wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 

31.10. 2013     Dnes slavíme Den UNICEF. Dětský fond UNICEF při OSN vznikl roku 1946 jakožto reakce na válkou postižené děti. UNICEF se snaží pomáhat dětem na celém světě, především ale těm z rozvojových zemí, které jsou nejvíce ohroženy nemocemi a hladem. Krom jiného také pomáhá děti vzdělávat a zajistit jim tak kvalitnější život.

Den reformace je významný den, o jehož historickém pozadí jsme se učívali  ve škole. Dne 31.10. 1517 přibil Martin Luther 95 tezí proti nekalostem církve na bránu chrámu ve Wittenbergu. Byl to v podstatě začátek církevní reformace.


České maso bez antibiotik ..... To, co je v našich chovech považováno za standard, se v některých případech nabízí na našem trhu jako něco výjimečného. Například časopis Ekonomuvádí, že se zde nabízí „prémiové“ hovězí maso, které pochází z chovů, kde se skotu nepodávají ani antibiotika, ani hormony.

V článku „Češi se motají v nákupní spirále. Nakupují levně, jedí blafy“ se přímo uvádí, že…. „Samozřejmě také v Česku je již možné sehnat velmi kvalitní suroviny, ale jejich cena je často velice vysoká. V poslední době se u nás začalo prodávat například prémiové maso Qvalivo, které se připravuje podle špičkové švýcarské technologie. Skot vůbec nedostává antibiotika či hormony.“

Proč se to zdůrazňuje? Podávat preventivně antibiotika, neřkuli hormonální preparáty, to přece zapovídá jak legislativa EU, tak samozřejmě i česká, a Státní veterinární správa se v rámci monitoringu o tom přesvědčuje.

Na našem trhu se tedy dá zakoupit jedině maso, které neobsahuje nepovolená množství reziduí cizorodých látek, například těžkých kovů, PCB či výše zmíněných antibiotik a hormonů.

Antibiotika lze používat jedině z léčebných důvodů, na předpis a pod kontrolou veterinárního lékaře, avšak před porážkou v tzv. ochranné lhůtě se nesmějí podávat. A hormonální preparáty se podávat nesmějí vůbec.       (Zdroj: Spotřebitel)


Agávový sirup ..... V současnosti se můžeme setkat s dalším novinkou, sirupem z agáve, který se užívá jako přirozené sladidlo. Agáve je obrovská rostlina, která se rozšířila a zplaněla v tropech a subtropech celého světa, rovněž také ve Středomoří. Má několik metrů rozvětvené vysoké květenství, které vyrůstá až po mnoha letech z růžice tlustých dužnatých listů. Indiáni si agave vysoce cenili a sirup z její dřeně používali na slazení nápojů a jídel. Je rovněž známá tím, že se z ní vyrábí národní mexický alkoholický nápoj tequila.

U sirupu z dřeně agáve se jedná o sladkou šťávu z tohoto kaktusu, která vytéká z listů po jejich naříznutí. Obsahuje velké množství fruktózy (ovocný cukr), menší množství glukózy a sacharózy. Díky vysokému obsahu fruktózy má sirup z agáve všechny výhody tohoto populárního sladidla. Agávový sirup má nízký glykemický index (glykemický index = 30) a nezvyšuje hladinu cukru tak rychle jako med či bílý cukr. Právě na rozdíl od řepného cukru (či medu), který má velmi vysoký glykemický index a glykemickou zátěž, což jsou ukazatele, které určují dopad konzumace jídla na hladinu sacharidů v krvi. Jídla, která rychle zvyšují hladinu cukru v krvi, uvolňují hormon inzulin. Nadměrné množství vyloučeného inzulinu a stálá vysoká hladina cukrů v krvi má spojitost s poruchami metabolismu. To se týká zejména diabetu druhého stupně, nadváhy a obezity, zvýšeného množství tuků v krvi (triglyceridy a cholesterol) a hypertenze.

Přestože glykemický index 30 je velmi nízký, není agave zcela prostá cukru. Proto je nutné individuálně zvážit, jaké množství používat. Například u velmi těžkých diabetiků je na místě střídmost a případně se poradit s lékařem.

Je důležité poznamenat, že agávový sirup se používá se v polovičním množství než med (je dvojnásobně sladší). Navíc obsahuje zbytkové množství inulinu, který podporuje zdravou střevní mikroflóru a tím správnou činnost střev. Sladicí složka inulin (složená z fruktózy) je probiotikum (podporuje zdravou střevní mikroflóru), ale nestimuluje slinivku k produkci inzulinu.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zimní přikrmování volně žijící zvěře ..... Zima se neúprosně blíží a s ní i čas, kdy se lidé snaží zvěři přilepšit něčím, jak se říká, na zub. Pokud mezi tyto lidi patříte, směle čtěte dále, neboť tento článek je určený právě pro Vás.

V jednom z mých předchozích článků jsem se věnoval tomu, proč se vlastně zvěř přikrmuje, nyní bych zkusil s dovolením poradit, jak přikrmování provádět, abychom neublížili ani lesu ani zvěři. Ano, i když se to zdá být divné, špatným předkládáním krmiva můžeme nejen přispět k devastaci lesních porostů, ale také vážně ublížit zvěři, v horším případě ji dokonce zabít.

Kde předkládat krmivo

Nebudu se zde dlouze rozepisovat o zákonech s tímto souvisejících, pro zjednodušení uvedu jen to, že nejlepší je předkládat krmivo do již postavených mysliveckých zařízení. Pokud bychom si ale z nějakého důvodu chtěli zbudovat vlastní krmelec, neměl by být blízko mladých porostů ani čerstvě zasázených pasek. Musíme mít na paměti, že v místech, kde je zvěři pravidelně předkládáno krmivo se výrazně zvýší její koncentrace, což může způsobit nadměrné poškození okolních porostů. Nejlepší je proto umístit krmelec například na kraj listnatého remízku v polích nebo do starého vysokého lesa.

Čím zvěř přikrmovat ... Nyní je potřeba se podívat na zvíře nikoli jako na jedince, nýbrž jako na seskupení mnoha miliónů různých mikroorganismů, napomáhajících zvěři v látkové výměně. Uvádí se, že v jednom mililitru žaludečních šťáv srnčí zvěře se nachází přibližně 3,5 milionu různých bakterií napomáhajících trávení. Toto nemohu ani potvrdit ani vyvrátit – osobně jsem to nepočítal . Je nasnadě, že jakýkoli nevhodný zásah do této mikroflory vede ke zhoršení trávení a tím pádem i zdravotního stavu zvěře. Pokusím se tedy rozdělit krmiva podle druhu a ke každému napsat to nejdůležitější.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Brambory s nižším obsahem akrylamidu a jablka, která nehnědnou ..... GM brambory Innate s redukovanou tvorbou látek, které se při zpracování za vysokých teplot mohou přeměňovat na nebezpečný akrylamid, a jablka Arctic s inaktivovaným enzymem zodpovědným za oxidační procesy na řezných plochách by mohly být na trh uvedeny nejdříve v roce 2015.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – V USA a Kanadě bylo počátkem roku 2013 podáno několik žádostí o povolení nových produktů z geneticky modifikovaných rostlin. Tyto produkty by měly přinést řadu výhod především pro spotřebitele, jako např. jablka, která po rozkrojení nehnědnou, a brambory, které při pečení a fritování vytvářejí méně akrylamidu. V případě obou produktů byly použity nové biotechnologické postupy bez přenosu cizích genů. V současné době příslušné úřady žádosti o povolení těchto produktů přezkoumávají. Jak brambory, tak i jablka, by mohly přijít na trh v roce 2015 nebo 2016. Nové brambory s názvem Innate byly vyvinuty firmou J.R.Simplot Company, která jako jedna z hlavních společností obchodujících se zemědělskými komoditami v USA zásobuje fastfoodové řetězce jako McDonalds bramborami a pomfrity.

Nové GM brambory jsou cíleny na požadavky řetězců – musí být odolnější vůči patogenním houbám, jejichž napadení vede k nevzhledným hnědým skvrnám. ... atd ...

Také pro další GM produkt zaměřený na zájem spotřebitele byla v USA a Kanadě podána žádost o povolení: jablka Arctic. Odrůdy Golden Delicious a Granny Smith byly geneticky pozměněny tak, že po rozkrojení nezhnědnou a díky tomu vypadají déle čerstvá.

Jablka byla vyvinuta malou kanadskou biotechnologickou společností Okanagan Specialty Fruits. Podobnou technologií jako u brambor Innate byl vypnut gen pro enzym polyfenoloxidázu (PPO), který reguluje oxidační procesy a ovlivňuje tak hnědnutí řezných ploch.

Ale i nová nehnědnoucí jablka by mohla ztroskotat na skeptických spotřebitelích a pěstitelích. US Apple Association jablka Arctic odmítá ... atd ....        (Čtěte na stránkách Agronavigátor)

Jo, tak už víme, co nemáme kupovat ... a všimněte si, jak místo "byla vypěstována" se užívá formulace "byla vyvinuta" - to už není živá příroda, ale průmysl ... a to je potřeba co nejkategoričtěji odmítnout ...


Hubblův dalekohled našel ztracený měsíc planety Neptun ..... Když v roce 1989 prolétala sonda Voyager 2 okolo planety Neptun, objevila hned několik nových měsíců. Mezi nimi byl také S/1989 N 6, který později dostal název Naiad. Těleso o velikosti až 100 km oběhne kolem Neptunu jednou za 8 hodin ve vzdálenosti pouhých 23 500 km. Taková vzdálenost by mohla být dostatečně malá na překročení Rocheovy meze a tedy roztrhání měsíce. Hodnota meze ovšem nezávisí jen na vzdálenosti ale také na hustotě, která je zřejmě dostatečně nízká na to, aby Naiad ještě držel pohromadě.

V posledních letech proběhlo několik pokusů pozorovat vnitřní měsíce Neptunu. V případě měsíce Naiad však byly veškeré snahy pozemských dalekohledů i Hubblova teleskopu neúspěšné. Nedávno přitom astronomové objevili novou oběžnici Neptunu, která je mnohem menší než on. V případě měsíce Naiad vše komplikuje především jeho malá vzdálenost od planety.

Před pár dny astronomové Naiad konečně našli na snímcích z Hubblova dalekohledu z roku 2004. Ukázalo se, že pracovali se špatnými efemeridami. Naiad byl celých 80 stupňů jinde, než se čekalo. Proč tomu tak je, zůstává zatím záhadou.       (Zdroj: Science WORLD)


Evropský parlament v řadě bodů zpřísnil chystané klíčové nařízení o ochraně osobních údajů. Některé kompromisy ovšem mohou významně oslabit účinnost nařízení jako celku ..... Mnoho let připravovaná nová evropská legislativa upravující ochranu osobních údajů, která v budoucnu do velké míry ovlivní jak úroveň lidských práv ve vztahu k digitálním technologiím, tak fungování státní správy nebo soukromých společností, které osobní údaje zpracovávají, byla v pondělí 21. října projednána důležitým Výborem Evropského parlamentu pro občanské svobody spravedlnost a vnitřní věci. Výbor sice odhlasoval řadu pozitivních změn oproti návrhům Komise zároveň ale iněkolik kompromisních řešení, které mohou tvořit mezery v právní úpravě, což může vést k ohrožení práv na ochranu osobních údajů jako celku. Je pravděpodobné, že to, jakým způsobem Výbor LIBE návrh nařízení upravil, bude zároveň pozičním dokumentem celého Evropského parlamentu.

Nové obecné nařízení, které bude přímo závazné ve všech státech EU a nová směrnice upravující nakládání s osobními údaji v oblasti spolupráce v trestněprávní oblasti nahradí stávající směrnici z roku 1995. Důvodem nutné revize je zejména globalizace trhů, rozvoj nových technologií a tím prudký nárůst případů zpracování osobních údajů a potřeba jednotné úpravy zpracování osobních údajů.

„Aféry jako PRISM nebo TEMPORA nedávno ukázaly, co se může dít s našimi osobními údaji a jak mohou fungovat mechanismy jejich předávání. Potřeba účinné regulace ochrany osobních údajů na evropské úrovni, která bude závazná i v České republice je ve světle těchto afér ještě vyšší než dříve,“ uvádí k věci Jan Vobořil, výkonný ředitel občanského sdružení Iuridicum Remedium, které se již přes 10 let věnuje problematice ochrany osobních údajů a spolu s dalšími evropskými neziskovými organizacemi sdruženými v organizaci European Digital Rights se podílelo i na přípravě připomínek k nové legislativě.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


HST znovu fotografoval kometu ISON ..... Kometa ISON na snímku z HST Foto: NASA, ESAProfesionální i amatérští astronomové – ale i laická veřejnost – netrpělivě čekají, jak to dopadne s blížící se kometou C/2012 S1 (ISON), zda se skutečně stane kometou století. Kromě různých pozemních dalekohledů kometu občas sleduje i Hubblův kosmický dalekohled HST, nacházející se na oběžné dráze kolem Země.

Nové fotografie ke Slunci se přibližující komety ISON napovídají, že její jádro je kompaktní navzdory některým prognózám, že křehké ledové jádro komety se může rozpadnout, jakmile jej začne zahřívat Slunce. K největšímu přiblížení komety ke Slunci dojde 28. listopadu 2013, kdy prolétne ve vzdálenosti 1 165 000 km nad jeho povrchem. Bude se pohybovat rychlostí 377 km/s a jádro komety bude zahříváno na teplotu více než 2760 °C. Přitom se bude intenzivně odpařovat a extrémní slapové síly se budou snažit křehké ledové jádro komety roztrhat.        (Čtěte na stránkách Astro)


Zákon močení: 21 sekund a dost ..... Američtí fyzikové odhalili zákonitost, kterou se řídí vyprazdňování močového měchýře ve zvířecí říši. Bez ohledu na to, zda jde o močový měchýř malého psa, nebo o objemný močový měchýř slona, netrvá jejich vyprázdnění v průměru déle než 21sekund. Tým fyziků a biologů z Georgia Institute of Technology v americké Atlantě vedený Davidem Huem navštěvoval s videokamerou zoologické zahrady, farmy a další místa, kde se mohli střetnout se zvířaty. Vědce zajímalo při natáčení jen jediná aktivita živočichů – močení. Většinu těchto „terénních pozorování“ odvedli studenti. I ti přistupovali k plnění úkolu s rozpaky. Obávali se, aby okolí jejich zájem o močící zvířata špatně nepochopilo. Řadu použitelných záběrů močících zvířat proto raději vyhledali na YouTube.

Slon nashromáždí ve svém močovém měchýři až 150 litrů moči. To je obrovský objem ve srovnání s podstatně menšími živočichy. Znamená to, že slon potřebuje k vyprázdnění močového měchýře delší dobu než třeba pes nebo koza? Měření videozáznamů odhalilo zajímavou skutečnost. Vyprázdnění močového měchýře trvá u velkých i malých zvířat zhruba stejně dlouho. V zásadě je limitem pro jejich vyprázdnění 21 sekund. To platí pro všechny živočichy větší než netopýr či potkan. Drobní savci, jako jsou myši nebo rejsci, mají ze zákona 21 sekund výjimku. Moč vylučují po kapkách za mnohem kratší dobu. Obvykle jim stačí několika málo sekund. Větší tvorové ale zákon 21 sekund dodržují.

Zákon močení tedy zní: 21 sekund a dost.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


NASA objasnila původ podivných světel v jižním Atlantiku ..... Na mapě Země, vytvořené v srpnu r. 2012 podle satelitních snímků NASA, jsou v jižním Atlantiku dobře viditelné světelné formace neznámého původu. Nacházejí se v oblasti cca 500 km od argentinského pobřeží, kde nežijí lidé, ani zde nedošlo k požárům nebo k pokusným ropným vrtům.

Zvláštní záření neznámého původu bylo nyní identifikováno. Jde o 300 kW silná světla rybářských lodí, jež v místních vodách loví olihně (illex argentinus). Tito hlavonožci žijí v hloubkách cca 80 až 600 m pod mořskou hladinou.

Světla rybářských lodí zachytil z vesmíru infračervený satelitní radiometr z družice Suomi JE. Takže žádná záhada se nekoná. Snímky jsou nicméně pěkné a stojí určitě za zhlédnutí.      (Zdroj: ProcProto)


Erich Roučka: zapomenutý moravský Edison .... Jeden z nejpozoruhodnějších vynálezců a podnikatelů této země, samorostlý badatel Erich Roučka po sobě zanechal stovky patentů a přece ho širší veřejnost téměř nezná. Na rozdíl od Kolbena a Křižíka se dožil socialismu - a ze státu, v němž hloupí rozhodovali o chytrých, uprchl. Hloupí ho tedy odsoudili k zapomenutí.

"Považuji za nešťastné, jestliže mnozí naši talentovaní a pracovití lidé musí hledat obživu v cizině," tvrdil vynálezce a podnikatel Erich Roučka. Paradoxně právě jeho vlastní osud se později stal výmluvnou demonstrací toho, proč schopní lidé tuto zemi opouštějí. Komunistický režim se vynálezci za jeho celoživotní dílo odměnil vyvlastněním továrny i laboratoře a starobní penzí ve výši 360 Kčs měsíčně. Idealistický vynálezce přesto zkoušel ještě několik let své zemi být užitečný - a teprve, když zjistil, že tady o jeho práci není zájem, odešel do Německa. Emigraci nastoupil v pozoruhodném věku 71 let a přesto našel uplatnění ve firmě AEG.       (Zdroj: Novákoviny)


30.10. 2013     Třicátého října nelze nevzpomenout na rok 1938, kdy velice sugestivně pojaté rozhlasové vysílání H. G. Wellsovy Války světů způsobilo paniku po celých Spojených státech.


Ginkgo biloba - strom dlouhověkých a moudrých ..... Takto je nazýván strom Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) v Číně, kde se extrakt z listů užívá jako ochrana zdraví již po staletí. Číňané měli pravdu. Přehled všech efektů výtažku z Ginkgo biloby by zabral hodně místa, navíc se stále objevují další. Je jedním z nejpopulárnějších rostlinných produktů na světě.

Řadí se k antioxidantům, obsahuje totiž flavonoidy, které působí jako zhášeče volných radikálů. Další významnou složkou jsou terpeny či ginkgolidy omezující tvorbu krevních sraženin - dochází tak ke zlepšení přítoku krve včetně lepšího transportu kyslíku k srdci, do mozku a končetin. Výrazný účinek lze očekávat za 4 - 6 týdnů, někdy nastává zlepšení již za necelé 2 týdny.

Na které cévní obtíže se tedy Ginkgo hodí?

Především na aterosklerózu tepen končetinových projevujících se nejčastěji bolestmi lýtek. Stejně tak na aterosklerózu tepen přivádějících krev k mozku, jejímž důsledkem jsou poruchy paměti a mrtvice. Dále se Ginkgo úspěšně užívá po opakovaných zánětech žil, při křečových žilách, při bolestivém bělení či modrání prstů ruky, při studených nohách, při dlouhodobém šumění v uších. Zlepšuje také poruchy sexuálních funkcí souvisejících se špatným stavem cév.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Brno přispěje některým lidem na vlastní kompostéry ..... Brněnský magistrát přispěje některým lidem na vlastní kompostéry. Brno se tak připojilo k dalším městům v kraji, které nádoby na biologicky rozložitelný odpad lidem poskytují. Na celé jižní Moravě roste každý rok objem vytříděného bioodpadu, například v Brně ho loni lidé vytřídili 2148 tun. Dosud s ním museli jezdit do sběrných dvorů. Nyní město přispěje polovinu částky na kompostéry pro 3000 domácností, přibude také 120 komunitních kompostérů. Informoval o tom mluvčí radnice Pavel Žára.

Brno nechá zároveň proškolit 400 lidí v technice kompostování. "Cílem města je snížit ve směsném komunálním odpadu podíl biologicky rozložitelných složek, které se hodí k domácímu kompostování," uvedl Žára. Na příspěvek na kompostéry budou mít podle vedení radnice nárok především lidé vlastnící zahradu. Rada města ve středu schválila smlouvu o první dodávce 530 kompostérů s termínem dodání v prosinci. Dotace města na individuální kompostér činí 788 korun.        (Zdroj: Ekolist)


Většinu ve volbách získal fosilní zákon, má 109 křesel ..... Česko má šanci srazit svoji závislost na drahé ropě, plynu i uhelných dolech. Celkem 109 poslanců a poslankyň budou mít strany, které chtějí připravit nový zákon, jenž stanoví závazné tempo snižování závislosti na stále dražších a dražších fosilních palivech. Legislativa podle úspěšného britského vzoru tak ulehčí rodinám na účtech za stále dražší plyn, benzín a uhlí.

Prosadit fosilní zákon se ve volebním programu zavázala vítězná ČSSD a několikrát se za něj veřejně postavil předseda Bohuslav Sobotka. Minulý týden znovu slíbil tuto legislativu prosazovat i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Také komunisté chtějí na přípravě zákona spolupracovat. Dalších 47 mandátů má hnutí ANO 2011, které před volbami několikrát avizovalo, že podporu zákona zvažuje.

Legislativa ušetří rodinám tisíce korun ročně tím, že jim stát pomůže zateplit domy či namontovat na ně levné solární ohřívání vody, vylepší veřejnou dopravu a nebo recyklaci odpadků. Zákon také vytvoří nová pracovní místa v perspektivních odvětvích a srazí tak naši závislost na dovozu ropy a plynu. Podstatně také sníží každoroční smog.

K přijetí nového fosilního zákona už vyzvalo politiky a političky víc než 25 tisíc lidí. Podle průzkumu veřejného mínění by s ním souhlasilo 66 % Čechů a Češek.

Novou legislativu podle úspěšného britského vzoru prosazuje Hnutí DUHA svou iniciativou Velká výzva.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)

A zase jsme u toho - věci, na které by se mělo jít zdravým rozumem, budou záležet na libovůli politiků a tom, jak loajálně budou hlasovat dle zájmů své strany.


Evropští mezolitici asi také chovali prasata ..... Domestikované formy prasat bývají jinak zbarvené, jsou výsledkem „estetické“ selekce ze strany člověka. Mezolit nebyl pouhou přechodnou dobou mezi jeskynními malbami magdalenienu a progresivním zemědělstvím.

Evropští mezolitici vypalovali lesy (především pro přilákání zvěře/snazší lov) a své oblíbené rostliny zbavovali nejedlé konkurence (jakési „pletí“). Uvažuje se o záměrné výsadbě ryb a pokusech o domestikaci. Nyní se zdá, že mezolitici asi kolem roku 4600 př. n. l. v severní polovině Evropy chovali také prasata. Alespoň to tvrdí tým vědců z univerzit v Durhamu a Aberdeenu.

Pravda, jde již o období neolitu, mezolitici tedy prasata zřejmě neochočili nezávisle, ale získali od prvních zemědělců. Hlavní autor studie Ben Krause-Kyora uvádí, že není jasné, zda k tomu došlo obchodem, jako kořist nebo prostě chycením zaběhlých kusů. Ostatně v minulosti se prasata v létě pásla v lese skoro volně, tak to nemusel být žádný zvláštní problém. Nemuselo jít ani o striktně účelový krok; domestikované formy prasat bývají jinak zbarvené, jsou výsledkem „estetické“ selekce ze strany člověka (Barevná prasata vyšlechtili lidé, ne příroda). Mohly se líbit i mezolitikům, asi jako nás dnes třeba fascinují barevné vzory peří papoušků (tehdejší prostředí bylo na výrazné barvy asi celkem chudé).       (Zdroj: ScienceWORLD)


Kam zmizela IX. legie se svým orlem? .....Jak může deset tisíc chlapů v plné polní jen tak beze stopy zmizet? Osud Legio IX Hispana nejspíš jednoduše zastřely závoje času, jsou ovšem i tací, kteří za vším vidí jiné dimenze nebo ufony.

Římská legie byla s odstupem nejefektivnější vojenskou jednotkou starověku. Z občanských válek, které provázely rozpad republiky, zůstala císaři Augustovi padesátka legií v různém stavu a s překrývajícím se číslováním – například Legio X si jich říkal skoro půltucet. Omezil tedy jejich počet na 28 a do detailu sjednotil jejich organizaci, výzbroj a výcvik....

...Římská administrativa byla poměrně pečlivá, přesto se devátá legie kolem roku 117 n. l. z historických pramenů ztrácí. Jednotka se přitom mohla chlubit dlouhou historií: o dvě století dříve dobyla pod Césarovým velením Galii a později vynesla Kleopatru na faraonský trůn. V prvním století po Kristu hlídala severní hranici proti Germánům a účastnila se tažení do Británie.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Chemická záhada podzimního listí ..... Proč vlastně listy stromů mění v závislosti na ročním období barvy jako chameleon? Pro chemiky není paleta jejich odstínů žádnou záhadou.

Chemické složení listů sice přetéká pigmentem zvaným chlorofyl, kterým jim dodává charakteristické zelené zbarvení, ovšem stejně tak jsou v mikrostruktuře listů aktivní i další chemikálie: karotenoidy. Jejich přirozeným vizuálním projevem je barva žlutá a oranžová (jsou např. „zodpovědny“ za barvu kukuřice či mrkve), ale po většinu roku se krčí pod nadvládou zeleného chlorofylu. Na podzim jsou však listy na konci svého životního cyklu a vliv chlorofylu významně slábne, až se chemicky zcela rozloží. Pak příjde čas pro „patnáct minut“ slávy karotenoidů…

Mnoho stromů rovněž produkuje i další chemické složky, jako např. antokyany, které se aktivují zvláště tehdy, kdy je podzim jasný a chladný. Pak dodávají listům i další barvy a odstíny, třeba rudou či nafialovělou koloraturu.       (Zdroj: 21@století)


A to je země česká...? ..... V české národní mytologii je klíčový vztah k půdě. Praotec Čech se tu při stěhování národů zastavil jenom proto, že ho zaujal pohled na zemi, na půdu oplývající mlékem a strdím...

Úrodnost a plodnost kraje, v němž se jeho družina tak ráda usadila, měla silný identifikační charakter. Ne náhodou byla v první republice tak vlivná agrární strana. Mýtus dobrého sedláka se stal metaforou praktického rozumu, který od přírody (doslova i přeneseně) ví, jak se věci mají, co je dobré a co zlé. S mýtem moudrého hospodáře bezohledně zamávala chemie, dotace Evropské unie, otevření trhu a globální komodifikace. "Moudrému hospodáři" mizí úrodná půda pod nohama, a tak jen málo lidí by dnes dokázalo doslovně a vážně vzít slova státní hymny - "země česká, domov můj".

Nepěstujeme - vyrábíme! Česká půda je prolezlá chemií, trpí nedostatkem organických látek a přirozených obyvatel, jako jsou žížaly, je co do podstaty vyrabována! Věta, kterou nikdo neslyší rád, je refrénem diskuse o stavu "české země" v posledních deseti letech. Vrací se prakticky každý rok, když se zveřejňují informace o tom, kolik chemikálií jsme schopni do půdy dostat, aby vůbec rodila. Ministerstvo zemědělství dokonce tvrdí, že polovina půdy obdělávané v České republice je ohrožena tím, že se strukturálně zcela rozpadne a přestane de facto žít.

Je to smutná a velmi absurdní situace: potomci lidí, kteří se tu kdysi kvůli úrodnosti kraje rozhodli usadit, musí půdu nejprve uměle přinutit k tomu, aby vydala plody, pro něž je odjakživa oslavována v národní symbolice.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Záhadná „Supervoda“ H3O2: Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém skupenství“ vody? ..... Soustavně a systematicky se snažíme čelit mystifikaci mediálního mainstreamu, že k uchování zdraví je nezbytné polykat kila léků-jedů produkovaných farmaceutickým průmyslem. Naším záměrem je navázat nitky k záměrně „zapomenuté“ tisícileté zkušenosti předchozích generací, které věděly: Nejlepší léky často bývají ty nejjednodušší a zdánlivě obyčejné věci.

Jednou z nich je právě voda. Nyní se v zahraničním mediálním „protiproudu“ objevily zásadní, vpravdě zázračné vědecké informace.

Čtěte dále: Nejdostupnější a nejlevnější lék je - „obyčejná“ voda. Většina nápojů z ní vyrobených však naopak způsobuje dehydrataci organismu a chronické nemoci s tím spojené

Jak informuje dr. Joseph Mercola, dr. Gerald Pollack se svým týmem vědců na Washingtonské univerzitě objevil, že voda nejen v lidském těle funguje ve „čtvrtém skupenství“. Existence tohoto dosud nezkoumaného, ač pozoruhodně běžného skupenství vody vysvětluje řadu dosud záhadných fyzikálních jevů. Především však má zásadní důsledky pro lidské zdraví: je to skutečná „živá voda“.

Převratný objev: Čtvrté skupenství vody ... Voda je zjevně jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše zdraví – zvláště, když si uvědomíme, že naše tělo je vlastně z drtivé většiny tvořeno molekulami vody. Voda je často tou nejpodceňovanější veličinou v rovnici optimálního zdraví.

Kniha Geralda Pollacka Čtvrté skupenství vody se čte jako detektivka a současně je snadno srozumitelná i pro laiky. Autor v ní jasně vysvětluje svou teorii čtvrtého skupenství vody, což je věc vskutku průlomová. Stručně řečeno, čtvrté skupenství je živá voda. V anglicky mluvícím prostředí se označuje jako EZ voda, což je zkratka výrazu „exclusion zone“ (zóna exkluze), která je zjednodušeně řečeno pozoruhodná tím, že má negativní elektrický náboj, díky němuž umí uchovávat energii – podobně jako baterie – a tuto energii opět uvolňovat.       (Čtěte na stránkách Protiproud)

Tak copak z téhle informace asi vyleze?


Mobilní elektronika v letadlech: konec zákazů? ..... Prosíme cestující, aby vypnuli své mobily a další elektronická zařízení" - věta, která dokáže spolehlivě zkazit začátek a konec cesty vzduchem nejen závislákům na smartphonech nebo tabletech, ale třeba i čtenářům elektronických knih a majitelům digitálních foťáků. Teď se jim ale blýská na lepší časy: americký Federální úřad pro letectví (FAA) možná pravidla pro používání těchto zařízení uvolní.

"S radostí oznamujeme, že vlivný poradní výbor FAA odhlasoval doporučení, podle kterého by bylo možné elektronická zařízení za určitých podmínek používat i při startu a přistání letadla, " oznámila 27. září agentura Associated Press. "Stanovisko výboru dostane FAA, která udělá konečné rozhodnutí."

Smrtící mobil ... Historku o dítěti, které si v letadle pouštělo na dálku ovládané autíčko a způsobilo tak smrt všech cestujících i posádky, asi znáte. Patří do kategorie urban legends, tedy jakési moderní obdoby lidových pověstí. Jiné podobné příhody už ale výmyslem nejsou.

Tak třeba v listopadu 2010 udělalo letadlo přibližující se k Birminghamu ve vzduchu náhlou zatáčku, přestože piloti nic takového neměli v úmyslu. Všechno dobře dopadlo a stroji se podařilo přistát. Pozdější vyšetřování odhalilo, že za podivným manévrem byl zapnutý mobil jednoho z cestujících.

Mnohem hůř dopadl dvoumotorový SAAB 340B společnosti Crossair, který se v lednu 2000 zřítil jen dvě minuty po startu ze švýcarského letiště Niederhasli u Zurichu a v troskách pohřbil všech deset osob na palubě. Oficiální vyšetřování tvrdilo, že posádka ztratila nad strojem kontrolu v důsledku "mnohočetného lidského selhání". Jenže oba piloti měli nalétáno tisíce hodin, stroj se mohl vykázat vynikající pověstí a počasí bylo skvělé. O rok později vrchní vyšetřovatel nehody Jean Overney před novináři připustil, že na vině byl mobilní telefon, který ovlivnil funkci autopilota.       (Čtěte na stránkách novákoviny)


Bývalý agent CIA: USA špehovaly členy Rady bezpečnosti už před 11. zářím ..... Uvedla to bývalá agentka CIA Susan Lindauer. Podle ní špehovaly Spojené státy představitele Rady bezpečnosti OSN před útoky 11. září 2001.

„Špehujeme tyto lidi. Špehujeme velvyslance. Špehujeme vedoucí diplomaty a děláme to roky,“ řekla ve čtvrtek pro PressTV.

Ve čtvrtek napsaly noviny Guardian, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) monitorovala telefonní konverzaci 35 světových vůdců. Představitelé Bílého domu,amerického ministerstva obrany a ministerstva zahraničí dávali NSA telefonní čísla na světové lídry. 

„Pro mě je velmi zajímavé to, že jako bývalá agentka CIA vím velmi dobře, že jsme se v OSN…často zaměřovali na členy Rady bezpečnosti. To je naprosto běžné chování posledních 10 let. Řekla bych, že jsme to dokonce dělali o před 11. zářím 2001.“

Protiválečná aktivistka argumentovala, že Spojené státy již nejsou dominantním zdrojem moci a svět již netoleruje porušování práv ze strany USA. Lindauer řekla, že sledování zahraničních civilistů ze strany Washingtonu nemá racionální základ.

„Pronásledujeme občany cizích zemí, jejichž aktivity můžou být v jejich vlastní zemi legální, ale které porušují naši politiku a pak na ně provádíme sabotáže a to i mimo rámec terorismu,“ vysvětlila. „Je to něco, čeho by se měli obyčejní občané bát,“ uvedla.       (Zdroj: FreePub)


29.10. 2013     Devětadvacátého října 1787 se v Praze v Nosticově divadle uskutečnila premiéra opery Don Giovanni od W. A. Mozarta


Šumavský park opět chystá otevření přechodu Modrý sloup ..... Správci šumavského národního parku opět připravují otevření cesty Luzenským údolím k pěšímu přechodu Modrý sloup. Plánované zprůchodnění cesty po víc než 70 letech letos v létě zakázal soud. Správci parku nyní chystají doplnění žádosti o novou studii, která posoudí vliv otevření cesty na populaci vzácného tetřeva hlušce, řekl dnes ČTK ředitel parku Jiří Mánek. Uzavření přímé cesty k historickému přechodu kritizovali dnes bavorští starostové, kteří se v Modravě vůbec poprvé sešli s vedením českého parku.

Zatímco z bavorské strany mohou turisté k hraničnímu milníku dojít, z Čech je cesta kvůli ochraně tetřeva zavřená a k přechodu je možné dojít jen klikatější a méně atraktivní trasou úbočím Špičníku. Přechod byl kvůli válce a později železné oponě přes sedm desetiletí uzavřen.

Po otevření přechodu volají čeští a bavorští turisté i starostové na obou stranách hranice. "Letos v létě jsme věřili, že k otevření Modrého sloupu už dojde. Byli jsme velmi zklamáni, protože z naší strany mohou turisté pohodlně kdykoliv k hranici dojít, ale dál nesmějí," řekl místostarosta bavorské obce Neuschönau Michael Siegl. Turisté se podle něj ptají na informačních střediscích a nedokážou pochopit, proč je cesta zavřená. Chtěli by pokračovat přímo dál až na hájenku na Březníku, uvedl.

Místostarosta Sankt Oswald - Riedlhütte Helmut Vogl je přesvědčen, že uzavření přímé cesty k Modrému sloupu je nyní asi největším problémem, který bavorské obce směrem k českému parku vnímají. Šéf svazu obcí Národního parku Šumava, starosta Modravy Antonín Schubert, který o otevření přechodu roky bojoval, nevoli bavorských starostů chápe. "Rozčilují se právem, rozčilují se nad neschopností české strany, která nebyla schopna za 20 let vytvořit podmínky pro otevření cesty Luzenským údolím, protože na české straně je tím důvodem konzervativní přístup k ochraně přírody, jehož výsledkem je uzavírání té přírody," řekl.

Podle Mánka je správa národního parku i ministerstvo životního prostředí zcela zajedno, že průchod Luzenským údolím nemá vliv na předmět ochrany, tedy tetřeva hlušce..        (Čtěte na stránkách Silvarium)


Česko jako superskládka, megaspalovna nebo moderní stát? Arnika prozkoumala sliby kandidujících stran ..... Vidí Česko jako megaspalovnu nebo se inspirují v moderních regionech, kde třídí přes sedmdesát procent odpadů? Sliby většiny stran obsahují podporu recyklace (ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, ANO a SZ), ale striktně proti spalovnám odpadů se staví jen Strana zelených. Tato strana má také nejkomplexněji zpracovaný program ochrany životního prostředí. Hnutí ANO pak plánuje v rozhodování o životním prostředí zrovnoprávnit investory a orgány státní správy (1), na občany zapomnělo. Jak se hodlají k přírodě a zdraví lidí postavit zástupci Pirátů, Úsvitu přímé demokracie nebo Hlavy vzhůru se z jejich předvolebního programu nedozvíme.

Podívejte se na kompletní analýzu       (Čtěte na stránkách Arnika)


Miniraketoplán čeká volný pád ..... Okřídlené vesmírné stroje jsou v mnoha ohledech specifické. Jednak na sebe díky svému vzhledu poutají výrazně větší pozornost, než jejich „moduloví kolegové“, ale kromě toho vyžadují i velmi důkladné testování.

Aktuálně vyvíjený miniraketoplán Dream Chaser z dílny americké firmy Sierra Nevada Corporation by jistě mohl vyprávět. Zatímco běžná kosmická loď si s pohybem v atmosféře nemusí dělat velké starosti, pro okřídlené stroje je zvládnutí pohybu ve vzduchu alfou a omegou.

Není to nic nového, vzpomeňme si, jak se v sedmdesátých letech testovaly raketoplány. Cestu na oběžnou dráhu jim vyšlapal především stroj Enterprise, který po oddělení od speciálně upraveného letounu nacvičoval jednak samotný pohyb v atmosféře, ale i složitější manévry a samozřejmě také přistávání.

U Dream Chaseru tuto úlohu „pokusného králíka“ zajišťuje stroj s technickým označením ETA (Engineering Test Article). Právě tento exemplář jsme mohli vidět před několika týdny při pozemních testech, kdy byl třeba vláčen za autem po ranveji nebo se dvakrát proletěl v závěru pod helikoptérou (jednou na domácí základně v Coloradu, podruhé v Drydenově středisku). Tyto zkoušky sice byly pro další postup nutné, protože bylo potřeba otestovat, zda bude stroj po přistání na ranveji stabilní, nebo zda se převrátí. Ale ve fanoušcích kosmonautiky sílila nedočkavost, kdy konečně tento okřídlený stroj skutečně sám poletí. Je jasné, že první letový test nemůže být na raketě. Všechno se musí testovat mnohem pozvolněji, proto se nejprve přistupuje k tzv. drop testům, tedy shození testovaného objektu z menší výšky.

Člověk míní, politici mění, dalo by se říct. Naplánovaný harmonogram dostal tvrdý zásah od platební neschopnosti, ve které se Spojené státy ocitly. Jelikož testy stroje ETA probíhají v kalifornském Drydenově kosmickém středisku, které spadá pod NASA, musely se všechny přípravy přerušit. „Přiznávám, že s touto situací jsem nepočítal. A to jsem si myslel, že jsem počítal opravdu se vším,“ komentoval vzniklou situaci Mark Sirangelo, viceprezident Sierra Nevada Corporation. Stroj byl totiž připravený, ale zástupci společnosti neměli přístup do testovací oblasti.

       (Čtěte na stránkách OSEL)


Skvrnité a bouřlivé Slunce ..... Ačkoli Slunce je nepochybně v okolí maxima své aktivity, až do října byla letošní aktivita až neobvykle nízká. Dokonce jsme zažili dny, kdy se skvrny daly hledat pod lupou. Nyní je situace zcela odlišná. Na povrchu Slunce se objevily dokonce dvě velké oblasti se skvrnami a také zde dochází k silným erupcím. Podobná situace tu naposledy byla snad jen v září 2011. Bude to mít následky na dění na Zemi?

Jak bylo řečeno v úvodu, Slunce je nepochybně v maximu aktivity, takže současný výskyt velkých skvrn a erupcí by nebyl překvapivý, kdyby tomu dlouhé měsíce nazpět nebylo zcela jinak. Původně se asi neočekávalo, že nynější maximum sluneční aktivity bude až tak nízké, ale to už je zkrátka realita. V roce 2011 na podzim aktivita pomalu rostla a zdálo se, že se s blížícím maximem dočkáme i zajímavých erupcí, vedoucích k viditelnosti polárních září i z našeho území. Místo toho jsme mohli pozorovat polární záři pouze jedinou a od té doby aktivita spíše klesla.

Polární záře u Jablonce nad Nisou 26. září 2011.

Erupce třídy M9 dne 24. října 2013 Foto: SDO, SolarhamObjevily se však zprávy, že zatímco na severní polokouli již byly skvrny viděny blízko rovníku, na jižní měly jakoby zpoždění a tak se zdálo, že by maximum mohlo být dvojité. Pokud by se to potvrdilo, potom by právě letos byl na takové další zvýšení aktivity nejvyšší čas. A skutečně, také poslední velké skvrny vidíme především na jižní polokouli.

Jaká je tedy aktuální situace? V podstatě během týdne došlo na přivrácené polokouli Slunci k velkému vzrůstu aktivity a zpočátku rychle (nyní již pomaleji) narůstají skrvny v dvou aktivních oblastech označených AR 11875 a AR 11877. Nezůstalo jen u krásy, kterou vizuálnímu pozorovateli tyto skvrny přinášejí. Je možno je vidět i pouhým okem, pokud samozřejmě chráníme zrak vhodným filtrem. Navíc zde začalo docházet ke stále silnějším erupcím, což vyvrcholilo ve čtvrtek erupcí téměř té nejvyšší třídy X.

Aktivní oblasti na Slunci 24.10.2013, magnetogramy ukazují promíchané jižní a severní polarity magnetických polí Foto: SDO, solen.infoV době, kdy článek vychází, jsou obě oblasti stále velmi magneticky komplikované a nepochybně můžeme očekávat další erupce kategorie M. Pravděpodobnost nejsilnější erupce třídy X však také není zrovna malá.       (Čtěte na stránkách Astro)


Sušení ovoce a zeleniny ..... Již odpradávna zpracovává lidstvo zeleninu a ovoce procesem sušení. První zmínky sahají do doby před 3500 lety, kdy lidé k vysoušení dužniny využívali energie slunce, větru a horkého vzduchu. V současné již lze koupit sušené ovoce a zeleninu prakticky kdekoli. Takové sušené plody jsou však více méně průmyslově zpracovány, většina z nich je navíc doslazena sacharózou, klasickým cukrem a ošetřena konzervantem - oxidem siřičitým (E220). Jeho jedinou výhodou je prodloužení trvanlivosti produktu. Ve větší míře však s sebou nese celou řadu nežádoucích účinků, jako je bolest hlavy, žaludku, záněty průdušek, podporuje astmatické záchvaty, napomáhá tvorbě žaludečních vředů, rozedmě plic, poškozuje srdeční sval, v neposlední řadě působí negativně také na menstruační cyklus. Velmi často způsobuje nadýmání doprovázené bolestí břicha a průjmy.

Z mé vlastní zkušenosti doporučuji kupovat ovoce nesířené, v opačném případě jej alespoň pořádně propláchnout v horké vodě, abychom se nežádoucího oxidu siřičitého zbavili.

Pokud jsme milovníky sušeného ovoce, ze kterého se dá vyrobit celá spousta zdravých snídaní, svačinek i dezertů, zvažme možnost koupě takového pomocníka, jako je vlastní sušička ovoce a zeleniny. Nejen, že se vyhneme konzumaci alergenů, jako je konzervant E220, navíc díky vestavěným regulátorům teploty můžeme využít šetrného způsobu sušení. Pokud teplota sušení nepřekročí 42 °C, zachováme enzymy a vitamíny, které sušené ovoce ve velké míře nabízí. Sušené ovoce a zelenina obsahují také důležité fytochemikálie, které preventivně působí před vznikem rakoviny a srdečně cévních chorob. Konzumací sušeného ovoce navyšujeme také celkovou přijímanou dávku antioxidantů, které ve větším množství najdeme například v sušených švestkách a brusinkách, které jich, v porovnání s čerstvými, obsahují mnohem více. Za zmínku stojí také fakt, že v běžné sušičce ovoce lze nasušit i zeleninu, popřípadě houby. Osobně miluji sušená rajčata, kterými lze krásně dochutit jakýkoli zeleninový salát.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Volby, wu wej a kedlubny ..... Motto: "Ptáš se mě, proč si stavím dům v lese v horách a já se usmívám, mlčím a dokonce i moje duše zůstává tichá, protože žije v jiném světě, který nikomu nepatří. Broskvoň kvete. A voda plyne." /Li-Po/

Čím jsem starší, tím víc rozumím svojí babičce, která v mé paměti zůstává prototypem moudrosti. Přiváděla mě k šílenství a vzteku svými reakcemi na moje otázky.

Kedluben "Bábi, jak tohle můžeš takhle říct, dělat...??? !!!! ????............"

Bábí se jen tiše smála.... ne, vlastně nesmála, ona se chechtala bránicí, třáslo se jí břicho a přitom nevydala ani hlásku. To mě vytáčelo ze všeho nejvíc, ten tichý buddhovský smích, jen pro samu sebe. Jako by věděla, že tomu nemůžu rozumět, a ona se válela smíchy.

Představuju si, co by asi říkala těm planoucím horoucím srdcím, které zde vrství pyramidu myšlenek, textů.... "názorů" .... o Bohu, o duši, o politice, o volbách, o fyzice, o matematice, o globálním oteplování, o tzv. duchovnu, o srdíčkách, o Pravdách....

Vidím to ve 3D: neříkala by vůbec nic. Vůbec by nerozuměla těm lidem, kteří urputně obhajují svoje "pravdy".... dívala by se těma svýma lehce poťouchlýma hnědýma očima na tu intelektuální spoušť, pod barevnou bavlněnou zástěrou by se jí natřásalo břicho tichým smíchem, vzala by si motyku a šla by okopávat kedlubny. Čínský básník by to nevyjádřil lépe.....        (Zdroj: Gnosis9)


Organizovaný zločin v potravinářství – čtyři příklady z praxe ..... Narůstající přítomnost kriminálních skupin v potravinářském průmyslu ohrožuje bezpečnost potravin i budoucnost poctivých výrobců. Jde o nebezpečnou spirálu honby za snižováním nákladů na úkor zdraví zákazníka.

Policista ve Zlíně varuje bezdomovce před možnou otravou alkoholem; 12. září 2012. Pokoutně vyrobený alkohol, který zločinci vyráběli na severu Moravy a prodávali po celé republice, stál život 47 jedinců a vyústil do první české prohibice. (Tomas Hajek via isifa/Getty Images)

Skupiny organizovaného zločinu se už dávno nezaměřují pouze na tradiční padělání cigaret a alkoholu. Kriminální gangy se angažují v čemkoliv, co přináší zisky, a ušetřeny nezůstaly ani základní potraviny včetně medu, sýru, oleje či ryb. Zisky jsou obrovské a kontroly dokáží pokrýt pouze zlomek zboží na trhu. Epoch Times vám nyní přináší čtyři případy zapojení organizovaných skupin do potravinářství včetně jednoho od nás.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Z nacistického bunkru je elektrárna ..... Ve víceúčelovou elektrárnu se proměnil hamburský železobetonový kryt protiletecké obrany z období druhé světové války. Přestavba obrovského monstra, které hyzdí panorama Hamburku, proběhla v rámci zdejšího projektu rozvoje bytového vytápění šetrného k životnímu prostředí.

Do protileteckého krytu se mělo vejít až 30 000 lidí. Radnice se obří stavbu s rozsáhlými podzemními prostory snažila již několikrát odstranit, avšak vždy zůstalo jen u plánu. Nyní se přiklonila k přestavbě. Elektrárna bude vytápět 3 000 domů a dalších 1 000 získá elektřinu. Využívat se budou solární panely, bioplyn, topení dřevní štěpkou a energii ze spalovny a celkově se vygeneruje 22 500 MWh tepelné energie a 3000 MWh elektřiny.

V komplexu s názvem Hamburg EnergieBunker bude otevřena kavárna a malé muzeum, které bude fotografiemi připomínat slavnou éru bunkru.       (Zdroj: 21@století)


Příběhy čtyř lidí, kteří přežili svou popravu ..... V Iránu byl nedávno odsouzen k trestu oběšením jistý Ali Reza M.. V oprátce visel celých dvanáct minut, než ho prohlásili za mrtvého. Když se šla rodina následující den se zesnulým rozloučit, zpozorovali, že stále dýchá. Irácké soudy dosud nerozhodly, zda se bude poprava opakovat.

Philip Luther, ředitel Amnesty International, která vyzývá Írán k zastavení výkonu, poznamenal: „Strašlivé vyhlídky tohoto muže, který si tím vším bude muset projít znovu, jen podtrhují krutost a nelidskost trestu smrti." Muž byl odsouzen kvůli obchodování s drogami.

Patnáctého září 2009 byl v americkém Ohiu odsouzen Romell Broom čelící obvinění z únosu a vraždy Tryny Midletonové. Čtrnáct vykonavatelů rozsudku se snažilo najít vhodnou žílu, do které by vpíchli smrtící injekci. Jejich neúspěšné pokusy byly bolestivé a vhodnou žílu nakonec nenašli. Broom ještě stále žije. Bojuje proti dalšímu pokusu o popravu ze dvou důvodů. Za prvé by se jednalo o tzv. Double Jeopardy – což znamená, že by byl potrestán dvakrát za stejný trestný čin. Za druhé by podle něj šlo o krutý a neobvyklý trest.

Na Filipínách se v roce 1903 náhle probudili dva ze čtyř odsouzených vrahů, kteří byli zabíjeni ručním škrtidlem osm minut. Oba muži byli prohlášeni za mrtvé, avšak později v kostele jevili známky života a obživli. O incidentu v té době informovaly noviny Los Angeles Herald.

Posledním případem je příběh slavného ruského spisovatele Fjodora Dostojevského. Dostojevskij tehdy o vlásek unikl smrti. Byl prohlášen za politického vězně a zatčen. Spolu s dalšími vězni byl převezen na náměstí a postaven ke zdi, kde měl po konečném doznání a rozhřešení s knězem být zastřelen. Na poslední chvíli dorazil posel s milostí. Dostojevskij byl místo toho převezen do sibiřského lágru. Tento pobyt výrazně ovlivnil jeho pozdější literární tvorbu.       (Zdroj: Velká Epocha)


Spící mozek vyplachuje toxiny ..... Vědci objevili novou úlohu spánku. Podle jejich studie se během něj mozek čistí od toxických látek. Savčí mozek obsahuje takzvaný glymfatický systém (glymphatic system), který pomáhá regulovat tok mozkomíšního moku. Profesor Maiken Nedergaard z Rochesterské univerzity a jeho kolegové jej studují pomocí barviva, které se injekcí vstříkne do mozkomíšního moku pokusných zvířat. Jejich experimenty prokázaly, že u přirozeně spících či anestetiky uspaných myší mozkomíšní mok proudí daleko rychleji než v bdělém stavu. Rozdíl byl natolik výrazný, že to naznačovalo, že během spánku se mění buněčná struktura mozku a tím i velikost prostoru mezi buňkami.

Tuto teorii podpořilo přímé měření mezibuněčného prostoru pomocí elektrod zavedených do mozku. Výsledky demonstrovaly, že během spánku je mezibuněčný prostor o celých 60 % větší než v bdělém stavu. Za tyto změny jsou zodpovědné podpůrné gliové buňky, které se ve spánku „scvrknou“. Uvolní tím kolem sebe místo, kterým může proudit mozkomíšní mok. Proud s sebou unáší molekuly toxických látek včetně beta-amyloidu, který se u pacientů s Alzheimerovou chorobou podílí na formování plaků.

Tento objev naznačuje, že „ozdravná“ funkce spánku je spojena právě s čištěním mozku od nebezpečných látek a že jeho poruchy mohou souviset s některými neurodegenerativními chorobami.        (Zdroj: ČR Leonardo)


25.10. 2013     Vážení příznivci Říše snů - petice za rozmanitost osiv přece jen snad má šanci - ve čtvrtek ráno ji podepsalo cca 17 600 lidí, přičemž podpisů je třeba 20 000. Pokud můžete, ještě je čas podepsat ... Ale i tak -* jak žalostně málo lidí z celé Evropy si cení vlastní svobody ...

Tak aktuální stav ze dne 25.10. 9:45 je 20 018 podpisů ... snad to tedy opravdu někdo vezme vážně - ale čím víc podpisů bude, tím větší závaží na misce vah ...

No a nezapomeňte, že ze soboty na neděli se mění letní čas na středoevropský ... ach jo, to už ve všední den nebudeme ze dne mít vůbec nic.


Potraviny z Číny plné plísně a hmyzu ..... Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) – na základě podnětu Celní správy Praha – provedla kontrolu zásilky potravinářského zboží dovezeného z Číny v lokalitě celního prostoru Praha - Uhříněves.

Kovový přepravní kontejner obsahoval potraviny, jejichž dovoz je do zemí EU výslovně zakázán, mj. cukrovinky ve tvaru mini-cups, dále potraviny plesnivé, napadené škůdci, s výskytem živého i mrtvého hmyzu a jeho exkrementů. Potřebnou dokumentací nebyly vybaveny potraviny podléhající zesílené úřední kontrole při dovozu ze zemí mimo EU, např. čaj, sušené nudle, rýže a některé druhy koření. Řada potravin v zásilce nebyla uvedena v průvodní dokumentaci vůbec a není tak možné určit jejich původ, přesný název ani složení.       (Zdroj: Spotřebitel)

Cloumá se mnou vztek, když tohle píšu - proč, do prde**, musíme dovážet potraviny z Číny? Kdo za to může, že místo vlastních čerstvých plodin musíme s odpuštěním žrát takovéhle splašky? Potřeboval by na doživotí zavřít a krmit ho jen a výhradně takovými "lahůdkami" ...


Záhadné živé mrtvé nehledejte na Haiti, ale v Číně ..... Stavební dělníci odkryli v čínské provincii Che-nan starobylé pohřebiště a povolali na místo archeology. Ti na místě otevřeli tři hroby. V jednom z nich leželo netlející tělo, které vypadalo, jako by bylo pohřbeno teprve před pár dny. Jenže dotyčný zemřel prokazatelně nejméně před 300 lety. Vyzvednutí ostatků z hrobu ale vedlo k tomu, že tělo během několika málo hodin zčernalo a začal se z něj linout nepříjemný zápach, což se před tím nedělo.

Netlející muž byl uložen v hrobě s velmi silnými stěnami. Podle všeho šlo o vysokého úředníka. Jeho ostatky byly převezeny do specializovaného ústavu k bližšímu prozkoumání. Vědce zajímá především to, jak je možné, že tělo vůbec nezetlelo, protože v Číně se mrtví nebalzamovali.

Není to ale jediný případ, kdy se tělo dávno zesnulého našlo v tak dokonalém stavu. Před dvěma lety bylo v provincii Čchang-čchun nalezeno netlející tělo ženy pohřbené před 700 lety. Dotyčná byla pochována v nákladných hedvábných šatech. Ani v tomto případě není jasné, co rozklad jejího těla zastavilo. Žena byla pohřbena v hrobě hlubokém 12 m, který se skládal z několika samostatných schránek, přičemž ostatky byly uloženy ve čtvrté z nich.       (Zdroj: ProcProto)


Spojené státy páchají bezpilotními letouny válečné zločiny ..... Uvádí to společná zpráva organizací Amnesty International a Human Rights Watch. Společná zpráva Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že by američtí činitelé mohli být shledáni vinnými z válečných zločinů za útoky bezpilotních letounů (dronů) CIA, které zabily stovky civilistů v zemích, jako je Jemen a Pákistán.

Amnesty International podrobně popsala, jak byli v Pákistánu civilisté zabiti údery amerických dronů, zdůraznili případ babičky, která byla zabita při sbírání zeleniny. Rodinní příslušníci této ženy byli zraněni při druhém útoku, když se o ni starali.

Zpráva také podrobně popisuje údery v Jemenu, argumentuje, že Spojené státy porušily mezinárodní lidská práva v této zemi. “Amnesty International má vážné obavy, že tento útok porušil zákaz svévolného zbavení života a může představovat válečný zločin nebo mimosoudní popravu,” píše se ve zprávě.

Minulý týden OSN vyzvala Washington, aby byl transparentní co se týče počtu civilistů zabitých při útoku dronů CIA. 22-stránková expertní zpráva OSN uveřejněná v pátek uvádí, že zapojení CIA do útoků amerických dronů v Pákistánu a Jemenu “vytvořilo téměř nepřekonatelnou překážku pro transparentnost.” Podle zvláštního zpravodaje OSN Bena Emmersona předběžné informace shromážděné pro novou zprávu ukázaly, že přes 450 civilistů bylo zabito během úderů dronů v Pákistánu, Afghánistánu a Jemenu.

Další místní a mezinárodní zprávy ukazují, že počet civilních obětí je mnohem vyšší a pouze 2% zabitých byli radikálové. Emmerson řekl, že má pákistánský ministr zahraničí záznamy o 330 útocích dronů provedených od roku 2004 v jeho zemi v severozápadní kmenové oblasti. Zhruba 2200 lidí, včetně civilistů, bylo při těchto útocích zabito, uvádí pákistánská vláda.       (Zdroj: FreePub)


100 let od narození Otty Wichterleho ..... Na dnešní den připadá sté výročí narození světově proslulého českého chemika Otty Wichterleho (1913 – 1997). Otto Wichterle byl jedním ze zakladatelů makromolekulární organické chemie a mezi jeho největší zásluhy patří bezesporu celosvětové rozšíření měkkých kontaktních čoček.

Ke stoletému výročí narození tohoto českého velikána je přichystána řada akcí. Například Praha 6 pořádá v neděli 3. listopadu 2013 od 19 hodin výjimečný koncert v centrální hale Národní technické knihovny, který bude pro veřejnost zdarma. Filharmonický orchestr Iwasaki pod taktovkou Chuhei Iwasakiho, se sólistou Václavem Hudečkem přednese díla J. S. Bacha, L. van Beethovena a A. Dvořáka.

Akademie věd zase chystá výstavu, která bude zdarma přístupná od středy do 31. října. Autoři výstavy představují Wichterleho nejen jako významného badatele, ale i pedagoga a akademika a mapují jeho životní osudy, jež ovlivnily společenské a politické události druhé poloviny 20. století. Archivní dokumenty a fotografie vybírali kurátoři z Wichterleho osobního fondu uloženého v akademickém archivu.       (Zdroj 21@století)


Proč je obloha modrá a při západu a východu Slunce červená? ..... „Barva“ oblohy a červánky souvisejí s vlnovou délkou světla a jeho průchodem atmosférou. Bílé světlo obsahuje všechny barvy – červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, tmavě modrou a fialovou. Tyto barvy v bílém světle mají různou vlnovou délku a červené světlo ji má nejdelší. Když prochází atmosférou, díky své velké vlnové délce projde bez toho, aby bylo rozptýleno nebo roztříštěno. Paprsky modré a fialové mají nejkratší vlnové délky ve viditelné části spektra. Paprsky modrého světla se lámou a rozptylují asi sedmkrát silněji než paprsky delších vlnových délek. Do oka pozorovatele pak dopadají paprsky světla o krátkých vlnových délkách z oblohy jakoby „ze všech směrů“ – nejen ze směru dopadu přímých slunečních paprsků. Fialových paprsků je ve spektru „méně“ než modrých, lidské oko navíc vnímá lépe modré světlo než fialové, a proto pozorujeme oblohu více modrou než fialovou.

Fotografové krajin a pohoří jistě znají jev „zmodrání“ vzdálených objektů na horizontu, způsobený rozptylem slunečního světla na molekulách plynu. S rostoucí vzdáleností objektu přibývá i množství vzduchu – molekul, kterými prochází sluneční světlo. Přibývá také rozptyl modrých fotonů a my vidíme vzdálené objekty modřejší než ty v popředí.

Světlo se rozptyluje také na překážkách v ovzduší, jako jsou drobné částečky prachu, krystalky ledu nebo kapky vody. Rozptyl slunečních paprsků na takových rozptylových centrech málo závisí na vlnové délce – rozptyluje stejně účinně a barva oblohy přechází k barvě bílé. Z toho se dá usoudit také míra znečištění atmosféry, kdy nejčistší je při tmavě modré obloze.

Takzvané červánky vznikají v období západu a východu Slunce. Je-li Slunce u obzoru, procházejí sluneční paprsky mnohem větší vrstvou atmosféry. Na molekulách vzduchu, prachových a aerosolových částic se nejvíce rozptýlí světlo s malými vlnovými délkami. Ubývá fialových a modrých paprsků, naopak červená a oranžová část slunečního spektra prochází atmosférou téměř beze ztrát. Sluneční záření s převažující červenou a oranžovou zasvěcuje oblaka do dobře známých „červánků“.       (Zdroj: Doplněk)


Anti-EU aliance už nabývá tvar, varování před kolapsem v sovětském stylu ..... Zatímco šéfové Evropské unie otevřeně prohlašují, že „federace“ vládnoucí z Bruselu je už nevyhnutelná, tak se po celé EU sbírá dohromady rostoucí koalice politických stran snažící se o zachování národní suverenity a samosprávy spolu se spouštěním brzd proti nekontrolované imigraci. Pod vedením velkých strana s prominentními politickými vůdci, jako je Hollande ve Francii, je ta sdružující se anti-EU aliance už tiskem establišmentu zběsile démonizována špiněním jako „radikálové“ a „krajní pravice“. Nemálo analytiků už vzestup tohoto hnutí porovnávalo s US Tea Party.

Vrcholní činitelé bloku už vyjadřují až téměř komickou hysterii v úsilí o obhajobu agendy „integrace“, jež naznačuje, že ten vrchol už zachvacuje paranoia – zvláště po nedávných průzkumech odhalujících, že lidé v Evropě už převážně zavrhují jak EU, i to, jak si tento superstát nadále uzurpuje čím dál více moci. A opravdu uprostřed ekonomické krize se to kontroverzní podbízení se s rozdrcení národní suverenity ve prospěch nikomu se nezodpovídající „celo-regionální“ vlády dostává pod vzrůstající tlak odpůrců z celého politického spektra.

Kritici sice říkají, že integrační plán je odsouzen ke zkáze tak, jako tak, chtějí jej ale rozbít ještě dříve, než napáchá více škod.        (Čtěte na stránkách New World order Opposition)


Naučné stezky u lesů se rozrostou ..... Společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora zažádá o dotaci na projekt rozšíření naučných stezek v příměstských lesích. Kutnohorští radní jim tento plán oficiálně schválili. „Budou zde vybudována místa pro posezení, vysazeny informační tabule, které doplní stávající naučné stezky. Bude to zaměřené na lesní hospodářství a ochranu lesa," uvedl starosta Kutné Hory Ivo Šanc. Dotační žádost bude podána na Státní zemědělský intervenční fond.        (Zdroj: Silvarium)


Odmítni svůj strach! ..... Je mnoho lidských bolestí a strastí. Je mnoho vášní, citů a pocitů. Nad všemi vyniká strach. Je hluboko v nás, víme o něm když pracujeme, cítíme ho, když se milujeme a vnímáme ho když jdeme spát. Rodíme se bez něj, umíráme už s ním... Snad jen když se zcela oddáme meditaci a nasloucháme poklidnému šepotu své duše, jedině tehdy se odpoutáme od svých malých i velkých strachů. A pokud to naše podvědomí umí udělat spontánně, naučme se svůj strach odmítat vědomě!

Neradi o svém strachu mluvíme, nejsme většinou vůbec ochotni připustit, že byť jen tušíme, jak takový strach "vypadá". Stydíme se za svůj strach. A snad proto nejsme schopni s ním bojovat.

Strach je bolestivý, svazující a omezující. Pokud budeme mít strach ze selhání a nikdy se o nic nepokusíme, budeme mít mnohem méně, než když se pokusíme a skutečně selžeme. Pak budeme mít novou zkušenost, která nám dá mnohem větší šanci při dalším pokusu! A pokud se pokusíme a budeme ve své snaze úspěšní, při jiných obdobných pokusech jsme bohatší právě o tu zkušenost z úspěchu, která nám o hodně zvyšuje šance. Tak vznikají vítězové.

Pokud se bojíme odmítnutí - svého šéfa, lidí ve svém okolí nebo třeba potenciálního partnera, který se jím ale nikdy nestane, protože nenajdeme odvahu ho oslovit - jedna rada nade vše. Uvědomme si, že žádostí o NĚCO nemůžeme vůbec NIC ztratit. My to nemáme, když o to žádáme. Pokud požádáme a budeme odmítnuti, budeme na tom stejně, jako jsme právě nyní. Pokud se naše žádost setká s pochopením a bude vyslyšena, získáme vše, oč jsme žádali!       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Čím nás krmí Babiš? ..... Pokud se naplní údaje z předvolebních průzkumů, bude Andrej Babiš nejbohatším českým politikem. Největší jmění druhého nejmovitějšího Čecha (po Petru Kellnerovi) pochází především z holdingu Agrofert. S jeho výrobky se každý den střetává téměř každý Čech. Co všechno je ve vašich lednicích a spížích od Babiše?

Společnosti skupiny Agrofert obhospodařují asi 103 tisíci hektary půdy. Pro zajímavost: celé české zemědělství disponuje asi 4,3 milionu hektaru půdy. Z chovů Agrofertu ročně vychází asi 440 tisíc prasat, 27 tisíc kusů skotu a 34 milionů slepic. Z výrobků Babišovy skupiny lze vlastně sestavit základní nákup: mléko, máslo, maso, chleba a třeba i nějaký salám. Slepice z chovu společnosti Agropodnik Hodonín, patřící k holdingu Agrofert, denně snesou skoro 390 tisíc vajec. Ročně se jejich produkce pohybuje kolem 142 milionů kusů, čímž se Babiš nedávno pochlubil i na svém účtu na sociální síti Twitter.

Mléko - osm litrů mléka na každého Čecha Mlékárenské společnosti Olma a Mlékárna Tatra Hlinsko za celý rok do obchodů dodají 90 milionů litrů. Olma každý den zpracuje 548 tisíc litrů mléka. Asi nejznámějším výrobkem této mlékárny je jogurt Florian nebo mléko Populár. Na Mlékárnu Tatra Hlinsko pak denně připadá 520 tisíc litrů mléka. V lednici můžete z této mlékárny kromě Tatry najít třeba také kondenzovanou pastu Jesenka.       (Čtěte na stránkách Agris)


1000 planet mimo Sluneční soustavu! ..... Významný milník moderní astronomie byl dosažen – v seznamu exoplanet na Extrasolar Planets Encyclopedia je ke dni 22. 10. 2013 zaznamenáno 1010 potvrzených planet mimo Sluneční soustavu. Je to již dostatečně velký vzorek k úvahám, jaké místo ve vesmíru zaujímá Slunce, naše Sluneční soustava a planeta Země.

Proces objevování exoplanet se samozřejmě nemohl vyvarovat chyb především v počátečním období. V 70. letech minulého století astronomové předpokládali, že šance na objevení planet mimo Sluneční soustavu za jejich života je asi 50 %.

V minulosti bylo zveřejněno mnoho falešných „objevů“ před potvrzením první skutečné exoplanety. Například hvězda 70 Ophiuchi byla objektem mnoha takovýchto tvrzení, která zahájil v roce 1855 W. S. Jacob (Madras Observatory). Nebo vlastní pohyby dokladované u Barnardovy hvězdy (označované též Barnardova šipka) nacházející se ve vzdálenosti 6 světelných roků byly ve 20. století studovány za účelem potvrzení přítomnosti neviditelného průvodce, který způsoboval pozorovaný „vlnivý“ pohyb hvězdy po obloze.

První skutečně ověřená planetární soustava byla objevena u nezvyklého a vskutku neočekávaného zdroje záření: 2 planety byly v roce 1992 nalezeny u pulsaru s označením PSR B1257+12. Pak už následoval objev exoplanety obíhající kolem hvězdy hlavní posloupnosti 51 Pegasi v roce 1995.

K objevování exoplanet používají astronomové několik různých metod, avšak téměř ve všech případech se jedná o metody nepřímé. Vyfotografovat planetu kroužící kolem jiné hvězdy než Slunce se zatím podařilo pouze v ojedinělých případech (39 exoplanet obíhajících kolem 36 hvězd). Jedna z prvních zobrazených planet obíhá kolem hvězdy Fomalhaut ze souhvězdí Jižní ryby. Pomocí Hubblova kosmického dalekohledu se podařilo rovněž zaznamenat změny polohy planety označené Fomalhaut b vůči mateřské hvězdě.       (Zdroj: Astro)


24.10. 2013     Dnešní den je v kalendáři označen jako Den Spojených národů či Světový den OSN. Tohoto dne roku 1945 vstoupila v platnost Charta Organizace spojených národů (OSN) a již o dva roky později (1947) si lidé mohli v kalendáři poznačit Den Spojených národů. V souvislosti s tímto významným dnem začíná Týden akcí za odzbrojení.


Nejvíce podvodů s potravinami v EU se týká olivového oleje, ryb a biopotravin ..... Nejvíce podvodů s potravinami se týká olivového oleje, ryb a biopotravin. Naopak u hovězího masa jsou podvody méně pravděpodobné navzdory letošnímu skandálu s označováním koňského masa za hovězí. Uvedla to agentura AP s odvoláním na hrubou verzi zprávy Evropské unie.

Zpráva vychází z akademických studií, policejních záznamů a konzultací s podnikateli v odvětví. Do první desítky se dále dostaly mléko, obilí, med a javorový sirup, káva a čaj, koření, víno a některé ovocné šťávy.

Členka Evropského parlamentu Esther de Langeová agentuře AP řekla, že ji překvapilo, že maso se nedostalo mezi deset potravin nejvíce náchylných k falšování a podvodům. Udivilo ji rovněž, že některé supermarkety si testují kalamárové kroužky, aby se ujistily, že nejsou vyrobené z vepřového masa z konečníku zvířete.

Na počátku letošního roku otřásl Evropou skandál se záměnou koňského masa za hovězí, který se nejprve objevil v Irsku a Británii a následně zasáhl další státy včetně Česka. Koňské maso není pro člověka zdravotně závadné, jeho nepřiznaná záměna za jiné druhy masa je ale podvodem. Jako náhražka hovězího se koňské maso objevuje především proto, že je levnější.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Zbourali by politici kvůli uhlí i Národní divadlo? ..... Vyvěšením dvou čtyřicetimetrových bannerů na budovu Národního divadla v úterý 22. října, dobrovolníci Greenpeace apelovali na voliče. Vyzvali je, aby nevolili politiky, kteří podporují vyvlastňování a bourání obcí kvůli uhlí a další devastaci severních Čech těžbou.

Na historickou budovu (1) pověsili transparent s nápisem „Vyvlastnit a zbourat?“ a portréty pěti známých politiků, kteří podporují zrušení územních ekologických limitů těžby uhlí: Vojtěcha Filipa (KSČM), Martina Peciny (SPOZ), Milana Urbana (ČSSD), Michala Haška (ČSSD) a Jany Bobošíkové (Hlavu vzhůru).

Greenpeace zároveň na www.nevolteuhli.cz informuje voliče o postoji politických stran.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)

Obávám se, že kdyby se pod Petřínem našlo významné ložisko uhlí, naši politikové nechají zbourat i Hrad včetně katedrály sv.Víta.


Poslední přípravy před cestou k Marsu ..... O budoucí oběžnici Rudé planety, americké sondě MAVEN se v posledních týdnech mluvilo především v souvislosti s platební neschopností Spojených států Amerických. Hrozilo totiž, že se vinou těchto politických tahanic propásne startovací okno.

Sonda nakonec po dvou dnech čekání dostala tolik potřebnou výjimku, lidé, kteří se o ni starali nemuseli na nucenou dovolenou a mohlo se pokračovat v přípravách na blížící se start. Krize navíc včera skončila a vše se pomalu vrací do starých kolejí. V dnešním článku se na přípravy sondy MAVEN podíváme z trochu techničtějšího hlediska.

Pokud půjde všechno podle plánu, vydá se sonda MAVEN na svou dlouho cestu 18. listopadu. V těchto dnech probíhají především poslední zkoušky palubních systémů. Podle zveřejněných informací běží všechno podle plánu.

Velmi důležitým aspektem zkoušek bylo testování solárních panelů, které budou 900 kilogramů vážící sondě dodávat elektrickou energii. Jen pro zajímavost – pokud se podíváte na konce těchto panelů, všimnete si trojúhelníkových zakončení. To jsou magnetometry, díky kterým bude sonda vytvářet globální mapu marsovského magnetického pole. Po dokončení všech potřebných zkoušek byly solární panely sondy složené zpět k tělu. V této poloze bude sonda uložená pod aerodynamický kryt rakety.

V dalších dnech přijde na řadu tankování nádrží sondy. Do nich přijde celkem 1632 kilogramů hydrazinu, který bude složit pro korekční zážehy. S plněním nádrží by se mělo začít 24. října. Pátého listopadu má být sonda uzavřena do aerodynamického krytu a o dva dny později by měla vyrazit ke startovní rampě, kde ji čeká připojení k raketě.

O MAVEN se postará osvědčený nosič Atlas V v nejzákladnější konfiguraci 401, což znamená, že raketa bude mít čtyřmetrový aerodynamický kryt, žádné urychlovací motory na tuhá paliva a jednomotorový horní stupeň Centaur.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Pozor na divočáky ..... Nejen při procházkách v lese, ačkoli případné nebezpečí lze očekávat spíš na počátku léta, když bachyně vodí selátka. Na mysli máme především pozor při požívání zvěřiny. Černá zvěř totiž může mít v mase larvy svalovce, tj. trichinel. Svědčí o tom letos druhý případ, kdy v Moravskoslezském kraji prokázali ve Státním veterinárním ústavu Olomouc výskyt larev u uloveného divočáka. Proto je povinnost ulovené kusy nechat vyšetřit.

Padesáti sedmikilové ulovené prase nechal správně vyšetřit i lovec od Frýdku-Místku. Protokol s výsledkem o přítomnosti trichinel ze Státního veterinárního ústavu Olomouc odeslali samozřejmě lovci, ale vzápětí 17. 10. byla informace poskytnuta také Krajské hygienické stanici v Ostravě.

Člověk může onemocnět, a to velmi nepříjemně. V krajním případě hrozí i smrt. Jako poslední úmrtí v důsledku trichinelózy u lidí u nás zmiňujeme případ, kdy v roce 1954 ve Smrdově na Pacovsku z 11 nakažených konzumentů masa divočáka 3 lidé zemřeli.       (Čtěte na stránkách Agronavigátor)


Pět věcí, které jste nevěděli o mobilních telefonech ..... Mobilní telefony jsou v dnešní době již naprosto běžnou, ba až nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Používáme je v práci i ve volném čase a řada z nás si myslí, že o svém mobilním telefonu ví prakticky vše. Co má mobilní telefon společného s gorilami, kolik kilometrů urazí jeho součástky a kolik ukrývá zlata? Představujeme vám 5 zajímavostí o mobilních telefonech, o kterých jste možná dosud nevěděli.        (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Hygienický trik mravenčích kukel ..... Některé mravenčí kukly jsou v bezpečí před násilným vystěhováním z kolonie. Vděčí za to kokonu, který je chrání před zárodky nemocí.

Larvy a kukly sociálního hmyzu jsou náchylné k houbovým infekcím, které by snadno mohly zničit celou kolonii. Dospělí jedinci mravenců proto provádějí velmi razantní hygienická opatření: nakažené larvy či kukly okamžitě vynášejí z hnízda. V zájmu přežití většiny je tak odsoudí k smrti. U některých druhů se však mravenčí kukly umí takovému osudu vyhnout.

Naznačuje to výzkum týmu vědců z Německa, Rakouska a Švýcarska, který zkoumal malou záhadu: proč jsou některé mravenčí kukly „nahé“, zatímco jiné – a to i v rámci stejného druhu – mají kolem svého těla hedvábný kokon. Vědci oba typy kukel vystavili sporám patogenní houby Metarhizium brunneum a sledovali, jak se k nim zbytek kolonie zachová.

Všechny testované druhy mravenců přednostně vynášely z hnízda larvy a „nahé“ kukly. Ty, které obaloval kokon, ve většině případů v hnízdě zůstaly. A zatímco v larvách a kuklách bez kokonu houba rychle rostla, kukly s kokonem neonemocněly. Nebyly tak zdrojem další infekce a kolonie je nemusela obětovat.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Ukrývají se v nitru plynných planet obří diamanty? ..... Obří plynné planety Sluneční soustavy stále ještě před astronomy ukrývají mnohá tajemství. Z nedávno publikované vědecké práce planetologů vyplývá, že hluboko v atmosférách obřích planet Jupiter a Saturn se mohou nacházet velké kusy diamantů vznášející se v tekutém fluidu z vodíku a hélia.

Planetologové Mona L. Delitsky (California Specialty Engineering in Pasadena, Kalifornie) a Kevin H. Baines (University of Wisconsin-Madison) shromáždili dostupné údaje o fázovém diagramu uhlíku a zkombinovali je s nově publikovanými adiabatickými křivkami (diagram tlak-teplota) pro planety Jupiter a Saturn a vypočítali, že hluboko v nitru atmosfér těchto obřích planet mohou být stabilní podmínky pro výskyt diamantů. Kromě toho zjistili, že hlouběji pod oblastmi, kde se mohou diamanty nacházet v pevném skupenství, budou tlaky a teploty tak vysoké, že diamanty zřejmě budou přecházet z pevné fáze do kapalné – mohou zde vznikat tekuté diamanty vytvářející diamantový déšť.       (Čtěte na stránkách AstroVM)


Rostliny jako štít proti peklu ..... Vědci z Princetonu uveřejnili studii, z níž vyplývá, že zemský ekosystém absorboval za posledních 60 let z atmosféry zhruba 200 miliard tun uhlíku. Vyšší růst rostlin spolu s dalšími vlivy tak stále úspěšně zabraňuje Zemi, aby se rozžhavila do běla.

Z dokumentu se dozvídáme i to, že v období let 1860-1950 byl povrch Země, aktivně obděláván a zpracováván člověkem, enormním zdrojem uhlíku. Ten poté, kvůli necitlivému odlesňování, volně stoupal do atmosféry a zahříval ji. Zhruba před šedesáti lety se ale situace změnila, člověk začal s programovou výsadbou zničených lesů a s dalšími zemědělskými aktivitami ve velkém měřítku. Ve stejné době sice počal průmysl a automobilky chrlit zvýšené množství oxidu uhličitého, ovšem i tento fakt přispěl k rostlinnému „boomu“. Oxid uhličitý sice je skleníkový plyn, ale zároveň je i významnou nutriční složkou pro rostliny. Takto praví princetonská zpráva.

Kdyby zůstalo vše při starém, tvrdí vědci, a devastace ekosystému by pokračovala stejným tempem jako ve výše uvedeném období, dalších 300 miliard tun uhlíku by se dostalo do současné atmosféry. Takové množství by alarmujícím způsobem navýšilo koncentraci oxidu uhličitého o více než čtvrtinu oproti současnému stavu a došlo by k drastické změně klimatu. Průměrná teplota by vystoupala o více než 2 stupně Celsia, což klimatologové považují již za známku zničujícího oteplování.

Z výše zmíněných příčin však průměrná teplota Zeměkoule stoupla za posledních 100 let „pouze“ o 0,7 stupňů. Zbývá doufat, zdravý trend bude trvale udržitelný…       (Zdroj: 21@století)


„Šmejdské smlouvy o dodávce energií omezí nový občanský zákoník“ ..... Nový občanský zákoník by měl zásadně zkomplikovat podnikání neseriózních společností (tzv. šmejdů). Netýká se to výhradně předváděcích akcí, ale může se jednat také o pouliční a podomní uzavírání smluv na dodávku elektřiny a plynu. Obchodní zástupci šmejdů ne zřídka obtěžují a nutí zejména sociálně slabší a důvěřivé seniory k podpisu nevýhodné smlouvy. Své metody zhoršují lživými až výhružnými informacemi, například že současný dodavatel je v insolvenci a pokud spotřebitel nepodepíše okamžitě novou smlouvu, bude odpojen od dodávky energií. Účinnější obranu proti tomuto jednání přinese od ledna 2014 nový občanský zákoník.

Spotřebitel bude mít nově možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne zahájení dodávek energií. K zahájení dodávky energií dochází až po uplynutí zpravidla 3 měsíců od uzavření smlouvy (výpovědní doby u původního dodavatele).

„Spotřebitelé tedy nově získají i po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu možnost bez uvedení důvodů a jakékoliv sankce zrušit smlouvu a vrátit se k původnímu dodavateli,“ uvádí Mgr. Tomáš Liškutín, právník specializující se na spotřebitelské právo.

Další frekventovanou stížnosti spotřebitelů je zavádějící, nebo dokonce lživé informování o ceně energií. Smlouvy totiž vedle dodávky energií zahrnují i související služby. Cena energií může být sice o něco málo levnější, ale konečné platby za služby v podobě měsíčních paušálů jsou tak vysoké, že částka na faktuře spotřebitele může být ve finále až dvojnásobná.

„Avšak pokud spotřebitel nedá výslovný souhlas s poskytováním služeb po dobu lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebude je podle nového občanského zákoníku povinen za tuto dobu platit,“ vysvětluje Liškutín.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Za tajemstvím Měsíční šachty ..... Je to buď vůbec největší záhada nacházející se na území Slovenska, které má v pravě planetární význam a mění pohled na celé dějiny - nebo jde o jeden z nejpovedenějších aprílových vtipů všech dob. Už několik desítek let pátrají nadšenci po podivné Měsíční šachtě v Nízkých Tatrách a na mnoha dalších místech. Dokonce, i kdyby vůbec neexistovala, zůstává kolem této záležitosti k vyřešení nekonečně dlouhá řada nejasností.

Záhadný příběh objektu známého jako Měsíční šachta nebo také Moonshaft sice spadá do doby druhé světové války, svět se však o ní dověděl teprve několik desítek let po jejím ukončení. Tehdy seriózní americký speleologický časopis NSS News otiskl deník bojovníka ze slovenského národního povstání, který se ukrýval v jedné z tatranských jeskyň a narazil přitom na podivnou podzemní strukturu.. Vše nasvědčovalo tomu, že deník je stopa k objektu pocházejícího od nějaké ztracené civilizace, vstupem do legendární podzemní říše Agarthy, dílem návštěvníků z vesmíru, nebo dokonce přímo částí jejich kosmického plavidla...       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


23.10. 2013     Podle výpočtu arcibiskupa Jamese Usshera byl třiadvacátého září roku 4004 př.n.l. večer stvořen svět. Autor ve své práci Annalium pars postierior z roku 1654 spočítal datum stvoření světa na soumrak předcházející neděli 23. října, roku 4004 př.n.l.

No, asi bychom byli šťouralové, kdybychom v této formulaci hledali nelogičnost - jestliže byl svět stvořen 23. října, co se odehrávalo kupříkladu dne 22. října? Poslední přípravy na stvoření světa? Kdo ví ...


Peru obnoví výzkum UFO, nad Andami je prý až příliš živo ..... Peruánské vzdušné síly obnovily výzkum záhadných jevů na obloze čili UFO. Důvodem je nárůst případů, kdy obyvatelé Peru hlásí neidentifikovatelné světelné objekty. V Ústavu pro výzkum UFO budou spolupracovat archeologové, astronomové i sociologové.

Obyvatelé Peru jsou často svědky zvláštních jevů na obloze. Vzdušné síly proto obnoví ústav pro výzkum UFO. (ilustrační fotografie) | foto: ESO/G.Hüdepohl (atacamaphoto.com)

"Lidé, kteří spatří zvláštní jev vzbuzující překvapení nebo obavy, se nyní mohou obrátit na instituci, která jejich informace prošetří," uvedl plukovník Julio Vucetich.

V Ústavu pro výzkum anomálních vzdušných jevů (DIFAA) budou spolupracovat sociologové, astronomové, archeologové a zaměstnanci vzdušných sil. Společně budou analyzovat, jak často dochází k případům pozorování UFO, kde a ve kterou denní dobu jej lidé vídají nejčastěji. Informuje o tom list The Telegraph.

Výzkum byl v Peru poprvé spuštěn roku 2001. Kvůli administrativním problémům byl však ústav po pěti letech uzavřen. Podobná výzkumná centra fungují i v okolních státech včetně Brazílie, Argentiny a Chile.

Vucetich uvedl, že Peru se ústav DIFAA rozhodlo obnovit z důvodu nárůstu případů pozorování UFO. Lidé o těchto případech často informují média. Podle místních médií právě minulý týden pozorovali obyvatelé města Marabamba v centrálních Andách na obloze neidentifikovatelné světelné objekty. Spatřili je prý opakovaně v průběhu několika dní.      (Zdroj: iDNES)


‚Nepřijatelné a šokující‘: Francie požaduje vysvětlení špehování NSA ..... Francie apeluje na vysvětlení „nepřijatelných“ a „šokujících“ zpráv o špehování francouzských občanů NSA. Uniklé dokumenty odhalily, že tato špionážní agentura zaznamenávala miliony telefonních hovorů a monitorovala jak politiky, tak vysoce profilované lidi z businessu. US velvyslanec ve Francii Charles Rivkin byl v pondělí ráno předvolán na francouzské ministerstvo zahraničí, aby se zodpovídal z domněnek o špionáži.

„Okamžitě jsem předvolal US velvyslance a přijat bude dnes ráno v Quai d’Orsay (francouzské ministerstvo zahraničí),“ řekl tisku francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius. Dodal, že „musíme rychle zajistit, že tyto praktiky se už nebudou opakovat.“ 

Navíc ministr vnitra Manuel Valls s odkazy na zprávy z francouzského listu Le Monde promluvil v národní televizi proti špehovacím praktikám US.

„Odhalení z Le Monde jsou šokující a v nadcházejících hodinách požádáme americké úřady o adekvátní vysvětlení,“ řekl Valls v televizním kanálu Europe 1.

Uchýlil se k prohlášení, že je naprosto nepřijatelné, aby ve Francii prováděla špionáž cizí země. Velvyslanec Rivkin se v pondělí ráno zdržel komentáře k domněnkám o špehování a řekl Reuters, že US-francouzské vztahy „jsou nejlepší za celé generace.“

Le Monde v reportáži založené na bezpečnostním úniku od bývalého pracovníka CIA Edwarda Snowdena odhalil, že NSA u nich mezi 10. prosincem 2012 a 8. lednem 2013 zaznamenala 70,3 milionů telefonních hovorů. NSA údajně prováděla svou špionáž ve Francii pomocí programu zvaného ‚US-985D‘, který je schopen odposlechnout konkrétně vybrané telefonní hovory a textové zprávy podle použitých klíčových slov. Le Monde navíc také napsal, že má důvody věřit, že tohle špehování se neomezuje jen na občany podezřelé ze zapojení do terorismu. Podle dat odhalených Snowdenem NSA rovněž odposlouchává politiky a prominentní osobnosti businessu.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Vyřeší tunguzskou záhadu? ..... Od výbuchu na Sibiři nad oblastí poblíž řeky Podkamennaja Tunguzka uteklo více než sto let. Přesto je dodnes událost obestřena záhadou. Síla výbuchu dosáhla podle vědců pátého stupně Richterovy stupnice, tlaková vlna zasáhla krajinu o rozloze 2000 kilometrů čtverečních, zničila 80 milionů stromů. Dodnes není zcela jasné, co to tehdy na obloze explodovalo, přestože je nejpravděpodobnější hypotézou výbuch kometárního tělesa. Nikdy nebyly zaznamenány žádné jeho úlomky, nebylo objeveno nic, co by mohlo vědcům napovědět více. Proto se nyní stalo senzací prohlášení Andreje Zlobina z Mineralogického muzea ruské akademie věd.

Ten je přesvědčen, že se mu zbytky po pádu „tunguzského meteoritu“ podařilo nalézt. Již v roce 1988 sbíral kameny u sibiřské řeky Chušmo, která protéká oblastí předpokládaného dopadu zbytků vesmírného tělesa. Minerálům od říčky ovšem začal věnovat pozornost až po zhruba 20 letech. K svému překvapení na několika z nich zaznamenal charakteristické důlky, které mohou dosvědčovat vesmírný původ. Otázkou však zůstává, zda opravdu jde o zbytky po tajemném výbuchu z roku 1908. Andrej Zlobin je přesvědčen, že důkladná chemická analýza kamenů odhalí izotopové složení a tunguzská záhada bude dořešena.        (Zdroj: Doplněk)


Tajné znalosti starověku o evoluci ..... Od chvíle, kdy Darwin představil v 19. století svou evoluční teorii, se její zastánci přou s křesťany o to, zda je reálná a zda neupíráme Bohu jeho nehynoucí zásluhu na stvoření světa. Ale lidé nejspíš tušili cosi o své dávné minulosti už v antických dobách, tedy v časech, kdy se rozhodně nezabývali archeologií a antropologií. A slavného anglického vědce by jistě těšilo, že antické znalosti dávají do jisté míry za pravdu jeho teoriím.

Básník Titus Lucretius Caro žil v Římě v Caesarově době (1. stol. př. n. l.). Byl považován za zdatného poetu a sepsal mimo jiné také veršovaný „vědecký“ epos „O přírodě“. Tam nacházíme verše, které se zdají až neuvěřitelně současné, bráno z pohledu vědy. Jako by Lucretius věděl mnohé o tom, jak probíhala evoluce člověka. Tak například zde najdeme následující pasáž:

„Neznali služeb ohně a neměli kůže, v odění svlečené šelmě se neoblékali; sídlili v dutinách skal a v hájích a hvozdech a doprostřed houští své špinavé skrývali údy, nuceni vání větru a deště se chránit.“

Při jejím pozorném čtení si nelze nevzpomenout například na australopitéky, kteří podle poznatků moderní vědy žili způsobem, který popsal Lucretius. A básník pokračuje:

„Nejstarší zbraň byly ruce, zuby a nehty, kameny, jakož i klacky, jež urvali v lese, a plameny, jakmile na oheň člověk přišel. Vlastnosti bronzu a železa poznali potom. Avšak dříve než železem robili bronzem, který je kujnějším kovem a bylo ho více.“

Nelze než římskému veršotepci přiznat, že byl opravdu hodně poučený. Otázkou ovšem zůstává, kde tyto informace načerpal?       (Čtěte na stránkách ProcProto)


Praha 1 chystá nový kamerový systém, sepsali jsme kritiku analýzy, která ho doporučuje pro zastupitele ..... V Praze 1 chystají nový kamerový systém za desítky až stovky milionů korun. Systém má umět i takové vychytávky jako je detekce "zbytečného postávání" na ulici, sledování prostorů před školami za účelem prevence "nežádoucích skutečností", případně sledování hlučnosti zahrádek prostřednictvím kamer s mikrofony. Dnes má analýzu, která tento systém doporučuje, projednávat zastupitelstvo městské části. Analýzu jsme získali a sepsali pro zastupitele její kritiku. S našimi připomínkami, které jsme shrnuli pro zastupitele se můžete seznámit zde. Analýza ke stažení (docx) Přílohy k analýze ke stažení (zip)        (Zdroj: Big Brother Awards)


Nové projekty kosmických letounů ..... Tři z hlavních kosmických velmocí - Spojené státy americké, Rusko a Čína - v současnosti rozvíjejí koncepty nových suborbitálních kosmických letounů. Na rozdíl od nejslavnějšího zástupce této kategorie v minulosti, amerického Space Shuttlu, se však bude jednat spíše “jen” o stroje bezpilotní a suborbitální. Nebudou tedy samy schopny dosáhnout první kosmické rychlosti ani oběžné dráhy kolem Země. Mohou však posloužit jako nadzvukové a k hranicím kosmu létající nosiče určené k vypouštění dalších raketových stupňů. Ty ponesou a urychlí menší satelity, které již potřebné orbitální rychlosti a oběžné dráhy kolem Země dosáhnou.

Motivací této snahy je dosažení podstatného snížení ceny za vypouštění užitečného nákladu do kosmu. Tento cíl samozřejmě vyžaduje, aby byly kosmické letouny použitelné mnohonásobně a schopné mnoha startů rychle za sebou. Čína nedávno kromě bezpilotního raketoplánu-nosiče také ohlásila vývoj nového raketoplánu s lidskou posádkou. Jeho dvě projektové varianty počítají vždy s letounem o startovní hmotnosti nejméně 100 tun a s cílovým nákladem až sedmi tun, které se dostanou na oběžnou dráhu. Mezi odborníky se také mluví o čínském orbitálním miniraketoplánu s názvem Shenlong (Božský drak) a délkou kolem 10 metrů, který bude startovat na špičce nosné rakety Dlouhý pochod.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Kradený stromek vám doma vonět nebude, lesníci se o to postarají ..... Pro vánoční stromek do lesa nebo do parku před domem - nešvar, který stále častěji trápí města v Česku. Každý rok ukradnou zloději z parků a lesů stromy za desítky tisíc korun. Zahradníci a lesníci jsou ale připravení. Už teď začínají obcházet ohrožené stromky a ošetřují je speciálním postřikem, který v teple nepříjemně zapáchá a na stromech vydrží i několik let.

Lidí, kteří neváhají ukrást vánoční stromek přímo z ulice či parku, přibývá. "Samozřejmě je to pro některé lidi daleko jednodušší, zkusit si stromek sehnat takovýmto způsobem. Týká se to stromů kolem dvou, třech metrů. Loni se jich ztratilo asi tak za padesát tisíc," uvedl Josef Smetiprach, městská zeleň, Hradec Králové.

Cena jednoho takového stromku je zhruba 10 tisíc korun. Jeho krádež už je tak vlastně trestným činem, za který může zloděj strávit ve vězení až dva roky. "Je velice obtížné takového zloděje potrestat, pokud ho strážníci nechytí přímo při činu," uvedla Eva Čížková, městská policie Hradec Králové.

Zloděje by měl odradit postřik, vánoční atmosféru doma nevytvoří

Lesníci a zahradníci se na zloděje ale letos připravili. Stromky začali ošetřovat speciální látkou, která v teple nepříjemně zapáchá. "Už teď po natření je to cítit. A to je chladnější počasí. Doma v teple je to cítit docela hodně. Jako zkažené maso nebo otevřená popelnice," dodává Smetiprach.

Pro ošetření stromků je teď navíc ideální období - na větvích ještě neleží sníh a nátěr stihne dobře zaschnout. Na jehličí potom vydrží i několik let. Navíc nejde ani o drahou záležitost. Postřik například tří set smrků, jedlí a borovic v celém městě vyjde na necelých osm tisíc korun.       (Zdroj: Agris)


Ženy, které v průběhu těhotenství nadměrně přiberou, porodí obézní děti ..... Dle rozsáhlé americké studie publikované v britském medicínském časopise The Lancet, ženy, které v průběhu těhotenství hodně přiberou, pravděpodobně porodí obézní děti, a to bez ohledu na genetické faktory.

Doktoři David Ludwig z pediatrické nemocnice v Bostonu a Janet Currie z Kolumbijské Univerzity v New Yorku zkoumali záznamy týkající se všech porodů v Michiganu a New Jersey od 1. 1. 1989 do 31. 12. 2003. Jejich studie zaznamenala více než milion porodů a zúčastnilo se jí více než 500 000 žen.

Jak uvádí časopis Times, autoři této studie analyzovali těhotenství žen, které byly těhotné několikrát, čímž vyloučili vliv genetických faktorů. Vědci porovnávali váhový příbytek matky v průběhu těhotenství a porodní váhu sourozenců, aby omezili vliv genetických faktorů.

Děti, jejichž matky přibraly v průběhu těhotenství 11 kg, vážily při narození přibližně o 150 gramů více než děti, kterých matky přibraly 8 – 10 kg. Ženy, které přibraly více než 24 kg, čelí dvojnásobně vyššímu riziku, že porodní váha jejích dítěte bude více než 4 kg, v porovnání se ženami, které přibraly pouze 8 – 10 kg.      (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Rusnokova vláda v demisi zastavuje podporu recyklace komunálních odpadů ..... A ministr Podivínský se diví, s čím to vlastně souhlasil. Vláda Jiřího Rusnoka v demisi dnes schválila Politiku druhotných surovin, která počítá se zastavením nárůstu recyklace komunálních odpadů. Připravilo ji ministerstvo průmyslu a ministerstvo životního prostředí proti ní nevzneslo během oficiálního připomínkování žádnou podstatnou námitku. Teprve poté, co věc včera zveřejnilo Hnutí DUHA, komentoval dnes ministr životního prostředí svůj předchozí nepochopitelný souhlas takto: „Nejlepší je, aby odpad vůbec nevznikl, a když už vznikne, aby byl přednostně recyklovaný, to, co již nejde materiálově zhodnotit, tak využít energeticky na teplo a elektřinu, a na skládku uložit jen to, co už opravdu nejde nijak zhodnotit.“        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)

Jak je vidět, u nás už škodí (nebo je donucena škodit?) každá vláda - politická i nepolitická. To je opravdu smutné zjištění ... A ministr, který se diví tomu, co sám řekl? To už se ani nedá komentovat.


Ford se sám vyhne překážce ..... Společnost Ford Motor Company představila prototyp vozu vybaveného technologií autonomního řízení a brzdění pro odvrácení kolize s překážkou v jízdním pruhu. Systém dokáže předejít srážce nejen se stojícím či pomalu jedoucím vozidlem, ale také s chodcem.

Technologie autonomního objetí překážky snímá silnici před vozem prostřednictvím tří radarů, ultrazvukových senzorů a kamery. Pokud zaznamená pomalu jedoucí či stojící objekt, upozorní řidiče nejprve vizuálním a poté i zvukovým výstražným znamením. V případě, že řidič nezareaguje, začne systém automaticky brzdit, vyhledá volný prostor z obou stran překážky a převezme kontrolu nad řízením, aby provedl vyhýbací manévr.       (Zdroj: 21@století)


22.10. 2013     Dnes je Mezinárodní den porozumění koktavosti neboli Mezinárodní den balbutiků. V rámci Dne porozumění koktavosti se na řadě míst konají odborné přednášky a workshopy, kde se zúčastnění mohou dozvědět nejnovější poznatky v oblasti plynulosti řeči a možnostech léčby koktavosti.


Šumavský park opravil pro turisty desítky kilometrů lesních cest ..... Opravy bezmála 27 kilometrů lesních cest, které mohou využívat v létě i v zimě turisté, dokončí do konce roku šumavský národní park. Do odvodnění cest a oprav povrchů investuje letos 22 milionů korun, to je nejvíce za posledních pět let, informoval ředitel parku Jiří Mánek. Kromě toho letos správci parku ukončí a odstartují další projekty cílené na posílení cestovního ruchu za desítky milionů korun.

Dvě třetiny z 15 opravených lesních cest v okolí Modravy, Prášil, Srní, Stožce a Borových Lad slouží pouze turistům, většina se také upravuje i v zimě jako běžecké stopy. Zhruba třetinu využívá rovněž lesní mechanizace. Správci parku zatím neměnili povrch, podle Mánka se ale do budoucna uvažuje o změně některých asfaltových cest na přírodě bližší povrchy.

Díky dobrému hospodaření a získaným grantům park letos připravil a rozjel desítky projektů a staveb pro pěší turisty, cyklisty i běžkaře. Další desítky projektů má připravené. Do konce roku 2015 plánuje realizovat akce za 654 milionů korun, nejvíc za 22 let existence parku.        (Zdroj: Ekolist)


Čeští archeologové objevili dosud neznámé město v iráckém Kurdistánu ..... Archeologům ze Západočeské univerzity v Plzni se minulý týden podařil mimořádný nález. Při průzkumech, které provádějí v arbílské provincii v iráckém Kurdistánu, nalezli pozůstatky velkého města z předislámského a raně islámského období, které nelze spojit s žádnou lokalitou známou z písemných pramenů. Češi se podílejí na výzkumu a záchraně iráckého archeologického dědictví od roku 2006.

Tým archeologů ze Západočeské univerzity v Plzni nalezl minulý týden během přípravy výzkumného projektu zaniklé město v iráckém Kurdistánu. „Zaniklé město jsme si vytipovali na satelitních snímcích v málo probádané oblasti, kde před námi působil dosud jediný archeolog, sir Max Mallowan, manžel Agathy Christie, a to před šedesáti lety. Předběžný průzkum lokality předčil veškerá naše očekávání,“ přibližuje okolnosti nálezu vedoucí české archeologické mise v severním Iráku, Karel Nováček z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU.

Lokalita se rozkládá na ploše přes sto hektarů a její ústřední stavbou byl rozsáhlý opevněný areál čtvercového půdorysu. Kromě něj se zde nacházelo několik dalších zděných opevnění, některá dokonce i s klenutými místnostmi uvnitř. Plocha mezi opevněními je vyplněna nesčetnými pozůstatky jednodušších staveb. Podle povrchových nálezů archeologové odhadují, že město existovalo přibližně v rozmezí mezi 3. a 12. stoletím našeho letopočtu. Památka leží v oblasti středního Tigridu, asi 290 km severně od Baghdádu, poblíž současného města Machmúr. Kromě pozůstatků staveb objevili archeologové náhodně i rozsáhlé pohřebiště, které mohlo k městu patřit.        (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Světelné meče je možné opravdu zkonstruovat, říkají vědci z Harvardu ..... Vědci přišli na způsob, jak svázat fotony a vytvořit skutečné světelné meče. Tým vědců objevil, jak přimět fotony, aby se spojily do molekul, což je dle tiskového prohlášení „skupenství hmoty, které bylo až donedávna čistě teoretické“.

„Fotonické molekuly“ se nechovají tak jako tradiční lasery, kde fotony protínají jeden druhého, a působí více jako světelný meč. „Přirovnat to ke světelnému meči není nevhodnou analogií,“ řekl profesor fyziky na Harvardu Mikhail Lukin ve svém prohlášení a dodal: „Když tyto fotony působí jeden na druhý, tlačí proti sobě a odráží se navzájem. Fyzika toho, co se v těchto molekulách děje, je podobná tomu, co vidíme ve filmech.“

„Většina těchto vlastností světla, o kterých víme, pochází z faktu, že fotony jsou nehmotné a vzájemně se neovlivňují,“ dodal Lukin. „Co jsme udělali, je vytvoření speciálního typu média, ve kterém fotony působí jeden na druhý tak silně, že se chovají, jakoby byly hmotné, a spojují se dohromady, aby zformovaly molekuly.“

Je to fotonická interakce, která je zprostředkována atomickou interakcí. To způsobuje, že se tyto dva fotony chovají jako molekula, a když opustí médium, spíše tak učiní spolu než jako jednotlivé fotony,“ říká Lukin. Vědec uvedl, že takové pokusy dělají nejen pro zábavu, ale i proto, že tím posouvají hranice vědy. Podle něj by tento systém mohl být jednoho dne použit k vytvoření komplexních 3D struktur zcela ze světla.

„K čemu to bude použitelné, ještě nevíme, ale je to nové skupenství hmoty, a tak doufáme, že se mohou při prozkoumávání vlastností těchto fotonických molekul vyskytnout nová uplatnění,“ zakončil Lukin.       (Zdroj: Velká Epocha)


Rostliny jako štít proti peklu ..... Vědci z Princetonu uveřejnili studii, z níž vyplývá, že zemský ekosystém absorboval za posledních 60 let z atmosféry zhruba 200 miliard tun uhlíku. Vyšší růst rostlin spolu s dalšími vlivy tak stále úspěšně zabraňuje Zemi, aby se rozžhavila do běla.

Z dokumentu se dozvídáme i to, že v období let 1860-1950 byl povrch Země, aktivně obděláván a zpracováván člověkem, enormním zdrojem uhlíku. Ten poté, kvůli necitlivému odlesňování, volně stoupal do atmosféry a zahříval ji. Zhruba před šedesáti lety se ale situace změnila, člověk začal s programovou výsadbou zničených lesů a s dalšími zemědělskými aktivitami ve velkém měřítku. Ve stejné době sice počal průmysl a automobilky chrlit zvýšené množství oxidu uhličitého, ovšem i tento fakt přispěl k rostlinnému „boomu“. Oxid uhličitý sice je skleníkový plyn, ale zároveň je i významnou nutriční složkou pro rostliny. Takto praví princetonská zpráva.

Kdyby zůstalo vše při starém, tvrdí vědci, a devastace ekosystému by pokračovala stejným tempem jako ve výše uvedeném období, dalších 300 miliard tun uhlíku by se dostalo do současné atmosféry. Takové množství by alarmujícím způsobem navýšilo koncentraci oxidu uhličitého o více než čtvrtinu oproti současnému stavu a došlo by k drastické změně klimatu. Průměrná teplota by vystoupala o více než 2 stupně Celsia, což klimatologové považují již za známku zničujícího oteplování.

Z výše zmíněných příčin však průměrná teplota Zeměkoule stoupla za posledních 100 let „pouze“ o 0,7 stupňů. Zbývá doufat, zdravý trend bude trvale udržitelný…       (Zdroj: 21@století)


Chřipka a imunita (z pohledu čínské medicíny) ..... Ke zvýšení imunity, tedy obranyschopnosti těla i ducha je poměrně důležité sledovat a vnímat i chování přírody. K nejrůznějším nachlazením a chřipkám jsme náchylnější při změně ročních období. Hlavně při příchodu jara a při přechodu do podzimu.

Na podzim dochází ke změně polarity, končí jangová fáze léta, je čas přejít do fáze jinové, kdy se vše stahuje dovnitř. Je to čas po sklizni, co je nadbytečné, je třeba vyhodit. To, co je přezrálé, hnije. Stromy se zbavují listí, míza se stahuje ke kořenům. Podzim se svou energií i nám říká, abychom se zbavili všeho, co již nepotřebujeme. Je to výborné období na úklid a vyhazování starých nepotřebných věcí - oblečení, které jsme na sebe celý rok (nebo roky) nevzali, nepotřebné dárky, na které se práší nebo uklidit, to jsme celý rok odkládali.

Je to období, kdy se i naše energie v souladu s přírodou začíná stahovat dovnitř. Tento poznatek nám může pomoci jako prevence sezónních onemocnění - na podzim to krom nejrůznějších nachlazení, chřipek či vážnějších onemocnění dýchacího systému bývá i zvýšený výskyt depresí.             (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Stromem roku 2013 se stal Dub ochránce z Višňové na Liberecku ..... Titul Strom roku, který je udělován nejsympatičtějším dřevinám v republice, získal za letošek dub z Višňové na Liberecku. Přezdívá se mu Dub ochránce, protože při povodních v roce 2010 svým kmenem zastavil naplavený materiál valící se na dům Marty Holcové a Otakara Stibora.

"Ocenění za strom převzali zástupci Dubu ochránce - zastupitelé z Višňové a zachráněná dvojice," řekla ČTK pracovnice nadace Hana Rambousková. Dub získal arboristické ošetření a bude ČR reprezentovat v anketě Evropský strom roku.

Stopadesátiletý strom získal přezdívku Dub ochránce při povodních, které Višňovou postihly před třemi lety. Řeka Smědá se tehdy vylila z břehů, zaplavila 42 domů a s sebou vzala auta, stromy a další materiál. Mnoho hrázděných domů vděčí dubu za to, že ještě dnes stojí, protože zastavil kmenem naplaveniny.

Zachránil dokonce život dvěma lidem, kteří spolu se psem přežili na střeše jednoho z domů, uvedla Rambousková. Hlasování v anketě Strom roku je zpoplatněné. Od 6000 lidí, kteří jej podpořili, se podařilo získat 20.000 korun. Budou využity k výrobě informační cedule o stromu a k nové výsadbě.       (Zdroj: Silvarium)


Sněžný muž může být vzácným druhem medvěda ..... Mýtický yetti je možná poddruhem hnědého medvěda. Tvrdí to profesor genetiky z Oxfordské univerzity Bryan Sykes, který analyzoval DNA srsti dvou „sněžných mužů“. První vzorek byl odebrán v západním Himálaji, druhý v Bhútánu. Sykes zjistil, že vzorky se stoprocentně shodují s DNA dávného ledního medvěda, který žil před 40 tisíci lety, a je nejbližším příbuzným dnešního hnědého medvěda.

Sykes se dále domnívá, že nejpravděpodobnějším vysvětlením existence yettiho je, že jde o křížence původního ledního a hnědého medvěda. Legendy o existenci bájného tvora kolují po Himálaji už několik století, později jejich věrohodnost potvrdili i horolezci. Podle očitých svědků jde o velkého a chlupatého tvora, který ze všeho nejvíc připomíná lidoopa.       (Zdroj: ProcProto)


Hučení v uších ..... Hučení v uších neboli odborně řečeno „tinnitus“ je velmi nepříjemné onemocnění, které se často vyskytuje u lidí starších čtyřicet a více let. Spočívá v neustálém slyšení buď různých tónů, šelestů, syčení, bubnů, pískotu a dalších podivných zvuků, které jedince doslova nutí až k pocitům, že zešílí. Příčin vzniku hučení v uších je celá řada. Především to bývají arteriosklerotické změny na tepénkách vyživujících sluchové ústrojí, dále to bývají mechanické změny v oblasti vnitřního ucha, zejména tam, kde se přidává i točení hlavy nebo dokonce závratě. Často oblast vnitřního ucha trpí tím, že byla napadena některým ze zákeřných virů, které doslova devastují určité sluchové buňky. Nevzácně příčina tinnitu může být přímo lokalizována do oblasti Haeschova sluchového centra.

O zmírnění hučení v uších se můžeme pokusit dlouhodobým užíváním žluté šťávy vymačkané z natě vlaštovičníku většího. Jednu kapku čerstvé šťávy z vlaštovičníku zředíme 3 kapkami vody a několikrát denně kapeme do ucha. Dále užíváme čaj tohoto složení: máta peprná, yzop lékařský a šalvěj po jedné čajové lžičce na 250 ml vody. Uvedeme do varu a necháme 20 minut vyluhovat. Pijeme jeden šálek denně, nejméně po dobu šesti týdnů.        (Zdroj: Doplněk)


Proč NATO šmíruje naše školní děti? ..... Maličké počítačové čipy radiofrekvenční identifikace (RFID) s jehlami používanými k jejich implantaci pod kůži. (Reuters) Technokracie na Západě pozvolna nahrazuje demokracii. V dluhem zmrzačených zemích, jako Itálie, Řecko a Španělsko, se žádný politik neodváží stisknout resetovací tlačítko státního bankrotu, takže anakonda dluhů přináší pomalou leč nevyhnutelnou smrt. Protože naši političtí reprezentanti postrádají páteř, aby skousli tu kulku, tak se z voleb stala fraška. Trpaslíci ze stínů, z Zurichu, čili finanční trhy jsou ti, co už začali vybírat naše politické vůdce.

Ale ti ke Goldman Sachs přítulní, lichvářští technokrati jsou jen jedním z chapadel chobotnice, která se vynořuje jako reálná moc nad Západním světem. Méně známy jsou společnosti, které vlastní cenné patenty a stejně jako kouzelníci, vytahují z klobouku nové třpytivé vědecké cetky. To jsou nové technologie, které by nás v rukou veřejnosti teď osvobodily od dřiny a uvolnily nás pro volný čas, ale v soukromých rukou panstva dělají přesný opak.

Když naši poslanci, žurnalisté a právníci skladují své seznamy dat z telefonních kontaktů pomocí služby ‚Synch‘ nebo si zálohují dokumenty v ‚The Cloud‘, tak nemají ponětí, kde jejich cenná práce skončí. Bezděčně svá data sdílí s podniky, které si je mohou potichoučku okopírovat, prodat je, nebo je i poškodit, než jim je vrátí zpět.

Tito technokraté plánovali ‚digitální revoluci‘ už desítky let dopředu. Oni ukradli vedení voleným vládám a pomocí ‚obchodní důvěrnosti‘ udržují tisk, politiky a veřejnost v temnotě. Ve věku masového dohledu a hromadného sklízení komunikačních dat si mohou koupit zpravodajství o tom, co mají volení politici za lubem, nebo o čem jen přemýšlí, a vrhnout ohromné zdroje do proti-opatření.       (Zdroj: New World Order Opposition)


Špalda ve zdravé kuchyni ..... Naše stravování je poznamenáno mnoha zaběhnutými zvyky, z čehož jeden je, že milujeme bílé pečivo a vůbec všechny produkty z bílé mouky. Bílou moukou zahušťujeme polévky a omáčky a nevyužíváme přitom celkem běžných variant v rámci zdravého životního stylu. Věřte, že omáčky se dají stejným způsobem zahustit třeba Solamylem, což je bramborový škrob, nebo Maizenou, což je škrob kukuřičný. Nicméně nás dnes zajímá hlavně pečivo a vůbec použití tzv. pšenice „ ŠPALDY „ v naší kuchyni.

Pšenice ŠPALDA je prastará obilnina, výjimečná složením a chutí. V dávných dobách byla pěstována na Blízkém Východě, pěstovali ji také staří Keltové a Germáni. \V minulých stoletích byla oblíbená především v Německu. Špalda patří do skupiny pluchatých pšenic. Špalda není u nás běžnou obilninou a do našeho jídelníčku se dostává teprve v posledním desetiletí. Její obliba však stále vzrůstá, především pro její výživové hodnoty, výborné chuťové vlastnosti a také pro její dosud výhradní původ z bioprodukce.

Špaldové zrno má vysoký obsah tzv. „ pomalých ( pomalu se vstřebávajících ) sacharidů, z nichž převážnou část tvoří škrobové látky a vláknina. Špalda je však ceněna pro vysoký obsah kvalitních rostlinných bílkovin. Klíček špaldy je významným zdrojem nenasycených mastných kyselin, vitamínů, rostlinných enzymů a dalších cenných látek.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


21.10. 2013     Jednadvacátého října 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison žárovku s uhlíkovým vláknem - svítila 13 a půl hodiny.


Jak řešit problémy svého města, poradí on-line kurz ..... Pětadvacet krátkých on-line lekcí přináší zájemcům informace například o tom, jak se účastnit rozhodovacích procesů, jak uplatnit právo na informace nebo jak se bránit špatným úředním rozhodnutím. Interaktivní kurz je součástí projektu „Zapojme se“, který pro aktivní občany připravily organizace Arnika, Antikomplex a Centrum moderního vzdělávání. A už tuto sobotu proběhne v Karlových Varech i poslední „živý“ kurz, kde se mohou zájemci s autory a lektory osobně setkat a prodiskutovat své problémy.

„Lidem nabízíme základní rady pro situace, do kterých se mohou dostat při řešení problémů svých města a obcí nejčastěji. Může se jim to hodit třeba v případě, kdy obec prodá pozemky pod veřejným parkem soukromému developerovi, a ten se rozhodne park vykácet a na jeho místě postavit supermarket. Přesně takovou situaci se snaží vyřešit aktivní občan Lumír s osvíceným politikem Mojmírem ve virtuálním městečku na webu www.zapojme.se,“ říká autor jedné části kurzu Martin Skalský z Arniky.

Interaktivní kurz je zdarma dostupný na webu. Prohlédnout si můžete i celé virtuální městečko pro trénování aktivních občanů.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Dvě nejnavštěvovanější místa Jizerek spojuje nová cesta ..... Dvě nejnavštěvovanější místa v Jizerských horách spojuje nová turistická cesta. Je dlouhá 420 metrů a vede mezi rašeliništěm Na Čihadle a rozcestím Na Kneipě. Lesy ČR za její vybudování zaplatily podle Michala Gaubeho, pověřeného řízením této státní firmy, 750 000 korun.

"Tato místa dosud spojovala cesta pouze jedna, která však již kapacitně nestačila pojímat stále se zvyšující množství turistů," uvedl Gaube. Novou lesní stezku už o minulé zimní sezoně v předstihu využívali běžkaři. "Otevřeli jsme ji provizorně, finální úpravy se dělaly až letos," sdělil ČTK mluvčí Lesů ČR Zdeněk Boublík.        (Zdroj: Ekolist)


Jak fosilní paliva zachránila krajinu ..... Západní Evropa měla neuvěřitelné štěstí. Když lidstvo začalo vyvíjet mimořádně silný tlak na krajinu, nedošlo zde na rozdíl od Babylonu k ekologické katastrofě, protože z podzemí se vynořila téměř zázračná surovina, díky níž zůstala krajina z valné části ušetřena.

Představa, že fosilní paliva brzy dojdou, je obava stará jako tyto suroviny samy. Když anglický ekonom Stanley Jevons v roce 1865 předpovídal brzké zdražení uhlí v důsledku prudkého růstu poptávky a docházejících zásob, uvedl: „Snadno si vyvodíme, že současné tempo našeho pokroku nemůže pokračovat nadlouho,“ a dodal, že „je zbytečné přemýšlet o nahrazení uhlí jakýmkoli jiným druhem paliva“, takže Britové „musí buď zemi hromadně opouštět, nebo zde zůstanou a budou žít v bolestné tísni a chudobě“. Jevonsův nářek nad představou, kterou bychom dnes nazvali „uhelný zlom“, měl takový vliv, že v roce 1866 tisk rozpoutal „uhelnou paniku“, vláda Williama Gladstona slíbila, že začne splácet národní dluh, dokud má země uhlí, a vznikla zvláštní královská komise pro uhlí. Ironií osudu se právě v 60. letech 19. století objevily po celém světě dosud neznámé rozsáhlé zásoby uhlí a na Kavkaze a v Severní Americe se začala těžit ropa.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Přístroj ke čtení myšlenek přímo z povrchu mozku ..... Elektrokortikografii, spočívající ve snímání mozku elektrodami skrz lebku, sice nejde uskutečnit bez povšimnutí pacienta, i tak ale poskytuje nesmírně zajímavá data. Přístroje detailně čtoucí myšlenky a ovládající lidské chování jsou ale ještě hodně daleko.

Bylo by to skvělé, kdybychom dokázali přečíst myšlenky lidí, co z nějakého důvodu nemohou mluvit. V mnoha případech by jim to velice zpříjemnilo život. A ještě lepší by bylo, kdybychom dokázali přečíst myšlenky lidí, co mluvit nechtějí. Lze si velmi snadno představit rozličné aplikace takové technologie, velmi žádané a zároveň v mnoha ohledech dramaticky potírající představy o lidských právech a svobodě. Takový je současný svět.

Myšlenky zatím ještě do hloubky přečíst neumíme, technologický rozvoj je ale v tomto ohledu poměrně optimistický.

Nedávno se povedl zajímavý průlom týmu, který vede Josef Parvizi ze Stanfordu, šéf Programu lidské nitrolebeční kognitivní elektrofyziologie. Povedlo se jim vysledovat, že když někdo řeší matematické úlohy v kontrolovaném experimentálním prostředí, tak jeho mozková aktivita velmi připomíná situaci v každodenním životě, při přemýšlení o číslech a množstvích. Vědci to pozorovali v oblasti intraparietální rýhy, na temenním laloku mozku. Stačí se prý mrknout na záznam aktivity nějakého mozku a hned je jasné, jestli myslel na čísla anebo ne. Parvizi a spol. jsou teď prý schopni špehovat lidský mozek v běžných životních situacích a někde na obzoru už vyvstávají obrysy úřadů pro kontrolu myšlenek a čipů ovládajících lidské chování.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Kolosální dalekohled z říše snů ..... The Colossus Consortium je vůdčí světovou skupinou podnikatelů, vědců, techniků a astronomů, kteří se zabývají vývojem nových technologií, které by umožnily stavbu mimořádně velkých dalekohledů odpovídajících průměru objektivu 50 až 100 metrů. Takovýto optický dalekohled by byl sestaven z velkého počtu zrcadel podstatně menších rozměrů. Hnacím motorem společnosti je vize návrhu konceptu a vývoje technologií pro stavbu největšího dalekohledu světa s názvem Colossus. Tento vskutku kolosální dalekohled by měl kromě jiného umožňovat detekci života na exoplanetách a přítomnosti mimozemských civilizací.

Jednalo by se o interferometrický dalekohled odpovídající průměru objektivu 74 metry. Pokud by se jej podařilo realizovat, byl by téměř dvakrát větší než budovaný evropský dalekohled E-ELT (European Extremely Large Telescope), což je evropský dalekohled s objektivem o průměru 39,3 metru. Uskutečnění prvních pozorování dalekohledem E-ELT se předpokládá v roce 2020.

Dalekohled Colossus je stále ve fázi plánování a návrhu konstrukce. Takto velký dalekohled by si vyžádal extrémně vysoké finanční prostředky. Jeho vědecký přínos si však v současnosti ani nedovedeme představit – pravděpodobně by se rovněž jednalo o „kolosální“ vědecké poznatky. Na přípravě projektu se podílejí astronomové z University of Hawaii, Dynamics Structures, Ltd. a z Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik in Freiberg, SRN. Členy přípravného konsorcia jsou dále astronomové z Francie, Německa, Japonska, Mexika a USA.

Výroba dalekohledu s jedním celistvým objektivem o průměru 74 metry je neproveditelná, proto jej bude tvořit 60 zrcadel – každé o průměru 8 metrů, z kterých bude sestaveno primární zrcadlo obřího dalekohledu.        (Čtěte na stránkách Astro)


Síla očního kontaktu .....Je známo, že neverbální komunikace, která doprovází náš mluvený projev, je v mnoha smyslech silnějším komunikačním kanálem než slova. Mezi významné prvky neverbální komunikace patří i oční kontakt.

Právě „řeč očí“ je jedním z nejsilnějších neverbálních komunikačních kanálů, přičemž některé výzkumy uvádějí, že až víc než 43 % naší pozornosti při mezilidské komunikaci věnujeme pohledu do očí. Skutečně, když respondentům výzkumníci ukazovali různé fotografie, na kterých byly zobrazeny např. přírodní motivy, umělecké artefakty, různí lidé anebo tváře a portréty, s využitím moderních zaznamenávacích počítačových programů vědci byli schopni určit, které části na obrázku lidé fixovali pohled nejvíce. Zatímco nejčastěji obrázky přírody a fotografie s neživými předměty obvykle respondenti „prolétli“ pohledem mnohem rychleji, u těch fotografií, kde byl vyobrazený lidský obličej, se pozastavili výrazně déle. A co víc, na fotografii znázorňující lidský portrét se pohled zastavoval nejvíc v oblasti očí, a hned pak na ústech. Očím a ústům při komunikaci podle výzkumu věnuje až 56 % pozornosti při vzájemné mezilidské interakci a komunikaci.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Řidič, ten musí vidět kupředu ..... První mechanický stěrač čelního skla, který v roce 1903 patentovala Mary Andersonová z New Yorku, ovládal řidič vozidla ještě ručně.

S automatickými stěrači přišli v roce 1921 bratři Fred a William Folberthovi. „Folberts“, jak se jejich vynález jmenoval, byly poháněny vzduchovým motorkem, který byl hadičkou propojen se sacím potrubím motoru.

Elektricky poháněné stěrače připevněné na horní části předního skla přinesla na trh v roce 1926 firma Bosch. Tato technická vymoženost však byla montována pouze na luxusní vozidla.

Periodicky ovládané elektrické stěrače, tak jak je známe dnes, patentoval až v roce 1967 Robert Kearns a společnost Ford Motor je začala montovat do všech svých modelů.       (Zdroj: 21@století)


Knedlíky jsou tragické. Chlouba české kuchyně v testu MF DNES pohořela ..... Bramborové knedlíky bez brambor, mouky a vajec. Že to nejde? Někteří výrobci knedlíků to dokážou. Místo z brambor je totiž vyrábějí ze sušené směsi, podobné té, kterou si můžete koupit sami v obchodech. Prokázal to test hotových kupovaných knedlíků, který uspořádala redakce MF DNES s časopisem Svět potravin a za podpory Potravinářské komory ČR.

Mezi bramborovými knedlíky uspěly v testu v podstatě jen výrobky menších výrobců, kteří je dělají ručně, nepoužívají žádné zlepšovací prostředky a nevaří je z prášku. Vítězem se stal houskový knedlík od firmy Láznička. Nejlepší známku z bramborových knedlíků získal výrobek od společnosti Faho.

Právě bramborové knedlíky však dopadly z celého testování nejhůře. Většina z nich nebyla vyrobena z brambor, ale z práškové směsi s velkým množstvím přídavných látek – barviv, stabilizátorů, emulgátorů, antioxidantů i konzervantů. Čtvrtina z 16 testovaných knedlíků byla z prášku, v šesti nebylo vůbec žádné vejce, barvu jim dávalo barvivo kurkumin. V dalších pěti byla vejce jen ve stopovém množství. Vyplynulo to z analýz Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Za studena tvrdé a tuhé, po ohřátí mazlavé tak, že si z nich hravě uválíte kuličku jako z plastelíny. I takové jsou hotové bramborové knedlíky, které si můžeme koupit v obchodech. "Na to, že jsme knedlíková velmoc, to byla úplná tragédie," řekl po hodnocení knedlíků známý gastronomický odborník Pavel Maurer, který zasedl spolu s dalšími odborníky na gastronomii v porotě, jež je smyslově hodnotila.       (Čtěte na stránkách Agris)


Sugesce pro budování pevné vůle ..... "Dokáži si dát neúprosný rozkaz, že nepřipustím k vědomí žádnou chorou myšlenku, nýbrž jen ty zdravé myšlenky, které chci!"

"Vím, že nejdříve musí býti síly vyškoleny na věcech neškodných. Proto vytrvale cvičím, aby výsledek odměnil námahu a vím, že cvičením rychleji a jistěji funguje obrana a dostaví se automaticky proti zapovězeným myšlenkám!"

"Vím, že silná vůle je pohotovostí ducha. Je prvním tajemstvím úspěchu a základnou velkých odvážných činů! Proto každou věc a myšlenku si dříve prakticky představím!"

"Vím, že silná vůle vyhostí všechny starosti!"       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Ropa a Nový světový řád ..... První z dokumentárních filmů ze série "Netušená cenzura". Závislost naší civilizace na ropě a dalších fosilních palivech je obrovská. Lidé, kteří se rozhodli vládnout tomuto světu, to dobře vědí a tak usilují o absolutní kontrolu všech energetických zdrojů.

Jedná se o sestřih z několika dokumentů doplněný komentářem autora.        (Sledujte na stránkách New World Order Opposition)


18.10. 2013     Dnešní Evropský den boje proti obchodování s lidmi vyhlásila Evropská komise roku 2007.


Vatikán tajně pátrá po Planetě X ..... Vrcholní představitelé katolické církve drží prst na tepu doby. „Tajně investovali milióny dolarů do velmi diskrétního projektu: v severní Arizoně nechali postavit jednu z technologicky nejlépe vybavených observatoří na světě. Jejím posláním je monitorování tajemného kosmického tělesa, Planety X, která míří do naší sluneční soustavy,“ tvrdí Bob Fletcher na Infowars.com.

Za zmínku jistě stojí, že k observatoři nevedou žádné pořádné asfaltové silnice a kontakty na ni nejsou uvedeny v žádném telefonním seznamu ani v adresářích. Existence observatoře má být uchována v co největší tajnosti.

Několik odvážlivců se pokusilo tajemnou stavbu v arizonských horách nalézt, byly údajně pořízeny i její snímky. Všichni se ale ptají: Proč s ní Vatikán dělá takové tajnosti? Podle některých informací berou katoličtí představitelé existenci hypotetické Planety X vážně. Opírají se o Zjevení 8,10-11, kde stojí: „Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny“.

Podle novozákonních textů je tak hvězda Pelyněk ve skutečnosti Planetou X. Proto chce Vatikán případný pohyb tohoto tělesa v tichosti pozorovat.       (Zdroj: ProcProto)


Alchymisté s rudou hvězdou ..... Nečekaným a zvláštním způsobem navázal minulý režim i na bohatou alchymistickou tradici v Čechách. Staří alchymisté často zmiňovali těžkou látku rudé barvy, která měla hrát významnou roli při hledání kamene mudrců. Její popis nápadně připomíná tzv. červenou rtuť, která měla být jedním z tajemství komunistického režimu a vzrušovala česká média v první polovině 90. let minulého století.

Že této tajemné substanci nepřipisovali mimořádný význam jen alchymisté ze dvora Rudolfa II., svědčí události, které se odehrály v roce srpnu 1991. Tehdy vtrhlo na ostravské vojenské letiště v Mošnově zvláštní komando a nehledalo nic menšího než červenou rtuť. Nic nenašlo - a o tři měsíce později se zastřelil pracovník vojenské prokuratury, který měl tento záhadný zásah vyšetřovat.        (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Červený kříž: 43 milionů Evropanů nemá dostatek jídla ..... Červený kříž tento stav nazval nejhorší humanitární krizí za poslední půl století. Bekele Geleta, generální tajemník Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC), předložil ve čtvrtek v Ženevě zprávu o dopadech ekonomické krize.

Zpráva ukázala, že 120 milionů Evropanu čelí riziku chudoby a mnoho jich nadále trpí v zemích, které se finančně vzpamatovávají. “Lidské životy byly uvrženy do chaosu a zdá se tu být postupná degradace s miliony lidí, kteří žijí ze dne na den bez úspor a neschopni odolat nepředvidatelným výdajům.” řekl Geleta a dodal: “Evropa čelí největší krizi za posledních šedesát let.”       (Zdroj: FreePub)


Víš, co je v tvém burgeru? ..... Průmysl rychlého občerstvení je trhem za mnoho miliard dolarů, co každoročně prodá miliardy burgerů. Aby se tato poptávka udržela, je zapotřebí továrního zemědělství se zabíjením tisíců krav každou hodinu. Při této úrovni vysoké produktivity je zákonité, že dochází k příležitostným chybám.

Nedávná studie vydaná Annals of Diagnostic Pathology vrhá na toto jídlo, které konzumujeme, ne moc vábné světlo. Studie odhaluje 8 různých druhů hamburgerů z fast foodů. Za využití metody histologického testování objevili, že vzorky každého z nich obsahovaly sotva 2,1 – 18,8% obsahu skutečného masa.

Odpuzující objevy zjistily, že tyto Burgery rovněž obsahovaly pojivovou tkáň, krevní cévy, chrupavky, rostlinný materiál, materiál z periferních nervů, tukovou tkáň a kosti. To nenabízí moc nutriční hodnoty, pokud vůbec nějakou.

Co je ještě horší, byli zjištěni i vnitrobuněční paraziti známí jako sarcocystis (svalovka). Když zvíře sní potraviny, které obsahují tyhle infekční zárodky z jiných, mohou se svalovkou nakazit. To není vůbec překvapující, uvážíme-li odporně drsné a nezdravé podmínky v továrním zemědělství.

Burgery z fast foodů ve skutečnosti sestávají jen z malého obsahu skutečného masa, průměr u testovaných burgerů byl 12%. Burgery jsou převážně tvořeny vodou: obsah vody byl v rozsahu od 37,7% po 62,4% s průměrem 49%. Svalovku našli jen ve 2 hamburgerech a v žádném vzorku nenašli mozkovou tkáň.       (Čtěte na stránkách New World order Opposition)


Pohled do minulosti ..... Když se díváme na hvězdy, většinou si neuvědomíme, že nikdy nevidíme a neuvidíme na obloze současnost, ale jen minulost, a to ještě různou, podle toho, jakou dobu musí letět světlo, aby z jednotlivých míst vesmíru k nám dorazilo. Jak je všeobecně známo, světlo se šíří rychlosti 300 000 km za sekundu, takže mezi dvěma tepy našeho srdce by obletělo osmkrát zemský rovník, za jednu a čtvrt sekundy dosáhne světlo Měsíce, za 8 minut Slunce, během šesti hodin doletí na hranici sluneční soustavy a za čtyři a půl roku přiletí do oblasti nejbližší stálice. Naopak zase zachytíme při pohledu na Slunce světelný paprsek, který vyšel ze Slunce před 8 minutami, čili vidíme Slunce de facto ve stavu, v jakém bylo před touto dobou.

Podobně vidíme například Sírius ve stavu, v jakém byl před osmi a půl lety, Polárku ve stavu před 47 roky. Betelgeuse (a Orionis) před 150 lety, Plejády (Kuřátka) před 326 roky, mlhovinu v Orionu před 600 lety, jiné hvězdy a mlhoviny se nám pak ukazují, jaké byly před tisíci, statisíci až miliony let. A ovšem také naopak: Jsou-li některé z oněch úžasně vzdálených hvězd obydleny a mají-li jejich obyvatelé dalekohledy, nevidí naši sluneční soustavu tak, jak dnes vypadá, nýbrž ji vidí ve stavu, v jakém byla před sty, tisíci a miliony let (podle toho, z jaké vzdálenosti by se na nás dívali), a snad jsou hvězdy, z nichž se jeví sluneční soustava se Zemí ještě ve stavu žhavé mlhoviny... Tato rozsáhlost, ba nekonečnost prostoru a času přiměla slavného filozofa Kanta k památných slovům: ,,Dvě jsou věci, které naplňují mé nitro vždy rostoucím obdivem - hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně!''

Námět toho, že z různých vzdáleností od Země by bylo možné vidět děje, které se na Zemi odehrály v minulých dobách, zpracoval literárně spisovatel Jakub Arbes v romanetu ,,Newtonův mozek''. Muž, který svůj mozek nahradí mozkem slavného Isaaka Newtona, vynalezne přístroj, kterým letí do vesmíru větší rychlostí, než je rychlost světla. Jak se vzdaluje od Země, předbíhá světelné paprsky vycházející od Země, takže vidí na vlastní oči události, které dávno minuly, a to v obráceném pořadí proti tomu, než se kdysi udály.       (Zdroj: Doplněk)


Mašínové a Paumer opět glorifikováni, aneb: Skutečně bylo málo Mašínů? ..... Portál PRVNÍ ZPRÁVY přinesly článek s tématikou, která ještě nedávno jednak hýbala veřejným mínění v ČR, ale také, aby pak zase na jistou dobu „poněkud" upadli v zapomnění. Jenže jsou lidé, kteří této „legendární antikomunistické skupině" nedají zapomenout a využijí každé vhodné příležitosti jejich „hrdinské činy" připomínat. Ne jinak je tomu v článku „ Mašínové použili proti komunistům jejich vlastní metody".

Článek (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/masinove-pouzili-proti-komunistum-jejich-vlastni-metody/) jak jinak, opět hýří superlativy, hrdinstvím a i ohlasy jejich hrdinských činů v západních médiích. Kromě jiného článek, jak napovídá titulek, odhaluje dosud nikde neuváděné pozadí okolností, za kterých Mašínova skupina „operovala" proti nepříteli. Tedy uvádí skutečnosti, ač v době, kdy je Topolánek ocenil Plaketou předsedy vlády, se jejich jména (Mašínů a Paumerovo) drahnou dobu skloňovaly ve všech pádech, napsaly o nich desítky, možná stovky článků a rozdělilo národ na jejich sympatizanty a odpůrce, přesto nebyly nikde zmíněny, natož zveřejněny.

Článek připomíná 60 let (4.října 1953) od doby, kdy „odešla" tato „hrdinná skupina" do emigrace. Na článku je hned několik pozoruhodných údajů resp. informací, pohříchu přesně v intencích, jak (by) si je někteří lidé představovali a tím by rádi ještě více podtrhli „hrdinství" těchto zabijáků.        (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


První robotický pták, poháněný sluncem ..... Skupina pracovníků a studentů z americké univerzity v Marylandu sestrojila ultralehkého létajícího robota s mávajícími křídly, který jako vůbec první získává energii ze slunce. Jeho současná verze se jmenuje Robo Raven III – Robohavran.

Robohavran má celou horní stranu křídel pokrytou pružnými slunečními články. Přesto jejich elektrický příkon (3,6 wattu) zatím nestačí na jeho nepřetržitý a ničím neomezený let, který vyžaduje téměř devětkrát větší elektrický výkon (30 wattů). Robohavran tedy musí počkat, až se jeho palubní akumulátor dostatečně nabije a teprve potom může vzlétnout. Na jednu minutu letu je nutno jeho křídla vystavit slunci po dobu zhruba 9 minut. Jeho programovatelná křídla jsou schopna různých módů letu a rychlostí mávání, jsou na sobě navzájem motoricky nezávislá a umožňují dokonce Robohavranovi provádět i některé akrobatické kousky. Ultralehké konstrukce robota jeho autoři dosáhli mimo jiné pomocí trojrozměrného tisku a laserového řezání jeho komponent.

Cílem tvůrců Robohavrana je vyvinout takový létající stroj, který by mohl samostatně operovat a plnit úkoly daleko od civilizace, bez nutnosti vnějších dodávek energie a řízení. Aby však byl robotický pták plně energeticky soběstačný, musel by mít účinnější sluneční články, účinnější akumulátor a účinnější motory. Druhou, zatím spíše žertovnou variantou je možnost, že by se Robohavran živil v přírodě jako skutečný pták - tedy nějakou organickou potravou, která je velmi vydatným zdrojem energie. Nápad živit roboty organickou hmotou však obecně není zase tak šílený, jak by se mohlo zdát, a v rámci koncepčních úvah o něm mnozí robotici celkem vážně uvažují.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Čína zpracovává potraviny ze zdechlin a chemie ..... Podle novinek.cz je odhalen další skandál, který ohrožuje spotřebitele na zdraví. Je s podivem, kam až může zajít honba za penězi. O skandál se postarala v Číně skupina mužů, která ze směsi vyhozených zvířecích těl vyrobila a prodala 5000 tun kuchyňského oleje. Je to nedostatek dohledu v tamním potravinářském průmyslu. Zatím ve vězení skončilo 16 mužů, informoval o tom list The Guardian.

Podle novinek.cz tento jedovatý a nebezpečný přípravek vyráběli z kuřecího peří, kachního peří, z prasečích štětin, a dokonce i z liščích chlupů, jak uvádí tisková agentura Nová Čína. Do oleje firma používala také vyhozené, nejedlé zvířecí části jako kůži a biskupy kuřat a kachen, stejně jako vepřový odpad.

Olej následně prodali v letech 2011–2012 celkem 117 podnikům. Vydělali na něm 600 miliónů jüanů (zhruba 1,85 miliardy korun). Hlavní představitel firmy dostal od soudu v provincii Ťiang-su doživotí. Dalším odsouzeným hrozí až patnáct let.

Bohužel se Čína může pochlubit i dalšími skandály v potravinářském průmyslu. Není už tajemstvím, že se prodávalo jídlo vyrobené ze zvířecích odpadů.

Společnost Air China hlásí skandál přímo na palubě letadla, kde cestující snědli koláče s hovězím po záruce. Cestujícím to způsobilo střevní potíže, které je zastihly ještě během letu. Vyšetřováním se zjistilo, že skoro všechno sušené hovězí v provincii Fu-ťien je vlastně chemicky ošetřené vepřové.       (Zdroj: Spotřebitel)


Káva pro osvěžení a lahodnou chuť i vůni ..... Staří Turkové o kávě tvrdili, že musí být černá jako peklo, silná jako smrt a sladká jako láska. Je jen málo radostí, které si člověk může tak snadno a levně dopřát jako dobrý šálek kávy. Jak poznat kvalitní kávu a jak ji připravit, aby si na ní pochutnaly skoro všechny naše smysly - zrak, čich a především chuť?

Než si povíme něco o přípravě tohoto nápoje, trošičku se zamysleme nad kávou jako takovou. Kofein, v ní obsažený je totiž předmětem mnoha diskuzí na téma zdraví. Pokud si denně dopřejeme skutečně jen pár šálků na chuť a pohodu, zdraví rozhodně neškodí. Možná právě naopak, protože kofein, známý především svou schopností stimulace a zlepšení soustředění na krátkou dobu má příznivý vliv na trávení a může být proto i vhodným doplňkem dietního režimu (pokud nemáme ve zvyku si život řádně osladit v podobě cukru v tomto voňavém nápoji).

Když kávu kupujete v obchodě, dobře si všímejte označení na obalu. Pokud se setkáte s termínem Brazilian, jedná se o kávu, pěstovanou v nižších výškách, které jsou masově sklízeny, které ale nemají pranic společného s Brazílií. Komerční kávy mají vysoký obsah káv Brazilian, stejně jako většina instantních káv. Kávy robusta (Coffeas robusta) jsou vysoce odolné vůči nemocem a rostou dobře i v nižších polohách, nemají však onu chuť a vůni příznačnou pro nejlepší kávy arabica. Většina zrn robusta končí na evropském trhu, kde se používají na espreso a stolní kávové směsi. Skutečný milovník kávy nejspíš sáhne po typu arabica. Problém je v tom, že pouze 20 % kávy takto označené poskytuje skutečně onu sladkou kvalitu, zbylých 80 % mají často nějakou vadu, takže spadají do nižších tříd. Zde doporučuji všímat si, zda je na balíčku označení A, jež by mělo být zárukou nejvyšší jakosti. Je na každém z nás, aby si našel tu značku a typ, který bude právě jemu vyhovovat.        (Čtěte na stránkách Esoterika)


Více než půltunový úlomek čeljabinského meteoritu vyzvednut .....  Potápěči konečně vyprostili z bahna jezera Čebarkul v Čeljabinské oblasti v Rusku meteorit, jehož vyzvednutí bylo dlouho očekáváno. Největší úlomek má totiž hmotnost přes půl tuny.

Vyzvednutí meteoritu je pověstným završením práce mimo jiné i českých astronomů týmu Jiřího Borovičky a Pavla Spurného, kteří z pozorované dráhy tělesa na obloze určili, že největší úlomek by mohl mít velikost asi 0,5 metru a hmotnost mezi 200 až 500 kg. Meteorit vytvořil po dopadu v ledu jezera Čebarkul velkou díru. Meteorit je to skutečně impozantní. Co do velikosti by měl zřejmě patřit mezi deset největších meteoritů nalezených na Zemi. Protože se jedná o kamenný meteorit s malou příměsí železa, jeho hmotnost je výrazně nižší, než u velkých železných meteoritů. Přesto se mu podařilo strhnout váhu, kterou "lovci" měřili jeho hmotnost. Navíc z něj při vážení odpadly větší úlomky, takže kdo ví, zda má pořád zbylý kus alespoň půl tuny. Poslední údaj, který byl na váze vidět, byl 570 kg.       (Zdroj: Astro)


17.10. 2013     Dnešní den byl vyhlášen roku 1992 OSN jako Mezinárodní den za odstranění (vymýcení) chudoby. Podle některých odhadů nemá 1 miliarda lidí přístup k pitné vodě, což mnohdy způsobuje (krom jiného) značné zdravotní potíže. Snahou je pomoci chudým státům, aby se rozvíjely, aby si lidé uměli zajistit dostatek prostředků pro život. 

Dále je dnes Světový den proti bolesti. Je zaměřen především na bolesti ve stáří, protože právě ty jsou často bagatelizovány s tím, že „ke stáří to prostě patří“. Den proti bolesti, který vyhlásila Světová algeziologická organizace (IASP), se snaží upozornit na tuto problematiku a pomoci lékařům i lidem, aby se dlouhodobé bolesti daly účinně léčit a pacienti si tak zase mohli užívat života naplno, bez omezení způsobených bolestí. S tím souvisí i Světový den úrazů, který byl vyhlášen roku 1992 OSN.


Stav životního prostředí se loni zlepšil. Přispěl k tomu i pokles ekonomiky ..... Stav životního prostředí se v České republice podle ministerské zprávy zlepšuje, i když k tomu v loňském roce přispěl pokles ekonomiky. Stále je ale horší kvalita ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji, přestože emise trvale klesají. Větší výstavba a územní rozvoj narušují funkci krajiny, stanoviště rostlin a živočichů a dochází k celkovému poklesu biodiverzity. Za uplynulých 12 let také výrazně stoupla spotřeba minerálních hnojiv i přípravků na ochranu rostlin. Obyvatele zatěžuje nadměrný hluk a doprava.

Uvádí to Zpráva o životním prostředí v ČR v roce 2012, kterou vypracovalo ministerstvo životního prostředí. Ve středu ji předloží vládě.

Celkově emise skleníkových plynů klesají, předloni dosáhly nejnižší úrovně od roku 1990, dlouhodobě klesají také emise znečišťujících látek do ovzduší. Naopak se nesnižují emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla, udržují se na úrovni let 1990 a 2000. Emisní náročnost ČR je o více než 70 procent vyšší než ve státech sedmadvacítky, píše se v dokumentu.

I když plošně nedochází k překračování stanovených imisních limitů koncentrací znečišťujících látek, kvalita ovzduší v určitých regionech a lokalitách stále nevyhovuje. Jde zejména o aglomeraci Ostrava - Karviná - Třinec. Zátěž způsobuje také intenzivní doprava a lokální zdroje pro vytápění domácností i přesto, že spotřeba paliv v domácnostech loni stagnovala.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Motivace domácností – důležitý krok při snižování produkce našich odpadů ..... Produkce směsných odpadů z domácností se v ČR dlouhodobě drží na úrovni kolem 220 kg na 1 osobu a rok. Toto množství neklesá, přestože na našich ulicích stále přibývá kontejnerů na tříděný sběr, roste počet sběrných dvorů a třídí se další a další typy surovin. Po osvětě a fungující infrastruktuře je podle Arniky zvýšení motivace lidí dalším důležitým krokem dobré odpadové politiky. Dobře nastavený systém může dokonce snížit i celkovou produkci odpadů.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Vlčí vytí: stres, nebo výměna informací? ..... Opuštění vlci v ohradě vyli tím silněji, čím výše postavený člen smečky je opustil. Ve vídeňském Wolf Science Centre zkoumali okolnosti provázející vlčí vytí. Jeden z vlků byl vždy oddělen od smečky a vydal se s ošetřovatelkou na vycházku. Mimochodem – vlci použití v pokusu jsou velmi dobře socializovaní, jejich chování připomíná spíše wolfdogy (klidně si nechají dát vodítko apod.). U vlka na vycházce i opuštěné skupiny se měřila koncentrace „hormonu stresu“, kortizolu, přičemž se ukázalo, že vlk oddělený od smečky je na tom lépe (opět nečekané, vlci jsou obvykle neofóbní; hormon se měřil ve slinách, dobře socializované vlky samotný odběr vzorku nijak nestresoval, takže tento faktor můžeme pominout).

Opuštění vlci v ohradě vyli tím silněji, čím výše postavený člen smečky je opustil. Stresováni byli ovšem ve všech případech srovnatelně. Vytí tedy nebyla reakce na (hypotetickou) ztrátu druha, ale je interpretováno jako snaha udržet kontakt, dát o sobě vědět a postarat se, aby se smečka mohla znovu dát dohromady. Což se vlci snažili více u alfy, snad proto, že ho pokládali za důležitějšího pro přežití smečky a tedy i sebe samých.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Ciencala s Podivínským chtějí skoncovat s recyklací ..... Třídění odpadu má skončit, odcházející ministři průmyslu a životního prostředí plánují dražší a špinavé řešení. Rusnokova vláda v demisi dostane ve středu ke schválení plán, podle kterého stát přestane vylepšovat osvědčené třídění domácího odpadu a místo toho postaví nové, drahé a špinavé spalovny.

Chystaná Politika druhotných surovin vůbec nepočítá s podporou recyklace. Ministerstvo průmyslu a obchodu – které ji navrhuje – už dříve spočetlo, že její uskutečnění by prakticky znamenalo zmrazit třídění odpadu na současné úrovni.

ČR nyní recykluje pouze necelých 30 procent komunálního odpadu, podíl recyklace dokonce loni poklesl. Přitom v Německu je to dvakrát více a belgické Vlámsko vyrábí druhotné suroviny ze 72 procent odpadků. Dokonce i bývalý ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), který rezignoval na jakákoli zlepšení odpadových předpisů (dokonce i na ta, která si dal do vlastního legislativního plánu), ještě na jaře prohlašoval, že by ČR měla výhledově recyklovat zhruba polovinu odpadků. Takové řešení vyžaduje, aby stát investoval peníze z evropských fondů do programů, které rodinám usnadní třídění odpadu.

Ale ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Ciencala nyní chce, aby namísto toho během příštích sedmi let vznikly nové spalovny odpadků, jež by stály 50 miliard korun. Jeho návrh neobsahuje vůbec žádná opatření na podporu recyklace komunálního odpadu.       (Zdroj: Hnutí DUHA)

Ach Bože, to jsou čuňata ... Co jim asi naslibovala ta spalovenská lobby, že chtějí po sobě nechat takovou zrůdnou vizitku?


Kdy vznikla impaktní teorie zániku dinosaurů? ..... Počátkem 80. let minulého století šokoval laickou i vědeckou veřejnost americký geofyzik Luis Walter Alvarez, který přišel s hypotézou o dopadu asi desetikilometrové planetky nebo komety na konci druhohorní éry před více než 65 miliony let. Jeho důkazem byla tenká tmavá vrstvička jílovitých usazenin příslušného stáří, obohacená vzácným siderofilním kovem platinové skupiny – iridiem. Asi třiceti až stošedesáti násobné obohacení vzácným prvkem oproti okolním vrstvám bylo Alvarezovi a jeho týmu (v němž nechyběl ani jeho otec, držitel Nobelovy ceny za fyziku Walter Alvarez) natolik podezřelé, že jej vysvětlili jediným možným způsobem. Iridium se do této vrstvy dostalo s obřím kosmickým tělesem, ve kterých se tyto kovy vyskytují v mnohem větším množství. Na konci druhohor se s naší planetou srazilo velké těleso, jehož dopad vyvolal ohromnou explozi a uvolnil energii převyšující sílu všech atomových zbraní v řádu milionů. To podle Alvareze zavinilo ohromnou ekologickou katastrofu, která vedla k vyhynutí neptačích dinosaurů, ptakoještěrů, mosasaurů, amonitů a mnoha dalších druhů v rámci slavného K-T (dnes spíše K-Pg) eventu, tedy masového vymírání z konce období křídy. Chyběl pouze impaktní (dopadový) kráter, který by se dal s touto událostí dobře ztotožnit. Dnes už jej známe. Byl dokonce odhalen již koncem 70. let americkým geofyzikem Glennem Penfieldem, mexická ropná společnost Pemex si však ze strategických a obchodních důvodů nepřála informace o podloží v Mexickém zálivu jakkoliv zveřejňovat. Čekalo se tedy až do počátku 90. let, kdy Alan Hildebrand spolu s Penfieldem zveřejnili svůj objev 180 kilometrů širokého impaktního kráteru Chicxulub, ležícího zhruba kilometr pod povrchem cípu poloostrova Yucatán. Byl to ale teprve Alvarez, kdo jako první přišel s promyšlenou hypotézou o zániku dinosaurů vinou dopadu tělesa z vesmíru? Samozřejmě že nikoliv, jinak by tento příspěvek ani neměl smysl. Pomineme ale různé zcela nevědecké představy o záhubě dinosaurů vinou sluneční aktivity, mimozemských civilizací, výbuchů blízkých supernov a dalších neověřených spekulací (takové se objevují již od konce 19. století). Úplně první taková myšlenka byla dokonce vyslovena již roku 1696, kdy anglický teolog, matematik a historik William Whiston (1667 – 1752) přichází s představou o zabijácké kometě. Nás ale nyní zajímá, kdo skutečně nastolil vědecky podloženou hypotézu, spatřující viníka dinosauřího konce v dopadu velkého mimozemského tělesa.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Zákony umožňují vítězit farmaceutické lobby ..... Bylinkářství se v posledních sto letech stávalo postupně velmi rizikovou činností, které se kladou do cesty stále nové a nové překážky, vyplývající z nařízení, zákonů a prováděcích vyhlášek. Moje prababička byla vyhlášenou bylinkářkou na Hané od začátku 20. století až do roku 1967, kdy ve třiadevadesáti letech zemřela.

V období 1. republiky se jí pracovalo celkem dobře, dokonce spolupracovala s několika praktickými venkovskými lékaři. Po roce 1948 však musela svoji činnost vykonávat napůl tajně a zdarma, ale přitom chráněna, protože pomohla několika důležitým soudruhům nebo jejich manželkám. Pokud by ale žila nyní, tak by pravděpodobně seděla ve vězení nebo platila likvidační pokuty za nezákonnou činnost. Její práce byla přitom stále stejná – vyslechla příchozího, řádně si ho prohlédla, zeptala se na pár věcí a připravila ze svých zásob bylinkovou čajovou směs, vysvětlila, jak se bude připravovat, kdy je potřeba zase přijít na kontrolu a čeho je třeba se vystříhat.

Co by dnes dělala špatně? Všechno. Poskytovala by léčebnou péči, což jako nezdravotník nesmí. Co na tom, že by rady byly fundované a nemocným pomohly! Připravovala by na míru bylinkový čaj, který není nahlášen ministerstvu zdravotnictví a nemá tak náležitosti, které musí mít tzv. doplněk stravy. Dále by o čaji řekla, že nemocnému pomůže a vysvětlila by mu, co která bylinka v čaji dělá. Tím by opět porušila zákony, jednak proto, že by se namícháním takového pytlíku bylin stala potravinářskou výrobou, a také proto, že zákon říká, že doplněk stravy nesmí deklarovat léčebné účinky a o bylinkách lze prohlašovat pouze to, co bylo schváleno jedním specializovaným ústavem při Evropské unii. Z mého pohledu ústavem choromyslných.

Úředníci tohoto ústavu sice odsouhlasili, že o meduňce mohu říkat, že má uklidňující účinky, neodsouhlasili ale její účinky diuretické a tak to podle zákona o meduňce říkat zároveň nesmím. Stejně jako nelze říkat o sušených švestkách, že pomáhají proti zácpě, protože podle úředníků onoho ústavu jde o tvrzení nedoložené. Opravdu ráda bych do onoho úředníka nacpala půl kila sušených švestek a sledovala, co to s ním – samozřejmě nedoloženě – udělá. ...

... Sečteno a podtrženo – tady nejde o ochranu spotřebitele. Tady jde o vítězství farmaceutické lobby. Děkujeme, nevážení zákonodárci. Jen tak dál. Šněrujte nás příkazy a zákazy, udělejte z Evropské unie totálně konkurence neschopnou oblast, kterou tak převálcují dříve nebo později všechny rozvojové země.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Česko má protnout nová řeka za 300 miliard. Vyplatí se? Nikdo netuší ..... Investice za stovky miliard má příznivce v okolí prezidenta Zemana, odpůrci pochybují o smyslu nákladného projektu

Miloš Zeman se minulý týden v myšlenkách přenesl do budoucnosti. Píše se rok 2039 a pětadevadesátiletý exprezident přijíždí do Břeclavi, aby si prohlédl dokončené gigantické dílo: umělé propojení Dunaje, Odry a Labe. "Přijdu jako stařeček o holi a slavnostně ho tu otevřu," slíbil na břeclavském náměstí.

Přípravy na obrovskou investici, která se rodí už od začátku minulého století, se dnes skutečně zdají být nejdál za poslední roky. Jde vlastně o "prokopání" nové řeky přes půl země. Tak aby se Česko stalo křižovatkou, kde by lodě z jihu mohly pokračovat do Severního nebo Baltského moře. Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák už vyhlásil, že za 200 milionů vznikne studie, která podle zastánců kanálu potvrdí jejich vize: že stavba nakopne ekonomiku, ohromně pozvedne lodní dopravu a ochrání před povodněmi.

Jenže přestože se o výstavbě kanálu mluví jako o téměř hotové věci, pochybností je stále víc. Například jestli takový projekt může vzniknout v zemi, kde se jen dálnice staví průměrně 15 let. Jestli jsou správné odhady, že dílo bude stát rekordních 300 miliard. A kdo zaručí, že peníze nezmizí v neprůhledných zakázkách.        (Čtěte na stránkách Enviweb)

Nejdebilnější stavba století - tunel Blanka v Praze - pohltil už skoro 30 miliard, tedy desetinu odhadovaných nákladů. V tomto kontextu zase těch 300 miliard není tak moc - když člověk porovná přínos toho i onoho ...


Novou geologickou stezku otevřely Lesy ČR v Raspenavě na Frýdlantsku ..... Díky státnímu podniku Lesy České republiky přibylo v těchto dnech půvabnému regionu Frýdlantska v Libereckém kraji nové lákadlo pro turisty a návštěvníky: je jím zcela nová geologická stezka nacházející se v katastru obce Raspenava. Stezku, do jejíhož vzniku Lesy ČR investovaly více než sto tisíc korun, tvoří dvanáct kamenů - hornin, které pocházejí z místních Jizerských hor. Geologická stezka je kromě turistů určena také dětem a studentům ze základních a středních škol.

Stezka vede podél cesty u chaty Zátiší, na žlutě značené trase z Frýdlantu na Skalní hrad. Skládá se z dvanácti nejtypičtějších nerostů a hornin Jizerských hor. Každý z kamenů je na stezce opatřen plastovou cedulkou s příslušnými informacemi a mikroskopickým snímkem.

Nejstarší horninu na geologické stezce představuje žula, jednotlivé kameny jsou na vršku vybroušeny, aby byla detailně vidět jejich struktura.       (Zdroj: Agris)


Co je to celostní medicína ..... Termín celostní je u nás málo známý. Pochází od berlínského psychoanalytika Friedricha Perlse, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal s tímto způsobem léčení velké zkušenosti. Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností (z německého die Gestap - celistvá bytost).

K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny. V dnešní době se na tuto problematiku díváme ještě trochu jinak. Vidíme přicházejícího pacienta s problémy v několika základních úrovních:

První úroveň - to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň "fyzického těla".Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.

Druhá úroveň - energetická, regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé.

Třetí úroveň - je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že tento příznak nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni.

Čtvrtá úroveň - je duchovní ,těžko definovatelná, každý si ji můžeme pojmenovat, jak chceme. Víra tvá, Bůh, vesmír, podle Dr. Foučkové nebo Lazareva karma, z homeopatického pohledu miasma, dědičná dispozice.

Takže klademe si filozofickou otázku: Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji musíme hledat? Můžeme ji vůbec najít nebo dokonce jsme schopni ji odstranit?

Podle celostní medicíny jde o vnitřní konflikt mezi tělem a duší. Všeobecně jsme zvyklí nahlížet na svou nemoc z pozice klasické medicíny. Máme svůj problém, svou nemoc, navštěvujeme svého praktického lékaře, dostáváme na bolesti různé léky, podnikáme vyšetření, navštěvujeme specializovaná pracoviště, kliniky a zjišťujeme, že nemoc neustupuje. Naopak problémy se stupňují, nemoc přechází do chronického stadia. Dříve nebo později si začínáme uvědomovat, že to asi není v pořádku, začínáme se tím zabývat sami, pouštíme se do makrobiotiky, jógy, čteme spousty literatury, kupujeme si různé léčivé přípravky, vracíme se k bylinkám, začínáme navštěvovat léčitele, dáváme přednost přírodním léčebným metodám. Tomuto trendu se přizpůsobují i lékaři - léčitelé.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Vědci poprvé změřili slabý náboj protonu ..... V přírodě existují 4 základní fyzikální síly a jim odpovídající náboje částic, které vyjadřují jejich míru působení v rámci dané síly.

Mírou působení elektromagnetické síly je “obyčejný” elektrický náboj. Míra účasti částice na gravitační síle je dána hmotností, kterou můžeme vlastně považovat za jakýsi gravitační náboj. Tyto veličiny u protonu dávno známe, stejně jako jeho tzv. barevný čili silný náboj (míra silné/jaderné interakce), ten je u protonu jako celku nulový. Změření velikosti posledního, slabého náboje protonu, odpovídajícího tzv. slabé interakci, je však čerstvou novinkou.

Zmíněného úspěchu dosáhli vědci z Jeffersonovy laboratoře amerického ministerstva energetiky, ve spolupráci s téměř stovkou kolegů z celého světa. Podařilo se jim poprvé v historii stanovit jak velikost slabého náboje protonu, tak i slabého náboje neutronu, a rovněž určit stejné veličiny pro kvarky “up” a “down”, ze kterých se proton i neutron skládají. Zachytit typické projevy slabé síly je obtížné, protože, jak sám název napovídá, tato síla je velmi slabá (více než milionkrát slabší než elektromagnetická), navíc je její působení omezeno na svět elementárních částic.

Vědci nejdříve namířili velmi intenzivní svazek elektronů do zásobníku s kapalným vodíkem. Elektronové vlny byly přitom podélně, ve směru šíření částic polarizovány. Slabá síla se zde projevila velmi malým přírůstkem míry odklonu elektronů při rozptylu na protonech v atomech vodíku. Odkloněné elektrony byly pak zachycovány v osmi symetricky rozmístěných detektorech a vliv slabé síly byl separován od vlivu elektromagnetické - díky tomu, že slabá síla porušuje jistý druh symetrie (paritu), spojený s polarizací částic. Celý pokus vyžadoval extrémně přesnou aparaturu.

Z předběžného zpracování části vypozorovaných dat vědci zjistili, že změřená hodnota slabého náboje protonu souhlasí s hodnotou, kterou pro něj předpovídá Standardní model - současná respektovaná teorie elementárních částic.        (Zdroj: ČR Leonardo)


16.10. 2013     Světový den výživy vyhlásila k dnešnímu datu roku 1979 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na výročí založení této organizace. Slaví se až od roku 1981. Den výživy má (krom jiného) připomínat, že na světě žije stále příliš mnoho lidí, kteří trpí hladem, někteří na něj i umírají (často děti do 5 let). S výživou ale souvisí i druhý extrém – obžerství, obezita. Lidé se neumí správně a vyváženě stravovat, a proto tak často trpí nejrůznějšími nemocemi. Den výživy by měl přispívat k lepší informovanosti lidstva.

S tím souvisí Mezinárodní den proti McDonald’s / Mezinárodní den akcí (boje) proti McDonald’s. McDonald’s je mnoha lidem trnem v oku právě proto, že je symbolem nezdravé výživy a utrpení tisíců zvířat. Paradoxem je, že McDonald’s pořádá akce, ve kterých věnuje část svých tržeb z nákupu hranolků během akce na nějaký dobročinný projekt (např. v rámci dne boje proti chudobě).

A do třetice máme dnes Světový den páteře.- ten patří do Týdne kostí a kloubů.


NSA může nadále odposlouchávat telefonní hovory ..... Americký soud dal NSA zelenou. Tajné soudní rozhodnutí bylo v pátek oznámeno úřadem Jamese Clappera z Director of National Intelligence. “Clapper se rozhodl odtajnit a veřejnosti zpřístupnit, že vláda podala u soudu Foreign Intelligence Surveillance Court žádost o obnovení pravomoci svírat telefonní metadata ve velkém počtu a že soud tuto pravomoc obnovil,” řekl Clapperův mluvčí Shawn Turner. Rozhodnutí soudu povoluje špionážní program pouze po omezenou dobu a vláda musí předložit nové žádosti pro opětovnou registraci každých několik měsíců.

Podle rozsudku může NSA shromažďovat záznamy, včetně telefonních čísel, časů volání a trvání hovorů, všech telefonních hovorů v USA.

Senátor Patrick Leahy (demokrat za Vermont), který pracuje na legislativě, který by zakázala NSA sbírat tyto záznamy, řekl: “Je jasné, že transparentnost sama o sobě nestačí.”

“Je zde rostoucí konsenzus mezi demokraty a republikány, že zákon sám o sobě potřebuje změnit, aby se omezila schopnost vlády shromažďovat telefonní záznamy milionů Američanů, kteří dodržují zákon,” dodal.

tajné rozhodnutí soudu přichází po řadě odhalení bývalého kontraktora NSA Edwarda Snowdena, který vynesl na světlo informace o kontroverzních amerických špionážních programech.

Snowden během posledních několika měsíců uveřejnil dokumenty, které líčí znepokojující špionážní agenturu, která se snaží získat dalekosáhlé sledovací pravomoci a spustit komplexní sběr domácích dat. Soudní dokumenty také ukazují, že NSA porušovala roky pravidla ochrany soukromí díky nevhodným sledovacím praktikám.       (Zdroj: FreePub)


Kočkám vadí, když je hladíme ..... Nehlaďte kočky, zbytečně jim tím působíte stres. K tomuto závěru dospěl mezinárodní tým vědců pod vedením Daniela Millse, který zjistil, že organismus koček produkuje během hlazení stresový hormon kortizol. Největší stres přitom zažívají kočky, které hlazení nemají rády, ale nechávají si ho líbit.

Vědci také zjistili, že mickám nevadí, když jejich majitel chová v domě víc koček. Jsou totiž rády, že se tím rozmělní jeho pozornost a hlavně frekvence hlazení. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v novém čísle amerického vědeckého magazínu „Fyziologie a chování“.        (Zdroj: ProcProto)

Hmmm ... naše kočka říkala, že je to nesmysl ...


Jaký význam měly gargoyles - chrliče? ..... S chrliči se setkáváme na chrámových stavbách z různých období, nejčastěji však v době gotiky a baroka. Plnily zcela jistě funkci praktickou. Chrlič byl vyústěním okapu vystupujícím ze střechy, odváděl vodu jako okapová roura a chránil zdivo budovy před vlhkostí. Chrlič měl ale určitě také funkci estetickou a náboženskou. V gotice měly chrliče často podobu groteskních figur zvířat, lidí, bájných bytostí (někdy okřídlených). Co inspirovalo jejich tvůrce? Byli snad tito tvorové skuteční?

Některé dochovaní legendy naznačují, že možná skutečně ano. Jisté také je, že výstavbu katedrál řídili vzdělaní lidé obeznámení s alchymií i astrologií. Katedrály vznikaly jako komplexní dílo, jejich architektonické prvky i umělecká výzdoba tvořily celek, jehož cílem bylo vyjádření myšlenek křesťanství. I to, co nám může připadat jako dekorace, má často velmi silný symbolický význam. Chrámy byly místem spásy, útočištěm věřících. Chrliče zřejmě měly ochránit katedrály před útoky pekelných mocností. Často znázorňovaly neřesti či temné síly, které se neměly do svatostánku dostat - však podle křesťanské tradice musí démoni uprchnout, spatří-li svůj vlastní obraz.        (Zdroj: Doplněk)


Devět pravidel diety zvané JO-JO ..... Na těchto stránkách jsme se už mnohokrát věnovali štíhlé linii a hubnutí vůbec. Vždy jsme na to šli seriózně a věcně. Pojďme se na svou postavu podívat trochu z jiné strany, s úsměvem a zasmějme se společně pravidlům diety, jež nezadržitelně končí jo-jo efektem.

Pravidlo 1. Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsahuje to kalorie.

Pravidlo 2. Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca Colou, kalorie jsou nápojem zrušeny.

Pravidlo 3. Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočítají, pokud druzí snědí víc.

Pravidlo 4. Jídlo požité pro zdravotní účely, jako kakao, brandy, topinky nebo tvarohový dort neobsahuje kalorie.

Pravidlo 5. Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, budeš vypadat štíhlejší.

Pravidlo 6. Jídlo pojídané v biografu, jako polárka (existuje ještě?), popcorn, Italská směs a podobně neobsahuje kalorie, protože je součástí zábavy, nikoli stravování.

Pravidlo 7. Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem.

Pravidlo 8. Věci slíznuté z nože či lžíce neobsahují kalorie, pokud jste v procesu vaření.

Pravidlo 9. Jídlo stejné barvy má i stejný obsah kalorií. Například: špenát a pistáciová zmrzlina, houby a bílá čokoláda Poznámka: Čokoláda má univerzální barvu a může být použita k náhradě jakékoli barvy jídla.       (Zdroj: Esoterika)


Vrcholní velitelé atomovek jsou po zprávách o chybějících jaderných hlavicích mimo službu ..... Vrcholní velitelé atomovek viceadmirál námořnictva Tim Giardina a generálmajor Michael Carey byli postaveni mimo službu po exkluzivním zpravodajství z vysokých zdrojů vojenské rozvědky o tajném převozu jaderných hlavic. Dva vrcholní velitelé atomovek ve Spojených státech byli teď postaveni mimo službu po exkluzivním úniku z vysokých vojenských míst, o kterém reportoval Alex Jones a já, jenž se týkal tajného a nepodepsaného převozu jaderných zbraní z Letecké základny Dyess do Jižní Karolíny. Znepokojivé je, že tohle suspendování vrcholných generálů z vojenského establišmentu není jedinou varovnou kontrolkou, která po úniku této zprávy následuje.

Ještě před tím, než bylo oznámeno, že druhý nejvyšší velitel atomovek ve Spojených státech byl suspendován, tak ve stejný den, jen týdny po tajném převozu atomovek to byl senátor Lindsey Graham, kdo se nechal hodiny po naší zprávě oficiálně slyšet, jak říká, že v Jižní Karolíně by mohlo dojít k ‚jadernému útoku‘ kvůli tomu, že jsme nepoužili vojska proti Sýrii a Íránu – čímž ještě tvrději tlačil na akci jak proti Íránu, tak proti Sýrii. To samo o sobě vyvolalo to, že naše video-reportáže si prohlédly statisíce, a miliony naše reportáže zkoumaly, čímž to okamžitě přešlo z tématu týkajícího se vysokých úrovní vojenského zpravodajství do mezinárodních záležitostí.

Ale teď i poté, kdy Lindsey Graham opětovně varoval před jaderným útokem přesně v té oblasti, kam jsme vám říkali, že ty jaderné hlavice byly převezeny, aniž by o tom byla papírová evidence, došlo k tomu, že na absolutně nejvyšších místech velení atomovek se vyhazuje. Navíc ale tohle postavení mimo službu nemělo vyjít najevo – zvláště ne fakt, že tohle suspendování 2. nejvyššího velitele bylo oznámeno přesně v den jaderného převozu.

Ze zprávy v Daily Mail o suspendování druhého nejvyššího velitele atomovek v zemi se dočítáme, že tento velitel byl suspendován přesně v ten den, kdy došlo k převozu.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Generátory energie z mořských vln ..... Skotští inženýři, soustředění kolem projektu s názvem Renewable Wave Power - RWP (Obnovitelná energie z vln), vyvinuli prototyp energetického generátoru, který “sbírá” na povrchu moře kinetickou energii mořských vln.

Jejich projekt vyhrál britské kolo prestižní ceny Jamese Dysona, která je udělována za perspektivní technické nápady v oblasti získávání a zpracování energie, a postoupila tak do finále - do mezinárodního kola soutěže.

Podstatou skotského mořského vlnového generátoru je soustava napůl ponořených válcovitých plováků s pohyblivými písty uvnitř. Plováky jsou spojeny do jednoho souvislého řetězu, položeného na povrchu moře. Svým tvarem řetěz trochu připomíná náhrdelník, přičemž se zde pravidelně střídají válce orientované podélně a příčně vůči směru spojovacího vlákna. Právě toto kombinované geometrické uspořádání umožňuje pístům ve válcích sbírat energii vln v obou základních směrech, ať už se hladina moře vlní jakkoliv.

Generátory projektu RWP jsou přímo určeny k nasazení v rámci “vlnových” podmínek, které panují u západního pobřeží Skotska. Existuje odhad, že skotské pobřeží má k dispozici jednu desetinu využitelné energie mořských vln v rámci celé Evropy. Vědci napodobili typické tvary, velikosti a dynamiku tamních mořských vln ve velké nádrži na Lancasterské universitě. Vlnový simulátor jim tak umožnil v praxi otestovat funkci a efektivitu konkrétní soustavy propojených válcovitých generátorů.

Vedoucí týmu Sam Etherington uvedl, že inspirací pro jeho vlnový generátor mu byly také zážitky při plachtění a surfování s pomocí draka. Tehdy mohl podrobně vypozorovat, jak se mořské vlny chovají a jak jsou nepředvídatelné. Tomu také uzpůsobil charakter generátoru. Podle něj momentálně Skotsko využívá méně než 1% celkového potenciálu energie příbřežních mořských vln.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Na stopě marsovských supervulkánů ..... Mars je proslulý svými obřími sopkami, které jsou nejvyššími horami ve Sluneční soustavě. To pravé vulkanické bohatství se ale možná ukrývá pod povrchem. Rudá planeta je králem sopek. Dnes už jsou tyto obří vulkány pravděpodobně vyhaslé a pomyslné žezlo nejaktivnějšího tělesa drží v rukou Jupiterův měsíc Io. Olympus Mons, vedle něhož vypadají pozemské osmitisícovky jako malé kopečky, však nadále budí respekt.

Vědci nyní přichází s velmi zajímavými poznatky. Na Marsu možná kdysi byly supervulkány. Tímto termínem označují geologové sopky, které jsou při své aktivitě schopné vyvrhnout více než 1 000 kilometrů krychlových materiálu. Pro srovnání uveďme, že při erupci Mount St. Helens bylo do atmosféry vyvržena jen tisícina tohoto množství.

V geologické historii Země existuje několik případů erupcí supervulkánu. Prošel si ale něčím podobným také Mars? Joseph R. Michalski a jeho kolegové našli v oblasti Arabia Terra asi sedm prohlubní o délce 20 až 50 km, které podle jejich názoru mohou být kaldery. Nejedná se tedy o krátery vzniklé při dopadu kosmického projektilu, ale o zhroucení dávných sopek.

Erupce marsovských supervulkánů mohly mít zásadní vliv na klima planety. Do atmosféry se dostalo velké množství prachu, množství slunečního záření pokleslo a s tím také teplota na povrchu. Kdy ovšem k této události došlo, není jasné.

Dalším důsledkem mohou být sedimenty nalezené v rovníkových oblastech pojízdnými laboratořemi. Planetologové se dlouho přeli, zda je jejich původ v dávné přítomnosti jezer nebo ve vulkanické činnosti. Přestože nové objevy ukazují na to druhé, nemění to nic na teoriích o dávném „mokrém“ Marsu.       (Zdroj: VTM)


Tři kroky ke zdraví ..... Názory lékařů i léčitelů v pohledu na zdravý život a jídelníček jsou tak rozdílné, že se v nich běžný člověk dokáže jen těžko orientovat. Odůvodnění jedinečnosti právě jejich metod vzbuzuje falešný údiv. Ten obvykle trvá až do návštěvy jiného „znalce“, který nás seznámí s dalšími, ještě lepšími „způsoby léčby“ atd. Tento koloběh je sice zdlouhavý, ale vnímavým pacientům rozhodně předá mnoho zajímavých zkušeností, na základě kterých si nakonec postaví vlastní léčebný režim. Vyznavači pohybu upřednostňují různá cvičení, jiní vyzdvihují význam vody na zdraví a dbají přísně na pitný režim, jídlo a jeho přípravu. Absolvovali jsme přednášky mnoha „mistrů“ zmíněných i nezmíněných metod a vyslechli si, proč prý je právě ta jejich „nejdůležitější“. Zkušenosti ale ukázaly, že zdraví přichází až tehdy, dokážeme-li následující metody vhodně zařadit do žiota jako celek. Protože jsme ale časově a finančně omezeni, pokusme se vše zařadit do života efektivně.        (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


V noci na sobotu nevýrazně potemní Měsíc ..... V noci z pátka na sobotu, tedy 18./19. října 2013, nastane nevýrazné polostínové zatmění Měsíce. Díky vysoké poloze měsíčního úplňku nad obzorem v době maximální fáze zatmění bychom ale potemnění ze spodního okraje našeho kosmického souseda měli bez obtíží zaznamenat fotograficky či dokonce i pouhýma očima. V České republice je to navíc poslední měsíční zatmění do roku 2015.

Polostínového zatmění Měsíce se stáváme svědky v době, kdy se Měsíc ocitá v blízkosti plného zemského stínu. Běžně za úplňku nesledujeme žádný druh zatmění, neboť stín Země je ve vzdálenosti Měsíce asi třikrát větší jak Měsíc (s polostínem asi pětkrát), zatímco sklon měsíční dráhy vůči ekliptice je desetkrát větší než úhlový průměr Měsíce. Proto musíme čekat na vhodnou chvíli, kdy se Měsíc v úplňku dostatečně přiblíží k zemskému stínu. Kdybychom zrovna v době polostínového zatmění pobývali na nějaké měsíční základně, spatřili bychom na temné měsíční obloze takřka černou Zemi, kolem níž by se rozkládal slabý naoranžovělý prstýnek sluneční světlo rozptylující zemské atmosféry. A u okraje naší planety by pak oslnivě svítilo Slunce částečně schované za Zemí. Čím blíže by Měsíc ležel u plného zemského stínu, tím větší kus Slunce by se za naší rodnou planetou schovával.       (Čtěte na stránkách Astro)


Revoluce ve zpracování odpadu? Mikrovlnný reaktor rozloží pneumatiky i zvířecí exkrementy ..... Na brněnském strojírenském veletrhu představila česká firma Šmeral společně s německou Bionic mikrovlnný reaktor. Přemění například pneumatiky, odpad či biomasu na oleje nebo kvalitní uhlí...

Jednou z novinek odtajněných na strojírenském veletrhu v Brně je i nově zpracovaný uBTL reaktor, který mění vstupní produkt biomasu a odpady na využitelné lehké oleje nebo vysoko hodnotné uhlí. Reaktor používá mikrovlnnou technologii, u které lze nastavit míru záření, stejně jde korigovat i rychlost otáček podle povahy vstupního produktu. Na veletrh ho přijel prezentovat i generální ředitel společnosti Šmeral Vladimír Novák. Na projektu spolupracuje s německou firmou Bionic Laboratories.       (Čtěte na stránkách Envweb)


15.10. 2013     Dnes je Mezinárodní den bílé hole nebo také Den bílé pastelky. Dne 15. 10. 1964 se v New Yorku konalo zasedání Světové rady pro blaho slepců, které ustanovilo Mezinárodní den bílé hole, aby upozornilo na problémy zrakově postižených lidí. Před 10 lety (roku 2000) byl tento den v ČR zvolen pro konání celonárodní sbírky Bílá pastelka. 15. 10. tak můžete již 10 let potkávat na ulicích dobrovolníky, kteří prodávají bílé pastelky jakožto symbol světa nevidomých.

Dále je dnes Světový den venkovských žen neboli Světový den žen žijících na venkově. Tento svátek byl vyhlášen OSN - podle odhadů tvoří ženy žijící na venkově přibližně 1/4 světové populace a svou prací vytváří více než polovinu množství světové potravy. Jejich postavení ale často není dobré – pracují v nepříznivých podmínkách, žijí v chudobě, práce bývá vzdálená od domova …


Lidé mají jasno: Ochránci nejsou piráti ..... Tisíce Čechů se připojují k dopisu pro velvyslance Ruské federace. Požadují jediné – osvobození třiceti ochránců Arktidy. Ti jsou, včetně dvou nezávislých novinářů ve vazbě už dva týdny. Ve čtvrtek byli obviněni z pirátství, za které jim hrozí až patnáct let vězení.

Stovky lidí přilákala loď Greenpeace, Arktická Ambasáda, která kotvila na Rašínově nábřeží v Praze. Celý den tu podepisovali petici a posílali fotovzkazy přímo vězněným ochráncům Arktidy. Přidali se tak k desetitisícům lidí na celém světě - sobota pátého října totiž patřila „Arktické třicítce“ - 10 000 lidí na 220 akcích ve 48 zemích světa vyjádřilo solidaritu.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Libereckou zoo opustilo první mládě bílého tygra ..... Libereckou zoo opustilo první ze tří mláďat vzácných bílých tygrů, která se narodila loni v létě. Novým domovem samce Liama se stala litevská Klajpeda u Baltského moře. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Ivan Langr.

"Dojel v naprostém pořádku, tamní bílé tygřice si hned začaly svého nového partnera prohlížet," uvedl Langr. Zahrada v nejstarším městě Litvy se 180.000 obyvateli chová podle informací od tamních zoologů tři samice.

Liberec zřejmě do začátku prosince opustí i zbývající dvě koťata, Gaia a Sambur. "Záleží na tom, jak rychle se podaří novému nabyvateli zvířat shromáždit všechna potřebná veterinární povolení. Kam zvířata pojedou, odtajníme ve chvíli, kdy byrokracie pospěje ke zdárnému vyřízení," dodal Langr.

Liberecká zoo chová bílé tygry od roku 1994, úspěšný odchov se ale podařil teprve dvakrát, v letech 2002 a 2012. V zoo doufají, že se jim desetiletou periodu podaří zkrátit a o další odchov se chtějí pokusit už v příštím roce.        (Zdroj: Ekolist)


Jihomoravští úředníci tajili informace v rozporu se zákonem ..... O skutečném průběhu veřejných diskusí, které organizují úřady, mají občané právo znát pravdu. Potvrdil to svým rozsudkem z července 2013 Městský soud v Praze. Velmi kriticky zhodnotil postup brněnských úředníků, kteří odmítli vydat nahrávku z průběhu veřejného projednání. Když po ní začali lidé ptát, urychleně zvukový záznam zničili.

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze je velmi důležité, protože potvrdilo, že zvukový záznam pořízený úřadem je informace a občan má právo získat jeho kopii. Pokud by to úřad odmítl, musí jasně vysvětlit, proč není možné případnou část obsahující chráněné údaje takzvaně vypípat“, podotkl advokát David Zahumenský, který zastupoval občany požadující vydání nahrávky. Pouhý odkaz na to, že tam nějaké osobní údaje mohou být, podle rozhodnutí nestačí. Soudy už dříve potvrdily možnost pořizovat si vlastní nahrávky, ale k povinnosti úřadu poskytovat jejich zvukové záznamy se vyjádřily vůbec poprvé.

Projednávání zásad územního rozvoje v Brně podle řady lidí skutečně neprobíhalo v duchu dialogu občanů s veřejnou mocí. Úředníci snahu diskutovat s občany ani nepředstírali a po vlastním více než tříhodinovém monologu lidem po třech minutách vypínali mikrofony. Úřad zřejmě v obavě, že se důkaz o nevybíravém jednání jeho zástupců dostane na veřejnost, nečekal na ani na rozhodnutí soudu a v rozporu se svým skartačním řádem nahrávku hned zničil. Nyní městský soud potvrdil, že takový postup není do budoucna možný.       (Zdroj: Arnika)


Černý oblázek ze Sahary důkazem dávného zásahu Země kometou ..... Lesklý oblázek přezdívaný Hypatia nepochází ze Země ani z uhlíkatého chondritu. Nejspíš jde o kousek jádra komety, která před necelými 30 miliony let explodovala nad Libyjskou pouští a vytvořila libyjské pouštní sklo.

Mrazivá elegance komet nebývala na Zemi právě vítaná. Považovali je za zlá znamení, věštící smrt panovníka či někoho velmi významného anebo příchod velkých katastrof. Někdy v nich dokonce viděli útok obyvatel nebes na nebohé pozemšťany. Ve skutečnosti je ale pověst komet do značné míry nezasloužená. Velké špinavé ledové koule pro Zemi obvykle neznamenají nic víc, než pěkné efekty na noční obloze. Obavy z komet se proměnily v napínavá očekávání, jestli komety naplní předpovědi astronomů a předvedou vesmírné show. Zároveň se nikdy nenašly důvěryhodné stopy srážky Země s kometou. Nikdy, až do teď.

S historicky prvním konkrétním dokladem srážky Země s kometou přišli Jan Kramers z Univerzity v Johannesburgu s týmem kolegů, kteří vystopovali takovou srážku v nálezech ze Sahary. Zaujal je především záhadný černý oblázek, před lety objevený egyptským geologem v Libyjské poušti, která se rozkládá na území Egypta, Libye a Súdánu a je velikostí srovnatelná s Indií. Oblázek pochází z oblasti hojného výskytu saharských tektitů, které bývají žlutavé, narozdíl od nám důvěrně známých vltavínů. Přezdívá se jim libyjské pouštní sklo a jeho původ obestřen mnoha spory. Jeden z nejznámějších kousků ve tvaru skaraba měl ve svém pektorálu, čili šperku na hruď, faraón Tutanchamon. Kramers a spol, podrobili oblázek celé řadě sofistikovaných chemických analýz a pak radostně oznámili, že s největší pravděpodobností jde o kousek jádra dávné komety.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Chřipka a antibiotika ..... Chřipka a antibiotika Milí přátelé, jistě byste rádi vy i vaši blízcí zůstali zdraví také v chřipkovém období. Jenže pozor – informace z oficiálních (tedy farmaceutických) zdrojů jsou nedostatečné, a hlavně chybné. Propagovaná očkování oslabují imunitní systém a před chřipkou nikoho spolehlivě neochrání. Naopak.

Zaznamenal jsem asi deset případů, kdy se po takovém očkování rozběhlo vážné nervové onemocnění nebo autoimunitní celoživotní proces (roztroušená skleróza, epilepsie, lupus erythematodes). Opravdu to není žádná legrace. U predisponovaných osob mohou vakcíny spustit tato i jiná vážná, invalidizující onemocnění. Za třicet let své praxe jsem se o tom na vlastní oči přesvědčil mnohokrát a nejen to – totéž opakovaně slýchám od svých kolegů praktikujících celostní medicínu nebo alespoň majících otevřené oči. Jak tedy zdravě posílit imunitní systém, abychom neonemocněli virózami dýchacích cest?

Jak posílit imunitu? ... Za prvé odložit strach. Ten stojí nejvýše na stupnici oslabení obranyschopnosti. Pokud se bojíte (i o své děti), přitahujete svými představami přesně to, čeho se bojíte. Tvoříte realitu. Jinak to nebude. Je třeba se naladit na zdraví, ne na nemoc. Myslete na ty, kteří neonemocněli! Ne na ty nemocné, jak vám to denně vnucují sdělovací prostředky, ale i lékaři.

Pojďme si zjednodušeně vysvětlit, co se s organismem děje při zasažení patogenní látkou. Vnikne-li virus přes dýchací sliznice do krve, je okamžitě spuštěn alarm a imunitní systém pracuje k jeho zničení. Množí se bílé krvinky specializované na zabíjení virů, začne tvorba protilátek. Vyšší tělesná teplota tento obranný děj urychluje a posiluje. Na virový antigen (něco jako čárový kód) se nalepí bílkovinná protilátka a vytvoří se tzv. imunokomplex. Tyto velké molekuly je třeba rychle z krve odstranit. To dělají proteolytické enzymy. Takto probíhá přirozený proces uzdravení. Viry v tom ovšem také umějí chodit. Mají tendenci se přimykat ke kapilárním stěnám a obalovat se fibrinem. To je taková maskovací síťka. Využívají k tomu velmi chytře bílkoviny svého hostitele – tedy naše. Protilátky tak považují fibrin za vlastní tkáň (což také je) a nenapadají viry skryté pod ním. A opět enzymy dokážou fibrinovou skrýš rozpustit a odhalit tak viry buněčným likvidátorům. Pomohou bylinné preparáty i homeopatika. Některá homeopatika jsou vyrobena z rozkládajících se buněk jater a srdce jistého druhu kachny. Obsahují informace o spoustě proteolytických enzymů. Při podání takového homeopatika se mnohonásobně zvýší jejich produkce v našem těle. Rychle a efektivně pak rozloží (proteolýza je rozklad bílkoviny) fibrinové úkryty virů i vytvořené imunokomplexy. Ty, pokud nejsou včas odklizeny, působí ve tkáních tzv. autoimunitní nemoci. Problém na celý život a zaručený zisk firem vyrábějících chemické léky.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Gravitace aneb Jak vidí filmovou lahůdku specialisté NASA ..... Americký film Gravitace (Gravity) se Sandrou Bullock v hlavní roli, který se odehrává na oběžné dráze, sklízí uznalé kritiky. Režisér Alfonso Cuarón připravil návštěvníkům kin úžasný zážitek, který přibližuje lépe, než jiné snímky krásy i rizika misí do vesmíru. Jak se však scénář kryje se skutečností?

Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě v podobě rychle letících trosek rozbitých družic. Raketoplán je zničen. Z posádky přežije jen nezkušená lékařka-inženýrka Ryan Stone (Bullock) a veterán Matt Kowalsky (George Clooney), který velel svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Ztratili spojení se Zemí a kyslík rychle ubývá, stejně jako šance na přežití.

Přestože film je skvělou podívanou a snaží se přiblížit realitu výstupů do vesmíru i života na vesmírné stanici, či letu návratovým modulem, odborníci z NASA komentují snímek velmi úsporně: Tohle by se kosmonautům stát nemělo.

Zápletka filmu, kdy sestřelení ruského satelitu vytvoří tisíce úlomků, které spustí řetězovou reakci při které jsou poškozeny další satelity rojem rychle letících úlomků, je reálná. Oběžná dráha kolem země je sice plná trosek a v roce 2007 čínská řízená střela vypuštěná demonstrativně na nefunkční meteorologický satelit, situaci opravdu zhoršila. Nicméně podle bývalého ředitele NASA pro mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) Marka Uhrana, citovaného serverem sciencenews.org, představují trosky satelitu nebezpečí pro jiné družice, ne však pro astronauty.

Hubbleův teleskop, jehož opravami snímek začíná, je totiž ve výšce 600 kilometrů a ISS, kde vše pokračuje, 400 kilometrů nad zemským povrchem a příběh vrcholí ještě o 50 kilometrů níže na čínské stanici Nebeský palác. Naopak většina satelitů je až ve výšce kolem 35 tisíc kilometrů na geosynchronní orbitě. Takže scénář, kdy roj úlomků a následná řetězová reakce se ničivě a rychle projeví nejen v umlčení komunikačních satelitů, ale také o desetitisíce kilometrů blíže k povrchu, není příliš reálný.       (Čtěte na stránkách National geographic)


Hudba a kreativita ..... Mnoho lidí se domnívá, že učení matematiky či přírodních věd nejde spolu s hudbou příliš dohromady. Parag Chordia z Georgia Institut of Technology v americké Atlantě se domnívá, že našel způsob, jak tyto „nesourodé“ části spojit dohromady. „Jak lze využít hudbu k urychlení našeho myšlení v jiných oblastech?“ položil si Parag Chordia jako základní otázku.

V rámci svého práce zkoumá neurologické kořeny tvůrčího procesu, v němž je hudba často klíčovou složkou. „Nikdy jsme nenašli žádnou kulturu, která by neměla jazyk. Stejně tak jsme nenašli kulturu, která by neměla žádnou hudbu. Hudba je tedy univerzální,“ tvrdí Chordia. Podle jeho mínění musí člověk, který chce přinášet vskutku inovativní řešení či produkty, být maximálně kreativní, což právě hudba podporuje.

„Hudba totiž není jen školní či mimoškolní zábavou, je to cosi, co má zásadní význam nejen pro život, ale hlavně pro mysl,“ dodává Chordia. Melodie se skládá z různých hudebních motivů, které vlastně tvoří větší bloky. Tím se podobá matematice, která také využívá systém různých vzorců k „výstavbě vyšších celků“.      (Zdroj: 21@století)


Znovuobjevené doly krále Šalomouna ..... Biblický král získával obrovská množství mědi pro výstavbu jeruzalémského Prvního chrámu v izraelském údolí Timna. Pokud máme věřit Bibli, vládl král Šalomoun v 10. století př. n. l. a nechal zbudovat v Jeruzalémě První chrám. K jeho výzdobě použil zlato a stříbro. Na vlastní stavbu však padlo obrovské množství mědi. Kde král tenhle kov bral?

Egypťané nebo Šalomoun? Už před 70 lety objevil americký archeolog Nelson Glueck v izraelském údolí Timna tisíce dolů a desítky míst, kde se tavila ruda a získávala se z ní měď. Glueck byl přesvědčen, že našel bájné doly krále Šalomouna. Pozdější výzkumy ale tuhle možnost vyloučily. Podle nich doly provozovali staří Egypťané ve 13. stol. př. n. l. To zbývala do vlády krále Šalomouna ještě plná tři staletí. Kde se tedy nacházely doly biblického krále?

Nejnovější výzkumy izraelských archeologů vedených Erezem Ben-Yosefem z university v Tel Avivu ukázaly, že není nutné hledat doly krále Šalomouna jinde než v údolí Timna. Nové datování posunulo těžbu v údolí o tři staletí, tedy do 10. stol. př. n. l. V té době měl vládnout izraelskému království moudrostí proslulý král Šalomoun.

Nové vykopávky proběhly v dosud neprozkoumané lokalitě Hory otroků. Tady se po dlouhou dobu tavila měděná ruda a odléval se čistý kov. Nacházejí se tu zbytky stovek tavících pecí a mohutné vrstvy strusky. Archeologové žasnou nad dokonalou organizací, která dovolila nejen hladký chod dolů a pecí, ale vytvořila podmínky pro život a práci tisíců lidí uprostřed nehostinné pouště.       (Čtěte na stránkách VTM)


Záhadná inventární stéla ..... Tradiční egyptologie přisuzuje stavbu Velké pyramidy Cheopsovi. Pojďme ale připustit ještě jinou možnost. Cheops byl posledním faraónem, který se pokoušel pyramidu zrekonstruovat. Inventární stéla je dokumentem datovaným do 26. egyptské dynastie a obsahuje informace, že v době Cheopse existovala Sfinga a alespoň jedna ze tří pyramid v Gíze.

Stéla popisuje kontrolu a obnovu chrámu Isis, kterou provedl právě Cheops. Sochy bohů vyobrazených na této stéle, byly v chrámu objeveny Cheopsem.

Překlad části textu podle J. H. Breasteda v knize Historické záznamy Egypta (svazek I, strana 85):

„Ať žije Horus: Mezer (MD[r]), Král Horního a Dolního Egypta: Cheops, obdařený životem. On nalezen dům Isis, paní pyramid, vedle domu Sfingy [Harmakhis] na severozápadě domu Osiris. Pán Rosta [Rc-sTcw]. On postavil jeho pyramidu za chrámem této bohyně a on postavil pyramidu pro dceru krále Henutsen [Hnwt-sn] vedle chrámu.“

Na stéle je pozornost též věnována popisu dalších budov v Gíze:

„Oblast Sfingy Harmakhis je na jih od domu Isis, paní pyramid, na severu Osiris, pán Rosta. Spisy bohyně Harmakhis, byly přineseny, aby mohly být prošetřeny. – Může se růst, může žít na věky věků; dívat se směrem na východ.“        (Zdroj: CEZ-OKNO)


Nejakostní biopotraviny ze zahraničí mají na český trh příliš snadnou cestu ..... „To se mi ještě nikdy nestalo, a to už mám přes osmdesát," stěžuje si paní Ludmila na nedávný nákup fazolí. Když za týden luštěniny dovezené z Číny rozbalila, byly prolezlé hmyzem. Sehnat kvalitní fazole dnes zkrátka není jednoduché a výběr je omezený. Co takhle vyzkoušet bio kvalitu? Jenže i v tomto případě pochází drtivá část bio-luštěnin z Číny.

A nejde zdaleka pouze o fazole. Celá řada ekologicky vypěstovaných potravin v obchodech dnes pochází od Velké zdi. Poptávka po bioproduktech stoupá na celém světě, Česko nevyjímaje. Problém je v tom, že žádná z vyspělých zemí nedokáže svůj trh nasytit a nezbývá, než dovážet. Kvalita a důvěryhodnost však leckdy může pokulhávat za standardem, na který jsme v našich poměrech zvyklí. I přesto nemají tyto pochybné biopotraviny při vstupu na český trh větších překážek.

Teoreticky by měly biopotraviny na celém světě splňovat stejné podmínky. Pokud chce náš subjekt dovážet biopotraviny ze zemí mimo EU, musí z dané země obdržet platný biocertifikát na zboží a požádat ministerstvo zemědělství o povolení k dovozu. Certifikáty v Číně a dalších třetích zemích vystavují pouze kontrolní a certifikační organizace uznané Evropskou komisí. Všechno by tedy mělo fungovat v pořádku, jenže...      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


14.10. 2013     Dnešek byl vyhlášen za Světový den normalizace aneb Světový den standardů. Roku 1946 byla založena Mezinárodní normalizační organizace (ISO) a o 40 let později (roku 1986) byl na památku tohoto dne vyhlášen Světový den standardů.


Zoufalý stav české ekonomiky a školství ..... Odliv mozků, neznalost anglického jazyka, každým rokem zhoršující se vzdělávací systém, nestabilní politická situace České republiky jsou jedny z mnoha faktorů vyplývající ze zprávy o celosvětové konkurenceschopnosti, která hodnotí Českou republiku. O této zprávě a současné situaci české ekonomiky hovořili manažeři roku při svém setkání v Brně 7. října při příležitosti zahájení 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a zasedání Sněmu Svaz průmyslu České republiky.

„Dlouhodobě poukazujeme na špatný stav české ekonomiky a na špatně fungující státní správu, která je balvanem pro podnikání. Zároveň podáváme vládě a státní správě pomocnou ruku, ale ta není dlouhodobě přijímána. Proto se nad tímto tématem opět scházíme před volbami. Zatímco podniková sféra prokazuje výkonnost a konkurenceschopnost, politické reprezentace nejsou schopny se dohodnout na jednotném postupu napříč politickým spektrem a společně nastartovat dlouhodobé změny,“ zdůraznil stále trvající stav prezident České manažerské asociace Pavel Kafka.

České školství se každoročně propadá dolů ... Za alarmující považují manažeři český vzdělávací systém, který se v mezinárodních hodnoceních každý rok propadá o deset příček dolů. „Do pěti let budeme mít v České republice zoufalý stav pracovních sil. Navíc nás silně ohrožuje odliv mozků do zahraničí,“ připomenul Jan Mühlfeit, který zodpovídá za reprezentaci Microsoft Corporation a styky s vládami, podniky, klíčovými partnery a akademickou sférou, jak po celé Evropě, tak i na globální úrovni a je novým mluvčím Klubu Manažera roku.

Zefektivnit je potřeba také českou vědu. Klub manažera roku „souhlasí s premiérem Rusnokem, který poukázal na to, že je potřeba také v české vědě oddělit zrno od plev, podívat se na projekty, které jsou neefektivní, ty zastavit a peníze dát tam, kde budou mít smysl“.       (Zdroj: Spotřebitel)


Nad Německem budou létat americké bezpilotní letouny ..... Německé nebe budou od pondělí křižovat dva americké útočné drony. Armáda si stojí za svým, že drony budou použity výhradně pro zaškolení obsluhy těchto letounů spíše než pro špionážní účely a nebudou nést zbraně. Zařízení pro tyto bezpilotní letouny bylo v pondělí otevřeno na vojenské letecké základně Vilseck a je pod správou 7th Army Joint Multinational Training Command (JMTC). Dohoda mezi Německem a USA umožňuje používání dvou “leteckých mostů” na východě země pro výcvik operátorů. Je to poprvé, kdy americké drony poletí za hranice vojenských výcvikových prostorů. Letoun Hunter MQ-5B překlene vzdálenost mezi Hohenfels a Grafenwoehr na jihovýchodě Německa, zhruba 100 km východně od Norimberku. Hohenfels je zhruba 100 km jižně od Grafenwoehru.

Tento projekt vyvolal obavy poté, co o něm začaly na veřejnost prosakovat zprávy. “Některé zprávy se objevily ještě před tím, než jsme tuto misi schválili,” řekl brigádní generál Walter E. Piatt, velitel JMTC. Místní komunity vyjádřily obavy z těch amerických bezpilotních letounů v německém vzdušném prostoru. Němci se obávají možné narušení svých svobod. Nedávný skandál kolem špionážních aktivit NSA v Německu a následné protesty, které následovaly, zvýšily skepsi veřejnosti.       (Zdroj: FreePub)


Nedaleko od nás se potuluje čerstvá planeta ..... Astronomové hlásí exotický objekt ve vzdálenosti 80 světelných let. Nejspíš tam volně pluje vesmírem velice mladá plynná planeta o hmotnosti 6 Jupiterů. Naše přístroje pozorují velkolepou historii vesmíru, když ale dojde na méně zářivé struktury skromnějších rozměrů, tak jsou naše možnosti zatím jen omezené. I pokud jde o naše blízké sousedství. Přitom by nás rozhodně mělo zajímat, co se kolem ve vesmíru děje, přinejmenším z praktických důvodů. Mohou tam být pozoruhodné věci, což se opět potvrdilo.

Početný mezinárodní tým, který vedl Michael Liu z Astronomického institutu Havajské univerzity v Manoi, totiž vystopoval ve vzdálenosti 80 světelných let od Slunce notně exotickou planetu. Především, PSO J318.5-22 je potulná planeta. Neobíhá kolem hvězdy a jen tak si plyne kosmickým prostorem. Zároveň je to planeta jen šestkrát větší než Jupiter, takže by nemělo jít o podhvězdného hnědého trpaslíka. K rozběhnutí syntézy deuteria, která je vlastní právě hnědým trpaslíků, je podle převládajícího názoru nutná hmotnost kolem 13 Jupiterů. A planeta PSO J318.5-22 je také podle všeho hvězdným nemluvnětem, kterému by mělo být pouhých 12 milionů let.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Data se ztrácí vně i uvnitř firem ..... Více než polovina ukradených notebooků se dostala do nepovolaných rukou bez jakéhokoli systému na ochranu dat. Pro firmy jsou mnohem cennější data než samotná zařízení: škodu, která může nastat ztrátou dat, firmy vyčíslují na bezmála 1,2 milionu korun. Většinu firem tak může ztráta jednoho notebooku, zejména pokud se jedná o vedoucího pracovníka, dostat do existenčních potíží.

Firemní notebooky se nejčastěji ztrácejí při cestování. Letištní terminály, dopravní prostředky, nádraží či parkoviště a dálniční odpočívadla se staly osudnou každé druhé okradené firmě, na Slovensku (57,1 %) a v České republice (54,2 %) tomu tak bylo dokonce ve více než v polovině případů. Odhalil to průzkum mezi 744 firmami organizovaný společností Intel ve čtyřech středoevropských zemích – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Překvapivě více než třetina notebooků byla však ukradena přímo v polských firmách. V ostatních středoevropských zemích je kriminalita trochu nižší, přesto však dvojnásobně převyšuje ztráty v USA (12 % ukradených notebooků ve firmách).

O cenu samotného počítače přitom firmám tolik nejde. Pokud se však data dostanou do nepovolaných rukou, hrozí společnostem velké nebezpečí. Výzkum ovšem dále odhalil, že většina firem nemá data dostatečně zabezpečena. V otázce po zabezpečení proti krádeži se firemní respondenti ze všech zemí přiznávají, že více než polovina ukradených dat se dostala do nepovolaných rukou bez jakéhokoli systému na jejich ochranu.       (Zdroj: 21@století)


Těžaři zničili vzácnou památku ..... Část pohřebiště z doby bronzové nedaleko Poběžovic zdevastovali těžaři při kácení stromů. Smutný objev učinila arecholožka Muzea Chodska Jana Kausková, která se na místo vypravila. Místo mohylníku našla jen rozvaliny.

„Naše muzeum provádí archeologický výzkum v Poběžovicích. S brigádníky jsme se tak šli podívat na nedaleký mohylník u Sv. Jiří. Jenže už neexistovala cesta, která vedla lesem a rozdělovala mohylník na dvě části. Po příchodu na nově vzniklou mýtinu mi spadla čelist údivem. Ta nejmohutnější mohyla, sice s porušeným pláštěm čněla mezi vykotlanými pařezy, poházenými větvemi a kolejemi zalitými bahnem vyjetými od těžké techniky. Malé mohlky už tu nebyly vůbec,” popsala archeoložka smutný nález.

V případě těžby dřeva na takovéto archeologické lokalitě je prý přitom zapotřebí volit vhodnou techniku a metodu prací a splnit také oznamovací povinnost, což se zde podle Kauskové nestalo.

„Podala jsem stížnost na krajský úřad,” řekla týdeníku 5plus2 Jana Kausková a dodala, že událost se zatím řeší.       (Čtěte na stránkách Silvarium)


Agrofert oficiálně převzal vydavatelskou skupinu Mafra ..... Společnost Agrofert podnikatele Andreje Babiše dnes oficiálně převzala vydavatelskou skupinu Mafra. K dnešnímu dni zároveň rezignoval dosavadní předseda představenstva Johannes Werle. Na jeho místo nový akcionář jmenoval Štěpána Košíka, dosavadního šéfa AGF Media. Vydavatele deníků Mladá fronta DNES a Lidové noviny Agrofert získal před prázdninami od německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft.

Mafra vedle vydávání dvou celostátních listů provozuje internetové portály iDNES.cz a lidovky.cz. Její aktivity zahrnují také virtuálního mobilního operátora MOBIL.CZ.       (Zdroj: Agris)


Nejbližší příbuzní mravenců jsou včely ..... Mravenci jsou příbuznější včelám než vosám. Překvapivé zjištění přinesla genetická studie různých druhů blanokřídlého hmyzu.

Blanokřídlý hmyz se dělí na dvě velké skupiny: podřád širokopasí a podřád štíhlopasí, kam patří včely, vosy a mravenci. Ekologie tohoto eusociálního hmyzu se těší velkému zájmu, ale jejich evoluční vztahy se zatím nepodařilo zcela objasnit. Obecně se však předpokládalo, že mravenci a včely jsou si vzdáleněji příbuzní, než mravenci a vosy. Za nejbližší příbuzné mravenců se přitom považovaly ektoparazitické vosy.

Výsledky nejnovější rozsáhlé studie tomuto pohledu odporují. Tým vědců z Kalifornské univerzity v Davisu zkombinoval data získaná sekvenováním DNA s takzvaným transkriptomem, který ukazuje, které geny jsou u daného živočicha aktivní a přepisují se z DNA do RNA. Jejich srovnání u různých druhů blanokřídlého hmyzu ukázalo, že sesterskou skupinou mravenců je nadčeleď včelovití (Apoidea), kam patří včely, čmeláci, ale také „vosičky“ kutilky. Nadčeleď sršňovití (Vespoidea), kam patří vosy, sršně, hrabalky a kodulky, je jim příbuzná vzdáleněji.        (Zdroj: ČR Leonardo)


První výtvarná díla tvořily zřejmě ženy ..... Jak známo, na jeskynních malbách jsou velmi často zachycena velká zvířata jako bizoni, koně či srstnatí mamuti. Díky tomu se soudilo, že autory prehistorických děl byli muži, kteří jimi velebili své lovecké schopnosti, nebo jim měly sloužit jako magické rituály před lovem. Na mnoha malbách jsou také otisky rukou. A právě ruce, resp. prsty jsou důvodem, proč se archeolog Dean Snow z Pennsylvania State University snaží tento zažitý názor vyvrátit.

Výtvarnými díly našich předků se začal zabývat před deseti lety, kdy se mu do rukou dostala práce britského biologa Johna Manninga. Ten zjistil, že mužské a ženské prsty mají rozdílné poměrné délky. Lidé, kteří zanechali své otisky rukou v jeskyních Cueva de las Manos v Santa Cruz v Argentině, jsou tak podle Snowa spíš ženy, nikoli muži. Rovněž v jeskyních Pech Merle ve Francii tvořily zřejmě ženy. „Prolistoval jsem 40 let starou Manningovu knihu, díval se na vyobrazení a říkal jsem si: pokud věděl, o čem mluví, jde s největší pravděpodobností o ženské ruce,“ uvedl Snow. Jeho zjištění by tak svědčilo o tom, že role žen v prehistorické společnosti byla mnohem větší, než se dosud předpokládalo.

The Panel of the Spotted Horses, Cave of Pech-Merle

Nicméně jeskynní malby jsou stále zahalené rouškou tajemství a Snowův názor nepřijímá celá vědecká veřejnost s pochopením. V této souvislosti připomíná tvrzení evolučního biologa R. Dalea Guthrieho z University of Alaska, který je přesvědčen, že autory mnoha paleolitických obrazů byli dospívající chlapci. „Lezli do jeskyní kvůli dobrodružství,“ řekl Guthrie. „Kreslili to, na co mysleli nejvíce: nahé ženy a hrůzu vzbuzující zvířata.“

Nejstaršími výtvarnými díly nalezenými v Evropě jsou jeskynní malby ze severního Španělska (Altamira, El Castillo a Tito Bustillo), které jsou staré minimálně 40 800 let. To znamená, že je vytvořili buď první moderní lidé, kteří se v oblasti měli objevit před 41 500 lety, nebo neandrtálci.       (Zdroj: ProcProto)


Cviky, které uleví bolesti hlavy ..... Bolest hlavy může mít přímou souvislost s bolestivostí a napnutím šíjových svalů, například z důvodů nedostatku pohybu, jednostranného přetěžování krční páteře, nošení břemene v jedné ruce, sedavého zaměstnání. Problémy páteře, které mohou vyvolávat bolesti hlavy, se vyskytují po úrazech, při zvýšené námaze, ve stáří, ale také v důsledku chybného držení těla při sezení. Lidem, kteří mají ztuhlé a bolestivé krční svaly a trpí bolestmi hlavy, může pomoci jednoduchý cvik.

Sedněte si na podložku s nataženýma nohama, dlaně opřete těšně za tělem, prsty směřují dozadu. Srovnejte páteř a seďte uvolněně. S výdechem nechte hlavu volně klesnout doleva, až se ucho přiblíží k rameni, s nádechem pomalu hlavu zvedejte a nechte obdobně klesnout k druhému rameni. Opakujte desetkrát střídavě vlevo a vpravo v rytmu dechu.

Uvolnění a protažení krční páteře zajistí úklony hlavou. Posaďte se vzpřímeně na židli, zavřete oči a soustřeďte se. Z této pozice naklánějte střídavě vpravo a vlevo, aniž pohnete rameny. Opakujte desetkrát. Poté hlavu předkloňte, až se dotkne hrudní kosti, ale při pohybu zpět hlavu nezaklánějte. Opakujte desetkrát. Cvičte pomalu a při návratu do vzpřímené polohy se nadechněte, při pohybu hlavou k ramenům či k hrudní kosti vydechněte.        (Zdroj: Doplněk)


James Lovelock a jeho teorie Gaia ..... Před více než 40 lety se na vědecké scéně objevila nová teorie, snažící se uchopit veškeré dění na naší planetě jako jeden celek – uznávaná i zavrhovaná teorie Gaia.

Jejím známým autorem je britský chemik a environmentalista Ephraim James Lovelock, který však úzce spolupracoval s americkou bioložkou Lynn Margulisovou. Už během výzkumu pro NASA ohledně Marsu se zabýval Lovelock otázkou, zda se život výlučně přizpůsobuje okolnímu prostředí a nebo zda to platí i naopak – tedy že ho sám pomáhá formovat. Dosavadní náhled se jednoznačně klonil k první variantě, a mimo jiné i proto způsobila teorie Gaia, publikovaná počátkem sedmdesátých let, takový poprask. Podle ní nelze oddělovat evoluci planety od evoluce života, jedná se totiž o vzájemně úzce propojený systém. Tento tzv. holistický náhled tak postuluje nutné propojení geosféry, atmosféry i biosféry, a to do takové míry, že můžeme o matičce Zemi hovořit jako o jednom velkém superorganismu. Lovelock tedy celou teorii pojmenoval na radu svého kolegy po řecké bohyni Země, jakkoliv toho později litoval, protože mytologický nádech jinak skutečné vědecké práce poněkud devalvoval její hodnotu v očích tradiční evoluční biologie a přírodních věd vůbec.        (Čtěte na stránkách ČR Planetárium)


11.10. 2013     Jedenáctého října roku 1424 zemřel na počátku tažení husitských vojsk na Moravu u Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova.

V roce 1968 v rámci programu Apollo odstartovalo Apollo 7, první s lidskou posádkou v tomto programu.


Lovy beze zbraní - houbaření jako národní vášeň u Čechů vede ..... Podzimní čas odkryl jednu velkou vášeň Čechů. Jsme na prvním místě mezi národy v Evropě a snad i ve světě, které milují houbaření. Alespoň jedenkrát za rok vyrazí do lesa na houby přes 70 procent Čechů. Těsně za Čechy následují Rusové.

Tento koníček zahrnuje chození do lesa, vyhledávání a sběr hub, jejich čištění a na konci všeho talíř s dobrým jídlem.

Historie lesní záliby ... Kdy počaly dějiny houbaření, se asi přesně neví. Historie vypráví, že v období, kdy byli Slované napadáni nájezdnými kmeny, ukrývali se v lesích, které tu rostly na většině území, a jejich důležitou potravinou se nezbytně staly houby. Ovšem bylo třeba dobře rozeznat, které jsou jedlé a které nejedlé.

Pro Čechy a další slovanské národy, zejména ve střední a východní Evropě, je houbaření něco jako lov beze zbraní. Jsou ochotni ve svém volném dni brzy ráno vstát, popadnout košík, vsunout nožík do kapsy a kvačit do lesa za houbovou vůní.

„Opravdu nevím, proč jsou Češi tak náruživí houbaři,“ říká mykoložka Kateřina Pauzarová. „Bezesporu Češi spolu se Slováky, Ukrajinci, Poláky předčí v houbaření všechny ostatní národy,“ dodává odbornice na lesní houby. „V novodobém houbaření je tato záliba na Západě značně omezena zákazy a také zpoplatněna, kdežto u nás je k tomu stále ponechán volný prostor. Je tu svoboda.“

Když mykologickou poradnu navštívila jedna turistka ze Švýcarska, byla v úžasu, jak ohromná tolerance pro sběr hub zde v Čechách je.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


V Olomouci zahájil provoz nejvýkonnější elektronový mikroskop v ČR ..... V tuzemsku nejvýkonnějším elektronovým mikroskopem se může pochlubit Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), jehož budova byla dnes slavnostně otevřena v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici. Unikátní přístroj za 55 milionů korun vědci využijí především ke studiu nanomateriálů a jejich aplikací.

„Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop je schopen nahlédnout do struktury materiálů až na úrovni atomů a současně přesně zmapovat jejich chemické složení. Vědcům otevře dveře například do světa dvoudimenzionálních materiálů na bázi grafenu s unikátními elektrickými, mechanickými a optickými vlastnostmi,“ uvedl generální ředitel centra Radek Zbořil. Při studiu tohoto materiálu, spojeného s udělením Nobelovy ceny za fyziku v roce 2010 Andre Geimovi a Konstantinu Novoselovovi, pomůže mikroskop při identifikaci strukturních poruch nebo pochopení specifického uspořádání biomolekul na jeho povrchu.

Mikroskop dovolí také hlouběji prozkoumat chemickou a strukturní povahu uhlíkových kvantových teček o rozměrech několika jednotek nanometrů, které jsou díky svým fluorescenčním vlastnostem využívány například ke značení kmenových buněk. „Podobně může mikroskop přinést zásadní informace při aplikacích magnetických nanočástic jako nosičů léčiv pro cílený transport v protinádorové terapii nebo vývoji kontrastních látek pro zobrazování magnetickou rezonancí,“ doplnil Zbořil.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Nová mise na Měsíc je v cíli, začíná zajímavá věda ..... Animace zážehu manévrovacích motorků sondy LADEE nad Měsícem Foto: Spaceflightnow.comI přes poměrně (velmi) těžkou situaci, v níž se nyní nachází agentura NASA, pokračují aktivity USA v kosmickém prostoru. Například v neděli 6. října dorazila po měsíční cestě vesmírem do svého cíle družice LADEE, která v příštích měsících prozkoumá lunární atmosféru a demonstruje kosmickou komunikaci nové generace.

Nejnovější americká sonda k Měsíci LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer; průzkumník měsíční atmosféry a prachového prostředí) opustila kosmodrom na ostrově Wallops ve Virginii 7. září, jen asi deset dní předtím, než z jiné rampy o kousek dále vzlétla premiérová loď Cygnus společnosti Orbital Sciences Corp. ke stanici ISS. Podobnosti se Cygnusem zde nekončí, páč LADEE vynesla do vesmíru raketa stejné soukromé společnosti, nosič Minotaur V. Zhruba třicetidenní vesmírná pouť, při níž malá sonda (LADEE je zhruba válcovitého tvaru s délkou 2,3 metru a šířkou 1,4 metru) provedla tři smyčky kolem Země, byla korunována v neděli 6. října vstupem na oběžnou dráhu okolo Měsíce.

Čtyřminutový zážeh hlavního motoru sondy, který po předepsanou dobu spaloval kapalné palivo, začal ve 12:57 SELČ a umožnil lunární gravitaci zachytit výzkumný satelit na oběžné dráze, která je vysoce eliptická, retrográdní (sonda obíhá Měsíc proti směru jeho rotace), kopíruje lunární rovník a prožene LADEE kolem Měsíce zhruba jednou za 24 hodin.       (Čtěte na stránkách Astro)


Evropské země v krajině tvoří ostrovy divoké přírody ..... Polsko, Slovensko, Rakousko i Česko se zařadily mezi země, které vyčleňují části své krajiny, aby na nich ponechaly volnou ruku divoké přírodě. Poukazují na to přednášející experti na Světovém kongresu o divočině, který probíhá ve španělské Salamance.

Mezinárodní organizace PAN Parks dává dohromady cestovní kanceláře se správci evropských národních parků, které mohou zaručit, že v nich turisté uvidí divočinu s pralesy a volně tekoucími řekami nebo mohou stopovat volně žijící zvířata. Populárního certifikátu PAN používají také místní podnikatelé.

Právě ve středu certifikát nově dostal rakouský národní park Kalkalpen. PAN Parks na kongresu také zveřejnil mapu více než šesti desítek míst, která se už stala součástí projektu [1].

Německo už schválilo, že chce pro divočinu vyčlenit 2 % svého území. Rovněž Slovensko se po několika letech diskusí s konečnou platností rozhodlo, že divoké přírodě ponechá také důležité části Tatranského národního parku.

Součástí středoevropského programu je i přednáška Jaromíra Bláhy z Hnutí DUHA o divočině v národním parku na Šumavě. Bláha při ní uvedl, že v místech ponechaných divoké přírodě se podle výzkumů vyskytuje více ptáků a je oblíbeným lovištěm rysů. V anketách navíc třetina turistů uvedla, že záměrně navštěvuje tato místa znovu a znovu, aby mohla pozorovat průběžné proměny smrkové džungle.       (Čtěte na stránkách hnutí DUHA)


Tlak veřejnosti nutí firmy snižovat emise, přesto může být zlepšení větší ..... Dlouhodobý tlak místních obyvatel v různých částech Česka a fungující Integrovaný registr znečišťování začínají nést podle sdružení Arnika výsledky. V řadě ukazatelů totiž podniky v roce 2012 vypustily do životního prostředí méně škodlivin než v roce předcházejícím.

Například valašskomeziříčská DEZA opustila první příčku v emisích rakovinotvorných a pravděpodobně rakovinotvorných látek (1), což Arnika považuje za pozitivní důsledek vyhlašování žebříčků největších znečišťovatelů. Přesto však společně s ArcelorMittalem Ostrava, Spolanou Neratovice, Třineckými železárnami anebo Synthosem v Kralupech nad Vltavou zůstává mezi největšími znečišťovateli u nás. Naopak jako problém vidí nevládní organizace umístění elektráren na čele emitentů nebezpečné rtuti (2). Prozrazují to žebříčky, které z čerstvě zveřejněných dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ) (3) za rok 2012 zpracovali odborníci ze sdružení Arnika. Prohlédněte si kompletní žebříčky nejvetších znečišťovatelů u nás ...       (Čtěte na stránkách ARNIKA)


Chráněnou přírodu nikdo ničit nebude ..... Vpád, projížďka nebo závod, na terminologii nezáleží, luxusních aut do CHKO Šumava je ukázka bezohledného, organizovaného a vědomého ničení přírody. Pokud je přes cestu závora, i malé dítě bez řidičáku ví, že to není pozvánka na cestu dál.

Ministerstvo životního prostředí a Správa NP a CHKO Šumava podniknou veškeré kroky k řádnému potrestání tohoto organizovaného vandalství. Pokuta 100 Kč je výsměch nejen všem ochráncům a milovníkům přírody, ale i motoristům, kterým policie ukládá i za mnohem menší individuální přestupky pokuty 500 Kč a víc, natož pak, když jde o organizovanou skupinu.

„Je úplně jedno, jestli do chráněného území vjede luxusní BMW nebo starý žigulík. Inteligence lidí se neposuzuje podle značky auta, ač si možná někteří, sedící v drahých vozech, myslí opak. Uděláme všechno, abychom tyto dnešní vandaly v CHKO Šumava potrestali co nejpřísnější sankcí, která je a jim podobné napříště odradí od podobných extempore, ničících naší zvlášť chráněnou přírodu," říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.       (Zdroj: Agris)

Kéž to není jen výkřik do tmy a rameno spravedlnosti tentokrát dopadne se zdrcující silou ... Jinak čím dál tím budeme častěji svědky situací ve stylu - "Já můžu všechno, já jsem bohatej ..."


Záchod bude v ruské raketě za plentou ..... Nová ruská kosmická loď PTK-NP je stále v procesu vývoje, nyní však byla zveřejněna podoba interiéru. Konstruktéři se například pokusili využít velmi stísněný prostor rakety a nacpat do ní soukromou toaletu. Vymysleli rozvinovací stěnu připomínající paraván, za kterou se potřebu vykonávající astronaut lehce schová. Aby se ušetřil další prostor, křesla modulu jsou skládací a ovládací a informační panely budou otočné.

První nepilotovaný let by měl proběhnout v roce 2017 z kosmodromu Bajkonur a raketa by se měla dostat na oběžnou dráhu. O rok později by měla loď vyletět k Mezinárodní vesmírné stanici ISS.       (Zdroj: 21@století)


Znečištěné ovzduší smrtelně ohrožuje zdraví ..... Znečištění ovzduší v roce 2012 vážně ohrožovalo zdraví životy obyvatel České republiky. Největší nebezpečí představovalo vdechování vzduchu znečištěného prachem, které mělo na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 1800 pacientů, kteří byli hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2012.

Miliony lidí přitom v Česku žije v oblastech, ve kterých jsou překračovány limity pro znečištění ovzduší vyplývající ze zákona a evropské směrnice.

„Zpráva za hlavní příčinu znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2012 naplněno na 38 ze 90 hodnocených měřicích stanic.

Ale za alarmující považuji skutečnost, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční průměr 20 μg/m3) byla splněna pouze výjimečně, jen na 13 z 90 hodnocených stanic (na 3 pozaďových a 10 městských),“ uvedl MUDr. Miroslav ŠUTA z Centra pro životní prostředí a zdraví (3) a dodal: V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) vypadá situace sice opticky lépe, neboť zákonný roční limit (25 μg/m3) byl překročen jen na 5 z 26 hodnocených stanic (všechny v Moravskoslezském kraji).

Situace pro laiky sice vypadá zdánlivě lépe, ale jenom v důsledku toho, že limit pro jemný prach byl nastaven 2,5x vyšší než doporučují pro ochranu lidského zdraví odborníci. Hodnota znečištění jemným prachem doporučená WHO (10 μg/m3) byla překročeno NA VŠECH HODNOCENÝCH stanicích v České republice!“       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Blokují vyhledávací enginy YouTube a Googlu nepohodlné pravdy? Případová studie ..... Panel konsensu o 11.9 hlásí, že v sobotu vydaná studie Centra pro výzkum globalizace představuje přesvědčivý důkaz, že vysílání mezinárodního zpravodajského giganta Russia Tuday bylo 8. září blokováno nejen uvnitř vyhledávacích enginů Googlu a YouTube, ale i v zasahování do soukromých e-mailů. Populární program RT „The Truthseeker“ (Hledač pravdy) pustil 13-minutovou epizodu „11.9 a Operace Gladio“ prezentující nové historické důkazy, které se začínají šířit jako nákaza.

Boba McIlvaine, jehož syn Robert zahynul při explozi haly Severní věže, nepřestaly otázky ohledně toho, jak ty Věže spadly, mučit, ani smrt těch tisíců lidí ze sil první reakce, ani ty miliony zabitých v ilegálních válkách na Středním východě.

Pět historiků 11.9 prezentovalo důkazy z originálních mediálních záznamů, výpovědí svědků i z nedávno odtajněných dokumentů.

Historik Dr. Daniele Ganser ze švýcarského Institutu pro mír a energetický výzkum vysvětloval, že při použití operací pod „falešnou vlajkou“ se může země sama bombardovat, aby si vyfabrikovala souhlas veřejnosti k obvinění jiné země a k útoku na ni.

Jonathan Cole z Architekti a inženýři za pravdu o 11.9 referoval o high-tech nano-termitu, o zažehovadlu využívaném k implozivním výbuchům, všude v prachu z WTC.

118 hasičů tvrdí, že ve Věžích slyšeli bomby a výbuchy, a to zkoumal Dr. Graeme MacQueen, spolu-redaktor The Journal of 9/11 Studies.

Dr. David Ray Griffin z Panelu konsensu o 11.9 a z ReThing911 zdůraznil rovnou dolů směřující kolaps volným pádem u mrakodrapu WTC7, při němž se všech jeho 84 masivních ocelových nosných sloupů hroutilo souběžně.

Tuto epizodu RT si na YouTube prohlédlo během prvních tří dnů čtvrt milionu lidí, načež se 11. září linky k němu náhle zastavily.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Mobil nám v budoucnosti možná dobije blesk ..... Vědci z britské Univerzity v Southamptonu začali ve spolupráci s firmou Nokia zkoumat možnost, že by nám prudké atmosférické výboje v okolí mohly bezdrátově dobíjet akumulátory mobilních telefonů. Teoreticky by tedy mohlo být možné dobít si akumulátor i během bouřky.

Na Univerzitě v Southamptonu existuje přední světová blesková laboratoř, zabývající se zkoumáním jevů, které nastávají při podmínkách vysokého napětí (Tony Davies High Voltage Laboratory). Vědci vyvolali ve své laboratoři umělé výboje, které parametry poměrně přesně připomínaly přírodní blesky. Vystavili pak tomuto jevu běžný mobil typu Nokia Lumia 925. Ovlivnění elektrických obvodů mobilu nastalo bezdrátově, na vzdálenost několika metrů od umělého blesku.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


10.10. 2013     Dnešní Světový den duševního zdraví je jednou z mnoha aktivit Světové federace duševního zdraví a v kalendáři má své místo od roku 1992. Smyslem dne je oslava celkového duševního zdraví člověka, tj. stavu, kdy člověk prožívá osobní pohodu, dokáže zvládat dennodenní zátěž, ne-li přímo stres, dokáže uplatnit své schopnosti.

Dále je dnes Světový / Evropský den proti trestu smrti. Evropská unie vyznává právo člověka na život a trest smrti je tudíž neakceptovatelný. Při vstupu státu do EU je posuzováno i to, zda v zemi existuje trest smrti (byl by důvodem k nepřijetí státu do EU).


Nobelova cena za fyziku pro Peter W. Higgse a Francoise Englerta ..... Nobelův výbor Královské švédské akademie věd dnes s hodinovým zpožděním vyhlásil laureáty ceny za fyziku. Oficiálně si cenu Brit se svým belgickým kolegou převezmou 10. prosince ve Stockholmu.

Higgs s Englertem cenu dostali za teoretický objev mechanismu, který generuje hmotnost částic a vysvětluje například rozdíl mezi klidovou hmotností fotonu, který zprostředkuje elektromagnetickou interakci a velmi těžkými bosony Z0, W+ W-, které zprostředkují interakci slabou. Tento tzv. „Higgsův mechanismus“ generace hmotnosti je důležitou součástí Standardního modelu hmoty a interakcí, současné teorie popisující strukturu hmoty.

Definitivní potvrzení jejich teorie a uplatnění Higgsova mechanismu v přírodě umožnil objev Higgsova bosonu, který se podařil minulý rok na urychlovači LHC experimentům ATLAS a CMS. Existenci této částice Higgsův mechanismus předpovídá a dokáže v rámci Standardního modelu předpovědět všechny jeho vlastnosti, kromě jeho hmotnosti. I proto byl výsledek jeho hledání u každého nového většího urychlovače tak nepředvídatelný a hledání tak vzrušující. Hmotnost, kterou je možné na daném urychlovači vyprodukovat, je kvůli Einsteinovu vztahu mezi klidovou hmotností a energií dána maximální možnou jeho dosažitelnou energií. Pokud hmotnost Higgsova bosonu nebyla známa, nedalo se předvídat, zda jej daný urychlovač objeví.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Pražská dominanta, Petřín, se stane přírodní památkou ..... Pražský vrch Petřín se stane přírodní památkou. Na svém dnešním jednání o tom rozhodli radní hlavního města. Ochrana Petřína by měla začít platit do konce října a pomůže lépe chránit zdejší zeleň.

"Předmětem ochrany je převážně vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk, s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin. Zvláštní zřetel je brán na ochranu populace roháče obecného a jeho biotopy," píše se v materiálu, který schválili radní.

Přírodní památka bude mít i své ochranné pásmo. To se vyhlašuje na zastavěných parcelách uvnitř přírodní památky a bude sloužit jako ochrana před potencionálními rušivými vlivy.

"Přírodní památka Petřín navazuje na ochranu, která byla v místě horní části Petřína zajišťována již od roku 1988, jako chráněný přírodní výtvor Petřínské skalky (později přírodní památka)," píše se v dokumentu.

Na Petříně bude zakázáno umísťovat a povolovat zde stavby a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy, záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy živočichů a rostlin, včetně výsadeb geograficky nepůvodních druhů stromů a jezdit na kole a na koni mimo cesty, což budou mít povoleno pouze strážníci městské policie.        (Zdroj: Ekolist)


Lysohlávky se psilocybin naučily vytvářet opakovaně ..... Vznikl hadí jed jednou, nebo vícekrát nezávisle na sobě? A co halucinogeny z hub? Houbami zde přesněji řečeno myslíme ne třeba muchomůrku červenou (podle některých názorů sóma z indických Véd), ale rod lysohlávek. Za psychogenní účinky těchto hub je zodpovědný psylocybin, respektive psilocin. V tomto případě se jedná o houby rozhodně příbuzné, takže je logické předpokládat, že halucinogenem by byl už jejich společný předek. Tak si to také dosud skoro všichni mysleli.

Podle všeho ale tomu tak není. Vědci z University of Guadalajara a University of Tennessee spolupracovali s jedním z předních světových odborníků na lysohlávky Gastonem Guznamen, který se problematice věnuje už od 50. let. Porovnali sekvence řady genů u rodu Psilocybe a příbuzného rodu Deconica. Podle všeho toto rozlišení ale nemá opodstatnění, jde o monofyletickou skupinu, v jejímž rámci vzniklo několik druhů hub s halucinogenními účinky několikrát nezávisle vedle sebe; řada druhů naopak nemá metabolismus vytvářející psylocybin. Za konvergentní evolucí asi stály podobné ekologické tlaky, nic bližšího o tom ale nevíme.

Výsledky byly publikovány v časopisu Botany. Podobné výzkumy, které blíže poodhalí metabolismus/biochemii lysohlávek, mají význam i pro medicínu. Lysohlávky jsou oblíbenou rekreační drogou, ale v poslední době se opět více zkoumá i jejich potenciál pro klinickou medicínu (i např. v onkologii).       (Zdroj: Science WORLD)


NASA posílá k Marsu sondu, bude pátrat po tom, kam zmizela voda ..... Mise MAVEN pro výzkum marsovské atmosféry dostala i přes potíže s nouzovým finančním fungováním americké vlády od Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) výjimku, takže sonda o velikosti autobusu se k rudé planetě vydá 18. listopadu. Vědci si od projektu slibují odpověď na otázku, kam zmizela voda, kterou Mars kdysi podle odborníků hojně oplýval.

Družice se kvůli odběru vzorků horních vrstev atmosféry přiblíží k planetě až na zhruba 125 kilometrů od povrchu, čímž se podle portálu telegraph.co.uk stane nejníže se pohybujícím umělým aparátem u Marsu. Dosavadní sondy udržovaly od povrchu zhruba třínásobnou vzdálenost.

Cesta k Marsu potrvá MAVENu deset měsíců, poté vstoupí na tamní oběžnou dráhu a zahájí výzkum. Zařízení je uzpůsobeno na odběr atmosférických plynů, protože vědci doufají, že se jim podaří zjistit vodní páru a úroveň rychlosti jejího mizení.

MAVEN by tak mohl ověřit teorii, že sluneční energie pomalu připravila atmosféru o dusík, oxid uhličitý a vodu, čímž z planety učinila suchý a pustý svět. O bohaté přítomnosti vody v marsovské minulosti svědčí vyschlé kanály a geologické nálezy.

"MAVEN nám pomůže porozumět historii klimatu, která je historií obyvatelnosti," prohlásil Bruce Jakosky z marsovské mise. Dodal, že ačkoli MAVEN nebude hledat život, vědcům výsledky pomohou pochopit prostředí, které život mohlo hostit.

Jedním z důvodů, proč NASA upřednostnila MAVEN před jinými projekty, je to, že tato sonda poskytne komunikační zázemí budoucím marsovským misím a také vozítku Curiosity. To v současné době na povrchu planety pátrá po stopách života a získaná data posílá na Zemi pomocí dvou starších satelitů - Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter.       (Zdroj: Deník)


Je BDSM známkou šílenství? ..... Ve společnosti se často traduje, že lidé praktikující sado-maso nejsou normální. Mají skutečně narušenou psychiku? Vědci z Tilburgské univerzity v Nizozemsku porovnali 902 mužů a žen praktikující BDSM s kontrolní skupinou 434 lidí, kteří nikdy nic podobného nezkoušeli. Dobrovolníci vyplňovali dotazníky, které se zaměřily například na jejich osobnost, sebejistotu či celkovou úroveň spokojenosti. Ve skupině BDSM je více extrovertů – jsou více sebevědomí, společenštější a emocionálně stabilnější, ale také méně empatičtí a neradi se přizpůsobují ostatním. Ve vztazích jsou si lidé ze skupiny BDSM více jistí – více důvěřují svým partnerům a méně se obávají, že budou opuštěni. Stejně tak jsou celkově více spokojeni. Vykazovali o trochu lepší psychické zdraví než kontrolní skupina.

Následně se vědci zaměřili na submisivní a dominantní členy skupiny BDSM zvlášť. Ti dominantní jsou méně neurotičtí a úzkostní, submisivní zase přátelštější a přívětivější. V porovnání s kontrolní skupinou však nehraje roli, zda dotyčný upřednostňuje dominanci či submisivitu. V každém případě se ukázali být milovníci BDSM lehce psychicky vyrovnanější než běžná populace. Rozdíly však byly jen velmi malé a ve většině případů zanedbatelné. Také se zúčastnilo málo dobrovolníků, takže není možné výsledky výzkumu zobecňovat. Nicméně jsou k zamyšlení.

Zkratka BDSM pochází z angličtiny a je sama kompilátem tří dalších zkratek: B&D – bondage (erotické svazování) a disciplína/dominance, D&S – dominance a submisivita, S&M – sadismus a masochismus.       (Zdroj: 21@století)


Druhy čaje a na co který zabírá ..... Když přijde na čaj, existuje celá řada druhů. Každý má svou jedinečnou chuť a zdravotní účinky. Přinášíme vám přehled pěti základních typů čaje a na co by se vám mohly hodit.

Zelený čaj – vyrábí se z listů rostliny Camellia sinensis, obsahuje silné antioxidanty zvané katechiny, které pomáhají ničit volné radikály stojící za poškozováním DNA. Protože se na rozdíl od jiných druhů čajů zpracovává pouze minimálně, množství katechinu je vyšší. Pití zeleného čaje pomáhá zlepšovat akné a lístky se dají použít jako pleťová maska.

Černý čaj – obsahuje více kofeinu než většina jiných čajů, a proto ho lze používat místo kávy. Také je víc zoxidovaný než ostatní čaje, což mu dodává tmavší barvu a silnější chuť. Oxidační proces spočívá ve vystavení čajových lístků vlhkému vzduchu bohatému na kyslík. Stejně jako zelený čaj, i ten černý pomáhá pročišťovat pokožku. Pro silnější vlasy se doporučuje umýt si je v černém čaji.

Oolong – částečně zoxidovaný, oolong má hloubku a kouřovou vůni, ale chuť zůstává jemná. Obvykle se prodává v malých kuličkách, což jsou svinuté lístky, které se v horké vodě rozvinou. Oolong posiluje činnost srdce, podporuje oběhový, trávicí a imunitní systém. Zlepšuje duševní soustředěnost, zabraňuje zubnímu kazu a je dobrý na kožní alergie, např. ekzémy.        (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


První výsledky kontrol burčáku a ČZHM ..... Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v letošní sezóně prodeje burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) dosud zkontrolovala celkem 472 prodejních míst. U většiny kontrol inspekce provedla – kromě standardní kontroly průvodní dokumentace a hygieny prodeje – senzorická hodnocení nabízeného sortimentu. Na jeho základě SZPI v 53 případech přistoupila k odběru vzorku pro analýzu v laboratoři.

Rozbor byl dosud ukončen u šesti vzorků. Tři vzorky byly vyhodnoceny jako nevyhovující, analýza zde prokázala přítomnost syntetických barviv azorubin, indigotin, ponceau 4R a žluť SY, u dalšího vzorku rozbor prokázal nadlimitní obsah etanolu z přidaného cukru. Nevyhovující hodnoty u uvedených parametrů jsou považovány za důkaz falšování. Inspekce dále zjistila nižší než požadovaný objem alkoholu u vzorku, který neprošel nezbytným stádiem kvasu, zde se jedná o jakostní vadu.

S prodejci nevyhovujících vzorků SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce. Inspekce bude pokračovat v odběrech vzorků burčáku a ČZHM do konce prodejní sezóny 30. 11. 2013.

Výsledky analýz dalších desítek odebraných vzorků inspekce zveřejní v následujících týdnech, laboratorní metoda vyžaduje přirozené prokvašení burčáku a ČZHM po dobu minimálně 4 - 6 týdnů.       (Zdroj: Agris)


Vzduchem poháněné auto, další velká věc v čisté energii ..... Indický výrobce auto Tata zkonstruoval prototyp vzduchem poháněného auta – Airpod – a ač toto vozidlo připomínající robota vypadá trochu neobvykle, tak by prostě mohlo zachránit svět. Tato společnost kompletně otestovala dvě vozidla poháněná stlačeným vzduchem. Ač vypadá jako vzdálený bratranec R2D2, tak toto malé vzduchem hnané vozidlo dosáhne rychlosti skoro 80 km/h a může ujet až 200 km, než bude potřebovat znovu doplnit.

Na myšlence pohonu auta stlačeným vzduchem není nic nového, a ač tento koncept a tato myšlenka byly na světě už mnoho let, nikdy se to nepovažovalo za průchodné, a tudíž se až dosud nikdo po takovém vývoji nepoohlížel.

Airpod v této hře dosáhl skutečného náskoku a je povzbuzující vidět, jak výrobci aut pomalu přikračují k environmentálně přívětivým vozidlům s tím, jak třeba VW napodobuje koncept elektrického Brouka a Nissan Leaf nabízí stylový elektrický motor.

S tím, že má téměř nulové emise a náklady jsou asi 2,5 euro-centů na kilometr, tak je to určitě jedno z environmentálně a ekonomicky nejpřívětivějších vozidel na světě. Nádrž pojme asi 175 litrů stlačeného vzduchu, který lze naplnit doma, ve speciální stanici nebo aktivací palubního elektromotoru, který nasaje vzduch z okolí.

Očekávaná cena Airpodu je kolem 7 000 € a s nízkými provozními náklady to může z těchto vozidel činit levný nákup i s levný provozem – a mohlo by údajně porazit i ta nejvymakanější auta na trhu.       (Zdroj: Cez Okno)


Šmejdi fyzicky napadli starou ženu ..... Podle Novinek.cz řádili Šmejdi na předváděčkách v Přešticích na Plzeňsku. Místo toho, aby si 82letá žena užívala úcty ke stáří, musí zakusit agresivní výpady mladých obchodníků na předváděcích akcích. Vždyť o co jim jde? Pouze o peníze, které chtějí na důvěřivých seniorech „vytřískat".

Na stará kolena musela projít současným peklem, které na ní může zanechat nejen modřiny, ale i psychické následky. Nejprve přišla o deset tisíc korun, poté byla slovně i fyzicky napadena. A nebyla bohužel sama.

Policie v Přešticích po předváděčkách řeší i další trestní oznámení, tentokrát 78letého muže. Byl donucen podepsat smlouvu, ve které se zavazuje odkoupit vysavač v celkové hodnotě 30 000 korun. Akce byla zřejmě pro Šmejdy úspěšná, nabízeli plno zboží – hrnce, lampy, vařiče a také ukázali v plné míře své nátlakové praktiky, když ne po dobrém, tak po zlém.

Prodejci jsou vyškoleni v oblasti psychického nátlaku na kupující a mají předem připravený scénář, jak při prodeji postupovat. Jedním z jejich triků je vzbudit dojem, že někdo má o nabízené zboží zájem. Jedná se však o nastrčenou osobu a tím vyhecují zájem u ostatních.

Pokud se prokáže fyzické napadení, hrozí pachateli, i několikaleté vězení. Byla by to hezká tečka za Šmejdy, jejich praktiky už přelézají únosnou mez. A opět jediné doporučení pro seniory – nejezdit na předváděcí akce, jejich praktiky jsou drsné. Ty nejčastější klamavé praktiky jsou na našem webu www.spotrebitel.net v sekci Šmejdi - http://www.spotrebitel.net/smejdi/2520.       (Zdroj: Spotřebitel)

Zřejmě je cosi prohnilého v našem právním řádu, když se tomto tématu pořád jen píše a naříká, zatímco se těm šmejdům zřejmě vyplatí riskovat a podvádět lidi dál. A jak je vidět, neštítí se ničeho. Pár let v chládku by jim prospělo - ale ne se někde válet, ale hezky poznat, co to je práce ...


Vyplnily se opravdu Nostradamovy věštby? ..... Lidé byli odjakživa fascinováni budoucností. Už v pradávných kulturách věštci hráli důležitou úlohu. Rozvíjela se astrologie, numerologie a podobné záležitosti, které někteří lidé považují za vědy, jiní za podvod.Zatímco dnešní prognostické ústavy pracují s konkrétními podklady a jejich odhady mají svou váhu, ve středověku se předpovídání budoucnosti rovnalo hádání z kříšťálové koule. Nejvýznamnějším středověkým „prognostikem“ byl Michel de Nostre-Dame, známý jako Nostradamus. žil ve Francii v 16. století a už během svého života si získal značnou popularitu, a to i ve vládních kruzích. Nostradamus byl vystudovaný lékař a věnoval se i filosofii. Své předpovědi sepsal do deseti knih, které nazval Centurie. Předpovídá zde vývoj lidské civilizace od roku 1555 až do roku 3797, kdy má přijít definitivní zánik světa.

Vykládat Nostradamovo proroctví je velmi obtížné, jsou psána těžkým jazykem, jsou plné jinotajů a metafor. Autor v něm střídá hned několik jazyků – francouzštinu, latinu, italštinu a řečtinu. Přesto se řada lidí o výklad usilovně snaží. Podívejme se tedy na některé Nostardamovy předpovědi.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


9.10. 2013     Dnešní Světový den pošty si připomínáme od roku 1969, u příležitosti založení Světová poštovní unie, ke kterému došlo v Bernu roku 1874. Světová poštovní unie je jednou z nejstarších specializovaných organizací systému OSN.


Zoo v Hodoníně má chovný pár bílých lvů. Jako jediná v ČR ..... Zoologická zahrada v Hodoníně má chovný pár vzácných lvů jihoafrických, kterým se pro jejich srst barvy másla přezdívá bílí. Je jedinou zoo v zemi, která je chová. Narození mláďat očekávají chovatelé přibližně za dva roky, sdělila mluvčí zahrady Bohuna Mikulicová.

Pár tvoří desetiměsíční lev, jehož si zoo přivezla letos v srpnu z Jihoafrické republiky. Stejně starou partnerku přivezli chovatelé v uplynulých dnech ze zoo v polském Borysewu.

"Dva týdny si na sebe zvykali tím, že byli umístěni v sousedících expozicích. Před týdnem jsme je dali do jedné. Nejprve se sice kvůli kosti zfackovali, nyní se ale k sobě chovají jako koťata," řekla mluvčí. Pár je zatím příliš mladý na to, aby měl brzy potomky. Lze je očekávat až za dva roky.

Lev jihoafrický je nápadný nejen světlou barvou srsti, ale i bohatou hřívou, která sahá až k jeho slabinám. Vedení zoo předpokládá, že se šelmy stanou velkou atrakcí pro návštěvníky.        (Zdroj: Ekolist)


Proč na Titanu nepění vlny ..... Titan se v mnohém podobá Zemi: zřejmě zde najdeme řeky, jezera, ostrovy, bláto, existují zde mraky, déšť a možná i duha. Ale co vlny?

Kapalinou formující povrch Titanu je metan, dále možná i etan či různé směsi krátkých uhlovodíků. Planetolog Alex Hayes z radarového týmu Cassini na Cornell University uvádí, že myšlenka jezer na Titanu je sice široce přijímána a nejlépe vysvětluje pozorované jevy, přesto však zůstává minimálně jeden problém: proč jsme zde nikdy nezaznamenali vlny? Na Zemi je prakticky veškerá větší vodní plocha nějak zčeřená, nejen větrem, ale třeba i kapkami deště. Titan je ovšem hladký až do rozlišení na milimetry. Přitom na Titanu rozhodně fouká vítr, některé útvary alespoň interpretujeme jako písečné duny. Titan má navíc gravitaci o velikosti jen 1/7 pozemské, takže místní jezero by se mělo rozbouřit mnohem snáze.

Jednou z možností je, že jezera jsou ve skutečnosti zmrzlá. To se ale zdá být nepravděpodobné, povrchové teploty na Titanu se pohybují vysoko nad bodem tání metanu. Podle druhé varianty zde povrch kapalin pokrývá nějaká dehtovitá látka, která pohyby tlumí (něco jako hodně viskózní olej na vodní hladině).

Hayes a jeho kolegové v časopisu Icarus ale přicházejí s jiným vysvětlením. Nejprve provedli simulaci. Vzali k úvahu viskozitu kapalných uhlovodíků, gravitaci Titanu a předpokládanou hustotu jeho atmosféry. Vyšlo jim, že ke zvlnění by měl stačit vánek o rychlosti asi 1-2 mph (cca 2-3 km za hodinu). Jenže zřejmě ani takový na Titanu nefouká.

Autoři výzkumu tvrdí, že když po roce 2004 sonda Cassini zkoumala severní polokouli Titanu, panovalo zde chladné období a atmosféra se sotva hýbala. Testovatelná předpověď říká, že roční období se ale mění cca od roku 2009 s tím, že v roce 2017 nastane na severní polokouli letní slunovrat s nejvyšší teplotami (respektive nejvyšší teploty mohou následovat trochu se zpožděním, viz případ Země). Klimatické modely tedy praví, že vlny na Titanu bychom měli brzy zaznamenat.

Pokud se to sondě Cassini podaří, z vln by šla zpětně dopočítat viskozita a ověřit si, zda místní jezera mají taková složení, jaká předpokládáme.      (Zdroj: Science WORLD)


Světový den výživy - 16. říjen ..... Tématem Světového dne výživy v roce 2013 je „Trvale udržitelný systém zabezpečení potravin a výživy“. Oficiální téma Světového dne výživy bývá vyhlášeno na začátku roku organizací FAO pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Organizace FAO se zaměřuje na oslavy Světového dne výživy, zapojuje se do aktivit se snahou o větší porozumění problémům hladu ve světě a hledá řešení pro ukončení hladu.

V současné době je téměř 870 milionů lidí na celém světě chronicky podvyživených. Mezi neudržitelné modely vývoje patří neustálé poškozování přírodního prostředí, ohrožování ekosystémů a biologické rozmanitosti, které jsou důležité a nutné pro budoucí zásobování potravinami.

Zajištění potravinami - potravinový systém je vytvářen životním prostředím, lidmi, institucemi a procesy, během kterých jsou vyprodukovány zemědělské produkty, jenž jsou dále zpracovány a dopraveny ke spotřebitelům.

Každý aspekt potravinového systému má vliv na konečnou dostupnost a dosažitelnost rozmanitých výživných potravin, - a záleží také na schopnosti konzumentů umět si vybrat zdravou stravu. Politika a vnější zásahy do potravních systémů jsou jen výjimečně koncipovány se zřetelem na výživu jako na primární cíl.       (Zdroj: Agronavigátor)


Před 50 lety vznikl první český národní park. Krkonošům se tedy dostalo státní ochrany. Bylo a je jí stále zapotřebí ..... Každý rok míří do hor až osm milionů lidí. A s nimi přicházejí nejrůznější plány - mnohdy velkolepé, často neomalené až megalomanské. Ubránit unikátní území je i dnes hlavním úkolem KRNAPu.

Sladit ochranu přírody a rekreaci byl jeden z hlavních problémů, které jsme v roce 1963, kdy byl park vyhlášen, řešili," vzpomíná jeden z "otců zakladatelů" profesor Josef Fanta. "Bylo to zajímavé a v jistém smyslu vzrušující období. Nevěděli jsme, jak se takový park zakládá, zkušenosti jsme získávali doslova za pochodu."

Proč Krkonoše patří k výjimečným územím na mapě České republiky? Protože jsou úžasně rozmanité. Za pouhý půlden tady projdete bohaté bučiny, smrkové pralesy a skrz kleče a severská rašeliniště došplháte třeba až na lišejníkovou tundru. Tvář hor se začala formovat už během poslední doby ledové, kdy se o jejich masiv zastavil ledovec. Ten s sebou přinesl severské druhy rostlin a živočichů, z jihu se později rozšířila alpská květena a zvířena. Vzájemným křížením vznikly nové druhy, které se jinde nevyskytují, neboli endemity - například růže převislá, bříza karpatská, koniklec jarní nebo jeřáb krkonošský. Ty nikde jinde než v Krkonoších nerostou, přitom objevit tu lze i vzácné živočichy jako světélkující žížalu podhorskou či stále vzácnějšího tetřívka obecného.

Jedinečná příroda je roky předmětem zájmu přírodovědců. Už na počátku 16. století zde Pietro Andrea Matthioli pracoval na herbáři, o horách psal také známý německý lékař Kašpar Schwenckfeld, členem expedice Královské české společnosti nauk, jež se vydala do hor v roce 1786, byl zase význačný botanik Tadeáš Haenke. Ti všichni si uvědomovali, jak je toto území vzácné a také lehce napadnutelné. Proto už v roce 1904 zveřejnilo c. a k. místodržitelství v Praze první výnos o ochraně krkonošské flóry, první obdobná československá vyhláška byla vydána hned po vzniku republiky, v roce 1931 pak vznikla první rezervace Kotelská rokle. Bohužel, opatření to nebyla dostatečná.

První systematičtější kroky k ochraně přírody si vynutila až obrovská devastace a úbytek lesů v polovině minulého tisíciletí a následné přírodní katastrofy, polomy a povodně. Tehdy byl vydán zákaz pastvy na horských úbočích, nařízeno zalesňování a hrazení bystřin. Tyto kroky, jež prosadili moderně smýšlející lesníci a přírodovědci, vedly až ke zřízení Krkonošského národního parku.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Co se skrývá uvnitř Sfingy? ..... V roce 1980 tým Zahi Hawasse odkryl průchod, který se nacházel pod vnějším pláštěm obložení Sfingy. Hawass byl o této skutečnosti informován dvěma staršími pracovníky, kteří pracovali s Baraizem. Tento tunel nebyl nikdy oficiálně zdokumentován a následně byl zapomenut. Průchod se nachází na severní straně v blízkosti ocasu a má dvě části, které jsou vůči sobě v pravém úhlu...

Jedna část prudce klesá a po přibližně 4 metrech končí ve slepé uličce. Druhá – horní část je dlouhá přibližně stejně a končí v malém výklenku, který je 1 metr široký a 2 metry vysoký.

Bylo zde nalezeno velké množství vápencových střepů v písku a také kousky dřevěného uhlí. Dále úlomky keramiky, kousky sádry, žuly, část moderního džbánu, další fragment z červené žuly a dvě staré ale moderní boty.

Je možné, že autorem této díry do Sfingy je sám velký egyptolog Vyse, který napsal jednou do svého deníku, že se nudí v blízkosti ramene a ocasu. Blíží specifikaci neposkytl.

K dispozici jsou ještě jedny želené padací dveře, které byly nainstalovány v prostoru mezi předními tlapami za stelou Thutmose IV a hrudí Sfingy. Nejedná se přímo o vstup do Sfingy, ale o šachtu, která byla překryta cementovou střechou s poklopem, který jsem umístil právě Baraize jako součást pokusu o rekonstrukci ve 20. letech 20. století.

Je zde ještě další šachta, která se nachází v blízkosti Sfingy. Není sice se Sfingou přímo spojena, ale nachází se v prostoru zadní tlapy blíže severní římse. Průchod je měří 1,37 metrů na 1,07 metrů a navazující šachta je hluboká 1,83 metrů. V šachtě byl nalezen velký kus bazaltu, který byl v jedné části vyhlazen. Má se za to, že prostor mohl být zamýšlen jako hrobka, ale nebyl nikdy dokončen.      (Zdroj: CEZ OKNO)


Co se stane, když astronaut uletí do vesmíru? ..... Třetího října přišel do českých kin americký film «Gravitace», jehož hrdinové se kvůli havárii ocitnou ve vesmíru bez pomoci – loď je zničená a přeruší se i spojení se Zemí. K podobné situaci naštěstí nikdy nedošlo, ale co by se s astronauty v takovém případě stalo doopravdy?

Američtí astronauté používají při výstupu do otevřeného vesmíru systém karabin, jimiž se poutají k záchytným bodům na povrchu stanice. Kdyby náhodou některé ze zařízení selhalo a astronaut se odpojil, ve vzduchoprázdnu mu pohyb končetin nebude nic platný. V beztížném stavu bude rotovat kolem své osy. Svůj směr nezmění a pod určitým úhlem a za dané rychlosti postupně klesne do zemské atmosféry, ve které shoří. V NASA astronauty na podobné katastrofy připravují. Při vstupu do volného prostoru je každý vybaven speciálním záchranným balíčkem SAFER, který ho v daném případě automaticky stabilizuje a zabrání jeho otáčení. Poté se musí astronaut za pomoci ručního řízení dostat zpátky do vesmírné lodi.

V beztížném stavu bude rotovat kolem své osy. Svůj směr nezmění a pod určitým úhlem a za dané rychlosti postupně klesne do zemské atmosféry, ve které shoří.

V záchranném batohu má na tuto cestu něco přes kilogram pohonných hmot, ale pokud ho včas nezachytí druhý astronaut, nebo si včas neotevře poklop stanice, nečeká ho žádný happy end. Pro tuto situaci nemá NASA ani žádný záchranný plán. Jediný aparát s uzavřeným prostorem pro záchranu – raketoplán – je na odpočinku.

Nyní bude tedy astronaut létat na orbitální dráze a čekat, až mu dojdou zásoby vzduchu, což trvá asi 7,5 hodiny. Možná dostane hlad, ale v zásobníku v helmě má litr vody, kterou může upíjet brčkem. A dokud bude slunce vycházet a zapadat, což ho podle výšky, ve které bude, čeká asi pětkrát, může jen srkat a vzpomínat na svou rodinu a na život, který nechal tam dole na Zemi…       (Zdroj: Proc Proto)


Podezřelý e-shop Chytryjakosova.cz ..... APEK, Asociace pro elektronickou komerci, byla zákazníky upozorněna na podezřelý e-shop na adrese www.chytryjakosova.cz. Jako v předchozích případech i tento e-shop nejprve zákazníkům nabízí možnost odběru na dobírku, ale po objednávce je zákazník informován o nutnosti platit předem.

“Po objednání (zboží jsem chtěl na dobírku) a potvrzení objednávky mi druhý den přišel email, kde psali, že z nějakého důvodu neposílají zboži na dobírku a že akceptují pouze platbu předem, což jak jsem se dozvěděl později na diskuzích je běžný způsob podvodných eshopů,” uvádí v upozornění jeden z nakupujících.

Obchod na adrese www.chytryjakosova.cz uvádí, že je provozován společností ARBA CORPORATION s.r.o. s adresou v Zátiší 810//1 v Ostravě. Tato společnost je ale zároveň na Internetu nabízena k prodeji a uvedené sídlo je místem poskytování služeb virtuálních kanceláří. Uváděné telefonní číslo, 591140451, nikdo nezvedá.

Nepřekvapí už ani to, že webové stránky jsou hostovány v Panamě (Cyber Cast Internation S.A.) a v registru domény je u vlastníka chytryjakosova.cz uvedena poněkud zvláštní adresa. Ulice s názvem “Na Opyši” na Praze 1 skutečně existuje, ale jedná se o Staré zámecké schody. Zbytek údajů o vlastníkovi domény je, jak to v podobných případech bývá, skrytý.

Samotná doména Chytryjakosova.cz je registrována od 9. 7. 2013 a na počátku září došlo k aktualizaci. Obchodní podmínky v e-shopu přitom uvádějí platnost od 15. května 2013 a i tato maličkost může být jedním z varovných momentů.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Muž, který vyráběl déšť ..... Někteří vědci vždy toužili ovládnout počasí, aby zvítězili nad výstřednostmi přírody. Jedním z moderních pokusů v této oblasti je například kontroverzní užití anorganické sloučeniny Agl na osévání mraků. Ale už ve 30. letech minulého století žil muž, který údajně vynalezl stroj na výrobu deště. Zda tento mýtický stroj opravdu fungoval tak, jak uvádí mnohé zprávy, se však pravděpodobně nikdy nedozvíme.

Vynálezcem tohoto tajemného přístroje byl Juan Baigorri Velar, narozený v Argentině. Nejdřív studoval na inženýra, ale potom odcestoval do Itálie, aby přesedlal na studium geofyziky na Milánské univerzitě. To ho přivedlo k tomu, že omylem sestrojil takzvaný stroj na výrobu deště.

Původně se Velar rozhodl vyrobil přístroj schopný měřit potenciální elektřinu a elektromagnetické podmínky na Zemi. Ale v roce 1938, když pracoval v podkroví svého domu v Buenos Aires, objevil, že stroj způsoboval mírný déšť, který se rychle rozptýlil do okolí. Uvědomil si, že tento malý přístroj by mohl využít k něčemu daleko většímu.

Když se nadanému vědci podařilo vyvolat déšť v některých odlehlých suchých oblastech vlasti, o jeho tajemném stroji se rychle začalo povídat po celé Argentině. Dle některých zpráv spočíval jeho největší úspěch v tom, že dokázal přinést déšť do provincií, kde trvalo období sucha několik měsíců či dokonce let.

V Santiagu prý Velarův stroj ukončil období sucha trvající jeden rok a čtyři měsíce. Doktor Pio Montenegro poukázal na to, že předtím lidé v kraji neviděli déšť po celé tři roky, a Velarovi se podařilo za dvě hodiny návštěvy přivolat šest centimetrů deště. V Carhue zase vědec způsobil déšť dost velký na to, aby se znovu naplnila stará laguna. A v roce 1951 ve vesnické oblasti San Juan, kde se déšť neobjevil osm let, Velarova návštěva okamžitě vyústila do 3 centimetrů deště.

Velar držel vnitřní pochody stroje v tajnosti, ale je známo, že měl dva obvody - „A" pro jemné mrholení a „B" pro silný déšť. Protože se však stroj ztratil, mnoho „důkazů" o převratném vynálezu se dochovalo pouze v podobě domácích a zahraničních rozhovorů.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Supervulkán na Marsu ..... Některé z kráterů na Marsu nejspíše nevyhloubily dopady planetek nebo komet, nýbrž dávné výbuchy sopek. Sopečná činnost po sobě na Marsu zanechala mnoho stop. Například nejznámější hora na Marsu a zároveň nejvyšší vrchol ze všech těles sluneční soustavy, Olympus Mons, je štítová sopka. Pozvolna stoupá nad okolní krajinou až do výše 27 kilometrů. Nedá se potvrdit, zda sopečný obr již zcela vyhasl. Vulkanická aktivita na rudé planetě ale mohla dosahovat daleko větších rozměrů, než se vědci doposud domnívali. Sopečný původ totiž mohou mít i krátery, které byly dříve považovány za pozůstatek po dopadu planetek.

Kráter, co se nepovedl ... Jednou z podezřelých prohlubní na povrchu Marsu je pánev Eden Patera. K úvahám o sopečném původu kráteru přiměly vědce některé nezvyklé vnější rysy. Chybí zde typický zvednutý okrajový lem a centrální pahorek, malý vrchol uprostřed kráteru. Nebyly nalezeny ani vyvrženiny, které by dopad planetky rozházel po okolí. Ani celkový tvar kráteru nesouhlasí s představou přibližně kruhové symetrie. Ve směru od severozápadu k jihovýchodu měří zhruba 55 kilometrů, zatímco z jihozápadu na severovýchod je dlouhý 85 km.

Chybějící sopka ... Popsaný kráter se navíc nachází v geologicky velmi staré oblasti Arabia Terra, která je tvořena horninami, jež by mohly být sopečného původu. Pochybnosti ovšem vzbuzovalo, že chyběla sopka. Mladé sopky na Marsu mají osobité rysy a dají se snadno rozpoznat. O jejich dávných předchůdcích toho mnoho nevíme a své dílo vykonala také eroze. Není jasné, jak by prastaré sopky měly vypadat dnes.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Karačaj je jezero smrti, nejšpinavější místo na světě ..... Existují místa, o kterých se říká: „Vidět a pak zemřít“. Ale pouze jedno místo na světě je takové, že po jeho spatření opravdu zemřete.

Stačí pouhých pět minut na břehu tohoto jezera, aby vaše tělo schytalo smrtelnou dávku radiace, na kterou během několika příštích dnů až týdnů zemřete. Za hodinu pobytu na břehu obdrží vaše tělo takovou dávku, že už neodejdete po svých a nedočkáte se večera.

Tak smrtící je jezero Karačaj v Čeljabinské oblasti v bývalém Sovětském svazu, dnes z větší části zabetonované. Přitom se nejedná o výsledek žádné před Západem zatajené jaderné nehody, ale o ignoraci životního prostředí. Poblíž stojící závod pro výrobu atomových zbraní v Majaku totiž místo uzavřeného cyklu oběhu chladící vody používal otevřený okruh. Vodu čerpal a zase vypouštěl do jezera a do blízké řeky Teča.

Historie oblasti začala kolem roku 1941, kdy se sem přesunula průmyslová výroba z válkou ohrožené evropské části Sovětského svazu. V roce 1945 začalo 70 tisíc vězňů s výstavbou podzemního komplexu zařízení, které později dostalo název Majak. Jeho součástí bylo město pro 100 tisíc lidí, původně označováno jako oblast Čeljabinsk-40.

Bylo zde také zařízení pro vývoj a výrobu atomových zbraní, které teprve nedávno dostalo oficiální jméno Ozjorsk (původně oblast Čeljabinsk-65). O pracovních podmínkách, které tam panovaly, si můžete udělat představu z toho, že tehdejší soudy dávaly na výběr 25 let nucených prací na Sibiři, nebo 5 let v Majaku…

První atomový reaktor v oblasti byl spuštěn už po osmnácti měsících od zahájení výstavby. Chladicí vodu bral přímo z řeky Teča, kam ji obohacenou o pořádnou porci radioaktivity zase vracel. Řeka přitom v té době sloužila jako zdroj pitné vody!       (Čtěte na stránkách VTM)


8.10. 2013     Dnešní Mezinárodní den boje proti popáleninám byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy, abychom si všichni připomněli, jak je důležitá prevence proti popáleninám a jiným úrazům.

Uctít památku všech sokolů, kteří ve více než stopadesátileté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší, je smyslem Památného dne sokolského hnutí, kterým byl vyhlášen 8. říjen. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.


Trvalé prochlazení? Už ne ..... Článek upozorňuje na fenomen dlouhodobě působícího chladu a na jeho souvislost s dalšími onemocněními. Chodíte doma bosi? Že je to příjemné, když je horko? Ale nepříjemné možná budou poté následky… Bosi nebo naboso můžete bezpečně chodit venku a dokonce se tak můžete ozdravit třeba pravidelným vyběhnutím ráno do orosené trávy. Ale v komorních podmínkách, v domech, které jsme si pro sebe my lidé nastavěli, probíhá proces cirkulace vzduchu a energií komorněji a je dokonce nebezpečnější.

Pod okny a pode dveřmi táhne TRVALE nenápadný studený proud, který ochlazuje prsty, paty, chodidla. A co udělá obvykle ochlazovaný materiál? Stáhne se. A lidská noha, svaly, Achillova šlacha? Stáhnou se do křeči, šlacha může prasknout…. A křečové žíly? Totéž, je to jen následek těchto procesů. Když je nohám zima, předpokládá se i klid. Ale my v tom chladu nutíme svaly a žíly pracovat. Samozřejmě tu hrají roli i další příčiny, zvláště ty duchovní. Ale všechno spolu nějak souvisí, jak se říká…

Na chodidlech jsou, jak je známo např. z reflexologie Ing. Janči, reflexní plošky všech našich důležitých orgánů. Přes ně (např. zvláště pěkně velké zóny obou ledvin) působí chlad reflexně i na naše orgány. Co naplat, že třeba nosíme sandály, když nám táhne na prsty a paty! Co naplat, že máme na nohou ponožky, před chladem nás NESTAČÍ ochránit. Jedině v celkové obuvi bez děr máme naději, že se trvale neprochlazujeme!

A co malé děti, které si hrají na koberci s autíčky? Ty tak často trpívají rýmami a kašlem, viďte? A stačilo by, kdyby si hrály na vyvýšeném místě např. rozloženém gauči, na nožkách, kde chlad už nemá šanci - táhne pod ním.

Této teorii odpovídají staré domy v Německu, kde pod okny a pod dveřmi bývají vidět mřížky - naznačují, že jde o dvojí podlahu, chlad proudí pod tou horní vrstvou. Ale my můžeme chránit své zdraví bez stavebních úprav jen tím, že nakoupíme celkovou obuv všem členům rodiny a dětem nastěhujeme do hracího koutku velký gauč na nožkách!

A když je Vám horko? “Odvětrejte“ rozhalenkou, výstřihem, vlažnou sprchou, či vlažným nápojem. Studeným nápojem byste si prochladili okolí hltanu, horní cesty dýchací.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Nábytek z letadel ..... Firma MotoArt sídlí hned vedle jižní ranveje LAX, třetího největšího letiště ve Spojených státech. Ne náhodou. recykluje totiž části letadel a vytváří z nich stylový nábytek.

Na práci v hale stojící na kraji Los Angeles dohlíží maketa Fokkeru z první světové války, kterou si koncem 20. let nechal postavit pro svůj film Pekelní andělé milovník letectví a kinematografie Howard Hughes.

Zakladatelé a majitelé společnosti Dave Hall a Donovan Fell začínali jako designéři obchodních nápisů v Disney studiu. Fell přitom ve volných chvílích ručně brousil a leštil lopatky vrtulí z letadel, které pak prodával na bleších trzích. Jeho počínání sledoval se zájmem i Hall, až došli k závěru, že tímto způsobem lze též uspět. Před deseti lety tedy založili společnost MotoArt, která dnes dosahuje ročního obratu čtyři miliony dolarů a je známá tím, že jakoukoliv část vysloužilého letadla dovede přeměnit na osobitý nábytek - a to v glazurovaných barvách, s leštěným velvetovým povrchem anebo v chromu. Křídla z Gulfstreamu se skleněnou deskou slouží jako stoly v recepcích a stěny z Boeingů přepažují místa v kancelářích i domácnostech. Z pláště turbíny ze 747 jsou postele, z vystřelovacích sedadel ze stíhaček vznikají barové stoličky a z vějíře ocasu letecké bomby MK-84 je zase podstavec akvária.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Fotonická hmota poprvé stvořena v laboratoři ..... Fotony vstřelené do kvantového nelineárního média z ultrachladných Rydbergových atomů rubidia se chovají jako by byly hmotné a dokonce i vytvářejí fotonické molekuly. Už někdo informoval Georga Lucase?

Hmota tvořená fotony, které navzdory svojí pověsti předstírají, že mají hmotnost a které mohou vytvářet fotonické molekuly? Donedávna čistě teoretická záležitost, bláznivina. Jenže teď Vladan Vuletić z MIT a jeho tým vyrobili kvantové nelineární médium, v němž se fotony pohybují jako hmotné částice a navzájem se přitahují.

Udělali to tak, že do vakuové komory napumpovali plyn z atomů rubidia. Rubidiový oblak poté zchladili lasery na teplotu blízkou absolutní nule. Když vytvořili extrémní a kvantově podivné prostředí, tak do něj velice slabými laserovými pulzy stříleli jednotlivé fotony. Jakmile fotony vlétly do oblaku zmražených atomů rubidia, tak jejich energie excitovala okolní atomy a fotony tím pádem dramaticky zpomalily. Uvnitř oblaku pak fotony rozptýleně interagovaly s vysoce excitovanými Rydbergovými atomy, což jsou atomy, jejichž jeden či více elektronů mají velmi vysoké hlavní kvantové číslo a obíhají velmi daleko od jádra a ostatních elektronů dotyčného atomu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


168 milionů dětí ve světě pracuje. Jejich počet klesá, avšak pomalu ..... Podle právě zveřejněné zprávy Mezinárodní organizace práce se od roku 2000 snížil počet pracujících dětí o 78 milionů. Stále však zůstává 168 milionů dětí, které musí pracovat. To představuje 11% všech dětí na světě. Děje se tak i proto, že jejich rodiče nemohou svojí prací rodinu uživit. Děti, stejně jako dospělí, jsou nuceny pracovat v nedůstojných podmínkách, aby pro nás vyrobily zboží naší denní spotřeby. Spotřebitelé přitom už nyní mají řadu možností, jak nakupovat eticky. Na tyto souvislosti upozorňuje Světový den důstojné práce, který si připomeneme v pondělí 7. října.

Nová zpráva Mezinárodní organizace práce sice udává, že počet pracujících dětí se snižuje, ale tento pokles není dostačující. Více než polovina ze 168 milionů pracuje v nebezpečných podmínkách (85 milionů). Nejvíce pracujících dětí (78 milionů) se nachází v Asii a Tichomoří. V subsaharské Africe dokonce pracuje každé páté dítě (21 %).

„Celkem 59 % dětí pracuje v zemědělství. Například na kakaových plantážích v západní Africe pracuje až 2 miliony dětí. Děti běžně pracují s ostrými mačetami, které mohou způsobovat těžká zranění, nosí velmi těžké náklady vedoucí k poškození páteře a jsou vystaveny nebezpečným pesticidům,“ uvedla Markéta Vinkelhoferová z Ekumenické akademie Praha, která se zasazuje za zlepšení pracovních podmínek při pěstování kakaa.       (Čtěte na stránkách Econnect)


Existuje něco jako „civilizační nemoc“ ? ..... Téměř 150 mumifikovaných těl z období starého Egypta, Peru a kultury unagan Aleutských ostrovů, podrobili američtí vědci zevrubné alanýze za pomocí nejmodernějších skenovacích technik. A výsledky jsou naprosto šokující! Téměř 35 % mumií z celkového počtu a z tak rozdílných oblastí Zeměkoule, vykazovalo známky arteriosklerózy – nebezpečného zúžení a kornatění tepen, které může vyústit v infarkt či mrtvici.

O tomto symptomu jsme přitom doposud mluvili jako o „civilizační chorobě“, která se týká především excesů moderní doby, jako je např. přejídání a nedostatek fyzické aktivity. Ze studie je patrno, že arterioskleróza nemusí být nutně typická pro naši současnost, ale dotýká se hlubinných genetických faktorů, uložených v DNA každého z nás. Zprávu rovněž potvrzují další výzkumy mumií a fosílií starých civilizací, u nichž byla arterioskléróza přítomna v mnohem větší míře, než se doposud předpokládalo – hladina osciluje někde mezi 30 % a 50 %.

Kdyby se tyto genetické zákonitosti a procesy podařilo vědcům identifikovat, byli by na dobré cestě vyvinout velmi účinná farmaka na kardiovaskulární choroby.       (Zdroj: 21@století)


Ohebná keramika ..... Keramické materiály, které známe, jsou velice křehké. Neumějí přizpůsobit svůj tvar působící síle a snadno praskají. Výzkumníkům ze Singapuru a z Massachussettského technologického institutu (MIT) se však podařilo tento problém obejít, i když zatím jen pro velmi drobné objekty určitého typu.

Tým odborníků vyrobil sadu malých keramických objektů, které jsou nejen pružné, ale mají dokonce i tzv. tvarovou paměť. Pokud jsou vystaveny ohybu a deformaci a následně zahřáty, vrátí se do původního tvaru. Samotná tvarová paměť, spojená s teplotními změnami, obecně není nic nového. Podobné materiály jsou vyvíjeny sice už od 50. let, ale většinou se jedná o speciální kovové slitiny či polymery. U keramiky však jde o něco neobvyklého. V principu sice mikroskopická struktura keramických materiálů efekt tvarové paměti umožňuje, ale překážkou zde byla právě jejich křehkost.

Klíčem k úspěchu bylo keramické objekty zmenšit a to tak, že jejich velikost již dosáhla velikosti jednotlivých krystalových zrn materiálu, měly rozměry okolo jedné miliontiny metru. Keramika totiž většinou praská právě na hranicích mezi sousedními krystalovými zrny. Výzkumníci tím sice dospěli k mikroskopickým objektům neviditelným pro lidské oči, ale jejich vzorky byly náhle schopny vydržet relativní deformaci až o 7%, zatímco normální keramika nevydrží bez prasknutí ani jedno procento.

Tato vlastnost se sice neprojeví u keramických výrobků běžné velikosti, ale může být např. důležitá pro konstruktéry mikrostrojů a nanostrojů při jejich nasazení v rámci biomedicínských aplikací v lidském těle. Malé kousky ohebné keramiky zde mohou být dokonce vhodnými součástkami i pro pohyblivé nebo tvar měnící součástky - mikromotory. Tímto způsobem vlastně vznikl materiál, který v jednom spojuje vysokou pevnost keramiky a dobrou ohebnost kovů.

Konkrétním materiálem, který vědci zkoušeli, byl oxid zirkoničitý, avšak zmíněné poznatky lze použít i pro keramické materiály jiného druhu.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Do českých lesů se vracejí vlci, rysi i medvědi ..... Do českých lesů se po mnoha letech vracejí jejich někdejší obyvatelé včetně velkých predátorů. Pro Beskydy je typický návrat rysů, vlků či medvědů, na Šumavě rys už dokonce zdomácněl. České Švýcarsko zase čeká na příchod vlků z Německa. Máme se bát vyrazit do lesa na procházku či na houby?

„Na volně žijící velké šelmy má veřejnost tendenci pohlížet často z perspektivy dlouhodobě tradovaných předsudků a iracionálních strachů,“ řekl Právu Marek Klitsch ze Správy Národního parku České Švýcarsko. Návrat velkých šelem podle něj odpovídá přirozenému vývoji a obohacuje přírodní prostředí o důležitý vrcholový článek, který napomáhá ke stabilitě lesa a k regulaci stavů zvěře.

„Existuje množství zkušeností z oblastí, kam se šelmy již vrátily, a soužití s lidmi zdaleka není tak problematické, jak by se na první pohled mohlo zdát,“ dodal Klitsch. Pro člověka představují minimální hrozbu; za uplynulé století v Evropě například nebyl zaznamenán jediný případ usmrcení člověka vlkem.

Nejbližší stabilní výskyt vlků byl zaznamenán v oblasti saského Hohwaldu, malá smečka se příležitostně pohybuje i na české straně hranice. Na východ Německa se vlci vrátili koncem 90. let z Polska a jejich počet se zvyšuje díky každoročně narozeným mláďatům. Celkem již v Německu žije kolem stovky zvířat, tvořících minimálně 18 smeček, z toho 13 jich žije na území historické Lužice, sousedící s Českem a Polskem.

„Populace rysů je v Beskydech poměrně stabilní, čítá až 15 zvířat, která se pravidelně rozmnožují. Vlci i medvědi jsou spíše jen občasnými návštěvníky,“ řekl Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Medvědi se podle něj vracejí do Moravskoslezských Beskyd od 70. let minulého století. „Ale zatím se jim nepodařilo navrátit trvale. A podobné je to u vlků. I ti tady podmínky k životu mají, nejsou náchylní k různému vyrušování,“ dodal s tím, že z jiných ohrožených druhů žijí v Beskydech, stejně jako v jiných částech ČR, vydry.

Podle zooložky CHKO Beskydy Dany Bartošové se velké šelmy vrátily do moravskoslezských hor přirozeně ze Slovenska. „Na rozdíl od zubrů nebo bobrů, kteří byli v ČR vysazeni uměle, případně norka, který sem byl zavlečen,“ upozornila a dodala, že rysi a medvědi se do Beskyd vrátili v 70. letech, zatímco vlk se v beskydských lesích objevil v roce 1994.       (Zdroj: Agris)


Kentaur ..... Jde o bájné zvíře z řecké mytologie; spodní část tvoří koňské tělo, hořejší hruď a hlava člověka. Kentaur je velmi inteligentní a je schopný mluvit lidskou řečí. Kdysi byl pokládán za barbarské, zuřivé a nezkrotné stvoření. Tito tvorové žili podle řecké mytologie divokým a nevázaným životem v lesích v Thessalii. Všechen čas trávili bouřlivými a prostopášnými radovánkami.

Měli velké sklony k výtržnictví. Často jsou zobrazováni jako opilí společníci Dionýsa. Avšak jedna světlá výjimka tu byla. Byl to Cheirón, moudrý vychovatel několika řeckých hrdinů, jako byl např. Achilles. Cheirón byl zběhlý v hudbě, lékařství, lovu a válečnému umění a velmi se přátelil s Apollónem. Po jeho smrti ho Zeus vyzvedl na oblohu jako souhvězdí kentaura, vyzařující svou hlubokou moudrostí.        (Zdroj: Doplněk)


9 rad co dělat když máte chuť na cigaretu ..... Ten okamžik kdy máte palčivou chuť si zapálit je pro kuřáka důvodem proč se jen těžko přestává. Znám to sám. 26 let jsem kouřil také a byl jsem silný kuřák. Pomoci s odvykáním může i maličkost. A zde je těch maličkostí hned devět.

1 - Je právě jedna z nebezpečných chvil, kdy máte chuť na cigaretu, přestože již delší dobu nekouříte. Je-li do možné, věnujte se nějaké činnosti, která vám, chuť na cigaretu odvede.

2 - Vyjděte ven, napřimte se a zhluboka dýchejte. Dostane se vám do plic více vzduchu a po několika minutách by se chuť na cigaretu měla zmenšit.

3 - Vyjmenujte si znovu důvody, proč chcete s kouřením přestat. Chcete je všechny zavrhnout kvůli jediné cigaretě?

4 - Přejděte na nekuřácké pracoviště.

5 - Řekněte si, že nevykouříte právě tuto cigaretu. Nemyslete na budoucnost, myslete na přítomný okamžik a přítomnou situaci.

6 - Odpovězte na dopis nebo telefonicky vyřiďte záležitost, kterou jste dlouho odkládali.

7 - Vypijte velkou sklenici ovocné šťávy nebo vody. Máte-li chuť, snězte něco s vysokým obsahem bílkovin, např. sýrový sendvič.

8 - Vezněte si kousek žvýkačky bez cukru. Někomu pomáhají také sedativa nebo tabletky proti kouření, ale rozhodně ne všem. Poraďte se o tom s lékařem.

9 - Uvědomte si, že jediná cigareta vám zúží tepny, zvýší krevní tlak a zatíží srdce na jeden a půl hodiny.       (Zdroj: Esoterika)


Co se stalo s naší dobou? ..... „Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu.

Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět? Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.

Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by „moderní český sjednocený Evropan“ už ani nekopl.

Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron… Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.

Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí. Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteří mlsně hledí na jejich místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat. Bez onoho přežitku, kterému se říkávalo stud.

Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí. Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným jedincům implantovat svědomí. Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém už nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži.        (Zdroj: iREPORTER)


7.10. 2013     V první pondělí v říjnu se oslavuje Světový den lidských sídel. Byl vyhlášen roku 1985 OSN, poprvé jsme si ho mohli připomenout roku 1986 (oficiální setkání bylo v Nairobi).

Dalším dnešním svátkem je Světový den architektury. Vyhlašuje jej Mezinárodní svaz architektů (UIA) od roku 1985.

A do třetice je dnes Světový den za důstojnou práci. Důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla Mezinárodní organizace práce v roce 1999. Jde o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením.


Nafta včelám nevoní, kvůli jejímu spalování nedokážou najít květy ..... Včelám nevoní výfukové plyny ze spalování nafty. Kvůli nim nedokáží „vyčenichat“ květy. Podle britského výzkumného týmu totiž spalování nafty mění přirozenou vůni květin a opylovači je pak nedokáží najít.

Studie publikovaná v časopise Scientific Reports zkusila namíchat osm chemických látek, které tvoří vůni květů řepky olejky nejprve s čistým vzduchem a v druhém kole se vzduchem, který obsahoval částice výfukových plynů z naftových motorů.

Šest z osmi vonných látek po smíchání se znečištěným vzduchem podstatně ztratilo na intenzitě, zatímco dvě zmizely úplně během doby kratší než jedna minuta. Podle vědců to dokazuje, jak se chemická směs, ze které je vůně tvořená, zcela změnila. Kontrolní vzorek smíchaný s čistým vzduchem své vlastnosti nezměnil.

Navíc, když stejný proces vědci zopakovali s oxidy dusíku (oxid dusný, dusnatý, dusičitý a dusičný ve směsi jsou označovány jako NOx), které vznikají při spalování nafty, došli ke stejnému výsledku. Podle týmu z univerzity v Southamptonu jsou právě oxidy dusíku klíčovým prvkem, který vůni květin přebije. Věci pak zkoušeli na pozměněnou vůni řepkových květů lákat včely, ale ty nebyly schopné zdroj vůně najít.       (Zdroj: Ekolist)


Kytky jsou téměř dvojnásobně staré než se soudilo ..... aneb byli prvními pylovými alergiky švýcarští dinosauři? Curyšský paleontolog Peter Hochuli s německou geoložkou se vrtali v anisianu a udělali nám v dějepravdě o lučbě živé pořádný zmatek. Našli totiž zrníčka s plastickým síťovaným povrchem, které jakoby z oka vypadly pylu krytosemenných rostlin. Problém je v tom, že to v čem se vrtali, nebyla křída, nýbrž trias, takže se jejich nález poněkud rozchází s oficiálními představami doby vzniku kvetoucích rostlin. Na Zemi na začátku druhohor by květy ještě neměly co dělat, stejně jako jejich blanokřídlí opylovači. Něco tu nehraje o stovku milionů let.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Zelený kruh: Co strany skutečně plánují pro životní prostředí? ..... Zveřejněné programy politických stran jsou v oblasti životního prostředí nápadně vágní. Zelený kruh jim proto položil přímé a konkrétní otázky k ovzduší, těžbě, dotacím a občanským právům. Strany se výrazně shodují na ochraně obcí před těžbou uhlí a také na odmítnutí dotací jaderné elektřiny, které požaduje ČEZ. Naopak většina stran váhá nad sankcemi za překračování limitů znečištění ovzduší či právem občanů podílet se na rozhodování.

Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh se zeptala politických stran, co konkrétně hodlají po volbách udělat pro řešení klíčových problémů životního prostředí. Šest okruhů otázek sestavili zástupci a zástupkyně 28 předních českých ekologických organizací. Osloveny byly všechny politické strany, které v průzkumu společnosti SANEP z 5. září 2013 obdržely průměrné preference 2,5 a více procent. Odpovědi vyhodnotili nevládní experti i podle jejich jednoznačnosti.        (Čtěte na stránkách Econnect)


Jak jezdit na cukr ..... Americký tým biochemiků z Kalifornské univezity v Los Angeles (UCLA) představil nové způsoby laboratorní metabolické syntézy, která z glukózy dokáže vytvořit biopalivo budoucnosti. Jejich nová metoda překonává efektivitu přirozeného metabolického proces zvaného glykolýza.

Při této chemické reakce dochází k proměně čtyř ze šesti atomů uhlíku na dvouuhlíkové molekuly známé jako acetylkoenzym A, což je ve své podstatě nejdůležitější předchůdce a předpoklad biopaliv jako třeba ethanol nebo butanol. Při tomto přirozeném procesu však dva zbývající atomy uhlíku přichází naprosto vniveč, jsou pro další využití ztraceny v podobě oxidu uhličitého. Zmíněnému expertnímu týmu se však podařilo zkonvertovat všech 6 atomů uhlíku do třech molekul acetylkoenzymu.

Tento způsob může vyřešit jeden ze zásadních problémů, který vědce limituje v produkci biopaliv a biorafinace přírodní biomasy. Na objevu se nyní intenzivně pracuje.       (Zdroj: 21@století)


Kam odplul Ježíš po nasycení zástupů? ..... Na severozápadním břehu Galilejského jezera narazili britští archeologové na pozůstatky města, o němž se zmiňuje Nový zákon.

Slavný biblický příběh vypráví o tom, jak se sešli Kristovi učedníci a příznivci v početných zástupech na břehu Galilejského jezera a po třech dnech už neměli skoro žádné jídlo. Ježíš požádal apoštoly, aby dali poslední zbytky jídla na jednu hromadu. Nebylo toho mnoho – jen několik chlebů a pár ryb. Ježíš však dokázal zázrak a jídlo dělil tak dlouho, dokud se z něj nenajedlo 4000 či 5000 lidí.

S mírnými obměnami vyprávějí o nasycení zástupů všechna čtyři novozákonní evangelia – Matoušovo (14: 13-21), Janovo (6:5-15), Lukášovo (9:10-17) i Markovo (6: 31-44). O tom, co se dělo po zázraku, se evangelia tak úplně neshodnou. Podle Matouše Ježíš „vstoupil na loď a připlul na území Magadan“. Podle evangelia svatého Marka Ježíš „vstoupil se svými učedníky na loď a plul do končin dalmanutských“.

Kam tedy Ježíš odplul po zázračném nasycení zástupů? Vydal se do Magadanu do přístavu Magdala ležící na severozápadním pobřeží Galilejského jezera? Anebo vyrazil do Dalmanuty, o níž nikdo neví, kde se přesně nacházela? Britští archeologové pod vedením Kena Darka z Readingské univerzity objevili na severozápadních březích Galilejského jezera v Ginosarském údolí ruiny neznámého města. Pokud je to dlouho a marně hledaná Dalmanuta, pak si zprávy o Ježíšově plavbě po nasycení zástupů v Matoušově a Markova evangelia nemusejí vůbec protiřečit. Zprávu o objevu zveřejnil vědecký časopis The Palestine Exploration Quarterly.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Deset potravin, u kterých se nejčastěji podvádí, a jak se to dělá ..... Podvody v potravinářství jsou na vzestupu. U nás i v zahraničí. Důvod? Zpravidla touha po rychlejším zbohatnutí. Které položky se falšují nejvíc? Nejčastější obětí jsou tekuté a sypké potraviny a výrobky skládající se ze směsi surovin. V těchto případech je falšování snazší, ale těžko dnes najdete potravinu, kde by se nešidilo.

„Většina lidí si ani neuvědomuje, že takové praktiky existují,“ citoval deník LA Times profesora Johna Spinka, odborníka na falšování potravin z Michiganské státní univerzity. „Podvody v potravinářství se staly malým vedlejším účinkem globalizace," řekl Spink.

V sestavování seznamu jsme vzali v potaz širokou škálu zdrojů včetně údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), PotravinyNaTalíři.cz, informace Dtestu, data z americké databáze Food Fraud Database neziskové organizace USP a mnoho dalších.

Olivový olej – zřejmě nejčastěji falšovaná potravina, už kvůli vysoké ceně a velmi obtížné detekci. Vědci se snaží vyvinout nové metody DNA testů, které by šizení dokázaly odhalit do větší míry. Podvodníci olivový olej míchají s levnějšími rostlinnými oleji (oleje z ořechů určitě nepotěší alergiky), k výrobě používají plody nebo olivový olej z jiných zemí, než je deklarováno, a výrobek prezentují jako produkt špičkové kvality. Tento problém se týká především Itálie, kde vyšetřovatelé zjistili, že čtyři z pěti lahví olivového oleje vydávaného za italský ve skutečnosti pochází z levnějších olejů z jiných zemí. Kromě toho, jak ukázal test Dtestu, obsahují některé olivové oleje u nás rezidua pesticidů a rakovinotvorné látky.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Devatenáctiletý student vyvinul čistící technologii: 7 250 000 tun plastů může zmizet z oceánů ..... Devatenáctiletý student Boyan Slat představil plány na vytvoření tzv. Oceánského čistícího pole (Ocean Cleanup Array), které by mohlo odstranit 7 250 000 tun plastového odpadu z oceánů. Zařízení se skládá z ukotvené sítě plovoucích ramen a zpracovávacích platforem, které by mohly být odeslány k oceánským skládkám kdekoliv na světě. Místo pohybu přes oceán by toto pole rozšířilo svůj poloměr a fungovalo jako obří nálevka.

Úhel ramen by tlačil plast ve směru platforem, kde by byl oddělen od planktonu, filtrován a uložen k recyklaci.

Ve škole zahájil Boyan Slat projekt, který analyzuje velikost a množství plastových částic v oceánských skládkách.

Jeho závěrečná práce vyhrála několik cen, včetně ceny za nejlepší technický design za rok 2012 (Best Technical Design 2012) na Delft University of Technology. Boyan pokračoval ve vývoji svého konceptu během léta 2012 a odhalil ho o několik měsíců později na TEDxDelft 2012.       (Zdroj: FreePub)


NO STRESS agresivní nováček mezi Šmejdy ..... Přes četná a opakovaná varování před nekalými praktikami prodejců při předváděcích akcích si tyto společnosti stále nacházejí četnou klientelu z řad seniorů. Vnucují jim výrobky „zázračných“ vlastností, jejichž cena mnohonásobně převyšuje ceny srovnatelných výrobků na trhu, a nevybíravými způsoby je nutí k uzavření nevýhodných smluv a nestandardních ujednání.

„K nováčkům mezi předváděcími firmami patří NO STRESS, s. r. o. Za necelý rok svého působení stačila předstihnout v nekalých obchodních praktikách řadu dalších společností. Za nekalé obchodní praktiky i další porušení zákona o ochraně spotřebitele jí bylo uloženo dosud 7 pokut v celkové výši 2,23 mil. korun, nejvyšší pak 800 000 Kč. Proto bychom spotřebitele chtěli před touto společností varovat,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Společnost s ručením omezeným NO STRESS, IČ 24851442, byla do obchodního rejstříku zapsána v listopadu 2012 a již při lednové předváděcí akci v Chebu u ní inspektoři ČOI zjistili užití klamavých obchodních praktik. Tatáž zjištění, včetně dalších porušení zákona o ochraně spotřebitele, byla popsána v kontrolních protokolech ČOI z předváděcích akcí v následujících měsících v Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou, Hradci Králové, Zlíně a Olomouci.

Zjištění jsou velmi podobná: Inspektoři například opakovaně zjistili, že „výhra“ byla na předváděcí akci přislíbena těm spotřebitelům, kteří nejrychleji zvednou ruku. Následně bylo několika „výhercům“ řečeno, že vyhráli keramický pekáč, k čemuž jim byl přidán indukční vařič, přikrývky, polštáře a tzv. VIP karta. Současně jim bylo sděleno, že tyto výhry obdrží jedině při podepsání kupní smlouvy. Na to další účastníci akce rezignovali, ale jeden spotřebitel skutečně kupní smlouvu uzavřel, a to na částku 7 990 Kč.

Při další předváděcí a prodejní akci se účastníci–inspektoři ČOI dověděli, že jsou výherci hlavní „výhry“ (výrobků prezentovaných na akci), nicméně k jejich získání by si museli zakoupit parní čistič. Při jiné akci sdělil reprezentant předváděcí společnosti hned několika spotřebitelům, že vyhráli zlatý bonus (tj. všechny prezentované výrobky). Získání této „výhry“ podmínil opět sepsáním kupní smlouvy na výrobky v ceně 29 990 Kč, na což někteří účastníci rezignovali, ale jeden spotřebitel tuto smlouvu skutečně uzavřel. Ve všech případech se jednalo o zakázané užití nekalých obchodních praktik, konkrétně o klamavé informace o tom, že účastník vyhrál, přestože pro získání výhry by musel vynaložit nemalé prostředky.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Rajčata z Marsu nejsou k jídlu ..... Nizozemským vědcům se podařilo vypěstovat zeleninu v mimozemské půdě. Do vesmíru pro ni ale nikdo neletěl. Ke svému experimentu využili zeminu se stejným složením a vlastnostmi, jaké má půda na Marsu a na Měsíci. Veškeré podklady jim dodala americká vesmírná agentura NASA.

Okurky a rajčata vyrostly tři měsíce po vysazení. Zjistilo se, že pozemským kulturám vyhovovala víc půda z Marsu, v té lunární se jim moc nedařilo. Každopádně salát z marťanských rajčat či okurek se ke konzumaci nedoporučuje – zelenina byla doslova otrávena těžkými kovy.

Budoucí kolonisté si tak na rudé planetě čerstvé vitaminy nevypěstují, i když první lidská posádka by na ní měla zakotvit už za deset let. Kurděje z nedostatku vitaminů ale nebudou to jediné, co bude osadníky trápit. Budou také čelit velmi silné radiaci, která u nich dříve či později vyvolá rakovinu; musí počítat i s vážným poškozením zraku a nervového systému. První lidskou posádku chce na rudou planetu vyslat v roce 2023 nizozemská společnost Mars One.      (Zdroj: ProcProto)


Britové odposlouchávají také českou komunikaci ..... Útok na transatlantické kabely. Britská tajná služba odposlouchává telefonáty, čte naše e-maily a ví, které webové stránky navštěvujeme. Britská tajná služba Government Communications Headquarters (GCHQ) systematicky monitoruje v rámci operace Tempora internetovou a telefonickou komunikaci. Dokládají to dokumenty, ke kterým získal prostřednictvím whistleblowera Edwarda Snowdena přístup německý list Süddeutsche Zeitung. Dle materiálu bývalého administrátora americké národní bezpečnostní agentury NSA se britská tajná služba „napíchla“ mimo jiné na transatlantický optický kabel TAT-14, přes který běží významná část datové komunikace mezi USA a Evropou.

Britové proto zřejmě mohli odposlouchávat telefonáty, číst e-maily a sms zprávy anebo sledovat, které webové stránky Evropané navštěvují. K provozovatelům kabelu patří mimo jiné Deutsche Telekom, Slovak Telekom anebo také u nás působící společnosti Telefónica a Vodafone. Dle českých expertů je velmi pravděpodobné, že Britové mají přístup i k naší komunikaci směřující do zámoří.

„Pokud někdo odposlouchává TAT-14, tak zajisté odposlouchává i českou komunikaci, to stoprocentně ano. Koneckonců se jedná o kabel vlastněný evropskými operátory, a není tedy důvod ho nevyužívat,“ řekl ČESKÉ POZICI David Čermák ze společnosti Pro-Zeta, jež se zabývá vývojem a provozem technologie i softwaru v oblasti síťových služeb. Podobného názoru je rovněž výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip: „Pravděpodobnost, že by český traffic přes tyto kabely nešel, je velmi mizivá.“       (Čtěte na stránkách ČeskáPozice)


4.10. 2013     Dne 3. října roku 1226 zemřel František z Assisi. O den později má svůj svátek. A protože je tento muž spojen se zvířaty (podle některých legend jim v lese kázal Boží slovo, prý proslul láskou ke zvířatům, je patronem skautů-vlčat, …), není divu, že se právě na jeho svátek slaví Mezinárodní den zvířat. Vyhlásilo jej Shromáždění ekologů ve Florencii roku 1931, v ČR se slaví až od roku 1994.

Vždy v první pátek v říjnu se slaví Světový den úsměvu. Každoročně je pořádán společností Smile Corporation, kterou založil roku 1999 Harvey Ball (1921-2001), americký kreslíř a tvůrce reklam, autor prvního "smajlíka" v roce 1963. Smajlék se okamžitě stal symbolem nejen dobré vůle, ale i dobré nálady na světě.


Kolik urychlovačů částic se vejde na špičku jehly? ..... Překvapivě téměř jeden. A na špičku prstu se jich vejde nejmíň tucet. Světlo světa spatřila pozoruhodná technologie urychlovačů částic na čipu, které urychlují elektrony desetkrát víc, než tříkilometrový lineární urychlovač SLAC ve Stanfordu. Brzy čekejte kapesní rentgeny!

Dneska si rádi utahujeme ze středověkých scholastiků ohledně jejich počítání andělů na špičce jehly, jako učebnicového příkladu mlácení prázdné intelektuální slámy. Ve skutečnosti nebylo nikdy prokázáno, že se scholastici touhle podivuhodnou otázkou vůbec kdy zabývali. Nejspíš jde o výmysl myslitelů ranného novověku, kteří se scholastiku, tehdy stále ještě velmi živou na univerzitách, intenzivně snažili zdiskreditovat. Boj proti scholastice už hodně dlouho není na pořadu dne, dezinformační hádanka s anděly se ale stále vrací, v roztodivných podobách.

Postmoderní varianta této otázky by mohla znít: Kolik se vejde urychlovačů částic na čip? Zní to dost bláznivě, ale urychlovače částic se doopravdy dramatickým tempem zmenšují, jako kdyby je někdo uhranul. Nejnovější vývoj je už skoro k neuvěření. Robert Byer ze Stanfordovy univerzity vedl tým, který ve spolupráci s laboratoří amerického ministerstva energetiky SLAC National Accelerator Laboratory vytvořil nanotechnologicky opracované čipy z křemenného skla, menší než zrnko rýže, s nimiž lze urychlovat elektrony. A nejsou v tom nijak podřadné. Ve skutečnosti urychlují elektrony na gradientu 300 milionů elektronvoltů na jeden metr. To je desetkrát víc, než na kolik se zmůže přes tři kilometry dlouhý lineární urychlovač SLAC, zvaný Stanford Linear Collider.

Vývoj urychlovačů na čipu je podle Byera zatím v plenkách. Ještě zbývá vyřešit spoustu detailů a praktických problémů. Vědci se ale netají velkými ambicemi. Jejich cílem je dosáhnout pro tento typ mikrourychlovačů 1 miliardy elektronvoltů na metr. Prozatím je výroba těchto čipů relativně jednoduchá a laciná, což ji předurčuje pro budoucí masovou produkci. Zřejmě se v dohledné době dočkáme nové generace všudypřítomných stolních urychlovačů částic.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Platidlo i sběratelský kousek ..... Mince jsou jedním z nejdéle trvajících prostředků obchodu. První ražbu mincí uskutečnili v Malé Asii na území dnešního Turecka Lýdijci v roce 640 př. n. l. Skutečného rozkvětu však dosáhly ražené mince asi o 40 let později, kdy se díky Řekům rozšířily do dalších částí světa. Zhruba v roce 500 př. n. l. začínají Číňané razit mince z jiných než ušlechtilých kovů (stříbro, zlato). Začínají používat například měď. Současné mince se vyrábějí ze směsi mědi, niklu, hliníku a jiných běžných kovů.

Dnešní mince sice jsou nepostradatelnou součástí měnového systému, ovšem samotné mince mají hodnotu pouze kovu, ze kterého jsou vyrobené. Nominální hodnotu určuje a garantuje stát, jinak by se jednalo o pouhý kousek kovu s obrázkem.

Sběratelské a pamětní mince se i nadále razí buď ze stříbra, či ze zlata. Jedním z užívaných materiálů je bílé stříbro. To se nejprve odlévá do bloku, z něhož se postupně vyválcuje plech o požadované tloušťce. Poté se z něj vyrazí prázdné mince, které následně postoupí úpravu olemováním a vyleštěním. Během výrobního procesu se stříbro stává křehkým, a mince se proto musí žíhat, aby se této nežádoucí vlastnosti zbavily.

Obrázek a text, který bude na minci umístěn, prochází schvalovacím procesem a poté je za pomoci počítače vytvořen sádrový předobraz mince o velikosti 27 cm. Postupným zmenšováním a upravováním vzniknou nakonec negativní matrice ve velikosti mince, a to jak rubová, tak lícová strana.

Posledním krokem je samotná ražba. Obě strany se razí současně a lis (kvůli přesnosti vyobrazení) udeří do mince dvakrát.       (Zdroj: 21@století)


Ještě je co krást ..... Naše země na tom koneckonců není tak zle, aby nebylo co ukrást. Ze zdraví a zdravotnictví se stal byznys, dramaticky se šetří i na nemocenských dávkách, ale pouze u občanů, ne politiků - poslanců, ministrů a senátorů, ti dostávají 100% platu nejen, když jsou nemocní, ale i když nepřijdou do práce, na výši jejich platů to nemá vliv. Také se nejednou stalo, že pro absenci (pardon – neúčast) na jednání sněmovny byla sněmovna horko těžko usnášení schopná, ale tématem je zadlužení nemocnic, které vzniklo díky špatné a nekoncepční politice, která v zemi panuje bez měsíce 24 let.

Že je situace dramatická, nám bylo už sděleno formou různých doplatků, rušením lůžek i nemocnic, odchodem mnoha lékařů i zdravotních sester do zahraničí, prodlužování čekacích dob na operace a podobně. Však občané neměli tušení, jak moc dramatická situace ve zdravotnictví skutečně panuje, a to zadlužením nemocnic kde u mnoha hrozí, že nebudou mít na provoz.

Nemusíme však věšet hlavu, záchrana nemocnic je na spadnutí, Našel se totiž soukromý investor, který je ochoten zadluženým nemocnicím pomoci. Tak volejme třikrát hurá svorně s politiky, má to však jednu vadu na kráse. Soukromý investor neposkytne nemocnicím nějaký milodar, ale odkoupí jejich zařízení s tím, že jej budou nemocnice dále užívat a splácet na určitý úrok. Navíc je tak milostiv, že splátky budou rozloženy na delší dobu (čímž narostou vyplacené úroky), ale o tom se nějak nemluví.

Nastane však problém, pokud nemocnice z nějakého důvodu nebude mít na splátky. Tak se může snadno stát, že nemocnice bude zavřena a pacienti, když to přeženu, s otevřeným břichem na operačním stole posláni domů, aby se dooperovali v domácích podmínkách.

Další problém nastane z nutnosti opotřebované přístroje obměnit za nové, protože ty dosavadní nejsou bezpečné pro pacienta i lékaře. Kde na ty nové přístroje vzít peníze, když nejsou zaplacené ještě ty původní?

Operovat a léčit tím pádem nemocnice už nemůže, tím také nemá žádný zisk a věřitel chce své peníze. Tak jednoho krásného dne do takové nemocnice naběhne exekutor a bude vymalováno.

A vy, lidičky, si pořádně zaplaťte buďto léčení nebo pohřeb. Do tohoto stavu přivedly celé zdravotnictví společně všechny vlády, které v zemi vládnou od převratu.        (Čtěte Gnosis9)


Nejlepším ležákem světa je „dvanáctka“ z Vratislavic ..... Nejvyšší ocenění ve své historii si připsal v Londýně Pivovar Vratislavice. Jeho Konrad 12° se stal nejlepším ležákem světa. Vratislavický pivovar poslal do soutěže World Beer Awards v Londýně hned několik vzorků.

„Posílali jsme šest druhů piva. Uspěl jediný, ale zato si odnesl prestižní cenu. A to v obou částech soutěže, ve kterých se hodnotí nejdříve piva z jednotlivých kontinentů a posléze kontinentální vítězové soutěží mezi sebou ve finále," říká Miloš Litera z marketingového oddělení pivovaru.

Hodnocení dodaných vzorků probíhá v jedné z nejprestižnější degustační soutěži světa anonymně. „Piva se testují takzvaně naslepo. To znamená, že porota neví, jaký vzorek ochutnává. Toto pravidlo tak zajišťuje objektivitu soutěže," vysvětluje ředitel a sládek pivovaru Petr Hostaš.

O úspěchu se Pivovar Vratislavice dozvěděl zprostředkovaně. Na soutěži totiž nikdo z něj fyzicky přítomen nebyl.       (Zdroj: Agris)


Lotosový květ nám odhaluje svá tajemství ..... V roce 1881, během vykopávek hrobky faraona Ramsese 2, došlo k zajímavému zjištění. Mezi starožitnostmi, zlatem a drahými kameny největší pozornost výzkumníků přitáhlo několik sušených lotosových poupat, která ležela na viditelném místě. Podle vědců v hrobce zůstávaly kolem 3000 let a dokonale udržely svoji barvu. Proč staří Egypťané této květině věnovali tolik pozornosti a úcty?

Věděli jste, že skutečně kouzelné vlastnosti mají i lotosová semena? V současné době je vědcům zatěžko vysvětlit, proč mají semena lotosu schopnost klíčení po tisíce let.

Už v roce 1933 byla všechna media v Anglii plná senzačních zpráv, když se v botanické zahradě botanikům podařilo naklíčit semena lotosu, jejichž věk byl kolem čtyř století. Dokonce i tehdy vědci pochybovali, a pokračovali ve svém výzkumu. A co si myslíte? Podařilo se jim naklíčit semena lotosu, jehož stáří bylo více než tisíc let! Ale za semena s nejdelší životností se považují semena z Japonska. Byla objevena v suchém rašeliništi. Radiokarbonová analýza ukázala, že jsou stará asi dva tisíce let. Tato semena také dokázali naklíčit během několik dní.

Během výzkumu byl v semenech odhalen enzym, kterým eliminují poškození struktury bílkoviny. Tento enzym je v semenech lotosu stale aktivní, bez ohledu na jejich věk, tj. bez ohledu na to, zdali má semeno 1000 let nebo 1 rok. Ale vědci ve výzkumech pokračují, protože si nejsou stoprocentně jistí, že právě díky tomuto enzymu jsou lotosová semínka nesmrtelná.

Lotos již dlouho lidem daruje nejen svoji nepopsatelnou krásu, ale také výborné jídlo a slouží jako lék na mnoho nemocí.První zmínka o lotosu jako léčebném prostředku byla nalezena ve starověkých čínských traktátech. V Čínské, tibetské, vietnamské a indické medicíně pro přípravu léčivých přípravků používají celý květ. Starověcí léčitelé uměli udělat z každé části květu různé léčivé tinktury, masti, které opravdu sloužily jako první pomoc při mnoha nemocech. Ve starověkém Egyptě a Indii z lotosových semen připravovali lahodné koláče. I v dnešní době také existují různé recepty na přípravu polévek, masových pokrmů a občerstvení na bázi lotosu.       (Čtěte na stránkách Jitřní země)


Výňatek z článku ... Mikročipy pod kůži možná nebudou třeba ..... Obchod měl snad 30 metrů na délku. Uprostřed dva dlouhé stoly a na nich jeden iPhone 4 vedle druhého. Pochopitelně přikurtovány ke stolu kabelem bezpečnostního systému, ale jinak plně funkční. Dokonce se z nich dalo telefonovat. Zdarma.

Chvíli jsem si s tím mobilem hrál. Musím uznat – je to hezká věc. Úžasně snadná obsluha, intuitivní ovládání, dá se s tím pracovat, aniž by člověk četl návod. Je to uděláno tak, že to zvládne skutečně i osoba, jak se dnes říká, mentally challenged neboli přihlouplá. A všechno funguje tak nějak hravě, až mile. Oceňuji také jasný, dobře čitelný displej. Celkově mobil seděl dobře v ruce a působil dojmem, že něco držíte.

A na pracovní ploše mimo jiné nezbytné ikonky Facebooku a Twitteru přímo vyzývaly, použij nás. Napiš o sobě. Řekni, co právě děláš. Ostatní to zajímá. Máte pocit, že doslova držíte v rukou celý svět. Můžete komunikovat, sdělovat, tlachat, fotografovat, natáčet a vše hned za tepla „dávat ven“, aby to věděli i na Novém Zélandě. A pokud se vám zrovna nechce bavit, nu, můžete strčit do uši sluchátka a poslouchat svou oblíbenou hudbu. Nebo číst svou oblíbenou knihu. Nebo sledovat svůj film. Chcete se o něj podělit s kamarádem? Je to blízko, jen dotek jedné ikonky. Všechno je plynulé, hladké, přirozené a hravé. Už není třeba za někým jít osobně. Stačí s ním chatovat. Nebo twittovat. Či facebookovat. Že ta slova v češtině nejsou? Nevadí, brzy budou.

Lidé nevnímají tato zařízení jako průnik do soukromí. Nevadí jim, že se těm lesklým krabičkám zcela vydávají na milost a nemilost. Co na ně mobil sám neprozradí (například jejich polohu), to ochotně vykecají sami prostřednictvím emailů, sociálních sítí a různých chatů, protože ty mobily byly designovány s myšlenkou, aby to lidé dělali, a přímo je k tomu nutí. Pokud si někdo koupil iPhone a dosud nemá profil na Facebooku nebo jiné podobné síti – nu, snad je čas si ho konečně zřídit. Vždyť je to tak snadné.

Ten, kdo ovládá tok dat z mobilních zařízení, ví o každém svém klientovi mnohem více, než by věděl, kdyby například klient nosil jen nějaký mikročip pod kůží. Konečně co takový mikročip může na člověka prozradit kromě jeho polohy? Ale mobil, to je panečku jiné kafe. A moderní mobily s GPS tu polohu určí často přesněji než RFID mikročip.

Tohle je zajímavý aspekt lidské psychiky. Nařiď povinné čipování a řadě lidí se to nebude líbit. Budou remcat, budou se snažit tomu vyhnout. Ale udělej pouta dostatečně hezká, přitažlivá, hravá, a lidé si je budou sami nasazovat. A ještě za to budou platit. A budou s těmi pouty spát a budou s nimi chodit i na záchod. Doslova.

Sen všech totalitních diktátorů a uzurpátorů svobody se naplňuje. Díky mobilním zařízením, kteří si lidé sami kupují. Dokonce na ně stojí fronty. Domnívám se, že nakonec nebude ani nutno provádět hromadné čipování lidí. Proč by to stát dělal? Všechno o každém svém občanovi ví, každý jeho pohyb je zaznamenán, každá myšlenka uložena. Díky hravým, krásným mobilním zařízením. Je to dokonalé.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Skladování energie pomocí stlačeného vzduchu ..... S nástupem malých, obnovitelných a nepravidelných zdrojů energie vzniká silná potřeba ukládat momentální přebytky elektrického výkonu přítomného v elektrické síti. A v případech výkonových minim energii naopak do sítě uvolňovat a vyrovnávat tak kolísání v energetických soustavách.

Americká firma SustainX proto vyvinula systém pro ukládání elektrické energie ve formě stlačeného vzduchu, který již má poměrně slušný síťový výkon - až 1,6 Megawattu.

Komplex nese název Isotherm compressed air energy storage (ICAES - Izotermické ukládání energie do formy stlačeného vzduchu) a firma jej postavila v americkém státě New Hampshire. Jde již o prakticky použitelný demonstrační systém, který může pracovat na průmyslové bázi a měl by mít dobu životnosti asi 20 let. Na podobných systémech se stlačeným vzduchem pracují i další firmy.

Jak již název napovídá, izotermický systém provádí stlačování vzduchu za konstantní teploty. Jelikož se přitom část energie nevyhnutelně ztrácí ve formě tepla, vnitřek tanků se stlačovaným vzduchem je sprchován kapičkami vody. Tento postup tedy zachraňuje velkou část energie, vzniklou zahřátím stlačeného vzduchu, ve formě horké vody, se kterou lze dále energeticky pracovat.

Aby bylo možno elektrickou energii z tanků se stlačeným vzduchem naopak uvolnit, stlačený vzduch v této druhé fázi samovolně expanduje přes turbiny a vyrábí tak opět elektrickou energii.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Marocké fazole jsou pěstovány za otřesných podmínek ..... To, že se k nám zboží dostalo v pořádku, není zárukou, že vzniklo poctivou cestou. Holandská společnost, Středisko pro výzkum mezinárodních korporací (The Centre for Research on Multinational Corporations - SOMO) se nyní snaží informovat evropské prodejce a spotřebitele o pracovních podmínkách v Maroku, jednom z největších dodavatelů zelených fazolí mimo EU.

Organizace zkoumala, do jaké míry jsou supermarkety v Nizozemí schopny zajistit civilizovanou výrobu a pěstování svých produktů a vypadá to, že v tomto případě se příliš nedaří. Společnosti nenabízejí zaměstnancům možnost organizace v odborech, nevyplácejí odpovídající mzdy, ukládají dlouhou pracovní dobu, vystavují zaměstnance pesticidům a jejich přeprava na pracoviště není ani bezpečná, ani důstojná.

Nejhůře se mezi zaměstnavateli v tomto ohledu ukázala společnost Guernikako. I ti lepší z nich, jako QBM, stále platili málo. Z prodejců bylo zkoumáno pět hlavních obchodních sítí v Holandsku – Albert Heijn (Ahold), Jumbo (C1000), Aldi, Lidl a Plus.

„Nejhorší na situaci je potlačení odborů,“ prohlásil Sanne van der Wal ze SOMO. „To lidem znemožňuje spojit síly proti zaměstnavatelům a docílili nezbytných zlepšení. Ve společnosti, která vypadala nejlépe, odbory existovaly, ale nikdo s nimi nejednal. Jeden z dodavatelů fazolí (mimo jiné pro Albert Heijn) vůbec netoleruje odbory.“ SOMO nyní apeluje na obchodníky, aby se o zaměstnancích dodavatelů více zajímali.       (Zdroj: Spotřebitel)


Duchové pod vodní hladinou ..... Lipenské přehradní jezero patří k největším svého druhu. Je přes 40 kilometrů dlouhé, zaujímá plochu cca 4650 hektarů. O využití a úpravách horní Vltavy se uvažovalo už na konci 19. století, ale teprve kolem roku 1930 se objevily reálné plány stavby. Po druhé světové válce se projekt doplňoval, pak ještě v roce 1950. Stavba přehrady mohla začít!

Pod velkou vodou zmizel i horní tok Vltavy, proslulý svými pověstmi o vodních a bažinatých démonech. Tehdejší starousedlíci se zde setkávali s lesními démony, kteří prý vzhledem připomínaly skřety. A byly velmi nebezpeční! Sedlák Oskar Niedermayer se je pokoušel zahnat sukovicí, svou troufalost ale zaplatil životem. Záhadná vodní bytost zvaná „Moorkopf“ podle pověrečné zkazky utopila i chalupníka Schrittera z Nové Pece. Tyto bytosti údajně přežívaly v mokřadlech a byly postrachem prostých lidí. Vodníka zase připomínal „divous“, ukrýval se na loukách poblíž řeky. Ve skalách a skalkách řádili „mlhoví mužíčci“, za nevlídného počasí sváděli pocestné, lákali je do nebezpečných skalních trhlin.

V zatopené oblasti se nacházely i domy, jejichž interiéry ukrývaly stopy po řádění poltergeistů, hřmotících duchů. Později se obyvatelé odstěhovali, ze samot se staly rekreační chalupy. Nové majitelé se divili, když i je nebezpeční rozbíječi nádobí, sklenic a oken sužovali. Dnes torza domů leží na dně přehrady.

Zajímavou historku nám vyprávěl jeden z potomků někdejších „lufťáků“, majitelů rekreačních chalup. Urputný poltergeist prý jeho rodičům dva roky ztrpčoval život. Když otec do kuchyně umístil kříž s kropenkou na svěcenou vodu, řádění ustalo. Zato chalupa záhadně vzplála a téměř lehla popelem. Lipenská přehrada změnila tvář přilehlých měst i obcí. A jak se zdá, změnila i tok lidských osudů. A démoni? Možná jen číhají na novou příležitost.        (Zdroj: Doplněk)


Tunguzský meteorit - byl to úder z podzemí? ..... Hypotézu založenou na pozemském původu záhadné události známé jako tunguzský meteorit razí přibližně od poloviny 90. let minulého století ruský geolog Andrej Olchovatov. Celkem logicky tvrdí, že když už více než sto let nemohou přesvědčivě zvítězit ani zastánci komety, ani fanoušci meteoritu, muselo nejspíš jít o něco jiného. Nezatracuje příznivce kosmické lodi, protože podle něj nemají tendenci vytěsnovat fakta, která se jim nehodí - a s jevem opravdu souvisely efekty připomínající UFO.

Olchovatov sice věří, že obrovský výbuch byl tektonického původu, ale nesouhlasí ani s tím, že jej způsobilo zemětřesení, sopka, zemní plyn nebo nějaký jiný známý jev. Pro to, co se na Tunguzce stalo, razí termín geometeor, nebo také zkratku NNE složenou z anglických slov None-local Natural Explosion.

Základ hypotézy tunguzského geometeoru vychází ze skutečnosti, že v oblastech tektonických poruch dochází k jevům, které dosud nejsou dostatečně vysvětlené. Některé jsou velmi spektakulární - a není náhodou, že právě z míst, kde je země v pohybu, přichází nápadně víc hlášení o spatření UFO, než z území, kde je zemská kůra celistvá. Nejvíc pozorování různých ohnivých koulí, světel ve vzduchu, plamenů či podivných obrazců na obloze je zaznamenáno těsně před velkými otřesy půdy, nebo během nich.

Roku 1994 fotografoval Tim Shell z Los Angeles údolí San Fernando v Kalifornii, které se shodou okolností stalo krátce na to epicentrem silného otřesu. Když snímek vyvolal, spatřil nad obrazem krajiny odsouzené ke zkáze světélkující oblak podobný lidské lebce. Na první pohled událost vhodná nanejvýš pro bulvární časopisy - kdyby podobná svědectví nepředcházela i jiná zemětřesení.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


3.10. 2013     Před sto třiceti lety - 3. října 1883 - se vydal Orient Express na svou první cestu z Paříže do Konstantinopole.


Každý Čech loni vyprodukoval 308 kg odpadů, 43 kg vytřídil ..... Jeden obyvatel České republiky v loňském roce vyprodukoval v průměru 308 kilogramů komunálního odpadu, z toho 43 kilogramů vytřídil. Množství odpadků končících v popelnicích tak po několika letech růstu poprvé kleslo z 320 kilogramů na osobu v roce 2011. Objem vytříděného odpadu je výrazně vyšší než před deseti lety, v posledních několika letech však stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Množství vytříděných odpadů vzrostlo od roku 2002, kdy bylo 16 kilogramů na obyvatele, více než 2,5krát. V barevných kontejnerech na tříděný odpad skončilo loni 14 kilogramů papíru, 11 kilogramů skla, deset kilogramů plastů, čtyři kg kovů a stejné množství ostatních materiálů. Loni lidé vytřídili o tři kilogramy odpadů na hlavu méně než v roce 2011.

V mezinárodním srovnání jsou Češi podprůměrnými producenty odpadů. Celoevropský průměr předloni dosahoval 503 kilogramů na osobu. Nejvíce odpadů v Evropě produkovali podle údajů Eurostatu v roce 2011 Dánové (718) kilogramů, naopak nejméně Estonci (298 kg).

Celkově bylo v Česku loni vyprodukováno 23,4 milionu tun odpadů, což bylo o 0,6 procenta méně než v roce 2011. Z celkového množství představoval 6,4 procenta nebezpečný odpad. Jeho podíl na celkové produkci odpadů se meziročně nezměnil.        (Zdroj: Ekolist)


Ponocování prý koreluje s psychopatií, a to evolučně ..... Být „sovou“ je jistě relativní: když jsou někteří lidé ranními ptáčaty, jiní musí být naopak sovami. Nicméně dlouhé ponocování prý statisticky souvisí s jinými poruchami osobnosti.

Takový závěr sám o sobě asi nepřekvapí. Lidé ponocují nikoliv bezdůvodně. Mohou trpět nespavostí, flámovat, nebo naopak pracují a vycházejí v této době proto, aby je nikdo nerušil, a pokud možno se prostě vyhnuli jiným lidem. Takže i když pomineme ty, kdo ponocují v důsledku toho, že se živí násilnou apod. trestnou činností, extrémnější noční ptáci se od průměrné populace prostě liší. Není nijak zvláštní, že se odchylují, „jsou divní“ i jinak.

Peter Jonason a jeho kolegové z University of Western Sydney ale přišli s jiným pohledem na věc. Podle nich je ponocování nikoliv nahodilý jev s různými příčinami, ale možná i cosi jako evoluční strategie – a jako taková má genetické pozadí (což naše biologické hodiny do nějaké míry určitě mají).

Zmínění výzkumníci ovšem celý jev vnímají jednoznačně negativně. Proč se komu v minulosti mohlo vyplatit žít spíše v noci než ve dne? V paleolitu asi ne kvůli tomu, aby si četl, sledoval televizi nebo se živil programováním. Ne, získával tak obživu olupováním svých bližních, ale měl i větší příležitosti k „náhodnému“ sexu, v jehož důsledku se do další generace dostávaly příslušné geny.

Takže ponocování je podle autorů spojeno s antisociálními rysy, psychopatií, narcismem a machiavelismem („dark triad“, až nábožensky znějící terminologie).

Výsledky byly publikovány v časopisu Personality and Individual Differences. Jsou založeny na výzkumu 250 lidí.       (Zdroj: Science WORLD)


ČSO zve o víkendu 5. a 6. října na Evropský festival ptactva ..... Letošní ročník Evropského festivalu ptactva se bude u nás konat na 41 místech. Profesionální ornitologové i milovníci ptactva z řad veřejnosti si tak připomenou zázrak ptačí migrace a společně přivítají nastupující podzim.

První říjnový víkend (5. a 6. října 2013) je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva, v rámci kterého organizují pro veřejnost ornitologové vycházky do přírody, spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Účastníci mají možnost získat mnoho informací jak o jednotlivých druzích, jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí migrace obecně. Na mnoha místech organizátoři také připravili oblíbenou ukázku odchytu a kroužkování ptáků. Pro děti jsou nachystané různé hry a kvízy s ptačí a ekologickou tématikou.

O oblíbenosti této akce svědčí i to, že letošní ročník festivalu slaví své dvacáté narozeniny. O víkendu 9.—10. října 1993 zorganizovala BirdLife International první skutečně celosvětové pozorování ptáků, Světový festival ptactva. Této akce se zúčastnily tisíce lidí ve 100 zemích světa. Lidé tehdy pozorovali 2 732 ptačích druhů.        (Zdroj: Econnect)


Hrdý Boeing 747 slaví pětačtyřicátiny ..... Přesně před 45 lety, 30. září 1968, vyjíždí z hangáru americké firmy Boeing Everett Factory první prototyp největšího dopravního letadla na světě - čtyřmotorový BOEING 747. Gigantický letoun se v ten den poprvé představuje užaslé veřejnosti.

Poprvé vzletěl s pasažéry v lednu 1970 a jeho maximální kapacitu (až 660 míst) žádné jiné letadlo dalších 37 let nepokořilo. Obří letoun je v provozu dodnes, v blízké budoucnosti má tento typ nahradit verze BOEING Y3, který by měl být uveden do provozu v roce 2017.       (Zdroj: 21@století)


Jaké je dědictví raketoplánů v nové éře? ... Za velkou louží pokračuje reforma americké kosmonautiky. Soukromý sektor dobývá oběžnou dráhu, NASA se chystá na asteroidy.

Už příští rok by se do vesmíru měla vydat kosmická loď Orion. Oblet Země zajistí těžká verze rakety Delta. V budoucnu se ovšem počítá s tím, že Orion bude létat do vesmíru na vrcholu nové rakety SLS (Space Launch System). Ta do značné míry těží z vysloužilých raketoplánů. Orbitální stupně sice už jen baví návštěvníky muzeí, ale zbytek legendárního STS bude vyšlapávat cestičku nové éře americké kosmonautiky.

NASA hodlá v upravené podobě použít vnější palivovou nádrž. Pod kapotou centrálního stupně rakety SLS z lehké slitiny Aluminia 2219 najdeme dvě oddělené nádrže, které jakoby z oka vypadly nádrži raketoplánů. Nemění se ani složení použitých látek. Jako palivo bude sloužit kapalný vodík ve spodní nádrži a jako okysličovalo kapalný kyslík ve vrchní a menší nádrži.

SLS také využije dvojici motorů na tuhé pohonné hmoty (SRB), které raketoplánům pomáhaly při startu. Klíčovým převzatým prvkem jsou však motory RS-25. Zatímco raketoplán disponoval třemi, SLS bude mít hned čtyři. Po úpravách se počítá i se zvýšením výkonu. Palivová turbína motoru RS-25 je tak výkonná, že pokud bychom místo čerpadla připojili elektrický generátor, dokázala by zásobovat 11 lokomotiv, 1 315 elektrických aut Toyota Prius nebo 1 231 519 iPadů.

Další (horní stupeň) rakety bude variabilní s ohledem na úkoly mise. Zpočátku se počítá například s využitím motorů RL10 z rakety Delta IV, později bude vyvinut zcela nový stupeň.

Celkově má SLS dopravovat na nízkou oběžnou dráhu až 130 tun materiálu, což je o 10 tun více než slavný Saturn V.

Soukromníci přebírají otěže ... SLS by měla dopravovat materiál spíše mimo oběžnou dráhu Země. NASA počítá s pilotovaným průzkumem asteroidů dotažených automatickými sondami někam k oběžné dráze Měsíce. Náklad (a brzy zřejmě také dopravu astronautů) na Mezinárodní kosmickou stanici přebírají soukromí dopravci. Nákladní Dragon od SpaceX už létá. Samotná firma chystá test vylepšené rakety Falcon a také raketu, která se dokáže po vynesení nákladu vrátit zpět na Zemi.

Další soukromá společnost Orbital Sciences Corporation, jejíž historie je v oblasti kosmonautiky podstatně delší a větší než je tomu v případě SpaceX, vyslala 18. září na oběžnou dráhu poprvé svou loď Cygnus. „Labuť“ je fakticky válcovým kontejnerem o objemu necelých 19 metrů krychlových, k němuž je zezadu připojen servisní modul se solárními panely, motory a dalším vybavením. Po čtyřech misích má přijít na řadu posílenější verze s novými solárními panely a větším modulem. K ISS tak společnost Orbiter dopraví během 8 letů na 20 tun materiálu.

Činí se také firma ze Sierry Nevady. Její „sexy“ raketoplán Dream Chaser sice zatím pouze tahají po zemi jako kačera, ale jednoho dne by mohl na špici rakety doletět až k Mezinárodní kosmické stanici.       (Zdroj: VTM)


Složka plastů v atmosféře Titanu ..... Na Saturnově měsíci Titanu se vyskytuje látka, která je součástí zcela běžných plastových výrobků. Prokázala to data, která získala sonda Cassini.

Molekuly propenu neboli propylenu jsou základní stavební jednotkou polypropylenu, který patří mezi nejběžnější druhy plastů. Vyrábějí se z něj například obaly na potraviny či nárazníky automobilů. Propen je také první součástí plastů, o níž víme, že se vyskytuje i někde jinde než na Zemi. Jeho mimozemským domovem je největší Saturnův měsíc Titan. První pohled na složení jeho atmosféry přinesl přelet sondy Voyager 1 v roce 1980. Detekovala množství molekul uhlovodíků včetně těch se třemi uhlíky: propanu (C3H8), jehož molekula obsahuje pouze jednoduché vazby, a propynu (CH3C2H), který má jednu trojnou vazbu.

Tehdy se zdálo, že chybí „prostřední“ sloučenina – propen (C3H6) s jednou dvojnou vazbou v molekule. První důkaz o jeho existenci získal až nyní infračervený spektrometr CIRS sondy Cassini, který zaznamenával složení spodních vrstev atmosféry Titanu. Propenu je zde výrazně méně než propanu i propynu, což je patrně důvodem, proč jeho přítomnost nedetekovala už sonda Voyager. Také to ale naznačuje, že na Titanu mohou být alkyny s trojnými vazbami obecně hojnější než alkeny s vazbami dvojnými.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Panuje ve vesmíru řád? ..... Otázka života ve vesmíru není pořád uspokojivě vysvětlena. Tím větší jsou spory o možnostech existence jeho inteligentních forem. Zatím se víceméně předpokládá, že život vznikl obrovskou souhrou náhod, z nichž absence pouze jediné by pro vznik života znamenal nedozírné následky. Přesto se vědci v posledních letech přiklánějí k hypotéze, že i uvnitř těchto náhod panuje ve vesmíru jistý řád.

V naší galaxii, ale i galaxiích dalších, mohou být podmínky pro vznik života podobné jako v případě Země. Přitom se ale nevylučuje ani myšlenka, že biologicko-chemická báze života může být ve vesmíru rozmanitá a mohou tak dokonce existovat i jiné než antropoidní formy inteligence. Zároveň není vůbec jasno v odpovědi na otázku možné exploatace života nebo délky trvání vesmírných civilizací. Není vyloučeno ani to, že určitá část těchto civilizací mohla předběhnout vývoj naší kultury o tisíce, sta tisíce, ne-li dokonce i milióny let.

Jistým paradoxem zůstává, že ačkoli se vědci neustále přou o možnostech existence jiných vesmírných civilizací, nemáme dostatečné znalosti ani o svojí vlastní minulosti. Víme však, že vesmír přitahoval naše předky odedávna.

Tak například kněží ve starém Egyptě podle některých antických historiků zaznamenali přes 3000 zatmění Slunce a přes 800 zatmění Měsíce. To by znamenalo posunout stáří egyptské civilizace nejméně o 4000 let zpět, než se oficiálně připouští.

Takzvaná Černá pagoda v Indii je chrámem, jehož střecha je z precizně opracovaných kamenných kvádrů, vážících přes 2000 tun. Není vůbec jasné, jak bylo možné před tisíciletími tyto obří monolity dopravit a usadit v takové výšce. I při dnešní technice by podobná akce znamenala takřka neřešitelný problém.

Staré mýty Indů také hovoří o jakési pevnině v Indickém oceánu, která byla kolébkou lidstva. V jiných mýtech jsou zase naprosto jasné zmínky o létajících strojích. Na Kurukšéterské pláni v Indii, kde podle Mahabharáty došlo ke gigantické bitvě bohů za použití létajících vimanů s raketovými střelami, byly počátkem 70. let minulého století skutečně nalezeny při archeologickém průzkumu stopy po silném radioaktivním záření, jež před mnoha tisíci lety tuto oblast zamořilo.

Co se tedy na Zemi s naší civilizací dělo? Nebyla naše planeta kdysi osídlena tvory, kteří sem přišli z jiných částí vesmíru? Nebo zde existovala technicky vysoce rozvinutá civilizace, která možná díky nějaké kosmické katastrofě, možná ale i vlastní vinou navždy zmizela? Tak dokonale, že po ní zbyly jenom nepatrné zbytky bez vážnějších materiálních důkazů?        (Zdroj: Doplněk)


Vynašečka ze Světové banky Karen Hudes odhaluje, jak vládne globální elita světu ..... Karen Hudes je absolventkou právnické fakulty v Yale a více než 20 let pracovala v právním oddělení Světové banky. Když ji vyhodili za vynesení korupce ve Světové bance, tak ve skutečnosti zastávala pozici vedoucího poradce. Měla pozici, z níž unikátně viděla, jak přesně globální elita vládne světu, a ty informace, které nyní odhaluje veřejnosti, jsou naprosto omračující. Podle Hudes používá elita k dominanci nad planetou velice úzké jádro finančních institucí a megakorporací. Cílem je kontrola.

Chtějí nás všechny zotročit dluhem, chtějí dluhem zotročit všechny naše vlády a chtějí, aby všichni naši politici záviseli na ohromných finančních příspěvcích, které nalévají do jejich kampaní. Jelikož tato elita rovněž vlastní všechny velké mediální společnosti, tak média mainstreamu nikdy nedovolí, aby k nám dolehlo porušení toho tajemství, že s funkcí našeho systému je něco od základu špatně. Nezapomeňte, že tohle není „žádný konspirační teoretik“, co tyhle věcí říká. Tohle je z Yale vzdělaná právnice, která po více než dvě desetiletí pracovala uvnitř Světové banky. Následující souhrn jejího renomé pochází přímo z její webové stránky…       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Klatovští rybáři zahájili podzimní výlovy, kvalita ryb je dobrá ..... Klatovští rybáři zahájili podzimní výlovy velkých rybníků v Plzeňském kraji. Kvalita ryb je velmi dobrá, přírůstky budou zřejmě vinou červnových povodní a chladného počasí menší než loni. Rybáři budou lovit každý den až do poloviny listopadu. Letos největší, osmašedesátihektarový rybník Hnačov, 30. října, a 5. listopadu dále vyloví stejně velký Myslív, oba na Klatovsku. Čtyři firemní střediska by měla ve 150 rybnících odlovit shodně jako loni zhruba 600 tun ryb, z toho 550 tun kaprů, řekl ČTK ředitel Václav Voráček.

Podobně jako loni plánuje letos podnik celkovou produkci 1100 tun ryb, z toho 800 tun kaprů. "Teprve poté, co sáhneme do rybníků, uvidíme, co nám provedla červnová velká voda," uvedl.

Firma letos prodává ryby za loňské ceny. "Ceny pro vánoční trh budou vycházet z těch loňských a budou přibližně stejné," uvedl Voráček bez konkrétních čísel. Podle informací ČTK loni prodávali obchodníci v regionu živé kapry od 90 po 110 Kč za kilogram.

"Kontrolní odlovy potvrdily velmi dobrou kvalitu ryb. Přírůstky jsou vlivem chladného počasí a povodní v hlavním vegetačním období menší než loni, spíše pod průměrem. Z rozborů na veterině a v dalších laboratořích vyšel velmi dobrý zdravotní stav ryb," řekl Voráček.       (Zdroj: Agris)


Odhalí „Rukopis Q“ pravou Ježíšovu tvář? ..... Žil, nebo nežil Ježíš? A byl skutečně synem Božím, nebo byl jen obyčejným židovským kazatelem a politickým reformátorem? I my na ProcProto.cz jsme se touhle otázkou už několikrát zabývali. Odpovědi v podstatě neexistují, pohybujeme se na pevnině spekulací a teorií, které jsou mnohdy přitažené za vlasy. Možná by ale stačilo najít jeden rukopis, který zároveň existuje i neexistuje. Tudíž do záhadné atmosféry kolem Spasitele docela dobře zapadá.

Nazývá se „Rukopis Q“ (někdy také Dokument Q) a podle odborníků je autentickým záznamem myšlenek, které Ježíš šířil mezi svými učedníky a předkládal svým vyznavačům. Proto se mu také dostalo označení Q – jako první písmeno německého slova Quelle, čili „pramen“.

Právě z něj měli vycházet evangelisté, nejdříve Marek (někdy kolem roku 70. n. l.) a po něm Matouš a Lukáš (80. – 90. léta 1. stol. n. l.). Teprve na sklonku prvního století pak vzniklo evangelium Janovo. Jazykovědci a znalci starých biblických textů jsou přesvědčeni, že i evangelisté byli jenom lidé, takže si tu a tam něco přidali, nebo naopak ubrali a hlavně se v jejich textech stal Ježíš jakýmsi „nadčlověkem“.

Ale v evangeliu Q bychom měli najít skutečný prorokův obraz, včetně dnes pro křesťany třeba i kontroverzních myšlenek. I proto se část odborníků snaží dokument Q rekonstruovat. Je to složitá mravenčí práce, kdy se srovnávají jednotlivé verze evangelií a hledají se nejautentičtější verze. Vědci si pomáhají i studiem tzv. Tomášova evangelia, které sice součástí Nového zákona není, ale jeho jádro bylo sepsáno kolem roku 60 n. l., tedy nejblíže období, kdy měl Ježíš žít. Ve starověku bylo toto „neoficiální“ evangelium velmi známé a dostalo se z Blízkého východu až do daleké Číny. Církevní autority s ním měly dlouho problém, ale dnes už je uznáváno a citováno.

Pokud se někdy povede celá rekonstrukce rukopisu Q, nemůžeme očekávat žádná „senzační“ zjištění v duchu Šifry mistra Leonarda. Ale možná bychom konečně poznali Ježíše jako muže z masa a kostí, který by určitě oslovil současné lidstvo víc než jako bezpohlavní kladný hrdina z novozákonních evangelií, kterého stvořila šikovná starověká propaganda.        (Zdroj: ProcProto)


2.10. 2013     Druhý říjnový den je Světovým dnem hospodářských zvířat. Byl zaveden na počest Mahátma Gándhího, narozeného 2. října 1869. Ten se do historie zapsal nejen jako jeden z nejvýznamnějších duchovních a politických vůdců Indie, ale proslul i svou láskou ke zvířatům. Proto Reformní hnutí za hospodářská zvířata vyhlásilo roku 1983 právě na den výročí narození tohoto indického velikána Den hospodářských zvířat. S Gándhím je spojen i další dnešní svátek - Mezinárodní den nenásilí. Vyhlásilo jej OSN roku 2007.

A do třetice dnes slavíme Mezinárodní den zvonů.


Jak zhubnout? Do kuchyně si nastříkat odporný sprej ..... Alex Fontaine z Velké Británie nevěděla, jak zhubnout. Rozhodla se proto pro poměrně drastickou metodu. Podle svých slov shodila deset kilogramů díky tomu, že do kuchyně nastříkala odporně zapáchající sprej. „Vůně" připomínající odpadní látky vyhnala pokaždé ženu z kuchyně, takže si nikdy pro žádné laskominy nedošla. Žena si sprej vyrobila sama a dnes se jej již snaží prodat i ostatním dívkám, které se snaží shodit nějaké ty kilogramy. Podle Alex je nutné naučit mozek, aby si dal dohromady spojení lednice a smrad. Sprej pojmenovala „Alex Stink Yourself Slim".        (Zdroj: Deník)

Možná by také pomohlo zazdít dveře do kuchyně ...


Jak se starat o různé druhy baterií – paměťové a jiné efekty ..... O Li-ion bateriích se až donedávna soudilo, že na rozdíl od starších druhů baterií netrpí paměťovým efektem. Notebooky, fotoaparáty či chytré telefony potřebujeme mít neustále k dispozici. Bez přístupu k elektrické síti nám slouží jen díky nabité baterii. Abychom měli své přístroje stále v pohotovosti, je důležité dodržovat zásady pro správné nabíjení. Avšak při nabíjení nejnovějších Li-pol baterií je nutné se řídit jinými pravidly než u zastaralejších Ni-Mh baterií. Prozradíme vám, jak jednotlivé druhy nabíjet, aby neztrácely kapacitu a měly co nejdelší životnost.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Jak a kdy přijímat ovoce ..... Pozor na převahu kyselinotvorných potravin obecně ... Každodenní talíř většiny lidí obsahuje ve své převaze kyselinotvorné složky: Je to chléb a pečivo, obilniny v těstovinách, maso a ryby, vejce, cukry, tuky a řada mléčných výrobků s množstvím přidaných látek pro konzervaci, konzistenci a vzhled.

Zásadotvorné složky – voda, bylinné a zelené čaje, ředěné ovocné šťávy, zelenina, mořské a sladkovodní řasy, jáhly a pohanka – často tradičnímu složení české (a slovenské) kuchyně chybějí. Dlouhodobá nerovnováha může přitom způsobovat jednu z příčin vzniku zánětů jako „vhodného prostředí“ pro rozvoj chronické nemoci obecně.

Koho máte rádi víc – svůj jazyk nebo celé tělo? ... Spíše přitom dáváme přednost svému jazýčku před potřebami komplexu tělesných systémů a orgánů, protože podléháme tradici v podávání jídel a jejich složek. Když jsme byli malí, možná nám rodiče začali příliš brzy jídlo sladit a třeba předkládat dochucovanou stravu dospělých a to, o čem si mysleli, že je chutné a dobré pro tělo, než by ponechali složkám potravy jejich přirozenou chuť. Vracejme se k původním chutím třeba „jen“ tím, že trvale omezíme solení jídel.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Svoboda zvířat: Kebab bez masa? Je to možné, přijďte ochutnat! ..... Při příležitosti Světového dne hospodářských zvířat, který připadá na středu 2. října 2013, uspořádají ochránci zvířat v Plzni ochutnávku čistě rostlinného kebabu. Chtějí tak upozornit na problémy spojené s produkcí živočišných potravin a ukázat veřejnosti, že i rostlinná strava může být chutná a zábavná.

Kebab bude k mání zdarma od 12 hodin (do cca 15 hodin) v oranžovém infostánku Svobody zvířat na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů.

"Rostlinná strava je velmi pestrá. Čistě rostlinné a chutné alternativy lze nalézt téměř ke všem masitým či živočišným pokrmům. My jsme si vybrali právě kebab, protože je toto arabské jídlo poslední dobou nejen v Plzni velmi populární. Rádi bychom tak Plzeňany a Plzeňanky pozvali na netradiční oběd," vysvětluje Lucie Moravcová, předsedkyně pořádající organizace Svobody zvířat. Kebab, který budou ochránci zvířat opékat a rozdávat, je složen ze seitanu, tedy rostlinné bílkoviny získané z pšeničné mouky. Podávat jej budou v tureckém chlebu plněném zeleninou a sojanézou (rostlinná alternativy klasické majonézy).

Světový den hospodářských zvířat si ochránci zvířat připomínají již od roku 1983, kdy jej vyhlásilo reformní hnutí za hospodářská zvířata (Farm Animal Reform Movement, FARM). Toto datum bylo zvoleno jako odkaz na osobnost Mahátmy Gándhího (nar. 2. října 1869), jenž se za zájmy zvířat zasazoval. Odhaduje se, že ročně je v rámci živočišné výroby na celém světě zabito na 62 miliard tzv. hospodářských zvířat.       (Zdroj: Econnect)


Sluneční maximum je nejslabší za poslední století ..... Sluneční cykly (čísla slunečních skvrn) od začátku 18. století Rok 2013 měl být rokem druhého slunečního maxima. Ve skutečnosti byla sluneční aktivita v posledních měsících poměrně nízká a v první polovině září poklesla ještě hlouběji. Skvrny na Slunci se téměř nevyskytovaly. Poprvé od 14. srpna 2011 byl sluneční kotouč zcela prázdný. 11 dnů po sobě nebyla zaznamenána ani jedna erupce nižší třídy C. Tomu odpovídá i klidový stav magnetického pole Země. Poslední geomagnetická bouře nastala 27. srpna. Aktuální vývoj jen potvrzuje fakt, že současný 24. sluneční cyklus je velmi slabý, nejslabší za posledních sto let. Čísla slunečních skvrn se podobají těm na začátku 20. století, kdy probíhal 14. cyklus. Ve srovnání s cykly ve druhé polovině 20. století je amplituda třetinová nebo sotva poloviční.

Vědci nyní očekávají přepólování magnetického pole Slunce. Podle určitých náznaků už probíhá a proces by měl být ukončen v nejbližších týdnech či měsících. Ke změně orientace magnetického pole dochází vždy v době kolem vrcholu sluneční aktivity. Znamená to, že se nacházíme v polovině cyklu a sluneční aktivita by měla v dalších letech klesat.        (Zdroj: Gnosis9)


Rekordní zisky českých zbrojařů na úkor lidských práv ..... Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu: České zbrojovky vydělaly vloni oproti roku 2011 dvojnásobek. Více než třetina zbraní směřovala do zemí, kde hrozí jejich zneužití proti lidským právům.

Obchod s vojenským materiálem zažívá v současnosti nebývalý rozmach, který českým zbrojařům přinesl v roce 2012 rekordní zisky. Podle výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl z České republiky v minulém roce vyvezen vojenský materiál za 6,8 mld. korun – to oproti roku 2011 představuje nárůst o více než 50 %. Tato lichotivá čísla pro český zbrojařský průmysl však obsahují i černou kapitolu, která souvisí s exportem vojenského materiálu do zemí a regionů, kde kvalita demokracie nedosahuje ani minimálních standardů (např. Jemen, Egypt nebo Alžírsko).

Podle analýzy Amnesty International směrovalo v roce 2012 až 38,6 % z celkového objemu vyvezeného vojenského materiálu do zemí, kde neexistuje demokratická kontrola ozbrojených složek, nezávislé soudnictví a policie a způsob vlády je z podstaty autoritářský. Tento podíl se oproti roku 2011 zvýšil. Posledních minimálně 6 let se stabilně drží nad třetinou celkového exportu.

Režimy ve výše zmíněných zemí, které Amnesty International považuje za nestabilní, nerespektují základní lidská a politická práva svých občanů a v případě nutnosti neváhají použít násilí na prosazení vlastních zájmů a vynucení pořádků. Ministerstvo zahraničních věcí ČR v tomto kontextu nadále vyhodnocuje situaci v těchto zemích jako dostatečně stabilní, přičemž povoluje nebo povolovalo export vojenského materiálu i v případech, kdy represivní charakter elit neumožňuje objektivně předpokládat, že daný materiál nebude v žádném případě zneužit. Události v Egyptě, Turecku, Jemenu, Sýrii nebo Libyi v posledních měsících jsou toho jasným důkazem.       (Zdroj: Amnesty International)


Hořické trubičky: Známka EU se v boji proti padělkům osvědčila ..... Padělky značkových výrobků zaplavují svět. Falšují se dokonce i hořické trubičky, tradiční cukrovinky z východních Čech. Tamním výrobcům se ale daří falzifikátům čelit. Pomohlo jim ochranné označení původu od Evropské unie, získali ho jako jedni z prvních v Česku.

Trubičky se ve městě a jeho okolí pečou od té doby, kdy se prý ve městě zastavil Napoleonův kuchař a prozradil recept. Pravá hořická trubička je dutá, bez náplně. "Největší tajemství je v tom, že je to ruční výroba," prozradil jeden z místních výrobců Michal Kubišta.

Aby se trubička mohla jmenovat hořická, musí být vyrobena v Hořicích nebo do deseti kilometrů odsud, Jinak je to padělek. "Snažíme se, aby nás někdo nenapodoboval a nedělal špatné jméno našemu výrobku. V Adršpachu se vyráběly hořické trubičky, stačil dopis a výrobce je přejmenoval na horalské trubičky," říká další z výrobců Miroslav Ouzký.

V Hořicích dřív trubičky rolovala každá druhá rodina. Výrobců ale ubývá. Ve sdružení, které známku z Bruselu získalo, jich už není ani deset.       (Zdroj: Agris)


Podzimní obloha pro fotku stvořená ..... Léto je pryč, s ním i krátké noci a bohužel i vysoké teploty. Na druhou stranu pro majitele pokročilejších fotoaparátů je právě nadcházející podzim studnou inspirace nejen pro noční scenérie. Pokud se omezíme jen na měsíc říjen, téměř veškerou slávu strhne Měsíc. Ovšem ne jen svým svitem, v několika případech i svou nepřítomností. Nápadů je mnoho, shrneme si jen ty nejzajímavější.

Nov přináší zodiakální světlo ... Měsíc se v sobotu 5. října octne v novu, což za jasného počasí znamená ideální čas pro pozorování a focení tmavé hvězdnaté noční oblohy. Pochopitelně – daleko od měst, nejlépe vysoko v kopcích s velmi dobrým výhledem a čistým vzduchem. Pokud se na první říjnový víkend vydáte někam do hor daleko od světelného znečištění, odkud je výhled k východnímu obzoru, nastavte si budíka přibližně na 5. hodinu ranní. Právě v období krátce před novem až do prvních dnů po první čtvrti, přesněji mezi 3. a 16. říjnem, nastává ideální období pro sledování tzv. zodiakálního světla. Jde o záři Slunce rozptýlenou na částicích meziplanetární hmoty v rovině Sluneční soustavy. Nejvýraznější jsou kužele na východ a západ od Slunce, které jsou vidět při patřičné hloubce naší mateřské hvězdy pod obzorem. Bělavé kužely jsou ráno i večer pozorovatelné z rovníkových oblastí, naopak u pólů je jejich viditelnost obtížná, protože se táhnou prakticky na obzoru. V našich zeměpisných šířkách je nejlepší období vždy kolem rovnodennosti. Na jaře spatříme kužel zodiakálního světla večer po soumraku, na podzim naopak ráno za rozbřesku. Vyfotit si zodiakální světlo vyžaduje opravdu tmavou oblohu, fotoaparát se stativem, širokoúhlý objektiv a dlouhé expozice.        (Čtěte na stránkáchČR Leonardo)


Starověcí Řekové objevili Ameriku před tisíci lety. Dříve než Kolumbus i Vikingové ..... Amerika byla objevena Evropany v roce 1492, což je historicky nejznámější letopočet. Podle knihy italského fyzika a filologa jménem Lucio Russo mohl být tento „Nový svět" už dávno před tím znám starověkým Řekům.

Přeložený titulek Russoovy knihy zní „Zapomenutá Amerika: Vztah mezi civilizacemi a chyba učiněná Ptolemaiem." V rozhovoru pro Epoch Times autor knihy uvedl, že název anglické verze, která ještě není hotová, bude nejspíše: „Když se zmenšil svět."

Pátrání v historii ... Mezi mnohé stopy dokazující kontakt mezi starověkými Evropany a domorodými Američany patří několik před-kolumbovských textů, které přežily pustošení španělských dobyvatelů. V knize o původu Mayů, konkrétně lidí zvaných K'iche' nebo-li také lidí z území současné Guatemaly, můžeme narazit na mnoho zajímavých faktů. Otcové této civilizace prý byli „černí lidé, bílí lidé, lidé mnoha tváří i lidé mnoha jazyků," kteří přišli z Východu. Lze se zde dočíst i o tom, že „není jasné, jak přepluli moře. Přepluli ho, jako kdyby tam žádné nebylo", říká text knihy. Vědci se později rozhodli, že budou překládat mayské slovo, které má obvykle význam „moře" jako „jezero".

Je možné narazit na mnoho mayských vyobrazení a textů o mužích s vousy. Ale domorodí Američané žádné vousy nemívali. Některá umělecká díla starověkých Řeků také vyobrazují ananasy, což je ovoce, které pochází z Jižní Ameriky.

Způsoby myšlení ... Russo, který v současnosti vyučuje na Univerzitě Tor Vergata v Římě, říká, že hlavním důvodem, proč si vědci myslí, že Amerika nebyla starověkým Řekům známa, není nedostatek důkazů. Má to na svědomí vědecké dogma.

Po celé roky byla dominantní teorie, že se civilizace vyvíjí na základě předem daných stádií. Například, že nejdříve objeví oheň, poté vynalezne kolo, písmo, a tak dále, celou cestu až k moderní technologii a demokracii. Všechny civilizace údajně projdou těmito třemi stádii a mohou být členěny podle úrovně jejich vývoje.

Ale Russo nabízí jiný scénář: Vynálezy, jako písmo nebo chov, se nevyvinuly nezávisle, zvlášť v každé rozdílné civilizaci, ale předávaly se mezi nimi navzájem, od jedné ke druhé.

Není také pravdou, že věda se časem stává lepší a lepší. Bylo například mnoho případů vědeckého a kulturního úpadku, jako je destrukce Kartága a pád řecké civilizace, po kterých Římané zdědili jen malou část jejich vědeckých znalostí a tak dále.

Je však důležité, že jedna z těchto schopností, kterou z Řecka nezdědili, byla schopnost navigace při plavbě po oceánech.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Češi kupují častěji tuzemské výrobky ..... Říjen je měsícem ve znamení českých výrobků. Máme i poslední výzkum, zda naši spotřebitelé kupují české výrobky. Asi není tajemstvím, že spotřebitelé se začali zaměřovat na tuzemské výrobky. Pochopili, že pro podporu české ekonomiky je to významný krok a zejména pro výrobce českých potravin.

Podle společnosti “Český výrobek“ je prodej našich výrobků na té nejlepší cestě a ředitel ing.Leo Kolečkář k tomu ještě dodává: “Preference českých výrobků meziročně narostla o 1,5%, to znamená, že se zvýšil počet z celkové populace, který začal nově preferovat české výrobky.“

Po všech skandálech, které doprovází dovoz potravin z Polska, či jiných zemí, se spotřebitelé vracejí k naší české tradici. Více informací o českých výrobcích seznámí ředitel Českého výrobku ing.Kolečkář na plánované tiskové konferenci společně s naším Sdružením Spotřebitel net, kde uvede přesný vývoj nakupování podle výzkumů, které trpělivě a dlouhodobě shromažďuje. Více vás budeme informovat i my po tiskové konferenci.

Každý z nás má zájem, aby potraviny, které kupuje, měly co nejlepší kvalitu. Abychom to zjistili, slouží celá řada označení, která garantují, že to, co kupujeme, splňuje určitá kvalitativní kritéria.

Setkáváme se s Klasou, Regionální potravinou, Českým výrobkem, garantovanými Potravinářskou komorou. Češi si žádají více naše výrobky, i když jsou často dražší, než z dovozu. Tak je to například s česnekem, který se vrací do našich obchodů, české produkce tak vytlačují česnek dovážený z Číny. Ten je sice levnější, ale bez patřičné chuti. A právě u prodejců, na žádost zákazníků, se zvýšil počet tuzemského česneku na třetinu. Počet českých potravin roste, podle prodejců jich je minimálně 70 až 80 procent.

Podle průzkumu Češi změnili myšlení v nakupování potravin a více pročítají etikety, kde hledají složení a hlavně zemi původu. Pokud sáhne po českých výrobcích, může být hned klidnější. Česká potravinová bezpečnost je totiž nejlepší v regionu. V mezinárodním srovnání dostaly české potraviny 72,2 bodů ze 100. Výrazně tak překonaly produkty pocházející z Maďarska a Slovenska. O více než 2 body za Českou republikou zaostalo i Polsko.

Na tomto výsledku mají zásluhu i fungující dozorové orgány. Jako příklad lze uvést aféru s koňským masem a v neposlední řadě aféru s používáním masokostní moučky v Polsku. Spotřebitelé nakupují i podle certifikace potravin, k oblíbeným a nejvíce známým patří Klasa – 88 %, Český výrobek - 45 % a následuje Regionální potravina 31 %. Hlavní zjištění podle průzkumu www. označení-eu.cz: 96 % respondentů při rozhodování sází na kvalitu potravin, více než na cenu, kterou jako významný faktor uvádí 91 % a místní původ potravin je důležitý pro 71 % dotázaných.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


1.10. 2013     Dnes je velmi velká úroda "mezinárodních dnů" ... tak například Mezinárodní den kávy. Dále je dnes Mezinárodní den seniorů; byl vyhlášen OSN roku 1991.

Za vznikem Mezinárodního dne hudby stojí, kromě iniciativy významných skladatelů 20. století (např. Šostakovič), Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Podle některých zdrojů se Den hudby slaví od roku 1974, podle jiných až od roku 1975.

Pak tu je Mezinárodní den lékařů, slavený od roku 1984 z rozhodnutí Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války.

Světový den cyklistiky vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky a Světový den vegetariánství (vegetariánů) byl vyhlášen Severoamerickou vegetariánskou společností roku 1977.

Světový den informovanosti o virové hepatitidě byl poprvé připomínán roku 2004. Za jeho vznikem stojí Světová zdravotnická organizace, mezinárodní organizace pacientů s chorobami jater a podpora významných umělců, lékařů a vědců.


Měkké vědy na pomezí podvodu ..... Daniele Fanelli a John Ioannidis publikovali v Proceedings of the National Academy of Sciences článek o tom, že výzkumníci v měkkých vědách častěji zkreslují a zejména nadhodnocují své výsledky.

Měkkými vědami se zde myslí především takové, které se nějak týkají chování, takže např. i psychiatrie nebo etologie zvířat. (Tedy nejenom vysloveně humanitní obory.)

Pokusy s lidmi nebo zvířaty jsou obtížně reprodukovatelné a jednou oznámené výsledky tedy těžko vyvracet. Experiment je obvykle uspořádán tak, aby potvrdil původní teorii. Spíše než o nový objev nebo rozhodnutí mezi alternativními hypotézami bývá prý výsledkem „splněné očekávání“.

Ve výzkumu, který zahrnuje tvrdé i měkké vědy, se výsledky nafukují méně než v čistě měkkých vědách. Největší zkreslení prý produkují výzkumníci v USA (snad protože je zde nejvíce do důsledku dovedena zásada publikuj, nebo zhyň – publish or perish?)

Závěr byl učiněn na základě srovnání 82 metaanalýz, které zase shrnovaly 1 174 studií (takže vlastně jde o meta-meta analýzu).       (Zdroj: Science WORLD)


Upřímnost pomáhá prodeji výrobků, pohříchu i těm nebezpečným ..... Zdravotní varování na krabičkách cigaret chronické kuřáky od zapálení už neodrazuje. Naopak se zdá, že vidí-li výstrahu ministra zdravotnictví, dostanou na cigaretu spíše chuť. Nějak podobně, jako když Pavlovovi psi začali slintat už při zvonku oznamujícím krmení. Nový experiment pak ukazuje, že varování se mohou míjet účinkem i z dalších důvodů.

Ekonom Ziv Carmon z katedry marketingu INSEAD v Singapuru vedl tým, který zprvu ověřil zřejmé: varování mají okamžitý a odstrašující efekt, ale jen krátkodobě. Pokusným subjektům nabízeli novou značku cigaret, jež se měla brzy objevit na trhu. První skupina subjektů viděla reklamu jen na cigarety, druhá podobnou, leč obsahující i varování o škodlivosti kouření (jako je na obrázku).

Ziv Carmon, vedoucí výzkumného týmu

Členové první skupiny se poté rozhodli nakoupit mnohem více cigaret. Žádné překvapení. Varování okamžitě zošklivuje spotřebu a kuřáci v druhé skupině neměli na cigarety již takovou chuť. Nicméně když se další účastníci pokusu rozhodovali, zda si koupí cigarety, nikoliv okamžitě, ale v budoucnosti, mnohem více si jich kupovali ti, kteří viděli reklamu i s varováním.

Upřímnost ve varování o zdravotních rizicích přiměla účastníky experimentu v dlouhém období považovat značku za atraktivnější. Obsah varování zapomněli či ignorovali a (podvědomě) jim zůstal jen kladný vztah k „bezelstné“ firmě a jejímu výrobku. Ovšem, nevědět, že cigarety zkracují život a ničí zdraví – tedy brát varování jako mimořádný projev starosti o zákazníka – je poněkud těžko uvěřitelné. Výzkumný tým proto uspořádal další série pokusů, s různým zbožím: umělými sladidly, s látkami na povzbuzení erekce nebo i s přípravky proti řídnutí vlasů.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Planetární kyslík je starý 3 miliardy let ..... Společný americko-dánský vědecký tým uveřejnil studii, z níž vyplývá, že zemská atmosféra se nasytila životodárným kyslíkem o plných 700 milionů let dříve, než se dosud všeobecně předpokládalo.

Tento překvapivý závěr údajně plyne z chemické analýzy 3 miliardy let staré půdy určitých oblastí Jižní Afriky – nejstarší planetární zeminy vůbec. Biochemici v ní našli stopy nízké, leč přesto patrné koncentrace atmosférického kyslíku. Dřívější průzkum na toto téma se přitom klonil k hypotéze, že kyslík se začal kumulovat v atmosféře před přibližně 2 miliardami 300 miliony let.

Dnes je zemská atmosféra tvořena zhruba 20 % kyslíku, právě díky fotosyntetickým bakteriím, které – podobně jako stromy a jiné rostliny – konzumují kysličník uhličitý a uvolňují kyslík. Tyto bakterie vytvořily před 3 miliardami let prapůvodní základnu pro organismy dýchající kyslík, jež poté osídlili planetu.       (Zdroj: 21@století)


Etikoterapie - Úvaha o zdraví společnosti ..... Naše současná moderní kapitalistická společnost je z mravního pohledu velmi nemocná. Nežijeme v harmonii rovnovážného řádu má dáti/dal. Zcela převládá potřeba brát, dostávat, mít zisk a zaniká potřeba - povinnost - dávat. Přitom člověku bylo vše dáno. Běžný, dosud ještě zdravý člověk, chce brát a má pozitivní uspokojení, může-li brát – mít zisk. Když po čase nutně onemocní, pak už brát musí. Nemocný je ten, kdo není mocný, soběstačný a musí brát energii, péči, pomoc (léky – důchod). Jenom pasivní přijímání, braní nemůže vést k uzdravení. Nemoc těla je dar informace, který může, je-li přijat a pochopen, uzdravit tok energií nemocného. Uzdravení je obrácení toku energie od braní k dávání.

Etikoterapie nabízí zcela nové paradigma pojetí nemoci:

Nemoc je kontrolní a nápravný mechanizmus mravního nasměrování člověka. Nemoc je radostná událost umožňující přerod od nevědomě beroucího k radostně dávajícímu. Bude-li lidstvo dále jenom brát, nemoc přejde v jeho zánik. Příkladem nemocného vztahu může být náš vztah k vodě.

Voda, životadárné médium, tvoří dvě třetiny Země a také dvě třetiny člověka. Člověk chce vodu jen brát a užívat vnitřně i zevně, pít a omývat orgány – omývat tělo i okolí – splachovat zplodiny. Nemocný člověk vodu jen využívá. Když vyšetříme náš nemocný vztah k vodě, máme diagnózu příčin nemocí. Konzumní materialistický člověk žijící v bezvědomí o skutečné realitě bere, bere, bere. Zcela zištně využívá vodu, pošpiňuje ji a plýtvá. Takto zkaženou vodu na výstupu pak čistíme v čistících stanicích. Je to jako represe po zločinu, či léčení po onemocnění, velmi nerentabilní a méně účinné než prevence. Problém je v tom, že metabolity hormonální antikoncepce a chemických léků neumíme čistit a zůstávají v odpadních vodách, které vtipně splachujeme do vodních toků. Je už několik let známo, že rybí populace doplácí na to, že musí žít ve vztahu s člověkem tak, že rybí samci živení ženskými hormony ztrácejí plodnost a toxicita vody obecně stoupá tak, až voda v řekách je činností pána tvorstva tak jedovatá, že zahubí časem nejen populaci ryb, ale i člověka. Předpis hormonální antikoncepce mladé, zdravé ženě se tak svými důsledky stává v podstatě zločinem proti lidskosti. Zločinem s velkou mírou společenské nebezpečnosti. Ale místo, aby byl lékař za zvýšení předepisované antikoncepce potrestán, bývá farmaceutickou firmou odměněn. To vše pod praporem vědecké péče o zdraví.     (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Tajemství přilby sv. Václava ..... Pět let zkoumali archeologové a restaurátoři Pražského hradu pomocí moderních technologií cennou historickou zbroj, kterou před jedenácti staletími údajně nosil patron českých zemí svatý Václav.

Nejnovější bádání ukázala, že nebyla určena jen pro ceremonie, ale skutečně sloužila k boji. Důkazem může být i díra po úderu sekerou na přilbě.

Bádání po letech skončilo a lze říct, že v mnoha ohledech boří doposud uznávaná "fakta".

Vraťme se však do roku 2008, kdy archeoložka Milena Bravermanová překvapila odborníky zjištěním, že korunovační svatováclavský meč nebyl zhotoven ve 14. století, jak se dlouhá léta předpokládalo, ale již o čtyři sta let dřív. Tudíž mohl skutečně patřit slavnému Přemyslovci. Alespoň tedy jeho nejdůležitější část - čepel.

Navíc se ukázalo, že to nebyla pouhá maketa určená k ceremoniím, ale funkční zbraň. A podobné je to i s přilbou a drátěnou košilí. Přitom průzkum původní podoby komplikuje skutečnost, že tyto předměty se záhy po Václavově smrti staly relikviemi a panovníci je nechávali různě upravovat.

"Nicméně zvon přilby byl vykovaný na přelomu 9. a 10. století zřejmě v Čechách z jednoho kusu železa, a mohl tedy knížeti opravdu patřit," vysvětluje Bravermanová. O nasazení v boji pak hovoří malý, téměř přehlédnutelný otvor na týlu. Doposud se jím badatelé příliš nezabývali, nicméně podle nynějších analýz a zkušeností současných zbrojířů jej mohl způsobit úder raně středověkou sekerou.

Pokud nyní někoho napadne, že by mohlo jít o důsledek v legendách popisované šarvátky u dveří kostela v dnešní Staré Boleslavi, kde rukou vrahů Václav skonal, bude vedle. V přilbici se totiž vyjíždělo jen do bitev.

"Nově jsme také zjistili, že původní nánosník, který chránil nos bojovníka, byl po smrti Václava odseknut. Doposud se mělo za to, že nebyl součástí přilby, což komplikovalo představu o tvaru a tím i dataci," dodává Bravermanová.

Stříbrný nánosník s obroučkou a vyrytou postavou Ukřižovaného, jenž je dodnes na helmě, byl osazen dodatečně na přelomu 10. a 11. století a pochází ze Skandinávie. Podle některých pramenů ozdoba vůbec nepředstavuje Krista, nýbrž pohanského boha.       (Čtěte na stránkách Boiohaemum)


Londýn je městem tisíců lišek ..... Obyvatelé osmimilionové londýnské City nemají mnoho možností, jak vejít do kontaktu s přírodou. Naštěstí je Londýn oficiálně prvním evropským městem, kde dávají lišky dobrou noc.

Policisté, hlídkující v londýnské rezidenční oblasti, museli nedávno řešit poměrně kuriózní případ. Lidé si tu opakovaně stěžovali na noční hluk, způsobený liškami. K nemalému údivu mužů zákona se nejednalo o žert. Lišky se skutečně mistrně pohybují po celém nočním Londýně, a živí se především vylupováním popelnic s odpadky. Případu se chytli i žurnalisté a začali se pídit po podrobnostech. Ukázalo se, že Londýn je skutečně „městem lišek“.

Zoologové z Bristolské University (BU) potvrdili jen to, co už 70 % Londýňanů vidělo na vlastní oči. Centrum města, travnaté svahy kolem kolejí, parky a zapadlé uličky obydluje okolo deseti tisíc lišek obecných (Vulpes vulpes). I když jsou poměrně plaché a pohybují se hlavně v noci, není prý nějak problematické je uvidět. Podle Stephena Harrise z BU to není žádné velké překvapení: „Jsou to totiž velice přizpůsobivá zvířata.“       (Čtěte na stránkách VTM)


Google dostane pokutu od Francie za porušení soukromí ..... Francouzský úřad pokutuje Google až 300 000 eury za nedodržení pravidel ochrany osobních údajů. Podle pátečního prohlášení francouzské Národní komise pro počítače a svobody (CNIL) se Googlu nepodařilo dodržet tříměsíční lhůtu, aby byl transparentnější co se týče shromažďování údajů o evropských uživatelích.

Proces trestu bude realizován v následujících měsících až do července příštího roku.

Stále zůstávají sporné otázky, co dělá americká nadnárodní společnost s osobními informacemi o uživatelích a jak dlouho skladuje tato data.

Mezitím mluvčí Googlu Al Verney řekl: “Naše zásady ochrany osobních údajů respektují evropské právo a umožňuje nám vytvářet jednodušší a účinnější služby. Plně spolupracujeme s CNIL a budeme v tom pokračovat.”

Protože je Evropa Googlem považována za slibný trh, tak s největší pravděpodobností zaplatí pokutu a zůstane na vedoucím postavení na trhu.

Přestože má společnost dobrou pověst, byla v poslední době kritizována za poskytování zákaznických dat pro vládu USA.

Podle CNIL žalují Google včetně Francie další evropské země. CNIL řekl, že Google do značné míry ignoroval dřívější doporučení od evropských regulačních úřadů.       (Zdroj: FreePub)


Může se zkažený zub uzdravit? ..... „Zubaře nemám zrovna v lásce, ale nedá se nic dělat, můj chrup nebyl nikdy nejkvalitnější a zuby se mi kazily celkem snadno“, svěřil se redakci pan Josef G. ze severní Moravy. „Plombování a další stomatologická péče už mě stály balík peněz. Nedávno mi ale jedna bylinkářka tvrdila, že i zub s kazem se může uzdravit. Co je na tom pravdy?“

Příznivci alternativní medicíny tvrdí, že skutečně není nutné okamžitě s malým kazem spěchat k zubaři. Doporučují pokusit se zub zregenerovat! Co k tomu potřebujete? Kořen kostivalu a skořápky z organických vajec. Skořápky obsahují 27 minerálů a vápník, kořen kostivalu urychluje hojení a růst kostí, zubů i tkání.

V podstatě by se měla zkonzumovat jedna vaječná skořápka denně, což je ovšem pro mnohé z nás nemyslitelná představa. Skořápku ale lze rozmixovat s čerstvým ovocem (nejlépe banánem), před použitím se skořápka má 5 minut vařit ve vodě, aby se zničily případné patogeny. Co se týče kořene kostivalu, může být čerstvý i sušený. Ovšem sušený kořen se před použitím 10 minut povaří. Následně se část kořene - na palec velká, rozmixuje s několika lžícemi vody tak, aby vznikla tekutina. Tu je třeba převalovat asi 20 minut v ústech a posléze se vyplivne. Už po několika dnech používání kořene kostivalu jsou prý zřetelně vidět výsledky. Kaz se může údajně při takovéto léčebné kúře uzdravit během 1 až 2 měsíců (to je také doba, po kterou by regenerace měla maximálně trvat). Ovšem v souvislosti s léčbou kostivalem je třeba dodat, že kořen kostivalu má vyšší nároky na játra. Tedy není vhodný pro jedince, kteří játra nemají v pořádku.       (Zdroj: Doplněk)


Tajemství kamenných koulí ..... Umělý výtvor pocházející od neznámé civilizace v dávné minulosti, nebo přírodní div? Takové otázky vzbuzují kamenné koule, které je možné vidět v lesích kolem Čadce na slovenských svazích Moravsko-slezských Beskyd. Záhadology na nich přitahuje i to, že podobné se vyskytují také na druhé straně planety, v daleké Kostarice.

Pradávné kamenné stavby udivující dokonalou technikou i manipulací s obrovskými kusy skály jsou rozesety po celém světě, od jihoamerických velehor až po slavné Stonehenge. Do této kategorie záhad patří i mimořádně přesné koule zhotovené z žuly, které se nacházejí v Kostarice. Zdejší záhadologové pak nedávno přišli s tvrzením, že něco velmi podobného se nachází i na Slovensku. Zprávy o podivných objektech se objevily v časopisech specializovaných na tuto tématiku i v bulvárním tisku. Na rozdíl od tajuplných objektů v exotických zemích však je v tomto případě snadné si ověřit fakta přímo na místě.

Inspirace až v daleké Kostarice ... Kostarické kamenné koule zřejmě představují skutečnou záhadu. Vzrušují archeology, lovce záhad i příznivce mimozemských návštěv typu Ericha von Dänikena dlouhou řadu desetiletí. Když ve 30. letech 20. století začala ovocnářská společnost United Fruit Company ve středoamerické Kostarice rozšiřovat plochy banánových plantáží do bažinaté delty řeky Diquís, její dělníci v hustém porostu a bahnitých nánosech objevili velké množství přesně opracovaných kamenných koulí. Brzy se ukázalo, že jich tam leží tisíce. Ty největší z nich váží okolo 16 tun a mají průměr bezmála půldruhého metru.

Na místo se vypravili kvalifikovaní archeologové. Největší kus práce odvedl americký archeolog dr. S. K. Lothrop se svou kolegyní a pozdější manželkou dr. Doris Stoneovou. Ve 40. letech minulého století oblast důkladně prohledali, zdokumentovali místa nálezů záhadných objektů a v okolí některých provedli vykopávky.

Postupně se však začalo ukazovat, že koule představují pro archeologii tvrdý oříšek. Nenašly se o nich žádné zprávy z doby příchodu Španělů do Ameriky, zdá se proto, že už tehdy byly dávno zapomenuty a pohřbeny džunglí. Koule se také nepodařilo dát do souvislosti s jinými nálezy, a tedy ani datovat, tím méně pak zjistit způsob a účel jejich zhotovení. Přestože Lothropovi a jejich tým zde působil řadu let, museli se nakonec spokojit s konstatováním, že jde o megalitickou záhadu světového významu srovnatelnou s britským Stonehenge.       (Čtěte na stránkách Novákovina)


Pravidelná konzumace vlašských ořechů snižuje riziko úmrtí na srdeční choroby nebo rakovinu až o 50% ..... Ve Spojených státech umírájí až tři čtvrtiny nemocných lidí právě na srdeční choroby a rakovinu. Tisíce vědeckých studií přitom dokládají, že většině chronických nemocí lze zabránit s pomocí jednoduchých změn v životním stylu, týkajících se stravování, kouření, tělesné aktivity nebo vystavování se toxickým látkám v domácnostech a okolním prostředí, přičemž rozhodující je období našeho dětství a rané dospělosti. Konkrétní potraviny a nutrienty, jako jsou např. resveratrol, kurkumin, zelený čaj a listová zelenina, nám už dávno prokázaly své ochranné vlastnosti, jež nám pomáhají k prevenci i k léčbě kardiovaskulárních nemocí a rakoviny. Tyto by měly tvořit součást našeho každodenního jídelníčku.

Jedna ze studií na toto téma, provedená ve Španělsku a publikovaná v magazínu The BMC Medicine, došla k velmi zajímavému závěru: lidé, kteří pravidelně konzumují ořechy alespoň 3x týdně, vykazují mnohem nižší riziko úmrtí na rakovinu nebo srdeční choroby ve srovnání s ostatní populací. Vědci původně chtěli vyhodnotit účinky tzv. středomořské diety na prevenci kardiovaskulárních chorob. Sledovaným osobám byla předepsána středomořská strava a navíc i ořechy a olivový olej (extra panenský), zatímco kontrolní skupina se stravovala podle standardní nízkotučné diety.

Ořechy (především vlašské) napomáhají k snížení tlaku krve a působí proti chronickým nemocem

Vědci analyzovali výsledky od více než 7 000 lidí ve věku 55-90 let a rozdělili je do dvou skupin, z nichž první dodržovala středomořský způsob stravování plus vlašské ořechy a druhá se stravovala podle nízkotučné diety. Výsledkem pak bylo zjištění, že lidé, kteří snědli 3x za týden alespoň 28 g (tj. 1 unci) ořechů, vykazují o 55% nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a o 40% nižší riziko úmrtí na rakovinu.       (Čtěte na stránkách NaturalMagic)


30.9. 2013     Dnešní Mezinárodní den překladatelů (nebo také překladu) připadá na svátek Svatého Jeronýma, patrona překladatelů. Tento světec se proslavil především svou prací na překladech Bible, zejména Vulgaty (překladu Bible do latiny).


Zubři se šíří Evropu. Nová stáda ve volné přírodě žijí v Rumunsku a Rusku ..... Zubři ve volné přírodě přibývají po celé Evropě. Po Německu a Slovensku, kde se zubři v posledních letech vrátili do volné přírody, byli loni vypuštěni také v Rumunsku a centrálním Rusku, zaznělo na mezinárodní konferenci věnované ochraně zubra evropského v Polsku.

V Rumunsku vypustili skupinu prvních pěti zubrů loni na jaře v přírodním parku Vanatori Neamt. Druhá skupina pěti zvířat k nim pak přibyla letos. Po prvním přírůstku nyní žije v rumunské přírodě jedenáct zubrů. Dalších šest desítek zvířat pak žije v polodivokých podmínkách a čtyři desítky zvířat v zajetí. V Rusku se skupina jedenácti zubrů vrátila do přírody v Bryanské oblasti.

"Zřejmě nejoptimističtější byl vývoj populace zubra v Bělorusku," říká Miloslav Jirků z Biologické centra Akademie věd ČR, který se konference účastnil. Od roku 1994 bylo v běloruské části Bělověžského národního parku postupně odchyceno 95 zubrů, kteří byli rozvezeni do různých částí země.        (Zdroj: Ekolist)


Marťanská půda obsahuje vodu, oxid uhličitý, kyslík ..... První analyzovaný vzorek půdy odebraný v oblasti kráteru zvaného Yellowknife Bay obsahuje vodu ve významném množství - okolo 2 hmotnostních procent. Po zahřátí vzorek uvolnil značné množství oxidu uhličitého, kyslíku a sloučenin síry.

Marťanské vozítko, které přistálo na rudé planetě v srpnu loňského roku je nyní poblíž kráteru zvaného Yellowknife Bayv. Má jít o místo dávného řečiště nebo dna jezera. Curiosity si lopatkou nabrala jemně prachovitou půdu i s nečistotami a přenesla ji do svých útrob k analýze. Vzorek se postupně zahříval až na 835 stupňů Celsia. Z uvolňovaných sloučenin při „pečení“ se dalo vyčíst, že půda obsahuje sloučeniny mající v molekule chlór a kyslík, pravděpodobně chlorečnan nebo chloristan. Tedy sloučeniny již dříve zjištěné z jiných míst, vyšších šířek Marsu. Jejich nalezení i v rovníkové oblasti, svědčí tedy o jejich globální distribuci.

Analýza také naznačuje přítomnost uhličitanů, které se vytvářejí ve vodném prostředí. Curiosity má na palubě zařízení zvané SAM (Sample Analysis at Mars), sestává se z plynového chromatografu, hmotnostního spektrometru, laserového spektrometru, což dohromady umožňuje slušnou analýzu vzorku, včetně izotopového složení základních prvků.        (Čtěte na stránkách OSEL)


„Zbouráme vaše domy. Volte hnědé uhlí!“ ..... Výsledky soutěže o nejvtipnější parodii na bizarní a klamavou reklamu propagující údajně levnou uhelnou elektřinu společnosti Severní energetická (dříve Litvínovská uhelná) zveřejnilo Hnutí DUHA. Všechny soutěžní snímky si můžete prohlédnout zde.

Severní energetická spustila na billboardech a v médiích reklamní kampaň se sloganem: „Neplaťte za vítr/slunce. Volte českou energii.“. Hnutí DUHA vyzvalo vzápětí na svém facebookovém profilu k vytváření parodických verzí. Ekologická organizace totiž prosazuje nový zákon, který by naši závislost na stále dražších a špinavých fosilních palivech zásadně snížil.

Vítězné parodické reklamy využily z velké části absurdní vizuály těžařů s usměvavými, vymydlenými horníky a hornicemi a jen pozměnily slogany uhelné kampaně: „Uhelné safari již brzy i ve Vaší obci!“ hlásá vítězný návrh. „Zbouráme vaše domy. Volte hnědé uhlí,“ parafrázuje reklamu těžařů reklama, která se umístila na druhém místě. „Zaplaťte životem. Volte českou energii“, stojí na jednom z dalších sloganů.

Uhelná reklama Severočeské energetické staví na další eskalaci manipulativní kampaně proti obnovitelným zdrojům. Cena elektřiny se sice za posledních deset let zdvojnásobila, ovšem obnovitelné zdroje v tom sehrály minimální roli. Cena elektřiny rostla o desítky procent meziročně v letech, kdy obnovitelné zdroje neměly žádnou podporu.        (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Manželství pomůže i z rakoviny ..... Obliba vstupování do manželského svazku je v zemích bohatšího severu planety na dlouhodobém ústupu. Jestli i vy patříte k těm, kteří před učiněním tohoto závažného kroku váhají, mohl by vás zajímat následující fakt. Podle výzkumu amerických lékařů je manželství důležitým faktorem, který napomáhá v zotavení z rakoviny.

Podle studie, kterou nedávno publikovali vědci z amerického Bostonu, se pravděpodobnost, že od oznámení diagnózy „rakovina“ do tří let zemřete, sníží o celých 20 %! Ale pouze v případě, že v té době máte ve svém občanském průkazu vyplněno „ženatý“ nebo „vdaná“. Stejný výzkum ukázal, že pokud je nemoc zachycena včas, sníží pravděpodobnost vzniku metastází díky rodinné podpoře o 17 %.

Klíč pochopitelně nespočívá jen v „kouzelném“ slovíčku „ženatý“ či „vdaná“, ale v tom, že přítomnost partnera či širšího rodinného zázemí napomáhá s vyladěním psychického a tím pádem i fyzického stavu.       (Zdroj: 21@století)


Nová forma světla připomíná molekuly ..... Vědcům z Harvardské univerzity a Massachussettského technologického institutu (MIT) se povedl husarský kousek. S pomocí zprostředkovaného silového působení přes speciálně připravené látkové prostředí se jim povedlo svázat fotony tak, že jejich forma připomínala molekulu.

Fotony jsou volné a těkavé částice světla, které se zpravidla nijak nevážou jedna na druhou. Ve volném prostoru na sebe v podstatě nijak silově nepůsobí a proto jejich shluky nedrží tvar.

Nové “fotonové molekuly” se chovaly mnohem více jako známé světelné meče z filmu Hvězdné války, než jako běžné světlo, které vidíme kolem sebe, třeba i v laserech. K tomu ovšem bylo třeba připravit látkové prostředí se speciálními parametry. Využilo se té vlastnosti, že fotony někdy vstupují do vzájemného propojení s atomy látky, kterou excitují a kterými jsou pak zpětně vyzařovány. Mezi prostorově blízkými fotony, které vstupují do kontaktu a energetické výměny s látkou, pak již lze pozorovat jistý druh vzájemného působení, jako kdyby si excitace sousedních fotonů dělaly v látce vedle sebe “místo”.

Vhodným prostředím se ukázal silně podchlazený oblak rubidiových atomů, vpuštěný do vakuové komory. Jeho teplota byla jen o málo větší než absolutní nula. Vědci do oblaku vyslali dva jednotlivé fotony, které se vněm zpomalily a v látce došlo k vytvoření energetických vln spojených s fotony. Na výstupu z oblaku pak bylo vidět, jak se fotony v látce uspořádaly do formy dvojice, která svým chováním připomínala molekulu. Tento jev může podle vědců v budoucnu posloužit jak k tvorbě systémů pro zpracování kvantových informací, tak k tvorbě nekvantových optických počítačů, avšak také k výrobě struktur, vybudovaných ze samotných fotonů, například jakýchsi krystalů.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Blba vlka porazil škrt plch. Nejdelší souhlásková věta má 30 znaků navíc ..... Před měsícem se v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit dostalo uznání Milanu Hanákovi za nejdelší českou větu složenou ze samých souhlásek. Měla 52 písmen. Spustil tím lavinu lidové tvořivosti, která dala za vznik nové rekordní větě. Vymyslel jí Ivan Rillich z Frymburku a má o 30 znaků víc.

Milan Hanák se ještě před měsícem radoval z nejdelší české věty složené výhradně ze souhlásek. Příval reakcí ale nyní tento rekord protáhl o neuvěřitelných 30 znaků. | foto: Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

Aktuální nejdelší česká věta složená ze samých souhlásek je doslova jazykolam. Přesně zní takto: "Škrt plch z mlh Brd pln skvrn z mrv prv hrd scvrnkl z brzd skrz trs chrp v krs vrb mls mrch srn čtvrthrst zrn." Má 25 slov a celkem 82 písmen.

Co ale znamená, na první poslech nepochopí nejspíš vůbec nikdo. A jen obtížně lze chápat i přeložení této věty do normální češtiny.

"Lakomý hlodavec z čeledi plchovitých, který pocházel z pohoří Brdy, kde bývá často mlha, a který byl plný skvrn od chlévské mrvy, nejdříve ze všeho hrdě scvrnknul z brzd skrze trs rostlin zvaných chrpa až do zakrslých stromů, jimiž byly v tomto případě vrby, pochoutku srnek-potvor, kterou bylo čtvrt hrsti zrní," vysvětluje autor věty Ivan Rillich z jihočeského Frymburku.

Milan Hanák z Prahy, který vymyslel větu o hloupém vlku "Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč" se tak z rekordu radoval pouhý měsíc.        (Zdroj: iDNES)


Záhada mořských „černých“ děr ..... Vesmír má své černé díry a světové oceány zase „černé víry“, které se vlastnostmi svým vesmírným příbuzným v mnoha ohledech podobají. Oceánské „supervíry“ jsou rozlohou často srovnatelné s plochou největších velkoměst. V těchto skutečně gigantických kráterech vře vodní masa o objemu několika miliard tun. A stejně jako u vesmírných černých děr tu platí, že co vír schvátí, už nikdy nevydá.

Zmiňované víry se nacházejí ve všech oceánech, ale ty největší vznikají na jižní polokouli, například v jižním Atlantiku nebo Pacifiku. Přestože se o existenci tohoto jevu ví už dlouhá desetiletí a v posledních letech máme víry díky satelitním technologiím poměrně dobře zmapovány, vědci jsou v jejich výzkumu stále na počátku.

Je například zjevné, že mají velký vliv na klimatické změny, které momentálně prožíváme, ale stále se neví, jak přesně tento vliv vypadá. Víry se často objevují neočekávaně a několik dní nabírají sílu. Mohou pak přispět ke vzniku některých přírodních katastrof nebo ke ztroskotání i velkých zaoceánských lodí.

Velkou záhadou zůstává, kam obrovské masy vody z černých vírů mizí a s nimi i to, co během svého řádění pohltí.       (Zdroj: ProcProto)


Castel del Monte ..... Tajuplný hrad z 13. století je jednou z nejzáhadnějších staveb světa. Má osmiúhelníkový půdorys, osmihranné nádvoří, osm věží, osm místností v každém patře… Žádný padací most, žádné střílny, žádné stáje! Všechny stavební prvky však přesně odpovídají zákonům algebry a astrologie! Vypíná se na osamoceném kopci apulské pahorkatiny Murge (540 m. n. m.). Působí jako obrovský mystický šperk zasazený ve zvlněné krajině. Nechal jej postavit Federico II. Svevia, výjimečný panovník jižní Itálie.

Volnomyšlenkářský král šokoval a pobuřoval Evropu třeskutého středověku. Téměř k infarktu přivedl tři papeže! Hrad je odrazem jeho osobnosti - slučuje majestátnost, jedinečnost, krásu a dokonalou harmonii. Podle vědeckých teorií měl hrad sloužit jako observatoř. Ezoterikové míní, že mysteriózní stavba měla být chrámem osudu - věštírnou. Věda však nechce slyšet nic o magii a ezoterika se brání racionalismu. Federico by se jim vysmál. Jako jeden z mála osvícených pochopil, že hmota i duch musí být v jednotě a Castel del Monte je toho názornou ukázkou. Hradu chybí střílny a stáje, nebyl tedy loveckým zámečkem ani obranným sídlem! Není zde centrální síň, takže nebyl budován ani pro státnické účely. Osm stejných zdí, v osmi rozích osm věží, osmiúhlný půdorys, osm pokojů, osm oken. Vnitřní dvůr tvoří osm stěn a zdobí osm gotických oblouků. Fascinace číslem 8, které podle kabaly symbolizuje nekonečný vesmír?

Ani náhodou, Federico nebyl žádný ezoterický blouznivec. Oktagonální půdorys je symbolem osmiboké hvězdy Polygonu. Vládne jí bohyně Lakšmí, která má osm rukou! Přináší hojnost a moc, vyžaduje však rovnováhu - jak nahoře, tak dole. Osmička symbolizuje nekonečno, ale především rovnováhu a karmu - zákon příčiny a následku. Podle nejnovější teorie byl Castel del Monte vybudován jako Templum Iustiniae - Chrám Spravedlnosti!        (Čtěte na stránkách Doplněk)


„Tajné“ 3G čipy od Intelu poskytují do PC špehovací zadní vrátka ..... Procesory Intel Core vPro obsahují „tajný“ čip 3G, který umožňuje vzdálené jak vyřazení, tak i přístup zadními vrátky do jakéhokoliv počítače, i když je vypnutý. Ač je tu ta technologie už nějakou dobu, teprve teď začíná vyvolávat obavy o soukromí. Ten „tajný“ čip 3G, který v roce 2011 Intel přidal ke svým procesorům, budil jen malé pozdvižení, dokud neexplodovala počátkem letošního roku v důsledku odhaleních Edwarda Snowdena záležitost se špehováním NSA.

V propagačním videu pro tuto technologii se Intel holedbá, že tyto čipy vlastně nabízí vyšší bezpečnost, protože nevyžadují, aby ty počítače měly „napájení“ a dovolí, aby problémy byly dálkově vyřešeny i tak. Ta propagace rovněž vyzdvihuje schopnost administrátorů dálkově PC vypínat, „i když to PC není připojeno k síti,“ zrovna tak jako schopnost obcházet šifrování pevného disku.

„Intel sem ve skutečnosti vložil ten rádiový čip 3G, aby umožnil svou proti-zlodějskou technologii Anti Theft 3.0. A jelikož se tato technologie nachází od Sandy Bridge na každém Core i3/i5/i7 CPU, tak to znamená, že spousta CPU, ne jen ty nové vPro mají tajné napojení 3G, o čemž až dosud nikdo nevěděl,“ hlásí Softpedia.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Tajemství plovoucího muže ..... Představy o tom, že technika dávných dob byla velmi primitivní, dostávají stále více trhlin. Vedle indicií naznačujících znalosti elektřiny, dalekohledů a dalších dosud netušených zařízení se vynořuje i možnost, že starověk znal také jakýsi potápěčský dýchací přístroj.

Všeobecně se má za to, že starověké armády sice potápěče prokazatelně měly (o jejich výkonech existují zcela konkrétní historické zmínky), tito lidé se však potápěli pouze se zadrženým dechem bez jakékoliv další techniky. Primitivní potápěčské zvony a první pokusy o sestrojení ponorky se měly objevit v Evropě až koncem středověku. Některé artefakty však naznačují, že tomu mohlo být i jinak.

Některé knihy věnované historii pronikání člověka pod vodu kupodivu nezačínají u středověkých potápěčských zvonů, ale v době mnohem starší. Již před sedmadvaceti stoletími totiž neznámý umělec vyzdobil stěny paláce asyrského krále Assurbanipala (vládl v letech 668 až 631 př. n. l.) reliéfy, které nedají mnoha historikům techniky dodnes spát.

Je na nich znázorněn přechod vojska přes řeku, či spíše jakási obojživelná invazní operace, při níž bojovníci plují mezi rybami, lučištníci střílejí z vody - a někteří muži ve vlnách dýchají z jakýchsi vaků či nádob upevněných na prsou. Motiv plavců s "asyrským akvalungem" se navíc na několika reliéfech v různých obměnách opakuje, takže rozhodně nejde o nějaký náhodný prvek.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


27.9. 2013     Za vznikem dnešního Světového dne cestovního ruchu (Světového dne turistiky) stojí Světová organizace cestovního ruchu, která jej vyhlásila roku 1979. Poprvé se tento svátek slavil o rok později, tedy v roce 1980.


Geopatogenní stres a zdraví ..... Mnozí lékaři, ale i další alternativní terapeuti se shodně domnívají, že elektromagnetické pole a další formy záření, které naše planeta vydává mohou mít na člověka stresující účinky a také poškozují jeho zdraví. Těmto efektům se říká geopatogenní stres, který může vyvolat celou řadu onemocnění od neklidu a nespavosti přes migrénu a revmatismus až k rakovině.

Tyto představy o fyzikálních a geologických jevech, které mohou ovlivňovat zdravotní stav, nejsou vůbec nové. Například Číňané již dlouho praktikují umění feng-šuej, což je metoda umísťování staveb domů, cest i nábytku v domácnostech pokud možno v souladu a přirozenými toky energie naší planety. Někteří badatelé se též domnívají, že smyslem prehistorických menhirů bylo zřejmě chránit obydlí před geopatogenním stresem.

Za tyto příčiny se považuje mnoho různých faktorů. Z těch důležitých vyniká především energetická linie, která údajně odpovídá podzemnímu proudění vody nebo slabým elektrickým proudům, jež vznikají zásluhou tlaku, který působí na krystaly v zemi. Umělé struktury, jakými jsou velké budovy, elektrárny, tovární komplexy, lomy, doly, železnice, stožáry a kabely vysokého napětí, mohou přirozené energetické linie narušit a umožni tak vznik geopatogenního stresu. Jeho dalším zdrojem jsou též magnetické bouře na povrchu Slunce. V období vysoké sluneční aktivity dochází potom k narušení magnetického pole Země. Právě tato období se také dobře shodují s častějšími srdečními a psychickými záchvaty, s revolucemi, válkami, hladomory a nejrůznějšími katastrofami.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Tým dobrovolníků zvažuje misi k Europě ..... Jupiterův ledový měsíc Europa je jedním z nejzajímavějších těles sluneční soustavy. Pod jeho ledovou krustou se ukrývá oceán a je dost možné, že se v něm mohl vyvinout život. Problém ale je, že k tomuto měsíci nebyla dosud vyslána žádná sonda. Skupina vesmírných nadšenců chce tuto situaci změnit.

Za tímto účelem vznikl projekt Objective Europa, jehož cílem je vyslat k tomuto měsíci vlastní sondu s lidskou posádkou. „Výchozí bod projektu je čistě teoretický, ale postupně budou přibývat pokročilejší fáze, včetně výroby prototypů, technologických zkoušek a případně i pilotované posádky – pokud dojdeme k závěru, že taková mise je možná,“ stojí na stránkách Objective Europa.

Tým tvoří mezinárodní skupina výzkumníků, vědců, techniků, architektů i bývalých zaměstnanců NASA. „600 dnů trvající let potřebný k dosažení Europy je možné zvládnout i se současnými technologiemi. Výzva k uskutečnění této mise znamená ideální výchozí bod pro nový výzkum a inovativní myšlení,“ stojí dále na stránkách Objective Europa. Nicméně dobrovolníci, kteří se této mise zúčastní, musí počítat s tím, že se domů na Zemi už nevrátí.       (Zdroj: ProcProto)


Jak na slimáky ..... Do vydlabané půlky melounu nalijeme pivo, namočíme celý vnitřek a položíme ten pivní rybníček večer do místa, kde ti milí drobečkové vylézají, nebo kde jim chutná náš salátek, kytičky a podobně. O půl deváté večer se začínají houfovat a předhánějí se, kdo víc sežere. Móóóóc jim to chutná, takže zapomenou na kytičky, opijí se do němoty a spadnou do pivního rybníčku. Odtamtud už NIKDY(!) nevylezou, protože je nadobro po nich. Ráno se budete divit! Lze nechat 2-3 dny, mezitím sníte další meloun..... dílo se opakuje. Nebolí z toho záda, jíte pořád melouny, hubnete a užíváte si sluníčka.

P.S. vyzkoušeli jsme, funguje to super !!! Žádný zbytkový jed v půdě, obava z otrávení psů a koček.!!!! Žádné parazity z vnitřností slimáků (fasciolopsis buski) rozložených nejrůznějšími jedy!!

Naše kytičky si zaslouží kvést.A slimáci jdou na pivo,tak proč si leccos neusnadnit že ?        (Vyňato ze stránek OrgoNet)


Pozor: boty mohou být pro vaše zdraví nebezpečné ..... Už jste slyšeli, jak je důležité udržovat kontakt bosých chodidel se zemí (což je tzv. earthing)? Všichni, kteří chtějí mít více energie, najít spojení se zemí, být svěžejší, zdravější a radostnější, by měli zpozornět. Stačí se jen postavit bosýma nohama na písek nebo na vlhkou trávu, denně alespoň po dobu 10 minut. Opravdu je to tak. Přínosy pak budou skutečně výjimečné: silný imunitní systém a s ním současně snížení zánětlivosti nebo možnosti výskytu kardiovaskulárního onemocnění – to jsou jen některé, jež vám budou odměnou za váš earthing.

Antioxidanty, volné radikály a kořeny nemocí ... Je úžasné už jen pomyslet, že pouhá chůze naboso po zemi může léčit nemoci. Dr. James Oschman, uznávaný expert v oboru biofyzikální energie v medicíně tvrdí, že země je mocným léčivým nástrojem. Když se bosé chodidlo vodivě spojí se zemí, probíhá přenos volných elektronů ze země do těla skrz kůži na chodidlech. Tyto elektrony patří mezi nejúčinnější antioxidanty. Tím, že čistí a neutralizují volné radikály v těle, napomáhají proti vzniku zánětů a chrání před poškozováním buněk a tělesných tkání. Uvědomte si, že zánět je v přímém rozporu se zdravím – podílí se na všech významných chorobách, počínaje srdečními, přes rakovinu až po diabetes. Volné elektrony mají záporný náboj, zatímco volné radikály jsou nabité pozitivně – proto se navzájem vyruší. S nástupem obuvi s gumovými podrážkami jsme si způsobili velmi významné potlačení prostupu léčivých volných elektronů, které nám nabízí zemský povrch. Z toho můžeme vyvozovat, že tato skutečnost se spolupodílí na nástupu moderních nemocí.       (Čtěte na stránkách NaturalMagic)


Pozor na nové typy podvodů ..... Lehkovážnost může přijít uživatele mobilního telefonu pořádně draho, varuje Asociace provozovatelů mobilních sítí.

„V poslední době jsme zaznamenali nové triky podvodníků, které však vycházejí z jednoho osvědčeného principu. Důvěřivost uživatelů mobilů, kteří dostatečně nechrání svá osobní data,“ říká prezidentka Asociace provozovatelů mobilních sítí Michaela Renčínová.

Nedávný případ, kdy poškozená majitelka mobilního telefonu přišla v několika vteřinách o téměř celý měsíční kredit, přitom ukazuje, že drzost a vynalézavost podvodníků je prakticky bez hranic. Tentokrát se hlas v telefonu vydával za zaměstnance jednoho z operátorů a nabízel slevu na vyúčtování. Stačí, když dotyčná nahlásí domnělému operátorovi kód, který ji právě dorazil přes SMS. Stalo se, poškozená SMS ani nepřečetla, a rovnou nadiktovala číselný kód. Za pár okamžiků žena přišla o tři čtvrtiny měsíčního kreditu, protože přes nadiktovaný kód provedla platbu třetí straně.

„Jde o stále stejný princip. Někdo si na vaše číslo objedná zboží, ale potřebuje zadat autentizační kód, který vám prodejce pošle textovou zprávou. Pokud nejste dost pozorní a kód nadiktujete neznámému člověku, má podvodník vyhráno. Právě si na váš účet něco pěkného koupil či dobil předplacenou kartu,“ vysvětluje jednoduchý princip podvodů Michaela Renčínová.

Podle prezidentky Asociace se mění pouze kulisy podvodu. Jednou jde o falešného operátora, podruhé o „slušného“ člověka, který se jen spletl při zadání vlastního čísla, kód proto přišel vám a prosí o jeho zaslání. Přestože textové zprávy s kódem obsahují jasné upozornění, že jde o kód určený pouze majiteli daného čísla, je řada lidí, kteří zprávu přepošlou dál. Pak už jen sčítají škody.

„Je na to jediná, ale zato 100% účinná obrana. Nikdy nikomu neznámému neposílat kódy, které vám přijdou pomocí SMS, a o které jste sami nezažádali. Neznámý volající s prosbou o kód, to už je podezřelé samo o sobě,“ dodává prezidentka APMS.

Detailní popisy nejrůznějších typů podvodů lze nalézt na webových stránkách APMS www.apms.cz zde: http://www.apms.cz/pro-spotrebitele/na-co-si-dat-pozor       (Zdroj: Spotřebitel)


Vznikne továrna na antihmotu? ..... Ve vesmíru i na Zemi jsou antihmota a její elementární částice (tzv. antičástice) velmi vzácné. Objevují se pouze sporadicky při některých jaderných reakcích nebo interakcích elementárních částic. Navíc vzápětí mizí při anihilaci s běžnými částicemi. Existuje však ambiciozní plán na jejich výrobu.

Továrnu na systematickou výrobu a skladování antičástic pro fyzikální a inženýrské účely začala vyvíjet firma Positron Dynamics.

Plán je spojen se jménem významného soukromého investora Petera Thiela, který v minulosti investoval například do Facebooku a podílel se také na založení další známé internetové firmy PayPal. Jádrem továrny bude lineární urychlovač, produkující pozitrony, tedy antičástice k elektronům. Továrna by měla zhruba do pětií let vyrábět asi 10 mikrogramů antihmoty týdně. Toto množství by třeba stačilo na výpravu lidí k Jupiteru, pokud by raketa měla zvláštní pohon, založený na antihmotou katalyzované jaderné fúzi.

Hlavním problémem však není ani tak samotná výroba pozitronů, jako spíše bezpečný způsob jejich zpomalení a záchytu, bez zbytečné anihilace, která nastává při náhodných srážkách pozitronů s elektrony. Při dnes obvyklém záchytu pozitronů v prostředí zmrazeného neonu přežije tuto proceduru pouze jeden pozitron ze sta.

Firma Positron Dynamics však hodlá využít k zbrzdění pozitronů 50 tenkých plátků polovodivého materiálu. Nakonec budou již dostatečně zpomalené pozitrony vyloveny z tohoto prostředí magnetickým polem a uloženy “stranou”, do bezpečné magnetické pasti. Přestože se celá soustava přístrojů bude nacházet ve vakuu, většina pozitronů stejně záchyt nepřežije. I kdyby se však do pasti dostal jen jeden pozitron z desíti, půjde o velký pokrok.

Samostatným problémem je skladování většího množství antihmoty najednou. Na jeho vyřešení pracují odborníci z celého světa.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Klid před bouří ..... V roce 2004 přijela jedna rodina z Anglie na dovolenou do jihovýchodní Asie. Jsou na pláži se svou dcerou. Ta najednou začne křičet a vzbouří všechny lidi na pláži, aby rychle utíkali pryč z pláže do hor. O několik minut později udeří na pláž mohutná vlna tsunami a ti, kdo dívku uposlechli, neutonuli, ale zachránili se. Několik týdnů před touto událostí mluvil učitel v hodině zeměpisu o tsunami a podrobně popisoval známky, které mu předcházejí. Mladá žačka si zapamatovala, že moře nejprve opadne, než se vrátí s ničivou silou zpět. Proto si uvědomila nebezpečí, když zpozorovala ústup vln, a dala lidem výstrahu.

V létě pozorujeme tento jev před bouří. Nejprve je bezvětří, potom zaduje silný vítr a teprve pak udeří bouře. Klid před bouří pozorujeme i v chování lidí, v rodině, v práci, v politice. Napřed je dusná atmosféra, pak přijde křik.

Stejné je to v těle člověka ... Klid před bouří poznají Ti, co trpí migrénou, epilepsií, depresemi, ale i astmatici, kardiaci, lidé s vysokým tlakem či revmatem. Kdo je poučen, kdo získá zkušenosti, umí se lépe bránit a dovede se na svou bouři lépe připravit.

Klid před bouří může trvat pouze několik vteřin, ale i déle, po různě dlouhou dobu, v případě psychických změn i několik let, například pokud se objevuje sobeckost, nevraživost, pomlouvání a podobné vlastnosti, lze je považovat za signály blížící se tsunami v rodině, v zaměstnání či v politice. Plíživý klid před bouří zažívají ti, kdo se dali na cestu alkoholu, kouření a drog. Tyto způsoby maskují a prodlužují dobu, než přijde bouře. Ale když přijde, je to učiněná katastrofa. Kdo včas rozpozná signály před bouří, dokáže zmírnit škody.

Napadne-li virus naše tělo, obranný systém reaguje podobně. Nejprve se objeví zimnice, tělo se začne třást, naskočí husí kůže. Organizmus začne mobilizovat své síly k obraně a následně si vytvoří vysokou horečku, neboť virus v horečce hyne. Kdo rozpozná zimnici jako předzvěst chřipky, hned svou činnost ukončí a směřuje do postele, ten tělu pomůže a jeho zápas s virem bude snazší.        (Čtěte na stránkách CelostníMedicina)


Když cvičit, tak málo! ..... Vědecký výzkum napříč obory dánské Kodaňské univerzity se pokusil odhalit, zda má lehké cvičení horší výsledky než těžký trénink. První výsledky byly zarážející: 30 minut každodenního cvičení je stejně prospěšné, jako hodina toho nejtěžšího fitness tréninku. Skupina dobrovolníků, která měla jen lehké cvičení, navíc vykazovala více energie a větší motivaci k udržení zdravějšího životního stylu. Jak je to možné?

Následující rok se 60 dobrovolníků s lehkou nadváhou (jinak zcela zdravých) účastnilo 13 týdenního programu s cílem dostat se do lepší kondice. Muži, kteří cvičili 30 minut denně, zhubli v průměru o 3,6 kg. Ti, co cvičili hodinu denně, shodili 2,7 kg.

Vysvětlení se chopili psychologové, sociologové a etnologové a zaměřili se na kulturní a společenské bariéry, které brání lidem ve změně zavedených stereotypů. Lidé, kteří trénují velmi málo, ale pravidelně, uvádějí zvyšující se energii a chtějí změnit svůj životní styl. Začnou chodit více po schodech, vezmou psa na delší procházku nebo jedou do práce na kole. Na rozdíl od nich ti, kteří si dají vysilující trénink, už nemají zpravidla chuť se jít jen tak projít. Cítí se unaveně, vyčerpaně a jejich motivace ke změně klesá.       (Zdroj: 21@století)


Draní peří jako součást venkovské kultury ..... Draní peří bylo jakousi společenskou událostí, kterou si nikdo nechtěl nechat ujít. Ženy se v šátcích sesedly kolem jednoho stolu. „V běžném životě znamenala na venkově zimní doba změnu pracovního zaměření. Z polí a luk se lidé přesunuli do kůlen, stodol, chlévů a chalup, rubalo se dřevo, lidé se věnovali řemeslům, ženy předly, šily, tkaly nebo odcházely na zmíněné draní peří k sousedům.“ Většinou na vesnicích chodily hospodyňky, aby pomohly sousedkám s draním kachního nebo husího peří. Tyto sousedky pak zase na oplátku přišly pomoci při stejné činnosti jim. Poutavá je na této činnosti i solidarita mezi obyvateli dané vesnice. Ne všechno v té době bylo podmíněno penězi. Je pravdou, že „později v 60. letech 20. století se peří dávalo drát někomu domů na výdělek.“ Stačilo dračkám (tak se nazývaly ženy, které draly peří) nabídnout nějaké malé občerstvení. K chuti přišel chleba se sádlem a pokrájenou cibulí nebo jen chleba s husím sádlem. K tomu se na zub pojídaly sušené trnky nebo jablka. To zapíjely kávou z melty nebo čajem. Ani štamprlata nebyla při návštěvě sousedního hospodářství výjimkou.

Jakéžto překvapení, že pánové drát nechodili. Ti raději někde v koutku světnice hráli karty. A v nočních hodinách doprovodili svou drahou polovičku domů na kutě. Na zahradě bylo slyšet štěkotu psa. Při draní peří nešlo jen o samotnou práci, ani omylem. Dračky si při té příležitosti zazpívali nejrůznější písničky, zavzpomínaly na staré dobré časy, povyprávěly za léta nasbírané příběhy, pohádky a nebo prostě jen zdrbly sousedky, které zde nebyly, že na nich jak se tak říká nezůstala nit suchá. Pohádkám draček velice rády naslouchaly děti.

Ovšem při této vší zábavě museli mluvit celkem tiše a nesměly moc zhluboka dýchat nebo si dokonce kýchnout. Peří které leželo na stole by se totiž rozlétlo všude po světnici. Stejně tak nevítaným návštěvníkem byl ve světničkách průvan.

„Husy se oškubávaly zpravidla 4x . První bylo „ hubené peří“, to se škubalo jen vrchní peří, na huse se nechával chmorek. Při dalších podšklubáních se nejdříve oškubalo peří a potom chmorek. Každý druh se uchovával zvlášť, protože chmorek se nedere. Počtvrté se oškubávala zabitá husa.“ (zdroj: 2) Opeřenci se před každým oškubáním zahnaly do rybníka nebo do potoka, aby jejich šat byl čistý. Oškubané peří se po celý rok ukládalo do papírových pytlů nebo se uchovávalo v sypkovině tak, aby nenavlhlo.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Moravské poradenské centrum o stromech se otevírá ve Zlíně ..... Jak ochránit stromy a aleje? Na koho se obrátit, pokud potřebuji odborně ošetřit své stromy nebo poradit s plánem péče o alej? Jaké stromy zvolit pro svou zahradu nebo obecní alej? Nové moravské poradenské centrum o stromech zodpoví tyto, ale i mnohé další otázky. Lidé se na něj mohou začít obracet od tohoto pátku 27. září. Kancelář poradny sdružení Arnika bude ve Zlíně, v sídle Občanské poradny Strop na ulici Dlouhé 2699 a její služby budou bezplatné.        (Čtěte na stránkách Arnika)


26.9. 2013     Dnes máme Evropský den jazyků. Jeho smyslem je informovat o důležitosti jazykového vzdělávání a podpořit jej, zejména co se týče jazyků používaných v Evropě. Chcete-li se o oslavách tohoto svátku v roce 2013 dozvědět více, podívejte se na stránky Evropský den jazyků 2013 v Praze.

Dále je dnes Světový den antikoncepce. Ačkoliv bylo o důležitosti antikoncepce řečeno a napsáno kde co, je její význam mezi mladými a v některých zemích obecně podceňován. Ankety mezi mladými lidmi odkrývají děsivá čísla – v některých částech světa se nechrání kolem poloviny dotázaných, přibližně třetina styků končí nechtěným těhotenstvím, nebo dokonce pohlavní nemocí.


Odhalených Devět skal. Lidé podpořili projekt kácení kolem vrcholů Žďárských vrchů ..... Ještě před sto lety dominovaly krajině skalnaté vrcholy Žďárských vrchů. Dnes jsou však zarostlé většinou smrkovým lesem. Vrátit jim původní ráz se rozhodli ochránci přírody a v několikaměsíční anketě záměru vyjádřili podporu i internetoví hlasující.

Veřejnost podpořila záměr ochránců přírody otevřít výhledy na skály Žďárských vrchů, které teď zakrývá les. V internetové anketě probíhající od jara byly pro vykácení části stromů v těchto vrcholových partiích více než čtyři pětiny z celkových 783 hlasujících.

Veřejnou debatu dnes správa CHKO ukončila tříhodinovým jednáním v Křižánkách, kde o důsledcích případného odkrývání skal mluvili i odborníci z vysokých škol. Ochránci nyní začnou pracovat na postupném uvádění svého záměru do praxe.       (Zdroj: iHNed)


Měli bychom nakupovat na vysokých podpatcích? ..... Následující výzkum svoji kuriózností jistě aspiruje na cenu Ig Nobel... Jeffrey Larson a Darron Billeter z Brigham Young University publikovali v Journal of Marketing Research článek o tom, jak naše nákupní preference ovlivňuje nutnost fyzicky udržovat rovnováhu. Lidé na vysokých podpatcích mají údajně tendenci nakupovat zboží, které se cenou nachází někde uprostřed nabídky, ignorují nejlevnější i nejdražší modely.

Stejného efektu lze dosáhnout i jinak než pomocí podpatků, např. jízdou na eskalátoru. Dále se nabízí usednout na židli, houpat se na ní (oboje lze provádět i doma při nákupech na internetu) či chvíli postát na jedné noze. Podobně by člověka možná ovlivnilo, kdyby cestou do obchodu musel dávat pozor na zledovatělém chodníku, to se však experimentálně zatím neověřovalo.

Autoři doporučují zvolený přístup zejména u lidí se sklony k marnotratnosti a při nákupech dražšího zboží (nicméně se takto lze možná vyhnout i šetření za každou cenu a volit „sweet spot“). Pokud to tak opravdu funguje, máme zde další krásný příklad, jaké faktory ovlivňuje naše „svobodné“ rozhodování. Nicméně ruku do ohně by za zjištěný závěr byl ochotný dát asi málokdo…       (Zdroj: Science WORLD)

Wauuuuuu ?!?!?!


Zateplení může podle inspektorů přispět ke zvýšení radonu v domě ..... Zateplení domů může v interiérech zvýšit koncentraci škodlivin včetně nebezpečného radonu. Upozornili na to odborníci z Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). S tímto problémem se při měřeních setkávají prý stále častěji. Podle inspektorů se dokonalým utěsněním domu sice sníží náklady na vytápění, ale zároveň i výměna vzduchu. Lidé by proto měli víc větrat, případně pokud žijí v domech na území s vysokým radonovým rizikem, nechat si změřit obsah radonu v bytě, uvedl předseda AIN Radim Mařík.

"Pokud uživatelé těsnost nových oken nevyváží zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace," řekl Mařík. Pronikání radonu z podloží do budovy by měla bránit protiradonová izolace, ochrana domu by se ale podle odborníků měla řešit individuálně.

Pro obyvatele České republiky představuje podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) radon v budovách nejvýznamnější zdroj ionizujícího záření. Vdechování vysokých koncentrací radonu významně zvyšuje riziko plicní rakoviny. Vzhledem ke svému půdnímu podloží má Česko v porovnání s ostatními státy jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Radon může do domů vnikat ze země netěsnostmi v konstrukci staveb, z podzemní vody a z nevhodného stavebního materiálu.        (Zdroj: Ekolist)


Kolik nás stojí biopaliva? ..... Kverulant spočítal, že za povinné přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu zaplatíme ročně navíc téměř 4 miliardy korun.

I u nás mají výrobci paliv od roku 2007 tyto složky povinně přimíchávat. Od 1.6.2010 je tento podíl zákonem stanoven na 4,1 % pro benzín a 6,0 % pro naftu. Benzín i nafta jsou jen díky nim dražší. V roce 2012 byla benzín v průměru dražší o necelých 10 haléřů a nafta dokonce o 44 haléřů na litr. Průměrný motorista jezdící na naftu tak na údajné zachraňování ledních medvědů vydal v roce 2012 přibližně 500 Kč.

Majitel benzínového motoru na tom byl lépe, zaplatil navíc průměrně jen 100 Kč a v roce 2012 bylo dokonce několik málo týdnů, kdy líh benzín nepatrně zlevňoval. Zdánlivě malé částky navíc od každého z nás však v celkovém objemu dávají dosti velká čísla. Celkem motoristé vydali při tankování navíc v roce 2011 2,8 miliard korun a roce 2012 jen o něco méně a to 2,4 miliard korun.

K celkovému účtu za biopaliva je třeba ještě připočítat ještě přibližně jednu miliardu korun. Tolik totiž stát tratí na tom, že biopaliva jako E30 a E85 jsou z velké části osvobozena od spotřební daně. A tak stát například v roce 2011 nevybral daně ve výši 1,068 miliard korun a v roce 2012 už 1,390 miliard korun. Nejen Kverulant patrně nepochybuje, že stát si tuto ztrátu vykompenzovat na jiných daních. A tak za biopaliva platíme všichni a nikoliv jen motoristé, kteří by si to podle ekologů možná zasloužili. Ročně nás všechny tahle legrace přijde na skoro 4 miliardy korun.

V roce 2011 nás biopaliva stála navíc 3,863 miliard korun. V roce 2012 to bylo 3,765 miliard korun.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Jak dlouho bude Země obyvatelná? ..... Naše Země bude pravděpodobně obyvatelná přinejmenším ještě dalších 1,75 miliardy roků – k tomuto závěru dospěli astrobiologové z University of East Anglia. Objev byl publikován 18. září 2013 v časopise Astrobiology. Doba obyvatelnosti naší planety závisí na její vzdálenosti od Slunce a na teplotě, která umožňuje existenci kapalné vody na jejím povrchu.

Vědecký tým studoval pro inspiraci okolní hvězdy. Jako příklady použil nedávno objevené exoplanety mimo Sluneční soustavu a zkoumal jejich potenciál hostit na svém povrchu život.

Vedoucím výzkumného týmu byl Andrew Rushby (UEA's school of Environmental Sciences), který prohlásil: „K vypracování těchto odhadů jsme využili koncept obyvatelné zóny, což je vzdálenost v okolí hvězdy, při které povrchová teplota planety ještě umožňuje výskyt kapalné vody.“

Modely hvězdného vývoje jsme využili k výpočtu okamžiku, kdy se již planeta nebude nacházet v obyvatelné zóně a podmínky na jejím povrchu nebudou vhodné pro zajištění obyvatelnosti. Vypočítali jsme, že naše planeta přestane být obyvatelná někdy v období mezi 1,75 až 3,25 miliardy roků od současnosti. V tomto okamžiku se Země ocitne v tzv. horké zóně s povrchovou teplotou tak vysokou, že se voda z moří a oceánů vypaří. Tato katastrofická událost bude znamenat definitivní vyhynutí veškerého života na naší planetě.

Samozřejmě podmínky pro život člověka a další složité organismy se stanou nevhodnými již mnohem dříve – a tyto změny jsou ještě urychlovány antropogenními klimatickými změnami. Lidstvo se dostane do potíží dokonce i při malém zvýšení teploty. Tyto blížící se změny podmínek budou schopny přežít pouze mikroorganismy v bezpečných úkrytech s vhodnými podmínkami (podzemní zásobárny vody apod.).       (Zdroj: Astro VM)


Nadváha? To je setrvačnost návyků zděděných z pravěku ..... Nedostatek vůle není jedinou příčinou obezity u lidí. Podle odborníka na zdravou výživu je to i setrvačnost ve stravování nastavená v pravěku našimi předky, kterou moderní člověk nedokázal zvrátit.

„Miliony let naši prapředci museli na získání jídla vydávat značné množství energie ve světě, kde nebyly auta ani dálnice a supermarkety. Den lovu znamenal stopování zvěře rychlou chůzí či během kolem 20 kilometrů i v nerovném terénu s vegetací a tu a tam narazili i na nebezpečnou šelmu, před kterou museli narychlo ustoupit,“ tvrdí dietolog Dan Perez ze San Francisca.

Takové množství pohybu vyžadovalo energii, zásoby energie, a tedy i odpovídající přísun potravy. Miliony let formovaných návyků, zapsaných do genetické výbavy, se lze zbavit jen s obtížemi. Ačkoli se Homo spiens jako druh dále vyvíjí, a jeho organismus například přivykl mléku zvířat, která zdomácněla, ne vše jde tak rychle.

Převážně sedavý způsob života je docela čerstvá vývojová novinka. Lov se pro rostoucí počet lidí změnil na hodiny před počítačem a cesta z jeskyně do jeskyně představuje několik sešlápnutí pedálu v autě. Takže tělo dlouhodobě nastavené na spálení tisíců kalorií je především posledních několik desítek let vystaveno potřebě spálit 50 kalorií. Organismus však setrvačně žádá více, než kolik potřebuje a ani mozek ten nadbytek spálit neumí, takže se nespálené živiny ukládají v podobě tuku.

K tomu se přidává i skutečnost, že rozdělení stravy na více jídel během dne je až civilizační vymoženost. Pravěký lovec byl zvyklý pokud možno sníst vše, co se naskytlo, okamžitě. Jednalo se o mechanismus přežití a důvodem byl i nedostatek prostředků k dlouhodobému uchování potravin. Kořist mohla přilákat jiné predátory nebo se zkazit.

Navíc nedostatek potravy musel dostávat pravěké lovce do stresové situace, z které je dostalo jídlo. Odtud se také zřejmě bere sklon lidí jíst víc než potřebují, lidově řečeno sežrat nač přijdou, a také uklidňující účinek jídla při stresu, který však už není vyvolán nedostatkem potravy. Takže ačkoli za obezitu nemůže jen nedostatek vůle, je to pouze mozek, který dokáže zvrátit chování, které vlastní organismus dlouhodobě poškozuje.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Kojené děti mají lepší studijní výsledky ..... O kojení se již dávno ví, že má velice pozitivní vliv na zdraví miminek. Kojení kupříkladu snižuje výskyt syndromu náhlého úmrtí kojenců v průběhu prvního roku života a stejně tak snižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu, leukemie, zhoubných nádorů lymfatické tkáně a astmatu u starších dětí.

Teď si do seznamu můžete přidat další užitek, týkající se tentokrát mladistvých. Nová studie, kterou uskutečnili profesor Joseph Sabia z American University a profesor Daniel Rees z University of Colorado Denver odhalila, že kojení vede k lepším školním výsledkům na střední škole a zvyšuje pravděpodobnost dalšího studia na vysoké škole.

Ve výzkumu, nedávno publikovaném v magazínu Journal of Human Capital, byly pomocí dat získaných z „Národní studie týkající se zdraví mladistvých“ srovnávány akademické výsledky sourozenců, ze kterých jeden ze sourozenců byl jako miminko kojen a druhý byl krmen umělým mlékem z lahve. Celkově šlo o 126 sourozenců z 59 rodin, u kterých doktor Sabia a doktor Rees zkoumali vztah mezi kojením a známkami na střední škole. Dále také posuzovali data týkající se dokončení středoškolského studia a dalšího studia na vysoké škole, za tímto účelem hodnotili 191 sourozenců z 90 rodin.

Jde o první výzkum srovnávající sourozence za účelem studia vlivu kojení na dokončení střední školy a následného studia na vysoké škole. Navíc, jelikož vědci porovnávali akademické výsledky mladistvých ze stejné rodiny, studie byla schopna zohlednit vlivy, které jsou obvykle velice těžce měřitelné, jako například inteligence matky nebo kvalita domácího prostředí.        (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Plzeňský kraj má nové chráněné území, ochrání rostliny a zvířata ..... Novou přírodní památku Chodská Úhlava vyhlásí na Klatovsku Plzeňský kraj. V Plzeňském kraji je na 180 maloplošných zvláště chráněných území. Třináctihektarová lokalita Chodské Úhlavy je cenná zejména díky výskytu chráněných druhů rostlin, jako je například vachta trojlistá nebo vstavač májový, je také významným hnízdištěm a koridorem tažného ptactva, řekl dnes novinářům krajský radní pro životní prostředí Václav Štekl (KSČM).

Chráněné území Chodská Úhlava leží u stejnojmenného potoka u silnice mezi Nýrskem a Chudenínem. Území z větší části nepravidelně sekají zemědělci, část je zarostlá rákosem. Kromě vzácných chráněných rostlin, jimž vyhovuje různorodost biotopu a jeho údolní poloha, je lokalita i cenným hnízdištěm. "Dokládají to i výsledky pozorování, odchytů a kroužkování, které je prováděno systematicky od roku 1998. Ze zvláště chráněných druhů byly zjištěny silně ohrožené druhy bekasina otavní, chřástal polní, slavík modráček středoevropský," uvedl Štekl. Ornitologové zde pozorovali i ohrožené bramborníčky černohlavé, hýly rudé, ťuhýky obecné a šedé, moudivláčky či motáky pochopy.

Na území Plzeňského kraje zasahují velkoplošná zvláště chráněná území Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Český les, Šumava, Slavkovský les a Křivoklátsko. Ze zhruba 180 maloplošných zvláště chráněných území je přes deset národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, zbytek tvoří přírodní rezervace a přírodní památky. Víc než polovinu maloplošných chráněných území spravuje krajský úřad.       (Zdroj: Silvarium)


Polymerní plast, který se sám umí opravit ..... Španělští vědci vyvinuli speciální polymer, který umí spontánně překonat i závažná narušení své integrity, včetně přeříznutí na dvě půlky. Po uplynutí jisté doby se nový polymerní plast sám zcelí a má opět stejné mechanické vlastnosti a téměř stejnou mechanickou odolnost jako před poškozením.

Výzkumníci svůj produkt nazvali “terminátorským” polymerem, na základě jisté funkční podobnosti tohoto materiálu s chováním Terminátora T-1000 z filmu Terminátor 2. Materiálem, ze kterého byl fiktivní stroj vyroben, byl plastický nebo kapalný kov, schopný zacelovat své rány prakticky okamžitě, v rozmezí několika sekund.

Tzv. terminátorský polymer španělských vědců je ovšem v regeneraci podstatně pomalejší - jeho dvě rozříznuté poloviny se zcelí a propojí zhruba za 2 hodiny, a to když je přiložíme těsně k sobě za pokojové teploty. Chemicky se jedná o plast s názvem poly(urea-uretan), který pochází z třídy teplem vytvrzených elastomerů (čili viskoelastických polymerů).

Obnovení spojitosti polymerní hmoty zde probíhá na mikroskopické a molekulární úrovni, když se opět propojí polymerní řetězce tzv. aromatických disulfidů. Unikátní vlastností tohoto polymeru je zejména fakt, že k tomu, aby proběhl opravný proces, není potřeba žádného vnějšího chemického činidla nebo jiného vlivu.

Není snad nutno zdůrazňovat, jaký přínos by použití tohoto polymeru mělo v praxi. Značně by se tím prodloužila trvanlivost všech odpovídajících součástek z plastu, například součástí elektrické izolace.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Tomáš Baťa - „Hospodářská krize je jiné jméno pro mravní bídu.“ ..... Ve Zlíně působil průmyslník a podnikatel, o kterém se říká, že obul polovinu světa. Ve své době se vyjadřoval k podnikání, ale i k příčinám společenské krize. Klíčem k celé problematice pro něj byla úroveň morálky společnosti.

Baťa vroce 1932 poznamenal. „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ Baťa nevěřil na umělé příčiny krize, protože vinu viděl hlavně uvnitř lidského chování a myšlení.

„V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku,“ řekl Tomáš Baťa v roce 1932 a z jeho výroku se můžeme, jak historie ukazuje, poučit i dnes.       (Čtěte na stránkách velká Epocha)


25.9. 2013     K pětadvacátému září 1974 se datuje první zmínka o tom, že freon uvolňovaný z aerosolů - používaný jako hnací plyn u sprejů - likviduje ozónovou vrstvu chránící naši Zemi.


Zastávka Kačerov má povolení, vlaky zastaví kousek od metra ..... Plánovaná železniční zastávka Kačerov umožňující snadný přestup na metro z vlaků jedoucích z Dobříše nebo Čerčan bude hotová do konce příštího roku. Investor, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), získal potřebná povolení a nyní připravuje výběrové řízení na stavbu samotné zastávky a přístupové cesty, která cestující zavede k podchodu metra pod Michelskou ulicí.

"Vidíme to jako bezproblémovou stavbu, která by se v průběhu letošního roku mohla vytendrovat," uvedl Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy západ na SŽDC. Zastávka má nově vydané stavební povolení a čeká se na nabytí právní moci. Pokud se soutěž na zhotovitele stavby uskuteční bez komplikací, měly by stavební práce začít na jaře příštího roku s tím, že by měla být hotová do listopadu.

Kačerovská zastávka je součástí přípravy takzvaných tangenciálních linek, které by měly spojovat okrajové části Prahy a doplnit síť městské hromadné dopravy o rychlé vlakové spojení po vzoru německého S-Bahnu. Zatím se diskutuje o zavedení dopravy ve zhuštěném intervalu, který by odpovídal městské dopravě, na tratích z Radotína do Vysočan přes Smíchov a Vršovice, z Hostivaře do Holešovic přes Libeň, z Vysočan do Hostivaře přes Malešice a z Radotína do Běchovic právě přes Kačerov.       (Čtěte na stránkách Týden)

Když si člověk představí, jak dlouho už se tohle plánuje a jak dlouho již ta zastávka mohla lidem usnadňovat život ... No, hlavně aby se to místo vytendrování nevytunelovalo nebo abny to nová moudrá vláda po volbách nespláchla pod stůl ...


Podaří se sondě LADEE vyřešit záhadu Apolla 17? ..... Americká vesmírná agentura NASA vyslala na začátku září na oběžnou dráhu kolem Měsíce sondu LADEE, která bude zkoumat hustotu a složení jeho tenké atmosféry. Nová lunární mise si klade za cíl také rozřešení záhady, o které informovala posádka Apolla 17. Členové této poslední pilotované výpravy zahlédli nad měsíčním obzorem záři, o jejímž původu se stále spekuluje. Podle vědců ji mohly vytvořit elektricky nabité prachové částice, které se dostaly do atmosféry. LADEE se tuto hypotézu pokusí potvrdit.

„Pozemský prach připomíná spíš pudr. Na Měsíci je ale velmi drsný,“ uvedl projektový manažer Butler Hine. „Sleduje elektrické siločáry a ovlivňuje celé prostředí. Půjde o velmi náročnou misi.“       (Zdroj: ProcProto)


Pyramidy a jejich využití ..... Egyptské pyramidy patří mezi sedm divů světa. Myslím si, že není u nás nikdo, kdo by tyto monumentální stavby opředené tolika záhadami neznal. Pyramidy nejsou jen architektonickým prvkem, ale jsou také významným energetickým zářičem. S pyramidami je významně pojí jméno českého inženýry Karla Drbala, který si v roce 1949 podal patent na broušení žiletek v malé papírové pyramidě. Patent mu byl sice po deseti letech uznán, ale v té době přišly do prodeje nové žiletky typu Astra Superior, které měly kvalitní ostří. Poznatky Karla Drbala s pyramidami měly samozřejmě pro českou psychotroniku svůj význam. V pyramidách se dá sušit maso, byliny, ovoce a jiné potraviny. V pyramidě můžete výrazně zlepšit chuť vína, zejména tzv. „zlomeného vína“. V první třetině spodní části pyramidy můžete relaxovat a uzdravovat svoje tělo fyzické. Někteří průkopníci v oblasti pyramid tvrdí, že když si pyramidu nasadíte na hlavu jako čepici, zlepší se vám schopnost paměti při učení. Co však je nutno říci při práci s pyramidami je to, že pyramidy musí mít správnou orientaci vzhledem ke světovým stranám. Pyramidy musí být orientovány stranami ve směru sever – jih a východ – západ.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


McDonald’s zavírá v Bolívii všechny restaurace, jelikož národ odmítá fast food .....Šťastná image McDonaldu a jejich zlaté oblouky nejsou branou štěstí v Bolívii. Tato jihoamerická země nepodléhá té kanonádě reklam a metod vaření ve fast foodu, které tak snadno pohltily země, jako Spojené státy. Bolivijci prostě nedůvěřují jídlu připravenému za tak krátkou dobu. Rychlá a snadná metoda masové produkce ve fast foodu ve skutečnosti Bolivijce úplně odradila. Šedesát procent Bolivijců je domorodé populace, která obecně nenachází nic dobrého pro své zdraví nebo peníze ve vkročení k McDonaldovi. I přes jejich ekonomicky přívětivé ceny ve fast foodech se nemohl McDonald dostatečně u domorodého obyvatelstva Bolívie uchytit, aby jedli BigMacy, McNuggety či McRibs.

Jedna domorodá žena Esther Choque, co čekala na autobus před restaurací McDonald, řekla: „Nejblíže, co jsem kdy přišla, bylo jednoho dne, když padal déšť a já vyšla nahoru, abych zůstala u dveří v suchu. To ale vylezli a vykopali mě. Řekli mi, že jim to místo zaneřádím. Tak jak by mě mohlo zajímat, že McDonald z Bolívie odchází?“

Řetězec fast foodů zůstával desítky let i přes každoroční ztráty ...

...Hluboké kulturní odmítnutí ...Dopad na McDonald’s a jeho odchod z Bolívie byl tak dlouhodobý a důležitý, že marketing manageři okamžitě nafilmovali dokument zvaný „Proč to McDonald’s v Bolívii ukončil“.

Tento dokument předvádějící odborníky na vaření, živiny, historii a vzdělání se vypořádával s odpuzující realitou toho, jak bylo jídlo od McDonald’s připravováno a proč Bolivijci odmítli celou filosofii jídla z fast foodu. To odmítnutí není nezbytně založeno na chuti či typu jídla připravovaného McDonaldem. Odmítnutí systému fast foodu vyvěrá z bolivijské představy toho, jak by mělo být jídlo řádně připraveno. Bolivijci s větším respektem k vlastnímu tělu si cení kvality toho, co jim přichází do žaludku. Ta doba, kterou trvá příprava jídla ve fast foodu jim zapaluje v mysli planoucí oheň. Tam, kde jiné kultury nevidí žádné riziko v jídle od McDonalda každý týden, to Bolivijci cítí tak, že jim to nestojí za zdravotní riziko. Bolivijci hledají dobře připravené, místní jídlo a chtějí vědět, že to jídlo je připraveno řádným způsobem. Tato sebeúcta Bolivijcům pomáhá vyhnout se procesu „technologie restrukturalizace masa“ často používané do fast foodů začleněnými obchody jako McDonald’s.       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)

Ano, kéž by i Češi měli takovou úctu k vlastnímu zdraví jako Bolivijci ...


Dodavatelé energií slibují hory, doly ..... Množí se případy, kdy jsou spotřebitelé osloveni obchodníky ohledně změny dodavatele energií. Obchodníci oslovují spotřebitele na ulici, nebo nabídkou podomních prodejců. Je třeba opravdu zvážit, jestli je vhodné podepisovat smlouvy s takovými obchodníky. Nabízené výhody totiž mají někdy háček.

Obchodník jedná na základě svých provizí, za každou podepsanou smlouvu má své peníze, proto Vám bude nabízet všelijaké prémie za věrnost. Závazek pak dotyčnému nedovoluje smlouvu hladce ukončit. Pokud by totiž závazek porušil, hrozí mu za to nemalé sankce, například náhrada dodavateli za vzniklou škodu.

Kromě porovnání cen si musí spotřebitel také uvědomit, jakou smlouvou o dodávce energií je nyní vázán a za jakých podmínek ji může ukončit. Dále by měl zkoumat smluvní podmínky nového dodavatele. Jinak by se mohlo stát, že rychle vstoupí do závazkového vztahu, který nelze v případě změny názoru ukončit bez problémů. Každou smlouvu je proto třeba před podpisem vždy pečlivě přečíst a zvážit její možné dopady. Máte-li pochyby, obraťte se na právníka. Argumentace obchodníků, že už mají mnoho spokojených zákazníků, Vám skutečně nic nezaručuje.

Je dobré poradit se o tom, co je pro Vás výhodné vzhledem k Vašim finančním možnostem a spotřebě energie. Vyvarujte se lákavých nabídek, kdy je Vám slíben bonus 500 Kč, pokud uzavřete smlouvu na dobu určitou, zpravidla minimálně na jeden rok, tak to není zadarmo. Jeden rok není sice na první pohled dlouhá lhůta, ale i tak by si měl každý rozmyslet, jestli pětistovka vyváží přijatý závazek.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Chilli paprička je mnohem víc než pouhá pálivá paprika ..... Chilli paprička neboli kayenský pepř možná v Americe není nijak příliš používán, avšak určitě si zaslouží větší pozornost s ohledem na mnoho zdravotních účinků spojených s jeho konzumací. Tato velmi pálivá rostlina poskytuje mnoho přínosů: ať už jde o podporu kardiovaskulárního systému, prevenci před žaludečními vředy, posilování trávicího traktu nebo ochranu před záněty – abychom vyjmenovali alespoň ty nejdůležitější.

Kayenský pepř dostal své jméno od města Cayenne ve Francouzské Guyaně, kde byl vyšlechtěn. Patří do rodiny capsicum - pálivých chilli papriček. Rostlina je keřovitá, dosahující výšky 1,2 m a obvykle se pěstuje v tropickém podnebí, neboť se jí nejlépe daří ve vlhké a teplé půdě. Plody vypěstované v těchto podmínkách bývají velmi bohaté na nutrienty a jsou rovněž skvělým zdrojem vitamínů - především A, E, B6 a K.

Povzbuzuje krevní oběh a dodává energii srdci ... Uznávaný bylinář Dr. John Christopher často upozorňoval, že čajová lžička kayenského pepře rozmíchaná ve sklenici teplé vody dokáže zachránit člověka s počínajícím infarktem. Byl to první léčitel, který přinesl svědectví o posilujících účincích kayenského pepře v případech oslabeného nebo poškozeného srdce. Více se o jeho zkušenostech můžete dočíst v jeho knížce „Škola přírodního léčení“ (School of Natural Healing).

Už dlouho je známo, že kultury, u kterých se pravidelně konzumuje kayenský pepř, vykazují mnohem méně srdečních potíží. Kromě toho, že mívají nižší hladiny cholesterolu a triglyceridů, rozpouští se u nich rychleji krevní sraženiny formující se jinak běžně v oběhovém systému. Kayenský pepř normalizuje krevní tlak a vyživuje žíly, kapiláry i artérie. V podstatě omlazuje kardiovaskulární systém a umožňuje mu znovuzískání tolik potřebné elasticity.

Kayenský pepř obsahuje komponentu známou pod označením kapsaicin, jež dokáže neutralizovat tzv. substanci P, což je neuropeptid vyvolávající v lidském těle zánětlivost. Nejvyšší obsah kapsaicinu lze nalézt právě v těch nejpálivějších odrůdách chilli papriček a mezi ně patří i kayenský pepř.

Žaludečním vředům je možné velmi účinně předcházet díky působení pálivých papriček a účinky bývají patrné brzy poté, co se tyto dostanou do kontaktu se střevní florou. Okamžitě se posiluje střevní výstelka, jsou ničeny nepřátelské bakterie ve střevním traktu. Kayenský pepř všeobecně podporuje zpracování a vylučování vstřebávaných škodlivých substancí.       (Čtěte na stránkách NaturalMagic)


Stáří, smrt a nemoc z přesvědčení ..... Síla, kterou mají naše myšlenky a z nich vyplývající přesvědčení, daleko přesahuje náš citový život. Nejvíce patrný je jejich vliv na tělo. Jen si uvědomme, jaké jsou v nejrůznějších kulturách velmi rozdílné zkušenosti se stárnutím. Při výzkumu životních podmínek společností, ve kterých jsou i lidé vyššího věku fit, dokonce i století lidé se ještě koupají v chladné řece nebo jezdí na koni, aby bylo zjištěno, že zde mají naprosto jiný základní postoj ke stáří. Panuje zde přesvědčení, že s přibývajícím věkem jsou lidé stále lepší, moudřejší, rozumnější a disponují většími srdečními kvalitami S věkem roste i postavení člověka a jeho vážnost. Mladší ke starším vzhlíží a často jim i závidí. Stáří je životní období, na které se lidé těší. Starý člověk se nadále plně účastní společenského života. Přesvědčení o souvislosti mezi stářím, nemocí a úpadkem zde neexistuje. Jestliže tento způsob pohledu na stáří srovnáme s postoji, které zaujímáme ke stáří u nás, může se náš zmocnit úzkost.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Jsou bezkontaktní platební karty bezpečné? Podívejte se na video a posuďte sami! Bezkontaktní karty lze jednoduše přečíst a údaje zneužít ..... Informace o bezkontaktní platební kartě, jejím držiteli nebo provedených transakcích mohou být podle typu platebního nástroje jednoduše získány a následně zneužity k provedení neoprávněných plateb například přes internet. Jak jednoduše lze získat přístup k takovým údajům dokazuje video, které natočilo občanské sdružení Iuridicum Remedium.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


Zprávy z mise lodi Cygnus ..... Máme tady pro změnu odklad: přílet lodi Cygnus ke stanici ISS je nyní stanoven na sobotu 28. září! Během uplynulých 24 hodin tým techniků v Orbital Sciences vytvořil, připravil a testoval softwarovou záplatu, která má zabránit opakování včerejšího nedorozumění mezi stanicí a Cygnusem co se týče formátu GPS navigačních dat. Technické potíže momentálně nemáme, Cygnus však doplatil na níže zmíněnou misi Sojuz TMA-10M, v rámci které má ve středu pozdě večer našeho času vzlétnout z Bajkonuru ke stanici loď s třemi kosmonauty a s orbitálním komplexem se spojit již ve čtvrtek nad ránem. Problémy se Cygnusem a tento blížící se start vyústily v extrémně nabitý program pro kosmickou stanici a manažeři Orbital a NASA se dnes společně dohodli, že přílet Cygnusu tedy raději odloží až po zakotvení Sojuzu u stanice a doplnění její posádky. Nejbližším datem pro rendezvous stanice a lodi Cygnus po příletu Sojuzu je právě 28. září.

"Nový plán umožní lidem z Orbital vše pečlivě naplánovat a dobře si odpočinout před kritickým přiblížením ke stanici. Mezitím má Cygnus vše co potřebuje k prodlouženému pobytu na orbitě," řekl Frank Culbertson, bývalý americký astronaut a dnes vysoký manažer firmy Orbital.        (Čtěte na stránkách Astro)


Otázky a odpovědi ke sběru hub v našich lesích ..... Jak poznáme, kde můžeme v lese sbírat houby? Na základě lesního zákona může každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody (tedy taktéž houby). Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, případně jeho zaměstnanců. V lese je zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. Taktéž je zakázáno sbírat chráněné druhy hub.

Dále je povinen se při sběru hub zdržet všech zakázaných činností v lesích (§ 20 lesního zákona), tj. zejména rušit klid a ticho, jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Rovněž je vhodné připomenout, že každý les je zpravidla součástí některé z honiteb a podle zákona o č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů (tj. zejména psů), nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího (§ 10 odst. 1) a současně je nutné dbát i přiměřeného omezení nebo zákazu vstupu do honitby nebo jejích částí, k němž došlo např. z důvodu provádění mláďat (§ 9 odst. 3).

Jak se pozná rozdíl mezi státním a soukromým lesem? ... Pro sběr hub v rámci obecného užívání lesa nemá rozdíl mezi státním a soukromým lesem význam. Je možno vstupovat do státního i soukromého lesa a tam houby sbírat.

Omezení se týká jak je uvedeno v první odpovědi jen vstupu do porostů kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví a vstupu do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.       (Čtěte na stránkách Enviweb)


24.9. 2013     Dnes je Mezinárodní den proti softwarovým patentům. Softwarové patenty jsou patenty na vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy. Vede se spor, do jaké míry a zda vůbec mají být softwarové patenty udělovány. V různých zemích je praxe rozdílná.


Škoda Electric dnes představí svůj první bateriový elektrobus ..... Plzeňská Škoda Electric vyvinula a vyrobila první bateriový elektrobus vlastní koncepce, do jehož vývoje dala desítky milionů korun. Dvanáctimetrový nízkopodlažní autobus s výkonem 160 kW má dojezd kolem 150 kilometrů a počítá s nabíjením v noci v depu. Zájem o tyto ekologické vozy s levnějším provozem než u klasických autobusů mají velká evropská města včetně českých, řekla mluvčí mateřské Škody Transportation Lubomíra Černá.

Škodovka pracuje ještě na vývoji druhého základního typu elektrobusu, který vyrobí příští rok. Bude mít průměrný dojezd do 30 kilometrů a bude koncipován tak, aby baterie bylo možné dobíjet za několik minut na konečných stanicích a zastávkách.

První typ s delším dojezdem, jehož cenu zatím firma neuvedla, se dnes představí na premiéře v Praze na Václavském náměstí v rámci Týdnu mobility a poté na veletrhu Czechbus zaměřeném na problematiku silniční hromadné dopravy. S moderním ekologickým vozem Škoda chce navázat na úspěch svých trolejbusů, jichž příští rok vyrobí několik set, hlavně na export.        (Zdroj: Ekolist)


Kam se poděl marťanský metan? ..... Sonda Curiosity ani při opakovaných měřeních letos v červnu nezjistila v atmosféře Marsu žádný metan, přestože tam při pozemských pozorováních před pár lety ještě byl v hojném množství. Pozorovali jsme ze Země jenom přízraky? Anebo se ten metan prostě vypařil?

V roce 2004 hned tři výzkumné týmy ohlásily objev metanu na Marsu. Byl z toho docela poprask, protože metan není jen tak někdo. Molekuly metanu by totiž podle našich poznatků měly v atmosféře Rudé planety vydržet tak maximálně staletí. Pokud by tam skutečně jsou, tak musely vzniknout nedávno. Pak by ve hře byly v podstatě tři možnosti, všechny dost vzrušující. Metan by mohli vyrobit marťanští mikrobi, mohl by vzniknout při citelné geologické aktivitě a také by jej mohly přinášet dopadající komety či asteroidy. Vědci tehdy naměřili hodnoty obsahu metanu od 10 do 45 ppb (tedy miliardtin z celku).

Přítomnost metanu na Marsu byla poměrně šokující. Potvrdila ho ale i následující pozorování. Detailní průzkum metanu na Marsu na dálku uskutečnil v roce 2009 s kolegy Michael Mumma z Goddardova kosmického střediska (Goddard Space Flight Center) NASA v Marylandu. Odhalili při něm dokonce oblaky metanu, vycházející z konkrétních míst na povrchu Marsu. Nejmohutnější mračno podle Mummy a spol. obsahovalo více než 17 tisíc tun metanu. Pokud by se odhadnuté množství metanu rozptýlilo v atmosféře Marsu, odpovídalo by to zhruba hodnotě 6 ppb.

Pak ale na Marsu s velkou slávou přistála sonda Curiosity a pustila se mimo jiné i do hledání metanu v ¨místní atmosféře. Brzy bylo jasné, že je zle. Přístroje Curiosity analyzovaly atmosféru Marsu ve třech testech v říjnu a listopadu 2012 a žádný metan nenašly. Vzhledem k provedeným měřením to tehdy to znamenalo, že v marťanské atmosféře není víc než 3 ppb metanu. Teď vyšlo najevo, že ani při dalších třech testech atmosféry letos v červnu (2013) Curiosity po metanu neobjevila ani stopu. A to je už docela vážné. V atmosféře Marsu by tím pádem mělo být méně než 1,3 ppb metanu. Jinak řečeno, podle Curiosity v atmosféře Marsu prakticky žádný metan není.

Šéf měření metanu sondou Curiosity Chris Webster z kalifornské Laboratoře proudového pohonu (Jet Propulsion Laboratory) neskrývá zklamání. Nejspíš se všichni těšili na napínavé pátrání po zdrojích marťanského metanu a teď je z toho blamáž. Kam se ten zatracený metan vlastně poděl? Je pozoruhodné, že ani objevitel velkých oblaků metanu na Marsu Mumma při nedávných pozorování Marsu žádný znatelný metan nenašel. Takže tu máme solidní záhadu.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Dementi nepravdivé zprávy ředitele NP Šumava Mánka ..... Nejvyšší správní soud neřekl, že kácení na Šumavě bylo legální, rozhodl o něčem docela jiném. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvádí, že "nepolemizuje" a "nerozporuje" závěr ombudsmana, podle kterého velkoplošné kácení vzácných horských lesů v Národním parku Šumava bylo ilegální. Poukázalo na to dnes Hnutí DUHA, které tím dementovalo nepravdivé tvrzení ředitele NP Šumava Jiřího Mánka (ODS). Mánek dnes v tiskové zprávě uvedl, že: „Rozhodnutí soudu a skončení celého procesu beru jako potvrzení toho, že jsme postupovali v boji proti kůrovci správně a zákonným způsobem.“ Informaci i dezinterpretované citace vytržené z kontextu pak převzala ČTK a další média.

Ve skutečnosti soud jen zamítl žalobu místních lidí proti současnému vedení národního parku kvůli možné formální chybě. Soud posoudil jejich žalobu na správu parku jako orgán státní správy. Ale lesy, kde žijí vzácní rysi, tetřevi a sovy, nechala Správa NP vykácet jako správce lesa.

Česká inspekce životního prostředí už dříve rozhodla, že současné vedení parku při kácení postupovalo ilegálně, a udělila mu za to vysokou pokutu. Nezákonný postup potvrdil také ombudsman. Soud v novém rozsudku výslovně napsal: "Nejvyšší správní soud přitom nepolemizuje s tím, zda byl postup žalované [míněno postup žalované správy parku při kácení – pozn.Hnutí DUHA] nezákonný a nerozporuje závěry, které v této věci přijal Veřejný ochránce práv." Rozsudek najdete zde.

Současný ředitel parku Jiří Mánek (ODS) se snažil nezákonné kácení v místech ponechaných přírodě obhájit u okresního soudu v Klatovech, ale ten dal za pravdu Hnutí DUHA ve všech bodech. Proti tomuto rozhodnutí se správa parku neodvolala a je pravomocné.       (Zdroj: Hnutí DUHA)


Náš nos rozpozná 10 druhů pachu ..... Někteří z nás znají pět základních chuťových skupin – sladká, slaná, hořká, kyselá a umami. Američtí vědci tvrdí, že existují i skupiny čichu. Konkrétně vytvořili deset kategorií zahrnující například citrusy, mátu, štiplavé pachy či hnilobu.

Vědci vzali 144 vzorků dle Atlasu profilů charakteristický pachů z roku 1985, jenž odborníci považují za zlatý standard. Následně vypracovali statistickou analýzu, která hledala podobnosti mezi jednotlivými pachy. Některé tvořily rovnou samostatnou skupinu, jako například vůně dřeva či chemikálií. Jiné byly zařazovány do různých kategorií, což bylo obtížnější. Například v jedné se ocitla máta, anýz, koření, eukalyptus a kafr, v další zase popcorn, kouř, ořechy, mandle, mastnota a plíseň.       (Zdroj: 21@století)


Vinaři chtějí obnovit nejstarší vinici v Čechách,čekají na dotaci ..... Několik vinařů z okolí obce Dřísy u Prahy čeká na dotace od kraje, aby mohli obnovit zřejmě nejstarší vinici v Čechách, kterou podle pověsti založila už kněžna Ludmila v počátcích vlády Přemyslovců. Řekla to starostka obce Ivana Frajová. O dotace na obnovu a zakládání vinic ve středních Čechách bude pravděpodobně možné žádat od začátku října.

„V pondělí 23. září by se to oficiálně mělo schválit na zastupitelstvu a pak se to dá ve známost," řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Marek Semerád (ČSSD). Návrh na vinařské dotace už na začátku září schválila krajská rada, lidé by podle něj mohli o až půlmilionovou částku žádat od začátku října do konce roku.

Pověstnou vinici v Dřísech vlastní obec a je rozdělena na deset částí. „Pět částí je v dobrém stavu, pět ve špatném. Dostali to noví vlastníci, kteří čekají, jestli kraj přispěje, nebo ne. Jestli to dobře dopadne, na jaře by vysazovali," řekl Frajová.

Obec by ale dala přednost zvažované variantě, že by dotaci na obnovu vinice získala ona a nájemníci by vinice pouze spravovali. „Mně by se líbilo, kdyby ty sazenice byly obce, oni by to užívali, jako by to bylo jejich. Ale byla by ta možnost, kdybychom viděli, že se na to někdo vykašle a nechal by to třeba zničit, měli bychom páku na to jim to vzít a dát to někomu dalšímu, kdo by se o to staral," vysvětlila Frajová.

Vinici v obci Dřísy podle pověsti založila kněžna Ludmila v počátcích vlády Přemyslovců. Vinice se od nepaměti nazývala vinicí svatého Václava a díky poloze obrácené k jihu a kvalitní půdě prý rodila po staletí vynikající víno. V roce 1818 byla zrušena a dále nebyla udržována.       (Zdroj: Agris)


Lidé si dochucovali jídlo už před 6000 lety ..... Pokrmy z rybího masa a mušlí si lidé kořenili už v mladší době kamenné. Vůně kořeněných jídel ze střepů pravěké keramiky dávno vyvanula. Vědecké analýzy ale nyní odhalily, že už před 6000 lety si lidé ochucovali pokrmy z ryb a mušlí planě rostoucími bylinami.

Vědci předpokládali, že pravěkým lidem neunikly kořeněné chuti planě rostoucích rostlin. Hmatatelné důkazy o jejich používání při přípravě pokrmů ale donedávna chyběly. Teď se o ně postarala bioarcheoložka Hayley Saulová z University of York. Ve studii publikované ve vědeckém časopise PLoS ONE prokázala, že byliny používali při vaření dávní obyvatelé Dánska a Německa už před 6000 lety. Dosavadní nejstarší stopy po používání koření na evropském kontinentu jsou o tisíc let mladší. Před 5000 lety používali první evropští pravěcí zemědělci k ochucování jídel mák a kopr.

Hayley Saulová pátrala v pravěké keramice po tzv. fytolitech. Jde o mikroskopické částice křemene, který některé rostliny přijímají z půdy a ukládají uvnitř buněk i mezi buňkami. Na rozdíl od rostlinných buněk mají fytolity dramaticky delší životnost. I když uplynula tisíciletí a ze samotné rostliny nezůstalo vůbec nic, fytolity její přítomnost spolehlivě prozradí. Podle tvaru a velikosti fytolitů tak mohou vědci určit, o jakou rostlinu šlo.

Hluboko v pórech střepů keramických hrnců, které používali k vaření obyvatelé dnešního Německa a Dánska před 6000 lety, našli vědci fytolity pocházející z česnáčku lékařského (Alliaria petiolata), jehož chuť připomíná trochu česnek a trochu hořčici. Není pochyb o tom, že pravěcí lidé přidávali česnáček do pokrmů. A co si v hrncích vařili? Chemické analýzy odhalily zbytky tuků pocházejících z mořských živočichů. V blízkosti střepů byly objeveny v odpadcích lastury ústřic a kosti tresek. Pravěcí lidé kořenili česnáčkem pokrmy z mušlí a ryb.       (Zdroj: VTM)


Elektromagnetickým pulsem proti sebevražedným teroristům ..... Odborníci z vojenské aliance NATO zkoumají nasazení směrovaných elektromagnetických pulsů k obraně proti různým typům bombových teroristických útoků, zejména těch sebevražedných.

Představme si modelovou situaci: sebevražedný terorista řídí auto naplněné výbušninami a snaží se s ním proniknout k nějakému objektu. Jak by šlo auto zastavit a přitom neohrozit civilisty v okolí?

Odborníci v této souvislosti na utajeném místě v Norsku vyzkoušeli mobilní zařízení na generování vysoce energetického a směrovaného elektromagnetického pulsu v radiovém oboru. Zjistili, že tímto prostředkem lze poměrně snadno vyřadit z činnosti zážehový motor či řídící elektroniku příslušného vozu. Podobně lze ochromit na jistou vzdálenost také motorový člun, vodní skútr nebo bezpilotní automatický letoun nesoucí výbušninu.

Zdroj elektromagnetických směrovaných pulsů je navíc schopen pomocí silného radiového rušení zamezit bezdrátovému odpálení bomby na dálku. Zatím byl však příslušný systém zkoušen jen v situacích, kdy byl jasně konkretizován cíl, který je třeba zastavit či zneškodnit. Pokud ale poloha cíle nebude zcela zřejmá, úkol bude mnohem těžší. Podobně jako kdyby teroristé v autě použili vznětový (dieselový) motor, který k zapálení pohonné směsi nepotřebuje elektrickou jiskru, by samozřejmě elektromagnetický puls pozbyl své účinnosti.

Testy obranného zařízení na bázi elektromagnetických pulsů budou trvat ještě nejméně rok a poté budou vyhodnoceny.        (Zdroj: ČR Leonardo)


FBI prohlašuje tu polovinu obyvatelstva s pochybnostmi o 11.9 za potenciální teroristy ..... FBI v oběžníku vydaném pro místní policejní oddělení poučuje místní policejní oddělení a „komunity proti terorismu“, aby považovali kohokoliv, kdo se přichýlil ke „konspiračním teoriím“ o 11.9 za potenciálního teroristu. Toto memorandum tudíž přidává skeptiky k oficiální historce o 11.9 na rozrůstající se seznam cílů charakterizovaných federálními vynucovateli zákona za bezpečnostní hrozbu, jako jsou napři. ti, u nichž se projevuje „libertariánská filosofie“, „názory odvozené od Druhého ústavního dodatku“, zajímají se „samozásobitelství“, mají „strach z Velkého bratra a z velké vlády“ a ty co vyznávají „deklaraci ústavních práv a občanských svobod.“

Nově vydaný celonárodní průzkum veřejného mínění ukazuje, že 48 procent Američanů má buď nějaké pochybnosti o oficiálním vysvětlení 11.9 nebo na něj vůbec nevěří.

Oběžník FBI nadepsaný „Potenciální indikátory teroristických aktivit projevující se u spících“ říkají, že k lidem, kteří by měli ‚být považováni za podezřelé‘ z možného zapojení do „teroristických aktivit“ patří i ti, kdo chovají „postoje“ charakterizované jako „Konspirační teorie o Západě“. Oběžník pokračuje: „např. že CIA zaranžovala 11.9, aby legitimizovala invaze do cizích zemí.“       (Čtěte na stránkách New Order World Opposition)


Americká armáda tajně sprejovala radioaktivní částice v St. Louis ..... Americká armáda přiznala, že sprejovala některá místa chemickou směsí.

Vysokoškolská profesorka ze St. Louis v Missouri tvrdí, že údajně neškodné chemické postřiky, které padaly na město v 50. a 60. letech za Studené války jako ochranná opatření, byly něco mnohem hrozivějšího. Lisa Martino-Taylor, socioložka na St. Louis Community College, se prohrabávala nekonečnými veřejně dostupnými archivy a dokumenty, které získala díky Freedom of Information Act, aby se dozvěděla více o bizarním sprejovacím programu, který pokryl část jejího rodného města za Studené války.

Americká armáda přiznala, že v té době sprejovala některá místa chemickou směsí, ale tvrdila, že to byla testovací kouřová clona, která chránila St. Louis před jaderným útokem ze strany Ruska.

Podle Martina-Taylor armáda a jiní uvedli veřejnost v omyl a ve skutečnosti trávili obyvatele St. Louis a dalších měst nebezpečnými sloučeninami složenými ze sulfidu kademnatého, sulfidu zinečnatého a radioaktivních prvků.

“Bylo to dost šokující. Úroveň duplicity a tajemství,” říká výzkumnice. “Je zřejmé, že šlo o obrovské podvedení veřejnosti.”

Martino-Taylor zkoumala to, co nazývá Manhattan-Rochester Coalition, minimálně od roku 2011, ale teprve v říjnu 2012 začala prezentovat oficiálně svá zjištění. Tvrdí, že testy v St. Louis a v Corpus Christi zahrnovaly vojenský personál, který se spoléhal na nízko letící letadla, která sprejovala nebe nad městem – v některých případech dokonce sprejovali z vrcholků mrakodrapů – na nic netušící občany jako na testovací subjekty v rámci zkoušek na biologický boj.

“Z těchto důvodů byla studie tajná. Přece by neříkali, že dýcháte chemické směsi a radioaktivní částice,” řekla.       (Čtěte na stránkách FreePub)


MEXIKO: Archeologové našli tisíce kamenů s petroglyfy ..... Archeologové našli v Mexiku tisíce kamenů z doby kamenné. Ty jsou pokryty vyleptanými kresbami od našich předků někdy z doby 6000 let před naším letopočtem. Rytiny, které jsou známy jako petroglyfy, tvoří většinou vzory ve tvaru soustředných kruhů a vlnovek. Občas se mezi nimi najde symbol znázorňující rybu.

Vědci se domnívají, že tyto kresby vznikly jakou součást iniciačních rituálů před zahájením lovu nebo se může jednat o znázornění hvězd.

Symboly ryby a slunce, stejně jako složité vzory soustředných kruhů a čar nakreslených našimi předky, byly nalezeny vyryté do kamenů ve vzdálených horách Mexika. Archeologové věří, že tyto kresby vytvořili naši předkové sběrači – lovci v době více jak před 6000 let. Kromě již zmíněných kruhů se na výjevech objevují i jelení stopy.

O kolo 8000 kreseb bylo objeveno a zaznamenáno v oblasti Narigua, směrem k Severnímu Mexiku. V této oblasti bylo nalezeno více jak 500 ozdobených kamenů. Oblast se rozkládá na ploše o poloměru více jak 3,2 km a patří mezi ty nejvýznamnější, pokud jde o petroglyfy (petrograbados?) v mexickém státě Coahuila. Tyto kameny mohou vědcům poskytnout vodítko, jak moc inteligentní lidé v této oblasti v době kamenné žili a jakým způsobem kameny jako nástroje používali.

Petroglyfy se nacházejí napříč celou oblastí na různých místech hor. Větší část se nachází v jižní části pohoří, ale našly se i další u severního úpatí. Gerardo Rivas, archeolog Národního institutu archeologie a hystorie (INAH) řekl, že toto je důkaz, že zde žily kmeny z doby kamenné. Řekl, že většina kmenů žila v provizorních osadách a že archeologové našli kamna, hrnce na vaření a dokonce něco, co připomíná hroty šípů. Jsou zde náznaky toho, že kmeny vyráběly nástroje, aby přežily. Žily v chatrčích z přírodních materiálů. Některé byly nejspíš i přenosné. Alespoň tak to uvádí španělská publikace Mmorelia.       (Čtěte na stránkách CEZ OKNO)


23.9. 2013     Třiadvacátého září roku 1875 byla zprovozněna první linka koňské tramvaje v Praze.


Klimatologický horký brambor ..... Zatím co ledním medvědům v Arktidě jejich kry tají, polárníky na Antarktidě sužují problémy zcela opačné. Od roku 1970 se tamní led nechová podle prognóz a nebývalým tempem roste. Antarktida má letos znovu našlápnuto k dalšímu rekordu. Oceánograf Jinlun Zhang se s jevem vymykajícím se trendu globálního oteplování popasoval. Čím? Větry!

Klimatologové to mají těžké. Výsledky jejich bádání se totiž dají využít v politice. Těm co jsou u moci vyhovuje vystrašený daňový poplatník, nereptá při zvyšování daní. A když se podaří vybrat více, peněz, prestiž těch, co je mohou přerozdělovat, roste. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že z většího pytle se snáz usypává všem, co neoteplují planetu, třeba solárníkům a také těm, co připravují argumenty, kterými se dá apelovat na voliče. Většina výzkumníků prakticky plní jen společenskou objednávku - řeší věci, které společnost považuje za důležité a je ochotna je platit. Proto jen málo grantů v poslední době neskloňovalo „globální oteplování“. Možná se někteří chtěli jen zavděčit svým chlebodárcům a tu a tam přibrousili tužku, nebo něco zamlčeli, ale ať už byl důvod jakýkoliv, výsledkem byly různé hokejkové grafy, které novináři rozmázli a výsledkem je ostuda a pokles důvěry ve veškerý výzkum. Není divu, když lid prostý nabyl dojmu, že těch namočených, kteří rozhajdávali penízky neúčelně, je hodně a že bude v jejich zájmu věci mlžit, hledat argumenty podporující jejich dřívější výsledky, závěry, rozhodnutí.

Nejhůře na to doplatila klimatologie. Laici jí teď vnímají jako kolbiště klimaalarmistů a klimaskeptiků, přičemž jedni říkají, že za nebezpečné oteplování planety z velké míry může člověk, druzí, že jde o jevy tak mocné, že člověk je významně ovlivnit svou činností nemůže. Spor není tak malicherný, jak by se mohlo zdát. Oba tábory mají řadu přívrženců a jejich postoje do značné míry ovlivňuje jejich angažovanost. Je nasnadě, že ruka páně bude alternativním zdrojům více otevřená, pokud ve společnosti budou získají výrazný vliv alarmisté. Ekonomové většiny výrobních podniků, balancujících na hranici konkurenceschopnosti s výrobky asijských draků, budou mít o něco lehčí spaní, když jim půjdou na ruku skeptikové. V tomto sporu jde jak o hlasy voličů, tak o vysokou politiku a těžko se v tomto střetu brzo dočkáme nějakého názorového ujednocení. S trochou sarkasmu lze říci, že tyto dva výzkumné proudy si budou i dál názorově tak blízko, jako zemské póly a vlastně i chování a množství ledu na nich.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Ženská záležitost: 25 způsobů, jak využít děravé punčocháče ..... Pomalu ale jistě se blíží čas padajícího listí a silonových punčoch... a taky ok v nich. Dá se jejich vyhazování alespoň trochu omezit?

Ne, nemusíte hned vyloupit banku, abyste ještě nějak upotřebili děravé punčochy. Punčocháče s tekoucím okem mají spoustu dalších více či méně známých, pozapomenutých a nových, ale i překvapivých možností využití.

Punčocháče a punčochy z nylonu mají spoustu výhod, ale zároveň i jednu nevýhodu. Rády se trhají. Děravé punčochy pak končí v koši nebo se kupí na dně šuplíku s tím, že se třeba ještě upotřebí pod kalhoty nebo dlouhou sukni. Ale čím víc se jich tam nachází, tím menší je pravděpodobnost, že se tak stane. Jenže.. co tedy s nimi?

Sběr a recyklace nylonových punčoch tak, jak ji praktikují v některých zemích, u nás dostupná není. Ale existuje spoustu činností, u kterých přijde právě taková děravá punčoška vhod. Nebo vám dokonce tento malý kousek oděvu dokáže vytrhnout trn z paty ve velmi svízelných situacích, což byste to od něj nejspíš ani nečekali.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Za přejídání může poškozený nerv ..... Plný žaludek dá vědět mozku, že už má dost. Vědci zjistili, že tento zpravodajský systém je poškozen u obézních lidí a neobnoví se, ani když zhubnou. Vědci z australské Univerzity v Adelaide věří, že by toto zjištění mohlo vysvětlit tzv. jojo-efekt.

Nervy v žaludku, které mají za úkol signalizovat sytost, se po dlouhodobém přejídání znecitliví. A to bohužel nevratně. Hormon leptin, který reguluje příjem potravy, také změní citlivost těchto nervů. Tyto dva mechanismy dohromady způsobí, že obézní lidé potřebují jíst víc, aby se cítili sytí. To zapříčiňuje začarovaný kruh nadváhy.

Vědci si však zatím nejsou jisti, zda znecitlivění nervů v žaludku je trvalé či jen velmi dlouho odeznívá. Pouhých 5 % obézních je schopno udržet štíhlou linii po shození zbytečných kil. Většina ostatních však nabere zhruba všechno zpět do dvou let.       (Zdroj: 21@století)


Do letošního Flora koštu byla přihlášena i pálenka z cibule ..... Hodně slz musel uronit pěstitel, který do letošního ročníku soutěže o nejlepší ovocný destilát Flora košt přihlásil netradiční pálenku vyrobenou z cibule. Odborná porota složená z pěti desítek degustátorů bude mít nelehký úkol vzorek cibulovice nejen ochutnat, ale také zařadit na výsledkovou listinu, jelikož soutěž je zaměřena na destiláty vyrobené z ovoce.

"Už jsem se setkal s česnekovicí, mrkvovicí či řepovicí, ale cibulovici jsem ještě nikdy nepil. Je to určitě zvláštnost a jestli se potkám s jejím výrobcem, tak se zeptám, jakým způsobem ji připravil. Asi to nebylo úplně jednoduché," řekl dnes novinářům předseda odborné komise Jan Stávek.

Zatímco většina lahví s destiláty přihlášenými do soutěže obsahovala čirou tekutinu, tak v případě cibulovice byl obsah lehce nažloutlý a pálenka vydávala typickou čpavou vůni, se kterou si neporadil ani destilační přístroj.

Podle Stávka cibulovice odporuje pravidlům soutěže. "Stejně jako pivní pálenka či ořechovka, která je každoročně do soutěže přihlašována. Nicméně nikdy se nestalo, že by tyto vzorky vyhrály, takže organizátoři se je rozhodli nevyřadit a budou hodnoceny. Pokud by se přece jen dostaly do užšího výběru, tak už dál nepostoupí, protože odporují pravidlům," řekl.       (Čtěte na stránkách Agris)

Hele, to je zajímavý - to jako kdyby třeba závodníkovi v běhu na 100 m řekli - "Tak si teda běž, ale jestli budeš mezi prvními, tak tě diskvalifikujeme" ...


Ptáci se řídí limitem rychlosti na silnicích ..... Zatímco řidiči omezení rychlosti na silnici zhusta ignorují, ptáci berou dopravní omezení v potaz.

V uzavřené obci se někteří řidiči řítí rychlostí, která je povolená jen na dálnicích. A naopak, sváteční šoféři se vlečou padesátkou tam, kde je povolena podstatně vyšší rychlost. Kromě problémů s dopravní policií mohou nedisciplinovaní řidiči vnést zmatky do miniaturních mozečků ptáků žijících kolem cest.

Kanadští biologové Pierre Lagagneux z University of Quebec a Simon Ducatez z montrealské McGill University vyjeli na další stáž do Francie. Do práce tam dojížděli poměrně velký kus cesty autem. Projížděli místy, kde byla nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod, ale jezdili i po silnicích, kde byla povolená více než dvojnásobně vyšší rychlost (110 km/hod). Vědci si všimli, že ptáci vzlétají před jejich autem ze silnice v kratší vzdálenosti na úsecích, kde se smí jezdit padesátkou. Naopak, v místech, kde bylo povoleno jezdit 110 km/hod, ptáci prchali před přijíždějícím autem mnohem dříve.

Rozdíl byl jasně patrný. Na pomalejší komunikaci vzlétne pták asi 15 metrů před přijíždějícím autem. Na silnici s vyšším rychlostním limitem se ptáci zvedali, už když se auto přiblížilo na 75 metrů. Zajímavé bylo, že na rychlé komunikaci vzlétali ptáci dříve i před autem, které se sotva vleklo. A naopak. Na pomalé silnici vzlétali na poslední chvíli i před autem, které se na ně řítilo rychlostí vysoce překračující limit. Ptáci se tedy neřídí aktuální rychlostí konkrétního přijíždějícího auta, ale spíše rychlostí, jakou pro daný úsek silnice určují dopravní předpisy.       (Čtěte na stránkách VTM)


V Jižní Africe našli zkamenělou obří „stopu“ ..... Autor knih o afrických chrámech Michael Tellinger tvrdí, že našel obří otisk zkamenělé lidské stopy. Na internet umístil i video, které vyvolalo další diskusi o tom, že na Zemi žili v dávných dobách giganti. Stopa skutečně připomíná lidskou, jsou zde patrné i otisky všech pěti prstů, jako by obr stoupl do měkké hlíny, která v průběhu času zkameněla.

Tellinger dále uvádí, že záhadnou šlépěj našel ve Svazijsku na jihu Afriky v žulové skále, jejíž stáří geologové odhadují na 2 až 3 miliardy let. Zastánci teorie, že na Zemi žili v minulosti obři, jsou přesvědčeni, že teď máme jednoznačný důkaz o jejich existenci. Geologové jsou ale opatrní a zajímá je složení kamene. Tellinger uvádí, že jde o žulu, což je vyvřelá hornina, která vznikla krystalizací z magmatu, a nikoli z jílu nebo z písku. Znamená to, že aby v ní mohl obr zanechat stopu, musel by stoupnout bosou nohou na chladnoucí magma, nikoli do jílu. Z toho podle geologů vyplývá následující: Kámen není žula. - Předpokládaný otisk může být přírodním útvarem, který připomíná lidskou šlépěj. - „Otisk“ mohl někdo do kamene vytesat z nám neznámého důvodu. Může jít o určitý druh dávného umění, takže na něj můžeme nahlížet jako na petroglyf. Každopádně pravděpodobnost, že by šlo o stopu nějakého obra, je podle vědců mizivá.       (Zdroj: ProcProto)


Jsou zkažené zuby dědičné? ..... V péči o zuby přežívá stále řada mýtů a pověr, nejrůznějších lidových moudrostí. Jak je to s péči o zuby doopravdy? Zkažené zuby jsou dědičné. Žádný vědecký výzkum to zatím neprokázal, spíš se podědí špatné návyky, jak o chrup pečovat.

Ústní voda místo pasty ... K vyčištění chrupu určitě nestačí, neboť voda nesmyje ze zubů vrstvu nežádoucího povlaku, tu je třeba odstranit mechanicky.

Parodontózu vyléčí zubní pasta ... V žádném případě. Může být spolu s kvalitním zubním kartáčkem dobrým pomocníkem v prevenci tohoto onemocnění. Zubní pasta by měla být obohacena fluoridy, vhodné jsou pasty na bylinné bázi, nevhodné jsou v tomto případě zubní pasty s označením „Whitening“.

Jablko místo pasty ... Tohle doporučení spíš povede k zubnímu kazu než k dokonalé očistě ústního prostoru. Jablko obsahuje cukr a je kyselé, což jsou hned dvě věci, které zubům určitě uškodí. Rozhodně nemůže šťavnaté jablko nahradit kvalitní zubní pastu a správný kartáček.

Tvrdý kartáček vyčistí zuby lépe ... Tohle časté tvrzení je hotový nesmysl. Dentální hygienisté doporučují spíš měkčí zubní kartáčky, jejichž poddajné štětiny jsou schopny obklopit celé zubní plošky. Tvrdá vlákna mohou při dlouhodobém používání poškozovat sklovinu.

Žvýkačka vytahuje plomby ... Není tomu tak. Jestliže k tomu dojde, s největší pravděpodobností už byla uvolněná, či jinak poškozená a může se pod ní tvoři zubní kámen.

V těhotenství se zuby více kazí ... Řada budoucích maminek věří, že dítě připravuje matku o vápník ze zubů a ty se potom rychleji kazí. Opak je pravdou. Plod čerpá vápník výhradně z potravy, kterou matka přijme. Pokud je strava jednostranná, nevyvážená, vápník je čerpán z kostí.

Bělení zubů poškozuje sklovinu ...Profesionální bělení zubní sklovinu nepoškodí. O vhodnosti metody je dobré se poradit s dentální hygienistkou. Je to věc velmi individuální, záleží na věku, přirozeném odstínu skloviny, stravovacích návycích a podobně.        (Zdroj: Doplněk)


Do redakce dorazil plakát ..... Text plakátku otiskujeme v plném znění:

Vážení kolegové důchodci. Pan ministr Koníček nám vysvětlil kdo ZAVINIL, že nám bude zvýšen důchod až o horentních 45 kč. Nyní přichází čas kdy se k tomu můžeme vyjádřit i my důchodci svými hlasy ve volbách. Je nás 2.5 milionu a to už je nějaká síla. Netroufáme si radit kterou stranu volit, protože na názvu strany moc nezáleží, ale troufáme si poradit: NEVOLME strany, které budou mít na svých kandidátkách jména jako Kalousek, Drábek, Schwarzenberg, Gazdík, Němcová, Pospíšil a mnoho jim podobných (znáte je určitě všichni). Pokud by tato „ELITA“ měla získat hlasy nás důchodců a důchodkyň, tak si myslím, že si nezasloužíme ani těch 45 Kč…        (Zdroj: iREPORTER)


Proč jíme to, co chtějí ostatní? ..... Za posledních deset let jsme radikálně pozměnili náš potravinový jídelníček, který je v mnoha ohledech, daleko více pestřejší a hlavně vyrovnanější, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Jíme ve větším množství ovoce a zeleninu, omezili jsme výrazně tučné maso, na talíři nám přibylo více ryb, ale i mořských plodů. Na první pohled se zdá, že žijeme dnes oproti dřívějšku, zdravěji a lépe, ovšem realita nikterak nepotvrzuje tuto popisovanou skutečnost! Proč tomu tak je? To si pojďme nyní rozvést podrobněji...

Vše není tak, jak na první pohled vypadá!

Reklamou i jinými marketingovými triky, jsme systematicky nuceni k tomu, abychom pojídali takové plodiny, které přinášejí užitek (zisk) pouze výrobcům potravin, nikoliv však jejich koncovým spotřebitelům. Budete zřejmě překvapeni z toho, jakáže plodina je v současnosti potravinářským lobby upřednostňována na úkor ostatních, kvůli její zavedené masové produkci, ale i prospěchu z neskutečných výnosů. A to i navzdory tomu, že se stále častěji mluví o možných zdravotních rizicích, souvisejících s konzumací této proklamované plodiny. Čili jaká rostlina se stala středem takového zájmu a nesmírné popularity, že ji musíme my všichni, vědomě či nevědomě vkládat do našich stravovacích zvyklostí?

Výhodná je, ale pro koho? Jde o nenápadnou luštěninu, jejíž produkce se zvýšila giganticky, tedy z dřívějších 17ti na dnešních 265 miliónů tun! Možná to někoho překvapí, ale mluvit budeme o sojovém bobu! Sojové boby totiž poskytují lidskému organismu celou řadu prospěšných látek, obsahují velmi kvalitní bílkoviny a tuky, ale také spektrum vitamínů B, provitamin A, železo, vápník, fosfor a značné množství vlákniny. Sója dokáže spolehlivě nahradit maso, aniž by poškozovala cévy. Podle odborníků na zdravou výživu jde o plodinu budoucnosti, která je vhodná nejen pro vegetariány, ale také pro celou lidskou populaci, neboť výrazně snižuje obávaný cholesterol a vysoký krevní tlak. Proto se nelze divit tomu, že se ze sóji vyrábí mnoho různých produktů, tj. - sojové mléko, maso, mouka, olej, tofu, omáčky, krémy, lecitin a mnoho jiného. Ovšem druhá tvář této tzv. perspektivní plodiny, už není tak růžová, jak bychom mohli očekávat. Opomenu-li tu smutnou skutečnost, že kvůli sóji mizí drasticky plíce světa (Amazonský deštný prales), což se mimochodem projevuje tímto dnešním proměnlivým počasím, jsou dostupné informace o této plodině v rozporu se vším, co je nám o ní oficiálně předkládáno. Je proto víc než smysluplné uvést zde i některá fakta, která nemusí zcela korespondovat s dosavadní představou o blahodárnosti této tradiční asijské rostliny.        (Čtěte na stránkách Odrazy Tajemna)


Předvolební boj, aneb prázdná hesla ..... Již od prezidentských voleb na začátku roku 2013 si všímám, že na spoustu voličů mají vliv krátké, úderné a často vlastně nic neříkající slogany a hesla.

Zabrousil jsem ale trošku do historie. Například do předešlých parlamentních voleb, kde mě nejvíce zaujal slogan ODS, „Nejedu v tom s Paroubkem". Naprosto nic neříkající informace o zaměření strany nebo o jejich cílech a snahách. Sloganů se dá dohledat velké množství, již zmíněná prezidentská volba jich přinesla nemalé množství. Perlil zejména volební tým pana Schwarzenberga. Pomineme-li známé Karel for President, můžeme narazit na argumentaci jeho voličů hesly typu „Karel bude lidi spojovat."

A jsme zase u toho – nic neříkající ničím nepodložený fakt. Vezměme to z druhé strany politického spektra. Negativní kampaň, čili kampaň, která nemá za úkol velebit jednu stranu, ale hanit stranu druhou, je dnes bohužel nedílnou součástí předvolebního boje. V minulých volbách do PS, dle mého názoru, jasně dominovala, co se týče negativní kampaně, ČSSD. Kyselé tváře představitelů pravice na nepovedených fotografiích často doplněny pár slovy o mafii na nás zíraly skoro na každém kroku. A letos na podzim nás to celé čeká znovu. Prázdná hesla typu #volím_pravici, nebo nepodložené sliby vzdušných zámků v podobě „Fungujícího státu" a tak dále...

Bylo by hrozně hezké, kdybychom se jednou dožili doby, kdy se do politiky vrátí idea. Doby, kdy by strana představovala ideu, které věří. Ideu, která by nás měla dovést k lepším zítřkům. A předvolební kampaň by se měla snažit ideu vysvětlit do nejpodrobnějších detailů, strana by měla navádět voliče k tomu, aby si samy ověřili správnost jejích záměrů a na základě vlastního posudku se rozhodli. Bohužel negativní kampaně, prázdná hesla, sliby a strašení voličů je zřejmě jednoduší a účinnější.       (Zdroj: Czech Free Press)


20.9. 2013     V neděli 22.září definitivně končí letošní podivné léto. Úderem 22:43 LČ vstoupí Slunce do znamení Vah a nastane astronomický podzim.

Dvacátého září 1891 byl v Massachusettském Springfieldu předveden první automobil na benzín. Je to teprve sto dvaadvacet let, ale pod nánosem těch plechových rakví přestává být leckde vidět svět.


Všechny války jsou války bankéřů ..... USA bojovaly v americké revoluci kvůli zákonu Currency act britského krále Jiřího III. Tento zákon nutil kolonisty provádět své obchody pouze pomocí tištěných bankovek půjčovaných na úrok od Bank of England.

Po revoluci přijaly nové Spojené státy radikálně odlišný ekonomický systém, ve kterém vláda vydávala peníze vlastní hodnoty, aby soukromé banky (jako Bank of England) neodčerpávaly bohatství lidí prostřednictvím bankovek s úrokem.

Ale bankéři zasvětili svůj život svému systému získávání vašeho bohatství a dobře ví, jak je snadné zkorumpovat vůdce národů. Jen rok poté, co Mayer Amschel Rotschild řekl neslavnou větu “Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony,” bankéři uspěli při zakládání nové soukromé centrální banky s názvem First Bank of the United States, z velké části díky jeho hlavnímu zastánci v USA Alexandrovi Hamiltonovi.       (Zdroj + video: FreePub)


Praktická jasnovidnost ..... Profesor Nordcliffe experimentoval s jasnovideckými fenomény, přičemž závěry vyvozené ze svých pokusů uveřejnil v knize Hledání budoucnosti v přítomnosti (1976). Nordcliffe si vytypoval několik známých senzibilů a dohodl s nimi spolupráci při jasnovideckých experimentech, které se pak uskutečnily především v Texasu. Jeden z jasnovidců, James T. Atkinson, dokázal například na vzdálenost několika desítek kilometrů reprodukovat hovor profesora Nordcliffa s jeho asistentkou, a to přesně ve chvíli, kdy tento rozhovor započal.

Atkinson však uměl i předvídat obsah příštích rozhovorů profesora s asistentkou už v momentě, kdy je ještě ani nenapadlo, že spolu budou hovořit. A nešlo jen o hovory vědecké povahy, ale často i obecně lidské, například když Nordcliffe prosil slečnu Freyovou, aby mu obstarala nový elektrický holicí strojek, protože baterie starého vytekly a zničily elektromotorek. Atkinson zaznamenal obsah tohoto rozhovoru do experimentálního archu tři dny předtím, než profesorův holicí strojek přestal fungovat. Arch byl zapečetěn, uložen u notáře a pečeť byla zlomena až v okamžiku, kdy se profesor holil zbrusu novým strojkem značky Philips…

Atkinson si tedy dokázal věrohodně představovat zejména docela banální budoucnost ještě dříve, než opravdu v realitě nastala. Byly mu však vcelku cizí ony skvělé a úžas budící předpovědi, v nichž bylo lidstvo upozorňováno na války, nemoci, hladomory, stěhování národů, srážky Země s kometami, exploze vulkánů a záplavy v Bangladéši…

Jaké psychické mechanismy Atkinsonovi umožňovaly spatřovat budoucí vize, v nichž věrohodně vystupovali žijící lidé v časovém rozměru, který je obecně nazýván budoucností? Jak bylo možné, že pokud se ve svých vizích zacílil na konkrétní osoby a budoucí události jejich všedního života, málokdy se zmýlil?

Podle profesora Nordcliffa se jedná o proces veskrze energetický, při němž dochází k transformaci duchovních energií, které má ve svém nitru k dispozici úplně každý z nás…       (Zdroj: Doplněk)


Dobudeme Mars z podzemí? ..... Lidstvo se zkrátka nemůže vzdát své touhy žít na Marsu. Teď přišli němečtí architekti na další možnost, jak bychom mohli rudou planetu osídlit. Alespoň dočasně.

Jednou z hornin, která se na Marsu vyskytuje, je čedič, neboli bazalt, který je velmi pevný, a běžně se používá například při výrobě potrubí pro přepravu abrazivních materiálů. Využívá se i v leteckém a automobilovém průmyslu, a například bazaltová vlákna jsou silnější než vlákna ocelová.

A právě z bazaltu by se mohla stavět podzemní obydlí na Marsu. Šlo by o obytné polotovary, které připraví roboti a automatické těžicí stroje. Astronauti už pak jen dorazí na místo a připravená marťanská „doupátka“ zabydlí. Podzemní základny by se mohly stát někdy v budoucnu i zemědělskými farmami, protože některé typy půdy dovolují pěstovat na Marsu některé rostliny, například chřest.       (Zdroj: ZDROJ)


Velká cholesterolová lež aneb My lékaři jsme se mýlili ..... Kardiochirurg MUDr. Dwight Lundell přiznal, že je nutné veřejně sdělit, že dlouhá léta lékaři mátli veřejnost. Dlouhodobě byla na základě lékařských doporučení praktikovaná dietetická praxe, která ale vyvolávala epidemie obezity a cukrovky, jejichž následky úmrtností, lidským utrpením a ekonomickými dopady porážejí veškeré morové epidemie v historii. … Který rozumný člověk by se vědomě vystavoval potravinám a jiným látkám, o nichž ví, že mu poškozují tělo? Dobře, možná kuřáci, ale ti se k tomu rozhodují dobrovolně.

My ostatní jsme se jednoduše drželi doporučené stravy, obsahující nízké množství tuků a vysoké množství polynenasycených olejů a sacharidů, aniž bychom tušili, že si tím permanentně poškozujeme tepny. Toto opakované poškozování vede ke vzniku chronických zánětů směřujících k onemocnění srdce, mrtvicím, cukrovce a obezitě. Ještě jednou to zopakuji. Nízkotučná dieta, kterou nám po léta doporučovala zdravotní věda, způsobuje poranění a záněty tepen. …       (Čtěte na stránkách iREPORTER)


Mixturam.cz – poměrně drahé míchání ..... Server Vitalia.cz uvedl minulý týden rozhovor s jedním ze zakladatelů webu Mixturam.cz, Tomášem Valentou. Mixturam.cz je stránka, na které si může každý uživatel online namíchat doplněk stravy podle svých individuálních potřeb. Celý web je krásně zpracovaný, vybírat lze z 32 různých vitamínů, minerálů, bylin a dalších zdraví prospěšných látek. Pokud by snad někdo při výběru tápal, pak mu systém dokáže na základě zadaného pohlaví, váhy, výšky, věku a zdravotních problémů vhodnou kombinaci doplňků stravy doporučit. Jde jistě o skvělý nápad a možná v jeho pozadí stála i dobrá myšlenka, avšak autor se vůbec nebojí nechat si ho velkoryse zaplatit.

Cena jednoho balení, které obsahuje 100 tobolek, je vždy 790 korun a vůbec nezáleží, kolik látek a v jakém množství tobolka obsahuje. Může tam být například pouze jedna, ale také až šest druhů látek. Jedna tobolka však pojme maximálně 350-500 mg, což dělá 35-50 gramů na jedno balení. V čem je problém?

Výhodně-nevýhodná směs

Nejjednodušší bude si vše ukázat na jednoduchém příkladu. Dejme tomu, že nás trápí klouby a namícháme si směs, která by nám měla ulevit. Tobolky naplníme z půlky kolagenem a z druhé půlky organickou formou síry zvanou MSM. Ve 100 tobolkách budeme mít zhruba po 16 gramech od obou látek. MSM i kolagen seženeme bez problémů v ceně do 300 korun za kilo. Když vše přepočítáme, vyjde nám celková cena veškerého prášku v tobolkách na přibližně 10 korun. Vy ovšem za vše zaplatíte "pouhých" 790.

Mohlo by se zdát, že vybíráme ty nejlevnější látky, avšak zkusme si dát ještě jeden příklad a zamířit cenově o trochu výš. Představme si, že máme organismus zanesený všemožným bordelem ze stravy a prostředí a potřebujeme ho detoxikovat (u většiny populace netřeba si nic představovat, taková je zkrátka situace). Zvolíme si proto na stránkách Mixturam.cz tobolky s řasou chlorella a mladým ječmenem. Celkový obsah látek v balení bude asi 20 gramů od každé. Kilo chlorelly lze pořídit za cenu okolo 1300 korun a zelený ječmen za 1800. Sečtením získáme cifru 62 korun.

Za úplný výsměch se dá potom označit lněné semínko, které si můžete v tobolkách zakoupit za cenu 790 korun za 39 gramů, přičemž normálně lze bez problémů sehnat kilo za cenu okolo 80 korun. Za svých 790 korun dostanete len v ceně necelých 4 korun.       (Čtěte na stránkách NaturalMagic)


Získali jsme pdf verze všech dostupných Věstníků Úřadu pro ochranu osobních údajů ..... Přijde vám divné, že státní úřady nezveřejňují na svých webech zdarma věstníky o své činnosti, které jinak ze zákona pravidelně vydávají? Obvykle jsou k dostání pouze vytištěné na papíře a za peníze. Nám se tento přístup také nelíbí. Věříme, že informace z Věstníků, které vznikají při úřední činnosti, mají být volně dostupné co nejširšímu okruhu osob.

Proto jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádali finální pdf verzi všech věstníků Úřadu pro ochranu osobních údajů od roku 2002, v nichž lze najít stanoviska a sdělení Úřadu, ale i příklady z rozhodovací praxe nebo rozhodnutí, doporučení a stanoviska evropských orgánů zabývajících se problematikou ochrany osobních údajů. Doufáme, že ÚOOÚ sám přejde k praxi, že bude celá znění věstníku na svých internetových stránkách zveřejňovat. Dokud se tak nestane, tak dáváme všem zájemcům možnost si vyžádané věstníky stáhnout zde: http://www.slidilove.cz/dokumenty/vestnik.zip.        (Zdroj: Big Brother Awards)


Sypat peníze do kapes farmaceutických firem? Už ne! ..... Výroba valné většiny léků stojí pár haléřů, ale v lékárnách je koupíte 1000x nadhodnocené. Státní úřad pro kontrolu léčiv by měl rok co rok provádět revizi cen a úhrad léků. Bohužel stále mnoho léků nemá pod kontrolou. Ceny léčiv nejsou ve většině případů regulovány přímo od výrobce. Výrobce si tedy podle vlastního podnikatelského uvážení nastaví cenu, jakou považuje za vhodnou. V důsledku toho se za léky utrácí zbytečně moc, protože se nezohledňují poklesy cen léků na světových trzích, kurzovní rozdíly atd.

Pro nás to nedělají ... Trh velkých farmaceutických firem stagnuje. Ačkoliv firmy mají miliardové zisky, na vývoj nových léků připadne maximálně 14 %. Většina připadá na marketing a odměny zaměstnancům. V průměru Evropané za léky zaplatí o 40 % víc, než by museli, a to vše právě kvůli nedostatečné kontrole. Mediálně nejsledovanější aktivitou farmaceutických společností je sponzorování lékařských kongresů v nejrůznějších luxusních destinacích, jinak řečeno kongresová turistika.

Jak vzniká konečná cena léku ... Dalšími položkami, které cenu léku zvedají, jsou obchodní přirážka, která u léků do 150 Kč tvoří 37 %, a DPH 14 %. Tyto léky tvoří naprostou většinu (cca 3/4) distribuovaných. Konečná cena léku, jehož náklady na výrobu odpovídají několika desítkám haléřů, tak vyšplhá ke 160 Kč!

Opravduještě máte chuť podporovat takový business? ... Pokud ne, vyzkoušejte přírodní léčebné účinky konopí. Jedná se výrazně levnější a zdraví prospěšnější variantu, která nebude vaše jádra zatěžovat tak, jako uměle vyrobené produkty. Navíc díky tomu nebudete přispívat do kapes nekontrolovatelných farmaceutických společností a nebudete muset sledovat, jak na váš účet lékaři několikrát do roka jezdí na luxusní dovolené.

Léčivé účinky konopí ... Konopí je unikátní rostlinou pro vysoký obsah obsažených omega 3 a omega 6 mastných kyselin, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Semínko konopí obsahuje také všechny základní aminokyseliny. Tím ale výčet výživové hodnoty nekončí, protože semena jsou také bohatá na vitamíny (A, B, B1, B2, B3, B6, PP, C, E a F) a minerály (draslík, vápník, síra, hořčík, fosfor, zinek...).

Obsažení vitamíny skupiny B jsou nezbytné pro správné fungování nervové soustavy, pomáhají proti únavě a zlepšují stav všech tkání, což je nejlépe pozorovatelné na stavu pokožky a vlasů. Olej z konopných semínek je ideálním doplňkem stravy pro osoby trpící atopickým ekzémem, ty jej navíc mohou používat i zevně. Je vhodný i pro citlivou pokožku, chrání ji před vysoušením a zmírňuje obtíže spojené s atopickým ekzémem.       (Zdroj: Czech Free Press)


Proč začít kouřit ve dvaceti? ..... Asi 14 % lidí začne kouřit ve věku 18 – 24 let. Ptáte se, proč by někdo začínal v tomto věku, když se dokázal vyhnout pubertální vlně frajeřin? Na vině jsou tři faktory: vysoká míra impulzivity, špatné školní výsledky a zvýšená konzumace alkoholu.

Profesorka Jennifer O’Loughlinová se svým týmem z kanadské Montrealské univerzity veřejného zdraví analyzovala data sbíraná od roku 1999. Výzkumu se zúčastnilo 1 300 mladých lidí z Montrealu a okolí, kterým tehdy bylo 12 – 13 let. 75 % z nich již někdy zkoušelo cigaretu, 44 % začala kouřit před nástupem na střední školu, 43 % začala kouřit v průběhu střední a 14 % začalo až po skončení střední školy.

O’Loughlinová vysvětluje, že je v dospělosti snazší dát průchod své impulzivitě – rodiče již tolik nevychovávají k lepšímu chování. Špatné školní výsledky se zase často pojí s předčasným ukončením školy a hledáním práce na místech, kde je vyšší podíl kuřáků nebo se zde přímo smí kouřit. A nakonec plnoletí mají lepší přístup k alkoholu a pohybují se častěji v místech, kde snáz propadnou cigaretě. „Alkohol nás zbavuje zábran a sebekontroly, takže je významným rizikovým faktorem pro kouření,“ vysvětluje O’Loughlinová.

Protikuřácké kampaně jsou většinou cílené na děti a teenagery, neboť různé výzkumy prokázaly, že nejčastěji lidé začínají kouřit kolem dvanáctého nebo třináctého roku. Montrealští vědci však upozorňují, že by se měly kampaně zaměřit i na mladé dospělé. Procento začínajících kuřáků v tomto věku je nezanedbatelné. A navíc jsou reklamy na tabákové výrobky zaměřeny přesně na tuto skupinu.       (Zdroj: 21@století)


Při protestu proti těžbě ropy v Arktidě se střílelo, lezci Greenpeace zatčeni ..... Dva aktivisté Greenpeace International byli v průběhu poklidného protestu zatčeni poté, co vyšplhali na ropnou plošinu společnosti Gazprom v ruské části Arktidy. Ruská pobřežní stráž přitom použila nepřiměřenou sílu

V současné chvíli již na plošině nezůstali žádní lezci, ale v oblasti i nadále zůstává ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise. Dva aktivisté jsou drženi na palubě plavidla pobřežní stráže.

Členové posádky Arctic Sunrise uvedli, že padlo celkem 11 varovných výstřelů a pobřežní stráž hrozila otevřenou palbou na loď, pokud okamžitě neopustí oblast.

Ruská pobřežní stráž požadovala povolení k nalodění na Arctic Sunrise, které však kapitán odmítl vydat. Greenpeace International zastává názor, že takové nalodění je neoprávněné a nelegální.

„Uplatnění takové síly proti lodi při poklidném protestu je neadekvátní a mělo by okamžitě přestat. Je jasné, že ropné společnosti získávají výjimečnou ochranu od ruských autorit, které se zřejmě víc zajímají o mírumilovné aktivisty, než o ochranu Arktidy před zbrklými společnostmi, jako je Gazprom,“ řekl Ben Ayliffe, vedoucí arktické ropné kampaně v Greenpeace International.

„Můžeme si být zcela jisti tím, že skutečnou hrozbu pro Arktidu nepředstavuje Greenpeace, ale ropné společnosti, jako je Gazprom, které jsou odhodlané ignorovat jak varování vědců, tak selský rozum, a chtějí těžit v odlehlých zamrzlých mořích,“ dodává.       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Břeclav - nález bojovníka ..... Archeologové u Břeclavi nenašli zemědělce, ale bojovníka. Unikátní nález si připsali na své konto archeologové z Masarykovy univerzity v Brně. Nedaleko Břeclavi objevili hrob bojovníka, pohřbeného se vzácným dvojbřitým mečem. Naposledy něco podobného našli v roce 1976.

„Unikátem je především skutečnost, že nebyl pohřben v areálu slovanského hradiště, ale u zemnice, vzdálené zhruba kilometr od velkomoravského centra,“ řekl Právu vedoucí výzkumu Jiří Macháček z Masarykovy univerzity.

Meč vkládali staří Slované do hrobů nejváženějších mužů. V hrobu v polích byl dokonce vzácný dvojbřitý meč. Podobné se dovážely na Moravu z francké říše, později je dělali i domácí mistři zbrojaři. „Byl to tedy jistě významný obyvatel, v hrobu měl ještě keramickou nádobu s pokrmy a dva nože. Co je záhadou, jsou dvě náušnice, které jsme našli v oblasti jeho pánve,“ upozornil Macháček. Hrob v sousedství zemnice, staroslovanského obydlí, navozuje domněnku, že tam muž žil.       (Zdroj: Boiohaemum)


19.9. 2013     Dnes v 13:13 LČ nastane poslední letní Úplněk.

Devatenáctého září 1837 Jan Evangelista Purkyně poprvé formuloval svou buněčnou teorii stavby těl živočichů.


Začal Evropský týden mobility, hlavním tématem je čistý vzduch ..... Na problémy se stále rostoucí automobilovou dopravou upozorňuje od pondělí do konce týdne celoevropská kampaň Evropský týden mobility. Letošní téma se zaměřilo na čistý vzduch. Do projektu se podle webových stránek Evropské komise zapojilo více než 2000 měst ze 43 států. V sobotu 21. září tradičně vyvrcholí Dnem bez aut, který se slaví po celém světě. V Praze, Olomouci a Ostravě s akcí Zažít město jinak.

Evropský týden mobility chce upozornit veřejnost na dopravní a s tím související ekologické problémy, se kterými se potýkají města a chce přispět k vytvoření lepší dopravní strategie pro Evropu. Podle webových stránek ministerstva životního prostředí vyzývá občany, aby využili takzvané zdravé dopravní prostředky, nechali svá auta doma a používali městskou hromadnou dopravu.

Akci Zažít město jinak pořádá iniciativa Auto*Mat, každoročně díky ní se v desítkách míst hlavního města zklidní doprava. Na oživení veřejného prostoru se podílejí desítky místních organizací, spolků, sdružení a jednotlivců ze všech pražských čtvrtí.        (Zdroj: Ekolist)


Vládo, dej peníze horníkům, ne Bakalovi! ..... Stát nesmí utopit 6 miliard ve ztrátových uhelných dolech ... Česká kancelář Greenpeace naléhavě vyzývá vládu Jiřího Rusnoka, aby šest miliard korun, jimiž hodlá pomoci krachujícímu uhelnému dolu Paskov na Ostravsku, rozdělila přímo mezi horníky ohrožené ztrátou práce. Greenpeace naopak vládu důrazně varuje, aby miliardy z peněz daňových poplatníků nesypala do jámy ztrátového dolu. Ekologická organizace upozorňuje, že by šlo o nebezpečný precedent, který by otevřel cestu k podobné státní podpoře soukromých těžebních firem ve ztrátě i v budoucnu.

Jan Rovenský z Greenpeace dnes uvedl: „Na dole Paskov pracuje 2,5 tisíce lidí. Pokud jim vláda rozdělí uvažovaných 6 miliard přímo, dostane každý z nich 2,4 miliónů korun. Tato jednorázová pomoc by jim umožnila začít nový život – rozjet vlastní podnikání, doplnit si vzdělání, či nalézt práci jinde.“

Greenpeace současně vyzývá hornické odbory, aby se k požadavku na vládní přímou finanční pomoc ohroženým horníkům připojily.

Programový ředitel Greenpeace Petr Kucka doplnil: „Jistě – nápad rozdělit miliardy obyčejným lidem bez toho, že bychom po nich něco chtěli, může působit šíleně. Ale je to rozhodně méně šílené, než tytéž peníze utopit v provozních nákladech krachujícího dolu – a navíc čelit velmi pravděpodobnému riziku, že do něj budeme muset lít další a další miliardy v budoucnu. Uhlí z Paskova přitom česká energetika prokazatelně nepotřebuje – ročně ho vyveze víc, než se v tomto dole vytěží.“        (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Alkohol deprese nezpůsobuje ..... Je to ostuda, ale ještě včera jsem si myslel, že molekulární psychiatr je vtip. Jak se ukazuje, po vzoru molekulárních genetiků a molekulárních biologů, ani léčitelé lidských myslí nezůstávají pozadu. Mají i svůj časopis. V nejnovějším čísle „Molecular Psychiatry“ se například dočteme, jak mužům konzumace alkoholu snižuje riziko depresí. O ženách zpráva nehovoří.

Alkoholici prý jsou v ospravedlňování svých prohřešků ještě rafinovanější, než kafaři. Professor Osvaldo Almeida, šéf týmu propagujícího mírné pití, prý ale alkoholik není. A i kdyby byl, na souboru tisíců Australanů a počítačovém zpracování jejich dat, by to nic nezměnilo. Co že to vlastně zjistil? Vyvrátil dlouho omýlanou mantru psychiatrů, že alkohol svým konzumentům způsobuje deprese.

Dnes už nikdo neví, kde se přesvědčení o alkoholu, jako příčině depresí vlastně vzalo. Vžilo se, došlo obecného uznání a tak už o tom nikdo ani nepochybuje. Podle Almeidy a jeho kolegů z University of Western Australia je takový závěr vedle, jak ta jedle. Argumentují výsledky souboru vyšetřovaných osob s diagnózou „depresivní porucha“. Ani v jednom případě z tisíců sledovaných osob, prý alkohol jako příčinu problémů „s hlavou“, označit nejde. Dokonce ani u těch, co to s alkoholem takříkajíc přehánějí. Stejně tak by totiž šlo označit za příčinu kouření, životosprávu, osobní, či pracovní problémy.        (Čtěte na stránkách OSEL)


Keltští druidové: mezi výmysly a skutečností ..... O věšteckém umění Keltů a magických praktikách jejich kněží - druidů - se toho dnes můžete dočíst hodně, často však nesmyslů. Většina sebejistých pojednání o keltském náboženství a magii totiž vznikla v časech novověkého romantického vzepětí, často na základě středověkých legend o králi Artušovi, nebo podle irského, skotského a welšského folkloru, v němž měly keltské tradice přežívat.

O věrohodnosti leckterých sebejistých pojednání o Keltech a druidech svědčí i to, že často považují megalitické stavby (včetně slavného Stonehenge) za keltské svatyně - i navzdory tomu, že ve skutečnosti tu prokazatelně trčely k nebi dávno před Kelty. V horším případě pak mají podobná tvrzení o keltské víře původ v době zcela nedávné, kdy se takzvané keltství stalo masovou a někdy i docela výnosnou módou.

Druidové sami nesměli o svých praktikách, znalostech a víře pořizovat žádné písemné záznamy. Řecký spisovatel Diogénes Laertios žijící v 3. století n.l. (ne, nebyl to ten, co přebýval v sudu, ale jen jeho jmenovec) konstatuje, že stejně tajnůstkářští byli i v ústním projevu. Takže jediné skutečně autentické zprávy o nich pocházejí pouze od antických autorů - a není jich mnoho. I ty ale musíme brát s výhradami. Jednak proto, že Řekové a Římané byli v té době civilizačně mnohem pokročilejší a keltskému způsobu myšlení nerozuměli o moc lépe než my rozumíme amazonským indiánům.

A jednak i proto, že Římané se snažili keltská území ovládnout a keltské kněze (druidy) právem považovali za přímou překážku své moci. Jak se na vyspělejší kulturu sluší a patří, nebojovali proti nim jen železem, ale také ideologicky, tedy prostřednictvím překrucování skutečnosti a lží.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


NASA nabízí „práci snů“ – 70 dnů v posteli a 5000 dolarů k tomu ..... Válíte se rádi celé hodiny na pohovce a přitom koukáte na televizi? Nebo vydržíte celý den u počítače a vaším jediným společníkem jsou hry? Pokud jste odpověděli aspoň na jednu z otázek „ano“, NASA má pro vás práci snů: budete 70 dnů ležet v posteli, můžete se přitom dívat na TV, hrát hry nebo surfovat na síti a ještě za to dostanete zaplaceno 5000 dolarů. Počítejte ale s tím, že celou dobu budete muset mít nohy výš než hlavu.

NASA hledá dobrovolníky, na kterých testuje vliv mikrogravitace během vesmírných letů. V Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu zájemci stráví nejdřív 14 dnů, během kterých vykonávají běžné činnosti, na které jsou zvyklí. Během této doby jsou monitorovány jejich životní funkce v normálních podmínkách. Poté se dobrovolníci přemístí do polohovacích postelí, kde stráví celkem 70 dnů. Na denní „činnosti“ je vyhrazeno 16 hodin, na spánek pak 8 hodin. Během dne mohou dobrovolníci v posteli číst, hrát hry apod., ale nesmí z ní vstát. Vědci budou konstantně sledovat jejich zdravotní stav, zejména redistribuci kapalin uvnitř těla, dále hormonální změny, ochabování svalstva a vyplavování vápníku, jehož úbytek je ve stavu beztíže až 10x vyšší než u osob, které trpí osteoporózou. Co se redistribuce kapalin týče, krev se ve stavu beztíže nahrne do horní části těla, takže srdce musí pumpovat proti tíži. To u astronautů způsobuje zčervenání a opuchnutí tváří.

Po 70denním pobytu na lůžku následuje 14denní rehabilitace. Zní to sice zdánlivě jako práce snů, ale má svá rizika. Mikrogravitace si totiž vybírá svou daň: hrozí ztráta kostní hmoty a následné řídnutí kostí, změny objemu krevní plazmy mají za následek tzv. kosmickou anémii a rovněž některé svaly velmi rychle podléhají atrofii. Sami astronauté si po návratu na Zemi stěžují na slabost a ztrátu rovnováhy a potřebují zhruba týden na regeneraci.       (Zdroj: ProcProto)


Novou soukromou kosmickou loď čeká premiéra u Mezinárodní kosmické stanice ..... Ve stopách kalifornského koncernu SpaceX, který se v loňském roce stal první soukromou společností, jež vyslala plavidlo k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), jde další firma z USA. Orbital Sciences Corp. se sídlem ve Virginii má stejně jako SpaceX podepsaný kontrakt s NASA na zásobování ISS bezpilotními loděmi. Její „vlajková loď“ Cygnus (Labuť) k orbitální stanici poprvé vzlétne ve středu 18. září a pokusí se potvrdit, že je schopna odvádět v budoucnu bezpečně svou práci. Půjde tak o další veliký krok soukromníků do vesmíru.

Prakticky nikdy v historii nebyly vesmírné cesty výsadou pouze velikých národních kosmických agentur typu NASA. Byť to byly tyto agentury, kdo nakonec fakticky kosmická plavidla poskládal dohromady a staral se o řízení jejich misí, spoustu komponent pro kosmické lodě vždy připravoval a vyvíjel soukromý sektor na základě vládních kontraktů. Už poměrně dlouho také existuje jakýsi trh s raketami pro vynášení nákladů pro platící zákazníky. V USA ale nyní vstupujeme do nového věku: výše zmíněná SpaceX vloni uvedla v praxi úžasnou věc. NASA se již nestará o stavbu a provoz kosmické lodě, pouze dodá náklad a zaplatí za jeho dodání na kosmickou stanici. Po ukončení provozu raketoplánů před dvěma lety se toto NASA více než hodí. V současnosti totiž nemá k dispozici žádné své plavidlo, které by pravidelně ke stanici ISS létalo a za dopravu svých astronautů musí platit Rusku. Několik soukromých společností v USA sice pracuje na pilotovaných lodích, zatím se ale NASA musí ze strany soukromého sektoru spokojit s dopravou nákladu automatickými „náklaďáky“.

Zapojení soukromého sektoru slibuje větší flexibilitu, menší ceny a jednoduchost kosmických cest. Dnes platné kontrakty na zásobování stanice ISS drží v USA dvě soukromé společnosti: SpaceX se zavázala k tuctu letů lodi Dragon za 1,6 mld. dolarů (dvě mise již proběhly) a Orbital Sciences Corp. má vypustit osm lodí Cygnus v rámci kontraktu za 1,9 mld. dolarů.       (Čtěte na stránkách Astro)


Každých 100 let vyrosteme o 11 cm ..... Každých sto let vyrostou evropští muži o 11 cm. Nejspíš můžeme být vděční za čím dál menší výskyt různých chorob.

Timothy J. Hatton z britské Univerzity v Essexu sledoval růst dospělých mužů z patnácti zemí v Evropě od poloviny 19. století do roku 1980. V posledních letech se lze opřít o detailní studie obyvatelstva, ke starším údajům posloužily armádní záznamy. Proto také není možné sledovat vývoj výšky u žen.

Výška mužů vzrostla za sledovaných 130 let o 11 cm, navzdory dvěma světovým válkám a následkům Hospodářské krize. Hlavním faktorem růstu je podle Hattona zlepšování životní úrovně a menší výskyt nemocí.      (Zdroj: 21@století)


Číslo týdne: 100 miliard. O tolik mohou přijít ročně energetické molochy díky chytrým neplatičům ..... Pár technických vychytávek sníží rodinné účty o desetitisíce ročně ... Hnutí DUHA dnes upozornilo, že velkým energetickým firmám v ČR hrozí propad ročních tržeb až o 100 miliard korun. Je to částka, kterou mohou ušetřit zdejší domácnosti dohromady pomocí jednoduchých a běžně dostupných technických řešení, jako je zateplování domů, solární ohřev vody, kotle na biomasu, úsporné spotřebiče nebo fotovoltaické elektrárny na střechách.

Průměrná domácnost platí za teplo a elektřinu 35 tisíc korun ročně. Chytré inovace mohou snížit účty na 10 tisíc korun i méně [1]. Při počtu našich domácností 4 miliony to dělá ročně 100 miliard, které by tak domácnosti nezaplatily.

Ekologická organizace poukazuje, že energetické společnosti vydělávají enormní částky na tom, že cena fosilních paliv na globálním trhu v posledních několika letech rychle roste. Mohou proto svým zákazníkům účtovat desítky miliard ročně navíc, aniž by jim nabídly sebemenší inovaci nebo musely jakkoli vylepšit své služby [2].

Hnutí DUHA proto včera zahájilo novou občanskou iniciativu Neplatiči. Jejím cílem je inspirovat majitele domů a bytů k razantním úsporným opatřením, vlastní výrobě energie a větší energetické nezávislosti. Rozmnožili by tak řady těch, jejichž platby za energii jsou ve srovnání s průměrem o desítky tisíc korun ročně nižší. Pro zájemce o konkrétní úspory energie byl spuštěn interaktivní web www.nechciplatit.cz.        (Čtěte na stránkách Hnutí Duha)


Autoborgové mezi námi ..... Automobil nás provází od kolébky až po hrob. Rodíme se v něm, milujeme, bydlíme, pracujeme, komunikujeme, relaxujeme, cestujeme… Je našim služebníkem, přítelem, či dokonce miláčkem. Veškeré pokusy o jeho omezení selhaly — dnes po planetě jezdí více než miliarda exemplářů a v dohledné době toto číslo poroste.

Není divu, auto je sofistikovanou sociálně a kulturně statusovou „proprietou“ s přijatelnou cenou, která je i užitečná — pokud tedy ovšem náhodou nemrzačí a nezabíjí. Její majitel totiž současně každému veřejně říká, že je víceméně plnohodnotný a že v životě jakžtakž obstál. A jako bonus automobil mnohým umožňuje být šťastný. No nekupte ho.

I když počátky automobilu se díky použití parního stroje kladou na konec 18. století, doba těchto samohybů s výbušnými motory začíná až o sto let později, u nás až počátkem 20. století. Nicméně automobil se záhy stává zcela novým technickým fenoménem. Až dosud se totiž člověk po souši pohyboval buď vlastní silou, či silou zvířete nebo jiných lidí. Homo „automobilensis“ se nově pohybuje díky dosud zcela neznámé síle, aniž by sám hnul zadkem. Jak fascinující!

Automobil už dávno není jen výsadou mocných a bohatých, díky pásové výrobě se stal i demokratizujícím prvkem lidské společnosti. Lépe řečeno, aspoň zdánlivě, neboť současně odstartoval závody „ke dnu“: kdo nemá nějaký ten samohyb s jakžtakž přijatelnými parametry, ten jako by nebyl. (Auto)Pohyb totiž znamená život!

A co víc, člověk tento fascinující stroj dokonce sám ovládá, řídí, kontroluje. I ten poslední outsider tak může ostatním dokázat, že má moc. Za volantem automobilu člověk získává intenzívní pocit, jako by se vymanil z rozmarů a nálad bohů, neboť sám ovládá svůj pohyb, ergo svůj život. Sám si tak může připadat jako bůh, nikým a ničím neomezován. Samozřejmě až na drobnosti, jako je dodržování pravidel jízdy nebo údržba a oprava auta. Nicméně řídit automobil je slastným únikem ze všedního života, svátkem běžného (tý)dne, adrenalinovým vzrušením. Je to Změna.       (Čtěte na stránkách Děti Země)


Lidské prsty cítí v nanoměřítku ..... Lidský hmat je zřejmě mnohem citlivější, než si většina z nás dokáže představit. Podle nové studie nahmatáme i některé nanostruktury.

O průlomovou kvantifikaci citlivosti lidského hmatu se pokusili švédští vědci. Vytvořili šestnáct chemicky identických povrchů s „vráskami“ o vlnových délkách v rozsahu od 300 nanometrů do 90 mikrometrů. Amplituda čili výška „vrásek“ se pohybovala mezi 7 nanometry a 4,5 mikrometry. Účastníci studie měli za úkol přejet po povrchu svým dominantním prstem a říct, jestli se liší či neliší od zcela hladkého kontrolního povrchu.

Výsledek byl téměř ohromující: nejmenší „vrásky“, které lidé dokázali vnímat, měly vlnovou délku 760 nanometrů a amplitudu pouhých 13 nanometrů. Znamená to, že kdyby byl prst velký jako zeměkoule, mohli byste hmatem rozlišit domy od aut, přirovnávají vědci. Také to ale naznačuje, že lidský hmat dokáže zaznamenat i hrbolek, který svou velikostí odpovídá velikosti hodně velkých molekul.        (Zdroj: ČR Leonardo)


18.9. 2013     Osmnáctého září 1916 se zhruba po roce od otevření se protrhla přehrada Desná. Při neštěstí zemřelo 62 lidí. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii Českých zemí..


Předvolební dopisy Ježíškovi ..... Řada politických hesel připomíná prostoduché dopisy Ježíškovi ... Ačkoliv se tu a tam už teď v září objevují v obchodech reklamy na motivy Vánoc, máme před očima jejich mnohem silnější připomínání v souvislosti s předčasnými volbami. Řada politických stran a uskupení svými hesly na svých letácích, plakátech, billboardech či na internetu připomíná prostoduché malé děti, které píší Ježíškovi.

Namísto vysněného nejchytřejšího mobilu: teplé ponožky ... Některé děti by chtěli značkovou bundu, nejlepší chytrý mobil, případně cestu kolem světa, (dříve: brusle, lyže, oblečení z Tuzexu) . No a za starých časů by dostaly teplé ponožky, pletené rukavice, případně nový soubor pastelek, který do školy potřebují. Dnes by možná dostaly něco zlevněného z tržišť, co si sice nepřejí, ale co prostě potřebují. Mnohá vábení politiků totiž vyjadřují to, co by si mnozí přáli, ale na co nejsou prostředky nebo lidé nebo globální ekonomická situace, která se nás týká v dobrém i ve zlém, ať chceme nebo nechceme.

Lehce se propaguje něco, co lidé chtějí slyšet ... Dětem jejich psaní Ježíškovi přejme. Ale pokud jde o „dopisy Ježíškovi“ politiků, tedy o „reklamy“ ve volební kampani, buďme věcně střízliví. To, že někdo něco chce, ba přímo píše, že o to bude bojovat, nejenže neznamená, že i po volbách u tohoto bohulibého přesvědčení setrvá. Ale může to znamenat a často znamená, že propaguje něco, o čem ví, že to lidé chtějí slyšet, ale co není v jeho silách a v reálných možnostech tohoto národa zajistit. Že prostě lže. Jistě, nelžou všichni politici. Ale o některých můžeme vědět (pokud ovšem chceme vidět pravdu), že se už dostatečně projevili jako prolhaní lháři a o jiných si zas můžeme právem myslet, že si pletou sny s realitou.

Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho měli opravdu používat! ... Bylo by trapné uvěřit nereálným slibům a potom jen na jejich neplnění nadávat. A bylo by velmi krátkozraké vymlouvat se na to, že jako křesťané máme zájem jen o věci duchovní a nepřistupovat zodpovědně k veřejným věcem, jako je například zapojení do politiky a volby. Nedávno končil inteligentní polemiku s křesťanskými názory jeden ne-křesťan peprnou, ale trefnou poznámkou: „Když křesťané věří, že jim Bůh dal rozum, tak by ho měli opravdu používat“! K čemuž lze jen dodat staré klasické: „Dejž to nebeský Pán!“       (Zdroj: Víra)


Zlatá horečka v Praze?! Cenný kov narýžovali v tunelu Blanka ..... V Praze vypukla zlatá horečka. Tedy taková miniaturní, neboť postihla jen zasvěcené mineralogy, ale o to nečekanější měla příčinu. Kde se zlato vlastně našlo? A bylo to na zbohatnutí?

Vysvětlení je prosté: stavbaři před pěti lety kvůli stavbě tunelu Blanka odkryli tisíce let staré vltavské sedimenty, ve kterých je zlato obsaženo. Sice v malém množství, ale třeba až z 200 kilometrů vzdálené Šumavy.

Veřejnosti přitom zůstala informace o výskytu zlata v haldách zeminy u ústí budoucího tunelu skryta, píše úterní Mladá fronta Dnes. Z množství drahého kovu, které tam jednotlivci mohli narýžovat, by ale stejně nikdo nezbohatl. Avšak pro odborníky bylo i těch pár miligramů "zlata z Prahy" cenným suvenýrem.

"Před asi pěti lety jsem si všiml, že se v Troji začíná hloubit tunel Blanka," vzpomíná Zdeněk Medek, mineralog, zlatokop a znalec hornických památek. Pracoval v té době v Metrostavu, a tak se snadno domluvil se šéfy.

"Vzali jsme s kolegou pánve, lopaty, síta a začali rýžovat. Na desetilitrový kbelík plný jemného materiálu připadaly asi dvě zlatinky. To jsou takové miniaturní částečky zlata. Skoro ani nejdou zvážit," cituje list Medka.

Zlato nehledali v takzvané rubanině, kterou stavbaři vyváželi z tunelu. Tam by žádné nenašli. Zaměřili se na usazeniny, které před asi 16 tisíci let přinesla Vltava. Ta totiž měla kdysi hladinu podstatně výš než dnes a Troja ani Letná pod ní nebyly vidět. "Hned z první pánve bylo jasné, že jsme zlato objevili," říká Medek.

Vltava tekla před 20 miliony let po planinách na úrovni Bílé hory. Pak se zařezávala do terénu. Kaňon Vltavy v dnešní podobě je starý asi milion let. "Zlato se dostalo do Prahy tak, že křemenná žíla nesoucí zlato zvětrala, dostala se do říčních sedimentů a velká voda ho spláchla a odnesla," uvádí Václav Cílek s Geologického ústavu Akademie věd.       (Zdroj: Eurozprávy)


Potraviny na pranýři nabízejí novou službu spotřebitelům ..... Web Potraviny na pranýři během 14 měsíců fungování navštívilo více než 2,27 mil. návštěvníků, čímž se „pranýř“ stal výrazným komunikačním kanálem mezi spotřebiteli a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Během své existence se web dočkal řady změn a „vylepšení“, které byly iniciovány zejména žádostmi a podněty uživatelů.

Nejnovější změnou na webu Potraviny na pranýři, která byla dnes představena veřejnosti, je nová sekce s názvem „Tematické kontroly“. Výsledky těchto kontrol, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní srovnatelnou skupinu potravin, obsahují všechna, tedy i pozitivní zjištění. Spotřebitel tak má nově možnost získat ucelenější informaci a může se tak i lépe orientovat při rozhodování během nákupu potravin

Vedle inovace obsahu stránek Potraviny na pranýři byla dnes také spuštěna aplikace pro „chytré“ mobilní telefony a tablety, což významně zlepší uživatelské možnosti portálu. Například při použití lokalizace GPS budou mít spotřebitelé k dispozici informaci z okolí místa, kde se právě nacházejí. Pomocí mobilních telefonů a tabletů budou moci podat podnět ke kontrole například přímo v obchodě a poslat fotografii pořízenou svým mobilním zařízením. Aplikace umožňuje mimo jiné i prohlížení aktualit a tiskových zpráv zveřejněných SZPI, součástí je i přístup k nové sekci „pranýře“ týkající se tematických kontrol. V neposlední řadě jsou k dispozici kontaktní údaje všech inspektorátů potravinářské inspekce a samozřejmostí v této aplikaci je přímý link na web Potraviny na pranýři přizpůsobený pro mobilní telefony.

Zatím je mobilní aplikace ke stažení pro operační systém Android, v průběhu několika dnů bude dostupná také pro systémy Windows a iOS.       (Zdroj: Spotřebitel)


Jak přežít kolaps společnosti ..... Za bolševika normální věc, pak se to spravilo a teď se to zase nějak vrací: při každé bouřce nebo jen trochu větším dešti nám na chalupě vypnou proud. Dřív jsme zapálili svíčku a moc nevětrali v lednici, jinak se nic nedělo (v televizi stejně nebylo o co stát), jenže dneska je to jiné. Nejde počítač, internet, nemůžete k práci, k penězům, k účtům, ke svým datům, k informacím, o zábavě ani nemluvě...

A když takhle sedíte nad mrtvými stroji, napadají vás divné věci. Co kdyby měli pravdu katastrofisté a společnost nebo její infrastruktury opravdu postihl velký kolaps? Možností se nabízí nepříjemně mnoho, od zhroucení finančního systému, přes sociální nepokoje až po větší teroristický útok nebo přírodní katastrofu. Je možné být připraven a nestat se paranoikem?

Lidem, kteří si myslí, že ano, se říká survivalisté. Spořádanému optimistickému občanovi mohou připadat jako úchylní, ale kdo ví. Sociologové tvrdí, že postoj většinové společnosti k velké krizi má podobná stádia, jako postoj umírajícího ke smrti: popření - vytěsnění - smíření. Pořád ještě jsme někde mezi prvním a druhým. Přesto není špatné si některé rady survivalistů zapamatovat. Třeba jen pro případ toho výpadku proudu nebo jiných infrastruktur. Zvlášť pokud by při něm nezůstalo jen u jedné vesnice.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Máme se bát komety ISON? ..... Na jakou katastrofickou událost globálního rozsahu se připravuje vláda USA? Mohou mít horečné přípravy spojitost s blížící se kometou ISON? Informace, které se objevily na stránkách Ultimate Survival, svědčí o tom, že americká vláda ví o něčem, co nejširší veřejnosti zůstává prozatím utajeno.

FEMA (Federální agentura pro mimořádné události) a DHS (Ministerstvo vnitřní bezpečnosti) dostaly od vlády pokyn, aby k 1. říjnu 2013 zajistily následující:

*82 % našich bojových sil a bezpečnostních složek musí být k 1. 10. umístěno mimo region CONUS - region III FEMA musí na základě požadavku CDC disponovat k 1. 10. antibiotiky v hodnotě 11 mil. $ - region III FEMA objednává k datu 1. 10. zásoby trvanlivých potravin v hodnotě 14,2 mil. $ - FEMA objednává 22 milionů nouzových balení vody, které musí být do regionu III dodány do 1. 10.

Atakdále, atakdále. Je zjevné, že vláda USA se připravuje na nějakou mimořádnou událost, ke které může dojít po 1. říjnu 2013. (ISON se má k Zemi nejvíc přiblížit 26. prosince 2013). O tom, že nám může připravit nemilé překvapení, je přesvědčen i fyzik James McCanney. Ve skutečnosti se k nám prý blíží skupina objektů, jakási „mini sluneční soustava“ a NASA před námi tuto informaci tají.       (Zdroj: ProcProto)


Nádí Palanisamy Chinnappa bude v září a říjnu v Čechách ..... Víte, že před více než 7 tis. lety vznikly knihovny palmových listů. V současné době je prý v Indii několik takových knihoven, v nichž se nachází informace o osudech kontinentů, zemí, národů a tisíců lidí, kteří se někdy v budoucnu přijdou na svůj osud zeptat. Možná je na listu v Indii i ten Váš příběh, napsaný před mnoha tisíci lety sedmi rišími, „Septha rishies“, vycházející z véd, a bude tam i datum a hodina, kdy se přijdete zeptat.

Každý list obsahuje celoživotní peripetie jednoho v budoucnu narozeného člověka. Nejen Indové přicházejí do knihovny otisknout svůj palec, aby zjistili, zda se najde jejich list, a pak si nechají vyjevit svůj osud, zeptají se na svoje zdraví, vztahy, nejlepší schopnosti pro svoji realizaci v tomto životě, na své minulé životy, na to, co je ovlivňuje z minulých inkarnací, na to, co je čeká v nejbližší, či vzdálené budoucnosti na svůj životní plán. Je všechno dopředu dané, nebo lze přijmout nějaký optimální životní plán štěstí a tvořivě s ním nakládat?

V roce 2010 poprvé navštívili dva nádí (čteči) palmových listů Evropu, vybrali si Českou republiku. Nyní podruhé přijede v září poodhalit tajemství knihoven palmových listů. Tajemství, které začíná pouze otiskem palce ruky, nic jiného nepotřebujete. Podle otisku nádí řekne datum Vašeho narození, Vaše jméno, jména Vašich nejbližších. Pak se posune mimo čas a prostor a z palmového listu zpívá Váš příběh, Váš osud, to co má pro Vás být řečeno v danou chvíli, optimální životní plán. Když v červnu roku 2010 přijela malá skupinka Indů poprvé do České republiky a končila dvoudenní conference, řekl jsem: “Myslím, že most mezi Českou republikou a Indií se narodil, stejně jako další množství neuvěřitelných vazeb a setkání. Konference končí, ale nezapomeňte vnitřní dílna – možná změna osudu u každého z Vás pokračuje”, a pak požádal nádího Šivu, aby zazpíval mantru, jakousi hymnu, která dostala všechny v sále a nechtělo se věřit že už je konec.        (Čtěte na stránkách CEZ-OKNO)


Hmyz s ozubenými kolečky ..... Ozubené převody jsme pokládali za výhradně lidský vynález, který v živočišné říši nemá obdoby. A byl to omyl – má je i některý hmyz.

Hmyz druhu Issus coleoptratus, česky kornatka hnědá, patří k starobylému podřádu křísů (Auchenorrhyncha). Je známý svými „balistickými“ skoky a je rozšířený po celé Evropě. Vědci z Cambridgeské univerzity zkoumali anatomii juvenilních a dospělých jedinců, aniž tušili, že najdou něco zcela přelomového – biologickou strukturu, která se podobá jednomu z nejrozšířenějších lidských vynálezů.

Larva neboli nymfa brouků rodu Issus má na vnitřní straně zadních nohou řady deseti až dvanácti zoubků, které připomínají okraj ozubeného kolečka. V tomto místě jsou nohy těsně přiblížené, takže zoubky jedné nohy zapadají mezi zoubky na druhé noze. Důsledkem toho je, že jedna končetina se nemůže pohybovat bez druhé. A právě to je nesmírně důležité pro skok, který má svého hmyzího majitele katapultovat do vzduchu na vzdálenost, která až třistakrát přesahuje délku jeho těla.

Díky „převodovce“ se nohy pohybují s přesností méně než 30 milisekund. Tak precizní synchronizaci by nervová soustava nemohla zajistit, protože samotný nervový vzruch trvá příliš dlouho. Bez ní by však skok byl hodně nebezpečný - i malé opoždění jedné končetiny za druhou by mohlo vést k rotaci těla, ztrátě kontroly a tvrdému přistání na zádech.

O svou šikovnou převodovku hmyz přijde ve chvíli, kdy se změní v dospělce a spolu s tím vymění svou vnější kostru. Už ji tolik nepotřebuje, protože spolu s proměnou získá křídla. Vědci také upozorňují, že i biologická převodovka je citlivá na vylámání zubů a u dospělého jedince by brzy mohla ztratit svou funkci.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Nejstarší chrám světa patřil Síriovi ..... Psí hvězda Sírius stála v popředí zájmu stavitelů prvního známého chrámu v jižním Turecku. Před 11 000 roky postavili lidé v turecké lokalitě Göbekli Tepe kruhové stavby obklopené kamennými pilíři ve tvaru písmene T se zvířecími reliéfy. Uprostřed stavby pak budovatelé vztyčili dvojici větších pilířů. Bydlet se v téhle stavbě dalo jen těžko, což naznačuje, že jde zřejmě o nejstarší chrámy světa.

Vykopávky odhalily, že v okolí nejstaršího chrámu světa žili pravěcí lidé, kteří se živili sběrem rostlin a lovem zvěře. Nic nenasvědčuje tomu, že by se zabývali zemědělstvím. Lokalita Göbekli Tepe tak zasadila smrtící ránu představám, že první chrámy začali stavět nejstarší zemědělci.

K jakým obřadům se lovci a sběrači do Göbekli Tepe scházeli? To je stále ještě záhada. O její poodhalení se pokusil italský paleoastronom Giulio Magli z techniky v Miláně. Podle něj uctívali stavitelé nejstaršího známého chrámu světa hvězdu Sírius ze souhvězdí Velkého psa.

Magli si nejprve pomocí počítačového programu rekonstruoval obraz noční oblohy, jak ji viděli nad chrámem v Göbekli Tepe jeho stavitelé. Zemská osa se mírně „kolíbá“, a to má za následek, že se v průběhu tisíciletí mění i viditelnost hvězd a souhvězdí blízkých horizontu. Některé hvězdy mizí na dlouho za obzorem, aby se po tisících let na noční oblohu pozorovatelnou z daného místa opět vrátily.

V Göbekli Tepe zůstávala až do doby před 11 300 lety trvale skryta za obzorem nejjasnější hvězda současného nebe na severní polokouli – Sírius označovaný někdy také jako „psí hvězda“. Síriův návrat na oblohu musel na tehdejší lidi udělat obrovský dojem. Po Slunci, Měsíci, Venuši a Jupiteru je to nejjasnější objekt na obloze.

„Předpokládám, že chrám byl zbudován proto, aby lidé mohli sledovat „zrod“ této hvězdy,“ říká Magli.

Když proložil mezi dvěma ústředními pilíři tří kruhových staveb přímou linii, protnula obzor v místech, kde vycházel Sírius nad obzor před 11 100, 10 750 a 10 300 lety. Výsledky Magliho výzkumu považují mnozí odborníci za předběžné. Zatím není například jasné, zda měly svatyně v Göbekli Tepe střechu nebo ne. Pokud byly zastřešené, bylo by pozorování Síria z jejich nitra nemožné.       (Zdroj: VTM)


Třetině nemocnic letos hrozí finanční kolaps. Mohou omezit péči o pacienty ..... Úhradová vyhláška způsobila, že některým nemocnicím klesly příjmy až o šest miliard korun, o dalších šest miliard nemocnice přišly kvůli zvýšení DPH. Podle krizového štábu proto hrozí nejméně třetině nemocnic finanční kolaps. Jedním z řešení může podle štábu být osvobození léků od DPH.

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů varoval, že nejméně třetině nemocnic hrozí finanční kolaps. Štáb žádá více peněz do nemocnic ještě letos, jinak se koncem roku péče omezí. Nemocnice jsou podle štábu v krizi bez rozdílu velikosti i zřizovatele.

Krize se zatím navenek nijak významně neprojevuje, ale nemocnice zvyšují vnitřní dluh a mnohé jsou už v platební neschopnosti. S požadavkem na více peněz se ozvali také soukromí lékaři.       (Čtěte na stránkách iHNed)


Svoboda, rovnováha a důvěra - co zasejeme, to sklízíme ..... Ponechme druhým svobodu, abychom ji sami dostali. Toto by mělo platit, ale ruku na srdce: kolik lidí to dodržuje? Neomezeně svobodní jsme jako duch - duše. V těle je nutná spolupráce jednoho s druhým. Nejsme pouhým tělem. Tělo je naše vozítko. Ale i o ně je nutno se dobře starat, aby nám sloužilo.

Rovnováha Berme druhé takové, jací jsou. Ano, ale pokud chceme na druhých něco změnit a sami změny u sebe odmítáme, nejsme v souladu sami se sebou. A proč bychom měli na druhých něco měnit, je to přece jejich svobodná volba, jací jsou. Změny přicházejí vždy zevnitř. Můžeme být svým příkladem impulzem ke změně.

Naše akce vyvolávají reakce u druhých a my reagujeme také podle jejich akcí. Naše obavy nejsou jejich, ale my můžeme být spouštěčem - svým chováním a jednáním. V této hmotné realitě, kde začíná svoboda jednoho, tam končí svoboda druhého a naopak. Jsme si blízcí a jsme tolik propojeni, že každá akce vyvolá reakci a nejen mírou citlivosti daného jedince. A proto hlídejme si své myšlenky, vyciťujme, zvažujme svá slova i činy a neubližujme si.

Mějme pochopení pro druhé - jsme, byli jsme nebo budeme jako oni. Snažme se vcítit, jednejme tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednáno s námi. Podejme ruku a přijměme tu nabízenou. Udržujme rovnováhu mezi braním a dáváním. Je to zlatá střední cesta, vyrovnání misek vah. V harmonii ducha, mysli a zdraví. Mít otevřené srdce, umět projevit emoce není slabost, je to síla.

Důvěřujme, že vše, co přichází, je nám přínosem. Důvěra, takové hezké slovo, že? Taková vyzařující blízkost. Otevření. Důvěru přijímáme i dáváme. Tedy - měli bychom. Především sami sobě. Tomu, co v sobě nosíme. Své intuici, vnitřnímu cítění, svému vyššímu Já. Jsme-li upřímní k sobě i k druhým. Umíme-li se otevřít. Jsme tu každý sám za sebe. Ale také jsme propojeni. Jako řetěz. I ten mívá své články otevřené. Jinak by nešly spojit. A v každém z nich se skrývá nesmírné množství životů - důvěra v život... Nejen v této hmotné iluzi, v této hře. Nevíme, kolik nám zbývá času do konce této hry, ale pravidla jsou daná. Co zasejeme, to sklízíme...        (Zdroj: Gnosis9)


17.9. 2013     „Já bych všechny ty internety a počítače zakázala“ je výrok, který byl součástí odpovědí na anketní otázku deníku Metro vydaného 17.září 1999. Jako autorka výroku byla uvedena „Věra Pohlová, 72 let, důchodkyně“. Podle redakčního článku Lupy se záhy objevily zprávy, že výrok si vymysleli sami novináři deníku Metro.[1] Výrok se stal na internetu i mimo něj populární a je od té doby často a v mnoha souvislostech citován a parodován jako symbol rychlého vyřešení problémů restriktivní cestou.


Orangutani si podle nové studie své cesty plánují dopředu a informují se o nich ..... Orangutani nezřídka své cesty tropickými pralesy plánují dopředu. Samci ostatní jedince svého druhu vpředvečer dopředu informují, jakým směrem se druhý den hodlají vydat. Táhlým voláním chtějí nalákat samice a naopak zastrašit další samce. K tomuto závěru podle agentury DPA dospěli při svém výzkumu antropologové Curyšské univerzity.

Toto oznamování sumaterských orangutanů není žádné brblání pod vousy. Jejich výkřiky trvají až čtyři minuty a jsou slyšet kilometr daleko, tvrdí v odborném časopise PLOS One Carel van Schaik a jeho spolupracovníci. K tak mocnému hlasu samcům pomáhají silné tváře, v nichž se po pubertě vytvářejí chrupavkovité výrůstky, které zvuk zesilují.

V hustých bažinatých pralesích Sumatry orangutani ohlašují svoje cestovní plány večer předem voláním ve směru zamýšlené cesty. Když si na druhý den ráno náhodou svůj záměr rozmyslí, zakřičí si znovu v nově vybraném směru.

Proč to dělají? Vědci pozorovali samice, které volání musely zaslechnout a které se v ohlášený den vydaly ohlášeným směrem. Experti však toto "vytrubování cestovních plánů" také hodnotí jako varování pro slabší samce, aby se drželi stranou.        (Zdroj: Ekolist)


Na natření dolnotošanovické aleje bezpečnostními pruhy přispěli lidé z celého Česka ..... Bezpečná jízda alejemi a zachování staletých stromů podél silnic leží na srdci řadě lidí v celém Česku. Za jediný měsíc se totiž vybralo více než 40 tisíc korun, které umožní opatřit 80 jírovců bílými pruhy v aleji poblíž zámku Dolní Tošanovice na Frýdecko-Místecku. Na Plechovku pro alej prozatím přispělo přes 150 lidí ze všech krajů České republiky Pracovníci a dobrovolníci z Arniky tak budou moct natřít mezi 4. a 6. říjnem stromy bílými bezpečnostními pruhy, které významně zvyšují bezpečnost pro řidiče – zejména za tmy nebo zhoršené viditelnosti jim totiž pomáhají držet správný směr.

„Děkujeme všem, kteří na Plechovku pro dolnotošanovickou alej přispěli, i všem těm, kteří peníze stále posílají. Díky dalším financím budeme schopni natřít ne jednu, ale hned dvě aleje. Rádi bychom proto požádali, aby nám lidé poslali tipy, které aleje okolo silnic by si bílé pruhy zasloužily. Výrazné bílé pruhy totiž významně přispívají k pasivní bezpečnosti, stromy je už z daleka vidět a řidičům ukazují cestu. Neocenitelné jsou hlavně za tmy nebo při zhoršené viditelnosti,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Po zkušenostech z předchozích natírání se ekologové rozhodli, že nejlepší bude použít vodou ředitelnou netoxickou bílou barvu Balakryl. „Na Plechovkou pro alej může přispět opravdu každý. Na natření jednoho stromu potřebujeme jednu plechovku barvy za sto devadesát korun, což je také nejnižší částka, kterou mohou lidé přispět,“ dodává Klemensová.

Stromořadí okolo cest, které se lidé rozhodnou doporučit k natření, mohou také přihlásit do ankety Alej roku 2013. Vybírat vhodnou kandidátku na další bezpečnostní pruhy totiž bude ekologická organizace vybírat i z kandidátek na letošní ocenění. Přihlašovat aleje do soutěžní ankety mohou lidé prostřednictvím webových stránek www.alejroku.cz. Stačí zaslat 1-3 fotografie (nejlépe ve formátu JPEG) a k nim připojit stručný popis a důvod, proč si alej zaslouží pozornost. Nejpopulárnější alej pak vyberou svým hlasováním na internetu sami lidé – tato část ankety bude spuštěna na konci září.       (Zdroj: Arnika)


Měsíc biopotravin je tu, chce vyvrátit nedůvěru ..... Již tradičně je září Měsícem biopotravin. Cílem letošního ročníku je zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu biopotravin. Také by se mělo zlepšit povědomí o přínosu biopotravin i ekologického zemědělství a jeho vlivu nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví.

Motto letošního, devátého ročníku Měsíce biopotravin, je „Ručíme za bio“. Lidé se mohou těšit na kvalitní informační servis, každý týden budou zveřejňovány články v internetových nebo tištěných periodikách, informace budou dostupné i na webu Měsíce biopotravin (www.mesicbiopotravin.cz) v sekci novinky. Zájemci mohou sledovat také facebooku. I letos se mohou příznivci biopotravin těšit na soutěže a desítky akcí po celé republice. Největší akcí budou jubilejní 10. biodožínky Country Life v Nenačovicích.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zohledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodržovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v souladu s trvale udržitelným rozvojem,“ vysvětlil ministr zemědělství Miroslav Toman. Je pravdou, že stále velké procento veřejnosti nevěří v „čistotu“ biopotravin.

Produkty ekologického zemědělství totiž musí splňovat obecné zásady (například hygienické normy a složení) jako ostatní potraviny. Biopotraviny navíc musí vyhovět také nadstandardním legislativním požadavkům na biopotraviny. Z nich lze zmínit 95% podíl surovin z certifikované ekofarmy. Neboť stále ještě nelze všechny suroviny vyprodukovat v režimu ekologického zemědělství, není povinný podíl sto procent.

Další povinností je používat minimum přidaných látek, pokud možno přírodního původu. Samozřejmostí je zákaz pesticidů a průmyslově vyráběných hnojiv. Tato produkce je rovněž ohleduplná k životním podmínkám zvířat (volná pastva u skotu nebo zákaz klecových chovů u drůbeže).

Na dodržování všech zásad dohlíží kontrolní organizace, které pověřilo Ministerstvo zemědělství. Tyto organizace rovněž udělují certifikaci pro produkci biopotravin. Každý registrovaný podnik projde komplexní kontrolou alespoň jedenkrát ročně. Kromě toho může přijít i namátková kontrola. Jen za loňský rok bylo provedeno 5 298 kontrol u 4 863 subjektů.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Navrhněte pumpu pro indické farmáře ..... Hledáme „zlaté české ručičky“! Výzva pro všechny designéry, studenty, vynálezce – vymyslete vodní pumpu poháněnou z obnovitelných zdrojů. Pomůžete farmářům v Indii, pro nejlepší jsou připraveny ceny v hodnotě tisíců euro.

Deset milionů vodních pump umožňuje drobným farmářům v Indii hospodařit na políčkách. Problém je, že tyto pumpy jsou dieselové, takže neekologické, ale také čím dál tím dražší na provoz. Lidé si často nemohou zalévání dovolit, takže musí svá políčka opustit a stěhují se za prací do měst, kde končí v ohromných slumech.

Greenpeace vyhlašuje soutěž o návrh pumpy, díky které se podaří toto zastavit.

Pumpa, kterou navrhnete: Musí být poháněna čistou energií, nejlépe solární, ale není to podmínka  - Být snadno přenosná - je důležité, aby si ji mohli farmáři na noc nosit domů (prevence krádeže)

Být odolná – tak, aby přežila klima v Biharu a zároveň bylo možné ji opravovat lokálně - Musí umět zavlažovat plochu o velikosti 1 hektaru typické zemědělské produkce v Biharu (obilí a zelenina)

Cena celého systému nesmí přesáhnout “jeden lakh” indických rupií (100 000 rupií, cca 1500 $ US v přepočtu) - Musí umožňovat čerpat vodu z hloubky 5m. Další informace najdete na stránce Greenpeace       (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Pronásledování Romů má kořeny až v 16. století ..... Zatímco v 15. století byli Romové přijati vcelku vstřícně, od počátku 16. století se jejich postavení radikálně mění. Důvody pro změnu v postoji tehdejší společnosti lze sledovat z různých hledisek. Na první pohled budil údiv jejich nevídaný vzhled, jehož součástí byla nejen barva pleti a antropologické rysy, ale také exotický oděv.

K tomu se přidával neusedlý kočovný způsob života a obživy, nemyslitelný pro většinu tehdejších obyvatel – nevolníků připoutaných k půdě. Jako skupina se Romové stávali snadným terčem zobecnění jednotlivých negativních zkušeností a předsudků.

Navíc se v této době objevuje pro křesťanskou Evropu nebezpečí v podobě turecké expanze. Antropologická podobnost s Turky, jazyk nesrozumitelný pro Evropany, i fakt, že Romové do střední a západní Evropy pronikali především z Balkánu a Uher, které byly z části pod tureckou kontrolou, zavdaly příčinu k neprokázanému obvinění Romů ze špionáže a záškodnictví ve prospěch Osmanské říše.

Pro začátek pronásledování Romů ve střední a západní Evropě v 16. století se tak stalo typickým jejich označení za „zemské zrádce“. Později v průběhu 17. století a nejvýrazněji v době největšího pronásledování v 18. století se příčinou ke stíhání stalo tzv. protulování či potulka neboli „cikánská chůze“.

Po třicetileté válce začal proces znevolnění venkovského obyvatelstva a Romové jako potulný prvek nezapadali do vznikajícího absolutistického konceptu státu.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Suchá Keňa stojí na obřím jezeru ..... Pohled na okolí jezera Turkana na pomezí Keni a Etiopie neskýtá Evropanovi, zvyklému za zeleň na obzoru, příliš velké potěšení pro oko. Nesuďme však knihu podle obalu! Nový průzkum totiž ukázal, že pod vyprahlou polopouští se skrývají obrovské podzemní zásoby vody. Této životadárné tekutiny by zde mohlo být dost pro 40 milionů lidí.

Na zakázku keňské vlády prozkoumávala firma Radar Technologie International (RTI) okolí jezera Turkana. Radary objevily několik obřích podzemních zásobníků, tzv. aquiduktů, jejichž celkový obsah se odhaduje na 250 bilionů (tedy milionů milionů) litrů vody.

Zatím však ještě není jasné, jaká je vlastně kvalita vody. Mohla by totiž být kontaminovaná příliš velkým množstvím minerálních příměsí, např. fluoritem.       (Zdroj 21@století)


Cesta za tajemstvím záhadné japonské ponorky I-52 ..... Podmořské hlubiny neukrývají jen vraky lodí, nachází se zde také bezpočet ponorek. Některé z nich se – stejně jako legendární Titanic – vydaly na svou první plavbu, z níž už se nevrátily.

Ještě ve větší hloubce než legendární loď společnosti White Star Line spočívá japonská ponorka I-52 zvaná Zlatá ponorka. Její název vychází z množství zlata údajně ukrytého v jejích útrobách. Jaká byla první a zároveň i poslední plavba této ponorky, jež je nedílnou součástí námořních dějin druhé světové války? Jaká tajemství dodnes ponorka skrývá?

Japonská ponorka I-52 vznikla v loděnicích firmy Mitsubishi. Její majestátní trup dosahoval délky 108,5 metrů. Na palubě I-52 se nacházelo v době její zkázy 112 osob, z toho 94 vojáků a 18 civilistů. Japonci ji považovali za skutečnou pýchu a společně s ní postavili ještě další dvě sesterské ponorky s označením I-53 a I-55. I zde můžeme vystopovat podobnost s Titanikem, neboť k němu náležela neméně honosná sesterská loď Olympic.

Píše se datum 10. března 1944 a ponorka I-52 se z japonského přístavu Kure vydává na svou první plavbu. Posádka netuší, že do stanoveného cíle, jímž je německá ponorková základna v přístavu Lorient ve Francii, nikdy nedopluje. Na palubě se má nacházet mnoho cenných surovin, mezi nimiž prý převažuje zlato. V publikaci „Záhady a tajemství druhé světové války“ ale vyslovuje její autor Jesús Hernández zajímavou myšlenku, že ponorka I-52 vyjma cenného hmotného nákladu vezla také mírový návrh. Údajně měl být předložen vládě F. D. Roosevelta.

Zprostředkovatelem této mise měl být japonský vojenský zmocněnec ve Švýcarsku Yošikazu Fudžimura. V té době mělo dojít k tajnému vyjednávání mezi Fudžimurou a americkým zástupcem ve Švýcarsku Allenem Dullesem (1893–1969; později se stal ředitelem CIA).       (Čtěte na stránkách VTM)


Dendroterapie pomůže při odstraňování bolestí hlavy ..... Bolest hlavy je nepříjemnou součástí života mnoha lidí. Původ většiny bolestí hlavy je v krční páteři nebo v méně případech v páteři hrudní. Tak jako všechny fyzické bolesti, tak i bolest hlavy souvisí se špatnou funkcí některých orgánů, popř. upozorňuje na nějaký problém na jiném místě v těle nebo nemoc v počátečním stádiu.

Bolest při klasické migréně začíná na boční straně krku, pokračuje pod týlní kost a přechází ke spánku. Při dlouhotrvající migréně bolest tlačí až na oko. Migréna se vrací pravidelně a stále na jedné straně. Velmi intenzivní bolest vede až k pocitům na zvracení nebo motání hlavy.

Bolest hlavy, která je způsobena poruchou krční páteře začíná být pociťována uprostřed krku, odtud stoupá vzhůru středem hlavy až do oblasti čela a seshora tlačí na oči. Je cítit na obou stranách. Postižený může mít stejně jako při migréně pocity na zvracení nebo závratě.

Pokud člověka taková bolest hlavy postihne, obvykle sáhne po nějakém chemickém léku. Problém se během chvilky odstraní nebo jej odstraní 2, 3, 4 zázračné pilulky. S jistotou však dotyčný může očekávat, že se bolest hlavy v nějakém časovém intervalu vrátí. Někdo ji zaznamenává pravidelně každý měsíc, někdo jednou za půl roku a u někoho se ukáže každý týden.

Alternativou ke klasické medicíně, je dendroterapie, tzn. léčba pomocí stromů. Její pravidelné aplikování spojené s reflexní technikou vede dle vlastní zkušenosti k trvalému odstranění vracejících se bolestí hlavy. Některé stromy energii předávají a tato energie pozitivně působí na daný problém – odstraní jej (jedle). U některých stromů necítíme, že energie proudí směrem od stromu k nám. V takových případech se jedná o strom, který energii „nevydává“, přesto dokáže určité bolesti pohltit a zbavit nás nepříjemných stavů. Mezi tyto stromy patří buk. Zaujetím správného postoje a navázáním kontaktu se stromem získáte nejen novou životní energii, ale zbavíte se i bolestí hlavy.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Přes 200 000 lidí se přihlásilo k jednosměrnému letu na Mars ..... Nizozemská soukromá společnost Mars One připravuje kosmickou reality show, v jejímž rámci se má 20 lidí vydat po roce 2022 na cestu k Marsu. Po přistání na jeho povrchu tam založí malou základnu a zůstanou na Marsu až do konce života.

Nehledě na naprosto extrémní charakter této beznávratové mise se již přihlásilo 200 tisíc zájemců z celého světa, kteří jsou ochotni se jí zúčastnit.

Diváci budou mít možnost sledovat osudy řady účastníků od posledních fází jejich přípravy a tréninku přes fázi letu a přistání až po jejich finální pobyt na Marsu. S jejich návratem projekt nepočítá. Naopak při každém dalším startovacím oknu k Marsu, tedy zhruba každé další dva roky, by se ke stávajícím kolonistům měli přidávat další. Nakonec by jich v roce 2033, tedy po deseti letech, mělo na povrchu Marsu žít 20. První vlnu kolonistů by navíc měla předcházet série přistání automatických modulů s potřebným materiálem a konstrukčními prostředky.

K dnešnímu dni svoji přihlášku k této cestě na Mars podalo 202 856 lidí ze 140 zemí světa. Zhruba jedna čtvrtina přihlášených pochází ze Spojených států, 10% z Indie, 6% z Číny a 5% z Brazílie. V roce 2015, po čtyřkolovém výběru, chce společnost Mars One vytvořit 10 čtyřčlenných týmů a podrobit je tvrdému sedmiletému výcviku. Na povrchu Marsu bude vybrané dobrovolníky čekat vlastně doživotní vězení uvnitř malých obytných buněk a venku velmi řídká nedýchatelná atmosféra s teplotami často kolem minus 50 stupňů Celsia. Během celého pobytu budou kolonisté snímáni televizními kamerami jako v běžné reality show.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Deset chemických útoků Spojených států, které svět ignoruje ..... USA vyhrožují Sýrii, přesto ony samy mají „máslo na hlavě.“ Nad Sýrií se objevuje hrozba války kvůli údajnému použití chemických zbraní. Jeden prominentní spisovatel uvádí deset chemických útoků Spojených států a jeho spojenců proti civilistům.

Wesley Messamore, který publikuje na svém webu Policymic.com, nejprve uvádí chemické útoky americké armády ve Vietnamu. Během téměř deseti let použil Američané 75 milionů litrů chemikálií.

„Vietnam odhaduje, že v důsledků deset let trvajícího chemické útoku bylo 400 000 lidí zabito nebo zmrzačeno, 500 000 dětí se narodilo s vrozenými vadami a 2 miliony lidí trpí rakovinou nebo jinou nemocí,“ napsal Messamore.

Messamore uvedl, že americká armáda použila bílý fosfor – hrůznou zápalnou chemickou látku, kvůli které lidské tělo roztaje – proti povstalcům v roce 2004 v iráckém městě Fallúdža.

Obyvatelé Fallúdži a američtí vojáci v televizním rozhovoru odhalili, jak „vláda Spojených států bez rozdílu shazovala hořící bílý fosfor na irácké město, ženy a děti se roztavily k smrti.“

V Iráku v roce 2003 zasvinila americká armáda životní prostředí municí z ochuzeného uranu, který je toxickým jaderným odpadem.

„V důsledku ochuzeného uranu se více než polovina dětí narozených v roce 2007 ve Fallúdže narodila s vrozenými vadami,“ napsal Messamore.

Na počátku 50. let 19. století vypouštěla americká armáda do vzduchu v St. Louis jemný prášek ze zinku a kadmia – pod záminkou ochrany proti ruským útokům.

„Od doby těchto testů se u alarmujícího počtu obyvatel objevila rakovina.“

Messamore také zdůraznil použití slzného plynu a dalších chemických dráždivých látek policií proti hnutí demonstrantů Occupy v roce 2011 a chemický útok podobnými látkami, který provedla FBI na muže, ženy a děti při obléhání Waco v roce 1992.       (Čtěte na stránkách FreePub)


16.9. 2013     Dnešní Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy byl zaveden u příležitosti podepsání Montrealského protokolu v roce 1987. Jeho signatáři se zavázali ke krokům, které by pomáhaly k ochraně ozónové vrstvy. Na výročí tohoto podpisu vyhlásilo Valné shromáždění OSN od roku 1994 Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy.

Dále je dnes Den církevního školství. Ten se u nás poprvé slavil na svátek svaté Ludmily (tedy 16. září) v roce 2000.


"Rostlinám se nedaří u Wi-Fi routeru", říkají žačky deváté třídy, vědci předpokládají potvrzení ..... Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký může mít Wi-Fi připojení vliv na živé rostliny? Studentky devátého ročníku to zjistily. Právě ty totiž provedly experiment, který testoval efekt mobilního záření na rostliny. Někoho mohou výsledky velmi překvapit, někoho možná skoro vůbec. Tak či onak udělal pokus ve vědeckých kruzích pěkný rozruch. Je na čase opět změnit naše dosavadní pohledy?

Začalo to prostým pozorováním a stanovením si otázky. Dívky si totiž všimly, že když spaly v noci s mobilním telefonem blízko hlavy, následující den měly ve škole problémy se soustředěním. Původně se vědecký pokus zaměřit přímo na člověka a zkoumat vliv mobilního záření na lidský mozek. Zřejmě totiž nebude zcela positivní…

Bohužel však neměli přístup k potřebnému vybavení pro uskutečnění výzkumu a škola jim v tomto problému nemohla z finančních důvodu více pomoci. Studentky se však nevzdaly a aplikovaly vědecký výzkum na samotné rostliny – život, jako život nebo ne?

Studentkám nakonec stačily 2 místnosti, pár táců a semena rostliny Lepidium stavium, což je jeden z typů řeřichy. Studentky tak umístily 6 táců se semeny do místnosti bez jakéhokoliv mobilního záření a také s absencí Wi-Fi připojení. V další vzdálené místnosti použily studentky opět 6 táců se semeny, které však umístily mezi 2 Wi-Fi routery. Spočítali si totiž, že vyzařují obdobné záření, jako průměrný mobilní telefon.

Během následujících 12 dnů probíhalo pozorování, kde studentky zejména měřily a fotografovaly své výsledky. Výsledek experimentu byl nakonec zcela evidentní a zřejmý.

Semena, která byla umístěna mezi 2 Wi-Fi routery ani nerostly. Naopak mnohé z nich byly úplně mrtvé (viz.foto). Semenům, která však byla umístěna do místnosti, kde k žádnému mobilnímu záření nedocházelo – se velmi dobře dařilo.        (Zdroj: Příroda)


Vyfoťte „Život v aleji“ a pohlédněte na svět z ptačí perspektivy ..... „Alej roku – ocenění, které vás vynese do oblak,“ i tak by se dal krátce popsat letošní ročník ankety o nejkrásnější alej s nejsilnějším příběhem. Hlavní cenou Aleje roku 2013 je totiž let balónem pro toho, kdo vítězné stromořadí do soutěže přihlásí. Cenu věnovala tišnovská firma HaBalon. Příležitost vyhrát má stále každý, kdo do konce příštího týdne stihne na web http://alejroku.cz nahrát fotku s tématem „Život v aleji“ a připsat krátký příběh, který se s ní pojí. Dosud lidé nominovali 42 alejí ze všech krajů v Česku.        (Čtěte na stránkách Arnika)


Číslo týdne: 1 000 korun dává každý z nás ročně Pavlu Tykačovi a dalším fosilním miliardářům ..... Uhelný kšeft století: Státní ČEZ prodává k dalšímu provozu vysloužilé elektrárny, které chce stát uzavřít.

Tisíc korun ročně platí jeden každý z nás včetně kojenců a dětí za škody na zdraví a životním prostředí, které způsobují zastaralé a neefektivní uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice. Vláda je podle státní energetické koncepce chce uzavřít, ale státní firma ČEZ se domluvila s fosilními barony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem, majiteli velkodolů na severu Čech, že jim je prodá. 2.září. 2013 předal ČEZ elektrárnu Chvaletice do rukou těžařů.

Provoz obstarožních elektráren, který způsobuje znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů, působí řadu škod. Experti Centra pro otázky životního prostředí UK spočítali, jaké má toto znečištění dopady na zdraví a úmrtnost obyvatel, zemědělskou produkci, biodiverzitu, poškozování staveb a zařízení nebo na globální změny podnebí. Výsledek přepočetli na finanční náklady k úhradě těchto škod. Pro elektrárnu Chvaletice to dělá 2,96 miliard korun ročně a pro Počerady dokonce 7,17 miliardy korun. Tyto peníze ovšem nejsou započítány do ceny energie. Finanční rozdíl mezi ukončením provozu elektráren a jejich zachováním, vyjádřený ve škodlivosti provozu, je tedy přes 10 miliard korun za rok [2].

Připravovaná státní energetická koncepce přitom počítá s odstavením obstarožních uhelných elektráren a s využitím uhlí pro teplárny [3]. Fosilní baroni z ČEZu, Czech Coal a Severní energetické tak prosazují své zájmy na miliardových ziscích za neefektivní výrobu uhelné elektřiny proti zájmu státu snižovat znečištění a závislost na fosilních palivech.       (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


Výstava o zahrádkových osadách vyvrací mýty o českých zahrádkářích ..... O zahradničení se často mluví jako o českém specifiku, činnosti spjatou s dobou socialismu. Tak tomu ale vůbec není. Zahrádkářské osady byly a jsou nedílnou součástí mnoha evropských měst, včetně Prahy. Minulost i současnost zahrádkářství v Praze i Evropě představuje výstava Pražské zahrádkové osady na Staroměstské radnici v Praze.

První zahrádkářské osady vznikaly v Čechách od 20. let 20. století. Od samého začátku ale musely často bojovat o svou další existenci a bránit se názorům, že do měst nepatří a jen brzdí jejich rozvoj.

Podle studie Útvaru rozvoje hl. m. Prahy je v hlavním městě v současnosti necelých tři sta osad zaujímajících plochu 730 hektarů. Jiné zdroje ale uvádějí čísla ještě vyšší. Největší je osada v Lipencích s rozlohou přes 48 hektarů. Mezi nejstarší v Praze patří osady v Libni a Ořechovce.

Myšlenka zahrad, ve kterých mohou lidé z měst trávit čas na čerstvém vzduchu a ještě si vypěstovat vlastní potraviny, k nám přišla ze západu. U jejich zrodu stál především lipský lékař Daniel Gottlob Moritz Schreber, propagátor pohybu na zdravém vzduchu zejména u dětí. Některé z evropských zahrádkářských osad jsou chráněny jako kulturní památky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Startuje kampaň „Bla bla nevolím“ ..... Cílem kampaně je mobilizace voličů a prosazení klíčových zákonů proti systémové politické korupci. Rekonstrukce státu, iniciativa dvaceti protikorupčních organizací (včetně IuRe), dnes startuje kampaň „Bla bla nevolím“. Cílem akce je získat písemný závazek hlavních kandidátů do sněmovny, že podpoří klíčové protikorupční zákony, a následně sledovat, zda slovo dodrží. Voliči dostanou před volbami informaci o tom, kdo se k podpoře zákonů zavázal, kdo nabízí pouze vágní sliby a kdo v minulém období zákony blokoval. Kandidáti, kteří závazek odmítnou, budou v rámci kampaně označeni bublinou s nápisem BLA BLA.

V rámci kampaně budou zveřejněna i jména „prokorupčníků“ – poslanců, kteří se v končícím volebním období výjimečně zasloužili o blokování a zdržování zákonů, jež mohou omezit prostor pro korupci. Platforma také zhodnotí, jak se k zákonům staví politické strany.

Kdo závazek podepsal, se před volbami voliči dozví na webu www.blablanevolim.cz. Informace se dostanou také ke stovkám tisíc návštěvníků webů a služeb, které Rekonstrukci státu nabídli mediální partnerství. Voliči mohou kroužkováním ve volbách tyto informace zohlednit. Do kampaně se může zapojit každý jako dobrovolník, tzv. ambasador, který pomáhá nabízet politikům podpis závazku.       (Čtěte na stránkách Iuridicum Remedium)


174 m dlouhý tunel v Egyptě ..... Archeologové, kteří ukončili vykopávky v místě rozestavěného pradávného tunelu v Egyptě věří, že měl spojovat 3300 let starou hrobku faraóna s tajným pohřebištěm. Prohlásilo to vedení historického ústavu ve středu.

Zahi Hawass řekl, že trvalo tři roky odkrýt 174 metrů dlouhý tunel v hrobce Setiho I v Údolí králů. Faraón zemřel ještě předtím, než byl projekt dokončen. Tunel, který byl objeven v roce 1960 byl teprve v současné době kompletně vyčištěn a archeologové našli staré sošky, fragmenty keramiky a instrukce zanechané stavitelem určené pro dělníky.

“Posuňte rám dveří nahoru a udělejte průchod širší...” píše se na falešných dekorativních dveřích v chodbě. Je to napsáno v písmu hieratic, což je zjednodušená verze hieroglyfů.

Po celém prostoru tunelu byly rozmístěny nákresy plánovaných dekorací, řekl Hawass. Faraón Seti I byl jedním ze zakladatelů 19. dynastie Nové říše, která je známá díky vojenským aktivitám, a která je považována za vrchol dávné egyptské moci. Jeho hrobka je proslulá svými barevnými kresbami na stěnách. Setiho syn Ramses II sám také nechal postavit úžasné chrámy a sochy v Egyptě. Hawass spekuluje, že tunel a tajný hrob zůstal nedokončen, protože faraón zemřel. To také mohlo inspirovat stavbu podobné struktury v hrobce Ramsese II.      (Zdroj: CEZ-OKNO)


Experti si lámou hlavu nad podivným nálezem z amazonské džungle ..... Velmi bizarní „něco“ našel Troy Alexander z georgijského technologického institutu Georgia Tech v džungli v Peru. U svého stanu objevil 7. června 2013 podivnou „věžičku“ obkrouženou kruhovou „hradbou“. Nález vyfotografoval a umístil na internet s dotazem „Co je to?“ Odpověď dosud nedostal, mezitím ale objevil dvě další „věžičky“. Jedna byla přilepená ke stromu, druhá ke kameni porostlému mechem.

Kruhovitá struktura měří v průměru asi 2 cm. Tvoří ji 28 „sloupků“, které jsou spojeny pěti řadami „nití“. Ze základny „věžičky“ kuželovitého tvaru se vypíná „špice“ do výšky cca 2 cm. Jde o nějakou podivnou pavučinu? Dílo motýla? Houbu? Lišejník? Nebo o nějakou larvu? Entomologové, biologové, zoologové, mykologové ani lichenologové stále neznají odpověď. (Spekulace ufologů asi netřeba zmiňovat).       (Zdroj: Proc Proto)


Pravidelná konzumace vlašských ořechů snižuje riziko úmrtí na srdeční choroby nebo rakovinu až o 50% ..... Ve Spojených státech umírájí až tři čtvrtiny nemocných lidí právě na srdeční choroby a rakovinu. Tisíce vědeckých studií přitom dokládají, že většině chronických nemocí lze zabránit s pomocí jednoduchých změn v životním stylu, týkajících se stravování, kouření, tělesné aktivity nebo vystavování se toxickým látkám v domácnostech a okolním prostředí, přičemž rozhodující je období našeho dětství a rané dospělosti. Konkrétní potraviny a nutrienty, jako jsou např. resveratrol, kurkumin, zelený čaj a listová zelenina, nám už dávno prokázaly své ochranné vlastnosti, jež nám pomáhají k prevenci i k léčbě kardiovaskulárních nemocí a rakoviny. Tyto by měly tvořit součást našeho každodenního jídelníčku.

Jedna ze studií na toto téma, provedená ve Španělsku a publikovaná v magazínu The BMC Medicine, došla k velmi zajímavému závěru: lidé, kteří pravidelně konzumují ořechy alespoň 3x týdně, vykazují mnohem nižší riziko úmrtí na rakovinu nebo srdeční choroby ve srovnání s ostatní populací. Vědci původně chtěli vyhodnotit účinky tzv. středomořské diety na prevenci kardiovaskulárních chorob. Sledovaným osobám byla předepsána středomořská strava a navíc i ořechy a olivový olej (extra panenský), zatímco kontrolní skupina se stravovala podle standardní nízkotučné diety.

Ořechy (především vlašské) napomáhají k snížení tlaku krve a působí proti chronickým nemocem

Vědci analyzovali výsledky od více než 7 000 lidí ve věku 55-90 let a rozdělili je do dvou skupin, z nichž první dodržovala středomořský způsob stravování plus vlašské ořechy a druhá se stravovala podle nízkotučné diety. Výsledkem pak bylo zjištění, že lidé, kteří snědli 3x za týden alespoň 28 g (tj. 1 unci) ořechů, vykazují o 55% nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a o 40% nižší riziko úmrtí na rakovinu.       (Čtěte na stránkách Natural Magic)


Mléčná dráha je plná mimozemšťanů ..... Skotský astronom Duncan H. Forgan nedávno prezentoval výsledky svého výzkumu, který se týkal Mléčné dráhy a existence mimozemských civilizací. Forgan na základě dat o chemickém složení hvězd v naší galaxii simuloval několik situací, během nichž mohl vzniknout život.

Použil rovněž zatím získané údaje o dosud objevených exoplanetách. Jeho propočty naznačují, že v Mléčné dráze může žít od 300 do 38 000 pokročilých civilizací, jež by měly být schopné navázat se Zemí kontakt! Ovšem vědec tvrdí, že číslo není nijak vysoké, vedeme-li v patrnosti skutečnost, že se v naší galaxii nachází na 500 milionů planet.        (Zdroj: Doplněk)


Zavedení povinného oznamování narušení soukromí u elektronických komunikací ..... Od konce srpna platí povinnost poskytovatelů elektronických komunikací oznamovat narušení bezpečnosti jimi zpracovávaných osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů i těm, o jejichž osobní údaje jde. Povinnost zavádí Nařízení Komise EU číslo 611/2013 o tzv. data breaches. Nařízení je dostupné zde (pdf). Toto nařízení je přímo aplikovatelné, takže není potřeba žádná implementace do českých zákonů.

Budeme rádi, když nám o oznámeních, která vám přijdou, dáte vědět. Na policejní slídění v elektronické komunikaci se bohužel oznamovací povinnost operátorů nevztahuje.      (Zdroj: Big Brother Awards)


6.9. 2013     Na příští týden se v Říši snů vyhlašují poslední letošní letní prázdniny. Sejdeme se tedy opět v pondělí 16.září 2013. Přeji vám klidné a příjemné dny pozdního léta, plné slunce a pohody ...     Vlk Samotář


Z virtuální reality vám asi bude špatně ..... Příchod virtuální reality s sebou přinese i nečekané problémy. Může způsobit podobné potíže jako třeba mořská nemoc.

Skutečná virtuální realita, kterou by člověk nedokázal poznat od skutečnosti, je stále daleko. Ještě letos by se ale mělo začít prodávat zařízení Oculus Rift. Brýle, se kterými se už o virtuální realitě můžeme začít bavit.

Oculus Rift je obří displej se speciálními čočkami a řadou pohybových senzorů, který je zaměřen na oklamání našich očí. Pro kompletní simulaci je sice potřeba oklamat i další části smyslů, ale zrak patří mezi nejdůležitější, podle kterých mozek vyhodnocuje aktuální stav. V kombinaci s prostorovými sluchátky lze už dnes velmi slušně simulovat i okolní zvuk.

Lidský mozek je velmi pokročilý biologický stroj, který musí přežít v náročném světě kolem nás. I když je ale dnes život výrazně jiný než v minulosti, základní funkce mozku zůstávají stejné a nejsou ani během dlouhého vývoje nijak zvlášť potlačené.

Doporučujeme k přečtení: Lidské tělo je zastaralý hardware bez záruky

Mozek se stará o zpracování všech signálů, které poskytují smysly našeho těla. Nejvíce spoléhá na oči, což lze pozorovat například u iluze s gumovou rukou. I když nedostává žádné signály, je přesvědčen, že vidí vlastní ruku a posílá podobná data, jako kdyby se o vlastní ruku jednalo. Podívejte se na video.

Trochu jiný případ ale nastává, pokud signály nesouhlasí. Nejznámějším případem je mořská nemoc, nevolnost v dopravním prostředku a podobně. Nemoc z pohybu neboli kinetóza je poměrně častá, především u mladších lidí.

Při mořské nemoci se projevuje především nesoulad signálů z očí (nic se nehýbe, vše je správně) a vnitřního (neustálé naklánění, pohyb v prostoru, zrychlení). Mozek vyhodnocuje, že něco není v pořádku, může jít o typické příznaky otravy, a nakonec tak může spustit zvracení.

Kinetóza se často projeví při pohledu na statický objekt v případech, když je například auto v nerovnoměrném pohybu (zpomalování, zrychlování, zatáčení). Oči v takovém případě vidí příliš nepohyblivý obraz knížky, telefonu nebo tabletu, jenže mozek z vnitřního ucha dostává naprosto jiné signály. Problém se dá často vyřešit pohledem z okna, podobně jako na lodi je doporučováno kolmé sledování hladiny s očima namířenýma přímo do moře.

Nesouhra signálů je mozkem vnímána jako nebezpečí. Nejedná se o standardní chování, něco je špatně. Skutečně to připomíná halucinace a závratě z otravy a vyprázdnění žaludku se zbavením se případné „podivné látky“ je snadné řešení celé situace.       (Čtěte na stránkách VTM)


Otevření nominací Cen Velkého Bratra 2013 spuštěno .... Občanské sdružení Iuridicum Remedium oficiálně otevírá od 2. 9. 2013 nominace Cen Velkého Bratra za rok 2013.

Už devátý ročník českých anticen Big Brother Awards otevírá nominace. Soutěž se koná v téměř dvacítce evropských zemích a jejím cílem je upozornit na aktuální hrozby pro soukromí občanů. Z kandidátů navržených veřejností tradičně vybere výherce porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, akademiků a novinářů. Soutěž v České republice pořádá tradičně občanské sdružení Iuridicum Remedium podporované Fondem Otakara Motejla.

Anticeny se vyhlašují v kategoriích Dlouhodobý slídil, Úřední slídil, Firemní slídil, Mezinárodní slídil, Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého Bratra, Výrok Velkého Bratra. Současně je udělována i jedna Pozitivní cena za ochranu soukromí.

Veškeré informace lze získat na http://www.slidilove.cz/content/soutez-o-nejvetsiho-slidila, nominace na některou z Cen Velkého Bratra může každý vložit prostřednictvím webového formuláře umístěného na http://www.slidilove.cz/node/add/nominace-bba-2013       (Zdroj: Iuridicum Remedium)


Vědci dokázali simulovat raný vesmír ..... Vědcům se podařilo simulovat kosmické reliktní záření pomocí ultrachladných atomů cesia ve vakuové komoře. Tento pokus poslouží k pochopení vzniku vesmíru – Velkého třesku.

Profesor Cheng Chin z americké Chicagské univerzity uvedl, že když se atomy ve vakuu zchladí na miliardtinu stupně nad absolutní nulou (-273,15°C), začnou se odehrávat jevy velmi podobné, jako při vzniku vesmíru. Při takto nízkých teplotách se atomy začnou společně excitovat a chovají se stejně jako zvukové vlny ve vzduchu. Takové vlny prý mohly vzniknout v důsledku exponenciálního rozpínání vesmíru (tzv. inflační období), kdy náhlá expanze vesmíru rozrušila časoprostorové kontinuum.

Velmi zjednodušeně lze Velký třesk vnímat jako olbřímí explozi, která vyvolá uširvoucí hluk. Zvukové vlny se začnou protínat a vytvoří složité vzorce. „To je původem pravidelného rozložení viditelné vesmírné hmoty,“ vysvětluje Chin. Tyto vzorce se nazývají Sacharovovy akustické oscilace, a právě ty se Chinovi a jeho kolegům podařilo vytvořit v laboratorních podmínkách.       (Zdroj: 21@století)


Curiosity umí po Marsu jezdit sama ..... Curiosity dostala novou aktualizaci, která obsahuje také program autonav. Řídit něco na Marsu na dálku není jednoduché. Signál tam a zpět letí po 20 minutách a například přenos dat probíhá ne zrovna výkonnou linkou prostřednictvím sond na oběžné dráze, a to ještě jen občas.

Curiosity ale nyní dostala upgrade, jehož součástí je také Autonomous navigation neboli autonav. Jedná se o předělaný program, který byl už dříve vyzkoušen na veteránovi Opportunity. Autonav umožňuje Curiosity aby z jednoho místa dojela do požadované oblasti zcela sama přes neznámý terén. Bezpečný pohyb umožňuje analýza snímků z navigačních kamer.

Nejedná se samozřejmě o dlouhé výlety. Curiosity obvykle za jeden den ujede jen pár metrů. Celkem je po více než ročním pobytu na Rudé planetě na počítadle 2 536 ujetých metrů. Rover má namířeno k hoře Aeolis Mons, kterou v NASA překřtili na Mount Sharp.       (Zdroj: Science WORLD)


Varování před nabídkami půjček ze zahraničí ..... Dovolujeme si upozornit všechny spotřebitele na to, že jsme v poslední době obdrželi několik nevyžádaných e-mailů s nabídkami půjček od zahraničních společností.

Spotřebitelé by měli být vůči těmto nabídkám obezřetní . Nabízení půjček prostřednictvím tzv. spamů je neseriózní a budí pochybnosti o věrohodnosti finanční instituce. Vyhněte se i nabídkám vylepeným na ulici, např. na sloupech a pouličním osvětlení.

Podobné společnosti využívají finanční krize, která zanechala mnoho lidí bez práce a hmotného zajištění. Doufají, že „nalomí“ dosud nerozhodnutého spotřebitele, který už je v koncích.

Bez ohledu na svou finanční situaci prověřujte vždy pozorně subjekt, s nímž hodláte uzavřít smlouvu. Můžete začít tím, že jméno společnosti zadáte do internetového vyhledávače. Pokud uvidíte negativní ohlasy, ať už anonymní nebo oficiální z médií, raději se dané společnosti vyhněte. Dále se podívejte na společnost do obchodního rejstříku, eventuálně do insolvenčního rejstříku na www.justice.cz.

Nedoporučujeme uzavírat smlouvu se společnostmi zapsanými v zahraničí, které nemají v České republice pobočku. Do očí by nás určitě mělo uhodit i to, že nabídka obsahuje jazykové chyby.

Důkladně si pročtěte smluvní podmínky. Rozhodující je úroková míra, resp. tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů). V případě dotazů se neváhejte obrátit na právníka. Naše poradenská linka na čísle 775 476 080 (nebo 775 476 080) je Vám k dispozici každý pracovní den od 9 do 17 hodin.       (Zdroj: Spotřebitel)


Komu a jak prospívá syrová strava? ..... Syrová strava (raw food diet) je většinou vegetariánská výživa, která je založena na konzumaci tepelně neupravovaných potravin. Hlavními složkami syrové stravy jsou ovoce a zelenina, ořechy a semínka, luštěniny, obiloviny, mořské řasy a čerstvé kokosové mléko. Z technologických úprav se používá nakličování semínek, obilovin a luštěnin, odšťavňování ovoce a zeleniny, namáčení ořechů a semínek, mixování a vysoušení za pomocí tzv. dehydrátoru, který šetrně odstraňuje vodu z potravin.

Základem teorie, která považuje syrovou stravu za vhodnou, je přesvědčení, že vše živé v potravinách se při zahřátí nad 45 °C zničí a tepelně upravovaná strava je „mrtvá.“ Naopak učení makrobiotiky, tradiční čínské medicíny, výživa podle pěti elementů i Ayurvéda tepelnou úpravu potravin jednoznačně doporučují. Všechny uvedené teorie jsou zajímavé, mají spousty zastánců, kteří jsou přesvědčeni, že jim zachránily zdraví, a určitou logiku.

Z pohledu moderní medicíny jsou názory na konzumaci výhradně syrové stravy směsicí výhod a nevýhod. Například máme studie o větší zdravotní prospěšnosti některých potravin, jako jsou brokolice a česnek, v syrovém stavu, ale i studie, které dokazují zvýšení zdravotní prospěšnosti jiných potravin, například fazolí a rajčat, po jejich tepelné úpravě.

Z pohledu nejen Ayurvédy, ale i dalších východních učení, oslabuje syrová strava trávení a vstřebávání živin, čehož následkem je snížené množství životní energie, tzv. „ojas.“ Ojas podle Ayurvédy reprezentují vitální esenci nezbytnou pro prospívání organismu, jeho růst, vývoj i imunitu. Podle Ayurvédy a dalších východních filosofií je mentální a spirituální osvícení závislé na dostatku životní esence, ojas. Uvedené filosofie proto doporučují konzumaci syrové stravy pouze jako součást zdravé, přirozené a převážně rostlinné energeticky a tepelně vyrovnané výživy, a to pro podporu očistných procesů organismu.        (Čtěte na stránkách Celostni medicina)


Japonský magnetický vlak dosáhl v testu rychlosti 500 km za hodinu ..... Nedávná pokusná jízda učinila japonský vlak na magnetickém polštáři (maglev) nejrychlejším vlakem svého typu na světě. Pokusná magnetická rychlodráha také svojí délkou 43 km překonala dosavadní čínský rekord v této oblasti, a to 30 km.

Cesta k dopravnímu propojení Tokia a Osaky pomocí maglevu je však stále ještě daleko. Japonci počítají s dosažením tohoto cíle nejdříve v roce 2045.

Vlak vznášející se na magnetickém polštáři podléhá při svém pohybu jen minimálnímu tření. Jde vlastně jen o odpor vzduchu, protože kontakt vlaku s tratí je nulový. Vyžaduje proto celkem málo energie pro dopředný pohyb, ale o to větší jsou energetické a technologické nároky na udržování silného magnetického polštáře, nutného pro levitaci vlaku. Stavba magnetické dráhy je proto technologicky a finančně velmi náročná.

Souprava japonského pokusného maglevu obsahovala během testu pět vagonů. Dráhu dlouhou skoro 43 kilometrů urazil vlak přibližně za 9 minut. Cestující uvnitř vlaku si pochvalovali tichou a hladkou jízdu. Oproti tomu vnější pozorovatelé, kolem kterých se vlak přehnal, mluvili o rázové vlně a ohlušujícím rachotu. Tento fakt stále znepokojuje konstruktéry rychlodráhy, protože magnetické vlaky musejí splnit také ekologická kritéria.

Japonský maglev se rozjíždí na kolech a používá je až do rychlosti zhruba 150 kilometrů za hodinu, poté se vznese. Během zkušební jízdy vlak dosáhl maximální rychlosti 500 km/hod již poté, co urazil prvních 10 km dráhy.       (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Rozhovor na videu s mimozemšťanem: podvod nebo realita? ..... V roce 1997 anonymní informátor, který si říkal “Victor”, vyšel na veřejnost, aby řekl fantastický příběh o zajatém mimozemšťanovi, drženém na vzdáleném, tajném středisku USA blízko Area 51 v Nevadě, nazvaném S-4. To, co Victora odlišilo od ostatních, bylo, že měl video, které dokazovalo, že to, co říkal, byla pravda.

Toto video bylo kontroverzní, protože bylo poprvé vysíláno v roce 1997 v dokumentu nazvaném Area 51: The Alien Interview. Experti analyzovali toto video-obrázek po obrázku - a jsou stále rozděleni ohledně jeho autenticity. Jim Dilettoso, vysoce uznávaný fotografický analytik, neshledal ve své analýze zmíněného videa, kterou vykonal okénko po okénku, žádný důkaz o podvodu. Na druhou stranu expert na hollywoodské efekty věří, že na videu je použita loutka v rámci složitého podvodu. Nedávno jiný informátor vyšel na veřejnost, aby poskytl udivující svědectví o obsahu Victorova videa. Podle všeho S-4 je zabezpečená vojenská základna, kam se přepravují živí mimozemšťané na výslech zplnomocněnými důstojníky. Samotné video se odehrává ve tmavé místnosti, kde je vyslýchána bytost s velkou hlavou a velkýma očima, která vypadá, jako klasický Šedivák. Objevují se tam dva jedinci, kteří výslech vedou. Jeden je údajně generál, který klade otázky, zatímco ten druhý je telepatický komunikátor přenášející odpovědi od mimozemšťana. Ke konci téměř tříminutového videa se zdá, že má Šedivák potíže s dýcháním a pomáhají mu dva zdravotníci, kteří vtrhnou do místnosti, aby poskytovali pomoc. Video, které Victor uveřejnil mělo smazanou audio stopu, údajně kvůli ochraně identit, takže Victor dodává svůj vlastní komentář, aby vysvětlil, co se stalo       (Zdroj: CEZ-OKNO)

Nejlepší je, že až tohle jednou bude pravda, stejně tomu nikdo nebude věřit ...


Astronomové stále hledají „Hvězdu smrti“ ..... Experti z NASA se domnívají, že naše Slunce má skutečně neviditelného souputníka, který s ním tvoří dvojitý hvězdný systém. Podle jejich názoru jde o hnědého trpaslíka, jehož přítomnost souvisí s periodickým vymíráním druhů na Zemi. Těleso proto dostalo pracovní název Hvězda smrti nebo Nemesis podle řecké bohyně pomsty.

Hypotéza o možné existenci dvojčete našeho Slunce se objevila už v roce 1984. Překvapivě s ní přišli američtí paleontologové, kteří studovali zkameněliny mořských živočichů a zjistili, že k masovému vymírání pozemských organismů dochází pravidelně každých 26 milionů let. To odpovídá periodicitě, kdy se Nemesis přibližuje ke svému dvojčeti – Slunci.

Těleso proto dostalo pracovní název Hvězda smrti nebo Nemesis podle řecké bohyně pomsty.

Při tomto přiblížení se dostává do Oortova oblaku, vytrhuje z něj komety a jejich gravitační síly pak působí na Zemi i na ostatní planety ve sluneční soustavě. Naše rodná planeta čelí extrémnímu bombardování, při kterém dochází k hromadnému vymírání živých organismů. Nedávno objevená trpasličí planeta Sedna, která se pohybuje po eliptické dráze, potvrzuje existenci obřího dosud neobjeveného tělesa, jež ovlivňuje její neobvyklou dráhu. Může jít o Nemesis? Podle odhadů je tato hvězda přibližně třikrát až pětkrát větší než Jupiter. Na hvězdu to není mnoho, ale přesto se vědci domnívají, že jde spíše o malou hvězdu než o velkou planetu, která je od Slunce vzdálená 1,5 světelného roku.

Astronomům NASA pomáhá v jejich výzkumu infračervený teleskop WISE, který pátrá po hvězdách ve stadiu hnědého trpaslíka do vzdálenosti 25 světelných let.       (Zdroj: ProcProto)


Jásáme, bude se zabíjet! ..... Z tepla domovů budeme opět sledovat, jako již po několikáté, jak jsou úspěšnými zásahy zabíjeni v Sýrii vojáci a neúspěšnými zásahy civilisté. Opakující se nutnost vyzkoušet nové vojenské technologie na živých cílech v ostrém nenasimulovatelném prostředí, to je další možný důvod agrese proti suverénnímu státu Sýrii.

Existující problém likvidace vojenského materiálu, u kterého se blíží konec doby jeho možnosti použití, například munice, je neméně závažným důvodem při hledání správného bojiště k jeho včasné spotřebě. Je nutné vidět neustále vzrůstající byznys ve výrobě vojenského materiálu, výrobě munice. Protipólem je jeho likvidace. To je drahá záležitost a vojenské subjekty uslilovně zbrojící si ji musí navíc zaplatit.

Řešením je, vystřílet dosluhující vojenský materiál do těch ,,špatných lidí". Jiným dosluhujícím vojenským materiálem je nutné rozbombardovat to nejdůležitější, co napadaný stát má, nejlépe celou infrastrukturu. Probíhá novodobá inovace zbrojních transakcí. První částí jsou uspořené náklady na likvidaci dosluhujícího vojenského materiálu. Druhou částí inovace je, že použití, vystřílení dosluhujícího vojenského materiálu bude následně agresorům uhrazeno ,,západně-osovobozeneckým hnutím", které k agresi agresora vyzvalo.

Kdyby tomu tak nebylo, musel by se agresor vedením vojenských úderů, které provádí každý druhý rok, zruinovat. Podstatně důležitějším úkolem nově plánovaného úderu je, ověřit si, zda postupně prohlubující se idiotismus v myšlení lidí funguje. Nikdo, nikde proti agresím neprotestuje a tak patrně k prohlubování změny myšlení lidí dochází. Hromady mrtvol za posledních 40 let z vojenských akcí, převyšují hromady mrtvol z 2. světové války. To nevadí.       (Zdroj: Czech Free Press)


5.9. 2013     Pátého září 1723 byl Karel VI (šestý !), císař Svaté říše římské, slavnostně korunován na českého krále. Zajímavé je, že roku 1740 zemřel na otravu houbami, pravděpodobně muchomůrkou zelenou. Takže pozor na jedovaté houby právě teď, kdy houbařská sezóna snad konečně začala.


Zaplavat si s kapry a karasy ..... Modrým bazénům pomalu odzvání, mnohem zajímavější jsou jezírka... Přirozeně působící nádrž nevyžaduje téměř žádnou údržbu ani nepotřebuje chemii. a zahradě, na rozdíl od bazénu, sluší po celý rok. A dokonce se v nich dá i plavat.

Divadlo, které nikdy neomrzí, v každém ročním období volí jiné barvy a kulisy, jiné hlavní postavy... Přírodní jezírka jako součást zahrady mají především na západ od našich hranic mnohaletou tradici. Teď - v nejrůznějších podobách - začínají pronikat i k nám.

"Jezírko u rodinného domu v Letkově nedaleko Plzně se okamžitě stalo srdcem celé zahrady," říká Kateřina Karasová z ateliéru AvantGarden. Pro své klienty vytvořila zákoutí, jehož síla i ji samotnou nakonec překvapila. Jezírko obklopuje terasu u domu ze dvou stran. Je zhruba šedesát metrů čtverečních veliké, stačí tak na pět temp...       (Čtěte na stránkách Enviweb)


Zelený čaj a oční choroby ..... Existují nové důkazy, že zelený čaj může pomoci v boji proti glaukomu a jiným očním chorobám. Vědci potvrdili, že zdraví prospěšné látky obsažené v zeleném čaji, proslulé silným antioxidačním účinkem i schopností bojovat s četnými chorobami - mají také schopnost pronikat do tkání oka. Nová zpráva vědců poprvé dokumentuje, že čočka, sítnice a jiné oční tkáně tyto látky absorbují, a tím se zvyšuje možnost, že se dá zelený čaj používat v prevenci proti glaukomu a dalším očním onemocněním.

V Journal of Agricultural and Food Chemistry se objevuje tato zpráva: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100218125520.htm

Chi Pui Pang a jeho kolegové poukazují na to, že "katechiny" obsažené v zeleném čaji jsou mezi několika antioxidanty, které jsou schopny chránit oko. Mezi další patří vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxantin aj. Až do této chvíle nebylo prokázáno, zda se katechiny zeleného čaje skutečně dostanou ze žaludku a trávicího traktu do tkání oka.

Pang a jeho kolegové rozřešili tuto nejistotu v pokusech s laboratorními potkany, kterým dávali pít zelený čaj. Analýza očních tkání ukázala nade vší pochybnost, že oční struktury absorbovaly značné množství jednotlivých katechinů. Například sítnice absorbuje nejvyšší úroveň galokatechinů, zatímco tekutina v očních komorách má tendenci absorbovat epigalokatechiny. Účinky katechinů zeleného čaje vedly ke snížení škodlivého oxidačního stresu v oku a přetrvávaly po dobu až 20 hodin. "Naše výsledky ukazují, že pití zeleného čaje je pro oko prospěšné v boji s oxidačním stresem," uzavírá zpráva.        (Zdroj: Celostni Medicina)


Zločinci, třeste se! ..... Až do roku 1862 se při zajišťování pachatelů trestné činnosti používala tzv. volná pouta, v roce 1862 byl tento způsob nahrazen modernějším. Pouta dostala stavitelné západky a rohatky, což umožnilo, aby se pevně přitiskla okolo zápěstí zadržené osoby. Od té doby se jejich systém značně vylepšil. Ve světě existuje množství různých systémů lišících se v použitých materiálech či způsobech jištění. Takřka každý stát využívá vlastní systém pout.

Počátek cesty, na jejímž konci stojí zařízení omezující pohyb rukou, stojí u ocelového pásu, z něhož se stříhají jednotlivé díly budoucích pout. Poté se do dílů vyfrézují zuby rohatky, z tyčoviny se vyrobí oka pout, která se svaří dohromady, aby se jednotlivé články nedaly roztáhnout. Pak se jednotlivé díly složí dohromady a snýtují.

Pouta se tepelně upraví, čímž se zvýší jejich tvrdost a pevnost. Poté jsou pouta opatřena pružinami a zajištěna čepy.

Pro přesnou policejní evidenci je každý kus pout opatřen vyraženým sériovým číslem. Aby nasazená pouta nezpůsobovala oděrky a bolestivé řezné rány, jsou ostré hrany zaobleny. To se provádí otáčením pout v bubnu spolu s kameny.

Na samotný závěr se pouta vyzkoušejí silou přesahující 200 kg, kterou musejí přestát bez jakéhokoliv poškození či roztažení.       (Zdroj: 21@století)


ČT vysílá v létě reprízy, poplatky ale platit musíme ..... Téměř každá rodina vlastnící či užívající televizor je povinna hradit tzv. koncesionářský poplatek za užívání televize ve výši 135 korun měsíčně. Pokud svou povinnost nedodrží, následují tvrdé kontroly, pokuty až 10 tisíc korun, nesmlouvavé vymáhání a exekuce. Co se stane, když svou povinnost řádně neplní Česká televize? Nestane se nic.

Česká televize z koncesionářských poplatků žije a jedná se tak o její základní příjem. Dodejme, že rozpočet ČT tvořený z drtivé části právě příjmy z poplatků činí ročně více než 5 miliard korun. Tento příjem má ČT zajištěný bez ohledu na kvalitu a rozsah vysílání či jeho objektivnost. Občané si tak mají dle odůvodnění povinnosti hradit veřejnou službu, tedy zejména kvalitní zpravodajství, publicistiku či dokumentaristiku.

Ponechme nyní stranou kvalitu vysílání, což je či může být subjektivní pohled. Zaměřme se na rozsah vysílání. Je zcela jasné, že televize má nárok na úhradu poplatku od každé domácnosti po celý rok ve stejné výši. Za tento velmi jistý příjem má také televize odvádět každý měsíc stejný rozsah práce a vysílání. Ve skutečnosti však tomu tak není.       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Falšovat původ elektřiny je podle solárníků ekonomický nesmysl ..... Vyrábět elektřinu z dieselagregátů a vydávat ji za proud pocházející z fotovoltaických elektráren nemá z ekonomického pohledu smysl. Dnes to ve společném prohlášení uvedly Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES). Pokud by ale k něčemu takovému skutečně docházelo, jak naznačil v dnešním Právu mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Jiří Chvojka, je to podle obou solárních sdružení podvod, který si zaslouží potrestání.

Náklady na výrobu jedné kilowatthodiny elektřiny v dieselagregátu se podle ceny nafty pohybují kolem osmi korun bez započtení původní investice do agregátu, sdělil ČTK ředitel AliES Martin Sedlák. Výkupní cena elektřiny ze solárních elektráren se nad touto hranicí pohybuje pouze u zdrojů uvedených do provozu do konce roku 2010. U nich se jedna kilowatthodina vykupuje podle data spuštění za 12,15 až 13,46 koruny.

Podle Sedláka by tak větší ekonomický smysl než falšování původu elektřiny měla investice do nové solární elektrárny, z níž by se při uvedení do provozu v letošním roce elektřina vykupovala za 2,83 korun za kilowatthodinu. Majitel by se přitom nevystavil žádnému riziku trestního stíhání.

Za naprostý ekonomický nesmysl pak Sedlák považuje nasvěcování elektráren halogenovými svítidly, která by poháněl dieselagregát. I při maximální účinnosti svítidel a solárních panelů by podle jeho propočtů dosáhly náklady 178 korun na kilowatthodinu. "Takže jestli chce někdo něco vyrábět za 178 korun a prodávat to za 12 korun, tak to samozřejmě může, ale nedává to smysl," řekl Sedlák.        (Zdroj: Ekolist)


Ozářená voda je plná neznámých radikálů ..... Předpokládalo se, že molekula obsahující velké množství energie vzniklá po ozáření Rentgenovým zářením se přebytečné energie zbavuje sama. Práce německo-českého týmu ale ukazuje, že sousední molekuly vody si mezi sebou vyměňují energii, náboj i atomy.

Výzkum vzešlý ze spolupráce vědců z VŠCHT Praha a z berlínského Helmholtzova centra pro materiály a energie odhalil vznik neočekávaných radikálů ve vodě působením rentgenového záření. Tyto radikály vznikají prostřednictvím doposud nepoznaného děje, kterým se voda zbavuje přebytečné energie. Objevený děj vrhá nové světlo na mechanismus poškození biologických molekul ionizujícím zářením. Výzkum by mohl vést k vývoji molekulárních „bomb“ určených k likvidaci nádorů.

Jedním z prvních objektů, na které nechal Wilhelm Conrad Röntgen působit své nově objevené paprsky X, byla jeho manželka. Röntgen v té chvíli nevěděl, jak moc jsou tyto paprsky pro živé organismy nebezpečné. Foton rentgenového záření má totiž ohromnou energii a z molekul dokáže vyrazit i vnitřní elektron, tedy elektron pohybující se v blízkosti atomového jádra. Následuje kaskáda dějů, které v organismech vedou až k rozpadu základních biologických molekul, jako jsou nukleové kyseliny. O podstatě toxicity rentgenového záření se ale i po více než 100 letech ví poměrně málo. Tým doc. Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v úzké spolupráci s laboratoří dr. Bernda Wintera z berlínského synchrotronu nyní objevil doposud neznámý děj iniciovaný ve vodě rentgenovými paprsky. Výsledky jejich výzkumu byly otištěny v červencovém čísle prestižního časopisu Nature Chemistry.       (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Proč jsme nespokojeni ..... Zapisuji svůj nápad, abych nezapomněla. Pochopila jsem, konečně proč „musí“ být západní člověk nešťastný či aspoň víceméně nespokojený, jestliže žije v paradigmatu západní civilizace. Četla jsem v rámci pátrání po NDE zážitcích lidí různých náboženských věr popis života a dlouhou vizi Černého Jelena, lakotského indiána. Tenhle kluk už v 5 letech jezdil na koni. Narodil se v druhé polovině 19. století. Když mu bylo 9, měl neuvěřitelnou vizi, těžce onemocněl a jeho vědomí odplulo na Onen svět, k Otcům. Jeho NDE, on to nazval Velká vize, byla úplně jiná, než jsou obvyklé posmrtné vize věřících či nevěřících, našich současníků. Byla plná archetypů, přírodních sil - viděl koně, zemi a přírodní síly zosobněné 6 starci (6 posvátných směrů, 4 elementy plus Země a Nebe), alte také tam byla rodina a předávání staré moudrosti lidem skrze tyto archetypy. Pak přišli běloši se svými puškami, kulomety, vlakem a auty a všechno postupně zrušili.

A v tom je jádro pudla: přerušení kontaktu s přírodou a jejími archetypálními silami, to je to, co působí náš západní pocit vyprázdněnosti, osamělosti a oddělenosti. To jen tak nezrušíme. Místo toho nám byl tisíce let implementován strach z pekla a touha po nebi. Strach z Posledního soudu a zlého Soudce duší. Asi i proto se bojíme smrti, na rozdíl od indiána, který se do Země Otců těšil. Taky se ničeho nebál, protože věděl, že o všem rozhoduje Velkých Duch (Velké tajemství), jenž je ve všem i v něm, od nějž nelze odejít. Přírodní člověk byl jasně ukotven v neviditelné pavučině univerzálního Bytí. O tuto „drobnost“ jsme přišli. Na oplátku jsme získali STRACHY, máme strach nejen ze smrti, z Boha, z Posledního soudu, z pekla Tam i tady (války, nezaměstnanost apod.), ale máme strachy ze všeho…někteří lidé jsou nemocní strachy natolik, že jako „fobici“ už se bojí vycházet z domu, bojí se jíst, pít, dýchat, bojí se dotýkat se lidí, dotýkat se čehokoliv, možná i sebe. Legrační. Je dobré si to uvědomovat a snažit se kontakt s Přírodou obnovit. Patří tam nejen respekt k přírodním silám, ale pochopení, jak je člověk v Univerzu ukotven a spojen s ním, šťastný proto může být jen takto a mezi svými, ve svém kmeni, se svou rodinou, kde je přijímán a milován. To je asi vše.

Jednoduché :-)       (Zdroj: Esoterikweb)


Mikulovský expres na Pálavské vinobraní ..... Tradičně se první zářijový víkend koná oblíbené Pálavské vinobraní, letošní 66. ročník začíná tento pátek 6. září a potrvá do neděle 8. září. České dráhy i v letošním roce vypraví speciální Mikulovský expres z Brna do Mikulova na Moravě, novinkou je jízda na páteční program. V sobotu je navíc možné pro cestu zpět využít cyklovlak Velo Podyjí. Nástup do Mikulovského expresu je možný jen s permanentkou na Pálavské vinobraní, platí zároveň i jako jízdenka ve vlaku. Ve vlacích je zajištěna přeprava kol zdarma. Na vinobraní bude připraven bohatý kulturní program, koncerty, lidová hudba, jarmark, šermíři, široká nabídka kvalitních vín nebo burčáku.

První Mikulovský expres vyjíždí v pátek 6. září z brněnského hlavního nádraží v 16:30, zastavuje pouze v Břeclavi a do Mikulova na Moravě dorazí v 17:43. Sobotní vlak jede ráno v 9:40, do cíle přijede krátce před jedenáctou. Zpět lze cestovat expresem o půlnoci z pátku na sobotu. V sobotu buď v podvečer v 18:47 cyklovlakem Velo Podyjí nebo o půlnoci Mikulovským expresem.        (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Bouřky - jaderná válka nad našimi hlavami ..... Energie bouřkového mraku je větší než ta která se uvolnila při atomovém bombardování Hirošimy roku 1945. V létě bohatém na mimořádné bouřky tedy nad našimi hlavami zuřily síly srovnatelné s menší jadernou válkou.

Bouřky k létu patří, jenže začátkem srpna se nad střední Evropou odehrálo něco, co obyčejnou bouřku mnohonásobně překonalo. Už 30. července se hromy a blesky nad mnoha místy Česka docela vyřádily. Nebyli jsme ale jedinou zemí, kde se koncem června ženili čerti: o dva dny dřív zasáhla Finsko bouře Elviira, která předvedla rekordních 29 000 blesků.

To nejlepší ale mělo teprve přijít.

V prvních dnech srpna postoupila z Atlantiku nad západní Evropu studená fronta - rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem, na kterém se bouřky běžně tvoří. Normálně málokdy trvají déle než půl hodiny a pak se bouřkový systém rozpadne, ale tentokrát se stalo něco jiného.

Bouřky na čele postupující fronty nezanikaly, ale postupně spojily do pásu označovaného jako squall line dlouhého přes tisíc kilometrů a stále sílily. Nakonec se vyvinul útvar, kterému se říká derecho (derečo) - gigantická větrná smršť spojená s oblastí extrémně silné elektrické aktivity, která postupuje krajinou a ničí ji větrem s rychlostí okolo 100 km/h, údery blesků i přívalovými lijáky občas zpestřenými kusy ledu. Českem derecho prošlo 4. srpna a zanechalo za sebou miliónové škody včetně několika velkých požárů. Rozpadlo se až nad Polskem.       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Koukej, NSA: Komunity po celém světě si kvůli obavám o soukromí začínají podomácku stavět levné internetové sítě ..... Nedávná odhalení, že Agentura národní bezpečnosti běžně porušujíc US zákony špehuje elektronickou komunikaci většiny Američanů, některé podnítilo, aby si vytvořili alternativní internetové sítě pro své vlastní soukromé využití. Podle magazínu Mother Jones Bonicioli používá ten samý Internet jako vy a já; využívá běžných služeb poskytovaných, aby se dostal on-line. Ten magazín ale říká, že když si chce pokecat s přáteli a sousedy v Aténách v Řecku, „tak má rovněž něco daleko zvláštnějšího a mnohem zajímavějšího; soukromý, paralelní Internet.“       (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


4.9. 2013     Čtvrtý září 476 je datum považované za datum zániku Západořímské říše. Toho dne byl Romulus Augustus, poslední západořímský císař, sesazen germánským vojevůdcem Odoakerem. Ten však nepřijal však titul císaře. Poslal císařské insignie do Konstantinopolu, čímž de facto přijal svrchovanost císařství na východě. Jeho vládu v Itálii to nijak neomezovalo, ale naopak tím předešel konfliktu s Východořímskou říší.


Co udělá váš pejsek, když si zívnete? ..... Zívání je nakažlivé, a to nejen u lidí, ale i u psů. Mezinárodní vědci zjistili, že se nejedná o žádnou náhodu. Když si zívnete, váš pes udělá to samé Podle odborníků to dokazuje, že jsou takto schopni vcítit se do pocitů lidí.

Když si zívne majitel pejska, okamžitě čtyřnozí miláčci reagují. Zívnou také, a to pravděpodobně ze soucitu ke svému páníčkovi, jak ukázala studie vědců z univerzity v japonském Tokiu. Psi se prostě nechají „nakazit". Zajímavé na zjištění je, že se čtyřnozí miláčci ovšem dají „nakazit" pouze od svých majitelů než od cizích zívajících lidí. Pes totiž zívá častěji při pohledu na svého zívajícího pána než na cizího člověka.

Testu se podrobilo 25 pejsků jednak se svými pány, jednak s cizími osobami. A výsledek? Pejsci otvírali pusu při zívání svých pánů častěji než při zívání cizích.

Podle vědců to vypovídá o faktu, že pejsci reagují citlivěji a dávají najevo emoce u lidí, kteří jsou jim nejbližší.

Zívání bývá někdy reakcí na extrémní stres nebo je to známka únavy. Ovšem až dosud se žádným vědcům nepodařilo vysvětlit, proč je vlastně zívání tolik nakažlivé.       (Zdroj: Eurozprávy)


Lesní třídy by mohly vyřešit málo míst ve školkách. Chybí však jejich legislativa ..... Nedostatek míst ve školkách by mohly pomoci řešit i takzvané lesní třídy. Těchto předškolních zařízení založených na celodenním pobytu dětí venku je zatím v republice kolem 70. Zájem o ně mají obce i rodiče, stávající legislativa ale se specifickými podmínkami lesních školek zatím nepočítá. Jejich zřizování tak není snadné, uvedla předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Lesní školky začaly v Česku vznikat zhruba před třemi lety jako dětské kluby. Ministerstvo školství letos na jaře povolilo po dvouletém ověřování lesní třídy zavedené u tradičních školek.

Podle Libuše Borské z ministerstva zdravotnictví není pro zřízení lesních tříd při klasických mateřinkách potřeba žádná zvláštní hygienická vyhláška. Speciální zákonná úprava není ani pro samostatné lesní mateřské školy, které nyní nespadají pod školský zákon ani hygieniky.        (Čtěte na stránkách Ekolist)


Co všechno se odehrává pod našima nohama, aneb Mýty o zemětřesení ..... Jak je to se zemětesením a s nejrůznějšími pověrami, které jej obklopují se dozvíte v dnešním článku. Cítí zvířata přicházející zemětřesné vlny a reagují na ně už s předstihem? Jsou nejbezpečnějším místem futra ve dveřích? A je pravda, že je zemětřesení poslední dobou stále častější a silnější než kdy dřív?

Naše planeta Země je svým způsobem živá. Neustále se vyvíjí a mění. Některé změny trvají staletí, jiné trvají jen velmi krátkou dobu. Nejrůznější zemské procesy probíhají právě pod našima nohama, tedy v místech, která lidé znají jen z obrázků. Proto o zemětřesné činnosti vzniká mnoho pověr a polopravd.

Pohled na zemětřesení z hlediska historie ... V minulosti lidé věřili, že jestliže se Země pohybuje, je způsobeno tím, že Atlas, syn Titánů, jež podpírá klenbu nebeskou, pokrčil rameny. Staří Řekové zase věřili, že zemětřesení je zapříčiněno tím, že Poseidon zasáhl Zemi svým trojzubcem. Japonci zase věřili, že je důsledkem pohybu ocasní ploutve obrovské ryby. Některé africké kmeny naopak věřili, že je to prací jejich kouzelníka. Mýty, které nejsou vědecky podložené však existují dodnes.

Zemětřesení přichází kvůli „zemětřesnému počasí“ ... Právě nyní zažíváme takové počasí, které je podle mnohých lidí ideálním podnětem pro vznik zemětřesné aktivity. Je horko a sucho. Toto všeobecné mínění se datuje do doby Starověkého Řecka. Uvědomme si ale, že zemětřesení se odehrává desítky kilometrů pod zemským povrchem. Takže jej počasí v žádném případě nemůže ovlivnit a není to tedy jeho příčina. Typické zemětřesné počasí je tedy pouze pověrou.        (Čtěte na stránkách Příroda)


Ukrytí kódu – co na to matematika? ..... Profesor computer science Amit Sahai a jeho kolegové z University of California v Los Angeles tvrdí, že přišli s konceptem kódu softwaru, který vylučuje zpětné (reverzní) inženýrství.

Software lze pak použít pouze jediným, předem zamýšleným způsobem, původní kód nelze nijak zrekonstruovat.

Podobných pokusů dnes existuje celá řada, třeba umožnit práci s daty tak, aby měl uživatel/program přístup pouze k těm, které právě potřebuje, ale vše přitom bylo stále šifrováno, každý kousek dat souboru či databáze uvolňován jen přechodně a na vyžádání. Má to celé nějaký kloudný matematický základ? Přece lze-li software používat, postupně se zpřístupní nutně všechna data, asi jako libovolně chráněný film při přehrávání půjde nahrát na kameru.

Sahai nicméně tvrdí, že skutečně techniku „software obfuscation“ dovedli do stavu, kdy je matematicky neprolomitelná – nebo by vyžadovala najít dosud neznámé matematické postupy. Samotný vývoj softwaru lze nadále provádět běžným způsobem, až poté se příslušným trikem převede; funkčnost zůstane stejná, ale nikdo se už nevyzná v tom, co program dělá.

Zatímco předcházející techniky software obfuscation reverzní inženýrství pouze ztěžovaly a prodlužovaly, nyní prý ochranu nelze obejít. Kromě samotné funkčnosti nelze brát výstupy/vstupy, dále je analyzovat či různě předkládat programu; výsledek se nedostaví, zadrátování je natvrdo jako u puzzle. Bez zbytku kódu je prý jakákoliv jeho část víceméně jen náhodnou sekvencí. Základem metody je funkční šifrování. Kód nemá podobu zašifrované zprávy, ale zašifrované funkce: tento přístup byl již znám, ale Sahaiův tým dokáže takto implementovat libovolnou spočitatelnou funkci.       (Zdroj: Science WORLD)


I nenarozené děti znají slova ..... Čekáte v nejbližších dnech či týdnech radostný přírůstek do rodiny? Pak byste si měli dávat pozor na jazyk! Podle vědců z univerzity v Helsinkách se totiž děti dokáží naučit rozlišovat slova mluveného jazyka rozlišovat lépe, než si vědci dříve mysleli.

To, že jsou děti v děloze v posledních týdnech těhotenství ke zvukům mluveného jazyka značně vnímavé, věděli vědci již z dřívějších studií. Vědci pod vedením Eino Partanena se zajímali o to, jak se sluchové vněmy v děloze projevují na vývoji mozku dětí. Podařilo se jim zjistit, že jejich schopnosti jsou mnohem přesnější, než si vědci doposud mysleli.

Vědci nechali 17 finských nastávajících maminek, aby po dobu sedmi týdnů jejich posledního trimestru pouštěli svému nenarozenému dítěti nahrávku, na níž ženský hlas odříkával slovo „tatata“, které ve finštině nemá žádný význam. V některých případech však bylo slovo vysloveno podivně, s protaženou slabikou uprostřed.

Několik dní po narození se vědci rozhodli sledovat mozek dětí s pomocí EEG, pro srovnání si vybrali také skupinu dětí, kterým nebylo pouštěno nic. Zatímco mozky dětí z první skupiny vykázaly zvláštní reakci, když zaslechly „vadnou“ verzi slova, děti z kontrolní skupiny byly vůči němu zcela chladné. Tyto výsledky ukazují, že děti jsou schopné naučit se zcela správnou verzi slova a odlišit ji od té, která se drobně liší.       (Zdroj: 21@století)


Tipy, jak se v manželství usmířit a vyhnout se rozvodu ..... Pro většinu sezdaných párů jsou dny před svatbou vzrušující, naplněny štěstím a idolizovanými představami společného života. V samotném manželství se však musí počítat i s chvílemi trpkými. Spory jsou nevyhnutelné.

Někdy mohou být konflikty značně intenzivní, opakované nebo se dokonce táhnou po dlouhou dobu. Jelikož se sporům vyhnout nelze, to nejdůležitější, co je třeba se naučit, je, jak je zvládnout. Pokud máte pocit, že se řítíte přímo do náruče rozvodu, je na čase vyzkoušet odlišné přístupy než ty dosavadní.

Když se střet znovu objeví, místo abyste zapadli do staré rutiny obviňování, ustupte krok dozadu a zavzpomínejte na časy, kdy vám spolu bylo krásně. Než cokoliv vypustíte z úst, než učiníte rozhodnutí založené na vyhraněných emocích, zastavte se, uklidněte se a podívejte se do svého nitra.

Sebereflexe. Co to znamená? Znamená to, že místo abyste se zaměřovali na chyby toho druhého, přemýšlíte nejdřív o těch svých. Zauvažujte, jak byste se mohli zlepšit nebo co vám nejde až tak dobře.

Zamyslete se nad svým tónem hlasu, nad tím, jak mluvíte, co si myslíte o vašem manželovi/manželce ... Přemýšlejte nad účinky svých slov na vašeho partnera, nad tím, jak se kvůli nim cítí ... Zadívejte se na svůj spor, jako byste v něm nefigurovali vy sami, jako byste byli pouhými diváky

Pokud tohle dokážete, už jste udělali první krůček ke zlepšení. Je-li pro vás těžké se jen tak uklidnit, běžte se projít do parku, a až budete v lepším rozpoložení, začněte se sebereflexí. Hlavním cílem je přistoupit k věcem racionálně a bez přehraných citů. Pokud se opravdu zdá, že na vyhrocené situaci nemáte vůbec žádný podíl, použijte svou laskavost a promluvte s milým tónem hlasu. „Promluvme si, jak vše můžeme zlepšit.“ Když mluvíte, nebuďte kritičtí. Většina párů, které balancují na hraně rozvodu, k sobě přistupují velmi kriticky. Už jeden pro druhého nemají úctu. Pro manželství je těžké v něčem takovém obstát.       (Podrobně čtěte na stránkách Velká Epocha)


Luxusní toalety mohou nemile překvapit ..... Oáza věčné blaženosti, zóna klidu a celkového uvolnění. Eufemické názvy pro nástroj každodenního užívání, toaletu, značí cosi o oblibě tohoto zařízení. Jenže posezení na míse řady Satis se může snadno změnit v noční můru.

Japonská společnost Lixil se před časem rozhodla, že i mísa záchodu může být součástí luxusního vybavení domácnosti. Začala se tak intenzivně věnovat vývoji toalety, která si cenou a vybavením nezadá s novým autem. Průměrná cena jejich víceúčelové mísy je kolem 5700 amerických dolarů.

Jedná se o skutečně víceúčelové zařízení – kromě režimu automatického splachování si můžete posezení zpříjemnit přehráváním uklidňující hudby, samozřejmostí je i bidet s nastavitelnou teplotou a směrováním oplachu, a jistě potěší i automatizovaný rozprašovač osvěžující vůně.

Designéři, pravděpodobně motivovaní potřebou po co největší modernizaci kadibudky, zařadili jako součást inovací i dálkové ovládání s pomocí chytrého telefonu. V rozhraní Android teď může majitel splachovat díky aplikaci My Satis i ze vzdálených míst. Jenže právě tato podivná technická vymoženost se stala předmětem kritiky bezpečnostních techniků. Toaletu je schopen pomocí této aplikace ovládat opravdu každý. Zařízení, které komunikuje s telefonem přes bluetooth, má pevně přednastavený PIN, který nemůže být změněn, a tak každý, kdo si zmíněnou aplikaci stáhne, může záchod ovládat právě tak, jako jeho pravý majitel.

Vtipálek nebo kyber-kriminálník ... „Nejde jen o náhodné vtipálky,“ varuje před zneužitím toalety Graham Cluley, bezpečnostní expert. „Dotýkáme se tu hranice kyber-zločinu. Kdokoliv může s pomocí aplikace například spustit opakované splachování, a tím třeba neúměrně zvýšit spotřebu vody v bytě právoplatného majitele. Případný útočník dokáže nečekaně sklopit kryt, spustit vysoušení, vypotřebovat celou dávku rozprašovaného vonného aerosolu, nebo uživatele opařit horkou vodou z bidetu. To všechno může značně snižovat komfort celého tak nákladného zařízení.“       (Zdroj VTM)


Vláknina a ocet ..... Už léta nám výživoví odborníci doporučují, abychom zahajovali jídla salátem - zaženeme hlad a nebudeme se přejídat. Proč to tak funguje? Saláty jsou bohatým zdrojem vlákniny. K pocitu zasycení pomáhá i ocet v zálivce. Snižuje glykemické účinky jídla, to znamená, že po jídle hodnota v krvi nestoupá tak rychle.

Tento účinek spojují vědci s pocitem sytosti - sníme toho o poznání méně. Ocet také působí preventivně proti ukládání tělesného tuku, to bylo dokázáno na pokusných zvířatech. Vláknina a ocet, ať už je jíme společně nebo ne, se hodí vždy, když potřebujeme zkrotit svůj apetit a spustit systém kontroly spalování tuku.       (Zdroj: Doplněk)


Tajemné zvuky opět útočí ..... Ani letos v létě nechybí zprávy o tajemných zvucích, které děsí obyvatele jinak poklidných míst, a jejichž původ se jen stěží dát vysvětlit nějakým jednoduchým způsobem. Nejnovější informace o tomto úkazu dorazila z Kanady, konkrétně z městečka Terrace v Britské Kolumbii. Tamější obyvatelé zažili v minulých dnech budíček v podobě silných zvuků, které vzdáleně připomínaly trumpety. Lomoz se nesl, nebo spíše drnčivě valil ze strání okolních kopců a v městečku pod nimi se jakoby zastavil a rezonoval s novou silou.

„Ten hluk nás doslova obklopil. Vypadalo to, jako by vycházel zároveň ze země i ze vzduchu. Určitě musel být slyšitelný i v okolních obcích, taková to byla síla,“ popisuje jev jeden ze svědků. Místní radní mají na všechno ale jiné vysvětlení. Lidé prý byli rozespalí a nechali se vyděsit hlukem, který běžně vydávají velké stavební stroje. A výjimečné povětrnostní podmínky mohly tento jev ještě zkreslit. Nicméně úředníci nebyli schopní specifikovat stavbu, odkud by se mohly stroje ozývat. Navíc ve stejných dnech přicházela hlášení o děsivých zvucích neznámého původu také z dalších míst v Kanadě a rovněž i z některých oblastí Spojených států amerických, například ze států Manitoba, Illinois nebo Texas.        (Zdroj: Proc Proto)


Jak si znepřátelit české turisty ..... Původně plánovaných čtrnáct dní na dovolenou trávenou v Česku jsme byli nuceni razantně zkrátit na osm dní. Došly nám totiž peníze. Dva dospělí a dvě školní dítka měli vyjít po původně plánovanou dobu se 150 Kč na jedno jídlo pořízené v restauraci. 600 Kč za oběd pro naši cestovatelskou grupu a 600 Kč za večeři, tedy 1200 Kč na den. A to jsem ještě bláhově počítal s tím, že na jídle něco ušetříme, aby nám zbylo na vstupné na hrady a zámky! Ani náhodou.

Druhá polovina srpna 2013 trávená v Jihočeském kraji už není nijak levnou záležitostí. Alespoň ne pro turistu z České republiky. Projeli jsme Šumavou a Pošumavím několk set kilometrů. Za celou dobu jsme neobjevili hospodu či restauraci, kde by pohled na jídelní lístek nepřipomínal ceník luxusní pražské vinárny. Dokonce jsme jednou (a naposledy) obědvali v restauraci jednoho malého rodinného hotýlku na silnici mezi Černou v Pošumaví a Frymburkem kde široko daleko jsou jen lesy a louky a kde se auto zastaví snad jen omylem. Na jídelním lístku byl vepřový řízek za 60 Kč…no, proč ne? Sem s ním! Snad mě měl varovat nápis na výčepním pultu (škoda, že jsem si ho nevyfotil): Kohoutková voda 10 Kč za 2 dl! Netvrdím, že bychom se nenajedli, v tom jediném bych jim křivdil. Ale když nastala početní kouzla se zkonzumovanými položkami jídelního lístku, nestačili jsme se divit. Řízek 80,-, brambory 25,-, tatarská omáčka 25,-, zeleninová obloha 20,-, mirinda 20,-. Děti měly své oblíbené džusy po 35,-… Prostě oběd pro čtyři bratru za pouhých 580,- Kč. Vzpomněl jsem v tu chvíli na jarní poslaneckou aféru v níž neposedný Vít Bárta zveřejnil jídelní lístky z jídelny Úřadu vlády. Však také byl peskován a krákán za vlasy samotným premiérem Nečasem, který si našel chvilku, kdy se nemusel věnovat své milence Janě N., a schytal to jak malý kluk.

Následující den jsme obědvali ve Frymburku. Navštívili jsme restauraci jednoho hotelu na náměstí, kde jsme byli již před dvěma lety a byli spokojeni. Ne tak letos. Použili na nás podobnou „salámovou“ metodu sčítání jednotlivých položek toho, co bylo nakladeno na talíře a celkový účet zněl na částku převyšující 620 Kč a to jsme si nedali žádná exotická jídla: děti měly smažáček s hranolkami a tatarkou a dvě deci nějaké ovocné limonády. Ty jsou mimochodem dražší než třetina plzeňského. Tu jsem si jako řidič dát nemohl a požádal o kohoutkovou. Dostal jsem ji a nebyla účtována. To byl jediný světlý bod oběda na frymburském náměstí. Už nás tam nikdy neuvidí.

Ještě jedna stravovací zkušenost a vlastně téměř rada pro české turisty chystající se do Českého Krumlova. Je to město, které si nesmíte nechat při toulkách naší vlastí ujít. Je nádherné, má zvláštní atmosféru a zanechá ve vás nezapomenutelné dojmy. V žádném případě ale (pokud nejste multimilionáři a stokoruna je již pod vaší rozlišovací schopností) nechoďte do restaurací, kterých jsou snad stovky a lákají všelikými způsoby ke vstupu. Zachvátí-li vás hlad, jděte rovnou na náměstí a tam vyhledejte v horní části vpravo lidovou jídelnu. Budete příjemně překvapeni kvalitou jídla a jeho lácí. Spravíte si tak náladu stejně jako my.       (Zdroj: iREPORTER)

Ten "malý rodinný hotýlek" známe ještě z dob, kdy tam bylo zbořeniště bývalého zájezdního hostince, ale ještě jsme se tam nikdy nezastavili. Když jedeme kolem, říkáme si vždy, že snad příště. Ale teď už vím, že žádné příště nebude. Chtít za skleničku vody natočenou z kohoutku 10 Kč, to je prostě sviňárna. Dovedeno ad absurdum - návštěva WC se spláchnutím a umytím rukou by pak při předpokládané spotřebě 10 litrů vody z téhož potrubí stála 500 Kč. Že porovnávám neporovnatelné? Snad ... ale já s tím nezačal ...


3.9. 2013     Třetího září 1939 vyhlásily Francie, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland válku nacistickému Německu, a to jako reakci na německou agresi proti Polsku.


Díky používání aut na CNG ušetřila Česká pošta za palivo 5 milionů korun ..... Česká pošta je zatím jediným státním podnikem, který provozuje velký počet vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). V současné době má ve svém vozovém parku 482 CNG vozidel. V nejbližší době přibude dalších 10 nákladních vozidel a 200 osobních a užitkových vozidel na zemní plyn.

Česká pošta je s vozidly spokojena. Provoz vozidel hodnotí jako bezproblémový a hlavně jako úsporný co se týče nákladů na pohonné hmoty. „Jeden ujetý km nás stojí 1,75 Kč. V prvním pololetí letošního roku jsme najeli celkem 4 700 000 km na CNG a ušetřili téměř 5 milionů Kč na palivu. Provoz na naftu by nás stál 2,80 Kč na kilometr,“ říká Jan Kubásek z České pošty.         (Čtěte na stránkách Ekolist)


Když je lepší být za hlupáka, než být ´in´ ..... Ježíš praví: „Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“ (Lk 14, 13-14a)

Máme brát výzvy z Bible doslova? Anebo je chápat ´obrazně´, že z nich ale pak už nic nezbude? Nad některými výzvami z evangelií si člověk musí lámat hlavu. Má je brát doslova? Nebo je má chápat tak „obrazně“, že z nich vlastně nic nezbude? Tak se můžeme ptát i nad touto Ježíšovou výzvou. Máme zvát na hostinu žebráky, mrzáky, chromé? Dnes bychom asi řekli: Prokazovat dobro bezdomovcům, psychicky nemocným, špatně ekonomicky zajištěným. Jde o to, co je v pozadí našeho rozhodování, čeho chceme dosáhnout.

Smysl této Ježíšovy výzvy je zřejmý až z připomenutí, že jde o ty, kteří nám naše dobré konání nemohou oplatit. Nejde tedy v prvé řadě o to, koho z potřebných máme upřednostňovat, ale o to, co je v pozadí našeho rozhodování, čeho chceme dosáhnout.

Jde nám opravdu o nezištné posloužení potřebným lidem, se kterými se dělíme o to, co máme k dispozici, ať je to hmotný majetek nebo čas či zájem? Nebo jde vlastně o vypočítavé chování vůči lidem, od kterých můžeme čekat protislužbu, výhody? Pokud budeme dobří k těm, kteří nám to nemohou oplatit, budeme v očích druhých spíš za hlupáky Pokud pochopíme a přijmeme Ježíšovu výzvu, abychom byli dobří k těm, kteří nám naše dobré konání nemohou oplatit, musíme ovšem počítat s tím, že budeme v očích druhých lidí spíš za hlupáky než za ty, „kteří se vyznají“. Protože na své nezištně dobročinnosti opravdu v tuto chvíli nevyděláme.

Žádný laciný slib s odkazem na mlhavou budoucnost, ale reálná jistota... Příslib, že odměnu obdržíme „při vzkříšení spravedlivých“ ale není laciným odkazem na vzdálenou budoucnost, která kdoví, zda se uskuteční. Je to odkaz na skutečnost, která nepodléhá moci zla, protože je zcela Boží. Je jistější než to, co teď držím pevně v ruce, byť by to byla zlatá cihla.       (Zdroj: Víra)


Nabídka nevhodných finančních produktů ..... Nabídka nevhodných finančních produktů patří k nejčastějším prohřeškům některých finančních zprostředkovatelů, tj. pojišťovacích zprostředkovatelů a investičních zprostředkovatelů. Česká národní banka jim za to může uložit vysoké pokuty.

„ČNB dlouhodobě a intenzivně usiluje o úpravu pravidel pro finanční zprostředkování a v tomto směru je připravena pokračovat ve vylepšování regulace a výkonu dohledu i nadále,“ uvedl viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, do jehož gesce patří dohled nad finančním trhem.

U pojišťovacích zprostředkovatelů se ČNB často setkává s klamavým přirovnáváním investičního životního pojištění ke spoření. Klienti si pak např. nesprávně myslí, že při předčasném zrušení pojištění dostanou zpět své vložené finanční prostředky i s úroky. Ve skutečnosti však obdrží pouze tzv. odkupné, což je částka, která může být výrazně nižší než zaplacené pojistné.

K nejčastějším prohřeškům některých investičních zprostředkovatelů patří zejména podněcování zákazníků k nadměrnému obchodování. Zákazníkům doporučují provádění častých obchodů bez zjevné investiční strategie, díky čemuž mohou maximalizovat poplatky a provize za takto uskutečněné obchody.

ČNB v prvním pololetí 2013 uložila pojišťovacím zprostředkovatelům pokuty v celkové výši 3 miliony korun (za celý rok 2012 jim uložila pokuty v hodnotě 10 milionů korun). Hodnoty 3 milionů korun dosáhly v tomto období také pokuty uložené investičním zprostředkovatelům (v roce 2012 to byly celkem 2 miliony korun).       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Nemá stavební povolení, přesto už v Benátkách na Jizerou část kontroverzního „naftalenu“ stojí ..... Plánuje využívat nebezpečný naftalen, šestnáct set místních s jeho stavbou nesouhlasí a nemá stavební povolení, přesto už ho část stojí. Řeč je o kontroverzním zařízení na výrobu brusných kotoučů továrny Carborundum Electrite v Benátkách nad Jizerou, která je součástí nadnárodní společnosti Tyrolit sídlící v Rakousku. Na černou stavbu upozornil už na konci loňského roku jeden z iniciátorů petice Nechceme v Benátkách naftalen Jan Vitoušek.

Aktuálně probíhá správní řízení, na jehož konci může být dodatečné stavební povolení na celou výrobní linku. Rozhodnutí je teď na úřednících Odboru výstavby a územního plánování pod vedením Karla Dvořáka. Ústní projednání žádosti o dodatečné legalizování stavby proběhne v úterý 3. září přímo v provozu Carborunda Electrite.

Výstavbu provozu, kterému se v Benátkách zkráceně přezdívá „naftalen“, si nepřeje více než šestnáct set signatářů petice a kritizuje ho i občanské sdružení Benátky sobě.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Medy v maloobchodu: polovina je falšovaná ..... Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na falšování medů. Z celkového počtu 25 odebraných vzorků bylo 12 vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující. U všech nevyhovujících vzorků medu laboratorní analýza prokázala parametry, které jsou považovány za důkaz falšování – záměrného přimíchávání méně hodnotných složek do medu, přičemž tato záměna obsahu se odehrává na úkor spotřebitele. Převážná část vzorků SZPI odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v ČR.       (Čtěte na stránkách Agronavigátor)


Kapku asfaltu můžeme čekat už letos! ..... Asfalt je velmi zvláštní látka. Když vezmete kladivo a uhodíte do něj, roztříští se na tisíce malinkých a ostrých kousků. Ve skutečnosti však nejde o pevnou látku, jak bychom čekali, ale o kapalinu. Aspoň to se to pokouší dokázat experiment, který běží na australské University of Queensland nedaleko Brisbane již od roku 1927. Jde o nejdelší vědecký experiment všech dob.

Od r. 1927, kdy byl experiment započat prof. Thomasem Parnellem, již stačilo ukápnout celých osm kapek. Tato událost se však pokaždé odehrála v momentě, kdy zrovna nebyl poblíž nikdo, kdo by ji skutečně na vlastní oči spatřil. Poslední kapka spadla v roce 2000 a další se očekává v průběhu tohoto roku. Škoda jen, že jí již nespatří kurátor celého experimentu, bývalý vedoucí katedry fyziky John Mainstone, který byl za něj „poctěn“ dokonce i žertovnou antinobelovkou. Skonal totiž minulý pátek.       (Zdroj: 21@století)


Vypěstovaný miniaturní mozek ..... Vědcům se podařilo vypěstovat v laboratoři strukturu, která je velká asi jako hrášek a odpovídá mozku devítitýdenního lidského plodu.

Lidský mozek je natolik komplexní, že studovat na něm například neurologická onemocnění je velice obtížné. Tým britských a rakouských vědců proto vyvinul in vitro model. Jeho základem jsou indukované pluripotentní kmenové buňky, které se chovají podobně jako embryonální kmenové buňky. V bioreaktoru se specifickými živinami se diferencovaly do ektodermální tkáně, z níž vzniká nervová soustava. Oporu potřebnou pro vznik trojrozměrné struktury jí dodalo „lešení“ z gelu.

Po několika týdnech buňky vytvořily „organoid“ s několika oblastmi, které odpovídaly většině částí mozku včetně mozkové kůry. Některé další – například mozeček potřebný pro koordinaci pohybů a rovnováhu – však v modelu chybí. Je to ale logické, protože umělý mozek přibližně odpovídá vývojovému stádiu u devítitýdenního plodu a mozeček vzniká až později.

Maximální velikost, které miniaturní vypěstovaný mozek dosáhl, jsou 4 milimetry. Přežíval téměř rok, během kterého jej vědci mohli zkoumat. Data, která získali, naznačují, že jejich „organoid“ může rekapitulovat vývoj a nemoci své mnohem větší a složitější předlohy – skutečného lidského mozku.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Nejlepším vínem mikulovské vinařské podoblasti je Chardonnay ..... Nejlepším vínem mikulovské vinařské podoblasti je Chardonnay Terroir, pozdní sběr 2011 z vinařské obce Dobré pole a viniční tratě Brodské Zámeckého vinařství Bzenec s. r. o. Víno uspělo v konkurenci 431 vzorků vín. Své vítěze v Národní soutěži vín už zná i slovácká podoblast a Čechy. ČTK to dnes řekli organizátoři soutěže.

Vítězné Chardonnay Terroir, pozdní sběr 2011 se stalo na Mikulovsku kromě Šampiona také vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín s původem hroznů v mikulovské vinařské podoblasti. "Jsme velmi rádi a těší nás, že v tak tvrdé konkurenci uspělo právě naše Chardonnay, jež se představilo intenzivní vůni exotického ovoce a v plné a mohutné chuti jsou cítit tóny ananasu a banánu," uvedl Petr Ptáček, hlavní technolog Zámeckého vinařství Bzenec.

Do Národní soutěže vín z mikulovské podoblasti bylo přihlášeno 431 vzorků vín. Odborná komise na základě dosažených bodů udělila vedle titulů Šampiona a vítězů kategorií také 52 zlatých, 85 stříbrných a tři bronzové medaile a 331 nominací do Salonu vín.       (Zdroj: Agris)


Pět nejneuvěřitelnějších „nálezů“ na Měsíci ..... Čas od času se i v seriózních médiích objeví senzační zprávy o neuvěřitelných nálezech na Měsíci. Jaké jsou ty nejzajímavější a nejkontroverznější?

1) V roce 2010 otiskl list New York Times článek o nálezu lidské kostry na Měsíci. Deník se v něm odvolával na předního čínského astrofyzika Mao Kana, který informoval, že disponuje snímky kostry, jež měly být před veřejností utajeny. Ještě předtím Mao Kan informoval, že má i fotografii lidské stopy pořízenou v místě, kam se dosud nedostal žádný astronaut. Američtí astronomové k jeho snímkům uvedli, že jde pouze o hru světla a stínu.

2) V roce 2010 zveřejnil italský reportér Lucca Scantamburlo interview s Williamem Rutledgem z Rwandy. Ten tvrdí, že má k dispozici tajné vládní materiály USA, ve kterých jsou například informace o objevení vesmírné základny na Měsíci. Podle něj k ní Američané a Sověti plánovali společnou tajnou misi v roce 1976. Rutledge v rozhovoru také uvedl, že když Neil Armstrong prolétal nad odvrácenou stranou Měsíce, informoval, že vidí dvacet vesmírných lodí.

3) V letech 2007 až 2009 organizovali ufologové Richard Hoagland a Ken Johnston sérii tiskových konferencí. Na nich informovali, že NASA už asi 40 let tají informace o nálezu stop po civilizaci, která v dávných dobách obývala Měsíc. Mise Apollo měly na jeho povrchu objevit například křišťálovou věž či geometrické linie, které připomínají půdorys města. NASA odmítla jejich tvrzení komentovat.       (Čtěte na stránkách Proc Proto)


Záhada stáří biblických praotců ..... Bible bývá považována za něco na způsob pohádky - jenže na rozdíl od pohádek obsahuje nezvykle mnoho číselných údajů - až je to nápadné. Přesné míry se objevují zejména v těch místech, která jsou obzvlášť podivná: rozměry archy úmluvy a jejího příslušenství, rozměry Noemovy archy, uspořádání nebeského Jeruzaléma... Také úvodní oddíl Bible (Genesis) čísly nijak nešetří; nejvíc z nich se týká životopisů prvních praotců po Adamovi (kterého, jak známo Bůh uplácal z hlíny, byl tedy prvním člověkem).

Adamův poněkud nebiologický a tudíž ne zcela důvěryhodný původ ovšem není jediným problémem dat v Genesis. Dalším je věk, v němž praotcové plodili potomky a především neskutečné stáří, jehož se dožívali. Mít děti v šedesáti letech je dnes v některých kruzích bráno jako důkaz vitality a úspěchu (i když někteří zlomyslní pozorovatelé to rádi vykládají jinak) a potomek navíc má otce i dědečka v jednom, což je jistě úsporné. Ale zplodit syna ve 187 letech - uznejte, to už je přece jen trochu výstřední. Nehledě na to, že takový potomek se nemohl těšit na brzké zesenilnění a posléze i úmrtí svého otcoděda, protože bibličtí patriarchové své rodině vládli pevnou rukou třeba i devět století.

Ve skutečnosti je dlouhověkost Adamových potomků nejen předmětem závisti dnešních důchodců a zajímavým námětem pro gerontology, ale i jednou z velkých záhad Bible. Pro přehlednost jsem tu sestavil jednoduchou tabulku základních dat jejich neuvěřitelných životopisů.

Jméno - stáří při narození syna - věk úmrtí: Adam - 113 let - 930 let , Set - 105 let - 912 let, Enos - 90 let - 905 let, Kainan - 70 let - 910 let,Mahalel - 65 let - 895 let, Jared - 162 let - 962 let,Enoch - 65 let - 365 let, Metuzalém - 187 let - 969 let, Lámech - 182 let - 777 let, Noe - 500 let - 950 let.

Domněnka, že ve skutečnosti jde o měsíce (nebo třeba například lunární cykly) a že uvedená čísla tedy musíme dělit dvanácti, neobstojí. Sice by nám vycházel přijatelný průměrný věk okolo 70 let (pomineme-li skutečnost, že ve starých dobách byli padesátiletí lidé považováni za přestárlé kmety), ale pánové by plodili potomky už ve věku okolo pěti let. Což, jak jistě uznáte, z mnoha důvodů nejde. Nemluvě o tom, že podle Bible a Enochova apokryfu se pradědové stýkali se svými pravnuky, což by při tomto přepočtu také nebylo dost dobře možné.

metuzal4Na těchto textech je několik věcí velmi nápadných. Především si nelze nevšimnout důslednosti a přesnosti s jakou Bible vypočítává nejen stáří praotců, ale i věk, kdy se jim narodil syn. Jakoby někdo chtěl upozornit, že opravdu jde o roky a ne o měsíce a že to jsou důležitá čísla, přestože jinak většina praotců (kromě Enocha a Noema) zřejmě neudělala nic, co by stálo za zanamenání v Bibli. Pojďme si tedy ta čísla dát dohromady:       (Čtěte na stránkách Novákoviny)


2.9. 2013     Druhého září 1347 byl Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou královnou.


Vědci vytvořili prvek s atomovým číslem 115 ..... Fyzici ze švédské univerzity v Lundu použili speciální německý urychlovač těžkých iontů (GSI) a vytvořili prvek s atomovým číslem 115. Máme tak silný důkaz o existenci nového supertěžkého prvku, který se jinak v přírodě vůbec nevyskytuje. Prvek zatím získal provizorní technické označení Ununpentium.

Švédští fyzikové však v tomto ohledu nebyli zcela první. Již v roce 2006 provedl smíšený tým amerických a ruských vědců podobné experimenty na jiném urychlovači a přinesl o tom také odbornou zprávu. Jejich zpráva však ještě nebyla dostatečně přesvědčivá, a proto hlavní chemická nomenklaturní autorita IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) tehdy objev nového prvku s číslem 115 neuznala.

Nyní vypadá situace naopak velmi nadějně. Před syntézou nového prvku číslo 115 dokázali vědci na tomtéž německém urychlovači těžkých iontů (GSI) vytvořit šest jiných těžkých a velmi nestabilních prvků, nacházejících se v periodické tabulce za uranem. Aby vytvořili prvek s číslem 115, museli ionty vápníku s atomovým číslem 20 bombardovat tenkou vrstvu jiného umělého prvku s číslem 95, americia. Jádra americia se při tomto postupu někdy spojila s jádry vápníku, a tak vznikla kýžená jádra prvku s atomovým číslem 115.

Dlouho se však vědci z přítomnosti nového prvku neradovali – jeho nestabilní atomová jádra se rozpadají během několika desítek milisekund. To je také důvod, proč se prvek číslo 115 nevyskytuje v přírodě – i zde se prakticky okamžitě rozpadá. Pokud jde o praktická využití supertěžkých prvků, zatím vědci nalezli jisté aplikace jen pro prvky s atomovým číslem 100 a menším.        (Zdroj: ČR Leonardo)


Ochranáři ministrovi: lanovka na Šumavě ohrozí losy a tetřevy ..... Plánovaná lanovka by mohla narušit jedno z posledních území losa evropského.

Plánovaná stavba lanovky na Hraničníku v Národním parku Šumava je předmětem sváru i po odchodu bývalého ministra životního prostředí za ODS Tomáše Chalupy. Ani jeho nástupce, úřednický ministr Tomáš Jan Podivínský se nepostavil k projektu tak, jak by si přáli ochranáři zvířat. Domnívají se, že za to mohou nekvalitní informace, které ministrovi připravili jeho podřízení.

"Vážený pane ministře, jsme překvapeni Vaším vyjádřením k projektu lanovky se sjezdovkou na vrch Hraničník, který má rozetnout Národní park Šumava, a to dokonce v první a druhé zóně ochrany přírody. Ačkoliv jste ve čtvrtek místo osobně navštívil, je zjevné, že Vám podřízení připravili nekvalitní informace a přítomní starostové dodali jen jednostranný pohled," napsali ochranáři zvířat v dopise, který podepsal Edvard Sequens za Callu, Zdeněk Vermouzek za Českou společnost ornitologickou a Jaromír Bláha za Hnutí DUHA.

Ministrovi v dopise vysvětlují, že lanovka vytvoří migrační bariéru pro šumavskou zvěř a vytvoří koridor pro šíření nepůvodních druhů. Obávají se toho, že průsek umožní rozvrácení okolních lesů větrem. "Tato a další nebezpečí prokázalo i hodnocení provedené Prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem, CSc., podle kterého má projekt lanovky s plánovanou kapacitou 1540 až 2700 lidí za hodinu významný negativní vliv na celistvost vyhlášené ptačí oblasti Šumava a evropsky významné lokality Šumava soustavy Natura 2000," dodávají v dopise ochranáři.

Za zvlášť nežádoucí považují rozdělení území, kde se vyskytuje tetřev hlušec. Příliv nových návštěvníků by zase na pravém břehu Lipna mohl zasáhnout jedno z posledních útočišť losa evropského. Právě na Šumavě se vyskytuje asi 15 jedinců.

Za zvlášť nežádoucí považují ekologové rozdělení území, kde se vyskytuje tetřev hlušec."Zjištěn byl významně negativní vliv projektu na chráněného rysa ostrovida a dopady na další chráněné druhy - čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, jeřábka lesního, kulíška nejmenšího, sýce rousného," vyjmenovávají dál ochranáři.

Podle jejich propočtů bude kvůli lanovce vyklučeno asi 14 tisíc metrů čtverečních lesa. "Nazývat plánovanou sjezdovku 'evakuační', je podvod. Podle dokumentace předložené v EIA se počítá s jejím běžným využíváním: "Výstavba evakuační sjezdovky umožní lyžařům sjíždět na českou stranu na občerstvení. Při dostatečně kvalitních službách v areálu lze očekávat i přejezdy rakouských a německých lyžařů na českou stranu ... Sjezdovka má být také uměle zasněžována. S evakuací má tedy společný opravdu jen název," píší ochránci přírody. Podrobné informace chtějí předložit ministrovi osobně a znovu ho zvou na návštěvu Hraničníku.       (Zdroj: Týden)

Co je komu do přírody, když tam větčí kšefty. Pak jde zdravý rozum stranou ...


Pozor na neznačené náplně do e-cigaret ..... Na kuřáky, kteří se nechtějí vzdát svého požitku, ale hledají nějakou méně škodlivou alternativu, jsou zaměřeny nabídky nejrůznějších náhražek, mezi nimiž v posledních letech jasně vedou elektronické cigarety. S počtem kupujících však roste také počet stížností a podnětů ke kontrole, které Česká obchodní inspekce následně prošetřuje.

„Elektronické cigarety jsou nakupovány zejména prostřednictvím e-shopů, které mnohdy nedodržují závazné předpisy. Proto ČOI spotřebitelům doporučuje, aby po převzetí objednané zásilky vždy pečlivě zkontrolovali značení tekutých náplní, tzv. ‚e-liquidů‘. Náplně bez označení nepoužívejte a vraťte je dodavateli,“ radí ing. Milan Bouša, pověřený řízením inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj.

Na základě podání spotřebitelů provedli inspektoři ČOI společně s pracovníky Inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem další z kontrol internetových obchodů. Zaměřili se na značení tekutých náplní, tzv. „e-liquidů“, do elektronických cigaret. Kontrolou dodaného zboží inspektoři zjistili, že náplně, které byly součástí objednávky ČOI, nebyly označeny stanovenými informacemi v českém jazyce ani povinnými bezpečnostními symboly v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách). Tyto nedostatky ve značení zmíněných výrobků budou dále řešeny Českou inspekcí životního prostředí ve správním řízení.      (Zdroj: Spotřebitel)


Raketa, která umí přistát ..... Na první pohled obyčejná raketa - jenže tahle umí manévrovat v malé výšce nad zemí a pak zase přistát. Úspěšný test demonstrátoru Grasshopper firmy SpaceX ukazuje, že její majitel Elon Musk to s dobýváním planet myslí vážně, protože takový systém se hodí především jako výsadkový modul. Dá se ale použít i pro opakovaně použitelnou kosmickou loď. Naštěstí jsou ještě v USA lidé, kteří z cesty do vesmíru nesešli - i navzdory Obamovým sabotážím kosmického programu.       (Video najdete na stránkách Novákoviny)


Překvapení v ústřici ..... Ústřice jsou známy jako zaručený vyprošťovák po bujarém večírku. Stejně je navyklý léčit kocovinu i Angličan James Humphries. Každou sobotu ráno se cítil po dvou kouscích ústřic fit a znovu svěží. Jaké překvapení ovšem zažil, když v jedné z nich objevil vzácnou perlu. „Nejdříve jsem myslel, že mi vypadla plomba, v ústech jsem objevil něco tuhého. Když jsem to vyplivl, byla to malá, dokonale kulatá perla.“

Pro nálezce má jistě nevyčíslitelnou hodnotu, nález ocenilo i místní klenotnictví. Perly z ústřic jsou velmi vzácné. Obecně vznikají v mlžích tak, že do lastury vnikne zrno písku, které se snaží živočich jako cizorodou částečku obalit perletí, jíž jsou potaženy také vnitřní stěny lastur. Perleťové vrstvy přitom vylučuje mlž v tenoučkých vrstvách mnoho let.       (Zdroj: Doplněk)


Za ojedinělý objev může jezevec ..... K mnoha archeologickým nálezům často dopomohou velké náhody. A archeologové někdy najdou pomocníky tam, kde je rozhodně nečekali. Například v Německu se do jejich služeb dal nezištně docela obyčejný jezevec.

Když před necelým rokem objevili amatérští archeologové Lars Wilhelm a Hendrikje Ring nedaleko městečka Stolpe v Braniborsku staré lidské kosti, mysleli si, že se jedná o hrob ze známého pravěkého pohřebiště, poblíž kterého se právě pohybovali. Jenže pak se ukázalo, že nález je z historického pohledu velmi unikátní. Přivolaní profesionálové navíc zjistili, že nebýt snaživého jezevce, který si na místě nálezu buď vyhrabával noru, nebo tu hledal něco k snědku, zůstaly hroby navždy ukryty zvědavým lidským zrakům.

A co vlastně „jezevec archeolog“ objevil? Jeho šikovné pracky vyhrabaly dva hroby z počátku 12. století, které patřily muži a ženě slovanského původu. A vzhledem k tomu, že vedle koster ležely v hrobě i obřadní bronzové nádoby, nádherně zdobené přezky od pásků a další hodnotná umělecká díla i krásné zbraně, usoudili archeologové, že se jedná o místo posledního odpočinku nějakého velmože.

Muž musel být navíc ještě významný bojovník, protože jeho kostra nesla stopy četných bodných i sečných zranění stejně jako zlomenin způsobených nejspíš při pádu z koně. On i jeho partnerka byli kolem 40 let staří a zemřeli pravděpodobně násilnou smrtí. Nesmíme zapomínat, že v době, kdy žili, slovanští obyvatelé z Braniborska pomalu mizeli, z jedné strany válcováni Franky a z druhé Prusy. Navíc oba mrtví byli podle charakteru kultovních předmětů stále ještě pohané, takže jejich tragická smrt mohla souviset i s bojem mezi křesťany a zbytky pohanů, kteří se bránili násilné christianizaci.

Tohle všechno jezevce pochopitelně nezajímá, ale archeologové jsou tak vděčni za jeho vytrvalé tlapky, že ho veřejně ho prohlásili čestným členem jejich profesní komunity.        (Zdroj: ProcProto)


I nenarozené děti znají slova ..... Čekáte v nejbližších dnech či týdnech radostný přírůstek do rodiny? Pak byste si měli dávat pozor na jazyk podobně, jako to znají všichni rodiče při kontaktu se svými odrostlejšími dětmi. Podle vědců z univerzity v Helsinkách se totiž děti dokáží naučit rozlišovat slova mluveného jazyka rozlišovat lépe, než si vědci dříve mysleli.

To, že jsou děti v děloze v posledních týdnech těhotenství ke zvukům mluveného jazyka značně vnímavé, věděli vědci již z dřívějších studií. Vědci pod vedením Eino Partanena se zajímali o to, jak se sluchové vněmy v děloze projevují na vývoji mozku dětí. Podařilo se jim zjistit, že jejich schopnosti jsou mnohem přesnější, než si vědci doposud mysleli.

Vědci nechali 17 finských nastávajících maminek, aby po dobu sedmi týdnů jejich posledního trimestru pouštěli svému nenarozenému dítěti nahrávku, na níž ženský hlas odříkával slovo „tatata“, které ve finštině nemá žádný význam. V některých případech však bylo slovo vysloveno podivně, s protaženou slabikou uprostřed.

Několik dní po narození se vědci rozhodli sledovat mozek dětí s pomocí EEG, pro srovnání si vybrali také skupinu dětí, kterým nebylo pouštěno nic. Zatímco mozky dětí z první skupiny vykázaly zvláštní reakci, když zaslechly „vadnou“ verzi slova, děti z kontrolní skupiny byly vůči němu zcela chladné. Tyto výsledky ukazují, že děti jsou schopné naučit se zcela správnou verzi slova a odlišit ji od té, která se drobně lidí.       (Zdroj: 21@století)


Brontosauři rozšířili ukrajinské turistické stezky o 80 kilometrů. Šetrnému cestování tak slouží už 1000 kilometrů cest ..... „První část tábora se konala v Koločavě, místě spjatém s legendou Nikoly Šuhaje. Příběh tohoto loupežníka se jako červená nit proplétal celým táborem,“ vysvětluje pořadatelka Kristina Studená.

Z Česka vyrazili účastníci autobusem na východ Slovenska, odtud do Užhorodu, správního centra celé oblasti a poté do Koločavy. V okolních lesích se dobrovolníci seznámili s prostředím Zakarpatské Ukrajiny, její přírodou, lidmi, historií a současností. Kromě poznávání jiného světa nedaleko našich hranic se našel čas i poznávání ostatních účastníků i sebe sama.

„Nejprve jsme opravili značení koločavských hřebenů, do města a na vrchol umístili rozcestníky,“ popisuje Studená. Na závěr pobytu v Koločavě se účastníci vydali na třídenní vandr do osady Pereniz, kam se dodnes lze dostat jen na koni nebo na traktoru.

Hlavní náplní druhého týdne bylo značení stezek kolem Volovce. Ještě předtím se všichni společně vydali k vodopádu Šipot a navštívili letniční festival.

V dalších dnech probíhalo značení cest vedoucích z Volovce na hřeben známé poloniny Boržava. Celkem se podařilo vyznačit kolem 80 kilometrů tras, čímž celková délka značených cest na Ukrajině přesáhla 1000 kilometrů. Navíc se podařilo s pomocí místních vyčistit jednu již vyznačenou trasu, na kterou popadaly vyvrácené stromy.        (Zdroj: Econnect)


Budou se piloti učit od kachen? ..... Kachny a další vodní ptáci přistávají spolehlivě podle vnitřního kompasu. Podobné zařízení by pomohlo i pilotům přistávajícím nad vodní hladinou.

Jak ukazují případy leteckých nehod, není přistávání s velkým letadlem vždycky jednoduché. Pro piloty je zvláště náročné v případech, kdy provádějí závěrečné manévry nad mořem. Vodní ptáci ale přistávají na vodní hladinu bez problémů. Budou se piloti učit od kachen?

Kachně přistávající na hladině jezera se teoreticky nabízí bezpočet směrů, v kterých může na vodní hladinu dosednout. Kupodivu ale tito ptáci upřednostňují severojižní směr. Bez ohledu na denní či roční dobu nebo na počasí. A rozhodně nejde o nějaký místní kachní rozmar. Čeští a němečtí vědci pozorovali přistávání na vodě po dráze orientované v ose sever-jih u čtrnácti různých druhů vodních ptáků v osmi různých zemích. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Frontiers in Zoology.

Vodní ptáci se tak přiřadili do narůstající armády „magnetických“ živočichů, kteří se i v běžném každodenním životě řídí podle siločar magnetického pole Země. Jak ukázaly předchozí výzkumy tohoto týmu, staví se tak na pastvě krávy i jeleni. Také lišky provádějí výpad na skrytou kořist nejraději na sever a při útoku tímto směrem jsou v lovu výrazně úspěšnější. Dokonce i vánoční kapři se v kádích staví nejraději tak, aby jejich tělo směřovalo hlavou na sever nebo na jih.

Autoři studie vedení Vlastimilem Hartem z katedry myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské university v Praze ve spolupráci s vědci z university v německém Duisburgu nabízejí pro pozorovaný fenomén hned několik vysvětlení.

Pokud přistává většina ptáků po jedné ose, pak silně klesá riziko kolize mezi ptáky přistávajícími na hladině. Zvláště při jarních a podzimních tazích vodního ptactva bývá na některých vodních nádržích či řekách docela rušno a taková pojistka proti srážce pak jistě přijde vhod.

Podle některých vědců mohou zvířata vnímat magnetické pole zrakem. Pokud to platí i pro vodní ptactvo, mohla by jim orientace přistávacího manévru podle světových stran napomáhat k určení optimálního úhlu i tempa klesání. A to jsou přesně ty parametry, které si musí během přistávání hlídat i piloti letadel. Jednou by jim proto při přistávání za ztížených podmínek mohl pomáhat umělý smyslový orgán okopírovaný od kachen a dalších vodních ptáků.       (Zdroj: VTM)


V Japonsku se v úterý nezdařila premiéra nové rakety ..... Ač to zní jakkoliv bizarně, palubní počítač nově vyvinutého japonského nosiče pro vědecké družice Epsilon, který se měl v úterý 27. srpna vydat z jižního Japonska na svoji první vesmírnou pouť a vnést novinky do raketového byznysu, vyhodnotil reálně neexistující situaci a na jejím základě přerušil startovní sekvenci v řádu vteřin před vzletem.

Japonská agentura pro letectví a vesmírný výzkum JAXA v posledních letech vynaložila ekonomické úsilí o cifře kolem 200 milionů dolarů (skoro 4 miliardy Kč) pro vývoj nové malé rakety jménem Epsilon, která se má stát fakticky nástupcem nosiče M-5 ve vynášení menších japonských vědeckých nákladů. Epsilon je s výškou 24 metrů a hmotností 91 tun, o standartní konfiguraci třístupňového nosiče na tuhé palivo a nosností od 450 do 1200 kg (dle typu cílové zemské orbity; 250 – 500 km výšky), samotnými tvůrci nazývána „nosičem nového věku, nabízejícím i nižší náklady i velkou sílu“.

Epsilon má přispět i k rozvoji automatických systémů, které mají urychlit a zefektivnit závěrečnou montáž rakety a předstartovní testy. Epsilon bude možné složit ze všech potřebných dílů do týdne, což je jen zlomek času v případě výše zmíněného nosiče M-5.

Pro svoji premiérovou misi, která měla začít startem z kosmodromu Uchinoura v jižním Japonsku 27. srpna v 06:45 SELČ (13:45 místního času), dostala Epsilon unikátní náklad: družici SPRINT-A, která bude pomocí malého teleskopu na palubě provádět pozorování Venuše, Marsu a Jupiteru. U prvních dvou jmenovaných má jít o studium vlivu slunečního větru na jejich atmosféry, u Jupiteru bude předmětem zájmu interakce částic slunečního větru a jeho ohromně silného magnetického pole.

Ke startu však nedošlo – pouhých 19 sekund před vzletem, v závěrečné automatické fázi countdownu ke startu, byl spuštěn automatický poplach a počítač rakety start zrušil. A teď přijde to divné – dostal totiž od jednoho senzoru na palubě rakety informaci, že raketa právě překročila přednastavené limity své orientace v prostoru. Jenže do startu chyběla ještě skoro třetina minuty a nosič zatím naprosto žádný pohyb nevykonal – natož tak velký výkyv za limitem.

Technici na kosmodromu nyní analyzují přesnou příčinu problému, již nyní je jasné, že senzor vysílal do éteru špatná data, nezakládající se na realitě. Dle představitelů japonského kosmického programu vezme technikům minimálně tři dny odhalit přesnou příčinu potíže a přijít s řešením.        (Zdroj: Astro)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz