wz

 

Přehled starších zpráviček

 


31.10. 2012     Samhain je název keltského svátku, který se slavií v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain je hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty je začátkem nového roku, a je vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věří se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí.

Poslední říjnový den je Den UNICEF. Dětský fond UNICEF při OSN vznikl roku 1946 jakožto reakce na válkou postižené děti. UNICEF se snaží pomáhat dětem na celém světě, především ale těm z rozvojových zemí, které jsou nejvíce ohroženy nemocemi a hladem. Krom jiného také pomáhá děti vzdělávat a zajistit jim tak kvalitnější život.

Další dnešní důvod k oslavě je Den reformace. Dne 31. 10. 1517 totiž přibil Martin Luther pětadevadesát  tezí proti nekalostem církve (odpustkům, …) na bránu wittenberského chrámu. Byl to v podstatě začátek církevní reformace.

A do třetice - dnešní Světový den spoření byl vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně


Platí, že ráno moudřejší večera? ..... Co udělá spánek s našimi kognitivními schopnostmi? Obvykle se rčení „ráno moudřejší večera“ chápe spíše ve vztahu k impulzivnímu jednání, ne jako vliv spánku přímo na inteligenci. A ten je jaký? Platí, že ráno moudřejší večera?

Zapomeňme však na lidová rčení, to už bychom mohli argumentovat i ve smyslu „co můžeš udělat dnes“. Studie výzkumníků z Lancaster University nyní ukázala, že na určitý typ problémů spánek opravdu zabírá. U dobrovolníků – 27 mužů a 34 žen – se testovala schopnost řešit slovní úlohy. Ukázalo se, že spánek zrychluje řešení těch těžších z nich, u lehčích problémů žádný rozdíl zaznamenán nebyl. Protože spánek má podle jiných výzkumů pozitivní vliv na kreativitu, zřejmě jde o to, že podporuje „netriviální propojení“ myšlenek.

Studie byla publikována v časopisu Memory & Cognition.      (Zdroj: Science World)


Bioplynové stanice - šance pro zemědělce ..... Bioplynové stanice rostou na českém venkovu jako houby po dešti. Je pozitivní, že vyrobí elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů, přesněji řečeno biomasy, která je jinak vesměs nepotřebná. Ale vinou fotovoltaiky se česká veřejnost dívá na jakýkoliv obnovitelný zdroj přes prsty...

Bioplynov8 stanice - klikněte pro zobrazení detailuBioplynov8 stanice Kritikům obnovitelných zdrojů vadí hlavně dotace. Podle Egona Čierného z Komerční banky je ale smysluplné a efektivní stavět „bioplynku“ i bez dotací. Pozitiva jsou diverzifikace a stabilizace příjmů zemědělského subjektu, vyřešení odpadového hospodářství, v rámci vlastních aktivit se navíc uspoří energie. Výroba v bioplynové stanici je navíc předvídatelná a celkem snadno regulovatelná.

Dotace jsou navíc daleko nižší než například u mediálně známé fotovoltaiky. Prezident Agrární komory České republiky, který za bioplynové stanice bojuje, Jan Veleba, říká, že jedna vyrobená kWh z bioplynové stanice je šestkrát levnější než ta z fotovoltaiky. Navíc u "bioplynky" zůstává zisk v ČR a výroba je stabilní, bez výkyvů jako u slunce, větru či vody.       (Zdroj: Příroda)


Tajemná propast Macocha: Co o ní určitě nevíte ..... Byla známa odnepaměti. Kolem obrovské průrvy v zemi se šířily legendy. Nejznámější hovoří o zlé maceše, která do ní svrhla svého nevlastního syna. Když se zachránil skončila nakonec v temné hlubině sama.

Dle historických pramenů byl prvním člověkem, který sestoupil na dno propasti, brněnský mnich řádu minoritů Lazarus Schopper. Událost se stala roku 1723. Schopper byl spuštěn z místa dnešního dolního můstku na konopných lanech v doprovodu komorníka a podal zevrubný popis dna.

Po Schopperovi pak následovali další badatelé. Významná byla expedice Karla Rudzinského 1784, který vytvořil první mapové nákresy Macochy. Ačkoliv byly značně nepřesné, jedná se o nesmírně cenný dokument a zároveň první známou mapu krasového podzemního útvaru u nás.

Na přelomu 19. a 20. století se propastí Macochou a okolními jeskyněmi intenzivně zabýval profesor Karel Absolon se svými spolupracovníky. Podnikl několik vícedenních expedic na dno a po zdokumentování všech přilehlých jeskyní začal pracovat na objevování jeskynního systému podzemní řeky Punkvy.

Na dně propasti jsou dvě jezírka – horní přítokové, do kterého vyvěrá řeka Punkva z Amatérské jeskyně, a dolní odtokové, kterým voda odtéká do vodní plavby Punkevních jeskyní.

Macocha je jedním z nejnavštěvovanějších přírodních unikátů v Česku. FOTO: Petr Zajíček

Zatímco hloubka jezírka horního je přibližně 13 metrů, hloubka dolního jezírka podle posledních speleopotápěčských průzkumů činí 50 metrů. Připočteme-li k tomu suchou hloubku Macochy –138,5 metru, celková hloubka Macochy je 188,5 metrů. Fascinující jsou půdorysné rozměry propasti – 176 x 76 metrů.

Jeskyně Naica: Největší krystaly na světě vypadají jako z ledu

O roku 1914 je dno Macochy zpřístupněno veřejnosti v rámci návštěvního okruhu Punkevních jeskyní. Kromě toho ji lze shlédnout i ze dvou vyhlídkových můstků -138,5 metrů a 90 metrů nade dnem.      (Zdroj: National Geographic)


Přestaňte mrhat plynem v polních hořácích, burcuje Světová banka ..... Běžným koloritem těžby ropy či jejího zpracování v rafinériích je polní hořák, který jasným plamenem spaluje přebytečný zemní plyn. Technologie je to levná a osvědčená. Druhou stránkou věci je, že hořáky ročně spálí plyn za 50 miliard dolarů. Světová banka se snaží přesvědčit státy a ropné společnosti, aby investovaly do vyspělejších technologií, které umožní přebytečný plyn smysluplně využít. „Takové plýtvání přírodními zdroji si nemůžeme dovolit,“ říká zástupce Světové banky v článku, který zveřejnil server Guardian.

Světová banka argumentuje nejen zbytečným plýtváním, ale i klimatickými změnami. Podle jejích údajů se dvacet předních zemí, které těží ropu, podílí na klimatické změně obdobnou měrou jako například samotná Itálie.

Odhady Světové banky jsou takové, že množství plynu spáleného v tzv. flérách, jak se polním hořákům také říká, se celkově snižuje. „Směr je nastoupený správně. Teď jde o to zvýšit tempo,“ říká Rachel Kyteová, viceprezidentka Světové banky pro udržitelný rozvoj. A dodává, že žádná země si téma nevzala vyloženě za své. Světová banka pro své analýzy využívá i noční satelitní snímky. Na nich je jasně patrná záře z flér, a to jak přímo v místě těžby, tak v rafineriích.

Je ale potřeba konstatovat, že některé země a firmy se snaží. Například Ázerbájdžán během dvou let snížil množství spalovaného plynu o polovinu, Mexiko dokonce o 66 procent, Kuvajt dnes spaluje jen jedno procento přebytečného plynu. I Katar nebo Demokratická republika Kongo začaly využívat dříve spalovaný plyn k výrobě elektrické energie.

Některé země se ale do úsilí omezit zbytečné spalování plynu nezapojily, spíš naopak. Spojené státy americké jsou na pátém místě světového žebříčku v množství ve flérách spáleného plynu. Mezi roky 2010 a 2011 zvýšily množství spáleného plynu o polovinu a téměř ztrojnásobily počet svých flér. Může za to rozvoj těžby břidličné ropy v Severní Dakotě. Rusko, které je zdaleka největším provozovatelem flér, v nich loni spálilo 37 miliard metrů krychlových, což je o 1,8 miliardy více než předchozí rok.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jak zemřela královna Kleopatra? ..... Obecně přijímaná verze, podle které se nechala Kleopatra uštknout kobrou, má řadu slabin. Německý historik nabízí jiné vysvětlení.

Smrt Kleopatry 12. srpna roku 30 př.n.l. popsala dlouhá řada historiků. Stala se námětem mnoha výtvarných děl, dramat či filmů. Všechny se v podstatě shodují na příčině úmrtí poslední egyptské královny.

Liší se snad jen v tom, zda had byl jen jeden nebo dva, a jestli se nechala Kleopatra uštknout do ruky nebo si plaza úmyslně přitiskla k hrudi. Německý historik Christoph Schaefer to ale odmítá jako naprostý nesmysl.

Římský císař Octavianus Augustus vyslal proti Egyptu, v němž vládla Kleopatra spolu se svým manželem Marcem Antoniem, početnou a dobře vyzbrojenou flotilu. Egyptské loďstvo bylo na hlavu poraženo nedaleko Actia a vládci Egypta se ocitli v beznadějné situaci. Marcus Antonius nalehl na svůj meč. Kleopatra si rovněž sáhla na život.

Podle některých historiků nepoužila kobru egyptskou (Naja haje), ale zmiji růžkatou (Vipera ammodytes). Christoph Schaefer však namítá, že okolnosti Kleopatřiny smrti neodpovídají následkům hadího uštknutí. Podle historických pramenů zemřela královna Egypta „klidnou a bezbolestnou smrtí“. Oběti kobřího uštknutí však umírají někdy i celé hodiny a dochází u nich k ochrnutí různých částí těla včetně okohybných svalů.

Nejstarší zpráva líčící Kleopatřinu smrt vyšla z pera řeckého zeměpisce Strabóna, který byl Kleopatřiným současníkem a nelze vyloučit, že v srpnu roku 30 př.n.l. pobýval v egyptské Alexandrii. Měl tak zřejmě informace o okolnostech Kleopatřiny smrti z první ruky. Strabón kupodivu nabízí dvě varianty. Podle první se nechala Kleopatra uštknout hadem. Podle druhé se otrávila nápojem obsahujícím hned několik různých jedů. Novější autoři, z nichž mnozí žili o celá staletí později, se už o jedovatém nápoji nezmiňují a berou jako „tutovku“ uštknutí kobrou.

Z egyptských papyrů víme, že Kleopatra se o jedy a jejich účinky velmi intenzivně zajímala. Bylo to její hobby. Míchala různé jedy a testovala je buď na zvířatech, nebo na odsouzencích. Byla sice v oboru toxikologie amatér-samouk, ale o kruté smrti obětí hadího uštknutí měla podle Schaefera zcela jistě velmi dobrou představu. Navíc určitě věděla, že ani uštknutí kobrou není stoprocentní zárukou smrti. Někdy kobra kousne „na sucho“ a nevytlačí do rány dostatek jedu. Další prapodivnou okolností je smrt dvou Kleopatřiných služebných. Kobra nemá podle Schaefera dost jedu na uštknutí tří lidí.      (Zdroj: VTM)


Dubový sud je základem pro výrobu slavného bordeaux ..... Vinaři hospodařící na výjimečných pozemcích v oblasti Bordeaux bedlivě studují původ dubových sudů, v nichž bude jejich víno zrát. Vzájemné působení mezi dubovým dřevem a fermentujícím hroznem je pro výrobu "velkého" vína rozhodující, píše agentura AFP.

Jestliže je Francie světovým lídrem ve výrobě sudů - loni jich vyprodukovala 500.000 v celkové hodnotě 300 milionů eur (7,5 miliardy Kč) - bylo tomu tak nejen proto, že se na jejím území rozkládají velké dubové lesy, ale předem organizaci těchto porostů.

Díky Jeanu-Baptistu Colbertovi, hlavnímu ministru krále Ludvíka XIV, který zakládal tyto lesy pro loďařské účely, dnes Francie může exportovat 64,5 procenta své produkce, zejména do Spojených států, do Itálie, Austrálie a Španělska. Avšak jen dvě procenta světových vín zrají v dubových sudech.

Národní úřad pro lesy (ONF) pěstuje ve francouzských státních lesích selektivní kulturu těchto dubů s vysokými kmeny vhodnými pro výrobu dužky sudu.

Avšak teprve počátkem 80. let minulého století se zjistilo, že sud má vliv na zrání vína, konstatuje předseda federace francouzských výrobců sudů Jean-Luc Sylvain. Po mnohá století se soudilo, že sud je jen nádoba sloužící ke skladování a přepravě vína.

Před 30 lety enologové zjistili, že takzvaní moderní vinaři, kteří ze sanitárních důvodů upustili od zrání vína v sudech a začali používat nerez kádě, mají jiná vína, vysvětluje Sylvain.

Od té doby se sud používá jako enologický prostředek, ačkoli alchymie mezi tříslovinami vína a tříslovinami dubového dřeva není ještě zcela známa, zdůrazňuje.

Velké značky vín nyní mezi sebou soupeří v tom, kdo z nich použije ty nejkrásnější duby, bohaté na aroma a na rozdíl od divoce rostoucích dubů s nízkým obsahem tříslovin.      (Zdroj: Agris)


Zakřičte si ve vesmíru ..... Skupina studentů připravuje neobvyklý projekt, do kterého se může zapojit celý svět. Chce změřit, jestli je opravdu nemožné ve vesmíru křičet.

Skupina britských studentů z Cambridge přišla k vědecké veřejnosti s neobvyklým projektem – chce změřit intenzitu křiku ve vesmíru. K tomu využije smartphone (chytrý mobilní telefon) připojený na minisatelit obíhající naší planetu. Intenzita zaznamenaného křiku vysoko v atmosféře napomůže k ověření akustických fyzikálních zákonů v extrémních podmínkách, jakými jsou právě velmi řídká prostředí na prahu vesmírného vakua. Do projektu se navíc může zapojit každý nahrávkou svého vlastního křiku.

Za vším stojí Vetřelec ... Milovníci sci-fi filmů si jistě vzpomenou na klasiky typu 2001: Vesmírná odyssea nebo Vetřelec. Právě druhý film byl v roce 1979 uváděn do kin se sloganem „Ve vesmíru vás nikdo křičet neuslyší“. Ve své podstatě je to pravda, neboť zvuk se šíří pouze v nějakém materiálně hustém prostředí, zatímco ve vakuu se nemají zvukové vlny o co opřít a co rozkmitat, a tudíž se nemohou dále šířit. Vesmír ovšem není ideální vakuum, ačkoliv je mnohem řidší než zemská atmosféra. Zejména pak v místech výskytu mezihvězdného prachu či v oblastech meziplanetární hmoty ve sluneční soustavě. Tahle myšlenka studenty motivovala k neobvyklému projektu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Železný muž: Buddhistická socha vytesaná z meteoritu ..... Z nového mezinárodního výzkumu vyplývá, že přibližně tisíc let stará socha Buddhy je ve skutečnosti vytesána ze vzácného meteoritu, který přistál na Zemi asi před 15 000 lety.

Socha váží 10,6 kilogramů a chemickým rozborem bylo zjištěno, že je vyrobena z ataxitu – vzácného druhu meteoritu s vysokým obsahem železa a niklu.

„Vytesána byla ze zbytku meteoritu Chinga, který dopadl k příhraničním oblastem mezi Mongolskem a Sibiří," řekl vedoucí výzkumu Elmar Buchner z Univerzity ve Stuttgartu.

„Zatímco první pozůstatky meteoritu byly oficiálně nalezeny v roce 1913, jsme přesvědčeni, že tento fragment meteoritu byl objeven již před řadou staletí," dodal.

Nacistická expedice vedena zoologem Ernestem Schäferem přivezla artefakt do Německa po roce 1938. Někteří historikové věří, že expedice hledala v Tibetu kořeny árijské rasy.

Socha může pocházet z předbuddhistického období, konkrétně kultury Bön, a znázorňuje krále severu Vaišravanu. Ten má na hrudi symbol šrivatsa (svastika), který se objevil před 2 500 lety a byl nalezen v kulturních pozůstatcích v Řecku, Peru, Indii a Číně. Po staletí znamenal velké štěstí, představoval Slunce a byl chápán v kladném smyslu. Nacistická svastika má několik podobností se šrivatsou, což vedlo výpravu k tomu, aby sochu přivezla s sebou při návratu do Německa.

Následně se socha stala součástí soukromé sbírky. V roce 2007 došlo k její dražbě, a právě tehdy se stala předmětem vědeckého výzkumu.

„Železný muž," jak se této soše přezdívá, je jedinou známou ilustrací lidské postavy vytesané do meteoritu. Její hodnota se pohybuje okolo 20 000 dolarů. Avšak pokud je opravdu stará jeden tisíc let, je její cena prakticky nevyčíslitelná.      (Zdroj: Velká Epocha)


Kampaň Ne kruté kosmetice se dostala do Bruselu ..... Ve čtvrtek 18. října 2012 se v Bruselu sešlo 20 zástupců organizací na ochranu zvířat z celé Evropy, aby zde lobovali za zachování termínu zákazu dovozu kosmetiky testované na zvířatech do EU. Zorganizovali informační snídani pro europoslance, předali petici s téměř čtvrt milionem podpisů, setkali se s několika zástupci evropských institucí a také v ulicích Bruselu uspořádali zajímavou show pro veřejnost.

Koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech Barbora Bartušková Večlová z české organizace Svoboda zvířat, která se akce v Bruselu také zúčastnila, vysvětluje:

„V EU platí zákaz testování kosmetických výrobků i jednotlivých složek na zvířatech, platí také zákaz dovozu takto otestované kosmetiky do EU. Tento zákaz ovšem obsahuje výjimky pro některé testy. Zákaz bez výjimek by měl začít platit od března 2013, ale Evropská komise zvažuje ponechání výjimky pro složky, které přinesou spotřebitelům výrazné zlepšení zdraví nebo pohody. To by znamenalo další zbytečné testy na zvířatech. Z tohoto důvodu byla loni v lednu spuštěna celoevropská petice za zachování termínu zákazu, kterou je možné podepsat on-line na www.nocruelcosmetics.org.“

Zástupci Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), která kampaň vede, den zahájili snídaní pro europoslance v Evropském parlamentu. Europoslanci a další úředníci EU zde měli možnost vyslechnout přednášky k tématu nahrazení testování kosmetiky na zvířatech. Jedním z témat byly alternativní metody pro testování kosmetiky. Přednášející dokazovali, že testování kosmetiky bez použití zvířat je možné a reálné již ve stanoveném datu, tedy v březnu 2013.       (Zdroj: Econnect)


Dokáží lidé předvídat budoucnost? ..... Pocit, že víte, co se v následujícím okamžiku stane, zná asi každý z nás. Z vědeckého hlediska by však mělo jít při předpovídání budoucnosti přinejlepším o šťastnou náhodu. Je tomu však opravdu tak? Američtí vědci, kteří tento jev pečlivě zkoumali, se domnívají, že tento jev může souviset s doposud nerozpoznanými přírodními zákonitostmi.

Každý vědec, který začne zkoumat tak zvláštní jev, jakým předpovídání budoucnosti bezesporu je, musí očekávat velmi tvrdou kritiku své vědecké metodologie. Něco takového totiž odporuje všem doposud známým vědeckým principům. Hozenou rukavici zdvihla Julia Mossbridgeová z Northwestern University v Evanstonu ve státě Illinois.

V sérii experimentů, během nichž se snažili odfiltrovat všechny potenciální „nápovědy“, se jim stále objevoval jev, který nazvali „anomální anticipační aktivita“. Tímto termínem označují schopnost zkoumaných subjektů poměrně přesně předpovědět děje v blízké budoucnosti. „Zatím to neumíme vysvětlit prostřednictvím současného stavu znalostí o tom, jak biologie funguje. Jako smysluplné se jeví vysvětlení prostřednictvím současných poznatků kvantové biologie,“ vysvětluje Mossbridgeová.      (Zdroj: 21@století)


30.10. 2012     Třicátého října 1938 napadli naši Zemi Marťané. Sugestivně pojaté rozhlasové vysílání H. G. Wellsovy Války světů totiž způsobilo paniku po celých Spojených státech.


Klíněnka - letošní sezóna přinesla velké změny ..... Opět nastala sezóna hrabání listí napadeného klíněnkou, ale letos to již nepůjde tak jednoduše, jak byli Pražané zvyklí. Hlavní město Praha přestalo zajišťovat jak výrobu a distribuci speciálních pytlů, tak jejich svoz od vchodů domů.

Na několika místech v Praze jsou k dispozici ještě zbytky pytlů z loňského roku. Aktualizovaný seznam těchto míst, stejně jako seznam míst, kam je nyní nutné pytle odvážet, naleznete na webu Informační systém o klíněnce jírovcové. Ani pokud speciální pytle dojdou, není to důvod se sběrem listí přestávat. Do sběrných dvorů a na další místa určená k odkládání bioodpadu, je možné listí odevzdat v jakémkoliv obalu.

Situace je jiná pouze na Praze 3, kde se vedení městské části rozhodlo akci nadále podporovat a chystá i výrobu nových pytlů. Především ale zajišťuje jejich svoz a likvidaci, takže je mohou občané této městské části naplněné jírovcovým listím nadále v počtu do pěti kusů umisťovat ke vchodu svého domu.

S dotazy se mohou občané obracet na úřady městských částí, sběrné dvory či Ekocentrum Koniklec.       (Zdroj: Ecomonitor)


Čínští lékaři se propůjčili největšímu zločinu nového tisíciletí. Zabíjejí pro peníze ..... Pod tlakem důkazů nebudou již dlouho veřejně mlčet ani světové lékařské komory.

Poprvé jsem slyšel příběh o Polákovi jménem Jan Karski v roce 2008 ve spojení se zveřejněním vyšetřovací zprávy o násilných odběrech lidských orgánů v čínských vojenských nemocnicích.

Karski patřil k hnutí odporu proti nacistickému Německu za 2. světové války. V letech 1942 až 1943 přinášel polské exilové vládě a západním spojencům informace o situaci v Němci obsazeném Polsku. Zlomovým bodem byl okamžik, kdy informoval o ničení Waršavského ghetta a o tajných nacistických vyhlazovacích táborech.

Když Karski přinesl zprávu o vyhlazovacích táborech, reakce jednoho ze spojenců byla: „Já tomu nevěřím.“

Polský diplomat Edward Raczynski svědectví Karského potvrdil a řekl, „je to pravda“. Načež spojenec odvětil: „Já neříkám, že tento mladý muž lže, ale že tomu, co říká, nemohu uvěřit.“

S podobnými reakcemi se setkávám dodnes, když hovoříme s lidmi vyhlazování příznivců duchovního hnutí Falun Gong v Číně, které spustila čínská komunistická strana v roce 1999.

Kvůli celostátním represím proti Falun Gongu skončily v pracovních táborech po celé Číně, bez soudního procesu, miliony Číňanů, kteří se stali nejenom levnou pracovní silou, ale také terčem nejhoršího zacházení a zneužívání.

O to hrozivější je žít v době, kdy se historie opakuje; vy víte co se děje, máte řadu důkazů, snažíte se najít někoho, kdo by vás poslouchal, ale nikdo nereaguje. Od roku 1999 až dodnes o vyhlazování desítek milionů příznivců Falun Gongu sesbírali nezávislí vyšetřovatelé stohy informací.

Celý tento příspěvek má směřovat k nejzávažnějším obviněním čínských chirurgů z vojenských nemocnic, kteří se dobrovolně zapojili nebo byli přinuceni se zapojit do násilných odběrů lidských orgánů z živých politických vězňů z řad příznivců Falun Gongu.      (Zdroj: Velká Epocha)


Švédsko začíná dovážet odpadky a chce jich hodně .....Vysoce efektivní systém, který recykluje naprostou většinu komunálního odpadu způsobil, že monarchie Skandinávského poloostrova začíná mít problém s nedostatkem odpadu. Obrací se na své sousedy s nabídkou, která se těžko odmítá.

Švédské spalovny se staly obětí záviděníhodného úspěšného modelu recyklace. Zatímco v Evropských zemích v průměru končí domácí odpad na skládkách z 38 procent, v království Karla XVI Gustafa to jsou podle environmetalistů jen čtyři procenta a podle Eurostatu dokonce pouhé jedno procento. Ať tak či tak, stále větší disciplinovanost Švédů a perfektně propracovaný systém třídění odpadu, recyklace a jeho kompostování vedl k problémům, které málokdo předvídal - nedostatek hořlavého odpadu k zabezpečení tepla odběratelům. Spalovny ve švédsku se totiž podílejí na dálkovém vytápění prostřednictvím teplé vody u dvaceti procent bytů a kanceláří a zajišťují potřebu elektrické energie čtvrt milionu domácností.

Zatímco pro jedny je likvidace odpadu vážným problémem, pro druhé se stává zajímavým směrem podnikání. V rozvinutých zemích našeho typu lze zhruba kalkulovat s tím, že ročně každý z nás vyprodukujeme okolo 250 kg odpadu. Pokud se třídí, do recyklace se dostane asi 1/3 tohoto množství, což představuje okolo 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.

Švédsko začalo netříděný odpad ze zemí EU dovážet. Zatím má jít o osm set tisíc tun a nejvíce ho je z Norska. Pro země, které nemají technologii zpracování odpadu na tak vysoké úrovni, je levnější odpad vyvézt a zaplatit za něj, než se jej s vyššími náklady snažit likvidovat v domácích zařízeních a spalovnách, které navíc zamořují životní prostředí exhalacemi. Švédské spalovny tak těží z výhod své technologické nadřazenosti, navíc jim dovoz odpadů dovoluje zásobovat městské aglomerace větším množstvím tepla a elektřiny a ještě na svůj provoz dostávají ze zahraničí zaplaceno.

Pokud vše půjde podle plánu, tak se do Švédska začnou vozit odpady také z Itálie, Rumunska, Bulharska a pobaltských zemí, jakou je například Litva. Jednoduše proto, že to bude pro tyto země ekonomicky a ekologicky výhodné. Nabýt z této zprávy dojmu, že si Švédové ze své monarchie dělají smetiště, by byl chybný. Součástí dohod s Norskem je, že popílek s dioxiny se bude do Norska vozit zpět...       (Zdroj: OSEL)


Vyhráli jsme v Senátu nad uhlobarony ..... Vyškrtnutí vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona je na dohled. A s nimi i cíl naší dlouholeté kampaně proti bourání obcí na severu Čech.

Pokud to náhodou ještě nevíte, naše kampaň za záchranu Horního Jiřetína před těžbou uhlí je nejblíže vítězství, než byla kdy předtím. Včera totiž Senátem prošlo vyškrtnutí komunistických vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona.

Lidi a krajinu v severních Čechách se nám daří bránit před rozšiřováním uhelných velkolomů už sedmým rokem. Za tu dobu se nám podařilo odvrátit několik opravdu ostrých a dobře připravených pokusů o prolomení územně ekologických limitů těžby, ale většinu celé té doby jsme hráli na naší půlce hřiště. V posledních dvou letech se to změnilo: svitla naděje, že s vyškrtnutím vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona by uhlobaroni definitivně ztratili šanci zbourat Horní Jiřetín a Černice proti vůli jejich obyvatel a přivést velkorypadla až na vzdálenost 500 metrů pod okna lidí v Litvínově. Tisíce lidí v obcích ohrožených těžbou by prostě mohly říct těžařům „Neprodáme!“ beze strachu, že jim jejich domy a pozemky sebere stát a dá je těžařům. Po včerejšku je tenhle cíl nadohled. Uhlobaroni v Senátu neuspěli. Upřímně řečeno – bylo to fakt nečekané, ale opravdu milé překvapení.      (Čtěte na stránkách Greenpeace)


Úplné zatmění Slunce 13. listopadu 2012 ..... Úplné zatmění je od nás zcela nepozorovatelné, pás totality přechází přes Austrálii a Tichomoří. Zatmění spatří na severních australských poloostrovech oddělených Carpentanským zálivem. Na poloostrově v Severním teritoriu bude totalita v ranních hodinách vrcholit asi 2° nad obzorem, na poloostrově v Queenslandu se totalita odehraje u východního pobřeží kolem 14° nad obzorem. Nejdéle nad pevninou potrvá 2 minuty 5 sekund (Cairns a okolí), maximální délka zatmění v Tichomoří dosáhne 4 minut 3 sekundy. Kromě autralského kontinentu a přilehlých ostrovů ve Velkém bariérovém útesu nebude zatmění pozorovatelné z žádné pevniny.

Zatmění se bude odehrávat v předpovězené špičce sluneční aktivity 24. slunečního cyklu. Půjde tedy o velmi zajímavé zatmění, které by mělo být svým vzhledem velmi podobné zatměním z let 1999, 2001 a 2002 (chaotická paprskovitá koróna s jasnými jety, množství protuberancí a výraznější chromosféra).      (Zdroj: Astro)

Zatmění bude možné sledovat na stránkách televize NOE.


Brambory zdraží o třicet procent! ..... Kilogram brambor zdraží o dvě až tři koruny, napsal v pondělním vydání časopis Týden. Důvodem je podle něj nižší sklizeň a menší plocha osázených polí.

Pěstitelé si podle časopisu chtějí také kompenzovat loňský rok, kdy byly ceny brambor kvůli jejich nadbytku velmi nízké. "Naše ceny letos vzrostou minimálně o třicet procent," uvedl v týdeníku Jan Hochman, předseda družstva Bramko Semice, jež je největším pěstitelem brambor v zemi. "Kilogram budeme velkoodběratelům prodávat i za více než čtyři koruny," tvrdí ekonomický ředitel družstva Aleš Schneiberg.

V loňském roce byla přitom cena výrazně nižší. "Loni se ceny pohybovaly v průměru okolo 2,50 koruny za kilogram, letos vzrostou zhruba na čtyři koruny," potvrdil Týdnu Jiří Zvolánek, místopředseda Ústředního bramborářského svazu ČR, ve kterém zastupuje pěstitele.

Podle agrárního analytika Petra Havla však pěstitelé brambor nemají pro tak razantní zdražení důvod. "Třetinový růst cen považuji za příliš ostrý odhad," tvrdí Havel. Konečné zdražení nebude podle jeho názoru tak výrazné. "Producenti budou moci zdražit jen o tolik, kolik jim dovolí konkurence a tlak obchodních řetězců."      (Zdroj: Eurozprávy)


Virus únavy ..... Máte pocit, že jste k smrti unaveni, ztratili jste chuť k životu, jen těžko se donutíte k práci? Je to nemoc, tvrdí lékaři. V poslední době trpí syndromem chronické únavy 17 milionů obyvatel Země. Jako diagnóza se tento syndrom objevil v roce 1988. Na začátku 90. let bylo v USA zaregistrováno přes 100 tisíc případů této nemoci. V Rusku se poprvé objevily publikace na toto téma před deseti lety.

A dnes v internetu každý den stoupá počet různých fór věnovaných příčinám chronické únavy. Za hlavní příčinu pokládají pokrok – v odpočinku člověku brání četné gadgety : počítače, mobilní telefony apod. Objevil se dokonce termín – „elektronická nespavost“. Říká se: vypni všechna tato zařízení a budeš spát klidně. Existuje názor, že zdrojem zla je lavinovité šíření informací, které útočí na náš mozek. Ten začíná fungovat aktivněji, spotřebuje víc kyslíku než obyčejně a výsledkem je hypoxie. Dochází k poruše výměnných procesů v organismu. Příčinou syndromu chronické únavy může být infekce, - soudí přední ruský odborník v oblasti této nemoci, profesor z Moskevské státní lékařské univerzity Vitalij Doncov:

-Existuje poměrně dost původců této nemoci. Jedna z teorií je virová. Má se za to, že tuto nemoc může způsobit virus herpesu. Velký význam má porušení imunního systému. Chronická únava, která přitom vzniká, je velice charakteristická. Pro člověka je těžké vůbec se pohnout, něco říct, což značně přesahuje rámec obyčejné únavy. Je to únava patologická.      (Čtěte na stránách Czech Free Press)


Počítačový virus může ohrozit kardiostimulátory ..... Vypadá to, že něco je hodně špatně, když člověk čte zprávy, a ony znějí spíš jako něco ze sci-fi.

Jako třeba když hacker Barnaby Jack na bezpečnostní konferenci Ruxcon BreakPoint v australském Melbourne ukazoval, jak útočník s laptopem umístěným 50 metrů od oběti může na dálku "hacknout" její kardiostimulátor a poslat do něj šok o síle 830 voltů, napsal zpravodajský server Computerworld.

Jack byl jen jedním z vystupujících na konferenci, kde předvedl video, jež zatím nechce uvést na veřejnosti, protože by pak byl jmenován výrobce onoho kardiostimulátoru. Ale možná že je právě teď čas jmenovat a obvinit, protože tohle je hodně děsivá věc!

Na ni se Jack snaží upoutat pozornost, aby výrobci lékařských přístrojů zabudovávaných do lidských těl zvýšili jejich bezpečnost. Jestli zatím neupoutal jejich pozornost, pak vězte, že míříme k zákeřnému softwaru, který může vraždit. Krom dálkového přenastavení kardiostimulátoru, aby vyslal smrtící šok, demonstroval Jack i to, jak může přepsat firmware - stálý program zabudovaný v těchto zařízeních.

Jack také tvrdí, že je možné nahrát škodlivý firmware na servery, odkud bude napadat kardiostimulátory a implantované defibrilátory (ICD). "Potenciálně se tu zabýváme počítačovým virem se schopností spáchat hromadnou vraždu," prohlásil Jack. "To je dost děsivé."

Podle Jacka by tyto útoky byly jako "anonymní vražda". Zabiják by nepotřeboval jinou zbraň než laptop a vražda by po sobě nenechala žádné hmatatelné stopy ani vražednou zbraň.      (Čtěte na stránkách První zprávy)


Bobři a lidé v krajině: Jak žít a nechat žít? ..... Bobr evropský byl a zase je běžnou součástí naší přírody. Nebylo to tak vždycky a my vám prozradíme proč.

Zájmy lidí a bobrů se dost často kříží. Aby ke konfliktům docházelo co nejméně, měli bychom o životě bobrů naopak vědět co nejvíce a problémům raději předcházet, než je řešit, až když nastanou. Bobři sami to za nás neudělají. Za bobry se vydáme spolu s Alešem Vorlem z katedry ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Jak to tedy přesně bylo a je s výskytem bobrů u nás?

„Bobr evropský je původní součástí evropské fauny. Každopádně – v průběhu druhého tisíciletí našeho letopočtu bobři neustále ubývali a někdy v druhé polovině 18. století byli vyhubeni. Hlavní příčiny byly asi tři. Šlo jednak o úbytek biotopu bobrů, protože veškeré lužní oblasti a nivní plochy kolem vodních toků a ploch byly přeměňovány na úrodná pole, na zemědělskou výrobu. Zároveň docházelo k jejich neustálému pronásledování z důvodu obav před různými škodami, ať už na lesním hospodářství nebo u nás na rozvinutém rybničním hospodářství. Třetím důvodem bylo, že bobr byl hospodářsky využíván jako farmový druh, to znamená pro kožešinu, ale zároveň i na velice chutné maso. Důvodem, proč byl bobr cíleně loven, byly také bobří žlázy, což jsou anální žlázy, které jsou užívány v lékařství a ještě ve voňavkářství.“

Bobři se do naší přírody začali natrvalo vracet od 70. let minulého století – sami od sebe z Rakouska, Bavorska, Saska a Polska; na Moravě byli i uměle vysazeni. V současnosti u nás žije kolem tří tisíc bobrů. Zjevně se jim u nás daří a nemají velký problém najít podél vodních toků a vodních ploch vhodná místa k životu.

Jaké mají bobři nároky? „Bobrům stačí pomalu tekoucí vodní tok a nebo vodní plochy, to znamená rybníky, nádrže, jezera a tak dále. Toto vodní prostředí musí být doprovázeno tzv. měkkým lužním lesem, který obsahuje dřeviny jako je vrba, topol, jasan, olše, javor, to znamená běžné dřeviny. Když se podíváte na dnešní krajinu, tak v okolí vodních toků a vodních ploch v podstatě vždy narazíte na dřeviny z tohoto seznamu. To vysvětluje to rychlé šíření bobrů naší krajinou.“       (Čtěte na stránkách Planetárium)


HaarpStatus.com monitoruje vliv HAARPu na počasí ..... Heuréka! Přišel mi pod ruku americký web sledující aktivitu HAARPu a její vliv na počasí. Najít tento web mi udělalo moc dobře, podívejte se, kolik lidí ty údaje sleduje. A bude nás ještě víc! www.HaarpStatus.com je reálně časová síť 28 sensorů rozmístěných v různých státech USA. Tyto sensory dovedou detekovat HAARPové frekvence v ionosféře. Monitorují plasmu a ionty v atmosféře a snaží se předpovědět extrémní anomálie počasí a účinky solární radiace.

Nejsilnější údaje v historii tohoto projektu. Nikdy předtím nespatřená bílá barva naznačuje, že jde o hodnotu vyšší než 10 na škále od 1 do 10. Není pro ni barva!

HaarpStatus dospěl k "oku" asi tam, kde je Rhode Island a Connecticut.

Současné projekce NOAA praví, že hurikán Sandy zasáhne New Jersey. Naše údaje s tím nesouhlasí. Bouře je směrována k místům vyšších koncentrací.

Opravdu významné údaje, které je třeba archivovat, protože je možná hned tak neuvidíme.       (Zdroj: CEZ OKNO)


29.10. 2012     Dnes ve 20:49 - tentokrát již podle SEČ - nastane Úplněk.

Devětadvacátý říjen je Světovým dnem lupénky. Lupénka neboli psoriáza je onemocnění především kůže (ale i kloubů), které postihuje všechny lidi bez rozdílu věku či pohlaví. Světový den lupénky je poměrně novým významným dnem, v kalendářích se poprvé objevil roku 2004.


Nabídněte dětem školku blízkou přírodě. Už u nás jsou ..... Častější pobyt dětí v přírodě, kontakt se zvířaty, šetrný provoz nebo větší spolupráce s rodiči a veřejností. Tím se od běžných zařízení pro předškolní děti liší školky a dětské kluby, které se zapojily do projektu Školka blízká přírodě. Předškolákům chtějí co nejpřirozenější cestou ukázat například to, odkud se bere mléko, jablka na ovocný koláč nebo jak vypadá borová šiška.

Titulem Školka blízká přírodě se může od začátku října pyšnit 15 mateřských školek a dalších organizací pracujících s malými dětmi napříč republikou. Jsou mezi nimi jak klasické mateřské školy, tak dětské lesní kluby, u nichž je pobyt dětí v přírodě za každého počasí a větší důraz na environmentální výchovu samozřejmostí. Více informací o tzv. lesních školkách v článku Lesní mateřské školy - venku za každého počasí bez zdí a plotů.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Co mají astronauti a staří lidé společné? ...... Ortostatickou hypotenzi. Možná nevíte, že se tomu tak říká, ale většina z nás ji zažila na vlastní kůži. Někdy se chvilkově přihodí jen tak sama od sebe, ale když to přeženeme s alkoholem, můžeme se na ní téměř spolehnout. To pak stačí prudce vstát a jsme jak motovidlo, případně se nám začnou dělat mžitky před očima a jdeme do kolen.

Když se astronauti vracejí zpátky na zem, většinou jim klesne i krevní tlak. Ortostatická hypotenze, jak tomu odborníci říkají, postihuje zhruba polovinu těch, kteří se vydají do kosmu, byť jen na skok, čímž se myslí doba kratší než dva týdny. Ti, kteří mimo matičku Zemi pobudou čyři a více měsíců, si lapálii s nízkým tlakem přivezou domů prakticky všichni. Příčinou je malá gravitace při níž svalstvo v cévách leniví a tím přicházíme o schopnost kompenzovat prudké poklesy tlaku v systému. Stačí pak třeba jen vstát ze židle a co za normální situace kompenzuje cévní soustava stažením hladkosvalových vlákének v cévách, po čemž se dostaví zvýšení krevního tlaku, se jaksi nekoná a mozek z nedostatku přívodu krve a nedostatku kyslíku, začne „lapat po dechu“. V tom lepším případě to končí jen trapasem. Proto také v televizních záběrech vidíte, jak po přistání kosmonauty a astronauty často podpírají, nebo dokonce nesou. To proto, že divák by mohl nabýt dojmu, že s oslavou šťastného návratu začali už tam nahoře.       (Zdroj: OSEL)


Delfíni „houbují“ již přes 100 let ..... Techniku delfínů skákavých, žijících u západních břehů Austrálie, zvanou anglicky „sponging“, bychom mohli přeložit českým novotvarem „houbování“. Jde o zvláštní manévr, během něhož si kytovci při propátrávání dna chrání citlivé partie na hlavě tělem mořských hub. Podle australských vědců je tato jedinečná inovace známá delfínům již od 19. století.

Stanovování přibližných bodů v čase, kdy došlo k jistým typům evolučních inovací, je pro biology v oboru evoluční biologie a komputační genetiky takřka denním chlebem. Tímto způsobem lze např. stanovit, kdy došlo k evolučnímu rozchodu linií druhů či jejich větších skupin. Stejnou optikou se však můžeme dívat i na kulturu, která také prochází evolucí.

S využitím matematických modelů, které krom parametru výhodnosti zahrnovaly například i zohlednění příbuzenských vztahů, došli vědci dr. Anny Koppsové z University of New South Wales v Sydney k tomu, že první delfíní „houbovač“ se u břehů Austrálie objevil asi před 120 – 180 lety. K „archeologickému nálezu“, který by teoretické výpočty potvrdil, nejspíše nedojde. Dr. Koppsová však doufá, že metodika, kterou společně s kolegy vypracovala, bude použitelná i pro jiná zvířata.      (Zdroj: 21@století)


Za několik měsíců nám ufolog Greer představí mimozemšťana, kterého osobně zkoumal ..... Americký lékař a přední ufolog Steven Greer přišel nedávno se senzačním prohlášením: zkoumal tělo humanoida mimozemského původu. Greer je šéfem Projektu Discovery, který od roku 1993 shromažďuje zprávy týkající se existence UFO. V jeho týmu jsou odborníci z NASA, astronauti a další experti.

Ve svém blogu dr. Greer mimo jiné napsal: „…během našeho výzkumu jsme objevili malé tělo, které podle našeho názoru patří příslušníkovi mimozemské civilizace. Pořídili jsme rentgenové i tomografické snímky celého těla. V chirurgicky sterilních podmínkách jsme odebrali také vzorky DNA, které nyní zkoumají přední světoví genetikové. Na základě snímků konstatujeme, že jde o humanoidní organismus. O tom není žádných pochyb. Díky detailním snímkům se nám podařilo vytvořit 3D model těla a máme tak možnost vidět vnitřní orgány, jako jsou plíce i to, co s jistotou mohu nazvat systémem vykonávajícím funkci srdce… Dotyčná bytost nemá s člověkem nic společného. Je nám také jasné, že nejde o pravěkého humanoida, i když není pochyb o tom, že to humanoid je.“

Výzkum DNA potrvá ještě asi dva měsíce. Důkazy o pobytu mimozemšťanů na Zemi chce dr. Greer představit ve svém novém filmu nazvaném „Sirius“.      (Zdroj: ProcProto)


Kyberšikana jako faktor sebevraždy ..... Kyberšikana se v médiích často spojuje s případy, v nichž se vzdáleně týraný teenager pokusí o sebevraždu. Realita je ale podle nové studie Americké pediatrické společnosti trochu jiná.

Kyberšikana se definuje jako druh šikany, který využívá elektronická zařízení jako počítače napojené na internet a mobilní telefony. Opakované pronásledování a týrání na dálku může zahrnovat posílání e-mailů a sms stejně jako zveřejnění ponižujících fotografií či videí nebo napadání oběti prostřednictvím sociálních sítí. Kyberšikana se může týkat všech věkových skupin, ale za obzvláště zranitelnou skupinu jsou považováni děti a teenageři.

Vědci z Americké pediatrické společnosti pátrali na internetu po případech sebevražd teenagerů, v nichž hrála nějakou roli právě kyberšikana. Identifikovali tak 41 případů (24 dívek a 17 chlapců ve věku 13 až 18 let) ze Spojených států, Kanady, Spojeného království a Austrálie, v nichž prostudovali zúčastněné faktory. Ve 24 % případů byli teenageři šikanování kvůli své homosexuální orientaci. K sebevraždám nejčastěji docházelo v září (15 %) a lednu (12 %), ale to podle vědců může být i dílem náhody.

Znepokojivější je, že jejich frekvence se zřejmě zvyšuje: 56 % sebevražd se odehrálo v letech 2003 až 2010. Ke zbylým 44 % procentům však došlo v nesrovnatelně kratším časovém úseku od ledna 2011 do dubna 2012. Potvrdilo se využívání sociálních sítí, které uživatelům zajišťují anonymitu: v 21 případech byl zmíněn Facebook nebo u nás méně známý Formspring. Ve 14 případech sehrálo roli video nebo fotografie.

Snad nejdůležitějším zjištěním je ale to, že samotná kyberšikana jen vzácně dovede oběť až k sebevraždě. 78 % teenagerů, kteří spáchali sebevraždu, zažívalo jak kyberšikanu, tak osobní tyranizování ve škole a jen 17 % bylo šikanováno pouze „online“. Podstatnou roli zde zřejmě hrají i psychická onemocnění: u 32 % případů byla popsána afektivní porucha a dalších 15 % trpělo depresemi. Ze studie tak plyne, že ačkoli je kyberšikana faktorem některých sebevražd, téměř vždy jsou přítomny i další faktory jako duševní onemocnění nebo pravidelné tyranizování „tváří v tvář“.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Máte strach ze smrti? Otázka, která rozesmála Matku Terezu ..... „Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.

„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“

Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím. Mezitím jsem dosnídal. Matka Tereza sklidila nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus, který předtím rozprostřela. Ve dveřích se objevila mladá sestra a Matka jí tác podala. „Tak a teď se můžeme vrátit k rozhovoru, který jsme posledně přerušili,“ řekla.      (Zdroj: Víra)


Microsoft zahajuje prodej Windows 8 ..... Světoznámý americký softwarový gigant Microsoft dnes zahájí prodej nového operačního systému Windows 8. Systém podporuje ovládání pomocí dotykové obrazovky, takže bude vhodný rovněž pro čím dál populárnější počítačové tablety či chytré telefony. Microsoft rovněž uvede na trh svůj první tablet Surface.

Windows 8 budou při celosvětovém uvedení hned dostupné i v české verzi, a to jak v nově prodávaných počítačích, tak i jako krabicové verze. V českých internetových obchodech se cena upgradu na Windows 8 z některé z předchozích verzí pohybuje kolem 1600 Kč, od pátku je nainstalované v nových PC nabídne většina výrobců.

Česká pobočka si od uvedení Windows 8 mimo jiné slibuje, že uživatelé opustí zastaralé, ale stále oblíbené Windows XP, které stále fungují na více než 300.000 PC.

Podle agentury AP představují Windows 8 nejradikálnější změnu operačního systému firmy Microsoft od příchodu Windows 95 před 17 lety. Uživatelé se tak budou nuceni naučit novému způsobu práce s počítačem, což by mohlo některé z nich rozladit. "Bylo velmi obtížné si na to zvyknout," uvedl uživatel Tony Roos, který si nedávno na svém počítači nainstaloval bezplatnou předběžnou verzi Windows 8.      (Zdroj: První Zprávy)


Kdo ve skutečnosti řídí náš svět? ..... Jako malé holce mi v paměti uvízla scéna z pohádky, ve které si švec pravidelně odskakoval zazpívat za hranice svého království do sousední země, kde ke zpěvu byli poněkud více shovívaví. Tato scénka v malém dítěti vyvolá jistě nejméně jednu zvídavou otázku. Proč ten chudák švec musel kvůli tomu, aby se potěšil zpěvem, odskočit do sousedního království a co vůbec takové jaksi neviditelné hranice jsou a co reprezentují a co jsou to ty daně, které musel platit a kvůli kterým se třásl strachy?

... Plať daně, nakupuj a konzumuj! ... Tak jako mnozí z vás jsem tedy prošla „školou" minulého režimu se všemi jeho strastmi a radostmi. Nikde nic nebylo, nedalo se pořádně koupit a i základních komodit bylo poskrovnu. Dnes je situace pochopitelně jiná. Všeho máme vrchovatě a i kouzelné plastikové kartičky jsou k mání, na co čekat, čas tak strašně letí, proč si na to, co chci, raději výhodně nepůjčit?

A tak jsem i já za nějaký čas pochopila, proč se říká, peníze na prvním místě, proč se všechno dnes točí jen kolem nich a o co se v té podivné hře barevných papírků, které nejsou vlastně ničím kryté, hraje. Netrvalo tedy dlouho a většina naší dnešní společnosti propadla nově konzumnímu způsobu života.

A tak tu máme velké dluhy. Dluh státní, dluh osobní, dluh podnikatelský. Všichni tedy něco dluží a to tu celou dobu také běží. Vmeteni do dluhového systému topíme se dnes ve svých dluzích až po uši a zadluženy jsou už i naše děti. A tak stále slyším slova onoho rádce, kterého zahrál výborný Miloš Kopecký: „Ať lidi platí, nebo půjdou do vězení."      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


Templářské záhady vzrušují i po staletích ..... Ukryté poklady nevýslovné ceny, tajné společnosti, záhadné rituály, temná zákoutí moci i podivný a krutý konec... to vše v sobě obsahuje legenda o templářích - záhadném řádu bojujících bankéřů zrozeném ve Svaté zemi. Co z toho je pravda a co jen mýtus, nepřestává ani dnes vzrušovat badatele i laiky.

"Nejzajímavějším rysem templářů je jejich obyčejnost," tvrdí britský novinář a specialista problematiku arabského středověku Peter Partner. "Jejich řád zanikl v důsledku průměrnosti a nedostatku drzosti... Víru v mimořádnou moc a bohatství řádu vymysleli šarlatáni pro oklamání hlupáků."

Naproti tomu český historik a bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý o nich napsal: "Tajemství obestírající řád je umocněno nedostatkem archivních dokladů o jejich činnosti... Kam zmizely drahé kultovní předměty z templářských kaplí, písemné dokumenty řádu, peníze a šperky?"

Máme tedy před sebou dva obrazy templářů. První ukazuje bandu budižkničemů, která zanikla, když se nedokázala ubránit směšným obviněním ze strany krále a papeže. Druhý předvádí mocné společenství, které několik staletí vládlo velkou mocí i majetkem, aby nakonec rafinovaným manévrem zmizelo v podzemí, aby dál sledovalo své nezbadatelné cíle.

Který z těch obrazů je pravý?      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Co slibují značky na potravinách ..... Pročítáte si informace na obalech potravin? Můžete se v nich dočíst, z jaké země pocházejí, údaje o výživové hodnotě, množství minerálních látek a vitaminů, datum minimální trvanlivosti, o tom, zda byly geneticky upraveny nebo jsou určeny pro zvláštní výživu, pro koho jsou nevhodné. Z některých symbolů je na první pohled patrné, že jde o zdravý výrobek, kvalitní nebo vhodný třeba pro diabetiky. Výrobek označený zeleným logem BIO (tzv.biozebra) znamená, že jde o zdravou potravinu, která pochází z ekologického zemědělství. Při jejich výrobě se nesmí používat umělá hnojiva, chemické přípravky, konzervační látky a další potravinová aditiva. Podléhají přísným kontrolám, spotřebitel dostává jasný signál o domácím původu bioproduktu. Pokud výrobce uvádí na obalu potraviny výrazy eko výrobek, light, eko potravina, zdravá výživa, nemusí jít ještě o biopotravinu.

Kvalitu potravin signalizuje také značka KLASA. Uděluje ji ministerstvo zemědělství a požadavky pro její udělení jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy platné nejen pro ČR, ale také Evropskou unii. Nevydávají se na „doživotí“, výrobek ji získává pouze na tři roky, potom lze vlastnictví značky prodloužit. Značku můžeme najít jak na čokoládových pochoutkách, tak na masných výrobcích. Pravidla pro udělení této značky určují, že výrobek musí být alespoň v jednom znaku kvalitnější než srovnatelné potraviny na trhu.

Myslíte si, že výrobky označené nápisem „Light“ vás zbaví nadváhy, že jejich konzumací děláte pro své zdraví to nejlepší? Výrobky v light verzi mohou značit snížený obsah energie, nebo tuku či cukru, česká legislativa tento pojem nijak nedefinuje. Na trhu lze najít výrobky s tímto označením, které budou ve výsledku mnohem kaloričtější než jiné neoznačené produkty. Jak radí výživoví odborníci, potraviny s nápisem light do redukčního jídelníčku určitě patří, jejich nevýhodou je poměrně časté přidávání syntetických přísad, umělých sladidel, je třeba si u nich všímat nutričních hodnot.       (Zdroj: Doplněk)


26.10. 2012     Tento víkend je především ve znamení státního svátku - roku 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát.

Ze soboty na neděli bude také o hodinu delší noc. Končí letní čas a z té tmy nějakou dobu už nevybředneme ráno ani večer ... ach jo.


Vědci našli v Bermudském trojúhelníku obrovské mrtvé město ..... Vědci potvrdili, že na dně Atlantského oceánu v oblasti Bermudského trojúhelníku u pobřeží Kuby leží gigantické město s pyramidami a sfingami.

Potopené město, které podle kanadských výzkumníků vykazuje znaky vyspělé civilizace, objevili Paul Weinzweig a jeho žena Pauline Zalitzky se svým týmem za použití speciálního podmořského robota u východního pobřeží Kuby.

Robot objevil zhruba kilometr a půl pod mořskou hladinou několik sfing, nejméně čtyři obrovské pyramidy, celé dlouhé ulice a stavby s vyrytými nápisy svědčící pro to, že místo kdysi obývala vyspělá civilizace. Potopené město leží v oblasti záhadami opředeného Bermudského trojúhelníku.

Důkazy poukazují na to, že bylo současně zalito stoupající vodou a země, na které stálo, se potopila, což přesně odpovídá legendě o bájné Atlantidě.

Mohlo se tak stát na konci poslední doby ledové, kdy se rychle rozpustil arktický ledovec a zejména na severní polokouli prudce stoupla hladina oceánu.

"O záběry, které pořídila naše ponorka, projevili velký zájem antropologové z univerzity ve Veracruz, a když je viděli, byli velmi překvapení,“ uvedla Pauline Zalitzky. Objevili na nich totiž paralely s nalezišti olmécké civilizace, přičemž Olmékové se podle legend vyvinuli právě z lidí, kteří přežili zánik Atlantidy.      (Zdroj: TN)


Spalovnáři matou veřejnost a podhodnocují rizika, tvrdí britský vědec ..... Úniky dioxinů ze spaloven do životního prostředí jsou hrubě podhodnocená. S tímto tvrzením dnes na tiskové konferenci sdružení Arnika vystoupil britský odborník Alan Watson, který se specializuje na emise ze spaloven, odpadové hospodářství a perzistentní organické látky (POPs) včetně dioxinů. Watson kritizuje mnohými slepě opakovaný argument, že spalovny vyprodukují méně dioxinů než vesnice. Ve své odborné stati dokazuje, že toto tvrzení není pravdivé.

"Někteří politici a podnikatelé riziko toxického znečištění ze spaloven bagatelizují. Přitom jsou dioxiny ze spaloven vážnou hrozbou pro životní prostředí i lidské zdraví, a veřejnost to ví. Pro lidi v místech, kde stojí spalovna, ale ještě více tam, kam se vyvážejí odpady ze spaloven, představuje nebezpečí úniků dioxinů a z nich plynoucí ohrožení ekosystémů zásadní problém. Spalovnářská lobby často obavy lidí zesměšňuje právě přirovnáním zátěže ze spaloven k malým obcím, a obviňuje nevládní organizace ze šíření paniky. Odborné studie, které prošly náležitými recenzemi, ale jejich argumenty zpochybňují," říká vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Matěj Man z Arniky.      (Čtěte na stránkách Arnika)


Rotterdamský přístav se posunul dále do moře ..... Ve středu 11. 7. 2012 královna Beatrix slavnostně uzavřela poslední úsek naplavované hráze u Rotterdamu, kterou se největší evropský přístav protáhl do Severního moře o 3,5 km a území Nizozemska (a tím i EU) se zvětšilo o 20 km2.

Největší evropský přístav praská ve švech, i když se původní doky ve městě od poloviny století stěhují deltou Maasy k Severnímu moři prohlubováním tzv. Nové vodní cesty (Nieuwe Waterweg). Proto byla 10. října 2006, po dlouhých bojích se "zelenými", kterým se zdálo, že projekt nebere v úvahu problematiku životního prostředí, zahájena výstavba superpřístavu Maasvlakte 2 na uměle naplaveném poloostrově s terminály, schopnými přijímat právě nastupující sedmou generaci až 400 m dlouhých kontejnerových lodí ULCC s kapacitou nad 14 000 kontejnerů TEU. Leží už v hlubším moři a obří lodě díky plánované hloubce 20 až 24 m nebudou muset při vjezdu vyčkávat na "okna" přílivu a odlivu.      (Zdroj: Enviweb)


Účet za znečištěné ovzduší: Tisíce vážně nemocných a předčasně zemřelých ..... Prachové částice v ovzduší, jejichž koncentrace se zvyšuje během inverzního počasí, vážně ohrožuje zdraví obyvatel České republiky. Dýchání znečištěného vzduchu má ročně na svědomí zhruba 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže, uvádí studie Státního zdravotního ústavu.

Podle zprávy o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011 se znečištěné ovzduší týká čím dál tím většího podílu populace. Dlouhodobý trend ukazuje na snižování měřených hodnot v některých zatížených oblastech a na pozvolné zhoršování situace v málo zatížených lokalitách.

„Důsledkem je, že se koncentrace zjišťované na znečištěných a relativně čistých lokalitách k sobě přibližují při zachování nebo nepatrném zvyšování středních hodnot,“ říká zpráva. Kvůli tomu žijí miliony lidí v oblastech, kde je překračován limit pro znečištění ovzduší prachem daný zákonem i evropskou směrnicí.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Je to podvod! Nejslavnější upravené fotografie, které nikdy neexistovaly ..... Myslíte si, že upravené fotografie jsou až vynálezem doby Photoshopu? Omyl, mezi „zfalšované“ patří i mnoho vůbec nejslavnějších fotografiích v dějinách.

Fotografiím upraveným ve Photoshopu věří naprostá většina lidí – vyzkoušeli jsme to i na našich čtenářích. V neděli večer jsme na facebookový profil National Geographic umístili fotografii černého lva; okamžitě se stala hitem týdne. Během pár hodin ji vidělo přes 5400 lidí, dostala 410 „lajků“ a sdílelo ji 127 osob. Jen tři čtenáři v diskuzi dokázali přijít na to, že žádné takové zvíře neexistuje a že je fotografie upravená ve Photoshopu.

Za tuto drobnou manipulaci se čtenářům omlouváme, potvrdila ale naši hypotézu: i sebeinteligentnější čtenáři dokáží naletět na jednoduchý podvod – programy, které upravují fotografie, totiž dokáží přinášet realitu reálnější než opravdový svět. Ale není to jen fenomén posledních let, tento jev je stejně starý jako fotografie sama. Dokonce i ty nejslavnější fotky v dějinách jsou často upravené – ne sice pomocí Photoshopu, ale staršími způsoby.      (Posuďte na stránkách National Geographic)


Titan – země moří a jezer ..... Na obrázku pořízeném kosmickou sondou Cassini (NASA) je vidět velmi staré jezero, které se rozkládá poblíž jižního pólu Saturnova měsíce Titan. Červenou čarou je vyznačena pravděpodobná linie dávného pobřeží tohoto velmi rozsáhlého útvaru. Jedná se o největší současné jezero na Titanu pojmenované Ontario Lacus. Na radarovém snímku se jezero jeví černé, což signalizuje, že je vyplněno kapalinou.

Snímek byl pořízen na základě dat získaných palubním radarem sondy Cassini v červenci 2009 a v lednu 2010. Při zpracování bylo několik snímků složeno dohromady. Na základě analýzy pořízených snímků vědci určili, že v minulosti se zde rozkládalo moře na ploše větší než 475 x 280 km a jeho hloubka pravděpodobně dosahovala několika stovek metrů. V současné době má jezero Ontario Lacus rozměry zhruba 235 x 80 km a jeho největší hloubka se nyní odhaduje na 10 metrů. Jezera kapalných uhlovodíků pokrývala velkou část jižní polokoule zhruba před 50 000 roky.      (Zdroj: AstroVM)


Předváděcí akce se stěhují za hranice ..... Organizátoři vymýšlejí stále nové triky, aby seniory nalákali na předváděcí akce. Většinou lidé se nechají zlákat levným zájezdem, aby se vůbec někam podívali. Ale bohužel se vracejí obtěžkáni dluhy a nepotřebným nádobím.

Podle zpráv České televize 1 je v kurzu jezdit do Německa, Rakouska a Turecka. Velkým lákadlem je Orlí Hnízdo v Německu - horská chata, kde přebýval A. Hitler. Celý zájezd stojí 5 tisíc korun, ale další výdaje si platí senioři sami. Z horské chaty se jede do hotelu, kde začíná nátlak na seniory. Nabídka je jasná, nádobí za 50 tisíc Kč. A navíc jako bonus, kdo sežene kontakt na své známé, dostane dárek zdarma, ale až v Turecku, kam se pojede příště.

Obchodníci přitvrdili a vyvážejí seniory za hranice, kde se jen tak nemohou vrátit a tudíž jsou závislí na masáži podvodníků.      (Zdroj: Spotřebitel)


Geniální velryba se naučila „mluvit“ lidskou řečí ..... Bylo nebylo, žila v kalifornském San Diegu běluha severní jménem Noc. Pobývala spolu s dalšími velrybami a delfíny v Národním mořském středisku pro savce (National Marine Mammal Foundation), kde se zkoumá chování kytovců, a na první pohled vypadala jako všechny ostatní běluhy. Jenže uměla mluvit lidskou řečí…

Ten pohádkový začátek je skutečně na místě. Noc byl (protože se jednalo o samce běluhy) zřejmě nadán talentem, který ostatním kytovcům, navzdory jejich vysoké inteligenci, chybí. A to schopností naučit se napodobovat lidskou řeč. Noc byl v roce 1977 odchycen spolu s dalšími mladými velrybami u kanadských břehů. Tehdy mu byl asi rok. Zemřel už před pěti lety, poté co v mořském centru prožil spokojený více než třicetiletý život. Ale až v těchto dnech zveřejnili biologové zvukové nahrávky, které za dlouhé roky pozorování pořídili. Je na nich zachycen Nocův hlas, velmi podobný tomu lidskému.

„Mluvit” začala geniální běluha až po osmi letech soužití s člověkem. A i když její řeč nedává smysl, sama si nejspíš myslela, že něco říká. Ve snaze o komunikaci s dvounožci Noc neustal po celý svůj život, třebaže se zase moc nedomluvil se svými soukmenovci. Ti totiž vůbec na jeho hovory vedené v jiné než velrybí řeči nereagovali. Ale pokaždé, když se v blízkosti Noca objevil člověk, začal mluvit svou specifickou „lidštinou“ o sto šest. Noc byl mezi kytovci skutečnou výjimkou, ještě nikdy nebyl zaznamenán podobný případ. A ostatní kytovci, kteří s ním žili pohromadě několik desetiletí, se za tu dobu nenaučili ani slovo…      (Zdroj: Proc Proto)


Důchodci pozor! Chystá se na vás další Drábkova "vychytávka" ..... Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve smlouvě o provozu sociálních karet České spořitelně zavazuje mimo jiné i k tomu, že se bude snažit o rozšíření jejího používání i na vyplácení důchodů. Agentura Mediafax to zjistila přímo ze smlouvy, kterou má k dispozici.

Bod 12.1.6. této smlouvy totiž hovoří o tom, že "Česká spořitelna při uzavírání této smlouvy vychází z očekávání, že ministerstvo plánuje prostřednictvím karty provádět výplatu důchodů, případně další podobné převody peněžních prostředků vyplácených dalšími orgány státní správy."

Ministerstvo, jak vyplývá z podepsaného kontraktu, v této souvislosti "vynaloží maximální úsilí směřující k tomu, aby i v těchto případech byla karta použita pro realizaci výplat důchodů a podobných převodů peněžních prostředků vyplácených orgány státní správy."

To je přitom podle Patrika Nachera ze serveru bankovnipoplatky.com zcela v protikladu s tím, co tvrdil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). "Ještě před půl rokem mne pan ministr ubezpečoval, že s sKartami se pro důchod nepočítá. Nerozumím tedy tomu, proč je takové ustanovení ve smlouvě, byť je napsáno velmi vágně," upozornil Nacher.

Podobně smlouva ministerstvu přikazuje, že úřad nebude činit takové kroky, které by znamenaly snížení využívání sKarty pod 98 procent jejího rozvrženého používání v době sepisování kontraktu. "Jinými slovy, pokud ministr tvrdil, že lidem zůstane jako možnost výplata dávek složenkou, není to pravda," reagoval Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením.       (Zdroj: Money MAG)


Spamu je míň. O to je ale zákeřnější ..... Množství spamu, který putuje internetem a pokouší se dostat do soukromých i pracovních emailových schránek, od roku 2010 postupně klesá. S nižším počtem nevyžádané počty ovšem zároveň stoupá její nebezpečnost. Zvyšuje se totiž počet e-mailů, které obsahují nějakou počítačovou hrozbu.

Před dvěma roky dosáhl objem spamu historického maxima, ve schránkách po celém světě se nahromadilo neuvěřitelných 379 miliard nevyžádaných zpráv, které tvořily 90 % veškeré e-mailové komunikace. Od té doby tento klasický způsob distribuce spamu prudce klesá. Znamená to, že jsou naše e-mailové schránky bezpečnější?

Příčinu celosvětového poklesu množství spamu hledejme spíše ve změně taktiky. Úspěšnost tradiční formy nevyžádané pošty přestává být při velkých objemech ekonomicky rentabilní, spammeři proto hledají nové cesty pro efektivní rozesílání zpráv s lepším zacílením potenciálních adresátů, které budou zároveň odolné vůči antispamovým filtrům elektronické pošty.

Kvůli tomu, že jsou současné spamy psány chytřejším způsobem a není tak snadné je zachytit, jejich počet ve schránkách klesá jen velmi pozvolna. Spamy oproti minulosti zeštíhlely, typicky obsahují pouze text s odkazem a zaberou tedy minimum paměti. Vhledem k tomu, že často nevyžadují nic než jednoduchou odpověď, jsou na první pohled k nerozeznání od zbytku pracovní agendy. Jejich oběťmi jsou pak lidé, kteří si myslí, že zrovna jich se toto nebezpečí netýká a nic se jim nemůže stát.

V poslední době stoupá zároveň i nebezpečnost spamu, téměř čtyři procenta veškeré e-mailové komunikace tvoří spam se škodlivou přílohou. Typicky jde o e-maily s prvky sociálního inženýrství, tzn. různé aktuální „šokující“ zprávy a videa o celebritách nebo přírodních katastrofách. Loni byly nositeli škodlivého software například podrobnosti o smrti Amy Winehouse a Kim Čong Ila, letos frčely třeba falešné výhry iPhonů v soutěžích spojených s olympiádou v Londýně.      (Čtěte na stránkách Dvojklik)


25.10. 2012     Pětadvacátého října 1955 byla společností Tappan Stove Company představena první mikrovlnná trouba vhodná pro použití v domácnosti. Její cena tehdy byla 1 300 USD.


Na kamenech Stonehenge objevili 72 ryteb z doby bronzové ..... K čemu sloužil Stonehenge? Konečně jsme na to přišli, tvrdí vědci. Britská kulturní organizace English Heritage (Anglické dědictví) tvrdí, že odhalila funkci slavného monumentu Stonehenge. Výzkumníci vytvořili pomocí 3D skenerů topografický model povrchu všech 83 zbývajících kamenů. Odkryli tak 72 ryteb z doby bronzové. Ty jsou v současnosti lidskému oku skryté, odhalí je pouze laserový scan. Dříve však byly běžně viditelné a Stonehenge proto vypadal jako galerie umění.

Jedna rytba znázorňuje dýku a zbylých 71 má podobu seker z doby bronzové. Již dříve bylo na Stonehenge nalezeno 46 podobných ryteb, jejich počet se tedy téměř ztrojnásobil na celkových 118. Historikové se domnívají, že symbol sekery sloužil jako talisman k ochraně úrody, lidí a majetku.

„Když se na monitoru začaly objevovat desítky dosud neviděných ryteb, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Pro jistotu jsme třikrát zkontrolovali naše data,“ řekl deníku The Independent Marcus Abbott, jeden ze zúčastněných vědců.

Roli hrálo i Slunce ... Analýza také zjistila, že Stonehenge byl postaven především k pohledu ze severovýchodu. Kameny v této části jsou totiž nejkvalitněji opracovány a také je zde cesta, která v minulosti sloužila jako příchozí.

Kameny v severovýchodní a jihovýchodní části jsou navíc vyrovnány tak, aby při letním a zimním slunovratu umožnily projít slunečním paprskům skrz monument. Potvrzuje se tak důležitost, kterou lidé v tehdejší době přikládali slunovratu.

Průlomová studie je obrovskou pomocí pro archeology. Ti totiž doposud uvažovali o Stonehenge pouze jako o chrámu.      (Zdroj: Boiohaemum)


Cyklostezky budou v zimě vyhřívané ..... Vědci v cyklistickém ráji zvaném Nizozemsko přišli s novým nápadem, jak v zimě usnadnit život lidem jezdícím na kole. Městským samosprávám podle agentury AFP nabízejí systém vyhřívání cyklostezek.

"Jde o to nainstalovat pod stezku systém, který v zimě zabraňuje vzniku ledu," vysvětlil Marcel Boerefijn z jedné technologické poradenské společnosti, který na nápad vyhřívat cesty pro cyklisty přišel. Vybavit jeden kilometr rozmrazovacím zařízením by stálo 20.000 až 40.000 eur, ale Boerefijn tvrdí, že se to vyplatí. Ubylo by podle něho nehod, města by ušetřila za posypovou sůl a omezil by se počet aut na ulicích.

Mluvčí Nizozemské cyklistické unie Arien de Jongové se představa vyhřívané cyklostezky moc líbí. "Ušetřilo by nám to tolik trápení. Pokud jsou cesty pro kola zamrzlé čtyři týdny, znamená to 7000 nehod s účastí cyklistů," řekla.

O Boerefijnův zlepšovák, který využívá geotermální energii, se zajímá několik obcí. V Nizozemsku je více jízdních kol než obyvatel. Na asi 16,5 milionů lidí připadá okolo 18 milionů bicyklů, píše AFP.      (Zdroj: EuroZprávy)


Žena za volantem ..... Jeden muž ve svém automobilu stoupá po horské cestě. Vtom mu zkříží cestu žena, která svým vozem sjíždí z kopce v protisměru. Žena toho muže ještě ani pořádně neviděla a už na něj volala z okénka svého auta: „Prase!“

Onen muž, aby nezůstal pozadu, ji odpovídá z plných plic: „Huso!“

Jenže hned za první zatáčkou, kterou ještě nazlobený projížděl zvýšenou rychlostí, stálo na silnici obrovské prase, do něhož v plné rychlosti narazil.

Proč hned a vždy – nebo téměř vždy – smýšlíme o druhém špatně?      (Zdroj: Víra)


O rychlosti aut aneb Zamyšlení před Dušičkami ..... Pomalu končí metanolová aféra, 30 mrtvých tiše žaluje společnost, že dopustila taková jatka. Nejde při tom o nic tak vážného ve srovnání se skutečností, že ročně zemře jen na našich silnicích několik set lidí. Už jsme si zvykli, že po každém víkendu se objeví ve sdělovacích prostředcích hrozivé fotografie rozbitých aut a televizní reportéři mluví o nic netušících motoristech, kteří dostali od záhadného dárce smyk.

Tím záhadným dárcem jsou fyzikální zákony, které nikomu nic neodpustí, protože jsou, na rozdíl od těch lidských, neúprosné a potrestají každé porušení. Nedají se oklamat. Nemají uši – nedají se okecat, nemají oči – nedají se uplakat, a nemají kapsu – nedají se uplatit.

Nejčastěji dochází k nehodám při nepřizpůsobení rychlosti okamžitým podmínkách provozu, ale velmi častou příčinou je překročení nejvýše povolené rychlosti. Každý, kdo jede stotřicítkou po dálnici je nepřetržitě předjížděn luxusními auty známých značek, jakoby žádná omezení neexistovala. Ani policajt na každém kilometru by nebyl schopen tomu zabránit.

Společnost např. tvrdě bojuje proti drogám, jejich výrobu a držení postihuje, protože přinášejí smrt, rozvracejí rodiny a ohrožují společnost. Jejich uživatelé se ocitají mimo skutečnost, prožívají euforii, plní se jim skryté tužby a ztrácejí nad sebou kontrolu.

Motoristé mají s uživateli drog mnoho společného. Také rychlá jízda vyvolává euforii, velké auto zvyšuje osobní prestiž, silný motor posiluje sebevědomí, barva vyvolává pozornost, a to vše působí na ženy. Pravěké pudy člověka nelze vymazat.

Toho jsou si výrobci aut vědomi a pomocí PR agentur nenabízejí zákazníkům pouhé přemísťovadlo z bodu a A do bodu B. Velkým, silným a hezky tvarovaným strojem nabízejí prestiž, sílu, rychlost, luxus atp. Na to lidé slyší. Když si tedy koupí vůz s předimenzovaným motorem umožňující jezdit rychlostí okolo 200 km/hod., nekupují ho proto, aby jezdili maximální povolenou 130km rychlostí, ale proto, aby ukázali, kdo jsou, že na to mají, že jsou lepší, úspěšnější a rychlejší. Že při vzdálenostech obvyklých v Česku činí rozdíl dojezdu k cíli oproti vozům dodržujícím maximální povolenou rychlost nanejvýš několik málo minut, je bezvýznamné. Je to nezajímá, protože uspokojili své pračlověčí touhy.      (Celý článek si přečtěte na stránkách Czech Free Press)


CHEOPS – nová družice k výzkumu exoplanet ..... Na výzkum planet kroužících kolem jiných hvězd než Slunce bude zaměřena malá vědecká družice Evropské kosmické agentury ESA pojmenovaná CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite). Bude zkoumat blízké „jasné“ hvězdy, o kterých je známo, že kolem nich obíhají planety. Vypuštění družice se předpokládá v roce 2017.

V průběhu velmi přesného monitorování jasnosti hvězd budou astronomové hledat známky tzv. tranzitů, tj. poklesů jasnosti sledovaných hvězd způsobených přechodem přítomných planet přes kotouček hvězdy.

Získají tak doplňující informace o planetách objevených jinými metodami. Tato pozorování umožní například přesné změření průměru přítomných planet. V případě známé hmotnosti těchto planet bude možné vypočítat jejich hustotu. To zase poskytne určitou představu o vnitřní struktuře pozorovaných těles.

Zjištění těchto klíčových parametrů umožní astronomům lépe porozumět vzniku planet, jejichž velikosti se pohybují v rozmezí od několika hmotností Země (tzv. super-Země) až po exoplanety srovnatelné s velikostí planety Neptun ve Sluneční soustavě. To také umožní rozpoznat planety s rozsáhlými atmosférami a studovat migraci planet během vzniku a vývoje jejich mateřských planetárních soustav.

CHEOPS je první z předpokládané nové třídy malých vědeckých družic vyvinutých jako součást vědeckého programu ESA (Science Programme).      (Zdroj: AstroVM)


Vybírá slovenská policie pokuty přes internet? ..... Zejména slovenští, ale i čeští uživatelé se v poslední době mohou setkat s inovativním způsobem sociálního inženýrství. Virus šířící se přes komunikační službu Skype zneužívá autority policie a zároveň i špatného svědomí uživatelů ohledně nelegálního stahování software, hudby a filmů.

Uživatelé internetové služby Skype se v posledních dnech setkávají s virem, před kterým nedávno varovala slovenská policie. Škodlivý software uživatelům tvrdí, že jejich počítač byl zablokovaný Policií Slovenské republiky a žádá neodkladné zaplacení pokuty.

Útočníci, kteří mají tento virus na svědomí, ovšem pravděpodobně nepocházejí ze Slovenska, protože text výzvy, který má za cíl uživatele vystrašit a donutit ho zaplatit pokutu, vypadá jako strojový překlad přes Google Translator. Částka navíc má být uhrazena přes platební brány PaySafeCard nebo Ukash, které u nás nejsou příliš populární.

„V několika zemích se v poslední době šíří trojský kůň, který napadá počítače. Po aktivaci upozorní uživatele, že jeho počítač zablokovala policie z důvodu porušení autorských práv, šíření dětské pornografie, spamu a podobně,“ varuje Michal Slivka, mluvčí Prezidia slovenského policejního sboru.

Tento typ škodlivého softwaru se odborně nazývá ransomware. Funguje tak, že zablokuje počítač a následně vyžaduje online platbu. Podobné jednoduché trojské koně jsou ve světě běžné, v našich podmínkách jde ovšem o výjimečný případ. Možná právě proto tato relativně neznámá forma podvodu má potenciál napáchat velké škody.      (Zdroj: Dvojklik)


Ruiny v Saudské Arábii ..... Dávná minulost jedné z nejvíce uzavřených zemí na světě se začíná odkrývat. Mada’in Saleh leží zhruba 200 mil severně od Mediny v severozápadní části Saudské Arábie a je fascinujícím pozůstatkem Nabatejské civilizace, stejné kultury, která postavila Petru v Jordánsku před 2000 lety. Masivní hrobky vytesané do skály se tyčí nad okolní pouští. Některé jsou ozdobeny ornamenty, nebo obsahují pradávné nápisy věnované mrtvým, kteří jsou zde pohřbeni.

V okolí hrobek jsou ruiny kdysi vzkvétajícího města na hlavním tahu rozsáhlé obchodní cesty. Nabatejské království se rozkládalo od svého hlavního města Petry v dnešním Jordánsku hluboko do arabského poloostrova. Zbohatlo díky obchodu s kadidlem mezi jižní Arábií a Středozemím. Kadidlo se používalo při náboženských rituálech a pohřbech a bylo velice důležité pro mnoho kultur, včetně Římanů.

Nejvíc viditelné pozůstatky jsou hrobky (zatím je jich 131) s vytesanými fasádami ve stylu podobném jako je Petra nacházející se 300 mil na severozápad. Jsou zde i méně grandiózní atrakce. Tu a tam se nacházejí na pískovcových výčnělcích malé výklenky, které kdysi obsahovaly sochy pohanských bohů. Další kameny mají vytesány obrazy zvířat, které se datují do doby před královstvím, do časů starší kultury nazývané Lihyanites. Přestože se ruiny nacházejí poblíž hlavní putovní cesty do Haji, byly saudskými úřady ignorovány po mnoho let.

Autority neměly zájem o civilizaci z doby před nástupem Islámu. To se teď mění, popisuje agentura AFP. Saudská Arábie se pomalu otevírá turismu a toto místo přitahuje narůstající počet návštěvníků. Minulý rok navštívilo Mada’in Saleh na 40 000 turistů a manažeři chtějí letos počet zdvojnásobit. Většina návštěvníků jsou zvědaví arabové, ale národní úřad pro turistiku nabádá k návštěvě i zájemce z ciziny. Přímo na místě jsou dvě muzea, ale ani jedno není o Nabatejcích. Jedno je o blízké putovní stezce a druhé je věnováno železniční trati Hejaz otevřené Ottomany na začátku dvacátého století. Archeologové z Francie v současné době pracují na vykopávkách, takže se doufá, že více informací o tomto nalezišti se brzy zveřejní.      (Zdroj: CEZ OKNO)


Americký vědec chce očekávanou DNA z Marsu poslat na Zemi ..... Známý nekonformní americký vědec Craig Venter je přesvědčen, že na Marsu je život. Chce proto na rudou planetu vyslat robota, který marťanskou DNA najde, přečte a data odvysílá zpět na Zemi.

„Budou tam životní formy,“ tvrdí Venter, který bývá označován za genetického čaroděje. Jeho tým totiž před pěti lety oznámil první rozluštění genomu člověka, samotného Ventera.

Na základě dat přijatých z Marsu by vědci mohli mimozemský genom za mimořádné přísných bezpečnostních opatřeních „složit“ v laboratoři. „Lidé se bojí kmenu Andromeda,“ vysvětlil Venter s odkazem na stejnojmenné dílo amerického spisovatele Michaela Crichtona o tom, jak se na Zemi ve zřícené družici dostal smrtící mimozemský virus.

Venter není jediným, kdo uvažuje o podobně smělém plánu. Stejný nápad má i biotechnolog Jonathan Rothberg, který založil společnost Ion Torrent zabývající se sekvenováním („čtením“) genomů. Ion Torrent podle Rothberga pracuje společně s Harvardovou univerzitou a Massachusettským technickým institutem (MIT) na úpravě své genomové „čtečky“ pro použití na Marsu. Jde o součást projektu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) s názvem SET-G, jehož cílem je najít mimozemský genom.

Vyslání přístroje, který by na Zemi genetická data odvysílal, je podle universetoday.com řešením napjatého rozpočtu vesmírného programu. NASA podle všeho do roku 2030 neuskuteční misi s plánovaným návratem vzorků na Zemi. V roce 2018 by se ale k Marsu mělo vydat další vozítko, které by mohlo být čtečkou DNA vybaveno. Digitální přenos genetické informace navíc řeší nebezpečí havárie při přistání a následnou hrozbu kontaminace prostředí.      (Zdroj: National Geographic)


Jak kulový blesk prolétá oknem ..... Lowke pokládá za klíčová některá svědectví, podle nichž kulový blesk dokáže projít přes okenní sklo, a to třeba i v letadlech. Podle něj to nasvědčuje tomu, že původ jevu je spíše čistě elektrický než chemický.

Dnes asi převládajícím vysvětlením kulového blesku je hypotéza, podle níž jsou za jev odpovědné sloučeniny křemíku. Tedy alespoň pokud zůstaneme u teorií čistě fyzikálních a střízlivých, a pomineme možnost, že nic takového jako „obecný kulový blesk“ neexistuje a různá pozorování odpovídají různým jevům; což sice působí rozumně, ale takový výsledek je současně trochu rezignací.

John Lowke z australského CSIRO, hlavní autor následující myšlenky, nyní přichází s novou teorií. Křemíková hypotéza má podle něj vážné problémy. Pokud něco hoří (křemíková hypotéza dává kulový blesk do souvislosti s jevy typu oxidace atomárního křemíku), plyn zvyšuje teplotu a rozpíná se. Koule tvořící kulový blesk ale svou velikost dle pozorování nijak nemění, na závěr se jakoby rozprskne, ale nijak se předtím nenafukuje.

Lowke pokládá za klíčová některá svědectví, podle nichž kulový blesk dokáže projít přes okenní sklo, a to třeba i v letadlech. Podle něj to naznačuje, že původ jevu je spíše čistě elektrický než chemický. Má jít o ionty, které se nachytají na sklo z vnější strany. Velké množství iontů se ve vzduchu objeví klidně i při běžné bouřce (podle této verze tedy kulový blesk provází blesky obyčejné, bez nich nevzniká).

Přestože (nebo spíše protože?) sklo je izolátor, může se na něj zvenku nabalit tolik iontů, až vyvolají i elektrické pole a výboj na vnitřní straně, sklo rozbijí apod.

Dokázat by tato hypotéza šla nejlépe experimentálně. Ale ani to nemusí být jednoznačné, protože objekty podobných (ne však všech popisovaných) vlastností, jako má kulový blesk, se podařilo vytvořit i při hrátkách se sloučeninami křemíku.      (Zdroj: Science WORLD)


Oprava Jantarové cesty jde do finále ..... Pouhé metry zbývají k dokončení opravy Jantarové cesty, jejíž opravu jsme zahájili letos v červenci. Cestu jsme opravili tradičním způsobem – štětováním – který se v Krkonoších používá po staletí. Tato cesta je součástí historické Slezské stezky, která spojovala Čechy a Slezsko.

„Jsem rád, že se opravu podařilo stihnout. Cesta leží na hřebenech hor a práci mohlo zkomplikovat brzké podzimní sněžení. Naštěstí se tak nestalo. Navíc cestáři odváděli kvalitní a přesto rychlou práci, a to v klimatických podmínkách, které nejsou vůbec jednoduché,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Oprava Jantarové cesty je součástí projektu Rekonstrukce turistických chodníků ve východních Krkonoších, spolufinancovaného na české straně z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o cca 500 metrů dlouhý úsek cesty, která byla již v zoufalém technickém stavu a která byla opravena tradiční technikou, užívanou v Krkonoších po staletí, zvanou štětování. Výběrové řízení vyhrála s cenou 1,991 mil. Kč kamenická firma Tomáš Drábek z Horního Maršova.

Na námi opravovaný úsek navázali s pracemi kolegové na polské straně a i jejich úsek by s největší pravděpodobností měl být opraven v nejbližších dnech.

Jantarová cesta je jedním z úseků Slezské cesty. Je ohraničena Luční boudou a Karpaczem. Její název pochází z roku 1997, kdy byla otevřena jako hraniční přechod pro pěší. Samotná Slezská cesta existuje již od IX. století a byla důležitou krkonošskou spojnicí z Čech do Polska. Odpojovala se od Kladské stezky a pokračovala přes Hostinné, Vrchlabí, Výrovku k Hamplově boudě a do Karpacze.       (Zdroj: Ecomonitor)


24.10. 2012     Dnešní den se slaví jako Den Spojených národů či Světový den OSN. Tohoto dne roku 1945 vstoupila v platnost Charta Organizace spojených národů (OSN) a o dva roky později vznikl díky tomu Den Spojených národů.

Dále je dnes Světový den informací o rozvoji nebo také Světový den pro rozvoj informací. Vznikl z rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1972.

Od čtyřiadvacátého do třicátého října proběhne Týden akcí za odzbrojení.


Stromem roku je lípa z Novodvorské aleje na Blanensku ..... Stromem roku 2012 je lípa z Novodvorské aleje na Blanensku. V jedenáctém ročníku ankety získala 9879 hlasů, podpořila ji přibližně třetina všech hlasujících. Na druhé příčce se umístil šumperský Buk příběhů, třetí skončila lípa z Jiřic u Humpolce. Výsledky zveřejnila pořádající Nadace Partnerství.

Novodvorská alej spojuje osadu Nové Dvory se zříceninou hradu Blansek v Moravském krasu. Tvoří ji 57 lip malolistých, které nechal v první polovině 19. století vysadit hrabě Hugo Salm.

O obnovu aleje druhým rokem usiluje skupina nadšenců. Nejprve zakryli trhliny ve stromech šindelovými stříškami. Do mezer v aleji po zaniklých stromech doplnili klony starých lip. Instalovali také ptačí budky a lavičku. Celou alej v anketě zastupovala nejmohutnější lípa s obvodem kmene 415 centimetrů.

Výtěžek zpoplatněného hlasování letos přesáhl 100 000 korun. Nadace Partnerství peníze rozdělí na výsadbu a ochranu stromů. "Každý, kdo v anketě některý ze stromů podpořil, obrazně řečeno zasadil další strom," uvedla Hana Rambousková z Nadace Partnerství.       (Zdroj: Ekolist)


Znečištění ovzduší prachem ohrožuje zdraví i životy: 2 tisíce vážně nemocných a 6 tisíc mrtvých ročně ..... Znečištění ovzduší prachem vážně ohrožuje životy a zdraví obyvatel České republiky. Vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí asi 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011. Miliony lidí totiž žijí v oblastech, kde je překračován limit pro znečištění ovzduší prachem daný zákonem i evropskou směrnicí.

„Zpráva za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace. Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2011 naplněno na 89 ze 115 hodnocených měřicích stanic. V místech, kde byl překračován limit pro znečištění prachem, přitom žilo 49% obyvatel monitorovaných sídel,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: „Za alarmující považuji to, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční limit 20 μg/m3) byla splněna jen naprosto výjimečně – pouze na 3 pozaďových a 4 městských monitorovacích stanicích. V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) bylo dokonce doporučení WHO (10 μg/m3) překročeno na všech hodnocených měřících stanicích! Zákonný roční limit (25 μg/m3) byl překročen na 9 z 32 hodnocených stanic – v Bohumíně, Třinci, Ostravě, Přerově, v Brně a v Plzni.“      (Zdroj: Econnect)


Smetiště nad hlavou: vesmírný odpad nikdy nebyl hustší. Co nás čeká? ..... Než s ním řídící středisko ztratilo kontakt, byl Envisat chloubou evropského vesmírného programu: nejvyspělejší přístroj svého druhu a jedna z největších družic, která byla vynesena na oběžnou dráhu. Právě jeho velikost (váží přes 8 tun) však z Envisatu činí vážnou hrozbu: už jste slyšeli o vesmírném smetí? Potrvá zhruba 150 let, než bude Envisat postupně vtažen do zemské atmosféry. Do té doby bude kroužit na polární oběžné dráze v oblasti plné dalších přístrojů; přinejmenším dvě družice jednou ročně proletí ve vzdálenosti kolem 200 m od současné dráhy Envisatu. Kolize je tedy jen otázkou času a může mít dalekosáhlé důsledky.

Věděli jste, že: Nejstarším artefaktem ve Vesmíru je družice Vanguard 1, vypuštěná v roce 1958 jako čtvrtý satelit vůbec a první poháněný solárními panely; je nefunkční již bezmála padesát let a kolem Země bude kroužit další dvě století.

Po případné destrukci satelitu velikosti Envisatu zbude obrovské mračno trosek, které zaplní velkou část původní oběžné dráhy. Může se takto spustit řetězová reakce kolizí, známá jako Kesslerův syndrom, která v nejhorším případě ztíží či znemožní přístup lidstva do Vesmíru na dalších mnoho generací.

Nebezpečný odpad

Lidstvo zkoumá a využívá blízké okolí svojí planety už po sedm desetiletí, po které na oběžnou dráhu vypustilo nespočet objektů, zejména přes šest a půl tisíce umělých družic, ze kterých je dnes funkčních jen zhruba 900. Téměř po každém startu nosné rakety zůstanou na nižších oběžných dráhách její části, a i vynesený náklad dříve či později zastará, aby tiše kroužil nad planetou někdy i po další stovky let.

Předměty na oběžné dráze nebrzdí atmosféra, pohybují se tedy stálou rychlostí nejméně 27 800 km/h potřebnou k vyrovnání pádu do atmosféry na stabilní letovou dráhu. Vesmírné trosky si tedy můžeme představit jako svištící projektily, schopné v případě kolize způsobit vážné škody. Drtivou část tohoto smetí sice tvoří menší úlomky do průměru 1 cm, kterých nad námi plave mnoho desítek milionů. Z celkové hmotnosti kosmického smetí kolem 5,5 tisíce tun však většina připadá na dvě tisícovky objektů o váze 100 kg a více.      (Zdroj: National Geographic)


DoCoMo spouští překladač telefonických hovorů v reálném čase ..... S aplikací Hanashite Hon'yaku si popovídají i lidé, kteří si navzájem vůbec nerozumí.

Svět není ani zdaleka tak globalizovaný, jak by mohl být. Navzdory existenci angličtiny, internetu a telenovel si stále velmi mnoho lidí navzájem nerozumí. Když si takoví dva lidé zatelefonují, je z toho v lepším případě roztomilý trapas, na který se obě strany obvykle snaží co nejrychleji zapomenout. Co kdyby ale existovala aplikace, která by svedla v reálném čase překládat hovor jednoho účastníka tomu druhému a naopak? Že to zní jako otřepaná science fiction? Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo podle všeho právě takovou senzační službu v nejbližší době spustí, zatím pochopitelně pro Japonce.

Volně dostupná aplikace „Hanashite Hon"yaku“poběží na smartphonech a tabletech s operačním systémem Android. Podle dostupných informací by měla zvládnout přeložit rozhovor v japonštině, angličtině, čínštině a korejštině, s přijatelným několikasekundovým zpožděním. Přeložený dialog zobrazí i jako text, což by měla brzy zvládnout i ve francouzštině, němčině, indonézštině, italštině, portugalštině, španělštině a thajštině. Službu lze využít i při živém rozhovoru, kdy jeden smartphone anebo tablet slouží jako univerzální překladač. DoCoMo do provozu Hanashite Hon"yaku zapojí svůj cloud, bez něhož by to určitě zatím nešlo.      (Zdroj: OSEL)


ČVUT v Praze zahajuje stavbu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ..... Dne 17. října 2012 zahájilo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) stavbu ojedinělého interdisciplinárního centra, jehož hlavním cílem bude produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a zavádění těchto poznatků do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem a veřejnou správou. Budova centra vyroste ve středočeském Buštěhradě. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) ve výši 672 milionů korun.

Náplní Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) bude výzkum v oboru optimalizace energetických úspor v budovách. „Centrum si můžete představit jako laboratoř pro pasivní, nízkoenergetické domy a další šetrné technologie ze stavebnictví," řekl Ing. Vít Kosina, manažer výstavby centra. „Chceme se zaměřit také na jednotnou standardizaci, metodiku měření a certifikace, které jsou aktuálně v oblasti výstavby šetrných staveb dosti problémové."       (Zdroj: Science WORLD)


Džíny vyprané ve speciálním prostředku pomohou čistit městské ovzduší ..... Klasické džíny mohou sloužit jako jakási pračka znečištěného městského vzduchu. Tedy ty, které budou vyprané v pracím prostředku se speciální příměsí oxidu titaničitého. Jak totiž zjistili profesor chemie Tony Ryan a módní návrhářka Helena Storeyová, džíny s vrstvou oxidu titaničitého fungují jako přenosný katalyzátor, píše server Financial Times.

Džíny vybavené touto vrstvou by mohly přispět k čištění vzduchu od oxidů dusíku. Zbytky zneutralizovaných škodlivin by se z kalhot pak prostě vypraly. Oxid titaničitý se na kalhoty zatím nanáší speciálním sprejem.

Ve vývoji je ale prací prostředek, ve kterém by byl oxid titaničitý přimíchán. Aktuálně se hledají firmy ochotné takové prací prostředky vyrábět. Účinky takového pracího prostředku testuje i Ecover, světový lídr v oblasti ekologických pracích prostředků. Profesor chemie na Sheffield University Tony Ryan a návrhářka Helena Storeyová z London College of Fashion spolu začali pracovat na workshopu Wonderland, kde se potkávají vědci a návrháři. Společně pak došli k tomu, že čistící schopnosti oxidu titaničitého lze skvěle využít, pokud by se jej podařilo zachytit na vlákna kalhot. Svůj projekt pojmenovali CatClo, což je zkratka z anglického Catalytic Clothing. „Samotná technologie je známá léta, nová je ale její aplikace,“ říká Helena Storeyová.

Podle nich dochází k čištění ovzduší tím nejelegantnějším způsobem. Tím, že lidé budou takové kalhoty nosit ve znečištěném ovzduší, zajistí přísun špinavého vzduchu a světla. Oxid titaničitý pak katalyzuje oxidy dusíku na ve vodě rozpustné dusičnany. Ty se pak prostě z kalhot vyperou.       (Zdroj: Ecomonitor)


Zmizík na špatné vzpomínky ..... Prožití traumatizující události, jako je přepadení či znásilnění může zanechat na psychice šrámy na celý život. Mnozí lidé pak zahánějí příznaky posttraumatické poruchy tím, že začnou holdovat alkoholu či drogám. Tyto „metody“ by však brzy nemusely být třeba. Vědců ze Stanfordovy univerzity se nedávno podařilo vymazat traumatické vzpomínky u krys.

Vědci nejprve naučili krysy, aby se obávaly jasmínové vůně. Toho dosáhli vytvořením podmíněného reflexu: kdykoliv si krysa čichla k jasmínu, následoval bolestivý šok. Po nějaké době již stačilo, aby krysa ucítila vůni a už projevovala zřetelné známky paniky. Nepříjemné vzpomínky, vyvolané vůní, se pak vědci snažili u dvou skupin krys léčit různými způsoby. U první skupiny se snažili trauma zmírnit tím, že po jasmínové vůni již šok nenásledoval. Krysy se časem uklidnily, když však byly přesazeny do jiného prostředí, strach se obnovil.

Druhé skupině podávali látku, která blokuje tvorbu proteinů v amygdale, která je z velké části zodpovědná za emocionální odpověď a vzpomínky. Poté, co se krysy probudily ze spánku, se jasmínové vůně bály podstatně méně. Fantazie scénáristy filmu „Věčný svit neposkvrněné mysli“ se tak brzy může stát skutečností…      (Zdroj: 21@století)


Služba České pošty dlužníkům ..... Po úspěšném zvládnutí pilotního provozu bude nová služba České pošty DINO nasazena do ostrého provozu. Od nového roku bude pomáhat dlužníkům a věřitelům po celé České republice. Dluhové inkaso obyvatelstva, nová služba České pošty, byla testována od května do konce srpna v Karlovarském a Plzeňském kraji. Z vybraného vzorku 342 pohledávek se úspěšně začala řešit jedna desetina z nich. „Je to pozoruhodný výsledek, protože jsme pracovali převážně s pohledávkami, které byly pět let staré a tedy spíše nedobytné. Pilot ukázal, že nová služba má velmi slušnou perspektivu. Zároveň je zjevné, že Poště její zákazníci prostě věří, a proto se po oslovení rozhodou jejím prostřednictvím řešit svoji mnohdy komplikovanou finanční situaci,“ komentoval výsledky testu generální ředitel České pošty, Petr Zatloukal.

Pilotní projekt DINO byl vyhodnocen jako úspěšný, proto se Česká pošta rozhodla rozšířit službu po celém území republiky.

Účelem této v ČR dosud chybějící služby je poskytnout osobám s dluhem (neuhrazeným peněžním závazkem) účinné a rychlé řešení jejich situace. Občané v široké síti poboček České pošty získají profesionální pomoc a současně i příležitost co nejdříve a bez značného nárůstu nákladů uhradit svůj závazek. S pomocí služby DINO však mohou být řešeny pouze ty pohledávky, od jejichž majitelů (věřitelů) získá Česká pošta mandát.

„O tom, že dlužíte, vůbec nemusíte vědět. Ukázalo se, že takové případy nejsou ojedinělé a právě tito zákazníci DINO ocení. Samozřejmě zároveň s těmi, kteří se rozhodnou zbavit dluhu v okamžiku, kdy jim Pošta nabídne splátkový kalendář,“ doplňuje Zatloukal.       (Zdroj: Spotřebitel)


Může hmyz dosáhnout lidské velikosti? ..... Představte si obřího mravence nebo mouchu, se kterými se běžně setkáváme ve sci-fi filmech. Mohl by hmyz opravdu dosáhnout lidské velikosti? Co vlastně omezuje jeho růst? Podle jedné z hypotéz je to tím, že jejich exoskeleton (tvrdý vnější plášť tvořený chitinem a proteiny) není možná natolik silný, aby unesl většího jedince. Je také možné, že kdyby byl hmyz příliš velký, nedokázal by se tak obratně vyhýbat dravcům.

Nová hypotéza předpokládá, že velikost hmyzu souvisí s množstvím kyslíku v atmosféře. Svědčí o tom fosilie staré 300 miliónů let, ze kterých je patrné, že pravěký hmyz byl mnohem větší než jeho moderní příbuzní. Velikost dnešních druhů dospělého hmyzu se pohybuje od 0,139 mm u chalcidky až do 567 mm u strašilky. V pravěku ale žily například vážky s rozpětím křídel až 1,8 m či mravenci velcí jako kolibříci.

Tehdy ale bylo v atmosféře víc kyslíku než dnes. „Víc kyslíku znamená větší hmyz a naopak,“ tvrdí odborník z Arizonské státní univerzity Jon Harrison, jehož výzkum se touto problematikou zabýval. Hmyz, který byl chován v prostředí s větším podílem kyslíku, se rodil přibližně o 20 % větší než standardní jedinci. „Stále ale máme víc otázek než odpovědí,“ dodává Harrison s tím, že se určitě nemusíme bát, že bychom se někdy setkali s vážkou či mravencem velkým jako člověk.      (Zdroj: ProcProto)


Největší kosmické cesty lidstva ..... Oikuméné - tak říkali staří Řekové té části světa, kde se cítili doma. Pro ně to bylo pobřeží Středozemního a Černého moře, dnes se jím stává celá sluneční soustava: Je to především díky sondám, které představují naše smysly rozprostřené od Slunce až k hranicím mezihvězdného prostoru. Připomeňme si ty, které jsou právě na cestě nebo už plní své úkoly v cíli.

Nedávno uplynulo 35 let od startu nejfantastičtější výpravy, jakou kdy lidstvo podniklo: 20. srpna a 5. září 1977 začala mise sond Voyager 1 a 2, jejichž dráha proťala celou sluneční soustavu a nyní míří ke hvězdám. Voyager 2, který navzdory svému číslu odstartoval jako první, se tak stal sondou, která drží rekord v délce operačního nasazení, protože starší Pioneery (rovněž letící pryč ze sluneční soustavy) už umlkly. Na cestě do neznáma jsou ale i jiné automaty. Podrobnější informace o nich najdete v odkazech u jmen sond v tomto článku.      (Zdroj: Novákoviny)


23.10. 2012     Dnes ve 2:13 LČ vstupuje Slunce do znamení Štíra.

Pozor, na stránkách WM magazínu se objevila zpráva Japonsko potvrzuje výbuch? Píše se tu mimo jiné:

Japonsko potvrdilo výbuch a únik kapaliny v atomové elektrárně Fukushima /update z pondělí 22. 10. 2012, 13:30 jap. času/ Exploze v atomové elektrárně Fukushima nastala dne 18. 10. 2012 následkem zemětřesení o síle 3,9 mag. Zemětřesení porušilo stěny bezpečnostního systému a způsobilo zhroucení palivových článků až do jejich plutoniových jader.

Jako zdroj je uváděn Deccan Herald s odvoláním na agenturu Reuters.

Na stránkách Reuters lze najít článek uváděným názvem (Japan confirms explosion, leakage at nuke plant), ten je však datován k 12. březnu 2011.

Zdá se tedy, a doufejme v to, že jde o planý poplach způsobený tím, že si někdo trochu popletl data zveřejnění zpráv. Nicméně, jistá ostražitost bude na místě, protože lze těžko předpokládat, že mainstreamová média nám předloží pravdivé informace o něčem tak závažném. Stačí si vzpomenout na Černobyl, kdy dobrotibá strana a vláda dělala mrtvého brouka, dokud jsme každý neměli v sobě obstojnou dávku radioaktivity.


Na velikosti záleží také u rosniček. Ale i ty umí podvádět ..... Menší samečci rosničky zelené dokáží podvádět, pokud mají přilákat samičky. Přišel na to výzkum francouzských vědců. Ti zjistili, že menší žabky, místo toho aby se zdržovali s častějším voláním, se zkrátka schovají blízko mohutně znějícího rivala a v příhodnou chvíli ho zastoupí, upozorňuje zpravodajství BBC.

Podle vědců vede k podvádění snaha vyrovnat nevýhodu danou malým vzrůstem. Vědci z univerzity v Lyonu svou studii publikovali v týdeníku Animal Behaviour.

Vědci se rozhodli zjisti víc o tom, co vede zvířata k používání "parazitické taktiky" během doby páření. A proč jí dávají přednost před běžným postupem.

Podle vědců totiž klasická taktika vyžaduje velkou investici energie a soupeření o možnost se rozmnožit. Naproti tomu metoda "vtěrky" umožňuje využít energii, kterou do lákání samičky vložil jiný samec. V případě zelených rosniček se klasická taktika projevuje hlasitým skřehotáním pomocí vaku na hrdle, který se nafukuje. Tímto zpěvem lákají samci své protějšky. Zatímco "klasik" se může uskřehotat, co mu jen vak stačí, "vtěrka" si vystačí s postáváním nedaleko takového žabího Carusa.       (Zdroj: Ecomonitor)


Potrubím až na Hrad. Podnikatel obnovuje starou potrubní poštu, poslední na světě ..... Počítačový specialista koupil zchátralou síť pražské potrubní pošty. Brzy z ní budou znovu lidé posílat dopisy do celého světa. "Je to poslední potrubní pošta na světě," popisuje Zdeněk Dražil, současný majitel kilometrů podzemních trubek.

Centrála pražské potrubní pošty v Jindřišské ulici vypadá jako zvláštní strojovna vystřižená z románů Julese Vernea. Podnikatel Zdeněk Dražil, který je v civilu IT specialistou, síť potrubní pošty před časem koupil a trubky a budíky z 19. století už brzy ožijí. Nejstarší dochovaná potrubní pošta na světě se stane velkou pražskou atrakci.

Vše vypukne naplno už v příštím roce. Obnovená potrubní linka povede z centrály v Jindřišské na Pražský hrad. „Je to poslední potrubní pošta na světě. Mluvil jsem se zástupci turistických agentur i CzechTourismu a jsou z toho nápadu nadšeni,“ popisuje Zdeněk Dražil. Oprava poškozené trasy ho vyjde na zhruba 5 milionů, pomoci mají i dotace a sponzoři.      (Zdroj: iHNed)


Histogram má ukázat falšování voleb ..... Rakouští vědci přišli s novou statistickou metodou, která má názorně ukázat, zda nějaké volby byly pravděpodobně zfalšovány. Jak to funguje?

Pro každou stranu či kandidáta (nebo třeba jen pro stranu vítěznou, pokud se primárně řeší, zda se nepodvádělo tímto směrem) vyneseme do grafu na osu x procentuální účast, na osu y pak procentuální výsledek v jednotlivých obvodech. Prostor grafu se zbarví intenzitou odpovídající tomu, kolik volebních okrsků spadá do příslušného bodu (respektive „čtverečku"). Teze zní: samozřejmě, že výsledky i volební účast se v různých regionech liší, ale prostor by měl být zabarven víceméně „spojitě". Podezřelé jsou zejména puntíky/maxima nacházející se daleko od zbytku vybarveného pole – nejmarkantněji je větší koncentrace v oblastech u 100 % hlasů pro nějakou stranu a současně u 100 % volební účasti.

Výsledky by měly obecně mít jedno „centrum" rozmazané více směry; přirozeně až na výjimky, jako jsou třeba výsledky v Kanadě, kde budou centra dvě, ve frankofonním Qubecu a zbytku země; to pak podezření z podvodu nezakládá. Každopádně, když se použily tyto statistiky (mimochodem do výzkumu byla zahrnuta i ČR), jako podezřelé vyšly volby v Ugandě a dvakrát v Rusku (2011 a 2012). Ve všech těchto případech je oproti „průměrnému výsledku/účasti" další pík u hodnot blížících se 100% účasti a 100 % hlasů pro vítěze.

Článek vyšel v Proceedings of the National Academy of Sciences.      (Zdroj: Science WORLD)


Chřipka a antibiotika ..... Milí přátelé, jistě byste rádi vy i vaši blízcí zůstali zdraví také v chřipkovém období. Jenže pozor – informace z oficiálních (tedy farmaceutických) zdrojů jsou nedostatečné, a hlavně chybné. Propagovaná očkování oslabují imunitní systém a před chřipkou nikoho spolehlivě neochrání. Naopak.

Zaznamenal jsem asi deset případů, kdy se po takovém očkování rozběhlo vážné nervové onemocnění nebo autoimunitní celoživotní proces (roztroušená skleróza, epilepsie, lupus erythematodes). Opravdu to není žádná legrace. U predisponovaných osob mohou vakcíny spustit tato i jiná vážná, invalidizující onemocnění. Za třicet let své praxe jsem se o tom na vlastní oči přesvědčil mnohokrát a nejen to – totéž opakovaně slýchám od svých kolegů praktikujících celostní medicínu nebo alespoň majících otevřené oči. Jak tedy zdravě posílit imunitní systém, abychom neonemocněli virózami dýchacích cest?

Jak posílit imunitu? ... Za prvé odložit strach. Ten stojí nejvýše na stupnici oslabení obranyschopnosti. Pokud se bojíte (i o své děti), přitahujete svými představami přesně to, čeho se bojíte. Tvoříte realitu. Jinak to nebude. Je třeba se naladit na zdraví, ne na nemoc. Myslete na ty, kteří neonemocněli! Ne na ty nemocné, jak vám to denně vnucují sdělovací prostředky, ale i lékaři.       (Podrobně čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Data o škodlivinách naznačují, že by se lidem na Ostravsku mohlo ulevit od prachu ..... Méně polétavého prachu vypuštěného do ovzduší nahlásily podniky v Moravskoslezském kraji do Integrovaného registru znečišťování. V emisích ubylo také těžkých kovů, což znamená nižší míru ohrožení rakovinotvornými a potenciálně rakovinotvornými látkami (1). Na druhé straně vzrostlo množství vypuštěného formaldehydu. Tak vypadají závěry z letošních žebříčků znečišťovatelů na severu Moravy. Pochybnosti pak vyvolávají dodatečně změněné údaje o dioxinech v odpadech z Arcelor Mittalu, firma navíc deklaruje, že je recyklovala, takže uloženy jsou teď neznámo kde. Přestože své emise škodlivin do životního prostředí snížily, drží se na špici žebříčku znečišťovatelů již tradičně Třinecké železárny a Arcelor Mittal Ostrava.

„Jestli se v případě snížení úniků škodlivých látek z obou hutních provozů jedná o trend nebo jednoletý výkyv, to nám ukážou až data, která do Integrovaného registru znečišťování jednotlivé firmy nahlásí za rok 2012. Musíme si tedy počkat do konce září roku 2013,“ komentovala letošní zjištění vedoucí ostravské pobočky Arniky Vendula Krčmářová.

Prohlédněte si kompletní žebříčky největších znečišťovatelů v Moravskoslezském kraji za rok 2011.

Mezi největší znečišťovatele se vrátila opavská farmaceutická firma TEVA a bohumínský Rockwool - oba provozy v roce 2011 uvolnily do prostředí o více než 1,5 tuny rakovinotvorných a pravděpodobně rakovinotvorných látek více než v roce předchozím.      (Zdroj: Arnika)


„Nanopivoňka“ ke sklizni energie ..... Když uslyšíme, že se vědci ve snaze o co největší efektivitu solárních panelů inspirovali u rostlin, asi bychom očekávali, že inspirace přišla od jejich listů. Američtí chemici však nedávno představili krystaly důležité sloučeniny, sulfidu germaničitého, které ze všeho nejvíc připomínají květ pivoňky. Podle vědců jde o tvar, který je pro přeměnu energie slunečního záření v elektřinu tím nejvýhodnějším.

Klíčem k úspěšnosti tohoto tvaru je výrazné navýšení povrchu, který je k dispozici pro přicházející světlo. Aby jej vytvořil, vzal Linyou Cao z univerzity v Raleighu v Severní Karolíně prášek ze sulfidu germaničitého a odpařil jej. Páry poté kondenzovaly v podobě tenkých plátků o průměru asi 30 nanometrů. Tyto plátky vědci trpělivě skládali, až došli ke tvaru „nanopivoňky“      (Zdroj: 21@století)


Revoluční objev? Britští vědci prý dokáží vyrobit benzín ze „vzduchu“ ..... Britská firma Air Fuel Synthesis (AFS) vyrobila první palivo ze vzduchu pomocí revoluční technologie, která by v budoucnu mohla vyřešit energetickou krizi. Mohl by tento vynález v budoucnu plně nahradit ropu?

Odborníci z malé společnosti na severu Anglie tvrdí, že za tři měsíce vyrobili pět litrů syntetického benzínu. Konkrétně z oxidu uhličitého odchyceného z ovzduší a vodíku z vody. Jejich sloučením a dalším zpracováním vzniká metanol, který je pak přeměněn v benzin.

Zástupci firmy AFS na konferenci v Londýně uvedli, že díky využití obnovitelné energie během výrobního procesu je možné vytvořit palivo, které by mělo nulovou uhlíkovou stopu a přitom stejné využití jako normální benzin. V budoucnosti by se prý tato technologie mohla podílet na výrobě takzvaných zelených paliv.

Obvykle je však alternativní výroba paliv podstatně dražší než běžná produkce. Podle agentury Reuters se tento zelený benzín na čerpacích stanicích v dohledné době jen tak neobjeví.

Tento diagram ilustruje výrobní proces nového zeleného benzínu.

„Zatím ho samozřejmě nemůžeme vyrábět za cenu na čerpacích stanicích, nakonec však budeme,“ tvrdí Peter Harrison ze společnosti AFS. „Všechno, co potřebujeme k jeho výrobě, je obnovitelná energie, takže až bude problém s ropou, budeme schopni pomoci udržet auta v chodu nebo letadla v pohybu,“ dodal závěrem.       (Zdroj: Proc Proto)


Tvrz Hůrka a tvrz Bouda - speciální prohlídky ..... Blíží se termín podzimních prázdnin, kdy na neděli připadne výročí vzniku Republiky československé v roce 1918. Tvrz Bouda bude otevřena od čtvrtka 25. 10. do neděle 28. 10. 2012 – včetně. Garantované časy vstupů v 11, 13 a 15 hodin, v pátek a sobotu častěji (vstupy v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin). Tvrz Hůrka bude v době podzimních prázdnin otevřena každý den, se vstupy v 11, 13 a 15 hodin. Obě tvrze však také připravují speciální nabídku...      (Podrobné informace najdete na stránkách CZeCOT)


Termiti jako sebevražední atentátníci ..... Odpálí nálož na svém těle a okolí zamoří chemickou bojovou látkou. To není popis akce bojovníka Tálibánu. Tak se brání jihoamerický termit.

Čeští vědci objevili unikátní obranný mechanismus u termita Neocapritermes Tarawa. Sebevraždou obětují ve prospěch termití kolonie své životy nejstarší dělníci, kteří už nepodávají potřebný výkon při shánění potravy.

Český objev z jihoamerických tropů ... Tým českých a belgických vědců pod vedením Roberta Hanuse z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR narazil během expedice do pralesů Francouzské Guayany na kolonii termitů Neocapritermes taracua. Povšimli si, že základní bílé zbarvení dělníků překrývají různě velké modré skvrny. Když se pokusili chytit strakatého termita do pinzety, hmyz explodoval. Na hřbetní straně se mu rázem nafoukla jakási „bublina“ a ta vzápětí pukla.

Podobné exploze nejsou mezi termity zase tak vzácné. Obvykle se „odpálí“ termiti s velkou hlavou a mohutnými kusadly, kteří se specializují na obranu termitiště. Proto se jim říká vojáci. Termití vojáci umějí přivést k explozi svou hlavu a přitom rozptýlí po okolí toxický obsah hlavových žláz.

Tajemství exploze ... Exploze termitů Neocapritermes taracua jsou v mnoha ohledech výjimečné. Hmyzu neexploduje hlava, ale trup. Původci exploze nejsou vojáci ale dělníci. Navíc se ukázalo, že schopnost odpálit se jako živou nálož roste s věkem. Staří dělníci už začínají mít opotřebované tělo. Obrousí se jim i kusadla a nejsou s to snášet do hnízda dostatek potravy. V jejich těle se ale ve zvláštních „kasách“ na hřbetní straně hromadí bílkovina bohatá na měď. Pokud je termitiště napadeno cizími termity nebo jinými vetřelci, lákají k sobě staří strakatí dělníci co nejvíce útočníků. Když se jim to povede, jejich tělo exploduje a uvolní kolem sebe látku, jež má na cizí termity ochromující účinek. K navození exploze a vzniku toxické substance dochází poté, co termit smísí do zásoby uložený protein se svými slinami.

Výsledek výzkumu jedinečné sebeobětavé obrany termita Neocapritermes taracua publikoval tým Roberta Hanuse v předním vědeckém časopise Science.      (Zdroj: VTM)


Slepá spravedlnost: Policie paralyzovala postiženého muže ..... Policie zasáhla taserem a spoutala slepého muže v Anglii, spletli si jeho slepeckou hůl se samurajským mečem.

Colin Farmer, bývalý architekt, kterému je 61 let a nemůže se hýbat bez pomoci, šel po ulici v Chorley v hrabství Lancashire v pátek večer, kdy incident odehrál.

“Slyšel jsem za sebou křičet mužský hlas a měl jsem strach, protože jsem se bál přepadení,” řekl novinářům. Samozřejmě, že jsem dokonalý cíl pro lupiče, protože nevím, co se děje kolem mě a tak jsem pokračoval pěšky v naději, že se dostanu pryč.”

Farmer řekl, že ucítil ránu do zad, ránu elektrickým proudem, jako když tělem projdou tisíce voltů. “Myslel jsem si, že umřu. Řekl jsem, že jsem slepý, ale policista si na mě klekl a stočil mi ruce za záda.” Teprve potom si policista uvědomil, že Farmer nebyl zločinec a ihned ho vzal do nemocnice.

Policie v Lancashire tvrdí, že “hluboce lituje traumatické zkušenosti Farmera,” ale říká, že udělala omyl. Řekli, že hůl důchodce odpovídala popisem samurajskému meči, který údajně nosil rezident ve stejné oblasti.

Také řekli, že Farmerovo chování podnítilo použití taseru. “Šel jsem hlemýždím tempem, mohli mě předejít, projet kolem mě v autě nebo říct, abych odhodil zbraň – to se ale nestalo.”      (Zdroj: Free Pub)


22.10. 2012     Dvaadvacátý říjen je Mezinárodní den porozumění koktavosti nebo také Mezinárodní den balbutiků. V rámci tohoto dne se konají odborné přednášky a workshopy, kde se zúčastnění mohou dozvědět nejnovější poznatky v oblasti plynulosti řeči a možnostech léčby koktavosti.


Nastanou již brzy prorokované 3 dny temnoty? ..... Pokud detailněji zmapujeme většinu známých proroctví a zaměříme se na nějaký styčný, společný prvek, dospějeme k dosti závažnému zjištění. Nebudeme teď spekulovat, zda od sebe proroci opisovali, a i kdybychom chtěli, otázkou nadále zůstává, proč by si vybrali zrovna jedinou velkou událost. Tou událostí myslím třídenní zatmění - největší zatmění v novodobých dějinách světa. Jak píše Bernard Berndt ve své více než 15 let staré publikaci Proroctví o nás, právě tuto událost prorokuje více než 200 různých vizionářů z celého světa. Pokud si ještě dosadíme předpovězené události před zatměním, máme velké důvody brát to celé vážně.      (Podrobné povídání najdete na stránkách CEZ-OKNO)


Lidé si pletou ženy s muži! ..... Ženská postava je tvaru přesýpacích hodin, mužskou naopak charakterizují široká ramena a úzký pas. Nebo ne? Vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles tvrdí, že to je zřejmě jen zažitá domněnka. V jejich výzkumu totiž lidé nebyli schopni dobře poznat siluetu průměrné ženy (vpravo).

Vědci analyzovali míry téměř 5 000 armádních rekrutů a zjistili, že rozdíl mez těly pohlaví definuje poměr pasu a boků 0.8049: většina mužů má vyšší poměr a většina žen pak nižší. Ovšem když vědci poprosili 53 vysokoškoláků, aby určili pohlaví z předložených siluet, určili jako ženy takové postavy, které by nikdy neodpovídaly realitě. Studenti definovali muže už u siluety s poměrem pasu a boků 0,68, což je ještě nižší číslo, než jaký má průměrná žena (0,71) a než je poměr těla armádních rekrutů v americké armádě (0,74).

Vědci to vysvětlují evoluční jistotou – je zřejmě jistější odhadnout protivníka jako muže a připravit se na jeho útok a pak si oddechnout, že šlo jen o “neškodnou” ženu.      (Zdroj: 21@století)


Miliardové ztráty? No a co? Ve funkci zůstanu! ..... Česká republika je naruby, ale není to tím, jak mnozí dnes hlásají, tedy že by se k moci opět dostávali komunisté.

"Falešný a prázndý". Těmito slovy před lety charakterizoval Mirka Topolánka coby nového předsedu ODS Václav Klaus. I takto by bylo možné charakterizovat počínání šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavla Horáka. A drzost, se kterou se obhajuje a zůstává ve své funkci.

Internetový deník iDnes.cz dnes zveřejnil zajímavý rozhovor s generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Pavlem Horákem s názvem "Mé odvolání miliardy do zdravotnictví nepřilije".

Loni v systému veřejného zdravotního pojištění chybělo pět miliard, z toho bezmála čtyřmi miliardami se na propadu podílela právě VZP. Letos spěje systém ke třímiliardové ztrátě a opět kvůli hospodaření VZP, píše deník. Za špatnou situaci ve zdravotnictví může jak ředitel Horák, tak celá současná politická garnitura. Jak by měl titulek znít správně? Přesně "arogantně" jako ten náš...

Šéf VZP Horák měl být již dávno odvolán ze své funkce, kterou očividně nezvládá. Připomeňme si jen stále probíhající kauzu IZIP. Tento nefuknční projekt stál skoro 2 miliardy korun. Po dlouhých jednáních nakonec letos ministerstvo zdravotnictví "donutilo" VZP, aby tento projekt zastavila, avšak již nyní se tu a tam píše o tom, jak se do systému budou nalévat další stamilióny.

Nespravuje snad Pavel Horák "naše peníze"? Nikomu nevadí, že se kdysi tak silný zdravotní gigant VZP ocitl během několika let v miliardové ztrátě? Jak je možné, že za to někdo nenese odpovědnost, přinejmenším ztrátou svého manažerského křesla? V něm se totiž Pavel Horák nechová dle zákona a nepostupuje "s péčí řádného hospodáře", ale vede firmu ke krachu.      (Zdroj: První zprávy)


Jak správně odmrazit mrazák? A kdy je ta správná chvíle? ..... Dvířka mrazáku zarostlá do krusty ledu jsou znamením, že jsme něco zanedbali. Pokud nemáte mrazák se systémem defrost, pak musíte na odmrazování myslet sami. Jednak na tom něco málo ušetříte na spotřebě elektrické energie, jednak budete moct udělat probírku toho, co v mrazáku či lednici vlastně skladujete za poklady.

Asi jen málokdo se těší na ten okamžik, kdy bude nezbytné lednici či mrazák odmrazit. Zcela zásadní je proto otázka, jak často tu věc odmrazovat. Odborníci se shodnou, že mrazák je potřeba odmrazit alespoň jednou ročně. Respektive vždy, když tloušťka ledu dosáhne cca 4 milimetrů.

Může se stát, že ve vašem mrazáku se námraza tvoří značně nerovnoměrně. Zatímco některé chladící části jsou zcela holé, na jiných je krusta silná víc jak dva centimetry. Jste pak v pokušení spíš hledět na ty části, kde námraza není, a utěšovat se, že to ještě není tak špatné. Jaksi podvědomě cítíme, že správná chvíle na odmrazování té věci není nikdy.

Jasným signálem, který už nelze ignorovat, je, když nejdou otevřít dvířka, když se šuplík z mrazáku musí vytrhnout silou nebo když námraza pohltila uskladněné potraviny. Řekněme si tedy, jak si s odmrazením poradit co nejelegantněji.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Raketová skládačka ..... Angara není jen ruská řeka v Irkutské oblasti vytékající z jezera Bajkal. Je to i označení pro novou rodinu ruských nosných raket. Mají existovat v mnoha různých verzích a umět obsloužit všechny typy nákladů, od těch lehkých po těžké.

Přiznejme si to na rovinu. Rusko na tom v současné době není, co do raketové techniky, zrovna nejlépe. Ano, má své osvědčené Sojuzy, které díky modernizacím zvládají stále fungovat. Ale jinak? Pokud Rusové v současné době potřebují vynést lehký náklad, použijí k tomu většinou rakety Rokot (ekvivalentní Kosmos 3-M použili naposledy před 3 lety). Ale tahle raketa je v podstatě zastaralá.

O něco těžší náklady vynáší Zenit, ale to je zase ukrajinská technologie a tak by se Rusové rádi tohoto břemene zbavili. A konečně na nejtěžší náklady tu mají Proton – nejsilnější raketu, kterou mají v současné době k dispozici. Proton je sice ruský, pokud nezlobí jeho horní stupeň, tak i spolehlivý, nicméně jeho jedovaté palivo (nesymetrický dimetylhydrazin) je trnem v oku ekologů. Pokud navíc uvážíme, že tyto stroje startují z Bajkonuru, ležícího v Kazachstánu, vyjde nám nezáviděníhodná situace ruské strany.

Jenže jak praví známá česká písnička – Každá trampota má svou mez. A přísloví nám říká, že po každé noci přijde ráno. Ale dost už filosofování – zkrátka a dobře Rusové se chystají zavedené pořádky změnit a posloužit by jim k tomu měla nová rodina raket Angara. Záměrně nepíšu jen o jedné raketě, ale o celé rodině nosičů. Bude se totiž jednat o několik různých typů, které (a to je důležité) budou mít prakticky shodný základ a konstrukci. Díky tomu bude možné výrazným způsobem zautomatizovat výrobu. Co to znamená? Jejich výroba bude rychlejší a také levnější.

Angary budou schopné splnit přání různých zákazníků a svou nosností pokryjí celé spektrum vynášených nákladů. Sestavování bude přitom snadné – bude stačit jen měnit počet urychlovacích bloků (jejichž konstrukce bude velmi podobná středovému stupni). Stejné to bude i s horními stupni. Bude to taková velká skládačka, která z různých prefabrikovaných dílů umožní vždy složit raketu s optimální nosností. Zkrátka stroj šitý přesně na míru konkrétní misi.      (Zdroj: OSEL)


Švestky chrání kosti ..... Už naše babičky doporučovaly švestky na problémy se zácpou. Balastní látky a ovocné kyseliny, ale i celulóza obsažená ve slupce přirozeně podporují činnost střev. Švestky obsahují mnoho vitaminu E - antioxidant, který pomáhá chránit buňky před poškozením volnými radikály, dokáže zpomalit některé účinky stárnutí. Ve švestkách je více minerálních látek než v jablkách či hruškách, mají vysoký obsah draslíku, fosforu, vápníku, hořčíku, železa a různých enzymů. Jsou výborným prostředkem na odplavování a odbourávání kyseliny močové, která způsobuje dnu.

Jak potvrzují mnohé výzkumy, švestky mohou sehrávat důležitou úlohu při léčení mnohých civilizačních onemocnění, například aterosklerózy, revmatismu, rakoviny. Kromě zmiňované podpory činnosti střev se švestky doporučují lidem s vysokým krevním tlakem, jako prevence osteoporózy.

Pravidelná konzumace těchto plodů babího léta se dává do souvislosti se zlepšením paměti, schopnosti lépe se učit ve vyšším věku, se zpomalením průběhu nemocí spojených s přibývajícím věkem.       (Zdroj: Doplněk)


Sněhové vločky nad rozžhavenou Venuší ..... Evropská sonda Venus Express odhalila vysoko v atmosféře Venuše nečekaně chladné vrstvy. Mohlo by tam i sněžit?

O Venuši víme, že ji kryje závoj – tedy hustá atmosféra složená převážně z oxidu uhličitého, která znemožňuje spatřit její povrch ve viditelné části spektra. Z dřívějších zkoumání i s pomocí sond je rovněž známo, že na povrchu panuje vysoká teplota blížící se 500 stupňům Celsia a tlak přibližně devadesátkrát vyšší, než je na povrchu Země. Řekli byste, že v takových podmínkách může sněžit?

Proto překvapilo, že evropská kosmická sonda Venus Express odhalila vysoko v atmosféře planety nečekaně chladné vrstvy, které mohou být dostatečně studené na to, aby v nich oxid uhličitý existoval ve formě ledu, nebo dokonce sněhových vloček.       (Zdroj: Planetárium)


Kontroly značení výkonu tzv. LED žárovek ..... Podnětem k zahájení této mimořádné kontrolní akce byl zvýšený počet podání spotřebitelské i odborné veřejnosti upozorňující na nadhodnocování parametrů ekvivalentního výkonu žárovky u LED nesměrových světelných zdrojů. Trh s moderními úspornými světelnými zdroji zažívá rychlý rozvoj v důsledku omezování výroby a prodeje klasických žárovek, ale orientace v jejich nabídce je pro spotřebitele obtížná. Jen malá část z nich si umí porovnat optické parametry jednotlivých druhů světelných zdrojů a vybrat si pro domácnost vhodné osvětlení.

U moderních zdrojů nelze použít výběr jako u klasických žárovek - podle jejich příkonu (výkonu ve Wattech), a to s ohledem na výrazně vyšší účinnost (podíl světelného toku a příkonu) i na značné rozdíly v účinnosti jednotlivých typů světelných zdrojů. Porušení některé z povinností stanovené právními předpisy zjistili inspektoři ČOI ve více než 1/3 kontrolovaných prodejen.

Na každém prodávaném světelném zdroji musí být pro spotřebitele povinně uveden světelný tok vyjádřený v Lumenech [lm] (neuvažujeme-li barevnou teplotu – chromatičnost). Rozlišení světelných zdrojů podle hodnoty světelného toku však dosud není dostatečně zažité, což znamená, že běžný spotřebitel neví, kolik Lumenů potřebuje pro osvětlení obývacího pokoje, kuchyně nebo chodby. Je však zvyklý používat např. pro osvětlení obývacího pokoje tři klasické 100W žárovky, pro kuchyň dvě 75W žárovky a na chodbu žárovku s výkonem 60 W. Aby spotřebitelé získali představu, jak konkrétní světelný zdroj bude svítit, začali prodejci dobrovolně označovat prodávané moderní světelné zdroje parametrem ekvivalentního výkonu žárovky. Následně Evropská komise vydala Nařízení č. 244/2009, ve kterém (v tabulce č. 6) specifikovala způsoby přepočtů světelného toku na ekvivalentní výkon žárovky tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Smutný osud ruského raketoplánu: rezne na smetišti ..... Zatímco oslavovaný americký raketoplán Endeavour absolvoval o víkendu cestu ulicemi Los Angeles k zaslouženému odpočinku v muzeu, jeho zapomenutý ruský protějšek rezne před výrobním závodem rozebrán na součástky.

Podle informace agentury Interfax byla koncem minulého týdne testovací verze ruského raketoplánu Buran vykázána na uliční skládku před areál výrobního závodu ve městě Koroljov u Moskvy.

První a zároveň poslední start ruského raketoplánu se uskutečnil v listopadu 1988. O rok později byl ještě ozdobou letecké přehlídky v Paříži, ale k novému letu kolem Země se už nikdy nevydal. Po rozpadu SSSR počátkem 90. let přešel do vlastnictví Kazachstánu a byl zaparkován v jednom z bajkonurských hangárů. Neslavný konec stroje přinesla větrná bouře v květnu 2002, kdy se na raketoplán zřítila střecha hangáru. Při tragédii zahynulo nejméně šest lidí.

Během vývoje a zkoušek vzniklo deset exemplářů sovětského raketoplánu. Podle dostupných informací se zachovaly jen dvě – kromě Koroljova je Buran k vidění v leteckém muzeu v německém v Sinsheimu.

V sídle výrobního závodu Eněrgija v Koroljovu se zachovala testovací verze, která sloužila ke zkouškám elektrických a počítačových systémů. V minulém týdnu byl raketoplán rozebrán, vyvezen na ulici před areál podniku a ponechán svému osudu. Na torzo bez křídel, kýlu a podvozku prší, o jeho dalším osudu podle Interfaxu nebylo rozhodnuto.

„Je to hanba, když byla práce našich vývojářů ponechána venku na dešti, a to právě v době, kdy raketoplán Endeavour míří za potlesku do muzea,“ cituje agentura nejmenovaného ruského experta. Testovací maketa Buranu údajně věrně odpovídala podobě skutečného raketoplánu, lišila se od něj jen starší verzí palubních systémů.       (Zdroj: National Geographic)


Jsou léky, které berete, opravdu bezpečné? ..... Rozhovor s autorem knihy Farmagedon Davidem Healym

Psychiatr, profesor a publicista David Healy ve své nové knize Farmagedon (v originále Pharmageddon, zatím jen v anglickém vydání, pozn. red.) líčí ponurý svět zfalšovaných dat, zkreslených testů a zmanipulovaných léčebných postupů.

Zjištění, které s námi Dr. Healy v nedávném rozhovoru probíral, budou pro některé čtenáře trpkým probuzením. Tyto sporné praktiky se podle zjištění navíc neprovádějí pouze ve Spojených státech, ale po celém světě.

Mnoho lidí bude jistě šokováno, že se tyto praktiky nevztahují pouze na Spojené státy, kde je přímá reklama spotřebiteli legální, ale také na Evropu.

Situace je totožná, farmaceutický průmysl vesměs využívá různé systémy zdravotní péče, což zahrnuje přímou reklamu spotřebiteli. Navzdory této přímé reklamě určené spotřebiteli se víc peněz vynakládá na marketing směrem k lékařům, kteří jsou těmi skutečnými spotřebiteli. Na ně je také vyvíjen nátlak skrze pevně dané léčebné pokyny, které se zakládají na „důkazech“. Ty však farmaceutické společnosti tají, takže spotřebitelé vlastně zůstávají v nevědomosti, aniž by si to uvědomovali.      (Čtěte na stránkách Velká Epocha)


19.10. 2012     O víkendu se nám svátky sesypaly na sobotu ... Máme tu: Mezinárodní den stromů. Od roku 2000 se v ČR slaví 20. 10. a při této příležitosti se koná řada akcí.

Světový den proti osteoporóze (Mezinárodní den osteoporózy) vyhlásila roku 1996 britská Národní společnost pro osteoporózu. O rok později, tedy 1997, se k této iniciativě připojila i Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF). V letech 1998 a 1999 se přidala se svou podporou i WHO.

Mezinárodní den kuchařů (Den gastronomie i solidarity) je svátek s krátkou historií, vznikl teprve roku 2005, z iniciativy prezidenta Světové asociace kuchařských spolků (WACS).

Dvacátého října 1890 byla v hale cukrovaru v Dymokurech uvedena hra od Járy Cimrmana - “Čechové na řípu”. To, že písmeno "ř" je malé, má svůj velký význam, jak jistě vědí všichni zasvěcení čtenáři.


Objevena planeta u Alfa Centauri ..... Po mnoha letech snažení a nevypsaném souboji s Američany oznámili evropští astronomové v časopise Nature objev exoplanety o hmotnosti Země v systému Alfa Centauri.

Alfa Centauri se skládá ze tří hvězd. Dvě z nich (Alfa Centauri A, Alfa Centauri B) obíhají kolem společného těžiště s periodou 80 let po velmi protáhlé dráze. Obě hvězdy jsou od sebe vzdáleny v minimu 11,5 AU (asi jako Saturn ve Sluneční soustavě) a v maximu 36,3 AU (zhruba jako Neptun).

Hvězda A je nepatrně větší a hmotnější než Slunce, hvězda B zase o něco menší. První z hvězd ovšem vyzařuje o 50 % více světla než naše mateřská hvězda, „B" ve srovnání se Sluncem pro změnu o polovinu méně.

Ve vzdálenosti 15 000 AU se ještě nachází jedna hvězda s označením Alfa Centauri C, známější pod názvem Proxima Centauri. Jedná se o nejbližší hvězdu od Slunce. Hvězdy A a B jsou pak Slunci druhou a třetí nejbližší hvězdou.      (Zdroj: Science WORLD)


No fish no future ..... Vděčíme jim za mnohé - za potravu, za každé druhé nadechnutí, za naši existenci jako takovou. Přesto jsme je za posledních několik desetiletí přivedli na pokraj kolapsu. Jejich budoucnost je ale i naší budoucností. Na změnu naštěstí ještě není pozdě. Pomozte nám zachránit naše oceány.

Oceány se pro nás staly bezednou zásobárnou zdrojů, skládkou i pokusnou střelnicí zároveň. Největší hrozbou pro život v nich se stal nadměrný a destruktivní rybolov. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do stále vzdálenějších oblastí a větších hloubek. Jen 15% rybích populací je v relativně dobrém stavu, zbytek je vyloven na maximum nebo zdecimován. Některé druhy jsou však již na pokraji vyhynutí.

Přestože je Česko vnitrozemským státem, i my můžeme přispět k řešení problému. A není to tak složité, jak se může na první pohled zdát.

Pomoci můžeme například výběrem ryb, které kupujeme a společným tlakem na supermarkety, aby nenabízely druhy ohrožené, z vyčerpaných populací nebo ulovené metodou, při které hynou delfíni, velryby, želvy či jiné druhy ryb. Abychom Vám výběr správné ryby usnadnili, připravili jsme pro Vás Průvodce šetrným nakupováním ryb (ke stažení zde).      (Zdroj: Greenpeace)


Vědci zkouší šetřit vodou ..... Využití použité vody zatím v Česku není rozšířeno ve velkém. Pomocí tzv. "šedé vody" lze znovu pokrýt až 65 procent běžné spotřeby. Ušetří se i za stočné.

Proč by se WC mělo splachovat pitnou vodou? A proč by se dokonale čistou vodou měly například zalévat květiny? Vědci z brněnského Vysokého učení technického (VUT) dospěli k názoru, že používat na všechno pitnou vodu je zbytečný luxus. K mnoha věcem úplně stačí takzvaná šedá voda, jež vzniká třeba po umytí rukou nebo sprchování a která sice už není pitná, ale je dost dobrá například právě na splachování, mytí podlahy nebo auta či na zalévání. Už brzy by se její využití mohlo rozšířit i v Česku.

Tým z brněnského VUT přišel s projektem dvojitého potrubí a nádrže, která dokáže šedou vodu zadržet a znovu poslat do oběhu v domě. "Až 65 procent vody, kterou běžný člověk denně spotřebuje, je šedá voda. Lehce špinavá, ale stále využitelná. Skutečně není nutné ji posílat kanalizací do čistírny," říká Jakub Raček ze Stavební fakulty brněnského VUT. Ekologickou technologii, díky níž by Češi mohli šedou vodu začít využívat ve velkém, chtějí brněnští vědci otestovat už po prázdninách v síti velkoprádelen v Brně a Hodoníně. "Máme to rozjednané a prádelny předběžně souhlasily. Pokud vše poběží hladce, chtěli bychom s instalací začít v září," prohlašuje Jakub Raček.

Systém na využívání šedé vody je jednoduchý: veškerá lehce znečištěná voda - například z umyvadla nebo ze dřezu - proudí speciálním potrubím do nádrže, která je umístěná v suterénu domu společně s čisticí jednotkou. "Tam se voda zadržuje, specifickou technologií čistí, a vzniká tak voda provozní. Jakmile jdete dělat cokoliv, k čemu není třeba zcela čistá voda, otočíte kohoutkem a použijete šedou vodu," vysvětluje Jakub Raček.

Vědci ale upozorňují, že systém šedé vody se nehodí například pro rodinné domy nebo byty, kde je spotřeba vody mnohem nižší, a pořízení dalších trubek by se proto nevyplatilo vůbec, případně by se investice vrátila až po skutečně dlouhé době. "Nejvhodnější je to do velkých veřejných institucí, jako jsou vysokoškolské koleje, hotely, nemocnice, wellness centra nebo prádelny," říká Raček.      (Zdroj: Enviweb)


Chebule srdčitá ..... Chebule (někdy jako kebule) srdčitá (Tinospora cordifolia) je vytrvalý popínavý keř. Pochází z Indie, kde je známa pod názvy amrita nebo guduchi. V sankrstu se objevuje pod názvem Amrit, což se dá do češtiny přeložit jako nektar nesmrtelnosti. Sbírá se také v Nepálu. Od 16. století se používá v evropských lékárnách. Z rostliny se používají kořen a list, připravuje se z ní čaj.

Z účinných látek chebule obsahuje diterpeny, alkaloidy, glykosidy, disacharidy, beta sitosterol, alfa-d-glukan a další.

Z uváděného působení se uvádí, že působí protistresově, hypolipidemicky (snižuje hladinu tuku) a antidiabeticky (snižuje hladinu cukru). Dále ochraňuje jaterní buňky (hepatoprotektivní účínky), působí imunomodulačně (podporuje imunomodulační schopnosti organismu, podporuje imunitní systém a zvyšuje přirozenou obranyschopnost, spasmolyticky (uvolňuje křeče hladkého svalstva) a protizánětlivě. Studie uvádějí i antioxidační účinky a tím chrání organismus před působením volných radikálů. Dále má regenerační účinky a posiluje trávicí a močové ústrojí. Chebule srdčitá zvyšuje vitalitu a celkově posiluje tělesnou kondici.

Tradičně se používá v indické ajurvédské medicíně, kde je podávání při zvýšené hladině krevního cukru, trávících potížích (dyspepsie,chronická zácpa, průjem), při zánětech, na zvýšení plodnosti, proti alergiím a v dalších oblastech.       (Zdroj: Celostni Medicina)


Země by uživila další miliardu lidí, kdyby se plýtvalo o polovinu míň ..... Aktuální lidská populace je odhadována na sedm miliard lidí. Další jednu miliardu lidí by bylo možné nasytit z dnes využívaných zdrojů. Musely by se ale ztráty při produkci potravin srazit na polovinu. Výzkumníci z Aalto University potvrdili předchozí odhady, kolik lidí by mohlo být nakrmeno, pokud by se podařilo snížit neefektivitu při produkci potravin.

Efektivnější využití celého řetězce výroby potravin a omezení ztrát potravin by dramaticky pomohlo k zachování přírodních zdrojů naší planety a zároveň zlepšení kvality lidského života.       (Zdroj: Ekolist)


Einstein a překonání rychlosti světla ..... Loňská poplašná zpráva o neutrinech, která (údajně) překonala rychlost světla, vyvolala velkou odezvu jak mezi laiky, tak mezi odborníky. I když se nakonec ukázalo, že šlo o chybu měření, vědci nezaháleli a začali pracovat na úpravách fyzikálních představ, které by byly s to takovou zvláštnost pojmout. Se zvláštní matematickou úpravou speciální teorie relativity přišli nedávno matematici z univerzity v australském Adelaide.

Úprava Einsteinových rovnic, kterou provedli James Hill a Barry Cox, by umožnila světlu cestovat prakticky nekonečnou rychlostí. Na jejich úpravě je důležité a zajímavé to, že nevyžaduje zavádění žádného komplikovaného matematického aparátu, ani žádnou drastickou úpravu fyzikálních představ. Vědci došli ke svému závěru „prostým“ odvození podoby transformačních rovnic pro jevy z hlediska různých pozorovatelů. V tradiční Einsteinově verzi zastávaly tuto roli rovnice odvození holandským fyzikem Henrikem Lorentzem, nazývané Lorentzovy transformace.

Vědci současně upozorňují, že jejich nová teorie je teorií čistě matematickou. O tom, příroda skutečně poslouchá jejich rovnice, budou muset rozhodnout další experimenty.      (Zdroj: 21@století)


10 důvodů proč je očkování proti chřipce nebezpečnější než chřipka samotná ..... Verdikt ohledně očkování proti chřipce je tady. Mnozí lékařští odborníci se dnes shodují, že je důležitější chránit sebe a svou rodinu před vakcínami proti chřipce než proti chřipce samotné. Podívejme se na důvody stojícími za tímto míněním:

1) Je tu naprostý nedostatek skutečných důkazů, že malé děti mají prospěch z očkování proti chřipce. Systematický přehled 51 studií zahrnujících 260 000 dětí ve věku 6-23 měsíců neprokázal, že by vakcína proti chřipce byla účinnější než placebo. Dávky jsou také schopny ochránit pouze proti některým kmenům viru, takže pokud se dostanete do kontaktu s jiným kmenem viru, stále můžete dostat chřipku.

2) Lékařské časopisy zveřejnily tisíce článků odhalujících, že vstříknutí vakcíny může skutečně vést k vážným zdravotním problémům, včetně škodlivých imunologických reakcí a řadě dalších infekcí. To dále zvyšuje náchylnost těla k chorobám, proti kterým by měla vakcína chránit.

3) Všimli jste si někdy, jak se u očkovaných dětí během dní či týdnů rozvine rýma, zápal plic, ušní infekce nebo zánět průdušek? Důvodem je chřipkový virus zavedený do jejich těl a vytvářející tyto příznaky. To také ukazuje imunosupresi – snížení imunity. Chřipkové vakcíny ve skutečnosti neočkují, ale zvýší citlivost těla vůči viru.

4). Je známou skutečností, že chřipkové vakcíny obsahují kmeny chřipkového viru spolu s ostatními přísadami. Nyní se zamyslete jaký dopad může mít taková vakcína na někoho s potlačeným imunitním systémem? Pokud máte onemocnění, které již snižuje schopnost vašeho těla bojovat s virem, očkování proti chřipce vystaví vaše tělo nebezpečí zasažení plnými účinky chřípky a také vás učiní náchylnějšími k zápalu plic a jiným infekčním nemocem.

5.) Chřipkové vakcíny obsahují rtuť, težký kov známý svým nebezpečím pro lidské zdraví. Množství rtuti obsažené ve vícenásobných dávkách proti chřipce je mnohem vyšší než je maximální povolený denní limit expozice. Toxicita rtuti může způsobit ztrátu paměti, deprese, poruchu pozornosti, problémy s ústním zdravím, zažívací nerovnováhu, respirační problémy, kardiovaskulární choroby a mnoho dalších vážných zdravotních onemocnění.     (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Demokracie jsou jen prázdná slova politiků ..... Mnoho spoluobčanů je stále přesvědčeno, že pádem komunismu jsme získali svobodu a demokracii. Při rozhovorech často argumentují možností cestovat a to jim stačí, přitom jim díky mediální masáži uniká, jak jim jsou úpravami zákonů, různými nařízeními postupně odpírána práva, i ty, jež vyplývají ze základní listiny práv a svobod, která má většina zemí včetně ČR ve své ústavě. Nejvíce svobodu občana likvidují Spojené státy, v závěsu je následuje Bruselská mocenská klika pod vedením Francie a především Německa, ekonomicky nejsilnější Evropské země, za které v posledních letech nekompromisně lobbuje paní Merkelová. Především jejím přičiněním se dosud nerozpadla EU a nepadla měna euro, která je předstupněm jednotné světové měny, jež bude předcházet povinnému čipování každého člověka.

Politik Napsal jsem, že nejvíce pošlapávají principy demokracie a svobody člověka Spojené státy, když se budete zajímat o zdravotnictví v USA, zjistíte, že mnoho amerických občanů nemá zdravotní pojištění, takže je nikdo neošetří, pokud nemají na platbu v hotovosti. Půjdete-li dále, zjistíte, že nejsou pojištěni, protože je nikdo nepojistí, jelikož třeba otec zemřel na infarkt, a proto je takový člověk pro tamní zdravotní pojišťovny rizikový.

Na tento americký systém zdravotního pojištění postupně přechází české zdravotnictví. "Demokratičtí" politici při úpravách ústavy vsunuli zdánlivě nevýznamný dodatek, kterým snadno mohou obejít listinu práv a svobod, a také to dělají. Není to doslovná citace z listiny práv a svobod, tam je psáno - občan platící povinné zdravotní pojištění má bezplatnou zdravotní péči, DODATEK - nestanoví-li zákon jinak. Na tomto dodatku postavil předchozí ministr zdravotnictví Julínek třicetikorunové poplatky a pan Heger srdnatě ze své pozice moci poplatky navyšuje a má snahu zavádět další platby.

Když jsem zmínil zdravotnictví, musím poznamenat - nepamatuji, že by za vlády komunistů museli rodiče těžce nemocného potomka žebrat v médiích o peníze na jeho léčbu, že by byla léčba odmítnuta 1/3 nemocných s roztroušenou sklerózou, protože stojí dost peněz. To je víc než trestuhodné.       (Zdroj: Gnosis9)


Časem bude možné cestovat z Evropy do USA po souši ..... Podle odborníků z univerzity v Yale se severoamerický a euroasijský kontinent přibližně za 50 miliónů let spojí v oblasti severního pólu. Svědčí o tom současný pohyb tektonických desek. Geofyzikové také předpokládají, že nový kontinent vytvoří i Afrika a Austrálie.

Zemské desky jsou v neustálém pohybu – během posledních velkých tektonických driftů vznikly Island, Japonsko a ostrovy v Oceánii.      (Zdroj: Proc Proto)


Nebezpečné měsíce Pluta ..... Za dva roky a pár měsíců by se nám mohl otevřít zcela nový pohled na systém planetky Pluto. Alespoň pokud nebude sonda New Horizons zničena ještě před prvními objevy.

Americká planetární sonda New Horizons už urazila větší část své 9,5 roku dlouhé cesty k Plutu. K bývalé nejmenší planetě Sluneční soustavy a Kuiperovu pásu by měla dorazit v lednu roku 2015. Čím víc se však blíží k cíli, tím větší obavy si o ni vědci dělají. Důvodem jsou měsíce Pluta, kterých podezřele přibývá. V současnosti dosahuje počet těch nám známých čísla pět (Charon, Nix, Hydra a dva malé měsíce objevené v letech 2011 a 2012) a je pravděpodobné, že další na svůj objev teprve čekají.

Tyto měsíce se mohou srážet jak mezi sebou, tak s menšími tělesy Kuiperova pásu. Při kolizích se uvolňuje prach a větší částice, které se drží v systému Pluta. Sonda New Horizons se pohybuje rychlostí téměř 50 000 km/hod. a při takové rychlosti ji může zničit i srážka s jedinou částicí. Ta ani nemusí být nijak velká – podle vědců ze Southwest Research Institute by vážnou hrozbou bylo i zrnko velké pouhý milimetr.

Systém Pluta plný měsíců a prachu by se tak pro sondu mohl stát smrtelnou pastí. Způsoby, jak se srážce vyhnout, vědci intenzivně hledají. Mezi ně patří i varianta, že by se sonda držela v bezpečné vzdálenosti, z níž by ale bylo možné dosáhnout hlavních cílů mise. Problém však je, že to, jaká je bezpečná vzdálenost, budeme vědět pouhých 10 dní před příletem sondy New Horizons k Plutu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


18.10. 2012     Dnešní Evropský den boje proti obchodování s lidmi vyhlásila Evropská komise roku 2007.


Zažehne NASA nové Slunce? ..... Podle kontroverzního spisovatele Williama Coopera chtěla NASA proměnit Jupiter v novou hvězdu a zabránit tak nové době ledové. Zatím není známo, zda projekt je skutečný, anebo zda šlo jen o planý poplach. Podle některých zpráv však byla operace jen odložena a „zapálen“ má být Saturn. ...

... Myšlenka zapálit novou hvězdu, která by dodala chladnoucí Zemi tolik potřebné teplo a zastavila tak nástup doby ledové – to se zdá na první pohled jako naprostá utopie. Při bližším seznámení se s projektem Lucifer to však už tak fantasticky nevypadá. Onou novou hvězdou se prý měla stát největší planeta naší sluneční soustavy – Jupiter.

Astronomové už dávno vědí, že Jupiter vlastně není planetou v pravém slova smyslu. Jedná se o plynného obra, který je někde na pomezí mezi hvězdou a planetou. Má v sobě dostatečnou zásobu vodíku, aby se v něm mohly rozhořet termonukleární reakce, nemá ale dostatečnou velikost a tím i gravitační pole, které by stlačilo jeho jádro a zažehlo v něm hvězdný oheň. I tak vydává Jupiter několikrát více energie, než jí dostává od Slunce, neboť se zvolna smršťuje.

To prý ale znamená, že pokud bychom zažehli Jupiter uměle, mohli bychom ho proměnit v malou hvězdu. Ta by sice neměla veliký zářivý výkon, stačila by ale naši Zemi ohřát natolik, že by hrozba ledové doby pominula. Současně by se zahřál i povrch ostatních planet, především Marsu, a vznikly by tak výhodné podmínky pro jeho osídlení a postupnou kolonizaci celé sluneční soustavy.       (Výňatek z články na stránkách Magazínu 2000)


Robot má zvládnout zkoušky z matematiky na Tokijskou univerzitu ..... Aby mohl počítač vyřešit matematické příklady zadané při přijímacích zkouškách, musí nejprve převést zadání, které je zapsané přirozeným jazykem a vzorci snadno čitelnými pro člověka do podoby, která bude srozumitelná počítačům. Dalším krokem je vyřešení problému pomocí specializovaného programu. Celý proces zahrnuje celkem tři kroky.

Sémantická analýza: Pochopení zadání, které je zapsané přirozeným jazykem a vzorci snadno čitelnými pro člověka.

Formulace: Převedení problému do podoby, kterou může zpracovat počítač.

Výpočet: Nalezení řešení pomocí matematického programu.

Všechny uvedené kroky stále představují obtížný teoretický i praktický problém. K řešení každého z nich je třeba využít správnou kombinaci různých technologií. Samotné pochopení textu určeného pro člověka pomocí počítače je velice obtížné. Ke zpracování přirozeného jazyka a vytvoření sématické reprezentace problému nestačí pouze analyzovat jednotlivá slova. Je třeba také zohlednit matematickou terminologii a obecné matematické předpoklady na vysokoškolské úrovni. Dále je nutné vybrat nejvhodnější způsob, jak problém vyřešit. V současné době lze vyřešit pouze okolo 50 až 60 procent příkladů z přijímacích zkoušek úrovně 2, a to i přes použití technologie počítačové algebry. Výpočetní algoritmus tedy vyžaduje vylepšení.      (Zdroj: Science WORLD)


Toxickou rtuť při výrobě chloru chce Spolana používat dalších šest let ..... Žádost o souhlas s prodloužením životnosti zastaralé technologie, která používá značné množství rtuti, podala Spolana Neratovice. A to přesto, že měla do konce srpna 2012 požádat o vydání stavebního provolení na novou membránovou technologii výroby chloru, což neudělala. Tu měla podle původních dohod zprovoznit do konce roku 2014. Namísto toho bude o šest let déle, tedy až do roku 2020, používat toxickou rtuť pro výrobu chloru. Okolí Neratovic se tak ani po více než půl století nezbaví emisí nebezpečného těžkého kovu.       (Zdroj: Arnika)


Nechali jsme si nakukat, že se musíme dobře zabezpečit ..... Trenér amerických vytrvalostních běžců říkával svým svěřencům: "V srdcích máte dvě bohyně. Bohyni moudrosti a bohyni hojnosti. Všichni si myslí, že nejprve musí získat hojnost všeho a moudrost přijde sama. Proto se soustředí na hon za penězi. Jenže je to obráceně. Musíte své srdce přenechat bohyni moudrosti, věnovat jí všechnu svou lásku a pozornost, a bohyně hojnosti začne žárlit a půjde za vámi." (Christopher McDougal, Born tu run. Zrozeni k běhu, Mladá fronta, str. 94)

Většina lidí má svoje hodnoty teoreticky srovnány rozumně. Na nejvyšších příčkách bývá rodina, přátelské vztahy. U mnoha lidí se vysoko dostává i péče o vlastní duchovní růst. V životní praxi to je ale často jinak, protože jsme si nechali nakukat, že nejprve se musíme dostatečně zabezpečit. Kolik otců se snaží s nejlepšími úmysly zajistit svým dětem hojnost všeho, až je jejich děti skoro nevidí? Dělají to pro ně, ale netuší, že potřebují něco úplně jiného.

Zdraví je jistě také důležitá hodnota. I ono se ale může, biblickým slovníkem řečeno, stát modlou. Stane-li se péče o zdraví hlavní životní náplní, která vytlačí jiné důležité věci, štěstí nepřinese.      (Zdroj: Víra)


Svatomartinské víno? 150 firem a dva miliony lahví ..... Asi sto dvacet tisíc litrů Svatomartinského uvede letos na trh vinařská firma Znovín Znojmo. Přidá je tak k nabídce celkem dvou milionů lahví, které se za necelý měsíc objeví s letošní etiketou Svatomartinského vína v regálech obchodů. Půjde tak o 400 tisíc lahví víc oproti loňsku. Vyrobí je sto padesát vinařských firem z celé Moravy, což je asi o sto dvacet více než před osmi lety.

Znovín Znojmo je největším producentem tohoto vína ve znojemském regionu. „Svatomartinského vyrobíme podobné množství jako loni. Připravíme opět sto dvacet tisíc litrů z odrůd Svatovavřinecké, Svatovavřinecké rosé a Müller Thurgau. Zapojili jsme se již před osmi lety, hned, jak Národní vinařský fond uvedl tuto značku na trh. Podle mého názoru jde o výbornou propagaci moravských vín," přiblížil ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.

... Ne všichni vinaři ale značku Svatomartinské vyhledávají. Označit své mladé víno tímto názvem se stále brání nejedno zdejší vinařství. Na trh totiž uvádí svá mladá vína pod vlastními, často dlouhodobě zavedenými značkami. Jako třeba Vinné sklepy Lechovice. Důvodem je kromě historických souvislostí i odrůdová omezenost Svatomartinských vín. „Vyrábíme mladá vína již řadu let. Je to prostě historicky dané. Mladá vína vyrábíme z Iršaie, Muškátu i Mülleru Thurgau. Rozhodneme se vždy podle toho, jak se nám jednotlivá vína jeví," vysvětlil technolog Vinných sklepů Lechovice Jan Hrachovský.

Vlastní mladá vína má i vrbovecké Vinařství Waldberg, které je vyrábí z odrůd Müller Thurgau nebo Svatovavřineckého. „Na trh víno uvádíme pod značkou Waldberg Nouveau," přiblížil Pavel Filipovszki z Vinařství Waldberg Vrbovec.      (Zdroj: Agris)


V souhvězdí Raka objevena diamantová planeta ..... Nové výzkumy vědeckých pracovníků z Yale University vedou k závěru, že kamenná planeta o velikosti 2krát větší než Země obíhající kolem blízké hvězdy bude nejspíše diamantovou planetou. Na připojeném obrázku je předpokládaná struktura mimořádně horké exoplanety 55 Cancri e, jejíž povrch tvoří převážně grafit pokrývající tlustou vrstvu diamantů, pod níž leží vrstva minerálů na bázi křemičitanů. Uprostřed planety je roztavené jádro.

„To je náš první úlovek kamenné planety se zásadně odlišným chemickým složením,“ říká vedoucí výzkumného týmu Nikku Madhusudhan, vědecký pracovník v oboru fyziky a astronomie. „Povrch této planety je mnohem pravděpodobněji pokryt grafitem a diamanty než vodou a žulou.“      (Zdroj: AstroVM)


Motor, který nesplnil všechna očekávání ..... Wankelův motor je typem spalovacího motoru s rotačním pístem. Využívá princip rozpínání plynů. Jeho duchovním otcem se stal německý konstruktér Felix Wankel (1902 – 1988). Princip Wankelova motoru je založen na tom, že rotační píst se otáčí okolo pevné osy otáčení. Vyvážení motoru se dosahuje tím, že v konstrukci jsou použity dva písty. Felix Wankel na svém motoru pracoval dlouhou dobu, o čemž svědčí fakt, že první z řady patentů, které se na motoru podílejí, pochází již z roku 1929. Po druhé světové válce, konkrétně v roce 1950, začal F. Wankel vyvíjet rotační motor pro automobilku NSU. Prototyp dokončil v roce 1957 a v 60. letech se jeho motor stával konkurencí pro motor „klasický“. První sériově vyráběné auto poháněné jednorotorovým motorem Wankel bylo kupé NSU Wankel Spider, které se vyrábělo v letech 1964 – 1967. Robustní sedan NSU RO80 s Wankelovým motorem se dokonce stal evropským automobilem roku 1968.

Nespornou výhodou tohoto motoru je, že je menší, lehčí a lze jej lépe vyvážit než běžný pístový motor. Má i klidnější chod. Ovšem do popředí se stále silněji začaly dostávat i jeho nedostatky – Wankelův motor trpí nadměrnou spotřebou oleje, nevýhodným spalovacím poměrem a nemožností zvýšit kompresní poměr a také vyšší spotřebou paliva. To se projevilo zvláště při ropné krizi v 70. letech minulého století a společnosti, které Wankelův motor využívaly (NSU, Citroen), od něj ustoupily.

Ve výrobě jej dodnes udržela pouze japonská automobilka Mazda, která Wankelovy motory montuje do svých sportovních vozů (např. Mazda RX-8).      (Zdroj: 21@století)


Proč syslové mávají na chřestýše? ..... Při střetnutí se syslem se zdá chřestýš jasným favoritem. Přesto odchází nejednou bez úlovku. Je odražen syslí oháňkou.

Prudký výpad a jediné kousnutí – to je jediné, co chřestýš potřebuje k ulovení kořisti. Jed už dílo zkázy dokoná. Střet kalifornského sysla veveřího (Otospermophilus beecheyi) s chřestýšem (Crotalus oreganus) má však nejednou překvapivé rozuzlení. Chřestýš vyklidí pole bez toho, že by se pokusil kořist uštknout. Sysel ho zažene pouhým máváním ocasu.

Chřestýš má času dost a jeho trpělivost nezná mezí. Často číhá dlouhé hodiny poblíž syslí nory nebo se dokonce schová do jejího nitra. Když se sysel vrací do nory a hada přehlédne, bývá jeho osud zpečetěn. Chřestýš se do něj zakousne a bleskově mu vtlačí jedovými zuby do těla dávku silných toxinů. Pak oběť pustí a počká, až jedy zvíře zahubí. Nehybnou mrtvolu pak spořádá a uchýlí se do ústraní, aby vydatné sousto strávil.

Někdy si ale sysel číhajícího hada povšimne a pak propadne zvláštnímu chování. Vůbec se nesnaží být nenápadný. Naopak. Zdvihne vysoko huňatý ocas a prudce jím mává. Tito sysli velmi často nejsou hadem vůbec napadeni. Jde o obranný manévr? Jak funguje? A proč někdy úplně stejně mávají oháňkou i sysli, kteří hada nevidí?

Vždy připraven! ... Student ekologie na San Diego State University Matthew Barbour spolu se svým profesorem Rulonem Clarkem pochytal dvě desítky chřestýšů a voperovali jim do těla malý čip dovolující sledování pohybu hada na dálku. Zároveň vědci nastražili v blízkosti nor syslů videokamery. Snadno zjistili, kdy se dostal had k syslí noře, a mohli střet obou živočichů natočit.

Ze záběrů vyplývá celá řada nečekaných zjištění. Sysel, který o chřestýšovi ví a mává mu v ústrety ocasem, se může k hadovi přiblížit beztrestně až na 15 centimetrů. Chřestýš neútočí, protože nemůže kořist překvapit. Je vysoce pravděpodobné, že by hbitý sysel před hadím výpadem stačil uhnout. Právě to dává sysel hadovi máváním ocasu jasně najevo:

Jakmile začne sysel mávat na chřestýše, rozkomíhají své oháňky i sysli, kteří vidí ohroženého sysla. Nemusí ale nutně vidět přibližujícího se hada. I těmto syslům se chřestýš obvykle vyhne, protože byli předem varováni. Šance, že by se mu je podařilo zaskočit, je malá. Lepší je pro něj odplazit se pryč a hledat sysly, kteří nic netuší.      (Zdroj: VTM)


Jak si splníte vaše přání pitím vody? ..... Víte, že vodu můžete ovlivnit informací a tato informace se pak přenáší do Vás, pokud ji vypijete? Touto informací může být např. i vaše přání.

Japonský vědec, Dr.Masaru Emoto se zabývá výzkumem vlivu vody na léčbu onemocnění. Vychází z teorie, že voda je nositelkou informací a energie. Zjistil, že utváření "vodních krystalů" lze ovlivnit například působením mobilního telefonu, televizního přístroje, mikrovlnné trouby, hudby, řeči a dokonce "pouhého" myšlení.

Masaru Emoto vypracoval v roce 1999 originální metodu fotografování krystalů zmrzlé vody. K pokusům ho tehdy přivedl laický zájem o vlastnosti vody. Při fotografování krystalů zjistil, že v jednotlivých vzorcích zkoumané vody vznikají rozličné krystalické útvary (nebo vůbec nevznikají) nejen v závislosti na tom, jaký je její původ (zda jde o vodu dešťovou, minerální, vodovodní, vodu z přehradních jezer či ledovců), ale že reakce vody (vznik krystalů, jejich symetrie či "krása") závisí na tom, jak člověk s vodou nakládá a co jí vtiskne za informaci.

Takže vodu můžeme impregnovat pouhým přáním? ... Ano, Emoto zkoušel např. napsat na papír slovo Láska a voda přes noc změnila svou krystalickou strukturu. Nebo budhistický mnich vodě požehnal a voda také změnila strukturu krystalů. Čím čistší emoce tím krásnější krystaly.

Víte, že tělo člověka je více než z 90% tvořeno vodou? To znamená, že jakou myšlenku dáme vodě, kterou pijeme, takovou informaci do nás přenáší až do nejjemnějších nervů a pak do DNA.

Můžete si to sami vyzkoušet: ... Kdykoliv si myjete ruce, představujte si, že z vás přechází do vody neúspěch, neklid, nespokojenost a nemoci. Nechte pod vodovodem vodu rovnou odtékat. Pokud jste přesvědčeni, že váš neúspěch odtéká se špinavou vodou, pak se to stane. Budete již za krátkou dobu překvapeni výsledkem.

Toto cvičení můžete provádět také opačným způsobem, nejen impregnovat vodu při umývání, ale také impregnovat přáním např. polévku. Pokud ji pak sníte, vchází do vašeho těla a do nejjemnějšího nervstva také vaše přání. Při jídle polévky nebo pití vody buďte přesvědčeni, že to funguje a soustřeďte se na to, co konzumujete. Zkonzumujte také vše co jste impregnovali. Začněte nesobeckými věcmi jako zdraví, štěstí apod.      (Zdroj: Czech Free Press)


Zakáže nám EU grafické karty? ..... Zatímco čelní představitelé Evropské Unie oslavují zisk Nobelovy ceny za mír, bruselští legislativci připravují nová pravidla pro energetické standardy grafických karet. Kromě energetických štítků na ledničkách nebo budovách nás možná čekají regulace, které budou mít za cíl snížit energetickou náročnost počítačů v domácnostech.

Grafické karty jsou bezesporu významnými žrouty energie, kvalitnější kousky se dostávají svou spotřebou i nad 300 wattů. Podle tvrzení serveru Nordic Hardware chystají evropští zákonodárci sedm kategorií s limity, které budou odstupňovány podle paměťové propustnosti (a nikoli podle spotřeby nebo výkonu). Karty, které překročí paměťovou propustnost 320 GB/s, budou vzhledem k neospravedlnitelné energetické náročnosti zakázány.

Podle vyjádření společnosti AMD, jednoho z předních výrobců grafických karet, jsou limity nastavené zcela mimo reálné možnosti hardwaru. Přísná unijní měřítka by nesplnily výkonné grafické karty, které využívají užší sběrnici s vyšší paměťovou propustností. Pro vyhovění požadavkům EU by výrobci museli přejít na širší sběrnice nebo využít rychlejších pamětí. Tím by se ovšem zhoršil poměr spotřeby a výkonu, zásadní aspekt pro koncového spotřebitele.

Kritici uvedené směrnice se opírají především do způsobu rozškatulkování limitů, který je vzhledem k použitému systému rozdělení podle paměťové propustnosti krajně nevhodné. Každopádně na okamžik, kdy nám při výběru grafické karty bude asistovat Brusel, si podle Nordic Hardware ještě pár let počkáme.      (Zdroj: Dvojklik)


17.10. 2012     Sedmnáctý říjen se slaví jako Mezinárodní den za odstranění (vymýcení) chudoby. Byl vyhlášen OSN na konci roku 1992 - poprvé se tak v kalendáři objevil v roce 1993.


Omezení vstupu končí ..... Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody do některých oblastí v Krkonošském národním parku, které Správa Krkonošského národního parku každoročně v souvislosti se sběrem borůvek vydává, končí. Letošní sezona byla zcela výjimečnou. Borůvky se neurodily a tím pádem nebyly ani problémy se vstupem sběračů do volného terénu.

V průběhu platnosti "borůvkového nařízení" strážci Správy KRNAP uskutečnili na šest desítek tematicky zaměřených strážních služeb. Ukázalo se, že jarní sucho a přízemní mrazíky z počátku léta způsobily, že borůvky nedozrály. Počátkem sezony se strážci v terénu setkali s několika tipaři, kteří však zjistili, že se letos do Krkonoš na borůvky nevyplatí vyrazit, a tak hory nečelily náporu skupiny sběračů jako v minulých letech.

Letošní sezonu lze tedy z pohledu porušování tohoto opatření hodnotit jako bezproblémovou.      (Zdroj: Ecomonitor)


Karas stříbřitý: pro reprodukční biologii zvíře z jiné dimenze ..... Může se zdát, že karas je ryba jako každá jiná a obyčejnější najdeme jen stěží. V případě karase stříbřitého (Carassius gibelio) je ale opak pravdou! Rozmnožování této neobyčejné ryby se totiž vymyká pravidlům, jak je zná reprodukční biologie větších živočichů.

Karas stříbřitý je triploidní. Na tom prozatím není nic zvláštního, vždyť mnoho jiných živočichů je triploidních, ryby nevyjímaje. Triploidní je také celá řada rostlinných druhů a jejich plodů, mezi nimi dobře známé banány nebo rozinky sultánky. Pevně zakořeněným dogmatem je tvrzení, že triploidní organizmy netvoří pohlavní buňky a jejich pohlavní rozmnožování je vyloučeno. Např. zmíněné triploidní rostliny se rozmnožují jen oddénky nebo řízkováním. Považte, narazili jste v banánu už někdy na semínko?

Nepohlavní rozmnožování je způsobem reprodukce, který je triploidními organizmy často využíván. Také karas stříbřitý využívá nepohlavní rozmnožování, čili partenogenezi, jak se na triploida sluší a patří. Zmíněný karas je ale i přes svoji triploidní nevýhodu schopný také pohlavního rozmnožování!! Je tak jediným v současné době známým druhem v živočišné říši, který využívá oba tolik odlišné způsoby rozmnožování současně.

Co vlastně dělá triploida triploidem? Je to trojí sada chromozómů, tři hromádky DNA, nositelky dědičné informace smotané do chromozómů. Jednotlivé sádky chromozómů se od sebe liší jen nepatrně a jejich počet je v nich, v rámci jednoho druhu obvykle stejný. Mnohem běžnější jsou ale mezi vyššími živočichy diploidi. Diploidi, včetně lidské chásky, mají v každé buňce „pouze“ dvě téměř stejné sádky chromozómů.       (Zdroj: OSEL)


Nejoblíbenější bioprodejna a nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jsou z východu Čech ..... Ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a Nejoblíbenější bioprodejna za letošní rok převzaly do svých rukou v roce 2012 dámy z východu Čech. Monika Menčíková spolu se svou rodinou v pohraničí vybudovala téměř z ničeho ukázkovou ovčí farmu. V současné době chová více než 400 ovcí. Jana Lukešová začínala s malou provozovnou se třemi stoly a prodejním pultem v historickém jádru Hradce Králové. Dnes provozuje jídelnu a dvě bioprodejny.      (Čtěte na stránkách Econnect)


Google odhalil stavbu chrámu ..... Už jsme si zvykli, že chytré počítačové programy usnadňují běžný život. Ovšem jak dokládá i nejnovější archeologický výzkum, třeba takové Google Earth mapy pomáhají také vědcům. Tento program, veřejně dostupný na internetu, je jakýsi internetový glóbus a umožňuje prohlížení zeměkoule z vesmíru. Toho využil japonský vědec Etsuo Uchida z Univerzity Waseda v Tokyu a prohlížel mapy v okolí známého chrámu Angkor Wat v Kambodži.

Vědci už pěknou řádku let vědí, že kvádry na stavbu pochází z lomů na úpatí nedaleké posvátné hory. Jenže se neví, jak se 5 – 10 000 000 bloků, které mohly vážit více než 1 500 kg, dostali až do Angkoru. Uchida zaměřil pomocí zmíněného virtuálního prohlížeče okolí lomu achrámu a objevil v terénu vyryté linie, které by mohli sloužit jako stará transportní dráha.

Terénní průzkum oblasti pak odhalil, že řady jsou série kanálů, propojených s menšími úseky silnice a řeky, které vedou přímo k Angkoru. Cesty a kanály, z nichž některé stále drží vodu, zřejmě mohly v 9. až 13. století převážet bloky. Nově objevená cesta měří 37 km. Vědci zatím netuší, jestli kameny ke stavbě byly převáženy na nějakém voru, nebo pomocí jiné metody.      (Zdroj: 21@století)


Kolaps mayské civilizace se nekonal ..... Mezi rokem 800 a 1000 n.l. měla ve Střední Americe zkolabovat populace starých Mayů. Antropologové však tvrdí, že k ničemu takovému nedošlo.

Civilizace Mayů prodělala úžasný vzestup a následně i střemhlavý pád. Tak líčí její osudy většina vědeckých monografií, populárně vědeckých knih i učebnic historie. Elizabeth Votruba však tvrdí: „Kolaps mayské civilizace se neodehrál tak, jak se to ve svém přehnaném líčení snaží vnutit veřejnosti hrstka obzvláště vychloubačných učenců.“ Mladá americká antropoložka, jejíž příjmení nezapře české předky, nabízí ve studii v časopise AnthroJournal pro „zánik“ mayské civilizace podstatně poklidnější scénář.

Tři příčiny kolapsu ... Obvykle vědci přičítají kolaps mayské civilizace jedné ze tří příčin. Nejčastěji se hovoří o ekologické katastrofě. Mayové svým zemědělstvím a dalšími aktivitami vyčerpali přírodní zdroje a krajina je pak už neuživila. Druhé vysvětlení objasňuje mayský kolaps občanskými válkami, povstáními i válečnými konflikty mezi jednotlivými státy. Všichni bojovali proti všem, umíraly zástupy bojovníků a krev válečných zajatců se řinula po obětních oltářích.

Třetí vysvětlení kalkuluje s náhlou a drastickou změnou klimatu. Nejčastěji se přičítá kolaps Mayů velkému a dlouhodobému suchu. Někdy vědci kombinují více příčin. Sucho mohlo například zapříčinit neúrodu a hlad. Davy pak povstaly proti svým králům a ti ve snaze obstarat dostatek potravy pro všechny zahájili dobyvačné války.

Pouhá transformace? ... Elizabeth Votruba je přesvědčena, že dějiny Mayů jsou interpretovány zkresleně a jednostranně. V článku v novém časopise AnthroJournal to dokládá řadou příkladů. Už v roce 1967 dokazoval například antropolog William Haviland zbídačení Mayů tím, že během 9. století byly kostry pohřbených mužů stále menší a menší. Podle Havilanda lidé neměli ani jako děti dost kvalitní potravy a hůře rostli.

Výsledky Havilandových měření takřka okamžitě vyvrátil jeho vlastní asistent. Jenže svět chtěl slyšet o náhlém kolapsu. Třeba o takovém, jaký vešel v posledních letech do povědomí díky filmu Mela Gibsona Apokalypto. A tak se ve většině prací o Mayích dodnes opakuje Havilandův omyl a ignorují argumenty jeho asistenta. Podobných argumentačních kotrmelců uvádí americká antropoložka celou řadu.

Co se tedy stalo s civilizací starých Mayů? „Nezmizela, nezkolabovala,“ tvrdí Votruba. „Jen se dále vyvíjela a transformovala se. Dnešních sedm milionů Mayů žijících ve Střední Americe jsou jejich potomci.“      (Zdroj: VTM)


Magnetické náramky ..... „Manželka mi koupila nový magnetický náramek, materiál tuším nerez ocel“, píše pan Miroslav J. z Klatovska. „Jednak bych potřeboval vědět, jestli je jedno, na které ruce ho nosím, a pak by mě zajímalo, proč má tenhle typ na spodní straně barevné magnetky - střídají se tam pravidelně červená, bílá a kovově stříbrná. Já bych jako muž uvítal původní jednobarevné provedení - tedy v barvě kovu…“

Jakékoli šperky s magnetem mají blahodárné účinky na lidský organismus. Magnetické náramky mají poměrně velkou působnost díky tomu, že v oblasti zápěstí, kde se nosí, je řada biologicky aktivních bodů propojených s vnitřními orgány. V případě magnetických náramků není pevně stanoveno, na kterém zápěstí se mají nosit. Je mnohdy doporučováno trochu si zaexperimentovat a teprve na základě osobní zkušenosti se rozhodnout, na kterou ruku si náramek umístíte, kde vám víc prospěje. Obecně pak ale platí, že je vhodné nosit náramek na ruce té strany těla, kde pociťujete nějaké potíže, bolesti. Vždy pamatujte, že nosíte-li jakékoli magnetické šperky, měli byste si hlídat pitný režim, aby byl jejich efekt 100 procentní!      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Čo vysielajú pyramídy? ..... V posledných rokoch sú vedci konfrontovaní s veľmi zvláštnym fenoménom. Niektoré veľké pyramídy, ktoré postavili starovekí stavitelia, začali do vesmíru vysielať akúsi tajomnú energiu. Experti z rôznych odborov však doposiaľ nevedeli tento fenomén nijako objasniť. So zaujímavou odpoveďou, prečo sa tak deje, však nedávno prišiel uznávaný ruský astrofyzik Alexej Dmitrijev.       (Podrobně čtěte na stránkách Magazín)


Vánoční stromky i kapři letos mírně podraží ..... Vánoce se letos zřejmě prodraží. Podle prvních reakcí obchodníků stoupnou ceny vánočních stromků a také kaprů. Důvodem je lednové zvýšení DPH a jarní mrazíky, které způsobily ztráty pěstitelům. Stromky možná budou méně kvalitní než loni.

"V roce 2012 zasáhly celou střední Evropu pozdní jarní mrazy, které poškodily mnoho zemědělských komodit a neobešly ani plantáže vánočních stromků," řekl František Valdman ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

Prodejci podle něj do cen stromků letos určitě promítnou navýšení daně z přidané hodnoty, která v lednu vzrostla o čtyři procentní body z deseti na 14 procent. Případný další růst ceny bude podle něj ovlivněn především cenou dovezených stromků.

"Když se doveze horší kvalita, která se sem vždycky dostávala, ceny se téměř nezmění," podotkl. Loni před Vánoci odhadovali pěstitelé zhruba desetiprocentní nárůst cen, podle Valdmana však nakonec stromky podražily méně.

V nejprodávanější kategorii stromků od 150 do 220 centimetrů výšky by se podle pěstitelů ceny měly pohybovat od 300 korun u smrku ztepilého a borovice lesní po 550 a více u jedle kavkazské, jejíž obliba i přes vyšší ceny v posledních letech stále stoupá. Jelikož mráz poškodil především jedle, předpokládá Valdman, že v nabídce převládnou smrčky a borovice. Tak jako každoročně i letos se budou ceny stromků regionálně lišit.      (Zdroj: Agris)

Proboha, proč už se musí dovážet i vánoční stromky ???


Český Krumlov slaví 20 let na Seznamu UNESCO ..... Jednou z nejdůležitější událostí tohoto roku bude mezinárodní konference Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO, která se bude konat začátkem prosince v Českém Krumlově. V prosinci 1992 se historické centrum Českého Krumlova spolu s historickými centry Prahy a Telče staly prvními českými památkami na mapě světového dědictví. Rok 2012 je rokem 20. výročí zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO a 40. výročí Úmluvy o ochraně světového dědictví.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Je to oficiální - Monsanto zabíjí! ..... Nedávno publikovaná studie zaměřená na dopady dlouhodobé spotřeby Monsantem geneticky modifikovaných potravin šokovala svět.

Francie, Rakousko, Kanada, Nový Zéland a další státy v panice přehodnocují svůj postoj ke geneticky modifikovaným plodinám stejně jako legitimitu kritérií, které vedly k jejich schválení.

Studie dlouhodobé konzumace „bezpečného" množství geneticky modifikované kukuřice odhalila, že genetická modifikace a nechvalně známý herbicid Roundup (Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) jsou přímo spojeny se vznikem rakoviny.

Fotografie hlodavců jejichž těla se díky krmení modifikovanou kukuřicí staly jedním velkým nádorem názorně dokládají, co se může dít v těle milionů lidí po celém světě.(http://www.naturalnews.com).

Studie byla publikována v uznávaném vědeckém žurnálu Food and Chemical Toxicology (Toxikologie jídel a chemikálií). Ukazuje hlodavce krmené kukuřicí NK603 (Monsanto NK 603) ošetřenou herbicidem Roundup, která je běžně pěstována po celých Spojených Státech. Tito hlodavci zemřeli mnohem rychleji než hlodavci krmení běžnou kukuřicí. Silné nádory se dokonce vyvinuly i hlodavcům krmených kukuřicí NK 603 bez ošetření Roundupem.

To dokládá, že rakovinotvorné jsou již samotné geneticky modifikované „Roundup ready" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup) plodiny.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


16.10. 2012     Tak jsem dneska ráno myslel, že mám vidiny ... Když jsem krátce po šesté, ještě za plné tmy, vyjížděl z Brandýsa směrem na R 10 - tak u Tesca v rohu parkoviště stál svítící vánoční stromek. Ženou to pěkně rychle ... člověk na prvním dojem zamáčkne slzu dojetí nad romantikou Vánoc, ale na druhý dojem ho popadne vztek, jak už si na nás zase všichni brousí zuby, jak nás pod zástěrkou lásky k bližnímu svému na svátky zase oberou ...

Šestnáctý říjen je vyhlášen jako Světový den výživy. Vyhlásila jej roku 1979 Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) na výročí založení této organizace, slaví se ale až od roku 1981. Den výživy má (krom jiného) připomínat, že na světě žije stále příliš mnoho lidí, kteří trpí hladem, někteří na něj i umírají (často děti do 5 let). S výživou ale souvisí i druhý extrém – obžerství, obezita. Lidé se neumí správně a vyváženě stravovat, a proto tak často trpí nejrůznějšími nemocemi. Den výživy by měl přispívat k lepší informovanosti lidstva.

Den, který souvisí se Světovým dnem výživy je Mezinárodní den proti McDonald’s. McDonald’s je mnoha lidem trnem v oku právě proto, že je symbolem nezdravé výživy a utrpení tisíců zvířat.

Dále je dnes Světový den páteře patřící do Týdne kostí a kloubů.


Nehezký ČEZký večírek na ambasádě v Bruselu – reakce Hnutí DUHA ..... Hnutí DUHA napsalo ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi dopis, v němž žádá, aby jeho úřad důkladně vyšetřil roli českého zastoupení v Bruselu při pořádání exkluzivní večeře pro lobbisty ČEZ.

Televize Nova včera uvedla, že zastoupení v Bruselu za státní peníze spolupořádalo lobbistickou večeři, jejíž účastníky vybírala společnost ČEZ. Šéfové energetického mamuta na ni měli přiletět soukromými tryskovými letadly.

Ekologická organizace varovala, že takových skandálů se Česká republika nezbaví, dokud bude závislá na několika velkých energetických společnostech. Hnutí DUHA proto prosazuje, aby stát více otevřel energetiku malým, čistým, domácím výrobcům.

Česká ekonomika na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje páté největší množství energie – a potažmo uhlí, ropy, plynu či uranu – ze všech států EU.

Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že ČR bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe totiž investice do chytrých

řešení, jako jsou čistá energie nebo úsporné domy, a sníží roli obřích energetických společností v ekonomice. Více na www.velkavyzva.cz      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


Po řece od Hodonína až na Slovensko. Baťův kanál se rozšíří za hranice ..... Unikátní vodní cesta Baťův kanál, která v posledních letech přitahuje okolo pětašedesáti tisíc turistů za sezonu se rozšíří o dalších zhruba 20 kilometrů. Podpis dohody mezi Českem a Slovenskem je totiž na spadnutí. Řeka Morava tak bude splavná z Hodonína až do slovenské Skalice. Po vleklých peripetiích ji vlády podepíší 29. října.

"Projekt prodloužení vodní cesty Otrokovice - Rohatec bude historickým okamžikem pro rozvoj Baťova kanálu. Po propojení Hodonína se Skalicí a dále na sever s Kroměříží nabídneme turistům celkem dvaasedmdesát kilometrů dlouhý splavněný úsek," uvedl Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest. Zbývá už jen dořešit poslední pozemky se spekulanty a do konce příštího roku získat územní rozhodnutí pro stavbu.

Že je vodní turistika na Baťově kanále čím dál zajímavějším fenoménem, je přesvědčen starosta Skalice Stanislav Chovanec.

"Splavnění dalších úseků řeky přitáhne do obou sousedících regionů velké množství návštěvníků, a tím i ekonomický profit pro podnikatele ve Skalici i v Hodoníně, a to nejen ve službách," těší se Chovanec na příval turistů do svého města.

Stezky kolem kanálu využívají i cyklisté ... Jen letos podle provozovatele skalického přístaviště stoupl třeba počet kajutových lodí, které tudy propluly, na téměř dvojnásobek. A roste i počet cyklistů, kteří využívají stezky lemující desítky kilometrů vodní cesty na Zlínsku či moravském Slovácku.

"Jen za tři měsíce jsme v měřícím bodě ve Skalici zaznamenali dvanáct tisíc průjezdů," přibližuje velmi vysoký počet cyklistů na konci letošní sezony šéf obecně prospěšné společnosti pro Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Zároveň připomněl, že v lednu začne v Petrově na Hodonínsku stavba přístavu, jaký zatím na kanále nemá obdoby. "Bude poskytovat nejen kotvení pro větší počet lodí, ale také možnost tankování či čerpání fekálií z lodí," dodal.      (Zdroj: iDNES)


Jaký je poločas rozkladu DNA? ..... Podle všeho 521 let. Nenechte se ovšem mýlit, je to mnohem déle, než jsme si mysleli. Druhohorní dinosaury sice asi z kostí nevzkřísíme, ale DNA by teoreticky měla být v kostech k přečtení až do stáří 6,8 milionů let.

Každý divák Jurských parků od Stevena Spielberga se asi někdy zaobíral myšlenkou, jestli by tohle fungovalo doopravdy. Jestli by bylo možné vzít kost dinosaura, vytáhnout z ní DNA a pak podle ní udělat dinosaura v dnešním světě. Někteří se toho dokonce děsí a není vyloučeno, že jistou porci strachu z klonování a podobných praktik mají na svědomí právě obživlí dinosauři. Jenže, bohužel, nakonec z toho asi nic nebude.

Mnozí odborníci byli k možnosti vydolovat DNA fosilních dinosaurů vždycky hodně skeptičtí. Nukleové kyseliny jsou sice rafinovaným médiem pro uchování a přenos biologické informace, zároveň jsou ale relativně hodně choulostivé. Bezprostředně po smrti se do DNA pustí enzymy a mikroorganismy, po časem se hlavním ničitelem stává voda. Až donedávna nebylo přitom jasné, jak rychle se DNA ve fosiliích rozkládá. Michael Bunce z laboratoře Starodávné DNA australské Murdochovy univerzity a jeho spolupracovníci nedávno analyzovali vzorky z celkem 158 radiokarbonově datovaných fosilních kostí nohou, náležejících ke třem různým druhům novozélandských ptáků moa, tedy vymřelých běžců řádu Dinornithiformes. Studované vzorky byly staré 600 až 8 000 let, pocházely ze tří nalezišť, vzdálených od sebe do 5 kilometrů, a badatelé se zajímali především o mitochondriální DNA.

Bunce a spol. nakonec dospěli k poločasu 521 let. Za tuto dobu se podle nich rozloží polovina z původního množství DNA živých tkání. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to zoufale krátká doba. Poločas je ale poměrně ošidná věc a může vést k překvapivým výpočtům. Ve skutečnosti se DNA rozkládala asi 400krát pomaleji, než v laboratorních simulacích.

Zvětšit obrázek

Ze zmíněného údaje také vyplývá, že prakticky veškerá DNA z fosilního materiálu zmizí za poměrně překvapivých 6,8 milionu let. Čitelná by DNA mohla být tak kolem 1,5 milionů let, pak už jsou asi zbylé útržky příliš krátké. Na vzkříšení druhohorních dinosaurů to sice nestačí, ale na druhou stranu je to výrazně delší doba, než 450 až 800 tisíc let, což je rekordní staří DNA, izolované z grónského ledu. Badatelé také pomocí masivního paralelního sekvenování fragmentů DNA odhadli, že jaderná DNA mizí z fosilií přinejmenším dvakrát rychleji.      (Zdroj: OSEL)


Hayabusa 2 – odběr vzorků z asteroidu ..... Druhá japonská kosmická sonda k výzkumu asteroidu a odběru vzorku z jeho povrchu – Hayabusa 2 – naváže na předcházející sondu. K zajištění detailního výzkumu bude vybavena rovněž německým modulem s názvem MASCOT. Německá letecko-kosmická společnost (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) a Japonská kosmická agentura JAXA oznámily, že uzavřely dohodu o vyslání v Německu vyrobeného zařízení s názvem Mobile Asteroid Surface Scout (MASCOT) na palubě japonské sondy Hayabusa 2, jejíž start se uskuteční v červenci 2014.

První japonská sonda Hayabusa byla přes četné potíže nakonec úspěšná. Technické problémy od selhání raketového motoru až po ztrátu komunikace znamenaly, že se kosmická sonda vrátila domů v pošramoceném stavu a mnohem později, než bylo původně plánováno. Přesto dopravila na Zemi několik drahocenných zrníček prachu z povrchu navštívené planetky Itokawa.

Podle plánu měla Hayabusa uskutečnit mnohem rozsáhlejší průzkum. Malý skákající robot s názvem MINERVA byl určen ke sběru dat o teplotě asteroidu a charakteru jeho povrchu, avšak vzhledem k tomu, že byl uvolněn od mateřské sondy v nesprávném okamžiku, odlétl nenávratně do kosmického prostoru.

Nová japonská sonda Hayabusa 2 bude studovat jiný typ asteroidu za účelem získání základních informací o původu života na Zemi, nalezení nejvhodnějších cílů pro těžbu kosmických nerostných surovin a k získání odpovědi na otázku, jak odklonit z kolizní dráhy asteroid hrozící srážkou se Zemí.      (Zdroj: AstroVM)


Více než 2000 očkovaných dětí zemřelo v USA - taková je cena podnikání ..... Japonští vládní činitelé vydali počátkem března 2011 lékařům příkaz zastavit NEPOVINNOU vakcinaci proti pneumokoku a hemofilu (haemophilus influenzae type B vaccine – HIB) neboť následkem těchto očkování zemřely už 4 děti. Daleko horší informace – týkající se dětí v USA - však oficiálně oznámena nebyla: více než 2000 dětí zemřelo jen v USA poté, co byly očkovány těmito vakcínami a nikdo odpovědný dosud nevaroval rodiče ani nezastavil jejich produkci. Životně důležitou se tedy stává bezpečnostní revize, která by měla rozhodnout o zastavení nebezpečného očkování, aby tak byly další děti ochráněny před zdravotní újmou nebo úmrtím, způsobeným nevhodným očkováním.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Dr. Steven Greer: Utajovaná pravda - zapovězené poznání ..... Lidský experiment na planetě Zemi je na pokraji sebedestrukce. Je překvapivé, že jsme stále ještě zde, když vezmeme v úvahu hrozbu nukleárních zbraní, chemické a biologické jedy otravující přírodu, globální klimatické změny, šíření zbraní jak na planetě, tak v kosmu, chamtivost korporací, hrubý protekcionalismus a špatné vedení vlády Spojených států, stálé nafukování vojenských rozpočtů a agrese, šíření strachu a ignorance, chyby v našem kulturním formování, zatajování moderních technologií, které mohou spasit naši civilizaci, a v neposlední řadě stále větší rozdíly mezi bohatými a chudými.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Lidské samovznícení: Co je příčinou? ..... Britský vědec, profesor Brian J. Ford, tvrdí, že je blízko odhalení tajemství údajných případů lidského samovznícení. Ačkoliv první takový popsaný případ se datuje již do roku 1470, věda doposud vzplanutí lidského těla bez vnějšího tepelného zdroje v zásadě odmítala. Informuje server Cambridge News.

Případy samovznícení jsou většinou popisovány tak, že oběť jednoduše vzplane a následně rychle uhoří. Poslední taková událost byla hlášena v prosinci 2010, kdy šestasedmdesátiletý muž shořel v křesle poblíž svého krbu. Domněnky, které se domnívaly, že samovznícení souvisí s alkoholismem, mohou být nyní potvrzeny vědecky.

Profesor Ford přichází s teorií, že příčinou samovznícení může být nahromadění acetonu v těle. To je přitom typické nejen pro alkoholiky, ale zároveň třeba pacienty trpící cukrovkou. Svou tezi si nyní hodlá ověřit na experimentech s vepři, kteří mají velmi podobnou genetickou stavbu jako člověk.

Podle předběžných testů dokázalo vepřové marinované v acetonu samovolně vzplanout a hořet půl hodiny. Mytický fenomén tak může být poprvé exaktně prokázán.      (Zdroj: Eurozprávy)


Lékaři varují před trampolínami ..... Skákání na trampolíně je v posledních letech velmi oblíbenou zábavou, takže se stává stále běžnější výbavou zahrad u rodinných domů. Ačkoli je děti milují, lékaři se na ně dívají s obavami. Právě úrazy na trampolíně byly v letošním letním období nejčastějším důvodem úrazů dětí. Ani záchranné sítě někdy nezabrání úrazům. Dítě skákající na trampolíně by mělo být pod dohledem rodičů. Také velké trampolíny, které jsou oblíbené v každém zábavním parku pro děti, jsou dost často zdrojem úrazů. Skákat ve větším počtu dětí je nepřehledné a některé děti skákající salta ohrožují nejen sebe, ale i ostatní.

Podle zprávy aktuálně.cz ze zahraničí, Spojené státy také varují před trampolínami. Děti by se měly trampolínám vyhýbat, varují američtí pediatři. S tím, že ročně evidují skoro 100 tisíc zranění, způsobených právě na nich. Nové upozornění Americké akademie pediatrů (AAP) doplňuje doporučení z roku 1999, jež přimělo výrobce k zavedení ochranných pomůcek. Dostatečné ale nejsou, dodávají pediatři "Způsobují falešný pocit bezpečí," stojí v prohlášení.

Statistiky totiž jasně ukazují, že přídavné sítě a vycpávky počty zranění nesnížily," řekla agentuře Reuters Susannah Briskinová, která je specialistkou na sportovní medicínu.

V USA bylo v roce 2004 ošetřeno bezmála 112 000 dětí, které se na trampolínách zranily. V roce 2009 klesl počet na 98 tisíc, "což ale neznamená, že jsou skákačky méně nebezpečné," vysvětluje Briskinová.      (Zdroj: Spotřebitel)


Podle geofyziků se Los Angeles a Moskva propadnou do země ..... Američtí seismologové už před časem varovali, že velká část Los Angeles jednou zmizí z povrchu zemského. Vnitřní napětí ve zlomu San Andreas neustále roste a tlak v tektonických deskách povede k devastujícímu zemětřesení. Oblast už se změnila k nepoznání. V pobřežních částech, jako je pláň Carrizo, která leží asi 160 km severně od L. A., je patrná obří trhlina v zemi. Svůj směr zde často mění i řeky. Pokud se tyto chmurné předpovědi naplní, velká část L. A. bude zničena. Očekávají se škody v hodnotě 150 miliard dolarů a podle expertů půjde o jednu z největších katastrof v historii lidstva.

Podobný scénář hrozí v budoucnu i obyvatelům Moskvy. Ve městě dochází k četným propadům půdy a geofyzikové na území ruského hlavního města objevili i obří trhlinu, která se táhne od jihozápadu směrem na severovýchod. Stačí tří- až čtyřstupňové zemětřesení (a taková byla v Moskvě zaznamenána v letech 1940, 1977 a 1990) a polovina města se propadne pod zem.

Zánik hrozí i dalším světovým velkoměstům, tentokrát v souvislosti s táním ledovců v Arktidě. Pod vodou by se tak mohly ocitnout velké části Londýna, Amsterodamu, Tokia, New Yorku a Šanghaje. Nepříjemný osud čeká v souvislosti s táním ledovců i Estonsko, které se v budoucnu promění v ostrov. Podle některých expertů roztaje arktický led v roce 2050.      (Zdroj: Proc Proto)


Vakcíny proti chřipce způsobují u dětí trojnásobné riziko následné hospitalizace ..... V rámci studie, která měla za úkol stanovit, zda vakcíny proti chřipce snižují u dětí četnost hospitalizací, bylo prováděno statistické šetření na the Mayo Clinic v Minnesotě. Trvalo šest měsíců a sledovány byly děti až do 18 let věku, všechny měly laboratorně potvrzené onemocnění chřipkou. Bylo zjištěno, že děti absolvující vakcinaci, vykazovaly trojnásobné riziko následné hospitalizace ve srovnání s dětmi bez vakcinace. Totéž navíc platilo i v případě významně zvýšeného rizika hospitalizací u astmatiků.

Závěr z této studie, prezentovaný na 105.mezinárodní konferenci sdružení the American Thoracic Society v San Diegu byl tento:

Děti, které jsou očkovány proti chřipce, vykazují mnohem vyšší riziko následné hospitalizace, než děti neočkované...       (Zdroj: Západní medicína očima kritiků)


15.10. 2012     Dnes ve 14:03 nastává Novoluní - ještě podle letního času.

Patnáctého října 1964 se v New Yorku konalo zasedání Světové rady pro blaho slepců, které ustanovilo Mezinárodní den bílé hole, aby upozornilo na problémy zrakově postižených lidí. Roku 2000 byl tento den v ČR zvolen pro konání celonárodní sbírky Bílá pastelka. A tak můžete potkávat na ulicích dobrovolníky, kteří prodávají bílé pastelky jakožto symbol světa nevidomých.


Rok víry ..... Od října 2012 do listopadu 2013 je pro církev v celém světě vyhlášen Rok víry. Začne 11. října 2012 u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu 2013. Této příležitosti můžeme využít k nějakému dalšímu osobnímu kroku víry.       (Zdroj: Víra)


Proč je krevní skupina 0 tak důležitá? ..... Lidem, kteří vlastní krevní skupinu 0, se říká v lékařské terminologii univerzální dárce. Krev od univerzálního dárce může při transfuzi dostat kterýkoliv pacient. Proto se krevní skupina 0 používá v případech, kdy je pacient bezprostředně ohrožen na životě a není čas na laboratorní vyšetření a zjištění jeho krevní skupiny.

Krevní skupina je popis vlastností červených krvinek každého jedince. Nejdůležitějšími informacemi jsou krevní skupina AB0 a také Rhesus faktor (Rh faktor), který může být buď + nebo -.

Krevní transfúze neidentické krevní skupiny by vedla k okamžité imunologické reakci a ke shlukování a rozpadu krvinek této darované krve. V organismu by tato reakce způsobila akutní zdravotní problémy, které by mohly vést až ke smrti.      (Zdroj: 21@století)


Vodu z měsíčního kráteru? Ale jistě ..... Z údajů, které shromáždil radar Mini-RF (Miniature Radio Frequency) sondy LRO, vědci usuzují, že se na stěnách kráteru Shackleton může nalézat nerovnoměrná vrstva vodního ledu. Sonda LRO, která od července 2009 zkoumá podrobně povrch Měsíce z jeho oběžné dráhy, zaznamenala další úspěch. Radar Mini-RF odhalil v trvale zastíněných stěnách kráteru Shackleton v oblasti měsíčního jižního pólu stopy vodního ledu. Ten by se měl nacházet pod povrchem. Proto byl na jeho detekci využit právě radar, který dokáže narozdíl od jiných, vesměs optických přístrojů na LRO, nahlédnout i pod povrchovou vrstvu měsíčního regolitu.

Tým výzkumníků, vedený Bradleym Thomsonem z výzkumného centra Bostonské univerzity, určil možný odhad množství ledu od 0,5 % po neuvěřitelných 10 % – vztaženo na množství hmoty. Je to další úžasný střípek mozaiky do příběhu hledání vody na Měsíci. Několik přístrojů ze sondy LRO vodu nebo stopy vodíku zaznamenalo, ale teprve radar umožnil vidět pod povrchem ledové struktury, které pro jiné typy detekce zůstávají skryty.

Jednalo se o první orbitální radarové měření kráteru Shackleton s vysokou prioritou budoucího průzkumu. Polarizační signatura radaru naznačila malé nerovnoměrně rozložené množství ledu na vnitřních stěnách kráteru namísto velkých spojitých oblastí. Tyto oblasti jsou trvale zastíněné, takže je v nich dostatečně nízká teplota pro hromadění vody v pevném skupenství, která je obklopena suchou měsíční půdou. Vědce však překvapilo, že se led nacházel i na místech, kde už částečně paprsky Slunce zasahovaly.

Není to tak dávno, kdy vědci tvrdili, že Měsíc je suchý a voda se na něm nevyskytuje. V posledních letech dostal tento původní názor dost na frak. Infračervené spektrometry nových sond zaznamenaly tenké filmy vody nebo hydroxylové materiály, v nich je voda vázána, prakticky po celém povrchu Měsíce. Navíc neutronové měření z oběžné dráhy odhalilo zvýšené hladiny přízemního vodíku v polárních oblastech v průměrné koncentraci okolo 1,5 %.      (Zdroj: OSEL)


Vědci zjistili, že chemoterapie podporuje růst rakoviny ..... Chemoterapie může poškodit zdravé buňky? Kdo řekl, že ne? Nepotřebujete titul, aby vám to došlo. Jed zabíjí bez rozlišení – vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Zatímco chemoterapie poškozuje zdravé buňky, tak u nich spouští vylučování bílkoviny, která udržuje růst nádoru a jeho odolnost vůči další léčbě.

Výzkumníci v USA udělali “zcela nečekaný” objev – tvrdí, že hledali, proč jsou nádorové buňky tak odolné v lidském těle, když jdou snadno zabít v laboratoři.

Pouze díky silám, které se spikly proti smysluplnému pokroku ve výzkumu a léčbě rakoviny za poslední století, chemoterapie uspěla. V jaké realitě to žijeme, když jedinou přijatelnou léčbou rakoviny je řezání, jed a pálení?

Žádný lék chemoterapie vlastně nikdy nevyléčil ani nevyřešil příčiny rakoviny. Dokonce i to, co mainstreamová medicína považuje za “úspěšnou” chemoterapii jsou pouze řídící příznaky, obvykle na úkor jiných důležitých fyziologických funkcí u pacientů, což způsobuje vedlejší účinky. Neexistuje lék bez vedlejších účinků.

Testovali účinky typu chemoterapie na tkáni odebrané z rakoviny prostaty muže a zjistili “přítomnost poškození DNA” živých buněk po léčbě – napsali vědci do Nature Medicine.      (Čtěte na stránkách Free Pub)


NASA zjišťuje původ předmětu, který leží vedle roveru Curiosity ..... Když vozítko Curiosity odebíralo 7. října vzorky marťanské půdy, byl v jeho bezprostřední blízkosti spatřen neznámý lesklý předmět. Práce byly proto okamžitě zastaveny a NASA nyní zjišťuje, co to může být. Panují obavy, že jde o část přístrojové techniky. Specialisté chtějí objekt zkoumat pomocí kamer a zvažují další kroky. Zatím není jasné, zda bude sonda moci pokračovat v odběru půdních vzorků, ani kdy bude možné opět používat dvoumetrový manipulátor, kterým je vybavena.

Sonda Curiosity, jejíž vývoj přišel na 2,5 miliardy dolarů, přistála na rudé planetě 6. srpna letošního roku. Cílem její mise je výzkum geologie a klimatu i hledání stop vody a případného života na Marsu. Aparát pracuje v Galeově kráteru, který byl vybrán na základě průzkumu z oběžné dráhy jako oblast, kde se v minulosti mohla vyskytovat voda. A skutečně: na konci září Curiosity vyfotografovala místo připomínající vyschlý potok, o čemž svědčí i přítomnost oblázků. Na základě jejich analýzy vědci odhadují, že voda korytem potoka protékala rychlostí 0,9 m/s.       (Zdroj: Proc Proto)


Skutečně české pivo. Ochranu využívají dvě třetiny trhu ..... Chráněné zeměpisné označení České pivo v současnosti používá 12 pivovarů pro 46 druhů piv, což odpovídá 65 procentům tuzemského pivního trhu. Ukazují to údaje Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

Z čísel vyplývá, že od loňského září přibylo pivovarů užívajících značku o třetinu. Chráněné označení České pivo používají například Plzeňský Prazdroj, Pivovar Černá Hora či Rodinný pivovar Bernard.

České pivo je od října 2008 oficiálním chráněným zeměpisným označením zapsaným u Evropské komise. Systém ochrany názvů zemědělských a potravinářských výrobků zavedla EU v roce 1993 s cílem ochránit výrobce před plagiáty a spotřebitele před nežádoucím klamáním.

"České pivo je v zahraničí velice dobře vnímáno. Pokud je tam toto označení, zákazník okamžitě pozná, že to není pivo vařené v licenci, ale že je to pivo opravdu vařené v České republice," řekl ČTK mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek. Bernard používá značku pro všechna svá alkoholická piva.

Zejména některé velké pivovarské skupiny v Česku vaří pivo také licenčně v zahraničí. Mezi podmínkami pro užívání značky je však mimo jiné také výroba piva v českých zemích, tudíž licenčně vyráběné pivo tak označeno být nemůže.      (Zdroj: Agris)


Prototyp měsíčního průzkumníka ..... Prototyp roveru Polaris, který by měl hledat vodu na Měsíci, je kompletní. Inženýři tak mohou začít s jeho testováním a zlepšováním navigace a softwaru.

Pozorování kosmických lodí naznačuje, že na pólech Měsíce se skrývá velké množství ledu, který by mohl být cenným zdrojem vody, paliva a kyslíku pro budoucí lunární expedice. Jako průzkumník, který má tuto možnost ověřit, byl navržen rover Polaris. Vyvíjí jej společnost Astrobotic Technology Inc., která vznikla jako odnož Carnegie Mellon University a která právě dokončila stavbu prototypu.

Polaris na délku měří přibližně 240 cm, na šířku 210 cm a jeho výška činí necelých 160 cm. Na svých kompozitních kolech se pohybuje rychlostí 30 centimetrů za sekundu a nezastaví jej ani náročný terén. 150 kg vážící rover také dokáže unést 70 kg těžký náklad, který mají tvořit vědecké přístroje a především vrtná souprava. Polaris je vůbec prvním roverem navrženým k vrtání lunárního ledu a podle inženýrů by se měl dostat do hloubky jeden metr pod povrchem Měsíce. Operovat by měl v dlouhých a temných stínech severního pólu, ale jako zdroj energie potřebuje sluneční záření. Jeho tvůrci jej proto vybavili třemi velkými solárními panely, které jsou umístěny vertikálně a mohou tak zachytit nízké světlo zpoza horizontu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Selhání evropských vlád zavinilo toxické znečištění v západní Africe ..... Mezinárodní korporace Trafigura před rokem 2006 ukládala toxický dopad v Abidžanu v Pobřeží slonoviny. Přes 100 tisíc lidí kvůli tomu muselo vyhledat lékařskou pomoc. Případ musí být ve Velké Británii vyšetřen, uvádí Amnesty International a nizozemská Greenpeace ve své nové zprávě.

Zpráva Toxická pravda je výsledkem tříletého vyšetřování a poskytuje hluboké poznání tragických chyb, které vedly ke zdravotní, politické a environmentální katastrofě. Detailně popisuje, jak bylo pohrdáno platnými zákony a jak mnohé vlády selhaly ve své povinnosti zastavit dovoz toxického odpadu do Abidžanu.

Zpráva také zpochybňuje legalitu vypořádání v Pobřeží slonoviny, které umožnilo Trafiguře vyhnout se stíhání za ukládání toxického odpadu. Díky rozhovorům s oběťmi skladování toxického odpadu a s lékařskými odborníky, kteří oběti ošetřovali, přináší dokument nové světlo do zničující dopad této katastrofy.      (Zdroj: Amnesty International)


Jak se zbavit mravenců, molů, mušek bez chemie ..... V každé domácnosti se občas objeví nějaký ten nevítaný hmyzí host. Poradíme vám, jak s nimi jednoduše, a navíc i ekologicky skoncovat.

Na řadu domácích škůdců existují nejrůznější chemické spreje a „traviče", ale ne vždy jsou v bytě použitelné. Není divu, že tam, kde jsou malé děti nebo se skladují potraviny, se vám do žádné chemie nechce. V těchto případech můžete škůdce likvidovat mnohem šetrněji. Vystačíte si s tím, co máte běžně v kuchyni. V zásadě ale platí, že pokud nějakou havěť objevíte, začněte ji likvidovat ihned, jinak se vám v bytě rozmnoží.

Když vám do bytu vlezou mravenci, není lehké se jich zbavit. Většinou na ně nezabírají žádné chemické postřiky nebo prášky, a když ano, tak jen dočasně, po chvíli se objeví znovu. „Mravenci se shlukují ve skupinkách podél oken, dveří, pod fasádou a postupně se snaží migrovat až do domu. Tam se vyskytují poblíž topení, stoupaček a parapetů, dokonce se dovnitř dostávají i digestoří“, říká Hanuš Wágner z Hygienické a technické správy objektů.

Mravenci: někteří milují cukr, jiní maso... a jsou jich tisíce!; thinkstockFoto: thinkstockMravenci: někteří milují cukr, jiní maso... a jsou jich tisíce!

Jak na ně? Věděli jste, že mravenci nesnášejí vůni hřebíčku, badyánu nebo skořice? Jestliže koření nasypete na jejich oblíbená místa, odtáhnou pryč a zpátky se už nevrátí. Vám přitom v bytě zůstane krásná vánoční vůně. Stejné účinky má i pepř, sůl nebo pálivá paprika nasypaná do mravenčích cestiček. Na škodu nebude ani to, když budete po dobu mravenčího trápení celý byt vytírat octovou vodou. A ještě jedna protimravenčí rada: jestliže vás navštěvují mravenci, dávejte si pozor na rozsypaný cukr nebo drobečky na podlaze, po tom jsou totiž mravenci přímo posedlí.      (Dále čtěte na stránkách Rahunta)


Dostala telefonní účet na 11 721 000 000 000 000 eur ..... Šok zažila žena v jihozápadní Francii, když otevřela účet od telekomunikační společnosti - a našla na něm tolik nul, že požadovanou částku ani nedokázala pojmenovat. Nakonec se ukázalo, že účet na téměř 12 kvadrilionů eur byl omyl.

Žena z Pessaku u Bordeaux přišla minulý měsíc o práci, a proto požádala svého mobilního operátora o zrušení služby a zaslání vyúčtování. Na něm našla částku 11 721 - a za ní ještě 12 nul, což odpovídá téměř šedesátinásobku francouzského ročního hospodářského zisku.

Společnost Bouygues Telecom jí ovšem nejprve sdělila, že nemůže udělat nic, aby změnila počítačem vygenerovaný účet, a nabídla jí splátkový kalendář, s jehož pomocí začne astronomický účet hradit. Až poté společnost uznala, že skutečná suma měla činit 117,21 eura - a nakonec se rozhodla ji ženě úplně odpustit jako omluvu za způsobené leknutí.       (Zdroj: Týden)


12.10. 2012     Od 12. do 20. října je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován Týden dekády kostí a kloubů. Týden v sobě spojuje čtyři významné dny týkající se zdraví, a to Světový den artritidy (12. 10.), Světový den páteře (16. 10.), Světový den úrazů (17. 10.) a Světový den osteoporózy (20. 10.).

Dvanáctého října je tedy Světový den artritidy a Světový den revmatismu. Jedná se o nemoci pohybového aparátu, nejčastěji kloubů. Dnes již bohužel neplatí, že je to nemoc starých lidí – revmatismem trpí stále více mladých lidí.


Nebudete spokojeni s výsledky voleb? Máte 10 dnů na jejich napadení ..... Lidé, kteří nebudou spokojeni s průběhem víkendových krajských a senátních voleb, se mohou do deseti dnů od vyhlášení výsledků Státní volební komisí obrátit na soudy, aby přezkomaly jejich regulérnost. Senátní volby bude posuzovat Nejvyšší správní soud, krajské volby příslušné krajské soudy.

"Podáním návrhu na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, a každá politická strana, politické hnutí koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována," informovalo ve čtvrtek agenturu Mediafax tiskové oddělení Nejvyššího správního soudu.

Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů. Na Nejvyšší správní soud je možné podat návrh písemně na adresu soudu, elektronicky nebo ústně do protokolu ve všední dny od 8 do 16 hodin. "Návrh musí být podán tak, aby byl doručen soudu nejpozději do 16 hodin posledního dne lhůty," upřesnilo tiskové oddělení.

Pro případné spory ve volbách do krajských zastupitelstev jsou věcně příslušné krajské soudy. Nejvyšší správní soud zároveň upozornil, že soudci odmítnou jako nepřípustný každý návrh, pokud jej lidé nebo politické strany doručí místně nebo věcně nepříslušnému soudu.      (Zdroj: Eurozprávy)


Parní vlaky ČD svezou cestující na Křivoklání a Poslední parní víkend v Lužné u Rakovníka ..... Na tento víkend 13. a 14. října připravily České dráhy ve středních Čechách dvě zajímavé akce pro milovníky železniční nostalgie a rodiny s dětmi. Pouze v sobotu zamíří parní vlak na středověké hradní slavnosti na Křivoklátě, známé jako Křivoklání. Soupravu poveze slovenská lokomotiva 556.036 „Štokr“ a pojede z Prahy-Braníka přes Beroun a Křivoklát až do Lužné u Rakovníka. Stejnou cílovou stanici bude mít v sobotu i v neděli jiný parní vlak, který pojede z Masarykova nádraží přes Dejvice a Kladno. Tuto soupravu povezou střídavě parní lokomotivy 464.102 „Ušatá“ nebo 477.043 „Papoušek“. Návštěvníci Železničního muzea v Lužné u Rakovníka se mohou těšit na tradiční Poslední parní víkend.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Američané zveřejnili nákresy svého 60 let starého létajícího talíře ..... Národní archiv USA poprvé zveřejnil nákresy vysoce utajovaného vojenského projektu. Šlo o létající talíř schopný létat nadzvukovou rychlostí, který americké vojenské letectvo vyvíjelo v letech 1951 až 1956. Projekt nesl označení Project 1794.

Talíř byl schopen vertikálního vzletu. Dokázal dosáhnout rychlosti Mach 3 a Mach 4 a udržet letovou výšku 100 000 stop. Zní to neuvěřitelně? Autoři 60 let starého projektu v závěrečné zprávě uvedli: „Navrhovaná stabilizace a kontrola řízení je možná a stroj může být jednoduše ovládán během celého letu od startu po dosažení nadzvukové rychlosti ve velmi vysoké výšce.“ Výroba jednoho stroje měla trvat 18 až 24 měsíců a v současných cenách by vyšla na 26 miliónů dolarů. Pro srovnání: vývoj nového letounu Lockheed F-35 stál Ministerstvo obrany USA 40 miliard dolarů. Z dokumentace nicméně není jasné, zda byl vyroben i prototyp unikátního letounu ve tvaru talíře.      (Zdroj: Proc Proto)


Akutní autopatie .... (úryvek) ... Vzpomněl jsem si na autopatii, a tak mamince povídám: „Ať plivne do malé skleničky. Pak ji naplňte čistou vodou a vylijte to. Pak ji zase naplňte a zase vylijte. A pak zase tak. Jak u blbejch. Tak to proveďte 10 krát. Nakonec nechte na dně trošku vody a tu jí nalijte na čelo.

Opakujte to 3 krát za den a vždy zvyšte počet naplnění a vylití o dvě štamprlátka. Maminka na mě nevěřícně hleděla, nicméně provedla vše podle mých instrukcí. Další den mi s radostí hlásila, že za deset minut od prvního potření klesla teplota k normálu a za dalších dvacet minut normálně dýchala a začala si hrát, jako by se nic nepřihodilo. Poslechl jsem ji a zjistil, že má na plicích naprosto normální nález. Dítě bylo zdravé! Vidíte, jak imunita umí máknout, když není blokována, ale naopak povzbuzena. Těžký zápal plic vyléčený za 3 dny bez chemických léků! V dnešní době je to zázrak. Před válkou, kdy nebyla antibiotika, to byla běžná věc, i když to trvalo déle, a slabší pacienti mohli podlehnout. Díky tomu, že obranný systém sám vyřešil tak těžký stav, velmi posílil a získal cennou zkušenost. To je pro dítě nesmírná výhoda do budoucna. Naopak děcka decimovaná (většinou zbytečně) antibiotiky, protože se všichni bojí, jdou z nemoci do nemoci.

Tak jsem si udělal další zářez do pažby pušky zvané AUTOPATIE. Při této metodě dochází ředěním infekční sliny k výrobě informačního léku proti těm mikrobům, které nemoc vyvolali. Tato neuvěřitelně jednoduchá technika funguje! Nejlépe u malých dětí, jež mají rychle reagující imunitní systém. Vřele doporučuji. Nelze nic zkazit. Pokud není stav urgentní, tj. nesnese ani půlhodinku odklad, šel bych do toho. Chce to ovšem jistou dávku odvahy. To platí samozřejmě i o lékaři, který převezme za případ plnou odpovědnost. Je to o osobní zkušenosti – jako u všeho.      (Zdroj: Doplněk)


Lidé začali jíst maso dříve, než se dosud tušilo ..... Fragment dětské lebky, objevený v Odluvajské roklině v Tanzanii, je nejstarším známým důkazem chudokrevnosti způsobené nedostatkem výživy. Objev, ke kterému došel mezinárodní tým vědců včele s Manuelem Domínguez-Rodrigem z Complutenské univerzity v Madridu tak dokládá, že lidé začali jíst maso mnohem dříve, než se původně myslelo.

Lebka, která patřila téměř dvouletému dítěti, na sobě nese kostní léze, které se nejčastěji vytvoří právě z nedostatku vitamínů B ve stravě.

Předchozí důkazy ukazují, že raní hominidé jedli maso, ale není jisté, zda bylo pravidelnou součástí jejich jídelníčků. Domínguez-Rodrigo naznačuje, že právě přítomnost kostních lézí podporuje myšlenku, že pojídání masa byl natolik běžné, že jeho nedostatek mohl vést k anémii.

Právě nutriční nedostatky, jako je anémie, jsou nejčastější v době odstavení, kdy se dětská strava drasticky změnila. Autoři naznačují, že dítě zřejmě zemřelo v době, kdy přecházelo na pevnou stravu, ale chybělo mu maso. Nebo v případě, že bylo ještě kojené, chybělo maso jeho matce. Vědci tak tvrdí, že „první lidé byli lovci, měli fyziologii přizpůsobenou pro pravidelnou konzumaci masa již před nejméně 1,5 miliony lety,“ říkají autoři.      (Zdroj: 21@století)


Alkohol ničí naši paměť ..... V naší kultuře se alkohol pojímá jako „legální“ droga a tzv. „sociální pití“ je součástí různých společenských rituálů, jako jsou narozeniny, různé oslavy, firemní večeře, recepce nebo jiné oficiální události či neformální setkání. Alkohol však patří mezi psychoaktivní látky, a tedy taktéž ovlivňuje činnost a fungování centrální nervové soustavy. Náš mozek je velice citlivý na přítomnost alkoholu v krvi, a psychoaktivní látky na něj působí toxicky. Neurologie pro tento neblahý vliv užívá pojem neurotoxicita.

Jedním z negativních průvodních komplikací při závislosti na alkoholu nebo při jeho dlouhodobém užívání je tzv. Korsakova psychóza, taky označována jako amnestický syndrom. Kromě celkové dezorientace, euforie se tato nemoc projevuje především poruchami krátkodobé paměti ve smyslu vštípivosti nových informací, kdy jedinec není schopen si zapamatovat nové informace nebo zachovat dřívější vzpomínky z blízké minulosti. Postižený si tohoto stavu není vědomý a „mezery“ v paměti se snaží nahrazovat tzv. konfabulacemi. Konfabulace nejsou lhaním v pravém slova smyslu; jde o zkreslení neúplných vzpomínek, které se nevštípily dobře a tak je postižený různě doplňuje, dotváří různými jinými, smyšlenými příběhy, zážitky, údaji, což ale nemůžeme chápat jako záměrné lhaní. Jde o poruchu paměti, ne lhaní! Jedinec nelže – nýbrž pod vlivem špatně uložené vzpomínky konfabulace považuje za reálné, a někdy jim věří natolik, že není možné mu je vyvrátit. Pacient však kvůli poruše vštípivosti neudrží v novo-paměti ani tyto vykonfabulované informace, takže jeho projev a argumenty jsou nekonzistentní a nanovo překrývá mezery v paměti smyšlenými vzpomínkami. Kromě zmiňovaných symptomů jako je anterográdní nebo retrográdní amnézie a konfabulace se u jedince můžou vyskytovat různé formy dezorientace a zmatenost (časová, prostorová – neví, kde se nachází, kolikátého je, jaký je den, příp. jak se jmenuje), ale taky úzkost, depresivní symptomatika, či poruchy spánku (nespavost).       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Stále hlubší Hubblova hluboká pole ..... Na 5500 galaxií se vešlo na jeden jediný snímek z legendárního astronomického přístroje.

Získat pozorovací čas na Hubblovu dalekohledu je velmi nesnadným během na dlouhou trať. Občas se ovšem na obloze odehraje něco, co zkrátka nepočká na měsíce trvající schvalovací procesy. Ředitel Institutu pro kosmický dalekohled má tu moc, že 10% pozorovacího času může přidělit komukoliv na pozorování prakticky čehokoliv. Není to benefit k pracovní pozici ředitele, ale čas na pozorování nečekaných úkazů. A nemusí jít přitom zrovna o dopad komety do atmosféry Jupiteru. Obvykle se totiž čas věnuje pozorování supernov. V roce 1995 se ředitel institutu Robert Williams rozhodl zbývající čas věnovat výzkumu vzdálených galaxií.

Vznikl tak jeden z nejslavnějších a také nejvýznamnějších objevů Hubblova dalekohledu. Během deseti prosincových dní roku 1995 snímkoval Hubblův dalekohled malou plošku v souhvězdí Velké Medvědice, ve které se nenachází prakticky žádné hvězdy. Výsledný snímek vyrazil astronomům dech. V zorném poli o délce jen 2,5 obloukových minut bylo na 3000 galaxií!

Úspěch prvního pozorování inicioval o tři roky později obdobný průzkum na jižní obloze. Výsledný snímek byl podobný, což vedlo k potvrzení kosmologického principu. Vesmír je ve větších vzdálenostech od nás skutečně homogenní.       (Čtěte na stránkách VTM)


Impérium vakcín zkolabovalo ..... Možná jste nezaslechli ten výbuch, ale stalo se to. Závěry práce, provedené na základě všech shromážděných důkazů v široce uznávaném The Cochrane Collaboration (což je podle velkého lékařského slovníku mezinárodní zdravotnická výzkumná síť zabývající se především hodnocením léčebných postupů doporučovaných klinickými studiemi. Centrála má sídlo v Oxfordu. K hodnocení je využíváno metaanalýz.) zní takto: U zdravých dospělých jedinců žádná vakcína proti chřipce neposkytuje ochranu. Vakcíny nechrání ani před přenosy chřipkových virů z jednoho člověka na druhého.

Takže veškerá propagace, podbízení a veškerá používaná taktika strašení, stejně jako všechny ty „názory expertů v medicíně“ a veškeré halasení v médiích jsou k ničemu, bezcenné a navíc irelevantní. Miliardy dolarů vynakládaných na šíření placených lží o vakcínách proti chřipce znamenaly prostě jen jedno: lež.

A je to celé ještě horší, protože celá dosavadní teorie o tom, jak a proč vakcíny fungují, nyní spočívá na břitu žiletky, připravena padnout do propasti odhozených pohádek.

Až doteď nám tvrdili, že vakcíny stimulují imunitní systém prostřednictvím jakéhosi „nácviku“, který se spustí předtím, než má začít šíření aktuální nemoci. A když se ta nemoc už opravdu rozšiřuje, imunitní sytém bude už uzavřený a nabitý, tzn připravený ničit útočící patogeny.

Jelikož ale vakcíny proti chřipce nechrání a dokonce ani nezastavují přenos virů z jednoho člověka na druhého, pak jakýkoliv „nácvik“ imunitního systému je pouze čísi líbivá povídačka. Legenda. Mýtus.       (Čtěte na stránkách Západní medicína očima kritiků)


Vyšší stupeň GMO: biofarmaceutické plodiny ..... Opravdová realita je mnohem podivnější než fikce, zejména pokud jde o otevřené a přiznávané plány velkých biotechnologických společností do budoucna. Jeden takový případ se týká společnosti známé jako ProdiGene, jejíž představitelé již v roce 2002 byli obžalováni za to, že kontaminovali tradiční potraviny „biofarmaceutickými“ plodinami, v nichž se pěstují farmaceutické a vakcinální komponenty spjaté s AIDS, cukrovkou a průjmem. (GMWATCH)

Společnost, která kontaminovala 500 000 bušlů sóji svou biofarmaceutickou kukuřicí, obsahující lékové a vakcínové komponenty spjaté se smrtelnými chorobami, byla potrestána organizací USDA (Americké ministerstvo zemědělství) drobnou pokutou 500 000 dolarů (je to ta samá vládní organizace, která vydává speciální rychlá schválení plodinám od Monsanta a ignoruje nehoráznou nevšímavost této společnosti k jejím zákonným omezením). Jak se ukazuje, farmaceutické plodiny byly přimíseny do tradičních plodin a bez vědomí farmářů byly zasazeny pro lidskou spotřebu. USDA však tvrdí, že tyto plodiny byly konfiskovány.

Po pokutě a několika málo tiskových informacích na toto téma se společnost ProdiGene rozhodla nikoliv se omluvit, nýbrž rozšířit svou misi. V kombinaci s Dow AgroSciences prohlásila, že do 10 let hodlají dosáhnout 200 miliard dolarů zisku na biofarmaceutických plodinách. Odhadují rovněž, že 10% americké kukuřice bude biofarmaceutické povahy.

Jinými slovy, kukuřice bude moci obsahovat skryté nanovakcíny, antibiotika, antidepresíva, nebo jakoukoli formu farmaceutických drog. Jedna společnost v Kalifornii dokonce vytvořila spermicidální kukuřici, která má být použita jako masová antikoncepce. V článku „Spermicidální snídaňové cereálie“ na AlterNetu se jeho autor Carmel Ruiz-Marrero ptá:

"Co by se mohlo stát, kdyby se antikoncepční kukuřice nebo antibiotická pšenice dostaly náhodou do supermarketu? To nikdo neví, ale to těmto agrobyznysům nezabrání ve vývoji těchto plodin.“      (Čtěte na stránkách OrgoNet)

Bušl (bushel) je angloamerická objemová a hmotnostní míra, 35,23907017 litrů. Používá se převážně jako měrná jednotka pro obilniny na angloamerických komoditních burzách.


Posmrtný život existuje ..... Americký neurochirurg Dr. Eben Alexander, který pracuje 25 let na Harvard Medical School, onemocněl r. 2008 na zánět mozkových blan a dostal se na týden do komatu. Zažil při tom cestu do posmrtného, nadpřirozeného světa. Svědčí o tom tento týden v týdeníku Newsweek, kde píše o své nové knize na toto téma:

Jako neurochirurg jsem nevěřil na fenomén předsmrtných zážitků, píše autor. Jako neurochirurg rozumím tomu, co se děje v mozku u lidí, kteří se blíží smrti, a vždycky jsem byl přesvědčen, že existuje dobré vědecké vysvětlení pro nadpřirozené cesty na nebesa, které zažívají lidé, kteří o vlásek unikli smrti.

Na podzim r. 2008, po sedmi dnech v komatu, kdy lidská část mého mozku, neokortex, byla neaktivní, jsem zažil něco tak hlubokého, že mi to dalo vědecký důvod věřit v existenci vědomí po smrti.

Neexistuje vědecké vysvětlení, jak je možné, že zatímco mé tělo leželo v komatu, moje mysl - mé vědomí, mé vnitřní já - bylo naprosto při životě. Zatímco neurony mého kortexu stoprocentně ochromily bakterie, které na ně zaútočily, moje vědomí, osvobozené od mozku, se vydalo na cestu do širší, nové dimenze vesmíru, do dimenze, o níž jsem nikdy nevěřil, že existuje a před zážitkem komatu bych ji odmítl jako nemožnost.

Avšak ta dimenze - kterou popsali četní svědci, kteří se dostali na pokraj smrti - skutečně existuje.

Všechny hlavní argumenty proti přesmrtným zážitkům uvádějí, že tyto zážitky jsou důsledkem minimálního, dočasného či částečného špatného fungování kortexu. Avšak k mé předsmrtné zkušenosti došlo v situaci, kdy tomu nebylo tak, že by můj kortex špatně fungoval - můj kortex byl prostě stoprocentně vypnutý. Je to jasné z vážnosti a doby trvání mé meningitidy a je to zdokumentováno CT skeny mého mozku a neurologickými vyšetřeními.

Na základě dnešního lékařského porozumění mozku je absolutně nemožné, abych během svého komatu zažil jakékoliv, třeba jen omezené vědomí.

Trvalo mi dlouhé měsíce, než jsem se vyrovnal s tím, co se mi přihodilo. Nejen prostě s tím, že bylo lékařsky nemožné, aby byl během svého komatu při vědomí, ale - a to bylo důležitější - i s tím, co se dělo během té doby.

Na začátku svého dobrodružství jsem byl v mracích. Velkých, nadýchaných, oranžovobílých mracích, které byly kontrastně vidět proti tmavěmodré obloze.

Vysoko nad mraky - neobyčejně vysoko - létala přes oblohu hejna průhledných, světélkujících bytostí a zanechávala za sebou dlouhé stopy.

Byli to ptáci? Andělé? Ta slova se prostě na ty bytosti nehodí. Byly to bytosti vyšších forem.

Seshora se šířil zvuk, obrovský a zvučný. Byl téměř hmotný, bylo to jak déšť, který cítíte na kůži ale nezmoknete.

Slyšel jsem vizuální krásu stříbrných těl oněch světélkujících bytostí a viděl jsem radostnou dokonalost toho, co zpívaly. Zdálo se, že není možné pozorovat cokoliv v tomto světě, aniž by se člověk nestal jeho součástí.       (Celé povídání najdete v Britských listech)


11.10. 2012     Na druhý říjnový čtvrtek připadá Světový den zraku, který ustanovila Světová zdravotnická organizace.


Mírumilovní aktivisté vs. miliardářská společnost Shell: 1 : 0 ..... Nestává se až tak často, aby jedna z nejbohatších společností na světě nezískala, čeho se jí zachce. Ale právě dnes prohrála společnost Shell u holandského soudu spor o velkopansky pojatý soudní zákaz, o nějž soud žádala. Bylo jí navíc velmi důrazně řečeno, že musí přijmout důsledky svých zbrklých plánů na těžbu ropy v Arktidě.

Soudce doslova řekl: „Společnost, jako je Shell, která podniká kroky, jež ve společnosti působí kontroverzně, a proti nimž mohou lidé protestovat, může a měla by očekávat, že vůči ní budou činěny akce ve snaze změnit její názor.“

Před dvěma týdny přivedl Shell holandskou a mezinárodní pobočku Greenpeace k soudu. Požadoval neuvěřitelně široce pojaté soudní nařízení proti organizaci. Původně Shell žádal, aby jakákoli akce Greenpeace, legální i nelegální, která by se konala v okruhu 500 m od majetku firmy Shell, mohla být potrestána až milionovou pokutou. Přesně tak: podmínky takového nařízení by mohl klidně porušit i pouhý přátelsky vystupující aktivista, rozdávající na ulici letáky o těžbě ropy v Arktidě.

Soudce firmě Shell nařídil, aby tento požadavek přeformulovala. A ona se vrátila s novou žádostí o to, aby na jejím současném majetku byly okamžitě zastaveny všechny druhy protestu – dokonce i ty zcela legální.

Dnes jsme obdrželi rozhodnutí soudu. Soudce potvrdil, že přímé akce byly jak přiměřené, tak i opodstatněné, a potvrdil naši dřívější snahu o změnu požadavků firmy Shell. Také rozhodl, že v rámci daných mezí mohou akce pokračovat i v budoucnu. Takže vše, co z celé soudní pře Shell nakonec získal, byl jen velmi úzce vymezený výnos, který určuje, že dvě naše pobočky – holandská a mezinárodní – by pokutě čelily pouze v tom případě, pokud by přerušily běžný provoz benzínových stanic, kanceláří nebo jiného majetku Shell v Holandsku na dobu delší než dvě hodiny.      (Zdroj: Greenpeace)


Mimozemská mumie v Egyptě? ..... Pečlivě mumifikované tělo "mimozemšťana" bylo nalezeno v egyptské pyramidě poblíž Lahunu. Mumie může být stará víc jak 2.000 let. Podle egyptských zdrojů mumii cizince objevil Dr. Viktor Lubek, Český občan, profesor z University of Pennsylvania. Hrobka se nachází v malé pyramidě jižně od hlavní pyramidy Senusret II.

Objev způsobil velké zděšení mezi egyptskými archeology, kteří chtějí vše udržet v tajnosti, dokud se nenajde logické vysvětlení pro podivné mumie.

Jaká je pravda?       (Video najdete na stránkách WM magazínu).


Japonsko rozestavěné jaderné elektrárny dokončí ..... Japonská Společnost pro rozvoj elektrické energie (J-Power) oznámila, že dokončí výstavbu jaderného reaktoru Ohma. Podle představitelů společnosti se rozhodnutí japonské vlády o postupném snižování podílu jádra na výrobě netýká již rozestavěných bloků.

Ohma se stane prvním japonským reaktorem poháněným pouze smíšeným oxidačním palivem MOX.

Stavební práce na jaderné elektrárně Ohma v prefektuře Aomori (nejsevernější část ostrova Honšu) byly ze 40 % hotové, když je v březnu 2011 přerušila havárie jaderné elektrárny Fukušima, způsobená ničivou vlnou tsunami. Japonsko v reakci na havárii deklarovalo odklon od jaderné energetiky, konkrétní body nové energetické koncepce však vláda představila teprve letos v polovině září.

Postupné snižování podílu jádra na výrobě je ve vládní strategii založeno na třech pilířích. Zaprvé vláda omezila životnost reaktorů na 40 let, zatímco doposud mohly při dobrém technickém stavu sloužit až 60 let. Za druhé podmínila znovuspuštění stávajících reaktorů doložením jejich bezpečnosti dle nových kritérií. A za třetí zakázala výstavbu nových reaktorů. Podle společnosti J-Power se zákaz nevztahuje na již rozestavěné elektrárny, za předpokladu, že splní veškeré nové bezpečnostní parametry. Vzhledem k tomu, že jádro pokrývá zhruba třetinu výroby elektřiny v Japonsku, vláda tento výklad zřejmě potvrdí.

Ohma je založena na technologii pokročilých varných reaktorů (ABWR), díky technologickým úpravám ale bude moci fungovat pouze na smíšeném oxidačním palivu MOX. Stane se první japonskou elektrárnou tohoto typu. Japonsko vyhořelé palivo z elektráren přepracovává a v některých z celkem 50 reaktorů používá k palivu příměs recyklovaného plutonia. Po spuštění reaktoru Ohma by japonská palivová soběstačnost stoupla ze současných 4% na 18 %.      (Zdroj: Science WORLD)


Už 25 000 lidí požaduje zákon snižující závislost na drahé ropě i plynu a na uhelných dolech ..... Již více než 25 000 lidí napsalo poslancům a poslankyním, aby přijali zákon, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat závislost na špinavých a drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Zákon prosazuje Hnutí DUHA iniciativou Velká výzva. Hnutí DUHA dnes spustilo novou verzi internetových stránek www.velkavyzva.cz, s jejichž pomocí mohou lidé psát přímo poslancům.

Většina parlamentních stran – ČSSD, TOP09, Věci veřejné, Starostové a nezávislí a KSČM – chce na přípravě zákona spolupracovat. Koncept zákona podporují také desítky firem a organizací, například ČKD Blansko, Knauf Insulation nebo Člověk v tísni. Hnutí DUHA nyní s politickými stranami vyjednává o konkrétním návrhu zákona.

Zákon rozhýbe investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, snadná recyklace odpadu, čistá energie nebo české potraviny v obchodech. Sníží tak účty domácnostem, posílí ekonomiku, zlepší životní prostředí a srazí naši závislost na dovozu ropy a plynu. Česká ekonomika loni každý den utrácela 269 miliónů korun za dovoz ropy. Čistá odvětví posílí konkurenceschopnost české ekonomiky a vytvoří desetitisíce pracovních míst.

Návrh zákona je inspirován úspěšným britským zákonem, odborníky považovaným za vzorovou legislativu. Prosadila ji vláda ve shodě s oběma opozičními stranami, se Svazem britského průmyslu i s odbory. Britský zákon už kopíruje řada evropských států: Dánsko, Rakousko, Slovinsko i další.      (Zdroj: Hnutí DUHA)


Švýcarsko domovem rysů, vlků i šakalů? ..... Švýcarská organizace KORA, která se zabývá koordinací projektů zaměřených na studium a ochranu velkých šelem ve Švýcarsku, přinesla v minulých týdnech na svých webových stránkách informace o nových přírůstcích do švýcarské šelmí rodiny.

První radostnou zprávou bylo definitivní potvrzení výskytu rysa v oblasti jižně od Neuchâtelského jezera v centrálním Švýcarsku. Zde byl rys sporadicky pozorován již od 80. let, ale jeho výskyt zatím nebyl věrohodně prokázán.

Letos v červenci ho ale nejdříve vyfotografoval náhodný návštěvník mobilním telefonem a následně zde byla přítomnost šelmy potvrzena instalovanými fotopastmi. Snímky vždy zachytily stejnou rysici se dvěma odrostlými mláďaty. Porovnáním s dalšími fotografiemi bylo zjištěno, že se jedná o rysici, která se narodila v roce 2010 v populaci v pohoří Jura na severozápadě Švýcarska. Snímky z fotopastí zároveň přinesly první důkaz o rozmnožování rysa v centrálním Švýcarsku.

Další zprávy pocházejí tentokrát z východního Švýcarska z pohoří Calanda, kde byl v minulých týdnech definitivně potvrzen výskyt vlčí smečky. Úřadem pro lov a rybaření v kantonu Graubünden zde byla opakovaně nezávisle na sobě pozorována vlčí mláďata. Prvně tak bylo potvrzeno rozmnožování této šelmy na území Švýcarska od jejího návratu v roce 2006.

Poslední úlovek z fotopasti byl pro všechny tak trochu překvapením. Fotopast zachytila psovitou šelmu, zbarvením srsti i chováním podobnou vlkovi. Konzultací s odborníky bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o šakala obecného (Canis aureus), který se do střední a západní Evropy šíří z Balkánského poloostrova. Jistotu ale přinesou až genetické analýzy, které by tak případně potvrdily první výskyt šakala na území Švýcarska.       (Zdroj: Šelmy)


Britský mladík odsouzen za výrok na Facebooku ..... Dvacetiletý britský mladík Azhar Ahmed byl odsouzen k 240 hodinám komunitní služby a k pokutě 300 liber poté, co napsal na Facebook: "Všichni vojáci by měli zemřít a jít do pekla."

Azhar Ahmed z Dewsbury v okrese West Yorkshire přiznal, že umístil výše zmíněný výrok na Facebook letos v březnu krátce poté, co v Afghánistánu bylo usmrceno šest britských vojáků. Nedomníval se však, že jeho výrok je urážlivý. Soud v Huddersfieldu ho však shledal vinným, že zveřejnil "hrubě urážlivou komunikaci". Jeho výrok vidělo nejméně 600 uživatelů Facebooku, takže způsobená škoda "byla podstatná". Ahmed zveřejnil svůj výrok mezi projevy soustrasti a úcty mrtvým vojákům. Kontroverzní výrok napsal v kontextu těchto vět: "Lidé tady řeční o mrtvých Vojácích! A co rodiny, které byly brutálně zabity? Ženy, které byly znásilněny? Děti, které byly rozřezány."

Ahmed u soudu uvedl, že svůj výrok z Facebooku vymazal okamžitě, jakmile začal dostávat kritické reakce a mnoha lidem se omluvil. Uvedl však, že chtěl jen poukázat na to, že mnoho dalších smrtí v Afghánistánu se ignoruje.

Policie před soudem sledovala dav demonstrantů, mnozí z nichž se zřejmě rekrutovali z ultrapravicových organizací.

Soudkyně argumentovala, že účelem zákona není, aby potlačoval legitimní politické názory, i ty vyjadřované energicky. Jde však prý o to, "co je v naší společnosti nepřípustné". Podle jejího názoru Ahmedův výrok na Facebooku tuto hranici překročil a byl hrubě urážlivý.       (Zdroj: Britské listy)


První užitečná reality-show: Rusové na krysách sledují on-line, zda jsou GMO smrtelně nebezpečné ..... Poté, co francouzský výzkum ukázal, že se u krys živených geneticky modifikovanou kukuřicí firmy Monsanto rozvinuly nádory, rozhodli se ruští vědci uskutečnit svůj vlastní, veřejný pokus. Tato unikátní reality show s krysami má prokázat nebo vyvrátit tvrzení o škodlivém vlivu GMO potravin na zdraví.

Poté, co francouzský výzkum ukázal, že se u krys živených geneticky modifikovanou kukuřicí firmy Monsanto rozvinuly nádory, rozhodli se ruští vědci uskutečnit svůj vlastní, veřejný pokus. Tato unikátní reality show s krysami má prokázat nebo vyvrátit tvrzení o škodlivém vlivu GMO potravin na zdraví.

Ruští vědci, kteří odmítají geneticky modifikované organismy (GMO) v potravinách, očekávají, že jejich rok trvající pokus ukáže, zda jsou účinky kontroverzního kultivačního procesu tak nebezpečné, jak tvrdí francouzská odhalení z 19. září.

Vědci z francouzské univerzity v Caen zveřejnili výsledky svého utajeného výzkumu a obrázky krys s nádory, které se jim vyvinuly poté, co byly krmeny geneticky modifikovanou kukuřicí z produkce amerického chemického giganta, firmy Monsanto.

Odhalení vyvolalo strach po celé Evropě i v Rusku, kde úřady dočasně pozastavily dovoz a prodej geneticky modifikované kukuřice Monsanto.      (Zdroj: Czech Free Press)


Nový časopis Ze-Mě je tu! ..... Časopis Ze-Mě je projekt, který se snaží podpořit posun širokého spektra lidí směrem k pozitivnímu a konstruktivnímu vnímání sebe sama a světa kolem nás. Cítíme, že nastal ten pravý čas, kdy je potřeba nabízet konkrétní řešení závažných problému, do kterých jsme se jako obyvatelé naší planety dostali.

Namísto neustálého vypichování toho, co všechno je zde špatně, chceme vlastním příkladem ukazovat, že je možné se z této složité situace společně dostat. Chceme navázat na moudrost našich předků, ale zároveň i přinášet zkušenosti aktuálních velikánů či těch z pohledu společnosti nejobyčejnějších pozemšťanů.

Cílem je nabídnout čtenářům nové pohledy na životní styl a filozofii, spojit ideály mladé generace s moudrostí starších, zkušených lidí a ukazovat jim na příbězích, že chyby jsou pouze učebními lekcemi a není třeba se jich bát. Chceme lidem ukázat, že kromě hmotného světa je tady ještě další, dosud jen z velmi malé části probádaný svět vnitřní.

V současném době se objevuje mnoho nových směrů, nauk a praktik, které si kladou za cíl nalezení harmonie uvnitř člověka. My je chceme všechny shromáždit na jedno místo a vyslat je skrz tuto nově vznikající informační platformu mezi lidi. Každý si tak může najít svou vlastní cestu, která jeho jako jedince a tím i celé lidstvo povede k větší celistvosti, ke kvalitnějšímu životu a k trvalému pocitu naplnění.

Celý web časopisu naleznete na ze-me.org      (Zdroj: Free Pub)


Radikálně jsme se odklonili od přirozenosti ..... Žijeme ve společnosti, která podceňuje děti, nepovažuje je za rovnoprávné. Díváme se na děti jako na něco defektního, jako na něco, co musíme „opravit“ a vycvičit. Domníváme se, že by z nich nevyrostlo nic dobrého, pokud bychom je neovládali. Zároveň naše západní kultura děti skrývá. Za osvobození žen považujeme, když jsou stejné jako muži, místo aby byly samy sebou ― ženami a matkami. Chodí do práce a dělají vše pro to, aby nikdo nevěděl, že mají dítě. Jedině tak jsou brány jako rovnocenné s muži. Kdyby s nimi dítě bylo v práci, rušilo by je, nemohly by pracovat se stejnou intenzitou jako muži a nebyly by považovány za rovnocenné.

Ptáte-li se, v jaké společnosti žijeme, tak se podívejte na ulice: jsme společností dospělých. Děti nejsou její součástí, jsou odložené v institucích. Pokud s nimi matka zůstává, nemůže zároveň chodit do práce, nemůže si je tam vzít, je neviditelnou matkou. Nebo musí dítě odložit do nějaké náhradní péče a jít do práce bez něj, aby její práci neovlivňovalo. Byla bych moc ráda, kdyby se to změnilo. Sama se snažím pracovat na tom, aby se naše děti staly větší součástí našeho života a aby vznikla opravdová rovnocennost mezi muži a ženami a mezi dospělými a dětmi.      (Celý obsáhlý článek najdete na stránkách Sedmá generace)


Je možné vidět v noci duhu? ..... Na duhu – sedmibarevnou „dceru“ slunce a deště – reagujeme vždycky pozitivně. Ale viděl někdo z vás duhu v noci? Je to vůbec možné? Bez slunečního světla se přece nemůže vytvořit. Asi vás to překvapí, ale s duhou se můžeme setkat i při dešti za jasné měsíční noci. „Měsíční duha“ je sice slabá a nemá tak výrazné barvy, ale rozhodně jde o moc pěkný nebeský jev.

Záběry tohoto poměrně vzácného úkazu pořídil 3. října fotograf Martin McKenna na obloze nad Ballintoy v Severním Irsku. „Měsíc jasně svítil a osvětloval mohutná oblaka. Jeho světlo se lámalo v dešťových kapkách a duha byla viditelná pouhým okem. Nad pobřežní linií vypadala fantasticky,“ uvedl ke svým snímkům autor.      (Zdroj: Proc Proto)


10.10. 2012     Dnešek je slaven od roku 1992 na popud Světové federace duševního zdraví jako Světový den duševního zdraví. Smyslem dne je oslava celkového duševního zdraví člověka, tj. stavu, kdy člověk prožívá osobní pohodu, dokáže zvládat dennodenní zátěž, ne-li přímo stres, dokáže uplatnit své schopnosti ... atd. 

Dále je dnes Světový / Evropský den proti trestu smrti. Evropská unie vyznává právo člověka na život a trest smrti je tudíž neakceptovatelný. Při vstupu státu do EU je posuzováno i to, zda v zemi existuje trest smrti (byl by důvodem k nepřijetí státu do EU).


Co skutečně stojí za otravami metylalkoholem? ..... Je to businnes pro nadnárodní chemické koncerny.

Proč? ... Methanol vyrábějí a prodávají významné chemické koncerny, které měly už podíl v hitlerovském Německu na likvidaci milionů lidí v koncentračních táborech (nervové a jiné plyny v plynových komorách koncentračních táborů...

Do roku 2010 do České republiky Methanol téměř se nedovážel.

Proč? ... Protože při výrobě nemrznoucím směsí nejen do aut, NESMĚL být dle zákona v platném znění používán Methyalkohol (Methanol) CH3OH).

Proč nesměl být Methanol používaný? ... Poněvadž Methylakohol je velmi jedovatá látka, která způsobuje závažné a nevratné degenerativní poruchy nervové. Methylalkohol se užívá v průmyslových odvětvích jako levnější rozpustidlo barev a laků, při výrobě vysoce rakovinotvorného formaldehydu,v chemických laboratořích....

A jak je tomu nyní? ... V roce 2010 vyšla směrnice Evropské unie, která zrušila zákaz používání Methanolu do rozmrazovacích směsí a ostřikovačů do aut !!!

Pročpak asi? ... Jedná se o lobby zejména německých chemických koncernů, které vyrábějí miliony tun Methylalkoholu a ovládají, jak známo, úředníky v Bruselu. Nikoli úředníci EU, ale představitelé chemických koncernů diktují legislativní předpisy platné v EU. Rozhodují peníze, nikoliv zdraví a lidské životy !      (Zdroj: Czech Free Press)


První soukromá kosmická loď veze náklad na ISS ..... Zatímco hlavní prostor médií plní zprávy jepičího významu, v astronautika zaznamenává významný předěl: první kosmická loď od soukromého výrobce s pomocí nosiče téhož výrobce letí s užitečným nákladem na Mezinárodní kosmickou stanici. Loď Dragon společnosti SpaceX odstartovala včera (8. října 2012) a s ISS se spojí 10. října. Na palubě je 450 kilogramů nákladu, po několika týdnech u stanice loď přistane na Zemi s jiným nákladem (převážně vědeckým materiálem). Mise označená jako CRS-1 je bezpilotní, představitelé SpaceX ale věří, že představuje i významný krok k pilotované verzi lodě Dragon.       (Zdroj: Novákoviny)


Nostradamus si z nás vystřelil ..... Nejslavnější soubor předpovědí (tzv. Centurie) trpí špatnými překlady, v originálu ho najdete právě v St. Remy. Centurie mají (jak vyplývá z názvu) 10 oddílů, v každém je sto veršů o čtyřech řádcích. Ke každému roku prý přísluší jeden jediný verš. Nostradamus své prognózy úmyslně zašifroval, doplnil bizarními novotvary a všechny je napsal svérázným jazykem, vycházel ze starofrancouzštiny. Ve výsledném „guláši“ se lidé naší doby jen těžko orientují. Mnoho překladatelů a vykladačů si do textů vložilo vlastní moudra, věty si nehorázně přizpůsobili té či oné době.

„Mabus pak brzy zemře. Nastane jedno strašné hynutí lidí i zvířat. Krátce nato přijde pomsta, sto rukou, žízeň a hlad tehdy, až poletí komety,“ praví se v jedné předpovědi. Mabus má být přesmyčkou jména Usama (b + bin Ládin), údajně zmiňuje teroristovo dopadení. Pomsta v textu označuje následné útoky bin Ládinových souvěrců. Ochotní vykladači vám v Nostradamovi najdou úplně všechno. Pozorní čtenáři však dojdou k zajímavému zjištění – Michel (který své předpovědi napsal na objednávku, z donucení) dobře věděl, že zvědavé lidstvo potřebuje nějakou vábničku. Vytvořil dílo, které je nerozšifrovatelné. Proč? Protože nic konkrétního neobsahuje, své prognózy totiž zaznamenal jinam. Ve St. Remy to prý vědí, ale nic neprozradí...      (Zdroj: Doplněk)


Blahořečení 14 pražských mučedníků ..... V sobotu 13. října 2012 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha proběhne v 10:00 slavnostní beatifikace (blahořečení) čtrnácti pražských mučedníků - františkánů. Tito bratři v roce 1604 přišli do zdevastovaného konventu v centru Prahy, aby jej postupně osídlili a opravili. Pozoruhodné je, že se komunita se skládala z bratří různých národností Evropy, byli zde čtyři Italové, Španěl, Francouz, Belgičan, Holanďan, Němci a Češi. V roce 1611 byla tato komunita zmasakrována během rabování po tzv. vpádu pasovských      (Zdroj: Víra)


V pátek kolem Země proletí třicetimetrový asteroid ..... V pátek 12. října se k nám přiblíží cca 30metrový asteroid. Těleso, které dostalo název 2012 TC4, objevili astronomové z observatoře Pan-STARRS na Havajských ostrovech 4. října. V pátek v 5.29 h greenwichského času se těleso dostane do minimální vzdálenosti 88,5 tisíce km od Země.

Včera v 16.04 h greenwichského času proletěl v blízkém sousedství Země jiný asteroid o průměru 24 až 55 m. Pátého října ho objevili astronomové ze soukromé observatoře Tenagra v Arizoně. Objekt nazvaný TCT501 proletěl ve vzdálenosti 254 tisíc km od Země.      (Zdroj: Proc Proto)


„Železný muž“ je ze vzácného meteoritu ..... Takové artefakty se vyskytují snad jen v dobrodružných filmech typu Indiana Jonese. Tisíc let stará buddistická soška byla objevena pravděpodobně na území Tibetu díky expedici sponzorované Heinrichem Himmlerem. Nedávný průzkum tohoto podivuhodného díla ukázal, že je vyroben ze vzácného typu meteoritu, ataxitu.

Soška zvaná „Železný muž“ vznikla pravděpodobně v tibetské kultuře Bon někdy v průběhu 11. století. Soška je jakousi stylistickou kombinací znaků buddhistické vlivu a předbuddhistické tradice. K předbuddhistickým znakům patří i nápadná svastika, díky níž se soška velmi zalíbila členům expedice vedené v roce zoologem Ernst Schäferem 1938 do Tibetu. Ta měla na Himmlerův popud pátrat po árijských kořenech na samotné “střeše světa”.

Soška se během desítek let dostala do soukromé sbírky a pro veřejnost byla objevena až při aukci v Mnichově v roce 2007. Tým vědců ze stuttgartské univerzity vedený dr. Elmarem Buchnerem v ní nedávno rozpoznal zbytek po meteoritu Chinga, který narazil na zemský povrch asi před 15 000 lety zhruba na pomezí dnešního Mongolska a ruské Sibiře. Jde zatím o jediný známý případ, kdy byla lidská postava zobrazena přímo v meteoritu.

Dodejme jen, vzácným a cenným dělá „Železného muže“ jeho umělecká hodnota a jedinečný materiál, nikoliv to, že jde o nacistickou memorábilii.      (Zdroj: 21@století)


V politice tu máme feudalismus ..... Co by znamenalo dlouhodobé oteplování pro Česko? "Horká léta, studené zimy, jarní sucha a podzimní povodně. A k tomu drahé potraviny," předpovídá geolog Václav Cílek.

Energie i potraviny zdraží na dvojnásobek a lidé by podle geologa Václava Cílka měli být připraveni na klimatické změny. Ještě předtím by se ale měla převést auta na zemní plyn a dostavět Temelín.

Václav Cílek se ve svém životě snaží obejít bez auta. Točit volantem ho nikdy nebavilo a dodnes si myslí, že automobil více bere, než přináší. "Musíte se o něj starat, opravovat ho, což neumím, kupovat benzin. Já sednu do vlaku, vytáhnu knihu nebo se dívám z okna," tvrdí přesvědčený kritik rozmařilého způsobu života západní civilizace. Úplně důsledný však není: když je nejhůř, odveze ho autem manželka nebo dcery. Vlaku nicméně dává přednost, a to i z profesních důvodů. "Když skutečně chcete poznat krajinu, a tou se celý život zabývám, je lepší vzít spacák a pořádně ji prochodit nebo projet na kole. Objíždění vozem nestačí," zdůrazňuje.

Jeho kritika všeobjímajícího automobilismu souvisí s přesvědčením, že euroamerická civilizace stojí na hranici svých možností a naráží na nedostatek energie i surovin. V příštích 30 letech očekává souběh klimatických, ekonomických, potravinových a energetických problémů, které díky tradiční kreativitě překonáme, avšak nikoli beze ztrát. V rozhovoru s týdeníkem Ekonom Cílek uvádí, že příští Evropa a Amerika mohou být chudší a šetřivější. Přijít by mohly také o část demokracie. Není totiž vyloučeno, že prim začnou hrát privilegovaní - politici, bankéři a lobbisté - kteří se začnou chovat jako dávní feudálové.      (Zdroj: Enviweb)


Uran z mořské vody by mohl vystačit do roku 5000 ..... Současná jaderná energetika se nachází spíše v útlumu, takže nedostatek uranu není nijak pociťován - v tuto chvíli. Dojde-li však k renesanci jádra, je zde každopádně k dispozici další velmi vydatný zdroj paliva. Nedá se sice říct, že zcela obnovitelný, ale dostatečně vydatný na to, aby to vyšlo nastejno. Uranu v moři je totiž podle odhadů dost na to, aby pokryl současnou energetickou potřebu lidstva po 3 000 let.

Až dosud byl uran z mořské vody asi dvakrát dražší než ten normálně těžený. To by sice vzhledem k celkovým nákladům na výstavbu a provoz jaderné elektrárny prodražovalo vyrobenou elektřinu už jen velmi mírně, ale i tak je to prozatím neekonomické.

Nové adsorbenty zvané HiCap budou také ekonomicky konkurenceschopné zřejmě až v budoucnu, nicméně by podle autorů výzkumu mohly být určitou zárukou pro investory, že uran nezdraží víc než na určitou hranici.

Jak tyto adsorbenty vypadají? Polyethylenová vlákna o velkém povrchu se vystaví ionizujícímu záření. Následně se nechají zreagovat se sloučeninami, které mají vysokou afinitu k určitým kovům (uran je jen jednou z možností) a máme účinný lapač.      (Zdroj: Science WORLD)


Ze Šumavy mizí někteří živočichové a rostliny ..... Zaměstnanci Správy Národního parku Šumava začali řešit problematiku náletových dřevin na Šumavě. Na mapě znovu objeví tradiční šumavské louky, řekl v úterý agentuře Mediafax mluvčí parku Pavel Pechoušek.

Ze Šumavy přestávají mizet louky. Volné plochy, kde před založením národního parku byly loukami, zarůstaly v posledních letech náletovými dřevinami. Mizí z nich taky někteří živočichové a rostliny a zemědělci přicházejí o pastviny. Správa Národního parku Šumava proto začíná letos louky znovu obnovovat. Začnou na nich hospodařit soukromí zemědělci, budou zde chovat dobytek.

„Druhotné bezlesí, které bylo na Šumavě vytvořeno lidskou činností, je typickou kulturní a krajinnou dominantou Národního parku Šumava. Zaujímá přibližně 10 tisíc hektarů, což je asi 15 procent z celkové rozlohy národního parku. Nicméně plocha hospodářsky využívaného bezlesí na území Národního parku Šumava je jenom 4,5 tisíce hektarů. Rok od roku se tato plocha zmenšuje. Tato plocha zarůstá náletovými dřevinami. Tento trend chceme na vytipovaných místech zastavit,“ popsal Jiří Mánek, ředitel Správy Národního parku Šumava.      (Zdroj: Eurozprávy)


Mrazy do čtyř stupňů většině rostlin nevadí, říká botanik ..... Před zimou neutíkají jen lidé, ale také rostliny. Na to upozorňuje botanik Jiří Žlebčík, který poradil, jaké práce můžete nechat až na jaro nebo jak se přes zimu starat o pokojové květiny.

Co nejdůležitějšího je třeba na zahradě provést před zimou? ... Každá skupina rostlin potřebuje zazimovat trochu jinak. Třeba k růžím nebo trvalkám by se měla přihrnout půda, protože jinak by kořeny těchto rostlin, které nejsou dostatečně mrazuvzdorné, snadno namrzly. Je důležité, aby promrznutí nebylo příliš velké. Dále je potřeba těsně před mrazy provést zálivku, to se týká hlavně stálozelených rostlin, které neustále, i přes zimu, spotřebovávají vodu. Kdyby jim voda došla, tak by uschnuly. Proto těsně před tím, než začne mrznout, je vhodné je zalít. Další důležitou věcí je podzimní úklid, tedy zastřihnutí růží a keřů a odstranění prakticky celé nadzemní částí trvalek. To se týká například pivoněk. Zazimovává se také kompost, aby přes zimu lépe uzrával. Některé rostliny se na zimu přihnojují.

Jak by se mělo hnojit? ... Na podzim se dělá zásobní hnojení. Nesmí se hnojit dusíkem, ale draslíkem, případně fosforem. Je to kvůli vyzrávání pletiv.

Podzim ale neznamená jen přípravu zahrady na zimní spánek. Co vše můžeme ještě před zimou stihnout?

Dělají se výsadby různých rostlin, ovocných stromů nebo trvalek. Vysadit vlastně můžeme téměř všechno, kromě vysloveně teplomilných rostlin, které se vysazují až na jaře. Zasévají se cibuloviny jako tulipány, narcisy, hyacinty, krokusy, modřence nebo okrasné česneky. Totéž platí o kuchyňském česneku nebo o cibuli šalotce. Zahrádkář by je měl vysadit ještě, než začne mrznout.      (Čtěte na stránkách Agris)


9.10. 2012     Dnešní Světový den pošty si připomínáme od roku 1969, na výročí založení Světová poštovní unie, ke kterému došlo v Bernu roku 1874. Světová poštovní unie je jednou z nejstarších specializovaných organizací systému OSN.


Panspermie znovu na scéně: život prý na Zemi přilétl z exoplanet..... Panspermie... vědecký názor, pro mnohé skoro až životní styl. Řada vědců se domnívá, že život byl na Zemi dopraven z vesmíru. Nikoliv zelenými, našedlými či jinak zbarvenými mimozemšťany ale meteority.

Nové poznatky skutečně ukazují, že řada důležitých komponent se na naší planetu dostala díky planetkám a kometám – ať už organické sloučeniny, tak více či méně důležitá porce vody. Byl ale na Zemi dopraven i samotný život?

Obhájit samotnou panspermii je nesnadné, neboť ji v cestě stojí více než mnoho překážek. Může se vůbec život z nějaké planety dostat na cestu vesmírem? Tento problém byl spolehlivě vyřešen díky nálezům meteoritů z Marsu či Měsíce na, které byly vystřeleny z domovského vesmírného objektu při dopadu jiného meteoritu a po dlouhé cestě čítající miliony let dopadly na povrch Země. Někteří vědci se dokonce domnívají, že meteorit ALH84001 v sobě ukrývá stopy marťanského života. Další problémy ovšem zůstávají: může vůbec život přežít miliony nebo spíše stovky milionů let zakonzervován v meteoroidu? Na tom se vědci neshodnou.

Dlouho se také předpokládalo, že transport meteoritů z jiného planetárního systému je velmi nepravděpodobný vzhledem k vysoké rychlosti „exometeoroidů". Vědci z Arizonské univerzity a Astrobiologického centra poblíž Madridu ovšem nyní přišli na to, že výměna materiálu mezi Sluneční soustavou a blízkým cizím planetárním systémem mohla být v době, kdy byla Země velmi mladá, možná. Rychlost cizího meteoroidu totiž byla dle nových simulací až 50x nižší, než se původně předpokládalo.

Má to ovšem několik ale. Oba systémy musely mít malou vzájemnou rychlost a disponovat obří planetou. Podle simulací podobné podmínky mohly být splněny a Sluneční soustava si tak mohla vesele měnit obrovské množství materiálu se svými planetárními sousedy.

Tým simuloval celkem 5 milionů trajektorií mezi 4300 hvězdami v hvězdokupě a pracoval se třemi scénáři: odesílatel a adresát jsou hvězdy stejné hmotnosti jako Slunce, adresát má poloviční hmotnost Slunce a odesílat hmotnost Slunce a do třetice naopak. Výsledná pravděpodobnost činila pro jednotlivé scénáře 0,15; 0,05 a 0,12%. Není to mnoho, ale je to více než se původně čekalo. Pokud si představíte, že z obrovského množství materiálu bude zachyceno Sluneční soustavou 0,15%, je to slušný příděl.

Pokud by součástí výměny byly i základy života, mohl by se život po vesmíru šířit doslova jako epidemie.      (Zdroj: Science WORLD)


Rokytka hlásí vyčištěno ..... Necelá stovka dobrovolníků čistila na konci září břehy pražské řeky Rokytky. Výsledkem úspěšné akce je 12km vyčištěného toku a více než 150 pytlů vysbíraného odpadu a dalšího objemného materiálu.

Dobrovolníci byli rozděleni do sedmi skupin, které pracovaly na úsecích od Počernických rybníků po Vysočany. Sesbíraný odpad byl shromažďován na sběrných místech podél toku, odkud byl odvážen pracovníky Lesů na skládku. Co všechno bylo možné na březích Rokytky nalézt? „Kromě běžného odpadu jako jsou igelity, papíry, PETky či sklo jsme nacházeli pneumatiky, desítky metrů kabelů či elektroinstalační materiál. Mezi naše pikantní úlovky patří např. dvě kožené bundy, několik párů bot a dalšího oblečení, kanál i s poklopem, torzo dětského kočárku, plastové okapy nebo náhradní díly na kamion. Často jsme si vůbec nedokázali vysvětlit, jak se k řece takovéto předměty mohou dostat,“ zhodnotil práci jeden z dobrovolníků na úseku mezi Smetankou a Hloubětínskou křižovatkou.

Kromě čištění dobrovolníci také hrabali posekanou trávu na poldru Čihadla. Tlející tráva by zde pro svoji kyselost narušovala rovnováhu unikátního ekosystému, který na obnoveném poldru vzniká.

Za akcí stojí Sdružení TEREZA, které se věnuje environmentální výchově dětí ve školách. „Učíme děti, aby měly rády přírodu, rozuměly jí a něco pro ni dělaly,“ vysvětluje poslání Sdružení TEREZA její ředitel Petr Daniš. „ A právě poslední bod našeho motta jsme se rozhodli naplnit společně s dobrovolníky ze společnosti Unilever.“       (Zdroj: Ecomonitor)


Nejstarší nalezená marihuana ..... V poušti Gobi se našlo zhruba 900 gramů marihuany v 2700 let starém hrobě, je považována za nejstarší marihuanu podle článku v nejnovějším vydání časopisu Journal of Experimental Botany.

Testy potvrdily, že tato marihuana obsahuje psychoaktivní látky a tak to zpochybňuje teorii, že ve starověku lidé pěstovali konopí pouze pro výrobu oblečení, lan a dalších věcí.      (Zdroj: Free Pub)


Jeden gram DNA stačí pro uložení 700 TB dat ..... Data ukládáme na různé formy struktur pomocí magnetické, polovodičové či optické technologie. Vědci ale uložili rekordní kapacitu do DNA.

Ukládání dat si prošlo velkou evolucí. V pokročilém měřítku ji před téměř čtyřmi miliardami let odstartoval vznik replikace prvních primitivních buněk.

Jako velmi pokročilou nadstavbu pro ukládání informací lze označit neuronovou síť, respektive mozek. V tomto případě je jedno, o jaký organismus se jedná, i když lze mozek člověka zařadit mezi nejrozvinutější.

Vědci neustále zkoumají nové formy pro ukládání informací a není se čemu divit. V informační době, kdy množství dat narůstá neuvěřitelným tempem, je nutné mít k dispozici stále pokročilejší technologie, které dokážou uložit rostoucí objem dat.

Zvyšuje se tak hustota zápisu na čtvereční palec (obvyklé měřítko). V obvyklých technologiích používaných v oboru IT jde tedy o menší tranzistory, menší magnetické body a menší díry vypálené laserem.

Vědcům z Harvardské univerzity ve spolupráci s institutem Wyss se podařilo uložit rekordní kapacitu pomocí DNA. Možnost ukládání dat do DNA přitom není novinkou, již dříve se podařilo uložit například 700 kilobajtů dat. O kódování se v DNA starají báze A, G, C a T.

Novými technikami se dnes vědcům podařilo uložit do DNA neuvěřitelných 44 petabajtů dat, což je 44 000 představitelnějších terabajtů. Jako základ vzali knihu ve formátu HTML s mnoha obrázky, fotografiemi, textem a programovacím kódem. Data převedená do binární soustavy (jedničky a nuly) poté zakódovali do standardní soustavy bází zastoupené písmeny TG (1) a AC (0). Data této knihy uložili do jednoho gramu DNA v 70 miliardách kopiích.

Čtení probíhá standardním sekvencováním, které je stále rychlejší a levnější. Technologie ukládání dat do DNA tak může mít svou budoucnost, alespoň do doby, než se podaří pomocí jiných materiálů dosáhnout srovnatelné nebo vyšší hustoty. DNA má také poměrně dlouhou trvanlivost, což je ideální pro archivaci.      (Zdroj: VTM)


Vědci dokázali existenci paralelních světů ..... Matematický objev, který udělala skupina vědců z Oxfordské univerzity, dokazuje, že paralelní světy skutečně existují. Samotná teorie těchto světů se objevila už v roce 1950 v USA. Její autor Hugh Everett se jejím prostřednictvím pokoušel objasnit záhady kvantové mechaniky.

V Everettově „mnohočetném“ vesmíru může vést každá nová událost k jinému výsledku. Počet možných alternativních výsledků se rovná počtu světů. Například řidič auta vidí chodce, jak mu vběhne do cesty. V první realitě se mu snaží vyhnout a sám se zabije. Ve druhé se dostane do nemocnice a přežije, ve třetí realitě zahyne chodec. Počet alternativních scénářů je nekonečný. Everettovu teorii ale vědecký svět považoval za fantastickou a nakonec upadla v zapomnění.

V Oxfordu ale nyní zjistili, že Everett se vydal správným směrem. Experimentálně prokázali, že atomové částice zaujímají nejasnou „superpozici“, ve které mohou současně rotovat různými směry, nebo se objeví ve stejnou dobu na různých místech. Hlavním závěrem jejich objevu je, že keříčkovité struktury, které vznikají při štěpení vesmíru na paralelní verze sebe samého, objasňují pravděpodobnostní charakter v kvantové mechanice. To podle oxfordských vědců dokazuje, že žijeme v jednom z mnoha paralelních světů, a nikoli v jedinečném.      (Zdroj: Proc Proto)


Veřejné přiznání "Chemtrails" ve Švédsku ..... Také je znáte - dlouhé bílé pruhy na modré obloze. Některé, vypouštěné neoznačenými letadly,

ovšem nemizí jako běžné stopy, které jsou prakticky jen parou. Říká členka švédské strany Zelených Pernilla Hagberg.

Švédský list Katrineholms Kuriren, píše, že Hagberg je první výše postavenou političkou, která veřejně adresovala problém „chemtrails". Hagber připustila, že neobvyklé stopy na obloze, které nepodléhají rozpadu, jako běžné stopy, jsou ve skutečnosti toxickou směsí chemikálií, virů a kovů.

Podle Hagber se jedná o snahu USA, konkrétně CIA (Central Intelligence Agency) a NSA (National Security Agency), a švédské vlády o změnu atmosféry skrze záměrné rozprašování aerosolu, jehož součástí jsou chemikálie, viry, části virů a kovy jako například hliník a barium, které se v poslední době zvýšeně akumulují v zásobách vody a půdě po celém světě.

Běžné stopy ledatel, které se skládají pouze z vody, se rychle po vypuštění proudovým motorem vypařují. Chemtrails, které postupně celou oblohu zabělí jsou zcela jiného původu. „Je velkým posunem, že se chemtrails stávají politickým tématem. Pomůže to k tomu, že se jím začnou zabývat i běžní lidé – mainstream." Píše JG Vibes pro Intel Hub o bezprecedentním prohlášení političky Hagberg. „Bohužel se jedná o politický problém, který vyžaduje mnoho nepolitických řešení", dovává.

Rozprašováním chtějí zachránit planetu

Je zajímavé, že v nedávné době došlo k přiznáním chemtrails ze strany UN a organizací spojenými s Bill & Melinda Gates Foundation.

Připustili, že opravdu dochází k rozprašování aerosolu, který není pouze běžnou leteckou stopou. Jako důvod uvedli snahu zachránit planetu před všezničujícím globálním oteplováním. (více zde:http://www.hangthebankers.com/bill-gates-admits-to-chemtrails/ )

Rozprašování toxických chemikálií a virů obhajují tím, že chemtrails odrážejí sluneční paprsky, což bude mít za následek snížení průměrné teploty v atmosféře a odvrázení změn počasí, které prý mají za následek tání polárních ledovců.

Hagberg prohlásila, že bude dále bojovat proti chemtrails, na kterých v současnosti spolupracuje i švédská vláda.      (Zdroj: Czech Free Press)


Celer není jen afrodisiakum ..... Už od časů faraonského Egypta je celer hlíznatý (Apius graveolens) vyhlášeným prostředkem povzbuzujícím potenci - moderní věda ale zjistila, že má kromě toho také celou řadu dalších příznivých účinků. Obsahuje několik druhů éterických olejů, které mají protibakteriální a protizánětlivé účinky. Konzumace proto pomáhá zejména sliznicím trávicího traktu (od úst až po střeva), likviduje záněty ledvin a močového ústrojí, dokonce chrání před chřipkou, rýmou a dalšími infekcemi dýchacích cest. Snižuje také krevní tlak i hladinu krevního cukru. Kromě toho celer obsahuje vitamíny skupiny B, které jsou důležité pro játra, nervovou soustavu a stav kůže...

Tak by se ve výčtu příznivých účinků celeru dalo pokračovat velmi dlouho - lékaři jej považují za jednu z nejzdravějších zelenin. Pro mnoho lidí však představuje problém jeho chuť. Podívejme se tedy, jak si konzumaci celeru zpříjemňovali naši předkové za časů staré monarchie.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Proč žít v bohatství? Stojí to čím dál tím víc ..... Cena luxusních výrobků prudce letí nahoru. Téměř hypnotická přitažlivost některých značek a rostoucí počet extrémně bohatých zákazníků po celém světě umožňuje luxusním značkám hnát rok za rokem ceny do stratosféry, napsal francouzský list Le Monde.

Pár bot John Lobb, kabelka Kelly Hermès, kilo kaviáru Petrossian Sevruga, lahev šampaňského Dom Pérignon 2002, sezení s terapeutem na Páté Avenue, facelift od slavného plastického chirurga, dvě sedadla do newyorské Metropolitní opery, nejelegantnější z vrtulníků Sikorsky nebo vůz Rolls-Royce Phantom.

To jsou některé ze 40 druhů zboží a služeb používaných k vypočítání uznávaného indexu Cost of Living Extremely Well (náklady na živobytí krajně dobře situovaných), který v roce 1976 vytvořil časopis Forbes. Během posledních 35 let tento index stoupl o 800 procent. Během stejného období se americký index spotřebitelských cen zvýšil o 300 procent.

Přechod na euro tento trend potvrdil. Od roku 2001 cena desítky nejcharakterističtějších produktů rostla mnohem rychleji než všeobecný index spotřebitelských cen ve Francii, který v letech 2001 až 2011 Národní ústav pro statistiku a ekonomické studie (Insee) stanovil na 23,5 procenta.

Například za posledních 11 let cena gabardénového pršipláště Burberry vzrostla ze 122 na 1190 eur (v nynějším kurzu ze zhruba 3000 na téměř 30.000 korun). Ještě působivějším způsobem stoupla cena ocelových a platinových hodinek Rolex Yachtmaster z 5488 na 39.000 eur.       (Zdroj: Eurozprávy)

Takže celebrity jsou vlastně chudáci ... a dobře jim tak ...


Virus ze starověku: Napadne i nás? ..... Ve třicátých letech minulého století se hovořilo o děsivém příběhu „nemrtvých“ z jedné africké vesnice. Někteří domorodci byli napadeni virem, který zcela změnil jejich chování. Upadli do kómatu a proměnili se opravdu v „živé nebožtíky“. Když procitli, nikdo z obyvatel s nimi už nechtěl žít. Bývalí sousedé a přátelé si mysleli, že vstali z mrtvých či je přicházejí strašit z onoho světa. Něco podobného prý hrozí i nám – a může za to nebezpečný virus ze starověku!

V devadesátých letech archeologové objevili stopy po několika epidemiích z dávných dob. Záhadný virus vždy napadl pouze vybranou část populace, například v Egyptě či na území dnešního Konga. Nemrtví se marně snažili vyhrabat z hrobů či krypt. Pokud se jim to přece jen podařilo, vypadali jako zombie, objevily se poruchy psychiky, ospalost, agresivita či kanibalismus. Když se zkoumali dochované lebky s částmi mozkových tkání, zazněla obava, zda tento zákeřný virus mohl přežít až do současnosti. A co by se stalo, kdyby se dostal do vhodného prostředí. Umožnilo by jeho množení?

Je něco podobného vůbec možné? Část odborníků tuto verzi připouští. A dal by se virus použít i jako nebezpečná a velmi účinná zbraň? Snad ano, podle dosud neověřených zpráv s tím některé armády dokonce počítají a už v laboratořích zkoumají vývin ochranné vakcíny.

Důležitou roli ale hraje imunitní systém člověka. Pokud jste se tedy začali bát, tak zcela zbytečně. Starověký virus totiž není jedinou hrozbou pro člověka, dalšími nebezpečnými viry nás mohou nakazit i zvířata, například drůbež, prasata či kočky. Virus je zvláštním mikrobem, jde (zjednodušeně řečeno) o „polomrtvou a položivou“ mikroskopickou bílkovinu, schránku s genetickou informací. Viry jsou parazité a nejhorší hrozbou jsou jejich mutace. Následná pandemie by způsobila opravdovou katastrofu.      (Zdroj: Doplněk)


První čísla z Prahy: Metrobusy se zpožďují i o 20 minut ..... Hlavní město jezdí měsíc podle nových jízdních řádů, které mimo jiné zavedly systém metrobusů. U některých z nich se naplnila varování odborníků, že pražské ulice nejsou na metrolinky připraveny.

Část metrobusů, které měly nabídnout atraktivní spojení, se totiž často zpožďuje, protože uvíznou v automobilové zácpě. Každý den nabírají i dvacetiminutová zpoždění.

Čím dál větší otazník se vznáší také nad množstvím ušetřených peněz. Na řadě linek totiž musely přibýt spoje, aby se cestující do vozů vůbec vešli.

Aktuálně.cz sledovalo v minulých dnech hlášení o mimořádných událostech na webu dopravního podniku a čísla některých metrobusů se v nich objevovala nápadně často. A to i se zpožděním dvacet minut či déle.

Například metrobusy číslo 136 nebo 177 se zpožďovaly každý sledovaný den, a to především ve špičkách. Načas nejely předminulé úterý a středu ani žádný z pracovních dnů minulého týdne. Někdy se jejich zpoždění vyšplhalo až na 25 minut.

Nejedná se přitom jen o jeden zpožděný vůz, obnovení řádného provozu někdy trvalo i hodiny. Navíc nejde o zdržení vyvolané nějakou mimořádnou situací, jako je třeba dopravní nehoda nebo oprava silnice. Jak uvádí zpráva DPP, příčinou je ve všech případech silná automobilová doprava.

Právě na toto riziko přitom dopředu upozorňovali odborníci z ČVUT, kteří na změnu v MHD vypracovávali oponentní posudek. Podle nich je plán špatně připravený, ve městě chybí preferenční opatření, jako je dostatek volných pruhů nebo úprava světelné signalizace. Právě tato opatření pomáhají metrobusům při průjezdu zácpou.

Riziková 125 ... "Riziková je především linka 125, a to v oblasti Jižní spojky. Tam budou určitě zpoždění, tam bude problém," uvedl jeden z autorů posudku Petr Moos z Dopravní fakulty ČVUT. A 125 skutečně někdy mívá potíže. Během dvou dnů nabírala v ranních hodinách i čtyřicetiminutové zpoždění.

Jednou za to mohla silná automobilová doprava, podruhé její kombinace s dopravní nehodou. Potíže 125 navíc nyní komplikují život daleko většímu počtu cestujících, protože linka převzala trasu zrušeného autobusu 271.      (Zdroj: Aktuálně)

Jestli ono to není tím, že autoři podobných nesmyslů městskou dopravu znají jen z doslechu a sami ji nepoužívají ...


8.10. 2012     Dnes slavíme Mezinárodní den boje proti popáleninám (Mezinárodní den boje proti popáleninovým úrazům). Některým druhům popálenin lze předcházet vhodnou prevencí. Ať už je to umisťování horkých či žhavých předmětů mimo dosah dětí, nákup kvalitní pyrotechniky a správná manipulace s ní, … K lepší informovanosti by měl přispívat i dnešní svátek, který vyhlásila Mezinárodní společnost pro popáleninové úrazy.


Ponožky nového tisíciletí komunikují s iPhonem ..... Okruh věcí, které ještě nelze připojit k iPhone, se snižuje raketovým tempem. Jedním z posledních ostrůvků, který se obešel bez kompatibility se smartphonem, bylo až donedávna spodní prádlo. Nyní je jasné, že rok 2013 bude patřit chytrým ponožkám, které si můžete spárovat pomocí zabudovaného čipu a vašeho iPhone!

Fenomén licháčů, které se objevují po každém praní, zkazí náladu každému, kdo má v domácnosti na starosti třídění ponožek. I při sebepečlivější práci se seznam smutných ponožek, kterým sežrala partnera pračka nebo skřítek Ponožkožrout, neúměrně zvyšuje. Dalším problémem pak bývají ponožky stejné barvy, u kterých se špatně pozná, které k sobě patří. Švýcarská společnost BlackSock se rozhodla, že každodenní boj o roztřídění ponožek jejich majitelům usnadní.

Pro své zákazníky připravila aplikaci pro iPhone, která využívá kameru a RFID čtečku na to, aby rozhodla, která dvojice patří k sobě. Očipované ponožky identifikuje podle unikátního kódu, u ostatních identifikuje stupeň jejich vyblednutí a opotřebování kamera. Čtečka kódů dodávaná s aplikací načítá kódy z čipů a odesílá je přes bluetooth do mobilu. Technologie 21. století navíc pozná, zda si daný kus máte navléct na pravou, nebo levou nohu.      (Zdroj: Dvojklik)

Ještě by ten moudrý aparát měl člověku poradit, která noha je levá a která pravá ...


Podvodníci žádají e-mailem úhradu za elektřinu ..... Řadě lidí v uplynulém týdnu přišel podvodný email, který se tvářil jako výzva zákaznického centra energetické společnosti E.ON. Zpráva je vyzývala k uhrazení nedoplatku, jinak jim bude odpojena elektřina. Informovala o tom televize Prima.

Společnost před podvodníky varuje také na svých internetových stránkách.

V podvodné zprávě se uvádí, že firma eviduje nedoplatek za odběr služeb, tedy elektřiny ve výši 2539 korun a vyzývá k uhrazení nejpozději do tří pracovních dnů. Email obsahuje také číslo bankovního účtu a podepsané je za Středisko služeb zákazníkům E.ON ČR.

"Důsledně se od tohoto sdělení vyzývající k úhradě nedoplatku distancujeme a žádáme Vás, abyste žádnou platbu na uvedený účet neprováděli," uvedla firma E.ON na internetu.

Televize Prima večer informovala, že účet patří jihočeské firmě GOPAY. Banka již účet zablokovala. Energetická firma podle televize podala trestní oznámení.      (Zdroj: Aktuálně)


Co byste chtěli vidět dalekohledem Fram? ..... Chtěli byste pozorovat jižní oblohu profesionálním robotickým dalekohledem? A jaký objekt byste na ni rádi viděli nebo si nechali vyfotografovat?

Tak se ptají vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd a zájemcům nabízejí využití svého dalekohledu Fram. Fyzikální ústav ho totiž provozuje na velké mezinárodní observatoři Pierra Augera v Argentině, která se zabývá výzkumem extrémně energetického kosmického záření, a dalekohled Fram má mimo jiné na starosti sledovat okamžitý stav atmosféry, zejména pak rozptyl světla v atmosféře v závislosti na vlnové délce světla.

Podle doktora Michaela Prouzy se však robotický dalekohled FRAM zabývá i pozorováním astronomických objektů na jižní obloze. Další podrobnosti najdete na gloria.fzu.cz nebo můžete poslat mail na adresu prouza@fzu.cz.       (Zdroj: ČR Vltava)


Zastavte stres! ..... Stres je slovo, které je velmi často užíváno v nejrůznějších souvislostech. Málokdo však přesně vnímá jeho pravý význam, a z toho pak vzniká poněkud mylná představa o tom, co vlastně stres je.

Původně byl stres definován jako zátěž, která překračuje obvyklou úroveň. Byl vnímán jako přílišná zátěž biologického systému. Vysvětlím to: každý živý organismus je schopen se přizpůsobovat podmínkám, a to jak vnějším, tak vnitřním. Prostě zvládne změny. Je na to také velmi dobře vybaven. Má spoustu čidel – receptorů, které jej informují o situaci, a také velmi rychlou řídící jednotku – mozek a míchu, které jsou schopny zpracovávat takové množství dat, že počítače blednou závistí. Centrální nervový systém velmi rychle vydává řídící příkazy pro jednotlivé orgány, tkáně i pro organismus jako celek, které mají za úkol uchránit jej od poškození. Představme si nyní alespoň na chvíli, co všechno musí být neustále přesně regulováno. Trávení vytváří živiny, a ty musejí být přesně odeslány na místo určení, odpad musí být zpracován a vyloučen. Do toho ještě myslíme, pracujeme, pohybujeme se, musíme udržet vnitřní teplotu ve velmi malém rozmezí, aby mohly fungovat enzymy a pohybovat se krvinky. Srdce se musí přizpůsobovat zátěži, kůže teplotě, rovnováha pozici těla, a do toho vstupují zrakové podněty, sluchové, také nezapomínejme na emoce, příjemné či nepříjemné prostředí.... z toho by jeden měl ne stres, ale STRES. A naše tělo to všechno zvládá, aniž by nás jakkoli obtěžovalo. Kdybychom o těchto pochodech měli být informováni, zblázníme se během několika minut.       (Čtěte na stránkách Celostni medicina)


Staří Egypťané objeviteli protéz? ..... Jacky Finch z Manchesterské univerzity ve Velké Británii zkoumal repliky dvou náhražek palců na noze z doby Starého Egypta. Chtěl zjistit, zda mohly být v minulosti užívány jako praktické nástroje, a zda tedy svým majitelům pomáhaly v chůzi. To, že zařízení na sobě měla dostatek opotřebení, naznačovalo, že šlo zřejmě více než o kosmetické doplňky. Nikdo však dosud nic nedokázal.

Jedna domnělá protéza byla stvořena z tří částí dřeva a pokrytá kůží mezi léty 950 až 710 př.n.l. a objevena na pohřbené ženské mumii v Luxoru v Egyptě, druhý palec vyrobili před rokem 600 př.n.l z jakéhosi paper-maché (druhu papírové hmoty s přídavkem nadrcené směsi látky a lepidla).

Finch pozval do svého výzkumného centra dva dobrovolníky, kterým shodně chyběl palec na pravé noze. Vědci pak vytvořili přesné repliky starých prstů, ovšem šité na mírů každého dobrovolníka, kteří k nim dostali i fešné kožené sandály staroegyptského stylu. Pak se podrobili velice pečlivým testům, kdy jejich 10metrovou chůzi sledovalo 10 speciálních kamer. Také se zaznamenávali jejich otisky nohou.

Bylo opravdovým překvapením, jak dobře oba dobrovolníci s egyptskými náhražkami chodili. Navíc měření tlaku ukázala, že falešné prsty nezpůsobily žádné nepatřičné nepohodlí nebo možné poškození tkáně. Nicméně, když dobrovolníci obuli jen repliky sandálů bez falešných prstů, tlak prudce vzrostl. I ve zkouškách flexibility i v samotném hodnocení pacientů vyhrál trojdílný prst z Luxoru, vizuálně atraktivnější kartónový prst pokulhával. Jedná se tak o vůbec nejstarší potvrzené funkční protézy světa.      (Zdroj: 21@století)


Děti Země: Zvukový záznam z jednání o JE Temelín je utajován nezákonně ..... Vítězem 10. ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno v kategorii „otevřenost úřadů při rozhodování“ se dne 1. října 2012 stal Úřad na ochranu osobních údajů. ÚOOÚ v rozporu se zákonem totiž Ministerstvu životního prostředí nedoporučil poskytnout Dětem Země úplné znění zvukového záznamu z projednání vlivů dvou jaderných bloků JE Temelín na životní prostředí. Zákon ovšem porušuje i ministr Tomáš Chalupa (ODS), který o jejich rozkladu proti neposkytnutí tohoto záznamu nerozhodl v zákonné lhůtě.

„Úřad na ochranu osobních údajů vyhrál tuto kategorii nejen za nezákonné doporučení neposkytovat úplné znění zvukového záznamu z jednání o JE Temelín, ale především za překrucování výkladu ochrany osobních údajů při poskytování záznamů i z dalších veřejných jednání,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Děti Země na MŽP podaly v červnu po skončení veřejného projednání posudku EIA pro výstavbu dvou jaderných bloků JE Temelín na MŽP žádost, aby jim podle zákona č. 123/1998 Sb. poslalo zvukový záznam. To ale MŽP odmítlo s odkazem na doporučení ÚOOÚ, že je nutné vymazat pasáže o údajích fyzických osob.

Tento postup je podle Dětí Země v rozporu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. i se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., neboť MŽP musí povinně na internetu zveřejnit zápis z tohoto jednání i s těmito údaji a ochrana osobních údajů se na takovou veřejnou činnost nevztahuje.

„My to vnímáme jako strach státu před angažujícími se občany Evropy, kteří chtějí vědět, jak se u nás rozhoduje o této sta miliardové státní zakázce, neboť na plný zvukový záznam máme jasný nárok,“ tvrdí Patrik.      (Zdroj: Econnect)


Myjete nádobí ručně? Tak to dělejte správně! ..... Umýt špinavé nádobí umí každý. Umýt špinavé nádobí tak, aby bylo čisté a přitom se neplýtvalo vodou, energií, mycím prostředkem a navíc ani časem – to už je pane věda. A to je bez legrace. Na univerzitě v Bonnu získala Natalie Anna Fussová za výzkum správného ručního mytí nádobí doktorát. A to je taky bez legrace.

Její práci vedl Rainer Stamminger, který se na stejné univerzitě věnuje zkoumání chodu domácností. A i on je expert na mytí nádobí a na toto téma publikoval řadu článků. Co z jejich prací a výzkumů vyplývá? Jednak návod na správné mytí nádobí, který navrhla a v laboratorních i domácích podmínkách ověřila Natalie Anna Fussová, jednak řada pozoruhodných informací o tom, jak se v Evropě myje nádobí.

Začněme s nimi. Lidé se dělí na dvě základní skupiny. Jedni myjí nádobí nejraději hned po jeho zašpinění. Druzí si počkají, až se ho nahromadí dostatečné množství a pak ho umyjí najednou.

Někteří lidé myjí nádobí ve dřezu, do kterého napustí vodu. Jiní lidé myjí nádobí pod tekoucí vodou. Jak zjistila Fussová, u lidí, kteří doma moc nevaří a mnoho nádobí nenadělají, je to vcelku šetrný přístup. Ale jsou lidé, kteří nechají vodu téct i v době, kdy už samotné mytí skončilo a nádobí se právě utírá do utěrky. Zajímavým poznatkem Stammingerova výzkumu je, že při ručním mytí lze dosáhnout kvalitního umytí nádobí jen s určitou spotřebou vody. A je to násobně víc, než za kolik to zvládne moderní myčka.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Leydenská láhev – pro hudebníky, kejklíře i zubaře ..... V dějinách výzkumu elektřiny a magnetismu se obvykle zmiňují počátky v antice, kompas, středověké spekulace a potom nástup moderní vědy. Pojďme se podívat na méně známou kapitolu, totiž počátky populárních „leydenských lahví“.

Leydenská láhev byla v 1. polovině 18. století prvním přístrojem, který dokázal elektrickou energii nejen produkovat, ale také uchovávat pro pozdější využití (takže šlo o něco na způsob kondenzátoru). Název má od holandského města Leiden, příslušné experimenty ovšem začaly již dříve. Prvenství zřejmě patří německému duchovnímu Ewaldu Georgovi von Kleistovi.

Při jednom z experimentů vstrčil třením zelektrizovaný hřebík do baňky s vodou a obdržel ránu, pouze ale pokud se lahvičky dotkl druhou rukou. Při dalších experimentech změnil kapalinu a získal láhev schopnou uchovávat náboj až 24 hodin. Záleželo to na tloušťce a kvalitě skla (nejkvalitnější bylo údajně sklo tehdy používané pro výrobu pivních lahví :-); mimochodem, člověk by si myslel, že lahvové pivo je až mladšího data). Jako nejúčinnější náplň leydenské lahve se nakonec ukázaly být elektrolyty. Předměty tohoto typu brzy získaly velkou popularitu i mimo vědeckou komunitu.

Krátce po objevu skladování elektřiny se přišlo na její využití i mimo vlastní vědecký výzkum a společenská povyražení – v medicíně. Elektřina se brzy začala používat ke stimulaci periferních nervů během operací, stejně jako pro potlačení bolesti například při zubařských zákrocích nebo při chorobách srdce – mimochodem je zde zmíněno, že už ve starověku někdy lékaři přikládali na tělo elektrické ryby).      (Zdroj: Science WORLD)


Spin Cell od firmy V3Solar ..... Poskládání fotovoltaických článků na otáčející se kužel má umožnit získávat dvacetkrát více elektřiny než kolik by jí stejný článek vyrobil na plochém statickém panelu.

V3Solar je americká firma se sídlem v Los Angeles, Kalifornii. Inženýři jejich laboratoře v Oregonu vyvinuli nový způsob získávání elektrické energie pomocí tradiční technologie solárních článků, nápad si firma nechala patentovat. Zařízení nazvali Spin Cell (točící se buňka) a podle provedených testů na prototypu má získávat dvacetkrát více energie ze stejného množství solárních článků, pokud jsou umístěny na stabilní vodorovné desce. Trikem umožňujícím lepší využití energie přicházející ze Slunce, je umístění solárních článků na kuželový rám, který se otáčí.

Že lze účinnost solárních článků vylepšit pomocí čoček, nebo zrcadel, se ví již dlouho. Při stávajícím klasickém způsobu montáže „naplocho“ ale takové vylepšení zatím naráželo na problém, kterým je vznikající teplo. Čočky a zrcadla jej produkují tolik, že se pojiva v článcích taví a zařízení v krátké době odchází. Právě tento problém vyřešila rotace. Když se na plochý panel soustředí dvacetkrát více sluneční energie, během deseti sekund teplota vzroste na 127 stupňů Celsia. Základna kuželu s panely opatřenými čočkami se ale otáčí. Tím, že trojúhelníkové panely přijímají koncentrovanou sluneční energii jen po krátký čas, tak než na ně znovu "dojde řada", stačí vychladnout. Jejich teplota nepřesáhne 95 stupňů Celsia.       (Zdroj: OSEL)


Středočeské podniky se derou mezi největší znečišťovatele, roste podíl spaloven odpadů a chemiček, informace o látkách v odpadech omezila vláda ..... Arcelor Mittal Ostrava, Spolana Neratovice, Třinecké železárny, DEZA Valašské Meziříčí anebo Synthos v Kralupech nad Vltavou – to jsou některé z podniků, které figurují mezi největšími znečišťovateli v ČR. A to i přesto, že u některých z nich došlo i ke značnému zlepšení. Dobrou zprávou z roku 2011 je meziroční pokles množství ohlášených emisí polétavého prachu (PM10), a to zejména u podniků v Moravskoslezském kraji. Naopak extrémní nárůst množství dioxinů v odpadech vykázala spalovna SITA v Trmicích. Prozrazují to žebříčky, které z čerstvě zveřejněných dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2011 zpracovali odborníci ze sdružení Arnika.

„Jestli za nižší emise drobných prachových částic vděčí Severomoravané skutečně lepším technologiím v Arcelor Mittalu nebo spíše poklesu výroby, to uvidíme až za rok při srovnání s daty IRZ za celý rok 2012,“ hodnotí tuto změnu vedoucí havířovské pobočky Arniky Jan Nezhyba.

Oproti předchozím letům je letos ještě viditelnější příspěvek spaloven odpadů k zátěži životního prostředí dioxiny a rtutí.

IRZ je veřejně přístupnou databází kde údaje ohlašují samy průmyslové provozy. Arnika už tradičně z těchto údajů připravuje žebříčky podle jednotlivých skupin látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. V tabulkách pro jednotlivé škodliviny je seřazeno deset nejvíce znečišťujících firem. Bohužel po osmi letech zdárného provozu registru však hrozí, že lidé přijdou o informace o řadě průmyslových znečišťovatelů. Neúnavně o to již druhým rokem usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a především pak Svaz chemického průmyslu.

„Snížením počtu ohlašovaných látek vláda upírá lidem, aby se dozvěděli o všech látkách, které znečišťují prostředí a mohou mít negativní vliv na zdraví. Průmyslové provozy musely v roce 2010 ohlašovat44 nebezpečných látek v odpadech, loni už to ale bylo pouhých 25. Okleštění zveřejňovaných informací způsobila změna legislativy, kterou prosadilo Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ vysvětlil tiskový mluvčí Arniky Vratislav Vozník.      (Zdroj: Arnika)


5.10. 2012     Pátý říjen byl vyhlášen organizací UNESCO roku 1994 jako Mezinárodní den učitelů.

Americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ball kdysi dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo povzbudit morálku zaměstnanců jedné firmy. Během krátké chvíle nakreslil prvního „smajlíka“. Od té doby se usměvavý obličejíček stával stále více populární a dnes již jsou různé druhy „smajlíků“ neboli emotikonů běžnou součástí našich životů. Roku 1999 pan Ball založil Smile Corporation, společnost, která (krom jiného) každoročně pořádá první pátek v říjnu Světový den úsměvu. Celý projekt je charitativní, snaží se pomoci. Její anglický slogan by se dal přeložit asi jako „Udělej akt milosrdenství – pomož jedné osobě se usmát“.


Nový kamerový systém ohrožuje lidská práva ..... Kamerové systémy schopné identifikace a sledování obličejů osob na skoro kilometr mění Británii ve společnost Velké Bratra, varoval první britský komisař pro sledování.

Nové kamery s vysokým rozlišením jsou instalovány napříč britskými městy bez konzultace s veřejností, která je jimi narušována, řekl Andrew Rennison pro Independent.

Rostoucí sofistikovanost sledovacích technologií se stává tak vážnou, že může být ve Velké Británii v rozporu s lidskými právy, řekl. V Británii se uvažuje o zhruba 1,85 milionech sledovacích kamer.

Ve zprávě pro policii a vládu pan Rennison předpověděl, že bude ospravedlnitelný veřejný protest, pokud se v ulicích, veřejných dopravních prostředcích a v zábavních podnicích nasadí systémy pro rozpoznávání obličeje a HD kamery. “T Tato technologie předstihla naši schopnost ji regulovat,” řekl.

“Jsem přesvědčen, že pokud se nám nepodaří ji správně regulovat – tj. technologické schopnosti používat miliony obrázků – bude obrovský veřejný odpor. Jeto scénář Velkého Bratra ve velkém. Jde o schopnost zachytit kamerou váš obličej v davu z dálky skoro jeden kilometr.”

Pan Rennison byl minulý měsíc jmenován prvním komisařem pro sledování ministerstvem vnitra poté, co měl dočasně tuto roli od roku 2009. Bývalý policista řekl, že nepřiměřené a invazivní monitorování vzbuzovalo velké obavy, protože se HD kamery objevují všude možně.

Rychlý rozvoj digitálních technologií znamená, že jsou 16-megapixelové HD kamery nyní velmi levné, takže si lidé kupují fotoaparáty s obrovským optickým a digitálním zoomem.

“Malý fotoaparát v kopuli s výhledem 360 stupňů může zachytit váš obličej v davu – a jsou tam algoritmy, které běží na pozadí. Viděl jsem zkušební testy, které ukazují, že je vysoká míra úspěšnosti při hledání vašeho obličeje v databázi obličejů.”

Výzkum automatického rozpoznávání obličeje provádí ministerstvo vnitra s 90% úspěšností a řekl, že se “zlepšují ze dne na den”.

Řekl, že kamery “ukládají všechny snímky, které nahrají…a mají schopnost hledat váš obličej v databázi hledaných osob.”

Skupina proti sledování jménem Big Brother Watch nedávno zjistila, že 428 místních orgánů používá minimálně 51 600 kamer – 100 tisíc jich je používáno ve školách, 200 v šatnách a toaletách. Více než milion kamer byl instalován na soukromé pozemky.      (Zdroj: Free Pub)


Račte si vybrat: Sex nebo rohlík? ..... Kdybyste dostali možnost zvolit si mezi sexem nebo pečivem, co byste si vybrali? Pokud jste zrovna vykřikli „sex!“:

1) Omluvte se kolegům

2) Položte si otázku, proč by mnoho lidí dalo přednost pečivu

Právě nesnášenlivost lepku je na strmějším vzestupu než jakákoli jiná potravinová intolerance. Postihuje samozřejmě lidi trpící celiakií, ale taky velké procento populace, které k celiakii nemá genetické dispozice, ale pořád se u něj projevují negativní reakce, když lepek sní (pro tuto diagnózu se nyní v angličtině používá zkratka NCGS: Non-Celiac Gluten Sensitive což je v praxi člověk, co je citlivý na lepek, ale nemá celiakii, pozn. překl.)

Pro mnoho lidí (jak potvrzené celiaky, tak lidi s nesnášenlivostí lepku) se rovná pozření i malého množství lepku nafouklému břicho, křečím a průjmu.. pokud bychom měli vyjmenovat jen tři nejčastější příznaky, které by zkazili náladu i Hugh Hefnerovi.

I přesto stále slyšíte lidi říkat: „Vím, že mě to bude později mrzet, ale nemůžu si pomoct“ a pustí se do hodování na pečivu.

V současné době je pro nás nezvratný fakt, že je většina populace silně závislá na tomto jídle – jenomže tato závislost zdá se zahrnuje také lidi, u kterých byla lékařem diagnostikovaná nesnášenlivost na takové jídlo a u kterých se objevují bolesti a nepříjemné pocity pokaždé, když takové jídlo snědí.

Co některé z nás nutí volit si bolest trvající hodiny nebo dokonce dny jen pro okamžité uspokojení, které trvá pár vteřin? Můžeme to vůbec nazvat jinak než skutečnou závislostí?

Jasně, závislost na jídle, pochopitelné. Může být ale jídlo, které nám způsobí bolesti, stále příjemnější než sex?      (Zdroj: Natural Magic)


Před bezem klekni ..... Čtenář Josef B. z Moravy píše: „Současné období se vyznačuje sběrem léčivých bylin. Zajímá mne vše, co se týká bezu. Jak účinkuje na lidský organismus, kdy se sbírá květ a kdy plod, jak je to se sušením a skladováním, případně o recepty na bezový džem, sirup, víno atd…“

Před heřmánkem smekni, před bezem klekni - tak praví někdejší přísloví. Bezu si vždy lidé považovali, byl dokonce nazýván selskou lékárnou. Odedávna byl ovšem také obestřen řadou pověr. Sídlili v něm duchové, kteří se mstili za zlo, které bylo spácháno v okolí keře. Proto se bez černý často vysazoval jako mocná ochrana kolem chalup i stodol. Dnes si vysazování bezu kolem stavení vysvětlujeme mnohem prozaičtěji. Zápach, který bez šíří, totiž odpuzuje hmyzí škůdce a myši. Vdavekchtivé dívky se s pomocí bezu pokoušely nahlédnout o Štědrém večeru do budoucnosti (třásly keřem se známou průpovídkou - „Třesu, třesu bez, kdes můj milý dnes"). Bez černý (Sambucus nigra L.) se lidově nazýval kozičky, psí bez, smradinky. Kvete v červnu a červenci žlutavě bíle, plodem jsou černofialové bobule „bezinky", které dozrávají v září. V léčitelství se využívaly prakticky všechny části bezu. Bezová kůra fungovala jako projímadlo a prostředek na vyvolání dávení. V současnosti se v rámci zdraví nejvíce využívají květy a plody, případně listy. V esenciální terapii přináší bez člověku stabilitu a odpuštění, je vhodný v období změn a pro zlostné děti.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Keshe Foundation: uvolnění převratných technologíí, které mají změnit náš svět! ..... Keshe Foudation, jejímž zakladatelem je íránský jaderný vědec Mehran Tavajiku KESHE, vyvinula technologii plazmového reaktoru, který generuje volnou energii. Tato technologie přináší nový pohled na gravitaci a magnetické pole. Aplikace této technologie by měla znamenat převrat v oblasti zdraví, životního prostředí, transportu, nových materiálů, energetiky apod. Nadace pořádá semináře pro všechny vlády světa, tak aby se tato technologie co nejvíce rozšířila – pro prospěch celého lidstva. Nadace poskytuje tuto technologii zadarmo, aby měl každý národ dostatek energie, jídla a vody. Zda se podaří tuto technologii neutajit před lidstvem, jak se stalo u mnoha dalších, ukáže čas.      (Video najdete na stránkách Czech Free Press)


Kopřivová látka z doby bronzové .....Kousek tkané látky z dánského pohřebiště přinesl nečekané poznatky o výrobě textilií v době bronzové.

Vůbec nejstarší textilie, které pocházejí z Evropy, byly vyrobeny z vláken divoce rostoucích rostlin. Rozvoj jejich výroby a především vznik tkaných látek se však spojuje s rozvojem zemědělství, který přinesl pěstování lnu a konopí. Archeology proto velmi překvapily výsledky nového zkoumání tkané látky, která byla nalezena na nejbohatším dánském pohřebišti z doby bronzové (Lusehøj). Pochází z hrobu bohatého muže, který zemřel asi před 2800 lety. Jeho tělo bylo spáleno a zbylé kosti někdo zabalil do kusu tkaniny a vložil do bronzové urny importované z Rakouska.

Látka původně pokládaná za lněnou byla ve skutečnosti vyrobena z vláken divoce rostoucích kopřiv. Ty však nevyrostly v Dánsku, jak by se dalo předpokládat, ale v Rakousku, kde se v té době už hojně pěstoval len. Naznačuje to, že produkce tkaných látek v době bronzové nebyla založena jen na pěstovaných rostlinách a využívala i divoce rostoucí druhy, mezi nimž zaujímaly důležité místo žahavé kopřivy. Výsledky izotopové analýzy také ukazují, že látka pochází ze stejné oblasti Rakouska jako bronzová urna. Můžeme proto spekulovat o tom, že muž zemřel na obchodní cestě do Rakouska a jeho kosti obalené rakouskou látkou a uložené v rakouské urně byly pietně přivezeny domů do Dánska.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Pančovný alkohol kryly a tolerovaly státní instituce! ..... Zakladatel a předseda NS-LEV21 Jiří Paroubek je v šoku, do jaké fáze dospěl rozklad státního aparátu. Stav se ukázal při řešení metanolové aféry, kdy se ukázala neschopnost mnoha státních institucí, jako Celní správy, Policie ČR, Potravinářské inspekce, ČOI i hygienické služby. Všechny vyjmenované instituce buď tolerovaly, nebo kryly výrobu pančovaného alkoholu. Zdá se, že stát přicházel o miliardy skrze daňové úniky.

„Lze vcelku snadno vydedukovat, kdo z vrcholných politiků tento druh mafiánského byznysu kryje (třeba podle toho, které instituce státu selhávají). A podobný byznys – je jen otázka, kdo jej řídí – probíhá také s pašovanými cigaretami,“ uvádí Paroubek a dodává, že pokud by byly zavedeny registrační pokladny, byl by prodej pančovaného alkoholu ztížen.

Situaci s alkoholem na černém trhu přirovnává k jiné nelibé oblasti: „nepochybuj dnes již ani o tom, že obdobné druhy obchodů se uskutečňují i v hazardu. Tam se nějak pozoruhodně dlouho nedaří prosadit legislativu regulující důsledně tuto oblast. Podobné zdá se to může být i v distribuci pohonných hmot.“

Rozvrat společnosti se dle Paroubka ukázal na atentátu na prezidenta Václava Klause v Chrastavě na Liberecku. Paroubek nechápe, odkud se bere nenávist vůči hlavě státu. Zamýšlí se, že pramení z toho, že lidem konečně došlo, že se chce Klaus vrátit zpět do běžné politiky po skončení prezidentování.      (Zdroj: Eurozprávy)


Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře? ..... Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let, což je dlouhá doba. Ve světle legend je Václav představován jako vzdělaný vladař, dobře vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně vládnoucí a přitom zbožný, vedoucí život spíš mnišský než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, v souvislostech dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor tisíci let dává.

Václav nehledal okamžitý prospěch ... Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské roli. Ale tím jeho život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské víře, která ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho okolí obvyklé. Bylo to možná stejně nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho vychovávali, zejména jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim život nakonec neusnadnila. Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch.

Václav stál u základů křesťanské Evropy ... Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem, základů křesťanské Evropy. Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součásti dějin, péče o potřebné a bezmocné, nádherné plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá filozofie a nakonec i rozvinuté přírodní vědy.

Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře? ... A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou roli hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme, pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost, kterou nelze zaměnit ani za vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve které má čestnost důležitou roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře?      (Zdroj: Víra)


Čeští a moravští vinaři vezou z Vídně 347 ocenění ..... Celkem 347 ocenění přivezli moravští a čeští vinaři z mezinárodní soutěže vín AWC Vienna. V Rakousku získali 62 zlatých, 194 stříbrných medailí a 91 diplomů. ČTK to řekli zástupci Vinařského fondu.

Mezi nejúspěšnější vinařské firmy patří vinařství Lahofer ze Znojma, které získalo čtyři zlaté, čtyři stříbrné medaile a dva diplomy.

"Naše vína obstála v obrovské konkurenci a to vypovídá zejména o kvalitě a výjimečnosti ročníku 2011," uvedl Jaroslav Chaloupecký z Vinařství Lahofer.

AWC Vienna se řadí mezi prestižní zahraniční soutěže nejen pro velký počet vzorků, ale pro přísné hodnocení. Zlatou medaili získá víno s hodnocením vyšším než 90 bodů ze 100. Letos soutěžilo 11.514 vzorků od 1760 producentů z celkem 37 zemí.      (Zdroj: Agris)


Voda v lahvích na teple obsahuje dioxin ..... Sheryl Crow v USA zveřejnila, co způsobilo její rakovinu prsu. Ošetřující onkolog jí sdělil: Byla to vysoká úroveň dioxinu v tkáních jejího těla.ostáváme se k problému, kde všude dioxin můžeme konzumovat. Lidé by neměli pít vodu, která byla ponechaná v plastových lahvích v autě. Teplo totiž reaguje s chemikáliemi z plastu lahve, čímž uvolňuje dioxin do vody. Dioxin je jed, stále více nacházený v tkanivu rakoviny prsu. Buďte proto opatrní a nepijte takovouto vodu.

Tuto informaci by měl každý znát, protože ho může ochránit a nebo alespoň může eliminovat jeden z nešvarů, které bohužel děláme.Místo plastových lahví používejte láhve z nerezového materiálu, nebo ze skla!      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Asteroid Oljato ve tvaru kříže připomíná vesmírnou loď ..... Snímky asteroidu 2201 Oljato, které pořídila sonda EKA Express, vyvolaly velký rozruch. Velmi jasné, necelé 2 km široké těleso svým tvarem připomíná kříž a zanechává za sebou dlouhou stopu. Někteří uživatelé internetu začali okamžitě spekulovat o tom, že ve skutečnosti jde o mimozemskou kosmickou loď a jejich fantastická hypotéza má stále dost stoupenců. Sami astronomové zatím nedospěli k jednoznačnému závěru, zda jde o asteroid nebo o neobvyklou kometu.

Oljato oběhne kolem Slunce jednou za 3,2 roky a díky své velmi protáhlé orbitě protíná oběžné dráhy hned tří terestrických planet: Venuše, Země i Marsu. Americká sonda Pioneer Venus Orbiter pozorovala během své mise v 80. letech průlet Oljato mezi Venuší a Sluncem celkem třikrát. Pokaždé v oblasti zaznamenala neobvyklý růst magnetické aktivity známý pod zkratkou IFES. Sonda EKA Express nyní ale zjistila, že IFES v blízkosti Venuše je během průletu Oljato mnohem nižší. Astronomové se domnívají, že to může být v důsledku kolize Oljato s orbitálním odpadem.      (Zdroj: Proc Proto)


4.10. 2012     Dne 3. října roku 1226 zemřel František z Assisi. O den později má svůj svátek. A protože je tento muž spojen se zvířaty (podle některých legend jim v lese kázal Boží slovo, prý proslul láskou ke zvířatům, je patronem skautů-vlčat, …), není divu, že se právě na jeho svátek slaví Mezinárodní den zvířat. Vyhlásilo jej Shromáždění ekologů ve Florencii roku 1931, v ČR se slaví až od roku 1994


ČEZ čelí hrozbě nuceného odstavení Dukovan, píše deník E15 ..... Česká republika bude čelit na půdě Evropské unie novému pokusu o odstavení jaderné elektrárny Dukovany. Podle informací deníku E15 se záminkou pro větší tlak na odstavení Dukovan stala skutečnost, že společnost ČEZ v této elektrárně využívá palivo vyrobené z uranu, který je obohacován v Rusku, tedy mimo území EU. To je údajně v rozporu s evropskou deklarací z Korfu z roku 1994. ČEZ pochybení proti evropským pravidlům popírá.

"ČEZ měl smlouvu na dodávky paliva pro elektrárnu Dukovany podepsanou už před vstupem Česka do Evropské unie. Tato smlouva byla spolu s naším vstupem akceptována i ze strany Zásobovací agentury Euratomu ESA," uvedl mluvčí firmy Ladislav Kříž.

ESA nyní podle listu posuzuje dodatek ke smlouvě mezi firmou ČEZ a ruským dodavatelem Tvel, který se týká dodávek paliva a jeho ceny i po roce 2018 - tedy po datu, do kterého byla sjednána původní smlouva. Fakticky je to stále stejný kontrakt, takže by ČEZ problém mít neměl. Odpůrci Dukovan chtějí ale argumentovat tím, že Finsko si kvůli podobnému případu elektrárny Loviisa před svým vstupem do EU vyjednalo výjimku z korfské deklarace. Česko tak neučinilo.

Elektrárna Dukovany se v Evropě stává terčem kritiky kvůli údajně nespolehlivým reaktorům sovětského designu VVER-440. Podle řady odborníků ale Dukovany naopak patří k nejbezpečnějším elektrárnám na světě, píše E15.      (Zdroj: Ekolist)


Lampa a baterie ze soli a vody ..... Jak známo, výroba sladké vody z mořské vyžaduje energii pro oddělení soli (např. teplem). A co takhle celý proces obrátit?

Výsledkem je lampa, respektive baterie, která vyrábí elektřinu z rozpouštění soli ve vodě, tedy de facto z osmózy (při rozpouštění některých látek se roztok zahřívá, to ale není tento případ). Zařízení GH-LED10WBW od japonské společnosti Green House se opravdu nabíjí pouze kuchyňskou solí a vodou. Záporná elektroda je z hořčíku, kladná z uhlíku. A to je prý všechno. Jedna dávka surovin má vystačit na 8 hodin, hořčíková elektroda má životnost 120 hodin. Prodává se zvlášť a dá se snadno vyměnit.

Lampa má navíc USB port a namísto svícení lze použít třeba i jako nabíječka pro smarpthony.      (Zdroj: Science WORLD)


Hrůzná realita odřezávání ploutví žralokům ..... Před několika dny jsem byl svědkem toho, jak odřízli šesti žralokům ploutve. Jakkoliv je to strašné, je to pořád málo na titulek v novinách, nejsou to totiž žádné nové zprávy. Odhaduje se, že se v současné době prodá ploutví z 26 až 73 milionů žraloků ročně, což znamená, že je každou hodinu zabito až 8 000 žraloků.

Přihodilo se to během naší druhé kontroly rybářské lodi, tentokrát to byl japonský longliner, který vyjel lovit tuňáky a jim příbuzné ryby. Nacházeli jsme se asi 200 km od břehu ve vodách, kde to mozambické úřady obvykle nekontrolují. Spolu s námi tu byli dva rybářští inspektoři z Mozambiku, kteří měli oprávnění kontrolovat úlovky a dohlížet na to, že je vše v souladu s předpisy zaznamenáno.

Posádka na palubě byla přátelská - asi kolem dvaceti lidí. Zrovna se připravovali vytáhnout své rybářské vlasce - neuvěřitelně dlouhé rybářské vlasce, které mají délku 120 km - z nich každých 40 až 50 metrů vedou do stran kratší. Na konci každého je rybářský háček s návnadou - celkem jich je 3 000. Délka vlasců je tedy srovnatelná se vzdáleností, kterou ujedeme za hodinu v rychlém autě, každé 2 sekundy bychom míjeli háček. Pruty se vyhodí ze zádi lodi brzy ráno a před západem slunce se pomalu vyloví. Při kontrole jsme objevili stojan, kde se sušily svázané žraločí ploutve. Napočítal jsem asi třicet sad ploutví, mnohé z nich čerstvě odřezané. Licence dovoluje lodi lovit žraloky, přičemž pĺoutve nesmí překročit 5% celkového úlovku žraloků.

Technicky vzato, žralok se stále klasifikuje jako "vedlejší úlovek", ve výkazech nejsou žraloci zaznamenáni jako hlavní úlovek, tak jako tuňák.

Až příliš často jsou žraloci loveni jako vedlejší úlovek a jsou jim odřezávány ploutve, což pomáhá zvýšit ekonomický výsledek lodí lovících tuňáky. Greenpeace celosvětově usiluje o změnu způsobu rybolovu - jestliže snížíme vedlejší úlovky, můžeme zachránit naše oceány a žraloky. Bohužel, poptávka po žraločích ploutvích roste a následkem toho rostou i ceny. Ty se tak staly výnosným obchodním artiklem.      (Zdroj: Greenpeace)


Podivné borůvky na Marsu. Záhada, před kterou jsou vědci bezmocní ..... Rudá planeta nás v posledních dnech a týdnech překvapuje stále novými objevy. Nejen sonda Curiosity se na povrchu Marsu činí. Vědce zásobuje novými objevy i její starší sourozenec, robotické vozítko Oportunity. Vyfotografovalo podivné objekty, na nimiž i ti nejlepší specialisté zatím jen kroutí hlavami…

Zvláštní útvary vyfotografované z bezprostřední blízkosti připomínají jiný marsovský objekt – známé „borůvky“. Ty nafotila Oportunity – už roku 2004. Nově objevené se však od nich v mnoha ohledech liší. „Jde o jeden z nejvíc vzrušujících objevů celé mise Oportunity,“ popsal nález Steve Squyres, který má sondu na starosti. Kulovité útvary byly objeveny v oblasti Kirkwood – podle Squyrese je jich plná.

Fotografie, na níž jsou kuličky zachycené, je ve skutečnosti kompozicí více záběrů pořízených mikroskopickým fotoaparátem na robotické paži Opportunity. Klasické marsovské borůvky jsou vlastně minerály usazené v sedimentu. Na rudé planetě na ně sonda narazila na více místech, ale nikdy v podobě, v jaké byly nalezeny v oblasti Mysu York.

Nejsou borůvky jako borůvky ... Na kamenech nazvaných Kirkwood jsou totiž „borůvky“ rozbité a uvnitř odkrývají divné koncentrické kruhy. „Vypadají, že jsou zvenku křehké a uprostřed měkké,“ vysvětluje Squyres. „Lidí se od normálních borůvek svou koncentrací, strukturou i složením. Jsou i jinak rozmístěné. Inu, máme před námi úžasnou geologickou hádanku,“ dodává vědec.

Squyres a jeho tým už pracují s několika teoriemi, ale zatím žádná není schopná původ kuliček náležitě vysvětlit. „Bude trvat ještě nějakou dobu, než tohle vyřešíme,“ přiznává Američan.“Teď k této záhadě musíme přistupovat s čistou hlavou a nechat na sebe kameny promlouvat…“      (Zdroj: National geographic)


Uvidíme v roce 2013 kometu století? ..... Jeden z nádherných vánočních snímků komety C/2011 W3 (Lovejoy). Foto: Scott Alder.Zatímco veřejnosti ještě pořád trošku mrazí v zádech nesmyslné předpovědi o blížícím se letošním konci světa, astronomové mají jasný důvod, proč se těšit na rok následující. Za několik posledních let se stále mluví o tom, kdy se konečně dočkáme nějaké pořádné komety. ...

...  Kometa PanStarrs bude doménou severní oblohy. Byla objevena na Havaji 6. června 2011 a už tehdy se zdála být z následujícího několikadenního pozorování zajímavým objektem. Ukázalo se, že vizuálně dalekohledem by mohla být pozorovatelná už od první třetiny roku 2012 a v následujícím roce by se měla přiblížit ke Slunci na vzdálenost 0,3 AU (tedy zhruba ve vzdálenosti Merkuru od Slunce). Více v předchozím článku.

Kometa se stane objektem severní oblohy až kolem průletu přísluním - na počátku března příštího roku. V té době se bude pohybovat nad západním obzorem jen krátce po západu Slunce. Pokud ovšem dodrží svůj předpokládaný trend, mohla by se přibližně od 8. do 15. března stát jedinečným objektem večerní oblohy. V tom období se totiž dostane téměř přesně nad západní obzor a při své úhlové vzdálenosti okolo 15° od Slunce a předpokládané jasnosti okolo 1. magnitudy (!) by mohla být její hlava snadno pozorovatelná za soumraku. Navíc - a to je patrně největším lákadlem - se v tomto období bude její ohon tyčit v podstatě kolmo od obzoru nahoru jako kouř z komína a každým dnem se bude natáčet více doprava jako ručička na hodinách.      (Zdroj: Astro)


První úspěšná implantace vzpomínek ..... Je 10 sekund falešných vzpomínek hodně nebo málo? Jak probíhá implantace něčeho tak abstraktního, jako jsou vzpomínky?

Pokud jste si právě začali představovat scény jako vystřižené ze sci-fi filmů, musíte svou fantazii ještě na nějakou dobu zkrotit. Prozatím totiž můžete být v klidu – v dnešní době si ještě nikdo s vaší pamětí pohrávat nebude. Neurovědci z Case Western Reserve University se zabývali manipulací s krátkodobou pamětí, a to ve formě in vitro, tedy ve zkumavce.

Studie je rozšířením jedné z prací publikovaných v roce 2010. V ní skupina vědců pod vedením doktora Strowbridge zjistila, že se do oddělených částí hipokampu dají laboratorně ukládat informace. Hipokampus hraje velkou roli při krátkodobém uchovávání informací. Nyní však již vědci objevili způsob, jak takovéto „falešné vzpomínky“ v krátkodobé paměti vyvolat.

Díky předchozí studii mohli vědci lépe pochopit fungování krátkodobé paměti, což jim při nynějším pokusu umožnilo ukládat informace přímo do mozkové tkáně, stimulované elektrickým proudem. Vědci při pokusu použili izolované kousky mozkové tkáně, odebrané hlodavcům. Neuronové obvody v těchto izolovaných částech hipokampu udržely vyvolaný signál i více než 10 sekund.

Vědci mohli sledovat probíhající činnost mozkových buněk a ověřit si tak údaje o přenosu informace. Mapovali pohyb signálu a jeho předávání mezi buňkami. Následně byli také schopni, až s 76procentní úspěšností, předpovědět pohyb signálu (obnovené vzpomínky). Bylo tak prokázáno, že je možné vytvoření paměti aktivované jednou ze čtyř vstupních cest.

Vědci pokusem také dokázali, že u paměti lze zjistit, zda byla informace vyvolána samostatně nebo jako součást několika různých podnětů. Bylo by tak možné dosazovat vzpomínky do určitého kontextu.      (Zdroj: VTM)


Je sv. Václav skutečným patronem Českých zemí? ...... Česko v nedávné době (28.9. 2012) slavilo svůj nejmladší státní svátek. Připomíná si smrt národního patrona českých zemí, svatého knížete Václava (asi 907 – 28.9. 935). ...

...Podívejme se na tento svátek z několika pohledů. Nejprve kdo byl historicky kníže Václav a co o něm a jeho době můžeme s určitostí říci. Je jisté, že ve své době, kdy žil rozhodně nebyl patronem českých zemí a světec. Tyto přívlastky mu byly dány až později zejména zásluhou římsko-katolické církve, a tak byl kníže Václav povýšen na symbol české státnosti. Je tomu tak zejména proto, že svou moc v českých zemích kníže Přemysl upevňoval zejména pomocí církve. Založil například chrám sv. Víta.

Roku 895 po smrti velkomoravského knížete Svatopluka česká knížata odepřela poslušnost Velké Moravě a údajně uznala lenní závislost – jinými slovy pouze podmíněné držení půdy a úřadu českého knížete a tedy současným slovem vazalství na východofranské říši, zejména Bavorsku a Sasku. Od roku 804 do roku 860 platili slovanské kmeny pravidelný tribut franské říši. Saští vévodové v této době expandovali směrem na východ proti polabským Slovanům (již počátkem 10. století napadli Lužické Srby a rychle si je podmanili), a představovali i pro samotné Čechy vážné nebezpečí. S nástupem Jindřicha I. Ptáčníka saského vévody na východofranský trůn nastalo uvolnění Českého knížectví ze závislosti na těchto zemích. Roku 929 však vtrhla spojená sasko – bavorská vojska ze severu a jihozápadu do Čech. Přepadení bylo neočekávané a tak vojska stanula až před Prahou. Kníže nechtěl vyplenění země a raději se vpádu podrobil a podepsal, mírovou smlouvu, ve které se zavázal k placení určitého tributu.      (Podrobně čtěte na stránkách Czech Free Press)


Nervový jed ve výběrovém olivovém oleji! DTest ho odhalil ..... Patnáct ze sedmnácti testovaných extra panenských olivových olejů v sobě mělo zbytky pesticidů, ve třech případech dokonce DDT, přípravek proti škodlivému hmyzu, který evropská legislativa dávno zakázala. S těmito závěry přišel ve středu časopis dTest.

Nálepka "extra panenský“ má přitom spotřebitele ubezpečit mimo jiné i o výběrové jakosti kupovaného oleje, měl by tak mít jistotu, že dostává výrobek z prvotřídních oliv. Test však prokázal, že označení nemusí nic znamenat, protože prověřované vzorky obsahovaly rizikové látky. V patnácti olejích rozbor ukázal zbytky jednoho nebo více pesticidů, v devíti byl přítomný nervový jed – pesticid chlorpyrifos.

"Zklamáním byly dva bio oleje, ve kterých analýzy prokázaly přítomnost DDT, přípravku proti škodlivému hmyzu, jehož používání bylo v evropském zemědělství zakázáno takřka před čtyřiceti lety. Jednalo se o značky Billa naše bio/extra panenský olej (minimální trvanlivost 31/07/2013) a Basso Organic Extra Virgin Olive Oil for Kids (minimální trvanlivost 12/2013), tedy výrobek určený dětem,“ shrnula šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová. DDT představuje pro zdraví vážnou hrozbu, je karcinogenní, ukládá se v tuku a játrech a při kojení přechází do mateřského mléka.

Olej, který obsahoval nejen DDT, ale i další dva pesticidy, se jmenuje Borges 100 % Hojiblanca Olive Extra Virgin Olive Oil (minimální trvanlivost 31/05/2014). V extra panenském olivovém oleji Bertolli (minimální trvanlivost 07.2013) odborníci našli nápadně vysoké hladiny rakovinotvorných uhlovodíků. Přítomnost těchto látek může signalizovat průmyslové či dopravní znečištění životního prostředí nebo nevhodný způsob zpracování oliv.

"Porovnáme-li nalezené hodnoty rizikových látek s evropskými limity, musíme konstatovat, že nebyly překročeny. Nicméně náš test prokázal, že olivy určené k výrobě extra panenských olejů nejsou až tak pečlivě vybírány,“ vysvětlila závěry Ida Rozová.      (Zdroj: Eurozprávy)


Chcete si vydělat? Jiní vydělají na vás! ..... Práce z domova je lákavá pro spotřebitele, kteří si potřebují vydělat peníze. Zřejmě je potřebují nutně, když práci navíc ještě hledají, takže jejich finanční situace nebude zrovna nejlepší. A místo výdělku, ještě platí podvodníkům, kteří se nestydí vydělávat na lidech, kteří mají nouzi a v zoufalství neví kudy kam. Spotřebitel net proto varuje všechny, kteří hledají práci z domova. Hromadí se nám stížnosti právě na podvodné jednání. Nikdy neplaťte nic předem, ani za materiály, které vám mají pomoci s prací.      (Podrobnosti najdete na stránkách Spotřebitel)


Odzbrojující antibiotika ..... Vědci vyvíjejí nový typ antibiotik. Tyto léky by neměly za úkol nebezpečné bakterie zabít, ale jenom odzbrojit. Po celé dekády se vědci snaží nacházet antibiotika, která by co nejúčinněji hubila patogenní mikroorganismy. V současnosti je to těžší práce než kdykoli předtím, protože mezi bakteriemi se objevily rezistentní kmeny, které na antibiotika nereagují. Obavy vyvolávají především takzvané nemocniční bakterie jako Acinetobacter baumannii. Může vyvolat fatální infekce krevního oběhu a neplatí na ni žádné z antibiotik, které schválil americký úřad pro kontrolu léčiv FDA.

Vědci z Kalifornské univerzity v Los Angeles zjistili, že kmeny Acinetobacter baumannii, které způsobují infekce se smrtelnými následky, při svém růstu „odhazují“ velké množství molekul lipopolysacharidu. Tato látka působí jako endotoxin a vyvolává silnou imunitní odpověď. Dá se tak říci, že čím víc lipopolysacharidu bakterie mají, tím je jejich kmen virulentnější. Vědci proto vytvořili malé molekuly pojmenované LpxC-1, které dokážou zablokovat syntézu lipopolysacharidu v bakteriálních buňkách. Toto antibiotikum nebezpečné bakterie nezahubí, ale zabrání tomu, aby tělo pacienta na jejich přítomnost reagovalo nebezpečnou zánětlivou reakcí.       (Zdroj: ČR Leonardo)


3.10. 2012     První celý týden v říjnu je ve znamení Evropských dnů handicapu. Handicap již neznamená život v ústavu, v ústraní. Stále více lidí s nějakým handicapem může využívat odborných služeb, ať už se jedná o pomoc školené asistentky, speciální cvičení, canisterapii, …, ale také mohou studovat na školách všech stupňů (ZŠ až VŠ), samozřejmě přiměřeně svému postižení.

Nesmazatelným písmem se zapsal třetí říjen 1903 do dějin pojizerské obce Liptákov. Toho dne totiž Jára Cimrman uskutečnil svůj pokus s rozmetáním hnoje pomocí výbušnin.

Ovšem podívejme se na stránky nadepsané No Comment - a v nich do sekce zabývající se tzv. Darwinovými cenami ...

Znalci díla Járy Cimrmana jistě vědí o Mistrových pokusech rozmetat za pomocí výbušniny chlévskou mrvu po poli. Nebyl poslední, kdo se o to neúspěšně pokusil. Dva bodří Moravané se rozhodli usnadnit si práci stejným způsobem. Prostudovali středoškolské učebnice chemie, vytvořili trhavinu, z bezpečné vzdálenosti ji odpálili - a ukázalo se, že ta vzdálenost nebyla až tak bezpečná. O život přišli oba a s nimi i kůň, který jim na pole vůz s hnojem dovezl.


Rizikový alkohol je nebezpečný odpad, za vylití do kanálu hrozí vysoká pokuta ..... Česká inspekce životního prostředí varuje, že alkoholické nápoje nepatří do popelnic, obsah lahví se nesmí ani vylévat. Za neoprávněné nakládání s odpady hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.

Občané i provozovatelé barů a restaurací se mohou dočíst, jak správně závadný alkohol likvidovat na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Občané mohou zdarma odkládat podezřelé alkoholické nápoje na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů - sběrné dvory obcí nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů. Informace o nejbližším sběrném dvoře jsou k dispozici na obecním úřadu nebo je lze nalézt na webových stránkách obce.

Provozovatelé restaurací, barů a další musí zajistit předání vyřazených alkoholických nápojů oprávněným osobám, například odpadovým společnostem zajišťujících sběr a svoz odpadu, nebo přímo do zařízení pro odstraňování těchto nebezpečných odpadů – např. spalovny nebezpečných odpadů.

Původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Informace o oprávněných osobách lze získat na krajských úřadech a odborech životního prostředí.      (Zdroj: Eurozprávy)

Jo, v otázkách postihu "těch dole", v tom je státní mašinérii vždycky jasno - ale kdo tohle všechno zavinil a jak bude postižen? Kdo ví, zda a kdy se to vůbec dozvíme ...


Auto*Mat vyzval politiky: Odejděte. Tajná studie varovala, že změny poškodí MHD ..... Nekoncepční a nepromyšlený krok, hazard s pověstí MHD. Tak radikálními slovy odsuzuje nezávislá oponentní studie změny v pražské veřejné dopravě, platné od září. Posudek si ještě před schválením změn radou hlavního města nechal u společnosti Boston Venture zpracovat primátor Bohuslav Svoboda. Odborníci z ČVUT v ní varují, že prosazení zásadních změn bez diskuse s obyvateli a městskými částmi je v rozporu s demokratickou praxí. Změny se měly odložit, prodiskutovat a lépe připravit. Radní kritickou studii ignorovali a změny ve veřejné dopravě urychleně schválili. Iniciativa Auto*Mat teď žádá rezignaci dvou koaličních politiků.

„Vyzvali jsme k odstoupení náměstka primátora pro dopravu Josefa Noska a předsedu výboru pro dopravu Jiřího Nouzu,“ potvrdil Vít Masare z iniciativy Auto*Mat. Nosek má podle něj odstoupit coby zodpovědný radní a předkladatel návrhu k hlasování rady hlavního města, Nouza pak jako předseda výboru, který jako jediný mohl schválení změn efektivně bránit, ale na červnovém zasedání úmyslně nenechal členy výboru o tématu ani podrobněji jednat.

„Oponentní studie varuje, že provedené změny ohrožují atraktivitu a rozvoj MHD, přitom k nim neexistuje komplexní analýza a není zřejmé, zda povedou vůbec k nějakým finančním úsporám. Politikové, kteří provedli tak riskantní operaci bez debaty s občany a městskými částmi i navzdory hlasu odborníků, jednali neprofesionálně a nedemokraticky,“ řekl Vít Masare.

„Ze studie vyplývá, že politikově netušili, zda budou změny ve veřejné dopravě fungovat, ale rozhodli se to zkusit. Hazardovali tak s cestujícími, kteří se potřebují dostat ráno do práce a do školy, na nákupy nebo k lékaři. Negativní změny je stojí čas, peníze a možná i zdraví. Do jaké míry politikové skutečně poškodili veřejnou dopravu, teprve uvidíme. Jejich způsob vládnutí je ale nepřijatelný,“ vysvětlil Vít Masare důvody výzvy k rezignaci politiků hlavního města.      (Zdroj: Econnect)


V křemenném skle vydrží data na věky ..... Hitachi vyvíjí extrémně odolné datové médium založené na plátcích křemenného skla, do nichž se data zapisují mikroskopickými tečkami v binárním kódu. Kdopak je asi za stovky milionů let bude číst?

Když si někdo vypálí běžný datový disk, nejspíš nepočítá s tím, že by mu vydržel déle než pár let a pokud ano, tak bude velmi zklamaný. Myšlenka vyrobit trvanlivé datové médium je ale svůdná a láká nejednu laboratoř. Nejstarší egyptské písmo a klínové písmo Sumerů nastavily laťku hodně vysoko. Kdyby tehdejší písaři tušili, že jejich zápisky budeme číst po tisících let, nejspíš by se dmuli pýchou. V současné době se je vícero výzkumných týmů snaží předhonit, není to ale úplně jednoduché. Co kdybychom ale z nějakého důvodu chtěli datové médium, které vydrží stovky milionů let?

Kupodivu právě na tomhle teď pracují vývojáři Hitachi. Před pár dny představili médiím technologii zápisu dat na plátky křemenného skla, které jsou natolik odolné vůči veškerým možným nepravostem okolního prostředí, že nejspíš vydrží navěky. Přesněji řečeno do první dramatičtější kosmické nehody, která tuhle planetu potká anebo prvního velkorysejšího konfliktu s nasazením destruktivních zbraní velkého dosahu. Na první pohled to zní bláhově, ale soudobá média jsou tak křehká, že dotek věčnosti vůbec nebude na škodu. Žijeme v době překotného nárůstů objemu zapisovaných dat, která je nutné nějak ukládat. Zároveň se tak rychle rozvíjejí technologie zápisu a čtení dat, že nejeden z nás už prožil explozi stresu ve chvíli, kdy pohřbíval nečitelná data. Technologie Hitachi tenhle problém řeší s nečekanou elegancí. Jejich zařízení zapisuje informace na křemenné sklo tak, že v něm femtosekundovým laserem vytváří body podle prostinkého binární kódu, které pak lze přečíst i obyčejným světelným mikroskopem.      (Zdroj: OSEL)


Spalovnový boom začíná ohrožovat dostupnost surovin k výrobě papíru a plastu ..... Přílišná likvidace plastů ve spalovnách, byť by se zároveň vyráběla energie, v budoucnu pravděpodobně způsobí problémy s jejich dostupností. Na konferenci PolyTalk 2012 to řekl eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik, když hovořil o způsobech likvidace odpadů v některých zemích Evropy. Toto plýtvání surovinami probíhá i ve vyspělých státech. Podobně vidí situaci i zástupci papírenského průmyslu, kteří kritizují pálení odpadního papíru. Sdružení Arnika jejich stanoviska vítá.

Potočnik zároveň naznačil směr, kterým by se měly odpadové systémy v Evropě ubírat v dalších letech. Dlouhodobě udržitelná koncepce požaduje výrazné snížení spalování plastů. V současnosti sice více než polovina evropské produkce plastu končí na skládkách, ale jsou také země, které od skládkování komunálního odpadu zcela upustily. Vozit ale komunální odpad, zejména plasty, místo na skládky do spaloven je však zcela nevhodný. Upřednostnit pálení plastů i při výrobě energie před jeho recyklací je nepřípustné už ve střednědobém termínu.      (Zdroj: Arnika)

To je samozřejmě logické - ale co je do logiky těm, kdo si spalovny staví jako zdroj lukrativního zisku?


Etiopští potomci krále Šalomouna ..... Výsledky genetické studie mezi obyvateli Etiopie potvrdily biblický příběh o Šalomounovi a královně ze Sáby.

Obyvatelé Etiopie patří z genetického hlediska k nejrůznorodějším etnikům světa. Někteří si nesou ve své dědičné informaci znaky typické pro obyvatele Sýrie a Izraele. Blízkovýchodní geny se dostaly do dědičné informace předků dnešních Etiopů asi před 3000 roků. V té době udržovaly obě oblasti čilé styky. Svědectví o nich obsahuje jak Bible, tak i Korán.

Doběhnutá královna

Etiopii patří v historii lidstva výsadní postavení. U etiopského Herto byly objeveny ostatky nejstarších známých lidí Homo sapiens staré asi 160 tisíc let. Přes „africký roh“ vedly zřejmě migrační cesty pravěkých lidí vyrážejících z Afriky za osídlením dalších kontinentů. Před 60 000 roků zamířili naši předci z Afriky do Asie a Evropy s nejvyšší pravděpodobností přes Etiopii nebo Egypt.

Vyobrazení krále Šalomouna a královny ze Sáby

Neméně dramatických událostí byla Etiopie svědkem před 3000 lety, kdy se podle pověstí ujala moci královna, kterou některé prameny označují jednoduše jako „královnu ze Sáby“. V koránu je označována jako Bilqis. Staré etiopské legendy ji uvádějí jako královnu Makedu. Všechny texty – Bible, Korán, etiopské legendy nebo spisy antických historiků – se shodují v tom, že královna ze Sáby podnikla cestu do Izraele, kde navštívila krále Šalomouna. Většina pramenů líčí toto střetnutí jako státnickou návštěvu. Etiopské legendy jsou barvitější. Podle nich nechtěla královna Makeda trávit noc v Šalomounově paláci, dokud jí král neslíbí, že se jí nezmocní násilím. Král slíbil, ale na oplátku požadoval po Makedě slib, že si z jeho domu nic nevezme. Tu to bezmála urazilo, ale nakonec souhlasila.

Fikaný Šalomoun nabízel Makedě celý večer ostře kořeněná jídla a tu pak v noci trápila krutá žízeň. Napila se tedy vody ze džbánu. V té chvíli vešel do její komnaty Šalomoun a prohlásil, že porušila svůj slib. Vzala si bez králova svolení jednu z nejvzácnějších věcí Šalomounovy pouštní říše – vodu. Makedě nezbylo, než králi „splatit dluh“.      (Čtěte na stránkách VTM)


Japonci syntetizovali prvek 113 ..... V posledních letech jsme si již zvykli na to, že konec periodické tabulky prvků v posledních letech neustále přirůstá. Na jejím úplném konci se zatím nachází ununoctium s protonovým číslem 118. Místo s číslem 113 však dlouho zelo prázdnotou, kterou teprve před několika dny podařilo zaplnit japonským vědcům.

Vědci z Centra RIKEN Nishina pro vědu založenou na urychlovačích se pátrání po ununtriu, tedy prvku s protonovým číslem 113 věnovali po celých 9 let. Unikat věčně se mu však nepovedlo: před několika dny vědci pod vedením Kosuke Mority ohlásili, že se jim jej na zlomek vteřiny podařilo v laboratoři stvořit.

K nasynetizování nového prvku využili jádra zinku (obsahující 30 protonů). Ta „stříleli“ do tenké vrstvičky bismutu (prot. č. 83). Jádrům se sice na okamžik podařilo zfůzovat do kýženého počtu protonů 113, velmi záhy z něj však začaly vyletovat alfa částice (jádra hélia s dvěma protony a dvěma neutrony). Tento proces se opakoval 6x, až se nakonec zastavil u prvku číslem 101, kterým je Mendělejevium.

Za novou výzvu nyní japonští vědci považují průzkum oblasti ležící za hranicí čísla 118.      (Zdroj: 21@století)


Pivo z Plzně je dražší, hlavně lahvové ..... Pivo z Plzeňského Prazdroje je ode dneška dražší. Ceny vzrostly u vybraných značek napříč celým portfoliem společnosti, a to v průměru o tři procenta. Zdražování se nejvíce dotklo lahvového piva. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny pivovarských surovin.

"Klesá nám konzumace čepovaného piva v restauracích, proto chceme podpořit pohostinství, které zaměstnává řadu lidí a přispívá tak rozvoji celé české ekonomiky. Úprava se tedy dotkne především lahvového piva, u kterého byla cena v posledních několika letech měněna jenom mírně," vysvětluje za Plzeňský Prazdroj Jiří Mareček.

Úroda chmele je letos v Česku velmi slabá. Nedařilo se přitom ani sladovnickému ječmenu. "Když mělo pršet, bylo sucho. Když mělo být sucho, tak pršelo. Takže letos byla velice špatná úroda chmele. U některých odrůd jsou až 50procentní propady na objemu," říká odborník na český pivní trh, sládek Josef Krýsl z Plzně.       (Zdroj: Agris)

Nějak se to věčné zdražování zdůvodnit musí, že ...


A predsa rozprašujú! ..... Už je to prakticky desaťročie, čo nás lietadlá práškujú jedovatými chemikáliami. Politici a médiá nám pritom podsúvajú, že stopy po rozprášených chemikáliách sú kondenzačné pásy, ktoré sa tvoria z horúcich výfukových plynov za vhodných fyzikálnych podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu…). Výsledkom tohto práškovania, ktoré slúži na vojenské účely, je rastúca kontaminácia životného prostredia rôznymi chemikáliami. Čo je však na tom perverzné, zodpovedné miesta zanovito tvrdia, že sú to kondenzačné pásy a odmietajú konať(však, páni ministri, ochrana životného prostredia a zdravie obyvateľov, ktorí na vaše kratochvíle odvádzajú nemalé dane, sú vám zjavne ukradnuté…).

a-predsa-rozprasuju

19. septembra 2012 sa nemeckému aktivistovi Wernerovi Altnickelovi, ktorý na túto tichú genocídu upozorňuje už mnoho rokov, podaril husársky kúsok. Nasnímal dve štvormotorové vojenské (ako inak) lietadlá na súbežnom kurze, keď jedno z nich, prúdové lietadlo s výbavou AWACS, náhle(!) prestalo vypúšťať chemtrails a približne po 20 sekundách ich opäť skokovo (!) začalo znovu vypúšťať! To celé sa uskutočnilo na súbežnom kurze s druhým štvormotorovým vojenským lietadlom, ktoré po celý celý čas nad ním vytváralo neprerušené pásy.

Bude zaujímavé dozvedieť sa, ako popierači chemtrails vysvetľujú tento „prirodzený fyzikálny“ jav!

Tiež odporúčam našim ministrom, ktorí tak vzorne napĺňajú ochranné funkcie štátu, aby sa zamysleli nad tým, prečo tzv. nízkorozpočtové letové spoločnosti dokážu fungovať so smiešnym rozpočtom. Čo myslíte, čím si prilepšujú?      (Zdroj: Czech Free Press)


Nová studie zjistila, že lidé očkovaní proti chřipce snadněji onemocněli virem H1N1 ..... Ve vztahu k poplašným zprávám o prasečí chřipce z roku 2009 a k masové vakcinační hysterii, která je následovala, vyšly nyní najevo nové skutečnosti. Jak se ukazuje, sezónní vakcinace, která byla každému vnucována jako preventivní opatření proti viru H1N1 má zřejmě na svědomí zvýšený počet případů infekce prasečí chřipkou. Vychází to najevo z nových dat, která získali a vyhodnotili experti na chřipková onemocnění v kanadském B.C. Centre for Disease Control.

Dr. Danuta Skowronski nedávno v rámci komplexní analýzy objevila, že lidé, kteří se nechali očkovat proti chřipce v zimní sezóně 2008-2009, vykazovali nepřiměřeně vyšší riziko nákazy virem H1N1 ve srovnání s neočkovanými jedinci. Dr. Skowronski a její kolegové tak potvrdili dřívější tušení a na skupině pokusných zvířat (fretek nebo tchořů) doložili, že vakcinace proti chřipce byla v této sezóně spojená se zvýšeným výskytem infekcí virem H1N1.

Výsledky jejich pokusu na zvířatech byly prezentovány v San Francisku na the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Bylo vyhodnocováno celkem 32 pokusných zvířat, polovina z nich byla očkována vakcínou z roku 2008 a druhá polovina dostala injekci s placebem. Výzkumníci přitom až do konce studie neměli přístup k informacím, jak jsou sestaveny pokusné skupiny.

Podle závěrů onemocněla virem H1N1 všechna pokusná zvířata, avšak vakcinovaná skupina onemocněla dříve. Průběh onemocnění v této skupině byl navíc mnohem závažnější a je pravděpodobné, že tito jedinci přispěli k šíření nákazy v neočkované skupině. Tyto závěry se shodují s poznatky z pěti dalších kanadských studií, prováděných v jiných provinciích mimo Britskou Columbii. Také v ostatních případech byly konstatovány zvýšené četnosti infekcí virem H1N1, pozorovaných u jedinců, kteří byli každoročně očkováni proti chřipce.

„Naše závěry jsou v souladu se sledováním zvýšených rizik, která jsme zjišťovali v rámci studií, prováděných u lidí,“ sdělila Dr. Skowronski ve svém interview pro deník the Vancouver Sun.       (Zdroj: Západní medicína očima kritiků)


PIN 1234? Otevřené dveře k vaší kreditce ..... Někteří lidé by byli nejradši, kdyby žádná hesla vůbec nemuseli používat. Jak jinak si vysvětlit, že každou pátou kreditní kartu „chrání“ kombinace typu 1234 nebo 0000. Četnost těchto hesel zneužívají zloději peněženek, kteří nejjednodušší čtyřčíslí zkoušejí vždy jako první.

Vytvořit si na kreditní kartě silné heslo je nemožné. Čtyřmístných číselných kombinací je totiž pouze 10000. I tak jsou ale některá z nich více a méně riziková. Nick Berry, prezident společnosti Data Genetics, analyzoval databázi 3,4 milionů reálně používaných PIN kódů sesbíraných pomocí různých hackerských úniků a zveřejnil nejčastější kombinace.

Výsledek odborníky na počítačovou bezpečnost nepřekvapí, je ovšem tristní. První pětka nejčastějších hesel tvoří celkem pětinu všech PINů! Obligátní 1234 umožní přístup k 10 % všech kreditních karet, 0000 k 6 %. S takovou pravděpodobností může uspět jakýkoli zlodějíček, který ukradne peněženku z kabelky na tramvajovém nástupišti.

V žebříčku nejoblíbenějších hesel vedou výhradně kombinace, které se snadno pamatují, nebo zadávají. To znamená čtyři stejná čísla, opakující se dvojčíslí, „postupky“ nebo čísla inspirovaná známými filmy a knihami. Třeba PIN 1984 podle George Orwella je 26. nejčastější kombinace.      (Zdroj: Dvojklik)


2.10. 2012     Druhý říjnový den je slaven jako Světový den hospodářských zvířat. 2. října 1869 se narodil velmi významný člověk – Mahátma Gándhí. Do historie se zapsal hlavně jako jeden z nejvýznamnějších duchovních a politických vůdců Indie, který usiloval o indickou nezávislost, ale metodou nenásilného odporu. Gándhí proslul i svou láskou ke zvířatům. Není proto divu, že Den hospodářských zvířat vyhlásilo roku 1983 Reformní hnutí za hospodářská zvířata právě na den výročí narození tohoto indického velikána. Další svátek spojený s Gándhím je dnešní Mezinárodní den nenásilí. Vyhlásilo jej OSN roku 2007.

Druhý říjen se také slaví jako Mezinárodní den zvonů. Na tento den rovněž připadá katolický Svátek andělů strážných.


Svět se už docela zbláznil ..... Biblická zkáza Sodomy je doložena vykopávkami, avšak nakolik je pravdivý příběh o neřestném životě tamních obyvatel, není mě známo. Pokud se podívám, jak ti, co mají moc tvořit zákony a vládnout cíleně ke globalizaci, kdy jsou likvidovány národní státy v jakési spojenectví regionů, cíleně likvidují tradiční hodnoty - RODINU, je na dohled velmi zlá doba, která může směřovat ke katastrofě ne nepodobné té, která se udála v Sodomě, jen s tím rozdílem, že tentokráte se udá ve světovém měřítku.

Ilustrační obrázek V podstatě toto dění korensponduje s plány světovlády, kde je prioritou snížení světové populace o 2/3, k tomu připravuji jiný článek, nyní upozorním na článek k tématu na blogu pod názvem Paragraf 20.

Je třeba si zvědomit, že tradiční rodina je nejpevnější základ státu a národní státy prakticky zanikají a teď je na řadě likvidace rodinných vazeb, tj. základu státu. Vzniká tak společenství milionů jedinců, s nimiž je snadné manipulovat protože nikdo nikam a k nikomu nepatří a jednotlivec není schopný odolat tlaku.

Z úředních listin ve Francii mají zmizet slova matka a otec ... Francouzská vláda chystá zákaz slov "matka" a "otec" ve všech úředních dokumentech. S ohledem na plánované uzákonění sňatků osob stejného pohlaví se má v budoucnu zmiňovat pouze termín "rodiče". Upozornil na to britský list Daily Telegraph.       (Zdroj: Gnosis9)


Curiosity našla na Marsu starý potok – mohl v něm být dříve život? ..... Vesmírná sonda Curiosity objevila důkazy o potoku, který dříve tekl na povrchu Marsu. „Máme tu další možné potvrzení, že na rudé planetě byl dříve život,“ uvedli zástupci NASA poté, co sonda poslala na Zem fotografie slepencových skal obsahujících říční štěrk.

„Z velikosti unášených oblázků lze říci, že voda tekla rychlostí kolem jednoho metru za sekundu, přičemž její přibližná hloubka mohla být od kotníků až po pás,“ uvedl William Dietrich z projektu Curiosity. Kousky štěrku mají velikost od zrnka písku až po golfový míček, přičemž většina z nich má kulatý tvar.

Vesmírné záběry již dříve naznačovaly, že na Marsu se kdysi nacházela voda. Nejnovější objev na jeho povrchu to potvrzuje.      (Zdroj: Proc Proto)


Straka se v zrcadle pozná, a co robot? ..... Což zkusit vývoj umělé inteligence trochu jinak? Nešlo by se inspirovat úkoly, které kromě člověka zvládnou i některá chytřejší zvířata, a zkusit v první fázi sestrojit dejme tomu umělého šimpanze či slona?

Samozřejmě, že takový přístup se nehodí pro konverzační programy; původní Turingův test je založen právě na simulaci rozhovoru. Na druhé straně, vlivný je i přístup, podle nějž se nám nepodaří umělou inteligenci vyvinout pouze jako digitální reprezentaci, ale bude muset mít i fyzické tělo - tedy inteligentní bude ne samotný software, ale robot.

Jedna ze schopností inteligentních živočichů se týká toho, že se rozpoznají v zrcadle. Dokážeme to naučit i robota? Taková schopnost by se hodila i bez ohledu na AI. Úkoly "pohnout s vlastní paží" a "pohnout s překážkou" je třeba řešit jinak, robot se svým kamerovým systémem by se měl dokázat na sebe podívat zvenku a rozpoznat se od okolí, což vlastně poznání se v zrcadle docela odpovídá...      (Zdroj: Science WORLD)


Hnus a špína českých médií nezná mezí ..... O tom, že naše média (včetně veřejnoprávních) jsou hlásnou troubou svých majitelů, snad není pochyb. Média jasně stojí na straně bohatých majitelů proti chudým. Bohužel, ale právě ti chudí jsou obětí jejich propagandy.

To,co jsem našel dnes na internetu, mne ale zarazilo. Taková hnusná lež a zkreslení zprávy, je i na naše média příliš.

O co šlo? Do ulic španělské metropole vyšly tisíce lidí, aby společně demonstrovaly proti vládním úsporám, které požaduje Brusel. Policisté proti protestujícím zasáhli gumovými projektily, rozhořčený dav útočil kameny. Nejméně 64 lidí bylo zraněno, 38 lidí policisté zatkli.

Na Aktuálně.cz je obrázek majitele, jak stojí ve dveřích restaurace s rozpaženými pažemi.. Titulek článku říkal – Foto: Madrid povstal proti škrtům, desítky lidí skončily v nemocnicích. Text pod obrázkem ale změnil tón a říkal : "Kromě policistů kameny zasypávaly také přilehlé obchody a restaurace. Majitel jedné z nich se dav snažil výkřiky přivést k rozumu. Marně..."

Server IHNED.cz pro změnu uvádí tuto lež: "Majitel restaurace prosí demonstranty, aby přestali házet kameny a dlažební kostky."

V takovém duchu se nesly „informace“ českého tisku všeobecně. Jediná IHNED:CZ zprávu později opravila.

Ale jaká je pravda ? Majitel restaurace umožnil lidem, pronásledovaným policií, se schovat u něho v restauraci. A bránil tyto demonstranty před policisty vlastním tělem, jak je vidět na jiném snímku. Ten se ovšem našim médiím nehodil a proto ho nepublikovaly. Natož aby napsaly pravdu.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Žili obři? Obří stopa ve skále by to mohla potvrdit ..... Otisk nohy v žulové skále nacházející se ve Východním Transvaalu v Jihoafrické republice by mohl poskytnout důkaz, že naši Zemi kdysi obývali obři.

Obřímu otisku místní lidé říkají „boží stopa" a měří kolem 1,2 metru na výšku. Na videu jihoafrického publicisty a dobrodruha Michaela Tellingera si lze šlépej prohlédnout podrobněji. Je otištěna do horninové vyvřeliny (batolitu) Mpuluzi, jejíž stáří geologové odhadují na 3,1 miliardy let.

Rakouský badatel Klaus Dona místo navštívil také a odhaduje, že autor šlápoty by musel měřit mezi 7 až 7,5 metru. Dona vychází z objevu obřích kostí, které nalezl v roce 1964 na jihu Ekvádoru. Podle něj se stopa jeví, jako když člověk šlápne do bahna a pak nohu vytáhne, čímž se trochu poškodí jasný obrys otisku u prstů.

Tellinger popisuje skálu jako fenokryst neboli hrubou porfirovou žulu, která prošla několika fázemi ochlazování, čímž vznikla zrnka o různých velikostech. Poukazuje také na to, že jak otisk, tak jeho okolí prošly podobně rozsáhlým zvětráním a není tudíž pravděpodobné, že by byl otisk do skály vytesán. Takováto skála se tvoří, když se magma v zemské kůře postupně ochlazuje, říká Tellinger. Jinými slovy to znamená, že hornina byla zřejmě v době, kdy do ní údajný obr stoupl, měkká.      (Zdroj: Velká Epocha)


Vláda zatím nemyslí na spotřebitele ..... 14. září 2012 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné nařízení, kterým zakázalo prodej lihovin s obsahem etanolu 20% a více. Reagovalo tak na otravy lidí způsobené metanolem. Dnes, 27. září, se vrací tvrdý alkohol vyrobený před počátkem roku 2012 do obchodů. U letošního alkoholu jsou obchodníci povinni prokázat do 60 dnů jeho původ, jinak je čeká sankce v podobě nutnosti alkohol zničit. Jedinou výjimkou je dražší alkohol, který si mohou nechat na vlastní náklady otestovat. Do budoucna se také uvažuje o vrácení spotřební daně.

Co ale mají dělat spotřebitelé, kteří si koupili tvrdý alkohol v dobré víře a nyní se ho bojí ochutnat? Jestliže vynaložili peníze na zboží, které se ukázalo být nebezpečným, neměli by mít právo na vrácení vynaložených nákladů?

V médiích, ani na webu ministerstva zdravotnictví se zatím neobjevila o tomto právu spotřebitelů žádná zmínka.

Spotřebitelé mohou alkohol donést do prodejny, kde jej zakoupili. Prodejci ale budou muset jednat v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví. Každé zboží může spotřebitel reklamovat. Jak ale v tomto případě dokáže, že má zboží vady? Pouhý lok metanolu způsobuje oslepení, to ví každý z hodin chemie.

Klíčové je obrátit se na odpovědné orgány, především na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, krajské hygienické stanice a Českou obchodní inspekci. ČOI vykonává podle § 7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků dozor nad tím, aby byly na trh uváděny pouze bezpečné výrobky.      (Zdroj: Spotřebitel)


Mnichov: šance byla ..... Výročí Mnichovské smlouvy z 30. září 1938 opakovaně vyvolává úvahy, jestli se Československo mělo či nemělo bránit i po zradě spojenců. Málokdy se přitom v těchto úvahách pracuje s možností, která přitom byla zřejmě reálná: s úspěšným atentátem na Hitlera.

Pro období 1938 až 1939 je známo hned několik iniciativ k odstranění Hitlera - byť s rozdílnou mírou možného úspěchu. Jedna z nich s mnichovskou krizí bezprostředně souvisí: vysocí důstojníci Wehrmachtu věděli, že Německo není na válku připravené a byli připraveni zlikvidovat Fürhrera, jakmile by vydal rozkaz k útoku. Údajně byla dokonce v pohotovosti tajná úderná skupina nazvaná Stosstrup Reichkanzlei pod velením majora F. W. Heinze. Právě mnichovská kapitulace vedla k odvolání akce - pro Německo velmi riskantní válka nezačala.

Ale i kdyby k akci Wehrmachu nedošlo, v Německu i jinde byli další lidé se stejným cílem. O likvidaci Hitlera například dlouhodobě usilovala frakce nacistů vedená ze zahraničí někdejším Hitlerovým spolupracovníkem Ottou Strasserem. V roce 1938 byli tři její příslušníci v Německu obviněni z pokusu o atentát a později popraveni.

Dokonce i pro Hitlera vítězný Mnichov údajně inspiroval jiný pokus - navíc pokus dobře zdokumentovaný a velmi dobře připravený, který málem vyšel. Obsazení Sudet vedlo truhláře Georga Elsera k nastražení výbušniny do mnichovské pivnice, kde měl Hitler řečnit. 8. listopadu 1938 bomba vybuchla jen pár minut po Hitlerově odchodu. Výsledkem byli tři mrtví a desítky raněných.

Dá se předpokládat, že kdyby válka s Československem tehdy začala a probíhala pro Německo neuspokojivým způsobem, odhodlání nespokojenců zlikvidovat vůdce by podstatně vzrostlo. Přitom šance byla: Wehrmacht zdaleka ještě nepředstavoval onu sílu, jako při skutečném vypuknutí války o rok později - mimo jiné i proto, že ještě neměl k dispozici československé zbrojovky.      (Zdroj: Novákoviny)


Objev magnetických senzorů u ryb a krys může vysvětlit, proč někteří lidé cítí wi-fi, elektrická vedení a elektrosmog .....Je dobře známo, že jsou mnozí lidé citliví na elektromagnetické znečištění. Wi-fi jim způsobuje bolesti hlavy. Být v blízkosti vedení vysokého napětí může způsobit migrénu. Použití mobilního telefonu způsobuje podobné příznaky. Až do nedávné doby nebyl znám žádný mechanismus, který by vysvětloval, jak mohou lidé vnímat elektromagnetické vlny. Ale teď díky fascinující vědě může být tajemství vyřešeno.

Vědci z univerzity v Mnichově, které vedl geofyzik Michael Winklhofer, říkají, že nalezli a identifikovali „vnitřní jehlu kompasu“ v nosu pstruha duhového. Jedná se o tzv. magnetosensorové buňky, které se ukázaly být daleko citlivější na magnetická pole, než se předtím myslelo.

Buňky cítí pole pomocí inkluzí, které jsou mikrometry velké a složené z magnetických krystalů, pravděpodobně z magnetitu. Tyto inkluze jsou připojeny k buněčné membráně, mění elektrický potenciál na membráně, když se krystaly přeskupují v reakci na změnu okolního magnetického pole.

„To vysvětluje, proč nízkofrekvenční magnetická pole vytvářená rozvody narušují navigaci související s geomagnetickým polem a mohou ak způsobit další fyziologické účinky,“ řekl Winklhofer.

Elektrosmog je čím dál tím víc horší ... Zatímco studie nehledá magnetosensorové buňky u lidí, tak jejich nalezení v rybách dokazuje, že biologické systémy mohou vytvořit (a vytvořily!) tyto vysoce sofistikované „nástroje“, které cítí elektromagnetické pole.

Jak každý student fyziky ví, elektřina a magnetismus jsou v podstatě to samé: Otočení cívky kolem magnetu vyrábí elektrický proud. Vysokonapěťové elektrické vedení naopak vytváří magnetické pole.

Jak stále roste počet moderních zařízení emitujících elektromagnetická pole, lidé jsou stále více znepokojeni kumulativními účinky na své duševní a fyzické zdraví. Některé ze zdrojů elektromagnetického znečištění, tzv. „elektrosmogu„, jsou: - mobilní telefony, wi-fi, jističe, napájecí zdroje počítačů a jiných zařízení, antény mobilního signálu, komerční rozhlasové a televizní vysílání, vysoušeče vlasů, mixéry a další domácí spotřebiče s vysokými proudy. Zatímco každý přístroj se zdá být neškodný sám o sobě, tak mohou kombinované účinky několika přístrojů překročit práh, takže teoreticky by to mohli pocítit lidé, kteří mohou mít magnetosensorové buňky.      (Zdroj: Free Pub)


Venuše a Regulus na ranní obloze ..... Možná to zažíváte právě v těchto dnech. Vstáváte, venku lehce svítá. Nad jihem poblikává jasná hvězda Sirius. Zima na krku. Rána jsou chladná, ale když se vyjasní, naskýtají se úchvatné pohledy na svítající oblohu. Vysoko na ní září Jupiter a nad východem ještě jasnější Venuše.

Venuše 1. až 5. října 2012 poblíž Regula ve Lvu kolem 6:00 SELČ. Data StellariumPokud jste se ve výše uvedeném úvodníku shlédli, popřípadě máte možnost si ráno toto nebeské divadlo vychutnat, potom rozhodně zpozorněte v těchto prvních říjnových dnech. Venuše se ve svém poměrně rychlém úprku na hvězdném pozadí dostává velmi blízko k nejjasnější hvězdě v souhvězdí Lva, Regulovi.

K netěsnějšímu přiblížení dojde ve středu 3. října a předpověď počasí pro tyto dny není špatná. Pokud se vám tedy naskytne příležitost, namiřte do Lva své dalekohledy, nebo fotoaparáty a užívejte si to divadlo. Na těchto ranních seskupeních je nejkrásnější právě fakt, že obloha zvolna mění barvy a leckdy je to úplně nezapomenutelné představení. Když se například podobně blízko přiblížil k Regulovi Merkur v roce 2004, byly zrovna na obloze nádherné oblaky vysokých pater zbarvené do všech možných barev.       (Zdroj: Astro)


Bledou pleť nemáme po neandrtálcích ..... Bledá pleť nás Středoevropanů zřejmě není dědictvím po neandrtálských předcích. Podle nové studie se objevila až za dlouho poté, co neandrtálci vyhynuli.

Moderní lidé, kteří před několika desítkami let opouštěli Afriku, měli tmavě zbarvenou pokožku. Předpokládá se však, že záhy po příchodu do daleko méně slunné Evropy jejich pleť vybledla. Selekční tlak totiž upřednostňoval jedince se světlejší pokožkou, v níž se lépe vytvářel důležitý vitamín D. Někteří vědci se také domnívají, že tomuto procesu napomohlo křížení moderních lidí s neandrtálci, kteří měli rovněž světlou pleť a někteří i zrzavé vlasy. Tuto teorii však nyní vyvrací práce mezinárodního týmu, který vedli portugalští vědci.

V dosavadních vědeckých studiích se podařilo identifikovat geny, jejichž polymorfismus mohl mít vliv na zbarvení pokožky prvních Evropanů. Otázkou však zůstávalo, kdy k posunu od tmavé ke světlé pleti vlastně došlo. Vědci proto sledovali příslušné geny v genomech lidí s evropskými a subsaharskými předky. Z výsledků jejich studie vyplývá, že geny spojené se světlou pletí (KITLG, TYRP1, SLC24A5 a SLC45A2) se u Evropanů objevily někdy před 11 000 až 19 000 lety, kdy po neandrtálcích zůstaly už jen archeologické nálezy. Neandrtálci vyhynuli asi před 28 000 lety a je tedy velmi nepravděpodobné, že by křížení s nimi mohlo ovlivnit barvu naší pleti.       (Zdroj: ČR Leonardo)


1.10. 2012     První říjen se zapsal černým písmem do historie Československa ... roku 1938 Německo provedlo jím vynucenou anexi československých Sudet.

Pane jo, dneska těch výročí je ale opravdu fůra ... Mezinárodní den kávy - se slaví v některých zemích světa, např. v Rakousku či Japonsku.

Říká se, že populace stárne. Ovšem stáří, krom nemocí, může přinášet i mnoho pozitivního. I proto vyhlásilo OSN roku 1991 Mezinárodní den seniorů. Myšlenkou je, že dlouhověkost s sebou nese obrovský potenciál (znalosti, zkušenosti, …), že staří lidé mohou společnosti ještě v mnohém přispět.

Prvního října si připomínáme Mezinárodní den hudby. Za jeho vznikem stojí, kromě iniciativy významných skladatelů 20. století (např. Šostakovič), Mezinárodní hudební rada při UNESCO.

Lékař je jedno z povolání, které si svůj den bezesporu zaslouží. Mezinárodní den lékařů se slaví od roku 1984 z rozhodnutí Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války.

Světový den cyklistiky vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky. Jen je zvláštní, že Den cyklistiky připadá až na první říjnový den, tj. dobu, kdy již bývá chladno a nevlídno. Možná jako rozloučení se sezónou?

Světový den vegetariánství (vegetariánů) byl vyhlášen Severoamerickou vegetariánskou společností roku 1977. V tento den se pořádají nejrůznější akce, které mají veřejnosti ukázat výhody vegetariánství, seznámit lidi s možnostmi stravování, poukázat na důvody, proč být vegetariánem.

Žloutenka neboli nemoc špinavých rukou je nemocí, která poškozuje játra, a trpí jí kolem 600 miliónů lidí na světě. Poprvé jsme si Světový den informovanosti o virové hepatitidě mohli připomenout roku 2004.


Ve východních Krkonoších se objevila skupina pěti vlků ..... V nejvyšších českých horách Krkonoších se objevila skupina pěti vlků. Místní lidé je v minulých dnech zpozorovali ve východní části hor. Skupina tam pravděpodobně přišla z nedaleké Lužice v Německu, kde vlci volně žijí. Poslední vlk byl na české straně hor zastřelen v roce 1842.

"Naši zoologové ověřili rozhovorem s pozorovateli, že s vysokou pravděpodobností skutečně šlo o skupinku těchto kriticky ohrožených zvířat, která kdysi byla v Krkonoších doma," řekl mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Dodal, že až do poloviny 19. století byli vlci nedílnou součást krkonošské fauny a fungovali jako přirození regulátoři stavů zvěře i menších predátorů.

Úspěšný návrat vlků do nedaleké Lužice dával podle správců krkonošského parku naději, že se vlci objeví i v Krkonoších. "Jeden z prvních 'průzkumníků' se k nám vydal, opět do východních Krkonoš, na podzim 2011. A tentokrát, zdá se, byla návštěva početnější. Musím přiznat, že při hustotě osídlení a návštěvnosti Krkonoš bych ještě před dvěma lety něčemu takovému nevěřil," uvedl zoolog KRNAP Jiří Flousek.      (Zdroj: Ekolist)


Oblohu rozzáří nová kometa ..... Kometa C/2012 S1 (ISON) je na vesmírné scéně nováčkem a už se dere na přední místa. Byla objevena teprve několika dny nedaleko Jupitera. Existuje však nemalá šance, že se během několika měsíců se stane jedním z nejzářivějších objektů na obloze. Jde o přímého návštěvníka z Oortova oblaku. Posledním takovým byla v roce 2009 kometa Lulin.

Perihelia, tedy bodu na své dráze, kdy bude nejblíže Slunci, by měla dosáhnout 28.11. 2013. na kometu bude tento bod Slunci nezvykle blízko, asi 1,8 miliónu kilometrů. Nejblíže Zemi by měla být 26.12. 2013 (asi 60 mil. km).      (Zdroj: 21@století)


Mikroskop zachytil chemické vazby v molekulách ..... Expertům z IBM se poprvé podařilo rozlišit chemické vazby v jednotlivých molekulách pomocí metody známé pod názvem bezkontaktní mikroskopie atomárních sil (AFM). Tyto výsledky posouvají výzkum používání molekul a atomů do oblasti nejmenších rozměrů. Mohly by být důležité při studiu grafenových zařízení, jimiž se v současné době zabývají jak vědci z průmyslového odvětví, tak i výzkumníci z univerzit s cílem uplatnit je např. při vysokorychlostní bezdrátové komunikaci a v elektronických displejích.

„Přišli jsme na dva různé kontrastní mechanismy pro rozlišení vazeb. První spočívá v měření malého rozdílu sil nad vazbami. To jsme sice očekávali, ale byl to velký oříšek," prohlásil odborník IBM Leo Gross. „Na druhý kontrastní mechanismus jsme narazili čistě náhodou. Při měření pomocí AFM vykazovaly vazby rozdílné délky. Pomocí opětovných výpočtů jsme zjistili, že příčinou tohoto rozdílu je ohnutí molekuly oxidu uhelnatého na konci hrotu mikroskopu."

Jak napsali v časopisu Science ze 14. září, pozorovali vědci z IBM Research násobnost a délku uhlíkových vazeb v molekule C60, která je též známá pod anglickým označením „buckyball" kvůli tvaru fotbalového míče a ve dvou plošných polycyklických aromatických uhlovodících (PAH), které vypadají jako malé vločky grafenu.      (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Kalifornie schválila provoz aut bez řidiče ..... Legislativní podpora automobilů bez řidiče se již rozšířila do dalšího státu, do Kalifornie. Blíží se konec lidského řízení. Výkon počítačů se začíná v mnoha oblastech rovnat schopnostem lidského mozku. Specializované oblasti se začínají spojovat a vytvářet komplexní systémy. Jedním takovým je i automatické řízení vozidla v reálném prostředí, na skutečných silnicích.

Auta bez řidiče mohou jezdit v Nevadě i Kalifornii ... V minulém roce jsme psali o tom, že se Nevada stala prvním státem, kde mohou jezdit auta bez řidiče. Guvernér Kalifornie Jerry Brown před několika dny oznámil legislativní podporu automaticky řízených automobilů také pro tento stát.

Jak informoval deník The Orange County Register, dle slov samotného Browna jsme svědky vědeckofantastické představy a technologie, která se nyní stává realitou.

Zapracování aut bez řidiče do nových zákonů by mělo proběhnout do roku 2015. Do té doby bude muset být za volantem i tohoto automatického auta stále i člověk.

Vývojářský tým Googlu, který má zatím nejpokročilejší systém pro automatické řízení vozidla bez lidského řidiče, vede jeden z nejlepších expertů na umělou inteligenci – Sebastian Thrun. Google jezdí v rámci testování a učení se svými „Google Car“ již přes dva roky, také po Kalifornii. Jezdí v různých podmínkách, dešti, mlze, během různých ročních období a všemi trasami. Systém se tak učí jezdit nejen na dálnicích, ale i v úzkých uličkách, v městských zácpách i odlehlejších místech.

Počítač řídí bezpečněji než lidé ... Google před měsícem prozradil, že jeho systém bez řidiče najezdil po San Francisku, Los Angeles a Sillicon Valley téměř půl milionu kilometrů bez jediné nehody.

Google ale zmínil, že systém potřebuje ještě zdokonalit v některých kritických oblastech. Jedná se například o jízdu na zasněžených silnicích, řešení situace při různých druzích dopravních omezení či stavbách na silnici a podobně. To vše je ale pouze otázkou času a učení umělé inteligence. Dle šéfa Googlu Sergeye Brina automatické automobily v budoucnu výrazně sníží počet nehod a zlepší pohodlí života.      (Zdroj: VTM)


Oběti volného času ..... Ambice rodičů často překonávají reálné možnosti dětí. Jak by měly v různém věku optimálně trávit volný čas?

Se začátkem nového školního roku se mnoho rodičů rozhoduje, do jakých kroužků a doplňkových vzdělávacích aktivit své dítě přihlásí. Svým dětem často zařizují kroužky, sportovní vyžití nebo výuku cizích jazyků na celá odpoledne po všechny dny v týdnu. Přání a reálné možnosti se tak někdy dostávají do střetu. Vhodný rozvoj dětských dispozic vzhledem k věku, rodině i školním povinnostem rozebíráme v dnešní Třetí dimenzi. Zastavíme se také u výsledků výzkumu současné hodnotové orientace dětí.

Naslouchají rodiče přáním a možnostem svých potomků? Kolik času by měl mít školák vyhrazeno na prosté „nicnedělání”? Může někdy méně znamenat více?

Pozvání Jana Burdy k diskusi přijali psycholožka Mgr. Milena Nováková a Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumů z Národního institutu dětí a mládeže.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Jsou biopotraviny kvalitnější než klasické potraviny? ..... Studií, které se zabývají kvalitou biopotravin, existuje více. Některé neprokázaly vyšší obsah zdraví prospěšných látek v biopotravinách, jiné průzkumy naopak potvrzují, že jsou biopotraviny kvalitnější. Mezi takové studie patří výzkum Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Z jeho výsledků například vyplývá, že v biopotravinách je mnohem nižší množství pesticidů než v běžném ovoci a zelenině (až o 90%).

K dalším výhodám biopotravin patří vyšší výživná hodnota, lepší chuť a vůně. Obsahují také vyšší množství vitamínů (zejména C a E), minerálních a dalších zdraví prospěšných látek.

Studie nepotvrdila, že by biopotraviny kvůli absenci chemického ošetření byly více náchylné k plísním, a tím k produkci škodlivých mykotoxinů. Naopak bylo zjištěno, že bioprodukty mohou být v řadě případů odolnější k různým stresovým faktorům a za těchto podmínek produkují méně těchto toxických látek.

V dalších studiích se potvrdilo, že biomléko obsahuje vyšší množství nenasycených omega mastných kyselin, které jsou zdraví prospěšné.

Biopotraviny obsahují mnohem méně éček, je jich povoleno asi jen 50, jde o látky přírodního původu, nebo o jednoduché minerální a organické látky. V konvenčních potravinách je povoleno více než 300 éček, včetně těch, u kterých musí být uvedeno, že mohou negativně ovlivňovat činnost a pozornost dětí.      (Zdroj: Spotřebitel)


Zástupce starosty v Číně nařídil přejet protestujícího parním válcem ..... Vesničan v severní Číně se snažil odolat nucenému přesídlení vládou tím, že zůstane na svém pozemku, ale byl brutálně rozdrcen k smrti parním válcem na příkaz čínského vládního úředníka.

Příběh, který byl cenzurován ve státních čínských sdělovacích prostředcích, způsobil pobouření mezi uživateli Weibo, čínské verze Twitteru. Je to děsivě podobné tomu, co se stalo se studentskými demonstranty, kteří byli rozdrceni tanky během protestů v roce 1989 na Náměstí Nebeského klidu.

Oběť He Zhi Hua odmítl přijmout mizernou platbu od vlády, která násilně vystěhovala místní obyvatele vesnice Changsha, se jejich pozemky použily pro komerční použití.

Když začal Hua protestovat vleže na místě, kudy mělo projet stavební vozidlo, tak místní zástupce starosty nařídil pracovníkům státního podniku, aby Hua na místě přejeli obrovským parním válcem. Šokující snímky ukazují rozdrcený mozek a tělo Hua následkem státem podporované popravy. Aby se předešlo nepokojům kvůli rozšíření zprávy, vláda poslala 200 mužů, aby místní naštvané obyvatele drželi na uzdě a skrývali zbytky těla. Rodině zabitého byla nabídnuta odměna, aby o tomto incidentu mlčela.      (Zdroj: Free Pub)


Skrytá tajemství celebrit - Propojení hudební scény s magií ..... U anglické formace Black Sabbath už název avizoval, co lze očekávat. Muzikanti vytvářeli pódiovou show, při níž byla rocková muzika dokreslována černou mší, zaříkáváním ďábla a čarodějnickým obřadem, stala se prototypem a ztělesněním okultního rocku. Bubeník Black Sabbath Bill Ward jednou otevřeně řekl, že cítí, že satan by mohl být Bohem. Jeho kolega Ozzy Osbourne jednou prohlásil: „Nevím, jestli jsem médium nějaké vnější moci. Ať už je to cokoli, doufám, že to není to, co si myslím - satan.“

Za největšího satanistu 20. století byl považován mág Aleister Crowley (1875-1947). Provozoval černou magii s cílem přivlastnit si síly světa démonů a stát se pánem světa. Za jeho přívržence a pokračovatele jeho učení byli pokládáni Jimmy Page, vedoucí známé, dnes již rozpadlé skupiny Led Zeppellin, a filmový režisér Kenneth Anger, který kdysi do Crowleyho duchovního světa uvedl také skupinu Rolling Stones. Koncerty Led Zeppellin byly založeny na hlasitosti, opakování a rytmu. Měly mnoho příbuzného s tranzovou hudbou z Maroka, která je svým původem a účelem magického charakteru. Když potřeboval kytarista Jimmy Page po turné nebo nahrávání desek načerpat novou sílu, stahoval se do svého domu na břehu jezera Loch Ness. Dříve byl tento strašidelný dům ve vlastnictví právě Aliestera Crowleyho, který zde celebroval zasvěcovací rituály svého tajného kultu.

Nikoho pak už asi nepřekvapí, že Page také vlastnil obchod s okultními knihami. Dlužno dodat, že svého času byl mistrem zenu (japonský směr buddhismu). Také skupina Rolling Stones - přinejmenším v určitém období - flirtovala s kultem satana. Tony Sanchez, přítel kapely, řekl o jednom vystoupení toto: „V nejsilnějším okamžiku písně Sympathy for the Devil si strhl Jagger své ostře červené triko z těla a odhalil tetování představující ďábla. Ptal jsem se ho, jestli se snad nezabývá černou magií více, než jsme si mysleli.“ Jindy kytarista Keith Richard uvedl: „Černá magie je něco, co by měl vyzkoušet každý. Skýtá netušené možnosti. Pohrávalo si s ní hodně lidí, v každém z nás je jí kousek.       (Zdroj: Doplněk)


Přírodní medicína nebo chemické sloučeniny - vaše svobodná volba ..... Pár pracovních poznámek o rozdílu přírodní a chemicko-chirurgické medicíny ... Než začnu horovat pro přírodní medicínu, předem upozorňuji, že jsem si dobře vědom některých úskalí pro nezasvěceného:

Ne všechno, co se vydává za přírodní medicínu, opravdu funguje tak, jak slibuje reklama či jiná doprovodná informace od výrobce či provozovatele.

Ne každý léčitel „šaman“ či poradce skutečně umí lidem pomáhat, ale naštěstí ti lepší z nich opravdu umí mnohem více, než jen balamutit lidi.

Stejně jako v oficiální medicíně - i v té přírodní platí, že:

- Žádný, ani ten nejserioznější zástupce přírodní medicíny (lékař, léčitel, poradce), nemůže být neomylný.

- Jsou zdravotní problémy, na které nezná spolehlivou cestu ke skutečnému vyléčení nikdo.

- Bohužel nejčastějším důvodem zdánlivé "neléčitelnosti" při použití přírodní medicíny je pouze klient sám, protože není ochoten realizovat dostatečně intenzivní změnu dosavadního sebezničujícího životního stylu, což by spolehlivě vedlo k výraznému zlepšení jeho tělesného i duševního zdraví.

Pokud se přírodní medicíně věnuje solidní člověk a pokud pracuje s osvědčenými přírodními produkty, tak v případech různých chronických onemocnění často dokáže mnohem více než oficiální chemicko-chirurgická medicína, pracující nejčastěji stylem: „Dáme vám nějaké chemikálie, a když vám nepomohou, tak to uřízneme."

Příkladem za všechny je současná „rádoby léčba“ hyperfunkcí štítné žlázy. Škoda, že všechny ty desítky s hyperfunkcí štítné žlázy nám píší do naší internetové poradny až po jejím nevratném odoperování. Vhodnou kombinací produktů a celkovou změnou životního stylu lze dosáhnout uzdravení i bez této zcela zbytečné a nenávratně poškozující operace.

Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/prirodni-medicina-nebo-chemicke-slouceniny-vase-svobodna-volba.htm#ixzz27fXjNSIX       (Zdroj: CelostniMedicina)


V Japonsku vynalezli „psí ocasy“ pro lidi ..... Japonští technici z firmy Neurowear vyvinuli kuriózní doplněk – elektronický ocásek pro lidi. Pokud je člověk v klidu, elektronický „prut“ se ani nehne, jakmile však projeví vzrušení nebo radost, „nová část těla“ se začne vrtět ze strany na stranu stejně jako psům. A díky této „ozdobě“ pak všichni uvidí, jakou má její majitel náladu.

Netradiční doplněk rozpoznává aktivitu lidského mozku a měří také jeho srdeční frekvenci. Přístroj tak dokáže analyzovat náladu svého „pána“ a přes Bluetooth vyšle elektronickému ocásku signál. Západní novináři byli při prezentaci novinky poněkud skeptičtí a považují ji spíš za kuriozitu, japonští podnikatelé ale tvrdí, že o jejich vynález bude velký zájem. Elektronické ocásky by se měly objevit v prodeji ještě do konce letošního roku.

Firma Neurowear už před rokem představila elektronické uši, které fungují na stejném principu. Vztyčí se, když se jejich majitel na něco soustředí a sklopí se, když relaxuje. Oba doplňky patří do řady Necomimi a mají sloužit jako nový komunikační prostředek, který vylepšuje omezené schopnosti lidského těla.      (Zdroj: Proc Proto)


27.9. 2012     Sedmadvacátého září je Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky). Za vznikem tohoto dne stojí Světová organizace cestovního ruchu, která jej vyhlásila roku 1979. Poprvé se slavil o rok později, tedy 1980.

Osmadvacátý září je považován za Den české státnosti. Tohoto dne roku 935 (dle jiných pramenů 929) byl na popud svého bratra Boleslava zavražděn český král a pozdější patron naší země Svatý Václav. .

Poslední den v září se slaví jako Mezinárodní den překladatelů. Ten připadá na svátek Svatého Jeronýma, patrona překladatelů. Tento světec se proslavil především svou prací na překladech Bible, zejména Vulgaty (překladu Bible do latiny).


V pražském dopravním podniku se "cenzurovalo". Zmínky o bývalém řediteli musely pryč ..... Odstranění kolonky s názvem Nový DPP z internetových stránek či vymazání citací exředitele Vladimíra Liche z tiskových zpráv. I tak se nové vedení DPP snaží vzbudit dojem, že žádný Lich podnik nikdy nevedl. Z webu firmy zmizely veškeré zmínky o jeho rozhodnutích.

Nedávno odvolaný ředitel pražského dopravního podniku Vladimír Lich musí ležet novému vedení firmy hodně hluboko v útrobách. Dokonce natolik, že i zmínky o jeho rozhodnutích zmizely z archivu tiskových zpráv na internetových stránkách firmy.

Cenzuru tak nepřežily například informace o prověřování velkorysých odměn, které dostali na odchodnou lidé z okolí někdejšího šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka. Stejně tak zmizela zpráva o nových interních pravidlech, která podnik právě kvůli těmto odměnám přijal.      (Zdroj: iHNed)

Škoda, že již nežije pan Orwell ... mohl svůj slavný román "1984" doplnit o druhý díl ... Změnami minulosti se utváří přítomnost ...


170. výročí oslaví Pilsner Urquell na náměstí v Plzni originálním programem a pivem z dubových sudů ..... Plzeň a s ní dvě třetiny pivního světa mohou oslavit velké jubileum. Přesně 5. října 1842 byla uvařena první várka originálního plzeňského ležáku Pilsner Urquell, který inspiroval vznik celé kategorie piv plzeňského typu. V den 170. výročí propuknou v 18:00 na náměstí Republiky v Plzni důstojné oslavy – bohatý zábavný program přinese Plzeňskou filharmonii v propojení s Michalem Pavlíčkem, audiovizuální show videomapping a netradiční artisticko-taneční vystoupení Décalages. Z pěti dubových sudů se vyčepuje symbolických 1 700 nefiltrovaných piv Pilsner Urquell.

Plzeňský ležák, který se zrodil 5. října 1842 v Plzni, sehraje při oslavách klíčovou roli. V nefiltrované podobě se bude pro veřejnost čepovat ve velkokapacitních stanech, stáncích a především z pěti originálních 170litrových dubových sudů, které na náměstí doveze formanský vůz, jako tomu bývalo v době vzniku tohoto originálního ležáku.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Je rotvajler nebezpečné "bojové" plemeno? ..... Slováci výrazně omezují chov takzvaných "bojových" psích plemen. Jejich stávající seznam, který je součástí návrhu novely příslušného zákona o držení čtyřnohých miláčků, však poměrně překvapivě neobsahuje zmínku o rotvajlerech. Informuje server Sme.sk.

Podle oficiálních statistik totiž rotvajleři údajně nestojí za jediným útokem psa na člověka. Ty vychází z hlášení veterinářů o zraněních způsobených psy z minulých let. Dle tabulek pak respekt budící rojvajler na lidi neútočí.

Agentura TASR však oznámila, že eviduje nejméně čtyři hlášení o útoku rotvajlerů v posledních pěti letech. Poslední se přitom měl odehrát loni v květnu. Pes tehdy napadl šestatřicetiletou ženu z Košic. Policie následně obvinila majitelku, která své zvíře neuhlídala, z ublížení na zdraví.

Slovenské ministerstvo zemědělství, které za stávající podobou návrhu zákona stojí, kritiku odmítá a tvrdí, že seznam nebezpečných plemen sestavilo na základě podkladů od slovenských kynologů. Mezi zakázané psy patří pitbulteriér a bandog, zpřísněnému chovu by pak měl podléhat například středoasijský ovčák, staffordteriér, americký buldok či brazilská fila.      (Zdroj: Eurozprávy)


Německo musí omezit subvence obnovitelným zdrojům ..... Německo musí omezit překotně rostoucí náklady subvencování drahých obnovitelných zdrojů, jinak neúnosně přetíží spotřebitele. Uvedl to evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger. "Zelená" přirážka k účtům lidí za elektřinu, která jde do kapes majitelům větrných a solárních elektráren, bude podle něj v příštích letech výrazně růst a brzy by mohla představovat až třetinu ceny energie.

"Musíme zavést rychlostní limit," řekl Oettinger na konferenci v Kolíně nad Rýnem. Dodal, že přirážka na obnovitelné zdroje, která letos činí 3,6 eurocentu z celkové ceny 25 centů za kilowatthodinu (kWh), podle expertů příští rok vzroste o 40 procent nad pět centů. V dalších letech se může včetně daně z přidané hodnoty vyšplhat až na devět centů, tedy téměř třetinu ceny.

Garance vysoké ceny povzbudila provozovatele v Německu k prudkému zvyšování solárních a větrných instalací a dostala Německo v tomto směru na první příčku v Evropě. S prudkým růstem počtu obnovitelných zdrojů však také prudce roste cena energie, a Německo tak má nyní druhé nejvyšší ceny v EU, uvedla agentura Reuters. Celý účet za to platí odběratelé a zejména běžní spotřebitelé, protože průmyslové firmy dostávají od vlády ve stále větším počtu úlevy, aby si "udržely konkurenceschopnost".

Účet průměrné domácnosti za elektřinu při růstu přirážky nad pět centů vzroste o 70 eur nad letošních 900 eur, z nichž už na "zelenou" energii jde 150 eur. Celkové náklady domácností za obnovitelné zdroje letos dosáhnou 16 miliard eur (téměř 400 miliard Kč) a příští rok vzrostou na 20 miliard eur.       (Zdroj: Ekolist)


Situace ve Fukušimě na začátku podzimu, rok a půl po havárii ..... Více než jeden a půl roku po havárii v Jaderné elektrárně Fukušima I je pozorovatelný značný pokrok v likvidaci následků havárie. Na druhé straně však je také vidět, že půjde ještě o běh na dlouhou trať.

Popišme si situaci v elektrárně, jejím okolí i v japonské jaderné energetice, jak se vyvíjela v letních měsících poté, co jsme ji opustili minulém článku cyklu, který už vychází na Oslovi právě ten jeden rok a půl. V jednotlivých článcích cyklu lze sledovat vývoj havárie a její likvidace od počátku až po léto tohoto roku. Celkový stručnější přehled pro ty, kteří se nechtějí probírat předchozími články, najdete na stránkách OSEL


Nominace do ankety Alej roku 2012 vrcholí ..... Do finále se blíží nominační část ankety Alej roku 2012. Přichází poslední víkend, kdy mohou lidé na webu Arniky www.alejroku.cz přihlašovat fotografie stromořadí, která vyfotili nebo ještě do 30. září vyfotí při toulkách naší krajinou nebo třeba na dovolené. Anketa je celorepubliková a každý kraj už má aspoň jedno želízko v ohni. U jednotlivých nominací je možné nahrát až tři obrázky a napsat krátký příběh, proč je zrovna tato alej nejlepší kandidátkou na vítězství. Autoři vítězných snímků se mohou těšit na hodnotné ceny, třeba poukazy na fotografické služby v Centru Foto Škoda, zajímavé knihy nebo drobné dárky od společnosti Dřevotvar. Loni veřejnost vybírala vítěznou alej z 53 stromořadí z celého Česka.

Můžete si prohlédnout už přihlášené aleje. Při zahájení hlasovací části ankety zveřejníme také seznamy nominovaných stromořadí v jednotlivých krajích.      (Zdroj: Arnika)


Chcete žít déle? Staňte se eunuchem! ..... Co dělá muže mužem? Z čistě medicínského hlediska je tato odpověď jasná. Jsou to pohlavní žlázy, varlata, od jejichž činnosti se odvíjejí další procesy, formující mužské tělo i psychiku. Podle korejských vědců má mužnost i svou odvrácenou stánku: přispívá ke zkrácení života. Vyplynulo to ze studia biografických dat korejských eunuchů.

O svůj primární pohlavní znak, tedy varlata, produkující v první řadě mužský pohlavní hormon testosteron, mohou muži jejich umístění docela bez problémů přijít. Právě takové muže, eunuchy, studovali korejští vědci pod vedením Kyung-Jin Min z Inha University ve městě Incheon v Jižní Koreji. Vědci nestudovali přímo živé eunuchy, ale analyzovali záznamy z královského dvora korejské dynastie Čoson (1392 – 1910). Mezi dvořany se vyskytovalo mnoho eunuchů zejména proto, že jim vládcové důvěřovali ohledně svých manželek.

Analýza ukázala, že eunuchové přežívali své nevykastrované kolegy o 14 – 19 let. Vědci mají za to, že tomu taky bylo v přímé návaznosti na snížení hladiny testosteronu. O něm je známo, že jeho vyšší hladina přispívá k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a také přispívá ke snížení imunity.      (Zdroj: 21@století)


Případ Limnos, aneb Nepovedená česká invaze ..... Představte si, že na internetu najdete animaci instruktážním způsobem popisující vyloupení vašeho domu. Co byste udělali s autory, kdyby vám padli do ruky - a ještě ke všemu zase u vás doma? Ne, raděj neodpovídejte, tuším, že by to nebylo nic hezkého. Co ale tedy mají dělat Řekové se zaměstnanci firmy Bohemia Interactive které načapali, jak si na ostrově Limnos natáčejí vojenská zařízení? Tedy téže firmy, která předtím zplodila hru Arma III, v níž se odehrává vojenské přepadení téhož Limnosu?

Limnos (nebo také Lemnos) leží na severu Egejského moře nedaleko břehů Turecka, s nímž mají Řekové vztahy, proti kterým jsou někdejší česko-německé spory bratrským škádlením. Kontroluje také vjezd do bosporské úžiny, což je citlivé místo velmi zajímající Rusko, ale i další supervelmoci. Vojenské základny na ostrově tedy nejsou pro legraci.

Ostrované o hře věděli a pochopitelně se jim nelíbila. Taky by se nám asi nelíbila hra, v níž žoldáci demolují Karlův most. Stěžovali si svému parlamentu, ten nic neudělal a v podstatě ani dělat nemohl. Zůstala jen hořkost. Pak se najednou dva autoři hry na ostrově zjeví - a ještě si z auta natáčejí vojenské objekty (což připouští i jejich obhájce).

Takže na průšvih zaděláno. Nechtěl bych být v jejich kůži.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Antonín Benčík, CSc.: V. Havel, A. Dubček, M. Gorbačov a sametová revoluce aneb nanebevzetí V. Havla ..... Známé české přísloví říká: "o mrtvých jen dobře." Jistě, nebo je nesporné, že V.Havel patřil k několika málo nejvýznamnějších postav tzv. "sametové revoluce“ (1989). I když jsem přesvědčen, že v tomto případě o pojmech" sametová" a "revoluce" by bylo možné, ba i nutné vyvolat seriózní diskusi. A to tím spíše, že to, co bylo vyvoláno u nás v masmédiích před vánocemi 2011, při úmrtí V. Havla (18.12.2011),a jeho pohřbu (23.11.2011), to byla obrovská davová euforie, ne nepodobná jakémusi náboženskému blouznění při svatořečení nějakého náboženského hrdiny, což dokumentoval svým projevem i kardinál Duka v Radiožurnálu.

phdr-antonin-bencik-csc-v-havel-a-dubcek-m-gorbacov-a-sametova-revoluce-aneb-nanebevzeti-v-havla

Vedle těchto oslav, obdobně jako při volbě V. Havla prezidentem v prosinci 1989, zásluhy T.G.Masaryka o vznik Československa, či zásluhy o Československo u takových postav jako byl Beneš či Dubček bledly jako zcela bagatelní. A kdekterý seriózní historik nejnovějších dějin Československa mohl "očekávat", kdy nějaký vyšinutý blouznivec navrhne, aby Havlovo tělo bylo vyneseno americkou několikastupňovou raketou přímo do nebe, a tam oživlé posazeno po pravici některého z bohů všemohoucích a vševědoucích, aby jim radil jak řídit tento svět.

Ale teď vážně. Byli jsme svědky, jak se dovršuje obrovská legenda a fakticky falšuje historie tzv. "sametové revoluce". Avšak mezi povinnosti každého seriózního historika patří mj. i bourání legend, odporujících faktům a důkazům a to navzdory tomu, že to je práce nepříjemná a hlavně nevděčná

Nuže, podívejme se, co říkají fakta. Nejde mi o to, a v krátkém článku to není ani možné, provést širší důkladnou analýzu, ale uvedu zde alespoň několik základních fakt.      (Podrobně čtěte na stránkách: Czech Free Press)     


Středověk si prý umění nevážil ..... Při vyplenění bohatých indiánských říší v Mexiku a Peru bylo množství tamních uměleckých děl přetaveno na zlaté a stříbrné pruty. Ve své době nebylo takové chování ale nijak výjimečné.

Od konce antiky se starší stavby (nejen pohanské chrámy) bez skrupulí rozebíraly a kámen používal jako nový stavební materiál.

Nešlo ale o nějaký speciální odpor k „pohanskému umění", Evropané tak v křesťanském středověku zacházeli i s vlastními artefakty.

A to včetně náboženských předmětů. Řemeslná práce tohoto typu se tedy kupodivu příliš necenila. V raném středověku byl nedostatek peněz z drahých kovů dokonce takový, že umělecké dílo bylo rovnou pokládáno za „polotovar" a rezervu, než se přetaví opět na peníze.

Mince se přetavovaly do zlatých pokladů, deponovaných obvykle v kostelích a klášterech. Opačný proces nastával především při najímání vojska, které bylo i v období jinak převážně naturálně fungující směny třeba platit penězi. Krása předmětů z drahých kovů, dokonce i když měly nějaký náboženský význam, nebyla příliš pociťována.      (Zdroj: Science WORLD)


Použití mobilu během těhotenství způsobuje poruchy chování dětí ..... Nastávající maminky by měli zvětšit vzdálenost mezi svým nenarozeným dítětem a mobilním telefonem. Yale School of Medicine zveřejnila studii o účincích radiofrekvenční radiace na plody myší. Výzkumníci tvrdí, že by pro těhotné ženy bylo rozumné zmenšit vystavení miminek vší bezdrátové komunikaci, protože používání takových zařízení by mohlo vést u dítěte k poruchám chování.

„Jde o první experimentální důkaz, že vystavení plodu radiofrekvenční radiace z mobilních telefonů ovlivňuje chování v dospělosti,“ řekl Dr. Hugh S. Taylor, vedoucí autor studie.

Ve studii Taylor a další výzkumníci umístili tichý mobilní telefon nad klec s březími myšmi po celých 19 dnů jejich březosti. Všichni narození hlodavci z této skupiny čelili sérii psychologických testů a testů chování; tato skupina myší byla hyperaktivnější a měla zhoršenou paměť. Taylor věří, že expozice ovlivnila u hlodavců vývoj neuronů v nefrontálním kortexu mozku.

„Zvýšený výskyt poruch chování u dětí může být částečně způsoben tím, že byli jako plod v těle matky vystaveni radiaci z mobilních telefonů,“ řekl Taylor a přiznal, že je potřeba další výzkum.

Experti z University College of London touto studí pohrdají, podle nich jde o alarmisty, protože se studie týkala myší, které jsou mnohem menší než lidé a mají kratší dobu březosti.

Dávka záření, kterému byly vystaveni nenarozené myši, byla podle jejich názoru neúměrná lidskému zárodku kvůli velikosti mozku a rozdílnému rozvoji mozku. Rozdíl je také v trvání těhotenství – 9 měsíců oproti 19 dnům.

Mějte ale na paměti: před dvěma lety vědci z University of California v Los Angeles uzavřeli studii zahrnující 29 000 dětí – poruchy chování u dětí s největší pravděpodobností došlo v důsledku vystavení mobilům.       (Zdroj: Free Pub)


26.9. 2012     Ve dnech 27. - 28. 9. 2012 bude ve Staré Boleslavi probíhat Národní svatováclavská pouť. Bližší informace naleznete na stránkách Stará Boleslav, poutní místo s Paladiem a místo mučednické smrti sv. Václava.

Národní svatováclavská pouť byla obnovena v roce 2003 péčí římskokatolické církve reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Daminána a farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav .

Koná se každoročně u příležitosti dne svátku sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech, v basilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup. Pouť je doprovázena bohatým kulturním a zábavním programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku lázní Houštka.


Pes na koloběžce ..... Není pochyb o tom, že pes je nejlepším přítelem člověka, ale stejně tak skvělým žákem, když má dobré vedení. Důkazem toho je briard Norman, který se s chutí prohání na dětské koloběžce a stejně bravurně ovládá jízdní kolo.

Za to vděčí své paničce Karen Cobbové z Cantonu v Georgii, které trvalo pouhých deset týdnů, než její snaha přinesla ovoce. Její skoro tříletý chlupatý miláček umí na kolo vylézt bez její pomoci, ale aby dosáhl na pedály, museli mu pořídit speciální kolo. Neuvěřitelně nadaný čtyřnohý kamarád se stal zaslouženě hlavní hvězdou v několika televizních pořadech a jeho majitelka na něj může být právem pyšná.      (Zdroj: Doplněk)


NASA bude pátrat po tajemné planetě Nibiru ..... Vědci z NASA se začali zajímat o záhadnou planetu Nibiru, která by podle názorů některých odborníků mohla v blízké budoucnosti výrazně změnit život na Zemi. Mýtická planeta, které se podle sumerských legend periodicky dostává do blízkosti naší Země, tak opět vyvolala zájem vědecké komunity.

V nejzazším koutě našeho vesmíru je totiž opravdu nějaké mimořádně velké těleso, které ovlivňuje dráhy Uranu a Neptuna. Jenže objekt, kterému se přezdívá také Planeta X, je od nás příliš vzdálený, i když jeho existenci poprvé zaregistroval už v roce 1983 satelit IRAS (Infrared Astronomical Satellite). Zatím není známo, zda jde opravdu o planetu, obří kometu či o nějakou protohvězdu. NASA proto navrhuje stavbu speciálního teleskopu, který by po daném tělese systematicky pátral.      (Zdroj: Proc Proto)


Co napsal Karel Čapek o sv.Václavovi týden před svou smrtí ..... Ne, že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše vědomosti o vévodovi české země; ale stalo se kdysi jedno zjevení, o kterém bych vám chtěl dát opožděnou zprávu. Bylo to za války (první světové - pozn. red.), v jedné z nejsmutnějších a nejtěžších zim; tehdy se všechno zdálo skoro ztraceno, a jen s námahou jsme v sobě udržovali malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje. (Jak je to dávno, Bože, jak je to dávno!) V takových dobách se člověk ohlíží po znameních; i hledal jsem za jednoho nedělního odpoledne - bylo to právě kolem Vánoc jako teď - nějaké znamení na temném a sirém Hradě pražském.

Katedrála svatého Víta byla kupodivu otevřena; bylo tam šero jako teď, jen maličko lidí se modlilo ve zšeřené lodi chrámové a několik svíček zimomřivě svítilo před vysokými temnými oltáři. Bylo to strašně smutné a přísné jako znamení. A tu se otevřely železné dveře kaple svatováclavské a z nich vycházel průvod kněží s hořícími svícemi, jako z jiného věku a zpívali. Zpívali mešními, silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy: "Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás, pros za nás Boha, Svatého Ducha..."

V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty stříbrné a plešaté hlavy velikých starců zářily v kmitavém plápolání svěc. "Ty jsi dědic české země; rozpomeň se na své plémě... Nedej zahynouti nám ni budoucím."

Svatovítští canonici už zašli do sakristie, tma zalila katedrálu, a ještě jsem oběma koleny klečel na tvrdém a mrazivém kamení; ale pak už ve mně nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje, nýbrž zářivá a slavnostní řada hořících svěc. Nezapomeňme na tuto tradici svatováclavskou.      (Zdroj: Víra)


Počítač může být zavirovaný ještě předtím, než ho vybalíte z krabice ..... To už zní spíše jako špatný vtip. Zároveň se sadou software, kterou dostanete spolu s novým počítačem předem nainstalovanou, můžete dostat i virovou infekci. Pracovníci společnosti Microsoft, kteří odhalují padělky firemních produktů v Číně, našli v právě zakoupených zařízeních s operačním systémem Windows předinstalovaný malware.

Pokud si kupujete nový počítač, spolu s operačním systémem obvykle obdržíte také tzv. bloatware, řadu užitečného software, např. komunikační programy nebo antivir. Místo příjemného bonusu navíc ovšem můžete mít na harddisku schovaného nezvaného hosta. Reálně hrozí, že za vaše peníze koupíte i škodlivý program.

V rámci akce nazvané Operation B70 pracovníci Microsoftu nakoupili v několika čínských městech 20 nových počítačů a notebooků. U čtyřech z nich byla nalezena počítačová infekce, v jednom případě šlo dokonce o známý rootkit Nitol. Jeho stopa vedla k serveru 3322.org, hlavnímu rozcestníku viru, který má na starosti víc jak 500 dalších typů malwaru. Podle Microsoftu jde o největší uložiště škodlivého softwaru, s jakým se kdy jeho zaměstnanci setkali.

Jak se mohl vir do počítače dostat? Nejspíše k tomu došlo již během výroby, nebo velmi krátce poté. Případ je znepokojivý zejména kvůli tomu, že útok z těchto míst nikdo nečeká. Zatímco jsme si zvykli na nebezpečí internetu nebo odnímatelných médií, kontrolovat zbrusu nový stroj by těžko někoho napadlo. Proto je vždy dobré spoléhat při nákupu nového hardware spíše na poctivé, prověřené prodejce.      (Zdroj: Dvojklik)


Řízení auta podává obraz o člověku ..... V občanském životě se lidé zpravidla snaží předvádět se v nejlepším světle. Pozdraví, do společnosti přicházejí čistí, oholení, používají parfém, oblékají se podle módy, preferují značkové oblečení. Dávají přednost dámě ve dveřích, ruku podávají podle vžitých pravidel. Snaží se zachovat dekorum, být důvěryhodní a rozšiřovat potenciální okruh přátel a obchodních styků. Jakmile se posadí za volant a ztratí se v plechové anonymitě, odhalí svůj opravdový charakter. Vnější pozorovatelé jejich chování jim nevadí, jsou pro ně bezvýznamní. Pro rozumné spolucestující a svět však vydávají o sobě důležité svědectví.

Stávající poměry na silnicích jsou hlubokým odrazem poměrů ve společnosti. Nedodržování pravidel silničního provozu je součástí obecné neúcty k zákonům, které početná část obyvatel (a bohužel i politiků) považuje za zbytečné omezování osobní svobody. Je ochotna dodržovat jen ty z nich, které uzná za vhodné, nebo ty, které slouží k osobnímu zvýhodnění. Z naší ateistické společnosti se vytratila výchova ke slušnosti a léta totality z mnohých udělala mistry v obcházení zákonů a v jejich nedodržování. Ti, co nedbali na tradiční morálku a slušnost, a komunistický režim aktivně podporovali, byli po r. 1989 odměněni lepším startovním polem v nových začátcích, a těm, kdo tehdejší režim dokonce vytvářeli, se nic nestalo. Nyní v důchodu, jsou na tom dokonce lépe, než ti, kdo si zachovali tvář a nekolaborovali. Toto neblahé poselství, že kašlat na morálku a zákony se vyplácí, se skrývá v obecném povědomí a vytváří základ chování nejen mnoha podnikatelů, ale i početných účastníků silničního provozu.

Jestliže řidič soustavně porušuje rychlostní limit, a takových je opravdu mnoho, je to výrazem jeho sobectví a namyšlenosti. Cítí se být důležitější než ostatní, až na roveň těm, kteří smějí ze zákona jezdit s majáčkem a s předností v jízdě. Ochotu respektovat pravidla považuje za slabost, která přísluší jen neúspěšným.

Situací na silnici, v nichž bezděky odhalujeme svůj charakter, je bezpočet. Slušný člověk však zákon dodržuje ne proto, že mu hrozí postih, ale právě proto, že je slušný. A možná také proto, že si uvědomuje, že fyzikální zákony jsou, na rozdíl od těch lidských, neúprosné a potrestají každé porušení. Nedají se oklamat. Nemají uši – nedají se okecat, nemají oči – nedají se uplakat, a nemají kapsu – nedají se uplatit. („Dostal“ smyk. Od koho?)      (Čtěte na stránkách Czech Free Press):


Jeden z nejlepších ročníků v životě, hlásí vinař ..... Jednu z nejlepších sklizní vína za poslední roky hlásí České vinařství Chrámce, které má vinice především na Mostecku. Podobně kvalitní úrodu mohou mít i ostatní pěstitelé. Pomohlo jim teplé léto, díky kterému má víno velkou cukernatost a nakonec i velký objem. Bude to jeden z nejlepších ročníků v mém životě, řekl ČTK Ivan Váňa z Chrámců.

Sklizeň v Chrámcích začala dnes a pracuje na ní asi 35 lidí, Váňa by se prý ale nebránil ani dalším pracovníkům, kdyby se přihlásili. Sklízí se na vinicích u Mostu - v Čepirozích a v Rudolicích. Výnosy jsou velké, prý mezi pěti a šesti tunami z hektaru a u některých odrůd i víc.

"Letošní sklizeň bude krásná, velmi kvalitní a přitom i jedna z nejvýnosnějších. Nebojím se říct, že to bude jedna z nejlepších sklizní v mém životě," řekl Váňa. Pěstitelům pomohlo teplé počasí, které většině ostatních zemědělců naopak uškodilo. Zejména výnosy obilovin na některých místech klesly na polovinu. Vínu to ale naopak svědčí. "Pro nás je důležitá doba květu v červnu, no a to byl hezký měsíc, po kterém přišlo teplé léto. Bobule jsou nalité a mají i vysokou cukernatost," chválil si hrozny Váňa.

Chrámce se specializují na jakostní vína, hodně dodávají i na izraelský trh s košer produkty. Bílá vína z letošní sklizně najdou spotřebitelé na pultech nejdřív na jaře, na červená si ještě dalších pár měsíců počkají.       (Zdroj: Agris)


Katedrály jako koule na noze ..... Dnes obdivované katedrály byly možná spoluodpovědné za ekonomickou krizi, do níž se dostala tehdejší středověká Evropa.

Nadějný ekonomický vzestup ve 12.-13. století spojený se zakládáním měst, větším používání peněz a (poprvé od antiky) obnovenou ražbou zlatých mincí mohl být ještě rychlejší. Kapitál však odčerpaly křížové výpravy a nákladné stavební podniky – stavba dnes tak obdivovaných gotických katedrál.

V minulosti se předpokládalo, že zdroje na stavbu katedrál pocházely především z milodarů a mnozí lidé na nich ve své zbožnosti pracovali zadarmo. Podrobnější zkoumání ale ukazuje, že šlo o nebývale nákladné, nedobrovolně financované podniky; bylo třeba na ně vypisovat nové daně, města kvůli tomu prodávala své pozemky a nemovitosti. Od 13. století, kdy máme k dispozici první soustavnější účetní data, pak většina měst fungovala deficitně se stále rostoucím veřejným dluhem. Řešením byly, jak jinak, nové daně a zpomalení investic do infrastruktury.

Některá města (měšťané a místní církev) se stavbě katedrál přímo bránila. Projekty stavby se táhly, klidně trvaly několik staletí, stavební aktivita se střídala s desetiletími nečinnosti.      (Zdroj: Science WORLD)


Vesta a voda na Zemi ..... Data, která nedávno poslala na Zem sonda Dawn, dodala důležité argumenty pro dávno známou teorii, že modrou planetu udělaly ze Země vesmírné asteroidy na počátku její existence. Nová zjištění vyplynula z analýzy asteroidu Vesta, jehož oběžnou dráhu Dawn opustila na začátku září tohoto roku.

Vesta, stejně jako další cíl sondy Dawn, Ceres, mají mezi asteroidy zvláštní postavení. Díky jejich velikosti jde o jakási „semínka planet“, která zkrátka nevyklíčila. Jejich průzkum je proto důležitým oknem do minulosti sluneční soustavy. Stejně jako např. náš Měsíc se měly podle všech předpokladů zrodit Vesta i Ceres bez vody. Nová spektrální data však ukazují, že na suchý svět obsahuje její povrchu až příliš velké množství jedné ze dvou složek vody – vodíku. Vodík je navíc soustředěn v regolitu na jejím povrchu jen v některých místech.

Jak si vědci z Planetárního vědeckého institutu v texaském Tusconu, pod jejich vedením byla analýza prováděna, souhru obojího vysvětlují? Podle nich byl tento planetární zárodek bombardován meteority typu uhlíkatých chondritů. Ty na Vestu přinesly materiál bohatý na vodík. Pozdější dopady meteoritů naopak z jejího povrchu tyto materiály „odstřelily“ (a daly tak základ na vodu bohatým HED meteoritům). Výsledkem je nejednotný vzorec distribuce vodíku na jejím povrchu. Vesta tak může být němým svědkem stejných dramatikých událostí, během nichž se rodila podoba i naší Země.      (Zdroj: 21@století)


Proč mají delfíni tak velký mozek? ..... V poměru hmotnosti mozku a těla patří delfínům druhá příčka hned za člověkem. Čemu za to delfíni vděčí?

Na počátku své evoluční dráhy patřili předci dnešních kytovců včetně delfínů k tvorům s velmi malým mozkem. Mohli by se s úspěchem poměřovat ještě tak s hrochem. Před 50 miliony roků se předci kytovců uchýlili ze souše do vody a prodělali tak radikální přestavbu organismu. Přišli o nohy, získali ploutve a vyvinuli si schopnost zadržet dech na velmi dlouhou dobu. A také se jim zvětšil mozek – až na třínásobek své původní velikosti!

Po čem roste mozek ... Co vyvolalo nárůst mozku kytovců? Tým vedený Derekem Wildmanem z detroitské Wayne State University se pokusil tuhle záhadu rozřešit. Vědci prozkoumali asi 10 000 genů delfína skákavého a porovnali je s odpovídajícími geny jeho suchozemských příbuzných s malými mozky, konkrétně s geny skotu a koní. Pro další srovnání použili genom psa.

Ve studii publikované ve vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B popsal Wildmanem vedený tým celkem 228 mutací, které se objevily u delfínů během evoluce a rychle se rozšířily. To znamená, že tyto mutace byly pro své nositele výhodné. Nakolik se podílely na rozvoji mozku? A jak se o nárůst mozku přičinily?      (Čtěte na stránkách VTM)


Měl Ježíš manželku? Nově objevený pergamen má odpověď ..... Útržek pergamenu ze 4. století obsahuje slova "moje žena". Nebylo by na tom nic divného, kdyby to neříkal Ježíš Kristus.

„Hlavně, prosím, nikam nepište, že Dan Brown měl pravdu,“ povzdechla si v rozhovoru pro NY Times Karen Kingová – žena, která objevila papyrus s větou tvrdící, že Ježíš Kristus měl ženu. Drtivá většina článků, které o tomto objevu vznikly, však začínaly právě titulkem: „Dan Brown měl pravdu!“ Kingová ve všech rozhovorech také žádala novináře, aby zdůraznili, že tento objev neříká nic o historickém Ježíši a jeho manželství – přesto právě v tomto duchu noviny i časopisy informovaly. Jak to tedy bylo?

Ježíš: pro muslimy velký prorok, pro židy podvodník. Buddhistům je to jedno

Co pergamen říká? ... Pergamen, na němž je zmínka o Ježíšově údajném manželství, měří 4 x 8 centimetrů a je ve velmi špatném stavu. Spousta slov je zcela nečitelných, na druhé straně se dokonce dají přečíst jen dvě slova. Důležitá je na něm především věta: „A moje žena…“ Jen o řádek níže je zase k přečtení útržek věty „…a ona bude moci být mým učedníkem“. Přestože mezi těmito větami několik slov chybí, je pravděpodobné, že se druhá věta týká stejné věty jako ta první.

Pergamen, který vzrušil svět. Je malý, otrhaný a skoro nečitelný...

Text je psaný v koptštině, řeckou abecedou. Tato řeč se používala v severní Africe křesťanskými komunitami. Podle Kingové je význam pergamenu jednoznačný: ukazuje, že mezi křesťany se jen pár století vedla debata o Ježíšově možném manželství. Doposud pro to neexistoval žádný přímý písemný důkaz, proto je tento objev důležitý. Jde o jediný písemný důkaz, který se zmiňuje o tom, že by takové myšlenka rané křesťany vůbec napadla…

Co pergamen neříká? ... Jak Kingová zdůraznila, tento objev vůbec nepopisuje život Ježíše Krista, neříká nic o něm jako o historické postavě. Nedá se srovnávat významem s evangelii, která jsou výrazně starší – psali je lidé, kteří Ježíše buď znali, anebo znali ty, kdo se s ním sami stýkali.

Není jasné, z jaké doby pergamen pochází; Kingová tvrdí, že zřejmě ze 4. století našeho letopočtu, jisté to však není.       (Zdroj: National Geographic)


25.9. 2012     Dobrá zpráva - tento týden bude o jeden pracovní den kratší, díky svátku sv. Václava. Zbývající dva podzimní svátky letos bohužel mít vliv na dny volna nebudou - připadají na víkend.


Varování Ministerstva zdravotnictví ČR! ..... Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje širokou veřejnost v souvislosti s rostoucím počtem případů týkajících se otravy metylalkoholem před konzumací alkoholických nápojů, u kterých není jasný a zaručený původ.

„Situace je velmi vážná, proto by si lidé měli dát pozor na veškeré alkoholické nápoje v neoznačených či neoriginálně uzavřených skleněných lahvích, PET lahvích, demižónech a kanystrech bez přelepení uzávěru kolkem a bez řádných údajů o původu a složení výrobku“, zdůrazňuje ministr zdravotnictví Leoš Heger .

V současné době již byla řada pacientů hospitalizována, u většiny z nich došlo k poškození organismu s trvalými následky. V souvislosti s otravou metylalkoholem dokonce došlo již k několika úmrtím.

Toxikologické informační středisko doporučuje lidem, jak postupovat v případě podezření na otravu metylalkoholem:

1. Jak lze poznat metylalkohol?

Podle chuti nápoj s metylalkoholem nepoznáme. Také příznaky se zpočátku neliší od otravy alkoholem, nejdříve jsou příjemné – dobrá nálada, zlepšení sebedůvěry, později se dostaví bolesti hlavy a zvracení.

Postižené osoby mají široké zornice, které nereagují na světlo. Otravu metylalkoholem mohou prozradit typické poruchy zraku – rozmazané vidění, výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev, později osoby upadají do bezvědomí.

2. Existuje první pomoc?

V případě, že postižený má podezření na otravu metylalkoholem na základě výše popsaných příznaků, se doporučuje, aby vypil co nejdříve 1-2 dl 40% kvalitního alkoholu. Alkoholický nápoj lze zředit vodou nebo džusem, pak je třeba rychle kontaktovat záchrannou službu.      (Čtěte na stránkách Spotřebitel)

tento článek má datum 21.9. 2012 ... to tedy vydali hodně brzo ...


Proč mají někteří gepardi pruhy? ..... Gepard štíhlý, Acinonyx jubatus, je proslulá, flekatě zbarvená kočkovitá šelma, která je nejrychlejším zvířetem planety. Již méně se ví, že existuje také varianta gepard královský. Tímto pojmenováním (nejedná se o poddruh) se označují jedinci, kteří mají zbarvení jiné – pruhaté. Nyní vědci ze Stanfordské univerzity v kalifornském Palo Alto nyní odhalili, co se za pruhováním skrývá. Mohou za to geny. Stejné mají i kočky domácí.

Vědci však nejprve zkoumali zdivočelé kalifornské kočky domácí. Když porovnali sekvence jejich DNA a vzorky jejich srsti, objevili gen Taqpep. Jeho mutace vyvolává velké tmavé skvrny. To je přivedlo na testování stejné mutace u gepardů královských. Mutace genu Taqpep se u nich vyskytuje také.      (Zdroj: 21@století)


Dlouhodobá studie vlivu zkrmování GM kukuřice ..... Riziko výskytu rakoviny u laboratorních potkanů krmených GM kukuřicí v rámci dvouleté francouzské studie stouplo 2 až 5x v porovnání s kontrolní skupinou.

Francouzští vědci zveřejnili výsledky dlouhodobé studie, které dokládají, že u potkanů (albínský kmen Sprague-Dawley), kteří po delší dobu konzumovali geneticky modifikovanou kukuřici, došlo k nárůstu rizika rakoviny.

Na univerzitě v Caenu vědci po dva roky krmili pokusné potkany geneticky modifikovanou kukuřici NK 603. Pravděpodobnost onemocnění rakovinou byla u potkanů z pokusné skupiny dva až pětkrát vyšší v porovnání se skupinou potkanů krmených běžnou kukuřicí. Výsledky studie by měly publikovány být v nejbližších dnech v americkém odborném časopise "Food and Chemical Toxicology".

Evropská komise bere předloženou studii vážně, ale podle jejího názoru nezakládá žádnou bezprostřední potřebu jednat. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se bude touto věcí zabývat, jak uvedl mluvčí komisaře pro zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli.

V rámci povolovacího procesu geneticky modifikovaných plodin se v EU provádějí krmivářské pokusy v délce pouhých 90 dní. Je otázkou diskuse, zda přijmout také dlouhodobé studie.       (zdroj: Agronavigátor)

A ještě jednou z téhož soudku:


Geneticky upravená kukuřice způsobila krysám velké nádory, zjistila francouzská studie ..... Strach z geneticky upravených potravin a herbicidů v prostředí může být oprávněný. Francouzští vědci našli u krys krmených geneticky modifikovanou kukuřicí a vystavených účinkům herbicidu Roundup nádory a další zdravotní potíže, píše BBC.

Během výzkumu byly krysy rozděleny do čtyř skupin. První skupina jedla geneticky modifikovanou kukuřici s naneseným herbicidem Roundup, druhá pouze modifikovanou kukuřici bez herbicidu, třetí jedla obyčejnou kukuřici, ale pila vodu obsahující stopové množství herbicidu. Čtvrtá skupina byla kontrolní a byla krmena nemodifikovanou kukuřicí a nezávadnou vodou.

Hlodavci jedli geneticky modifikovanou potravu po dva roky, tedy po celou běžnou délku svého života. To je mnohem déle než obvyklé devadesátidenní studie prováděné průmyslem, uvedl vedoucí výzkumného týmu Gilles-Eric Seralini.

Vědci pracovali s kukuřicí NK603 společnosti Monsanto. Ta je geneticky upravená k tomu, aby odolávala herbicidu Roundup, který vyrábí stejná firma. Zemědělci tedy mohou svá pole stříkat proti plevelu herbicidem, aniž by tím poškodili pěstovanou plodinu.

Francouzští vědci zjistili, že krysy krmené geneticky modifikovanou kukuřicí nebo vodou obsahující herbicid Roundup v takovém množství, jež je v USA považované za bezpečné, umíraly dříve, než krysy krmené standardní stravou. Zatímco v kontrolní skupině stravující se „obyčejně“ zemřelo předčasně pouze 30 % samečků a 20 % samiček, u skupin s upravenou stravou to bylo 50 % samečků a 70 % samiček. Kromě toho u nich vědci popsali pozdní vývoj, velké prsní nádory a těžké poškození jater a ledvin. Nádory se sice nešířily do dalších částí těla, ale byly prý velmi velké a bránily tak fungování dalších orgánů.      (Zdroj: Ecomonitor)


Algoritmus najde epicentrum zločinu i epidemie ..... Výzkumník Pedro Pinto ze švýcarské École Polytechnique Federale de Lausanne přišel s novým algoritmem, který by měl umožnit vypátrat v distribuovaných sítích zdroj určité události.

Z hlediska IT bezpečnosti to odpovídá lokalizaci útoků nebo šíření spamu, stejnými pravidly se má ale šířit i klasická kriminalita, epidemie nebo marketingové kampaně či jiné informace. Oproti stávajícím metodám má nový algoritmus být podstatně méně náročný – tj. není třeba senzory hustě pokrýt celou síť, ale stačí sledovat jen relativně málo náhodně vybraných uzlů.

Algoritmus byl již úspěšně testován i na datech z reálného světa. Dokázal najít ohnisko epidemie cholery v jižní Africe a dokonce prý i strůjce událostí z 11. září. Autoři výzkumu, který byl publikován ve Physical Review Letters, uvádějí, že kriminalisté by z jejich přístupu mohli mít prospěch proto, že současné zločinné sítě jsou oproti klasické mafii mnohem méně hierarchické/centralizované, těžko je rozplétat až k samotným organizátorům.

Autoři jako příklad testu uvádějí Facebook. Zachytíte určitou zvěst, kterou obdrží 500 vašich přátel nebo přátel vašich přátel. Chcete-li najít původní zdroj, stačila jim informace o čase, kdy se zpráva dostala k 15 náhodně vybraným lidem. Taktéž v případě 11. září postačovalo projít jen malou část komunikace v teroristické sítě, aby šlo vytipovat 3 podezřelé, z nichž 1 byl skutečným organizátorem.

Při praktickém využití nelze pominout reklamu; algoritmus dokáže zpětně najít zdroj, ale ekvivalentně také naopak popsat, pomocí jakých mezistupňů lze informaci dostat k cílové skupině.      (Zdroj: Science WORLD)


Pozorování Slunce na vlakovém nádraží ..... Budete-li v sobotu 29. září 2012 cestovat přes Valašské Meziříčí, můžete se zúčastnit oslav 120. výročí zprovoznění železniční trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Vlastním programem přispěje rovněž Hvězdárna Valašské Meziříčí, která ve spolupráci s Valašskou astronomickou společností zajistí na stanovišti u vlakového nádraží pro zájemce pozorování Slunce přenosnými dalekohledy.

Na jubilující trať budou v tento den vypraveny dva páry historických vlaků, ve Valašském Meziříčí se předvedou současné i historické stroje různých železničních firem. Návštěvníci mohou využít netradiční atraktivní jízdu motorovým vozem po celé stanici a depu kolejových vozidel.

Kromě velkých lokomotiv se předvede i lokomotiva a vůz Rajnochovické lesní železnice a menší a ještě menší železnice: například parní lokomotiva, v níž stačí k přikládání polévková lžíce, nebo lokomotiva, kterou musí strojvedoucí doprovázet podél koleje svižným krokem či během.

Hvězdárna Valašské Meziříčí bude v tento den mimořádně otevřena, zájemci se mohou seznámit s jejím vybavením, navštívit historický objekt Ballnerovy hvězdárny z roku 1929 a rovněž pomocí dalekohledů pozorovat Slunce. Protože je hvězdárna vzdálena od vlakového nádraží asi půl hodiny pomalé chůze do kopce, bude přepravu zájemců zajišťovat zdarma historický autobus.       (Zdroj: Astro)


Nejlepším vínem v Čechách je Ryzlink rýnský z Mělníka ..... Nejlepším vínem, tedy Šampionem, vinařské oblasti Čechy se v Národní soutěži vín, nejvyšší soutěži vín v České republice, stal Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2007 ze Školního statku Mělník. Nejlepším červeným vínem zvolila porota Neronet, české zemské víno 2011 od Lubomíra Bilíka z Prahy. Národní soutěž vín probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu. Za vinařskou oblast Čechy soutěž organizoval Cech českých vinařů.

Kromě kategorie bílých suchých a polosuchých vín a červených vín vybírala porota z celkových 57 přihlášených vzorků také nejlepší růžové víno, kterým se stal Modrý Portugal rosé, jakostní víno 2011 z Lobkowiczkého zámeckého vinařství z Roudnice nad Labem. Rulandské šedé, výběr z hroznů 2010 z Vinařství u sv. Tomáše Malé Žernoseky získalo ocenění za nejlepší bílé polosladké víno a Svatovavřinecké, slámové víno 2011 společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. zaujalo porotu nejvíce mezi sladkými víny. Školní statek Mělník si kromě titulu Šampiona vysloužil také cenu za nejlepší kolekci přihlášených vín.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Lihovarník otevřeně promluvil o alkoholovém byznysu: ČR je popelnicí Evropy .....Martin Žufánek provozuje rodinný lihovar na Moravě a v alkoholovém byznysu se pohybuje dlouho. Jak člověk z branže hodnotí stávající kauzu metylalkoholových otrav? Kde podle názoru producenta kvalitních destilátů leží jádro současné tragédie, jaké navrhuje řešení a věděly podle jeho informací státní orgány o otřesném stavu na českém trhu s lihovinami? Dočtete se v rozhovoru pro server EuroZprávy.cz.

Jak hodnotíte dosavadní opatření vlády, která mají zabránit šíření metanolových otrav, především částečnou prohibici a zákaz vývozu lihovin nad 20%?

Stát využil situace. Nevěděl jak věc utnout, protože ten problém v České republice existuje téměř 20 let. Víme, že již v roce 1999 se objevila reportáž o pančovaném alkoholu a vláda si to po celou dobu jen nechala procházet mezi prsty. Plošný zákaz všech tvrdých alkoholů byl řešením z nouze. Je smutné, že státní orgány otrávené lahve zachytily a ví se, jaké etikety jsou nebezpečné. Byla vodka, tuzemák a v podstatě nic jiného. Nikdo se neotrávil Becherovkou ani jiným licencovaným alkoholem. Prohibice a zákaz exportu je mezinárodní ostuda. Jméno českého alkoholu v zahraničí posouvá nejméně o pět let nazpět.

Situace v České republice je tedy unikátní? ... V každém státě se někdo snaží alkohol šidit. V Rakousku byl obrovský problém s vínem, metanolové otravy zaznamenali v Itálii. V posledním desetiletí zemřely po požití metanolu v Estonsku, Turecku a Tunisku desítky lidí. Dokonce i v Norsku, kde je z našeho pohledu téměř prohibice, zemřelo před zhruba deseti lety z obdobných důvodů 17 osob. Žádný z těchto států nesáhl k zákazu exportu všech alkoholů. Poradili si po svém, vyčistili trh, ale nikdy nedošlo ke globálním zákazům. Česká republika je bohužel v mnoha ohledech papežštější než papež.      (Čtěte na stránkách Eurozprávy)


Záhadná zpráva o ruských diamantech z kosmu ..... Před několika dny pocítily snad všechny světové agentury náhlou a zřejmě velmi naléhavou potřebu zveřejnit „převratné odhalení“ o dosud „utajovaných skutečnostech“ týkajících se Ruska. Jde o naleziště diamantů kosmického původu nacházející se v dávném meteorickém kráteru Popigaj na Sibiři, jehož existenci teprve teď tamní odborníci veřejně přiznali. Což by bylo jistě zajímavé – kdybych o „tajném nalezišti“ nepsal už před čtyřmi lety v mé knize Tunguzský meteorit prakticky totéž, co je v současných agenturních zprávách. Přitom jsem nečerpal z žádných tajných materiálů, ale z otevřených a každému přístupných zdrojů. Co tedy vlastně současné „odhalení“ znamená?

Ruská tisková agentura ITAR/TASS zprávu deklarovanou jako „senzační odhalení“ zveřejnila 16. září 2012. Odtud ji prakticky bez úprav převzaly západní tiskové agentury i nejvýznamnější periodika. Dodaly jen působivé titulky typu: „Rusko zveřejnilo senzační tajemství“, nebo „Odhalení, které zamává trhem s diamanty“. Je s podivem, že nikdo se ani nepokusil si k této „šokující zprávě“ dohledat nějaké další informace. Možná by byl ještě víc šokovaný, kdyby zjistil, že toto tajemství není žádným tajemstvím už nejméně deset let a že se na výzkumu „tajného naleziště“ podíleli i západní odborníci.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Recyklace je stará 13 000 let ..... Lidé recyklují nejméně 13 000 let. Dokazují to nálezy kamenných nástrojů ze svrchního paleolitu.

Najít důkazy recyklace na archeologickém záznamu z pravěku je obtížné, ale ne vyloučené. Dokázali to španělští vědci, kteří zkoumali spálené artefakty z naleziště Molí del Salt v Tarragoně. Pro identifikaci recyklace je podle nich nezbytné odlišit moment před pozměněním předmětu a po něm. Tyto dvě fáze odděluje interval, v němž předmět již prodělal nějakou úpravu. V případě nálezů z Molí del Salt to bylo snazší než v jiných případech, protože vědci mohli jednoduše určit, jestli byl předmět modifikován poté, co prošel ohněm.

Kamenná sekera, ilustrační foto - Foto: Uživatel: Dissonancefalling, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported, flickr.com

Kamenná sekera, ilustrační fotoFoto: Uživatel: Dissonancefalling, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported, flickr.com

Výsledky španělské studie vypovídají o tom, že recyklace kamenných nástrojů byla ve svrchním paleolitu normální záležitostí. U jiných typů předmětů se ji však zdokumentovat nepodařilo. Také se zdá, že recyklování kamenných nástrojů bylo často spojeno s „domácími aktivitami“ a vycházelo z okamžitých potřeb. Naproti tomu hroty šípů a další lovecké zbraně téměř nikdy nebyly vyrobeny z nástrojů, který předtím sloužily jinému účelu.

Recyklace měla pro pravěké lidi několik výhod. Zdroje vhodného materiálu pro výrobu kamenných nástrojů byly omezené a recyklace zvyšovala jeho dostupnost. Lidé se nemuseli vydávat na dlouhé cesty za surovými kameny a mohli trávit více času v relativním bezpečí svého sídliště. To navíc díky nástrojům, které zde zanechali předchozí obyvatelé a které mohly být recyklovány, nabývalo na důležitosti.      (Zdroj. ČR Leonardo)


24.9. 2012     Dnes je Světový den proti softwarovým patentům. Softwarové patenty jsou patenty na vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy. Vede se spor, do jaké míry a zda vůbec mají být softwarové patenty udělovány. V různých zemích je praxe rozdílná.


V Rakousku se našly podprsenky z 15. století ..... Nový nález přepisuje dějiny spodního prádla. Dokazuje totiž, že již před šesti sty lety ženy nosily podprsenky.

Vědci z Univerzity v rakouském Innsbrucku oznámili, že archeologové našli na hradě v Lembergu čtyři lněné podprsenky, které pocházejí z období vrcholného středověku.

Odborníci na módu tvrdí, že nález je velmi překvapivý. Až dosud se totiž mělo za to, že podprsenky se začaly nosit až před přibližně sto lety, když ženy přestávaly používat korzety.

Teď se naopak zdá, že napřed tu byly podprsenky, pak přišly korzety a až nedávno se podprsenky znovu vrátily na scénu.

Jeden z nalezených kusů spodního prádla prý "vypadá zcela jako moderní podprsenka", říká kurátorka oddělení módy pro London Museum Hilary Davidsonová.

Nález byl učiněn již v roce 2008, ale dosud se provádělo testování stáří a původu. Beatrix Nutzová, která objev učinila, řekla reportérům listu Telegraph:

"Sami jsme tomu nemohli uvěřit. Na základě všeho, co nám bylo známé, nic jako podprsenky v patnáctém století neexistovalo."

Univerzita v prohlášení dodala: "Čtyři kusy lněného textilu se velmi podobají moderním podprsenkám. Mají zcela jasné košíčky. Jeden z nalezených artefaktů má dva široké pásky přes ramena a zřejmě měl i pásek vzadu. Ten se sice nezachoval, ale ukazují na něj částečně roztřepené okraje košíčků, k nimž byl přišit."

Toto prádlo navíc nebylo jen funkční. Bylo zdobeno krajkami a dalšími ornamenty, takže mělo být zřejmě i přitažlivé na pohled.       (Zdroj: Volný)


Nízkoemisní zóny jsou šancí pro čistší život v obcích ..... Obce budou moci omezit vjezd vybraným motorovým vozidlům do svých center. Ministerstvo životního prostředí posílá do vlády návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. V praxi to znamená, že si obec bude moci určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

„Nízkoemisní zóny jsou nástrojem, kterým se sníží v obcích prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude. Rozdělení plaket bude dané podle toho, jakou hodnotu emisí EURO automobil splňuje. Vozidla, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, budou označena zelenou plaketou a budou mít povolen vjezd do všech typů nízkoemisních zón. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci budou zajišťovat obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí. V budoucnu bude možné plaketu získat i od dalších subjektů, které může pověřit ministerstvo a které o distribuci projeví zájem. Mohlo by se to týkat např. stanic technické kontroly, prodej by mohl probíhat také přes internet. Cena plakety bude 80 korun.      (Zdroj: Ecomonitor)

Vypadá to celkem rozumně, ale v dnešní době v tom člověk bohužel vidí zase jen prostředek, jak z lidí tahat peníze ...


AU: Nová definice astronomické jednotky ..... AU byla stanovena jako konkrétní číslo. Její definice se tak výrazně zjednodušila.

Astronomická jednotka (AU) se v astronomii užívá velmi často pro určení vzdáleností ve Sluneční soustavě a v posledních letech také v případě exoplanet. Většina příznivců astronomie asi ví, že je to vzdálenost nebo přesněji střední vzdálenost Země od Slunce a že je to něco pod 150 milionů kilometrů. Jenomže jednotky musí být definovány přesně a to i v případě těch, které určují obvykle nepříliš přesné vzdálenosti.

Zatímco v roce 2006 se v Praze Mezinárodní astronomická unie dohodla na definici planety, nyní na Valném shromáždění v Pekingu udělala pořádek s AU. Od teď je tak AU definována jako 149 597 870 700 metrů přesně! Ne méně a ne více. A kdo by to chtěl zpochybnit, bude vydán právu útrpnému!

Srovnejte tuto definici s předešlou verzí (Wikipedia): AU je délka poloměru nerušené oběžné kruhové dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 950 radiánů za den (86 400 s). Přesněji řečeno tato definice váže délku astronomické jednotky s gravitačním parametrem Slunce (tak, aby gravitační parametr byl roven přesně (0,017 202 098 95)² AU³/d²).

Předešlá definice byla nejen špatně vysvětlitelná ale nebrala příliš v úvahu teorii relativity, stejně jako postupný úbytek hmotnosti Slunce.      (Zdroj: Science WORLD)


Neolitický zubařský zákrok ..... Vědci možná objevili důkaz o zubařském zákroku, který se odehrál v období neolitu před 6500 lety. Je jím zub s prasklinou vyplněnou včelím voskem.

Pacientem byl dospělý člověk, který žil na území dnešního Slovinska. Část jeho dolní čelisti s několika zuby - špičákem, dvěma třenovými zuby a dvěma stoličkami - byla objevena v kusu vápence v krasové jeskyni v severní Istrii. Dnes je uchovávána ve sbírkách Národního dějepisného muzea v italském Terstu. Ve sklovině špičáku je dlouhá vertikální prasklina, která zasahuje až do citlivé zuboviny. Dá se předpokládat, že poškození zubu bylo pro jeho majitele velmi bolestivé a způsobovalo mu obtíže při kousání.

Další předpoklad vychází z nálezu italských a australský vědců, kteří zjistili, že prasklinu v zubu někdo zatmelil včelím voskem. Jestli k tomu došlo krátce před smrtí člověka nebo až po ní, například při pohřební rituálu, není jisté. Pokud to ale bylo zaživa, můžeme se domnívat, že člověk s poškozeným zubem udělal to samé, co bychom udělali my. Navštívil zubaře nebo se alespoň vlastnoručně pokusil ulevit si od bolesti. Špičák s prasklinou vyplněnou včelím voskem by pak byl jedním ze vzácných dokladů o existenci poměrně sofistikovaného zubního lékařství v neolitu. Mezi ně patří například umělý zub z egyptského pohřebiště nebo jedenáct vyvrtaných zubů z Pákistánu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Nová past na předváděcích akcích! ..... Jak to funguje na předváděcích akcích, asi každý tuší. Kam až sahá drzost společností, které tyto předváděcí akce pořádají, však ví jen málokdo. Proto Vás touto formou chceme upozornit na nekalé praktiky a obcházení zákona, které se po novele občanského zákoníku ze 14. července letošního roku stalo novou léčkou, jak ztížit až znemožnit odstoupení od často velmi nevýhodných koupí na těchto předváděcích akcích.

Podle znění § 57 věty druhé občanského zákoníku do 13. července 2012 nebylo možné odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 14 dnů (kupní, o dílo apod.), která byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele v případě, kdy si spotřebitel sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Této výjimky z jinak běžně bezproblémového odstoupení od kupní smlouvy na předváděcí akci bylo využíváno tak, že se pořadatelé předváděcí akce celkem snadno vnutili potenciálním obětem (nejčastěji důchodcům) do bytu a pak již bylo podepsání smlouvy s ustanovením, které obsahovalo, že byla předem sjednána návštěva za účelem objednávky, celkem snadné.

Od 14. července je tato věta druhá novelizovaná, a to i z těchto výše zmíněných důvodů. Přece jen, určitá ochrana, zejména pro řemeslníky, zde zůstala a to v podobě znemožnění odstoupení od smlouvy o opravě a údržbě věci v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. Na to ihned zareagovali pořadatelé předváděcích akcí a opět vymysleli, jak novelu obejít. Je to poměrně snadná konstrukce, která by ovšem slušného a poctivého podnikatele ani nenapadla. Nový trik spočívá v tom, že společnost uspořádá předváděcí akci, v našem případě konkrétně Reklamní společnost SENIOR s.r.o., kterou pořádá nejčastěji zřejmě v restauraci U Chýlků v Ostravě. Na této předváděcí akci nechá seniorům samozřejmě „dobrovolně“ podepsat kupní smlouvu na cca 6 věcí. Peníze u sebe nemáte? Nevadí, dá vám podepsat také vázaný spotřebitelský úvěr od Home Credit a.s. spolu s jejich rozhodčí smlouvu, a v neposlední řadě, když už to je tak „výhodná koupě“, také smlouvu o opravě a údržbě těchto nově zakoupených věcí, a to „dokonce“ na 60 měsíců za neuvěřitelnou cenu 35.000,- Kč!

Každému musí být jasné, že po 60 měsících, se tato smlouva opravdu nevyplatí, protože už de facto v naprosté většině případů není co opravovat a udržovat.

Co s tím dělat, když se mi to stane, nebo mému blízkému a chci mu pomoct a smlouvy zrušit?       (Čtěte na stránkách Spotřebitel)


Nechte se převést ze tmy do světla! ..... Pronásledují vás v životě stále různé "hrůzy", i když se sami chováte příkladně, anebo téměř příkladně? Anebo pozorujete takové příběhy ve svém okolí? Potom si jistě kladete otázku, co jste komu udělali, že musíte takhle trpět. Anebo se podivujete nad tím, proč takový hodný a dobrý člověk nemá v životě ani kousek štěstí. A zcela jistě vám to připadá nespravedlivé. Naopak spousta lidí, jejichž charakter ani chování nejsou zrovna křišťálově čisté, jako by někdy to štěstí, anebo to, co jsme zvyklí za štěstí považovat, zrovna přitahovali. Dá se to vůbec vysvětlit? Anebo dokonce změnit? Určitě vás nebudeme navádět k tomu, abyste brali onu pověstnou "vyšší" spravedlnost do svých rukou, zvláště v úmyslu trochu rozhýbat boží mlýny a když se to nedaří, tak trochu je zastoupit a potrestat to, co považujete za nesprávné. Nikdo není schopen dohlédnout konců všech věcí a podobné zasahování do osudu může být dosti ošidné. Na druhou stranu vám ale nic nebrání v tom, abyste se, pokud se cítíte životem nějak nespravedlivě uskřípnutí, pokusili svůj současný život jednak pochopit, jednak změnit.       (Čtěte na stránkách Doplněk)


Patnáct minut do elektronické apokalypsy ..... Třetí světová válka už začala - jen o tom ještě nevíme, protože se neodehrává před očima médií, jako ty klasické, ale v temných zákoutích internetu. Podle expertů může ve válku skutečnou přerůst kdykoliv. Začne to celkem nenápadně, ale na to, aby počáteční příznaky přerostly v katastrofu připomínající biblický Soudný den, bude stačit pouhých patnáct minut.

"První problémy se projeví v počítačové síti Pentagonu. Krátce na to se začne hroutit internetové připojení po celé zemi a sítě průmyslových podniků. Dojde k požárům a explozím v ropných rafineriích. Z nefunkčních chemických provozů se vyvalí mračna jedovatých plynů. Řízení letecké dopravy se zhroutí, dojde k tragickým srážkám a nehodám při startech a přistáních. Havárie postihnou i pozemní dopravu, z metra ve velkoměstech se stanou smrtící pasti. Přestane jít elektrický proud. Statisíce Američanů zemře během pouhých patnácti minut při útoku, který je svým ničivým dopadem srovnatelný s jaderným..."

Plán Posledního soudu ... To není scénář pro další katastrofický film. Jde o tvrzení bývalého bezpečnostního poradce amerických prezidentů Richarda A. Clarka, které společně s bezpečnostním konzultantem Robertem Knakem zveřejnil v knize Cyber War: The Next National Security Threat (Kybernetická válka: Příští hrozba národní bezpečnosti).

Eugene Kaspersky, jehož firma objevila neblaze proslulý virus Flame, byl na nedávné konferenci o kybernetické bezpečnosti v Tel Avivu stejně pesimistický: "Obávám se, že hra už začala. A že výsledkem bude konec toho světa, v němž žijeme dnes."      (Zdroj: Novákoviny)

Vypadá to až moc fantasticky ? Možná ... Ale závislost lidstava na elektronice je zoufalá a více než znepokojující ...


Zrychlování času ..... Jak se může zrychlovat čas? Čas, jak říkají mayské mýty, se zrychluje. Je to vůbec možné? Je sice pravda, že se změní o několik vteřin zemská rotace při velmi silném zemětřesení, ale to je tak malý časový úsek, o kterém, nebýt vědeckého měření, bychom ani nevěděli. Tak nepatrné odchylky by nikdo nepocítil, takže tady zrychlování času nelze hledat. Nelze ani uvažovat o nějakém převratném odčítání času, který by jej byť jen fiktivně zkracoval, protože čas lidstvo počítá celé věky dle rotace Země. A jsme zpět, že tak nepatrné odchylky jsou pro člověka nepodstatné. Co tedy mayští učenci (kněží) mysleli tím zrychlováním času?

Mayský kalendář Nesmysl! Současní astronomové a další vědecké kapacity se shodují, že mayský kalendář je nejdokonalejší a nejpřesnější kalendář, jaký kdy byl člověkem stvořen. O zrychlování času jsme se tady nic nedozvěděli, zbývá pouze zírat, jaké že to měli mayští vzdělanci nesmírné vědomosti.

Ovšem pokud vezmeme v potaz mayské mýty ještě dále a uznáme, že není možné vymyslet něco z ničeho, musíme nutně dojít k přesvědčení, že mýty celého světa v sobě skrývají racionální jádro, obzvlášť pokud totožné mýty se nacházejí na všech světadílech od severu k jihu, od západu k východu, zejména kolem 35. rovnoběžky. To už nemůže být náhoda. Pak nutně musíme vzít jako fakt, že dle mýtů jsme pátá lidská civilizace.

Když se badatelé ptali, odkud mají takové vědomosti, dostalo se jim odpovědi, že od Olméků. Olmékové je zdědili od svých předchůdců. To jasně ukazuje, že znalosti Mayů jsou mnohem staršího data a mohou sahat k úsvitu civilizace - do doby krátce po biblické potopě světa.

To ale znamená, že to nemohli být znalosti nabyté, ale musel jim je někdo předat. Vždyť jen když si představíme, že zemská osa opíše kruh 360 stupňů, uplyne doba 25 920 let, tj. posune se o 1 stupeň za 72 let, takže je prakticky nemožné, aby tento nepatrný posun mohl být zjištěn pouhým pozorováním, jak se nám věda a školní nauka snaží namluvit. Na pozorování z lidského hlediska tak nepatrného posunu o 1 úhlový stupeň nestačí dvě generace a o přesnosti takového měření nelze vůbec hovořit, přitom jejich kalendář je, jak jsem zmínil výše, nejpřesnější, jaký kdy byl člověkem stvořen.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Kytarová mírpárty uzavře Světové dny za mír a nenásilí ..... Dne 2. října se v Praze na Václaváku sejde rekordní počet hudebníků, aby společně zahráli a zazpívali legendární song Give Peace a Chance od Johna Lennona na podporu Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní. Netradiční flash-mob nazvaný Kytarová mírpárty uzavře Světové dny za mír a nenásilí, během nichž se uskuteční také série diskuzních večerů prokládaných živou hudbou v Brně.

Kytarová akce již vyvolala pozitivní ohlas u řady hudebníků a kapel. „Kampaň za zákaz jaderných zbraní podporují například i herec Jan Budař, písničkář Vlasta Redl nebo hudebník Miloš Vacík se svou skupinou Tam Tam Batucada,“ uvedla Táňa Bednářová, předsedkyně organizace Svět bez válek a násilí. Hudebníci a skupiny, které se chtějí zúčastnit, se mohou registrovat na webu kytary.svetbezvalek.cz.

Cílem akce je podpořit Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní, která usiluje o vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní – mezinárodní smlouvy, která postaví mimo zákon výrobu, testování, vlastnictví a použití jaderných zbraní a zavede bezpečné mechanismy zajišťující postupné a proporční odstranění existujících jaderných arzenálů. „V dnešní době již panuje shoda nad tím, že jaderné zbraně jsou nelidské a jakékoliv jejich použití by mělo katastrofické humanitární následky. Vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní podporují tři čtvrtiny zemí na světě a cílem naší kampaně je dosáhnout toho, aby tento návrh podpořila i Česká republika,“ uvedla koordinátorka kampaně a mluvčí Světa bez válek a násilí Jana Jedličková.       (Zdroj: Econnect)


Energie z první komerční přílivové turbíny v USA proudí do sítě ..... „Mořská energetika“ se z Evropy, kde podnikatelům se zaváděním nových technologií pomáhaly injekce vládních dotací, vrací domů.

Ačkoliv snaha využít příliv k výrobě elektrické energie je už hodně vousatá, komerčního rozšíření doznává až nyní. Před rokem jedna taková turbína přílivová turbína začala fungovat u ostrova Eday na Orknejských ostrovech. Území patří Skotsku a zařízení zásobující tamní rodinné domy a obchody energií dodala firma Andritz Hydro Hammerfest.

Zatímco evropská koncepce se podobá utopené klasické větrné elektrárně, americká první komerční přílivová turbína je ležatá. Prý proto, že ve státě Maine je všechno ležaté i ve štítu státního znaku leží los pod borovicí. Nová turbína pracuje východně od kanadské provincie Québec v nejseverovýchodnějším území USA při pobřeží Atlantického oceánu u zálivu Bay of Fundy. Zařízení projektovala společnost Ocean Renewable Power Company (ORPC) a energie proudí do rozvodné sítě společnosti Bangor Hydro Electric.      (Čtěte na stránkách OSEL)


21.9. 2012     Mezinárodní den míru, který si připomínáme 21. září, vyhlásilo OSN roku 2001. Už předtím se ale tento den slavil, sice v září, ale v různé dny (např. třetí úterý v září). Až od roku 2002 je Mezinárodní den míru slaven 21. září. Smyslem tohoto dne je, aby všechny státy ve válečných konfliktech odložily alespoň v tento den zbraně, aby alespoň na jeden den zavládl klid a mír. Mnoho států opravdu akceptuje výzvu OSN a 21. září ustávají válečné operace. Bohužel, ještě stále se nejedná o celým světem podporovaný významný den.

Stejný den je také Světovým dnem boje proti Alzheimerově chorobě (Mezinárodní den Alzheimerovy choroby). Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které vede k postupné demenci pacienta.

V sobotu 22. září vstupuje v 16:48 LČ Slunce do znamení Vah. Nastává tak podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim.


Studentská iniciativa chce rušit absurdní zákony, lidé je mohou navrhovat v anketě ..... Skupina expertů posoudí anketu o nejabsurdnější zákony a paragrafy, kterou pořádají studenti. Z navrhovaných předpisů vyberou pětici, z níž vzejde ten nejnesmyslnější zákon v Česku. Anketa má přispět k zániků legislativních paskvilů.

Studentská iniciativa Zrušmezákon.cz spustila anketu o nejnesmyslnější právní normu. Hlasování podpořilo několik členů parlamentu. Zákon nebo paragraf, který získá nejvíc hlasů, pak chtějí navrhnout ke zrušení.

"Akce má upozornit na přebujelou byrokracii," prohlásil mluvčí projektu Randy Novák.

Na webu iniciativy mohou lidé až do konce listopadu navrhovat, který předpis podle nich nejvíc komplikuje život občanům nebo podnikům. Součástí nominace musí být odůvodnění, proč by měl být zrušen.

reklama

Skupina expertů složená z právníků a ekonomů potom nominace odborně posoudí, aby se nestalo, že by byl na zrušení navržen zákon, který by třeba zasahoval do základních lidských práv nebo byl v rozporu s českými či evropskými právními směrnicemi.

Z došlých návrhů pak odborníci vyberou pět "favoritů", ze kterých bude moci v lednu veřejnost vybrat nejnesmyslnější zákon.      (Zdroj: iHNed)


Myslivci tvrdí, že nedaleko Břeclavi zahlédli medvěda ..... Myslivci tvrdí, že v úterý večer spatřili na Břeclavsku asi stokilogramového medvěda. Zvíře se do této oblasti zatoulalo patrně z Bílých Karpat. Jeho výskyt v této části Moravy je ojedinělý, uvedla mluvčí břeclavské radnice Eliška Windová. Podařilo se vyfotografovat i předpokládanou stopu medvěda. Musí si ji ale ještě prohlédnout odborníci.

Myslivci břeclavskou městskou policii informovali, že spatřili medvěda mezi Břeclaví a Lanžhotem a oborou Soutok. Jde o jednu z největších obor v zemi, jejíž součástí je i oblast soutoku řek Moravy a Dyje přezdívaná pro divoký ráz Moravská Amazonie.

"Nemůžeme v současné době potvrdit, zda se medvěd stále nachází v okolí Břeclavi či nedalekého Lanžhota," uvedla mluvčí. Zatím proto nebylo nutné přijímat bezpečnostní opatření. Podle odboru životního prostředí radnice písemné prameny o výskytu medvědů na Břeclavsku v jeho novodobé historii nehovoří.      (Zdroj: Ekolist)


Postavit warpový pohon bude možná snazší, než se myslelo ..... Nové výpočty kolem Alcubierrova pohonu naznačují, že by za jistých okolností mohl potřebovat dramaticky méně energie, než se původně předpokládalo. Že bychom se blížili k počátku hvězdného věku?

Kdo by neznal warpový pohon? Vesmír je veliký a pachtit se skrz něj v kosmické lodi rychlostí nižší než rychlost světla je zoufalou ztrátou času a optimismu. Ve Star Treku a mnoha dalších vizích budoucnosti řeší tenhle problém jednoduše a elegantně právě warpový pohon. Lstivě využívá skulinu ve zcela zatvrzelém pravidle einstenovské fyziky o nepřekonatelnosti rychlosti světla a to tak, že zkroutí časoprostor a dovolí poháněnému plavidlu proklouznout na místo určení mnohem dřív, než by tam dorazilo světlo. V roce 1994 jistý mexický teoretický fyzik Miguel Alcubierre, inspirovaný sledováním Star Treku, navrhl na základě platného řešení Einsteinových rovnic z obecné teorie relativity koncept pohonu, který by kolem kosmické lodi vytvořil warpovou bublinu v časoprostoru a tu poté prohnal do plánovaného cíle cesty. Byl to tehdy pozoruhodný nápad, ale počáteční jásot kosmických cestovatelů rychle zchladily další výpočty, podle nichž by takové zařízení spotřebovalo bláznivé množství energie.

Otázka Alcubierrova pohonu už byla považována za vyřešenou, situace se ale kupodivu změnila. Na ostře sledované konferenci 100 Year Starship Symposium, která před pár dny (2012) proběhla v americkém Houstonu, se totiž mezi odborníky objevil názor, že pohon Miguela Alcubierra může běžet s mnohem menší energií, než se myslelo. Že by se warpový pohon vrátil z říše vědecko-fantastických příběhů do náruče vědy? Harold White z Johnsonova kosmického centra NASA se nechal slyšet, že je naděje.     (Zdroj: OSEL)


Češi a zpětný odběr elektra ..... Téměř 90 % Čechů považuje třídění elektroodpadu za přínosné pro životní prostředí. Přesto do zpětného odběru elektrozařízení vstupuje jen necelá polovina populace.

Vyplývá to z posledního průzkumu realizovaného každé dva roky neziskovými organizacemi ASEKOL a ELEKTROWIN, jež se zabývají zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

Jak vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, obecně lze říci, že zájem o ochranu životního prostředí se stále zvyšuje. S tím narůstá i zvýšená poptávka po informacích spojených s tříděním elektra. >>Podle průzkumu o ně tři čtvrtě populace stojí. Navíc se letos oproti minulému průzkumu z roku 2010 zvýšil počet lidí, kteří mají znalosti o zpětném odběru ze 45 na 83 %,<< dodává Hana Ansorgová.

Proč tedy dosud třídí jen necelá polovina lidí? Odpovědí může být i ochota lidí odnést či odvézt spotřebiče pouze do určité vzdálenosti. >>Lidé mají sběrná místa v průměru 4 km od bydliště. Většinou jsou však svolni vysloužilé elektro odvézt jen na poloviční vzdálenost,<< vysvětluje Taťána Pokorná ze společnosti ELEKTROWIN. Konkrétně sběrné dvory jsou vzdálené od bydliště v průměru 3991 m, což nesplňuje vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni překonat jak s malými (1279 m), tak s velkými (2479 m) spotřebiči.

Nezanedbatelný počet občanů oslovených v rámci průzkumu se na sběrných dvorech nebo v prodejnách elektra setkal s nekorektním jednáním. >>Občas obsluha požaduje za spotřebiče peníze, v prodejnách je zase odmítají přijmout, i když si člověk koupí nový spotřebič, ačkoliv jim to ze zákona mají umožnit,<< vyvsvětluje Hana Ansorgová. Pokud se lidé s obsluhou takových pracovišť nedokáží domluvit, měli by se obrátit na ASEKOL nebo ELEKTROWIN, kteří mohou zasáhnout a problém vyřešit.      (Zdroj: Enviweb)


Na Marsu opět sněžilo ..... Kosmická sonda NASA s názvem Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, start 12. 8. 2005) poskytla vědcům dosud nejjasnější důkazy, že na Marsu sněží „vločky“ oxidu uhličitého. Tím byl odhalen zatím jediný známý případ sněžení zmrzlého oxidu uhličitého ve Sluneční soustavě.

Zmrzlý oxid uhličitý známý také jako „suchý led“ vyžaduje ke své existenci teploty okolo -125 °C, což je teplota podstatně nižší, než při jaké zamrzá voda. Sníh oxidu uhličitého připomíná vědcům, že ačkoliv některé části Marsu se mohou velmi podobat povrchu Země, v celku je rudá planeta velmi odlišná. Zpráva byla publikována v časopise Journal of Geophysical Research.

„Toto je první rozhodující odhalení sněhových oblaků oxidu uhličitého,“ říká hlavní autor článku Paul Hayne, NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, Kalifornie. „Zcela jasně jsme určili, že oblaka jsou složena z oxidu uhličitého – vytvářejícího vločky v marťanském ovzduší – a jsou dostatečně rozsáhlá. Výsledkem je ukládání sněhových vloček na povrchu planety.“      (Zdroj: AstroVM)


Na Sibiři byl odkryt hrob tetované ženy ..... Ve věčně zmrzlé půdě Sibiře našli vědci tělo ženy z doby bronzové s tetováním, které by obstálo i v dnešních tetovacích salonech.

Ruští archeologové dali dávné obyvatelce kraje na pomezí Ruska, Mongolska a Číny jméno princezna Ukok, i když to s vysokou pravděpodobností žádná princezna nebyla a zcela jistě se jmenovala úplně jinak. Největší úžas vzbudily její tetované paže.

Před pětadvaceti staletími putovali Sibiří nomádští Pazyrykové. Svědectví o nich zanechal ve svých spisech například řecký historik a geograf Hérodotos. My se dozvídáme o životě těchto kočovníků z archeologických nálezů, především z hrobů – tzv. kurganů – jejichž obsah zakonzervovala věčně zmrzlá půda.

Princezna Ukok zemřela, když jí bylo zhruba pětadvacet let. Na levém rameni měla vytetovanou mýtickou bytost – jelena s dravčím zobanem a rohem jednorožce. Hlavu jelena s velkým parožím měla vytetovanou také na pravém zápěstí. Kdyby se princezna dožila vyššího věku, přibyla by jí na těle další tetování.

Tetování bylo známkou společenského postavení a také ukazatelem věku. U Pazyryků plnilo stejnou funkci, jakou má dneska pas nebo občanský průkaz. Bylo dokladem osobní totožnosti. Podstatný rozdíl byl v tom, že my používáme pasy a občanské průkazy za svého života. Tetování Pazyryků bylo určeno k identifikaci člověka v posmrtném životě.

Princezna s hašišem

O tom, že princezna Ukok patřila ve své době ke společenské elitě, svědčí fakt, že se v jejím hrobě našly kostry šesti osedlaných koní s udidly a bohatě zdobenými postroji. Na cestu na onen svět ji její blízcí vybavili také mnoha zlatými a bronzovými ozdobami. Zároveň s ní byli v hrobu pochováni i dva muži se svými koňmi. Také jim zdobilo tělo rozsáhlé tetování zobrazující mýtické bytosti. Jednomu z jezdců se táhlo tetování z hrudi přes rameno až doprostřed zad.      (Zdroj: VTM)


Hra na vědu ..... Jistý indický soud před časem rozhodl, že astrologie se musí na vysokých školách vyučovat jako jeden z vědeckých oborů. Inu, rozvojová země: pověry posvátné krávy a tak…Jenže v USA se nejspíš bude z podobného popudu brzy vyučovat kreacionismus - neméně exaktní obor tvrdící, že vesmír, svět i všechno živé v něm vzniklo z rozmaru Božího za šest pracovních dní. A abychom nechodili tak daleko: ještě nedávno se na českých vysokých školách vyučoval předmět svým způsobem velmi podobný, který sám sebe označoval jako vědecký komunismus.

Opravdoví vědci se nad tím občas pohoršují, ale je to vlastně spíš legrační. Asi jako dětská hra, při níž některý z účastníků sám sebe označí za vůdce pirátů, přestože jím nikdy nebyl, není a skoro jistě ani nebude. Hlavně je to ale obrovský omyl a také výraz určité omezenosti, pokud ne přímo zlý úmysl, nejčastěji snaha vydělávat na hlouposti jiných.

Skutečná věda totiž nejde vyhlásit, nařídit, rozsoudit, a dokonce ani demokraticky odhlasovat – zkuste například jadernému reaktoru soudním příkazem nařídit, že při překročení nadkritického množství neutronů v něm nesmí dojít k řetězové reakci. Nebo uspořádat referendum o tom, zda má vodič elektrického proudu vykazovat odpor...

Vědou je jen zjišťování toho, co lze exaktně a opakovaně dokázat. Všechno ostatní je jen hra na vědu - i když připouštím, že někdy výnosnější než věda sama. Půvab pavěd (stejně jako některých humanitních oborů) spočívá i v tom, že jsou takzvaně okecávací: lze je provozovat bez vynaložení většího duševního úsilí.

Jenže třeba takový motor nefunguje na kouzla, ani na působivé slovo, či osobní charisma řečníka jen ale na základě mnoha velmi exaktních poznatků skutečné vědy. A my se bez motorů (řady dalších vymožeností tohoto druhu) prostě neobejdeme. Což nejspíš budeme muset, až studenti zjistí, že je snazší a perspektivnější studovat astrologii než elektrotechniku…      (Zdroj: Novákoviny)


Církev neříká pravdu. Existuje důkaz, že Ježíš byl skutečně ženatý ..... Dan Brown ve své Šifře mistra Leonarda nelhal. Ježíš a Máří Magdalena byli manželé, kteří rozhodně nežili v celibátu. Na rozdíl od dramatického děje slavné knihy se v minulých dnech objevila v poklidu a v tichosti na římské konferenci o koptské vzdělanosti profesorka Karen King z Harvardu. A vystoupila s příspěvkem, který mnoha přítomným vyrazil dech.

Karen se v posledních měsících zabývala studiem starého koptského rukopisu ze 4. století, o kterém se hovoří jako o Magdalenině evangeliu. V něm jsou zcela běžně Ježíš a Máří Magdaléna zmiňováni jako o pár, který žil ve společné domácnosti a rozhodně si neodříkal rozkoší milenecké lásky.

Badatelka je přesvědčena o pravosti rukopisu, i když ještě probíhají poslední laboratorní analýzy, které mají její domněnku zcela potvrdit. Samotný text Magdalenina evangelia pochází nejspíš z 1. století, tedy z doby nepříliš vzdálené od Ježíšova ukřižování. Nejdříve byl sepsán v řečtině a pak překládán do dalších jazyků, jako například do již zmiňované koptštiny.

O tom, že vztah mezi Ježíšem a Máří Magdalénou nebyl jen čistě platonický, se hovoří už od Ježíšovy smrti. Jejich současníci ostatně považovali za docela normální, že Máří byla nejspíš nejen Ježíšovou žačkou a stoupenkyní, ale také jeho milenkou a životní partnerkou. Například stoupenci křesťanského gnosticismu se této myšlenky nikdy nebáli a Ježíše považovali za muže z masa a kostí s normálními “chlapskými” potřebami. Nicméně tradičnímu katolicismu se Ježíš, který si užívá tělesné lásky, “nehodí do krámu”. Vždyť ctnostným životem našeho Spasitele katolická církev vysvětluje povinnost celibátu, ke kterému jsou její kněží dodnes nuceni.      (Zdroj: Proc Proto)


Japonci naučili počítač neotravovat při práci ..... Stává se vám, že vás dění na obrazovce spíše rozptyluje, než aby vám umožnilo plně se soustředit na práci. Vědci z Japonska vytvořili systém, který pozná, kdy by vás počítač neměl rušit. Díky speciálnímu senzoru zabudovanému v klávesnici propojenému s chytrým programem vás už nikdy při psaní důležitého e-mailu nebudou obtěžovat vyskakovací okna a další rušivé elementy.

Pravdou je, že převratná novinka ve zvyšování pracovní efektivity bude muset urazit ještě dlouho cestu, než zkrátí fronty na českých finančních úřadech. Univerzitní vědci ve z města Hayama-макі využili pro svůj projekt tlakový senzor umístěný pod klávesnicí. Jeho měření pak vyhodnocuje speciální software, který podle vstupních dat vyhodnotí, jak intenzivně se musíte soustředit na práci.

Princip je prostý. Pokud si pouze čtete text na monitoru a nepoužíváte přitom klávesnici, program předpokládá, že vaše koncentrace nemusí být stoprocentní. Pokud ale zuřivě bušíte do kláves, těžko se můžete soustředit na více věcí najednou. Aktivity, které by vás mohly rušit od práce, jsou proto zablokovány.

O tom, že genialita spočívá v jednoduchosti, se autoři projektu utvrdili během testů na dobrovolnících. Ti zkoušeli systém při skutečné práci a pokaždé, když se objevil impuls, který vyžadoval rychlou reakci, museli účastníci výzkumu určit, zda mají nebo nemají čas se jím zabývat. Ukázalo se, že systém funguje s 80 % přesností.

Japonští výzkumníci jsou přesvědčeni, že přesnost svého software mohou ještě zvýšit zapojením dalších snímačů, které budou kontrolovat např. tlak zápěstí a předloktí, intenzitu používání myši nebo zvedání hrnečku s kávou. Otázkou zůstává, nakolik jejich revoluční koncept zvýší v budoucnu výkon světové ekonomiky.     (Zdroj: Dvojklik)


DNA skrývá netušené možnosti ..... Povaha DNA je esoterická. Poslední vědecké výzkumy naznačují, že před lidstvem stojí nepředstavitelné možnosti, když se mu podaří vygenerovat kolektivní vědomí.

Lidská DNA je jakýsi biologický internet. Výzkumy DNA provedené ruskými vědci vysvětlují i fenomény, jako jsou jasnovidnost nebo intuice., intuice, spontánní akty léčení i na dálku, samoléčení, afirmační techniky, neobvyklá světla a aury kolem lidí, vliv myšlení na počasí a mnohé další. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen.

Pouze deset procent naší DNA je používáno ke stavbě proteinů. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří ji testují a třídí. Dalších devadesát procent je považováno za tzv. odpadní DNA (nemají žádnou známou funkci). Ruští vědci se nicméně spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto devadesát procent „odpadní DNA". Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zvláště ve zdánlivě neužitečných devadesát procent, se řídí stejnými pravidly jako lidské jazyky. DNA má svou gramatiku, z čehož plyne, že jazyky, které člověk používá, se neobjevily náhodně, ale odrážejí naši DNA. DNA je organický supravodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny uchovávat světlo a informace.

Převratný objev ... Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Výsledek: živé chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenního laserového záření DNA. To znamená, že se jim podařilo například modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a jím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotné genetické informace. Jelikož mají základní struktura alkalických párů a jazyk DNA stejnou strukturu, není potřeba žádné dekódování.

Je možné prostě použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! Živé substance DNA budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné techniky mohou mít tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco západní vědci odřezávají jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.      (Zdroj: Czech Free Press)


20.9. 2012     Dvacátého září 1891 byl v Massachusettském Springfieldu předveden první automobil na benzín. Pátek nejbližší tomuto datu vyhlašuje organizace Děti Země jako Světový den bez aut.

V roce 1954 byl sestaven první počítačový program v programovacím jazyku Fortran.


Cimrmani se chystají do kin ..... Unikátní akci chystá ke 45. svým narozeninám Divadlo Járy Cimrmana. Poprvé v historii se bude představení satelitně přenášet do desítek kin po celé ČR, přenos začne 4. října v 19 hodin. Cimrmanologové tak konečně mohou vidět Cimrmany bez lítého boje o vstupenky do nevelkého divadla.

"Zcela logicky bude první satelitní vysílání uskutečněno v HD, tedy v “hodně dobré” kvalitě. Kromě zhlédnutí nejnovější hry v pohodlí svého oblíbeného kina budou mít diváci možnost vybrat si také své nejoblíbenější přednášky pro seminář. Do projektu se k dnešnímu dni přihlásilo téměř 40 kin po celé České republice," sdělila Radka Urbancová ze společnosti Aerofilms.

"Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestávce provede diváky zákulisím, až do herecké šatny, reportér a nový člen souboru Vojta Kotek," dodala.

Ve hře České nebe dále uvidíme i Petra Bruknera, Jana Kašpara, Jaroslava Weigela, Genadije Rumlenu, Václava Kotka, Michala Weigela a Miloně Čepelku.      (Zdroj: Novinky)


Experiment s rekuperací vzduchu: k čemu je dobrá a jak vlastně funguje ..... Každý chce mít doma příjemné teplo a čerstvý vzduch. Zvláště v zimě. Jenže při našem pobytu doma se tu hromadí vydýchaný vzduch. Zpravidla se ho zbavujeme větráním. Tím však přicházíme i o drahocenné teplo. Není možné větrat a při tom nepřicházet o teplo? Je – pomocí rekuperační jednotky. Malý experiment ukazuje, že rekuperace funguje lépe, než větrání okny.

Než se podíváme na samotný experiment s rekuperací, je na místě si rekuperační jednotku popsat. Jejími hlavními součástmi jsou výměník tepla, zvaný rekuperátor, a dva ventilátory. Jeden ventilátor přivádí čerstvý vzduch zvenčí přes výměník do domu. Druhý nasává vydýchaný vzduch z místností a přes výměník jej vyfukuje ven.

Ve výměníku teplý vydýchaný vzduch z domu předává své teplo chladnému vzduchu, který přichází zvenčí. Účinnost jednotky je 80 – 90 %. Například v loni v zimě, kdy bylo venku -6 °C a v místnosti +22 °C, měl vzduch, který přicházel do místnosti, teplotu +19 °C.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Dá se věřit „mediálním obrazům“? ..... Anglický král Richard III. byl a) zrůda na těle i duchu, b) fešák a pašák. Správná odpověď je a) i b). Záleží na tom, který králův "mediální obraz" se nám dostane do rukou.

„Koně, koně, království za koně!“ ... Tak prý 22. srpna roku 1485 volal anglický král Richard III. uprostřed bitevní vřavy na bosworthských polích. Volal marně. Poptávka po koních byla v té chvíli vysoká a nabídka se nápadně blížila k nule. O královskou korunu stál v té chvíli jen jistý Jindřich Tudor, ale ten za ni protihodnotou nenabízel nic. A jezdeckého koně už vůbec ne. Tudor v bitvě u Bosworthu zvítězil a anglickou korunu si jednoduše a bez ptaní vzal. Stal se z něj král Jindřich VII. a jeho rod se na více než sto let uvelebil na anglickém trůnu. Richard III. v bitvě padl, což se po něm už žádnému anglickému vladaři nestalo.

Někteří historici tvrdí, že Richard III. určitě o koně nežadonil. Nevědí přesně, jaká byla jeho poslední slova. Možná křičel: „Do boje!“, možná volal něco jiného, neslušného a kronikáři se to styděli zapsat. Tudorovci jen potvrdili, že učebnice dějepisu nejsou nic víc než propagační brožurky sepsané vítězi. Noví vládci Anglie nešetřili námahou a penězi, aby vytvořili mediální obraz poraženého Richarda jako ctižádostivé zrůdy, odporného hrbáče kulhajícího za svým snem o královské koruně doslova přes mrtvoly. Zvlášť vydatně jim v tom pomohl o století později jistý William Shakespeare, který ve svém dramatu Richard III. líčí krále jako dokonalého padoucha a vkládá mu do úst i slavné volání po naturální směně „království za koně“.

Ve skutečnosti bylo zřejmě všechno úplně jinak. Richard prý vůbec nebyl hrbatý a v žádném případě nekulhal. Byl to zdatný a statečný muž, což prokázal už v roce 1471 jako osmnáctiletý jinoch v bitvách u Barnetu a u Tewkesbury. Jeho starší bratr, který v té době vládl Anglii jako král Edward IV., Richardovy schopnosti náležitě docenil. Jmenoval ho guvernérem severní Anglie, což bylo vzhledem k sousedství se Skotskem místo velmi neklidné. Nový guvernér se ukázal pro divoký kraj jako požehnání. Rozhodoval uvážlivě a spravedlivě. Choval se zbožně. To mu vyneslo mezi lidmi značnou popularitu.      (Čtěte na stránkách OSEL)


Nedotujte spalovnářskou lobby, vyzývá politiky Arnika ..... K zastavení toku veřejných financí do hrozící výstavby kontroverzních spaloven vyzvalo dopisem ministra Tomáše Chalupu sdružení Arnika. Peníze by měl naopak nasměrovat k podpoře třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadu. Ve středu se totiž v Praze koná schůzka mezi zástupci Evropské komise a ministerstva životního prostředí. Česko podle nové zprávy Evropské komise patří k nejslabším právě v odpadovém hospodářství. Ekologické sdružení zároveň vyzvalo eurokomisaře Janese Potočnika, aby zamezil financování nových spaloven z evropských peněz.       (Čtěte na stránkách Arnika)


Opportunity poslal vědcům hádanku ..... Nesmrtelné vozítko Opportunity, které brázdí povrch Marsu téměř deset let, poslalo na Zemi fascinující snímek. Podle vědců jde o vůbec nejzajímavější sdělení, jaké kdy robot na domovskou základnu zaslal. Dnešní úlovek (viz obrázek) vyfotografovaný v u kráteru Endeavour v místě zvaném mys York je podobný kulatým sferulím, které vozítko zachytilo už krátce po svém přistání v roce 2004. Tehdy je vědci překřtili na „borůvky“. Jedná se o drobné kulovité předměty bohaté na olovo. Vytvářely se působením vody, která se odpařovala uvnitř skály.

Jenže podle vědců jsou „nové borůvky“ těm starým marsovským podobné jen vizuálně. Jedna kulatá částice měří zhruba 3 milimetry v průměru, ovšem podle vědců z NASA, kteří zprávu zveřejnili, neobsahují tolik olova. Tyto nově objevené sferule, neboli drobná zrníčka horniny sférického tvaru, vědce překvapily svou také svou hustotou výskytu. Vědci použili mikroskopickou paži a prozkoumali tyto objekty důkladněji. Zdá se, že mají křehký obal, uvnitř jsou však měkčí.

Před vědci nyní leží geologická hádanka – musí zjistit, z čeho se tyto sferule skládají.      (Zdroj: 21@století)


Ve Švýcarsku roste počet divokých zvířat ..... Divoká zvířata včetně medvědů, vlků a šakalů jsou ve Švýcarsku na vzestupu, prohlásila v pátek vládní agentura. „Vývoj je velkolepý,“ řekl Reinhard Schnidrig, který stojí v čele Úřadu životního prostředí pro lov, divoká zvířata a biodiverzitu.

„Všechny druhy přibývají,“ řekl. „Medvědi se vracejí každý rok v létě a vlci se začali rozmnožovat na švýcarské půdě,“ řekl.

Kromě toho řekl, že první šakal ušel cestu do Švýcarska z Balkánu, zatímco rysi, divoké kočky a lišky také prosperují. Dokonce i bobři „otestovali“ Švýcarsko, řekl.

Zprávy o pozorování volně žijících zvířat jsou ve Švýcarsku běžná, je zde chráněno mnoho šelem. Jedním z důvodů pro náhlý nárůst v počtu vlků zřejmě sahá k příchodu prvních samic v roce 2006, řekl Schnidrig.

Samice méně putují než samci, vysvětlil. „Medvědi mají stejný způsob chování,“ řekl a dodal, že medvědí samice si taky našly cestu na švýcarské území. S prvními narozeními vlků na našem území „jsme vstoupili do nové éry“.

„Počet vlků poroste,“ řekl Schnidrig. Pěstování lesního porostu a hojnost kořisti, jako jsou jeleni, umožní nárůst počtů volně žijících masožravců ve Švýcarsku, dodal.

Varoval však, že zatímco většina volně žijících zvířat není žádnou hrozbou pro lidi, tak „medvědi jsou jiní“, jako by byli „méně předvídatelní“ než většina ostatních zvířat.      (Zdroj: Free Pub)


Americké sondy zkoumají radiační pásy kolem Země ..... Jedním z prvních objevů kosmických sond koncem padesátých let byly radiační pásy Země, známé také jako Van Allenovy pásy.

Tento americký fyzik a raketový expert prostřednictvím měření družice Explorer 1 v roce 1958 zjistil, že Zemi obepínají jakési dvě slupky se zvýšenou radiací a výskytem nabitých částic. Vnitřní pás, ve kterém převládají vysokoenergetické protony, je zhruba od 1 000 do 6 500 km nad horními vrstvami atmosféry, vnější pás s energetickými elektrony je větší a rozptýlenější – jeho výška se pohybuje mezi 13 - 42 000 km.

Průlet těmito pásy může ohrozit nejen zařízení na kosmických sondách a telekomunikačních satelitech, ale samozřejmě i lidský organismus. Pro představu – částice dovedou proniknout olověným štítem o tloušťce jednoho milimetru. Proto byly např. lety programu Apollo vedeny tak, aby se astronauti vyhnuli oblastem s nejvyšší intenzitou záření. Hubbleův kosmický teleskop se při průletu Van Allenovými radiačními pásy dokonce vypíná.

Van Allenovy radiační pásy - Foto: licence Public Domain, volné dílo

Van Allenovy radiační pásyFoto: licence Public Domain, volné dílo

Vznik pásů dnes přičítají vědci kolizi magnetického pole Země s částicemi slunečního větru. Kdysi se Američané se Sověty obviňovali, že nebezpečné pásy vznikly po testech jaderných zbraní. Existují i další teorie – např., že jde o pozůstatek polárních září nebo výsledek sopečné aktivity.      (Zdroj: Planetárium)


Bude prohibice na lihoviny? Příčinu však nikdo nehledá ..... Pokud se rychle nenajde zdroj otrav, bude prohibice na lihoviny, řekl Heger Šipka

Jako by už někdy něco prohibice vyřešila, ať se pan ministr zeptá v USA, tam s prohibicí mají dost zkušeností. Prohibice povede pouze k ještě pokoutnějšímu prodeji a konzumaci alkoholu. Ti, co chtějí tento alkohol prodávat, i ti, co jej chtějí konzumovat, si cestičku naleznou a obejdou všechny zákazy.

Spíše než různé zákazy by měl ministr a s ním celá politická garnitura hledat příčiny toho stavu a měli by si všichni, co na tom mají zásluhu - i když jen tím, že zvedli ruku na souhlas (i z řad politiků minulých od listopadu 1989) - sednout vedle pana Ratha.

Prvotní příčina je v absolutním uvolnění trhu a jeho neviditelné ruky (taková ruka je nekontrolovatelná).

Další příčinou je zrušení státních norem na kvalitu a složení všech výrobků, zejména potravin včetně alkoholu, vína a piva, kdy každý distribuovaný výrobek za vlády zlých komunistů musel projít kontrolou kvality včetně složení - poprvé státní zkušebnou, poté mnoha dalšími kontrolami u výrobců, distributorů i prodejců. Pokud nevyhovoval, nebyl uveden na trh.

Nemyslím, že to bylo špatné, alespoň se na trh nedostali kontaminované čaje a jiné potraviny včetně alkoholu, zdraví nebezpečné hračky a další. Navrhoval bych - pokud obchodní řetězec bude prodávat plesnivé, přebalované či jinak nekvalitní výrobky - při prvním zjištění pokutu 30 milionů korun se splatností do deseti dnů bez možnosti odvolání. Při opakovaném zjištění závad okamžité uzavření prodejen celého řetězce a ztráta licence.

Ono by stačilo, kdyby tak skončily 1-2 obchodní řetězce a více by se závadné a nekvalitní výrobky na českém trhu neobjevily.

A ještě jedna, neméně závažná příčina - je jí tíživá finanční situace více než dvou třetin občanů, která je nutí vyhledávat co nejlevnější zboží (nejen alkohol) bez ohledu na kvalitu. Vždyť mnoha občanům jde o to, aby měli vůbec co jíst.

A to politická garnitura nechce vidět, oni mají dost všeho.

Zajímalo by mě, zda vyhlásí některý pan ministr prohibici na sýry, uzeniny a další potraviny z obchodních řetězců, které jsou prokazatelně zdraví škodlivé jako zmiňované kontaminované čaje, a že těch výrobků je celá řada i pro děti.

Pane ministře zdravotnictví, jak je vidět, pokud nebudou tisíce zemřelých, prokazatelně vinou závadných potravin, nechá to Vás i celou vládu zcela v klidu...       (Zdroj: Gnosis9)


Zdrcující čtení: 11 věcí, které se stanou, pokud dovolíte, aby vaši zemi zotročili bankéři ..... Z jakého důvodu je dnes Španělsko, Itálie, Portugalsko a mnoho dalších zemí v situaci, která se podobá ekonomické depresi?

Je to z toho důvodu, protože tyto země jsou tolik zadlužené. Proč mají takový dluh? Je to proto, protože dovolily, aby je zotročili bankéři.

Půjčovat si peníze od bankéřů může na krátkou dobu poskytnout zemi vyšší životní standard, ale jeho následkem je vždy nižší životní úroveň z dlouhodobého pohledu. Proč je tomu tak? Je to proto, protože musíte bankéřům vždy zaplatit více, než si od nich vypůjčíte. A jakmile se dostanete do bodu, kdy váš koeficient HDP přesahuje 100 %, v podstatě se topíte v dluzích. Velké množství peněz, které by jinak mohly být použity na poskytování základních služeb a mohly by stimulovat vaši ekonomiku, je nyní zapotřebí na to, aby bylo možné platit úroky z toho hrozivého dluhu. V dnešní době obyvatelé Řecka, Španělska, Portugalska a Itálie mají nižší životní úroveň, než by měli mít, protože bankéři je uvěznili v nekonečné spirále dluhu. Je smutné, že většina lidí, kteří žijí v těchto zemích, nemají ani ponětí o tom, jaká je skutečná podstata jejich obtíží.

Skutečností je, že žádná suverenní země na světě by si nemusela půjčovat od nikoho ani halíř.

Teoreticky vládám nic nebrání v tom, aby si samy tiskly peníze, jež by nebyly zatížené dluhem, a aby daly tyto peníze do oběhu.

Ale takovýmto způsobem náš svět nefunguje. Namísto toho si naše národní vlády půjčují peníze, které byly vytvořeny z ničeho, prostřednictvím centrálních bank. Jaký to ale dává smysl?

Proč naše vlády jednoduše nevytvoří peníze samy?

Pokud by řecká vláda po celé ty roky dávala do oběhu měnu, která by nebyla zatížena dluhem, byl by dnes státní dluh Řecka nulový a země by se nenacházela uprostřed hluboké deprese.

Tak proč ještě nikdo nenavrhl, aby Řecko přijalo takovýto systém jako řešení?

Namísto toho se všichni snaží přijít na způsob, jak by se Řekové mohli dál potácet touto depresí a přitom pokračovat v placení neudržitelného dluhu.

To, co se nyní děje v Řecku, je naprostá tragedie. Město Boston má v dnešní době větší ekonomiku, než je ekonomika celého Řecka.

Ale toto se stane, pokud dovolíte bankéřům, aby vaši zemi chytili do pasti dluhu. Systémy centrálního bankovnictví na celém světě jsou záměrně vytvořeny takovým způsobem, aby byly nekonečnou spirálou, která systematicky přesunuje, prostřednictvím vlád, majetek obyvatelstva do rukou těch nejbohatších.

Jen se podívejte na to, co se děje ve Spojených státech. Státní dluh USA je dnes 5000 x vyšší, než byl v době, kdy došlo k založení Federální rezervy.

Řecko, Španělsko. Itálie, Portugalsko a zbývající země západního světa se nedostaly do takového dluhu náhodou.

Toto se stalo záměrně. A my nyní můžeme sledovat na příkladu toho, co se děje v Řecku a ve Španělsku, co se přihodí, pokud tento systém začne odhalovat svoji podstatu.

Následujících 11 věcí se může přihodit, pokud dovolíte, aby vaši zemi zotročili bankéři...      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)


Bude luxusem přivést dítě na svět ? ..... Uzavírání porodnic na straně jedné a budování tzv. porodních domů je skvělá ilustrace skutečných záměrů této vlády. Těmi jsou likvidace veřejného neziskového systému zdravotní péče, který naplňuje ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění , aby současně na potřebné péči mohli začít bez rizika vydělávat soukromé subjekty. Přivést dítě na svět se zřejmě brzy stane luxusem.Že to může mít podobné důsledky, jako dnes naprosto chybějící kontroly v oblasti prodeje alkoholu, současné ministerstvo zdravotnictví evidentně nezajímá.

Česká republika se doposud chlubí vynikající péči o matku a dítě, která znamená, že máme jednu z nejnižších novorozeneckých úmrtností na světě. To je ovšem dáno tím, že maminka je v péči lékařů specialistů a skvěle vybavených zdravotnických zařízení od počátku těhotenství až po šestinedělí. Není jediný důvod tento dobře fungující systém ničit . Pokud by ministerstvo a zdravotní pojišťovny chtěly něco zlepšovat, nic jim jistě nebrání přispět na větší komfort v porodnicích. To by ovšem negenerovalo zisky soukromým subjektům. Dá se předpokládat, že v režii ministerstva zdravotnictví se již najdou cesty, jak buď za hubičku k podnikání s novými životem předat prý nepotřebné objekty zatím fungujících porodnic a ještě jim k tomu přidat stamiliony na jejich zvelebení. Vybrat desetitisíce od rodiček už si porodní domy dokáží určitě samy.

Prostor pro porodní asistentky, které usilují o otevření tohoto byznysu je pak jistě nemalý jak v době těhotenství, tak šestinedělí. Vedení porodu by skutečně mělo zůstat v rukou lékaře.

Pokud se vláda rozhodne dát zelenou obchodu s narozením dítěte, zřejmě jim v tom zatím nikdo nezabrání. Musí ale zodpovědět několik otáze: jaké náklady bude mít likvidace porodnic a budování porodních domů a kdo je ponese? Jak a odkud bude hrazen provoz porodních domů? Jak bude stanovena platba za porod v porodním domě či pobyt zde? A zásadní otázky : Kdo bude kontrolovat standardy a kvalitu zde poskytované péče?.Kdo v době, kdy je každé druhé těhotenství rizikové bude nést zodpovědnost v případě nezvládnutých zdravotních komplikací u rodičky či dítěte a náklady na případné kompenzace?

A možná ještě jednu otázku: Kde a jak budou rodit ženy, které na porodní domy mít nebudou?      (Zdroj: Spotřebitel)


19.9. 2012     Dny zrady - devatenáctého září 1938 Velká Británie a Francie vyzvaly československou vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva Německu.

Dnes je to přesně 30 let, co byli použiti v internetové komunikaci první smajlíci. Od té doby s nimi lidé na celém světě vyjadřují své pocity v esemeskách, mailech, na chatech, nebo ve svých statusech na sociálních sítích.

Za otce emotikonů je považován doktor Scott Elliott Fahlman (64), který 19. 9. 1982 použil v mailu sérii po sobě jdoucích znaků : - ) a : - (


Pražané se chystají na svátek pěších a cyklistů. Už posedmé ..... Z festivalu v jedné pražské ulici do sousedské slavnosti napříč celou metropolí se během let proměnila zářijová akce Zažít město jinak. V rámci letošního ročníku oživí lidé v sobotu 22. září 2012 třicet pražských ulic, náměstí a zákoutí.

„Veškerý program vytvářejí místní lidé. Zapojují se spolky, umělci, podnikatelé, hospody i jednotlivci,“ říká koordinátor celé akce Jakub Hradilek z organizace Auto*Mat. To také dokládá faktem, že sdružení Auto*mat se z původního organizátora a produkčního stalo již spíše koordinátorem, rádcem a technickou podporou.

Podle Hradilka si pouliční festival nejlépe užijí ti, kdo k němu sami přispějí. „Stačí vynést na ulici stolek ze židlemi a uvařit sousedům kafe,“ dodává.

Po několika letech se „srdce“ festivalu stěhuje z Vinohrad na Václavské náměstí, kde byla nedávno zřízena nová pěší zóna. „Program není závislý na velkých sponzorech ani superstar z velkých pódií, opravdu vychází z kreativity místních obyvatel, spolků, kaváren nebo divadel,“ říká Hradilek.

Centrum dění na Václavském náměstí bude patřit především ukázkám bicyklů a kolařských doplňků. V deset hodin dopoledne odtud také odstartuje Velká podzimní cyklojízda.       (Zdroj: Ekolist)


Počasí prý ovlivňuje nákup aut i domů ..... Máme před sebou další hezký příklad lidské iracionality (nebo spíše neschopnosti trochu předvídat?) v ekonomickém rozhodování.

Nikoho nepřekvapí, že pod vlivem teploty si kupujeme pivo nebo naopak grog. Ale podobná vazba platí i pro mnohem zásadnější transakce, kde by se zdálo, že si je důkladně promyslíme, zvážíme pro a proti a nenecháme se rozptylovat okamžitými nahodilostmi.

Tým, v jehož čele stál Jorge Silva-Risso z University of California v Riverside, zkoumal, jak se prodeje různých typů zboží liší podle teploty venku. V nejteplejších dnech stoupne o 8 % prodej kabrioletů, sněžení řádově stejně zvedne prodej aut s pohonem na všechna čtyři kola. Když je teplo nebo jasno, méně se prodávají černá vozidla. V létě si jsou lidé mnohem více ochotni připlatit, pokud je součástí kupovaného domu bazén.

Lidé se zkrátka rozhodují i při koupi celkem drahých, „strategických" věcí impulzivně, což se jim nemusí vyplatit.

Mimochodem, autoři v této souvislosti uvádějí i (v češtině neexistující) rčení „nikdy nenakupovat s prázdným žaludkem".      (Zdroj: Science WORLD)


Oslavte Den železnice na Ostravsku ..... Tradiční svátek všech příznivců železniční techniky letos oslaví České dráhy na Ostravsku tuto sobotu 22. září ve stanicích Bohumín a Ostrava hl.n. Připraveny jsou výjimečné vyjížďky po kolejích, zvláštní parní vlaky mezi Ostravou a Bohumínem, jízdy pro vlečkách AWT nebo prohlídky specializovaných pracovišť, řídícího stavědla nebo depa kolejových vozidel. Oslavy doprovodí bohatý kulturní program před bohumínským nádražím, vystoupí mažoretky, dětský folklorní soubor nebo kapely Bridge, Claymore a další. Děti se zabaví na skákadlech, trampolíně nebo v dětském koutku. Hlavní oslavy Dne železnice se budou konat 29. září v Brně.

Hlavní oslavy Dne železnice začnou na bohumínském nádraží v 9 hodin po příjezdu parního vlaku z Ostravy hlavního nádraží. Součástí slavnostního zahájení bude i uvedení do provozu dvou nových souprav CityElefant. Jedna ze souprav pak pojede ve 13:10 z Bohumína do Třince, kde proběhne po příjezdu ve 13:49 požehnání biskupem Ostravsko-opavské diecéze Mons. F. V. Lobkowiczem. Souprava se bude vracet zpět ve 14:21, do Bohumína dojede v 14:59. Nové jednotky jsou zakoupené za finanční podpory ROP Moravskoslezsko. Jedná se o první dvě soupravy z celkového počtu čtyř dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant, které budou jezdit na trati z Bohumína do Mostů u Jablunkova.

Výjimečné vyjížďky po kolejích

Mezi Ostravou a Bohumínem bude pendlovat historický parní vlak. Společnost AWT nabídne vyhlídkové jízdy zvláštními vlaky mezi Ostravou a Bohumínem po síti svých vleček a k vyhlídkovým jízdám se připojí i historická vozidla Dopravního podniku Ostrava. Připraveny jsou také speciální okružní jízdy po pracovištích, spojené s prohlídkou řídicího stavědla Ostrava hl.n., prohlídkou ČD Cargo, a.s. SOKV Ostrava (bývalé depo) a prohlídkou elektrodispečiku SŽDC.      (Čtěte na stránkách CZeCOT turistický portál České republiky)


Nahradíme náboženství vědou? Dalajláma naznačuje, že se náboženství vyčerpalo ..... Když už i dalajláma řekne, že přišel čas přemýšlet o duchovnosti mimo náboženství, měli bychom zbystřit. Náš svět se mění rychleji, než jsme si mysleli.

„Všechna světová náboženství s jejich důrazem na lásku, soucit, toleranci a odpuštění chtějí a také prosazují vnitřní hodnoty. Ale realita dnešního světa je taková, že zakládat etiku v náboženství už není oprávněné. To je důvod, proč jsem stále víc přesvědčen, že přišel čas najít způsob přemýšlení o duchovnosti a spiritualitě mimo rámec náboženství.“ Kdyby tohle napsal nějaký průměrný Evropan, asi by se nad těmito větami nikdo příliš nepozastavil. Ale jejich autorem je tibetský dalajláma.

Napsal je minulé pondělí na svůj facebookový profil. Okamžitě se kolem toho rozšířila obrovská diskuze, v České republice však tato zpráva poněkud zapadla. Je to škoda, protože ukazuje, kam až sahá současné náboženské myšlení – a především, jak se v (post)moderní době rychle mění.       (Čtěte na stránkách National Geographic)


Udělá z vás Facebook tlusťocha? ..... Trávíte víc času na sociálních sítích jako Facebook nebo Twitter? Pak možná přicházíte o jiné aktivity, jako cvičení, tvrdí nový výzkum z Irska.

Studie se prováděla u 353 univerzitních studentů, kteří vyplňovali na internetu dotazník. Ten měl určit, kolik času tráví na sociálních sítích a kolik fyzickou aktivitou. V průměru mladí lidé používali Facebook a Twitter jednu hodinu denně.

„Čas je omezený zdroj, takže čas strávený na sociálních sítích musí být na úkor jiných aktivit. Naše studie naznačuje, že fyzická aktivita by mohla být jednou z těchto aktivit,“ napsala v tiskovém prohlášení spoluautorka výzkumu Wendy Cousinsová z University of Ulster.

Studie zjistila, že lidé, kteří tráví víc času na sociálních sítích, mají sedavější způsob života, i když vztah nemusí být příčinný. Čtvrtina účastníků výzkumu však uvedla, že si myslí, že aplikace typu Facebook jim zabraňují v intenzivnějších pohybových aktivitách.

Aby vědci zjistili příčinný vztah, musí provést přesná měření a nespoléhat se jen na dotazníky. Plánují proto ve výzkumu pokračovat.

„Sociální sítě jsou dnes životním faktem. Uvážíme-li, že lidé teď tráví tolik času na stránkách jako Facebook a Twitter, měli bychom to vidět jako příležitost pro zdravotní profesionály, aby sociální sítě využili k propagaci zdravého životního stylu a šířili poselství o důležitosti fyzických aktivit,“ uvedla Cousinsová.       (Zdroj: Velká Epocha)


Potřebné léky bez reklamy by byly levnější ! ..... Nápad lékáren na vlastní výrobu léků a tedy jejich zlevnění vypadá hezky. Stejně tak vypadá hezky vstřícný krok lékáren vůči pacientům s poskytnutím některých služeb souvisejících s léčbou. Ale...

Lékárna musí zajistit, že léky vyrobené v její režii budou nejen levnější, ale také stejně účinné a hlavně bez vedlejších účinků a možných interakcí. Mnohem efektivnější by bylo, kdyby se u léků, které jsou skutečně nutné pro návrat zdraví, a jsou tedy medicínsky indikované a předepsané lékařem, odbourala reklama a marketing a stanovila rozumná výše marží. Zbytečná reklama zdražuje léky, tedy celou zdravotní péčí, až o třetinu, spolu s maržemi tyto částky mohou tvořit až polovinu ceny léku. V celém systému jsou to stovky miliard, které se vytrácí mimo systém zdravotní péče.

Problematický je návrh na převod některých úkonů z ordinací do lékáren. Nejen, že se jedná o další komercionalizaci úkonů, které doposud byly v systému veřejného zdravotnictví součástí bezplatné léčby a tedy zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči. Přes všechnu úctu k lidem v lékárnách, ale ordinování přes pult s kvalifikací v úplně jiném oboru, hlavně bez znalostí anamnézy pacienta i jeho aktuálního zdravotního stavu, může mít dost fatální následky. Jsem přesvědčena o tom, že pracovníci lékáren si toto nebezpečí uvědomují.

České přísloví říká: Ševče, drž s svého kopyta. V oblasti zdravotní péče by měl lékař a zdravotnické zařízení léčit a kontrolovat zdravotní stav pacientů a lékárny vydávat a prodávat léky a zdravotnické pomůcky v přesně stanoveném režimu. Dostatek prostoru pro podnikání mají lékárny v oblasti potravinových doplňků, kosmetiky a dalších produktů, se kterými obchodují. Na straně státu je zajistit, aby celý systém zdravotní péče fungoval efektivně a poctivě a co nejlépe sloužil občanům. Je to v zájmu jak jednotlivých lidí, tak celé společnost, protože úroveň zdraví a zdravotní péče je jedním z významných kritérií konkurenceschopnosti země, ve které v posledních letech ČR významně ztrácí.      (Zdroj: Spotřebitel)


Národní park Podyjí se otevírá návštěvníkům ..... Ministerstvo životního prostředí spolu se Správou Národního parku Podyjí odstartovaly kampaň na podporu našeho nejmenšího národního parku. Dny NP Podyjí v Praze mají upoutat pozornost veřejnosti přírodním bohatstvím, které se skrývá na jihozápadní Moravě v zalesněném údolí řeky Dyje.

„Česká příroda by měla být otevřená návštěvníkům. Lidé by se neměli o krásách naší země dozvídat pouze zprostředkovaně, měli by je sami navštívit. Cílem kampaně je přilákat do Podyjí více návštěvníků,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

V rámci kampaně se v Praze v průběhu září a října uskuteční několik výstav a přednášek s tematikou národního parku. V pondělí 19. září se v divadle Archa bude konat vzpomínkový večer na fotografa Bohumíra Prokůpka, který se věnoval právě scenériím Národního parku Podyjí. Součástí večera bude i křest čerstvě vydaného souboru knih o národním parku.

Od 2. do 14. října bude v pražské Galerii Písecká brána otevřena rozsáhlá výstava zastřešující hned tři instalace. Tato expozice odhalí rozmanitost národního parku a představí ho zvuky také prostřednictvím filmu. 9. října se mohou zájemci dozvědět informace o Podyjí v literatuře. V Rakouském kulturním fóru na ně čeká literární večer s autorským čtením.

Kromě toho jsou pro děti, studenty i širokou veřejnost připraveny pražské přednášky a semináře, které doplní exkurze a výlety přímo do samotného srdce národního parku. 16. září se uskuteční podzimní výlet za hrady a mlýny na Dyji, 20. října pak poznávací cesta zaměřená na lesy českého i rakouského Podyjí.

Podrobný program Dnů Podyjí v Praze si můžete prohlédnout v přiloženém letáku.      (Zdroj: Agris)


Jak podomácku na hmyzí bodnutí ..... Ani teď v září se ještě nevyhneme bodnutí hmyzem. Některá taková bodnutí jsou jen chvilková nepříjemnost, jiná ale mohou být velmi bolestivá. Při alergii na bodnutí hmyzem (včelou) se osvědčil čaj ze směsi 20 g vřesu obecného, 10 g kopřivy dvoudomé a 10 g řepíku lékařského. Jednu lžíci směsi spařte 250 ml vroucí vody, nechte deset minut odstát a sceďte. Čaj se pije teplý po malých douškách.

Největším nebezpečím při bodnutí hmyzem je přenos infekce. Proto je potřeba co nejrychleji potřít místo vpichu syrovou cibulí nebo octem. Na zklidnění výborně působí kvalitní éterický olej z levandule lékařské, kterým se postižené místo potře. Svědění zmírní obklady nebo koupel postiženého místa ve slané vodě.

Při kousnutí hmyzem použijte 30 kapek tinktury ze šalvěje lékařské, kterou rozmícháte ve 150 ml vody a roztok použijete na obklady. Pokud nemáte tinkturu, lze dobře použít i běžný nálev ze šalvěje.

Na otoky po bodnutí hmyzem použijte čerstvé listy jitrocele kopinatého, které před nanesením mírně promačkejte. Šťáva mírní nepříjemné pálení, zmenšuje otok a zabraňuje vytvoření zánětu hlavně po vpichu žihadla včely nebo vosy. Na místo bodnutí můžeme přikládat i rozmačkané listí netřesku střešního či petrželovou nať.

Při otoku po bodnutí hmyzem použijte balíček tvarohu vychlazeného v chladničce, do něhož nakapete asi pět kapek éterického levandulového oleje, zamícháte a přiložíte na postižené místo. Na obklad přiložte čistý kapesník namočený ve vodě a zavažte suchou utěrkou. Obklad nechte hodinu působit a potom vyměňte. Tvaroh přiložte i na noc. Ráno postižené místo osprchujte ledovou vodou, do dvou dnů pocítíte úlevu.

Při úporném svědění oloupejte brambor, nařežte ho na plátky a těmi potírejte svědící místo.       (Zdroj: Doplněk)


Záhadná barvoměna van Goghových květin ..... Příčinou záhadných změn barvy na obraze Vincenta van Gogha je ochranný lak, jehož složky reagují se žlutým pigmentem. Dokazuje to zkoumání rentgenovými paprsky ze synchrotronových zařízení.

Obraz „Květiny v modré váze“ namaloval Vincent van Gogh v Paříži roce 1887. Od té doby některé květy změnily barvu ze žluté na našedle oranžovou. Příčinu této záhadné degradace obrazu se nyní zřejmě podařilo odhalit rentgenovým paprskům Evropského synchrotronového radiačního zařízení ESFR ve francouzském Grenoble a německého zařízení DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron). Vincent van Gogh použil takzvanou kadmiovou žluť tvořenou sulfidem kademnatým (CdS). Před několika lety vědci objevili, že v nenalakovaných obrazech tento pigment oxiduje na síran kademnatý (CdSO4), čímž ztrácí barevnost a stává se méně zářivým. Van Goghům obraz má však ochrannou vrstvu laku, která byla nanesena na počátku 20. století.

Aby zjistili, co se se žlutými květy děje, odebrali vědci mikroskopické vzorky přímo z postižených míst originální malby. Zkoumání rentgenovými paprsky prokázalo, že žádné krystalické sloučeniny s obsahem síranu kademnatého se ve žlutých květech nevyskytují. Příčinou degradace je reakce mezi síranovými anionty a olovem z ochranného laku, kterou vznikl neprůhledný minerál anglesit (PbSO4). Z kadmiových kationtů a degradačních produktů laku se navíc na rozhraní malby a laku vytvořila vrstva oxalátu kadmia (CdC2O4 ), která přispívá k našedle oranžové barvě. Jakým způsobem by tento problém dal odstranit, zatím není jasné. Objev však naznačuje, že ohrožena mohou být i další umělecká díla.       (Zdroj: ČR Leonardo)


O otravě metanolem a „novém protijedu“ ..... Jak škodí metanol? Proč se otrava léčí lihem? A k čemu je dobrý „nový lék“ fomepizol?

Druhý zářijový pátek roku 2012 sice nepřipadl (jen těsně) na třináctého, ale milovníci destilovaných alkoholických nápojů měli stejně smůlu. Ministr zdravotnictví vyhlásil prohibici v naději, že tím zastaví děsivě narůstající počet otrav metanolem. Všechny nápoje, obsahující více než 20 objemových % etanolu jsou tak pro Čechy až do odvolání tabu.

Otravy metanolem nejsou tak vzácné, jak by se mohlo zdát. American Association of Poison Control Centers eviduje ročně několik tisíc případů požití metanolu. Nejčastěji se lidé napijí metanolu omylem v kapalinách, kde představuje tato látka jen jednou z mnoha škodlivých komponent. Zhusta jde o razantní čistící prostředky. „Pijáckých“ otrav metanolem evidují v USA řádově stovky za rok. „Epidemie“, jaké jsme svědky v ČR, jsou vzácnější, ale dochází k nim. V estonském městě Pärnu došlo v roce 2001 k masové otravě „vodkou“ vyrobenou z 2000 litrů ukradeného metanolu. Zemřelo nejméně 154 lidí. Norsko se potýkalo s podobným problémem v letech 2002 až 2005. V Tunisku došlo k masovým otravám metanolem v roce 2003 a2004.

Metanol sám o sobě jedovatý není. Enzymy lidského těla – především tzv. alkoholdehydrogenáza - jej však rozkládají na toxický formaldehyd a následně vzniká neméně toxická kyselina mravenčí. K rozkladu na tyto látky dochází přednostně v játrech, ale velmi přičinlivá je v tomto ohledu bohužel i sítnice oka. Za obvyklých okolností si buňky sítnice zpracovávají pomocí alkoholdehydrogenázy molekuly retinalu, který potřebují pro zachycení světla. Pokud se však v sítnici nabídne enzymu místo retinalu metanol, odvede alkoholdehydrogenáza svou práci jak nejlépe dovede a vyrobí toxické zplodiny. Proto je při otravách metanolem tak často postižen zrak. Kyselina mravenčí nevybíravě zničí buňky sítnice a poškodí zrakový nerv.

Jedním ze způsobů, jak zabránit enzymu alkoholdehydrogenáze v proměně metanolu na formaldehyd a kyselinu mravenčí, je zaměstnat enzym nějakou jinou a méně škodlivou činností. Proto působí jako „protijed“ etanol čili líh. Enzym ho přeměňuje na molekuly acetaldehydu, který není tak škodlivý jako formaldehyd a nevzniká z něj kyselina mravenčí. Lihem „zaměstnaná“ alkoholdehydrogenáza výrazně poleví ve zpracování metanolu a tím významně poklesne produkce toxických látek.       (Čtěte na stránkách OSEL)


18.9. 2012     Osmnáctého září 1916 se zhruba po roce od otevření protrhla přehrada Desná. Při této největší katastrofě spojené s havárií přehrady v historii Českých zemí zahynulo dvaašedesát lidí.


V Letohradu byla otevřena ulička Járy Cimrmana ..... Herci Divadla Járy Cimrmana 17. září v Letohradě otevřeli ulici pojmenovanou po slavném imaginárním géniovi - Ulička J. Cimrmana. Pojmenování dosud bezejmenné cesty navazuje na místní muzeum se světničkou českého génia na zámku, které vzniklo před dvěma lety. ČTK to řekl starosta Petr Fiala.

"Je to spíše recese, tak jako většina věcí kolem Járy Cimrmana. Ulička je pod náměstím a slouží jako průchod mezi domy. Doposud byla bezejmenná," uvedl Fiala. Na začátku i konci již visí tabulky s Cimrmanovým jménem.

Autorem myšlenky uličky pozapomenutého velikána je místní výtvarník Stanislav Vacek. Na jeho popud byla před časem u zámku instalována Cimrmanova socha, později v roce 2011 bylo otevřeno i Muzeum a světnička Járy Cimrmana. Návštěvníky seznamuje s vynálezy, cestovatelskou a výtvarnou činností legendární postavy. Exponáty sehnal Vacek sám. Portrét mocnáře Františka Josefa I. mu namaloval kamarád. Fotografie dodal Vackův syn, který je odborníkem na rod Habsburků. Expozice se věnuje nejen Cimrmanovi, ale i divadlu, jeho členům a autorské dvojici Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak.

Lidé mohou vidět nejen mistrovy fotografie v útlém věku, ale i v dospělosti, například jak skáče na lyžích, takže mu zrovna není vidět do tváře. Prohlédnout si mohou plakáty k představením divadla a mnoho divadelních relikvií a rekvizit. Součástí muzea je také Cimrmanova světnička, kde je od všeho jen polovina, podobně jako ve filmu Jára Cimrman, ležící, spící, kde byl v mistrově pokoji k vidění řez postelí i s peřinou. Ročně muzeum navštíví přes 3000 lidí.      (Zdroj: České noviny)

Tak to je velice pozitivní zpráva - rozhodně mnohem lepší, než je ta následující. Ale každý chleba je o dvou kůrkách, že ...


Další trapná aféra našich nejvyšších státních představitelů ..... Petr Nečas se osobním a zároveň soukromým dopisem omluvil Václavu Klausovi za výrok, který pronesl na adresu odpůrců primitivního plošného zvyšování DPH, který zněl - "To už je na hranici politické a ekonomické debility". Zmíněnou primitivní vulgárností vůči občanům se český nejvyšší představitel "státnicky blýskl" 18. srpna 2012 v rozhovoru pro Lidové noviny.

Premiér existenci soukromého dopisu hlavě státu potvrdil 9. září 2012, ve známém nedělním pořadu České televize "Otázky Václava Moravce".

Moderátor Moravec premiérovi sdělil, že získal informaci o obsahu jeho privátního důvěrného dopisu zaslaného prezidentovi od dvou na sobě nezávislých zdrojů. Faktem je, že o obsahu dopisu v jiných médiích rovněž besedovali také rebelující poslanci ODS vedení Petrem Tluchořem.

Viditelně otřesený Nečas k tomu Václavu Moravcovi řekl - "Mne překvapuje, že tato informace je uvolněna, lidsky mne to zasahuje, protože něco jiného je soukromá záležitost, kdy si lidé něco soukromě sdělují. Nic víc k tomu nemám co říct". Byl evidentně překvapen, že obsah jeho dopisu nezůstal utajený mezi jím a adresátem - Václavem Klausem.

Protože šlo o vysloveně soukromý dopis, dokonce prý psaný ručně, jsou z indiskrece prakticky podezřelí pouze Petr Nečas a Václav Klaus. Logicky lze pokládat za vyloučené, že by rebelující poslance o obsahu dopisu informoval jeho autor - Petr Nečas.      (Zdroj: Czech Free Press)


Konjunkce Marsu s Měsícem ..... Dne 19. 9. ve 22 hodin nastává konjunkce Marsu s Měsícem. Mars bude 0,9° severně od středu měsíčního disku. Seskupení těles bude pozorovatelné večer nízko nad jihozápadním obzorem.

Tak velké přiblížení planety a Měsíce není podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd časté. "Člověk ho může spatřit jen několikrát za život," poznamenal.

Suchan připomněl, že před několika lety bylo možné pozorovat zákryt Venuše Měsícem. Přestože úkaz nastal za denního světla a k jeho pozorování byl nutný dalekohled, vyvolal velký zájem. Suchan míní, že i přiblížení Marsu k Měsíci, pro jehož pozorování budou mnohem lepší podmínky, bude veřejnost zajímat.

Měsíc bude ve středu tři dny po novu a tři dny před první čtvrtí. Mars bude se srpkem Měsíce tvořit zajímavou dvojici, uvedl Suchan.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny a Týden)


Ještě stále můžete volit Sedm divů Krkonoš ..... Správa Krkonošského národního parku letos na jaře vyhlásila soutěž o nejzajímavější přírodní fenomény našich hor, tedy o tzv. Sedm divů Krkonoš. Tato aktivita je součástí oslav 50 let od založení Krkonošského národního parku, které budeme slavit v příštím roce. Dosud se nám sešlo na pět desítek různých návrhů. Tipy lze posílat do konce roku.

Sedm divů světa je všeobecně známý seznam jedinečných staveb. Veřejnost tak nyní má možnost vytvořit podobný seznam přírodních zajímavostí Krkonoš. Z dosud favorizovaných lokalit můžeme uvést například Obří důl, Kotel a všechny krkonošské vodopády. Obdrželi jsme také tipy na málo známá místa například ve Stromkovicích či na Harrachovsku.

Z celé řady dopisů a mailů určitě stojí za zmínku ručně psaný dopis od pána, jehož ročník narození je 1929, který velice hezky popsal jím navrhované lokality na Rezku a v Poniklé. Jako bonus ke svým návrhům na Sedm divů Krkonoš dokonce přidal i pár veršů a pozvání k nim do Poniklé.

Do výběru sedmi divů Krkonoš se může zapojit kdokoliv. Tipy například na zajímavý vodopád, skalní útvar, celé údolí či jakýkoliv jiný přírodní fenomén mohou zájemci posílat do 31. prosince 2012 na adresu: Správa KRNAP, Alena Tondrová, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí - nebo na e-mail: atondrova@krnap.cz. Lidé mohou své tipy odevzdávat také na kterémkoliv informačním centru Správy KRNAP. Jediným omezením nominace je, aby se dané místo nacházelo na území Krkonošského národního parku nebo v jeho ochranném pásmu.      (Zdroj: Ecomonitor)


Nechoďte k volbám, je to past! varuje protivládní iniciativa občany ..... Hnutí Skutečná demokracie, které má na svědomí akce jako pokreslený Václavák, vyzývá občany, aby nechodili k volbám. Volby prý nic nevyřeší a je nutná změna systému.

Hnutí ve své výzvě voličům píše: „Podobně, jako v supermarketu si smíme „zvolit“ jen to, co je pro nás na regálu předem, po větší či menší reklamě, nastrčeno. Proto si myslíme, že jít k „volbám“ nemá žádný smysl.“

Podle zástupců Skutečné demokracie se pomocí voleb snaží „vládnoucí garnitura“ upevnit své postavení i na obecní úrovni. Využívá k tomu nastrčené kandidáty.

Hnutí navrhuje vlastní řešení, jak by měly volby vypadat: „Nejlepší by bylo, kdyby se našli tací lidé, kteří sestaví v místě bydliště seznam voličů ( nejspíše 100 až 150 lidí) a s tímto seznamem obešli všechny voliče s tím, aby zaškrtli toho, o němž se s plnou zodpovědností domnívají, že by měl být zastupitelem. Člověk s největším počtem hlasů (měli by se vyjádřit všichni), by byl tím, jehož bychom tam delegovali.“      (Zdroj: Eurozprávy)


Putování prvními pražskými biografy ..... Zkompletovali jsme historii prvních biografů v našem hlavním městě. Jaká byla možnost návštěvy filmové projekce v Praze do roku 1910?

Konec 19. století nám přinesl nový druh umění. Toto umění se nazývá film a na svět se dostal díky převratnému vynálezu bratří Lumiérů – kinematografu. Film, jehož základní princip spočívá v promítání série rychle na sebe navazujících fotografií fází určitého pohybu, se brzy stal prostředkem zábavy, jež se začala šířit do celého světa.

„Vandrovní“ putování prvních promítačů

Začaly vznikat první krátké snímky, které však bylo třeba někde promítat. Ty úplně první filmové projekce se uskutečňovaly v kavárnách či nočních podnicích. Nejinak tomu bylo také v českých zemích. První filmové snímky si zpravidla prezentovali přímo vlastníci kinematografických licencí, neboť zakládání filmových společností bylo ještě v plenkách. Pro zajímavost – v letech 1896 až 1898 bylo v Čechách vydáno dvacet kinematografických licencí a z toho patnáct bylo určeno přímo domácím žadatelům.

Jedním z prvních putovních kinematografistů byl původem táborský fotograf Ignác Schächtl (1840–1911, psáno též někdy počeštěně jako Šechtl). Již 6. října roku 1896 mu vystavilo c. k. okresní hejtmanství v Táboře živnostenský – dříve se používalo označení „živnostní“ – list. Jeho vlastníkovi umožňoval pořádat kinematografická představení na území Království českého vyjma Prahy a jejího policejního obvodu, na něž se živnostenská licence nevztahovala.      (Dále čtěte na stránkách VTM)


Osobní údaje z většiny městských karet v ČR lze ukrást prostřednictvím jednoduché aplikace .... Čipy běžně používané v městských kartách dobře nechrání osobní data uživatelů. Jak snadno lze z karet, které používají zastaralé čipy, přečíst osobní údaje držitelů karet demonstovala prostřednictvím videa nevládní organizace Iuridicum Remedium na Plzeňské, Pardubické a Hradecké městské kartě. Problém se ovšem kromě zmíněných karet týká většiny městských karet i těch používaných ve veřejné dopravě.

Městské a dopravní karty používané v České republice v naprosté většině případů využívají zastaralé čipy, ze kterých není pro případného útočníka větší problém přečíst osobní údaje jejich držitelů. „Na příkladu Hradecké, Pardubické a Plzeňské městské karty jsme názorně ukázali, jak snadné je s pomocí jednoduché aplikace a mobilního telefonu získat osobní údaje držitele karty. K jejich získání stačí pár sekund a člověk ani nemusí zjistit, že někdo krade jeho data,“ upozorňuje Kateřina Hlatká z IuRe, která na videu vystupuje jako figurantka a dodává, že video v žádném případě nemá sloužit jako návod ke kráděži něčích dat. “Video jsme natočili především proto, abychom ukázali, jak snadné je zneužití městských karet s čipem Mifare Classic a přiměli tak města i dopravní podniky, aby karty lépe zabezpečili a věnovali ochraně dat jejich uživatelů větší pozornost,” uzavírá s tím, že se v České republice nesetkali mimo zmíněné výjimky, ani v jediném případě s kartou, která by byla zabezpečena. V mnoha případech jsou dokonce osobní data "chráněna" jen tzv. defaultním klíčem, který se v technické dokumentaci uvádí zcela veřejně.      (Čtěte na stránkách Big Brother Awards)


Jak Nikola Tesla mluvil s mimozemšťany ..... Americký vynálezce srbského původu Nikola Tesla je jednou z největších postav historie elektrotechniky. Překonal Thomase Edisona, předešel Rentgena i Marconiho, jeho vynálezy úplně změnily svět - a přesto pak byl pohřben v zampomnění. Mnohé z jeho aktivit dodnes představují záhadu. Patří mezi ně i údajná komunikace s mimozemšťany.

V roce 1891 Tesla získal občanství USA a na Páté avenue v New Yorku si vybudoval dobře zařízenou laboratoř. Ta v roce 1895 za nevyjasněných okolností shořela a v jejích troskách zůstala převážná část jeho přístrojů i dokumentace. Bohatí sponzoři však Teslu neopustili, navíc v té době měl dost peněz ze svých patentů, které odkoupil podnikatel George Westinghouse. Záhy se tedy začal věnovat ještě velkorysejším projektům.

V květnu Tesla 1899 přesunul své aktivity do hor poblíž Colorado Springs. Tady uprostřed pusté náhorní planiny, v nadmořské výšce bezmála dvou tisíc metrů začal budovat komplex, kterému dominovala vysoká věž s velkou mosaznou koulí na špici.

Podle některých autorů nemusí být náhoda, že lokalita ležící v nadmořské výšce převyšující českou nejvyšší horu Sněžku se vyznačuje výraznou geomagnetickou anomálií.

obr: Teslova pokusná stanice v Colorado Springs. Efekty, které doprovázely její provoz, vyvolávaly mezi okolním obyvatelstvem posvátnou hrůzu

Dnes v Colorado Springs sídlí nejen mnohé firmy z oblasti hi-tech podnikání, ale také řídící centrum satelitního navigačního systému GPS a velitelství kosmické obrany NORAD. Mnozí věří, že zdejší aktivity armády mají něco společného i s mysteriózním projektem HAARP.

Po příchodu do Colorado Springs Tesla tvrdil, že jeho cílem je uskutečnit vysílání na Světovou výstavu v Paříži. Vše ale naznačuje, že brzy tu jeho pozornost upoutalo něco úplně jiného. Když vysílač pracoval, objevovaly se na hromosvodech budov v okruhu desítek kilometrů blesky a ohnivé oblouky.

Elektřina sršela z hran a hrotů všech kovových předmětů a na prérii se plašili koně, protože mezi konci jejich podkov přeskakovaly jiskry. Drobné blesky se objevovaly i ve šlépějích chodců a lidé se brzy naučili obcházet stanici v uctivé vzdálenosti. Ale vytrvalému ohlušujícímu hřmění, které se nad věží ozývalo, stejně neunikli - bylo jej slyšet na vzdálenost mnoha kilometrů.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


Fukušimští zmutovaní motýli vyvolávají strach z vlivu na člověka ..... Genetické mutace byly nalezeny ve třech generacích motýlů žijících v blízkosti poničené japonské jaderné elektrárny Fukušima. Hrůzný objev vedl vědce k obavám, že by únik radiace mohl ovlivnit i jiné druhy.

Studie byla zveřejněna v Scientific Reports. Výzkumy řekl, že asi 12 procentům určité skupiny motýlů, které byly jako larvy vystaveny jadernému spadu, se rozvinuly abnormality, včetně polámaných nebo pomačkaných křídel, změny velikosti křídel, změny barevných vzorů, změny v počtech skvrn.

I když se hmyz pářil v laboratoři, tedy mimo radioaktivní zónu, tak mělo okolo 18% potomků podobné problémy, řekl Joji Otaki, profesor na Ryukyu University v Okinawě. Toto procento vzrostlo na 34% u třetí generace motýlů – i když byl jeden z rodičů bez vady.

Výzkumníci také loni v září ve Fukušimě nasbírali dalších 240 motýlů, šest měsíců po katastrofě. Abnormality byly naměřeny u 52% procent potomků – „dominantně vysoká hodnota,“ řekl Otaki. Studie začala dva měsíce po tsunami, které zdevastovaly části severovýchodního Japonska v březnu 2011. Únik radiace z elektrárny způsobil evakuaci desítek tisíc obyvatel z okolí. Jde o nejhorší jadernou havárii od té v roce 1986 v Černobylu. Aby se výzkumníci ujistili, že mutace byly způsobeny zářením a ne něčím jiným, získali motýly z nezasažených oblastí země a pozorovali podobné výsledky poté, co je vystavili nízkým dávkám záření.

„Došli jsme k závěru, že umělé radionuklidy z jaderné elektrárny ve Fukušimě způsobily fyziologická a genetická poškození tohoto druhu,“ tvrdí studie publikovaná v Scientific Reports.

Zjištění vyvolávají obavy z dlouhodobých účinků záření na lidi, kteří čelí expozici v následujících dnech a týdnech po havárii.

Existují tvrzení, že účinky jaderného ozáření byly zjištěny i u po sobě jdoucích generacích potomků lidí, kteří žijí v Hirošimě a Nagasaki, kde USA shodily atomové bomby v posledních dnech druhé světové války.      (Zdroj: Free Pub)


Blokování růstu tukových buněk látkou z červeného vína ..... Sloučenina piceatanol - analog resveratolu obsažený v červeném víně a dalším ovoci může posloužit k regulaci obezity.

Sloučenina nalezená v červeném víně a v některých druzích ovoce pomáhá blokovat buněčné procesy, které umožňují rozvoj tukových buněk, což by jednoho dne mohlo vést k objevení metody pro kontrolu obezity.

Zmíněná sloučenina, piceatanol, řadící se mezi přírodní stilbeny, má podobnou strukturu jako resveratrol, je to vlastně jeho analog a metabolit, neboť resveratrol se po požití přemění na piceatanol. Tato látka může zabránit nezralým tukovým buňkám v rozvoji a růstu tím, že změní načasování genové exprese, genových funkcí a činnosti inzulinu během procesu, při kterém se nové tukové buňky stávají zralými. Výsledky výzkumu prokázaly, že se tato sloučenina váže na inzulinové receptory nezralých tukových buněk v první fázi tvorby tuků (adipogeneze), kdy blokuje schopnost inzulinu řídit a aktivovat geny, které jsou zodpovědné za další fáze vývoje tukových buněk.      (Zdroj: Agronavigátor)


17.9. 2012     Sedmnáctého září 1999 zveřejnil deník Metro údajný výrok Věry Pohlové Já bych všechny ty internety a počítače zakázala, který po deseti letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok o českém internetu či nejrozšířenější český internetový mem.


Chléb už ne - tedy hry a kladeče věnců ..... Průzkum CVVM konstatuje: "...největší nespokojenost panuje se stavem korupce (92 % velmi či spíše nespokojených a jen 1 % spokojených), hospodářské kriminality (81 %), nezaměstnanosti (77 %), s politickou situací v ČR (76 %) a stavem veřejných financí (75 %). Vážné výhrady směřují také k sociálním jistotám (69 %), fungování hospodářství (65 %), náladě ve společnosti (65 %) a možnosti občanů účastnit se na rozhodování (55 %)." A jaký lék nabízejí politické elity na tuto nebezpečně se hromadící frustraci? Zavedly do parlamentního ústavního systému přímou volbu prezidenta.

Prezidentská volební kampaň patří do kategorie masmediálních pseudoudálostí, které lze bez rozpaků označit za zbraň masového odvádění pozornosti. Pokud ústava zůstane v podstatných rysech beze změny a pokud ji příští prezident na rozdíl od současného bude dodržovat, není myslitelné, aby v této zemi prosadil některé ze změn, jež řada lidí požaduje a očekává. Elity tedy občanstvo přímou volbou zaměstnávají jako kotě papírovou holubičkou na provázku - tu cuknou nahoru, tu zase dolů, a ve výsledku zůstane jako vítěz homolkoidní kandidát bez chuti a zápachu, který je natolik bezvýrazný, že vadil nejmenšímu počtu voličů. Vybijí se nějaké emoce, pár exhibicionistů si zakandiduje, některé strany se elegantně zbaví politiků, jejichž partajní pozice se stala vachrlatou, a celý politický cirkus s novým principálem pojede dál.

V českém ústavním systému je prezident v principu postava náhradního stařičkého mocnáře, jehož hlavní funkce spočívá v potřásání rukama, podepisování zákonů a kladení věnců. Je tedy více než s podivem, že se tolik Čechů nechává vtáhnout do této náhradní hry na změnu-nezměnu ...      (Zdroj: Britské listy)


Záhada UFO na dně Baltu vyřešena! ..... Podivný objekt hřibovitého tvaru, který leží na dně Baltského moře, vyvolával velké množství dohadů. Spekulovalo se o mimozemském artefaktu i o tajné nacistické zbrani z druhé světové války. Objekt zkoumala skupina švédských oceánografů pod vedením Petera Lindberga.

„UFO“, které leží v hloubce 87 m, má průměr 60 m. O jeho existenci se ví od loňského srpna, kdy bylo zaznamenáno pomocí sonaru. „Za 18 let své potápěčské praxe jsem nic podobného neviděl,“ řekl při jeho bližším zkoumání Lindberg. Těleso je díky svému dokonalému geometrickému tvaru skutečně pozoruhodné. Vypadá jako hřib, který se vypíná nad mořské dno do čtyřmetrové výšky. Na jeho vrcholku je oválný otvor a kolem něj malé plošky pokryté sazemi.

Podle Jonathana Hilla z Arizonské státní univerzity nejde o žádný podivný útvar, ale nejspíš o čedičový polštář. Jeho slova teď s definitivní platností potvrdil tým vědců ze Stockholmské univerzity, který zkoumal vzorek odebraný na místě nálezu. A také švédský geolog Volker Bruchert uvedl, že má ryze pozemský původ. Jde o obyčejný čedič, který na toto místo zanesl v dávných dobách ledovec. Severní část Baltského moře vznikla v důsledku ledovcového tání a horniny, které se valily spolu s ledovcovým masivem, teď leží na mořském dně. Jejich tvar připomínající létající talíř není podle Brucherta ničím neobvyklým.      (Zdroj: ProcProto)


Čína chystá vydání nové světové měny kryté zlatem ..... Není pochyb, že americký dolar bude brzy historií. Čína přetavuje veškeré své zásoby zlata na malé jednokilogramové cihly, aby vydala novou globální zlatem krytou měnu. Je to zajisté strategická součást jejich nedávného naléhání na podpis nových obchodních smluv s Ruskem, Japonskem, Chile, Brazílií, Indií a Íránem. Džin je vypuštěn z láhve, USA jako obchodní velmoc a jeho dolar roztaje jako sníh. GATA nyní odhaduje, že 80% zlata, o němž se investoři domnívají, že je na určitých účtech, je dávno pryč, a většina pravděpodobně skončila v Číně.

Čína zahájila ambiciózní plán přetavit velké zlaté tyče na menší jednokilogramové v rozsáhlém měřítku. Chystá se významná událost, při níž dojde k rozkladu globálního obchodu a zcela jistě i globálního bankovního systému. Velký projekt přetavení zlata ukazuje na to,že Čína se připravuje na nový systém obchodování. V tomto procesu zřejmě vytvářejí základ pro nový monetární systém založený na zlatě, který podporuje obchodní platby. Nejprve bude používán pro obchod, později i v bankovnictví. Americký rezervní fond bude odložen stranou. Pohlížejme na tento čínský projekt jako na předběžný projekt předcházející kolapsu amerického dolarového systému založeného na dluhu. Číňané stěhují tisíce tun velkých zlatých prutů z Londýna, New Yorku a Švýcarska. Přetavují pruty tak, aby už nebyly váženy na unce, ale kilogramy. Malé přetavené kilogramové cihly budou skladovány v Číně. Není jasné, zda celý projekt přetavování se bude odehrávat pouze v Číně. Jsou jisté náznaky, že by se měly účastnit i švýcarské odlévárny, protože mají mnoho zkušeností a kapacity.      (Zdroj: Czech Free Press)


Spaní u dětí snižuje mužům testosteron ..... Spánek otce v těsné blízkosti jeho dítěte snižuje hladinu testosteronu. Prokázal to tým amerických a filipínských vědců.

Člověk je jedním z nevelkého počtu savců, u nichž se otcové přímo podílejí na péči o potomstvo. Studie na zvířatech ukázaly, že posun od samce, jehož cílem je konkurovat jiným samcům a rozmnožit se, k otci, který svou energii investuje do potomstva, provází pokles hladiny testosteronu. U mužů to platí také: v kulturách, kde se otcové více podílejí na přímé péči o děti, je pokles hladiny testosteronu výraznější než tam, kde na rodinu dohlížejí spíše zpovzdálí. Zatím žádná studie se však nevěnovala otázce, jak hladinu testosteronu otce ovlivní noční spánek po boku dítěte.

Tým amerických a filipínských vědců proto shromáždil údaje získané od 362 otců, kteří žijí ve filipínské metropoli Cebu. Někteří z nich spali na stejném lůžku jako jejich děti, jiní odděleně, ale ve stejném pokoji, a ještě další spali zcela jinde. U mužů, kteří trávili noc na stejném lůžku v nejtěsnější blízkosti svého dítěte, byl dlouhodobý pokles hladiny testosteronu větší než u těch novopečených otců, kteří spali ve větších vzdálenostech od dítěte. Zdá se tedy, že noční odpočinek s dítětem nepřímo podporuje rodičovské chování.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Elektronické „maliní“ aneb není jenom „wikina“ ..... Brněnští antropologové pod vedením profesora Jaroslava Maliny vytvářejí otevřené elektronické encyklopedie.

S trochou nadsázky se tvrdí, že když vypadne server Wikipedie, klesne IQ postižené populace v průměru o dvacet bodů. Imunní jsou prý jen Jarawové z Andamanského souostroví nebo Ayoreové z bolivijské Amazonie, popřípadě další etnika, kmeny a tlupy agresivně odmítající kontakt s civilizací 21. století.

My všichni zbývající vesele „googlujeme“ na internetu a ten nám zhusta nabízí jako první ze všech zdrojů právě elektronickou otevřenou encyklopedii Wikipedia. Často se o ní tvrdí, že je plná omylů, nesmyslů a vyložených lží, což je jistě pravda. Na druhé straně ale rozsáhlé srovnání ukázalo, že ve Wikipedii je stejně chyb jako v největší tištěné světové encyklopedii Encyclopaedia Britannica. Těžko říct, zda je to polehčující okolnost pro Wikipedii nebo přitěžující okolnost pro Britanniku.

Anglicky psaná „wikina“ je ve většině hesel nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Ti, kdo nevládnou jazykem Shakespearovým, tak o mnoho přicházejí, neboť musí čerpat z vydání encyklopedie v jiných, jim dostupných jazycích nebo jsou nuceni se uchýlit k verzi ve své mateřštině. Ta se mnohdy omezuje na větší či menší lépe či hůře přeložené fragmenty z „wikiny“ anglické. Česká verze je toho zářným příkladem.

Zatímco „wikina“ či „wiki“ již stačila vejít do obecného povědomí, jiné otevřené elektronické encyklopedie si své místo na výsluní přízně věděníchtivých čtenářů teprve hledají.       (Čtěte na stránkách OSEL)


Vrány z Nové Kaledonie jsou ještě chytřejší ..... Kaledonské vrány jsou již standardně známy tím, že používají nástroje. Kuriózně dokáží využívat také automobilů: nechávají si od nich rozjezdit tvrdé ořechy... Přitom podle všeho chápou i smysl světel na semaforech – vrána je jen výjimečně při této obživě přejeta.

Russell Gray z univerzity v novozélandském Aucklandu nyní přišel s ještě sofistikovanějším testem, který ukázal schopnost místních vran. V první části experimentu se vrány mohly dostat k předmětu v kleci pouze pokud si zoban nastavily klacíkem. To samozřejmě šikovné vrány zvládly snadno, neb takto se chovají standardně.

Ukázalo se, že vrána je ale schopna i komplikovanějšího chování. Dokázala pomocí jednoho nástroje (krátký klacík, který sám o sobě nestačil) nejprve vytáhnout z klece jiný nástroj (dlouhý klacík) a až tím se v jiné kleci dostat k žádanému předmětu. To vyžaduje značnou abstrakci: použití nástroje k získání jiného nástroje, přičemž je třeba mít v hlavě finální scénář (něco podobného umí šimpanzi, když si větvičku na lov termitů také připraví před vlastní akcí). Vrány navíc šly na jisto a dopředu věděly, jak všechno provedou, nepostupovaly metodou pokusu a omylu.

V přírodě nebylo podobné chování vran dosud zaznamenáno, pravděpodobně zde tak komplexní problémy nejsou nuceny řešit.      (Zdroj: Science WORLD)


Náklady na program chemtrails vyčísleny na 5 miliard dolarů ročně ..... Nová studie se poohlíží po speciálně upravených letounech k rozptylu částic do horní atmosféry. Náklady na masivní program k rozprašování slunce zatemňujících částic do horní atmosféry ve jménu zastavení globálního oteplování, tedy na proces, o němž někteří tvrdí, že už probíhá prostřednictvím chemtrails, byly vyčísleny na jen něco málo pod 5 miliard dolarů ročně.

US vědci píšící do žurnálu Environmental Research Letters dospěli k závěru, že „Letouny či vzducholodě vynášející slunce zatemňující materiály vysoko do atmosféry za přijatelnou cenu vyjádřenou cenovkou 5 miliard dolarů ročně jsou způsobem, jak zpomalit klimatickou změnu,“ hlásí Reuters o procesu, který byl charakterizován jako „jak proveditelný, tak cenově přijatelný.“

Náklady na použití speciálně upravených letounů schopných operovat ve velkých výškách jakožto systému k distribuci rozptýlených sirnatých částic byly vyčísleny i na jen 1 až 2 miliardy ročně. Při použití „gigantických děl či raket“ by to bylo dražší.

Spoluautor profesor Jay Apt z Carnegie Mellon University v Pittsburgu řekl Reuters, že když by po napumpování síry do atmosféry tuto následně pak náhle ekosystém odstranil, tak by to způsobilo, že teploty zase vyletí, čímž naznačil, že tento program by musel probíhat věčně.

Tato studie naprosto opominula analýzu toho, zda by takový masivní geoinženýrský program byl vůbec dobrý nápad, a jaké by měl důsledky na životní prostředí.

Tato poslední studie následuje po podobných doporučení od Carnegieho institutu věd, který rovněž prosazuje sprejování horní atmosféry aerosoly, což je proces, který by „o 20 procent snížil množství slunečního svitu, který přímo dopadá na zem,“ čímž by modrá obloha „vybledla na mlhavě bílou,“ hlásí New Scientist.      (Čtěte na stránkách New World Order Opposition)


Experimenty ve vesmíru online ..... Vítězové soutěže YouTube Spacelab uvidí, jak budou jejich experimenty provedené přímo na oběžné dráze – již 13. září. Dívat se v přímém přenosu můžete i vy. Událost bude živě vysílaná z Mezinárodní kosmické stanice a bude celosvětově dostupná na YouTube.

Spoluorganizátoři NASA, YouTube, ESA a Lenovo dnes oznámili vyvrcholení soutěže YouTube SpaceLab, ve kterém kosmonauti odhalí výsledky dvou vítězných experimentů. Stane se tak během živého přenosu z Mezinárodní kosmické stanice, který bude on-line přenášený na YouTube. Živé vysílání spojí stanici s londýnským studiem YouTube ve čtvrtek 13. září od 13:30 h GMT (15:30 h středoevropského času), přičemž jej bude moderovat známý televizní popularizátor Bill Nye (alias „The Science Guy“).

Akce se zúčastní také oba globální vítězové: Amr Mohamed z Alexandrije (Egypt) a Dorothy Chenová se Sarou Maovou z Michiganu (USA). Experiment s pavouky, který navrhl 18letý Amr, se stal vítězem v regionu EMEA (Europe Middle East Africa). Vítěz v regionu EMEA Amr Mohamed přišel s experimentem, který má odpovědět na otázku: „Dokážeme naučit starého pavouka novým trikům?“ Coby součást své ceny odcestoval do Ruska za jedinečným zážitkem: zkráceným výcvikem kosmonautů, jehož se osobně zúčastnil ve Hvězdném městečku. Navrhl zkoumat vliv mikrogravitace na to, jak pavouk chytá svoji kořist a zdali dokáže adaptovat své chování na podmínky vesmíru. V květnu měl Amr možnost prezentovat svůj experiment kosmonautům ESA, evropským studentům stejně jako zástupcům médií ve středisku kosmonautů ESA v Kolíně nad Rýnem (Německo).      (Zdroj: 21@století)


NASA vysolila peníze za ocenění nadzvukového letadla ve tvaru „ninja hvězdy“ ..... NASA odměnila cenou 100 000 dolarů grant na vývoj letadla ve tvaru „ninja hvězdy“ schopného nadzvukové rychlosti. Průkopnické letadlo je schopné se za letu otočit o 90 stupňů, čímž se promění v nadzvukové proudové letadlo.

Tvůrci nového letadla jej vymysleli tak, že létá jako normální letadlo, ale po dosažení nadzvukové rychlosti se trup letadla otočí a pak letí dvojnásobnou rychlostí zvuku.

„Vynalezli jsme způsoby, kterými příští generace letadel a kosmických lodí změní svět a inspiruje Američany k odvážným krokům,“ Michael Gazarik, řekl ředitel NASA Space Technology Program.

Rotace letadla slouží ke snížení odporu vzduchu při nadzvukové rychlosti letu. Za účelem vzletu letadlo používá svá delší křídla. Větší rozpětí by způsobilo nežádoucí tření při nadzvukového letu, takže letadlo se točí o 90 stupňů, aby se vytvořil aerodynamičtější profil.

Revoluční design znamená, že letadlo téměř neprodukuje „aerodynamický třesk“, když se poruší zvuková bariéra, tvrdí jeho tvůrci.

Gecheng Zha z University of Miami, návrhář letadla, řekl, že rotace za letu nebude pro pasažéry nepříjemná.

„Představte si let z New Yorku do Los Angeles za pouhé dvě hodiny místo šesti, a z New Yorku do Tokia za pouhých pět místo patnácti,“ řekl profesor Zha.      (Zdroj: FreePub)


Zlatá bula sicilská ..... Zlatá bula sicilská byla vydána 26. září 1212 a od jejího vydání letos uplyne 800 let. Listina římského krále a císaře Fridricha II., kterou v Basileji dne 26. září 1212 stvrzuje Přemyslu I. a jeho nástupcům královský titul a stanoví práva a povinnosti českých panovníků.

Zlatá bula sicilskáZlatá bula sicilská (z lat. Bulla Aurea Siciliæ) je soubor tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 26. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně první cestě do říše ještě nedisponoval.

Povinností českého panovníka byla účast na říššských sněmech konajících se v blízkosti českých hranic.

Někteří současní badatelé se na druhou stranu kloní k názoru, že význam Zlaté buly sicilské byl nadhodnocen v 19. století, kdy sloužila jako právní doklad o historickém nároku českého národa na vlastní státnost. Odtud byla tato interpretace přenesena do učebnic a do veřejného povědomí. Přitom stejně důležitými listinami mohla být potvrzení darování královské hodnosti Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým, která se ovšem nedochovala. Důvody pro budování důležitosti Zlaté buly sicilské byly údajně její majestátní vzhled a důležité místo, které jí ve své panovnické koncepci určil Karel IV., který se tak snažil navázat na starší domácí přemyslovskou tradici. Faktem zůstává, že právní význam Zlaté buly sicilské klesl již roku 1216, kdy byla nahrazena tzv. Zlatou bulou ulmskou a nezmiňuje ji ani tzv. Zlatá bula melfská z roku 1231, kterou Fridrich II. potvrdil intronizaci Václava I.       (Zdroj: Boiohaemum)


Vážení příznivci Mostu do Říše snů - v období mezi 8. až 16. září 2012 budou v Říši snů poslední letošní letní prázdniny. Budu se těšit na shledanou v pondělí 17.září.   Vlk Samotář


7.9. 2012     Dnešní Den otevřených dveří památek v České republice je akce, kdy mají být všem zájemcům zpřístupněny zajímavé památky, budovy, které jsou většinou nepřístupné či z části nepřístupné.


Ombudsman spustil web pro děti a náctileté ..... I děti a náctiletí se mohou se svými problémy obracet na ombudsmana. Pomůže jim v tom nová internetová stránka, na které se dozví, co pro ně může ombudsman udělat, s čím a jak jim může pomoci a jak se na něj mohou obrátit.

Symbolicky se začátkem nového školního roku spustil veřejný ochránce práv novou internetovou stránku určenou dětem a náctiletým. Na http://deti.ochrance.cz najdou informace o tom, s jakými problémy jim ombudsman může pomoci a jak se na něj mohou obracet. Radu pro řešení určitých situací mohou návštěvníci webu čerpat i z popsaných dotazů a případů, kterými se už ombudsman zabýval. Ačkoli totiž Česká republika nemá přímo instituci dětského ombudsmana, ochranou práv dětí se v rámci své působnosti může zabývat i veřejný ochránce práv.

Až dosud se na ombudsmana ročně obracelo přibližně 15 dětí a mladých lidí a z jejich dotazů bylo zřejmé, že si nejsou jisti, jestli se mohou na ombudsmana obrátit, když nejsou plnoletí. Jestli ombudsman může pomoci i jim. I děti a mladí lidé se stávají oběťmi porušování lidských práv a měli by vědět, že se mají kam obrátit, že ve své obraně nemusejí zůstat sami.

Právě snaha vysvětlit dětem a náctiletým, že i oni mají svá práva, která musí být respektována, a že v určitých situacích mohou u ombudsmana najít pomoc a zastání, přivedly JUDr. Varvařovského k myšlence vytvořit internetovou stránku, jejímž prostřednictvím získají děti a náctiletí všechny potřebné informace. Na http://deti.ochrance.cz ombudsman jednoduše a srozumitelně vysvětluje, co může a nemůže, jak se na něj mohou děti a náctiletí obracet, co se s jejich dotazem či žádostí o pomoc bude dít. Pokud ombudsman sám nebude moci v jejich záležitosti zasáhnout, poradí jim, jak by se jejich potíže daly řešit, na koho se mohou obrátit, vysvětlí jim, kdo má jaké pravomoci, aby jejich situaci změnil.      (Zdroj: Spotřebitel)


Co na srdci to na jazyku? ..... "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními." (Mk 7,6-8)

Kolik věcí neřekneme jen z falešné ohleduplnosti či z vyžadované politické korektnosti? A kolik věcí naopak říkáme jen ze zdvořilosti? Zvláště za totality jsme si zvykli, že je normální si něco myslet a něco jiného říkat nahlas.

Toto rozdvojení v sobě ale skrývá past, že sami ztratíme přehled, co se doopravdy děje v našem nitru. Samospasitelné není ani heslo "co na srdci, to na jazyku". Upřímnost je pro budování vztahů důležitá, neprospěje jim ale, když každému na potkání vmeteme do očí, co se nám zrovna urodilo v hlavě, jaký z něj máme momentálně pocit apod.

Evangelium nás zve na prvním místě k tomu, abychom byli upřímní sami k sobě a poctivě zkoumali, kde je moje srdce a co se v něm odehrává. Jaké postoje skutečně zastávám v hloubce svého nitra? S těmi se pak dá dál pracovat.

Chceme-li budovat hluboké vztahy, ať už s druhými lidmi či s Bohem, nabízí se nám jako druhý krok objevovat, co je v srdci druhého, tak jak nám svoje nitro otvírá.

Dělám pro druhého to, co si opravdu přeje a co potřebuje, nebo realizuji jen svoje představy? Nesnažím se ho dokonce nějak alibisticky odbýt?      (Zdroj: Víra)


Nemravné, nestoudné a hnusné rozhodnutí poslanců ..... Je naprosto nemravné, nestoudné a hnusné, když poslanci snižují valorizaci důchodů v situaci, kdy se základní životní potřeby zdražují a kdy tak posílají (cituji Radu seniorů) „statisíce seniorů“ do bídy. Také podle analýzy pravicových Hospodářských novin „Kalouskovy úspory zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci“.

Nedalo by se to pochopit ani v situaci, kdy by náš stát vzorně hospodařil s penězi, protože i tak je základní lidská důstojnost obyvatel důležitější než nová vojenská technika nebo nové silnice.

Nicméně v situaci, kdy existují vážná podezření na to, že desítky miliard korun se z veřejných peněz každý rok rozkradou bez trestu a za asistence a ve prospěch těch samých politiků, kteří chtějí ožebračit statisíce důchodců, je to naprostá obludnost.

Kdy to konečně opravdu dojde novinářům a veřejnosti?       (Čtěte v Britských listech)


Nadace na ochranu zvířat zve na oslavu Světového dne zvířat ..... Nadace na ochranu zvířat pořádá u příležitosti letošního Světového dne zvířat oslavu, která se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 12 do 18 hodin v Centrálním parku Pankrác (Praha 4).

Nadace připravila bohatý program ... V rámci programu připravujeme také charitativní sbírku chovatelských potřeb pro psy a kočky v útulcích (např. obojky, vodítka, košíky, pelíšky, misky, hračky, kartáče, boudy aj.). Sbírka bude poté přerozdělena vybraným útulkům, které mají těchto potřeb stálý nedostatek. Občerstvení připraví vegetariánská restaurace Mlsná Kavka, pro mazlíčky si můžete zakoupit sušenky Doxíky a psí dorty od Royal Pet.

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat /Animal Rights/ a zasazuje se o jejich pohodu /Animal Welfare/. Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře - životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících.

Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října na počest Sv. Františka z Assisi, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1931 ve Florencii a má lidem především připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné.       (Zdroj: Econnect)


Vyplácí se být slušný? ..... Zákazníci již delší dobu prohlašují, že by platili více za etičtěji vyrobené zboží. Ale dělají to opravdu, když jdou nakupovat? Na tuto otázku se pokoušejí najít odpověď nejnovější experimenty.

Před několika lety začaly velké společnosti ve větší míře řešit otázku do jaké míry jsou zákazníci ochotni platit vyšší cenu za eticky produkované výrobky. Jaký typ zákazníků je ochoten přistoupit ke koupi dražšího zboží, pokud mají jistotu, že jeho výrobce dodržuje zásady sociální odpovědnosti? A musí být podle podle zásad společenské odpovědnosti (CSR) vyrobena veškerá produkce firmy, nebo stačí, když společnost nabídne zákazníkům možnost výběru mezi "etickou" ("fair trade") a "běžnou" produkcí?

V roce 2009 uveřejnil časopis MIT Sloan Management Review článek, jenž shrnoval výsledky některých výkumů na toto téma. Jeho závěry stojí za pozornost.

Experimenty sledující vztah zákazníků ke strategii CSR ukázaly tři věci:

- Zákazníci jsou skutečně ochotni zaplatit za eticky vyrobené zboží více.

- Zákazníci budou "trestat" podniky vyrábějící zboží neeticky (budou chtít nižší ceny).

- Reakce zákazníků ukazují, že již malé procento etické výroby "funguje" podobně jako značné investice do etické výroby.

Co z toho vyplývá: slušné chování vede k tomu, že se firmě povede slušně.      (Čtěte na stránkách Enviweb)


Je už temná hmota konečně blízko prozrazení? ..... Mikrovlnný závoj Mléčné dráhy možná produkují částice temné hmoty, alespoň podle analýzy dat orbitálního teleskopu Planck. Podařilo se nám už konečně natáhnout slizkou temnou hmotu na skřipec a vyrvat jí její temné tajemství?

Nejspíš je už poněkud únavné neustále omílat, že ve vesmíru chybí hmota, proč si to myslíme, jak maličko hmoty vlastně zatím pozorujeme našimi přístroji a jak by bylo skvělé se dozvědět, co je ta navýsost tajemná a mnohými astronomy proklínaná temná hmota vlastně zač. Nicméně, astrofyzici celé planety teď zbystřili, našpicovali uši a zvědavě čekají, co se bude dít. Zdá se totiž, že jistý výzkumný tým má v ruce data, která možná obsahují klíč k jedné z největších záhad dnešního vesmíru.

Adepty na věčnou slávu jsou členové početné skupiny „Planck Collaboration“, jejichž článek teď čeká na verdikt redakce časopisu Astronomy and Astrophysics. Jak už název týmu napovídá, jde o desítky a desítky lidí kolem projektu Planck Evropské kosmické agentury ESA. Orbitální teleskop Planck od srpna 2009 s vysokou citlivostí a úhlovým rozlišením zkoumá anizotropní reliktní záření a také další podivuhodnosti viditelné v mikrovlnách. Podle mnohých odborníků je od počátku předurčen k prolamování velkých tajemství všehomíra, což se mu možná právě podařilo.

Jednoduše řečeno, teleskop Planck pečlivě snímkuje celou oblohu v mikrovlnné oblasti záření. V jeho datech se mimo jiné vyloupla pozoruhodná záležitost, totiž velmi neobvyklé záření, nikoliv z předalekého vesmíru, ale ze středu Mléčné dráhy, naší domovské galaxie. Astrofyzici mu poeticky říkají Galaktický Závoj (Galactic Haze). Doposud bylo jakžtakž jasné jen to, že vychází ze oblasti středu Mléčné dráhy a že připomíná takzvané synchrotronové záření, za které bývají odpovědné částice urychlené v magnetickém poli, ať už v pozemských urychlovačích anebo třeba ve žhavé výhni supernov. Mimo jiné právě z Galaktického závoje vyrůstají gigantické Galaktické bubliny gama záření, které nedávno odhalil Fermiho vesmírný teleskop. Galaktický závoj vlastně představuje problém pro pozorování reliktního záření, který je třeba odfiltrovat, zároveň je ale sám o sobě nesmírně zajímavý.

Badatelé z Planck Collaboration pracně získali jeho celé spektrum a tvrdí, že jde opravdu o synchrotronové záření vysokoenergetických elektronů a pozitronů, které krouží kolem křivek mohutného magnetického pole v jádru Mléčné dráhy. Podle jednoho z autorů, kosmologa Pavla Naselského z Centra objevů Institutu Nielse Bohra a Kodaňské univerzity, existují silné náznaky, že za tímto záření stojí temná hmota.      (Čtěte na stránkách OSEL)


Lisovna karoserií pro váš „klidný“ spánek ..... Stačí trocha tajnůstkářství a selhání několika úředníků a desítky rodin se nemohou vyspat. I tak by se dala ve zkratce popsat kauza továrny firmy ESSA Czech, které na dohled a hlavně doslech místních postavila hlučnou lisovnu s třísměnným provozem. Přitom podle územního plánu měly tady stát jen rodinné domy, obchody a nerušící drobná výroba. Ovšem místo idyly u lesa prožívali majitelé domků bezesné noci. Jaké bylo jejich překvapení, když se po pár letech dozvěděli, že se má fabrika ze vzdálenosti 130 přiblížit na pouhých 50 metrů od jejich domovů.        (Další sviňárna, o které si stojí za to přečíst na stránkách Arnika ....)


Demonstrace za rozumnou a čistou energetiku ..... Vláda má na stole plán, který může rodinám prodražit účty za energie a zakonzervovat naši závislost na uhlí, ropě a jádru.

Pojďte ministrům říct, že chcete ušetřit tisíce korun ročně za energie díky zatepleným budovám, úsporným spotřebičům a autům s úspornými motory, a že nechcete, aby kvůli uhlí byly bourány obce a zdevastována příroda v Beskydech. Akce se koná ve středu 12. 9. od 8:30 hodin před Úřadem vlády v Praze.      (Čtěte na stránkách Hnutí DUHA)


E-cigarety také plícím škodí ..... Elektronické cigarety se zabydlely nejen na pultech v trafikách, ale také v kapsách kuřáků. Reklama hovoří o zdravějším kouření, ovšem vědci v akutálním výzkumu dospěli k tomu, že i tato kuřácká hračka může poškodit plíce. Takzvaná e-cigareta je vlastně elektronický přístroj s baterií, který uvolňuje páru s nikotinem a dalšími složkami. Její benefit spočívá v tom, že kuřáka ochrání od škodlivin pocházejících ze spalování.

Výzkumníci z univerzity v Athénách v Řecku zkoumali krátkodobé dopady používání e-cigarety na různých lidí. Do studie bylo zahrnuto 8 celoživotních nekuřáků a 24 kuřáků – z toho 11 s normální plicní funkcí a 13 lidí buď chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo astmatem. Každá osoba pak v rámci testu kouřila elektronickou cigaretu po dobu 10 minut. Vědci před tím i potom v množství testů přeměřili rezistenci dýchacích cest.

Výsledky ukázaly, že u všech osob zahrnutých do studie, e-cigareta způsobila okamžitý nárůst rezistence dýchacích cest, trvající po dobu 10 minut. U zdravých jedinců (nikdy kuřáci) došlo ke statisticky významnému zvýšení rezistence dýchacích cest z průměrné 182% na 206%. U kuřáků s normální spirometrií byl statisticky významný nárůst z 176% až 220%. V astmatických a CHOPN pacientů jen jedno použití e-cigarety nemělo žádný účinek na odpor dýchacích cest.

Další výzkum by měl nyní objasnit, zda má kouření e-cigaret také trvalé následky. Podle vědců současný výzkum pouze ukazuje, že elektronická cigareta má bezprostřední vliv na plíce hned po dokouření. „Umožnil nám pochopit, jakým způsobem jsou tyto produkty potenciálně škodlivé,“ uzavřela vedoucí výzkumu Christina Gratziou.      (Zdroj: 21@století)


21 tajomstiev boháčov: Prečo bežní ľudia nevedia zbohatnúť? ..... Populárny americký biznis-kouč Steve Siebold sformuloval 21 hlavných princípov, ktoré umožňujú zbohatnúť alebo celý život prežiť od výplaty do výplaty. Bohatí a chudobní sa nelíšia množstvom peňazí, ale spôsobom myslenia.

Na základe dlhoročných pozorovaní Steve Siebold, ktorý sa špecializuje na tréningy pre obchodných cestujúcich, zistil, čím sa myslenie bohatých ľudí líši od myslenia chudobných. Svoje poznatky sformuloval v knihe How Rich People Think (Ako myslia bohatí), ktoré cituje The Business Insider.

Základom bohatstva je správne myslenie, tvrdí Steve Siebold.

21 rozdielov v myslení bohatých a chudobných

1. Bežní ľudia si myslia, že PENIAZE sú koreňom všetkého zla. Bohatí si myslia, že CHUDOBA je koreňom zla.

Bežní ľudia majú vštepenú tézu o tom, že boháči sú buď šťastlivci, alebo sú nepoctiví (preto sa v nižších sociálnych vrstvách bohatstvo považuje za niečo hanebné). Majetní však vedia, že bohatstvo im síce nezaručí šťastie, ale urobí ich život oveľa ľahší a príjemnejší.      (Další body najdete na stránkách Čas)

Tak nevím ... topit se v bohatství a nebýt obyčejně lidsky šťastný - to že je smysl života ??? Děkuji, nemám zájem ...


6.9. 2012     Šestého září 1437 byl dobyt hrad Sion a na něm zajat husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. Jan Roháč z Dubé byl s přeživšími druhy 8. září předán na Staroměstskou radnici, kde byl i se svou družinou pověšen.


Zemědělské odbory vyzývají ke generální stávce proti vládě ..... Zemědělské odbory vyzvaly dnes své členy, odboráře jiných svazů i všechny ostatní pracovníky, aby se zapojili do generální stávky na protest proti vládní politice. Začít by podle nich měla 27. září ve 12:00 a trvat by měla dvě hodiny. ČTK o tom informovalo vedení zemědělských odborů, které se dnes na výzvě shodlo na svém jednání. Zemědělské odbory jsou členem druhé největší centrály v ČR - Asociace samostatných odborů (ASO).

Největší odborová centrála v zemi s několika stovkami tisíc členů - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) - o výzvě zatím nemá podrobnější informace. "Očekáváme, že odborový svaz zemědělství bude mít snahu s ČMKOS komunikovat a jednat o spolupráci," řekl ČTK člen vedení konfederace a předák nejsilnějšího odborového svazu KOVO Josef Středula. Podle něj by tak nyní bylo "jakékoliv vyjádření souhlasu či odmítnutí" k případné stávce předčasné. Vedení ČMKOS se má sejít 17. září.

"Cílem stávky je vyjádřit hlubokou nespokojenost a nesouhlas s politikou vládní koalice," uvedl předák ASO a současně šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek. Podle něj se vláda "pasovala do role spasitele země", přitom Česku ale svými kroky škodí. Jmenoval zvyšování daní a jeho dopad na lidi s nízkými příjmy, rodiny s dětmi, důchodce a postižené. "Strašení Řeckem či poukazování na země, kde jsou na tom ještě hůř než my, je jen tragikomickou zástěrkou," míní odborář. Podle něj se kabinet chce jen udržet u moci.       (Čtěte na stránkách Agris)


ČSOP: Zrušit národní park na Šumavě? ..... Český svaz ochránců přírody vyzval v srpnu loňského roku otevřeným dopisem příslušné odpovědné politiky, politické strany, ale také Svaz měst a obcí ČR či Asociaci krajů ČR, aby iniciovali otevřenou diskusi o budoucnosti Šumavy na celonárodní úrovni. Považuje to za jedinou možnou cestu, jak vyřešit neutichající spory o budoucnost šumavské krajiny, úrovni ochrany její přírody i jejího ekonomického využívání. Taková diskuse měla proběhnout už před 21 lety. Národní parky totiž mají vznikat pouze na základě společenské objednávky, které nutně předchází celonárodní ale i místní diskuse. Nevznikají pouhým rozhodnutím politiků. Ale ani rozhodnutím politiků nezanikají.

Možná z diskuse vyplyne, že naše společnost národní park se vším všudy, co mezinárodní standardy národním parkům určují (především, že zájmy ochrany přírody převažují nad zájmy jinými), nechce? Pak by se ovšem měl Šumavě statut národního parku odebrat. V opačném případě by měly být příslušné standardy všemi stranami respektovány a ne neustále zpochybňovány a nabourávány. Bohužel takováto diskuse doposud nezačala („kulaté stoly“ kolem přípravy zákona o Šumavě nelze pro jejich uzavřenost za takovouto diskusi považovat ani v náznaku), zatímco různé nesystémové kroky na Šumavě nadále pokračují.

To, co se v posledních letech na Šumavě děje, zejména opakované lidské zásahy v jádrových zónách, mezinárodním pravidlům pro národní parky neodpovídá. Současná Šumava je tak z jedné strany výsměchem ostatním národním parkům, z druhé strany pro ně může být i nebezpečným příkladem. Vedení parku se snaží snížit kategorii ochrany dle mezinárodní klasifikace IUCN z druhého na pátý stupeň. Návrh zákona o národním parku Šumava, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, zájmům ochrany přírody přednost před ostatními zájmy nedává. V obou případech tak dojde ke stejnému výsledku – stupeň ochrany přírody Šumavy upadne natolik, že by se dále neměla honosit statutem národní park. Nebude totiž ani na úrovni chráněné krajinné oblasti.      (Zdroj: Econnect)


Odhalen protein, po kterém rostou svaly ..... Kdo by nechtěl mít tělo samý sval a šlachu? Zřejmě na to nebude ani potřeba chodit dřít do posilovny. Australští vědci objevili protein Grb10, který má na růst svalové hmoty kýžený vliv. Při pokusu laboratorním hlodavcům ještě v děloze zablokovali funkci této bílkoviny. Výsledkem byly výrazeně silnější a svalnatější myši, než normálně. Jejich zbytnělá muskulatura nezmizela ani v dospělosti.

Nemysleme však jen na tělesnou krásu. Tuto studii vedla Lowena Holtová z Garvanova institutu v Sydney v Autstrálii, která se ve svém vědeckém výzkumu věnuje cukrovce a obezitě. Podle Holtové jsou výsledky jejího výzkumu příslibem pro léčbu svalové dystrofie, svalové regenerace a dalších problémů, včetně diabetu 2. typu.      (Zdroj: 21@století)


Posouvání hranic ekonomické debility ..... Mediální souboj našich nejvyšších ústavních činitelů zahájil nevídaný souboj - posouvání hranic ekonomické debility. Odstartoval ho premiér výrokem, že neschválení vyšších daní by bylo na hranici ekonomické debility. Kontroval prezident, který stejný akt označil až za ekonomickou sebevraždu.

Pojem ekonomická debilita se v politických kruzích velice rychle uchytil a politici a jejich fámulové se neustále snaží různými akty a výroky hranice debility posouvat. Je to jako na olympiádě posouvání hranic lidského výkonu. Boj o vítězství je urputný, nikdo nechce být poražen, počítají se pouze medaile.

Hranici debility posunula dozorčí rada Všeobecné zdravotní pojišťovny, když svému řediteli přiklepla tři čtvrtě milionovou odměnu za jeho ekonomický výkon při vyhazování peněz pojištěnců z okna. Za zrušené zdravotní knížky, za zbytečný marketing, za nefunkční informační systém.

O další rekord v posouvání hranic ekonomické debility se pokusil exředitel pražského dopravního podniku, když v televizi označil dvacetileté nevypověditelné a nevýhodné smlouvy za standardní. To je výkon hodný mistra a zaznamenání do análů. Nezrušitelné obchodní smlouvy jsou byznysem budoucnosti. Hlavně smlouvy se státem nebo jím vlastněnými organizacemi. Hranice je však třeba překonávat. Jeho nástupci nic nezabrání, aby udělal smlouvy rovnou stoleté.

Jestli bude schválen zákon o vyrovnání s církvemi, máme tu další rekord. Zaváže náš stát ke splátkám na třicet let. To je v lidském věku více než jedna generace. Za tu dobu se na hradě vystřídá na šest prezidentů a ve Strakovce asi tak deset vlád. Daňový poplatník dnešní i jeho děti a vnuci budou třicet let přispívat na dávné hříchy svých dědů. Lahůdková ekonomická debilita je skryta v inflační doložce. Roční splátka z těch 59 miliard korun za nevydaný hmotný majetek se bude ročně indexovat (navyšovat) o spotřebitelskou inflaci. Zvyšování cen spotřebního koše (inflace) nemá s cenou hmotných aktiv žádnou souvislost. Znamená to jenom, že splátky církvím budou mít stálou hodnotu, zatímco z příjmů poplatníků, kteří to budou financovat, bude inflace hodnotu ukusovat. Takový instrument bude fungovat jak třicetiletá válka. Na třicet let zajišťuje okrádání daňových poplatníků. Couváme v čase, vracíme se ke kořenům, k robotě a desátkům.

Nárok na zlatou medaili v posunování hranice ekonomické debility si však začal dělat i nepolitik, člen nezávislé akademické obce a poradního sboru vlády. Spočítal, že za 50 let bude čistý výnos pro státní rozpočet z přijetí církevního vyrovnání přesně 28,6 miliard korun.

Zlatá medaile by mu patřila právem, protože takové hausnumero s tak dlouhým časovým horizontem ještě nikdy žádný skutečný ekonom z huby nevypustil.      (Zdroj: iHNed)


Tygři a lidé mohou koexistovat ..... Tygři z nepálského parku Chitwan se stali více méně nočními zvířaty. Díky tomu podle vědců dlouhodobě přežívají po boku místních lidí.

Lidská činnost už přivedla na pokraj vyhynutí mnoho velkých šelem. Obecně se předpokládá, že tato zvířata s lidmi nemohou koexistovat na stejném území. V zájmu zachování ohrožených druhů se tak vědci a ochranáři snaží šelmy a místní obyvatele co nejvíce prostorově oddělit. V přelidněném světě to však bude čím dál obtížnější a lidé začínají hledat alternativy. Kupodivu se zdá, že některé šelmy jim v tom nevědomky vycházejí vstříc.

Neil Carter z Michiganské státní univerzity a jeho kolegové strávili dva roky (2010 a 2011) tím, že kamerami monitorovali pohyb lidí a tygrů v nepálském Národním parku Chitwan. Na jeho území žije asi 121 tygrů, lidé bydlí na hranicích, ale jsou závislí na zdrojích parku a pravidelně do něj vstupují. Kamerové záznamy ukázala, že stejné cesty a stezky využívají tygři, místní lidé i ozbrojené patroly, které tygry chrání před pytláky. Soužití velkého počtu lidí a tygrů je nicméně velmi úspěšné.

Tygři typicky loví, páří se i sledují své teritorium ve dne i za noci. V národním parku Chitwan však své aktivity posunuli do nočních hodin, během nichž obyvatelé Nepálu do pralesů obvykle nevstupují. Podle vědců je to spolu s hojností kořisti a nízkou mírou pytláctví důvodem, proč se navzdory velké lidské populaci tygrům v parku Chitwan dlouhodobě daří.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Neviditelná přilba na kolo: Módní novinka ze Švédska ..... Nosit přilbu při jízdě na kole je ve Švédsku nepovinné pro dospělé jedince a povinné pro děti do 16 let. Většina dospělých přilbu nenosí, a toho využily dvě studentky průmyslového designu, které přišly s její neviditelnou variantou.

Terese Alstinová a Anna Hauptová, studující na Univerzitě Lund, se na jaře 2005 rozhodly začít vyvíjet nový koncept cyklistických přileb, které by dospělí nosit chtěli. Veřejná debata jasně ukázala, že i když se lidé přejí chránit, nosit přilby se jim moc nechce.

Obě dívky začaly pátrat po příčinách, proč tomu tak je. V průzkumu dostaly odpovědi jako: „Vypadá to divně,“ „Je v ní moc horko“, „Rozhodí mi to účes“ nebo „Měla by být neviditelná“. Poslední odpověď může znít poněkud nerealisticky, ale Anna Hauptová vysvětluje, že jim to naopak poskytlo inspiraci:

„Pomyslely jsme si, že je to bezvadný nápad. Bylo to přesně to, co jsme chtěly, protože samy jsme tradiční cyklistické přilby také nepoužívaly.“ A tak vznikla revoluční myšlenka na přilbu s airbagem.

Ženy se toužily ihned dozvědět, jestli je možné něco takového vyrobit, a tak kontaktovaly výrobce airbagů, který jim to potvrdil. Než diplomovou práci dokončily, studentky podaly žádost o patent. „Je to límec vyrobený z tkaniny, který vám visí kolem krku. Uvnitř se nachází airbag, který se v případě nehody nafoukne. Protože se vaše tělo pohybuje při nehodě jinak, než když šlapete, airbag to cítí a nafoukne se,“ objasňuje Hauptová koncepci jejich vynálezu.

Švédská pojišťovací společnost Folksam nedávno provedla test přileb. Schválené helmy musí projít testem, při kterém je cyklista shozen na asfalt v rychlosti 24 kilometrů za hodinu, aby se simuloval přímý náraz do hlavy. „V porovnání s ostatními přilbami si neviditelná přilba vedla výborně,“ uvedla Maria Klyfftová z Folksamu.      (Zdroj: Velká Epocha)


Zlo doby se prý stupňuje ..... Volal mi kamarád, jestli prý cítím, jak ten tlak doby a zlých bytostí stoupá, a že toho už má při svých duchovních snahách „plný kecky“. Zklamal jsem ho. Čím? Tato doba je pro mne ta nejlepší. Kolik máme příležitostí se tříbit, ovládat, učit se správně reagovat… Asi toto téma stojí za úvahu, protože se celý život setkávám mezi duchovními nebo tzv. duchovními lidmi se stížnostmi na dobu, na zlý svět, špatnou vládu, na všechno, protože skoro všechno je ruší od jejich duchovna.

Leckdo mi už roky vykládá, jak se zlé bytosti snaží a překáží v duchovním úsilí, zatínají zuby, jen vydržet... (Někteří se už nemůžou dočkat roku letošního, který vše zlomí a pak hurá do duchovna.) Jako kdyby tím chtěli dávat najevo svou duchovnost, kterou jim kdosi ošklivý chce sebrat a oni, hrdinové, bojují a bojují. S obsedantní pečlivostí roní niterné slzy dojetí nad sebou, jak jsou morální, přičemž okolní zlo jim k tomu slouží jako kulisa kontrastu. Vystavují to na odiv a dožadují se mého souhlasu. Ta pokušení a zlo považují za jakési spiknutí zlých mocností, za soutěž s nimi, kdo na koho vyzraje. To je představa falešná. Jsme tu přece pro to, že se něčemu musíme učit, podobně jako v každé předchozí inkarnaci. Každá byla jiná, i v tom zlu a učení. Zlé (tj. odbojné, abnormální) bytosti činí podle své přirozenosti, a když se svého zla zbavujeme, osvobozujeme i je, pomáháme jim. To je lepší vztah k nim, než si myslet, že se přetahujeme s nějakými spiklenci. Stává-li se zlo rafinovanějším, pak nás to nutí stávat se moudřejšími, pohotovějšími i laskavějšími. To je normální vývoj odedávna. Teď se to jen zrychluje.      (Čtěte na stránkách Doplněk)


Islandští čarodějové nosili kalhoty z lidské kůže ..... Ke zhotovení velmi netradičního oděvu, kterému se islandsky říká „nábrók“ (česky zřejmě „nekrokalhoty“) bylo třeba získat povolení od osoby mužského pohlaví ještě za jejího života. Po jejím pohřbu musel zájemce tělo okamžitě vykopat, odříznout kůži od pasu dolů jako jeden kus a okamžitě obléct, aby mu „nekrokalhoty“ perfektně držely. Zároveň bylo nezbytné, aby od vdovy dostal minci, kterou vložil do šourku, jenž tak neměl být nikdy prázdný. Staří Islanďané věřili, že tímto způsobem zázračně zbohatnou. Jeden exemplář těchto kalhot uchovává islandské Muzeum čarodějnictví a magie.      (Zdroj: Proc Proto)


Proč gepard předhoní chrta ..... Gepard a chrt mají podobnou stavbu těla a obdobný styl běhu. Přesto nemá pes proti velké kočce v běhu nejmenší šanci.

Ve zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině se gepardovi vyrovná jen málokterý automobil. Žádný chrt by s ním neudržel krok a beznadějně by zaostal. Psí sprinter vyvine jen poloviční rychlost. V čem spočívá tajemství gepardí rekordní rychlosti?

Gepardí loudové ... Tým britských vědců vedený Alanem Wilsonem z Royal Veterinary College studoval detailně běh gepardů a chrtů a oba zvířecí sprintery porovnával v celé řadě parametrů. Pro měření síly odrazu potřebovali vědci umístit na testovací dráhu citlivé senzory. A to byla jedna z nejvážnějších překážek celého experimentu. Fyzikové se netvářili dvakrát nadšeně při představě, že Wilson zahrabe senzory pod tenkou vrstvu prachu a bude přes ně pak honit pádící zvířata. Nakonec ale vědci potřebné senzory získali. Vybavili se i kamerou schopnou zaznamenat až 1000 snímků za sekundu a pustili se do práce. Chrti i gepardi běhali na zkušební dráze za návnadou a vědci proměřovali jejich běh.

První velké rozčarování přišlo, když se ukázalo, že gepardi odchovaní v zajetí jsou loudové schopní vyvinout maximální rychlost 17,8 metru za sekundu. Špičkoví chrti upalovali rychlostí 19 m/s. Přesto byly v běhu obou zvířecích druhů patrné rozdíly, které dávají tušit, proč jsou divocí gepardi bleskově rychlí.

Rychlý krok ... Když běží chrt a gepard stejnou rychlostí, má gepard o něco delší krok, ale o něco menší frekvenci kroků. Chrt má krokovou frekvenci stále zhruba stejnou. Je jedno, jestli běží rychle nebo pomalu. Frekvence jeho kroků je kolem 3,5 kroku za sekundu. Frekvence kroků geparda záleží na rychlosti běhu. Při „pohodové“ rychlosti 9 m/s stačí gepardovi 2,4 kroku za sekundu. Při rychlosti 17 m/s už udělá gepard 3,2 kroku za sekundu. Vědci předpokládají, že divocí gepardi běží ve špičkové rychlosti 29 m/s s frekvencí přes 4 kroky za sekundu.

Další významný rozdíl je patrný v délce kontaktu nohy se zemí. Gepard se opírá při odrazu o zem o poznání déle. Pomáhá mu to rozložit zátěž končetiny a šetří mu to námahu.

A proč běhají gepardi ze zajetí tak pomalu? Wilson ve studii publikované ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology předpokládá, že šelmy, které žijí už několik generací v zajetí, nebyly nikdy nuceny běžet naplno, aby ulovily kořist. Nikdy tak neměly příležitost naučit se opravdu dobře běhat.      (Zdroj: VTM)


Benátky nad Jizerou se bouří proti plánované výrobě s použitím toxického naftalenu ..... Vlnu nevole místních obyvatel vyvolává v Benátkách nad Jizerou úmysl rakouské firmy Tyrolit, která sem chce umístit výrobu brusných kotoučů s použitím potenciálně karcinogenního naftalenu. Tato nebezpečná látka má být použita pro její schopnost vytvářet porézní materiál. „S umístěním výroby s naftalenem nesouhlasíme a společně s námi ani mnoho dalších obyvatel Benátek nad Jizerou. Máme obavy z možných úniků látky do okolí, ať už při možné havárii, tak za běžného provozu,“ konstatoval Jan Vitoušek, jeden z iniciátorů petiční akce proti záměru.

Petici proti problematické výrobě již ve zhruba sedmitisícovém středočeském městě podepsalo v průběhu jednoho týdne 550 obyvatel a další přibývají každým dnem. Proti záměru se tedy již vyjádřilo přes 7 % obyvatel města. Další podrobnosti, elektronickou petici a petiční archy najdete zde >>      (Zdroj: Arnika)


5.9. 2012     Pátého září 1723 byl Karel VI. slavnostně korunován na českého krále (pozor, je to Karel šestý - ne čtvrtý!).


Je cesta dlouhověkosti ukrytá v životě bez jídla? Vědci jsou skeptičtí ..... Pokud jíte o 30 procent méně, než je doporučené množství, budete žít déle - naznačovaly některé studie.

Genetická výbava a složení jídelníčku znamenají pro dlouhověkost mnohem víc než počet kalorií…

Před několika lety se především v USA objevilo silné hnutí, jež tvrdilo, že našlo cestu k dlouhověkosti. Opíralo se nejen o instinkt, ale také o výsledky několika vědeckých studií, které naznačovaly to stejné. Jedním z největších zastánců hladovění je v USA známý Aubrey de Grey z institutu SENS. Podle nejnovějších poznatků se ale zdá, že je na velkém omylu…

Nová americká studie zveřejněná v prestižním časopise Nature zasadila těžkou ránu zastáncům teorie, podle které je výrazné omezení přísunu kalorií cestou k dlouhověkosti. Vědci čtvrt století sledovali dvě skupiny makaků, z nichž jedna byla na normální stravě, druhá pak dostávala o 30 procent kalorií méně. Zvířata z obou skupin se ale dožila stejného věku.

Předchozí podobné výzkumy u laboratorních krys a myší přitom zjistily, že omezení kalorií v jejich stravě těmto hlodavcům prodlužuje život o 30 až 40 procent. V roce 2009 pak vědci z Wisconsinské univerzity dospěli k podobnému závěru u makaků, kteří jsou lidem geneticky bližší než krysy či myši.

Hladovění postavené na hlavu National Geographic... Někteří lidé pak začali omezovat počet kalorií ve své stravě až o 30 procent pod doporučovaných 2200 kalorií, které by člověk měl denně sníst. Nová studie baltimorského Národního institutu pro stárnutí (NIA) ale možná jejich dobrovolné hladovění poněkud staví na hlavu. Její autoři zároveň zpochybnili i předchozí wisconsinskou studii. Kdyby podle nich do výzkumu zahrnula i opice, které podle jeho autorů neuhynuly na následky stárnutí, výsledky obou výzkumů by byly totožné.     (Zdroj: National Geographic)


Jak vzniká cirkulárka? ..... Kotoučová pila, jež je rovněž nazývána cirkulárkou či okružní pilou, se prvně objevila v Anglii, a to již v roce 1780. Nový design, prakticky se příliš nelišící od toho současného, jí byl dán během 19. století a v roce 1927 si ruční provedení kotoučové pily patentovala americká firma SKIL.

Kotoučová pila je určena k řezání takřka všech materiálů, záleží na konkrétním typu užívaného kotouče, nejčastěji se s ní můžeme setkat při práci s dřevem či kovem. Konstruována bývá buď jako stolní zařízení pro řezání větších a náročnějších předmětů, nebo ruční.

Vzhledem k jejímu rozšíření mezi různými domácími kutily patří podle bezpečnostních statistik k nejnebezpečnějším dřevoobráběcím strojům a počet pracovních úrazů je alarmující.      (Zdroj: 21@století)


Vitamin C: všelék budoucnosti? ..... Vysoké dávky „céčka“ mohou významně potlačovat nežádoucí účinky onkologické léčby a usmrcovat buňky tumoru.

Banality mohou někdy notně překvapit. Jakkoli se může zdát, že vlastnosti vitaminu C byly již nesčetněkrát popsány, výsledky nedávno publikovaných studií lékařů a vědců naznačují, že potenciál „céčka“ nebyl dosud zdaleka využit.

„Většina odborníků i laiků zná podávání vitaminu C jako doplňku stravy u chřipky a nemocí z nachlazení, jelikož se předpokládá, že zvyšuje imunitu a odolnost organismu. Nicméně v poslední době přicházejí z USA a Německa informace o možnosti využití vysokých dávek vitaminu C u chronického zánětu,“ zdůrazňuje ředitel vzdělávací společnosti Edukafarm, farmakolog Zdeněk Procházka.

Zhruba patnáctkrát vyšší koncentrace dosažená v krevní plazmě po nitrožilní aplikaci propůjčuje vitaminu C silné protizánětlivé a další účinky, které lze využít v kardiologii, alergologii, dermatologii, revmatologii a zejména v onkologii. Proto je také ve vysoké koncentraci vázán na předpis. „Vysoké dávky vitaminu C dokážou usmrtit buňky tumoru a redukovat nádorovou hmotu. Velký význam má také podpora chemoterapie a redukce nežádoucích účinků s ní spojených,“ vysvětluje Procházka.       (Čtěte na stránkách Celostnimedicina)


Problémem zelinářů není jen česnek ..... Aby se zvedla spotřeba tuzemské zeleniny, musejí si o ni zákazníci v obchodech říci. Nákupčí obchodních řetězců by měli být pod tlakem této poptávky. Tak lze shrnout názory Jaroslava Zemana, předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy, na způsoby, které by vedly ke zlepšení situace domácích producentů.

V čem v současnosti spatřujete největší problémy pěstitelů? ... Čeští a moravští zelináři dlouhodobě trpí nerovnými ekonomickými podmínkami u nás a v okolních zemích. Tato situace má za následek pokles osevních ploch zeleniny a každoroční růst dovozu. Již více než dvě třetiny celkové spotřeby jsou z dovozu. Tento fakt se týká každého z nás.

Můžete být konkrétnější? ... Podle statistiky sníme v Česku asi 80 kilogramů zeleniny na osobu a rok. Vezměte si takovou cibuli. Tu mohou pěstitelé v naší zemi vypěstovat a skladovat bez problémů.

Průměrný konzument jí spotřebuje 10,5 kilogramu za rok, z čehož jsou ovšem pouze čtyři kilogramy z tuzemské produkce.

Mrkve zkonzumujeme 6,1 kilogramu na obyvatele, ale té domácí je z toho pouze třetina. A salátové okurky? Z roční spotřeby 7,8 kilogramu na osobu tvoří podíl těch tuzemských pouze 0,3 kilogramu.

Tato čísla napovídají, že produkce zeleniny je v okolních zemích podporována mnohem více. Pro některé drobné české pěstitele má tato situace často až zničující charakter.      (Dále čtěte na stránkách Agris)


Alkohol, káva a slinivka ..... Zpráv o prospěšnosti pití kávy se objevuje hodně, většina ale nezapomene varovat, že jsou výjimky: povzbuzujícímu nápoji by se měli vyvarovat lidé trpíci nemocemi slinivky. Zdá se ale, že ani to není jednoznačné. Britští vědci zjistili, že káva brzdí negativní vliv alkoholu na tento důležitý orgán.

Akutní zánět slinivky (pankreatitida) dostavující se po přemíře alkoholu nebo tučné stravy, je stav ohrožující život pacienta. Už dříve si lékaři všimli, že riziko jeho vzniku snižují nápoje s obsahem kofeinu. Vědci z University of Liverpool odhalili mechanismus tohoto jevu. Doufají, že to pomůže vyvinout účinný lék na některé choroby slinivky.

Profesoři Ole Peterson a Robert Sutton zjistili, že alkohol nebo tuky poškozují buňky slinivky, pokud je v orgánu nízká hladina kyslíku. Přitom dochází k uvolňování vápníku z buněčných zásobáren a současně k poškození mitochondrií dodávajících za normálních podmínek buňce energii k jeho odstraňování. Přemíra vápníku v cytoplasmě vede k rozpadu bílkovin a k destrukci buněk tvořících slinivku.

"Zjistili jsme, že kofein v kávě a dalších nápojích způsobuje uzavření kanálků, kterými se vápník uvolňuje do buňky," objasňuje profesor Petersen. Současně ale upozorňuje, že "kofeinový efekt" je poměrně slabý a navíc užívání této látky má pro pacienta jiná rizika.

"V současnosti neexistuje specifický lék proti pankreatitidě, " pokračuje Petersen. "Hledáme proto látku, která by působila stejným způsobem jako kofein, ale silněji a bez vedlejších účinků. Současně doufáme, že naše objevy budou varováním před alkoholovými flámy." Výzkum izolovaných buňek slinivky totiž ukázal, že destruktivní působení alkoholu je do značné míry nevratné.      (Zdroj: Novákoviny)


Lékařské pohotovosti bojují o přežití! Zrušme je, navrhují lékaři ..... Stanicím lékařské služby první pomoci zvoní hrana. Podle specialistů na urgentní medicínu nejsou dostatečně vybavené a pacienti je málo využívají, informují ve svém úterním vydání Lidové noviny (LN).

Pohotovosti se potýkají s nedostatkem lékařů, přičemž v průměru ošetří jednoho pacienta za hodinu. Podle lékařů mají pacienti jezdit do nemocnic nebo si zavolat záchranku. "Dnes si každý do města dojede, případně tam záchranka pošle sanitku," tvrdí Jan Bělobrádek z výboru Sdružení praktických lékařů. "Je lepší, když bude pohotovost v nemocnici s rentgenem a laboratoří, než když se budou potíže řešit někde v malé ordinaci s tužkou a baterkou," dodává.

Kraje však názor lékařů nesdílí. "Tento postup se nám nelíbí," říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. "Považuji to za pokrytectví. Praktičtí lékaři se chtějí vyvinit z toho, aby na pohotovostech sloužili," dodává Běhounek. Pochopení pro praktické lékaře mají odborníci na urgentní medicínu, se kterými lékaři sepsali společné memorandum. Za ideální považují převzetí péče o pacienty pohotovostí urgentnímy příjmy nemocnic. Ty jsou podle jejich názoru dostatečně vybavené k zodpovědnému stanovení diagnózy.      (Zdroj: Eurozprávy)

Sviňárny prostě hýbou světem ...


Anonymous ukazují, jak se chránit před technologií rozpoznávání obličeje (VIDEO) ..... Nebojte se dotčení občané! Velký Bratr vás možná sleduje, ale to neznamená, že mu to musíte ulehčovat. V jednom z nejnovějších videí, které se snaží upozornit lidi na monitorovací systém TrapWire, osoba tvrdící, že je v hnutí Anonymous, ukazuje, jak bojovat proti technologii rozpoznávání obličeje.

Minulý týden hacktivisté navrhovali několik kampaní na odstranění TrapWiru. Místo rozbíjení čoček kamer a stříkání sprejů ve videu „Anonymous – Fighting TrapWire“ nabízí návod, jak zabránit zvyšování sledování státem prostřednictvím pasivního odporu.

„Mnozí z vás již slyšeli o TrapWiru,“ začíná video. „Neustálé video sledování je problém, kterému v současné době čelíme. Nicméně je zde několik způsobů, jak můžeme bojovat proto tomuto sledování.“

„Nošení masky je snadný způsob, jak skrýt svou identitu,“vysvětluje hlas. „Nicméně maska nechrání před biometrickou autentizací. Navíc s nošením masky může být problém podle toho, kam chcete jít.“

„Dalším způsobem, jak se vyhnout rozpoznání obličeje je naklonění hlavy o více než 15 stupňů na stranu,“ pokračuje video. „Vzhledem k limitům programování nebudou moci zjistit, že je tvář přítomna, ačkoli to má své nevýhody. Podobnou metodou můžete použít propracovaný make-up pro deformaci obličeje. Tato metoda využívá omezení softwaru, proto počítač takový obličej nerozpozná. Ale těmito unavujícími způsoby na sebe přilákáte pozornost. Jistě existují lepší řešení, aby se zabránilo tomu, že budete přidán do databáze.“

Vypravěč také vysvětluje, že laserová ukazovátka údajně narušují sledování bezpečnostních kamer, a že „s infračervenou LED diodou, dráty a devíti voltovou baterií se můžete stát úplně neviditelným.“ DIY (Do IT Yourself – udělej si sám) systém malých světel na kšiltu kšiltovky, jak tvrdí video, vám garantuje kompletní anonymitu před kamerami, zatímco vypadáte zcela normálně mezi ostatními lidmi.

„Zatímco vláda se sakra snaží, aby nás sledovala v každém okamžiku každý den, ale nejsme bezmocní. Vždy existují způsoby, jak se bránit. Připomeňme jim, že román 1984 není návod k použití,“ končí video.      (Zdroj: Free Pub)


Neviditelný nepřítel na silnici ..... S geopatogenními zónami se nesetkáváme jen v našich domovech a kancelářích, ale pronásledují nás i na pozemních komunikacích. A neujedeme jim, ani když to pořádně osolíme, jak se říká. Projíždíme úseky, které jsou protkány zemními anomáliemi, které známe pod názvem geopatogenní zóny, aniž jsme schopni je zaregistrovat. Každý z vás už určitě narazil na značku - Pozor, úsek častých nehod, obvykle je tam uvedena délka nebezpečného úseku. A většinou je to v místech rovných jako stůl, bez jediné zatáčky. Geopatogenní zóny zpravidla přecházejí silnici zleva doprava nebo zprava doleva, málokde procházejí kolmo. Řidič, když drží volant oběma rukama, chová se jako proutkař, který drží v ruce virguli. V důsledku toho se mu přes srdce uzavírá energetický okruh a dochází k většímu zatížení srdce. Možná jste si všimli, že když jste jeli delší dobu autem, automaticky jste uvolnili jednu ruku z volantu. Vaše tělo si vyžádalo energetické uvolnění.

Pokud je řidič na tato záření citlivý a geopatogenní zóny se nacházejí ve svém energetickém maximu, může dojít k mikrospánku, krátkodobému zastavení dechu, zástavě srdce a k reakci svalů jako při reakci proutku. Ovšem s tím rozdílem, že řidič strhne volant ve směru průchodu zóny. To znamená, že pokud zóna prochází zprava doleva, tak reakce na volantu je doleva a dochází ke střetu vozidel, nebo zóna prochází zleva doprava a reakce na volantu je doprava a dochází k tomu, že auta vyjíždí z vozovky. Čím je rychlost vyšší, tím je prudší i reakce. Ve dnech okolo úplňku je intenzita zón až třikrát silnější, proto je v tomto období tolik dopravních nehod. Hovořil jsem na toto téma s řidiči kamionů a ti mi potvrdili, že jsou úseky, kde musí být velice opatrní. Jel jsem jednou v Praze ze Zličína na Barrandov a u obce Ořech najednou cítím, jak na mne jde mikrospánek. Okamžitě jsem pustil jednu ruku z volantu a bylo dobře. Je dobré mít o těchto možných situacích povědomí a mít tyto reflexy nacvičené.     (Zdroj: Doplněk)


Na Marsu jsou stavby umělého původu, které nám mají zůstat utajeny ..... Rudá planeta odhaluje díky misi Curiosity postupně svá tajemství. „Těch je víc než dost,“ tvrdí zakladatel amerického Centra pro výzkum kosmických anomálií Enterprise Mission a bývalý poradce NASA Richard Hoagland, který je přesvědčen, že NASA řadu cenných záběrů z Marsu před veřejností tají.

„Analyzujeme veškerá data, která NASA pouští ven, a víme, že se před veřejností snaží skrýt fakt, že ve sluneční soustavě objevila řadu artefaktů umělého původu,“ uvedl Hoagland. Jinými slovy – vesmír je doslova poset stopami dávných mimozemských civilizací a my o tom nemáme vědět.

I to je podle Hoaglanda důvodem, proč NASA vysílá na Mars raději nepilotované sondy. Právě na něm je totiž řada objektů umělého původu. A proč to chtějí Američané utajit? „Musíme se vrátit do daleké minulosti,“ říká Hoagland. „Už v 50. letech vydal Brookingsův institut zprávu, která se zabývala možným objevením rozumného života ve vesmíru. A ve zprávě stálo: Důsledky tohoto zjištění by byly pro lidskou civilizaci katastrofální.“

Zpráva dále doporučovala přísné utajení veškerých nálezů, a NASA proto uvalila přísné informační embargo na všechny „podezřelé“ snímky, které postupně shromáždila. Šlo zejména o nálezy starobylých ruin mimozemského původu ve sluneční soustavě. „Takže co dnes vidíme?“ ptá se dál Hoagland. „Vozítko Curiosity se znovu snaží vše utajit. Přistálo poblíž Galeova kráteru u hory Mount Sharp, která je ve skutečnosti fantastickou starověkou stavbou, jejíž obvod měří přes 20 mil!“

Pyramidy na Marsu? ... A dodává: „Na prvních oficiálních snímcích, které Curiosity poslala za Zemi, je krásně vidět, jak neobvyklý tvar Mount Sharp má. Je evidentní, že pravidelné geometrické tvary jejích svahů nejsou přirozeného původu. Jenže na detailních snímcích, které pořídily jiné kamery, jsou jasně patrné i různé periodicky se opakující fragmenty, kterými je Mount Sharp poseta. Na panoramatických snímcích z Curiosity ale vidět nejsou.“ Podle Hoaglanda nemáme vědět, že Mount Sharp je ve skutečnosti součástí komplexu marťanských pyramid. Ty jsou podle něj podobné těm pozemským, jaké známe třeba z Gízy.

Podle Hoaglanda nemáme vědět, že Mount Sharp je ve skutečnosti součástí komplexu marťanských pyramid.

Na tiskové konferenci NASA konané 8. srpna se z pléna ozval dotaz adresovaný šéfům projektu Curiosity: „Co když se na snímcích z Marsu, které dáváte na internet v reálném režimu, najednou objeví nějaká anomálie, například něco zjevně biologického původu?“ Johna Grotzingera otázka zaskočila a reagoval na ni nejdřív pokrčením rameny a „Mmm“. Pak odpověděl: „Uvidíme, jak to všechno půjde dál. Pokud někdo bude chtít na jakémkoli snímku vidět například stromatolity, tedy prekambrické usazeniny, budiž.“

Hoagland z tohoto vyjádření usuzuje, že NASA až moc dobře ví, co všechno se na Marsu skrývá. Kdyby mělo dojít na lámání chleba a svět se měl dozvědět i o stavbách umělého původu, v NASA se zcela jistě postarají o to, aby se vozítko Curiosity „odmlčelo“ z důvodů nečekané technické závady. „Pod rouškou údajných oprav softwaru pak budou moci v klidu studovat starobylé marťanské ruiny a zkoumat tajemství mimozemské civilizace, o kterých se my nemáme nic dozvědět,“ uzavírá Hoagland.      (Zdroj: Proc Proto)


Nejprůkaznější studie o vakcinaci dosud nebyla veřejně publikována ..... V epidemiologických studiích se objevují zprávy potvrzující podezření, že častá vakcinace není z dlouhodobého pohledu pro zdraví přínosná, Vychází se přitom ze srovnávání očkovaných a neočkovaných jedinců.

Takovéto epidemiologické studie (odvolávající se i na statistická šetření) přímo dokládají, že mezi dětmi s vakcinací existuje horší zdravotní stav, než u dětí neočkovaných.

Jak a proč k tomu dochází se ale stalo zjevné až díky řízené laboratorní studii provedené v roce 2009 na japonské univerzitě v Kóbe.

Tato studie byla publikována včetně oponentury pouze v odborném magazínu the PLOS One Open Journal koncem roku 2009, takže nemohla vyvolat žádný významnější zájem u veřejnosti. Až nedávno vzbudila menší rozruch zásluhou článku od Heidi Stevensonové, zabývající se homeopatií na blogu Gaia Health (viz odkazy na zdroje na konci).       (Čtěte na stránkách Západní medicína očima kritiků)


4.9. 2012     Před padesáti lety - se uskutečnilo první oficiální nahrávání Beatles ve studiích EMI na Abbey Road. Skladbu Love Me Do nahráli s Ringo Starrem za bicími a deska vyšla hned následujícího dne. Při dalším pokusu - 11. září - bubnoval místo Ringo Starra narychlo angažovaný Andy White a Ringo jen doplňoval rytmiku na tamburínu. Na druhé straně SP desky byla skladba P.S. I Love You.

Čtvrtého září 1890 vltavská stoletá voda pobořila pražský Karlův most a dorazila až na Staroměstské náměstí.

Před 175 lety, 4. září 1837, uskutečnil Samuel Morse první úspěšnou demonstraci svého telegrafu.Tehdy dokázal přenést na vzdálenost zhruba půl kilometru text ve znění "Úspěšný experiment s telegrafem 4. září 1837." Záznam pořízený na úzký pruh papíru měl podobu nepřerušované čáry s množstvím výstupků ve tvaru písmene "V", takže se značně podobal grafu z EKG či seismografu.


Náklady regulace aut a žárovek jsou vyšší než přínosy ..... Vládní regulace spotřeby a energetické účinnosti automobilů, žárovek a elektrospotřebičů v USA a Evropě spotřebitelům žádné úspory nepřinášejí a celkové náklady takových norem jsou mnohem vyšší než přínosy. Uvedli to ve své studii dva američtí ekonomové Ted Gayer a W. Kip Viscusi. Úřady podle nich naprostou většinu úspor odvozují od nepodloženého předpokladu "iracionálního spotřebitele". Ve skutečnosti jsou ale iracionální a krátkozrací sami regulátoři, protože ignorují řadu ostatních aspektů produktů a vnucují lidem vlastní jednostranné preference.

Normy pro spotřebu a energetickou účinnost, kvůli nimž v EU nyní například musela skončit výroba a distribuce klasických žárovek, vlády zakládají na cíli snížit spotřebu energie v zájmu omezení emisí skleníkových plynů. Ekonomové ale na základě údajů samotných úřadů konstatovali, že nové normy budou mít na emise jen nepatrný vliv a že jejich hlavním odůvodněním jsou údajné přínosy pro spotřebitele v podobě úspor.

Regulační úřady si myslí, že spotřebitelé si nejsou schopni spočítat budoucí úspory z nákupů dražších produktů s nižší spotřebou a že dávají přednost levnějšímu zboží, protože se o budoucnost nestarají nebo budoucí náklady na provoz podhodnocují. Pro úřady to znamená, že se stavějí do role jediných racionálních subjektů, které musí nutit lidi ke změně preferencí a k omezení výběru pro jejich vlastní dobro.      (Zdroj: Ekolist)


Učení ve spánku ..... Lidský mozek se dokáže naučit nové věci, i když spí. Spojíme příjemné s užitečným? Kde jsou hranice našich možností?

Spánkový cyklus průměrného dospělého člověka probíhá v cyklech. Základní rozdělení spánku je na Non-REM spánek (synchronní) a REM spánek (paradoxní). Kredit: IJsbrand Attema, Wikimedia Commons

Prázdniny skončily, školní rok začíná. Ráno už zase řinčí v dětských pokojích budíky. Brutálně přervou sladký spánek, aby mohla dřímoty a snění vystřídat neúprosná rutina: rozlepit oči, vyčistit chrup a pyžamo zaměnit za občanský oděv. Snídani do žaludku, svačinu do tašky, tašku na záda a tradááá do školy. A přitom by se chtělo tolik spát … Jenže vzdělání čeká a škola volá.

Všem, kteří sní o výuce v náruči Morfeově, svitá naděje díky izraelským vědcům pod vedením Naoma Sobela z Weizmannova institutu. Studie publikovaná ve špičkovém vědeckém časopise Nature Neuroscience dokazuje, že učení ve spánku funguje. Pochrupující Sobelovi dobrovolníci se zatím nenaučili řešení integrálů metodou per partes či vyčíslování rovnic oxidačně-redukčních chemických reakcí. Zvládli jednoduché tóny, vůně a pachy. Může se to zdát málo, ale někde se začít musí.      (Čtěte na stránkách OSEL)


Hořká čokoláda může snižovat riziko vzniku onemocnění ..... Složky přítomné v hořké čokoládě mohou pomoci krátkodobě snižovat krevní tlak a napomáhat tak ochraně proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

V rámci nedávno provedené australské studie v "The Cochrane Library" bylo provedeno 20 testů, při nichž se denně podávala respondentům hořká čokoláda nebo kakaový prášek. Pokusy trvaly 2-8 týdnů a zúčastnilo se jich 856 osob konzumujících mezi 30-1080 mg flavanolů v 3-100 g čokolády denně. Výzkumníci shledali, že vysoký obsah flavanolů v čokoládě nebo kakaovém prášku snížilo krevní tlak v průměru o 2-3 mm Hg. Složkám přítomným v kakau nazývaným flavanoly je přičítána vlastnost, že zvyšují množství kyseliny dusičné v lidském těle, která ovlivňuje průtok krve cévami, jež v konečném důsledku má pozitivní účinek na snížení krevního tlaku.

Tyto potraviny ukázaly jako látky, které pomáhají ke snížení tlaku krve v porovnání s kontrolní skupinou.

Výsledky australské studie byly zveřejněny krátce potom, co EFSA informovala o pozitivním vlivu čokolády na lidské zdraví ...      (Zdroj: Agronavigátor)


Shell dostal povolení k zahájení vrtů - řekněte světu, jak „skvěle“ je připraven! ..... Pomozte nám světu ukázat, jak „skvěle“ je Shell připraven na těžbu v extrémních arktických podmínkách! Obamova administrativa včera s okamžitou platností povolila Shellu zahájit vrtné práce v arktických vodách severně od Aljašky. Jeho klíčová loď, která má v případě havárie zastavit únik ropy, však stále ještě nesplňuje technické předpisy, nemá potřebná povolení a od místa vrtu je vzdálená dva týdny plavby.

Povolení se zatím vztahuje na přípravné vrtné práce a vrty smějí být jen do hloubky, kde se ještě nenachází ropa. „Finální povolení pro vrtání i do vrstvy obsahující ropu obdrží Shell až poté, co bude havarijní plavidlo řádně certifikováno, vyzkoušeno a přítomno na místě vrtu,“ uvedl James Watson, ředitel Úřadu pro bezpečnost a ochranu životní prostředí (Bureau of Safety and Environmental Enforcement), který povolení vydává. Úřad sice od začátku tvrdí, že po Shellu vyžaduje, aby dodržoval nejpřísnější standardy, avšak včerejší rozhodnutí svědčí o pravém opaku.

Vytvořte svou vlastní anti-reklamu!

Firma Shell investuje obrovské finanční prostředky do reklamních kampaní a zlepšování image své značky a také do toho, aby veřejnost přesvědčila, že je na těžbu v Arktidě perfektně připravená. To ale prostě není pravda.

Stránky www.ArcticReady.com jsou parodickou reklamní kampaní, která ukazuje, jak „dobře“ je Shell připraven na případ ropné havárie v Arktidě.      (Zdroj: Greenpeace)


Čekají Češi na návrat vládce typu Otce vlasti? ..... Karel IV. Když se budoucí císař Karel IV. vracel do Čech, byla země rozkradená, zadlužená, demoralizovaná a všude řádili loupeživí rytíři. Karel shromáždil zbývající seriózní šlechtice do malé armády, prošel s ní zemi a silou vyvrátil a pověsil loupeživé rytíře. Pak zaměstnal nezaměstnané (hladová zeď), založil výuku moudrosti (univerzitu), konstituoval mravnost a kult (arcibiskupství), nikdy nevedl válku, radil se s jinak obdařenými (slepý mládenec a poustevník v Bavorsku), a stavby, které začal stavět, jsou chloubou království dosud. Když v roce 1378 zemřel, vnímali pozůstalí jeho smrt jako smrt Otce vlasti. Ještě 600 let poté byl zvolen největším Čechem.

Dnes po řádění nacistů, komunistů a privatizátorů je stav země podobný. Země zadlužená, její správa rozložená egoizmem, právo neprůhledné a bez peněz nevymahatelné, nikdo nevěří na nic jiného než peníze, na každém "rohu" nějaký loupeživý podnikatel, v mnohé veřejné funkci mafián nebo jinde neuplatnitelný, flákači a rušitelé pořádku mají plno lidských práv. Z tohoto rozvráceného stavu správy státu profitují loupeživí zahraniční "podnikatelé a finančníci".

Za kocoviny ze stavu věcí veřejných se přibližuje všeobecná volba hlavy státu. Spolek politiků a hráčů "vrhcábistů s veřejnými penězi" ale v poslední době zneklidněl. Dosud si hlavu státu zákulisními machinacemi a dohodami volili politici sami. Po ostudnosti několika posledních voleb a ve chvíli své snížené prozíravosti ustoupili politici tlaku veřejnosti a uzákonili volbu hlavy státu všemi občany. Spoléhali na to, že ta v Česku proběhne jako jinde. Totiž že "demokraticky" vyhraje ten, kdo sežene více peněz na koupené mediální propagátory a volební párky a piva. Ale zdá se, že se probouzí kacířské a revizionistické Česko. Kampaň ještě nezačala a již nyní je možné v médiích pozorovat vysoký stupeň nervozity z výsledku. Mnozí obchodní a političtí "vrhcábisti" zjevně znejistěli. V důsledku nedobrého stavu státu a veřejného mínění se vynořilo nebezpečí popsané Macchiavellim. Nebezpečí, že se šelma jménem "spící lid" probudí a ve volbách nezvolí "toho správného kandidáta". Takového, který by tomu současnému "byznisu", tedy machinací podle představ bezzábranových "demokratů" nepřekážel. Ti potřebují prezidenta, který by na pokyn poradců kladl věnce, pozitivně řečnil při různých výročích a nosil by obleky šité ve správném salónu. K ukojení feministek i bezmocná prezidentka by nebyla neúnosná. Nevadil by ani prezident s modrou hlavou, aby bylo ve světě vidět, že Češi nejsou žádní "suchaři". Jako to předvedli v dobách zpěvačky ve funkci ministryně obrany.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Rovnou sklenicí k menší opici ..... Do boje s alkoholismem se zapojuje také věda. Experimentální psychologové v britském Bristolu se konkrétně snaží najít způsob, jak ovlivnit nadměrnou spotřebu alkoholických nápojů. Zdá se, že k tomu mohou dopomoci rovné sklenice.

Lidé si prvotně musí uvědomit, kolik toho vypijí a za jak dlouho se opijí. Jenže to často neví ani sám piják. Sklenice totiž může narušit přehled o tom, kolik alkoholu je spotřebováno. Vědci totiž zjistili, že sklenice matou svým tvarem – a z užších sklenic teče do hrdla pivo rychleji.

Během výzkumu psychologové natáčeli na video 160 mladých, zdravých lidí, které rozdělili do 8 skupina a tam popíjeli buď pivo, nebo nealkoholické nápoje v různých typech sklenic. Ležák nebo limonáda se podávala v britských mírách, které odpovídají buď 177 ml nebo 354 ml. Zatímco účastníci pili, sledovali emocionálně neutrální dokument o přírodě. Pak vědci vedení Angelou Attwoodovou počítali, za jak dlouho vyprázdní obsah svých sklenic.

Jedna skupina pila mnohem rychleji, než ostatní – měli servírované pivo v zakřivených sklínkách. Pivo 354ml z rovného půllitru pili zhruba 13 minut, jenže ze zakřivené sklenice méně než 8 minut. Téměř tak rychle, jako pijáci limonád. Čas nutný k vypití se tak zrychlil o 60 %! Podle Attwoodové se totiž sociální pijáci orientují ve své spotřebě alkoholu tak, že podvědomě odhadují ve sklenici polovinu vypitého nápoje. V různě zakřivených pohárech je ale tento orientační bod nejasný.      (Zdroj: 21@století)


Šokující plány elit na Nový Barbarský Světový Řád ..... Přetvoříme lidskou společnost na sloužící otroky bez možnosti změny

V roce 1988 dr. Dunegan svoji vzpomínku na tuto přednášku, kterou pronesl dr. Day, svěřil paní Randy Engelové z organizace US Coalition of Life a namluvil ji na magnetofonový pásek. Popisuje „Nový systém světa“, který už je implementován a který svět obrátí naruby. Dr. Day si přál, aby se oněch tehdejších 80 lékařů, kteří byli účastníky této přednášky, na to mohlo připravit. Přepis magnetofonového záznamu najdete zde a měli byste si jej co nejpřesněji prostudovat.

Co s námi chtějí udělat ...Naši političtí a kulturní „vůdcové“ jsou komplici v komplotu s cílem přetvořit lidskou společnost tak, aby mohla sloužit globální finanční elitě jako otroci. Lži o válkách, terorismu, hospodářských krizích, změně klimatu, nedostatku energie atd. na jedné straně a manipulace pomocí masových sdělovacích prostředků, zábavy, trendů módy a jiné propagandy na straně druhé se používají k tomu, aby byl krok po kroku zaveden orwellovský policejní stát.

Že tento plán skutečně existuje, to prokazuje následující vyjádření dr. Lawrence Dunegana o jedné přednášce, které se dr. Dunegan zúčastnil a kterou přednesl dr. Richard Day. Dr. Day byl národní lékařský ředitel (national medical director) Rockefellerem sponzorované „Planned Parenthood“ neboli organizace pro Plánované rodičovství. Dr. Day tuto svoji přednášku pronesl na shromáždění Sdružení amerických dětských lékařů v Pittsburghu 20. března 1969!

V roce 1988 dr. Dunegan svoji vzpomínku na tuto přednášku, kterou pronesl dr. Day, svěřil paní Randy Engelové z organizace US Coalition of Life a namluvil ji na magnetofonový pásek. Popisuje „Nový systém světa“, který už je implementován a který svět obrátí naruby. Dr. Day si přál, aby se oněch tehdejších 80 lékařů, kteří byli účastníky této přednášky, na to mohlo připravit. Přepis magnetofonového záznamu najdete zde a měli byste si jej co nejpřesněji prostudovat.

Jde o „The New Order of Barbarism – Nový řád barbarství“, který dr. Dunegan namluvil na tři magnetofonové pásky. Dr. Richard Day, který zemřel v roce 1989, byl členem tohoto „Řádu“ a v době této své veřejné řeči byl také profesorem dětského lékařství na škole Mount Sinai Medical School v New Yorku. Ke shromážděným dětským lékařům promluvil „neoficiálně“ o plánu globální elity, která vládne západnímu světu a která si přeje zavést celosvětovou diktaturu, celosvětové tyranství, obecně nazývané „Nový světový řád“, vytvořený z jedné celosvětové vlády a jednoho celosvětového náboženství.

Dr. Day své posluchače vyzval, aby si nedělali žádné poznámky a aby vypnuli všechna svá zařízení pro záznam zvuku a obrazu. Na úvod řekl, že dříve by o tom nesměl promluvit, ale nyní (v roce 1969) už o tomto tajném plánu může volně hovořit, neboť „vše je připraveno a nikdo nás už nemůže zastavit.“

"Někteří z vás si myslí, že mluvím o komunismu. Ale to, o čem mluvím, je mnohem větší než komunismus!"      (Čtěte na stránkách Matrix-2012)


V sousední sluneční soustavě je život. Z planety Gliese 581g k nám dorazil signál ..... Britský tisk před časem informoval, že astronom Ragbir Bhathal z University of Western Sydney (UWS), který pracuje v programu SETI, obdržel v roce 2010 zvláštní světelný signál ze systému Gliese 581. Podle Bhathala se podobal silnému laserovému paprsku. Vědci tvrdí, že využití laseru by mohlo hledání mimozemského života značně urychlit a že bychom o sobě měli dávat vědět stejným způsobem.

Exoplaneta Gliese 581g byla objevena v roce 2007. Od Země je vzdálená 20 světelných let. Má své slunce, obíhá kolem něj v obyvatelné zóně a z hlediska existence rozumného života je velmi perspektivní. Pro vědce tak bylo záhadou, proč se s námi její obyvatelé dosud nepokusili navázat kontakt. Ze Země vysíláme rádiové signály přes 60 let, takže do systému Gliese se už dávno musely dostat. Odpověď tedy zřejmě dorazila…      (Zdroj: Proc Proto)


Leží král Richard III. pod parkovištěm? ..... Britští historici a archeologové pátrají po místě posledního odpočinku krále Richarda III.

Anglický král Richard III. je znám z dramatu Williama Shakespeara jako kulhající hrbáč s ochromenou rukou a pokřiveným charakterem. Většina historiků je však přesvědčena, že Richardova tělesná postižení jsou dodatečně vytvořeným mýtem. Už za své dvouleté vlády nad Anglií se netěšil velké oblibě. Kladlo se mu za vinu zmizení dvou mladých princů, kteří měli přednostní nárok na anglickou korunu. Od nástupu na trůn 26. července 1483 až do své smrti 22. srpna 1485 čelil král Richard III. hned dvěma povstáním. Po osudové porážce vojskem Henryho Tudora na Bosworthských polích už jeho pověst nechránilo vůbec nic. Vítěz i v tomto případě přepisoval dějiny do podoby, která mu nejvíce vyhovovala.

Svým dílem k vytvoření mýtu o zrůdném králi výrazně přispěl i William Shakespeare, který nechává opěšalého Richarda III. uprostřed bosworthské bitevní vřavy volat: „Koně, koně, království za koně!“

Ani tento poslední králův výrok není s vysokou pravděpodobností autentický. Jisté je, že Richardovou smrtí na Boswortských polích se završil anglický středověk. Skončila vleklá „válka růží“ a s ní i nadvláda rodu Yorků nad Anglií. Na trůn nastoupil vítěz od Bosworthu Henry Tudor, který vešel do dějin jako Jindřich VII.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Podivná smrt báječného muže od létajících strojů ..... Jana Kašpara snad každý zná jako prvního českého letce. Ve skutečnosti to ale byla rozporuplná osobnost, v jejímž stínu se neprávem ztrácí mnoho jiných průkopníků. Skutečný Jan Kašpar asi už navždy bude schovaný pod nánosem mýtů. Záhadou zůstane i jeho podivná smrt.

Letecká kariéra Jana Kašpara byla překvapivě krátká; trvala pouhé dva roky. Zbytek jeho života se skládal převážně z neúspěchů, někdy i dost nepochopitelných. Roku 1927 z někdejší slávy už nezbylo vůbec nic: inženýr Kašpar byl zadlužený, osamělý bankrotář, někteří pamětníci mluví i o duševní chorobě a alkoholismu. Někdy na přelomu února a března vzal šálu, polil ji benzínem, omotal kolem hlavy a nadýchal se toxických par. Když o pár dní později zemřel, lékař do úmrtního listu napsal milosrdné "zápal plic".      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


3.9. 2012     Třetího září 1783 formálně skončila Americká válka za nezávislost podpisem Pařížského míru mezi Spojenými státy americkými a Spojeným královstvím.


Novela zákona o pozemních komunikacích: přísnější kritéria pro billboardy ..... Dobré zprávy pro bezpečnost silničního provozu přináší novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která vstoupí v platnost 1. září 2012. Důležitým krokem je zejména výrazné zpřísnění podmínek pro umisťování a provozování reklamních zařízení na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy. Zmizet z českých dopravních tepen by tak do 5 let měla většina reklamních zařízení, které byly v minulosti úřady povoleny.

Novela zákona o pozemních komunikacích zavádí princip, že jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze tehdy, slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení. „Většinu reklamních zařízení u silnic vyšších tříd novela zákona zakazuje a do 5 let musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení, která nevyhovují novému požadavku,“ řekl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš, který zároveň připomněl i problematiku nepovolených billboardů...

Ministerstvo dopravy při návrhu změn v oblasti zřizování a provozování reklamních zařízení zdůrazňovalo zejména bezpečnost silničního provozu. „Zohlednění kritéria bezpečnosti považuji za velmi důležité. Jsem proto rád, že se nám zákonem podařilo omezit billboardy alespoň kolem těch komunikací, kde řidiči jezdí vyšší rychlostí,“ uvedl ministr Pavel Dobeš. Na základě konzultací s Policií ČR a dopravními experty se totiž ukázalo, že reklama odvádějící pozornost řidiče od řízení vozidla je obzvláště nebezpečná při rychlostech nad 80 km/h – tedy zejména na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. I při chvilkové nepozornosti zde vozidlo urazí poměrně velkou vzdálenost a následky nehod bývají velmi vážné. S ohledem na bezpečnostní rizika reklamních zařízení omezuje jejich umisťování u silnic i řada jiných evropských států. Jde například o Německo, Španělsko, Belgii, Dánsko, Estonsko nebo Maďarsko, jejichž právní řád – s určitými výjimkami – zakazuje umisťování reklamních poutačů v extravilánu u všech komunikací.      (Zdroj: Ecomonitor)

Prokristapána, proč se to má odstranit do pěti let - chápe to někdo? Proč ne do pěti dnů?


Solární vlaky: Rychlost 355 km/h ..... Myšlenka vlaku, který by byl zcela poháněn sluneční energií, možná není až tak šílená, jak by se mohlo zdát. Využití sluneční energie v železniční dopravě pravděpodobně má budoucnost.

Železniční doprava se oproti automobilům vyznačuje několika podstatnými výhodami, například v oblasti bezpečnosti. Ze statistik z loňského roku vyplývá, že počet mimořádných událostí na železnicích České republiky nepřevyšuje číslo 3 800 ročně, zatímco v silniční dopravě je to přes 75 000 nehod, tedy téměř dvacetkrát více.

Počet usmrcených osob se v drážní dopravě pohybuje kolem čísla 270 (přičemž většinou jde o následky střetnutí na přejezdech, na kterých železnice nenese vinu), zatímco v silniční dopravě došlo za rok k usmrcení 707 osob.

A k tomu životní prostředí ... K vysvětlení statistiky není potřeba mnoho intuice. Zatímco při cestě autem míjíme v průběhu cesty několik desítek či stovek protijedoucích aut, kde stačí jediný chybný pohyb volantu a dojde ke srážce, u vlaků je situace zcela odlišná. Pohybují se po kolejích, a pokud nedojde k naprostému selhání zabezpečovacího zařízení, srážka s protijedoucím vlakem prakticky nehrozí.

Kromě toho vlaky vedou i co do vstřícnosti k životnímu prostředí. Emise CO2 v železniční dopravě představují jen 43 procent hodnoty emitované silniční dopravou. Samozřejmě, že nic není stoprocentně dokonalé a také vlaky mají své nevýhody: jsou pomalejší, dražší a nedostanou se všude.      (Čtěte na stránkách VTM)


Jak se žárlivý Buzz Aldrin pomstil Neilu Armstrongovi ..... První muž na Měsíci Neil Armstrong zemřel 25. srpna 2012. Všichni máme v paměti kamerový záznam jeho sestupu na Měsíc, ale položili jste si někdy otázku, proč neexistuje téměř žádná jeho fotografie z měsíčního povrchu? Buď je na nich jen jako silueta, nebo je vidět zezadu či z boku. Na všech kvalitních snímcích je naopak zachycen Buzz Aldrin, dokonce i slavná stopa v měsíčním prachu je jeho.

Oba astronauté sestoupili na měsíční povrch s fotoaparáty. Nedostatek Armstrongových snímků ale nezpůsobila technická závada, nýbrž obyčejná lidská žárlivost. Aldrin nedokázal přenést přes srdce, že na Měsíc sestoupí jako druhý a tiše se Armstrongovi pomstil – záměrně fotografoval všechno jiné, jen ne svého kolegu. Informoval o tom bývalý pracovník NASA Richard Underwood, který vedl fotografické kurzy pro astronauty. „Neil byl vybrán k sestupu jako první a Buzze to strašně štvalo,“ řekl Underwood. „Když jsme si pak prohlíželi fotky, které oba přivezli z Měsíce, byli jsme v šoku: Aldrin nepořídil téměř jediný Armstrongův snímek.“      (Zdroj: Proc Proto)


Konopí pomůže i při velmi vážných chorobách, mluvit o tom je však tabu! Proč? ..... Použití konopí jako alternativního léčiva je pod záminkou boje proti drogové závisloti neustále zakazováno. Jde tu však o naše blaho a zdraví? Nebuďme naivní! Jde jako vždy o peníze. Kdyby bylo povoleno konopí k medicínským účelům používat, farmaceutické firmy by přišly o obrovskou část zisků.

Pomáhá už několik tisíc let, přesto je zakázané ... Přitom marihuana a její produkty (hašiš, olej) patří mezi lidstvem užívané látky již několik tisíc let. Celou dobu provázely lidstvo nejen jako součást náboženských a sociálních rituálů, ale také jako lék. Její užívání je zaznamenáno již v Eberských papyrech ze starého Egypta ze šestnáctého století před Kristem. Tehdy bylo konopí používáno zejména jako jeden z nejlepších prostředků proti bolesti.

Ani vědecké výzkumy nic nezmůžou ... Na účinky konopí se nezapomnělo, naopak, moderní lékařské výzkumy mnohkrát potvrdily jeho pozitivní účinky při léčbě a zmírnění projevů u velmi vážných nemocí. Patří sem AIDS, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba, všechny typy rakoviny či Crohnova nemoc. Přesto je konopí v České republice pro nemocné občany nedostupné. Hlavním důvodem jsou zmíněné farmaceutické společnosti a jejich honba za majetkem. Kvůli tomu jsou léčebné účinky konopí nežádoucím tématem.      (Zdroj: Czech Free Press)


Pečivo prudce podraží, hlásí pekaři. Lidé nebudou mít ani na jídlo ..... Vyhlídky letošní sklizně nejsou dobré a rostoucí ceny obilí v následujících měsících zdraží pečivo. Cena pšeničné i žitné mouky pro pekaře vzroste podle odhadů Svazu průmyslových mlýnů až o 25 procent, informoval v pátek Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů.

Český pekárenský průmysl je podle pekařů v současné době decimován dovozem zmražených polotovarů, které snižují výrobu a zhoršují konkurenceschopnost tuzemských pekařů na trhu. Navíc pekaře, jejichž podnikání je energeticky a dopravně velmi nákladné, silně postihují vysoké ceny pohonných hmot a energií a řada pekáren je proto ve ztrátě již před sklizní.

"Podzimní jednání o cenách chleba a pečiva mezi pekaři a obchodními řetězci budou velmi důležitá. V sázce je nejen budoucnost stovek českých pekáren, ale i zajištění kvality produkce a udržení široké nabídky čerstvých pekařských výrobků pro spotřebitele," uvedl předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal. Náklady na výrobu pečiva se proti stejnému období loňského roku zvýšily o 20 procent.

V České republice jsou podle vyjádření svazu jedny z nejnižších spotřebitelských cen čerstvého pečiva v Evropě, které navíc od roku 2007 stagnovaly či klesaly a nekorespondovaly s růstem nákladů pekařských výrobců. Ještě v roce 2007 byl klasický rohlík k dostání v obchodě za 2,50 koruny, dnes se prodává obvykle za dvě koruny. "Tento vývoj je však dále neudržitelný," shodují se pekaři.

Odhady sklizně obilovin v ČR jsou podle zástupce Svazu průmyslových mlýnů Pavla Filipa o 18,6 procenta nižší než loni, přičemž u pšenice se předpokládá pokles o 26 procent. "Velká poptávka zahraničních obchodníků po českém obilí zákonitě zvýší jeho cenu a tím i cenu mouky pro pekařské výrobce. Jestliže se v první polovině roku nákupní cena pšenice pohybovala pod hranicí pěti tisíc korun na tunu, po sklizni by měla stoupnout až na 6,5 tisíce korun za tunu," zakončil Filip.      (Zdroj: Eurozprávy)

Napřed nám vnutili myšlenku, že se neurodilo, pak se naše obilí prodá do zahraničí a čecháčci, pojděte si hlady ...


Proč římský císař přijal křesťanství ? ..... Švédský geolog Jense Ormo nalezl ve střední Itálii stopy po dopadu asteroidu z období 4. - 5. století n.l. a usuzuje, že kráter na hoře Sirente (obr.) by právě mohl objasnit legendu o náhlém přijetí křesťanství římským císařem.

Impérium bylo tehdy v obklíčení barbary a zevnitř ho ohrožovalo křesťanské hnutí. Letopisci uvádějí, že císař Konstantin uviděl na nebi udivující jev ve tvaru kříže, ihned se nechal pokřtít a pod znakem kříže v čele armády porazil dotírající barbary.

Švédský geolog Ormo dostal náhodou do rukou fotografie neobvyklého kruhového jezera v italském regionálním parku Sirente-Velino.

Místo navštívil a na místě zjistil řadu zvláštností. Sezónní jezero o průměru 140 metrů, které naplňuje dešťová voda, má jasně zdvižené okraje a nemá žádný přítok či odtok. Skupina, vedená Ormem předpokládá, že ktáter vytvořil asi desetimetrový asteroid. Dopad takového tělesa se podobá výbuchu malé atomové bomby - rázová vlna, zemětřesení a "atomový hřib".

Není prý proto divu, že udivený Konstantin změnil víru.      (Zdroj: Záhady a zajímavosti)


Od 1.září budeme bloudit po Praze ..... Od září se mění celý systém přeprav hromadnou pražskou dopravou. Bohužel většině cestujících se doprava zkomplikuje, budou muset více přesedat a jízda do práce se jim prodlouží. Mění se i názvy některých stanic, takže možná ani nenajdete tu svoji pod názvem, který znáte. To není to nejhorší. Na to si za čas zvykneme, ale nejhorší pro cestující je komplikace cestování pro seniory a tělesně postižené, protože přestupování a přecházení bude velkou nepříjemností.

Doplatí na změny i maminky s kočárky. Nastupovat, vystupovat a přesedat jim ztíží cestování. Očekávala jsem, že naopak od 1.září bude doprava upravena ve prospěch cestujících. Již teď se zdražuje jízdné, problémy jsou s Open kartou a návaznost na dojíždění mimopražských do práce do centra Prahy, je bude stát více času. Šetření na nepravém místě a lidé se právem ptají, proč by měli doplácet na organizované milionové úniky z kasy podniku.

V Praze jde o největší změnu za posledních 14 let. Cestující budou muset v některých lokalitách častěji přestupovat. Ročně se tak má ušetřit 406 milionů korun.

Změny se týkají i jiných větších měst, ale je vidět, že někde mysleli i na cestující:

V Liberci začnou jezdit tři nové autobusové linky, které zajistí dopravu lidí k prvnímu rannímu rychlíku z Liberce do Pardubic. Současně se menších úprav dočkají i noční spoje, které budou navazovat na rychlík od Pardubic, který přijíždí do Liberce krátce před půlnocí. Ve městě už léta jezdí dva brzké ranní autobusy, které svážejí řidiče dopravního podniku na čtvrtou ráno do služby, teď budou i pro cestující veřejnost.

Jihlavský dopravní podnik nasadí v září do provozu takzvaný midibus. Malý bezbariérový autobus s kapacitou 22 sedících a deset stojících cestujících poháněný zemním plynem bude jezdit na příměstské lince spojující krajské město s menšími obcemi, kde jezdí relativně málo lidí. V Hradci Králové chtějí zase spustit do zkušebního provozu novou linku spojující střed města s areálem fakultní nemocnice.      (Zdroj: Spotřebitel)

Kdyby se nestavěl ten debilní tunel Blanka, mohla Praha mít novou linku metra ... Takhle má akorát z ostudy kabát.


Obří sklady s potravinami na 5 let: Aljaška se připravuje na velké přírodní katastrofy ..... Aljaška je známá svými průkopnickými a soběstačnými obyvateli, kteří jsou zvyklí na odlehlá místa a drsné počasí. Přesto má guvernér Sean Parnell starosti ohledně zemětřesení nebo sopečné erupce, která by zanechala stát se svými 720 000 obyvateli odříznuté od dodávek potravin a dalšího vybavení. Jeho odpověď: Nechá stavět obří sklady plné jídla a zásob pro případ nouze.

V mnoha ohledech se stát neliší od zbytku Ameriky. Většina lidí kupuje potraviny v obchodech a spoléhá se na centrální síť elektrické energie a tepla. Ale na rozdíl od zbytku Ameriky není pro Aljašku pomoc jen několik kilometrů daleko. Počasí není jediná věc, která může způsobit katastrofu na Aljašce, kde jsou malá letadla upřednostňovaným způsobem dopravy a cesta ze Seattlu až do Juneau vyžaduje jízdu trajektem a 38 hodin v autě.

Nejhorší přírodní katastrofa proběhla v roce 1964, kdy zemětřesení o síle 9,2 a následné tsunami zabily 131 lidí a narušily elektrické systémy, vodovody a komunikační linky v Anchorage a dalších městech.

„Máme jinou motivaci, jak to udělat, protože pomoc je daleko od nás,“ řekl John Madden, ředitel krizového řízení Aljašky. Stát plánuje dva sklady potravin a zásob v nebo v blízkosti Fairbanks a Anchorage, dvě města, které také mají vojenské základny.

Stavba dvou skladovacích zařízení začne letos na podzim a první dodávky potravin plánovány na prosinec. Cílem je mít dostatek potravin k nasycení 40 000 lidi až po dobu jednoho týdne, včetně tří dnů na ready-to-eat jídlech a čtyři dny na hromadných potravinách, které mohou být připraveny a vařeny pro velké skupiny.

Největší město Aljašky Anchorage má 295 000 obyvatel a Juneau, třetí největší město, má 31 000 obyvatel. Ale je zajímavé, že má Aljaška zásoby potravin s dobou expirace 5 let, které splňují požadavky země na výživovou hodnotu, zdraví a kulturní požadavky.      (Zdroj: CEZ-OKNO)


Naše školství podle Heinricha Himmlera ..... Blížící se začátek školního roku mi připomněl, jak jsem onehdá četl, že naše školství žáky zbytečně přetěžuje znalostmi, které nikdy nebudou potřebovat. Staří Řekové, Ohmův zákon, Darwin, Robespierre a další haraburdí, které je přece budoucím manažerům, tenistům, lobbystům... a hlavně konzumentům trendů a slev úplně k ničemu. A někdy dokonce může odvádět od mnohem důležitějších zájmů, jako třeba co zrovna dělá Iveta Bartošová, jak nejlépe zhubnout, nebo jaká značka vozu je nejvíc in.

V osvobozování dětí od zbytečných vědomostí jsme sice už ušli pořádný kus cesty, například o křesťanských a antických kořenech naší civilizace se toho žák moc nedoví - ve srovnání s výukou v časech monarchie nebo první republiky. Pořád ale je co vylepšovat.

Podle reformátorů je také chybou, že škola žákům předává hotové pravdy a řešení, když si místo toho mohou hledat na internetu a facebooku, co zajímá je samotné. Další chybou je, že učitelé obvykle vyžadují pořádek, systém a kázeň, čímž ubíjejí přirozenou tvořivost.

Ne: žák se nemá ve škole učit, tím méně pak podléhat nějakým autoritám, protože to ho deformuje. Má tam hlavně brouzdat na internetu, diskutovat, cvičit se v prosazování vlastních názorů a tvořit. A vůbec nejlepší bude, když si svůj učební plán sestaví sám.

komensk1

Úplně to vidím před sebou. Sedmileté dítě usoudí, že nejužitečnější pro jeho další rozvoj bude orientovat se v nabídce počítačových her, o pár let později si k tomu naloží znalost fotbalových výsledků, aby se v posledních ročnících školy stal uznávaným expertem na pornografické servery. Občas při tom může v rámci tvůrčích školních diskusí profackovat učitele, který nešetrně naznačí, že znalost čtení, psaní, násobilky a dělení možná občas také není k zahození.

Ostatně, kdyby ho přece jen zajímalo něco vážnějšího, je tu přece Google. Ano, ten vynález, který třeba na otázku, kdo to byl Phaeton, odpoví, že jde o typ volkswagenu, značku deštníků, firmu pronajímající automobily, nebo jméno hotelu. Vidíte, takových užitečných informací! Někde vzadu se možná krčí i sdělení, že je to postava z antické mytologie.      (Zdroj: Novákoviny)


Nekonečně dlouhá zeď ..... Číňané nazývají velkou čínskou zeď Wan-li čchang-čcheng, což doslova znamená Zeď dlouhá deset tisíc mil. Protože výraz „deset tisíc“ je pro ně tradičně synonymem nezměrného množství, nabízí se výstižnější překlad Nekonečně dlouhá zeď. Dosud se uvádělo, že zeď je dlouhá asi 8 850 kilometrů, ale podle nových měření je Velká čínská zeď víc než dvakrát delší - takřka dvaadvacet tisíc kilometrů.

Na rozdíl od všeobecně rozšířené představy není jednou velkou souvislou stavbou, ale systémem na sebe navazujících opevnění, která se důmyslně překrývají. Její asi tři čtvrtiny z období dynastie Ming jsou ale ve velmi špatném stavu, neporušených jsou přibližně asi jen 8,2 procenta délky zdi.      (Zdroj: Doplněk)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz