Oceán na Plutu je samozřejmě ukryt pod ledovou krustou, ale: „Pokud jednou na ledovém tělese oceán vznikne, je velmi těžké se ho zbavit,“ dodala Amy Barr. „Je to tím, že jakmile oceán začne zamrzat, jeho zbývající tekutá část se naplní solí a čpavkem, které fungují jako nemrznoucí směsi.“

Mezi vědci převládá dnes také názor, že Pluto a Charón tvoří vlastně trpasličí dvojplanetu. Když byla obě tělesa po srážce ještě horká, byla spíš vejčitého tvaru. Poté se Charón začal postupně vzdalovat a Pluto se postupně začalo „zakulacovat“. Při změně tvaru začal jeho ledový povrch praskat a vytvářet poruchy, resp. všechny druhy tektonických rysů.       (Zdroj: ProcProto)


V okurce se zrcadlí moudrost přírody ..... Nejlepší zelenina je maso, to tvrdila v minulosti šlechta, a kdo by si byl kdy pomyslel, že tento slogan na hony vzdálený pravdě, přetrvá až do dnešních dnů. O tom, jak je konzumace masa pro člověka prospěšná, se mohly takříkajíc na vlastní klouby přesvědčit mnohé šlechtické rody. Dnou, čili nemocí králů, byli ve středověkých dobách nejvíce postiženi zámožní lidé, v jejichž stravě převládalo maso.

Zatímco chudina přežívající na obilninových kaších, neměla ani potuchy, jakou nepředstavitelnou bolest způsobuje záchvat dny. Tento článek nemá nikoho nabádat k vegetariánství, jde spíše o to, zamyslet se nad jednostrannou potravou, která v podobě masa a masných výrobků u současné populace, bohužel stále převládá. Pokud naše stravovací návyky zavčas nezměníme, stane se z dřívějšího všežravce nepřirozený masožravec, který pro nedostatek potravy nakonec vyhyne! Když snížíme spotřebu masa, bude naše společnost zdravější tělem, myslí i duchem! Je to skutečně pravda? To můžete posoudit z následujících řádků...       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Co potřebují řezané květiny ..... Aby řezané květiny zůstaly dlouhé svěží, měli bychom dodržovat následující tipy: Než květiny do vázy vložíme, měli bychom ji vyčistit horkou vodou a čistícím prostředkem. Stonky nejdříve seřízneme šikmým řezem o malý kousek, aby se obnovil částečně zaschlý řez a květina mohla dobře přijímat vodu. Odstraníme všechny listy, které by mohly být ve vodě, zabráníme tím případnému zahnívání. Do vody dáme speciální rozpustný výživný prostředek, který prodlužuje životnost řezaných květin až o polovinu. Kromě toho usmrcuje bakterie a plísně, květinám dodává důležitou energii. Používáme-li do vázy vodu z vodovodu, přidáme trochu citrónové šťávy nebo octa, což neutralizuje vápník ve vodě a tkáně, které v květině nasávají vodu, zůstávají průchodné. Stejně jako pokojové, i řezané květiny nesnášejí horko nebo průvan. Stavíme je tudíž na chladnější místo, kde nehrozí průvan. Používáme pouze odstátou vodu. Jinak se konce stonek ucpou a květiny zvadnou. Rosení udržuje řezané květiny delší dobu čerstvé.       (Zdroj: Doplněk)


Geneticky modifikované potraviny v Čechách ..... V dnešním krátkém článku bychom vás chtěli informovat o GM potravinách v České republice, které bohužel můžete koupit v obchodech.

Jediným produktem vyrobeným přímo z geneticky modifikovaných organismů je stolní olej. Stolní olej se může vyrábět z geneticky modifikované řepky nebo se může do olejů přidávat složka vyrobená z geneticky modifikované sóji.

Skryté GMO v potravinách ... Skrytá GMO se nachází ve vejcích (neplatí pro Bio produkci), masu (neplatí pro Bio produkci), mléku (neplatí pro Bio produkci). Zvířata, která jsou krmena GMO mohou přenášet toxicitu GMO i do svých produktů. Tento fakt, ovšem stále podléhá nezávislým vědeckým studiím, bohužel, v době, kdy jsou GMO již zavedeny do potravinářství. Již nyní ovšem víme, že prasata, která byla krmena GMO měli poškozené žaludky a jiné zdravotní komplikace. A všechna prasata se zdravotními potížemi se v dnešním systému dostává přímo do potravinářství.

Jak se bránit GMO? ... - Bránit se můžete následovně: Nekupujte Oleje vyrobené z GMO a nejezte v restauracích, u kterých si nejste jisti, že vaří pouze ze zdravých surovin. - Můžete nakupovat Bio potraviny. - Můžete se zúčastnit Celosvětového pochodu proti firmě Monsanto a jejich geneticky modifikovaným organismům: www.facebook.com/events/732763900088182/ a www.facebook.com/ceskobezgmo       (Zdroj: FreePub)


14.4. 2014     Světový den monitoringu diabetu vyhlásila Mezinárodní federace diabetu, založená roku 1950. Cílem tohoto dne je informovat o nemoci a zkvalitňovat život lidem s diabetem.


Vyděrači ..... Je to jen pár dní, co Česká lékařská komora ústy svého prezidenta Milana Kubka přišla se souborem opatření k ozdravení českého zdravotnictví. Rathův nástupce vyjmenoval patnáct bodů které by měly nalézt cestu jak ven z krize zdravotnictví. V materiálu není ani jednou zmíněn pacient či klient, ale také není zmíněno to, co by měl pro revitalizaci svého povolání učinit jeden každý lékař. Je přeci logické a samozřejmé, že v krizové situaci nelze mít jen natažené ruce, ale že je třeba postupovat podle kennedyovského: neptej se, co pro tebe může učinit Amerika, ale řekni, co můžeš učinit pro Ameriku. Když bylo možné před nedávným časem sebrat z platu policistů, hasičů, záchranářů tisíce korun (a to jsou profese, kdy tito lidé denně nasazují život), proč nesnížit platy lékařům? Jejich platy dnes rozhodně napatří k nejnižším, průměr mzdy nemocničních lékařů ve veřejném sektoru se pohybuje kolem 60tisíc měsíčně.

Je tedy nutné konstatovat, že lékaři rozhodně nepatří k sociální skupině na okraji společnosti. Za tuto mzdu (na kterou přispíváme prostřednictvím plateb zdravotního pojištění) naše společnost očekává, že si budou lékaři alespoň standardně plnit své pracovní povnnosti. Ale ono tomu tak není. V krátké době se dvakrát po sobě stalo, že posádky vozu Rychlé záchranné pomoci jezdily v hlavním městě od jedné nemocnice ke druhé s pacienty, kteří potřebovali nemocniční očetření s celým zázemím (laboratoře, RTG, EKG, sonografií atd.). Nejkřiklavější je případ z 10. dubna 2014 s pacientkou, která spolykala prášky a byla v kritickém stavu. Ani takový stav neoblomil v sedmi pražských nemocnicích lékaře na příjmu a erzetu s pacientkou vypoklonkovali z nemocnice pryč. Nedivme se, že se lidé čertí nad ochotou naší vlády vozit do ČR postřelené demonstranty z Ukrajiny a že nemocnice (včetně té vojenské, která léčí revolucionáře) nemají místo pro české pacienty v ohrožení života. Proč pan Kubek neřeší takovéto případy zásadního charakteru? Ono to asi není populární, to se by mnozí lékaři začali na pana prezidenta mračit. Že s nimi nedrží basu, vždyť v této profesi je to přímo nepsaná povinnost.

Už aby tady některý schopný poslanec navrhl, aby se u nás zavedl institut soudního lékaře (koronera), který by neměl vzdělaní získané na lékařských fakultách, ale který by získal titul na právnické fakultě, speciální katedře soudního lékařství. Tito soudní lékaři by pak řešili a rozhodovali podivná úmrtí z nemocnic a z trestných činů proti zdraví a životu. Konečně by se tak vytvořilo spravedlivé společenské klima, které by zamezilo lékařským kontrolním verdiktům nad nimiž zůstavá rozum stát.       (Zdroj: iREPORTÉR)


Quantum Energy Generator podle Teslova patentu (zveřejnění dokumentace) ..... Lidská bytost s nickem HopeGirl (=Naděje; viz Naima Feagin) založila organizaci Fix the World (Napravme svět), a ta vyrobila prototyp generátoru na volnou energii dle Teslova designu. Veškerá dokumentace k jeho výrobě byla zveřejněna na internetu 30. 3. 2014. Pro zájemce překládám základní informace. (Nejde to prý vyrobit jen tak na koleně ze starých součástek, výroba vyžaduje profesionální technické znalosti, prototyp v USA vyšel na 7 000 dolarů. Uvidíme, co na to řeknou Češi (:-)))

Hlubší zájemci o tento velmi zajímavý projekt se neobejdou bez angličtiny. Doporučuji jim nejprve shlédnout video o příběhu a filosofii celého projektu http://youtu.be/eOuVGGd2C8M.

Jak bylo slíbeno, zde jsou k dispozici volně přístupné dokumenty na výrobu generátoru na kvantovou energii. Jsou poskytnuty zdarma, od lidí pro lidi, celému světu.

Pro volně stažitelné dokumenty na QEG klikněte zde: http://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf 

Průměrná moderní domácnost potřebuje k fungování 5-10kW energie. Konvenční generátor potřebuje 15kW, aby vyrobil 10kW energie. K vyrobení těchto 15kW používáme plyn, diesel, propan, uhlí a další měřitelné produkty, které vytvářejí zisky pro ropný průmysl. 

Před 130 lety Nikola Tesla vynalezl a patentoval generátor energie. Je to rezonanční stroj, který potřebuje pouhý 1 kW vstupu, aby vyprodukoval 10 kW výstupní energie. Jeho patenty jsou nyní veřejné. Projekt Fix the World (Napravte svět) reprodukoval Teslův design s několika moderními prvky a získal tytéž výsledky. Náš generátor kvantové energie poskytuje 10 kW energie se vstupem méně než 1 kW, a tento vstup si sám poskytuje.

Tuto energii poskytujeme lidem celého světa. Zveřejnili jsme plné instrukce, uživatelský manuál, schémata a seznam součástí, který umožní každému techniku dosáhnout stejných výsledků.

Jak QEG pracuje: Nejprve je použit startovací zdroj energie, který roztočí rotor v jádru generátoru. Speciální konfigurace oscilátorů v jádru generátoru vyvolá rezonanci. Jakmile je dosaženo rezonance, vyrábí se 10kW proud, který je usměrněn na pohon motoru, který roztáčí rotor. Pak je možno odpojit motor původního zdroje, protože generátor již pracuje sám.

Speciálně pro výrobu QEG se nyní ve více než 30 zemích formují Místní jednotky domáckého průmyslu (Cottage Industry Community Units). Lidé si sami vyrábějí své přístroje na volnou energii.

QEG patří nyní celému lidstvu. Mnozí ho ještě dále vylepší a všichni budeme společně rozvíjet tento praktický technologický most společně.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Mise kosmického letounu Pentagonu je stále zahalena tajemstvím ..... Kosmický letoun Pentagonu X-37B překonal vlastní rekord – 470 dnů nepřetržitého letu na oběžné dráze kolem Země. Jedná se o jeho třetí a zatím nejdelší misi, která je stále zahalena tajemstvím. Někteří analytikové se domnívají, že jejím cílem je podpora amerických vojsk v bojových zónách, jiní soudí, že letoun byl vypuštěn do vesmíru, aby sledoval novou čínskou sondu Tiangong.

X-37B odstartoval 11. prosince 2012. Na oběžnou dráhu ho z mysu Canaveral vynesla raketa Atlas V. O letounu se toho moc neví, jen to, že se podobá raketoplánu, je ale mnohem menší: je asi 8,8 m dlouhý a 2,9 m široký, rozpětí křídel dosahuje zhruba 4,6 m. Hmotnost stroje při startu činí 4990 kg.

Podle astrofyzika Jonathana McDowella je hlavní výhodou tohoto letounu jeho schopnost dlouhodobého autonomního letu ve vesmíru. Domnívá se také, že může testovat nějaká experimentální data pro Národní zpravodajský úřad, zřejmě hyperspektrální zobrazovací systém nebo něco podobného.

V květnu 2011 amatérští astronomové vypočítali dráhu prvního letu X-37B a zjistili, že procházela nad územím Severní Korey, Iráku, Íránu, Pákistánu a Afghánistánu. Bylo tedy zřejmé, že šlo o pozorovací misi. Další analytikové se domnívají, že americké vzdušné síly pouze demonstrují obdivuhodnou účinnost X-37B ve spotřebě paliva a budou ho udržovat v provozu tak dlouho, jak je to jen možné, aby ho uchránily před rozpočtovými škrty.       (Čtěte ProcProto)


Škola hrou, řekli si v Americe. Umíte si představit, že by se takhle vzdělávali čeští inženýři? ..... Málokdo dnes pochybuje o tom, že úspěchy v učení přináší namísto drilování škola hrou a zábavnou formou. Dá se ale podobný přístup využít i v případě vysokoškolského vzdělání? I když to může znít překvapivě, právě o něco takového se pokouší institut technického inženýrství nedaleko amerického Bostonu. Při vzdělávání budoucích inovátorů vsadil na praktickou stránku – a slaví úspěchy.

Během pouhých deseti let se z Olin College stala prestižní škola, kam se tlačí davy studentů. Jak vysoká škola hrou vypadá?

Julianne Jorgensonová se s vrtačkou a dlátem v ruce připravuje na seminář o složení materiálů. Studentka třetího ročníku a budoucí inženýrka si soukromou vysokou školu Olin College nemůže vynachválit.

„Je to tady úplně jiné. Někdy dokonce zapomínám, že jsem na vysoké škole. Připadám si občas jako na letním táboře! Pracujeme na mnoha projektech, učíme se samozřejmě i teorii, ale zábavným a zajímavým způsobem. K tomu všemu jste tu obklopení zajímavými a inspirativními lidmi, vedle nichž je skvělé se jen pohybovat. Ohromně mě to baví,“ říká Julianne, která se v budoucnosti chce vydat na dráhu lékařského výzkumu.       (Čtěte na stránkách Rádiožurnál)


Nespěchejte do rakve ..... Obezita způsobuje většinu zdravotních problémů u nedůchodové populace. Kde se obezita bere? Už od dětství jsme programováni k vytvoření si závislosti na určitých potravinách. Obezita je nám doslova vyráběna, za účelem maximalizace zisků potravinářských společností. A vzniklé zdravotní problémy nás pak vrhají do náruče nemocenského průmyslu.

Nechali jsme se přesvědčit, že určité zdravotní problémy jsou přirozeným projevem stáří. S obezitou je to však jinak. Nikdo nechce být obézní, nikdo nechce mít ani nadváhu! Jak se to tedy stalo, že obézních lidí stále přibývá?

Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem slyšel přednášku světoznámého ekonoma a bývalého poradce amerických prezidentů, Paula Zane Pilzera. Byl jsem v šoku, když v roce 2000 řekl, že „Obézní lidé jsou studováni jako laboratorní krysy.“ Proč? Aby byly nalezeny způsoby, jak zvýšit spotřebu potravin lidí a vydělat tak více peněz.

Zdráhal jsem se tomu uvěřit, avšak podnítilo mne to k zájmu o tuto oblast. A přicházely další šokující zjištění. O tom, jak lze ovlivnit trávicí pochody v těle tak, aby nám vznikla závislost na určitých potravinách a naše tělo nás nutilo jíst více. O tom, kolik chemických látek se přidává do jídla. O způsobu zpracování potravin. A největší šok mi připravil Michael Moss, autor literatury faktu, ověnčený mnoha oceněními, když zveřejnil, že „Nadnárodní (potravinářské) společnosti používají vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) ke zkoumání, jak na naše smysly působí potraviny. Například, jak použít cukr, aby „rozsvítil“ náš mozek stejným způsobem jako kokain.“

Za takto chemicky upravené potraviny utratí Američané přes 1 bilon dolarů ročně. A toto číslo stále stoupá. A tak se stáváme obézními proti své vůli. Nikdy v naší historii nebylo tolik dietních programů, tolik fitness center, tolik „osvěty“ o škodlivosti tučných jídel jako dnes! A výsledek? Ubývá obézních lidí? To však má své důsledky - zdravotní problémy.        (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Curiosity zastavila "u Austrálie" ..... Kámen Millenium Falcon v oblasti Kimberley na Marsu Foto: NASA/JPL-CaltechPojízdná marsovská laboratoř Curiosity postupně putuje po různých částech kráteru Gale, kde přistála v srpnu 2012. Nyní už má za sebou více než 6 km jízdy a právě zastavila u kamene, který trochu vypadá jako Austrálie. Ten se navíc nachází v oblasti, kterou vědecký tým nazval Kimberley podle oblasti v západní Austrálii. Tím ale spojitost končí. Nicméně místo je to velmi zajímavé a laboratoř se zde chvíli zdrží.

Curiosity cestuje od místa přistání po vytipovaných místech (waypointech), kde se dají očekávat geologicky zajímavé lokality. Později se má dostat k úpatí kopce a vydat se do údolí v jeho svazích.

Jedno z míst, na které se vědci těšili už od počátku roku 2013 je tzv. Kimberley. A právě sem Curiosity zrovna dorazila. Rover sem přijel přes údolní proláklinu za dunou zvanou Dingo Gap. Najdeme zde čtyři typy hornin a už pohled na fotografie prozrazuje, že jde o velmi zajímavé místo. Jeden z kamenů, vyfotografovaných v minulých dnech, připomíná svým tvarem australský kontinent, což dobře sedí i na název místa v kterém leží.       (Čtěte na stránkách Astro)


Vesmír očima ISS ..... Mezinárodní vesmírná stanice ISS je jediným trvale obydleným „územím“ mimo Zemi. Na oběžné dráze naší planety obíhá od 20. 11. 1998, kdy byl vynesen první díl stanice – modul Zarja. Stálá posádka se na stanici střídá od 2. 11. 2000 vždy po šesti měsících a tvoří ji 6 lidí.

ISS je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce cca 400 km. Průměrnou rychlostí 7 700 m/s, tedy 27 720 km/hod. obíhá mateřskou planetu v periodě 92 minut. Slouží k mnoha vědeckých pokusům a součástí práce tamních astronuatů je i fotografování Země či vesmíru.

Z fotografií a videí pak vznikají podobně úchvatné filmy…       (Video najdete na stránkách 21@století)


Rybář našel v síti nejstarší vzkaz v láhvi ..... Vypadala, jako obyčejná láhev od piva, která se připletla v březnu do sítě a kapitán rybářského škuneru Maria I Konrad Fischer ji chtěl hodit zpátky do vln. Jeden z členů posádky ho zastavil, protože si všiml něčeho uvnitř. Nejstarší vzkaz v láhvi byl zachráněn.

Porcelánová zátka se při otevírání skoro rozpadla. Uvnitř byla stočená dánská pohlednice, hodně vybledlá a poměrně jasná zpráva v němčině s prosbou, aby nálezce pohlednici poslal na adresu v Berlíně. Přiloženy byly i dvě malé pěti-fenikové mince na známku. Nejzajímavější bylo ovšem datum: 17. května 1913.

Teprve, když Fischer předal nález do Mezinárodního námořního muzea v Hamburku, dozvěděl se, že se postaral o nový rekord. Předchozí nalezený vzkaz v láhvi (objevený v roce 2012) měl „jen“ 98 let.

Fischer s členy své posádky ukazují nalezenou láhev. FOTO: Mezinárodní námořní muzeum v Hamburku

Adresa na pohlednici byla nakonec rozluštěna. Vzkaz byl určen Richardu Platzovi, synovi pekaře, kterému bylo v roce 1913 dvacet let. Během výletu k Baltskému moři si vzkaz sám poslal, zvědavý na to odkud dorazí. Sám ovšem zemřel v roce 1946, když mu bylo 54 let. Měl však dvě dcery, Gudrun a Sieglinde. Obě již také zesnuly, ale genealog Veit Godoj našel Sieglindinu dceru, dvaašedesátiletou Angelu Erdmannovou. Ta však svého dědečka nikdy nepoznala, protože se narodila až šest let po jeho smrti.

Paní Erdmannová byla však z nálezu nadšená (dozvěděla se o něm 13. března) a hned kontaktovala svou sestřenici Dagmar Bornovou, která se zajímala o historii rodu a sbírala dostupné dokumenty. Bornová příbuzné poslala dokumenty, které podle srovnání rukopisu potvrdily, že si vzkaz poslal mladý Platz sám.       (Zdroj: National Geographic)


Kolik stojí v Číně vzduch? Ten čistý i stovky dolarů ..... Pekingský umělec Liang Kche-kang se vrátil z cesty do jižní Francie s odpočinutými plícemi a malým protestním předmětem proti dusivě znečištěnému ovzduší v jeho rodném městě: skleničkou naplněnou čistým vzduchem z Provence. Koncem minulého měsíce ji nabídl do dražby za přítomnosti zhruba stovky čínských umělců a sběratelů. A vynesla mu v přepočtu 860 dolarů (asi 17.200 korun), napsala agentura AP.

"Vzduch by měl být ta nejbezcennější komodita, zdarma k dýchání pro kteréhokoli tuláka nebo žebráka," řekl Liang v rozhovoru. "Tohle je můj způsob, jak zpochybnit čínský špatný vzduch a vyjádřit nespokojenost."

Liangův krok zapadá mezi záplavu nedávných uměleckých protestů a recesistických akcí, které odrážejí všeobecnou nespokojenost s kvalitou vzduchu v Číně.

Místní města jsou často celé dny ponořená do škodlivých znečišťujících látek v hodnotách mnohonásobně převyšující množství, které Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje za bezpečné. Tento chronický problém dal vzniknout čile se rozvíjejícímu obchodu s protiprachovými maskami a domácími čističkami vzduchu.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Vláda schválila vznik CHKO Kokořínsko-Máchův kraj ..... Máchův kraj se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Vláda 9. 4. 2014 schválila její rozšíření o oblast Dokeska.

Díky tomu se podle ministerstva životního prostředí, které návrh nařízení předložilo vládě, ochrání unikátní příroda a krajinný ráz celé oblasti. Od 1. září tak vznikne nová chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj. Výjimečnost lokality dokládá i návrat vlka po 100 letech, který potvrdily instalované fotopasti.

Území v okolí Doks na severu Čech včetně bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko patří podle ministerstva mezi jedinečné přírodní lokality. Nachází se zde 163 zvláště chráněných druhů živočichů a téměř stovka zvláště chráněných druhů rostlin. Rozšíření CHKO Kokořínsko o oblast Máchova kraje trvalo sedm let.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


11.4. 2014     Dnes je především Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů. To proto, že dne 11.4.1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Buchenwaldu.

Světový den Parkinsonovy choroby se slaví v den výročí narození Jamese Parkinsona (1755-1824), britského lékaře, který popsal příznaky nemoci, jež po něm nese jméno. V ČR byl Den Parkinsonovy choroby poprvé připomenut roku 1997.


Jak se bránit jarní únavě ..... S nastávajícími prvními slunečními paprsky jara se řada lidí místo toho, aby se radovala z příchodu nového ročního období a probouzeli se plni energie jako jarní příroda, cítí se oslabení, unavení, malátní, chybí jim energie a síla, i když vlastně netrpí žádným konkrétním zdravotním problémem.

Jde o to, že jarní únava není vlastně medicínský problém, ale jde o celkové oslabení našeho organismu celou řadou nejrůznějších negativních vlivů, jejichž efekt se sečte a objeví se s přicházejícím jarem.

Jaké mohou být příčiny jarní únavy? ... Je jich celá řada. Během zimního období proděláme řadu onemocnění, které jsou virového původu, a často jim nevěnujeme takovou pozornost, jakou by si zasluhovaly - různé chřipky, rýmy, virózy a podobně prostě přechodíme (zima je vždy typickým obdobím pro toto onemocnění, i když letošní zima byla výjimkou).

Následkem toho je náš organismus oslabený. Dalším negativním jevem je málo ovoce a zeleniny v našem jídelníčku, zejména v syrové podobě, často převažuje nadměrná konzumace masa a nadměrný přísun cukru v potravě (to cukroví). K tomu se přidává malé množství pohybu, v zimě býváme většinou zalezlí v teple našich domovů.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


LHC se opět probouzí k životu ..... Pracovníci ženevského CERNu před pár dny oficiálně oznámili, že započal pozvolný restart největšího a nejsložitějšího zařízení na Zemi – podzemního urychlovače LHC. Půjde o dlouhodobý proces, jednotlivé segmenty a úseky se budou oživovat postupně a s přechodem na pracovní režim se počítá v roce 2015.

Poté, co byly úspěšně završeny dva hlavní pracovní cíle minulých let, potvrzení Higgsova pole (detektory ATLAS a CMS, 2013) a vytvoření kvark-gluonového plazmatu (detektor ALICE, 2011), započala po celém obvodu urychlovače LHC takřka dvouletá přestávka, jejímž cílem byla hlavně údržba a upgrade důležitých úseků včetně čtyř srážečů samotných. Údržba byla vyčíslena na 4,4 miliardy dolarů.

Do této doby proběhlo opětovné uvedení do provozu části urychlovače, kterou vědci nazývají „zdroj“ – zařízení, které pomocí ionizace zbavuje atomy vodíku elektronů (v tunelech LHC a dalších zařízeních jsou urychlovány už jen protony).

Další na řadě je oživení lineárního urychlovače Linac2 (dodával protonovým svazkům startovní „boost“ na 31 % rychlosti světla – 95 000 km/s – předtím, než jsou svazky nasměrovány do urychlovačů kruhových). Velkým upgradem prošel rovněž jeho kontrolní systém. V budoucích letech bude Linac2 schopen udělit protonům ještě větší rychlosti. Po spuštění Linac2 přijde na řadu restart Proton Synchrotron Boosteru – tento kruhový akcelerátor leží mezi Linac a samotným LHC a v rámci odstávky prošel největšími změnami.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Zrušení vojenského újezdu Brdy by mělo navázat na vznik CHKO ..... Zrušení vojenského újezdu Brdy by mělo souvisle navázat na vznik plánované Chráněné krajinné oblasti Brdy. Usnesli se na tom všichni přítomní poslanci ve sněmovním výboru pro životní prostředí, který projednával předlohu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a stanovení hranic vojenských újezdů. Výbor považuje za zásadní, aby se ochránily přírodní hodnoty brdského újezdu. Vojenský újezd se má zrušit k 31. prosinci 2015, chráněná krajinná oblast by měla vzniknout hned druhý den - od 1. ledna 2016.

Sněmovna v polovině března podpořila v úvodním kole kontroverzní předlohu o zrušení vojenského újezdu Brdy, pro přepracování se vyslovili hlavně poslanci koaliční ČSSD a opoziční KSČM. Normu bude projednávat ještě branný výbor. Na zrušení brdského újezdu se neshodnou Plzeňský a Středočeský kraj, který je proti. Celková rozloha území Brd činí 26 000 hektarů, armáda však využívá jen více než 3000 ha.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Evropské volby 2014 – otevřený dopis kandidátům do EP, požadující vysvětlení chemtrailsových postřiků z letadel ..... Drazí kandidáti, kteří chcete zastupovat evropské občany od roku 2014 do roku 2019. Chcete být zvoleni, abyste mohli bránit naše zájmy a základní práva na nejvyšší úrovni Evropské demokratické správy: v Evropském parlamentu.

Zastupujeme tisíce občanů z mnoha sdružení v Evropské unii. Bohužel, zastupujeme také velkou část lidí, kteří ztratili víru v instituce EU a své politické představitele. Věříme že, tito představitelé většinově slouží korporacím a jiným politickým zájmům škodlivým pro občany.

Ačkoliv jsme v minulosti možná volili s jistou mírou naděje, nyní již postrádáme jakékoliv iluze a nechceme kupovat zajíce v pytli. Proto bychom rádi věděli, co jste ochotní udělat pro své občany v následujícím závažném problému: manipulace s podnebím, hotová skutečnost, kterou naše organizace představila v Evropském Parlamentu minulý rok.

Uznávaný expert promluvil: Chemtrails jsou globální skrytou operací pro totální kontrolu

Příklad institucionální lhostejnosti a pohrdání občany ... 8. a 9. dubna 2013 organizace ze 17 zemí Evropské Unie odhalily Evropskému parlamentu, na konferenci konající se pod záštitou členky Evropského parlamentu paní Tatjany Zdanoka, své obavy ohledně utajovaného leteckého postřiku na evropském nebi v souvislosti s pokračováním ilegální manipulace s podnebím / geoinženýrskými programy, což navazuje na Resoluci Evropského parlamentu o „ Životním prostředí, bezpečnosti a zahraniční politice“, schválené 14. ledna 1999, na základě Zprávy A4-005/99 Výboru pro zahraniční věci, bezpečnost a obrannou politiku.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Nové zdroje energie ..... Neustále náročnější potřeby civilizace, zejména od počátku třetího tisíciletí, vyžadují prudce stoupající spotřebu elektrické energie, což nutí vědce hledat stále další nové zdroje, jako třeba atomovou, sluneční, větrnou i vodní energii. Přitom skrytá tepelná energie naší planety skýtá široké, až přímo nepředstavitelné možnosti uplatnění. Na zemském povrchu existují místa, která jsou anomální.

V nich přírůstek teploty s hloubkou dosahuje sto stupňů Celsia i mnohem více a výnos tepla je tak značný, že lze zcela prakticky uvažovat o jeho průmyslovém využití. Většinou jsou tyto neobyčejné přírodní podmínky příčinou hydrotermální činnosti. V takových případech nacházíme na povrchu horké prameny, gejzíry, výrony přehřáté páry i plynů. K nim rovněž patří oblasti sopečné a magmatické činnosti.

Také v České republice se nachází několik vhodných a nadějných zón s vysokým tepelným tokem, kde by se dalo teplo z naší planety dobře a efektivně využít. Jedná se především o podkrušnohorský prolom ne severozápadě země, o oblast české křídy v severovýchodních Čechách, ale také například o oblast Mělnicka či východního okraje Doupovských hor.        (Zdroj: Doplněk)


„Informovaný souhlas“ je nesmysl, pokud nám o bezpečnosti vakcín lžou ..... Jak mohou rodiče dělat informovaná rozhodnutí o vakcinaci svých dětí, když se o vakcínách nemohou dozvídat všechna fakta? Reportáž na toto téma zveřejnil nedávno Shawn Siegel na serveru www.VacTruth.com. Velmi přesvědčivě v ní vysvětluje, jaký je „informovaný souhlas“ nesmysl už s ohledem na skutečnost, že většina lékařů, hlavní sdělovací prostředky ani vláda nesdělují veřejnosti celou pravdu o bezpečnosti vakcín.

Toto tvrzení podkládá S. Siegel velkým počtem publikovaných studií a poukazuje na to, jak je vědecká literatura plná případů, kdy např. rtuť přidávaná do vakcín způsobuje prokazatelně u dětí stejné problémy s řečí a učením, jako u autismu. Jiné studie, často prováděné pod dozorem federálních úřadů, dokládají, že vakcíny souvisí se syndromem náhlého úmrtí u novorozenců (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) a podobně také s revmatoidní artritidou a s dalšími autoimunitními chorobami, s poškozením mozku nebo s diabetem a s dalšími vážnými chorobami.

Proč bývají takové studie zatajovány - copak je možné se takto ubránit proti nedůvěře v bezpečnost vakcín? S.Siegel to přičítá hlavně akademickému přístupu a uzavřenosti. Lékaři - absolventi univerzit se o vakcínách nedozvídají celou pravdu, neví vše o jejich vedlejších účincích a kontraindikacích a to pak mívá za následek, že takové informace nejsou schopni poskytovat svým pacientům. A jsou to přitom ti samí profesionálové v medicíně, kterým většina rodičů dává svou důvěru, pokud se jedná o otázky bezpečnosti a účinnosti vakcín. Autor reportáže říká doslova:

„Na medicíně se studenti neučí o historii a okolnostech případů, kdy dochází k poškození zdraví nebo úmrtí kvůli vakcínám. A přitom jsou to právě lékaři, sestry i lékárníci, kdo zajišťují a podávají vakcíny a od kterých očekáváme kompletní informace. A tady někde bylo učiněno vědomé rozhodnutí zatajovat už v učebních osnovách skutečnosti o závažných následcích při nasazování vakcín.“

Ukazuje se, že dětská obrna nebyla vymýcena vakcinami - to jen CDC prostě změnil definici diagnózy        (Čtěte na stránkách Západní medicína očima kritiků)


Také astronaut Leroy Chiao přiznal setkání s UFO ..... V roce 2005 byl astronaut Leroy Chiao po dobu 6,5 měsíců velitelem Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Tehdy také na vlastní oči spatřil UFO. O události informoval nyní při natáčení pořadu »NASA’s Unexplained Files«. S kosmonautem Serižanem Šaripovem absolvoval výstup do otevřeného prostoru kvůli umístění navigačních antén. Byli ve výšce 230 mil nad Zemí a pohybovali se rychlostí přes 17 000 mil za hodinu, když tu něco upoutalo Chiaovu pozornost.

„Viděl jsem nějaká světla seřazená do řady. Letěla a vypadala velmi podivně,“ uvedl astronaut. Jeho kolega neviděl nic, protože hleděl opačným směrem. „Sice jsem skeptický ke zprávám, že k nám létají mimozemšťané, ale teď to stoprocentně vyloučit nemohu,“ dodal Chiao. „Má mysl je otevřená a věřím, že někde ve vesmíru existuje rozumný život.“ Po příletu na Zemi se mu dostalo vysvětlení: zahlédl prý jasná světla rybářských lodí stovky mil pod sebou. Je to opravdu jediné vysvětlení podivného jevu?

Setkání s UFO zmínil totiž už před lety i další americký astronaut, druhý muž na Měsíci Buzz Aldrin. Během letu Apolla 11 všichni členové posádky zřetelně viděli jakýsi létající objekt, který doprovázel jejich loď. Informovali o něm řízení NASA, ale to rozhodlo, že o něm veřejnosti nic neřeknou.

Každopádně s neznámými létajícími objekty nebyli konfrontováni jen američtí astronauté. „Nikdy nezapomenu na velmi podivné těleso, které jsem náhodně spatřil. Když jsem ho zahlédl, volal jsem na kolegu Viktora Savinyče, aby ho natočil,“ uvedl ruský kosmonaut Vladimir Kovaljonok. „Když ale vzal do ruky kameru, zničehonic to vybuchlo a zůstal po tom jen oblak dýmu. Rozdělilo se to na dvě části, které se mezi sebou spojily. Okamžitě jsme informovali naše řídící centrum, ale nic nám neřekli. Do dnešního dne nevíme, co to vlastně bylo.“        (Čtěte na stránkách ProcProto)


Atlas záhadných objektů ve sluneční soustavě ..... Na svém blogu se také věnuji nejrůznějším zvláštním objektům, které se nalézají na různých tělesech sluneční soustavy (obličejům, pyramidám, monolitům, obrazcům, základnám a dalším. Tady je jejich atlas.       (Čtěte v blogu Libora Čermáka)


S kolem do vlaku na kratší výlet i k evropským cyklotrasám ..... České dráhy v letošní cykloturistické sezóně vypraví přes 6 000 spojů od regionálních lokálek přes rychlíky po velmi rychlé spoje SC Pendolino nebo mezistátní expresy EuroCity, ve kterých je možná přeprava většího množství jízdních kol. Pozor, není to vůbec levné.

Při kombinaci vlaku a jízdního kola lze podniknout kratší jednodenní vyjížďky v okolí bydliště cyklistů i delší přesuny na start nebo z cíle putování po některé z dálkových evropských cyklostras, například podél Dunaje, Labe, Rýna a mnoha dalších.

Přeprava jízdních kol je ve vlacích Českých drah velmi jednoduchá a většinou si ji sami zajišťují přímo cestující. Mají tak kolo stále pod dohledem a mohou ho využívat do poslední chvíle před nástupem do vlaku. Stejně tak mohou hned po výstupu pokračovat ve své cestě na kole. Jízdní kola se ve voze umísťují na označenou nástupní plošinu nebo v její blízkosti, kde je přizpůsobený prostor pro jejich umístění. Vlaky, ve kterých je větší kapacita míst pro přepravu jízdních kol, jsou označeny přímo v jízdním řádu některým ze symbolů kola nebo kufru. Především v dálkových vlacích je možná nebo nutná rezervace místa pro jízdní kolo. Díky tomu má cestující především při plánování delší cesty garanci místa a jistotu, že se jeho cesta uskuteční dle jeho plánu.       (Čtěte na stránkách První zprávy)


V Brně pod Špilberkem vznikne nová vinice ..... Brno se vrací k tradici pěstování vinné révy na kopci pod hradem Špilberk. Radnice ve spolupráci se spolkem Vinice na Špilberku založí na ploše o výměře 700 metrů čtverečních vinici, která bude mít na 420 rostlin vinné révy. Spolek ji bude po dalších téměř 20 let opečovávat. Zavázal se, že na lahvích vína bude uvádět logo města a 30 procent produkce vína poskytne Brnu na jeho prezentaci, informoval dnes novináře primátorův náměstek Oliver Pospíšil (ČSSD).

Brněnští radní schválili poskytnutí pozemku spolku do roku 2033. "Ve spolupráci s městskou organizací Veřejná zeleň města Brna, Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna a spolkem Vinice na Špilberku jsme připravili dohodu o založení a provozování vinice. Cílem je návrat k tradici pěstování vinné révy uprostřed města," uvedl primátor Brna Roman Onderka.       (Čtěte na stránkách Agris)


10.4. 2014     Desátého dubna 1881 zahájila provoz první telefonní linka v Čechách, spojující správní budovu Dolu Hartmann v Ledvicích s nádražím v Duchcově.


To ale opravdu není fér! ..... Existují i jiné možnosti, než se pod tíživými životními okolnostmi či zlobou ostatních zkřivit nebo zlomit. A někdy se to povede. Příběh jedné palmy.

Člověk jménem Ben Sadok byl pěkný ničema a právě procházel jednou oázou. Měl tak špatný charakter, že chtěl zničit všechno krásné a dobré, co viděl. Na okraji oázy stála mladá palma a měla se čile k světu. Pohled na ni Bena Sadoka natolik znechutil, že popadl těžký kámen a posadil ho do koruny stromu. Pak se zlověstně ušklíbl a pokračoval v cestě. Mladá palma se otřásla, naklonila a pokusila se těžkého břemene zbavit, ale marně. Kámen v koruně pevně seděl. Ať se snažila sebevíc, neměla dostatek síly, aby ho shodila.Rozdrásala tedy půdu, zanořila se do země, a jak jen to bylo možné, pokusila se tíhu ustát.

Jelikož nemohla prodlužovat větve do dálky, zapouštěla kořeny stále hlouběji, až narazila na nejspodnější vodní proud. Svěží voda palmu vyživovala a posilovala a té se pak podařilo vytlačit kámen tak vysoko, že žádný strom její korunu nestínil. Voda z hlubiny a slunce z výšky proměnily mladý strom v královskou palmu. Po několika letech se v oáze znovu objevil Ben Sadok. Těšil se, až spatří nemocný strom, kterému ublížil. Ale ať hledal, jak hledal, nemohl jej nalézt. Vtom k němu hrdá palma sklonila korunu, ukázala mu kámen a pravila: „Bene Sadoku, musím ti poděkovat, protože jsem zesílila díky břemeni, které jsi na mě naložil.“

Náměty k zamyšlení: - Někdy se protivenství změní v příležitost. Stalo se to už i mě? Mám nějaké těžkosti, které se mohou změnit v příležitost? - Z krizí jsem se dokázal poučit, a dokonce z nich i občas získat. Co tuto situaci umožnilo? - Překonat obtíže s úspěchem a získat díky nim odolnost vychází z určitého předpokladu. Co umožnilo tento růst?       (Zdroj: Víra)


Mainframům IBM je 50 let ..... Přesně před padesáti lety tehdejší šéf IBM Thomas Watson Jr. představil veřejnosti System 360. Dnes je zřejmé, že nešlo jen o nový počítačový mainframe, ale také o generační milník. Poprvé totiž bylo možné měnit procesor a přitom ponechat periférie i stejný software. Instituce, podniky i vlády mohly svěřit řadu rutinních procesů počítači, aniž by při každém upgradu nebo potřebě zvýšit kapacitu musely od základů měnit celý systém – tedy nakoupit nové počítače, naprogramovat je a znovu je pracně zavádět do všech oblastí.

Užitečnost mainframů dokazuje také fakt, že s nimi pět dekád od jejich uvedení stále pracujeme. Ani si přitom neuvědomujeme, jak často během dne s nimi přijdeme do styku – při vybírání peněz z bankomatu, nakupování v supermarketu, rezervaci letenky, přecházení křižovatky se světelnou signalizací nebo při kontaktování policie, hasičů nebo záchranné služby.

Dnes je s pomocí mainframů zpracováváno více než 70 % podnikových dat a 71 % nejvýznamnějších globálních společností ze seznamu Fortune 500 provozuje hlavní část svého byznysu právě na mainframech.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


FOREWEAR - oblečení navždy ..... Skvělý nápad a pomoc pro ty nejchudší a sociálně znevýhodněné, kteří tak mají možnost se do projektu zapojit a žádný materiál, obleček, nepřijde nazmar a nemusí se házet do popelnice.

FOREWEAR je společensky prospěšný projekt, který pořádá edukativní sbírky oblečení. Již uspořádali sbírky oblečení ve firmách, kterých se zúčastnily desítky zaměstnanců.

Získané oblečení se třídí a pěkné kousky dále využijí organizace jako např. Borůvka Praha o. p. s., obchůdky Sue Ryder, Pragulic a další (například Pragulic je projekt, který zaměstnává lidi bez domova a ti dělají průvodce po Praze). Nenositelné oblečení pro FOREWEAR zpracuje textilní továrna na vlákna v Ústí nad Orlicí a vyrobí z něho netkanou recyklovanou textilii. Nová textilie se potiskne a vyrobí se z ní funkčně-designové výrobky: zápisníky v obalu, obaly na telefon a na tablet. Tyto výrobky navrhli designéři z Boa studia a jsou šité v chráněné dílně v Chotěboři, která zaměstnává 6 znevýhodněných žen.

FOREWEAR pořádá sbírky oblečení zejména ve firmách, kam také nabízí své výrobky. Firmy mohou objednávat od 100 kusů výrobků, které se jim vyrobí ve firemních barvách, obrandují se a poté je využijí jako dárky pro zaměstnance, firemní partnery a stážisty.

Zákazníci Forewearu si mohou výrobky koupit nejen v samoobslužném pultu v Impact Hub Praha (Drtinova 557/10, Praha 5), ale také v obchůdku s designovými předměty Kuráž (Benediktská 690/7,Praha 1). Brzy bude také funkční e-shop FOREWEAR.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Na zastupitelstvu Prahy o Blance jak v Kocourkově ..... Ptali se mě, jak vypadalo jednání kocourkovských radních v slavné prvorepublikové knížce Ondřeje Sekory. Doporučil jsem návštěvu jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, nejlépe k problémům dostavby tunelového komplexu Blanka 21. března 2014. Šlo o zastupitelstvo hlavního města Prahy mimořádné. Bylo svoláno na rychlo. Asi deset zastupitelů chybělo. Mělo jediný bod s dlouhým názvem „K záměru domáhat se v rámci rozhodčího řízení dokončení stavebních prací nutných k dokončení tunelu Blanka....“ (konec názvu zkracuji). Pod tím dlouhým názvem se skrývá schválení seznamu a vyčíslení prací za zhruba 1,34 miliardy korun nutných k dokončení tunelového komplexu Blanka.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Jednou se budou naše vnoučata v dějepise učit, jak radní města Prahy začátkem třetího tisíciletá promrhali několik desítek miliard za nesmyslnou díru do země, která byla pak jen pro zlost ...


Cholesterol - ziskuchtivý podvod kolem životně nezbytné látky ..... Celá problematika cholesterolu se má ve skutečnosti PŘESNĚ NAOPAK, než jak je oficiální medicínou několik desetiletí chybně prezentováno. Na počátku tohoto podvodu stálo několik zcela úmyslně zfalšovaných studií placených farmaceutickým průmyslem.

Co se týká propagování nízkotučných diet v souvislosti s cholesterolem, jsou potraviny zdrojem daleko méně podstatným, než se obecně traduje. Průměrně se stravující člověk přijímá nejvýše 25 % cholesterolu v potravě, často ještě mnohem méně. Zbylých minimálně 75 % vytváříme sami, především v játrech a nezávisle na tom, co jíme. Cholesterol je totiž základní stavební složkou všech buněčných membrán a bez něj bychom prostě nemohli vůbec existovat. Proto jej organismus musí vytvářet nepřetržitě a v dostatečně velkém množství, i kdyby se člověk živil absolutně bezcholesterolovou potravou.

Jednou z hlavních příčin chorob tepen a následných infarktů srdce je narušená funkce arteriální stěny, což se - podobně jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů, minerálů a dalších nepostradatelných živin a při současném přebytku kyselinotvorných potravin.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Vybudování broukoviště nebo hmyzího hotelu není dřina ..... Aktivní ochrana přírody z pohledu nadšeného jednotlivce, to je náročný běh na dlouhou trať. Nemáte ani chvilku odpočinku. Právě, když usilovně podepisujete petice proti lovu velryb, vám někdo u domu vykácí vaši oblíbenou věkovitou alej, a zrovna když třídíte domácí odpad na deset různých frakcí, začnou vám protipovodňově betonovat koryto nedalekého potoka. Sbohem raci. Pořád jako byste byli o krok pozadu. Je vůbec možné zajistit si nějak náskok?

autor: Mgr. Radomír Dohnal Je! Buďte v předstihu před těmi, co jen ničí. Můžete sami tvořit. Začít můžete třeba vybudováním azylového úkrytu pro hmyzáky na vlastní zahradě.

Ne že by toho do startu dostali málo. Tělo rozdělené na tři články, a k tomu tři páry nohou, to je náhodou docela slušná základní výbava. Jenže o to ostatní se už musí brouci postarat sami. A najít potravu, úkryt nebo se dokonce rozmnožit, když vás chce kdekdo sezobnout, to už není žádný med. Na území České republiky bychom napočítali okolo 7000 druhů, z celkem asi 115 čeledí. Vzhledem k 370 000 celosvětově popsaným druhům je to skutečně jen zlomek biologické rozmanitosti, ale ani ti naši to lehké nemají. Nemalá část hmyzáků z řádu brouků je totiž, alespoň po část svého života, závislá na odumírající dřevní hmotě, a světě div se, té se dnes v zastavěné krajině moc nedostává.

Tím, že otevřete svou zahradu šestinohým imigrantům z ulice a parků, pomůžete rozšířit síť vhodných stanovišť napříč - z broukovitého hlediska - jinak nehostinnou krajinou. A pokud jde o vaše vědomí a ochranářské svědomí, učiníte významný krok kupředu. Svůj flek, přírodní mikrostanoviště na soukromé zahradě, totiž uhájíte před světem snadněji, než koryto potoka před betonáři. Vytvoříte si malou oázu klidu a pohody, a brouci, kteří se u vás v sezóně zastaví, si budou jen spokojeně mnout krovky. Navíc to není zase nic tak těžkého. Z receptáře rad a nápadů „Udělej si sám, levně a ideálně sousedovým krumpáčem“ můžete vytáhnout hned dva nápady. To podle toho, jestli chcete tvořit logger, nebo hmyzí hotel.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Jihlava – svítící podzemní chodba ..... Rozsáhlý několikapatrový labyrint jihlavských podzemních chodeb začal přitahovat pozornost milovníků záhad, když se objevily zprávy o tajemné svítící chodbě. Leží v hloubce asi 11 metrů pod povrchem u kostela sv. Ignáce. Když se v ní zhasne světlo, objeví se slabá nazelenalá záře, která vychází z bílého povlaku stěn a stropu v délce asi 12 metrů. Dlouho se tvrdilo, že stěny svítí trvale a samy od sebe.

Vysvětlení byla celá řada: světélkující fosfor z kostí mnichů pohřbených nad chodbou, světélkující bakterie, plísně či houby, radioaktivní horniny, přírodní fotoluminiscenční minerál willemit… Záhadu nakonec vyřešil ing. I. Mackerle, ing. V. Patrovský a W. Pavli. V roce 1996 zjistili, že záře není trvalá, ale po cca 2 hodinách vyhasne. Stačí však na okamžik rozsvítit světlo a záře se znovu objeví. Chemická analýza bílého povlaku stěn ukázala, že se jedná o fluorescenční barvu Leuchtgelb s mimořádně dlouhým dosvitem, kterou za 2. světové války vyráběli Němci pro svítící ciferníky.

Další záhadou je, že právě v tomto místě se často zjevují podivné přízraky mnichů v kápi. S přízraky se setkali nejen jednotlivci, ale i celé skupiny lidí včetně průvodců podzemím. Televiznímu reportérovi Stanislavu Motlovi se jeden nevysvětlitelný stín podařilo v roce 1997 dokonce nafilmovat. Objevily se úvahy, že ve skalním výklenku na kraji svítící chodby, kde se přízraky nejčastěji zjevují a kde senzibilové cítí proud jakési energie, je „brána do jiné reality“. Geologický radar objevil za výklenkem čtvercovou komnatu, ale vrtné sondy existenci dutiny nepotvrdily.       (Zdroj: Doplněk)


Soudní dvůr Evropské unie: Plošné shromažďování provozních a lokalizačních údajů na základě směrnice o data retention je neústavní ..... Soudní dvůr Evropské unie dnes vynesl dlouho očekávaný rozsudek ve věci ústavnosti tzv. směrnice o data retention, která upravuje povinnost plošně uchovávat provozní a lokalizační údaje o elektronických komunikacích. Soud konstatoval, že uchovávání údajů na základě směrnice je vážným zásahem do práva na soukromí i práva na ochranu osobních údajů a umožňuje získat velmi konkrétní obraz o každodenním životě každého z nás, o našem pohybu a sociálních vztazích. Nejdůležitějším bodem rozhodnutí je, že Soud označil samotný základní princip plošného a nevýběrového shromažďování údajů o všech lidech za nepřijatelný. Tento judikát, který vůbec jako první v historii EU stanovil, že je některý akt evropského práva v rozporu s Chartou základních práv EU by měl mít dopad i do české právní úpravy, která směrnici implementovala. Rozsudek reaguje na předběžné otázky ústavních soudů z Irska a Rakouska.

Soud v rozhodnutí kritizuje hned několik vad posuzované směrnice. Předně Soudu vadí, že se plošnost uchovávání údajů vztahuje na všechny osoby, které využívají prostředky elektronické komunikace, jako jsou zejména telefony nebo e-maily a to bez ohledu na jakákoli podezření. „Soud odmítá v čl. 58 a 59 rozsudku princip plošného a nevýběrového uchovávání údajů jako takový. Toto považujeme za vůbec nejdůležitější část rozhodnutí“ uvedl k problému Jan Vobořil, výkonný ředitel nevládní organizace Iuridicum Remedium, která se problematice data retention dlouhodobě věnuje a stála za zrušením české právní úpravy data retention ústavním soudem v roce 2011.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Kvantový světelný čip, který lze přeprogramovat ..... První kvantový počítač je sice již v prodeji, oblast kvantových čipů ale k masivnímu nasazení čeká ještě delší cesta. Využití fotonů v čipu se ale blíží.

V současné době trhu vládnou křemíkové čipy. V nejlepších případech mají až několik miliard tranzistorů a jejich složitost se v pravidelných, přibližně dvouletých intervalech neustále zvyšuje. Na čipech různé architektury a od různých výrobců jsou založena všechna elektronická zařízení. Rychlá miniaturizace, respektive pokročilejší výrobní technologie, umožňují vyrábět stále výkonnější, ale zároveň úspornější a tedy efektivnější čipy.

Díky narůstajícímu výkonu lze řešit stále složitější úlohy. Oproti stavu před pár desítkami let se výkon zvýšil o několik řádů. Miliardkrát větší rozdíl – či ještě větší – za tak krátkou dobu si ani nedokážeme uvědomit.

Křemíkové čipy ale mají řadu limitů. Mezi hlavní patří samotná práce s elektrony, které se v čipu pohybují relativně pomalu. Jedním z nadějných budoucích řešení je využití fotonů pro výrobu takzvaných světelných čipů (lze použít i označení optických, fotonových a podobně). Rychlost fotonů se s elektrony v čipech nedá vůbec srovnávat.       (Čtěte na stránkách VTM)


Norského parašutistu zabil málem meteorit ..... Ačkoli riziko zabití člověka meteoritem je poměrně malé, není úplně vyloučené. O štěstí v neštěstí tak může mluvit norský parašutista Anders Helstrup, kolem kterého proletěl ve velmi těsné blízkosti kousek vesmírné skály. Nor měl na helmě připevněné dvě kamery, takže se mu průlet tělesa podařilo zachytit na video.

Geolog Hans E. Foss Amundsen si záznam prohlédl a mj. řekl: „Kdyby došlo ke střetu, rozpůlilo by ho to. Přestavte si pět kilo skály, které do vás praští rychlostí 300 km/h.“ Podle vzhledu soudí, že jde o brekcii (hornina proměnlivé barvy). Těleso k nám zřejmě přilétlo z pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. K události došlo 7. června 2012.       (Video shlédnete na stránkách ProcProto)


9.4. 2014     Devátého dubna 1865 byla kapitulací vojska Konfederace pod velením generála Lee v bitvě u Appomattoxu oficiálně ukončena Americká občanská válka (válka Severu proti Jihu). Válka přinesla asi 970 000 obětí (přes 3 % populace), z toho kolem 600 000 mrtvých, což převyšuje ztráty amerických vojsk ve všech ostatních konfliktech dohromady.


Zkušená novinářka Spencerová o Rusku, rozruchu na Ukrajině i pádu USA ..... Za současnými separatistickými snahami na východě Ukrajiny nejspíš není Rusko, protože Doněck ani Charkov k ničemu nepotřebuje. V pozadí spíše můžeme vidět začínající hru o federalizaci Ukrajiny, říká ParlamentnímListům.cz novinářka Literárních novin a analytička zahraničních zpravodajských zdrojů Tereza Spencerová.       (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)

Tohle stojí za to si přečíst - psáno srozumitelně a bez emocí a také s viditelnou snahou o objektivitu, což se příliš dnes kolem nás nevidí ...


Rybáři vysadili do řek v Karlovarském kraji 100 000 původních ryb ..... Prvních 100 000 malých ryb vysadili rybáři do řek v Karlovarském kraji. Letos šlo o první násadu, další se uskuteční zřejmě na podzim, kdy do řek zamíří statisíce ryb z vlastního chovu rybářů v kraji, sdělil předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu Michal Blahůšek. Na obnovení původních druhů ryb letos přispěl Karlovarský kraj 150 000 korunami.

Rybáři pouštěli ryby do řeky na několika místech, včetně Karlových Varů - Tašovic. Tam do Ohře vypustili 10 000 ostroretek stěhovavých a stejné množství podoustve říční. Kromě Karlových Varů malé rybky mohou založit hejna v Sokolově, Lokti nebo Kynšperku.

"Jsou to původní druhy z řeky Ohře. Ale kormoráni se přičiňují o to, že ryby ubývají. Musíme proto vysazovat. Pomatuju, že dříve bylo ryb v řece podstatně více," uvedl Blahůšek. Právě proto se rybáři obrátili i na kraj s žádostí o příspěvek.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Jak z dluhové pasti? Jedině osobní bankrot! ..... Život na dluh je fenoménem současné uspěchané doby. Nikdo nechce čekat a omezovat své potřeby. Pod masáží reklam, které jsou všude okolo nás, máme pocit, že musíme mít nejnovější technické novinky, nové auto na leasing, pořídit si nové bydlení na hypotéku nebo chytré stavební spoření, užít si exotickou dovolenou a nafotit si snímky novým fotoaparátem či chytrým mobilem, abychom se mohli o své radostné pocity podělit na facebooku s představou, kolik „přátel“ tím popíchneme.

Ale život na dluh má i své stinné stránky. Po měsících či letech euforie, kdy si člověk plní sny, přijde vystřízlivění v podobě vysokých úroků a splátek, které ne každý dokáže splácet. Do toho může přijít nějaká nečekaná životní událost v podobě ztráty zaměstnání, nemoci či většího finančního výdaje a dluhová spirála se začne roztáčet. Většina lidí se snaží dluh splatit dalšími půjčkami. Nejdříve využívají seriózní finanční ústavy. Když již nejsou bonitní, musí využít nebankovní instituce, kde již úrokové sazby hraničí s lichvou. Popřípadě jsou součástí smlouvy „šmejdské“ praktiky v podobě podepsaných prázdných směnek, zástavy nemovitosti či neeticky vysokých pokut za každé i sebemenší porušení smlouvy (např. pozdní odeslání splátky).

Jaké je řešení? ... Pro radu jsme zašli za jednatelem společnosti Oddlužovací centrum panem Zdeňkem Bučkem, který se problematikou oddlužení zabývá profesionálně několik let. „Pokud je to možné, nepůjčujte si. Věřím, že téměř vždy existuje alternativa, jak lze danou situaci řešit bez půjčky. Když je půjčka nezbytná, stanovte si jasný cíl, co za půjčené peníze pořídíte. Nikdy si nepůjčujte na zbytné věci jako je například dovolená, značkové oblečení, alkohol, cigarety, hazard apod.“, vzkazuje pan Bučko.

Pokud již jste v dluhové pasti – tzn. že jste již tak předluženi, že nezvládáte splácet své závazky vůči věřitelům, je nejvyšší čas s tím něco dělat. Ideálním řešením je insolvence, která je známější pod zlidovělým názvem osobní bankrot.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Proč ptáci vydrží bez potravy? ..... Jak je možné, že ptáci vydrží dlouhé přelety za teplem bez potravy? Tato otázka trápila vědce dlouhou dobu. U ptáků totiž nikdy neobjevili hormon leptin, který pomáhá přežít hladovění člověku a dalším živočichům.

Skupina biologů vedená Jeremym Prokopem z Akronské univerzity v americkém státě Ohio však nyní objevila hormon podobný leptinu v genomu sokola stěhovavého, kachny divoké a zebřičky pestré. Ptáci pravděpodobně „zapínají“ gen v jiných tkáních než savci, což jeho hledání ztížilo.

Najít stejný úsek kódu v genomech dalších ptáků by teď už nemělo být složité. Leptin řídí ukládání tuků. Jeho prostřednictvím organismus udržuje rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie.       (Zdroj: 21@století)


V Čelákovicích je vzduch špatný skoro jako v Ostravě ..... Obyvatelé Čelákovic si dlouhodobě stěžují na špatný vzduch v obci. Odborníci z ČHMÚ zde při měření zjistili ve větším množství arsen a také zvýšený výskyt jemných prachových částic. Některé z naměřených hodnot byly dokonce srovnatelné se znečištěním v Moravskoslezském kraji.

Čelákovická průmyslová zóna leží uprostřed bytové zástavby, hned vedle sídliště. Jenom největší znečišťovatel ve městě, slévárna Tos-Met, ročně vypustí do vzduchu 32 tun těkavých látek.

Výsledek se podle řady obyvatel města projevuje i na jejich zdraví, zejména jsou časté nemoci horních cest dýchacích. "Pokud si setřete parapety oken, tak je tam během 14 dnů černý prášek. Ten je specifický tím, že je lesklý," tvrdí Martin Šanda z čelákovického petičního výboru.

Město jedná s podniky, tvrdí starostka ... Kvalitu čelákovického ovzduší měřila na zahradě jednoho z domů několik dní mobilní stanice ČHMÚ. Výsledky tohoto měření jsou alarmující - z osmdesáti stanic, na kterých ČHMÚ měří, patří Čelákovice k těm nejznečištěnějším. "Výsledky jsou srovnatelné třeba s Ostravou-Porubou," upozornil pracovník Ústavu experimentální medicíny AV ČR Jan Topinka.

Zvýšené hodnoty jsou hlavně u arsenu a jemných prachových částic. Podle obyvatel je na vině hlavně místní průmysl. Starostka Čelákovic Zdeňka Tichá vidí příčinu v dopravní zátěži a také ve velkém počtu lokálních topenišť. "Město jedná s podniky, které zde působí, aby splňovaly všechny limity, jež jsou jim dané zákonem," uvedla Tichá. Slévárna Tos-Met nyní plánuje investovat do ekologických opatření 15 milionů.       (Čtěte na stránkách ČT24)


Veřejnost vybírá Strom roku ..... Do 30. dubna mohou zájemci přihlásit svoji oblíbenou dřevinu do 14. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější strom v ČR. Porota ze všech dřevin vybere 12 finalistů. Vítěz bude vyhlášen 20. října, kdy se slaví světový Den stromů, řekla za pořadatele Andrea Krůpová. Loni anketu vyhrál dub z Višňové na Liberecku. Za dobu konání ankety navrhli lidé, školy a různé spolky nadaci na ocenění už tisíc stromů. Do hlasování se zapojilo více než 470 tisíc lidí. Je zpoplatněné, čímž se ekologům podařilo vybrat kolem dvou milionů korun. Peníze použili na novou výsadbu stromů, obnovu lesů a alejí. „Anketa hledá stromy s historií a příběhem. V minulých ročnících se objevily stromy se zajímavou minulostí nebo spojené s různými pověstmi – mezi nimi například tisíciletý pernštejnský tis, kotelská lípa nebo popovský jasan,” uvedla Krůpová. Informace o tom, jak nominovat oblíbený strom na ocenění, jsou na webu pořadatelů. Cílem ankety je zvýšit zájem veřejnosti o přírodu a zejména stav veřejné zeleně ve městech a obcích.

Loňskému vítězi ankety se přezdívá Dub ochránce, protože před lety při povodních ve Višňové svým kmenem zastavil naplaveniny a zachránil tak dva lidské životy a mnoho domů.        (Zdroj: Silvarium)


Letošní jaro vypuklo předčasně, ornitologové pozorně sledují své opeřence ..... Rozměrné čapí hnízdo bylo zachráněno v poslední chvíli. Čapí hnízdo na komíně původního lihovaru ve Skále na Havlíčkobrodsku hrozilo zřícením, ale zásluhou hasičů a ornitologů bylo zachráněno. Právě včas. Na druhý den na něj dosedli právě se navrátivší čápi. Čápi černí i bílí byli vyhlášeni letošními Ptáky roku. Vrátili se letos koncem března.

Svoje hnízdo na lihovaru si čápi postavili v roce 1963 a hnízdí na něm dodnes. Za 40 let nabylo hnízdo takových rozměrů, že hrozilo zřícením. Čapí hnízdo je totiž velice bytelná stavba, největší hnízda mohou dosahovat váhy až přes tunu, uvádí ornitologové. Jeho úprava si vyžádala odstranit z hnízda několik stovek kilogramů klacků, bláta a dalšího materiálu.

„Podobné zásahy jsou u čapích hnízd občas nezbytné,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Čápi hnízdo přistavují prakticky po celou dobu hnízdění. I když už jsou mláďata velká, staří občas donesou na hnízdo místo potravy drn trávy nebo nějaký ten klacek. Hnízdo může za desetiletí dorůst obřích rozměrů a kromě toho, že se stává nebezpečím pro své okolí, hrozí u stožárů či menších komínů i poškození vlastního podkladu hnízda. Příliš vysoké hnízdo paradoxně ohrožuje i čápy samotné, protože za větru a deště může spadnout i s mláďaty.“

Vojtěch Kodet, hlavní organizátor úpravy hnízda, vysvětluje, že ani dobře myšlená akce se neobešla bez administrativy: „Všechna ptačí hnízda jsou chráněna a vztahuje se to samozřejmě i na čápy. Kromě domluvy vlastní akce jsme museli vyřídit i potřebnou výjimku ze zákona a navíc i částečnou uzavírku silnice, nad kterou se hnízdo nachází. Jsme velice rádi, že se vše stihlo před příletem čápů.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Záhadný světelný zdroj na snímcích NASA z Marsu ..... Jeden z roverů NASA zkoumajících Mars pořídil na sklonku 589. dne snímky, na kterých je vidět jasný sloup světla. Někomu to připomíná výbuch plynu, jiní mluví o startu UFO, ale co to je, neví ve skutečnosti zatím nikdo.       (Video shlédnete na stránkách ProcProto)


„Pozdrav pánbůh!“ ..... Tato formule se používá jako zdvořilá reakce na kýchnutí někoho jiného. Není už sice tak běžná jako dříve, ale pravděpodobně každý ve svém okolí zná někoho, kdo na kýchnutí druhého reaguje právě takto. Dnes se tato reakce jeví jako nejasná. Podle tradičního vysvětlení vznikla v době morových epidemií, které ve středověku v několika vlnách postihly Evropu. Začátek choroby se vyznačoval častým kýcháním. Jako projev účasti a přání kýchajícímu, aby se za boží pomoci uzdravil, se rozšířila mezi lidmi právě zmíněná formule.

Oslovený pak odvětil „dejžto pánbů“, čímž vlastně vyslovil přání „kéž by to tak bylo“. Podle některých pramenů zavedl tento zvyk papež Řehoř I. Veliký při morové epidemii v Římě v roce 590. Když zaslechli někoho kýchat, měli lidé volat Kyrie eleison! „Pane, smiluj se!“ v naději, že tak morovou hrozbu odvrátí. Angličané například dodnes reagují na kýchnutí slovním spojením God bless you nebo jen bless you „(Bůh) ti žehnej“. Němci reagují slovem Gesundheit!, jež odpovídá našemu na zdraví! nebo hovorovému zdravíčko! Za zmínku stojí, že dodnes se v pořadí třetí neděli v období předvelikonočního půstu lidově říká neděle Kýchavá, protože v tento den se vždy sloužila mše za odvrácení moru. Samo slovo pozdrav souvisí se slovem zdravý, a tak pozdravit někoho znamená vlastně doslova „popřát mu zdraví“.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Bitvu u Kurska pomohlo vyhrát UFO? ..... Jednou z klíčových událostí Velké vlastenecké války se stala Bitva u Kurska. Odehrála se před 70 lety, v létě 1943. Málokdo ví o epizodě, která se stala 26.srpna 1943. Jak legenda vypráví, uprostřed bitvy se nad liniemi objevil neidentifikovatelný létající objekt, který před očima svědků zničil celou kolonu německých tanků "Tiger".

Zde je výňatek z dopisu bývalého velitele čety, poručíka Gennadije Žalaginova, který napsal předsedovi Komise pro anomální jevy, profesoru Felixu Ziegelovi:

"26.srpna 1943 na místě kurského výběžku v předním pásmu - Romanovka, Tretij Chutor, Poljana a Chomutovka - se mi podařilo pozorovat vzácný jev. Dělostřelecká příprava začala po 9 hodině ráno. Po 30 – 40 minutách naše baterie přenesla palbu do hloubky nepřátelské obrany a já vyšel z pozorovacího bodu a po kontrole německé přední linie můj pohled upoutal na objekt tvaru srpku, pohybující se při velmi vysokých rychlostech jihozápadním směrem a brzy zmizel z dohledu. Barva předmětu zpředu i zezadu byla tmavě ocelově barvy s odstíny a uprostřed světle oranžové. Zdálo se mi, že je to obrovský delfín, tak, jak se střední část objektu tu zmenšovala, tu zvětšovala…"

Podle zprávy, sestavené pracovníky kontrarozvědky, UFO vyzářil paprsek směrem k nepřátelské koloně tanků. Předním "tygrům" se zastavily motory, a zastavily se. Po chvíli se však daly do pohybu a začaly hořet. Sovětská vojska v té době nestřílela. Mimochodem, v archivech SMERŠ se zachovala kresba jednoho ze svědků, která zobrazuje dělostřeleckou baterii a na obloze visící "talíř".       (Čtěte na stránkách Záhady a zajímavosti)


8.4. 2014     Dnes se slaví Mezinárodní den Romů. Toho dne roku 1971 vznikla v Londýně Mezinárodní romská unie. O slavení dne Romů se rozhodlo až roku 1990 na 4. kongresu Mezinárodní romské unie. V ČR se poprvé slavil roku 2001. Cílem dne Romů je přiblížit romskou kulturu a rozšířit povědomí o romské problematice.


Vlci se vracejí do nitra Čech, jednoho zachytila fotopast u Doks ..... Už nejen v příhraničních horách se po více než sto letech objevují vlci. Jednoznačný důkaz podal snímek z fotopasti, kterou instalovali v přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala nedaleko Doks na Českolipsku pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Vlk, kterého zachytila fotopast, pochází pravděpodobně z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje se, že tam žije v několika smečkách více než sto jedinců.

Zda byl vyfotografovaný vlk samotář, nebo se pohybuje ve smečce, ukáže další průzkum území.

O vzácnou šelmu se zajímají nejen pracovníci státní ochrany přírody, ale i českolipského muzea a vojenských lesů.

"Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé stromky.        (Čtěte na stránkách iDNES)


Místo obilí rostou na českých polích sklady, těch se ale nenajíme ..... Čeští zemědělci loni oseli nejméně půdy od roku 1920. Jen za posledních 15 let rozloha polí podle údajů Českého statistického úřadu klesla skoro o pětinu, což odpovídá zhruba rozloze Středočeského kraje. Místo obilí na někdejších polích vyrostly sklady, silnice, rodinné domy nebo také solární elektrárny. A zemědělci bijí na poplach: méně zemědělské půdy podle nich znamená i vyšší riziko povodní.

Zemědělská půda tvoří téměř 45 procent celkové rozlohy České republiky. Její úbytek se ale podle agrární komory dramaticky zrychlil po roce 2000 a je alarmující. Za úbytkem půdy vedení komory vidí snahu "udat volný kapitál a udělat z něj zisk". Pole se často mění ve stavební parcely i tam, kde by bylo možné využít pro stavby obchodů, překladišť a výrobních hal staré průmyslové areály. Jenže do toho se podle agrárníků developerům nechce – možná i proto, že tzv. brownfieldy tíží staré ekologické škody.

A tak se dál staví na polích. Například ve Šlapanicích u Brna by mohlo brzy zmizet pod výrobními halami 160 hektarů pole. Počítá s tím nový návrh územního plánu, podle kterého by na polích zatím osetých řepkou měla vyrůst průmyslová zóna. Cenám, které za metr čtvereční nabízejí developeři, se zemědělci podle svých slov nedokáží ani přiblížit. "Lidé, kteří chtějí stavět průmyslové zóny, vykupují pozemky za čtyřicetinásobnou cenu, než můžeme nabídnout my. Tomu se nedá konkurovat," uvedl Antonín Studený, předseda představenstva zemědělského družstva, které ohrožená pole prozatím spravuje.       (Čtěte na stránkách Agris)


Nejen Europa má podpovrchový oceán ..... Voda – čtyři písmena, jejichž vyslovení v souvislosti s jakýmkoliv vesmírným tělesem zaručeně zvýší puls všem zájemcům o vědu. Právem, protože tahle substance je základním předpokladem existence života, tedy alespoň takového, který známe a se kterým máme největší zkušenosti. Každý objev vody ve Sluneční soustavě spustí vlnu zájmu, protože počet míst, kde by mohl existovat život roste.

O tom, že voda ve vesmíru je, už víme dávno – ve formě ledu ji najdeme na Merkuru, Měsíci, Marsu, či jupiterově měsíci Europa. Dokonce i o tom, že se oxid vodný v pevném skupenství nachází na saturnově měsíci Enceladus jsme také už tušili, nicméně nová měření přinesla přesvědčivé důkazy o přítomnosti jeho kapalné formy.

Než k Saturnu přiletěla sonda Cassini, měli jsme jen pár fotek z obou Voyagerů, které kolem Saturnu proletěly cestou do vnějších oblastí Sluneční soustavy. Cassini ale už po několika měsících pořídila detailní snímky ledového měsíce. Vědce zaujala především oblast u jižního pólu, která dostala přízvisko Tygří drápy – ze zvrásněného terénu občas unikal materiál, jehož teplota převyšovala teplotu okolí. Měření iontů ukázala, že se jedná o vodu, s největší pravděpodobností slanou. Tehdy se poprvé začalo spekulovat o tom, že by se pod povrchem tohoto měsíce mohly nacházet vodní rezervoáry.       (Čtěte na stránkách OSEL)


První světová válka – Velká válka, která cosi zásadního změnila v dějinách ..... 28. července 1914 byla Srbsku oficiálně vyhlášena válka Rakousko-Uherskou monarchií. Historický sled událostí, politické tlaky, smutné události v císařské rodině a další a další vlivy otevřely konflikt, jaký dosud Zeměkoule nezažila. A to nejen na rovině ztrát na lidských životech, ale také na rovině psychického či duchovního zlomu v myšlení lidí. Objevitelské devatenácté století, které vlilo naději v pokrok, se zhroutilo pod strašlivým zážitkem deseti milionů mrtvých, naprosté bezúctě k lidskému jedinci, zážitkům bezvýchodné situace... Technika a vývoj svět nezachránily.

180.000 padlých občanů naší země ... Ba co více. Tento světový konflikt postihl hluboce i naši zemi. Ve válce bylo nasazeno kolem milionu našich občanů (tedy nejen Čechů, ale i Němců, Slezanů,…) a odhaduje se, že 180 tisíc jich padlo. Není přesně zachyceno, kolik lidí se vrátilo postižených na doživotí. Lze ale říci, že většina mužů ve věku od 18 do 50 let se s válkou nějak potkala. Nebo ještě jinak, válkou byla zasažena většina rodin: hlad, nenaplněné čekání na milované otce, syny, manžely, návrat vojáků postižených psychickými problémy, podlomení důvěry v autoritu státu i velení pod tíhou osobních zkušeností s nezodpovědným rozhodováním generálů, atd.       (Čtěte na stránkách Víra)


Další obří planetka za Neptunem ..... Před několika dny byl oznámen objev tělesa 2012 VP113, které se přibližuje ke Slunci nejblíže do vzdálenosti 80 AU a jeho průměr se odhaduje na 450 km. Dráha tělesa by čistě teoreticky mohla signalizovat přítomnost velké planety daleko za dráhou Neptunu.

Astronomové nyní hlásí objev dvou dalších transneptunických těles. Planetka 2013 FY27 má absolutní hvězdnou velikost 3 mag. Tento údaj samozřejmě neznamená, že planetka má takovou jasnost na pozemské obloze. Absolutní hvězdná velikost se používá pro srovnávání hvězd i těles Sluneční soustavy. V případě objektů v našem planetárním systému se jedná o jasnost, kterou by těleso mělo na obloze, pokud by se nacházelo ve vzdálenosti 1 AU od Země a současně 1 AU od Slunce a úhel Slunce-těleso-Země by byl nulový. Pro srovnání uveďme, že největší planetka hlavního pásu Ceres se svými 950 km má absolutní hvězdnou velikost 3,4 mag.

Z jasnosti lze teoreticky odhadnout průměr tělesa, ale jen částečně, neznáme například albedu (množství světla, které těleso odrazí). V případě 2013 FY27 se průměr odhaduje na 900 km. Mimo to je také jedním z nejjasnějších těles za dráhou Neptunu a to hned po planetkách Eris, Pluto, Makemake, Haumea, Sedna, 2007 OR10, Orcus a Quaoar.

Druhým nově objeveným tělesem je 2013 FZ27 s absolutní hvězdnou velikostí 4,1 mag a odhadovaným průměrem 760 km.       (Zdroj: Science WORLD)


Nabijme dřevo a cukr ..... Strach z energetické krize je zbytečný. Žádná neexistuje: energie je dost, jen ji neumíme efektivně skladovat. A tak vědci vymýšlejí akumulátory, které by problém vyřešily. Zajímají se přitom také o materiály zdánlivě podivné, jako je dřevo nebo cukr.

Současné akumulátory jsou buď drahé, nebo málo výkonné, či těžké a velké - a nejčastěji to všechno dohromady. Navíc obvykle končí jako nebezpečný odpad, který zatěžuje životní prostředí a ohrožuje zdraví, takže jejich recyklace představuje další náklady. Některé vědecké týmy vymýšlející nové články proto ztrácejí zájem o elektrody ze vzácných kovů, exotických sloučenin a složitých nanostruktur a obracejí pozornost k materiálům, v nichž by budoucnost ukládání energie asi hledal jen málokdo.

"Inspirovaly nás stromy," vysvětluje Liangbing Hu z katedry technologie na Marylandské univerzitě. "Dřevěná vlákna obsahují množství vody bohaté na minerály, takže jsou ideální pro ukládání kapalných elektrolytů. Dřevo se současně může stát i aktivním prvkem článku."       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Víte, v čem budete létat za dvacet let? ..... NASA není jenom agentura pro vesmír, ale i pro letectví. V roce 2008 vyhlásila tato agentura výzvu pro přední letecké výrobce na vytvoření konceptu nového, podzvukového a ultra ekologického civilního dopravního letadla – SUGAR.

SUGAR je zkratka pro Subsonic Ultra Green Aircraft Research, výzkumný program, který v letošním roce vstupuje do další fáze. Cíle tohoto výzkumu mají být v porovnání se stavem z roku 1998 následující: poloviční spotřeba paliva, redukce skleníkových plynů o 75%, zmenšení oblasti zatížené hlukem letecké přepravy o 83%, tedy výrazně snížit hlučnost motorů.

Omezení produkce skleníkových plynů se týká kromě oxidu uhličitého i oxidu dusíků. Nejde jen o to, že v budoucnu bude letecká doprava stále více zatěžována náklady na nákup karbonových povolenek (pokud nedostaneme včas rozum a celý ten systém včas nezrušíme). Největší náklady dopravců tvoří právě cena paliva, proto je vítána každá úspora. Při objemech spotřebovaného leteckého benzínu se počítá každá desetina procenta.

Ekologické odpustky lze získat například používáním paliva z obnovitelných zdrojů (velmi pěkně o tom pojednává diplomová práce Davida Dvorského z VUT Brno), avšak zde je zásadním problémem výrobní cena, která je oproti klasickému kerosenu pořád 3 až 5× vyšší. Nicméně pokud nám někdy kerosen dojde, nic jiného nám asi nezbude.       (Čtěte na stránkách VTM)


Kácení stromů v alejích aneb Ještě včera tam byl! ..... A dnes po něm zbyl jen pařez u cesty. Ano, stromy z našeho okolí mizí. Můžeme ale říct, že jich v celorepublikovém měřítku skutečně ubývá? Bez dlouhého napínání – nebýt mravenčí práce zvědavců z Arniky – tak správně odpovědět nesvedeme. Proč? „Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích,“ píše se v úvodu zprávy „Kolik stromů v alejích bylo pokáceno v krajích?“. A tak jediným způsobem, jak zjistit konkrétní čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic.

 Na základě této metodiky, která nápadně připomíná pracovní náplň průměrného zaměstnance call centra, vytvořili lidé z Arniky jednoduchý, problém ilustrující, přehled. Ani to se však neobešlo bez zádrhelů, za které by je pravověrný statistik asi nepochválil. „Bohužel totiž neexistuje jednotná metodika, jak statistiky a databáze vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Seznam je proto neúplný.“ O to víc si namáhavé data-sběrné práce lidí z Arniky vážím, a každý, kdo někdy musel z nějakého důvodu obvolávat čtrnáct krajů, jistě také.

Nejprve trocha hrubých čísel. „Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2012 bylo podél silnic ve správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně další) vykáceno 150 313 stromů,“ píše se ve zprávě. To už je zatraceně pořádný lán lesa. A silničáři prý, podle dostupných dat, vysadili jen 88 450 stromů. Jednoduchou selskou matematikou tak musíme nutně dojít k závěru, že aleje podél silnic z české krajiny rychle mizí. Jak ale upozorňují autoři z Arniky, náhradní výsadba pak často navíc probíhala v jiných místech, než kde se kácelo. Se stromy kolem silnic to holt vypadá bledě.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Máme díky sociálním sítím líné myšlenky? ..... Spoléhání se na sociální skupiny pro vyřešení problému může předejít motivaci pro nezávislé analytické myšlení, uvádí nová studie o dopadech učení se v sociálních sítích v širší kulturní perspektivě. Sociální sítě zahrnují mnoho scénářů, od oddělení uvnitř organizací až k bratrstvům a sesterstvům či kontaktům na Facebooku a Twitteru.

Zatímco je sociální učení „klíčový kulturní mechanismus, který zlepšuje výkon jednotlivců a skupin,“ jak píše psycholog Azim Shariff a jeho kolegové v této studii, pozorování a kopírování ostatních při hledání řešení ukládá určitá omezení na analytický vývoj, který pohání inovaci.

„Sociální sítě jsou extrémně praktické, protože vám nabízejí odpovědi,“ poznamenal spoluautor Jean-Francois Bonnefon, který studuje úsudek a způsob rozhodování na Národním centru pro vědecký výzkum ve Francii.

„Máte problém, jdete na YouTube a vidíte, jak ho někdo vyřešil, a to řešení napodobíte. A krátkodobě to funguje. Ale neřekne vám to, jak ten problém promyslet, abyste mohli zobecnit řešení, které se k problému vztahuje. Stanete se na sociální síti závislí.“

Studie, provedená na Univerzitě v Oregonu, zahrnuje 100 subjektů, jejichž průměrný věk byl určen pod 20 let. Při samostatné práci na počítači každý ze subjektů zodpověděl sedm otázek a měl pět pokusů, aby přišel na jejich řešení.

Kontrolní skupina zahrnovala jednotlivce, kteří pracovali samostatně, zatímco jiné subjekty byly náhodně rozděleny do 4 různých skupin, které reprezentovaly 4 odlišně uzpůsobené shluky sítí. Subjekty v experimentální skupině se pouštěly do otázek samy pod časovým limitem v pěti kolech. V každém dalším kole mohly vidět odpovědi, které dodaly ostatní ve skupině a v průběhu si tak mohl každý z nich ponechat svoji odpověď nebo převzít jednu od svých kolegů. Celkově se tak objevilo čím dál více správných odpovědí.

„Když máte dostatečně dobrý systém pro získání informací, tak nemusíte myslet vůbec,“ řekl Shariff, který vede laboratoř Kultury a Morálky na oddělení psychologie na Univerzitě v Oregonu.

„Nepotřebujete přijít na řešení sami. Problémem z kulturně evolučního hlediska je,

že když nikdo neobjevuje řešení a každý věci jen imituje, tak nevytváříme žádné nové vědomosti. Potřebujeme lidi, kteří ty problémy aktuálně řeší.“

Výzkumníci především zjistili, že lidé zapojení v sociálních sítích byli schopni k řešení každého problému využít informací od ostatních. A i když také přišli během času na to, že bylo potřeba použít analytického myšlení, tak při každém dalším problému začali od začátku.

„Sociální informace je užitečná – pomohlo to účastníkům, aby získali odpověď – ale nepomohlo jim to porozumět myšlenkovým procesům, které tvořily základ odpovědi,“ uvádí Shariff. „A tak, když se potkali s dalším podobným problémem, bylo to, jako kdyby se nenaučili nic o tom, jak ho vyřešit.“       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Bojíte se, že vás v práci nahradí robot? ..... Pokud ne, možná byste měli. Podle nedávné studie vědců z Oxfordské univerzity hrozí, že do 20 let budou roboti schopní vykonávat téměř polovinu profesí.

Navíc budou výkonnější než lidé, neunaví se a nebudou například nemocní, samozřejmě za předpokladu jejich nízké poruchovosti.

Badatelé už dokonce vytipovali profese, které roboti ohrožují nejvíce. Vedle zaměstnání, u kterých bychom to mohli čekat, jako je pokladní nebo pracovník telemarketingu, si úplně jistí nemohou být ani herci nebo lékárníci.

Obavy naopak nemusejí mít duchovní, právníci nebo chirurgové.

Na druhou stranu ani ti nejdokonalejší roboti zatím nejsou schopni sociálního cítění, kreativního myšlení a nemohou příliš pracovat ve stísněných podmínkách nebo v oblastech, které vyžadují obratnost.

Můžeme také očekávat, že zaměstnavatelé budou ještě dlouho přeci jen upřednostňovat lidské pracovníky.        (Čtěte na stránkách Českého rozhlasu)


7.4. 2014     Dnešní Mezinárodní den zdraví vyhlásila roku 1949 Světová zdravotnická organizace (WHO = World Health Organization). Slavit se začal od roku 1950. Každý rok je určena oblast zdravotnictví, na kterou je poté zaměřena pozornost. V roce 2014 se pozornost zaměří na nemoci přenášené biologickými vektory (zejména klíšťaty a komáry). Cílem kampaně je zvýšit informovanost a povědomí o těchto nákazách a zejména o možnostech jejich prevence. V podmínkách České republiky se kampaň zaměří na klíšťovou encefalitidu a Lymeskou boreliózu a jejich přecházení.


Ředitel pražské zoo odmítá utrácení zdravých zvířat v zoologických zahradách ..... Utracení zdravých lvů v kodaňské zoo podrývá důvěru veřejnosti v práci zoologických zahrad. Tvrdí to ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, který kvůli tomu napsal Evropské asociaci zoologických zahrad (EAZA). V dopise, který má ČTK k dispozici, vyzval asociaci, aby přehodnotila přístup k utrácení živočichů. Zvířata, která jsou navíc, je možné nabídnout třeba do jiné zoo. Asociace zatím neodpověděla, na dopis už ale podle Bobka souhlasně reagovalo několik jeho kolegů, třeba z Francie.

Protesty tisíců milovníků zvířat vyvolalo únorové utracení zdravého žirafího mláděte Maria, kodaňská zoo jej poté před zraky návštěvníků a kamer rozporcovala a maso předhodila lvům. Vedení zoo zabití zdůvodnilo snahou zabránit příbuzenskému křížení. Nedlouho poté pak byli v Kodani utraceni dva lvi, kteří byli údajně příliš staří, a spolu s nimi i jejich dvě mláďata, která by bez rodičů nepřežila.

"Pochopím, že někdy není jiná cesta, než zvíře utratit. Měla by to však být ta poslední možnost. A přinejmenším v případě lvů tomu tak nebylo," zlobí se Bobek. Lvy totiž v tu dobu poptávala zoo ve Dvoře Králové, podle Bobkových informací se obrátili i na Kodaň, odkud jim neodpověděli. Zoo ve Dvoře Králové v tuto chvíli není členem EAZA. Podle Bobka by asociace měla přehodnotit své postoje a víc se otevřít spolupráci s nečlenskými chovatelskými zařízeními.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

Takové činy by měly prostě být posuzovány a trestány jako vražda. Copak nelze takové "nepotřebné" zvíře věnovat někam jinam, kde by ho rádi přivítali?


Dočkáme se osmdesátiletých jaderných elektráren? ..... Provozovatelé jaderných elektráren v posledních letech intenzivně vyjednávají s regulátory o prodloužení provozu reaktorů za původní projektovou životnost. Díky modernizacím a investicím do zvyšování bezpečnosti jsou elektrárny totiž v perfektním stavu a mohou bez problémů fungovat další roky. Licencování posouvá životnost elektráren na čtyřicet až šedesát let, mluví se ale až o osmdesáti letech.

Česká snaha o prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany není v evropském ani světovém kontextu ojedinělá. Dukovany byly původně projektovány na 30 let provozu, což znamená, že jejich původní životnost končí v letech 2015 a 2017. Od svého spuštění však elektrárna prošla modernizacemi za desítky miliard korun. Ve světovém žebříčku provozní spolehlivosti a bezpečnosti se Dukovany pravidelně umisťují na předních příčkách. Vzhledem k vynikajícímu technickému stavu elektrárny proto její provozovatel, firma ČEZ, chce požádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost o prodloužení provozu. Nejprve o deset let, ale s výhledem až na trojnásobek. Komu by se 60 let zdálo mnoho, budiž ujištěn, že ve světě je to zcela běžný termín a dokonce se uvažuje o prodloužení až na 80 let provozu.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Mentální bulimie a její následky ..... Mentální bulimie patří k poruchám příjmu potravy a vyznačuje se záchvatovitým přejídáním, které je střídané snahami čelit přibrání na váze. K tomu slouží různé postupy, jako je úmyslné vyvolávání zvracení, průjmů, užívání anorektik (látek na snižování chuti do jídla), látek sloužících k hubnutí, antidiuretik, laxativ, projímadel ale i nadměrné cvičení apod.

K tělesným příznakům mentální bulimie patří svalové křeče, které vznikají v důsledku elektrolytové dysbalance v důsledku opakovaného zvracení. Právě na základě narušení hladiny minerálů v organismu v důsledku zvracení a přejídání jsou časté kromě jiného i kardiovaskulární komplikace zahrnující dušnost, bolesti v oblasti srdce, hypotenze, ale také dochází k bezprostřednímu ohrožení srdečním selháním; a v důsledku aspiraci (vdechnutí) zvratků k následné aspirační bronchopneumonii. Potíže se vyskytují i v oblasti gastrointestinálního traktu a to v podobě žaludečních a duodenálních vředů v důsledku opakovaného zvracení; dále může docházet k ruptuře jícnu, perforaci žaludku; kvůli sníženému žaludečnímu tonu dochází k poruše vyprazdňování a vzniku nekrózy žaludeční sliznice a dalším komplikacím.

Při opakovaném zvracení agresivní účinky kyseliny chlorovodíkové, která se nachází v žaludku a žaludečních šťávách (potažmo zvratcích) narušují zubní sklovinu, která je pak náchylná k mechanickému poškození. Zuby jsou pak viditelně poškozené, mají nažloutlou až hnědožlutou barvu a rychle se kazí. Viditelným znakem jsou též oděrky a „popáleniny“ na kloubech ruky, vzniklé kyselou žaludeční šťávou při mechanickém vyvolávání zvracení pomocí prstů.

K psychologickým následkům mentální bulimie můžeme zařadit výrazné změny nálad, neustále myšlenky a zaobírání se jídlem, výrazná úzkost, především po jídle, a s tím související pocity viny, studu a hanby, psychického dyskomfortu, narušený sebeobraz, vnímání sebe sama, svého obrazu a těla, pocity ztráty kontroly nad sebe sama, sebevražedné myšlenky, paranoidní nastavení („všichni jsou proti mně“), potíže s pamětí, podrážděnost apod.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Stromy kolem silnic nejsou příčinou nehod. Na vině je špatný stav silnic a nepozornost řidičů ..... Stromy řidiče nezabíjejí, na vině je příliš rychlá jízda a špatný stav silnic. Sdružení Arnika ostře odmítá návrhy k dalšímu kácení alejí podél silnic. S těmi přišel ředitel dopravní policie Tomáš Lerch poté, co policie zveřejnila statistiky dopravních nehod za loňský rok. U českých silnic zemřelo v loňském roce 583 osob a 2 782 lidé byli těžce zraněni. Místo kácení stromů by se úřady měly zaměřit na bezpečnostní prvky na silnicích a osvětu řidičů.

„Představa, že nebezpečné stromy stojí podél silnic a číhají na nebohé řidiče, se hodí nanejvýš do hrůzostrašné pohádky. Od ředitele dopravní policie mají občané právo očekávat více," říká odbornice na životní prostředí Marcela Klemensová ze sdružení Arnika. „Policie by se měla zaměřit na osvětu řidičů a bezpečnostní prvky podél silnic, jako jsou například odrazky, bílé pruhy na kmenech stromů, a vhodné dopravní značení. Nemůžeme si přece zničit celou krajinu kvůli tomu, že někteří řidiči porušují předpisy a jezdí nezodpovědně," dodává Klemensová.

Poučit bychom se podle Arniky mohli v sousedním Německu, kde jsou v řešení podobných problémů mnohem dále. Tamní policie zavedla výstražnou dopravní značku „pozor alej". Ve všech úsecích silnic lemovaných stromy je také automaticky snížena přípustná rychlost na maximálně 70 kilometrů v hodině. Cestáři důsledně označují kmeny stromů reflexními prvky a vláda zavedla i speciální školení řidičů pro jízdu v aleji do autoškol.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Dopady ukrajinských událostí: Přestane Rusko vozit Američany na ISS? Dle ředitele NASA si netroufne ..... Američtí astronauté musí nyní spoléhat na ruské lodě Sojuz Foto: NASADnes něco malinko o světové politice a jejím vlivu na kosmický výzkum. V posledních dnech mezi zaměstnanci NASA koluje interní oběžník, který jim zakazuje kontakty s Ruskem kvůli situaci na Ukrajině a oficiálnímu postoji americké vlády k ní. Jedinou výjimkou budiž zajištění provozu Mezinárodní kosmické stanice. Jak naznačuje šéf NASA, na ISS jsou totiž Rusko i USA na sobě závislé navzájem.

Minulý čtvrtek předstoupil současný ředitel NASA (mimochodem bývalý astronaut, pilot poslední úspěšné mise raketoplánu před katastrofou Challengeru v roce 1986) Charles Bolden před komisi vlády USA, zaměřenou na vědu, techniku a vesmír. Zákonodárci chtěli mj. slyšet, že Rusko nepřestane vozit astronauty NASA na palubu kosmické stanice ISS kvůli přímo mrazivým vztahům mezi USA a Ruskem, jež nyní převládají kvůli nedávné ruské invazi na Krym a jejímu odsouzení ze strany USA. Jen připomeňme: NASA od ukončení provozu raketoplánů v roce 2011 musí spoléhat, co se týče dopravy svých lidí na stanici ISS, na ruské lodě Sojuz a ještě několik let to tak bude, pilotované kosmické starty vrátí na americkou půdu některá zdejší soukromá korporace, asi SpaceX. Jenže až za několik let. Nyní NASA platí ruské federální kosmické agentuře (Roskosmos) za jedno místo v Sojuzu na trase ISS a zpět (+ výcvik ve Hvězdném městečku) kolem 70 milionů dolarů.        (Čtěte na stránkách Astro)


Black Knight: 13 tisíc let starý satelit ..... I kosmický věk už má své legendy. Jedna z nich říká, že jen malý kousek od Země se řítí tmou tajemná družice, která není pozemského původu. Pro svou tajemnost je pojmenována Black Knight, Černý rytíř. Tento tajemný objekt kroužící kolem Země je neznámého původu (a možná i mimozemského), a je prý starý 13 000 let!

Co je Black Knight? ... USA oznámily, že záhadný satelit objevily v roce 1960. Dostal přezdívku Black Knight. Obíhal po polární oběžné dráze, tj. prolétal nad zemskými póly kolmo k rovině rovníku. Američané nejprve podezírali Sověty, že těžký a velký satelit je jejich tajný projekt. Skutečnost ale byla zcela jiná.

Již tři roky předtím zachytil sovětský sputnik jakýsi letící svítící objekt. Informace jsou čerpány od spisovatele Johna Keela, který vše popisuje ve své knize: Disneyland of the Gods. Keel byl vlivný americký ufolog, který například vymyslel termín „muži v černém“. Zemřel v roce 2009.

Podle Keela zachytili radioamatéři již ve 20. a 30. letech odražené rádiové zprávy Černého rytíře, které byly kódované. Jednu se však podařilo rozluštit. Byla na ní hvězdná mapa stará 13 tisíc let! Sonda prý vysílala směrem k souhvězdí Pastýře k hvězdě Epsilon.

Zaznamenal ji už Nikola Tesla? ... Stejně jako mnoho příběhů o podivných jevech, i legenda o Černém rytíři začíná u Nikoly Tesly. Říká se, že Tesla přijímal opakovaně jakési rádiové signály už v roce 1899, o kterých věřil, že přichází z vesmíru, a řekl to i veřejně na vědecké konferenci.

Dnes víme, že Tesla měl v podstatě pravdu. Signály, které zachytil, byly pulsary, obří zdroje pulsujících rádiových signálů, které byly oficiálně objeveny v roce 1968. V době Nikoly Tesly byl však zdroj neznámý a jeho nejlepší vysvětlení mohlo být jen to, že jde o signály od inteligentních bytostí.

Další záznamy o tajemné družici ... V roce 1920 radioamatéři přijímali stejný signál. Norští vědci v Oslo experimentovali s krátkými vlnovými přenosy do vesmíru v roce 1928, a zaznamenali dlouhé zpoždění ozvěn (LDEs), což v té době byl neobjasněný fenomén. Ozvěny měly zpoždění několik sekund.

V roce 1954 noviny v St. Louis a v San Franciscu zveřejnily zprávu od US Air Force, které tvrdily, že zjistily existenci dvou satelitů obíhajících kolem Země. V té době však ještě žádný stát na světě neměl prostředky k vypouštění družic. Zdálo se tedy, že existence Black Knighta je oficiálně potvrzena.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


CIA uváděla v omyl vládu USA i běžné Američany ..... Podle této zprávy americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) celé roky uváděla v omyl jak vládu, tak americký lid ohledně svého brutálního výslechového programu.

Podle této zprávy CIA skrývala podrobnosti o závažnosti svých vyšetřovacích metod, přecenila význam vězňů a honosila se získáním kritických informací od zajatců, přestože tyto informace sdělili ještě před tvrdými technikami výslechů.

Zpráva má přes 6300 stránek a byla odhalena deníkem Washington Post, je založena detailní chronologii několika lidí zadržovaných CIA a dokumentuje nepodložená tvrzení, že úředníci agentury usilovali o povolení využívat drsné metody a později se je snažili bránit, přestože díky nim získalo málo nebo téměř žádné informace.       (Bližší podrobnosti + video najdete na stránkách FreePub)


Vedlejší čakry ..... „Vždycky jsem si myslela, že máme na těle sedm čaker. Nedávno jsem ale narazila na pojem vedlejší čakry. Prý jsou také důležité, můžete napsat něco o tom, kolik jich je, jaký mají význam?“ požádala redakci čtenářka Zdena T. z Moravy.

Vedlejších čaker je celá řada, podívejme se alespoň na 12 nejdůležitějších z nich. Na rozdíl od sedmi základních (hlavních) čaker nelze tato energetická centra označit nějakou jejich konkrétní barvou, přebírají vždy barvu čakry hlavní, s níž jsou právě ve spojení.        (Čtěte na stránkách Doplněk)


Nahraďme beton a ocel dřevem, ušetříme fosilní paliva i emise CO2, tvrdí studie ..... Běžným argumentem pro omezení těžby dřeva je vyšší ochrana biodiverzity. Vědci z Yaleské univerzity tvrdí, že zvýšení těžby může ke snížení emisí CO2 a spotřeby fosilních paliv. Kdyby se dřevo více využívalo při stavbě domů a mostů, ušetřilo by se velké množství energie, které je zapotřebí pro výrobu a přepravu betonu a oceli.

Myšlenka je prostá. Čím víc by lidstvo používalo dřevo coby obnovitelný zdroj a méně používalo beton a ocel coby neobnovitelné zdroje, tím více by přispělo ke snížení globálních emisí CO2 a spotřebě fosilních paliv. Tvrdí to alespoň vědci z Yaleské univerzita.

„Vytěžené dřevo nám sníží spotřebu fosilních paliv a emisí CO2. A také zajistí práci místním lidem, kteří budou mít důvod zachovat svůj les zdravý,” říká Chadwick Oliver, který studii vedl.

Výroba železa a betonu má přitom na svědomí okolo 16 % celosvětové spotřeby fosilních paliv. A pokud se vezme v úvahu i doprava betonu a oceli, vzroste podíl na spotřebě fosilních paliv na 20 až 30 %.

Dřevěné stavby potřebují na svou výrobu mnohem méně energie než budovy z betonu a železa. Pokud by se dřevo těžilo efektivně a využívalo hospodárně, bylo by to z hlediska omezení emisí CO2 výhodné i za cenu vytěžení lesa. Podle výzkumníků se ročně na celém světě vytěží na 3,4 miliardy kubických metrů dřeva. To je zhruba 20 procent ročního přírůstku dřeva, který je odhadovaný na 17 miliard kubických metrů. Velká většina vytěženého dřeva je neefektivně spotřebována jako palivo při vaření.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Měsíc Enceladus skrývá oceán a možná i život ..... Malý ledový měsíc Enceladus, který má jen 500 kilometrů v průměru, a který obíhá kolem Saturnu, vzbudil pozornost astronomů už v letech 2010 – 2012, kdy vesmírná sonda Cassini při třech blízkých průletech objevila, že z jeho jižního pólu tryskají mohutné gejzíry.

Už tehdy vědci spekulovali, že se pod ledovým povrchem musí skrývat oceán tekuté vody. Gravitační měření, která provedla sonda Cassini, nyní přinesla důkaz. Oceán je stejně velký nebo větší než Hořejší jezero, které má objem 12 000 kubických kilometrů vody. Nachází se mezi ledovým pláštěm a kamenným jádrem na jižní polokouli měsíce. Je asi 10 kilometrů hluboký a nad ním je 30 – 40 kilometrů ledu. „Oceán se může rozlévat do poloviny nebo více směrem k rovníku v každém směru,“ řekl planetární vědec David Stevenson z California Institute of Technology v Pasadeně.

Vědci na základě složení gejzírů, které tryskají z povrchu, odvodili, že oceán je slaný a obsahuje organické molekuly, které vznikly z minerálů, které se vylouhovaly z podkladové horniny. To vytváří dobré podmínky pro rozvoj a vývoj života, což z Encelada dělá ideálního kandidáta na objev mimozemského života.       (Zdroj: 21@století)


4.4. 2014     Dnešní Mezinárodní den proti nášlapným minám vyhlásila OSN. Nášlapné miny jsou vyrobeny tak, aby svou oběť nezabily, nýbrž doživotně zmrzačily.


Na Vysočině budou od pátku sbírat tisíce lidí odpadky v přírodě ..... Na Vysočině začne v pátek velký jarní úklid přírody. Stejně jako loni se do něj přihlásilo přes 18 000 dobrovolníků, kteří budou odpadky sbírat především kolem silnic a na veřejných prostranstvích měst a vesnic. Krajem organizovaná akce Čistá Vysočina potrvá do 14. dubna. Stovky lidí včetně vodáků budou v příštím týdnu čistit také břehy a koryto řeky Sázavy, a to mezi Havlíčkovým Brodem a Chřenovicemi.

Na šedesáti kilometrech toku Sázavy se bude úklid konat popáté. Před rokem tam bylo kolem 500 dobrovolníků. Letos mohou u řeky pomáhat od 7. do 12. dubna.

Množství nalezených odpadků u Sázavy se postupně snižuje. "První dva ročníky dobrovolníci odstraňovali velké množství odpadu starého i desítky let. Nyní likvidují pouze to, co přibylo za uplynulý rok," uvedla manažerka akce Čistá řeka Sázava na Vysočině Martina Hupková. Nejčastěji se u řeky povalují plastové láhve, papíry, konzervy a sklo. Dobrovolníci pravidelně nacházejí také pneumatiky a nábytek. "Z domácích spotřebičů končí u řeky nejčastěji lednice," doplnila Hupková.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Internetové mapy lze převést na hmatové mapy pro nevidomé ..... Vybraný mapový podklad je podle zásad hmatového vnímání konvertován do grafického dokumentu, který je optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír.

Společným několikaletým úsilím středisek ELSA na Českém vysokém učení technickém v Praze, Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně a společnosti Seznam.cz mají nyní nevidomí lidé možnost využívat mapy umístěné na portálu Mapy.cz. Jedná se o světově unikátní počin, kdy jsou běžné mapové podklady automaticky upraveny tak, aby po vytištění na mikrokapslový papír byly čitelné hmatem. Otevírají se tím zcela nové perspektivy při používání hmatových map, jejichž výroba již nemusí být nutně záležitostí zdlouhavé manuální práce. Také internetové mapy mohou od nynějška být „blind friendly“.

Metoda automatického převodu běžných internetových map na mapy hmatové je v mnohém ohledu bez nadsázky revoluční. Nevidomým lidem se otevírá do nynějška nemyslitelná možnost výběru libovolného území v rámci České republiky, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut. Doposud používané postupy výroby hmatových map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce. Ve všech těchto ohledech znamená nová metoda výroby zcela novou dimenzi, a to jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Bizarní senátní návrh zákona o Šumavě: Unikátní příroda v NP by byla chráněná méně než mimo něj ..... Za hloupý vtip označilo Hnutí DUHA návrh zákona o Národním parku Šumava, který včera předložil Tomáš Jirsa (ODS) a další senátoři.Unikátní šumavská příroda by podle něj měla být v řadě aspektů méně chráněná, než je ta mimo národní park.

Návrh také otevírá téměř dvě třetiny národního parku výstavbě. Navíc rozvoj obcí má mít v parku podle senátorů stejnou prioritu jako ochrana přírody.

Senátoři chtějí také: Vyvést rozsáhlé pozemky z majetku státu převodem na obce, které je mohou obratem rozprodat. Nařídit správě parku, aby umožnila lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí, kde platí omezení střelby mysliveckým zákonem. Podpořit developerský projekt na Hraničníku, v jedné z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Navrhují převést pozemky pod plánovanou lanovkou a sjezdovkou rovnou do zóny s nejbenevolentnějšími pravidly pro výstavbu. Klíčový expertní posudek, který si objednalo ministerstvo životního prostředí, přitom tuto stavbu neumožňuje legalizovat.

Především by se však podle senátorů měla většina lesů v národním parku napříště řídit přednostně pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. Nyní všechny české lesy – nejen v národním parku, ale také i mimo něj – podléhají především zákonu o ochraně přírody a krajiny. Teprve na druhém místě se uplatňuje zákon o lesích. To v praxi může například znamenat, že při těžbě dřeva v národním parku by dřevorubci nemuseli brát ohled na hnízdící chráněné druhy ptáků, kdežto mimo národní park takové omezení bude nadále platit.        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Zebry chrání pruhy před hmyzem ..... Zebří pruhy nemají být kamufláží před velkými predátory, jak se až dosud uvádělo, ale podle nové studie, kterou provedli američtí vědci, má tyto africké lichokopytníky chránit před mnohem menším nepřítelem a to bodavým hmyzem.

Tým pod vedením Tima Caro z Kalifornské univerzity v Davisu při svém výzkumu nejprve zmapoval oblasti výskytu sedmi stávajících divokých koňských druhů a poddruhů, které kromě zeber zahrnují i divoké koně nebo osli. Ne všechny z těchto druhů mají pruhy a vědci zjistili, že výskyt pruhovaných druhů se kryje s bodavým hmyzem, jako jsou mouchy tse-tse (Glossina), která přenáší spavou nemoc, nebo ovádi (Tabanidae).

„Ústní ústrojí bodavého hmyzu je výrazně delší, než je průměrná délka zebří srsti a přibližně stejně dlouhé jako hříva zeber, což možná dělá zebry zvláště vnímavé k obtěžování kousáním,“ píší autoři výzkumu ve studii. Bodavý hmyz je přitahován tmavou barvou. Zdá se, že pruhy dokážou jejich vizuální vnímání rozhodit do té míry, že zebry neobtěžují. Ty se tak brání před přenosem nemocí, kterými by je mohl hmyz nakazit, výraznou ztrátou krve i jen prostým nepříjemným rušením při pastvě.       (Čtěte 21@století)


Objev českých vědců na využití plastového odpadu jde do výroby ..... Nová technologie na využití netříděných odpadních PET lahví, kterou vymysleli čeští vědci, se začne používat ve zkušební výrobě. Ústav chemických procesů Akademie věd ČR ji nechal patentovat a uzavřel smlouvu se zahraniční firmou, která buduje v Polsku závod na zpracování 10 000 tun odpadního produktu ročně. Unikátní technologie produkuje materiál, jenž se může znovu využít pro zdravotně nezávadnou výrobu plastů, například v potravinářství, řekl spoluautor objevu, předseda AV ČR Jiří Drahoš.

Technologie nepotřebuje striktně vytříděný plastový odpad, jako jsou například čisté PET lahve bez zátek. „Výjimečnost spočívá v tom, že technologie poskytuje výchozí produkt, z něhož se vyrábí PET lahve, to je čistou kyselinu tereftalovou," uvedl Drahoš. Technologie je podle vědců velmi ekonomická a mohou se díky ní opět vyrábět lahve pro humánní použití.

Materiál z PET lahve nebo plastového odpadu se tak může využít i několikrát. „Samozřejmě není to perpetuum mobile, to v přírodě ani technologiích neexistuje. Musí se do toho investovat chemikálie a energie na mikrovlnné tavení. V zásadě je to postup, který vede k opětovné výrobě PET lahve, jež se zase použije," poznamenal Drahoš. Podle něj se tak ukázkově propojil základní výzkum s aplikovaným i průmyslovou výrobou.       (Čtěte na stránkách Agris)


Humanizace magistrály se zprovozněním Blanky? Zapomenuta! ..... V lednu 2012 podepsali starostové Prahy 2, 4 a 7 Iniciativu za humanizaci severojižní magistrály. Návrh opatření, která měla být realizována nejpozději se zprovozněním tunelu Blanka, leží na stole už více než rok, aniž by se přiblížila realizaci. Iniciativa Auto*Mat proto ústy Víta Masare interpelovala primátora Hudečka s otázkami na stav přípravy humanizace severojižní magistrály.

Příběh humanizace magistrály má kořeny už ve studii Útvaru rozvoje města (ÚRM) a TSK-ÚDI z roku 2010. V ní bylo jasně řečeno, že by se magistrála měla proměnit v městský bulvár a že by první opatření měla vzniknout nejpozději s otevřením tunelu Blanka. Po opuštění konceptu tunelů za Muzeem potvrdil v lednu 2012 požadavek na humanizaci magistrály dokument „Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály“, podepsaný starosty Prahy 2, 4 a 7 za koordinace s Prahou 1. Na základě této iniciativy vznikla pracovní skupina pověřená zpracováním návrhu prvních opatření a harmonogramu činností. Ty obsahuje takzvaná Roadmap, která byla úspěšně projednána s dotčenými městskými částmi.

Poslední aktivitou města související s humanizací magistrály bylo projednání Roadmap na Metropolitní ozvučné desce (poradní orgán Rady v otázkách rozvoje města). To bylo zhruba před rokem. Aktivita radního pro dopravu Jiřího Nouzy, který na své místo nastoupil vloni v květnu, je v této věci nulová. „Přitom i kdyby ke zprovoznění tunelu Blanka mělo dojít až na podzim nebo v zimě, řada opatření z Roadmap by měla být intenzivně připravována už nyní,“ komentuje nečinnost magistrátu Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.        (Čtěte na stránkách Econnect)


Zhnusen stavem této země ..... Jsem zhnusen stavem této země. Ne přírodou, podnebím, kulturou či lidmi. Jsem zhnusen tím, co předvádí mocní finančníci a vysocí státní úředníci. Jsem zhnusen tím, kam směřuje celá společnost pod vládou lobby, vládou peněz a plných koryt. Jaký vliv může mít na občany všeho věku »příkladné« chování těch, kteří si vzájemně myjí své špinavé pracky. Kdepak od práce, ale zahnojené od špinavých peněz, trafik, dokumentů i zlata v různých bankách po celém světě.

Nejen, že se v naší vlasti historie vykládá vždy tak, jak se to hodí právě vládnoucím a čeká se na vymření pamětníků. Vlády dneška mamon, sobectví a pokřivený heroismus vydávají za potřebné ctnosti. Navíc předvádějí tyto vlastnosti v praxi. Ano, jsem skutečně zhnusen politikou pravicové vládní koalice. Ony tedy vlády levicové také nebyly svatým grálem české politiky, ale poněkud lidštější přístup k občanům nezanechal tak hluboké vrásky v našich tvářích.

Ve chvíli, kdy odstoupí premiér vlády bez důvěry občanů, se strany mocných snaží ještě udržet na pochybném výsluní rekonstrukcí této vlády. Bez ohledu na názory občanů a dokonce i proti vůli národa. Jak demokratický přístup nám předvádí mocenské kruhy našeho státu. Myslím si, že všichni nahoře jen využívají beránčí povahy lidí a také bezmoci. Jsem opravdu zhnusen povýšeným tónem ministrů a celkovou situací v zastupitelských úřadech.

Píši vám, již delší dobu nevážení politici ve vysokých funkcích. Píši zde celou pravdu – to, co si myslím nejen já, ale co je většinový názor. Uvedli jste všichni svým jednáním náš stát do obrovských dluhů. Podkopali jste základy republiky. Zdevastovali jste hospodářství země, zlikvidovali jistoty a existenci mnoha tisíců občanů. Zadlužili jste nás i naše děti a dokonce i generace budoucí, a to svým neuváženým jednáním ve prospěch kapitálu a především sebe sama.       (Čtěte na stránkách Pozitivní svět)


Něco hezkého: Žena je odrazem svého muže ..... Moje žena onemocněla. Byla neustále nervózní kvůli práci, problémům v osobním životě, kvůli svým chybám a prohrám, kvůli starostem s dětmi. Zhubla tak, že ve svých 35 letech nevážila ani 50 kilo. Vypadala jako kostra a neustále plakala. Už to nebyla ta šťastná žena, kterou jsem si vzal. Trpěla bolestmi hlavy, tlakem na prsou a neustále ji trápily skříplé zádové nervy. Nemohla spát, usínala až k ránu a přes den se rychle unavila. Náš vztah byl na bodu mrazu. Její krása uvadala, měla pytle pod očima, sklopenou hlavu a přestala o sebe pečovat. Nechtěla už točit filmy a odmítala každou roli.

Ztratil jsem naději a myslel jsem si, že se brzy rozvedeme… Ale pak jsem se rozhodl s tím něco dělat. Získal jsem nejkrásnější ženu na světě, ideál milionů mužů a žen, a byl jsem to já, kdo měl to privilegium vedle ní usínat a objímat ji. A tak jsem ji začal zahrnovat květinami, polibky a komplimenty. Překvapoval jsem ji každou minutu a děkoval za každou společnou chvíli.

Dával jsem jí spoustu dárků a žil jenom pro ni. Na veřejnosti jsem mluvil jen o ní. Vychvaloval jsem ji v její přítomnosti i před našimi společnými přáteli.

Stala se centrem všeho dění. Nebudete tomu věřit, ale má žena rozkvetla. Byla ještě úžasnější. Přibrala na váze, přestala být nervózní a miluje mě teď mnohem víc než kdy předtím. Neměl jsem ani ponětí, že může tak moc milovat.A pak jsem si uvědomil jednu věc: „ŽENA JE ODRAZEM SVÉHO MUŽE. POKUD JI MILUJETE K ZBLÁZNĚNÍ, VRÁTÍ VÁM TO!“       (Zdroj: Svět kolem nás)


Srdce astronautů se zakulacuje ..... Vědci získali další důkaz o tom, že pobyt ve vesmíru není pro lidský organismus nic zdravého. Dlouhé působení mikrogravitace podle nich může pozměnit tvar srdce.

Plány na let na Mars pomalu nabývají konkrétnějších obrysů. Spolu s tím se zvyšuje důležitost otázky, jak by si lidský organismus poradil s dlouhým letem k rudé planetě. Je známo, že stav beztíže astronautům navozuje svalovou atrofii a ztrátu kostní hmoty, problémy s imunitou i kardiovaskulární potíže jako jsou arytmie, zrychlená ateroskleróza či ortostatická hypotenze (krátkodobé snížení tlaku při změně polohy těla z lehu do stoje). V loňském roce také výzkum odhalil, že mikrogravitace (nenulová, ale zanedbatelně malá gravitace) v kosmickém prostoru negativně ovlivňuje také mozek a oči. U nemalého procenta astronautů, kteří celkem strávili ve vesmíru víc než 30 dní, vědci pozorovali abnormality.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Bratrstvo růže a kříže dodnes uchovává starověké dědictví .....Tajemně vyhlížející zkratka A.M.O.R.C. ve skutečnosti vyjadřuje latinský název současného rosekruciánského bratrstva. V překladu znamená Starý Mystický Řád Růže a Kříže. Jak jsme naznačili, jedná se o moderní organizaci existující od roku 1915, jejíž kořeny jsou však mnohem starší.

Pokusíme se nastínit dlouhou a slavnou historii Bratří Růže a Kříže, která se dotýká až velmi vzdálené atlantské civilizace. Tradiční dědictví však rosekruciáni čerpají především z učení mysterijních škol starověkého Egypta a pokračují dál napříč staletími. Do svého učení tak postupně vstřebali to nejlepší z filosofie, náboženství a vědy jednotlivých kultur. A.M.O.R.C. své učení dodnes aktualizuje v souladu s přibývajícími vědeckými poznatky a přizpůsobuje je dosaženému vývoji lidského vědomí. Christopher McIntosh napsal ve své knize Rosekruciáni, že „rosekruciánské hnutí je částí způsobu myšlení, jehož kořeny sahají do dávnověku a které jsou popsány jako západní ezoterická tradice.“       (Čtěte na stránkách Doplněk)


3.4. 2014     Před devadesáti devíti lety - 3.dubna 1915 - na východní frontě přešlo dobrovolně do zajetí 1880 mužů 28. pražského pluku rakousko-uherské armády. Znalci Cimrmana si jistě vybaví scénu ze hry České nebe, kdy to maršálek Radecký znechuceně komentuje výrokem - "A ještě jim k tomu hrála hudba.".


Hladem k dlouhověkosti? ..... Odhalit tajemství dlouhověkosti se snažili už starověcí a středověcí alchymisté. Novověcí lékaři neměli tak velké ambice a spíš se snažili zjistit vliv zdravé výživu na kvalitu života. Poslední výzkum ale naznačuje, že obojí spolu souvisí: elixírem života může být hlad - ale jen za určitých okolností.

To, že nižší příjem kalorií vede k výraznému prodloužení věku, věděli biologové přinejmenším už od třicátých let minulého století. Jenomže to, co v laboratořích spolehlivě fungovalo na myších a dalších jednodušších pokusných tvorech, u člověka už tak přesvědčivý efekt nemělo. I když omezením příjmu potravy rozhodně nic nezkazíte, mnoho amatérských experimentátorů praktické výsledky pokusů na sobě samých nemile zklamaly. Lze-li za pouhé zklamání označit skutečnost, že se na smrtelné posteli ocitli v přibližně stejném věku jako většina ostatních lidí, kteří si nic neodepírali.

Fundovanější odborníci dlouho tušili, že ve hře jsou i další faktory, především genetické. Nyní se zdá, že jejich mechanismus byl konečně odhalen. "Více než sedm desetiletí jsme nevěděli, jak omezení příjmu kalorií působí na délku života," konstatoval molekulární biolog Andrew Dillin ze Salkova institutu pro biologické studie. "Nyní však konečně známe program fungující na molekulární úrovni, jehož činnost způsobuje dlouhověkost při skromné stravě."      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Jak znesnadnit práci zlodějům aut ..... Bojíte se, že vám někdo ukradne vůz, který každý den parkujete před svým domem? Bohužel jsou to obavy opodstatněné, prakticky totiž neexistuje auto, které by nešlo ukrást. Vše je jen otázkou poptávky. Je-li kupec, zboží se pro něj vždycky najde.

Požadavek na černý „bavorák“ X3 xDrive35d, rok výroby 2009, se světlým interiérem a navigací putoval do čtyř zemí, k firmám na Slovensku, v Maďarsku, Itálii a České republice. Nejrychlejší byla společnost česká, která kontaktovala zadavatele z Ukrajiny. Ten u ostatních firem objednávku zrušil. Nebyli to ani žádní dovozci, ani prodejci aut, ale daleko operativnější a organizovanější gangy zlodějů. Protože přesnou internetovou adresu nemají a s důkazy je přece jenom potíž, říkejme gangu prozatím Firma.

Vše jde jako po drátkách

Tipař z Firmy obvolal pár známých z neautorizovaných autoopraven, lidí od myček aut a pneuservisů. Pak šel téměř najisto. Vůz pravidelně parkoval sice v poměrně rušné ulici, ale pěších, kteří by nikam nespěchali, tu chodilo pramálo. Zabezpečení bylo na první pohled jednoduché. K vozu se vypravil technik, následovaný řidičem. Ten čeká jen pár minut, nasedá do technikem otevřeného vozu a odjíždí s ním rychle, leč v rámci silničních pravidel, na parkoviště u malých garáží za městem. Tam vůz nechává.

Uplyne den dva a auto je očividně „čisté“, nikdo ho na tomto odlehlejším místě nehledá. To už naplno pracuje odbor Firmy, který připravuje doklady od vozu, kupní smlouvu, nové poznávací značky a podobné další náležitosti. Technici se pustili do drobných úprav, zajišťujících, že na první pohled se budou shodovat některé identifikační znaky s čísly v dokladech. Pak přichází další řidič, který vůz odváží s doprovodem dalšího nenápadného vozu Firmy k benzince na východě republiky.

Tam už čeká řidič od zákazníka. Výměna vozů a peněz je rychlá. Autopark ukrajinského boháče se rozšířil, konto Firmy ztučnělo a do statistik v České republice přibývá další nevyřešený případ krádeže vozu.       (Čtěte na stránkách VTM)

Dokud naše zákony budou nahrávat grázlům, zlodějům a lumpům všeho druhu, budeme proti nim bezmocní. Nemohu nevzpomenout, jak mi před několika lety bylo odcizeno auto a první, co jsem na policii musel udělat bylo, podepsat lejstro, že pokud se dozvím jméno pachatele, nebudu jej vláčet médii ... Je to normální ???


Kosmická sonda poprvé přistane na kometě ..... Evropská sonda Rosetta se přibližuje ke kometě 67P/ Čurjumov-Gerasimenko. Podle plánu by měla na její povrch v listopadu tohoto roku vypustit malý přistávací modul Philae. Vědcům se nedávno povedlo obě části sondy úspěšně probudit. Stalo se tak po asi tříleté hibernaci sondy během jejího letu meziplanetárním prostorem.

Rosetta strávila doposud v kosmickém prostoru deset let a během této doby urazila asi 7 miliard kilometrů. Nyní se nachází ve vzdálenosti přes 650 milionů kilometrů od Země. V roce 2011 řídící středisko prakticky všechny přístroje jak orbitální, tak i přistávací části sondy uspalo, z důvodů jejich konzervace a šetření energií. Během této hibernace byly v činnosti pouze teploměr a vysílač, který do řídícího střediska pravidelně vysílal údaje o teplotě sondy. Po zhruba 3 letech “spánku” vědci povelem na dálku aktivovali nejdříve hlavní orbitální část sondy a minulý pátek i přistávací modul Philae.

Zhruba v květnu tohoto roku se Rosetta začne rychleji blížit k cílově kometě. Následujících 17 měsíců ji bude Rosetta zblízka studovat. Začátkem srpna tohoto roku se Rosetta přiblíží ke kometě Čurjumov-Gerasimenko asi na vzdálenost 100-150 kilometrů. Do konce srpna se k jejímu kometárnímu jádru Rosetta přiblíží až na vzdálenost 25 kilometrů a bude zkoumat potenciálně vhodná místa k přistání pro svůj malý modul.

V konečné fázi přiblížení se bude Rosetta vznášet pouhé 2-3 kilometry nad jádrem, které má samo průměr asi 4 kilometry. V listopadu tohoto roku se pak přímo k povrchu komety vydá asi stokilový modul Philae, vybavený třemi přistávacími nohami. Pokud modul svojí trojnožkou dosáhne pevného povrchu, přichytí se k němu pomocí dvou vystřelených harpun. Nakonec se modul bude snažit se k povrchu napevno “přišroubovat”. Bude pak moci po 4-6 měsíců zkoumat velmi zblízka strukturu a chemické složení komety, mj. mělce navrtá povrch komety a odebere malé vzorky z povrchu. Rosetta také bude po dobu práce v blízkosti komety fotografovat své okolí.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Facebook a Google svedou bitvu o stratosféru ..... Před bezmála půldruhým stoletím napsal Jules Verne román Robur Dobyvatel, v němž se spolu potýkají zastánci létajících strojů lehčích než vzduch a těžších než vzduch. Nyní se schyluje k pokračování bitvy. Roli pokrokového, ale poněkud výstředního Robura chce sehrát Facebook, zatímco zpátečnickým přívržem balónů bude Google...       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Potvrzeno: drogy mění mozek! ..... Drogy trvale poškozuje lidský mozek, a to i v případě takzvaných rekreačních uživatelů, kteří si jimi jen tu a tam zpříjemní oslavu nebo prázdniny. Vědci z americké University of California zkoumali mozkovou aktivitu občasných uživatelů kokainu a amfetaminů ve věku od 18 do 24 let.

Dobrovolníci z řad studentů byly rozděleni do dvou skupin. V první byli ti, kteří drogu nikdy neokusili, druhá skupina zahrnovala občasné uživatele, kteří drogu vyzkoušeli dvanáctkrát až patnáctkrát.

Účastníci studie, kteří si občas dopřávali stimulanty, měli v testu sice rychlejší reakce, dopouštěli se ale většího množství chyb. Magnetická rezonance jejich mozků pak ukázala sníženou neuronální aktivitu. „Uživatele stimulantů není problém odhalit, jejich mozky jsou skutečně odlišné,“ uvedl autor studie Martin Paulus.       (Zdroj: 21@století)


Skenování mozku odhalilo tváře lidí, které testovaný viděl ..... Mapování funkcí mozku s pomocí magnetické rezonance se posunulo na další metu. Na základě skenování mozku dokázali výzkumníci z Yale University rekonstruovat tváře lidí, které testovaní dobrovolníci viděli.

„Je to forma čtení myšlenek,“ uvádí na univerzitním serveru profesor psychologie Marvin Chun, autor článku v časopise NeuroImage. Neustále vylepšovaná technika funkční magnetické resonance (fMRI) už umožnila vědcům rozeznat, nač testovaní jedinci myslí v hrubých obrysech, například, zda vizualizují zvíře nebo budovu. Ovšem nedokázali určit druh zvířete nebo budovy.

Jeden Chunových studentů, Alan S. Cowen, se však zaměřil na možnost rekonstrukce lidské tváře na základě vzorců mozkové aktivity. Šlo o velice náročný úkol, protože rozeznáváním tváří se věnují rozsáhlé oblasti mozku, protože jde o informaci, která je pro jedince velice důležitá a svědčí o jejím významu pro přežití.

skenování mozku

„Vnímáme tváře v mnohem větší úrovni detailu, než vnímáme jiné věci,“ upozorňuje Cowen. Společně s kolegy během výzkumu ukazoval šesti dobrovolníkům tváře 300 různých lidí. Během toho u nich probíhalo skenování mozku, aby se vznikl statistický soubor o mozkové aktivitě při načítání jednotlivých podob.

Postupně se podařilo vědcům skenování vyladit a rekonstrukce tváří z mozkových skenů zpřesnit. Podle Cowena se jejich metoda může využívat například pro terapii autistických dětí a zjistit, jak vnímají lidi kolem sebe, nebo pro zjišťování mozkové aktivity a reakcí u lidí v kómatu.

Vzhledem k tomu, že podobné zprávy vyvolají spekulace o tom, že podobné projekty může vláda zneužít pro čtení myšlenek, odborníci zdůrazňují, že lidská mysl funguje velmi individuálně, a tak čtení myšlenek funguje jen u lidí, kteří dlouhodobě s vědci dobrovolně spolupracují.        (Zdroj: National Geographic)


Na Šumavě spočítali rysy. Žije jich tam zhruba padesátka ..... Na Šumavě, v příhraničí Bavorska a Rakouska žije padesátka rysů ostrovidů. Sečetli je ochranáři v rámci pětiletého pozorování těchto šelem a jejich monitoringu. Rysi přitom migrují tak, že se každý z nich pohybuje na teritoriu minimálně 100 kilometrů čtverečních a často zaběhnou i mimo národní park.

Čeští a němečtí vědci z Národního parku Šumava a Bavorského lesa společně zkoumali chování těchto kočkovitých šelem pomocí speciálních telemetrických obojků vysílajících signál GPS, pomocí fotopastí a dále zkoumáním vzorků DNA i třeba trusu.

"Padesát kusů je spodní hranice pro přežití populace, která vznikla reintrodukcí v sedmdesátých a osmdesátých letech," říká zoolog šumavského národního parku Luděk Bufka. Padesátka rysů na Šumavě je nejmasivnější výskyt této šelmy v zemi.

Až do 90. let 19. století se rys na Šumavě běžně vyskytoval, pak vyhynul a do přírody se vrátil díky umělému vysazování. Právě tito jedinci dnes tvoří základ šumavské populace, která se ale dále nijak výrazně nerozšiřuje a zůstává v posledních letech na stejných počtech.

Rysi přitom narozdíl třeba od jelenů, kteří v sobě mají zakořeněno, kudy v minulosti lesy protínala železná opona, běhají i přes hranice a loví na obou stranách národních parků.

"Nerespektuje hranice a zároveň ze své jádrové chráněné zóny se často dostává i mimo park, a to do vzdáleností desítek kilometrů. Přitom zhruba od padesáti kilometrů od jeho jádrové zóny je pak jen poloviční šance rysa spatřit," komentuje další odborník na život rysů, zoolog Národního parku Bavorský les Marco Heurich.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


I vy můžete emočně ovlivnit kvalitu vodu ..... Voda je živá látka, která si zasluhuje životadárnou úctu. Veškeré emoce, které prociťujeme při pití vody, dokonce i nálepky a text na lahvi se přenášejí do vibrací a tímto ovlivňujeme kvalitu jak vody, tak buněk těla a následně kvalitu celého života.

Paměť vody jako jeden z prvních na veřejnosti odhalil Japonec Masaru Emoto, který pravdivost dokázal zmrazenou vodou pod mikroskopem.

Proto nám nedalo si působení (”zázrak vody”) prakticky ověřit. Do skleniček s vodou jsme vložili rýži (pro urychlení zrání vody kvašením), uzavřeli, umístili na místa s nápisy a navíc emočně ovlivnili (”naprogramovali”), tedy pro hermeticky znalé impregnovali (viz Bardon). Umístili na stejná místa a po měsíci dostali odpovědi.

První voda, příjemně emočně ovlivněna, je čirá a chutná sladce, i když po octovém zápachu vlivem nevhodného kvašení v uzavřené sklenici.

Druhá voda, smutně emočně ovlivněna, jest zakalena, chuť je však odpuzující.

A třetí voda, která nebyla nikterak ovlivňována a stála pouze na prázdném místě dopadla ze všeho nejhůře, vůně není zrovna půvabná a na ochutnání jsme jednoduše neměli.       (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Na Urale byl objeven prastarý geoglyf ..... Geoglyf je kresba nebo geometrický vzor na zemském povrchu. Mnohé z geoglyfů jsou tak velké, že mohou být viděny jen ze vzduchu. Naprosto nový obrazec objevil etnograf Alexander Šestakov. Když se procházel po čeljabinské oblasti, zjistil, že v některých místech roste tráva nerovnoměrně.

Až doma, když si otevřel internetovou satelitní mapu, nemohl uvěřit svým očím: nerovnosti na úpatí hory v Zjuratkul v Satkinském okrese Čeljabinské oblasti, v nadmořské výšce 860 metrů, tvoří obrovskou siluetu losa. Vědci, kteří prověřili tento nález, to potvrdili - to není vtip přírody.

Pod holými vyvýšeninami, ohraničujícími kontury losa bylo nalezeno zdivo, které potvrdilo umělý původ geoglyfu, který dosud nemá v Rusku obdobu.

„Byli jsme schopni určit přibližné stáří nálezu,“ řekl archeolog Stanislav Grigorjev. „Své poselství nám předkové zanechali v období od šestého do třetího tisíciletí před naším letopočtem, to znamená že stáří obrazu je nejméně pět tisíc let.“

Pro srovnání, věk geoglyfů na planině Nazca není starší než dva tisíce let. Uralský los je tedy prokazatelně nejstarší geoglyf na planetě. Jak uvedlo Centrum ochrany kulturního dědictví v Čeljabinské oblasti, na satelitním snímku je obraz jasně viditelný díky světlým křivkám. Linie zobrazují siluetu kopytníka, orientovaného nohama k vrcholu hřebene, hřbetem a rohami k jezeru. Podobá se na losa. Při průzkumu se ukázalo, že obrazec se nachází v místě s poměrně nízkým sklonem, což ho umožňovalo vidět z vrcholu hřebene Zjuratkul, kde zřejmě byla umístěna vyhlídková plošina v době její výstavby a následného pozorování.       (Čtěte na stránkách Záhady a zajímavosti)


Počet elektrických aut se loni zdvojnásobil. Na celém světě je jich více než 400 000 ..... Počet elektrických osobních aut se loni po celém světě více než zdvojnásobil na více než 400 000. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnilo Centrum pro výzkum solární a vodíkové energie v Bádensku-Württembersku (ZSW). Největší poptávka po elektrických vozech je v USA, Japonsku a Číně.

Vědci ve výzkumu vycházeli z globálních údajů o registraci elektrických vozů. Další příčky podle počtu elektrických vozů patří evropským zemím, a to Francii, Nizozemsku, Norsku a Německu.

Největší zájem o elektrické vozy je v zemích, které mají programy na podporu prodeje těchto aut. Mezi největší automobilky patří firmy z Japonska a Spojených států. Baterie do elektrických vozů pocházejí hlavně z Asie. Mezi největší prodejce elektrických vozů patří japonský Nissan, americká General Motors a japonská Toyota.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


2.4. 2014     Dne 2.4.1805 se narodil dánský spisovatel-pohádkář Hans Christian Andersen. Roku 1967 byl Mezinárodním sdružením pro dětskou knihu (IBBY) den výročí jeho narození prohlášen za Mezinárodní den dětské knihy.

Dále je dnes den vyhlášený OSN - Světový den zvýšení povědomí o autismu.


Časté sledování televize zkracuje život, varují vědci ..... „Je čas se zamyslet nad tím, co děláte ve volném čase,“ vzkazují australští univerzitní výzkumníci. Podle jejich studie totiž dlouhodobé každodenní sledování televize zkracuje život až o 22 minut v každé hodině. Pokud se člověk dívá na televizi průměrně šest hodin denně, může se v konečném důsledku připravit až o šest let života, tvrdí studie. Platí to i pro práci na počítači, notebooku či tabletu.

Odborníci zároveň upozorňují, že jejich výstraha se týká zejména „patologických diváků“, což jsou lidé, kteří tráví před obrazovkou většinu svého volného času či více než šest hodin každý den. Přesto jsou závěry uveřejněné v odborném časopisu British Journal of Sports Medicine alarmující.

Podle organizace Thinkbox, která se zaměřuje na marketingové chování televizních diváků, se totiž stále zvedá počet hodin, které společnost sledováním filmů a seriálů tráví. Podle jejich dat dosáhla letos statistika zatím nejvyšších hodnot. „Televize sama o sobě není škodlivá, její chvilkové sledování může sloužit jako báječná relaxace, ale z dlouhodobého hlediska může skutečně ublížit,“ varuje mluvčí organizace British Heart Foundation na serveru The Independent.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)

Zní to jako apríl, ale není to z 1.dubna, tak proč to nevzít vážně?


Japonsko musí skončit s lovem velrybu Antarktidy, rozhodl mezinárodní soud ..... Japonsko bude muset prozatím ukončit kritizovaný lov velryb u Antarktidy. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu došel k závěru, že lov těchto mořských savců Tokio neprovádí kvůli vědeckým účelům, jak tvrdí. Japonsko se proto nyní musí podřídit závazku na zákaz komerčního lovu velryb, který dříve podepsalo.

Žalobu na Japonsko podala v roce 2010 Austrálie, podle které japonské lodi loví velryby ke komerčním a ne k vědeckým účelům. Právě odkazem na "vědecký účel" svých rybářských misí Japonsko argumentovalo, protože mu to dovolovalo zákaz lovu obejít. Japonsko se k moratoriu na komerční lov velryb z roku 1986 připojilo a pak využívalo výjimky, podle níž je lov k vědeckým účelům povolen.

Japonské velrybářské lodi v Jižním ledovém oceánu oficiálně operují na základě výzkumného programu Jarpa II. Ten má zjistit, zda se komerční lov velryb vyplatí a je udržitelný z hlediska životního prostředí. Výzkum se financuje z prodeje velrybího masa na japonském trhu.

Podle slovenského soudce Petera Tomky, který verdikt 16členného soudního sboru přečetl, Japonsko nedokázalo vysvětlit, proč v rámci programu loví obrovské množství kvůli masu ceněných plejtváků malých, ale nedokáže naplnit stanovené kvóty u plejtváka myšoka a keporkaka. Plejtváků malých Japonci každoročně uloví kolem 850, u plejtváka myšoka a keporkaka se ale ani neblíží odhadované kvótě 50 kusů za rok.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Světelný smog ničí pralesy ..... Jak souvisí světelné znečištění s obnovou deštných pralesů? S překvapivým zjištěním přišli němečtí vědci. Za vše prý mohou netopýři, kterým nadbytek světla brání v aktivnějším životě a s ním spojeným roznášením semen rostlin.

Noční netopýři se živí plody takzvaných pionýrských rostlin, jejichž semena se pak prostřednictvím trusu rozšiřují v přírodě a zapouštějí své výhonky. Kolonizují tak jako první nové území a vytvářejí příznivé podmínky pro další rostlinné i živočišné druhy.

Aby však netopýři mohli svou funkci vykonávat v plném rozsahu, který vědci přirovnávají k hojnému dešti semen, potřebují jednu zásadní podmínku – co největší tmu. Ekologové z Leibnizova institutu pro výzkum zvířat v Berlíně a Svobodné univerzity zkoumali netopýry druhu Carollia sowelli, kteří roznášejí semena pepřovníkovitých rostlin (Piperaceae).

Experimenty prokázaly, že světelné znečištění, které vytváří uměle noční osvětlení, netopýry velice ruší. Kvůli světelnému smogu zkonzumují méně potravy. A méně potravy znamená také méně semen. Tento fakt může podle vědců výrazně zpomalovat obnovu deštných pralesů.       (Zdroj: 21@století)


Máte už dost nepořádku v okolí, v lesích, při procházce se psem? ..... Zapojte se do dobrovolnické akce "Ukliďme Česko 2014". Pomozte uklidit naši přírodu a města od odpadu, jež nezodpovědní občané, bezdomovci a nepořádní vlastníci pozemků a nemovitostí (vč. občas bohužel státu i obcí) často tolerují.

Zkuste si kolik námahy stojí vyčistit od skládek a odpadu třeba takový lesík, nebo park ve městě. Likvidace skládky může často být i adrenalinovým zažitkem, ale i příležitostí navázat nová přátelství a známosti. Přijďte si to zkusit !

Tato dobrovolnická akce je inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do It!" a bude probíhat v polovině května na celém území České republiky. V pátek pro firemní a v sobotu pro ostatní dobrovolníky. O akci podrobně informuje na svých internetových stránkách a facebooku iniciativa Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz).

V průběhu dubna budou mapovány černé skládky a vytvořeny úklidové skupiny. Začátkem května pak zapojení dobrovolníci dostanou potřebný materiál (rukavice, pytle apod.) a samotná úklidová akce pak celostátně proběhne ve dnech 16. a 17.května 2014.

Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Britští vědci úspěšně naklonovali dinosaura – pravda nebo lež? ..... Po Internetu koluje článek, že britští vědci úspěšně naklonovali dinosaura. Na konci článku je onen kolující fake/hoax. Nyní se ale pojďme podívat na to, jak takový článek ověřit.

1) Dr. Gerrard Jones, profesor biologie na Liverpool John Moores University ... Pokud budete googlit toto jméno, nenajdete kromě tohoto článku žádné zmínky, že by takový člověk pracoval na Liverpool John Moores University.

2) Dr. Gemma Sheridan, profesorka chemie na Liverpool John Moores University ... Stejný případ jako ten výše uvedený, ověřte si Googlem.

3) President PETA Craig Farmer ... Pokud budete hledat, kdo je Craig Farmer, určitě ho nenajdete jako prezidenta organizace PETA. Ve skutečnosti je prezidentkou organizace PETA Ingrid Newkirk.

4) Fotografie údajného dinosaura představuje mládě klokana ...Viz obrázek na stránce: Rescuing Macropods.

Závěr ...Článek je ničím nepodložený, dokonce uvádí zcela nepravdivé údaje.       (Čtěte na stránkách FreePub)


První bumerang ..... Panuje všeobecné mínění, že bumerang se poprvé objevil v Austrálii, pomalu ho považujeme za symbol tohoto kontinentu. Ale není tomu tak. Bumerangy se objevily v různých částech světa. Nejstarší bumerang archeologové objevili v Polsku, na polské straně Tater.

Vědci jeho stáří odhadli na 22 tisíc let. A jeden, s konci obloženými zlatem, se našel i v Egyptě v Tutanchamonově hrobce. Je dokázáno, že bumerang se v Austrálii používal před 10 000 lety. Nehledě na to, že se každý bumerang nevracel, domorodci v Austrálii ho také používali (a používají) zřejmě jako zbraň do ruky, protože některé bumerangy dosahovaly délky až dva metry.       (Zdroj: Doplněk)


Letošní mírná zima zvyšuje riziko výskytu klíšťat ..... S teplým počasím každoročně přichází četný výskyt klíšťat, která mohou na člověka přenést závažná onemocnění – lymeskou boreliózu či klíšťovou encefalitidu. Jedinou účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě je očkování.

„Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta s klíšťovou encefalitidou se podle údajů VZP v roce 2013 vyšplhaly na 14 184 Kč, jedna dávka očkování vyjde na 700 Kč a přispívají na ní pojišťovny. Proto apelujeme, aby lidé nepodceňovali prevenci, dali se očkovat a prospěli tak nejen sobě, ale i celému zdravotnímu systému,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„V loňském roce bylo v ČR hlášeno celkem 625 případů klíšťové encefalitidy, což je o 52 případů více než v roce 2012, z nichž 2 lidé na toto onemocnění loni bohužel zemřeli,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta a dodává: „V České republice se proočkovanost populace proti klíšťové encefalitidě pohybuje kolem 23 %. Vzhledem k tomu, že se v naší zemi vyskytuje nejvíce případů tohoto onemocnění v Evropské unii, je procento proočkovanosti velmi nízké. Očkování je přitom jedinou účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě, která je velmi nebezpečná a mívá závažné, ne-li fatální následky.“

Klíšťová encefalitida je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy je přenášen zejména klíšťaty, popřípadě komáry, nebo alimentární cestou (požitím nedostatečně tepelně zpracovaného kravského, kozího a ovčího mléka, nebo výrobků z takto nedostatečně tepelně opracovaného mléka). Mezi hlavní příznaky této nemoci patří bolest hlavy, malátnost, horečka, pocit na zvracení, světloplachost, bolesti kloubů, průjem nebo bolest v krku. Pokud není klíšťová encefalitida odhalena včas, nebo má komplikovaný průběh, může zanechat trvalé následky, jako například chronické bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrace, obrnu končetin, sníženou výkonost nebo deprese.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


StratoBus - stálá patrola ve stratosféře ..... Stratobus je projektem evropské bezpilotní vzducholodě, která může prakticky neustále hlídkovat vysoko v atmosféře a monitorovat vše podstatné, co se děje na povrchu Země. Může se však také stát vhodnou platformou pro telekomunikační a navigační služby, např. systémy GSM a GPS. Může být i doplňkem a mezistupněm satelitní komunikace.

Projekt je zejména dílem konstruktérů francouzsko-italské společnosti Thales Alenia Space, která se angažuje v oblasti různých aerokosmických technologií, zejména pokud jde o jejich aplikace v telekomunikacích, průzkumu a navigaci. Vývoj vzducholodě StratoBus však probíhá ve spolupráci s dalšími firmami v tomto oboru, jakou jsou např. Airbus Defence & Space, Zodiac Marine a CEA-Liten. Celkově je vývoj StratoBusu spojen se vznikem budoucí firmy na výrobu vzducholodí, která bude fungovat v rámci uskupení poskytovatelů aerokosmických služeb s názvem Pégase. Toto uskupení působí v Jižní Francii a již dnes se zabývá provozem a využíváním balónů a bezpilotních letounů. Oblast Jižní Francie a Azurového pobřeží je přitom pro evropský aerokosmický průmysl něčím podobným jako Silicon Valley pro oblast americké elektroniky a informační technologie. První prototyp StratoBusu má být připraven ke startu zhruba za 5 let.        (Čtěte na stránkách Leonardo)


Zemědělské družstvo Sedlec z Břeclavska uspělo v Hong Kongu ..... Zemědělské družstvo Sedlec z Břeclavska získalo dvě velké zlaté medaile na výstavě vín China Wine and Spirits Awards Best Value 2014 v Hong Kongu. V tiskové zprávě to dnes uvedl Vinařský fond. Výstava je jednou z nejprestižnějších v Asii. Soutěž se konala začátkem března.

Medailemi byla oceněna čtyři vína vinařství Sedlec. Velkou zlatou získal Tramín červený 2010 slámové víno a Ryzlink vlašský 2009 ledové víno.

"Získané medaile přispějí k navázání obchodních kontaktů v Asii a tomu jsme jedině rádi," uvedl sklepmistr vinařství ZD Sedlec Ctirad Králík.

China Wine & Spirits Awards Best Value je největší soutěží vína a destilátů v Číně. Odborná jury letos testovala vína a destiláty z 35 zemí celého světa.       (Čtěte na stránkách Agris)


Bilderberg 2014 odhalen: Tajnůstkářská elita se sejde v Dánsku ..... Shromáždění Skupiny Bilderberg 2014 – tajnůstkářské organizace globálních mocenských handlířů – proběhne na konci května v Dánsku.

K tomuto oznámení došlo dnes na oficiální webové stránce ‚Shromáždění Bilderberg‘, a to jednoduše uvádí: „62. shromáždění Bildebergu proběhne na konci května 2014 v Dánsku.“

Žádné město nebo hotel nebylo dosud identifikováno jako místo shromáždění, ačkoliv tato skupina své konference vždy koná v luxusním stanovišti ve velkém městě či v jeho blízkosti nebo v exkluzivním odlehlém turistickém letovisku.

Piklení 2014 znamená první návrat Bilderbergů do Skandinávie od schůzky této skupiny v roce 2001 ve Švédsku a v Dánsku konference proběhne poprvé od roku 1969.

Tato elitářská organizace, která se každoročně schází buď v Evropě, ve Spojených státech nebo v Kanadě, sestává z určitých nejmocnějších těžkotonážků z průmyslu, bankovnictví, politiky, královských rodin, akademiků a technologů. Loni se zúčastnili takoví jako Jeff Bezos, Timothy Geithner, Christine Lagarde, Henry Kissinger, královna Beatrix z Holandska a britský ministerský předseda David Cameron.

Ač je zvykem médií mainstreamu opomenout Bilderbergu poskytnutí tiskových reportáží, jaké si zasluhuje – a tuto skupinu označují za pouhé „popovídání“ – tak v posledních letech byly zadokumentovány nesčetné příklady, že tato organizace měla přímý dopad na globální politiku, což vedlo k obviněním, že tato skupina má od základu nedemokratickou povahu.

To v posledních letech vedlo k větším a větším anti-Bilderbegovským demonstracím včetně té loňské ve Watfordu v Británii, kdy se události zúčastnily tisíce lidí, ta proběhla na půdě Hotelu Grove, v němž Bilderberg uspořádal své shromáždění.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


1.4. 2014     Dnešní Apríl je jedním ze dnů s nejdelší historií – jeho počátky sahají až do 16. století! První písemná zmínka o tomto dni na českém území pochází z roku 1690.

Dnes je také Mezinárodní den ptactva. Prvního dubna roku 1906 byla totiž podepsána Konvence o ochraně užitného ptactva. Od té doby se na výročí podpisu této smlouvy slaví Mezinárodní den ptactva.


Druhého dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II. ..... Ta strašlivá nemoc se u něho začala ohlašovat už dávno. První příznaky se objevily v roce 1991 postupujícím třesem prstů levé ruky. Pak roku 1993, když papež uklouzl a vykloubil si pravé rameno. Doktor Buzzonetti byl přesvědčen, že pád měla na svědomí určitá porucha rovnováhy, způsobená neurologickým syndromem extrapyramidálního původu. Parkinsonovou nemocí. Když doktor Buzzonetti informoval Jana Pavla II. o jeho chorobě, ten nevypadal, že by ho to nějak zaskočilo. Poprosil o vyjasnění některých otázek a ujistil lékaře o své ochotě podrobit se léčbě; zároveň však požádal o dovolení pokračovat ve své službě.

Ale jak plynuly měsíce a roky, nemoc se začala stále viditelněji projevovat na papežově těle, na jeho fyzických schopnostech, a tedy i na způsobu naplňování pastýřské služby, především apoštolských cest. Souhlasil se zmírněním tempa.

Neměl strach ze smrti

Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.       (Čtěte na stránkách Víra)


Dešťová voda – počítejme s ní ..... Voda. Její chemický vzorec je nám znám stejně jako její nepostradatelnost pro náš i ostatní život na Zemi. Bez pitné vody by člověk dlouho nepřežil. Její cena se za poslední roky zvýšila, ale my s ní i tak často velmi plýtváme. Jen málo kdo z nás si ale uvědomuje, ba vůbec připouští, že to, co je pro nás v tento moment běžnou samozřejmostí, nemusí být už za 15 - 20 let. Země, které bojují o každou kapku, s vodou nakládají mnohem efektivněji.

Voda - klikněte pro zobrazení detailuVodaU nás máme v tomto směru i přes dlouholeté tradice velkou rezervu a je proto nezbytné se i v moderním světě vracet k dávno prověřeným a známým praktikám. V březnu oslavujeme již po jednadvacáté Světový den vody a je tedy skvělá příležitost začít nejen konečně slavit, ale i konat. Začít může každý z nás.

Průměrný roční úhrn srážek v České republice se dle ověřených informací pohybuje okolo 600-700 mm. To vše je množství dešťové vody, které jsme schopni díky dnešním znalostem a zkušenostem efektivně využít. Někdy postačí jen naše kreativita a skvělý nápad, jindy díky odborníkům můžeme během naší stavby vhodně investovat a pořídit si nadčasové řešení, které se vyplácí hned na začátku. Někdo může namítat, že z ekonomického hlediska je návratnost finančních prostředků až za několik let, což není pravda. Ať už si totiž vezmeme za příklad jakoukoliv změnu související se zavedením dešťové vody do objektu či mimo něj, vždy nalezneme něco pozitivního, co nám již teď zlepšuje minimálně kvalitu života. Právě na tuto skutečnost často zapomínáme.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Kácení dřevin na soukromých zahradách ..... Vyhláška týkající se povolování kácení dřevin přinesla některá kontroverzní pravidla (zejména spornou definici zahrad a vynětí kácení v nich z povolovacího režimu), která se stala okamžitě předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí přislíbilo zástupci ochránkyně vyhlášku novelizovat a zohlednit jeho výhrady.

Soused pokácel krásnou vzrostlou lípu na vaší ulici v samém centru města a žádné úřední svolení k tomu nepotřeboval. Prostě mu stínila a už ho nebavilo neustále čistit okapy na svém domě. Rostla u jeho domu na předzahrádce za plotem. Vy jste naopak kvůli pokácení dožívající třešně u své neoplocené chaty v zahrádkářské kolonii nuceni žádat o povolení městský úřad. I tohle jsou důsledky vyhlášky týkající se povolování kácení dřevin, kterou v červnu loňského roku spěšně podepsal tehdejší odstupující ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Některá kontroverzní pravidla, jež tato vyhláška přinesla (zejména sporná definice zahrad a vynětí kácení v nich z povolovacího režimu), se stala okamžitě předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti a vyvolává celou řadu otázek. Budou se teď v Česku masivně oplocovat pozemky kolem bytových či rodinných domů, aby na nich bylo možné kácet stromy podle libosti? I to totiž s novou vyhláškou hrozí. Má mít přednost zájem na ochraně dřevin, které po řadu let utvářely obraz veřejného prostoru, přestože vyrostly na soukromé zahradě? Nebo je správné upřednostnit právo majitele pokácet strom, který mu listím zanáší okapy a větvemi poškozuje fasádu?

Zástupce veřejné ochránkyně práv se připojil ke kritice vyhlášky a doporučil ministerstvu, aby ji novelizovalo. Příslibu se mu dostalo, ale nějakou dobu to potrvá. Novela bude muset vybalancovat soukromý a veřejný zájem.        (Čtěte na stránkách Spotřebitel)

Nedeptá vás také, jak velice dobře placení zákonodárci přijímají jeden zákon za druhým, kde je předem podle zdravého rozumu jasné, že je to pitomost a že se to bude muset co nejdříve a z gruntu novelizovat? A ještě jedna věc - dýchat chceme všichni ... ale zamést trochu listí nebo spadaných květů, to je dnes tak strašná práce, že se strom raději porazí. Z toho je člověku na zvracení.


První společný výsledek z urychlovačů LHC a Tevatron ..... Vědci pracující na předních světových částicových experimentech spojili své síly, zkombinovali svá data a vyprodukovali první společný výsledek z urychlovačů Tevatron a LHC, předchozího a současného nejvýkonnějšího urychlovače na Zemi.

Badatelé z experimentů ATLAS, CDF, CMS a DZERO ohlásili 19. března na mezinárodní fyzikální konferenci Rencontres de Moriond v Itálii společné měření hmotnosti top kvarku. Čtyři experimenty sloučily své analýzy dat, aby hmotnost této částice byla určena co nejpřesněji. Výsledná hmotnost top kvarku tak nyní činí 173,34 GeV/c2 s chybou pouhých 0,76 GeV/c2.

Experimenty na LHC v laboratoři CERN v Ţenevě ve Švýcarsku a na Tevatronu ve Fermilabu u Chicaga v Illinois, USA jsou jediné, které kdy detekovaly top kvark. Tato dosud největší známá elementární částice má 185krát vyšší klidovou hmotnost než proton. Rekordní hmotnost pak činí top kvark jedním z nejdůležitějších nástrojů v úsilí fyziků pochopit povahu vesmíru. Díky svojí hmotnosti top kvark nejintenzivněji interaguje s Higgsovým polem a zároveň také nejvíce ovlivňuje vlastnosti

tohoto pozoruhodného pole. Nová přesnější hodnota hmotnosti top kvarku dovolí vědcům podrobněji studovat kvantové vztahy mezi top kvarkem, Higgsovým bosonem a nosičem elektroslabé interakce, W bosonem. Umožní také zpřesnit teoretické předpovědi ohledně stability Higgsova pole a jeho vlivu na vývoj vesmíru. Top kvark byl objeven experimenty CDF a DZERO v roce 1995, přičemž během 25leté životnosti urychlovače Tevatron bylo do ukončení provozu v roce 2011 vyprodukováno asi 300 tisíc případů s top kvarkem. LHC začal svou činnost v roce 2009 a top kvark byl dosud vyprodukován v přibližně 18 milionech srážek.

Celkem se těchto čtyř experimentů účastní více než šest tisíc vědců z více než 50 zemí světa. Česká republika má zastoupení ve dvou: ATLAS a DZERO. Spolupracují na nich fyzikové z Fyzikálního ústavu AV ČR, z Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a z Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich účast je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu INGO II.

Společné měření je dostupné elektronicky na adrese: http://arxiv.org/abs/1403.4427        (Zdroj: Science WORLD)


Vakcinační teorie se drolí v základech – výzkum odhaluje, že pro boj s viry nejsou protilátky nutné ..... Zatímco průmysl medicíny, farmacie a vakcín se snaží prosazovat nové vakcíny prakticky na každou nemoc, nejnovější studie publikovaná v magazínu The Imunity naprosto rozvrací celou vakcinační teorii. Ukazuje se totiž, že přirozený imunitní systém v lidském těle tvořený vrozenými a adaptivními komponentami nás chrání před nemocí, aniž by bylo potřeba vakcín pro tvorbu protilátek.

Teorie o vakcínách se opírá o princip napodobování infekce, aby se podnítila zvýšená tvorba tzv. B-buněk, jež patří k hlavním dvěma složkám bílých krvinek a tím i celého imunitního systému, a ty následně ovlivňují produkci protilátek, jež zajišťuje adaptivní imunitní systém. Všeobecně se věří, že tento vakcínami vyvolaný vznik protilátek pak připravuje imunitní systém na přímou reakci v případě infekce – a to ještě dříve, než je tělo takové infekci vystaveno.

Avšak nový výzkum nám předkládá fakta o tom, že i vrozená imunita hraje významnou roli v boji s infekcí a že je možná pro prevenci nebo boj s infekcemi ještě důležitější než adaptivní imunita. Při prováděných testech se zjistilo, že protilátky vyprodukované adaptivní složkou imunitního systému nebyly schopny samy o sobě infekce porazit. To v podstatě vyvrací teorii o tom, že by protilátky vyprodukované díky vakcínám mohly poskytnout plnou ochranu při prevenci nebo boji s infekcí.

„Naše zjištění jsou v rozporu s běžnými názory o tom, že by protilátky byly naprosto nezbytné pro překonání infekcí viry, jako je např. VSV (vesicular stomatitis virus), a že by měly zajistit fungování B-buněk v roli dozorců nebo makrofágů v rámci antivirové imunity,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Dr. Uldrich H. von Andrian z The Harvard Medical School. „Pro další zkoumání bude důležité ještě hlouběji popsat roli protilátek a interferonů uvnitř imunitního systému a sledovat jejich působení proti virům napadajícím nervový systém, jako jsou např. vzteklina, nilská horečka nebo encefalitida.“        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Malý úvod do problematiky geopatogenních zón ..... Co jsou geopatogenní zóny (GPZ)? Geopatický stres je přirozený jev, který působí v jistých místech a může být škodlivý pro naše zdraví. Vyskytuje se v místech nepravidelností v zemském magnetickém poli, které mohou být způsobeny proudy podzemní vody, geologickými zlomy, důlními pracemi, podzemními dutinami a dalšími příčinami. Těmto místům se obecně říká geopatogenní zóny (GPZ).

V závislosti na jeho zdroji, geopatický stres se může projevovat jako liniový, nebo jako nepravidelná zóna nebo bazén.

Existence geopatogenních zón je primární faktor ovlivňující naše životní a pracovní prostředí. Světová zdravotní organizace (WHO) říká že 30% všech staveb je z hlediska geopatogenních zón a geopatického stresu rizikových. Toto může platit pro právě Váš domov a nebo Vaši kancelář. Někteří lidé jsou mnohem citlivější na pobyt v geopatogenních zónách než druzí. Ti, kteří jsou nyní odolnější, ale mohou v budoucnu svou imunitu ztratit, protože i odolnost se časem mění.

V některých místech se necítíme dobře, ale tento pocit nemůžeme nějak blíže popsat a specifikovat. Pravděpodobnou příčinou je ale právě geopatický stres způsobený geopatogenními zónami.

Účinky GPZ poznáme na rostlinách a zvířatech. ... Všechny rostliny jsou citlivé na své prostředí a vyžadují správnou rovnováhu světla, vlhkosti a živin. Mnoho rostlinných druhů je citlivých na okolní magnetické prostředí v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti geopatického stresu v zónách GPZ. Mnoho kvetoucích keřů, rodících stromů a některé druhy zeleniny nedokážou prospívat v geopatických poruchách. Mnohdy je podle vzhledu flóry poznat, že na jisté části pozemku rostliny z neznámých důvodů hynou a vadnou.

I různé živočišné druhy jsou velmi citlivé na přítomnost nebo nepřítomnost geopatického stresu v jejich prostředí. Ptáci obecně se vyhýbají hnízdění v geopaticky nevyrovnaných lokalitách. Koně, krávy, ovce a prasata nedokážou prospívat a mají často různé problémy a nemoci, pokud jsou jejich chlévy a stáje umístěny v místech geopatogenních zón. Místům s výskytem GPZ (geopatogenních zón) se například psi zásadně vyhýbají.

Určití živočichové a rostliny ale právě v místech geopatického stresu prospívají a jsou tedy jistým indikátorem jejich přítomnosti. Kočky vyhledávají místa GPZ, stejně tak, jako mnoho druhů hmyzu (mravenci a mraveniště). Daří se zde i mnohým houbám, léčivým rostlinám a také například jmelí.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Ornitologové zachránili hnízdo a čápi druhý den přiletěli ..... Ornitologové a hasiči zachránili čapí hnízdo ve Skále u Havlíčkova Brodu před zřícením v úterý, den předtím, než se na něj letošní Ptáci roku vrátili. Čápi si hnízdo na komíně lihovaru ve Skále u Havlíčkova Brodu postavili v roce 1963 a hnízdí na něm dodnes. Za 40 let nabylo hnízdo takových rozměrů, že hrozilo zřícením. Těsně před návratem čápů zorganizovali proto ornitologové z Pobočky ČSO na Vysočině radikální úpravu hnízda, během níž z hnízda odstranili několik stovek kilogramů klacků, bláta a dalšího materiálu. Čapí hnízdo je totiž velice bytelná stavba, největší hnízda mohou dosahovat váhy až přes tunu. „Podobné zásahy jsou u čapích hnízd občas nezbytné,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Čápi hnízdo přistavují prakticky po celou dobu hnízdění. I když už jsou mláďata velká, staří občas donesou na hnízdo místo potravy drn trávy nebo nějaký ten klacek. Hnízdo může za desetiletí dorůst obřích rozměrů a kromě toho, že se stává nebezpečím pro své okolí, hrozí u stožárů či menších komínů i poškozené vlastního podkladu hnízda. Příliš vysoké hnízdo paradoxně ohrožuje i čápy samotné, protože za větru a deště může spadnout i s mláďaty.“ Vojtěch Kodet, hlavní organizátor úpravy hnízda, vysvětluje, že ani dobře myšlená akce se neobejde bez administrativy: „Všechna ptačí hnízda jsou chráněna a vztahuje se to samozřejmě i na čápy. Kromě domluvy vlastní akce jsme museli vyřídit i potřebnou výjimku ze zákona a navíc i částečnou uzavírku silnice, nad kterou se hnízdo nachází. Jsme velice rádi, že se vše stihlo před příletem čápů.“ Nakonec se vše povedlo a akce zdárně proběhla v úterý 25. března. Za spolupráci děkujeme panu starostovi Miloslavu Miksovi, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Městskému útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava a dobrovolníkům z řad místních občanů a našich členů. Tím největším poděkováním pro všechny ale je, že hned následujícího dne, ve středu 26. března, se na hnízdě objevil první čáp. „Čápi, ptáci roku 2014, opravdu právě v této době přilétají,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek. „Každý den sledujeme, jak v interaktivní mapě http://cap.birdlife.cz/mapa-hnizd přibývají další a další obsazená hnízda. A protože v letošním roce probíhá již 7. celoevropské sčítání čápů, rád bych vyzval veřejnost, aby nám se sledováním příletu a hnízdění čápů pomohla.“        (Zdroj: Econnect)


Fukušima tři roky poté ..... Po třech letech, které začátkem března uplynuly od havárie ve Fukušimě I se podařilo dosáhnout několika průlomů. Z bazénu čtvrtého bloku je vyklizena více než třetina palivových článků. Došlo k dohodě s rybářskými svazy o tom, jak zacházet s podzemní vodou přitékající do elektrárny. Trvalý návrat obyvatel začíná už u druhého samosprávného celku v zakázané zóně do 20 km.

Důležitý krok k likvidaci zničené elektrárny proběhl v prosinci 2013. Rozhodlo se o osudu dvou nepoškozených bloků Jaderné elektrárny Fukušima I. Blok 5 a 6, které jsou zhruba 200 m od zničeného prvního bloku, budou také zrušeny. U šestého bloku bylo všechno palivo přesunuto z reaktoru do bazénu a u pátého bloku k tomu dojde v září 2014. V lednu 2014 byly reaktory přesunuty z kategorie funkčních bloků do kategorie bloků v likvidaci. Společnost TEPCO předpokládá, že je bude využívat k nácviku a pro testy způsobů likvidace zničených bloků. Je to asi nejrozumnější řešení, protože realizace opatření, která by umožnila jejich opětné spuštění, by byla asi značně nákladná. A jen velice těžko představitelné je i získání svolení místních komunit z prefektury Fukušima pro jejich provozování. Tak alespoň poslouží pro zlepšení podmínek pro práci na likvidaci následků havárie. Počet funkčních reaktorů se tak v Japonsku snížil z 50 na 48.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Za nejlepší foto čápa vyhrajete dalekohled ..... Česká společnost ornitologická a Krkonošský národní park vyhlásili soutěž o nejlepší fotografii čápů. Uzávěrka soutěže je 15. července. Vítězné snímky budou představeny na výstavě 6. září až 31. října ve Vrchlabí, následně v dalších městech Česka.

Soutěží se v kategoriích do 15 let a 15 a více let. Každý autor může přihlásit nejvíce pět fotografií. Rozhodujícími kritérii, hodnocenými odbornou porotou, bude především estetická hodnota fotografie, doplňkově i technická kvalita a biologická dokumentační hodnota („zajímavost” z přírodovědného hlediska).

Autoři vítězných fotografií budou odměněni věcnými cenami, hlavní cenou je dalekohled Swarovski SLC 10x42. Fotografové mohou zasílat své snímky na adresu ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov nebo emailem na cso@birdlife.cz.        (Zdroj: Silvarium)


2015: Útok robotů na poslední dělníky v továrnách ..... Za humny je nová průmyslová revoluce. Stroje ovládané lidmi nahradí stroje ovládající samy sebe. Roboti.

Na VTM.cz jsme už několikrát psali o budoucnosti nahrazování člověka strojem v takřka všech oblastech, například v tomto článku. Není to však nic, proti čemu lze bojovat, nebo se bouřit. Nástup robotů v nejlepším případě můžeme jen částečně zpomalit, ale bez většího efektu do budoucna.

Náklady na lidskou práci začínají být i v rozvíjejících se oblastech vyšší než u stále levnějších, schopnějších a inteligentnějších strojů. Základem každého výrobního či jiného byznysu je vydělat a obstát v tvrdé konkurenci. Nižší náklady se nikdy neodmítají.

Továrny velkých i malých výrobců jsou zaplněny nejrůznějšími automatickými stroji. Ty však zatím patří především do oblasti velmi jednoduchých a opakujících se činností. Jednoúčelové stroje jsou dávno běžné, ty programovatelné si poradí pouze s určitým úzkým spektrem práce.

V továrnách jsou ještě stále lidé, kteří obstarávají činnosti, jež ještě dosud z různých důvodů nebyly nahrazeny. I když jich již moc nezbývá. Obvykle se jedná o „nepřesné“ činnosti, které vyžadují smysly – typicky oči (zpracování obrazu) a hmat (detekce tlaku).

Budoucí továrny budou fungovat takřka zcela bez přítomnosti lidí. Oblasti, kde stále ještě vykonává práci člověk, je nezbytné nahradit. Pokud si ale myslíte, že je to otázka několika desítek či snad stovek let, velmi se mýlíte. Vývoj robotů a jejich schopností je stejně jako v jiných oblastech elektronického světa exponenciální. První větší vlna nahrazování lidí v továrnách přijde již za několik málo let.       (Čtěte na stránkách VTM)

Opravdu se máme na co těšit - pochcípáme jako nezaměstnaní bezdomovci ... akorát mi není jasné, proč a pro koho budou pak ty továrny vyrábět?


31.3. 2014     Před pětašedesáti lety, posledního března roku 1949 představila společnost RCA Victor nový typ gramofonové desky. Měl v průměru jen sedm palců (17 cm), nosič byl z vinylu a přehrával se rychlostí 45 otáček za minutu. Na každou stranu se tak vešla jedna skladba. To je z dnešního pohledu sice málo, ale toto médium tak odpovídalo stylu, na nějž byli posluchači zvyklí z předchozí éry "rozbitných desek" s rychlostí 78 ot/min. Zrodil se tak zvané singly, které se staly doménou přehrávacích automatů hrajících po vhození mince - jukeboxů.  O rok dříve ale přišla i společnost Columbia s deskami o průměru 30 cm, přehrávanými rychlostí 33 1/3  ot/min - tedy tím, čemu dnes říkáme "elpíčka". Oba formáty koexistovaly dva roky vedle sebe v ovzduší zášti a konkurenčního boje. Pak ale došlo ke smíru a začaly se vyrábět třírychlostní gramofony, umožňující přehrávání rychlostmi 33 1/3 ot/min, 45 ot/min i 78 ot/min. Éra vinylových desek se udržela až do konce osmdesátých let minulého století, kdy začaly ke slovu přicházet optické nosiče. V současnosti se ale "černé" vinylové desky začínají vracet na trh - ono přece jen to, co je digitální, není v podstatě přirozené.

Dnes máme Světový den zálohování dat. Možná, že by stálo za to se nad tím trochu zamyslet a udělat si v datech trochu pořádek?


My a peníze ..... Nejeden člověk přemýšlí, jak vyjít s desetitisícovým platem. Nejeden státní úředník s padesáti nebo stotisícovým platem přemýšlí, co kde ukrást a zašmelit. Jsou mezi nimi i tací, co pro svůj Jidášův groš způsobují státu miliardové škody. Nejeden bojovník položil v 2. světové válce život za čest a slávu této země. Desetitisíce neznámých daly peníze na drahý lékařský přístroj, na který již v rozpočtu „nezbyly peníze“, to protože se musely stovky miliard rozkrást... Jsou to lidské činy. Co člověk, to jiný názor na čest, morálku a právo.        (Myšlenka ze stránek Samizdat 1990-2010)


Stát není schopen zajistit občanům bezpečnost ..... Český stát nedokázal zajistit nejenom vládu zákona nad politickými pletichami, kmotrovským businessem a lobbistickými tunely, ale nezajistil dokonce ani elementární bezpečnost svých občanů před násilnými trestnými činy.

Prohlásil to exministr vnitra Radek John. "Policie není schopna garantovat dojezdovou dobu na místo činu a dokonce i samotné zákony jsou nastaveny ve prospěch zločinců, nikoliv běžných občanů.

Stačí, aby jste se odvážili bránit se útočníkovi a právní následky mohou být opravdu drsné – od odsouzení za bránění v osobní svobodě chudáka zločince až po verdikt úmyslná vražda," konstatoval John. "Už máme dost této reality českého právního (ne)řadu! Stav, na který léta upozorňuje spolek Šalamoun včele s Johnem Bokem je nadále neúnosný, po dvouleté práci a intenzivních konzultacích s odbornou veřejnosti máme návrh, jak zabránit ničení životů spořádaných občanů ČR za to, že nebyli ovcemi," dodal politik.

Rozezlený John: Zvažuji žalobu na exšéfa BIS Růžka kvůli lži!

John podotýká, že problém je však o to závažnější, že kromě typického odporu „zavedených“ politických stran ještě budeme muset překonat zvůli Bruselu."Eurokomisařka Cecilia Malmström nyní totiž chce v celé EU omezit předpisem držení zbraní lhostejno kde, kdo a proč zbraň drží. A výběr je nyní skutečně prostý: braňte se spolu s námi této legislativní zvůli nebo se pak nebudeme mít jak bránit sebe a své blízké," ukončil Radek John.       (Zdroj: První Zprávy)

Ano, bránit se smím, teprve až mě zločinec zabije ... to asi štve každého slušného občana této země ... Ale co s tím budeme dělat, páni politikové? A ne abyste rozkradačům kovů, ohrožujícím bezpečnost dopravy a kde čeho, říkali zloději - jsou to přece sběrači kovů ... fuj, jednomu je už z toho na blití ...


Civilizaci hrozí digitální černá díra ..... Každá civilizace stojí a padá se schopností předávat informace z generace na generaci. Ale zatímco pergamen vydržel tisíce let, trvanlivost elektronického záznamu se počítá na roky. Současná exploze digitálních čteček tak možná bude jedním z posledních kroků k elektronické demenci lidstva.

Roku 2005 nechal při neslavné rekonstrukci Karlova mostu náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister do 9. pilíře zazdít nerezovou plechovku v níž bylo mimo jiné také DVD s digitálním filmem o Praze. Položil při tom řečnickou otázku: "Kdo ví, kdy to kdo najde a za kolik staletí to bude sloužit k poznání dneška."

Kdy a kdo to najde, se říci nedá, na druhou část otázky ale lze odpovědět docela snadno: k žádnému poznání to sloužit nebude. Většina informací uložených na dnešních nosičích dat je odsouzena k rychlé smrti.

"Budoucí historikové možná budou období od druhé poloviny 20. století nazývat temnou érou," tvrdí počítačový odborník Danny Hillis z organizace Long Now Foundation. "Budou schopní přečíst antické nápisy v kameni, záznamy na papyru, pergamenu či papíru, budou znát Aristotela i Galilea, z naší současnosti však nic. Všechny naše informace totiž pohlcuje past digitalizace."

Informace na počítačových disketách z roku 2000 jsou už nepoužitelné - nejen proto, že magnetický nosič často s věkem ztratil schopnost je nést, ale i proto, že počítače dnes disketové jednotky prostě nemají. A pokud mají, tak je informace zapsaná programem, který se dávno nepoužívá.

Abyste přečetli něco, co bylo uloženo před delším časem, potřebovali byste k tomu také tehdejší hardware a software. Bez toho jste ve stejné situaci, jako kdybyste ke složitě zašifrovanému textu ztratili šifrovací klíč - v tomto případě dokonce dva zcela odlišné klíče. Kameník, který tesal hieroglyfické nápisy pro faraóna by se vám vysmál: jeho dílo je ke čtení i po čtyřech tisíciletích.

"Stojíme tváří v tvář obrovskému problému," říká David Anderson z University of Portsmouth. "Je jím nenávratná ztráta dat ze 70., 80. a 90 let. Každý nový formát a typ hardwaru zlikviduje další informace."       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Amerika si koupila většinu bývalé sovětské říše, včetně Česka ..... To není ruská propaganda, ale strohá fakta o USA. Prohlásil to bývalý hlavní poradce prezidenta Ronalda Reagana, jeho ekonomický reformátor, Paul Craig Roberts. Je to jiný pohled na politiku USA. Pohled na Spojené státy zevnitř.

Jeho doslovný výrok budou kovaní pravdoláskaři těžko rozdýchávat: „Koupili jsme si většinu bývalé sovětské říše. Ty vlády ovládáme, vlastníme. A pravděpodobně vlastníme i Českou republiku.“

Americký ekonom Paul Craig Roberts se v osmdesátých létech podílel na úspěšných reformách americké ekonomiky. Dělo se tak v rámci administrativy prezidenta Ronalda Reagana. V roce 1987 bylo Robertsovi uděleno nejvyšší francouzské státní vyznamenání - Řád čestné legie. Dlouhé roky byl vedoucím redaktorem listů Wall Street Journal a Business Week. V politice se projevoval jako tvrdý kritik nejen demokratů, ale i republikánů. Těžko ho proto považovat za levičáka. Za své názory musí být českými pravdoláskaři nenáviděn a označen za bolševika. Jsem zvědavý, jak se s tím poperou… Ale já věřím, že něco vymyslí. Oni budou zpochybňovat vše, co není tvrdě proamerické. Proto musím parafrázovat Černé barony: „Vy ty vědomosti chlapi máte. Tak se za ně nestyďte.“        (Čtěte na stránkách Outsider Media)

Ta citace ale není z Černých baronů, alébrž z Tankového praporu ... scéna u zkoušky na Fučíkův odznak ...


V Saúdské Arábii vznikne botanická zahrada s rostlinami, které rostly v pravěku ..... Britští a dánští odborníci postaví v poušti poblíž Rijádu unikátní botanickou zahradu, která zdokumentuje vývoj flóry na naší planetě. Areál se bude rozkládat na ploše 160 hektarů, přičemž centrální pavilon bude největší stavbou vybudovanou z teflonu. Celé architektonické dílo ponese název Mezinárodní zahrady krále Abdalláha. Jeho stavba začne v říjnu 2015.

V nové zahradě bude vysazeno několik tisíc druhů rostlin. Návštěvníci se budou moci seznámit s rostlinami, které na Zemi rostly v prvohorách a druhohorách, tedy před stovkami miliónů let. Celý park bude energeticky soběstačný, elektřinu mu bude dodávat slunce a vítr.        (Zdroj: Proc Proto)


Kam se poděly marťanské kanály? ..... Před 137 lety, 14. března 1877, se narodil jeden astronomický mýtus, který žil téměř sto let. Tento den astronom Schiaparelli objevil na povrchu Marsu kanály, která později byly považovány za stopy dávné civilizace Marťanů. Až výzkumná sonda "Mariner 9" všechny přesvědčila, že tyto kanály byly jen optický klam.

Je třeba říci, že italský astronom Giovanni Virginio Schiaparelli (obr. 1), který 14. března 1877 pozoroval povrch Marsu, nebyl první, kdo viděl tyto notoricky známé "kanály". Již v roce 1862 astronomové A. Secchi, U. Dawes a E. Golden viděli na povrchu Rudé planety některé jemné linie, jejichž podstatu neuměli vysvětlit. Schiaparelli byl ale první, kdo tyto struktury nazval "Canali" a tím položil základní mýtus, že prý na rudé planetě kdosi a kdysi rozvinul civilizaci, jejich stopy lze vidět dodnes.

Nicméně je tu ještě jedna věc – ze základní práce italského astronoma nevyplývalo, že tyto struktury jsou umělá vodní díla. Problém je v tom, že italské slovo "canali" označuje dílo přírodního i umělého původu. Takže původně tvůrcem civilizace na Marsu nebyl italský učenec, ale překladatel, který jeho práce přeložil do angličtiny (byl to americký astronom Percival Lowell - obr. 2). Byl to on, kdo pokryl Mars sítí "kanálů" – neboť v anglickém jazyce toto slovo jasně označuje umělá vodní díla.       (Čtěte na stránkách Záhady a zajímavosti)


Principy funkčnosti homeopatie ..... Nejedná se ani v mém případě o první informace tohoto druhu věnující se homeopatii, ale v tomto článku jsem se snažil věnovat této tematice podrobněji.

Jedním z popudů k napsání tohoto článku byla informace na internetu, dle které vědci prokázali, že drahá homeopatika nefungují. Důkaz nefunkčnosti byl proveden počítačovou simulací. „Bohužel“ jsem se nedočetl, jak počítačovou simulací prokazují účinnost jiných léků.

Nejčastější námitkou odpůrců homeopatie je názor, že vzhledem k potenciaci (ředění) není v homeopatickém léku ani jedna molekula látky, která by měla mít na základě principu léčení podobného podobným léčebný účinek.

Při převodu čehokoliv na základní jednotky vždy skončíme u toho nejzákladnějšího a tím je informace. Každý alopatický lék lze také převést na tento základ a předpokládat, že to co léčí je informace. Chemické složení léku je informace. Otázka tedy zní, zda v homeopatickém léku je obsažena podstatná léčebná informace, což oficiální věda odmítá.        (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Zelený čaj chrání trávicí trakt před nádory ..... Zelený čaj se zdá být pro lidstvo požehnáním. Dokonale zvládá ochranu buněk trávicího traktu před poškozením a před rakovinným bujením. Navíc optimalizuje funkci zažívání. Na Týdnu nemocí trávicí soustavy v americkém New Orleansu to konstatovali experti z gastroenterologických oddělení celého světa.

Odborníci z Harvardu a Bostonu se shodli na tom, že látky obsažené v zeleném čaji dokážou preventivně chránit jícen před vznikem nádorů a pomáhají tyto nádory léčit. "Naše závěry hovoří jasně. Výtažky ze zeleného čaje mohou snižovat předpoklady vzniku nádorů jícnu, jednoho z nejrychleji rostoucích a nejnebezpečnějších nádorů západního světa," tvrdí doktor Howard Chang.

Týden nemocí trávicí soustavy přinesl také jiné objevy. Tak například tým z texaské Baylorovy lékařské fakulty potvrdil, že ovoce a zelenina jsou důležitou složkou stravy dětí a mladistvých. Dvě porce ovoce denně významně utlumí chronické bolesti břicha u takto postižených dětí. Nejčastěji touto chorobou trpí lidé, jejichž největší část jídelníčku tvoří pokrmy připravované ve fastfoodech. Ty jsou ve většině případů bohaté na živočišné tuky, přepálené oleje a škroby. Jen málokdy obsahují čerstvé ovoce nebo zeleninu.       (Zdroj: Esoterika)


Překoná rychlost světla? ..... Rychlost světla je považována za hranici, kterou se ve vesmíru může něco pohybovat. Velká část moderní fyziky včetně Einsteinovy teorie relativity předpokládá, že tuto rychlost nemůže nic překonat.

V tomto směru vědci v minulosti už podnikli tisíce pokusů a žádný z nich neukázal, že by jakákoli částice tento limit překonala. Přesto nejnovější objev naznačil, že i zdánlivě nepřekonatelná rychlost světla může být přece jen prolomena.

Vědci v evropském středisku jaderného výzkumu nedaleko švýcarské Ženevy totiž před časem zaznamenali částice pohybující se rychleji než světlo.

K tomu došlo jen zcela náhodou a navíc omylem, když vědci posílali svazek neutrin ze Ženevy do podzemní laboratoře v Itálii a měřili, jak se samovolně přeměňují na jiný typ neutrin.

Při tomto procesu si všimli, že paprsek urazí svoji dráhu o zlomek sekundy rychleji než světlo, třebaže tento rozdíl činil pouze 10 nanosekund.

Proto se vědci začali blížeji věnovat tomuto fenoménu a svá měření zopakovali přibližně patnáct tisíckrát. Nakonec došli ke statisticky významnému výsledku, že neutrina se opravdu pohybují rychleji než světlo.        (Zdroj: Doplněk)


Fyzikální pokus - tužka a rýže ..... Když nasypete do suché prázdné plastové lahve obyčejnou rýži, zapíchnete do ni tužku a pokusíte se ji vytáhnout, co se stane?

Vysvětlení pokusu: Rýže je sypký materiál, obsahuje velké množství zrníček. Jak zasouváme tužku do rýže, tak rýži zároveň trošku stlačíme. Zrníčka se napěchují do lahve. Při snaze tužku vytáhnout vznikne poměrně velké tření mezi tužkou a velkou spoustou zrníček. Třecí síla pak udrží tužku s rýží a celou lahví ve vzduchu, protože zrníčka se jakoby "opřou" o zúženou část lahve u hrdla.

Zkuste si to taky a přesvědčte se na vlastní oči! V Meteoru vysíláme fyzikální pokusy od 1. února každý týden. Pokus s rýží jsme vysílali 1. března. Fyzik a učitel Tomáš Franc pomocí jednoduchých pomůcek, které má většina lidí doma, ukazuje základní fyzikální principy.        (Zdroj: ČR Meteor)


28.3. 2014     Osmadvacátého března 1914 - tedy přesně před sto lety - se v Brně narodil jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších českých prozaiků druhé poloviny 20. století - Bohumil Hrabal.

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! Ano, dnes je Český den učitelů. To proto, že právě dvacátého osmého března roku 1592 se narodil Jan Ámos Komenský. Jen ta vláda věcí národa českého se nám zase nějak vzdaluje ...


Nejznámější český exulant, který se nemohl kvůli víře vrátit ..... „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Autorem těchto výroků je významný český filozof, myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský. Narodil se před 422 lety 28. března 1592.

Místo narození autora spisů Labyrint světa a ráj srdce, Dvéře jazyků otevřené nebo Svět v obrazech není přesně známo, kromě Uherského Brodu se udává ještě i Nivnice nebo Komňa. Ať tak či onak, rodištěm byla Morava, kterou Komenský považoval celý život za svou vlast.

Svůj život zasvětil didaktice, metodice výuky a je chápán jako zakladatel moderní pedagogiky. Ne nadarmo si vysloužil přízvisko Učitel národů. Jeho celoživotní dílo je nutno ocenit tím víc, že v té době byla většina lidí negramotných, neexistoval organizovaný školní systém ani povinná školní docházka a studovat mohli jen majetní a navíc pouze mužského pohlaví.

Z jeho pedagogických názorů stojí za připomenutí třeba ten, kterým požadoval, aby žádné dítě nebylo vyloučeno z výchovy, ani to nejméně nadané. Protože i to lze aspoň částečně vychovat. Důležitá pro Komenského byla i kázeň. I když odmítal tělesné tresty za neznalost, za porušení kázně je v jistých případech připouštěl.       (Čtěte na stránkách National Geographic)

Jejku, chudák Komenský by dneska asi s tělesnými tresty těžce narazil ... i když by byly potřeba opravdu jak sůl ... a ta je, jak známo, nad zlato ...


Objeven první systém prstenců kolem planetky ..... Pozorování provedená na mnoha místech jižní Ameriky včetně observatoře La Silla v Chile přinesla překvapivý objev. Vzdálená planetka Chariklo má systém dvou prstenců. Jedná se o teprve pátý objekt ve Sluneční soustavě (a o zdaleka nejmenší těleso), u kterého byl prstenec objeven. Původ tohoto útvaru je však záhadou. Mohlo by se jednat o pozůstatek kolize, při které na oběžné dráze kolem planetky vznikl disk trosek. Výsledky byly zveřejněny ve vědeckém časopise Nature 26. března 2014.      (Čtěte na stránkách AstroVM)


Ekologický sběr starých počítačů ..... Sběr starých počítačů bude probíhat ve dnech 1. – 3. dubna 2014, do soutěže se mohou zapojit všechny městské části a také organizace zřízené Hlavním městem Prahou. Občané všech městských částí mohou v tyto dny odevzdávat ve sběrných dvorech po celé Praze své staré počítače i notebooky v jakémkoliv počtu. Výsledek bude zapsán agenturou Dobrý den do České knihy rekordů. Vysloužilé přístroje společnost ASEKOL předá k recyklaci.

„Touto soutěží chceme především upozornit Pražany na smysl a důležitost recyklace elektrospotřebičů a zviditelnit sběrnou síť elektrozařízení, která je v Praze na velmi vysoké úrovni,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Číslo týdne: 50 milionů. O tolik víc lidí bude hladovět, pokud svět nesníží spotřebu fosilních paliv ..... Nová zpráva IPCC o dopadech změn podnebí bude zveřejněna v pondělí 31. března  Z přípravy přelomové zprávy o dopadech globálních změn podnebí unikl jeden z varovných údajů. Vědci zjistili, že pokud nezačneme snižovat vysokou spotřebu uhlí, ropy a plynu, tak vlivem hurikánů, sucha či povodní bude v roce 2050 ohroženo hladem o 50 milionů lidí více, než pokud závislost na fosilních palivech srazíme [1]. To je téměř tolik jako počet obětí druhé světové války.

Nová zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny bude zveřejněna v pondělí 31. března. Přinese nové a nejkomplexnější vědecké poznatky o dopadech změn klimatu a adaptaci na ně. Předchozí analogická zpráva je stará už šest let. Pozvánku na projekci tiskové konference v Japonsku a debatu s českými vědci i základní informace k tématu najdete v příloze.

Největší dopady změny klimatu – pokles zemědělské produkce, šíření tropických chorob, sucha i záplavy, hurikány – by se týkaly zejména chudých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Nedostatek vody a uprchlické vlny by způsobily konflikty zejména mezi rozvojovými zeměmi.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Recyklace PET obalů pomocí mikrovln ..... S rostoucí produkcí PET (polyethylentereftalát) obalů narůstají problémy s hromadícími se použitými obaly, zejména PET lahvemi. Většina netříděných odpadních PET obalů se v současné době likviduje spalováním. V Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR byla za účelem řešení tohoto problému vyvinuta zcela unikátní technologie zpracování odpadního PET materiálu na produkty, které jsou použitelné k opětovné výrobě tohoto polymeru. Nyní se navíc otevírá možnost jejího uplatnění v praxi.

Zmíněná recyklační technologie vznikla v rámci základního výzkumu a využívá mikrovlnnou energii k depolymeraci PET materiálů, jako jsou netříděné odpadní PET lahve, ale i textilie, koberce a obecně materiály vyrobené z PET surovin, přičemž je výhodné, že například PET lahve není třeba před zpracováním třídit.

Depolymerizačním procesem se získají dva produkty – ethylenglykol (EG) a kyselina tereftalová (PTA) – které kondenzační reakcí poskytnou opět PET materiál. Výhodou mikrovlnné technologie je nízká energetická spotřeba a vysoká čistota produktů, řádově v ppm, nazývaná „Polymer Grade“ a značená též zkratkou PTA (Purified Terephthalic Acid).        (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Historie cyklistiky v kostce ..... Teploty stoupají na velmi příjemné hodnoty a je tedy už nejvyšší čas připravit kolo na sezónu. Zajímalo by vás, z čeho se dnešní jízdní kola vyvinula? Nabízíme vám velmi povedenou animaci, která téměř 200 let vývoje shrne do jedné minuty.      (Sledujte na stránkách Příroda)


Tajemství zrcadel teleskopu Jamese Webba ..... Hubbleův vesmírný teleskop dosluhuje a jeho mise bude během několika málo let skončí v zemské atmosféře, kde z větší části shoří. V NASA ale již připravují nástupce - teleskop JWST.

Celý dalekohled je samozřejmě přehlídkou aktuálních technologií, ale jeho primární zrcadlo spadá tak trochu do kategorie technologických zázraků. Kredit: ASU/NASA

Dalekohled bude pracovat v infračerveném spektru (0,6 až 28 μm), což mu umožní proniknout vesmírným prachem a sledovat velmi vzdálené objekty s nízkou povrchovou teplotou.

JWST má tři zrcadla, primární, sekundární a terciální. Ačkoli i relativně malá sekundární a terciální zrcadla jsou jedinečná, je to rozsáhlé primární zrcadlo, které je přehlídkou komplikované konstrukce. Jeho celkový průměr je 6,5 m a ohnisková vzdálenost 131,4 m z něj dělá „slušný dalekohled“ v porovnání s jeho pozemskými kolegy.

Primární zrcadlo je příliš velké na to, aby bylo dopraveno do vesmíru ve finální podobě, proto je skládačkou z 18 šestiúhelníkových segmentů vyrobených z beryllia, tak konstruktéři dosáhli na výslednou plochu 25 msup>2. Vše je vymyšleno tak, aby se vešlo do hlavice nosné rakety.

Každý z šestiúhelníkových dílů primárního zrcadla má v průměru jen něco málo přes 1,3 m, a váží pouhých 40 kg. Jsou již vyrobeny a byly dopraveny do NASA, resp. do Goddardova kosmického střediska , kde se podrobují testům a montují na nosnou konstrukci dalekohledu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Astronomové objevili na okraji sluneční soustavy nové ledové těleso ..... Zatím nejvzdálenějším známým objektem v naší sluneční soustavě je nově objevená trpasličí planeta 2012 VP113, která obíhá ve vzdálenosti 12 miliard kilometrů od Slunce. V průměru měří 450 km a kolem naší hvězdy oběhne za 4000 let. Podobné těleso objevili astronomové naposledy před deseti lety. Jde o planetku Sednu, která měří v průměru 1000 km.

„V hledání podobných vzdálených těles v Oortově oblaku musíme pokračovat. Pomůže nám to odhalit dosud neznámá tajemství zrodu sluneční soustavy. Domníváme se, že mnohá tělesa ve vnitřním Oortově oblaku jsou větší než Pluto, některá ale mohou být stejně velká jako Mars nebo dokonce Země,“ uvedl Scott Sheppard z Carnegie Institution of Science ve Washingtonu.

Nové trpasličí planetce astronomové přezdívají Biden na počest amerického viceprezidenta Josepha Bidena, protože v jejím indexu jsou písmena VP (zkratka pro slovo viceprezident).       (Zdroj: ProcProto)


Na zlepšení paměti ..... Rozeznáváme paměť krátkodobou a dlouhodobou. Čím je člověk starší, tím více ztrácí paměť krátkodobou a objevuje se paměť dlouhodobá, takže pro něj není problém vzpomínat na zážitky ze svého dětství tak, jako kdyby je právě nedávno prožil.

Dlouhodobá paměť bývá často narušena u mozkových onemocnění. Zhoubně na lidský mozek působí úrazy hlavy, časté požívání alkoholických nápojů, některé jedy i léky. Dlouhodobým užíváním níže uvedeného bylinkového čaje můžete paměť zlepšit.

Na krátkodobou paměť: rozrazil 25 gramů + puškvorec 20 gramů + meduňka 30 gramů + 25 gramů pelyněk pravý. Připravíte si nálev: jednu vrchovatou čajovou lžičku této bylinné směsi na 250 ml vody povaříte jednu minutu a necháte vyluhovat po dobu 40 minut. Pijete půl až jeden šálek denně, nejméně po dobu osmi týdnů.

Na dlouhodobou paměť k povzbuzení: kořen kuklíku 25 gramů + bukvice lékařská 25 gramů + zimozelen 20 gramů + třezalka tečkovaná 30 gramů. Vše smícháte a dáte jednu vrchovatou lžičku této směsi do šálku (250 ml) studené vody, uvedetete do varu. Až bude voda vřít, tak ponecháte ještě dvě minuty. Potom vypnete vařič, necháte vyluhovat po dobu 30 minut. Doporučuji vypít dva až čtyři šálky denně až do pocitu uzdravení. Do každého šálku můžete přidat ještě lžíci pravého včelího medu.        (Zdroj: Doplněk)


Analýza ukazuje, že solární jednotky způsobují více emisí skleníkových plynů než moderní uhelné elektrárny! ..... Podvod s globálním oteplováním a zelený fašismus ... Ukázalo se, že kvůli emisím neobyčejně silných skleníkových plynů NF3 a SF6 a energie vydané na výrobu slunečních článků, je sluneční energie nakonec pro klima horší než pálení uhlí (tedy za předpokladu, že by hypotéza o globálním oteplování byla platná). Švýcarský inženýr provedl důkladnou analýzu emisí skleníkových plynů vyvolaných výrobou, dopravou a provozem slunečních panelů. A jeho závěr: „Sluneční energie je v Německu klimatický zabiják č. 1!“

Ferrucio Ferroni tady píše o tom, jak je Čína globální číslo 1 ve výrobě solárních panelů, a že výroba slunečních panelů vyžaduje ohromné množství elektřiny, kterou Čína převážně vyrábí z uhelných elektráren. Výroba solárních panelů navíc zahrnuje i značné množství silných skleníkových plynů, které unikají do atmosféry.

Výsledek, píše Ferroni: „Srovnání emisí CO2 u moderní uhelné elektrárny a u fotovoltaického systému ukazuje, že na kilowatthodinu vyrobené energie fotovoltaický systém poškodí klima více. Toto prohlášení platí tehdy, pokud je hypotéza IPCC správným výchozím předpokladem.“

Ferroni píše, že je akceptováno jako fakt, že uhelné elektrárny emitují oxid uhličitý. Co je ale málo známé, že i fotovoltaické systémy vedou k emisím značného množství skleníkových plynů – nikoliv během svého provozu, nýbrž během výroby.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


27.3. 2014     Dnešní Mezinárodní den divadla byl vyhlášen organizací UNESCO v den výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957. Slaví se od roku 1961 z rozhodnutí International Theatre Institute (= ITI, Mezinárodního divadelního ústavu, založeného v Praze roku 1948).


Nelíbí se vám plán nové silnice? Sežeňte si nejdříve 200 úředně potvrzených podpisů! ..... Přesně tento plán chystá Ministerstvo životního prostředí jako 'obranu' před ekologickými organizacemi. Aby se nevládní organizace mohly odvolat proti správnímu rozhodnutí - například proti stavbě nové silnice nebo továrny, budou muset nejdříve v krátké lhůtě sehnat minimálně 200 úředně ověřených podpisů.

Podle serveru Echo24.cz je to uvedeno v pracovním dokumentu, které začátkem března vzala na vědomí vláda. Úřad ministra Richarda Brabce zatím novinářům odmítl svůj plán komentovat se zdůvodněním, že ještě není hotová konečná verze.

Úřední ověření podpisu nějaký čas trvá a není ani zdarma, za 200 podpisů je třeba zaplatit 6 000 Kč. Uvažuje se i o změně limitu na 250 podpisů, což by znamenalo částku 7 500 Kč. Navíc je potřeba zajistit všechny úředně ověřené podpisy velmi rychle, jinak propadne lhůta do které mají nevládní organizace právo odvolání podat.

Miroslav Patrik z hnutí Děti Země k tomu serveru Echo 24 řekl:

"Návrh de facto znamená ukončení účasti nevládních organizací v rozhodování o významných stavbách, které mohou mít významný vliv na životní prostředí. Nevím, kdo by se účastnil řízení, když by nevěděl, jestli pak v krátké době sežene ověřené podpisy za tisíce korun."

Nová vláda má přitom ve svém programovém prohlášení uvedeno "Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí." a i podle směrnic Evropské unie se účast veřejnosti ve správních řízeních a účinnější přístup k soudům měl zlepšit...       (Zdroj: Příroda)


Čicháme lépe, než jsme mysleli ..... Lidský čich se netěší zrovna nejlepší pověsti. Dosud se tradovalo, že na rozdíl od jiných savců máme tento smysl poněkud zakrnělý. Výzkum Rockefellerovy univerzity a Lékařského institutu Howarda Hughese se pokusil mýtus nedostatečného lidského čichu vyvrátit. Podle výsledků studie rozeznáme až bilion různých vůní a pachů.

„Doufám, že naše práce zvrátí pověst lidí jako tvorů s mizerným čichem,“ uvedl vedoucí výzkumu Leslie Vosshall. Spolu s kolegy testoval čich na skupině 26 žen a mužů na směsích, které utvořili mícháním 128 molekul různých vůní. Dobrovolníci přičichávali vždy ke třem lahvičkám a určovali, zda a jak se vzájemně liší.

Muži i ženy byli při určování rozdílů překvapivě úspěšní. Vůně a pachy mohou být přitom složeny z vyššího množství než 128 molekul. Vědci proto odhadují, že rozeznáme minimálně okolo bilionu různých vůní.       (Zdroj: 21@století)


V Česku mizí malé obchody s potravinami, je jich nejméně za 15 let ..... Malým a útulným krámkům s potravinami zřejmě v Česku zvoní hrana. Ve srovnání s loňskem se jejich počet v lednu snížil o bezmála tři stovky. Obchůdků s plochou do 50 metrů čtverečních je tak v tuzemsku nejméně za posledních 15 let. Více než čtvrtina z nich je vlastněna asijskými majiteli. Vyplývá to z dat výzkumné organizace Nielsen.

V Česku funguje v současnosti kolem 7300 malých krámků s potravinami a smíšeným zbožím, ještě před dvěma lety jich bylo téměř o tisícovku více. Lidé utíkají zejména do středně velkých supermarketů, jejich počet od roku 2012 vzrostl takřka o deset procent. Masové zavírání rodinných krámků a koncentrace obchodu v řetězcích vedly k tomu, že Česko má momentálně nejřidší prodejní síť potravin ze zemí střední a východní Evropy.

V České republice připadá na 10 tisíc obyvatel 15 obchodů, na Slovensku 17, v Maďarsku 19 a v Polsku dokonce 22. Přesně opačná čísla hlásí vyspělé západní ekonomiky. Na 10 tisíc Rakušanů připadá jen sedm a na desítku tisíc Němců jen čtyři obchody s potravinami.       (Čtěte na stránkách Agris)

Budeme holt mít, co chceme - žrát jedy a umělé hmoty z fastfoodů a řetězců ...


Zastupitelé budou rozhodovat o zástavbě parku na Klamovce ..... Postavit uprostřed parku na Klamovce komerční bytovku? Pražským úředníkům to zřejmě připadá jako dobrý nápad. Přestože škodlivý developerský projekt již jednou zrušil soud, úředníci jej teď politikům posílají znovu na stůl. Zastupitelstvo bude o budoucnosti parku hlasovat na svém zasedání již tento čtvrtek. Se stavbou nesouhlasí místní obyvatelé. Pokud by dal magistrát výstavbě zelenou, jsou připraveni se opět obrátit na soud. Pomoc jim v tom přislíbilo sdružení Arnika.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Kunínský zámek už má svého tradičního obyvatele - čápa Viktora ..... Už patnáctým rokem přilétá s příchodem jara na zámek v Kuníně na Novojičínsku čapí pár, který se stal novodobým symbolem této památky. Také letos už se na jednom z komínů usadil čáp Viktor, který opravuje hnízdo, aby mohl přivítat svou partnerku Markétu. Ta obvykle přilétá o několik dní později, říká kastelán Jaroslav Zezulčík.

"Čáp se usadil na barokním komínu zámku v roce 2000 v průběhu rekonstrukce, takže letos tam bude hnízdit už patnáctým rokem. Je to symbol celého zámku coby venkovského sídla a jeho propojení s okolní krajinou Poodří," vypráví Zezulčík.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Belgický zákon by mohl omezit svobodu projevu ..... Podle mediálního představitele OBSE by navrhovaný zákon mohl omezit svobodu projevu. Zástupkyně OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) pro svobodu médií Dunja Mijatović vyjádřila 25. března 2014 znepokojení nad navrhovaným zákonem v Belgii, který kriminalizuje určité formy projevu, například kvůli podněcování k diskriminaci na základě pohlaví.

„Svoboda projevu by neměla být trestným činem. Právo vyjádřit své názory je univerzální a základní lidské právo, musí být dodržováno a chráněno, a omezeno pouze na případy úmyslného a nebezpečného podněcování k násilí,“ řekl Mijatović. „Dokonce i projev, který shledáme jako urážlivý a který není v souladu s většinou základních demokratických principů a hodnot, je bolestivý nebo provokativní, musí být povolen, aby byl slyšet.“

Podle návrhu předloženého belgickými zákonodárci, který je k dispozici na internetových stránkách Senátu, sankce za sexistické a další diskriminační projevy na základě pohlaví zahrnují pokuty a tresty odnětí svobody až na jeden rok. Mijatović řekla, že tyto sankce jsou příliš tvrdé na zákon, který byl nejasně formulován a předmětem nejasného výkladu.

„Žádám členy belgického parlamentu, aby přehodnotili a odmítli tento zákon, protože by mohl omezit svobodu projevu,“ řekla Mijatović.      (Zdroj: FreePub)


Centrální bance ROTHSCHILDŮ zbývají už jen 3 země! ..... Rodina Rothschildů pomalu ale jistě zřizuje své Centrální banky v každé zemi tohoto světa, a ty jim poskytují neuvěřitelně velké bohatství a moc. V roce 2000 bylo jen sedm zemí bez Centrální banky vlastněné Rothschildy: Afghánistán, Irák, Súdán, Libye, Kuba, Severní Korea, Írán

Není vůbec shodou okolností, že ty země, které jsou uvedeny výše, byly anebo stále jsou předmětem útoku Západních médií, přičemž jedním z hlavních důvodů toho, že na tyto země se útočí, spočívá v první řadě v tom, že zatím nemají žádnou Rothschildy vlastněnou Centrální banku. První věc, kvůli čemu je to zřízení Centrální banky, spočívá v tom, že ty země pak musí přijmout nehorázné půjčky, které je zadluží u Centrální banky a dostanou se pod kontrolu Rothschildů. Pokud země tuto půjčku nepřijme, je vůdce příslušné země zavražděn a na jeho místo je dosazen s Rothschildy spřažený vůdce, a kdyby to zavraždění nefungovalo, tak do této země proběhne invaze a Centrální banka se jí zavede násilím, a to všechno ve jménu boje s terorismem.

Rothschildy vlastněné Centrální banky:

Centrální banky jsou ilegálně vytvořené soukromé banky, které vlastní rodina Rothschildů. Tato rodina tu působí zhruba přes 230 let a našla si cestičky jak se slizounsky vetřít do každé země této planety, ohrožovat každého světového vůdce a jeho vládu a kabinet fyzickou nebo ekonomickou smrtí a destrukcí, pak umístit své vlastní lidi do těchto centrálních bank, aby kontrolovali a spravovali peněženku každé země. Co je ještě horší, Rothschildové rovněž kontrolují machinace každé vlády na makro-úrovni, aniž by se starali o každodenní útrapy našich osobních osudů. Pokud to nevybočí moc z řady.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


NASA zveřejnila nádherné fotky z vesmíru ..... Fotky z vesmíru, ze kterých se vám zatají dech. Vesmírná agentura NASA před časem zveřejnila sérii snímků nazvaných NASA Images of spacetime Odyssey. Jde o soubor nových i známých obrázků z astronomických výzkumu NASA.       (Prohlédněte si na stránkách ProcProto)


Pojišťovny snižují úhrady a rodiče o péči nestojí. Dětské ozdravovny živoří ..... Osmdesát let jezdí děti z oblastí zatížených smogem nebo malí pacienti, které trápí různé neduhy, do ozdravoven. Do hor, na venkov, za sluncem a čistším vzduchem. Otázka ale je, jak dlouho ještě v tom budou pokračovat. Provozovatelé ozdravoven varují, že možná budou muset skončit. Dětí jezdí totiž čím dál méně.

„Říjen až prosinec máme absolutně prázdno a nejsme schopni už sanovat tyto propady v tržbách z jiných zdrojů. Pokud nebudeme mít do konce června nějaký předpoklad provozu ve čtvrtém kvartálu, budeme se muset rozloučit s personálem a ozdravovny zavřít,“ upozorňuje ředitel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jaromír Hejzlar.

V republice ještě před dvaceti lety působilo kolem dvou desítek takových zařízení a dnes už jen zhruba čtvrtina. Dětí, které by ale potřebovaly pobyt ve zdravém prostředí na horách nebo v jeskyni, stále neubývá.

Zdravotní pojišťovna ale s řadou ozdravoven rozvázala spolupráci, a tak se z mnoha ozdravoven stala jen rekreační zařízení, kam jezdí školy v přírodě, kde se konají soustředění dětských sportovců. Ozdravné pobyty už tam ale nenabízejí, protože je VZP neplatí.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Krymské pyramidy ..... Tým vědců pod vedením Vitalije Gocha, Ph.D. ze sevastopolského vědecko-výzkumného centra při provádění geohydro-diagnostického průzkumu krymského poloostrova s cílem najít další zdroje pitné vody učinil před časem senzační objev: na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu k Forosu, bylo nalezeno v první fázi sedm podzemních pyramid, jejichž stáří je dle předběžných zjištění vyšší než egyptských.

Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40 km od severozápadu k jihovýchodu. První pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu, třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta, která byla nalezena jako první, se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další dvě.

V létě 2001 byly nalezené pyramidy studovány vědci z různých zemí. Území výskytu bylo proskenováno nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož byly postupně objevovány další a další objekty.

Dalším překvapením bylo, že tento komplex je na jedné spojnici s místy jako Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy Velikonočního ostrova (mimochodem tato linie probíhá celým územím ČR).      (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


26.3. 2014     Šestadvacátého března 1348 položil "otec vlasti" Karel IV základní kámen Nového města pražského.


A co kdybychom se více inspirovali přírodou? ..... Napodobit dravce, a tak vytvořit úspornější letadla, nebo si vzít příklad z vápenatých hub a vyrábět odlehčený a v přírodě rozložitelný beton: výzkum "udržitelnějších" způsobů života vyžaduje, abychom se stále více inspirovali přírodou, píše agentura AFP.

Biomimetika, která zkoumá zajímavá konstrukční řešení u živých organismů v přírodě a snaží se je napodobit, není ani technologie, ani vědecká disciplína, je to filozofie, která říká, že tím nejkrásnějším na světě je vše živé, prohlašuje prezident francouzského Národního muzea historie přírody Gilles Boeuf.

Boeuf, jeden z nejlepších specialistů na biodiverzitu ve Francii, stojí v čele vědecké rady Ceebiosu, prvního francouzského výzkumného střediska zasvěceného biomimetice, které se koncem letošního roku otevře v Senlis severně od Paříže.

"Živá příroda je stará 3,85 miliardy let a vyřešila obrovský počet otázek spojených se svou existencí a přežitím. Příroda je mimořádná tím, že vždy reaguje optimálním řešením, s nejnižšími energetickými nároky," zdůrazňuje vědec.

Příkladem mohou být mořské mikrořasy rozsivky, které vylučují sklo při pouhých 20 stupních Celsia, zatímco člověk je schopen výroby skla až při 1000 stupních.

"Podle této filozofie musíme být velmi pokorní a nesmíme arogantně prohlašovat, že všechno umíme," zdůrazňuje Boeuf.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Sariry jsou záhadné předměty, které se objevují po zpopelnění mnichů ..... Již dávno je v buddhistické tradici známo, že vynikající mniši ve svých tělech shromažďují pomocí zvláštních metod energii, kterou běžní lidé nemají.

Tato látka zůstává po mnichově smrti a zpopelnění jeho těla v jeho pozůstatcích. Má podobu korálů, či drahokamů připomínajících perly. Mnichové říkají, že není tak docela z tohoto světa a pochází z jiných dimenzí. Za normálních okolností po zpopelnění člověka podobné látky nevznikají.

Tyto korále se nazývají sariry či ringsely. O původu jejich existence bylo provedeno několik studií. Některé studie uvádějí, že sariry nemohly být podrobeny testům, protože jsou vzácné a pokládají se za posvátné.

Fyzik z Univerzity ve Stanfordu William A. Tiller, PhD. a jeho tým výzkumníků však podrobili pozorováním energii obklopující sariry. Respektive energii, kterou sariry vyzařují.

Nisha J. Maneková, M.D. je hlavní autorkou zprávy, která byla publikována v rámci každoroční konference „Směrem k vědě vědomí“ na Univerzitě v Arizoně roku 2012.

Doktorka Maneková dokončila průpravu ve svém oboru na Univerzitě ve Stanfordu a byla dlouhodobou členkou lékařské fakulty na klinice Mayo předtím, než započala svoji práci s Tillerovým Institutem pro Psychoenergetickou vědu.

Maneková, která není buddhistkou, vysvětlila, co pociťovala v přítomnosti sarirů: „Cítila jsem hmatatelnou radiaci příjemné energie, jak proudí ke středu mého srdce. Bylo to velmi niterné a osobní a přitom to vyjadřovalo ohromný pocit jednoty se všemi a vším. Nedalo se to porovnat z žádnou běžnou zkušeností.“       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Stromy v okolí Černobylu se nerozkládají ..... Atomový výbuch v Černobylu v 80. letech minulého století zničil mimo jiné i populaci bakterií a mikrobů. Ty jsou však důležitou součástí ekosystému. Les v těsné blízkosti jaderné elektrárny po výbuchu odumřel.

Stromy ani spadené listí se však nerozkládají, tak jak by měly. I po více než dvaceti letech jsou v Rudém lese, který je dodnes součástí uzavřené zóny vidět zachovalé kmeny a hromady spadaného listí.

Může za to nedostatek bakterií, které by je rozložily. Netlející zbytky představují podle profesora biologie, Timotho Moussea, riziko požáru. Navíc nepřímo zpomalují růst nové vegetace, ta v normálně fungujícím ekosystému čerpá živiny z tlejících zbytků.       (Zdroj: 21@století)


Archeologové odkrývají v Krušnohoří továrny i bojiště z druhé světové války ..... V Evropě jedinečný archeologický výzkum se koná v těchto dnech na předpolí lomu Bílina. Archeologové z Akademie věd zkoumají území, které sehrálo za 2. světové války významnou roli. Odkrývají totiž jedno z postavení německého protiletadlového dělostřelectva. Odkryvem ornice se dostávají k základům kanónů i těžké munici, která je stále aktivní.

Archeologové se průzkumem předpolí dolu Bílina vrací především do válečných let, kdy bylo české pohraničí s Podkrušnohorskou uhelnou pánví součástí Třetí říše.

Německá armáda a letectvo potřebovalo velké množství pohonných hmot. „Produkce ropných polí v Rumunsku a v Maďarsku nestačila pokrýt německé válečné potřeby. Proto museli nacisté vyrábět syntetické pohonné hmoty z hnědého uhlí. Došlo k prudkému rozmachu povrchové těžby. Němci do lomů nasadili výkonnější lopatová a korečková rýpadla a vlaky. Zakladače na výsypkách, které známe z dnešních dní, konstrukčně vychází z druhoválečných. Vytěžené uhlí putovalo do chemické továrny nedaleko Litvínova, kde se z něj vyráběly syntetické pohonné hmoty. Na sto tisíc tun pohonných hmot byla potřeba jednoho milionu tun uhlí,“ říká vedoucí výzkumu Petr Čech z Akademie věd.

„Klíčovou chemickou továrnu si Němci chránili nejmodernější vojenskou technikou. V letech 1944 a 1945 umístili na vrcholky Krušných hor a v půlkruhu od jejich úpatí postavení protiletadlového dělostřelectva řízeného radary,“ popisuje, jak to na Mostecku vypadalo za války, kurátor dělostřeleckých sbírek Vojenského historického ústavu Jan Fedosejev. V lokalitě u Mariánských Radčic, kterou dnes archeologové zkoumají, bylo 16 kanónů ráže 105 milimetrů.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Odborníci zvolili Nejvstřícnější banku za rok 2013 ..... V projektu klientského ratingu Vstřícná banka se v hodnocení obdobné poroty stala Nejvstřícnější bankou za roku 2013 Česká spořitelna. Tato banka získala od poroty průměrné hodnocení 73,38 procentního bodu. Druhou nejvstřícnější bankou byla porotou určena Komerční banka s hodnocením 71,48 procentního bodu a třetí se umístila GE Money Bank, která od poroty získala hodnocení 70,71 procentního bodu.

Česká spořitelna získala od porotců nejvyšší hodnocení a se svými 73,38 body se tak podle odborníků stala Nejvstřícnější bankou roku 2013. Odborníky určenou druhou Nejvstřícnější bankou je se svými 71,48 body Komerční banka a za ní, se 70,71 body, stojí GE Money Bank.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Tma je ohroženým druhem ..... Vědci z celého světa již několik let upozorňují, že míra tzv. světelného znečištění vzrůstá rychleji a tento globální problém začíná mít nepříjemné, či dokonce fatální následky.

Astronauti na Mezinárodní kosmické stanici ISS v minulém roce poskytli bohatý fotografický materiál, který vědce po celém světě seznamuje s nepříjemnou skutečností. Míra světelného znečištění – tedy světla uvolněného umělým osvětlením v noci především z aglomerací – vzrostla za posledních 20 let na některých místech více jak desetinásobně. Na vině je zejména stále se rozšiřující trend neúčelného svícení. Týká se to zejména užívání špatných lamp pouličního osvětlování, zbytečného celonočního nasvěcování památek a doslova expanzivního rozvoje nočních reklam. Všechno světlo jdoucí přímo vzhůru do nebe se rozptyluje na prachových částicích a molekulách vzduchu, znemožňuje astronomům v některých oblastech vědy pozorovat, a co hůř – výrazně to zasahuje do celosvětové ekonomiky, ekologie i do důležitých oblastí lidského života.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Europoslanci schválili přísnější ochranu osobních dat, co se má změnit? ..... Balíček přináší jednotná pravidla pro ochranu osobních údajů v EU týkající se i zahraničních firem, povinnost získat jasný souhlas se zpracováním údajů či „právo být vymazán“.

Evropský parlament drtivou většinou schválil reformu ochrany osobních údajů, která má podle předkladatelů přinést sjednocení pravidel a větší pravomoci pro uživatele. Kritici naopak varují před větším zatížením online firem a praktickou nevykonavatelností některých pravidel.

Reforma sestává z nařízení (regulation), které upravuje pravidla pro nakládání s osobními údaji v EU (její obsah shrnuje například tato zpráva pro europoslance – v angličtině), a směrnice (directive), která zpřísňuje pravidla pro přeshraniční předávání dat a jejich používání například při vyšetřování zločinů.

Nařízení přijali europoslanci 621 hlasy (10 bylo proti, 22 se zdrželo) a směrnici 371 hlasy (276 bylo proti, 30 se zdrželo). O obou normách teď bude rozhodovat Rada EU, složená ze zástupců jednotlivých členských států. Pokud ji schválí, budou mít členské státy ještě dva roky na to, aby nové normy uvedly v život ve svém právním řádu.       (Čtěte na stránkách LUPA)


Nadace Keshe: Americká vláda nás chtěla zničit, zde jsou všechny naše vynálezy ..... Třetího března vydaly alternativní webové stránky překvapivou zprávu. Nadace Keshe, bádající dlouhodobě na poli alternativních technologií a vynálezů, kde by mimo jiné měly být například auto na vodu, akumulátory volné energie do každé domácnosti, nebo třeba dokonce létající talíř, zveřejnila všechny své náčrty a plány na webu. Z důvodu toho, že se americké zpravodajské složky chystaly několik předáků zavraždit. Vzhledem k tomu, že však soubory začínají z webu mizet, doporučujeme jejich okamžité stahnutí k vám do počítače. Celý soubor o velikosti několika giga můžete stáhnout z webu.      (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)


Jak si měřit krevní tlak ..... Máte problémy s krevním tlakem - vysoký či nízký a chtěli byste si tlak pravidelně pro kontrolu měřit? Můžete si koupit vlastní, na trhu je dostatečný výběr. Otázka zní: který si vybrat?

Pokud vám jde o přesnost, pak žádejte certifikovaný a kalibrovaný přístroj s přesností minimálně +/-3 mmHg (ty nejlepší vykazují přesnost s výchylkou 2 mmHg).

Pokud jde o místo měření - manžety běžné velikosti obyčejně pasují na nadloktí o obvodu od 22 - 24 cm do 30 - 32 cm. Paže mimo toto rozmezí potřebují speciální manžetu. (Některé dražší přístroje mají funkci automatického nastavení velikosti manžety.) Jednodušší, rychlejší, ale méně přesný je náramkový měřič. Nedoporučuje se lidem starším padesáti let, protože omezuje elasticitu cév. (Lepší přesnost si zajistíte, když při měření zvednete ruku do výše hrudníku.)

Rtuťový tonometr se doporučuje jen profesionálům, protože čtení výsledků vyžaduje stetoskop a zkušenosti. Poloautomatický přístroj vyžaduje ruční pumpování po dobu 4 až 5 vteřin, takže není vhodný pro slabé nebo přestárlé jedince. Modernější automatické přístroje vycítí, kdy tlak dosáhl vyhovujících hodnot. U starších typů si uživatel nastaví předem požadovanou hodnotu asi o 20 - 30 mmHg nad očekávaný tlak krve.

Duální automat s pomocí senzoru a zabudovaného mikrofonu spojuje výhody automatického přístroje s vlastnostmi tradičního lékařského tlakoměru, díky čemuž poskytuje nejpřesnější výsledky. Moderní přístroje dokážou uchovat v paměti až sto měření, seřadit je podle parametrů a s pomocí kabelu i zobrazit jako graf na počítači. Údaje rodinných příslušníků lze ukládat samostatně.        (Zdroj: ZDROJ)


OECD připravilo zvěrstvo pro matky i jejich děti ..... Známou advokátku a publicistku Janu Zwyrtek Hamplovou doslova vyděsil návrh Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která doporučuje, aby děti skončily v jeslích a jejich matky chce poslat do práce.

Návrh OECD se podle jejích slov téměř rovná týrání nejmenších dětí. Publicistka to prohlásila v článku na svém blogu. "Musela jsem si promnout oči. Sním, či bdím? Nečtu nějakou komunistickou brožurku o prospěšnosti kolektivní výchovy z padesátých let? A ono ne. Ty bludy zveřejnila a doporučuje nám Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD. Šílenci z OECD by měli být separováni od civilizované společnosti. Ihned !," píše Zwyrtek v komentáři.

"Doporučují nám se vší vážností kvůli ekonomice poslat matky do práce, a děti do jeslí. Aby stát ušetřil. A nejen to. Doslova uvádí, že "Studie ukazují, že pro dítě je v období 6 až 12 měsíců opravdu zásadní osobní péče, nemusí jít ale nutně o péči mateřskou. Pro rozvoj dítěte je pak zásadní i kontakt s dětmi podobného věku"," připomíná publicistka.

Jana Zwyrtek Hamplová sama sebe označuje jako emancipovanou ženu. "Mám dvě děti. Jednoho vnoučka. A vím, že to, co píší údajní odborníci (asi na ekonomiku, nikoli pediatři), je prostě zvěrstvo o hodné Stalinových soudruhů.      (Čtěte na stránkách První Zprávy)


25.3. 2014     Ve středověku byl dnešní 25.březen, svátek Zvěstování Panně Marii (přesně devět měsíců před Narozením Páně – 25. prosincem), stanoven jako počátek kalendářního roku (tzv. stilus annunciationis).

Dnešní Den nenarozených dětí je mezinárodní svátek -  v tomto dni si mají katolíci a příznivci hnutí pro-life připomínat, že život každého člověka je unikátní a neopakovatelný, a začíná okamžikem početí


Nezvyklá kombinace dvojkové a desítkové soustavy ..... Andrea Bender a Sieghard Beller z University of Bergen zjistili, že ve Francouzské Polynésii se užíval velmi zvláštní početní systém. Jedno z místních etnik, Mangarevané, zde asi před 500 lety přešli na kombinaci dvojkové a desítkové soustavy. Nevýhodou dvojkové soustavy je především fakt, že čísla jsou strašně dlouhá, oproti soustavě o základu 10 je takové počítání neintuitivní. Mangarevané proto zvolili kompromis. Do desítky počítali normálně, další řády pak měly hodnoty 20, 40, 80 atd.

Mangareva v Gambierských ostrovech byla osídlena asi kolem roku 1000. Polynésané tehdy užívali desítkovou soustavu. Přechod na hybridní systém nastal podle všeho někdy kolem roku 1450.

Článek o výzkumu byl publikován v Proceedings of the National Academy of Sciences. Uvádí, že v příslušném systému se mohlo dát počítat snadno – byť při pohledu zvenku to tak tedy nevypadá. Mangarevané sice v malé míře dnes ještě používají svůj původní jazyk, nicméně počítají už pomocí arabských číslic.

Mangarevané hodně obchodovali, platili tributy atd., takže s čísly pracovali často. Možná dokonce přešli na systém, kde nějakých předmětů vypadá více, aby si připadali bohatší?       (Zdroj: Science WORLD)


Čtvrt století po havárii Exxon Valdez je zasažená oblast stále znečištěná ropou! ..... Je to už 25 let, co u pobřeží Aljašky, v úžině Prince Williama, havaroval tanker Exxon Valdez. Pár minut po půlnoci, 25. března 1989, najel tři roky starý tanker na útes a z nákladního prostoru začala okamžitě unikat ropa. V následujících dnech se do ledové vody dostalo 11 milionů barelů ropy.

Následky havárie byly katastrofální. Zahynulo ohromné množství živočichů, ropa znečistila více než 2 000 kilometrů pobřeží. 30 tisíc místních rybářů přišlo o živobytí.

Společnost Exxon za likvidaci havárie zaplatila v následujících čtyřech letech 2 miliardy dolarů a zaměstnala 10 000 lidí, kteří se pokoušeli zasažené pobřeží vyčistit. Podařilo se to u méně než desetiny a i dnes, po celém čtvrtstoletí, jsou břehy úžiny stále znečištěné ropou. Některé živočišné populace se dosud neobnovily.

Federální soud na Aljašce v roce 1994 nařídil, aby majitel lodi, ropný koncern Exxon Mobil, zaplatil za škody z havárie pět miliard dolarů. Částka byla několikrát snížena

Firma Exxon Mobil se teď pouští do riskantního projektu na těžbu ropy v Arktidě.       (Zdroj: Greenpeace)


Lidský nos je schopen odlišit bilion vůní a pachů ..... Dlouhá léta se uvádělo, že lidský nos je schopen odlišit kolem 10 tisíc pachů a vůní. Výzkumníci Rockefellerovy univerzity a Lékařského institutu Howarda Hughese však zjistili, že to ani zdaleka nevystihuje realitu. Sebrali všechny dostupné vůně a ve spojení s kvalifikovaným odhadem se dobrali k jednomu bilionu.

„Naše analýza ukazuje, že lidská kapacita pro rozeznávání pachů, je mnohem větší, než kdokoliv očekával,“ říká biochemik Leslie Vosshall, který se zaměřil na zkoumání čichu. „Doufám, že naše práce zvrátí pověst lidí jako tvorů s mizerným čichem.“

Vosshall s kolegy testoval čich na skupině 26 žen a mužů na směsích, které tvořili mícháním 128 molekul různých vůní. Dobrovolníci přičichávali ke třem lahvičkám najednou a určovali, čím se liší jedna od ostatních dvou.

Muži i Ženy zcela správně určovali rozdíly, pokud se jejich obsah lišil o 50 %. Vůně a pachy mohou být přitom složeny z vyššího množství než 128 molekul. Na základě extrapolace dospěli vědci k desetimístnému číslu. A přestože to bylo šokující zjištění, skutečnost je ještě o tři řády překvapivější.

Vůně a pachy totiž netvoří jen 128 molekul a navíc mohou být míchány v různých poměrech. Proto považují bilion za konzervativní odhad.       (Zdroj: National Geographic)


Další UFO u Mezinárodní kosmické stanice ISS ..... Kamery umístěné na ISS zaznamenaly další záhadný objekt. Tentokrát jde o velké kulaté těleso, které lze charakterizovat jako typické UFO. Videozáznam umístil na internet uživatel Secureteam10, který je přesvědčen, že jde o důkaz existence mimozemského života. Na záznamu je vidět, jak se UFO postupně přibližuje ke stanici a najednou nečekaně zmizí. Po chvilce se znovu objeví kousek od místa, kde bylo předtím, a velmi rychle odlétne pryč od ISS.       (Zdroj: ProcProto)


Kukačkám jsme dali nálepku mafiánských parazitů, paradoxně ale svým pěstounům činí dobro ..... Nepoložili jste si někdy otázku, proč inteligentní ptáci, kterým cizí mláďata ožebračují jejich vlastní potomky, se proti nezvaným hostům nijak zvlášť nebrání? A proč druhy, na nichž kukačky své zlo v podobě podstrkování mláďat páchají, jsou početné, prospívají a neomezují se jen na jeden kontinent? Jakoby v tom, co kukačkám z našeho pohledu kazí jejich morální profil a co ošklivě nazýváme parazitismem, něco nehrálo.

Kukačky ... Kukačky (Cuculiformes) jsou na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Mají dlouhá křídla i ocas a jsou dobrými letci. Severní druhy mají ve zvyku migrovat i na dlouhé vzdálenosti. Kukaček je hodně (šest čeledí) ale všechny mají jednu věc společnou - zygodaktilní nohu, takzvaný vratiprst. A taky ještě to, že se samičky od samečků moc neliší. Některé z kukaček si staví hnízda a jsou vzornými rodiči. Když se to ale vezme početně, tak polovina jich spoléhá na péči adoptivních rodičů a provozují to, čemu říkáme hnízdní parazitizmus – kladení vajec do hnízd jiných ptáků.

Kukačka chocholatá ... Je jen o něco málo větší než ta naše kukačka, které říkáme obecná. Mnohem větší, než ve skutečnosti je, se zdá jen tím, že má delší křídla i ocas.. Vyskytuje se jak v západní Evropě, tak východní Asii. Patří tedy mezi rozšířený i početný, jedním slovem, úspěšný druh. Na území České republiky se ukáže jen zřídka, protože dominujícím je prakticky jen jeden druh - kukačka obecná (Cuculus canorus). Obě kukačky, jak ta chocholatá, tak obecná, mají stejný zvyk, nebo spíš zlozvyk - nechávat potomstvo na krku někomu jinému, kdo s tím nemá nic společného. Společné mají i to, že jejich potravou je hmyz a jeho larvy a že dokážou pozřít i chlupaté housenky, kterým se jiní ptáci vyhýbají.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Detoxikace ..... Jaro je opravdu ideální období pro detoxikaci. Je jaro, čas, který jistě zasáhne všechny z nás. Mnozí již netrpělivě po zimě čekáme na sluníčko, na energii. Na změnu barvy z bílé, šedé a černé na žlutou a zelenou. Těšíme se na vycházky do přírody. Znečištěné životní prostředí, nevhodná strava, stres – to vše zatěžuje náš organismus jedovatými látkami, které jsou příčinou mnoha onemocnění.

Naše tělo je neustále ovlivňováno různými jedy, chemikáliemi, toxiny, prachem, kouřem, smogem ze vzduchu, z vody a z potravy. Vše se na nás odráží. Ne vše ale sneseme tak, jak bychom chtěli. Tělo je od přírody vybaveno jistou schopností jedy z těla vylučovat, detoxikovat je. Naše tělo má orgány, jako jsou játra, ledviny, střevo, ale také plíce a kůži, které slouží i k tomu, aby se škodlivin zbavovaly.

Každý, kdo si tento proces uvědomí, pochopí, že se vyplatí raději předcházet nemocem, než je později léčit. Zátěže dnešního světa jsou tak velké, že člověk žijící v obrovském tempu má pravidelně užívat vyvážené přírodní prostředky, aby všechno zdárně zvládal. Nechť si každý provede revizi svého životního stylu a pokusí se snížit přívod nečistot do svého těla. Přímo si naprogramovat ve své práci čas a odpočinek a relaxaci.

Co nám detoxikace přináší? ... Kromě toho, že čistí příslušné orgány, projeví se také podporou krevní a lymfatické cirkulace, při vhodné stravě odplavuje kyselé látky a tak zvyšuje alkalickou rezervu krve, stimuluje imunitní systém, čímž se eliminují mnohdy chronická infekční ložiska a také chronické bolesti, uvolňuje se svalové napětí a zvyšuje se hybnost kloubů.

Co vlastně je detoxikace? ... Detoxikace je preventivní proces před nemocí, před stárnutím. Tělu vlastní, přirozený detoxikační proces je i pohyb, cvičení a procházky. Tělu je potřeba pomoci doplňky stravy. Společnost STARLIFE má mnoho kvalitních doplňků stravy, které pomohou k cílené detoxikaci organismu a k přísunu antioxidantů do organismu a tím zlepšení naší imunity a celkovému zlepšení našeho zdraví.

Jak dlouho je vhodné detoxikaci dodržovat? ... Obecně doporučovaná doba je 3 měsíce v roce. Při detoxikaci doporučujeme jíst lehká, nedráždivá a netučná jídla, nepřejídat se, jíst malé porce a častěji, jíst více zeleniny i ovoce. Při každé očistě je nutno hodně pít a to až 2 - 2,5 litru tekutin denně, abychom stáhli zplodiny a vypláchli ledviny a močové cesty. Zabráníme tak usazování těžkých kovů a toxinů v kanálcích ledvin, cévách a ve stěnách močového měchýře. Velice důležité je i zvýšení příjmu antioxidantů do organismu. Antioxidanty jsou látky neutralizující účinek volných radikálů, svou činností přispívají k ochraně imunitního systému.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Jak fungovaly škeblí zahrádky ..... Prehistorické "zahrádky", v nichž severoameričtí domorodci pěstovali jedlé mlže, byly překvapivě produktivní. Prokázala to kombinace archeologického průzkumu a ekologických experimentů.

Po celá tisíciletí využívají lidé pobřežní ekosystémy jako zdroj potravy - především ryb a bezobratlých živočichů. Archeologické nálezy dokládají, že na mnohých místech nárůst lidských společností zanedlouho následoval pokles populací lovených a sbíraných druhů nebo že se zmenšila velikost, které tyto druhy dosahovaly v dospělosti. Jinde zdroje potravy zůstaly stabilní. O to se mnohdy zasloužili sami lidé, kteří aktivně spravovali a modifikovali pobřežní ekosystémy.

Původní obyvatelé Severní Ameriky ze severozápadního pobřeží stavěli kamenné pasti na ryby a dřevěné jezy. Známé jsou i terasovité zahrádky ohrazené kameny v přílivových zónách, které se nacházejí od Aljašky přes Britskou Kolumbii až po Washington. Jejich účelem bylo vytvořit vhodné podmínky jedlým mořským mlžům. Tyto" škeblí zahrádky" existovaly už před nejméně 5000 lety, ale jaká byla jejich produktivita, zatím nikdo nedokázal říci. Vědci ze Simon Fraser University a jejich kolegové proto nejprve prozkoumali archeologické nálezy a poté v Britské Kolumbii postavili repliky těchto prehistorických staveb. Do nich vysadili dva druhy jedlých mlžů, které domorodci využívali už v předkolumbovských dobách: zaděnky aljašské (Saxidomus giganteus) a chionky Leukoma staminea.

Celkem tři roky trvající studie přinesla zajímavé výsledky: v zahrádkách se nacházelo asi čtyřikrát více zaděnek aljašských a dvakrát více chionek než na neohrazených místech. Mladé škeble tu navíc rostly téměř dvakrát rychleji a zejména ty menší přežívaly častěji. Jsou to silné důkazy o tom, že prehistorické škeblí zahrádky významně zvyšovaly produktivitu mlžů. Klíčovým faktorem přitom zřejmě bylo vytvoření mírnějšího svahu pláže z měkkých sedimentů a tím i rozšíření prostředí, které škeblím vyhovuje.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Fyzická smrt je záměrně vytvořený „program“ k manipulaci ..... Byl nám vložen jistou civilizací, která v podstatě znehodnotila naše DNA. Naše DNA bylo znehodnoceno (lépe řečeno do jisté míry vypnuto od jistých informací), abychom byli naprogramovaní dožít se určitý, přesně vymezený čas (k této vymezenosti složí implantovaný systém víry).

Protože, čím déle jste na planetě ve stejném fyzickém těle, tím více informací získáte a tím méně jste manipulovatelní.

A čím déle jste zde, pak se stane více pravděpodobné, že se vaše DNA obnoví do původního stavu, což je pro jisté bytosti, které tuto planetu již dost dlouho kontrolují, pro jejich záměry nevhodné.Takže, když zemřete, jako správně „dochvilní občané“ a vracíte se stále v novém těle zpět, tak se vlastně „odvíjíte“ a nezjistíte, že je to program a nikdy se z něj nedostanete, až se v inkarnacích ztrácíte.

A tak jste byli naprogramovaní, abyste nepoznali rozmanitost reality. Akceptování smrti jako nevyhnutelného faktu je tedy součástí tohoto „programu“. A když tento „program“ následujete, když zemřete a vrátíte se zpět (protože musíte), vaše paměť se vymaže. A vy sem přijdete se stejně nastavenými systémy víry, které vám dávají určitý druh organizovaného konceptu.

A v něm je součástí i to, že existuje nebe, kde jsou vaši milovaní, a když budete pracovat a budete hodní, tak v tomto nebi skončíte a setkáte se s nimi. Jste povzbuzováni v tom, že „smrt“ je dobrá věc, že je to báječný výlet s bonusem vysněného ráje.       (Zdroj: Svět kolem nás)


Obří hlavonožci: souboje v temnotách ..... Malé chobotnice pobřežní zná asi každý, kdo se někdy vypravil ke Středozemnímu moři. Jejich mnohonásobně zvětšení příbuzní strašili námořníky dávných dob po celá staletí a z jejich historek se dostaly i do středověkých kronik a spisů tehdejších učenců. Gigantické desetiramenné krakatice však přísně seriózní věda 19. a 20. století dlouho považovala za výmysl.

Napadení rybářského člunu osmnáctimetrovým hlavonožcem u New Foundlandu roku 1873, stejně jako potopení škuneru Pearl údajně třicetimetrovým kusem roku 1874 v Bengálském zálivu nikdo nehodlal brát vážně. Přestože velrybáři nacházeli zbytky obrovských hlavonožců v trávícím traktu vorvaňů mnoho století, přírodovědec, který by něco takového připustil, ještě v 19. století riskoval kariéru.        (Čtěte na stránkách Novákoviny)


VÍTE, ŽE...? ..... VE SMLOUVĚ O KOUPI OJETÉHO AUTA JE ROZDÍL MEZI POJMEM "STAV TACHOMETRU" A "POČET NAJETÝCH KILOMETRŮ" Při koupi ojetého auta trvejte na tom, aby ve smlouvě bylo uvedeno "počet najetých kilometrů" namísto "stav tachometru". Pokud si tuto věc pohlídáte a následně při servisní prohlídce zjistíte, že auto mělo již před rokem najeto o několik desítek tisíc kilometrů více, můžete požadovat přiměřenou slevu. V praxi jsem se setkal se třemi případy, kdy u aut v ceně kolem 150 tisíc určil soudní znalec slevu v rozmezí 40 až 60 tisíc.       (Zdroj: Spotřebitel)


24.3. 2014     Dnešek je Světový den boje proti tuberkulóze. Čtyřiadvacátého března 1882 oznámil německý lékař a mikrobiolog, zakladatel bakteriologie a nositel Nobelovy ceny Robert Koch objevení původce tuberkulózy, tzv. Kochova bacilu.

Dále je dnes Den Horské služby v ČR. Toho dne, roku 1913, došlo k tragické události. V Krkonoších při závodě běhu ztratili ve sněhové bouři dva muži, Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Vrbata se pokusil o záchranu svého přítele Hanče tak, že mu věnoval část svého oblečení. Tím ale obětoval svůj život. Proto je čtyřiadvacátý březen Dnem Horské služby.


Sedm planých bylinek, které najdou uplatnění ve vaší kuchyni ..... Na čerstvou zeleninu nebo ovoce z českých a moravských zahrad, polí a sadů si ještě nějaký čas počkáme. Přesto můžeme mít čerstvé potraviny z naší přírody už teď na jaře. Březen nebo duben je totiž ideální na sběr mladých jedlých rostlin. Tady je sedm nejběžnějších rostlin a sedm návodů, co s nimi v kuchyni dělat.

Planými jedlými bylinami můžeme svůj jídelníček jednoduše obohatit o další čerstvé potraviny. A to i v případě, že nemáme zahrádku. Našemu tělu dodají byliny potřebné minerály a stopové prvky. A jako bonus pro tělo i duši nám jedlé rostliny poskytnou i pohyb a více času stráveného v přírodě. Alespoň v případě, že si bylinky posbíráme sami.

Z mnoha jedlých a léčivých bylin, které je možné v naší přírodě najít, vybrala Pavla Dudková a Mia Weissová do svého Herbáře jedlých rostlin šedesát rostlin. Zde je náš výběr sedmi nejznámějších a rozšířených.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Která města poskytují kvalitní služby? Držitelé Národní ceny kvality a za CSR ..... Společensky odpovědnou organizací ve veřejném sektoru se stala městská část Prahy 13...

Hranice na Moravě, Chomutov, Prostějov, městské části Prahy 3, 6 a 13. To jsou města a městské části, které koncem listopadu ve Španělském sále Pražského hradu převzaly Národní cenu kvality ČR a Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost (CSR). Splnily tedy podmínky programů, které tvoří jednotlivé kategorie ocenění a v kterých se posuzuje například výkonnost, systém a poskytování služeb nebo to, jaký má organizace vztah ke společnosti.

Držiteli národních cen se staly - stejně jako v předchozích letech - subjekty, které jsou členy Svazu měst a obcí ČR. Předseda Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek k tomu říká: "Splnění podmínek prestižního ocenění znamená, že města procházejí několika fázemi důkladného hodnocení. Ta nejlepší při tom většinou zjistí, že mnoho věcí, které zaručují kvalitu, už dělají a je pro ně přirozené být tady a pracovat pro lidi. Kvalitní služby přitom znamenají spokojené občany."       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Patron české země: Svatý Jan Nepomucký ..... Před 621 lety, 20. března 1393, zemřel v Praze násilnou smrtí Jan či Johánek z Pomuku neboli svatý Jan Nepomucký, jeden z patronů české země. Na svět přišel Johánek někdy kolek roku 1340 ve vísce jménem Pomuk, z níž je dnešní Nepomuk, městečko ležící zhruba 35 kilometrů od Plzně.

Vědomosti nasával i na pražské univerzitě a se svou slabou tělesnou konstitucí bylo jasné, že se z něj žádný bijec nestane. A tak se dal do služeb církve, kde to dotáhl celkem vysoko. V roce 1389 byl jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupa ve věcech duchovních.

Slaboučký, ale bezpochyby hodně vzdělaný Jan stál srdnatě na straně pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna ve sporu s českým panovníkem Václavem IV. Ani jedna ze stran nehodlala ustupovat, takže o různé půtky rozhodně nebyla nouze.

Aby zmenšil Jenštejnovu moc, chtěl král vytvořit z kladrubského opatství nové biskupství, které by řídil jemu věrný člověk. Jenže byl to právě Jan Nepomucký, kdo mu jeho plány zhatil. Zatímco se Václav veselil na hradě Křivoklátu, Jan narychlo potvrdil nově zvoleného opata. A tím na sebe přivolal panovníkův hněv.

Setkat se lze minimálně ještě s jedním důvodem, proč Jan Nepomucký nepadl prchlivému králi do oka, i když ten mnozí zpochybňují. Jan mu totiž nechtěl vyzradit zpovědní tajemství jeho manželky Žofie, která se k němu měla chodit zpovídat.

Skončil na mučidlech ... Ať tak či onak, po zajetí se Jan Nepomucký nakonec ocitl v mučírně na Staroměstské rychtě, kde kromě kata přiložil ruku k dílu i vínem posilněný král. Ten měl Jana mimo jiné pálit pochodněmi v bocích. Nebožákovi byly i drceny prsty na rukou a na nohou a dostal spoustu ran do hlavy. Z mučírny se živý nedostal. Jeho mrtvé tělo pacholci na Václavův rozkaz svázali do kozelce a pod rouškou tmy shodili z Kamenného, dnešního Karlova mostu do Vltavy. Zhruba o měsíc později pak vyplavalo na hladinu, bylo vytaženo a následně pohřbeno.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Šmejdi útočí ve velkém a rafinovaně ..... Po kauze s obsílkami , kdy většinou senioři dostali do schránky výzvu na zaplacení faktury 3.500 Kč pod pohrůžkou exekuce, či zavolat na placenou /draze/ linku 900….85Kč/minutu, jsme v našem sdružení nejen varovali už od února, kdy tato firma Endemos Distribution s.r.o. pořádala předváděcí akce /neohlášeně/ na hrnce z kamenného obchodu. Vysílali jsme o tom 5. 3. 2014 na stanici Českého rozhlasu Region ve Spotřebitelském rádci. Naše spotřebitelka sama vypovídala po telefonu, aby varovala ostatní.

Pořad si můžete poslechnout na našem webu v kolonce Spotřebitel net v médiích z 5. 3. 2014 s naším právním poradcem Robertem Honzíkem http://www.spotrebitel.net/o-nas/spotrebitel-net-v-mediich.

Ve zkrácené verzi příběh spotřebitelky: Paní Alena na popud kamarádky, které volali na telefon s nabídkou tlakových hrnců, jako prezentace z kamenného obchodu, se slovy, že se nejedná o předváděčku, nechala se přemluvit a šla. Koupila dva tlakové hrnce a po příchodu domu zjistila závadnost, proto odstoupila od smlouvy a poslala na určenou adresu. Korespondence se vrací zpět, nikdo ji nepřebírá. Po zavolání na číslo, které je uvedeno ve smlouvě, se ozve nějaký pán, naslibuje a nic se neděje. Samozřejmě to byla akce nehlášená, byla uváděna jen jako prezence, ale vyklubala se z toho jasně podvodná předváděčka. Paní Alena neví, co teď s tím, podle novelizace to má v rukou ČOI. Je to firma, na kterou máme už asi 10 stížností, putuje po Středočeském kraji, ale máme hlášku i z jiných míst. Akce se konala v Neratovicích „U Myšáka“, konala se i v Mělníku a v Kralupech n/Vltavou.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Strach z matematiky souvisí s naší genetikou ..... Bojíte se matematiky? Vědci zjistili, že váš strach nemusí souviset pouze s negativními zkušenostmi, které jste získali ve škole.

Schopnost řešit složité matematické příklady nemá ve vínku každý. Jsou lidé, kterým jde zkrátka počítání hůře než jiným. A právě tito lidé jsou ke strachu z matematiky náchylnější.

Vědci se při výzkumu zaměřili na 216 identických dvojčat a na 298 osob stejného pohlaví. „Zjistili jsme, že úzkost z matematiky proniká do genetických predispozic dvěma způsoby. Za prvé to je míra matematického nadání a za druhé sklon k úzkosti,“ prozradila psycholožka, Zhe Wang, autorka studie ze Státní univerzity v Ohiu.

Jisté je, že strach z matematiky může mít negativní vliv na schopnost učení se počítat a řešit logické úkoly související s čísly. Jedinec pak vnímá subjektivně matematické úlohy jako těžší, než ve skutečnosti jsou. Tento fakt je třeba zvážit, pokud se snažíme pomoci dětem s výukou matematiky.       (Zdroj: 21@století)


Domácí elektrosmog ..... Škodlivé elektromagnetické pole (dále jen EMP) působí v každé domácnosti, která je připojena na distribuční elektrickou síť. Dlouhá řada vědeckých pozorování a studií již dávno v minulém století prokázala škodlivý vliv střídavých EMP na živé organismy. Lze se tomu vyhnout? Většině ano a vysvětlíme si, jak jednoduše. Popíšeme si nejsilnější příčiny.

Lidé začínají mít povědomí o škodlivosti různých vysílačů a při výběru pozemku nebo domu se snaží, aby nebyl vysílač mobilních sítí moc blízko a namířený kolmo na dům. Také podvědomě cítí, že není dobré žít v těsné blízkosti drátů a stožárů s velmi vysokým napětím. Přitom ale pak doma nechávají trvale puštěnou wi-fi internetovou síť a spí s hlavami v blízkosti zásuvek, lampiček a světel nad postelí, nebo netuší, že ve zdi vede soused třífázový kabel. Vyhnuli se tedy venkovním vlivům a zdrojům elektrosmogu, ale doma na sebe často nechávají působit ještě silnější EMP, aniž to tuší. Proto se tentokrát zaměříme na domácí elektrosmog.       (Čtěte na stránkách Regena)


Zdravá a účinná alternativa FLARIN ..... Na našem trhu se objevil stoprocentně přírodní a velice účinný přípravek na většinu našich tzv. civilizačních onemocnění. Jedná se o výtažek ze sibiřského modřínu, který s úspěchem používají již mnozí lékaři zaměření na alternativní medicínu a samozřejmě léčitelé. Zkušenosti jedné z nich – paní Marie Hrubé – vám přibližujeme v následujících řádcích: „Mezi mými klienty je hodně těch, kteří trpí onemocněním cév a srdce. Velkým problémem je u nich lék na ředění krve – Varfarin. Je s podivem, v jakém množství se tento lék u nás stále předepisuje, když v sousedních zemích se lékaři tomu léku velmi brání a mluví o něm jako o nebezpečném. Mám již několik lidí, u kterých se podařilo snížit nebo úplně vysadit léky jak na srdce, tak na ředění krve. Co je k tomu zapotřebí?       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Afričtí sloni rozlišují místní jazyky ..... U slonů byly objeveny dosud neznámé etnolingvistické schopnosti. Tito tlustokožci rozpoznávají jednotlivé jazyky, kterými mluví lidé žijící v jejich okolí. Navíc dokážou určit, kdo z kmene právě mluví: zda dospělý muž, který pro ně představuje nebezpečí, nebo neškodná žena či dítě. Sloni žijí v blízkosti člověka dost dlouho a dobře vědí, že vztahy s »pány tvorstva« nebyly vždy harmonické. Dalo by se proto očekávat, že s nedůvěrou budou pohlížet na všechny lidi bez rozdílu, ale není tomu tak.

Karen McComb z univerzity v Sussexu zjistila, že sloni dokážou velmi dobře rozlišit jazyk nepřátelského a přátelského kmene. Větu „Podívej se, jde sem několik slonů“ nechala namluvit v řeči maa, kterou mluví Masajové, a dále v jazyce kamba. Obě varianty pak přehrála 47 africkým slonům žijícím v keňském NP Amboseli a ti okamžitě velmi dobře věděli, s kým mají tu čest.

Když tlustokožci slyšeli »masajštinu«, okamžitě se začali shlukovat do jedné tlupy a očekávali nebezpečí. Jakmile jim autoři výzkumu přehráli řeč kamba, sloni se chovali spíš bezstarostně. Polokočovní Masajové mají pověst nespoutaných bojovníků a ve své snaze o získání vody a nových pastvin slony často vybíjejí. Naproti tomu příslušníci dalšího kmene, kteří mluví jazykem kamba, jsou usedlí zemědělci, a do konfliktu se slony přicházejí jen výjimečně.

Fakt, že sloni dokážou rozlišit nepřátelský kmen od přátelského, lépe řečeno neutrálního, je známý už delší dobu. Jenže až dosud se předpokládalo, že pro slony jsou klíčovými znaky oděv a pach domorodců, protože Masajové i lidé z kmene Kamba se oblékají jinak a jsou také jinak cítit. Jenže teď se potvrdilo, že sloni rozeznávají oba kmeny i podle sluchu a to je podle autorů výzkumu překvapivé zjištění.        (Zdroj: ProcProto)


Víly ze staré fotografie neřekly své poslední tajemství ..... Nemusí to být vždy dílo geniálního vynálezce či badatele, které zamotá hlavu nejrůznějším expertům. Někdy stačí třeba jen dětská hra.

Píše se rok 1977. Spisovatel Fred Gettings kompletuje práci zaměřenou na ilustrace elfů v 19. století. Do rukou se mu dostane také kniha Princess Mary‘s Gift Book s ilustracemi Clauda A. Sheppersona, rozšířená a oblíbená mezi mladými čtenáři zejména v období první světové války.

Při nalistování ilustrací k básni A Spell for a Fairy od Alfreda Noye ustrne Fredův pohled v momentu překvapení. Velmi dobře si v té chvíli uvědomuje, že kouzelné kresbičky víl budou znamenat otřes v základech příběhu starého plných 60 let. Vždyť o jeho pravdivosti byli přesvědčeni mnozí badatelé v oblasti nadpřirozených jevů, dokonce i sám autor příběhů Sherlocka Holmese Sir Arthur Conan Doyle!

Co se vlastně o 60 let dříve stalo tak závratného, že odhalení dávného tajemství bude znamenat tak trochu ostudu pro mnohé fotografické experty? Ač je to k nevíře, za celým tím podvodem stály dvě mladinké dívenky, které dokázaly přesvědčit takřka celý svět. Přenesme se nyní za jejich příběhem do roku 1917.       (Čtěte na stránkách VTM)


Google: Údaje používateľov sú ohrozené. Útočníci majú nový trik ..... Pôvodný článok: Bezpečnostná spoločnosť Symantec odhalila prebiehajúcu phishingovú kampaň zameranú na používateľov služieb Google. Doručený e-mail vyzýva na prečítanie údajne dôležitého dokumentu, no v skutočnosti smeruje na stránky, ktoré kradnú prihlasovacie údaje. O hrozbe informoval Symantec na svojom blogu.

Potenciálna obeť obvykle dostane e-mail s predmetom „Documents“. Text umiestnený v správe následne vyzýva príjemcu, aby si prečítal veľmi dôležitý dokument. Pre jeho otvorenie je však nutné kliknúť na priložený internetový odkaz.

V prípade, ak nič netušiaci používateľ klikne na tento odkaz, je presmerovaný na falošné prihlasovacie stránky spoločnosti Google. Tie sú navonok totožné so skutočnými, prítomný je aj SSL certifikát, internetová adresa má tvar so začiatkom https://googledrive.com. Po zadaní mena a hesla sa tieto citlivé informácie okamžite odošlú útočníkom. Následne, pre väčšiu dôveryhodnosť, je obeť presmerovaná na skutočný dokument. Používateľ si ho prečíta a bez najmenšieho podozrenia pokračuje vo svojej činnosti – pritom jeho prihlasovacie údaje získala tretia osoba.

Priamo na serveroch Googlu

Počítačoví útočníci v tomto prípade vytvorili falošné stránky kopírujúce vzhľad reálnych prihlasovacích stránok Google. Tie umiestnili do služby Google Drive a vygenerovali URL adresu pre verejný prístup k súboru. Potom už len stačilo rozoslať túto nebezpečnú internetovú adresu vo phishingových e-mailoch.       (Čtěte na stránkách Živé)


21.3. 2014     Dnes máme několik svátků najednou ... Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Dne 21.3.1960 byla v jihoafrickém městě policií střelbou do davu násilně potlačena pokojná demonstrace proti aparteidu. Zemřelo při ní 69 lidí a další desítky byly zraněny. Mezinárodní den byl ustanoven roku 1966 Valným shromážděním OSN.

Světový den poezie vyhlásilo roku 1999 UNESCO. Jeho cílem je podporovat čtení, psaní, vydávání a vyučování poezie. K tomu přistupuje ještě Mezinárodní den loutkového divadla.

Světový den Downova syndromu vyhlásily organizace Down syndrom International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA) roku 2006. Datum 21.3. nebylo zvoleno náhodně. U Downova syndromu se totiž jedná o trizomii (= ztrojení) 21. chromozomu, odtud tedy pochází číslice 3 a 21 v datu. Den Downova syndromu má sloužit k lepšímu porozumění této nemoci a lidem jí postižených.


„Špinavá“ loď nemůže k Mezinárodní kosmické stanici ..... Na animaci jde dobře vidět zadní nákladní oddíl Dragonu Foto: Redorbit.comAsi bychom nespočítali, kolikrát jsme v dětství slyšeli od rodičů věty typu „Umyj si před jídlem ruce!“ nebo „Ukliď si po sobě ten svinčík!“ Uklízet se samozřejmě musí i v kosmonautickém řemeslu, o čemž se na vlastní šroubky přesvědčila soukromá loď Dragon, které byl minulý týden zapovězen start k ISS kvůli kontaminaci, jež by mohla ohrozit vědecké přístroje.

Nejde navíc o jedinou očekávanou misi, kterou nyní stihl odklad.

Ještě před týdnem vládly nervy a napětí jak v kalifornském ředitelství firmy SpaceX, tak na mysu Canaveral na Floridě, odkud měla firma v neděli 16. března nad ránem místního času vypustit pomocí vlastní rakety Falcon 9 zásobovací loď ke stanici ISS. Řeč je o třetím operačním letu plavidla Dragon v rámci kontraktu s NASA za 1,6 miliardy dolarů, podpisem kteréhož se koncern zavázal k dopravení asi 20 tun nákladu na palubu orbitální základny během minimálně tuctu misí Dragonů.

Záběr z testovacího zážehu Falconu 9 osmého března 2014 Foto: SpaceXV sobotu 8. března technici SpaceX na chvíli převezli Falcon i s lodí na startovací rampu komplexu číslo 40 základny Cape Canaveral Air Force Station na břehu Atlantiku a po simulaci předstartovních operací a ověření chodu všech systémů se dokonce uskutečnil tradiční test rakety v podobě pársekundového zážehu motorů prvního stupně. Testy a simulace dopadly dobře.

Dragon má při své misi SpaceX-3 přivézt na palubu stanice 2254 kilogramů vybavení a zásob pro posádku a asi za měsíc se vrátit na Zemi s 1623 kilogramy vědeckých vzorků, poškozeného či nepotřebného vybavení atd. Dragon je navíc schopen převážet i vnější náklad v otevřené dutině na své zadní ploše (anglicky nazýváno „trunk“, neboli nákladový prostor). V tomto trunku poletí na stanici dva vědecké přístroje na bázi optiky: jednak systém OPALS, který bude testovat možnosti využití laserových paprsků při přenosu informací z vesmíru na Zemi, druhak čtveřice HD kamer pro instalaci na vnější plášť stanice a zahájení studia Země. Oba přístroje jsou v trunku po dobu dvoudenního letu ke stanici elektricky napájené a na stanici budou vyloženy robotickou paží.

A zde je kámen úrazu! Koncem minulého týdne totiž technici v montážní hale našli uvnitř trunku Dragonu zjevnou kontaminaci, která si vynucuje sejmutí lodě ze špice nosné rakety a vyčištění dutiny, jinak by vlivem teploty až 150 °C při přeletu denní polokoule na oběžné dráze mohlo dojít k sublimaci (odpařování) oné nežádoucí látky a citlivá optika převážených přístrojů by byla vážně ohrožena nečekanými plyny kolem.

Dle neoficiálních informací jde o zbytky oleje ze šicího stroje, kterým byly sešívány pláty tepelné izolace pro náklad v trunku.        (Čtěte na stránkách Astro)


Nesetrvání na místě malé dopravní nehody ..... Pokud řidič ujede od malé dopravní nehody, nedopouští se přestupku podle § 125c odst. 1 písm. i) bod 4 zákona o provozu pozemních komunikací, protože ten dopadá pouze na dopravní nehody, u nichž dojde k závažným následkům (smrt, zranění nebo škoda přesahující částku 100 000 Kč). Neznamená to však, že nemůže být obviněn z přestupku jiného, konkrétně podle § 125c odst. 1 písm. k) (jiné porušení zákona).

Zástupce veřejné ochránkyně práv se zabýval případem stěžovatele, který byl účastníkem malé dopravní nehody, ale jen jako spolujezdec, nikoli jako řidič, který nehodu způsobil. Vůz, v němž se stěžovatel jako spolujezdec nacházel, narazil při výjezdu z parkoviště do zaparkovaného vozidla bez řidiče. Viník nehody z místa ujel, díky svědectví kolemjdoucích se však podařilo vozidlo dopátrat.

Vlastník vozidla (otec stěžovatele) uvedl, že v daný den svěřil vozidlo svému synovi (stěžovateli). Ten vypověděl, že ve vozidle byl jen jako spolujezdec.

I přes tyto skutečnosti byl stěžovatel jako spolujezdec úřady shledán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. i) bod 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Stěžovatel se odvolal, ale jeho odvolání bylo zamítnuto.

Zástupce ochránkyně se se závěry úřadů neztotožnil, neboť má za to, že nelze trestat spolujezdce při malé dopravní nehodě za přestupek, který dopadá pouze na ty dopravní nehody, u nichž dojde k řádově závažnějším následkům. Není ale vyloučeno, že by dotyčný nemohl být uznán vinným z jiného přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k). Ve vztahu ke spolujezdci je však i tento postup diskutabilní, a to s ohledem na naplnění dalších znaků přestupku.

Zástupce ochránkyně tak dospěl k závěru, že úřady rozhodly nesprávně. Ministerstvo dopravy se s názorem zástupce ochránkyně ztotožnilo a rozhodnutí krajského úřadu zrušilo v přezkumném řízení.       (Zdroj: Spotřebitel)


Začíná anketa Strom roku 2014. Navrhněte svého kandidáta ..... S prvním jarním dnem Nadace Partnerství odstartuje třináctý ročník ankety Strom roku. Až do 30. dubna máte příležitost nominovat do této celostátní soutěže svůj oblíbený strom. Anketa je skvělou příležitostí pro všechny aktivní lidi, kteří mají chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí. Výtěžek zpoplatněného hlasování poputuje zpět k navrhovatelům a ti jej budou moci použít k výsadbě stromů, odborné péči o ně nebo vytvoření propagačních materiálů o stromech. Vítězný strom navíc postupuje do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, jsou dostupné na www.stromroku.cz.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Zničí lidskou civilizaci "dokonalá bouře" ..... Odborníci v oblasti přírodních a společenský věd vypracovali pro NASA nový model vývoje, který ukazuje, jak by se mohla lidská civilizace zcela zhroutit během nadcházejících desetiletí. Hlavní příčinou "dokonalé bouře" může být neudržitelné využívání zdrojů a nerovnoměrné rozdělování bohatství.

Podobná varování nejsou nic nového. Autoři této studie se na možnost zhroucení civilizace dívají (podobně jako profesor Miroslav Bárta s týmem českých vědců) jako na opakující se cyklus v lidských dějinách napříč staletími. Výzkumný projekt NASA je podle serveru theGuardian.com interdisciplinárním dynamickém modelu, který vznikl pod vedením matematika Safa Motesharrie.

Z historických záznamů vyplývá, že i pokročilé a velmi komplexní civilizace jsou náchylné ke kolapsu, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti moderní civilizace. „Pád říše římské nebo chanské či guptovské ukazují pomíjivost civilizací. Kolaps přitom ve všech případech ovlivňují totožné základní faktory, které mohou vést ke zhroucení i současné moderní civilizace: obyvatelstvo, klima, voda, zemědělství a energie.

V okamžiku, kdy vývoj těchto faktorů začne generovat napětí v oblasti dostupnosti zdrojů a jejich ekologické únosnosti a zároveň napětí sociální v rozvrstvení společnosti na elity a masy, či bohaté a chudé. Tento trend je patrný i dnes především v průmyslově vyspělých zemích. Některé scénáře dokonce možný kolaps předvídají v horizontu patnácti let.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Mateří kašička je považována za elixír mládí, vhodná je i na příznaky klimakteria ..... Těžko bychom hledali jinou látku, kterou obestírá tolik mýtů a pověr, jako je mateří kašička. Pro svoji obrovskou schopnost vyživovat včelí larvy je často dokonce označována za královský elixír mládí. Přesto byl tento všestranný včelí produkt dříve západní medicínou odmítán a od jeho užívání byli lidé zrazováni. Dnes se mateří kašička používá jak na neduhy těla, tak v kosmetickém průmyslu. Co je mateří kašička, jak vzniká a jak může pomáhat ženám v klimakteriu, se dočtete v následujícím článku.

Včelí královna žije díky mateří kašičce mnohonásobně déle než dělnice ... Mateří kašičku produkují hltanové žlázy mladých včel z řad dělnic. Má bílou hustou konzistenci a její chuť je překvapivě trpká až kořeněná. Koncentrát obsahující bílkoviny a mnoho dalších složek se larvám včel podává první tři dny života. Tyto larvy se pak vyvinou v dělnice, které žijí několik týdnů až měsíců. Oproti tomu larva matky v mateří kašičce přímo plave. Včelí královna je pak celý svůj život krmena touto jedinečnou výživnou látkou a dožívá se až pěti let. Není bez zajímavosti, že matka dokáže denně naklást takové množství vajíček, kolik sama váží.

Mateří kašička zdrojem účinných látek a vitaminů ... Chemické analýze mateří kašičky se věnuje celá řada výzkumů zaměřená na pozitivní účinky mateří kašičky na lidské zdraví. Čím více se metody výzkumu zdokonalují, tím přesněji známe složení této včelí potravy. Navíc složení mateří kašičky je poměrně stabilní. Víme, že obsahuje celý komplex vitaminů B, přičemž některé vitaminy této řady jsou ve vysokých koncentracích. Jedná se zřejmě o jediný přírodní zdroj čistého cholinacetátu, tedy neuropřenašeče. Další vitaminy C, A, D a E jsou prokazatelně obsažené v mateří kašičce ve stopovém množství. Dále obsahuje celou řadu aminokyselin, látek potlačujících rozmnožování bakterií a virů, a dokonce zástup minerálních látek jako například draslík, vápník, sodík, zinek a železo. V mateří kašičce je přítomna kyselina nukleová, která podporuje buněčnou regeneraci.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Izraelská dopravní letedla se budou bránit laserovými věžemi ..... Komerční verze systému SkyShield od izraelských Elbit Systems dovede zaměřit a zneškodnit tepelně naváděné střely z ručních zbraní. Dopravní letadla v neklidné době přecházejí na aktivní obranu.

Izraelský národní letecký dopravce, společnost El Al, která operuje z domovského Ben Gurionova mezinárodního letiště, je podle odborníků jednou z nejbezpečnějších leteckých společností světa. Je to ironie, protože vzhledem k oblibě Izraele v mnohých částech světa čelí stroje letecké flotily El Al pravidelným teroristickým útokům a pokusům o únos. V El Al ale díky svým účinným bezpečnostním protokolům dokázali naprosté většině útoků zabránit. Na druhou stranu, svět se očividně nestává bezpečnějším místem a tak izraelští vývojáři přemýšlejí, jak by ochranu letadel El Al ještě zesílili.

Jejich snažení přineslo pozoruhodnou technologii, která tak trochu opisuje z Lucasových Hvězdných válek. Izraelské ministerstvo obrany začátkem března (2014) oznámilo, že technologie SkyShield od izraelského výrobce vojenské elektroniky Elbit Systems se sídlem v Haifě, úspěšně prošla všemi testy a že byla certifikována ke komerčnímu využití. SkyShield je vlastně obranná laserová věž, kterou lze namontovat na běžné dopravní letadlo. Jejím úkolem je bránit letadlo před protileteckými střelami odpalovanými z ručních raketometů (MANPADS, MAN-Portable Air-Defense Systems). SkyShield k tomu využívá pokročilou laserovou detekci cíle a zničení navigace útočících raket.        (Čtěte na stránkách OSEL)

No co, když letadla TU-104 byly vlastně civilizované bombardéry ... proč ne teď bojové letouny pro přepravu cestujících? Ach jo ... to jsme to jako člověčenstvo dopracovali ...


Chemické dorty a zákusky ..... Mělo by být trestné, jaké potraviny a "dobroty" nám někteří výrobci prodávají. Chemický koktejl desítek éček schovaný za hezkým vzhledem a názvy. A naše zdraví to odnáší. Podívejte se, co obsahují některé dorty a zákusky. Obsah rozebere jeden z největších odborníků na potraviny a přídatné látky v nich Ing. Vít Syrový.       (Video najdete na stránkách Stream )


Na Měsíci se rekordně blýskalo! .....Španělští astronomové nedávno zaznamenali na povrchu Měsíce výrazný záblesk, způsobený dopadem meteoritu.

O záblescích na souputníku naší Země, tedy na Měsíci, jsme v naší pravidelné rubrice mluvili už několikrát. Připomenu především záhadu fotografie astronoma-amatéra Leona Stuarta, který už v roce 1953 zachytil jakýsi záblesk na měsíčním povrchu. Vědci tehdy přičítali úkaz spíš jevům v naší atmosféře, než tomu, že by šlo o dopad cizího tělesa na Měsíc. O více než 40 let později se ale domněnka potvrdila – astronomové našli na místě Stuartova záblesku kráter o rozměrech, které odpovídaly zmíněné srážce.

Na Stuartovu fotografii jsem si mimoděk vzpomněl, když se mi do ruky dostala zpráva o rekordním dopadu meteoritu na Měsíc. Zaznamenal ji program MIDAS pro detekci a analýzu měsíčních impaktů, který trvá už přes pět let a do kterého jsou zapojeni i španělští astronomové. Právě ti 11. září 2013 krátce po 20. hodině světového času zachytili dopad tělesa, který po sobě zanechal velmi výraznou skvrnu. Jasnost záblesku prý byla taková, že ji mohl po dobu víc než osmi sekund vidět člověk pouhým okem.       (Čtěte na stránkách ČR Planetárium)


Příroda je inteligentní. Jako člověk ..... V přírodě je skryta velmi vysoká inteligence. To, co je pro indiánské obyvatele deštných pralesů samozřejmé, si teprve nyní hledá cestu do myšlení západních vědců.

O změnu v chápání inteligence přírody se snaží vědec Jeremy Narby, antropolog se švýcarskými kořeny, který vyrůstal v prostředí západního velkoměsta. Byl vychováván jako většina z nás: osvojil si materialisticko-racionální vzdělání, které chápe rostliny a živočichy víceméně jen jako stroje či automaty. Poté pracoval jako antropolog, a více než dva roky strávil u různých indiánských kmenů v povodí Amazonky.

Původně mu šlo o to, aby ve své práci ukázal že Indiáni své okolí vnímají také racionálně, tedy podle západních hledisek. Již brzy ale v něm vzrostlo podezření, že zvolil nesprávné měřítko. Důvod? Pro lidi z průmyslových zemí je příroda něčím, co mohou nějak využitkovat, zatímco pro jihoamerické Indiány je příroda především inteligentně jednajícím prostředím.

Jeremy Narby si začal stále více uvědomovat, že příroda přímo překypuje inteligencí. „Každá jednotlivá buňka našeho těla se podobá celému včelímu úlu s jeho záměrnou, cílenou aktivitou,“ řekl v rozhovoru pro německý časopis Hagia Chora. Zvířata, rostliny, houby i samotné bakterie projevují jasnou tendenci činit samostatná rozhodnutí, a vyvíjejí vlastní vzorce jednání. Hlavní obtíž je samozřejmě v tom, co si vlastně máme pod pojmem „inteligence“ představit, a jak ji definovat.       (Čtěte na stránkách VTM)


Proč je správné dýchání tak důležité? ..... Dech je běžnou součástí našeho života. Je tak samozřejmý a automatický, že už ho ani nevnímáme, nepřemýšlíme nad ním a neřídíme ho. Přitom jen velmi málo lidí dýchá správně.

Většina lidí nevyužívá celou kapacitu plic - dýchá krátce a povrchně. Při cvičení jógy se v první řadě snažíme naučit vnímat svůj dech. Postupně ho prodlužujeme a směřujeme do různých částí plic. Hluboký, klidný a pomalý dech má několik výhod: dostatečně okysličuje tělo, zklidňuje mysl, masíruje orgány v těle, šetří tělo.

Náš běžný dech je krátký, protože žijeme v uspěchané době. Snažíme se uspíšit naprosto všechno, dýchání nevyjímaje. Zrychleným dýcháním si ale způsobujeme fyzické i psychické problémy. Proto je v józe věnována velká část právě dechovým cvičením. Nesnažte se je tedy uspěchat nebo šidit. Správné dýchání je nutným předpokladem pro celkovou jógovou očistu a bez plnohodnotného dechu nelze cvičit náročnější pozice.

Základem je naučit se dýchat nosem. Je třeba na to dbát i během dne, aby se to pro nás stalo standardem. Poté je možné přistoupit k prohlubování dechu. Konkrétní dechová cvičení mají v józe svůj smysl, nicméně i zde platí, že je lepší cvičit méně a častěji, než více a občas. Jde o to, dostat správné dechové návyky do běžného dýchání, tzn. abychom dýchali klidně, pomalu, hluboce a nosem kdykoliv, ne pouze, když cvičíme jógu.       (Čtěte na stránkách Jóga Online)


20.3. 2014     Dnes v 17:56 SEČ vstupuje Slunce do znamení Berana - nastává jarní rovnodennost a s ní začíná astronomické jaro.


Zasypeme Mars robotickými koberci? ..... Kosmonautika dnes zkoumá tělesa Sluneční soustavy několika způsoby: průletem, navedením na oběžnou dráhu, přistáním statické sondy, přistáním roveru nebo bombardováním (projektil zasáhne cíl – Měsíc, jádro komety, planetku a vyvržený materiál je zkoumán prolétající sondou). To je tak zhruba vše… možná ještě penetrátory.

Všechny tyto postupy mají jedno společné. V akci je obvykle jedna středně velká až velká kosmická sonda nebo několik málo jejich částí (orbiter + lander).

Už delší dobu se debatuje nad změnou nebo rozšířením takticky. Místo jedné velké sondy bychom do vesmíru poslali desítky až stovky malých robotů. Výhoda leží nejen v možnosti sběru dat ve větším prostoru ale také v minimalizaci neúspěchu v případě poruchy. Pokud vám selže polovina z desítek sond, máte stále velkou porci dat.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Na Mendelovu stanici byla na čtvrtý pokus vyložena technika ..... Vědci spolu s chilským vojenským námořnictvem v úterý přepravili bedny s novou technikou z chilského ledoborce Oscar Viel na polární stanici J.G. Mendela v Antarktidě. Vykládka trvala 36 hodin a zdařila se až na čtvrtý pokus. Předešlé zmařily především kry, které zaplnily pobřeží Rossova ostrova, kde je základna. ČTK to řekla Ema Wiesnerová z tiskového odboru Masarykovy univerzity v Brně. Škola polární stanici provozuje.

První neúspěšný pokus se odehrál už v loňském roce. V bednách přepravovali vědci na stanici náklad paliva, solárních panelů, malou větrnou elektrárnu, kontejner pro úpravu a skladování vody a také zásoby trvanlivých potravin.

Odborníci pobývají na stanici jen v době tzv. antarktického léta, tedy mezi lednem a březnem, kdy je v Antarktidě a jejich pobřežních oblastech nejtepleji. Letos se potíže s krami opakovaly. Ledoborec se kvůli nim dostal jen do vzdálenosti 18 kilometrů od polární stanice. Šestnáctičlennou expedici proto počátkem roku přepravil z paluby lodě na základnu vrtulník.

Nebylo možné spustit čluny a přepravit materiál. Další pokus o vykládku materiálu také nevyšel. V uplynulých dnech se většina členů týmu vrátila do vlasti. Na jihu zůstali jen tři vědci, jimž se nyní podařilo dlouho plánovanou operaci uskutečnit.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Dvouplošníky připomenou kulaté výročí .....Pořadatelé Aviatické pouti pravidelně zařazují do programu vystoupení připomínající významná výročí letecké historie. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy se na pardubickém nebi mimo jiné představí trojice dvouplošníků Bücker Bü 131 německé skupiny Bavarian Bücker Formation.

Na Aviatické pouti, konané ve dnech 31. května a 1. června, se však nepředstaví poprvé. Již několik let sympatické posádky Bückerů rády létají do České republiky na letecké dny. V letošním roce jejich elegantní vystoupení, doprovázené kouřovými efekty, připomene i osmdesáté výročí prvního vzletu tohoto cvičného dvouplošníku, jehož první exemplář se do vzduchu premiérově vznesl v dubnu 1934. Německé dvouplošníky označené Bü 131 Jungmann byly rozšířeny v řadě států světa a mají i přímou vazbu k Československému leteckému průmyslu.

Již v roce1936 se firma Tatra ve Studénce stala prvním zahraničním výrobcem produkujícím tento letoun v licenční výrobě. Celkem v podniku Tatra vyrobili 35 kusů. Další výroba na našem území probíhala za okupace v podniku Aero a tam také pokračovala v prvních poválečných létech pod označením Aero C-4 a C-104. Skupina Bavarian Bücker Formation létá na strojích pocházejících z novovýroby v Polsku.       (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Oceány na Saturnově měsíci Titanu se podobají pozemským víc, než se tušilo ..... Na Zemi tvoří jezera, oceány a déšť kapalná voda. Na Saturnově záhadném měsíci Titanu jsou vodní plochy také, ale kvůli tenké vrstvě atmosféry a extrémně nízkým teplotám jsou z kapalného metanu, etanu a dalších uhlovodíků.

Vědci nyní zjistili, že tyto vodní plochy se pozemským podobají mnohem víc, než se dosud předpokládalo. Odlesky světel, které na Titanově povrchu zaznamenala sonda Cassini, svědčí o tom, že také jeho měsíční oceány vytvářejí vlastní vlny a vlnky. „Titan se začíná hýbat,“ uvedl planetární vědec Ralph Lorenz. „Oceánografie už propříště nebude jen ryze pozemská věda.“       (Čtěte na stránkách Astro)

No tak psát, že vodní plochy jsou z metanu, etanu apod ... to je ovšem dosti odvážná formulace, ne?


První důkaz gravitačních vln ve vesmíru ..... Antarktický astrofyzikální experiment BICEP2 zaznamenal neobvykle podrobné svědectví o vývoji hmoty ve vesmíru krátce po Velkém třesku.

Nové měření v oblasti tzv. reliktního mikrovlnného záření svědčí o tom, že ve vesmíru určitě proběhlo prudké stadium tzv. inflace a svoji stopu zde zanechaly mohutné gravitační vlny.

Jedním z předpovězených, ale doposud experimentálně nepozorovaných projevů Einsteinovy obecné teorie relativity jsou gravitační vlny. Stejně jako teorie elektromagnetismu předpovídá elektromagnetické vlnění (světlo), teorie gravitace zahrnuje i takové poruchy zakřivení časoprostoru, které se šíří rychlostí světla jako vlny. Většina myslitelných gravitačních vln, i těch, které doprovázejí nejkatastrofičtější děje v současném vesmíru, je však tak slabá, že se je zatím nepovedlo žádným naším detektorem přímo zachytit. Řada astrofyzikálních pracovišť se proto zaměřila na ještě silnější vlny, které měly vzniknout velmi krátce po Velkém třesku, konkrétně během bouřlivé inflační fáze, kdy se celý nám známý vesmír náhle jakoby “nafoukl” na mnohem větší objem. Během neuvěřitelně malého zlomku sekundy (mluví se o bilióntině sekundy) se tehdy vesmír rozepjal na o mnoho řádů větší útvar, čímž umožnil existenci vesmíru v takové podobě, jakou vidíme dnes.

Palmu vítězství si v tomto smyslu odnesl americký tým, pracující přímo u radioteleskopu na jižním pólu, který v letech 2010-12 shromažďoval velmi přesná data v rámci experimentu BICEP2 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization). Účelem tohoto experimentu bylo přesně měřit tzv. reliktní mikrovlnné záření kosmického pozadí, zejména detailní úhlové rozložení jeho polarizační složky. Toto reliktní záření je jedním z hlavních svědků vývoje vesmíru krátce po Velkém třesku a pozorované pole jemných polarizačních odchylek přesně souhlasí s teoretickou předpovědí důsledků inflačního scénáře pro velmi ranou fázi vývoje vesmíru.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Jaro je tady. Ornitologové zaznamenali první letošní vlaštovku ..... Ornitologové zaznamenali v pondělí v Opavě přílet vlaštovky obecné, která je symbolem jara. Jde o první vlaštovku letos pozorovanou v Česku, kam dorazila o pět dní dříve než v loňském roce. Hlavní vlna příletu těchto ptáků se ale stejně jako každý rok očekává v první polovině dubna, řekl dnes ČTK Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

"V některých letech jsme měli i mnohem dřívější záznamy příletu vlaštovky. Jejich přílet s tím aktuálním počasím vždycky souvisí jenom trošku, protože tah ptáků je primárně načasován délkou slunečního dne a je vlastně hodně pevně zakořeněn a zakódován," řekl Vermouzek.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Varování před podvodníky!!!!! ..... Spotřebitel net upozorňuje všechny spotřebitele, kteří obdrželi písemné upozornění od společnosti Endemos distribution ČR, s. r. o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha, aby uhradili dlužnou částku za členství a kartičku. Ignorujte tuto výzvu a hlavně netelefonujte na číslo, které je uvedené 900850555, je zpoplatněno nepřiměřeně vysokou částkou. Kontaktujte kterékoliv oddělení Policie ČR v místě trvalého bydliště a tuto písemnou výzvu předejte k dalšímu projednání.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši neziskovou organizaci Spotřebitel net tel 775 476 080, 222 516 521.       (Zdroj: Spotřebitel)


Že by tajné základny někoho? ..... Na různých tělesech sluneční soustavy lze nalézt podivné objekty, které vypadají, jakoby byly někým uměle vytvořeny. Mezi takovýmito objekty lze nalézt i něco, co vypadá, jako základny někoho.

Prozatím nechci tvrdošíjně trvat na tom, že se jedná o umělé objekty. To v tuto chvíli ještě říci nelze. Jsou to však ale objekty zajímavé, o kterých stojí za to se o nich zmínit a zajímat se o ně. Zvláště bych se chtěl upozornit na čtyři takováto místa, dvě na Marsu a dvě na našem Měsíci.       (Čtěte v blogu Libora Čermáka)


Prostor má zákony, které vědci ignorují, ale Bůh dodržuje ..... Nic se neděje, tam nic není, nic se tu nevleze, o nic nejde … Takových vět nás životem provázejí spousty. Kdo však doopravdy ví, co je NIC? Zkusili jste už někdy od někoho získat definici objektu NIC? Korektně nám ji neřeknou nejen učitelé, ale dokonce ani vědci – a přitom právě tato definice je důležitější, než třeba veškeré filosofie o Velkém třesku. Stojí totiž na skutečném počátku správného porozumění života i vesmíru, což znamená, že tato definice (i její přesné pochopení) je mimořádně důležitá.

Proč NIC nikdy nebylo? Začněme právě definicí: NIC je, když není hmota, není ani jeden rozměr (natož 3D prostor) a není čas. S tím lze nepochybně souhlasit.

Ale pozor: když říkáme „NIC je“, pak objektu NIC přiznáváme existenci, tudíž čas. Tím pádem už to není NIC, nýbrž reálný objekt PRÁZDNO, který má vždypřítomný čas pro svou existenci. Nemá sice rozměr, nemá hmotu, ale existuje – což by bez času nešlo. Zároveň to znamená, že podle uvedené definice takový objekt už nemůžeme označit slovem NIC. A tím se také vyvrací, že by NIC mohlo vůbec kdy existovat, neboť ve skutečnosti jde o objekt PRÁZDNO JE (a není v něm evidentně jediný rozměr, nebo cokoli hmotného.)

V žádném případě se nejedná o slovíčkaření, nýbrž o nahlédnutí do velmi tajemné komnaty Boha. Po Genesis v ní sice nebylo ještě vidu ani slechu, ovšem v přeneseném smyslu tady už lze chápat PRÁZDNO jako „nebe“ a vždypřítomné JE jako „zemi“.

Jinak řečeno: Prázdno, a s ním spojený vždypřítomný (stojící) čas, jsou dva různé, „na sobě ležící“ nestvořené i nekonečné objekty, podmiňující počátek všeho. Právě z nich povstal podle egyptské mytologie „praoceán Nun“, a podle řecké mytologie „počáteční chaos“…

Obvyklá otázka ateistů: „Kdo stvořil Boha z ničeho?“ je tedy scestná, protože objekt NIC nikdy neexistoval a neexistuje. Oproti tomu Prázdno má existenci bez počátku a bez konce.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Pocta Marku Aureliovi: Měla být Morava římská? ..... Dnes je to 1836 let ode dne, kdy zemřel římský císař Marcus Aurelius – osvícený panovník, filosof na trůně a autor nesmrtelné knihy Hovory k sobě. Byl to nejen moudrý muž, ale také politik, který jako první uvedl naše země do proudu psané historie: uvažoval o vytvoření provincií na území Slovenska a Moravy. Už měly i jména: Marcomania a Sarmatia.. Nechybělo mnoho a zdejší dějiny se mohly začít ubírat úplně jinými cestami. A tak je tento článek nejen poctou jednomu z nejpozoruhodnějších vládců historie, ale i připomínkou toho, že v čase existují body, v nichž se rozhoduje o jeho dalším toku…

"Psáno v zemi Kvádů nad Granuou," stojí na konci první kapitoly pozoruhodné knihy Hovory k sobě, kterou napsal právě Marcus Aurelius, a kterou dodnes s požitkem čtou tisíce přemýšlivých čtenářů na celém světě. Málokterý z nich se asi nad tím stručným určením místa moc pozastaví, my bychom ale měli. Granua je totiž latinské jméno dnešní řeky Hron. Hovory k sobě jsou tedy svým způsobem první slovenskou knihou - knihou, která příštím spisovatelům a filosofům nastavila laťku hodně vysoko.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


19.3. 2014     Dnešní Mezinárodní den invalidů vyhlásila Mezinárodní federace práce neschopných a civilních invalidů roku 1960.


Jak na tuňáka? Jíst či nejíst? ..... Najdete ho jak v luxusních sushi barech, tak v granulích pro psy a kočky. Chutná skvěle, je vydatným zdrojem bílkovin a zdraví prospěšných látek. Proto je poptávka po jeho mase vysoká, tak vysoká, že se některé druhy - třeba tuňák obecný - dostaly na pokraj vyhubení.

Otázka jíst či nejíst (tuňáka) tak trápí čím dál více konzumentů (včetně mě). Ale jako obvykle je to všechno daleko složitější. I to byl jeden z důvodů, proč jsme v Greenpeace vypracovali průvodce po světě tuňáka, přesněji řečeno průvodce po světě tuňákových konzerv. Jeho přečtení je snazší, než chtít po nás radu, jestli tuňáka jíst nebo nejíst. To je jen na vás a průvodce vám pomůže, aby vaše rozhodnutí bylo učiněno jak v souladu s vašimi chutěmi, tak v souladu s vaším svědomím.

TuňákPo přečtení totiž pochopíte, že druhů tuňáka je v konzervách několik. Navíc jeden druh může být na vyhynutí v jedné oblasti, ale v jiné je jeho populace zdravá. Důležité také je, jakým způsobem byly ryby uloveny, protože nechtěné úlovky delfínů, žraloků, želv či mořských ptáků jsou při lovu tuňáka stále běžné.

Klíčem pro orientaci je mít dostatek informací. To platí i v případě našeho druhého průvodce Není ryba jako ryba.

Dalším a neméně důležitým důvodem pro vydání tuňákového průvodce, který srovnaná jednotlivé značky konzerv na českém trhu, je tlak na jejich výrobce a prodejce. V zemích, kde Greenpeace podobné průvodce vydalo, je již běžné si koupit tuňáky ulovené šetrným způsobem. Firmy prostě musely změnit svoji nákupní politiku.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Proč mají lidé přeživší holocaust delší život? ..... Po smrti Alice Herz-Sommerové se nejstarší přeživší holocaustu ve svých 110 letech stala Yisrael Kristalová. Yisrael Kristalová, jako výrobkyně sladkostí, se ve věku 110 let stala nejstarší žijící obětí holocaustu po úmrtí Alice Herz-Sommerové, uvedla izraelská média. Herz-Sommerová, klavíristka, byla před svou smrtí považována za nejstarší známou oběť holokaustu.

Délky jejich života jsou působivé a zdá se, že nemusí být jedinými přeživšími holocaustu, kteří se těší dlouhému životu poté, co prožili velké trauma. Jistá studie uvádí, že: „Trauma genocidy je spojeno s delší očekávanou délkou života“. Slovy filosofa Friedricha Nietzscheho: „Co vás nezabije, to vás posílí.“ To, že by mohli lidé, kteří si prošli tak velkými fyzickými a duševními těžkostmi, žít déle, se může zdát v rozporu s intuicí.

Ve studii byly zkoumány úřední záznamy přibližně 40 000 přeživších, kteří imigrovali do Izraele, a poté byla délka jejich života poměřována se skupinou okolo 13 000 židovských imigrantů, kteří přišli do Izraele před válkou.

„Proti vší pravděpodobnosti jsme zjistili, že přeživší genocidy se dožívali spíše delšího věku,“ uvádí zpráva. Pro vysvětlení delšího života této skupiny lidí se nabízejí dva důvody.

Zaprvé to může být takzvaný posttraumatický růst. „Může to být bráno v úvahu jako příklad tzv. posttraumatického růstu, který je pozorován například u vojáků, kteří zažili trauma spojené s bojem, avšak paradoxně díky tomu později našli větší smysl a uspokojení ve svých životech. Přeživším holocaustu se také dostává více společenské podpory od přátel,“ vysvětluje zpráva.

Druhým důvodem je podle zprávy to, že tyto skupiny lidí mají díky tomu, co prožily, rozdílnou úmrtnost.       (Zdroj: Velká Epocha)


Budeme vozit suroviny z Měsíce ? ..... NASA poskytne znalosti a inženýry, soukromé firmy zase peníze a závod o měsíční zdroje může začít.

NASA stále pokukuje po Měsíci. Program Constellation, který ji tam měl dostat, byl bohužel stopnut a tak to chce největší státní kosmická agentura zkusit jinak. Pokusí se aplikovat úspěšnou metodu, jíž využila v programu COTS (Commercial Orbital Transportation Services), který umožnil zásobování ISS loděmi soukromých společností. Tentokrát se chce zaměřit na komerční využití Měsíce. Do programu COTS vložila nejen své know-how, ale i peníze ze svého rozpočtu. To při jeho současném nastavení již není možné. Ovšem své archivy, podobně jako před lety, otevře společnostem, jež by chtěly na Měsíci provozovat těžbu, turistiku a další potenciálně výdělečné aktivity. Pokud se záměr zdaří, NASA doufá, že se na úspěšné vlně také sveze a pronajme si tyto služby pro výzkumné účely.

Na konci ledna představila NASA svojí iniciativu, kterou nazvala CATALYST (Cargo Transportation and Landing by Soft Touchdown, doslova Nákladní doprava a přistání s měkkým dosednutím). Soukromým firmám dovolí využít rozsáhlé zdroje informací, dokumentaci, zařízení a dokonce svoje inženýry. Oplátkou očekává, že firmy do projektu vloží své peníze. Výsledkem by měly být robotické stroje schopné měkce přistát na Měsíci v určené lokalitě, do jisté míry autonomní, schopné se rozhodovat podle aktuálních podmínek.

Předchozí mise ukázaly, že na Měsíci je nejen voda, ale i některé vzácné prvky, které se na Zemi těží čím dál obtížněji , nehledě na stále častěji zohledňované ekologické aspekty těžby a následného zpracování. Zastoupeny jsou i prvky a sloučeniny, které se na Zemi prakticky nevyskytují. Jedná se o látky nezbytné pro dnešní moderní elektroniku, po kterých je enormní poptávka. Jako další příklad se často uvádí izotop Helium-3, který by jednou mohl být vhodným palivem pro fúzní elektrárny.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Složitý život nemusí souviset s kyslíkem ..... Větší živočichové, alespoň takoví, po nichž by se dochovaly stopy, se objevili až v době, kdy koncentrace kyslíku dosáhla řádově současné úrovně.

Komplexnější mnohobuněčný život je podle stávajících představ starý nějakých 630 milionů let (Ediakara).

Větší organismy potřebují větší koncentrace kyslíku, praví standardní výklad. Snad až na extrémně odvozené mnohobuněčné organismy typu parazitů to prostě jinak nejde. Ale možná jde.

Daniel Mills z Nordic Center for Earth Evolution at the University of Southern Denmark v dánském fjordu Kerteminde sebral mořské houby (houbovce) Halichondria panicea. Poté zkoumal, jak se vypořádají s poklesem koncentrace kyslíku. Zjistil, že houby dokáží v laboratorních podmínkách přežít i růst, ačkoliv koncentrace kyslíku dosahuje jen asi 0,5 % té současné. Mills prostě tvrdí, že za vznikem komplexního života nestál kyslík, ale nějaké jiné ekologické a evoluční mechanismy. Možná trvalo období do vzniku fauny Ediakara tak dlouho prostě proto, že evoluce musela nejdřív vytvořit potřebnou biochemickou mašinérii.       (Zdroj: Science WORLD)


Překyselení organismu a zrádnost jeho jednoduchých řešení ..... Kyselost a její opak – zásaditost se udává v hodnotách pH (zkratka od "potential of Hydrogen" = množství volných iontů vodíku H+). Udává se ve stupnici od 0 do 14. Neutrální je například čistá voda. Její pH má hodnotu 7 a to je hodnota i všech ostatních pH neutrálních roztoků. Má-li roztok hodnotu nad 7, znamená to, že je zásaditý (převažují v něm zásadité látky). Při pH pod 7 jde o roztok kyselý – převažují v něm kyselé látky.

Pro lidský organismus je udržení přesného pH krve otázkou života či smrti (doslova!)

Ideální hodnota pH krve je 7, 4 a pohybuje se v nepatrném rozmezí od 7,35 do 7,45. To znamená, že krev musí být neustále lehce zásaditá. Tělo tedy musí nepřetržitě a za KAŽDOU CENU udržet pH v nepatrném rozptylu uvnitř těchto hraničních hodnot, jinak umíráme.

Proč jsou slova „ZA KAŽDOU CENU“ zvýrazněna? ... Když tělu znesnadníme udržení přesného pH krve, tou cenou, kterou platíme, je naše zdraví. Tělo prostě musí obětovat část sama sebe (níže popsanou demineralizací), jen aby se udrželo na živu - v rozmezí hodnot pH 7,35 – 7,45.

Čím vším tělo překyselujeme: Především naším „moderním“ přesněji řečeno sebevražedným jídelníčkem. Leckde na internetu najdete podrobnější seznamy, které potraviny jsou kyselinotvorné, které jsou neutrální a které jsou naopak zásadotvorné. Úmyslně se píše „kyselinotvorné“ a „zásadotvorné“ a nikoliv kyselé či zásadité, protože samotná chuť potraviny není rozhodující. Pro příklad - citron chutná kysele a přesto je to potravina, která tělu pomáhá udržet zásaditější (zdravější) vnitřní prostředí.        (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


5 nejbohatších britských rodin vlastní to, co nejchudších 20% ..... Celkové bohatství pěti britských nejbohatších rodin je větší než bohatství nejchudších 20 procent populace. Organizace Oxfam apelovala na vládu, aby přijala opatření kvůli rozšiřující se propasti mezi bohatými a chudými ve Velké Británii.

Ve zprávě zveřejněné v pondělí pod názvem „Příběh dvou Britů: Nerovnost ve Velké Británii“ charitativní organizace odhalila rozsah propasti mezi bohatými a chudými. Je spočítáno, že v Británii pět nejbohatších rodin vlastní bohatství ve výši 28,2 miliard liber (cca 921,6 miliard Kč), což je více než 28,1 miliard liber (cca 918,3 miliard Kč) nejchudších 20 procent britské populace.

Studie rovněž uvedla, že v průběhu posledních dvou desetiletí nejbohatší 0,1 procenta populace vidělo, jak její bohatství rostlo čtyřikrát rychleji než u 90 procent obyvatel, kteří se považují za bohaté. V reálném vyjádření bohatí každý rok viděli zvýšení svých příjmů o 24 000 liber(cca 784 000 Kč).

Autoři této studie uvedli, že nové údaje jsou „velmi znepokojivé“ a svědčí o „ekonomickém selhání“ na straně britské vlády.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Je to v nás? ..... Každý z nás může situaci morálního marasmu v naší společnosti umírnit, ba přímo řešit svým příkladem. A příklady táhnou! Na nevyřčenou otázku, komu vlastně jít příkladem, je jednoduchá odpověď, a to: svému okolí.

Děti vnímají konání svých rodičů tak jemně, že to často oni samotní ani netuší. Když to na počátku jejich dospělosti pochopí, je síla jejich příkladu již pouhým odleskem zašlých možností. A jak na to v kontextu vymývání mozků? Pochopitelně vlastní zkušenost zpravidla nestačí, v době dětství dnešních rodičů se mozky vymývaly navenek jinak, principy a především cíle se však nezměnily. Agresivita médií je v porovnání s minulostí o poznání vyšší. Děti jsou vlastně bombardovány tím, aby si uvědomovaly a prosazovaly svá práva. A na nás je, abychom jim ukázali, že každá mince má dvě strany a hranu.

Tudíž práva jsou vyvážena povinnostmi, a na hraně se nedá dlouho balancovat. Pokud přijde devítiletá dcera s nářkem, že by nebyla svá, pokud nebude mít nalakované nehty, tak to velice pravděpodobně nemá ze své hlavy. Zde nejde o holčičí parádění, ale o to, co k tomu vede. „Buďte svá!“ Nevyřčené: „Ať jste naše!“ To je takový malý příklad, vypíchnutý z množství dalších, který lze prokouknout. A tady můžeme na děti působit i přímo. A jiné působení? Co zůstane v duši dítěte, které vidí maminku s tatínkem, jak se objímají a vodí se za ruce? A co v duši dítěte, které tatínka téměř nevidí, či je svědkem nekončících hádek rodičů? Odpověď je zde nasnadě…

Příkladem můžeme být i svému pracovnímu okolí, ač zde fungují jiná pravidla než v rodině. Pokud se třeba kolegyně chlubí svými ložnicovými zážitky se svým nejnovějším objevem, nemusíme si hned vymýšlet podobné historky.

Stačí jen naznačit, že pro nás je základem trvalý vztah a rodina. A že o takové hodnoty je třeba pečovat jako o květinu na zahrádce. Dokonce i v případech, kdy si myslíme, mlčeti zlato, tato slova v lidech zůstanou. Už jsou slyšet ta povzdechnutí, že kdyby toto ten či onen v práci zkusil, měli by ho v lepším případě za blázna, v horším pak za asociála, kterému je třeba házet klacky pod nohy. A kdo z nás má vnitřní sílu Matky Terezy, Ježíše, či Buddhy… Mnohem méně stresující možností je prodchnout úsměvem lidi kolem sebe. Může to být v dopravních prostředcích, čekárnách na cokoliv, či jen tak na ulici. Mezi zamračenými čekajícími pacienty stejně zamračeného lékaře dokáže jediné dítě svým nefalšovaným úsměvem rozzářit tváře lidí v temné čekárně. Tak proč si z něj nevzít příklad? Úsměv nic nestojí ani nejubožejšího z ubohých a přitom dokáže zázraky.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Flotila UFO na záznamu NASA ..... Záběry velkého množství neznámých létajících objektů pořídily kamery ISS 10. března letošního roku. UFO se na záznamu objevují znenadání, jakoby z nějaké meziprostorové brány či z nějaké červí díry. Podle záhadologů je toto video velmi zajímavé a nelze je šmahem zamítnout jako podvod.        (Video najdete na stránkách ProcProto)


Dendroterapeutická výživa ..... Co si pod tímto názvem představit? Je to zase nějaký modní výstřelek v oblasti dietologie? Právě naopak! Tento způsob stravování se vrací k nejstarším lidským kořenům. Dendroterapeutická strava je založená na evolučním vývoji člověka, její počátky sahají stovky tisíc let zpět do naší minulosti. Ještě donedávna lidé netrpěli v tak hojném počtu „moderními“ nemocemi jako jsou např. cukrovka, srdeční choroby, obezita, mozková onemocnění - schizofrenie, autismus, nejrůznější typy rakoviny, revmatická artritida, neplodnost, deprese či chronická únava, autoimunitní poruchy, Crohnova choroba, kožní onemocnění a dnes tak populární překyselení organismu. Příčinou rozšíření civilizačních chorob je, že dnešní strava je založena na obilovinách, zejména na vyšlechtěné pšenici s pozměněným genetickým kódem. Ovšem před rozmachem zemědělství, tedy zhruba před 10 000 lety vypadala naše strava zcela jinak: maso ulovených zvířat, pestrý výběr bylin, kořínků, trav, nešlechtěné ovoce s nízkým obsahem cukru a ostatní plody stromů. Vlastně plody stromů - žaludy, bukvice, kaštany patřily mezi největší plody, které tehdy existovaly, byl to základní zdroj sacharidů. Pro člověka bylo snazší udělat si mouku např. ze žaludů než sbírat zrníčka trav - předchůdců dnešních obilovin. Nikde tehdy nerostly lány geneticky upravené pšenice. Ještě před zhruba 60 lety lidé znali mouky ze stromů a v malé míře jí nahrazovali mouku pšeničnou. Na rozdíl od pšenice mají mouky ze stromů, např. žaludová, kaštanová, bukvicová či ze svatojánského chlebíčku (karob), nízký glykemický index, tudíž nezvyšují hladinu krevního cukru a neobsahují žádný lepek. Pro naše tělo má totiž obrovský význam zachovávat krevní cukr v pokud možno v co nejvíce vyrovnané hladině a o škodlivosti lepku na náš imunitní systém snad ani není třeba hovořit. Jestliže se nám toto díky vyvážené stravě podaří, netrpíme pocitem hladu a zbavíme se neovladatelných chutí a nevznikají u nás autoimunitní choroby. Dalšími stromovými pochoutkami mohou být různé oleje (např. již téměř zapomenutý bukvicový olej) nebo léčivé stromové pryskyřice a kůry. Lze je využít k přímé konzumaci nebo k nejrůznějším léčebným zábalům. Také listy a jehličí stromů jsou opomíjeny jako léčivý prostředek. Přitom čaje z nich mohou být přínosem na nejrůznější zdravotní problémy.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Velké vodní zásoby v zemském nitru? ..... Mezinárodní tým, vedený dvěma vědci z kanadské Univerzity v Albertě, našel v drahokamu, pocházejícím z hlubokého nitra Země, tak významné stopy vody, že hypotéza velkých vodních rezervoárů uvnitř zemského pláště nemusí být vůbec fantazií.

Vědci našli v roce 2008 v Brazílii, konkrétně v oblasti náhorní plošiny Mato Grosso, zvláštní diamant, který byl zajímavě “poničen”, jak se dostával z nitra Země k jejímu povrchu. Uvnitř obrovskými tlaky a nárazy zdeformovaného diamantu vědci našli minerál ringwoodit, který se formuje díky vysokým tlakům, které panují hluboko v zemském plášti. Na povrchu Země je ringwoodit velmi vzácný a doposud jediné vzorky ringwooditu, které měli vědci k dizpozici, pocházely z meteoritů. Toto je první zatím objevený vzorek ringwooditu, pocházející z nitra Země.

Ringwoodit je po mineralogické stránce speciální forma olivínu (peridotu), jež se nachází v hloubkách od 410 do 660 kilometrů, tedy v oblasti přechodové zóny v zemském plášti. Brazilský vzorek diamantu s malým množstvím ringwooditu uvnitř byl dopraven na povrch Země spolu s matečnou vyvřelou horninou, kterou byl kimberlit.

Co je ovšem zajímavé, vědci pomocí mnoha fyzikálních analýz vzorku zjistili, že 1,5% hmotnosti minerálu tvoří vázaná voda. To by mohlo znamenat, že uvnitř zemského pláště, zhruba někde na hranici mezi svrchním a spodním pláštěm, existují velké zásoby v minerálech vázané vody. Tyto zásoby mohou být dokonce co do celkového množství porovnatelné se zásobami vody v zemských oceánech na povrchu. Podle vědců mohou různé formy olivínu, mezi něž ringwoodit patří, při patřičně vysokých tlacích obsahovat až 2,5% vody. Podle velmi pravděpodobné hypotézy se voda do obrovských hloubek dostává z povrchových oceánů tehdy, když kolidují dvě sousední litosférické desky.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


18.3. 2014     Ukliďme svět - Clean up the World je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ...

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Dříve byla akce v České republice vázána ke konkrétnímu termínu (obvykle 18.březnu), nyní probíhá průběžně, obvykle však na jaře (v období březen–duben) a na podzim (v období září–listopad).


Ochránci přírody koupili kvůli vzácným motýlům pozemek u Vimperku ..... Český svaz ochránců přírody vykoupil pozemek na vrchu Velká Homolka u Vimperku na Prachaticku. V tamní lokalitě žije osm druhů bezobratlých živočichů z Červeného seznamu. Nejvzácnějším z nich je kriticky ohrožený modrásek černočárný.

"Od vzniku naší organizace před šesti lety se na nás obraceli především entomologové, kteří upozorňovali na potencionální ochranářský význam tohoto území," uvedl Jakub Hromas z Českého svazu ochránců přírody Šumava. Ochranáři proto nechali v minulosti udělat odborné průzkumy lokality. Ty zjistily, že kromě modráska černočárného se v místě vyskytují například modrásek lesní, perleťovec fialkový, vzácné druhy čmeláků, vos a tesaříků.

Podle Hromase je vrch Velké Homolky, kde bývaly pastviny, významný i z botanického hlediska. Roste zde na 180 druhů rostlin, jako chrpa parukářka, mák pochybný, mochna přímá, které patří mezi vzácnější exempláře.

Český svaz ochránců přírody část lokality, kde by mohly v budoucnosti vzniknout stavební parcely, vykoupil. Hromas uvedl, že nyní ochranáři pořádají sbírku na získání peněz na další nákup pozemků na Velké Homolce. "Třeba se jednou naplní náš sen a znovu zde nalezneme vzácný hořeček mnohotvarý český, kdysi odtud uváděný, ale v současné době nezvěstný," řekl Hromas.        (Zdroj: Ekolist)


Začalo jaro, kácet se už nesmí ..... Arnika vyzvala ministra Richarda Brabce (ANO), aby předešel škodám, které vznikají na životním prostředí při kácení stromů. Ministerstvo vzápětí vydalo prohlášení, v němž konec letošní kácecí sezóny potvrdilo. Konec kácení zároveň zachrání řádově desítky stromů, které by jinak ještě mohly díky špatné vyhlášce zmizet beze stopy a hlavně bez jakékoliv náhrady.

Podle platných předpisů je možné kácet stromy v období tzv. vegetačního klidu. Obvykle se tou dobou rozumí čas mezi počátkem listopadu a koncem března. „Příroda se ale často řídí jinými pravidly, než jaká si stanovili lidé. Letošní jaro přišlo brzy a i laik pozná, že v kmenech již proudí míza, a stromy i keře raší a rozkvétají. Kácení také může poškodit nebo zcela zničit hnízda, protože je ptáci letos zakládají dříve," vysvětluje odbornice na ochranu stromů a vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Planeta Merkur se smršťuje ..... Nová studie NASA ukázala, že se planeta Merkur smršťuje. Těleso s nejkratší oběžnou dráhou kolem slunce se zmenšilo přibližně o sedm kilometrů. Zjištění vědci publikovali v novém vydání časopisu Nature Geoscience.

Na základě měření sondy Messenger musela NASA přehodnotit předchozí závěry, že se Merkur nemění, ačkoli se již 4 miliardy let ochlazuje. Nové údaje však ukazují, že se s poklesem teploty smršťuje jako hornina nebo kov podle očekávání.

Ukázaly to nové, detailní snímky malé planety s jejichž pomocí Paul K. Byrne a Christian Klimczak z Carnegie Institution sestavili komplexní mapu tektonických prvků. Podařilo se jim tak dokončit práci zahájenou 70. letech minulého století, kdy Merkur nasnímkovala ze 45 % sonda Mariner 10. Messenger dorazila na orbit Merkuru v roce 2011 a svou misi má zakončit tento měsíc.

Na rozdíl od Země je tektonika Merkuru poměrně jednoduchá a tvoří ji pouze jedna souvislá deska. Vědci na planetě zmapovali celkem 5934 prvků, které jim pomohly určit míru a rychlost zdejších procesů. Výrazné srázy a hřebeny mají podle vědců podobnou roli jako, když krejčí zabere látku u břicha, aby seděla v pase u kalhot. Díky tomu jsou schopni modelovat korekci rozměrů planety v porovnání nových a starých snímků.

Vědci doufají, že jim studium Merkur pomůže prohloubit znalosti o tom, nakolik tektoniku planet ovlivňuje ochlazování, které je provází od vzniku sluneční soustavy.        (Zdroj National Geographic)


Průmyslová civilizace směřuje k "nezvratnému rozkladu" ..... Nová studie, kterou financovalo Goddardovo středisko pro vesmírné lety organizace NASA, varuje, že globální průmyslová civilizace by se v nadcházejících destiletích mohla úplně rozložit v důsledku neudržitelného vyčerpání přírodních zdrojů a stále nerovnějšímu přerozdělování bohatství.

Studie dokazuje na příkladech z historie, že proces vzniku a rozkladu civilizací je v lidských dějinách pravidelným cyklem. Případy, kdy došlo k vážnému rozkladu civilizace v důsledku jejího náhlého kolapsu - který trval dlouhá staletí - jsou relativně časté.

Výzkumný projekt je založen na novém interdisciplinárním modelu HADY, v jehož čele stojí odborník na aplikovanou matematiku Safa Motesharri z americké Státní nadace pro vědu.

Nejvýznamnějšími faktory způsobujícími úpadek civilizací, které pomohou určit riziko rozkladu dnešní civilizace jsou: počet obyvatel, podnebí, voda, zemědělství a energie.

Tyto faktory mohou vést ke kolapsu civilizace, když dojde k jejich sloučení, a tak k "vyčerpání přírodních zdrojů" a zároveň k "ekonomické stratifikaci společnosti na Elity (bohaté) a Masy (chudé)". Tyto dva sociální jevy hrály "za posledních pět tisíc let klíčovou roli při rozkladu civilizací".

V současnosti je vysoká míra ekonomické stratifikace spojená přímo s přehnaným plundrováním přírodních zdrojů. Odpovědnost za to nesou Elity, žijící převážně v průmyslových zemích:

"Nahromaděné přebytky nejsou rovnoměrně rozdělovány do celé společnosti, ale ovládají je elity. Obyčejní lidé sice bohatství produkují, ale elity jim dávají k dispozici jen jeho minimum, většinou pouze k minimálnímu přežití".        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Počítač pozná rozzlobené řidiče podle obličeje .... Švýcarští vědci oznámili, že vyvinuli novou palubní desku s detektorem emocí. Detektor je schopen vyhledávat ve tváři řidiče známky emocí s cílem předvídat a zabránit incidentům kvůli vzteku.

Výzkumníci z École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) v Lausanne. Švýcarsko uvedlo, že doufá, že přispěje ke zvýšení bezpečnosti na silnicích tím, že uvolní tento systém pro veřejnost. Systém údajně identifikuje strach, hněv, radost, smutek, znechucení, překvapení, nebo podezření.

„Víme, že kromě únavy je emoční stav řidiče rizikový faktor,“ citovala je Sarah Griffiths z Daily Mail. „Podráždění může řidičům zvýšit agresivitu a snížit pozornost.“ Jedním z nejnáročnějších aspektů projektu byla instalace nového kusu zařízení v již přeplněné palubní desce bez rizika pro řidiče. Byli schopni umístit infračervenou kameru za volant, takže malý počítač může analyzovat výrazy ve tváři a pak je porovnat s již známými emocemi.       (Čtěte na stránkách free Pub)


WISE: tisíce nových hvězd, žádná planeta X ..... I přes pozorování stovek miliónů objektů napříč oblohou neobjevila družice NASA s názvem Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) žádný důkaz existence hypotetického nebeského tělesa ve Sluneční soustavě běžně označovaného jako „Planeta X“.

Astronomové dříve uvažovali o existenci tohoto velkého, avšak doposud nespatřeného nebeského tělesa, o kterém se předpokládalo, že se nachází někde za drahou Pluta. Těleso získalo i jiné přezdívky, například „Tyche“ či „Nemesis“ (druhá přezdívka se vztahuje na malou vzdálenou hvězdu jako průvodce Slunce).

Nedávná studie, která se věnovala prohlídce dat z družice WISE, pokrývajících celou oblohu v oboru infračerveného záření, vede k závěru, že žádné těleso velikosti Saturnu či větší neexistuje do vzdálenosti 10 000 astronomických jednotek (AU). Žádné těleso větší než planeta Jupiter neexistuje do vzdálenosti 26 000 AU od Slunce. Jedna astronomická jednotka odpovídá přibližně vzdálenosti Země od Slunce, což je zhruba 150 miliónů kilometrů. Pluto obíhá v průměrné vzdálenosti 40 AU od Slunce.       (Čtěte na stránkách AstroWM)


Inteligentní lidé více věří ostatním ..... Podle studie vědců z Oxfordské univerzity inteligentní lidé věří více, druhým než ti, kteří mají nižší inteligenční kvocient. Vědci to zjistili na základě analýzy dat z národně reprezentativního průzkumu veřejného mínění dělaného ve Spojených státech nejméně jednou za dva roky.

Podle výzkumníků to může být dané tím, že inteligentní lidé jsou více schopni předvídat vlastnosti druhých. Odhadovat charakter jiných lidí se člověk naučil v dávné historii díky přirozenému výběru. Inteligentní lidé si podle psychologů pravděpodobně dokážou hledat přátele, kterým mohou důvěřovat, že je nezradí. Umí také více předvídat chování druhých na základě jejich motivace k dosažení budoucích cílů.

Vědci současně tvrdí, že lidé, kteří více věří ostatním, jsou šťastnější a těší se pevnějšímu zdraví. Ze studie však automaticky nevyplívá, že inteligentní lidé jsou zdravější a šťastnější, protože schopnost důvěřovat ostatním je závislá na více faktorech, než je pouze inteligence jedince.       (Zdroj: 21@století)


Botanik Václav Větvička: Původního tady není vlastně nic ..... "Zabránit nebezpečí šíření ,cizích" rostlin je problém. Nevíme totiž, kde s nimi v tak dlouhé historii působení člověka na přírodu začít."

Odborníci se přou a sepisují se kvůli tomu dokonce petice. Má v české přírodě své místo trnovník akát, či nemá? Jaký druh rostlin či živočichů do naší přírody patří? A někteří bijí i na poplach: v současné přírodě se prý odehrává drama, které se nás může brzy bezprostředně týkat. Tím nebezpečím jsou takzvané invazní druhy rostlin či živočichů, kterým se sice jako "cizincům" podařilo v evropské přírodě uchytit, ale jsou natolik agresivní, že by mohly způsobit vymírání původních druhů potřebných k udržení rovnováhy našeho přirozeného prostředí.

A zřejmě je to natolik vážné, že se problémem začala zabývat i Evropská unie. Na jakési černé listině by se tím mohl ocitnout nejen neoblíbený bolševník velkolepý či plzák španělský, ale i rostliny, které do české přírody už neodmyslitelně patří. Jako právě trnovník akát.

O regulaci české přírody, vývoji naší krajiny, lesních stromech, hrušni "bosková lahvice", původních druzích, lidských zásazích do přírody, Karlu IV., baroku, bájné Šumavě a samozřejmě trnovníku akátu si ČESKÁ POZICE povídala s naším nejznámějším botanikem a dendrologem Václavem Větvičkou (76).       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Francie zakázala geneticky modifikovanou kukuřici ..... Francouzské ministerstvo zemědělství zakázalo prodej, používání i pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice MON 810 od americké společnosti Monsanto. Je to jediná odrůda GM kukuřice, která má v současnosti povolení k pěstování v Evropské unii.

Francouzská vláda tvrdí, že GM plodiny představují riziko pro životní prostředí a snaží se znovu zavést zákaz pěstování těchto plodin. Nejvyšší soud již podobné snahy vlády dvakrát zrušil.

Rozhodnutí je načasováno tak, aby zabránilo výsevu GM předtím, než se začne projednávat návrh zákona, který má zakázat pěstování všech geneticky modifikovaných organismů v zemi. Ve Francii se seje kukuřice v druhé polovině března. Zákaz má platit až do přijetí zákona.

Současná socialistická vláda je stejně jako její předchozí konzervativní předchůdkyně proti pěstování GM plodin. Důvodem jsou obavy veřejnosti, zda jsou tyto plodiny bezpečné, a také rozsáhlé protesty ekologů.

Mezi zeměmi EU panují již dlouhou dobu spory kvůli tomu, zda schválí, či neschválí pěstování dalšího druhu GM kukuřice, Pioneer 1507. Tu vyvinuly firmy DuPont a Dow Chemical. O povolení tak bude muset rozhodnout Evropská komise.

V Evropě o pěstování GM plodin není příliš velký zájem a na celosvětové produkci těchto plodin má region pouze nepatrný podíl. Tyto plodiny se pěstují hlavně v Severní a Jižní Americe a v části Asie. Předloni se GM plodiny pěstovaly po celém světě na ploše kolem 170 milionů hektarů.

Kukuřice od Monsanta povolená k pěstování v EU je odolná vůči hmyzu a byla schválena v roce 1998. Pěstuje se na rozloze zhruba 100.000 hektarů, a to hlavně ve Španělsku, dále v Portugalsku, České republice, Rumunsku a na Slovensku. V sedmi zemích EU je pěstování zakázáno. Jsou to Rakousko, Bulharsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie a Lucembursko.        (Čtěte na stránkách Agris)

Tady je poznat, ve kterých zemích mají rozum a jde jim o zdraví svých lidí. my mezi ně bohužel nepatříme ...


Novou pozorovatelnu ptactva zavěsili v brněnském parku, v Česku je to unikát ..... Pozorovatelnu ptactva zavěsili pracovníci organizace Veřejná zeleň města Brna mezi stromy parku Lužánky. Ornitologové tak budou moci pozorovat ptáky a netopýry v okolních stromech z bezprostřední blízkosti.

Takzvaný stromostan, který se nachází v brněnském parku Lužánky, je první takovou pozorovatelnou ptáků v České republice.

„Uvnitř je prostor k pozorování. Celý průměr je tři metry, takže dospělá osoba si tam komfortně stoupne,“ popisuje Jana Abrahamová z dodavatelské firmy Treehouses.

Do korun stromů chtějí organizátoři pozvat i veřejnost. Předtím je ale potřeba dořešit bezpečnost, vysvětluje ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala.

„Je tam problém s přístupem, který tam mimo nás nesmí být. Musí být docela pohodlný a bezpečený. Musí se to celé doladit,“ dodává Kasala.

Naplno chce organizace spustit provoz stromostanu příští rok.        (Zdroj: Český rozhlas)


17.3. 2014     Den svatého Patrika (irsky: Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig) je svátek, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska.

Je to státní svátek v Irské republice, na ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador. V mnoha zemích po celém světě jsou jeho oslavy také oblíbené, ačkoli v nich nemá status oficiálního svátku. Největší oblibu má v USA, Kanadě a Austrálii, kde žije mnoho lidí irského původu, ale obzvlášť v posledních letech si získává oblibu i v Evropě. Lidé po celém světě ho slaví především hudbou, tancem a popíjením tmavého piva. Poznávacím znamením pro příznivce svatého pastýře, který přinesl do Irska křesťanství, je i zelený trojlístek. Lidé ho v den Patrikova svátku nosí namalovaný na obličeji nebo si jím zdobí oděv.


Arnika vyzývá ministerstvo: Ukončete kácení stromů, vegetační klid skončil ..... Doba vegetačního klidu již skončila. Sdružení Arnika proto vyzvalo ministra Richarda Brabce (ANO), aby využil své kompetence a předešel tím škodám, které vznikají na životním prostředí zejména při kácení stromů. Konec kácení by zároveň zachránil řádově desítky stromů, které by jinak ještě mohly díky špatné vyhlášce zmizet beze stopy a hlavně bez jakékoliv náhrady.

Podle platných předpisů je možné kácet stromy v období tzv. vegetačního klidu. Obvykle se tou dobou rozumí čas mezi počátkem listopadu a koncem března. „Příroda se ale často řídí jinými pravidly, než jaká si stanovili lidé. Letošní jaro přišlo brzy a i laik pozná, že v kmenech již proudí míza, a stromy i keře raší a rozkvétají. Kácení také může poškodit nebo zcela zničit hnízda, protože je ptáci letos zakládají dříve," vysvětluje odbornice na ochranu stromů a vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Arnika po ministerstvu nepožaduje nic mimořádného. K podobnému kroku ministerstvo přistoupilo například v předjaří roku 2008, kdy jaro také přišlo dříve, než stanoví kalendář. Tehdy v Čechách a na Moravě pily umlkly již koncem února, a káceny byly pouze nebezpečné stromy v havarijním stavu.

Začátek vegetační doby poskytne ministerstvu také velmi potřebný čas na přepracování vyhlášky vydané za ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS). Vyhláška totiž odporuje dalším zákonům, dokonce ji ombudsman označil za protiústavní. „Vyhláška č. 189/2013 Sb. umožnila libovolné kácení stromů v takzvaných zahradách. Aktuálně tak dochází ke kácení kvalitních dřevin zejména ve městech a obcích, kde mají nenahraditelný estetický i ekologický význam," komentuje nekvalitní vyhlášku Klemensová.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Výtky rodině a stesk po domově – 1800 let starý dopis římského vojáka byl rozluštěn ..... Dobrovolník z Egypta Aurelius Polion sloužil před 1800 lety u římských legií v Evropě a psal domů rodině, konkrétně matce, která pracovala jako prodavačka chleba, a své sestře a bratrovi. Jeden z jeho dopisů objevila archeologická expedice vedená Bernardem Grenfellem a Arthurem Huntem sice už před víc než stoletím, ale až nyní ho rozšifroval Grant Adamson z Rice University za použití infračervených snímků.

Voják v něm mimo jiné psal: „Modlím se, abyste byli ve dne v noci zdrávi, a na vaši počest se v úctě skláním před bohy.“ Nebo: „Neustále vám píši, ale vy na mě nemyslíte“ a také: „Bojím se o vás, protože i když ode mě dostáváte dopisy často, nikdy jste neodepsali, abych věděl, jak…“ (Některé části dopisu zůstávají nečitelné). Aurelius Polion sám uvádí, že rodině poslal celkem šest dopisů, které zůstaly bez odezvy, a soudí, že doma panuje nějaké napětí. „Když jsem vám psal z Panonie, chovali jste se ke mně jako k nějakému cizinci,“ uvádí a pokračuje: „Pokusím se získat u velitele volno a přijedu za vámi, abyste věděli, že jsem váš bratr.“

Na zadní straně dopisu jsou pokyny pro dopravce, který ho má doručit vojenskému veteránovi, jehož jméno zřejmě znělo Acutis Leon. Právě ten měl pak dopis předat Polionově rodině. Ačkoli v Římské říši fungovala už tehdy spolehlivě vojenská pošta, Polion zjevně svou korespondenci svěřoval raději veteránu Leonovi. Jeho dopis mají dnes v Bancroftově knihovně v University of California v Berkeley.       (Zdroj: ProcProto)


Závislost na ruské ropě a plynu lze snížit o 75 až 80 procent ..... Balíček sedmi opatření by ušetřil 100 miliard korun ročně. Ekonomicky a ekologicky příznivá opatření mohou srazit naši závislost na ruské ropě o 75 procent a spotřebu zemního plynu dokonce o 80 procent. Balíček sedmi opatření – která zároveň sníží český účet za dovoz ruských fosilních paliv o 100 miliard ročně – dnes na tiskové konferenci uprostřed krymské krize představilo Hnutí DUHA.

Premiér Bohuslav Sobotka bude o snížení nebezpečné evropské závislosti na palivech z Ruska jednat s ostatními lídry EU již příští týden. Významný evropský summit bude rozhodovat o energetické a klimatické politice na příštích patnáct let. Česká vláda prozatím avizovala, že chce slabý návrh Evropské komise na snížení spotřeby ropy, uhlí i plynu a zvýšení domácí výroby čisté energie ještě víc oslabit. Může však svůj postoj ještě změnit a přidat se k progresivním státům, jako je Německo, Francie nebo Dánsko.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Chcete se podívat, jak je velká sluneční soustava? ..... Vesmír je velký. Tak strašně velký, že lidská představivost moc nedovoluje uvědomit si, jak je který objekt ve vesmíru vlastně daleko od Země. Britská BBC připravila povedený web, který velikost naší sluneční soustavy dokáže velmi hezky ukázat.

Podle Wikipedie je sluneční soustava planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod. Ale jak daleko je vlastně od Země nejbližší planeta? Kam až doletěla při svém smutném letu bez návratu Lajka nebo kde se nachází sonda Voyager? Na Google si možná najdete čísla, ale pomůže Vám to lépe si ty vzdálenosti uvědomit? Moc ne...

Podívejte se na web BBC Future SPACE RACE a najděte si to sami. Stačí jen zažehnout motory rakety (posunout obrazovku dolů) a vydat se na cestu. Žijte dlouho a blaze!      (Zdroj: Příroda)


Poslanci zamítli nařízení o osivech ..... Parlament zamítl návrh pravidel pro rozmnožovací materiál rostlin Evropské komise, známý jako "semínkové nařízení". Poslanci se obávali, aby Komise nezískala v této oblasti neúměrné kompetence a nedala by členským států EU možnost přizpůsobit si nová pravidla svým potřebám. Parlament poté, co Komise odmítla svůj návrh stáhnout a představit lepší návrh nařízení, uzavřel první čtení.

Návrh Komise byl zamítnut poměrem hlasů 650 ku 15. "Dnešní hlasování odráží hloubku nespokojenosti Parlamentu s návrhem Komise, který nedokázal naplnit své základní cíle, jako je zjednodušení pravidel a podporu inovací. Návrh také mezi poslanci vyvolal řadu obav, týkající se například sloučení dvanácti směrnic do jediného přímo použitelného nařízení, které by členským státům neponechalo žádný prostor pro uzpůsobení nových pravidel jejich potřebám," uvedl předseda zemědělského výboru Paolo De Castro (S&D, IT).       (Čtěte na stránkách Agris)


Nejen jarní detoxikace ..... Jaro je dobou probouzení energie přírody, jejíž přirozeností je vystupovat vzhůru. Je to podobný proces jako na podzim, kdy zase energie klesá, vtahuje se dovnitř. V rostlinách začíná proudit míza, uložená přes zimu ve spodních částech rostlin - v kořenech. Krevní oběh u zvířat a také lidí zaznamenává zvýšenou aktivitu. Není divu. Produkty metabolismu pravidelně doplňované sytou, zahřívající stravou jsou pro tělo překážkou pro tvorbu energie a nové krve. Buňky doslova větrají, stejně jako my při jarním úklidu. Tělo je najednou zaplavené nežádoucími látkami, musí vyvíjet obrovské množství energie k jejich neutralizování a odstraňování. Může si za to vlastně samo - je tvořeno ze 70 % vodou, která je výborným rozpouštědlem. Mastné kyseliny a cholesterol se zase postarají o ty jedy, které netvoří vazbu s vodou. A konečně tukové, svalové a pojivové tkáně přijmou a zadrží ty ostatní. My se však nedáme a nastartujeme jarní očistu.

1. Pitný režim: Látky rozpustné ve vodě odstraníme nejlépe vodou. Osvědčil se mi přepočet 4 dcl na 10 kg hmotnosti. Kromě vody z kohoutku (rozhodně ne balené vody) si můžete přidat některé ovocné a zeleninové šťávy, nejlépe čerstvě odstředěné, bylinné čaje obsahující např. přesličku, či kopřivu a zejména vodu upravenou šungitem. Máte- li problémy s pitím čisté vody, použijte pár kapek citrónu. Důležité je vypít 2/3 tekutin do 18 hodiny, abychom na noc příliš nezatěžovali ledviny. Ranní otoky tváře a očí moc příjemné nejsou.

2. Strava: Zde platí jarní odlehčení. Málo masa, více rostlinné bílkoviny, dostatečné množství vlákniny a z tuků ty tepelně neupravené - rostlinné oleje (olivový, dýňový, sezamový…). Množství jídla by mělo být takové, aby zasytilo, ale neunavilo. Doporučuji množství, které se vejde do misky vytvořené ze spojených dlaní - tzv. žebrácká miska.        (Čtěte na stránkách Esoterika)


Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky .....Neuvěřitelný objev, který byl nedávno učiněn v Rusku, hrozí, že otřese konvenčními teoriemi o historii naší planety. Na hoře Šoria na jižní Sibiři našli výzkumníci absolutně masivně postavenou zeď z žulových kamenů. Váha některých z těchto žulových kamenů se odhaduje na více než 3 000 tun, jak je vidíte níže, mnohé z nich jsou seříznuty „do vyrovnaných ploch s pravými úhly a ostrými rohy.“

Tak jak někdo nařezal 3 000 tunové žulové balvany s tak extrémní přesností, transportoval je na úbočí hory a poskládal je do 40 metrové výšky?

Podle běžně přijímané verze historie, by dosáhnout něčeho takového bylo pro dávné lidi s velice omezenou technologií nemožné. Bylo by snad možné, že v historii této planety toho bylo daleko více, než jsme se učili?

Historici a archeologové už roky naprosto žasli nad neuvěřitelně obrovitými kameny nalezenými v Baalbeku. Ale některé z těch kamenů v Rusku jsou údajně více než dvojnásobných rozměrů. Netřeba říkat, že spousta lidí začíná být z tohoto objevu nesmírně vzrušená.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Projevují se nám zemřelí? ..... Christian Morgenstern napsal: „Všechna tajemství před námi leží úplně odhalená. To jen my se při jejich poznávání dělíme podle svých schopností na různé stupně, od kamene až po zasvěcence. Neexistuje žádné tajemství samo o sobě, existují jen nezasvěcenci všech stupňů.“

Už od počátku uplynulého století se některé časopisy či autoři předhánějí ve sbírání příběhů, které cosi mlhavě napovídají o tom, že ti na druhém břehu bytí se nám nějak projevují. Jednomu se v čas úmrtí blízkého zastavily hodiny, druhý viděl někoho umírat ve snu a skutečnost to potvrdila... Těchto příhod jsou tisíce. Mohlo se něco takového přihodit i nám nebo našim známým. Je to jistě zajímavé, lechtá to naši touhu po záhadách, ale co s tím dál? Zůstat jen u mlhavého konstatování, že asi „existuje něco mezi nebem a zemí“, to je dost málo. Dávno už existují v různých pramenech pro tyto jevy vysvětlení. Pak se nám tajemno rozplyne a nahradí ho zcela logické poznání věci. Podívejme se proto na tyto jevy podle ezoterních pramenů hlouběji, protože mnohé z nás nejen teoreticky zajímají, ale mohou se nás tak či onak kdykoli týkat.

Zesnulým pomáhá láska, škodí nářky i zvědavost ... I když je to po úmrtí někoho blízkého pro nás těžké, neměli bychom jej k sobě volat se sobeckou bolestí a žádostí po jeho přítomnosti. Milujeme-li skutečně své zesnulé a víme-li aspoň něco o dění na onom světě, vyhneme se všemu, co by je mohlo vyrušovat a zneklidňovat. Tyto zákonitosti znali naši předkové dobře, jak je vidět i z náhrobních nápisů jako Spi sladce, Odpočívej v pokoji, Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane apod.

Zejména v prvních fázích kámaloky (očistce) ubližuje naše přitahování duší do zemské sféry jejich vývoji. Poznáme to jednou sami na vlastní – už ne kůži, ale duši. V té době, trvající roky až dvě či tři desetiletí (měřeno pozemským časem) se jako zemřelí vžíváme již objektivním, probuzeným vědomím do toho, jak druzí pociťovali naše jednání. Už nemůžeme uhnout do falešných výmluv a lhostejnosti, vše je objektivní. Může to být velmi bolestné a dlouhé, dokud v sobě nevzbudíme skutečné pochopení a soucit s těmi, kterým jsme ublížili       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Proč ptáci zpívají? ..... Podle tradičního vysvětlení slouží ptačí zpěv k nalákání samičky a vymezení teritoria. Ornitologové z Marylandské univerzity v Baltimoru tuto domněnku nyní zpochybnili. Zjistili totiž, že zpívá i velké množství samiček.

Tým pod vedením Karan Odomové podrobil výzkumu více než tisíc ptačích druhů z celého světa. U 323 druhů, které patřily pod 34 z 44 zkoumaných čeledí zpěvných ptáků, získali vypovídající údaje. Zjistili, že samičky pravidelně zpívají u 71 procent druhů.

Zpěv je u samiček mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo. V případě zpěvných ptáků je spíše pravidlem než výjimkou. Pravděpodobně se vyvinul už u dávných předků dnešních zpěvných ptáků, konstatovali ornitologové.       (Čtěte na stránkách 21@století)


Geopatogenní zóny ..... Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny" (GPZ). Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země. V ČR byla prokázána souvislost mezi GPZ a rakovinou - viz "Rakovina číhá v GPZ".

Historie poznávání geopatogenních zón ... Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.        (Čtěte na stránkách Svobodný vysílač CZ)


14.3. 2014     Dnes je Den čísla pí – tzv. Den pí ... To vzniklo z anglosaského způsobu zápisu data, kde první se uvádí měsíc a teprve pak den - takže dnešní datum je tam 3.14 - což jsou první tři číslice čísla pí.


Tomáš Halík získal jako první Čech Templetonovu cenu, 'nobelovku' za náboženství ..... Profesor Tomáš Halík letos obdržel jedno z nejvýznamnějších světových ocenění – Templetonovu cenu. Uděluje ji Britská akademie v Londýně a neoficiálně se jí říká Nobelova cena za náboženství. Podle profesora Halíka, prezidenta České křesťanské akademie, je cena nejen oceněním jeho osoby, ale celého českého národa. On sám ji prý bere i jako závazek.

Tomáš Halík je katolickým knězem, filozofem, teologem a sociologem náboženství. Je také jedním z veřejně nejaktivnějších představitelů české katolické církve.

Vystudoval filozofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl žákem filozofa Jana Patočky. Komunistický režim mu jako přední osobnosti české podzemní církve zakázal vystupovat na veřejnosti.

Hned po roce 1989 se ale na veřejnost vrátil. Rok po sametové revoluci se stal prezidentem České katolické akademie a působil i jako externí poradce prezidenta Václava Havla, se kterým sdílel společné hodnoty.

„Pravda a láska v tomto světě nikdy nebudou tím konečným vítězem. Ale zápas proti lžím a nenávisti nikdy nesmíme vzdát,“ říká profesor Halík.        (Čtěte na stránkách Rozhlas)


Sedm zajímavostí o mozku: Proč je zívání nakažlivé? Co je "zvukový červ"? ..... Umění a hra jsou pro přežití člověka naprosto zásadní a poskytly mu v průběhu vývoje důležitou evoluční výhodu, uvedl dnes v přednášce na téma Umění a neurověda v rámci Týdne mozku ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Höschl. Přednášky se zaměřují na objevy a trendy výzkumu, pokrok v neurovědách i v léčbě nemocí mozku. Höschel zdůraznil souvislost vývoje mozku s vývojem kultury.

Člověk má oproti zvířatům rozvinutější část mozku zvanou neokortex. Tato část, zvaná také sociální mozek, se zřejmě vyvinula z nutnosti mentálně obsloužit komunikaci mezi větším množstvím členů. Jak rostly sociální skupiny, v nichž praprapředci žili, stoupal i počet interakcí.

Když počet členů přesáhl 60, nebyl toho už jedinec schopen jen za pomoci groomingu, neboli opečovávání. "Musel by na tuto aktivitu vynaložit denně tolik času, že už by nestíhal životně důležité aktivity, jako je obživa, obrana či reprodukce," řekl profesor.

Podle něj zřejmě proto se vyvinuly "vokalizace", což znamená tvorbu zvuků, z nich se vyvinuly melodické "exprese", které se považují za předchůdce řeči. "Vznikla tak zvuková obsluha teď již mezilidských vztahů - a v tomto momentě lze mluvit o základu lidské kultury," řekl.       (Čtěte na stránkách Eurozprávy)


Pět tajemných objevů sahajících za historii naší civilizace ..... Stáří mnoha artefaktů a ruin, jež byly po celém světě objeveny, možná zcela neodpovídá zaběhnutým konvencím. Není tedy divu, že mnozí vědci se v současné době ptají, zda je naše současné chápání prehistorických kultur správné.

V článku budou představena některá sporná místa, která dle některých dokazují, že prehistorické civilizace byly mnohem vyspělejší, než si vědci doposud mysleli. Poté, co hladina moří stoupala, některé z těchto staveb byly v průběhu historického vývoje zaplaveny.

1. Bosenská pyramida - stáří 25 000 let ... Metoda určování stáří pomoci izotopu uhlíku prokázala, že tato pyramida je stará 25 000 let.

Dva italští archeologové, Dr. Ricarrdo Brett a Niccolo Bisconti, našli v loňském roce na pyramidě kus organického materiálu. Díky tomuto nálezu byli schopni určit stáří pyramidy. Ukázalo se, že pyramida je o 20 000 starší než civilizace sumerská a babylonská. Obecně se má za to, že právě tyto civilizace byly jedny z prvních na světě.

Zajímavým faktem je, že když byla bosenská pyramida v roce 2005 poprvé objevena, změřili vědci stáří vrchní vrstvy půdy. To se tehdy odhadovalo asi na 12 000 let.

Dr. Semir Osmanagich, vědec zkoumající tuto pyramidu, v rozhovoru pro televizi NTD řekl: „Biologická analýza nalezených organických vzorků na pyramidě Slunce dokazuje, že komplex těchto pyramid je starší více než 12 500 let. Jde o nejstarší pyramidy na světě.“

Pyramida byla pokryta zeminou a vegetací. Lidé si mysleli, že se jedná pouze o kopec. Než byla uvnitř objevena kamenná stavba, říkalo se tomuto místu kopec Visoko.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Půst jako lék, jako cesta ke ztišení sebe sama ..... Když se řekne půst, spousta z nás si vybaví mučivé pocity hladu, jaké si jen člověk může představit. Přesto z nás někteří podstupují tuto cestu dobrovolně a co víc? S nevídanou radostí. Sama si, tu a tam, proložím týdny jednodenním půstem, za které mi mé tělo pokaždé děkuje. Proč tedy my všichni, kteří se půsty bavíme, přijímáme všechny ty pocity hladu, abychom zde zas a znova trávili dny bez jídla?

Odpovědí může být únava, vleklá nemoc, pocit, kdy svému tělu něco dlužíme, energie, která schází a která se po pár dnech půstu může opět navrátit. Znám celou řadu lidí, kteří si půsty vyléčili velmi vážné zdravotní neduhy, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, rakovina, různé formy autoimunitních poruch a další. Půst však, prosím, nechápejme jako všemohoucí lék. Vnímejme jej jako dílek skládanky, dílek, který však není jediný. Neb vše je komplex a vzájemně se dotýká. Bylo by příliš pošetilé věřit, že samospásným půstem vyléčíme vše. Pokud nás zde již navštívila nemoc, je třeba pochopit, pochopit, proč se tak stalo. Přijít si na to, kde jsme po celou tu dobu dělávali chyby. Pro mne jsou půsty obdobím klidu, obdobím, kdy okolní svět utichne, kdy je mi dovoleno proniknout až k podstatě, abych zde našla odpověď na každou ze svých otázek. Tento krásný svět funguje na principech rovnováhy a proto, abychom zde mohli slétnout do nitra své duše, třeba tu na oplátku také něco dát... Půst chápu jako přijmutí strachu, že za tu trošku hladu získám a dostanu něco mnohem víc.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Záhada naší doby: Jsme často obézní a současně podvyživení. Klamavé výzkumy a lži o potravinách. Zabije nás šest gramů „céčka“ denně? ..... V posledních letech se mnoho debatovalo na téma, zda brát či nebrat vitamíny a další potravinové doplňky. Otázka je to zdánlivě kontroverzní. „Kritici vitamínů“ tvrdí, že pokud berete vitamíny, jediným efektem je, že „máte dražší moč“, protože vše, co potřebuje, si vaše tělo vezme z potravy a doplňkové vitamíny vámi pouze „protečou“. Tvrdí obvykle také, že většina lidí není žádným způsobem podvyživená a stačí jíst kvalitní potraviny, které jsou běžně k dostání.pp

Nyní přinášíme vyjádření amerického lékaře, který má na věc zásadně jiný názor. I on tvrdí, že máme jíst zdravě. Říká ale, že v naší civilizaci jsme téměř všichni podvyživení. A vysvětluje i proč: odhaluje již více než sto let fungující symbiotický vztah mezi farmaceutickým průmyslem a průmyslem potravinářským.

Tvrzení, že můžeme „dostat vitamíny jídla“, je tedy klasickou polopravdou – manipulací... Vitamíny a minerály z jídla dostat můžeme. Ale ne všechny a ne pokud konzumujeme, co je nám běžně předloženo. Jenže – co tedy jíst?       (Čtěte na stránkách NeZdraví)


Podivné stopy v písku na Marsu ..... Před pár týdny se živě spekulovalo o původu „bludného“ kamene, který se znenadání objevil v marťanské půdě před vozítkem Opportunity. Soudilo se, že by mohlo jít dokonce i o nějaký živý organismus, ale vesmírná agentura NASA učinila záhadě přítrž – podle snímků jde jednoznačně o kámen, který z povrchu vyrvalo samotné vozítko.

Teď nám rudá planeta nabízí další záhadu, o kterou se tentokrát postaralo vozítko Curiosity. To se pohybuje směrem k cíli zvanému Kimberly (dříve KMS-9). Planina je pokrytá pískem a kamínky, ale zároveň jsou na ní k vidění rovné hladké pásy písku, kde kameny zcela chybí. Pro tyto podivné stopy se zatím hledá vysvětlení. Mohlo by jít o trhliny, které zasypaly poryvy větru. Podle jiné hypotézy může jít o pozůstatky dávných solných jezer. Solné krystaly, které; původně vystupovaly z trhlin, mohly vytlačit kameny, a ty byly následně zničeny erozí nebo vodou s nízkým obsahem soli.        (Zdroj: ProcProto)


Dálkově řízené tanky v sovětsko-finské válce .....Robotické či dálkově řízené zbraně nejsou jen fenoménem poslední doby. Dějiny robotických zbraní se v praxi začaly psát již v letech 1939-1940, když se na bojišti sovětsko-finské Zimní války objevily první dálkově ovládané tanky - teletanky.

Průběh této války se obecně vyznačoval neobvykle tuhým odporem méně početných, hůře vyzbrojených, ale zkušenějších a morálně pevnějších finských jednotek proti útoku početných a lépe technicky vybavených, avšak Stalinovým režimem lidsky rozvrácených a velitelsky chybně vedených sovětských jednotek. V jedné fázi války se sovětské velení rozhodlo do boje vyslat nedávno vyvinuté dálkově ovládané tanky, tzv. teletanky, které byly sovětskými inženýry vyvíjeny minimálně od roku 1930.

Bylo to zřejmě první větší využití “robotických” zbraní v historii válek. Každý teletank byl ovládán operátorem, který se nacházel v jiném tanku, řízeném lidským řidičem. Tento řídící tank se nacházel zhruba ve vzdálenosti 500-1500 metrů od řízeného teletanku a řídící signály se k jeho elektronice přenášely pomocí radiových vln. Celkem bylo možno takto přenášet kolem 10-16 různých povelů pomocí dvou různých nosných frekvencí. Uvnitř teletanku se kromě elektronických obvodů a relé nacházel i systém pneumatických ventilů a pístů s kompresorem, který mechanicky ovládal všechny zbrojní i řídící prvky.        (Čtěte na stránkách Rozhlas)


NASA hledá Nibiru, ale nenachází ..... NASA se rozhodla zjistit jednou provždy, zda mýtická planeta Nibiru (planeta X) existuje. Bohužel, přísný infračervený průzkum našeho galaktického sousedství žádné stopy nenašel, ale přinesl spoustu dalších informací. Historie teoretizování je pozoruhodná sama o sobě, neboť strach z Nibiru zasáhl srdce mnoha starověkých civilizací, které ji údajně viděly, psaly o ní básně a děsivé legendy.

„Pohroma Nibiru“ znamená, že velké nebeské těleso se srazí se Zemí, nebo kolem ní prolétne, někdy během 21. století, což pochopitelně způsobí náš zánik. Oběžná dráha této planety má být údajně značně protáhlá, proto jsme ji celou dobu nebyli schopni zachytit, její oběžná dráha by měla být větší než oběžná dráha Pluta.

Ale i tak byla provedena spousta vědeckých pokusů, především pomocí geologických studií hledajících spojení mezi výskytem Nibiru a masovým vymíráním na Zemi. Hypotéza byla, že velká planeta, nebo malá vzdálená hvězda skrytá před našimi zraky, s podobnou oběžnou dráhou, jakou mají vnější komety, k nám vysílá komety na kolizním kurzu. Ale tyto legendy byly vždy astronomy zamítnuty jako pseudověda.

Nicméně NASA se rozhodla použít svůj infračervený teleskop WISE. Bohužel, „vnější sluneční soustava pravděpodobně neobsahuje obří plynné planety, nebo malé hvězdy,“ uvedl Kevin Luhman z Center for Exoplanets and Habitable Worlds na Penn State University, který je autorem studie v časopisu Astrophysical Journal, která se zabývá tímto tématem.       (Čtěte na stránkách FreePub)


Vinice na Plzeňsku? Utopie? ..... Není! První zmínky o vinicích v okolí města Plzně pocházejí z roku 1558. Jak dokazuje první vinařská příručka v češtině, byly významnými vinařskými městy raně novověkých Čech vedle Litoměřic, Prahy a Mělníka rovněž severočeské Louny, Kadaň a Most, ale i středočeská města Beroun, Nymburk, Čáslav a Kutná Hora. Vinice však tehdy obklopovaly též města v západních a jižních Čechách: Plzeň, Klatovy, České Budějovice, Tábor aj.

Vinná réva se na Plzeňsku vysazovala na jižních svazích Lochotína a v okolí Radčic. Dnes už tuto dobu připomínají jen místní názvy jako právě Vinice nebo Pod Vinicemi. A teď se dostáváme k meritu věci, firma O.P.Wines spolu s ZUD a.s. a Pebra s.r.o. začíná pracovat na ojedinělém projektu a tím je výsadba zkušební vinice s 300-400 kusy hlav révy vinné v rámci rekultivace /asanace/ po těžební činnosti. Samotná vinice bude součástí naučné stesky a cyklotrasy.        (Zdroj: Svobodný vysílač CZ)


Rozumí sloni lidské řeči? ..... Sloni dovedou lidem naslouchat tak důkladně, že jsou schopni odlišit od sebe různé jazyky nebo poznat, zda k nim promlouvá muž či chlapec. Tvrdí to nová studie mezinárodního týmu vědců, kteří zkoumali dovednosti keňských slonů. Podle vědců projevují sloni poznávací schopnosti, které se u jiných zvířat nevyskytují.

Tým vědců prováděl výzkum v národním parku Ambroseli v Keni, kde se stovky divoce žijících slonů pohybují mezi lidmi a někdy se stávají terčem útoků místních domorodců, zvláště kvůli omezeným zdrojům vody. Výzkumníci pouštěli slonům záznam hlasu muže pocházejícího z kmene Masajů a druhého z etnika Kambů.

„Podívejte, támhle přichází skupina slonů,“ zněla fráze, kterou sloni v obou jazycích slyšeli. Dvě třetiny slonů projevily jednoznačně defenzivnější reakci, když slyšely masajského muže. Zatímco Masajové slony občas zabíjejí, Kambové jsou pro ně menší hrozbou.

Když stejnou větu řekl mladý masajský chlapec, sloni nereagovali tak intenzivně jako na hlas dospělého muže. Téměř nulová byla reakce na větu pronesenou ženou. Ženy nepředstavují pro bezpečí slonů prakticky žádnou hrozbu. „Sloni jsou schopni vysokého stupně rozlišení lidské řeči. Zřejmě za to mohou poděkovat svému mimořádně velkému mozku,“ řekl spoluautor výzkumu Graeme Shannon z Coloradské univerzity.

Klíčem k rozlišovacím schopnostem afrických chobotnatců je podle vědců sloní paměť. „V podstatě si vyvinuli velmi bohaté znalosti o lidech, s nimiž sdílejí své životní prostředí,“ prohlásila autorka výzkumu Karen McCombová z univerzity v Sussexu.       (Zdroj: 21@století)


13.3. 2014     Dnešní Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům které máme. Vyhlášen byl Mezinárodní federací pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto dne, je zvýšit povědomí o nemocech ledvin, transplantaci a s tím související dárcovství orgánů. Typické akce pořádané zdravotními ústavy v tento den, jsou zaměřeny na vyšetření ledvin, které si může nechat udělat každý z nás a je zdarma.


Pozor, pozor, právě se volí NEJVĚTŠÍ UDÁLOST ČESKÝCH DĚJIN! ..... Největšího Čecha všech dob už známe. Bude nějak propojený s Největší událostí, jejíž volba teď začíná? A jaká událost to nakonec bude – krutá bitva či snad založení univerzity anebo skvělý vynález, nádherná malba či velký sportovní výkon?

To je, vážení přátelé, plně a jenom ve vašich rukou.

Týdeník Květy vám spolu s organizací CzechTourism připravili na dvě stě tipů událostí, které podle našeho názoru patří do „finále“. Všech dvě stě tipů si přečtete ve speciálním vydání Týdeníků Květy 200 NEJ UDÁLOSTÍ. Časopis si můžete koupit v trafikách a ve stáncích od 6. 3. 2014 za 39 Kč.

Zapojte se do soutěže na www.nejvetsiudalost.cz a nominujte i další události, které si podle vás zaslouží pozornost.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Ušetřené peníze investujte do péče o stromy okolo cest, zní na adresu silničářů ..... Dalších 18 875 stromů zmizelo v roce 2012 z území Česka od silnic druhých a třetích tříd. Důvodem bývá údajný špatný stav stromů nebo rozšiřování silnic. Nových dřevin správci silnic vysadili necelých jedenáct tisíc. Vyplývá to ze statistiky, kterou z informací vyžádaných od krajských silničních správ zpracovalo sdružení Arnika. Nejvíce, přesně 3 666 stromů padlo na jihu Čech, nejvíce, konkrétně 4 650 jich naopak vysázeli v kraji Středočeském. Podle nevládní organizace je jedním z největších problémů dlouhodobý nedostatek péče o stromy, na kterou nemají silničáři dostatek financí. Odborníci apelují na vedení silničních správ, aby peníze, které nemuseli využít díky mírné zimě, investovali do odborného ošetření stromů.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Nahlédněte za sprchový závěs a dozvíte se vše o špinavém tajemství P&G! ..... Procter & Gamble se hrdě hlásí k tomu, že téměř 5 miliard lidí na celém světě používá jejich produkty, mezi nimi také šampon proti lupům Head & Shoulders. Co ale není až tak krásně čisté je skutečnost, že P&G dělá z těchto lidí za jejich zády součást environmentálního skandálu.

Greenpeace dnes odhaluje výsledky více než ročního průzkumu, který ukazuje, že P&G využívá ve svých produktech palmový olej od firem, které jsou spojeny s rozsáhlým odlesňováním.

Palmový olej je velmi častou složkou čisticích prostředků, šamponů, kosmetiky a dalšího spotřebního zboží, které firma vyrábí. To ale neznamená, že samotný palmový olej je problém, problém je palmový olej vznikající na základě devastace pralesů.

A jak to ovlivňuje Vás? Pokaždé, když sáhnete v obchodě po lahvičce šamponu Head & Shoulders, P&G z Vás dělá spoluzodpovědné za tuto zbytečnou destrukci.        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Jsme pořád ještě málo šílení ..... říká Michael Ruggier, jehož náplní práce je vyhledávat nápady, inovace a vynálezy, které se jiným zdají příliš neuvěřitelné...

Michael Ruggier vypadá náramně spokojeně a jeho dobrá nálada je chtě nechtě nakažlivá. Ve společnosti Shell zastává pozici takzvaného Game Changera a sám o sobě prohlašuje, že má tu nejlepší práci na světě.

V čem spočívá? Má k dispozici 20 milionů eur ročně, malý tým spolupracovníků a nevšední úkol - vyhledávat nové nápady, vynálezy a inovace, nejlépe z oboru energetiky, které by mohl finančně podpořit. S nápadem může přijít kdokoli. Nedávno takto jeho tým pomohl k naplnění ideje sedmnáctiletého Nizozemce na výrobu elektřiny z turbíny připevněné na kajtu, jakémsi velkém létajícím drakovi.

Podpory se dočká zhruba 10 projektů ročně.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Je na světě mnohem víc ryb, než jsme si mysleli? ..... Kolik je asi v moři ryb? Jednoduchá otázka, nesmírně těžká odpověď. Nejpřesnější by bylo je všechny prostě spočítat, ale to nejde. Odborníci proto odhadují množství ryb v oceánu při akustických průzkumech vody, ani to ale není úplně jednoduché. Nedávno vyšlo najevo, že zřejmě velmi podceňujeme množství ryb, které obývají volné moře v mezopelagiálu, tedy v hloubce cca 200 až 1 000 metrů.

Přišel s tím Carlos Duarte z Univerzity západní Austrálie, který se svým týmem po sedm měsíců brázdil světové oceány na palubě španělské výzkumné lodi Hesperides, v rámci projektu Expedice Malaspina 2010. Během plavby pořizovali akustická pozorování ryb v mezopelagiálu. Podle Duarteho a spol se většina ryb mezopelagiálu obezřetně pohybuje v noci směrem ke hladině a v noci zase do větší hloubky, dobře vidí za šera a je vnímavá vůči jemným změnám tlaku. Obvykle si proto všimnou rybářských sítí už na vzdálenost pěti metrů a dovedou se jim vyhnout.

Duarte usuzuje, že právě kvůli tomu máme o početnosti ryb v mezopelagiálu velmi zavádějící informace. Rybáři je prostě nedokázali chytit. Jeho tým ale používal měření zvukovými vlnami. Vědci modelovali, pohráli si se statistikou a ze získaných dat vyčetli, že v mezopelagiálu žije 10 až 30 krát víc biomasy ryb, než kolik činily dosavadní odhady. Pokud by to byla pravda, tak v mezopelagiálu doposud žilo ve skrytu před našimi zraky a technologiemi 95 procent veškeré biomasy ryb světa.       (Čtěte na stránkách OSEL)

Ale snad by se to těm rybářům ani říkat nemělo ...


Jak ukrást stát II. – Dokonalý převrat ..... V prvním příspěvku na téma „Jak ukrást stát“ byly nastíněny klíčové fáze odcizení státu a devastace jeho společnosti technologií uplatňovanou současnou Světovládou. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu pozastavme se podrobněji u fáze první – převratu!

Světovláda jsou tajné spolky trilionářů ovládajících světovou politiku a ekonomiku (např. Bilderberg, Trilaterární komise, Římský klub, zednářské lože, ilumináti ...). Mají k dispozici všechno potřebné, aby si zotročili celý svět. Podle stejného scénáře zneužívají nadnárodní finanční instituce (zejména banky) k zadlužování států, organizují vpády tzv. strategických investorů, do jejichž rukou převádějí v rámci privatizace celé národní ekonomiky, aby postupně zlikvidovali tuzemské zemědělství, výrobu, zpracovatelský průmysl či obchod. Aby nebyli odhaleni a byla jim zaručena beztrestnost, pronikají do justice a policie, v nejhorším sáhnou k zločinecké amnestii. Otevírají tak prostor neomezenému řádění mafií a exekutorů, výsledkem čehož je rozvrácení občanské společnosti a vytvoření nesmiřitelných protipólů. Pochopitelně se zmocňují kontroly nad legislativou, jejímž hlavním úkolem je generovat nekonečnou legislativní džungli plnou chaosu a legislativních zmetků, ve které lze skrýt a chránit (anebo zlikvidovat) cokoliv a kohokoliv.

Ne vždy se však daří překročit startovací čáru tak snadno jako v ČR. Na světě bylo (a ještě je) dost zemí, které odmítají Světovládě umožnit jen tak se zmocnit národní ekonomiky. A tak na řadu přicházejí nouzové postupy, které jsou využívány u „bezproblémových zemí“ jen jako podpůrné.

Tím nejméně rizikovým se stává postupné pronikání do místních médií za účelem likvidace národního vědomí a paměti, rozšiřování nesmyslů o blahodárném působení globalizace a čarovném vlivu volné ruky trhu na restart ekonomiky a na rajský život v demokracii. Nelze-li proniknout do médií zevnitř, stane se tak zvenku (informační invaze světových médií, internetových kanálů a sociálních sítí); půda pro převrat, jehož základním kamenem je zkreslení reality, převrácení faktů a deformace vnímání občanů, je tak dostatečně obdělána.        (Čtěte na stránkách Svobodný vysílač CZ)


Jsou ženy opravdu takové "IT blondýny", jak si muži myslí? ..... Nejnovější průzkum společnosti Intel zcela vyvrací obvyklé stereotypy o počítačově negramotných blondýnách s růžovými laptopy. Ženy se ve světě IT orientují mnohem lépe, než si muži myslí a jsou navíc při výběru i praktičtější. Průzkum společnosti Intel proběhl v ČR, Maďarsku a Slovensku mezi 1877 respondenty ve věku 20 až 40 let, z toho bylo 1239 žen a 638 mužů.

Co se týče výběru počítače, muži mají tendenci vidět své drahé polovičky jako netechnické a neschopné správného výběru. Jako naprosto mylný se ukázal názor, že ženy vybírají notebooky podle barvy a designu a k výkonu či procesoru nepřihlížejí. „Při výběru nového počítače se ženy v první řadě řídí podle jeho výkonu, následují výdrž na baterii, cena, procesor a funkce. Design, dotykové ovládání a barva s odstupem uzavírají. U mužů je pořadí na prvních čtyřech místech výkon, procesor, cena a výdrž, dále je to totožné jako u žen. Každopádně priority žen naprosto odráží jejich reálné potřeby, nikoli módní preference,“ uvádí Martin Vařbuchta, manažer pro maloobchodní prodej společnosti Intel.

Více informací o výsledcích průzkumu společnosti Intel najdete v přiložené tiskové zprávě.       (Čtěte na stránkách Safer internet)


Záhadné monolity ve sluneční soustavě ..... V posledních letech vzrušuje pozemšťany jedna zvláštní otázka. Co jsou ty tajuplné vysoké monumenty, které se vyskytují na nejrůznějších tělesech sluneční soustavy?

Je to skutečně jak z příběhu Vesmírná Odysea 2001. Na mnoha snímcích z povrchu nejrůznějších těles sluneční soustavy byly v posledních desetiletích objeveny zvláštní útvary, které vypadají jako vysoké štíhlé stavby nepřirozeného původu a které se projevují hlavně díky dlouhému stínu. Tento stín svědčí o tom, že nejde jen o obyčejné skály. Možná si řeknete, že jde o skály typu komínů. To by mohlo být řešením této záhady. Vždyť podobných skal se i u nás na Zemi vyskytuje plno. Například česká skalní města jsou jimi doslova plná. A právě v tom je ten háček. Pozemská skalní města jsou jimi plná, ale v případě těchto monolitů, jak se jim říká, jde většinou o osamělá tělesa, kde se kolem nich nic podobného nevyskytuje. Jsou to snad umělé stavby někoho, kdo na těchto tělesech v dávných věkách působil? Toť otázka. A tak bych zde chtěl představit ty nejznámější ...       (Čtěte v blogu Libora Čermáka)


Neandrtálci možná uměli mluvit ..... Zoolog a paleontolog Stephen Wroe společně s mezinárodním týmem vědců odhalil překvapivou skutečnost. Zjistil, že znalost řeči patrně není pouze výsadou člověka. Mluvit uměli možná i neandrtálci.

Vědci se dříve domnívali, že neandrtálci se nemohli dorozumívat řečí, protože neměli dostatečně vyvinuté jazykové ústrojí a chyběly jim také rozumové schopnosti, které jsou pro zvládnutí řeči nezbytné.

Tým vědců pod vedením Stephen Wroe zkoumal 60 tisíc let starou jazylku neandrtálce. Tu archeologové našli v Izraeli už v roce 1989. Ovšem za použití 3D rentgenové zobrazovací technologie se mezinárodnímu týmu podařilo podle tvaru jazylky dokázat, že ústní dutina neandrtálců byla velmi podobná té lidské.

Naopak vykazuje viditelné odlišnosti od ústní dutiny šimpanzů učenlivých a šimpanzů trpasličích, našich nejbližších příbuzných z živočišné říše. Pokud se neandrtálci skutečně dorozumívali řečí, znamená to, že jazyk jako komunikační prostředek používali lidé mnohem dříve, než se původně předpokládalo.       (Zdroj: 21@století)


Rozvědka zvažovala špehování prostřednictvím konzole od Microsoftu ..... Britská tajná služba přemítala nad využitím snímače Kinect ke slídění. Vyplývá to z nových dokumentů odhalených bývalým zaměstnancem americké rozvědky NSA, kterým je Edward Snowden.

Zprávu zveřejnil britský deník The Guardian, podle kterého by podobný krok nebyl tím prvním. Britská agentura GCHQ v minulosti prý stahovala obrázky z webových kamer uživatelů služby Yahoo chat. Dělo se tak ve spolupráci s americkou rozvědkou a terčem nebyli jen lidé podezřelí z trestných činů.

Tajné agentury během šesti měsíců v roce 2008 takto špehovaly zhruba 1,8 milionu lidí. Sledování bylo součástí projektu Optic Nerve.

Zástupce serveru Yahoo v reakci pro The Guardian prohlásil, že tato aktivita nastavuje "novou laťku v narušování soukromí našich uživatelů".

GCHQ se však zabývalo i potenciálem pro sledování lidí prostřednictvím zařízení Kinect, které využívají především konzole Xbox 360 a Xbox One. Druhá zmíněná se pak bez Kinectu vůbec neprodává a Microsoft původně plánoval, že Xbox One bez snímače nebude fungovat. Tento požadavek nakonec zrušil v reakci na nevoli v internetových diskusích.

Snowdenem zveřejněné dokumenty již v minulosti odhalily, že se tajné služby pokoušejí sledovat lidi i prostřednictvím počítačových her. Například ve hrách World of Warcraft a Second Life tak americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) využívá tajné agenty (čtěte více).        (Čtěte na stránkách BonusWeb)


12.3. 2014     Po silném zemětřesení se 12. března 2011, v jaderné elektrárně Fukušima 1 na severovýchodě Japonska, zřítila část budovy reaktoru.


Současní psi mají společného předka ..... Současná psí plemena jsou si podle nových genetických dat spolu příbuznější, než jakékoliv z nich s vlky. Z toho podle výzkumníků plyne, že jde o potomky jediné skupiny.

I když ochočování vlků jistě probíhalo paralelně v různých oblastech, do dneška se zachovala víceméně pouze jediná domestikovaná linie. Občasná příbuznost mezi psy a vlky v určité oblasti neukazuje dle aktuální interpretace na ochočení místního poddruhu vlků, ale na křížení již domestikovaných psů s nimi.

John Novembre z University of Chicago a jeho kolegové nyní publikovali v PLoS Genetics podrobnou analýzu následujících genomů:

- tři poddruhy vlka šedého z Izraele, Evropy a Číny (Blízký východ, Dálný východ i Evropa se postupně pokládaly za tři různé oblasti původu psa, nyní se předpokládá, že správná je poslední možnost)

- tři druhy psů: australský dingo, africký basenži a boxer (první dvě plemena byla dlouhodobě oddělena od jakékoliv vlčí populace)

- pro srovnání genom šakala (na rozdíl od minulosti se již nepředpokládá, že by šakal hrál nějakou roli při vzniku domácího psa)

Psi spolu byli příbuznější než jakékoliv jejich plemeno s vlky. Dingové a basenži měli geneticky ke všem vlkům stejně daleko – psi jsou tedy nejspíš potomky linie vlků, která v divoké verzi do současnosti nepřežila.

Za hlavní genetickou odlišnost mezi psy a vlky se (nepočítáme-li geny ovlivňující psychiku) pokládají geny pro enzymy amylázy, které umožňují trávit škrob. Lidé si (alespoň po přechodu k zemědělskému způsobu života) nemohli dovolit krmit psy čistým masem. Nové výsledky ale ukazují, že trávení škrobu se samotnou domestikací nejspíš příliš nesouvisí. Psi provázeli člověka ještě před vznikem zemědělství a škrobové diety; k selekci došlo až později a některá plemena škrob pořádně nezvládají ani dnes – např. divoký dingo, ale ani třeba sibiřský hasky. Schopností trávit škrob se navíc lišili mezi sebou i jednotliví vlci, takže evoluce metabolismu byla složitější.       (Zdroj: Science WORLD)


Ozonovou vrstvu ničí čtyři nové plyny ..... Ochrannou ozonovou vrstvu naší planety devastují čtyři nové plyny. Koncentrace těchto sloučenin v atmosféře jsou podle vědců z britské University of East Anglia zatím malé a nepředstavují bezprostřední nebezpečí, v případě dvou z nich ale rostou znepokojivým tempem. Největší problém však je, že zatím nebyl zjištěn jejich zdroj.

„Náš výzkum odhalil čtyři plyny, které se do 60. let v atmosféře vůbec nevyskytovaly, což naznačuje, že je produkuje lidstvo,“ uvedl vedoucí výzkumu Johannes Laube. Tři z těchto sloučenin jsou chlorfluorované uhlovodíky (CFC) a jeden patří mezi hydrochlorfluorované uhlovodíky (HCFC).

Vědci tyto plyny objevili analýzou stálé sněhové pokrývky Antarktidy, z jejíchž vzorků lze zjistit složení atmosféry za posledních sto let. Kromě toho experti zkoumali i současné vzorky vzduchu odebrané v odlehlém mysu Cape Grim v Tasmánii.

Na základě tohoto výzkumu odborníci odhadli, že do atmosféry bylo vypuštěno asi 74 000 tun zmíněných plynů. Dva z nich se prý přitom v atmosféře hromadí vysokým tempem, což vyvolává obavy.       (Zdroj: 21@století)


Kdo byl skutečným Napoleonovým vrahem? ..... Jak vlastně zemřel Napoleon, muž, kterého se kdysi obávala celá Evropa? Od chvíle, kdy 5. května 1821 vydechl občan Bonaparte na ostrově Svaté Heleny naposledy, neumlkly spekulace na téma, že byl ve skutečnosti zavražděn. Leccos tomu opravdu napovídá, protože v jeho těle byly nalezeny výrazné stopy arzeniku, tedy jedu, který lze podávat po malých dávkách, které nic netušící oběť postupně zabíjejí.

Kde je vražda, musí být také pochopitelně vrah. Napoleonovi mohl o život usilovat leckdo. Pro řadu evropských politiků byl stále nebezpečnou osobou, byť žil na prakticky opuštěném ostrově uprostřed Atlantického oceánu. Někdo z nich tedy klidně mohl přemluvit ke zločinu například některého z britských vojáků, kteří zkrachovalého diktátora střežili.

Leccos tomu opravdu napovídá, protože v jeho těle byly nalezeny výrazné stopy arzeniku, tedy jedu, který lze podávat po malých dávkách, které nic netušící oběť postupně zabíjejí.

Podle oficiální verze zemřel slavný vojevůdce na rozvinutou rakovinu žaludku. To potvrdily i patologické rozbory provedené nejmodernějšími metodami. Nicméně přítomnost arzeniku v Napoleonově těle je rovněž nezpochybnitelná. Existoval tedy kdosi, kdo pro jistotu Bonaparta „přikrmoval“ otrávenou potravou, čímž napomohl jeho rychlejšímu skonu?

Teď se ukazuje, že úkladný vrah možná vůbec neexistoval. Napoleona mohly postupně „stravovat“ arzenikové výpary z tapet, jimiž byly potaženy stěny domu, v němž na ostrově Svaté Heleny žil. Čekáte-li, že se jedná o nějaký rafinovaný způsob vraždy, jste na velkém omylu. Arzenik byl kdysi běžně používán při barvení textilií. A zatímco zdravý člověk mezi nimi mohl bez vážnějších následků v pohodě žít, nemocný a psychicky zlomený Napoleon při neustálém vdechování arzenikových výparů jenom urychlil svůj beztak se blížící neodvratný konec.      (Zdroj: ProcProto)


Zmanipulovaný soud ..... Jedna prastará legenda vypráví, že ve středověku byl jeden ctnostný muž nespravedlivě obžalován z vraždy ženy. Ve skutečnosti byl viníkem vlivný muž toho království, a tak bylo zapotřebí najít obětního beránka, aby se zastřelo, kdo zločin skutečně spáchal. Muže přivedli před soud. Věděl, že má mizivou, či dokonce nulovou naději uniknout strašnému rozsudku, kterým byla smrt oběšením.

Soudce, který byl také podplacený, si předsevzal, že soud musí za každou cenu vypadat věrohodně, a proto řekl obžalovanému: „Vím, že jsi člověk spravedlivý a zbožný. Tvůj osud tedy přenecháme Bohu. Na dva různé lístky napíšeme slova „vinen“ a „nevinen“. Jeden si vybereš a o tvém osudu rozhodne Boží ruka.“

Proradný soudce samozřejmě na oba papíry napsal „vinen“. Ubohému muži však došlo, že se jedná o past. Nebylo úniku. Soudce muži nařídil, aby si vybral jeden ze dvou složených lístků. Muž se zhluboka nadechl, na několik vteřin se pohroužil do ticha, a když to začalo v publiku netrpělivě šumět, otevřel oči a se šibalským úsměvem na tváři vzal jeden z lístků, vložil jej do úst a spolkl.

Překvapení a pobouření přítomní ho kárali: „Co jsi to udělal? Jak teď zjistíme, jak zní rozsudek?“ „Je to snadné,“ odpověděl muž, „přečteme, co stojí na lístku, který zbyl, a podle toho zjistíme, co bylo na tom druhém, který jsem spolkl.“ S velikou nechutí museli obžalovaného propustit na svobodu a už se ho nikdy neopovážili obtěžovat.       (Zdroj: Víra)


Překonejte svůj strach .....Strach prostupuje náš život! Bojíme se téměř všeho! Neúspěchu, bojíme se, že ztratíme práci, přijdeme o peníze, bojíme se názoru druhých, selhání, bojíme se svého života… V hlavě máme spoustu myšlenek, které jsou plné obav, strachu, ale i podezíravosti, pochybností, fobie, paniky. Prostřednictvím takových myšlenek si budujeme alibi a vysvětlení nedostatků ve svém životě. Ale takové myšlenky pramení z nedostatku sebedůvěry, a to vinou naší zamořené mysli. Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, je mít strach, že nějakou uděláte.

Strach má tendenci pronikat do všech oblastí našeho života a brání nám žít život tak, jak bychom chtěli. Všechny výmluvy slouží jako únikové metody k tomu, abyste nemuseli vzít zodpovědnost do svých rukou a změnit své zvyky v myšlení. Neustálé vnitřní napětí vyvolané strachem nám odebírá mnoho životní energie. Ale opravdu neexistuje nic, čeho bychom se měli bát. Strach a nerovnováha ve vašem těle vašemu zdraví vůbec neprospívá. Je důvodem, proč se začnete před okolním světem uzavírat. Ale může vést i k tomu, že pod vlivem strachu o to nejcennější, co máte, tedy o svůj život, začnete konečně přemýšlet, jak si zachránit kůži.

Myslíte si, že všechny úspěšné osobnosti měli jen štěstí, nebáli se okolního světa a nepociťovali strach? Všichni lidé sdílejí stejné pocity, tedy i strach, ale úspěšní lidé v sobě dokázali potlačit značnou dávku strachu a stále na tom pracují. Z toho jasně vyplývá, že důležitým způsobem, jak se zbavit strachu z čehokoli je vyvinout úsilí a pokusit se udělat to, čeho se tolik obáváme. Většina z nás má stanovené určité hranice a pohybuje se jen v pásmu, v němž se cítí bezpečně. Zkuste svoje hranice trochu posunout a každý den maličko zariskovat. Udělejte něco, třeba požádejte o zvýšení platu, zavolejte člověku, ze kterého máte obavy…

Pokud opustíte svoje pásmo pohodlí, posílíte sami sebe. Se vzrůstající silou bude vzrůstat i vaše sebejistota a sebevědomí. Ale vždy respektujte morální zásady a nenarušujte práva jiných lidí.       (Zdroj: Doplněk)


Tomášovo evangelium ..... Evangelium bylo ve starověku všeobecně známé a rozšířené. Obsahuje 114 Ježíšových výroků (logií). Více než třetina výroků více či méně odpovídá citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter. Do dnešní doby se velká část Tomášova evangelia zachovala dokonce i ve východním čínském Turkestánu na tzv. Turfanských fragmentech (Turfan Fragment M 789) z manichejského prostředí. Existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve. Na začátku 3. století (225-235) se o něm zmiňoval Hippolyt Římský. Ve 4. století před ním varoval jeruzalémský biskup Kyrillos, který ho nepravdivě označil za dílo manicheistů. Z Kyrillovy zprávy lze vyvodit, že spis byl mezi křesťany oblíbený.

Popis k obrázku: Tomášova evangelium nalezené v Nag Hammádí v roce 1945 je uloženo ve sbírkách Koptského muzea v Káhiře.

Z dostupných historických faktů vyplývá, že předlohou knihy byl soubor původních Ježíšových výroků (někdy označovaných jako pramen Q). Řada badatelů se domnívá, že Tomášovo evangelium obsahuje autentičtější informace o Ježíšově životě než Nový zákon. Stejně jako některé další gnostické rukopisy (Rozhovor se Spasitelem, Kniha Tomáše Atleta, Tajná kniha Janova) je literární podoba výroků a rozhovorů s Kristem starší než biografický žánr biblických evangelií. Navzdory tomu se představitelům církve podařilo ve 3. až 5. století prosadit soubor redigovaných věroučných textů. Všechny ostatní zdroje informací byly, až na malé vyjímky, důsledně zlikvidovány.       (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Šest renomovaných vědců s duchovním založením - Einstein, Planck, Eccles ..... Doktor Eben Alexander věří, že lidstvo se posune kupředu ve svém porozumění až poté, co nás náboženská ani vědecká dogmata již více nebudou svazovat. Na své webové stránce uvádí, že nás tato dogmata omezují ve schopnosti porozumět fyzické realitě duchovní oblasti.

Doktor Alexander byl víc jak 25 let akademickým neurochirurgem, působil také na Harvardově lékařské fakultě v Bostonu. Měl nejdříve za to, že zážitky blízké smrti jsou fantaziemi vytvářenými mozkem pod nátlakem. Je skeptikem, ze kterého se stal věřící.

Poté, co sám prošel kómatem, ve kterém zažil posmrtný život, už jeho existenci dále nemohl zamítat. Svůj zážitek popsal v knize „Důkaz Nebes“ (Proof of Heaven), která se stala bestsellerem New York Times a vyšla v roce 2012. Jeho zotavení z kómatu bylo považováno za lékařský zázrak a doktor Alexander věří, že o zázrak skutečně šlo.

V popisu knihy stojí: „Tento příběh by byl pozoruhodný bez ohledu na to, komu by se přihodil. Díky tomu, že se udál dr. Alexanderovi, je revolučním. Žádný vědec či věřící člověk ho nebude moci ignorovat.“       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


U dálnice D47 na Hranicku se usídlili chránění bobři, ohrožují stabilitu náspu ..... Pod dálnicí D47 u obce Velká na Hranicku si bobři postavili hráz z náletových dřevin. Vytvořili tak umělou bariéru na takzvaném bezejmenném potoce, která by mohla ohrozit stabilitu dálničního podloží.

Ředitelství silnic a dálnic teď ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky chystá opatření k vytěsnění bobrů z této lokality.

„Pokud by bobři tu hráz navýšili, zvednou i hladinu vody a mohlo by dojít k narušení stability tělesa dálnice. Jako účinné opatření se jeví odstranění hráze, případně stabilizace svahu dálničního tělesa, třeba kari sítí, která funguje jako armatura do betonu,“ potvrdil Českému rozhlasu zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody.        (Zdroj: ČR Olomouc)


Ve středních Čechách přibudou tři nové přírodní památky ..... Ve středních Čechách přibudou tři nové přírodní památky. Zvýšenou ochranu získá Břežanské údolí v okrese Praha-západ, Smradovna na Kladensku a Polabí u Kostelce na rozhraní Mělnicka a Prahy-východ. Rozhodli o tom dnes krajští radní. Pro přípravu nově vyhlášených přírodních památek bylo využito peněz z Operačního programu Životní prostředí, sdělila ČTK mluvčí hejtmanství Nicole Mertinová.

Přírodní památka Břežanské údolí má rozlohu kolem osmi hektarů. Vyskytují se v ní například přástevník kostivalový, ještěrka zelená, mlok skvrnitý nebo chrpa Triumfettiho. Smradovna, rozprostírající se na 155 hektarech, je cenná díky zásaditým slatiništím, smíšeným lužním lesům nebo výskytu střevičníku pantoflíčku či zvonovce liliolistého. Ochrana Polabí u Kostelce se týká 84,62 hektaru, důvodem je nadprůměrně zachovalá říční niva s charakteristickou mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů.

"Všechna tři území budou zvláště chráněná. Ve Středočeském kraji je nyní vyhlášeno celkem 197 zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka nebo přírodní rezervace, které spadají pod kraj," uvedl hejtman Josef Řihák (ČSSD). Rozloha těchto území je kolem 5000 hektarů. Loni kraj vyhlásil celkem 26 zvláště chráněných území.       (Zdroj: Silvarium)


Členské země EU schválily přísnější pravidla pro emise aut ..... Členské země Evropské unie oficiálně schválily přísnější pravidla pro vypouštění automobilových zplodin. Informovala o tom agentura DPA. Pravidla již minulý měsíc schválil Evropský parlament. Od roku 2021 tak bude limit pro průměrné emise oxidu uhličitého u nových aut prodávaných v Evropské unii činit 95 gramů na kilometr. Dosavadní pravidla počítají se snížením emisí na 130 gramů na kilometr do roku 2015.

Evropská komise původně navrhovala, aby nový limit platil již od roku 2020, a v tomto smyslu zněla i původní podoba dohody s členskými státy z loňského června. Pak se však proti postavilo Německo, které je předním výrobcem aut. Výsledkem je kompromis, podle něhož musí do roku 2020 splňovat nový limit pouze 95 procent nových automobilů. Pro všechny vozy bude limit platit od roku 2021.

Vstřícným krokem pro výrobce aut jsou i takzvané superkredity, které zvýhodňují ekologičtější vozidla v nabídce automobilky a budou platit v letech 2020 až 2022.

Zavedený limit 95 gramů CO2 na kilometr se týká průměru všech osobních automobilů dané automobilky. Superkredity znamenají, že například auto s emisemi jen 50 gramů oxidu uhličitého si budou výrobci v tomto období započítávat jako dva automobily.        (Zdroj: Ekolist)

Tak to se určitě zas budou prodávat další odpustky ...


11.3. 2014     Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku, který začíná každý rok kolem 11. března, v některých případech se toto datum i posouvá.


Nejmagičtějším místem Česka je Litomyšl ..... Rozhodla o tom veřejnost v rámci soutěže DestinaCZe 2013. Lázně ducha byly vybrány do finálové pětice v kategorii Genius loci odbornou porotou. Ve své kategorii soupeřily lázně ducha s areálem Kuks, adventní Olomoucí, židovskou čtvrtí a hřbitovem v Třebíči a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Soutěž probíhala formou hlasování veřejnosti, ve kterém Litomyšlské lázně ducha získaly 13.018 hlasů, adventní Olomouc 10.350 hlasů a areál Kuks s Braunovým Betlémem 9.856 hlasů. Vyhlášení výsledků se konalo v rámci slavnostního večera při příležitosti oslav dvaceti let existence agentury CzechTourism v polovině prosince. Cenu přebíral starosta Litomyšle Michal Kortyš a jeden z duchovních otců myšlenky lázní ducha Jaroslav Vencl. „Děkujeme odborné porotě za nominaci, již ta nás moc potěšila. Děkujeme všem, kteří dali Litomyšli svůj hlas, vážíme si toho a je to pro nás velký závazek do budoucna,“ řekl starosta Michal Kortyš a Jaroslav Vencl dodal: “Přijeďte se do Litomyšle podívat třeba poslední víkend v dubnu na zahájení třetí litomyšlské lázeňské sezóny, jen tak ucítíte to pravé kouzlo lázní ducha. Jsem moc rád, že důležitou roli při vytváření image lázeňského města hraje také radnice, díky, pane starosto.“       (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Vtipálci plánují na 5. duben „mimozemskou invazi“ ..... V dubnu nás čeká útok z vesmíru. Akci připravují vtipálci z celého světa, kteří chtějí vypustit drony upravené tak, aby vypadaly jako plavidla vetřelců. „Velký projekt UFO“ byl původně naplánován na 1. duben, tedy na apríla, ale později byl přesunut na 5. duben, aby nevyvolal okamžité podezření.

Přestože podrobnosti o události už plní internet, organizátoři doufají, že média stejně uvěří, že čelíme mimozemské apokalypse. Roje zářících dronů osvítí kolem 20. hodiny večerní oblohu v řadě zemí světa, mj. v Británii, ve Francii nebo v Nizozemsku. „Je zarážející, jak snadno se dají oklamat lidi, aby uvěřili, že viděli UFO, zejména pokud vidí světla na nebi,“ řekl jeden z organizátorů Nigel Watson. Nicméně vzhledem k tomu, že informace o „invazi“ pronikly předčasně na veřejnost, organizátoři zřejmě se svým vtípkem moc lidí nenapálí.        (Zdroj: ProcProto)


Lapačo ..... Je to tradiční jihoamerický bylinný lék, připravovaný z vnitřní kůry purpurového lapačo, stromu, který roste v Argentině. Tento čaj se používá proti velkému množství různých infekcí. V šedesátých létech bylo zjištěno, že naftochinon extrahovaný z této stromové kůry má silné účinky proti virům, bakteriím i houbám.

Podporuje léčení nádorových onemocnění a leukémie. Lékař Dr. Paulo Martin, který byl pověřen výzkumem lidového léčitelství Indiánů v Jižní Americe, podal zprávu o tom, že Indiáni z kmene Callawaya používají úspěšně k léčbě rakoviny a vůbec při terapii četných jiných nemocí. Substance obsažená v kůře stromu byla nazvána Lapachol, vykazuje protinádorový účinek.

Moderní výzkumné laboratoře v celosvětovém měřítku zkoumají substance Lapacho stromů a zkoušejí jejich neobyčejné terapeutické možnosti. Čaj vyroben z vnitřní kůry stromu byl v roce 1991 uveden také na evropské trhy.

Čaj z kůry nasypeme do vroucí vody, necháme 5 minut povařit a 20 minut louhujeme. Pro léčebné účely 3 x denně 1 šálek mezi jídlem. U chronických stavů po dobu 4 týdnů. K preventivním účelům postačí jeden šálek denně či ob den. Produkt z Lapača P´au D´Arco nemá nežádoucí vedlejší účinky, je vhodný k podávání i pro děti.       (Zdroj: Esoterika)


Záhadný rozpad asteroidu P/2013 R3 ..... Hubbleův vesmírný dalekohled vyfotografoval rozpad asteroidu, jak ještě předtím nikdo neviděl. Rozpadl se totiž na nejméně deset kusů. Podle označení P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) by se zdálo, že jde o běžný rozpad kometárního jádra, jak se děje při přiblížení ke Slunci, ovšem doposud nebylo něco podobného pozorováno v pásu asteroidů (rozpadlé těleso má běžnou planetkovou dráhu).

Objekt P/2013 R3 byl poprvé zaznamenán 15. září 2013 pomocí přehlídky oblohy Catalina a PanSTARRS, kde se jevil jako objekt neobvyklého mlhavého vzhledu. Následná pozorování pomocí Keckova dalekohledu na Havaji odhalila tři tělesa v prachovém oblaku o velikosti odpovídající průměru naší Země.

V tu chvíli bylo zřejmé, že by bylo více než vhodné zaměřit se na tento objekt pomocí Hubbleova dalekohledu. Díky jeho skvělé rozlišovací schopnosti se zde podařilo rozeznat nejméně deset kousků, přičemž každý vypadal jako malá kometka s prachovým ohůnkem. Čtyři největší kamenné objekty jsou velké až 200 metrů. Jednotlivé fragmenty se od sebe pomalu vzdalují rychlostí 1,5 km/h (vycházkové tempo). Po prvotním rozpadu se ale objevují stále nové fragmenty. Tato pozorování jsou pro astronomy něčím zcela novým. Rozpad může mít několik příčin, ale pozorování z HST nás vede k vyloučení některých scénářů.

Například můžeme vyloučit, že by k rozpadu vedla srážka dvou asteroidů, jako bylo již pozorováno dříve. Především vzhled rozpadlého asteroidu a také rychlost (či spíše pomalost) fragmentů jsou toho důkazem.

Také není pravděpodobné, že by se asteroid rozpadl v důsledku tlaku zahřívajícího se a vypařujícího se ledu skrytého uvnitř. Objekt je totiž příliš chladný na to, aby docházelo k výrazné sublimaci ledu, a je docela možné, že těleso se zde nachází po většinu doby existence sluneční soustavy.

Zůstává tedy nejpravděpodobnější scénář, kdy za rozpadem stojí pomalu se zrychlující rotace tělesa vlivem slunečního záření. Poté, co se těleso roztočí nad určitou mez, rozletí se jeho komponenty odstředivou silou. O možnosti, že se planetky rozpadají působením tohoto jevu, kterému se říká YORP efekt, uvažují astronomové již řadu let, ale až doteď nebyl tento proces přímo pozorován.       (Čtěte na stránkách Astro)


Brzy uvidíme útoky z 11. září 2001 vyfocené z vesmíru ..... Britská televizní stanice Channel 4 oznámila, že se ukáže záběry z Mezinárodní vesmírné stanice ISS natočené Frankem Culbertsonem, jediným Američanem na palubě ISS. Když se Culbertson dozvěděl, že k něčemu došlo v New Yorku, tak si uvědomil, že brzy nad tímto městem prolétne.

„Našel okno, které mi nabídlo pohled na New York City a popadl jsem nejbližší kameru,“ řekl loni pro web Space.com. „Po přečtení jednoho z novinových článků, které jsme právě obdrželi, jsme se nejspíš dívali na New Yorku v době krátce po kolapsu druhé věže.“

„Nevěděl jsem přesně, co se dělo, ale věděl jsem, že to bylo něco opravdu špatného, protože tam byl velký mrak z trosek pokrývající Manhattan,“ pokračoval. „Bylo to opravdu bolestivé, protože to bylo jako vidět ránu na straně vaší země, vaší rodiny, vašich přátel.“

Culbertson dozvěděl několik hodin po útoku, že jeho přítel Chic Burlingame byl jedním z pilotů, kteří zemřeli při teroristickém útoku. Burlingame pilotoval letadlo American Airlines Flight 77, které údajně narazilo do Pentagonu.

I když byl více než 320 kilometrů nad dějištěm útoků, tak Culbertson pořídil snímky, které byly replikovány přes média tisíckrát. Snímky, které však dosud nebyly odvysílány veřejnosti bude vysílány 16. března jako součást dokumentární série zaměřující se na životy astronautů.

„Ne každý snímek byl uveřejněn, takže každý snímek pořízený ten den se objevují v dokumentu,“ řekl pro Guardian kreativní ředitel projektu Tom Brisley.

Culbertson napsal 12. září 2001 dopis, ve kterém přemýšlel o událostech, které se odehrály předchozí den.

„Nedokázal jsem si to ani představit,“ napsal. „Kromě emocionální dopadu na naší zemi byly napadeny tisíce našich občanů a možná někteří mí přátelé byli zabiti.“       (Čtěte na stránkách FreePub)


Povzbuďte životodárnou energii v těle! ..... V lidském těle proudí životodárná energie. Není třeba v tom hledat něco mystického a nadpřirozeného, protože stejná energie proudí v každé lidské bytosti. Podmiňuje vznik a zánik v nás, i všeho kolem nás.

Pokud je tok energie v těle rovnoměrný a nic jí nebrání v proudění, jsme zdraví. Pokud je však tok energie narušen vnitřním nebo vnějším faktorem, vznikne nemoc. Genetické dispozice organismu nemůžeme ovlivnit, můžeme ale zpomalit rozvíjející se nemoci, které mají genetický základ. Bohužel příliš šťastná není ani dnešní dostupná strava. Můžeme si sice koupit co chceme a na co máme chuť, ale potraviny jsou plné konzervantů, zvýrazňovačů chuti a umělých sladidel. Proto je nutné vyhnout se potravinám konzervovaným a bez éček. Důležitá je i naše psychika, se kterou můžeme ovlivnit hodně. Výrazným a zásadním faktorem pro vznik nemoci je stres. Dlouhodobá stresová zátěž může vést i k závažným chorobám jako je například rakovina, astma, žaludeční vředy.

Nikdy není pozdě na sobě pracovat, můžeme s tím začít v každém věku. Především musíme zajistit organismu plnohodnotnou výživu. Nekvalitní jídlo způsobí, že bude náš organismus plný toxických látek, proto bude unavený a oslabený. Pokud si ale myslíte, že když budete jíst ryby, bude vaše tělo fungovat, zbystřete. Příkladem je pangasius a losos. Pangas je sladkovodní ryba chovaná v Číně v umělých sádkách. Je krmena uměle kostní moučkou a jako ryba všežravá i různými zbytky. Kvůli stísněnému životnímu prostoru mají ryby různé choroby a jsou léčeny antibiotiky.

Stejná situace je v chovu lososa, jen s tím rozdílem, že losos je ryba převážně slaných vod. Díky nekvalitním velkochovům je maso lososa bezbarvé a musí se uměle dobarvovat, aby mělo správnou „zdravou“ růžovou barvu. Ani s klasickým chlebem moc neuspějete. Pokud jste pamětníci, určitě jste si všimli, že dnešní chléb plesniví mnohem rychleji, než tomu bylo kdysi. Aby se na výrobě chleba ušetřilo, dávají se zbytky starého chleba místo kvásku do těsta pro chléb nový. Prospěšné nám ale bude ovoce a zelenina z vlastní zahrádky, z ryb jsou dobré naše sladkovodní ryby, luštěniny, celozrnná rýže, rostlinné tuky a také dostatek pohybu, který je pro organismus vzpruhou a kouskem zdraví.       (Zdroj: Doplněk)


Mohla dinosaury zahubit temná hmota? ..... Nikoliv přímo, ale kdyby v Mléčné dráze existoval disk temné hmoty a Sluneční soustava procházela skrz něj v pravidelných intervalech, tak by snad mohl být příčinou kosmického neklidu s fatálními důsledky pro neptačí dinosaury. Ve hře je ale spousta neznámých.

Upřímně řečeno, na první pohled to zní jako pohádka. Temná hmota je stále tajemná, dokonce mimořádně tajemná. Zánik neptačích dinosaurů je dejme tomu také tajemný. Je ale sdílená tajemnost dostatečným důvodem spojovat tyhle dva úžasné fenomény? Nicméně, dnes je Mezinárodní den žen a je dovoleno vše, tedy i pátrání po vztahu mezi temnou hmotou a slavným koncem dinosaurů. Pro NewScientist se toho nedávno zhostil popularizátor Jacob Aron.

Jak by mohla temná hmota ohrozit dinosaury? Aron to nemyslí tak, že by Zemi na konci křídy zasáhly smrtící chuchvalce temné hmoty, které by spektakulárně vybuchovaly, stravovaly vše živé pronikavým zářením anebo vycucávaly ječící dinosaury z křoví a drtili je na kaši. Vychází z méně barvité, ale zato uvěřitelnější představy, se kterou loni přišli Lisa Randall z Harvardu a spol. Podle nich se v galaxiích včetně Mléčné dráhy skrývají nejen řídká oblaky inertní temní hmoty, ale i tenké disky zhuštěné temné hmoty, které drží pohromadě temné síly. A když už tam jsou, tak ovlivňují okolí.

Sluneční soustava obíhá kolem supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Pokud by doopravdy existoval disk temné hmoty, snad šikmo nakloněný vůči galaktické rovině, jak si ho se svými kolegy představuje Randallová, tak by prý Sluneční soustava skrz něj procházela jako na houpačce, jednou za 35 milionů let. Odsud už není daleko k otázce, jestli by průchod temným diskem náhodou nemohl způsobovat pravidelné epizody chaosu a kosmického bombardování ve Sluneční soustavě, v rámci čehož by došlo i na dramatický zásah Země v Chicxulubu na konci křídy. A skutečně, mezi odborníky se neustále vracejí hypotézy o pravidelném rytmu bombardování Země meteority, přičemž tento rytmus by měl činit něco mezi 10 až 60 miliony let. Někdy bývají spojované s hypotetickou planetou Nemesis, možných vysvětlení by ale bylo víc, tak proč ne temná hmota.x       (Čtěte na stránkách OSEL)


Červi, paraziti - příčina nerozpoznaných diagnóz ..... Zkušená praktická lékařka, kandidát lékařských věd, Olga Ivanovna Jelisejevová, už řadu let uzdravuje tisíce svých pacientů. Vzděláním oftalmoložka, v průběhu své 35leté lékařské praxe vedla výzkum nových a netradičních způsobů léčení. Posledních deset let se zabývá diagnostickou metodou vegetativně-rezonančního testování (VRT), a několik jejích knih bylo věnováno prezentaci výsledků z těchto výzkumů. V současné době vede lékařské Centrum pro detoxikaci v Moskvě. Jak ukazuje léčebná praxe O. I. Jelisejevové, mnohá vážná onemocnění, včetně onkologických, mají parazitární příčinu.

Motto: "V našem organismu probíhá zákeřná bitva bez pravidel, ne na život, ale na smrt. Vrazi nejsou jen nemilosrdní, jsou i chytří. Skvěle se přizpůsobili k boji. Nevedou otevřenou válku. Tiše a postupně podkopávají imunitní systém svého hostitele, aby ho později zcela ovládli. A kdo nad kým zvítězí – člověk, nebo jeho vnitřní nepřátelé - paraziti – ten zůstane naživu."        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kráčet s Bohem (třebas i pouští) je víc, než mít hned vše, nač si vzpomenem ..... Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil ďábel pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ´Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’" Potom ho ďábel vzal s na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ´Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’" Ježíš mu odpověděl: "Také je psáno: ´Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’" (srov. Mt 4,1-11)

Co je špatného na tom, že by si vyhladovělý Ježíš na poušti svou mocí opatřil nějaké chleby? Co je nepřijatelného na tom, že by vyskočil z chrámu a díky službě andělů prokázal před lidmi svou moc? A co je třeba špatného na tom, že si chci opatřit nové auto hned? Nebo dům - a proto si hned zařídím půjčku?

Na tom všem není nic nepřijatelného. Chybička se však vloudila jinde, nepozorovaně: timing - špatné načasování. Chleby a zázraky – to vše Ježíš obstará "pro sebe i pro druhé". Ale později, ve svůj čas. Auto, dům a peníze – to vše lze mít. Ale špatné je "udělat příliš velký skok" z nenasytnosti a zaslepenosti, bez zvážení skutečné potřeby a vlastních možností.

Takové "vyskakování" bude i "vyskočením" ze svého místa v životě, "vyskočením a vypadnutím" ze zdravých vztahů (tato "naléhavá a neodkladná věc" má pak přednost před časem věnovaným rodině, před mými povinnostmi a závazky, před...). "Mít" tak dostává navrch před "být".

Ježíš ale ukazuje, že "být" je víc než "mít". Být Božím dítětem je víc než "mít". Být s Bohem, který nás miluje, je víc, než mít majetek, vliv, ... A kráčet (třebas i "pouští") s "Božími hodinkami" a respektovat Otcův timing je víc, než mít hned všechno, nač si vzpomenem...       (Zdroj: Víra)


Praha obnoví uliční stromořadí na Žižkově a v Praze 4 ..... Praha v letošním roce obnoví několik uličních stromořadí. Na jaro je naplánována výsadba stromů na náměstí Jiřího z Lobkovic, na Podolském nábřeží a v Modřanské ulici, v podzimních měsících zase přibudou stromky U Rajské zahrady. Město každý rok za obnovu stromořadí zaplatí čtyři až šest milionů korun, za jejich údržbu pak další čtyři miliony.

Se systematickou výsadbou stromů v ulicích začala Praha v roce 1995. Od té doby přibylo ve stromořadích 3590 nových stromů. "V rámci systému péče o stromořadí byl spuštěn i pilotní projekt na výsadbu podrostového společenstva trvalek a cibulovin," uvedl mluvčí magistrátu Jakub Stadler. Trvalkové záhony, které zlepšují podmínky pro růst stromů, tak přibudou nebo přibyly v části stromořadí Hořejšího nábřeží, v Jičínské, Kostelní a Českomoravské ulici a na Ostrčilově náměstí.

V Praze je zhruba stovka významných uličních alejí se zhruba 6000 stromy. Seznam ulic, kde se nacházejí důležité aleje, magistrát každoročně aktualizuje. Stejně jako plán o jejich péči. Podle Stadlera každoročně víc stromů přibývá, než je jich pokáceno.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


10.3. 2014     Den solidarity s lidem Tibetu je připomínkou počátku povstání obyvatelstva v roce 1959 proti čínské okupaci Tibetu, v té době trvající již devátým rokem. Na 10. březen připadá mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ připomínající toto krvavě potlačené povstání, které mělo pro Tibet dalekosáhlé následky. Tibetská vlajka se vyvěšuje tento den na mnoha místech po celém světě. Říše snů nechce být výjimkou.


Zákaz alkoholu rozzlobil politiky: Přijde svlékání donaha? hrotí situaci ..... Diskuze o problému s alkoholem ve Sněmovně nekončí ani poté, co jej dnes předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) oficiálně zakázal. Podle některých politiků jsou tyto zákazy, které prosadila místopředsedkyně Sněmovny za hnutí ANO Jaroslava Jermanová, nesmyslné a přehnané. Celá situace tak vedla i k několika ostrým slovům.

Na svém profilu na sociální síti se nad celou situací rozlítila například poslankyně ODS Jana Černochová, která tvrdí, že sama alkohol nepije, ale vadí jí samotný princip. "Uráží mě, když z toho někdo dělá politické téma dne a dělá z poslanců před celým národem alkoholiky," píše.

Zároveň se ohradila proti tvrzení Jermanové, která prohlásila, že se nebrání osobním kontrolám politiků. "Jak si paní Jermanová představuje kontrolu těch, co požili? Bude stát u vchodu a dávat nám ráno, v poledne a odpoledne dýchat do balónku a provádět osobní kontrolu zavazadel a vysvlékne nás donaha?"

Poslankyni také rozlitíla slova Jermanové o vyvádění opilých poslanců ze sněmovny. "Proč se jí někdo nezeptá, jaké poslance vyváděl "nějaký" předseda klubu pro opilost ze sálu Sněmovny? Zatím jsem byla na všech schůzích a nic takového jsem nezažila," píše na síti.

S nadsázkou navrhuje zavést také krevní testy na kontrolu antidepresiv s tím, že by následně každý podával Jermanové výsledek testu, podle které by určila, zda-li je pracovně způsobilý. "Je to hloupé, trapné a nedůstojné. Raději budu poslouchat poslance, který si dal panáka slivovice, než se koukat na paní Jermanovou v zelené mikině s kapucí, jak nedokáže uřídit Poslaneckou sněmovnu a všichni si z ní dělají srandu," dodává Černochová.       (Čtěte na stránkách Eurozprávy)

Tak to je síla ... co chvíli se píše o tom, jak třeba průvodčí ve vlaku dostal vyhazov pro požití jedné desítky ve službě (například) - a členové Sněmovny by měli být výjimkou, místo aby šli sami příkladem? Co je pro jiné nutností, to by mělo být pro ně snad samozřejmostí ... a ne ještě kafrat ...


V CERNu si myslí na gigantický urychlovač ..... LHC ani ještě neběží na plánovaný výkon a už nestačí. V CERNu zahajují přípravu na stavbu kruhového či lineárního urychlovače, který se snad za několik desetiletí stane nástupcem LHC.

Velký hadronový urychlovač LHC teď sice stojí a podstupuje upgrade na větší výkon, ještě nedávno ale oslňoval svými objevy, včetně zásadního Higgsova bosonu. Mnozí považují LHC za vrchol dosavadního vývoje vědy a technologií, za naprostou špičku toho, kam naše civilizace může dosáhnut. Vývoj ale doufejme neskončil a tak je na čase přemýšlet, co dál. V CERNu na to jdou ve velkém stylu.

Urychlovač LHC je vlastně velikou podzemní laboratoří, která funguje v kruhovém tunelu o délce 27 kilometrů. Stavěli ho v podstatě čtvrt století a jak je známo, ani jeho spuštění v roce 2008 neznamenalo, že by byl úplně hotový a jel na plný výkon. Vzhledem k ohromné časové náročnosti stavby urychlovačů v CERNu raději začali plánovat nástupce LHC už teď. Projekt nového ultimátního urychlovače částic nese jméno FCC (čili Future Circular Collider), jehož kruhový tunel by měl mít délku 80 až 100 kilometrů.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Velký bratr má vždycky pravdu, aneb Když zdravý rozum onemocní ..... „Odporná extáze strachu a pomstychtivosti, touha zabíjet, mučit, rozsekat obličeje kovářským kladivem projela všemi jako elektrický proud a změnila každého i proti jeho vůli v ječícího šílence.“ Pokud vám snad tento citát připomíná ještě nedávnou žhavou realitu těžce zkoušené Ukrajiny, nenechte se mýlit. To jenom George Orwell v knize 1984 popisuje cílené vyvolávání nenávisti ve světě ovládaném Velkým bratrem, ve světě, který potřebuje ke své existenci nepřítele jako masožravá květina hmyz.

Bez něho by nemohl manipulovat davy, pronikat do soukromí, ovládat veřejné mínění. Stejně tak ovšem Velký bratr potřebuje i své věrné, oddané lokaje, přičinlivé trpaslíky, jimž za odměnu poskytne iluzi velikosti, důležitosti a nepostradatelnosti. Jediné, co od nich na oplátku vyžaduje, je naprostá loajalita a přesvědčení, že pokud nám zdravý rozum říká jedno a Velký bratr druhé, pravdu má vždycky Velký bratr.

Slabší povahy z toho, pravda, můžou být občas trochu popletené. Zvláště, když věří tomu, že zdrojem veškeré moci je lid. Ale který, ptají se zmateně. Ten, jenž chodí k volbám, anebo ten, který se vzepře a svou vůli projeví v přímé akci vzdoru? Připomínají tak trochu chlapečka, který se nevinně ptal svého otce: „A lid…je socha, anebo člověk?“ Dětské otázky jsou občas esenciální. Když dítě vyroste, pozná, že mnohé sochy, jen co si na ně holubi stačili zvyknout, bývají vyměněny za jiné, momentálně čistší, a že lid se také někdy mění v lůzu. Lůza v revolucionáře, revolucionáři v lid. A ten opět v lůzu. A tak dále, a tak dokola. Ostatně ani Velký bratr v tomto světě překotných proměn nemá definitivu. Z Velkého bratra se může stát nepřítel, z nepřítele Velký bratr. Což nám situaci sem tam tak zamotá, že Velkých bratrů je náhle několik. Ale to je v blázinci normální.        (Čtěte na stránkách Britské listy)


Karla Kryla letos připomínají dvě kulatá výročí – 70 let od Krylova narození a 20 let od jeho úmrtí ..... Letošní rok ve spojení s básníkem a písničkářem Karlem Krylem připomínají dvě výročí – 12. dubna před sedmdesáti lety se slavný písničkář narodil a před dvaceti lety – 3. března 1994 zemřel. Výročí narození Karla Kryla připomene koncert, který vypukne 8. 4. 2014 v pražské Lucerně. Vystoupí zde interpreti, kteří se hlásí ke Krylovu odkazu, a zahrají jeho vybrané písně ve svých upravených verzích. Na koncertě vystoupí například Tomáš Klus, Aneta Langerová, Markéta Irglová, Michal Hrůza, skupina Divokej Bill nebo Projekt Salome, který spolupracuje s Epoque Quartetem a Petrem Maláskem.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Operace Kavčí bouře aneb Bereme si zpět Českou televizi ..... Operace Kavčí bouře vznikla jako reakce na manipulace, chyby a další neduhy ze strany České televize. ČT sídlí na Kavčích horách, proto operace Kavčí bouře.

Mnoho lidí je nespokojených s tím, co Česká televize – především zpravodajský kanál ČT24 – provádí. ČT24 svévolně upravuje články, uvádí informace, které poté maže, uvádí – jak sama přiznala – nepotvrzené informace v rozporu s vlastním kodexem. Některé informace ČT24 zcela vypouští a to i přes tlak diváků/čtenářů.

Osobně za největší projev manipulace považuji předvolební superdebatu z loňského podzimu, kdy Česká televize nepozvala několik politických stran. Tím dle mého názoru ovlivnila volby a velmi pravděpodobně v neprospěch těchto nepozvaných stran. Po ostré kritice se ČT bránila a vymlouvala. Její argumenty neuspěly a podklady svého rozhodnutí neuvedla. Na konci oddílu je seznam článků kriticky hodnotících chování České televize na poli zpravodajství.

My, lidé účastníci se této operace, důrazně nesouhlasíme s tímto chováním České televize.

- Požadujeme zásadní změny, které povedou k odstranění těchto špatných věcí ze strany České televize.

- Požadujeme zpravodajství, které se nechová jako zpravodajství v románu 1984 od Orwella.

- Požadujeme zpravodajství, které uveřejňuje informace v souladu s kodexem ČT.

- Požadujeme zpravodajství, které dodržuje zákony týkající se České televize.

- Požadujeme, aby Česká televize reagovala na podněty čtenářů a diváků a na jejich připomínky, pokud jsou podložené, reagovala. Týká se to především lepších zdrojů a upozornění na chyby.       (Podrobně se o akci dočtěte na stránkách FreePub)


Vojenská taktika Mongolů: Kde se brala jejich výhoda ..... Jak to, že Mongolové ve 13. století dokázali smést své protivníky? Nebylo to kvůli početní převaze – dobyvatelé téměř vždy bojovali s armádami, které byly početnější…

Už první větší válka, kterou Čingischán vedl po svém sjednocení mongolských kmenů, směřovala proti stabilizovanému státnímu útvaru – proti Džurdžetům (v podstatě předkové Mandžuů), kteří vybudovali velkou říši v severní Číně, porazili Kitany i dynastii Sung, jež byla omezena na jižní Čínu a ještě jim musela platit tribut. Následující výpravy se vedly proti Chórezmu, Číně, pohádkově bohatým arabským státům v čele s Bagdádem…

Jaké faktory tedy stály za obrovskými vojenskými úspěchy Mongolů? Antropolog Jack Weatherford uvádí mezi jinými tyto:

- Pohyblivost. Mongolský jezdec s sebou nesl jen minimum věcí, oblečení, láhev na vodu, křesací kameny, zbraň, laso (na chytání zvířat i zajatců – mongolská válečná taktika do značné míry vycházela z jejich zvyklostí při lovu a pasení stád a na své nepřátele nahlíželi údajně podobně, chladně, na druhé straně ale bez záměrné krutosti, utilitárně). V armádě vůbec nebyla pěchota, která by zdržovala. Taktéž ji nezdržovaly kolony zásob, vojsko pouze s sebou hnalo rezervní koně. Vojáci je cestou dojili, pili jim krev a zabíjeli je, živili se i tím, co ulovili nebo uloupili. Jezdci se mohli pohybovat téměř bez zastavení, nezdržovali se rozděláváním ohně, jedli mléčnou pastu rozmíchanou s vodou, sušené i syrové maso změklé tím, že se dalo pod sedlo.

- Mongolská válečná taktika vycházela z lovu, proto ji všichni dobře ovládali, byla pro ně denní činností – na rozdíl od rolníků, kteří byli do války odvedeni od svých polí.

- Zdravotní stav. Oproti rolníkům, často špatně a nevhodně živeným (obilniny) byla mongolská strava založená téměř výlučně na mléku a masu. Vydatnější strava na druhé straně umožňovala vydržet déle bez jídla.

- Delší dostřel šípů. Mongolové se také snažili šípy vyrábět tak, aby je jejich protivníci nemohli střílet zpátky (museli je tedy lámat). Naproti tomu Mongolové vesměs dokázali používat i šípy soupeře.

- Schopnost koncentrovaně udeřit na jednom místě. To bylo právě výsledkem pohyblivosti, na rozdíl od nepřátel, jejichž armády se mimo vlastní bitvy táhly v dlouhých kolonách. Úder na jednom místě také často následoval po fingovaném ústupu; při pronásledování se pak nepřátelská armáda rozpadala na izolované skupiny, ztrácela koordinaci. Mongolové se nijak nezdráhali ustupovat, nespatřovali to jako pohanu ani jako nějak nedůstojný způsob boje.

- Komunikace. Ačkoliv Mongolové byli zpočátku negramotní, jejich jednotky spolu dokázaly efektivně komunikovat právě kvůli rychlosti poslů. Vzkazy se předávaly ústně (ve speciální veršované podobě). V boji se užívalo zvukových signálů i kódu založeného na mávání praporky nebo ohňových signálů.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Mohou rostliny myslet? Vědci tvrdí, že ano ..... Pokojová rostlina, která stojí v květináči na vašem stole, je možná inteligentnější, než jste si až dosud mysleli. Vědci z univerzity v Göttingenu zjistili, že rostliny mají strukturální paměť, která jim pomáhá předvídat budoucí události. Například pokud okrasný keř dřišťál napadnou parazité, rostlina se preventivně sama zbaví semen, aby zabránila celkovému napadení. Podle botaniků jde o první ekologický důkaz komplexního chování rostlin.

Ochranný mechanismus dřišťálu byl objeven, když se zjistilo, že jeho příbuzná rostlina, mahonie cesmínolistá, je zamořená octomilkami desetikrát více než tento okrasný keř. Podle německých botaniků se dřišťál octomilkám ubránil díky své schopnosti pro výpočet pravděpodobnosti. Parazit propíchne bobule, aby do nich nakladl vajíčka, a pokud se vyvine larva, její potravou jsou semena v bobuli. Dřišťál zřejmě chápe, že pokud má v jedné bobuli dvě semena, jedno zdravé a jedno napadené, měl by se jich obou zbavit, aby nebyla napadena i další zdravá semena.

„Neděje se to tak pokaždé, vždy záleží na počtu semen je v bobulích,“ upozornila členka výzkumného týmu, dr. Katrin Meyer, jejíž tým zkoumal 2000 bobulí z mnoha částí Německa v různém stádiu napadení larvami octomilky.       (Zdroj: ProcProto)


Na Havaji vznikne obrovský astronomický teleskop ..... V roce 2022 by měl v blízkosti vrcholu vyhaslé havajské sopky Mauna Kea začít pracovat tzv. Třicetimetrový teleskop. Navržený projekt obsahuje druhý největší optický objektiv v historii, s průměrem 30 metrů.

Předčí ho jen evropský projekt European Extremely Large Telescope, jehož cílem je postavit v Chile teleskop s efektivním objektivem o průměru 39 metrů.

Na stavbě i využívání havajského Třicetimetrového teleskopu (Thirty Meter Telescope - TMT) se bude podílet řada institucí a vědců z celého světa. Kromě Havajské univerzity se ke spolupráci přidaly ještě Kalifornská univerzita, Kalifornský technologický institut (CalTech), Kanadská univerzitní asociace pro astronomický výzkum a dále řada astronomických institucí z Japonska, Číny a Indie. Konstrukční a plánovací centrum nového teleskopu se nachází nedaleko kalifornské Pasadeny, která se před časem stala doslova Mekkou světové fyziky, astrofyziky i špičkového inženýrství. Svým způsobem tento fakt vystihli i tvůrci oblíbeného amerického seriálu Teorie velkého třesku, jehož děj se odehrává většinou právě v této oblasti.

Po svém dokončení v roce 2021 bude Třicetimetrový teleskop jedním z nejmocnějších astronomických nástrojů této planety. Bude moci s dosud nedosažitelnou citlivostí a rozlišovací schopností přijímat a analyzovat světlo, přicházející k nám z nejbližších i z nejvzdálenějších míst vesmíru. Jeho speciální adaptivní optika umožní vědcům pořizovat až 12x podrobnější obrazy kosmických objektů, než se momentálně daří s pomocí Keckova dalekohledu 1, resp. 2 nebo největšího teleskopu světa, umístěného na Kanárských ostrovech (Gran Telescopio Canarias - GTC), jejichž jádry jsou objektivy s efektivním průměrem kolem 10 metrů.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)

Snad by bylo dobré mluvit spíše o průměru zrcadla?


Údaje ze sčítání lidu i po provedené “anonymizaci“ mohou být použity k získávání informací o jednotlivých občanech ..... Český statistický úřad provedl anonymizaci údajů ze sčítání lidu a údaje z jednotlivých sčítacích formulářů dal k dispozici akademikům. Problém je, že i po provedené anonymizaci, tedy po odstranění jména, přesné adresy nebo data narození, je soubor ostatních údajů natolik jedinečný, že se v souboru všech sebraných formulářů znovu neopakuje, to může podle neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) znamenat potenciální riziko zpětné deanonymizace a zneužití těchto údajů.

Údaje, které v současné době vybraná akademická pracoviště mají k dispozici, se skládají z 10.4 milionu řádků, z nichž každý odpovídá jednomu anonymizovanému sčítacímu formuláři. Téměř 94% takto anonymizovaných řádků je přitom jedinečných. U dospělých osob je toto číslo ještě vyšší. Co to může pro ty, kteří se sečetli znamenat?

„Na riziko, že připravovaná anonymizace nemusí stačit k ochraně soukromí občanů, kteří sčítací formuláře odevzdají, jsme opakovaně upozorňovali Český statistický úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů i veřejnost již před samotným sčítáním,“ uvádí výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil. „Celý případ ukazuje názorně nebezpečí tzv. data miningu. Zdánlivě anonymní údaje získávají zcela jiný kontext v případě, kdy jsou propojeny různé údaje vztahující se k jediné osobě.“

Podle IuRe existují reálná rizika zneužití údajů, byť k panice zřejmě zatím není důvod. Český statistický úřad si podle IuRe nejspíš sám uvědomuje, že údaje jsou i přes provedenou anonymizaci citlivé, protože akademici, kteří s nimi pracují, se musí zavázat k mlčenlivosti.        (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)

Citlivé údaje ... spíš by mě zajímalo, kde ti vykukové, co podomně nabízejí, že zařídí prodloužení karty pojištěnce VZP, vzali data o pojištěncích a vědí, kdy jim končí platnost karty? To by se mělo zjistit a pořádně seknout někoho přes prsty ...


Pavučina temné hmoty propojuje galaxie ..... Temná hmota se zřejmě nekoncentruje pouze v blízkosti galaxií, ale vyplňuje celý vesmírný prostor. Stále ale nevíme, z čeho se tato záhadná substance skládá.

Vědci už dlouhou dobu vědí, že velkou část hmoty v galaxiích a kolem nich tvoří temná hmota. Nemůžeme ji sice vidět, ale její existenci dokážeme odhalit díky jejímu gravitačnímu působení.

Podle studie japonských vědců v časopise The Astrophysical Journal , která zkoumala rozložení temné hmoty, se ale temná hmota nachází i daleko v mezigalaktickém prostoru. Vyplňuje tak celý vesmír. Model temné hmoty, který vytvořili pomocí počítačové simulace, má tvar jakési pavučiny, která označuje regiony s vysokou hustotou temné hmoty. Temná hmota se však nachází i v tmavých regionech, jen je její koncentrace nižší.

Japonští vědci vytvořili model za využití efektu gravitační čočky. Ta způsobuje, že hmotné objekty svým gravitačním působením zakřivují světelné paprsky vycházející například ze vzdálených galaxií. Jak to funguje, můžeme vidět na videu. Ilustruje, jak hmotný objekt (patrně černá díra) ohýbá světlo galaxie, nacházející se za ním.

„Ve skutečnosti nemůžete ukázat na nějakou galaxii a říct, že je zkreslená o tolik a o tolik,“ vysvětluje na svém blogu astronom Phil Plait. „Ale víme, jaký by galaxie zhruba měly mít tvar, takže když jich zmapujeme miliony, můžeme statisticky ukázat, jak se odchylují od očekávaného tvaru. To nám řekne něco o temné hmotě mezi nimi a námi, a tato informace byla použita japonskými vědci jako test jejich počítačového modelu chování temné hmoty.“

Podle autorů studie neexistuje ve vesmíru nic jako „prázdný prostor.“ Každý kousek prostoru je zaplněn temnou hmotou.       (Čtěte na stránkách VTM)


7.3. 2014     Ze stránek Dědka Kořenáře (Břetislava Nového) ... Den 7.3. vyhlašuji svátkem VDĚKU! Vděku za Božský dar prolnutí bytostné lásky. Je to tedy svátek nejhlubšího vztahu, kterým jste duchovně prorostlí se svým partnerem skrz naskrz, aniž si toho jste vědomi nebo o němž nepotřebujete mluvit, a na jehož skutečnou velikost přijdete většinou teprve, až když o něj už nikdy nemůžete přijít. Svátek Vděku za bytostnou lásku spočívá v zamyšlení se nad tím, co kdo pro nás druzí z lásky obětovali a co pro ně vlastně jiného můžeme ještě udělat než jen poděkovat za jejich přítomnost ve vaší duši tak hluboce, jako kdyby to bylo to poslední, co jste na světě mohli udělat. A v jejich jménu oživovat zbývající svět. Máte-li k dispozici tuto lásku ještě v živém provedení, doporučuji se přitulit nejblíž, jak jenom to jde... alespoň na pár minut, zavřít oči a bez rozptylujících myšlenek prostoupit do srdce a duše bližního. Děti mohou poděkovat za život, rodiče za děti, člověk za člověka, lidi za lidi, láska za lásku.


Bez jakých technologií byste se rozhodně nemohli obejít? ..... Ve studii publikované na internetové stránce Statista.com odpovědělo 46% plnoletých, že by se nemohli obejít bez internetu.

O něco méně lidí uvedlo mobilní telefon. 35% dotazovaných by se prý těžko, pokud by to vůbec dokázali, vzdali televize, a těsně za televizí je se 34% procenty uveden e-mail. Na 17% se drží pevná linka a možná překvapivě jen 10% uvedlo sociální média, kam patří Wikipedie, Twitter nebo Facebook.      (Zdroj: Velká Epocha)


Ptačí zpěv není výsadou samečků na námluvách. Často zpívají i samičky ..... Ptačí zpěv zdaleka není jen výsadou samečků, zjistili američtí vědci. Zpochybnili tak dosavadní všeobecný předpoklad, že zpěv se vyvinul jako nástroj, s jehož pomocí si samečci namlouvají partnerky a vymezují se vůči konkurentům.

Zpěv je u samiček mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, a u zpěvných ptáků je spíše pravidlem, než výjimkou. Pravděpodobně se vyvinul už u dávných předků dnešních zpěvných ptáků, konstatovali v odborném internetovém časopise Nature Communications ornitologové z Marylandské univerzity v Baltimore.        (Čtěte na stránkách Ekolist)

No jasně ... když ptáčka lapají, hezky mu zpívají ...


Modernizace dálnice D1 je zbytečně drahá a komplikovaná ..... Děti Země upozorňují na závažné nedostatky obrovské investice ... Ministerstvo dopravy pro modernizaci dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka délky 161 km vydalo dosud osm stavebních povolení z celkových dvaceti jedna. Dvě z nich nejsou ještě pravomocná, neboť Děti Země proti nim podaly v únoru 2014 rozklad. Podle nich chybí posouzení vlivů modernizace na životní prostředí a územní rozhodnutí a dále je nutné upřesnit podmínky na ochranu životního prostředí.

Navíc Děti Země namítají, že vybraný způsob modernizace může být až třikrát dražší a řidiči budou obtěžování dvakrát delší dobu, než kdyby se použila metoda fragmentace a frézování povrchu.

„Udivuje nás, že Ředitelství silnic a dálnic ČR si dovolí při přípravě modernizace dálnice D1 dělat podobné chyby jako u dálnice D8 přes České středohoří, jejíž výstavba je nyní ve slepé uličce. Je také šílené, pokud se má z veřejných rozpočtů utratit asi 22 mld. Kč a řidiči budou uzavírkami obtěžování asi sedm let. Přitom by práce mohly stát jen asi 8 mld. Kč a mohly by trvat nanejvýš 4 roky,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svých rozkladech proto nového ministra dopravy Antonína Prachaře upozornily, že jednak by se mělo mluvit spíše o rekonstrukci dálnice D1, neboť výsledkem složitých a drahých stavebních prací budou opět jen čtyři pruhy, a jednak je podle mnohých odborníků možné zopakovat úspěšnou rekonstrukci dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice a silnice I/3 v úseku Mirošovice – Benešov, kde se právě použila metoda fragmentace a frézování povrchu. Pod povrchem dálnice D1 se totiž nachází zcela kvalitní podloží.

„Řada odborníků doporučuje metodu fragmentace a frézování jako vhodnou k použití pro další úseky dálnice D1 i dnes, jak také vyplývá z pořadu „Přesolená dálnice“, který bude v rámci cyklu Nedej se! vysílat Česká televize v neděli 9. března,“ upozorňuje dále Patrik. Ten také odmítá názory, že by Děti Země svými rozklady proti dvěma stavebním povolením významně zdržely přípravné práce.        (Čtěte na stránkách Děti Země)


V Antarktidě objevili vodu z Marsu ..... Tým vědců z NASA našel v meteoritu pocházejícím z Marsu stopy vody. Jejich výzkum vzbudil ve vědeckých kruzích oživení diskuze o existenci života na rudé planetě.

Meteorit objevila v roce 2000 japonská expedice v ledovci Yamato, který leží na Antarktidě. Ovšem vědci nenašli vodu v meteoritu z Marsu poprvé. Chemické sloučeniny dokládající přítomnost vody, byly pozorovány také v hornině meteoritu Allan Hills 84001, a to už v devadesátých letech minulého století.

Allan Hills 84001 však nebyl tak velký jako meteorit Yamato 000593 nalezený japonskou expedicí. Meteorit objevený na Antarktidě je magmatického původu a vznikl zhruba před 130 miliony lety. Před 12 milióny lety došlo v důsledku srážky s jiným vesmírným tělesem k vymrštění části magmatické horniny do vesmíru. Na Zemi meteorit dopadl asi před 50 tisíci lety.

Výzkum meteoritů umožňuje vědcům nahlédnout do historie Marsu staré stovky milionů let. Děje se tak za pomocí techniky, která je dokonalejší než ta, jakou mají k dispozici robotické sondy, sbírající a analyzující vzorky rudé planety přímo na jejím povrchu.       (Zdroj: 21@století)


Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné ..... Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku ... „Představitelé zdravotnického establishmentu i poslanci neznají nebo vědomě přehlížejí skutečnost,“ říká prof. Anna Strunecká o záměru hradit stále ještě nedostatečně vyzkoušené vakcíny. Politici navrhují, aby rodiče dívek ve věku 13 až 14 let nemuseli platit za vakcínu, která by je měla ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku. Fyzioložka prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc. upozorňuje, že vakcínu Gardasil, na evropském trhu dostupnou pod názvem Silgard, považují američtí experti za nejnebezpečnější vakcínu, kterou se dnes očkuje. Totéž platí o vakcíně Cervarix.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Kolem Země prosvištěl asteroid. Přiblížil se víc, než Měsíc ..... Asteroid o průměru asi třiceti metrů se dnes večer přiblížil k Zemi víc než Měsíc. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) uvedl, že minul naši planetu okolo 22:00 SEČ. Objekt nazvaný 2014 DX110 se dostal k Zemi na vzdálenost necelých 350.000 kilometrů, zatímco průměrná vzdálenost měsíce je 385.000 kilometrů.

Podle astronomů však nešlo o nijak výjimečnou záležitost. "Za poslední rok se Zemi ještě více přiblížilo 21 malých asteroidů o velikosti jeden až 30 metrů," řekl listu USA Today Lindley Johnson z oddělení planetárních věd NASA. Jeden z programů NASA se soustřeďuje na sledování asteroidů, které by Zemi potenciálně mohly ohrozit. Vědci z NASA identifikovali na 95 procent objektů větších než jeden kilometr v průměru, které by se mohly přiblížit Zemi. Zhruba tak velký asteroid zřejmě před 65 miliony let způsobil vyhynutí dinosaurů.       (Zdroj: Eurozprávy)


Domácí mazlíčci jako časované bomby ..... Kdyby v 16. století existovalo nějaké hnutí na ochranu práv zvířat, jeho zástupci by se rozhodně nenudili. Jeho přívrženci by se mohli například věnovat kampani proti tomu, aby se z domácích mazlíčků staly „zbraně hromadného ničení“.

Stačilo by jim, kdyby nahlédli do tzv. Ohnivé knihy (Feuer Büch), rukopisu z poloviny 16. století, který se nachází v knihovně univerzity v německém Heidelbergu. Ten je věnován bojovým technikám používaným při dobývání měst a mimo jiné je tam popsána i taková, při které se nejen současným ekologickým aktivistům, ale všem laskavým majitelům psů a koček zježí vlasy hrůzou na hlavě.

Autoři rukopisu totiž navrhují, aby na hřbety domácích zvířat byly přivázány výbušné časované nálože a nebohá zvířata byla tajně vhozena do obléhaných měst, kde by se změnila v obdobu současných sebevražedných islámských útočníků. Ještě promyšlenější je pak instalace těchto bomb mezi křídla holubů, kteří by létali nad hlavami obyvatel dobývaných měst a shazovali na ně výbušniny.

Milovníky zvířat ale můžeme uklidnit. Podobná metoda nebyla ve skutečnosti nikdy použita a zůstala jen mírně mrazivým důkazem toho, že militantní šílenci žili v každé době. A omluvou jim není ani to, že podobný nápad se jim v mozku zrodil v době, kdy Evropa čelila stále sílícímu nebezpečí turecké invaze.        (Zdroj: ProcProto)

Kdesi kdysi jsem četl, že s těmi holuby to praktikovali - ale jinak. Ještě v době mírové záškodníci ve městě pochytali místní holuby. Při obléhání města k nim pak připevnili zápalné látky, pustili je - a holubi se vrátili domů. Pak už žádné "domů" neměli ...


Tahle země pro starý je (ale jen s mobilem) ..... Mobily dnes potřebují staří i mladí - a starých přibývá, zatímco mladých ubývá. Přitom takový přístroj může být pro staršího rodinného příslušníka nejen vítaným dárkem, ale i neocenitelnou možností jak řešit zdravotní i jiné komplikace. Přesto na trhu existují snad stovky typů pro puberťáky, mladé podnikatelské dravce, jablečné metrosexuály, či androidní koumáky, ale jen pár pro přemnožená individua potměšile nazývaná "dříve narození". A nejen to: i vlastnosti mobilů údajně určených pro seniory jsou někdy dost problematická.

Mohu doložit příkladem. Mé matce už bylo hodně přes osmdesát, přesto se rychle naučila telefonovat postarší Nokií, kterou odložilo jedno z vnoučat. Jenže mobil už něco pamatoval, a tak jsme jí k Vánocům koupili přístroj přímo pro seniory. Jenže matka se s ním nenaučila. Nějaký čas nechybělo podezření, že jde o důkaz zhoršené duševní výkonnosti. Pak jsem s mobilem zkusil telefonovat já - a nezbylo mi než připustit, že něco není v pořádku: i otevřít kryt baterie nebylo snadné. Protože zhoršení své vlastní duševní výkonnosti ze zásady odmítám, zbývala jen jediná možnost: ovládání zřejmě navrhoval Marťan. "Mobil pro seniory" skončil v kredenci mezi dědečkovými dopisy z první světové.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Elektromagnetický smog a mobily ..... V současnosti se odhaduje, že na celém světě mobily používá přes 500 milionů lidí. Vzrůstá i počet nakupovaných elektrospotřebičů typu mikrovlnných trub, u kterých lékaři již dlouhá léta poukazují na zdravotní rizika.

Výrobci mobilních telefonů, aby uhájili své zájmy a také zisky, začali po mnoha soudních sporech sponzorovat výzkumy s cílem prokázat neškodnost jejich produktů. K tomuto účelu byla obětována kvanta laboratorních pokusných zvířat - kočky, králíci, myši, krysy, křečci a další a další druhy, které byly bombardovány elektromagnetickým zářením a potom usmrceny a pitvány, aby se zjistila poškození vnitřních orgánů. Výsledky však byly nejen chaotické, ale také nepřenositelné. Místo aby se prováděly výzkumy na skupinách lidí, které mobilní telefony používaly, a těch, které je nepoužívaly, šermovali výrobci mobilů s nesmyslnými výsledky pokusů na zvířatech.

Záření generované anténou mobilního telefonu je absorbováno z jedné poloviny hlavou, což poškozuje mozkové buňky a může vyvolat nádor. Výrobci však mluví o tom, že je toto absurdní, aby mohlo záření z antény mobilního telefonu vyvolat nádor, protože je příliš slabé. Toto jsou bohužel velmi povrchní výmluvy a ospravedlňování, které se vydávají pouze z komerčních zájmů. Dr. Robert Santini (vedoucí laboratoře biochemie a farmakologie Národního institutu pro aplikovaný výzkum v Lyonu) však dokazuje, že mobilní telefony mají potřebnou sílu nejen vyvolat poškození buněk mozku, ale mohou působit také gentoxicky. Jak dokázal, mobilní telefony také blokují produkci melatoninu - látky přirozeně produkované naším tělem, jež má protinádorové účinky.

Lidé, jež žijí v okruhu 200 metrů od retranslačních stanic, zajišťujících pokrytí signálem mobilní sítě, trpí stresem, zvýšenou únavou, různými alergiemi, poruchami spánku, předčasnou menopauzou atd., než lidé, jež žijí mimo tyto stanice. ("Mobil phones and their transmitted base stations", 1996, australská vláda). Rovněž byly prokázány poruchy chování a zvýšené riziko výskytu nádorů ("Alternative Santé", květen 1999) a jejich rostoucí riziko v závislosti na množství elektromagnetického záření, jemuž je člověk vystavován. (R. Santini, "Téléphones cellulaires, danger?", Resurgence, 1998). Mobilní telefony, stejně jako televize, mikrovlnné trouby a další elektrospotřebiče vyvolávají množství elektromagnetického smogu, jehož následky na celou lidskou populaci lze v současnosti jen těžko odhadovat.        (Čtěte na stránkách Svobodný vysílač CZ)


Dýně - zásobárna zdraví ..... V posledních letech se pěstování dýní věnuje velká pozornost. Nejsou příliš náročné na pěstování, nevyžadují zvláštní půdu, snesou i chladnější období (jsou odolnější než okurky), ale mají určité nároky na zálivku. U houbových chorob pozor na padlí okurkové, hlavně při suchém a teplém počasí. Při dlouhodobém dešti je může napadnout plíseň.

Obsahují vitaminy řady B, betakaroten, menší množství vitaminu C, kyselinu pantotenovou, bílkoviny, kvalitní nenasycené mastné kyseliny, vlákninu, čímž příznivě ovlivňují trávení tuků, a až 90 % vody. Odvodňují organismus, doporučují se při onemocnění ledvin, při močových kamenech, nemocích srdce, odvádí toxiny z těla, posilují organismus, snižují hladinu cholesterolu v krvi, stimulují nervový systém.

I když se jedná o celkem výživnou zeleninu, její konzumace se doporučuje při redukčních dietách. Obsahuje také železo, měď, hořčík a draslík. Ještě bohatší na množství účinných látek jsou dýňová semínka. Říká se o nich, že jsou zásobárnou zdraví. Nachází se v nich především zinek, který se doporučuje na posílení organismu. Jejich pravidelná konzumace by měla potlačovat bujení rakovinových buněk a výrazně upravovat problémy s onemocněním prostaty.

Dýně jsou výborným výživovým doplňkem. Dochutí různé saláty, těstoviny i omáčky. Umleté se mohou používat do moučníků a dezertů místo oříšků a mandlí.        (Zdroj: Doplněk)


6.3. 2014     Dnešek má zajímavý název ... po Popeleční středě následuje totiž Pytlový čtvrtek. Na Pytlový čtvrtek se dojídaly zbytky z masopustních hodů. Název dne je pravděpodobně odvozen od režného (pytlového) postního roucha. .... To ale zní divně ... dojídají se zbytky a k tomu už postní roucho ... Máme ale ještě další vysvětlení.

V roztomilé knize "Masopust držíme" z roku 1910 se lze dočíst: Čtvrtek po masopustu nazývá se Pytlový čtvrtek. Dojídají se zbytky z hodů masopustních. Nenasytní ctitelé Bacchusa ještě se nemohou rozloučiti s radovánkami masopustními a s jejich dozvuky. Název ten nikdo asi již nezná. Vyprávěl mi o pytlovém čtvrtku stařičký strýc, Jan Kašpar, cestář v Kostelci nad Vltavou. Na otázku, proč se říkalo »pytlový«, odpověděl s úsměvem: »Protože se po masopustě, co ještě zbude, všecko všecinko sní, ztráví — zpytluje!«*)

Dnešní Mezinárodní den jódu vznikl z iniciativy Českého výboru pro UNICEF roku 1999. Smyslem tohoto dne je informovat o důležitosti jódu a nutnosti jeho dostatečného přísunu organizmu. Nedostatek jódu, jímž trpí přibližně 30% světové populace, způsobuje opožděný vývoj duševní i psychický, dokonce i retardaci (u dětí). U nás se naštěstí těchto problémů bát nemusíme – jód je kupříkladu přidáván do soli.


Číslo týdne: každý den platíme Rusku za ropu částku, za kterou může koupit čtyři tanky ..... Z české ekonomiky odteklo loni do Ruska každý jeden den tolik peněz za ropu, že si za ně může koupit čtyři moderní tanky T-90. Poukázalo na to Hnutí DUHA s odkazem na statistická data.

Rusko je náš největší dodavatel ropy. Odebíráme od něj dvě třetiny naší spotřeby a loni jsme mu poslali celkem 67 miliard korun. Tedy 183 milionů v průměru za den. Jeden tank T-90 stojí 45 milionů korun.

Ruská státní společnost Gazprom je zase náš hlavní dodavatel zemního plynu a účtuje si další desítky miliard. Alternativou za ruský plyn jsou zejména dodávky z bizarního režimu v Turkmenistánu. A téměř veškerou zbývající ropu musíme kupovat od diktátorů z Ázerbájdžánu a Kazachstánu.

Ceny ropy a plynu neustále rostou a zatěžují českou ekonomiku. Navíc udržují nebezpečnou závislost na Rusku a dalších nepřátelských zemích. Proto Hnutí DUHA svoji iniciativou Velká výzva (www.velkavyzva.cz) navrhuje přijetí zákona, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv. Vytvoří prostředí pro investice do chytrých řešení: úsporných domů nezávislých na importu plynu a uhelných dolech, rychlé a pohodlné veřejné dopravy, čisté domácí energie, recyklaci plastů místo dovozu nové ropy nebo automobilů s velmi nízkou spotřebou.

Podobnou legislativu přijala – ve shodě vlády s opozicí, průmyslem i odbory – Velká Británie a za pár let se podařilo srazit závislost anglických domácností na drahém plynovém a elektrickém vytápění o čtvrtinu. Svaz britského průmyslu si fungování zákona pochvaloval u příležitosti nedávného pátého výroční jeho přijetí.

Také Sobotkova vláda ve svém programovém prohlášení anoncovala, že chce takový zákon předložit. Měla by tak učinit co nejrychleji.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Největší cestovatelský svátek opět v Praze ..... Země všech kontinentů, padesát komentovaných projekcí, fotografie z nedostupných míst, cestovatelská setkání. To vše i mnohem víc přináší největší cestovatelský svátek v Čechách – festival Kolem světa. O víkendu 15. – 16. března přivítá KD Ládví a Multikino Ládví opět tisíce návštěvníků, kterým festival vedle přednášek nabídne i exotická jídla, jedinečná vystoupení zahraničních umělců, pozve je na setkání se zajímavými osobnostmi, na interaktivní workshopy tradičních řemesel JV Asie nebo Afriky a nabídne možnost zakoupení tradičních výrobků z Mexika, Peru, Indonésie či Nepálu.

Může jet trabant napříč kontinenty? Jak se stopuje v Ekvádoru? Kde žije tajemný lid Kwaio? Proč se do chichi (kukuřičný zkvašený nápoj) dávají mravenci? Co si lze koupit na největší tržnici padělků na světě? Je možné plavat mezi piraňami? Jak vypadá pohled z ptačí perspektivy na Velký bariérový útes? Proč si Barmánky na tváře malují bílé kruhy? Jak chutnají „zelené palačinky“ dadar, zeleninové taštičky samosa nebo pražené konžské housenky? Nejznámější cestovatelé, fotografové, spisovatelé a všichni, kdo mají blízko k cestování všeho druhu, budou sdílet své zážitky, poznatky i vášně třetí březnový víkend na Festivalu Kolem světa v Praze.

Pokud nejste z Prahy, můžete navštívit i regionální festivaly KOLEM SVĚTA v Olomouci (28.-29.3.) a v Plzni (11.-12.4.2014).       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Hradec Králové: Jídlo místo zbraní ..... 2. března tomu bylo 15 let co Česká republika vstoupila do NATO. V přepočtu 18 bilionů Kč ročně se vydá na aktivity NATO, přičemž 1 miliarda lidí na světě trpí chronickou podvýživou a každých pět sekund umře jedno dítě.

Vstupem do NATO se ČR zavázala vynakládat min. 2% svého HDP na vyzbrojování armády, což činí více jak 50 miliard ročně. Více jak 30 000 lidí v ČR nemá střechu nad hlavou, natož něco k jídlu. Shromáždění k tomuto tématu se koná 8. března v 14:00 mezi OC Atrium a knihkupectvím Kanzelsberger v Hradci Králové.       (Zdroj: FreePub)


Nejstarší stromy na světě ..... Některé stromy již žijí po tisíce let. Jejich životy se prolínaly kulturami i dynastiemi a jejich kořeny se stávaly silnějšími a hlubšími každým rokem. Které z nich jsou nejstarší na světě?

1. Nepojmenovaný, poddruh borovice osinaté ... Místo: White Mountains, California, USA ... Z tohoto stromu byl speciální technikou vyňat kus dřeva již v 50. letech 20. století, ale muž, který tak učinil, nestihl ověřit stáří stromu předtím, než zemřel. Až Tom Harlan z Laboratoře pro výzkum letokruhů díky původnímu kusu dřeva zjistil, že se jedná o nejstarší ověřený strom na světě, tedy starý 5 062 let (dnes již 5 063), který je stále naživu. Bílé Hory v Kalifornii, které mají převýšení až 3 505 metrů a výška jejich vrcholu činí 4 344 metrů, se nacházejí na východ od San Jose a jsou částí Národního lesa Inyo, vedle Národního parku Yosemite.

2. Metuzalém, poddruh borovice osinaté ... Místo: Bílé Hory, Kalifornie, USA ... Na prvním místě se nacházel původně právě tento strom, dokud nebylo zjištěno stáří stromu v Bílých Horách. Kvůli obavám před vandalstvím není Metuzalém označen, ale háj stromů, kde se nachází, je veřejně přístupný.

Pokud se na jeho věk podíváme v širších souvislostech, tak byl Metuzalém starý přibližně 1 350 let při narození Faraóna Ramsese II (okolo roku 1300 př. n. l.), uvádí Peter Lance z Univerzity Severní Karolíny ve městě Chapel Hill.

A co je příčinou dlouhověkosti tohoto typu borovice? Rostou velmi pomalu a jejich dřevo „je velmi husté a smolné“, díky čemuž je odolné proti zamoření hmyzem, houbami a jinými možnými škůdci, sdělil Robert Westover, specialista na veřejné zájmy z Lesní služby Spojených států. V současnosti čelí hrozbě vyhynutí. Další podobné stromy lze nalézt v Kalifornii, Nevadě, či Utahu.       (Čtěte na stránkách velká Epocha)


Občané se zastali stromu, který zákon nechrání ..... Doslova vlastními těly se rozhodli občané Jihlavy zabránit v pokácení vzrostlé zdravé lípy, která roste u bytového domu na rohu ulic Mošnova a Znojemská. K zemi ji chce poslat majitel pozemku přesto, že z dřívějšího rozhodnutí magistrátu ví, že má strom řadu ekologických a estetických kvalit. Nedostal tak povolení ke kácení. Poražení stromu však umožnila vadná vyhláška exministra Chalupy (ODS), která ochranu dřevin významně omezila. Ombudsman potvrdil, že je vyhláška de facto protiústavní, a k její novele už ministerstvo vyzval on i nevládní organizace. Strom po dnešním happeningu zůstal stát.

„Na dnešní happening přišli lidé, kterým životní prostředí v Jihlavě není lhostejné. Lidé se tu snaží zabránit ekologické škodě, která má dosah i za plot okolo domu a podle ministerské metodiky se dá vyčíslit na více než 600 tisíc korun. Zároveň vědí, že dokud se nezmění právní norma, jsou v celé zemi ohroženy desítky dalších krásných a zdravých stromů,“ komentuje happening „Pomozme lípě“ vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová.       (Čtěte na stránkách ARNIKA)


Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta ..... Ježíš řekl: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odcházím vám připravit místo. Cestu, kam já jdu, znáte. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (srov. Jan 14,1-6)

Kráčejme po této cestě s jistotou Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemáhalo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává respekt, aby námi nezmítala vichřice pýchy.

Jít po střední, pravé a přímé cestě, která nás – obrazně řečeno – vede mezi zoufalstvím po levici a falešným sebevědomím po pravici, by bylo mnohem obtížnější, kdyby Kristus neřekl: „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,16).

Tím jakoby napovídal: Kudy chceš jít? Já jsem cesta. Kráčejme proto s jistotou po této cestě a mějme se na pozoru před léčkami, které nás ohrožují.       (Zdroj: Víra)


Meduňka ..... Teplomilka asimetrická, tedy asi metr vysoká, asi metr široká. Mohutný trs ale nenecháváme vyrůstat až tak moc a zavčas, tedy před květem, za sucha a v levé, tedy sociální, poledne, požneme. V pravé poledne ne, protože to je western s perfektní muzikou (Buď pořád se mnou, lásko sladká, ten slib ti nevrátím. Až prach se zvedne po šarvátkách, mé bude tvým...), a my jsme rozloženi spíše na východě. Tedy přesněji - … se teprve rozkládáme… většinou… i když podle obecné odorizace soudě, vnímáno spíše na záchodě. Neberte si to osobně, ale u nás to smrdí korunou už od státního rozpočtu v neskutečných deficitech, natož v domácích účtech plebejců. Ne tak ale meduňka, která voní natolik příjemně a všem, že by se hodila i do znaku středolevé politické strany a vzhledem k sedativním účinkům meduňky tedy dosti umírněné.

Meduňka se sežíná zhruba 10 cm nad zemí, když narostla do 30-40 cm, aby měla po holení z čeho obrazit. Další požnutí čiň též vždy o několik cm výše, abyste nesušili stařinu, protože ta již moc silicemi, hlavními to účinnými a vonnými substancemi, neoplývá. Sklizeň vychází asi 3 x za rok. Meduňka je trvalka a po několika letech na jednom stanovišti většinou vymrzá, takže je vhodné obrok ob dva s osvědčenějším trsem popojít na další záhon.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Ferda mravenec se neštítí práce všeho druhu ..... Klišé „děláme to pro budoucnost našich dětí", má u některých živočišných druhů zváštní podtext. V sociální atmosféře mraveniště je jedinec pouhou jednotkou a nikoliv individuem. To, co nám mnohdy připadá jako bizarní, nemá s hrdinstvím či krutostí, nic společného, je to jen projev vtištěného vzoru chování preferujícícho zachování druhu. K nově objeveným strategiím přežití patří i obětování nejmladší generace, která by teoreticky měla dát tu nejadaptovanější populaci pro aktuální podmínky v daném prostředí.

Hmyz je skvělým modelem pro studium sociálního chování živočišných společenství. Překvapení v tomto směru přichystal biosociologům myrmekologům i obyčejný „bahenní“ mravenec Formica selysi. Obývá blata od Alp až k Pyrenejím. Musí se někdy vyrovnat s pohromou v podobě povodně, která trvá i několik dnů. V samém srdci areálu výskytu tohoto druhu, ve Švýcarsku, přišla skupina výzkumníků z University of Lausanne s nápadem zkoumat tyto mravence v laboratoři. Aby se mravenci cítili jako doma, tu a tam jim dopřáli i velkou vodu. Chování mravenců nepřekvapilo. Dělnice chránily svou královnu. Vytvořili pro ní živý vor na kterém ji přeplavili do bezpečí. Překvapením bylo, že základ jejich plavidel tvořily mravenčí larvy.

Aby si vědci ověřili, zda nejde jen o nějaký momentální mravenčí rozmar, některým koloniím larvy odebraly. I taková kolonie si pak vor postavila, ale vždy to končilo fiaskem, struktura bez larev se jim rozpadala.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Neberte přírodě mláďata, můžete je tím zabít ..... Jako každý rok nosí lidé nalezená mláďata do záchranných stanic - přírodě tím ale spíš ublíží než prospějí. Sezóna mláďat začíná a už jsou lidmi hlášeny první nálezy opuštěných mláďat zajíců polních. Ochránci přírody i myslivci jako každý rok upozorňují na to, že ne všechna mláďata jsou svými rodiči opuštěna. "Pomalu, ale jistě začíná jaro a s tím přichází pro všechny záchranné stanice spousta práce a starostí s nalezenými mláďaty. Chtěl bych upozornit na to, že ten, kdo najde v přírodě volně žijícího živočicha, paroží, vejce pernaté zvěře a odnese si ho domů, dopouští se trestného činu pytláctví," upozornil Karel Bobál ze Záchranné stanice živočichů ve Studánce.

Když najdete v přírodě osamocené mládě, tak ho nechte na místě a v žádném případě neodnášejte. Na devadesát procent má nedaleko rodiče, kteří o něm ví. Ve zbývajících případech jde většinou o poranění, úhyn, pytláctví.

"Pokud si budete na sto procent jistí, že mládě je opravdu opuštěné, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici, myslivecké sdružení - myslivce, popřípadě policii České republiky, veterináře, obecní úřady," upřesnil.

I myslivci se přimlouvají za to, že lidé by rozhodně mláďata sbírat neměli. Vše si příroda zařídí sama. S vypouštěním ochočených mláďat zpět do volné přírody je pak obrovský problém.

"Lidé nám většinou nevolají a neptají se, co s nalezenými mláďaty. Obrací se hlavně na záchranné stanice," řekl Pavel Nečas z Okresního mysliveckého spolku Tachov.

Také psi by měli být na vodítku, aby se nestalo, že mláďata přinesou v tlamě. "Mláďata zajíců se těžko vykrmí, většinou stejně zahynou. Srnče se sice vykrmit dá, ale pak je problém s navrácením do volné přírody. Protože je ochočené, může se stát, že přijde o život, protože ztratí přirozenou plachost. Lidé by si mláďat tedy neměli všímat," dodal.       (Zdroj: Silvarium)


Internet mění způsob fungování mozku a naší paměti ..... Používání internetu jako zdroje informací se stalo součástí života. Mozek je ale adaptabilní a mění se tak i jeho způsob práce s informacemi. Nedávno jste si na VTM.cz mohli přečíst článek Psané písmo brzy skončí, historie je neúprosná. V něm jsme shrnuli i fungování přenosu informací: od počátku vytvoření prvních organismů přes postupné změny až k předpokládanému vývoji v budoucnu.

Současnému rychlému tempu změn se nestíhá přizpůsobit ani systém školní výuky. I v pozdních fázích je stále založen především na vlastní paměti, nikoli na skutečné práci s informacemi. Mozek ale naštěstí není limitován radou starších, kteří by nejradši vše dělali po starém, jak se to naučili v mládí. Schopnost učit se a přizpůsobovat konkrétní situaci je jednou z jeho klíčových schopností. A jak si popíšeme, mění se i kvůli moderním technologiím a tedy vývoji doby.

Staré způsoby a stará doba ... Mozek se dokáže přizpůsobovat a měnit, aby byl efektivnější a fungoval lépe a rychleji s menším množstvím vynaložené energie. K tomu má omezené kapacity v rámci výkonu i paměti. Nemůže si zkrátka pamatovat vše, natož do nejmenších podrobností.

Proto v dlouhodobé paměti máme pouze konkrétní vzpomínky, které mozek vyhodnotil jako důležité, ať už z důvodu silného emočního zážitku nebo kvůli častému používání. Většinu informací ale musí zahodit a my si tak většinu pro nás nepotřebných informací nepamatujeme.

V roce 1985 zveřejnil sociální psycholog Daniel Wegner propracovanou teorii o takzvané transaktivní paměti. Zjednodušeně se jedná o rozšířenou externí paměť různě velké skupiny lidí. Spojování inteligence a výkonu mozku jsme také podrobně probrali v článku Kolektivní inteligence jako centrální mozek lidstva, v tomto případě jde ale výhradně o paměť.

Princip této paměti je znám už z dávných dob. Vychází z předpokladu, že každý ví něco a v rámci skupiny tak mohou být informace rozděleny mezi více jedinců. Pokud jste tedy chtěli vědět jak ulovit jelena, zeptali jste se hlavního a nejzkušenějšího lovce z tlupy.

V době před internetem jste také nevěděli vše. Ale obvykle jste tušili, kde takovou informaci najít. Pokud jste chtěli vědět výsledek sportovního utkání, zavolali jste svému známému, který je sportovním fanouškem. Jestli je nalezená houba jedlá, poradil dědeček-houbař.

Mezi externí paměť lze zařadit i knihy. Nevíte přesně, jak se vaří určitý druh pokrmu, ale víte, že to najdete v domácí kuchařce. Četli jste ji před rokem a žádné přesné informace si z ní samozřejmě už nepamatujete.

Náš mozek se i v minulosti spoléhal na externí informační zdroje, nepamatoval si tak konkrétní informace, ale věděl, kde je lze najít.

Internet a informační doba ... S příchodem internetu jsme ale získali přístup k obrovskému množství informací, které se navíc stále exponenciálně zvyšuje. Internet jsme začali používat coby externí a rozšiřující paměť, informace jsou totiž dostupné takřka kdykoli a do několika sekund. Pokud jdete po ulici a máte mobilní zařízení s mobilním internetem, není pro vás problém zjistit si cokoli.

Právě zde se ukazuje stejný princip transaktivní paměti. Nepamatujeme si konkrétní informaci přesně či vůbec, ale víme, kde ji najdeme. Vyhledávače ve své moderní formě nahradily i nutnost vědět kde informaci najít. Stačí jen správně formulovat dotaz vyhledávači a nemusíme se ani starat, kde na internetu je daná informace uložena.       (Čtěte na stránkách VTM)


5.3. 2014     Dnešní Popeleční středa (lat. dies cinerum) je v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy


Netrpělivé čekání na první gravitační vlnu ..... Víme, že gravitační vlny existují. Takřka jistě. Zatím jsme ale ještě žádnou takovou vlnu nesjeli. Nicméně, prý to bude brzo. Připravte si prkna!

Když se vzájemně pohybují tělesa v gravitačním poli, tak vznikají gravitační vlny. Přesněji řečeno, měly by vznikat. Jde o předpověď Einsteinovy obecné relativity, zatím je ještě nikdo nikdy spolehlivě neviděl. Jsou to vlastně vlny křivosti časoprostoru, které se šíří, podobně jako když hodíte kámen do vody, jenže rychlostí světla. Když se stane ve vesmíru něco doopravdy velkého, ve stylu výbuchu supernovy, srážky černých děr anebo zběsilého gravitačního tance neutronových hvězd či černých děr v těsných dvojhvězdách, tak by se měly rozeběhnout tak mohutné gravitační vlny, že je snad i zachytíme.

A bylo by na čase. Pátrá se po nich už celé století. V roce 1957 vyšlo najevo, že by gravitační vlny měly nést energii a také způsobovat vibrace. Potíž je v tom, že to znamená milionkrát víc energie než u slunečního záření a vibrace v menším rozsahu, než atomové jádro. Zprvu se zdálo, že postavit detektor gravitačních vln bude nesmírně obtížné. Joseph Weber z Marylandské univerzity ho ale v šedesátých letech postavil a v roce 1969 s ním dokonce objevil gravitační vlny. Během dvou let po počáteční explozi euforie postavili deset takových detektorů ve významných laboratořích planety. A žádný z nich už gravitační vlny nezachytil.

Někteří fyzici to vzdali, další vytrvali. V osmdesátých letech přišly na řadu kryogenní rezonanční detektory gravitačních vln se supravodivými senzory, které byly milionkrát citlivější, než původní Weberovy detektory. Fungovaly až do devadesátých let. Kdyby se v Mléčné dráze srazily černé díry anebo kdyby vznikla nová černá díra, tak by to tyhle detektory měly zaregistrovat. A zase nezachytily vůbec nic. Ani to ale nebyl konec. Jen bylo nutné začít pátrat v hlubším vesmíru, než je pouhá Mléčná dráha.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Existuje katalog kovových předmětů, jež nesmějí sběrny vykupovat ..... Obrazový katalog kovových předmětů, který sběrny druhotných surovin nesmějí od fyzických osob vykupovat, vydal Svaz měst a obcí ČR (SMO). Jde o metodickou pomůcku pro výkupce, ale také pro kontrolní orgány, jako jsou policie, Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce, řekl Marek Sýkora, člen komise pro životní prostředí SMO a starosta Dobřan.

Příručku včetně metodiky kontrol vydal Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, založený SMO. "Zatím vyšlo 4000 kusů, probíhá distribuce na sběrny a orgány státní správy. Ještě letos počítáme s dotiskem. Požádáme o peníze, aby se to dostalo do většiny měst a obcí v ČR, rozhodně do těch, které mají výkupny," uvedl Sýkora.

Předměty, které by se neměly vykupovat, jsou například kolejnice, značky, trolejové a trakční dráty, kabely, mříže, odvodňovací prvky, žlaby, vývěsky, zábradlí, parapety, okapy, veřejné osvětlení, lednice, pračky, sporáky, radiátory, trouby, sušičky, myčky, vysavače, počítače, mobily, tiskárny, videohry, nářadí a televizory.

SMO se snaží prosadit zákaz výkupu kovového odpadu od fyzických osob, které musely chodit do sběrných dvorů. "Povedeme debatu s ministerstvy průmyslu a životního prostředí. Výkup od právnických osob by mohl být pouze na základě bezhotovostního platebního styku. Současný systém generuje hodně černých hotových peněz," řekl. Takzvané železné neděle by to nijak neomezilo. Odpad by prodala obec bezhotovostním platebním stykem a výtěžek by pak předala například hasičům.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Legendární Lightning se vrací do Pardubic ..... Velkou událostí Aviatické pouti v roce 2009 se stalo premiérové představení legendárního amerického dvoutrupého stíhače P-38L Lightning. Tehdy čerstvě zrenovovaný stroj byl ještě v období zkoušek a pilot ho z pochopitelných důvodů ještě šetřil, přesto tento stříbrný krasavec s červeným býkem na přídi pardubické diváky uchvátil. Je potěšitelné, že po pěti létech se opět na pardubickou oblohu vrátí.

Na Aviatické pouti se ve dnech 31. května a 1. června představí společně s dvojicí dalších historických letadel z období druhé světové války, jež všechny mají svůj „domov“ v rakouském Salzburgu, kde je umístěna sbírka létající v barvách známého výrobce nápojů, firmy Red Bull. Vedle Lightningu do Pardubic přiletí i americký dvoumotorový bombardér B-25J Mitchell a námořní stíhač F-4U-4 Corsair působící za druhé světové války převážně na amerických základnách a letadlových lodích v Tichomoří.       (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Za týden začne Evropský týden mozku ..... Setkání špičkových neurologů, které se každoročně v březnu souběžně koná v Evropě a v USA, je letos naplánováno na týden od 10. března 2014.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, kde je umístěna centrála této mezinárodní akce pro země střední a východní Evropy, proto uspořádal ve spolupráci s Českou společností pro neurovědy cyklus veřejných přednášek v sídle Akademie věd ČR v Praze. Tematicky budou zaměřeny např. na mozek a regenerativní medicínu, jak se vyvíjí a zase mizí mozkové sítě, duševní poruchy aj. Podrobnosti k programu naleznete zde.

V Česku se Týden mozku uskuteční již po šestnácté. Původně americká iniciativa organizace Dana Aliance for Brain Initiatives se časem rozšířila i do Evropy, kde akci koordinuje European Dana Aliance for the Brain.      (Zdroj: Science WORLD)


Když se řekne atomový reaktor ..... Ať se nám to líbí nebo ne, bez jaderné energie se asi neobejdeme. Jak vlastně funguje atomový reaktor? Jaké existují základní typy a čím se liší?

Naše civilizace je navyklá – nebo lépe závislá – na levné a stále dostupné energii. Jenže kde najít dlouhodobý a stabilní zdroj elektrické energie a tepla, který nevypouští do vzduchu pro Zemi tak vražedný skleníkový CO2? Máme jedinou volbu – reaktor, atomový reaktor.       (Čtěte na stránkách VTM)


Silné osvětlení sjezdovek škodí živočichům. Krkonoše zvažují regulaci ..... Večerní osvětlení sjezdovek v Krkonoších vadí zvěři. Ukazuje to dvouletý výzkum studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Například v Německu a Rakousku je noční svícení na území národních parků zcela zakázané.

Nejnižší přirozená intenzita nočního světla v přírodě je měsíc v úplňku, tedy osvětlenost do 0,5 luxu. Jakékoli silnější svícení pak v přírodě vyvolává nepřirozené procesy.

„Jedním z příkladů je sýc rousný, který má okolo sjezdovek postavené budky,“ přibližuje autor výzkumu o škodlivých vlivech svícení na sjezdovkách Luděk Bujalský a pokračuje:

„Ten má právě problém s tím, že při umělém osvětlení se hlodavci, které on loví, schovávají a neběhají po sněhu, na což je zvyklý. Loví míň a pak má problém s tím, že vyvede míň mláďat.“

Svícení na sjezdovkách má ale i další negativní vlivy.

„Intenzita osvětlení je jen jeden z aspektů. Další jsou celkové světelné emise. Když se rozsvítí Hromovka nebo Javor, tak svým osvětlením způsobí, že úplně zmizí panorama Luční hory,“ doplňuje spoluautor práce Stanislav Březina ze správy Krkonošského národního parku.

Pro představu tak například noční osvětlení sjezdovky Protěž, kde lyžuje v průměru 300 lidí za večer, způsobuje stejné světelné znečištění jako celé 15 tisícové Vrchlabí. V poměru jsou ovšem lyžaři velice malá zájmová skupina.

Regulovat intenzitu, nebo zakázat? ... Podle zákona o ochraně přírody se Krkonošský národní park snaží regulovat i intenzitu osvětlení. Lyžaři sami si ale třeba nižší intenzitu svícení nedovedou představit. Obávají se, že menší intenzita osvětlení by mohla být na úkor bezpečnosti lyžařů, a tak se domnívají, že spíše než osvětlení omezovat by bylo zřejmě vhodnější ho zakázat.

Milovníci nočního lyžování si ale dost často neuvědomují, že Krkonoše jsou národní park. V sousedním Německu a Rakousku je svícení v přírodních parcích zakázané úplně.       (Čtěte na stránkách Zprávy ČR)

Jo, to se u nás těžko povede zakázat ... jsou v tom přece PRACHY ... a ty jsou důležité nade vše, i kdyby měla všechna zvířata zdechnout ...


Starosta Londýna volá po tom, aby stát odebíral děti na základě politického přesvědčení rodičů ..... Likvidace rodiny a morálky ... Členové UKIP se už stali cíli útoků sociálky. Rodičům s radikálním politickým přesvědčením by podle londýnského starosty Borise Johnsona měl jejich děti odnímat stát, což je chmurná vyhlídka vzhledem k tomu, že rodiče, kteří podporují i velké politické strany jako UKIP, se už cíli útoků sociálních služeb stávají.

Johnson píšící pro svůj každotýdenní fejeton uvedl, že: „Zákon by měl zjevně k radikalizaci přistupovat jako k formě zneužívání dětí.“

Ač tato myšlenka se prosazuje pod předváděným rozumným ospravedlnění, že se tím zabrání, aby děti byly přetvářeny na „potenciální zabijáky či sebevražedné atentátníky,“ tak Johnson tvrdí, že by to bylo možno uplatňovat i za poněkud vágnější okolností, jako když dítě učí, aby bylo „plné nenávisti.“

Tento starosta říká, že i děti, jejichž rodiče jsou přívrženci Britské nacionální strany nebo pravicových organizací, které vehementně oponují imigraci, by v „extrémních“ případech mohly být přebírány do státní péče. Avšak děti se už svým rodičům odebírají a za daleko méně extrémních okolností.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Jsme pokrytci, říká Jaroslav Dušek ..... Když jsem se ptal kluků, kteří pěstují technické konopí, proč je proti němu takové tažení, řekli mi, že je to ob-rovský konkurent pro ropu. Z konopí můžeme totiž vy-robit úplně všech-no! Olej, mouku, provazy, látky, pohonné hmoty, laky, masti, krémy, stavební materiál, tepelné izolace, brikety. Je to uni-verzální materiál, najde využití v odvětví potravinářském, oděvním, energetickém a stavebním. Konopí je přímý konkurent ropy. Proto o něm debatujeme jako o droze, jenže jde hlavně o to, aby se náhodou nerozšířilo. Co kdyby narušilo zavedené hegemonie…

Slyšel jsem přednášku doktora Greena, která zazněla na konferenci v Barceloně v červnu roku 2009. Mluvil o tom, kolik se ročně protáčí peněz v petrolejářském průmyslu. Pamatujte si to číslo: čtyři sta trilionů eur! Doktor Green je americký obvodní lékař, který celý život bojuje za rozšíření informací kolem tzv. volné energie reprezentované vynálezy Nikoly Tesly a dalších vědců. Hovořil o tom, že komunikoval s prezidenty Clintonem a Obamou, kteří mají snahu tyto informace uvolnit. Tento lékař tvrdí, že od roku 1902 už nemusel být spálen ani litr ropy, ani kilo uhlí. Přístroje, které by to umožnily, už tady v té době byly. Green dokládá, že v Americe je přijato 1600 patentů na volnou energii a na všechny je uvaleno národně bezpečnostní embargo, protože patentovací úřad má v případech některých vynálezů právo na jejich zmrazení. Přijmou je, patentují, ale dál už je nepustí. Green říká, že přístroje na výrobu volné energie viděl, že existují. Vyjmenovává lidi, kteří byli kvůli tomu zabiti, dokonce včetně ředitele CIA, jenž byl ochoten na takovouto komunikaci přistoupit a určité informace uvolnit – v případě malých generátorů pro rodinné domy. Nalezli jej mrtvého dva dny před důležitou schůzkou.

Pořád nějak nechápeme základní princip našeho manipulativního světa, který spočívá v tom, že nějací ,,chytřejší lidé” něco zakazují. Nacpou nám na hlavy helmy, do těla strčí čipy, oočkují nás, přikážou nám povinnou péči v tom či onom jenom proto, aby se náhodou někdo ze systému nevymanil. To by se jim nehodilo, je přece potřeba pro nějakou úzkou vrstvu lidí, majitelů korporací, aby všichni makali a minimálně padesát procent svých příjmů odevzdávali na daních, pojistkách a poplatcích. Hra je jasná, není na ní nic složitého.       (Zdroj: iREPORTÉR)


A DOST! Barviva v potravinách a nápojích ..... Daň, kterou platíme za hezky barevné potraviny a nápoje, je vysoká. Rakoviny, alergie, astmata, vyrážky, bolesti hlavy, podrážděnost, hyperaktivita dětí atd., atd. Jen většinou vůbec netušíme, z čeho to máme. Opravdu chceme tohle jíst a pít? Jeden z největších odborníků na potraviny a přídatné látky v nich vám řekne víc v nejnovějším A DOST!       (Zdroj: CEZ-OKNO)


Proč muži mění hlas? ..... Američtí vědci z Albrightovy univerzity v Pensylvánii dokázali, že muži mění tón hlasu, když se obracejí na osobu, kterou považují za atraktivní. V publikované studii tvrdí, že muži v takovém případě zvyšují hlas, zatímco ženy používají hlubší tón než obvykle. Tento jev se údajně ještě výrazněji projevuje při telefonování.

Badatelé pro své účely podrobili zkoumání dvacet čtyři dobrovolníků nacházejících se ve stádiu zamilovanosti. Každý z nich musel telefonovat svému partnerovi a blízkému příteli stejného pohlaví a položit jim vždy dvě stejné otázky: „Jak se máš?“ a „Co děláš?“.

Nahrávky jejich telefonátů pak analyzovalo osmdesát expertů, kteří si všímali stupně vnímání, měkkosti hlasu a jeho zabarvení. Tito experti byli schopni někdy už po dvou sekundách poslechu nahrávky rozlišit, zda na druhém konci drátu byla milenka či milenec, anebo přítel či přítelkyně. A to díky zvukové frekvenci, jakou dobrovolníci nevědomky používali.

„Hlasové vzorky určené partnerům byly klasifikovány jako příjemnější než ty, které byly určeny příteli stejného pohlaví,“ uvedla hlavní autorka výzkumu Susan Hughesová. Hughesová je přesvědčena, že tento systém rozlišování zvukové frekvence bude možné v budoucnu využít k odhalení nevěry jednoho z partnerů.       (Zdroj: 21@století)


4.3. 2014     Čtvrtého března 938 byly přeneseny ostatky svatého Václava ze Staré Boleslavi do pražské rotundy sv. Víta.


V nečerpání dotací z Evropské unie je Česká republika jednička ..... Ano. Česká republika (ČR) je v Evropské unii (EU) šampionem. Není se ale čím chlubit. Vede suverénně pomyslnou štafetu nečerpání možných dotací z EU. V roce 2013 se na celkovém nečerpání cca 16 mld. Kč (zde i dál v přepočtu, kurs „Kč – euro“ se může měnit) podílela plnými 10 miliardami Kč. Informoval o tom mimo jiné i Ekolist ve zprávě ČR je nejhorší v čerpání peněz z evropských fondů. Problémové je i životní prostředí .

Stalo se tak přesto, že se tempo čerpání dotací z fondů EU po nástupu vlády J. Rusnoka významně zrychlilo.

Ptáte se, jak je to možné. Celkem vzato, chce to hodně velkou neznalost předpisů EU o podmínkách poskytování dotací z jednotlivých fondů EU, jejich hodně velkou ignoraci, nesmyslné nebo špatně připravené projekty a také slepou víru, že případné nesrovnalosti se v Bruselu buď nějak uhrají, nebo zaplácnou náhradními projekty.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Dopad velkého tělesa na Měsíc ..... Někteří amatérští astronomové považují pozorování Měsíce za ztrátu času. Když pomineme střídání fází a další jevy související s oběhem Měsíce kolem Země, je náš souputník na první pohled stejný dnes, jako i včera nebo před sto lety.

Není to ale pravda! Přestože velkému kosmickému bombardování odzvonilo už před pár miliardami let, stále dochází ve Sluneční soustavě k mnoha srážkám. Poznali to na vlastní kůži Rusové před více než rokem. Tehdy do zemské atmosféry vstoupil objekt o hmotnosti 10 000 tun, ze kterého ale zbyly jen malé drobky.

Měsíc žádnou významnou atmosféru nemá, takže vše na něj dopadne v plné rychlosti i původní hmotnosti. Existuje několik projektů, které se zabývají systematickým pozorováním Měsíce s cílem odhalit případné nové dopady menších těles. Jedním z nich je MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) s kořeny ve Španělsku.

Pozorovaných impaktů je díky podobným projektům mnoho, ale většinou se jednalo spíše o dopady menších těles. Jose M. Madiedo a jeho kolegové pozorovali 11. září ve 20:07 světového času poněkud větší událost. Do oblasti Mare Nubium (Moře mraků) dopadl podle odhadů objekt o hmotnosti 400 kg a velikosti 0,6 až 1,4 m. Rychlost dopadu byla asi 6 100 km/h a uvolněná energie odpovídala 15 tunám TNT. Na místě dopadu vznikl kráter o průměru 40 metrů. Jasnost impaktu byla necelé 3 mag, takže čistě teoreticky byla pozorovatelný ze Země i pouhým okem po dobu několika málo sekund.

Podobný výzkum je velmi důležitý mimo jiné kvůli budoucím lunárním základnám, které se budou muset s rizikem dopadu meteoroidu vypořádat.       (Zdroj: Science WORLD)


Pojem Taikonaut mohl být o 30 let starší ..... Dnes je Čína jedním ze dvou států, které jsou aktuálně schopné dostat člověka na oběžnou dráhu okolo Země. I technologie obou států jsou velmi podobné, neboť čínská kosmická loď Shenzhou má z větší části společné prvky s ruskou (sovětskou) lodí Sojuz. Číňané vsadili v tomto případě na osvědčený stroj, který zakoupili od Rusů, včetně odborného zaškolení svých inženýrů. Ale nemuselo tomu tak být. Pokud by nedošlo k jistým politickým událostem, mohla být první čínská loď zcela jiná, kompletně navržená v Číně a hlavně nasazená o celých 30 let dříve.

Ve stínu Koroljova, von Brauna je skoro zapomenut otec čínského raketového programu Hsue-Shen Tsien (v některých zdrojích se používá přepis Qian Xuesen). Ten nejprve studoval strojírenství na Šanghajské univerzitě, poté se vydal studovat tentýž obor na známém americkém Massachusetts Institute of Technology (MIT), odkud díky svým matematickým schopnostem přešel na California Institute of Technology. V roce 1940 je jedním ze zakladatelů slavné Jet Propulsion Laboratory. Ovšem v 50. letech je při známému honu na komunisty zatčen a poté se po různých peripetiích dostává zpět do Číny.

Ta ráda využije Tsienovy znalosti a schopnosti ke zkonstruování nosičů jaderných zbraní. Podobně jako jeho dva rivalové v USA a SSSR, má i on ambici využívat tyto nosiče pro cesty do vesmíru a vynést na jejich špici do kosmu družici a člověka. Úspěšně se podílí na balistických raketách Dong-feng, z jejichž pozdějších verzí vzniká naše stará známá kosmická raketa Dlouhý pochod (Chang Zheng).

Tyto rakety mají dostatečný potenciál na vynesení vlastní družice, což se daří v roce 1970 stroji Dong Fang Hong 1 (Východ je rudý 1). Byla to taková lepší verze sovětského Sputniku, která namísto pípání vysílala píseň, jejíž název nesla. To už ovšem předbíháme, neboť již na začátku 60. let Hsue-Shen Tsien, zřejmě pod vlivem úspěšného Gagarinova letu, pořádá různá setkání a kongresy, kde navrhuje stavbu vlastní čínské pilotované kosmické lodi.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Může za Alzheimera hygiena? ..... S diagnózou Alzheimerovy choroby se setkáváme čím dál častěji. Co je však příčinou jejího vzniku? S překvapivými závěry přišli nedávno vědci z univerzity v Cambridge. Za Alzheimera podle nich může moderní životní styl a přehnaná hygiena.

Vědci porovnávali výskyt nemoci celkem ve sto devadesáti dvou zemích světa. Zjistili nejen to, že ve vyspělých zemích je výskyt Alzheimerovy choroby častější, ale i to, že se tato degenerativní choroba vykytuje častěji ve městech než na venkově.

Dlouhodobé vystavování lidského těla jen minimu bakterií, virů a bacilů může škodit imunitnímu systému. Organismus je pak náchylnější i k chorobám, o nichž jsme si mysleli, že s imunitou bezprostředně nesouvisí.       (Zdroj: 21@století)


Rezistentní viry ze 14. století ..... Antibiotika se používají od začátku minulého století, ale geny pro rezistenci vůči nim existovaly už dávno předtím. Prokázalo to zkoumání virů ze středověkých lidských výkalů.

Koprolit neboli zkamenělá stolice je materiálem, který může poskytnout bohatství informací o pradávných mikroorganismech. Přesvědčili se o tom i francouzští vědci, kteří mohli prozkoumat neobvyklý nález: uzavřený sud z latríny ze 14. století, který byl objeven při výkopových pracích na náměstí belgického města Namuru.

Při zkoumání unikátního nálezu se vědci zaměřili na viry, které jsou v našich tělech asi 100 000krát hojnější než lidské buňky. O rozmanitosti těchto našich "černých pasažérů" zatím mnoho informací nemáme. Mezi viry, které se pomocí elektronové mikroskopie a analýzy genomů podařilo identifikovat v lidských středověkých koprolitech, jsou i takzvané fágy. Tento typ virů nenapadá eukaryotické organismy, jako jsou rostliny, živočichové a houby, ale pouze a výhradně bakterie (prokaryotické organismy). Jejich přítomnost ve výkalech je logická vzhledem k tomu, že střeva jsou domovem mnoha "přátelských" i patogenních bakterií.

Taxonomické složení komunity středověkých střevních fágů je podle vědců jiné než to, jaké bychom našli ve vzorcích stolice současných lidí. Sekvence jejich DNA však ukazují, že svými metabolickými funkcemi se tyto viry prakticky neliší. Podporuje to teorii o tom, že virová komunita má v lidském trávicím traktu důležitou úlohu a po staletí zůstává stejná navzdory tomu, že naše strava a životní podmínky procházely mnoha proměnami.

Při analýze genomu vědci narazili i na geny, které zajišťují rezistenci vůči různým toxinům a dokonce antibiotikům. Počátek éry antibiotik se sice datuje do minulého století, ale látky s antibiotickými účinky odnepaměti existují v přírodě. Vědci se domnívají, že geny pro rezistenci mají střevní fágy proto, aby jimi mohli před toxiny a antibiotiky z potravy chránit bakterie, bez nichž se nemohou rozmnožovat. Infekce bakteriofágy by tak pro bakteriální komunitu byla vysoce prospěšnou záležitostí. V každém případě ale výsledky studie prokázaly, že střevní fágy jsou bohatým zdrojem genů pro rezistenci, který existuje minimálně od středověku.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Nejabsurdnější bankovní poplatek v bankách ..... Server www.bankovnipoplatky.com vyhlásil 9. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskutečnila nejen v České republice, ale i na Slovensku. Hlasy z ČR a Slovenska se zaznamenávají do jedné tabulky, která bude na konci vyhodnocena. Pro statistické a mediální účely budeme ale schopni prezentovat výsledky i odděleně. Vzhledem k objektivitě hlasování bude omezen počet PC v rámci jedné IP adresy na 20. Nejabsurdnější bankovní poplatky za roky 2005 až 2012:

2005 - poplatek za příchozí platbu,

2006 - poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky,

2007 - poplatek za vedení běžného účtu,

2008 - poplatek za nadměrný vklad,

2009 - poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet a

2010 - poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu

2011 - poplatek za předčasně splacený úvěr

2012 - poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat ... nebyly nominovány, aby „dostaly šanci“ také další nepochopitelné a absurdní poplatky.

Anketa by kromě zjištění postojů bankovních klientů měla do jisté míry vyvinout tlak na banky při změně jejich poplatkové politiky, což se v posledních letech také děje. Letos bude souboj o to pikantnější, že se v seznamu objevuje poplatek, který je předmětem aktuálních soudních sporů.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Youtube ruší nepohodlné kanály ..... Píšete, že youtube zavřel kanál Zdravá planeta. Trochu na vysvětlenou, protože mě se to taky trochu týká, i mnoha dalších, kteří vystavují nepohodlná videa. Youtube je totiž velmi mocný nástroj šíření pravdy, a myslím že pro to činí víc než kterýkoli jiný mediální prostředek na světě, a proto mocní světa v posledních měsících zpřísnili kontrolu pomocí pravidla o "cizím obsahu".

I můj kanál stojí 1 krok před uzavřením, tzn. když ještě jednou poruším toto pravidlo, mažou mě taky. Náš problém spočívá v tom, že my šiřitelé pravdy jsme se nadšeně vrhli na youtubová konspirační anebo "sebezdokonalovací" videa a začali si je stahovat a překládat a znovu vystavovat na svém kanálu, s naivní představou, že je třeba, aby se to dovědělo co nejvíce lidí, a že autor, většinou někdo vysoce duchovní, automaticky proti šíření nemůže nic mít. Avšak tím právě porušujeme autorský zákon o tom, že obsah videa musíte vlastnit. Na to dojel třeba Petr, který překládal videa Eckharta Tolle, a teď i Zdravá planeta. Dutchsinse, co sleduje manipulace počasí v USA, je taky na hranici zavření, stačí totiž převzít kousíček cizího videa do svého videa, a už mají důvod vás obvinit.

Pokud nevlastníte obsah videa a chcete ho titulkovat, tak legální možnost je udělat titulky a poslat je vlastníku videa s prosbou, aby je ke svému videu přidal. Což může fungovat, ale v praxi je to málo reálné, protože málokterý majitel videí sleduje svou poštu na youtube kanálu, a už vůbec ne ke starším videím, aby zjistil, že jste mu poslali titulky. Ale možnost to je. - Jsou i autoři videí, kteří napíší, že si přejí obsah šířit, a přímo žádají o titulky a poskytují software, ale těch moc není. To jsou většinou různá "boží poselství" a chanelingy.

Někdy vás nahlásí přímo autor videa (mě např. i Eckhart Tolle - ne osobně, ale taky si to jak vidět hlídá), ale většinou si cizí obsah youtube najde asi samo automaticky. Poslali mi např. výhrůžku za cizí obsah k soukromému (neveřejnému) videu na mém soukromém kanálu, nesouvisejícím s blogem, na němž moje 1,5letá vnučka tancuje na známou dětskou písničku puštěnou z CD.       (Čtěte na stránkách OrgoNet)


Paměť zlepšuje spánek ..... O tom, že spánek je důležitý pro regeneraci organismu a nabytí sil, není pochyb. Méně se ovšem ví, že spánek má rovněž vliv na naši paměť, neboť právě během něho se nové informace a vědomosti ukládají do mozku.

Během noci se u člověka střídají dva typy spánku - synchronní, při kterém je činnost mozku utlumena a dále paradoxní, během kterého zůstává naopak mozek aktivní. Paradoxní spánek běžně provázejí pohyby očí, sny a také ztráta svalového napětí. Právě tato fáze je značně důležitá pro ukládání informací do paměti. Je známo, že většina snů s ději, které se nám promítají zejména zrána, probíhá právě v tomto paradoxním spánku. Při něm dochází k tzv. reverbezačním okruhům, kdy zážitky, které jsme prožili během dne, se nám ukládají do trvalé paměti a sny jsou potom jakýmsi vedlejším produktem tohoto zapisování. Proto je nanejvýš důležité se po učení dostatečně vyspat, aby se nabyté vědomosti nikam neztratily.

Takzvaný synchronní typ spánku byl dlouho odborníky považován za bezesný, přesto se však sny objevují i v této fázi. Studie z posledních let ukázaly, že probuzení z tohoto spánku je až ze 40 procent sice také provázeno sny, ale ty mají poněkud jiný charakter. Bývají spíš jako vábní, tedy se nám zdají spíše jen útržkovité myšlenky, nic dějového, bizarního, spojeného se strachem nebo radostí. Jak dlouho by měl člověk spát - je podle odborníků záležitostí zcela individuální. Doba spánku se totiž u zdravého člověka pohybuje v rozmezí od pěti do devíti hodin.        (Zdroj: Doplněk)


Povrch Měsíce se stále ještě vyvíjí ..... Dnešní povrch Měsíce utvářely především dopady meteoroidů a plenetesimál v období velkého bombardování v raných fázích vývoje sluneční soustavy. Dlouho se mělo zato, že povrch Měsíce se už prakticky nemění, a protože už byl dobře zmapován, nemá smysl ho dál pozorovat. Ještě v dnešní době občas dopadne na povrch Měsíce nějaké kosmické těleso, jedná se však o ojedinělé a vzácné události. Dopady malých těles, která způsobí vznik jen zcela malých kráterů o průměru řádově metrů až desítek metrů jsou o něco častější. Za ideálních podmínek rozlišíme dalekohledem na Měsíci dva body vzdálené od sebe asi 200 metrů (rozlišení je omezené zemskou atmosférou, toto rozlišení odpovídá zvětšení 600×). Na počátku 21. století díky vývoji techniky už máme možnost sledovat změny na povrchu Měsíce systematicky.

Lepší rozlišení než klasická technika poskytuje adaptivní optika a snímky z kosmických sond. Dopad meteoroidu na povrch Měsíce se projeví zábleskem, který okamžitě pohasne. Na jeho místě potom najdeme nový kráter.

Lunar Impact Monitoring Program americké kosmické agentury NASA monitoruje Měsíc pomocí k tomu určených dalekohledů na Marshal Space Flight Center for Meteoroid Impacts (MSFCMI). Tyto dalekohledy dosáhnou na povrchu Měsíce rozlišení asi 0,5 metru. Od roku 2005 MSFCMI zaznamenalo přes 300 záblesků (považovaných za impakty meteoroidů). Nejjasnější záblesk byl zaznamenán 17. března 2013 na souřadnicích 20,6° N, 336,1° E. Po záblesku sledovala místo záblesku sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a NAC zobrazil okolní oblast; nový krátek o průměru 18 metrů (59 stop) byl nalezen porovnáním se staršími snímky téže oblasti.

Je to první impaktní kráter, který objevil tým Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC). Stovky změn povrchu se objevily při porovnání stejných oblastí v NAC, tým LROC systematicky vyhledává dvojice odpovídajících si snímků před a po nějakém novém impaktu. Výsledky publikoval na podzimním setkání Americké geofyzikální unie.

Nové krátery na Měsíci vznikaly i lidskou činností, při dopadech sond jako Ranger, Apollo SIV-B nebo GRAIL na povrch Měsíce. Rozlišení 0,5 m je dostatečné i na to, aby bylo možné vidět na Měsíci povrchové sondy jako např. sovětský Lunochod nebo startovací podvozky sond Apollo, které na Měsíci zůstaly po startu lunárního modulu zpět na Zemi.       (Zdroj: Planetary)


Skutečné vzdělání místo titulů ..... Proč u nás tolik věcí musí řešit politici? Proč se média zabývají panem Putnou? Proč svěřujeme udělování profesorského titulu prezidentovi republiky?

Jde to i bez státu ... Třeba v USA také neuděluje profesorský titul prezident ani jiný politik. Je to věcí škol. Jeden příklad od nás, než mi začnete nadávat do extrémního liberála, který by vše vymanil z kontroly státu: Vysokoškolské docenty v České republice také nejmenuje žádný politik, udělení docentury je věcí škol (byť jen pár státem vyvolených škol smí povyšovat učitele na docenty).

Kdyby i povýšení na profesora bylo věcí škol, nemuseli bychom řešit, jestli se Zemanovi líbí nebo nelíbí Putna. V politice bychom pak mohli místo pseudoproblémů řešit důležitější věci, třeba jaká má být výše daní, jestli máme nebo nemáme být členem EU, jestli má mít vláda právo hospodařit na dluh, apod.

Problém jsou státní tituly Bc a Mgr. ... Proč vlastně vůbec v České republice řešíme profesory skrze politiku, dokonce skrze prezidenta? V našem polostátním systému vysokého školství je státní – prezidentem jmenovaný – profesor podmínkou akreditace studijního programu, který uděluje státní bakalářské a magisterské tituly. Žádná škola nemůže poskytovat bakalářský nebo magisterský program, když nemá od státu (ministerstva) schválenou akreditaci, a ta nebude schválena, když škola nebude zaměstnávat dost státních profesorů.

Nařízení vlády stanoví státní bakalářské a magisterské tituly jako podmínku zařazení do vyšší platové třídy (platy ve státní správě se řídí tabulkami a platovými třídami podle vzdělání a délky praxe). I proto mnoho studentů studuje vysokou školu méně kvůli nabývaným znalostem a více kvůli titulu.

Existence státních titulů pokřivuje vzdělávací trh. Kdyby školy udělovaly své vlastní tituly, lidé by více studovali kvůli znalostem a méně kvůli titulům. Než mi vynadáte za anarchistické sklony: Takto to funguje třeba v jazykovém vzdělání. Jazykové školy nepotřebují k výuce jazyka akreditace, lidé je studují kvůli znalostem, a ne kvůli titulu. Školy mohou vyučovat i bez státní akreditace a poskytovat nějaký soukromý titul (např. MBA) nebo vlastní osvědčení – pak se ale nesmí jmenovat „vysoká škola“.       (Čtěte na stránkách Reformy)


3.3. 2014     Musím konstatovat, že mě naprosto zhnusil palcový titulek na úvodní stránce deníku Metro - Ukrajina v napětí: válka na spadnutí. To tedy vůbec nesvědčí o profesionální novinářské etice, strašit válkou a zbytečně tak v lidech jitřit negativní emoce. Čím více budou negativní myšlenky kroužit kolem, tím bude pravděpodobnost konfliktu větší. Na vysvětlenou redaktorům Metra - válka, to je takové to, kde se zabíjejí lidi, kdybyste to nevěděli. To se nebere do úst tak lehkovážně, jako zvratky o celebritách.
Věřme však všichni, že lidé budou mít rozum a všechno se v dobrém urovná. Čím více jim tam budeme teď posílat pozitivních myšlenek, tím lépe pro ně (i pro nás) - moc je potřebují.

 

Tyto dny jsou ve znamení Masopustu. Hlavní masopustní zábava začíná o "masopustní neděli". Toho dne má být oběd bohatý, ale nesmí trvat příliš dlouho, protože se všichni chystají do hospody k muzice. Někdy se tancuje přímo na návsi a tanec se často protáhne až do rána. Také (dnešní) masopustní pondělí probíhá  ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se koná "mužovský bál", kam nemá přístup svobodná chasa; tancují jen ženatí a vdané.


Vinaři se připravují na výrobu slámového vína ..... Jihomoravští vinaři se v těchto dnech připravují na výrobu slámového vína. Jeho produkce v posledních letech roste a je vyšší než u ledového vína. S lisování slámového vína dnes začaly například Vinné sklepy Lechovice na Znojemsku. Na slámové víno připravily 3,5 tuny hroznů odrůdy Ryzlink rýnský.

Tato specialita s vysokým obsahem cukru vzniká lisováním hroznů, které po dobu několika měsíců od sklizně ležely na slámě nebo byly zavěšeny na čerstvém vzduchu. Kuličky hroznů za tu dobu seschnou natolik, že z nich vinaři získají jen třetinu obvyklého množství šťávy. Jejich cukernatost se naopak téměř zdvojnásobí.

Vinaři už na vysychání hroznů nemusejí čekat tak dlouho jako v minulosti. Mohou je lisovat teoreticky už po dvou měsících. Dříve to byly minimálně tři měsíce. "Důležité je, aby cukernatost byla minimálně 32 stupňů. Když hrozny leží déle, mohou na ně dosáhnout plísně. Vinaři se o ně musí více starat a shnilé hrozny vyhazovat," řekl dnes ČTK výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

Podle vedoucího provozu vinic Vinných sklepů Lechovice Romana Staňka loňský rok přinesl slušnou úrodu. Vinaři se obávali toho, jak se projeví dopad mrazů, které zasáhly vinice o rok dříve. "Obavy se nepotvrdily a bylo poměrně dost hroznů, z pohledu množství to byl jeden z nejlepších roků," uvedl Staněk. Firma chystá letos i ledová vína. Na vinici měla hrozny ještě v polovině ledna. "Standardně jsme mívali sklizeno mezi polovinou listopadu a začátkem prosince," uvedl Staněk. Většina firem letos produkci této speciality vzdala. Někteří vinaři sklízeli hrozny na ledové víno ještě později. "Ročník 2013 ledové víno bude jen o pár tisících litrů v celé republice," uvedl Staněk.        (Zdroj: Agris)


Komise pro životní prostředí AV ČR nesouhlasí s výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe ..... Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, která sdružuje 22 respektovaných odborníků z ústavů AV ČR, vysokých škol a dalších výzkumných institucí, zásadně nesouhlasí s případnou výstavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ve svém stanovisku zveřejněném 26. února 2014 upozorňuje na negativní dopady, které by realizace projektu způsobila. Podle komise by šlo o jeden z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy za účelem krátkodobého ekonomického prospěchu.

Ve zprávě jsou zmíněny tyto negativní dopady: Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe by si vyžádala rozsáhlé zemní práce, které by těžce narušily přirozený rozklad organických látek a následně způsobily ztrátu vody z dotčených půd a snížení jejich sorpční schopnosti.

Extrémní investiční náročnost projektu ve výši stovek miliard Kč (200–400?) je mimo reálné možnosti veřejných zdrojů zadlužené a dluh zvyšující české ekonomiky. Projekt přitom není preferován ani Evropskou unií ani některými sousedními zeměmi.

Nízká vodnatost dotčené české krajiny a nutnost překonávání velkých výškových rozdílů by zvyšovaly provozní náklady natolik, že nelze očekávat využití kanálu pro pravidelnou nákladní kontejnerovou dopravu. Ta by navíc zhoršovala hospodářské výsledky v současnosti kapacitně značně nevytížené souběžné železniční dopravy.

Doc. Machar z Univerzity Palackého v Olomouci odhadl pomocí metody hodnocení biotopů ČR ekologickou újmu z výstavby ve výši 1,043 miliardy bodů (Machar I., Urbanismus a územní rozvoj, XIII, č. 4/2010, s. 20), což při aktuální hodnotě bodu za rok 2013 (15,88 Kč/bod) představuje ztrátu biotopové kapitálové hodnoty ve výši 16,5 mld. Kč. Následný pokles biodiverzity a zejména každoroční úbytek nejohroženějších životodárných podpůrných a regulačních služeb ekosystémů lze metodou energie-voda-vegetace odhadovat v řádu minimálně desítek miliard Kč.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Strašení globálním oteplováním je absurdní, dokazuje environmentalista ..... Zajímavým příspěvkem k diskusím o globálním oteplování bylo 25. února slyšení environmentalisty Patricka Moorea, spoluzakladatele Greenpeace, před výborem amerického Senátu. Moore napadl základní tezi, že globální oteplování by akcelerovala lidská aktivita i to, že by růst teplot ohrožoval civilizaci a život samotný.

Žijeme nyní v neobvykle chladné periodě v dějinách života na Zemi ... Podle Moora neexistuje žádný vědecký důkaz, že lidské emise oxidu uhličitého (CO2) jsou dominantní příčinou menšího oteplování zemské atmosféry během posledních 100 let.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) přitom opakovaně tvrdí, že je „velmi pravděpodobné“, že právě vliv člověka je dominantní příčinou pozorovaného oteplování od poloviny 20. století. A většina odborníků podle médií s tezí člověkem spuštěné globální změny klimatu souhlasí.

„Velmi pravděpodobné“ není podle Moora vědecký termín, ale soud, ačkoli IPCC pak definuje „velmi pravděpodobné“ jako 95-100% pravděpodobnost. „Tato čísla nejsou výsledkem nějakého matematického výpočtu nebo statistické analýzy,“ zdůrazňuje Moore. Alarmisté mezi klimatology se sice odkazují na sofistikované počítačové modely, ale ty to prý potvrzovat nemohou.

„Nefungují jako křišťálové koule, neodhalí budoucnost,“ uvedl Moore s odkazem na doktora Freeman Dysona z Princeton Institute, který (přestože sám věří v lidský příspěvek ke globálnímu oteplování) upozorňuje, že počítačové modely mají příliš vysokou chybovost a jsou vůči budoucnosti platné jako „házení kostí nebo modlení“.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Britská špionáž shromáždila miliony fotografií občanů, získaných prostřednictvím webkamer v jejich počítačích ..... Britská špionážní agentura GCHQ za pomoci americké NSA si stáhla z webkamer milionů soukromých počítačů fotografie jejich uživatelů, ačkoliv se ničím neprovinili.

Dokumenace GCHQ z let 2008-2010, kterou dal deníku Guardian k dispozici Edward Snowden, uvádí explicitně, že špehovací program s názvem Optic Nerve nashromáždil statické fotografie milionů uživatelů chatu firmy Yahoo a uložil je v databázích této špionážní agentury po milionech. Program nerozlišoval, zda jsou uživatelé cílem činnosti výzvědných informací, anebo zda jsou to zcela obyčejní nevinní občané.

Jen za jediný půlrok v roce 2008 shromáždilo GCHQ více než 1,8 milionu fotografií uživatelů chatu Yahoo. Velká část těchto fotografií je sexuálně explicitní, neboť lidé si navzájem přes internet posílají sexuálně explicitní snímky sebe samých. Firma Yahoo reagovala zuřivě, když ji deník Guardian informoval o této skutečnosti.        (Zdroj: Britské listy)


Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu ..... Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují to za nijak složitou věc - do zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. Jenže není papír jako papír a není plast jako plast. Navíc se mohou občas v domácnosti objevit neobvyklé odpady, se kterými si nemusí správě poradit ani zkušený tříditel. Vy například víte, kam vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček nebo obaly od rostlinných olejů?

Konkrétní informace, co kam patří a nepatří, jsou na popiskách přímo na jednotlivých barevných sběrných kontejnerech. O systému sběru tříděného odpadu totiž rozhoduje každá obec sama, a proto se všude třídí jiným způsobem. Záleží na dohodě mezi obcí a svozovou firmou a technickém vybavení třídících linek v okolí.

V některých obcích se spolu s plastem do žlutých nebo s papírem do modrých nádob vhazují i nápojové kartony. Někde se z plastových obalů sbírají jen PET lahve, jinde plastová všehochuť.

Zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Základní věci však platí všeobecně.

Omyl 1: Musí to být dokonale čisté ... Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí.        (Dále čtěte na stránkách Ekolist)


Náš pytlácký podíl ..... Ačkoli by se zdálo, že za vybíjením zvláště ohrožených afrických nosorožců stojí především touha pověrčivých Asiatů po rohovině, není to tak docela pravda. Takzvaní trofejní lovci z Evropy a USA zabijí každoročně stovky slonů i nosorožců a jejich kly a rohy si odvážejí domů. A to vše zcela legálně, se svolením úřadů.

V polovině ledna se zvedla obrovská vlna odporu proti americkému lovci, který si za 350 tisíc dolarů udělal radost — může si zastřelit kriticky ohroženého nosorožce dvourohého. Nechme teď stranou, zda je člověk, který má potěšení ze zabíjení vzácných zvířat a ještě se tím veřejně chlubí, zcela v pořádku. Mediálně propíraná dražba totiž docela zřetelně ukazuje, že na vybíjení vzácných zvířat ohrožených pytláctvím se podílejí nejen země východní Asie, ale před prahem nemá zrovna zameteno ani takzvaný „vyspělý“ svět.       (Čtěte na stránkách Sedmá generace)


Čeští egyptologové opět vyrážejí mezi pyramidy. Můžeme se těšit na nové objevy? ..... Už příští týden zahájí čeští egyptologové jarní sezonu výzkumných prací v egyptském Abúsíru, kde se jim vloni povedlo učinit unikátní objev hrobky vlivného lékaře Šepseskafancha. S detaily výsledků úspěšného bádání a plány na novou sezonu se iForu svěřil prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK.       (Čtěte na stránkách iFORUM)


Jaro ožije i s příletem ptáka roku! ..... Již po páté u nás 1. března startuje projekt pozorování jarního příletu ptáků – Jaro ožívá. Sledujte s námi postup jara Evropou na www.springalive.net, kde můžete i vy přispět svými záznamy pozorování, tak jako tisíce dalších pozorovatelů z mnoha zemí.

„Kdy u nás letos poprvé uslyšíme kukačku? A vrátí se letošní pták roku čáp bílý na svá hnízda dříve než v loňském roce?“ ptá se Lucie Hošková z České společnosti ornitologické. Na tyto i mnoho dalších otázek se snaží odpovědět kampaň Jaro ožívá, která sleduje přílet pěti tažných druhů ptáků: vlaštovky, kukačky, rorýse, čápa (bílého) a vlhy. Letos se do kampaně pod hlavičkou největší společnosti na ochranu ptactva BirdLife International zapojí již 50 zemí z Evropy, Asie a Afriky a tisíce nadšenců zaznamenají svá první jarní pozorování na www.springalive.net.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Tibet: Vesnice, kde dojde k sebeupálení, vyhladovíme, uvádí dokument čínského režimu ..... Dokument, který byl propašován ven z prefektury Ngaba v provincii Sečuán, obsahuje nařízení místních úřadů k zavedení tvrdých opatření vůči rodinám, komunitám a lidem spojeným se všemi, kdo se v oblasti uchýlili k protestnímu sebeupálení.

Největší množství sebeupálení se objevilo v tibetské prefektuře Ngaba a autonomní prefektuře Čchi-ang východně od Tibetu. Podle Tibetského centra pro lidská práva a demokracii (TCLD) dokument je varování, pokud se v oblasti objeví případ sebeupálení, vláda tvrdě zakročí.

Toto varování je velmi prosté, říká TCLD: „Pokud se objeví sebeupálení, místní vláda zaútočí na tvoji rodinu, vesnici a chrám."

Oficiální dokument zveřejněný a analyzovaný na internetových stránkách TCLD má datum vydání 8. dubna 2013. Konkrétně zahrnuje 16 článků opatření a trestů pro rodiny, vesnice a chrámy těch, kdo se upálí.

Tibeťan, který dokument propašoval z Ngaby, uvedl, že vesnické komise v celé oblasti musely nová opatření vyvěsit v místních vládních kancelářích, na policejních stanicích, v obchodech a restauracích. Tibeťan řekl TCLD, že všichni lidé, kteří byli v nějakém vztahu k těm, kteří se na protest proti režimu upálili, byli zatčeni, vyslýcháni a mučeni.

„Všechna tato opatření poškozují lidská práva, jejichž ochranu čínská ústava garantuje," uvádí analýza dokumentu provedená TCLD.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Účtenková loterie: institucionalizované bonzáctví v přípravě ..... Premiér Sobotka se při své návštěvě v Bratislavě inspiroval od svého protějšku a chce zavést účtenkovou loterii, která na Slovensku již běží. Upřímně řečeno se ani nedivím, že si tito dva socialističtí dirigenti našich životů tak notují.

Je to úplně typický příklad, kdy stát ve své neschopnosti daňové represe přenáší odpovědnost či iniciativu na občany jako spolupachatele morálního dobra. Nemorální jsou totiž všichni ti obchodníci, kteří se zcela přirozeně snaží neúměrné daňové zátěži alespoň částečně vyhnout, že…

Má to fungovat jednoduše. Sami zákazníci mají motivovat obchodníky k vydávání účtenek z registračních pokladen, aby je následně mohli přihlásit do slosování. „Nepoctivé“ obchodníky lze posléze daňově stíhat za případné nesrovnalosti. Zapojení se do této „nevinné“ hry je tak tím nejlepším způsobem, jak zlikvidovat nejbližší krámek na rohu, kam si ráno chodíte kupovat rohlíky.

Tato státem prosazovaná manipulace lidmi, kterým je lhostejný její širší kontext, je o to absurdnější, že její dopad na výběr daní nelze předem předvídat a ani zpětně přesně prokázat. Hanba by mě fackovala, pokud bych se jako zákazník tohoto řízeného bonzáctví dobrovolně účastnil. Přeji tedy účtenkové loterii hodně zdaru, podobně jako v Gruzii, kde nedávno kvůli své neefektivitě zkrachovala.        (Zdroj: Reformy)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz