wz

 

Přehled starších zpráviček

 


30.4. 2013     Poslední dubnový den se slaví jako Mezinárodní den pracoviště. Byl vyhlášen roku 1996 Komisí OSN pro udržitelný rozvoj.

Poslední dubnový den je také spojen s lidovými tradicemi - jde zejména o pálení čarodějnic a stavění májek.


Láska vyžaduje odvahu ..... Ježíš praví: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“ (Jan 13, 34)

Od písniček a plamenných slov o lásce nás již mnohdy brní uši. Kdo by nechtěl být milován?! Kdo by nechtěl prožívat spíš upřímnou lásku druhých, než nenávist, pohrdání a lhostejnost?!

Jenže v civilizaci, ve které žijeme, jsou mnozí přesvědčeni, že na dobré věci má člověk prostě nárok. Jakmile ovšem ve věci lásky vnášíme nárok a začneme někomu předepisovat, že nás má milovat a jak nás má milovat, sotva se něčeho dobrého dočkáme. Je tedy lépe přemýšlet o tom, jak my můžeme milovat druhé lidi.

A pohled na Ježíšův život nás v této věci může upozornit na důležitou věc: Láska vyžaduje odvahu. Odvahu dávat, i když nevím, zda to bude opětováno. Odvahu, že moje láska bude nepochopena nebo dokonce zneužita. Odvahu zkoušet milovat nezištně znova a znova. Odvahu nechat se i pro svou lásku zraňovat.

Je to těžké, ale k lepšímu životu pouhými požadavky, které klademe na druhé, sotva dospějeme.      (Zdroj: Víra)


Olomouc celostátním šampionem v třídění odpadů ..... Hnutí DUHA představuje vítěze soutěže krajských a okresních měst ve využití komunálních odpadů.

Olomoučané vytřídili a poslali k recyklaci v letech 2010 až 2012 polovinu svých komunálních odpadů. Průzkum Hnutí DUHA, představený dnes na tiskové konferenci v Olomouci, ukázal, že ze všech krajských i okresních měst v České republice právě Olomouc nejlépe nakládá s komunálními odpady. Hlavní cenu v celostátní soutěži obdrží 1. května od Hnutí DUHA primátor města Martin Novotný.

I přes slabou podporu třídění a recyklace ze strany státu dokázaly bezmála polovinu svých komunálních odpadů recyklovat také Pardubice, Semily a Svitavy. Tato města ukazují různé cesty, které vedou k úspěchu.

Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadu je především správný tah na branku – společná vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly k úspěchu i v Olomouci.        (Zdroj: Hnutí DUHA)


Ovce na pařížském předměstí nahrazují sekačky na trávu ..... Čtyři malé černé ovečky se už několik dní pasou několik metrů od Périph, osmiproudého bulváru, který vede kolem Paříže. Francouzská metropole se pouští do "ekopastvy", kdy pro dobro životního prostředí nahrazují ovce, kozy, a někdy dokonce i krávy sekačky na trávu, a umožňují tak obejít se bez herbicidních přípravků. Píše o tom agentura AFP.

Nejprve několik minut stály čtyři ouessantské ovečky jako přibité, pak se ale rozhlédly, zavlnily a vykročily co nejdále od zvědavců.

Jejich nové působiště? Tím je 2000 metrů čtverečních trávy u velké šedé budovy centra pařížských archivů. Místo zpěvu ptactva tu ale je slyšet jen hluk motorů na okružním bulváru, kudy denně projede přes 250 000 vozidel.

"Když se hned začaly pást, znamená to, že si velmi rychle zvyknou," ujišťuje technik Pařížské farmy ve Vincennském lese na východě Paříže Marcel Collet, jehož úkolem je dohlížet na zdravotní stav oveček.

Od dubna do října by měla být spasena celá plocha. Po zbývající dobu budou ovečky na farmě.       (Zdroj: Ekolist)


Organovo oznamuje 3D tisk lidské jaterní tkáně ..... Na letošní Konferenci experimentální biologie představila společnost specializující se na náhrady lidských tkání a orgánů (Organovo Holdings, Inc.) techniku 3D tisku schopnou dodávat pláty lidské jaterní tkáně. Vytištěný „mini-orgán“ produkuje cholesterol a enzymy stejně, jako jeho protějšek v přirozených podmínkách.

Ze souhrnu zprávy by se zdálo, že už si můžeme svůj jaterní kotel propít a že felčaři nám ho pak pomocí náhradních dílů z tiskárny zalátají. Oslavy ale zatím bude dobré ještě odložit. Tlouštka náhradních jater je pouhých 500 mikronů. A k tomu se těmto „mikro orgánům“ nedaří zajišťovat potřebné funkce delší dobu. O nějaké náhradě jater nemůže být ani řeč. Dokonce se s těmito plátky jako se záplatami na poškozená játra ani nepočítá.

K čemu to tedy je? Tištěné sendviče mají zatím sloužit jen ke zkoušení nových léků, které se na nemocná játra připravují. Jejich testy zatím probíhaly na pokusných zvířatech, nebo na tkáňových kulturách. Téměř polovina nadějných substancí co těmito testy projdou, ale v klinice pak selžou. Tištěné pláty „mikrojater“ by těmto zklamáním měly zabránit. S jejich pomocí dostanou novou forsáž i testy nežádoucích účinků léků určených pro jiné účely, než na játra.      (Zdroj: OSEL)


Zemské jádro je mnohem žhavější, než vědci odhadovali ..... Jako povrch Slunce - tak žhavé je zemské jádro. Teplota tam podle novách výzkumů dosahuje 6000 stupňů Celsia, což je o 1000 více, než vědci zjistili na základě jiného pokusu před 20 lety.

Měření tak konečně potvrdila předpoklady, které jsou v souladu s geofyzikálními modely, které naznačují, že teplotní rozdíl mezi pevným jádrem a pláštěm musí být nejméně 1500 stupňů a vysvětluje tak i existenci magnetického pole. Díky novému experimentu na synchrotronu využívající měření rentgenového záření zjistili i důvody, proč starší experiment naměřil tak výrazně nižší hodnotu. Výsledky zveřejnili v novém čísle časopisu Science.

Výzkumný tým vedla Agnès Dewaele z francouzského centra pro technologie a výzkum CEA, spolu s členy francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) a Evropského centra pro synchrotronové záření (ESRF) v Grenoblu.

Zemské jádro se skládá převážně z tekutého železa při teplotách vyšších než 4000 stupňů a tlaku o více než 1,3 milionu atmosfér. Za těchto podmínek, železo teče jako voda v oceánech. Pouze v samotném středu Země kde s rychle narůstajícím tlakem stoupá i teplota železo znovu tuhne. Analýza provedená s pomocí seismických vln během zemětřesení procházejících nitrem planety odhalila strukturu a sílu jednotlivých vrstev zemského jádra a jejich skupenství i to jak tlak s hloubkou v nitru Země narůstá.

Teplotní rozdíl mezi pláštěm a jádrem je hlavní hnací silou rozsáhlých tepelných pohybů, které společně s rotací jádra umožňují planetě fungovat jako dynamu, které generuje ochranné elektromagnetické pole. Tyto pohyby ovlivňují i tektoniku zemských desek a vulkanickou činnost.      (Zdroj: National Geographic)


Nové úkoly po New Horizon ..... Sonda New Horizon by měla dosáhnout svého hlavního cíle, Pluta a jeho měsíců, v červenci roku 2015. Mapování tohoto velevzdáleného tělesa se však vědců z NASA stále nezdá být dost. V současnosti proto usilovně pátrají po objektu, který na nějž by mohla sonda zaměřit svou pozornost v momentě, kdy bude její první úkol splněn.

Pluto dnes sice nepovažujeme za planetu, ale za plutoid, tedy typ neplanetárního tělesa, který se vyskytuje Edgeworth-Kuiperově pásu. Jeho vyřazení ze seznamu planet však nedělá pro astronomy nijak méně atraktivním a tak k němu byla počátkem roku 2006 vypravena sonda New Horizon. Dlouhá cesta do neznámého prostoru sebou však nese jeden problém. Vědci nemohli dopředu vypočítat dráhu všech těles v okolí Pluta a program New Horizon po jeho opuštění tak nemohl být přesně stanoven.

Po takovém objekt nyní pátrají vědci s využitím teleskopů na Havaji a v Chile. Věc však komplikuje skutečnost, že potenciální objekty se z pohledu pozemského astronoma nacházejí v oblasti souhvězdí Střelce, které je plné velmi zářících hvězd. Tato „přesvícenost“ pátrání po relativně malých kosmických tělesech velmi znesnadňuje. „Pokud nalezneme jeden takový objekt, budeme velmi šťastní. Když budou dva, zblázníme se radostí,“ popisuje problémy astronom Alex Parker z Harvard-Smithsoniánského centera pro astrofyziku, který je členem výzkumného týmu.      (Zdroj: 21@století)


Záhadné mapy Piriho Reisa ..... V roce 1929 učinila skupina historiků překvapující nález - podařilo se jim objevit originální mapu na gazelí kůži, nakreslenou v roce 1513 Piri Reisem, proslulým to admirálem turecké flotily. Jako vysoký důstojník tureckého námořnictva měl Reis řadu výsad, včetně možnosti přístupu do Císařské knihovny v Konstantinopoli. Mohl se zde věnovat svojí velké zálibě - kartografii. K dispozici měl řadu dokumentů a map, z nichž ty nejstarší pocházely ze 4. st. př.n.l.

Sporné otázky ...Mapa Piriho Reise zobrazovala západní pobřeží Afriky a východní pobřeží Jižní Ameriky, což není nic neobvyklého. Tím důvodem, proč právě tato mapa dokázala vyvolat zájem jak u vědců, tak i u veřejnosti, je detailní zobrazení severního pobřeží Antarktidy. Nezáhadnějším na této mapě ovšem není to, jak Piri Reis dokázal zakreslit tak přesnou mapu antarktické oblasti 300 let před tím, než byla Antarktida objevena, ale to, že mapa přesně zachycuje linii pobřeží, které je skryto pod ledovou vrstvou, který má v současné době sílu 1 500 m. A doba, ve které mohlo být ještě pobřeží Antarktidy zakresleno ve stavu nepokrytém ledem, spadá podle geologických průzkumů do 4. tisíciletí př.n.l.       (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Dvouletá záruka na zakoupené zboží letos skončí ..... Nový občanský zákoník, který má začít platit od ledna příštího roku, se výrazným způsobem promítne i do vztahů mezi obchodníky a spotřebiteli v oblasti záruk a reklamací. Pro spotřebitele to na první pohled není ta nejlepší zpráva. Nejvýznamnější změnou je konec dvouleté zákonné záruky na zakoupené zboží. Nově bude prodávající odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytne, anebo kterou si vzájemně sjednají.

Odborníci ale tvrdí, že spotřebitel na této novince nakonec vydělá. Délka záruky totiž bude více než dosud nástrojem konkurenčního boje mezi obchodníky. Navíc prvních šest měsíců bude zákazník při reklamacích dostatečně chráněn tím, že průkazní břemeno za vady na výrobku, které nevznikly špatným zacházením, bude vždy na straně obchodníka.

Prvních šest měsíců bude dokazování na prodejci, prodejce bude muset prokázat, že vada na zboží v době jeho prodeje nebyla, jinak bude muset danou věc opravit, v případě větší vady vyměnit. Od sedmého do 24. měsíce bude prokazování, jak a kdy byl výrobek poškozen, na straně zákazníka.

Novinka se bude týkat kamenných obchodů, ale i e-shopů. Možnost vrátit zakoupené zboží internetovému prodejci do 14 dnů bez uvedení důvodu a dostat od něj zpět své peníze se s novým občanským zákoníkem nezmění.      (Zdroj: Spotřebitel)


Mrtvé je možné oživit i několik hodin po smrti ..... Mnozí lidé považují smrt za náhlou událost, ale na buněčné úrovni trvá proces umírání nějakou dobu. Americký lékař Sam Parnia tvrdí, že člověka je možné oživit dokonce i několik hodin poté, co zemřel. „Jsou případy, kdy se pacienty podařilo resuscitovat po třech, čtyřech i pěti hodinách poté, co byli prohlášeni za mrtvé,“ tvrdí Parnia, který je šéflékařem reanimačního centra na University Stony Brook v New Yorku.

Lékaři se dlouho domnívali, že pokud srdeční zástava trvá déle než 20 minut, dochází k nevratnému poškození mozku. Ale tomu se dá podle dr. Parnii zamezit odbornou reanimací a pečlivou postresuscitační péčí. A pochopitelně i za přispění moderních přístrojů.

Vysvětlil, že je důležité provádět srdeční masáž se správnou frekvencí a silou, aby nedošlo k hyperventilaci pacienta. Mozek neumírá bezprostředně poté, co se mu přeruší stálý přísun kyslíku z krevního oběhu, ale upadá do určité formy spánkového režimu, aby předešel vlastní formě rozpadu.

Proces „probuzení“ spícího mozku je ale rizikový, protože kyslík může být v tomto stádiu potenciálně toxický. Dá se to srovnat s vlnou tsunami po zemětřesení. V tomto stádiu je vhodné srazit pacientovi teplotu z 37 na 32 stupňů Celsia, což zabrání rozpadu mozkových buněk.      (Zdroj: ProcProto)


Bilderberg 2013 ve Velké Británii? ..... American Free Press (AFP) obdržel e-mail od pracovníka Hotelu Grove. E-mail potvrzuje, že se letošní setkání Bilderberg bude konat poblíž Watfordu ve Velké Británii od 6. do 9. června. Mark Anderson z AFP hlásí, že dostal e-mail od zaměstnance Hotelu Grove, který potvrzuje, že se setkání Bilderberg uskuteční letos v červnu.

Anderson píše: “E-mail pro AFP od zaměstnance Hotelu Grove a kontrola webových stránek hotelu potvrzuje, že je zarezervován na období 5. až 9. června. Samotné setkání Bilderberg se podle nejnovějších údajů odehraje 6. až 9. června. Jde o aktualizaci nedávné zprávy AFP, podle které se má setkání konat 9. až 11. června. V té době nebylo známo místo konání setkání.”      (Zdroj: FreePub)


29.4. 2013     Dnes se slaví Mezinárodní den tance. Dne 29.4.1727 se narodil francouzský tanečník a choreograf Jean Georges Noverre. Na jeho památku vyhlásil Mezinárodní divadelní ústav (ITI) den jeho narození Mezinárodním dnem tance. Stalo se tak roku 1982. Každý rok je vybrána výrazná taneční osobnost, která připraví Poselství. Cílem toho dne a Poselství je stírat rozdíly mezi lidmi – politické, náboženské, etnické, kulturní ... Autorem letošního Provolání k Mezinárodnímu dni tance je významný současný choreograf Lin Hwai-Min, zakladatel světoznámé skupiny Cloud Gate Dance Theatre z Taiwanu.

Dále se dnes slaví poměrně nový významný den - Světový den imunologie. Byl vyhlášen roku 2007 Mezinárodní unií imunologických společností.


Ropáka za loňský rok dostal ministr Chalupa, Zelenou perlu Jakl ..... Anticenu Ropák dostal za největší antiekologický počin loňska ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), a to zejména za návrh zákona o Národním parku Šumava, za nečinnost ve vymezování chráněných území NATURA 2000 nebo podporu výstavby dvou jaderných bloků v Jaderné elektrárně Temelín. Ekologové mu vytýkají zejména nečinnost ve funkci.

Zelená perla byla za antiekologický výrok udělena tajemníkovi někdejšího prezidenta Václava Klause Ladislavu Jaklovi. ČTK to řekl Miroslav Patrik z hnutí Děti Země, které tyto ankety pořádá.

Jakl dostal perlu za výrok, který napsal loni v prosinci na svém blogu v článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat. Tehdejší tajemník prezidenta uvedl: "A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat."

"Ropákem se stal ministr po zásluze, a to celkem ze šesti důvodů, především ale za neviditelnost, nečinnost a také špatnou práci při ochraně životního prostředí, a pro destabilizaci tohoto resortu," uvedl Patrik. U Šumavy vadí ekologickým aktivistům, že návrh zákona o parku omezuje jeho ochranu. Místo podpory stavby dvou bloků v Temelíně by měl podle nich ministr podporovat energetické úspory a alternativní energetické zdroje.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Solární studia jsou riziková! ..... V roce 2012 bylo Českou obchodní inspekcí zkontrolováno 70 solárních studií a nadlimitní hodnoty záření byly zjištěny u 13 provozovaných solárií. „Přestože je skutečný stav solárních zařízení podstatně lepší než v předchozích letech, budeme je dále kontrolovat, abychom ochránili spotřebitele před vysokou míru rizika poškození zdraví vlivem nadměrného ozáření,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský. „Pokračovat v kontrolách solárních studií je nezbytné, neboť životnost používaných trubic, která je časově omezena, je překračována, a také proto, že se často mění majitelé solárií,“ upřesnil ústřední ředitel.       (Zdroj: Spotřebitel)


Nadváha? To je setrvačnost návyků zděděných z pravěku ..... Nedostatek vůle není jedinou příčinou obezity u lidí. Podle odborníka na zdravou výživu je to i setrvačnost ve stravování nastavená v pravěku našimi předky, kterou moderní člověk nedokázal zvrátit.

„Miliony let naši prapředci museli na získání jídla vydávat značné množství energie ve světě, kde nebyly auta ani dálnice a supermarkety. Den lovu znamenal stopování zvěře rychlou chůzí či během kolem 20 kilometrů i v nerovném terénu s vegetací a tu a tam narazili i na nebezpečnou šelmu, před kterou museli narychlo ustoupit,“ tvrdí dietolog Dan Perez ze San Francisca.

Takové množství pohybu vyžadovalo energii, zásoby energie, a tedy i odpovídající přísun potravy. Miliony let formovaných návyků, zapsaných do genetické výbavy, se lze zbavit jen s obtížemi. Ačkoli se Homo spiens jako druh dále vyvíjí, a jeho organismus například přivykl mléku zvířat, která zdomácněla, ne vše jde tak rychle.

Převážně sedavý způsob života je docela čerstvá vývojová novinka. Lov se pro rostoucí počet lidí změnil na hodiny před počítačem a cesta z jeskyně do jeskyně představuje několik sešlápnutí pedálu v autě. Takže tělo dlouhodobě nastavené na spálení tisíců kalorií je především posledních několik desítek let vystaveno potřebě spálit 50 kalorií. Organismus však setrvačně žádá více, než kolik potřebuje a ani mozek ten nadbytek spálit neumí, takže se nespálené živiny ukládají v podobě tuku.

K tomu se přidává i skutečnost, že rozdělení stravy na více jídel během dne je až civilizační vymoženost. Pravěký lovec byl zvyklý pokud možno sníst vše, co se naskytlo, okamžitě. Jednalo se o mechanismus přežití a důvodem byl i nedostatek prostředků k dlouhodobému uchování potravin. Kořist mohla přilákat jiné predátory nebo se zkazit.      (Zdroj: National Geographic)


Kancelářská budova v Praze bude čerpat energii z 200 metrů hlubokých vrtů ..... V tuzemsku výjimečná. Pátá a zároveň poslední budova z kancelářského komplexu Futurama v Praze 8 bude energeticky mimořádně úsporná. Například v Rakousku na takové projekty nájemci slyší.

Soubor administrativních budov Futurama, který vyrostl v posledních pár letech přímo u stanice metra Invalidovna v Praze-Karlíně, je téměř dokončený. Až na poslední - pátou budovu F. Před několika týdny se developer komplexu Futurama, společnost Erste Group Immorent ČR, rozhodl, že poslední objekt by měl v konkurenci ostatních administrativních domů v Česku vyčnívat. Developer si proto nechal změnit koncept projektu tak, aby objekt splnil požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energií. Oproti běžným kancelářským budovám se v ní sníží náklady na vytápění, větrání a chlazení až o 70 procent.

"Chtěli jsme přijít s něčím novým," řekl Tomáš Velemínský, ředitel Erste Group Immorent ČR. Trend, který směřuje k úsporám energií a udržitelné výstavbě, podle něj dává smysl. "Když si vezmu energii ze země, s kterou pak topím a chladím, připadá mi, že to nemůže být špatně," komentuje využití geotermální energie, se kterou se v budově F počítá. "Dnes to ještě není standard, ale jednou bude a my chceme být vždy o krok napřed. Stanovujeme novou laťku na trhu," tvrdí.      (Zdroj: Enviweb)


Geneticky modifikované organismy jsou ještě horší než jsme si mysleli ..... Znepokojující studie uveřejněná v časopise Journal of Applied Toxicology naznačuje, že geneticky modifikované (GM) plodiny s upravenými vlastnostmi, jako např. odolnost vůči herbicidu glyfosát a bakterii Bacillus thuringiensis s toxiny proti hmyzu, jsou pravděpodobně mnohem nebezpečnější pro lidské zdraví, než se dříve myslelo, a to díky synergickému efektu toxinů.

Odolnost vůči glyfosátu, účinné složce herbicidu Roundup od Monsanta, byla vložena do mnoha geneticky modifikovaných rostlin, aby mohla být pole ošetřena herbicidy, aniž by zničily úrodu. Zatímco GM glyfosátu rezistentní rostliny přežijí, obsahují pak zbytky glyfosátu a jeho různé metabolity (například kyselinu aminomethylphosphonic), které představují významné zdravotní riziko pro veřejné zdraví.

V této nejnovější studii byl glyfosát obsahující herbicid Roundup testován na lidských embryonálních ledvinových buněk při koncentracích mezi 1 až 20 000 ppm (particles per million – částic na jeden milion). Bylo zjištěno, že nízké koncentrace kolem 50 ppm , což autoři považují za “hluboko pod běžným zemědělským zředěním,” vyvolávají buněčné úmrtí , 50% buněk umírá při 57,5 ppm. Vědci také zjistili, že insekticidní toxin produkovaný GM rostlinou známý jako Cry1Ab byl schopen způsobit buněčné úmrtí již při koncentraci 100 ppm.

Dohromady autoři studie dospěli k závěru: Vzhledem k těmto výsledkům tvrdíme, že modifikovaný Bt toxin není inertní vůči lidským buňkám a že může mít vedlejší účinky s rezidui jiných pesticidů, které jsou specifické pro geneticky modifikované rostliny.

Tyto znepokojující zjištění navazují na nedávná zjištění, že Roundup je o několik řádů toxičtější, než se dříve myslelo. Před pěti roky časopis Archives of Toxicology tvrdil, že Roundup je toxický pro lidské DNA, i když se zředí na koncentraci 450-krát nižší, než se používá v zemědělských aplikacích.      (Zdroj: Free Pub)


Harpunou na kosmické smetí! ..... Problém s řadou větších či menších úlomků bývalých technologií na oběžné dráze Země, tzv. kosmickým smetím, je tak vážný, že vědci ve snaze jej vyřešit nevynechají jedinou, byť sebebláznivější myšlenku. Britští vědci z projektu ASTRIUM nedávno navrhli k odstraňování větších kusů smetí nástroj, jehož dizajn je inspirován lovci velryb.

Vesmírná harpuna, vystřelovaná ze speciálního satelitu, by měla přitahovat větší části bývalých technologií a navést je do atmosféry, kde bezpečně shoří. Hlavním cílem je zabránit štěpení těchto větších kusů na menší a menší, které jsou jednak nebezpečnější, jednak se podstatně hůře likvidují. Projekt je součástí programu, který má za cíl odstranit nebezpečné smetí z oběžné dráhy do roku 2020.      (Zdroj: 21@století)


Češi se vrhají do pěstování, kvalita tuzemských rostlin roste ..... Největší a nejstarší zahradnická výstava Flora Olomouc zaznamenává vyšší zájem lidí o české rostliny. Stejně jako u potravin se pěstitelé začínají ptát po tuzemských květinách nebo zelenině. Vedle kvality je pro zákazníky ovšem rozhodující cena, která je na podobných veletrzích výrazně nižší. Flora tak každý rok přiláká tisíce zahrádkářů.

Podnikatelé na Floru přijíždějí za účelem květiny vystavit, ale hlavně prodat. Například muškát – nejžádanější jarní květina – je na veletrhu k mání za 35 korun. V kamenném obchodě přitom může stát i o dvacet korun více.

Z 450 vystavovatelů je přes deset procent cizinců. Podle zahradníků už Češi začínají dohánět zahraniční konkurenci. "Rostliny jsou hezčí a kvalitnější," podotkl Stanislav Flek, ředitel dodavatelské firmy Smržice.

K pěstování vlastních plodin sahají podle zahrádkářů lidé také z ekonomických důvodů. Zatímco jedno balení, které obsahuje 100 semínek kedlubny, přijde na 10 korun, ve volném prodeji lze kus pořídit za korun osmnáct. "Já to dělám tak, že si koupím jeden keříček, protože je to drahé, a pak to namnožím," řekl zahrádkář Karel Chrobák.

I zahradník Petr Kohoutek, který se lidem o zahrady stará už patnáct let, potvrzuje, že je o vlastní výpěstky větší zájem. "Dřív to bylo tak, že to všichni chtěli mít hezké naoko. Teď už si chce každý vypěstovat tu eko mrkvičku, eko bramboru," poznamenal zahradník.      (Zdroj: Agris)

Hmmm ... eko ... prostě se začíná přicházet na to, že co dříve bylo úplně normální, bylo správné. A s těmi semeny je to obrovská lumpárna ... předražené nekvalitní zboží ... děs ...


Mozkové buňky nám řeknou, jak řídit energetické sítě ..... Inženýři z Clemsonské univerzity v Jižní Karolíně a neurovědci z Georgijského technologického institutu zkoumají možnosti, jak nalézt správný způsob řízení složité průmyslové infrastruktury pomocí organické hmoty. Konkrétně jde o živé mozkové buňky čili neurony, vypěstované v Petriho misce.

V současné době probíhají na různých pracovištích ve světě zvláštní simulace. Reálný průběh průmyslového provozu v nich nahrazuje dynamický model uvnitř počítače. Počítač pak předává reálným živým mozkovým buňkám signály, které nesou informaci o stavu simulovaného systému. Buňky se snaží na přijímané signály nějak reagovat. V misce s mozkovými buňkami jsou umístěny i elektrody, které signály nejen předávají, ale také naopak přijímají odpovědi buněk.

Konkrétním případem, zkoumaným a modelovaným na Clemsonské univerzitě, jsou elektrárny a složité energetické sítě zítřka, do nichž dodává energii spousta malých a velmi kolísajících energetických zdrojů. Řídit tyto smart grids neboli chytré sítě není jednoduché, a proto si vědci pro hledání optimálních algoritmů řízení (a odpovídajících rovnic) přibrali na pomoc neuronové sítě, hlavně pro jejich pružnost a přímočarost při řešení složitých problému.

Během pokusů se ukázalo, že se mozkové buňky mohou naučit odhadnout dynamiku simulovaného systému a předpovídat jeho budoucí stav. Studiem reakcí přirozených neuronových sítí chtějí vědci dospět k sestavení algoritmů, které budou fungovat podobně, ale již jako software uvnitř počítače. Budou to vlastně softwarové analogie přirozených neuronových sítí.

Při skutečném řízení samozřejmě mozkové buňky zapojeny nebudou - veškerou potřebnou práci odvedou ve fázi základního výběru a ladění vhodných řídících algoritmů, což by nemělo trvat déle než 3 roky. Poté chtějí vědci svá řešení předvést odborné veřejnosti a průmyslovým kruhům. Možná už za 10 let bude třeba právě takto řídit složité provozy a průmyslové systémy.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Zdraví na internetu ..... Patříte k těm, kteří si, když je někde píchne nebo zabolí, sami chtějí stanovit diagnózu? Snažíte se získat potřebné informace o zdravotním problému na internetu? Kyberchondrie, jak se nazývá chování člověka, který užívá internet k nadměrnému získávání informací o zdraví, je považována za specifickou formu hypochondrie. Podle jednoho výzkumu, až polovina lidí si však prostřednictvím internetu stanoví nesprávnou diagnózu a obstará si nevhodné volně prodejné léky. Mnozí lidé mají totiž tendenci zaměřit se na první zjištěné výsledky ve vyhledávači, nikoliv na hlubší analýzu více webových stránek.

Mnohdy ale zapomínáme na to, že internet nabízí nejen spoustu odborných článků, rad a diskuzí, ale také neověřených informací, subjektivních názorů a emocí. Někdy je pro obyčejného člověka těžké se v tom nepřeberném množství nabízených informací správně zorientovat. Jak varují odborníci, mnoho diagnóz má totiž celou řadu společných příznaků a pouze odborník dokáže posoudit a rozeznat rozdíly mezi nimi. Nejčastěji se na internetu vyhledávají obtíže, které souvisejí se spánkem, úzkostí, depresemi, bolestmi hlavy, zad, s problémy se svaly.       (Zdroj: Doplněk)


Unikátní výzkum na Šumavě boří mýty o životě divokých prasat ..... O divokých prasatech se říká, že dlouho nevydrží na jednom místě, za noc naběhají desítky kilometrů. To jsou ale mýty. Evropsky unikátní projekt telemetrie černé zvěře, který se teď realizuje na Šumavě, zatím dokazuje pravý opak.

Zdržují se poblíž míst, kde najdou potravu. Ve většině případů se jedná o přikrmovací zařízení postavené lesníky. Veškerý jejich aktivní život během zimních měsíců zahrnuje pouze návštěvu krmeliště a následný odpočinek. Neudělají zbytečný krok navíc a za den tak ujdou sotva několik stovek metrů - tak lze shrnout první dílčí výsledky unikátního výzkumu s názvem - Management zvěře na Šumavě a v Bavorském lese, který na území Národního parku Šumava realizuje Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s., ve spolupráci s Bavorským mysliveckým svazem a Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Partnerem projektu je Správa NP a CHKO Šumava. Projekt, který je podpořený z operačního programu EÚS Cíl 3 ČR - Bavorsko je zaměřený na území česko-německého příhraničí. Sleduje pohyb prasat na území Jihočeského a Plzeňského kraje a v regionu Dolní Bavorsko.

„Ani jediný ze sledovaných divočáků nehledal potravu mimo krmeliště, netrávil čas hledáním přirozené potravy v lese nebo na loukách. K přežití zimy jim stačilo pouze to, co jim nabídli myslivci," shrnuje dosavadní poznatky Miloš Ježek z České zemědělské univerzity v Praze.      (Zdroj: Ecomonitor)


26.4. 2013     Dnešní Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO, jedna z organizací OSN) roku 2001. Den je připomínkou toho, že roku 1970 vstoupila v platnost úmluva o založení WIPO.

Dále je dnes Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl. Roku 1986 se toho stala největší havárie v jaderné elektrárně. Při riskantním pokusu došlo k přehřátí a následnému výbuchu reaktoru. Mnoho lidí zemřelo a rozlehlá území byla zamořena radioaktivním spadem – Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Skandinávie a další. Přesné počty lidí, které onemocněli či zemřeli v důsledku radioaktivního spadu lze jen stěží odhadnout.

Proč je dnešek také Mezinárodním dnem oscilátoru, to se mi nepodařilo zjistit.


Ošklivý dárešek k naroženinám - jak čeští europoslanci pomohli ochraně klimatu ..... Včera jsem měl narozeniny (bylo mi 38). Minulou středu Evropský parlament rozhodoval o alespoň provizorní záchraně systému obchodování s emisemi (ETS), takto nejdůležitějšího evropského nástroje ochrany klimatu. Jakkoliv poslanci (předpokládám) neměli o mých narozeninách ani tušení, dali mi k nim přesto dáreček, o který jsem fakt nestál. Evropskou komisí navrženou resuscitaci systému neschválili a pacienta uvedli do stavu klinické smrti. Jediné, čím se můžeme utěšovat, je fakt, že ještě žije. Otázka zní, jak dlouho to bude ještě platit a co je to vlastně za život.

ETS měl být vlajkovou lodí snižování (nikterak malých) evropských emisí skleníkových plynů. Funguje tak, že každá elektrárna, cementárna či jiný velký znečišťovatel si v evropské aukci může koupit tzv. povolenky. Za každou do ovzduší vypuštěnou tunu oxidu uhličitého pak musí jednu povolenku odevzdat zpátky. Pokud firma znečištění sníží (třeba instalací čistší a účinnější technologie), povolenky může na trhu místo toho prodat ostatním znečišťovatelům (a vydělat). Celé tohle řešení považuju za chytré a funkční – trh s povolenkami zajistí, že emise se snižují nejdřív tam, kde je to nejlevnější, navíc cena povolenky je pro firmy srozumitelnou položkou, které rozumí a dokážou jí promítnout do svých podnikatelských plánů.

Jedinou vadou na kráse tohohle úžasného systému je, že v současnosti v podstatě nefunguje. Cena povolenky se potácí kolem dvou eur za kus, což se pomalu blíží transakčním nákladům. Aby systém skutečně fungoval, tedy motivoval firmy ke zvyšování účinnosti, zavádění čistých technologií a odklonu od nejšpinavějších fosilních paliv (jako je uhlí), měla by se přitom cena povolenky pohybovat nad 30 euro.

Kde udělali soudruzi z EU chybu? ... Byli příliš důvěřiví. Cena věcí na volném trhu je přímo úměrná jejich vzácnosti (čím vzácnější, tím dražší). Aby měly povolenky přiměřeně vysokou cenu, musí jich být proto alespoň o něco méně, než jsou současné souhrnné emise všech evropských firem. Greenpeace (a řada dalších) proto dlouhodobě varovalo před tím, aby se do aukcí pouštělo povolenek příliš mnoho. Firmy a některé členské státy (mezi nimiž tradičně vynikal ČEZ i ČEZká republika) si nicméně dokázaly prosadit opak – absurdně nadsazenými čísly o budoucím růstu vlastní výroby přesvědčily evropské úředníky, že povolenek potřebujeme víc. Víííc! Víííííííííííc!!!

Výsledkem je, že na trhu dnes přebývají přibližně dvě miliardy povolenek a jejich tržní cena se hrdinně probíjí k nule. (Koho případně zajímají detaily, může si je najít na wikipedii         (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Soukromá raketa se dostala do vesmíru! ..... Konečně jsme se dočkali. Na svůj první testovací let se vydala raketa Antares. Pod aerodynamickým krytem měla schovanou maketu lodě Cygnus, která bude v dalších letech létat se zásobami k Mezinárodní vesmírné stanici. Podívejme se co poslední dny předcházelo - testy motorů, odklady startu,... odměnou budou obrázky a video z úspěšné mise.      (Celou reportáž najdete na stránkách OSEL)


Společnost DIMOCO stále obtěžuje lidi ..... Spotřebitelský servis na vlnách Českého rozhlasu Region vysílá o firmě DIMOCO, která i přes to, že je na ni podáno trestní oznámení a mobilní operátoři mají mít nařízením ČTÚ zablokované linky, přesto posílají své prémiové SMS za 99 Kč stále dál a okrádají spotřebitele a ten se téměř vůbec nemůže bránit. Případ píšu z vlastní zkušenosti. Přijde SMSka, která je tzv. prémiová a je tam dotaz, zda ji chci posílat. Odmítla jsem SMSkou zpátky a tím jsem odstartovala smršť prémiových SMS a ne levné.

Volala jsem svého operátora T-mobile a ptala se, proč neblokují čísla s 900 na začátku a nadiktovala jsem jim, odkud SMS přišla. Bylo mi řečeno, že toto číslo není krizové a bohužel nemohu ani u nich reklamovat částku, kterou si Dimoco účtuje. Nechala jsem si zablokovat všechna čísla začínající 900, ale první, co mě napadlo, jakou částku zaplatí důvěřiví senioři, děti, které si hned nevšimnou, že jde o podvod. Z diskuzí na našem webu je patrno, že každý má ten svůj příběh podobný mému a každému je jasné, že o peníze a to nemalou částku, přichází a nikde ji nevyreklamuje. Je s podivem, že na firmu je podáno trestní oznámení a ona v klídečku pokračuje dál a tahá z lidí nemalé částky. A další věc, která je zarážející, že operátoři si ty své zákazníky nechrání. ČTÚ dalo příkaz všem operátorům tato čísla zablokovat, ale jak je vidět, někteří si to pojali po svém. S DIMOCEM se vám nepodaří vůbec spojit a tím pádem něco reklamovat, jak mi doporučila operátorka z T-mobile, že to musím reklamovat u této firmy. Podařilo se mi jediné, po urgencích, aby to zablokovali u všech zákazníků, aby předešli nemilému vyúčtování na konci měsíce, doufám, že k tomu došlo, já už čísla zablokovaná mám.      (Zdroj: Spotřebitel)


Hráče pokeru prozradí paže ..... Nedat soupeřovi znát obsah svých karet, tedy udržet správnou „poker face“, je pro hráče pokeru zcela nezbytným krokem k úspěchu ve hře. Je však vůbec v lidských silách ovládnout své tělo natolik, aby z něj nebylo obsah naší mysli možné vůbec přečíst? Zdá se, že opravdu ne. Američtí psychologové nedávno oznámili výsledky pokusu, během něhož se ukázalo, že se hráči prozradí pohyby paží.

Psychologové z prestižní Stanfordovy univerzity pod vedením Michaela Slepiana nechali dobrovolníky, aby sledovali videozáznamy z několika vekých pokerových klání. Tedy – dobrovolnící nesledovali každého hráče pouze na jednom videu, ale hned na třech. Na prvním z nich viděli celou postavu, na druhém pouze tváře a na třetím paže. Zatímco první dva typy záběrů divákům nijak zvlášť nepomohly, na základě sledování třetího byly jejich odhady nejlepší.

Takže: už víte, na co si dát pozor, až se příště pustíte do karet?      (Zdroj: 21@století)


Historický vlak na Audienci u Karla I. ..... V rámci oslav Audience Karla I. v Brandýse nad Labem vypraví České dráhy v sobotu 27. dubna zvláštní parní vlak z Prahy-Braníka tažený lokomotivou „Šlechtična“ z roku 1949. V soupravě budou zařazeny historické vozy tzv. Rybáky z dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého století a bufetový vůz, kde bude možné zakoupit drobné upomínkové předměty spojené s největší slávou parních lokomotiv a také občerstvení.

Vlak bude odjíždět z branického nádraží v 7:34 a do Brandýsa nad Labem dorazí v 9:30. Po dozbrojení vodou a ošetření bude z brandýského nádraží pro zájemce připravena vyhlídková jízda do Mělníka a zpět s odjezdem v 10:30. Odjezd vlaku z Brandýsa nad Labem zpět do Prahy je naplánován na 14:30. Cestující s jízdenkami na parní vlak se můžou zúčastnit SMS soutěže o zajímavé ceny. Podrobnosti na webu (sekce Vlakem za zážitky).      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Masáž při parodontóze ..... Prvním příznakem parodontózy bývá obvykle chronický zánět dásně, který se již na první pohled projevuje začervenáním a zduřením dásňového okraje a krvácením. V prevenci parodontózy hraje důležitou úlohu způsob výživy, to znamená dostatečný přísun bílkovin, minerálů a vitaminů. Významnou úlohu sehrává důsledná a pravidelná zubní hygiena, čištění mezizubních a špatně přístupných prostor, ale též správný výběr zubního kartáčku.

Při chronickém zánětu dásně je důležitá masáž dásní. Jestliže je správně prováděná, zlepšuje především cirkulaci krve ve tkáni, má i velký význam hygienický. Svůj význam splní jen tehdy, jestliže je prováděná na chrupu, kde byl odstraněn zubní kámen, alespoň jednou denně, nejlépe po dokonalém vyčištění zubů. K tomu účelu potřebujeme párátko, které omotáme smotkem vaty a namočíme do speciálního masážního roztoku například Herbadentu. Smotek vaty by neměl být širší, než je síla běžné zápalky. Nejdříve masírujeme okrajovou dáseň pohybem párátka kolem zubního krčku, a to tak, že párátko přikládáme k dásni zásadně šikmo, přibližně pod úhlem 45 stupňů. Konec párátka je veden po zubním krčku a zároveň jej čistí.

Při správně prováděné masáži okrajová dáseň tlakem párátka bledne. Jestliže s masáží začínáme, může zpočátku vyvolat slabé krvácení z dásně. Nezapomínáme na masáž mezizubních prostorů, do nichž zatlačujeme párátko rovněž pod stejným úhlem jako při masáži dásňového okraje. Účinek lze zvýšit také jemnou rotací.       (Zdroj: Doplněk)


Těchto pět bylinek vám zlepší imunitní systém ..... Je dobré vědět více o jednoduchých bylinách, které nás chrání před infekcemi a léčí naše infekce a nemoci.

Některé byliny mohou být konzumovány přímo, z některých je potřeba udělat čaj nebo tinkturu, zatímco jiné jsou nabízeny jako éterické oleje nebo v kapslích jako potravinové doplňky. Zde je pět takových bylinek:

Česnek ... Dá se snadno použít jako jídlo každý den. V průběhu dějin se používal jako antibiotikum. Rusové jej používali tak často, že ho nazvali ruským penicilinem. Nedávný výzkum zjistil, že také zvyšuje antioxidační aktivity v těle. Česnek má široké antimikrobiální a protiplísňové účinky, působí proti proti parazitům. Česnek je nejlepší kousat nebo drtit syrový.

Unkárie plstnatá ... Nejlepší unkárie plstnatá pochází z Peru. Vyhněte se těm ze severního Mexika a jižního Texasu, protože postrádá účinnost a je potenciálně jedovatá. Španělský název je una de gato. Vědecky je známá jako Uncaria tomentosa. Pod vědecký pohled se dostala v 70. letech 19. století po tom, co byla staletí používána peruánskými indiány na širokou paletu onemocnění. Bylo objeveno, že má protirakovinné účinky.

Hřebíček ... Hřebíček má léčivé vlastnosti překračující hranice svého oblíbeného použití jako analgetikum působící na dásně a bolesti zubů. Je antifungální, antivirový a antibiotikum. Může zvládnout některé bakteriální kmeny, které lékařské antibiotika nemůžou zvládnout. Je hlavní složkou legendárního oleje Four Thieves, který některým lidem pomohl přežít středověký evropský mor. Ale hřebíčkový olej existuje samostatně a čerstvé organické (bio) pupeny mohou být použity k vytvoření silného antimikrobiálního čaje.

Oregano ... Oregano je nejúčinnější jako esenciální olej. Mnozí považují za nejlepší divoké horské středomořské oregano. Oregano bojuje proti širokému spektru patogenních mikrobů. Má také schopnost odrazit kvasinkové infekce, zejména ve spojení s hřebíčkovým olejem.

Černý bez ... Černý bez (Sambucas nigra) je dobrý mít po ruce pro případ nachlazení. Je prodáván v obchodě jako tinktura nebo sirup. Je účinnější než léky, včetně přípravku Tamiflu, a naprosto bez vedlejších účinků a je mnohem levnější. Samozřejmě si můžete vytvořit svou vlastní tinkturu s velmi dlouhou trvanlivostí a levně.      (Zdroj: FreePub)


Mars One zveřejnil podrobnosti k letu první lidské posádky na Mars ..... Americký miliardář Dennis Tito v únoru letošního roku oznámil, že chce k Marsu vyslat starší manželský pár. O svém marsovském projektu informoval i další vesmírný magnát Elon Musk. Ten se chce na rudou planetu vypravit osobně a dožít na ní do konce svých dnů. A aby mu tam nebylo smutno, hledá na cestu parťáky.

Existuje také projekt Mars One, který připravuje nizozemský podnikatel Bas Lansdorp. Jeho televizní reality show nám budoucí „marťany“ ukáže v přímém přenosu. Včera na tiskové konferenci oznámil datum startu lidské posádky k Marsu: 22. dubna 2023.

Výsadek lidí se uskuteční na modulu Dragon, který postaví společnost SpaceX. Americká firma Paragon Space Development, která spolupracuje s NASA, vyvine a dodá skafandry a další životně důležité systémy.

„V roce 2016 vyšleme k Marsu první nákladní loď Dragon s náhradními díly a příslušenstvím,“ informoval Lansdorp. „Za další dva roky a poté ještě za šest let na planetu pošleme šest bezpilotních kapslí. A už v roce 2023 na Marsu přistane první čtveřice »marťanů«, která z těchto kapslí vybuduje obytný modul.“

Až se posádka trochu zabydlí, v roce 2025 k ní přibudou další čtyři odvážlivci. V roce 2033 by na Marsu mělo žít už 20 lidí. Všichni budou až do konce svých životů snímáni televizními kamerami. „Přežijí,“ věří autoři projektu. „Vodu budou získávat rozpouštěním ledu, kyslík elektrolýzou a elektřinu pomocí solárních baterií. Jídlo si budou pěstovat ve sklenících.“      (Zdroj: ProcProto)


Nestlé zkouší patentovat květ fenyklu ..... Usilování Nestlé o květ fenyklu trvá nejméně rok, spíš více, viz cbd.int. Nigella sativa – běžněji známá jako fenyklový květ (černucha setá) – se používá jako téměř všelék už tisíce let. Léčí všechno od zvracení přes horečky až po onemocnění kůže a je to široce dostupné u chudých komunit po celém Středním východě a v Asii.

Ale nyní si Nestlé nárokuje její vlastnictví a vyplňuje patentové přihlášky po celém světě, aby zkusila převzít kontrolu nad přírodním léčivem fenyklového květu a přeměnila jej v drahou soukromou drogu.

Řekněte Nestlé: Zastavte pokusy o patentování přírodního léčiva ... V článku vydaném loni si vědci Nestlé nárokovali „objev“ toho, co většina světa znala už tisíciletí: že extrakt z nigella sativa jde použít k „nutričním intervencím u lidí s alergií na potraviny.“ Ale místo toho, aby vytvořili umělý substitut nebo bojovali za to, aby zajistili, že léčba bude široce dostupná, tak si Netslé zkouší vytvořit na nigella sativa monopol a získat možnost žalovat každého, kdo by ji použil bez povolení od Nestlé. Nestlé vyplnila přihlášky k patentům – které v současnosti čekají na vyřízení – po celém světě. Už před tímto nestoudným nárokováním patentu od Nestlé výzkumníci z rozvojových zemí, jako je Egypt a Pákistán, už publikovali studie o tom samém léčebném účinku, který si Nestlé nárokuje, že je její vlastnictví. A Nestlé to udělala už před tím – v roce 2011 si zkusila nárokovat kredit na využití kravského mléka jako projímadla i přes skutečnost, že tato znalost je popsána už v tisíciletých indických textech.

Nedovolte Nestlé přeměnit tradiční léčivku na korporátní dojnou krávu ... My víme, že Nestlé se moc o etiku nezajímá. Konec konců je to korporace, která své mléko otrávila melaninem, nakupuje čokoládu z plantáží využívajících otrockou práci dětí a v 70. letech rozpoutala kampaň náhrady mateřského mléka, která přispěla k utrpení a smrti tisíců miminek z chudých komunit.

My však také víme, že Nestlé je citlivá na veřejné pobouření a že už byla v patentových hrách minulosti poražena. Budeme-li jednat rychle, můžeme na Nestlé vyvinout dostatečný tlak, abychom zhatili jejich patentové plány před tím, než komukoliv ublíží – chceme-li ale mít nějakou šanci ovlivnit rozhodnutí Nestlé, musíme se ozvat hned!

Petice zde: http://action.sumofus.org/a/nestle-nigella-sativa/      (Zdroj: OrgoNet)


Tour de France se letos pojede posté. Trať Staré dámy pojedou i koloběžky ..... Proslulý cyklistický závod Tour de France se letos pojede posté v historii. K tomuto jubilejnímu ročníku se čtyři čeští koloběžkáři rozhodli projet trať „Staré dámy“ (jak se nejslavnějšímu cyklistickému závodu přezdívá) na koloběžce. Čtyři Češi, jeden Fin a Holanďan se rozhodli vyjet na trať nejslavnějšího závodu, a to tak, že vyjedou vždy den před klasickým pelotonem. Již o tomto víkendu závodili čeští koloběžkáři po jižní Moravě, což byla součást přípravy na proslulý závod. Závodní trasa měla počátek v pátek 19. dubna v Moravské Třebové a vedla přes Brno a Lipník nad Bečvou.

Stará dáma měří 3 500 km. Koloběžkáři budou tvořit jakýsi předvoj pelotonu na slavné závodní trase. Zavázali se, že objedou stejnou trasu jako cyklisté a za stejný počet dní. Znamená to, že každý den absolvují až 230 kilometrů dlouhé etapy a ujedou celkovou vzdálenost tři a půl tisíce kilometrů.

„Nemáme zprávy o tom, že by v minulosti někdo Tour de France na koloběžce ujel, i když alespoň části trasy zcela jistě již některý koloběžkář okusil. Náš projekt je jiný, a pokud se jej opravdu podaří uskutečnit, půjde o bezesporu o velký sportovní výkon,“ slibují koloběžkáři podle www.kolo.cz z občanského sdružení Kick France 2013.      (Zdroj: Velká Epocha)


25.4. 2013     V Lunárním kalendáři jsem dnešek našel jako Mezinárodní den vodicích psů. Nic bližšího o tomto svátku jsem nenašel, ale ke gratulaci těmto hafanům se Říše snů ráda přidává ... Dnešní den je také označen jako Světový den boje proti malárii - to proto, že 25. dubna v roce 2008 zahájila OSN aktivní kroky proti této zákeřné infekční chorobě.


V laboratořích stále trpí miliony zvířat ..... 24. duben je již tradičně dnem celosvětového protestu proti provádění pokusů na zvířatech. Organizace Svoboda zvířat v tento den pravidelně upozorňuje veřejnost na problematiku tzv. pokusných zvířat, kterých je v laboratořích po celém světě k pokusům každoročně využito přibližně 115 milionů.

24. duben je již tradičně dnem celosvětového protestu proti provádění pokusů na zvířatech. Organizace Svoboda zvířat v tento den pravidelně upozorňuje veřejnost na problematiku tzv. pokusných zvířat, kterých je v laboratořích po celém světě k pokusům každoročně využito přibližně 115 milionů.

Zvířata jsou používána nejen k výzkumu nemocí a testování léků, ale také k testování veškerých chemických látek, alkoholu, cigaret, drog a dalších výrobků. O. s. Svoboda zvířat poukazuje nejen na aspekty etické, ale i vědecké. „Mezidruhové rozdíly v anatomii a fyziologii jednotlivých živočišných druhů znemožňují přenositelnost výsledků z pokusů na zvířatech na člověka,“ vysvětluje Barbora Bartušková Večlová, koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech. „V mnoha případech se pak při klinickém testování látek objevují vedlejší účinky, které se při testech na zvířatech neprojevily,“ říká Bartušková. Svoboda zvířat z těchto důvodů dlouhodobě vyzývá k větší podpoře vývoje alternativních metod a k zákazu testování a výzkumu na zvířatech.

Letos v březnu zaznamenali ochránci zvířat úspěch v podobě nového evropského zákazu dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech.       (Zdroj: Ecomonitor)


5 mýtů o bateriích – hloubkové vybití a 100% nabití není nutné ..... O bateriích a nabíjení koluje mezi lidmi mnoho polopravd a mýtů. Důsledkem toho pak bývá jejich nesprávné používání, které může vést ke snížení jejich životnosti.

Představíme vám nejčastější mylné informace, které se o bateriích a jejich nabíjení tradují. A poradíme vám, čeho se vyvarovat a čeho se naopak nemusíte bát.

Mýtus 1: Paměťový efekt ... Vůbec nejčastějším mýtem o nabíjení baterií je tradování nutnosti hloubkového vybití a poté stoprocentního nabití baterie. Tento mýtus souvisí s takzvaným paměťovým efektem, který skutečně existuje. Nutno ale říci, že existuje pouze u starých NiMH a NiCd baterií. „Ve všech moderních mobilních přístrojích jsou dnes již používány Li-ion nebo Li-pol baterie, které paměťovým efektem netrpí. U těchto baterií se dokonce doporučuje nabíjet je v jen částečně vybitém stavu,“ upozornil Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz. Úplné vybíjení může těmto moderním bateriím dokonce škodit. V jeho důsledku může docházet k rychlejšímu snižování kapacity a k prodlužování doby nabíjení.       (Dále čtěte na stránkách Science WORLD)


Jak jsem se stala rostlinou ..... Tento zážitek spadá do období, kdy jsem se zabývala vykuřováním a menstruační mystikou. Nejdřív: co si pod pojmem vykuřování představit? Propagátoři tvrdí, že se jedná o nejstarší formu aromaterapie, v principu jde o použití samozápalného uhlíku v kombinaci s bylinou či pryskyřicí, které jsou vzniklým žárem spalovány, a vydávají tak libou vůni. Ta má, stejně jako u moderní aromaterapie, potenciál ovlivnit psychiku člověka.

Vykuřovala jsem tehdy lupulin, který se získává extrakcí CO2 z chmelových šištic. V popisu jsem se dočetla, že v rostlinné magii se tradičně spaloval pro navázání spojení s přírodními energiemi, působí též sedativně. Lupulin: zelená slizká hmota. Vůně, která má být „zeleně bylinná, jemně nahořklá, silná, hluboce tajemná“, mi vyrazila dech. Smrdělo to strašlivě.

Pravda, dávkování jsem nemírně navýšila, což se ovšem dělo v tu chvíli nevědomě. Prudce jsem vdechla a ucítila, jak se okamžitě dostávám do tranzu. Jako první jsem pocítila ztuhlost, zejména nohou, která kulminovala v mírnou paniku, neboť zároveň se v mém těle rozlil chlad. Nemohla jsem však ze svého stavu vystoupit, a tak mi nezbylo než jej akceptovat. Po chvíli jsem si na chlad zvykla a uklidnila se. Uvědomila jsem si, že mé nohy jsou kořeny, které obklopuje chladná půda. Půda, v níž je množství organismů, které se přes mé kořeny pohybují a příjemně mě šimrají. Jemnými zakončeními sebe samé jsem z půdy čerpala živiny. A v tu chvíli jsem pochopila, že nejsem nehybná, přestože pohyb kořenů je velmi malý a připomíná proudění. Rozradostněná z tohoto projevu života jsem obrátila svou pozornost na zem a prožila, jak se mé listy a květy hýbou ve větru, jak se otáčejí za sluncem. Poznala jsem, že přestože mají rostliny životní rytmus mnohem pomalejší než lidé, jsou živé svým vlastním způsobem. A také jejich paměť sahá mnohem dál než ta naše (však jsou o miliardu let vývojově starší).

Byla jsem zvědavá, jakou jsem rostlinou: uslyšela jsem latinský název, který mi v tom okamžiku nic neříkal. Ale zapamatovala jsem si jej a posléze jej vyhledala ve slovníku. Calendula — měsíček. Stala jsem se tedy asi na patnáct minut měsíčkem zahradním.      (Zdroj: Sedmá generace)


Jak loví vlci? ..... Vlk obecný (Canis lupus) je rozšířen po celé severní polokouli, ovšem v mnoha místech, kde dříve býval hojný, je vyhuben. V České republice žije velmi omezené množství této psovité šelmy, a to pouze v Beskydech při hranicích se Slovenskem.

Vlk dokáže při honbě za potravou vyvinout rychlost 45 km/hod., krátkodobě dokonce 58 km/hod. Jejich 42 zubů dokáže kořist chytit a usmrtit.Vlčí srst se skládá ze dvou vrstev. Spodní jemná slouží jako tepelný izolátor, svrchní hrubá vrstva odpuzuje vlhkost. Izolace je to natolik dokonalá, že na vlkovi dokonce netaje sníh.

Vlci loví ve smečkách, jejichž velikost je limitována dostatkem potravy. Ty největší mohou mít až 20 členů sdružených kolem dominantního páru. Díky stylu a způsobu lovu ve smečce dokážou vlci ulovit i zvířata větší, než jsou sami. Hladová smečka si troufne i na buvola. Hladový vlk dokáže na jeden zátah spořádat až 10 kg masa, průměrná spotřeba se pohybuje okolo 2 kg, přičemž zvíře je schopno i několik dní hladovět.      (Zdroj: 21@století)


Skutečná historie: infekční nemoci ve 20.století nebyly zastaveny vakcínami ..... Běžný mylný názor o vakcínách se nám snaží namluvit, že tyto byly primárně důvodem rapidního a trvalého poklesu četnosti infekčních onemocnění v první polovině 20. století. Nestranný pohled na statistiky ale ukazuje, že nemoci, jako je dětská obrna, břišní tyfus, spalničky nebo tuberkulóza, už byly na výrazném ústupu dávno předtím, než vznikly vakcíny. Skutečnou příčinou tohoto jevu bylo spíše zlepšení hygieny a stravování.

Údaje sebrané v NHF (the National Health Federation) a předložené na webu RenewAmerica.com autorkou Cynthií A. Janakovou nám nastiňují skutečnost, že prakticky každé závažné infekční onemocnění bylo ve 20. století už na ústupu, když na scénu přicházela odpovídající vakcína. Tato skutečnost je jasně doložena v grafech od NHF, které obsahují statistiky přežití, převzaté z oficiálních záznamů o zdraví Američanů.

Z těchto statistických údajů tak můžete zaznamenat, že například četnost úmrtí na záškrt se v roce 1920 snížila už na polovinu a teprve pak byla zavedena vakcinace. Stejná situace byla i v případě černého kašle i spalniček, neboť vakcíny proti nim se objevily až po roce 1940, resp. 1963.       (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí ..... Systém emisních povolenek (EU-ETS), jehož primárním úkolem bylo omezení vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry a následné ekonomické zvýhodnění alternativních zdrojů energií, stojí zřejmě na počátku svého krachu. Při spuštění systému povolenek se počítalo, že cena za jednu povolenku, opravňující svého držitele vypustit jednu tunu oxidu uhličitého do atmosféry, se bude pohybovat okolo 30 eur. Při této ceně bylo ekonomicky výhodné investovat do opatření, které celkový objem vypouštěných plynů omezí. S příchodem hospodářské krize ovšem nastala situace, kdy je na trhu mnoho nevyužitých povolenek, jelikož spousta průmyslových podniků byla nucena omezit výrobu. V této situaci na konci minulého roku stála jedna povolenka okolo 7 eur.

Ilustrační obrázek V úterý 16. dubna měl evropský parlament na programu hlasování o dočasném stažení zhruba 900 miliónů povolenek určených pro léta 2013 až 2015 a tak uměle navýšit cenu stávajících povolenek na takovou hodnotu, aby byl systém opět funkční. Evropský parlament návrh zamítl a ceny povolenek klesly na historické minimum 2,63 eur za kus. Tato situace v postatě nahrává provozovatelům uhelných elektráren, a znevýhodňuje ostatní ekologičtější zdroje. Pro ČR to znamená, že dostavba Temelína by se stala velmi ztrátovou investicí.

Zateplování rodinných domů

Další oblastí, která bude zasažená, jsou pravděpodobně majitelé rodinných domů, kteří počítali se zateplením s pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí počítalo s tím, že v letech 2013 až 2020 se jim podaří prodejem povolenek získat pro program až 27 miliard, což je při současných cenách povolenek naprosto nemožné, otázka tedy je, jak dopadne samotný dotační program. Jen pro připomenutí, v původní Zelené úsporám bylo rozděleno celkem 18 miliard a to se ještě na všechny žadatele nedostalo. Nový program měl pomoci i stavebnictví, konkrétně až 75 tis. nových míst, ale jak se zdá, výsledek bude pro stavebnictví opačný, tedy jen více nejistoty.       (Zdroj: Gnosis9)


Překvapení skrytá v oku ..... Vaše oko obsahuje asi 120 milionů tyčinek a 6 milionů čípků. Představuje-li každý tento receptor jeden pixel, dostaneme pro obě oči 2 x 126 milionů pixelů čili 252 megapixelů. A pozor - jedná se přitom o pohyblivé obrázky, nikoli statické fotografie (a s vysokým rozlišením).

Jak může mozek přenést a zpracovat tolik vizuální informace? Odpověď zřejmě zní, že používá kompresi - stejně jako počítače komprimují prvotní snímky z fotoaparátu na obrázky JPEG, se kterými se dá lépe pracovat. Název jednoho článku v ScienceDaily tomuto pojetí odpovídá: „JPEG pro naše vnímání: jak mozek komprimuje vizuální informace“ (1). Článek začíná slovy:

„Mozek nemá takovou přenosovou kapacitu či paměť, aby byl s to zpracovat megapixely obrazů, které mu za celý život zprostředkovává zrak. Místo toho musí vybírat pouze ty informace, které jsou nejdůležitější pro pochopení viditelného světa.

Badatelé z univerzity Johnse Hopkinse zjistili, že jisté buňky na přenosové cestě obrazu zaostřují zřejmě naši pozornost na vysoce zakřivené styčné plochy, které poskytují nejvíce informací, a ignorují okraje neostré - což umožňuje 8násobně zvýšit kompresní poměr a přiblížit ho tak algoritmu JPEG. Zraková komprese však probíhá v průběhu vjemu, v reálném čase, během procesu přenosu obrazu. Pouťové umělce asi nadchne následující zjištění v závěru odborné stati:

„Počítače nás mohou porazit v matematice a v šachu“, řekl Ed Connor z univerzity Johnse Hopkinse, „nedosáhnou však naší schopnosti rozlišit, poznat, porozumět, zapamatovat si a manipulovat předměty, které tvoří náš svět.“ Tuhle bytostně lidskou schopnost umožňuje mimo jiné zhušťování vizuální informace na zpracovatelnou úroveň. Neboť se zdá, alespoň prozatím, že mozkový formát je nejlepším známým kompresním algoritmem.      (Ze stránek Esoterikweb)


Co se vařilo v nejstarších hrncích světa? ..... Vědci přinášejí výsledek výzkumu, ve kterém analyzovali obsah keramických nádob vyrobených pravěkými lidmi.

Střepy nádob z vypálené hlíny tvoří nedílnou součást nálezů z doby kamenné. Dnes máme kastroly a hrnce neodmyslitelně spojené s vařením. U pravěkých nádob ale byli vědci nakloněni spíše představě, že sloužily jako „kontejnery“ pro uskladnění potravin. Chemické analýzy ale přinášejí důkazy o umění pravěkých kuchařů.

Kontejnery nebo hrnce na vaření

Využití keramiky vědci spojovali s rozvojem zemědělství. Představovali si, že pravěký rolník a chovatel zvířat ukládal do nádob maso, mléko, ovoce, obilí a další potraviny. Keramické nádoby ale vyráběli i lidé, kteří se živili lovem a sběrem. Příkladem můžou být nejstarší obyvatelé Japonských ostrovů, představitelé tzv. jómonské kultury. V Japonsku se našly střepy jómonské keramiky staré 15 000 let.

Nyní se pokusili japonští, nizozemští a britští vědci zjistit, k čemu pravěcí lovci a sběrači nádoby používali. Biochemické analýzy přinesly překvapivé odhalení.

Rybí polévkou proti době ledové

Výsledky studie mezinárodního týmu vedeného Oliverem Craigem z University of York zveřejněné v předním vědeckém časopise Nature ukázaly, že ve střepech ulpěly stopy tuků živočišného původu. Podle izotopového složení pocházel tento tuk z ryb a dalších vodních organismů, a to jak sladkovodních, tak i mořských. Vše nasvědčuje tomu, že se už před 15 000 roky vařila v keramických hrncích jakási polévka z rybího masa, mušlí a dalších vodních živočichů.      (Zdroj: VTM)


Za tajemstvím Branických skal ..... Bránické skályMáme tu zase jeden výlet na záhadná místa, kam se dá pohodlně dojet pražskou tramvají – kdo je z Prahy, tak to pohodlně stihne i po práci, zatímco pro přespolní návštěvníky to může být malé odskočení z prohlídky Vyšehradu. Přesto to nebude tak docela nesportovní: kde chce, může si v cíli udělat i malý výstup na slušný kopec s pěkným výhledem.

Branické skály tyčící se nad Vltavou vytvářejí docela impozantní scenérii - díky bílé barvě vápence a strmým svahům představují jednu z nejvýraznějších pražských dominant. Mají zřejmě i pohnutou minulost, protože se v souvislosti s nimi povídají pověsti o pokladech a o starobylém hradu, který tu prý kdysi stával.

Těžiště jejich tajemství ale spočívá v době poměrně nedávné: nacisté tu za druhé světové války budovali podzemní objekt neznámého určení. Je na nich ale i pozoruhodná příroda, díky které bylo území s rozlohou 9 hektarů roku 1968 vyhlášeno jako chráněná přírodní památka. Vede jím naučná stezka s několika informačními tabulemi, díky níž je to místo na pěknou vycházku.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Marihuana ohrožuje farmaceutický průmysl léků proti bolesti .....Farmaceutické léky proti bolesti léky zodpovědné za více než 15 000 úmrtí jen za rok 2008. Bez náznaku zpomalení se farmaceutický průmysl léků proti bolesti stává velmi populární mezi Američany – výsledkem je vysoká míra zneužívání analgetik.

Marihuana je podle americké vlády klasifikována jako nebezpečná (i forma bez THC, forma bez psychoaktivních účinků), ale bylo zjištěno, že jde o silný lék proti bolesti, jak ukázalo přes 80 peer-reviewed studí. Marihuana má obvykle velmi vysoký obsah THC (delta-9 tetrahydrocannabinol), tato látka je zodpovědná za psychoaktivní účinky. Naopak má pak nízký obsah CBD (cannabidiol), který reaguje s lidským tělem velmi jedinečným způsobem.

Ve skutečnosti jsou kanabinoidy klíčem k úlevě od bolesti. I když tato informace sama o sobě nestačí, aby rozbila tradiční víru ve vládní regulaci marihuany, ale vztah mezi CBD a THC je ještě výmluvnější.

Co možná nevíte – u CBD bylo prokázáno, že blokuje účinek THC v nervovém systému. To umožňuje použití marihuany s malými nebo žádnými psychoaktivními účinky.

Konopí má naopak vysoký obsah CBD a nízký obsah THC. To je kvůli tomu, že se pěstuje s cílem maximalizovat výnosy vláken, semen a oleje. Samozřejmě tyto klíčové části jsou to, kvůli čemu se nejčastěji používá.

Ve studii z roku 2011 publikované v British Journal of Clinical Pharmacology výzkumníci zkoumali účinky kanabinoidů na chronické bolesti a správný spánek.To, co v jejich studii našla federální vláda je “nepotvrzení lékařské použití”. Výzkumníci provedli 18 zkoušek s kanabinoidy při léčbě chronické bolesti a zjistili, že kanabinoidy mají významný protibolestivý účinek a zjistili znatelné zlepšení spánku u 15 pokusů. Ve srovnání s placebem byly kanabinoidy extrémně efektivní. Jiná studie z roku 2002 dospěla k podobným závěrům. Výzkumníci z McGill University Health Centre uvedli v souhrnu, může být marihuana používána jako efektivní způsob utišení bolesti, zlepšení nálady a spánku u některých pacientů s chronickou bolestí.

Existuje mnoho forem konopných rostlin, mnohé jsou bez halucinogenních vlastností, z nichž mnohé mohou být využity bez nežádoucích účinků, jak je uvedeno v peer-reviewed výzkumu.

Je také zřejmé, že farmaceutický průmysl léků proti bolesti prostě nemůže pokračovat v působení zmatku v životech mnoha lidí a přírodní alternativa se musí brzy objevit, aby se zabránilo dalším 15 000 úmrtí.

Proč federální vláda odmítá přiznat léčivé vlastnosti konopí a jedinečnou schopnost její látky léčit bolest, nespavost a zhoršenou náladu? To je jen jeden příklad toho, jak se vláda rozhoduj o tom, co je a co není dobré pro vaše zdraví.      (Zdroj: FreePub)


24.4. 2013     Dnes se slaví Mezinárodní den skautů a skautek, a to proto, že patronem skautů a skautek je Svatý Jiří, jehož svátek připadá na 24. dubna. 

Dále je dnes Světový den laboratorních zvířat a Den boje proti vivisekci. Slovo vivisekce označuje pokusy na živém organismu, nejčastěji na zvířatech, ale také na lidech.


Papež Jan Pavel II. může být prohlášen za svatého. Vatikánští lékaři mu uznali zázrak ..... Zesnulý papež Jan Pavel II. by mohl být svatořečen ještě letos. Kolegium vatikánských lékařů mu totiž uznalo "zázrak". Tím byla splněna podmínka kanonického práva pro uznání svatosti. Podle komise šlo o zázračné uzdravení, podrobnosti ale Vatikán zatím nezveřejnil.

Bývalý papež Jan Pavel II. by mohl být ještě letos prohlášen za svatého. Proces svatořečení nabral spád poté, co kolegium vatikánských lékařů nedávno uznalo případ "zázračného" uzdravení. Informoval o tom v pondělí italský deník La Stampa. Právě prokázaný zázrak je podle kanonického práva pro uznání "svatosti" potřeba.

Komise sedmi lékařů na žádost Kongregace pro svatořečení a blahořečení, jednoho z oddělení Papežské kurie, posuzovala případ uzdravení spojený s Janem Pavlem II. Došla přitom k závěru, že jde o uzdravení, jež je z hlediska medicíny nevysvětlitelné. Případ nyní bude posuzovat ještě teologická komise a kardinálové, je však velmi nepravděpodobné, že by tyto instance "zázrak" zpochybnily. Podle italského listu tak svatořečení polského papeže nestojí nic v cestě a mohlo by k němu dojít už letos na podzim.

Jan Pavel II. byl hlavou katolické církve v letech 1978 až 2005, kdy zemřel. Populární papež se uznání církve dočkal už velmi krátce po své smrti - blahořečen byl na podzim 2011.

Také prohlášení za blahoslaveného vyžaduje doložený zázrak: s ním se před lety přihlásila Francouzka Marie Simon-Pierre. Ta tvrdila, že dva měsíce po skonu papeže se zázračně uzdravila z Parkinsonovy nemoci, jíž trpěl i papež, když se k němu modlila. Lékaři její uzdravení potvrdili. Pro svatořečení je třeba doložení dalšího zázraku, který se stal po blahořečení. Vatikán zatím nezveřejnil žádné podrobnosti.      (Zdroj: iHNed)


Ministr Chalupa předkládá vládě zákon o Šumavě, který je dle právníků UK věcně i právně zcela vadný ..... Ministr to ví, obešel i Legislativní radu vlády.

Ministr Tomáš Chalupa (ODS) oslavil Den Země osobitým způsobem: zítra předloží vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Ministr nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada. Přitom zákon je po odborné i právní stránce tak nekvalitní, že jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy označila za „zcela nezpůsobilý dalšího projednání v legislativním procesu.“

Hnutí DUHA upozornilo, že zákon, který ministr Chalupa předkládá vládě, neslouží ochraně přírody, ale ochraně developerů a těžařských firem. Projekty, jako jsou například rekreační střediska či sjezdovky, mají mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody. Ministr chce zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů. Přijetí zákona by znamenalo zničení některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Stanovisko podepsané proděkanem fakulty a vedoucím katedry práva životního prostředí profesorem JUDr. Milanem Damohorským, DrSc., uvádí: „Návrh zákona je utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Četné paragrafy jsou i v rozporu s ustanoveními českého ústavního práva, práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí. Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a je nezpůsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra navrhuje jeho stažení a zásadní přepracování…“ Celé znění zasíláme v příloze.       (Zdroj: Hnutí DUHA)

Kolik škod ještě je schopna tato vláda napáchat?


Češi v Novém světě hledali štěstí a někteří se i proslavili ..... Za českou enklávu v Novém světě je všeobecně považováno Chicago, kdekdo také zná Madeleine Albright nebo Eugene Cernana, astronauta s Krtečkem. Příběh české imigrace do obou Amerik je ale daleko barvitější.

Většina české společnosti dnes vnímá migranty jako hrozbu. O tři, čtyři generace zpět to však byli právě Češi a Moravané, kdo vyráželi do světa „za lepším“. Nejen do Vídně, jejíž příslovečný telefonní seznam je plný jmen jako Nowotny a Havlicek. Velká část emigrantů z Českých zemí mířila za oceán. Ve svých nových vlastech se stali prezidenty, zakladateli či starosty milionových měst nebo nositeli Nobelovy ceny.      (Čtěte na stránkách National Geographic)


DNA paleolitických psů z Altaje připomíná sibiřské husky ..... O tom, že paleolitičtí vlci z Belgie, Moravy či Sibiře, byli spíše psy, se zde psalo již opakovaně. Teď je to potvrzené konečně i geneticky.

Dosavadní podpora pro toto tvrzení byla totiž převážně anatomická („gracilnější“ stavba apod.) a kulturní (zvíře pohřbené s mamutí kostí bylo asi spíš domácím mazlíčkem než kořistí); přece jen šlo stále o věc interpretace, žádná tvrdá data.

Nyní vědci z nálezů na Altaji starých asi 33 000 let získali DNA. Tým pod vedením Anny Družkové z Ruské akademie věd publikoval v PLoS One publikoval výsledky osekvenování mitochondriální DNA. Pak už zbývalo jen výsledek porovnat – konkrétně se vzorky mitochondriální DNA 30 vlků, 4 kojotů a 70 současných psích plemen. Dávní altajští hafani měli nejblíže k těmto třem současným plemenům: sibiřský (!) husky, tibetský mastif (to asi v češtině odpovídá tibetské doze) a novofundlanďanům.      (Zdroj: Science WORLD)


Potřebujete válečné lodě? Zkuste tištěné námořnictvo ..... Ohromné plovoucí 3D tiskárny, které tisknou náhradní díly, orgány, zbraně, letadla, ponorky a lodě jako na běžícím pásu. Je tohle další krok evoluce vojenského námořnictva?

Představte si vojenské plovoucí továrny, které vyrábějí úplně všechno, co si žádá moderní námořnictvo. Od jídla až po zbraně a důmyslné roboty, a vesměs na 3D tiskárnách. Když takové továrně budou docházet suroviny, vyrobí si těžební lodě, které pak nashromáždí potřebné suroviny z oceánu, jako třeba hořčík pro výrobu elektroniky Takový je koncept, který nedávno představili poručíci námořnictva Spojených států Scott Cheney-Peters a Matthew Hipple, oba z nezávislého think tanku námořnictva Center for International Maritime Security.

Jak se zdá, dotyční pánové jsou okouzleni rozmachem technologií 3D tisku ve všech směrech. Navrhují i jeho využití v menším měřítku. Námořníci by si s 3D tiskárnami měli tisknout potřebné nástroje či součástky. Na nemocničních lodích by si zase tiskli zdravotnický materiál, nástroje a také náhradní končetiny či případně orgány.      (Zdroj: OSEL)

Hele, nebylo by jednodušší, kdyby i války probíhaly jen v počítačích? Normální lidi nestojí o to, nasazovat život za mocenské choutky jiných ...


Stromy jako generátor energie ..... Naše planeta je doslova obklopena živou hmotou. Nezáleží na tom, jestli se bavíme o tradičním živočichovi, zástupci rostlinné říše nebo o prvocích na buněčné úrovni. Všechny spojuje jedna věc a tím je nevyvratitelná energie. Podívejme se na plíce naší Země. O stromech víme, že z nich vychází abstraktní forma energie, jež je mnohdy prostředkem pro znovu nabití lidské mysli. Ano, lidé využívají mocnou sílu stromů už po staletí. A jak to tak už bývá, tak i tento fenomén si nalezl cestu do naší současnosti. Pojďme se společně podívat, jak to celé funguje a jestli vůbec můžeme i my samotní využít této přírodní nabíječky.

Stromy naslouchají všem ... Pokud patříte mezi velmi citlivé jedince, máte opravdu velkou šanci, že se s vámi stromy spojí a propůjčí vám trochu ze svých obnovitelných zásob energetického pnutí. V případě, že se budete chtít pokusit vyrazit do přírody za obdobně laděnými stromy, vyberte si zdravé a statné jedince. Nejde ani tak o strom, jako o prostředí v bezprostřední blízkosti. Nalezněte si místo s kvalitní florou a nezaměnitelným půvabem. Taková místa napomáhají zbavování se stresu, uvolňuje celé fyzické tělo a posiluje mysl.

Co strom, to originál ... Zdravotní účinky na lidské tělo se mění dle druhu jednotlivých stromů. Dokonce se traduje, že každá energie má svého ochránce a nejdříve je nutné o tuto sílu požádat. Není dovoleno si brát něco, co nám nepatří. Přesun energie je možný objetím nebo pouhým dotekem. Dle citlivosti jedince pocítíte chvění, či obrovský tok zvláštního chvění. Musíte se tomu naprosto odevzdat.

Jak na to ... Nejdříve si uvědomte, proč vůbec tuto speciální energii vyhledáváte. Soustřeďte se na váš individuální problém a v mysli žádejte stromy o energii. Dotýkejte se jich a čerpejte. Dovole se nejdříve celé oblasti, jestli můžete vstoupit, následně i samotného stromu. Nejlépe uděláte, když k vyhlédnutému stromu přistoupíte čelem a celý ho obejmete.       (Zdroj: Příroda)


V sobotu vyjíždí první cyklovlak „Velo Podyjí“ ..... I v letošním roce budou v provozu přímé vlaky ČD z Brna do Šatova. Jezdit budou každou sobotu po celou turistickou sezónu. První cyklovlak vyjede již tuto sobotu 27. dubna, poslední vyrazí 28. září. Navíc „Velo Podyjí“ letos nově pojede i o hlavních prázdninách a o státních svátcích 1. a 8. května a také 5. července. Přímé spojení jihomoravské metropole s Národním parkem Podyjí nabízí výlety po cyklostezkách za Znojemsku nebo v Rakousku. Podyjí patří k našim nejvděčnějším oblastem pro aktivní odpočinek, pro svůj nenáročný profil je ideální pro cykloturistiku.

Přímé spojení Brna se Šatovem je zejména pro příznivce pěší turistiky, pro in-line bruslaře nebo cyklisty. Ve vozech je zajištěn dostatek místa pro jízdní kola. Vlak odjíždí z Brna-Králova Pole v 8:09, zpět ze Šatova vyjíždí v 17:40. Cestující mají možnost parkování v Brně-Králově Poli a v Brně-Židenicích, nastoupit je možné na čtyřech místech v Brně. Cyklovlak dopraví cestující s jízdním kolem k cyklotrasám na Znojemsku i Rakousku. Pro in-line bruslaře začíná v Hrušovanech nad Jevišovkou 20 km kvalitních tras po bývalých „signálkách“ až do Mikulova na Moravě. Pro cestu zpět nabízí ČD v Hrušovanech výhodný přípoj z Mikulova. Pěší mohou využít návazný program ve Znojmě, akce Znovínu, a.s., nebo jiných festivalů vín apod. Jízdenka ČD do Znojma zajistí i slevu na pravidelné prohlídky města pořádané agenturou Remo-Agency.

Cyklovlakem Velo Podyjí je možné cestovat i s výhodnými jednodenními jízdenkami IDS JMK za 190 Kč (150 Kč pro držitele předplatných jízdenek pro zóny 100+101) platnou ve všech zónách pro 2 dospělé a až 3 děti.

Od 15. června vlak z důvodu opravy tunelu u Radostic pojede až do konce sezóny přes Břeclav. Nebude tedy zastavovat v Moravském Krumlově a jízdní doba se prodlouží přibližně o 10 minut.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Zelenou mapu už má i Minsk, s tvorbou pomohla Arnika ..... Zelenou mapu Minsku a ekologické poradenské centrum pomohlo v hlavním běloruském městě Minsku vytvořit sdružení Arnika. Lidé v mobilní aplikaci naleznou třeba to, kam odložit vysloužilé spotřebiče, aby byly odborně zlikvidovány a neohrozily životní prostředí. Poradna už stihla pomoci více než 450 lidem a dotazy, které lidé pokládali, byly podkladem pro vznik interaktivní mapy. Ptají se zejména obyvatelé Minsku prostřednictvím telefonu.       (Zdroj: Arnika)


Zatmění Měsíce a rozdíly v jeho předpovědích ..... 25. dubna 2013 nastane částečné zatmění Měsíce, které bude viditelné i u nás. Sice nepůjde o zatmění nijak výrazné (zakryta bude jen velmi malá část měsíčního kotouče), ale zvídavý čtenář, bloudící po webu, přesto zaznamená, že předpovědi tohoto zatmění z různých zdrojů se vzájemně liší i o několik minut.

Následující tabulka ukazuje výsledky předpovědí hned z několika zdrojů ... (viz zdroj)

Z tabulky je zřejmé, že zatímco okamžiky středu zatmění se prakticky shodují, k poměrně velkým odchylkám dochází u délky trvání celého zatmění. Jasně se zde rýsují dvě skupiny (HR, NASA, IMCCE na jedné straně a HMNAO, USNO na straně druhé), které jsou uvnitř kompatibilní, ale vzájemně se systematicky liší. První skupina odhaduje celkovou délku trvání zatmění na 27 minut, zatímco druhá na téměř 32 minut. V dalším se věnujme příčinám těchto odchylek.       (Čtěte na stránkách Astro)


Kde rostou koniklece nejvíce? V Brně na Kamenném vrchu ..... Koniklece patří mezi první jarní rostliny a ne nadarmo jsou kromě tzv. petrklíčů (Prvosenka jarní) považovány za první posly jara. Jejich velké fialové zvonkovité květy a bílé nebo rezavě chlupaté stonky, jejichž trsy mohou místy tvořit překrásné filalové koberce, jsou vidět již zdaleka.

V Čechách a na Moravě se nachází více lokalit, kde se koniklece velkokvěté vyskytují. Kdo by však čekal, že největší území u nás se nachází někde na kopcích hluboko v divoké přírodě, může být překvapen. Evropská, ale zřejmě i světová jednička v počtu koniklecové populace se nachází v Brně, jen několik metrů za posledními paneláky sídliště Kamenný vrch.

Světová rarita pět minut za městem ... Kromě známých lokalit koniklecí v Národním parku Podyjí nebo na Ptáčově na Třebíčsku je zřejmě nejpočetnější lokalitou právě okraj brněnského sídliště Kamenný vrch, kde ochránci přírody evidují na šest stovek trsů této nádherné jarní rostliny. Tento paradox – chráněné druhy rostlin poblíž hustě osídleného sídliště s nejhustější populací tohoto druhu, je skutečným unikátem, jak v české kotlině, tak i v Evropě.

Unikát s Braillovým písmem ... Kamenný vrch byl vyhlášen v roce 1978 přírodní památkou, později byl povýšen na přírodní rezervaci a významnou evropskou lokalitu. Vycházka koniklecovým královstvím zabere slabou hodinu nenáročným terénem. Rezervací vede také naučná stezka vybavená informačními tabulemi opatřenými dokonce i Braillovým písmem.      (Zdroj: Velká Epocha)


23.4. 2013     Dnes máme Světový den knihy a autorských práv. Dne 23.4.1616 zemřeli dva velcí spisovatelé – William Shakespeare a Miguel de Cervantes y Saavedra. Shodou okolností 23.4. zemřeli či se narodili i další významní spisovatelé. Proto byl tento den organizací UNESCO zvolen roku 1995 Světovým dnem knihy.


Vyspaní muzikanti hrají lépe ..... Pokud se muzikanti učí novou melodii, druhý den jsou schopni ji zahrát lépe. Vědci z jižní metodistické univerzity v Dallasu zkoušeli pianisty, kteří si měli zapamatovat novou melodii. Jejich přesnost se, kupodivu, přes noc zlepšila a rychlost zvýšila. Pokud se však učili dvě velmi podobné melodie, schopnosti se do druhého dne zhoršili.

Mozek si není schopen pamatovat do druhého dne úplně všechno, co se naučíme. Jaká je tedy jeho selektivní funkce? Podle čeho vybere to, co si zapamatuje? Ve třetím pokusu se podobné melodie pianisté učili po sobě a na závěr se znovu vrátili k té první. Druhý den se zlepšil jejich výkon při první melodii a nikoli při té druhé. Mozek se tedy zřejmě reaktivoval při opakování starší naučené skladby a následně se hra ještě zlepšila přes noc během spánku. Vědci takto dokázali, že i během „pasivního“ odpočinku se učíme a zlepšujeme.      (Zdroj: 21@století)


Špalda ..... Pro současnou dobu je charakteristický návrat k některým již polozapomenutým (alespoň pro nás, Čechy) zdrojům potravy. Jedním je špalda, latinsky Triticum spelta, která byla ve staré češtině označována půvabným slůvkem samopše. Jedná se o druh nešlechtěné pšenice.

Špalda byla již pěstována před několika tisíci lety starými Egypťany, v Evropě ji v minulosti pěstovali Keltové a Germáni. Ve starém Řecku se z ní pekl chléb. Římští legionáři ji dostávali jako součást mzdy. V průběhu doby byla nahrazena šlechtěnou pšenicí, která zemědělcům zaručovala vyšší výnosy. Dalo by se říci, že se jednalo o starověký druh genetického inženýrství. Ve středověku ji používala proslulá léčitelka svatá Hildegarda.

Nicméně v současnosti se špalda opět vrací na výsluní zájmu. Je ceněna pro vysoký obsah vlákniny, minerálních látek a bílkovin. Je důležité ale uvést, že obsahuje i vyšší procento lepku, takže výrobky z ní by neměli konzumovat pacienti dodržující bezlepkovou dietu. Je pěstována v ekologickém zemědělství, protože není u ní nutnost používat umělá hnojiva a je odolná oproti škůdcům a chorobám. Dále má nižší toxicitu pro alergické jedince (u potravinové alergie).       (Zdroj: CelostniMedicina)


Dřímající supervulkán pod Yellowstonem je větší, než se myslelo ..... Supervulkán pod Yellowstonským parkem má pověst americké Nemesis, která může přinést zkázu polovině území Spojených států. Magmatický kotel, který dřímá pod povrchem, je větší, než geologové odhadovali.

Výsledky posledních průzkumů představili tento týden vědci na výročním zasedání Americké seismologické společnosti.

„Posunuli jsme se v chápání yellowstonského sopečného systému Yellowstone,“ řekl serveru OurAmazingPlanet Jamie Farrell, postgraduální student seismologie na University of Utah. „Magmatický kotel je alespoň o 50 procent větší, než se původně myslelo.“

Přitom právě informace o objemu roztaveného magmatu je důležitá pro odhad velikosti budoucích erupcí. Potencionálně může zdejší supererupce pohřbít polovinu Spojených spojených států pod metrovou vrstvou sopečného popela.

Yellowstone leží na horké skvrně. S tím jak severoamerický kontinent driftoval přes tuto oblast, chochol yellowstoneského vulkánu prorážel zemskou kůrku. Stopy této aktivity zůstaly v podobě kráterů po dávných erupcích v povodí Snake River. Vnikla tak vulkanické stezka, která vede přímo do Yellowstonského parku.

Poslední velká erupce se odehrála před 640 tisíci let. Poslední menší erupce se pak ještě odehrála před 70 000 lety. Od té doby supervulkán dřímá, ale nadýmání jeho kaldery zvedá znepokojivě terén.       (Zdroj: National Geographic)


Nekalé obchodní praktiky na předváděcích akcích vedou ..... „Nekalých obchodních praktik na předváděcích akcích, včetně agresivních, přibylo,“ konstatoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský poté, kdy se seznámil s výsledky kontrol ČOI za 1. čtvrtletí. Odsoudil opakovaně formy poškozování spotřebitelských práv, zejména fiktivní výhry, za které musí výherci platit, i tzv. VIP klubové či členské karty, na které doplácejí opět převážně účastníci z řad seniorů. „Tyto praktiky uplatňované vůči důvěřivým seniorům zaslouží maximální výši pokut a zrušení živnostenského oprávnění, což jsme navrhli v uplynulých týdnech ve třech případech: 1. České reklamní společnosti, společnosti Czech reisen a také u podnikatele Františka Tůmy z Prahy.

A další mohou následovat,“ doplnil ústřední ředitel. V 1. čtvrtletí zjistila ČOI porušení ve více než 80 % kontrol a uložila v tomto období pokuty ve výši 5,4 mil. Kč.

Za 1. čtvrtletí 2013 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 113 kontrol, při nichž inspektoři ověřovali podmínky prodeje zboží při předváděcích prodejních akcích. Zvláštní pozornost při těchto kontrolách věnovali odhalování různých forem nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, jejichž používání vůči účastníkům předváděcích prodejních akcí z řad seniorů lze považovat za zvlášť závažné porušování zákona o ochraně spotřebitele. Při kontrolách bylo využíváno všech dostupných prostředků, kterými lze prokázat protiprávní jednání prodávajících při těchto prodejních akcích, tj. při prodeji mimo prostory obvyklé k podnikání.

Kontroly probíhaly několika způsoby: přímou účastí inspektorů na předváděcích akcích, na základě podnětu spotřebitele následnou kontrolou vyžádaných podkladů, například smluv, dokumentace k výrobkům apod. A v neposlední řadě také pomocí svědeckých výpovědí přímých účastníků, v případech podezření na užití nekalých obchodních praktik v průběhu předváděcích akcí.

Z celkového počtu 113 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 92 z nich, tj. v 81,4 %, byť ne ve všech případech se jednalo o porušování zákazu používání nekalých obchodních praktik.       (Zdroj: Spotřebitel)

Ví se o tom, píše se o tom, varuje se před tím - a přesto ty zlořády pokračují vesele dál. Někde asi bude nějaká chyba ...


Nová on-line mapa ukazuje život i ohrožení beskydských šelem ..... Hnutí DUHA spustilo unikátní mapovou aplikaci o velkých šelmách na česko-slovenském pomezí. Veřejnost nalezne na http://mapa.selmy.cz údaje o pohybu rysů, medvědů či vlků především na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ale také například místa, kde dochází k nejčastějším střetům zvířat s automobily či kde byly zaznamenány případy pytláctví.

Dobrovolníci vlčích hlídek, kteří se ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy podílí na monitoringu velkých šelem, používají od roku 2009 i fotopasti. Tyto automatické fotoaparáty Hnutí DUHA začalo intenzivněji využívat loňskou zimu a díky přeshraničnímu projektu se na monitoringu podíleli také spolupracovníci ze Slovenska, především z Fatranského spolku. Mapa proto obsahuje i údaje z navazujícího území Chráněné krajinné oblasti Kysuce.

Z kvalitních fotografií nebo videí rysů lze například zjistit pohlaví a dle specifické kresby srsti od sebe odlišit jednotlivá zvířata. Do června 2012 bylo analyzováno přes 500 fotografií a videosekvencí rysů, které v několika případech umožnily vymezit přibližné „rysí revíry“. Velikost domovských okrsků rysů může být i větší než 300 km2 a částečně se překrývají. Rysí kocour Král se například pohybuje po celém javornickém hřebenu, rys Saša chodil v roce 2010 z Lysé hory až do Javorníků.

V zimní sezóně 2011/2012 se podařilo v Beskydech a Javorníkách rozlišit celkem 11 dospělých rysů a 2 koťata, která vodila Karina, jedna z javornických rysic. Všichni javorničtí rysové a někteří beskydští se však pohybují častěji na slovenské straně hor.

Rysí revíry jsou v mapě zaznačeny přibližně a bodové nálezy jsou vloženy se záměrnou odchylkou až několika kilometrů. Mapa tak neobsahuje žádné citlivé údaje, které by mohly šelmy ohrozit. Naopak spíše ukazuje, jak jsou šelmy vzácné a z jak velkého území rys zmizí, pokud dojde k odstřelu jediného zvířete. Ve Vsetínských vrších například výskyt rysa nebyl potvrzen od roku 2009 až do letošní zimy (do mapy ještě není rok 2013 zahrnut). Obsah mapy bude průběžně aktualizován dle nových poznatků z terénu.      (Zdroj: Šelmy)


Mohl by obyvatelné planety zahubit chabý magnetický štít? ..... Zřejmě ano. Pokud se zastaví planetární dynamo a za nějaký čas se vypne magnetické pole planety, její atmosféru i povrch zasáhne hvězdný vichr v plné síle.

Jak se zdá, velice toužíme objevit obyvatelné planety, ačkoliv nám prozatím jejich adresa očividně k ničem nebude, neboť k nim neumíme v rozumném čase doletět. Je to ale samozřejmě úžasně sympatické, přinejmenším jako důkaz, že nejsme rezignovaní roboti, kteří až do smrti jenom opakují automatizované úkony. Obyvatelné světy se zvolna stávají vysněným cílem, který by nás mohl pohánět vpřed. Na vzdálenost mnoha světelných let je ale poměrně komplikované zjistit, jak která planeta vlastně vypadá a jestli by opravdu byla obyvatelná podle našich požadavků.

Přítomnost kapalné vody k nim rozhodně patří. Obvykle se odvozuje z toho, zda zkoumaná planeta obíhá v takzvané obyvatelné zóně, tedy v místech, kde by podle intenzity záření hvězdy měla na povrchu panovat teplota příhodná pro vodu v kapalném skupenství. Jorge Zuluaga z kolumbijské University of Antioquia a jeho spolupracovníci teď ale naznačují, jak velice zásadní roli hraje magnetické pole planet. Mars a Venuše nemají žádné magnetické pole, co by stálo za řeč a obyvatelné očividně moc nejsou, alespoň ne bez masivního zapojení planetárních technologií. Jejich atmosféry zřejmě pořádně pocuchal sluneční vítr. Z Venuše se stalo rozpálené peklo a z Marsu zase mrazivá pustina.

Jak je možné, že naši planetu před poryvy slunečního větru kryje magnetický štít? Země funguje jako gigantické hydrodynamické dynamo a její magnetické pole vzniká tření při rotaci polotekutého vnějšího a pevného vnitřního jádra planety. Zuluaga a spol. propočítali, za jako dlouho se zastaví magnetické dynamo té které planety, když postupně vychládá. Pak své odhady napasovali na tři slavné exoplanety, vesměs velikostí superzemě, které jsou považované za poměrně slušné kandidáty na obyvatelnost. Pro každou z nich sestavili model termální evoluce, tedy vývoje teplot planety během její historie. Vzali přitom v úvahu parametry jejich hvězd, hmotnost planet, jejich rotaci a také stáří, pokud byly k dispozici potřebné údaje. Ukázalo se, že planetární dynama všech tří planet přinejmenším dosluhují a v jednom případě už dokonce dynamo nejspíš dosloužilo.       (Zdroj: OSEL)


V Německu vypustili do volné přírody osm zubrů ..... Německo se stalo další evropskou zemí, kde se vyskytuje volně žijící populace zubrů. Největšího suchozemského savce starého kontinentu minulý týden vypustili do přírody v pohoří Rothaargebirge ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Lokalita se nachází v západní části země, zhruba dvě stě kilometrů od hranic s Nizozemím. Kdy se do volné přírody dostanou u nás zatím nikdo netuší.

„Německo ukázalo, že zubři mohou žít i v této nejprůmyslovější zemi Evropy, s mnoha velkoměsty a velmi hustou dopravní infrastrukturu. Pro další země v Evropě, včetně České republiky, je to určitě příklad hodný následování,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

Do volné přírody němečtí ochránci přírody vypustili osmičlennou skupinu zubrů. Zvířata byla předtím tři roky v rozsáhlé aklimatizační ohradě. Projekt návratu zubrů se v Německu těšil velké podpoře tamních firem. Například pivovaru Krombacher, obchodního řetězce Rewe, spořitelny Sparkasse Witgenstein a dalších významných firem.

Společnost Česká krajina dlouhodobě pracuje na projektu Návrat zubrů do České republiky, který finančně podporuje společnost Ekospol. Na konci loňského roku vydala ve spolupráci s odborníky z Akademie věd České republiky a Jihočeské univerzity přelomovou odbornou studii. Ta dokazuje, že v České republice je pro návrat zubrů několik vhodných lokalit.       (Zdroj: Ekolist)


Před 180 lety zemřel otec lokomotiv ..... Průmyslovou éru neodstartoval parní stroj, ale železnice: teprve možnost výkonné dopravy odzvonila idyle venkovských a maloměstských komunit. Nedávno uplynulo 180 let od smrti konstruktéra první lokomotivy Richarda Trevithicka.

"Vzdal bych se všech svých symfonií, kdybych mohl vynalézt lokomotivu," řekl prý Antonín Dvořák. "Heavymetalový" půvab ocelového monstra dunícího v oblacích kouře a jisker dokázal ocenit právě jen hudební génius Dvořákova formátu. Možnost být otcem lokomotiv mu ovšem vyfoukl cornwallský důlní inženýr Richard Trevithick. I když taková Rusalka také není k zahození.

První automobilová havárie ... Parní pohon nevynalezl jeden člověk, ale šlo o dlouhou řadu objevů, kdy každý vynálezce začínal tam, kde jeho předchůdce skončil. První skutečný motor v historii lidstva tak vznikal více než půldruhého tisíciletí - ano, tisíciletí, protože parní turbínu popsal už antický učenec Heron Alexandrijský v prvním století našeho letopočtu.

Model vozíku poháněného Heronovou turbínou předvedl jezuitský misionář Ferdinand Verbiest čínskému císaři někdy okolo roku 1672. Funkční parní čerpadlo postavil pro zahrady saského kurfiřta Denis Papin v roce 1689, přesto je známější jako vynálezce tlakového hrnce.

V Anglii tou dobou řešil stejný problém pro čerpání vody z dolů Thomas Savery. Roku 1705 devonský kovář Thomas Newcomen postavil sice poněkud nemotorný, ale plně funkční parní stroj, který se začal využívat v praxi. James Watt jej pak od roku 1783 vytrvale zdokonaloval - a to tak důkladně, že je vcelku právem považován za jeho vynálezce.

Použít parní stroj k pohonu dopravních prostředků bylo lákavé. Do lodi to nepředstavovalo velký problém, pro povoz ale byl příliš těžký a málo výkonný. Přesto někdy okolo roku 1771 postavil francouzský vynálezce Nicolas-Joseph Cugnot dva těžké parní automobily určené pro tahání děl. Druhý a větší dokázal jet rychlostí až 10 km/h, téměř se však nedal řídit a nakonec narazil do zdi. Šlo pravděpodobně o vůbec první automobilovou havárii.

Parní automobil zajímal i Watta - mezi jeho patenty je například třístupňová převodovka. Problémem však byl nedostatečný výkon jeho stroje. To musel Trevithick vyřešit ze všeho nejdřív.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Jak jsou lékaři a pacienti drženi v nevědomosti o potenciálním nebezpečí každodenních léků ..... Tamiflu má být zázračný lék na chřipku. Pacienti po celé Velké Británii na něj spoléhají. Pacienti se všude horlivě zásobují do skříněk s léky a v některých zimách se dokonce mluvilo o přidělování.

Samotná vláda utratila 500 milionů liber za nahromadění zásob léku, aby ochránila zemi před kolapsem při příchodu epidemie ptačí chřipky, jelikož má snižovat riziko zápalu plic a smrti.

A přes vše co víme, Tamiflu nemusí být o nic lepší než paracetamol, protože jeho výrobce Roche stále upírá důležité informace o jeho rizicích a přínosech, vědcům, doktorům i pacientům.

Následkem toho doktoři předepisují pilulky v nejistotě, vystavují pacienty možnému poškození a potencionálně plýtvají velkým množstvím veřejných peněz.

Ale to je jen začátek. Protože to co Roche dělá, není nic nezákonného a ani na tom není nic neobvyklého. Pacienti v celém Spojeném království mohou trpět – v měřítku, které teprve začínáme chápat – z důvodu rozsáhlého, stále pokračujícího skandálu v medicíně.

Podle současné legislativy mají farmaceutické společnosti a výzkumníci plné pravo zadržovat informace o tom, zda léky účinkují či ne, i přesto, že lékaři zoufale potřebují ty údaje, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

Ale u Tamiflu průmysl konečně narazil na strop. Jedna skupina vědců se rozhodla, že tato situace – a její dopad na pacienty – je nepřijatelná. V jejich čele je Dr. Tom Jefferson, houževnatý výzkumník, který kdysy jako armádní lékař sloužil v Bosně. Není člověkem, kterého můžete snadno oklamat.

Dr. Jefferson vedl přezkoumávání důkazů o Tamiflu, požadovaném vládami Austrálie a VB. Pracuje pro Cochrane, mezinárodní neziskovou akademickou společnost, která produkuje tisíce shrnutí pro lékaře a pacienty o medicíně a léčbě.

Cochrane si uvědomil, že u mnoha z klinických studií provedených u Tamiflu je k dispozici pouze velmi stručné shrnutí výsledků. To je v medicíně nepřijatelné, protože ďábel je často v detailu a všechny pokusy nejsou nutně „skutečným testem“ léčby. Takže Dr. Jefferson napsal Roche a zažádal o celé zprávy o klinických studiích, popisující testy v detailech.

To bylo spouštěčem mimořádného představení. Zaprvé, Roche trval na dohodě o zachování důvěrnosti, což bylo pro Cochrane nepřijatelné. Poté vydali stručné a nedostatečné souhrny týkající se studií.       (Zdroj: Toxio)


NASA spřádá plány na přivlečení asteroidu k Měsíci ..... Vědci z kalifornského Keckova institutu pro vesmírná studia potvrdili nový projekt, jehož koncept rozpracovali. Jde o ulovení a přitažení asteroidu k Měsíci. NASA podle všeho zamýšlí chytit malý asteroid a umístit ho na vysokou oběžnou dráhu kolem Měsíce

Říká se, že by taková mise měla stát kolem 2,6 miliardy dolarů. Podle velmi předběžných odhadů by se lov na asteroid mohl odehrát někdy ve 20. letech tohoto století. Jedním z nejpravděpodobnějších cílů takové mise je asteroid 1999 AO10 z Atenovy skupiny planetek. Těch je známo několik set a při oběhu kolem Slunce kříží oběžnou dráhu Země.

Asteroid 1999 AO10 o délce 7 metrů je docela dobře dosažitelný a také prý cenný pro vědce. I tak by výprava k němu zabrala zhruba půl roku a astronauti by museli čelit celé řadě rizik, včetně dlouhodobého vlivu kosmického záření a velké vzdálenosti od případné záchrany. Zatím to každopádně vypadá, že přednost dostane robotická sonda, která přivleče vybraný asteroid k Měsíci. Tam by pak byl po ruce pro případné další mise.       (Zdroj: ČR Leonardo)


22.4. 2013     Dnes je Mezinárodní den Země. Poprvé s myšlenkou slavit tento den  vystoupil John McConnell roku 1969. OSN jej oficiálně vyhlásilo roku 1971. Zpočátku se slavilo jen v Americe, ale roku 1990 se připojily i další státy včetně ČR a Den Země se stal mezinárodním svátkem.

Dále byl tento den vyhlášen na Evropské konferenci proti rasismu jako Evropský den akcí proti rasismu.

A do třetice se dnes konají Slavnosti stromů. Vůbec poprvé, tehdy ještě neoficiálně, uspořádal Slavnost stromů roku 1872 americký novinář Morton z Nebrasky, státu téměř bez stromů. Roku 1874 guvernér Nebrasky vyhlásil první oficiální svátek stromů – the Arbor Day. Akce se začala postupně prosazovat nejen napříč Amerikou, ale i za jejími hranicemi. Oficiálně se u nás Slavnost stromů poprvé slavila roku 2000, od roku 2003 je jejím organizátorem Centrum rozvoje.


Den Země - 22. duben ..... Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech.

První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.       (Zdroj: Ekovýchova Libereckého kraje)


O nejchytřejších brýlích děda Vševěda ..... Google letos začne prodávat chytré brýle Glass a další výrobci se pravděpodobně přidají. Běžné rozhovory už nikdy nebudou stejné jako dřív.

Informace jsou stále lépe tříděné, rychleji dostupné a především zdarma. Co to bude znamenat do budoucna s příchodem chytrých brýlí a podobných doplňků, které budeme mít většinu času na sobě?

Internet ukrývá takřka všechno vědění lidstva ze všech představitelných segmentů. Velká změť neroztříděných informací je ale k ničemu, pokud odpověď na danou otázku nebo aktuální informaci nemůžete snadno a rychle nalézt.

V první fázi se o to pokusil Google se svým vyhledávačem, který dokázal indexovat webové stránky a informace v nich uložených. Pokročilými algoritmy se postupně odfiltrovaly nesmyslné stránky a na prvních místech se objevují ověřenější a velké weby. Jedním takovým je i například Wikipedia, která se soustředí na odbornější třídění informací.

Následně se objevil například internetový nástroj WolframAlpha a další služby, přičemž spojením těchto informačních zdrojů vznikly inteligentní „odpovídače“ typu Google Now nebo Siri.

Samostatnou kapitolou je pak speciálně navržená umělá inteligence pod označením Watson, která dokáže zpracovat a pochopit text a doslova odpovědět na otázku v jakémkoli oboru, který se naučí z dostupných dat.

Staré dobré časy ... Žádný člověk neví vše a už jsme si zvykli na to, že se dá cokoli „vygooglovat“. Potřebujete nějakou informaci, sednete k počítači nebo vezmete svůj mobilní telefon, napíšete klíčové slovo a čekáte na výsledky. Pak na některé kliknete, a když máte štěstí, najdete to, co potřebujete.

Na tomto postupu je ale vidět, jak je vše zdlouhavé a nedostatečné pro náročnější použití. Představme si například situaci, kdy se bavíte s někým o nějaké události nebo oboru. Těžko si lze představit, že jakmile se zeptá nebo odvede rozhovor do vámi neznámé oblasti, budete říkat „moment, já si to vygoogluju“ a za minutu budete pokračovat v hovoru. Může se jednat například i o včerejší událost, o které ještě nevíte.       (Zdroj: VTM)

S býlemi - génius, bez brýlí - debil ...


Manažer dojel - aneb všechno se nám vrátí (krátký příběh z ordinace MUDr. Jana Hnízdila) ..... Stejně jako selhaly všechny pokusy reformovat komunistický režim, nejde reformovat ani obludný medicínskofarmaceutický komplex. Rozpadne se sám. První signály už přicházejí. Před měsícem mne v ordinaci navštívil jeho vrcholný představitel, padesátiletý obchodní ředitel velké farmaceutické firmy.

Dnes bezradný a vyčerpaný člověk léta vymýval mozky lékařům, zahrnoval je dárky, staral se o jejich „vzdělávání“ na kongresech v exotických zemích a připravoval pro ně prezentace nových léků. Ve firmě vystoupal až na vrchol. Ani si přitom nevšiml, že dcera už je dospělá a že od něj odešla manželka. Aby všem ukázal, jak je úspěšný, nechal si postavit luxusní vilu. Žije v ní sám.

Rok trpí krutými bolestmi hlavy, únavou, nejistotou, cítí trvalé napětí. Návštěvu lékaře dlouho odkládal, jenže pak zjistil, jak si kolegové začínají všímat, že začíná zaostávat za svou pověstí neúnavného dříče. Jako držiteli firemní platinové zdravotní karty se mu dostalo nadstandardní péče „manažerského programu“ věhlasné pražské nemocnice. Po týdenní anabázi nejrůznějších vyšetření mu doktor oznámil, že může být klidný. Všechny výsledky jsou v pořádku.

Mužovi se chtělo vypovědět, jak je nešťastný a opuštěný, ale doktor neměl čas. Po deseti minutách odcházel z ordinace s receptem na drahý lék proti depresi, který jeho firma před pěti lety uváděla na trh.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Mumie údajného mimozemšťana má vydat tajemství ..... Před zveřejněním nového dokumentu ufologa Stevena Greera Sirius se začaly na internetu objevovat obrázky z pitvy a zkoumání údajného mimozemšťana. Jde o deset let starý nález nález z pouště Atacam, který byl však teprve nedávno vydán k prozkoumání a analýze DNA.

Jde o mumii, která je jen 15 centimetrů vysoká, ale její humanoidní kostra a protažená lebka přitáhly velký zájem milovníků UFO. Nicméně nyní se mají nejasnosti kolem tzv. Atakamského humanoida vyjasnit.

Dokument produkoval Dr. Steven Greer, bývalý pohotovost lékař, který se však v posledních letech především angažuje ve hnutí, které žádá vládu USA, aby zveřejnila objasnila informace o mimozemšťanech. Je tak otázkou nakolik bude dokument vědecky relevantní a nakolik jde o honbu za senzací či projekt, který má především vydělat peníze.

Mumii objevil podle zprávy v chilském deníku La Estrella de Arica 19. října 2003 místní hledač „pokladů“ Osca Munoz na své výpravě do opuštěného města duchů La Noria v poušti Atacama. Munez při kopaní u kostela objevil malý uzlíček zabalený v bílém šátku. Uvnitř byly vysušené miniaturní ostatky tvora s protáhlou lebkou a zvláštní vybouleninou, patrnými výraznými zuby. Tělo mělo údajně šupinaté a tmavé. Patrných bylo také devět žeber namísto u lidí běžných dvanácti .

Mnozí odborníci však soudí, že o žádného mimozemšťana nejde. „Není pochyb o tom, že jde o savce a jsem si téměř jistý, že je to člověk,“ komentoval nález například biolog Walter Seinfeld, že nález by se měl podrobně prozkoumat.

Atakamského humanoida vlastní barcelonský podnikatel Ramon Navia-Osorio, který vede Institut pro exobiologická šetření a výzkumy (IIEE). Ten tvrdí, že nechal již mumii několikrát prozkoumat a pokaždé dostal rozdílná dobrozdání o identitě tvora. )

Nicméně forenzní expert z oblasti medicíny na University Baskicko nevidí v nálezu záhadu: „Je to mumifikované tělo se všemi typickými vlastnostmi plodu, Tělo má všechny struktury a anatomické spojení normální, hlavy, trupu a končetin.“

Propagace dokumentu Sirius však naznačuje, že analýza DNA vyšla tak, že jde o tvora neznámé klasifikace. A dokonce prozrazují, že tvor jimi pojmenovaný jako Ata byl šest až osm let starý, aby vyvrátili tvrzení, že jde o mumifikovaný plod.      (Zdroj: National Geographic)


Za zázraky Svaté Hory ..... Svatá hora u Příbrami je jedno z nejvyhlášenějších poutních míst nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě - údajně se tu odehrálo několik tisíc zázraků spojených s působením Panny Marie. I ateisté tu ale najdou místo s neobyčejně silnou atmosférou a cenné historické památky z období baroka. A na své si dokonce přijdou i ufologové. Ale nepředbíhejme...

Svatá hora je nápadné návrší s nadmořskou výškou 586 metrů kousek od hornické Příbrami. K baroknímu skvostu na jeho vrcholu můžete vystoupat přímo z města po krytém schodišti dlouhém 450 metrů, na jehož dnešní podobě se podílel i slavný sochař Kilián Ignác Diezenhofer (1681-1751). V dřívějších časech je kajícníci vystupovali po kolenou za stálých modliteb. Pokud vás netíží žádné hříchy nebo jste pohodlnější povahy, můžete zvolit jako východisko k návštěvě parkoviště pod kopcem, k němuž vede odbočka od silnice spojující Příbram s dálnicí na Prahu.

Místo s magickou silou ... O předkřesťanské minulosti Svaté Hory není nic známo, přítomnost studánky se zázračným pramenem a prastarého Svatováclavského dubu ale evokuje atmosféru prastarého magického místa. Bylo by ostatně divné, kdyby si třeba takoví Keltové posedlí drahými kovy lokality poblíž bohatých rudných nalezišť nepovšimli.

sv-hora5Křesťanská éra tu zaznamenala řadu zázraků (dnes již ztracené svatohorské kroniky jich prý zaznamenaly 4300) místo proto odedávna vyhledávali postevníci. Za časů panování Karla IV. tu vznikla malá kaple. Do té doby je také kladen vznik zdejší slavné sošky Panny Marie Svatohorské, o níž se traduje, že ji vyřezal z hruškového dřeva sám císařův přítel a rádce, pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297-1363). Ten byl majitelem města Příbram a na Svaté hoře rád pobýval.      (Zdroj: Novákoviny)


CST-100 udělala další krůček ..... Nová kosmická loď CST-100 pro dopravu astronautů k ISS je opět trochu blíže reálnému nasazení do provozu. Její výrobce Boeing chce vše stihnout do roku 2016.

Na severním konci Cape Canaveral Air Force Station je startovní komplex, odkud bezpilotní rakety Atlas vynášely tajné špionážní satelity. Čtyři tyčící se stožáry ochrany před bleskem obklopují rampu, kde začínaly svou pouť robotické mise sond letících k Měsíci, Marsu, Jupiteru a Plutu.

Za několik let uvidíme trochu jiný obrázek. Astronauti nastoupí do výtahu, který je vyveze na vrchol 22-ti poschoďové věže. Výstup z výtahu protíná otočné rameno. Tunelem uvnitř ramene posádka nastoupí do kosmické lodi umístěné na špici rakety Atlas V. Tou lodí bude Crew Space Transportation-100, zkráceně CST-100, kterou momentálně vyvíjí firma Boeing.

Impuls k vývoji dala NASA na popud prezidenta Baracka Obamy v roce 2009. Obama chtěl, aby NASA přenechala kyvadlovou dopravu k ISS soukromníkům a sama se začala věnovat odvážnějším výzvám, čekajícím za oběžnou dráhou Země. NASA tedy vytvořila program Commercial Crew Development (CCDev), v rámci kterého oslovila soukromý sektor. Kromě nováčků se přihlásili i zavedení výrobci. Mezi nimi Boeing společně s Bigelow Aerospace přišli s konceptem kosmické lodi CST-100. Robert Bigelow si od nové lodi slibuje dopravu movitých turistů na oběžnou dráhu, kde by se měly v budoucnu nacházet nafukovací obytné moduly, jakési kosmické hotely, jejichž vývojem se jeho firma zabývá.      (Zdroj: OSEL)


Dáma skončí při správné hře vždy nerozhodně. A šachy? ..... Spolu s důkazem Schaeffer představil také novou verzi svého programu Chinook, který je nyní opravdu neporazitelný...

Dáma se dnes ve světě hraje v celé řadě variant, popsaný důkaz se týká verze převažující i u nás, tedy té, která se hraje na ploše 8 * 8 (šachovnice), kde jsou kameny obou stran na začátku ve třech řadách. Jde o anglickou, nikoliv tzv. mezinárodní dámu.

Důkaz provedl Jonathan Schaeffer z univerzity v kanadské Albertě a zabral mu 18 let hrubé počítačové práce. V této variantě dámy může vzniknout až 10 na 20 pozic. Schaeffer postupoval podobně jako u šachů, kde také postupně přibývají totálně propočítané n-kamenové koncovky. Nejprve hrubou silou prošel prostor koncovek s méně než 10 kameny, což obnášelo cca 39 bilionů pozic. Posléze dokázal, že pokud žádný z hráčů neudělá chybu, vede z každého zahájení cesta do pozice z této databáze, která končí remízou. Během 18letého počítání Schaeffer samozřejmě využíval četných symetrií, které znamenají, že určité pozice jsou si ekvivalentní.

Výpočet běžel od roku 1989 na 200 osobních počítačích, přičemž bylo samozřejmě třeba se úzkostlivě vyvarovat chyb – v takovém případě by mnohaletá práce vyšla nazmar.      (Zdroj: Science WORLD)


V soukromých zahradách se nebude muset žádat o povolení k pokácení stromu ..... Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa připravil novelu vyhlášky, která má odlehčit od administrativy jak občanům, tak obcím.

„Bojujeme o veřejnou zeleň. Zpřísňujeme podmínky pro kácení alejí. Na druhou stranu respektujeme nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Kdo si strom zasadil, může si ho pokácet. Rozhodně nejsme zemí, kde si lidé chtějí své zahrady vybetonovat. Stát by neměl mít ambici diktovat lidem, co si na svém pozemku mohou vysázet a co pokácet. Majetek na soukromém pozemku je nedotknutelný a nikdo jiný, než majitel, o něm nesmí rozhodovat. Jedinou výjimkou budou památné stromy, těch se povolení bude týkat i nadále,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

„Představa, že každý, kdo dnes vlastní zahradu, ji chce záměrně poškozovat a všechny zdravé stromy si vykácet, je nesmyslná. K zahradám jako ke každému soukromému majetku se lidé chovají odpovědně,“ říká náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Tomáš Tesař.      (Zdroj: Ecomonitor)


Piloti a jejich setkání s UFO ..... Vojenští i civilní piloti občas mluví o neznámých létajících objektech, které spatřili během letu. Někteří popisují objekty s barevnými blikajícími světly, jiní mluví o ohnivých koulích, které vyvolávají halucinace. Případů je velké množství a ve většině případů jsou svědectví hodnověrná. Ruští piloti tvrdí, že nejčastěji se s UFO setkávají ve Voroněžské oblasti.

Ačkoli mnohé fotografie UFO jsou volně dostupné, některé jsou stále uzamčeny v trezorech. Z toho ufologové usuzují, že za záhadnými jevy stojí mimozemští návštěvníci, o jejichž existenci nemají běžní smrtelníci vědět.

Odborníci jsou ale přesvědčeni, že jde o zcela jiný úkaz. Předpokládají, že by mohlo jít o utajované prototypy vojenských letounů zahraničních armád. Některá vyvíjená letadla jsou natolik neobvyklá, že o jejich existenci nemají tušení ani letečtí specialisté. Jako podobný příklad můžeme zmínit jaderné bomby, které Američané v roce 1945 svrhli na Japonsko. Tehdy také nikdo netušil, že USA vlastní zbraň, která bude schopna srovnat se zemí celá města. Kdyby se například v červnu 1945 objevila zpráva, že Američané mají bombu o síle několika tisíců běžných náloží, také by jí nikdo nevěřil.

Stejné je to i nyní. „Mnozí nevěří, že by nějaká armáda mohla vyvinout nový letoun se zcela unikátními manévrovacími schopnostmi,“ upozorňují ruští armádní specialisté. Jenže milovníci senzací nemají rádi prostá vysvětlení. Nicméně neexistuje jediný hodnověrný důkaz o kontaktu člověka s mimozemšťanem. Údajná setkání třetího a čtvrtého druhu patří skutečně jen do říše sci-fi.      (Zdroj: ProcProto)


Jaké procento lidí věří v konspirační teorie? ..... Díky čtenáři za upozornění na zajímavý průzkum veřejného mínění nedávno provedený v USA.

Některé konspirační teorie uvedené v průzkumu jsou nám dobře známé, některé jsou specificky americké.

Některé údaje dávají naději, že lidé se probouzejí, například: 38% si myslí, že globální oteplování je podvod. 29% věří na mimozemšťany. 44% si myslí, že Bushova vláda lhala ohledně zbraní v Iráku, aby mohla zahájit válku. 11% věří, že americká vláda umožnila útoky 11. září 2001. 28% věří, že existuje tajná globální vláda (NWO) 20% věří na spojitost mezi dětskými vakcínami a autismem. Ale dost beznadějný je fakt, že pouhých 5% lidí věří na chemtrails.

Bylo by zajímavé provést nějaký průzkum i u nás, třeba alespoň co se týče chemtrails. Ale tipuju, že by to nebylo lepší než v USA ...      (Zdroj: OrgoNet)


19.4. 2013     Devatenáctého dubna 1770 přistál anglický kapitán James Cook s lodí Endeavour u východního pobřeží Austrálie v Botany Bay.


Chalupův návrh vyhlášky o „ochraně" dřevin - reakce sdružení Arnika ..... Ministr životního prostředí Chalupa si vysloužil tvrdou kritiku za návrh vyhlášky o ochraně dřevin. Jeho oficiální představení proběhlo na dnešní tiskové konferenci v 15:30. Podle nevládní organizace Arnika je jeho finální návrh ještě horší, než materiál, který poslal loni na podzim k připomínkám. Aktuální podoba vyhlášky podle ekologů navíc vůbec nerespektuje výhrady vědeckých institucí a odborníků, kterých se sešla celá řada.

Vedoucí kampaně „Zachraňme stromy“ Martin Skalský z Arniky konkretizuje:

„Je to naprostý legislativní paskvil. Ministr bude mluvit o snížení administrativní zátěže soukromých vlastníků, ale ve skutečnosti vyhláška umožní vykácet bez povolení i velmi významnou veřejnou zeleň. Nová úprava je tak komplikovaná, že když ji úřady neuměly správně používat ani teď, je takové zvýšení složitosti, že žádnou úlevu reálně nepůjde. Rozhodovat se totiž bude podle katastru nemovitostí, nikoli podle toho, jak je plocha reálně využívaná.“

„Předložený návrh vyhlášky nemá s ochranou dřevin společného vůbec nic. Oproti loňskému návrhu, který poslal ministr Chalupa k připomínkám, se podoba vyhlášky ještě zhoršila. Ani ve městech nechrání zákon stromy s menším obvodem kmene než 80 cm, zatímco v prvním návrhu bylo 60 cm a nevládní organizace požadovaly 40 cm.“

„Vůbec nejsou chráněny náhradní výsadby, což se ukazuje po celé republice jako stále větší problém. Pokud například firma, která staví kancelářskou budovu na místě parku, dostane za povinnost vysadit náhradní výsadbu, stromy by se dožily obvodu kmene 80 cm až za desítky let. Může se tak klidně stát, že po pár letech firma stromy vykácí a postaví další budovu.“

„Není jasný způsob, jak ministerstvo vyhlášku připravovalo. Přestože k návrhu do připomínkového řízení se vyjadřovala celá řada odborníků a institucí s převážně kritickými podněty, nebyl svolán žádný seminář, neproběhla odborná diskuse apod. Všechno se peče jen uvnitř ministerstva.“      (Zdroj: Arnika)


V Číně se rozjela velká kampaň za záchranu slonů a nosorožců. Pomáhají i ti "čeští" ..... Nejslavnější čínský sportovec, basketbalista Jao Ming, se rozhodl přesvědčit svoje spoluobčany, aby přestali kupovat slonovinu a nosorožčí rohovinu. Nelegální obchod s těmito surovinami totiž vede k masovému vyvražďování slonů a nosorožců. Jao Ming v úterý v Pekingu společně s ochranářskými organizacemi odstartoval kampaň, jejíž součástí je uvedení v Africe natočeného filmu The End of the Wild. Jao Ming v něm vystupuje jako hlavní postava a objevují se v něm i záběry se severními bílými nosorožci, které do Keni v roce 2009 převezla Zoo Dvůr Králové.

"Nikdo, kdo viděl, co se v Africe děje, by si nekoupil slonovinu nebo nosorožčí roh," řekl Jao Ming. Slonů jsou v současnosti v Africe kvůli slonovině zabíjeny desetitisíce ročně. Pytlačení obrovsky narostlo přibližně od roku 2009 a začíná dosahovat míry, která v Africe panovala před rokem 1989 - tedy před tím, než byl mezinárodní obchod se slonovinou zakázán. Rovněž zabíjení nosorožců dosahuje obrovských rozměrů, jen za loňský rok jich bylo v Africe upytlačeno minimálně 745 a v současnosti je nosorožec zabit každých 11 hodin. Stejně jako v případě slonů jde o nejvyšší čísla za více než dvě desítky let.

Velká část zvířat přitom před smrtí trpí, protože jim pytláci rohy vyřezávají zaživa. Nezřídka rovněž zabíjejí rodiče před zraky jejich mláďat.       (Zdroj: Ekolist)


Curiosity nemluví se Zemí ..... Není to tak, že by americké vozítko začalo mít svou hlavu a rozhodlo se trucovat. Jen na zhruba 28 dní si odpočineme od pravidelných informací z Marsu. Viníkem je Slunce a nebeská mechanika. Vědci zapojení do projektu ale budou mít práce dost.

Vždy jednou za zhruba dva roky se mezi Mars a Zemi dostane Slunce. V té době hovoříme o takzvané konjunkci Marsu. V době, kdy je Mars úhlově velmi blízko naší hvězdy, je potřeba přerušit vzájemné informační kanály. Současná situace se proto netýká jen vozítka Curiosity, ale i dalších sond, které u Rudé planety pracují. Abychom byli přesní – ono nejde o to, že by Slunce zastínilo výhled ze Země na Mars (a opačně). Ve skutečnosti se Mars za Slunce nikdy neschová. Vzhledem k rozdílným sklonům drah obou planet bude Mars z pohledu ze Země nejblíže Slunci 17. dubna, kdy se bude nacházet pouze 0,1° daleko od jižního pólu naší hvězdy. Přerušení komunikace je ale nutné kvůli tomu, že pokud by se posílala data, mohlo by při jejich průchodu kolem miliard tun ionizovaného plynu dojít ke značným zkreslením signálu. Ve výsledku by mohlo vozítko dostat nelogické příkazy a naopak na Zemi by dorazily např. poškozené snímky. Ostatně velmi hezky to ukazuje video přímo z dílny NASA.

Ale na druhou stranu to neznamená, že by si vozítko lidově řečeno “válelo šunky”. V provozu zůstávají dva vědecké přístroje – RAD pro měření radiační intenzity v okolí roveru a také REMS, tedy meteostanice, která v pravidelných intervalech zkoumá teplotu, tlak a vlhkost atmosféry, ale i směr a rychlost větru. Curiosity svá naměřená data posílá na palubu sondy MRO, která krouží kolem planety. Až se Mars dostatečně vzdálí od Slunce, tak se očekává, že sonda bude mít ve svých počítačích k odeslání 12 gigabitů dat z Curiosity. Volno nemají ani vědecké týmy, které vyhodnocují informace z vozítka. V tomhle měsíci mají na svou práci klid, nerozptylují je nová data a mohou se zaměřit na zpracování těch, která až doposud nasbírali.      (Zdroj: OSEL)


Cena emisních povolenek v EU klesne, dá se očekávat zhoršení kvality ovzduší ..... Hlasování Evropského parlamentu rozhodlo, že v letech 2013-2020 budou ceny emisních povolenek mimořádně nízké a díky jejich přebytku tak nebude vytvářet žádný tlak na snižování emisí. Radikálně se i sníží plánovaný příjem MŽP z prodeje povolenek a budou chybět peníze na ekologické projekty.

V nejbližších letech díky tomuto rozhodnutí Evropského parlamentu nebude žádný výrazný tlak na smysluplné zvyšování podílu "čistých energií". Pro toto rozhodnutí hlasovalo 315 z 712 poslanců.

Není divné že toto rozhodnutí podpořili například polští europoslanci za situace, kdy je jejich energetika téměř zcela závislá na uhelných elektrárnách. Dá se to svým způsobem pochopit i postoj německých poslanců, kteří i přes proklamovanou podporu "zelené energetice" mají jen letos v plánu zprovoznit uhelné elektrárny o ohromném výkonu 5 300 magawattů. Kupodivu toto rozhodnutí ale posvětili i naši poslanci, přestože u nás spíš stavíme na "nízkoemisních" jaderných elektrárnách a bylo plánováno dostavět Temelín. Tento plán hlasováním v podstatě ztratil smysl.

Výsledek hlasování ale neovlivní jen stav ovzduší. Nízká cena emisních povolenek znamená radikální snížení příjmu z jejich prodeje. Ministerstvo životního prostředí proto pravděpodobně nebude mít dostatek peněz pro ekologické projekty typu Zelená úsporám.       (Zdroj: Příroda)

Díky ti, Evropský parlamente, za ty dary ...


Velká jarní cyklojízda je opět tady! ..... V sobotu 20. dubna vyrazí z pražského náměstí Jiřího z Poděbrad příznivci cyklo dopravy. Na trasu dlouhou kolem deseti kilometrů se po 15. hodině vydáme pomalým tempem příjemným pro jezdce a jezdkyně všech kategorií, abychom kolem páté hodiny dorazili na Nákladové nádraží Žižkov.

V cíli proběhne již tradiční rituál zvedání kol nad hlavu a hned poté se budete moci přidat k celosvětové akci na ochranu Arktidy.      (Zdroj: Greenpeace)


První kříženec Homo sapiens s neandrtálcem ..... Vědci jsou přesvědčeni, že prvního hybrida počatého pravěkým mužem Homo sapiens a neandrtálskou ženou, našli v Itálii už v roce 1957.

Analýzy dědičné informace pravěkých neandrtálců vynesly na denní světlo svědectví o pravěké mesalianci. V dědičné informaci nám po ní zbyly asi 4% neandrtálské DNA. Vědci proto vyhlížejí nález kostry, která by patřila člověku počatému z takového svazku.

Mezinárodní tým vědců pod vedením Silvany Condemiové z university v Marseille si vyzvedl z muzejních depozitářů čelist nalezenou v roce 1957 pod skalním převisem Riparo Mezzena poblíž italské Verony. Už dříve provedli genetici analýzy DNA izolované z této silně polámané a neúplné kosti. Testy tzv. mitochondriální DNA, která se dědí výhradně od matky, prokázaly, že matkou dávného vlastníka čelisti byla neandrtálská žena. Vědci tenkrát automaticky předpokládali, že také otcem byl neandrtálec.

Ve studii publikované v předním vědeckém časopise PLoS ONE ale došel tým Silvany Condemiové k úplně jinému závěru. Čelist vykazuje četné znaky typické pro našeho přímého předka – pravěkého člověka Homo sapiens. Ten byl podle vědců otcem majitele čelisti z Riparo Mezzena. Pokud se objev Silvany Condemiové a jejích kolegů potvrdí, pak máme v rukou prvního hybrida pravěkého člověka Homo sapiens s neandrtálcem. Zdá se, že neandrtálky měly pro naše dávné mužské předky před 30 000 lety určitý sexappeal.      (Zdroj: VTM)


Chystá se kolonizace Marsu! ..... Podnikatel Elon Musk hodlá finančně podpořit vznik soběstačné lidské civilizace na Marsu. Na této planetě by prý mohla vzniknout základna pro zhruba 80 tisíc obyvatel. Podle Muska by ovšem na Mars nejprve odletěla desetičlenná skupina odborníků, která by s sebou přepravila speciální zařízení na výrobu hnojiv, metanu a kyslíku z povrchového ledu a z dusíku a oxidu uhličitého, jež jsou přítomny v marsovské atmosféře, dále by s sebou museli astronauti přivézt materiál na stavbu průhledných kopulí, pod nimiž by se pěstovala vegetace atd.

Je to pouhá utopie? Jak se zdá, Musk to myslí vážně. Jeho soukromá firma zastává ve vesmírném programu důležitou roli, zabývá se vývojem nosných raket a nákladních vesmírných lodí. Nyní již pracuje na prototypu rakety poháněné tekutým kyslíkem a metanem, která by se měla stát dopravním prostředkem na cesty mezi Zemí a Marsem. Vizionář Musk odhaduje, že celý projekt bude stát kolem 36 miliard dolarů. Na výdajích by se měly podílet soukromý sektor a vláda USA.      (Zdroj: Doplněk)


Philips vyvinul nejúspornější LED zdroj ..... Společnost Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) oznamuje průlomovou inovaci v LED technologiích uvedením energeticky nejúčinnějšího LED zdroje na světě, který je vhodný pro široké využití. Výzkumníci společnosti Philips vyvinuli prototyp TLED zdroje, který dodává teplou bílou barvu při světelném toku 200 lumenů/W (ve srovnání s 100lm/W u zářivek nebo 15lm/W u klasických žárovek). Prototyp TLED je dvakrát účinnější než předchozí technologie, čímž snižuje spotřebu energie na polovinu.

Osvětlení tvoří až 19 % celkové světové spotřeby elektřiny, proto tato inovace může přinést významnou úsporu energie a nákladů celosvětově. Očekává se, že nový TLED světelný zdroj by měl být uveden na trh v roce 2015 pro komerční využití s následnou aplikací v domácnostech.

S novým prototypem TLED zdroje byli inženýři společnosti Philips prvně schopni dosáhnout světelného toku 200lm/W při dodání vysoce kvalitního přirozeného světla se všemi parametry potřebnými pro kancelářské osvětlení. „Je to významný průlom v LED technologiích, který bude posouvat vpřed celý průmysl,“ říká René van Schooten, výkonný ředitel Philips Lighting. „Po úspěšném uvedení vysoce kvalitní LED technologie (nahrazující klasické žárovky) a Philips Hue (propojené osvětlení pro domácnosti) nyní představujeme další inovaci v podobě zdvojnásobení energetické účinnosti. Jsme nadšeni tím, jakou obrovskou úsporu energie a nákladů může přinést spotřebitelům celosvětově.“

Významná úspora energie a nákladů ... TLED světelné zdroje mají ambici stát se náhradou fluorescentních zářivek použitých v kancelářích, které v současnosti tvoří téměř polovinu osvětlení na světě. Přechod na dvakrát účinnější 200lm/W TLED zdroje přinese pozoruhodnou úsporu nákladů a energie.

Jen ve Spojených státech spotřebují klasické zářivky přibližně 200 terawattů energie ročně. Pokud by se tyto zdroje nahradily novou TLED technologií, ušetřilo by se 100 terawattů energie (výkon přibližně 50 středně velkých elektráren), což odpovídá 12 miliardám USD a přibližně 60 milion tun CO2 vypuštěných do atmosféry.       (Zdroj: Science WORLD)

No, snad jen dvě výhrady - úspory elektřiny nutně povedou k jejímu zdražení, neb elektrárenští magnáti těžko oželí své pohádkové příjmy. A druhá věc - bude tohle "umělé" světlo slučitelné se subjektivním pocitem pohody člověka sedícího v prostředí takto osvětleném?


Norsko staví tunel pro námořní lodě. První svého druhu na světě ..... Téměř dva kilometry dlouhý tunel bude proražen skrz úzkou šíji poloostrova Stadlandet, který je po celý rok znám mimořádně nepříznivým počasím. Jde přitom o mimořádně vytíženou námořní trasu. Nový tunel propojí dva fjordy a pomůže překonat obtíže, kterým musí lodě v této části Norska čelit. V okolí dochází k častým prodlevám v dopravě, kdy lodě musí čekat dlouhé hodiny, než se moře uklidní. Výjimkou nejsou ani tragické události: silný vítr a nebezpečné proudy způsobily, že jen za první tři měsíce letošního roku zde došlo k 46 haváriím, při kterých přišlo o život 33 lidí, informovala služba Nordvest Fjordservice.

Francouzský Canal du Midi, který zkracuje cestu mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem, je sice v provozu už od 17. století, slouží ale přepravě malých plavidel. Naproti tomu Stadlandetský tunel bude měřit na šířku 23 m a na výšku 33 m a budou ho moci využívat nákladní i osobní lodě.

Hodnota projektu dosahuje 1,6 miliardy norských korun (něco přes 200 milionů eur). „Je to velmi důležitý projekt,“ řekl norský premiér Jens Stoltenberg. „Díky němu bude námořní doprava v této oblasti konečně bezpečná.“ První plány prorazit šíji Stadlandetu byly přitom na stole už v roce 1870. Kvůli nedostatku peněz nebyl nakonec realizován ani projekt z 20. let minulého století.

Výstavba, na kterou vláda vyčlenila jednu miliardu norských korun, potrvá čtyři roky. Zatím ale není jasné, kdy a kde se podaří sehnat scházející částku.      (Zdroj: ProcProto)


Nevyhazujte staré sklenice na zavařování, mají pestré použití ..... Zavařovací sklenice plní již dlouhá desetiletí funkci uchování pochutin všeho druhu, které nám měly umožnit přečkat dlouhou zimu. Všichni jsme si u nás zvykli, že například od oblíbených okurek až po nejrůznější marmelády už se staly nedílnou součástí našeho jídelníčku.

Chytrá hospodyně se užitečných „zavařovaček“ nezbavuje ani dnes v době přebujelého konzumu a plýtvání, kdy jsme zvyklí si všechno koupit v supermarketu a obalů se rychle zbavovat. I kdybyste už dali sbohem pracnému a časově náročnému zavařování, sklenice se dají kromě uchovávání potravin použít i na ledacos jiného, a zejména to platí pro ty staré anebo zahraniční sklenice se škálou rozmanitých a zajímavých tvarů.

Dnes se ze sbírání zavařovacích sklenic na Západě stává koníček. Vzácnější staré kusy se prodávají na aukcích nebo na internetu. Lidé sklenice s úspěchem používají v kuchyni, v obýváku i v zahradě. Nezapomeňte, že taková skleněná kráska může být stejně cenným darem jako obsah, jenž v sobě nese.

Tady vám přinášíme pár jednoduchých tipů, jak se zavařovačkami naložit:

- menší sklínky lze použít k pečení mini sladkostí, cheesecaků, atd. Sklo se zpravidla vyrábí tak, aby vydrželo vysoké teploty.

- lze do nich plnit ve vrstvách například puding s piškoty a ovocem (kompotem) aj.

- při venkovních oslavách a grilování do nich můžete plnit domácí limonádu, džusy a jiné nápoje. U verzí s gumičkou je navíc výhoda, že je můžete zavřít a vyrazit třeba na piknik.

- vynikající na zmrzlinu a ovocné saláty. Použijte menší sklenice. Každá z nich bude sloužit jako individuální porce. Když na sklenku ještě přivážete nahoře barevnou mašli, bude efekt dokonalý.

- naplňte sklenice čerstvým ovocem nebo je pomalujte a použijte jako vázu na květiny

- uvažte kolem vršku sklenic drát, dejte do nich malé kalíšky nebo svíčky, zapalte a rozvěšte je na stromy nebo na tyčky podél cestičky na zahradě. Nabudí příjemnou domácí atmosféru při zahradních oslavách.      (Zdroj: Velká Epocha)


18.4. 2013     Osmnáctý duben byl v roce 1983 vyhlášen organizací UNESCO jako Mezinárodní den památek a historických sídel. Od roku 2001 má den památek vždy nějaké téma, letos jím je dědictví vzdělávání (školy, univerzity, knihovny, akademie atd.) v nejrůznějších místních i kulturních souvislostech. Vzdělávání patří ke kultuře lidského společenství od samých jeho počátků. Samozřejmě má podstatný vliv i na to, jakým způsobem lidé v nynější době oceňují hodnoty památek...

V rámci tohoto svátku jsou zpřístupňovány nejrůznější památky, otevírají se nové okruhy na hradech či zámcích, konají se prohlídky s průvodci v historických kostýmech


Ochránci zvířat zachránili vysíleného jezevce, spadl do odkrytého kanálu ..... Štěstí v neštěstí měl tuto neděli jezevec lesní. Nedaleko řeky Blanice za obcí Psáře spadl do odkrytého kanálu, ze kterého se nedokázal sám dostat. Vyčenichal ho ale pes náhodných kolemjdoucích, kteří po marných pokusech o záchranu zavolali odborníky z vlašimské Záchranné stanice pro živočichy. Ti jej pak z metr a půl hluboké pasti vysvobodili a pustili na svobodu.

„V době našeho příjezdu už byl jezevec vysílený a celý obalený bahnem ze dna. Dle ušpinění stěn skruže se dalo odhadnout, že tam mohl být uvězněn již déle než celý den a zoufale se snažil vyšplhat ven,“ říká Pavel Jakubův z vlašimské záchranné stanice.

Nálezci se jezevce nejprve snažili vyprostit sami, ale nedařilo se, tak zavolali pomoc. Jezevce vytáhli pracovníci Záchranné stanice pomocí odchytové tyče na psy. Po kontrole zdravotního stavu jej hned vypustili na svobodu. Jezevcovi nálezci poté skruž zakryli betonovým víkem, které leželo nedaleko v louce.

„Jezevec měl velké štěstí. Byl už vysílený a bez včasné pomoci by utonul v bahně,“ říká Jakubův. Podle jeho slov jsou odkryté skruže nebezpečná, a to nejen pro zvířata. „Pokud nějaké takové pasti objevíte, zkuste je zabezpečit. Mohlo by tam spadnout i malé dítě anebo se nepěkně zranit náhodný kolemjdoucí,“ radí Pavel Jakubův.       (Zdroj: Ekolist)


Zkušenosti s ostravským Mittalem nebo neratovickou Spolanou teď pomohou v Kazachstánu ..... Proč začala Arnika pomáhat v Kazachstánu? Protože jsou tam desítky tisíc lidí ohroženy toxickým dědictvím z minulosti. Čeští odborníci ve spolupráci s místními nevládními organizacemi hledají kontaminovaná místa a chtějí navrhnout způsob, jak odstranit chemické nebezpečí. Při rozvojové pomoci se Arnika soustředí na oblast Karagandy. Ta je dlouhá desetiletí centrem těžby a těžkého průmyslu. V dobách Sovětského svazu, ale ani v posledních dvou desetiletích, se tady na životní prostředí nijak zvlášť nehledělo. Proto se dnes celý region potýká s množstvím vážných ekologických zátěží, které ohrožují zdraví místních obyvatel. Podobně jako třeba ostravský Arcelor Mittal.       (Zdroj: Arnika)


Virtuální částice vakua možná hýbou rychlostí světla ..... Vakuum vlastně asi není prázdné. Jeho vlastnosti podle všeho ovlivňují rychlost světla, která se možná nepatrně mění. Otřese i v tomhle případě kvantová teorie starou dobrou realitou?

Kvantová fyzika vnímá svět jako nesmírně napínavé místo, kde selhává naše každodenní zkušenost. Věci nejsou takové, jak na první pohled vypadají. Například vakuum, prázdný prostor, podle kvantové teorie vlastně není tak prázdné, jak by se snad zdálo. Z Heisenbergova principu neurčitosti vyplývá, že vakuum vlastně hýří aktivitou. Například se v něm neustále objevují a zase mizí páry virtuálních částic a antičástic, které se sice v mnoha směrech chovají jako reálné částice, ale existují pouze v omezeném čase a prostoru. Mají na svědomí tak pozoruhodné záležitosti, jako je legendární Casimirův jev.

V časopisu European Physical Journal D se nedávno objevily dvě publikace, které si zajímavým způsobem pohrávají s rychlostí světla právě v souvislosti s vakuem. V první z nich se Marcel Urban z University of Paris-Sud ve francouzském Orsay a jeho kolegové dopracovali k výsledkům ohledně magnetizace a polarizace vakua, které naznačují, že v jednotce objemu vakua existuje jenom limitovaný počet virtuálních částic. V takovém případě je ovšem teoreticky možné, že rychlost světla vlastně není fixovaná, jak předpokládá klasický fyzika. Mohla by se nepatrně měnit v důsledku změn vlastností vakua a to nezávisle na energii jednotlivých světelných kvant. Rozsah těchto změn autoři odhadují na zhruba 50 attosekund na čtvereční metr vakua, který prochází dotyčný foton. Zní to dramaticky, ale prý by takové změny bylo možné otestovat novými ultrarychlými lasery.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Tajemná megalitická stavba na dně Galilejského jezera vyvolává otazníky ..... Neví se proč, ani kdy byla postavena nově objevená stavba na dně Galilejského jezera. Jediné, co je u zřejmé u objektu velkého jako válečná loď, je úctyhodná odhadovaná hmotnost 60 tisíc tun.

Tajemná struktura má kuželovitý protáhlý tvar. Podle citovaných na serveru LiveScience archeologů nemůže jít o přírodní úkaz, protože byla sestavena navršením čedičových balvanů. Na základě snímkování bylo dosud zjištěno, že objekt nyní dosahuje výšky deseti metrů a v průměru 70 metrů.

Tyto rozměry jsou monumentální. Například známý Stonehendge má jen poloviční průměr a jeho nejvyšší kameny nedosahují ani pěti metrů.

Nabízí se samozřejmě vysvětlení, že jde o jednoduchou mohylu postavenou z navršených kamenů k uložení ostatků, tak jako v jiných částech světa. Nicméně, zda se uvnitř skrývá nějaké pohřební komora nebo lidské ostatky není zatím jasné.

Stavba byla odhalena od roku 2003 a od té doby ji v tichosti zkoumali potápěči. Závěry průzkumu byly nyní zveřejněny v novém vydání časopisu International Journal of Nautical Archaeology.

„Potápěčský průzkum odhalil, že stavba je postavena z čedičových balvanů až 1 m dlouhých. Balvany mají přirozený tvar bez známek řezání nebo tesání. Nenašli jsme žádné známky uspořádání nebo stěny, které vymezují tuto strukturu,“ uvádí se v článku.

Na druhou stranu je zřejmé, že jde o výtvor lidských rukou, který byl vybudován na vybraném místě, které až s časovým odstupem zalily vody jezera. „Tvar a uložení nepřipomíná žádný přírodní jev. Dospěli jsme tedy k závěru, že jde o lidskou stavbu, kterou můžeme označit za mohylu,“ vysvětluje zpráva.      (Zdroj: National Geographic)


Zápach z úst, pokožky či pohlavních orgánů ..... Pokud stomatolog ani ORL specialista či gynekolog nenajdou žádnou zřetelnou příčinu, která by mohla být zdrojem zápachu, bude nejspíše zdroj zápachu v celkové intoxikaci organismu, který se pak snaží "odvětrávat " přes plicní sliznice. Málokdo to ví, ale plíce totiž mimo jiných funkcí také slouží k detoxikaci organismu! Pak je původcem zápachu nějaká chronická intoxikace, zpravidla vznikající konzumací nevhodných potravin.

Nejčastější zdroj potravinové intoxikace organismu, která se navenek projevuje nepříjemným zápachem, je konzumace masa včetně ryb a často i vajíček. Tyto potraviny vedou k přemnožení hnilobných bakterií ve střevech. Hnilobné látky vstřebávající se ze střev do krevního oběhu jsou pak vlastním zdrojem zápachu - tělo se jich snaží zbavit všemi orgány využitelnými k detoxikaci - včetně pokožky a sliznice plic a pohlavních orgánů. Milovníky orálního sexu si dovoluji upozornit, že chuť penisu a ejakulátu je ovlivněna stejným mechanismem.

Když se na to ale podíváme z dostatečného nadhledu, tak zápach těla je včasným signálem, že tělo je ohroženo a s něčím uvnitř zápasí. Je rozhodě lepší včas bojovat s odstraněním zápachu těla, než o mnoho let později zápasit s rakovinou, která by byla konečným důsledkem těch samých příčin.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Deset nejzajímavějších paranormálních schopností ..... Takzvané paranormální jevy většina lidí na Západě pokládá za nesmysly. Nicméně ony formovaly naši minulost více, než tušíme. Také proto vznikl tento žebříček záhadných schopností.

Paranormální schopnosti jsou povětšině odmítány materialisticky smýšlející vědou a také křesťanské církve je nemají příliš v oblibě, i když některé dodnes používají pozůstatky starých rituálů, například exorcismus (vymítání zlého ducha, což silně připomíná šamanismus). Proč nám vadí magie a paranormální fenomény? Paranormální schopnosti byly po staletí, ba tisíciletí, spojovány s obávanou magií, s nepochopitelným čarodějnictvím, které bývaly krutě trestány i v Evropě ještě před 300 roky. Ztělesněné obavy z neznáma zabíjely, zejména v křesťanském světě, a jsou v lidech kolem nás stále přítomny. Židé či muslimové čarodějnice neupalovali, šlo zejména o křesťanský „vynález“. Oprostit se od obav z neznáma (ze svého Stínu řečeno s Jungem) je těžké, ale paranormální fenomény si dozajista - právě proto - zaslouží naši pozornost. Už proto, že vědci nedávno vědecky potvrdili, že telepatie existuje - alespoň mezi potkany. A zážitky „astrálního létání“ jsou svědecky doložitelné. Také kvantová fyzika nabízí nečekané možnosti, jak se na „psí“ fenomén podívat moderně. Ostatně z vlastního života víme, že některé věci mezi nebem a zemí jsou nevyzpytatelné. Třeba já se setkal s jasnovidkou…       (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Trpící pacient je výnosný byznyz, šokuje nová studie ..... Nemocnice ve Spojených státech vydělávají podstatně víc peněz, pokud se jim operace zvrtne, než když je pacient propuštěn bez komplikací. Vyplývá to ze studie, na kterou upozornila agentura AFP. Na operace se v USA každoročně vynaloží odhadem 400 miliard dolarů (asi 7,9 bilionu Kč).

"Našli jsme jasné důkazy, že snižovat škody a zlepšovat kvalitu je v našem současném systému zdravotní péče zvráceně trestáno," uvedl spoluautor studie Sunil Eappen. Ten je hlavním zdravotním referentem Oční a ušní nemocnice v Massachusetts.

Soukromě pojištění pacienti s komplikacemi poskytnou nemocnicím o 330 procent vyšší ziskovou marži než ti, jejichž operace proběhla hladce, uvedla studie zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association.

Pacienti, jejichž účty platí vládní pojišťovací plán Medicare, zajišťují o 190 procent vyšší marži, pokud se u nich po operaci objeví komplikace. "Je známo, že nemocnice nejsou odměňovány za kvalitu," dodal další z autorů studie, profesor Atul Gawande z Harvardovy školy veřejného zdraví a ředitel organizace Ariadne Labs. "Ale přesně jsme si neuvědomovali, jak moc peněz se dá na potížích vydělat."

Takže zatímco výzkumníci hledají účinné metody, jak snížit komplikace, nemocnice je zavádějí jen pomalu, uvedli autoři studie.      (Zdroj: EuroZprávy)


Nejprodávanější herbicid od Monsanta způsobuje neplodnost ..... Studie zjistila, že herbicid Roundup od Monsanta může být zodpovědný za neplodnost. Po zhodnocení mnoha již dobře zdokumentovaných negativních dopadech Roundupu na životní prostředí a živé bytosti to není překvapivé.

Vědci testovali Roundup na dospělých samcích krys v koncentracích od 1 do 10 000 ppm a zjistili, že během 1 až 48 hodin vystavení tomuto herbicidu byly poškozeny nebo zabity testikulární buňky dospělých krys. Podle studie dokonce i koncentrace 1 ppm Roundupu byla schopna ovlivnit testované subjekty tak, že se jim snížila koncentrace testosteronu až o 35%.

Jak mohou tak malé koncentrace mít tak vážné následky na rozmnožovací systém? Roundup, jehož hlavní složkou je glyfosát, je známý také tím, že poškozuje žlázy s vnitřní sekrecí.

Stejně jako BPA, herbicidy na bázi glyfosátu mají schopnost měnit přirozenou hormonální rovnováhu v lidském těle, čímž způsobují řadu zdravotních rizik i při nízkých koncentracích. Tyto chemikálie jsou dostatečně silné na to, aby ovlivnily váš metabolismus, chování a náladu, pohlavní orgány a dokonce i vyvolaly rakovinu.

To částečně přispívá k počtu mužů se sníženou plodností. Není žádným překvapením, že je nechvalně známá společnost Monsanto zodpovědná za další problémy s lidským zdravím ve velkém měřítku. Je důležité, aby se kvůli otázce zdraví zabránilo dalším postřikům herbicidy a pesticidy. Kromě vyhnutí se potravinám, které byly poskvrněny pesticidy, můžete také zvážit investice do vodního filtru.

Karcinogenní chemikálie Roundup obsahuje glyfosát , u kterého bylo zjištěno, že znečišťuje podzemní vody v oblastech, kde byl použit. Být si vědom hormonálních disruptorů, kterým čelíte ve svém každodenním životě, jako je Roundup a BPA, je nyní nutností. I ta nejmenší úroveň expozice může mít velké negativní dopady.      (Zdroj: FreePub)


Co prozrazuje chování za volantem ..... Auto dokáže vrátit člověka do primitivního stadia. Podle zahraničních expertů se řidič nedokáže přetvařovat déle než deset minut, to znamená jen pár kilometrů jízdy. Úspěšný autor řady populárních knih z oblasti poznávání člověka a jeho povahových rysů s dlouholetou psychologickou praxí J. B. Delacour vypracoval zajímavé shrnutí poznatků o tom, co charakterizuje řidiče podle jejich chování za volantem.

Řízení: Nejnápadněji vypovídá o povaze řidiče způsob, jak řídí vůz. Ten, kdo řídí auto dvěma prsty, bere i v životě všechno povrchně a na lehkou váhu. Vyrovnaný a důvěryhodný člověk se projeví i v tom, že drží volant oběma rukama, v poloze hodinových ručiček „za deset minut dvě“.

Předjíždění: Egoista se projeví v bezohledném předjíždění a „slalomové jízdě“ v koloně aut. To je i případ toho, kdo to praktikuje tak zvaně „ze sportu“.

Jízda v levém pruhu: Neustálá jízda v levém pruhu je známkou neústupnosti, ale současně i slabé vůle. Příčinou takové jízdy je i obava před rozhodnutím začít předjíždět. Proto zůstává takový řidič rovnou v levém pruhu.

Řazení: Pokud se někdo vyhýbá řazení, vyhýbá se i v životě sebemenší komplikaci. Jeho podnikavost je velmi slabá, a proto snadno zmešká pravou chvíli pro cokoliv. Proti výtkám je tento řidič chráněn hroší kůží.

Udržování odstupu: Jestliže někdo nedrží odstup od vozu před ním, není ani ochoten přizpůsobit se okolnímu světu. Řidič, který jede co nejtěsněji za vozem jedoucím před ním, je necitelný a cítí se nejlépe, když je o samotě.      (Zdroj: Doplněk)


Chystáte se na noc kostelů? ..... V době příprav na Noc kostelů (24. května) nabízí Brněnská tisková misie opět možnost objednání z pestré nabídky misijních materiálů!

Milí přátelé, v době příprav na Noc kostelů (24. května) nabízí Brněnská tisková misie možnost objednání z pestré nabídky misijních materiálů. V příloze najdete tipy na některé letáčky a karty, úplnou nabídku najdete na www.btm.cz. Tyto krátké texty lze umístit k volnému odběru již při vstupu do kostela nebo přímo každého návštěvníka obdarovat vhodným letáčkem, ve kterém si základní zvěst evangelia může přečíst v klidu svého domova a najít v nich více odpovědí na své otázky. Na misijní texty můžete umístit Vaše razítko s kontaktními údaji, případně s programem bohoslužeb.

Modleme se za to, aby tato akce, která je u nás stále populárnější, nebyla pro návštěvníky jen kulturním a estetickým zážitkem, ale také přiblížením Kristova evangelia. Zvláště těm, kteří zatím ještě nejsou věřící a přicházejí jen ze zvědavosti.      (Zdroj: Víra)


17.4. 2013     1978 - Ali Maow Maalin, kuchař nemocnice v somálském městě Merca, se stal 17. dubna 1978 je posledním známým případem onemocnění neštovicemi na světě - v důsledku rozsáhlé akce SZO byly pravé neštovice údajně celosvětově vymýceny.


Expedice Greenpeace za ochranu Arktidy dosáhla severního pólu a umístila na mořské dno vlajku ..... Mezinárodní tým se v Arktidě setkal i s českým polárníkem. Polární expedice, která je součástí kampaně Greenpeace za ochranu Arktidy, dosáhla severního pólu. Na mořské dno zde členové týmu spustili speciální schránku ze skla a titanu se jmény 2,7 milionu lidí, kteří požadují vyhlášení Arktidy mezinárodně chráněnou oblastí. Ke schránce je také připevněna Vlajka pro budoucnost symbolizující mír, naději, celosvětové společenství.

Schránka s vlajkou byla spuštěna otvorem v ledu do hloubky 4 km na dno Severního ledového oceánu v místě, kde v roce 2007 umístilo pomocí ponorky na znamení nároku na arktické území svou vlajku Rusko. Greenpeace vede od roku 2012 mezinárodní kampaň za vyhlášení Arktidy mezinárodně chráněnou oblastí pod záštitou OSN a zákaz těžby ropy i zemního plynu a průmyslového rybolovu v arktických vodách. Arktida je totiž společné dědictví nás všech a je třeba ji chránit před průmyslovými zájmy jednotlivých států.      (Zdroj: Greenpeace)


Polidšťování spotřebního zboží je dvojsečné, hrozí paranoidní reakce ..... Snaha vtisknout určitému produktu a jeho designu "lidský rozměr" může být kontraproduktivní.

Počítače přestaly být šedými bednami, na budících máme různé ksichtíky, obaly prakticky veškerého zboží jsou zdobeny jako omalovánky. I když to leckdy odpuzuje, současně to nějak musí fungovat – jinak by tento přístup již musel vymizet.

Marina Puzakova z Oregon State University se v článku publikovaném v časopisu Journal of Marketing pokusila o analýzu celé problematiky. Její výsledek je poměrně kuriózní. Ukázalo se, že uživatelé (ve smyslu respondenti průzkumů) vnímají „polidštěné“ výroby jakoby obdařené vlastní vůlí, podobné živým organismům. To sice může představovat výhodu, ale v případě, že produkt nefunguje, jak má, získávají uživatelé pocit, že jim to dělá naschvál. Negativní reakce vůči produktu nebo i celé značce/výrobci jsou pak mnohem silnější, než oproti případům, kdy pouze zaznamenají neosobní technickou závadu. Přitom nejde jen o design výsledného produktu, ale i (nebo především) o formu jeho reklamy.

Situace má mít další aspekty: Čím stabilnější a v čase méně proměnlivá osobnost, tím měli uživatelé vůči polidšťování produktu negativnější reakce. Obecně antropomorfizace více vadí mužům a starším lidem, postoj se liší také v různých kulturách. Designéři i marketingoví specialisté by prý tyto výsledky měli vzít v úvahu – s přihlédnutím k povaze produktu a cílové skupině.      (Zdroj: Science WORLD)


Řidičům i přírodě pomůže nový projekt mapování alejí v kraji ..... Silničářům i technickým službám končí dnešním dnem sezóna, kdy mohou kácet stromy. Oficiálně totiž začíná vegetační období stromů, tedy doba růstu a s tím spojené přísnější ochrany. Arnika v tento den symbolicky rozjíždí dvouletý projekt, při kterém bude mapovat aleje Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jeho výstupem bude nejen seznam a poloha alejí, ale také metodika, jak je možné stromořadí mapovat. Lidé se také mohou těšit na tradiční a oblíbenou anketu Alej roku. Zájemcům otevře nevládní organizace ve Zlíně poradenské místo.       (Zdroj: Arnika)


Interspar končí s fair trade výrobky ..... Maloobchodní řetězec Interspar ukončil nabídku potravin fair trade. Před časem jsme na portálu Bio-info.cz informovali o uvedení výrobků ze systému Fair trade do prodejen Interspar. V poslední době jsme zjistili, že prodej výrobků Fair trade byl ukončen. Řetězec také vylistoval část biopotravin, konkrétně od dodavatele Country Life.

Na otázku redakce jsme dostali vyjádření pana Aleše Langra z PR agentury Crest Communications, která řetězec mediálně zastupuje: "Společnost SPAR ČOS sleduje na prodejní ploše každou položku z hlediska ekonomických ukazatelů. Pokud delší dobu přestávají jakékoliv produkty plnit tuto ekonomickou podmínku, jsou ze sortimentu vylistovány. Tento proces SPAR ČOS zahájí až v okamžiku, když zjistí, že o některé produkty není zájem z řad zákazníků." Přeloženo do normálního jazyka: řetězec na nabídce fair trade a biopotravin prodělává, není o ně dostatečný zájem.      (Zdroj: Agris)


Do roku 2025 by v ČR měly skončit skládky na komunální odpad, píše MfD ..... Do roku 2025 by v Česku měly být zavřeny všechny skládky na komunální odpad. Podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) takový plán připravuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). Do té doby skládkování zdraží a zvýší se i ceny za odvoz popelnic. Obcím tak končí levný způsob, jak se zbavit odpadů. Zákaz skládkování by naopak pomohl spalovnám.

Deník uvedl, že skládkování je dnes pro obce kromě recyklace nejlevnějším způsobem, jak se odpadu zbavit. Řada obcí přitom už letos zdražila z maximálně povolené pětisetkoruny na hlavu o 100 až 150 korun. Další zdražení může přijít kvůli tomu, že pokud se bude namísto skládkování odpad energeticky využívat, tedy pálit ve spalovnách, bude taková likvidace dražší.

"Zpracovávají se odborné analýzy, které počítají s různými variantami navýšení poplatku za skládkování. Je potřeba v nich zohlednit i případné dopady na zvýšení nákladů za komunální odpad pro občany," řekl listu mluvčí MŽP Matyáš Vitík.       (Zdroj: Ekolist)


Alergikům začíná náročné období. Pylová sezona navzdory dlouhé zimě přišla dřív ..... Alergikům začíná rychlým nástupem teplého počasí náročné období. Jaro tak ukazuje svoji méně přitažlivou tvář. Právě v těchto dnech má totiž začít působit nejagresivnější jarní alergen, kterým je bříza.

„Bývá to hlavně na jaře, když to začíná, mám opuchlý nos a teče mi z očí,“ popisuje Ivana Šťastná typické příznaky alergiků, pro které teď začíná perné období.

„Ale záleží na tom, jak jsme na tom celkově s imunitou, protože někdy je to mnohem slabší, než očekávám, a organismus to zvládne líp,“ dodává alergička.

Podle lékaře Ondřeje Rybníčka z České iniciativy pro astma začaly ve skutečnosti pyly působit ještě dříve než v minulém roce, přestože zima se nám zdála velmi dlouhá. „Ono to sice vypadá, že letošní zima byla dlouhá, ale ve skutečnosti pylová sezona začala letos už o tři týdny dřív než v minulém roce, konkrétně 1. března, kdy několik dní bylo opravdu pěkně. To, že pak začal padat sníh, přírodu nezastavilo, a jarní pyly, především líska a olše, už dokvétají,“ potvrzuje.

Naopak začíná působit bříza, což nejagresivnější jarní alergen. „Bříza kvete několik týdnů, má vrchol sezony, který trvá asi 10 dní. Dohromady s nástupem a ústupem něco přes měsíc,“ upřesnil Ondřej Rybníček.

K zajímavostem patří, že pyl břízy stoupá podél kmenu nahoru, takzvaným komínovým efektem. To znamená, že vylétá nad strom, tam je zachytáván větrem a na zemi se usazuje až ve větší vzdálenosti od břízy. Aktuální pylovou situaci si lidé mohou najít na webových stránkách České iniciativy pro astma. „Na webových stránkách www.pylovasluzba.cz se dá každý týden přečíst aktuální situace i předpověď na nejbližší období,“ doplňuje lékař Ondřej Rybníček.       (Zdroj: Rozhlas)


Nebojte se bojovat pro spravedlnost ..... V poslední době spotřebitelé často rezignují a nevyužívají svých práv, se slovy“ Stejně nic nezmohu“. Ovšem rezignace nahrává všem podvodným jednáním. Ať je to v oblasti práva, či v chování vůči spotřebitelským požadavkům. Je potěšující zprávou, že ne všichni lidé to vzdávají a těm jsou ochotné pomoci organizace, zaměřené na oblast, v které mají problém.

Naše sdružení Spotřebitel net pomáhá bezplatnou poradnou a oklamaných spotřebitelů se stále plní poradna. A aby se posílilo právo lidí na spravedlnost, která je jim často nedostupná, spojují se některé instituce, aby zdárně spravedlnosti napomohly.

Taková úspěšná spolupráce je právě spolupráce ombudsmana s advokáty - pro bono centrum ve věcech diskriminace a slaví první úspěch. Nejprve: Co je to pro bono?

Pro bono směřuje ke zvýšení dostupnosti právních služeb pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, kterým se jich z finančních důvodů tradičně nedostává. Může se jednat například o oběti domácího násilí, ochranu práv pacientů, ochranu spotřebitelů, práva dětí, pomoc uprchlíkům, poradenství pro oběti rasové či jiné diskriminace, pracovněprávní spory, ochranu životního prostředí apod. Bezplatná advokátní práce ve prospěch obecně prospěšných cílů se tradičně označuje jako pro bono publico, zkráceně pro bono.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Biotechnologické společnosti geneticky modifikovanými organismy ohrožují životní prostředí a lidstvo ..... Ohrožují celkovou genetickou integritu životního prostředí a celé lidstvo skrze mnoho genetických modifikací přírody (plodiny, zvířata, biopesticidy, hmyz). Vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba geneticky modifikovaných plodin i nadále stoupá, je stále více zřejmé, že spotřebitelé na celém světě jsou nevědomky “pokusné subjekty” v masivním experimentu o dlouhodobých účincích geneticky modifikovaných plodin a surovin.

Ve skutečnosti téměř 93% amerických sójových bobů je geneticky modifikovaných, aby se ubránily silným herbicidům. Herbicid tak silný, že běžné sójové boby zabíjí, ale přesto je považován za bezpečný ke konzumaci v geneticky modifikovaných sójových bobech.

Nebezpečí GMO plodin, biopesticidů a hrozba mutace ... Kromě toho herbicidy a GMO plodiny také ohrožují vaše zdraví. Šokující přehled devatenácti studií oznamuje, že konzumace GMO kukuřice nebo GMO sóji může vést k významnému narušení orgánů u potkanů a myší – zejména jater a ledvin. Vědci také zmínili, že GMO sója a kukuřice přispívají k “83% komerčních geneticky modifikovaných organismů”, které můžete nyní konzumovat. Podle současných trendů budou v budoucnu geneticky modifikované potraviny tvořit většinu dodávek potravin, pokud nedojde ke změně. Statistiky ukazují, jak pěstování GMO potravin letí do výšin během posledních několika let.

Pěstování GMO plodin ... Samozřejmě, že narušení orgánů není jediný vedlejší efekt konzumace GMO plodin. Ohrožení přírody, vašeho těla a celého ekosystému je to, co je nejvíce znepokojující. Geneticky modifikovaní komáři, financovaní majitelem 500 tisíc akcií Monsanta Billem Gatesem, byli nedávno vypuštěni do přírody, aby ovlivňovali běžný hmyz. Vypuštění je údajně úžasným způsobem jak bojovat s rostoucí populací komárů a proti následnému šíření nemocí. Studie zahrnuje 19 tisíc geneticky modifikovaných komárů, kteří byli vypuštěni na Kajmanských ostrovech nad oblastí o velikosti 10 hektarů během čtyř týdnů.

Kromě těchto komárů se u jiných druhů hmyzu vyvinuly mutace jako reakce na Bt – toxin používaný na GMO plodiny jako biopesticid. 8 populací hmyzu si vytvořilo odolnost z nichž 2 odolnost na Bt a alespoň 6 druhů se stalo odolnými vůči Bt. Takže nejen, že tyto plodiny způsobují mutace, ale vědci ještě dále modifikují Bt, aby byl silnější. Nicméně při testech byl hmyz stále schopen mutovat a stát se resistentním. Pokud vědci neočekávali mutaci hmyzu ke kompletní imunitě, jaké další můžou být následky GMO plodin a biopesticidů?

Ta samá studie také zmiňuje, jak alternativně a trvale udržitelně by mělo být organické farmaření využito. Studie došla k závěru, že:

Alternativní organické a trvale udržitelné metody farmaření poskytují nezávislost na agrobiotechnologických korporacích.

To je důvod, proč národy po celém světě zakazují a likvidují pole GMO plodin, a tím ukončují genetické manipulace planety předtím, než kořeny GMO sáhnou příliš hluboko. Maďarsko je v čele, zničilo 400 hektarů GMO kukuřice. Peru schválilo monumentální desetiletý zákaz GMO potravin.      (Zdroj: Free Pub)


Možné důvody, proč nás mimozemšťané dosud nekontaktovali ..... Jak asi vypadají příslušníci vyspělých vesmírných civilizací a jak by proběhlo jejich setkání s obyvateli Země? O existenci E. T. je přesvědčeno velké množství lidí, tak proč s námi dosud nenavázali žádný oficiální kontakt? Odpovědí je několik.

Mohou vypadat tak podivně, že bychom je ani nepoznali ... Ať se nám to líbí nebo ne, naše představy o mimozemském životě jsou až příliš spjaty s naší pozemskou zkušeností. Příslušnicí prakticky každé vyspělé mimozemské rasy vypadají v našich představách alespoň zčásti jako humanoidi, a je jedno, zda jde o Klingony, Vulkánce nebo Predátory. Také všichni „svědci“, kteří vyprávějí o svých kontaktech s mimozemšťany, je popisují jako humanoidní bytosti s hlavou, očima, rukama a nohama.

Ve skutečnosti ale nemáme sebemenší představu, jaký život by se na vzdálených planetách mohl vyvinout. Jeho dominantní forma tak může vypadat třeba jako oblak neonového plynu nebo energetický shluk a komunikovat prostřednictvím teplotních změn. Jestliže je na Zemi základním stavebním kamenem uhlík, neznamená to, že stejně to funguje i ve vzdálených koutech vesmíru. Je docela dobře možné, že i kdyby si takový mimozemšťan sedl přímo vedle nás, nepoznali bychom ho. A pochopit myšlení takto rozdílných tvorů by pro nás bylo zcela nemožné.

Ať se nám to líbí nebo ne, naše představy o mimozemském životě jsou až příliš spjaty s naší pozemskou zkušeností. Příslušnicí prakticky každé vyspělé mimozemské rasy vypadají v našich představách alespoň zčásti jako humanoidi, a je jedno, zda jde o Klingony, Vulkánce nebo Predátory.

Nechtějí se vměšovat ... Připusťme, že mimozemšťané existují a dokonce se nám v něčem i podobají, takže vzájemná komunikace by teoreticky možná byla. Dokonce by ani nemuseli mít zájem ovládnout naše těla a mysl, nebo osvojit si veškeré pozemské zásoby strategických surovin. Přesto je nemusíme nikdy poznat. Existuje „hypotéza zoologické zahrady“, kterou už v roce 1973 představil americký astronom John A. Ball.

Podle ní o nás mimozemšťané mohou vědět už dávno, ale nemají v úmyslu narušit proces naší přirozené evoluce – pouze nás pozorují zpovzdálí stejně, jako my pozorujeme zvířata v zoologické zahradě. A až se někdy dostaneme na jejich úroveň, pak budou možná ochotni podělit se s námi o své zkušenosti s mezihvězdným cestováním. Anebo taky ne.      (Čtěte na stránkách Proc Proto)


Nuda je velkým fenoménem moderní doby. Lidé se však nudili už odjakživa ..... Podle názoru expertů je nuda nedílnou součástí moderního života. Nemusí to platit do písmene, ale pokud se náhodou právě nudíte, můžete si o ní něco přečíst…

Trochu nudné historie ... Předchůdci dnešní nudy byli také spojeni s melancholií, pramenící z usilovného studia věd… FOTO: Michal Josephy

Lidé nepochybně zažívali „nudu“ i předtím, nežli se v roce 1762 poprvé objevila jako heslo ve slovníku Francouzské akademie.

Kořeny nudy, jako specifického emočního stavu, však můžeme objevit již ve středověku. V raně křesťanské tradici představovala acedia „duchovní apatii“, která byla později sloučena s leností, a stala se jedním ze sedmi hlavních hříchů. Acedia se jako „polední démon“ snášela o poledních zejména na osaměle žijící mnichy, u kterých mohla po čase vyvolat i stavy malomyslnosti.

Tento stav nám přibližuje kupříkladu Evagrius z Pontu: „Při četbě lenivý mnich vydatně a hojně zívá, jak mocně ho přemáhá sen, mne si oči, protahuje údy, oči odvrací od knihy a civí na zeď. Pak se opět trošku zadívá do knihy a civí na zeď…, marně se snaží pochopit smysl slov. Má výhrady vůči písmu i proti výpravnosti knihy, nakonec ji sklapne, vsune pod hlavu a usne spánkem nepříliš hlubokým, neboť jeho duši záhy probouzí hlad – a ten nutno utišit.“      (Čtěte na stránkách National Geographic)


16.4. 2013     Šestnáctého dubna 1945 sovětská ponorka L-3 torpédovala a potopila německou dopravní loď Goya. Zahynulo 6 až 7 tisíc osob; jedná se o druhou největší námořní katastrofu v dějinách.


Prosba ..... Každý třetí člověk během života onemocní rakovinou a každý pátý bohužel zhoubnému nádoru podlehne. Lékaři desítky let čekali na pokrok v technologii, který posune hranice léčby. Posledním výrazným posunem se stala možnost rozšířit medicínské využití protonových částic, které dokáží zničit nádor a přitom jsou šetrné k okolním zdravým tkáním.

V Praze vloni zahájilo činnost protonové centrum, které může doplnit současný systém onkologické léčby. Dětští pacienti se zde mohou léčit bez dopadu na zdravý vývoj, muži po léčbě rakoviny prostaty neztrácejí potenci a nenesou si další nepříjemné následky. A přesto – koho dnes centrum léčí? Převážně cizince. U českých zdravotních pojišťoven totiž centrum zatím bojuje o své místo na slunci.

Ministerstvo zdravotnictví nejmodernější zdravotnické zařízení na světě zcela ignoruje. Ředitel největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek hromadně zamítá žádosti pacientů o uhrazení jejich léčby. Pacienti čekají a ubíhá jim čas…

Hlas pro život je hlasem těch, kteří chtějí podpořit existenci moderní léčby a nárok českých pacientů na ní. Pokud nejste lhostejní k osudu druhých a souhlasíte s naší peticí, dejte nám prosím svůj hlas.       (Zdroj: Gnosis9)

Onemocnění se však nevyhýbá ani těm, kdo se cítí být mocnými tohoto světa ...


Krize víry ..... Šimon Petr učedníkům řekl: "Půjdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Tu noc ale nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete." Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to!" Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ (srov. Jan 21,1-19)

Apoštolové nevěděli, co si počít... Biblisté dodnes spekulují, proč se apoštol Petr se svými společníky po Kristově zmrtvýchvstání vrátili ke své původní činnosti – k rybolovu. Byli po velikonočních událostech zcela dezorientovaní? Nevěděli, co konkrétně dělat? Vsadili raději na svou malou a známou jistotu, než aby se vrhli do nejistoty, do které je Kristus posílal? Ztratili víru?

Přímo do jejich nejistoty vstupuje sám Ježíš ... Přímo do této jejich nejistoty ale vstupuje sám Ježíš. Je s nimi, projevuje jim svou náklonnost. Zprvu ho ani nepoznávají. Toto setkání ale pro učedníky znamenal zlom v jejich dalším poslání.

I do našich nejistot vstupuje Ježíš ... I každý z nás je někdy v podobné situaci jako učedníci. I do našich nejistot ale vstupuje Ježíš a promlouvá mnoha různými způsoby, ve kterých ho zprvu ani nemusíme poznávat. I s každým z nás Kristus někde počítá. I pro každého z nás ale platí, že bez Krista je naše namáhání bez trvalého užitku.

Věrnost své roli nám přináší pokoj a trvalé naplnění ... Nebojme se tedy naslouchat jeho hlasu ve svých srdcích, v modlitbě. Nebojme se hledat své pravé a smysluplné místo a každodenní poslání. Věrnost své - i "malé" - životní roli je totiž to, co světu a nám samotným přináší Kristovu spásu, pokoj a trvalé naplnění.      (Zdroj: Víra)


Víte, že čokoláda představuje pro psy smrtelné riziko? ..... Oslavy narozenin, svatého Valentina, velikonoc a kdo ví čeho ještě, se neobejdou bez laskominek. Americký úřad Food and Drug Administration zveřejnil na svých stránkách varování před podáváním těch čokoládových, domácím mazlíčkům. Asi mají své zkušenosti.

Možná jste po velikonocích přibrali a jste ochotni se o zbylé figurky podělit. Je dobré vědět, že pro psy je čokoláda jedovatá. Ani ne tak kvůli tuku a stejnému riziku, jaké z něj plyne i pro nás, ale kvůli látce zvané theobromin. Tento hořký alkaloid kakaovníku je pro psy nebezpečný již v dávce 100 až 150 miligramů na kilogram jejich hmotnosti, uvádí se v materiálu vydaném Centrem FDA pro veterinární medicínu.

K tomu aby pes do sebe dostal množství, které pro něj může být smrtelné (114 mg theobrominu/kg) stačí, aby sežral okolo dvaceti gramů čokolády na každý kilogram své hmotnosti. A v případě hořké čokolády to je jen 7 gramů na kilo živé váhy.

Otrava theobrominem se projeví zvracením, průjmem, zrychleným srdeční tepem, neklidem, hyperaktivitou, neustálým močením, svalovými křečemi a záchvaty.

Pokud zjistíte, že váš pes v nestřeženém okamžiku si na čokoládě smlsnul, nebo mu to dopřála vaše ratolest, zhruba platí následující. Jde-li například o tabulku čokolády na vaření (nebo jiné hodně tmavé) a někam s ní zdrhne, zvláště je-li starší a nebo má méně než šest kil, můžete začít plánovat cestu do nějakého útulku, kde mají štěňata. Pokud se vrátí brzo a máte na to, můžete zkusit vyvolat zvracení a nějak do něj dostat aktivní uhlí (přípravek Carbo adsorbens). Na středně velkého psa nejméně celou tubu (asi třicet tablet). Je dobré také nechat vydělat veterináři, není-li daleko.

I když se v materiálu vydaném FDA o kočkách nehovoří, platí pro ně zhruba totéž.       (Zdroj: OSEL)


Alternativní svět existuje přímo na Zemi, tvrdí část vědců ..... Hledáme jiné formy života ve vesmíru, ale ony přitom podle nových výzkumů existují i přímo na Zemi. Řada vědců razí myšlenku, že paralelně existuje "stínová biosféra".

Po celém světě existují se na balvanech a skalách vyprahlých oblastech jako je poušť Atacama v Chile nebo Mohavská poušť v Kalifornii nacházejí jakoby nalakované plochy, které pravěcí lidé využívali k vyškrabávání symbolů a obrazů. Nejenže je těžké tyto obrazce dešifrovat, ale přes intenzivní výzkum se nedařilo zjistit, jak pouštní lak s obsahem manganu, arsenu i křemíku vznikl. Většinou se uvažovalo o chemických procesech v rámci geologických procesů, nicméně vzhledem k jejich izolovanému a nahodilému výskytu tato vysvětlení nezněla přesvědčivě.

Profesorka Carol Clelandová z Colorado University, přišla s odlišným vysvětlením. Věří, že lak může být projevem alternativního, neviditelného biologickém světě – tedy stínové biosféře. „Myšlenka je jednoduchá,“ cituje Clelandouvou Guardian: „Zemi obývají i mikrobionální formy života, které mají úplně jinou biochemii, než ty které všeobecně sdílíme a známe.“

Snadno se dá přehlédnout ... Tato myšlenka má důležitou pointu pro hledání života ve vesmíru, protože v současnosti hledáme život na stejné bázi, jako pozemský. Nicméně pokud na zemi existuje stínová biosféra a život začal na zemi víckrát než jednou, pak vesmír může oplývat pestřejšími formami života, které můžeme přehlédnout ještě jednodušeji.

„Všechny dosud známé mikroorganismy na Zemi mají biologii, jako je naše vlastní: proteiny vyrobené z maximálně 20 aminokyselin a DNA z pouhých čtyř chemických bází: adenin, cytosin, guanin a thymin, „říká Clelandové. „Nicméně v přírodě existuje na 100 aminokyselin a alespoň tucet dalších chemických bází. Ty se mohly snadno kombinovat v dávné minulosti k vytvoření formy života s velmi odlišnou biochemií. Přesněji řečeno, některé stále existují v koutech naší planety.“

Zní to až neuvěřitelně, že při mapování forem života na Zemi mohlo biologům něco uniknout, ale i dnes je překvapují nové druhy. Navíc jsou podle Clelandové současné metody hledání mikroorganismů založeny na standardní biochemii a stínová biosféra končí v analýzách jako chyba či nečistota.      (Zdroj: National Geographic)


Slavík obecný ..... Slavík obecný je právem označován za nejlepšího pěvce. Jeho přílet ze zimovišť se považuje za symbol jara. V nočním prozpěvování nemá konkurenci, protože jako jeden z mála ptáků má tento dar nočního zpěvu.

Slavík obecný je o něco větší než vrabec. Měří 15-16,5cm. Vzhledem je spíše nenápadný. Hnědé zbarvení se táhne od hlavy na hřbet a křídla. Na ocasu se mění v rezavě hnědé. Spodní část těla je bělavá a v oblasti hrudníku přechází do pískově žluté. Slavík obecný má velké tmavé oči. Jejich velikost je ještě zvýrazněna světlým očním lemem. Mladí ptáci bývají na hřbetě i hrudníku skvrnití. Samci a samice se barevně neliší. ...

... Slavík obecný je typický svým nádherným a melodickým zpěvem, který je silný a zpravidla začíná zesilujícími se flétnovými hvízdy. Výrazný je často dlouhý tlukot ŤOŤOŤO. Jeho zpěv můžeme zaznamenat během dne i noci.

Jako noční pěvec nemá konkurenci. V této době dokáže zpívat ještě skřivan lesní, ale tento pěvec pobývá v suchých borových lesích a vyskytuje se u nás velmi zřídka. Zpěv slavíka obecného nás provází od dubna do července. Častěji se nám podaří zaznamenat jeho zpěv než ho spatřit. Jeho nenápadné zbarvení mu totiž umožňuje snadný úkryt v hustém křoví nebo lesní vegetaci, které má v oblibě. V tomto prostředí si staví své hnízdo miskovitého tvaru. Umístěno je v keřích nízko nad zemí.

Potravu tvoří drobní živočichové, převážně hmyz. Na podzim se součástí stravy stávají také v malé míře různé bobule. Do zimovišť v jižní Africe odlétá srpen-září.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Byliny - balzám pro naše játra ..... Kdybychom netrávili tolik času vsedě a nepřejídali se, nepotřebovala by játra většiny z nás žádnou pomoc. Tento orgán je chemickou továrnou našeho těla. Zvládá přes pět set různých funkcí. Podílí se na zpracování a distribuci živin, ale také na úklidu a regeneraci organismu. Jak játrům pomoci? Rozumnou životosprávou a bylinkami. S blížícím se jarem je taková pomoc aktuální. V zimě žijeme daleko víc v budovách a obvykle míváme mnohem méně pohybu než třeba v létě. Také máme sklon jíst energeticky vydatnější stravu.

Ovšem i podle tradiční čínské medicíny je jaro obdobím, se kterým aktivita jater nejvíc souvisí.

Skvělý ostropestřec ... Doslova balzámem jsou pro játra semena ostropestřce mariánského. Můžeme je koupit v Zelené lékárně. Obsahují sloučeniny souhrnně označované jako silymarin. Chrání jaterní tkáň a podporují regeneraci jaterních buněk.

Odborníci na byliny doporučují ostropestřec při: akutních a chronických zánětech jater; mononukleóze; žloutence a rekonvalescenci; kamenech ve žlučníku; v případě cirhózy.

Lze jej podávat i preventivně při práci s toxickými látkami nebo při užívání léků, které zatěžují játra. V lékárnách můžeme koupit také potravinové doplňky, které výtažky z ostropestřece obsahují a pomáhají při zmíněných problémech.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Mravenci, světlo a Fermatův princip ..... Fermatův princip v případě světla znamená, že světlo se různými prostředími pohybuje „tak, aby“ do cílového bodu dorazilo v co nejkratším čase.

Jinak řečeno, index lomu (zahnutí) odpovídá podílu rychlosti světla v různých prostředích. Mravenci se kupodivu chovají stejně. K cíli se dostávají nikoliv po nejkratší, ale nejrychlejší dráze.

Vědci k experimentu použili malého rudého mravence Wasmannia auropunctata, což je mimochodem dost významný invazní druh. Mravenci byli sebráni v Izraeli na různých místech, šlo o jedince geneticky nepříbuzné, tj. příslušná schopnost je nejspíš univerzální pro tento druh jako celek. V pokusu byla mravencům cesta k potravě zahrazena hrubou plstí, která kladla větší odpor než okolní hladká plocha. Mravenčí dělníci po nějaké době dokázali vyhodnotit „geometrii prostoru“ a vyznačili si feromony nejrychlejší trasu – lomenou čáru přecházející i přes hůře schůdnou plochu. První mravenci za potravou směřovali náhodně (ostatně na začátku ani nevěděli, kde potrava je), objevila se i dráha jako přímka, jak přesně došlo k optimalizaci a „přeznačení“ feromony známo není. V procesu prý možná pomáhá to, že mravenci se zvlášť rádi kdovíproč pohybují na hranicích různých povrchů.

Jan Oettler a jeho kolegové z výzkumných institucí v Německu, Francii a Číně zveřejnili příslušné výsledky v PLoS ONE. Uvádějí, že chování mravenců by mohlo být inspiraci po konstruktéry robotů nebo dokonce návrháře různých sítí či logistiku.

Mimochodem, lidé prý intuitivně zvládají Fermatův princip také. Lze to poznat třeba na chování plavčíka, když se rozběhne po pláži zachránit tonoucího. Podvědomě vyhodnotí různé rychlosti pohybu na souši a ve vodě a zvolí přibližně optimální trasu.      (Zdroj: Science WORLD)


Jak pěstovat mandlovník na vlastní zahrádce? ..... Mandlovník kdysi importovaný z Dálného východu se už dávno etabloval v našich zahradách. Potěší nás nejen na začátku jara, když rozvíjí své květy, ale také jeho plody jsou velice žádoucí.

Díky jeho původu se mandlovníku daří spíš ve vyšších teplotách, avšak i v naší zeměpisné šířce se projevuje jako zimovzdorný a odolný strom, který může vyrůst až do výše osmi metrů. Potřebuje zásaditou, propustnou, hlubokou a lehkou půdu. Tomuto „Prunus dulci" se bude daleko lépe dařit v polostínu než pod stálým slunečním žárem.

Nejvhodnější doba k vysazování mandlovníků je na sklonku léta, kdy už nehrozí nebezpečí příliš vysokých teplot. Pro svůj strom vyberte místo chráněné před větrem, neboť právě v době růstu jsou mladé stromky choulostivé na vítr a sluneční žár. V prvních dvou letech je také velmi důležitá zálivka. Avšak zaléváme s velkou opatrností a až tehdy, když je zemina lehce zaschlá. Přiměřené hnojení na podzim a zjara je rovněž vhodné.

Noční mrazíky často spálí rané zárodky plodů, avšak květům mandlovníku nemůže mráz ublížit. Květy neuvadnou, ba naopak rozzáří se ještě větším leskem.      (Zdroj: Velká Epocha)


Jak nakupovat BIO na farmářských trzích a nenechat se napálit ..... 1. Mějte na paměti, že na farmářských trzích se vedle sebe prodávají jak produkty konvenčního zemědělství, tak bioprodukty. Je chybou si myslet, že drobní farmáři nepoužívají chemické přípravky, jako jsou pesticidy, herbicidy nebo insekticidy a chemická hnojiva. Ba naopak, třeba v případě zahrádkářů, nemusí jejich množství ani nikde hlásit, takže není ničím regulováno. V ekologickém zemědělství, které biopotraviny produkuje, se chemické přípravky nepoužívají.

2. Jsou-li potraviny prodávány s označením bio, musí tyto výrobky splňovat přísná zákonem daná pravidla. Ekologický zemědělec, který bioprodukty pěstuje, popřípadě suroviny v kvalitě bio jako jsou např. mléko a maso i sám zpracovává, je pravidelně kontrolován, že dodržuje závazné normy. Z tohoto důvodu mohou, ale nemusí být jeho produkty o něco dražší. Obvykle tak je 10 až 25%. Výjimkou jsou kuřata, neboť ta bez růstových stimulátorů, které se v ekologii rozhodně nemohou používat, přibývají třikrát pomaleji a musí s tedy třikrát déle krmit.

3. Proklepněte si znalosti trhovce. Zeptejte se na farmu, odkud biopotraviny pochází. Neváhejte a piďte se po tom, kde jsou pole, kde pastviny. Klidně si je nechte ukázat na mapě v chytrém telefonu. Doma si pak můžete ověřit ve veřejném registru půdy na internetu, zda označená místa jsou v ekologickém režimu.

4. U ovoce a zeleniny vycházejte z toho, co v daném období roku dozrává. Pokud si nejste jisti, zeptejte se prodejce na odrůdy nabízených výpěstků. Bude-li prodejce tápat, buďte obezřetní. Trhovci, kteří prodávají ze své farmy, vědí, co a jak pěstují. Bude-li se vám prodavač snažit vysvětlovat, že zboží bylo produkováno ekologicky, i když farma není jako ekologická registrována, mějte na paměti, že nikdo nekontroluje, zda tomu tak opravdu je. Je pak na vás, jestli budete ochotni sáhnout hlouběji do kapsy pro „biopotraviny“, u nichž není prověřeno, že byl dodržen zákon o ekologickém zemědělství.

5. U mléka, mléčných výrobků a sýrů se ptejte po původu suroviny. Zda mléko pochází z jedné nebo více farem a kde je zpracováváno. Na internetu se můžete na stránkách ministerstva zemědělství ujistit, že se jedná o registrovaný subjekt pro EZ. Pozor, i když může být zemědělec registrován v systému EZ, nemusí to platit pro veškerou jeho produkci (např.: Kravské mléko má bio certifikované, ale ovocné jogurty z něj vyrobené už být bio nemusí, není-li použito ekologicky vypěstované ovoce. Ty však nemohou být jako bio označeny.)      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Čtěte pečlivě a porovnávejte ..... Přečtěte si, jak britský historik Edward Gibbon (1737-1794) v 18. století popsal ZÁNIK CIVILIZACE – říše Římské:

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.

6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry).

20. Občané stále na všechno nadávají.       (Zdroj: iREPORTER)


15.4. 2013     Sto a jeden rok uplynul od chvíle, kdy se na své první plavbě potopil zaoceánský parník Titanic.


Červenobílé dny pomáhají lidem s hluchoslepotou už jedenáctým rokem ..... Umíte si představit, jak se domluvíte s někým, kdo nevidí a neslyší? Jak si bez zraku a sluchu uvaříte ráno kávu, vyčistíte zuby, přiřadíte k sobě stejné ponožky, najdete klíče od bytu, trefíte na autobus, neztratíte se v metru…? Jak bez zrakové a sluchové kontroly nasednete na kolo nebo se vydáte na běžkách do bílé stopy? S průvodci, traséry a tlumočníky ze sdružení LORM to všechno jde, s nimi mohou hluchoslepí dokázat mnohem víc. Už jedenáctým rokem lidem s hluchoslepotou pomáhá celonárodní sbírka Červenobílé dny, kterou pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Také letos, od pondělí 22. dubna až do středy 24. dubna může veřejnost podpořit hluchoslepé zakoupením červeného srdíčka – ořezávátka za symbolických 30 korun během Červenobílých dnů. V těchto dnech budou ve 39 českých a moravských městech dobrovolníci v červených a bílých tričkách nabízet tento krásný sbírkový předmět a informovat veřejnost o hluchoslepotě. Cílem sbírky je upozornit na skutečnost, že mezi námi žijí lidé s kombinovaným postižením sluchu a zraku, kteří však díky pomoci sociálních pracovníků, průvodců, tlumočníků a trasérů mohou vést aktivní život.

„Sociální služby mají u nás klienti zdarma a na jejich financování se podílí právě sbírka Červenobílé dny,“ připomíná Petra Zimermanová, ředitelka sdružení LORM. „V době snižování dotací je pro nás o to víc důležitá podpora ze strany všech příznivců a veřejnosti, vážíme si sebemenšího příspěvku a každé dárcovské SMS, které nám umožní dál zkvalitňovat každodenní život lidem s hluchoslepotou,“ doplňuje svá slova.

A jak konkrétně sbírka pomáhá? V loňském roce mohli například hluchoslepí sportovci strávit týden na běžkách na Vysočině, začátkem léta se klienti ze sdružení LORM učili komunikovat v taktilním znakovém jazyce na týdenním pobytu ve Znojmě a na podzim přebírali ceny v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování předchozích ročníků přinášejí stránky www.cervenobiledny.cz.

Sbírku lze také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87 777 (cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, o.s. LORM obdrží 27 korun). Pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 43-8709380297/0100.       (Zdroj: ECONNECT)


Máme jen 1000 let na útěk ze Země, varuje Stephen Hawking ..... Lidstvo nepřežije pokud nebude schopné uniknout během tisíce let ze své křehké planety, varoval na své přednášce Los Angeles známý fyzik Stephen Hawking. Současné rozpočty na pronikání do vesmíru jsou přitom škrcené hospodářskou krizí.

„Musíme dál do vesmíru kvůli lidstvu samotnému. Pokud chápete, jak vesmír funguje, můžete ho ovládat,“ prohlásil profesor Hawking.

Průzkum vesmíru se však potýká s globální finanční krizí a také ve spojených státech se ho dotkly výdajové škrty. Zejména byl NASA osekán rozpočet na výzkum vzdálených planet o 300 miliónů dolarů, jehož součástí je i nalezení dvojčete Země, tedy planety příhodné pro život.

Hawking, který se proslavil populárně vědeckou knihou Stručná historie času (prodalo se 10 miliónů výtisků), opakuje podobná varování již několik let. Ačkoli sám se nedokáže hýbat kvůli neurodegenarativnímu postižení Lou Gehringovou chorobou, nabádá veřejnost k podpoře dobývání vesmíru.

Na druhou stranu ovšem kritizoval pokusy o vysílání zpráv směrem k jiným světům. Tvrdí, že přilákání pozornosti vyspělejší civilizace, by pro nás nemuselo skončit dobře. Odkazuje přitom na scénář objevení a kolonizace Nového světa, který nedopadl pro indiány dobře.

Ačkoli lidstvo v současnosti obývá celou planetu a využívá její zdroje, je jeho osud podle Hawkinga příliš křehký a může ho zcela zničit klimatická pohroma, nebo i nemoci či jaderná válka.      (Zdroj: National Geographic)


Cyklotransformer Carma – kolo vyrobeného z jediného vraku mercedesu Video ..... Vrak mercedesu měl na ukazateli ujetých kilometrů číslo 159 768 kilometrů. Chlapíci z lisabonského cykloshopu Rcicla Bicletas si řekli, že by mohl ujet ještě jednou tolik. Ale jako kolo. Kolo s karmou auta.

Do rozebrání starého mercedesu a výroby nového kola z jeho dílů se pustil Viktor Peixoto a jeho kolega Kiko ve spolupráci s časopisem B-Bicycle Culture Magazine. Kolo s názvem Carma není na prodej. Kdokoliv chce, může se přidat k tomu, aby kolo odčinilo svou karmu auta. Prostě tím, že se s kolem půjde projet. Projekt se můžete i vy, pokud jste tedy právě v Lisabonu. První kilometry kolo ujelo 3. dubna.

Autoři o projektu hovoří jako o nové šanci pro životní prostředí, pro ekonomii a pro lidi. Každý tok končí na vrakovištích miliony aut a jen část z nich je zpracována ve prospěch čistší dopravy.       (Zdroj: Ekolist)


Jsme popelnicí Evropy? Supermarkety nám podsouvají horší kvalitu než na Západě ..... Jisté druhy zboží v některých řetězcích vykazují horší kvalitu, než jakou vídáme v západních prodejnách stejného řetězce, většinou je to problém u zeleniny či ovoce. Rozhodně nesouhlasíme s tvrzením, že je Česko popelnicí Evropy, uvedl Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČD).

Upozorňuje ovšem na to, že se spotřebitel nedokáže v kvalitě výrobků dobře orientovat a rozhodnout se při výběru. Označování je totiž podle jeho slov složité a situaci komplikuje ještě množství dobrovolných značek, které zmatek násobí.

"Lidem jsou navíc mnohdy podsouvány i zavádějící informace, například původ zboží. Ten by sice neměl být objektivní informací o kvalitě, přesto spotřebitel tuto informaci vyžaduje," uvedl Dupal. Sám je přesvědčený, že se původ výrobku přeceňuje. Přiznává ovšem, že u mnoha komodit je značení původu zcela netransparentní a spotřebitel se ho nedozví.      (Zdroj: Agris)


Krátké přežití ve vakuu je možné ..... Otázka, co se stane s lidským tělem náhle vystaveným vzduchoprázdnu či volnému kosmu, dlouho zaměstnávala autory sci-fi. Díky zveřejněné nehodě amerického technika z roku 1965 to již víme poměrně přesně - člověk vydrží vakuum až půl minuty bez větších následků.

Nesmí však zadržovat dech a musí se smířit s několikadenní ztrátou chuti. Některá zvířata byla schopna přežít ve vakuu dvě či tři minuty. První, co se v takovém případě člověku přihodí, je velice rychlá ztráta vědomí, a to během 10 -15 sekund. Cokoliv dalšího proto už nezávisí na něm, ale na tom, zda ho jeho kolegové včas z této nebezpečné situace dostanou a potom rychle ale citlivě obnoví tlak v jeho těle. Ještě před ztrátou vědomí musí postižený velice rychle (asi do 5 -10 sekund) vydechnout veškerý vzduch z plic, jinak mu vnitřní přetlak roztrhá plicní tkáň. Voda v měkkých tkáních těla se začne rychle vypařovat, ba přímo vařit. Zároveň se objevují velké otoky po celém těle, avšak kůže zabrání explozi těla. Dokonce ani oči by neměly být porušeny. Nicméně z těla unikne rychle velké množství plynu a vodní páry, což vede k rychlému ochlazení v ústech a v oblasti dýchacích cest. V cévách se objeví velké bubliny plynů a vodní páry, což zablokuje krevní oběh asi po jedné minutě od vystavení vakuu. V té době již samozřejmě ani v mozku není přítomen skoro žádný kyslík. Nicméně smrt stále ještě není nutná.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Evropský počítačový řidičák získává stále více příznivců ..... Tisíce Čechů si ročně pořizují tzv. evropský počítačový řidičský průkaz (zkratka ECDL), který uživatelům potvrzuje znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Výstupy z testování jsou pak celosvětově uznávány a Čechům výrazně pomáhají při shánění práce v zahraničí nebo u nadnárodních firem a institucí.

„V principu jde o praktické otestování znalostí lidí v oblasti výpočetní techniky a komunikace. Uchazeč dostane sadu dokumentů a na papíře zadání, které říká, co má v dokumentech provést. Například vložit obrázek, změnit formátování odstavce či zkopírovat text jinam,“ vysvětluje český lektor Jiří Pašek z královéhradecké společnosti SoftGate, která se dlouhodobě zabývá výukou počítačových dovedností. Firma SoftGate je teprve desátým akreditovaným střediskem v Česku a jediným na severovýchodě Čech.

Testování hojně využívají úřady práce a školské instituce

Samotné testování je hojně využíváno úřady práce a školskými institucemi, výstupy jsou uznávané celosvětově. Například ve Spojených státech amerických nebo Austrálii je podobné testování znalostí uchazečů o práci zcela běžné.

„Existují různé typy testování. Řada firem vyžaduje profesionální stupeň znalosti s využitím kancelářských aplikací ve firemní sféře,“ vysvětluje lektor Pašek s tím, že v Hradci Králové získal tento evropský projekt Rozšíření nabídky a kvality vzdělávacích služeb společnosti SoftGate podporu z peněz Evropské unie.      (Zdroj: Spotřebitel)


Co se změnilo za století a kousek? ..... Stojí zato si následující citát přečíst, přátelé. Budete překvapeni tím, jak je otevřený a srozumitelný a také tím, jak je nadčasový. Jeho autorem nebyl ani Martin Komárek, ani Karel Steigerwald, nebyl to nikdo z MfD, ani z Lidových, Hospodářských či jiných našich tiskovin, Blesku či Práva, které se tak svižně zařadilo do pravého proudu, aby nepřekáželo v provozu.

Autorem podivuhodně upřímné poznámky je bývalý personální šéf novin New York Times John Swinton (12.12.1829 – 15.12.1901) a pronesl ji v rámci přípitku

„V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc – a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“       (Zdroj: iREPORTÉR)


Záhadní divocí lidé ..... Otázkou případné existence sněžného muže - yetiho se svět začal zabývat teprve koncem 19. století, kdy se legenda Tibeťanů a Nepálců o podivné bytosti dostala do širšího povědomí. Od té doby se diskutuje o mnoha faktech. Zprávy o podivném muži pocházejí z různých dob a míst planety. To samo o sobě je dost zarážející, protože legenda by měla mít výhradně lokální charakter. Jak ale vysvětlit například záznamy starých českých kronikářů, ve kterých se hovoří o „podivných divokých lidech“? Jednalo se totiž o bytosti, které žily vzdáleny lidským osadám. Jejich tvář prý byla divoká, jen vzdáleně připomínající člověka. Jejich těla byla porostlá hustými chlupy a při náhodném setkání s lidmi se bytosti snažily pokud možno rychle utéct. To, že tito divocí lidé nenosili žádné šaty a místo řeči používali podivné neartikulované skřeky, je další zajímavý detail, jenž je spojuje s dnešním sněžným mužem. Podle kronikářů zde divocí lidé žili ještě v průběhu 12. století. Neustále jich však ubývalo. Snad také v souvislosti s nastupující malou dobou ledovou, která ve střední Evropě vládla v letech 1195 až 1465.

Dvanácté století hovoří o sněžném muži yetim už jen v Himaláji a v drsných oblastech ruského severu. Počátkem sedmdesátých let 20. století si sněžný muž udělal výlet do staré ruské vesnice Usť - Cilma a na dolním toku Pečary. Šest dětí a dva dospělí hrabali seno do kupek, když tu se na druhém břehu řeky objevily dvě neobyčejné postavy, vysoké přes dva metry. Podobaly se lidem, ale už na první pohled bylo zřejmé, že se nejedná o lidi. Postavy nebyly oblečeny, celé tělo měly porostlé hustou srstí, pod huňatým obočím jim divoce blýskaly oči. Na zemi po nich zůstaly otisky ohromných chodidel, jež sice připomínaly lidské, ale poněkud ploché, stejně jako medvědí tlapy. Prsty neležely těsně vedle sebe, ale směřovaly do stran.      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Kde má hrob slavná královna? Možná na nádraží ..... Letošní rok bude zřejmě pro britské archeology rokem senzačních nálezů. Před pár týdny objevili tělesné ostatky krále Richarda III. a teď tvrdí, že co nevidět odhalí další z velkých tajemství dějin ostrovního království.

Tentokrát mají na mušce hrob legendární keltské královny Boadicey (Boudiccy). Ta žila v 1. století n. l. v římské provincii Británii a po smrti svého manžela Prasutaga se stala předchůdkyní pozdějších úspěšných anglických panovnic. Vrcholem jejích vladařských snah bylo, když spojila několik keltských kmenů v krvavém povstání proti Římu. K tomu ji vedla římská zvůle, když nebyla respektována poslední vůle jejího muže, ve které odkázal vládu Boadicee a jejich dcerám. Římané si ji vyložili po svém, vydrancovali královský dvůr, právoplatnou královnu zbičovali a před jejími zraky znásilnili dcery. Zároveň zničili keltský posvátný ostrov Mona (dnešní Anglesey), vykáceli posvátný dubový háj a zmasakrovali místní kněžky.

Nelze se tedy Boadicee vůbec divit, že si tohle všechno nenechala líbit. Její povstalecké vojsko slavilo zpočátku úspěchy, ale nakonec disciplinovaná a dokonale vycvičená římská armáda zvítězila a Boadicee nezbylo nic jiného, než spáchat sebevraždu.

Ale ani po smrti se na ni nezapomnělo a v legendách žije dodnes. Britové ji považují za národní hrdinku, a proto je hodně trápí, že není známo místo jejího posledního odpočinku. Hovoří se o několika možných lokalitách, některé leží dokonce na území dnešního Londýna.

Archeologové na základě posledních výzkumů tvrdí: Máme dvě možné lokality a jedna z nich to určitě bude. Ani jedna z nich ale v současnosti není zrovna důstojným místem pro věčný spánek statečné královny. Ta první se nachází pod londýnským nádražím King’s Cross, a to prý pod nástupišti 8, 9 nebo 10. Dalším horkým kandidátem je průmyslový Birmingham, kde by se mohl Boadicein hrob nalézat poblíž jednoho ze zdejších „McDonaldů“. Ať tak, nebo tak, nebohá královna starých Keltů asi kouká, jak její potomci uctívají památku svých hrdinů.       (Zdroj: ProcProto)


Pražský kamenný trůn ..... Pokud hledáme a nacházíme v odlehlých koutech Boiohaema poslední němé svědky pohanských časů - menhiry a jiné posvátné megality, pak nás možná překvapí, že nejuctívanější a nejvýznamnější z nich se nacházel v samém centru ranně středověkých Čech - v prostoru Pražského hradu!

Jeho symbolickým nástupcem pro nás může být nynější Plečnikův obelisk, příběh i místo původního kamene je však jiný…

Podle kronikáře Kosmase bylo "právem u Čechů, aby vždy nejstarší z knížat jejich dosáhl stolce v knížectví". Nevíme ale, jak pražský trůn vypadal. Nedochoval se žádný důkladnější popis, žádná důvěryhodná malba nebo kresba, jež by to prozradila. Obrázky z českých ilustrovaných legend sice ukazují první historické Přemyslovce, jak trůní na jakémsi neforemném sedadle, jsou to však nákresy hrubé, povšechné, a časově vzdálené, než aby dávaly konkrétní představu. Kupodivu mlčí i fresky ve znojemské hradní rotundě, takže jedinou stopu nabízí Vincentius, kanovník pražského kostela a biskupský kaplan. Při líčení dramatických událostí z roku 1142, kdy se odehrál bezmála zdařilý pokus o svržení Vladislava II, hájil jeho bratr Děpolt hrad a "knížecí trůn, jakýsi to kus kamene, který i nyní uprostřed hradu stojí a za nějž nejen nyní, ale již v dávných dobách tisícové a tisícové vojínů v boji padlo". Máme-li se opřít o analogie, představivost a trochu fantazie, byl Vincentiův thronus principalis mohutný, snad částečně opracovaný balvan, sloužící jako trůn. Stával na vyvýšenině, zvané Žiži, kdesi mezi biskupským kostelem sv. Víta, klášterním komplexem u sv. Jiří a knížecím palácem. Na tomto místě se scházeli "Čechové" nejen k sněmovním rokováním, ale též k aktu knížecí volby a nastolení, bez čehož se nemohl ujmout vlády žádný z rodu knížat. Zvolený kníže byl ke stolci doveden a slavnostně na něj posazen.

Lia Fáil - irský kámen osudu

Teprve po tomto předkřesťanském aktu byl kandidát plnoprávným vládcem. Pražský kamenný trůn nebyl jediný svého druhu. Skandinávská, keltská a slovanská kulturní oblast znala podobné stolce. Některé se zachovaly - jako korutanský stolec z Karnburgu, skotský nastolovací kámen ze Scone a trůn O´Neillů z irského Clannabey nebo irský královský inaugurační "Kámen osudu" Lia Fáil v Taře.       (Čtěte na stránkách Keltoi)


12.4. 2013     Dnes slavíme Mezinárodní den letectví a kosmonautiky. Dne 12.4.1961 vzlétnul do vesmíru první člověk – Jurij Alexejevič Gagarin. Mezinárodní letecká federace pak roku 1968 stanovila Mezinárodní den letectví a kosmonautiky právě na výročí prvního letu. Poprvé se slavil o rok později – roku 1969.


Období od 11. března do 7. dubna 2013 bylo v ČR nechladnější za posledních sto let ..... Období od 11. března do 7. dubna 2013 bylo v ČR (ale i v dalších částech Evropy) extrémně chladné. Průměrná teplota se pohybovala více než jeden stupeň Celsia pod nulou. Příčinou abnormálně studeného počasí byla neobvyklá cirkulace atmosféry v oblasti severního Atlantiku a Evropy. Informoval o tom Marjan Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teplotní anomálie v Evropě v březnu 2013 (NOAA) "Měsíc březen nebyl jako celek s ohledem na teplotní charakteristiky nijak výjimečný, což bylo zapříčiněno teplou první dekádou a výrazně studenější 2 a 3. dekádou. Vezmeme-li ovšem v úvahu 4. týdenní souvislé období od 11. března, do 7. dubna, které bylo jako celek chladné a tedy i výrazně podprůměrné, dostáváme se k zajímavému zjištění," napsal Sandev v článku publikovaném na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu Infomet.

"Toto období s průměrnou teplotou pod -1°C je nejchladnější za posledních sto let (viz přiložený graf). Zhruba stejně studené období bylo naposledy v roce 1958. Z hlediska klementinské řady pozorování se obdobná studená období na území České republiky vyskytovala většinou před rokem 1860, nejchladněji bylo v roce 1853," konstatoval Sandev.

"Příčinou studeného počasí je neobvyklá cirkulace atmosféry, která se v průběhu března a začátkem dubna vyskytla v oblasti severního Atlantiku a Evropy.       (Zdroj: Gnosis9)


Faraón byl usvědčen z klamavé propagandy ..... Sídelní město faraóna Achnatóna mělo být rájem na zemi. Život v něm však byl peklo. Vládcové si často vylepšovali image klamem a lži. Ruská carevna Kateřina Veliká se nechávala balamutit kamuflovanými vesnicemi, které pro ni stavěl kníže Potěmkin. Dnešní Severní Korea se snaží vytvořit iluzi o tom, jak skvěle se jejím obyvatelům vede. Také faraón Achnatón se ukázal jako zdatný manipulátor veřejným míněním.

Místo blahobytu – bída ... Rytiny na stěnách staveb Achnatónem založeného města Achetatonu – dnes známého jako El Amarna – zpodobňují život tamějších obyvatel jako procházku růžovým sadem. Všeho bylo dost, lidé byli zdraví a spokojení. Na dvorech se tísnili tuční voli. Sýpky přetékaly obilím a skladiště byla plná ryb. Lidé tu hodovali za doprovodu líbezné hudby.

Jenže jak dokládá publikace z vědeckého časopisu Antiquity, život v Achetatonu měl k idylce daleko. Lidé museli nosit vodu na velké vzdálenosti, dřeli při vykládce lodí připlouvajících po Nilu a do úmoru otročili na stavbách velkolepých chrámů budovaných v horečném chvatu na Achantónův příkaz. Egyptského vládce označovaného také jako „kacířského faraóna“ jasně usvědčují výsledky průzkumu těl obyvatel Achetatonu.

Patnáct let hlavního města ... Achnatón zavedl v Egyptě náboženskou reformu. Zástup bohů a bohyň nahradil jediným slunečním bohem Atónem. Kolem roku 1350 př.n.l. nařídil vybudovat asi 320 kilometrů na jih od dnešní Káhiry nové hlavní město – Achetaton.

Historie města je krátká. Žilo naplno pouhých patnáct let. Po smrti svého zakladatele v roce 1336 př.n.l. bylo rychle opuštěno a zaniklo. Ani v době své největší slávy to však nebyla „země zaslíbená“. Asi desetina obyvatel patřila k elitě faraónského dvora. Těm se vedlo celkem dobře. Zbytek třicetitisícové populace však tvrdě strádal. Jasně je to patrné na tělech z pohřebiště v jižní části města, kde prováděl průzkum tým vedený Jeromem Rosem z University of Arkansas.      (Zdroj: VTM)


Stát zvažuje povinný registr jízdních kol. Pomůže policii ..... Může to znít jako špatný vtip. V době, kdy centrální registr vozidel každou chvíli kolabuje a řidiči ztrácejí nervy, stát vážně uvažuje o zřízení centrálního registru jízdních kol. Lidi by to sice stálo další cestu na úřad, podle zkušeností z regionů by však pomohl omezovat krádeže, kterých v Česku přibývá. Ministerstvo dopravy později uvedlo, že o zřízení registru neuvažuje. Původní nápad přineslo ministerstvo vnitra.

Registr navrhuje ministerstvo dopravy ve své strategii rozvoje cyklistické dopravy. Podle úředníků je to cesta, jak snížit počty ukradených kol, kterých v Česku ročně zmizí přes sedm tisíc. Podle odhadů jezdí v celé republice kolem čtyř milionů jízdních kol.

Odcizených kol přibývá už třetím rokem po sobě. Ve skutečnosti je totiž číslo vyšší: mnozí lidé krádež ani nehlásí, protože v nalezení bicyklu nevěří.

Už dnes je podobný registr v každém větším městě, ale založený ryze na dobrovolnosti. Kola jsou registrována různě, od fotky až po čipy. Nyní se mluví i o tom, že by se kolo mohlo prodávat jen s technickým průkazem.

Například v Brně policisté mají v registru 12 tisíc kol. Tamní policie by vznik celorepublikového registru přivítala. "Ročně se podaří díky evidenci najít jen jednotlivé kusy. V praxi absence centrálního registru znamená, že s kolem stačí odjet za hranice města a je pro nás prakticky nedosažitelné a nedohledatelné," vysvětluje mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Registry dnes totiž propojené nejsou.

Registrace by musela být povinná ... Předpokladem, aby opatření mohlo plnit svůj účel, je tedy jeho plošnost. Registrování kol by muselo být povinné. Pro lidi by to znamenalo další zátěž s chozením na úřady a dalšími poplatky. Například čtyřčlenná rodina se čtyřmi koly by si musela udělat v úředních hodinách rodinný výlet, který by strávila ve frontě na registru. Ještě "lákavější" varianta – rodič, pokud by všechna kola nepobral najednou, by se na registru otočil několikrát.

Zloději ročně ukradnou kola za více než sto milionů korun. Pojišťovny pojistí kola pouze jako součást domácnosti. Umístění kola v registru nezohledňují. "Pokud by zřízení registru vedlo k vyšší objasněnosti krádeží kol a jejich navrácení původním majitelům, pak by to smysl dávalo," říká Václav Bálek, mluvčí Allianz pojišťovny.       (Zdroj: iDNES)

No hurá, další státní dojná kráva na obzoru ... aby bylo zase kde brát, že? Málokdy se najde ukradené auto - a že by někdo měl vůbec čas se zabývat kradenými velocipédy ... tak to je opravdu naivní představa.


Dálnice nemusí být jen pro auta. Evropa zkouší cyklodálnice ..... Evropa zkouší nový dopravní experiment: cyklodálnice. Na rozdíl od klasické cyklostezky jsou vedeny co nejvíce přímo, jsou osvětlené a jsou dostatečně široké, takže na nich lze jezdit vysokou průměrnou rychlostí. A města se o ně starají jako o klasické silnice pro auta: v zimě z nich odklízí sníh. Snahou je co nejvíce zpříjemnit a zrychlit dopravu na kole.

Cyklodálnice nabízejí uživatelům i další komfort: například jsou podél cesty k dispozici pumpy pro dofouknutí kol nebo zastávky s pitnou vodou. Semafory na cyklodálnicích jsou co nejvíce taktovány tak, aby cyklista jedoucí průměrnou rychlostí 20 km za hodinu projel své semafory na „zelené“ vlně. Nejde to samozřejmě v centru města, ale na jeho periferii to podstatně urychluje jízdu na kole.

Podle propagátorů cyklodálnic mají tyto dopravní stavby pozitivní dopad na úspory za zdravotní péči. Nizozemci vyčíslili, že jejich cyklosíť ušetří státu 40 milionů euro ročně na výdajích na zdravotní péči. Oproti této částce jsou pak výdaje na budování dopravní infrastruktury pro kola malé.

Cyklodálnice mají být lákadlem hlavně pro lidi, kteří potřebují cestovat na místo vzdálené více jak pět kilometrů. Studie totiž ukazují, že pokud je cíl vzdálený více jak pět kilometrů, mají lidé tendenci využít jiný dopravní prostředek, zpravidla auto nebo autobus.       (Zdroj: Ekolist)


Curiosity vysvětluje, proč Mars přišel o svou atmosféru ..... Atmosféra rudé planety je klíčem ke všemu. Právě ona je odpovědná za to, že se kdysi možná obyvatelný povrch Marsu stal nehostinným světem.

Ve Vídni byly představeny nové výsledky laboratoře Curiosity. Přístroj nebo spíše komplex přístrojů SAM sice na sebe dosud upozorňoval zejména analýzou plynů, které se uvolnily ze zahřátých marsovských hornin, ovšem kromě toho dokáže zkoumat i marsovskou atmosféru a její složení.

Atmosféra rudé planety je klíčem ke všemu. Právě ona je odpovědná za to, že se kdysi možná obyvatelný povrch Marsu stal nehostinným světem. Podle teorií Mars o svou atmosféru přišel, a to vinou mnoha faktorů. Řídká atmosféra a malý tlak mimo jiné způsobují, že jakákoliv voda na povrchu se i přes mrazivé teploty okamžitě odpařuje.

Za ztrátou atmosféry může vyhaslá vulkanická činnost stejně jako slabé magnetické pole, které Mars nechrání před zářením ze Slunce. Právě sluneční vítr zřejmě postupně „odnesl“ kolem 85 až 95 % bývalé atmosféry čtvrté planety Sluneční soustavy.

SAM se zaměřil na výzkum dvou izotopů argonu a zjistil, že lehčí 36Ar je v atmosféře zastoupen 4x více než jeho těžší kolega 38Ar. Tento poměr je ovšem mnohem nižší než původní poměr ve Sluneční soustavě, jak ukázaly dřívější výzkumy atmosfér Jupiteru a Slunce.

Nové poznatky tak ukazují na proces, který favorizoval ztrátu lehčího izotopu. Další informace přinese sonda MAVEN, která by měla odstartovat letos v listopadu.      (Zdroj: Science WORLD)


Být vděčný sám za sebe? ..... Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání... Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět vlastní hodnotu. Někdy není zrovna snadné být vděčný sám za sebe.

Často v nás totiž vězí až příliš hluboko sklon k sebeodmítání. Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání, jiné možnosti rozvoje.

Rozloučit se s vlastními iluzemi o sobě... Začneme-li ale pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme být vděčni za to, co nám bylo darováno. Vděčnost vyžaduje zároveň i schopnost rozloučit se s vlastními iluzemi o tom, jaký bych měl být.

Vděčnost mě vede v souladu se sebou samým ... Teprve pak dokážu děkovat za svůj způsob myšlení, za to, co prožívám, za své ruce, tak hbité a jemné, za své tělo, které možná neodpovídá modernímu ideálu krásy, ale v němž moje duše ráda přebývá.

Vděčnost mě vede k životu v souladu se sebou samým  a k hluboké radosti z toho, že jsem právě takový, jaký jsem. To je pak cesta k naplnění svého života, ke zdravé seberealizaci a uplatnění.      (Zdroj: Víra)


Lidová balkánská moudrost a štěnice ..... Východoevropské domácnosti po mnoho generací bojovaly se štěnicemi pomocí fazolových listů, kterými na noc posypávaly podlahu zamořené místnosti. Ráno pak listy s chycenými štěnicemi putovaly do kamen. Háčky na listu fazole obsahují krátké zahnuté vlásky a ty nacházejí slabiny v hmyzím exoskeletu. Uvězní jim nohy a čím více se snaží chycený tvor osvobodit, tím pevněji past zaklapne. Američtí vědci se nyní pokusili takový „suchý zip“ na štěnice vytvořit uměle. Jejich syntetické háčky ale tak účinné, jako ty přírodní zatím nejsou.

"Kdyby se mi ještě nedávno někdo snažil namluvit, že bude napíchovat hmyz malými drobnými jehličkami a že z toho bude účinná forma boje proti škůdcům, tak bych pochybovala o jeho zdravém rozumu." Prohlásila pro media Loudonová, bioložka z University of California, Irvine.

Zajímavé je, že vlastně není žádný záchytný bod, proč by se fazolové listy měly se štěnicemi vyvíjet ve vzájemné závislosti. Přesto listy využívají anatomii hmyzu ďábelsky chytře. Stejně jako brnění středověké rytíře nepokrývalo všude a mělo mezi pláty „díry“, to aby se válečník mohl hýbat, i štěnice mají mezi pláty své vnější kostry tenká místa. Jejich achiovou patou jsou místa kloubů na nohách, kde mají jakési malé drápům podobné vyčnívající útvary. Tam také končí jejich zbroj a jsou rostlinnými háčky zranitelné.

Naštěstí lidovou zvyklost na Balkáně zaznamenal v roce 1927 německý entomolog. Jiný zdroj se se o ní zmiňuje ještě v článku z roku 1943. Zvyky zanikly spolu se snadnou dostupností pesticidů jakým bylo DDT. Hmyz se ale vždy zatím na všechny změněné podmínky dokázal adaptovat a bude dobré se s padající účinností pesticidů zkusit něco ze starších praktik. Proto prvně vědci zjišťovali, jak háčky – odborně nazývané trichomy, pracují. Dobře k tomu posloužil elektronový mikroskop. Rostlina má na povrchu jakési minové pole z 50 až 150 mikronů vysokých zahnutých chloupků. Jakmile se noha štěnice o povrch s rozesetými háčky opře, nic se ještě neděje, až když ji začne zvedat, je chycena, podobně jako ryba na háček. Ve snaze se z pasti dostat si nešťastnice postupně uvězní všechny končetiny.       (Dobrá rada ze stránek OSEL)


Za měsíc na Marsu? ..... Výzkumný tým zahájil vývoj kosmické lodi poháněné řízenou termojadernou fúzí. Fúzní loď by mohla doletět na Mars za 30 dní.

Výzkumný tým pracovníků z Washingtonské státní univerzity a firmy MSNW podporované agenturou NASA zahájil koncepční vývoj kosmické lodi. Ta by měla být poháněna řízenou termojadernou fúzí. Fúzní kosmická loď by měla být v budoucnu schopna doletět ze Země k Marsu za pouhých 30 dní. Kratší doba letu by celou výpravu výrazně zlevnila a usnadnila. Pomocí současné konvenční technologie by let na Mars a zpět totiž trval možná až čtyři roky a cena výpravy by činila nejméně 12 miliard dolarů.

Otázka fúzního pohonu je samozřejmě spojena se základním problémem: prozatím jsme nebyli schopni v žádné formě řízenou, neexplozivní a stabilní termojadernou fúzi, tedy slučování lehkých jader atomů, na Zemi spustit. Pokud by se nám to povedlo, získali bychom velmi mocný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. Fúzní elektrárny by měly téměř zázračné výkony a parametry. Tomu však zatím brání různé fyzikální a technologické překážky. Konstruktéři fúzního pohonu tedy musejí zvolit speciální cestu, která by umožnila získat energii ze slučování lehkých jader konkrétně pro reaktivní pohon ve vakuu.

Klíčem k úspěchu je stlačit deuterium ve stavu plazmy po dostatečnou dobu a na dostatečnou míru v trysce motoru. Výzkumný tým vyvinul koncepci, v jejímž rámci bude malý kousek plazmatu uvězněn a v obrovské míře stlačen v magnetickém poli. Ve chvíli, kdy deuterinové plazma doputuje do ústí trysky, smrští se kolem něj prstence z kovového lithia připravené zde díky vlivu magnetického pole. Lithium vytvoří souvislou smršťující se obálku, a zažehne tak na chvíli v onom malém kousku termojadernou reakci. Samotné lithium se pak vlivem obrovského množství uvolněné energie vypaří a ionizuje, vyrazí ven z trysky rychlostí asi 30 km za sekundu, čímž dodá kosmické lodi potřebný reaktivní impuls.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Lidem hrozí další výdaje za vodovodní přípojky ..... Kromě rostoucí ceny za vodné a stočné by měli vlastníci vodovodních a kanalizačních přípojek hradit i náklady za jejich údržbu a opravu v části pod veřejným prostranstvím (chodníky, silnice). Navrhuje to projednávaná novela zákona o vodovodech a kanalizacích. Náklady, které mohou dosáhnout až desítky tisíc korun, až dosud hradí provozovatel veřejné sítě.

Poslanecká sněmovna přijala po prvním čtení návrh novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a předala ho k dalšímu projednání ve výborech. Hlavním cílem novely má být zejména harmonizace požadavků vyplývajících v této oblasti pro ČR z předpisů EU (tzv. EU novela), odstranění administrativní náročnosti systémů a nedostatků zjištěných při aplikační praxi. V jednom z prvních ustanovení návrhu (§ 3 odst.7) se však skrývá zásadní rozšíření povinností vlastníka vodovodní a kanalizační přípojky.

Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby provozovatel veřejné sítě zajišťoval na náklady vlastníka opravy a údržbu přípojek i pod veřejným prostranstvím.

Vlastník přípojek se tak dostane do zcela nevýhodného postavení, nejen proto, že podle navrženého znění nemůže ovlivnit efektivnost a hospodárnost nákladů vynaložených provozovatelem vodovodu na provedené práce, ale neměl ani možnost ovlivnit současný stav a situaci díla, za které by měl nyní nést odpovědnost.       (Zdroj: Spotřebitel)

To už snad museli zešílet ... za chvíli fakt budeme platit i daň ze života ...


Válka je kšeft! ..... Válka je kšeft. A vždy jím byla. Válka je kšeft! (War Is a Racket), to napsal již v roce 1935 majorgenerál námořnictva americké armády Smedley Darlington Butler.

V textu Válka je kšeft (ke stažení v angličtině zde) autor popisuje to, co je v názvu – jak, kdo a kolik na válce vydělává, popisuje to, jak funguje vojensko-průmyslový komplex. Samozřejmě to nejsou vojáci, bojující a umírající v zákopech. Na válce vydělávají lidé, kteří nikdy válku nezažili, kteří v zákopech nebojují, kteří v boji neumírají. Bohatí průmyslníci, stavitelé lodí, výrobci zbraní a munice, ale i např. výrobci obuvi a uniforem, stejně tak bankéři. Obrovské náklady války nesou na bedrech obrovská množství lidí a zisk z války má jen tak málo lidí.

Text je rozdělen na čtyři části:

1) Válka je kšeft

2) Kdo hrabe zisk?

3) Kdo splácí dluh?

4) Jak zničit tenhle kšeft!

5) K čertu s válkou!

Ještě jednou, text je ke stažení v angličtině na http://uloz.to/x4jNfZp/major-general-smedley-butler-war-is-a-racket-pdf      (Zdroj: FreePub)


11.4. 2013     Jedenáctý duben je slaven jako Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů. Dne 11.4.1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Buchenwaldu, proto bylo určeno právě toto datum.

Dále je dnes Světový den Parkinsonovy choroby. Slaví se v den výročí narození Jamese Parkinsona (1755-1824), britského lékaře, který popsal příznaky nemoci, jež po něm nese jméno. V ČR byl Den Parkinsonovy choroby poprvé připomenut roku 1997.

V roce 1970 odstartovala z mysu Canaveral na Floridě kosmická loď Apollo 13. Při cestě k Měsíci došlo k výbuchu jedné z nádrží se stlačeným kyslíkem. Přesto se posádce podařilo po nouzovém obletu Měsíce vrátit na Zemi (17. dubna 1970).


Václav Chaloupek má opět medvíďata, zas s nimi natočí příběhy ..... Jako zkušená medvědice si už připadá plzeňský filmař a autor zvířecích večerníčků pro děti Václav Chaloupek. V bývalé hájence v lesích mezi Nevidem a Milínovem na jižním Plzeňsku právě pečuje už o třetí medvědí sourozence. Skoro tříměsíční Agátka a Martínek se brzo stanou televizními hvězdami. Zatím je ale jejich hlavní starostí několikrát denně se najíst, spát a pomazlit se. Asi týden už umějí chodit, takže na vratkých nožkách objevují okolí a hrají si spolu. Zanedlouho budou v terénu natáčet nové příběhy, tentokrát už ne večerníčky, řekl Chaloupek.

Pětitýdenní medvíďata si od soukromého chovatele přivezl 18. února a od té chvíle je jejich "mámou" na plný úvazek. O huňáče se stará 24 hodin denně, jen nakrmit potřebují někdy i sedmkrát za den. Kromě toho patří k jejich nejoblíbenějším činnostem, že si najdou nějakou volnou lidskou ruku nebo prst a za hlasitých zvuků podobných bublání je sají. Navíc je potřeba medvíďata, stejně jako děti, vychovávat a naučit je znát jejich jména. I když se Chaloupek ke zkušené medvědici klidně přirovnává, jeho výchova je prý přece jen mírnější. Medvědice, když mláďata zlobí, neváhá a uštědří jim i pádnou ránu, to filmař nedokáže.       (Zdroj: Ekolist)


V Heidelbergu staví největší energeticky úsporné sídliště. Domy spotřebují až o 90 procent méně energie ..... Pět tisíc stálých obyvatel bude bydlet na novém sídlišti v Heidelbergu. V kancelářích a obchodech najde místo dalších sedm tisíc lidí. Projekt ekologicky šetrného sídliště na 116 hektarech je největším svého druhu v Německu.

Mezi pastelově světlými betonovými bloky se prohání ostrý vítr, v prolukách mezi nimi se vrší hromady navážky. Sídliště Bahnstadt v západoněmeckém Heidelbergu, zatím ještě nedostavěné, se liší od mnoha podobných v jedné věci: nespotřebuje téměř žádnou energii.

Ekologický projekt nové čtvrti Bahnstadt v západoněmeckém městě Heidelberg je nyní jedním z největších ekologických projektů v Evropě.

Na velkorysých 116 hektarech se přestavuje do ultramoderní podoby rozlehlá čtvrť poblíž hlavního nádraží. Nové stavby, označované jako energeticky pasivní domy, spotřebují až o 90 procent méně energie než konvenční stavby. Jednak snížením celkové spotřeby energie, jednak lacinějším vytápěním.

V návrhu pasivních domů se uplatňuje energeticky výhodný tvar stavby, orientace na jižní stranu i nezastíněná fasáda, často s využitím listnaté vegetace. K vytápění využívá místní zdroje, les či solární energii. Největší důraz se klade na tepelnou ochranu stavby. Zdi zadržují teplo asi jako termoska na kávu. To vše bývá vysoce nákladné.

Stavební práce v Heidelbergu postupují rychle. Moderní experimentální sídliště se začalo stavět loni, má být dostaveno už v příštím roce.      (Zdroj: iHNed)


Cesta ke konci ..... Vy, kdo navštěvujete tento blog, již nějaký čas si jistě vzpomenete na články, ve kterých jsem psal o připravovaném čipování lidí a mnozí mě považovali za pomatence, či si mysleli něco jiného, ale s lítostí vám musím sdělit, že čas mi opět dává za pravdu.

FDA schválila počítačový čip pro lidi ... Food and Drug Administration, FDA Milník ve zdravotnictví nebo zasahování do soukromí? Miniaturní počítačový čip, který byl schválen pro implantaci do paže pacienta, může lékařům a nemocnicím urychlit získání životně důležitých informací o pacientově zdravotní historii. Ale kritikové varují, že by mohl otevřít nové cesty k porušování důvěrnosti zdravotních záznamů.

Nejen důvěrnost zdravotních záznamů je ohrožena, sami dobře víte, jaké množství dat na miniaturní čip lze aplikovat. Už dříve jsem napsal, že na takovém čipu může být zaznamenáno například - jaké kdo může dostat vzdělání, k jaké práci je určen, jaká je mu určena zdravotní péče, může tam být údaj, co může pít a co jíst a mnoho dalších údajů včetně čipu k ovládání psychiky. To proto, aby občané byli poslušní, bez odporu konali, co panstvo nařídí, když půjdu až do krajnosti, tak panstvo pro svou zvrácenou kratochvíli si umane, že poštve několik stovek lidí proti sobě, aby se povraždili, a bude sázet na vítězství jedněch či druhých. Neočekávejte, že vítězové budou oslavováni jako kdysi gladiátoři. Zvrácenost mocných je dovede do kriminálu, kde na nich možná budou dělány lékařské pokusy ne nepodobné těm, jaké konal neblaze proslulí Mengele v koncentračních táborech.

Vážení, co píšu, není pouhá fantazie, nýbrž vycházím z mnoha zdánlivě nesouvisejících drobných poznatků a faktů, které postupně do sebe zapadají, jako když skládáte puzzle.       (Zdroj: Gnosis9)


Fotografie dokázaly, že rys překonal Dunaj ..... Rakouské fotopasti na podzim loňského roku přinesly důkaz, že rysi jsou schopni překonat přírodní migrační bariéru v podobě řeky Dunaj. První ze dvou fotografií rysa pochází z konce října loňského roku z oblasti Waldviertlu v Dolním Rakousku, tedy na sever od Dunaje. O čtrnáct dní později se podařilo zachytit stejné zvíře, ale tentokrát na druhém břehu řeky, v oblasti Dunkelsteinerwald.

Obrázky jsou natolik kvalitní, že umožňují porovnat skvrny na hřbetech vyfocených rysů. Ty jsou pro každého jedince zcela specifické a v tomto případě jednoznačně ukazují, že se podařilo vyfotografovat stejné zvíře. Informace se podařilo dát dohromady díky spolupráci ochránců přírody z organizace Grünes Herz Europas s místními myslivci. Fotomonitoring se tak osvědčil i jako dobrá metoda pro zjišťování dálkových přesunů zvířat. Jak ale rys řeku překonal, zda ji přeplaval či přešel přes most, se zjistit nepodařilo.      (Zdroj: Šelmy)


Majoránka ..... Bylinkáři přisuzují majoránce schopnost léčit známou těžkou mužskou chorobu na 7 (z křížovek, řešení objevíte kdesi v tomto textu). Já se ale spíše kloním k využití v trávicím procesu, kdy nejen zlepšuje trávení tučných potravin, ale tlumí i rozvoj patogenní střevní mikroflóry a přílišnou aktivitu nepatogenní tamtéž doprovázenou větry téžtamtéž (česky: prdy, latinsky: flatulence) a nadmutím v lokalitě obvykle výrazně vyklenuté části organizmu ozdobným tukovým prstencem (česky: pneumatika). Velmi příjemná vůně i lehce hořce aromatická chuť majoránky je dokonalým kořením do polévek a omáček a navíc i kořením léčivým.

Uplatní se u mnohých chorob trávení, protože stimuluje tvorbu trávicích šťáv, tlumí křeče, zlepšuje pohyb líných střev, potlačuje parazity, snižuje nadýmání, omezuje průjmové potíže, řeší nechutenství.

Kromě působení na trávení, můžeme majoránku použít i při předmenstruačních a menstruačních problémech s křečemi a břichabolestmi. Pro její močopudný účinek se může uplatnit i ve směsích na urologický trakt a tyto obvykle nepříliš libé čaje chuťově i odoricky obohatit.

Čaj se píval i při migrénách a hlavobolech, též proti bolestem hlavy po oslavách a po alkoholických soutěžích přeživších účastníků. Do této skupiny pití lze zařadit i záněty trojklanného nervu a nervů vůbec. Roztroušená skleróza, astma, zahlenění, pásový opar, odkašlávání, epilepsie, pásový opar, skříplé nervy u páteře (výrony) atv. (a tak vůbec…).       (Krásný článek z dílny Dědka kořenáře čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Inteligence ve vesmíru a černé díry ..... V roce 1961 Dr. Frank Drake, radioastronom z Národní radioastronomické observatoře v Green Banku odhadl počet vyspělých civilizací v naší Galaxii, jejichž signály bychom měli zachytit. Drakeova rovnice se stala základem vědeckého výzkumu, který se soustředil na odhad jednotlivých parametrů Drakeovy rovnice. Dokonce velmi pesimistické odhady parametrů Drakeovy rovnice vedou k závěru, že mimozemské civilizace musí v naší Galaxii existovat v poměrně velkém počtu. Dosud ale přes veškerou snahu radioastronomů nebyl objeven žádný náznak jejich existence. Existuje snad "Velký filtr", v jehož důsledku nepozorujeme žádné vyspělé civilizace ve vesmíru?

Autoři článku "Cosmic Intelligence and Black Holes" (X1) navrhují velmi odvážnou hypotézu, podle níž černé díry mohou sloužit jako určité fyzikální prostředí existence inteligentních bytostí. Jejich hypotéza se opírá o určité souvislosti mezi mozkem a jeho vědomím na straně jedné a černými děrami na straně druhé.

Podle mého názoru autoři vycházejí jen z formální podobnosti určitých matematických struktur a relací a objevují vztahy mezi objekty a jevy, které spolu nijak nesouvisejí. Přesně tímto způsobem postupují astrologové, ufologové, atlantologové a další "alternativní" vědy, když objevují souvislosti tam, kde nikdy nebyly. Při zkoumání přírodních jevů a vztahů mezi nimi je nutné s pojmy závislost, korelace a formální podobnost zacházet velmi opatrně. Je třeba mít neustále na paměti, že všechny teorie jsou pouze reprezentací přírody a nikoliv přírodou samotnou. Formální podobnost teorií nelze interpretovat jako souvislost přírodních jevů, které tyto teorie popisují. Konečně autoři článku vyslovují řadu zcela nepodložených hypotéz a spekulací, které lze směle zařadit do říše čiré science-fiction.

Autoři článku tvrdí, že nalezli čtyři souvislosti .....      (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Lesy ČR pracují na obnově Flájského plavebního kanálu ..... Od vybudování kanálu letos uplyne 385 let ... Lesy ČR společně s dalšími partnery z česko-německého pomezí pracují na nelehkém, ale za to velice záslužném projektu, jehož cílem je připomenout historii plavení dřeva v česko-saském pohraničí. Pro další generace se snaží zachránit dnes už vzácnou technickou památku, tak zvaný Flájský plavební kanál na vodní dopravu dříví. Současně jde o to připomenout jeho historii, věhlas a také technický um našich předků v 17. století. Pozoruhodné dílo se nachází ve východní oblasti Krušných hor, v blízkosti obce Český Jiřetín, v okrese Most, v Ústeckém kraji, u hranic s německou spolkovou zemí Sasko.

Podél Flájského plavebního kanálu vzniká na české i německé straně Krušných hor kulturně historická naučná stezka, která provede turisty krajinou od Flájské přehrady po saské hranice a dále do německého Clausnitz. Stezka bude 23 kilometry dlouhá, na české straně bude mít stezka délku 7,1 km, z čehož cca 2,5 km představují výhledy na samotný kanál. Česká část naučné stezky bude návštěvníkům přístupná již letos v červenci. Ti se zde při putování na celkem 11 stanovištích dozví zajímavé údaje o historii vybraných míst plavebního kanálu, k odpočinku budou moci využít i dvě zastřešená odpočívadla. Pokud pro cestu zvolí kratší variantu čeká je přechod přes nově zbudovanou lávku přes Flájský potok.       (Zdroj: Agris)


Levný vodík z biomasy ..... Výzkumníci z Polytechnického ústavu a Státní university ve Virginii (Virginia Tech) přišli s revolučním způsobem levné výroby velkého množství vodíku z aktivace prakticky jakékoliv biomasy, resp. obnovitelné rostlinné hmoty.

Tento způsob se obejde bez přítomnosti obvyklých katalyzátorů, kterými jsou těžké kovy.

Za úspěchem stojí profesor Percival Zhang se svým týmem, který na vyřešení tohoto problému pracoval sedm let. Jako zdroj pro výrobu vodíku použili v přírodě nejčastěji se vyskytující jednoduchý rostlinný cukr - xylózu (dřevný cukr). Tento cukr se nachází prakticky v jakémkoliv druhu produkované biomasy a je druhým nejběžnějším cukrem v rostlinném světě vůbec. Xylóza tvoří někdy až třetinu stěn rostlinných buněk. Další nutnou příměsí v reakci je sloučenina zvaná polyfosfát. Při tomto způsobu výroby vodíku nevznikají prakticky žádné skleníkové plyny a používané chemické reakce nevyžadují přítomnost těžkých katalytických kovů, jako je třeba platina. V rámci speciálního procesu na biomasu působí mikroorganismy, za přítomnosti směsi přirozených biologických katalyzátorů - enzymů.

Chemické reakce v biomase probíhají při teplotě asi 50 stupňů Celsia a při normálním atmosférickém tlaku. Nevyžadují tedy příliš velkou dodávku energie. Použité enzymy vědci extrahovali z různých mikroorganismů, které žijí často v extrémních podmínkách, například ve vodě o teplotě blízké bodu varu. Tato směs enzymů, která se jinak v přírodě nevyskytuje, přispěla k tomu, že použité mikroorganismy přesměrovaly většinu své aktivity z oblasti rozmnožování do oblasti rozkladu xylózy, za vzniku nadprůměrně velkého množství vodíku. Energie uvolňovaná z xylózy totiž efektivně štěpí vodu na vodík a kyslík. Množství získané energie ve formě vodíku je zde dokonce ještě větší než množství původní chemické energie, obsažené ve zdrojových látkách - tedy v xylóze a polyfosfátu. Tento nadbytek energie vysvětlují vědci právě mírným ohřátím směsi. Jako zdroj pro ohřívání reakce může dokonce sloužit i běžné odpadní teplo.

Profesor Percival Zhang se domnívá, že nový levný způsob výroby vodíku výrazně změní situaci na trhu s vodíkem během tří let. Souběžně ovšem zřejmě výrazně stoupne plocha zemědělské půdy, kterou bude nutno kvůli této výrobě zabrat.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Čtyři místa na světě, kterým se přezdívá „Brána pekelná“ ..... Vědci nedávno objevili starověkou jeskyni známou jako „brána do pekel“ neboli Plutova brána. Pekelná brána se však říká i dalším místům na světě. Pojďme si o nich říci více - kde leží a čím si tato místa vlastně zasloužila tak zvláštní pojmenování.       (Povídání + videa najdete na stránkách Velká Epocha)


Lidé nemohou letět na Mars ..... Následky pilotovaného letu na Mars nemohou astronauti přežít. „Dálkové cesty do vesmíru bychom měli přehodnotit,“ upozornil ředitel Ústavu kosmických výzkumů při Ruské akademii věd Lev Zeljonyj. „Nemůžeme poslat lidi na Mars. Takový let by přežili snad jen jedinci, kteří by vyrostli v černobylském reaktoru. Všechny ostatní zabije silné kosmické záření.“

Život na Zemi před tímto smrtonosným zářením chrání magnetické pole a atmosféra. Astronauti ve vesmíru a posléze i na Marsu možnost takové ochrany nemají. Částečně jim sice pomáhá skafandr, ale částice záření jím mohou prostoupit bez větších problémů.

Kolonizace Marsu je tak zcela vyloučena. Protony z kosmického záření způsobují dvakrát větší poškození lidské DNA, než se původně předpokládalo, a astronautům hrozí v lepším případě nenávratné genetické změny. „Vystavení člověka úrovni záření podobné té, jež by byla během mise na Mars, vyvolá nežádoucí fyziologické a neurologické změny. Vysuší například střevní výstelku a znemožní trávicí procesy v organismu. Urychlí také změny v mozku spojené s Alzheimerovou chorobou,“ upozornili už před časem i další vědci.

Pravděpodobnější ale je, že astronauti cestu vůbec nepřežijí a zabije je nemoc z ozáření. „Se současnými technologiemi je návštěva lidské posádky na Marsu zcela vyloučena,“ dodává Zeljonyj. Vezmou si tato varování k srdci tvůrci projektu Mars One, kteří chtějí začít s osídlováním Marsu už v roce 2023? „V daném případě není euforie na místě,“ soudí vědec.      (Zdroj: ProcProto)


10.4. 2013     Dnes nastává v 11:36 LČ první jarní Novoluní.


S humorem za přírodou? Brontosauři poosmé vyhlašují Ekofór ..... Protože je první duben dnem plným vtipů a legrace, vybralo jej Hnutí Brontosaurus pro zahájení osmého ročníku Ekofóru. Letošním tématem nejstarší české soutěže kresleného humoru s ekologickou tematikou je město.

Protože je první duben dnem plným vtipů a legrace, vybralo jej Hnutí Brontosaurus pro zahájení osmého ročníku Ekofóru. Letošním tématem nejstarší české soutěže kresleného humoru s ekologickou tematikou je město.

Po roční odmlce mají profesionální i amatérští kreslíři a karikaturisté opět šanci glosovat aktuální problémy životního prostředí. Svá díla mohou zasílat ve třech kategoriích:

1. Městečko (kreslený vtip; pro mládež do 15 let včetně)

2. Město (kreslený vtip; autoři a autorky starší 15 let)

3. Cesta z města (fotovtip, digivtip, audiovtip nebo strip; věkově neomezeno)

Více informací, včetně archivu vtipů předchozích ročníků, naleznete na www.ekofor.cz. Výtvory mohou autoři doručit do 1. června. Práce musí odpovídat zadanému tématu.       (Zdroj: Ecomonitor)


Největší sluneční plachetnici bude mít NASA ..... NASA se rozhodla, že se nenechá zahanbit Japonci a trumfne jejich první solární plachetnici IKAROS, která si vyrazila v roce 2010 okolo Venuše. Zatímco japonská plachta zabírala 170 m čtverečních, ta americká má mít plochu 1200 m čtverečních. Do kosmu se podívá příští rok. Celý projekt se nazývá Solar Sail Demonstration avšak plachetnice samotná se honosí názvem Sunjammer k připomenutí 50. výročí vydání (původně) stejnojmenné povídky A. C. Clarka o závodu slunečních plachetnic od Země k Měsíci.

Podíváme se, co to vůbec taková solární nebo chcete-li sluneční plachetnice je. Zjednodušeně řečeno je to velká plachta z lehkého avšak pevného materiálu, která využívá ke svému pohybu tlaku slunečního světla. Stačí ji do vesmíru vynést běžnou raketou, tam ji rozložit, napnout a pak už si jen plachtit kosmickým prostorem, podobně jako kdysi námořníci brázdili moře s loděmi poháněnými plátěnými plachtami. Základní plachtění je dokonce jednodušší. Vzhledem k tomu, že se sluneční plachetnice pohybuje po balistické křivce, stačí pomocí tlaku slunečního záření plachtu zrychlit či spomalit, čímž změníte trajektorii letu. Někdy se mylně uvádí, že sluneční plachtu žene vpřed sluneční vítr. Ten na plachtu sice také působí, ovšem jeho tlak je o tři řády nižší než tlak slunečního světla. Výrazněji ovlivnit plachetnici dokáže sluneční vítr pouze, jedná-li se o masivnější výtrysk hmoty.      (Čtěte na stránkách OSEL)


Jediné, co lidi znají, je pohádka o Červené Karkulce, říká vlkolog ..... Když jsme na únorovém přechodu slovenských Bukovských vrchů na sněžnicích usínali pod širákem, děsilo nás vytí vlků. Ráno jsme našli vlčí chlupy a odvezli je Juraji Lukáčovi z vesnice Osadné, který se zabývá ochranou vlků.

Jak často na východním Slovensku vlci někoho sežerou? ...Žádný případ není doložen, a přitom tu vlci byli vždycky. Místní lidé se jich nebojí, i když se tu vypráví jedna příhoda. Kluk a holka jdou v noci ze zábavy a napadne je smečka vlků. On stihne vylézt na strom, ale milou mu vlci roztrhají přímo před očima.

Přesně o tom se nám v noci zdálo! ... S doktorem Oskarem, který se vlky zabýval dlouhá léta přede mnou, jsme se snažili zjistit, kdy a kde k tomu došlo. Chodili jsme po vesnicích a vyptávali se. Místní říkali: „U nás ne, ale stalo se to vedle!“ Za kopcem říkali: „Ano, slyšeli jsme o tom, stalo se to v sousední vesnici!“

‚Městská legenda‘? ... Ano, ale neuvěřitelné je, jak se šířila. Vždycky se na ni pozapomnělo, pak se zas někde objevila. Když se podíváte do seriózních statistik, na Slovensku člověka občas napadne medvěd. Vlk nikdy, prostě žádný případ, který by byl seriózně doložen – kromě té děsivé story, která přežívá desítky let. Jeden konflikt člověka s vlkem ale popsal doktor Oskar. Vlk napadl telátko, bača vzal hůl a mlátil ho po hlavě. Vlk ho v pudu sebezáchovy kousl do ruky a utekl. Nic jiného se na Slovensku nikdy nestalo.

Jak se při setkání s vlky chovat? ... Já si s nimi vždycky začnu povídat. Řeknu: „Ahoj, vlčko!“ a zvednu ruce nad hlavu, aby viděli, že nemám zbraň. Pak mu třeba vyprávím, jak jsem v Praze studoval ČVUT, a on sedí a poslouchá, třeba pět minut. Nerozumí, ale fascinuje ho lidský hlas. Vlci mají velmi vyvinutý slovník, zahrnující asi šest tisíc ‚slov‘, tedy kombinací pohybů ocasu, hlavy a štěkání. Dokážou si tak předat spoustu informací.       (Zdroj: Ekolist)


Proč ptáci zpívají a psi hyenovití loví nejčastěji zajíce ..... Každé jaro, při pořádání akce Vítání ptačího zpěvu, si vzpomenu na slova mého úžasného profesora Komárka z katedry filosofie přírodních věd na Univerzitě Karlově, a vyslovím svou oblíbenou otázku: "Víte, proč ptáci zpívají?"

Někdo nesměle odpoví, že tím hájí teritorium, jiný zas řekne, že samec tak láká samičku. Máte pravdu, povídám, ale možná je tu ještě jiný důvod a to ten, že je to baví. Účastníci se na mě pokaždé dívají dost podezřívavě, jestli to jako myslím vážně, a jiní se tváří rovnou odmítavě. Já však pokračuji: Totiž víte, pan profesor Komárek vyslovil na jedné přednášce udivující myšlenku, že kdyby zpěv sloužil pouze k obhajobě teritoria a lákání samičky, mohl by být velmi jednoduchý. Žáby a hmyz používají své hlasové projevy také k těmto účelům a přesto je jimi vydávaný zvuk, v porovnání s ptačím zpěvem, o hodně jednodušší, a přitom stejně funkční. Takže proč by to nemohlo být tak, že ptáky zpívat baví a vnímají jeho estetickou hodnotu? Lidé kolem mě zbystří a někteří počínají projevovat známky "nahlodání" touto zajímavou myšlenkou. A já pokračuji dál: Vezměte si třeba rajky. Znáte rajky? Je to tropický druh ptáků, kteří při námluvách předvádějí rozličné, až neuvěřitelné tance a rituály. Samečci mají nádherné peří neskutečných tvarů.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Expedice Greenpeace na severní pól začala ..... Tuto neděli započala dlouho očekávaná expedice na severní pól. Šestnáctičlenný tým, jehož součástí jsou i čtyři odvážní polární ambasadoři, se vydal na náročnou pouť přes zamrzlý Severní ledový oceán. Opustili teplo a bezpečí polární základny Barneo a na lyžích se vydali vstříc třeskutým mrazům a neustálému světlu arktického dne.

Čtyři mladí arktičtí velvyslanci, kteří chtějí jménem všeho živého na Zemi prohlásit Arktidu za chráněné území, pocházejí ze všech koutů světa. Ezra Miller je ze Spojených států, Kiera Kolson z Kanady, Renny Bijoux ze Seychel a Josefina Skerk ze Švédska.

Příští týden se skupina mladých lidí vydá na severní pól. Na mořské dno do hloubky 4 km uloží speciální schránku s téměř 3 miliony podpisy lidí, kteří svým jménem podpořili požadavek za mezinárodní ochranu Arktidy. Spolu se schránkou poputuje do mořských hlubin také „Vlajka pro budoucnost“, která bude místo se vzkazem lidí z celého světa označovat.

Příští pondělí (pokud počasí dovolí) se u severního pólu setkají s několika členy Arktické rady a s jejím předsedou Gustafem Lindem, který je v současné chvíli členem jiné expedice mířící k severnímu pólu. Mladí ambasadoři tak budou mít možnost podělit se s ním o své obavy o budoucnost Arktidy.

Cílem polární expedice je uložit na mořské dno speciální kapsli se jmény 2,7 milionů arktických obránců. Toto nezničitelné a netoxické pouzdro bude ležet na mořském dně až do roku 2050, kdy bude znovu vyjmuto. Je proto velmi důležité, aby byla uložená data čitelná i v budoucnu. Nejvhodnějším řešením se nakonec ukázala speciální high-tech nanotechnologie, s jejíž pomocí se jména arktických obránců vypálila laserem do skleněných tabulek. Na první pohled vypadají mikroskopická jména téměř 3 milionů lidí jako krásná dekorace, pod mikroskopem jsou však jasně vidět.

Uvnitř kapsle ve tvaru koule je osm samostatných kazet. Ve dvou z nich jsou skleněné tabulky se jmény, ve třetím je ilustrace zobrazující ústup mořského ledu v období 1979 až 2012. Ve čtvrté a páté kazetě je text deklarace na ochranu Arktidy, v šesté jsou jména všech 16 členů týmu Aurora. V sedmé kazetě je pak uložený mikroskop, kterým se jména dají přečíst, a USB paměť, na které jsou jména všech arktických obránců pro jistotu uložena ve 4500 PDF souborech. V osmé kazetě spočívá saténová Vlajka pro budoucnost, jejíž titanové dvojče je umístěno na vrcholku kapsle. Uvnitř koule je vakuum. Koule je vyrobena ze speciálního skla, které působením většího tlaku ještě dále tvrdne. Celou ji obepíná titanový pásek, do kterého jsou vyryta slova Save the Arctic (Zachraňme Arktidu) a citát spisovatelky Arundhati Roy: „Jiný svět není pouze možný, již se k nám blíží. Za tichého dne už slyším jeho dech.“      (Zdroj: Greenpeace)


Emoce doby jsou zakódované v knihách ..... Kdy byli lidé nejšťastnější v minulém století? Antropologové z univerzity v Bristolu se pokusili na tuto otázku odpovědět s pomocí emoční archeologie. Místem jejich "vykopávek" se staly v Británii vydané knihy od literatury až po návody, manuály a turistické příručky. A hledali emoce.

Sestavili seznam slov, která vyjadřují emoce: 146 slov vyjadřujících hněv, 92 strach či obavy, 224 slov naznačujících radost, a naopak 115 smutek, 30 zástupců znechucení a 41 výrazů překvapení. A pak začala analýza knih vydaných v každém roce 20. století s pomocí počítačů. Šlo o miliardu slov v milionech knih.

„Nechtěli jsme najít nic konkrétního. Byli jsme zvědaví a trochu očekávali, že používání emočních výrazů bude více méně konstantní v čase,“ citoval server NPR Alexe Bentleyho, který se na výzkumu podílel. Proto bylo překvapivé, že výsledná data ukázala značné výkyvy bez ohledu na to, že se měnila i popularitarůzných výrazů.

Překvapivé výsledky ... „Jasnost některých modelů byla myslím překvapivá pro všechny z nás,“ dodal Bentley. Radost byla nejvíce čitelná ve 20. letech minulého století. Druhým protipólem byl válečný rok 1941.

Výsledky přitom nebyly dány jen tím, že během války se logicky píše více o hrůzách a obětech. Emoční výkyvy se projevily napříč všemi publikacemi – tedy i v návodech a příručkách. Zároveň vyšla najevo překvapivá skutečnost, že projevování emocí v průběhu 20. století klesalo. Předpoklad byl přitom opačný, že lidé na počátku století byli uzavřenější a nedávali své emoce najevo, a nyní s rozvojem komunikačních technologií z internetu emoce přímo tryskají.

„Kolem roku 2000 jsme používali méně častěji slova vyjadřující emoce než o sto let dříve, ať již to byl hněv, radost, zlost, znechucení či překvapení,“ uvedl Bentley a dodal, že výjimku představovala doba těsně před rokem 1980, kdy se zvýšila frekvence slov vyjadřujících strach.      (Zdroj: National Geographic)


Nová soukromá raketa Antares stojí na startovací rampě, poletí již brzy ..... Převoz rakety v horizontální poloze Foto: Spaceflightnow.comAmerická firma Orbital Sciences Corporation (dále Orbital), vstupující na kosmickou scénu nejen jako další zásobovač stanice ISS z řad soukromého sektoru po ukončení provozu raketoplánů, se po úspěšném únorovém zkušebním zážehu prvního stupně nové rakety opět o krok přiblížila splnění svých snů: v sobotu umístila první kompletní exemplář nového nosiče na startovací rampu ve Virginii a premiérový start se rychle blíží. Pokud dopadne dle představ, druhý kus rakety Antares vynese v létě k ISS zbrusu novou loď.

Firma Orbital Sciences Corp. není v kosmickém byznysu zase žádným nováčkem, zájemci o kosmonautiku si možná vybaví osvědčené nosiče na tuhá paliva Pegasus, startující z paluby letadla, či Minotaur, inspirovaný vojenskými střelami. Před Vánocemi 2008 byla Orbital společně s kalifornskou SpaceX vybrána NASA k zajištění zásobování Mezinárodní vesmírné stanice bezpilotními loděmi v letech následujících po vyřazení raketoplánů, a byl s ní podepsán kontrakt za skoro dvě miliardy dolarů plus ještě tato firma se sídlem ve městě Dulles, Virginia, od americké vesmírné agentury vyinkasovala 288 milionů dolarů na vývoj a testování rakety Antares a lodě Cygnus, která bude vozit na palubu ISS zásoby a vědeckou výbavu.       (Zdroj: Astro)


CityElefanty zamíří na víkendové rychlíky ..... Změna jízdního řádu 2013 platná ode dnešního dne změní řazení rychlíků z Prahy do Děčína. Poslední páteční spoje a víkendové rychlíky budou vedeny jednotkami CityElefant.

Jednotky CityElefant nabídnou cestujícím vyšší kvalitu cestování oproti stávajícím soupravám. Moderní příjemný interiér, klimatizované prostory, nízkopodlažní nástup, v 1. třídě elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky a sklopné nebo rozkládací stolky, to je jen drobný výčet zlepšení, na která se mohou těšit víkendoví cestující rychlíků Praha – Děčín od pátku 12. dubna.

Vlaky nabídnou také přepravu jízdních kol zjednodušenou formou jako spoluzavazadlo. Kapacita je omezena do vyčerpání volných prostor vyčleněných pro přepravu jízdních kol. Na rozdíl od současných spojů však nebude možné v těchto vlacích zakoupit rezervace. Ty jsou však u těchto vlaků využívané jen minimálně.

Nasazení elektrických jednotek CityElefant na víkendové rychlíky Praha – Děčín je možné díky nižší potřebě těchto souprav mimo pracovní dny a je motivováno postupným zvyšováním komfortu také na rychlíkových linkách Českých drah.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Tajemné Turínské plátno ještě tajemnější ..... Jedna z největších historických záhad na světě odolává i modernímu vědeckému snažení. Slavné Turínské plátno, které podle legendy i podle mnoha katolíků, včetně odborníků, zachycuje tvář Ježíše Krista těsně po smrti, protože právě do tohoto plátna mělo být jeho tělo zahaleno těsně po smrti.

Nedávno si proslulé plátno „vzali do parády“ vědci z padovské univerzity a prosvítili ho ultračervenými paprsky a podrobili spektroskopickému výzkumu. Chtěli tak získat nejpřesnější možné údaje o stáří relikvie. To bylo zatím odhadováno na základě radiokarbonové metody, která ale není vždycky absolutně přesná.

Podle všeho pochází plátno z 3. nebo 4. století př. n. l. Tedy z časů, kdy o existenci proroka z Nového zákona neměl nikdo ani nejmenší tušení.

Nové rozbory vyvrátily, že by se jednalo o podvrh z přelomu 13. a 14. století, jak se také často můžeme dočíst. Naopak plátno „osvědčilo“ svůj starověký původ. Mnoho radosti zastáncům „Kristovy památky“ ale také neudělaly. Podle všeho pochází plátno z 3. nebo 4. století př. n. l. Tedy z časů, kdy o existenci proroka z Nového zákona neměl nikdo ani nejmenší tušení.

Nikdo ale nezpochybnil, že by otisk na plátně nemohl patřit nějakému živému člověku. Ale kdo byl oním nešťastníkem, zůstává zahaleno nadále tajemstvím. Zůstává otázkou, zda se tuto odpověď někdy dozvíme…       (Zdroj: ProcProto)


Jak si zvýšit hladinu energie? ..... „Jsem častěji nemocný a cítím se pořád unavený, ale lékař neshledal žádné alergie ani jiné důvody, proč tomu tak je“ svěřil se redakci pan Pavel z Brna. „Beru různé vitaminy a preparáty na zvýšení imunity, ale efekt je takřka nulový. Po přečtení článku o energii místa mě napadlo, že to může mít souvislost. Protože jste tam zmínili i podpůrnou techniku zvyšování hladiny energie v organismu, chci vás požádat, jestli byste o tom napsali něco víc…“

PhDr. Jan Jílek, který se v rámci své psychologické praxe zabývá prací s energií, mimosmyslovým vnímáním, intuicí a léčitelstvím, potvrzuje, že dlouhodobý nedostatek energie může skutečně člověku způsobit potíže v podobě častějších nemocí, psychické i fyzické únavy, zhoršení odolnosti vůči stresu, náladovosti, případně může vést až k totálnímu vyčerpání.

Proč nám chybí energie?

Důvody mohou být různé, důležité však je uvědomit si, že lidský organismus je uzpůsoben k tomu, aby ji dokázal aktivně doplňovat. Ale je přitom třeba, aby využíval energii shora i tu zemskou, potřebujeme je obě k nastolení a zachování rovnováhy v těle. Jenže právě vůči té zemské se řada lidí v dospělosti uzavře. Uvažoval jsem nad tím, čím to je. Jako nejpravděpodobnější mi vychází teorie, že žijeme na území, kde se lidé po mnoho generací obraceli ke křesťanství, které vždy svou pozornost i prosby směřovalo k nebesům. Když se ale naučíte nabírat energii zespoda, ta shora se doplní automaticky, organismus se vyladí.

Jak tedy doplňovat tu zemskou energii?       (Podrobně čtěte na stránkách Doplněk)


9.4. 2013     Jak dlouho myslíte, že již existuje sušené mléko? Je to sto jednačtyřicet let, co si jistý Samuel R. Percy z New Yorku nechal patentovat technologii jeho přípravy.


Definitivní důkaz: V Krkonoších byl vyfocen rys ..... V březnu byl v západních Krkonoších opakovaně vyfocen rys. Podařilo se to pracovníkům Krkonošského národního parku (KRNAP) s pomocí fotopastí. K přímým pozorováním a k pobytovým stopám, které byly v Krkonoších zaznamenány i v minulých letech, tak přibyl definitivní důkaz, že se rysi v Krkonoších vyskytují.

Ekolist.cz navíc získal na KRNAPU nezávislé svědectví o přímém pozorování rysa, a to na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Došlo k němu rovněž v březnu. Ani důkazy o přítomnosti rysa na různých místech ani opakovaný záznam na kameru ovšem neznamenají, že by nutně muselo jít o víc jedinců.

"S velkou pravděpodobností jde o jedno a to samé zvíře, v lepším případě by to snad mohl být pár," říká zoolog parku Jiří Flousek. Zachytit společně dva rysy se však nepodařilo, na snímcích je vždy jen jedno zvíře. Vzhledem k tomu, že se rys na stejném místě objevil víckrát, by ale mohlo jít o zvíře, které Krkonošemi pouze neprochází, ale chová se tu teritoriálně. Pravděpodobnější je, že jde o samce.       (Zdroj: Ekolist)


Čínská astrologie ..... Když byl Buddha podle legendy osvícen pod fíkovým stromem, pozval všechna zvířata, aby s ním sdílela jeho radost. Pouze dvanáct jich pozvání přijalo, a ta byla poctěna tím, že se stala součástí čínského zvěrokruhu. Každému zvířeti byl vyhrazen rok jeho vlády.

Čínská astrologie je velice stará. Ačkoli Buddha žil před dvěma a půl tisíci let ( 563-483 př.n.l.), ve skutečnosti nikdo nezná, jak je opravdu stará, a je pravděpodobné, že vznikla i dříve. Někteří datují její původ do období vlády legendárního Žlutého císaře, který žil někdy kolem roku 2630 př. n. l. Víme však, že systém, který se dodnes používá v Číně a dalších východních zemích, se nezměnil několik tisíc let. Ještě donedávna bylo pro někoho v těchto zemích nemyslitelné vdát se či oženit, přestěhovat se, změnit zaměstnání, počít dítě nebo jen oslavit šťastnou událost bez konzultace s astrologem.

Vrcholným obdobím čínské astrologie byla dynastie Chan (200 př.n.l.-200 n.l.), ale v určité době císař zakázal „obyčejným“ lidem využívat astrologii, protože ji považoval za nebezpečnou. Informace, kterých se lidem dostávalo, mu připadaly příliš přesné a obával se, že by mohly být zneužity pro spiknutí proti němu. A tak ji zakázal. Pro sebe samozřejmě ne.        (Zdroj: Doplněk)


Nejvyšší správní soud: divočina je na Šumavě doma. Třetina plochy národního parku má být bezzásahová ..... Plzeňský ani Chalupův návrh zákona to nerespektuje. V dlouhém sporu o ponechání přírody přírodě v Národním parku Šumava padl končený verdikt: divočina na Šumavu patří, na 30 % rozlohy NP má zůstat bezzásahové území. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obcí a potvrdil tak rozhodnutí ministra životního prostředí Martina Bursíka z roku 2008 o ponechání téměř třetiny území národního parku divoké přírodě, kde se netěží ani kůrovcem napadené stromy.

Nynější ministr Tomáš Chalupa se však snaží prosadit nový zákon, kterým chce pravidla změnit. Usiluje zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů. Ministr se tak snaží uvolnit prostor pro výstavbu developerům a ihned pustit dřevorubce i do některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. do pralesa na Smrčině, do kaňonu Křemelné či do oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Ministr nedávno předložil svůj návrh vládě, poslanci zatím jednají o stejně ničivém návrhu zákona z dílny Plzeňského kraje. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN. Za zachování Národního parku Šumava apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí.      (Zdroj: Stránky Hnutí DUHA)


Sex ve vesmíru není nebezpečný, ale technicky by to byl oříšek ..... Je sex ve vesmíru smrtelně nebezpečný? Uklidněte se, milování ve vesmíru by mohlo být nebezpečné jen z důvodů spojených se samotným cestováním v kosmické lodi. Z našeho výzkumu rozhodně nelze vyvodit závěr, že (lidský) sex ve vesmíru je spojen se zvláštním rizikem, píše na své webové stránce Montrealská univerzita.

Ve své knize Poslední mise francouzský spisovatel Pierre Kohler tvrdil, že NASA zadala studii sexuálních pozic ve vesmíru. Uvedl fiktivní dokument, široce dostupný on-line, který popisuje předměty použité při experimentu s 10 různými pozicemi, z nichž při šesti je potřebný gumový pás, další pomůckou je speciální vak, nebo alespoň trubky na přidržování se ve stavu beztíže.

Dokument byl usvědčen jako podvrh a NASA striktně tvrdí, že se nic takového nestalo, ale přesto se pravidelně množí dotazy, na které se pokusili kanadští vědci odpovědět: Je sex ve vesmíru skutečně smrtelně nebezpečný?

Klidně si prozatím nechte letenky společnosti Virgin Galactic! Nebezpečí spojená s (lidským) sexem ve vesmíru nejsou větší než rizika vyplývající z jakékoli jiné aktivity při cestování vesmírem – pokud u sebe budete mít kondomy a pásy.

Proč pásy? ... Z hlediska mechaniky by (lidský) sex nemusel být v kosmu triviální záležitostí. Největší hrozba je pravděpodobně spojena s potlučením hlavy během dovádění. Proto byste asi měli použít pásy, nechcete-li poletovat po kosmické lodi.      (Čtěte na stránkách National Geographic)


Sluneční aktivita je nízká, současný cyklus je nejslabší za poslední století ..... Přestože měl být letošní rok ve znamení stoupající sluneční aktivity, dosažení maxima zatím nic nenasvědčuje. Měsíční čísla slunečních skvrn jsou hluboko pod úrovní roku 2011. Vědci uvažují o tom, že by maximum mohlo přijít později, místo původně předpovězeného termínu v květnu se spekuluje o podzimních měsících. Sekundární maximum by pak mohlo nastat v roce 2015. Nelze však vyloučit ani možnost, že hlavní maximum nastalo už v roce 2011, tedy mnohem dříve než se čekalo, a aktivita už znovu příliš stoupat nebude.

Faktem je, že současný jedenáctiletý cyklus je velmi slabý. Při srovnání vyhlazeného průměru čísel slunečních skvrn je nejslabší za poslední století - od 14. cyklu, který probíhal v letech 1902-1913 (cykly se počítají od začátku pozorování v roce 1755). Předcházelo mu mimořádně hluboké období slunečního minima v letech 2006 až 2009. Další cyklus by měl být podle některých odhadů ještě slabší než současný.

Často se diskutuje o tom, jak výrazný dopad by měla dlouhodobě nízká aktivita Slunce na zemské klima. Pokud by se sluneční aktivita skutečně snížila na úroveň Maunderova minima, které je datováno do druhé poloviny 17. a začátku 18. století, zemské podnebí by to nepochybně ovlivnilo. Ochlazení by však asi nebylo velké. Podle výpočtů německých vědců by došlo k poklesu globální průměrné teploty o 0,1 až 0,2 stupně Celsia, maximálně o 0,3 stupně Celsia. Větší vliv na podnebí tak mají jiné faktory. Klimatologové hovoří o tom, že oteplující účinky emisí skleníkových plynů mohla v posledních letech do jisté míry korigovat sopečná činnost nebo právě probíhající chladná fáze Pacifické dekádové oscilace.       (Zdroj: Gnosis9)


I.N.K. - o záchraně lidské duše ..... Nízkorozpočtový film Ink vypráví o tajemných silách, které bojují o naše duše během snu. Jedny na nás posílají děsivé noční můry a druhé nás ochraňují. Jednou v noci je osmiletá dívenka Emma unesena a uvězněna v krajině Snu. Od této chvíle začíná boj o její nevinnou duši.

Vždy vás někdo hlídá, pomyslní andělé, kteří se starají o vaši bezpečnost, ale je zde i druhá strana mince, ta temnější. Film také poukazuje na lidské charaktery a jejich lačnost po úspěchu, bohatství a následná bezohlednost, se kterou jednají vůči sobě, tak vůči svému okolí. Tato bezohlednost může vést až k samotnému zhroucení vlastního života, ale i smrtí nic nekončí, i tam můžete prožívat neskutečná muka. Můžeme mluvit o malinkém moralizování ze strany autora filmu ve smyslu: "Lidé podívejte se do sebe, přemýšlejte o smyslu svého života a hlavně o tom, co je pro vás nejdražší, protože příště už může být pozdě."       (Odkaz na video najdete na stránkách Esoterikweb)


Čech vytvořil unikátní mapy Venuše a Marsu ..... Čech Daniel Macháček vytvořil ojedinělé mapy Venuše a Marsu. Především mapa Venuše je unikátním dílem světového významu.

Někdy do 60. let minulého století byli planetologové odkázání pouze na snímky planet ze Země, případně na radarová pozorování. Teprve nástup kosmonautiky umožnil detailní zmapování povrchu nejen terestrických planet, ale také mnoha měsíců vnějších planet.

Nejméně popsanou knihou byl donedávna Merkur, prozkoumaný pouze jednou sondou při třech průletech. Definitivně to změnila až sonda Messenger, která se na oběžnou dráhu Merkuru dostala téměř přesně před dvěma lety. Její mise formální končí, vědci ovšem věří v prodloužení.

Se stále kvalitnějšími snímky planet dochází rovněž k vytváření stále detailnějších map. Zřejmě nejvíce bychom jich našli pro našeho kosmického souseda. A to nejen v dnes populární elektronické verzi, ale rovněž v tištěné podobě. Věhlasu v tomto ohledu dosáhl Atlas Měsíce od Antonína Rükla.

Naopak nejhůře na tom s podrobnými mapami bude už zmíněný Merkur, ale kupodivu rovněž Venuše, která je z historického hlediska jedním z nejčastějších cílů kosmických sond. Její pověstná atmosféra brání detailnějšímu průzkumu, takže údaje o povrchu čerpáme obvykle z radarových pozorování, kdy je povrch radarem „ohmatán“. Legendární se v tomto ohledu stala zejména americká sonda Magellan, vypuštěná v roce 1989 z paluby raketoplánu Atlantis.

Unikátní topografická mapa Venuše ... Před pár dny přišel český fanoušek výzkumu Sluneční soustavy Daniel Macháček s vlastní topografickou mapou Venuše. Ta je založena právě na datech ze sondy Magellan, ale také na datech z radarových pozorování radioteleskopu Arecibo v Portoriku nebo ze sond Pioneer Venus Orbiter a Veněra 15 a 16.

Mapa Venuše je vyhotovena v Mercatorově zobrazení s měřítkem 1:7000 000 a zobrazuje planetu mezi 66,513°severní a jižní šířky. Nejhorší rozlišení mapy je u rovníku a to zhruba 2,5 km na pixel, při okrajích mapy kolem 66° je pak rozlišení kolem 1 km na pixel.      (Zdroj: VTM)


Co je to zákon pěti procent? ..... Pokud se alespoň 5 % členů nějaké skupiny začne spontánně věnovat nějaké činnosti, její zbytek ho okamžitě napodobí. Jevu se říká autosynchronizace nebo také zákon pěti procent.

Představte si pokojně pasoucí se stádo koní. Jestliže se 5 % zvířat něčeho lekne a dá se na útěk, následuje je postupně celé stádo. Totéž platí u světlušek: když jich začne 5 % poblikávat, rozsvítí se celá skupina. Stejné je to i u lidí a můžete si to vyzkoušet sami. Až půjdete se skupinkou přátel na koncert, domluvte se s nimi a začněte v určitou chvíli spontánně tleskat. Uvidíte, že se k vám postupně přidá celé auditorium.

Zákon 5 % potvrdili experimentálně britští vědci. Shromáždili větší množství osob do velkého sálu a požádali je, ať se v prostoru pohybují, jak je jim libo. Pět procent z celkového počtu ale instruovali, aby se v určitý moment vydali určitým směrem. A stejným směrem se okamžitě vydali i ostatní členové pokusu. Další výzkumy zjistily, že v davu lidí stačí 5 % provokatérů, aby se pokojný mítink změnil v násilnou demonstraci.

Jaké jsou praktické důsledky tohoto jevu? Například školní kolektivy by se měly skládat z 20 žáků, protože 5 % z tohoto počtu rovná se jedné, tedy jednomu lídrovi, jimž by měl být kantor. V posluchárně, kde je 30 až 40 lidí, se pozornost skupiny udrží mnohem hůř.       (Zdroj: ProcProto)


Vědci na Srí Lance objevili pavouka velkého jako lidský obličej ..... Vědci v odlehlé vesnici na Srí Lance objevili vzácný druh obrovského pavouka, který je velký jako lidský obličej. Dosud neznámý jedovatý druh pojmenovali Poecilotheria rajaei.

Jen nohy obří tarantule měří dvacet centimetrů. Pavouk má jedinečné žluté značení na končetinách a výrazný růžový pásek kolem těla. Nový druh byl nalezen ve válkou poničeném severu jihoasijské země vědci z organizace Sri Lanka's Biodiversity Education and Research (BER). Informaci o novém objevu vědců přinesl server new.sky.com.

Druh pavouka byl pojmenován Poecilotheria rajaei podle jména policejního důstojníka Michaela Rajakumara Purajaha, jenž vedl výzkumný tým přes nebezpečné džungle a oblast zmítanou občanskými nepokoji.

Pavouk má jedinečné žluté značení na končetinách a výrazný růžový pásek kolem těla. Pavouka jako první nalezl před třemi lety vesničan v Mankulamu, který zabil mužskou variantu druhu. Vědci si okamžitě uvědomili, že s podobným exemplářem se ještě nesetkali. Proto byla vyslána skupina, která měla za úkol najít jeho žijící příbuzné. Poecilotheria rajaei byl nakonec objeven v bývalém lékařském domě areálu vesnické nemocnice. Spoluzakladatel BER Ranil Nanayakkara serveru wired.com řekl: "Místo nálezu je docela vzácné. Obecně dávají přednost starým stromům, ale vzhledem důsledku odlesňování a nedostatku vhodné lokality, hledají útočiště ve starých budovách."

Nanayakkara se domnívá, že pavouk je příbuzný s třídou jihoamerického tarantule, která zahrnuje i druh Goliath bird-eater, jednoho z největších pavouků na světě. V jiné zprávě Nanayakkara uvedl, že žádná z tarantulí nalezená na Srí Lance nemá jed smrtící pro člověka. Nehledě na to by Poecilotheria rajaei měl být schopen zabíjet zvířata jako ještěrky, myši, malé ptáky a hady.       (Zdroj: Lidovky)


Peklo na talíři: Zavádějící obaly potravin ..... V dnešním díle se zaměříme na produkty, jejichž obaly nás na první pohled lákají na něco, co ve skutečnosti nejsou. Výrobci sice neporušují zákon, když malým písmem na druhé straně napíší, že místo kečupu si kupujete „kečupovou omáčku“, místo čokolády „kakaovou pochoutku“ atp. Můžete si ale být jisti, že kupujete otřesnou kvalitu za jen nepatrně nižší peníze než u „opravdových“ produktů. Sami si rozhodněte, jestli to stojí za to.       (Video najdete na stránkách CelostniMedicina)


8.4. 2013     Osmého dubna se slaví Mezinárodní den Romů. V tento den roku 1971 vznikla v Londýně Mezinárodní romská unie. O slavení dne Romů se rozhodlo až roku 1990 na jejím 4. kongresu. V ČR se poprvé slavil roku 2001.


Zapojte zdravý rozum, ušetříte aneb energetický management ..... Každý dům má nějakou spotřebu energií, některý menší, jiný větší. Dá se ala zapojit zdravý rozum a najednou jsou vidět úspory v oblastech, kde by je málokdo čekal. O tom, kde se dá ušetřit, hovořili odborníci na konferenci Energetický management, kterou uspořádal B. I. D Services.

Tomáš Chudoba z DEA Energetické agentury položil několik otázek: Ví paní ředitelka ve školce, jak obsluhovat kotel? Má cenu ho na víkend ztlumit? Vyplatilo by se přihřívat vodu v bazénu sluneční energií? Spočítal si to někdo jednoduše, zda se to nevyplatí? Uvědomujete si někdo, že 15 chlapů spotřebuje ve sprchách po fotbálku podstatně více teplé vody než 5 matek po cvičení s předškoláky? Naúčtoval jim to někdo? Těm chlapům stačí 16 °C, ale matky s dětmi se tolik nehýbou a tak jim nemusí stačit ani 22 °C. Ví vůbec starostové, co je odběrové maximum? Kam se poděje dřevo z prořezávání stromků ve městech? Uvažoval někdo o tom, jak by se dalo využít?

To je dle Chodoby jen pár z mnoha otázek, které mohou vést k úspoře v obecních rozpočtech. To, co je spojuje, je energetický management. Stačí prý relativně málo, aby se myšlenky na úspory začaly realizovat. „Je radno začít jen s několika subjekty nebo jen s vybranými energiemi a pomalu vše rozšiřovat,“ radí Chudoba, sám aktivní v obecním zastupitelstvu a dodává, že obecní subjekty musí mít motivaci s energetickým managementem začít, tato motivace je nejčastěji finanční.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Zvěstování Páně (8.dubna) ..... Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi.

První stanici můžeme nazvat mlčením. Ve světě se již stěží setkáme s tajemstvím. Bylo by zlé, kdyby mezi námi lidmi už žádná tajemství nebyla. Když přišel anděl k Marii, nebyl u toho tisk, kameramani ani žurnalisté. Co se tehdy stalo, to je tajemstvím mezi Bohem a Marií. A Maria je pevná. Zatím ani jí nejbližší člověk, Josef, se o tom nemůže dozvědět. Není náhodou, že v totalitních státech jsou diskuse v tak vysokém kurzu. Povídaví lidé se totiž nechají snadno ovlivnit, zatímco ovlivnit mlčenlivé lidi je velmi těžké. Vědí, co chtějí. Friedrich Nietzsche to vyjádřil slovy: "Chceš-li něco zvěstovat, naslouchej dlouho sám sobě. Kdo chce zapalovat jako blesk, musí být dlouho mrakem."

Maria žila pod mrakem - byla zastíněna Duchem svatým. Mrak je znamením přítomnosti Boha ve světě. Kdo má stále srdce na jazyku, ztratí brzy srdce docela. Mnoho řečí a debat rozdrobuje a třepí člověka, že je děravý jako cedník a vše, co mu Bůh svěřil, proteče. Takový člověk není pevný. U Marie je to opačně - je praobrazem soustředěného člověka, který je schopen mlčet, ponořit se do sebe, zachovat tajemství. Zde jsme pozváni do Mariiny školy, abychom se znovu naučili mlčet uprostřed hovorného světa, který je proto tak zranitelný a podléhající.      (Čtěte na stránkách Pastorace)


Den Země letos představí ekologickou dopravu ..... V sobotu 20. dubna 2013 ožije areál Základní školy v Horním Maršově tradičním jarmarkem na počest mezinárodního Dne Země. Hlavním tématem dne bude ekologická doprava, na své si však přijdou i milovníci řemesel a dobrého jídla.

Den Země začne dopolední procházkou po okolí Horního Maršova. Průvodce ze Střediska ekologické výchovy SEVER bude čekat v 11 hod. před ZŠ v Horním Maršově a ukáže našim návštěvníkům krásy jarní flóry a fauny. Trasa procházky je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi.

Od 14 hod. bude program v areálu ZŠ pokračovat jarmarkem, na kterém budou nabízeny samé speciality. Vedle prodeje originálních místních výrobků s certifikátem „Krkonoše – originální produkt“ si budou moci návštěvníci prohlédnout i ukázky tradičních řemesel, vyzkoušet si práci v rukodělných dílnách nebo se aktivně zapojit do výtvarné dílny Bosorka.       (Zdroj: Ecomonitor)


Desítky ředitelů evropských národních parků žádají ministra Chalupu a poslance o záchranu Šumavy ..... Experti varují před změnou národního parku na lunapark. Více než 70 ředitelů národních parků, ředitelů vědeckých a dalších odborných institucí z celé Evropy píše ministru Chalupovi, aby nepodkopával ochranu vzácné divoké přírody na Šumavě. V otevřeném dopisu zaslaném současně ministru zahraničí a poslancům varují významné osobnosti ministra, aby návrhy nových předpisů nezpůsobil zničení vzácné šumavské přírody.

Ministr Chalupa právě předložil do vlády zákon o NP Šumava, který pouští do národního parku developery, umožňuje zástavbu dosud chráněné krajiny a zmenšuje oblasti vyčleněné pro nerušený přírodní vývoj. Podobný devastující zákon předložený Plzeňským krajem již projednává poslanecká sněmovna.

Respektovaní odborníci vyjadřují velké znepokojení nad návrhy zrušit dosud platná pravidla a dovolit ničivé zásahy v dosud přísně chráněných částech NP. Jedná se o nejostřeji formulovaný zahraniční dopis z celé řady kritických reakcí, kterou si ministerstvo, potažmo ČR svými kroky na Šumavě vysloužilo.

Ředitelé se obávají, že „bude umožněno masivní kácení, zdůvodněné napadením stromů lýkožroutem smrkovým, a také snížení podílu bezzásahových zón a zvýšení možností výstavby v přilehlých lokalitách.“ Varují rovněž před tím, že takový postup by ukázal, že ani nejznámější národní parky nejsou dostatečně chráněny.

Experti považují za nutné zabránit zejména těmto ničivým krokům: nové devastující výstavbě, jako jsou sjezdovky a hotely, snížení rozlohy nejpřísněji chráněné I. zóny pod nynějších 26%, snížení kategorie II. mezinárodní klasifikace chráněných území (národní parky) na kategorii IV (území s chráněnými biotopy), zrušení dnes platného plánu na rozšíření jádrových zón na 50% rozlohy parku do roku 2030.

Ředitelé zdůrazňují, že kroky ministerstva na Šumavě jdou systematicky proti proudu světové ochrany přírody. “Výhody uváděné na podporu těchto činností zjevně nejsou podloženy žádnými vědeckými stanovisky, a jak víme, proti zmíněným činnostem jako takovým se postavila řada ochranářských institucí v České republice i v zahraničí, “ uvádí se v dopisu.

Experti zdůrazňují, že Šumava je součástí Divokého srdce Evropy, největšího přírodního území ve střední Evropě s velkým potenciálem jak pro chráněné ekosystémy, tak pro turisty. „Tato oblast mezi vědci i návštěvníky získala věhlas díky nedotčené přírodě i kráse neporušené krajiny. Je vnímána jako symbol péče, s níž Česká republika přistupuje ke svému přírodnímu dědictví,” píše se v dopisu ...       (Zdroj: Hnutí DUHA)


Antika: Chytrá technologie předcházela matematice ..... Za zlatý věk antické technologie se zpravidla pokládá helénistické období, kdy působili alexandrijští konstruktéři a Archimédes. Nicméně dovednosti antických inženýrů předcházely matematizaci oboru i Platónovi.

Za zlatý věk antické technologie se zpravidla pokládá helénistické období, kdy působili alexandrijští konstruktéři a Archimédes. Nicméně dovednosti antických inženýrů předcházely matematizaci oboru i Platónovi.

O komplikovaném vztahu antické vědy, filozofie a technologie se již na Science Worldu psalo opakovaně. V tomto článku se omezíme na zjištění, že již ze 6. a 5. století př. n. l. jsou z Řecka známa zařízení, která jsme dosud spojovali až s pozdější dobou. Harvardský profesor Mark Schiefsky se svými spolupracovníky zjistil z dobových písemných pramenů i archeologických nálezů, že už třeba v 5. stol. př. n. l. byly pro vážení na trhu používány přesné váhy pracující na principu páky – bylo samozřejmě jednodušší zkonstruovat zařízení tak, aby těžký předmět mohl být zvážen pomocí lehčího.

Toto zařízení předcházelo platónských úvahám o matematizaci poznání i objevu příslušných obecných matematických vztahů o fungování páky v Archimédově době. Kalibrace zařízení byla zřejmě provedena prostě experimentálně, na principu pokusu a omylu.

To samozřejmě neplatilo pro všechna zařízení – třeba katapult byl ve 3. stol. př. n. l. zdokonalen až poté, co byly příslušné fyzikální zákony určeny v matematizované podobě a jeho vývoj v Alexandrii probíhal „moderním“ způsobem.

Tyto poznatky mají samozřejmě obecnější význam pro chápání „podstaty“ západní vědy, vztahu mezi teoretickým a praktickým poznáním, matematikou a experimentem…      (Zdroj: Science WORLD)


„Otisk prstů“ v lidském dechu ..... Dech každého člověka obsahuje soubor chemických látek, který je stejně unikátní jako otisk prstů. Vyplývá to z výzkumu vědců z Curyšské univerzity.

V západní medicíně se rutinně analyzují tělesné tekutiny jako krev a moč. Tradiční čínská medicína však využívá ještě další zdroj informací a hodnotí zdravotní stav pacientů podle pachu jejich dechu. Je také známo, že specielně trénovaní psi dokážou očicháním vzorků vydechnutého vzduchu zjistit, zda člověk trpí určitým nádorovým onemocněním. Tým švýcarských vědců se proto zaměřil na otázku, zda by se analýza dechu mohla stát novým diagnostickým nástrojem v klinické praxi.

Výsledky jejich studie vypadají nadějně. Vědci modifikovali běžně dostupný hmotnostní spektrometr, pomocí kterého analyzovali dech skupiny dobrovolníků. Výsledky ukázaly, že vzduch vydechnutý z plic obsahuje soubor asi stovky snadno identifikovatelných látek, který je u každého člověka unikátní a tvoří jakýsi „otisk prstu“. V průběhu dne v něm dochází k drobným variacím, ale dlouhodobě tento profil zůstává konstantní. A to je dobrá zpráva, protože kdyby variace byly příliš velké, nedal by se profil dechu v medicínské diagnostice využít. Autoři studie se nyní chtějí zaměřit na identifikaci biomarkerů, které by vypovídaly o probíhajícím onemocnění. První na seznamu jsou nemoci plic, poté by vědci chtěli tuto metodologii rozšířit i na další skupiny chorob.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Veřejná doprava zdarma se v Tallinnu skvěle osvědčila ..... Už tři měsíce estonskou metropoli Tallinn zdobí pověst jediného hlavního města na světě, kde je veřejná doprava pro místní obyvatele úplně zdarma. Experiment populárního starosty Edgara Savisaara se prý vydařil, volné cestování si pochvalují nejen obyvatelé města, ale i dopravní experti.

K bezplatnému použití tramvají, autobusů i trolejbusů je v půlmilionovém Tallinnu zapotřebí jediné - potvrzení o trvalém bydlišti. Návštěvníci hlavního města musejí za dopravu platit. Hlasy varující před dírou v městském rozpočtu za nevybrané jízdné zanikají v pochvalách za čistší životní prostředí a menší dopravní zácpy.

Savisaar označil svůj nápad za "13. plat" pro obyvatele města. Radnice sice bude na dopravu ročně doplácet o 12 milionů eur (310 milionů korun) více, ale počet cestujících se v prvním čtvrtletí zvýšil o deset procent a dopravní ruch na hlavních komunikacích se o 15 procent snížil. Devět z deseti obyvatel rozhodnutí svého starosty uvítalo.      (Zdroj: Týden)

Vezme si z toho Praha příklad? Ale kdeže, důvod ke zdražení jízdného se vždycky najde ...


Zarovnání pyramid ..... Jedním z mnoha úžasných faktů o třech pyramidách v Egyptě, které jsou staré minimálně 5000 let je, že jsou perfektně zarovnány k hlavním světovým stranám. Jak to víme? Většinou proto, že několik lidí je změřilo zhruba před sto lety a dodnes stále opakujeme to, co řekli. Avšak dnes již nemusíme odkazovat na staré a zřejmě nepřesné údaje!

Archeologové Clive Ruggles a Erin Nell provedli týdenní průzkum pyramidového komplexu se zaměřením na upřesnění dat zmiňovaných zarovnání pyramid, jejich orientace a také určení nasměrování pokud možno co nejvíce dalších struktur v jejich okolí. K tomu se tým odchýlil od tradiční metody použití rohů budov a namísto toho se zaměřil na sérii bodů podél nejlépe zachovaných částí na každé straně.

Výsledky? Nell a Ruggles odhalili, že pyramidy jsou skutečně velice přesně zarovnány se světovými stranami a že existuje jen velice malá odchylka v orientaci mezi spojnicí sever-jih dvou největších pyramid. Strany prostřední pyramidy ještě více dokonale kolmé, než ty u Velké pyramidy. Zřejmě více zajímavý objev je ten, že osa východ-západ obou pyramid je ještě více blíže skutečné “přesnosti”, než ta sever-jih. Mnoho let se spekulovalo, jestli bylo zarovnání pyramid výsledkem pozorování cirkumpolárních hvězd severní oblohy, nebo Slunce (za použití poledních stínů, nebo vycházejících bodů při rovnodennosti). Tato debata byla také často součástí spekulace o egyptské kultuře té doby, která byla zaměřena na “sluneční kult”, nebo “hvězdný kult” a možnou změnu z hvězdného na sluneční mezi faraonem Chufu a jeho synem Chafrénem.

Každopádně Nell a Ruggles učinili závěr, že hlavní pyramidy byly pravděpodobně zarovnány pomocí hvězd. Nicméně, také citovali svá data, že “větší kontext souvisejících struktur ukazuje, že orientace východ-západ za pomoci východu Slunce (v jednom případě) a západu Slunce mohla být, nebo přímo je, hlavním faktorem ve většině případech.”      (Zdroj: CEZ OKNO)


Co kočka nepoví ..... Kočka stojí uvolněně a klidně, oči má přivřené. Ocas je vztyčený, špička stočená do strany. Uši míří vpřed a srst je hladká. Všechno je v pořádku.

Když ale leží schoulená na podlaze, ocasem pravidelně mává ze strany na stranu. Uši míří vpřed, oči jsou široce rozevřené, panenky zúžené a fousy naježené, chce si hrát.

A co znamená ocas stažený mezi packami, uši míří dozadu, panenky jsou rozšířené a zježená srst? Je připravená svalit se na záda a jemně mňouká. Něčeho se bojí.

Pokud kočka stojí ve střehu, záda má do oblouku, srst je naježená. Zírá přímo vpřed, pomalu postupuje a vrtí zadkem, uši připláclé k hlavě a ocasem mává ze strany na stranu, vyhrožuje. Může i útočit. Někdy přitom i vrčí. Dejte si pozor.

A pak je tu postoj, který dává najevo, že zjišťuje, o co jde. Má při tom zašpičatělé uši nastražené vpřed, jako by se snažila zachytit nějaký zvuk. Oči jsou doširoka otevřené, vousy pohybuje dopředu do vějíře. Srst má hladkou, jen malinko pohupuje špičkou ocasu. Pak se i vy můžete podívat, co ji zaujalo.       (Zdroj: Doplněk)


V Ústí nad Orlicí objevili Pernerův most, který Hitler zalil betonem ..... Památkáři objevili nedaleko nádraží v Ústí nad Orlicí historický most pod kolejemi, který v roce 1844 postavil průkopník českých železnic Jan Perner. Zhruba o sto let později ho zřejmě Adolf Hitler nechal zalít betonem. Most se teď bude zachraňovat.

"Podle všeho jde o jednu z nejzachovalejších památek na trati, kterou Perner z Olomouce do Prahy postavil. Navíc to vypadá, že most se čtyřmi klenbami najdeme v téměř původním stavu," uvedl historik architektury Miloš Kudrnovský.

Cílem historiků je teď podle něj vzácnou stavbu prozkoumat a nechat ji prohlásit národní kulturní památkou.

Kromě památkářů se záchranou souhlasí jak majitel železničního svršku, Správa železniční dopravní cesty, tak firma Eurovia, která koridor staví.

"Čekal jsem to horší. Udivilo mě, jak srdnatě za záchranu objeveného mostu zástupci obou firem bojovali," dodal architekt.       (Zdroj: iDNES)


5.4. 2013     Letošní rok přináší zatím rekordně málo slunečního svitu. Všechny tři měsíce byly silně podprůměrné. Slunce zatím svítilo od začátku roku jen kolem 120 hodin. Minulý rok to bylo až přes 300 hodin.

Kriste pane, ti naši mediální veleduchové pořád berou válku s Korejí jako hotovou věc. Tónem odborníků na všechny války a armády si dělají legraci ze zastaralé výzbroje KLDR - jenže těm vymytým mozkům vůbec nedochází, že co by se dostalo do atmosféry Země po výbuchu jedné pitomé, byť hodně zastaralé atomové bomby, proti tomu byl Černobyl dětská hračka ... kdyby se raději modlili, ať někomu nevytečou nervy a neodpálí to ... A do mysli se také začíná vkrádat taková jedna myšlenka - Cui Bono ???


Dubnovým živočichem kampaně V Krkonoších jsem doma je sokol stěhovavý ..... Čtvrtým živočichem, kterého Správa KRNAP představuje veřejnosti v kampani V Krkonoších jsem doma, je sokol stěhovavý. V Krkonoších hnízdí pouhých šest párů tohoto vzácného dravce z toho tři na české a tři na polské straně. Jsou ale velmi citliví na rušení a neukáznění návštěvníci tak pro ně představují značné riziko.

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je sokolovitý dravec velikosti vrány. Na jeho zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři. Sokoli, které u nás můžeme vidět v zimě, pocházejí často z oblasti Skandinávie a přilétají do Krkonoš již koncem ledna. Právě v těchto týdnech jsou velmi citliví na rušení. Na přelomu února a března si totiž hledají vhodné hnízdo a v březnu a dubnu hnízdí. Sokol je pták velmi plachý a při vyrušení může hnízdo snadno opustit. V některých případech dokonce i hnízdo se snesenými vejci. „Ještě před nějakými patnácti, dvaceti lety se jezdila hlídat orlí hnízda před pytláky do slovenských hor a sokoli v Česku byli představou z říše snů. Jsme nadšení, že v Krkonoších několik párů už několik let pravidelně hnízdí a věřím, že tu radost s námi sdílí všichni, kdo mají k přírodě dobrý vztah,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.       (Zdroj: Ecomonitor)


Děti, televize a internet: jde to dohromady? ..... Televize a v ještě větší míře internet staví vychovatele před spoustu problémů. Dobře víme, co televizi i internetu vytýkají. V první řadě je to přemíra násilí, která u dětí vyvolává stres, poruchy spánku, úzkost, skupinovou agresivitu či necitlivost k utrpení druhých lidí. Filmů bez revolverů, potyček, zabíjení a potoků krve je v televizi žalostně málo. Z utrpení je pouhá podívaná a trpící člověk přichází o všechnu svou lidskou důstojnost. Co se týče videoher, některé sice obsahují doporučení týkající se věku hráčů, ale i přesto v nich často násilí převažuje nad vším ostatním. Vzpomeňme si třeba jen na hru GTA III, kde se hráč stává drogovým dealerem a pasákem, jehož cílem je zabít co nejvíce policistů. Stejně tak erotické a pornografické mohou vést k nápodobě v nich zobrazovaného chování. Zkrátka a jednoduše: obrazy nad námi mají velkou moc.

Zakazovat není dost dobře možné ... Zakazovat dětem jakékoli televizní pořady není dnes dost dobře možné, pokud nechceme, aby se cítily vyloučené z dětského kolektivu. A kromě toho je tu riziko, že to, co nemají doma, budou vyhledávat u kamarádů a nad tím už rodiče nebudou mít vůbec žádnou kontrolu. Důležité je, aby se rodiče zajímali o to, co děti v televizi sledují. Nezapomínejme, že příklady táhnout! Děti by měly vědět, že my sami umíme čas strávený před obrazovkou omezit a že se nedíváme na každou hloupost.

Jasně vymezený čas ... Je třeba kontrolovat, co děti v televizi sledují, a pořady vybírat. Nenechávejme dítě s televizí o samotě. Psychoanalytik Serge Hefez říká: „Jsem zásadně proti televizi v dětském pokoji.“ V rodině by též mělo být jasně stanoveno, že děti mohou strávit u televize, hraním her nebo brouzdáním na internetu každý den jen určitý, jasně vymezený čas.

V dětech podněcovat kritické myšlení ... Rodiče by v dětech měli podněcovat kritické myšlení například tím, že jim vysvětlí, jak se takový televizní pořad vyrábí a co všechno v něm může být pouhý trik. Hloupé nebo nepravděpodobné scény je nejlepší odbýt žertem a vždycky je vhodnější říci: „To je blbost,“ než „To je nemorální“. Rodiče by měli vědět, že mohou působit i na instituce, které mají televizní program na starosti: stačí krátký dopis s pádnými argumenty. Hodně štěstí!       (Zdroj: Víra)


Boj o rtuť v Neratovicích pokračuje, majitelé Spolany zazdili kompromis ..... Vstřícné kroky splachuje polský vlastník Spolany Neratovice do toalety, čeští manažeři se však dohodnout chtěli. Tak hodnotí Arnika výsledky jednání, kterých se na půdě středočeského krajského úřadu účastnila společně se zástupci chemičky. Vyjednávání začalo poté, co krajští úředníci trvali na ukončení používání rtuti pro výrobu chloru podle původní dohody – konec roku 2014 –, Spolana ale žádala o odklad do roku 2020.

Arnika udělala vstřícný krok a byla ochotná souhlasit, že by Spolana na šetrnější technologii výroby chloru bez použití rtuti mohla přejít nejpozději na konci roku 2016. To je o dva roky později, než znělo původní povolení a ekologické sdružení považuje takový odklad za nejzazší možný ústupek z hlediska životního prostředí. Zástupci chemičky rok 2016 nejprve označili za termín reálný, po konzultaci s představiteli Anwilu, svého polského vlastníka, však tento termín odmítli. Vyjednávání o kompromisu začalo ale až poté, co Spolana u krajského úřadu neuspěla s tvrdou hrou, kdy nechtěla přistoupit na žádný dřívější termín, než je vzdálený rok 2020.

„Odvolání Spolany považujeme za naprostý výsměch obyvatelům Česka i úřadům. Polský vlastník chemičky, společnost Anwil, chce naše životní prostředí vesele dál ničit, zatímco ve svém mateřském závodě s toxickou rtutí při výrobě chloru skončil. Čeští manažeři však snahu dohodnout se projevili. Po ztroskotání jednání musíme poukázat na fakt, že je to management Anwilu, kdo sází na hazardní hru s pracovními místy ve Spolaně,“ sděluje postřehy z jednání předseda Arniky Jindřich Petrlík.      (Zdroj: Arnika)


Fyzici jsou už na stopě tajmné temné hmoty ..... Vědci jsou zřejmě krůček od vůbec prvního přímého pozorování temné hmoty, která tvoří podstatnou část vesmíru. Ukazují to první výsledky experimentu, který tým fyziků z CERN uskutečnil s pomocí detektoru kosmického záření za 40 miliard, který byl instalován na Mezinárodní vesmírné stanici v roce 2011.

Ačkoli temná hmota tvoří odhadem až 26 procent vesmíru, nebyla nikdy přímo pozorována a odborníci o ní vědí jen velmi málo. Bez její existence by však podle vědců nedržel vesmír pohromadě. Přitom „svítící“ hmota, kterou vidíme, a z níž jsou tvořeny hvězdy a planety tvoří jen čtyři procenta vesmíru. Celých zbývajících 70 procent připadá na tušenou existenci temné energie.

„V nadcházejících měsících nám bude AMS schopen upřesnit, zda tyto pozitrony jsou signálem temné hmoty, nebo jsou jiného původu,“ řekl nositel Nobelovy ceny za fyziku Samuel Ting, který stojí v čele výzkumu v CERN.

Až dosud byla existence temné hmoty dokázána teoreticky a také tím, že má gravitační účinek, který lze měřit a za, který nejsou zodpovědné žádne jiné součásti známého vesmíru.

Samozřejmě existence hmoty předpokládá, že se z něčeho skládá. Tedy něz nějakého druhu dosud neznámých. dosud tušených částic. Vědci v záznamech detektoru kosmického záření (Alpha Magnetic Spectrometer - AMS) objevili nárůst pozitronových částic, které zřejmě vznikli rozpadem temné hmoty.

Fyzik Michael Turner z univerzity v Chicagu podle AP považuje hledání doposud tajemné hmoty za detektivní příběh, který po 80 letech pátrání spěje ke svému závěru.       (Zdroj: National Geographic)


Světový den zdraví 2013 – 7. duben 2013 ..... Hlavním tématem Světového dne zdraví (World Health Day) je pro rok 2013 vyhlášeno téma vysoký krevní tlak - hypertenze. Tento rizikový faktor se významně podílí na vzniku různých onemocnění kardiovaskulárního systému, především infarktu myokardu, mozkové mrtvici, ateroskleróze či selhávání ledvin. Může vést ke slepotě, srdečním arytmiím a srdečnímu selhání.

Vysoký krevní tlak je řazen do skupiny tzv. civilizačních chorob, jejichž incidence v moderním světě díky současnému životnímu stylu západní civilizace bohužel rapidně roste.

Vysoký krevní tlak je nebezpečný především tím, že jeho příznaky mohou být až do rozvinutí následků zcela němé.      (Zdroj: Bezpečnost potravin)


Nový dalekohled na ISS pozoruje Zemi ..... V lednu 2013 uvedli astronauti na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS do provozu nový kosmický dalekohled. Nebude však sloužit k pozorování hvězd, ale ke sledování zemského povrchu a k pořizování snímků vybraných oblastí na zeměkouli za účelem analýzy přírodních katastrof a výzkumu životního prostředí. Na fotografii v úvodu článku je kanadský astronaut Chris Hadfield společně s nainstalovaným upraveným dalekohledem Celestron.

Kosmický dalekohled na palubě ISS je modifikovanou verzí dalekohledu Celestron CPC 925 (průměr 28 mm), typu Schmidt-Cassegrain. Pokud si budete chtít pořídit nemodifikovanou verzi tohoto dalekohledu, zaplatíte za něj (včetně montáže) asi 2 500 USD.

Kosmický dalekohled, který bude zapojen do systému ISERV, byl upraven ve středisku Marshall Space Flight Center, Huntsville, Alabama. Aby mohl sloužit k pozorování povrchu Země, byl nainstalován k jednomu z průzorů Window Observational Research Facility (WORF) v americkém modulu Destiny. Tímto dalekohledem bude docela dobře možné fotografovat i malé objekty na zemském povrchu. Z oběžné dráhy, po které se pohybuje kosmická stanice ISS, je možné vyfotografovat oblasti, na nichž žije 95 % populace obyvatel Země.      (Zdroj: Astro VM)


Výkyvy počasí a extremalita duše ..... Žijeme ve světě, který je věrným odrazem nás samotných. Tomu odpovídá i počasí. Nejde ani tak o to, že bychom se oteplovali (i když se evidentně oteplujeme), ale především o to, že narůstá tzv. extremalita počasí. Tedy jeho výkyvy jdou stále více do krajnosti. Jako my.

Pohlédneme-li z okna, věc se jeví jasnější. Citové bouře, emocionální kalamity, nesnesitelné teploty vnitřních tlaků a přetlaků, mrazivá strnulost duše, sněhové jazyky olizující naše srdce, neúrodný suchopár naší mysli; to vše se odráží tam venku.

Jinými slovy: z počasí (stejně jako z našich duší) se vytrácí aspekt milosrdenství. Je tedy zbytečné sledovat teploměry, barometry a předpovědi počasí – venku nás čeká přesně to, co neseme uvnitř.      (Zdroj: Velká Epocha)


Kdo ovládá internet ..... V letošním roce jsme se stali nečekanými svědky neobvyklých útoků, které bychom mohli přirovnat až k sci-fi válce, odehrávající se kdesi v budoucím čase. O kybernetickém způsobu boje se přesvědčily nedávno také české servery, které se rázem ocitly pod těžkou palbou hackerských agresorů. Současná civilizace již dávno nevede války, tak jako dříve na bojovém poli, ale na fiktivním území počítačových simulací, které kupodivu vykazují větší zastrašovací potenciál, než-li zbraně hromadného ničení. Toto je zásadní mezník v dějinách lidstva, který ohlašuje příchod nové éry v tomto 21. století!

Česko počátkem března muselo čelit jednomu z nejmasivnějších hackerských útoků, kterých rapidně přibylo v celém světě. Virtuální dobyvatelé v naší zemi nejprve zaútočili na weby médií, v dalších dnech pak byly napadeny banky, a posléze i internetové stránky mobilních operátorů. Internet v Česku byl záhy kvůli takzvaným DDoS útokům (tzn. velké množství počítačů se v určitou chvíli začne připojovat na konkrétní server, který je datově přehlcen a přestane fungovat.) podstatně paralyzován, což způsobilo postiženým institucím, zrovna tak i firmám, značné problémy, o dotčených klientech ani nemluvě. Odborníky na kybernetickou bezpečnost dnes nejvíce znepokojuje holý fakt, že skutečné původce těchto internetových ataků, nelze vůbec vystopovat, natož potom dopadnout! Co se týče kybernetické ochrany, tak je prý ČR dokonce podle mnohých expertů sto let za opicemi, což ulehčuje všem možným škůdcům tuzemského internetu, nekontrolovatelný vstup do tohoto informačně sdíleného prostoru. Abychom však byli k naší domovině spravedlivý, tak podobným napadením musely vzdorovat i vyspělejší země, které rovněž nedokázaly odvrátit takto cílený kybernetický úder. Sotva v tuzemsku odezněly tyhle tzv. DDoS výpady, zažila na druhé straně světa, něco obdobného také Jižní Korea. Jediný rozdíl oproti útokům v Česku, byl pouze v tom, že na korejském poloostrově došlo navíc k výpadku televizního signálu, a to se v našem mírném klimatickém pásu naštěstí nestalo. Nicméně se nikdy nic nedá vyloučit, bohužel ani to, že příští kybernetický úder vedený proti naší zemi, může způsobit i takovéto přerušení dodávek televizního a internetového signálu.      (Čtěte na stránkách CEZ OKNO)


Výzkumný ústav starý 2000 let ..... Výzkumné ústavy považujeme za vynález moderní doby, ve skutečnosti ale ty první z nich vznikaly podle velmi starého vzoru. Už před více než dvěma tisíci let existovala instituce, která se zabývala shromaždováním vědeckých poznatků z celého tehdy známého světa a jejich dalším rozvíjením. Jde o alexandrijské Múseion, první výzkumný ústav v dějinách lidstva. Založil jej Ptolemaios I, jeden z nástupců Alexandra Velikého, který si po jeho smrti z dobytých zemí pro sebe urval Egypt. Na myšlenku vytvořit "chrám můz", kde by pod jednou střechou kvetly všechny vědy a umění, jej přivedl někdy kolem roku 300 před naším letopočtem slavný athénský filosof Demétrios Fakírský

Řeckým obsazením Egypta vznikla svérázná kultura, v níž se snoubila řecká vzdělanost s prastarou nilskou civilizací. Egypt byla výnosná země, a tak zbylo dost i na založení Múseia (jak se nové instituci začalo říkat) k větší slávě krále. Ostatně Ptolemaios I. byl sice původním povoláním vojevůdce, přesto však člověk se smyslem pro vědy a umění, který sám dokázal tvořit (zanechal po sobě například paměti popisující Alexandrova tažení). Není přitom vyloučeno, že do začátků Múzeia nepřispěl jen finančními prostředky - mezi kořistí z Alexandrova tažení mohly být i knihy, přístroje a znalosti pocházející ze zemí, jimiž řecké armády prošly.

Antický reaktivní motor a jiné divy ... Múseion bylo v každém případě institucí, která předběhla svou dobu o mnoho staletí. Šlo vlastně o knihovnu, muzeum a výzkumný ústav v jednom, jenže nikoliv ústav specializovaný, jak tomu bývá dnes, ale zahrnující všechny tehdejší vědy. A také literaturu, poezii a další obory, které jsou spíše uměním (alespoň by jím být měly), což však Řekům nevadilo, protože za umění považovali i vědu. V antickém Múseiu byly místnosti vyhrazené nejen studiu a diskusím, ale také astronomická observatoř, anatomické divadlo (tedy po našem pitevna), zoologická a botanická zahrada, mechanické dílny, písárny a samozřejmě knihovna, patrně největší své doby.      (Zdroj: Novákoviny)


Deset důvodů proč se stát soběstačným ..... Nyní jsme již po dobu tří až pěti generací mimo od venkovského způsobu života.

Svět ve velkém prošel podobnou transformací, jak příslib snadnější práce vytvořil migrace do velkých měst. Tato megaměsta by mohla být považována za nevydařený pokus, protože obecné blaho klesá a počet sebevražd roste po celém světě. Stísněné podmínky a ekonomické spory vedly k přebujelé kriminalitě, znečištění a firemnímu zneužití, které lze označit jako dočasné šílenství. Ekonomická krize, kterou prožíváme byla poslední kapka pro mnoho lidí, sliby lepšího, jednoduššího a tvůrčího života se zdají být vyprodány ve stylu podvodníků, kteří se smějí celou cestu až do (jejich) bank.

Zde jsou hlavní důvody, proč stát se soběstačným, jsou založeny na základních systémových obavách, aby to nebyl jen výstřelek, ale spíše dlouhodobý prostředek pro osobní nezávislost.

10 důvodů proč se stát soběstačným

1) Osvobození od manipulací trhů ... Tradiční tržní investiční nástroje jsou stále zřetelněji ovládané obchodníky a bankovními institucemi. Debakl v soukromém Federálním rezervním systému je jen třešničkou na dortu po předchozích desetiletích plných Ponziho schématu. Nyní se plánuje institucionalizované rabování peněz na důchody.

2) Zajištění proti inflaci ... Všimli jste si v poslední době cen zboží? Dokonce i Wal-Mart tiše zvýšil své ceny. Lidé mají možnost si vybrat, zda koupit akcie nebo zlato, ale lidé musí jíst – současné zvýšení cen základního zboží je předzvěstí hyperinflaci, a nebude to v dohledné době snadné období. Nedostatek potravin může problém exponenciálně zhoršit.

3) Zlepšování zdraví a životní pohody ... Nyní bylo zjištěno, že některé “ekologické (organic)” výrobky byly neoprávněně označeny. Kromě toho byla řada “GMO-free” značek odhalena jako klamavá. GMO potraviny postrádají výživnou hodnotu toho, co může být pěstováno na průměrném dvorku. GMO megakorporace Monsanto má špinavou historii a nepřetržitě pošlapává naši důvěru. Je na čase, abychom vzali práci do našich rukou.      (Dále čtěte na stránkách Free Pub)


4.4. 2013     Dnešní Mezinárodní den proti nášlapným minám byl vyhlášen OSN. Nášlapné miny jsou vyrobeny tak, aby svou oběť nezabily, nýbrž doživotně zmrzačily. Nášlapné miny ve své kruté službě pokračují i po skončení války a mrzačí nevinné oběti. Zřejmě kvůli této mnohonásobné zákeřnosti a nelidskosti nášlapných min vyhlásilo OSN den boje proti nim


Časované bomby v produktech, které kupujeme ..... Je to jen zákon schválnosti, že tiskárna nebo pračka přestanou často fungovat krátce po vypršení záruky? Není.

Také vás občas napadne, zda spotřební zboží nemá „naprogramované“ datum rozkladu? Anebo je to pouze zákon schválnosti, že tiskárna nebo pračka přestanou často fungovat krátce po vypršení záruky? Na tyto otázky se v uplynulých měsících pokusila najít odpověď německá strana Svaz 90/Zelení. Výsledek? Závěr víc než stostránkové studie okomentovala mluvčí strany Dorothea Steinerová: „Je to sviňárna.“

Ukázalo se totiž, že z takzvaného plánovaného zastarávání se stala běžná praxe, jejímž prostřednictvím velké koncerny maximalizují své obraty. „Plánované zastarávání je dnes všudypřítomné. Součástky jsou často funkčně poddimenzované, předčasně se opotřebovávají anebo rovnou způsobují v podstatě načasovanou poruchu. Z prodeje záměrně nekvalitně vyrobeného zboží se stal masový fenomén,“ říká Stefan Schridde, jeden z autorů studie.      (Čtěte na stránkách Česká pozice)

Ale jak se tomu bránit? Lze vůbec těm nenažraným výrobců dokázat jejich nekalé úmysly a donutit je k nápravě? To fakt nevím, jak ...


Netravte víkendy v hypermarketu, jděte do přírody, láká ministerstvo ..... Ministerstvo životního prostředí chce celoroční kampaní Česká příroda nalákat turisty k častějším výletům po české krajině, odhalit i méně známá místa a také informovat, jak zachovat přírodní krásy i pro další generace. Zvlášť se zaměří na žáky a studenty základních, středních a vysokých škol.

Kampaň začne dvoudenním stejnojmenným veletrhem 19. a 20. dubna v Národním domě na Vinohradech. K dalším akcím v rámci kampaně bude patřit Léto v české přírodě nebo mezinárodní festival Ekofilm.

"Jsem velký obdivovatel české přírody. Proto mě mrzí, že destinace za našimi hranicemi budí velký zájem, jsme ochotni do jejich poznávání značně investovat, a přitom často neznáme ani krásy naší krajiny za obzorem. Celý rok se proto budeme snažit upozorňovat na krásu a cenu české přírody, objevovat ji společně," řekl k projektu ministr Tomáš Chalupa. "Veřejnost většinou zná jen čtyři národní parky a řada lidí by je možná ani všechny nevyjmenovala," podotkl místopředseda ODS.

Zajímavá místa v přírodě se podle ministra nacházejí u všech měst po celé republice. Kampaň chce podle něj ukázat, že jde nejen o místo na dlouhou dovolenou, ale i na několikahodinový výlet pár kilometrů od domova. Zaměří se pouze na českou veřejnost, pro studenty budou určeny podzimní workshopy.       (Zdroj: iDNES)

To je bezesporu dobrá myšlenka, jen nechápu jedno - proč se pořád musí za jmény lidí uvádět stranická příslušnost? To aby lidi věděli, jací jsou ve straně XYZ pašáci? A proč se do českých článků pořád cpou cizí slova, jako zde třeba destinace nebo workshop? Copak nejsme Češi a nemáme svůj jazyk, že pořád musíme lézt do zadku někomu cizímu?


Mikrovlny útočí: Češi poznávají nové civilizační trauma ..... Alena Baštová nás vítá ve dveřích útulné vily, kterou by jí mohla většina lidí závidět. Ona je však v slzách a v slzách se po dvou hodinách také loučí. Ona a její blízcí se bojí o život, kdosi je už dlouho ozařuje paprskem mikrovlnného záření a způsobuje jim nesnesitelné bolesti. "Nejčastěji dostanu tu ránu do levého a někdy i pravého ucha. Na několik hodin mě to vždy ochromí," rekapituluje Alena Baštová v městečku nedaleko Prahy.

Konkrétně na ni kdosi mikrovlnami znovu zaútočil den před naší návštěvou. "Alena leží v bolestech na zemi a mně už došla trpělivost. Zavolal jsem policii a ta pak záchranku, ačkoliv jsem to původně až do vaší návštěvy odmítal," svěřuje se do telefonu manžel paní Baštové Lubomír Bašta. Znalci nám později řeknou, že něco takového měl udělat už dávno. Ušetřil by si pravděpodobně hodně trápení.

Nyní si však Lubomír Bašta všímá našich tázavých pohledů a předkládá Ludvíku Pekárkovi z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření fotografie, které zachycují jeho manželku po každém mikrovlnném útoku. Rozsáhlá zarudlá místa na krku, ramenou či rukou nenechávají nikoho na pochybách, že ve vile se děje opravdu něco dramatického.

Pan Bašta přiznává, že se zprvu domníval, že si přecitlivělá žena vymýšlí. "Jenomže pak jsem ty rány začal dostávat i já. Nejdříve zřídka a pak stále častěji. V poslední době se to ale vystupňovalo do nesnesitelnosti. Spíme proto každou noc v jiném pokoji, avšak mikrovlnné záření si nás pokaždé spolehlivě najde," říká viditelně unavený muž.

Potíže manželů Baštových začínáme brát definitivně vážně, když je konzultujeme s předním odborníkem na somatické potíže Oldřichem Vinařem. Podle něho jsme tady ve vile skutečně svědky vážného a nebezpečného civilizačního problému, jemuž podléhá čím dál větší počet lidí.      (Zdroj: Aktuálně)


Létající chobotnice ..... Olihně a chobotnice si představujeme jako napůl magické tvory z neprobádaných hlubin oceánu. Víme o nich také, že při úniku vypouštějí inkoustovou tekutinu – podobný „tryskový“ mechanismus jim ale umožňuje i létat nad hladinou. Živlem hlavonožců tedy mohou být nejen hlubiny, ale i vzduch.

Kouta Muramatsu z Hokkaido University zaznamenal nyní v severním Pacifiku chobotnice (či sépie?), které se pomocí svého tryskového pohonu dokáží nad hladinou pohybovat rychlostí až 11 metrů za vteřinu. Než spadnou opět do vody, přemístí se až o 30 metrů (cca za 3 vteřiny). Šlo asi o dvaceticentimetrové hlavonožce, pochopitelně žádná tunová monstra. Motivace pro „let“ byla výlučně obranná, sépie takto unikají predátorům – podobně jako to dělají některé létající ryby. Samozřejmě zase hrozí, že ji při tomto akrobatickém kousku třeba uloví nějaký mořský pták.

Poznámka: Jiná věc je, že hlavonožci se dokáží mimo moře pochybovat i ze zvědavosti či žravosti. Zaznamenány jsou případy, kdy chobotnice vylezla ze svého akvária a vyplenila to vedlejší.      (Zdroj: Science WORLD)


Proč se nechováme zeleně? Protože jsme skeptičtí a chudší ..... Tvrdíme o sobě, že se chceme chovat šetrně k přírodě, ale ve skutečnosti toho moc neděláme. Podle řady výzkumů Češi zrovna nepropadají kouzlu zelených výrobků ani potravin a ani při svém každodenním konání na dopady na životní prostředí příliš nemyslí. Co je na vině? Podle odpovědí z průzkumů vysoká cena zeleného přístupu k životu. A nedostatek informací. Podle vědců nejsou ale tyto faktory hlavními a jedinými viníky.

Dalo by se to shrnout do hesla: Co Čech to skeptik. A volně variovat s přídavkem jaký: euroskeptik, klimaskeptik a koneckonců proč si nevypůjčit výraz enviroskeptik. Češi zkrátka po desetiletích debaty o ochraně životního prostředí nechávají ve většině případů zelená řešení za dveřmi svých příbytků.

Aktuálně se udržitelnou spotřebou zabývala studie firmy Henkel. Ta se zaměřila na oblast praní prádla, péče o domácnost, osobní péče a hygieny a také na zvyklosti při nákupu výrobků. Průzkum vychází z odpovědí 1 060 respondentů v ČR a navazuje na spotřebitelskou studii, která proběhla v osmi evropských zemích s více než 5000 respondenty.

Podle výzkumu se tuzemští nakupující rozhodují jednoznačně podle kvality a účinnosti a podle ceny. Aspekt šetrnosti k životnímu prostředí zohledňují naopak nejméně. "Přitom hodnoty u vyšší věkové skupiny, lidí starších 45 let, jsou pozitivnější, mladé lidi udržitelnost zajímá nejméně," upozorňuje Lidija Erlebachová, tisková mluvčí společnosti Henkel ČR. Podle firemního výzkumu se spotřebitelé z evropských zemí naopak cenou zaobírají v průměru jen z 19 procent a 40 procent přikládají právě dopadu na životní prostředí.       (Zdroj: Ekolist)


Aprílové žertíky, které letos mátly čtenáře ..... Apríl je vítaným dnem pro žertíky. I letos weby oceňované pro serióznost jako Science nebo BBC, či velké firmy jako Google nebo Toshiba využily ke zprávám, které zmátly jejich čtenáře, kteří úplně zapomněli, že je 1. dubna.

Stonehenge jako místo konání prvních bigbeatových seancí. ZDROJ: Internet ... Na webu Science NOW seriózně pojatý článek tvrdí, že Stonehenge je místem konání prvního „rockového“ koncertu. Archeologové totiž s překvapením zjistili, že zde pohřbeným lidem je kolem dvaceti a úplně všichni, ač z různých koutů Anglie měli překvapivou schodu v poškození struktury vnitřního ucha. Zbytky nalezené kolem sloupů pak nasvědčují, že zde byly umístěny obrovské bubny a zařízení, keré zesiluje zvuk. Podivný dojem, že něco není v pořádku vrcholí tím, že archeologové našli na jednom z kamenů nápis, který se jim dokonce podařilo rozluštit: „Pokud bohové chtěli, abychom šli na rockový koncert, měly nám dát lístky.“

Výpravným reklamním klipem pak pojala společnost Google: Slibuje spuštění nového projektu, který zachytí všechny poklady z minulých dob a nabídne mapy k jejich nalezení.

Virgin Atlantic slibuje průhledné podlahy v letadlech ... Aerolinky Virgin Atlantic pak zřejmě mohly trochu vyděsit některé své zákazníky oznámením, že na svých letadlech instalují v trupu skleněné průhledy, aby mohli pasažéři obdivovat krajinu pod sebou.

Server BBC News pak oznámil, že robotek Curiosity, která prozkoumává povrch Marsu se odpojuje od Twittru, protože ho urazila obvinění nespokojenců, že je nudný.

Aprílový žert našeho webu byl ve srovnání se zahraničními kolegy poněkud pompézní, protože oznamoval přibližování mimozemské flotily.       (Zdroj: National Geographic)


Památky kulturního dědictví ničí války a mamon bohatých ..... Ozbrojené konflikty, povstání anebo občanská válka. Jakmile se začne střílet, nestojí to jen lidské životy, ale svět často přichází o kulturní bohatství. „Cizácké“ památky ničil Tálibán v Afghánistánu i nacisté za druhé světové války. Naposledy vyprovokovali pobouření fundamentalisté v Mali a historické bohatství nenávratně mizí také v Sýrii.

Nebýt neslavného pádu libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, nejspíš by maliské Timbuktu zůstalo tajemnou pouštní destinací lákající dobrodruhy a badatele pátrající po kořenech islámu v západní Africe. Rozkradené armádní sklady libyjského vůdce ale pomohly povstalcům z řad Tuaregů během pár měsíců ovládnout sever Mali a připravit cestu k převzetí vlády islámským fundamentalistům. Jejich razantní postup dostal Mali na titulní stránky světových deníků.

Zatímco batůžkáři z Evropy se Timbuktu začali zdaleka vyhýbat, islamisté z organizace Ansár ad-Dín (Obránci víry) ve městě „333 svatých“ zavřeli bary, zakázali obyvatelům zpívat i kouřit a zavedli právo šaría. Když se v červenci loňského roku s krumpáči v rukou vlámali do brány mešity z patnáctého století, aby zničili hrobku středověkého islámského světce, svět spolu s obyvateli Timbuktu jen bezmocně přihlížel. Radikálové si nedělali žádnou starost s místní legendou, že brána měla zůstat zavřená až do soudného dne.

Svatyně, hrobky a mauzolea světců mystické větve islámu (sufismu) se staly terčem nekompromisního výkladu ochránců „čisté víry“, kteří rezolutně odmítali jakoukoli podobu toho, co nazývali uctíváním model. „Lidské bytosti nemohou být povýšené nad Boha… Když Prorok (Muhammad) vstoupil do Mekky, řekl, že mají být všechna mauzolea zničena. A přesně to tady my (podle jeho vzoru) opakujeme,“ vysvětlil mluvčí hnutí Ansár ad-Dín francouzskému rádiu RFI.

Samotný útok na unikátní stavby přišel jen dva dny poté, co UNESCO Timbuktu zařadilo na Seznam ohroženého světového dědictví. Ředitelka organizace Irina Bokovová později uznala, že postup fundamentalistů v žádném případě nepovažovala za náhodný. „Válečníci to vědí. Útočí na kulturu, protože tím udeří přímo do srdce a protože to má ve stále propojenějším světě velkou mediální váhu,“ napsala.      (Zdroj: VTM)


Počátky nekonečna ..... Matematika je věda, která má v Evropě jednu z nejdelších tradic; vždyť stála u samého počátku vědeckého myšlení naší civilizace. Jako taková se proto sama historicky vyvíjela. Bouřlivý vývoj zaznamenal například matematický náhled na pojem nekonečna.

Pojďme si přiblížit, jak se tento zvláštní výraz a ještě zvláštnější fenomén utvářel krátce po vzniku vědy, v době před dvěma a půl tisíci lety.

Nemůžeme nezačít v antice, jakkoliv by jistě bylo nespravedlivé opomíjet znalosti matematiků a dalších vědců Egypta, Babylonie či Indie. Je to ovšem řecký důraz na logos (mající – mimo jiné – následující české ekvivalenty: rozum, smysl, řád, myšlení, myšlenka, slovo, řeč, důvod, počet), takřka víra v rozumové uchopení světa, které se stalo matricí pro evropské myšlení. Právě logos tvoří kořeny moderní vědy, ať už se následně rozvíjí jakkoliv. Paradoxně první úvahy o nekonečnu byly do velké míry intuitivní, až posléze hnětené přísně racionálním postupem. Řeč je o Anaximandrově pojmu apeiron. Řekové si uvědomovali, že každé jsoucno na tomto světě je definovatelné (ostatně v otrockém překladu „ukončitelné“) skrze svoji jedinečnost a ohraničenost od ostatního. Pro vnímání věcí je proto nutné poznat jejich peras, mez. Všechno a všichni jsou vymezeni v prostoru i čase. Kde však hledat jejich společný původ? Původní počátek všeho je právě apeiron, tedy něco, co nemá meze – tj. je nekonečné.

Takto získal pojem nekonečna hned na začátku evropského myšlení téměř božský charakter. Nekonečno hrálo také významnou roli při formulování aporií Zénona z Eleje; asi nejslavnější z nich je ta o Achilleovi marně nahánějícím želvu. Zenon se pokusil vyvrátit existenci pohybu, a to v myšlenkových experimentech, které nedokázala tehdejší doba řešit. Všechny mají společný základ – operují s nekonečným dělením. Zenon před nás staví představu jasně vymezeného, tj. konečného úseku prostoru, který se však může nekonečně dělit na menší a menší části celku, přičemž neexistuje hranice, kde by se řeklo stop. Generace filosofů odmítaly neexistenci pohybu připustit, tyto aporie, předpokládající aktuální nekonečno, však nedokázaly prolomit. To se podařilo teprve v sedmnáctém století, v období baroka, s objevem tzv. infinitisimálního počtu.       (Zdroj: Planetárium)


Pacienti v ohrožení! ..... Svaz pacientů pobouřily poslední medializované případy, kdy zejména pražské nemocnice odmítají převzít pacienty od Záchranky. Pobouřeni jsou i lidé, kteří přestávají věřit našemu zdravotnictví. není to jeden varující případ, ale stává se to stále častěji a to je opravdu varující a může to vést k tragédiím. Určitě i pacienti a jejich rodiny se této situace právem obávají.

Někdy jde i o minuty a Záchranka nemůže plně nahradit léčbu vážných případů, kdy je třeba hospitalizace, či operace. Navíc Záchranka, která objíždí nemocnice, je určitě potřebná u dalších akutních případů. A má-li zdravotnictví šetřit, může si přičíst nejen zbytečná úmrtí pacientů, ale také pohonné hmoty, které se zbytečně platí. Určitě v tomto případě nejde o nadstandardní zdravotní péči, ale o záchranu života. Na to by mělo zdravotní pojištění, které si platíme, stačit.

Vyjádření Svazu pacientů ... Odmítáme ohrožení pacientů na životě kvůli zrušeným akutním lůžkám v mnoha nemocnicích. Rychlá záchranná služba v mnoha krajích se dostala do pasti, když jim nemocnice odmítají převzít pacienty v akutním stavu.

Poslední, kdo o této život ohrožující situaci informoval je ředitel středočeské záchranky Martin Houdek, kdy popsal situace o problémech spojených s příjímáním pacientů přivezených záchrannou službou zejména do pražských nemocnic. Jde o neochotu přijímat případy vyžadující delší léčení. Nemocnice poukazují na nedostatek místa, který je způsoben nařízenou redukcí počtu lůžek nařízený ze strany zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví vedeného Leošem Hegerem.

Zásadně odmítáme tento zcela nepřijatelný stav, který zapadá do scénáře trestuhodné demontáže dosud fungujícího českého zdravotnictví a má základní příčinu v nesmyslném zákoně, který v rozporu s Ústavou ČR svěřil regulaci rozsahu nemocniční sítě veřejným zdravotním pojišťovnám, které podle Ústavy mají za úkol pouze hrazení garantované zdravotní péče. Za existenci dostatečného rozsahu poskytovatelských kapacit odpovídá dle zákona ve státem přenesené působnosti kraj a konkrétní počet lůžek by si měla volit sama nemocnice tak, aby stíhala poskytnout tu péči, která od ní bude požadována.

Praxe potvrdila, že administrativní regulace počtu lůžek, v době zavádění DRG zcela nesmyslná a bez vlivu na výši nákladů, je pro pacienty navíc nebezpečná.

Vzhledem k nastale situaci budeme iniciovat změnu příslušného ustanovení zákona v Senátu PČR pro rozpor s Ústavou ČR. Zároveň žádáme o urychlené sjednání nápravy Ministerstvo zdravotnictví. Současný stav je život ohrožující.      (Zdroj: Spotřebitel)


Víra a náboženství ..... Zatímco náboženství je ideologie, nebo chcete-li filozofie, způsob ovládání menších či větších skupin lidí, víra je stav duše.

Ve jménu „víry“ bylo spácháno mnohé bezpráví a násilí (křížové výpravy, inkvizice, upalování čarodějnic, zabírání území, vraždění „bezvěrců“) – ale to nebyla víra, byly to skupiny lidí, vyznávající a hlásící se k určitému druhu náboženství. Ale náboženství má i pozitivní stránky – například učí lidi věřit. Víra v boha je na světě velmi rozšířená a pomáhá věřícím v těžkých chvílích. Náboženství je nástrojem výchovy a učení. Křesťanství nás učí pokoře, štědrosti, učí nás co je dobré a co je špatné. Buddhismus nás učí hledat sílu a rovnováhu sám v sobě. Učí nás, že pokud se vyrovnáme sami se sebou, dokážeme se vyrovnat i se světem kolem nás.

Víru si nosíme v srdci. Často slyšíme – já nevěřím, nejsem věřící. To ale neznamená, že nevěříme, jen nejsme „organizováni“ a neuznáváme žádný způsob uctívání boha/bohů. Víra je to, co máme v srdci celý život i když to většinou nedokážeme pojmenovat. Věřit můžeme, čemu chceme, může to být víra v boha, v dobrotu lidského srdce, v lepší budoucnost. Dokonce i to, že nikomu a ničemu nevěříme, je svým způsobem víra. Nevěřím ničemu, co jsem neviděl, nevěřím nikomu, nespoléhám se na nikoho, nevěřím tomu, co jsem neudělal sám – je víra v sebe sama, ve své schopnosti.

Víra nám dává sílu a chuť k životu, chrání nás, je naší součástí. Víra nám pomáhá zvládnout to, co by mohlo vypadat příliš těžké nebo neproveditelné, dokonce nám umožňuje pouštět se do každodenních činností. Kdyby chirurg nevěřil, že operaci provede dobře, vůbec by se do ní nepouštěl. Podobně pilot by nevzlétl s letadlem, pokud by nevěřil, že s ním dokáže přistát. Ať chceme nebo ne, ať si to uvědomujeme nebo ne, víra je hnací síla našeho života. Zjednodušení víry na víru v boha je špatné a zavádějící. Nikdo nemá právo si víru jakkoli přivlastňovat a už vůbec ne využívat nebo dokonce zneužívat. Víra má sloužit dobré věci – provázet nás životem a učit nás respektovat druhé a jejich právo na víru. Proto věřím. Čemu věřím? Promiňte, ale to je moje osobní věc.      (Zdroj: Esoterika)


3.4. 2013     Třetího dubna 1933 se uskutečnil první let přes Mount Everest. Přelet uskutečnila britská expedice, vedená Douglasem Douglasem-Hamiltonem, na dvojplošníku Westland PV-3.


Zklamaná víra ..... Za časného jitra, přišly ženy k Ježíšovu hrobu s vonnými mastmi. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíš nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. A řekli jim: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen." (Luk 24,1-6)

Ženy se zemřelým Ježíšem pohřbily jistě i mnohé své naděje. Uvěřili mu. Doufali v něho. A nyní ho přišli oplakávat jako mrtvého. Opět se zdálo, že zlo, bezpráví a násilí mají navrch. Bůh je ale překvapil: Ježíše vzkřísil. A toto překvapení platí i pro nás!

V životě nastávají situace, které by nás musely přivést k zuřivosti, vzpouře nebo uvrhnout do zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projevuje při slavení Velikonoční noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem! Existuje nový začátek, který přichází i skrze utrpení, smrt a zoufalství, a který skrze vzkříšení směřuje k novému stvoření.

Smíme proto očekávat nová nebesa a novou zemi, kde „Bůh setře každou slzu z očí, kde nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti, protože starý svět pominul“ (srv. Zj 21,4). Tajemství Velikonoc tak dává právo doufat nepřehlednému množství těch, kteří v životě přišli nějak zkrátka.      (Zdroj: Víra)


Kormorán velký byl vyškrtnut ze seznamu zvláště chráněných druhů, stát již nebude rybářům hradit škody ..... Od pondělí 1. 4. přestává být kormorán velký (Phalacrocorax carbo) zvláště chráněným druhem, stát tak již nebude vyplácet finanční kompenzace rybářům za ztráty na rybách. Ministerstvo životního prostředí si od tohoto opatření slibuje ušetření desítek milionů korun ročně.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal vyhlášku omezující ochranu kormoránů loni na konci listopadu. Rybáři však ze změny nadšeni nejsou. Podle nich se stav ještě zhorší a přibude jim papírování. "Jediným důvodem, proč byl kormorán vyjmut ze seznamu zvláště chráněných živočichů, byl ten, že budou "ušetřeny finanční prostředky" za vyplácení škod, které jsou způsobeny tímto přemnoženým živočichem," uvedl ředitel Rybářského sdružení ČR Michal Kratochvíl. Doposud bylo v rámci kompenzací rybářům vypláceno zhruba 40 milionů korun ročně, a ačkoli byly podle něj škody minimálně dvojnásobné, nyní si je budou muset rybáři hradit plně ze svého.

"Není logické ani účelné chránit druh, který již není ohrožen jako v minulosti, ale který je v současné době naopak přemnožen“, argumentoval mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík. Podle ministerstva by se mělo škodám, které kormoráni v rybářství působí, předcházet plašením a odlovem. "Stejně jako doposud se bude muset žádat o povolení, ale bude to mnohem jednodušší. Budou ho vydávat obce s rozšířenou působností, čili administrativa se značně zjednoduší," uvedl Vitík. S tím však Kratochvíl nesouhlasí. "Nové podmínky pro odstřel nelze v žádném případě považovat za zjednodušující, naopak budou administrativně mnohem více zatěžující," dodal. Odstřel kormoránů pro rybníkáře zajišťují myslivci a chovatelé ryb jim za to musí platit, obávají se tak možných ekonomických problémů. "Máme informace, že v rámci Evropy bylo mnoho rybářství, u kterých predační tlak kormoránů a vyder způsobil, že ty podniky zkrachovaly," uvedl vedoucí výroby Chovu ryb Jistebník Antonín Madzia.       (Zdroj: Příroda)


Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe ..... Víceúčelový vodní koridor Dunaj - Odra - Labe přináší řadu výhod a příležitostí... Spojuje v sobě výhody, jako je zajištění vodohospodářské bilance a stability území - kompenzace možných vlivů globální klimatické změny, ochranu před povodněmi, nalepšování vodohospodářských poměrů za dlouhodobého sucha, ochranu životního prostředí (obnovu vlhkých biotopů, zvýšení biodiverzity), využití obnovitelných energetických zdrojů, zvýšení stability energetického systému, ekologickou dopravu, diverzifikaci přísunu strategických surovin a tím zvýšení energetické a dopravní bezpečnosti státu.

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe tak není jen chybějícím článkem propojené soustavy evropských vodních cest. Je to multifunkční vodohospodářské dílo zásadního významu pro Českou republiku i pro Evropu. Žádný stát si tak nemůže dovolit rezignovat na tak jedinečný projekt spojující v sobě spousty efektů.

V souladu s usnesením Vády ČR č. 368/2010 je na území ČR uplatňována územní ochrana koridoru vodní cesty do územně plánovacích dokumentací, a to do územních plánů VÚC i jednotlivých obcí. Zapracována je podoba vodní cesty dle digitalizovaného generelu z let 1999 - 2002 v jediné variantě trasy.

Usnesení Vlády ČR č. 49/2011 uložilo ministru dopravy prověřit potřebnost průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe a jeho projednání s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2013 informaci o výsledcích tohoto prověření.       (Zdroj: Enviweb)


NASA prodloužila misi Hubblova dalekohledu do roku 2016 ..... Bez výraznějšího zájmu prodloužila NASA misi Hubblova kosmického dalekohledu.

Legendární astronomický přístroj by měl pracovat nejméně do 30. dubna 2016. Samozřejmě jde pouze o rozpočtovou stránku věci, éru dalekohledu může kdykoliv utnout technická závada. Vzhledem k tomu, že raketoplány už obdivují lidé pouze v muzeích, je další servisní mise vyloučena. Poslední oprava Hubblova dalekohledu proběhla v roce 2009 a měla prodloužit jeho životnost o 5 až 10 let.

Hubblův dalekohled byl vypuštěn na oběžnou dráhu 25. dubna 1990. V té době šlo o revoluci v astronomii, srovnatelnou snad jedině s prvním pozorováním oblohy dalekohledem, které provedl Galileo Galilei. Dnes už kosmická astronomie ve viditelném záření tak „sexy“ není. Jednak díky nástupu pozemních dalekohledů s adaptivní optikou a potom z toho důvodu, že současné žhavé otázky astronomie je nutné nebo vhodné řešit v jiných částech spektra. Nástupce Hubblova dalekohledu proto bude pracovat výhradně v infračervené oblasti spektra.

Roční provoz Hubblova dalekohledu vyjde zhruba na 25 milionů dolarů, denně tedy na 1,3 milionů korun. Pro srovnání: provoz dalekohledu Kepler vyjde na 20 milionů dolarů ročně a provoz všech čtyř dalekohledů VLT Evropské jižní observatoře až na 3,5 milionů za jednu noc.

V případě Keplera ovšem jde o trochu neseriozní srovnání. V balíku pro Hubblův dalekohled je pouze zajištění provozu (komunikace, stahování dat atd.) a vědecká činnost leží na bedrech univerzit. Z rozpočtu Keplera se hradí i náklady na výzkumnou činnost týmu v NASA Ames Research Center.      (Zdroj: Science WORLD)


Proč kupovat české výrobky? ..... Peníze, které v České republice vyděláte, se tímto způsobem vrátí zpátky do českých kapes, do kapes českých výrobců. Tím tedy umožníte aby lidé zde měli práci, aby se mohlo rozvíjet místní i celostátní podnikání, aby mohli výrobci platit daně českému státu a ten peníze zase přerozdělovat do různých sfér české společnosti.

Když zakoupíte zahraniční výrobek, peníze za něj utracené se dostanou do rukou cizinců (zahraničních vlastníků), kteří na rozvoj České republiky nijak nepřispívají. A nejen to, ale také podporujeme nesmyslné převozy. Proč tedy produkovat tuny oxidu uhličitého na převoz česneku z Číny, když ho můžeme pěstovat např. v Polabí, v místě kde vždy rostl?

V první řadě je třeba si všímat, kde byl výrobek vyroben. Hledejme označení: Vyrobeno v České republice, Made in Czech republic, Země původu – Česká republika aj.

Opravdu kvalitní české výrobky jsou označeny i speciálními značkami, upozorňující spotřebitele na tuto skutečnost. Je to např. Český výrobek, Česká kvalita, CZECH MADE, KlasA a jiné.

V médiích se objevila zpráva, že lidé méně kupují biovýrobky, ale tyto výrobky jsou vždy označené, co obsahují, pokud to tam není, je lepší je nekupovat. Bio potraviny jsou dražší, ale jsou pod vysokou kontrolou a jejich pěstování je nákladnější.

V poslední době už začaly farmářské trhy. I tady si dávejte pozor, od koho nakupujete, už se i mezi domácími produkty přimíchaly stánky, kde původ je nejistý. Proto i naše sdružení vítá vznik Asociace farmářských trhů, která by měla sdružovat odpovědné organizátory těchto trhů, kteří budou dodržovat přísnější pravidla a pečlivěji vybírat své prodejce!      (Zdroj: Spotřebitel)


Pseudoduchovní svět aneb svět se zbláznil, držte si klobouky .....Mnoho lidí si vytvořilo svůj pseudoduchovní svět, jelikož se po většinu svého života nedokázali zařadit do světa reálného a tento útěk jim dovoluje přijmout svou vlastní důležitost a mít své vlastní místo v jiném, svém duchovním světě. Mnozí se považují za guru, světlonoše, pomocníky světla, prodloužené ruky Krista či další spasitele.

Však položme si otázku, proč tomu tak je? ... Většina z nich se vyznačuje komplexem méněcennosti, mající v sobě nedostatek sebedůvěry a přijdou si „jiní“ a „odlišní“ od těch ostatních. Nedostatek lásky a sebelásky způsobil, že si vytvořili svou vlastní iluzi světa, ve kterém jim je dobře a bezpečno. Naruší li někdo však tento jejich svět, dokážou se bránit stejně agresivně jako člověk “neduchovní”, avšak nedají to navenek výrazně znát, jen destruují sami sebe potlačenou vnitřní agresí. Ta je spouštěčem vytváření si ještě hlubšího pseudoduchovního světa a strachy, které tito jedinci chovají, jsou ještě výraznější, avšak jimi nepřiznané. Označují svět láskyplným, dávají nálepky věcem a situacím jen ty nejpozitivnější, jako milující, bezmezné, světelné a plynoucí, načež podvědomě odsuzují konzumní společnost, aniž by si to mnohdy připustili. Hledají ve všem nějakou příčinu a za každou událostí či situací musí zcela určitě něco být. Důsledek jejich myšlení je konání všeho dobra tady na Zemi. Někteří se ztotožňují s určitou mimozemskou rasou nebo se cítí být vyvolenými a v konečné fázi mají ve svém životě již většinu přijato, pochopeno a zpracováno. Jejich životy se však v realitě hroutí a nejsou schopni fungovat na materiální úrovni. Tím nejsou myšleny jen finance, ale běžný, každodenní provoz. Již se nejsou schopni pobavit s druhými lidmi, kteří nejsou stejného smýšlení jako oni. Vyhýbají se jim nebo se jim mermomocí snaží vnutit svůj názor či myšlenku.

Pak jsou tací, kteří chtějí být léčiteli, terapeuty, cítí, že mají co sdělit světu a chtějí začít hned teď, bez prožitku či praxe. Tak mě napadá, že brzy bude společnost přeterapeutovaná, přeléčitelovaná, přelektorovaná a rohlíky nám s láskou už brzy neupeče nikdo.

Dřív či později pseudoléčitelům a pseudoprorokům zcela jistě odzvoní hrana, jelikož lidé začínají být přehlceni a přesyceni informacemi a klientela jim začne den ode dne klesat. Oddělí se zrno od plév. Mnoho z nich však není ještě natolik soudných, aby po prvotním spasitelském nadšení sami uznali, že dělat tuto práci není jen tak a že si opět balzamují své pokroucené ego, ale i pocity viny, zatím zdárně skrývající před druhými.       (Čtěte na stránkách Blog.Eugenika)


Proč se vodník proměňuje v koně? ..... Vedle psa je kůň nejbližším přítelem člověka. A navíc je jediným zvířetem, které s člověkem umíralo v bitvách a do vynálezu lokomotivy bylo nejrychlejším suchozemským dopravním prostředkem.

Proto není divu, že poměr člověka ke koni byl vždy přátelský. Neexistuje snad národ, který nemá lidové písně, ve kterých chválí koně. Nehledě na to, že do relativně nedávné doby byl „koníček“ jednou z prvních chlapeckých hraček.

Mnozí nazývají koně rytířským zvířetem, ale i toto ušlechtilé zvíře v některých pojetích „zestrašidelnělo“. V pohádkách se někdy můžeme dočíst o tom, že vodník se někdy proměňuje v koně. Proč tento vztah koně k vodě? Odpověď na tuto otázku najdeme v antice. Je docela možné, že antickému bohu Poseidónovi byl zasvěcen kůň, a tento bůh, který po moři projíždí lodí - vozem taženém koňmi, se v antice stal patronem koňských dostihů. Asi proto, že se valící mořské vlny vzdáleně podobají šíjím cválajících koní.

Pěší lidé hleděli s úctou na osoby, které se dokázaly udržet na hřbetě koně. V mnoha řečech pochází název šlechtice od slova kůň nebo jezditi na koni. Profesor Vladimír Vondráček a František Holub v knize Fantastické a magické z hlediska psychiatrie píší:

„V lidové latině se kůň nazýval caballus, od toho v italštině název pro šlechtice cavalliere, ve francouzštině chevalier, ve španělštině caballero v maďarštině lovag (od ló=kůň), mezinárodním výrazem kavalír. S německým slovem reiten (jezdit na koni) pak souvisí německé Ritter, české rytíř.“       (Zdroj: Doplněk)


Tajemství porcelánu odhalil alchymista ..... Mnoho lidí nerozlišuje mezi porcelánem a běžnou keramikou, ve skutečnosti však mezi nimi jsou podstatné rozdíly. Porcelán je průsvitný, jemný a i na lomu bílý - což středověcí Evropané uměli ocenit tak, že výrobky z něj byly výsadou králů a vysokých šlechticů. Také proto, že ho sami vyrobit neuměli. To dokázali jen Číňané a ti si své výnosné tajemství dobře střežili.

První nádoby z hmoty podobné porcelánu se v Číně objevily už několik století před počátkem našeho letopočtu. Vynálezu tohoto takzvaného protoporcelánu nebo také celadonu zřejmě nahrálo i příznivé složení místních surovin.

obr: Staří Číňané si tajemství svého porcelánu dobře střežili. Přesto nakonec monopol na jeho lukrativní výrobu a vývoz ztratili

Technologie se postupně zdokonalovala až někdy mezi 7. a 10. stoletím našeho letopočtu vznikl v severní Číně první bílý porcelán, který už se podobal dnešnímu.

Po dalším vylepšování se stal tak žádaným vývozním artiklem, že se Číně přestalo říkat "země hedvábí" a začala být známá pod přízviskem "země porcelánu".

Největšího rozmachu dosáhla výroba za vlády dynastie Ming (14.-17. stol.). Ke konci tohoto období začali porcelán vyrábět a exportovat také Japonci, kteří se tajemství výroby zmocnili roku 1598. Neprodávali ho však o nic levněji než Číňané.

Evropané nemohli dělat nic než jen draze nakupovat - a to se jim nelíbilo. Snahy o nalezení výrobního postupu ale dlouho nikam nevedly. Zvládali nanejvýš fajáns známý už Egypťanům v časech faraónů. Ten se sice porcelánu navenek podobal, na lomu však byl střep neprůhledný a hrubý.

Jen o trochu blíž skutečnému porcelánu se dostal Ital Antonio di Simeone a skupina experimentátorů, kterou financoval vévoda Francesco Maria di Medici ze slavného medicejského rodu. Roku 1671 si dokonce Angličan John Dwigh podal patent na výrobu "asijského porcelánu". Ve skutečnosti se ale jejich výrobky od originálu lišily nízkou pevností. Tajemství porcelánu odhalil až německý alchymista, lékárník, dobrodruh a šarlatán Johann Böttger - a ne tak úplně dobrovolně.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Roundup od Monsanta způsobuje duševní nemoci a obezitu ..... Nejen že Roundup ruinuje zemědělský systém, ale také ohrožuje zdraví milionů lidí po celém světě.

Zdá se, že dobré bakterie ve střevech můžou být zničeny každým kouskem jídla, které sníte. V tomto drží prvenství antibiotika, ale může zde být další viník – geneticky modifikované potraviny.

Nejen že Roundup ruinuje zemědělský systém, ale také ohrožuje zdraví milionů lidí po celém světě. S objevem plodin Monsanta odolných vůči Roundupu je ohroženo veřejné zdraví. Tyto geneticky modifikované plodiny jsou stvořené k tomu, aby byly odolné vůči velkým množstvím herbicidu Roundup. Glyfosát, účinná látka Roundupu, zůstává ve zbytkovém množství v těchto geneticky modifikovaných plodinách a způsobuje potenciální ohrožení veřejného zdraví.      (Zdroj: FreePub)


Zprávy, ze kterých vám nebude špatně ..... Zajímá vás, co se děje ve světě, ale z běžných zpráv se vám dělá zle? Nyní máte k dispozici vynikající alternativu. Živé kamery z Estonska nabízejí nádherné intimní záběry z lůna panenské přírody. Můžete tak naživo pozorovat skutečné příběhy nádherných lesních tvorů, namísto neživých elektronických mediálních ikon, jež nabízí běžná televize. Prostě zprávy, ze kterých vám nebude špatně...      (Sledujte na stránkách Nové bohatství)


2.4. 2013     Druhý dubnový den je Mezinárodní den dětské knihy. Dne 2.4.1805 se narodil dánský spisovatel-pohádkář Hans Christian Andersen. Roku 1967 byl den výročí jeho narození prohlášen Mezinárodním sdružením pro dětskou knihu (IBBY) za Mezinárodní den dětské knihy.

Vedle toho je dnes také Světový den zvýšení povědomí o autismu.


Nová CHKO Brdy by měla být větší. Oproti původním plánům se má zvětšit o pětinu ..... CHKO Brdy, která má od příštího roku vzniknout z vojenského prostoru, se má oproti plánu rozšířit až o pětinu. Kromě vojenského újezdu, který armáda opouští, se do ní má například začlenit oblast okolo Nových Mitrovic i Spáleného Poříčí. O dalších územích jedná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s obcemi. V rozšířené ploše je hodně maloplošných chráněných území, řekl ČTK starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek.

"CHKO se stále připravuje a diskutuje se i o rozšíření mimo vojenský prostor. Jde o obce Nové Mitrovice, Borovno, Planiny, Mítov, Chynín, tedy část lesnatých kopců a zemědělskou krajinu," uvedl. Podle informací ministerstev by měla být CHKO připravená do prosince. "Asi se to ale nedá stihnout, viděl bych to spíše současně s termínem zrušení vojenského újezdu Brdy, tedy od ledna 2015," řekl Čížek.

"Tvoří se nový zákon o vojenských újezdech včetně katastrálního členění. Na podzim ho má schvalovat parlament," řekl starosta Strašic Jiří Hahner. S tím ale nesouhlasí Středočeský kraj, který je proti tomu, aby menší část prostoru získaly zpět do svých katastrů obce Plzeňského kraje. Vláda ale dělení prostoru schválila v podobě, jak si to přejí plzeňské obce i Plzeňský kraj.       (Zdroj: Ekolist)


Krize vejcím pomohla. Jsou česká a levná ..... Před rokem ceny kvůli vaječné krizi šplhaly až k sedmi korunám za kus. Letos se vrátily na předloňskou úroveň a nadále padají.

Vaječná krize z loňského roku se letos neopakuje, vejce jsou v obchodech na cenách z předcházejících let.

Dají se sehnat v akci dokonce i za 2,16 koruny. A půjdou dokonce ještě dolů. Vloni touto dobou stála až sedm korun a byli i tací, kteří si pořizovali domácí malochovy slepic v panelácích na balkoně.

„Vejce prodáváme zhruba o korunu třicet levněji než před rokem. Je však přitom potřeba mít na paměti, že cena výkupní je kvůli dalším maržím v obchodním řetězci něco jiného než konečná cena spotřebitelská," vysvětluje Ladislav Voves, obchodní náměstek farmy Mave Jičín, jednoho z největších tuzemských výrobců vajec.      (Zdroj: Agris)


Zeptejte se přírodovědců - Kde v Čechách mám největší šanci najít zkameněliny? ..... Čechy jsou geologicky nesmírně pestrá oblast s množstvím lokalit, kde se dají nalézt zkamenělé pozůstatky vymřelých organizmů. V Praze je například výborným místem Mušlovka (50°01´52,83˝ s. š., 14°19´59,410˝ v. d.). Tento opuštěný lom byl založen v silurských vápencích starých asi 420 miliónů let, které jsou bohaté na mořské zkameněliny. Můžete tu najít ramenonožce, hlavonožce, plže, mlže, trilobity a další živočichy. Lokalita je součástí Národní přírodní památky Dalejský profil. Proto je dovoleno sbírat fosilie pouze v suti.

Velmi zajímavé je okolí Zlatého koně u Koněprus (49°54´51,62˝ s. š., 14°04´01,28˝ v. d.). Ve spodním devonu (před zhruba 410 milióny let) se tato oblast nacházela v mělkých mořích jižní polokoule poblíž rovníku. Z bělavých koněpruských vápenců bylo do dnešní doby popsáno přes 500 druhů zkamenělin. Velmi hojné jsou zde lilijice a koráli, kteří tvořili v místních vodách útes, dále ramenonožci, mechovky, plži, trilobiti a jiné organizmy. Stejně jako na předchozí lokalitě je povolen pouze sběr v suti.

Severozápadně od Berouna se nachází zalesněný vrch Děd (49°57´45˝ s. š., 14°01´41˝ v. d.), na němž lze najít staré sběratelské jámy. Ty odkrývají křemence a pískovce ze svrchního ordoviku (před asi 460 milióny let) s četnými zbytky trilobitů nebo ramenonožců. Trilobiti jsou často rozpadlí na jednotlivé části, jako jsou hlavové nebo ocasní štíty. Jde o důsledek činnosti vln a mořských proudů v poměrně mělkém prostředí.      (Zdroj: Enviweb)


Apple udělal další krok v cestě za 100 % čistou energií ..... Přinášíme další dobré zprávy o revoluci čisté energie, která se šíří jako lavina mezi největšími technickými společnostmi světa: Apple dnes vydal zprávu, která představuje skutečný pokrok v jeho snaze pohánět iCloud místo uhlí obnovitelnou energií.

Apple rychlým tempem rozšiřuje svá zařízení, ve kterých se ukládá vaše hudba, fotografie a videa. Tyto budovy, nazvané datová centra, spotřebovávají obrovské množství elektrické energie. Kvůli tlaku ze strany stovek tisíc příznivců Greenpeace a zákazníků Apple se minulý rok společnost zavázala, že 100 % energie těmto datovým centrům bude dodáváno z obnovitelných zdrojů. Greenpeace vydali v červenci 2012 zprávu mapující cestu, po níž by se měl Apple vydat, aby naplnil své ambiciózní cíle.

Nyní vydal Apple zprávu, která odhalila některé nové detaily ohledně skutečného pokroku v řešení požadavků, které jsme tehdy předložili:

Apple zvýšil objem obnovitelné energie generované ze solárních panelů a palivových článků ve svých datových centrech v Severní Karolíně. Apple nyní hlásí procentuální nárůst podílu obnovitelné energie z 35 % na 75 % v průběhu posledních tří let.

Apple odhalil další detaily ohledně své energetické strategie a principů vedoucích k tomu, že jeho obnovitelná energie by měla v rozvodných sítích nahradit tu vyráběnou z uhlí

Pravděpodobně to nejdůležitější je, že Apple odhalil podstatně více informací ohledně toho, jak přesně získává obnovitelnou energii, což umožňuje zákazníkům uvěřit, že ambice společnosti odpovídají jejich skutečnému počínání.

Apple má samozřejmě před sebou ještě stále plno práce. Neustále musí řešit velké překážky stojící v cestě k naplnění svého závazku na 100 % „čisté“ energie v Severní Karolíně, které pocházejí především od společnosti Duke Energy, jež úmyslně blokuje vstup větrné a sluneční energie do rozvodných sítí.       (Zdroj: Greenpeace)


Čas neexistuje. Všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik ..... Čas – existuje snad záhadnější a podivnější fenomén našeho vesmíru? Přestože se s ním každý z nás setkává každý den a fyzici ho usilovně zkoumají už sto let, vlastně jeho podstatu pořád nechápeme.

Jediným důkazem, že existoval minulý týden, je naše paměť. Ale paměť, to je vlastně jen stabilní struktura neuronů v mozku… Jeden z respektovaných fyziků přišel s neobvyklou teorií. Místo, aby se ptal, co je vlastně čas, říká: „Nic jako čas neexistuje.“

Čas je relativní. Ale pro sportovce je ještě relativnější ... Standardní model vesmíru pracuje už od dob Alberta Einsteina s tím, že čas je jedním z rozměrů našeho vesmíru, podobný prostorovým rozměrům. Brian Greene to v knize Elegantní vesmír popisuje velmi pochopitelně: „Když se s někým chceme setkat, popíšeme mu, kde v prostoru ho očekáváme – například v 9. patře budovy na rohu 53. ulice a 7. avenue v New Yorku. Máme zde tři díly informace odrážející konkrétní pozici ve třech prostorových dimenzích vesmíru. Stejně důležité ale je, kdy ho očekáváme – například v 15. hodin. Tento díl informace říká, kde v čase se naše setkání uskuteční. Události jsou tedy určeny čtyřmi díly informace: třemi o prostoru a jedním o čase.“

„Co je čas?“ je špatná otázka. Čas totiž není ... Tohle všechno je ale jen iluze – alespoň podle fyzika Juliana Barboura. „Když se pokoušíte chytit čas, vždycky vám proklouzne mezi prsty,“ tvrdí. „Lidé si jsou jistí, že čas existuje, ale nejsou schopní ho nijak uchopit. Myslím si, že je to proto, že čas ve skutečnosti vůbec neexistuje.“ Fyzik k tomu samozřejmě nedospěl jen tak při přemýšlení někde v hospodě; dostal se k této myšlence studiem toho, jak věda vnímala čas. A to od Isaaca Newtona, pro kterého byl čas řekou, která teče vždy a všude stejně, až po nejmodernější exotické teorie superstrun.      (Zdroj: National Geographic)


Žvýkačka zvyšuje koncentraci ..... Tuto zprávu neuslyší učitelé rádi. Několik britských psychologů nedávno napadlo otestovat, zda má učiteli tolik neoblíbené žvýkání během hodiny nějaký vliv na jejich schopnost koncentrace. Výsledky testů hovořily poměrně jednoznačně. Studenti se žvýkačkou v ústech zkrátka skórovali lépe.

Psychologové pod vedením Kate Morganové z univerzity v Cardiffu ve Walesu pracovali se dvěma dvacetičlennými skupinami studentů. Obě měly za úkol poslouchat nikoliv výklad učitele, ale třicetiminutovou nahrávku výkladu, který zahrnoval i posloupnost čísel. Pouze jedné skupině však povolili žvýkačku. Žvýkající skupina své konkurenty hravě porazila. Jejich výsledky byly nejen přesnější, ale reagovali také rychleji, než jejich nežvýkající konkurenti.

Jako možnou příčinu uvádějí vědci zvýšení přísunu kyslíku do těch oblastí mozku, které jsou spojeny s vědomou pozorností.      (Zdroj: 21@století)


Něco hezkého: Zpívající rostliny .....Video z ekokomunity Damanhur v severní Itálii. ... Touha po blízkém kontaktu s přírodou vedla ke zkoumání hudby rostlin, již od r. 1976. Damanhurští badatelé vytvořili zařízení schopné zachycovat elektromagnetické změny na povrchu listů a kořenů a převádět je na zvuky. (Můžete si ho tam i pořídit.)

Jak začnou rostliny zpívat? Nejprve se jim přehrává klasická hudba, a rostliny se "učí" vytvářet zvuky, a nacházejí v tom velkou zálibu, a pak se učí i vzájemně. Na různé osoby reagují různými zvuky, někdy zmlknou ...Konají se tam i koncerty, při nichž hudebníci a rostliny tvoří společnou hudbu. Hudbu různých stromů a rostlin si můžete stáhnout či zakoupit na jejich stránkách. http://youtu.be/nXhhAXjKmIU      (Zdroj + video - OrgoNet)


Barvy mají svá záření ..... Barvy jsou vibrace, které kmitají na vyšších frekvencích, než aby je naše ucho mohlo slyšet. Pro jejich vnímání příroda vytvořila oko. Frekvencí svých vibrací na nás mají barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jsme-li si ho vědomi, nebo ne. Barvy mají přímý vliv na vyzařování krve. Jsme neustále vystavení vlivům barev, zejména v přírodě. Ale také náš malý individuální svět je vytvářen a charakterizován barvou: naším oblečením a povlečením postelí, nábytkem a tapetami v našem bytě a na pracovišti – ano, i barva naší stravy má svůj vliv.

Všude jsme vystaveni vibracím barev, jejichž účinek vědomě či podvědomě pociťujeme. Mělo by tedy být samozřejmostí používat barvy vědomě a smysluplně, popřípadě přímo jejich účinků využívat. Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker. Obrázek neléčí přímo nemocný orgán, ale vyrovnává energetické pole – podporuje tělo k samoléčbě a mobilizuje vlastní síly k uzdravení. Barvy mají v osobním životě široký význam. Pravé prožívání barev nám poskytuje příroda.

Příkladem je duha v přírodě. Všechny barvy, které jsou seskupené v duze do jednoho svazku, nalézáme opět jednotlivě v mnohonásobných odstínech v přírodě kolem nás, ať je to zeleň luk, lesů a oceánů, modř nebe, zlatá žluť slunce, červeň večerních a ranních červánků nebo fialová barva soumraku a pestrý třpyt hvězd, nehledě již ani na mnohost barev zvířat, květů, plodů a hornin.

Barvy mají svá záření v určitých vlnových délkách. Při správném použití nám přinášejí mnohostranný užitek.      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Žádné oteplování, ale globální ozimování! Máme si připravit kožichy na další dobu ledovou? ..... ,,Nekonečná agonie a velké utrpení, když rozhoduje čas na zamrzlých stopkách. Tik tik tik, odtikává smrt a nová doba ledová je den za dnem blíž. Až nás ledové závěje pohltí, nic nás od konce nezachrání.“ Text písně New Ice Age, tedy Nová doba ledová, od britské hudební skupiny The Horrors otevřeně vyjadřuje pocity strachu a frustrace, symbolicky propojené s vidinou příchodu nového mrazivého období. Co když tato varovná slova nejsou daleko od pravdy?

Zatímco v zábavním průmyslu je inspirace dobou ledovou stále oblíbenější, politici celého světa zaujímají zcela odlišný postoj. Ekologové varují před globálními změnami klimatu, Země je sužována extrémními vedry střídanými drsnými mrazy. Část vědců uklidňuje veřejnost tvrzením, že klima je nestabilní dlouhodobě a v příštím tisíciletí tento fakt nemůže lidstvo nijak ohrozit. Jiní však upozorňují na zvláštnosti ve slunečním cyklu. Kdo bude mít poslední slovo v souboji s klimatem?       (Čtěte na stránkách Enigma)


Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci ..... Zákon přitažlivosti je nejsilnějším vesmírným zákonem v naší materiální realitě a zároveň nejdokonalejším nástrojem k tomu, abychom tvořili to, co chceme- ať vědomě, tak nevědomě. Díky němu vlastně život plyne se všemi verzemi zkoušek a příležitostí pro každého, které jsou v daném okamžiku individuálně vhodné, byť většina lidí by s tím nesouhlasila, při své nevědomosti toho, jak tento "zákon přitažlivosti" pracuje a čím vlastně je.

Pro pochopení tohoto principu je zapotřebí vědět, kdo doopravdy jste. Jste více než fyzické tělo, které dokážeme vnímat a vidět. Máte mnohem větší nefyzickou část sama sebe.

Když se nacházíte ve stavu relaxace (což nemusí být nutně pouze lotosová pozice při meditacích, ale takto naladěni můžete být klidně celý den při každodenních činnostech), pak se promícháváte s neviditelným světem vyšších bytostí, pro které je nesmírným potěšením být součástí vás a při tom vás inspirovat, pomáhat vám abyste v rámci kooperace expandovali do exaltovaných stavů bytí v rámci svého tvoření.

Rozhodující při tom všem je, v jaké vibraci se nacházíte.

Děláte si stále nějaké starosti? Bojíte se něčeho? Vidíte jen překážky a neutěšený stav? Vnímáte se jako ne-mocní a stále se sledujete? Nevěříte sami sobě? Domníváte se, že musíte trpět, abyste našli lásku a mír?

Musíte pochopit, že ať jste manifestováni ve hmotném těle, jste stále "jen vibrací". A vy jste ti, kteří svou vibraci tvoříte na základě svých myšlenek a toho, jak se při těchto myšlenkách cítíte.

Vzorce myšlení představují to, co jste nasbírali během svého života. Své vzorce vibrací tvoříte jako odpověď na to, co právě pozorujete a to, co vidíte, překládáte pro sebe právě pomocí "vzorců myšlení".

Proto nikdy nebudete číst stejně tento text článku, jako druhý člověk. Nikdy neuvidíte stejný obraz obličeje konkrétního člověka, jako pozorovatel vedle vás. Budete si všímat jiných detailů na obličeji, nebo jiných vět v textu, které jsou pro vás právě v tento moment nejdůležitější, protože vám zrcadlí přesně to, co prožíváte.      (Čtěte na stránkách Rahunta)


29.3. 2013     Nyní budou následovat slavné dny velikonoční. Na dnešní Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži.

Bílá sobota je den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady.

Neděle zmrtvýchvstání neboli Hod Boží velikonoční je chvíle, kdy Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo.

Velikonoční pondělí je v pořadí druhým dnem velikonočního oktávu (osmidení), kdy křesťané prožívají velikonoční radost ze svého vykoupení. Z liturgického hlediska je pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního klidu.

V průběhu Velikonoc přejdeme na letní čas - ve 2 h v noci z 30. na 31. 3. se přechází ze středoevropského času (SEČ) na středoevropský letní čas (SELČ). V neděli 31. 3. se hodiny posouvají ze 2 h na 3 h.


Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus ..... Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž.

Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou.

Velký pátek je první den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není Velký pátek. dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou - obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o Velkém pátku eucharistii. Základním a obecným prvkem - liturgie tohoto dne je hlásání slova. Obřad se skládá ze tří částí: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i – pašije, bohoslužba slova vrcholí přímluvami za celý svět b) uctívání - kříže, c) svaté - přijímání. Protože se neslouží - mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Kromě toho je předepsán - půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa.

Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes (katolická) církev neslaví eucharistickou oběť. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle.

Ježíš zemřel v době, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. "Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku." (Iz 53,7)       (Zdroj: Víra - Velikonoce)


Žijeme ve vesmíru antineutrin? ..... Setkali jste se někdy s antihmotou? Že ne? Na to není nic zvláštního. S antihmotou se totiž velmi zřídka setkají i ti astronomové a fyzici, kteří ji přímo studují. Nové zmapování vesmírného pozaďového záření ukazuje cestu k úplně novému chápání toho, jak se to vlastně s asymetrií mezi hmotou a antihmotou ve vesmíru má. Ukazuje se, že antihmoty může být ve vesmíru vlastně stále dost.

Subatomární částice neutrina řadí vědci mezi leptony, tedy takové částice, které se neskládají z částic menších, kvarků. Když se vědci snaží vysvětlit, proč je ve vesmíru více hmoty než antihmoty, tak problém asymetrie hmoty a antihmoty leptonů od stejného problému s baryony oddělují. Mohla by se tedy velká část antihmoty vesmíru skrývat v antineutrinech. Tyto částice dělají fyzikům stejně jako jejich hmotné protějšky, neutrina, velké potíže. Tou hlavní je to, že se chovají jako duch, který prochází vším, aniž by po sobě byl ochoten zanechat nějakou stopu.

Jak ale antineutrina ve vesmíru vypátrat? Situace není tak beznadějná. Na samotném počátku vesmíru měla mít totiž vliv na tzv. primární nukleosyntézu, neboli vznik jader lehkých prvků (zejména hélia). Na stopu by jim tedy vědci mohli přijít díky pečlivé analýze „stopy po Velkém třesku“, kterou je mikrovlnné pozaďové záření. Právě takovou nedávno provedlo astronomové Dominik J. Schwarz a Maik Stuke z Bielefeld University v Německu. Jejich závěry naznačují, že skutečně žijeme ve světě plném antineutrin.      (Zdroj: 21@století)


Vertikální zahrady: Když není dost prostoru, pěstujte do výšky ..... I když si letos dává načas, jaro je ve vzduchu: pomalu se probouzí nejen příroda, ale i zahradníci a pěstitelé všeho druhu. Ne všichni však mají dostatek prostoru pro uspokojení svých zahradnických tužeb. Není ale potřeba zoufat. Zahrada, zahrádka nebo i balkónová mini zahrádečka mohou vyrůst do výšky. Pusťte se do vertikálního zahradničení.

Vytvořit si záhon na svislo nemusí být vůbec tak složité, jak se může na první pohled zdát. Domácí kutilové k tomu používají například palety, koše, pytle, barely, kari sítě nebo různým způsobem na sebe postavené truhlíky. Využít se dají také vhodně zavěšené a sesazené pet lahve. Existují samozřejmě i sofistikovanější způsoby, od kapes z technických textilií přes speciální rošty a kazety až po speciální systémy, na kterých se rostliny pěstují hydroponicky. Je jen otázka, kolik kdo chce do vertikální zahrady investovat peněz či času.

Možné je ledacos. Ozelenění třeba jen jedné stěny v lodžii nebo celé zdi na několikapatrové budově. A při jejich závlaze využít dešťovou nebo i odpadní vodu. Vertikální záhony se mohou umístit také do interiéru.

V případě, že byste chtěli „rozjet“ vertikální zahradu ve velkém, je nutné záměr konzultovat s odborníky. A to především kvůli statice nebo požární ochraně domu.       (Zdroj: Ekolist)


Ropné velmoci investují do jaderné energetiky ..... Výstavbu reaktorů však zvažuje i na fosilní paliva chudé Jordánsko či Turecko. Civilní jaderný program v těchto zemích podporují i USA jako protipól jaderných aktivit Íránu.

Blízkovýchodní země vyrábějí téměř 90 % energie z fosilních paliv, především z ropy a zemního plynu. Spotřeba elektřiny přitom ve většině z nich neustále stoupá, v průměru o 6 až 9 % ročně. Ropné velmoci jako Saudská Arábie či Spojené arabské emiráty (SAE) sice nemusejí řešit nedostatek vlastních energetických zásob, ale rostoucí domácí poptávku by raději pokryly z jiných zdrojů. Ropa a plyn jsou významné exportní artikly a jejich využití na výrobu elektřiny snižuje příjmy státu. Kromě investic do obnovitelných zdrojů (např. solární parky) se proto obě země rozhodly pro rozvoj jaderné energetiky.

Emiráty jsou v regionu jaderným průkopníkem. Přestože jejich plány na zprovoznění 4 reaktorů jsou ve srovnání se Saudskou Arábií čtvrtinové, na rozdíl od velkých sousedů již začaly s výstavbou. V tendru zvítězila jihokorejská společnost KEPCO a stavební práce v řídce osídlené lokalitě Barakah rozjela v červenci 2012. První reaktor by měl začít dodávat do sítě kolem roku 2017, druhý o tři roky později. Začátkem letošního března přistála Federálnímu úřadu pro jadernou regulaci v Abú Dhabí na stole žádost o povolení dalších dvou reaktorů. Do roku 2020 plánují SAE zprovoznit čtyři reaktory o celkovém výkonu 5,6 GW. Kontrakt s KEPCO má hodnotu 20 miliard USD.

Saudská Arábie plánuje během příštích dvaceti let výstavbu 16 reaktorů (celkem 41 GW) v hodnotě 80 miliard USD. Zatím však nepodnikla žádné zásadní kroky k realizaci. Světové jaderné mocnosti – Francie, USA, Japonsko – se přesto již nyní živě zajímají o možnost budoucí spolupráce. Jaderná energie najde v Saudské Arábii využití především v odsolování mořské vody.

Také země bez ropných polí přemýšlejí o jádru. V Jordánsku probíhá poslední fáze výběrového řízení na dodavatele reaktoru – finalisty jsou ruský AtomStrojExport s reaktorem VVER-1000 a konsorcium Areva-Mitsubishi Heavy Industries s typem ATMEA 1. Reaktor o výkonu 750 až 1100 MWe by měl začít vyrábět elektřinu do roku 2020. Ambice vymanit se pomocí jaderných elektráren ze závislosti na dovozu ruského a íránského plynu má i Turecko. V roce 2010 podepsalo mezivládní dohodu s Ruskem, na jejímž základě vybuduje společnost Rosatom čtyři 1200megawattové reaktory v oblasti Akkuyu na pobřeží Středozemního moře. Práce na prvním z nich by měly začít v roce 2015. Výhledově Turecko uvažuje o dalších čtyřech reaktorech v oblasti černomořského přístavu Sinop.      (Zdroj: Science WORLD)


Zdraví Evropanů se zhoršilo kvůli úsporným opatřením ..... Drsná úsporná opatření vedla k nárůstu počtu sebevražd a vypuknutí chorob. Tvrdí to lékařská zpráva. Ve zprávě zveřejněné v časopise Lancet autoři uvedli, že rozpočtové škrty a rostoucí míra nezaměstnanosti mají za následek zhoršené zdraví evropských občanů a více lidí s diagnózou deprese.

“Úsporná opatření nevyřešila ekonomické problémy a také vytvořila velké zdravotní problémy,” řekl Martin McKee, profesor evropského veřejného zdraví na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

McKee řekl, že zhoršující se zdravotní stav není jen kvůli nezaměstnanosti, ale také kvůli nedostatečnému systému sociálního zabezpečení. “Lidé potřebují mít naději, že jim vláda pomůže v této těžké době,” dodal.

Zpráva ukázala, že počet sebevražd v Řecku vzrostl o 40% v roce 2011 ve srovnání s předchozím rokem. Kromě toho země zažila prudký nárůst počtu případů HIV v loňském roce mezi uživateli drog poté, co byly zrušeny programy výměny jehel. Řecko také v poslední době zažilo vypuknutí malárie, viru západonilské horečky a horečky dengue. “To nejsou nemoci, které bychom normálně očekávali v Evropě,” řekl Willem de Jonge, generální ředitel Lékařů bez hranic (MSF) v Řecku. V roce 2011 MSF pomohli v zemi bojovat proti vypuknutí malárie, která se objevila poté, co vláda zrušila program hubení komárů.

Mezitím Hans Kluge ze Světové zdravotnické organizace Řecko před radikálními zdravotnickými reformami v době hospodářské krize. Kluge řekl: “V každém systému zdravotnictví je tuk k odřezání,” a vyzval evropské země, aby začaly s jasným opatřením, včetně nákupu více generických léků nebo odstraněním zbytečných nemocničních lůžek.      (Zdroj: FreePub)


Archeologické omyly a podvody z našich luhů a hájů ..... Přemyslova otka ... Pod Volskou horou u Stadic nedaleko Ústí nad Labem byl roku 1836 nalezen kovový předmět, který rychtář Franz Guth považoval za otku z pluhu knížete Přemysla. Předmět se dostal do Národního muzea v Praze, kde si s ním nikdo nevěděl rady, až nakonec ve sbírkách tiše zrezivěl a rozpadl se. Podle dochovaných vyobrazení šlo o keltskou sekerku.

Rastislavovy mince ... Ve 40. letech 19. století se ve sbírkách Národního muzea objevilo několik údajných velkomoravských mincí knížete Rastislava s nápisem RASTISL. Část z nich prý byla nalezena u Třemešné na Litomyšlsku. Jde však o falza. Pomineme-li keltské a antické mince, nejstarší peníze u nás pocházejí z konce 10. století. Duchovním otcem padělků snad mohl být historik Antonín Boček, o němž se říká, že falšoval některé staré listiny, a nedá se vyloučit ani jistý podíl Václava Hanky, tehdejšího správce numismatických sbírek Národního muzea.

Božiště Černoboha ... Archeologický romantik, páter Václav Krolmus, se roku 1852 dozvěděl o objevu starého zazděného sklípku ve Skalsku na Boleslavsku. Našel v něm nádoby a také dva kameny s runovými nápisy. Z nich usoudil, že sklípek býval pohanským božištěm zasvěceným Černobohu, Bělbohu Radegastovi, asyrskému Baalovi a dalším bohům. V roce 1864, tři roky po Krolmusově smrti, sklep znovu prohlédli archeologové. Ukázalo se, že sklípek i nádoby pocházejí nanejvýš ze středověku a „runy“ jsou jen rýhami ve zvětralém pískovci.

Želka libeňská ... Zvláštní název pro urnu ze žárového hrobu, nalezenou roku 1871 v Libni, vymyslel její objevitel, archeolog – amatér a farář František Petera Rohoznický. Na dně nádoby, jaké podle něj „želící“ pohané vkládali do hrobů zemřelých, našel staročeský nápis ŽIVIELKY HLAVY 1XXXX. Snadno jej vyluštil. Nádoba prý obsahovala popel ze spálené hlavy, zakopaný do země roku 90 „před Kristem-li, čili po Kristu, kdožto uměl a mohl určitě povědíti?“ To, že by pravěký hrnčíř 90 let před Kristem jen stěží datoval svůj výrobek podle křesťanského letopočtu, Peteru zjevně nenapadlo.      (Zdroj: Doplněk)


Po hladině jezera Pitch Lake se můžete projít. Opravdu. Není v něm totiž voda, ale asfalt ..... Opravdový unikát, něco, čemu se těžko věří. Jezero plné asfaltu? Ano, jedno takové najdete v ostrovním státě Trinidad a Tobago. Někdy je jeho povrch hedvábně jemný, jindy porézní a houbovitý. Působí jako tekutý písek, jen praskliny na povrchu prozrazují vodu, která se pod svrchní vrstvou skrývá. Podobně jako led ukrývá nezmrzlou vodu a svírá ji pod pod povrchem.

Jezero se jmenuje Pitch Lake a jeho jméno není žádnou metaforou. Je skutečně asfaltové (angl. pitch označuje asfalt, dehet nebo smůlu). Většinou je asfalt tuhý a dá se po něm chodit – to je také jednou z hlavních příčin množství návštěvníků, kteří se podobně Ježíš chtějí projít po hladině.

Jezero najdete v ostrovním státě Trinidad a Tobago v Karibském moři (konkrétně na ostrově Trinidad). Většina povrchu Trinidadu je tvořena roponosnými sedimenty. Ale nepředstavujte si toto místo jako po ropné katastrofě. Při pobřeží se rozkládají bažiny a najdete tam na velké části ostrova Trinidad deštný prales.

Pitch Lake je vlastně pánev, do které stéká jak voda, tak asfalt. Jezero je tvořeno z mnoha vrstev nafty, jílu a směsi vody s blátem a je považováno za největší přírodní zdroj asfaltu na světě. Zdrojem nafty je podloží v hloubce asi 90 metrů - zde vyvěrají asfaltovými žilami prameny, které se nahoře smísí s vodou a blátem v onu pozoruhodnou směs. Pitch Lake je jedno ze tří asfaltových jezer na světě, jeho původ ale není dosud jednoznačně popsán. Další asfaltové jezero se jmenuje Guanoco a najdeme ho ve Venezuele; a asfaltové jámy La Brea můžete spatřit v Los Angeles ve Spojených státech.

Průzkumy pozoruhodného jezera probíhají už od 16. století. Nejdůkladněji bylo asfaltové jezero zkoumáno v roce 1989 – cílem bylo podrobněji poznat jeho složení nebo hustotu. Geologům se podařilo zpřesnit rozlohu (zhruba 40 hektarů) a hloubku jezera (kolem 75 metrů). V jezeře byly objeveny známky života.

Vznik jezera Pitch je, a není divu – jak si totiž vysvětlit nevysvětlitelné -, spojen s místní legendou. Ta vypráví o dávném válčení mezi kmeny. Jeden z kměnů zvítězil a na oslavu svého triumfu příslušníci tohoto kmene snědli všechny kolibříky (tito ptáci byli pro ně posvátní). A Bohové se na ně za to rozhněvali a vytvořili toto jezero, které celou indiánskou vesnici zaplavilo.

Masy asfaltu jsou „živé“, neustále se pohybují, a tak už daly nahlédnout do světa, který se pod jezerem skrývá – pozůstatky fauny a flory, kterou před tisíci lety pohltila načernalá hmota.       (Zdroj: National Geographic)


Dragon korunoval svou misi úspěchem ..... 23 dní – přesně tak dlouho pobývala u Mezinárodní vesmírné stanice kosmická loď Dragon v rámci mise SpX-2. Na ISS vynesl Dragon více než půl tuny zásob. Nyní přišel čas na návrat a Dragon si s ním, ostatně jako doposud pokaždé, poradil bez sebemenších problémů. Zpátky na Zemi dopravil více než tunu nákladu. Přistáním ale jeho mise nekončí, čeká ho ještě několik úkolů.

Problémům, které Dragona potkaly krátce po startu se věnoval předchozí článek, proto tuto pasáž vynecháme a zaměříme se na další aspekty mise. Při startu měl Dragon naloženo 677 kg nákladu. Pokud bychom nepočítali různé upoutávací a balící prostředky a bavili se pouze o tzv. užitečném nákladu, dostali bychom se na hmotnost 575 kilogramů. Z toho 81 kg tvořily zásoby pro posádku, 347 kg připadlo na vědecké experimenty a další pokusný hardware, 135 kg vážily náhradní díly pro stanici a další drobnosti. Mezi nimi bychom našli i stylové CD s názvem “Up in the Air” od rockové skupiny 30 Seconds to Mars.

Jednalo se již o druhý řádný (tedy nikoliv testovací) let Dragona k ISS. Přesto měla tahle mise jedno prvenství – vůbec poprvé se totiž náklad uložil nejen do vnitřní hermetizované části, ale také do zadní nehermetizované oblasti, které se říká trunk. Jednalo se o dvě tyče označené šílenou zkratkou HRSGFs (Heat Rejection Subsystem Grapple Fixtures). Tyto tyče budou umístěny ke staničním tepelným radiátorům, aby posloužily kosmonautům coby úchyty. O vyjmutí tyčí z trunku se postaral staniční manipulátor Dextre.

Během již zmíněných 23 dní, kdy Dragon pobýval na ISS jej posádka postupně vyložila a následně do jeho útrob začali astronauti nakládat již nepotřebné věci. Jelikož je Dragon jedinou kosmickou lodí, která zvládá dopravit náklad na Zemi (pokud pomineme Sojuz určený pro posádku) je potřeba jeho kapacity co nejlépe využít. Do útrob Dragona se tedy podařilo naložit 1210 nákladu. Po započtení veškerých obalových a poutacích materiálů se dostaneme na 1370 kg. Konkrétně se jednalo o 95 kg věcí od posádky, celých 660 kg tvořily výsledky vědeckých experimentů, 401 kg připadlo na staniční hardware a 38 kg vážilo vybavení skafandrů pro výstupy do otevřeného kosmu a další drobnosti.      (Zdroj: OSEL)


Tomáš Baťa - muž, který obul polovinu světa ..... „Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel.“ - Tomáš Baťa

Průmyslník, podnikatel, člověk, o kterém se říká, že obul polovinu světa – z jeho citátu zní energičnost, průraznost a naprostá cílevědomost. Lze v něm nalézt ochotu utržit i ránu, kterou tento cílevědomý člověk použije jen a jedině ke svému poučení. A poučení, ze kterého roste prozíravost, je neocenitelné. Nepřeberné jsou i jeho citáty, kterými kořenil svůj život.

Zakladatel obuvnické společnosti Tomáš Baťa se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně jako šesté ze dvanácti dětí, které měla rodina chudého ševce. Tato rodina měla velmi dalekosáhlou ševcovskou tradici. Tvrdí se, že jeho předkové ševcové údajně šili boty od 16. století.

Už jako šestiletý chlapec asistoval svému otci při práci v jeho ševcovské dílně, patnáctiletý v roce 1891 odešel do učení ve Vídni. Jako vyučený se vrací ke svému otci, aby pracoval ve vyšší kvalifikaci – jako obchodní cestující.

Okamžik zlomu nastává 24. srpna 1894. Se dvěma svými sourozenci, sestrou Annou a bratrem Antonínem, založili ve Zlíně obuvnickou živnost. Od začátku se snaží vést živnost moderně a pokrokově, avšak – pokrok se nezdařil. Firma se již po roce ocitla na pokraji přežití – kožené boty jsou drahé a pro tehdejší lidi nedostupné. Nedaří se je prodávat. Boty byly tenkrát považovány za drahé a luxusní zboží, dostupné jen bohatším vrstvám obyvatel. Většina obyvatel chodila bosa. Jednak neměli na boty peníze, a jednak když už je měli, vyplatilo se jim jeden pár bot půlku života opravovat.

V dalším citátu Baťa poznamenal: „Je úplně jedno, že děláte nejlepší boty na světě, když okolo vás není nikdo, kdo by si je mohl koupit.“      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Nový nejlehčí pevný materiál na světě ..... Vědci z čínské univerzity v provincii Če-tiang vyvinuli uhlíkový aerogel, jehož hustota činí pouhou šestinu hustoty vzduchu.

Jeho tvůrci prezentovali unikátní fotografie, na nichž kousky nového černého aerogelu spočívají na křehkých listech, na hlavicích z chmýří odkvetlých květin nebo na květech samotných. Aerogely jsou obecně lehké pórovité látky, které připomínají cosi jako "zmrzlý dým". Používají se ve stovkách bizarních aplikací – od jemného filtrování vody až po zachycování mikrometeoritů na oběžné dráze. Naprostou většinu jejich objemu tvoří vzduch či dutiny.

Hlavní aplikací nového uhlíkového aerogelu bude podle čínských odborníků čištění vody od oleje či ropných látek. V současnosti takto používané materiály dokáží pohltit ropné látky v množství, které se rovná desetinásobku jejich vlastní hmotnosti. Nový uhlíkový aerogel dokáže absorbovat dokonce devítisetnásobek ropy oproti tomu, kolik sám váží. Jeden gram látky dokonce dokáže pohltit až 69 gramů ropy za sekundu. Materiál je vyroben z uhlíkových plátků o tloušťce jednoho atomu a z uhlíkových vláken.

Hustota uhlíkového aerogelu činí pouhou šestinu hustoty vzduchu (0,16 miligramů na kubický centimetr), což je asi šestkrát méně než činila hustota předchozího nejlehčího materiálu, jehož struktura byla založena na bázi duté kovové mřížky.       (Zdroj: ČR Leonardo)


28.3. 2013     Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události: jednak je to Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše Druhak je to Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.

Dvacátého osmého března roku 1592 se narodil Jan Ámos Komenský. Tradičně je toto datum spojováno s oslavou Českého dne učitelů.

Velikonoční volno si poslanci prodlouží i o Zelený čtvrtek a Velký pátek. Budou si tedy moci Velikonoce užít stejně jako děti, které budou mít dvoudenní velikonoční prázdniny. ... No co, mentálně je to odpovídající, tak ať si udělají volno, alespoň nebudou škodit a neposkvrní památku Velikonoc.

Den uvědomění si hluku, který 22 let na Zelený čtvrtek v Česku vyhlašovalo sdružení Hudekos, se letos už neuskuteční. Členové tohoto hudebně-ekologického sdružení při České hudební společnosti ho ruší kvůli nepochopení a nezájmu ze strany společnosti. ...Je opravdu cosi shnilého v české společnosti ...


Proč je Zelený čtvrtek zelený ..... Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se konají dvoje obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých kostelích (farnostech).

Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí..

Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události: 1. Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše 2. Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Zelený čtvrtek tedy není zelený...      (Zdroj: Víra - Velikonoce)


Na Velikonoční neděli začíná letní čas, změna se dotkne 15 nočních vlaků Českých drah ..... V noci ze soboty 30. na neděli 31. března se posunou hodinové ručičky o hodinu dopředu a začne tak platit letní čas. Patnáct dálkových vlaků Českých drah, které budou tou dobou na cestě, se úderem druhé hodiny ranní kvůli chybějícím 60 minutám „zpozdí“. České dráhy se toto „zpoždění“ budou snažit snížit například zkrácením pobytů ve stanicích, zůstanou ale zachovány přechody lůžkových a lehátkových vozů mezi jednotlivými nočními spoji.

Cestující, kteří pojedou vlakem po změně času, by měli počítat s tím, že noční dálkové vlaky pojedou se zpožděním až 60 minut. Regionálních vlaků se změna nedotkne, protože v během změny času žádné nejedou a na tratě vyrážejí již podle letního času.

Změna času znamená pro České dráhy zavedení relativně složitých opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto zpožděné vlaky čekat.

     (Přehled vlaků, které budou kvůli přechodu ze středoevropského času (SEČ) na středoevropský letní čas (SELČ) na území ČR opožděny najdete na stránkách CZeCOT logo turistický portál České republiky)


Zoo Praha zažije v sobotu akci desetiletí ..... Sobotní zahájení sezóny v pražské zoo bude letos výjimečné. Bude totiž slavnostně otevřeno Údolí slonů a také Pavilon hrochů. Nejen o chystaných slavnostech se hovořilo na včerejší tiskové konferenci v Zoo Praha.

Sloni v jedenáct, hroši ve tři ... Hroši v novém pavilonu - klikněte pro zobrazení detailuHroši v novém pavilonu Sobotní slavnostní program začne již v 11 hodin otevřením Údolí slonů, které proběhne na terase restaurace umístěné mezi Údolím slonů a Pavilonem hrochů. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek přivítá spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou na pódiu významné hosty české i srílanské politické scény. Bude odhalena také sloní socha v originálním srílanském rouchu. Rovněž budou hrát české a srílanské hudební skupiny.

Při otevření Pavilonu hrochů ve tři hodiny odpoledne bude atmosféru tvořit soubor afrických bubeníků a tanečníků. Hroší rodinka bude mít k dispozici velkou vnitřní ubikaci s proskleným bazénem a venkovní výběh tvořený pláží a rozsáhlým bazénem, taktéž vybaveným prosklenou stěnou.

Náměstek útvaru kontaktu s veřejností Vít Kahle připomněl, že se jedná o akci desetiletí, pokud nepočítáme otevření indonéské džungle v roce 2004. V jedenáct hodin dopoledne bude přestaven pavilon slonů a ve tři odpoledne přijdou na řadu hroši. Celý den se ponese v duchu kultury Srí Lanky. Stejnou atmosféru bude mít i benefiční koncert, který se uskuteční již v pátek večer v Obecním domě.       (Zdroj: Příroda)


Objeveny nejstarší sluneční hodiny ..... Během výzkumu ve slavném Údolí králů v Horním Egyptě objevili archeologové z Univerzity v Basileji zřejmě nejstarší sluneční hodiny – ze zhruba 13. stol. př. n. l., tedy období Nové říše. Měly praktické či rituální použití?

Vědci svůj objev udělali při čištění vchodu do jedné z hrobek. Hodiny mají podobu kusu plochého vápence, na kterém je nakreslen půlkruh rozdělený na 12 výsečí po asi 15 stupních. V kameni je díra, do níž byl zřejmě zabodnut kolík vrhající stín – nebo snad vodorovná tyč, na kterou byly hodiny zavěšeny? Na hodinách jsou navíc vidět malé tečky, které sloužily k jemnějšímu odměřování – zhruba půlí příslušných 12 intervalů.

Hodiny nebyly objeveny přímo v hrobce, ale ve zbytcích chýše, kterou zřejmě obývali dělníci pracující na stavbě hrobů. Mohly mít zcela praktický význam a sloužit pro odměřování pracovní doby. Možné je ale i to, že mělo jít o „průvodce do podsvětí“, tedy předmět, který měl být dán mrtvému do hrobky.

Putování slunečního boha oblohou a podsvětím (v noci) hrálo v egyptském kultu klíčovou roli. V hrobkách bývají nalézány texty, které tuto cestu popisují až „chronologicky“, hodinu po hodině; sluneční hodiny by pro mrtvého představovaly z tohoto hlediska rovněž logickou pomůcku (byť samozřejmě jen zcela symbolicky, v zavřené hrobce by nic nenaměřily).      (Zdroj: Science WORLD)


Lidé by měli platit za odpad spravedlivé poplatky, prosazuje nová petice ..... Snížení poplatků za svoz odpadu by lidem mohly přinést změny odpadové legislativy, které prosazuje sdružení Arnika novou peticí „Co vytřídíš, neplatíš!“. Ceny za likvidaci odpadu jsou totiž v drtivé většině měst nespravedlivé a stejnou sumu platí lidé poctivě třídící, ale i ti, kteří na recyklaci nemyslí. Navíc čím méně odpadů budou domácnosti vyhazovat, tím větší úspory dosáhnou. To platí i pro obce a státní pokladnu. Petice je adresována politikům od obecních zastupitelstev až po členy vlády. Je možné ji podepsat na petičním archu i elektronicky >> Petici uvedla malým happeningem na pražském Náměstí Republiky.       (Zdroj: ARNIKA)


Znovunabytí smyslů je znovuobjevením země ..... Na podzim roku 1985 se předměstím Long Islandu, kde jsem tenkrát za svých studentských let žil, prohnala silná vichřice. Po několik následujících dní zůstala většina obyvatel bez elektřiny; elektrické vedení bylo strženo, telefonní linky přerušeny a silnice zataraseny vyvrácenými stromy. Lidé museli chodit pěšky do práce i do všech obchodů, které byly stále otevřené. Začali jsme jeden druhého „osobně“ potkávat na ulici, místo po telefonu. Za nepřítomnosti automobilů a jejich hlučných motorů začaly být rytmy cvrčků i ptačí zpěv jasně slyšitelné. Hejna ptáků se vydávala přezimovat na jih a mnozí z nás objevovali, jak se s novou, dětskou zvědavostí nelíčeně zaposlouchávají do písní, které zaznívaly z dosud stojících stromů a z okolních polí. A v noci bylo nebe hustě poseto hvězdami! Mnohé děti, jejichž oči už nebyly oslepeny září domovních a pouličních lamp, uviděly vůbec poprvé Mléčnou dráhu a nestačily žasnout. Během těch několika dní a nocí se naše město proměnilo ve společenství, vědomé si svého místa ve všezahrnujícím kosmu. Dokonce i naše nosy se začaly, zdá se, probouzet, svěží vůně od oceánu byly jaksi živější a slanější. Zhroucení našich technologií si vynutilo návrat k našim smyslům, a tudíž k přirozené krajině, do níž jsou tyto smysly tak hluboce zapuštěny. Náhle jsme zjistili, že obýváme smyslový svět, který tu na nás – na samém okraji našeho vědomí – po léta čekal, to důvěrně známé území naplněné zpěvem ptáků, slanou vodní tříští a světlem hvězd.

Jakmile se znovu sblížíme se svými dýchajícími těly, pak se i vnímaný svět sám začne posouvat a proměňovat. Když začneme vědomě navštěvovat tu bezeslovnou dimenzi svých smyslových participací, určité fenomény, které dosud setrvačně ovládaly naši pozornost, začínají pro nás ztrácet svou charakteristickou přitažlivost a ustupovat do pozadí, zatímco dosud nepovšimnutá či přehlížená jsoucna začínají vystupovat z periferie do popředí a přitahovat naši pozornost. Bezpočet lidských výtvorů, s nimiž máme běžně co do činění – asfaltové silnice, ohrady, telefonní dráty, budovy, žárovky, kuličková pera, automobily, dopravní značky, plastové kontejnery, noviny, rádia, televizní obrazovky – ty všechny teď začínají projevovat jakýsi obecný styl, a tím ztrácet něco ze své osobitosti; zatímco organické bytosti – vrány, veverky, stromy a divoké trávy kolem našeho domu, bzučící hmyz, koryta potoků, oblaka a déšť – projevují novou vitalitu a každá z nich vábí naše dýchající tělo do jedinečného tance. Dokonce i kameny a skály se zdají promlouvat svými tajuplnými jazyky pohybů a stínů a vybízejí naše tělo i jeho kosti k tiché komunikaci. V kontaktu s přirozenými formami země se naše smysly pomalu nabíjejí energií a probouzejí a znovu a znovu se vzájemně spojují v ustavičně se proměňujících vzorech.      (Zdroj: Ekolist)


Letošní uměle vymražené jaro ..... Někteří píšou, že na současném počasí není nic zvláštního, že i dřív v březnu, dubnu i květnu padal sníh. O tom nikdo nepochybuje. Stále platí březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Ale nikdy nepamatuju, že zima by trvala bez přerušení až do konce března, že by po mnoho dní teploty zůstávaly pod nulou a počasí připomínalo spíše leden.

Snímek z 25. 3. ukazuje současnou uměle vytvořenou povětrnostní situaci. Horní vrstva bílé oblačnosti jde od jihovýchodu, nese vlhko a teplo, a je ohraničena chemtrailsovým pásem, který ji udržuje nad středem Evropy. Pod tuto vlhkou oblačnost proudí uměle hnaný ledový vzduch od severu. Každé ráno je tato formace obnovena a oblačnost "ožehnuta" radiací k vyvolání srážek.      (Mnoha lidem připadne článek ze stránek OrgoNet jako pořádně přitažený za vlasy. Přečtěte si jej ale sami a posuďte ...)


Tajemní učitelé z oceánu ..... Snad všechny staré civilizace měly báje o tajemných učitelích přicházejících z oceánu. Jak si vysvětlit, že báje o moudrých vodních lidech existují po celém světě? Zatímco třeba v Japonsku to byl žabí muž Kappa, tak podle sumerských bájí zjevila lidem veškerou možnost vodní bytost zvaná Oannes. Na některých vyobrazeních se podobá kříženci člověka a ryby a podle jiných popisů se ze všeho nejvíc podobala ponorce.

Národy navzájem vzdálené geograficky i v čase mají obvykle také velmi odlišnou mythologii. Přesto se mýty různých kultur světa v lecčems podobají. Nejpodivnější je, že shoda je právě v těch nejneuvěřitelnějších věcech. Platí to i o legendách popisující tajemné učitele, kteří přišli z oceánu.

"Z Eritrejského moře (dnes Rudého moře) vystoupila rozumem nadaná bytost jménem Oannes," napsal s odvoláním na staré legendy ve své kronice Babylonika učený babylónský kněz Berósos okolo roku 350 př. n. l. "Bytost trávila dny s lidmi, aniž by přijímala potravu a předávala jim mnohé vědomosti. Naučila je písmu, vědám a umění, stavbě chrámů, zeměměřičství i zemědělství..."

oannes2Oannes prý měl hlavu ryby, ale pod ní hlavu lidskou, z níž vycházel lidský hlas. Z vyobrazení na starých pečetítkách vyplývá, že to byl jakýsi rybí kentaurus - zadní část těla byla rybí, včetně ocasní a hřbetní ploutve, na to vpředu navazoval lidský trup s rukama.

Podle legend bylOannes nesmrtelný a nezničitelný. Na závěr svého působení na souši pro jistotu všechny své rady zaznamenal do obsáhlé knihy, kterou předal lidem a pak navždy zmizel ve vodě. Kde je kniha dnes, ale bohužel nikdo neví.      (Zdroj: Novákoviny)


Pontifikát nového papeže z pohledu astrologie ..... Ve středu 13.3. navečer byl zvolen nový papež. Zvolil si jméno František. Jorge Mario Bergoglio je potomek italských imigrantů narozený v Buenos Aires. 15.3. 2013, 13:54 (UT+1:0), Řím. (Čas horoskopu je získaný duchovní - intuitivní cestou.)

Horoskop nového papeže lze zřejmě považovat i za horoskop katolické církve či Vatikánu, podobně jako prezidentský horoskop lze vztahovat i na stát, v jehož čele prezident stojí. Tvar horoskopu je něco mezi Miskou a Lokomotivou, vůdčí - tažnou planetou je zde retrográdní Saturn ve 4. domě ve Štíru. To značí: obtížně realizovatelná idea (pro církev i Františka) nalézt hlubší smysl své pozemské existence. Snaha vrátit se ke kořenům vlastní existence může působit jako pošetilost nebo marnost. Papežovo prohlášení, že si přeje chudou církev, která by byla pro chudé, vyvolává úsměv i podivení, vezmeme-li v úvahu potřebu církve vlastnit rozsáhlý majetek (církevní restituce u nás). Lidé s retrográdním Saturnem ve 4. domě procházejí procesem odcizování se původnímu domovu, rodině nebo zemi, v níž žili nebo se narodili. Nemohou ale zpřetrhat pouta a vazby s původní domovinou. Argentinská prezidentka osobně intervenovala u papeže ještě před inaugurační mší ve Vatikánu, aby František podpořil Argentinu ve sporu o Falklandy (Velký bál v salónech ambasády - stupeň pro Saturna ve Štíru).

Horoskop - Papež František

Osm planet nad obzorem a osm planet na západní polokouli značí otevření se světu a širšímu společenství druhých lidí. Bytí se zviditelňuje, událost se realizuje pod dohledem veřejnosti.

Tři planety v kladných znameních (+Asc), sedm planet v záporných znameních. Převaha vody a země značí pokoru, přizpůsobivost, snahu spojovat, uchovávat, podřizovat se strukturám, formám a cyklům. Nejméně zastoupený vzdušný živel (Jupiter v Blížencích) ukazuje na nedostatek myšlenkových vzruchů, nedostatek vize či prognózy.

Ascendent ve Lvu obecně značí: chci být vnímán jako ten, kdo oslňuje, překvapuje, chlubí se, dominuje a vede. Slunce, vládce ascendentu, ve znamení Ryb v konjunkci s Venuší upřesňuje: chci být vnímán jako ten, kdo oslňuje a překvapuje svou skromností, mírností, srdečností i humorem. Papež chce být neokázalým středem pozornosti.      (Dále čtěte na stránkách Esoterika)


Pět nejchladnějších míst na světě ..... Stanice Vostok, Antarktida ... Stanice Vostok na Antarktidě je jedním z nejchladnějších míst na zemi. Leží zde ruská výzkumná stanice, kde vědci naměřili rekordní teplotu -89,2 stupňů Celsia. Antarktida není jen nejchladnějším regionem na světě, má i další superlativy. Také jsou tu nejsilnější větry a celková nadmořská výška je největší ze všech zemských kontinentů. Navzdory faktu, že Antarktida obsahuje 90 procent ledu na světě, téměř tu neprší, takže kontinent je formálně vzato vlastně poušť.

Ojmjakon, Rusko ... Že je v Rusku zima, ví každý. Ruská vesnička Ojmjakon, kde žije kolem pěti set lidí, je nejchladnějším trvale obývaným místem na zemi. Nejnižší zaznamenaná teplota tu dosáhla -71,2 oC. Ačkoliv jsou venkovní teploty kruté, lidé tu žijí normálně – děti chodí do školy, dospělí do práce. Výjimkou jsou dny, kdy teplota klesne pod -52 oC. Některé noci jsou tak chladné, že umrzají i ptáci.

Verchojansk, Rusko ... Dalším velmi chladným místem v Rusku je město Verchojansk s 1 400 obyvateli. Nejnižší naměřená teplota činí -69,8 oC. V období mezi lety 1860 až do začátku dvacátých let minulého století sem byli posíláni političtí vězni.

North Ice, Grónsko ... Čtvrté nejchladnější místo na zeměkouli je zároveň nejstudenější oblastí na západní polokouli. Nejnižší teploty tu dosahují -66 oC. North Ice je britskou výzkumnou stanicí, která leží ve středu grónského ledového příkrovu.

Snag, Kanada ... Snag se nachází v kanadském teritoriu Yukon. Jde o nejchladnější místo na kontinentu Severní Ameriky. Nejnižší naměřená teplota činila -63 oC. Studené podnebí způsobují hory, které zamezují příchodu teplého vzduchu z Tichého oceánu, zatímco chladný vzduch z hor proudí dolů do údolí. Díky zvláštním geografickým vlastnostem můžeme slyšet hlasy lidí, kteří se po Snagu procházejí, na kilometry daleko.      (Zdroj: Vellká Epocha)


27.3. 2013     Dnes v 10:28 SEČ nastane první jarní Úplněk, jenž určuje datum Velikonoc.

Škaredá středa je den v polovině svatého týdne, který nás přivádí k velikonočnímu tajemství. To velikonoční tajemství je totiž doprovázeno škaredým skutkem jednoho z učedníků Kristových Jidáše, který Krista zradil a prodal za třicet stříbrných. Již staré latinské přísloví říká, že zrada je vlastně ten nejhorší zločin, jakého se člověk může dopustit. Víme, že pro onoho strůjce této zrady byla středa škaredá i v tom smyslu, že nakonec neunesl svůj čin a spáchal sebevraždu, oběsil se.

Říká se, že na škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce.

Dnes se slaví Mezinárodní den divadla. Vyhlášen byl organizací UNESCO v den výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957. Slaví se od roku 1961 z rozhodnutí International Theatre Institute (= ITI, Mezinárodního divadelního ústavu, založeného v Praze roku 1948).


Prolomení cyklu války: Je čas na období míru ..... Březen přináší změnu ročních období, změnu teplot. Ale další věc, se kterou můžeme počítat, je, že je tento měsíc také měsícem vojenských intervencí, ozbrojených konfliktů a válek.

Jak píše Michel Chossudovsky: „S výjimkou Afgháistánu (říjen 2001) byly všechny vojenské operace USA a NATO za poslední půl století (počínaje invazí ve Vietnamu 8. března 1965) zahájeny v březnu.“

Je to opravdu to, co chceme zachovat? Nebo ještě dále – je vůbec někdy správná doba jít do války? Kdy je vhodné zabíjet bez rozdílu, abychom podpořili naše vlastní agendy? Kdy je přijatelné spáchat nespoutanou masovou vraždu a označit ji jako „humanitární intervence“? Kdy si uvědomíme, že není žádný měsíc, žádné období, žádný čas vhodný pro útok na suverénní národ prostě proto, že mají půdu, kterou chceme, zdroje, které potřebujeme a nebo neochotu krmit naši chamtivost? Co takhle nyní?

NATO a Pentagon se rozhodli, že je březen měsícem války, ale pro lidi nadešel čas, aby to změnili. Přišel čas udělat březen měsícem MÍRU, UKONČIT VÁLKU a vstoupit do nového období POVĚDOMÍ. A znát PRAVDU je prvním krokem k vytváření této reality.      (Zdroj: Free Pub)

Doporučuji si přečíst článek - Deset korporací, které nejvíc profitují z války. Ano, válka je samozřejmě jen kšeft ...


Šéfka Asociace malířů kraslic: Modrá barva na vajíčka nepatří. Černá nevadí ..... Sama vajíčka už nebarví, prý na to kvůli práci v Galerii kraslic v Litoměřicích nemá čas. Aby ne, galerie čítá pět tisíc kraslic, další dvě tisícovky jsou z dětských soutěží a ze zapůjčených soukromých sbírek. Spolek malířů a malířek funguje už 15 let, jeho posláním je zachovat staré české tradice barvení vajec na Velikonoce. Jak je tento zvyk starý a které barvy na vajíčka nepatří? To prozradila Olga Hovorková.

Daří se vám navazovat na staré české tradice? ... Některé vzory se nám podařilo vytáhnout z muzeí, někdy se techniku učíme přímo od lidí, kteří tradici dochovali. Například jsme našli rodinu, která vytvářela kraslice z jezerní sítiny. Tato technika je doložena už z roku 1890. V rodině se umění předávalo z generace na generaci, od nich jsme se to naučili i my a dále to učíme naše děti. Dříve měla každá oblast svůj vlastní styl malování. Jak se ale malířky stěhovaly, nosily s sebou i způsob barvení vajec, takže teď už se jen těžko pozná, jaká technika je pro danou oblast specifická. Pro Čechy ale zůstala charakteristická batika nebo technika špendlíkové hlavičky.

Kdy se u nás nabarvilo první vajíčko? ... První kraslice byla nalezena ve Velkých Hostěrádkách na jižní Moravě ve vykopávkách z 11. století. Bylo to vyškrabované vejce na černém podkladě.

Na černém? To je zajímavé, dnes máme červená, žlutá, modrá…

Pozor, modrá barva na vajíčka vůbec nepatří! Někdo to vysvětluje tak, že to byla barva šlechtické krve. Správně je to ale barva smutku a ta na kraslice nepatří. Barvy se dříve odvíjely od toho, jaká se sehnala přírodní barviva. Dělal se například odvar z odštěpků dřeva, ze kterého se dříve vyráběly dřevěné krabičky na sirky. Vozívalo se tehdy až z Brazílie a odvar získal červenofialový odstín. Dále se používala cibule, vyvařené slupky z ořechů, tráva a osení. Používaly se i saze, když se vařily s rezavým hřebíkem, tak vznikla černá barva.

Černá barva tedy velikonočnímu vajíčku nevadí? ... Kdepak, černá se používá pořád. Na kraslice nepatří jen modrá a pastelové barvy.      (Zdroj: Deník)


Vesmír je starší, než jsme si mysleli – a temné hmoty je víc ..... Evropská kosmická agentura se pochlubila výsledky svého kosmického dalekohledu Planck, který se věnoval výzkumu reliktního záření – tedy jakéhosi dozvuku po Velkém třesku. Zveřejněna byla nejen podrobná mapa reliktního záření ale také zajímavé informace. Planck upřesnil Hubblovu konstantu na 67,15 km/s na megaparsek. Tento údaj je klíčem ke zjištěni stáří vesmíru. Dle nového odhadu je vesmíru starý 13,82 miliard let.

Planck se do vesmíru vydal v roce 2009 a hlavní část mise trvala 15,5 měsíce.

Planck také upřesnil rozložení tří hlavních komponent, které vesmír tvoří. Mírně si polepšila viditelná hmota, tedy vše co pozorujeme: planety, hvězdy, galaxie, mlhoviny…. to vše tvoří jen 4,9% vesmíru. Skrytou hmotu a energii sice nepozorujeme, můžeme však sledovat jejich gravitační vliv. Zatím není zcela jasné, co skrytou hmotu a energii tvoří.

Srovnejte údaje před pozorováním Planckova dalekohledu: Viditelná hmota: 4,5%, Skrytá hmota: 22,7%, Skrytá energie: 72,8%, Nové údaje: Viditelná hmota: 4,9%, Skrytá hmota: 26,8%, Skrytá energie: 68,3%      (Zdroj: Science WORLD)


Jarní úklid: Jak se jednoduše zbavit starých věcí z půd a sklepů ..... S příchodem jara začínáme řešit první velký jarní úklid garáží, půd či sklepů a chceme se zbavit co nejvíce nepotřebného haraburdí...

Ať už se jedná o starý nábytek, štosy papíru nebo šatstvo po očistě šatníku, každý druh odpadu má své místo. Přinášíme proto několik tipů, jak ušetřit čas a mnohdy i peníze a starých materiálů se zbavit jednoduchou, rychlou a co nejméně nákladnou cestou.

Vyřazený nábytek ... Největší starosti dělá často odepsaný nábytek, který zbytečně zabírá místo někde na půdě či ve sklepě. Do popelnic nábytek nepatří, a tak je třeba s ním naložit jinak. Jednou z nejlepších forem likvidace je odvoz do sběrných dvorů. Některé z nich však poskytují službu zdarma pouze v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a tento poplatek také uhradil. Nábytek je však také možné postoupit někomu dalšímu prostřednictvím inzerce, zdarma za odvoz nebo třeba za symbolickou částku. Většina internetových bazarů nabízí vkládání inzerátů zdarma, předpokladem je pouze emailová registrace.

Staré pneumatiky ... Problematickým odpadem jsou rovněž staré vysloužilé pneumatiky. Právě v době přezouvání na letní obutí mnoho řidičů zjistí, že jejich zimní pneu již další sezónu neodjezdí. Pneumatiky odebírají sběrné dvory. V některých z nich však s odevzdáním pneumatik neuspějeme a v jiných si za jejich odebrání ještě připlatíme. Odběr starých pneu mají naštěstí podle zákona o odpadech povinnost zajistit jejich výrobci. Bezplatně odevzdat je tak můžeme v místech zpětného odběru, mezi něž patří prodejní místa a pneuservisy. Odevzdání starých pneumatik můžeme navíc spojit s nákupem nových. Odpadne nám tak jedna nadbytečná cesta.       (Ze stránek Enviweb)


Kvakery ..... Ponorky rôznych krajín sa často stretávajú s neznámymi podvodnými objektmi, ktoré sa pohybujú pod vodou vysokými rýchlosťami. Často pred takými stretnutiami registrujú hydroakustické prístroje neznáme šumy, ktoré pripomínajú kvákanie žiab. Preto tieto neznáme objekty námorníci nazvali „KVAKERY“. Do slovenčiny je možné názov preložiť ako „KVÁKAČI“.

Takéto kvákajúce objekty obyčajne sprevádzajú ponorky, doslova ich sledujú. Velitelia ponoriek ich považujú za nebezpečné. Ako sa majú správať velitelia ponoriek s jadrovými zbraňami na palube k neznámym objektom, keď sa neočakávanie objavia, predbehnú ponorku alebo jej skrížia kurz? Veľakrát bol vydaný rozkaz na zmenu kurzu, keď podvodné UFO skrížilo dráhu ponorky. Treba poznamenať, že ani raz neprišlo k zrážke ponorky s kvakerami.

Ku koncu roku 1960 sa hlavný veliteľ VMF ZSSR (VMF ? Vojenno Morskyj Flot ? vojenská námorná flotila) vážne znepokojil zo stretnutí s kvakermi. Mal obavy nie so samotných stretnutí s morskými UFO, ale z toho, že za kvakermi môžu byť najnovšie zariadenia USA, pomocou ktorých sledujú sovietske ponorky. V tom čase kvakery znepokojovali nielen ZSSR, ale aj štáty NATO, najviacej Nórsko.

V tomto období jeden z atómových raketových nosičov ZSSR sa vracal na základňu. Bola hustá hmla, viditeľnosť nulová. Ponorka plávala na hladine. Rádiolokátor neočakávane objavil cieľ, plávajúci naprieč kurzu ponorky. Veliteľ vydal rozkaz zvýšiť rýchlosť, aby sa vyhol neznámemu objektu. No objekt taktiež zvýšil rýchlosť. Vtedy veliteľ prikázal zastaviť, aby pustil neznámy objekt. Objekt sa priblížil, nijako nereagoval na preventívne signály z ponorky. Napätie rástlo. Neznámy objekt podplával priamo pod ponorkou. Posádka čakala, či sa objaví na druhej strane, no objekt sa neukázal. O rok sa odohral rovnaký prípad s tou istou ponorkou. Keď plávali na hladine, neznámy objekt sa približoval. Veliteľ vydal rozkaz zapisovať všetko do denníka. Objekt opäť podplával pod ponorkou a zmizol. Ako sa zistilo, aj iné ponorky hlásili takéto udalosti.      (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


Hledají se kandidáti na Ropáka a Zelenou perlu ..... Děti Země – Brno vyhlašují 21. ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a 18. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může do úterý 2. dubna 2013 na jejich adresu či na jejich e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na stránce http://www.detizeme.cz/ropak.

Ropáka 2011 a Zelenou perlu 2011 jako druhá osoba ve stejném roce získal bývalý ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jan Stráský, prvním byl za rok 2010 ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS).

Výsledky obou anket budou zveřejněny 26. dubna v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou anticenu!      (Zdroj: Děti Země)


Co dělat při vlčím hladu? Je možné zbavit se závislosti na cukru a chuti na sladké? ..... Vlčí hlad na sladké? Už zase hlad? Pokud někoho každé dvě hodiny trápí chuť na něco sladkého, může to být závislostí na cukru.

Po dobré snídani si myslíte, že jste se dobře najedli, a hle, za dvě hodiny už zase hlad. Nejpozději odpoledne pak člověk sáhne po čokoládě, sušence nebo dortíku. Poté přicházejí výčitky o nedostatku sebe-disciplíny.

Jenomže s disciplínou to vůbec nesouvisí, píše autorka kuchařky Imke Jochimsová ve své knize. Z psychického hlediska přichází vlčí hlad teprve tehdy, když si mozek žádá potravu. „Může však veškeré signály o sytosti ignorovat, je-li toho názoru, že potřebuje glukózu… Dostane-li se mozek do takové energetické krize, zavelí po příjmu potravy, i když je zbytek těla nasycený.“

Vlčí hlad přichází z mozku

Takovýto hlad však neukojíme ani kyselým zelím či řapíkatým celerem. Mozek si žádá glukózu, a to rychle, říká Jochimsová. O rychlý přísun glukózy se postará cukr a sacharidy. Proto máme tak šílenou chuť na sušenku nebo dort. Ty se postarají o rychlý vzestup hladiny krevního cukru. Ale vzhůru vyrazí i hladina inzulinu. S inzulinem je glukóza transportována do svalových a tukových buněk. Hladina krevního cukru opět rapidně klesne a mozek má zase energetickou krizi. Vše začíná od začátku v podobě vlčího hladu. A tak si mozek žádá čím dál víc.

„Zákusek z kokosového tuku a surové čokolády (kakaových bobů), který zde doporučuji, ukončí v několika málo minutách jakkoliv silnou chuť na něco sladkého. Není to ale tak, že po dvou hodinách vás tato nepřemožitelná chuť napadne znovu,“ tvrdí o svých receptech autorka kuchařky „O závislosti na sladkém“ Imke Jochimsová.

Lidem trpícím závislostí na sladkém také doporučuje raději vynechat oběd, ale nikdy svůj pravidelný odpolední dezert. Lidé držící dietu ji poruší většinou odpoledne, kvůli vlčímu hladu. I lidé, kteří netrpí závislostí na sladkém, znají onu odpolední energetickou krizi. Odpoledne se jednoduše dostaví útok vlčího hladu. Je třeba si tedy proti tomu vytvořit obranu v podobě zákusků působících proti vlčímu hladu. Zde vám nabízíme jeden z receptů autorky. V receptu je nutné bezpodmínečně použít 100% nepražené kakao (kakaové boby), i když je musíme předem sehnat. Záleží totiž na dodržení receptu, aby byl účinný proti závislosti na sladkém.      (Zdroj: Velká Epocha)


Rosettská deska v genetické laboratoři ..... Takzvaná rosettská deska je kamenná stéla, která napomohla egyptologům k rozluštění hierogylfického písma. Její dvojjazyčný nápis v hieroglyfech i řeckém písmu jim totiž posloužil jako „slovník“ mezi oběma jazyky. Obdoba rosettské desky se nedávno objevila i v laboratořích genetiků. Uniká vám souvislost?

O molekule DNA slyšel asi prakticky každý. Ale co taková molekula TNA? Či rovnou XNA? Ne, nebudeme vás zkoušet. Molekuly XNA, mezi které patří i TNA, jsou jen jinými formami deoxyribonukleové kyseliny. Důležité je, že všechny jsou odlišné od RNA, tedy další z nukleových kyselin, které fungují v živých tělech. Mezi všemi formami nukleových kyselin je třeba „překladačů“ ve formě enzymů. Už je vám souvislost s rosettskou deskou jasnější?

John Chaput Institutu biodizajnu při Arizona State University v Phoenixu takový překladač mezi DNA a TNA nedávno objevil. Jde o specializovaný enzym, který dokáže jiné jazyky napsané stejnými čtyřmi písmeny přeložit do jedné molekuly a zpět. A proč to všechno? TNA se ukazuje být velmi stabilní molekulou odolnou vůči záření a jiným škodlivým vlivům z vnějšku. Je proto vhodná pro řadu aplikací v medicíně. V neposlední řadě by však mohl jeho objev napomoci s objasněním stále aktuální evoluční hádanky, totiž přechodu života od kódování prostřednictvím RNA k DNA.      (Zdroj: 21@století)


Jak se zbavit vlezlé melodie ..... Určitě se vám to také stává: najednou si vzpomenete na nějakou melodii a tu pak nemůžete dostat z hlavy. Mnohdy to bývá utrpení, protože často jde o pěkně otravný nápěv. Tento jev zaujal i odborníky ze Západní washingtonské univerzity, kteří přišli s receptem, jak se vlezlé melodie co nejrychleji zbavit. Není to nic těžkého: stačí se pustit do řešení anagramů nebo se začíst do zajímavé knihy.

Luštění sudoku ani kreslených labyrintů se neosvědčilo. Naproti tomu řešení anagramů, složených nejlépe z pěti písmen, mělo velmi rychlý efekt. Šéf výzkumu, hudební psycholog Ira Hyman to vysvětluje následovně: „Tajemství úspěchu spočívá v tom, že když řešíme nějaký netriviální úkol, je mozek na chytlavé melodie méně náchylný. Úkoly ale nesmí být příliš složité.“

Když děláme něco automaticky, například jdeme po ulici nebo řídíme auto, nepoužíváme kognitivní schopnosti mozku a jeho „vnitřní hudební spínač“ se může zapnout v libovolný moment. Zrovna tak když se na něco usilovně soustředíme a mozek nedokáže daný úkol zvládnout, začne se nám melodie vracet. Proto je nutné najít zlatou střední cestu: zabývat se úkolem, který bude dostatečně složitý, ale ne příliš těžký.

Hyman také vysvětlil, proč nám v hlavě zní nejčastěji refrén. Pamatuje se nám lépe, protože se v písni několikrát opakuje. Navíc většinou ani neznáme druhou a třetí sloku. Píseň si tak pamatujeme jako něco neúplného a mozek má tendenci vracet se k nedokončeným myšlenkám.      (Zdroj: ProcProto)


Život se jim na okamžik zastavil ..... Lidé, kteří uniknou ze smrtelného nebezpečí, často říkají, že měli štěstí, nebo že jim pomohly nadpřirozené síly. Někdy se ale s takovým vysvětlením nelze spokojit. Zejména když zázračně zachránění jedinci zmiňují, že se jim čas v onom osudovém okamžiku nevysvětlitelným způsobem zastavil.

Jisté pochybnosti o příčinném průběhu některých dějů vznesl případ z roku 1963, který se odehrál v jedné londýnské okrajové čtvrti. Sníh a mráz toho lednového dne nepříjemně zalézal pod kabát. Jeden z aktérů oné události, malý Keith Field, si natáhl čepici až na uši a bezmyšlenkovitě spěchal domů. Zbývalo mu už jen přejít ulici, když z husté mlhy náhle vyrazilo auto.

Řidič si chlapce v zasněženém oděvu vůbec nevšiml, takže se ani nepokoušel brzdit. Navíc by vůz na zledovatělé vozovce stejně nezastavil. K srážce však jako by zázrakem nedošlo. Policie o několik dnů později chlapcovým rodičům prozradila, že ručička tachometru uvnitř vozidla se zastavila na pětašedesátikilometrové rychlosti. Bylo tudíž pravděpodobné, že kdyby k nárazu došlo, Keith by nehodu nejspíš nepřežil. Jaká podivuhodná síla ale zatáhla za záchrannou brzdu?

„Vozidlo bylo asi sedm metrů ode mě, když jsem nabyl dojmu, že čas plyne pomaleji,“ vybavuje si i po mnoha letech tento kritický okamžik velmi živě Keith Field, dnes obchodník s nemovitostmi. „Bleskově mi prolétlo hlavou, že automobil musím bezpodmínečně zastavit. Docela určitě vím, že jsem ze sebe nevydal ani hlásku, a přesto jsem slyšel svůj vnitřní hlas, jak křičí: Stůj!“ Vzpomíná si také na zvláštní pocit, jak mu z bezprostřední blízkosti pronikala kůží do celého těla jakási energie. Posléze z něj to „něco“, protáhlé a namodrale mlžnaté, zase vycházelo ven. „Nevím, jestli jsem to skutečně viděl, ale rozhodně jsem vnímal tvar, obrysy a dokonce i světle modravou barvu,“ vypovídá Keith o neurčitém a tajuplném oblaku, který zahalil přibližující se auto. Na zlomek vteřiny zavládlo smrtelné ticho. Pak se vše opět vrátilo do normálu. Vystrašený školák znovu vnímal okolní zvuky, viděl své kamarády, jak na něho mávají a křičí, ať dává pozor. Jejich volání doprovázelo zoufalé houkání vozidla, které najednou zůstalo stát jako kamenná socha.      (Čtěte na stránkách Magazín 2000)


26.3. 2013     Dnes je Šedivé úterý, někdy se mu říká také Tlusté. Je to den, kdy má pravověrný věřící poslední možnost se dosyta najíst. Na „Šedivé úterý“ mají hospodyňky uklízet a vymetat pavučiny.


Přiletěly první vlaštovky, jaro nedělají ..... Ačkoli teploty padají v noci hluboko pod nulu, do Česka dorazily vlaštovky. Pověstnou první vlaštovku (ve skutečnosti byly dvě) viděl člen České společnosti ornitologické Ivan Průša v nad rybníkem Řežabincem na Písecku. Záznam se objevil ve Faunistické databázi ČSO avif.birds.cz.

Současné mrazivé počasí výrazně zpomalilo návrat stěhovavých ptáků. Dvojnásob tedy platí přísloví, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Lucie Hošková z České společnosti ornitologické k tomu říká: „V minulých letech jsme první vlaštovku měli zaznamenanou i o deset dní dříve. Současné počasí je však spíše zimní a pro ptačí navrátilce to znamená veliký problém. Po dlouhé cestě nemají téměř žádné tukové zásoby. Navíc u nás hmyzožraví ptáci v tomto počasí nenajdou dostatek potravy. Pozorované vlaštovky budou tedy spíše výjimkou a na jejich hlavní přílet si musíme počkat, až se oteplí.“ Ze stěhovavých ptáků zatím přiletěli například skřivani, čejky, konipasi, drozdi, rehci, budníčci i první čápi bílí.

Vlaštovka je také jedním z pěti druhů, jejichž přílet sledují v Evropě statisíce lidí pomocí projektu Jaro ožívá. První pozorování jarních navrátilců se shromažďují na www.springalive.net. Tento projekt organizuje BirdLife International, v Česku zastoupený Českou společností ornitologickou. „Díky projektu Jaro ožívá například víme, že vlaštovky nyní čekají na jižní straně Alp, až se ve střední Evropě oteplí — z Itálie je totiž hlášeno velké množství pozorování,“ dodává Hošková. Spolu s vlaštovkami však do jižní Evropy dorazily už i jejich příbuzné jiřičky. Ty k nám většinou přilétají později než vlaštovky. „Až se oteplí, můžeme být svědky neobvyklého úkazu, kdy se k nám vrátí mnoho druhů stěhovavých ptáků zároveň.“

I když vlaštovkám dostatek hmyzu nezajistíme, zrnožravým a všežravým ptákům můžeme pomoci, když budeme stále doplňovat krmítka. Usnadníme jim tak přežití letošního nebývale chladného nástupu jara.      (Zdroj: Science WORLD)


Celebrita jiného formátu ..... "Ježíš vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. " (Flp 2,7-9)

Mnoho lidí se touží proslavit, stát se známými, udělat si jméno. Stát se dnes celebritou je možné nejrůznějšími způsoby, většinou ale ne na dlouho. Bible nám představuje celebritu jiného formátu - Ježíše Krista, kterému Bůh dal jméno nad každé jiné jméno.

Ježíšova cesta k oslavení je paradoxní - zřekl se sebe a své slávy, z lásky k nám se ponížil, dal za nás svůj život. Velikonoční dny nám staví před oči vyvrcholení této Ježíšovy cesty.

A nemusíme ho jen pozorovat. Ježíš chce dát sám sebe, svou lásku a svůj život i nám dnes. Chce nás uschopnit, abychom ho mohli následovat na cestě k opravdové a trvalé slávě,

k naplněnému a plnohodnotnému životu.      (Zdroj: Víra)


První jarní den s trochou nadsázky a humoru ..... Moje prababička říkala, že jsme si to stejně všechno zavinili sami, jelikož jsme poslali různé družice a rakety do kosmu. Jejich průletem narušili zemskou atmosféru, která se od té doby chová celkem nepředvídatelně.

Doma jsme se shodli, že letošní zima si s námi pořádně zahrává. Copak Vy si pamatujete, že by ještě ve druhé polovině března ležel na polích a trávnících sníh? Já tedy rozhodně ne. Alespoň ne v našich zeměpisných šířkách a při nadmořské hodnotě cirka kolem 300 metrů.

Letošní zima je opravdu dlouhá a hlavně její závěr (tedy doufám, že už se chýlí k cíli) byl překvapující. No, nechme se tedy překvapit, co přinesou první jarní dny. Doufejme, že se již zbavíme přes den špinavé, rozbředlé břečky v ulicích měst, která se po nočních mrazivých teplotách mění v ledovku. Obzvláště pak řidiči jsou z této situace nadšeni. I my chodci si občas můžeme na nohy místo bot obout brusle a vyrazit do ulic za zábavou. Také ranní vycházející slunce nízko při obzoru si z řidičů tropí neplechu.

Jak už to tak vypadá, tak teorie globálního oteplování byla jen zastiňujícím manévrem, aby vědci zakryli pravdu a nevyplašili občany tím, že se ve skutečnosti průměrné teploty sníží. Je přeci mnohem jednodušší zvyknout si na mrazivé teploty, očekávám-li že se průměrná teplota bude během let výrazně zvyšovat.

Někteří lidé dováděli tuto teorii až k astronomickým hodnotám, kdy v létě předpovídali v našich zeměpisných šířkách velmi vysoké teploty, na které tu běžně nejsme zvyklí. Pod tíhou těchto předpovědí si spousta lidí položila, co vlastně budou dělat, když bude také vedro. No a ve finále si vlastně tito lidé v duchu přáli, aby přišlo blahodárné ochlazení. A fí ha. Ochlazení je tu. Jsme sice národem, který si neustále stěžuje, nelíbí se mu teplo, zima a ani zlatá střední cesta. A tipuji si, že stěžovat si budeme stejně vždycky. Ale není na tom přeci jen alespoň kousek pravdy, že se vrátila epizoda malé doby ledové? Odborně se toto období nazývá interglaciálem.       (Výňatek ze stránek Příroda)


Kobercovým bombardováním za obnovu lesů na planetě Zemi ..... Naprosto jedinečná myšlenka, která má vytvářet lesy svrháváním milionů stromků z letadel. Zařízení instalovaná do obřích dopravních letadel C-130 používaných ozbrojenými silami k rozprostření koberců minových polí v bojových zónách byla upravena k rozmisťování stromků v odlehlých oblastech včetně částí Skotska.

Tento nápad pochází od bývalého pilota RAF Jacka Walterse z Bridgnourthu v Shropshire, který rozvinul americký výrobce Lockheed Martin Aearospace tak, že by zasadil 900 000 sazenic stromků denně. Společnost založená na prodej této myšlenky Aeriel Forestation Inc z Newtonu v Massachusetts věří, že společnosti se znečišťujícími výkonnými letadly budou vládami nuceny vysazovat stromky, aby nahradily účinek globálního oteplování oxidu uhličitého, který emitují. Sázení pomocí C-130 snížilo náklady na polovinu manuální metody.

Peter Simmons z Lockheedu řekl: „Zařízení, která jsme vyvinuli pro přesné sázení minových polí, lze snadno upravit na sázení stromků.“

„Existuje 2 500 transportních letounů C-130 v 70 zemích, takže systémy kladení pro vysazování lesů jsou široce dostupné – nejčastěji je žerou moli ve vojenských hangárech a čekají, až si je někdo najme.“

„Ty možnosti budí úžas. Můžeme letět v 1 000 stopách při 130 uzlech a sázet více než 3 000 šišek za minutu podle rozmisťovacích vzorů po celé krajině – jako bychom to dělali při zaminování, ale v tomto případě každá šiška obsahuje stromek. To je 125 000 stromků na každý let a 900 000 stromků denně.“ Ty šišky na stromky jsou směrovány a konstruovány, aby se zavrtaly do země do té samé hloubky, jako kdyby byly vysázeny ručně. Obsahují hnojivo a materiál, co nasaje okolní vlhkost, aby zavlažil kořeny stromku

Ta pouzdra jsou kovová, ale okamžitě zreziví, takže stromky mohou zakořenit do půdy.

Moshe Alamaro z Aerial Forestation byl minulý týden na návštěvě v Bridgnorth u Dr. Walterse, který svůj nápad publikoval před 25 lety v článku, když byl na universitě v Britské Kolumbii v Kanadě.

Pan Alamaro řekl: „Vážně uvažujeme, že kontaktujeme britskou královskou rodinu a doporučíme, aby Jacka pasovala na rytíře.“

„Byla to úžasná myšlenka, kterou v té době testoval a zjistil, že funguje, ale technologie ještě neodpovídala nárokům tohoto jobu. Teď, když je tu bioodbouratelný kov, který se rozpadne po dopadu do půdy, už sázíme stromky a poskytujeme jim zakořeňovací hlavici v jednom.      (Zdroj: CEZ OKNO)


Cyklovlakem na Okoř a do Slaného již sedmou sezónu ..... V sobotu 23. března vyjel opět na svou pravidelnou trasu Praha Masarykovo nádraží – Hostivice – Podlešín – Slaný tradiční cyklovlak, letos s obchodním názvem „Cyklovlak Okoř“. Vlak, složený z motorového vozu a přívěsného vozu umožňujícího přepravu většího počtu jízdních kol, bude v provozu vždy o víkendech a svátcích od 23. března do 28. října 2013 v rozsahu dvou párů spojů. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení.

V jízdním řádu cyklovlaku došlo oproti loňskému roku pouze k nepatrným úpravám, cyklovlak tak odjíždí z Masarykova nádraží v 9:10 a 13:41 a zpět ze Slaného v 11:31 a 17:05. Cesta z Masarykova nádraží do Noutonic poblíž hradu Okoř trvá zhruba hodinu, do Slaného vlak asi 1 hodinu a 40 minut.

V cyklovlaku platí mimo Tarifu ČD také Tarif Pražské integrované dopravy. Je tak možné kombinovat jízdné Českých drah například s pražskou tramvajenkou a tím využít výhody integrovaného tarifu. Jednotlivé jízdenky PID lze však použít pouze pro cesty z Prahy Masarykova nádraží do Hostivice, dále platí pouze jízdné ČD nebo předplatní jízdenky PID (ty jen do železniční stanice Podlešín). Cena přepravy jízdního kola jako spoluzavazadla je dle Tarifu ČD 25 Kč za každý vlak nebo 50 Kč na celý den pro cesty více vlaky.      (Zdroj: CZeCOT Turistický portál České republiky)


Prázdniny s Brontosaurem 2013 nabízí na padesát táborů v sedmi zemích ..... Prázdniny s Brontosaurem jsou dobrovolnické letní tábory s téměř čtyřicetiletou tradicí. Právě kouzlo propojení užitečné práce a zábavy v přátelském kolektivu mladých lidí na ně každoročně přiláká na patnáct stovek účastníků. Kromě Česka a Slovenska se mohou s Brontosaury podívat do Indie, Rumunska, Srbska, Polska a na Ukrajinu.

Prázdniny s Brontosaurem jsou dobrovolnické letní tábory s téměř čtyřicetiletou tradicí. Právě kouzlo propojení užitečné práce a zábavy v přátelském kolektivu mladých lidí na ně každoročně přiláká na patnáct stovek účastníků. Kromě Česka a Slovenska se mohou s Brontosaury podívat do Indie, Rumunska, Srbska, Polska a na Ukrajinu.

Tábory jsou určeny pro ty, kteří chtějí v létě strávit několik dní trochu jinak, aktivně a zábavně zároveň. Na táborech se mohou zapojit do pestré palety aktivit – ať už kosení chráněných luk, stavba ekologických domů, péče o ohrožená zvířata, ekologické farmaření, obnova historických ovocných sadů, péče o památky různých historických období nebo stavba skanzenu či experimentálně archeologického centra.       (Zdroj: Ecomonitor)


Balený zeleninový salát je nebezpečnější než hamburgery ..... Balené saláty z čerstvé zeleniny jsou kvůli časté přítomnosti bakterií a parazitů nebezpečnější než například hamburgery. Řekl to listu Daily Telegraph jeden z předních britských expertů na potraviny Hugh Pennington po analýze nedávné vlny infekce způsobené parazitním prvokem Cryptosporidium.

Některé typy bakterií a parazitů, které se v balených salátech mohou nacházet, je podle Penningtona téměř nemožné usmrtit bez radioaktivního ozáření. To je sice zcela nezávadné a při zbavování patogenů dokonale účinné, veřejnost by však zřejmě byla proti tomu, řekl Pennington.

Britská agentura ochrany zdraví vyšetřovala loňskou nákazu prvokem Crystosporidum, jehož rozmnožení v trávicím ústrojí vyvolává silná průjmová onemocnění. Infekce v Anglii a Skotsku postihla asi 300 lidí.

Analýza zjistila, že z jednotlivých složek salátů souvisely s infekcí nejvíce listy špenátu. Z hlediska místa prodeje se zjistila největší spojitost s infekcí u předem připravených salátů z různých druhů zeleniny v supermarketech velkých řetězců.      (Zdroj: Agris)


V přírodě najdete cestu k vaší duši ..... Žijeme v industriální a technické době. Využíváme jejích výdobytků pro náš jednodušší život. Koupíme si další technickou novinku, zažíváme pocit radosti a uspokojení. Vstoupíme do nového vztahu nebo si najdeme novou práci a myslíme si, že nic lepšího nás nemohlo potkat. Proč se však s železnou pravidelností začnou po čase objevovat pochybnosti, otázky a touha po něčem, co je nám vlastní a co vychází z našeho nitra? To je volání naší duše po odhalení pravdy v nás. V této chvíli zažíváme nespokojenost se svým životem. Rozumem však nechápeme proč? Máme spokojenou rodinu, zdravé děti, slušnou práci, dům, auto... , ale v hloubi nás něco sžírá. To je duše, která se snaží dostat k našemu rozumu, abychom konečně pochopili, co je pro nás nejlepší a co náš život udělá šťastným. V cestě jí však stojí nahromaděné nesmysly, klamy a přesvědčení, která jsme si do prostoru mezi rozum a duši za celý svůj život nastřádali. Pravda pro náš spokojený život je ukrytá v každém z nás. Je také na každém jednotlivci, jestli ji touží odkrýt.

Přírodní národy mají k tomuto účelu různé inicializační rituály. Ze západní společnosti jakékoliv iniciování duše však zcela zmizelo. Volání duše není nebo nechce být v naší společnosti slyšeno. Raději usedáme do přeplněných čekáren lékařů a psychologů, abychom zjistili, proč se necítíme dobře, jsme smutní, nešťastní a nebaví nás život. Nikdo z uvedených odborníků vám to neřekne. Odpověď znáte pouze vy. Máte ji ukrytou v sobě.

Jak se tedy dostat přes bariéru sebeklamů ke své duši? Odpověď zní: návratem – znovu spojením s přirozeností přírody. S úctou vstupte do přírody a buďte otevřeni její divokosti, tajemným silám a signálům. Tehdy vaše duše zajásá a bude na všechny strany křičet své touhy, svoji pravdu. V tomto okamžiku se duše posílí natolik, že překoná klamné nánosy a dostane se k rozumu. Dochází k uvědomění nejhlubší pravdy, můžete spatřit řešení vaší situace, která vás zrovna v životě tíží. Můžete však také pocítit zmatek, protože vaše pravda, která právě vyvěrala napovrch, znamená totální rozvrácení vašeho dosavadního života. Najednou si uvědomíte, že jste někdo jiný, než ten jehož život žijete.

V této chvíli záleží už jen vás jestli volání duše vyslyšíte a pustíte se po neznámé cestě vlastního sebeobjevování nebo se vrátíte ke svému starému životu a pouze občas zaslechnete kvílející touhu uzamčenou hluboko ve vás.      (Zdroj: Esoterika)


Podvodníci řádí přes mobilní telefon ..... Policisté z Náchodska prověřují podvod prostřednictvím mobilního telefonu. Podvodník jednoduchou operací pomocí tzv. m-linky poskytované vesměs automaticky telefonními operátory málem připravil manžele o 90 tisíc korun.

Nejprve vám pípne SMS s jakýmsi kódem a následně volá neznámý muž s žádostí , zda by SMS, která mu patří a vám přišla omylem , nemohli přeposlat jemu. Vy SMS přepošlete a kód představující podobně jako PIN u platební karty klíč ke službám m-linky umožňující platit zboží a službya tím umožníte podvodníkovi, aby se dostal k vašemu telefonnímu účtu.

Zjistíte to v momentě, kdy přijde zpráva, že došlo k navýšení limitu na vaše m-platby o částku, kterou si podvodník určí. V tom případě jednejte rychle a svůj účet okamžitě zablokujte a je dobré to nahlásit policii.

Podvod po telefonu přitom funguje úplně jednoduše. Podvodník si předem vytipuje, nebo zvolí zcela náhodné telefonní číslo, na které si přes internet objedná zboží nebo služby. Účet chce platit mobilním telefonem prostřednictvím m-linky. Transakci lze ale úspěšně dokončit pouze zadáním autorizačního kódu zaslaného však operátorem na podvodníkem uvedené číslo potenciální oběti. Podvod klapne, pokud podvodník autorizační kód na majiteli telefonu pod všemožnými záminkami vymámí. Mobilní operátoři v těchto případech nepřipouští reklamaci. Klienti navíc často ani nevědí o automaticky aktivované m-lince.

Případy se množí a proto policisté varují spotřebitele, aby nepřeposílali dalším osobám SMS s autorizačními kódy, přístupovými hesly a podobným obsahem. Vyvarujete se nejlépe tomu tak, že na takovou SMS a následnou prosbu nebudete vůbec reagovat.      (Zdroj: Spotřebitel)


Patronát nad studánkou v lese u Letního kina v Havířově převzaly stovky dětí ..... Patronát nad jednou z havířovských studánek dnes ve spolupráci s Arnikou převzaly stovky žáků Základní školy Gorkého. I přes novou sněhovou nadílku se asi třicet z nich vydalo přímo do lesa u Letního kina a jako pomyslný dárek k dnešnímu Světovému dni vody okolí studánky uklidili. Pramen pak přihlásili do Národního registru pramenů a studánek. Další program s přednáškou se pak přesunul do prostor školy. V následujících měsících žáci postaví nad přírodním zdrojem vody střechu a upraví jeho okolí.

„Patronát nad studánkou je našim společným dárkem ke Světovému dni vody. Havířov i jeho okolí nutně potřebuje místa, kam by si lidé mohli chodit odpočinout od městského ruchu. Proto Arnika usiluje o kvalitní ochranu posledních zbytků přírodního prostředí ve městě. Voda je klíčová nejen pro člověka, ale i pro všechny další živé tvory. Proto musíme její zdroje chránit a děti učit, jaká je její úloha v životě. Spolupráce se základní školou Gorkého probíhá již delší dobu a je to pro nás přirozený partner. Škola je totiž zapojena do pilotního projektu Eco-schools,“ říká vedoucí havířovské pobočky sdružení Arnika Jan Nezhyba. Na akci se odborně podílí i spolupracovnice Arniky RNDr. Marcela Klemensová.      (Zdroj: ARNIKA)


25.3. 2013     Pětadvacátý březen je připomínán jako Mezinárodní den nenarozených dětí - den modliteb za nenarozené děti, den ochrany života. Jsou pořádány různé přenášky, pochody pro život, modlitební shromáždění.


Hendikepovaní budou mít v Krkonoších další trasy ..... V tyto dny si připomínáme Mezinárodní den invalidů. Správa KRNAP se na hendikepované zaměřuje již řadu let. Prvním počinem byl projekt Krkonoše bez bariér, kterým jsme lidem se zdravotním postižením zpřístupnili deset tras v horách (http://www.krnap.cz/krkonose-bez-barier-1/). Na tuto aktivitu navazujeme. V letošním roce bychom proto mohli začít práce na rekonstrukci dalších několika desítek kilometrů cest, jež by pak splňovaly přísná kritéria přístupnosti pro hendikepované. Zároveň pracujeme na projektech oprav dalších cest.

"Loni na podzim jsme podali žádost na rekonstrukci cest z Operačního programu Životní prostředí v hodnotě 37 milionů korun a celkové délce 47 kilometrů. Ve všech případech se jedná o lesní cesty, které v současném stavu nejsou vhodné pro hendikepované. Po jejich rekonstrukci se tak významně rozšíří síť cest, které budou bezbariérové," uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Své nároky na kvalitu cest však nemají pouze lidé na vozíčku. "Z tohoto pohledu jsou naší cílovou skupinou jednak lidé na invalidním vozíčku, osoby s poruchami pohybového aparátu, ale také důchodci či rodiny s dětmi a s kočárky. Celkově se jedná o 10 % naší obyvatel Česka," doplnil Hřebačka.

Pokud bude naše podzimní žádost podpořena, zrekonstruujeme 20 lesních cest o celkové délce 47 kilometrů. Jedná se například o lesní cesty Struhadla, Lysečinská, Na Pláň, Přes Vidlici a další. Naše aktivita ale neustává a do příští výzvy připravujeme další cesty. Jejich souhrnná délka by byla 56 kilometrů a odhadované náklady na jejich rekonstrukci by přesáhly 24 milionu korun.      (Zdroj: Ecomonitor)


Štěstí prý roste s věkem ..... Podle nové studie se míra subjektivního štěstí zvyšuje s věkem; navíc závisí i na absolutním datu narození.

Článek v časopisu Psychological Science uvádí, že lidé jsou s rostoucím věkem prý čím dál spokojenější hned v několika zkoumaných kategoriích: pocit životního úspěchu, materiální podmínky, kvalita vztahů a dokonce i zdraví.

Angelina R. Sutin z Florida State University College of Medicine a její kolegové provedli průzkum v USA. Výsledky mají být platné bez ohledu na národnost a pohlaví. Podle názoru výzkumníků jako by spokojenost odpovídala rovnici ax + b. Roli tedy hraje i to, kdy konkrétně jsme se narodili. Mladší lidé začínají s vyšším „vstupním bankem“, i když spokojenost se zvyšuje u všech. Tuto skutečnost dává studie do souvislosti celkem logicky s válkami a ekonomickými krizemi. Současné štěstí je důsledkem ekonomické prosperity, přístupu ke vzdělání…

V této souvislosti si autoři výzkumu neodpustili kritický podtón, třeba vysoká nezaměstnanost a ekonomická krize v jižní Evropě může v těchto zemích trend zase zvrátit.      (Zdroj: Science WORLD)


Spolupráce nás zavede na Mars ..... Mars má mezi všemi planetami Sluneční soustavy z pohledu lidstva mimořádné postavení. Je podobný Zemi, mohl na něm existovat život a hlavně je dost blízko na to, abychom k němu mohli vysílat kosmické průzkumníky v počtu větším než malém.

Objektivně vzato musíme uznat, že v průzkumu Marsu hrají prim Američané, kteří k Rudé planetě poslali nejen několik družic, ale také přistávací moduly a vozítka. Rusové už takové štěstí neměli a jejich projekty končily povětšinou z různých příčin nešťastně. Evropa až doposud stála trochu v závětří. Nyní se zdá, že i ona by mohla přispět se svou troškou do mlýna. Chystá totiž misi ExoMars.

Tedy, abychom Evropě nekřivdili – už v roce 2003 se k Marsu vydala evropská družice Mars Express, která funguje dodnes. Na své palubě nesla i přistávací modul Beagle 2, který se ale po přistání (či dopadu) již neozval. Evropa by ale ráda udělala další krok vpřed. A mise ExoMars je k tomu ideální. ESA ale moc dobře ví, že celý projekt je poměrně náročný a tak raději spojila své síly s Ruskem. Jednak došlo k rozmělnění nákladů a navíc Rusové poskytnou své nosné rakety – těžkotonážní Protony.

Samotný projekt ExoMars se skládá z několika menších samostatných misí. Neobvykle může vypadat i to, že se bude startovat nadvakrát – v letech 2016 a 2018.      (Čtěte na stránkách OSEL)


5 kroků, jak postupovat při ekologické likvidaci autovraku ..... vrakNepojízdných vraků aut se v ulicích, garážích a zahradách povaluje stále poměrně mnoho...

Nechat autovrak ekologicky zlikvidovat je přitom docela snadné. Navíc za něj můžete dostat i menší finanční odměnu. Jak správně postupovat, když váš automobil již definitivně dosloužil, vám prozradíme v několika krátkých bodech.

Kam s autovrakem ... Zařízení oprávněných k výkupu a sběru autovraků je na našem území kolem 450. Obvykle se jedná o sběrny kovového odpadu či vrakoviště. Pokud nevíte, kde se takové zařízení ve vašem okolí nachází, můžete se podívat na aktualizovaný seznam na stránkách ministerstva životního prostředí. Kompletní seznam lze jednoduše filtrovat podle místa bydliště. "Před odevzdáním autovraku by se měl každý ujistit, zda je zařízení nositelem platného oprávnění. Odevzdáním autovraku neoprávněným osobám totiž riskuje pokutu ve výši až 20 000 korun," upozornil Jakub Pyšný z kovošrotu Alfa šrot, který vykupuje a ekologicky likviduje autovraky.

Potřebné doklady ... Než autovrak předáte k ekologické likvidaci, musíte si nachystat potřebné doklady. Základem je samozřejmě platný občanský průkaz či jiný doklad vaší totožnosti a originál velkého technického průkazu. Právnické osoby musí kromě zmíněného předložit i výpis z obchodního rejstříku. Likvidujete-li vozidlo z pozůstalosti, nesmí vám při předání vozidla chybět i rozhodnutí o dědictví. A konečně pokud se zbavujete vraku a nejste jeho majitelem, musíte rovněž předložit plnou moc k likvidaci vozidla.

Potvrzení o ekologické likvidaci ... Při předání vozu na příslušné provozovně musíte obdržet protokol o ekologické likvidaci. Bez něho byste totiž nemohli nechat vůz vyřadit z Centrálního registru vozidel. Potvrzení vám mají provozovny povinnost vystavit bezplatně. Podmínkou je shoda údajů v technickém průkaze s identifikačními čísly vozidla (VIN). Zároveň autovraku nesmí chybět některé důležité součásti, jako je kompletní karoserie a motor. V opačném případě vám může provozovatel účtovat za vystavení potvrzení poplatek dle svého platného ceníku.      (Čtěte na stránkách EnviWeb)


Netopýři na Boudě …. Stav populace netopýrů v prvorepublikové pevnosti – setrvalý. První březnovou sobotu proběhlo sčítání netopýrů v podzemních chodbách, sálech a bojových srubech dělostřelecké tvrze Bouda. Tento pevnostní objekt vybudovaný v letech 1936–1938 je nejen unikátní fortifikační památkou zapsanou na seznam kulturních památek ČR, ale představuje také významné zimoviště pro chladnomilné druhy chráněných netopýrů.

Ochranáři z České společnosti pro ochranu netopýrů, pod vedením pana Buřiče, důkladně prohledali během několika hodin celý rozlehlý podzemní labyrint. Také letošní sčítání potvrdilo dobrý stav kolonie zimující v pevnosti – celkem bylo objeveno 377 exemplářů. Pro srovnání – před deseti lety činil stav 233 kusů, rekordních 422 exemplářů čítala kolonie v roce 2009.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Záchranná služba -´Rychlé šípy´ - se potýkají s novým zákonem ..... Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby - je nejstarší organizací svého druhu v Evropě. Její zaměstnanci denně zasahují přibližně ve 250-300 případech. Pro operátorky ve službě - speciálně školené zdravotní sestry - to znamená vyřídit denně okolo 1000 telefonních hovorů na lince 155. Další tisíc radiových relací vyřizují na vysílačkách při provozu výjezdových skupin.

Po zrušení několika stovek lůžek v pražských nemocnicích a kvůli novému zákonu se záchranná služba stále častěji potýká s vážným problémem, že vzrůstá počet případů, kdy zdravotnické zařízení záchranářům odmítne přijmout pacienta. Nejsou to pouze výjimky, podle dat aktuálně.cz za první polovinu března pražské nemocnice odmítly přijmout přibližně každého šestého pacienta.

„Problémy v návaznosti péče v Praze trvají a možná se ještě zhoršují a zhorší, když se ruší lůžka, uzavírají oddělení a omezuje péče,“ řekl pro aktuálně.cz ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz.

Záchranná služba zaznamenala zatím největší obtíže v nemocnici Na Bulovce, v Thomayerově nemocnici ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Nejen nemocnice, ale i ministerstvo zdravotnictví odmítají komplikace uznat. Záchranáři však sdělují, že se stává běžně, kdy je pacient odmítnut, ačkoliv má být umístěn na tzv. intenzivní lůžko. Problémy jsou každý den, doplňují ti, na jejichž pomoci často závisí lidský život. Ředitel pražské záchranné služby, MUDr. Zdeněk Schwarz sdělil, že pokud je u dopravní nehody zraněno několik lidí, nejsou na to pražské nemocnice vůbec připraveny.      (Zdroj: Velká Epocha)


Jak loví masožravá rosnatka ..... Němečtí a rakouští vědci odkryli mechanismus jevu, který fascinoval i Charlese Darwina: jak masožravé rosnatky stáčejí listy kolem kořisti.

Masožravé rosnatky (Drosera) lákají hmyz na lepivé kapičky tekutiny, které se blyští na stopkách na povrchu listů. Jakmile hmyz usedne a přilepí se, začne se list kolem něj stáčet. Vytvoří tím jakýsi „vnější žaludek“, v němž je kořist strávena. Tento jev popsal už v roce 1875 slavný přírodovědec Charles Darwin. Nyní, po necelých 140 letech, vědci z Vídeňské univerzity a Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii zjistili, že za ním nestojí žádný jednoduchý reflex, ale komplexní systém chemických signálů. Prokazují to experimenty s rostlinami rosnatky kapské (Drosera capensis).

Vědci nejprve analyzovali sloučeniny, které se v listech tvoří poté, co masožravka uloví kořist – mušku drozofilu. Zjistili tak, že v místech, kde se list ohýbá, vzrůstá koncentrace rostlinných hormonů jasmonátů. Ošetření listů těmito látkami vyvolalo stejné stočení, k jakému dochází při tvorbě „vnějšího žaludku“. Naproti tomu mechanické dráždění listů nebo to, že na ně vědci položili mrtvou mouchu, žádný vliv nemělo. Stočení listů však vyvolaly tekutiny izolované z rozdrcených much. Vyplývá z toho, že polapený hmyz uvolňuje chemické signály, které zvýší hladinu jasmonátů v listech a tím vyvolá tvorbu vnějšího žaludku.

Jasmonáty jsou obvykle spojovány s reakcemi, kterými rostliny čelí žravému hmyzu. Masožravky si jej během evoluce ale přizpůsobily tak, že obranný systém jim umožňuje, aby se samy staly predátory.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Existuje fenomén elektronického hlasu (EVP)? ..... Někteří záhadologové jsou přesvědčeni, že záhrobní svět je tomu našemu blíž, než si vůbec dovedeme představit. Tvrdí, že smrt tělesné schránky neznamená smrt duše či ducha a že se zesnulými se dá komunikovat s pomocí techniky.

Fenoménem EVP (Electronic Voice Phenomena) se zabývali i seriózní vědci, například Thomas Edison. V roce 1920 napsal v magazínu Scientific American, že když naše „já“ přechází do jiného světa, dokáže si zjevně uchovat schopnost působit na hmotu i odtamtud. A jestliže tomu tak opravdu je, dostatečně citlivá aparatura může toto působení zaznamenat – jen je třeba ji vynalézt. Sám Edison v tom úspěšný nebyl, přišli ale další experimentátoři.

O pokusech s EVP prováděných v různých částech světa se čas od času píše v tisku. Hlasy ze záhrobí se údajně podařilo nahrát na magnetofon a dnes s námi zesnulí komunikují dokonce i prostřednictvím počítače.

Hlasy ze záhrobí?

K nejznámějším experimentátorům v této oblasti patřil švédský filmový dokumentarista Friedrich Jürgenson (1903 – 1987), který si nahrál na magnetofon ptačí zpěv, a když si záznam pustil, zaslechl hlasy svého zesnulého otce a manželky volající jeho jméno. Jürgensonovi se později podařilo nahrát také zprávu od své matky. Jeho magnetické záznamy byly pořízeny za přítomnosti přírodního šumu v pozadí (zpěv ptáků, šumění větru aj.). Ukázalo se, že právě ruchy v pozadí tvoří „stavební kameny“ pro „elektronické hlasy“.      (Zdroj: ProcProto)


Masokombináty nastavují uzené práškem ze sušené krve, zjistil test ..... Možná se chystáte připravit si velikonoční nádivku z vakuově baleného uzeného masa, které za akční ceny nabízí hypermarkety. Možná vás překvapí, že s uzeným masem dostanete i prášek z odřezků masa nebo sušené vepřové krevní plazmy.

Společný test MF DNES a Potravinářské komory ČR zjistil, že někteří výrobci spolu s vodou a koktejlem nejrůznějších látek – přírodních i chemických – přidávají do uzeného masa i živočišnou bílkovinu.

Takové "vylepšení" není pro spotřebitele nijak zdravotně nebezpečné a ani ho nelze srovnávat se současným nastavováním hovězího masa koňským, protože přidané bílkoviny jsou ve složení uvedeny. Podle výrobců se sušené živočišné bílkoviny používají proto, aby maso bylo křehčí a šťavnatější než klasicky vyuzené, které bývá mnohem sušší.

Odborníci to však pokládají za další způsob, jak v masných výrobcích zvýšit obsah masa. Analýzy pro výpočet obsahu masa totiž nerozeznají, zda bílkoviny pocházejí ze svaloviny, nebo z přidaného prášku. Vedle separátů, sóji a "křehčení" masa vodou je tu nový trend ve falšování potravin.

Živočišné bílkoviny však nejsou nic "chemického", nebo dokonce nebezpečného, nejspíš jsou i přirozenější varianta než dříve používaná sója, protože pocházejí z masa nebo krve.

To však nic nemění na tom, že jde o náhražkovou surovinu, která ve výrobku neoprávněně zvyšuje obsah masa. Analýzy totiž neumějí rozlišit bílkoviny pocházející přirozeně z masa od těch dodaných v prášku.      (Zdroj: Agris)


Místo sádry rukáv s vakuem ..... Španělská společnost Tecnalia přijde na trh zhruba za rok s nevídaným objevem – látkou, která po vystavení vakuu ztvrdne do tvaru, do kterého ji vymodelujeme. Jedná se o „instantní sádru“, která je lehká, okamžitě použitelná a dokonale imobilizuje potřebné části těla.

Zatím firma neuvedla žádné podrobnosti ohledně složení této chytré sádry zvané VarStiff, avšak podle dostupného videa se jedná o velmi tenký a dokonale ohebný materiál obalený v textilu. K VarStiffu je připevněna hadička, kterou se odčerpá vzduch mezi látkou a jejím obalem, čímž VarStiff ztuhne. Pokud je třeba VarStiff sundat, napustí se obal vzduchem a materiál opět změkne. Lze ho tak používat opakovaně.      (Zdroj: 21@století)


22.3. 2013     Dnešní Světový den vody byl navržen roku 1992 a ustanoven roku 1993 Valným shromážděním OSN. Má poukázat na problém, že na světě trpí nedostatkem pitné vody více než miliarda lidí a že celosvětově dochází k podceňování důležitosti rozvoje vodních zdrojů. Každý rok je Den vody zaměřen na jiné téma a pořádá ho jiná organizace. Tématem Světového dne vody pro rok 2013 je Mezinárodní rok vodní spolupráce. Přístup k čisté vodě je základem pro uspokojování lidských potřeb. V roce 2030 bude 47 % světové populace žít v oblastech s nedostatkem vody.


Papež František - řada překvapení a velká očekávání ..... Nově zvolený papež František od prvního okamžiku svého pontifikátu nepřestal svou skromností a prostotou šokovat svět. Jsme svědky řady překvapení, která nás probouzejí z naší otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, jakou cestou se bude církev pod vedením nového papeže ubírat. Za první překvapení se dá považovat už to, že byl papež zvolen již v páté tajné volbě. Po tomto prvním překvapení následovala další. Když francouzský kardinál Jean-Louis Pierre Tauran ohlásil z hlavního balkónu svatopetrské baziliky jméno nového papeže, nastalo chvíli zvláštní ticho. Nově zvolený papež jistě nepatřil k těm kandidátům, o kterých se zvláště v mediích uvažovalo předem. Poprvé v historii papežské volby byl vybrán člen jezuitského řádu, poprvé z Latinské Ameriky, Argentinec Jorge Mario Bergoglio.

O další překvapení se postaral sám nově zvolený papež, když si vybral jméno František. Později vysvětlil, že jméno si zvolil po svatém Františku z Assisi, který se zřekl pozemských statků a zamiloval si chudého Krista. Při setkání s novináři se vyslovil, že chce chudou církev a církev pro chudé. Cestu neokázalosti nastoupil i tím, že na balkon baziliky vystoupil pouze v bílé klerice. I štólu si vzal jen na slavnostní požehnání. Civilním pozdravem „dobrý večer“ pak zaujal všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání. Jako by chtěl říci: jsem zde pro všechny. Pokračoval lehce vtipným vyjádřením, že povinností konkláve bylo dát Římu nového biskupa a teď to vypadá, že jeho bratři kardinálové si pro něj došli téměř na kraj světa. Hned v zápětí poděkoval za přijetí od římské diecéze. Své působení ve službě Petrova nástupce nazval v další části svého projevu poutí biskupa se svým lidem, poutí bratrství, lásky a vzájemné důvěry, poutí všech, kteří budou ochotni spolupracovat při evangelizaci. Několikerým výslovným důrazem na to, že je na prvním místě zvolen za biskupa římské diecéze, která v lásce předsedá všem církvím, se jasně vyslovil pro pojetí církve v duchu druhého vatikánského koncilu. Zmínka o evangelizaci je zase jasným signálem, že nechce církev zahleděnou do sebe, ale církev, která je zde otevřena pro druhé, pro šíření evangelia ve světě.     (Úryvek ze stránek Vojtěcha Kodeta)


Evropská unie zvažuje zdanění plastových tašek a sáčků .....V roce 2010 se v rámci EU vyprodukovalo a použilo 95,5 miliard plastových sáčků. Celých 92 procent z nich končí již po jednom použití v odpadkovém koši nebo v horším případě poletuje volně venku v prostředí. Až 10 milionů sáčků končí každoročně v oceánech, jejich degradace však probíhá v řádu desetiletí. Evropská komise proto zvažuje zavedení daně na plastové sáčky a jiné běžné plastové výrobky.

Nejde o boj proti plastu. Evropská komise považuje plasty za "nepostradatelné". Problém je v jejich trvanlivosti, která z nich dělá složitý problém. Plastový sáček rozložený v moři na malé částečky přechází v potravinovém řetězci přes ryby až lidem na talíř.

Zlepšení ochrany životního prostředí může podle Evropské komise přinést zavedení zvláštních daní na nejběžnější plastové výrobky, zejména plastové sáčky. "Tržní nástroje" mohou napomoci snížit výrobu a spotřebu jednorázových plastových výrobků. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik s britským hercem a držitelem Oscara Jeremy Ironsem, který se s filmem „Trashed“ postavil proti plastovým odpadům, chtějí vyvolat veřejnou diskusi na tuto tématiku. Potočnik s Ironsem říkají: "Plastové sáčky jsou typickým předmětem moderní konzumní společnosti – jsou lehké, pohodlné, nehodnotné a často je vyhazujeme po jediném použití“.       (Zdroj: Ekolist)

Tak to zase bude krásná záminka ke zdražení čehokoliv ... Pod zástěrkou ekologie se dá nařizovat kde co ...


Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o nakládání s komunálními odpady ..... Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila novou zprávu o nakládání s komunálními odpady v EU a v jednotlivých zemích. Ze zprávy za Českou republiku vyplývá, že se nám nepodařilo splnit požadavky skládkové směrnice pro rok 2010. V tomto roce jsme mohli skládkovat pouze 75 % množství biologicky rozložitelných odpadů v porovnání k celkové jejich produkci v roce 1995. Pro tento rok jsme nahlásili produkci těchto odpadů ve výši 1530000 tun, v roce 2010 jsme jich na skládky uložili 1483000 tun, což je pouze 3% pokles.       (Čtěte na stránkách ARNIKA)

To je těžké - kdyby zakoupené zboží neobsahovalo tolik zbytečného obalového materiálu, nebylo by ani zdaleka tolik odpadu.


Má nárok na odškodnění cestující autobusem? ..... Evropská unie vytvořila soubor pravidel s cílem zabezpečit spravedlivé zacházení s cestujícími v letecké dopravě. Letecká společnost tak nese zodpovědnost za přepravu cestujících i zavazadel. Bohužel u cestování tomu doposud nebylo, ale od března se všechno mění a cestující se dočkají také kompenzace, podobně jako u letecké přepravy.

Začalo totiž platit Evropské nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě. Týká se pravidelných linek, které jsou delší než 250 km a jejichž výstupní či nástupní místo je na území členského státu EU. Uvedla to Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Podle Novinek.cz nařízení reguluje práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění spoje a v případě nadměrného příjmu rezervací, a také stanovuje výši odškodnění v případě ztráty či poškození zavazadel a v případě úmrtí, nebo zranění cestujících v důsledku nehody.

Pokud dojde ke zrušení nebo zpoždění spoje linkové dopravy o více než dvě hodiny, může si cestující vybrat ze dvou variant. Buď může pokračovat, či přijmout přesměrování do cílového místa. Pokud dopravce nenabídne cestujícímu možnost rozhodnutí, má cestující právo na náhradu škody ve výši 50 procent ceny jízdného.

Cestující autobusem získává i další zvýhodnění a to v případě, že bude zrušen, nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny. Dopravce má povinnost poskytnout bezplatně občerstvení. Ubytování musí zajistit v případech, kdy je nezbytný jeden, nebo více noclehů.

Také se upravuje odškodnění za ztrátu a poškození zavazadel, může činit až 30 000 korun za zavazadlo. Odškodnění je také zavedeno pro případ zranění, či úmrtí cestujícího během přepravy. Výše odškodnění dosáhnout až 5,5 miliónu korun za cestujícího.      (Zdroj: Spotřebitel)


Na ohřevu teplé vody lze ušetřit i čtvrtinu nákladů ..... Mnoho českých domácností stále používá k ohřevu teplé vody staré a mnohdy i nebezpečné průtokové ohřívače...

Moderní zařízení pro ohřev vody jsou přitom daleko účinnější a hospodárnější o 25 až 30 %. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů a argumentů, proč se zbavit staré karmy a investovat do kvalitního a úsporného ohřívače teplé vody.

Nová zařízení jsou úspornější ... Náklady na ohřev teplé vody patří k nezanedbatelným položkám celkového energetického účtu domácnosti. Ceny energií navíc neustále rostou, proto se vyplatí investovat do úsporných spotřebičů. Jedním z nich může být kvalitní plynový ohřívač teplé vody. "Pokud domácnost topí plynem, určitě se vyplatí investovat do kvalitního kondenzačního kotle, který může kromě vytápění také ohřívat teplou vodu. Použití jednoho plynového spotřebiče pro vytápění i ohřev teplé vody je daleko ekonomičtější. Kondenzační kotel dokáže ve srovnání se staršími průtokovými ohřívači ušetřit 25 až 30 % nákladů na ohřev teplé vody v domácnosti," sdělil Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA, která se specializuje na technické zařízení budov a prodej i servis otopné techniky.

Nepodceňujte možnosti regulace ... Moderní zařízení pro ohřev teplé vody mají lepší možnosti regulace. Zapomeňte na hrubé ovládání hořáku u starších průtokových ohřívačů, u moderních zařízení si můžete snadno nastavit teplotu vody přesně podle svých požadavků. Pro co nejvyšší úsporu energie si výstupní teplotu vody zvolte tak, aby vám vyhovovala a teplou vodu jste nemuseli příliš ředit studenou. Z energetického hlediska je totiž lepší ohřát více vody na teplotu 45 °C než méně vody na 80 °C.

Staré plynové spotřebiče mohou být nebezpečné  ... V černé kronice novin se občas můžeme dočíst o otravách unikajícím plynem či oxidem uhelnatým způsobených špatným průtokovým ohřívačem. Nebezpečí hromadění oxidu uhelnatého v místnosti není podle odborníků ze společnosti ENBRA radno podceňovat. Moderní ohřívače nebezpečí otravy oxidem uhelnatým eliminují pomocí detektorů špatného odtahu do komína. Pokud čidlo zpětný tah zaregistruje, hořák se ihned vypne. Některé kotle či ohřívače mají navíc sání vzduchu nikoli z místnosti, ale z venku. U nich toto nebezpečí odpadá úplně.      (Zdroj: Enviweb)

Ale to je hrozně bezvýchodné ... nutí nás kupovat moderní spotřebiče, abychom uspořili plyn, elektřinu a vodu. Jakmile se tak stane, pak nám samozřejmě plyn, elektřinu a vodu zdraží, neb manažerům poklesnou jejich tučné zisky ... a tak nám doporučí koupit ještě modernější spotřebiče ... atd ...


Strojně oddělené skopové maso z Británie? ..... Státní veterinární správa pečlivě sleduje další možný skandál s masem, opět mimo naši republiku. Jakoby toho nebylo dost se šizením s koňským masem, objevila se informace, že ve Francii bylo zjištěno nelegální využívání strojně odděleného skopového masa z Velké Británie. Opět ve firmě, o které se již hovořilo v souvislosti s koňským masem.

V dotyčné firmě se mělo jednat o průkaz použití strojně odděleného skopového masa. Podle nařízení (EU) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, článku 9 bodu 2 se kosti skotu, ovcí a koz ze zemí nebo oblastí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE (kam Británie patří) nesmí používat pro výrobu strojně odděleného masa, tzv. separátu.

Evropský svaz obchodníků s masem a dobytkem (UECBV) uvedl, že v průběhu vyšetřování falšování hovězího masa koňským odhalili vyšetřovatelé ve francouzském zpracovatelském závodě (Spanghero) strojně oddělené skopové maso původem z Británie. Systém rychlého varování RASFF zatím mlčí. Přesto se na pokyn Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, tomuto problému věnujeme:

Zásilky strojně odděleného masa, které směřovaly a směřují do ČR, průběžně prověřujeme, neboť se jedná o velmi rizikovou surovinu a zatím nemáme žádné informace, které by svědčily o tom, že by se tento problém měl dotýkat naší republiky.

Nebezpečí strojně odděleného masa ze skotu, ovcí a koz tkví v možnosti přenosu transmisivních spongiformních encefalopatií, což je v případě ovcí klusavka neboli scrapie, pokud by šlo o skot, šlo by o BSE – bovinní spongiformní encefalopatii neboli nemoc šílených krav. Je tedy na místě, aby Státní veterinární správa byla ve střehu.      (Zdroj: Agris)


Je toto havarované UFO na Marsu? ..... Na Marsu byl nalezen neobvyklý objekt, který vypadá jako zřícené UFO, ležící jen pod marťanským prachem. Objekt objevil Scott Waring za použití Google Mars Map, která poskytuje uživatelům schopnost prohlížet satelitní snímky. V oznámení, které bylo dnes vydáno, Waring odhaduje, že má asi 30 metrů na šířku a 60 metrů na délku. Podle Waringa to má tvar “vesmírné mateřské lodi z Hvězdných válek”.

Waringem a dalšími badateli bylo na Marsu objeveno mnoho anomálií umělého původu, a totéž i na Měsíci, to vše za použití satelitního zobrazování NASA. Vědci z NASA běžně přisuzují takové anomálie čistě geologickým procesům a neobtěžují se zkoumat jejich možnou umělou povahu, odvolávaje se na priority mise a na rozpočet. Ve vzácném případě se odehraje veřejné pobouření jako v roce 1976 při misi Viking ohledně tváře na Měsíci. NASA plánuje další mise, aby poskytla další satelitní snímky, které typicky vyvolají jen další otázky.

Waring vysvětluje svůj objev na Marsu:

„Prohlížel jsem si Mars přes Google a nalezl to, co vypadá jako ekvivalent land cruiseru z Hvězdných válek. Můžete dobře rozeznat tvar a strukturu a dokonce dvě vertikální křídla na zadní části. Když jsem použil Google Ruler, zjistil jsem, že loď má 61 metrů od předku až ke konci, 33,3 metrů od ocasu k ocasu, 29,23 metrů na šířku a je silná 4,8 metrů.      (Zdroj + video najdete na stránkách CEZ OKNO)

Ale každý přece na první pohled vidí, že to jsou zbytky meteorologického balónu ... :-)))


Prognózy změn klimatu se budou muset upravit ..... Plankton v oceánu totiž může absorbovat až dvakrát více uhlíku než s čím modely počítaly.

Alfred C. Redfield. Empiricky stanovil poměr prvků v mořské organické hmotě a to jak pro žijící, tak i mrtvé organismy. Relativní poměr C:N:P = 106:16:1. měl být platný jak pro příbřežní oblasti, tak v otevřeném oceánu, ale i co do hloubky vodního sloupce. (Kredit: Wikipedia)

Naše představy o koloběhu uhlíku (oxidu uhličitého) v oceánech je třeba revidovat. Vědci z University of California se svými kolegy z Princetonu, Bermud a Maine, zveřejnili v časopisu Nature Geoscience poznatky, které náš pohled na oceány v mnohém mění. Tělíčka bilionů titěrných organismů, kterým říkáme mikro-plankton, jsou v teplých vodách mnohem bohatší na uhlík, než se soudilo. Jak se ukazuje, teplotní výkyvy snadno zajistí, že například Prochlorococcus a jiní mikrobi, začnou absorbovat dvojnásobek dříve vypočtených hodnot uhlíku, což má následně s prognózami vývoje klimatu notně zamávat.       (Podrobně čtěte na stránkách OSEL)


Zažijeme jedinečný úkaz? ..... Do centra pozornosti zájemců o unikátní vesmírné jevy se dostává hvězda ze souhvězdí Orion. Řeč je o hvězdě Betelgeuse, kterou vědci také nazývají Alpha Orionis, nachází se ve vzdálenosti 640 světlených let od planety Země.

Tuto hvězdu totiž v brzké době čeká zánik, skončí jako supernova a z jejího jádra buď zůstane neutronová hvězda s hmotností 1,4 až 3 hmotnosti Slunce, nebo černá díra s hmotností větší než 3 hmotnosti Slunce. Každopádně, po výbuchu by mohla dosáhnout jasnosti Měsíce v úplňku, nelze tedy vyloučit, že pro pozorovatele ze Země budou pak na obloze po několik týdnů zdánlivě zářit měsíce dva!       (Zdroj: Doplněk)


Spojené státy zažívají kybernetický Pearl Harbour ..... Že s počítačovými piráty zdaleka není tolik legrace jako s Piráty z Karibiku, o tom se nedávno nepříjemně názorně přesvědčili čeští uživatelé poštovních schránek, internetového bankovnictví a řady dalších aplikací souvisejících s kyberprostorem. Občas nešly ani zpravodajské servery. Útok převyšoval všechny předchozí jak silou, tak délkou trvání, i tak ale byl jen drobnou šarvátkou proti tomu, co se děje jinde. Zatím poslední bitva nevyhlášené kybernetické války vzplála 15. března, kdy hackeři zaútočili přímo na srdce americké kybernetické obrany: vládní databázi informací o počítačových útocích NVD (National Vulnerability Database).

"Náš firewall zaznamenal podezřelou aktivitu a zablokoval provoz mezi naší sítí a internetem," komentoval to lakonicky Gail Porter, mluvčí institutu NIST, kterému NVD patří. "Momentálně neevidujeme projevy malwaru nebo jiné kontaminace v našich počítačích."

To se ale dá přeložit i jinak: "Můžou tam být, ale nepřišli jsme na ně..."      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


21.3. 2013     Mezinárodní den zdravého spánku se slaví se symbolicky na první jarní den od roku 2002. Jeho smyslem je informovat o závažnosti poruch spánku, o prevenci a o možnostech léčby.

Dne 21.3.1960 byla v jihoafrickém městě policií střelbou do davu násilně potlačena pokojná demonstrace proti aparteidu. Zemřelo při ní 69 lidí a další desítky byly zraněny. Proto byl roku 1966 Valným shromážděním OSN ustanoven 21. březen jako Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace.

Světový den poezie vyhlásilo jej roku 1999 UNESCO. Úkolem tohoto dne je podporovat čtení, psaní, vydávání a vyučování poezie.

Dále připadá na dnešek Mezinárodní den loutkového divadla a Světový den lesů (World Forest Day) vyhlášený Konfederací evropského zemědělství (CEA) roku 1971.

A konečně máme dnes Světový den Downova syndromu. Vyhlásily jej organizace Down syndrom International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA) roku 2006. Datum 21.3. nebylo zvoleno náhodně. U Downova syndromu se totiž jedná o trizomii (= ztrojení) 21. chromozomu, odtud tedy pochází číslice 3 a 21 v datu.


Sázky mají upozornit na plýtvání energií: Když zhasnete, zazpívám ..... V sobotu večer na hodinu zhasne celá řada světových památek a měst, aby se připojily ke globálnímu happeningu Hodina Země. Přidá se i Česká republika, stejně jako někteří její obyvatelé. Letos poprvé chce kampaň přitáhnout pozornost k ochraně životního prostředí díky sázkám. Lidé slibují třeba běh v medvědím kostýmu, pečení dortu nebo chození do školy pouze v pyžamu, když jejich spoluobčané sníží svou spotřebu vody či omezí dojíždění auty.

Podle organizátorů samotná Hodina Země, která symbolickým hodinovým zhasnutím upozorňuje na plýtvání přírodními zdroji, sama o sobě nestačí. Proto letos poprvé přišli s výzvou Něco za něco (I Will If You Will).

Jde o dohodu, kde se určitý počet lidí zaváže, že budou například recyklovat, sníží svou spotřebu vody či omezí dojíždění auty. Na druhé straně pak jednotlivec, který se zaváže splnit svůj předem stanovený slib. Češi slibují v Něco za něco i to, že nebudou týden kouřit nebo se stejnou dobu nepřipojí na Facebook.

Někteří běžci půl maratonu tak mohou být letos překvapeni. Jeden z nich totiž přislíbil, že pokud se najde padesát lidí, kteří budou svůj domov vytápět o jeden stupeň Celsia méně než obvykle, uběhne celou trasu v medvědím kostýmu. Pokud se dalších padesát lidí zaváže k tomu, že budou vytahovat spotřebiče ve stand-by režimu ze zásuvky, jedna studentka z Prahy bude tři dny navštěvovat svou školu v pyžamu. Další vyzývatelka přislíbila, že upeče dort pro padesát lidí, kteří začnou vypojovat nabíječku ze zásuvky.      (Další informace najdete na stránkách Ekolist)


Informace prý nemusejí spotřebitelům prospívat ..... Příliš znalostí může údajně škodit, alespoň z pohledu toho, kolik člověk zaplatí. Robert Masson, profesor ekonomie z Cornellovy univerzity, dochází k takto bizarnímu závěru v článku publikovaném v časopisu Applied Economics Letters.

Působí to absurdně, Masson nicméně tvrdí, že např. objektivní spotřebitelské testy zvyšují povědomí uživatelů o výrobcích a tím i poptávku. Vyšší zájem o produkty a porozumění jejich technickým finesám pak může vést i k tomu, že lidé zaplatí (jsou ochotni zaplatit) vyšší cenu. Nebo jinak – podrobné informace jsou podle Massona výhodné pro rozhodujícího se jednotlivce, nikoliv ale pro zákazníky jako celek.

Diskutující na Phys.org nicméně např. namítali, že vyšší poptávka/prodej by (u spotřebního zboží, kde nabídka není omezena z hlediska množství) naopak měla zlevnit výrobní náklady a cenu snížit.      (Zdroj: Science WORLD)

Tak nevím ... očekává se od nás, že budem kupovat laciné šmejdy nebo co vlastně ???


Desetina území Prahy změnila svůj účel, Arnika zpracovala přehlednou databázi ..... Přes tisíc změn pražského územního plánu mohou ode dneška zájemci najít v nově spuštěné a přehledné databázi, kterou sestavilo sdružení Arnika. Jde o ty, jež pražské zastupitelstvo řeší nebo řešilo od roku 2004. Celková plocha změn dosahuje 40 kilometrů čtverečních, což je rozloha zhruba tisíce Václavských náměstí. Navíc ovlivňují kvalitu života i hodnotu nemovitostí. Arnika nabízí poškozeným Pražanům, kteří chtějí účelovým změnám bránit, právní pomoc. Vznik databáze podpořil Fond Otakara Motejla.

Databáze je volně přístupná na http://zmenyprahy.cz      (Zdroj: ARNIKA)


Jaro přichází aneb ptačí námluvy začínají ..... Na jaře se probouzí příroda a našemu uchu často lahodí ptačí zpěv. Zpěv je hlavním nástrojem při námluvách a tvoření párů. Někteří ptačí partneři se setkávají pouze nakrátko, pouto jiných je naopak velmi pevné a trvá celý život.

Období námluv a hnízdění u zpěvných ptáků začíná obvykle na jaře, kdy je dostatek potravy. Spouštěčem námluv je celá řada faktorů – prodlužující se den a přibývání světla registruje pineální tělísko v ptačím mozku a nastartuje v těle složité hormonální změny. Námluvy začínají tokem samečka. Ten svým zpěvem oznamuje okolí obsazení daného teritoria a zároveň vábí potenciální partnerky.

Kritéria výběru ... A podle čeho si vlastně vybírá samička vhodného partnera? Neřídí se jen vzhledem jedince, ale i jeho pěveckým uměním. Dokonce i schopností postavit hnízdo a opatřit potravu - např. sameček ledňáčka partnerce přinese rybku. Dokazuje tím svoji rybářskou zdatnost a schopnost postarat se o mláďata. Naopak sameček červenky zase tuto schopnost dokazuje tím, že nosí červy. Samičku pak krmí i při stavbě hnízda a v době, kdy v hnízdě sedí na vajíčkách.

Pro mnohé příslušníky řádu hrabavých a pro kolibříky je typické, že výběr vhodného samečka probíhá na tzv. tokaništích. Zde samičky sledují tok a souboje samečků a poté si některého vyberou. V daném roce si jedinci většiny druhů najdou pouze jednoho partnera.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Proč se umělá sladidla nedaji odstranit v ČOV, a dostávají se tak do řek? ..... Umělá sladidla (například sacharin, acesulfam K, aspartam, sukralóza nebo steviosid) patří k velmi často používaným potravinovým aditivům.

Náhradou cukerné složky nebo její části umožňují výrazně snížit kalorickou hodnotu potravin, čímž přispívají ke snížení indexu tělesné hmotnosti (BMI, Body Mass Index) u populace. Jejich spotřeba stále stoupá. Mezi roky 1995 a 2005 vzrostla v EU u sacharinu o 36 %, u aspartamu o 86 % a u cyklamátu o 160 %, při celkové spotřebě kolem 13 tisíc tun. (U hodnocení spotřeby musíme dát pozor na typ údaje, protože některé hmotnosti jsou udávány v takzvaném ekvivalentu sladivosti, což je zjednodušeně řečeno množství cukru, které by dosáhlo stejného vjemu sladkosti.)

Vjem sladkosti je u těchto látek obrovský: sukralóza je 600krát sladší než cukr, sacharin a steviosid 300krát, acesulfam K 200krát, aspartam 180krát. V lidském organismu jsou některá sladidla částečně metabolizována - třeba cyklamát na cyklohexylamin. Často používaný sacharin nebo acesulfam K se ale prakticky totálně vylučují močí v původní formě. Uvedené sloučeniny tak putují do komunálních odpadních vod a s nimi do čistíren.      (Čtěte na stránkách Enviweb)


Vlajka Kristýnky z Bystrého pojede na severní pól! ..... Návrh vlajky budoucnosti od desetileté Kristýnky z Bystrého ve východních Čechách se dostal do nejužšího výběru 18 nejlepších v mezinárodní soutěži „Vlajka pro budoucnost“. Znamená to, že její vlajka začátkem dubna pojede s arktickou expedicí Greenpeace na severní pól. Nebude sice tou, která poputuje s arktickým svitkem na mořské dno, ale probojovat se v tak velké konkurenci do finále a zajistit si symbolickou cestu do Arktidy, je obrovský úspěch.

Když se Kristýnka tuhle fantastickou novinku dozvěděla, byla skutečně nadšená:

"Nemohla jsem uvěřit zprávě, že moje vlajka poputuje na severní pól. Jsem velice šťastná a všichni moji kamarádi ze školy mají také velkou radost.

Moc mě trápí, že lidé ničí naši planetu. Dospělí lidé jsou tak nezodpovědní, ale mnoho dětí chápe, že lidstvo nemůže z přírody jen nekonečně brát. Věřím, že konečně dostaneme rozum. Arktida je krásná a my nemáme právo devastovat ji pro svůj prospěch.

Vlajku jsem namalovala, abych nestála se založenýma rukama, chci vyjádřit svůj názor, připojit se k dobré věci. Přeji expedici hodně štěstí! Budu vás nadále sledovat a podporovat.“      (Zdroj: Greenpeace)


Peklo na talíři: Rozbor dětské paštiky ..... Co všechno obsahuje údajně zdravá paštiková svačinka pro děti? Přinášíme seriál Peklo na talíři, ve kterém šéf Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk pranýřuje úroveň české gastronomie a stolování. Přidá i pár praktických rad, čemu se vyhnout, na co si dát v restauracích pozor a čas od času provede rozbor některých zaručeně "zdravých" potravin.      (Video najdete na stránkách CelostniMedicina)


Co je špatného na matematice? ..... Podle vědců z Univerzity v Sydney se za posledních 10 let více než zdvojnásobil počet dívek, které nechtějí maturovat z matematiky. Pouhé 1,5 % dívek z Nového Jižního Walesu si dnes vybírá matematiku jako maturitní předmět, chlapců jsou 4,4 %. V roce 2001 se v tomto australském státě zrušila povinnost maturovat z angličtiny a matematiky či jiného exaktního předmětu. V témže roce se 9,5 % dívek odhlásila z přípravného maturitního kurzu matematiky. V roce 2011 to bylo už 21,8 %, což je více než dvojnásobek.

Pokles zájmu o matematiku je však celosvětovým fenoménem a často v žácích dokonce vyvolává odpor. Důvodem však zdaleka nemusí být jen nízké či průměrné výsledky dětí v tomto předmětu, ale odvíjí se často od špatně zvolené motivace či výukových metod.      (Zdroj: 21@století)


Kvůli jarnímu sněhu ptáci hladoví, potřebují přikrmovat ..... Přestože podle kalendáře začíná jaro, přívaly sněhu neustávají. To ale komplikuje život stěhovavým ptákům. Ti přilétají z teplých krajin k bohaté hostině středoevropských luk, jenže místo toho je čeká krajina zasypaná sněhem. Ptáci se tak těžko dostávají k potravě a proto je dobré právě nyní intenzívně přikrmovat.

Jarní sníh zřejmě vydrží několik dní. Zdroje potravy jsou přes zimu vyčerpané a co zbylo, zakryl sníh. Na jarní sněhovou nadílku mohou doplatit životem nejen skřivani, špačci, čejky nebo konipasi, kteří se do České republiky již vrátili, ale i sýkorky, pěnkavy, zvonci a další druhy, které zde přečkaly zimu. Vysoká vrstva sněhu představuje překážku i pro dravce a sovy, kteří se těžko dostanou ke kořisti.

„Konec zimy bývá pro řadu ptáků kritický, zvláště pokud se náhle zhorší počasí,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Podle něj je potřeba ptáky intenzívně přikrmovat a pomoci jim, aby se dočkali skutečného jara.       (Zdroj: Ekolist)


Skvělé vynálezy, které mohly změnit svět ..... Proč jsou utajovány technologie, jejichž užívání by svět zbavilo krizí způsobených kolísáním cen ropy? Odpověď je prostá: Ropná lobby by přišla o své závratné příjmy a mocní tohoto světa o své podporovatele. Mnohé vynálezy tak neměly šanci proniknout do běžného používání, protože ohrozily zájmy vlivných průmyslových a politických skupin.

Unikátní elektromobil EV1 ... Asi nejznámějším příkladem vynálezu, který by znamenal revoluci v novodobém automobilismu, byl elektromobil EV1, který americká firma General Motors vyráběla v letech 1996 až 1999. Šlo o unikátní vůz takových parametrů, že by sériově vyráběné elektromobily strčil hravě do kapsy i dnes. Na jedno nabití ujel díky bateriím NiMH společnosti Ovonic/Texaco 250 km. Vůz nebylo možné si koupit, dal se pořídit pouze na leasing a byl o něj velký zájem. S nečekaným rozhodnutím zastavit výrobu proto nikdo nepočítal. Firma GM navíc majitelům jejich elektromobily sebrala a nechala je všechny sešrotovat v poušti. Umožňovala jí to leasingová smlouva, takže vlastníci nedostali šanci svá auta odkoupit. Nakonec vstoupila do hry společnost Chevron, která je jednou z největších ropných firem na světě, a koupila Ovonic/Texaco, jež měla patent na baterie pro EV1. Baterie v Chevronu vyhodnotili jako neperspektivní, zastavili jejich výrobu a patent skončil někde pod zámkem.

„Vlk“ toho moc nenaběhal ... Zřejmě kvůli vysoké pořizovací ceně potkal podobný osud i VW Lupo, třídveřový vůz, vyráběný v letech 1998 – 2005, který spotřeboval pouhé 3 l nafty na 100 km. Bylo to dáno nejen konstrukčním řešením pohonné jednotky, která vážila jen 100 kg, ale i celkovou stavbou auta. Část podvozku, kola a dokonce i rám sedadel byly z hliníku, namísto oceli. Ovšem cena Lupa 3L začínala na 15 225 eurech, což byla za miniauto „hodně silná káva“ i na vyspělé západní trhy.

Teslova energie zdarma pro všechny ... Génius Nikola Tesla v roce 1899 představil způsob, jak se obejít bez elektráren spalujících fosilní paliva a drátů vedoucích napříč krajinami. Zjistil, že ve vrstvě radiačního pole zemského obalu mezi ionosférou a povrchem Země je ukrytá energetická matrice, která by dodávala bezplatnou elektřinu. Demonstroval „bezdrátové osvětlení“ a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy a chtěl dodávat elektřinu zdarma. Jeho finančník J. P. Morgan ale projekt zamázl v zárodku a okamžitě zastavil veškeré financování Teslových pokusů. O tento altruismus nemá pochopitelně zájem ani současný průmyslový svět, který v energii zdarma vidí ohrožení svých příjmů.       (Dále čtěte na stránkách ProcProto)


20.3. 2013     Dnes ve 12:01 SEČ vstoupí Slunce do znamení Berana, čímž začne astronomické jaro.

Máme také dva svátky - první z nich je Mezinárodní den frankofonie. Datum zvoleno jako připomínka založení první mezivládní organizace pro Frankofonii právě v tento den. Pojem frankofonie, který se rozšířil až po roce 1960, označuje země používající francouzštinu k dorozumění či rozvoji kultury.

Druhým svátkem je Mezinárodní den divadla pro děti a mládež. Slaví se od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež. Při příležitosti tohoto dne pořádá mnoho profesionálních i amatérských divadelních souborů nejrůznější akce.


Proč kohouti ráno kokrhají? Tikají jim biologické hodiny ..... Poetické ráno na venkově si nedokážeme představit bez kokrhání kohouta. Ale vědí skutečně kohouti, kolik je hodin? Nebo jen reagují na raní světlo? Záhada, podle čeho se řídí šéfové kurníků, nedala spát japonským vědcům.

Kokrhání symbolizuje ráno v mnoha zemích na celém světě. "Není ale jasné, zda kohoutí pozdravy řídí biologické hodiny zvířat nebo zda jde o odpověď na vnější podněty," vysvětluje Takashi Yoshimura z Nagojské univerzity.

Otázka není tak úplně bizarní, jak se na první pohled zdá. Kohoutí koncert totiž dokáží spustit třeba světla automobilových reflektorů i během dne. Aby vědci zjistili, zda za ranní uvítání dne může vnitřní nastavení biologických hodin, umístili několik ptáků do prostředí se stabilními světelnými podmínkami a nahrávali jejich reakce.

Ve světelných podmínkách, které simulovaly čtyřiadvacetihodinový rytmus dne, kohouti kokrhali každý den těsně před rozedněním. Podle vědců se tak potvrdilo, že kokrhání spouští biologický rytmus vnitřních hodin, tzv. cirkadiánní rytmus. I na další vnější podněty reagovali kohouti podle denní doby. To znamená, že kokrhání před úsvitem, ale prý i další kokrhání, které kohouti spouští na jiné podněty, jsou prý podmíněny vnitřním biorytmem.       (Zdroj: Ekolist)


V Oak Ridge obnoví výrobu plutonia 238 ..... Výzkum vesmíru se totiž bez něj neobejde. Tedy ne blízkého vesmíru, ale tam, kde už svit Slunce nestačí, by fotovoltaické panely poskytly zařízení dost energie, nastupují radioizotopové generátory s plutoniem jako palivem.

... s koncem Studené války skončila i výroba plutonia a tak NASA žije ze zásob. Jenomže ty se v současnosti ztenčily na necelých 17kg a tak je ohrožena v dlouhodobějším horizontu konstrukce sond pro vzdálený vesmír. Například slavné marsovské vozítko Curiosity má na své palubě radioizotopový generátor MMRTG (Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator – volně přeloženo radioizotopový termo generátor pro univerzální použití). Tento generátor se skládá z 8 jednotlivých GPHS článků, Což je zkratka z Generel Purpose Heat Source, tedy univerzálního zdroje tepla. Tento článek zajišťuje při váze 1,44 kg produkci tepla 250W při cca 600°C. Toto teplo z radioaktivního rozpadu plutonia je následně termoelektrickými články převedeno na elektrický proud. Celkově poskytuje MMRTG generátor výkon 125W na počátku s garancí 100W po dalších 14 let při celkové váze 43kg (energetická hustota je tedy 2,8W/kg)

Jak už bylo řečeno, zásoby plutonia se tenčí a proto bylo rozhodnuto o obnovení produkce. V Národní laboratoři Ministerstva Energetiky v Oak Ridge bylo v minulém roce vyprodukováno několik gramů Pu238. Jednalo se o test výrobního postupu, který spočívá v ostřelování hliníkového terče naplněného neptuniem proudem neutronů. Pak následuje chemická separace plutonia a terč je možno opět použít k další produkci. Ministerstvo energetiky stanovilo předběžnou cenu na výrobu asi 1,5kg plutonia Pu238 ročně okolo 100 miliónů USD. Toto množství by dlouhodobě mělo pokrýt spotřebu NASA. Se začátkem výroby se počítá pro rok 2017.

Pokud se tedy vypravíme do temných koutů naší soustavy, kde svit Slunce je příliš slabý, budeme mít z čeho čerpat energii na pohon palubních systémů.       (Zdroj: OSEL)


Hubble pozoroval hvězdu starší než samotný vesmír ..... V souhvězdí Vah bychom nalezli menším dalekohledem nenápadnou hvězdu s označením HD 140283. Stálice je pozoruhodná svým stářím, je to skutečný pamětník, nejstarší známá hvězda v Galaxii a jedna z prvních hvězd, které ve vesmíru vznikly.

Astronomy už dříve zaujalo, že HD 140283 je velmi chudá na prvky těžší než hélium, což znamená, že vznikala v době, kdy vesmír ještě nebyl těmito prvky znečištěn. Právě první generace hvězd vyprodukovaly těžší prvky, ze kterých mohly vznikat i planety.

Odhad stáří HD 140283 se ještě před 13 lety pohyboval kolem 16 miliard let, což je více než samotné stáří vesmíru. Znamená to snad, že je někde chyba? V teoriích o vzniku hvězd nebo vesmíru?

Hubblův dalekohled změřil paralaxu hvězdy, což je jeden z mála nástrojů pro měření vzdálenosti hvězd v Galaxii. Díky tomu se podařilo zpřesnit vzdálenost hvězdy na 190,1 světelných let. Na jejím základě vypočítali astronomové stáří hvězdy na 14,5±0,8 miliard let, což je už výrazně optimističtější pro tvůrce teorií o vzniku vesmíru. Interval odhadovaného věku však přesto stále zasahuje do odhadovaného stáří vesmíru, které v současnosti činí 13,8 miliard let.      (Zdroj: Science WORLD)


Jsou podávána antibiotika hospodářským zvířatům? ..... Přestože na základě monitoringu cizorodých látek lze potvrdit, že rezidua antibiotik nejsou ani v mase drůbežím, vepřovém, hovězím, ani ve vejcích, nespokojuje se Státní veterinární správa tímto konstatováním.

Jelikož se poslední dobou mluví o vzrůstu rezistence některých mikroorganismů vůči antibiotikům, uskutečnilo se o této problematice jednání. Kromě zástupců Státní veterinární správy se účastnili soukromí veterinární lékaři, chovatelé, lidé z Agrární komory, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů.

Hovořilo se zejména o problematice drůbežího masa a vajec, neboť jednání se uskutečnilo na podnět Českomoravské drůbežářské unie. Státní veterinární správa potvrdila dlouhodobý trend, ze kterého vyplývá bezpečnost produktů, tj., masa i vajec, kde rezidua antibiotik dlouhodobě nejsou zjišťována. Na druhou stranu je třeba „přiznat“, že se veterinární léčiva na bázi antibiotik používají, ale pouze v indikovaných případech z léčebných důvodů, veterinárním lékařem předepsaná, přičemž před uplynutím ochranné lhůty nelze produkty léčeného zvířete využít pro lidskou spotřebu. A o tom, že se tak děje, svědčí výsledky monitoringu, který ostatně každý rok zasíláme Komisi, a ta naše výsledky hodnotí velmi vysoko.

Rostoucí rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům je známým problémem. O přítomnosti reziduí antibiotik v prostředí se ví, mimo jiné i v odpadních vodách apod., proto se shodli účastníci jednání na koordinovaném postupu, další spolupráci a na návrzích jak omezovat využívání antibiotických preparátů k léčení hospodářských zvířat. A tím přispět, pokud je to možné, k omezení růstu rezistentních mikroorganismů.      (Zdroj: Spotřebitel)


Cukr s hořkou příchutí: Každé dvě tuny cukrové třtiny stály život jednoho otroka ..... Cukrová třtina, základní surovina pro výrobu pravého rumu a třtinového cukru, byla v minulosti přepočítávána na životy otroků.

„Cukr z východní Indie – vyrobeno bez použití otrocké práce.“ Takový slogan používala v minulosti jedna britská porcelánka, aby zvýšila atraktivitu svých cukřenek. Cukrová třtina se totiž pěstovala i sklízela s pomoci ulovených lidských bytostí, jež v mnoha případech měly cenu menší, než v chlévě ustájený dobytek. Jeden z odhadů udává, že život otroka se rovnat půl tuně cukru.

Otroctví žije i ve 21. století. V africké Ghaně straší krutý a zastaralý zvyk ... Původně se sladká třeň cukrové třtiny žvýkala v tropech podobně jako lékořice ve střední či jižní Evropě. Této „trávě“ s až dvoumetrovými listy byla přisuzována kouzelná moc a podle některých bájí měla mít i afrodiziakální účinky. Její účinky znali ve starověké Indii i Číně, stejně tak jako v Polynésii či karibských ostrovech. „Portugalci vysadili třtinu na Madeiře, Azorách a ostrově Svatého Tomáše nejméně 50 let před počátkem španělské produkce v Karibiku; a právě oni použili jako první mimo území Evropy otrockou práci,“ píše zkušený novinář Henry Hobhouse v knize Seeds of Change.

Hořkosladký příběh ... Na plantážích bylo potřeba velké množství co nejlevnější pracovní síly, což evropští majitelé vyřešili kolem roku 1530 přímým dovozem ulovených černošských otroků rovnou do karibské oblasti. Cesta přes přístavy jižní Evropy nebo severní Afriky cenu ztráty na „živém materiálu“ zbytečně navyšovala. O důvodech, proč se k otrocké práci v karibské oblasti hodili právě černoši, se spekuluje. Prý šlo o poslušnější pracanty, než v případě bouřícího se domorodého obyvatelstva, jež se aktivně stavělo na odpor.

O zacházení a krutostech prováděných na otrocích se dodnes z hlediska „politické korektnosti“ moc nemluví. Fakt, že se v západní Africe otroci běžně nabízeli jako protihodnota za evropské zboží, je obecně znám, a z hlediska logiky se tak otrok stával jen slovem pro zboží či investici. Stejně jako se na plantáže dodávaly mačety, tak se k nim přidaly i ruce, které jimi budou máchat. Na Mauricius se cukrová třtina dostala v 17. století, dnes tvoří produkty z ní základ mauricijského vývozu, ale na otázky týkající se otroků a jejich práci tady nikdo moc odpovídat nechce.

Byznys s lidmi ...

Lovy otroků coby pracovní síly si občas libovali v krutostech a nepodíleli se na nich pouze běloši. Často si najímali členy místních „konkurenčních“ kmenů, kteří částečně vyvraždili a částečně pochytali své rivaly, aby je následně výhodně prodali do evropského područí.     (Zdroj: National Geographic)


Ženy u nás a jejich karma ..... Požádala mě čtenářka z Přerova, abych se několika slovy zmínila o postavení žen v České republice. Napsala: „Já jsem kdysi horoskop ČR viděla, a tuším, že tam byla Luna v konjunkci se Saturnem. Podle mně to znamená, že si mají ženy v ČR odtrpět špatnou karmu – tím, že se tu narodily“.

V horoskopu České republiky z roku 1918 je skutečně lehká konjunkce Luny se Saturnem, což by mohlo ukazovat na obtíže žen. Ale také je tato konjunkce příznivě aspektovaná, to znamená, že si ženy své místo ve společnosti vybudují.

Nás ale bude zajímat současnost, tedy vznik České republiky 1. ledna 1993. Luna jako symbol žen stojí v bojovném znamení Berana a nepříznivém vztahu ke Slunci v Kozorohu, které reprezentuje mužský princip. Z toho je patrné, že ženy budou proti mužům znevýhodněny hlavně ve státních resortech. Opozice k Jupiteru ve znamení Vah napovídá, že ani u soudů a státních institucí si své právo nevybojují.

Jen žena typu Amozonky má šanci na úspěch. Ale je zde ještě jeden skrytý duchovní fakt. Ženská energie byla vždy energií plodící a duchovně vůdčí. Mužská energie je zase aktivně tvořící. V historii byly ženy často potlačovány ze strachu, aby si nepodrobily mužský princip. V dnešní době se opět ženě vrací její duchovní místo, obnovuje se její původní ženská energie, která sílí tím, jak překonává problémy.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Jezuitský papež ... a kdo jsou vlastně jezuité? ..... Se zvolením nového papeže Františka roste i zájem o jezuitský řád, jehož je členem. Když se v Čechách řekne "jezuita", skoro každému se vybaví páter Koniáš, palič knih z Jiráskova románu Temno. Znamená to, že papež pocházející z téhož řádu je tmář a fanatik topící knihami pokrokových autorů a pokud možno i zastánci myšlenky, že země je kulatá? Mnozí lidé si tu něco takového opravdu myslí. Jezuité utvářeli i dějiny naší země - což je další důvod, proč o nich vědět víc než co tvrdí účelová propaganda,

Už duchovní otec literárního Koniáše Alois Jirásek prohlásil, že "moje Temno, to není historie, to je jen román". Ale nebylo to nic platné - ideologům první republiky, socialistického Československa i fašizujícím národovcům současnosti se hysterický fanatik hodil a hodí do krámu, a tak už to zůstalo. Říkat něco jiného se tu pořád jaksi nesluší …

Jací ale byli jezuité doopravdy? ... Jezuitský řád založil baskický šlechtic Ignác z Loyoly (1491-1556). Začátky jeho životní dráhy pozdějšímu svatořečení vůbec nenasvědčovaly. Vedl rozmařilý život, sloužil u dvora, vstoupil do armády. Po zranění dělovou koulí na noze však málem přišel o život a zdlouhavou rehabilitaci si krátil četbou. Otevřel se před ním nový svět a údajně při tom zažil i několik vidění. Začal se vzdělávat, absolvoval duchovní cvičení, vypracoval také jejich metodiku pro jiné. Dnes je považován za jednoho z předních křesťanských mystiků.

Řád Societas Jesu založil Ignác z Loyoly 15. srpna 1534 společně s dalšími šesti studenty Pařížské univerzity. Papež Pavel III. jeho existenci potvrdil 27. září 1540 bulou Regimini militantis ecclesiae. Hlavním cílem společenství byla misijní činnost, osvěta a vzdělávání. Řád nepochybně vznikl jako reakce na rozmáhající se reformaci - a metody, kterými jim čelil, byly stejně drsné, jako metody, jimiž protestanté oblažovali katolíky a jakými se náboženské spory v oněch dobách běžně řešily.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Druidové od zázračné studánky ..... V roce 1723 došlo poblíž vrchu Děd k sérii uzdravení poutníků. Událost to byla významná, zkoumalo ji i pražské arcibiskupství. Ale na počátku všeho stálo záhadné zjevení. Pastýř Matěj Holý tu 23. června 1723 uviděl pod dubem u pramene vysokého starce v bílé říze, který se omýval ve vodě. Následovala zjevení další – Panny Marie, svatého Jana Křtitele a svatého Kryštofa. To už u pramene vznikla kaplička, ke studánce docházeli poutníci. Podivuhodné místo je nazváno „U Boží vody“. Vysoký stařec v bílém se objevuje i v dalších letech, postupně ho spatřili i urození páni z Valdeka a Komárova.

Musíme si uvědomit, že se nacházíme v bývalém keltském teritoriu, je proto docela možné, že kmet byl zjevením druida, keltského duchovního. Blízký vrch se jmenuje Děd. Možná na něm stávala pohanská svatyně, na úpatí se totiž našlo pohřebiště. V okolí se nacházejí i další centra Keltů – Tetínské skály, Koukolova hora, vrch Damil a Hradiště u Stradonic, nejrozsáhlejší keltské oppidum u nás.

Císař Josef II. zdejší poutě zakázal, ale zázračná studánka nezůstala zapomenuta. Dokonce zde v 19. století postavili neogotickou kapli Panny Marie. Projektoval ji slavný Josef Mocker, jeden z účastníků novověké dostavby Svatovítské katedrály. Odborníci tvrdí, že lokalita stále vyzařuje velmi silný proud léčivé energie. Zbývá tedy doufat, že někdo senzitivní opět vyvolá „velký třesk“ na Berounsku. Nebo jsme již definitivně ztratili víru v nadpřirozeno a přízraky?       (Zdroj: Doplněk)


Stoletá mapová sbírka se otevře veřejnosti ..... Největší univerzitní kolekce kartografických dokumentů ve střední Evropě, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bude po dvou letech rekonstrukce, dne 21. 3. 2013, znovu otevřena. Sbírka čítá 130 000 map, 2 000 atlasů a 90 glóbů.

Obsahuje originální díla Komenského nebo Hollara, vzácné rukopisy 3. vojenského mapování z vídeňského archivu, národopisné mapy P.J. Šafaříka, mapy z pozůstalosti J. Barranda i Cellův nafukovací papírový glóbus z roku 1831. Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od A. Hirschvogela z roku 1547.      (Zdroj: 21@století)


Jak dlouho už jezdíme na koni? ..... Lidé shlížejí na svět z hřbetu koně už devět tisíciletí. Posadili se na něj v Arábii. Kolébku chovu koní jsme kladli do střední Asie. Předpokládali jsme, že lidé jezdí na koni asi pět tisíc let. Nálezy z odlehlé lokality v pouštích Saudské Arábie posouvají počátky chovu koní dále do minulosti. Stejně staré jsou i další typické znaky saudskoarabské kultury.

Nález uprostřed pouště ... Lokalita Al Magar v odlehlé části Arabského poloostrova vydala archeologům důkazy o dávném osídlení z mladší doby kamenné. Našli tady velké množství kamenných nástrojů a hrotů k šípům. Dávní obyvatelé Al Magaru byli i umělci. Při vykopávkách se dostaly na denní světlo sošky domácích i divokých zvířat. Převládají sošky ovcí, koz a pštrosů.

Největší rozruch ale vyvolal nález části sochy koně. Nezachovala se celá, ale i tak váží její fragment 135 kilogramů. Kůň byl pro obyvatele Al Magaru zjevně velmi důležitý. Byl pro ně lovnou zvěří anebo ho dokázali ochočit?

Koně s postrojem ... Drobnější sošky koní jsou pozoruhodné tím, že mají na plecích znázorněný popruh. Vše nasvědčuje tomu, že tito koně byli domestikovaní a lidé jim nasazovali postroje, aby je mohli využívat k jízdě nebo k tahání nákladu.

Výzkum Al Magaru je v plném proudu. K dispozici jsou zatím jen předběžné výsledky práce archeologů. Ti se však shodují, že tu lidé žili před 9000 lety. To posouvá počátky domestikace koně významně do minulosti. Nejstarší dosud známé důkazy o chovu koní pocházely z Kazachstánu, kde chovali koně pro mléko klisen lidé tzv. botajské kultury před 5 500 roky.      (Zdroj: VTM)


19.3. 2013     Dnes máme Mezinárodní den invalidů. Vyhlásila jej Mezinárodní federace práce neschopných a civilních invalidů roku 1960.

Devatenáctého března 1968 se odehrál masakr v My Lai - masová vražda asi 347 až 504 neozbrojených vietnamských civilistů, hlavně žen a dětí, kterou spáchali vojáci 23. pěší divize Americal U.S. Army. Před smrtí byly některé oběti znásilněny, zbity, mučeny, zohaveny nebo pobodány. Těla některých povražděných byla vojáky znetvořena. Jednalo se o největší známý vojenský zločin amerických vojsk v době války ve Vietnamu.


Kolik lidí by si dnes zasloužilo ránu kamenem! ..... „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem..“ (Jan 8,7)

Škoda, že už dnes není zvykem házet na hříšníky kameny. Tolik lidí, které znám, by si to zasloužilo. V politice, na pracovišti, ve škole, v sousedství…

Ale co kdybych ale i já dostal ránu? A ne jednu?

I dnes totiž po sobě házíme kameny.  Kameny odsouzení, nadávek, pomluv, kameny urážlivého mlčení, kameny, které zraňují naše srdce.

Ježíš ale přináší jiné řešení sporů.

Odpuštění a smíření!      (Zdroj: Víra)


Tygr propadl v testu: kozu nesežral, ale skamarádil se s ní ..... Zaměstnanci indické záchranné stanice vypustili k dospělému tygrovi kozu. Místo bleskurychlého útoku se jim naskytla svým způsobem strašná podívaná: tygr se začal s kozou kamarádit. Strašné je to v tom, že tygr měl být brzy vypuštěn na svobodu do divoké přírody, píše server The Times of India. Tento test ale ukázal, že není schopný v přírodě přežít.

Chovatelé nechali kozu s tygrem po dva dny, během kterých tygr nedostával jinou stravu. Kozu ale nezabil, přestože byl podle ošetřovatelů hladový. Koza k velkému zklamání chovatelů ve výběhu tygra přežila. Nakonec byla od tygra odvedena a ten dostal flák hovězího, na které byl po většinu svého života zvyklý. Podle chovatelů je zřejmé, že v zajetí ztratil veškeré své lovecké schopnosti. Což je pro jeho návrat do volné přírody těžká překážka.       (Zdroj: Ecomonitor)


Semily by mohlo hřát teplo z hlubin .....Už 22. března se občané Semil budou moci v místním referendu vyslovit k tomu, zda chtějí, aby na katastru města vyrostla geotermální elektrárna s přidruženou výrobou tepla.

Na projektu využití geotermální energie se v Semilech pracuje už od roku 2007. Město by elektrárnu chtělo využívat i jako zdroj levného tepla pro sídliště v Řekách, Jižní a Luční. Starosta Mgr. Jan Farský k tomu pro Moderní obec poznamenal, že přebytečná tepelná energie by sloužila průmyslu nebo infrastruktuře města, například i pro termální koupaliště. Projekt by jistě byl nejen příspěvkem ve prospěch životního prostředí, ale přinesl by také snížení výdajů obyvatel za teplo, nové pracovní příležitosti a také další příjem do rozpočtu města.       (Zdroj: Enviweb)


V nejvzdálenějších, nejstarších galaxiích objevena voda ..... Pozorování provedená na observatoři ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ukazují, že nejintenzivnější fáze zrodu hvězd ve vesmíru se odehrála mnohem dříve, než se původně myslelo.

Výsledky byly publikovány v souboru článků uveřejněných v prestižních odborných časopisech Nature a Astrophysical Journal. Výzkum je ukázkou toho, jaké nové objevy můžeme očekávat od mezinárodní observatoře ALMA, jejíž slavnostní inaugurace se odehrála 13. března 2013.

Nejintenzivnější zrod hvězd v historii vesmíru se odehrál v raných fázích jeho vývoje v hmotných galaxiích. Tyto takzvané ‘starburst‘ galaxie přetvářely mohutné zásoby plynu a prachu do podoby nových hvězd fantastickou rychlostí – několiksetkrát rychleji než mohutné galaxie dnešního vesmíru. Pohledem na galaxie tak vzdálené, že jejich světlu trvalo mnoho miliard let, než doletělo k nám, mohou astronomové toto divoké mládí našeho vesmíru zkoumat.

„Čím je galaxie vzdálenější, tím dále v čase se díváme. Takže měřením vzdáleností můžeme sestavit časový harmonogram toho, jak rychle ve vesmíru probíhalo formování hvězd v různých fázích jeho dosavadní 13,7 miliardy let trvající existence,“ říká Joaquin Vieira (California Institute of Technology, USA), vedoucí týmu a hlavní autor článku v časopise Nature.

Mezinárodní tým vědců objevil tyto tajemné ‘starburst‘ galaxie pomocí desetimetrového radioteleskopu SPT (South Pole Telescope, US National Science Foundation) v Antarktidě. Následně použil dalekohled ALMA k detailnímu pohledu, který umožnil zkoumat prudký zrod hvězd v mladém vesmíru. Byli však překvapeni, že mnohé z těchto vzdálených galaxií s překotnou hvězdotvorbou se nachází ještě mnohem dále, než očekávali. To znamená, že v průměru došlo k nejprudšímu zrodu hvězd asi před 12 miliardami let, v době, kdy byl vesmír necelé dvě 2 miliardy let starý, a tedy o celou jednu miliardu let dříve, než se doposud myslelo.

Dvě ze sledovaných galaxií patří k nejvzdálenějším svého druhu, jaké byly kdy pozorovány. Jsou tak daleko, že jejich světlo se na svou pouť vydalo v době, kdy byl vesmír jen miliardu let starý. Navíc se u jedné z těchto galaxií podařilo mezi jinými molekulami detekovat rovněž vodu. Jedná se o nejvzdálenější dosud publikované pozorování vody ve vesmíru.      (Zdroj: Science WORLD)


Praptáci se čtyřmi křídly ..... I když mezi dnešními ptáky najdeme velké rozdíly, žádný z nich nevyužívá jako křídel i druhý pár končetin, nohy. U opeřených dinosaurů, kteří jsou považováni za předky ptáků, byla však taková úprava poměrně běžná. Díky čínským paleontologům odnedávna víme, že již v průběhu křídy žili i čtyřkřídlí ptáci.

Vědci vedení světoznámým expertem na dinosaury Xing Xu z univerzity Lin-i měli výjimečné štěstí. Nalezli totiž 11 skvěle zachovaných fosílií ptáků z křídového období z doby před asi 125 milióny let. Jedním z nich byl i známý prapták rodu Sapeornis. U všech těchto fosílií nalezli opeření na zadních nohou, díky němuž mohli tito praptáci využívat tyto končetina při plachtění podobně jako například dinosaurus rodu Microraptor.      (Zdroj: 21@století)


Proč jsou zebry pruhované? Je to zbraň proti ovádům ..... Zebra se rovná černo-bílý pruhovaný vzor. To spojení je neoddělitelné. Symbol Afriky, ale i přechodu pro chodce. Typický černo-bílý vzor je stálou inspirací v umění nebo módě. Vědci nedávno odhalili, že funkce pruhů je mnohem sofistikovanější....

Vypadá to, jako by vývoj černo-bílých pruhů probíhal s cílem co nejméně přitahovat hmyz sající krev. Vědci zjistili, že černo-bílé pruhy způsobují, že jsou zebry pro bodavý hmyz neatraktivní. Svůj objev nedávno publikoval Gábor Horváth se svými kolegy z Maďarska a Švédska v časopise Journal of Experimental Biology.

Zebrám vadí hlavně ovádi, protože nepříjemně koušou a přenášejí nemoci. Ovádi patří mezi větší hmyz a umí hlavně velmi rychle a obratně létat. Odehnat je není vůbec jednoduché. Jednak proto, že se odehnat nenechají, a navíc není snadné se do nich trefit.

Vědci zjistili, že světlo, které se od srsti zvířete odráží, souvisí s množstvím bodavého hmyzu, který zvíře napadá. „Objevili jsme, že srst černých a hnědých koní odráží světlo horizontálně,“ vysvětluje Horváth. Podle Horvátha ovády přitahuje horizontálně polarizované světlo, protože takové je i světlo odrážející se ve vodě. Ovádi se umí pomocí něj orientovat na vodní hladině a vybrat nejlepší místo na páření a kladení vajíček.

Hladový hmyz zachytí vlny odrážejícícho se světla, které se šíří horizontálně – podobně jako se vlní had na zemi. A hmyz sající krev je přitahován právě těmito „plochými“ vlnami.

Horváth vysvětluje, že tento hmyz je více přitahován tmavou srstí koní a bílou méně. „V případě bílé srsti vzniká nepolarizované světlo (šířící se všemi směry; pozn. red.), které hmyz přitahuje výrazně méně,“ vysvětluje doktorka Assenová, další členka vědeckého týmu. Takže bílá zvířata mají s obtěžujícím hmyzem mnohem méně starostí.

Tým vědců umístil v přírodě atrapy zvířat s různým vzorem srsti a lepkavým povrchem, aby zjistil, jaký vzor přitahuje nejméně hmyzu.

A co černo-bílá? Nejchytřejší design ... Vědci se pak začali zabývat zebrami a sledovali jak se světlo odráží od pruhované srsti a jak to přitahuje či nepřitahuje bodavý hmyz.

V přírodě vědci vystavili atrapy zeber s lepkavým povrchem na zachycování hmyzu a zkoumali, jak ovádi reagují na černobílé pruhy, kterým navíc měnili šířku, hustotu a úhel mezi jednotlivými pruhy a porovnávali je se směrem světla, které odrážely.

Očekávali, že pruhovaná srst přiláká střední množství hmyzu, ale závěr ukázal, že zebry mají „nejchytřejší“ design: jejich srst přilákala úplně nejméně hmyzu.

Vzor zebří kůže přesně koreluje se vzory, které se ukázaly jako nejlépe odpuzující hmyz. Tým se domnívá, že pruhy na kůži se u zeber možná vyvinuly jako obrana proti hmyzu sajícímu krev.      (Zdroj: National Geographic)


Sběrné suroviny, které vykupují odpad, prošly kontrolou. Výsledek? ..... Česká inspekce prováděla v průběhu uplynulého roku šetření, jak pracují provozovatelé sběrných surovin. Pokud chcete uplatnit sběr svého kovového odpadu, sesbíraného ve vaší domácnosti, věnujte pozornost zprávě, která shrnula výsledky kontrol České obchodní inspekce u provozovatelů sběrných surovin.

Rádi byste odvezli připravený kovový odpad do sběrny a utržili za svoje pečlivé třídění odpadu nějaký peníz?

Kontrola subjektů prokázala, že téměř třetina kontrolovaných nedodržela právní předpisy. Sběrny nejsou vybaveny ověřenými měřidly – váhami. Vykupované suroviny nejsou váženy přesně, spotřebitelé jsou ošizeni nesprávným účtováním. V neposlední řadě nedostanete doklady o poskytnuté službě.

Některé sběrny porušily také zákon o odpadech i další právní předpisy, neboť přes zákaz vykupovaly veřejně prospěšná zařízení nebo jejich části, jako kryty kanálů, sloupů veřejného osvětlení, dopravní značky a jiné a nevedly řádně evidenci zúčastněných osob.

V průběhu roku 2012 bylo provedeno celkem 332 kontrol zaměřených na aktivity provozoven vykupujících druhotné suroviny od spotřebitelů. Porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI bylo zjištěno v celkem 105 případech, tj. 31,6 %.      (Zdroj: Velká Epocha)


Zjevení na hoře Tabor ..... Takzvané turínské plátno s otiskem postavy i tváře Ježíše Krista je stále předmětem dohadů a hypotéz – často dost odvážných Nechybí ani poměrně dobře doložené tvrzení o tom, že látka nese stopy působení jakéhosi mimořádně silného energetického výboje, který do ní vypálil otisk zabaleného těla. I v tomto případě - stejně jako v mnoha dalších pasážích Bible( tedy narážíme na stopy technologií mnohem vyspělejších než ta naše. Hypotéza je o to zajímavější, že dobře koresponduje i s jednou podivnou pasáží v Novém Zákoně. Z pohledu našeho pátrání po tajemných Synech nebes a indicií, že Ježíš byl nositelem jejich tajemství, je docela vzrušující.

Badatelé (většinou jaderní fyzici), kteří tuhle myšlenku zastávají, připomínají "obrazy", které do zdí Hirošimy vypálila exploze jaderné zbraně. Efekt by se obrazu z turínského plátna velmi podobal. Vědci z proslulé laboratoře v Los Alamos ale vypočítali, že k něčemu takovému by bylo třeba výboje několika miliónů voltů po nesmírně krátkou dobu miliardtin vteřiny. Dnešní věda si ale vznik takového záření v podmínkách biblického Jeruzaléma nedokáže představit.

Jean-Baptiste Rinaudo z fakulty přírodních věd v Montpelier zase věří, že obraz by mohl vytvořit tok protonů. Dokonce to pokusně ověřil - a výsledek se ze všech pokusů o imitaci turínského plátna blížil patrně nejvíc. Pořád ale chybí vysvětlení, jak by se něco takového mohlo stát.

prom3Zastánci této teorie ale připomínají jednu pasáž v Novém zákoně, která o podivném výboji přímo mluví. V bohoslovecké terminologii se této události říká Proměnění Páně nebo také Proměnění na hoře Tabor (anglicky Transfiguration.). O co šlo?      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


ČERNÉ ZLATO - o cestě kávy do našich šálků ..... Dokument britských filmařů poodhaluje zákulisí byznysu s „černým zlatem". Sleduje komplikovanou cestu kávy z plantáží do šálků spotřebitelů. Během této cesty cena levně pořízeného zboží závratně stoupá.

Snímek o tom, jak se velmoci staví k zemím třetího světa - jednání o vzájemné pomoci je vedeno bez nich a oni potupně čekají za dveřmi. Je zde popsán systém fair trade a systém vykořisťování zemědělců velkými korporacemi.

Motto: "Kilo kávy stojí v Evropě v přepočtu tři tisíce birhů, a kdo ji v Africe vypěstoval, dostane jen jeden. Kdyby dostal tři, jeho děti by mohly do školy."       (Video najdete na stránkách New World Order Opposition)


Sex ve vesmíru se nedoporučuje ..... Nejnovější výzkumy zjistily, že sex ve vesmíru by mohl nevratně poškodit zdraví. Vědci provedli pokusy na rostlinách a prokázali, že gravitační změny poškozují jejich buňky. Příliš slabá nebo naopak silná gravitace má vliv na rozvoj a funkci pylové láčky – vegetativní spermatické buňky.

Zjistilo se, že v podmínkách hypergravitace je nejvíce ohrožena vnitrobuněčná cirkulace a při příliš slabé gravitaci dochází u rostoucích buněk k narušení procesu stavby buněčné stěny. Tato zjištění se podle vědců týkají i lidských buněk, například neuronů, pro které je vnitrobuněčná cirkulace klíčová. Stav beztíže má vliv i na lidské reprodukční procesy a mozkovou činnost. Vědci nevylučují, že významně dlouhodobé změny gravitace mohou vést k rozvoji závažných chorob, jako je Alzheimerova nemoc nebo nádorová bujení.

Úvahy o sexu ve vesmíru se přitom v souvislosti s projekty předpokládajícími dlouhodobý či dokonce trvalý pobyt mimo Zemi dostávají na pořad dne. Je tu například projekt MarsOne, v jehož rámci by měla být vysazena posádka na Marsu bez možnosti návratu. Soukromá společnost Virgin Galactic dostala zase nabídku za 1 milion dolarů na natočení „vesmírného porna“ z vědeckých důvodů. Její zástupci ji ale odmítli.      (Zdroj: ProcProto)


18.3. 2013     Osmnáctého března 1965 opustil kosmonaut Alexej Leonov na 12 minut kosmickou loď Voschod 2 a stal se tak první osobou, která vstoupila do volného vesmírného prostoru.


Světový den vrabců si připomenou ornitologové v Olomouci ..... Vrabec domácí je dnes v mnoha zemích Evropy mizející druh. Dramatické snížení početnosti se projevuje hlavně ve velkých městech. Kvůli úbytku vrabců byl 20. březen vyhlášen jako Světový den vrabců - World Sparrow Day.

V Olomouci si Světový den vrabců připomenou ornitologové společnou odpolední procházkou za ohroženými městskými vrabci. Sraz zájemců o tuto netradiční výpravu je ve středu 20. března v 16.15 hodin před kostelem sv. Urbana na Návsi Svobody v Olomouci – Holici. Z centra Olomouce se na místo srazu dostanete autobusy č. 19 nebo 23, zastávka U Mlýna.

Účastníci procházky se mohou těšit na vyprávění o životě našich vrabců, o důvodech jejich ohrožení a také o tom, jak jim můžeme pomoci. Součástí akce bude i pozorování vrabců, tak si nezapomeňte s sebou vzít i dalekohled.

V České republice žijí dva druhy vrabců: vrabec domácí a vrabec polní. Vrabec domácí je větší a žije převážně v blízkosti lidských obydlí. Samice je světle hnědá a samec je výrazněji zbarvený, má tmavě hnědá křídla, šedý vrch hlavy, bílou líc a černou náprsenku. Hnízdí převážně v dutinách na budovách a ojediněle i ve volných hnízdech v korunách stromů. Video vrabce domácího si můžete prohlédnout na: http://youtu.be/zVMurEXufRw.

Vrabec polní žije v zemědělské krajině, v sadech a v zahradách. Samec i samice jsou zbarveni stejně. Mají kaštanově hnědý vrch hlavy a bílou líc s černou skvrnou. Živí se převážně hmyzem a semeny plevelů. Hnízdí v dutinách stromů a v ptačích budkách. Video vrabce polního si můžete prohlédnout na: http://youtu.be/uROahM63QmE.      (Zdroj: Agris)


První zelené rostliny nosí smrt - na otravu řepkou hynou stovky srn ..... Požehnání pro zemědělce a hrůza pro myslivce. Řeč je o řepce, která je v předjaří jednou z mála zelených rostlin, navíc pro lesní zvěř velmi chutnou. Jenže srnám přináší smrt, poškozuje totiž játra nebo nervovou soustavu. Záchranné stanice odhadují, že na otravu řepkou každým rokem zemře okolo tisícovky srn.

V České republice se pěstuje řepka na více něž 400 tisících hektarech, plochy osázené energetickou plodinou ale každý rok přibývají. A právě v období před počátkem jara, kdy pole již nekryje sníh, se stávají zelené rostliny lákadlem pro srny.

Prvního března v obci Vonoklasy zasahovala Pražská zvířecí záchranka, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody. Majitel rodinného domku měl na své zahradě srnu, která nedokázala překonat plot a narážela do něj. Hlasitě pískala, snažila se postavit na nohy a utéct, pokaždé však upadla a udělala kotrmelec. Po příjezdu záchranářů se srna snažila utíkat, udělala však jen několik skoků a upadla.

"Po odchytu bylo jasné, kde je problém. Zvíře bylo slepé. Náhlá ztráta zraku je prvním příznakem otravy řepkou," vysvětluje David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. Přes péči odborníků ze záchranných stanic takové zvíře nepřežije 24 hodin. I tato srna uhynula do druhého dne.

Podle záchranářů právě současné počasí přispívá k tomu, že se srny pasou na jediné dostupné zelené potravě – řepce. Podle Zítka by řešením mohlo být pěstování starých odrůd řepky, které zvířatům nechutnají.       (Zdroj: Ekolist)


Podle CERNu se stále více potvrzuje, že byla objevena božská částice – Higgsův boson ..... Nedávno objevená částice zřejmě opravdu je Higgsův boson, chybějící částice v teorii o vzniku vesmíru. Potvrzení by představovalo opravdovou vědeckou revoluci.

Nové pokusy na subatomární částici objevené loni vědci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) stále více prokazují, že by mohlo jít o takzvaný Higgsův boson. CERN to oznámil v tiskovém prohlášení. Šlo by o převratnou záležitost, protože podle vědeckých hypotéz může model této „božské částice“ podat vysvětlení o tom, jak základní částice získávají hmotnost.

Vědci zřejmě našli chybějící článek v teorii o vzniku vesmíru. Božskou částici - Higgsův boson

Podle vědců už fakticky zůstává otevřená jen otázka, zda jde o „standardní model“ bosonu, či některou z jeho „lehčích“ variant, jak některé fyzikální teorie předpokládají. Na odpověď bude ale nutné si ještě nějaký čas počkat.

Hledání v kupce sena ... „Předběžné výsledky s úplnými daty z roku 2012 jsou báječné a podle mě je jasné, že máme co do činění s Higgsovým bosonem, přestože máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom zjistili, o jaký druh Higgsova bosonu jde,“ prohlásil mluvčí výzkumného týmu CMS Joe Incandela.

Také mluvčí druhého výzkumného týmu ATLAS Dave Charlton reagoval s nadšením a údaje označil za výsledek obrovského úsilí mnoha obětavých lidí. Podle něj se ukazuje, že částice splňuje parametry standardního modelu Higgsova bosonu a že zjištění je dobrým základem pro budoucí nyní měření, na jehož základě by se mělo zjistit, do jakého bosonového spektra prvek náleží.

Profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR řekl, že nové výsledky „posilují svědectví předcházejících dat“ a potvrzují správnou hodnotu fyzikálních hodnot dané částice. Další podrobnější znalosti o bosonech bude možné získat tak jako předtím opět ve velkém hadronovém urychlovači (LHC). V únoru ale vědci jeho provoz na dva roky přerušili, aby mohli zdvojnásobit kapacitu jeho energie a zároveň zesílit jeho bezpečnost. Poté bude zkoumání trvat dva až tři roky, než budou k dispozici důvěryhodné výsledky.      (Zdroj: National Geographic)


Má se Shell čím chlubit? ..... Narušili jsme nóbl večírek společnosti Shell, který se konal v Národní galerii (již druhým rokem po sobě). Tentokrát jsme Shellu pomohli představit nový umělecký exponát Annus Horribilis: New works in oil (olejomalbu ztroskotané ropné plošiny Shellu). Shell sice pozastavil své plány v Arktidě, ale my nepřestaneme, dokud nebude zcela mimo jejich dosah.

Loňský rok byl pro Shell katastrofický. Ropný gigant začal v roce 2012 suverénně, ale skončil s hlavou v dlaních, když jeho ropná plošina Kulluk ztroskotala na aljašském pobřeží. Jeho vrtná loď nazvaná Nobel Discoverer se pro změnu utrhla z kotvy a kromě toho propadla i v těch nejzákladnějších bezpečnostních testech.

Shellu nezbylo nic jiného než pustit k vodě plány průzkumu Arktidy a poslat Kulluk a Nobel Discoverer na opravu do Asie. Mezitím americká vláda přemítá, co bylo špatně, a statisíce z vás vyzývá prezidenta Obamu, aby zrušil Shellu licenci na vrty na Aljašce.

Řekněte Obamovi, aby se Shell spakoval a šel ... Když jsme se dozvěděli, že Shell připravuje oslavu v Londýně, zeptali jsme se sami sebe, co tak můžou slavit? Jediný jejich úspěch je promrhání 5 miliard dolarů při hraní nebezpečných her na území křehké Arktidy.

Tak naši aktivisté zaskočili do Národní galerie, aby pomohli Shellu omluvit se lidem za tento příšerný rok.

Shell přispívá zlomkem svého zisku na kulturní instituce, jako je např. Národní galerie, aby si vylepšil své jméno. Nemůžeme připustit, aby jim to vycházelo – lidé musí slyšet pravdivý příběh o nebezpečné neschopnosti Shellu. Rizika poškození pověsti těžby v Arktidě jsou obrovská a my uděláme všechno pro to, aby se o nich dozvěděli ti správní lidé.

Minulý rok jsme tam pověsili obrovský transparent upozorňující na to, záměry Shellu v Arktidě – ale tento rok jsme se nechali inspirovat loňským tragickým nezdarem a obrátili jim tento kravaťácký večírek v přehlídku jejich neúspěchů.

Před vchodem jsme zavěsili dvě obří olejomalby ztroskotané plošiny Kulluk a na přední část budovy jsme promítali vzkazy. Naši elegantně oblečení aktivisté zdravili přicházející hosty a jménem Shellu se jim omlouvali.

Za tím vším je ale samozřejmě velmi důležitá zpráva. Shell sliboval, že je na těžbu ropy v Arktidě perfektně připraven, ale místo toho dokázal, že i ty největší ropné společnosti nejsou schopny v nehostinných, avšak křehkých, arktických vodách bezpečně těžit.

Shell se letos do Arktidy nechystá, ale hodlá se tam vrátit v roce 2014. A se nám nelíbí. Arktida je vzácná a nádherná oblast a my nemůžeme dovolit firmám, jako je Shell, ji zničit.

Prezident Obama má pravomoc zrušit Shellu povolení a zajistit, aby americká část Arktidy byla pro nebezpečné ropné společnosti nedosažitelná. Je na nás ho přesvědčit, aby Shell zastavil a chránil Arktidu.      (Zdroj: Greenpeace)


Fosilní řasy v meteoritu? ..... Meteorit, který zazářil nad srílanskou provincií Polonnaruwa těsně před koncem minulého roku, má šanci vstoupit do dějin. Poté, co je vědecký tým vedený Jamie Wallisem z univerzity v Cardiffu analyzoval, oznámili světu, že v něm jsou podle nich stopy po řasách. Jde skutečně o posla vesmírného života nebo se vědci mýlí?

Meteorit patřil mezi tzv. uhlíkaté chondrity. Jeho struktura napovídá, že byl kdysi součástí komety. Podle vědců, kteří jej zkoumali, nese jasné stopy po bičíkatých buňkách řas.

Jejich závěry však nebyly v odborné komunitě vůbec přijaty s nadšením. Oponenti namítají, že jedním ze spoluautorů studie byl i Chandra Wickramasinghe. Tento vědec v roce 1981 poprvé navrhl teorii „panspermie“, podle níž se život šířil vesmírem právě pomocí asteroidů. Wickramasinghe se však postupem času stal spíše fanatikem této myšlenky, který nepřipouští vůči této představě námitky.      (Zdroj: 21@století)


Čínská mince z keňského ostrova ..... Čínská mince nalezená na keňském ostrově prokázala, že Čína měla obchodní styky s Afrikou už před 600 lety. Ostrov Manda leží u pobřeží severní Keni. Od roku 200 našeho letopočtu zde existovala vyspělá civilizace, ale v roce 1430 lidé ostrov opustili a už nikdy nebyl trvale obydlen. Archeologové z Illinoiské univerzity a Field Museum v Chicagu tu nyní objevili zcela nečekaný předmět - 600 let starou čínskou minci. Byla vyražena ze slitiny mědi a stříbra za vlády císaře Jung-le z dynastie Ming, který vládl v letech 1403 až 1425. Datování mince bylo snadné, protože je na ní vyraženo císařovo jméno. Stejně jako jiné čínské mince má kulatý tvar s čtvercovým otvorem, který umožňoval nošení mincí na opasku.

Císaře Jung-le, který mimo jiné zahájil stavbu Zakázaného města, měl zájem o politické a obchodní zahraniční mise. Jeho admirál Čeng Che, považovaný za „čínského Kryštofa Kolumba“, se vydával na objevitelské plavby do Indického oceánu a během některé z nich dorazil i do Keni. Vztahy mezi oběma zeměmi však ustaly záhy po smrti císaře Jung-le. Další vládci Číny zámořské expedice zakázali, takže věku zámořských objevů dominovali Evropané.       (Zdroj: ČT Leonardo)


Praveké sekery s najtvrdšími čepeľami na svete ..... Ešte v roku 2004 prišiel americko-kanadský fyzik Peter Lu z prestížnej Harvardskej univerzity na to, že ceremoniálne sekery, ktoré používala jedna staročínska kultúra pred 4 až 6 tisíc rokmi by vlastne ani nemali existovať. Technológiu, ktorou boli vyrobené, totiž ešte ani my nepoznáme.

Najtvrdšie čepele na svete ... Sekery, ktoré archeológovia našli pri vykopávkach v Číne, používala staročínska kultúra Sanxingkun alebo Liangzhu v rokoch 4000 až 2000 rokov pred Kristom. Používanie sekier v tomto období nie je ničím výnimočným, a preto sa ich zložením archeológovia ani veľmi nezaoberali. Keď si však Peter Lu sekery pozrel v Nanjingskom múzeu, už na prvý pohľad zistil, že sú veľmi jedinečné, a už vtedy vedel, že pravdepodobne pichne do „osieho hniezda“ archeológie.

Tri sekery mu na výskum zapožičalo Nanjingské múzeum a štvrtú získal zo súkromnej zbierky. Pri dôkladnej analýze Peter Lu zistil, že hlavy sekier objavené v hroboch zomrelých sú dokonale nabrúsené a vyleštené do zrkadlového lesku. Zarážajúce na tom však bolo to, že čepele sekier sú z korundu, čo je druhý najtvrdší nerast na našej planéte, hneď po diamante. Z toho teda vyplýva, že ten kto chcel takto vybrúsiť a leštiť korund, potreboval k tomu diamanty. So žiadnym iným materiálom sa takto leštený korund vyrobiť nedá, čo potvrdili aj odborníci.

Starovekí Číňania teda museli diamanty používať k opracovaniu svojich artefaktov, aj keď historici hovoria o tom, že diamanty sa prvýkrát na opracovávanie používali až okolo roku 500 pred Kristom v Indii, a nie v Číne. Peter Lu však má dôkaz v podobe sekier, že historici sa opäť veľmi pomýlili (čo aj uznali), a diamanty na opracovávanie sa teda začali používať najmenej o tisícročie skôr.

Niečo tu však nesedí... Peter Lu oslovil viacerých expertov, ktorí sa zaoberajú najnovšími technológiami, aby mu určili ako sa dá vyleštiť korund, ktorý je použitý na pravekých čepeliach sekier. A práve toto dostalo celú archeológiu do úzkych. Experti totiž potvrdili, že ani v súčasnosti sa leštením najmodernejšími metódami nedokáže vytvoriť tak hladký povrch z korundu, akým sa vyznačujú tieto praveké čepele sekier! A to je pre historikov doslova šok      (Zdroj: Magazín.sk)


Facebook zná vaše tajemství: Tlačítko „To se mi líbí“ odhaluje vaši osobnost ..... Facebookové tlačítko „To se mi líbí“ může odhalit víc, než si myslíte. Lajkováním příspěvku a odkazů podle sympatií může odhalovat osobní tajemství, sexuální nebo náboženské a politické názory. Zjištění nové studie vyvolalo obavy o soukromí.

Studie americké Národní akademie věd zkoumala 58 000 facebookových uživatelů v USA, kteří se dobrovolně přihlásili a poskytly své údaje o lajkování, demografické profily a psychometrické výsledky testů. Výzkumníkům se podařilo „překvapivě přesně“ zjistit poznatky o uživatelově rase, IQ, sexualitě, užívání návykových látek, osobní a politické názory a to na základě témat a věcí, které se uživatelovi „líbily“ a to i když měl nastavenou silnou ochranu osobních údajů na svých stránkách.

Autoři studie vyvinuli algoritmus, který využívá lajkování k vytvoření osobnostního profilu uživatele. Každý vyškolený člověk v oboru analýzy dat může být schopen odvodit takové informace a to i když je uživatel výslovně nesdílí.

Výzkumníci byli schopni s přesností 88% předpovědět, zda je uživatel homosexuál na základě lajknutí stránek týkajících se homosexuálních vztahů. Preference hudby, televize, atd. může odhalit více než se zdá: Například u mužů, kteří sledují seriál „Glee“ je pravděpodobnější, že jsou gayové, ukázala studie.

S přesností 82% byli křesťané a muslimové správně identifikováni. Ale studie predikuje nejen sexualitu a náboženství, ale také uživatelovo IQ.      (Zdroj: Freepub)


Biblická povodeň – pravěká katastrofa, na kterou lidstvo nezapomnělo ..... Slavná biblická potopa má svůj předobraz v neméně slavném Eposu o Gilgamešovi starých Sumerů. A obě pak čerpaly ze zkušeností, které měl pravěk se skutečnou „megapovodní“. Dlouho se hovořilo poněkud o jakési přírodní katastrofě, která se udála před mnoha tisíci lety na Blízkém východě a rozvodněnými řekami měly být Eufrat a Tigris. Ale moderní věda je přesvědčena, že zmiňované vodní toky v tom jsou tentokrát nevinně.

V roce 1993 se americkým mořským geologům Billu Ryanovi a Waltu Pitmanovi podařilo připojit se k ruské expedici, která mapovala důsledky výbuchu v jaderné elektrárně Černobyl na pobřeží Černého moře. A tam objevili stopy mohutné potopy, která postihla velkou část černomořského pobřeží před přibližně 7000 lety (podle některých dalších teorií možná dokonce ještě o několik tisícovek let dříve).

Útok běsnících vod ... Byla důsledkem poslední doby ledové, kdy hladina moří poklesla až o 120 metrů. Když pak ledovce začaly roztávat, utvořilo se někdy před 12 500 lety v místech dnešního Černého moře sladkovodní jezero. Antičtí Řekové mu o mnoho tisíciletí později začali říkat Euxinské (v překladu tedy ono černé). Ale voda tála dál a mořská hladina opět začala stoupat. Tak se stalo, že stouplo i Středozemní moře a to „narazilo“ do oblasti nynějšího Bosporského průlivu. Ten tehdy byl suchou zemí utvořenou říčními naplaveninami.

Když pak ledovce začaly roztávat, utvořilo se někdy před 12 500 lety v místech dnešního Černého moře sladkovodní jezero.

Když se překážka prolomila, začala se slaná voda z jihu mocným proudem a s hrozivým duněním valit do sladkovodní nádrže, ležící o 70 metrů níže. Miliony krychlových metrů rozpěněné vody protékaly zpočátku úzkým žlabem. Burácející proud – podle odhadů se hnal rychlostí 60 kilometrů za hodinu a měl velikost 200 Niagarských vodopádů – vytrhával stále více kamenů i půdy z okrajů a žlab se rozšiřoval. Z trhliny vznikla rozsedlina a z ní pak průliv. Nejspíš celé roky burácela slaná voda úžinou do jezera, které se ustavičně plnilo a už brzy vystoupilo ze svých břehů. Masy vody, proudící ze Středozemního moře, dopadaly na hladinu tehdy Černého „jezera“ takovou silou, že vznikaly vysoké vlny, které běsnily proti pobřeží, jednalo se tedy o klasické tsunami. Lze předpokládat, že kolektivní vzpomínka na takovou událost měla dopad i na každodenní život lidí. Proto se objevuje ve všech mýtech této oblasti a dostala se i do starověkých literárních děl.      (Zdroj: Proc Proto)


Když se myšlenky zhmotňují… ..... Dlouho jsem přemýšlela, zda mám napsat o svých zkušenostech, ale myslím, že nyní přišel ten správný čas. O některých svých mimořádných zážitcích jsem už psala, byly to vesměs události, které jsem předvídala dopředu - že se nabouráme, stane se úraz, psala jsem i o prorockých snech a podobně. V poslední době se mi ale stávají trochu jiné věci - nazvala bych je materializací myšlenek a předmětů. Jdu kupříkladu do obchodu pro určitý druh zboží, který nebývá moc často a už z dálky vidím, že regál je prázdný.

Jdu však dále a modlím se, přeji si z celého srdce, aby tam ještě to zboží měli. Když přijdu blíže - opravdu je tam poslední kus. Tato skutečnost se opakovala už vícekrát. Jednou jsme šly s dcerou na jistou ezoterickou výstavu. Bylo tam dražší vstupné a my už jsme jednou na té výstavě byly, nicméně byla nádherná a poučná, tak jsme zvažovaly, zda jít znovu. Když jsme stály na schodišti a nahlas polemizovaly o tom, zda jít či nejít kvůli drahým vstupenkám, najednou vidí dcera přímo vedle nás na schodišti na zábradlí platnou vstupenku. Velmi se podivila, protože jsme tam stály už nějakou dobu, a jak mi řekla, byla si jistá, že tam nic nebylo, dokonce jsme se tam i fotily.

Tak jsme získaly platnou vstupenku, bez orazítkování, které se dělalo při vstupu na výstavu. Mimochodem, už před dvanácti lety se mi to stalo poprvé. To jsme hledaly s dcerkou dětskou sponečku, prohledaly jsme všechno - nejprve ve školce, tam se totiž ztratila, pak pro jistotu i doma. Objevila se až po upřímné modlitbě doma na chodbičce, v místě, které jsme prošly snad desetkrát. Byla bych ráda, kdyby se mi ozval někdo, kdo má podobné zkušenosti jako já.      (Zdroj: Doplněk)


15.3. 2013     Dnešní den je Světový den práv spotřebitele. Prvotní myšlenka na ochranu spotřebitelů pochází z roku 1962 a jejím autorem je bývalý americký prezident J. F. Kennedy. Postupem času bylo formulováno celkem 8 bodů práv spotřebitelů, např. právo volby, právo být informován, právo na nápravu / opravu, právo na bezpečnost, …

Dále je dnes Mezinárodní den proti policejní brutalitě. Tento den je připomínán od roku 1997. Jako důvod jeho vzniku je uváděno údajné ubití dvou dětí švýcarskou policií.


Ve víně je nejen pravda, ale i mládí ..... Příznivé účinky vína na odolávání organismu proti stárnutí zkoumají vědci již delší dobu. Poslední číslo magazínu Science však přineslo zprávu o objevu vskutku převratném. Látka, která je obsažena (mimo jiné) ve vinných hroznech, dokáže aktivovat geny, které zastavují stárnutí buněčných „baterií“, mitochondrií.

Látka, kterou vědci z Harvardovy univerzity vedení D.A. Sinclairem zkoumali, nese název resveratrol. Vědci se k ní dostali přes zkoumání skupiny genů, které u řady organismů včetně člověka zpomalují stárnutí organismu, tzv. sirtuiny. Jeden specifický gen, SIRT 1, je právě resveratrolem, který je mimo hroznů obsažen také v lesních plodech či burských oříšcích, zjevně aktivován.

Vědci zatím stále neznají přesný mechanismus působení této látky. Její objev však slibuje velkou naději do budoucna. Syntetická analoga této látky by mohla znamenat revoluci zastavování příznaků stárnutí.      (Zdroj: 21@století)

Nevím sice, co je syntetická analoga (samice od analogu?) ale zdravý rozum říká, že prostředky vytržené z kontextu (prostředí) jsou tak leda na starou belu. Proč si nedat raději decku dobrého živého vína?


Založena Beskydská oblast tmavé oblohy ..... Pavel Suchan ukazuje podepsané memorandum Foto: Martin MašekPo ročních přípravách byla v pondělí 4.3.2013 založena Beskydská oblast tmavé oblohy (BOTO). Stalo se tak v rámci 40. výročí založení CHKO Beskydy. Oblast byla založena formou memoranda, které podepsalo 5 zakládajících organizací a také za podpory 12 obcí, kde se oblast rozkládá.

Dopadová elipsa meteoritu Morávka Foto: www.mapy.cz, Jan Kondziolka, Jiří BorovičkaČesko - slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy vzniká po vzoru česko - polské Jizerské oblasti tmavé oblohy, která byla vyhlášena v roce 2009 jako první mezinárodní oblast tohoto druhu na světě. Vyhlášením Beskydské oblasti tmavé oblohy se Česká republika stává jedinou zemí na světě, která má dvě takové oblasti zasahující přes hranice na území dalšího státu. Beskydská oblast tmavé oblohy poskytne kromě ochrany nočního životního prostředí také pravidelné veřejné akce pod tmavou oblohou. Upozornit na to, že tma začíná být ohroženým druhem a že pro ochranu našeho přirozeného nočního prostředí musíme něco udělat, to jsou jedny z úkolů vyhlášené oblasti.       (Zdroj: Astro)


Hubnutí bez diet a cvičení - Jsme tlustí vlastní vinou? ..... Možná vám tato otázka připadá trochu padlá na hlavu. A nejspíš se na mě sesypou všemožní odborníci. Každý přece ví, že jídlo je základní lidská potřeba. Jenže…

… Jak to, že i když za posledních třicet let došlo k ohromnému pokroku v oblasti výživy a informovanosti, neustále narůstá počet obézních lidí? Proč postupně zvyšujeme dávky jídla? Proč jíme víc a více hranolků, hamburgerů, sušenek? Proč tloustneme a nemůžeme si pomoci, i když víme, že nám to škodí?

Jak to, že když si rozděláme balíček slaných brambůrek, nemůžeme ho odložit, dokud není prázdný? Jak to, že když si dáme hranolky ve fastfoodu, tak brzy poté, co je dojíme, máme chuť na další? Chuť, ne hlad.

Proč pokračujeme v jídle, když už jsme sytí? ... Jednu možnou odpověď přinesl britský list The Independent. Přišel se zajímavou studií: totiž že přejídání nemusí být jen důsledkem nedostatku sebeovládání. Naše potraviny se pomalu, ale jistě mění v návykové látky. Milovníci hamburgerů, smažených pochoutek, cukrovinek a sycených nápojů se mohou podle odborníků stát obětí návyku, který je srovnatelný se závislostí na drogách.

Závislost na potravinách obsahujících velké množství tuku a cukru může způsobit změny v mozku, který pak nedokáže říci ne. Euforie po požití takového jídla je srovnatelná, i když méně intenzivní, se zážitkem po požití heroinu nebo kokainu.

Odborníci zjistili, že cukr podle jeho neurochemických a neurobiologických účinků funguje stejně jako drogy. A platí to nejen u lidí. Psycholog John Hoebel z Princetonské univerzity zkoumal krysy, které byly krmeny stravou obsahující 25% cukru. Když nasadili střídmou dietu, krysy ztrácely zájem a jedly méně. Objevila se u nich úzkost a měly i klasické abstinenční příznaky, jaké známe u lidí, pokud jim odejmeme návykové látky. Cukr a pak jeho odnětí způsobily změny v části mozku zvané amygdala, která je zodpovědná za prožívání slasti. Když zrovna trpěly nedostatkem cukru, několikanásobně se u nich zvýšila hladina hormonu, který v mozku reguluje stresové reakce. Krysy byly vystresované, protože jim chyběl cukr. Když znovu dostaly svůj příděl cukru, hladina tohoto hormonu poklesla a stres zmizel.

Začarovaný kruh ... Jak je patrné z předchozího odstavce, vliv jednoho jídla na to, co budeme jíst jako příští jídlo, je obrovský.      (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Soud zrušil druhé stavební povolení pro dálnici D8 u Vchynic ..... Na základě žaloby Dětí Země z května 2010 zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem dne 11. března 2013 stavební povolení pro pět stavebních objektů, včetně nových šaten pro FC Vchynice, na dálnici D8 Lovosice – Řehlovice, které vydal stavení úřad v Lovosicích a potvrdil krajský úřad v Ústí nad Labem.

Oba úřady rozhodly nezákonně, neboť řádně nezdůvodnily nezahrnutí některých podmínek stanoviska EIA a nevyčkaly na výjimku k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů. Rozsudek nemá vliv na termín dostavby D8, neboť vše je již postavené, takže se nové povolení vydá znovu jen formálně.

„Jde o další důkaz, že pro některé úředníky v Lovosicích a na krajském úřadě je výhodnější rozhodovat nezákonným způsobem a nejlépe opakovaně, neboť krajský soud již v červnu 2010 za stejnou absenci výjimek k zásahu do biotopů zrušil územní rozhodnutí pro celou dálnici,“ říká Miroslav Patrik z Dětí Země.

Viníkem nezákonného stavebního povolení je vedoucí stavebního úřadu na MěÚ v Lovosicích Ing. Petr Soldon, který ho dne 30. 9. 2009 vydal, aniž podle zákona řádně odůvodnil, proč některé podmínky stanoviska EIA nebyly převzaty, a aniž vyčkal na výsledek řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.

Druhým viníkem je vedoucí oddělení stavebního řádu na krajském úřadě v Ústí nad Labem Ing. Hana Bergmannová, která toto rozhodnutí dne 23. 2. 2010 potvrdila jen s nepatrnou změnou.

Nyní zřejmě stavební úřad v Lovosicích zahájí řízení o odstranění stavby, jehož výsledkem bude dodatečně vydané stavební povolení, což by ale nemělo ohrozit plánovaný termín dokončení dálnice D8 v prosinci 2014, neboť všechny stavební objekt, tj. přeložky dvou kabelů a dvou plynovodů a šatna fotbalistů, jsou již postavené.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 12,3 mld. Kč (bez DPH), tzn. o 24 procent, a termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na prosinec 2014.      (Zdroj: Ecomonitor)

No vida, tady lítají miliardy do vzduchu, jen to fičí a my to jak idioti platíme z daní - a přitom se pak můžeme zabít v děrách ve vozovce ve vlastním městě, neb na TO peníze nejsou. Jděte do jetele, vážení vládní činitelé ...


Odborníci zvolili Českou spořitelnu za nejvstřícnější ..... V projektu klientského ratingu OVB Vstřícná banka se u odborné poroty za rok 2012 stala vítězem Česká spořitelna. Druhou nejvstřícnější bankou byla porotou určena Komerční banka a třetí UniCredit Bank.

Česká spořitelna získala od porotců nejvyšší hodnocení a se svými 71,39 body se tak podle odborníků stala Nejvstřícnější bankou roku 2012. Odborníky určenou druhou Nejvstřícnější bankou je se svými 70,61 body Komerční banka a těsně za ní, se svými 69,57 body, si stojí UniCredit Bank.

Odborná porota je nejdůležitějším článkem hodnocení se sílou hlasu 58 procent. Vedle poroty hodnotí banky také server www.bankovnipoplatky.com s váhou hlasu 25 procent a registrovaná a neregistrovaná veřejnost s váhou hlasu 17 procent. Připomínáme, že celkovým vítězem a tedy Nejvstřícnější bankou roku 2012 se stala Fio banka, následovaná mBank a Air Bank.

Česká spořitelna je podle odborníků vítěz ... Česká spořitelna se v průměrném součtu všech čtvrtletí umístila u poroty se 71,39 body na prvním místě. Zajímavé je, že se tato banka u odborníků v prvním čtvrtletí roku 2010 umístila až na místě čtvrtém. Získala 66,17 bodů. První místo měla Komerční banka, druhé místo Fio banka a třetí UniCredit Bank. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 nastal zlom. Česká spořitelna byla odborníky ohodnocena krásnými 72,56 body a získala první místo. Druhá byla UniCredit Bank a třetí Komerční banka. Ve třetím čtvrtletí získala Česká spořitelna u odborníků nejvyšší hodnocení vůbec. Měla 76,11 bodů. Druhé místo měla Komerční banka a třetí UniCredit Bank. V posledním čtvrtletí roku 2012 se u porotců první umístila Komerční banka, druhá byla se 70,7 body Česká spořitelna a třetí opět UniCredit Bank.      (Zdroj: Spotřebitel)


Velké shrnutí solárního podvodu: Viník není a nebude ..... Před pár týdny předsedkyně Alena Vitásková oznámila, že v Česku bylo od počátku manipulováno s výkupními cenami za elektřinu vyrobenou solárními elektrárnami. Zveřejněný audit ale silná tvrzení a podání trestního oznámení nepodporuje. Oprava některých chyb by totiž výkupní ceny naopak ještě zvýšila...

O solární energii dnes ví v Česku skoro všichni a většina si o ní nemyslí nic dobrého. Nepomáhá tomu nepřehledná situace se spoustou aktérů a děsivé částky, létající vzduchem. Podávají se trestní oznámení, různé strany šermují složitými grafy a všichni se shodují na tom, že v podpoře solárních elektráren došlo k obrovským podvodům. Jelikož jsme se v redakci Nazeleno.cz pečlivě situaci věnovali a prošli desítkami stránek zveřejněných auditů, nabízíme stručné shrnutí pro každého, kdo se chce v aktuálním vývoji kauzy vyznat.

Základní nástin situace ... Solární boom je v této chvíli minulostí, za poslední dva roky se stavěly převážně střešní instalace s mizivým výkonem. Problematické nicméně jsou roky 2009 a 2010, kdy vznikla většina obrovských solárních parků. Ty jsou nejvíce vidět na účtech za elektřinu, ve jmenovaných letech také klesaly náklady na pořízení rychleji než garantované ceny, které měly zajistit investorům 15letou návratnost.

Dlouhodobou připomínku tohoto období najdou všichni ve své faktuře na elektřinu. Aktuální výše podpory obnovitelných zdrojů je zhruba 0,7 Kč za kWh včetně DPH. Jedna kilowatthodina přitom stojí zhruba 4,83 Kč. Za zelenou elektřinu tak průměrná domácnost dá zhruba 1 200 Kč ročně.

Co se zrovna děje? ... Aktuální situace se nelíbí prakticky nikomu. Rok 2013 je v energetice rokem trestních oznámení. Podnikatelé v solární energetice (konkrétně asociace CZEPHO) jsou naštvaní na dodatečnou solární daň, která dle jejich slov vytváří z výroby elektřiny prakticky ztrátový byznys. Solární daň zpětně zdanila všechny velké elektrárny (nad 30 kWp) postavené v letech 2009 a 2010. Investoři se cítí státem podvedeni, a proto podali trestní oznámení na ERÚ (Energetický regulační úřad), který údajně poskytl Ústavnímu soudu zavádějící data, když o solární dani rozhodoval.

Druhé trestní oznámení připravil samotný Energetický úřad, který měl stanovení výkupních cen na starosti. Podle něj pochybilo předchozí vedení instituce, když špatně nastavilo výkupní cen už od roku 2006. Současná předsedkyně Alena Vitáskové tvrdí, že se zelená elektřina měla od počátku vykupovat mnohem levněji.      (Zdroj: Enviweb)

No vida, už se perou, ale zaplatit jim to musí kdo? No jistě, chudák spotřebitel. Toho se nikdo neptá a hned na něj přijde exekutor, když nezaplatí ...


Vermont: Možná první stát s povinným označováním GMO produktů ..... Povinnost označovat geneticky modifikované organismy (GMO) následuje po nedávném průchodu legislativy H.112 vermontským Výborem pro zemědělství a lesní produkty (HCAFP).

V historickém hlasování (osm ku třem) HCAFP hlasovala ve prospěch “zákona označování GMO,” který by po výrobci požadoval, aby označil etikety zemědělských produktů, zpracovaných a balených potravinářských výrobků, které obsahují geneticky modifikované (GM) přísady.

Jak uvádí skupina Vermont Right to Know GMOs – spolupráce zemědělců a občanských aktivistů usiluje o poctivé označování potravin ve Vermontu. H.112 potvrzené HCAFP je jen prvním krokem k potenciálně dlouhé cestě k úplné transparentnosti označování potravin.

Kladný výsledek hlasování výboru je podle skupiny “velmi pozitivní znamení,” které udává konečný cíl – dostat označování GMO potravin na dosah.

“Je to legislativa týkající se spotřebitele,” řekl republikán Will Stevens, člen HCAFP, který hlasoval pro zákon H.112. “Umožní zveřejnění informací, ke kterým by lidé jinak neměli přístup.”

Ačkoli byly podobné verze zákona v roce 2011 a 2012 poraženy, tak se zdá, že letošní verze má stále rostoucí podporu mezi zákonodárci. 50 členů výboru a 11 členů vermontského senátu se již zapsalo do H.112 jako spoluručitelé a mnozí další by měli být zviklání v nadcházejících týdnech.

“Lidé ve Vermontu mají právo vědět, co je v jejich jídle a právě nyní je GMO hrozbou pro značku Vermont,” říká Dan Barlow, lobbysta z Vermont Businesses for Social Responsibility, který otevřeně podporuje H.112. “Myslím, že tento krok může jen posílit značku Vermont.”

Obyvatelé Vermontu vyzvali guvernéra Shumlina, aby nepodlehl tlaku Monsanta, který které je proti H.112.

Dalším krokem pro H.112 bude proces přezkumu v justičním výboru. Pokud zákon přežije tento přezkum, pak půjde ke hlasování a nakonec ke guvernérovi Peteru Shumlinovi, který bude muset tento návrh podepsat, aby se stal zákonem.

Ale jak hlásily Times Argus – guvernér Shumlin již naznačil své přesvědčení, že návrh zákona způsobí “více škody než užitku,” pravděpodobně odkazoval na hrozby žalob ze strany společnosti Monsanto a dalších firem z biotechnologického průmyslu.

Mnoho Vermonťanů ale věci vidí jinak, včetně Michaela Feinera, který nedávno napsal otevřený dopis guvernérovi Shumlinovi, aby “neskákal jak Monsanto píská” a naléhavě ho žádal, aby stál pevně a byl člověkem.      (Zdroj: FreePub)


Po sto letech se změnil seznam nejbližších sousedů Slunce ..... Astronomové nalezli nového nejbližšího souseda Slunce. Jedná se o pár hnědých trpaslíků.

Nový objev astronomů z Penn State bude tvrdým oříškem pro terminology a astronomické machry. Jednak proto, že seznam třech nejbližších systémů bude muset být doplněn o jedno velké „ale“, a potom z toho důvodu, že zapamatovat si plný název třetího z nich nebude vůbec jednoduché.

Nejbližší hvězdou od Země je pochopitelně Slunce. Pokud bychom se podívali na jeho nejbližší kolegyně, pak všechny tři místa na pomyslném stupínku obsadí trojhvězda Alfa Centauri. Nejblíže se nachází červený trpaslík Alfa Centauri C, kterého většina pozná spíše pod jménem Proxima Centauri a který byl objeven roku 1915. Alfa Centauri A a B pak tvoří pár, který obíhá kolem společného těžiště. Vzhledem k nepřesnostem při měření vzdáleností ve vesmíru můžeme s klidným srdcem prohlásit, že Alfa Centauri najdeme ve vzdálenosti 4,3 světelných let.

V loňském roce byla u Alfa Centauri B objevena planeta (viz článek Za humny je exoplaneta. Našli oběžnici Alfa Centauri B).

Alfa Centauri často v seznamu vystupuje jako celek, takže druhým nejbližším hvězdným systémem je Barnardova šipka. Té v roce 1916 změřili vlastní pohyb, který je ze všech hvězd největší – 10,3 obloukových vteřin za rok.

Barnardova hvězda je červeným trpaslíkem ve vzdálenosti necelých 6 světelných let. Třetím v pořadí byl další červený trpaslík – Wolf 359 – ve vzdálenosti zhruba 7,8 světelných let. Jde o velmi málo hmotnou hvězdu (sotva 0,1 hmotnosti Slunce).

Wolfa 359 ovšem nyní z bronzového stupínku sesadil pár hnědých trpaslíků WISE J104915.57–531906 (zkráceně WISE 1049–5319), které se nachází 6,5 světelných let daleko v souhvězdí jižní oblohy Plachty.

Trpaslíky ulovila infračervená družice WISE, která v letech 2010 až 2011 prováděla systematické snímkování oblohy v infračervené části spektra. Data z přehlídky se analyzují dodnes.

Objev hnědých trpaslíků WISE 1049–5319 byl následně potvrzen i díky archivním snímkům ze Země, které byly pořízeny od roku 1978 do dneška.

Hnědí trpaslíci jsou považováni za přechod mezi hvězdami a planetami, které na rozdíl od hvězd ve svém nitru nespalují vodík ale deuterium. Hnědí trpaslíci vyzařují jen velmi málo záření a povrchová teplota některých z nich (třída Y) dosahuje jen desítek stupňů Celsia.

Obecně se definuje hranice mezi planetou a hnědým trpaslíkem na úrovni 13 Jupiterů. Výzkum exoplanet ovšem ukazuje, že tato hranice nebude tak ostrá, případně že se nachází na jiné úrovni nebo dokonce neexistuje vůbec.      (Zdroj: VTM)


Pacienti v Česku umírají hlady! Kvůli pojišťovnám? ..... Tři ze čtyř onkologických pacientů ohrožuje při léčbě podvýživa, ve středním až extrémním riziku je téměř 30 procent z nich. Specializované nutriční péče se ale dostane jen necelým 13 procentům lidí s rakovinou.

"Onkologové chtějí podvýživu řešit. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná je, že počet onkologických pacientů roste, riziko podvýživy je vysoké a možnosti tento stav ovlivnit jsou v ČR omezené," řekl dnes novinářům ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček.

Zásadní problém je podle něj ten, že onkolog nemůže pacientovi předepsat speciální tekutou výživu jako třeba na Slovensku, kde je plně hrazena ze zdravotního pojištění. "Přitom náklady nutriční péče jsou ve srovnání s farmakoterapií řádově nižší a zcela jistě se vyplatí," zdůraznil.

"Podvýživa je jako tichý zabiják. Už relativně malé zhubnutí o pár kilogramů zhoršuje vyhlídky nemocného, zvyšuje nežádoucí účinky radioterapie a chemoterapie a prodlužuje pobyt v nemocnici. Úbytek váhy nad deset procent zvyšuje riziko úmrtí," varoval primář s tím, že u podvyživených pacientů klesá účinnost léků, roste úmrtnost a stoupají náklady na léčbu.

Ročně je v ČR zjištěna rakovina u téměř 80.000 lidí, z nich podle onkologů minimálně třetina potřebuje nutriční podporu. V ČR je 76 nutričních ambulancí, nutriční terapeutky jsou ale dostupné většinou jen při nemocničním léčení.

V rámci celé Evropy je to více než 30 miliónů lidí. Podvýživa bývá často lékaři přehlížena a nediagnostikována. Přitom nedostatečná výživa pacienta vede ke znehodnocení účinnosti mnohdy i nákladné léčby, neumožňuje účinnou rehabilitaci, vede k úbytku svalové hmoty, zhoršení tělesné zdatnosti a kvality života. Podvýživa však také navyšuje potřebu zdravotní péče, jak v nemocnicích, prodloužení doby hospitalizace, výskyt infekčních komplikací, tak v péči ambulantní.      (Zdroj: Eurozprávy)

Pro tento stát jsou nemocní lidé méně než dobytek - za dobytek alespoň dostanou peníze ...


Zelené čističky vzduchu ..... Zeleň v bytě dokáže navodit nejen příjemnou atmosféru, ale je to také pastva pro oči, dobrodiní pro plíce a vystresované nervy. Díky některým pokojovým rostlinám se zlepšuje kvalita vzduchu, neboť doslova polykají škodlivé zplodiny. V běžné domácnosti se mohou uvolňovat z koberců, nátěrů, čalounění, z dřevotřísky, která se běžně používá k výrobě nábytku, z přípravků používaných k úklidu.

Jak potvrzují některé výzkumy, určité rostliny umí ze vzduchu odstranit škodliviny a také cigaretový zápach. Zejména formaldehyd a zápach v domácnosti pohlcuje hrnková chryzantéma. Škodlivé látky z lepidel a nejrůznějších čistících prostředků odbourává dračinec. Více než osmdesát procent formaldehydu dokáže zlikvidovat přítomnost azalky, zelence nebo pepřince na okně. Příliš suchý vzduch v místnosti spolehlivě zvlhčí svým bohatým olistěním šeflera.

Největší schopnost odstraňovat škodliviny z ovzduší má třeba voskovka, břečťan popínavý a asparagus. Fíkovník je dobré umístit tam, kde hrozí nebezpečné výpary formaldehydu. Cigaretový zápach výborně pohlcují hrnkové gerbery, draceny a rovněž lopatkovec.

Škodliviny účinně pohlcuje i palma, tchynin jazyk, ficus elastica, chamaedorea, voděnka, potos a celá řada dalších.

Aby mohly pokojové rostliny fungovat jako čističky vzduchu, je třeba, aby zemina v květináči nebyla ničím pokryta, neměly by ji zdobit žádné ozdobné kamínky a podobně.      (Zdroj: Doplněk)


14.3. 2013     Čtrnáctý březen je Mezinárodním dnem akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život. tento den je také Den čísla pí - tzv. Den pí; to díky anglosaskému zvyku psát datum obráceně, než je zvykem u nás - 3. 14.


Curiosity potvrdila, že na Marsu mohl být kdysi život. Vyskytují se tam klíčové prvky pro jeho vznik ..... NASA odpověděla na otázku, kterou si na začátku mise Curiosity položila. Existoval na Marsu někdy život? Ano.

Na planetě Marsu mohly v minulosti existovat mikrobiální formy života. Potvrdila to podle amerických vědců analýza hornin, které americká sonda Curiosity odebrala v Galeově kráteru. Vzorky obsahovaly síru, dusík, vodík, kyslík, fosfor a uhlík, tedy prvky klíčové pro vznik života.

„Na Marsu byly kdysi podmínky vhodné pro život,“ oznámil dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír na svém webu. Důkazy odeslala na Zemi automatická sonda Curiosity, která prozkoumala prach získaný ze sedimentu na dně kráteru. Zprávu potvrdil na tiskové konferenci expert NASA Michael Meyer.

„Zásadní otázka, kterou měla mise Curiosity odpovědět, zněla, zda mohl být Mars vhodný pro život,“ prohlásil Meyer. „Na základě toho, co nyní víme, je odpověď kladná„.

Mars není mrtvý. Spleť kanálů pod povrchem ukazuje na nedávné obrovské povodně

Vozítko Curiosity se teď pohybuje v oblasti kráteru zvané Yellowknife Bay. Jde o zbytek dávného řečiště nebo dno někdejšího jezera, které pro mikrobiální život podle expertů mohlo vytvářet příznivé podmínky. Na rozdíl od jiných oblastí Marsu zde totiž byl dostatek vlhkosti a nebylo tu příliš mnoho solí ani kyselin.

Podle výzkumníka Paula Mahaffyho vědci narazili na „působivé složení chemických látek,“ které mohly být energetickým zdrojem pro mikroorganismy. Curiosity se v oblasti nálezu bude pohybovat ještě několik týdnů. Vědci očekávají, že před sebou mají „mnoho vzrušujících objevů“.      (Zdroj: National Geographic)


Janin palubní deník - kapitola 1: Arktický východ slunce na Mallorce ..... Naše koordinátorka dobrovolníků Jana Pravdová dostala příležitost plavit se na palubě lodi Greenpeace Arctic Sunrise. Neváhala a vyrazila. O své zážitky se následující dva týdny bude dělit prostřednictvím svého palubního deníku...

Arctic Sunrise („Arktický východ slunce“) je jednou z lodí flotily Greenpeace. Jako jediná z nich je ledoborec, a tak se dostane i do oblastí, kam ostatní lodě nemohou plout.

Předtím než Arctic Sunrise v roce 1996 koupilo Greenpeace, se loď jmenovala Polarbjorn a byla celá červená. Aktivisté Greenpeace se s ní dokonce jednou střetli, když bránili nelegálnímu lovu patagonských tučňáků.

Poprvé byla loď použita při slavné úspěšné akci proti potopení vrtné plošiny Brent Spar, která patřila společnosti Shell. Protestovala i proti projektu Northstar ropné společnosti BP (British Petroleum) při těžbě ropy v Arktidě. Po letech se opět staví proti Shellu, a teď i Gazpromu, a jejich šíleným plánům na těžbu ropy v arktických vodách. V loni v srpnu díky ní obsadili aktivisté Greenpeace vrtnou plošinu Prirazlomnaja.

V minulosti zasahovala loď Arctic Sunrise i proti komerčnímu lovu velryb. Několikrát se v jižních mořích střetla s japonskými velrybáři.

Vědecký tým měří tloušťku arktického mořského leduLetos v dubnu Arctic Sunrise popluje na severní pól, kde arktická expedice Greenpeace umístí na dno oceánu speciální skleněnou kapsli se jmény 2 800 000 lidí z celého světa, kteří chtějí tuto cennou oblast ochránit před destruktivní těžbou ropy.

Posádka Arctic Sunrise provádí také vědecký výzkum. Například v roce 2010 dokumentovala skutečné dopady ropné havárie BP v Mexickém zálivu. A v roce 2011 zkoumala s týmem vědců z univerzity v Cambridge ubývání ledu v Severním ledovém oceánu.

Ale teď už čtrnáct dní kotví v přístavu v Palma de Mallorca, největším městě ostrova Mallorca, který patří Španělsku. Připravuje se zde na další misi: Za dva týdny zahájí Arctic Sunrise velkou plavbu z Rumunska napříč Středozemním mořem až do Atlantického oceánu, cílovou zemí bude Velká Britániie. V rámci kampaně Greenpeace na ochranu oceánů bude dělat nejrůznější aktivity a spolupracovat s místními tradičními rybáři, kterým obrovské lodě vylovily většinu populací ryb, které jsou jejich obživou.

Teď má Arctic Sunrise deset dní na to, aby doplula do rumunského města Constanta. Před týdnem jsem dostala nečekanou příležitost stát se po tuto dobu členkou posádky a jako dobrovolnice pomáhat na lodi se vším, co je potřeba - od drhnutí paluby až po loupání brambor. A tak vám můžu přinášet zprávy o tom, jak se žije na lodi, jak Arctic Sunrise pracuje, a co v rámci kampaně na ochranu oceánů chystá.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


První pilotovaný Sojuz vyzkouší zrychlené randevú s ISS ..... Předchozí Sojuz při příletu k ISS 21. 12. 2012 Foto: NASAAsi každý kosmický fanda zaznamenal novinku v misích k Mezinárodní kosmické stanici, se kterou nedávno přišli Rusové – podařilo se jim zredukovat dobu, po kterou zásobovací lodě Progress „dohánějí“ po startu na oběžné dráze stanici, ze dvou dnů na šest hodin! Zlepšovák přitom nevyžaduje žádné konstrukční úpravy lodě či rakety. Po několika testech nové metody na lodích Progress přichází nyní čas zkusit to i u lodí Sojuz s posádkou. Pro kosmonauty to však bude trochu hořkosladké sousto.

Když zalovíme v historii kosmonautiky, spojení s cílovým tělesem na orbitě ještě v den startu nebylo dříve ničím neobvyklým. Stykovky jen několik hodin po startu předváděly třeba posádky amerických lodí Gemini či dřívější lodě Sojuz za éry sovětské kosmonautiky. Šlo o běžnou rutinu i u misí Apollo, kdy připojení lunárního modulu k mateřské lodi na měsíční orbitě bylo po startu z povrchu Měsíce také otázkou pár hodin (u Apolla 11 necelé čtyři hodiny). Plánovači kosmických cest (především co se týče programu ISS) však později začali volit delší cestu lodi od startu k cíli, aby měla její posádka čas trochu si zvyknout na stav beztíže a také se tím šetřilo palivo.

Cílové těleso Agena z paluby lodi Gemini 11 v roce 1966 Foto: collectspace.comNyní se ale, co se týče orbitálních setkávání lodí, začínáme vracet ke starým zvykům, v mnohém zajisté efektivním. Počátkem srpna loňského roku Rusko poprvé úspěšně otestovalo připojení bezpilotního náklaďáku Progress ke stanici necelých šest hodin po startu ze Země bez potřeby konstrukčních úprav plavidla, jen s geniálním načasováním startu a orbitálních manévrů. Postup se osvědčil i u následujících dvou lodí Progress (říjen a únor) a tak se manažeři kosmických agentur v únoru definitivně rozhodnuli, že urychlený přílet ke stanici, určený vlastně primárně pro pilotované Sojuzy, jež dnes na stanici vozí dlouhodobé mezinárodní posádky, konečně vyzkouší i na lodi s kosmonauty. Los padl na nejbližší Sojuz TMA-08M (start 28. března z Bajkonuru).       (Zdroj: Astro)


Začíná platit zákaz prodeje kosmetiky testované na zvířatech ..... Dnešním dnem začíná v EU platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech. Tato nová legislativa je vítězstvím hnutí na ochranu zvířat, které o změnu legislativy usilovalo mnoho let.

V březnu 2009 podle sedmého dodatku Směrnice o kosmetice nabyl účinnosti zákaz testování kosmetických výrobků a složek na zvířatech a také zákaz dovozu a prodeje kosmetiky a jejích složek, které byly na zvířatech testovány mimo země EU. Druhá část tohoto zákazu ovšem dosud obsahovala výjimky pro tři typy testů, které mohly probíhat na zvířatech. Dnes se zákaz rozšíří a začne platit bez výjimek.

V České republice se tématu pokusů na zvířatech dlouhodobě věnuje organizace Svoboda zvířat. Barbora Bartušková Večlová, koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech ve Svobodě zvířat, vysvětluje, jak bude zákaz vypadat v praxi: „Výrobky, které jsou v současné době na trhu, zůstanou v prodeji, zákaz se týká pouze nových složek a výrobků. Ke všem testům kosmetiky prováděných na zvířatech jsou k dispozici alternativní metody, i když některé jsou zatím ještě ve stádiu schvalování.“

Šíře nabídky ani cena kosmetiky by se podle Bartuškové neměly změnit: „Testování pomocí alternativních metod není o nic dražší než používání zvířat. Již nyní existuje mnoho společností, které na zvířatech své výrobky ani jednotlivé složky netestují, a přesto jsou schopné vyrábět kvalitní výrobky za přijatelné ceny.“

Přes tento úspěch ochránci zvířat ovšem upozorňují na fakt, že zákaz v praxi nemusí zcela fungovat. Jeho dodržování bude v kompetenci jednotlivých členských států EU a záleží na nich, jakým způsobem budou dodržování zákazu kontrolovat. Také zatím není jasný rozsah zákazu, nejsou definovány některé pojmy a také je nejasné, zda složky testované na zvířatech kvůli jiným předpisům, mohou být v kosmetice používány. Tyto otázky ještě musí být vyřešeny Evropskou komisí. „Z těchto důvodů spotřebitelům nadále doporučujeme vybírat kosmetiku s certifikátem Humánní kosmetický standard. Seznam značek s tímto certifikátem naleznou na stránce www.netestovanonazviratech.cz,“ dodává Bartušková      (Zdroj: Spotřebitel)


Sokoli a čápi se vracejí na hnízdiště v Českém Švýcarsku ..... Na svá hnízdiště v Českém Švýcarsku se vracejí zvláště chráněné druhy ptáků. Z teplých krajin přilétají tažní čápi černí, svá hnízda však obsazují i výři velcí či sokoli stěhovaví. Kvůli zajištění potřebného klidu pro hnízdění těchto zvláště chráněných druhů také letos správa národního parku vyhlašuje dočasný zákaz vstupu do okolí jejich hnízdišť, platný od počátku března do konce června, v případě hnízdišť čápů černých do konce července. Omezení vstupu pro veřejnost se týká celkem 15 lokalit. Běžní návštěvníci opatření nijak nepocítí, průchod po značených turistických cestách omezen není. V těchto dnech stráž přírody instaluje značení širšího okolí hnízdních lokalit přímo v terénu národního parku, aby do nich nevstupovali návštěvníci pohybující se mimo značené cesty.

„Čápi, sokoli i výři jsou velice plaché druhy ptáků, které přítomnost člověka poblíž hnízda vnímají jako veliké ohrožení,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Při vyrušení obvykle na dlouhou dobu opouští hnízdo, v takovém případě hrozí zastydnutí vajec, nebo ještě hůře úhyn již vylíhnutých mláďat. Proto jakékoli rušení nebereme na lehkou váhu.”

Zkušenosti z uplynulých let ukazují, že návštěvníci národního parku mají pro přijímaná opatření pochopení. Pozitivně se tato skutečnost odráží na počtech vyvedených mláďat. Například loňský rok je možné označit za rekordní, z hnízd v Českém Švýcarsku vylétlo 22 mladých sokolů a nejméně 18 čápů černých. České Švýcarsko se tak stává významnou základnou pro další šíření těchto zvláště chráněných druhů ptáků.       (Zdroj: Ecomonitor)


Rusko po mnoha letech vyšle ženu do vesmíru ..... Jelena Serova bude členkou posádky ISS v příštím roce.

Rusko nebo spíše Sovětský svaz drží v oblasti dobývání vesmíru spoustu prvenství. Mezi ně patří i první žena ve vesmíru. Od památného letu Valentiny Těreškovové letos v létě uplyne 50 let. Byl to také Sovětský svaz, který se mohl pochlubit první ženou v otevřeném kosmu (Světlana Savická).

Moderní doba však ruským ženám ve vesmíru příliš nepřála. Poslední ruskou kosmonautkou byla Jelena Kondaková, která v letech 1994 a 1995 pobývala na orbitální stanici Mir a v roce 1997 se tamtéž vydala v americkém raketoplánu.

A tím také seznam ruských kosmonautek končí. Z více než 50 žen, které se do vesmíru vydaly, byly jen tři pod vlajkou Sovětského svazu nebo Ruska.

Nyní se to má změnit. V oddílu kosmonautů jsou v Rusku dvě ženy: Anna Kikina (*1984) a Jelena Serová (*1976). Druhá jmenovaná se má příští rok v září vydat na palubu Mezinárodní kosmické stanice a stát se členkou dlouhodobé posádky.      (Zdroj: Science WORLD)


Pomeranče ..... Pomerančovníky pocházejí z teplých částí Asie a jižní Číny a dnes jsou pěstovány na všech kontinentech. Je známo přes 200 odrůd, z několika desítek běžně pěstovaných jsou novější odrůdy krvavé nebo bezsemenné pupeční.

Zářivě oranžová slupka s nádržkami vonné silice a pod ní bílé houbovité pletivo ochraňují sladce navinulou, osvěžující a šťavnatou dužninu žluté, žlutooranžové až tmavě červené barvy s osmi až třinácti dílky, které lze snadno od sebe odlupovat a jíst.

Obzvláště ceněno je bohatství vitamínu C v pomerančích.

Plod vážící zhruba 180 g obsahuje asi 70 mg vitamínu C. Ten se účastní řady chemických reakcí látkové přeměny, podporuje vitalitu, duševní svěžest i štíhlost, aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí, mj. pohlavní.

Všeobecně pomáhají citrusy udržet tělo bez újmy, abychom nedostávali tzv. kurděje, nemoc někdejších námořníků při dlouhých plavbách bez dostatečných zásob ovoce. Jistě je podstatné i zajímavé, že jediný plod dokáže zastavit krvácení z dásní!

Ze žláz má hypofýza (žláza podvěsku mozkového) a dřeň nadledvin nejvyšší koncentraci vitamínu C, potřebují tedy nezbytně pro svoji kondici dobré zásobení tímto vitamínem.

Pomeranče nám pomohou udržet si svěžest a nepodlehnout snadno únavě a nesoustředění. Chronická únava bývá totiž způsobena právě dlouhodobým nedostatkem vitamínu C: Geny v buněčném jádru jsou pak nuceny zmenšit látkovou výměnu na 70% i méně. Pokles výkonu a nesoustředěnost je toho logickým důsledkem. Často jen jeden pomeranč stačí k tomu, aby nám pomohl se vzpružit.       (Zdroj: Celostni Medicina)


Český česnek se vrací, ale prohrává s Čínou, Španělskem i s počasím .....Česnek se stal jedním ze symbolů toho, jak zahraniční a mnohdy levnější potraviny vytlačují ze supermarketů český sortiment. Pálivý modrý paličák se sice na přání zákazníků opět na pulty řetězců vrací, ale válcuje ho nabídka z Číny a Španělska.

Loňskou tuzemskou úrodu navíc zdevastovalo špatné počasí, takže český česnek je v regálech obchodních sítí v menšině. ...

... Jaroslav Zeman, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy, uvedl, že průměrný Čech spotřebuje ročně 70 až 80 dekagramů česneku.

Aby čeští pěstitelé uspokojili tuzemskou poptávku, museli by pěstovat česnek na zhruba tisíci hektarech, ale v současnosti se kvůli masivnímu dovozu pěstuje jen na asi 200 hektarech. "Díky předloňskému zvýšenému zájmu o český česnek se loni vysadilo o něco víc, jenže přišly holomrazy. Sklizeň nakonec nebyla větší než předloni, někde dokonce i menší," konstatoval Zeman.

Čínský česnek, který před časem zaplavil české obchody, je podle Zemana sice relativně levný, ovšem obsahuje jen asi třetinu silic oproti českým česnekům. Bývá mdlý, do jídla se musí přidat výrazně více stroužků než u českého produktu. "Český česnek je sice několikanásobně dražší, ale rovněž několikanásobně kvalitnější," poznamenal Zeman, podle něhož jsou španělské produkty asi mezi čínským a českým česnekem.

Ekologické Hnutí Duha vypočítalo, že čínský česnek musí v kamionech a na lodích urazit 21 tisíc kilometrů, aby se mohl objevit na pultech českých obchodů. Mnohdy dorazí do Česka až rok po sklizni. Stejně jako jiné plodiny z dovozu musí být chemicky ošetřen, cestuje ve speciálních chlazených kontejnerech. S kilogramem čínského česneku si podle Hnutí Duha kupuje každý český zákazník i kilogram skleníkového plynu oxidu uhličitého. Podobné je to s jinými produkty z dovozu. Například pět kilogramů italských jablek v sobě "skrývá" i kilo oxidu uhličitého.      (Zdroj: Agris)


Sebepoznávání a sebeovládání ..... Stará japonská pověst vypráví příběh o věčně naštvaném samuraji, který jednou oslovil zenového mistra a požádal jej, aby mu vysvětlil rozdíl mezi nebem a peklem. Mnich mu posměšně odpověděl: „Nejsi nic než neotesaný hrubián a já nemám chuť plýtvat časem odpovídáním na tvoje hloupé otázky.“ Uražený samuraj se rozzuřil, vytrhl meč z pochvy a zvolal: „Mohl bych tě za tvoji drzost zabít!“ A mnich klidně odpověděl: „ Vidíš, tohle je peklo.“ Samuraj pochopil pravdu o tom, co mu mistr vysvětlil o zuřivosti a jak jej dostala do své moci. Omluvil se a poděkoval za vysvětlení. Mnich pouze konstatoval: „ „A tohle je nebe.“ Procitnutí samuraje a uvědomění si svého rozrušení ukazuje rozdíl mezi tím, kdy nás naprosto ovládá emoce a kdy si tuto skutečnost sami uvědomíme.

Sebepoznávání není jen uvědomění si vlastních dobrých vlastností, schopností a nedostatků. Stejně tak sebeovládání není jen ovládnutí výbuchu hněvu nebo naopak radosti. Obojí je proces a jedno ovlivňuje druhé. Sebepoznávání je neustálé uvědomování si vlastních pocitů a to v každé situaci.

Každý jsme jiný a každý přistupujeme jinak k uvědomování si vlastních pocitů. Sebeuvědomělý člověk si průběžně uvědomuje svoje nálady, jeho citový život je poměrně kultivovaný, má více než jiní pozitivní vztah k životu a je duševně zdravý. Pokud se dostane do špatné nálady, nelpí na ní a ustavičně o ní nepřemýšlí. Proto se schopen se z ní poměrně rychle dostat. Jeho vnímavost mu umožňuje lépe zvládat svoje emoce.

Protikladem jsou lidé, kteří žijí v zajetí svých emocí a nevědí si s nimi rady. Jsou roztržití, svoje emoce si většinou neuvědomují, a proto je nedokážou ani s odstupem posoudit. Těžko se špatné nálady zbavují. Často se cítí přemoženi svými city, které nejsou schopni nijak ovládat.

Třetím typem jsou lidé akceptující. Své nálady si uvědomují, ale mají sklon je přijmout a nesnažit se je měnit. Pokud mají dobrou náladu, je vše v pořádku. Pokud se ale dostanou do špatné nálady, a tito lidé k nim mají sklon, zažívají velmi nepříjemné pocity a nastává problém, Často trpí depresemi.

Dá se s tím něco dělat? Naštěstí ano. Sebepoznávání se dá učit. Psychologové radí, že pokud nás nějaká situace vyvede z rovnováhy, musíme se ptát sami sebe, proč se tak stalo.       (Čtěte na stránkách Esoterika)


Před 222 lety byla objevena planeta Uran ..... Staré civilizace znaly jen pět planet - a ty také, společně se Sluncem a Měsícem hrály roli v astrologii. Přesně před 222 lety, 13. března 1781 ale přišlo překvapení: William Herschel zjistil, že existuje přinejmenším jedna další dosud neznámá.

Uran dostal své jméno od starořeckého boha oblohy (Uranos), který byl synem Krona (božstva, jemuž je přisuzován patronát nad planetou Saturn) a Gaiy (bohyně Země). Navzdory starobylému názvu byl pojmenován až v 18. století. Tehdy si významný britský astronom německého původu William Herschel všiml nepravidelností v pohybu Saturnu a usoudil, že je má na svědomí neznámá planeta za jeho drahou. Vypočítal její polohu a 13. března 1781 ji na předpovězeném místě skutečně našel. Pojmenoval ji po britském králi Jiřím III. jménem Georgium Sidus (Jiřího planeta) a panovník se mu za to odměnil doživotní rentou. Mnoha dalším astronomům se však servilní pojmenování nelíbilo, takže někteří tomuto světu říkali prostě "Herschel". Teprve astronom Bode přišel na logický nápad sladit jméno planety s názvy ostatních těles pojmenovaných podle antických božstev a navrhl "Uran".      (Zdroj: Novákoviny)


13.3. 2013     Třináctého března 1498 byl na Pražském hradě "za rušení zemského míru" popraven rytíř Dalibor z Kozojed, který dva roky předtím vzbouřil poddané šlechtice Adama z Drahonic a zmocnil se tak jeho panství Ploskovice. Osobnost tohoto muže zidealizoval v literatuře Alois Jirásek a Bedřicha Smetanu inspirovala k napsání opery "Dalibor".


Co předvídal Merlin ..... Čaroděj Merlin je znám především z legend o králi Artušovi jako jeho učitel, ale málo se ví o tom, že středověkými texty byl považován za keltského mága a ve své době za jednoho z největších jasnovidců.

Jeho pravé jméno znělo Myrddin Wyllt a dodnes se vedou spory, zda vůbec existoval a zda Merlin bylo jméno nebo titul. Ať už je pravda jakákoliv, ani jeho věštby neunikly pozornosti v souvislosti s rokem 2012 a stejně jako ostatní předpovědi, byly i jeho vize přeloženy jako předpověď konce světa. Jeho věštby z 5. století, byly zveřejněny v roce 1135. Co v nich vlastně předvídal?

Už tisíc let před objevením Ameriky správně pojmenoval její první kolonii - Virginii, předvídal britské vítězství nad Napoleonem u Waterloo a nacistické holocausty. O mobilních telefonech mluvil takto: „V té době bude člověk stojící na souši v Anglii hovořit okamžitě s člověkem stojícím na souši ve Francii přes mluvící kámen“. Dokázal celkem přesně popsat jaderné elektrárny, či spíše odpady z nich.

Ale věštbou, která ho přiřadila k jasnovidcům předvídajícím konec světa, je apokalypsa založená na astrologické předpovědi, která zní: „Hvězdy vyjdou ze svých ustanovených drah, planety vzhledem k událostem zdivočí“. Jediným způsobem, kterým to je možné, je změna rotace Země následkem „výměny pólů“.

V historii Země existují záznamy čtyř kataklyzmat, která způsobila překocení země a změnu její rotace tak, že „slunce vycházelo tam, kde dříve zapadalo“. Jen jedno je v souvislosti se srážkou Země s obrovským asteroidem roku 1495 př.n.l. Další tři z nich jsou způsobeny přiblížením se planety Nimiru k Zemi.

Oběžná dráha Nimiru je 6115 let a na své pouti jen těsně míjí Zemi. Při průletu její gravitační síla pozvedne mořské hladiny a spoustu zeminy a současně zastaví zemskou rotaci. Jak se Nimiru od Země vzdaluje, ohromná masa zmrzlé vody dopadne zpět na Zemi a velká síla, která vznikne uvolněním se Země z její gravitace, způsobí překocení a tedy změnu zemských pólů.

To je zřejmě i důvodem toho, proč se pod arktickým ledem nachází zmrzlí mamuti s tropickou stravou v žaludku. Merlin zřejmě věděl o Nimiru a jeho předpovědi se pravděpodobně i týkaly průletu této planety, ale počítejte se mnou: První zaznamenané kataklyzma je v roce 15 679 př.n.l., další v roce 9 564 př.n.l. a poslední v roce 3 449 př.n.l. Nimiru se k Zemi tedy přiblíží kolem roku 2666. Máme tedy ještě 657 let k tomu, abychom podnikli takové kroky ve svém vývoji, aby nás tato „vesmírná čistička“ nesmetla ze zemského povrchu.      (Zdroj: Esoterika)

Jednou je to Nibiru, tady zase Nimiru ... každopádně mají příznivci katastrofických vizí zase něco k přemýšlení ... :-)))


Raketová kobylka si rekordně poskočila ..... Soukromá kosmická firma SpaceX vyvíjí a testuje nosnou raketu Grasshopper (Luční kobylka), která umí nejen kolmo odstartovat, ale také naopak kolmo a zcela řízeně pomocí raketového motoru přistát. Je v současné době nejnadějnějším strojem svého druhu.

Grasshopper při svém posledním pokusu 7. března vzletěl do výšky 80 metrů a jeho let trval 34 sekund. Protáhlá válcovitá raketa, opatřená dole čtyřmi přistávacími vzpěrami, přitom jakoby permanentně a stabilně stála ve vertikální poloze na svém raketovém plameni. Tento kousek si vyžádal značné nároky na řiditelnost a stabilitu stroje. Pokusy s Grasshopperem mají pro firmu SpaceX, která je známá svojí úspěšnou nosnou raketou Falcon a kosmickou lodí Dragon, hned několik významů. Firma chce předně zabezpečit pro první stupeň svých nosných raket Falcon bezpečný a kontrolovaný návrat na Zem. To umožní drahou komponentu, jakou tento stupeň je, opakovaně použít při dalších startech. Druhou potenciální aplikací je raketovým pohonem zabezpečené a měkké přistání na jiných kosmických tělesech, např. na Měsíci a Marsu. Popřípadě také bezpečný start kosmických lodí z těchto planet směrem k Zemi.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Obří zlatá rybka z jezera Tahoe ..... Tři přání tahle zlatá rybka nikomu nesplní. Přírodovědci mají jen jedno – aby nikdy neexistovala. K největším „zlatým rybkám“ světa se zařadil rybí Otesánek ze Spojených států. Měří bezmála půl metru a váží skoro dvě kila. Běžné stolní akvárium by mu asi bylo těsné. Tenhle obří exemplář má ale k dispozici vody horského jezera Tahoe. To je s objemem vody přes 150 km3 šestadvacátým největším jezerem světa a místa je v něm tedy dost a dost.

Autoři dobrodružných „béčkových“ filmů osídlují hlubiny jezer nejrůznějšími příšerami. Přírodovědce Sudeepa Chandru z University of Nevada v americkém Reno ale vyděsil při průzkumu jezera Tahoe v pohoří Sierra Nevada pohled na obyčejné „zlaté rybky“, jak se říká domestikované formě karase stříbřitého (Carassius auratus). V horském jezeře nemají tyto ryby co dělat. Jsou to nežádoucí vetřelci. Karasi se zřejmě dostali do vod jezera přičiněním některého nezodpovědného akvaristy, který tam vypustil své domácí chovance poté, co ho omrzeli.

V jedné zátoce našel Chandra asi patnáctihlavé hejno těchto ryb, což naznačuje, že se karasi v jezeře množí.

Doslova šokem byl úlovek karasa, který nesl typické zlaté zbarvení, ale tím jeho podobnost s obyvateli domácích akvárií končila. Měl přímo gigantické rozměry. Na délku měřil 46 centimetrů a vážil 1,9 kilogramu. Není jasné, jestli se dostal do jezera už jako dospělý nebo zda vyrostl v jezeře z malé rybky.

Dlouho se pyšnil primátem největší a nejtěžší zlaté rybky anglický karas jménem Goldie. Dorostl délky 38 centimetrů a hmotností 0,9 kilogramu. V poslední době se objevily zprávy o zlaté rybce dlouhé 48 centimetrů z Nizozemí a o zlaté rybce z Anglie, která vážila 2,3 kilogramu.

Pro jedinečný ekosystém jezera Tahoe může mít vpád rybího vetřelce vážné následky. Ryby mohou ohrozit existenci druhů, které si zvolí za potravu. Jejich výkaly obohatí jezerní vodu o živiny a mohou tak přispět k nežádoucímu růstu bakterií, sinic a řas.

Akvaristika má na svědomí asi třetinu případů, kdy se cizí rybí druh usídlil v jezeru nebo vodním toku a napáchal tam významné ekologické škody. Vypouštění akvarijních rybek do přírody je přitom celkem běžný zvyk. Například v americkém Texasu se k němu přiznala asi polovina všech akvaristů.      (Zdroj: VTM)


Výluky SŽDC příští týden omezí vlaky na Berounsku a na hlavním koridoru v Ústí n. Orlicí ..... Na příští týden plánuje správce železniční infrastruktury, státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), několik výluk, které ovlivní provoz vlaků Českých drah v Praze, Středočeském kraji a přilehlých oblastech. Výlukové práce omezí provoz na třech tratích na Berounsku a také na hlavním koridoru mezi Prahou a Moravou (výluka proběhne příští a přespříští víkend v úseku Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová). Souhrn výluk nalenete níže, podrobnosti jsou k dispozici také na webu.      (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Medy v supermarketech jsou falšované ..... Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla hned několik medů, které neodpovídaly čistému medu. Jedná se o medy všeho druhu: květový, lesní. Většinou obsahovaly přídavné látky, které do medu nepatří. Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek jako třeba: hydroxymethylfurfural ve větším množství.

Tato látka vzniká při vyšších teplotách během zpracování medu.Výrobky takto falšované nevyhovují specifikaci čistého medu. Byla zjištěna i přítomnost cizích cukrů – oligosacharidů. Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně přídatných látek. Do některých medů jsou přidávány i barviva amoniak - sulfitový karamel .

Do medu se žádná barviva přidávat nesmí. Možná tak medy vypadají v regálech obchodů lákavě i barevně, ale asi nejzdravější med, který má splňovat kritéria přírodního medu a lze ho používat při různých nemocech, nebo si prostě na něm pochutnat, seženete od našich včelařů, kteří se řídí našimi parametry a určitě je nebudou falšovat různými přídatnými látkami. Brzy už začnou farmářské trhy a tam určitě seženete dobrý, kvalitní med, nebo mít svého včelaře, který nás zásobí po celý rok. Určitě je lepší méně medu, ale kvalitního.

Med byl také falšován přídavkem cukrů na bázi škrobu. Tento přídavek byl potvrzen zjištěním oligosacharidů, které se v medu přirozeně nevyskytují. Med proto nevyhověl specifikaci čistého medu. Do medu nesmí být přidány žádné jiné látky ani látky přídatné. A ještě pro vaši informaci , které medy si u nás v česku můžete od včelařů zakoupit. Není to pouze podle oblasti, ale také podle toho, kde včelař včely chová.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Jak člověk pokořil zvuk? ..... Zajímavé video ukazuje, co se děje s letadlem v okamžiku, kdy prolomí zvukovou bariéru, neboli dosáhne rychlosti 1 Machu. Prvně se to povedlo 14. 10. 1947 americkému pilotovi Charlesovi „Chucku” Yeagerovi na pokusném raketovém letadle Bell X-1.

Machovo číslo je bezrozměrná fyzikální veličina, která udává poměr rychlosti pohybu tělesa k rychlosti šíření zvuku ve stejném prostředí. Název nese po svém „objeviteli“ brněnském rodákovi Ernstu Machovi (1838 – 1916). Zjednodušeně lze říci, že u zemského povrchu odpovídá 1Ma rychlosti přibližně 1225 km/hod, ve stratosféře pak 1060 km/hod.

S překonáním zvukové (sonické) bariéry souvisí i zvukový efekt, tzv. sonický třesk, a Machův kužel, neboli způsob šíření vzruchu od daného objektu, tedy od letadla. Špičku Machova kuželu je možné zahlédnout okolo letadla v okamžiku přiblížení se rychlosti zvuku, a to díky extrémnímu zhuštění vodních par.

Prvenství Chucka Yeagera je však občas zpochybňováno. Úplně prvním člověkem letícím nadzvukovou rychlostí měl být již německý pilot Hans Guido Mutke, jemuž se mělo podařit rychlost zvuku pokořit 9. 4. 1945 s letounem Messerschmitt Me 262 Schwalbe. Kromě něj si na prvenství ještě brousí zuby Američan George Welch, kterému se mělo podařit dosáhnout rychlosti 1Ma 1. 10. 1947 v letadle North American XP-86 Sabre. Je však třeba podotknout, že obě letadla mohla na rozdíl od letounu Bell X-1 dosáhnout požadované rychlosti jen na krátkou a omezenou dobu, a to ještě pouze při střemhlavém letu.      (Zdroj: 21@století)


Vegetace v severních šířkách je kvůli skleníkovému efektu bujnější. Jak je to možné? ..... Skleníkový efekt má překvapivé následky. Ukazuje to výzkum, na kterém se spolupodílela americká NASA. Rostlinstvo v severních šířkách Země se kvůli zvýšenému skleníkovému efektu stále více podobá bujnější vegetaci jižnějších poloh. Upozorňuje na to vědecká studie, kterou sponzoroval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Materiál, zveřejněný o víkendu v časopise Nature Climate Change, vychází z údajů získaných z třicetiletého pozorování a ze zdokonalených satelitních údajů.

Mamutí stromy rostou i v Česku. Kde gigantické sekvojovce najdete? ... Mezinárodní tým odborníků a vědců z NASA zkoumal z údajů shromažďovaných v letech 1982 až 2011 vztah mezi změnami teploty na povrchu Země a růstem vegetace od 45. stupně severní šířky až k Severnímu ledovému oceánu. Výsledky ukazují, že teplota a rostlinstvo v severních šířkách se nyní podobají situaci v prostředí o čtyři až šest stupňů jižněji v roce 1982.

„Severnější zeměpisné šířky jsou stále teplejší, ledy v Severním ledovém oceánu a sněhový příkrov se zmenšují, vegetační období se prodlužuje a rostliny jsou bujnější,“ uvedl Ranga Myneni z katedry Země a životního prostředí Bostonské univerzity. „Ve studených severských a arktických oblastech se mění sezonní charakteristiky, což má velký vliv na vegetaci a na související ekosystémy.“

Výsledkem oteplování a delší vegetační doby je, že velmi plodná vegetace nyní pokrývá třetinu krajiny severních oblastí, tedy devět milionů čtverečních kilometrů (což je téměř rozloha Spojených států). Tato oblast zeměkoule se nyní podobá tomu, co bylo v roce 1982 o 400 až 700 kilometrů níže.      (Zdroj: National Geographic)


Nikola Tesla a tunguzská exploze ..... Nikola Tesla ovlivnil náš život mnohem víc než jakýkoliv jiný vynálezce: vymyslel střídavý proud, třífázový systém a většinu moderních elektrických točivých strojů… Je také skutečným autorem mnoha zásadních vynálezů připisovaných jiným (bezdrátový přenos, rentgen atd.). Mnohé jeho vynálezy představují záhadu dodnes. byl podivnou postavou s nadlidskými schopnostmi a nechybí ani názor, že měl prsty v explozi, která roku 1908 zpustošila velký kus Sibiře – tzv. tunguzské události.

S hypotézou o Teslově účasti na tunguzské události poprvé přišel historik vědy Oliver Nichelson z Utahu - kupodivu teprve roku 1994, přestože se tou dobou mohlo zdát, že k případu už nejde nic nového vymyslet. Hypotéz o příčin exploze už totiž existovane nejnéně stovka,

Záhadným vynálezcem se Nichelson velmi intenzívně zabýval už od ukončení svých studií na Harvard University v 70. letech minulého století, a tak se orientuje ve spletitém labyrintu Teslových vynálezů jako málokdo.

Nichelson si byl také plně vědom rizik, které mu jeho hypotéza přináší: "Spojení Tesly s tunguzskou událostí je nebezpečně blízko spekulativním teoriím o návštěvách cizích astronautů. Nicméně historická fakta naznačují, že je to přinejmenším možné."

Nichelson vychází z toho, že už roku 1899 se Tesla na své výzkumné stanici v Colorado Springs zabýval pokusy s přenosem energie na dálku. Vedlejší efekty, které přitom vznikaly, děsily místní obyvatele na vzdálenost desítek mil.

Vše nasvědčuje tomu, že vynálezce ve své laboratoři mimo jiné vyráběl i kulové blesky - fenomén, se kterým si věda dodnes neví rady.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Česká republika spotřebuje za svými hranicemi dalších 18 500 čtverečních kilometrů půdy ..... Česká republika spotřebuje v cizině dalších 18 500 čtverečních kilometrů půdy k vypěstování dovážených potravin, krmiv či textilu. Je to 44% z celkové rozlohy zemědělské půdy v ČR.

Uvádí to studie, kterou dnes vydává Hnutí DUHA se svými partnerskými organizacemi z jiných evropských zemí. Studii evropské půdní stopy – půdní plochy potřebné k produkci určitého výrobku – doplňuje interaktivní mapa pro jednotlivé země.

Půda je jedním z nejvíce přetěžovaných a zároveň nejméně nápadných a oceňovaných přírodních zdrojů. Přitom vše od potravin a oblečení až po benzín, počítače a chytré telefony, doslova vše, co potřebujeme, vyroste buď přímo z půdy či obsahuje vytěžené suroviny. Tak například půdní stopa šálku kávy je 4,3 čtverečních metrů a kila vepřového masa 6,7 m2.

Proto Hnutí DUHA prosazuje opatření, která podpoří chytrou ekonomiku a sníží českou závislost na dovozu surovin, krmiv a jiných zemědělských plodin – recyklaci odpadků, lepší podporu ekologického zemědělství nebo zateplování domů, aby k vytápění spotřebovaly méně importovaného plynu.

Česká republika například každoročně dováží – převážně z Jižní Ameriky – statisíce tun sóji, která se používá coby krmivo ve velkodrůbežárnách a obřích vepřínech. Velké monokulturní latifundie, na kterých se sója pěstuje, vytlačují v Argentině nebo Brazílii místní drobné zemědělce i vzácnou přírodu savany zvané cerrado, kde má domov vymírající vlk hřivnatý a jiné druhy zvířat. Hnutí DUHA proto podporuje farmářské trhy a biopotraviny z ekologického zemědělství, které importovanou sóju nepoužívá.

Evropská spotřeba a plýtvání mají závažné ekologické a sociální dopady ve třetím světě. Patří mezi ně eroze půdy, ubývání vody, ničení pralesů, změny klimatu, vyhánění lidí z jejich domovů a vytlačování tradičních způsobů obživy.       (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Jak se zbavit oparu ..... Někdo věří zubní pastě, jiný bylinkám nebo octu. Opar na ústech se obvykle hlásí v podobě příznaků jako jsou pocit svědění nebo pálení, posléze místo zčervená a vytvoří se na něm nepříjemné puchýřky, naplněné tekutinou. Proč vzniká? Za jeho výskytem může být nadměrný stres, nespokojenost, psychická nepohoda stejně jako oslabený imunitní systém, vyčerpání, únava. Výsev oparů může vyvolat i menstruace, nedostatek spánku, hormonální změny. Jde o infekční virus, který se přenáší přímým kontaktem - pitím ze skleničky, kterou někdo použil, líbáním, roznáší se dotykem nebo slinami.

Jak se s oparem co nejrychleji vypořádat? ... Opar je nutné ošetřit mastičkou, která obsahuje virostatika, například Zoviraxem. Dobře funguje také zinková mast, neboť zinek posiluje obranyschopnost organismu proti infekcím, ale rovněž zlepšuje stav pokožky. Vhodný je také tekutý pudr, který působí protizánětlivě. Na podporu hojení se doporučuje užívat B komplex. Pokud se opar objevil, je důležité se ho nedotýkat, hrozí nebezpečí, že se přenese na jiné místo. Doporučuje se také výměna zubního kartáčku, který je schopný způsobit druhotnou nákazu. Rozhodně je vhodné koupit nový kartáček po vyléčení oparu.

Oparu se dá předcházet ... Účinným pomocníkem v prevenci oparu jsou antioxidanty. Jedná se o látky, které chrání tělo před účinky volných radikálů. Hlavními antioxidanty jsou vitaminy C a E, karotenoidy, například beta-karoten, a minerály selen a zinek. Mezi potraviny, které jsou bohaté na antioxidanty, patří například zelí, česnek, mrkev, brokolice, hrozny, citrusové plody, jablka, listová zelenina, červená řepa, špenát, papriky. Pokud trpíte na opary opakovaně, měli byste z jídelníčku vyřadit nebo alespoň omezit konzumaci oříšků, rýže, těstovin, želatiny, čokolády, neboť obsahují aminokyselinu arginin, která vzniku oparu napomáhá.

Lidová medicína ... Jak naznačují mnohé výzkumy, spouštěčem vzniku oparu je stres, ublížená duše, potlačovaný vztek, psychická nerovnováha. Proto je třeba v prvé řadě dbát o psychickou pohodu. Naučit se vytvářet pozitivní postoj k životu, najít si čas na relaxaci, dostatečný odpočinek.

Někomu se osvědčuje přikládat na postižené místo ledové obklady, a to hned při prvním příznaku mravenčení a svědění. Zkusit můžete přikládat chladný a vlhký sáček zeleného čaje, který přináší úlevu od nepříjemného pálení. Z bylinek jmenujme třeba heřmánek nebo meduňku.      (Zdroj: Doplněk)


12.3. 2013     Dvanáctého března 1975 byla v pankrácké věznici popravena Olga Hepnarová (22), která 10. července 1973 úmyslně najela na nástupní ostrůvek na Strossmayerově náměstí v Praze a usmrtila 8 lidí a 11 jich zranila.


Voda živá ..... Voda je základní esencí života na Zemi. Co, nebo spíše KDO je voda, ale voda ve skutečnosti? Je to jen průhledná tekutina, co nám poslušně teče z kohoutku, kdykoli s ním otočíme? Případně produkt za prachy, který si můžeme koupit v plastových lahvích? Existuje mrtvá a živá voda? Má voda paměť a vlastní vědomí? Přibývá nebo ubývá jí na planetě? Pro všechny z vás, kdo jste se kdy vodou zabývali trošku hlouběji, nežli jen teče/neteče, jsem vybral několik videí, jež na toto téma zajímavě hovoří.       (Videa najdete na stránkách CelostniMedicina)


První jaderný raketový pohon ..... Ruské výzkumné týmy nyní pracují na modelu iontových elektroreaktivních pohonů, u nichž jaderný reaktor slouží jako zdroj elektrické energie.

Reaktorový systém vyvíjí Keldyšovo vědecké centrum. Program vývoje jaderného pohonného systému pro vesmírná plavidla probíhá od roku 2010 a na dobu devíti let disponuje rozpočtem ve výši 17 miliard rublů (asi 550 milionů dolarů). Podle ředitele centra Anatolije Korotejeva bude do konce roku 2014 postaven reaktor pro vesmírný pohon budoucnosti, využívající jadernou energii. Konstrukce kompletního systému k použití ve vesmírných plavidlech pak potrvá další čtyři roky.

Letové zkoušky se mají uskutečnit nejpozději v roce 2018. Při nich musí být plavidlo vyneseno do výšky minimálně 800 – 1000 kilometrů, teprve v této vzdálenosti od Země se může zapnout jaderný pohon.

Pohonný systém sestává ze čtyř částí – jaderného reaktoru, který slouží jako zdroj energie, kompresoru, vyrábějícího elektřinu, plazmového pohonu a chlazení, které odvádí dále nevyužitelné teplo. Ukázalo se, že nejsložitější součástí celé konstrukce je právě chlazení.      (Zdroj: 21@století)


O střechu nad hlavou přicházejí stovky lidí ..... Stále více Čechů je zadlužených a přichází o střechu nad hlavou. Půjčky nejsou určeny na dovolenou a na nadstardant, ale většinou se lidé dostávají do dluhové pasti a smyčka se utahuje.V současné době je největší počet nezaměstnaných. K 28. únoru 2013 bylo v České republice bez práce 593 683 lidí. To je o 7 874 více než na konci ledna, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Hranice 600 tisíc nezaměstnaných je tedy na dohled.Nejenže lidé jsou nezaměstnaní, ale tím pádem přicházejí i o střechu nad hlavou, protože nemají na splátky hypoték a půjček. Počet případů, kdy je dům či byt věřitelem zabaven a dán do dražby, vytrvale roste.

Většinu dražeb spouštějí banky u klientů, kteří nemají peníze na splátky. Přitom právě hypotéky se lidé snaží platit do poslední chvíle a to i za cenu toho, že si na ně berou půjčky od nebankovních institucí a lichvářů. Jenže to často jen dražbu oddálí. Nejen že se pak z nemovitosti utrží většinou méně, ale ještě si na peníze z prodeje dělají nárok další věřitelé, kteří lidem na úhrady splátek bance půjčili. Lidé tak samozřejmě ztrácejí i to, co bance již dříve přeplatili na úrocích. Mnozí dlužníci navíc, i když už nemovitost nemají, dluží bance ještě dále. Dražby obvykle pokrývají jen kolem 70 procent dluhů bance. Kromě toho penále, poplatky, sankce bance nemilosrdně skáčou během pár měsíců do desítek až stovek tisíc korun.

Kromě toho roste počet těch, kteří jsou po půl roce vyřazeni z evidence nezaměstnaných, skončí jim podpora, ale práci nedostali. Počet osob v tzv. příjmové chudobě (do devíti tisíc korun hrubého měsíčně) tento rok už o bezmála sto tisíc přesáhne miliónovou hranici. Na mizině je tedy zhruba každý desátý Čech. Situace se vyostřuje a lidé přicházejí tím i o majetky, na které šetřili celá léta. Navíc zdražování jim kolikrát neumožní ani splátkové kalendáře a rodinné rozpočty chudnou nejen u seniorů , ale také u mladých rodin.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Dementi od jezera Vostok ..... Jak už to někdy v životě chodí, ženy nakonec k svátku nedostaly DNA sekvence záhadné bakterie, nýbrž dementi od zahanbených vědců. Průzkum jezera Vostok pokračuje a na ohromující objev v jeho vodách si ještě budeme muset počkat.

Nemusíte být ani skalní fanoušek démonické Věci (The Thing) Johna Carpentera z roku 1982, aby vás představa tajuplného vetřelce z ledu nenechala chladným. Věc se točila na antarktické stanici McMurdo a z jistého úhlu pohledu vyznívá jako varování před záhadnými nálezy v Antarktidě. Když ruský tým Sergeje Bulata z Petrohradského institutu jaderného výzkumu ve čtvrtek 7. března ohlásil objev útržku bakteriální DNA ve vzorcích ze zamrzlého antarktického jezera Vostok, který nepasuje na žádné známé sekvence v genetických databázích, světová média se samozřejmě nesmírně nadchla. Co by tam jenom mohlo žít za bizarní životní formu? Nezařazená a neidentifikovaná, jak říkal ve čtvrtek Bulat? Ještě dneska (10. března) vycházejí na internetu nové články o této senzaci.

Jenže, kolem objevu se rojila celá řada pochybností, odborníci většinou jen diplomaticky kroutili hlavou. A teď, velice záhy po zveřejnění, došlo k zásadnímu zvratu. Šéf laboratoře genetiky eukaryot a také celého oddělení molekulární a radiační biofyziky Petrohradského institutu jaderného výzkumu Vladimir Koroljov sdělil ruské zpravodajské agentuře Interfax, že je to celé nesmysl. Vzorky odebrané v květnu roku 2012, podle něj neobsahovaly nic jiného, než staré známé firmy bakteriálních kontaminantů, z kerosenu vrtné soupravy a těl samotných výzkumníků. Byla prý mezi nimi jedna bakterie, kterou předtím neobjevili v kerosenu používanému k vrtání, ale zároveň patří k těm, co dovedou vytěžit energii z kerosenu. Jinak podle Koroljova nenašli vůbec nic. Jedním slovem, trapas. Bulat to teď asi bude mít na ústavu těžké.      (Zdroj: OSEL)


Objeven nový způsob zvířecí komunikace: krysy se dorozumívají očicháváním ..... Očichávání je běžné chování celé řady zvířat. Vídáme je u psů, koček a dalších zvířat. Vědci při studiu krys zjistili, že u nich očichávání slouží i ke zjištění sociálního postavení ostatních krys a pomáhá předcházet konfliktům. Podle vědců by tento způsob komunikace mohl vést k lepšímu poznání mozku a jeho komunikačních center.

Očichávání u krys není prosté zjišťování pachu druhého jedince, zjistili vědci z Case Western Reserve University School of Medicine. Daniel W. Wesson toto krysí chování dlouhou dobu zkoumal a došel k závěru, že energické očichávání slouží ke zjištění vzájemné pozice v sociální hierarchii krys. To umožňuje krysám vyhnout se vysilujícímu a nebezpečnému souboji o nadřazenou pozici.

Wesson vypozoroval, že krysa, která je na sociální hierarchii výše, při vzájemném kontaktu očichává energičtěji a rychleji, naopak krysa, která je podřízená, očichává méně. V případě, že se podřízená krysa takto nechová, začne se dominantní krysa chovat vůči ní agresivně.       (Zdroj: Ekolist)


Zaměstnanci Monsanta nejí geneticky modifikované potraviny ..... Monsanto zakázalo geneticky modifikované potraviny ve svých vlastních jídelnách.

Již v roce 1999 skupina Friends of Earth odhalila, že společnost odmítá servírovat vlastním zaměstnancům stejné geneticky modifikované potraviny, které neustále vnucuje chudým zemím se slibem, že jim pomůže zachránit populaci před hladověním. Ačkoliv to nebylo nikdy prokázáno, tak Monsanto neustále tvrdí, že geneticky modifikované potraviny jsou neškodné – tak proč je neservíruje ve své vlastní kanceláři?

Monsanto se rozhodlo, že svým zaměstnancům nebude servírovat geneticky modifikované potraviny, ale co zbytek lidí, který nemá tuto možnost? Přes 90% všech zpracovaných potravin v USA (jako např. cereálie, kuřecí nugety) je kontaminovaných GMO.

V jedné jídelně, kterou vlastní externí poskytovatel, Sutcliffe Catering, došlo k rozhodnutí odstranit, jak jen to je možné, geneticky modifikovanou sóju a kukuřici ze všech potravinářských výrobků v jídelně. “Provedli jsme tyto kroky, abychom ujistili zákazníka co se týče potravin, které mu servírujeme,” uvedl poskytovatel.

“Věříme v možnost výběru,” uvedlo Monsanto, zatímco společnost skutečně zajistila, aby v jejich jídelnách nebylo servírováno GMO jídlo, což zaměstnancům ale nedává možnost výběru, můžou si vybrat pouze geneticky nemodifikované jídlo.

Genetické inženýrství, korporátní kontrola toho, co lidé jí a celkové spoléhání se na pesticidy a herbicidy není řešením. Takže co? Ekologické zemědělství. Je to bezpečné. Pomozte nám podpořit zemědělství budoucnosti.      (Zdroj: FreePub)


Klid před bouří? Na Slunci se děje něco podivného ..... Letošek měl být rokem slunečního maxima, tedy období největší aktivity ve slunečním cyklu, kdy se na povrchu naší hvězdy vyskytuje nejvíc skvrn. Jenže nic takového se neděje. Nejnovější snímky Slunce navíc ukazují, že na něm dochází i k nízkému počtu erupcí. Přitom právě v tomto období by k nim mělo docházet prakticky neustále.

„Celkově lze říct, že očekávané hodnoty jsou na velmi nízké úrovni,“ uvádí zpráva NASA. Sluneční cyklus trvá průměrně 11,5 roku. K poslednímu slunečnímu maximu došlo v roce 2000, to následující očekávali astronomové mezi lednem a květnem letošního roku. V roce 2006 upozornili, že by mělo být vůbec největší za poslední dvě století.      (Zdroj: ProcProto)


Deset ořechů denně ..... Sezona ořechů je vlastně po celý rok, ale především v zimě, v předvánočním čase, jsou neodmyslitelnou součástí nejrůznějších pokrmů, zejména moučníků a sladkostí. Na svátečním stole se objevují jako vynikající pochoutka, ale možná nevíte, že jsou bohatou zásobárnou cenných látek a olejů. Vyživují mozek, jako antioxidanty se uplatňují v prevenci civilizačních chorob tím, že chrání organismus před volnými radikály. Nejméně deset ořechů denně jako velmi výživná a zdravá svačina může významně přispět ke zdraví.

Mandle. Jsou považovány za královny mezi ořechy. Obsahují zejména vápník, hořčík. Posilují nervovou soustavu, brání rakovině tlustého střeva, klouby před artrózou, zlepšují kvalitu kůže, zmirňují úzkost a podrážděnost, snižují riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Vitamin E a B2 jsou důležité pro oči.

Vlašské ořechy. Obsahují především vitaminy A, B, D a E. Je v nich hodně zinku, vápniku a magnézia. Vlašské ořechy podporují činnost srdce a nervů, zabraňují kornatění tepen, snižují hladinu cholesterolu v krvi, několik ořechů snědených večer navozuje dobrý spánek.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


V březnu uvidíme jasnou kometu ..... Viditelnost komety na severní obloze začíná přibližně 12. března 2013 za soumraku a nejvýraznější bude kometa přibližně do 20. března 2013. Po průletu přísluním 10. března se totiž kometa začne přesouvat na severní oblohu nízko nad západním obzorem. V několika dnech poté se bude její jasnost pohybovat okolo 2,5 magnitudy, tedy jako u hvězd ve „Velkém voze“. Kometu ovšem najdeme jen v průběhu několika desítek minut mezi 18:30 a 19:00, kdy bude západní obzor ještě světlý soumrakem. V úterý 12. března bude kometa pozorovatelná půl hodiny po západu Slunce (tedy asi v 18:30) přibližně 7° nad západním obzorem. Napravo dole od komety pak za skutečně dobrých podmínek nalezneme i Měsíc ve fázi velmi úzkého srpku. O den později se kometa ocitne ve stejný čas již 9° nad obzorem a Měsíc bude vysoko nad ní. Právě v tento den by mohla nastat mimořádně fotogenická situace pro fotografování ohonu komety mířícího směrem k mladému Měsíci. Podmínky se v dalších dnech budou zlepšovat jen mírně – kometa sice každým dnem bude výš nad západním a později severozápadním obzorem, bude pozorovatelná déle (20. března zapadá až po 20. hodině), bude však slábnout a zároveň svit Měsíce bude rušit pozorování. Měsíc bude 27. března v úplňku.      (Zdroj: Novákoviny)


Evropa spustí největší teleskop světa ..... Největší teleskop světa bude od středy 13. března oficiálně dokončen. Podívejte se na přímý přenos z inaugurace z jihoamerické Chile.

Největší teleskop světa se jmenuje Atacamská velká milimetrová/submilimetrová anténní soustava, anglicky Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (prostě ALMA). Pamatujme si to jméno. Je to soustava 66 parabolických antén s průměrem 7m (12 antén) a 12m (54 antény). Společně dokáží ve vzdálenosti miliard kilometrů zkoumat třeba i prachová zrníčka menší než 1 mm. Ne, že by je viděla přímo, ale detekce elektromagnetického záření s vlnou dlouhou jeden milimetr a méně, tento zázrak umožňuje.

To, co ALMA vidí, je záření neobyčejně "chladné". Jeho pozorování nám umožní zkoumat to, co se stalo velmi brzy po Velkém třesku. Uvidíme zrod nejstarších galaxií a budeme moci posunout naše poznání o chemii ranného vesmíru, v němž se z prvotního vodíku a helia zrodily všechny prvky, ze kterých je stvořen náš svět, všetně našich těl.

Zatím astronomé Evropské jižní observatoře dokázali zázraky s nedokončenou soustavou ALMA. Teď je čeká práce s kompletním zařízením, které využívá náhorní plošinu Chajnantor pouště Atacama, v nadmořské výšce 5000 m. Jde tedy o nejvýše umístěný astronomických přístrojů ze všech, které byly dosud na Zemi zprovozněny. ALMA pracuje v místech s takřka ideálními podmínkami pro pozorování (extrémní sucho a absence oblačnosti), které však nejsou příliš vhodné pro dlouhodobou lidskou obsluhu. V oblasti je pro obsluhu relativní nedostatek kyslíku.       (Zdroj: ČR Meteor)


11.3. 2013     Dnes ve 20:51 SEČ nastává Novoluní.

Dnešek se slaví jako Evropský den mozku. Vyhlásila jej Evropská aliance DANA roku 1988. Pondělkem počínaje se slaví také Evropský týden mozku.


Proměny stromů ..... Za „slovanský“ strom bývala pokládána lípa, dnes ji však v parcích téměř nenajdeme. Mohli bychom snad členit období nejen podle převažujícího architektonického/uměleckého stylu, ale i podle oblíbených stromů?

Na tomto místě nejde o to, že naše lesy mají dnes často charakter monokulturní smrčiny. Tam jsou důvody ekonomické. Spíše je relevantní, jakým dřevinám dáváme přednost v parku. Václav Cílek v eseji „Rehabilitace kopřiv a válka s lípami“ upozorňuje na to, že jehličnany a zejména stříbrné smrky začínají dominovat i v parcích.

Část důvodů pro tento jev je opět ryze praktických – na podzim nemusíme odklízet listí. Do hry zde ale vstupují i estetické preference: „… mají jakousi chladnou eleganci, která víc ladí s leštěnými povrchy, kovem a sklem.“ V prostředí jehličnanů méně rostou plevelné rostliny, například kopřivy.

Naopak lípa lépe filtruje prachové částice vzduchu či ochlazuje během letních veder. Na listnatých stromech mohou spíše hnízdit ptáci. A nakonec i třeba během krátkých zimních dnů opadané listnáče méně brání přístupu světla do oken budov.      (Zdroj: Science WORLD)


Odpůrci těžby plynu z břidlic v Berouně založili celosvětovou síť ..... Odpůrci metody hydraulického štěpení při průzkumu ložisek a těžbě břidlicového plynu z 11 zemí v Berouně založili celosvětovou "antifrakční síť", která má za cíl informovat o údajném nebezpečí této metody těžby. Nové sdružení chce jako první krok oslovit Evropskou komisi a parlament, aby doporučili členským státům EU zákaz hydraulického štěpení. V budoucnosti by podle odpůrců měla vzniknout celosvětová organizace, která by měla prosadit zákaz takové těžby všude.

V Berouně se sešli zástupci různých organizací z Česka, Bulharska, Rumunska, Francie, Ukrajiny, Polska, Německa, Rakouska, USA, Dánska, Irska nebo Jihoafrické republiky. Podle Jiřího Malíka z tuzemského ekologického uskupení Stop HF na konferenci nebyla založena koalice prosazující celosvětový zákaz těžby. "Tvoříme docela složitou strukturu složenou ze zástupců všech kontinentů a je docela problém se na něčem dohodnout," poznamenal Malík na tiskové konferenci.

Odpůrci těžby z různých koutů světa si vyměnili informace a prozatím vytvořili "antifrakční síť". Tato iniciativa by měla informovat o těžbě prostřednictví hydraulického štěpení i v dalších státech a je otevřena dalším zájemcům, kteří podporují celosvětový zákaz hydraulického štěpení. "Chceme do budoucna založit něco významnějšího s celosvětovým dopadem. Už dnes jsme se shodli na tom, že ta metoda je škodlivá kdekoliv se použije a jediný možný závěr je celosvětový zákaz," řekl ČTK Malík.       (Zdroj: Ekolist)


Nové možnosti výzkumu Jupiterova měsíce Europa ..... Na základě informací získaných pomocí velkého dalekohledu na V. M. Keck Observatory (California Institute of Technology – Caltech) astronomové Mike Brown – známý jako „zabiják Pluta“ vzhledem k objevu těles Kuiperova pásu, což nakonec vedlo k degradování Pluta z kategorie planet a Kevin Hand (Jet Propulsion Laboratory – JPL) nalezli velmi silné důkazy, které potvrzují, že slaná voda z rozsáhlého podpovrchového oceánu na Jupiterově měsíci Europa si opravdu nachází cestu k průniku na povrch.

Získaná data naznačují, že na měsíci Europa dochází k výměně látek mezi oceánem a ledovým povrchem, čímž je vodní prostředí obohacováno o chemické látky. Z toho vyplývá, že výzkum oceánu lze jednoduše uskutečnit na základě studia povrchu Europy. Práce byla přijata k publikování v časopise Astronomical Journal.

Tento poznatek byl odvozen ze spektroskopických výzkumů realizovaných pomocí dalekohledu na Keck Observatory, kde se nachází největší a nejproduktivnější dalekohled světa.      (Zdroj: AstroVM)


Čeští egyptologové objevili obří pohřebiště ..... Česká expedice egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve středním Súdánu odhalila jedno z největších pohřebišť lovců-sběračů v severní Africe. Je zde pohřbeno asi 400 – 450 jedinců a stáří pohřebiště se odhaduje na 8 – 10 000 let.

Oblast se nachází v pohoří Sabaloka, asi 80 km severně od hlavního města Súdánu Chartúm. Do roku 2009, kdy zde začala s výzkumem česká expedice, se zde nikdy vykopávky neprováděly. Řada nálezů, jako například korálky, přívěsky z mušlí, skořápky pštrosích vajec či kosmetické náčiní z kostí, se nyní nachází v České republice, kde je zkoumají přední odborníci.      (Zdroj: 21@století)


Blíž ke štěstí se lze dostat s pomocí osvědčených postupů ..... Štěstí je stavem, pro který jsme byli všichni stvořeni. Pokud vám ale tento stav bytí stále uniká, máte k dispozici různé aktivity zlepšujících náladu, kterým se můžete věnovat, abyste se zbavili psychické nepohody. Velká část z nich dokáže dokonce vyvolávat i pozorovatelné změny v chemii mozku, které nastávají téměř bezprostředně.

Zajděte si na břeh moře, k vodopádu nebo k jakékoliv plynoucí vodě. Pohybující se voda vytváří atmosféru, ve které je téměř nemožné cítit se zoufale nebo prázdně. Velká jezera i moře jsou tvořena vodou, která je v neustálém pohybu. K tomu, aby měly tyto velké vodní plochy pozitivní účinky na vaši náladu, existují dva důvody:

Prvním z nich je energie záporných iontů, které bývají tvořeny při pohybu vody. Tento druh iontů má na lidské tělo výrazné pročisťující účinky. Dávají nám pocit posílení, neboť osvěžují a okysličují tělesné buňky. Patří také k antioxidantům, neboť napomáhají vytvářet rovnováhu ke kladným iontům.

Kladné ionty jsou totiž mj. známé jako volné radikály. V dnešním světě, plném „mrtvého ovzduší“ kterému býváme vystavováni např. v budovách s recyklačním vytápěním nebo s klimatizací, bývají kladné ionty mnohem hojnější. Tyto ionty poškozují naše zdravé buňky a podílí se na vytváření prostředí, způsobujícího nemoci.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Zachránci si mohou uškodit ..... Snaha pomoci zvířeti v nouzi je chvályhodná a je dobré ji podporovat. V tomto duchu také působí Státní veterinární správa. Ovšem je potřeba si uvědomit případná rizika.

Ti, kdo se s dobrým úmyslem pokusili dovézt si do ČR z jiných zemí opuštěné, popřípadě ohrožené pejsky nebo kočky se setkávají s „nepochopením“ úřadů. Nejde ani tak o nepochopení jako o to, že je třeba si uvědomit celou řadu rizik. Dovážet takováto zvířata veterinární předpisy umožňují, ovšem za podmínky jejich splnění. Jde totiž o ochranu jednak zdraví lidí, jednak ochrany zdraví zvířat. V celé řadě nejen evropských zemí je stále reálné riziko vztekliny. A u takovýchto zvířat, často bez známého původu, o nějaké vakcinaci prakticky nelze hovořit. Je tedy třeba vzít v úvahu toto riziko, zejména s ohledem na to, že ČR je této nákazy zvířat prostá, a to již od roku 2004. Likvidace vztekliny v naší republice trvala prakticky 20 let a stála opravdu nemalé peníze. Vzteklina je nebezpečná nákaza, která ohrožuje i životy lidí. A dalo by se také hovořit o celé řadě parazitů, zejména původem z exotických zemí.

Je tedy dobré takovéto zachránce na reálná rizika upozornit. Pokud opravdu hodlají takovýto dobrý skutek provést, měli by už v dotyčné zemi původu zajistit očkování zvířete, ať psa či kočky, a pokud jde o dovoz z členské země EU, zařídit zvířeti pas, v němž toto očkování musí být vyznačeno, a také zvíře opatřit čipem. Ano, je to zdlouhavé, chvíli to trvá, ale jedině tak se dá předejít případným problémům i postihům. Samozřejmě musejí být zvířata pro přepravu zdravotně a fyzicky způsobilá.

Také stojí za zamyšlení, zda není vhodnější pomoci u nás, ujmout se českého nalezence, kterých jsou plné útulky, a nepřidělávat problémy v ČR dovozem dalších zvířat.      (Zdroj: Agris)


Česnek proti bakterii účinnější než antibiotika ..... Zkuste česnek, je totiž proti bakteriím v jídle mnohem účinnější než antibiotika. Aktivní složka – dialyl sulfid – je schopen narušit membrány mnoha bakterií.

Výzkum publikovaný v Journal of Antimicrobial Chemotherapy tvrdí, že je česnek mnohem účinnější než ciprofloxacin a erytromycin a navíc funguje rychleji. Výzkum je založený na testech běžné bakterie, která kontaminuje potraviny, Campylobacter. Jiný výzkum publikovaný v African Journal of Biotechnology zjistil, že syrový česnek byl účinný proti Staphylococcus aureus, další běžné bakterii.

Po mnoho let v mnoha kulturách byl česnek používán jako lék na různé neduhy jako žaludeční nevolnosti, kožní problémy a neplodnost. Společně se zázvorem je česnek dlouhodobě spojován se zlepšováním trávícího systému, s prevencí a léčbou onemocnění srdce a akné, dále antioxidační účinky proti stárnutí.

Jak je to s česnekovým dechem?

Hlavní důvod, proč většina lidí nejí syrový česnek je jeho pach v ústech. Jsou dvě cesty, jak vyřešit tento problém – vzít si kapsli proti zápachu, nebo sníst několik lžiček čerstvé petrželky společně s česnekem. Nejen že má petrželka vliv na česnekový dech, ale má také další zdravotní účinky, jako je neutralizace karcinogenů a posílení nervového a imunitního systému.

Česnek nemá žádné vedlejší zdravotní účinky na rozdíl od srovnatelných antibiotik, jako je ciprofloxacin a erytromycin, jejichž vedlejší účinky jsou: průjem, bolesti břicha, poškození jater, ruptura šlach a potíže s dýcháním. Zdá se, že je česnekový dech jen malým problémem, když je česnek tak účinný a mnohem bezpečnější.      (Zdroj: FreePub)


Sluneční kámen ze 16. století ..... V roce 1592 se v Lamanšském průlivu potopila britská loď. Při průzkumu jejího vraku potápěči objevili krystal, který mohl sloužit jako sluneční kompas.

Sluneční kámen (sunstone) je známý především ze severských legend. Vikingové prý pomocí něj dokázali najít slunce i na zcela zatažené obloze. Díky tomuto slunečnímu kompasu se mohli za každého počasí orientovat na otevřeném oceánu a bezpečně podnikat plavby na tisícikilometrové vzdálenosti. Magnetický kompas v té době neznali. Vědci se domnívají, že sluneční kámen je dvojlomný kalcit, známý také jako islandský vápenec. Nedávné experimenty prokázaly, že určení polohy Slunce pomocí islandského vápence je nečekaně přesné – odchylka se pohybuje kolem jednoho procenta.

Slunce vytváří kruhy polarizovaného světla i v případě, že je ukryté za hustou vrstvou mraků. Krystal islandského vápence se chová podobně jako polarizační filtr a jeho natáčením se dá odhalit zdroj polarizovaného světla ze Slunce. Díváme-li se přes něj na oblohu, dostaneme dva obrazy, jejichž jasnost závisí na polarizovaném světle. Jakmile budou stejně jasné, máme směr, kterým se nachází Slunce.

Teorie o tom, že sluneční kámen Vikingů je dvojlomný islandský vápenec, ale měla jednu závažnou slabinu: neexistoval žádný archeologický nález. Až dosud.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Vědci objevili v jezeře Vostok neznámé organismy ..... Ve vzorcích vody z antarktického jezera Vostok byly objeveny bakterie, které nepatří do žádné známé skupiny těchto jednobuněčných organismů. „Před týdnem jsme dokončili poslední analýzu,“ sdělil serveru RIA Novosti Sergej Bulat z Petrohradského institutu jaderné fyziky. „Po vyloučení všech kontaminantů jsme objevili bakteriální DNA, která se neshoduje s žádným druhem uchovávaným ve světových databázích. Tento život je pro nás neidentifikovatelný a neklasifikovatelný. Nepodařilo se ho přiřadit k ničemu známému.“

Ruští vědci se do hlubin zamrzlého jezera Vostok provrtali loni v květnu. Po vyloučení znečišťujících látek izolovali tři druhy bakterií, dva ale nakonec také vyloučili. Až třetí nález byl zajímavý – ve vzorcích bylo zjištěno sedm fragmentů DNA, která neodpovídá žádnému známému druhu. „Podobnost byla nižší než 86 %, což v případě DNA znamená zcela novou unikátní skupinu,“ dodal Bulat.       (Zdroj: ProcProto)


Pětkrát dražší ropa dusí českou ekonomiku ..... Litr Naturalu je na pumpách nyní dražší než během americké invaze do Iráku. Uvádí to nová publikace, kterou vydává Hnutí DUHA a jež argumentuje, že by stát měl českou ekonomiku promyšleně připravovat na rychlé zdražování fosilních paliv.

Ekologická organizace v ní poukazuje, že rostoucí světová cena fosilních paliv se postupně stává velkým břemenem pro českou ekonomiku, neboť multimiliardové účty tíží rodiny i podniky.

Tuzemské hospodářství loni utratilo 115 miliard korun jenom za dovoz ropy.

Příčinou zdražování je ubývání levných, snadno dostupných ložisek fosilních paliv a také rychle rostoucí poptávka na světových trzích.

Krátká studie Hnutí DUHA také připomíná, že například:

Cena ropy, která ještě v devadesátých letech běžně činila kolem 20 dolarů za barel, se nyní pohybuje kolem 80–100 dolarů.

Mezinárodní energetická agentura očekává, že poptávka po plynu v čínském průmyslu v příštích letech poroste o 9 procent ročně – a s poptávkou roste také cena.

Cena uhlí na globálním trhu během posledních deseti let stoupla na čtyřnásobek.

Domácnosti i podniky proto musejí utrácet velkou část svých příjmů za benzín či naftu, teplo, plyn a elektřinu.

Ekologická organizace prosazuje, aby stát systematicky pracoval na opatřeních, jež sníží závislost země na fosilních palivech – pomáhal se zateplováním domů, podporoval auta s nízkou spotřebou či obecní výtopny na biomasu, investoval do lepších železnic nebo cyklostezek ve městech.      (Zdroj: Hnutí DUHA)

Tak já bych se vsadil, že kdyby někdo zveřejnil, že objevil zdroj pohonu, který je nezávislý na ropě a při tom mnohem levnější, tak nedožije rána. Ropná lobby se postará ...


8.3. 2013     Mezinárodní den žen se slaví od roku 1911. Je připomínkou stávky newyorských švadlen za zlepšení životních podmínek roku 1909. Zpočátku byl cílem tohoto dne boj za volební právo, později za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. U nás se oficiálně neslaví od roku 1990.

Říše snů oficiálně prohlašuje, že ti kdo tento svátek pohrdavě prohlašují za komunistický, mají mozky s IQ tykve. Co by byl svět bez žen? Smutná pustina ... Takže milé ženy, Říše snů vám přeje krásný svět plný lásky, štěstí, radosti a spokojeného života.


Kupme si zdraví – Zdravotnictví nebo nemocnictví? .....Zdraví každého člověka je velmi křehká věc. Odvíjí se od spousty faktorů, které na tělo každý den působí. Každá buňka lidského těla musí zpracovávat živiny, které dostává s každodenní stravou. Musí také hospodařit s energií, která je jí v podobě jídla dodávána. Každá buňka je nucena zvládat i následky stresu, který je vyvoláván v mozku. Ten bohužel ovlivňuje vše.

Správně bychom měli říci, že energie, která je myšlenkovými pochody a následně emocemi vyvolávána, zasahuje do všech systémů v těle. Pokud je negativní, tedy taková, kdy mluvíme o stresových reakcích, ubližuje každé tělesné buňce. Bez výjimky. Zasáhne do hormonálního systému, ovlivní tvorbu volných radikálů – tedy i vyšší potřebu antioxidantů, ovlivní činnost nervové soustavy.

Lékaři moderní medicíny pomalu začínají přicházet na to, co vědí jejich kolegové z východních kultur, kteří si předávají znalosti léčení z generace na generaci už po několik tisíciletí. Začínají přiznávat, že podstatná většina zdravotních problémů, které vznikají, má svou příčinu právě v nadměrné produkci stresu a nezvládání svých životních situací. Nikdo však předem nedokáže odhadnout, kde a na jaké úrovni se zdravotní komplikace zapříčiněná nahromaděným stresem projeví.

V okamžiku, kdy se problém objeví, mají lidé tendenci jej řešit dvěma způsoby. Ten jednodušší a bohužel i rozšířenější je běžet za lékařem a vyžádat si jakýkoli lék. Jsme naučeni jednat tímto způsobem. Když mě něco bolí, vezmu si pilulku. Farmaceutický průmysl vyrábí dnes léky snad na všechno. Proti bolestem hlavy, kloubů, břicha, celého těla. Tablety na potlačení zánětů, tablety na ničení nežádoucích buněk v těle, tablety povzbuzující činnost srdce. Pilulky na snížení krevního tlaku, pilulky na zvýšení krevního tlaku, pilulky na snížení cholesterolu v krvi. Léky podporující tvorbu enzymů v těle, léky povzbuzující sexuální apetit, léky zabraňující odvápňování kostí…       (Ze stránek Celostni Medicina)


Jakou cenu má prezident? ..... Jakou cenu má jakýkoliv člověk? Jakou prezident? Kdy člověk nemá ani za mák cenu? Kdy je člověk ke škodě?

Člověk má jen takovou cenu, kolik je v něm lásky ... Člověk má jen tolik ceny, kolik je v něm lásky. I prezident, i politik, kněz, učitel, dělník. Platí to bez výjimky o každém člověku. Není-li v člověku lásky, co v něm vlastně je? Láska je základní lidskou realitou, jež vytváří existenci lidského řádu. Z tohoto hlediska jsme tu opravdu především proto, aby skrze nás přibylo na tomto světě pravé lásky, aby skrze ni byl svět neustále lepší. Zde je základ každého lidského porozumění.

Dějiny lidstva: dějiny Boha, který miluje člověka ... Mysleme i na dějiny lidstva. Nejsou nic jiného než dějinami Boha, který miluje člověka, jsou dějinami spásy. Měli bychom důkladně promyslet slova svatého Jana: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Co jiného ovšem může Bůh udělat, než milovat? Vždyť on je Láska sama. A čím vlastně je člověk vpravdě člověkem?

Bohu stálo za to přijít mezi nás ... A veliká zvěst: Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. je doslova závratným poselstvím, při němž se člověk zachvěje až ve svém nejhlubším nitru. Vidí, že je Bohem milován, že Bohu stálo za to přijít mezi nás. Nejsme prostě ve vesmíru opuštěni, jsme milováni. Kdo toto prožil, pak pochopí velké přikázání: Milujte se navzájem. A porozumíme tak i slovům svatého Pavla, že bez lásky nejsem nic. I kdybych vydal své tělo k spálení, i kdyby moje víra hory přenášela, kdybych se sebevíc oháněl pravdou. Pravda bez lásky může i škodit, není úplná, neboť pravda je v lásce.

Bez lásky jsme k ničemu ... Bez lásky nemáme ani za mák cenu. Jsme prostě k ničemu a nejen to, jsme i ke škodě... Nemůžeme se přec odcizit prazákladu svého bytí. Jen tam, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.

Láska je síla. Válka, nenávist a zloba jsou slabostí a nesmírným hazardem. Jen láska přemůže svět.

(Zdroj: Víra)


Spolana musí skoncovat s toxickou rtutí do konce roku 2014 ..... Toxickou rtuť k výrobě chloru nesmí Spolana Neratovice po roce 2014 používat. pdfRozhodl o tom, i díky připomínkám sdružení Arnika, středočeský krajský úřad, který odmítl žádost chemičky o oddálení termínu pro modernizaci výrobní linky. Zastaralou technologii totiž chtěla Spolana používat až do roku 2020, což by způsobilo další ohrožení životní prostředí i zdraví lidí emisemi nebezpečného těžkého kovu. Už loni se mluvčí Spolany vyjádřil, že budou rozhodnutí úřadu respektovat.      (Zdroj: Arnika)


V Ostravě už dýchají lidé „na dluh“, zamoření prachem překročilo celoroční kvótu ..... Zamoření vzduchu v Ostravě, Bohumíně, Orlové, Havířově, Karviné a Českém Těšíně už na konci února přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Ostrava se tak letos stala prvním městem v České republice, jehož občané jsou nuceni dýchat ovzduší škodlivinami znečištěné více než připouští zákon. Ostrava má však dlouhodobé problémy také s překračováním limitů pro znečištění oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem. Česká republika proto dokonce žádala Evropskou komisi o výjimky pro Moravskoslezský kraj z povinnosti dodržování limitů znečištění, které stanovuje evropská směrnice o ovzduší.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku (1). Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila limit 36-krát už 18. února. Do konce února celoroční kvótu porušování denního limitu překročily i stanice v Bohumíně, Orlové, Havířově, Karviné a Českém Těšíně,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (2) a dodal. „Ostravané a další obyvatelé Moravskoslezského kraje dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Platnost výjimky však již vypršela v červnu 2011.“      (Zdroj: Ecomonitor)


Češi více šetří, chybí jim peníze v rodinném rozpočtu ..... Kvůli pokračující recesi přehodnocují Češi vztah k penězům. Domácnosti nakupují uvážlivěji a pokud možno ve slevách. V chudých oblastech omezují rodiny dokonce nákupy základních věcí do domácnosti, jakými jsou například prací prášky. Šetří i na cukrovinkách pro děti /což není tolik na závadu/. Rodiny obrací každou korunu a nejčastěji nakupují v akcích a zlevněné zboží, které vyhledávají. Bohužel i zájmové kroužky po škole jsou pro některé děti pouhým snem, pro rodiče jsou cenově nedostupné. Velké nákupy se nekonají. Zbytečně neutrácet a šetřit každou korunu.

Taková je aktuální spotřebitelská situace a stále více českých domácností se tím začíná řídit. Potvrzuje to aktuální studie společnosti Incoma GfK, která monitoruje nákupní chování Čechů. Češi mění zvyklosti v nakupování i čerstvých potravin. Nakupují menší množství a většinou ani nechybí nutný seznam potravin, aby se nekoupilo něco navíc. Lidé šetří dokonce i na základních věcech do domácnosti, co bylo dříve samozřejmostí, dnes vynechávají ze svého seznamu. Omezili nákup drahých pracích prostředků, nebo vyčkávají na slevu. Od aviváží většinou upustí úplně. Ani lákavé reklamy na zázračné drogistické potřeby spotřebitele už tolik nelákají, v první řadě hledí na cenu.      (Zdroj: Spotřebitel)


Přejídáte se? ..... Mnoho lidí se dnes přejídá, aniž by si to uvědomovali. Z přejídání se zkrátka stal zvyk a výsledkem je, že se lidé cítí frustrovaní z neustálého boje se svou váhou. Snahu zhubnout běžně narušuje šest chyb ve stravovacích návycích:

Příliš mnoho jídla ... Jenom proto, že vás náhle přepadne pocit hladu, nudy, máte žízeň nebo jste unavení, neznamená, že potřebujete něco zakousnout. Svačinku si máte dát tehdy, když máte velký hlad a víte, že do hodiny nebudete nic jíst, takže potřebujete něco, co vám pomůže do většího jídla vydržet.

Spousta lidí si nicméně zvykla na pojídání brambůrků, sladkostí, ořechů, sýru nebo ovoce, i když nejsou hladoví. Pokud vám to zní povědomě, vyhoďte ze spíže všechny tyto pochutiny a zkuste vydržet bez jídla, když jste unavení nebo potřebujete přestávku. Ke snížení stresu použijte jinou činnost a hlavně přes den dostatečně pijte a cvičte.

Nízkotučné výrobky ... Nízkotučné dresinky, margaríny, zákusky a smetanové sýry vás nasytí daleko méně než plnotučné varianty a studie prokazují, že lidé, kteří tyto produkty konzumují, jedí o padesát procent víc než ti, kdo používají plnotučnou stravu.

Místo nízkotučných se zaměřte na pravé věci. Jezte opravdové máslo, opravdový olej, opravdové sýry, ale berte na zřetel, že nesmíte jíst příliš mnoho. Rozhodně se vyhněte potravinám s vysokým obsahem cukru jako nízkotučné sušenky, o kterých se ví, že jsou obzvlášť nepřátelské ke štíhlým bokům.

Vynechávání jídel ... Hodně lidí vydrží celý den nejíst, a když se pak dostanou k večeři, jedí víc, než je zdrávo, protože v té chvíli už mají pořádný hlad. Pokud vyhladovíte až moc, je těžké jíst zdravě a střídmě. Navíc je večer již organismus v útlumu, a tak ani jídlo dostatečně rychle nestráví. Jezte raději ráno a během dne.

Kromě toho být dlouho bez jídla a pak se přejíst způsobuje letargii a poruchy trávení. Proto začněte den tím, že se najíte, když máte hlad, ale jezte dřív, než jste hladoví tak, že byste snědli slona.      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Co je to nevěra? ..... Nevěra je běžná věc. Například u amerických heterosexuálních manželů podvádí zhruba 1 ze 4. Výsledky různých průzkumů se však různí vzhledem k tomu, jak je nevěra právě definována. Každý ji tedy vnímá vlastním způsobem. Co tedy lidé považují za podvádění?

Psycholog Justin Lehmiller z Harvardovy univerzity vytvořil krátký dotazník, na základě kterého se pokusil vyhodnotit, co lidé považují za nevěru. 456 heterosexuálních studentů dostalo k posouzení 27 různých případů interakcí zadaných lidí s osobami opačného pohlaví. Dobrovolníci měli hodnotit jejich chování na škále od 0 % (nejedná se o nevěru) až 100 % (nevěra). Interakce byly rozděleny do tří různých skupin: sexuální (např. líbání, orální sex…), emocionální blízkost (držení za ruce, sdílení tajemství,…) a běžné interakce (rychlé obětí, půjčování peněz,…). V tabulce níže vidíte, jak byly jednotlivé typy interakcí vnímány.

Lidé se většinou v hodnocení shodovali. Zajímavé je, že ženy častěji než muži hodnotily emocionálně intimní chování (např. posílání erotických sms, držení se za ruce, tvoření emocionálních pout) jako nevěru. Dobrovolníci, kteří si byli ve svém vztahu nejistí (obávali se, že je partner může opustit), byli v hodnocení nevěry přísnější než ti, kteří ve vztahu cítili jistotu. Také je zajímavé, že žádná z uvedených interakcí nebyla hodnocena 0 % či 100 %, což by mohlo značit, že neexistuje žádná univerzální shoda, která by reprezentovala nevěru. Také to však znamená, že někteří lidé považují za nevěru i prostý rozhovor!      (Zdroj: 21@století)


Jak řezat ovocné dřeviny ..... Ovocné dřeviny by se měly stříhat od listopadu do března. Teplota však nesmí klesnout pod -6 stupňů Celsia, jinak větve zkřehnou a lámou se, a tak by při řezu mohlo dojít k větším poraněním dřevin. Právě u ovocných stromů se neobejdete bez určitých znalostí. Co musíte vědět, než sáhnete po nůžkách nebo po pile?       ('Ctěte na stránkách Doplněk)


Pořád nestíháte? Nejste sami, čas chybí lidem po celém světě. Můžeme to změnit? ..... Také nemáte dost času na svou rodinu, přátele, koníčky a připadá vám, že svůj život nežijete tak, jak byste si přáli? Pocit věčného „nestíhání“ a časového tlaku přiměl mladého německého dokumentaristu Floriana Opitze hledat příčiny a možná řešení tohoto problému moderní společnosti.

Jedno je jisté – lidé jsou v zajetí rychlosti moderního světa, a přestože používají technologie, které by jim měly čas šetřit, mají ho stále méně. Opitz s kamerou objel celý svět. Navštívil odborný seminář, rozebíral s psychologem syndrom vyhoření, setkal se s novinářem, který se dobrovolně vzdal mobilu a internetu, hovořil se sociologem, pátral v různých sférách byznysu a mediálního světa.      (Čtěte v National Geographic)


Proč nevěřit tvrzením, že UFO jsou mimozemské lodi ..... Neidentifikovatelné létající objekty (UFO) samozřejmě existují. Nejde ale o vesmírná plavidla návštěvníků z dalekých světů, nýbrž o dosud neznámé atmosférické či fyzikální jevy, o chybnou interpretaci známých jevů nebo o utajované zkoušky vojenské techniky. Navíc mnoho tzv. věrohodných svědků UFO později přiznalo, že si „blízká setkání“ vymysleli s cílem získat svých pár minut slávy. Mýtus o vetřelcích je navíc také lukrativním komerčním artiklem, tak proč ho nevyužít? Přináší miliardové zisky tvůrcům filmů, autorům výstav, výrobcům spotřebního zboží i průmyslu cestovního ruchu. A nespornou výhodu v něm vidí i armáda, protože za UFO může schovat zkoušky nově vyvíjených bezpilotních (i pilotovaných) letounů.

Už slavný švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie, ve své práci „UFO jako předmět pověstí“ napsal: „Příběhy UFO jsou nejen přitažené za vlasy, ale jasně odporují obecným zákonům fyziky. Svým obsahem patří mezi městské legendy. Proto je jejich odmítnutí jasnou a přirozenou reakcí.“

Kdyby totiž mimozemšťané disponovali vyspělou technikou a skutečně nás přijeli navštívit, proč by kontaktovali jednotlivce, a vybírali si například osamělé farmáře z amerického Středozápadu nebo ruské důchodce? Setkání tohoto typu by přece musela probíhat jinak a zcela jistě by měla masový charakter. Proto bychom tato „svědectví“ neměli brát vážně.      (Zdroj: Proc Proto)


7.3. 2013     Dnes nahradí Miloš Zeman ve funkci prezidenta ČR Václava Klause, jemuž skončí prezidentský mandát.


I lásce je třeba se učit ..... Jak jsem měl "mimosmyslový zážitek" ... Docela nedávno, jednou v neděli krátce po televizním pořadu "Zahrádkáři se ptají", jsem měl "mimosmyslový zážitek". Začalo to podivným šelestem, jako by se mi kolem hlavy třepetala křidla andělů nebo šustily nebeské řízy. Následovalo oslnivě bílé světlo před očima a pak zvuky rajské hudby. Pak jsem se probral - z nedělní siesty a konečně mi došlo, kde se nacházím a co se to se mnou dělo. Ten podivný šelest bylo šustění novin, které se mi pozvolna sunuly po obličeji dolů. Ty také filtrovaly bledé podzimní sluníčko, že z něho zbyl zvláštní bílý jas. A rajská hudba, ta se linula z televize. Vysílali koncert na počest devadesátého výročí založení Londýnského symfonického orchestru.

Z její hry na housle mě mrazilo v zádech ... Vynikající korejská houslistka Sarah Changová hrála skladbu od Pabla de Sarasata Fantazie na Carmen a byl to zážitek doslova jako z jiného světa. Kdosi o ní prohlásil, že je to nejlepší houslistka od časů Paganiniho, a to ještě ani nebyla plnoletá! Poprvé koncertovala ve třech letech a jako osmiletá zahrála z listu takřka cokoliv. Mě však nestrhla jen bravura, s jakou hrála, ale cosi zvláštního v jejím hraní, co jako by nepocházelo z tohoto světa a co i já byl s to ocenit. Z její hry mě mrazilo v zádech a po celém těle mi naskakovala husí kůže.

Svoboda vždy přichází prostřednictvím disciplíny ... Je mi jasné, že mě budete považovat za blázna, ale vydal jsem se štrachat na půdu, kde už nejednu zimu odpočívají housle, které jsem si kdysi sám koupil. A pak jsem celý večer brnkal, či spíše skřípal na nervy svému okolí. Když jsem se druhý den ráno probudil s artritickou bolestí v prstech, vzpomněl jsem si na slova své první učitelky hudby: "Jen disciplína ti osvobodí ruce, aby mohly kdykoli zahrát, na co si vzpomenou." To se sice bohužel nikdy nestalo, ale důležité je poselství, které mi paní učitelka předala: pravá svoboda vždy přichází prostřednictvím disciplíny.

I lásce je třeba se učit ... A co platí pro hru na housle, platí i v jiných oblastech. Autem se mohu vydat kdykoli a kamkoli jen proto, že jsem se podřídil disciplíně, kterou po mně vyžadoval instruktor v autoškole. Platí to u všech lidských dovedností, zejména však u té nejdůležitější - lásky. Mohu chtít milovat každého na potkání tak jako Ježíš, ale nikdy toho nebudu schopen, nenaučím-li se nesobecké lásce, v níž se budu ve vyhrazeném čase cvičit.

Bez cvičení by její jedinečný dar zůstal nevyužitý

Sarah Changová byla od počátku obdařena hudebním géniem, ale jen ona sama může přiznat, že nebýt nekonečného cvičení, nemohla by svůj dar sdílet s druhými na pódiu koncertního sálu. Bez cvičení by její jedinečný dar zůstal trvale skrytý…      (Zdroj: Víra)


Před 40 lety byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy ..... 5. března 1973 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy. Se svou rozlohou 1166 kilometrů čtverečních je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků, které tvoří hranici ze Slovenskem.

Krajině moravskoslezského pohoří dominuje vrchol Lysé hory (1323 metrů nad mořem), pramení zde řeky Bečva a Ostravice. Končí zde a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na území ČR karpatský horský oblouk - zelená páteř střední Evropy. Hlavním důvodem pro vznik chráněné oblasti byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Rezervaci pokrývá ze 71 procent les a na jejím území pramení řeky Bečva a Ostravice. Na území CHKO se nachází 57 maloplošných zvlášť chráněných území (sedm národních přírodních rezervací, 26 přírodních rezervací a 24 přírodních památek), územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 zde byly v roce 2005 zřízeny dvě ptačí oblasti - Beskydy a Horní Vsacko. V hornatém zalesněném terénu se daří i divokým šelmám jako jsou medvěd, vlk a rys. Ke známým místům Beskyd vedle Lysé hory patří třeba bájemi opředený vrch Radhošť, někdejší kultovní místo Slovanů, se starodávnou dřevěnou kaplí z roku 1898 a sousoším slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také známou sochou pohanského boha Radegasta.       (Zdroj: Ekolist)


Většinu navržených škodlivých změn územního plánu pražští zastupitelé odmítli ..... Ani únorové zasedání pražského zastupitelstva se neobešlo bez projednávání celé řady změn územního plánu. Podle Arniky byla příjemnou novinkou stopka pro většinu projektů s negativním vlivem na životní prostředí. Mezi nimi je třeba kontroverzní lanovka přes Prokopské údolí, rozsáhlá bytová výstavba na polích v Pitkovicích a Štěrboholích nebo obchodní a zábavní zóna v Šeberově. Do další fáze se ale dostal plát takzvaného Východního města.       (Zdroj: Arnika)


„Lví srdce“ anglického krále zkoumali kriminalisté ..... Balzamované srdce anglického krále Richarda I., kterému se pro chrabrost v boji přezdívalo „Lví srdce“, zkoumali kriminalističtí experti.

Obléhání hradu Chalus-Chabrol se stalo 25. března roku 1199 osudným jednomu z nejslavnějších králů Anglie. Šíp vystřelený z kuše obráncem hradu zasáhl krále do ramene. O dvanáct dní později vydechl chrabrý válečník naposledy. Kolovaly fámy o tom, že šíp byl otrávený. Historici a lékaři se ale přiklánějí k názoru, že král podlehl infekci, která se mu dostala do rány. Zabila ho gangréna nebo otrava krve.

Rozebraný král ... Mrtvola krále Richarda I. byla po smrti „rozporcována“. Vnitřnosti byly uloženy do rakve, jež zůstala v Chalus. Tělo putovalo do opatství Fontevraud v Anjou. Nejdelší cestu podniklo Richardovo chrabré „lví“ srdce. Bylo balzamováno a odvezeno do 500 kilometrů vzdáleného Rouenu, jenž sloužil jako základna anglických ozbrojených sil v Normandii. Tam královo srdce uložili v katedrále Notre Dame.

V roce 1838 narazil při průzkumu rouenské katedrály místní historik Achille Deville na olověnou schránku velikosti krabice od bot. Latinský nápis na stěně hlásal: „HIC IACET COR RICARDI REGIS ANGLORUM” čili „Tady je srdce Richarda, krále Anglie.“ Deville obsah schránky prohlédl a došel k závěru, že opravdu skrývá srdce krále Richarda I. Skutečně důkladný vědecký výzkum balzamovaného srdce byl proveden teprve nyní.

Balzamování bylo v kurzu ... Francouzský kriminalistický patolog a antropolog Philippe Charlier odebral z balzamovaného srdce pouhé dva gramy materiálu a ten podrobil zevrubným analýzám. Výsledky publikoval ve vědeckém časopise Nature Scientific Reports.

V tkáni našli vědci pylová zrna máty, myrty a dalších rostlin používaných ve středověku k balzamování. Na srdci se našel také pyl zvonků a topolů, které kvetly v době, kdy král zemřel a kdy balzamovači manipulovali s jeho vnitřnostmi. Vysoký obsah vápníku prozradil, že k balzamování bylo použito i vápno. Zajímavé bylo zjištění přítomnosti kadidla, protože vědci dosud nepředpokládali, že by se pro balzamování používalo. Ve středověku se církev snažila potlačit zvyk balzamování těl významných osobností, protože v něm viděla dědictví z pohanských dob. Výzkum srdce Richarda I. ale jasně dokládá, že zvyk tomuto tlaku odolával.

Velikost vzorku nedovolila jeho datování radiouhlíkovou metodou ani genetické analýzy, které by odhalily dědičné charakteristiky středověkého krále. Podařilo se ale odhalit přítomnost širokého spektra bakterií. Jde o celkem běžné druhy mikrobů. Na žádného z nich nelze ukázat prstem jako na původce královy smrti.      (Zdroj: VTM)


Sondu Curiosity řídil záložní počítač, hlavní byl rozbitý. Poškodily jej zřejmě kosmické paprsky ..... Americkou sondu Curiosity, která na Marsu pátrá po stopách života, musel řídit záložní počítač. Paměť toho hlavního byla totiž poškozena, možná kosmickými paprsky (více informací na stránkách NASA zde). Informovalo o tom na svých internetových stránkách BBC. V současnosti se Curiosity vrátila do normálního provozního režimu. Porucha byla během víkendu odstraněna a sonda se postupně vrací do plného provozu. Vědecké experimenty by měly být podle NASA obnoveny nejpozději příští týden.

Řídící centrum mise amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) vozítko z preventivních důvodů přepnulo do takzvaného „bezpečného módu“, v němž vykonává jen minimum činnosti. V tomto stavu by mělo zůstat několik dní, dokud nebude záložní počítač přenastaven, aby se sonda mohla vrátit do plného provozu.

Vědci zatím zjišťují příčinu poškození hlavního počítače. „Zařízení, která používáme, jsou odolná radiaci, ale existuje limit, jak odolná. Stejně je možné, aby částice s vysokou energií poškodily paměť,“ uvedl k jedné z možností manažer projektu Richard Cook.      (Zdroj: National Geographic)


Objeven třetí Van Allenův radiační pás ..... Van Allenovy radiační pásy Země Foto: NASA/Van Allen Probes/Goddard Space Flight CenterVědci NASA objevili ještě jeden – třetí, doposud nepozorovaný – radiační pás obklopující Zemi. Jeho původ zatím nebyl uspokojivě vysvětlen. Nový radiační pás byl objeven na základě dat z dvojice družic s názvem Van Allen Probe, které byly do kosmu vypuštěny v srpnu minulého roku. „Nevíme, zda se jedná o trvalý či krátkodobý jev. Příroda nás stále ještě překvapuje.“

Spolupracovníci NASA předpokládají, že tento objev může změnit naše současné vědecké představy o radiačních pásech Země, které byly objeveny v roce 1958 přístroji na palubách prvních amerických a sovětských družic. Jedná se o oblasti zemské magnetosféry, ve kterých se soustřeďují nabité částice o vysokých energiích, především protony a elektrony. Jejich detailní výzkum je důležitý pro uskutečnění pilotovaných letů do vzdálenějšího vesmíru, kdy existuje nebezpečí zvýšeného vlivu radiace na organismus člověka při průletu touto oblastí.

Vědci již dlouho vědí, že Zemi obklopují dva trvale existující pásy pojmenované Van Allenovy radiační pásy. Třetí nově objevený pás se nacházel uprostřed mezi dvěma již známými oblastmi. O objev se zasloužila dvojice vědeckých družic NASA pojmenovaných Van Allen, které byly na oběžnou dráhu vypuštěny v srpnu 2012. Objev nového pásu naznačuje, že tyto oblasti, které vědci studují již více než 50 let, jsou mnohem záhadnější, než jsme si doposud mysleli. Zjištění, co způsobilo vznik třetího prstence, může pomoci ochránit satelity před škodlivými dávkami kosmického slunečního záření.       (Zdroj: Astro)


Náklaďák jezdí bez řidiče ..... Japonská společnost NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) otestovala nové nákladní automobily, které nepotřebují řidiče. Na cestu se vydaly čtyři vozy, z nichž první byl řízen člověkem a ostatní automatem. Na konvoji byly úspěšně otestovány nejnovější technologie automatického řízení a udržování formace v rychlosti 80 km/h se čtyřmetrovými rozestupy mezi jednotlivými vozy. Zásadní bylo zjištění, o kolik se takto ušetří na pohonných hmotách. Firma NEDO uvedla, že konvoj s konstantní rychlostí a rozestupy má menší odpor vzduchu, což sníží spotřebu až o 15 %.

Automaticky řízená nákladní auta mají detektory, které jsou schopné rozpoznat překážky, „vidí“ bílé čáry a dokážou mezi sebou komunikovat – jejich operační systém kontroluje, zda se drží v předem dané formaci. K detekci překážek slouží mikrovlnný a infračervený radar. Společnost NEDO doufá, že budou tyto systémy automatického řízení k dispozici kolem roku 2020.      (Zdroj: 21@století)


Uschovaná stará duše ..... Když bylo Danovi pět let, byl zcela obyčejným chlapcem. Jeho babička, pediatrička, řekla psychologovi, že se vyvíjí velmi dobře. Sotva roční už začal mluvit, což je sice u chlapce poměrně zřídkavé, ale ne neobyčejné. Jedno odpoledne začal chlapec mluvit k babičce cizím jazykem. Byla to jakási zvláštní angličtina, přestože se chlapec žádnému cizímu jazyku neučil. Ale mluvil! Velmi živě, bez problémů. Byly mu tehdy tři roky...

Rodiče celá záležitost překvapila. Mysleli si však, že to slyšel v televizi, „vždyť stále něco opakuje". Celou záležitost nebrali vážně. O půl roku později jela celá rodina na závody psích spřežení. Jelikož Danův otec tvrdil, že chlapec má velmi rád zvířata, všichni byli přesvědčeni, že mu udělají radost. Sotva však spatřil spřežení, byl viditelně vystrašený. Náhle přiběhl k jednomu z nich a začal si povídat s majitelem. Byl to americký závodník. Ten potom překvapeným rodičům vyprávěl, že chlapec se ho ptal na něco, co se stalo na Aljašce před sto roky! A že dokonale ovládá jazyk, přestože se vyjadřuje trochu postaru.

Navzdory protestům babičky se rodiče rozhodli nechat chlapce vyšetřit psychiatrem. Ten potvrdil, že chlapec je úplně normální. A navíc vůbec nedokáže mluvit anglicky. Tehdy rodiče pochopili, že objasnění celé záležitosti je třeba hledat někde jinde.

Rozhodli se obrátit na terapeutku. Ta začala pracovat s chlapcem za asistence jasnovidce a shodli se na tom, že v Danově těle se skrývá takzvaná stará duše. V předcházející inkarnaci byl americkým vědcem, který zkoumal počasí na Aljašce. Cestoval se psím spřežením, zabloudil a zmrzl. Rodiče by tomu těžko uvěřili, kdyby nebylo předcházející příhody, jeho schopnost dorozumět se s cizincem a jiných momentů.      (Zdroj: Doplněk)


Útok na Seznam a život s cloudem ..... Masivní hackerský útok na server Seznam nutí k zamyšlení nad tzv. cloudovými řešeními - tj. práci s PC, kdy máte většinu dat na nějakém vzdáleném datovém úložišti, k němuž se připojujete přes internet. Cloud je považován za velký hit, trend, budoucnost (a taky perspektivní kšeft pro správce úložišť), takže je s oblibou tvrzeno, že mít svá data doma bude za chvíli přežitek. I mailové služby (včetně zkolabovavšího Seznamu) jsou vlastně cloudem. Být půl dne bez pošty se dá přežít, kdybych tam ale měl své ostatní soubory (texty, archivy, databáze, fotografie), mohl by nastat problém. A co teprve velké firmy lákané na to, aby měly na vzdálených úložištích třeba i účetníctví... Ještě se vám chce do cloudu?       (Zdroj: Novákoviny)


Baltský „Bermudský“ trojúhelník ..... Jako bermudský (anebo také ďáblův) trojúhelník je označována oblast ležící mezi jižním cípem Floridy, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Svůj „ďábelský trojúhelník“ má prý i Baltské moře.

Oblast bermudského trojúhelníku má především mezi příznivci záhad a nevysvětlitelných jevů pověst oblasti s výrazně zvýšeným výskytem „záhadného“ mizení lodí a letadel. Jako typický případ působení Bermudského trojúhelníku je prakticky ve všech dokumentech uváděno nevysvětlené zmizení pěti amerických bombardérů v prosinci 1945 nebo záhadné zmizení posádky plachetnice Mary Celeste. O nepříjemných zkušenostech s plavbou v této oblasti se ale zmínil již Kryštof Kolumbus ve svém lodním deníku.

O tom, že podobný fenomén působí i nad Baltským mořem, informovali už před lety polští novináři. V srpnu 1979 vypluly z přístavu Hel dvě rybářské lodě směrem do Gdaňského zálivu. Poté, co plavidla dorazila na místo, rybáři vyhodili sítě a čekali na úlovek. Bylo bezvětří, moře bylo klidné a na horizontě bylo vidět velké obchodní plavidlo. Najednou se na obloze objevilo několik červených koulí, které kopírovaly každý manévr lodí. Kapitána i členy posádky začala nejdřív bolet hlava, pak se jim udělalo nevolno a po nějaké chvíli začali ztrácet vědomí. Vysadily také všechny elektrické přístroje na palubě. Za nějakou dobu se koule vznesly do výšky a zmizely v oblacích. Technika ihned naskočila a kapitáni nařídili okamžitý návrat do domovského přístavu. Všechny členy posádky prohlédli vojenští lékaři, ale kromě silného nervového rozrušení u pacientů nic neobvyklého nezjistili.

Baltské moře má svůj „Ďáblův trojúhelník“ ... V polském armádním listě se 5. března 1992 objevila zpráva, že také Baltské moře má svůj „Ďáblův trojúhelník.“ Autoři v článku popisovali nepochopitelné potopení nevelké rybářské lodě. K tragédii došlo za jasného dne, kdy bylo bezvětří. Když posádka vytahovala sítě, motor zničehonic vysadil, loď se nahnula na bok a začala se potápět. Strojník běžel okamžitě nahodit motor, ale nepodařilo se mu to. Loď se převrátila a šla ke dnu. Sedm členů posádky se podařilo zachránit, strojník ale nepřežil.

Polští ufologové okamžitě přispěchali s vysvětlením, že v oblasti se vyskytují mimozemské koráby, případně USO (Unidentified Submerged Objects). Střízlivější vysvětlení předpokládají na mořském dně přítomnost většího množství hydrátu metanu, který je kvůli vysokému tlaku vody udržován v pevném stavu. Občas se však část této stlačené látky oddělí a zvolna vystupuje k hladině. Jak klesá tlak okolní vody, začíná se hydratovaný metan přeměňovat na plyn, takže při dosažení mořské hladiny jde o obří bublinu tohoto plynu o průměru i několika set metrů. Pokud by nad takovým místem proplouvala loď, mohla by se náhle bez varování potopit kvůli snížené hustotě vody.       (Zdroj: Proc Proto)


6.3. 2013     Dnešní den se slaví jako Mezinárodní den jódu. Vznikl z iniciativy Českého výboru pro UNICEF roku 1999. Smyslem tohoto dne je informovat o důležitosti jódu a nutnosti jeho dostatečného přísunu organizmu. Nedostatek jódu, jímž trpí přibližně 30% světové populace, způsobuje opožděný vývoj duševní i psychický, u dětí dokonce i retardaci.


Za vyšehradskými strašidly ..... Zimní počasí výletům v nížinách zdánlivě moc nepřeje, na některé druhy exkurzí je ale naopak vynikající. Třeba pro setkání s duchy a strašidly: o tmu není nouze a sychravé počasí jim také svědčí. Jedním z nejlepších míst, kde si na ně počíhat, je pražský Vyšehrad, na němž se vyskytují v počtu více než hojném.

Už samotná podoba vyšehradské skály strmě vybíhající do vltavského toku podněcuje fantazii. Proto by nemělo překvapit, že odedávna se v souvislosti s ní vyprávějí historky, z nichž běhá mráz po zádech. Z "klasických" strašidel tu najdete všechny, od čerta přes divoženky, ohnivé psy a světélka až po bílou paní. A pak tu jsou samozřejmě i zjevení specializovaná na tuto lokalitu - biolog by je nejspíš nazval strašidly endemitními.

K nim patří třeba bezhlavá ženská kostra v bílém rubáši, která sedává na valech ze strany nuselského údolí a lebku si drží v klíně. Špatnou zkušenost s ní udělal v předminulém století jakýsi pan Vencl. Jedné noci tudy provázel v ne právě střízlivém stavu dvě známé ze zábavy a na osamělém místě je začal obtěžovat. Dívky mu utekly, pak se ale Venclovi zdálo, že jedna z nich si to rozmyslela. Radostně šel vracející se bílé postavě vstříc, vzal ji za ruku - a zjistil, že drží hnát kostlivce. Následoval divoký útěk, při kterém spadl z hradeb a vyrazil si oko. Strašidlo mu pak chodilo každou noc strhávat obvazy, takže musel i mezi lidi chodit s otevřenou dírou místo oka. Na obtěžování žen už nebylo ani pomyšlení.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


CIA zabila autora píšícího o 11. září ..... Bývalý důstojník NSA řekl, že byl autor Philip Marshall se svými dětmi zabit CIA. Zamítl že šlo o sebevraždu a uvedl, že je mají na svědomí „black ops“ od CIA. Wayne Madsen řekl v show Kevina Barretta, zakladatele Muslimsko-židovsko-křesťanské aliance, že došel k těmto závěrům po týdenním vyšetřování.

Marshall se bál, že bude umlčen za svá odhalení o 11. září, řekl Madsen a dodal, že vedlejší dveře, které vyšetřovatel nikdy nepoužil, byly otevřené dokořán, když bylo nalezeno jeho tělo. Společně s ním byly nalezeny i jeho mrtvé děti – Micalua (14 let) a Alex (17 let). Madsen naznačoval, že Marshall, který pozoroval mnoho skrytých operací, se rozhodl vrhnout světlo na tajemné otázky v posledních letech svého života.

Marshall věřil, že bývalý americký prezident George Bush provedl útoky 11. září, aby rozdmýchal vládní převrat. Ve své čtvrté knize se chystal zveřejnit šokující informace.

Podle Madsena bylo místo činu uklizeno odborníky.      (Zdroj: FreePub)


Co říká proroctví o třinácti lebkách? ..... Informací není mnoho. Podle prastaré mayské legendy dovezli praotcové lidstva na planetu Zemi 13 křišťálových lebek, v nichž jsou zakódované informace o vzniku kosmu, původu i budoucnosti lidstva. Tajemství lebek má být odhaleno „až čas uzraje“, podle některých záhadologů k tomu dojde 21. 12. 2012, kdy končí platnost mayského kalendáře. Křišťálové lebky skutečně existují, ale bylo jich nalezeno mnohem více a v různých velikostech. O legendu se zajímal mezi jinými britský autor a záhadolog Simon Cox. Ten upozorňuje, že lebky jsou vyrobeny ze zvláštního druhu křišťálu - tzv. piezoelektrického oxidu křemičitého, který se v současnosti využívá v elektronice (v počítačích).

Věděli tvůrci lebek o vlastnostech tohoto materiálu? Každopádně, proroctví praví, že pokud budou tyto lebky shromážděny v jeden čas a na jednom místě do určitého geometrického znaku, mělo by lidstvo získat dosud utajené informace, které navždy změní jeho myšlení i svět. Lebky prý snad původně vlastnila bohyně smrti, ale byly drženy odděleně od sebe, střežili je významní kněží a válečníci. V souvislosti s lebkami se operuje s řadou spekulací a hypotéz.

Traduje se, že křišťálové lebky mají i magickou a léčivou moc, mohou člověka uvést do stavu hypnózy a vyvolat u něj halucinace. Jak jsou lebky staré? Hovoří se o době mezi 5000 až 35 000 let. Oficiální fakta, která jsou k dispozici, jsou strohá. Několik křišťálových lebek se našlo ve Střední a Jižní Americe, většinou pak skončily v muzejních sbírkách v USA, Mexiku, Brazílii, Francii, Mongolsku a Tibetu. Jsou to dokonalé napodobeniny lidských lebek. Vědecké analýzy ale v některých případech ukázaly, že jde o podvrh zhotovený až v 19. století (na lebkách se našly stopy po moderních brusných kotoučích atd.).

Někteří badatelé doufají, že tajemství lebek pomůže objasnit nová technologie, která byla vyvinuta na jihu Anglie (na univerzitě v Southamptonu). Při té se využívá křemíkové sklo s vlastnostmi přírodního křišťálu. Odborníci tvrdí, že má schopnost ukládat opticky data, a to navždy. Zaznamenané informace pak lze číst pomocí laseru. Pokud tedy lebky nějaké informace obsahují, rýsuje se možnost, jak je odhalit…      (Zdroj: Doplněk)


Deset nejdůležitějších způsobů manipulace veřejností (podle Noama Chomskeho) ..... Strategie odvádění pozornosti ... Rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti a bezvýznamnými informacemi. Strategie rozptylování pozornosti je také podstatná k vymýcení veřejného zájmu o základní vědomosti vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky, ale také ufologie. Tato technika také přesměrovává pozornost veřejnosti od našich skutečných sociálních problémů s důrazem na záležitosti, které nemají žádnou reálnou důležitost. Touto ideou je udržovat veřejnost stále zaměstnanou a neposkytnout žádný čas přemýšlet o nejdůležitějších principech a o jádru faktu skrývajícím se za našimi sociálními problémy.

Vytvoření problému následované nabídkou řešení ... Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní kauzy. Například poukazuje na násilí ve městech nebo na podrobnosti krvavých útoků, aniž by vyšetřovala příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluje také s krizemi, které se týkají ekonomiky nebo násilí, aby povzbudila veřejnost přijmout nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb.

Postupná strategie ... To v podstatě znamená postupně zavádět destruktivní sociální politiku, která by byla neakceptovatelná, kdyby byla na veřejnost uvalena náhle. To je to, co bylo během 80tých a 90tých let zavedeno v rámci nových socio-ekonomických podmínek na radikální pravici. Patří mezi ně privatizace, nejistota, flexibilita, masivní nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd a záruk na obstojný příjem. Všechny tyto změny by vyvolaly všeobecnou vzpouru, kdyby byly použity najednou.      (Zbývajících sedm bodů najdete na stránkách Indymedia)


Slepice potvrzují: Být mobilní je in ..... Mobilní je dnes snad už úplně všechno. Od záchodů až po opravnu vrtulníků Mi-171 spojeneckých armád NATO.

Někde mezi tím jsou mobilní kurníky malé německé firmy, které představila na letošním BioFachu.

Nápad využívá čím dál více ekologických zemědělců, kteří chovají nosnice ve výbězích. Výhody mobilhomu pro kury pochopíme, když si uvědomíme, že všechny slepice jsou hrabavé a nevzdalují se příliš daleko od svého domova. V důsledku toho je po krátké době jejich okolí zcela vyčerpané a zničené. Aby se škodám předešlo, stačí slepice včas zahnat na hřad, zapřáhnout traktor a popojet o kus dál. (Dovoluji si některé muže upozornit, že stále mluvím o kuru domácím!). Mobilní kurníky jsou k dostání ve třech velikostech – S, M a L a více o nich naleznete na www.huehnermobil.de.      (Zdroj: Agris)


DARPA chce vyhledávací databázi všech vašich konverzací ..... DARPA pracuje na projektu ve stadiu embrya, v němž by se skladovaly veškeré verbální konverzace na internetových serverech s vytvořením vyhledávací databáze chatů, která by představovala naprostého zabijáka soukromí. Když DARPA neuspěla se zřízením svého proslulého systému Totálního informačního dozoru, ač s tím projektem i tak pokračovala pod četnými různými pláštíky, tak zkouší vytvořit svět, v němž bude každé vaše breptnutí na věky uchováno.

Ale nedělejte si starosti, jakými lidmi budou servery, na nichž se skladuje vaše konverzace, vlastněny nebo jejich zaměstnavatelem, ani vládními sliby, že nikdy nebude přistupovat k těmto informacím využívajícím jejich ohromný nový špehovací uzel za 2 miliardy dolarů uprostřed pouště v Utahu. A to opravdu.

„Computerový vědec z University of Texas Matt Lease roky studoval zdroje z davu včetně dřívějšího projektu Darpa zvaného Efektivní cenově dostupné opakovaně použitelné mluvení na text čili EARS, což usilovalo o zlepšení přesnosti automatických zapisovacích strojů. Jeho práce rovněž přilákala dost pozornosti Darpa na to, aby mu udělili 300 000 dolarů na dva roky, aby studoval nový projekt zvaný „Smíšené zdroje z davů s urychlením pomocí automatizace pro levnou a přesnou analýzu spontánní mluvy.“ Tento projekt předjímá svět, který je jak radikálně transparentní, tak i trochu děsivý,“ hlásí Robert Beckusen z Wired.

Popisují to „jako Twitterové feedy nebo archivy e-mailů, jen z každodenních hovorů,“ z konverzací den za dnem, „která může být uskladňována a v archivech, v nichž se snadno hledá.“

Lease tvrdí, že tato technologie bude představovat „demokratizující sílu každodenně zaznamenávající lidi a sdílející své každodenní životy a zážitky prostřednictvím svých konverzací,“ a i tak to ten článek z Wired jen škrábe na povrchu, když zkoumá, jaké hrozné riziko pro soukromí by to znamenalo, když by vlády a policie potenciálně dostaly schopnost Google-vyhledávání v mluveném slově.      (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)

Mlčeti zlato, to říkali již naši prapředkové ...


Zapomeňte na všechno, co do vás odmalička hustili, a vzpomeňte si už konečně, kým skutečně jste ..... Představte si, že zasadíte semínko. Semínko obsahuje nekonečný potenciál sebe sama a vyraší z něj strom, květ, plod. Teď si představte, že ten strom nebo jeho plod se začne ztotožňovat se svým projevem a nebude chtít o svém jádru nic slyšet. A o tom to všechno je: o niterném jádru - světle poznání... Anebo temnotě zapomnění.

Čím méně má kdo vnitřního světla a čím více se ztotožňuje se svým vnějším projevem, tím více je náchylný k tomu nechat se ovládat a řídit nějakým uměle vytvořeným, cizopasným systémem. Důvodem je potlačení autenticity - manipulovat lze totiž pouze s obalem. Nebo si snad myslíte, že kdyby veřejnost pochopila, že jsme každý jeden z nás ve skutečnosti rozmanitým vyjádřením samotného Věčného Jádra Existence, a že ani náhodou nejsme jen nějaké pochodující předměty, že by dál jako hlupák odváděla parazitům daně a platila si nějaké stupidní pojištění a žila nesmyslný život v zajetí papírů a čísel?       (Zdroj: Rahunta)


Poletí manželský pár k Marsu? ..... Plnohodnotná výzkumná výprava lidí k Marsu je zatím v nedohlednu. Miliardář a bývalý kosmický turista Dennis Tito však koncem února vyhlásil, že je brzy schopen připravit minimalistickou výpravu dvou lidí k „rudé“ planetě. Veřejnost překvapil i sdělením, že pro let k Marsu se nejlépe hodí manželský pár.

Tito je optimista - jako termín pro let stanovil leden roku 2018, což je doslova za dveřmi. Podle plánu kosmonauti jen cílovou planetu pasivně obletí a bez korekce na orbitě Marsu (a bez přistání na něm) se zase vrátí obratem zpět. Celá výprava má trvat 501 dní. Miliardář Tito pro tento účel založil soukromou nadaci s názvem Inspiration Mars Foundation a sám do ní hodlá vložit své peníze (prvních 100 milionů USD). Pro úspěšnou realizaci svého plánu však bude samozřejmě potřebovat větší prostředky i pomocnou ruku mnoha dalších subjektů.

Tito počítá, že let bude stát jednu až dvě miliardy dolarů a kosmická loď na bázi soukromé kapsle Dragon odstartuje s pomocí soukromé nosné rakety, pravděpodobně Falcon 9. Obojí vyrábí firma SpaceX. Na palubě ponese manželský pár ve středních letech, zvyklý na vzájemné dlouhodobé soužití. Přesto bude tento kosmický let velmi riskantní a také náročný po lidské stránce. Velké nároky budou kladeny na systémy podpory života pro kosmonauty a otázkou také bude jejich ochrana před kosmickým zářením. Počítá se s tím, že kosmonauti se nebudou moci ani osprchovat a budou muset dodržovat přísné limity ohledně stravy, pití a oblečení. Kosmická loď ponese také přídavný nafukovací modul. Nad povrchem Marsu proletí ve výši 160 kilometrů.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Chřipka ustupuje, hygienici podávají příznivější zprávy ..... S předzvěstí jara a jakoby v souvislosti s nastalým slunečním počasím ubylo chřipkových onemocnění v ČR. V předchozím týdnu, na konci února 2013, došlo k dalšímu poklesu chřipkových onemocnění včetně akutních respiračních onemocnění celkově o 9 %.

Hygienici hlásí pokles nemoci ve všech věkových skupinách a celková nemocnost v ČR dosahuje hodnoty 1 325 případů na sto tisíc obyvatel.

O 25% klesl výskyt onemocnění, která jsou chřipce podobná (ILI), který byl zaznamenán u regionálních případů chřipkových onemocnění, a to jmenovitě v oblasti severovýchodních Čech a na Moravě, kde epidemie začala později.

V ostatních částech republiky se chřipka dosud vyskytuje, ale jedná se již převážně o lokální ohniska.

Hygienici zaznamenali, že evidované počty těch závažných průběhů chřipky se začínají postupně snižovat, což je příznivá zpráva. K 1. březnu bylo nahlášeno celkem 477 těchto závažných nebo komplikovaných případů. Z toho došlo k úmrtí celkem 108 osob.       (Zdroj: Velká Epocha)


Máme se dobře nebo špatně? ..... Často mi lidé pokládají otázku: „Kdy bude líp?“ Opravdu se z prvního pohledu všech předpovědí i událostí, které se kolem nás odehrávají, může zdát, že žijeme v naprosto chaotickém světě, ve kterém lidé zcela ztratili smysl pro spravedlnost a fair play. Média na nás chrlí zprávy o přírodních katastrofách, stávkách, krádežích a vraždách. Hrozí nám nezaměstnaností, předlužeností i krachem. Počasí je nestabilní, trápí nás záplavy, tropická vedra i sibiřské mrazy. Je pak lehké podlehnout pesimistické náladě a všem katastrofickým scénářům, které ohlašují konec světa.

Ovšem je také zapotřebí rozhlédnout se kolem sebe a položit si několik základních otázek typu: „Mám střechu nad hlavou? Mám co jíst? Jsou kolem mne lidé, kteří mě mají rádi?“ a další. Jen mizivé procento lidí v naší republice odpoví záporně. Je třeba si uvědomit, že vymoženosti jako televizor, video, lednice, počítač a automobil jsou běžnou součástí prakticky každé domácnosti, což je ve světovém měřítku luxus jen několika málo procent populace.

Pokud nás ale trápí, že nemáme finance na nejnovější modely spotřební elektroniky či na oděvy světové značky, pak opravdu můžeme nabýt dojmu, že se máme špatně. Zkuste se zamyslet, zda budou růže voňavější, když kolem nich projdete v oděvech od světoznámého návrháře. Všimli jste si, kolik nových barev se objevuje na obloze při západu Slunce?

I když se nám to na první pohled nezdá, žijeme v úžasné době, která nám nabízí takové možnosti, které se v historii lidstva ještě neobjevily. Země se připravuje na svůj evoluční skok, začíná přijímat fotonové paprsky, které ji začaly plně ovlivňovat od prosince 2012. S tím ale souvisí i jakási přechodová doba, kdy se spousta lidí ze strachu podvědomě brání přijmout to, co nezná.

Jen 5%-7% procent naší mozkové kapacity náleží tomu, co vědomě vnímáme, ostatních 93%-95% našich aktivit provádíme nevědomě nebo podvědomě. To znamená, že více, jak z 90% provozujeme činnosti a rozhodnutí, které si neuvědomujeme a které často vědomě příkře popřeme.

Není proto divu, že si pro vnější záležitosti nevšimneme změn, které se odehrávají uvnitř nás samých, nemáme čas se zamyslet nad vnitřním rozvojem a dá se říci přímo nad kvantovým skokem našeho vnímání, myšlení i intuice. A tento lidský i planetární urychlený vývoj vyžaduje očistu nejen fyzického těla, ale i emocí a to jak na lidské, tak na planetární úrovni.

Průvodní jevy této očisty pak vnímáme jako katastrofy, hádky a neúspěch. Proto ani odpověď na otázku, kdy bude lépe, není jednoznačná, ale záleží na individuálním vnímání a stupni vývoje každého jednotlivce. Ten, kdo dokáže beze strachu rozevřít svou náruč nově příchozímu, přijmout bez podmínek to, co přichází a nechat minulost odplout do vod zapomnění, pocítí znatelnou úlevu a nově příchozí dobu začne vnímat s radostí a láskou.      (Zdroj: Esoterika)


5.3. 2013     Pátého března 1970 vstoupil v platnost po ratifikaci 43 národy světa Nukleární pakt o nešíření jaderných zbraní.


Jarní únava ..... S termínem jarní únava se setkal snad každý z nás. Je to pocit fyzické a psychické únavy a vyčerpání, které se objevuje v období koncem zimy a začátku jara. Existuje vícero faktorů, které se podílejí na vzniku jarní únavy: kvůli chladnému počasí jsou nezřídka místnosti víc a víc přetopené a méně času trávíme aktivním relaxem na čerstvém vzduchu; snížené množství slunečního záření během zimních měsíců, nižší hladina vitamínů apod.

Proto je zapotřebí se našemu tělu v tomto kritickém období věnovat, zejména když pociťujeme, že nás jarní únava přemáhá. Doporučuje se proto zvýšený příjem vitamínů, nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny – vitamíny A, C, B, stopové prvky jako selen, zinek, lecitin, koenzym Q10 aj. U některých lidí bylo popsáno zlepšení po posílení imunitního systému např. výtěžkem rostliny Echinacea, která pomáhá tonizovat nervový systém. Velmi důležité je přitom dodržovat psychohygienu, která zahrnuje zejména dostatek spánku a odpočinku, aktivní pohyb, nepřejídání se potravinami rychlého občerstvení.

Podle některých zdrojů se osvědčuje pravidelná detoxikace organismu, kterou bychom si z času na čas měli dopřát. Takovýchto pročisťovacích kůr je celá řada, stačí si jenom vybrat tu, která by vám nejlépe vyhovovala. Jednou z možností a taky nejznámější a nejosvědčenější je ovocný nebo zeleninový půst, co znamená, že v určitý den v týdnu se ve vašem jídelníčku objeví jenom ovoce anebo zelenina v přírodní a neupravené formě, doplněna množstvím tekutin. Tím ulevíte svému zažívání, tělo si odpočine a zbaví se toxinů. Organismus se může zbavit škodlivin i v sauně. Je vhodné tam zůstat tak dlouho, pokud vám je to příjemné. Neplatí tu pravidlo, čím déle, tím lépe. Proto na to třeba dávat pozor.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Americký teenager navrhl kompaktní štěpný reaktor ..... Momentálně osmnáctiletý Taylor Wilson z nevadského Rena je přesně ten typ génia, kterého by úřady raději měli zaměstnat a po celý život ho dobře platit, aby se mohl naplno věnovat svým zálibám a netrpěl hmotnou nouzí. Čistě v zájmu bezpečnosti státu. Na první pohled neškodný teenager Wilson totiž v 10 letech vyrobil svoji první funkční bombu, v 11 si na internetu koupil plutonium a ve svých 14 letech se podle Popular Science stal úředně nejmladší osobou na světě, která postavila štěpný reaktor.

Wilson, který se netají fascinací jadernou energií a vším s ní souvisejícím, se pak pustil do laciné varianty Čerenkovova detektoru částic, který využívá Čerenkovova záření. Takový detektor obvykle přijde na stovky tisíc dolarů, kdežto Wilson ho postavil za pár set dolarů. V roce 2011 s ním posbíral ceny a také 50 tisíc dolarů v největší středoškolské vědecké soutěži světa Intel International Science and Engineering Fair, které se účastní 1500 studentů ze 70 zemí. Wilson se ukázal být naladěný na protiteroristickou vlnu a svůj Čerenkovův detektor představil jako finančně přijatelnou odpověď na jaderná rizika v bouřlivém světě 21. století. Osobně doufá, že jeho detektory už brzy budou v amerických přístavech.

V roce 2012 Wilson vystoupil na jedné z proslulých konferenci TED (Technology, Entertainment, Design) a také získal Thielovo stipendium (dříve známé jako 20 pod 20), čili 100 tisíc dolarů na dva roky. Letos na jedné z konferencí TED 2013 představil projekt Small Modular Fission Reactor, čili malý, podzemní a poměrně soběstačný reaktor, který by poháněl materiál z vyřazených jaderných zbraní. Vzhledem ke své velikosti by takové reaktory byly komerčně dostupné, tři metry pod zemí by zase byly relativně v bezpečí vůči zlovolným rejdům případných teroristů. Wilsonův kapesní reaktor využívá k chlazení i jako nosiče rozpuštěného paliva technologii roztavených solí. Jako palivo by mohl používat odpad z vysloužilého jaderného arzenálu, kterého je podle všeho v USA dostatek.

Předností Wilsonova reaktoru je i to, že by měl běžet bez výměny paliva 30 let, čili mnohonásobně déle, než tradiční jaderné reaktory velkých elektráren. Měl by zvládnout 50-100 MW a tím pádem zásobovat elektřinou až 100 tisíc domácností. Jak jeho autor podotýká, v letech po Fukušimě budeme přehodnocovat bezpečnost jaderných technologií a jistě by nebylo špatné mít reaktor menších rozměrů, který bude v mnoha ohledech velice bezpečný. Takový reaktor, jehož turbíny by měl pohánět plyn namísto páry, pracuje při nižších teplotách i tlacích a v případě nehody by bylo možné jeho jádro vypustit do bezpečnostní nádrže pod reaktorem. Ostatně, tavení se v jeho případě nemusíme obávat, protože roztavený už je, byť jen zevnitř.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Bakterie vyrábějí zlato ..... Bakterie Delftia acidovorans žijí na povrchu biofilmů, které tvoří na povrchu ložisek zlata. Jejich problémem ale je, že se sice zlata dotýkají neustále jako fryžský král Midas, ovšem rozpustná forma zlata – ionty Au+ nebo Au3+ - je pro ně toxická.

Bakterie si proto vyvinuly prostředky, jak ionty převádět na nanočástice kovového zlata; reakce probíhá na vnější straně buňky. Tuto reakci umožňuje bílkovina delfibactin. Nathan Magarvey z McMaster University (Hamilton, Ontario) a jeho kolegové se domnívají, že by zde mohl být potenciál pro těžbu zlata. Jednak takto přímo získávat zlato rozpuštěné ve vodě, za druhé na tomto základě postavit jednoduchý senzor, který by měřil koncentraci iontů a pomáhal při hledání ložisek.

Nanočástice zlata sráženého bakteriemi mají průměr 25-50 nanometrů, mohou se však nakupit a vytvářet skvrny viditelné i pouhým okem. Potíž je ale v tom, že takto vzniklé zlato odráží světlo jinak, než jsme zvyklí (tedy má jinou barvu). Technologické využití bakterií bude proto každopádně třeba ještě doladit.

Magarvey zkusil vystřihnout z genomu bakterií gen pro delfibactin a ty v přítomností chloridu zlatného (zlatitého?) hynuly. Stačilo však do prostředí přidat příslušnou bílkovinu a zase přežívaly.

Poznámka: V roce 2009 byly objeveny podobně fungující bakterie Cupriavidus metallidurans, které ale příslušnou reakci provádějí přímo uvnitř buňky.      (Zdroj: Science WORLD)


Pávi jako inspirace pro příští displaye ..... Peří pávů, které hraje neuvěřitelnými barvami a dokáže je také měnit při pohledu z různých stran, lidi odedávna fascinovalo. Mezi fascinovanými však nejsou jen umělci, ale také materiáloví inženýři. Inspirace u pávů nechala vědcům z univerzity v Ann Arbor v Michiganu vyrůst pod rukama technologii, která by mohla být v budoucnu využívána například v nové generaci displayů.

Za barevnost peří pávů z velké části nemohou barevné pigmenty, ale drobounké proteinové struktury zvané fotonické nanostruktury. Jejich zásadní vlastností je, že při otáčení dokáží odrážet světlo o jiné vlnové délce, čímž vzniká v lidském oku a posléze mozku dojem proměňování barev. Kdyby si vědci dokázali tuto techniku „ochočit“, dostali by do rukou neuvěřitelně pestré možnosti, jak vytvářet barevné kompozice na obrazovkách smartphonů, tabletů či dokonce běžných stolních počítačů.

Imitovat tento princip s využitím nanočástic stříbra namísto proteinů se nedávno pokusil tým z University of Michigan pod vedením Jaye Gua. S pomocí této technologie jsou zatím schopní vytvořit jednoduché tištěné obrázky. Vědci doufají, že v budoucnu se jim zdaří posunout svůj přístup i mimo oblast statických zobrazení.      (Zdroj: 21@století)


NP Šumava loni při obnově lesa vysadil přes 400.000 stromků ..... Šumavský národní park loni vysadil přes 400.000 stromků. Při obnově lesa nejvíce používal sazenice jedle, buku a jeřábu. Loni vysazené stromky rostou na ploše více než 150 hektarů, což je zhruba o 66 hektarů menší území než bylo osázeno v roce 2011, řekl ČTK odborník na ochranu lesů šumavského parku Petr Kahuda.

"Výsadba reaguje na potřeby lesa. Plocha s novými stromky se snižuje s odeznívající kůrovcovou kalamitou," uvedl Kahuda. Kvůli škodlivému brouku loni uschlo 165 hektarů lesa. Je to podstatně méně než v minulosti, kdy například v letech 2009 až 2011 kůrovec zničil v průměru ročně kolem 1000 hektarů lesa.

Umělá obnova lesa se podle Kahudy zaměřuje hlavně na podsadby chybějících dřevin. Proto se také v největší míře sázejí jedle, buk a jeřáb. "Jde o původní šumavské dřeviny, jejichž zastoupení bylo v minulosti ve zdejších lesích násobně vyšší," uvedl Kahuda.

Sazenice jeřábu loni lesníci podle něj využívali také jako meliorační a zpevňující dřevinu na holinách v extrémnějších polohách. Lesníci loni vysadili přes 137.000 jedlí bělokorých. Představuje to téměř 32 procent všech nových dřevin.

Náklady na obnovu lesa stály loni šumavský park přibližně deset milionů korun. Nejvíc nových stromů lesníci vysadili v oblasti kolem Prášil a Modravy na Klatovsku.      (Zdroj: Agris)


Krkonoše znají svých Sedm divů ..... Anketu o Sedm divů Krkonoš, kterou loni v dubnu vyhlásila Správa KRNAP, vyhrál Obří důl s 272 hlasy. Těsně za ním skončil Mumlavský vodopád (271 hlasů) a meandry Labe (212 hlasů). Naopak favorizovaná Sněžka propadla. Skončila až na 10. místě. Celkem se sešlo 2 433 nominací.

Dosud se do povědomí lidí dostal pojem Sedm divů v souvislosti s monumentálními díly, která vytvořila lidská ruka. Krkonošský národní park oslaví tento rok 50 let od svého založení a spolu s milovníky hor jsme mu chtěli „pořídit“ dárek šitý na míru. V loňském roce vyhlášené anketě o Sedm divů Krkonoš mohl svou nominaci poslat kdokoli. Tipovat však bylo možné pouze přírodní fenomény Krkonoš a to po obou stranách hranice.

Pořadí na dalších místech je následující: Pančavský vodopád (208), Kotel (190), Rýchorský prales (163), Modrý důl (122), Sněžné jámy (119), Černohorské rašeliniště (95), Sněžka (91), Tvarožník (91), Kociol Malego Stawu (91), Harrachovy kameny (83), Těšný důl (79), Úpský vodopád (78), Wielki Staw (61), Čertův důl (52), Černá hora (48), Žalý (46), Sklenařovická louka (32), Srebrny Uplaz (Stř. hřbet) (29)      (Zdroj: Ecomonitor)


Přírodní bytosti všude kolem nás ..... Jsou tu opravdu s námi? Můžeme je vidět? Kontaktovat je? Jak potkat přírodní bytost? Co od nich můžeme čekat? Jak s nimi komunikovat?

To jsou otázky, jejichž odpovědi v dnešní době zajímají stále víc lidí. Základním předpokladem pro pochopení této skutečnosti je přijetí existence jiných světů – dimenzí, které můžeme vnímat tak, že se naladíme na jejich vibrace. Nejúčinnějším vstupem jsou energetická cvičení zaměřená na posílení duchovního vnímání. Záleží velmi na duchovní pokročilosti každého jednotlivce. Někdo začne vnímat odlišnosti a signály v přírodě po velmi krátké době, někomu trvá i měsíce než své tělo naladí na správné vibrace. Další možnou bránou jsou různé meditační stavy a soustředění své pozornosti na určitý výsek v přírodě. Snaha zaměřovat své myšlenky na tyto bytosti a klást jim v duchu jednoduché dotazy, také urychlí navázání komunikace. Pro začátek si zvolte místo v přírodě, které dobře znáte. Na místě, kde znáte každý strom, keř, stéblo, kámen a každou skrýš pro živého tvora, je velmi pravděpodobné, že i přírodní bytosti zde sídlící znají vás, takže pro ně nebudete cizím elementem a energie k navázání kontaktu bude vzájemná, proudící z obou stran.

Po nějaké době člověk začne vidět tvory rozličných tvarů, perlový třpyt tam, kde před tím nebyl, mlhové bytosti pohybující se kolem jednotlivých rostlin nebo neforemné koule s náznakem tváře sedící na větvi stromu. V této chvíli můžete dostat odpověď na vaši otázku. Nebuďte však sobečtí a nezajímejte se pouze o rady pro sebe, ale snažte se získat zprávy z jejich světa, možná se dozvíte o problému, který je trápí a který můžete ovlivnit. Buďte pro ně kamarádem, přítelem, nestavte se do nadřazené pozice. Při setkávání vnímejte své emoce a naslouchejte podvědomí. Jedině podvědomí vám odhalí, jestli to, co vidíte je pouhá fantazie nebo skutečné setkání s přírodní bytostí. Pokud pochopíme, že jsme si rovni s rostlinami, zvířaty, kameny a bytostmi, které je ochraňují, pokud se dokážeme znovu přiblíži t přírodě a ctít její dokonalost a moudrost, můžeme získat zajímavé poznatky pro náš vlastní rozvoj.

Svět není to, co si většina lidí myslí, že je. Porozumění této větě nám otvírá novou bránu k zajímavým prožitkům a především k naplněnějšímu životu      (Zdroj: Esoterika)


Tibetská vlajka – dilema pražského magistrátu ..... Ve Lhase, hlavním městě Tibetu, začalo 10. března 1959 povstání, které bylo zoufalou revoltou národa proti okupaci čínským režimem. Tento datum zůstává v kalendáři pro všechna demokraticky smýšlející společenství zasvěcen vzpomínce na Tibet. Tradicí se stalo vyvěšování tibetské vlajky na radnicicích, magistrátech i obcích, nevyjímaje Českou republiku.

Na loňský výrok premiéra Petra Nečase, který se vyjádřil o takzvaném „dalajlamismu, který škodí českému exportu“, reagovali někteří starostové měst. „Je to nešťastný výrok,“ soudí většina starostů z ODS.

„Už tradičně se každoročně 10. března vyvěšuje na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a vesnic tibetská vlajka. Symbolicky tak obce vyjadřují podporu nenásilného boje Tibeťanů za autonomii a zachování národní identity,“ sdělil pro lidovky.cz Jaroslav Vymazal (ODS), primátor Jihlavy.

„Nevím, kam premiér s výrokem směřoval. Každopádně na té podpoře morálního boje tibetského lidu není co měnit. Já jsem byl jeden z iniciátorů tohoto kroku, držíme se té linky tradičně. Ta věc je tak jasná, že není důvod to měnit,“ připojuje se starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský (ODS).

Někteří starostové nečekají na výzvu protibetských sdružení a sami iniciovali tradiční vyvěšování vlajky na podporu Tibetu. Výrok předsedy vlády nemůže změnit jejich názor na porušování lidských práv čínským režimem. Tibetskou vlajku vyvěšují česká města již řadu let a nedá se říci, že je to pouze nějaká „módní záležitost“.      (Zdroj: Velká Epocha)


Dragon: Drama na cestě k Mezinárodní kosmické stanici ..... Druhá cesta bezpilotní soukromé kosmické lodi Dragon k Mezinárodní kosmické stanici se krátce po úspěšném pátečním startu změnila v drama. Nosná raketa Falcon 9 ji sice vynesla na oběžnou dráhu, pak se ale ukázalo, že tři ze čtyř manévrovacích motorů nereagují na povely.

Pro pracovníky firmy Space X, která Dragon i její nosnou raketu Falcon 9 postavila, nastaly krušné chvíle. Šéf společnosti Elon Musk si přesto našel čas na psaní tweetů.

"Nemáme žádné známky úniku pracovních hmot, ani nevidíme trosky, " okomentoval Elon Musk záběry pořízené kamerou připevněnou na nosné raketě Falcon, která snímala oddělující se kabinu. "Toho jsme se báli nejvíc. Vypadá to, že všechny systémy jsou funkční."

"Ted metodicky procházejí všechny anomálie v chodu palubních systémů," komentoval práci lidí z SpaceX Michael Suffredini, který má v NASA na starosti program ISS. A krátce na to mohla tisková mluvčí výrobce lodi Christina Ra oznámit, že problém způsobila chybná funkce jednoho z ventilů a byl vyřešen.

"Všechny systémy ted pracují normálně, Dodal Elon Musk. "Zažehujeme motory a pokračujeme v cestě".

Nakonec všechno dobře dopadlo: v neděli ve 12:31 našeho času loď dorazila k ISS a byla zachycena jejím robotickým ramenem, které ji dopravilo ke spojovacímu uzlu stanice.

"Nesnáze soukromé lodi opět připomněly, že lety do vesmíru stále nejsou rutina," napsal Mike Wall, komentátor specializovaného serveru Space.com. Incident ale ukázal ještě něco dalšího: pracovníci soukromé firmy jsou nejen schopni postavit nosnou raketu a orbitální loď, ale také let úspěšně řídit a řešit krizové situace.      (Zdroj: Novákoviny)


Americká armádní laboratoř oficiálně: HAARPem jsme vytvářeli plazmové mraky v ionosféře ..... Vědci armádní Naval Research Laboratory (NRL) použili HAARP. Použili jej k vytvoření trvalého mraku plazmatu s vysokou hustotou ve vrchní atmosféře. “Předchozí umělé mraky plazmové hustoty měly životnost jen deset minut nebo méně,” řekl Paul Bernhardt, Ph.D. “Tato plazmová ‘koule’ vydržela jednu hodinu díky přenosu HAARPu a vymizela až po vypnutí rádiového vysílání HAARPu.”

Tyto zářivé výboje v horní atmosféře byly vytvořeny jako součást Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), která sponzorovala kampaň Základního výzkumu ionosférických charakteristik a efektů (BRIOCHE), aby prozkoumala ionosférické jevy a jejich dopad na komunikaci a vesmírné počasí.

Použití 3,6 megawattového vysokofrekvenčního (HF) HAARP vysílače, plazmových mraků a nebo koulí plazmatu slouží ke studování použití jako umělých zrcadel ve výškách 50 km pod přírodní ionosférou a jsou používána pro odraz vysokofrekvenčního radaru a komunikačních signálů.

Minulé pokusy o zvýšení elektronové hustoty dosáhly hustoty 4 x 105 elektronů na centimetr krychlový s použitím vysokofrekvenčního rádiového vysílání v blízkosti druhé, třetí a čtvrté harmonické elektronové cyklotronové frekvence. Tato frekvence blízko 1,44 MHz je taková, při které elektrony krouží kolem magnetického pole Země.

Skupina NRL uspěla ve výrobě umělých plazmových mraků s hustotami vyššími než 9 x 105 elektronů na centimetr krychlový použitím vysílání HAARPu v šesté harmonické cyklotronové frekvenci elektronu.

Optické obrázky umělých plazmových koulí ukazují, že jsou turbulentní a dynamicky mění hustotu struktur. Elektrostatické vlny generované rádiovým vysíláním HAARPu jsou zodpovědné za urychlení elektronů na dostatečně vysokou energii k produkci výboje v neutrální atmosféře ve výšce téměř 170 kilometrů.

Tým NRL spolupracuje s pracovníky z SRI International, University of Alaska Fairbanks, University of Florida a BAE Systems na tomto projektu za účelem syntézy pozorování s teorií parametrických interakcí k vyvinutí komplexní teorie plazmových mraků. Další kampaň HAARPu, která je naplánována na začátek roku 2013, bude zahrnovat pokusy vyvinout hustší a stabilnější ionizační mraky.      (Zdroj: CEZ OKNO)


4.3. 2013     Zajímavé výročí připadá na 4.března - to údajně v roce 1634 otevřel jistý Samuel Cole v Bostonu vůbec první krčmu na území dnešních Spojených států.


Skvělá zpráva: Shell letos nebude těžit ropu v Arktidě! ..... V roce 2013 nebudou v arktických vodách Čukotského a Beaufortova moře probíhat žádné ropné vrty. Společnost Royal Dutch Shell totiž oznámila, že místo ropných vrtů plánovaných na letošní léto u pobřeží Aljašky si dá „pauzu“, aby se připravila na těžbu později.

Je to skvělá zpráva nejen pro Arktidu. Oznámení, že Shell letos nebude v Arktidě vrtat, je první správné rozhodnutí v rámci jeho arktického vrtného programu.

Vzhledem k tomu, že firma musela své poškozené vrtné lodi kvůli opravám odtáhnout do asijských doků, je zřejmé, že nemůže pokračovat ve svých plánech.

Boj záchranu Arktidy ale ještě rozhodně není u konce. V následujících dnech, týdnech a měsících zaměříme všechny své síly na to, aby bylo dobrých zpráv ještě víc.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Obludnost, kterou si neuvědomujeme ..... Nedávno jsem byl v kině na filmu Lincoln. Tenhle film ukazuje boj za zrušení otroctví v USA. Měřeno dnešním pohledem je otroctví jasně špatná věc, nespravedlivá, krutá... TEHDY TO TAK JASNÉ LIDEM NEBYLO. Že by ta "podřadná" rasa měla být svobodná? Že by pak snad mohli chtít i hlasovací právo? Nesmysl přece... Měřeno tehdejším pohledem. Proto byl boj za zrušení otroctví tak nesmírně těžký, a byla zapotřebí velmi silná a vyspělá bytost (Lincoln), aby to prosadila. A musela nastat válka (Sever proti Jihu). Dnes tohle stěží chápeme. Černoši jsou přece lidé jako my...

Asi málokdo si při shédnutí tohoto filmu uvědomil, že přesně v analogické situaci jsme dnes. A že nás ještě jeden, přesně stejný boj čeká... Že by zvířata cítila strach a bolest? Že na nich pácháme stejnou ukrutnost? NO TO JE PŔECE NESMYSL. A přece. Jednou v budoucnu se lidé (vyspělí) ohlédnou zpět, a nebudou chápat, jak jsme se mohli dopuštět takovéhle obludnosti...

Měřeno jejich pohledem to bude jasné. Právě tak jako je jasné nám, že otroctví je ukrutnost. Inu, každá doba má své. Ale i když něco dělají všichni, nebo témeř všichni - to ještě neznamená, že je to správně...       (Zdroj: Gnosis9)


Nanočástice křemíku efektivně rozkládají vodu ..... Vodík je v řadě ohledů výhodným zdrojem energie. Z vody lze získat buď elektrolýzou, fotolýzou nebo chemickou reakcí. A právě zde se uplatní nanokřemík.

Vědělo se, že porézní křemík s vodou reaguje za vzniku vodíku a oxidu křemičitého (kyseliny křemičité). Nyní ale vědci zjistili, že 10nm částice křemíku zvládnou rozkládat vodu obzvlášť účinně a rychle, a to i proti křemíkovým částicím jen desetkrát větším. S novou technikou přišli vědci z University of Bufallo (vedoucí týmu Folarin Erogbogbo).

Samozřejmě, že v souvislosti s vodíkem se mluví o zeleném zdroji energie. Když ale uvážíme, že předtím je třeba získat křemík jako prvek a ještě ho upravit do příslušné nanoformy, rozhodně by se taková reakce nevyplatila (křemík zde nefunguje jako katalyzátor, ale normální spotřebovávaný reaktant). Smysl reakce je ale jinde než v průmyslové výrobě vodíku. Porézní křemík stačí totiž nosit s sebou jako instantní polévku, v případě potřeby ho přisypat do vody, a získat tak až na místě vodík napájející palivové články mobilních přístrojů. Náklady na energii z baterie také převyšují cenu elektřiny ze sítě, ale to neznamená, že pro baterii nemáme využití.      (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Paprsky ve vesmíru jsou přesné jako hodinky. Něco je ale občas ruší. Nikdo ale neví co ..... Pokud bychom sháněli co nejpřesnější vesmírné hodinky, stálo by za to sehnat si nějaký blízký pulzar. Jejich rychlá rotace a silně kolimované paprsky z nich totiž dělají dokonalé vesmírné majáky. Sem tam se ale stane, že jejich pravidelnost něco naruší. Pak je skutečným oříškem přijít na to co.

Pulzary jsou velmi rychle rotující neutronové hvězdy, které vzniknou po výbuchu supernovy. Jeden takový pulzar se nachází například v Krabí mlhovině, která vznikla po výbuchu supernovy v roce 1054 n. l.

Podmínky na pulzaru jsou natolik extrémní, že pulzar prakticky vyzařuje jen ze dvou horkých skvrn, které jsou totožné s jejich magnetickými póly. Když se přidá velmi rychlá rotace, vznikne tak kosmický ekvivalent majáku. Podle takového majáku by si člověk mohl docela spolehlivě seřizovat hodinky. Nicméně v případě pulzaru PSR B1937+21 to vypadá, že jeho pravidelnou periodu rotace něco ruší.

Kde je zakopaný pes? Perioda rotace tohoto pulzaru byla určena s neuvěřitelnou přesností na 1,5578064688197945 +/- 0,0000000000000004 milisekund. Poslední měření ale ukazují, že periodu něco ruší. Jedna z teorií mluví o tom, že pokud pozorujeme nepravidelnosti v periodě pulzaru, můžou je způsobit gravitační vlny.      (Čtěte na stránkách National Geographic)


Kamera ve fotbalovém míči ..... Při sledování fotbalového zápasu v televizi můžete vidět záběry pořízené z mnoha různých úhlů. Tým amerických a japonských vědců ale dokáže zprostředkovat i pohled samotného míče.

Americký fotbal se nehraje s kulatým míčem, ale s oválnou „šiškou“, která je sešitá ze čtyř kusů. Inženýři z americké Univerzity Carnegie Mellon a Univerzity elektrokomunikace (University of Electro-Communications) v Tokiu zabudovali do jeho stěny malou bezdrátovou kameru. Fotbalový míč v letu rotuje rychlostí až 600 otáček za minutu a z nezpracovaného videa by divák mnoho neměl. Tento nedostatek už ale vyřešil počítačový algoritmus, který záznam převede na stabilní širokoúhlé záběry. Kde je nahoře a kde dole pozná podle oblohy, a jednotlivá políčka filmového záznamu pak „slepí“ do velkého panoramatu. Podobný postup se využívá například při skládání panoramat Marsu ze snímků pořízených rovery.

Míč se zabudovanou kamerou dostal jméno BallCam. Jeho tvůrci upozorňují, že pořadatelé jej pravděpodobně nebudou chtít vpustit do oficiálních zápasů, které podléhají přísným pravidlům. BallCam by se však mohl uplatnit při tréninku a samozřejmě také v televizní a filmové produkci, která by získala unikátní a dramatický pohled na hřiště z pohledu fotbalového míče.       (Zdroj: ČR Leonardo)


ESA zvažuje projekt bombardování dvojplanetky ..... Dvojitá evropská sonda AIDA a bombardování planetky Didymos Foto: ESAEvropská kosmická agentura ESA připravila návrh nové kosmické mise s názvem AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment). Jejím cílem bude binární asteroid (tj. dvojplanetka, resp. planetka a její měsíček) Didymos. Nedávný meteor nad Čeljabinskem (Rusko) a tentýž den průlet asteroidu 2012 DA14 v blízkosti naší planety zdůraznil nutnost ochrany Země před těmito nebezpečnými kosmickými tělesy.

Poslední dva roky ESA pracovala v rámci mezinárodní spolupráce na koncepci mise přezdívané AIDA. Koncem února 2013 vědecká centra na obou březích Atlantiku odsouhlasila realizaci kosmické sondy, jejíž cílem bude výzkum planetky Didymos.

Podle současných pozorování a výpočtů se planetka Didymos nejvíce přiblíží k Zemi na vzdálenost přibližně 11 miliónů kilometrů, a to v roce 2022.

Didymos je ve skutečnosti dvojplanetka – dvě tělesa obíhající navzájem kolem sebe. Větší objekt má průměr asi 800 m, jeho průvodce je poněkud menší, s průměrem asi 150 m.

Kosmická sonda AIDA patří do kategorie levných misí realizovaných v rámci mezinárodní spolupráce. Ve skutečnosti se bude skládat ze dvou malých sond určených k výzkumu vybrané dvojplanetky. Zatímco jedna sonda narazí do menšího tělesa rychlostí 6,25 km/s, druhá bude mít za úkol zaznamenávat vše, co se bude dít.

Jedním z důsledků srážky může být změna vzájemného oběhu obou těles dvojplanetky. Cílem projektu AIDA není ukázat, jakým způsobem můžeme odklonit asteroid, který ohrožuje Zemi, ale bude se jednat o první krok na této cestě.       (Zdroj: Astro)


Na cholesterol s vlákninou ..... Potraviny živočišného původu bývají bohaté na cholesterol. Vnitřnosti, mozeček, vejce, máslo, tučné sýry ad. jsou hodnotné potraviny, které bychom měli jíst, ale vyváženě. Čím větší je v jídle přísun cholesterolu z potravin živočišného původu, tím více potravin rostlinného původu, obsahujícího vlákninu, bychom měli k tomu jíst. Takže tučný sýr si nedáme na bílý chléb, ale jeho plátek položíme na celozrnný chléb, černý chléb nebo Knäckebrot. Tak se do těla dostanou zároveň i pročišťovače. Zdravotní příručky uvádějí poměr asi na jeden díl živočišné potraviny 3 - 5 dílů rostlinné.

Při jídle důkladně žvýkáme, protože díky enzymu ptyalinu obsaženém ve slinách se již v dutině ústní začíná vláknina oddělovat od živin. V žaludku a v tenkém střevě se veškeré stravitelné živiny (cukry, tuky, bílkoviny) nejprve uvolňují a pak vstřebávají stěnou střeva. Vláknina zůstává nedotčena a díky ní se již v tenkém střevě začíná odehrávat jedna z důležitých funkcí, jež podporuje naše zdraví.

Vláknina omezuje vstřebávání cholesterolu ze stravy živočišného původu, zachytává molekuly cholesterolu, váže je a následně odvádí stolicí ven. A takto vázaná molekula cholesterolu již nemůže přejít do krve. Kromě tohoto efektu vláknina také nepřímo urychluje odbourávání cholesterolu v těle. V jaterních buňkách se cholesterol mění na žlučové kyseliny, žlučovodem putují tyto kyseliny do střeva. Část jich odchází stolicí, ale část se vstřebává do krve a odtud zpět do jater.

A nyní základní úměra: Pokud se vylučuje stejné množství žlučových kyselin, jaké se utvořilo z cholesterolu, pak je celková bilance v pořádku. Pokud se však kyselin vylučuje málo a naopak se soustřeďují v krvi a putují zpět do jater, pak se tam hromadí: V játrech je příliš mnoho žlučových kyselin, a to pak brzdí odbourávání cholesterolu. Je-li vaše strava v tom ideálním poměru, jak bylo výše uvedeno, váže na sebe vláknina žlučové kyseliny z uvedeného koloběhu a odvádí je z těla ven. Tím umožňuje nerušené odbourávání cholesterolu v játrech.

Čím nižší je hladina cholesterolu v krvi, tím nižší je riziko vzniku mnohých civilizačních nemocí – i selhání srdeční činnosti vlivem kornatění cév apod.       (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Chraňte ptáky před nárazem do skel. Je to snadné ..... Každý rok zahynou v České republice po nárazu do prosklených ploch sta tisíce ptáků. Je dobře známo, jak nebezpečné jsou v tomto ohledu dlouhé prosklené protihlukové stěny, ale stejně „vražedná“ mohou být i okna a prosklené stěny na našich domech nebo sklenících. Většina ptáků přitom umírá zbytečně. Upozornit je na skleněnou překážku totiž není vůbec složité.

Neviditelný nepřítel ... Po ničení přirozeného životního prostředí jsou právě nárazy do skleněných druhou nejčastější příčinou úmrtí ptáků způsobené člověkem. Odhaduje se, že kvůli špatným nebo žádným opatřením zahyne při nárazech do skel jen v Evropě 100 milionů ptáků ročně. „To je 5x více než při úrazech ptáků na drátech vysokého napětí a 10x více než kolik jich uloví domácí kočky“, upozorňují ornitologové. Důvodem pro tento stav je podle nich stále trvající nedostatek informací a rozšířené mýty o ochranných opatření.

„Lidé si často neuvědomují, že letící pták v prosklené ploše nevidí překážku. Pokud je osazena čirým materiálem, považuje plochu za prostor vhodný k průletu,“ říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. Toto riziko se podle jeho slov ještě zvyšuje s použitím „zrcadlového“ skla, které odráží okolní prostředí a ptáci se tak do této fiktivní krajiny snaží letět. Stačí se podle něj jen rozhlédnout ve svém okolí, kolik takových pastí na ptáky číhá. Nejsou to jen velké prosklené administrativní budovy nebo obchodní centra, ale i okna u rodinných domků, obzvláště jsou-li rohová nebo se nachází na dvou stěnách za sebou.

Mít všechny informace pohromadě ... Česká společnost ornitologická proto společně s internetovým obchodem Zelenádomácnost.com připravila webové stránky Ochrana ptáků.cz, kde lidé najdou praktické rady, jak ochránit ptáky nejen před skleněnou překážkou. Podle autorů webu můžeme málokdy chránit ptáky tak snadno a levně jako na svých oknech, zahradách nebo firemních budovách.       (Zdroj: Ekolist)


Průzkum: Internet překračuje hranici hlavního zdroje zpráv pro veřejnost ..... Dny, kdy zdrojům zpráv pro Američany dominovaly zpravodajské hvězdy televizních sítí jako kotva CBS Walter Cronkite, jsou už pryč. Sbohem Waltře Cronkite, Briane Williamsi a Scotte Pelley. Vítejte Google, Yahoo a Drudge. Nová zpráva z průzkumu Rasmussen Reports zjišťuje, že tradiční sítě zpravodajství nadále upadají jako zdroj zpráv pro národ. Teď už je větším zdrojem zpráv pro Američany internet než TV sítě, a to o jedno procento, 25 procent ku 23 procentům.

Kabelová televize je pořád ještě králem s 32 procenty, z 1 000 hlasujících v průzkumu Rasmussen bere svoje zprávy z tohoto zdroje. Noviny registrovaly sotva 10 procent a rádio jako zdroj zpráv u 7 procent v zemi.

Průzkum měřil i jak dobře veřejnost bere důvěryhodnost médií a jestli v tom vidí zaujatost. Na obou frontách jsou to špatné zprávy.

Jen 6 procent národa považuje národní média za „velice věrohodné“ a téměř polovina věří, že reportéři jsou více liberální, než jsou oni, uvádí Rasmussen.

Právě to, jak veřejnost médiím důvěřuje, je už roky v sešupu. Rasmussen zjistil, že 6 procent bere média jako „velice věrohodná,“ 50 procent „poněkud věrohodná“, 30 procent „ne moc věrohodná“ a 12 procent „vůbec nevěrohodná“.

Republikáni byly k médiím ještě skeptičtější. Jen 4 procenta má pocit, že média jsou velice věrohodná, v porovnání s 10 procenty Demokratů, což je i tak znepokojivé číslo.

Rasmussen rovněž zjistil, že veřejnost vidí u reportérů ostré politické zaujetí s tím, že 41 procent říká, že žurnalisté jsou „liberálnější“, než jsou oni, 26 procent stejně jako oni a jen 18 procent, že jsou konzervativnější než oni.      (Zdroj: New World Order Opposition)


Mantikora – co tvrdí legendy? ..... Podle historických informací děsila kdysi obyvatele Persie nebezpečná šelma mantikora. Žilo opravdu podobné zvíře, dnes již zřejmě vyhynulé, nebo šlo od počátku jen o vybájeného tvora?

V mnoha pramenech uváděné popisy mantikory se v detailech liší, v hlavních rysech se však shodují. Mezi dalšími, jen někdy se objevujícími prvky popisu, jsou i dolů směřující rohy s konci ostrými jako kly kanců, odpovídající spíše velkým tesákům, tři řady vzájemně do sebe zapadajících zubů, ostny podobné dikobrazím, modré, někdy však i krvavě rudé, žluté nebo šedé oči a lidské uši. Pozdější středověcí i novověcí autoři pak již celkem volně fabulují a dodávají další znaky, které však není nutné brát v úvahu.

Všechny zprávy se však shodují v tom, že mantikora je nesmírně dravou a bleskově útočící šelmou, schopnou jak dlouhých skoků, tak i rychlého běhu. Její nejoblíbenější kořistí je člověk.

Pokud jde o oblast výskytu, uvádějí různé prameny jak Persii (Írán), tak i Indii, Malajsko a dokonce Indonésii. Ve všech těchto oblastech má jít o nejnebezpečnější šelmu. Z Indie pochází dokonce ještě ze 16. století zpráva o pozorování mantikory, odpovídající zhruba uvedenému popisu. Tyto šelmy prý žijí v lesích a pralesích, nikoli v otevřeném terénu jako např. lvi. Někdy se uvádí, že pozřou napadeného člověka beze zbytku včetně částí jeho oděvu. Zmizení vesničana v pralese bez jediné stopy je prý jasným důkazem přítomnosti mantikory v nejbližším okolí.

Pro středověké křesťanství byla mantikora symbolem ďábla a nejtěžších smrtelných hříchů a byla proto častým objektem zájmu tehdejších autorů.

O původu jména mantikora uvádí Websterův slovník následující: „Manticore (také man-ti-chora nebo tygří muž). Na Středním východě manticore, mantichora, latinsky mantichora, řecky mantichoras, martichoras, původem z Íránu ze staroperského martiya (člověk) a chvar (jíst) – požírač lidí.“

V souvislosti s pátráním po identitě lidožravé šelmy mantikory je velmi zajímavá stará legenda z jihovýchodní Asie. Sumatránský princ proplouval se svým doprovodem Malackou úžinou, když tu náhle spatřil na pobřeží velmi podivní zvíře. Vypadalo jako lev, ale jeho barva byla červená.

Na prince šelma tak zapůsobila, že na onom místě založil město a nazval je Singapur – Lví město. Co to mohlo být za zvíře? Lvi v této oblasti nežijí a nežili ani dříve. Zcela jistě to nebyl ani tygr, kterého musel princ dobře znát ze svého rodného ostrova. Staré texty hovořící o existenci mantikor právě v Malajsku napovídají v této souvislosti hodně. Mělo by být město Singapur správně nazýváno Mantikorapur?      (Zdroj: Doplněk)


1.3. 2013     První pátek v březnu se slaví jako Světový den modliteb. Toto hnutí vzniklo z iniciativy žen v USA. V současné době je zapojeno přibližně 180 zemí. Den modliteb připravuje vždy skupina žen z jiné země světa. Program pro rok 2013 připravil výbor Světového dne modliteb z Francie. Letošní téma je „Byl jsem cizí a přijali jste mě“.


Chci vystoupit z toho kolotoče ..... Dobré časy nespadnou z nebe. Dobré časy si můžeme udělat sami, ale ne penězi a technikou, nýbrž srdcem a dobrotou.

Jen dobří lidé dělají dobré časy: když se projevuje dobrá vůle, když mlčí násilí, když je blahobyt rozdělen, když se lidé snášejí, když je místo pro květinu a čas pro laskavé slovo.

Říká se, že čas jsou peníze a peníze nervy života, hnůj na kterém vše roste. To je však lež. Možná největší lež dnešní doby. Není divu, že tolik lidí sedí v bahně, u konce s nervy. Nenalézají žádnou radost. Shánějí se po penězích, aby si koupili štěstí. Ničí se v neúprosném kolotoči jménem "čas jsou peníze".

Vypni stroj, zastav hodiny. Naplň čas láskou. Žij!      (Zdroj: Víra)


Proč si hloupí lidé myslí, že jsou nejchytřejší? Vlastní neobjektivita je potvrzena vědci ..... Proč je myšlení lidí zatemňováno absolutní vírou ve správnost jejich názorů? Proč si lidé neschopní myslí, že jsou nadmíru schopní? Podléháme Dunning-Kruger efektu.

„Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.” Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny, vyslovil tuto myšlenku před více než půlstoletím, avšak platnost jeho slov se od té doby nezměnila. Důkaz nám o tom přináší vědecký výzkum Davida Dunninga a Justina Krugera z Cornell University, odhalující jev označovaný jako Dunning-Kruger efekt (dále jen „DK efekt“).

Neviditelný zloděj  ... Výzkum byl inspirován kuriózním případem „citrónového zloděje“ McArthura Wheelera z Pittsburghu, který ve dne a bez jakéhokoli maskování vyloupil dvě banky. Když jej během krátkého času na základě kamerových záznamů policie dopadla, byl svým zadržením velice šokován. Říkal: „Přece jsem si potřel obličej džusem!“

Proč jsou někteří lidé zločinci a jiní hrdinové? Kde se v nás bere zlo a kde dobro?

Wheeler trpěl hluboce zavádějící představou, že pokud si potře tvář (a dokonce i oči) citronovou šťávou, stane se pro videokamery neviditelným. Pro nás zcela nesmyslná hypotéza se pro něho stala nevyvratitelnou pravdou.

Naše představy o fungování světa jsou označovány jako mentální modely. Wheelerův absurdní mentální model citronové neviditelnosti je pouze extrémním případem častého jevu, při kterém lidé mají ve svých hlavách více či méně „ujeté“ mentální modely. Takoví lidé svým modelům nekriticky a neochvějně věří a činí na základě nich svá rozhodnutí. Dunning s Krugerem se rozhodli tento fenomén blíže zkoumat.

Výzkumníky zaujal zjevný rozdíl mezi skutečnými schopnostmi člověka a tím, jak on sám své schopnosti vidí. Formulovali hypotézu, že člověk, který je neschopný (ve výzkumu označovaný jako nekompetentní), trpí dvěma druhy obtíží:

• Vzhledem ke své neschopnosti činí nesprávná rozhodnutí. Například jde pomazaný citronovou šťávou vykrást banku.

• To, že činí nesprávná rozhodnutí, si nekompetentní člověk není schopen uvědomit. Wheelera o jeho nekompetentnosti nepřesvědčily ani kamerové záznamy. Sám je označoval za podvrh.

Záhadné úkazy na (nejen) české politické scéně se tak vysvětlují ...       (Dále čtěte na stránkách National Geographic)


Citronovou šťávou proti ledvinovým kamenům ..... Studie prokázala, že čerstvá citronová šťáva může být alternativou k lékům užívaným k snížení rizika opakovaného vytváření ledvinových kamenů. Konzumace čerstvé citronové šťávy jako doplněk každodenní stravy může snížit riziko opakovaného vytváření ledvinových kamenů u pacientů, kteří dosud tímto problémem trpěli. Vyplývá to ze studie Výzkumného centra Mario Negri a Všeobecné nemocnice v Bergamu, které se zúčastnilo 200 pacientů, která trvala 2 roky, přičemž účastníci denně konzumovali stanovené množství citronové šťávy.

Cílem studie nebyl jen vliv na ledvinové kameny, ale i na komplikace, které se při této chorobě mohou vyskytovat, jako infekce močových cest a koliky a vliv na počet pobytů v nemocnici.

Ledvinové kameny postihuji 10 – 12 % obyvatel. Bez specifické medikamentózní léčby se výskyt kamenů často opakuje. Po roce po prvním výskytu dojde k opakování u 15 – 20 % pacientů, do 5 let jejich podíl vzroste na 50 %.

Citrony jsou z citrusových plodů nejbohatší na citran, obsahují ho 5krát více než pomeranče.

Obvyklé léky obsahují citran draselný a jejich denní dávka odpovídá obsahem citranu polovině šálku čerstvé citronové šťávy. Šťáva se proto stává účinnou alternativou.      (Zdroj: Agronavigátor)


Více spaloven ohrožuje kvalitní recyklaci, hrozí i růst poplatků za odpad ..... Neustále rostoucí kapacita spaloven odpadů v zemích Evropské unie začíná ohrožovat ekologicky šetrnější recyklaci. Upozorňuje na to nevládní sdružení Arnika pdfs odkazem na novou studii mezinárodní organizace GAIA. Podle ní totiž produkce odpadu ve většině států evropské sedmadvacítky stagnuje a v některých i klesá. Jde například o Německo (graf níže), Velkou Británii (graf níže) či Švédsko. Pokud budou spuštěny plánované spalovny v Česku, hrozí další prohloubení tohoto trendu.

Problémy se týkají hlavně zemí, které spalovnová lobby dává za příklad. „Nová mezinárodní studie by měla být vážným varováním před chvalozpěvy investorů a některých politiků prosazujících spalovny. Dávají za příklad odpadové hospodářství Německa či Švédska, které je na spalovnách založené, které se ale ocitají ve velkých problémech. V budoucnu podobné problémy hrozí i u nás. Pokud současné projekty spaloven projdou, mohlo by Česko skončit jako popelník střední Evropy se všemi negativy, které si lze představit,“ říká vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Matěj Man.

„Německo, Švédsko, Holandsko a Velká Británie se v současné době dostaly do situace, kdy pro ekonomicky vyrovnaný provoz spaloven nemají dost odpadu. Musejí ho draze dovážet a stoupá logicky i cena tepla pro jeho odběratele. Negativní dopady na životní prostředí jsou umocněny zvýšenou dopravou a namísto šetrné recyklace se cenné suroviny nechávají prolétnout komínem,“ dodává mluvčí Arniky Vratislav Vozník.      (Zdroj: ARNIKA)


Nepoctivci ve sběrnách druhotných surovin ..... Máte doma připravený kovový odpad, který chcete odvézt do výkupu sběrných surovin? Pak věnujte pozornost následující zprávě, která shrnuje výsledky kontrol České obchodní inspekce u provozovatelů sběrných surovin. Tyto kontroly prokázaly, že téměř třetina kontrolovaných subjektů nedodržela právní předpisy. Sběrny nejsou vybaveny ověřenými měřidly (váhami), vykupované suroviny jsou váženy chybně, spotřebitelé jsou šizeni nesprávným účtováním a nejsou jim vydávány doklady o poskytnuté službě.

Některé sběrny porušily také zákon o odpadech a další právní předpisy, neboť vykupovaly přes zákaz veřejně prospěšná zařízení nebo jejich části, jako kryty kanálů, sloupů veřejného osvětlení, dopravní značky apod., a nevedly řádně evidenci zúčastněných osob.

V průběhu roku 2012 bylo v rámci kontrol výkupu druhotných surovin, na nichž se podílely všechny inspektoráty, provedeno celkem 332 kontrol zaměřených na aktivity provozoven vykupujících druhotné suroviny od spotřebitelů. Porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI bylo zjištěno v celkem 105 případech, tj. 31,6 %.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Legendární Big Foot je prý hybridem ..... Big Foot je jakousi obdobou známějšího sněžného muže Yetiho. Jedná se o legendárního „skoročlověka“, který by měl žít v USA a Kanadě.

Bývá popisován jako tvor podobný opici, nicméně chodící vzpřímeně. Je pořádně velký, ostatně podle velikosti údajných stop získal i jméno.

Samozřejmě, že žádný takový tvor nejspíš neexistuje. Když tedy Melba Ketchum z DNA Diagnostics (Nacogdoches, Nové Mexiko) oznámil, že sekvenoval jeho genom, není divu, že mu jeho studii ve vědeckých časopisech hodili na hlavu. Práci si proto musel vydat sám ve svém vlastním časopisu DeNovo. Ketchum samozřejmě hovoří o spiknutí vědeckého establishmentu a přirovnává se ke Galileovi.

Pro analýzu byla použita DNA z různých vzorků krve, kůže a vlasů – v USA je údajně přes 100 podobných vzorků, které jsou spojovány s tímto tvorem. Osekvenovány měly být 3 kompletní jaderné genomy, 10 kompletních sekvencí mitochondriální DNA a 20 mtDNA částečných. A výsledek? Prý jde o hybridy, potomky ženy Homo sapiens a muže neznámého podobného druhu – ne však neandrtálce ani denisovana.

Mitochondriální DNA (tedy „naše“, od matky Homo sapiens) se má podobat nikoliv americkým indiánům, ale obyvatelům Evropy nebo Blízkého východu. Ketchum spekuluje, že tvor tedy mohl na americký kontinent dorazit z Evropy, např. v době glaciálu po ledu přes Grónsko. Zní to pořádně krkolomně, že? Nejspíš se sekvenovala prostě DNA současných Američanů a těžko říct, čím vším byly vzorky kontaminovány.

Příslušné sekvence nejsou k dispozici v otevřené bance GeneBank. Ketchum tvrdí, že je proto, že databáze přijímá pouze sekvence „uznaných druhů“, genetik Leonida Kruglyak z Princetonu ovšem tvrdí, že žádné takové omezení neexistuje. Ketchum pojmenoval nový druh Homo sapiens cognatus a už se prý stará o to, aby Big Foot měl přiznána lidská práva…      (Zdroj: Science WORLD)


Kométa na kolíznom kurze s planétou Mars ..... Zrážka kométy s planétou Mars Foto: Universe Today Novoobjavená kométa C/2013 A1 (Siding Spring) je pravdepodobne na kolíznom kurze s planétou Mars. Astronómovia síce ešte stále spresňujú jej dráhu, ale už teraz je jasné, že kométa Mars minimálne tesne minie.

K tesnému priblíženiu k planéte Mars, respektíve k dopadu kométy na povrch Marsu by malo dôjsť v októbri 2014. I keď táto udalosť nebude mať žiadny vplyv na našu planétu, bude veľmi zaujímavé sledovať priblíženie kométy k Marsu, poprípade aj jej dopad.

Kométa C/2013 A1 (Siding Spring) bola objavená začiatkom roka 2013 na observatóriu Siding Spring v Novom Južnom Walese v Austrálii. Predobjavové snímky sa podarilo nájsť v databáze Catalina Sky Survey v Arizone a sú z 8. 12. 2012. Na základe doterajších pozorovaní astronómovia tvrdia, že dráha kométy smeruje do blízkosti Marsu, pričom najväčšie priblíženie kométy k planéte by sa malo odohrať 19. 10. 2014.      (Zdroj: Astro)


Záhadná Tutanchamonova matka ..... Byla matkou mladičkého faraóna Tutanchamona vyhlášená krasavice Nefertiti? Matka je vždy jistá, otec vždy nejistý. Tímhle pravidlem se řídili už ve starém Římě. V případě faraóna Tutanchamona jsou na tom egyptologové opačně. Za otce určili s jistotou reformátorského faraóna Achnatona. Nad totožností matky se vznáší otazník.

Matkou je KV35YL ..... V roce 2010 publikoval mezinárodní tým odborníků mnoha profesí studii, jejíž součástí byly i genetické analýzy mumie Tutanchamona a desítky mumií dalších významných osobností jeho doby. Vyšlo z nich celkem jednoznačně, že Tutanchamonovým otcem byl faraón Achnaton. Celkem překvapivě se přitom ukázalo, že dávní předci Tutanchamona a Achnatona pocházeli z oblasti kolem Kavkazu a Černého moře (viz video).

Genetici se pokusili odhalit také totožnost Tutanchamonovy matky. Jako nejpravděpodobnější kandidátka jim vyšla žena, které patří mumie označovaná jako KV35YL. Analýzy DNA prokázaly, že Tutanchamonovi rodiče byli blízce příbuzní – byli to bratr a sestra.

Egyptologové na základě těchto výsledků usoudili, že Tutanchamonovou matkou byla zřejmě jedna z vedlejších Achnatonových manželek, které měl vedle své první manželky královny Nefertiti.      (Čtěte na stránkách VTM)


Čeljabinský meteorit má 80 miliónů bratříčků ..... Pád meteoritu v čeljabinské oblasti na Urale před čtrnácti dny probudil dlouho dřímající obavy z apokalypsy přicházející z vesmíru. Vědci se proto tomuto typu hrozby začali naplno věnovat. Podle kolumbijských astronomů se má v Apollonově skupině, z nichž čeljabinský meteorit pocházel, nacházet na 80 miliónů stejně velkých kamenů.

Apollonova skupina je souborem planetek a menších úlomků materiálu, jejíž dráha čas od času protíná oběžnou dráhu Země. V současné době je známo asi 240 objektů z této skupiny, jejichž průměr je větší než 1 km. Astronomové Jorge I. Zuluaga a Ignacio Ferrin z univerzity v Antioquii v Kolumbii přišli nedávno s obrázkem Apollonovy skupiny, podle něhož v ní může být takto velkých objektů na 2000. A meteoritů velikosti čeljabinského meteoritu? 80 miliónů!       (Zdroj: 21@století)


V zákoně je díra: Ve vteřině přijdete o střechu nad hlavou! ..... Jediný zápis v katastru nemovitostí vás může připravit o střechu nad hlavou, falešných převodů majetku přibývá. A nový zákon to podvodníkům ještě usnadní, odborník hovoří o legalizaci krádeží.

Jedna a půl miliardy korun. Takové výše loni dosáhla hodnota ukradených nemovitostí, k nimž podvodníci přišli administrativní kličkou. Jak to funguje? Přijdou jednoduše na katastrální úřad s falešnými podklady a s vaším padělaným podpisem. Úřad zápis změní, ani vás o tom nemá povinnost informovat (takže to neudělá), zloděj vaši nemovitost urychleně prodá další osobě a zmizí s penězi. Zůstanou po něm dva napálení majitelé a jedna nemovitost, na niž máte nárok oba. Kupce totiž chrání ustanovení o "dobré víře" – on také nevěděl, že se stal obětí podvodu a sám nepodváděl.

A s nástupem nového občanského zákoníku, jehož účinnost připadá na leden 2014, se situace ještě zhorší. Dosud měl zápis v katastru informační funkci, nový zákon ale dává zápisu váhu přiznání majetkového práva. Krátce řečeno: kdo je v rejstříku zapsán jako majitel, tomu dům či pozemek patří. A tečka. Podle předsedy Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí (OSMD) Tomislava Šimečka jde o legalizaci krádeží zákonem.       (Zdroj: Eurozprávy)

Kristepane, čím ti zákonodárci myslí, že jim takováhle věc nedojde, když to schvalují? To by snad poznala i hromada loňského posypového štěrku se solí ...


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz