wz

Přehled starších zpráviček

 


30.11. 2005     Ve středu 30. listopadu je v kalendáři Ondřej - je to první z adventních svátků. Svatý Ondřej byl jedním ze dvanácti apoštolů a žákem sv. Jana Křtitele a stal se jedním z Kristových apoštolů. Po Ježíšově smrti odešel kázat na sever Řecka a Skytie. V Patrasu ho odsoudili roku 70 k smrti a tam také zemřel mučednickou smrtí na kříži.


Zajímavá zpráva ze serveru AstroVM.cz: Americký psycholog Frederick Malmstrom z americké vojenské akademie U.S. Air Force Academy se zabýval otázkou: proč lidé, popisující svůj únos mimozemšťany, kreslí většinou jeden a tentýž klasický obraz člověka s velkou hlavou, s velkýma šikmýma očima, s malými rty a bradou, s nosem ve tvaru malých vertikálních štěrbin a s šedou kůží? Tak objevil typické obrazy mimozemšťanů, uložené v „hlubinách“ mozku, v podvědomí každého člověka.

Existuje ještě nějaké jiné vysvětlení kromě odpovědi, že všichni tito lidé byli skutečně uneseni mimozemšťany? Psycholog upravil portrét ženy s přihlédnutím ke zvláštnostem pohledu novorozeněte, který ještě neumožňuje přesné vidění. Získal tak obraz, který je velmi podobný typickému portrétu mimozemšťana. ...


Jak je možné, že se zamrzající voda bez vložené energie rozpíná, a přitom trhá i kovová potrubí?

To je podle současné vědy vyloučeno. Jak všichni víme, vyžaduje každý energetický výkon odpovídající příkon, aby zůstal uvnitř našich zákonů fyziky. Balónek ponechaný na slunci se bude rozpínat a případně praskne a přitom vykonává práci vůči obklopující atmosféře i vůči pružnému obalu. To vše ale vyrovnává příkon ze slunce, takže nejde o žádnou záhadu. Jenže mrznoucí voda nemá žádný příkon. Je to vlastně právě naopak – jak voda chladne a zamrzá, energie ji neustále opouští. Takže, jak to, že voda náhle expanduje, a silou působící zevnitř snadno trhá kovová potrubí? Na tuto záhadu nemohou současní vědci nalézt žádnou vědecky životaschopnou odpověď – jsou tady jen tápavé pokusy, které se rychle drolí pod logickým přezkoumáním.     (Ukázka z článku Trhliny v poznání na stránkách WM magazínu)


Biopotravina je produktem ekologického zemědělství, což znamená, že je vyrobena z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. A Nařízení rady EHS č. 2092/91. Biopotravina musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách.

Nařízení Rady EHS a Zákon o ekologickém zemědělství zakazují při produkci biopotravin používat hormony, minerální hnojiva, geneticky modifikované organizmy a škodlivé pesticidy. Při dalším zpracování nesmí být uměle prodlužována trvanlivost a chemicky zlepšovány barva, chuť a vůně biopotravin. Zvířata v ekozemědělství jsou chována v souladu se svými přirozenými potřebami. Nesmí být chována ve velkochovech, musí mít dostatek životního prostoru pro volný pohyb a přirozenou potravu.      (Zdroj: Agronavigátor)


Překvapivé údaje o současném složení atmosféry poskytl vědcům vrt do ledu Antarktidy. Podle analýzy vzduchových bublinek v ledu je současné tempo skleníkového efektu výrazně rychlejší než kdykoli během posledních 650 miliónů let. „Oxidu uhličitého (CO2) je o 30 procent víc než kdykoli dříve,“ uvedl Thomas Stocker v časopisu Science. „Metanu je v porovnání s minulostí 130 procent, ale největším šokem je tempo růstu: CO2 přibývá v atmosféře 200krát rychleji,“ dodal švýcarský vědec, jenž stojí v čele evropského odborného týmu EPICA na stanici Dome Concordia v Antarktidě.     (Zdroj: EnviWeb)


Souvislost metabolismu a stárnutí pak umožňuje další úvahu - rychlost stárnutí nějak souvisí s rychlostí metabolismu. Velcí živočichové pak žijí déle než ti malí, kteří musí (např. proto, aby udrželi stálou tělesnou teplotu) spalovat energii rychleji. Na této logice pak stojí známý (přibližně platící) zákon, podle kterého všem savcům za život (míněno jako průměrná délka života toho kterého druhu) udeří stejněkrát srdce. Z čehož pak lze například odvodit, že zpomalením metabolismu si prodloužíme život.     (Ukázka z článku Stárnutí jako důsledek látkové výměny a "tempa života"? ze Science Worldu)


29.11. 2005     Humus ...  Na dvě stě vědců z americké Fish and Wildlife Service potvrdilo, že muselo změnit závěry svých prací a zpráv. Vyplynulo to z průzkumu, který proběhl minulý týden.

Vědci říkají, že obchodní zájmy působí politický tlak, který je nutí publikovat zcela protichůdné závěry proti těm, ke kterým se dopracovali. Jde o to, aby nebyly ohroženy zisky. Postižena jsou odvětví energetiky, těžby dřeva, využití pastvin apod.     (Zdroj: Zvědavec)


Jaderná elektrárna Temelín má problémy s palivem. Tvrdí to jihočeští ekologičtí aktivisté. Palivo se údajně nechová tak, jak by mělo, a některé palivové články se proto kroutí více, než je obvyklé. Drobné změny na tyčích v reaktoru připouštějí i představitelé elektrárny a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Podle nich jde ale o provozní, technologickou záležitost, která nemá vliv na chod elektrárny.     (Zdroj: EkoList)

Doporučená literatura o problematice deformací palivových prutů: T.N.Scortia a F.M.Robinson: Prométheus v plamenech.


My lidé jsme pyšní. Dlouho jsme byli přesvědčeni o tom, že naše planeta je středem celého vesmíru. Astronomické objevy nás časem vrátily zpátky na Zem, tuctovou planetu tuctové hvězdné soustavy tuctového spirálního ramena tuctové galaxie. Pýcha se jen tak nevzdává a tak jsme se až donedávna utěšovali se stromy života v učebnicích biologie. Ty se tvrdošíjně kreslí tak, aby nikdo ani na okamžik nezapochyboval o tom, že právě my jsme ti páni tvorstva. Větev vedoucí k člověku je vždy ta poslední, ta úplně nahoře a odstavec o lidech bývá ten poslední v systematické zoologii. Člověk se nenápadně zobrazuje jako vrchol evoluce. Aby nedošlo k mýlce, je super být člověkem. Které jiné zvíře vyvinulo modře zářící LEDky? Ale na druhou stranu není úplně nutné masírovat si ego předpotopními předsudky. Fylogenetikům je už nějakou dobu jasné, že lidé v rámci savců ani řekněme obratlovci v rámci živočichů rozhodně nebudou tou koncovou, nejvíce odvozenou větví stromu života.   (Dále čtěte v článku Lidské geny jsou primitivní na serveru Osel.cz)


Alkohol jako nápoj patří mezi nejkontroverznější lékařská témata. Jsou mu přičítána 4 % z celkové zátěže lidstva nemocemi, tedy stejně jako kouření či vysoký krevní tlak. Konzumace alkoholu má příčinný vztah k více než 60 poruchám zdraví. ... Tradovaný příznivý vliv alkoholu na kardiovaskulární onemocnění při mírné konzumaci nebyl nikdy cíleně prokázán. ... Na základě meta-analýz se doporučuje nepřekročit denní spotřebu etanolu do 20 g u mužů a do 10 g u žen, dát přednost mírnému pravidelnému pití než nárazovému pití s dny abstinence a upřednostňovat víno nebo pivo před destiláty.     (Zdroj: AgroNavigátor)


Limity navržené na úrovni Evropské unie pro jedny z nejnebezpečnějších látek na světě, takzvané perzistentní organické látky (POPs) (1) v odpadech, jsou tak nízké, že neřeší žádné problémy, kvůli nimž byly navrženy. „Navržené limity podkopávají nejen cíle Stockholmské úmluvy, ale i veškerou dosavadní snahu v EU snížit vystavení evropské populace těmto látkám," shrnul základní výhrady vůči navrženým limitům Jindřich Petrlík, spolupředseda Pracovní skupiny IPENu (2) pro dioxiny, PCB a odpady a předseda sdružení Arnika. Dopis adresovaný evropským politickým špičkám, který požaduje zpřísnění limitů, podepsalo 106 nevládních organizací, expertů a poslanců zastupitelstev z 50 zemí pěti kontinentů.     (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Již jsem o tom jednou psal - ale snad teď před Vánoci není tak úplně od věci si zopakovat, že na stránkách Greenpeace je i taková, která může pomoci spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění, a jsou tedy také šetrnější k lidskému zdraví, by měly pomoci nové webové stránky, které dnes představila ekologická organizace Greenpeace. Na adrese www.toxickydomov.cz naleznou zájemci databázi vybraných produktů rozdělených do tří kategorií podle postojů jejich výrobců k používání škodlivých chemikálií ve výrobě. Greenpeace již dříve našlo v českých domácnostech velké množství výrobků, které tyto látky obsahují. Jedná se o koberce, záclony, hračky, spotřební elektrotechniku, kosmetiku a další předměty.


28.11. 2005     Komerční využití GM osiv je ve světě stále více populární. Švýcarští ochránci životního prostředí by však na ně chtěli uvalit moratorium, píše agentura Swissinfo. Zastánci GM osiv, zejména ve Spojených státech a rozvojových zemích, tvrdí, že modifikované plodiny pomohou v boji proti hladomoru a chudobě. ...

... Panují obavy, že se farmáři stanou postupně závislými výhradně na GM osivu, protože jeho prodej má promyšlenější obchodní strategii. Podle odpůrců GM plodin nabízí hlavní producent modifikovaných osiv, americká společnost Monsanto, údajně svou technologii zpočátku zdarma. K tomu dodávají, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by transgenní produkty úspěšně pomáhaly v boji proti hladomoru.     (Zdroj: EcoMonitor)

Nepřipadá vám to jako s drogami? Napřed nalákají človíčka na dávky (skoro) zdarma a když se stane závislým, přitvrdí. A když pak zjistí, že to vlastně není tak úplně to, co od života očekával - je už většinou pozdě. Že by gigantům, jako je Monsanto šlo o blahobyt lidstva? Tomu se snad nedá věřit ani náhodou. A k tomu boji proti hladomoru ... ano, lidé mají hlad. A u nás se přemýšlí o tom, jak nadúrodu obilí nejlépe spálit v kotlích.


Lidem, kteří jsou často vystavováni nadměrnému hluku v ulicích nebo v práci hrozí srdeční kolaps, uvádí ve studii němečtí vědci.

Nadměrné množství hluku může zvýšit hladinu stresu, což může dát do pohybu takové změny v těle, které mohou způsobit infarkt.

"Chronické vystavování se hluku s sebou nese zvýšené riziko kolapsu," řekl Dr. Stefan Willich, kardiolog a ředitel Institutu pro sociální zdravotní péči na berlínské Charité University a dodává, že "ač se nejedná o tak vysoké riziko jako kouření nebo vysoký tlak, není nezanedbatelné."  ...

... Vědci přišli na to, že riziko infarktu se nezvyšuje s rostoucí hladinou hluku. "To znamená že existuje práh u kterého se riziko objevuje a zůstává stabilní. Zdá se že je to okolo 60 decibelů," udává dále kardiolog Williche.   (Zdroj: EnviWeb)


Je to náhoda nebo J.R.R. Tolkien bral obraz svých hobitů z reálné historie? Ještě v poměrně nedávných dobách žily na Zemi podivuhodné bytosti. Dosahovaly výšky pouhých pár desítek centimetrů, ale i přes handicap svého miniaturního vzrůstu dokázaly vybudovat jedinečné stavby. Legendy o záhadných trpasličích stvořeních se dochovaly na mnoha místech světa. Nyní jejich existenci potvrzují překvapivé archeologické objevy.     (Dále čtěte na stránkách 100+1)


Ve čtvrtek 24. listopadu 2005 oznámila japonská kosmická agentura ISAS/JAXA, že první sestup a odběr vzorků, plánovaný na 19./20. listopadu 2005 přece jen skončil úspěšně. První informace byly rozporuplné a nadto těsně před nejbližším příblížení bylo se sondou ztraceno spojení.

Hayabusa se tak stala první sondou, které se podařilo úspěšně odstartovat z asteroidu. Jak píše JAXA, je to první odlet sondy z kosmického tělesa kromě Měsíce.      (Zdroj: Planetky.cz)


25.11. 2005     Neděle 27. listopadu je první reálnou předzvěstí Vánoc - je totiž 1. adventní nedělí. Zároveň v tento den začíná i nový církevní rok.


Dojné krávy české, radujme se! Ježíšek nám nese super dárek - další hurikán do našich peněženek! Od ledna příštího roku stoupnou ceny všech druhů energií. Nejvíce zemní plyn - o 11 procent. Vyplývá to z odhadu ministerstva financí (MF) o regulovaných cenách v příštím roce. Ceny elektřiny pro domácnosti se zvýší v příštím roce o 7,4 procenta a tepla o 8,8 procenta.     (Zdroj: Novinky.cz)

Ó, díky, naše milované ministerstvo ... Pánbíček ti to oplať na dětech ...  Ale radujme se: Odhady růstu regulovaných cen od ledna 2007 jsou již podstatně mírnější. No hurá,hlavně že máme před sebou jasnou perspektivu!


Pivaři, pozor! Nejnovější studie prováděná pracovníky Oregon State University ukazuje, že xanthohumol, což je složka chmelu dodávající pivu typickou chuť a aroma, může být účinnou prevencí vzniku rakoviny prsu, tlustého střeva či prostaty. Tak to alespoň tvrdí článek Nové důkazy o zdravotních přínosech piva na serveru Bezpečnost potravin.

V článku se také praví: Přestože nebylo taxativně stanoveno, kolik piva je třeba vypít, aby se pozitivní účinky projevily, bylo konstatováno, že u britských pijáků piva se tyto příznivé účinky projevují. No a my Češi si řeknem - "Jdeme na jedno!" - přičemž slovo jedno zde nefiguruje jako označení počtu, ale jako proměnná, která může nabývat hodnoty z oboru celých kladných čísel od jedné až do ... no prostě horní hranice není stanoven. Je zajímavé, že počáteční hodnota proměnné v průběhu času jednoho "pivního sezení" obvykle vzrůstá, v závislosti na kvalitě piva a společnosti, ve které je popíjeno. Tato fakta ovšem opravňují k dalšímu výzkumu.


Česká republika je jedním z největších exportérů elektřiny v Evropě, a máme jí tedy zřejmě dost. Drancování země kvůli vývozu energie do zahraničí je nepřijatelné," uvedl tajemník radnice v Krupce na Teplicku a dvojka na kandidátce KDU-ČSL v Ústeckém kraji František Růžička.     (Zdroj: EkoList)

Jak se již píše v titulku článku, ze kterého je citace (Limity těžby se staly volebním tématem, hlásí se k nim i KDU-ČSL), začíná období před volbami a naslibují se hory/doly ... Uvidíme, co bude po volbách. Jako obvykle, ostatně.


U geneticky modifikovaného hrachu, vyvinutého Ústavem Australského svazu pro vědecký a průmyslový výzkum (CSIRO), který je odolný vůči napadení zrnokazem hrachovým (Bruchus pisorum), způsobujícím každoročně až 30% ztráty sklizně, bylo zjištěno, že vyvolává u myší krmených tímto GM hrachem alergické reakce podobné astmatickému záchvatu. Výzkum byl prozatím pozastaven.      (Zdroj: Agronavigátor)

Tím výzkumem se tedy myslí vývoj toho GM hrachu, ne výzkum jeho nežádoucích účinků.


Pouze čtyři z šestnácti vládních ekologických indikátorů vykazují pozitivní trend: ukázala to varující zpráva, kterou dnes dostávají na stůl ministři.

Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:

"Ekologické indikátory mají sloužit jako barometr kvality života. Podílí se na ní množství zdraví škodlivých výfukových plynů v ulicích i počet ptáků, kteří zpívají na stromech při procházce lesem. Ovšem na pozoru se musí mít i ten nejchladnější byznysmen. Rostoucí energetická náročnost nebo vysoká spotřeba surovin poškozují konkurenceschopnost české ekonomiky. Jde už o několikátou ze série podobných varujících zpráv během několika měsíců. Ministři by je měli přestat jenom číst. Špatné ekologické zprávy se musí promítnout do konkrétní legislativy, daňových reforem i státních investic."      (Zdroj: Barometr kvality života: předpověď nepotěší - stránky hnutí DUHA)


Do roku 2010 má podíl "zelené energie" v našich zásuvkách činit osm procent, EU si stanovila cíl dvanáctiprocentní. Rozmach šetrné energetiky se neobejde bez zájmu zákazníků, a tak mu od příštího roku můžeme každý z nás pomoci osobní volbou.

Je dáno asi lidskou povahou, že na každém dobrém úmyslu se snaží přiživit nějaký podfukář. V případě zelené elektřiny jím není nikdo jiný než společnost ČEZ. Plán má jednoduchý: za každou kilowatthodinu zaplatí odběratel "zelené elektřiny" ČEZ desetník navíc, za to jej bude hřát pocit, že pomohl životnímu prostředí. Přitom ale ČEZ, stejně jako kterýkoliv jiný výrobce, za skutečně ekologickou elektřinu dostane zvláštní odměnu už ze zákona! V desetníku za každou kilowatthodinu, jejž oklamaný zákazník zaplatí ČEZ navíc, firma získá dodatečný příjem: její elektřinu zaplatíme dvakrát. Přitom za "zelenou elektřinu" ČEZ vydává i výrobu ve velkých přehradách, které vážně poškozují životní prostředí, a z evropského certifikačního systému ekologické elektřiny jsou proto vyloučeny. Malé vodní elektrárny představují jednu tisícinu výkonu firmy, jedna symbolická sluneční elektrárna jednu milióntinu a jediná její větrná elektrárna už několik let není v provozu. Fakt je ten, že ČEZ téměř žádnou zelenou elektřinu nevyrábí.     (Zdroj: EnviWeb)


24.11. 2005     Dobrá zpráva!!! ... Poslanci na středeční schůzi (23.11. 2005) neschválili zákon o evidenci psů, který počítal mimo jiné s jejich čipováním.


Na stránkách WM magazínu doporučuji vaší pozornosti článek Smrtící imunita. Posuďte sami:

... V devadesátých letech m.s. dostalo 40. miliónů dětí injekce vakcín obsahujících thimerosal, čímž přijaly bezprecedentní množství rtuti právě v období, které je pro vývoj mozku kritické. Zdá se, že se navzdory dobře prokázané nebezpečnosti thimerosalu nikdo neobtěžoval sečíst celkovou dávku rtuti, kterou děti musely přijmout s povinným očkováním. ...


Hektar horského smrkového lesa pohltí za rok až osm tun oxidu uhličitého, což vědci pokládají za významný příspěvek ke snižování skleníkových plynů v ovzduší. Podle oficiálně uznávaných metod české lesy pohltí a zabudují do své hmoty ročně dvě procenta z celkové produkce oxidu uhličitého, tedy ze zhruba 143 milionů tun. ...

... Ve speciálních sklenících vědci v Beskydech také sledují, jak stromy reagují na vyšší množství uhlíku v atmosféře. Zkoumají rovněž, jak lesy a uhlík v nich uložený zareagují na globální oteplování. Je totiž možné, že se z "pohlcovačů" skleníkových plynů stanou ve změněných podmínkách naopak zdroje oxidu uhličitého.     (Zdroj: EkoList)


O škodlivosti geneticky modifikovaných plodin píše již i Agronavigátor, který se zmiňuje o ruském experimentu, jenž prokázal, že ... Krysy krmené geneticky upravenou sójou měly výrazně oslabenou vitalitu. Úmrtnost mladých krys krmených GMO sójou byla taktéž vyšší než u kontrolní skupiny.   (Odkaz na ruský zdroj ...)


Vánoce se blíží - lidé se těší na dárky a kapři ještě netuší, co je čeká. Prodej živých kaprů, jejich zabíjení a kuchání na přání zákazníka, to není nic tak jednoduchého, jak to vypadá na první pohled. Pokud by vás zajímalo, jaké předpisy musí stánkař s rybami ovládat a splňovat, pročtěte si článek Kdo se těší na vánočního kapra na stránkách Státní veterinární správy ČR.


Cítím a trápí mě, že značka bio je v Čechách stále vnímána jako synonymum pro extrémismus, vegetariánství nebo makrobiotiku. Kvalitu bio ale může mít jakákoli potravina, tedy samozřejmě obilniny, luštěniny, ale i mléko a sýry, kvalitní celozrnné i bílé těstoviny, maso, zelenina, ale i pochoutky jako je biokečup, bio kukuřičné chipsy, biovíno z ekologické vinice nebo biošunka. Vždy jsou to potraviny zcela přírodní, které musí pocházet z ekologického zemědělství. Znamená to, že tyto potraviny neobsahují škodlivé pesticidy, hormony, minerální hnojiva ani žádná chemická barviva, vůně a konzervanty. Zvířata v ekologickém zemědělství jsou chována v souladu se svými přirozenými potřebami. Nesmí se chovat ve velkochovech, musí mít dostatek prostoru a přirozenou potravu.

Právě jste četli citaci z knihy Biokuchařka Hanky Zemanové, která právě vychází v nakladatelství Smart Press, s.r.o. (za 399 Kč, ovšem ...)


Ambrozek chce daněmi přimět lidi, aby si pořizovali co nejekologičtější auta. Odvolává se přitom na to, že automobilismus se podle nových studií stává nejzávažnějším problémem životního prostředí. Ambrozek chce prosadit princip "čím starší auto a větší zplodiny, tím vyšší daně". Pokud nové auto vypustí maximálně sto gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr, nezaplatil by jeho majitel ani korunu. Hůř by na tom byli majitelé nejprodávanějších fabií s motorem o objemu 1,2 litru, které vypustí zhruba 143 gramů oxidu uhličitého. Ročně by zaplatili 1200 korun.

Další názor na kontroverzní "ekologickou" daň si přečtěte na EnviWebu.


Čmáranicemi si člověk krátí čas. Nebo se uklidňuje. Je to rozhodně zdravější než zapálit si cigaretu a podle psychologů je účinek podobný. Proto lidem, kteří si odvykají kouřit, se doporučuje mít u šálku kávy připravený blok a tužku stejně jako u telefonu. so23a00cb Podle definice psychologa Ho Lawa čmáranice jsou znaky, linky a tvary, které vznikly podvědomě. Uvolňují mozek a připravují ho k aktivitě. Výzkumy ukázaly, že studenti, kteří si dělali poznámky z přednášky nebo jen bezcílně čmárali, si zapamatovali zhruba stejně. Když jen poslouchali, byly výsledky nesrovnatelně horší. Řada psychologů je přesvědčena, že čmáranice poví o osobnosti člověka víc než cokoli jiného.

(Dále čtěte na stránkách 100+1)


23.11. 2005     „Ekologická daňová reforma přinese hned trojí zisk – lepší životní prostředí, konkurenceschopnější ekonomiku a více pracovních příležitostí. Nárůst zdanění fosilní energie a automobilové dopravy povede ke změně chování firem i spotřebitelů – efektivnější výrobě i spotřebě, rozvoji nových technologií, rychlejší obměně zastaralého vozového parku za modernější a úspornější automobily. Výsledkem bude zvýšení kvality života všech občanů. Ekologickou daňovou reformu v různé podobě zavádí řada států Evropské unie. Věřím tomu, že se ji podaří prosadit i u nás. Vyděláme na ní totiž nakonec všichni,“ charakterizuje EDR ministr životního prostředí Libor Ambrozek.     (z tiskové zprávy MŽP)

Jo, hezky se to poslouchá. Jenže kde má řadový, prací se živící občan tohoto státu vzít peníze na nové ekologicky se chovající auto? Výrobky se zdraží, protože bude dražší energie a doprava ... nové technologie bude muset někdo zaplatit, proto se zdraží o to více ... Vyděláme na tom opravdu všichni? Že by neplatil zákon zachování hmoty?

Nicméně ... tak třeba hnutí DUHA přivítalo ministerský návrh ekologické daňové reformy, o kterém referuje dnešní tisk. Ekologická organizace podotkla, že plán pomůže snížit plýtvání energií v české ekonomice, vytvořit tisíce nových pracovních míst a snížit exhalace oxidu uhličitého.     (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


A máme tu další názor: Snaha zavést ekologickou daň, která je součástí připravované ekologické daňové reformy, je podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana nesmyslem. Na zavedení nové daně by podle něj doplatili všichni obyvatelé České republiky. "Je to tahání peněz z našich kapes, které jde v důsledku proti zlepšení životního prostředí," sdělil ČTK Urban. Ekologickou daň naopak vítají ekologové i ekonomové.     (Zdroj: EkoList)

I tento názor působí rozumně :-)). Ekologové vítají asi ekologickou daň jen proto, že je ekologická a dál to nedomýšlejí a ekonomové by uvítali i daň z vlastního prdu, hlavně když peníze potečou do kapes jejich chlebodárců.


Trochu jiný pohled na svět: Fyzici N. Scafetta a B. West z Duke University, uveřejnili studii, která významně zpochybňuje tradiční pohled na roli Slunce v globální oteplování. Dogma praví, že Slunce k pozorovanému zvyšování teploty globálního klimatu nijak nepřispívá. Není ani divu, zelení proroci vliv nelidských faktorů na hříšné oteplování nevidí rádi, protože trestuhodně snižuje míru provinění lidských hříšníků.

Podle autorů studie už nějakých 100 let mírně vzrůstá aktivita slunečních skvrn a tím pádem aktivita Slunce jako takového. Za jediný spolehlivý zdroj informací o intenzitě slunečního záření jsou ovšem obecně považovány družice. ... V roce 2003 přišel s pochybnostmi kolem dosavadních interpretací družicových měření vedoucí projektu ACRIM R. Wilson a vyslovil domněnku, že se zářivost Slunce ve skutečnosti mírně, leč průkazně zvyšuje. ... Překvapivě bylo zjištěno, že Slunce ke globálnímu oteplování Země přispívá minimálně 10 až 30 procenty. ... (Zdroj: OSEL.cz)

Když on teď člověk neví, čemu se dá a nedá věřit. Každý, kdo si nárokuje označení "vědec" je jistě na požádání a za patřičnou úlitbu schopen vypracovat teorii podepřenou "hodnověrně počítačově zpracovanými daty", která podpoří jakýkoliv myslitelný názor, který je ku prospěchu zadavatele. Jediný pevný bod v celém širém Vesmíru dnes snad již může být tak leda ten selský rozum. Přemýšlet o souvislostech a nenechat se zblbnout záplavami teorií chrlenými masmédii, to by mělo být teď úkolem každého soudného jedince. Řekněme asi takovou úvahu. Když si v zamčené místnosti zapálím hraničku dříví, asi se v ní brzy udusím. A když tuhle úvahu rozšíříme na celou Zemi a hraničku dříví nahradíme zběsile spalovanými palivy všeho druhu, dojdeme asi k podobnému výsledku. Jde jen o to, jak jsou nastavené hranice systému.


Greenpeace píše o nové chemické legislativě REACH: Europoslanci odolali nátlaku průmyslu do té míry, že podpořili povinou náhradu nebezpečných chemikálií. Jde o velmi pozitivní krok směrem kupředu. Může nás jen mrzet, že pro návrh podoby procesu autorizace, který princip náhrady zahrnoval, hlasovalo ze 24 českých europoslanců pouhých pět (Falbr, Flasarová, Maštálka, Remek a Rouček).


Experti z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír navrhují vyrobit obrovský vesmírný gravitační traktor, který by Zemi chránil před zásahy asteroidů.

Proti eventuelnímu ohrožení naší planety asteroidem vyvíjí vědci nejrůznější zbraně. Najdeme mezi nimi projekty od nukleárního rozmetání až po umístění motorků na povrch asteroidu.

Američtí astronauti Edward Lu a Stanley Love, navrhují podstatně jednodušší variantu, jak zneškodnit vesmírné těleso. Potřeba je pouze dostatečně těžká kosmická loď umístěná v pravý čas na správné místo. Astronauti vypočítali, že loď o váze 20 tun dokáže vlastní přitažlivostí během ročního působení dostatečně vychýlit dvousetmetrový asteroid. To vše za předpokladu, že varování bude k dispozici včas.     (Zdroj: 21@století)


Poslední dobou se roztrhnul pytel s proroky kdejakých pohrom na světě. Mnozí lidé si myslí, že se blíží konec světa. Chtěl bych to uvést na pravou míru. Nikoli - konec světa se neblíží. Je to jinak - konec světa zrovna probíhá a jestli se něco blíží, potom tedy konec konce světa.

Zajímavá myšlenka, že? Dále čtěte v článku Máte stále čas? na stránkách Zvědavce.


22.11. 2005     Srážka s blbcem naštve, zvlášť když je ráno, tma, zima, nevlídno ... Ale dále čtěte v článečku Srážka s blbcem nepotěší.


28. října byly v České republice poprvé uděleny (anti)ceny pro Velké bratry – Big Brother Awards. Odborná porota vybrala z více než 70 nominací mj. firmu Tesco, hlavní město Prahu, společnost Czech Credit Bureau a ministra vnitra Františka Bublana. Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na společnosti, zákony a technologie, které výrazně narušují soukromí občanů.

Hlavní cenu Největší úřední slídil získalo hlavní město Praha za masivní podporu kamerových systémů, aniž by existovala jasná zákonem daná pravidla pro archivaci a využívání kamerových záznamů.      (Zdroj: Iuridicim Remedium)


První (ne?)úspěšný pokus sondy Hayabusa odebrat vzorek z povrchu planetky Itokawa je detailně popsán na stránkách serveru Planetky.cz, včetně série unikátních fotografií planetky. Protože ve chvíli, kdy měl být vzorek nabrán bylo se sondou přerušeno spojení, není jasné, jak experiment dopadl. Druhý odběr vzorků by měl přijít na řadu 25. listopadu.


Evropská komise připravuje Akční plán o ochraně a welfare zvířat. Jedná se o velmi důležitý dokument, který může ovlivnit úroveň ochrany zvířat v EU v příštích pěti letech. Tento plán má však pochopitelně své odpůrce. Do 11. prosince je proto na internetových stránkách EU vystaven dotazník, jehož cílem je zjistit, jak velkou podporu má ochrana zvířat mezi obyvateli Evropské unie.

Je proto důležité, aby dotazník ukázal co největší podporu ochraně zvířat. Čím lepší bude výsledek, tím větší je šance na následné vytvoření silného a účinného akčního plánu o ochraně zvířat. Prosíme tedy všechny příznivce zvířat, aby dotazník vyplnili a dali evropským institucím najevo, že si rozhodně přejí, aby zvířata byla chráněna lépe.

Dotazník najdete na webu v anglické verzi dotazníku, v políčku vpravo nahoře si však můžete zvolit i jiné jazyky (čeština zde bohužel není).


Dojné krávy české, radujte se! V roce 2007 proběhne velká daňová rošáda, která se projeví i v peněženkách Čechů. Účty za elektřinu a teplo spolknou od tohoto roku o tisíce korun ročně víc. Zhruba stejně by však měli lidé dostat na výplatě díky nižším daním nebo sociálnímu pojištění.   (Informace iDNES)

Obávám se, že to jsou stejný kydy, jako když kdysi v Delvitě rušili ty šeky, co člověk dostával jako určitý "věrnostní" procento z nákupu - se slovy, že se to projeví v nižších cenách celkově ... jo, BULLSHIT !!!

No nenaštve vás tvrzení, jako: Cílem ekologické reformy je především zlepšit životní prostředí. Větším zdaněním elektřiny vyráběné z uhlí a jádra se stane cenově dostupnější elektřina ze sluneční energie, vodních elektráren či biomasy. Sakra, copak mám možnost si zvolit, co chci, aby mi šlo doma do zásuvek???


Poplatky v českých bankách už dlouhou dobu překračují únosnou míru a ve vztahu k příjmům obyvatel patří mezi nejvyšší na světě. Ve vyspělých zemích se postavení klienta posiluje, služby se zpřehledňují, u nás tomu tak zatím není. Proto jsme se rozhodli sepsat petici a vytvořit tak určitý tlak ze strany těch, jichž se poplatky dotýkají nejvíce, tj. běžných klientů – vkladatelů.

Petici můžete podepsat mimo jiné přes elektronický formulář, který je společně s dalšími informacemi o bankovních poplatcích na speciálně vytvořených stránkách Bankovní poplatky.     (Zdroj: Svět spotřebitelů)


Radostné vyhlídky! Vědci sestavili komplexní obrázek toho, jak by mohl svět vypadat, až na něj dopadne změna klimatu a dramaticky se zvýší výskyt nákaz, epidemií a úmrtnost, napsal britský deník Independent. Týmy specialistů posuzovaly celou řadu ohrožení způsobených globálním oteplováním, jako vysoké teploty, záplavy a sucha.

Kvůli klimatickým změnám pravděpodobně vzroste počet infekčních a respiračních chorob. Stoupne také riziko a závažnost záplav a pro miliony lidí se sníží dostupnost pitné vody. Zároveň vědci zjistili, že země, na které patrně globální oteplování nejvíce dopadne, jsou na boj s jeho důsledky připraveny nejméně. Naopak národy, které ke globálnímu oteplování nejvíce přispívají, budou postiženy nejméně. ...

...Vědci se domnívají, že kvůli emisím skleníkových plynů se zvednou globální průměrné teploty do konce století o 1,4 až 5,8°C. Počet lidí ohrožených bouřemi a hurikány stoupne do roku 2080 ze stávajících 75 milionů na 200 milionů. Hladiny moří stoupnou o 40 centimetrů.      (Zdroj: EcoMonitor)

A proto - radostně a s vervou do kupčení s odpustky ... pardon - emisními povolenkami.


21.11. 2005     Je jednadvacátého listopadu - ještě celý měsíc se bude prodlužovat noc, než dosáhneme dne zimního Slunovratu. Dnes vychází Slunce v 7:25 SEČ a o měsíc později si Sluníčko přispí ještě o 34 minut déle ...


Bez jakéhokoliv dalšího komentáře doporučují vaší pozornosti článek zveřejněný pod titulem Kdo jsou Ilumináti na Matrix-2001.cz. Po jeho přečtení člověk třeba pochopí, kdo se skutečně snaží řídit chod světa a v čích rukou jsou viditelní vládcové loutkami.


Leonidy patří spolu se srpnovými Perseidami k nejznámějším meteorickým rojům. Lze je pozorovat pravidelně kolem poloviny listopadu, kdy se Země na své dráze kolem Slunce setkává s částečkami uvolněnými z komety 55P/Tempel-Tuttle. Meteory jsou vlastně světelné úkazy, které vznikají tehdy, když se malá tělíska nebo částečky prachu dostanou do atmosféry Země. Při průletu atmosférou se třením rozžhaví a odpařují; přitom dochází k ionizaci okolního plynu - tím vzniká meteor - jasná čára na obloze, kterou můžeme pozorovat. Nejvíce viditelný má být roj v období od od 14. do 21. listopadu. Letos však díky Úplňku nejsou podmínky pro pozorování příliš příznivé.    (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Všeobecně se má za to, že elektřina pocházející z hydroelektráren je čistou energií. Ovšem i tato "jistota" se otřásá v základech. Světová komise pro přehrady (WCD), nezávislá mezinárodní organizace odborníků, vydala v roce 2000 zprávu s doporučeními pro projektování a stavbu přehrad a jejich vyřazování z provozu. Ve zprávě WWF se píše, že přehrady i nadále "způsobují enormní sociální a environmentální škody". "Třebaže se slibuje, že přehrady zajistí levnější elektřinu nebo lepší zavlažování, ve skutečnosti způsobí hospodářský rozvrat, vzestup ceny energie a vyhnání mnoha lidí," oznámila WWF.     (Zdroj: EcoMonitor)


Je to v PR... Světový fond na ochranu přírody (WWF) obvinil evropské výrobce toaletního papíru a papírových kapesníků, že výrazně přispívají k odlesňování planety. Ve výrobě podle fondu dostatečně nepoužívají recyklovaný materiál.     (Zdroj: BBC)

Když se to tak vezme za slovo, lze si představit, jak lidé napříště budou mít na WC nádobu na použitý papír a ten budou odevzdávat k recyklaci ... :-))


Projekt registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH) dospěl do další etapy. Evropský parlament po více než 1000 pozměňovacích návrzích schválil kompromis, který zohledňuje obavy z přílišné zátěže průmyslu. Legislativní balík nicméně značně prospěje i životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Jednání o patrně nejsložitějším legislativním návrhu v historii Unie teď pokračuje v Radě EU, kde se členské státy musejí dohodnout na společném postoji.    (Zdroj: Stránky EP)

Projektem se zabývá i tisková zpráva MŽP - REACH: dobrý základ pro další jednání.

... jsme zklamáni tím, že se Evropský parlament nechal ovlivnit silným tlakem chemického průmyslu a původní návrh silně zredukoval. Díky tomu uniknou kontrole tisíce nebezpečných chemických látek. Přesto představuje REACH oproti současnému stavu pokrok," komentoval rozhodnutí Evropského parlamentu předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.


Asfalt ... Stal se součástí moderní civilizace a jen těžko si bez něj umíme představit rozvoj dopravní infrastruktury, chyběl by i ve stavebnictví, svůj neoddiskutovatelný význam měl při rozvoji elektrické a telefonní sítě, scházel by zcela jistě i v řadě dalších lidských oborů. Je užitečný a ošklivě hnědočerný až černý, většině lidí zapáchá a umazat se od něj není problém, problém je se od něj očistit. Je řeč o asfaltu, zemské smole nebo smůle, jak ji nazývali v minulých stoletích. Dnes se většinou získává jako derivát při destilaci ropy, je to vlastně jakýsi odpad, ovšem nesmírně cenný. Ale lidstvo zná asfalt a ropu dlouhá tisíciletí, obojí se totiž, i když velice vzácně, dá nalézt také v přírodě.     Dále čtěte v článku Černé slzy Matky Země na EnviWebu ...


18.11. 2005     Stamiliony obyvatel Západu používají každý den mobilní telefon k vyřizování svých záležitostí. Od služebních hovorů, přes soukromá vyznání, až po obchodní a technické debaty nezanedbatelné důležitosti. Mobilní telefon se stal intimním osobním přístrojem, ke kterému si řada lidí vypěstovala citový vztah. Snad proto, že jej nosí po kapsách či přímo na těle, mu důvěřují a svěřují mu věci, o kterých by na veřejnosti asi nemluvili. Věci, které má slyšet jen ta druhá strana.

Háček je v tom, že nemohou vědět, kdo jiný jim ještě naslouchá.

Dále čtěte v článku GSM sítě, odposlechy a šifrování v Britských listech


Spolana Neratovice 15.11. 2005 na tiskové konferenci již podruhé prezentovala výsledky rozborů ryb z Labe a nově ze tří lokalit Vltavy na obsah rtuti, které si nechala zpracovat Státním veterinárním ústavem Praha. Nejvyšší hodnoty této toxické látky byly opětovně zjištěny v rybách chycených u Obříství pod Spolanou Neratovice a přesahovaly hygienický limit pro obsah rtuti v rybách.

Spolana Neratovice v loňském roce Arnice vzkázala a na dnešní tiskové konferenci zopakovala, že přestane používat rtuť při výrobě chlóru až v roce 2015. “Ověřili jsme si, že je reálné, aby Spolana rtuť nahradila nejpozději do roku 2009 – 2010. Životní prostředí by tak ušetřila toxické zátěže mnoha stovek kilogramů rtuti ,” uvedla MGR. Hana Kuncová, vedoucí kampaně Arniky “Stop nebezpečí ze Spolany".      (Zdroj: stránky sdružení Arnika)


Nová německá koalice CDU/CSU a SPD potvrdila záměr postupně odstavit atomové reaktory. Bude tak pokračovat v dosavadním programu vlády sociálních demokratů a Zelených.    (Zdroj: stránky Hnutí Duha)


Péče o malé, později narozené ježky začíná být teď, před příchodem zimy aktuální. Pokud byste si v něčem nevěděli rady, prohlédněte si stránky Záchranné stanice Bodlinka. No ... raději se tam podívejte v každém případě, protože postarat se správně o malého ježečka není vůbec jednoduchá věc. V listopadu by se měli do lidské péče dostat ježci, jejichž váha je pod 350 g. V tomto měsíci již v přírodě váhu, která by mu stačila k přežití (650 až 700 g) z časových důvodů a nedostatku potravy nezískají.


Ekologové po vítězném boji dosáhli toho, že od ledna 2006 by se měly vytrácet z českých prodejen prací přípravky s vysokým obsahem fosfátů. Zákaz dodávat fosfátové prací prášky na trh by měl platit od Nového roku, od dubna by pak měly zmizet ze všech obchodů.

Dobrá zpráva - má však kocourkovský dovětek. Přijatý zákaz fosfátových pracích prostředků se nevztahuje na přípravky používané v průmyslové výrobě, protože ... průmyslové technologie zatím nedovolují použití jiných pracích prostředků. Vyhláška rovněž neomezuje tuzemskou výrobu fosfátových pracích prostředků určených na vývoz do zemí, kde nemají podobná omezení. Hmmmm .... divný, ne?

Zdroj: EnviWeb


Britská vláda umožní, aby pacienti trpící roztroušenou sklerózou mohli dostávat lék obsahující kanabis, který tiší bolest.

Přípravek s názvem Sativex ale nemá v Británii licenci a každý lékař, který ho bude předepisovat, musí nejdříve získat souhlas ministerstva vnitra.

Úřady tvrdí, že potřebují získat více důkazů o tom, jak lék funguje – proto zatím nemá ve Velké Británii licenci.

Sativex však už získal licenci například v Kanadě, a tak britské ministerstvo vnitra rozhodlo, že lékaři ho mohou v jednotlivých případech podléhajících schválení předepisovat.      (Zdroj: BBC)


Miliardy let panující substance, která je za normálních podmínek nejtvrdším materiálem ve vesmíru, ztratila své dominantní postavení. Diamant byl pokořen vědci z Bayreuthské univerzity v Německu. Spojením uhlíkových nanoklastrů zvaných fullereny dokázali něco, co bylo po celou historii vědy pokládáno za nemožné.

Nový materiál nese označení ACNR (Aggregated Carbon NanoRods) a byl vytvořen stlačením a zahřátím supersilných uhlíkových molekul zvaných fulleren C60. Tyto molekuly jsou složeny ze 60 atomů uhlíku poskládaných do hexagonálních anebo pentagonálních tvarů a dohromady tvoří dutou kouli podobnou fotbalovému míči. Supertuhé ACNR bylo vytvořeno stlačením právě fullerenu C60 na 200násobek atmosférického tlaku a současně zahřáním na 2226 °C.    (Zdroj: Svět vědy)


Víte že ... ptačí chřipky existuje množství kmenů (nejméně 144)? U volně žijících ptáků se často vyskytují v nízkých hladinách, které mohou způsobit maximálně lehčí průběh nemoci. Častěji se vyskytují u vodních ptáků. Viry vysoce patogenní ptačí chřipky mohou způsobit rozsáhlé úhyny domácí drůbeže, ale u divokých ptáků jsou velmi vzácné. Kmen H5N1 je vysoce patogenní, nicméně před nedávným rozšířením ptačí chřipky v jihovýchodní Asii, Rusku a oblasti Černého moře nebyl nikdy zaznamenán u volně žijících ptáků. Je pravděpodobné, že vzniká původně u domácí drůbeže mutací mnohem méně nebezpečných virů a teprve poté je přenášen z drůbeže na divoce žijící ptáky. ...

... Likvidace volně žijících ptáků nepomůže zastavit rozšíření ptačí chřipky. Tento názor sdílí i Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Světová organizace pro zdraví zvířat (The World Organisation for Animal Health) a britská vláda. Dokonce by zmíněná likvidace mohla situaci zhoršit - nakažení jedinci by se mohli v panice rychleji a dále rozletět, zdraví ptáci by byli oslabeni nadměrným stresem, což by je činilo zranitelnější vůči nákaze. A co je zcela nejdůležitější, takto vynaložené prostředky by bylo mnohem rozumnější použít na skutečně efektivní kontrolní opatření.

Dále čtěte v listopadovém čísle časopisu Ďáblík sdružení Calla


16.11. 2005     Na český trh se dostává druhý prací prostředek, který má certifikát Ekologicky šetrný výrobek (EŠV). Prací prášek Qalt Excel vyrábí firma Qalt Rakovník, k dostání by měl být od začátku prosince v řetězci obchodů Delvita. Ekologicky šetrný výrobek je ministerstvem životního prostředí garantovaný certifikát. Spotřebitelé se podle něho mohou snadněji rozhodovat při svých nákupech.     (Zdroj: EkoList)


Kapři na letošním předvánočním trhu asi budou vesměs řádově o koruny na kilogram dražší než v loňském roce. Vyplývá to z odhadů odborníků i informací některých rybářských firem. Letošní produkce ryb se podle ministerstva zemědělství bude pohybovat na úrovni loňska, tedy kolem 19,4 tisíce tun. Kapři z ní tvoří zhruba 90 procent.

Ceny u prodejců se většinou zvednou o tři až pět procent, odhadl Jan Pintíř z firmy Euagroservis - Dvůr Svojšice, která se zabývá agrárním poradenstvím. Důvodem je podle něj růst nákladů zejména na pohonné hmoty. Kilogram výběrové ryby může přijít na 75 až 83 korun, první třída od 67 do 74 korun. Za stejné peníze jako loni budou moci lidé kapra pořídit spíš jen na sádkách, protože ceny prvovýrobců se zřejmě moc nezmění, dodal.    (Zdroj: Novinky.cz)

Veselé Vánoce - Dojné Krávy České!


Chřipka - to je téma dnešních dnů. Takže ... neshánějte asi vůbec vakcínu, nejspíš ji neseženete - a chroustejte jablka a občas si "osprchujte duši".


Čtěte na stránkách Matric-2001.cz:   Vo všeobecnosti sa verí, že švábi, potkany a cyanobaktérie prežijú akúkoľvek biologickú katastrofu. Vedci však dokázali, že existuje jed s oneskorenou účinnosťou, ktorý dokáže zabiť i tieto odolné živočíchy. Vedúca expertka Ruskej akadémie vedeckého inštitútu nervových aktivít a neuropsychológie doktorka Irina Jermaková vykonala experiment na potkanoch. Experimentálne potkany boli kŕmené geneticky upravovanou potravou. Potkany experiment prežili, avšak ich správanie sa výrazne zmenilo: stali sa nervóznymi a dokonca agresívnymi bez akejkoľvek príčiny. Vedci objavili abnormálne patologické zmeny v ich pečeni a semeníkoch. Problémy mali aj potomkovia týchto potkanov. Až 55% potomkov experimentálnych potkanov sa narodilo mŕtvych alebo zomreli krátko po narodení. Ich smrť bola pri tom značne bolestivá – ich vnútornosti boli napuchnuté. Iní potomkovia trpeli slabým zdravotným stavom. Zároveň matky neprejavovali aktívne svoj materský inštinkt. ...


Další "povzbudivá" zpráva o ptačí chřipce: Lékařský časopis Respiratory Research zveřejnil studii hongkongského týmu, která uvádí, že po infekci virem H5N1 dochází v plicích pacienta k bouřlivé imunitní reakci. Reakce byla podstatně bouřlivější než v případě nákazy virem H1N1 vyvolávajícím "běžnou" sezónní chřipku. Vietnamské viry z roku 2004 byly v tomto směru "výkonnější" než původní virus z roku 1997. Virus H5N1 stále více připomíná původce španělské chřipky. Pokud se výsledky hongkongských lékařů potvrdí, pak to znamená, že virus H5N1 prodělal od roku 1997 určitý vývoj a rozhodně se z našeho hlediska nemění k lepšímu.     (Zdroj: Osel.cz)


Často se setkáváte s prodejci medu, nabízející "zaručeně pravý" sladký produkt pod různými názvy. Člověku z toho mnohdy jde hlava kolem. Proto neuškodí se podívat na přehled jednodruhových medů, na které můžete na trhu narazit. Přehled byl na základě podkladů od Českého svazu včelařů zveřejněn na stránkách Agronavigátor.


Podle výzkumu provedeného HSBC dva z pěti Američanů nemají v bance ani tolik, aby jim to umožnilo přežít jeden měsíc v případě nějaké katastrofy.

Šedesát procent dotázaných má úspory na necelé tři měsíce. Jen padesát procent Američanů platí každý měsíc plně své kreditní karty.      (Zdroj: Zvědavec)


Čtyři hnědouhelné elektrárny společnosti ČEZ nemají perspektivu a budou dříve či později zavřeny. Vyplývá to z analýzy zabývající se budoucností těchto energetických zdrojů během dalších 50 let, kterou nejvyšší vedení podniku projedná do konce roku.

Jako celek by hnědouhelné elektrárny měly skončit po roce 2060, což ovšem znamená vyřešit otázku náhrady jejich produkce, což by se mělo rozhodnout ještě letos. Současné vedení ČEZ za pilíř pokládá jadernou energetiku , která nyní představuje 31 % instalovaného výkonu ČEZ proti uhlí (54 %), zbytek připadá na vodní, sluneční a větrné zdroje.     (Zdroj: EnviWeb)


Část odborníků v poslední době stále otevřeněji varuje před neustále se zvyšujícím rizikem, že naši planetu v brzké budoucnosti postihne prudký kolaps klimatického systému, v jehož důsledku zanikne současná civilizace. Nejedná se přitom vůbec o přehnané tvrzení. Pohled do statistik je totiž naprosto výmluvný. Počet extrémních projevů počasí se nepřetržitě zvyšuje a rok do roku rostou adekvátně k tomu i škody.     Dále čtěte na stránkách Seaplanet.


15.11. 2005     Ve dnech 16. až 18. listopadu 2005 se pod jednou střechou - v Národním domě na Vinohradech (Praha 2, náměstí Míru 9) konají čtyři výstavy. Z našeho pohledu nejzajímavější bude ECOLIFE - 26. výstava s podtitulem Zdravá příroda - Zdravá výživa - Zdravý život. Budou na ní představeny výrobky a činnosti z oblasti ekologie, výživy a celkově zdravého stylu života. Dále se zde koná 19. výstava Vše pro ženu, 12. výstava Zlaté české ruce a 10. výstava Vánoční dárky. Otevřeno je v uvedené dny od 10 do 18 hodin. Ve středu 16. listopadu je také druhý podzimní Úplněk - Měsíček bude nejjasnější zhruba dvě hodiny po půlnoci - přesněji v 1:57 SEČ.


Vesmír je předurčen ke svému konci. Ale dříve než k tomu dojde mohla by pokročilá civilizace uniknout skrze "červí díru" do paralelního vesmíru? Tato myšlenka se jeví jako science fiction, ale je v souladu se zákony fyziky a biologie.  ...

...Vesmír je mimo kontrolu v nezastavitelném zrychlování. Nakonec všechen inteligentní život bude čelit konečné skáze - velkému zchlazení. Pokročilá civilizace musí podniknout konečnou cestu: uniknout do paralelního vesmíru. ...

... Od dob práce Edwina Hubbla ve 20tých letech je vědcům známo, že vesmír expanduje, ale většina věřila, že se expanze zpomaluje jak vesmír stárne. V roce 1998 astronomové při Lawrence Berkeley National Laboratory a Australian National University vypočítali míru expanze studiem tuctu silných explozí supernov ve vzdálených galaxiích. Nemohli uvěřit svým výsledkům. Nějaká neznámá síla způsobuje, že se expanze zrychluje. Brian Schmidt, jeden z vedoucích skupiny, řekl "Stále jsem kroutil hlavou, ale vše jsme ověřili... Dost jsem se zdráhal sdělit to lidem, protože jsem opravdu věřil, že nás rozcupují." ...

Zajímavé myšlenky, které se zdráhají lidskému chápání ... Ale zkuste číst dále - na stránkách Matrix-2001.cz.


Tak jedeme dále na „bulvární vlně“ viru H5N1 a honíme se za „zvýšeným nákladem“. Tak nějak označil hlavní pražský hygienik Dr. Polanecký ve středečním rozhovoru pro rádio Leonardo současný stav v informování o „ptačí chřipce“ vyvolané virem H5N1. Faktem ale zůstává, že situace je hodnocena jako vážná. „Ticho po pěšině“ nic neřeší. Tím, že se o viru H5N1 nebude mluvit a psát, ptačí chřipka ze světa nezmizí. Takže – další porce „bulváru“.

Nicméně - čínské ministerstvo zemědělství varuje před „pohromou“. Přiznalo, že se v zemi používají k očkování drůbeže nestandardní a padělané vakcíny. Ty nezabrání infekci drůbeže, ale potlačí projevy onemocnění. Nakažení ptáci pak unikají pozornosti veterinářů a dále šíří virus.     (Zdroj: Osel.cz)

A máme tu hned něco jobovo k zamyšlení ... Vědci ve Vietnamu, kde ptačí chřipka zabila 42 lidí, varovali, že vir již zmutoval do nebezpečnější formy, která se snáze šíří mezi savci. Pokud tuto zprávu potvrdí i další výzkum, může se jednat o významný mezník.     (iDNES, 14.11. 2005)


Američtí výzkumníci údajně odhalili podstatu tvorby sladké chuti látek, což je podle jejich názoru velmi důležité pro vývoj nových nízkoenergetických sladidel.

Nová studie podle tvrzení autorů odhaluje podstatu sladké chuti u potravin. Byla měřena reakce sladidel a cukru na dvou receptorech jazyka. Cukr reagoval s oběma receptory, zatímco náhradní sladidla pouze s jedním receptorem. Sladidlo sukralóza ale reagovalo s oběma receptory, a to s větší intenzitou než cukr. (Zdroj: Agronavigátor)

A budeme tu mít po aspartamu dalšího strašáka, bílého vrahounka? Potřebuje snad někdo, aby "vědci" zjišťovali, proč je něco sladkého vlastně sladké?


Jediným živočišným druhem, který je rozšířen po celé Zemi je tzv. Člověk rozumný (Homo sapiens sapiens). V současné době se jedná o nejnebezpečnějšího živočicha naprosto bezohledně ničícího svůj biotop. ... Takto optimisticky (a pravdivě) začíná černě-vtipný článek na serveru Příroda.cz.

Ještě malá ukázka: ... Jako predátor se liší od jiných živočišných druhů. Pod záminkou, že mu konkurují, loví i zvířata, která nespotřebuje. Může se jednat například o delfíny, tuleně či velryby. V podmínkách ČR o kormorány, vydry atd. atd. Jde- li o rostlinné druhy je situace naprosto stejná. Za zdůvodněním potřeby dřeva ( kterým se na rozdíl třeba od Lýkožrouta neživí), klučí lesy i pralesy a pak s údivem zjišťuje, že se mu mění biotop.


Zase blázinec v Kocourkově ... Až o několik stokorun více zaplatí každý, kdo si zakoupí novou pračku, ledničku, televizor nebo jiné elektrozařízení. Současně by měl podle novely zákona o odpadech prodejce bezplatně odebrat od zákazníka stejný nebo podobný výrobek. Cílem zákonodárců bylo zřejmě působit na výrobce, prodejce a zákazníky tak, aby se chovali ekologicky a elektroodpad byl likvidován systematicky.

Prodejny neví, zda mají nebo nemají elektrozařízení odebírat. Prostory na něj stejně nemají. Zákazník zaplatí víc a očekává za své peníze službu. Jasno nemají ani úředníci.     (Zdroj: EnviWeb)


14.11. 2005     Ve středu 16. listopadu 2005 od 14:30 do 17:30 hod otvírá Svoboda zvířat Praha Informační stan o právech zvířat. Kde stan najdete? Na náměstí I. P. Pavlova – kde se kříží ulice Jugoslávská a Lublaňská.


Díky skvělé součinnosti sdělovacích prostředků se úspěšně daří šířit paniku nejen z ptačí chřipky, ale nově již i z léků.

Japonsko o víkendu varovalo, že lék Tamiflu může po aplikaci vést k "podivnému chování", jež může v určitých případech skončit smrtí. Podle japonských médií totiž dva osoby zahynuly krátce po přijetí léku. Sedmnáctiletý student podle nich skočil pod kola nákladního automobilu, další student po přijetí léku vypadl z okna svého bytu v devátém patře.

"Nic zásadního bych z toho nevyvozoval, ač je samozřejmě třeba podobné případy sledovat a vyhodnocovat," řekl MF DNES lékař Ladislav Machala, specialista na infekční choroby.     (Zdroj: iDNES)

Bude pocit beznaděje sílit? Napřed se lidem vsugeruje myšlenka, že smrtelná pandemie je nevyhnutelná - a teď i pocit beznaděje, že proti ní nebude léku ...


Jak u Blbejch na dvorečku ... Na nejfrekventovanější trase v České republice mezi Prahou a Brnem se zdraží vlakové jízdné. Zanikne totiž tzv. relační sleva, se kterou bylo od června 2003 možno jezdit za 130 až 160 Kč, tedy za cenu srovnatelnou s autobusy. Vyplývá to z informací včera zveřejněných na webu Českých drah.

Martin Bursík, předseda Strany zelených k tomu říká: „Absurdní politika Českých drah vyhání cestující na trase Brno – Praha z vlaků na zacpanou dálnici. Kde jinde by měly dráhy posilovat svoje postavení komfortní dopravní alternativy, než na nejfrekventovanější tuzemské trase? Vlaková doprava je jedinou ekologickou alternativou a proto si zaslouží maximální podporu.“     (Zdroj: EnviWeb)


Vědci z Coloradské univerzity oznámili, že se jim podařilo vyvinout metodu, díky které se zásadním způsobem urychlí diagnóza chřipkových kmenů. Mezi druhy chřipek, na které by měl být test účinný, patří i strašák posledních dnů - ptačí chřipka. V současnosti trvá podobná diagnóza až čtyři dny. V případě, kdy ptačí chřipka zmutuje do podoby přenosné mezi lidmi, je nutné zahájit léčbu nejpozději už do dvou dnů. Nová metoda pracuje s čipy, které jsou schopné odhalit druh chřipky bezprostředně po odebrání vzorků. Její přesnost dosahuje až devadesáti procent.     (Zdroj: 21@století)


Vesmír se zdá podle předpokladů několika významných světových kosmotopologů uzavřený a konečný. Představit si jej prý můžeme jako fotbalový míč, který je zevnitř zrcadlovým sálem. Hraje Bůh fotbal?

Zajímavé ... no a celé si to můžete přečíst na stránkách Světa vědy. Ale nesmíte se leknout formulací, jako:

... kosmolog Jean-Pierre Luminet.tvrdí, že náš vesmír se jeví jako fotbalový míč složený z dvanácti pětiúhelníků. Pohled skrze tyto stěny pak vypadá jako pohled do našeho vesmíru, avšak pootočeného o 36°. Ve skutečnosti tak vzniká mnohonásobný toroid. Jeho efekt prostě je, že objekt, který se dostane k fiktivní hranici dvanáctistěnu, se objeví na jeho protilehlém „konci“, avšak pootočen ve směru letu o 36°. Pro pozorovatele je to jako pohled do zrcadla. Zdánlivě se tak může celý vesmír jevit jako 120x větší! ...


V České republice se vypije přes šestnáct miliard litrů piva ročně. Každý z deseti milionů jejích obyvatel včetně žen a dětí zkonzumuje tedy od ledna do prosince více než sto šedesát litrů tohoto nízkoalkoholického národního nápoje, což je pro představu zhruba tolik, kolik za normálního stavu hladiny proteče pod Karlovým mostem vody za třináct minut a dvacet sekund.     (Zdroj: BBC)


Závisláci, pozor !!! Psychologové již delší dobu varují, že nové komunikační technologie mohou vést až k patologickým závislostem. Jedinec se snadno může odtrhnout od reality a žije pouze ve virtuálním světě. Případ z Velké Británie dokazuje, že ona varování mají svá opodstatnění. Do protialkoholní léčebny v Paisley se dostal devatenáctiletý muž, který je závislý na rozesílání SMS zpráv a e-mailů. Každý týden ze svého mobilního telefonu odeslal na 700 zpráv a během roku tak byla jeho peněženka lehčí o 4 500 liber (téměř 200 000 českých korun).     (Zdroj: 21@století)


Pozitivní zpráva ze světa železnic - dne 3. listopadu byl zahájen zkušební provoz a slavnostně otevřena nová železniční zastávka Tanvaldský Špičák mezi zastávkami Jiřetín pod Bukovou a Antonínov na 6,7 km dlouhé trati 034 Smržovka – Josefův Důl. Nová zastávka s dřevěným přístřeškem má perspektivu širokého využití. Je vzdálena pouhých 300 metrů od Albrechtic v Jizerských horách a zpřístupňuje tak především oblíbený lyžařský areál Tanvaldský Špičák včetně blízkého penzionu pro seniory a další zástavby. Zastávka se svojí příhodnou polohou a dosažitelností nabízí k využití obyvatelům Albrechtic v Jizerských horách i Jiřetína pod Bukovou a očekává se i nápor lyžařů.     (Zdroj: ŽelPage)


V Evropské unii přetrvává nadvýroba vína, proto dojde k redukci vinohradů na jejím území. Unie v následujících letech podpoří omezení pěstování vína dotací 450 milionů eur, z toho 350 milionů eur dostanou vinaři ve Francii, v Itálii a ve Španělsku. Ve Francii by mělo brzy zaniknout 20 tisíc hektarů vinic ...     (Zdroj: Agronavigátor)

Co dodat ... co lze čekat od světa, kde vládnou ekonomické zájmy pár "vyvolených" nad přirozeným řádem bytí.


MŽP vydalo publikaci k integrovanému registru znečišťování životního prostředí - jmenuje se Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - 100 otázek a odpovědí a můžete si ji stáhnout na Internetu ve formátu PDF.


... pozitivní dopad kávy na lidské zdraví naprosto nezpochybnitelný. S trochou nadsázky se dá říci, že káva je doslova nabita pozitivními látkami včetně kofeinu. Neobsahuje totiž zdaleka jen kofein, ale dalších zhruba dva tisíce látek, jejichž konkrétní, pro lidské tělo většinou pozitivní, účinky se zkoumají. Několik desítek studií dokazuje, že pravidelné pití kávy snižuje o 25 procent pravděpodobnost rakoviny tlustého střeva. Jde prý dokonce o nepřímou úměrnost. Čím více kávy, tím menší nebezpečí. Další studie dokládají pozitivní vliv kávy na snížení nebezpečí rakoviny jater, Parkinsonovy choroby a diabetu 2. Pití kávy údajně oddaluje Alzheimerovu chorobu a u alkoholiků snižuje nebezpečí poškození jater. Káva působí proti tvorbě žlučových a ledvinových kamenů, v tomto případě díky silným diuretickým účinkům. Rozšiřuje cévy a působí proto jako účinný lék při léčení některých srdečních chorob a migrén. Je uznávaným prostředkem proti rakovině díky polyfenolům, které patří k významným antioxidantům ...

Tak to byly některé argumenty pro pití kávy z článku Démonizovaný nápoj, který si můžete přečíst na stránkách 100+1.

Jsou tam samozřejmě vypsány i negativní vlivy - ale proč si kazit náladu, ne?


Stahování hudby z výměnných sítí (tzv. P2P sítí) je jako krádež CD z obchodu!" „Musíme chránit umělce, kteří jsou okrádáni spotřebiteli na internetu.“ Velké hudební a filmové společnosti nás dlouhodobě „krmí“ podobnými tvrzeními v televizi, v novinách a dalších médiích. Individuální spotřebitele znázorňují jako piráty a kriminálníky.

Stejné společnosti vydávají brožury o tom, co spotřebitelé nesmějí dělat v digitálním světě. Podle nich spotřebitelé nemají žádná práva vyplývající z nákupu CD, DVD či jiného digitálního materiálu, kromě několika velkoryse poskytnutých výjimek. ...

... Přišel čas zajistit spotřebitelům určitá základní práva taktéž v digitálním světě a říci jim, co mohou dělat se svým digitálním hardwarem a obsahem (informace, hudba, filmy apod.). To je hlavním poselstvím kampaně šířené na stránkách Světa spotřebitelů.


11.11. 2005     Podle Lunárního kalendáře začíná v sobotu 12. listopadu 2005 pro náš organismus biologická zima. Měli bychom se začít tepleji oblékat, protože v této době jsou obzvláště citlivé ledviny a močový měchýř.


Na pátek 11.11. připadá Den veteránů, svátek připomínající ukončení 1. světové války. Jeho oslavy jsou ale v současnosti věnovány žijícím i mrtvým veteránům válek vůbec. U nás se slaví od roku 1999. Tento den také souvisí s tzv. poppy day - dnem máku. Symbolem vzpomínkových slavností je totiž květ vlčího máku. Připomíná, že ve válečných dobách se na neobdělaných polích dařilo jen kvítku této rostliny. Vlčí mák nechybí snad v žádné klopě na uniformách přítomných při oslavách Dne veteránů.


Na 12. a 25. listopadu 2005 je předběžně naplánováno krátkodobé "přistání" japonské sondy Hayabusa na povrchu planetky Itokawa. V průběhu několika sekund by mělo dojít k odběru velice malého množství materiálu z povrchu planetky.

Pokud se podaří na sondě odstranit problémy s měřením vzdálenosti od povrchu planetky, budou na dvou různých místech uskutečněny dva pokusy o odběr vzorků horniny. V okamžiku velice těsného přiblížení sondy k povrchu (dotyku s planetkou) bude rychlostí 300 m/s vystřelen kovový projektil. Ten vytvoří malý kráter a vymrští části horniny nad povrch planetky. Část tohoto materiálu vnikne do speciálního "trychtýře" na sondě, odkud se dostane do návratového pouzdra.     (Zdroj: stránky České astronomické společnosti)


Velmi zajímavé !!! Objev možná nejstaršího křesťanského kostela na území Svaté země oznámili dne 6.11.2005 izraelští archeologové. Jeho ruiny leží na pozemcích přísně střežené věznice v lokalitě Megiddo, která je považována za biblický Armageddon. Podle izraelského památkového úřadu pocházejí zříceniny z třetího až čtvrtého století a jsou na nich patrné obrázky ryb, jež jsou dávným křesťanským symbolem, zbytky oltáře i odkazy na Ježíše. "Je to velmi starobylá stavba, možná nejstarší v našem regionu," prohlásil vedoucí týmu archeologů pracujících na vykopávkách Jotam Tepper. Práce v Megiddu, které se nachází v severoizraelské oblasti Galilea, trvaly 18 měsíců, nejdůležitější objevy byly však učiněny v uplynulých dvou týdnech, sdělil dále Tepper. Učenci se domnívají, že staří Řekové přeložili hebrejský název obce Megiddo - Har Megiddo - jako Armageddon. Podle Nového zákona se právě zde v konečné bitvě utká Bůh s ďáblem a křesťané věří, že to bude předzvěstí konce světa.    (Dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Nechvalně známá společnost Termizo z Liberce kontaminovala CHKO Jizerské hory za peníze Evropské unie. Jde o cyklostezku v Oldřichově v Hájích, na jejíž podklad byl použit zamořený popílek ze spalovny odpadků.

Podle zpravodajství na serveru Econnect  ...  Výsledky rozborů potvrdily, že obavy místních občanů byly oprávněné: „Z testů vyplynulo, že stezka vedoucí chráněnou krajinnou oblastí obsahuje zhruba tolik dioxinů jako zamořené sedimenty v okolí Spolany,“ řekl Petrlík. Ve vzorcích byla prokázána přítomnost celé škály perzistentních organických látek: dioxinů (PCDD/F), polychlorovaných bifenylů (PCB), hexachlorbenzenu (HCB) a polybromovaných difenyléterů (PBDE). Všechny jmenované látky přetrvávají dlouho v životním prostředí a mají negativní účinky na zdraví člověka i zvířat.

Skutečnost, že na stavbu stezky použila firma Strabag směs prodávanou Termizem pod názvem SPRUK, v odpovědi na podnět Arniky potvrdila i Česká inspekce životního prostředí. Stavba cyklostezky proběhla v létě tohoto roku. Po část této doby neměla spalovna komunálních odpadů Termizo Liberec platný certifikát, který by ji opravňoval k prodeji směsi strusky a popílku jako materiálu ke stavebním účelům. Vyplývá to mimo jiné z vyjádření zaslaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Farmaceutické firmy musí uspokojovat své akcionáře. Je proto přirozené, že hledají cesty k maximální spotřebě svých produktů. Dobré je například úplné uvolnění přístupu k lékům pro lékaře nespecialisty. Mohou tedy například nasadit antidepresivum každému, kdo se neusmívá. Pak už těžko někdo najde odhodlání antidepresivum po letech vysadit. Pokud se pacient neusmívá, je třeba pokračovat, pokud se usmívá, je třeba pokračovat, protože se antidepresivum osvědčilo.    (Citace: Britské listy)


Doufejme, že to myslí vážně - Evropská komise 7. listopadu podepsala dohodu se zástupci farmaceutických, chemických i kosmetických asociací, podle které má být do jara příštího roku vypracován plán omezení testů na zvířatech. Zatímco dnes končí v laboratořích téměř 11 milionů zvířat ročně, v zatím vzdálené budoucnosti mají tyto často drastické pokusy zcela vymizet.     (Zdroj: Agronavigátor)


Ekolog a předseda Strany zelených Martin Bursík ke zdražení cen energií říká, že 1. ledna se staneme unikátní zemí, kde při otevření trhu nedojde ke zlevnění elektřiny, ale k jejímu zdražení. "Selhal stát. Nedokázal vytvořit konkurenční prostředí," uvedl.    (Dále viz EnviWeb)

Dále je to o tom, že ceny energií už jen porostou, protože jsou založeny na neobnovitelných zdrojích - a jak jich ubývá, i jejich ceny rostou. Ceny přestanou růst, až se přejde na zdroje obnovitelné - ale kdo by na ně přecházel, když je možnost pořád víc lidi dojit, dojit a dojit.

A ještě z uvedeného článku: U nás ceny zvyšuje jednostranně ČEZ. Na jedné straně se chlubí, že je nejziskovější energetickou firmou v Evropě. Na druhé v momentě, kdy se snižuje role regulátora, vytahuje ceny na úroveň cen v okolních zemích. Průmysl už nyní platí u nás za elektřinu víc než třeba ve Francii či v USA.

"Tak dlouho budete pumpovat slávu do prasete, až vám nakonec praskne" - říkal dobrý voják Josef Švejk ...


10.11. 2005     Pochvala !!! Město Mladá Boleslav chystá otevření svého prvního psího parku. Zařízení v blízkosti panelového sídliště by mělo umožnit bezproblémové venčení psů a zároveň přispět k tomu, aby psi nepobíhali například na dětských hřištích či jiných zelených plochách v této oblasti. Park bude otevřen 15. listopadu.     (Zdroj: EnviWeb)


Z kazachstánského kosmodromu Bajkonur odstartovala 9.11. 2005 ráno pomocí ruské nosné rakety evropská sonda Venus Express, jež má zkoumat atmosféru a půdu planety Venuše .Sonda vážící 1 240 kg byla úspěšně navedena na dráhu vedoucí k planetě Venuši, kam by sonda měla dorazit v dubnu příštího roku.

Sonda má být navedena na oběžnou dráhu kolem Venuše, odkud má detailně prozkoumat strukturu, složení a dynamické chování atmosféry této planety, která je charakteristická vysokými teplotami a extrémně vysokým tlakem

(Zdroj: ESA News)


Často se setkáváme s trestným činem šíření paniky ... Ale jak označit slova, kterými Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Lee Jong-Wook varoval, že pandemie ptačí chřipky je nevyhnutelná. Podle něj je pouze otázkou času, kdy se virus začne přenášet z člověka na člověka, a pokud se tak stane, žádné společenství se nákaze nevyhne.     (Zdroj: BBC Czech)

Qui bono? Kdo profituje na panice, která se teď šíří lidstvem? Kdo chce, aby vystrašené davy dělaly doma zásoby léků a skupovali po Internetu prošlé zásoby Tamiflu nebo čehokoliv, co se za to vydává? Zdravý selský rozum zabila masmédia s jejich zvratky deformujícími pohled na svět. Pokud si chcete přečíst něco, co vypadá normálně a seriózně, přečtěte si článek Dost blábolů o ptačí chřipce.

"Určití lidé neoprávněně využívají určitou paniku," prohlásil na adresu překupníků v pondělí pro televizi Nova hlavní hygienik Michael Vít. "Tamiflu se může užívat jen na lékařský předpis, jinak hrozí, že se proti lékům vytvoří rezistence," řekl v úterý Novinkám.    (Zdroj: Novinky.cz)

Jo, tak konečně rozumné slovo z "oficiálních zdrojů" - zblblí lidé se teď nacpou pod tlakem informací z blbobedny léky, co se do nich vejde - a až by byly opravdu potřeba, už jim nezaberou.

I na stránkách Státní veterinární správy se praví mimo jiné:

Zajisté nelze obavy zlehčovat, ale na druhou stranu jsou na pováženou výroky typu: "Víme, že virus zmutuje a utrpení bude velké".

Není na místě podléhat hysterii, zejména proto, že nelze v současné situaci očekávat přímé ohrožení lidí, i kdyby se k nám ptačí chřipka dostala. Obavy by lidé mohli mít až tehdy, došlo-li by ke zmutování chřipkového viru do podoby, kdy by byl přenosný z člověka na člověka. Dosud tomu tak není a různí odborníci prorokují – kdy a v jakém horizontu by k tomu mohlodojít. Ano, s takovýmito hypotézami se "dobře" pracuje.

Zatím lze říci, že přijímaná opatření proti šíření ptačí chřipky – zákazy a monitoring – jsou účinná a veřejnost by v žádném případě neměla podléhat panice.


Na stránkách serveru CellostniMedicina.cz byl zveřejněn článek Potenciálně škodlivé ingredience. Najdete v něm přehled některých potenciálně škodlivých látek s jejich krátkým popisem a charakteristikou. Přehled vám usnadní tápání v pojmech co je co a čím to může být škodlivé ... například dioxiny, ale i kaolín, lanolín, vazelína či jiné zdánlivě neškodné látky.


Na území Polska, Česka a Rakuska vznikne nejdelší alej v Evropě. Ponese název Alej národů a povede podél cyklostezky. První stromy už jsou v zemi a postarali se o to školáci z Velké Bystřice na Olomoucku.

Stromy se vysazují podél cyklotrasy Greenways, která vede z Krakowa přes Moravu do Vídně a je dlouhá asi 700 kilometrů. Bude tedy potřeba vysadit asi 60 tisíc stromů.

Za celým projektem stojí Nadace Partnerství a Pražský mezinárodní maraton. Právě jeho účastníci si za 200 korun tzv. adoptovali jednotlivé stromy.     (Zdroj: Econnect)


Brokolicové výhonky se ukázaly účinné v prevenci rakoviny žaludku způsobené Helicobacter pylori a v prevenci rakoviny kůže v důsledku působení UV záření. Zelí a česnek napomáhá chránit před rakovinou prsu, jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) před rakovinou vaječníků.Článek na stránkách Agronavigátor se zabývá těmito tématy: 1) Brokolicové výhonky zmírňují gastritidu u pacientů s Helicobacter pylori; mohou napomoci zamezovat rakovině žaludku. 2) Extrakt z brokolicových výhonků chrání před rakovinou kůže způsobenou UV zářením (pokusy byly provedeny na vysoce rizikových myších). 3) Změna stravy v každém věku může napomoci chránit před rakovinou prsu.  4) Pravděpodobná chemoprevence rakoviny vaječníků bylinou Ginkgo biloba (jinanem dvoulaločným). 5) Změna genů: ukázalo se, že česnek inhibuje chemické poškození DNA při rakovině prsu.

Pozn. - jen nevím, zda se dá řadit Ginkgo Biloba mezi byliny, když je to v dospělosti pěkně velkej strom.


09.11. 2005     O co jde masmédiům? Šířit atmosféru strachu, násilí a odevzdanosti globalizačním opatřením? Posuďte sami titulky v rubrice NEPŘEHLÉDNĚTE na iDNES dne 9.11. 2005 odpoledne: Nepokoje ve Francii mají první oběť, ve městě Raincy už platí zákaz vycházení --- Násilí z Paříže nakazilo Belgii a Německo; radikálové hrozí peklem, lidé mají strach --- Bavoři honili šíleného střelce; zabíjel bez výběru v hostinci --- Útočníci usekli studentkám hlavu; masakr v Indonésii. Do toho pár dalších senzací a článků o nevyhnutelnosti pandemie ptačí chřipky, kde nevyhnutelně zemře x miliónu lidí ... to je novinářská etika? Brrrr....


No hurá, kapitál slavně vítězí nad zelím! Možnou stavbu obří automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku už zřejmě nebude blokovat pěstování zelí. Představitelé Moravskoslezského kraje v pondělí jednali se zemědělci, kteří v místech, kde by měla stát budoucí továrna Hyundai, tuto plodinu pěstují a dokončení zóny dosud blokovali.     (Zdroj: Novinky.cz)

K tomu by člověk mohl mít čtyři dotazy - snad logické, snad ne; posuďte sami. Kdo bude nová auta kupovat, když stále měně lidí na ně má peníze. Na co budou ta auta jezdit, když ropa údajně dochází a pohonné hmoty jsou dražší a dražší. A slovo do pranice - kde ta auta budou jezdit, když již dnes jsou silnice jsou ucpané do krajnosti? A nakonec - jak obří automobilka ovlivní ekologii podhorské krajiny, když už tak je sajrajtů všude až hanba?


Američtí geofyzikové uklidnili roky trvající debaty o tom, jak naše Země rotuje. Ukázali totiž, že zemské jádro rotuje rychleji než celý zbytek planety. Tyto výsledky zřejmě konečně pomohou řádně pochopit vnitřní mechaniku zeměkoule včetně původu jejího magnetického pole.     (Zdroj: Svět vědy)


Rakouští vědci na konci minulého roku odhadli, že kvůli záření by polovina kosmonautů nepřežila případný let k Marsu. Už američtí astronauti z misí Apollo před lety hovořili o podivných záblescích, světelných pruzích, skvrnách nebo oblacích ve vesmírném prostoru. Astronomové se původně domnívali, že v tom hrají roli spíše těžší částice prvků jako helium nebo lithium než mnohem lehčí protony. Podle kosmonautů, kteří pracovali na ruské vesmírné stanici Mir a jejichž pozorování zaznamenala vědecká studie z roku 2002, záblesky skutečně přicházely ve stejnou dobu, kdy do speciálního detektoru narážely těžké částice. Vysoká zátěž z vesmírného záření tak zůstává jedním z nevyřešených problémů meziplanetárních letů.     (Zdroj: stránky magazínu WM)


Ekovesnice s nejméně deseti domy, jejichž provoz nevyžaduje prakticky žádnou energii, vznikne do dvou let v Desné na Jablonecku. Biosolární domy se vyrábějí hlavně z odpadních materiálů. Jeden metr obytné plochy v nich přijde zhruba na 16.000 korun, což je asi o deset procent méně než u jiných dřevostaveb. Domy mají mít spotřebu energie kolem 20 kWh na metr čtvereční, to je asi pětkrát méně než u běžné výstavby. Topí se v nich dřevem v krbu a spotřeba na vytápění a ohřev vody nemá být dražší než 7800 korun ročně. V klasických cihlových domech se platí za rok kolem 30.000 korun.     (Zdroj: EkoList)


Výrobci potravin musí řešit problém, jak to vyřešit, aby potravina byla nejen chutná, ale i zdravá. Výrobci potravin si totiž často musí vybírat mezi nabídkou zdravých produktů, nebo produktů lahůdkových. Obojí nelze splnit, protože snížení obsahu tuku, energetického obsahu či cukru vede i ke ztrátě pozitivních chuťových vlastností. Tuto závislost se firmě Tate & Lyle podařilo zlomit. Její nová služba RebalanceTM zkušenosti expertů na vývoj receptur s využitím přísad na bázi sukralózy, jako je přípravek SPLENDA, který umožní nabídnou zdravější profil pro vaše špičkové výrobky.     (Zdroj: Agronavigátor)

No nazdar ... potraviny vylepšované syntetickými srágorami ... chutné - snad... ale zdravé? Nooooo ...


Z ekologického hlediska je ale neúnosné a sebezničující, jestliže stát přihlíží k tomu, jak se občané vrací k levnějšímu uhlí, resp. pálí vše, co najdou. Mnoho českých vesnic, či městských předměstí s postarší zástavbou rodinných domů připomíná v zimě jednu velkou plynovou komoru. Zvláště k večeru, kdy „táta pořádně přiloží“. Vzduch ve vesnici, kde by každý čekal čerstvý a svěží vzduch potom připomíná spíše okolí spalovny odpadu.

Samostanou kapitolou je situace, kdy domácnost souseda pálí vše, co hoří či co najde. Plastové lahve, pneumatiky, odpadky. Jeden takový zdroj dokáže s přehledem zamořit daleké okolí. A možnost obrany? Nulová. Česká inspekce životního prostředí má pravomoc vykonávat kontroly emisí a pokutovat pouze firmy a podnikající fyzické osoby. Na obyčejné lidi nemůže. To je v pravomoci odboru životního prostředí místního úřadu. A zdejší úředníci zase nemají právo vstoupit do objektu a zkontrolovat, co se pálí, ani změřit intenzitu a charakter kouře z komína. Vypracovaný posudek na charakter a tmavost kouře od soudního znalce, kterých je pomálu, taky nepomůže, neboť tak lze posuzovat jen tzv. střední a velké stacionární zdroje. Kruh se uzavírá a holocaust může začít.     (Zdroj: Zvědavec)

A kdo za to může? Jak z článku vyplývá, tak jediný dodavatel plynu do země – RWE Transgas. Když byl Transgas v roce 2001 prodán RWE, jedním z argumentů pro privatizaci bylo i to, že se po přechodu mamutí firmy uvolní trh a sníží se tak jeho cena. Opak je pravdou. Nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže a nezneužívání monopolního postavení bdí v ČR Antimonopolní úřad, energetiku včetně cen za energie reguluje potom Energetický regulační úřad. Šéf monopolního úřadu Tomáš Pecina říká: „Trh s plynem u nás skutečně nefunguje, jak by měl“. Ale zůstává jen u slov. A RWE Transgas spokojeně zdražuje.


Kormorán - kdysi vzácný pták, který byl před lety zařazen na seznam ohrožených živočichů, bude zanedlouho z listiny zvláště chráněných druhů vyškrtnut - příslušnou vyhlášku právě připravuje Ministerstvo životního prostředí. Tím se otevře cesta k jejich snadnějšímu odstřelu. Je důkazem toho, jak se v moderní, rozvinuté civilizaci nedaří udržovat přirozenou přírodní rovnováhu.

"Žijeme v době, kdy je krajina zcela přeměněna člověkem a intenzívně hospodářsky využívána. Představa přirozené rovnováhy mezi živočišnými druhy je zvláště u obratlovců iluzorní," říká Pavel Marhoul ze státní Agentury ochrany přírody a krajiny.     (Zdroj: EnviWeb)

Co dodat? Asi tak leda ... ach jo ...


08.11. 2005     Vy, kdo s napětím sledujete objevy kolem Sluneční pyramidy v Bosně, nenechte si ujít další aktualizaci na stránkách Matrix-2001.cz ! Konstrukce pyramidy je téměř totožná s designem pyramid v Teotihuacanu (Toto fascinující zjištění je zdrojem rozsáhlého inspirativního obohacení. Potvrdí-li se pouze tento jediný fakt, můžeme počítat s totální revolucí v oblasti klasické archeologie a mnoha dalších disciplín související s lidskou historií).


Po třech dnech a třech nocích opustili 4.11. 2005 horolezci Greenpeace tovární komín chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí, kde protestovali proti výrobě zdraví škodlivých chemikálií a snažili se upozornit na rostoucí problém chemické kontaminace životního prostředí. Aktivisté Greenpeace během svého protestu také opakovaně vyzývali české europoslance, vládu a představitele chemického průmyslu, aby se zasadili za přijetí účinné podoby reformy chemické politiky Evropské unie, známé pod zkratkou REACH.     (Z tiskové zprávy Greenpeace ze 4.11. 2005)

Na nedostatečnou informovanost veřejnosti o výrobě a používání chemických látek poukázalo dnešní jednání zástupců Greenpeace s představiteli města Valašské Meziříčí. Vedení valašskomeziříčské radnice nemá k dispozici dostatek informací o nebezpečnosti ftalátů, jejichž významným výrobcem je právě místní chemička, DEZA a.s. Výrobci v současné době sami aktivně neinformují o možných rizicích chemických produktů.     (Z tiskové zprávy Greenpeace ze 3.11. 2005)


Je sice jen osm centimetrů dlouhý a váží nicotných pětadvacet gramů, avšak na severu Brazílie vyvolává paniku. Tvor s názvem upír obecný, létající savec podobný malému netopýrkovi, se v noci dobývá do domů a stovky lidí už nakazil vzteklinou. Ekologové varují, že možnou příčinou nájezdu těchto vampýrů je kácení amazonských deštných lesů, kvůli němuž tito savci přicházejí o přirozené životní prostředí.     (Zdroj: EnviWeb)


O výhodách skleněných obalů nad plastovými se můžete dočíst na stránkách Příroda.cz. V článku Jak správně třídit odpad - sklo se také dozvíte, jak správně sklo recyklovat.


... svět projde závažnými změnami. Některé z nich mohou být prospěšné, většina však bude rozvratných, a všechny v rychlém tempu, napsali autoři studie, která byla tento týden publikovaná v časopise The Journal of Climate. "Otázka již nezní, zda tomuto problému budeme čelit, ale kdy mu budeme čelit," řekl Kenneth Caldeira, jeden z autorů studie, klimatolog ze Stanford University. "Můžeme se jím zabývat nyní, ještě předtím, než hrozně a nezvratně poškodíme klima, nebo můžeme čekat, až se nenávratné změny silně projeví," řekl Caldeira. "Jestliže jediné, co děláme, je snaha se tomu přizpůsobit, bude to jen horší a horší."     (Zdroj: EcoMonitor)


Není divu, že svět kolabuje, když mu lidé házejí klacky pod nohy ... Americký Senát ve čtvrtek podpořil návrh, aby těžební firmy mohly začít s těžbou ropy v chráněné oblasti Arctic National Wildlife Refuge na Aljašce. Republikány ovládaný Senát tak jen těsně odmítl návrh demokratů, kteří se snažili plán zablokovat.

Prezident George Bush senátory za rozhodnutí pochválil a jejich podporu nazval aktem zdravého rozumu. Aljašská rezervace nabízí asi 2000 akrů půdy a podle Bushe tam bude možné díky novým technologiím těžit ropu bez velkých dopadů na přírodu.


No a ještě jedna jobovka - již dlouho tušená - z USA. Virus HIV-AIDS je umělým bioproduktem programu ´U.S. Special Virus´. Tento federální program sledující vývoj speciálního viru proběhl ve Spojených státech v letech 1962 až 1978. Dokument, který o speciálním viru zveřejnil roku 1971 Dr. Robert Gallo prozrazuje, že Spojené státy úsilovaly o získání ´virové částice´, jejíž použití by mělo negativní dopad na mechanizmus lidského imunitního systému. Tento výzkumný program směřoval k pozměnění genetické informace virových částic za účelem jejich spojení s původcem zvířecí nákazy, virem nazývaným Višna."      (Zdroj: Matix-2001.cz)


Čínu a Vietnam zasáhla další vlna ptačí chřipky. S nástupem zimy na severní polokouli se to dalo čekat. Veterináři i humánní lékaři by však byli mnohem raději, kdyby se toto očekávání nenaplnilo.

V severovietnamské provincii Bac Giang uhynulo během nového náporu viru H5N1 asi 4000 kusů drůbeže. Zároveň se zřejmě nakazil i jeden člověk. Testy u nemocného stále ještě probíhají. Celá oblast je nyní pod karanténními opatřeními.      (Zdroj: OSEL.cz)


Tažení proti byllinkám? Nejnovější výzkum ukazuje, že třezalka tečkovaná nabízená distributory doplňků stravy k řešení problémů souvisejících s depresí, může mít řadu vedlejších účinků. ... Národní středisko pro komplementární a alternativní medicínu (NCCAM) v USA vypracovalo několik základních informací o této bylině. No ... nic moc. S čím si "vědci" neví rady, to zatratí. Ale čtěte sami na stránkách Agronavigátora.


Přes 1000 lišek a norků chovaných na farmě ve Vítějevsi na Svitavsku kvůli kožešině někdo vypustil do volné přírody. Případem, na který ČTK upozornila společnost Svoboda zvířat, se zabývá svitavská policie. Škoda podle majitelky farmy Marie Ducháčkové přesáhne milion korun. K činu se podle televize Nova přihlásila organizace Animal Liberation Front. Jde prý o protest proti chování těchto zvířat pro kožešiny.

Skupina Animal Liberation Front (Fronta za osvobození zvířat), podle e-mailu zaslaného majitelů farmy vyznává takzvanou přímou akci. "Budeme bránit matku zemi i zvířata, ať už nás to stojí svobodu či život".


07.11. 2005     Opět jsme u tahání čerta za ocas ... ! Evropská komise povolila dovoz a zpracování geneticky upravené kukuřice 1507 společnosti Pioneer/Mycogen Seeds, avšak pouze jako krmiva. "Rozhodnutí je platné pro deset let. Možnost povolit tuto kukuřici jako potraviny se ještě zkoumá," uvedla komise.

Rozhodnutí EK následovalo poté, co ministři zemědělství EU koncem září nedokázali dospět ke kvalifikované většině ani pro povolení, ani pro zamítnutí této plodiny; pravomoc rozhodnout tak přešla na EK. Kukuřice 1507 byla geneticky upravena, aby vzrostla její odolnost vůči některým škůdcům, jakož i herbicidům.     (Zdroj: EkoList)


Baškirští vědci udělali nález, který zcela odporuje tradiční představě o lidské historii: Kamenná plotna, stará možná 120 miliónů let, nese plastickou mapu Uralské oblasti. Ač se to zdá být nemožné, vědci z Baškirské státní university nalezli nezpochybnitelný důkaz existence prastaré, vysoce vyvinuté civilizace. Jde o velkou kamennou desku, nalezenou v roce 1999, na níž je dosud nezjištěnou technologií vyobrazen celý region. Jde o skutečnou plastickou mapu, jaké dnes má třeba armáda. Jsou na ní zobrazeny inženýrské stavby: síť kanálů o celkové délce asi 12.000 km, přehradní konstrukce a mohutné hráze. Nedaleko kanálů jsou umístěny jakési kosočtverečné útvary, jejichž účel je neznámý. Na mapě jsou i popisky; velké množství nápisů....      (Zdroj: Matrix-2001.cz)

Jo, já jsem si říkal, že už jsem o tom někde četl - tak další materiály najdete na stránkách WM magazínu v článku Mapa Tvůrců z roku 2002 (i s obrázky!).


Dnes (zdroj 3.11. 2005) zveřejnila firma Quest Diagnostics Incorporated, že vyvinula diagnostický test, který zjistí přítomnost virus ptačí chřipky. Firma, která vznikla v New Yorku v roce 1967 (tehdy se jmenovala MetPath, protože začínala jako poskytovatel služeb pro metropolitní patologie), je dnes jedním největších světových dodavatelů diagnostik. Po dnešku svoje postavení zcela jistě ještě posílí, protože začíná oznamovat terénním lékařům a nemocničním zařízením, že svojí nabídku rozšiřuje o test pro zjišťování přítomnosti viru kmene H5N1.     (Zdroj: OSEL.cz)


Do Sargasového moře u středoamerických břehů se vydalo z Ústí nad Labem vydalo 60 úhořů, kteří vyrostli v jihočeských řekách. Protože by neměli šanci překonat elektrárny, jezy a další vodní díla na Vltavě a Labi, převezli je rybáři v kádích na autě z jižních Čech až za ústecká zdymadla, odkud je už žádná překážka na Labi nezastaví a budou moci volně plout až do místa svého rozmnožování.     (Zdroj: Agronavigátor)


Stále více českých dětí má zdravotní problémy, jež dříve měli jen dospělí, jako jsou vysoká hladina cholesterolu, vysoký tlak a obezita. Výrazně k tomu přispívá nevhodná skladba stravy a nedostatek pohybu, tedy faktory, které do značné míry mohou ovlivnit rodiče. Od 1. listopadu jim nabízejí pomoc při úpravě dětského jídelníčku odborníci v novém poradenském centru Výživa dětí. "Hraniční nebo vysokou hladinu cholesterolu má téměř polovina českých dětí, nadváhou nebo obezitou trpí 13 procent dětí a vysoký tlak, který dříve mělo zhruba jedno procento dětí, má devět procent dospívajících," vyčíslila docentka Zuzana Urbanová, předsedkyně Fóra zdravé výživy, jež nové centrum zaštiťuje.


Ze stránek sdružení Arnika: K vybudování cyklostezky v Oldřichově v Hájích byla použita směs strusky a popílku ze spalovny v Liberci. Jak prokázaly rozbory vzorků odebraných 13. září 2005, obsahuje vysoké koncentrace dioxinů a další perzistentní organické látky. Více informací viz tiskovou zprávu z 1. listopadu 2005.


No nazdar ... Nejméně pětina zásob ropy, které lidstvo dosud neobjevilo, je skryta pod ledovým krunýřem Arktidy, tvrdí američtí geologové. Podle nich jenom norský sektor Barentsova moře skrývá zhruba deset miliard barelů, což přibližně odpovídá současným prokázaným zásobám Alžírska. Pomoci otevřít ropnou pokladnici Arktidy by mělo pozvolné globální oteplování . Představa, že pod tajícími ledovci začne tryskat ropa, láká do nehostinných a obtížně přístupných oblastí Severní Ameriky či ruské Sibiře velké těžební společnosti.      (Zdroj: EnviWeb)


Čtěte na stránkách National Geographic: Letos v listopadu se zaměřujeme na další významnou českou památku - relikviář svatého Maura. Od jeho nálezu uplynulo tento měsíc dvacet let.

V listopadovém vydání našeho časopisu jste jistě nepřehlédli přílohu - multimediální CD, na kterém je relikviář zdokumentován. Proto jsme restaurátora památky a spolutvůrce CD, ak.soch. Andreje Šumberu, oslovili znovu, aby nám restauraci památky přiblížil.


04.11. 2005     Doporučuji přečíst si článek Dost blábolů o ptačí chřipce - je zveřejněn na stránkách WM magazínu (ale nebyl součástí tištěných čísel).


 Vzato z historického pohledu, domnívali jsme se, že 75 tisíc civilních obětí v Hirošimě představuje práh, který už nikdo nepřekročí. Byli jsme šokováni nečekaným počtem zabitých Iráčanů, který se podařilo stanovit díky naší spolupráci se skupinou badatelů z bagdádské univerzity al-Mustansiríja. Více než 100 tisíc, v čemž nejsou započítáni civilisté zabití ve Fallúdže, které nebylo možno spočítat pro intenzivní vojenské akce. Odtud porovnání s Hirošimou. Dnes dokonce média situaci v Iráku líčí jako „zvětšování pouště“. Počet nad 100 tisíc se vztahuje k době před měsícem (15. 11. 2004).

Šokující, pravdaže? Dále čtěte v článku Dnešní Hirošima a svědomí západního světa na Matrix-2001.cz.


Zase jednou něco o GM plodinách - tentokrát ze stránek Příroda.cz z pera Lindy Nové.
Smutnou vizitkou pro demokracii v EU je informace Přátel Země, že na setkání ministrů životního prostředí 13 z 25 členských států hlasovalo proti povolení GM řepky v EU (ministr Ambrozek se za Česko hlasování zdržel), a přesto Evropská komise názor ministrů většiny členských států ignorovala a povolení agrochemická firmě Monsanto vydala.

Toto rozhodnutí vzbuzuje obavy i vzhledem k odhaleným korupčním skandálům mezi evropskými komisaři v minulosti. Přitom Monsanto je známo svými nevybíravými metodami prosazování GMO. Letos byla firma americkými úřady potrestána pokutu ve výši 1,5 miliónu dolarů za systematické uplácení indonéských úřadů při povolování GMO. Celkem se jednalo se o ilegální nebo problematické platby nejméně pro 140 současných nebo bývalých indonéských vládních úředníků a členů jejich rodin. Úplatky vykázalo Monsanto jako "konzultační poplatky" a dopustilo se tak podle amerického ministerstva spravedlnosti porušení amerických zákonů (Forreign Corrupt Practice Act). Někteří akcionáři Monsanta jsou situací ve firmě natolik znepokojeni, že žádají o změny pravidel pro top management firmy.


V neděli 13. listopadu 2005 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA PRO KOČKU - podzimní umísťovací výstava opuštěných koček. Vybrat si mňoukajícího spolubydlícího, nebo jenom přispět opuštěným kočkám pohlazením či něčím dobrým na zub budete moci od 10 do 17 hodin.

Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet koček a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se na podzim do péče útulků, ochranářských organizací i soukromých pečovatelů dostanou. Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro kočky.


Společnost Přátelé přírody vrací do Jizerských hor vzácné tisy červené. V těchto dnech vysazují dobrovolníci stovku sazenic této dřeviny na svazích Stržového vrchu nad údolím Čertova jáma nedaleko Oldřichova v Hájích na Liberecku. "Prvních 30 tisů jsme vysadili do přírody v roce 2003 u Nového Města pod Smrkem, dalších 100 o rok později u Josefova Dolu," řekl 1.listopadu 2005 Jiří Antl ze společnosti.    (Zdroj: Silvarium)


Ekologická daňová reforma by měla zjednodušeně řečeno zdražit některé procesy, při kterých se využívají neobnovitelné zdroje, ropa, uhlí, zemní plyn i jádro, a které zároveň nejvíce znečišťují životní prostředí. Spotřebitelům by tedy zvýšily nové daně především cenu elektřiny a také se jim prodraží provoz motorových vozidel. Například daň z elektřiny vyrobené z hnědého uhlí by podle plánů ministerstva životního prostředí měla v letech 2007 až 2015 vzrůst sedminásobně. Jak řekl Radiu Praha ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ekologická daň by se samozřejmě platila i z elektřiny vyrobené z jiných neobnovitelných zdrojů: "Daň by byla i pro elektřinu z plynu. Tam ale chceme, aby sazba byla na nižší úrovni, aby byl tento typ energie proti uhlí zvýhodněn."     (Zdroj: Econnect)

To ať se na mě nikdo nezlobí, ale tady se pod ekologickým pláštíkem chystá další dojení občanů. Ano, jistě - rád bych používal elektřinu z ekologického zdroje, topil ekologockým palivem a jezdil na ekologické palivo - ale odkud to mám, krucinálfagothimlhergot brát? Mohu být rád, že vůbec ještě mám na elektřinu, plyn a benzín, při těch cenách.


03.11. 2005     Další aktualizace zpráv o pyramidách v Bosně čtěte opět na stránkách Matrix-2001.cz !!!


Čtyři horolezci strávili na ochoze stometrového komína chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí první noc. Greenpeace tak protestuje proti výrobě nebezpečných ftalátů v této provozovně. Ekologové současně vyzývají české politiky a představitele chemického průmyslu, aby podporovali přijetí účinné podoby reformy chemické politiky Evropské unie, známé jako REACH. Ta je v Evropském parlamentu projednávána v těchto dnech. Greenpeace proto spustilo přímo z továrního komína DEZY speciální webové stránky, jejichž prostřednictvím mohou výzvu Greenpeace podpořit všichni zájemci. Lidé také mohou posílat e-maily se svými názory přímo horolezcům na komín na adresu komin@greenpeace.cz.


Již sám veliký Jára Cimrman říkal: "Chlast - slast!". Ovšem teď již na to má i příslušné vědecké požehnání. Jeden až dva decilitry bílého vína denně pomáhají snižovat riziko srdečních a cévních onemocnění, například kornatění tepen. Vyplývá to z výzkumu, jehož výsledky dnes v Praze představili experti z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni. Kromě aterosklerózy konzumace kvalitního bílého vína podle nich napomáhá při snižování rizika infarktu, mozkových příhod, rakoviny či cukrovky.

Ach jo, tak a teď v tom máme binec. Pořád se tvrdilo, že na cévy a srdce je dobré víno červené - a teď zase že bílé. Jednou je zdravé to, jindy zas ono, asi podle toho, co se zrovna hodně urodí a mohlo by se to zkazit. Ale ne, není nad dobré víno - ale opravdu dobré a pokud možno naše z Moravy; ty dovážené patoky (Země původu: xxx) jsou dobré tak leda na hubení potkanů.     (Zdroj: Pacient.cz)


Předevčírem jsem se zmiňoval o předpovědi katastrof, které Zemi mají postihnout v letech 2009 a 2013 a jejichž autorem je ruský chlapec Boris, jemuž se přezdívá "indigové dítě". Pokud byste se o tom chtěli dozvědět více, podívejte se na stránky WM magazínu, kde byl o této problematice již vloni otištěn článek - Borisek, dítě z hvězd?

Je tu jedna zajímavá souvislost - Borisek je prý pevně přesvědčen, že lidé pod jednou z pyramid (ne pod Cheopsovou) najdou zprávu. Tato pyramida ale dosud nebyla objevena. To se psalo v roce 2004. Nyní, koncem roku 2005, se začínají objevovat nesmělé zprávy o objevu prastarých pyramid v Bosně. Existuje tu nějaká souvislost?


Směs popílku a strusky z liberecké spalovny podle ochránců přírody ze sdružení Arnika kontaminovala Jizerské hory. Směs, kterou spalovna prodává jako stavební materiál, byla totiž použita jako podklad při výstavbě cyklostezky v Oldřichově v Hájích na Liberecku. "Rozbory ukázaly, že směs obsahuje nebezpečné látky a hrozí, že kontaminují ryby a drůbež v okolí stezky," řekl dnes novinářům vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů Jindřich Petrlík. Ředitel spalovny s tím ale nesouhlasí.      (Zdroj: EkoList)


No nazdar - tak už i myši budou mít svou reality-šou ...? Několik serverů přineslo zprávy o tom, že myši dovedou zpívat - jen je neslyšíme. Jejich zvuky jsou totiž mimo spektrum vlnění slyšitelného lidským uchem; "zpívají" ultrazvukem.

Na stránkách OSEL.cz se můžete mimo jiné dočíst, že: Myši vyluzují neuvěřitelně komplexní zvuky, které si nezadají s ptačím zpěvem. Zařadily se tak po bok netopýrů nebo velryb mezi hrstku savců, kteří „zpívají“. Na rozdíl od trylků kanára či jiného zpěvného opeřence si člověk myšího zpěvu mnoho neužije. Myši berou vysoké C pěkně z gruntu a zpívají v ultrazvuku.


Ostrovy uměle budované nákladem miliard dolarů u pobřeží emirátu Dubaje nabízejí bohatým turistům šanci nechat svět za zády. Ekologové ale namítají, že choulostivý mořský ekosystém Perského zálivu za toto luxusní útočiště draze platí.
Vládní developerská firma Nakhíl buduje tři ostrovy ve tvaru palem - jeden obklopený více ostrovy - a další skupinu 300 soukromých ostrovů a ostrůvků, z nichž každý má představovat jednu zemi, stát nebo město. Všechny jsou vystavěny a uspořádány tak, aby při pohledu z velké výšky vypadaly jako mapa světa. Luxusní letoviska a domy na ostrovech už přivábily celebrity jako anglického fotbalistu Davida Beckhama, který si tu již předem koupil vilu. Mapa světa nabízí i golfový ostrov a ostrov afrického safari.     (Zdroj: EnviWeb)

Co na to říci ... Leda poslat těm přiblblejm "celebritám" text té písničky, kde se zpívá " ... jednou jsi dole, jednou zase nahoře ..." - jenže ten binec tu po nich zůstane.


Pluto má další měsíce! V roce 1978 objevil James W. Christy měsíc Charon, obíhající kolem Pluta ve vzdálenosti 19 640 km; jeho průměr byl určen na 1192 km. Někteří astronomové předpokládali přítomnost dalších malých měsíců. K pozorování byly používány jak velké pozemní dalekohledy, tak i Hubblův kosmický dalekohled HST. Objev dvou dosud neznámých měsíců, obíhajících kolem Pluta, byl učiněn na základě fotografií, pořízených kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) na palubě HST. Nové měsíce Pluta obdržely předběžná označení S/2005 P1 a S/2005 P2. Jejich průměry se odhadují na 64 až 200 km.      (Zdroj: AstroVM.cz)

Snímky měsíčků si můžete prohlédnout na stránkách Hubbleova teleskopu.


Říjen a listopad jsou měsíce ideální k tomu, abychom ozobávali šípky, skvělý zdroj vitamínu C, přímo z keře. Jak na to, radí server Outdooring.cz.

Když je šípek měkký, utrhněte ho opatrně tak, aby stopka zanechala v plodu malou dírku. Tou vytlačíte celou kašovitou hmotu ven. Plod chytněte oběma rukama - více prsty a jemně vytlačujte směrem k otvoru po stopce. Tlak nepřežeňte, abyste nevytlačili i semínka. Ven ze slupky tedy dostanete jen "hada" plného vitamínů, kterého jednoduše a bez upatlání sníte.


02.11. 2005     Na den Památky zesnulých letos připadá Novoluní - terč Měsíce bude zcela zakryt stínem naší Země ve 2:24 SEČ.


Na Matrix-2001.cz jsou aktualizované informace o nálezu pyramid v Bosně !


Tento týden začala v Británii celonárodní kampaň na snížení množství vypouštěného oxidu uhličitého. Má za úkol učit lidi vypínat elektrické přístroje, místo aby je nechávali v režimu stand-by. Organizace Energy Saving Trust chce dosáhnout toho, aby průměrný občan zredukoval svou spotřebu energie o 20 procent. A to pomocí jednoduchých opatření: vypínáním televizorů, počítačů a DVD přehrávačů. Domácí počítače napáchají ve stand-by režimu účty za 45 milionů liber a pošlou do atmosféry 220 tisíc tun oxidu uhličitého.     (Zdroj: EcoMonitor)


Pořád se říká, jak za všechny průšvihy na silnici mohou řidiči. Ale když se tak rozhlédneme kolem sebe - tak kromě snad těch novějších úseků dálnic máme pocit, že jezdíme spíše po poli. Nebo že bych se mýlil? No; zkuste si v noci projet některou ze silnic 2. třídy kolem Prahy, třeba z Říčan do Brandýsa nad Labem a budete rádi, až živi a zdrávi dojedete.


Všichni po ní šlapeme. Pokud zahradníkovi řeknete, že seje či sází do hlíny, hodí po vás asi rýč, protože on pracuje se zemí. Používejme tedy raději neutrální slovo půda. Co vlastně obsahuje, jak vzniká a z čeho se skládá? Možná, že si půdy pod svýma nohama budete více vážit, až si přečtete článek Půda na stránkách Příroda.cz.


Českou krajinou se ještě před několika málo tisíci lety valili mohutní mamuti a srstnatí nosorožci, před několika málo stovkami let po lesích běhali zubři, pratuři s mohutnými rohy či divocí koně tarpani. A ještě před několika desítkami let na většině luk poletovali pestrobarevní motýli a v malých potocích se to hemžilo drobnými rybkami mihulemi. To všechno ale už odnesl čas.    (Dále čtěte v článku Vyhynulé Čechy: od mamuta k mihuli na EnviWebu)


Horolezci Greenpeace obsadili v úterý 1. listopadu v časných ranních hodinách 100 metrů vysoký komín chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí a spustili z něj velký transparent. Greenpeace při této příležitosti vyzvalo vedení chemičky, aby postupně vyřadilo z výroby ftaláty, které jsou vysoce nebezpečnou a zdraví škodlivou skupinou chemikálií. Ekologové současně upozornili na důležitost schválení účinné podoby nové chemické legislativy Evropské unie, známé jako REACH, a vyzvali také odpovědné politiky, aby se za její přijetí zasadili.     (Zdroj: stránky Greenpeace)


Chcete se dozvědět, jací obyvatelé žijí na Marsu? Přečtěte si interview s ruským chlapcem Borisem, který je publikován v Pravdě. Dozvíte se tam, že na Marsu žijí obyvatelé vysocí více než sedmi metrů a dýchající oxid uhličitý, kteří se museli přestěhovat pod zem, když planeta při dávné katastrofě ztratila původní atmosféru. Chlapec předpovídá dobrou budoucnost pro Rusko, ale pro Zemi jako celek dvě katastrofy - na léta 2009 a 2013 - obě nějak spojené s vodou.


01.11. 2005     Prvního listopadu začíná keltský nový rok. Vyznavači novopohanských směrů v tento den slaví svátek (sabat) Samain.


Horká novinka z Matrix-2001.cz: Vážení přátelé, před několika okamžiky (02.35 hod) zachytila monitorovací služba nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz informace o tom, že byly objeveny dvě velké pyramidy na evropském kontinentu. Aktuálně přinášíme první utržkovité informace. Jak jsme se dohadovali v noci s kolegy několika amerických webů speciálně zaměřené na tématiku pyramid, byla tato skutečnost delší dobu utajována, a teprve nyní se s tím šlo ven. O co tedy vlastně jde. Skupina amerických a bosenských archeologů tvrdí, že objevili dvě nové pyramidy pohřbené pod kopci v centrální Evropě. Vědci říkají, že našli starověké labyrinty a různé pískovcové kamenné budovy pod dvěma neobvykle tvarovanými kopci v centrální Bosně. První analýzy ukazují, že půjde zřejmě o vůbec nejstarší pyramidy na světě vybudované v době kamenné před několika desítkami tisíc let !!! V současné době probíhá analýza a detekce hlubokých podzemních schodišť, které by měli archeologický tým přivést k dalším objevům. Matrix-2001.cz získal k této kauze unikátní materiál plný fotografií a diagramů přímo od jednoho z členů expedice. Hledáme překladatele z chorvatštiny a nebo ze srbštiny.   (Dále na stránkách Matrix-2001.cz)


A další mystický jev - na snímcích z oka hurikánu Wilma se objevila záhadná číslice 2. Můžete se o tom dočíst v článku The mystery of the eye nebo na stránce Weather Wars v článku A Wilma Update. Existuje také videoukázka - na stránce videolistu hledejte odkaz The mystery of the Eye. Na videu je vidět, jak se dvojka v oku hurikánu pohybuje a rotuje spolu s celým útvarem!


Zpráva z Britských listů: Nový výzkum průměrné délky života v Británii dokazuje, že průměrná žena s profesionálním vzděláním, které je nyní kolem dvaceti, se dožije 95 let. Pokud se zdraví lidí bude i nadále zlepšovat tak, jak tomu bylo dosud, lidé, kteří se narodí za dvacet let, se budou v průměru dožívat jednoho sta let. Průměrná délka života mužů přitom dohání průměrnou délku života žen. Za posledních 40 let se průměrná délka života výrazně zvyšuje, a to, v poslední době každoročně o 4 procenta. Přispěl k tomu radikální pokles počtu kuřáků v Británii a pokles výskytu infekčních chorob a chorob dýchacích cest u dětí.
Je to snad reklama na důchodové připojištění?


Bylo mi divné, že z obchodů mizí oblíbené přírodní přípravky Himalaya - jako třeba Liver Care, Stress Care apod. Obával jsem se nejhoršího, ale dostalo se mi vysvětlení, že se naopak mají začít vyrábět v České republice a že teď, po přechodnou dobu, než se jejich výroba rozjede, prostě asi nebudou. A navíc může ještě nějakou dobu řádit úřední šiml, než budou vydána příslušná osvědčení ...


Kdosi v pozadí usoudil, že 300 instalovaných kamer v ulicích Prahy nestačí, proto pražští radní jako poslušné loutky schválili dalších devět milionů korun pro pokračování kamerizace. Do konce roku se počet kamer zvýší na 321 - Pražská rada kvůli tomu schválila zvýšení rozpočtu města o 8 milionů 900 tisíc korun; v plánu zatím je dosažení počtu čtyř set kamer.

Takže kamery budou. Velký bratr se dívá. Velký bratr šmírování svých občanů totiž miluje. A co na to občané? Pochopitelně nic. Ti demonstrují jen když jde o opravdu důležité věci. Např. o právo na neomezenou zábavu.     (Zdroj: iDNES, Zvědavec)


Obyvatelé Nebušic zuří! Ruzyňské letiště, které je od klidné čtvrti vzdálené jen několik stovek metrů, postaví novou vzletovou a přistávací dráhu, přestože proti ní místní bojovali. Nová vzletová a přistávací dráha byla označena za stavbu ve veřejném zájmu. To pozici odpůrců výrazně ztíží.

"Nynější dráha je 1,5 kilometru od našich domovů a je tu nesnesitelný hluk," stěžuje si zástupce občanského sdružení pro Nebušice Petr Hlávka. Na letišti Praha měsíčně vzlétá nebo přistává až patnáct tisíc letadel! Obyvatelé okolních obcí se zlobí a posílají protesty, kam se dá. "Nic jiného nám nezbývá, nemůžeme organizovat nějaké nátlakové akce," krčí rameny starosta Nebušic Jaroslav Černý.     (Zdroj: EnviWeb)

Tady je těžká každá rada. Stačí si vzpomenout na jisté pasáže z knihy Letiště, kterou napsal pan Hailey. Obyvatelé obce Meadowood tam také vedou marný boj proti hluku s letištěm, předem ztracený - a ještě si na nich chce namastit kapsu mazaný advokát. Chtělo by to ale trochu extrapolovat a posoudit budoucnosti letecké dopravy - jak ještě může její boom trvat?


Akademie Bezpečnosti Ruské republiky intenzivně analyzuje průběh nedávných hurikánů, které se zrodily v Karibiku. Speciálně se zabývá superhurikánem Wilma, který způstošil rozsáhlé území Střední Ameriky. Nejtěžším způsobem však zasáhl oblast Mexika. Závěr vědeckých analýz je ohromující. Ruští vojenští vědci zjistili, že s velmi vysokou pravděpodobností nejvyšší vojenské síly USA použily speciální povětrnostní manipulující technologii pomocí které odklonily v té nejhorší fázi hurikán Wilmu do oblasti Yucatanského poloostrova v Mexiku. V této souvislosti je třeba připomenout aktuální existenci hurikánu BETA, který útočí na oblast Nikaragui a Salvadoru.     (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001.cz)


31.10. 2005     Vědci tvrdí, že lidské zásahy do biodiverzity (např. silnice napříč amazonskou džunglí či odlesňování některých částí Afriky) způsobily, že jsou lidé více vystaveni novým chorobám pocházejícím z divočiny.

Odborníci doporučili vládám, aby vypracovaly politiku ochrany biodiverzity. To by znamenalo přísnější regulaci obchodu, zemědělství a cestování, aby se snížilo riziko, že se choroby jako ptačí chřipka přenesou z divokých zvířat na člověka. "Neříkáme, že bychom divokou přírodu měli zamknout a zahodit klíč," vysvětlil Charles Perrings z Arizonské státní univerzity. Lidé by si však podle něj měli dát více pozor na narušování oblastí s vysokou biodiverzitou.     (Zdroj: EcoMonitor)


Česko zůstává jednou z mála evropských zemí, které kvůli ptačí chřipce ještě nezakázaly venkovní chov drůbeže. Veterináři zatím k tomuto razantnímu kroku nevidí důvod a včera naopak mírnili paniku kolem této nemoci. Riziko, že se ptačí chřipka dostane do republiky, je podle nich stále nízké, ačkoli se objevila už i na západě Německa - zatím nejblíže u českých hranic. Uhynulí vodní ptáci nalezení v jezeře ve spolkové zemi Porýní-Falc sice byli infikováni chřipkovým virem, zahynuli ovšem na otravu.

Pod tlakem těchto případů ptačí chřipky už zakázalo venkovní chovy drůbeže Německo, Rakousko či Švýcarsko. Ve Francii platí stejné opatření asi na čtvrtině území, podél tras tažných ptáků.

Českomoravská drůbežářská unie včera vyzvala státní úřady, aby zakázaly venkovní chovy drůbeže. Tvrdí, že potenciální hrozbou jsou drobní chovatelé slepic, kteří nejsou pod tak důkladnou kontrolou jako velké chovy a od nichž by se případně mohla ptačí chřipka rozšířit. Soukromí chovatelé přitom podle unie jednoznačně upřednostňují volný výběh, což zvyšuje riziko kontaktu s volně žijícími ptáky.     (Zdroj: EnviWeb)

Informovanost mezi lidmi není valná, jak jsem se měl možnost přesvědčit v sobotu před pivovarem Malý Rohozec, kam nás kolemjedoucí turisty i místní strejce vytáhlo sobotní sluníčko. Strejdové si tam povídali - jeden pravil: "Hele, prej sem jde nějaká ta kočičí chřipka nebo co ..." A jiný mu přizvukoval - "Jojo, prej sem letí čtyři milióny havranů a ti to sem přinesou ...".


7. listopadu 2005 nastává opozice Marsu se Sluncem. Toto astronomické zaklínadlo znamená, že je Mars přesně na opačné straně Země než Slunce, a je tedy vidět na obloze po celou noc. Tyto opozice se opakují přibližně každé dva roky. Při předchozí opozici v srpnu 2003 dokonce Mars lámal rekordy. Došlo totiž k přiblížení planety na necelých 56 milionů kilometrů, tedy na nejmenší vzdálenost za posledních 73 tisíc let! Letošní opozice je přesto pro pozorování Marsu z našich zeměpisných šířek mnohem výhodnější. Mars se totiž nad obzorem dostane do větší výšky. A tak nám nemusí vadit, že se tento rok přiblíží pouze na 69,4 miliónu kilometru.    (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Ministerstvo životního prostředí kvůli ptačí chřipce připravuje seznam oblastí, kde se shromažďují volně žijící, zejména vodní ptáci. Tento krok má posloužit jako prevence proti případné nákaze ptačí chřipkou. Ochránci přírody již začali pohyb volně žijících ptáků sledovat. Ornitologové však varují před zbytečnou panikou a hysterií z šíření ptačí chřipky.     (zdroj: EkoList)


Vědcům se zřejmě podařilo najít účinnou zbraň na ptačí chřipku. Na dobrovolnících se rozbíhají testy účinnosti vakcíny. Vanderbiltovo universitní zdravotní centrum v Nashville (stát Tennesee) začalo registrovat dobrovolníky do pokusu, který by měl dát odpověď na to, zda nově vyrobená vakcín proti ptačí chřipce je účinná. Jedná se o první vakcínu, která by měla proti zmíněné chorobě zabírat.     (Zdroj: Osel.cz)


Určitě jste v poslední době zaznamenali, že hurikánů je v této době jako hub po dešti. Ano, ale hurikánů, cyklónů a tajfunů tu bylo tolik vždy. Jen poslední dobou nabraly na síle a přešly do útoku. Nemyslíte, že nám tím chce příroda něco sdělit?

Hurikány se pojmenovávají od II. světové války a nejprve nosily pouze ženská jména, ale to se samozřejmě nelíbilo emancipovaným ženám a prosadily do názvů i jména mužská. Od každého písmena v abecedě se vybere jedno jméno. Poslední letos byla Wilma a dál bylo dilema, protože rok ještě neskončil, ale abeceda ano. Proto pánové z ústavu "pro vymýšlení jmen" zavedly označení písmen z řecké abecedy. Proto se nedávno objevily hurikán Alfa. Kam to spěje?     (Čtěte na stránkách Příroda.cz)


28.10. 2005     Ze soboty 29.10. na neděli 30.10. 2005 končí letní čas. Ručičky hodin se ve 03:00 posunou o šedesát  minut zpět a začne platit běžný čas středoevropský (SEČ). Pozor: k tomuto datu také přichází povinnost pro řidiče, aby měli u svých vozidel zapnutá světla i přes den. Podle zákona musí totiž vozidla za jízdy svítit i v době, kdy není snížená viditelnost.

Příští změna času nastane  26. března 2006. Ovšem pozor - za několik dalších měsíců zřejmě nabude účinnosti nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého budou muset jedoucí vozidla svítit stále, bez ohledu na roční období.


Konečně nabývá skládanka jasné podoby," napsal v USA dr. Joseph Mercola, autor Total Health Program (Úplného programu zdraví). Prezident Bush se snaží vystrašit lidi tvrzením, že v případě pandemie ptačí chřipky zemře nejméně 200 tisíc lidí, ale není vyloučeno, že by mohly zemřít až dva miliony.

Toto strašidlo pak slouží jako zdůvodnění okamžitého nákupu 80 milionů dávek léku Tamiflu, zcela neučinné medicíny, která nemá šanci ovlivnit nebo dokonce léčit ptačí chřipku. Tento lék může pouze zkrátit dobu, po kterou se člověk cítí nemocen a ve skutečnosti by mohl přispět k mnohem nebezpečnější mutaci samotného viru," konstatuje dr. Mercola.      (Dále čtěte na stránkách Zvědavce v článku Kdo profituje z ptačí chřipky?)


Blíží se zima a s tím mívá člověk různá předsevzetí, že by se mohl a měl otužovat. Třeba vám k tomu bude hezkou inspirací článek Otužit nebo nastydnout?

... co legrace se zažije při chození naboso po sněhu! Nevěříte? Rozhodně vyzkoušejte! Z počátku doporučuji jen několik vteřin a uvidíte, že na konci zimy nebude problém chodit (ještě lépe běhat), po sněhu 10 minut i více. Po takovém běhu vám nohy krásně zčervenají a proudí do nich mnohem více krve. Je pravda, že ani mým přátelům se nechtělo podobné léčebné praktiky vyzkoušet, ale všichni, kteří se nechali "vyhecovat", již šíří tuto léčbu nebo praktiky pro zdraví s chutí dál. Jednak byli šťastní z překonání sebe sama, ale především jak mávnutím kouzelného proutku mizely bolesti hlavy, kloubů , zubů apod. Tak obrovskou sílu v sobě příroda má. Zbývá jen vědět jak.


Hnutí DUHA 26.10. 2005 zahájilo celostátní kampaň za reformu lesního zákona, která by zajistila šetrné hospodaření v české krajině. – symbolicky na holině vykácené v lese na Vyškovsku. Oficiální měření ukazují, že zdravotní stav českých lesů zůstává špatný a v posledních letech se dokonce opět zhoršuje. Zpráva vládních expertů už v roce 2001 upozornila, že příčinou je změna chemického složení lesní půdy v důsledku holosečného kácení, výsadby umělých smrčin a ztráty živin: "Nešetrná snaha o maximální produkci…významně přispívá ke špatnému stavu lesních ekosystémů.".     (tisková zpráva hnutí Duha)


Co čeká pacienty, pokud po volbách o zdravotnictví bude rozhodovat ODS? Dost revoluční změna. Za leccos si připlatíme: třeba padesátikorunu za návštěvu pohotovosti nebo tutéž částku za jídlo v nemocnicích.

Na druhou stranu už by nemělo být nutné podstrkovat úplatek lékařům, pokud chce člověk lepší umělý kloub nebo jít dřív na operaci.

Stínový ministr zdravotnictví a senátor za ODS Tomáš Julínek v úterý představil svůj plán, jak by mělo fungovat české zdravotnictví. Spolu s týmem ekonomů a lékařů na koncepci pracovali rok a půl.     (Zdroj: iDNES)

Jak s oblibou říkám - kdyby sem přijel kapitán Nemo s Nautilem, musel by své heslo "mobilis in mobili" změnit na "debilis in debili". Na tom, jak lidi brát u huby se snad nemusí dělat koncepce rok a půl. Celý život si platíme zdravotní pojištění. to všechno najednou bude skoro na nic.

Není divu, že ...více než polovina mladých Čechů do kolonky dotazníku vyplnila, že nejvíce stydno jim je za politiky. Až na druhé místo dali kriminalitu. "Znechucení nad politikou se od roku 1994 zdvojnásobilo," říká Ivan Tomek, který zmíněný průzkum zpracovával.

No, myslím že nejen mladí ...


Prezident republiky Václav Klaus dostal v úterý 25. října od zástupců iniciativy PolicejniStat.cz petici s 27.000 podpisy. Signatáři petice ho žádají o důkladné prošetření kauzy CzechTek 2005. Mají za to, že zablokováním dálnice D5, zabránění vstupu na pozemky firmy Italinvest a následný brutální útok policie ČR proti účastníkům hudebního festivalu CzechTek 2005 bylo v rozporu se zákonem a Listinou základních práv a svobod.     (Zdroj: Policejní stát)


Nedaleko města Shahdad v Iránské provinci Kerman (poměrně izolovaná pouštní oblast) byla nalezena mumie člověka o velikosti pouhých 20-25 centimetrů. Tento nález vzbudil velký rozruch. Podle předběžného antropologiského ohledání byl stanoven věk těla na 16-17 let. Pohlaví a další podrobnosti zatím nebyly určeny. Tělo je mumifikováno a není jasné, zda úmyslně, či nějakým náhodným přírodním procesem. Žádná jiná mumie doposud v Íránu nebyla nalezena.     (Zdroj: Osel.cz)


Britské listy píšou v článku Člověk, který chce zavraždit smrt: De Grey argumentuje, že do 10 - 20 let pokročí věda natolik, že umožní lidem žít po dobu 150 - 200 let. A než jim bude 200, věda se naučí, jak jim umožnit žít do 500 let. Brzo bude k dispozici tolik vědeckých informací, že nakonec budeme všichni moci žít navždy. Někteří vědci jsou však skeptičtí.

Poněkud výstřední, dvaačtyřicetiletý anglický biogerontolog Aubrey de Grey proslul svým tvrzením, že někteří lidé by mohli žít 1000 let nebo déle. Stárnutí není podle jeho názoru nevyhnutelné. Je to důsledkem hromadícího se poškození na úrovni buněk a molekul. Lékařský pokrok bude brzo schopen těmto škodám zabraňovat a dokonce je zvrátit. Lidé budou moci žít donekonečna, tvrdí de Grey.


27.10. 2005     Anotace velmi zajímavého článku z Matrix-2001.cz: V blízkém i vzdáleném vesmíru se ději divné věci. Ruští vědci, zejména p. Dmitrijev, zjišťují, že sluneční soustava, Slunce a život jako takový, mutují absolutně nevídaným způsobem. Začněme Sluncem. Slunce je středem naší sluneční soustavy, a veškerý život na Zemi pochází ze Slunce. Bez Slunce by nebylo života. To je vědecký fakt. Proto změny na Slunci nebo v jeho nitru ovlivní patrně i nás. Solární aktivita během posledního cyklu slunečních skvrn byla větší než kdykoli jindy. Přesto se všichni astronomové, až na jednoho, vyjadřují v tom smyslu, že vše je v normálu. Ta jedna, která pracuje pro NASA, říká, že to co se děje se sluncem je neuvěřitelné. Také se zmínila, že o tom nesmí mluvit. Ale stejně promluvila, protože si myslí, že svět to musí vědět. Zároveň mne však požádala, abych veřejně nediskutoval o tom, co mi řekne. Něco jako Hlava 22. Takže se ptejme jednoduše: Co je normální? Pro vědce je pojem "normál" založen na vypracování dlouhodobé studie a zprůměrování jejích výsledků. Ale v případě Slunce jde o sledování pouze po dobu cca 100 let, a pouze asi 50 let s přesnými přístroji. Takže při stáři Slunce cca nejméně 4,5 miliardy let jsou naše 50-100 leté studie obdobou zprávy o posledních dvou vteřinách života stoletého člověka. Považovali byste takový životopis za důvěryhodný?


V ČR se v posledních dnech rozvířila debata o možném znovuzavedení trestu smrti. V médiích zveřejněné výzkumy veřejného mínění ukázaly, že nejvyšší trest schvaluje velká část české veřejnosti. Celosvětový trend je však opačný a směřuje k vymýcení trestu smrti.

Do dnešního dne od tohoto krutého, nelidského a nevratného trestu odstoupilo 120 zemí. 76 států má ve svých zákonech trest smrti zavedený, v realitě však provádí popravy jen mnohem menší skupina zemí.

Trest smrti představuje krutý a nevratný prostředek vlád, které jeho prováděním porušují základní právo na život. Prioritou by mělo být zajištění spravedlnosti a kompenzace pro oběti trestných činů a pozůstalé.     (Zdroj: Amnesty International)

V médiích zveřejněné výzkumy veřejného mínění ukázaly, že nejvyšší trest schvaluje velká část české veřejnosti.


Integrovaný registr znečištění má za sebou skoro měsíc provozu. Jak jej občané využívají, o tom hovoří tisková zpráva MŽP: „Webová stránka integrovaného registru znečištění zaznamenala k dnešnímu dni 18 058 přístupů, z toho 7 033 je z originálních adres. Je zřejmé, že údaje o tom, jaké chemické látky produkují firmy v jejich okolí, veřejnost skutečně vyhledává,“ konstatuje Jan Maršák, vedoucí oddělení IPPC.


V minulosti nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz několikrát informoval o aktivitách vrchního federálního žalobce Patricka Fitzgeralda, které směřovaly k hromadnému obvinění komplexní politické špičky Spojených Států včetně samotného prezidenta Busha a zřejmě i anglického ministerského předsedy Blaira. Během dvouletého vyšetřování se celá kauza rozvinula do neobyčejných rozměrů tak jak tým vedený federálním žalobcem postupně pronikal do podstaty věci. Vše začalo velmi nevinným způsobem. Šlo o prozrazení konspirativní identity agentky CIA paní Valery Plameové, která je manželkou politika Willsona, který prokázal rozsáhlý komplot týkající se padělání listin, které měly údajně prokazovat, že bývalý irácký prezident Saddam Hussein nakupoval z Nigerie obohacený uran pro vývoj atomové bomby. Podle sdělení zainteresovaných osob tým vyšetřujících úředníků vedený Fitzgeraldem postupně odhalil hrozivá až neuvěřitelná fakta, která nasvědčují o zločinném spolčení politických špiček USA proti lidské společnosti. Všeobecně známá historická kauza Wotergate ve spojitosti s prezidentem Nixonem je proti tomuto procházka „růžovým sadem“. Vyšetřování je ukončeno a přichází rozuzlení. Nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz se bude detailním způsobem věnovat vývoji této kauzy a své čtenáře pravidelně informovat.


No chápete tohle (zpráva ze stránek Agronavigátor) - Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) zaslal varovný dopis 29 společnostem, které vyrábějí, prodávají nebo distribuují výrobky vyrobené z třešní nebo jiného ovoce, aby dále neuveřejňovaly na svých webových stránkách a na etiketách výrobků neschválené tvrzení o zdravotním prospěchu u svých výrobků z ovoce nebo tvrzení o prevenci nemocí. Mezi výrobky, na které FDA upozorňuje, patří: sušené ovoce, ovocná šťáva a ovocný koncentrát.

Hmmm, buď je to nějak špatně formulovaný nebo jsem blbej či co - ale snaží se hloubaví Američané zakázat tvrzení, že ovoce je zdravé, obsahuje vitamíny a tak všelijak, co nám vtloukali do hlaviček již od základní školy?

Připadá mi to jako u blbejch: FDA  ... zajišťuje kvalifikovaná tvrzení o zdravotním prospěchu v těch případech, kdy vědecké poznatky nejsou dostatečné pro to, aby FDA vydal autorizované nařízení povolující příslušné tvrzení.

Lidičky ... a co váš selskej rozum?


Sdružení Arnika analyzovalo Integrovaný registr znečišťování a na dnešní tiskové konferenci poprvé zveřejnilo seznam firem, které vypouštějí do životního prostředí nejvíce škodlivin. „Na registru jsme po jeho zveřejnění kritizovali mimo jiné skutečnost, že zde lidé nenajdou přehledný seznam firem, které patří k největším znečišťovatelům. Tento seznam je přitom jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek. Žádná firma nestojí o umístění v takovém top-tenu. V USA se podařilo snížit emise toxických látek díky jejich zveřejnění a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek o 46 % během pěti let,“ uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů. Najdete zde také top-teny znečišťovatelů.


V archivu Leidenské univerzity v Nizozemsku byl nalezen rukopis Einsteinovy studie. Šestnáctistránkový rukopis nazvaný »Kvantová teorie monoatomového ideálního plynu« je napsaný německy a je datován v prosinci 1924. Studie byla publikována v lednu 1925 v revue Pruské akademie věd v Berlíně.     (Zdroj: Svět vědy)


Asi jste již někde četli o záhadném antickém mechanismu nalezeném u Antikythéry. Existuje řada teorií k čemu sloužil; převážně se má za to, že k výpočtům oběžných drah planet. Nyní Science Wright z londýnského Muzea vědy mechanismus prozkoumal pomocí tzv. lineární tomografie. V zásadě souhlasil a astronomickou interpretací významu strojku, a došel k závěru, že mechanismus reprodukoval pohyb nebeských těles v rámci tehdejší představy epicyklů (zhruba řečeno - tělesa neobíhají přímo kolem Země, ale obíhají kolem "fiktivních středů", které se teprve otáčejí kolem Země). Wright také opravil některé Priceovy názory. Strojek podle něj dokázal přímo simulovat pouze pohyb Měsíce, Slunce, Země a Venuše (Price si zde podle Wrighta poněkud vymýšlel, nebo alespoň podlehl spekulacím, aby mu vše "do sebe zapadalo"), pro simulaci Marsu, Jupitera a Saturnu bylo třeba použít převodů.     (Zdroj: Science World)


26.10. 2005     Velká Británie bude muset výrazně omezit leteckou dopravu, pokud se chce vyhnout dramatickým klimatickým změnám. K tomuto názoru dospěla skupina vědců vedená britskými experty v jedné ze svých nejnovějších zpráv.

Během posledních let tato doprava totiž zaznamenala enormní nárůst, a to nejen v Británii. Hlavní příčinou je prodej levných letenek, díky kterým tato ostrovní země počítá do roku 2020 se zdvojnásobením počtu přepravených pasažérů. Právě letecká doprava je ale jedním z hlavních zdrojů emisí CO2 do ovzduší.

Vědci doporučují, aby byl v leteckém průmyslu zaveden obchod s „leteckými povolenkami“, podobně jako se tomu již stalo v rámci Kjótského protokolu v oblasti průmyslu. V budoucnu by tak každá soukromá osoba měla k dispozici určitý počet leteckých kilometrů. Kdo by stanovenou kvótu nevyužil, mohl by ji prodat lidem s většími nároky na dopravu.     (Zdroj: EcoMonitor)


Těšíte se na zimní spánek? Hmmmm .... Tématu kontaminace ložního prádla z pohledu přítomnosti plísní se za posledních sedmdesát let  nikdo nevěnoval. Plísně jsou  mikroskopické vláknité houby. Vyhovuje jim vlhko, k růstu nepotřebují světlo, jsou nenáročné na živiny, a proto rostou v nejrůznějším prostředí na nejrůznějších materiálech. Řada plísní škodí tím, že produkují plísňové jedy - mykotoxiny. Přibližně 50 mykotoxinů má přímou souvislost s onemocněním člověka a zvířat. Nebezpečné jsou zejména imunosupresivní, které snižují obranyschopnosti organismu a podporují vznik zhoubného bujení. Známé jsou aflatoxiny. Většina mykotických infekcí u lidí je vyvolaná druhem Aspergillus a začíná v dýchacím traktu (v nose, dutinách nebo v plicích). Na vině jsou vdechnuté spóry plísní. Zdravé osoby se s těmito spórami dokáží vypořádat, přirozená obranyschopnost je zničí. Profesor Ashley Woodcock z  Manchesteru se již řadu let se zalíbením věnuje zkoumání ložního prádla. Nyní tento Brit publikoval výsledky z nichž vyplývá, že v prádle je běžně přítomen Aspergillus fumigatus. Do svého pokusu výzkumníci vzali polštáře vyrobené jak z peří, tak ze syntetických materiálů. Když polštáře rozřezali ukázalo se, že každý gram  polštářů obsahoval  mnoho tisíc spór náležejících k potenciálně nebezpečným druhům plísní. Překvapivým je zjištění, že polštáře s výplní ze syntetických tkanin měly dokonce větší zastoupení plísní, než polštáře péřové.     (Podle OSEL.cz)


Neničte ptačí hnízda a nezabíjejte ptáky! Je pravdou, že světem se šíří virus H5N1 a přenášejí ho ptáci. Na místě však není panika a strach, ale opatrnost. Nedotýkejte se holýma rukama uhynulých či nemocných jedinců, ale ptákům se za jejich onemocnění nemstěte! I nadále platí, že zákon zakazuje jak zabíjení ptáků, tak jejich odchyt, i ničení jejich hnízd. V případě vlaštovek, jejichž hnízda už někteří v panice začali ničit, je tento zákaz ještě silnější díky tomu, že vlaštovka obecná je u nás ohroženým druhem. Zákon za takové barbarské chování stanovuje vcelku jasně každému tisícové pokuty, v případě podnikatelských subjektů se pokuta může vyšplhat až na půl milionu korun.

Ptáci jsou pro přírodu, zdraví ekosystémů, ale i pro člověka velmi důležití. Plní svoji roli v udržování přírodní rovnováhy, početních stavů nejrůznějšího hmyzu, rozšiřování semen mnoha druhů rostlin, ale i svoji roli estetickou - jsou prostě krásní. Byla by velká škoda, kdybychom svým dětem vlaštovky a jiřičky ukazovali už jen na obrázcích ve starých slabikářích.      (Podle Příroda.cz)


V Hořovicích se schyluje k masakru - z hlediska ochrany stromů… Tak je zřejmě možné pojmenovat záměr výstavby supermarketu Lidl, kterému má za oběť padnout lipová alej v hořovické lokalitě Valdek. Celkem zde roste zhruba čtyřicet stromů, samotnou alej představuje 23 exemplářů lípy srdčité a velkolisté. Stáří těchto lip se odhaduje až na dvě stě let. Mají vysokou ekologickou hodnotu, která výrazně převyšuje přínos stavby supermarketu. Spíše než o kácení by bylo na místě uvažovat o zvýšení jejich ochrany.

Společnost Lidl má v České republice s kácením stromů dlouhodobě problémy. Před dvěma lety pobouřilo celou veřejnost nelegální pokácení celkem sto dvou stromů před supermarkety v několika městech. Po bojkotu prodejen nechala společnost Lidl vysadit desetinásobek pokácených stromů. Přesto k další problematické likvidaci dřevin později došlo i ve městech Lovosice, Rumburk a Kladno.     (Zdroj: stránky Děti Země)


Zpráva s názvem "Digitální smetiště: Vývoz starých počítačů do Afriky" konstatuje, že recyklační firmy v USA prodávají či dávají zadarmo rozvojovým zemím v Africe zastaralé počítače, aby je nemusely řádně recyklovat v samotných Spojených státech. Zprávu vypracovala organizace Basel Action Network ze Seattle. Zaměřuje se na situaci v Nigérii, avšak konstatuje, že obdobná situace je ve většině zemí rozvojového světa.     (Zdroj: Britské listy)


25.10. 2005     Česká republika patří podle předběžných výsledků za rok 2004 v recyklaci plastového obalového odpadu společně s Německem mezi nejúspěšnější státy Evropské unie. Podle nejnovějších údajů dosáhla v roce 2003 recyklace plastového obalového odpadu 38 % a v loňském roce se zvýšila na 44 %.

Česká republika je navíc jediným z nových členských států, který plní požadavky EU na celkovou recyklaci obalů. V roce 2004 se u nás recyklovalo 71 % papíru, 44 % plastů, 35 % kovů, 69 % skla, celková míra recyklace dosáhla 56 %. Je to důsledek řady pozitivních trendů - roste množství vytříděného odpadu na obyvatele, počet domácností, které odpad třídí, i množství vytříděných obalů. Rozsah sytému tříděného sběru odpadů pokrýval v roce 2004 96 % území republiky.    (Z tiskové zprávy MŽP)


Evropská kosmická agentura ESA ve spolupráci s americkou NASA připravuje vypuštění zatím největší infračervené observatoře v dějinách. Observatoř je pojmenována podle britského astronoma Williama Herschela, který v roce 1800 objevil infračervenou část spektra.

Infračervená observatoř Herschel bude vůbec největší observatoří vypuštěnou v roce 2007. Bude vybavená 3,5 metrovým zrcadlovým dalekohledem a přístroji chlazenými na teplotu blízkou k absolutní nule. Herschel bude pozorovat oblohu ve vlnových délkách, které nebyly nikdy před tím prozkoumané. Po čtyřměsíční cestě ze Země bude observatoř umístěna do Lagrangeova bodu L2 soustavy Země-Slunce, kde je plánována tříletá mise.     (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Státní veterinární správa České republiky vydala v souvislosti s nebezpečím epidemie ptačí chřipky mimořádná veterinární opatření. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.     (Zdroj: server Státní veterinární správy ČR)


Podívejme se teď do Moravského krasu. Víte, podle čeho se jmenuje Amatérská jeskyně, jejíž systém má délku přes 30 kilometrů s výškovým rozpětím téměř 200 metrů a unikátní krápníkovou výzdobu? Jeskyně bohužel dostala své jméno po tragické události. Během výzkumných výprav do podzemí bylo vždy nutno po 500 metrech překonat krátký úsek trvale zatopené chodby, tzv. sifon. Za sifonem pak následoval ještě rozsáhlejší a mohutnější komplex podzemních prostor. Jednoho letního dne na konci srpna roku 1970 prováděli průzkum jeskyně dva jeskyňáři, Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Ten den se v severní části Moravského krasu spustila bouře s extrémním přívalem deště. Krasové toky se vylily z břehů a v podzemí začala prudce stoupat voda. Speleologové se snažili proti proudu dostat k dómu Objevitelů, ze kterého ústila vstupní šachta. To se jim ale nepodařilo a blízko sifonu v nízké chodbě zahynuli. Na počest objevitelů byl podzemní krasový systém nazván Amatérská jeskyně. V roce 1974 byl z krasového kaňonu Pustý žleb proražen do jeskyně nový vchod, který umožnil bezpečný průstup hlavní osou celého systému.     (Více čtěte na stránkách National Geographic)


NASA využila jedinečných schopností Hubblova kosmického dalekohledu (HST) pro mimořádná vědecká pozorování povrchu Měsíce. Rozlišovací schopnost HST a jeho citlivost na ultrafialové záření umožnila pátrat s jeho pomocí na povrchu Měsíce po zvláště důležitých minerálech, které obsahují kyslík.

Geologové nyní porovnávají vlastnosti vzorků, dopravených na Zemi posádkami kosmických lodí Apollo s novými snímky, pořízenými kamerou ACS na Hubblově kosmickém dalekohledu. To jim umožní zjistit složení hornin v oblasti kráteru Aristarchus, přestože tam nepřistála žádná pilotovaná ani automatická expedice. Pozorování pomocí HST umožní astronomům zlepšit znalosti o rozdílech ve výskytu vědecky zajímavých hornin v oblasti kráteru Aristarchus a odhalit případné surovinové zdroje, využitelné při výstavbě obydlené základny.     (Zdroj: AstroVM)

Další zajímavé fotografie najdete na stránkách HubbleSite.


Výzkum komety Tempel 1 přinesl další výsledky. Tentokráte teplotní mapu povrchu. Teplota na povrchu komety se měnila od 260 Kelvinů až po 329 Kelvinů (tj. od -13 stupňů Celsia po +56 stupňů Celsia). Nejchladnější místa byla v místech slunečního stínu, nejteplejší naopak tam, kde bylo Slunce v nadhlavníku. Jinými slovy řečeno - na kometě Tempel 1 je nejtepleji na Slunci a nejchladněji na straně půlnoční.     (Zdroj: Komety.cz)


24.10. 2005     Supermarkety Billa ve Strakonicích a Albert v Českých Budějovicích se nepoučily z chyb, na něž před dvěma týdny poukázal kontrolní nákup MF DNES. Dál prodávaly zkažené maso. Zjistili to kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Táboře.    (Zdroj: iDNES)

Ve strakonické Bille nevyhovovala normám vepřová pečeně, krkovička, kuřecí křídla, vepřové srdce a vepřový jazyk. Po rozbalení byly podle zjištění kontrolorů oslizlé, lepkavé, zapáchaly, vepřový jazyk a křídla pak byly zelené.   Blééééééééééééé !!!!!


Útulek pro opuštěné koně v Topolanech u Vyškova nutně potřebuje pomoc. Jeho finanční situace je taková, že hrozí nejen zánik útulku, ale i nedostatek potřebné péče o zvířata, která v útulku nyní jsou. Před nedávnem o útulku natáčela Česká televize pořad Chcete mě?, ale bohužel s minimální odezvou.

Můžete-li, přispějte na záchranu koní. Pomoci můžete buď finančně nebo poskytnutím krmiva (ječmen, oves, seno).   (Kontakt: Svoboda zvířat)


Odchod do předčasného důchodu možná přináší delší odpočinek, ale ne nutně i delší život. Podle studie zveřejněné v britském časopise British Medical Journal lidé, kteří s prací končí dřív, také rychleji umírají. Studie popírá obecně přijímanou teorii, že předčasný odpočinek lidem zpravidla prodlužuje život.

Studie se zakládá na pozorování tří a půl tisíce zaměstnanců v petrochemickém průmyslu a vychází z ní, že ti, kteří odešli na penzi v 55 letech, umírali po dosažení 65 let dvakrát častěji než ti, kteří do tohoto věku zůstali v práci. (Zdroj: BBC)

Teď jde o to, jestli to není reklama na důchodové reformy + haldu příslušných připojištění.


Pro člověka je vlk ztělesněním všech nectností. Tvrdí se o něm, že je úskočný, krutý a zbabělý. Vyskytuje se dokonce i v pořekadlech: člověk člověku vlkem, hovoří o morálce vlčí smečky. Zlý vlk vystupuje v řadě pohádek - o Karkulce, o kůzlátkách či v anglické o malých prasátkách. Pro dospělé tu jsou hrůzostrašné filmové příběhy o vlcích, kteří pronásledují lidi ve sněhem zavátých pustinách. Vlci jsou velmi plaší a lidem se raději vyhýbají. Mají s nimi zlé zkušenosti. Ačkoli osídlili prakticky celou severní polokouli a jsou velmi přizpůsobiví, dokázal je člověk zlikvidovat tak, že v roce 1972 byli zapsáni do Červené knihy ohrožených druhů. Některé poddruhy jako například vlk červenohnědý nebo vlk pyrenejský jsou kriticky ohrožené, doslova na pokraji vyhubení a v přírodě jich přežívá jen několik desítek.    (Zdroj: Vlci - mýty a skutečnosti na stránkách 100+1)


Světem obchází strašidlo ptačí chřipky. Rozšíření smrtícího viru H5N1 do Evropy odstartovalo intenzivní kampaň sdělovacích prostředků, na kterou část společnosti reaguje více či méně hystericky. Na albánsko-řecké hranici bylo zhruba 3.600 kuřat naházeno do jámy a zaživa zahrabáno hlínou. Důvod? Kamion převážející drůbež odmítli celníci kvůli preventivním opatřením pustit přes hranice. Terčem zabíjení se stávají i volně žijící ptáci. Někteří lidé se například nezdráhají shazovat hnízda vlaštovek. Přitom riziko přenosu choroby z divoce žijících ptáků na člověka je podle ornitologů zcela zanedbatelné.

(Dále čtěte na stránkách Gnosis)


21.10. 2005     Na serveru Weather Wars je nový článek o hurikánu Wilma. Je to samozřejmě v angličtině, ale i pro ty, kdo tímto jazykem nevládnou - jsou tam zajímavé fotografie !


Další pokus najít palivo z obnovitelných zdrojů se zaměřuje na laskavec. Laboratorní palivové testy už ukázaly, že třímetrová plodina, která se při sklizni rozřeže na drobné kousky, jako palivo obstojí. To ale ještě musí potvrdit velká manipulační zkouška, naplánovaná do elektrárny na dnešek. Při ní se spálí na 700 tun laskavce, který zemědělská společnost Agromoravia z Moravské Nové Vsi začala sklízet z více než 30 hektarů.

Pěstování laskavce by českým zemědělcům, kteří řeší, co zasít, aby za to také dostali zaplaceno, pomohlo. Laskavec má také tu výhodu, že se samovolně vysuší na poli, a nemusí se dodatečně nákladně sušit. A další plus - fluidní kotle, v nichž se spaluje, není třeba upravovat.     (Podle EnviWebu)


Nová analýza, kterou dnes publikovala mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, upozorňuje na vážné chyby ve vyhodnocovací studii biotechnologické firmy Monsanto o využití geneticky modifikované kukuřice MON863 jako krmiva pro potkany. Ministři zemědělství Evropské unie budou rozhodovat o povolení uvést tuto odrůdu na trh jako potravinu již v pondělí 24. října. Toto rozhodnutí může tedy ovlivnit i český ministr zemědělství Petr Zgarba.

Vypadá to, jako kdyby Monsanto zkoumalo bakterie dalekohledem namísto mikroskopu. Znepokojující je především fakt, nakolik jsou veřejné rozhodovací instituce vůbec schopny vyhodnotit údaje GMO testů. - píše se v tiskové zprávě Greenpeace.


Konec éry PET lahví ? Biodegradovatelný obal na bázi polymléčné kyseliny vyrobené z kukuřice se bude používat na jedlé oleje, neperlivé minerální vody a čerstvé mléko. Multinárodní výrobce plastových obalů Amcor PET Packaging oznámil, že vyrobil biodegradovatelné lahve z obnovitelného zdroje – kukuřice. Lahve se budou používat na jedlé oleje, neperlivé minerální vody a čerstvé mléko.     (Zdroj: Agronavigátor)


Ničím si už nemůžeme být jisti ... Jsme připraveni snížit počet planet na osm? - ptá se článek na stránkách České astronomické společnosti. V souvislosti s objevem transneptunického tělesa 2003 UB313 opět vzplála horečka okolo desáté planety. Již po oznámení objevu Sedny v roce 2004 se začalo diskutovat o tom, co je to vlastně planeta. Nyní se komise IAU usilovně snaží vyřešit, zda zařadit 2003 UB313 mezi planety. Toto těleso je totiž větší než Pluto a jeho nezařazení mezi planety by fakticky znamenalo popření jiného rozhodnutí z roku 1999, že Pluto, ač je malé, obíhá nakřivo a je do značné míry spíš přerostlou hroudou zmrzlého bláta, mezi planety patří. Nejčastěji se operuje s tvrzením, že lidé by škrtnutí Pluta ze seznamu planet nepřijali. Přidání 2003 UB313 by naopak otevřelo prostor pro zařazování dalších velkých transneptunických těles mezi planety a k inflaci pojmu planeta. ...


Léto skončilo, nebezpečí setkání se zmijí již skoro nehrozí, ale objevil jsem zajímavou a dosti děsivou informaci, jakým způsobem se vyrábí sérum proti zmijímu jedu. Sérum antiviperin se získává z koňské krve. Kůň je citlivější na zmijí jed než člověk, stačí jedna běžná dávka jedu k úhynu. Postup: koni se po malých dávkách implantuje nitrožilně jed, v krvi se postupně vytváří protilátky, nakonec se krev z koně vypustí (což způsobí samozřejmě jeho smrt) a zpracuje se na sérum. Přitom doba trvanlivosti séra je pouze necelý jeden rok.     (Zdroj: Ďáblík 28, zpravodaj sdružení Calla)

Nechápu jednu věc - pokud je to tak, jak píšou, proč toho koně musí zabít tímže mu vezmou všechnu krev? Námitka o ekonomičnosti procesu neobstojí, alespoň doufám - jde tu přece o život!


Australská vláda uvažuje o celoplošném očkování proti ptačí chřipce, pokud budou úspěšné pokusy s novou domácí vakcínou.  (Zdroj: 21@století)


O imunitě a našem imunitním systému se teď v souvislosti s ptačí chřipkou mluví a píše více než kdy jindy.Pokud v tom nemáte jasno, doporučuji tématicky zaměřený a čtivě napsaný článek  na serveru CelostniMedicina.cz. ... Imunitní systém je odpovědný za mechanismy spojené s obranyschopností našeho organismu. Jeho činnost lze přirovnat k práci ochranky: za prvé nepřipustit ohrožení organismu, a pokud prvotní opatření selhala, potom postupovat podle následujícího schématu: identifikovat, lokalizovat a zlikvidovat agresora... zde ovšem jakákoliv podobnost končí.


Americká tajná služba může jednoduše zjistit, kdy a kde byla vytištěna každá stránka, která ji přijde pod ruku. Podle zjištění neziskové organizace EFF jsou výtisky z barevných laserových tiskáren mnoha výrobců posety vzorcem žlutých teček, který obsahuje zakódované údaje o tom, na které tiskárně byly vytištěny a kdy.

Zprávu o žlutých tečkách na výtiscích zveřejnil poprvé už před rokem časopis PC World. Teprve nyní se ale odborníkům z EFF podařilo kód rozluštit. Tečky, které mají přibližně milimetr v průměru, jsou dobře viditelné pouze pod lupou a v modrém osvětlení. Tento „čárový kód“ v sobě nese údaje o sériovém čísle tiskárny, o datu a přesném čase tisku.     (Zdroj: Technet)


20.10. 2005     Dvacátého října se slaví Den stromů - poprvé byl slaven roku 1872 v Nebrasce na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. V Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného.


Maďarský ministr zdravotnictví je teda frajer ... ne jako ti šaškové u nás. Maďarsko jako první země na světě zahájilo koncem září testování vakcíny proti ptačí chřipce na lidech. Jako prvnímu ji aplikovali právě ministru zdravotnictví Jenö Ráczovi a vzápětí stovce dobrovolníků.  Test vakcíny proti viru H5N1byl úspěšný. Krev očkovaných lidí začala produkovat protilátky.     (Zdroj: 21@století)


Dne 4. října, na Světový den zvířat, hlasoval Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu o návrzích, které se týkají chystané Politiky chemických látek (tzv. REACH, více informací najdete zde). Organizace pro ochranu zvířat jsou velmi potěšeny, že výbor přijal řadu návrhů, které významně sníží počet zvířat „použitých“ při testování bezpečnosti těchto látek. Původní návrh REACH byl pro organizace zabývající se ochranou zvířat prakticky nepřijatelný, protože hrozilo, že přinese utrpení mnoha miliónům zvířat.     (Zdroj: stránky Strany zelených)


Je hodně knížek o tělesných a vnitřních cvicích, způsobu dýchání a meditaci,ale tělo mám chátra a jsme pořád nervózní a nemocní. Snažíme se žít zdravě a přejit na nový životni styl, nejde nám to. Kde je to tajemství, když víme, že všechny problémy a nemoci jsou odrazem našeho vnitřního stavu, neustálého nespokojeni s našim rozhodnutím a emoční nestálosti. Pořád se nemůžeme zbavit strachu, deprese, úzkosti a i duševní bolesti. Všichni víme a sami cítíme, že existuje něco co na nás neustale působí, je to vesmírná energie.    (Dále viz stránky CelostniMedicina.cz)


Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, lze považovat současnou krizi, kterou vyvolávají informace o výskytu aviární influenzy, nejnověji podezření na jednom řeckém ostrůvku nedaleko tureckého pobřeží, především za veterinární problém, který lze řešit veterinárními prostředky.     (Z tiskové zprávy Státní veterinární správy ČR)


Zajímavá myšlenka!  V současné době, kdy je elektrická energie transportována ke koncovému spotřebiteli z velkých elektráren, dochází k nesmírným energetických ztrátám. „Pouze 30 až 40 % vyrobené energie je skutečně spotřebováno, celých 60 až 70 % se ale ztratí během transportu ve formě odpadního tepla,“ vysvětluje Tom Markvart z univerzity v Southamptonu.

Tento inženýr pomocí počítačového modelu propočítal, co by se změnilo, pokud by byla část potřebné energie vyráběna v malých, ale vzájemně propojených a decentralizovaných jednotkách. Podle jeho propočtů by došlo až k 30procentní úspoře surovin a současně také k úbytku emisí, aniž by musela být snížena spotřeba energie.    (zdroj: EcoMonitor)


19.10. 2005     Inspektoři krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha se po týdnu prověřování podmínek přípravy a prodeje marinovaných masných směsí pro přímý prodej nesetkali se závažnějšími pochybeními, ale…

Setkali se s tím, že některé firmy, které provozují tuto činnost, ji přerušily, anebo ji pozastavily do odvolání. Zřejmě proto, že je zde prostor pro nápravné kroky. Učinily tak pravděpodobně do doby než nastaví dokonalejší vlastní kontrolní systémy výroby, které možná rizika eliminují, například tzv. systém kontrolních bodů (HACCP).


Evropská kosmická agentura ESA), přinesla zajímavé informace vyplývající z pozorování průběhu a důsledku srážky americké sondy Deep Impact (start 12. 1. 2005) s jádrem komety Tempel 1. vyplývá z nich, že komety jsou spíše „ledové špinavé koule“ než „špinavé sněhové koule“, jak se astronomové doposud domnívali.    (Zdroj: AstroVM.cz)


TIP: Historii a současné vyhlídky koně Převalského, který byl jako poslední druh divokého koně objeven před 105 lety, přibližuje výstava v areálu Národního památkového ústavu Pardubice. Od 17. 10. do 20. 11. představí příběh nalezení a záchrany tohoto druhu koně, v jehož chovu má ČR světový primát.


S pitváním zvířat se někteří studenti setkávají již na střední škole. Na většině vysokých škol přírodovědného zaměření (humánní a veterinární medicína, farmacie, biologie) jsou pak pitevní praktika a pokusy na zvířatech běžnou součástí výuky. Používání zvířat usmrcených za účelem pitvy a provádění pokusů na zvířatech ale není samozřejmostí. Na mnoha školách se tento (klasický) způsob výuky považuje za jediný správný a plnohodnotný, s doplňujícím tvrzením, že se daný předmět takhle vyučuje již desítky let. Ale na řadě (převážně) zahraničních středních a vysokých škol již byly tyto invazivní metody úspěšně nahrazeny humánními, alternativními metodami a studentům se tak dostává kvalitnějšího a komplexnějšího vzdělání. Vzdělání, které učí úctě k životu a neodrazuje zodpovědné a přemýšlivé studenty.     Otázka zní: Je nutné používat pro výuku zvířata?


Čtvrteční večer, tři pruhy brněnské dálnice jsou dvanáct kilometrů před Prahou ucpané kamióny. Kolona za tři, pět minut popojede o sto metrů. Mezi nákladními kolosy se proplétají osobní vozy, hledající kudy ven.
"Proč platím dálniční známku, když deset kilometrů jedu půldruhé hodiny," rozčiluje se řidič stříbřitého BMW.
Odpověď? Chybí pražský okruh, tedy tříproudová komunikace, která spolu s navazujícími místními silnicemi urychlí dopravu do centra a tranzitní dopravu odvede rychle mimo město.
Rychlejší dostavbě silničního okruhu kolem Prahy brání chybějící územní plán pražského regionu, nedostatek peněz, nejasné ceny výstavby jednotlivých etap okruhu, odvolání občanských iniciativ, špatně vypsané soutěže na zhotovitele a nakonec i osobní spory mezi projektanty.
Za jedenáct let, kdy se vnější pražský okruh připravuje, se z necelých 82 kilometrů trasy podařilo postavit 16,2 kilometru komunikací. Čtyřnásobek této délky, tedy 65,5 kilometru, by se měl dostavět do sedmi let, zbývajících do roku 2012. To je konečný revidovaný termín výstavby pražského okruhu podle usnesení české vlády. Podle vládního záměru výstavby silniční sítě v Česku v příštích deseti letech z roku 2000 měl být totiž kompletní pražský okruh uveden do provozu v roce 2008.    (Zdroj: Enviweb)

Tak mně stačí se podívat z okna kanceláře v Praze 4 Krči. Přes údolí sice vidím Kunratický les barvící se všemi barvami podzimu, pod ním ale mosty Jižní spojky, na kterých obvykle nehnutě stojí řady kamionů oběma směry. Mám vztek, protože kvůli nim se doprava mění opravdu v peklo. Mohl bych jezdit z Brandýsa klidně třeba po osmé ráno, ale raději vyjíždím před šestou, abych se vyhnul kolonám náklaďáků. Ti lidé v jejich kabinách za to nemohou, ale s chutí bych ty debily bez mozků, co způsobují průtahy stavby okruhu, nechal po řadě přivázat ke kandelábrům uprostřed Jižní spojky a nechal je tam čuchat ten smrad a poslouchat kletby řidičů. Samozřejmě tu jsou ekologická a bůhvíjaká hlediska, ale tady se udusíme všichni. Ale být těmi TIRáky, tak postavím pár desítek jejich kamiomů napříč Barrandovským mostem a budu tam stát tak dlouho, dokud nějací Kompetentní Činitelé vlastní krví nepodepíšou úpis, že se tohle do roka a do dne vyřeší - jinak je pohltí Prdel Nejtemnější. Howgh.


Nikdo asi moc nezpochybní tvrzení, že železniční doprava je ekologičtější než doprava silniční. Proto jako výsměch a facka zdravému rozumu působí informace o rušení dalších železničních tratí. Schválně si přečtěte článek Vítejte u nás v Kocourkově na nových stránkách Rušení železničních tratí v ČR. Od 11.12.2005 se bude rušit osobní železniční doprava hned na několika regionálních tratích ve Středočeském kraji a také visí otazník nad dvěmi lokálními tratěmi v okolí Kadaně. Na některých tratích bude provoz nahrazen náhradní autobusovou dopravou a na ostatních bude osobní doprava zastavena úplně! Na základě tohoto rozhodnutí Středočeského kraje jsem vytvořil tyto stránky, abych o tomto nesprávném kroku krajského úřadu informoval širokou veřejnost dříve, než bude úplně pozdě. Snažím se také poukázat na špatnou a chybějící dlouhodobou koncepci ministerstva dopravy. Vytvořil jsem na těchto stránkách jakýsi rozbor celé situace a poukazuji na řadu problémů v dopravě i v dopravní politice ČR.

Tohle nikoho nezajímá - schválně, kolik takových zpráv jste slyšeli v blbobedně? Masmédia se zalykají kdo koho a s kým v těch zrůdných relity show, ale kolem nás se nepozorovaně mění svět bez našeho vědomí. Tak to bylo a je - dejte plebsu chléb a hry - a nebudou vám do ničeho kecat ...


Vyšlo nové číslo WM magazínu - 45. Mimo jiné se tam dočtete o další zrůdnosti firmy Monsanto, nechvalně známé svým ohrožováním života na Zemi geneticky modifikovanými osivy. Tentokrát si brousí zuby na jinou věc - patent na vepře domácího a jeho potomky. Jo, čtete správně. Za všechno mluví název jedné z kapitol - Monsanto se snaží monopolizovat téměř každý článek potravinového řetězce.

Co budeme vlastně jíst? Monsanto nám zabaví prasata, bijíme se hovězího kvůli BSE, drůbeže kvůli chřipce ... tak asi zbývají jen ryby. Jen aby se ji ti ... nedali taky patentovat !


18.10. 2005     Ve čtvrtek 20. října lidé v České republice i v dalších zemích střední Evropy oslaví Den stromů. Tento svátek byl obnoven v roce 2000 a navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20. století. Myšlenku oslav Dne stromů v minulých letech rozvinula Nadace Partnerství, která již tradičně u příležitosti tohoto dne vyhlašuje výsledky celostátní ankety o nejsympatičtější strom roku.    (Tisková zpráva Ministerstvo životního prostředí zve na Den stromů)


Je to jako nemoc. Šíří se to po všech státech, kde vládne tzv. demokracie. Ať je to USA, Británie, Česká republika, či Kanada. Vlády všech západních zemí jsou doslova posedlé touhou vědět, o čem si jejich občané povídají. A tak nemine téměř týdne, aby někde v západním světě nebylo ohlášeno nové opatření, kterými státní moc leze do soukromí svých občanů. Samotné slovo soukromí se téměř přestalo vyskytovat v jazyku politiků. A je velmi ponuré pozorovat, jak lehce se to vše vládám daří. Kromě několika jedinců z nepočetných organizací zabývajících se právy lidí, to prochází bez větších problémů. Nikde na světě, pokud je mi známo, se nekonala demonstrace za právo na soukromí.    Přečtěte si článek Vladimíra Stwory Fanatický apetit státní moci po odposlouchávání na stránkách Zvědavce nebo na Matrix-2001.cz.


Na základě podnětů spotřebitelů z několika míst České republiky šetří Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podezření, že je v oběhu ochucená pramenitá voda Aquila Aquabeauty s příchutí jablka (1,5 l, PET obal), která je závadná.

U několika výrobků různých výrobních šarží, které SZPI dodali spotřebitelé, byly nalezeny známky nepovolené kontaminace, pocházející pravděpodobně z rozkladu organických látek. Kontaminované výrobky se vyznačují nepříjemným zápachem a odpornou chutí, takže po požití mohou vyvolat  zvracení. Viditelným znakem jsou vysrážené částice hlenovitého charakteru.

No nazdar ... to je opravdu lepší pít vodu z kohoutku než tyhle patoky v igelitu se vznešeně znějícími názvy.


Vypadá to, že masmédia zblbla. Nevím, kdo se tu pořád snaží vytvářet paniku šířením poplašných zpráv, jak se s oblibou říkává, zvěstmi, že lidé vykoupili protichřipkový preparát Tamiflu. Tato látka je v lékárnách na prodej jen na lékařský předpis a nelze ji prostě vykoupit tak, že panikařící dav vezme lékárny útokem.


No a jako z udělání čtu na stránkách Osel.cz, pár minut poté, co jsem dopsal předchozí odstavec, následující informace:

Kdyby nešlo o celkem vážnou věc, bylo by legrační sledovat, jak sdělovací prostředky informují o postupu chřipkového viru A typu H5N1. Virus, který poprvé nadělal virologům vrásky už v roce 1997, když na něj v Hongkongu zemřelo šest lidí z 18 nakažených, se pro nás stal „aktuálním tématem“ ve chvíli, kdy se objevil v Rumunsku a Turecku. I když – čest výjimkám – některé sdělovací prostředky zareagovaly, už když se vyskytl těsně za Uralem.

Kocourkovské dimenze dodává této reakci fakt, že v Hongkongu je pro nás virus stejně nebezpečný jako v dunajské deltě.

Článek je to docela dlouhý a opravdu doporučuji si ho přečíst - nemá cenu zde uvádět víc; když je k dispozici jinde.

O virech chřipky jako takových se ze seriózního zdroje můžete dočíst na serveru Příroda.cz ve článku Virus ptačí chřipky. České stránky BBC zavedly speciální přílohu Ptačí chřipka, kde jsou soustředěny anotace s odkazy na články, zabývající se touto tématikou.

Nejnovější přehled je k dispozici na stránkách Příroda.cz v článku Nebezpečí pandemieptačí chřipky?

Objevují se ovšem i tu a tam zprávy naznačující, že virus byl vytvořen a vypuštěn do světa uměla, aby se snížila přelidněnost Země. Jeden takový článek pod názvem Přední světoví biologové museli v posledních letech odejít, aby mohla přijít "ptačí chřipka" je na stránkách Osud.cz; bohužel jen pro platící čtenáře, takže tato poměrně závažná informace bohužel nedojde přílišného rozšíření - snad je to škoda, možná ale ne.


Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala veřejnost před panickým skupováním antivirálního léku Tamiflu, který u lidí nakažených ptačí chřipkou snižuje účinky nemoci.

Člověku nejnebezpečnější podoba viru H5N1 se minulý týden objevila u ptáků a drůbeže v Turecku a Rumunsku a lidé začali lék Tamiflu hromadně nakupovat.

Světová zdravotnická organizace ale nyní zdůraznila, že Tamiflu nedokáže zabránit tomu, aby se lidé chřipkou infikovali.

Lék může být pouze použit k léčbě lidí, kteří se už potenciálně smrtícím virem nakazili.    (Zdroj BBC)

Dále se ale píše: Výrobce Tamiflu, švýcarská farmaceutická firma Roché, oznámila, že produkci léku již zdvojnásobila a chystá se ji znovu navýšit. Soudný člověk se nutně musí zeptat - QUI BONO? Kdo z toho bude mít prospěch? Komu se hodí uměle vyvolaná panika, aby si nahrabal na strachu stamiliónů lidí - toho nejhoršího strachu, strachu ze smrti?


Že je všechno jako u blbejch na dvorečku, ukazuje tato zpráva z Ekolistu: Biopaliv v ČR nepřibývá, ale naopak ubývá. Česko se přitom zavázalo, že bude biopaliva využívat ve stále větším měřítku. V roce 2006 má být podíl metylesteru řepkového oleje (MEŘO) na celkovém prodeji nafty 1,56 procenta a podíl bioetanolu na prodeji benzinů 1,82 procenta. V roce 2010 má MEŘO činit 1,76 procenta a bioetanol 2,17 procenta. Už dnes je jasné, že cíl pro rok 2006 nemůže být dosažen, jedině že by biosložky byly dovezeny, píše aktuální vydání týdeníku Euro.

Přitom se pěstování řepky, která by měla být zdrojem biopaliv, "úspěšně" daří likvidovat znevýhodněním jejích pěstitelů až do úplného otrávení a ztráty zájmu podnikat v této oblasti cokoliv. Jde jen o to, zda je to likvidace cílená nebo jen blbost a neschopnost? Dalo by se tipovat spíš "za a)" ... ?


Povodí Amazonky postihlo největší sucho v novodobé historii. Brazilské úřady byly nuceny přistoupit k vyhlášení vyjímečného stavu v celém státě Amazonas. Některé řeky a jezera v oblasti úplně vyschly. Zůstala po nich pouze koryta vyplněná pískem a bahnem. Smutný výjev dokládají milióny uhynulých ryb. Lékaři varují před vznikem epidemií. Hladina ve všech vodních tocích Amazonie dramaticky klesá. Vláda začala organizovat dodávky potravin a léků do míst, kde lidé kvůli vyschnutí řek ztratili možnost dopravy. Desetitisíce lidí jsou nyní odkázány na pomoc armády. Brazilské letectvo distribuuje tablety k dezinfekci vody. Na mnoha místech se hloubí studny. Se suchem se potýkají také lidé v Peru.     (Dále viz Matrix-2001.cz)


Všechny dosud nashromážděné poznatky Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) ukazují, že se Země alarmující rychlostí otepluje. Hlavní příčinou těchto změn jsou emise skleníkových plynů, především CO2, tvrdí FAZ. Podle autorů je nutné okamžitě jednat a změnit Kjótský protokol, protože i přes jeho platnost budou v roce 2012 emise CO2 obrovské. Doporučují, aby se objem emisí snížil alespoň o 60 % oproti roku 1990.

(Zdroj: EcoMonitor)

Ovšem nikdo se zatím nezabývá myšlenkou, která již přece jen tu a tam nesměle proniká na veřejnost - co když všechno to teplo pochází z nitra Země a my jsme tu jakoby na plotýnce vařiče, který někdy funguje více, někdy méně a někdy třeba delší dobu vůbec.


17.10. 2005     První podzimní Úplněk nastává v pondělí 17. října ve 14:13 LČ.


O užitečnosti pití zeleného čaje se již ví dlouho. Nyní to potvrzuje i zpráva Lékařského centra University v Rochesteru, která popisuje mechanismus působení účinné látky - epigallokatechin galátu. Ta má snižovat  riziko rakoviny a dokonce i následky působení dioxinu.     (Zdroj: Agronavigátor)


Organizace Greenpeace opakovaně upozorňuje na skutečnost, že velkým množstvím nebezpečných chemikálií jsou obklopeni všichni lidé, jak na pracovištích, tak ve svých domovech, včetně malých dětí v mateřských školkách. Toxickými látkami je dokonce ohroženo zdraví ještě nenarozených dětí. Prokázaly to analýzy Greenpeace, publikované v mnoha evropských zemích včetně České republiky.

Protože aktivitám Greenpeace nebyla ze strany ministerstva věnována pozornost, rozvinuli ve čtvrtek 13. října krátce po osmé hodině dva horolezci z balkónu nad vchodem do budovy ministerstva transparent s nápisem „Urbane: Více ochrany, méně jedů!“. Zaměstnanci ministerstva museli při příchodu do zaměstnání také procházet kordonem, který další aktivisté Greenpeace vytvořili z průmyslových sudů symbolizujících jednotlivé skupiny nebezpečných toxických chemikálií. Teprve tento krok přiměl ministra Milana Urbana k jednání o reformě chemické politiky Evropské unie a postoji české vlády k problematice rostoucího chemického znečištění životního prostředí a ohrožení.     (Zdroj: Greenpeace)


EU vyzývá obyvatele, aby se nechali očkovat proti běžné chřipce. Zmírnily by se tím následky případné pandemie ptačí chřipky. Pokud to dobře chápu - a zní to i logicky - i když ještě na ptákovou chřipku není vakcína, tak očkování proti běžným kmenům by případnou nákazu mohlo alespoň oslabit o tu "běžnou" složku zmutovaného viru. Pokud to tedy takhle má fungovat doopravdy - což nikdo asi neví na 100 %. Jo, jenže tu zase je ta debilní byrokracie. Na středisku nemají dost vakcíny a v lékárně mi ji bez receptu neprodají. Tak musím odstát hodiny fronty u obvoďáka na recept, pak si jít koupit ampulku s vakcínou a poté zase stát stejnou frontu na píchnutí. To reprezentuje dva půldny ztráty času. A to jen pro to, že nějakej debilní úředník vymyslel, že v lékárně mi nesmí z ručky do ručky prodat nic, co se aplikuje injekčně.


Že by měly jít ceny benzínu dolů, o tom se nablafaly litanie - ale skutek utek. Podle očekávání, že ... V tuzemsku se mají do nafty i benzínu plošně přidávat biopaliva - ale až od roku 2007. A to od dvou do pěti procent. Rozhodla o tom 13. října 2005 vláda. Česko se přitom zavázalo využívat biopaliva už dříve, ale směrnici Evropské komise neplní a hrozí mu za to sankce. Přiznává to i materiál Ministerstva zemědělství. "Je možné očekávat zahájení šetření Evropské komise," uvádí zpráva.   (Zdroj: EnviWeb)


14.10. 2005     Masivní ilegální pěstování geneticky modifikovaných plodin ohrožuje jak farmáře, tak i celé hospodářství Rumunska. Vyplývá to z veřejného vystoupení bývalého generálního ředitele společnosti Monsanto v Rumunsku, který varoval, že rumunské úřady ztratily v zemi nad geneticky modifikovanými organismy zcela kontrolu.

Rozsáhlé pěstování GM plodin bez příslušných povolení potvrdila také mezinárodní ekologická organizace Greenpeace během nedávné průzkumné cesty po (Zdroj: tisková zpráva Greenpeace)


EcoMonitor o GM řepce píše: Vědci zjistili, že geneticky modifikované plodiny kontaminují krajinu i patnáct let poté, co byly sklizeny, napsal britský deník Independent.

Toto zjištění poněkud vrhá stín na vidinu pěstování GM plodin v Británii. Farmáři, kteří zkusí pěstovat GM plodiny třeba jen jednu sezónu, budou mít zamořená pole po další jedno a půl desetiletí. Britští ministři ustanovili, že geneticky modifikované plodiny nemohou být pěstovány, dokud nebudou vypracována pravidla pro jejich koexistenci s konvenčními plodinami. Podle nových poznatků se však zdá, že to z efektivního hlediska není možné.

Studie publikovaná britskou Královskou společností zkoumala pět lokalit v Anglii a Skotsku, kde byla pěstována modifikovaná řepka olejka. I poté, co se na pokusných políčkách zase začaly pěstovat konvenční plodiny, zde bylo nalezeno velké množství modifikovaných rostlin. Přetrvávání geneticky modifikovaného osiva v půdě by podle odborníků mohlo znamenat skutečně vážný problém.


Ministerstva zemědělství a životního prostředí navrhují, aby se od roku 2007 do pohonných hmot plošně přidávalo nejméně pět procent biopaliv. Do benzinu se má přimíchávat biolíh a do nafty metylester řepkového oleje (MEŘO). Materiál ve středu projedná vláda. Česko stanovilo v zavádění biopaliv cíle, které zatím neplní.

Nahrazení části fosilních paliv biopalivy vyžadují směrnice Evropské unie s tím, že v roce 2010 má být podíl paliv z obnovitelných zdrojů 5,75 procenta. Opatření má snížit závislost na fosilních pohonných hmotách a pomoci ke zlepšení ovzduší. Zajistí také odbyt části zemědělské produkce.      (Zdroj: EkoList)


Bojíte se jíst vejce, že jsou nezdravá? Klinický výzkum ukazuje, že příznivý přínos vajec z hlediska vyváženosti stravy je pro lidi v průměru důležitější než negativní vliv spotřeby vajec na obsah cholesterolu v krevní plazmě. Podle prof. Kostnera (ENAG) je sice zvýšený cholesterol v plazmě kritickým faktorem z hlediska kardiovaskulárních chorob, ale pro snížení rizika je mnohem důležitější snížení příjmu nasycených tuků, snížení tělesné hmotnosti a užívání příslušných léčiv, nežli omezení konzumace vajec.     (zdroj: Agronavigátor)


Hlívu ústřičnou bychom mohli nazvat poklad mezi houbami. V našich klimatických podmínkách sice vyrůstá celá řada zdraví prospěšných druhů hub, ovšem hlíva ústřičná všechny jednoznačně předčí.
Celosvětové výzkumy z posledních let prokázaly, že se jedná o houbu, která svým ojedinělým složením lidskému zdraví jednoznačně prospívá a na organismus působí velmi blahodárně. Pravidelnou konzumací této houby dochází k regeneraci buněk a posilování imunitního systému.


13.10. 2005     Evropská komise oznámila, že v Rumunsku se objevil virus ptačí chřipky. Změnila tak středeční stanovisko, podle kterého výskyt nemoci v Rumunsku dosud nebyl potvrzen.Brusel nyní uvedl, že testy vzorků z uhynulých kachen v deltě Dunaje byly na přítomnost viru ptačí chřipky pozitivní.    (Zdroj: BBC)


Podle nejnovější studie hamburského Institutu Maxe Plancka pro meteorologii (MPI) se do roku 2100 celosvětově oteplí v průměru o 4 °C. Hladina moře stoupne o 30 cm, v Německu nastanou horká a suchá léta a vlhké zimy. Oblast Středozemního moře postihnou sucha a pouště v Austrálii a Africe se rozšíří. Podle odhadů hamburského institutu se zemské klima otepluje takovou rychlostí, jako nikdy před tím. „Jsme s jistotou přesvědčeni, že naše nové výsledky jsou závažnější, než byly dosud,“ tvrdí ředitel institutu Jochem Marotzke. Hamburský institut opírá své předpovědi o modelové výpočty Německého centra pro výpočet klimatických změn (KDRZ), odkud pocházejí i nejnovější poznatky o mlze a prachu v ovzduší, stejně jako o cirkulaci uhlíku. V porovnání s dřívějšími klimatickými modely zde byly zohledněny mnohé nové poznatky. Za určitých podmínek vědci předpokládají, že v oblasti severního pólu by mohl během léta roztát všechen sníh a teplota by mohla stoupnout až o 10 °C.      (Zdroj: EcoMonitor)


Jeden z prvních a nejznámějších projektů, který začal využívat lelkujících počítačů po celém světě, byl SETI@Home. Vyhledává podezřelé radiové signály, jež by mohly znamenat, že ve vesmíru nejsme sami. Projekt rozběhla a udržuje Laboratoř kosmických věd (Space Sciences Laboratory) na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Vedoucí tohoto projektu David Anderson se ale v roce 2002 rozhodl, že úspěch projektu by měl nějak přímo pomoci i ostatním podobným vědeckým projektům a začal pracovat na systému BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing – Berkeleyská otevřená infrastruktura pro síťové počítání). BOINC je software klasické architektury klient-server, kde server rozdává práci a klienti ve svém volném čase počítají vědecké výpočty, které by i na nejrychlejších superpočítačích zabraly příliš mnoho času.

BOINC je software klasické architektury klient-server, kde server rozdává práci a klienti ve svém volném čase počítají vědecké výpočty, které by i na nejrychlejších superpočítačích zabraly příliš mnoho času.     (Zdroj: Observatory.cz)


Chystá se nový průzkum Cheopsovy pyramidy. Otázka, zda se ve slavné Cheopsově pyramidě nachází faraónova hrobka, může být konečně vyřešena. V Singapuru byl vyroben robot, který by měl prozkoumat šachty v pyramidě, jejichž účel zatím není znám.

Někteří odborníci doufají, že ve spleti šachet by konečně mohla být pohřební komora panovníka Cheopse, který byl vládcem Egypta v letech 2551 až 2528 před naším letopočtem. Jiní experti jsou skeptičtější, podle nich je soustava šachet jen důmyslným větracím systémem. Samotné šachty jsou vysoké pouhých 20 centimetrů. Před třemi lety byl do nich vyslán první robot s kamerou, který našel v pyramidě dosud neznámý prázdný prostor, ale dál se mu dostat nepodařilo.     (Zdroj: 21@století)


Česká republika by měla zvýšit investice do ochrany svého životního prostředí. Vybízí ji k tomu ve své dnes zveřejněné zprávě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká ekonomika patří mezi členskými zeměmi OECD mezi ty energeticky nejnáročnější a objem škodlivin vypouštěných do ovzduší zde téměř dvakrát převyšuje evropský průměr.    (Zdroj: BBC)


 ... úředník, který se chová “nebyrokraticky” nic zatvrzele neodmítá a naopak většinu věcí benevolentně povoluje, udělá jednou (s velmi vysokou pravděpodobností) nějakou chybu a pak jde prostě z kola ven, kdežto zatvrzelci, kteří všechno zamítnou, jednoduše zůstávají ...

To ale může být také příčinou, že byrokracie zahubí i dobré myšlenky - jak se o tom píše v článku Byrokracie vede farmaceutický průmysl do krize.


12.10. 2005     Čína vyslala na oběžnou dráhu druhou raketu s lidskou posádkou. Jde o další krok ve vesmírném programu, jehož cílem je dosáhnout Měsíce. Na palubě lodi Šen-čou 6 jsou dva kosmonauti - Fej Ťü-lung a Nie Chaj-šeng - a mise má trvat pět dní. Čína plánuje i další vesmírné lety. V blízké budoucnosti by Číňané chtěli uskutečnit výstup kosmonautů do volného prostoru. V další fázi chce Čína přistát na Měsíci a vybudovat vlastní vesmírnou stanici.    (Zdroj: BBC)


Podle Jacqueline McGladeové, ředitelky Evropské agentury životního prostředí (EEA), dokážou současné matematické modely velice dobře popsat rozsah velkých katastrof, jakým byl nedávný hurikán Katrina, který téměř zdevastoval město New Orleans. Navíc mají modely velkou výhodu v tom, jak jsou názorné. „Ani tisíce stran tištěného textu informací o změnách klimatu, nebo shrnutí srovnávacích studií, které předpokládají škody způsobené na městech i krajině, nenahradí jeden dobrý matematický model, jenž během několika minut vykreslí na obrazovce skutečný rozsah očekávané katastrofy a umožní politikům rozhodnout se ..."

Problém je ale s tím, aby vědecké modely byly skutečně použity jako podklad pro rozhodnutí politických představitelů.   ... atd (Zdroj: EkoList)

Spíš je problém v tom, že vládnout světu si místo odborníků nárokují politikové a jejich strany, což znamená kolotoč peněz. Svět nemůže být v rovnováze, pokud se mu budou snažit místo přírodních zákonů vládnout zákony ekonomické. Už proto, že Vesmír tu byl dávno před tím, než slovo "ekonomika" vůbec vzniklo - a bude i poté, co už dávno nebude mít kdokoliv cokoliv co vyslovit.


Jste plni ideálů o tom, jak zasvětíte svůj život péči o životní prostředí a stanete se ekologem? Patříte do skupiny lidí, kterým se říká mladí a perspektivní; jste plni optimismu a říkáte: Chceme dělat něco dobrého pro přírodu, nejsme zatvrzelí konzumenti, když se budeme pilně učit a pak pracovat, hlad mít určitě nebudeme...?

Ovšem ... stavění se na dobrou stranu a držení se obecně platných teoretických pravidel bohužel zatím v naší společnosti obvykle není často patřičným způsobem oceňováno a co platno ... Perpektivy uplatnění? Nic moc ...

Jsou tu i jiné zdroje rozčarování. Z ideálů práce na zdravém vzduchu se stává úředničina, kdy musíte vší silo krotit úředního šimla a pokusit se dát do souladu přání ochranářů přírody a požadavky jejích "konzumentů" (což je již na první pohled nemožné). Dále bohužel hodně záleží na tom, kteá z politických stran svou kampaní zblbne voliče natolik, že se chopí moci.

Vyhraje-li např. ODS, lze počítat s tím, že do ochrany přírody půjde méně peněz, na ochranu přírody budou brány mnohem menší ohledy... Méně peněz znamená méně příležitostí udělat něco pro přírodu. Lze počítat s likvidací neziskového sektoru, který je nepohodlný pro 'ekonomický růst', technokraty a demagogy.     (Podle serveru Příroda.cz)


Organizace spojených národů požaduje, aby byla vytvořena nová kategorie uprchlíků - "ekologický uprchlík". OSN odhaduje, že do této kategorie bude do pěti let spadat padesát milionů lidí. Tyto lidi dosud světové úmluvy neuznávají jako uprchlíky, a oni tak nemají přístup k potřebné pomoci.     (Zdroj: BBC)


Zpravodajství od nás z Kocourkova: "Podle navrhovaného § 205 trestního zákoníku by se trestnými staly i činnosti zcela prospěšné, jako je výuka kryptoanalýzy na vysokých školách nebo činnost administrátorů počítačových sítí, kteří se starají o bezpečnost. Vědci, kryptoanalytici a bezpečnostní pracovníci se metodami činnosti a technickými prostředky ničím neliší od hackerů. Obě dvě skupiny vyhledávají slabiny, první proto, aby systémy učinila bezpečnější, druhá proto, aby do nich pronikla. Jediným rozdílem v jejich činnosti je cíl. Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě výhradně proto a speciálně k tomu zdůrazňuje, že podmínkou trestnosti těchto činností je, že pachatel musí sledovat protiprávní cíl. Právě tato podmínka se však do návrhu TZ nedostala." to říká Nezávislý kryptolog Vlastimil Klíma v článku Přijme Parlament zákon neodlišující vědce od hackerů? v Britských listech.


Pražská křižovatka (původní kostel sv. Vavřince v objektu Anenského kláštera v Praze 1) vydala další překvapivý doklad o své historické hodnotě. Během restaurátorských prací, ve kterých pokračuje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, se podařilo nalézt sbírku mincí z doby Jana Lucemburského.     (Zdroj: Svět vědy)


Dlouhodobým sledováním téměř 10 000 dětí se zjistilo, že u dětí, které žijí v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí, vzniká leukémie mnohem častěji. Na vyšší výskyt leukémie dětí žijících v místech kde vede vysoké napětí upozornili vědci z Oxfordské univerzity. Získané výsledky budou zřejmě nezpochybnitelné, protože na výběru lokalit a vyhodnocení se společně s univerzitními pracovníky podíleli i odborníci z britských energetických podniků (National Grid Transco). Výsledky byly zveřejněny před dvěma dny v časopise British Medical Journal.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Tak jsem si včera hledal cosi ve slovníku z angličtiny do češtiny (na Seznamu) a nějakou hrou náhod se dostal na heslo fuck it ! V překladu to znamená jednak - jak jistě víte - do prdele, ale také ... do Prkvančic. I zachtělo se mi dovědět se něco bližšího o Prkvančicích (nakonec to "do Prkvančic" se používá celkem zhusta) - a představte si: NIC. Zkusil jsem mnoho vyhledávačů u nás i ve světě a Prkvančice neexistují. Ani Prkvantice, jak jsem zkusil pro jistotu. Ale děsí mě jedno: matematikové vyznávají magickou formuli, že jestliže A=B a současně A=C, pak platí, že také B=C. Z toho vyplývá, že název Prkvnčice je synonymem (rovněž neznámé, ač jsme tam denně posíláni ...) obce Prdel. Záhada? Spiknutí? Kdo ví, jak to vlastně všechno u nás v Kocourkově teď funguje!

Nebo že by ... ani domyslet se mi nechce ... Prkvančice byly skutečným rodištěm Járy da Cimrmana ???


11.10. 2005     Přijde Českému ráji na pomoc záchrana od od UNESCO? Jak již asi víte, Český ráj byl zařazen mezi evropské ekologické parky. Zdravý rozum tak získává podporu v dosud nerovném boji proti postavení rychlostní komunikace R35 tímto krajem. Na pomoc nyní přišel i ministr ŽP Libor Ambrozek, který 6. října 2005 na tiskové konferenci řekl, že by kvůli zařazení Českého ráje mezi geoparky mohl Liberecký kraj ustoupit od prosazování čtyřproudé silnice R35. Podle posudku, který si nechal kraj nedávno zpracovat, je jedinou přijatelnou cestou, kudy vést budoucí silnici R35 z Turnova na Jičín, takzvaná severní trasa, která Český ráj protíná. Ministerstvo ale tvrdí, že posudek je zkreslený, a chce po kraji dokumentaci novou.    (Zdroj: EkoList)


... Otevřeně říká, že má radši vlky než lidi. Psí psycholog RUDOLF DESENSKÝ dobrovolně žije v nuzných podmínkách ve stavební buňce na kraji lesa. Na samotě převychovává nebezpečná zvířata, která svými tesáky zaútočila na člověka.

O čem je řeč? Chtěli byste vědět, co si o váš váš pes myslí? Podívejte se na stránky psího psychologa - Poradenství v etologii psů se zaměřením na psychologii.


Kromě cen Alfreda Nobela si každoročně připomínáme také vědce, kteří získají ocenění jeho "bratra Ignáce". Letošní Ig Noble cena byla udělena za zjištění, že stresovaná žába voní jako kešu oříšky.

Oceněny byly i další experimenty, například ten, který trvá již 76 let... Prof. Mainstone dosud pokračuje v pokusu, který zahájil  Parnell v roce 1927. Jedná se nejdéle trvající experiment, který kdy v laboratoři probíhal. Práce spočívá v pozorování zvláště pomalého odkapávání asfaltu z nálevky. Experiment vznikl proto, aby ukázal že látka asfalt, který pod úderem kladiva se rozpadá stejně jako pevná látka, může také téci. (zdroj: OSEL.cz)

Pozn. - totéž ale platí i o sklu, ševcovské smůle či jantaru. Jenže u skla je to na tisícovky let.


Je to hoax - není to hoax ... no opravdu SNAD ano. Ale raději si přečtěte článeček Nové notebooky obsahují podivné obvody na stránkách Zvědavce. Ono totiž - pokud to není pravda teď, mohla by to být pravda zanedlouho. Big Brother nespí ...


Zpráva sdružení Arnika ze 7.10. 2005: Úředníci z radnice Prahy 4 včera šli na tajnou schůzku se zástupci společnosti ECM do bývalé budovy Českého rozhlasu, dnešní „City Tower“. ECM chce stavět na pražské Pankrácké pláni další kontroverzní mrakodrapy a úředníci budou rozhodovat o vydání příslušných povolení. Obsah schůzky není znám a setkaní samotné odmítají komentovat jak představitelé radnice, tak i pracovníci ECM. Arnika se obává, že může jít o pokus ovlivňovat pracovníky státní správy.


Víte, co je to podoustev? Hmm, jestli ne, tak já přiznám, že jsem to doteď také nevěděl. Je to ryba! Podle článečku na EnviWebu Čeští rybáři začali vracet do řek původní druhy ryb. Chtějí tak během několika let vrátit do řek ty druhy ryb, jejichž populace v minulých desetiletí rapidně klesla, takže na některých tocích se dnes dokonce ani nevyskytují. Pomocí umělého rozmnožování by se tak měly zvednout počty například podouství, ostroretek, jelců či parem. Prvních šedesát tisíc ročních plůdků podoustve ve středu vysadili rybáři na západě Čech. „Budeme se snažit původní populaci těchto druhů ryb postupně obnovit. Nejsou sice pro sportovní lov až tak atraktivní, ale do řek historicky patří jako významná součást jejich biotopů. Vysazovat je můžeme až nyní, kdy se kvalita vody v řekách rapidně zlepšila a tím se pro ně vytvořily dobré podmínky k životu... ".


10.10. 2005     K ničivému zemětřesení v Pákistánu (citace): Nezávislý internetový deník Matrix-2001.cz opakovaně důrazně informoval ve spolupráci se Sorcha Fall o vysokém nebezpečí série velkých zemětřesení, které lze v následujících týdnech a měsících očekávat na různých místech naší planety. Neuplynulo mnoho času a vše nasvědčuje tomu, že právě tento avízovaný proces se aktuálním rozsáhlým ničívým zemětřesením v Kašmíru na hranících mezi Pákistánem a Indií ke kterému došlo v sobotu, odjistil. Celá řada skutečností poukazuje na fakt, že jde pouze o vrcholek ledovce, který by měl být brán velmi vážně v potaz. S vysokým nebezpečím zemětřesení je třeba počítat také v oblasti severoamerického tektonického plátu, a nebo v oblasti dálného východu i na jiných místech planety země. Existuje předpoklad, že aktuální lokální kataklyzma v Pákistánu razantně poukáže na reálnost a závažnost skutečností, které prezentujeme.


Katoličtí biskupové v Anglii, ve Walesu a ve Skotsku jím varují pět milionů britských katolických věřících, aby neočekávali od Bible "faktografickou přesnost". "Nemůžeme od Bible očekávat úplnou vědeckou či historickou přesnost," píší biskupové v dokumentu nazvaném Dar Písma svatého. ...

... prvních 11 kapitol knihy Genesis, které líčí dva rozdílné a občas si protiřečící historie stvoření člověka, patří právě mezi ty části Bible, o nichž nyní oficiálně varují britští katoličtí biskupové, že je není možno brát jako "historická fakta". V nejlepším případě tyto části Bible obsahují "stopy historie". ...

...Britští katoličtí biskupové konstatují že církev musí předkládat veřejnosti evangelium "způsobem,který je vhodný pro měnící se dobu. Musí být srozumitelné a atraktivní pro naše současníky."     (Zdroj: Britské listy)


Hladina světového oceánu se do konce tohoto století zvýší až o 30 centimetrů a vrtochy počasí budou stále častější, píše se ve vědecké zprávě vydané německým Institutem pro meteorologii Maxe Plancka. Podle počítačových modelů vědci zjistili, že do roku 2100 vzroste průměrná globální teplota až o 4,1 °C a arktický ledovec roztaje, informuje agentura Reuters. ...

... němečtí vědci také zjistili, že polární medvědi už nebudou moci přeskakovat z jedné ledové kry na druhou.     (Podle EkoListu)


Český ráj se 5.října 2005 stal součástí evropské sítě geoparků – a zároveň tedy i geoparkem UNESCO. Rozhodl o tom koordinační výbor evropských geoparků, poradci Světové geologické unie a UNESCO na svém zasedání v Řecku. Český ráj je zatím jediným geoparkem z nových členských zemí Evropské unie.

Geoparky jsou území, která zahrnují konkrétní geologické dědictví a mají strategii trvale udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska dostatečně kvalitní a vzácné. Parky se zaměřují na ochranu území, vzdělávání a šetrné využívání území. V síti geoparků se v roce 2004 nacházelo 21 evropských a 8 čínských geoparků.     (Zdroj: Tisková zpráva MŽP)


Oficiální vládní dokument zařadil látky, které se tvoří v mase při jeho tepelné úpravě, mezi původce rakoviny. Heterocyklické aminy, známé pod zkratkou MeIQ, jsou na seznamu NTP novým přírůstkem. Jsou totiž silnými mutageny. ...

... Dlouhodobé rožnění masa na přímém plameni patří k nejsnazším způsobům, jak si přivodit "raka" žaludku a střev.     (Zdroj: CelostniMedicina.cz)


Hmmm .... zajímavý: Česká republika se spolu s dalšími čtyřmi zeměmi provinila vlastnictvím tzv. nadlimitních zásob zemědělských produktů a byla potrestána: Evropská komise jí udělila pokutu 47 milionů euro, tedy asi 1,5 miliardy korun.
To by tak hrálo, aby si země EU vyráběly a držely vlastní zásoby třeba cukru a jiných komodit a nenakupovaly předražený šmejd Evropské unie. Ani tatíček Stalin neměl rád kulaky. Všichni musíme mít stejné kulové, kdo se odváží shromažďovat si zásoby, ten bude potrestán.    (Zdroj: Zvědavec)


Nadace pro ochranu zvířat pokračuje v projektu psí poradny, kde lze konzultovat vše - od výběru vhodného štěněte přes otázky výchovy, péče o psa a chovatelství, zdraví, legislativy, až po veškeré důležité kontakty, možnosti aktivit se psem, cestování a dovolené apod. Poradna funguje každou poslední středu v měsíci od 18 do 20 hodin v sídle Sdružení Tereza (Labyrint), Haštalská ul.17, Praha 1. Nutno předem objednat na tel. 224 816 868! První poradna nového cyklu 26.10.2005, další každou poslední středu v měsíci. Poradnu řídí paní Vladimíra Tichá, dlouholetá chovatelka a rozhodčí, autorka několika publikací a mnoha článků v odborných kynologických časopisech.    (Další informace ....)


07.10. 2005     Co je to zlo? V dnešním světě je moc zla a jeho moc je velká. Na tom se shodneme asi všichni, méně už na tom, odkud toto zlo pochází:  Zlo bývalo připisováno působení ďáblů – padlých andělů – a ďábel, říká se, to měl ještě někdy do devatenáctého století těžké: lidé na něj věřili, věděli o něm a používali rozmanité prostředky (techniky, řekli bychom nyní), jimiž se jeho vlivu bránili. Pak ale přišel ďábel na ďábelský trik: přesvědčil lidi, že neexistuje, a tím si konečně ve dvacátém století uvolnil ruce. Řečeno sekulárněji: přestalo se věřit, že existuje zlo jako takové, jsou jen zlí lidé – zloději, zloduši, zločinci, zlolidé, zlomyslníci, zlořečníci, zlosynové, zlotřilci, zlovolníci…  Zkrátka, někteří lidé jsou ke zlu náchylnější než jiní, mají zločinecké dispozice či vrozenou agresivitu.

Tak začíná zajímavá úvaha, kterou stojí za to si přečíst. Ten článek se jmenuje Unde malum? a najdete ho na serveru Vesmír.


Čína se chystá povolit pěstování geneticky modifikované rýže. V listopadu se má sejít Státní zemědělská komise pro bezpečnost GM plodin, která záležitost zhodnotí a rozhodne, zda se Čína stane první zemí s povoleným velkoplošným pěstováním modifikované rýže.

Ovšem vědci a ochránci životního prostředí se však domnívají, že se v blízké době tak razantní rozhodnutí nedá očekávat kvůli obavám z poškození biodiverzity a nejistoty, zda konzumace GM plodin je bezpečná lidskému zdraví. Organizace Greenpeace však oznámila, že v červnu objevila geneticky modifikovanou rýži v jižní Číně, ačkoliv tato plodina neprošla žádným testováním a nebyla povolena vládou.    (podle EcoMonitoru)


V každém pořádném SciFi čtení z vesmíru se objevuje antihmota; většinou v podobě různých zbraní - "emitorů antihmoty", které protivníka anihilují na obláček záření, ale i jinak, například v pohonných systémech vesmírných lodí. Ovšem hledání antihmoty ve vesmíru je náplní mnoha vědeckých experimentů. Astronomové stále váhají, zda by přece jen někde v hlubinách vesmíru nemohly existovat ostrovy látky z antihmoty. Řada experimentů na hranici atmosféry Země potvrdila výskyt antiprotonů. Jde ale o sekundární částice vzniklé až v naší atmosféře při interakci částic kosmického záření s částicemi atmosféry. Nejlepším úlovkem by byl objev antihélia. To přirozenou cestou v naší atmosféře vzniknout nemůže. Objev jednoho jediného atomu antihélia by znamenal existenci antihmoty ve vesmíru. To se však dosud v žádném experimentu nepodařilo, ale pracuje se na tom - přečtěte si článek o experimentu Bess-Polar.


Psát o "zdravém" stravování skoro již nemá smysl. Takzvaní "moderní lidé" se naučili jíst v poklusu podivné potraviny, které snad sice vyvolají pocit naplněného žaludku, ale to je asi tak všechno. Majitelem jejich času je přece zaměstnavatel a Velký Bratr sleduje váš čas ... Člověka pak potěší, když si tu a tam přečte, co svědčí o tom, že se ještě najde někdo, kdo sleduje svět normálníma očima. Zkusme si třeba uvést pár odstavců z článku Vem si co chceš a zaplať na stránkách D-FENS.

.... Potraviny už vlastně nejsou potravinami, ale low-cost umělými produkty mající optickou podobu nám dobře známých potravin. Jsou vyrobené z toho, čemu se ještě před deseti lety říkalo odpad. Lahůdkové párečky z kostní moučky a rozemleté kůže, kečup, ve kterém nejsou vůbec žádná rajská jablíčka, šunka, která chutná jak mokré noviny, otřesné pomeranče, vyschlé jako mumie, full-syn zelenina, která nemá vůbec žádnou chuť (jak to jen dokážou vypěstovat?). Sušenky Opavia vyrobené podle n plus první vylepšené receptury, které jsou čím dál menší a čím dál nechutnější. Zkusili jste někdy položit vedle sebe nynější tatranku a tatranku, kterou jste znali, když jste byl malý harant? To, že je ta současná o třetinu menší, není tím, že zákazník vyrostl a změnila se mu měřítka. A to není zdaleka všechno. ...   Článek pak pokračuje dalšími hezkými postřehy a ke konci se přelaďuje do "optimistického tónu" :

... Docela by mně zajímalo, s jakými komickými chorobami se budou lékaři setkávat za nějakých dvacet, třicet let, kdy se konzumace všech těch polosyntetických potravinových replik začne projevovat na lidském zdraví. Zřejmě vznikne kvalitativně úplně nová situace, kdy profese gastroenterologa nebo pohřebáka bude zárukou doživotní prosperity, podobně jako dnes profese poslance nebo politika všeobecně.

No .... s tím se asi dá celkem souhlasit, ne? Oproti vtipné formě D-FENS působí stručné sdělení ze stránek Agronavigátora suše a stroze:

Porovnání nutričních hodnot vybraných pokrmů fast foods s doporučenými dávkami ukázala nevhodnost příliš častého stravování dětí a mládeže v těchto zařízeních.   Jenže ... co je to "příliš časté"?


06.10. 2005     Tak naše dvě slavné televize dostaly tučné pokuty za vysílání RealityŠou v nevhodném čase. Tučné pokuty ... ona je to spíš pro ně asi další účinná reklama. Kdo se dosud nedíval, bude zvědavej, jestli se tam opravdu mluví tak sprostě a souloží na každým rohu ... Ale pokuta za deformované vnímání světa, za vymývání mozků a za desítky miliónů hodin promarněného života všech, kdo se do toho kolotoče nechali zatáhnout - ta by vyčíslit nešla.


Lidská hloupost je bezmezná, zvláště je-li umocněna vidinou tučného bezplatného zisku. Nestačily desítky varování a stále jsou mezi námi tací, kdo věří tomu, že na světě existuje někdo a někde, kdo se zalyká dobrotivou touhou rozdávat dobročinné milióny.  Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) už mnohokrát varovalo spotřebitele před spamy, které slibují velkou výhru či jiný druh příjmu. Obvykle slibují obnos v řádech několika milionů eur či dolarů a k jejich získání stačí málo – napřed projevit zájem, identifikovat se a pak poslat na udanou adresu zanedbatelnou - ve srovnání s výhrou - sumu peněz. Organizátoři „loterie“ to zdůvodňují povinností zaplacení daní či náklady na převod peněz na číslo účtu „výherce“. Vzhledem k tomu, že tyto dopisy přicházejí stále znovu a znovu, zkuste se "posílit" na stránkách Světa spotřebitelů.

Kupodivu stále více lidí se nechá dojímat maily o nemocných lidech, kterým může pomoci nějaký lék, který je finančně nedostupný, ale bude mu poskytnut, pokud mail pošlete deseti známým a ti zase ... atd., až do zahlcení internetových linek. Když se nad tím člověk zamyslí, je to pitomost už z principu. No a pokud přece jen znejistíte, tak se raději v těchto případech podívejte na server HOAX.cz. Nejspíš tam ten váš dojemný dopis najdete podchycený v kartotéce podobných pitomostí.


Ruští vědci informují o tom, že destruktivní procesy uvnitř severoamerického kontinentu mají pokračující charakter. Tak například aktuálně vzplanuly „kapsy“ metanu hluboko uvnitř tohoto tektonického plátu. Dochází tak k úniku metanu na různých místech USA a Kanady. Jisté náznaky těchto událostí lze sledovat i v klasických sdělovacích prostředcích.  ...

... Americká vláda je rozrušená dalším jevem. Již několik týdnů jsou v oblasti tektonického zlomu New Madrid zaznamenávány tisíce mikrootřesů. Ruku v ruce s těmito událostmi jsou očekávány masivní přípravy na silné zemětřesení v oblasti severoamerického kontinentu. Kongresman Emerson naznačil, že američtí experti očekávají v blízké době v oblasti New Madrid obrovské zemětřesení. Toto zemětřesení by mělo primárně zasáhnout oblast Memphis, Tennesse a St. Louis.     (dále čtěte na Matrix-2001.cz)


Na světě je ročně poraženo více než 5O miliard hospodářských zvířat. Velká část z nich je navíc chována v rámci intenzivního zemědělství. To neposkytuje zvířatům důstojné životní podmínky a zachází s nimi spíše jako s výrobními stroji než s živými, cítícími a často velmi inteligentními bytostmi. 2. října, který je dnem narození Mahátmy Gándhího, významného zastánce ohleduplného a humánního vztahu ke zvířatům, si celý svět připoměl nejen neradostný úděl těchto zvířat, ale především možnosti, jak lze tento problém řešit.   (Dále viz Tisková zpráva Institutu Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.)


Greenpeace se alespoň částečně podařilo odkrýt tajemství, jež obklopuje pěstování geneticky modifikované kukuřice na vybraných českých a moravských polích, a oznámilo jméno jednoho ze zemědělců, který tuto plodinu komerčně pěstuje. Jedná se o ing. Oldřicha Horáka z Čejče u Hodonína. Greenpeace na jeho pozemku uskutečnilo pozitivní testy GM kukuřice. Ekologové zároveň upozornili na vážná nebezpečí, jež toto utajování přináší, a na skutečnost, že se tak děje v rozporu se směrnicemi EU.

„Konspirace, která pěstování GM kukuřice obklopuje není pouze směšná, ale je také skutečně nebezpečná. Pravidla přijatá na poslední chvíli ministerstvem zemědělství stanovují tzv. ochrannou zónu, tedy minimální vzdálenost pole s geneticky upravenými rostlinami od pozemků konvenčního či ekologického zemědělství. [3] Jak však mohou sousední pěstitelé tato opatření kontrolovat a chránit se, když nikdo neví, kde se Bt kukuřice pěstuje? Je navíc s podivem, že zastánci GMO se naopak nesnaží připoutat pozornost veřejnosti a ukázat ony údajně „skvělé“ výsledky,“ uvedla konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová.      (Z tiskové zprávy Greenpeace)

Již jsem se tu o tom zmiňoval, ale neuškodí si připomenout v této souvislosti "horkou novinku" ze světa: Miliony sazenic řepky byly zlikvidovány v Novém Jižním Walesu (NJW), protože při polních pokusech s různými odrůdami řepky byla nalezena genetická kontaminace. Vláda Nového Jižního Walesu se v reakci na to rozhodla do března 2008 zakázat jakékoli pěstování GMO. Jde o nejdramatičtější incident v řadě skandálů s GM řepkou, které v Austrálii vypukly v posledních měsících.   (tentokrát je zdrojem Agronavigátor)


Začal podzim; listí na stromech se vybarvuje do teplých odstínů a začíná opadávat. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, proč se to vlastně děje? Pokud si přečtete článek Proč na podzim žloutne a opadává listí? na stránkách Příroda.cz, budete možná chytřejší.


Jedle se vracejí do přírody. Pro ochránce přírody nastal čas česání jedlových šišek. Stromky z jejich semínek mají pomoci navrátit dříve běžnou jedli do lesů Českého ráje. "Jedle sem patří, bohužel po mníškové kalamitě ve dvacátých letech z našich lesů téměř vymizela," říká Lenka Šoltysová, vedoucí Správy CHKO Český ráj. Nyní jedle tvoří jedno procento stromů v Českém ráji oproti dvaceti procentům z počátku minulého století. "Podle historických pramenů byl například vrch hory Tábor na Lomnicku porostlý jedlemi. Dodnes se zachovalo jen asi deset stromů," popsala Šoltysová.     (Zdroj: EnviWeb)


Jistě již víte, že na Internetu je k dispozici Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Obsahuje konkrétní data o únicích a přenosech nebezpečných látek z jednotlivých podniků do životního prostředí. Aby se veřejnost v IRZ lépe orientovala, zřídila Arnika speciální webové stránky. Tento web je jakýmsi průvodcem po IRZ a lidé zde najdou například podrobné informace o účincích jednotlivých chemických látek na lidské zdraví a na životní prostředí.

Některé údaje je ale třeba posoudit nejprve zdravým selským rozumem. Jde třeba o údaj, podle něhož by Válcovny plechu, a. s. Frýdek-Místek měly vypouštět do ovzduší 6,7 kg dioxinů za rok. Kdyby tomu tak opravdu bylo, Frýdek-Místek by byl již dávno mrtvým městem. V celé republice se za rok vyprodukuje 179 gramů dioxinů.


05.10. 2005     Snad konečně dobrá zpráva: Rada Evropy, v současné době vypracovává aktualizovaná doporučení k ochraně zvířat při přepravě s tím, že postihují zvláštní požadavky  pro jednotlivé typy přepravy (silniční, leteckou, vodní, po železnici) i s ohledem na jednotlivé druhy zvířat (zvířata jatečná, skot, prasata, drůbež, ale i jelenovité, či běžce). ...

Je jasné, že transport zvířat, ať jatečných, či plemenných na velké vzdálenosti je stresující, proto již na základě současné legislativy lze přijímat účinné kroky. Státní veterinární správa ČR již uzavřela dohodu s Policií ČR, na jejím základě lze kontrolovat transporty nikoli jen v místech odpočinku, ale i na trase. Zastavovat transporty totiž může pouze policie. S takovýmito kontrolami počítáme v následujících měsících.     (Zdroj: Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 10. 2005)

Bude to znamenat konec potupné dopravy koní z Polska na italská jatka? Kéž by ...


Už za pár dnů začne fungovat vlaková doprava z Lovosic do německého Duisburgu. Speciální vlak bude vozit mezi městy kamiony. Stejná doprava na obdobné trase (vlak končil už v Drážďanech) už existovala, ale loni ji saská vláda kvůli chybějícím penězům přestala platit. Nyní chce peníze na kombinovanou dopravu dát český stát, vláda o tom bude jednat dnes.    (Podle EkoListu)


Zítra nastane historický průlom v informování obyvatel České republiky o tom, jak průmyslové podniky ze sousedství ohrožují jejich zdraví a životní prostředí. Po několika letech lobbyistických bojů Ministerstvo životního prostředí zveřejní na internetových stránkách http://www.irz.cz dlouho očekávaný Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Lidé se tak konečně dostanou k informacím jaké toxické látky a v jakých koncentracích vypouštějí průmyslové podniky do vzduchu, do vody či do půdy. Vůbec poprvé v historii si tak lidé budou moci udělat představu o tom, jak moc je znečištěno místo, kde žijí. To se psalo na stránkách sdružení Arnika dne 29.9. 2005.

Zkouším si stránky načíst (je 4.10. ráno, 8 hodin) - ale již několik minut mám prázdnou obrazovku. No hurá, asi po 5 minutách stránka naskočila. ... Je to fakt strašně pomalý. Teprve skoro po čtvrt hodině se mi podařilo vylákat údaj, že u nás v Brandýse podle měření "ufoukne" Siemens VDO do ovzduší 0,75 kg olova za rok, přičemž ohlašovací práh je 200 kg (?!?). Jiné podniky/provozovny uvedeny nejsou. Asi má registr ještě daleko k naplnění, ale je to první vlaštovka ... jen doufejme, že bude mít klidný a plodný život a že ji někdo "shora" brzy nezahubí, aby "nešířila poplašné zprávy".

Jo a schválně si vyhledejte Neratovice a v nich se podívejte na Spolanu ... to by jeden z toho zvracel. Rtuti tam unikne do ovzduší 153,9 kg za rok a do vody 7,7 kg za rok - to jsou opravdu skandální množství a člověk se diví, že takové provozy mohou vůbec existovat. Takového trichlorethylenu unikne do ovzduší 37 824 kg, přičemž ohlašovací práh je 2 000 kg. Skandální čísla, ne?

No ale zatím panuje optimismus ... na iDNES se píše: v USA přispěl podobný registr k tak velkému tlaku veřejného mínění, že továrny snížily v letech 1988 až 1993 vypouštění toxických látek o šestačtyřicet procent. Než aby podniky snášely kritiku veřejnosti, začaly samy modernizovat své provozy.


Při podzimním putování mezi vinicemi, vesnicemi a městy Znojemska jsme se seznámili s množstvím velmi zajímavých památek církevního charakteru. Při té příležitosti jsme se setkávali s mnoha různými tvary křížů - a nejen na věžích kostelů. Přiznám se, že jsme najednou byli v koncích, co ten který tvar kříže vlastně znamená a jak ho pojmenovat. Proto jsem po jistém úsilí na Internetu objevil pěknou stránku Řeč symbolů, kde jsou všechny možné kříže vyobrazené a pojmenované; je jich ještě mnohem více, než si neznalý člověk vůbec myslí.


Milovníci přírody se jistě nejednou setkali se jménem Václava Větvičky, ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze. tomuto sympatickému pánovi s velmi příhodným jménem je nyní věnován medailónek nazvaný Václav Větvička - fenomén botanické popularizace na stránkách Příroda.cz.


Slovo do pranice ... přesněji řečeno, konkrétně k věci. Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:

"Ministři už musí přestat s opakováním každoroční mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše, a raději by měli sledovat trendy posledních let. Patříme mezi evropské rekordmany v příspěvku ke globálním změnám podnebí, průmysl spotřebuje mnoho energie, stále roste spotřeba umělých hnojiv na polích, výfukové plyny ve městech ledaskde překračují hygienické normy a do lesů se pořád sází hlavně smrkové monokultury. Obětí je naše zdraví a kvalita života."


Navštivte stránky Toxický domov v režii Greenpeace - najdete tu informace o tom, které výrobky obsahují zdraví škodlivé chemikálie.

Naše děti se již rodí s jedovatými látkami v těle. Chceme ukázat na odpovědné výrobce chemických látek, změnit jejich přístup k využívání nebezpečných chemikálií a ochránit tím budoucí generace.

Tyto chemikálie mohou být nalezeny v těle každého člověka, v tělním tuku, mateřském mléce a důležitých orgánech jako jsou např. játra. Odkud tyto látky pocházejí? Možná jste se domnívali, že výrobci nepřidávají zdraví škodlivé látky do výrobků denní potřeby. To je však omyl. Evropská unie vypracovala seznam "vysoce rizikových" chemických látek a Greenpeace našlo v domácnostech velké množství výrobků, které tyto látky obsahují - koberce, záclony, hračky, televizory, počítače, kosmetika a další.


04.10. 2005     Na 4. října připadá výročí jedné události, která poznamenala novodobé dějiny této planety. Na počátku padesátých let minulého století dosáhla raketová technika v SSSR takové úrovně, že se začalo uvažovat o vypuštění umělé družice Země. V té době však nebyl stupeň vědomostí o fyzikálních vlastnostech horních vrstev atmosféry a kosmickém prostoru v okolí Země příliš vysoký. Chyběly také konstrukční zkušenosti z hermetizací družice, zabezpečení jejího tepelného režimu v kosmických podmínkách, zajištěním napájení přístrojů elektrickou energií atd. Série prvních umělých družic měla tedy prakticky vyřešit tyto problémy.

Raketa s první družicí Země, nazvanou Sputnik 1, startovala 4. října 1957 ve 22.28 h moskevského času. Po oddělení družice od nosné rakety začaly pracovat vysílače a na posledním stupni rakety se rozevřel koutový odrážeč, jehož pomocí byl sledován pohyb rakety. Pozorování po prvních pěti obězích ukázala, že signály družice jsou dobře slyšitelné. Doba oběhu družice činila 96,2 min., sklon oběžné dráhy k rovině rovníku 65° a výška 227 - 945 km. Určování parametrů dráhy posledního stupně nosné rakety probíhalo do konce listopadu 1957.   (podle stránek Kosmo.cz)

Uplynulo 50 let - a dnes již nikoho příliš nevzruší zpráva, jako:

Pilotovaná kosmická loď Sojuz-TMA 7 vzlétla za pomoci nosné rakety Sojuz-FG z kosmodromu Bajkonur v sobotu 1.října ve 5:54:53 SELČ. Po 8 minutách a 50 sekundách od startu se loď oddělila od horního stupně rakety na dráze 191 x 227 km se sklonem 51,63°.
Cílem letu Sojuzu je stanice ISS, k níž (k modulu Pirs) se má tento Sojuz připojit v pondělí 3.října v 7:32 SELČ. Posádku tvoří Rus Valerij Tokarev a dva Američané - Bill McArthur a kosmický turista Gregory Olsen. Tokarev a McArthur zároveň tvoří novou stálou posádku stanice (Expedice 12), která vystřídá současnou jedenáctou (Sergej Krikaljov a John Phillips). Ti se spolu s Olsenem vrátí na Zemi v úterý 11.října v Sojuzu-TMA 6.   (ze stejného zdroje)


Neveselá statistika ... Češi loni nakoupili o 92 procent víc pohonných hmot než v roce 1990. Osobní auto či dodávka před patnácti lety připadaly na každého čtvrtého obyvatele země, loni to byl každý třetí. Měnící se životní styl se odráží v nárůstu individuální dopravy a také dopravy letecké, pozadu nezůstává ani nákladní doprava. Emise, hluk a nápor na krajinu vyvolané růstem dopravy považuje ministerstvo životního prostředí za nejzávažnější ekologický problém Česka.

Změnu k lepšímu očekávají ekologové od obnovy vozového parku, ale také od zavedení ekologických daní, které zahrnou do ceny dopravy i její dopad na životní prostředí. Dopady nákladní dopravy by mělo podle zprávy snížit chystané vybírání mýtného. Další zlepšení by mělo přinést zavedení integrovaných dopravních systémů v regionech a dobudování železničních koridorů. Zvýšit by se měl podíl dopravy s alternativním pohonem.    (Podle EkoListu)

Ovšem, to bude krása...takhle to zní hrdě, jenže kdo zase dopravcům bude muset platit jejich zvýšené náklady? Není těžké odpovědět, že ...?

Tohle už zní lépe: České Budějovice jsou městem, kde má cyklistika dlouholetou tradici. Z 1,2 miliardového rozpočtu dal loni magistrát na cyklistiku 27 milionů korun.  (EkoList)

Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v České republice za rok 2004 ve formátu PDF si můžete stáhnout ze stránek MŽP.


Že by se zvýšená seismická aktivita nevyhnula ani našemu území? Němečtí vědci zpozorovali první příznaky nové vulkanické aktivity ve střední Evropě. Pod Chebskou pánví se údajně magma tlačí k zemskému povrchu. Odborníci z Výzkumného ekologického centra Halle-Lipsko na základě pozorování stoupajících plynů a minerálních zdrojů předpověděli, že oblasti hrozí slabá zemětřesení. Místní vyhaslé sopky se prý probudí až za stovky tisíc let. Slabé zemětřesení do pátého stupně Richterovy stupnice, jaké západní Čechy postihlo zhruba před dvaceti lety, podle ředitele Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Aleše Špičáka samozřejmě vyloučit nelze, ale není ho možné ani předvídat. (Zdroj: Matrix-2001.cz)


I ve spánku nám centra v mozkové kůře „jedou na plné pecky“. Tak proč nevíme nic o světě kolem? Tým vědců vedený Giuliem Tononim z University of Wisconsin v americkém Madisonu zjistil, že spící mozek má sice v činnosti centra mozkové kůry, ale tato centra spolu „nemluví“. ...

... Tononi tak z experimentálně získaných podkladů vyvodil závěry, že stav „bezvědomí“ má během spánku na svědomí narušená komunikace mezi centry mozkové kůry.     (Podle stránek Osel.cz)


Z celé škály potravinových doplňků jsou zatím stanovena jen pravidla pro vitaminy a minerální látky používané do doplňků stravy. V další legislativní etapě by měla být stanovena zvláštní pravidla týkající se jiných živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem (než vitaminů a minerálních látek) používaných jako složky doplňků stravy. K tomu je zapotřebí, aby byly k dispozici dostatečné a odpovídající vědecké údaje.    (Zdroj: Agronavigátor)

Schválně - myslíte, že se to děje pro naše dobro? Rádi bychom tomu věřili, ale pařáty farmakologických koncernů tahajících za špagátky trhu jsou na pozadí moc zřetelné. Vědecké údaje ... hmmmm, myslím že nebudu moc přehánět, když řeknu, že většina těch, kdo si říkají "vědci" by za příslib větší kariéry dala dobrozdání k čemukoliv.


Na serveru Katolík se čtenář ptá na otázku, která možná vrtá občas v hlavě i někomu z vás:

Několikrát jsem se už setkal s tím, že je Panna Maria označována jako "blahoslavená Panna Maria". Vždy jsem měl za to, že je svatá.

Odpovídá Marek Slatinský:
Když liturgie označuje Marii jako blahoslavenou Pannu, překládá jednoduše latinský superlativ beatissima – tedy přešťastná Panna. Naše přídavné jméno tím nesnižuje její postavení; spíše poukazuje na plnost a blaho, kterého dosáhla.
Krom toho ještě ve vrcholném středověku nebyla striktně stanovena terminologie světců – výraz beatus (blahoslavený) se běžně používal i pro nezpochybnitelné světce, např. Beata Virgo Maria (Blahoslavená Panna Maria), beatus Petrus (svatý Petr), beatus Apostolus (blahoslavený Apoštol, tj. sv. Pavel) apod. Zvláště v případě Panny Marie se tedy jedná o zažitý úzus, ke kterému se přidává biblický text Lk 1,48: „ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes“ (doslova: „hle, od nynějška mě budou nazývat blahoslavenou všechna pokolení“).


03.10. 2005    V pondělí 3. října dojde k prstencovému zatmění Slunce. Jedná se o druhé zatmění Slunce v letošním roce, podobné zatmění bylo v dubnu pozorovatelné z Ameriky a Tichého oceánu. Jako částečné bude toto zatmění pozorovatelné z území České republiky stejně jako ve zbytku Evropy. Slunce 3. října vyjde v 7 hodin 3 minuty středoevropského letního času (SELČ). Měsíc jej začne překrývat v pravé části disku v 10 hodin a jednu minutu SELČ a bude postupovat směrem k dolnímu okraji Slunce. Střed zatmění, kdy bude Měsíc stínit největší část slunečního disku, nastane v 11 hodin 15 minut. Zatmění skončí ve 12 hodin a 32 minut.   (Podle stránek Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Pozor, zítra - tedy 4. října -  je Mezinárodní den zvířat !!! Srdečně gratulujeme všem našim dvounohým a čtyřnohým společníkům, co trpělivě snášejí sebevyhlazovací experimenty prováděné příslušníky druhu Homo Sapiens.

Oslavy tohoto dne souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994


Podle zpráv BBC vaří ženy v Nepálu potravu na kravském hnoji; to je nejen zajímavé, ale i užitečné - tento způsob vaření totiž šetří klimatické poměry. Principem není spalování trusu na otevřeném ohništi, jak by se mnozí domnívali, ale vytváření bioplynu, přesněji řečeno plynu bohatého na metan přírodním procesem. Hnůj se vloží do nádrže a ven vychází plyn. Díky bakteriím, které pocházejí ze kravského žaludku, se hmota rozkládá v prostředí bez přístupu vzduchu. Kvůli nepřítomnosti kyslíku z kravského hnoje smíchaného s vodu vznikne plyn, který se skládá ze 70 % z metanu a zbytek tvoří oxid uhličitý. Získaný kal se odvádí do kompostovacích jam a plyn, který se drží v nádržích nahoře, se vede potrubím do kuchyňských sporáků.   (Zdroj: EcoMonitor)

Snad by se tento postup dal aplikovat i u nás? Krav už sice už tolik nemáme, zato volů je leckde kolem čím dál tím více ...


K obávanému zavádění vstupného do přírody snad v nejbližší době nedojde. Blíže k tomu zpráva ze stránek EkoListu: „Ukázalo se, že ze strany parků ani ze strany ministerstva zájem není,“ komentuje dnes výsledky průzkumu Vladimír Hynek z oddělení velkoplošných chráněných území MŽP. „Rozhodně bychom nechtěli, aby se platilo pouze za vstup. Když vybírat peníze, tak jen za nějakou službu,“ říká Jakub Kašpar z oddělení vnějších vztahů MŽP. Vladimír Hynek to upřesňuje. „Park by mohl nabízet průvodce a za tuhle službu by mohl chtít peníze.“ To je podle něj podobné jako chtít peníze za vstup třeba do nějaké expozice nebo na lanovku, kde vybírání peněz nikomu divné nepřipadá. Zdůrazňuje ale, že by si turista takovou službu při vstupu do parku v žádném případě nemusel kupovat povinně. „Aby parky mohly vybírat vstupné, musela by k tomu existovat vyhláška. Tu my ale nepřipravujeme a ani se k tomu v dohledné době nechystáme.“


Donedávna se věřilo, že to vše vláda dělá z blbosti, teď už se tuší, že je to záměrné. Hlupákům a nevzdělancům se snadněji vládne. Sledujeme státem organizované celonárodní vymazávání paměti a historické kontinuity, které probíhá v celé Evropě. Je jedním z prvků procesu, kterému lze říkat "plíživá orwellizace". Jeho záměrem a výsledkem je zbavit občana vědomí, čím je, k čemu patří, co je správné a co nesprávné, s jakými idejemi se ztotožňovat a jakým odporovat, po jakých pramenech poznání se pídit, podle čeho soudit činy vlastní i druhých, nač být hrdý a zač se stydět, oč usilovat a jak poznat, že v něčem uspěl. Tímto procesem v různé míře prochází celá Evropa. Provází jej úsilí o ztrátu národní, etnické, či krajové hrdosti a sebevědomí. Orwellizace v současnosti probíhá v několika souběžných proudech, z nichž se podařilo identifikovat následující desatero.
To desatero si už ale přečtete u zdroje těchto informací - stránkách Matrix-2001.cz.


30.09. 2005    Původně tu bylo krátký povídání, pak během dne rostlo a rostlo - až jsem to musel dát do Úvah a zamyšlení pod názvem Nejlepší léčba je prevence ...


29.09. 2005     Zdravý rozum dostal přes čumu ... Soudní proces vedený osmi státy USA proti největším energetickým společnostem v zemi skončil minulý týden nezdarem u federálního soudu. Státy unie, včetně New Yorku, zažalovaly pět velkých společností, které vlastní 174 elektráren na fosilní paliva, kvůli tomu, že jejich činnost přispívá ke změnám klimatu.

Jenže podle federální soudkyně Loretty Preskaové z manhattanského okrsku, u níž žalující státy žádaly o snížení emisí CO2, by takové rozhodnutí široce ovlivnilo politiku životního prostředí, což by následně mohlo ovlivnit i národní bezpečnost a zahraniční politiku. Podle jejího názoru je takové rozhodnutí politické a náleží pouze prezidentovi a Kongresu. „Spory, které reprezentují politické otázky, mají řešit političtí představitelé, kteří jsou zodpovědní lidem, a nikoli soudy,“ stojí v prohlášení Loretty Preskaové.   (Zdroj: EcoMonitor)

No a jsme u toho. Politika, politika, ve všem je ta z.....á politika. Kde zůstal zdravý rozum? Utopil se, bohužel, v $$$$$$ .....


Podle sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce ... Pražský inspektorát SZPI uloží v rámci správního řízení pokutu prodejně Julius Meinl na Václavském náměstí za to, že používala stejnou pec k pečení masných výrobků a současně k rozpékání mraženého pečiva. Předpisy takový postup přísně zakazují, protože hrozí nebezpečná kontaminace pečiva syrovým masem. Při kontrole inspektoři navíc zjistili celou řadu hygienických nedostatků. Mezi prokazatelně opakovaně zmrazovanými a rozmrazovanými potravinami, což je také přísně zakázáno, našli například 50 kusů plísní zcela porostlých rozmražených polotovarů Ciabata rajčatová, která podle chybějícího označení nebyla určena k likvidaci. Inspektoři tu našli také 11 druhů potravin s prošlým datem použitelnosti a dalších 13 druhů nesprávně prodávaných potravin s prošlou dobou minimální trvanlivosti

.... v Táboře zase oblastní manažer téhož řetězce vymyslel nový způsob prodeje masných výrobků z proutěných košíků, které byly umístěny nikoli v, ale na chladících vitrínách.

Ach jo, to musel být moudrý manažer. Věděl, že zelená barva lahodí oku ... Akorát je divný (jak již kdesi kdosi trefně poznamenal), že všechny tyto kontroly a následné jobovky přicházejí až teď, když Mainl zpívá labutí píseň ... Jak dlouho už nás asi po kapkách trávili plísní a nikdo nic nechtěl (?nesměl?) vidět... A co se asi děje i jinde, co se zatím neprovalilo (nebo možná "rozhodnutím strany" nesmí provalit) - když pominu tu do nebe volající myšárnu - Hypernovu v Jindřichově Hradci, co už ututlat nešla.


Česká vláda prý mohla za Unipetrol dostat o 180 milionů eur (asi 5,3 miliardy korun) více, než zaplatil polský koncern PKN Orlen. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy vyšetřovací komise polského parlamentu. .... Takové titulky teď zdobí první stránky našich masmédií. A může za to prý pan Gross, alespoň částečně. Odchází z politiky, tak z něj bude výborný hromosvod průserů, které by třeba mohly nedejbože ohrozit někoho, kdo si ještě v politice hodlá aktivně nahamtat.

O to mi ale nejde. Spíš bychom se měli zamyslet nad tím, proč se kompletně rozdalo naše hospodářství do ciziny, takhle nevýhodně ... Co je u nás vůbec ještě českého? A kdo za to může? Proč to není někdy také naopak; v rámci počtu pravděpobodobnosti by to přece tak mělo být. Představte si, kdyby třeba najednou světové plátky vyšly s palcovými titulky, jak JZD Slušovice vytunelovalo Microsoft....


Školní rok se již rozběhl a vzpomínky na prázdniny pomalu blednou ...  Pokud vám leží tak trochu na srdci prostředí, ve kterém žijeme, třeba vás osloví projekt pro školy, který připravuje hnutí Greenpeace. Byla připravena řada rad pro starší žáky a studenty, kteří si za téma své školní práce či mimoškolní aktivity chtějí zvolit ochranu životního prostředí. Jedná se o stručný návod, jak by měl zájemce připravit svůj vlastní ekologický projekt. Tento návod je dostatečně obecný na to, aby mohl být aplikován na celou šíři témat a využit zájemci, kteří mají různé zájmy a kteří také žijí v různých místech Čech a Moravy s odlišnými ekologickými problémy. Bližší informace najdete na webových stránkách tohoto projektu.


Ekologické automobilové hybridní motory ... jak se zdá, tak zatím spíše móda než co jiného. Enviweb píše: Návštěvníci včera skončeného proslulého autosalónu ve Frankfurtu věnovali letos kvůli zdražování pohonných hmot zvýšenou pozornost údajům o spotřebě vystavených strojů. Ty se však u všech modelů spíše nenápadně krčily mezi spoustou jiných technických dat. Jak však napsal server BBC, na frankfurtském výstavišti se většina vystavovatelů pyšnila svými úspornými hybridními auty, kombinujícími výbušný a elektrický motor. A to údajně svědčí o tom, že "je již dobře nastartována zelená revoluce v automobilovém průmyslu".

Hmmmm ... spíš jde o to "vypadat ekologicky" než co jiného. Když si člověk představí, jak zoufale složité je soustrojí hybridního pohonu a co energie se musí vynaložit na jeho výrobu ... ale stejně, o nějaké ekologii v této oblasti se asi nebude moci mluvit nikdy, pokud se bude energie obsažená v palivu využívat jeho primitivním spalováním.

A jen tak na okraj. Otevřete kapotu auta, třeba "obyčejné" Octavie. Prostor pod ní je našlapán různými mechanismy, protkán spoustou hadiček, kabelů, trubiček.... A teď si představte brzdu. Kotouč, třmen se dvěma brzdícími destičkami, hydraulické potrubí k hlavnímu hydraulickému válci s brzdovým pedálem. Když se rozjedete, musí se rozpohybovat všechna ta hejblata pod kapotou, elektronika dodává řídící povely, pracovní kapaliny musí proudit pod správnou teplotou a tlakem, ... atd, atd. To všechno musí bezchybně pracovat, točit se, čerpat, mazat, zapalovat a zase chladit, aby se vaše maličkost, řekněme tak 80 kg živé váhy plus tuna kovů a plastů kolem pohybovala stokilometrovou rychlostí po krajině. Pak sešlápnete brzdu. Destičky se přitlačí na kotouč, pohybová energie se rázem promění v tepelnou, pfúúúúú - obláček tepla uteče do Vesmíru a auto stojí. Jak složitě se vy+vaše auto musíte dostat do pohybu ... a jak relativně jednoduše se to všechno zastaví. Kdyby to tak šlo realizovat i obráceně. Ale kdepak, marně budete brzdový kotouč zahřívat svíčkou, kolo se neroztočí .... :-))


27.09. 2005     Zveřejněno přímo na počest svatováclavských slavností ... Rotundu svatého Václava z přelomu jedenáctého a dvanáctého století, o níž se myslelo, že již neexistuje, objevili archeologové Národního památkového ústavu. Nachází se přímo v centru Prahy na Malostranském náměstí.

Program svatováclavských slavností pořádaných již tradičně ve Staré Boleslavi najdete na serveru města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Na stránkách Mostu do Říše snů si o patronu české země můžete přečíst příspěvky Vzpomínka na svatého Václava a Život a vláda knížete Václava v historických datech.


Tak, teď bych mohl káravě zdvihnout prst a začít povykovat - vidíte, na má slova došlo. Ale jednomu je z toho smutno, protože zdravý rozum prohrál a kdoví, jaké budou teď následky. Jde o tohle a zdroj jsou Britské listy:

Miliony sazenic řepky byly zlikvidovány v Novém Jižním Walesu (NJW), protože při polních pokusech s různými odrůdami řepky byla nalezená genetická kontaminace. Vláda Nového Jižního Walesu se v reakci na to rozhodla do března 2008 zakázat jakékoli pěstování GMO.

Znepokojení nad neschopností firem genetického byznysu udržet GMO v patřičných mezích vyjádřil i ministr zemědělství Západní Austrálie Kim Chance.

Bohužel, zatímco Austrálie genetické zamoření likviduje, Evropská komise mu otevírá dveře. Jako nechtěný paradox působí rozhodnutí Evropské komise, která 31. srpna v tiskové zprávě ohlásila, že od počátku září povolila dovoz osiva GM řepky GT73 vyráběné firmou Monsanto. Autorizace byla vydána na 10 let a údajně obsahuje "soubor doporučených pravidel, jak má společnost Monsanto jednat, dojde-li k náhodnému úniku osiva". Opačného názoru je ekologická organizace Přátelé Země, která v tiskové zprávě uvádí, že i Evropská komise uznala obavy z úniků osiva GM řepky, ale zároveň nedokázala specifikovat opatření, která by genetické kontaminaci zabránila. Přátelé Země proto vyzývají národní vlády členských států EU, aby podobně jako v Austrálii v rámci svých pravomocí GM řepku firmy Monsanto zakázaly.

Nedělám si iluze, že by zdravý rozum zvítězil nad kolotočem $$$. Točí se v tom moc velký prachy než aby někdo řekl - zastavme to, dokud je čas. Nikdo nechce vidět, že kontaminace okolí něčím, co do přírody nepatří, je děj nezvratitelný a nevratný, ovlivní vývoj naší Země už napořád a pokud je něco špatně, potáhne se to teď dál a dál ... Monsanto, jedna jediná firma, je bohužel schopna zvrátit přirozený vývoj celé biosféry tak nevratně, že z toho jde hrůza.

Podívejte se na přehled článků v Britských listech nebo na stránkách Greenpeace ...


Sklizeň vína je v plném proudu. leckde již měli vinobraní a letošní úroda prý je mimořádně dobrá ... Tedy byla by, kdyby ...

Špaček obecný způsobuje ročně na tuzemských vinicích škody asi za 200 milionů korun. Roční obrat domácích vinic je přitom asi jedna miliarda korun. Pěstitelé jsou proto nespokojeni s průtahy při tvorbě vyhlášky, jež by měla umožnit lepší ochranu před těmito opeřenci. "Buď budeme chránit špačky, nebo musí stát kompenzovat vinařům úrodu a vyčlenit na to peníze," řekl dnes ČTK tajemník Svazu vinařů ČR Martin Půček. ¨

Stále agresivnější ptáci totiž dokáží v desetitisícovém hejnu zlikvidovat za půl hodiny úrodu na rozloze jednoho hektaru vinic. Vinaři sice chápou námitky ochranářů, ale argumentují tím, že se ptáci pouze přestěhovali tam, kde jim nikdo ve škodách nebrání. Odpovídá to poklesu populace špačka v severských zemích a také ve Francii, kde patří ke kulinářským specialitám, míní Půček.    (Podle EkoListu)


Vědci z The Institute for Genomic Research (TIGR) vedení Hervé Tettelinem přečetli kompletní genom osmi kmenů bakterie Streptococcus agalactiae a porovnali je mezi sebou.  Odhalili v průměru 1806 genů, které jsou přítomny v každém kmenu. To je jakýsi „základní genom“ této bakterie. Zároveň však narazili i na 439 genů, které přinejmenším jednomu kmenu chyběly. Kdyby si přečetli další kmeny, jistě by narazili na další chybějící geny či geny „navíc“. Matematický model dokazuje, že ještě u tisícího nově přečteného kmene by našli geny, které u předchozích 999 kmenů neodhalili. Každý nový kmen bude zřejmě obsahovat 33 nových, dosud neznámých genů.     (Zdroj: Osel.cz)

Jak je vidět, fušovat do práce Pánu Bohu není vůbec jednoduché - čím více člověk myslí, že ví, tím více vidí, jak vlastně ví pramálo ...


Blíží se zima a období nejrůznějších onemocnění spojených s přechodem do chladné části roku. Začínáme se pomalu "futrovat" vitamíny v domění, že děláme pro svůj organismus to nejlepší - ale nemusí to být tak úplně pravda. Výsledky výzkumu provedeného na Universitě v Tromso (Norsko), které byly prezentovány na konferenci Evropské společnosti pro kardiologii ve Stockholmu, ukazují na to, že vysoké dávky vitaminu B nesnižují riziko srdečního záchvatu a mozkové mrtvice, ale mohou být naopak škodlivé.    (Podle Agronavigátor / Daily telegraph)


Současný model farmaceutického průmyslu je postaven především na lécích masové spotřeby, pro které se vžil název „blockbuster“ (trhák). Rozumí se tím lék, jehož roční prodej dosáhne nebo překročí 1 miliardu amerických dolarů. Obvykle je takový lék založen na nové účinné látce, která je chráněna jedním nebo více patenty. Patentová ochrana pak umožňuje prodej za poměrně vysokou cenu, která je odůvodňována nutností dosáhnout návratu vysokých investic do výzkumu a vývoje nových léků. Tento model je doposud úspěšný, svědčí o tom např. přehled nejprodávanějších léků na světě. ...

... Průmysl bývá obviňován z toho, že se primárně nesnaží zlepšovat zdraví, ale jen dosahovat zisky, že pouze modifikuje existující léky a nesnaží se o zásadně nové přístupy. Vytýká se mu, že potlačuje negativní zjištění v klinických zkouškách a agresivně protlačuje nové léky na trh, i když jejich bezpečnost není spolehlivě ověřena. Také mu mají za zlé velmi agresivní marketingové přístupy, hraničící často až s korupčním jednáním. ...

... Současný model farmaceutického průmyslu se dostal do bludného kruhu: rostou požadavky na léky, na jejich účinnost, bezpečnost a komfort při používání. Požadavky státních autorit povolujících zavedení nových léků se stále zvyšují, klinické zkoušky a registrace nových léků jsou stále složitější a to vše vede k dalšímu růstu nákladů. Ceny nových léků jsou tak vysoké, že je často nelze uvolnit pro běžné používání a zůstávají vyhrazeny k předepisování pouze lékaři-specialisty. Vysoce účinné léky sice potlačují symptomy nemoci, ale mohou vyvolat jiné, které je třeba korigovat dalšími léky.     (Zdroj: Vesmír)


Podle údajů zveřejněných Zvědavcem má americká armáda má tak obrovskou spotřebu střeliva v Iráku a Afghánistánu, že její muniční továrny nestačí plnit objednávky a armáda musí dovážet munici z Izraele. Ročně spotřebuje nyní armáda 1,8 miliardy nábojů - dvojnásobek toho, co před pěti lety.

(Pozn. ... to je teda síla ...)


26.09. 2005     V poslední době se objevují čím dál tím častěji zprávy, že planeta Mars není tak klidná, jak se dosud zdálo. Vědci z NASA porovnáním snímků ze sondy Mars Global Surveyor zjistili, že na povrchu dochází k posunům terénních útvarů a z toho usoudili, že Mars je geologicky aktivní. Planeta se podle nich také otepluje.

Zajímavé jsou také myšlenky, opět probleskující v poslední době, že za globálním oteplováním naší planety (viz letošní polární léto... :-)) není jen znečištěné ovzduší, ale i vzrůstající aktivita uvnitř naší planety, v důsledku které se ohřívají oceány.


V poslední době slýcháme častěji, než nám je milé, slova  tajfun, cyklon či hurikán. Jaký je mezi těmito pojmy vlastně rozdíl? Snad se budete divit, ale žádný. Jedná o různé "místní" názvy stejného atmosférického jevu. Cyklón vzniká v Indickém oceánu, hurikán u pobřeží Ameriky, tajfun ve východoasijských oblastech. Speciální názvy byste mohli také slyšet na Filipínách - Baguio a v Austrálii - Willy-willy. Obecný český výraz pro tyto atmosférické jevy. je tropická cyklona. Jedná se o mohutný oblačný vír o průměru několika stovek kilometrů. Vzniká nad tropickými moři a trvá jeden až dva týdny. (Zdroj: Hurikány.info)

Od uvedených pojmů se výrazně odlišuje pojem tornádo. To je sice též atmosférický vír, avšak podstatně menších horizontálních rozměrů (řádově desítky až stovky metrů), s výrazně kratší dobou trvání (desítky sekund až desítky minut), ale většinou výrazně silnější intenzity. Tornádo vzniká pod vertikálně mohutnou bouřkovou oblačností konvektivních bouří. Bližší popis tornáda najdete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.Velmi zajímavé !!!


Radnice města New Yorku v úterý oznámila, že během období jarní a podzimní migrace ptáků se budou po půlnoci zhasínat světla na mrakodrapech. A to od čtyřicátého podlaží výše, napsala agentura Reuters.    (Zdroj: EcoMonitor)


Tak se jednou také máme čím pochlubit ... V ochraně zemské ozonové vrstvy se Česko zařadilo ke světové špičce. Vyrovnalo se dokonce i Rakousku či Švýcarsku, kde byla ochrana životního prostředí vždy prioritou.

Česko zcela zmrazilo produkci a spotřebu takzvaných tvrdých freonů, které se dříve běžně používaly ve sprejích či v chladicích směsích. Jen v roce 1987 Česko vyprodukovalo 5500 tun freonů, jejichž vypouštění významně narušuje ozonovou vrstvu. Ta chrání Zemi před zhoubným ultrafialovým zářením, které způsobuje například rakovinu kůže a snižuje imunitu.     (Zdroj: EkoList / MF Dnes)


Podle zprávy na stránkách serveru Agronavigátor zjistili vědci z Floridské univerzity, že extrakt z mučenkové šťávy má díky širokému spektru karotenoidů a polyfenolů schopnost ničit rakovinné buňky. Extrakt prokázal tyto schopnosti prozatím u tkáňových kultur myší, ale není důvod se nedomnívat, že působní není obecné. A nakonec, šťáva z plodů i plody samotné jsou chutné; jistě je znáte - ale spíše pod jménem Maracuja.


V neděli 2. října 2005, od 12:30 do 17:30 hod., se v divadle Akcent v Praze na Smíchově uskuteční oslava Mezinárodního dne vegetariánství. Na programu akce jsou přednášky o vegetariánství, projekce filmů, setkání s osobnostmi a samozřejmě opět udělení ocenění "Vegetarián roku" a kniha roku. Blíže viz časopis Vegetarián & Vegan.


Zní to rozumě, tak uvidíme, co z toho vyleze - tisková zpráva sdružení Arnika praví v kostce toto: Environmentálně zaměřené nevládní organizace se rozhodly zbořit mýtus a známý společenský stereotyp, že ekonomický růst regionů a rozvoj pracovních příležitostí je v rozporu s ochranou životního prostředí. Skutečnost, že přírodní hodnoty lze chránit a přitom rozvíjet ekonomiku, budou ekologové demonstrovat prostřednictvím projektu „Příroda dává práci“. Na jeho realizaci se včera v polském Jarkowě dohodly Arnika, Partnerství o.p.s a polské organizace Eko-Unia a Dolnoslezská nadace ekorozvoje (DFE) (1). Během osmiměsíční informační kampaně chtějí tyto organizace hledat cesty, jak pomoci obyvatelům venkova spojit ochranu přírody a ekonomický rozvoj.


Letošní úroda vína zklame nejednoho znalce francouzského vinného moku: jedna třetina francouzských vinic je zasažena virem roncetu vinné révy. Francie se tedy propříště rozhodla vyzkoušet geneticky modifikované rostliny révy, které by měly být proti nemoci odolné. Přistupuje se k testům geneticky upravené révy. Zemědělský výzkumný institut INRA si vybral ke svému pokusu východní department Alsasko. Místo, kde GMO réva bude růst, je nejpečlivěji chráněná vinice ve Francii. Podle médií je sledována 24 hodin denně, aby se předešlo útokům ze stran odpůrců modifikovaných rostlin.    (Zdroj: Britské listy)

Hmmm, tak teď bych měl začít, jako obvykle, začít křičet o rizicích vyplývajících z GMO ... atd... a že geneticky modifikovaný víno pít nebudu a nebudu. Hmmm, jako prací se živící člověk stejně mám tak leda na Frankovku z Mikulova, ale poctivý moravský víno mi chutná víc než všechny ty červený tekutiny dovážený do našich "řetězců" z Chile, Austrálie, Kalifornie ... etc. Napadla mě ale jiná věc - co na to třeba papež, jak by se mu líbilo sloužit mši s GM vínem... směl by to vůbec? Už asi nikdy nebudeme moci říci "nalej mi čistého vína", protože nebudeme moci si být jist, že cokoliv na této Zemi není zmršenina vytvořená lidmi v domnění, že jsou nyní se svou úrovní vědění rovni Stvořitelům Vesmíru.


23.09. 2005    Dnes v 0 hodin 23 minut středoevropského letního času vstoupilo Slunce do znamení Vah. Nastala podzimní rovnodennost a s ní začal astronomický podzim. O podzimní rovnodennosti si můžete počíst na stránkách nad jiné povolaných - na stránkách Štefánikovy hvězdárny v Praze.


Nový dokument amerického ministerstva obrany navrhuje preventivní jaderné útoky proti státním i nestátním cílům, aby preventivně odradili nepřátele USA od použití zbraní hromadného ničení. Dokument dále vyzývá americké síly, aby se připravily na efektivní využití jaderných zbraní. Dokument z 15. března 2005 vypracoval pod názvem Doctrine for Joint Nuclear Operations pentagonský generální štáb.

Co k tomu dodat?


Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky vzrostou od října. Novela, kterou na konci srpna podepsal prezident, vyšla v září ve Sbírce zákonů, a platí tak od prvního dne dalšího měsíce. Pro držitele televizorů to znamená platit stokorunu za měsíc místo dosavadních 75 korun. Majitelé rozhlasových přijímačů zaplatí 45 korun měsíčně, což je o osm korun více než dosud.

Novela znamená nejen zvýšení poplatků, které u televize postupně poroste na 135 korun v roce 2008. Nový zákon také nově určuje, kdo je poplatníkem. Od října je podle zákona povinen poplatek platit každá domácnost, která je připojena na elektřinu. (Big Brother tě sleduje !!!) Pokud však nevlastní či nepoužívá televizor či rádio, na výzvu České televize a Českého rozhlasu podepíše a odešle čestné prohlášení, že není majitelem ani uživatelem televize či rádia. (Zdroj: Tiscali)
Tato novela mě naplňuje nevýslovným hnusem a jsem ochoten místopřísežně prohlásit a podepsat prohlášení třeba sto, že považuji blbobednu za nástroj na vymývání mozků už tak dost zblblého lidstva, čemuž korunu nasazují v poslední době stupidní seriály a především ty heperzrůdné reality show. O reklamách raději nemluvím. Bohužel, platí se ale kvůli tomu, že na stejný bedně lze chytat jak tyhle blbostanice, tak ČT1/2. Blbobednu jako takovou já osobně používám pouze jako monitor, když chci někomu přehrát snímky z digitálního foťáku. Jinak je to také tichý, ale vytrvalý konzument elektřiny a potažmo obsahu peněženky, protože zbytek rodiny není schopen pochopit, že když večer jde spát, má ten krám vypnout úplně, aby až do zítřejšího večera ve standby režimu nežral zbytečně z Temelína elektron za elektronem ... Amen.


Nové zprávy o Diamantové vodě si můžete přečíst v článku zveřejněném v 9. čísle časopisu Medium.
... V minulém článku o Diamantové vodě v MEDIU č. 8/2005 jsme se zabývali mapou hvězd, která se mi v krystalech vytvořila v únoru 2005 v podobě pyramid, sfingy a dalších staveb starověkého Egypta.O čtyři měsíce později v červnu 2005 se mi objevil další a dokonce stejný obraz v krystalech z Diamantové vody - opět starověký Egypt s pyramidami! Zdá se tedy, že informace zašifrované v Egyptě, jsou pro naši planetu a lidstvo velmi významné. Obraz Egypta se opakuje. Postupně se ale začaly v krystalech objevovat i další obrazy - ploché destičky s nějakými miniaturními nápisy či kresbami, krystaly s jinými neznámými znaky nebo útvary různých podivuhodných tvarů ...

Přestože názory na tuto vodu jsou různé a kolísají o d absolutního nadšení po totální zatracování, poptávka roste. Bohužel, znovu musím čtenáře zklamat - nemám tuto vodu ani není v mých silách ji rozesílat. Nicméně objednat ji lze bez problému na dobírku, pokud si o ni napíšete na jednu ze zveřejněných adres.


V minulých dnech byla s velkou slávou otevřena cyklistická stezka do Dolních Počernic. Mohlo by se zdát, že Praha dělá pro "bezmotorovou dopravu", co je v jejích silách. Jiného názoru je ale projekt AutoMat:

Přes sliby magistrátu hlavního města Prahy zůstávají chodci a cyklisté v metropoli opomíjenou Popelkou, tvrdí představitelé projektu AutoMat. Podle nich o tom svědčí i fakt, že úřady ve svých statistikách pěší a cyklistickou dopravu zcela zanedbávají.

Slyšeli jste již o projektu AutoMat? Pokud ne, navštivte jejich stránky.
Auto*Mat je projekt otevřený všem Pražanům, které spojuje zájem o řešení znepokojivé dopravní situace v hlavním městě. Cílem projektu je upozornit občany na negativní vlivy narůstající automobilové dopravy, poukázat na možnosti řešení problémů mobility ve městě a apelovat na osobní odpovědnost v používání automobilu. ...

A nakonec zajímavý podnět k zamyšlení: V krajině vyžaduje silniční provoz při stejném přepravním výkonu pět až desetkrát více prostoru, než kolik potřebuje železnice.

Dodejme pár slov z tiskové zprávy MŽP:   Místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský minulý pátek na konferenci o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR, která se uskutečnila v Hluboké nad Vltavou informoval o tom, že v rozpočtu SFDI je připraveno pro rok 2006 na cyklostezky 100 milionů Kč. Zároveň slíbil, že pokud budou připraveny kvalitní projekty, může se tato částka ještě zvýšit.

A ještě tu mám prohlášení klubu Bicybo z Brna. Malá citace: Primátor města svádí menší ochotu řešit průjezd cyklistů centrem na členitost terénu. „Až v Brně nasedne na kolo pětina lidí jako v Břeclavi, pak určitě budeme řešit například zvláštní pruhy“, pravil pan primátor.
Tak cyklisté a máte to. Dvaceti procentní podíl na přepravě má cyklistika leda v některých holandských městech. Kdyby takto uvažovali radní německých a rakouských měst (srovnatelných co do členitosti a počtu obyvatel s Brnem), tak by nikdy nic pro cyklisty neudělali.


Tisková zpráva Greenpeace - Sanace ekologických zátěží nejsou v ČR transparentní - praví: Proces sanace starých ekologických zátěží není v ČR jednotně upraven, není zde zajištěn systematický přístup veřejnosti k informacím a k účasti v rozhodovacích procesech, který by dostatečně zajišťoval transparentnost. Tuto situaci může vyřešit pouze přijetí nové právní úpravy obsahující komplexní úpravu dané problematiky včetně účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k informacím.

Greenpeace dokumentuje tento obecný problém na dvou konkrétních případech – Spolaně Neratovice a Spolchemii Ústí nad Labem. V obou z nich došlo k celé řadě vážných pochybení.


Pěstitelské plochy aromatických rostlin v USA činí 5900 ha. Pěstování se soustřeďuje do států New York a Kalifornie. Tržby stouply z 0,3 bilionu dolarů v r. 1991 na zhruba 4,3 bilionu dolarů v r. 2001. Na tomto nárůstu se podílely zejména tyto rostliny: koriandr, pažitka čínská, voňatka citronová, rukola, kopr, majoránka, rozmarýna, bazalka a estragon.

Z léčivých rostlin má největší význam americký ženšen (Panax quinquefolius). Pěstitelské plochy dosahují asi 780 ha. Pěstování v Minnesotě však ohrožuje tvrdá konkurence z Kanady. Novým trendem je pěstování v lesích – v podmínkách, ve kterých se tato rostlina přirozeně vyskytuje. Tržby za takto vypěstovaný ženšenový kořen jsou vyšší. V Apalačích ve státě West Virginia dosáhly hodnoty 3 milionů dolarů.

Na tom úryvku zprávy ze stránek Agronavigátor je "zajímavé" jedno - jak je to všechno hned vztaženo na peníze. Ne že by se psalo třeba o vlivu bylinek na zdraví a třeba i spokojenost konzumentů, ale kolik na tom kdo vydělal. Jen aby to pak nedopadlo tak, jako když Trautenberk chtěl prodávat Krakonošovo koření ... :-))


Jako bájná chaloupka na muří noze vypadá modul navrhované britské polární stanice. Modul stojí na dvou řadách lyží, které jednak celé stanici zaručují jistou mobilitu a jednak ji mohou neustále držet na "hladině" nového sněhu - lyže se prostě podle potřeby postupně zvednou a vrstvu nového sněhu stalčí pod sebe. Blíže viz Nová antarktická architektura na stránkách National Geographic.


Norští vědci zveřejnili studii, podle níž každodenní kouření i malého množství cigaret vysoce zvyšuje riziko srdečních onemocnění a rakoviny plic. Závěry studie, na níž vědci začali pracovat v polovině 70. let, vyvracejí názor takzvaných mírných kuřáků, že jim - na rozdíl od lidí, kteří si zapalují, jak se říká, jednu cigaretu od druhé - nehrozí vážné zdravotní riziko.     (Podle BBC)


22.09. 2005    Dnešek je významný nejen tím, že mají svátek všechny Dariny, ale také tím, že do konce roku zbývá již jenom 100 dní ...


Já se vší vážností prohlašuji, že se na ty zrůdnosti - reality show - nedívám. Včera jsem ale náhodně zahlédl záběry z jedné z nich, bylo to večer a zase ne tak pozdě - a zrovna tam byly záběry, jak jedna VyVolená (nebo BigBrotherová... fakt nevím) doslova lezla po svém partnerovi. Nemám naprosto nic proti sexu v jakékoliv podobě, spíš mi tady jde o jinou věc. Když se televizní společnosti takhle předhánějí v pastech na diváky, aby si zvýšily sledovanost, co bude dál? Co bude muset následovat, aby byla zachována "dramatičnost"? Početí, porod a smrt v přímém přenosu ... ? A co dál; pak už jen budou vyvalení diváci sledovat v přímém přenosu, jak se účastníci "show" podřezávají? Nakonec, už i to tu bylo. Pamatujete si jistě z dějepisu ... "chléb a hry ... " - císařův palec nahoru-milost, císařův palec dolů-smrt.  


Dobrá zpráva pro obyvatele Prahy a okolí. Jak již asi víte, noc z pátku 23. na sobotu 24. září vyhlásila Evropská komise tzv. „Nocí vědců“. Při této příležitosti bude pražská Štefánikova hvězdárna na Petříně otevřena od 14 hodin až do půlnoci. Pro návštěvníky je připraven pestrý program a budou si moci prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí bude samozřejmě možné pozorovat noční oblohu: dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Prohlídka i pozorování budou doprovázeny odborným výkladem.   (Podle stránek Štefánikovy hvězdárny)


V Dubaji bude vybudována továrna, která bude zásobovat Střední východ, severní Afriku a možná další trhy produktem s názvem Zázračná Bio-voda. O tomto výrobku se tvrdí, že má řadu léčivých a zdravotních účinků. Původní voda z Japonska pochází z pramenů z vulkanické oblasti, kde místní obyvatelé jsou proslulí dlouhověkostí a dobrým zdravím, jak tvrdí společnost Kiyoseki-Japan.     (Zdroj: Agronavigátor)

Tak co myslíte - je to další habaďůra a past na důvěřivé spotřebitele? Při vstupu do kostela je k dispozici svěcená voda. V dnešních moderních "chrámech" bohů Supermarketa a Hypermarketa kupují důvěřiví konzumenti milióny plastovek s bůhvíjakou vodou, deklarovanou většinou jako nejčistší voda z hlubinných vrtů ... blablabla. Přitom jim doma z kohoutků teče voda mnohem čistší.


Tak nevím, jestli se smát nebo brečet ... Původně lobbisté za fosilní paliva tvrdili, že k žádnému globálnímu oteplování nedochází. Pak přiznali, že k němu dochází, ale že je to dobře - aspoň bude v zemích v mírném pásmu tepleji. Posléze přiznali, že bude mít globální oteplování více záporných než kladných důsledků, ale poukazovali na to, že by bylo příliš drahé proti němu cokoliv činit. Nyní, v poslední etapě, přiznávají, že by bylo levnější proti globálnímu oteplování zasáhnout než mu nechat volný průběh, ale tvrdí, že už je pozdě a že už se stejně nedá dělat nic ... (Zdroj: Britské listy)

Na to nemohu napsat nic jiného, když slyším slovo lobbista - "Už zase se mi chce zvracet...!".

Pak to dopadne tak, jak se píše na konci článku: Vláda ignoruje užitečné ekologické vynálezy a staví se na stranu neekologických firem proti firmám, které chtějí zavádět opatření proti globálnímu oteplování.


... jsou-li na Zemi zásoby fosilních paliv na pár desetiletí a zásoby uranu na 100 let, je třeba myslet na zásobování energií příštích generací. Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) stál za dvacet let své existence stovky milionů dolarů, marek a dalších tvrdých měn, bude stát dalších deset miliard eur, ale tyto částky jsou jen levnou vstupenkou k zásuvce s lacinou energií. Princip řízené jaderné fúze je nesmírně jednoduchý. Je potřeba donutit dvě lehká jádra, aby se sloučila. Podaří-li se to, pak se uvolní čtyřikrát více energie než při štěpení jádra atomu. Je potřeba ta dvě jádra dostat blízko k sobě, aby jaderné síly začaly fungovat.

Pokud se projekt podaří uskutečnit, získáme prakticky nevyčerpatelný zdroj čisté energie, jehož princip je tentýž, jaký »praktikuje« Slunce.     (Zdroj: Svět vědy)


Zatím nejmladší stanicí Českého rozhlasu je Leonardo. Na internetu začala vysílat v září tohoto roku (2005). Je to stanice digitálního vysílání, takže její pořady můžete poslouchat zatím jen přes Internet. Příslušné odkazy jsou na internetové stránce této stanice.

Cílem Leonarda je popularizovat vědu, techniku, přírodu, historii, medicínu. Nabízejí se specializované magazíny, hodinové diskuze s odborníky i besedy se zajímavými osobnostmi české vědy. K vlastním pořadům se přidávají i oblíbené populárně-naučné pořady z celého Českého rozhlasu: Meteor, Planetárium, Toulky českou minulostí, Zápisník zahraničních zpravodajů a mnoho dalších.


Vědci z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír oznámili, že planeta Mars je možná mnohem aktivnější, než se původně domnívali.

Záběry ze sondy obíhající kolem Marsu dokládají, že za posledních několik let došlo na povrchu planety k překvapivým změnám a že se možná mění i marťanské podnebí. (Zdroj: BBC)


21.09. 2005    Četli jste někdy větší pitomost než následující věty? Evropská komise zvažuje regulaci digitálních médií. Důvodem je pokles nákladu novin. Čtenáři deníků stárnou a pro mladou generaci už nejsou noviny, časopisy či knihy zdaleka jediným zdrojem informací. Také objem reklamy v denících nepřetržitě klesá.   (Zdroj: iDNES)

No tak prima ... čtenáři si již nebudou moci svobodně vybrat zdroj informací ... protože si vybírají ten, co přináší aktuální informace, rychle a pružně ... a kšefty novinám klesají. Není důležitý tok kvalitních informací, ale tok peněz do kapes tiskových magnátů. Také se mezi lidi dostávají informace bez průchodu cenzurou, a to přece rodná strana - pardon, komise - nesmí připustit. Velký Bratr by se zlobil !!!

Evropská komise ... zvažuje, že by v odvětví digitálních médií zavedla společné unijní předpisy.

Globalizace nevystrkuje růžky, ale pořádné rohy. Vzpomínáte na Černé barony? "My, strana, rozhodujeme o tom, co je pěkné !!!"

Další informace najdete v Hospodářských novinách.


Podle nových vědeckých závěrů by ptačí chřipka zavinila po celém světě nebývalý katastrofický propad ekonomiky, napsal britský deník Independent. ... Zjistilo se, že i relativně mírná pandemie, během které by došlo k 50 000 úmrtím, by zasáhla všechny aspekty života. Profesor Thea Sinclair, vedoucí studie, řekl, že vážnější epidemie, během které by zemřely stovky tisíc až miliony Britů, by měla skutečně katastrofický dopad na ekonomiku.  (Zdroj: EcoMonitor)

Aha, hmmm... nojo, tak tady vůbec nejde o utrpení a smrt miliónů lidí, ale o tu zrůdnou ekonomiku; no jasně, když vyhynou otroci, koho budou ždímat, ti co tu ekonomiku provozují jako hru svou nejmilejší? Hlavně nešířit paniku a poplašné zprávy ... a tak se o případné epidemii či pandemii dozvíme, až bude všude kolem nás, zatímco Odpovědní Činitelé budou dále svou neschopnost schovávat šířením zpráv, že "to nic není", že "se to sem z takový dálky nedostane" - a budou při tom pokojně dál tisknout zdravotní knížky.


Bezzásahová Šumava, to je pořádně horké sousto ... Podívejme se, jaké jsou vlastně  výhody bezzásahovosti, které mnohým očividně unikají? I na chráněné přírodě se totiž dá vydělávat. Vyrazí-li někdo do národního parku, předpokládá, že tam najde divočinu řídící se vlastními zákony. Pro tohle mnozí lidé neváhají křižovat kontinenty, trpět nepohodlím, a zejména platit. Bezzásahová příroda ovšem musí být na dostatečně velkých plochách. Že turistický potenciál bezzásahové Šumavy není zdaleka vyčerpán, dokazuje příklad sousedního Bavorského lesa, který při poloviční rozloze a přes mnohem vyšší ceny přiláká podstatně víc návštěvníků. (Podle EcoMonitoru)

Není to trochu na zvracení? Na jedné straně se ohánět láskou k přírodě a velebit rozhodnutí, konečně ji nechat rozhodovat samu o sobě, protože ona to umí nejlíp - a na straně druhé: vydělávat, vyšší ceny, zisky ... to přece nejde dohromady. A navíc, jak se v článku píše: O Šumavský národní park se opět více začali zajímat politici i média ... Tak při vší úctě - média ať se starají o reality show a podobné pitomosti - a politikové? Co ti mají vůbec společného s pravou nefalšovanou přírodou? Tahle věc by měla být doménou odborníků přistupujících k problematice rozumem a ne ekonomickými vztahy, je to přece jedinečná šance, jak kus světa uchovat v podobě jakou měl, než jsme ho zničili...


Čuňárna ... Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že plánovaný Hobby Market v Brně-Ivanovicích nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, a odmítl tak návrh občanského sdružení NESEHNUTÍ. A to přesto, že obří stavba (budova 180 x 132 m, parkoviště pro 500 vozidel, příjezdové komunikace) vyvolá výrazné zvýšení dopravy, zhorší znečištění ovzduší a negativně zasáhne do krajinného rázu v oblasti. Projekt Hobby Marketu a dalších plánovaných hypermarketů okolo něj je přitom zbytečný zejména vzhledem k blízkému provozu stejného zaměření - Baumarktu. Hobby Market také zlikviduje představy o klidném bydlení desítkám lidí, kteří staví rodinné domky jen pár metrů od budoucí nákupní zóny. (Zdroj: Britské listy)

Tak a pomalu budeme, kde nás chtěli mít - nevládní organizace nemají co kafrat do ekologie - a tady je výsledek. Tak mě napadá, jestli tyhle megalomanská monstra vůbec někdo taky posuzuje z hlediska účelnosti - budou mít lidé vůbec zájem a peníze pořád nakupovat levnější a levnější vrtačky? Doby, kdy co Čech, to kutil, už dávno (bohužel?) minuly.


Na internetových stránkách Science Worldu vychází první článek seriálu ukázek z knihy Rudá biologie - pseudověda v SSSR. Triumfy sovětských kolchozníků, našich učitelů, mistrů vysokých sklizní ... taková slova mnozí znají již jen z komediálních filmů, jako jsou třeba Černí Baroni. První díl ukázek se zabývá postavou Trofima Děnisoviče Lysenka, známého například objevem jarovizace – mocného prostředku zvyšování výnosů ...
Na stránkách Science Worldu ovšem již vyšlo i druhé pokračování s velmi podivným názvem - Rudá biologie - pseudověda v SSSR (2): Vznik lidské kosti z těla červa.


Množství ještě nedávno běžných ptačích druhů v Evropě dnes razantně ubývá. Celkově v Evropě poklesla početnost ptačích druhů typických pro zemědělskou krajinu mezi lety 1980 a 2003 v průměru o 28 %. Úbytek lesních ptáků je méně významný a některé druhy, zejména ty méně specializované na konkrétní typ prostředí, naopak přibývají. Vše nasvědčuje tomu, že ohrožení dosud běžných volně žijících ptáků je větší v nových členských zemích EU včetně ČR. Jak ukazuje právě největší úbytek mezi ptáky obývajícími zemědělskou krajinu, hrozbu představuje zejména intenzifikace zemědělství.     (Zdroj: Agronavigátor)


Již jsem se zmínil, že WM magazín č.44 je v prodeji. Jistě vás v něm zaujme článek, který je srozumitelný všem a mnohým může způsobit malý šok. Ttvrdí se v něm: prastaré egyptské pyramidy jsou z betonu. Generace školáků na celém světě si představovaly a představují obrovské skupiny egyptských otroků, kteří lámou a opracovávají kameny, dopravují je na stavbu a vláčejí až na vrcholky pyramid. Velká pyramida sestává z 2,5 milionu bloků, z nichž většina má hmotnost 2 tuny a po jednom by mohly být přesouvány minimálně 60 muži. Některé bloky v pyramidě jsou však až sedmdesátitunové a nebyly zabudovány u její základny, ale až ve výšce 40 metrů. Takový blok by muselo posouvat na dva tisíce mužů …Chemik profesor Josepf Davidovits, ředitel archeologického institutu univerzity v Miami, tvrdí, že Egypťané nedováželi kamenné bloky z kamenolomů a netransportovali je pomocí lan, ale odlévali je až na místě. Uvádí pro to i důkazy. Pokud si chcete na zahradě postavit pyramidu, není nic jednoduššího; ve WM je totiž publikován i návod na výrobu vápenného betonu.


Jak je to s desátou planetou naší Sluneční soustavy?  Existuje vůbec? Byla již nalezena? Odpověď na tuto otázku hledá článek Honba za desátou planetou na stránkách Světa vědy. Objekty nazvané Quaoar a Sedna byly, jak se zdá, přeřazeny s konečnou platností mezi planetky. Objev objektu 2003 UB313 byl oznámen 29. července 2005 ... je to nový kandidát na desátou planetu? Zatím není totiž vůbec rozhodnuto, zda se jedná o planetku či planetu. Ale objekt je to rozměrný, jeho průměr se odhaduje mezi 2 390 až 5 000 km.


V těchto dnech, ostatně jako každé září, začínají být záchranné stanice pro handicapované živočichy zahlceny telefonáty, co s nalezeným malým ježkem. Naše odpověď zní: NIC. V této době ježčata do stanic vůbec nepatří! Jsou-li zdravá, stačí se do zimy pořádně vykrmit sama. Pokud je seberete, připravíte je o život ve volné přírodě zcela zbytečně! Na stránkách Ochrana zvířat se proto píše - Nesbírejte ježky!


20.09. 2005    Bude prý revoluce! Nevěříte? Tvrdí to Britské listy ve svém článku Vypukne revoluce v trigonometrii? Dr. Norman Wildberger PhDDr. Norman Wildberger PhD., profesor matematiky na australské University of New South Wales v Sydney, napsal knihu, ve které přepisuje tajemná pravidla trigonometrie, vyloučil funkce sinus, cosinus a tangent z trigonometrické sady nástrojů a nahrazuje je je racionálními funkcemi a elementární aritmetikou. Studenti matematiky budou prý mít důvod slavit. Uvedením Wildbergerovy knihy vypukne za několik dní globální revoluce v geometrii.

No, nechme se překvapit, co z toho bude. Třeba je to i vtip, ale nevypadá to na to....


Amatérští astronomové, pozor! V pondělí 3. října 2005 bude u nás viditelné částečné zatmění Slunce. V Evropě jej bude možné vidět jako částečné zatmění prstencového typu. Nejvíce bude zakryto asi tak 50% slunečního disku).  Zatmění začne kolem 10 hodiny dopolední LČ, maximální fáze se očekává kolem 11:30 a celý úkaz skončí půl hodiny po poledni. 


Ale tohle je mi novinka ... Americký úřad pro letectví a vesmír oznámil, že věnuje sto miliard dolarů na cestu astronautů na Měsíc. Mise by se měla uskutečnit v roce 2018. První pobyty na Měsíci by měly trvat jen několik dnů - postupem času se tam ale astronauti budou moci zdržet až šest měsíců.  Z Měsíce, který je k Zemi nejbližším nebeským tělesem, se má stát základna pro další pilotované lety k Marsu a i jiným oblastem Sluneční soustavy. Nová loď by měla být asi třikrát větší než bývaly lodě Apollo a měla by k Měsící dopravit čtyři kosmonauty. Pohon by měl být koncipován na metan, a to proto, že se má za to, že na Měsíci mohou být atmosférické zdroje tohoto plynu, které by kosmonauti mohli využít. (pozn. zajímavé ....)

Také Čína oznámila, že hodlá na Měsíc vyslat vlastní nepilotovanou raketu do roku 2008. Peking zároveň plánuje i další pilotované mise.     (Zdroj: BBC, NASA)


Protizánětlivé účinky olivového oleje jsou potvrzeny. Začalo se proslýchat, že olivový olej je v podstatě přírodní alternativou Ibalginu, nebo jak se starý Brufen teď vlastně jmenuje. "Američtí vědci" to potvrzují s tím, že 50 g olivového oleje má účinek zhruba desetiny dávky Ibuprofenu. Hmmm, tak když budete chtít dosáhnout účinek jedné "čtyřstovky", tak do sebe kopněte půllitr oleje. Pak ale asi nebudete mít vůbec čas na nějaké pocity bolení hlavy, budete mít jiné starosti. Ale ono jde spíše o prevenci ... požívat pananský olivový olej v salátech a jiných poživatinách; v malých, leč prevenci postačujících dávkách.

(Zdroj: Agronavigátor)


Ve čtvrtek 22. září se uskuteční první Děčínský den pro cyklostezky, který je lokální verzí celonárodní kampaně Den bez aut. Akci připravila Děčínská koalice pro pěší a cyklistickou dopravu spolu se sdružením Arnika.


Víte, co je to Noc vědců? Zní to jako z nějakého SciFi, ale je to jen zdání. V pátek 23.9. nezačíná jen astronomický podzim, ale Evropská komise vyhlásila také Noc vědců. Do akce se zapojí řada astronomických institucí v České republice - a pro nás, veřejnost, budou nabízet řadu různých akcí. Pokud byste měli zájem, je jejich soupis k dispozici na stránkách České astronimické společnosti.


Japonská sonda Hayabusa se dvakrát po sobě pokusí přiblížit těsně k povrchu planetky Itokawa, „dotknout“ se jí a přitom odebrat několik miligramů vzorků materiálu z povrchu planetky. Směrem k povrchu planetky bude z bezprostřední blízkosti vystřelen rychlostí 300 m/s kovový projektil. Dojde k vytvoření minikráteru a k vymrštění části horniny nad povrch planetky. Část tohoto materiálu vnikne do speciálního trychtýře na sondě, odkud se dostane do návratového pouzdra, kde bude uzavřen. Na „oplátku“ sonda zanechá na povrchu planetky CD-ROM se jmény 880 000 pozemšťanů ze 150 států světa.   (Zdroj: AstroVM.cz)


Dobrá zpráva - vyšlo 44. číslo WM magazínu! Jeho obsah je skutečně atraktivní - zamýšlí se nad tím, zda avizovaný nedostatek ropy je ve skutečnosti jeden velký podvod, uvažuje nad tím, jak globální oteplování posiluje zuřivost hurikánů nebo přináší zajímavé informace o tom, jak pyramidy v Gíze představují přesný obraz Sluneční soustavy ...


Děti jsou vystaveny negativním účinkům velkého počtu toxických chemikálií již v plodovém stadiu, v samotné děloze matky. To je závěr vědecké studie, kterou vypracovala nizozemská laboratoř TNO pro Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody (WWF). Studie přináší výsledky analýz krve 27 novorozenců a 42 těhotných žen a potvrzuje skutečnost, že nebezpečné chemikálie se samovolně dostávají z těla matky do organismu dítěte prostřednictvím pupeční šňůry. (z materiálů Greenpeace)


19.09. 2005    Do nástupu podzimu chybí ještě kolem stovky hodin, ale léto odchází až příliš rychle. Dnes za svítání bylo Labe schované pod čepicí mlhy a v polích za Brandýsem se probudila signalizace indikující nebezpečí náledí. To ukazoval teploměr 4 stupně ... a o kus dál dokonce jen dva, což zůstalo až na kraj Prahy. Je to nějak moc brzo ... No a v rádiu k tomu ještě říkali, že debilní telefon, nástroj na vyškvaření mozku,  již mají dvě miliardy lidí - a že trh v některých zemích, včetně té naší, je nasycen. Tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně. V každém případě lituji rodiče školáčků, kteří sotva umí číst, že jim musí každý půlrok kupovat nejnovější model debila, aby jim spolužáci neříkali "socky". Upřímnou soustrast....


 S ekologickým zemědělstvím jsou problémy. Agronavigátor píše: ekozemědělství je dnes v Česku stabilizovaným zemědělským systémem. Počet farem se zvyšuje a roste i odbyt. Přesto je, ve srovnání s ostatními zeměmi EU, stále poměrně nízký a řada lidí se s ekopotravinami ještě nesetkala. Proč?

No proč, protože nám bylo vtloukáno do hlavy, že to co je normální vlastně vůbec normální není a teď, když se k tomu normálnímu vracíme, tak panuje všeobecná nedůvěra. Plodiny, produkty i zvířata na maso - to vše se od nepaměti pěstovalo přírodním způsobem. Pak se vše znásilnilo chemií a ekonomikou .. a teď se kajícně vracíme k Matičce Přírodě. A aby to bylo dostatečně "IN", je třeba volit módní názvosloví, v tomto případě předponu EKO. A tím pádem je to nadstandard a může se to pořádně zdražit.


Na stránkách Matrix-2001 doporučuji nový článek Světové události bez cenzury. Tentokrát se zabývá dobrodružnou válečnou politikou USA a hrozící válkou mezi touto "supervelmocí" a Venezuelou.


Vitamin C možná jednou budou lékaři podávat pacientům trpícím rakovinou. Vitamin C, neboli kyselina askorbová, totiž dokáže ve vysokých dávkách ničit zhoubné nádory. Ale nejásejte předčasně a neběžte nakoupit metrák citrónů - aby se dosáhlo potřebné koncentrace, musí se vitamín C aplikovat nitrožilně...

(Zdroj: Zdravcentra.cz)


A jsme zase u topení ... Ceny plynu sice vzrostou až za tři týdny, ale obchodníkům s konkurenčním uhlím či dřevem rostou tržby už teď. "Meziroční nárůst odhaduji zhruba na pětinu," uvedl včera šéf Uhelných skladů z Ostrova nad Ohří Jaromír Kaucký. Rovněž Aneta Vybíralová z Uhelných skladů Znojmo potvrzuje zvýšenou poptávku. "Začínáme mít obavy, aby nám uhelné společnosti dovezly dost uhlí pro všechny zákazníky." Uhelné společnosti jsou na "přeběhlíky" od dražšího plynu připravené. Uhlí prý mají dost a na rozdíl od sedmnáctiprocentního zdražování plynu chystají výrazně nižší růst cen.     (Zdroj Enviweb)


Na stránkách Osudu.cz se v jednom z neplacených článků píše o televizních show dnešní doby a mimo jiné tu najdete jednu závažnou myšlenku:
"Rozhodně bych z Big Brothera a Vyvolených nedělala zakázané ovoce," říká psycholožka z pražské pedagogicko-psychologické poradny."Tím rodiče odsunou potomka ve školních debatách až někam na okraj a děti mají z vyčlenění z kolektivu velký strach."

Ano, tak vzniká stádo. Přestože vlastně ty hrůzy v reality show ukazují, jak máme všichni dopadnout a kam jsme manipulováni, většina z nás tam jde dobrovolně a s úsměvem. No a chudáci děti ... co dneska musí mít každé pololetí nejnovější model debilního telefonu, aby z nich v očích ostatních nebyly socky, se nemohou a neumí bavit již o ničem jiném než o tom, co jim naservírovala blbobedna.

Doporučená četba: Karl Popper: Televízia môže zničiť civilizáciu - rozhovor s filozofem Karlem Popperem (1902-1994), který v roce 1993 natočila v Londýně italská televize (ve slovenštině).


... Představme si, že máme dobrou náladu. Svou "kondici" sáláme do prostoru a přitahujeme tím myšlenkové pole příbuzného charakteru. Jsme vstřícní, aktivní, chválíme okolí, lidi, situace, protože máme vyrovnaný, bezpotížný postoj sami k sobě. S úctou a pochopením hodnotíme jevy v celém průběhu dne. A v matricích našich čaker se (podle Lazareva) zapisují plusové informace. ...

Takové informace se dozvíte ve velice pěkně napsaném článku Nad duchovními příčinami nemocí.

Mimochodem ... bezpotížný postoj sami k sobě ... nepřipomíná to tak trochu "Miluj bližního svého jako sebe sama"?


16.09. 2005    Na 16. září připadá svátek sv. Ludmily a v Mělníku tedy začíná vinobraní ! Horká a chutná aktualita - ale nejezděte tam do města autem, varuje dopravní policie.


Dnes, tedy v pátek 16.9., začíná Evropský týden mobility. Letošní ročník má motto: Do práce i do školy - bez auta. Součástí Evropského týdne mobily je Evropský den bez aut, který připadne na čtvrtek 22.9. V rámci Evropského týdne mobily se bude konat řada akcí, které budou mít jedno společné: mají poukázat na jiné možnosti dopravy než je jízda osobním automobilem. Přehled akci je uveden v článku Co se bude dít během Evropského týdne mobility? na stránkách Ekolistu.

Devět měst bude mít na Evropský den bez aut MHD zdarma, přičemž města Kroměříž a Ostrava přišly se zajímavým nápadem a nabízejí MHD zdarma těm cestujícím, kteří se prokáží se malým technickým průkazem od auta (v Ostravě 22. září a v Kroměřiži od 16. – 22. září). (Z tiskové zprávy MŽP)


V neděli 18. září ve 4:01 LČ se budete moci pokochat, bude-li obloha jasná, posledním letním úplňkem. Pak už, ani ne za týden, nastupuje svou vládu podzim.


Již několik dní je na Slunci pozorovatelná obří sluneční skvrna. Má průměr přibližně 50 000 km (to odpovídá velikosti planety Neptun), je tedy téměř 4 x větší než naše Země. Sluneční skvrnu, přesněji řečeno aktivní oblast na Slunci, ve které se tato skvrna nachází, doprovází velká erupční aktivita. Do dnešního dne tato aktivní oblast vyprodukovala 19 erupcí střední velikosti (typu M) a 9 erupcí velké velikosti (typu X).     (Zdroj: stránky České astronomické společnosti)


Blíží se topná sezóna a s ní i rozpaky nad tím, čím tedy vlastně budeme topit? V Hospodářských novinách pláčou dva články: V kotlích se pálí také odpadky a Návrat k levnějšímu topení ničí lidem zdraví. Vláda prý má pomoci ... například zlevněním kamen na dřevo. Dá se ale pochopit, že vláda je na tohle krátká a nepomůže i kdyby chtěla - otázka zdražování plynu je záležitostí přece jen trochu širší než jsou hranice ČR a chrti společností plynem obchodujících si těžko svou tučnou kost nechají vyrvat ze chřtánu ... Mluví se o přechodu k topení na dřevo ... že by lidi prý měly nalákat dotace ... no tak to už tady bylo. Dotace nás měly nalákat na plyn - a teď, když ho máme, můžeme nad ním akorát tak brečet. Je to ve všem stejné ... nalákali nás na důchodové připojištění, fondy nejrůznější ... a když se statisíce lidí nechaly nachytat, s ďábelským chechotem nám posouvají hranice důchodu tak, aby si svých peněz už skoro nikdo nemohl ani užít.

No nic, vypnu počítač a půjdu do lesa na trochu klestí, než ho tam všechno vysbírají. Asi to bude chtít udělat i nějaké ty louče, noci jsou teď čím dál delší.

Ještě pár čísel, jak se zdražuje plyn:

... leden 2002: 838,74 Kč/MWh

... leden 2003: 736,38 Kč/MWh

... leden 2004: 796,24 Kč/MWh

... leden 2005: 843,08 Kč/MWh

... říjen  2005: 1008,96 Kč/MWh

Zajímavé bude, co budou ti šmejdi dělat, co budou zdražovat,až na to lidi prostě nebudou mít? Pak si zavedou do řitního otvoru hadičku od plynojemu, nafouknou se, odletí do horních vrstev atmosféry, kde kráááásně vybouchnou. Už aby to bylo ...


Parádně to dnes píšou Britské listy:  V poslanecké sněmovně se nyní projednává ministerský návrh nového stavebního zákona. Objemná a komplikovaná dvousetparagrafová předloha byla zjevně napsána tak, aby umožnila ještě snazší nakládání s územním plánem a aby umožnila ještě jednodušší kolaboraci místních a regionálních politických elit a jim podřízených byrokratů s velkými investory – na úkor veřejnosti, vlastníků okolních nemovitostí, na úkor veřejných zájmů na udržitelném rozvoji území, na zdravých životních podmínkách a obyvatelnosti území. Že jde o zjevný pokus takto legalizovat řadu dosud nezákonných nebo pololegálních praktik, že takto vzniká pronikavé korupční prostředí, je na bíle dni.


Víte, kde byste našli údajně nejstarší strom na naší Zemi? Museli byste cestovat do White Mountains v Kalifornii a tam najít Metuzaléma (Methuselah) - borovici osinatou (Pinus aristata), jejíž věk odborníci odhadují na 4 770 roků. Všechny druhy borovic se dožívají vysokého věku, je-li jim to umožněno. Tyto stálezelené jehličnaté stromy mají původ většiny druhů v subtropické Americe, jen několik v Asii. Zajímají vás další NEJ z říše rostlin? Přečtěte si článek Sedm rostlinných nej .... v Geografických listech.


Naši mírumilovní předkové ... Keltové z české kotliny dobyli kolem roku 300 před Kristem řecké město Pistiros na řece Marici a o 22 let později je zcela zničili a vyplenili. Zjistili to čeští a bulharští archeologové při společném výzkumu, řekl na tiskové konferenci český archeolog Jan Bouzek.   (Pramen: Tiscali)


Firmě Monsanto se podařilo "přesvědčit" členy Evropské komise o skvělosti jejího nového výrobku, GT73. Že nevíte, co je GT73? Před Monsantem se tomu říkalo řepka olejná. Ale ty doby už jsou pryč.

Rostlina GT73 je mnohem, mnohem lepší než nějaká nedokonalá řepka olejná. Především je patentovaná. Vlastní ji Monsanto. A patentovaná je proto, že je odolná vůči herbicidům vyráběným - ano, správně - firmou Monsanto. Kruh se uzavírá. 

Poté, co si Monsanto koupila všechny americké politiky a všechna vědecká pracoviště a výzkumné laboratoře, které se degradovaly na hlasné trouby této korporace a dnes už produkují pouze certifikáty o neškodnosti jejich výrobků, nebylo pro ni těžké koupit si i těch pár členů Evropské komise.

Zdá se, že nikdo si toho nevšiml a nikomu to nevadí. Lidé (především ti mladí, které by to mělo zajímat) mají přece mnohem vážnější problémy. Např. v které přírodní lokalitě uspořádat příští technoparty.   (Zdroj bez úprav: Zvědavec)

Za peníze by prodali vlastní babičku ...

Další doporučená literatura: GMO: článek Monsanto korumpovalo indonéské úředníky a skandál znepokojil jeho akcionáře z Britskýl listů.


Trochu zase budeme muset změnit náhled na běh dějin ...archeologové našli na místě výstavby budoucího obchodního centra Palladium v Praze na náměstí Republiky (pod bývalými kasárnami pražské vojenské posádky) románské domy z druhé poloviny 12. století. Nález poněkud mění dějepisná skripta. Jedná se o lokalitu Nového Města a dosud historikové ani v nejmenším nepochybovali, že Nové Město založil císař Karel IV. a nechal ho postavit na »zelené louce«. Tři románské domy, nalezené pod náměstím Republiky, už v době vlády Karla IV. dávno neexistovaly.    (Zdroj: Svět vědy)


Jste opravdu tak hrdí na to, že druh Homo Sapiens se pasoval na pány tvorstava? Možná, že budete velmi překvapeni, když si položíte otázku, co člověka odlišuje třeba od takového od šimpanze, jinými slovy, co je na člověku doopravdy ryze lidské. Odpověď je šokující : rozdíl mezi člověkem a šimpanzem je jen 1,2% z celkových přibližně 3 miliard bazí DNA obsažených v celém genomu. Většina genů je tedy u obou druhů totožných, z rozdílných genů se jich velmi mnoho liší pouze nepodstatně. Pouhých 585 genů se liší tak výrazně, že představují skutečně odlišnou informaci. Odhaduje se, že člověk má přibližně 30.000 genů.   (Zdroj: Akademon)


15.09. 2005    Japonská sonda Hayabusa dne 12.září 2005 v 01:17 UTC dorazila ke svému cíli, blizkozemní planetce (25143) Itokawa. Nepravidelná planetka bramborovitého tvaru má v delší ose délku kolem 600 m - můžete si ji prohlédnout na snímcích uveřejněných například na stránkách Planetky.cz. Sonda nyní setrvá ve vzdálenosti asi 20 km od povrchu planetky, aby v následujících dvou měsících mohla provést její vědecký výzkum.


Dobrá zpráva ze stránek Matrix-2001 !!! Dobrý den milí příznivci nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz.

Dnes je významný den, alespoň co se týče rozhodnutí naší redakce. Pod tlakem čtenářů, kteří si přejí stabilní reportážní rubriku necenzurovaných informací týkající se aktuálních událostí ve světě a především událostí dotýkající se environmentálního systému planety a vůbec všeho o čem se u kontrolovaných masmédií nesmí psat, jsme se dneškem počínaje rozhodli uvést do života rubriku “SVĚTOVÉ UDÁLOSTI BEZ CENZURY”..

A jedna ukázka úvodem:

Máme k dispozici velmi čerstvé informace týkající se aktuálního hurikánu Ophelia. V současné době se nachází asi 80 mil jižně od města Wilmington a 80 mil jihovýchodně od města Charleston. Velmi pomalu, rychlostí asi 10 km za hodinu se posouvá směrem k severovýchodu. Ophelia zesiluje svou energii.

Politici podle rozsáhlého mezinárodního průzkumu veřejného mínění, provedeného pro BBC World Service, nevládnou podle vůle svých občanů. (Jak vyplývá z dalšího, je to pojato celosvětově).


65 procent všech lidí 'je nespokojeno s vládou své země'; tak se jmenuje rozbor publikovaný na BBC. V průměru je však nespokojeno 65 procent lidí. Necelá polovina lidí je také přesvědčena, že volby v jejich zemi nejsou otevřené a spravedlivé. Většina obyvatel zkoumaných zemí nedůvěřuje politikům a přála by si, aby větší slovo měli ve veřejném životě intelektuálové.

No tak to je konečně rozumná řeč. Ale proboha, lidi, řekněte mi jedno - proč pořád volíte ty, na koho pak budete nadávat? Proč se necháte pokaždé ukecat předvolebními sliby ? Snad - ABY PAK BYLO NA KOHO NADÁVAT? Aby nebyla nuda? Ano, proč mají vládnout světu politikové a ne odborníci? K čemu je politik? Nic neumí a jen žvaní (je za to taky královsky honorován); lidé by si měli ze svého středu vybrat ty nejmoudřejší odborníky na výživu, medicínu, vzdělávání ... a těm pak svěřit běh dějin. Jenže - zase raději uvěří kecům nabarveným na růžovo. Ale ta barva pak velmi brzo oprší ...


Několik všeobecně tušených, leč na hlas neříkaných myšlenek ze stránek Pantax - Zprávy 24:

Ochrana před terorismem je jistě potřebná a společensky žádaná věc. Skrývá ovšem jedno nebezpečí: těmi „potencionálními teroristy“ totiž mohou být nejen skuteční atentátníci či jejich pomocníci, ale lze takto označit všechny reálné nebo i možné nepřátele globální vlády. Cílem těchto plánů tedy je jednak snaha po přesvědčení veřejnosti, aby se pro vidinu jakési větší bezpečnosti vzdala zbytku své svobody, a jednak permanentní šikanování opozice. ...

... Britský ministr financí Gordon Brown ustaví zvláštní skupinu, jejímž úkolem bude identifikovat a blokovat bankovní účty, které by se jevily jako možné zdroje pro potřeby teroristů. Britský premiér Blair navíc prohlásil, že jeho země uzavře hranice všem, kteří hlásají nesnášenlivost. Cítíte také onu ošidnost a dvojznačnost ve slovech „účty, které BY MOHLY být zdrojem pro teroristy“? Kdo tuto možnost posoudí a jaká bude proti rozhodnutí možná obrana? Všechna tato opatření budou sloužit především jako nástroj k ekonomické likvidaci domácích protivníků ...

... vágně formulované zákony spolu s přísnými sankcemi jsou nejlepším nástrojem pro případnou ostrakizaci a likvidaci všech nepohodlných osob.


Na stránkách PrirodniLeciva.cz je článek s tajemným názvem - Tajemství Leninova mozku. Co je na mozku pana Uljanova tak zajímavého, že ho nenechávají na pokoji ani teď, více než 80 ley po smrti?

Vše začalo 21. ledna 1924, v den, kdy zemřel Vladimír Iljič Lenin. Nejvyšší sovět tehdy přijal dvě důležitá rozhodnutí. První znělo nabalzamovat tělo vůdce ruské revoluce. Druhé vyjmout z těla mozek a důkladně jej prozkoumat. Nikdo nepochyboval o tom, že Lenin byl géniem. Výzkum jeho mozku měl pomoci odhalit, co je biologickou příčinou údajné geniality, o což se v té době pokoušeli vědci v celé Evropě. Mozky slavných lidí zkoumal v Německu Rudolph Wagner, ve Švédsku Gustav Magnus Retzius. Společným cílem výzkumů bylo vytvořit dokonalejší lidskou rasu. První, kdo se pokusil tuto myšlenku realizovat, byli právě Rusové.


Před časem se hodně psalo o lidem nepříznivě nakloněném homocysteinu a příznivém vlivu kyseliny listové (viz např. rakytníkový sirup RAVIT) na jeho redukci v organismu. Podle článku na stránkách Agronavigátor - Vliv kyseliny listové na hladinu homocysteinu závisí na genech - se příznivý vliv kyseliny listové prokázal, ovšem selektivně, podle genového vybavení testovaných jedinců (ale v průměru od 10 do 23 % za osm týdnů podávání).


Hliník se odstěhoval do Humpolce ... tu větu zná snad skoro každý občan tohoto státu starší 4 let ... Jak to ale dělat s odpadovým hliníkem - tedy tím s malým "h" na začátku? Pokud máte chuť, můžete tento kov, energeticky velmi výrobně náročný, recyklovat. Jak - to vám může poradit článek Kam s hliníkem na Enviwebu.


Chraňte se před elektrosmogem, vyzývá článek na stránkách CelostniMedicina.cz.

V našich domácnostech přibývá v průběhu let stále více elektrických a elektronických přístrojů. Elektromagnetická pole, která jejich činností vznikají, nazýváme elektrosmogem. Mnozí lékaři varují před jeho negativními účinky, a tak bychom se před ním měli chránit alespoň v ložnici.

Televizory, videopřehrávače, HI-FI věže, počítače, mikrovlnné trouby, kuchyňské roboty, pračky a v neposlední řadě třeba i mobilní telefony… Všechna tato zařízení, včetně lamp a elektrických zásuvek vyzařují v našich domácnostech elektromagnetické vlny.

O tom, že mají tato pole rušivý vliv na lidský organismus, není pochyb, neboť informace v našem těle se přenášejí také pomocí elektrických impulsů. O míře škodlivosti elektrosmogu však již panují dohady. Někteří mu nepřikládají velký význam, jiní naopak doslova bijí na poplach.

Já vím, že se snadno radí a ještě snadněji z rad dělá legrace ... ale co si počít s takovou, byť dobře míněnou radou, jako - nebydlet v blízkosti trafostanic nebo vysílačů? Bydlím kde bydlím a najednou všude jako houby po dešti rostou převaděče všech společností provozujících GSM sítě. Ne, ony se nedohodnou a každá musí mít svůj stožár. Hyzdí to města a když jsem se letos v létě rozhlížel po Šumavě, bylo mi z toho na blití - na kdejakém kopci čučí z lesa červenobílý stožár a hyzdí krajinu... jen proto, aby si pan manažer-workoholik mohl telefonovat i na dofče ... wrrr !!!


Tak houby už nám ve špajzu moc nesvítí ...Nebezpečný radioizotop cesium 137, který byl součástí radioaktivního mraku po výbuchu černobylské atomové elektrárny v dubnu 1986, postupně ztrácí na intenzitě.

Poločas rozpadu cesia je 30 let. Před deseti roky naměřili odborníci v kilogramu sušených hub nasbíraných v šumavských lesích průměrné hodnoty okolo 20 tisíc becquerelů a už tehdy se shodovali, že takové množství radioaktivity bezprostředně zdraví člověka neohrozí. Houbař by musel sníst např. místo 20 gramů hub nejméně stokrát více, aby obsah cesia mohl jeho zdraví negativně ovlivnit. Hygienická norma bezpečného množství hladiny cesia dosahuje až 400 000 becquerelů na osobu za rok. (Zdroj: Bezpečnost potravin)

Jo, jenže při vší úctě k "odborníkům" - tyhle potvůrky, atomy radiokativní, se v organismu kumulují, to by mohli vědět. A to máte bramboračku k bramboračce, jednu smaženici k druhé, třetí ... a dávky se sčítají. Nemluvě o tom, že tu "normu" kdosi kdysi určil - ale podle čeho vlastně?


14.09. 2005     Kecy, kecy, samý kecy ... Tak by se spíš měl jmenovat článek Benzínový šok opadl, pumpy nezlevňují Že už zase klesnou tento týden ceny pod 31 Kč/l? Že se bude vyšetřovat antimonopolním úřadem to, proč se zdražilo tolik? Cha ... Proč nevyužít možnost, jak Čecháčkům pustit žilou ... a stát si taky přijde na svý. Aby měl z čeho financovat další kampaně našich vzácných politiků, kde uslyšíme zase ... no přece kecy, kecy, samý kecy !!!

Ale když tak koukám ráno a večer v okolí Prahy na cvrkot na silnicích, tak mám pocit, že nám to zdražování vespolek ani tak moc nevadí. Většina manažerů a podnikatelů jezdí dál, jako kdyby místo plynovýho pedálu byl na podlaze vypínač a nějaká snaha jet ekonomicky? Proč, vždyť to platí firma!

Mimochodem, když je řeč o těch firmách. Spousta řidičů pohybujících se s firemními vozidly popsanými reklamami a internetovými adresami jejich zaměstnavatele jezdí jako dobytek a vůbec se nestará, že mají auťák vlastně plný firemních vizitek. Člověk si pak řekne - jakej pán, takovej krám - a té firmě se raději vyhne; co vy na to páni šéfové?

Jako příklad mohu uvést sobotu dopoledne o posledním srpnovém víkendu. Na silnici za Benešovem směrem na Tábor se pohybovala obvyklá víkendová kolona, jedoucí ještě tak zhruba plynule mezi 80-100 km/h. To ale nevadilo řidiči bílého skříňáku, celého polepeného reklamami na jistou firmu dodávající kuchyně, aby se nebavil po svém. Nalepil se vozu před sebou tak 2 m za nárazník a měl hroznou radost, jak je řidič před ním z jeho počínání nervózní. Po chvíli ho předjel, obvykle přes plnou čáru nebo v místě, kde pokud možno nebylo vůbec vidět do zatáčky - bez ohledu na to, že hustota kolony nedovolila se vpředu bezpečně zařadit. Brzdy se škvařily, lidi nadávali, ale "pan řidič" byl vysmátej. Potom si vyhlédl další oběť a situace se opakovala. Musím říci, že od oné firmy bych si nekoupil ani vidličku, když jí její zaměstnanci dělají takovou reklamu - a vy si dejte pozor na bílý skříňák s SPZ ... 2A3 1900 - je možné, že ho opět řídí ten gauner!


Mnoho povyku pro nic? Minulý týden objevené pečetidlo ve tvaru sošky perské bohyně Anáhíty není z 5. století. Jde o 30 let starý nepovedený sádrový odlitek Meditující jeptišky, který vyhodil řemeslník z Prahy.   (Zdroj: Novinky.cz)

No tééééeda, páni odborníci ... tomu říkám kopanec (pokud je pravda to, co se tvrdí teď a ne to, co se tvrdilo prve ...)


Pokračování dosavadního trendu klimatických změn povede k vysychání jihoevropských zemí kolem Středozemního moře, zatímco ve střední Evropě a v Alpách se budou stále častěji opakovat záplavy. Tyto důsledky oteplování klimatu na Zemi výrazně ovlivní evropské zemědělství, vykládali přední evropští experti ministrům zemědělství a životního prostředí Evropské unie na neformální schůzce v Londýně..   (Zdroj: Ekolist)


Sonda Cassini se postarala o další překvapení. Astronomové se až do dnešních dnů domnívali, že kusy ledu a skal, ze kterých se prstence skládají, do sebe neustále chaoticky narážejí. Měření teploty prstenců ale ukázalo, že se jednotlivé částice prstenců chovají spíše jako „řádné“ měsíce, respektive měsíce s váznou rotací. U částic totiž můžeme rozlišit „teplou“ (-163°C) a „chladnou“ (o několik stupňů chladnější) stranu. V době, kdy je prstenec zastíněn planetou, teplota poklesne shodně o 15°C na obou stranách částic. Pokud by docházelo k častým kolizím mezi částicemi, pak bychom těžko něco takového naměřili. Vypadá to, jako by částice obíhaly kolem Saturnu tak, že k němu natáčejí neustále jen jednu stranu (tzv. vázaná rotace). 

(Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Na pátek 16. září připadá Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. K tomu se vyjádřil ministr životního prostředí Libor Ambrozek: I když je Česká republika v ochraně ozonové vrstvy úspěšná z mezinárodního hlediska, nesmíme zapomínat na odpovědnost každého z nás. Ještě zdaleka ne všechna zařízení s látkami nebezpečnými ozonu prošla demontáží a odpovídající recyklací. Úniky těchto látek by mohly jít do řádu jednotek tun.   (Z tiskové zprávy MŽP)


Podle posledních genetických studií se nám mozek nepřestal vyvíjet. Příští pokolení budou tedy ještě chytřejší. A nebo ne? (Mezi námi, lidstvo jako celek na to moc nevypadá, že by se stávalo moudřejším...). V článku, který byste si měli přečíst celý a nejde z něj udělat krátký "výcuc", se objevuje zajímavá idea: myšlenka, že hloupost evolučně zvítězí nad inteligencí není ani absurdní ani nová.


Podzim již opravdu klepe na dveře ... První stěhovaví ptáci začali opouštět naše území a zamířili na jih. Podle přerovských ornitologů se do teplých krajin vydali jako první rákosníci, rorýsi či vlaštovky. Při své cestě do zimovišť musejí uletět  několik tisíc kilometrů. Představte si ty výkony - tak malí ptáčci, jako je rákosník zpěvný či pěnice slavíková, musí na cestě do zimovišť v jižní Africe uletět i přes 5000 kilometrů. Rákosníci zpěvní opouštějí střední Moravu již od poloviny července, v polovině srpna jsou v Etiopii, v říjnu v Keni a teprve koncem prosince a začátkem ledna v jižní Africe. Taková vlaštovka letí z jižní Afriky do střední Evropy 25 až 35 dní; průměrně při tom za den urazí až 200 kilometrů - to je dost i na trénovaného cyklistu ... (Podle Ekolistu)


Příspěvek na serveru Příroda.cz se zabývá otázkou: K cenám nových výrobků se bude připočítávat poplatek za produkci odpadu. Co to znamená pro nás jako spotřebitele? Co to znamená pro přírodu? A proč to vůbec je?

Cílem je vytvoření jakéhosi fondu, který bude krýt likvidaci odpadu - to je jednoznačně pozitivní. Obdobu tohoto systému najdeme u těžařských společností, které mají povinnost z vytěženého materiálu odvádět peníze na pozdější rekultivace.

Při nákupu nového zboží bychom měli na účtence nalézt položku, která by měla obsahovat sdělení o tom, že byl zaplacen poplatek za elektroodpad. Jistě vás zajímá - za kolik to bude? V článku je tabulka; prohlédněte si ji - jen jedno číslo na ukázku: velké domácí spotřebiče: 150 až 420 Kč.


Jen tak pro zasmání: Viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer v HN z 8. 9. formuloval názor, že vysoká cena pohonných hmot sice může způsobit určité ekonomické potíže, přesto by jejich daňové zatížení nemělo být snižováno, protože by to snížilo signální efekt pro ekonomiku a petrifikovalo současný "neuctivý" postoj společnosti k tzv. neobnovitelným zdrojům. (Zdroj: Enviweb)

Není teď podstatné, jestli je to pravda nebo ne - o tom se zamýšlí celý článek. Spíš mi jde o tu formulaci - neumí céééésky, neumí cééésky!


Gratulujeme k narozeninám! Před 50 lety byla dokončena výstavba Hvězdárny Valašské Meziříčí (jejíž internetové stránky v Říši snů často cituji), která byla koncem září 1955 zpřístupněna široké veřejnosti. Hlavním "stavitelem" hvězdárny byl Josef Doleček, který se stal jejím prvním ředitelem. Hvězdárna se věnuje především přednáškové a vzdělávací činnosti, propagaci úspěchů astronomie, kosmonautiky, raketové techniky, meteorologie a dalších přírodních věd. Od roku 1955 bylo uspořádáno 34 681 pořadů, které navštívilo 918 256 osob (stav k 31. 12. 2004).

(Zdroj: stránky České astronomické společnosti)


Český hydrometeorologický ústav s podporou Ministerstva životního prostředí a Národního klimatického programu připravuje vydání dosud nejrozsáhlejšího uceleného zpracování klimatických charakteristik pro území České republiky za období 1961 až 2000: Atlasu podnebí České republiky.

Po více než 50 letech od vydaní předchozí publikace tohoto druhu se odborné i laické veřejnosti znovu nabízí možnost podrobného seznámení s rozložením základních klimatických charakteristik na území České republiky, jejich proměnností v prostoru i v čase, jakož i vzájemnou souvislostí. Dlouhodobý pohled je navíc doplněn zpracováním vybraných výjimečných, např. povodňových situací v uplynulých letech.


13.09. 2005     Hurikán Katrina omezil těžbu ropy v oblasti Mexického zálivu a její cena se zvedla na rekordní hodnoty. Katastrofa připomíná, že svět je nebezpečně závislý na ropě a zemním plynu. Prohlásil to Klaus Töpfer, ředitel Programu OSN na ochranu životního prostředí, na každoročním berlínském setkání Německé rady pro udržitelný rozvoj. Prohlásil, že v globální energetické politice je nutné rychle provést změny, protože katastrofy podobné situaci v New Orleans mohou svět snadno strhnout na pokraj větší energetické krize.

"Závislost na fosilních palivech je nyní břemenem, které bude do budoucna narůstat. Diversifikovanější nabídka pohonných hmot, jež by zahrnovala čistší uhlí, obnovitelné zdroje i úspory energie by pomohla ekonomice, stejně jako životnímu prostředí."

Členka rady Marlehn Thiemeová prohlásila před shromážděním tisícovky politiků a vědců, že za současné vysoké ceny ropy může v konečném důsledku neudržitelná ekonomická politika a že ekonomický růst sám o sobě nepovede nikam, zvláště je-li doprovázen pustošením přírodních zdrojů. (Podle Ecomonitoru)


Za plný chyb a zkreslujících závěrů označilo ministerstvo životního prostředí posudek, který vyhodnocoval varianty tras silnice R35 přes Český ráj. Nechal si ho vypracovat Liberecký kraj od soukromého zpracovatele. Jeho závěry už několikrát kritizovala ekologická sdružení, města a obce podél plánované silnice. Ministerstvo jim nyní dalo zapravdu, uvedla Česká televize.   (Zdroj: Ekolist)

Potom, že ekologická sdružení jsou na nic a jen se pletou tam, kam nemají ...


Dobrá zpráva - Mladá Boleslav se připojuje - Město Mladá Boleslav poprvé podpoří 22. září Evropský den bez aut tím, že městská hromadná doprava bude tento den zdarma. Naopak vedení města vyloučilo možnost, že by zde bylo možné přímo omezit dopravu. ČTK to řekl náměstek primátora Robin Povšík.


Od vyhynutí tasmánského tygra alias vakovlka tasmánského už uplynulo 69 let. Vědci by ho chtěli znovu oživit, a to pomocí technologií jako z Jurského parku, napsal deník Guardian. ... K získání vakovlčího genomu mají pomoci nové technologie. Profesor Mike Archer, děkan University of New South Wales, řekl, že slibné vyhlídky nabízí DNA získaná z kostí a zubů uložených ve sbírkách muzea. (Blíže viz Vědci znovu oživují vakovlka podle deníku Guardian)


Chcete si s sebou v batohu nosit vlastní elektrárnu? Přečtěte si na stránkách serveru OSEL.cz článek Elektrárna v batohu; dočtete se v něm o vynálezu na první pohled patřícím do kategorie bláznivin - ale nakonec proč vlastně? Nevýhodou je, že celé zařízení váží od 20 do 38 kg a má výkon "jen" 7,4 W - ale někde v terénu se to může hodit. Principem "výroby" je pohyb závaží na pružině, jehož výkyvy při chůzi se pomocí převodů mění v otáčivý pohyb pohánějící generátor.

Hmmmm, tak tady se zase musí pohyby závaží převádět na krouživý pohyb mechanickými převody, což není příliš efektivní. Třeba by se to dalo nějak obejít a využít přímočarý pohyb závaží-magnetu rozkmitávaného chůzí uvnitř vinutí k přímé indukci elektřiny, jako je to v té "třepací" baterce?


O tom, že o možnosti ovlivnění počasí v celoplanetárním měřítku jako nástroji nátlaku a podivné války se již uvažuje řadu let, se můžete přesvědčit na stránkách Disidenti vědy a techniky v sekci Tajné zbraně a projekty.


O zajímavém nálezu archeologů v poslední době pohovořila většina sdělovacích prostředků. Nedaleko Prahy bylo totiž objeveno pečetidlo, představuící zřejmě perskou bohyni plodnosti Anáhitá, které pravděpodobně pochází z doby "stěhování národů".

"Je to nález naprosto unikátní, srovnatelný s inventářem jeskyně Býčí skála," řekl ČTK v prvních chvílích po nálezu archeolog a orientalista Petr Charvát. Býčí skála proslula mimo jiné soškou bronzového býčka z halštatské doby. Pokud vás takové věci zajímají, čtěte na stránkách Nationl Geographic.


 ... Při homeopatické léčbě není snahou potlačovat nějaký příznak, ale povzbudit vlastní sebeobranné mechanismy nemocného tak, aby příznak (tedy nemoc) vymizel přirozenou cestou. Tento způsob pochopitelně vyžaduje na jedné straně vysoce erudovaný a zodpovědný přístup lékaře, který zná limity homeopatie, a jakmile je překročena možnost aktivovat vlastní sebeobranné pochody v organismu pacienta, zvolí odlišný způsob terapie (např. předepsání antibiotik). Na druhé straně však vyžaduje aktivní přístup nemocného pacienta založený na převzetí spoluzodpovědnosti za své zdraví, na pozorování svých vlastních reakcí v průběhu léčby. Homeopatie je terapie individuální. ...

Úryvek z článku Homeopatie - nádherné a velké dědictví přírody; najdete ho na stránkách CelostniMedicina.cz a doporučuji přečíst!


12.09. 2005     Pozor, Slunce je nejaktivnější za posledních 8 000 let !!! Po sobotní erupci X2 v 22:11 UT byla celá neděle ve znamení mohutné geomagnetické bouře, která dosáhla maximálního stupně intenzity (Kp index 9). Pravděpodobnost dalších erupcí třídy X v následujících 24 hodinách je 75 procent. Sluneční částice bombardují zemskou atmosféru, což je ve vyšších zeměpisných šířkách doprovázeno výskytem polární záře. Vzhledem k blížícímu se minimu jedenáctiletého slunečního cyklu je současné dění na Slunci neobvyklé.   (Zdroj: Gnósis)


Hurikán Katrina by pro nás měl být velkým poučením, argumentuje v deníku Guardian Timothy Garton Ash. Vůbec nejde o nekompetenci Bushovy vlády, o skandální zanedbání chudých černošských občanů v Americe, o naši nepřipravenost na velké přírodní katastrofy - velkým poučením od hurikánu Katrina je to, že slupka civilizace, po níž chodíme, je zatraceně tenká. Stačí jediný otřes a propadli jste - a zoufale bojujete o přežití jako divoký pes. ...

Velmi trefně to píší Britské listy, nepřijde vám? A ještě třeba:

... odstraňte základní podmínky organizovaného, civilizovaného života - potraviny, přístřeší, pitnou vodu, minimální osobní bezpečnost - a octneme se uprostřed války, kterou vede každý proti všem. Někteří lidé se po určitou dobu budou chovat s hrdinskou solidaritou, většina lidí po většinu času bude bezohledně a sobecky bojovat o vlastní individuální a genetické přežití. ...

Z tohoto pohledu by ta smutná událost měla být varováním a podnětem k zamyšlení i pro nás, kteří žijeme v místech, kam nedosáhnou tsunami a tajfuny nebývají běžným jevem.

Skutečně ohrožena je tenká slupka civilizace, která obepíná vřelé magma přírody, včetně lidské přirozenosti. New Orleans otevřel malý otvor, jímž jsme prohlédli tam k tomu, co trvale leží dole.

Katrinu bychom měli interpretovat jako apel, abychom začali vážně usilovat o vyřešení oněch problémů, které nám hrozí, a aby velmoci světa .- Evropa, Amerika, Čína, Indie, Rusko, Japonsko, Latinská Amerika, OSN, začaly vážně usilovat o intenzivní mezinárodní spolupráci.

Obávám se však, uzavírá autor, že někdy kolem roku 2000 jsme dosáhli nejvyšší úrovně a nejvyššího rozšíření civilizace a že na tuto éru budou příští generace pohlížet se závistí a s nostalgií.


Jezdit městskou hromadnou dopravou zadarmo? U příležitost evropského týdne mobility, jehož nedílnou součástí je také Evropský den bez aut, to letos bude ve čtvrtek 22. září možné v Plzni.   (Podle Ekolistu)

Nechme se překvapit, zda zareaguje také Praha... asi těžko, to by byrokratický aparát pražských DP mohl zchudnout ...


Údaje z mise ke kometě Tempel 1 byly již vyhodnoceny natolik, že lze dělat jisté závěry. Pokud se o tuto problematiku zajímáte, určitě si přečtěte článek Co na sebe prozradila kometa Tempel 1 napsaný podle stránek NASA, kde jsou i zajímavé obrázky.


A máme tu hned i zprávu, která se týká alternativních pohonných systémů. Jde o vodík - ale kamenem úrazu tohoto perspektivního paliva je to, že je lehký a tudíž že zabírá příliš velký objem. O jeho bezpečné ukládání se vědci snaží více než tři desetiletí. (Dodal bych také, že z nádrží "prosakuje", protože jeho molekuly jsou tak malé, že klidně "obejdou" molekuly materiálu nádrže a difundují do prostoru.) Nyní navrhl tým vědců z Technické univerzity v Dánsku skladování vodíku v pevné formě, v tabletách.

Princip tablet je popisován poměrně mlhavě (a není divu...). Měly by být vyrobeny z mořské soli, na kterou by se absorboval čpavek. Pak se tam píše nějak zmateně, že:

Dánské vodíkové tablety obsahují velké množství vodíku díky tomu, že je v nich vázán ve formě amoniaku (NH3). Tak je vodík možno skladovat po takovou dobu, po jakou je třeba. Amoniak je z tablety uvolněn pomocí katalyzátoru, ten dokáže z molekuly uvolnit volný vodík. O jaký katalyzátor jde autoři neuvádějí.

Tomu nějak nerozumím - není z toho jasné, zda je vodík fyzikálně vázán na ten amoniak a z něj postupně uvolňován nebo zda jde o katalytický rozklad amoniaku na vodík a dusík...? Důležité ale je, že ... v této podobě přenášet vodík i v kapse, aniž bychom si ohrozili vše co je poblíž.   (Zdroj: OSEL.cz)


Podle tiskové zprávy MŽP budou údaje z integrovaného registru znečišťování nadále veřejně dostupné. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (integrovaný registr znečišťování) je databáze údajů o vybraných látkách a jejich emisích a přenosech. Ministerstvo životního prostředí zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém. Veřejná dostupnost je zásadní vlastností IRZ, která výrazným způsobem ovlivňuje celou správu a provoz registru a odlišuje IRZ od doposud fungujících registrů. Rozšiřování a prezentace dat hrají klíčovou roli v celé koncepci IRZ.

Zveřejnění údajů z IRZ proběhne 30. 9. 2005 na internetu prostřednictvím webových stránek (zatím na nich nic není).


Vzpomněl jsem si na poslední týden dovolené kolem Lipna, kde byly silnice lemovány postávajícími prodejci hub. Těžko kdo z nich měl nezbytné osvědčení; na kontrolu se ale v posledních dnech vydali pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Při dvou desítkách kontrol prodejců hub jsme zjistili, že třetina z nich neměla požadované osvědčení,"uvedl ředitel oblastního inspektorátu SZPI Jindřich Smička. Přibližně stejný počet prodejců skladoval a přepravoval houby při teplotě nad 10 Celsia, což naše legislativa nepřipouští.

To ale nekontrolovali prodejce kolem silnic, prodávající hlavně lišky, které mají prý rádi občané německé národnosti (kam na ty lišky ale chodí, to nevím). Viděl jsem znuděné dívenky postávat nad hromádkou lišek ráno, viděl jsem je tam i večer při návratu  ... a houby byly na ošatce celý den na Sluníčku... Kdo chce prodávat houby, musí složit zvláštní zkoušky a vědět třeba i to, že se nesmí prodávat tzv. babky, protože se snadno kazí a také masáci pro snadnou možnost záměny s jedovatými mochomůrkami.


Dobrá zpráva pro diabetiky. Americký úřad pro potraviny a léčiva doporučil vládě Spojených států, aby schválila první druh inzulínu, který může být podáván inhalačně - místo injekcemi.

Pokud se nový lék nabízený pod názvem Exubera dostane do prodeje, miliony diabetiků získají naději, že si nebudou muset denně píchat injekce.   (Zdroj: BBC)


09.09. 2005     Čekal jsem s obavami, zda se v nějakých zprávičkách náhodou neobjeví informace naznačující, že zničující hurikán Katrina byl vyvolán uměle, záměrně. Bohužel, i takové zprávy se již objevují. V článku HARNESSING WEATHER, který napsal Mike Blair, se praví mimo jiné:

Could this devastation have been avoided? Could Katrina itself have been avoided as a death-dealing hurricane?

The answers to both questions are probably “Yes.” The ability of Russia and the United States to create storms of this magnitude definitely exists.

Tady již přestává všechna legrace. Pokud by se začaly obě supervelmoci vážně zabývat takovýmito myšlenkami, mohlo by to mít dalekosáhlé následky pro celý svět. Článečky s tématikou o možném zneužití teslových skalárních zbraní ke katastrofickému ovlivňování počasí se ovšem objevily již na mnoha místech, zatím spíše v rámci blogů.

Velmi pozoruhodné informace najdete také na stránkách Weather Wars.info ...


Jobovka ze stránek iDNES: Za výšlap na Sněžku či k pramenům Labe budou lidé zanedlouho možná platit. Jen údržba turistických stezek stojí národní parky desítky milionů. V budoucnu by měly jít z kapes návštěvníků. Turista se už ani v českých národních parcích neobejde bez peněženky.

Mluvčí ministra životního prostředí Karolína Šůlová přiznává, že Česku není obvyklé, aby lidé platili za pobyt v přírodě. Ale projekt prý počítá s tím, že vstupné by se do několika let začalo vybírat jen v určitých částech národních parků.

Zamýšlenou platbu za pohled na přírodu srovnávají ochránci s návštěvou hradu Karlštejn, jehož světově unikátní křížová kaple není turistům rovněž běžně přístupná, pokud si nepřiplatí.

Fuj, no tak s tímhle jděte, víte kam. Kdyby bylo možné přispívat na obnovu těch stezek nebo tak, rád přispěju. Ale nutit každého, aby platil - to je zvěrstvo. Zase budou ve výhodě ti, kdo mají peněz nazbyt a třeba takové rodiny s malými dětmi, které již dneska jsou rády, že vůbec mají na nájem, budou svým ratolestem ukazovat Sněžku tak leda na pohlednici. Miliardy utíkají všude kolem do nenávratna, tak se stát (který by se jinak o ty věci měl starat) musí hojit na obyčejných lidech ...


Greenpeace se snaží získat 1 milion podpisů z celé Evropy pod petici žádajících zavedení povinného značení výrobků ze zvířat krmených geneticky modifikovanými organismy (GMO). Chceme tak zabránit nepozorovanému průniku geneticky upravených organismů do potravin prostřednictví krmiva pro dobytek. V současné době není povinné označovat produkty živočišné výroby, jakými jsou maso, vejce a mléčné výrobky, které pocházejí ze zvířat krmených krmivem s obsahem GMO. Tato mezera v legislativě vede k tomu, že spotřebitelé nemají o potravinách veškeré informace. Přitom pouze důsledné označování výrobků nám může zaručit skutečnou svobodu výběru. Informační leták s peticí si můžete stáhnout ve formátu PDF.


Redakci nezávislého internetového deníku Matrix-2001.cz se podařilo zjistit další skutečnosti týkající se nepochopitelné změny kurzu humanitární pomoci, kterou do prostředí New Orleans vyslala Venezuela. Podle všeho, minimálně slovy venezuelského prezidenta Hugo Chavéze se tato země připravuje na americkou invazi. I když tyto informace mohou znít sebevíce bláznivě podle venezuelské státní tiskové agentury prý Venezuela odkryla plány týkající se invaze Spojených Států. Venezuela je prý připravena svou zemi bránit. Bolivijská tisková agentura oznámila v pátek pozdě v noci, že Chavez v rozhovoru pro CNN na toto téma učinil dost podivné a tajuplné poznámky.

Okolnosti se opět točí okolo ropy. Venezuela je totiž pátým největším vývozcem ropy na světě a hlavní dodavatel tohoto palivo do USA. Chavez se nechal slyšet, že jeho zpravodajská služba odhalila informace o tom, že jedno z chystaných vojenských cvičení NATO má simulovat invazi do Venezuely přičemž je jeho stát tuto hanebnost připraven odrazit. (Úryvek z článku New Orleans je pod vodou - Bushova administrativa totálně selhala)


Velmi zajímavé - systém prstenců planety Saturn má svou vlastní atmosféru, která se naprosto liší od vodíkové atmosféry samotného Saturnu! Při blízkém průletu zjistily přístroje sondy Cassini, že kolem prstenců Saturnu existuje atmosféra z molekulárního kyslíku. Je velice podobná atmosférám kolem Jupiterových měsíců Europa a Ganymedes. Pravděpodobným zdrojem kyslíku je led, který je součástí prstenců. Prstence samotné se skládají z úlomků ledu, prachu a malých úlomků kamenů. V prstencích jako takových není příliš mnoho hmoty - kdyby se jejich veškerá hmota soustředila, vznikla by koule o průměru 100 km.  (Podle ESA Space Science)


Na konferenci o experimentální biologii v dubnu 2005 bylo konstatováno, že sladké nápoje nahradily pečivo a staly se hlavním zdrojem energie ve výživě americké populace. .... U osob konzumujících sladké nápoje je vyšší podíl obézních jedinců. ... Mají-li se změnit americké stravovací návyky, je třeba odhalit hlavní zdroje přebytku energie a vyvinout strategii boje s obezitou.

Na otázku, zda jsou nealkoholické nápoje odpovědné za dětskou obezitu, se dospělo k názoru, že obezita je multifaktoriální problém a mezi důležité faktory patří nedostatek fyzické aktivity a příliš mnoho vysedávání u televize. Nealkoholické nápoje jsou rovněž jedním z nežádoucích faktorů a neměly by být k dispozici ve školách. (Zdroj: Agronavigátor)

Ta poslední věta mě dostala ... Vezměme si fakta. Nealkoholické nápoje nemají být k dispozici ve školách. Žáci a studenti však neukázněně a naprosto proti předpisům mívají žízeň. Plyne z toho co? Že pan školník bude o přestávce vysedávat za pípou a točit desítku, dvanáctku ... co si kdo dá.


Počet katastrof způsobených extrémními výkyvy počasí neustále roste. Na tento trend upozorňují kromě vědců také světové zajišťovny, které musejí kvůli katastrofám vyplácet rok od roku více finančních prostředků. Statistiky největší světové zajišťovny Münchener Rück jsou naprosto výmluvné. Zatímco v letech 1950 až 1959 se na celé planetě událo 13 velkých katastrof způsobených počasím, v období let 1990 až 1999 postihlo svět 74 katastrof. V 60. letech nepřesahovaly celkové škody 60 miliard dolarů. V 90. letech už byly škody vyčísleny na 160 miliard. Pokud tyto cifry srovnáme s následky několikadenního řádění hurikánu Katrina (až 100 miliard dolarů), není třeba příliš složitých výpočtů k tomu, abychom si dokázali představit, co nás čeká v příštích letech a desetiletích.

Na stránce Enviwebu si prohlédněte přiložený graf - ten asi řekne více než nějaký strohý výčet čísel. Článek končí větou, se kterou nelze než plně souhlasit: Příroda má dostatek prostředků k tomu, aby lidskou civilizaci donutila k uskromnění.

Článek se stejnou tématikou, ale s odkazem na větší obrázek grafu, najdete také  na stránkách Gnósis. Zajímavý pohled na tématiku přírodních katastrof nabízí také článek Japonsko - přeborník ve zvládání neštěstí.


Velmi dobrá zpráva !!! Vědci v nové studii dokázali, že soustředěné sledování ženských prsou je pro zdraví mužů prospěšná činnost. Dokonce to příslušníkům silnějšího pohlaví může prodloužit i jejich život. ...  Doktorka Karen Weatherbyová zveřejnila v časopise New England Journal of Medicine zjištění, že desetiminutový pohled na pěkná ženská prsa se zhruba rovná třiceti minutám cvičení.

"Při sexuálním vzrušení se rozbuší srdce a zlepší se krevní oběh. Není pochyb o tom, že mužům pohled na ňadra svědčí. Naše studie ukazuje, že pokud se této činnosti věnují deset minut denně, sníží se u nich riziko infarktu a mrtvice na polovinu. Domníváme se, že průměrný muž by si tak mohl prodloužit život o čtyři až pět let," řekla doktorka Weatherbyová. (Podle Novinky.cz)

A pak že na světě nejsou žádná pozitiva ...


08.09. 2005     Námět i pro jiné země ... Některé britské benzínové stanice začaly prodávat benzín v ceně jeden litr za libru (cca 43 Kč), což přirozeně vyvolalo články v tisku. Ale mohlo by to také vyvolat veřejné protesty jako před pěti lety? V září 2000 byly v Británii blokovány téměř týden aktivisty rafinerie. Vyvolalo to rozsáhlý nedostatek benzínu a panikářské vykupování zásob. V současnosti hrozí organizátoři protestů z roku 2000 zopakovat své protesty příští týden. Organizace, která si říká The Fuel Lobby, vyhrožuje, že příští středu 14. září od 6 hodin ráno, zablokuje všechny britské rafinerie ropy, pokud nedojde k snížení cen benzínu.   (Zdroj: Britské listy, BBC)


Poněkud svérázný článeček, jak již tomu na tomto serveru bývá, si můžete přečíst na stránkách D-FENS. Na jedné straně vás určitě pobaví, ale na straně druhé přiměje snad i k zamyšlení - a o to tu jde... Malá ukázka:

Lidem je odebíráno čím dál více peněz a jsou proti své vůli stále více (nyní to není ještě tak patrné) spoléhat se na příděly od státu. A proč to tak je? Myslím si, že peníze jako prostředek nezávislosti, jsou příliš nebezpečné pro záměry vedení státu. Pokud je skutečným cílem postupný rozklad naší země, pak je tvorba vystrašené, nespokojené a nemajetné masy tím nejlepším prostředkem.


Jaké naše sdělovací prostředky dokážou prezentovat kraviny, to dokazuje článek Za pád kyperského letadla může i špatná angličtina. Píše se tu ... Ve výšce 3000 metrů se kabinou pilota rozezněl alarm varující posádku, že přístroje nevyrovnávají tlak v kabině. ... A dále: Kapitán proto opustil své sedadlo, aby alarm umlčel. V té době už byl v kokpitu nedostatek kyslíku, muž ztratil vědomí a sesunul se k zemi. Po něm upadl do bezvědomí jeho kolega.  Vidíte tu nehoráznou pitomost? Ve výšce 3000 m že by ztratil někdo vědomí z nedostatku kyslíku ... to by musel letoun být někde nad Himalájemi.


Evropský parlament a také evropští ministři spravedlnosti by měli v nejbližší době projednávat návrh směrnice, která má zavést povinné uchovávání dat o telefonickém a internetovém provozu všech 450 miliónů obyvatel států EU. Proti směrnici se však zvedá vlna odporu například v podobě celoevropské petice. Zadržování dat je podle organizátorů agresivní nástroj, který zasáhne do soukromí všech občanů Evropské unie a posílí nevídanou měrou možnosti sledování. Zároveň ohrožuje záruky, které poskytují evropské normy na ochranu lidských práv, jako je Evropská úmluva o lidských právech a Směrnice o ochraně osobních údajů. K petici se můžete připojit na stránkách Data retention is not solution. Text petice je uveden v mnoha světových jazycích, bohužel ale s námi  se zřejmě ještě nenaučili počítat ... překlad je však k dispozici na stránkách Iuridicum Remedium.


Lze se nějak bránit hurikánu či jiné živelné katastrofě? Václav Cílek radí v článku Katastrofální povodně a sucha jsou jako černý Petr: Bránit se na místní úrovni. Ať starosta obce projde staré kroniky zachycující průběh přírodních pohrom na jeho území. Pak by měl vzít dva tři uvážlivé místní lidi, obejít obec a uvažovat u toho o všech možných rizicích. Vítězství nad klimatickou pohromou to samozřejmě nezaručuje, je to však ve hře s černým Petrem obezřetnější postup.


Taky se vám zdá, že zastupitelé velkých měst zcela kašlou na budování cyklostezek? Jejich priority jsou jiné a pokud je k tomu nedotlačíme my sami, do podpory ekologické dopravy se sami nepustí.   (Dále viz Outdooring.cz)

Přímo ideální modelová situace nastane teď v Brandýse nad Labem, přímo na spojnici Brandýsa s Starou Boleslaví, kde se má začít kompletně rekonstruovat most. Kdo tudy občas na kole projíždí, tak mi jistě dá za pravdu, že je to mezi těmi auty, zvláště v neděli navečer, o život. Přitom by se tu dala po jedné straně soustavy mostů a přilehlých komunikací vytvořit bez dalších nákladů cyklostezka a druhou polovinu vyhradit chodcům.


... Veliké kolo se otočilo kolem sebe. 7 menších kol se vrhlo do bytí. Ona kola rotují, podobná své hmotě, uvnitř a dopředu. Všechno úplné bylo.

Kola byla různá, ale ve sjednocení byla JEDNÍM. Při rotaci velkého kola vystoupil vnitřní oheň. Ten vyzval k životu první kolo. Ono se zatočilo. Vzplály miliony ohňů. Kvalita hudby zhoustla, ale forma nebyla. Synové Boha se zvedli, zhodnotili hloubku PLAMENE, z jeho srdce vzali posvátný KÁMEN OHNĚ a přešli k následujícímu. Stále rotující velké kolo zapustilo druhé. Znovu vystoupil plamen, vzal do svého srdce Kámen a prodloužil se návrat (zpětný chod). Synové Boha se znovu zvedli a hledali uvnitř plamenů. „Forma neuspokojuje“ - řekli oni -„vyndáme ji z ohně“.

Tak začíná třetí kapitola Knihy Dzyan. Zaujala vás slova, která nenajdete v žádné knihovně? Čtěte na stránkách Matrix-2001 první díl vyprávění Jaroslava Chvátala - Esoterika makrokosmu. A co vám připomínají následující slova?

Třicet miliard Pozorovatelů odmítlo výzvu. „My nevejdeme do formy do sedmého eónů“ - řekli. Dvakrát třicet miliard uposlechlo výzvu a zaujalo předurčené formy. Vzbouření se smáli uvnitř sebe a hledali pralájický svět do sedmého eonu. Ale Sedm Velkých Vladyků se obrátilo na Velké COCHANY a společně s VĚČNÝM LCHA třetího kosmického nebe vstoupili do sporu. Mezi tím přišel rozsudek. Lenoši (zahaleči) z vyšší sféry uslyšeli jeho odezvu ve svém schématu. „Ne v sedmém eonu, ale až ve Čtrnáctém a sedmém (14x7) se znovu ukáže šance. První budou poslední a čas bude na eony ztracen.“ ...


Zajímavá, leč děsivá myšlenka se promítá do názvu článku zveřejněného na stránkách OSEL.cz: Je příčinou rozšíření choroby BSE zkrmování lidských ostatků?

Dosud se má zato, že nemoc šílených krav (BSE), se rozšířila tak, že se skot krmil masokostní moučkou, která se vyráběla z uhynulých zvířat. Infekce se měla roznést tím, že některé z takto zpracovaných ovcí byly nemocné prionovou chorobou, která je u ovcí častá a říká se jí skrapie. Možná tomu bylo jinak a spouštěcím mechanismem infekce se stalo zkrmování tkání z lidských těl, která byla do Anglie dovážena z jihozápadní Asie.

... britští výzkumníci poukazují na fakt, že během šedesátých a sedmdesátých let Británie importovala stovky tisíc tun celých a drcených kostí, včetně kadáverů a zbytků zvířecích těl. Tyto suroviny se v Anglii zpracovávaly na hnojiva a také se využívaly ke krmným účelům. Vyráběly se z nich přísady a doplňky pro nejrůznější druhy zvířat, včetně skotu. Potud se nic nemění a vše je při starém. Téměř celá polovina dovozů těchto surovin se ale uskutečňovala z oblasti Bangladéše a vědci nyní přichází s myšlenkou, že mezi kostmi, jejichž sběr prováděli tamní domorodci, se pravděpodobně dostaly i lidské ostatky ...


Abychom byli objektivní ve svém přístupu ke geneticky modifikovaným potravinám, je třeba uvést odkaz na článek na stránkách Agronavigátor (originál viz ...), kde se praví: Skupina výzkumníků z univerzity v Tennessee vyvinula novou metodu produkce geneticky modifikovaných plodin, která by měla rozptýlit současné obavy spotřebitelů, týkající se bezpečnosti těchto plodin. ... Výsledky výzkumu budou publikovány v zářijovém čísle časopisu Nature Biotechnology.


Kdo by neznal hrdličku, na první pohled všedního a nepříliš zajímavého společníka našich domů a zahrad ... Ale představte si, že tito "cukrovací" ptáci u nás nežijí odjakživa, ale teprve pár desítek let! V článku na stránkách Příroda.cz se dočtete mimo jiné:

Hrdlička zahradní je rozšířená téměř v celé Evropě mimo Pyrenejského a jižní části Apeninského poloostrova. Na sever zasahuje až do jižních částí Skandinávie. Na východ do západní části Ruska. Mimo Evropu je rozšířena ve východní Asii. Málo kdo ovšem ví, že hrdlička zahradní byla původně pták jižní a východní Asie. V Evropě se vyskytovala jen na Balkáně - bývalé Jugoslávii a Bulharsku. Odtud se však začala z neznámých důvodů šířit k severozápadu. Jak uvádí Dr. Hanzák v publikaci Světem zvířat II. díl, Ptáci 2. V Maďarsku se objevila prvně roku 1930. Na našem území (na Slovensku) byla zjištěna roku 1938.


Evropští astronomové na konferenci v Cambridgi prohlásili, že na Marsu by mohly ještě být aktivní sopky. Na nových snímcích sondy Mars Express jsou patrné sopky, které jsou podle vědců staré jen několik milionů let - a mohou být tedy aktivní. To by znamenalo, že geologický vývoj Marsu ještě není u konce. (Zdroj: BBC)


A k Marsu ještě jednou: pilotovaná expedice na Mars by se mohla uskutečnit o 10 let dříve, než doposud předpokládali vědci, inženýři a politikové. Takovouto senzační zprávu publikovala před několika dny skupina odborníků z oddělení pro letectví a kosmonautiku na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rok 2020 – to je nový možný termín pro výsadek člověka na rudou planetu. ... Ředitel amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA Michael Griffin prohlásil, že nový plán pilotovaných letů na Měsíc a na Mars bude zveřejněn v průběhu září 2005.(Podle AstroVM.cz)


07.09. 2005     Právo mlčet - ve sněmovně je další pokus o omezení občanských práv. Tak je nazván článek, který najdete na stránkách Ekolistu. Na začátku července předložila skupina poslanců sněmovně novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Nová úprava by měla podle jejích autorů pomoci hospodářskému rozvoji státu tím, že zruší právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebnímu řízení. Co to znamená? Pokud by vedle vašeho domu vzniklo staveniště a přes vaši zahradu se valila oblaka prachu, nemáte právo se k tomu vyjadřovat.
Dále pozorně čtěte sami - ještě je čas.... Sledovat ty příšernosti - tedy myslím tzv. reality shov - je jedna věc, ale tady se pomalu začíná zhmotňovat skutečný B.B.


No a pokud předchozí zpráva vás nechala chladnými, tak tohle vás určitě zdvihne ze židle:
Firma Plus Discount, která v ČR provozuje 120 diskontních prodejen a zaměstnává téměř 2000 lidí, tvrdě potírá každý náznak vytvoření odborové organizace. Zaměstnance, kteří se o něco takového pokusí, se prý nejdříve snaží až statisícovými úplatky přesvědčit, aby činnosti zanechali. Pokud je jejich nezákonné snažení neúspěšné, přichází na řadu psychický teror. Neposlušní pracovníci jsou zavíráni až na několik hodin do prázdné místnosti, ve které se mají rozhodnout, zda dohodu o ukončení pracovního poměru podepíší, nebo ne. Je to silný psychický nátlak ... (Zdroj: Haló noviny)

Silný kafe, ne? Jednomu se to ani nechce věřit; opravdu to připomíná scény z druhé poloviny knihy "1984" (režie: Big Brother). Tak to dopadne, když se vlastní liknavostí a lhostejností nechá lidstvo připravit o svou svobodu ... Uvidíme, jak vše skončí - záležitost se má řešit až na úrovni diplomatických jednání ČR-SRN.


NASA zveřejnila první výsledky mise Deep Impact (podle BBC).

Sonda Deep Impact narazila do komety Tempel 1 čtvrtého července 2005. Náraz mosazného modulu o hmotnosti 370 kg vyhloubil kráter o průměru zhruba 100 metrů a hloubce 30 metrů. V důsledku střetu byl do prostoru vymrštěn mrak částic, obsahující kolem pěti tisíc tun vody a deseti tisíc tun prachu.  . Vědci podle toho usoudili, že je kometa měkčí než sníh, tedy že není tvrdá ani zledovatělá, ale porézní a ze tří čtvrtin ji tvoří volný prostor. ...

Mnoho expertů tvrdí, že organické látky, které vedly ke vzniku života, přinesly na Zemi právě četné komety. Nové poznatky, získané díky misi Deep Impact, tuto teorii podporují.


Zítra, tedy ve čtvrtek 8. září, je v kalendáři Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti negramotnosti). Slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965. Nooo ... ale vzhledem k tomu, že jste si tuto informaci právě sami přečetli, tak se vás asi tento den žádná oslava netýká .... :-)))


Místo růžových pilulek užívejte olivový olej! Prokázalo se, že v olivovém oleji je látka oleokantal, kteráa snižuje aktivitu enzymů cyklooxygenázy, COX-1 a COX-2. Olej má tedy skutečně obdobný efekt jako ibuprofen, protože ten se na úlevu od artritidy a bolestem používá právě proto, že má účinek COX-2 inhibitoru.

Vědci nyní zjistili, že oleokantal, který olivy tvoří, má protizánětlivé účinky a tlumí bolest. Složka oleokantal poskytuje kvalitativně stejnou úlevu od bolesti jako ibuprofen a nebo jako další nesteroidní protizánětlivé léky.


Oslaďte si život ... Ale čím vlastně? Léta jsme se učili o řepném cukru jako o bílém zlatu naší republiky - a teď je z něj bílá smrt. Aspartam a jiná umělá sladidla ... brrrr, svinstva. Snad tedy med? Ale kde je záruka, že to, co koupíme, pochází opravdu od včel? Na serveru Příroda.cz se cukrem a jeho druhy zabývá článek Tak chutná sladký život. Najdete tu informace o různých formách sacharosy i o jiných cukrech, dále o melase a také o umělých sladidlech.


Tohle sem ani tak moc nepatří, ale je to taková kuriozita pro pobavení ... Zemský správní soud v Berlíně rozhodl, že pozitivní diskriminace žen, tedy jejich upřednostňování při zařazování do veřejných a politických funkcí, je nezákonná. Odmítl tak v podstatě ustanovení, které Berlín jako jedna ze spolkových zemí uvedl na svém území v platnost v roce 1999.  (Podle tiscali.zpravy.cz)

Tak safra, jak to vlastně bude s tím "slabším pohlavím"? Že by vznikal feminismus na mínus prvou?


No a hned můžeme navázat trochu tématicky. Stránky Zdravcentra.cz praví: Pokud si chtějí muži udržet dobré zdraví, měli by se pravidelně oddávat sexu. Vhodná "zdravotní" frekvence milování je podle zkoumání mezinárodních vědců asi třikrát až čtyřikrát týdně po dobu nejméně 20 minut. Muži s pravidelným sexuálním životem jsou podle nich nejen zdravější, ale mají i lepší náladu a méně si stěžují na různé bolístky.

Dovedete si představit tu legraci, kdybychom domů přinesli od doktora recept a na něm, pokud možno latinsky, předepsaný sex i s dávkováním?


Dva různé názory dvou vlivných občanů tohoto státu. Který z nich si vyberete?

Prezident Václav Klaus je proti přirozenému vývoji šumavských lesů a míní, že stromy napadené kůrovcem by se měly pokácet. Ponechání lesů bez lidského zásahu je podle něj experimentem s nejistým výsledkem. Informují o tom páteční Lidové noviny. Klaus se tak staví na stranu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, proti kácení vystupují ekologové a odmítá ho i správa parku.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek soudí, že přirozeně se obnovující les je pro další vývoj krajiny lepší než pusté holiny, vzniklé při kácení stromů kvůli kůrovci. Dokazují to zkušenosti z bavorské strany Šumavy i z ostatních evropských zemí, sdělil. Reagoval tak na názor prezidenta Václava Klause, podle něhož je ponechání lesů bez lidského zásahu experimentem s nejistými výsledky. Podle Klause vznikly šumavské lesy s přispěním a pod ochranou člověka a není možné v nich najednou dát přírodě volnou ruku.


V posledních letech se Mezinárodní olympijský výbor i jiné sportovní organizace obávají možného zneužití technologie genetického přenosu. Zdá se však, že sportovní svět v honbě za zlatými medailemi a mistrovskými tituly dychtivě touží tuto technologii uplatňovat, a genetické testování se tak může stát hitem budoucnosti. Dva týmy australské fotbalové ligy již daly najevo, že se zabývají testy, které by dokázaly naznačit pravděpodobnou výšku, odolnost, rychlost a sílu určitého sportovce.   (Zdroj: Genetický doping na obzoru)


06.09. 2005     Aktuální informace pro přátele astronomie: kolem 7. září můžete sledovat v souhvězdí Panny zajímavé seskupení Jupitera, Venuše a Spiky . Seskupení bude také 6. a 7. září doplňovat Měsíc. (Podle stránek Štefánikovy hvězdárny v Praze)


A z vesmíru ještě jednou - dobrá zpráva: Rover Spirit na Marsu po téměř ročním stoupání dosáhl vrcholu Husband Hill. Před vědci se otevřela zajímavá panoramata. ... Husband Hill se nad okolními planinami "vypíná" zhruba jenom 82 metrů. Ve srovnání s místem přistán je o 106 metrů výše. ... Rover nyní stráví na vrcholku jeden až dva týdny. Protože je tento vrchol spíše plochý a široký, pořídí hned několik panoramat z různých míst. ... K 1. září ukazoval odometr Spiritu celkovou vzdálenost 4862 metrů. Opportunity ujel dokonce 5 755 metrů (ke 2. září).   (Zdroj: Osel.cz)


Globální oteplování nemusí být jediná významná klimatická změna, která nás čeká. Další souvisí s úbytkem světla. Dostala název globální stmívání.

Na naši planetu dopadlo od padesátých do devadesátých let dvacátého století až o patnáct procent méně slunečního světla než předtím. Jako jedni z prvních na to upozornili studenti švýcarského Spolkového vysokého učení technického (ETH). Opírali se přitom o výsledky měření, které jsou mnohem citlivější než lidské vnímání světla. Výsledky je tak překvapily, že je nejprve pokládali za chybné. Dále čtěte na stránkách 100+1


Zdražování benzínu dosahuje nechutných obrátek - ale na silnici jako kdyby nic. Spousta lidí jezdí tak, jako kdyby místo plynového pedálu měli na podlaze jen vypínač s polohami vypnuto/zapnuto naplno. V nádržích se dělají víry a přitom zásoby benzínu nejsou nekonečné. Jezdit tak, aby se muselo brzdit co nejméně, to se dnes pokládá za obrovskou změkčilost. A tak milióny litrů benzínu ohřívají vzduch této planety přeměnou v teplo v brzdách - a úplně zbytečně ....


A teď jedna příznivá zpráva: podle tiskové zprávy MŽP ministr životního prostředí Libor Ambrozek spolu s kardinálem Miloslavem Vlkem slavnostně zahájili v pátek 2.září provoz solárního fototermického systému na střeše Arcibiskupského gymnázia v pražské Korunní ulici. Vybudování tohoto demonstračního zařízení podpořil 4,8 miliony korun Státní fond životního prostředí. Jedná se o největší instalací tohoto typu obnovitelné energie v Praze - za příznivých okolností ohřeje až 6 000 litrů užitkové vody za den.


Vědci z Izraele dospěli k názoru, že se jim podařilo vytvořit dvoufázový systém léčení zhoubných rakovinových nádorů na bázi česneku. Výsledky publikovali v americkém odborném časopise Molecular Cancer Therapeutics. Mj. konstatovali, že látka zvaná allicin, obsažená v česneku, je vlastně »chytrou řízenou bombou« proti rakovině. Vědci ji dosud zkoumali pouze jako toxin, který je současně nositelem nepříjemného zápachu.   Blíže viz Svět vědy


Září se stává Měsícem biopotravin. Cílem je ukázat lidem, jak odhalit skvělou chuť ekologicky vyrobených produktů. Akci, jejímž sloganem je „Ochutnej ten rozdíl“, je oslavou jídla vyrobeného ze surovin produkovaných udržitelným způsobem na českých ekologických farmách. Součástí "Měsíce" budou výlety na ekofarmy, ochutnávky v bioprodejnách, kurzy biovaření, přednášky, biojarmarky či biodožínky a všude budou lidé moci „ochutnat ten rozdíl“. Přehled akcí a další informace najdete na nových stránkách věnovaných biopotravinám a ekologickému zemědělství vůbec.


Server Příroda.cz se v článku Jak správně třídit odpad - plasty zabývá choulostivou ekologickou otázkou - co s použitými plasty? Stejně jako papír patří i plasty k poměrně snadno recyklovatelným odpadům. Je třeba mít na zřeteli, že plasty ve srovnání s papírem vydrží na skládce nebo někde v přírodě, kde je lehkomyslně odhodíte, nesrovnatelně déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří když je možnost tento odpad zpracovat?

Víte o tom, že použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny? A to zdaleka nejsme schopni tuto poptávku plně uspokojit. A proč? Protože vytřídíme stále ještě málo tohoto odpadu oproti tomu kolik ho vyprodukujeme.


Může za zpustošení amerického města New Orleans hurikánem globální oteplování vyvolané skleníkovými plyny? Tak se dnes ptají mnozí laici. Na to nedokážeme odpovědět, protože nemáme dost průkazných údajů, odpovídá valná většina vědců. Avšak i když má hurikán Katrina s oteplováním Země jen málo společného, může do debaty o něm výrazně zasáhnout. Blíže viz článek Hurikán ovlivní spor o oteplování Země na stránkách Enviwebu.


05.09. 2005     Úvodem jeden tip pro milovníky památek - neváhejte a udělejte si volno ve středu 7.září. Je totiž Den otevřených dveří památek v České republice. Bohužel, není to víkendový den ...


Zní to sice zvláštně, ale ropné koncerny investují velkou část z příjmů do výzkumu a vývoje alternativních zdrojů energie. "Víme, že jde o investice s dlouhodobou návratností. Ale je to trh budoucnosti. Kdo na něm nebude už teď, toho ztrestá vývoj," tvrdí mluvčí britského koncernu BP, který zahájil kampaň Beyond Petroleum (Po ropě). Ne, že by měli těžaři a zpracovatelé nejcennější suroviny současnosti důvod obávat se brzkého vyčerpání zásob. Spíše jim jde o náskok ve vývoji a výzkumu a obsazení trhu.   (Zdroj: Enviweb)

No a mezitím pokračuje drancování našich kapes ve jménu zisku. A až jednou ta ropa skutečně dojde (nevím, kde se bere ten optimismus, že se vbrzku zásoby nevyčerpají), budou dobrotivé koncerny připraveny rýžovat dále...


No a aby těch jobovek nebylo dost, tak tu máme zase jednu genetickou: Evropská unie povolila geneticky modifikované osivo řepky vyráběné americkou firmou Monsanto. Je to čtvrtá udělená autorizace od konce minulého roku, kdy přestal platit evropský zákaz modifikovaných osiv, napsala agentura Reuters.   (Zdroj: Ekolist)


A tohle je teda taky dobrá věc: Stát Kalifornie žaluje řetězce rychlého občerstvení kvůli tomu, že nevarují spotřebitele před konzumací smažených brambůrků s obsahem akrylamidu, který je považován za karcinogenní. ... Inkriminovanými řetězci jsou MacDonald’s, Burger King a KFC. ... Mezi devíti žalovanými společnostmi jsou i Procter and Gamble, vyrábějící křupky Pringles, Kettle Foods, výrobce lupínků Kettle a HJ Heinz vyrábějící zmrazené bramborové hranolky Ore-Ida.


29.08. 2005     Stránky Most do Říše snů se teď do pátku odmlčí; ale bude to v tomto létě již naposledy. Pokud jste s dovolenou také vsadili na závěr prázdnin, přeji nám všem, abychom konečně zažili pár hezkých normálních letních dnů - bez lijáků, ale také bez spalujících veder.


Liberecká společnost Termizo, nechvalně známá svými neustálými pokusy o dovoz a pálení komunálního bordelu z Německa (!!!), je opět ve středu dění. Podle hnutí Arnika společnost rok a půl neoprávněně prodávala směs toxického popílku se struskou z liberecké spalovny pro stavební účely. Od května 2004 neměla totiž na směs, kterou jako produkt pod názvem SPRUK nabízí k využití ve stavebnictví, platný certifikát od Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZÚS). Vyplývá to z vyjádření , které na základě podnětu sdružení Arnika zaslala Česká obchodní inspekce (1). Ta také zahájila s majitelem spalovny správní řízení.

Popílek, který ve směsi končí, obsahuje i po vyprání vysoké koncentrace (2) nebezpečných dioxinů. ”Jak doložily studie provedené v Korei a Japonsku (3), dioxiny a další toxické látky se z materiálů podobných směsi z liberecké spalovny při jejich uložení například v základech komunikací anebo na běžné skládce odpadů mohou uvolňovat do životní prostředí. Termizo tak svým produktem přispívá k celkové kontaminaci potravních řetězců v ČR dioxiny,” přiblížil nebezpečnost podnikání vlastníka liberecké spalovny vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.


Podivné hrátky počasí v letošním létě připadají většině lidí všechno, jen ne normální. Na stránkách EnviWebu je otištěn rozhovor Hospodářských novin s klimatologem Janem Pretelem z Českého hydrometeorologického ústavu.

Jedna z otázek zněla: A co může člověk proti takovým změnám dělat?

Odpověď: Je to obtížné. Populární odpovědí je snížit emise skleníkových plynů, což říkají typičtí ochránci životního prostředí, environmentalisté. Já jsem ale toho názoru, že je sice pravděpodobné, že lidská činnost ke klimatické změně přispívá, ale není to jediná příčina. Poukazovat jen na emise a na to, že jejich snížením se vše vyřeší, mi připadá příliš populistické. Co má smysl, je uskutečňovat adaptační opatření. Na jihozápadě Evropy je to hospodaření s vodou, jiná možnost, jak by člověk mohl s nastávající situací bojovat, mě nenapadá. Pro střední Evropu by hlavním adaptačním opatřením měla být práce na korytech řek, na jejich čištění. Letošní deště v jižních Čechách nebyly sice tak silné jako při povodních v roce 2002, ale dopady se snížily a ještě se dají snížit plánováním, díky stavebním uzávěrám, díky čištění řek. To je cesta.

Pročetl jsem si ty věty několikrát, ale pořád víc a víc mě z toho jímá hrůza. Rada pana klimatologa mi při nejlepší vůli připadají asi takové, jako kdybyste měli doma prasklou vodovodní trubku a instalatér-odborník situaci řešil tak, že udělá díru do podlahy, aby měla voda kam odtékat. Je asi fakt, že s naší planetou není něco v pořádku. Spousta názorů je na stránkách Internetu ... od přechodu do vyšší dimenze přes zásahy zlomyslných Ještírků ... po seriózní rozbory vlivu kácení deštných pralesů, znečišťování oceánů, ztenčování ochranných obalů atmosféry (třeba ta "populární" ozónová díra) ... atd. Ale tím, že budeme strkat hlavy do písku a nanejvýš si pochvalovat, jak se hezky rozbíhá "tržní hospodářství" s odpustky - pardon, emisními povolenkami - tak tím asi opravdu nic nevyřešíme. 


Vědci ve Spojených státech objevili druh proteinu, který u myší o třetinu prodlužuje normální dobu života. Nově objevený gen také ovlivňuje řadu procesů spojených se stárnutím. Výzkum je významný proto, že velmi podobná verze tohoto genu se vyskytuje i u lidí. Vědci nazvali nový gen Klotho - po řecké bohyni, která "předla nit života". A zdá se, že objevená látka se tak skutečně chová. (Podle BBC)


Ohlasy na téma realityšou se nevyhnuly ani Britským listům. Můžeme si společně notovat ... Kdo čekal, že přeci tak kulturní a vzdělaní Češi odolají hned dvojitému útoku zákeřné reality show, mýlil se. Češi již po několika prvních dnech podlehli. A to ještě ani hlavní představení, Big Brother na Nově, nezačalo. Již i tak ale na na nejnižší pudy útočící program denně čumí hodně přes milion Čechů a čísla zřejmě budou závratně stoupat.

A pak je tu ještě jedna myšlenka, se kterou si jistě mnozí pohráváme, ale zatím se neříká příliš nahlas:

Nebojte se, bude hůř! Časem totiž v reality show půjde jistě i o život. Možná již jen několik let jsme vzdáleni novodobým gladiátorským zápasům. Neuvidí je narvaná aréna Římského Kolosea, uvidí je x-násobně více lidí u televizních obrazovek. Nejslabší budou muset znovu dostat padáka!


Co nového na Marsu? Koncem minulého týdne se průzkumné vozítko Spirit mělo  „vyškrábat“ na vrchol kopce nazvaného Husband Hill, jehož úbočí brázdí už několik měsíců. Podle zprávy z 26.8. 2005 zbývalo do cíle jen několik metrů a podle odborníků robotu nestála v cestě žádná neproniknutelná překážka. Z vrcholku Husband Hill vědci zřejmě budou moci pozorovat navrstvené horniny na jižní pánvi, které mohou svědčit o přítomnosti vody na Marsu.   (Podle 21@století)


Kecy, kecy, kecy - nic než kecy.... Tak mi připadá postupně se vyvíjející zpravodajství o ptačí chřipce. Je to jako schodiště ... chřipka již byla zaznamenána tam a tam, ale "jinam" se určitě nerozšíří. Po nějakém čase je chřipka již i "jinde", ale dál se určitě šířit nebude. Atd ... atd. Takhle to bylo s i s epidemií na Sibiři. K nám se určitě nic nemůže dostat, pravili "odborníci".

A ejhle, v Hospodářských novinách z 26.8. 2005 se lze dočíst, že experti došli z závěru, že ptáci ze Sibiře létají v miliónových hejnech na Balkán - hezky jako na dovolenou; k moři do Rumunska a Bulharska. No a tam se zase mohou nakazit jiní ptáci, jejichž trasy vedou do střední Evropy.

Nemohu se zbavit kacířské myšlenky, že člověk nemusí být slovutným expertem, aby pochopil, že když bude ve vzduchu pár čímkoliv nakažených ptáků, tak se od nich nakazí ptáci jiní, bohužel létající na jiné lince ... od nich zase jiní ... atd.

Protože lék proti chřipce nemám, alespoň se mohu zamyslet nad tím, kdož je to vlastně ten odborník nebo expert? Zřejmě je to tvor, který disponuje drzostí a prostředky šířit své, moohdy nijak nepodložené názory mezi ostatní důvěřivé tvory, kteří je vezmou pak jako dogma. Hmmm, že bych byl vlastně také expert, když mám tu drzost takhle veřejně psát ?    :-))))


 

Zpět k Mostu ?

Přehled starších zpráviček