wz

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


Vzkaz Před Silvestrem     Myslete na zvířata, šetřete petardami ..... Vánoční svátky a Silvestr jsou pro zvířata v horách silně stresujícím faktorem. Ruch z obcí a měst, spolu se zábavní pyrotechnikou, ruší divoká i domácí zvířata. Správa Krkonošského národního parku už před několika měsíci vyzvala krkonošské obce k přijetí místních vyhlášek, které by používání zábavní pyrotechniky omezovaly. Dosud tak učinily pouze Pec pod Sněžkou a nově i Horní Maršov.

„Návštěvníci hor by si měli uvědomit, že to, co jim činí potěšení, tedy různé petardy a rachejte, je pro zvířata silně rušivým prvkem,“ říká ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. „Mnohá střediska jako Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky, Rokytnice nebo Harrachov jsou vysoko v horách a nadměrný hluk, osvětlení ze zábavní pyrotechniky a další světelné efekty na noční obloze bezprostředně ovlivňují krkonošskou faunu,“ dodal. „Proto prosíme návštěvníky hor, kteří přijeli do Krkonoš oslavit Vánoce a Nový rok, aby jak ve městech, tak především na horských boudách, se zábavní pyrotechnikou v zájmu divokých zvířat opravdu šetřili,“ apeluje ředitel Hřebačka.       (Zdroj: Ecomonitor)

Tento vzkaz by se samozřejmě měl rozšířit úplně všude. Nejen v Krkonoších trpí zvířata lidskou civilizací obecně a ještě pak šílenstvím na konci roku mnohonásobně ...


24.12. 2010     Čtyřiadvacátý prosinec zná snad každý jako Štědrý den. Tento den je posledním dnem přípravy na vánoční svátky. Ve středověku se jednalo o poslední den roku, který začínal právě na slavnost Narození Páně 25. prosince. Nadělování dárků bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou sv. Mikuláše, avšak postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo „naděluje dárky“, nazýván Ježíšek, čímž se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré, co člověk dostává, má od Boha.


Vánoční stromeček ..... K vánocům se pojí také vánoční stromeček. Jak se k vánocům přidružil? Stejně jako vánoce mají původ i v pohanství, má v něm své kořeny i tento strom. Všichni pohané starověku spojovali kult Slunce (tj. Bálův kult) s kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery a s rituálním kultem stále zelených stromů - evergrínů. V době oslav „svatých nocí“ (zasvěcených slunečnímu božství) pořádali pohané veselice u stále zelených stromů. Na ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné přírodě, později doma, protože to bylo pohodlnější.

„Jedle, nebo dříve v Orientě cypřiš, jakož i terebint, byly jako stále zelené stromy života a zasvěceny „královně nebes Astertě“, manželce Bále.“ (Jubileum bibel, pozn. k 5 Mojž. 16,2). V předmluvě Elberdfelské Bible se dočteme: „Ašera byla kmen stromu bez kořene, avšak si pozůstalými větvemi, který se stavěl obyčejně po obou stranách Bálova oltáře.“ (pozn. k Soudcům 3,7; 6,25.26.30). „V mnoha domech se strojí vánoční stromek... Je to německý obyčej. Germáni totiž ve svých „svatých nocích“ stavěli před svými domy jedle a k poctě boha Slunce na ně umísťovali světla. Církev dala tomuto pohanskému obyčeji „křesťanský“ význam.“ (F. Spirágo, Lidový katechismus, str. 134)

Strom, resp. dřevo stromu je obsáhlým symbolem. V jeslích ze dřeva se narodil Kristus, na kříži ze dřeva zemřel...      (Zdroj: Pastorace)


Vánoce, Vánoce přicházejí ..... Adventu už je „nakrátku“, Vánoce jsou přede dveřmi, sněhová nadílka připravuje romantickou vánoční kulisu jako za našeho dětství. Advent a Vánoce jsou krásným obdobím církevního, liturgického roku, který je pokaždé příležitostí mít před očima velké události spásy: vstup Boha, jeho Syna Ježíše Krista, na tuto zem, jeho trvalá přítomnost a působení mezi námi konkrétně a vždy v novém kontextu dějin. Můžeme rozjímat o těchto událostech a uskutečňovat je ve svém životě.

Právě v liturgickém roce si můžeme uvědomovat, že Bůh nemlčí, ale promlouvá v dějinách. Nejsou to pouhé vzpomínky na minulost, na velké Boží činy, ale jde o aktualizování, přítomné prožívání spásy, která se „děje“. Je to život z víry. Více si uvědomujeme, že církev není především instituce, struktura, ale život, do kterého jsme křtem zasazeni a skrze svátosti vtahováni, že můžeme aktuálně prožívat...Není to jen kázání a mluvení o těch věcech...

Naplňování dějin spásy je živá věc.Ve vyznání Věřím v Boha říkáme „věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev“, ne proto, že všichni věřící už jsou svatí, ale že uprostřed nás je ten, který přišel a který je Svatý. Od něj má církev svaté prostředky spásy. My jsme slabí a hříšní. Právě proto potřebujeme mít podíl na spáse. Při trvalém prožívání různých období tajemství spásy v průběhu liturgického roku si to uvědomujeme a jsme proto naplňováni radostí.      (Celou promluvu kardinála Miloslava Vlka najdete na jeho stránkách)


Chesterton o Vánocích ..... Ježíš je ohněm nešťastníků v zimě ... Chesterton o Vánocích "Už dnes to vypadá tak, že většina lidí bude slavit Vánoce jenom formálně jako něco, co už nelze ani vysvětlit. Budou slavit tajemný den vánoční se stromečkem a dárky snad tak dlouho, až se jednou probudí a zjistí proč... Pomyslíme-li na Boží dítě v prosinci, měli bychom si uvědomit, co to znamená. Ježíš nebyl letním sluncem úspěšných, ale ohněm nešťastníků v zimě."      (Zdroj: Víra)


Přes milión Čechů bude o Vánocích doma samo ..... Přes milion lidí může trávit Vánoce - tedy čas, kdy se předpokládá, že lidé budou spolu - samo. V České republice je totiž podle statistiků 1 milión 200 tisíc jednočlenných domácností, což představuje každou čtvrtou domácnost, žije v nich 13 procent populace. Píše o tom čtvrteční Právo.

Nejvíce je takových domácností v Praze, kde představují 38 procent z celkového počtu všech domácností, nejméně v Jihomoravském kraji (22%). Podle sociologů však jednočlenné rodiny nejsou pouze ty, kde například po úmrtí partnera zůstal osamělý senior bez příbuzných. V půl miliónu domácností žijí mladí lidé ekonomicky aktivní dobrovolně a rádi. Prostě jim single život z různých důvodů vyhovuje. 

Psychologové upozorňují, že než být o Vánocích sám, je někdy horší než být spolu. Hektický úklid a vánoční přípravy mohou vyvolat v rodině napětí, výčitky a následnou hádku či agresi. Chvíle klidu a pohody někdy ukážou, že si lidé nemají co říci. Nemá ani příliš smysl uměle vytvářet společenství, když například třicetiletý syn má s rodiči stálé konflikty. Ani přítomnost v rodině, kde vás berou jako návštěvu, nemusí být pro obě strany přes vánoční atmosféru nejpříjemnější.

Podle ředitele Ústavu sociálních služeb Prahy 4 Miloše Hájka však mezi námi jsou skutečně opuštění lidé. Tito lidé nikoho nemají a mají potřebu kontaktů. Tady je třeba jim zejména chvíle Vánoc zpříjemnit. Nejsou třeba velké dary, podstatný je pocit, že někoho zajímají, někdo ví, že existují, potřebuje mít s nimi kontakt.      (Zdroj: Euozprávy)


Česko ráj ateistů: stále méně lidí věří v Boha nebo se hlásí k církvi ..... Třetina obyvatel Česka věří podle průzkumu v Boha a hlásí se k nějaké církvi. Je to o sedm procent méně než před patnácti lety. Praktikujících věřících je asi desetina. O Vánocích ale přicházejí do kostela i nevěřící. Moravané jsou zbožnější a častěji udržují vánoční zvyky.

Výsledky průzkumu sdělila agentura STEM, která se ptá lidí na jejich víru už 15 let. Při posledním výzkumu uvedlo 12 procent lidí, že určitě v Boha věří, a 20 procent, že spíše ano. Naopak 36 procent lidí řeklo, že nevěří, a 32 procent, že spíše ne. K římskokatolické církvi se hlásí 31 procent lidí a k Československé církvi husitské a Československé církvi evangelické kolem dvou procent lidí. 14 procent si není jisto  Polovina dotázaných uvedla, že je "bez vyznání", a 14 procent si nebylo jisto. Ostatní se hlásí k různým křesťanským i jiným církvím. Na bohoslužby chodí alespoň jednou do roka, obvykle na Vánoce, pětina lidí.  Alespoň jednou za měsíc pak sedm procent věřících. Dvě pětiny dotázaných ale odpověděly, že k jejich vánočním zvykům patří návštěva kostela. V porovnání s koncem minulého tisíciletí je to o pět procent méně.

O Vánocích chodí do kostela především věřící. Třetina z vánočních návštěvníků kostelů ale uvedla, že spíše v Boha nevěří, a někteří tvrdili, že rozhodně věřící nejsou. Ve všech otázkách se projevoval výrazný rozdíl mezi českými a moravskými kraji, ke kterým STEM přiřadil i kraj Vysočina. Více věřících je na Moravě a častěji také chodí do kostela.      (Zdroj: Lidovky)


Přijďte si prohlédnout betlémy ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích ..... Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo také letos pro své návštěvníky setkání s neodmyslitelnou tradicí spojovanou s Vánocemi, s betlémy. K vidění jsou v tzv. sloupovém sále pardubického zámku a pocházejí přímo ze sbírek muzea. Představují jeden z výrazných typů tradičního betlémářství v českých zemích, betlémy z Ústí nad Orlicí.

Vystavené betlémy byly vytvořeny malbou kvašovými nebo temperovými barvami na papírovém kartonu. Z něho jsou všechny figurky i kulisy staveb a krajin. Při stavbě betléma se ovšem tyto prvky zasazují do scénicky pojatého prostoru, vytvořeného mimo jiné použitím sušeného mechu, stromové kůry a dalších přírodnin, čímž vzniká iluzivní krajina, dávající divákovi pocit, že se stává sám účastníkem děje ztvárněné události.

Nejstarší doklady tvorby betlémů malovaných na papíře jsou v českých zemích doloženy z 2. poloviny 18. století. Jejich tradičnost spočívá zejména v tom, že tvůrci těchto betlémů vycházeli i v mladších obdobích z pozdně barokního stylu figur a celkové kompozice scény, vsazené do prostředí domácí krajiny. V tomto duchu autoři ručně malovaných betlémů tvořili nejen v 19., ale v průběhu 20. století, popřípadě tak tvoří i po roce 2000. Také v Ústí nad Orlicí trvá tradice tvorby malovaných betlémů prostřednictvím dlouhé řady několika generací tvůrců již více jak 200 let.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Stromy bojují se zločinností ..... Že stromy a lesy jsou plícemi naší planety, slyšel už asi každý. Ale málokdo tuší, že velikost a stáří  stromů v městské zástavbě má výrazný vliv na míru kriminality. Podle závěrů studie Severozápadní lesní správy v USA, které zveřejnil server Environmental News Network, vzrostlé stromy ve městech snižují  množství závažných trestných činů. Sběr dat probíhal mezi lety 2005–07 ve městě Portland ve státě Oregon a zahrnoval úctyhodný počet respondentů, celkem 2831 rodinných domů. Výzkumníci zkoumali vztah mezi

stromy a kriminálními činy. Za dvouleté období byla v oblasti volána policie k 431 trestným činů, přičemž většina z nich souvisela s majetkovou trestnou činností, necelá desetina připadala na násilné činy. K trestným činům docházelo jednoznačně méně v oblastech se vzrostlými stromy. Malé stromy, které brání ve výhledu, naopak míru kriminality zvyšují.

Mnohofaktorová analýza zohledňovala počet, velikost a stáří stromu, ale i objem koruny stromu. Výzkumník Geoffrey Donovan k hypotéze dodává: „Myslíme si, že velké stromy regulují kriminalitu. Je to jako prevence před zločinem – potencionální kriminálník vidí, že okolí je udržované, když je pečováno i o stromy.“ Podle něho tam, kde lidé pečují o zeleň, existuje i silnější vazba k domovskému prostředí. „Vzrostlé stromy nebrání ve výhledu. Zločinec ví, že zde bude při páchání trestné činnosti pravděpodobněji dopaden.“ Pokud má někdo před domem stromy nízkého vzrůstu, doporučují mu autoři prostříhat spodní větve tak, aby nebránily výhledu.      (Zdroj: Calla - Ďáblík č.90)


Síla magnetu v zemském jádře byla poprvé změřena ..... Americkým vědcům se nedávno podařilo poprvé přesně změřit sílu magnetu, který je vytvářen procesy ve vnější oblasti zemského jádra. Podle přesných měření je tento magnet asi 50x silnější, než je síla zemského magnetu měřená na povrchu. Toto číslo napovídá, že v hlubinách naší Země je stále dosti živo.

Díky tomu, že naše Země pracuje jako obrovský magnet, vlastně žijeme. Pozemská magnetosféra totiž nastavuje ochranný štít různým typům kosmického záření. Kde se ale vlastně toto „životodárné“ magnetické pole Země bere? Vnitřní magnetizmus Země by se velmi záhy po jejím zformování vytratil, kdyby nebylo tzv. „geodynama“. Pod tímto „dynamem“ myslí geologové procesy, které se odehrávají ve vnější vrstvě zemského jádra. Tato část jádra je stejně jako jádro vnitřní složeno složeného převážně z niklu a železa, na rozdíl od něj je však díky vysokým teplotám udržováno v kapalném stavu. Bouřlivé procesy ohřívání a ochlazování jistých částí vnějšího jádra vytvářejí v jeho materiálu proudy, které jsou elektricky nabité a přispívají tak k vytváření magnetického pole.

Dosavadní odhady síly vnitřního zemského magnetu se pohybovaly v poměrně širokém intervalu mezi 5-100 Gaussy (jednotka magnetické indukce). Tato čísla byla však založená pouze na teoretických modelech. Vědcům z prestižní univerzity v kalifornském Berkeley se však nedávno podařilo tuto hodnotu určit přesně. Do nitra Země se však přirozeně nevypravili – správnou hodnotu určili díky komplikované souhře vlivu Měsíce na rotaci pevného zemského jádra. Ačkoliv síla magnetu díky nevyzpytatelným proudům kolísá, její hodnota se pohybuje okolo 25 Gaussů. Není tedy ani velmi slabá, ani velmi silná. Naznačuje však, že vnitřek Země je stále velmi živý.      (Zdroj: 21@století)


Tajemství bludiček ..... Světélka na blatech jsou neoddělitelnou součástí mnoha pohádek a pověstí - ale současně nejspíš i reálný jev, který na vlastní oči spatřilo mnoho seriózních a vzdělaných lidí. Dodnes však není zřejmé, co jej způsobovalo.

Naši předkové zřejmě vídali tajemná světla nad močály docela běžně. Zabývali se jím mnozí ctihodní učenci a jev dostal i odborné latinské jméno: Ignis fatuus, v množném čísle Ignes fatui. Například roky 1706 a 1725 podle starých zápisů přinesly bohatou úrodu bludiček v Itálii. ...

... Moderní doba se pokoušela o vědecké vysvětlení fenoménu bludiček. Málokdo pochyboval o tom, že za světélky nejsou světlušky. Tento světélkující hmyz byl vždy všeobecně známý a navíc se objevoval jen během několika nejteplejších dní v roce. Většinou se proto soudilo, že bludičky jsou hořící bahenní plyn. ...

... Jedním ze zatím posledních pokusů o vysvětlení je názor M. A. Persingera a J. S. Derra z roku 1991, kteří tvrdí, že jde o elektrický jev vznikající stlačováním křemene v místech tektonických zlomů (tzv. piezoelektřina). Nechybí ale ani názor, že bludičky mají něco společného s kulovým bleskem, s jevy označovanými jako UFO, nebo, že jde o dosud neznámou živou entitu.

Původ fenoménu už se asi nepodaří vysvětlit, protože k mnoha záhadám bludičky přidaly jednu další a možná poslední - prostě z našeho světa zmizely. Je to díky melioraci močálů, vymření světélkujících hub, nebo díky úpadku obrazotvornosti moderních lidí zkažených televizí? A nebo se už ve světě plném umělých světel jen v noci netouláme po blatech a nekoukáme do tmy?      (Zdroj: Esoterikweb)


Království železnic: Dějiny a současnost České republiky v poměru 1:87 ..... V zábavném centru Království železnic v Praze se sešlo hned několik vernisáží v jeden den. Hejtman karlovarského kraje Josef Novotný otevřel nový segment modelu, Karlovarský kraj. Tvůrci modelu nezapomněli ani na typické prvky Karlovarska. Návštěvník uvidí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, dominanty hradů, nacházejících se v západních Čechách i promenády lázeňského města Karlovy vary.

Součastně s otevřením segmentu Karlovarského kraje se v prostorách výstavního centra instaloval také model nazvaný „Naše malá minulost", který ukazuje život v České republice v 60. až 70. letech minulého století, kdy byl v České republice socialismus.

Model a celý projekt výstavy „Naše malá minulost" není jen humornou vzpomínkou na absurditu doby, ale věrně a nápaditě poslouží k prohloubení povědomí u mládeže, která do Království železnic přijde.      (Zdroj: Veľká Epocha)


23.12. 2010     Den před Štědrým dnem roku 1947 byl v Bellových laboratořích poprvé předveden tranzistor, vynalezený Johnem Bardeenem, Walterem Brattainem a Williamem Shockleym.


Jaké tajemné vánoční zvyky ovládají svět? ..... Venku se tiše snášejí sněhové vločky a ledový vzduch se chvěje zvláštní náladou. Za ojíněnými okny zní dětský smích. Do kraje přišly Vánoce, výjimečný čas kouzel prodchnutý odvěkým tajemnem a nepolapitelnou magií. Od nepaměti křesťané po celém světě věří, že tato doba má zvláštní neopakovatelnou moc a dodržují nepsané tradice svých prapředků, jež mají ovlivnit věci budoucí nebo poodhalit roušku nezvratného osudu. Vydejte se s ENIGMOU na krátkou mystickou vánoční pouť a zjistěte, jaké tajemné zvyky se dodržují u nás i za horami.

České Vánoce plné kouzel aneb Svažte stůl řetězem! ... Nejvíce vánočních tradic se v našich končinách váže ke Štědrému dni a následně večeru, neboť noc z 24. na 25. prosince je považována za kouzelnou. Nejtajemnější zvyky se hlásí o slovo se setměním, kdy přichází čas podávání slavnostní večeře. U stolu má podle tradice sedět vždy sudý počet lidí. Proč? Ve starých časech se věřilo, že tou dobou svět obchází smrt a hledá místo, kde by povečeřela. Dostane se však jen ke stolu, kde hoduje lichý počet lidí. Ale běda takovému stavení, neboť smrt v něm už zůstane a do roka si z něj někoho odvede! Pokud tedy byl v rodině lichý počet členů, k tabuli se přizval host, klidně pocestný či žebrák. V nejhorším případě se prostřel jeden talíř navíc, aby se smrt zmátla. Prázdný talíř navíc symbolizuje i vzpomínku na zemřelé, kteří jsou prý o Vánocích blíže než kdy jindy.

Dalším štědrovečerním zvykem bylo omotávat kolem stolu řetěz. Ten symbolizuje soudržnost a údajně má v této zázračné době moc přenést tuto svou vlastnost i na rodinu, která tradici dodrží. Pod desku stolu se má také položit trocha slámy. Pro naše předky totiž znamenala bohatství, neboť ji měl jen ten, kdo měl půdu, a tedy jistý zdroj obživy. Zároveň je symbolem toho, že mysl lidí je s Ježíškem, který novorozený ležel v Betlémě také na slámě.

Jmelí na památku ukřižování ... Jedním z hlavních symbolů českých Vánoc je jmelí. Jak souvisí s těmito svátky? Ke jmelí se váže legenda, která praví, že kdysi bývalo krásným stromem. Když se narodil Ježíš Kristus, jeho otec Josef jej podle příběhu porazil a vyřezal z něj kolébku. O 33 let později měl být údajně ze dřeva stejného stromu stlučen Ježíšovi kříž, na kterém zemřel. Dávná pověst vypráví, že jmelí nemohlo unést takovou vinu a zármutek jej proměnil v seschlý keřík odsouzený k životu příživníka vysoko v korunách jiných stromů. Darované má ale rozdávat štěstí! Čas Vánoc je také nakloněn věštbám. Budoucnost se údajně může zjevit tomu, kdo o půlnoci na Boží hod pohlédne na hladinu klidné stojaté vody, například do studně.      (Čtěte na stránkách Enigma)


Vánoce v komunistickém kriminále (Anastáz Opasek) ..... Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho každodenního, je Svatvečer vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery proměněné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.

Je Štědrý večer, dostali jsme také státní nadílku, obrovské řízky, protože vědí, že se katolíci v ten den postí. Zmizely tedy za okny, přichystané na Boží Hod.

Dnes dopoledne se nepracuje a lze poznat sváteční pohodu, mnozí se modlí více než jindy sami v mlčení, jiní hovoří v hloučku. Rádi bychom si odpověděli na otázku, která je pro všechny kněze důležitá: kterak se dostat k ostatním vězňům, jakou cestou, kudy a přes koho, když jsme střeženi stálou hlídkou a bydlíme daleko od ostatních? Jsme totiž izolováni u historických hradeb, v bývalých bytech strážců.

Policie se rozrůstala ze dne na den a byty ve věznici již dávno nestačily. Je tu útulněji, ale jaksi nadměrně. Musíme spát tři nad sebou, pokoj je plný trojáků jako za války. Aby se nešířila nákaza náboženstvím, je mezi námi a ostatními přísná a bolestná hranice. Jakékoliv překročení se trestá korekcí na samotkách. Tam na cele není nic, žiješ mezi čtyřmi stěnami, jen navečer ti vhodí slamník.

Naše hlídka je postavena u dveří, musíme přece vědět, kdyby přicházel strážný. Za paténu poslouží víčko z umělé hmoty, podobá se trochu bohoslužebnému nářadí. Víno jsme si vyrobili, na všechno nestačí ani pátrači ministerstva vnitra, je ho však poskrovnu, protože jen výjimečně dostáváme balíčky z domova. A potom, kolik hodin je třeba k přísným prohlídkám zásilek, vánočka se musí rozřezat, aby v ní snad nebyl moták s důležitým sdělením příjemci. Hostie jsou malé kousky nakrájené z buchty, malé, aby se v případě nebezpečí mohly rychle spolknout. To je tedy náš obětní chléb.

Rozsazeni na různých místech vězeňské světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristově oběti. Kalich je tuba od léků, je v něm několik kapek drahocenného vína.

Venku se již setmělo. Rozsvěcíme světlo a jsme tišší. Modlíme se s církví tam venku, za příbuzné a známé, za ostatní vězně, kteří se v tuto dobu modlí s námi, zbaveni možnosti být s námi. Modlí se na svých celách ve všech budovách vězení; někteří jsou i dnes v sa¬movazbě za neposlušnost, za porušení leckdy směšných předpisů a nařízení. Modlit se na celách je přísně zakázáno, přesto se mnozí modlívají společně, pokud se nenajde udavač. Je mezi nimi mnoho apoštolů, kteří učí ostatní modlitbě.

Nakonec tiše zpíváme Narodil se Kristus Pán. Zdá se, že jsme mu blíže, protože přišel mezi své chudé, narodil se v chudobě věznice na dřevěném stole.      (Čtěte na stránkách Pastorace)


Pánský průvodce, jak přežít vánoční nakupování ..... Tipy pro zaneprázdněné muže a pro pány, nakupující na poslední chvíli ... Je to prostě tak - většina mužů nenávidí vánoční nákupy. Zaměstnanci a čtenáři serveru RedFlagDeals.com, největšího kanadského serveru zaměřeného na vyhledávání slev a poskytování nákupních informací, dali dohromady seznam tipů, které pomohou, aby se muži nezbláznili ani během nejbláznivějšího nákupního období v roce.

Naplánujte si útok. Při nákupu buďte jako ninja - dostaňte se dovnitř i ven ještě předtím, než se někdo doví, že jste tam vůbec byl. Pokud musíte do obchodu, připravte se s předstihem. Před opuštěním tepla domova byste měli vědět, co, kde hledat, kolik to stojí a kde to sehnat. Pozor na objednávání z internetu - doba doručení není vždy stejná, proto počítejte s tím, že na doručení objednávky budete alespoň týden-dva čekat.

Nalaďte se. Vezměte si sebou na nákup MP3 přehrávač. Vaše hudba nemusí být slavnostní, alespoň vám ale nepoleze na nervy.

Dá se to pořídit přes internet? Třetí tip je zřejmý: nakupujte online. Ušetříte, vyhnete se davům, a nápady na spoustu dárků získáte pouhým kliknutím na pár tlačítek. Brouzdejte po stránkách svých oblíbených internetových obchodů. Internetové porovnání cen, recenze a údaje o dostupnosti zboží vám ušetří spoustu času.

Podpořte trend. Pokud vás nic nenapadá, zjistěte, co obdarovaným chtějí nadělit ostatní a pak jim nadělte něco, co bude první dárek doplňovat. Dostane někdo lyže? V tom případě nadělte lyžařské brýle a lyžařský vosk.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Odkud pocházely manželky neandrtálců ..... Vražda stará 49 000 let pomohla odhalit rodinnou strukturu neandrtálců a snad i jednu z možných příčin zániku jejich druhu.

Místem činu je španělská jeskyně El Sidrón, kde tlupa neandrtálců zabila a snědla 12 jiných neandrtálců – šest dospělých lidí, tři adolescenty a tři děti. Jejich kosti s neklamnými stopami kanibalismu objevili archeologové na dně jeskyně ve vrstvě staré 49 000 let. Výsledky genetické analýzy těchto kostí nyní potvrdily to, co naznačovaly dřívější studie: neandrtálci byli geneticky méně diverzifikovaní než moderní lidé. Shodné prvky mitochondriální DNA, která se dědí pouze v mateřské linii, také naznačují, že 12 zabitých neandrtálců tvořilo rodinu.

Rozdíly v mitochondriální DNA mezi muži a ženami vypovídají o tom, že neandrtálci žili v malých skupinkách. Jejich mužští členové si byli blízce příbuzní, zatímco ženy pocházely z jiných klanů. Tento patrilokální model, ve kterém se ženy stěhují častěji než muži, není nic neobvyklého – najdeme jej asi u 70 % dnešních lovců a sběračů. To, že neandrtálci žili v malých skupinkách, mohlo být jednou z příčin jejich zániku. Jejich sociální sítě směňování potravy, nástrojů a informací byly nutně omezené a v konkurenci moderních lidí nemusely dostačovat.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Liga představila veřejnosti analýzu o očkování v Evropě ..... Analýzu, která by měla sloužit jako inspirativní podklad pro věcnou a konstruktivní diskuzi o podobě budoucí právní úpravy očkování u nás, prezentovali právníci Ligy lidských práv poprvé minulou středu na veřejné diskusi v Brně. Zúčastnili se jí zástupci z řad rodičů, lékařů i hygieniků. Podle analýzy, která zpracovává právní úpravu a praxi očkování dětí v několika evropských zemích, převažuje v Evropě liberální přístup k očkování.

Diskusi o nezbytnosti změn v českém represivním systému očkování dětí vyvolal červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu (odkaz níže).

Ten na základě argumentů, které předložili právníci Ligy, rozhodl, že rodiče není možné pokutovat za neočkování dětí. Povinnost očkování totiž není dostatečně konkrétně upravena v zákoně a fakticky ji nařizuje pouhá vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tak prakticky všechna dosud povinná očkování přesunulo do kategorie dobrovolných, alespoň dokud se nezmění právní úprava.

„Očkování je otázkou svobodné volby rodičů ve většině evropských států, včetně nám kulturně blízkého Rakouska a Německa. V jiných státech, například v Belgii je povinné pouze očkování proti obrně, ve Francii proti obrně, záškrtu a tetanu. Počet povinných očkování je tedy výrazně nižší než v České republice, kde stát nařizuje očkování proti celkem devíti nemocem.“ Říká jedna z autorek analýzy, právnička Zuzana Candigliota. Povinnost některých očkování se navíc jeví jako značně podezřelá. V rámci středeční debaty upozornil jeden z lékařů na případ hepatitidy B, která se podivně dostala mezi povinná očkování novorozenců navzdory studii Státního zdravotního ústavu, jejíž závěry byly jednoznačně proti tomuto očkování.

Zatímco většina států na sebe bere také odpovědnost za případné negativní následky očkování a upravuje způsob, jakým se mohou poškozené rodiny domoci náhrady za újmu na zdraví, Česká republika i přes vysoký počet nařizovaných očkování za následky po očkování nepřebírá jakoukoli odpovědnost. Tuto situaci považují za problematickou nejen rodiče, ale i odborná zdravotnická a právnická veřejnost.       (Zdroj: Econnect)


Přírodní, nebo umělý stromek: který z nich je ekologičtější? ..... Umělý vánoční stromek může být šetrný k přírodě, pokud vydrží 20 let, lidé je ale mění mnohem častěji.

Umělé vánoční stromky u zákazníků bodují. Jen ve Spojených státech se jich letos prodalo přes 13 milionů, nejvíc v historii. Argument, že se jedná o vysoce ekologický produkt, který šetří churavé lesy, hraje při rozhodování zákazníků dost významnou úlohu. Je to ale skutečně pravda?

Ne tak docela. Podle šetření organizace Éconso může být umělý vánoční stromek ekologičtější než ten přírodní, musí ale vydržet majiteli nejméně dvacet let.

"Lidé však mění umělé stromky mnohem častěji," uvedl belgický list Les Sports, který citoval z této zprávy. V průměrné rodině vydrží umělý stromek zhruba tři roky, poté sáhnou lidé po novém.      (Zdroj: Enviweb)


Byly Sodoma a Gomora v dnešním Jordánsku? Pátrat budou Rusové ..... Rusko a Jordánsko podepsaly dohodu o hledání pozůstatků biblických měst Sodomy a Gomory na dně Mrtvého moře. Oznámila to o víkendu arabská média s tím, že ruská společnost má provést výzkum ve spolupráci s jordánskými úřady na své náklady – výměnou za výlučná práva na dokumentární film, který chce o hledání natočit. Jeden z jordánských vedoucích představitelů projektu Zia Madani podle zprávy oznámil, že hledání začne koncem letošního prosince.

Ruská společnost, která se bude na pátrání podílet, má podle zprávy k dispozici speciální podvodní vybavení, které odolá vysoké slanosti Mrtvého moře.

Bibličtí archeologové mají řadu teorií o tom, kde se Sodoma a související města nacházely. Podle Tóry Bůh zničil Sodomu, Gomoru a další tři města kvůli jejich zvrhlosti, hříšnosti a špatnosti a kdysi úrodné území proměnil na naprostou pustinu. Abrahámovi, který se za města a jejich obyvatele modlil, se nepodařilo B*ha od jejich zkázy odvrátit. Archeologové a geologové tvrdí, že města mohla zničena prostřednictvím velkého zemětřesení nebo bouře meteorů. Výzkum se zaměřuje na oblast okolo Mrtvého moře, moderního města Sodoma a blízké hory Sodoma, která je takřka celá z kamenné soli. Tato oblast je považována za nejpravděpodobnější umístění dávných měst.

Některé archeologické nálezy ale naznačují, že města se mohla nacházet na východním břehu Mrtvého moře v Jordánsku v oblastech Bab edh-Dhra (kde se mohla nacházet Sodoma) a Numeira (kde mohla být Gomora). Jordánsko-ruské pátrání se soustředí na Bab edh-Dhra, kde se nachází také několik křesťanských památek.       (Zdroj: Eretz)


Genetici vytvořili myš, která zpívá jako pták ..... Japonští vědci zveřejnili záběry myši, která místo charakteristického hlodavčího pískotu švitoří. Od těchto mutantů si slibují, že jim pomohou poodhalit taje vzniku lidské hlasové komunikace.

Tým výzkumníků z University of Osaka řeší projekt ve kterém používají geneticky upravené myši. Jde o zvířata, která mají defektní enzymy opravující chromozomální zmetky, tedy chyby na DNA, které se v procesu množení buněk tu a tam vyskytnou. Tyto myši jsou náchylné ke vzniku mutací. A protože mutace jsou hybnou silou evoluce, jde o ideální model ke sledování jak a kam se může ubírat evoluce normálních myší a může nám to říci v krátkém časovém úseku. Jde o jakousi obdobu chovu myší s normálním – nízkým výskytem mutací po hodně dlouhou dobu.

Podle sdělení, které Japonci poskytli sdělovacím prostředkům, se v rámci tohoto evolučního pokusničení mezi mláďaty vyskytla myš se zvláštním hlasovým projevem. Za své pěvecké nadání vděčí náhodné mutaci. Je to do jisté míry překvapení, protože se očekávalo, že mutace povedou ke změnám v anatomické stavbě. K těm samozřejmě během tohoto pokusu také dochází a ve vrzích vědci nacházejí třeba myšku s krátkými končetinami a ocáskem jako jezevčík. Skřehotající myšku ale nikdo nepředpokládal.       (Zdroj: OSEL)


Kamera dokáže na místě činu najít krev ..... Stephen Morgan, Michael Myrick a jejich kolegové z University of South Carolina ve státě Columbia přišli s kamerou/fotoaparátem, který dokáže na místě činu odhalit krev i ve velkém zředění. Tato metoda navíc není destruktivní, tj. nevyžaduje další zásahy poškozující důkazní materiál.

Nový postup údajně umožňuje detekovat krevní skvrny i v naředění krve 1:100.

Dnes se údajně detekování vzorků krve (tedy těch neviditelných okem) provádí hlavně tak, že se plocha postříká luminolem. Tato látka reaguje se železem v krvi a ve tmě vydává detekovatelné modré záření. Jenže příslušný postup má i celou řadu nevýhod. Luminol je látka toxická, po jejím nastříkání na krev může být problém ve vzorku stanovit DNA. Navíc po nastříkání luminolu se mohou „rozmazat“ i původní stopy krve, což zase může ztížit další analýzy. A k tomu je zde celá řada falešných poplachů, kdy luminol reaguje s jinými látkami než s krví.

Naopak nová technologie má být pro krev specifická a odhalí skvrny vyžadující další analýzu bez nutnosti poškozovat důkazy v okolí. Kamera pracuje v infračervené části spektra a má albuminový filtr, který způsobí, že se detekují přímo krevní bílkoviny.

Pokud by to takto fungovalo, dala by se prý technologie i obměnit, a zjišťovat tímto způsobem „neviditelné“ otisky prstů (tuk, pot...) nebo stopy drog či výbušnin.      (Zdroj: Science WORLD)


Téměř třetina českých domácností skladuje nepoužívané elektro ..... Podle nedávného průzkumu společnosti ASEKOL a dalších kolektivních systémů, které se zabývají zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení, si téměř třetina českých rodin doma nechává nepoužívané elektrospotřebiče. Jedná se o tisíce tun elektroodopadu, který tlí ve sklepech a komorách namísto toho, aby byl recyklován. Jeho počet ještě vzroste po Vánocích, protože právě elektronika patří mezi nejfrekventovanějšími dárky a nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten starý. Prodejci uvádějí, že prodej elektroniky vzrostl oproti loňsku dvojnásobně. Nejčastěji se jedná o mobilní telefony, LCD televize a elektronické hračky. ASEKOL odhaduje hmotnost přírůstku spotřebičů v domácnostech o Vánocích na 3 500 tun.

Podle nedávného průzkumu společnosti ASEKOL a dalších kolektivních systémů se u 29 % českých domácností stále nacházejí staré vyřazené elektrospotřebiče. „V českých domácnostech se aktuálně nalézá opravdu velké množství vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat až v desítkách tisíc tun. Je třeba si uvědomit nejen to, že tyto přístroje obsahují řadu jedovatých látek jako olovo či rtuť, ale jejich recyklací by se daly ušetřit i přírodní zdroje,“ přibližuje situaci Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.      (Zdroj: Ecomonitor)


22.12. 2010     Den zimního slunovratu - dnes 38 minut po půlnoci vstoupilo Slunce do znamení Kozoroha a nastala tak astronomická zima. 


Polovina Čechů se domnívá, že soužití bez sňatku je v pořádku ..... Žít takzvaně na "psí knížku", tedy v partnerském vztahu ovšem bez uzavření manželství je v pořádku podle 55 procent Čechů. Naopak 15 procent s tímto stylem života nesouhlasí, vyplývá to z průzkumu, který v úterý zveřejnila agentura CVVM.

Před sedmi lety s volným svazkem souhlasilo 46 dotázaných. Podobný názor panuje na soužití páru, který vychovává děti, ale rodiče nejsou manželé. Celkem 46 procent dotázaných nemá s rodinou bez manželství problém. Na druhou stranu 26 procent Čechů nesouhlasí, aby lidé měli děti, a přitom nebyli manželé.

Výrazně se během sedmi let změnil názor, že pro výchovu dětí je velmi důležitý sňatek mezi rodiči. Z 52 procent v roce 2003 s tím nyní souhlasí pouze 32 procent Čechů. Podporu získal názor, že jeden rodič může vychovávat dítě stejně dobře jako oba rodiče. S tím se ztotožňuje 45 procent Čechů a 30 procent dotázaných s tím nesouhlasí. Finanční jistotu jako největší výhodu manželství chápe 41 procent lidí. Průzkum se uskutečnil v listopadu a zúčastnilo se ho 1020 respondentů.      (Zdroj: Eurozprávy)


Emagazine: Wikileaks odhalily tajné rozhovory před jednáním o změně klimatu ..... Tajné rozhovory mezi USA a Čínou před klimatickou konferencí v Kodani měly zajistit, aby se žádný národ nezavázal ke snížení emisí, píše Emagazine.

Dokumenty zveřejněné na začátku prosince serverem Wikileaks potvrdily podezření, že se vlády USA a Číny sešly k tajným rozhovorům s cílem narušit vznik celosvětové dohody o klimatu. Podle zveřejněných zpráv řekl v květnu 2009 senátor John Kerry čínskému vicepremiérovi Liu Kequiangovi, že by měl být vypracován „nový základ pro 'hlavní spolupráci' mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti změn klimatu“, uvádí Emagazine.

Tajná jednání mezi oběma zeměmi ohledně emisních cílů začala prý již za prezidenta Bushe a pomohla zajistit, aby žádné trvalé výsledky nepřinesl už ani summit v Kjótu v roce 1997. Spojené státy tehdy protokol podepsaly, ale nikdy jej ratifikovaly.

Naději na vážnější závazek dvou největších znečišťovatelů před rokem v Kodani ale opět zmařily soukromé rozhovory. A co víc, uniklé zprávy odhalily, že USA nabídly chudým zemím, jako jsou Maledivy, finanční pomoc výměnou za jejich spolupráci s potopením kodaňské dohody.

Jak vysvětluje německý Der Speigel: „... v rozhodný okamžik byli evropští politici bezmocní, zatímco zástupci Číny, Indie, Jižní Afriky a Brazílie se setkali v hotelovém pokoji a vzali věci do vlastních rukou. Vzali návrh kodaňské dohody a vyškrtli všechny závazky.“ Mlhavý dokument z kodaňské konference tak nyní stojí vedle konkrétního plánu Evropanů, cituje Emagazine Der Spiegel.       (Zdroj: Ecomonitor)


Stárnutí se dá zvrátit ..... Vědcům z Harvardu se podařilo obrátit u myší hodiny ... Stárnutí je v podstatě biologická degenerace organismu, která končí smrtí. Jen málokdo nezatoužil zastavit čas a udržet se ve vrcholné kondici a vyhnout se slábnutí zraku, ochabování svalů a vysychání kloubů, či hromadění vrásek.

Výzkumný tým z Harvardské lékařské fakulty pod vedením profesora genetiky Ronalda A. DePinhoa oznámil, že se mu podařilo alespoň částečně zvrátit stárnutí u laboratorních myší. Genetickou manipulací se ji podařilo u testovaných jedinců dosáhnout obnoveného množení mozkových buněk i spermií, což se projevilo zvýšenou plodností i obnovou poznávacích schopností. Takto léčené myši pak žily navíc mnohem déle. ...

... Není jisté, že obnovování telomerů zajistí lidem nesmrtelnost, ale přinejmenším otevírá nové přísliby především pro regenerativní medicínu – pro obnovu poškozených tkání a orgánů, jako je například mícha, nebo některé další.

Možnost, že se člověku podaří dále prodloužit věk, nebo dokonce najít fontánu věčného mládí a dosáhnout nesmrtelnosti každého jedince je jedním z témat, kterými se lidstvo zaobírá od nepaměti. Ostatně z Ráje nebyl člověk vyhnán kvůli tomu, že si ukousl z jablka poznání, ale kvůli tomu, že si pak mohl ještě pozřít ovoce ze stromu věčného života, a pak by se rovnal Bohu.      (Zdroj: National Geographic)


I přes počáteční potíže má stanice ISS nové osazenstvo ..... Odletem lodi Sojuz TMA-19 26. listopadu oficiálně začala kosmické stanici "vládnout" 26. dlouhodobá posádka (Expedice 26), zatím jen tříčlenná. Velitelem je americký astronaut Scott Kelly, dalšími dvěma členy ruští kosmonauti Alexandr Kaleri a Oleg Skripočka. A 17. prosince se s příletem lodi Sojuz TMA-20 posádka Expedice 26 konečně rozrostla na šest členů.       (Bližší informace najdete na stránkách Astro)


Není možné zajistit dodržení hlukových limitů? Zvýšíme je, říká Ministerstvo zdravotnictví ..... Ministerstvo zdravotnictví v prosinci 2010 předložilo návrh novelizace nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V něm mimo jiné navrhuje zvýšení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru z 60dB na 65dB ve dne a z 50 dB až na 60 dB v noci. Dále návrh rozšiřuje okruh staveb spadajících do tzv. „staré zátěže“ (tedy staveb, u kterých se bez dalšího „toleruje“ jejich vyšší hlučnost a jsou povoleny limity 70 dB ve dne a 60 dB v noci). Dosud se starou hlukovou zátěží rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před koncem roku 2000. Návrh Ministerstva zdravotnictví tento termín posouvá ke konci roku 2005 (rozšiřuje jej tedy na stavby postavené až do 1.1.2006).

Přitom podle údajů Světové zdravotnické organizace dlouhodobá expozice hlukem nad 55 decibelů znamená vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění. Hluk nad 65 dB je lékaři uváděn již jako dlouhodobě nesnesitelný. Podle lékařů v takovém případě hluk prokazatelně poškozuje zdraví lidí, kteří jsou uvedené hodnotě vystaveni.      (Čtěte na stránkách Ekologický právní servis)


Sonda Cassini možná objevila na Titanu ledový vulkán ..... Stopy po současné vulkanické aktivitě dnes nacházíme kromě Země jen na třech dalších tělesech: měsících Io (Jupiter), Triton (Neptun) a Enceladus (Saturn). Sonda Cassini nedávno přišla se snímky části Saturnova měsíce Titanu, které podle řady odborníků zobrazují ledový vulkán, který může být stále aktivní.

Saturnův měsíc Titan svému jménu skutečně čest. Je nejen největším ze všech dnes známých 62 Saturnových měsíců, ale po Jupiterově Ganymédu také druhým největším měsícem slunečné soustavy vůbec. Jádro Titanu tvoří pravděpodobně silikátové horniny, ty však obaluje velmi silná vrstva ledu. Titan je také místem velmi chladným – jeho průměrná teplota je okolo -300 0C. Za této teploty je tvrdost ledu srovnatelná s tvrdostí pozemských hornin. Za takových podmínek však není nemožné, aby tlak ledu v hlubinách měsíce přispěl ke vzniku takových teplot, za nichž zmrzlá voda zkapalní. V takovém případě by bylo jen přirozené, že by se proudy rozžhavené vody a plynů (zejména metanu) hrnuly k povrchu způsobem velmi podobným tomu, který známe z erupcí na povrchu Země. Prozatím však nebylo nic podobného pozorováno. Nové snímky ze sondy Cassini, která se věnuje průzkumu Saturna a jeho měsíců však naznačují, že vyvýšenina nazvaná Sotra Facula je ve skutečnosti ledovým vulkánem. Přítomnost aktivního vulkanismu na Titanu by mohla vědcům vysvětlit vysokou koncentraci metanu v jeho atmosféře. Sonda Cassini sice nezachytila Sotra Facula přímo při erupci, tvar hory, který je velmi podobný pozemským stratovulkánům však naznačuje, že z útrob Titanu mohl chrlit svůj obsah ještě poměrně nedávno.       (Zdroj: 21@století)


Jak se živí největší tvor planety? ..... Plejtvák obrovský je největší pozemský tvor. Základ jeho jídelníčku tvoří drobní korýši. Zdá se nemožné, aby se jimi uživil.  Plejtvák obrovský je známý také jako modrá velryba. S délkou kolem třiceti metrů a hmotností 180 tun je největším živočichem, jaký kdy na Zemi žil. Živí se drobnými korýši zvanými krill a provádí přitom impozantní manévry. Nejprve zamíří do hlubin, kam klesá rychlostí 3 metry za sekundu. Může se potopit až do hloubky půl kilometru. Tam provede otočku o sto osmdesát stupňů a zamíří k hladině k hejnu krillu.

Ve finální fázi návratu na hladinu otevře dokořán impozantní tlamu a snaží se nabrat vodu s co největším množstvím drobné kořisti. Úlovek procedí přes kostice v tlamě. Voda vyteče ven, krill zůstane velrybě. Množství energie, kterou plejtvák vynaloží na získání jediného sousta, je obrovské. Na první pohled to vypadá, že velryba končí s negativní bilancí – vynaloží na lov více energie, než kolik může úlovkem získat.

Tým kanadských a amerických vědců vedený biomechanikem Robertem Shadwickem z University of British Columbia připevnil k tělu plejtváků měřící aparaturu, aby získal detailní přehled o tom, co všechno velryba během lovu krillu podniká. Výsledky zveřejněné v časopise Journal of Experimental Biology odhalily, jak je možné, že se plejtvákovi jeho namáhavý lov vyplácí.

Energetický výdej je skutečně impozantní. Na jediný ponor a „zátah“ tlamou v hejnu krillu vynaloží plejtvák 63 000 kilojoulů energie. Do tlamy nabere 80 tun vody a z ní vycedí v průměru 1260 kilogramů krillu. Vysoký obsah tuku, proteinů a dalších látek činí z krillu velmi výživnou stravu. Plejtvák tak získá v jediném soustu stokrát víc energie, než kolik potřeboval k jeho ulovení.

Vysoká efektivita při získávání energie je pro plejtváky nutností. Lovem tráví poměrně málo času. Migrují na dlouhé vzdálenosti a přitom nemá dlouhé dny na lov čas ani příležitost. Také v období námluv toho tyto velryby moc nesnědí. Dlouhá „postní období“ zvládá plejtvák jen díky vydatné tukové rezervě. Když dorazí na vydatné loviště, musí si vyčerpané zásoby tuku velmi rychle doplnit.

Bezohledný lov plejtváky bezmála vyhubil a současné masové drancování populací krillu nedovoluje přísně chráněným velrybám rychlý návrat na původní počty. Odhaduje se, že ve srovnání s počátkem 19. století dnes žije jen 3 % plejtváků obrovských.      (Zdroj: VTM Science)


I mimozemské stromy by vrhaly stín ..... Pokud by na cizích planetách rostly stromy, dokázali bychom si jich všimnout? Dvojice amerických vědců je přesvědčena, že ano.

Studie, které hodnotí možnosti hledání života na cizích planetách, obvykle vycházejí z biogenních plynů v atmosféře. Jejich přítomnost by totiž mohla být známkou přítomnosti jak jednobuněčných, tak mnohobuněčných organismů. Další možností je nárůst odrazivosti v blízkém infračerveném spektru vyzařovaném planetou (red edge), který způsobují fotosyntetizující rostliny a bakterie. Pokud bychom však chtěli odlišit jednobuněčný fotosyntetizující svět od pokročilejších stromovitých forem, nabízí se podle výzkumníků Christophera Douhgtyho a Adama Wolfa z Carnegie Institution ještě jiná technika.

Rozvětvený tvar, který známe od pozemských stromů, není ani zdaleka náhodný. Vznikl jako důsledek tvrdého konkurenčního boje o zdroj světla a potřebu co nejefektivněji rozvádět vodu a živiny. Dá se předpokládat, že stejný princip by dodržovaly i stromy na jiných planetách, které by proto měly podobný „stavební plán“. Stromy by pak vrhaly stíny, jejichž délka by se měnila v závislosti na poloze hvězdy. Tím by bylo ovlivněno množství světla, které exoplaneta odráží zpět do vesmíru. Budoucí teleskopy by podle vědců mohly být schopné tyto změny v jasu zaznamenat a odhalit tak stromovité formy života.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Lidé chtějí na vánočním stole české potraviny ..... Zemědělci v předvánoční čas konkurují supermarketům. Poptávka po čerstvé zelenině je větší.

Čeští spotřebitelé stále více kladou důraz na kvalitní a čerstvé potraviny. Ze supermarketů se proto přesouvají na farmářské trhy, vyhledávají své vlastní farmáře a jejich prodejny. Zvláště na vánoční svátky chtějí mít lidé na stole kvalitní české potraviny a produkty.

„Cibule, česnek a brambory jsou suroviny, bez kterých se v kuchyni žádná hospodyňka neobejde. Proto před Vánoci jezdí lidé k nám na statek a chtějí právě tyto suroviny. Například štědrovečerní bramborový salát připravený z brambor a zeleniny vypěstované našimi zemědělci má daleko lepší chuť a vůni než ten, který je vyrobený z dovezených surovin. Suroviny ze zahraničí totiž dozrávají až po cestě v kamionech a ztrácejí vitamíny a chuť,“ říká soukromý zemědělec David Smetana z Královéhradecka.

Ten také zásobuje svoji zeleninou nově otevřený farmářský obchod v Praze ve Vodičkově ulici, který vlastní zemědělec z Vysočiny František Němec.

Zemědělci tímto způsobem chtějí konkurovat supermarketům, vstupují na potravinový trh s domácími produkty, které jsou vyrobeny či vypěstovány u nich na farmě.

Přitom nabídka farmářských obchodů je široká – od ovoce a zeleniny přes vlastní mléčné výrobky z farmářských minimlékáren až po nabídku hovězího nebo jehněčího masa.

Potravinový patriotismus je v zahraničí běžný, u nás stále pokulhává. Zákazníci kvůli ekonomické krizi mnohdy nakupují jen podle cedulí „sleva a akce“, ale opomíjejí přitom kvalitu potravin.

„Situace se obrací a zemědělci musejí reagovat na potřeby zákazníků a na vývoj trhu. Proto jsem otevřel farmářskou prodejnu v Praze. V menších městech je mnohem snazší si zajet k farmářovi pro čerstvou zeleninu a maso, ale v hlavním městě tolik možností není. Teď mohou i lidé z Prahy připravit vánoční pokrmy z kvalitních domácích a hlavně českých surovin,“ vysvětluje zemědělec František Němec.       (Zdroj: Agris)


Dvorská zoo: Nosorožcům se v keňské rezervaci daří dobře ..... Čtveřici severních bílých nosorožců, kteří byli před rokem převezeni ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku do keňské rezervace Ole Pejeta, se daří dobře. Ošetřovatelé u zvířat zaznamenali i pokusy o páření, informovala dnes ČTK mluvčí dvorské zoo Kateřina Kohoutová.

"Tuto sobotu byly dovezeny nejnovější vzorky trusu samic nosorožců, který opět vyšetří odborníci ve Vídni. Díky trusu se zjišťuje, jak samice cyklují nebo zda už náhodou nejsou březí," uvedla ředitelka dvorské zoo Dana Holečková. Předchozí vyšetření prokázala, že mladší samice Fatu už začala cyklovat a byl zaznamenán pokus o páření.

"Věřím, že se mláďat dočkáme, ale je to běh na dlouhou trať, rozhodně je v africké buši nosorožcům velmi dobře, ale nesmíme zapomínat, že obě pohlaví jsou spojena něco málo přes půl roku a březost trvá 16 měsíců," dodala ředitelka.

Nosorožci Suni a Fatu dosud žijí v přírodním výběhu o rozloze osmi hektarů, který by se měl rozšířit na 150 hektarů. Samec Súdán a samice Nájin spolu od začátku května žijí ve výběhu o rozloze 300 hektarů, ve kterém jsou umístění také jižní bílí nosorožci.

Osmatřicetiletý samec nosorožce bílého Súdán, devětadvacetiletý samec Suni a dvacetiletá samice Nájin a devítiletá Fatu mají pomoci zachránit tento vzácný druh nosorožce. Zoologové věří tomu, že v přirozeném prostředí v Africe by se hormonální hladina samic mohla vrátit na normální úroveň, a tudíž by mohly zabřeznout. V zajetí se to nedařilo.       (Zdroj: Ekolist)


21.12. 2010     Jednadvacátého prosince v 9:13 SEČ nastává poslední podzimní Úplněk. Měsíček to ale stihl jen o chlup - následujícího dne tou dobou bude již astronomická zima.

Přesně za rok - 21. prosince 2012 - skončí Mayský kalendář.


Do tvrdého světa vstupuje křehké Dítě ..... Přichází osvobodit každého člověka ... "Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: ´Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.´" (Bible, Iz 9,5-6)

Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází osvobodit člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného mnohými roztržkami. Boží Syn dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím vzejde nakonec v lidských srdcích pokoj.

PŘICHÁZÍ I K TOBĚ ...O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: "Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého. Přicházím k tobě s prázdnýma rukama a budu v tobě růst jen tak rychle, jak ty to dovolíš". Dítě Vánoc nám říká: Já jsem Bůh, který se stal člověkem. Nejsem schopen vám učinit cokoliv zlého.

JE ZDE MÍSTO I PRO TEBE  ... Kristus přichází na svět a čeká. Čeká i na tebe. Za podobou dítěte Ježíše je velké tajemství: Bůh chce být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám nenutí. Ale je zde místo i pro tebe. I zde se můžeš ve svém srdci setkat s Bohem. Naplnění a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe.

DVEŘE TVÉHO SRDCE ... Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi a s námi. Přišel na svět viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce.

Touží se setkat i s tebou.       (Zdroj: Víra)


Může se narodit dítě ženě, která nebyla oplodněna mužem? ..... V časopise Medical Hypotheses rozvíjí turecký lékař Kemal Irmak zajímavou teorii o tom, jak může dojít k početí dítěte bez toho, že by žena musela podstoupit pohlavní styk (nebo jeho náhražku v podobě metod asistované reprodukce – např. oplození ve zkumavce).

Irmak vychází z toho, že lidská embrya mohou v těle matky splynout a vytvořit tzv. chiméru. Dochází k tomu sice poměrně vzácně, ale na druhé straně zřejmě mnohem častěji, než jsme si ještě nedávno mysleli. Z vaječníku se uvolní místo jednoho vajíčka hned dvě a obě jsou následně při pohlavním styku oplodněna spermií (každé vajíčko jinou).

Ve většině případů se následně narodí dvojvaječná dvojčata. Výjimečně ale oba zárodky v časném stádiu vývoje splynou a obě dvojčata vytvoří jediné společné tělo. Rozmístění buněk každého dvojčete v těle takto vzniklé chiméry je náhodné. Některé tkáně i orgány mohou „patřit“ jen jednomu z dvojčat, jiné zase jeho sourozenci a další jsou namixované z buněk obou sourozenců.

Irmak vychází z předpokladu, že takhle mohou vzniknout i chiméry spojující zárodky odlišného pohlaví. V těle chiméry jsou uvězněni bratr se sestrou. I takové chiméry už byly odhaleny, takže ani v tom si Irmak nevymýšlí. Podle Irmaka může teoreticky dojít k tomu, že je většina organismu chiméry tvořena buňkami sestry a dítě se vyvíjí jako dívka. V místě tvorby pohlavních žláz se ale prosadí i buňky bratra. Na jedné straně těla se z nich vytvoří varle. Na druhé straně se vytvoří vaječník. Taková chiméra má oba typy pohlavních žláz – varle i vaječník – a je proto hermafroditem. Tento typ hermafroditismu už byl rovněž velmi vzácně pozorován.

Irmak předpokládá, že vývodné cesty se vyvinou jen u vaječníku, který je díky tomu obdařen vejcovodem a dělohou. U varlete se vývodné cesty – chámovody a přídatné žlázy – nevyvinou. Navenek tedy nic neprozrazuje, že tento člověk je oboupohlavní chiméra a hermafrodit. Vypadá jako žena.

Po dosažení puberty zahájí obě pohlavní žlázy činnost. Vaječník uvolňuje zralá vajíčka, ta putují do vejcovodu a dělohy, kde bez oplození zanikají. Spermie vznikající ve varleti mohou unikat do pánevní dutiny. Vejcovod má schopnost nasát objekty z pánevní dutiny. Zachytí vajíčko a může k němu nasát i nějakou tu spermii. Tak může dojít ve vejcovodu k oplození a vzniku embrya. To pak v děloze dokončí vývoj a k velkému překvapení matky a celého okolí se narodí dítě. S matkou nemusel obcovat žádný muž, neboť otec dítěte se skrývá uvnitř těla matky (tedy aspoň jeho varle). Z ryze biologického hlediska je tedy dítě počato při incestu.

Realizace Irmakem nastíněného scénáře je mimořádně nepravděpodobná. Ale vědci, jak známo, mají velké problémy s tím, aby dokázali, že něco se stoprocentní jistotou nenastane. Totéž platí o početí dítěte bez pohlavního styku či jeho náhrady asistovanou reprodukcí. Je to krajně nepravděpodobné, je to téměř nemožné, ale úplně vyloučit to nemůžeme.       (Zdroj: OSEL)


Méně rakovinotvorných látek a více nebezpečných emisí do vody: to byly střední Čechy hledáčkem IRZ v roce 2009 ..... V roce 2009 bylo životní prostředí Středočeského kraje méně znečišťováno rakovinotvornými látkami z průmyslových podniků. Dobrou zprávou pro tamní obyvatele jsou také výrazně nižší emise látek reprotoxických, tedy negativně ovlivňujících lidské reprodukční schopnosti. Naopak oproti roku 2008 vzrostly emise styrenu, a to přibližně o 10 tun. Vyplývá to ze žebříčků zpracovaných sdružením Arnika na základě Integrovaného registru znečišťování (IRZ), v němž byly letos na začátku října již po šesté zveřejněny údaje nahlášené jednotlivými provozy za předchozí rok.

Emise rakovinotvorných látek klesly o 70 procent. Výrazně nižší data nahlásila vloni první Spolana, kterou proto na prvním místě nahradila Elektrárna Mělník 1 (EMĚ I) společnosti Energotrans. Prvenství jí patří díky emisím kadmia, a to i přesto, že oproti loňsku emise mírně snížila.       (Dále čtěte na stránkách Arnika)


Od roku 2005 se v ČR vybralo téměř dva a půl milionu televizí a monitorů...  ..... V roce 2005 byl v České republice zahájen systematický sběr a recyklace elektroodpadu. Za tuto dobu se neziskové společnosti ASEKOL podařilo v ČR vybudovat síť bezmála 11 500 sběrných míst a vybrat 60 000 tun elektroodpadu. Největší část z tohoto množství tvoří televize a počítačové monitory, kterých bylo vybráno 2 380 000 kusů. Češi si nadále drží velice dobrou úroveň v počtu zpětně odebraných zařízení. Ukázal to výsledek sběru elektroodpadu za rok 2010 společnosti ASEKOL. Lidem se totiž tento rok podaří odevzdat k recyklaci 16 800 tun starých elektrozařízení, což je 97% sběru loňského roku.

Lidé mohou stará elektrozařízení odevzdávat nejen na sběrných dvorech, v mobilních svozech, prodejnách a opravnách elektro, ale ASEKOL nabízí i síť sběrných nádob na drobné elektrospotřebiče. Kromě 2000 E-boxů, což jsou speciální nádoby na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, ve firmách a dalších institucích, mohou lidé začít využívat i v nové červené kontejnery umisťované vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru nebo skla. Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky.

"V současné době je v ČR přes 150 kusů těchto kontejnerů, do června příštího roku však ASEKOL plánuje umístit dalších 1366 kusů. Celkové náklady na toto množství se vyšplhají na částku téměř 23 500 000 Kč," říká Hana Ansorgová. Společnosti se však v rámci projektu podařilo navázat spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, který se v rámci Operačního programu Životní prostředí rovněž zčásti bude podílet na financování těchto aktivit.       (Zdroj: Enviweb)


Wikileaks: Jak se Spojené státy snaží neutralizovat jadernou hrozbu ve světě ..... Diplomatické depeše odhalují svět pašeráků, "obchodníků" s vojenským zázemím a radioaktivního materiálu, který se překvapivě vyskytuje v nečekaných místech

Z amerických diplomatických depeší, prozrazených serverem Wikileaks, vyplývá, že se americká velvyslanectví po celém světě neustále, aniž by o tom věděla média, snaží udržet džina jaderné války v lahvi a zabránit katastrofě teroristického jaderného úderu.

Americké diplomatické depeše svědčí o děsivé situaci, kdy byly nalezeny nádoby s uranem v proutěných košících v Burundi, o ruském generálovi, který se snažil prodávat "uranové desky" v Portugalsku a o radioaktivním arménském automobilu na gruzínské hranici.

Americká vláda považuje svá velvyslanectví za "druhou linii obrany". Jsou to právě američtí diplomaté, kteří jsou povoláni uprostřed noci, když detektor radiace objeví pašovaný radioaktivní materiál.

Pokaždé, když se to stane, a podle údajů OSN se to za posledních patnáct let stalo pětsetkrát!, znamená to, že první obranná linie už byla porušena. Štěpný materiál už byl ukraden.       (Blíže na stránkách Britských listů)


Léčivé účinky zeleniny a ovoce ..... Česnek ...Povzbuzuje imunitní buňky k rychlejšímu dělení a vyšší aktivitě. Má protibakteriální účinky a po staletí se využívá jako lék proti rýmě, při zánětu krku, kašli a dýchacích potížích. Napomáhá vykašlávání. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Podporuje volný průtok krve. Snižuje vysoký krevní tlak. Snižuje hladinu cukru v krvi. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2 a C.

Množství: Aspoň jeden stroužek denně. Účinek 1-2 stroužků česneku denně na zdravotní stav srdce je zjevný po několika týdnech. Používá se v kloktadlech a čajích. Při bolestech kloubů se nanáší přímo na kůži. Vatový tampón napuštěný česnekovým olejem a vložený do ucha je starý lék proti zánětu.

Brokolice ... Aktivizuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů a nervů. Snižuje riziko vzniku rakoviny. Má vysoký obsah antioxidačního betakarotenu a vitamínů C a E. Je bohatým zdrojem kyseliny listové a železa.

Množství: Jezte jednou týdně 20 dkg v páře povařené brokolice s česnekem. Asi 1-3 dávky brokolice po 170 g týdně mohou výrazně snížit riziko rakoviny. Brokolice snižuje vstřebávání jódu, proto lidé, kteří jedí brokolici víc jak 2-3x týdně, by měli konzumovat potraviny s vyšším obsahem jódu.

Cibule ... Allicin snižuje riziko arteriosklerózy a trombózy a posiluje imunitní systém. Éterické oleje brzdí zánětlivé procesy a uvolňují hlen. Jen červené a žluté odrůdy obsahují sloučeniny, které snižují riziko vzniku nádorových onemocnění a mají protizánětlivé účinky. Švýcarští vědci zjistili, že je výbornou prevencí proti osteoporóze. Obsahuje hodně zinku potřebného na stavbu kostí, vitamíny B, C, A i E.       (Přehled další zeleniny i ovoce najdete na stránkách CelostniMedicina)


Periodickou tabulku prvků čekají důležité změny ..... Mendělejevovu periodickou tabulku prvků, kterou zná každý školák ze zdí chemických učeben či vnitřních stran učebnic, čekají po dlouhé době změny. Tentokrát však nejde o objev nových stabilních prvků. Změny nastávají v přesnějším určení relativní atomové hmotnosti 11 běžných prvků.

Vědci z univerzity v kanadském Calgary si zvolili skutečně zajímavý příspěvek k Mezinárodnímu roku chemie, jímž byl rok 2011 vyhlášen. Na základě výzkumů, které započaly již v roce 1985 nedávno vyhlásili, že tradiční učebnicová dogmata je třeba přepsat. O co vlastně jde? Vědci se shodli, že u jedenácti známých prvků (vodíku, lithia, boru, uhlíku, dusíku, kyslíku, křemíku, síry, chloru, thallia a germania) bude třeba přepsat hodnotu tzv. relativní atomové hmotnosti. Toto bezrozměrné číslo udává podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty. Dlouhými měřeními vědci zjistili, že hodnota relativní hmotnosti není jednoznačnou konstantou přírody, ale pohybuje se v jistém intervalu. Například u síry udávají tabulky tradičně hodnotu 32,065. Podle nových měření se však může tato hodnota pohybovat v intervalu mezi 32,059 a 32,076. Rozpětí v atomové hmotnosti prvku podle vědců odráží skutečnost, že každý atom prvku prošel od okamžiku svého vzniku jistými dějinami.      (Zdroj: 21@století)


Nebojácná žena postrádá část mozku ..... Paní S. M., 44letá matka 2 dětí má jeden zvláštní rys: vůbec ničeho se nebojí. Důvodem je to, že nemá jednu důležitou část mozku.

Amygdala je párová struktura ve spánkových lalocích mozku, která hraje hlavní roli v pociťování strachu a úzkosti. Klinická pozorování naznačují, že lidé s poškozenou amygdalou projevují nedostatek strachu a úzkosti. Systematické studium vztahu mezi amygdalou a strachem nyní umožnila 44letá žena, která trpí vzácným poškozením mozku. V místech, kde by měly ležet dva mandlovité útvary amygdaly, má paní S. M. jen „dvě perfektně symetrické černé díry“, říká Justin Feinstein z Iowské univerzity.

Vědci testovali, jak tato žena prožívá strach a shledali, že je zcela nebojácná. Uvedla sice, že se bojí hadů, ale v obchodě se zvířaty jednoho hada vzala do rukou a hladila po šupinách. U filmových hororů se jen usmívala. Ve strašidelném prostředí sanatoria Waverly Hills v Kentucky, které na běžného člověka působí velmi tísnivě, projevovala jenom zvědavost. Paní S. M. přitom není žádný robot – umí se radovat, cítit překvapení i znechucení. Vlastní strach je však pro ni cosi neznámého, a stejně tak jej nedokáže rozeznat v tvářích jiných lidí. Jediné tísnivé vzpomínky, které žena má, jsou z doby předtím, než u ní došlo ke ztrátě amygdaly. Tehdy jí bylo něco kolem deseti let. Na základě jejího případu vědci došli k závěru, že amygdala je pro pociťování strachu zcela zásadní a její ztráta může vyvolat nebojácné chování.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Až zamrzne peklo ..... Čím chladnější, tím lepší ... 0 K je teplota, při které naprosto ustává klasický pohyb částic. V současnosti se dokážeme nejmodernější chladící technikou a velmi rafinovanými chladícími metodami, jako je například chlazení laserem, přiblížit až na teploty v řádech pikokelvinů. Ale stačí už teploty kolem 1 K, aby se začaly dít nevídané věci.

Ilustrační foto (Foto: Shutterstock)

S tím, jak ustává klasický pohyb částic, vyplouvají na povrch kvantové efekty a vědci mohou pozorovat jevy jako je supravodivost či supratekutost. A vědcům potom připlouvají Nobelovy ceny; není tedy divu, že se do tohoto výzkumu každý tak hrne.

Ale i když se může zdát, že teplota jenom nepatrný zlomek od absolutní nuly je již velmi blízko, samotná absolutní nula nám zůstává i nadále nedostupná. Ale poslední výzkumy ukazují, že existuje způsob, jak tento bod přeskočit a přejít dokonce do teplot pod absolutní nulou. I když to na první pohled může vypadat, že jde o porušení zákonů termodynamiky, je to trošku jinak.

Pod absolutní nulou

O tom, že jde dosáhnout teplotu nižší než 0 K, se poprvé na vlastní laboratorní přístroje přesvědčili vědci z Finska. Ostatně odkud jinud, kromě Ruska je Finsko zemí, kde mají s mrazem nejvíce zkušeností. K pokusu použili jádra atomů stříbra, uvězněných do magnetické pasti.

Ilustrační foto (Foto: Shutterstock)

Důležité je vědět, že objekty nemohou být ochlazeny na teplotu pod absolutní nulu, ale mohou tento milník přeskočit a přejít rovnou na druhou stranu. A také, že měřítkem pro dosaženou teplotu v těchto oblastech je entropie, neboli uspořádanost daného systému. Finové to provedli náhlou změnou magnetického pole pasti, která dovedla jádra atomů stříbra do stavu s celkovou entropií pod bodem absolutní nuly. Jejich rekord bylo –1,9 nK.      (Výňatek ze stránek VTM Science)


Ceny vánočních kaprů jsou stejné nebo jen mírně vyšší než loni ..... Ceny vánočních kaprů, jejichž prodej koncem týdne již někde začal, jsou na většině míst České republiky stejné nebo jenom mírně vyšší než loni. Vyplývá to z ankety ČTK mezi jejich prodejci. Ceny kaprů první třídy se pohybují od 75 do 80 korun za kilogram, u výběrového kapra pak zhruba o deset korun výše. V případě, že si nakupující nechá rybu zabít či naporcovat, mírně si připlatí. Pokud chce zákazník ušetřit, může si pro vánoční rybu dojet na sádky.      (Blíže na stránkách Agris)


20.12. 2010     Mezinárodní den lidské solidarity (International Human Solidarity Day) byl na tento den vyhlášen OSN v roce 2005.


Chytrý čip proti chronické bolesti ..... V Austrálii vyvinuli miniaturní zařízení, které se implantuje do blízkosti páteře. Odtud vysílá slabé elektrické impulsy, jenž se míchou dostávají do mozku a zbaví pacienta utrpení. Využití stimulátorů na bázi elektrického proudu k úlevě od bolesti není žádnou novinkou. Když tato zařízení ještě byla velikosti krabičky cigaret, došlo i ke kuriózním poznatkům. Před několika lety, kdy ještě nebylo se zaváděním elektrod při bolesti v zádech tolik zkušeností, chirurgové experimentovali a posouvali elektrody sem a tam v tělech pacientů, kteří byli při vědomí. Přitom se jich dotazovali co cítí a kdy pocitují největší úlevu od bolesti. Stuartu Meloymu, chirurgovi ze Severní Karolíny (USA), začala pacientka při zavádění elektrod do oblasti bederní páteře zvláštně tiše sténat. Z obav, že se něco děje Meloy zákrok přerušil. Otázkami nakonec z pacientky s uzarděním vypadlo, že jí přerušil orgasmus. Nejenže se zjistilo kudy nervy z pohlavních orgánů vedou a v kterých místech vstupují do míchy, ale podnikavého chirurga a anesteziologa napadlo vyrobit stimulátor a nechat si jej patentovat. Tak vzniknul „Orgasmatron Sally“. Zatímco elektrody vedou k páteři, generátor impulsů s bateriemi se implantuje pod kůži do oblasti hýždí, kde se také v případě „potřeby“ přes kůži, nebo dálkovým ovladačem, aktivuje.      (Zdroj: OSEL)


Kde se v Čechách vznáší negativní energie? ..... Máte někdy na výletě divné pocity? Připadá vám okolí mimořádně temné, ačkoliv obloha je zcela bez mráčku? Pravděpodobně se nacházíte v prostoru, kde neomylně vládne negativní energie! V atmosféře zla se zrcadlí krutá historie a často také krvavé příběhy! Překonali jsme strach a s ENIGMOU se do některých z nich vydali. Jaké je to v místech, kde tuhne krev v žilách a lidé cítí extrémní úzkost?

BOD ZLA č. 1 - Býčí skála: Když pohřeb, tak pořádný! LOKALITA: jižní Morava, Blansko MÍSTO: starodávná jeskyně

Legendární Moravský kras nabízí mnoho krásných míst, která se těší oblibě turistů. Jeskynní útvary kreslí úžasné scenérie a samotný kras dýchá veskrze pozitivní atmosférou. Avšak stále platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. V panenské přírodě poblíž Křtinského potoka se nachází ponurý jeskynní komplex, kde snad sídlí samotné zlo! Temné síly zde údajně bloudí po krvavém řádění, které pamatuje hluboká i nedávná historie. Na místě zřejmě docházelo k nesmírně krutým událostem. Prudká negativní energie totiž z jeskyně v Býčí skále doslova prýští! Jaké hrůzy může pamatovat místní ostrůvek zla?

Umírají zde nevinní?  ... Záhadná jeskyně je součástí světlého skalního masivu v blízkosti městečka Adamov. Právě sem se trousí skupinky odvážlivců, kteří se nebojí konfrontace s čistě negativní energií. Proč se koncentruje zrovna v tomto moravském koutě? Býčí skála je opředena nepřeberným množstvím legend a děsivých příběhů. Všechny se shodují v tom, že místo pamatuje krvavá jatka a nelidské rituály! Stopy brutálního násilí odhaluje již v 19. století krasový badatel Jindřich Wankel (1821–1897). Během let 1871–1873 nachází v prostorách temné pukliny zbytky tzv. halštatského pohřbu (období od 7. století př. n. l. do 450 př. n. l. – pozn. red.). K čemu při tomto pradávném aktu dochází? Tímto netradičním způsobem jsou pohřbíváni velmoži ze stejnojmenné doby. Okázalý posmrtný akt doprovází spousta nevinných obětí. Do říše mrtvých pána doprovází všechny jeho ženy, sluhové i koně. Nemyslitelné? Přesto pravděpodobné! Naleziště kosterních pozůstatků nese známky šíleného řádění aktérů tohoto černého rituálu!      (Podrobné povídání najdete na stránkách Enigma)


Už aby bylo po Vánocích! ..... aneb: Hory cukroví a metráky potravin nestačí ... Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: "Už aby bylo po svátcích - to zas bude blázinec." Jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce spojená s přípravou svátků.

SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT… Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší.

UČIT SE BÝT SPOLU… Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času.

To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…      (Čtěte na stránkách Víra)


Veselý anglický středověk ..... Život středověkých nevolníků nebyl v Anglii tak bezútěšný, jak se traduje. Jejich životní standard byl mnohem vyšší než životní podmínky dnešních obyvatel zemí třetího světa.  Tým britských historiků a ekonomů pod vedením Stephena Broadberryho z University of Warwick rekonstruoval na základě historických materiálů vývoj ekonomiky na Britských ostrovech v období od roku 1270 do roku 1870. Vědci vypočítali hrubý domácí produkt (HDP) a odhadli vývoj britské populace, takže mohli určit, jak velký hrubý domácí produkt připadl na jednoho obyvatele.

Výsledky jsou překvapivé. Británie se pyšnila i v dobách temného středověku ekonomickým růstem. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele rostl průměrným tempem 0,2 % ročně. Největší růst byl patrný ve čtrnáctém století po morových ranách označovaných jako Černá smrt. Další perioda razantního ekonomického růstu přišla v druhé polovině 17. století.

Pokud bychom měřili mezinárodními kurzy z roku 1990 odpovídal by hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele Anglie v pozdním středověku asi tisíci dolarů. To je podstatně více než 400 dolarů HDP na jednoho obyvatele určených pro pozdní anglický středověk v předchozích historicko ekonomických studiích. Dokonce ani v období největšího řádění Černé smrti neklesal HDP na jednoho obyvatele pod 800 dolarů. Jen pro srovnání – v dnešním Zaire činí HDP na jednoho obyvatele 249 dolarů, v Burundi 479 dolarů a v Nigeru 514 dolarů. Středověký nevolník nežil v Anglii na pokraji smrti hladem, jak se často píše nejen v historických románech ale i v odborných studiích.

„Většina britské populace si ve středověku mohla dovolit poměrně slušný standard a příležitostně si dopřála i nějaký ten luxus. Vedle stravy založené na obilninách jedli lidé zcela pravidelně i maso, mléčné výrobky a pili světlé pivo,“ říká Stephen Broadberry.

Podle Broadberryho týmu vytvořil právě tento staletí trvající ekonomický růst příhodné podmínky pro start průmyslové revoluce na počátku 19. století.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Boháči, víte co k Vánocům? Stačí "jen" 30 milionů! ..... Magazín Royal Report vydává letos vůbec poprvé katalog s typy na originální dárky pro české boháče, mezi nimiž jsou například cesta do vesmíru nebo levitující postel. Informoval o tom na páteční tiskové konferenci šéfredaktor časopisu Miroslav Oplt.

Vánoční katalog obsahuje asi 70 typů na vánoční dárky, které jsou spíše zážitkového charakteru. "Pro mě je asi favoritem levitující pohovka, která se vznáší asi půl metru nad zemí. Funguje na principu dvou magnetů a její cena je 30 milionů korun," řekl agentuře Mediafax Oplt.

Boháči v Česku si také jako vánoční dárek mohou například pořídit cesty do vesmíru nebo k otevřeným vulkánům, tříměsíční plavbu lodí kolem světa, plavbu ledoborcem na severní pól, doživotní zásobu vína nebo čokolády nebo šperky od Cartiera či Griffe Diamanti. "Vánoční dárky jsme vybírali asi tři měsíce a jsou určené pro finančně zajištěné lidi, kterým chceme zpestřit život. Oni si mohou dovolit vše, všude byli a všechno viděli, proto jsme hledali něco, co jim poskytne radost a rozptýlení," upřesnil Oplt.

Potěšit své blízké mohou zájemci také plně vybaveným karavanem za 40 milionů korun, celodenní jízdou v automobilu Koenigsegg za čtyři miliony korun nebo zmenšenou kopií Eiffelovy věže, která v sobě ukrývá bunkr pro děti. Tato kopie francouzské dominanty o výšce 30 metrů stojí 312 milionů korun. "Katalog obsahuje i dárky, které se dají pořídit v řádu tisíců korun. Cenové rozpětí se pohybuje od 150 tisíc do 312 milionů korun," dodal šéfredaktor magazínu.      (Zdroj: Eurozprávy)

No comment ...


Vozítko Curiosity: zvědavý tulák rudou planetou ..... Koncem příštího roku by se měl vydat vstříc Marsu dosud největší pojízdný robot – Mars Science Laboratory (MSL) alias Curiosity.

Myšlenka posílat na vesmírná tělesa pojízdné průzkumníky není nová. Asi každý zná slavnou dvojku Lunochodů, které se dostaly nejen do historie kosmonautiky, ale i na známky. Mezi tuláky (rovery) lze zařadit i vozítka z programu Apollo. Ta ovšem po povrchu Měsíce nebrouzdala automaticky, ale stala se cenným dopravním prostředkem astronautů.

Rudé planetě Mars se výsady hostit na svém povrchu pojízdného vyslance lidstva dostalo až v roce 1997. Sonda Mars Pathfinder přistála na povrchu 4. července 1997. O několik desítek hodin později vyjelo na povrch malé vozítko Sojourner. Svými rozměry (délka 65 cm, šířka 45 cm a výška 30 cm) připomínalo spíše mikrovlnou troubu na šesti kolech. Během zhruba tří měsíců najezdilo vozítko osmdesát metrů a dokonce se dostalo i do reklamy na jednu čokoládovou tyčinku.

V lednu 2004 přistály na povrchu Marsu dva identické rovery. Spirit dosedl v kráteru Gusev 4. ledna 2004. Jeho kolega Opportunity přistál v oblasti Meridiani Planum 25. ledna stejného roku. Rovery byly už o poznání větší (délka 160 cm, šířka 230 cm a výška 150 cm).

Vozítka měla na povrchu pracovat minimálně tři měsíce, tedy zhruba do konce dubna 2004. Spirit však nakonec vykonával vědeckou činnost do roku 2009 a teprve v březnu 2010 s ním NASA patrně definitivně ztratila spojení. Jeho kolega, kterému v NASA nikdo neřekne jinak než Oppy, funguje už téměř sedm let a najel přes 25 km!      (Zdroj: VTM Science)


Bůh ti posílá anděly. Ale i ty sám jím můžeš být ..... Potkal jsem již spoustu andělů. Často na ulici, v lidském hemžení. Najednou tu byli, podali mi ruku, rozřešili problém a zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování. Ano, na světě jsou ještě andělé. Ale přesto by jich mělo být ještě víc, když se tolik lidí potýká s problémy všeho druhu. Ale oni nepřicházejí ani za peníze ani na objednávku.

Andělé jsou lidé, kteří vyzařují světlo. Kde oni jsou, tam je světlo a jasno. Andělé jsou lidé, kteří dostali něco z původní rajské radosti. Věř mi, andělé jsou bytosti z masa a krve, kteří jakýmsi neviditelným způsobem udržují svět v rovnováze. Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, které lidí chtějí dosáhnout. je v nich postižitelná láska, s kterou by tě chtěli obejmout.

Máš problém. Nemůžeš dál. Nejde to. Už jsi hotov. tu někdo, dík neviditelné anténě, dostane vnuknutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz jít za tebou, pomoci ti, potěšit tě, ukázat řešení, dát ti radu, udělat rozhodný krok. Potom řekneš: "Ty jsi anděl!" Tma se prosvětlila, starost zmizela, život je zase plný jasu.       (Zdroj: Pastorace)


Jak se bránit nachlazení přírodní cestou ..... Nachlazení je virová infekce, která nás často zasáhne během změny ročního období nebo v zimních měsících. Všichni jsme si symptomy nachlazení zažili - bolení v krku, kašel a rýma nebo ucpaný nos.

Léčit virus antibiotiky žádný efekt nepřinese, protože antibiotika účinkují jen proti bakteriím. Také je třeba mít na paměti, že nachlazení není to samé jako chřipka, která je specifickým druhem viru, jenž může vést k druhotným bakteriálním infekcím.

Jestli máte horečku a bolest v krku více než dva dny, pak je dost možné, že nejste nachlazení, ale máte chřipku. Horečka obyčejně součástí nachlazení není.

Česnek a zázvor ...Nejlépe je vyrazit do boje, už když začínáte cítit, že vás pošimrává v krku anebo se vám spustí rýma. Tohle jsou první příznaky toho, že se imunitní systém připravuje na obranu. Naštěstí má příroda spoustu triků, jak tělo posílit, a k nejlepším z nich patří česnek a zázvor nebo potraviny bohaté na vitamíny.

Syrový česnek se používá již po staletí a laboratorní důkazy ukazují, že má silné protivirové, protibakteriální a protiplísňové vlastnosti. Britská studie zveřejněná v časopisu Advances in Therapy (česky Pokroky v terapii) zjistila, že když 146 účastníků užívalo česnek každý den po dobu tří měsíců, vykazovali daleko menší počet nachlazení (24 případů) v porovnání s placebo skupinou (65 případů).

Samozřejmě, jen málo z nás dokáže syrový česnek jíst, ale když ho dáte do teplého čaje, zamaskujete citronem a medem, chutná mnohem líp a je daleko stravitelnější.

Zázvor je skvělý proti nachlazení a prochladnutí. Přirozeně vaše tělo prohřeje a může podpořit krevní oběh. Zkuste si třeba připravit báječný a zdravý zázvorový nápoj.

Vitamín C ...Vitamín C je dobře známý jako prostředek k prevenci virových infekcí a k rychlejšímu uzdravení. Největší obsah vitamínu C najdete v (tomto pořadí) červených čili papričkách, guavě, červené paprice, kapustě, petrželi, zelené paprice, brokolici, růžičkové kapustě, květáku, jahodách, papáji, špenátu a pomerančích.

Ostrá jídla fungují i jako prostředek k uvolnění dýchacích cest a zbavování se hlenu.

Další důležité potraviny, jejichž příjem by se měl zvýšit, jsou ty, které mají velký obsah zinku. Ten pomáhá bojovat proti infekcím. Potraviny bohaté na zinek jsou ústřice, pekanové ořechy, půlený hrách, celozrnná pšenice, žito a oves, fazol měsíční, mandle, vlašské ořechy, sardinky, kuřecí a krůtí maso a pohanka.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Spotřeba piva před Vánocemi roste ..... Žízeň lidí jako v parních letních dnech pivovary z regionu v tomto čase hasit nemusejí, přesto jsou pro ně i Vánoce obdobím zvýšené poptávky. Zájem je především o vícestupňová piva a speciály.

Závěr roku patří tradičně k obdobím, kdy si Češi mohou dopřát více piva. Zatímco v hospodách budou pivovarníci o své spotřebitele bojovat především před silvestrem, v maloobchodě svádějí největší bitvu před Vánocemi.

Sládek pivovaru Ostravar Richard Kornas potvrzuje, že Vánoce jsou po letním období druhou největší špičkou v roce. „Začali jsme se na ně připravovat už od začátku listopadu. Ostravar musí v těchto dnech stočit do lahví mnohem více svého světlého ležáku Premium než v kterémkoliv jiném měsíci letošního roku,“ přibližuje Kornas.

Spotřebitelé si podle něj zkrátka chtějí o Vánocích dopřát to nejlepší, a proto klidně sáhnou na pultech obchodů i po dražším pivu a nejrůznějších speciálech. V tom jsou české Vánoce pro tuzemské pivovarníky specifické.      (Zdroj: Agris)


Ovládání mas a budoucnost lidstva ..... Michael Tsarion představuje film s podtitulem Ovládání mas a budoucnost lidstva. Tak jak je to se svobodnou vůli člověka?..      (Film je ke shlédnutí na stránkách Esoterikweb)


17.12. 2010     Sedmnáctého prosince 1903 se uskutečnil první let letadla těžšího než vzduch bratři Wrightů. Oba bratři vzlétli toho dne každý dvakrát. První letěl Orville, let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější fotografii. Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. Wilbur Wright letěl 279 metrů a let trval 59 sekund.

Na osmnáctého prosince byl OSN vyhlášen Mezinárodní den migrantů.

Neděle je čtvrtou a poslední nedělí adventní letošního roku - má barvu zlatou.


Ukrývají oceány a gejzíry na Enceladu život? ..... Zásadním faktorem pro úvahy o potenciální biosféře je geologický vývoj Enceladu. Pokud byl po nějakou část své historie kompletně zmrzlý (viz [C15]), nebo alespoň tak chladný, že se oceán scvrkl na tenkou vrstvičku koncentrovaného čpavku (či solanky) o velmi nízké teplotě, byl případný život vystaven velmi vážné hrozbě totálního vyhlazení. Nevíme, jak hluboké a jak dlouhé byly propady tepelné produkce, a sotva více víme o tom, jaké triky mohly uplatnit živé organismy, aby taková kritická období přestály (skutečnost, že bakterie mohou v horninách přežívat i desítky milionů let, je zde jistě důvodem k optimismu). Je též možné, že život na Enceladu kdysi vznikl, ale již vyhynul, nebo že každá teplá epizoda byla podnětem pro opětovnou genezi. Anebo trvala příznivá období tak krátce, že se biologické organismy ani nezrodily? Kdybychom Enceladus prozkoumali, rozhodně bychom se dozvěděli velice mnoho o procesech vzniku života, ať už by se pravdivou ukázala kterákoli alternativa.

Enceladus by mohl být extrémně zajímavý i z hlediska panspermické teorie. Díky jeho nepatrné gravitaci jej mohou snadno opouštět impaktní i kryovulkanické vyvrženiny. Pokud by zde existovaly živé buňky, žijící například ve zdrojových komorách gejzírů, mohly by v poměrně velkém počtu opouštět své mateřské těleso. Samozřejmě v ledových částečkách jen o málo větších, než jsou běžné bakterie samy o sobě, by byly mnohem méně chráněny před radiací než uvnitř poměrně velkých kamenných meteoritů odštěpených z kamenné planety, a jejich naděje na přežití by tedy byly mnohem nižší, nicméně nesmíme zapomenout na obrovskou kvantitu materiálu, který Enceladus vyvrhuje. Přinejmenším blízký Titan mohl být od Enceladu snadno „nakažen“ životem.

V minulosti mohla probíhat podobná eruptivní aktivita na mnohých dalších malých ledových tělesech (od asteroidů až po transneptunické objekty), což naznačuje netušené možnosti pohybu zárodků života mladou sluneční soustavou. Objev Enceladovy aktivity nakonec může pro panspermické teorie znamenat největší revoluci od odhalení marsovských meteoritů!      (Zdroj: Science WORLD)


Tašky z bioplastů jsou méně ekologické než obyčejné tašky ..... Nahradili jsme tradiční igelitky taškami z bioplastů, chlubí se někteří prodejci. Jenže už neuvádějí, že při výrobě „ekologicky šetrných“ jednorázových zavazadel z rostlinného škrobu se spotřebuje až čtyřikrát více energie.

Aby tento materiál unesl stejný nákup jako obyčejná jednorázová taška, musí být totiž až čtyřikrát silnější. To znamená i čtyřikrát větší exhalace vyprodukované při distribuci: na paletu se těchto produktů vzhledem k jejich tloušťce prostě vejde čtyřikrát méně než standardních materiálů.      (Zdroj: Novinky)


Kde sídlí morálka? ..... Co je správné a co ne? Na tuhle otázku hledá člověk odpověď mnohokrát za den. Někdy se rozhodneme snadno a rychle, jindy se dobíráme řešení komplikovaných situací jen s obtížemi. Náš mozek využívá k řešení morálních dilemat stejné nervové obvody, jaké zaměstnáváme při volbě jídla a jiných „přízemních“ záležitostech. A není nemožné morálku v našich mozcích celkem jednoduše „vypnout“.

Dilema s výhybkou ... Představme si ryze hypotetickou situaci, kdy na nic netušící pětici dělníků pracujících na železniční trati míří neovladatelná, rozjetá drezína. Máme možnost přehodit výhybku a poslat drezínu na kolej, kde pracuje jen jeden dělník. Obětujeme jednoho člověka, abychom zabránili smrti pěti lidí? Většina z nás to vidí jako správné řešení.

Zcela jinak hodnotíme situaci, kdy se na pětici nic netušících dělníků řití po koleji neovladatelná drezína, my stojíme na nadchodu nad tratí spolu s druhým člověkem a smrti dělníků lze zabránit tak, že na kolej před drezínu dopadne lidské tělo. Většina lidí je přesvědčena, že nemáme právo strčit druhého člověka pod drezínu a obětovat jeho život pro záchranu pětice lidí. Proč se naše reakce tak ostře odlišují, když jde v obou případech o záchranu pěti životů za cenu jednoho? A jakou roli hraje v našem rozhodování racionální úvaha a nakolik se do ní promítají emoce?

Někteří filosofové se přiklánějí k názoru, že řešení morálních dilemat je přednostní záležitostí citů a emocí. Jiní filosofové jsou přesvědčeni, že východiska z podobných situací nalézáme na základě racionálních úvah. Do staletí trvajícího filosofického sporu vnesli v posledních letech více světla neurologové využívající moderní zobrazovací techniky, jako je funkční magnetická rezonance. Tato zobrazovací technika zaznamená změny v aktivitě různých mozkových center a naznačí například, kdy s námi při řešení morálních dilemat zmítají emoce a kdy hledáme východisko s chladnou hlavou.

Morální dilema s přehozením výhybky řeší lidský mozek s pomocí center aktivovaných při racionálních, objektivně kalkulovaných úvahách. Když se máme rozhodnout, zda shodit člověka z nadchodu, aktivují se nám v mozku vedle toho i centra důležitá pro vznik silných, negativních emocí.

Obecně platí, že v neosobních otázkách, jako je vrácení nalezené peněženky, se rozhodujeme racionálně. Pokud se naše jednání týká přímo jiných lidí, pak začínají vstupovat do hry emoce. Přehození neživé páky výhybky proto hodnotíme s menšími emocemi než strčení do člověka.      (Zdroj: OSEL)


Sexistické prasátečko zná svého vítěze ..... Druhý ročník soutěže Sexistické prasátečko, která si klade za cíl upozornit na nejvíce sexistické reklamy kolem nás, zná již svého vítěze. Ve veřejném hlasování, kterého se zúčastnilo 411 hlasujících, zvítězila mezi 28 nominovanými reklamami reklama firmy S&Ř, Ch Kovo s textem „Přeřízneme, ohneme vše dle Vašeho přání“ doplněným fotkou takřka svlečené ženy. Na první místo reklamu zařadilo 130 hlasujících. Odborná porota zvolila jako nejsexističtější reklamu firmy VAŠSTAV, s.r.o., zesměšňující ženy ve středním věku.

V letošním ročníku soutěže se změnil systém hlasování a kromě veřejnosti o „vítězi“ rozhodovala také odborná porota složená převážně z odborníků a odbornic na genderovou problematiku v médiích. Výsledky obou hlasování byly rozdílné. Veřejnost za nejvíce sexistickou považuje reklamu firmy S&Ř, Ch Kovo. „Klasická sexistická reklama, která kombinuje sexuální narážku s ženskou nahotou prezentovanou v duchu pornografických konvencí,“ komentuje leták jeden z členů odborné poroty Petr Pavlík působící na Karlově univerzitě. Na druhé místo zařadila veřejnost reklamní billboard firmy Pila Pasák, s motivem ženy s vystrčeným pozadím a heslem „Na to si musíte sáhnout“ a na třetí leták firmy Spilka interiéry vyzývající k vyhození staré a pořízení nové – ne jak by obrázek napovídal – ženy, ale skříně.

U odborné poroty vyhrála anticenu firma VAŠSTAV. Na druhém místě se potom ocitla zastavárna Index, jejíž letáky jsou terčem kritiky kampaně NESEHNUTÍ už druhým rokem. „Leták zneuživá ženského tela na absolútne nepatričnú reklamu. Evokuje, že ženské telo možno „použiť“ či „zneužit“ na všetko, možno ním platiť a podobne,“ vysvětluje svou volbu porotkyně Jana Juráňová ze Slovenského časopisu Aspekt. Třetí místo obsadila firma Hyperinzerce, stereotypně zobrazující ženu v roli manželky s válečkem v ruce, kterou je nejlepší prodat.      (Zdroj: Econnect)


Nevyspané včely špatně "tančí" ..... Prostřednictvím zvláštních pohybů, tzv. včelích tanečků, sdělují včely svým družkám, kde najít zdroj potravy. Včela, která informaci předává, ale nesmí být „po flámu“. Podle amerických vědců komunikují totiž „nevyspané“ včely stejně špatně, jako nevyspaní lidé.

Stejně jako velká část jiných živých tvorů, i včely potřebují k hladkému zvládání svých náročných všednodenních úkolů odpočinek. O tom, jak včely spí a jaký přesně má pro ně spánek význam, však vědci stále mnoho nevědí. Student posledního ročníku univerzity v texaském Austinu Barret Klein se proto rozhodl připravit rafinovaný pokus, který by ukázal, co s tímto hospodářsky velmi významným hmyzem nedostatek spánku dělá.

A jak tedy jeho pokus vypadal? Nejprve si připravil skupinku asi padesáti včel, které vytrénoval k létání na asi 1 km vzdálené krmítko. Poté všem přidělal na tělo drobné kovové plíšky. Zatímco plíšky první poloviny včel byly vyrobeny z magnetického kovu (železo), u druhé skupiny byly z kovu nemagnetického (měď). Prostřednictvím těchto plíšků pak v noci včely „trápili“. Jezdili totiž po stěnách úlu silným magnetem, jehož účinky včely s železnými plíšky přirozeně rušily. V průběhu následujících 48 hodin pak pozorovali, jak si včely z obou skupin povedou při předávání informací prostřednictvím tanečků. Rozdíl mezi oběma skupinami se projevil zajímavým způsobem. Informaci o vzdálenosti krmítka předávaly „nevyspalé“ včely předávaly stejně dobře, jako jejich vyspalé kolegyně. V čem ale chybovaly, bylo správné určení polohy místa. A co to podle Kleina znamená? „Předávání informace o směru může být kognitivně či fyziologicky náročnější, než předávání informace o vzdálenosti,“ dovozuje mladý vědec.      (Zdroj: 21@století)


Na Saturnu řádí cyklón. Nejméně 5 let ..... Španělští astronomové popsali nejvytrvalejší cyklón, jaký byl kdy zaznamenán na obřích planetách sluneční soustavy.

Atmosféry plynných obrů jako je Jupiter a Saturn obsahují velké množství oválných vírů. Anticyklóny, ve kterých větry rotují v opačném směru než planeta, jsou stabilní a mohou existovat velmi dlouhou dobu. Naproti tomu cyklóny, které rotují ve stejném směru jako planeta, se chovají chaoticky a bývají spíše krátkodobou záležitostí. Výjimkou je enormní cyklón na Saturnu. Španělští astronomové jej začali sledovat v roce 2004, kdy sonda Cassini vyslala první snímky Saturnu a nepřetržitě jej monitorovali až do roku 2009, ze kterého pocházejí zatím poslední data.

Svou velikostí se cyklón blíží evropskému kontinentu a délka jeho oválného víru přesahuje 4000 km - Foto: Cassini ISS, Del Río-Gaztelurrutia et al

Svou velikostí se cyklón blíží evropskému kontinentu a délka jeho oválného víru přesahuje 4000 kmFoto: Cassini ISS, Del Río-Gaztelurrutia et al

Horizontální morfologii cyklónu, jeho dynamiku a vertikální strukturu mraků teď popisují v časopise Icarus. Svou velikostí se cyklón blíží evropskému kontinentu a délka jeho oválného víru přesahuje 4000 km. Vypočítat intenzitu větrů uvnitř cyklóny bylo velmi obtížné kvůli špatnému kontrastu snímků. Oproti samotné cyklóně, která se pohybuje rychlostí 245 km/h, jsou však větry poměrně málo intenzivní a jejich maximální rychlost na okrajích cyklóny nepřekračuje 72 km/h. Zajímavé je, že svým vzhledem cyklón na Saturnu připomíná anticyklóny Velkou rudou skvrnu Jupiteru nebo Velkou tmavou skvrnu Neptunu. Astronomové teď netrpělivě čekají na data z letošního roku, která snad odhalí další vývoj neobvyklého útvaru.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Nejdražší vánoční strom? Za 11 milionů dolarů! ..... V luxusním Emirates Palace hotelu ve Spojených arabských emirátech mají nejdražší vánoční strom světa. Je ověšený šperky v celkové hodnotě 11 milionů dolarů. Informuje o tom BBC. Strom vysoký 13 metrů stojí přímo v hotelu. Ozdobili ho nejen tradičními vánočními ozdobami a žárovičkami, ale netradičně i náhrdelníky, náramky a dalšími šperky s drahými kameny. Celkem je na něm 181 diamantů, perel, smaragdů, safírů a dalších drahokamů a polodrahokamů. Cena stromu, která původně činila 10 tisíc dolarů, tak stoupla do závratných výšin.      (Zdroj: Eurozprávy)


Hranice mezi člověkem a strojem se vytrácejí ..... Málokdo si pamatuje na film „Firefox" z roku 1982 o sovětském bojovém tryskáči, který byl kontrolován myslí pilota. Film, ve kterém hrál Clint Eastwood, přišel s předpokladem, že technologie ovládaná myslí by byla zbraní tak nebezpečnou, že by „změnila uspořádání světa".

Zdali je to pravda, ukáže až čas. Prozatím softwarový vývojář Robert Oschler používá takovou technologii například ke sledování YouTube.

Oschler je průkopníkem v oblasti, která stále nabírá na významu - oblasti, kde bariéry mezi člověkem a strojem nejsou kompletně definovány a kde se omezení techniky vytrácejí. Užitím stroje známého jako elektroencefalogram (EEG) nahradil klávesnici a myš vlastními myšlenkami a představami.

Jeho nástrojem je standardně dostupná EEG souprava Emotiv EPOC. Přístroj se skládá ze čtrnácti elektrod, které se přikládají k hlavě, a zabudovaného gyroskopu. Ve výsledku dokáže detekovat emoce.

Oschler ale nepracuje s vidinou zisku. „Je to fascinující. O to mi ve skutečnosti jde," říká Oschler a dodává, že „se to nedá ani srovnat" s vytvářením webových aplikací - pro počítačové nadšence je to prostě stylová záležitost.

„Otevírá to celou novou škálu softwaru, která nikdy nebyla možná, a zbrusu nový způsob práce s počítači, který nikdy předtím nebyl možný," říká Oschler.

Jako v knize „Sní androidi o elektrických ovečkách?", která později posloužila jako předloha filmu „Blade Runner", Oschlerova práce zapojila emoce do počítačového systému.

Oschlerův první program s EEG technologií ovládal robota WowWee Rovio pomocí smutku. Když se robůtek skutečně pohnul, Oschler byl naprosto nadšený. „Bylo to fakt zvláštní," dodal.

Brzy se pustil do druhého projektu - EmoRate. Program synchronizuje YouTube a domácí televizi Leanback. Když se díváte na videa, EmoRate založí části videa podle toho, jestli na něj uživatel emocionálně reagoval.

Uživatel si může otevřít menu a podívat se, kde byl nejvíc šťastný, smutný, rozzlobený nebo vystrašený v průběhu videa a „jednoduše tím, že se usmívám nebo myslím na něco, co mě naštvalo, přesune mě to zpátky na to místo ve videu a začne znova přehrávat rovnou od toho momentu", uvedl.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Kameny na stavbu Stonehenge putovaly v koších ..... Základy impozantní stavby Stonehenge byly položeny kolem roku 3000 př.n.l. a kamenná svatyně pak v průběhu staletí měnila vzhled. Od začátku zřejmě sloužila jako pohřebiště. Orientace některých kamenů napovídá, že se tu odehrávaly rituály spojené se slunovratem.

Zpočátku bylo Stonehenge tvořeno kruhovým náspem a příkopem později doplněným o kruhovou stavbu z kůlů. Zhruba kolem roku 2600 př.n.l. se stal dominantním materiálem kámen. Neolitičtí zemědělci transportovali čtyřtunové bloky z kamene pocházejícího mimo jakoukoli pochybnost z velšských Preseli Hills vzdálených 250 kilometrů. Někteří vědci se domnívají, že část transportu obstaral za pravěké lidi ledovec, který v ledových dobách dotlačil velké kusy kamene z Preseli Hills podstatně blíže dnešní svatyni.

I pak zůstával transport tvrdým oříškem. Ani v dnešní době, kdy se můžeme spolehnout na jeřáby, těžké náklaďáky a v neposlední řadě i na pevné silnice s hladkým povrchem, není nakládání, převoz a opětovné vyložení kamenného bloku hračka. Vědci, laici i šarlatáni nabízejí bezpočet vysvětlení. Od tradičního vlečení kamenů na dřevěných saních odvalovaných po dřevěných válcích až po výpomoc mimozemšťanů nebo čáry starých šamanů.

Koš v roli pneumatiky ... Elegantní řešení transportu vymyslel britský inženýr Garry Lavin. Podle něj sloužily k transportu masivní koše spletené ze silných prutů a větví. Koš se navlékl na stojící čtyřtunový kámen o rozměrech zhruba 2×1,5×0,8 metru a ten se utěsnil uvnitř koše dalšími větvemi a klacky. Pak lidé převrátili koš i s kamenem na bok a proměnili jej na válec, který bylo možné poměrně snadno koulet a to i po relativně nerovném terénu.

Prstenec spletený z proutí sloužil jako jakási široká pneumatika. S kopce bylo asi lepší jít kulícímu se koši s kamenným blokem z cesty, protože drtil vše, co mu přišlo do cesty. Do kopečka s ním měli lidé mnohem více práce. Materiálu pro opravu poškozené „proutěné pneumatiky“ bylo všude kolem dost a dost.      (Zdroj: VTM Science)


Do roku 2015 má podíl ekologicky obhospodařované půdy vzrůst na 15% ..... S nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 procent do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který v úterý vládě představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podle akčního plánu by měl v letech 2011-2015 také stoupnout podíl biopotravin na českém trhu s potravinami na tři procenta. Teď je jich necelé jedno procento.

Cílem plánu je mimo jiné i zvýšit podíl českých produktů na trhu biopotravin na 60 procent. Dnes se nadpoloviční většina dováží.

„Jednou z možností, jak na trhu podpořit české biopotraviny, je vybudování odbytových míst lokálního charakteru, kde by ekozemědělci mohli nabízet své produkty,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa

Dalším záměrem je zvýšit zastoupení orné půdy na celkové ploše ekologického zemědělství. Nyní je jí asi 11 procent, do pěti let by měla dosáhnout pětiny výměry. Podíl ekologicky obhospodařované plochy dosáhl letos v srpnu 10,42 procenta z celkové výměry zemědělské půdy. V České republice hospodaří asi 3500 ekologických zemědělců. Přibývá výrobců biopotravin, v této oblasti podniká asi 650 firem.

Ministerstvo zemědělství chce cílů obsažených v Akčním plánu dosáhnout například informačně osvětovými kampaněmi o ekologickém zemědělství, nebo podporou marketingu, vzdělávání, poradenství a výzkumu.

Zemědělství šetrné k přírodě se v České republice v posledních letech rozvíjí, v tom mu pomáhají dotační stimuly, například dotace na plochu zařazenou do ekologického zemědělství, která je vyplácená z Programu rozvoje venkova. Zatímco v roce 1998 dostali ekologičtí zemědělci jako dotaci na plochu zhruba 48 milionů korun, v roce 2009 to bylo téměř 981 milionů.

O produkty ekozemědělců je mezi spotřebiteli stále větší zájem, který ještě podpořily informační kampaně státu i maloobchodních řetězců, které propagovaly biopotraviny jako součást moderního a zdravého životního stylu.      (Zdroj: Agris)


16.12. 2010     Šestnáctého prosince 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu. Toho dne časně ráno byl Havlíček v Německém Brodu navštíven policejním komisařem Franzem Dederou a vyzván, aby ho následoval. V doprovodu dalších tří strážníků byl spěšným dostavníkem dopraven do tyrolského Brixenu. V Brixenu byl Havlíček zpočátku ubytován v luxusním hotelu U slona, kde se rychle seznámil s dalšími vyhnanci – s Johannem Aloisem Schallhammerem, účastníkem revoluce roku 1848 a důstojníkem Rudolfem Hebrem, jenž se zde ocitl kvůli dluhům. V roce 1852 za Havlíčkem přijela jeho manželka Julie s dcerou Zdenkou. Cestovní náklady ve výši 150 zlatých zaplatilo policejní ředitelství. Hmotnou nouzí v té době Havlíček ani jeho rodina netrpěla, jelikož Havlíček dostával od rakouského ministerstva vnitra v pravidelných měsíčních splátkách 500 zlatých ročně (pro představu vyšší úředník tehdy dostával 500 – 700 zlatých, učitel 130 a dělník 100 – 200 zlatých). Rodina si v Brixenu pronajala domek se zahradním altánem, jídlo jim nosili z hostince U slona. Jinak však byl Havlíček pod stálým policejním dozorem a byla sledována veškerá jeho korespondence. Velmi ho také trápilo to, že musí žít mimo svůj domov a má jen omezené kontakty s přáteli v Čechách .V roce 1854 se manželka Julie s dcerou vydaly zpět do Prahy. Havlíček získal povolení k návratu až v roce 1855. Do Prahy přijel 15. 5. 1855 a teprve zde se dozvěděl smutnou zprávu, že jeho manželka Julie před měsícem, 16. 4. 1855, zemřela na následky tuberkulózy.       (Zdroj: Wikipedie)


Mýtné pro kamiony se zvýší o 25% ..... Vláda schválila v úterý ve večerních hodinách zvýšení sazeb mýtného pro nákladní automobily o 25%.

Po dohodě se sdružením ČESMAD Bohemia ministr dopravy předložil vládě materiál obsahující zvýšení sazeb mýtného o 25%, s výjimkou vozidel s emisní třídou V a vyšší (bez zvýšení). Ponechané zvýšení páteční odpoledních sazeb (s kompenzací v ostatní době) se u vozidel se 3 a více nápravami snižuje z 50 na 40%, u vozidel se 2 nápravami pak zůstává zvýšení o 25%. „Sazby mýtného patří k nejnižším z okolních států a ČR se tak stává silnou tranzitní zemí. Toto opatření s připravovaným zpoplatněním komunikací první třídy by mělo zpomalit nárůst objemu kamionové dopravy,“ uvedl ministr dopravy Vít Bárta.       (Zdroj: Ecomonitor)

A kdo to dopravcům zaplatí? No samozřejmě, že my .....


Nejstarší zahrada ze starověké Levanty ..... Archeologové z Tel Aviv University a německé Heidelberg University odkryli v Ramat Rachel poblíž Jeruzaléma zbytky zahrady, která byla součástí místního paláce. Podle všeho jde vůbec o první památku z této oblasti (= Levanty) z předhelénistické doby, zatím datovanou do 7. stol. př. n. l.. Zahrada byla údajně ve městě nepřehlédnutelná, představovala z dálky viditelnou dominantu a symbolizovala moc a bohatství místních vládců; v suchém polopouštím klimatu byla na odiv dávána nejen kvetoucí vegetace, ale i samotná voda. Ta se zde rozváděla systémem otevřených koryt i zahloubených tunelů a podobně komplikovaný systém zavlažovacích kanálů byl dosud údajně znám pouze ze starověké Mezopotámie. Samotná idea se do Palestiny dostala zřejmě právě odsud, v souvislosti s expanzí novoasyrské říše. Asyřané na důkaz své moci budovali zahrady, kde vysazovali rostliny ze všech koutů své říše. Později podobně postupovali i Peršané.

Symbolická role zahrad není určitě zanedbatelná – vždyť i Ráj je v židovské mytologii popisován především jako zahrada. Visuté zahrady Semiramidiny z Babylonu byly pak pokládány přímo za jeden ze Sedmi divů světa...      (Zdroj: Science WORLD)


Přichází (T)armagedon? ..... Přestože ekologické organizace ve světě bijí na poplach a vedou kampaně proti těžbě ropných písků v kanadské Albertě, u nás je toto téma prakticky neznámé. Přitom jde o největší těžařský projekt na planetě.

Podle apokalyptických vizí některých ekologů nás čeká armagedon v podobě zhroucení světové infrastruktury závislé na fosilních palivech. Optimističtější ekonomové naproti tomu předpovídají, že ropný zlom (peak oil) můžeme oddálit díky novým nalezištím a pomalému přechodu na jiné zdroje energie kvůli zdražování černého zlata. Pravdu mají do jisté míry jedni i druzí.

Peak oil — tedy vrchol těžby ropy, po kterém má docházet k neodvratnému ztenčování jejích zásob — se pravděpodobně odkládá. Současné ceny za barel (159 l) totiž přesouvají těžbu nekonvenčních zdrojů ropy do kategorie ziskových podniků… a to můžeme považovat za skutečný ekologický armagedon. Vlastně (T)armagedon; právě ropné písky (tar sands) totiž oddalují uzavření ropovodů a konec doby ropné.

Tajga v ohrožení ... Světové ekologické organizace považují za nejdestruktivnější těžbu ropných písků v kanadské Albertě, kde se rozkládají boreální lesy (tajga). Jde o největší industriální projekt na planetě, který se dotýká území většího než Česká a Slovenská republika dohromady. Má nevídané ekologické důsledky včetně negativních dopadů na život původních národů a odráží se také v politické rovině.

Kanada má hned po Saúdské Arábii největší těžitelné zásoby ropy na světě a s jejich čerpáním pozvolna začala už od poloviny devadesátých let. V současné době je největším dodavatelem Spojených států, čímž v posledním desetiletím předběhla Mexiko a Saúdskou Arábii. Kanada denně vytěží 1,3 milionu barelů ropy, přičemž předpokládá zvýšení na 3—5 milionů barelů do roku 2030.

Ropné písky leží v různé hloubce zemské kůry, podle čehož pak těžaři volí způsob, jak je získat. Povrchová těžba trochu připomíná severočeskou hnědouhelnou pánev: odlesněním povrchu prakticky zanikají místní ekosystémy, to znamená především boreální lesy

a rašelinné mokřady. Elektrická rypadla dolují zeminu do hloubky několika desítek metrů a obří trucky ji převážejí k průmyslovému zpracování. Ze dvou až čtyř tun zeminy těžaři získají barel ropy. Většina (zhruba 80 %) ropných písků se však nachází hluboko pod zemí. K jejich těžbě je zapotřebí vysokotlaké injektáže. Tato metoda spotřebuje dvakrát více vody a energie než povrchová těžba.

Devastace, devastace, devastace ... Ekologičtí aktivisté upozorňují především na změny klimatu. Právě to byl jeden z hlavních impulsů, proč se rozhodli tomuto gigantickému projektu zabránit. Těžba ropných písků totiž uvolňuje třikrát až pětkrát více oxidu uhličitého než konvenční těžba; samotný ropný průmysl ovšem připouští navýšení o pouhých 10—15 %. Do znečištění je ovšem nutné počítat nejen emise z energie potřebné pro těžbu v otevřených dolech a spalování zemního plynu pro ohřev vody pro vysokotlakou injektáž, ale také úniky do atmosféry při destrukci přirozených ekosystémů, které fungují jako zásobárna uhlíku.       (Podrobně čtěte na stránkách Sedmá generace)


Vojáci vyzkoušeli silné elektromagnetické dělo ..... Námořní síly Spojených států oznámily, že provedly úspěšný test děla schopného střílet projektily pětinásobnou rychlostí zvuku na vzdálenost 200 kilometrů.

Elektromagnetické pušky a děla jsou ve „sci-fi“ téměř standardem. Stávající pokusy s uvedením takových zbraní do praxe zatím selhávaly a tak konvenční zbraně stále používají hoření různých směsí a náboj z hlavně vymetají přetlakem horkých plynů. Nové zbraně projektily z magnetického materiálu urychlují silným elektromagnetickým polem. Kontraadmirál Nevin Carr, vedoucí námořního výzkumu, komentoval nejnovější pokus slovy: „Demonstrace elektromagnetického děla z tohoto pátku nás posunula blíže k možnosti uplatnit tuto pokročilou technologii na moři.“

Test elektromagnetického děla o kterém Carr hovořil provedlo námořnictvo v Dahlgrenu ve Virginii, kde má pozemní zkušební centrum pro vývoj futuristických zbraní. I když tiskové agentury, které zprávu převzali, hovoří o nové superzbrani, ve skutečnosti jde o princip, který je znám již z počátku minulého století a průkopníkem této zbraně je norský vědec Kristian Birkeland (1867 – 1917). I když norské dělo vystřelilo a projektil cíl trefil, jeden z magnetů při tom explodoval. Stalo se to při předvádění zbraně mecenášům a to dalšímu pokračování vývoje této zbraně neprospělo. Nicméně patent na elektromagnetické dělo je Birkelandův. To však zůstalo zapomenuto a vědce dnes místo střelby desetikilogramových projektilů na vzdálenost jednoho kilometru známe spíše pro jeho experimenty s plazmatem, výzkum na poli polární záře, zemského magnetismu, výroby hnojiv a margarínu. Norové jej dodnes mají v úctě a na bankovkách.

V případě amerického námořnictva se hovoří o tzv. kolejnicovém dělu. Nemá to však s obrovskými děly instalovanými na speciální vlaky, jak je známe z filmů o Druhé světové válce, nic společného. Název je odvozen od jiných kolejí. Kromě elektromagnetických cívek lze náboje elektromagnetického děla vystřelovat také pomocí Lorentzovy síly, kterou vyvolává procházející elektrický proud přiváděný ke střele prostřednictvím kolejnic. Lorentzova síla je síla, kterou působí magnetické pole na pohybující se nabité částice. Je úměrná rychlosti částice a indukci magnetického pole. Směr má kolmý ke směru pohybu částice a na aplikované magnetické pole.

Při zatím posledním testu střelu urychlovala energie 33-megajoulů. Šlo o třikrát větší hodnotu, než jaká byla použita v podobných experimentech v lednu 2008.

Z vyjádření kontraadmirála Nevina Carra a podle tvrdošíjného dlouhodobého pokračování námořnictva v ověřování této techniky se stále většími energiemi lze soudit, že se doba využití této zbraně v praxi na plavidlech neúprosně blíží. Již dnes je tento systém schopen dopravovat projektily na vzdálenost 110 námořních mil, což už je k udržení si protivníka s konvenčními zbraněmi od těla, více než dost. U právě provedených testů už ale nejde jen o námořnictvo. Systémem by neměly pohrdnout ani pozemní síly. Pro ně jsou lákavé vysoké rychlosti projektilu. Čím jsou větší, tím je zbraň využitelnější pro obranu před leteckým a raketovým útokem.      (Zdroj: OSEL)

No hurá, zase si lidstvo vymyslelo movou hračku pro vlastní likvidaci ...


Tajemný krysař z Hamelnu: Kam odlákal svou hrou 130 dětí? ..... Mystický středověký příběh o krysaři, záhadném muži, který putuje od města k městu a svou hrou na tajemnou píšťalku zbavuje lidi krys, je notoricky známý. Končí tragicky, když v německém Hamelnu krysař nedostane za své služby zaplaceno a mstí se. Svou hru obrací proti Hamelnským a s její pomocí odvádí všechny jejich děti. Zní to jako jasná legenda? Omyl, krysař může být skutečnou historickou postavou a hamelnské děti dokonce možná úzce souvisí s naší vlastí! Kde je pravda? Pátrejte s ENIGMOU!

Zatuchlé ulice německého Hamelnu jsou pokryty špínou. Píše se rok 1284 a Evropa se zmítá v nejtemnějším období drsného středověku. Každodenní ruch města utichá, chodníky se vyprazdňují a nad vší tou hnilobou začíná zapadat slunce. S východem prvních hvězd nad Hamelnem začínají ze stok a všudypřítomných odpadků vylézat tlusté krysy, nyní patří potemnělé město jim. Špinaví hlodavci jsou na konci 13. století pro Hameln skutečnou hrozbou. Najdete je snad v každém domě a dotírají stále víc a víc. V tlejícím středověkém svinstvu se jim daří. A právě tou dobou sem zavítá neznámý muž, tajemný osamělý cizinec, který není nikde doma. Oděn ve svém pestrobarevném plášti a špičatých botách putuje od města k městu a v žádném se nezdrží. Tvrdí, že je krysař a dokáže obyvatele nenáviděných vetřelců zbavit. Takto nějak začíná známá německá legenda o krysaři. Je ale skutečně jen legendou, jak se obecně předpokládá? Existují totiž indicie, které nasvědčují tomu, že krysařův příběh by mohl mít velmi reálný základ!      (Čtěte na stránkách Enigma)


Hysterie ..... Co se děje ženě, když nemá hranice? Mnoho žen opouští své partnery, protože jim něco nedává. Co ale ženám chybí? Ženy mluví o opoře. Ale to také znamená, že muž umí ženu obejmout jako větší a dát jí všechno, co potřebuje. Včetně hranic.

Na kurz mi chodí jedna žena, která pravidelně dostává dost pomoci. A přesto často úplně na konec kurzu se jí zase „spustí“ něco nového. Víte, kdy odjela nejspokojenější? Když jsem jí řekl, že už jí dnes víc pomoci nedám, že už to stačilo. Konečně dostala ne pomoc, ale skutečnou pomoc. Konečně jí někdo zastavil v tom, aby si pořád vytvářela problémy a pak je řešila.

Mužská energie je jako skořápka vajíčka, ženská je jako žloutek a bílek. Co se stane žloutku a bílku, když odstraníme blanku a skořápku? Rozteče se. Rozplizne se. U žen se tomu kdysi říkalo hysterie. „Neví, co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane.“

Zkušenosti ukazují, že mnoho duševních chorob je jen známkou nezkrocenosti toho v nás, co musí mít hranice, aby nám bylo dobře. Mnoho lidí trpí depresí, protože nebyli zkroceni. Mnoho lidí zcela zbytečně trpí a přitom by stačilo tak málo. Bohužel většina lidí nechápe vůbec rozdíl mezi silou a násilím. V ideálním případě by mohl být člověk zkrocen jen pohledem do očí. Naopak násilí je známkou nepřítomnosti skutečné síly. Kdo nemá sílu, musí se uchýlit k násilí.

Výsledkem zkrocení je člověk, který je sebevědomější, dokáže si víc stát za svým, najde svůj střed a už není týrán tím v něm, co mu dříve vládlo. Zkrotit lze i muže, ale zdá se, že muži samotným zapojením do společnosti mají daleko méně šancí zůstat nezkrocení.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Projekt Mrkvička zprostředkuje environmentální vzdělávání mateřským školám ..... Poznávat kouzlo hraní a pobytu v přírodě, seznámit se se zajímavými kolegyněmi, pravidelně se setkávat, předávat si vzájemně nápady a nechat se inspirovat nápady druhých, zkoumat přírodu všemi smysly – to vše a možná ještě něco víc, nabízí učitelkám mateřských škol organizace Chaloupky o.p.s. v projektu Mrkvička.

“Projekt Mrkvička vznikl v podstatě na základě zájmu učitelek z mateřských škol o environmentální témata, neboť tato oblast vzdělávání nebyla doposud, alespoň v našem regionu, příliš podporována. Mrkvička je určena učitelkám z mateřských škol v kraji Vysočina. Cílem projektu je zprostředkovat komunikaci mezi pedagogy mateřských škol, zajistit příjemné prostředí k jejich vzájemnému setkávání, výměně informací a zkušeností a v neposlední řadě nabídnout možnost dalšího vzdělávání,“ seznamuje s projektem Martina Jindříšková, člen realizačního týmu.

Zájemcům projekt nabízí každý měsíc informace o dění v oblasti environmentálního vzdělávání, s nabídkou nejbližších seminářů, exkurzí apod. na emailovou adresu a zaregistrovaným školkám jednou za tři měsíce tištěný Bulletin. Proběhne celkem devět jednodenních seminářů v různých částech kraje Vysočina. Šestého ledna 2011 se ve Velkém Meziříčí uskuteční první z nich s názvem „Čtvero ročních období“, další pak proběhnou v únoru v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově.

„Pro toho, kdo by rád načerpal inspiraci za hranicemi našeho kraje, jsou připraveny exkurze do Brna. Na své si přijdou také všichni zájemci o netradičně řešené školkové zahrady nebo o ekologický provoz mateřské školy v exkurzi s názvem Toulavý autobus aneb cesta za ukázkami dobré praxe,“ láká Jindříšková. Dobrodruhové s touhou po nevšedních zážitcích se mohou v srpnu 2011 zúčastnit třídenního metodického semináře. Během roku bude k dispozici individuální poradenství např. v těchto oblastech: ekonápady do běžného dne, literatura, ekoprovoz MŠ, zahrada, školní jídelna, biopotraviny, regionální produkty či pomoc s projekty.

Projekt Mrkvička probíhá za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více informací na www.chaloupky.cz/mrkvicka nebo mrkvicka@chaloupky.cz.      (Zdroj: Econnect)


Vyjádření k situaci v SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. ..... Po několik měsíců nazpět jste se mohli na těchto stránkách a v médiích setkávat s řadou nepravdivých a zkreslených informací. Nyní je již možné, a je na čase, uvést vše na pravou míru.      (Překvapující sdělení najdete na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Upadli jste? Je prostě extrémní zima, krčí rameny Kubera ..... Lidé odvykli bílé zimě, tvrdí senátor Jaroslav Kubera, který spolu s některými kolegy patří k příznivcům tzv. chodníkové novely, podle níž jsou města a obce zodpovědné za stav komunikací pro pěší. Dříve povinnost udržovat chodník ve schůdném stavu padala na majitele nemovitostí, před nimiž se dotyčný kus asfaltu nachází. Města prý chodníky uklízet nestačí, protože letošní zima je extrémní.

Pokus o pěší přesun zasněženým českým či moravským městem připomíná tuto zimu spíše adrenalinovou turistiku. Ale stěžovat si sousedovi na modřiny na vašem pozadí kvůli jeho neuklizené části chodníku? To už díky skupině senátorů okolo teplického Jaroslava Kubery (ODS) nemůžete. Kuberovi se totiž podařilo protlačit novelu zákona o pozemních komunikacích, která odpovědnost přenáší z majitelů nemovitostí přiléhajících ke komunikaci na vlastníky chodníků.

Těmi jsou ale v drtivé většině případů města a obce. A ty se přílivu žádostí o odškodnění kvůli nedobrovolnému akrobatickému číslu zakončenému tvrdým dopadem systematicky brání. Opravdovou perlou je případ z Blanska, kdy místní radnice odůvodnila občanovi jeho pád tím, že nepřizpůsobil chůzi stavu chodníku. Ten byl samozřejmě neschůdný, města totiž sníh a náledí nestačí během letošní zimy dost rychle likvidovat.      (Zdroj: Eurozprávy)

Také senátoři podléhají přitažlivosti zemské ...


Skleněné obaly bodují ..... Z nového evropského průzkumu vyplývá, že drtivá většina (88 %) evropských spotřebitelů dává přednost skleněným obalům před ostatními obalovými materiály, a to kvůli zdravému životnímu stylu.

84 % Evropanů by chtělo mít k dispozici určité produkty ve skleněných obalech a polovina Čechů je ochotna si za skleněný obal připlatit, což je více než evropský průměr. Průzkumu, který uskutečnila mezinárodní výzkumná společnost TNS, se zúčastnilo 9500 spotřebitelů v 19 evropských zemích.

„Spotřebitelé dnes kladou větší důraz na zdraví než dříve – opravdu se zajímají o to, jaké látky se jim dostávají do těla, a také o to, jaký dopad mají obaly na životní prostředí,“ uvádí Niall Wall, předseda Federace evropských výrobců obalového skla FEVE.       (Zdroj: Agris)


15.12. 2010     Zamenhofův den (15. prosinec) je dnem narozenin L. L. Zamenhofa (1859–1917), iniciátora jazyka esperanto, a současně nejvíce oslavovaným svátkem esperantské kultury. Za účelem oslav pořádají mnozí esperantisté po celém světě speciální setkání. Myšlenky spojené s esperantem a blízkost Zamenhofova dne k Vánocům často přimějí účastníky schůzí také k výměně drobných dárků (oblíbené jsou hlavně knihy psané v esperantu) a blahopřání. Někdy se během takovýchto setkání konají také přednášky o osobě L. L. Zamenhofa.      (Zdroj: Wikipedie)


Šumava má novou atrakci: 'modravský obývák' ..... Obec Modrava, která leží uprostřed Národního parku Šumava, se rozhodla nečekat na to, co přinese čas a někdo jiný, a začala sama jednat. Široko daleko nejbohatší vesnice teď připravuje vlastní marketingovou strategii a turistům chce v budoucnu nabídnout na Šumavě nevídané.

„Samozřejmě, že obec Modrava, ať chce nebo nechce, je centrální obcí na Šumavě. A tím, že byl na Šumavě vyhlášen národní park, je i centrální obcí národního parku,“ vysvětluje Antonín Schubert ve své kanceláři starosty Modravy.

„Navíc správné území obce Modrava je vlastně zrcadlovým územím NP Bavorský les, takže podmínky jsou tady na Modravě specifické. To vytváří požadavek na nějaký speciální marketing na Modravě,“ uvádí.

Součástí novinek na Modravě, odkud je to do nejbližšího města 35 kilometrů, je i takzvaný modravský obývák. „Je to taková vyhlídková galerie na soutoku Modravského a Roklanského potoka,“ říká Schubert.

„Celkem je tam devět křesílek a tři stolky. Z jihovýchodní strany je to prosklené. Sklo tam není proto, aby tam likvidovalo přírodu, třeba ptáky, ale budou na něm texty o tom, co je to šumavská voda, jak se využívala. Bude to prostě taková nosná informace pro návštěvníky,“ přiblížuje.      (Zdroj: Ecomonitor)


Kdy bylo v Evropě nejméně lesů? ..... Množství lesů v Evropě korespondovalo s tím, jak klima měnilo způsoby obdělávání krajiny. Například Střední Evropa zarostla lesem po skončení poslední doby ledové, od mezolitu byl ale les již mýcen. Od té doby (respektive od neolitu) zde již prakticky neexistuje žádná původní krajina.

V době raného středověku došlo v důsledku ochlazení ještě jednou k návratu lesa. Mnoho polí bylo opuštěno, také v důsledku vylidnění území a posunů obyvatelstva k jihu během stěhování národů. Naopak ve vrcholném středověku ve Střední Evropě podíl lesa poklesl pod 20 % veškeré obdělávané půdy – dnes dosahuje 30 % a současnost by se vzhledem k trendům dala přímo pokládat za zlatý věk lesa. Sice i nadále přetrvává stav z vrcholného středověku, kdy lesy jsou spíše „ostrovy“ v zemědělské (a nověji zastavěné) půdě, nicméně ostrovů přibývá.      (Zdroj: Science WORLD)


Cancún nasměroval svět ke globální dohodě o klimatu ...... Vlády daly na klimatické konferenci OSN v Cancúnu přednost naději před obavami a nasměrovaly tak svět ke globální dohodě o zastavení nebezpečné změny klimatu. Cesta to sice bude složitá, ale jednání v Cancúnu ji učinila o něco schůdnější.

„Cancún možná zachránil proces vyjednávání, ale rozhodně nezachránil klima,“ prohlásil Wendel Trio, vedoucí klimatické sekce Greenpeace International a doplnil: „Někteří lidé prohlašovali ten proces za mrtvý, nicméně vlády ukázaly, že dokážou spolupracovat a pohnout se vpřed, aby dosáhly globální dohody.“

Letos jsme zažili řadu důsledků měnícího se klimatu – rekordní vedra, katastrofální přírodní pohromy či významné tání ledu v Arktidě. To je důvod, proč je nezbytné, aby bylo příští rok v jihoafrickém Durbanu, kde se povedou klimatická vyjednávání, dosaženo silné dohody, a ne jenom další zastávky na cestě.

„Cancún se stal bodem zlomu – ale ještě jsme rozhodně nedorazili do cíle. Je potřeba, aby výsledkem setkání v Durbanu byla globální dohoda, která jednotlivým státům pomůže vytvořit zelenou ekonomiku a zajistí, že znečišťovatelé zaplatí znečištění,“ komentoval výsledek konference Čestmír Hrdinka, výkonný ředitel Greenpeace ČR.       (Zdroj: Greenpeace)


K petici požadující zastavit schvalování GM plodin v EU se Evropská komise staví chladně ..... Zástupci organizací Avaaz a Greenpeace předali ve čtvrtek 9. prosince 2010 evropskému komisaři pro zdraví Johnu Dallimu petici s podpisem více než miliónu občanů EU (z toho 1324 z ČR). Petice požaduje, aby Komise přestala povolovat geneticky modifikované plodiny do doby, než bude ustavena nezávislá etická a vědecká autorita, která vyhodnotí jejich dopady. Petice byla vyhlášena v březnu 2010 v reakci na povolení Evropské komise (EK) k pěstování GM brambor s přítomným markerovým genem antibiotické rezistence. Maďarsko, Rakousko, Polsko, Francie a Lucembursko za to podaly na Komisi žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Ilustrační obrázek Petice je historicky první evropskou občanskou iniciativou. Podle Lisabonské smlouvy může milión občanů vyzvat EK ke změně evropského zákona. Zatím se však zdá, že Komise přání předkladatelů nevyhoví. Předseda EK José Manuel Barroso odmítl petici osobně převzít a eurokomisař Dalli prohlásil: "Občanská iniciativa ještě nebyla spuštěna, v tento moment nemůžeme žádnou takovou iniciativu přijmout. Není to tedy platné... Dohodli jsme se sice na tom, že tuto petici přijmeme, ale dnes v této chvíli nemohu zaručit, jaké rozhodnutí Komise učiní."

Greenpeace a Avaaz jsou přístupem Komise zklamáni, zatím však stále doufají, že jejich snaha nebyla marná.

"Pro evropskou demokracii se jedná o obrovský krok vpřed. Občané Evropy předložili Komisi více než milion důvodů, proč by měla naslouchat veřejnosti a konat s opatrností spíše než hájit soukromé zájmy hrstky agrochemických společností, které se snaží ovlivnit budoucí obraz zemědělství v Evropě. Obrovská a rychlá odezva jasně ukazuje nadšení občanů pro využití tohoto nového nástroje, který oživí hlas demokracie v evropské politice," řekl výkonný ředitel Avaazu Ricken Patel.

A vedoucí evropské kanceláře Greenpeace Jorgo Riss dodal: "Dnes zazněl hlas milionu občanů. Nyní je morální i právní povinností je vyslyšet. Tato občanská iniciativa poslouží jako lakmusový test demokracie. Buďto EU zohlední obavy ohledně GM plodin anebo se přikloní na stranu lobbyistů chemického průmyslu. Evropané požadují bezpečné potraviny a trvale udržitelné zemědělství, což EU stále ještě nedokáže zajistit. Dokud nezávislí odborníci neprozkoumají otázku bezpečnosti GMO, mělo by být zastaveno udělování povolení na veškeré GM plodiny."

Poslanec Evropského parlamentu Gerald Häfner (Skupina Zelených / Evropské svobodné aliance) doplnil: "Lisabonská smlouva zaručuje občanům právo na tuto iniciativu. Jsem potěšen, že toho již občané využili, jak názorně ukazuje tato společná petice Avaazu a Greenpeace Teď už je to jen na Evropské komisi, aby ji jakožto první takovouto občanskou iniciativu od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost náležitě zohlednila."       (Zdroj: Gnosis9)


Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch? ..... Záhadu, proč vlastně museli naši planetu nadobro opustit příslušníci našeho sesterského druhu, neandrtálci, se snaží již dlouhou dobu vysvětlit řada renovovaných vědců. Podle nejnovějších nálezů mohl za jejich vymizením stát mohutný sopečný výbuch.

Neandrtálci začali v Evropě masivně ubývat asi před 38 000 let. Několik posledních populací přežívalo v izolovaných oblastech v okolí Středozemního moře (Chorvatsko, Španělsko), až před asi 24 000 let vymizeli úplně. Proč však došlo k tomuto poměrně rychlému a masivnímu ústupu dříve jinak velmi úspěšného druhu? Většina hypotéz, které se jejich zmizení snažily vysvětlit, počítá nějakým alespoň nějak s přímým zaviněním našich přímých předků. Podle jedné hypotézy nebyli podstatně méně ohrabaní neandrtálci s to konkurovat našim přímým předkům ani loveckými schopnostmi, ani v obraně svého území. Existuje však i pro nás podstatně méně lichotivý scénář, který sází na to, že pro naše předky byli neandrtálci něčím jako lovnou zvěří.

Ruští vědci přišli zcela nedávno s hypotézou, díky níž bychom mohli vidět naše přímé předky přeci jen o něco shovívavěji. Za vymizením neandrtálců nestála podle antropologů ze Sankt Petěrburgu brutalita jejich konkurentů, ale výbuch sopky v oblasti Kavkazu. Při průzkumu jeskyně Mezmajskaja v jihozápadním Rusku nalezli vědci stopy po sopečném popílku, která se nacházela ve vrstvě staré asi 40 000 let. Až do této vrstvy nacházeli vědci v jeskyni výrazné stopy po neandrtálském osídlení, po výbuchu sopky jako kdyby vymizeli mávnutím kouzelného proutku. Podle ruských vědců způsobila tato sopečná erupce takzvanou vulkanickou zimu, která mohla způsobit masové vymírání jak neandrtálců, tak jejich kořisti. Co však bylo neštěstím pro neandrtálce, stalo se požehnáním pro naše přímé předky, kteří žili v té době v jižnějších oblastech. Jakmile jejich konkurenti na severu zmizeli, mohli začít uvolněná území obsazovat. Ačkoliv není teorie ruských vědců ve vědecké komunitě plně přijímána, zní přinejmenším na první pohled velmi smysluplně. Co říkáte?       (Zdroj: 21@století)


Fyzika v době megalitů ..... V průběhu více než dvaceti let jsem zrealizoval stovky experimentů, které byly ve většině případů motivovány snahou odhalit důvody a příčiny nedostatečně osvětlených a ne vždy přesvědčivě vysvětlených pracovních činností dávných civilizací. Při těchto pokusech jsem dospěl ke zjištění, že mnohé prehistorické pracovní aktivity zaniklých kultur byly evidentně motivovány snahou využít poznatky o atributech statické elektřiny. Ani v odborných publikacích jsem se nedozvěděl žádné informace o škále následně zjištěných vlastností statické elektřiny. Nelze tedy vyloučit, že ani do současnosti nebyly nikde publikované. Z tohoto důvodu připouštím, že by se mohlo jednat o zcela nové poznatky.

Čtyři pravděpodobně dosud nepublikované vlastnosti statické elektřiny ukázaly na motiv realizace mnoha megalitických a sakrálních staveb. Bez spojitosti s těmito novými poznatky o vlastnostech statické elektřiny nebylo možné přesvědčivě a logicky vysvětlit mnohdy zdánlivě zbytečné stavební aktivity našich předků. Při odůvodňování vzniku mnoha staveb naší historie si historici i archeologové často vypomáhali všemohoucím souslovím "rituální", či "kalendářní důvod". Všichni badatelé, či vědci, kteří se "opovážili" spojovat vědomosti dávných kultur s novodobými fyzikálními poznatky o energiích, byly mnohdy v oboru všeobecně uznávanými kapacitami zesměšňováni a puncováni kacířským cejchem učebnicové nevědomosti. Předestřené čtyři vlastnosti statické elektřiny nejsou však ani zdaleka spásou pro všechny obtížně vysvětlitelné záhady naší historie. V některých případech nové poznatky o vlastnostech hmoty ve spojitosti s nábojem statické elektřiny umožňují vysvětlení stavebních záhad historie pouze částečně, což nám nepřímo napovídá, že dosud nezjištěných vlastností statické elektřiny, může být podstatně více.

Je nade vší pochybnost, že při vysvětlování motivů vzniku mnoha složitějších, ale i těch nejjednodušších dávných staveb, dochází k nesprávné interpretaci některých částí historie. Je tedy nezbytné posuzovat logické důvody vzniku předmětných staveb v kontextu s novými fyzikálními poznatky, z čehož vyplyne fakt, že nevědomost, resp. "vědomost"zaniklých kultur předčila v mnoha sférách historie poznatky novodobé. "Rituální dogmata" bude nutno nahradit novými energetickými poznatky, čímž vytvoříme v některých historických etapách nejen reálný obraz vývoje světových kultur, ale také "odrazový můstek" pro další výzkum.

Zde ale často vzniká již výše předestřená "vědecká" překážka, která mnohého zájemce o moderní výzkum odradí. Tou překážkou, která psychologicky svazuje myšlení mnoha po pravdě prahnoucích badatelů, jsou skeptici. Skeptici, ve snaze se zviditelnit, nelze-li toho dosáhnout na poli vědy jinak, zastávají funkci vědeckých inkvizitorů. Být skeptikem je velice snadné, na nové myšlenky lze paušálně odpovídat "Nelze posuzovat to, co nelze dát do souvislosti se známými skutečnostmi". Odmítají respektovat fakt, že všechna nová poznání se ve většině případů nacházely za mantinely známých skutečností.       (Dále čtěte na stránkách Esoterik web)


WikiLeaks a jeho internetové stránky pod nátlakem vlád i firem .....S pokračujícím zveřejňováním tajných amerických diplomatických depeší nyní čelí internetové seskupení WikiLeaks zesílenému odporu. Poškozující kybernetické útoky a nátlak americké vlády donutil WikiLeaks změnit svou webovou adresu poté, co jej firmy Amazon.com a EveryDNS vyloučily ze svých serverů. Oblíbený internetový platební systém PayPal serveru WikiLeaks zrušil účet, a odstřihl tak nezbytně nutný přísun financí, který sloužil ke shromažďování příspěvků. PayPal obvinil WikiLeaks z porušení podmínek a zakázal uživatelům „podporovat, propagovat, prosazovat nelegální činnost nebo radit druhým, aby se do ní zapojovali.“ WikiLeaks odsoudil tato opatření jako cenzuru podporovanou vládou a uvedl, že jejich příznivci zřídili přes 355 identických stránek a zajistili tak, aby diplomatické depeše zůstaly na internetu.      (Zdroj: AKT-INFO)


První farmářská prodejna na jihu Čech je ode dneška v Písku ..... První farmářská prodejna Český Grunt na jihu Čech a druhá v republice je ode dneška v Písku. Obchod nabízí produkty od 30 dodavatelů zejména z jižních Čech. "Sortiment, který jsme u jihočeských výrobců nesehnali, dovážíme z jiných koutů republiky," řekl dnes ČTK spolumajitel společnosti Český Grunt Aleš Kotěra. První obchod nově vznikající sítě funguje od července na pražských Vinohradech.

Prodejna nabízí především čerstvé sýry, mléčné výrobky, uzeniny, maso, ryby, pečivo, sezónní ovoce a zeleninu. Například uzeniny dodávají řeznictví z Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovic, mléčné výrobky farmáři z nedalekých Vrcovic, výrobky v biokvalitě z kozího mléka vozí z farmy v Březí na Strakonicku. "Od té doby, co jsme otevřeli prodejnu v Praze, nemáme se získávání dodavatelů problémy," poznamenal Kotěra.

Písecká prodejna je mimo centrum města ve staré bytové zástavbě. Místo by podle Kotěry neměl být problém. Jen za dnešní dopoledne si do obchodu našly cestu tři desítky lidí. "Nejvíc lidé kupují výrobky, které z běžných obchodů neznají, a to farmářské mléčné výrobky a uzeniny," podotkl.

Část výrobků nabízejí i v bio kvalitě. Nijak je ale neupřednostňují. "Většinu zákazníků osloví chuť výrobku, nezávisle na tom, zda je potravina bio," dodal Kotěra.

Prodejny Český Grunt by se postupně měly objevit i v dalších regionech. Vlastníci chtějí během tří až pěti let otevřít minimálně jednu prodejnu lokálních potravin v každém kraji. Zboží nabízené jednotlivými obchody by se mělo od sebe lišit. K mání v nich mají být až na několik výjimek produkty výrobců z daného regionu.       (Zdroj: Agris)


Třikrát o čaji ..... Přínosy čaje ... Zelený čaj má v porovnání s tím černým víc zdravých vlastností, obsahuje méně kofeinu a když se pije po nebo před jídlem, působí jako dobrá pomůcka k zažívání.

Zelený čaj obsahuje polyfenoly, vitamíny E a C, kvercetin, taniny a všechny tyto látky z něj činí silný antioxidant, který pomáhá odvracet různé typy rakovin.

Vědci mají důkaz, že zelený čaj může zabránit a snižovat rakovinu kůže a žaludku. Rovněž může snižovat poškození volných radikálů a mutace DNA. Vypít dva až tři šálky zeleného čaje denně nám rozhodně může jen prospět.

Čaj a nemoci ... Abyste dosáhli nejlepších výsledků, nechejte pro následující typy léčby čaj vylouhovat 3 - 5 minut:

• tanin v černém čaji je trpký, proto je vhodný při léčbě průjmů a gastritidě (zánětu žaludku)

• černý čaj léčí infekce úst a děložního čípku; je také skvělý na vypláchnutí podrážděných a zarudlých očí

• černý čaj s citronem a medem uleví bolení v krku a kašli

Jak odlišit dobrý čaj od špatného ... Vždy kupujte sypaný bio čaj. Jestli použijete čaj v pytlících, přesvědčte se, že pytlík není bělený. Když kupujete čaj, ať už zelený nebo černý, nejlepší způsob, jak prověřit, jestli jde o zboží kvalitní nebo ne, je podle čichu. Když se čaj správně zpracovává a suší, stále si uchovává aktivní ingredience a má příjemné a silné aroma.

Zelený čaj by měl mít jasně zelenou barvu - čím zelenější, tím víc antioxidantů v něm je. Sypaný čaj, který je dobře usušený, je vždy silnější než čaj pytlíkový. Někteří výrobci kromě toho dávají do sáčků jen zbytky.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Podíl ekologického zemědělství má do roku 2015 vzrůst na 15 procent ..... Podíl zemědělské půdy obhospodařované podle pravidel ekologického zemědělství v Česku by měl do roku 2015 vzrůst ze současných deseti na 15 procent. Podíl biopotravin na tuzemském trhu s potravinami by do pěti let měl dosáhnout tří procent, nyní představuje zhruba jedno procento. To jsou cíle Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015, se kterým v úterý ministr zemědělství Ivan Fuksa seznámí vládu.

K dosažení těchto cílů má vést například posílení marketingu či zvýšení informovanosti veřejnosti o přínosech ekologického zemědělství.

Ministerstvo zemědělství dále chce, aby podíl českých produktů na trhu biopotravin vzrostl na 60 procent. V současné době nadpoloviční většina bioproduktů pochází z dovozu. Dalším z dílčích cílů je větší zastoupení orné půdy na celkové ploše ekologického zemědělství. Nyní je zhruba 11 procent, do pěti let by měla dosahovat alespoň pětiny výměry.       (Zdroj: Ekolist)


14.12. 2010     Čtrnáctého prosince 1911 Roald Amundsen dorazil k Jižnímu pólu, čtyři týdny před R.F. Scottem. Amundsen cestou objevil neznámé pohoří, místy vysoké 4 500 m - to nazval pohoří královny Maud.


Betlémské světlo ..... To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (Jan 1, 5) ... Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem zájemcům plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Do Brna, jako prvního místa České republiky, ho brněnští skauti přivezli z Vídně v sobotu 11. 12. 2010. Betlémské světlo přebírají brněnští skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí. Letos ho v rakouské metropoli skauti převzali v sobotu 11. prosince 2010 při bohoslužbě v místním kostele, a stejně jako v minulých letech ho přivezli do Brna. Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho bylo Betlémské světlo předáno v neděli 12. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla. Rozvoz Betlémského světla po celé republice proběhne v sobotu 18. prosince 2010.

Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz. nebo u pana Ing. Jana Svobody, CSc. : mobil 602 55 95 76.       (Zdrpj: Víra)


Když blbnout, tak důsledně ..... Za krávoviny krávy nemohou... Před několika lety jsme obvinili skot, že jejich metabolizmus nám o 4,8 % více ohřívá naší planetu, než všechny moderní, fosilními palivy poháněné dopravní prostředky dohromady. Přitom jsme cíleně opomněli mnohem početnější divoké býložravce. Ti ale k přírodě „přirozeně“ patří, proto se k lidským hříchům nepřičítají. Hospodářskou zvířenu si chováme pro svojí potřebu a spotřebu, takže ji považujeme za „nadlimitní“. A tak jsme ubohé krávy týrali hadičkami zaváděnými do trávícího traktu a napojenými na "ruksaky" (obrázek), abychom zjistili, kolik toho nebezpečného metanu vypustí. Další vědci se seberealizovali ve výzkumu, jak jim to pomocí přídavků do žrádla zarazit. Třeba česnekem, nebo dobromyslí. Naštěstí si chovatelé zachovali zdravý selský rozum. Akorát jim mohlo přijít líto, že daněmi spolufinancují podobné krávoviny.

Co se ale států týká, je situace povážlivější. Česká i Slovenská republika v posledních letech přišly o velkou část chovů. Tím se sice dosáhlo výrazné snížení objemu plynných metabolitů skotu, ale je to výhra? Z celosvětového hlediska to značí, že teď poptávkou částečně zajišťujeme jeho chov někde v zahraničí.       (Zdroj: OSEL)


Labské výhledy, které berou dech ..... Hrad Střekov se stal spolu s Mariánským mostem jednou z dominant Ústí nad Labem. Právě odtud uvidíte proslulé Masarykovo zdymadlo.

Jedinečný pohled na meandrující řeku se vám zase naskytne od kostelíka svaté Barbory ve vesnici Dubice.

Soukromý hrad Střekov se tyčí na skalním ostrohu a ze spodního nádvoří nabízí nádherný, "letecký pohled" na Masarykovo zdymadlo. Není divu, že se zdymadlo stalo technickou památkou. Nejen pohled ze střekovského "nadhledu", ale i prohlídka zblízka ukáže, že si ochranu zaslouží. Není těžké se dostat až k vratům zdymadla, přímo přes stavbu totiž vede turistická značka. Z bezprostřední blízkosti tak můžete sledovat propouštění nákladních člunů či výletních lodí. Tedy pokud to stav vody dovolí.

V současnosti se na Masarykově zdymadle stále dá uměle navýšit hladina. Při nízkém stavu vody mají lodě, jež propluly směrem k německé hranici, problém. Neprůjezdnost může trvat i několik měsíců. To lodní dopravu oproti jiným dopravcům prudce znevýhodňuje. Masarykovo zdymadlo zatím pořád zůstává posledním místem, kde lodě na českém území proplouvají skrz lidmi stvořené technické dílo.

Z bezpečnostních důvodů není povolen přístup do vodní elektrárny. V ní jsou instalovány tři Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. "V letech 1924-36 byl postupně vybudován jez, dvě plavební komory a vodní elektrárna. Celková délka stavby činí 263 metrů," píše se na informačních tabulích seznamujících návštěvníky s podrobnostmi stavby. Nechybí ani technické nákresy umožňující lepší představu o fungování zdymadla.      (Další zajímavosti najdete v článku na stránkách Enviweb)


Jednání o klimatu v Cancúnu dosáhla dohody ..... Delegáti na klimatické konferenci v Cancúnu přistoupili na kompromisní návrh předložený mexickými pořadateli. Text říká, že je potřeba snížit emise skleníkových plynů, ale nenavrhuje žádný mechanismus, jak by jednotlivé státy měly postupovat, píše online zpravodajství BBC.

Návrh ustavuje zelený fond pro chudé země, který by jim pomáhal při adaptacích na změny klimatu. Odpor některých států, které odmítají rozšíření Kjótského protokolu, blokoval jednání během druhého týdne vyjednávání. Nakonec ale diplomaté kompromisní řešení našli a delegáti tak mohli odměnit potleskem projevy zástupců vlád, které během jednání působili nejvíce třenic – Japonska, Číny a také USA – když prohlásili, že mexický návrh podpoří.

Zelený klimatický fond by měl od roku 2020 disponovat 100 miliardami dolarů, aby pomohl ochránit nejchudší národy od dopadů změněného klimatu a pomoci jim při rozvoji nízkouhlíkové ekonomiky. Nově by vznikl Výbor pro adaptace, který má zemím pomáhat s jejich adaptačními plány na změny klimatu a také by měl pomoci zastavit kácení lesů a najít způsob, jak by za zachování lesů chudé státy získávaly peníze, píše BBC.       (Zdroj: Ekolist)


V reakci na Wikileaks mocní řvou, ale my se dovídáme pravdu .....  Wikileaks nám nabídly pohled na to, jak svět funguje. Ve většině případů bude důsledek jedině pozitivní, píše Henry Porter v deníku Guardian.

Nesčetněkrát jsem slyšel v minulých dnech autoritářské politiky a komentátory, jak děsivou škodu způsobily Wikileaks prozrazením tajných diplomatických depeší, zatímco je jedním dechem bagatelizují jako frivolní drby. Není nic nového na tom, když se někdo pokouší získat zároveň výhody z dvou protikladných argumentů, ale mýlit se v obojím je tedy docela úspěch.

Vydávání tajných amerických depeší nezpůsobilo nikde ztráty na životech, vojska nejsou mobilizována, jedinou skutečnost diplomatickou krizí je pocit trapnosti. Představa, že posledních čtrnáct dní je světovou katastrofou, je zjevně absurdní. Avšak prozrazované americké diplomatické depeše mají obrovský význam, protože, jedním rázem, ukázaly většině normálních lidí, co se podniká jejich jménem, a ukázaly zkorumpovanost, nekompetentnost - a někdy i moudrost - našich politiků, korporací a diplomatů.

A co je ještě důležitější, máme nyní k dispozici obrázek světa tak, jak existuje, nikoliv zcenzurovanou verzi, na které se dohodly různé elity, jejichž jediným společným zájmem je udržování jejich moci a naší nevědomosti.

Svět se změnil, nejen proto, že vlády zjistily, že jsou stejně tak zranitelné jako hudební a knižní nakladatelství a filmové společnosti tím, že se někdo zmocní obrovského množství dat a zkopíruje je a vydá, ale také proto, že my se už nevrátíme k šťastné nevědomosti z minulosti.

Skutečnost, že víme, že Saúdská Arábie chtěla, aby Američané bombardovali Írán, že firma Shell má tvrdě pod kontrolou celou vládu v Nigérii, že firma Pfizer si najala soukromé detektivy, aby - také v Nigérii - zastavila vyšetřování případů jí poškozených dětí, že pákistánská výzvědná služba spolupracuje s Talibanem, že Čína uskutečnila hackerský útok proti firmě Google, že Severní Korea poslala jaderné vědce do Barmy, že je Rusko v podstatě mafiánský stát, kde těsně spolupracují gangsteři a tajné služby - a že to víme s mnoha podrobnostmi - znamená, že když nám budou v budoucnosti politikové líčit, jak něco je, budeme to už vždycky brát s velkou skepsí.

Nemluvě o sobě hovících politicích, kteří žvaní o tom, jak je nezbytné dodržovat diplomatické utajování, a zatím sami odposlouchávají jiné diplomaty a sami hackersky pronikají do diplomatických komunikací.

Překvapující je, jak velké množství novinářů dnes argumentuje, že je lepší všechny tyhle věci nevědět, že svět je bezpečnější, když lidem jsou odpírány informace. Ve svém vlezdoprdelismu vůči mocenským elitám argumentují někteří komentátoři Murdochových tiskových orgánů a deníku Daily Telegraph v podstatě ve prospěch čínského či ruského modelu podvádění a obskurantismu. Požadují, aby veřejnost byla i nadále držena v postavení dětí.      (Zdroj: Britské listy)


Malé obce přijdou o poštu. Pro dopisy se bude chodit třeba do obchodu ..... Česká pošta se chystá výrazně proměnit síť svých poboček. V některých malých obcích bude jejich provoz výrazně omezen, jinde naopak poštovní úřady nově vzniknou. Poštovní služby by pak poskytovaly speciální okénka na úřadech nebo třeba v obchodech.

"Rozložení poštovních úřadů je zastaralé, neodpovídá potřebám občanů. Na mnohých místech, kde historicky pošty nebyly a teď by byly potřeba, nejsou, jinde chceme upravit servis," řekl Rastislav Horáček, ředitel odboru architektury pobočkové sítě České pošty.

Proměna sítě pošt poběží postupně až do roku 2017, ale už nyní jitří emoce. Protestují malé obce, které o samostatný poštovní úřad přijdou.       (Zdroj: iDNES)

Tak co nám ještě zrušíte a zreformujete? Co třeba zrušit vodovod ... pro vodu se přece dá chodit do potoka nebo do louže, ne?


Hněv a jeho smysl ..... Člověk představuje biopsychosociální jednotu. Všechno, co prožíváme, působí na tělesné, psychické a sociální úrovni a také se na všech třech úrovních projevuje. Je to dobře vidět, když pohlížíme na emoce. Emoce vždy cítíme tělesně, radost například jinak než hněv. Emoce však vždy prožíváme také jako něco psychického a emoce přímo působí i v mezilidském soužití.

Jedna ze tří oblastí však může být příliš zdůrazněna. Je možné neprožívat následky zlosti ani ne tak psychicky nebo v sociálním kontaktu, nýbrž především tělesně. Pokud se přitom objeví onemocnění, mluvíme o psychosomatických průvodních jevech hněvu a agrese. Onemocnění nicméně nemůžeme odvozovat jen ze samotného hněvu, onemocnění mívají mnoho možných příčin.

Slovní výbava českého jazyka ukazuje na těsnou souvislost mezi hněvem, vztekem a tělesnými poruchami. Člověk se například sžírá hněvem, je žlučovitý, bledne zlostí, tváří se kysele, „štosuje mu“, má kámen v žaludku, div nevyletí z kůže, některé zážitky jsou pro něj nestravitelné, něco mu přeběhlo přes nos, nebo je jen „našňupnutý“ atd.

Stejně jako každou emoci prožíváme i hněv tělesně. Měli bychom mít stále na zřeteli, že hněv a zacházení s ním má vliv na tělesné poruchy. Co se děje v našem těle, když se pořádně rozčílíme? Když se zlobíme, náš sympatický nervový systém je hyperaktivní. Pulz se zrychluje, aktivuje se krevní oběh, dýchání i kosterní svalstvo, zvyšuje se krevní tlak. Trávení je zbrzděno. V této situaci dřeň nadledvinek produkuje adrenalin, noradrenalin, mobilizují se katecholaminy a glykogeny. Navíc se aktivuje hypofýza a produkuje adrenocorticotropní hormony (ACTH). Tím se získává další glykogen, a to z tělesné bílkoviny. Jsme fyziologicky připraveni zaútočit. V této situaci však žijeme z podstaty, totiž z bílkoviny, která je tělu vlastní, a zároveň je pozastaveno fungování imunitního systému. Tělo je ve stresu. To je onen nespecifický podíl v psychosomatických nebo funkčních problémech, tedy v tělesných problémech, u kterých nelze nalézt bezprostřední tělesnou příčinu.

Stále znovu se vedou diskuse o tom, u kterých specifických nemocí má hněv přímý vliv. Dlouho bylo každému jasné, že „polykaná“ zlost způsobuje žaludeční vředy. Existuje jedna nemoc, o které dodnes panuje mínění, že u ní hraje významnou roli hněv – totiž chronicky zvýšený krevní tlak, esenciální hypertonie. Ale ani v tomto případě není hněv považován za jedinou příčinu, byť je příčinou významnou.       (Dále čtěte na stránkách CelostniMedicina)


V Hradci Králové se diskutovalo o budoucnosti Labské stezky ..... V Hradci Králové se ve čtvrtek uskutečnil seminář s názvem Zaostřeno na Labskou stezku, organizovaný obecně prospěšnou společností Partnerství za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje. Za účasti Rostislava Hoška z Ministerstva pro místní rozvoj, českého cyklokoordinátora Jaroslava Martinka, Karla Markvarta z KČT, Nadace Partnerství, zástupců měst, krajů, podnikatelů a partnerů z německé části stezky, včetně Unie hospodářských a průmyslových komor Labe-Odra, diskutovalo na 70 účastníků semináře o budoucnosti stezky, která je jedním z nejdůležitějších turistických koridorů na území celé Evropy.

Letos byla v Německu Labská stezka zvolena po šesté v řadě nejpopulárnější dálkovou cyklostezkou a průzkumy ukazují, že jen za loňský rok projelo její střední částí na 160 tisíc cyklistů. U nás její rozvoj nabývá na intenzitě a hovoří o tom i silná podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. „I přes krácení státního rozpočtu se nám podařilo předběžně vyjednat prostředky v hodnotě 72 milionů korun do podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Pokud rozpočet projde, budou peníze rozděleny formou dotací mezi podnikatele, ubytovací a cyklistické služby, včetně těch podél Labské stezky,“ říká Rostislav Hošek z Ministerstva pro místní rozvoj s tím, že tyto finance budou směřovány do projektů podporujících rozšiřování turistických služeb pro handicapované, rodiny s dětmi a seniory.

Diskutující se shodli na tom, že je potřeba v první řadě dopracovat infrastrukturu celé Labské stezky. Kvalita povrchu je totiž na Labské stezce velmi různorodá. Na jedné straně jsou úseky vedené po špatných nezpevněných površích a na straně druhé jsou kraje, které na budování Labské stezky pracují koncepčně. Například podle slov Pavla Hajšmana z Ústeckého kraje se za posledních 5 let podařilo ve spolupráci s obcemi na trase a za dotační podpory z operačních programů nastartovat budovaní stezky tak kvalitně, že by měla být v Ústeckém kraji kompletně hotova na konci roku 2013. „Nově připravovaný úsek Labské stezky v Královéhradeckém kraji z Hradce Králové (26km) si vyžádá investici 115 milionů Kč a díky němu bude zpřístupněna nejen stezka, ale i areál Kuksu, který bude revitalizován,“ říká autor projektu Luboš Tuzar, starosta města Smiřice.       (Zdroj: Ecomonitor)


Unií zakázané žárovky v Česku nekončí, díky fintě se prodávají dál ..... Češi si mohou navzdory Evropské unii dál svítit klasickou 100wattovou či 75wattovou žárovkou. Pražský tvůrce webových projektů Martin Ponza totiž zřídil nový e-shop, kde je prodává přesto, že to unijní zákony zakazují, píší v pondělním vydání Hospodářské noviny. Postihu se nebojí. "Evropská unie zakazuje žárovky pouze jako světelný zdroj, ale světlo naštěstí není jejich jediným využitím," vysvětluje fintu, se kterou už v polovině října přišel německý obchodník Siegfried Rotthäuser z Essenu. Ten si založil internetový obchod, kde klasické 75wattové a 100wattové žárovky nabízel jako "topná tělesa" a "dekorační předměty". Během prvních tří dnů jich údajně prodal na čtyři tisíce, popisují Hospodářské noviny.

Ponza však nečeká, že půjde o finančně lukrativní projekt. "Je to spíš protest a také zčásti recese," řekl Hospodářským novinám v reakci na rozhodnutí EU stáhnout do roku 2012 všechny klasické žárovky a nahradit je energeticky úspornějšími. Přesto věří, že se prodej rozjede. Už totiž začal jednat s čínskými dodavateli, od kterých by mohl začít žárovky odebírat. Jen by je musel šikovně přejmenovat. S názvem "žárovka" by narazil. Unie povoluje pouze jejich doprodej, ne však další dovoz. I s touto fintou by však mohl narazit. Podle ministerstva průmyslu a obchodu má každý výrobek schválené použití a žárovka nabízená jako topné těleso je klamáním zákazníka, píší Hospodářské noviny.      (Zdroj: Eurozprávy)


První uhlíková planeta? ..... Tým amerických a britských vědců zřejmě objevil první planetu, která je skutečně bohatá na uhlík.

Pozemský život je sice založen na uhlíku, ale v zemské kůře je tento prvek relativně vzácný a dalece jej převažuje kyslík vázaný v silikátech. Ani ostatní planety na tom co do poměru uhlíku a kyslíku nejsou o mnoho lépe. Existuje však i výjimka, kterou objevil tým astronomů z Massachusettského technologického institutu. Planeta se jmenuje WASP-12b a nachází se v souhvězdí Vozky asi 1200 světelných let od nás. Jedná se o plynného obra, který je asi 1,4x hmotnější než Jupiter a krouží v těsné blízkosti své mateřské hvězdy.

Při analýze infračerveného spektra astronomové zjistili, že atmosféra planety přímo přetéká molekulami methanu a oxidu uhličitého. Poměr uhlíku a kyslíku je proto větší než jedna. Naznačuje to, že planeta pravděpodobně nemá jádro tvořené silikáty, ale čistým uhlíkem ve formě diamantů nebo grafitu. Pokud to další výzkum potvrdí, znamená to, že WASP-12b je prvním zástupcem zcela nové třídy velmi exotických exoplanet. Před miliardami let mohla vzniknout při srážce planetasimálů, které nebyly bohaté na led (jako planetasimály z nichž vznikla tělesa sluneční soustavy), ale na uhlíkaté sloučeniny podobné dehtu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


13.12. 2010      Na 13. prosince připadá svátek svaté Lucie. Dnes již jeho tradice téměř vymizela, ale přesto to býval jeden z nejhezčích předvánočních svátků. Více se můžete dočíst v našem článku Lucie noci upije, významně doplněném Alarixem.


První evropská občanská iniciativa předložena Komisi ..... Milion Evropanů požaduje moratorium na geneticky modifikované plodiny ... Organizace Avaaz a Greenpeace předaly 9. prosince 2010 komisaři pro zdraví Johnu Dallimu historicky první evropskou občanskou iniciativu. Tato iniciativa je součástí Lisabonské smlouvy a umožňuje, aby milion občanů vyzval Evropskou komisi ke změně evropského zákona.

Petice žádá Komisi, aby přestala povolovat geneticky modifikované (GM) plodiny do doby, než bude ustavena nová nezávislá etická a vědecká autorita, která vyhodnotí jejich dopady. To je plně v souladu s jednohlasným požadavkem 27 ministrů životního prostředí z roku 2008, který volal po reformě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Petice byla vyhlášena záhy poté, co Komise udělila v březnu 2010 povolení pěstovat GM brambor s přítomným markerovým genem antibiotické rezistence, a to navzdory vážným obavám vědců. Jen o sedm měsíců později v září ji podepsal miliontý občan. Řada států již vznesla kvůli udělení povolení pěstovat GM brambor na Komisi žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.       (Zdroj: Greenpeace)


Policie obvinila z týrání muže, který táhl psa za autem. Vadilo mu, že byl špinavý ..... Muž z Chvalkovic u Jaroměře na Náchodsku vyjel 23. října hledat zatoulaného psa, kterého hlídal synovi. Když ho našel, byl špinavý. Muž ho proto uvázal za auto a vyjel k domovu. Trápení zvířete ukončili sousedé, kteří řidiče zastavili a přivolali policii. Nyní byl muž obviněn z týrání zvířat.

"Policejní hlídka po příjezdu na místo nejprve nalezla krvavou stopu na silnici. Psa rasy novofundlandský pinč našli policisté odřeného do krve na předních packách a hrudi, ale živého. Byl u domu muže, který ho předtím vláčel," uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Policisté zjistili, že muž táhl ležící zvíře po silnici nejméně 30 metrů. Ještě něž dojel domů, ho naštěstí zastavili sousedé.       (Zdroj: iDNES - hradecký kraj)


Kolik je potřeba ke kolapsu civilizace? ..... Poslední dva týdny naznačují, že ke kolapsu civilizace nemusí dojít pouze díky totální válce, ale že mohou stačit jen rozmary počasí. Země, která kdysi ovládala 25% planety, se dosud nepřipravila na to, že zima může být mrazivější, než tomu bývalo dříve – a to i přes to, že se jí už loňského roku dostalo předběžného varování.

A tak se stalo, že zásoba soli byla vyčerpána už třetí den po napadání první sněhové nadílky. A druhá pondělní vlna sněžení zcela uzavřela dálnici mezi Edinburghem a Glasgow, nemluvě o vedlejších silnicích, a protože se teplota pohybuje na kontinentálním standardu pro zimu, takže sníh sám neodtál, začaly se tři dny po sněžení projevovat první známky výpadků při zásobování základními potravinami. Tato situace jasně ukazuje nebezpečí koncentrování populace v aglomeracích a naivní víru v hypotézu, že v dnešním globalizovaném světě není třeba tvořit velké zásoby. Ostatně právě na zničení aglomerací a tím i civilizačních center, která obvykle ležela na pobřeží, v dostřelu lodního kanónu, Velká Británie založila svůj kolonizátorský úspěch.

Málokdo si zřejmě všiml, že na druhé straně světa, v Brazílii, lidé v současném období trpí naopak abnormálními suchy již několikátou sezónu za sebou. K tomu je nutné připočítat katastrofální povodně v Pákistánu a požáry v Rusku. A tak se zdá, že navzdory přesvědčení nejmoudřejšího z ekologů se něco děje, a to velmi rychle. Nemusí to být nutně vytrvalý trend, může to být jen desetiletá oscilace. Proč ale zanikly staré rozvinuté civilizace, například v Kambodži? Bylo to kvůli trvalému trendu ve změně klimatu, nebo se jen nevypořádaly s dočasnou oscilací? Není tomu tak dávno, kdy neobvyklá sněhová nadílka v Mongolsku způsobila smrt tisíců kusů dobytka a následně i lidí jen proto, že mongolští pastevci nejsou zvyklí na zimu sušit zásoby sena. Ale Mongolsko je daleko. Dokáže se naše civilizace vyrovnat s dočasným výkyvem klimatických podmínek, nebo se rozloží? Není už teď příliš zaměřená na individuální úspěch jednotlivce, který nadřazuje úspěchu celku, pomatená chorobnými tezemi ekonomů, že zbohatnutí jednotlivce vede i ke zbohatnutí celé společnosti? Uvědomují si ti ekonomové, že ačkoli jejich teze, že vše vyřeší neviditelná ruka trhu, je sice pravdivá, ale ruka není ruka, ale kostnatý pařát a pro mnohé nutně přináší smrt?       (Zdroj: Britské listy)


Kulové blesky: poslové z kosmu? ..... Kulové blesky jsou zvláštní atmosférické jevy, jejichž původ je pro vědce stále záhadou. Během let byla zformulována řada teorií, žádná však nedokáže vysvětlit všechna pozorování. Se svou troškou do mlýna nedávno přišel i australský vědec.

16. května 2006 byla nad australským Queenslandem obloha jako vymetená. Tím spíš byl farmář Don Vernon překvapen, když uviděl dvě zelené koule velikosti basketbalového míče, jak krátce po sobě spouštějí z oblohy. Zatímco první se po několika okamžicích rozplynula, druhá se chovala o poznání podivněji. Spadla totiž na kopec a než úplně zmizela, poskakovala po několika kamenech dolů. Když se tuto zprávu dozvěděl astrofyzik Stephen Hughes z Queenslandské technologické univerzity v Brisbane, nepochyboval, že byl Vernon svědkem vzácného atmosférického jevu: kulového blesku. Neváhal a začal se prostřednictvím internetu shánět po dalších svědectvích, která by mu mohla napomoci podstatu tohoto jevu osvětlit. Po nějaké době se mu přihlásilo na 600 lidí, kteří zelenou kouli pozorovali také. Žádný z nich však neviděl to samé, co Vernon: zelený „míč“, seskakující po kamenech z kopce.

A s jakým vysvětlením nakonec australský vědec přišel? Jelikož se jednalo o „blesk z čistého nebe“, vyloučil všechny teorie, které by považovaly kulový blesk za zvláštní formu blesku běžného. Jako astronom totiž dobře věděl, že právě toho dne proletěla v blízkosti Země kometa 73P. Podle něj se od této komety odštěpil drobný kousek, který způsobil elektrický výboj mezi ionosférou a povrchem Země. Pro druhý úkaz má také vysvětlení – výboj byl iniciován meteoritem. Hughes je přesvědčen, že stejný efekt by dokázalo způsobit i „vesmírné smetí“, tedy zbytky po všem, co lidé za posledních zhruba 40 let vyslali na oběžnou dráhu kolem Země. I když řada jeho vědeckých kolegů zůstává k jeho závěrům značně rezervovaná, jedno je jisté: pro kulové blesky je třeba hledat co nejjednodušší přirozené vysvětlení.      (Zdroj: 21@století)


Hledáte radost, klid a štěstí? Najděte sami sebe... Proč jsme vlastně tady? Jaký je smysl našeho života v tomto poblázněném světě? Člověk se rodí, prožívá svůj život, vybírá si životní cesty a nakonec umírá. A co je potom? Umírání je problém každého z nás. Dříve nebo později to přijde. Ale tuto skutečnost většinou opomíjíme, dokud to jde.

Možná i proto se člověk snaží být šťastný. Chce si užívat života, dokud může. Většinou si ale myslíme, že štěstí a radosti lze dosáhnout jen různými hmotnými pokroky a úspěchy. Můžeme vyhrát peníze, koupit si auto, pořídit si dům se zahradou, ale jak dlouho jsme z nově nabytého majetku většinou šťastní? Zpočátku máme radost, že jsme učinili nějaký pokrok ve svém životě, ale časem tento pocit štěstí zevšední a už to není jako dřív...

Jak dlouho jsme toužili po nějakém hmotném zisku a majetku, a když se nám poštěstí a získáme jej, už to bereme jako samozřejmost a nevěnujeme tomu pozornost. A už zase hledáme nový zdroj štěstí... Lze tedy tvrdit, že zdrojem skutečného štěstí a radosti jsou hmotné statky? Kde je skutečný zdroj nekonečného klidu, radosti a štěstí? Kde se skrývá ten pocit osvobození, po kterém toužíme a které nám schází pro dokonalost v životě?

Myslíme si, že svět funguje tak, jak jej běžně vnímáme. Řídíme se materialistickým pravidlem, že co nelze vidět nebo změřit, neexistuje. Ale pracuje svět a celý vesmír skutečně na principech, které dnes obecně přijímáme? Můžeme říci, že naši vědci a my známe vše a není co nového objevovat? Kdybychom se mohli podívat na svět očima hmyzu, také bychom si mysleli, že svět nemůže být jiný, než jaký jej vidíme my? Kdybychom byli žábou ve studni, také bychom si mysleli, že nebe není větší než poklička od hrnce?       (Zdroj: Gnosis9)


Advent – převlek pro stres a kšeft?! ..... Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat.

Zázrak se nekonal ... Francouzský spisovatel Julien Green vypráví, že v mládí, přestože si hověl v požitcích a odsuzoval církev, existovalo něco zvláštního: čas od času zašel do kostela s nepřiznanou touhou, aby se stal zázrak, který by jej rázem propustil na svobodu z jeho „vězení“. „Zázrak se nekonal,“ pokračuje Green ve své zprávě, „ale z dálky jsem vnímal jakousi zvláštní Přítomnost.“

To, co vypráví Julien Green o svém bouřlivém mládí, překvapivě připomíná zápas, kterému, jak se zdá, je vystavena naše doba. Projevuje se zde podoba moderního života, který nám na jedné straně připadá jako neodmyslitelný rys naší svobody, na druhé straně jej však chápeme jako otroctví, z něhož by nás měl vysvobodit nejlépe nějaký zázrak.

Bůh s námi jedná zcela lidsky

Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to je to, co se děje v adventu – první záblesky světla v ještě tolik temné noci. Až se nám podaří sestoupit z trůnu své namyšlenosti, stane se to, o čem v Bibli žalmista říká, že srdce se pozvedne, nabere výšku a skrytá Boží přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho zmateného života.

Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a čeká na nás. Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se odvážili

hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit.       (podle papeže Benedikta XVI na stránkách Víra)


Utajený spolek magnátů: Půl století už mají jasno! Mezi svými plány mají zavedení celosvětové měny ..... Zatímco u Moskvy vrcholí přípravy na spuštění první atomové elektrárny, v nizozemském Hotelu de Bilderberg se v květnu roku 1954 schází světová elita. Nejbohatší lidé planety tady za zavřenými dveřmi rozjíždějí podivnou hru a plánují budoucnost lidstva. Tedy alespoň jsou o tom přesvědčeni zastánci konspiračních teorií.

Celkem 130 nejvlivnějších lidí světa přijme pozvání nizozemské královské rodiny a amerických bankéřů Rockefellerů do malého městečka Oosterbeek na východě Nizozemí. Víkendová květnová schůzka všechny přítomné natolik nadchne, že se rozhodnout si setkání každý rok zopakovat. Podle hotelu, ve kterém se sešli, pojmenují svoje uskupení Klub Bilderberg. Ten se brzy dostane do hledáčku zastánců spiknutí, kteří z něho dodnes nespustili svoje ostří zraky. EPOCHA Speciál se nyní na tajnou politiku klubu Bilderberg podívá pěkně zblízka.       (Čtěte na stránkách Epocha speciál)


Senát schválil zrušení státních maturit ..... Senát dal na svém čtvrtečním zasedání zelenou návrhu senátora Marcela Chládka (ČSSD) na úplné zrušení státních maturit. Novelu musí opět projednat Poslanecká sněmovna. Chládek už dříve označil státní maturity za 'předražený moloch, který se musí zastavit'. V opačném případě sníží podle senátora úroveň středního školství

To samé zopakoval ve čtvrtek i kolegům senátorům. Senátor kritizoval hlavně finanční náročnost státních maturit. Jejich každoroční uspořádání přijde na 200 až 300 milionů korun. "Na jedné straně vezme stát 250 milionů korun na školní pomůcky a dá je na maturity. Nebo vezme peníze učitelům a dá je na maturity," poznamenal.

Chládek poukazuje také na to, že již během generální zkoušky státních maturit se ukázalo, že testy

neověřují znalosti, které získávají studenti na středních školách. "Testové otázky jsou nejednoznačné, zavádějící, a proto neobjektivní," konstatoval.

Připomněl, že během generální zkoušky se12 tisíc testů vyhodnotilo chybně. "To nelze při ostrém spuštění systému akceptovat. I jeden jediný chybně vyhodnocený test znevěrohodňuje celý systém," tvrdí senátor.        (Zdroj: Eurozprávy)

Že se úroveň našeho vzdělání drasticky snižuje, to bylo již prokázáno. Masa poslušných blbců se přece ovládá mnohem snadněji...


Peking udělil vlastní cenu míru, to udělal i Hitler ..... Den před slavnostní ceremonií v Oslu, při níž se má předat Nobelova cena míru čínskému disidentovi Liu Siao-poovi, udělila čínská vláda svou vlastní Konfuciovu cenu míru. Jejím prvním laureátem byl tchajwanský viceprezident Lien Čchan, jehož Peking ocení za "budování mostů mezi Čínou a Taiwanem".

„Norsko je jen malá země a menšina, co se týče svobody a demokracie. Na druhé straně, Čína je symbolem míru a proto její 1,3 miliardy obyvatel musí mít silnější hlas ve věci světového míru," píše se v čínském zdůvodnění. Předseda Nobelova výboru Geir Lundestad připomněl, že Německo a Sovětský svaz také útočili proti Nobelové ceně.

Evropská vysílací unie (EBU), která sdružuje 75 státních a soukromých vysílacích společností z 56 evropských zemí, odsoudila chování čínské vlády, která silně ovládá novináře v zemi: „Naléhavě vyzýváme čínské úřady, aby odstranily všechny překážky, které brání domácím a mezinárodním médiím vykonávat svou práci, a aby okamžitě propustily všechny novináře, kteří byli zbaveni své svobody," píše se v prohlášení EBU. Čínská vláda však podle svých slov nechce, aby do její politiky nikdo zasahoval.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Klaus vzkazuje přes ministra zemědělství: Jezte české jogurty! ..... Prezident Václav Klaus podporuje kroky, které mají obyvatele České republiky povzbudit k nákupům tuzemských potravin. Po dnešním setkání s prezidentem to sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Během zhruba půlhodinové schůzky s prezidentem diskutovali také například o budoucnosti společné zemědělské politiky EU nebo situaci kolem státního podniku Lesy České republiky.

Podle Fuksy prezident již před dvaceti lety na dotaz, jak mohou lidé pomoci domácí ekonomice, dával jednoduchý příklad: "Jezte české jogurty." Klaus si podle ministra i dnes za platností této vize stojí, Češi prý mohou české zemědělce podpořit právě tím, že budou jíst tuzemské potraviny. Podobně podporují místní výrobce politici na celém světě. Konkrétně během finanční a hospodářské krize doporučoval kupovat americké výrobky prezident USA Barack Obama v rámci kampaně "Buy America".      (Zdroj: Agris)


10.12. 2010     Desátý prosinec byl vyhlášen Dnem lidských práv a svobod (Human Rights Day) - OSN jej zavedla k výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948.

Jedenáctý prosinec je Mezinárodní den hor (Winter solstice); byl zaveden OSN v roce 2002. Dále je Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky.

Neděle je Třetí adventní nedělí; má barvu stříbrnou.


Vtáčie hlasy znejú internetom z online knižnice ..... Online knižnica ponúka zvukové prejavy takmer tretiny vtákov sveta, spolu s ďalšími informáciami pre odbornú i všeobecnú verejnosť. Oznámila to jej zakladateľka Pamela Rasmussenová z Michiganskej štátnej univerzity v East Lansingu s kolegami.

AVoCet, čo je skratka z Avian Vocalizations Center (Stredisko pre výskum vtáčích hlasov), ponúka voľný prístup k vyše 10 200 záznamom hlasov 3190 vtáčích druhov zo 45 krajín. To dopĺňajú sonogramy, čiže grafické prepisy zvukov, fotografie vtákov, mapy miest, kde boli zaznamenané ich hlasy (prevzaté z Google Earth) a linky na iné databázy vtáčích hlasov.

Známych je dnes približne 10 000 druhov vtákov. Všetky vydávajú určité zvuky. Niektoré druhy majú aj regionálne dialekty spevov. Konkrétne jedince niektorých druhov zvládajú nečakane rozsiahly repertoár, až 2000 rôznych tónov.

Knižnica je prístupná na internetovej adrese http://avocet.zoology.msu.edu/. Zvukové záznamy si možno voľne stiahnuť.       (Zdroj: Ekolist)


Paracetamol matce pomůže, ale synovi možná uškodí ..... Potomci žen užívajících některé léky trpí častěji kryptorchismem. Kryptorchismus je vývojová vada, při které jedno (jednostranný kryptorchismus - obrázek), nebo obě (oboustranný) varlata nejsou v době narození sestoupena z břišní dutiny do šourku.

Synové žen, které užívají v těhotenství běžné léky proti bolestem, čelí mnohonásobně vyššímu riziku poruch plodnosti. I zdánlivě neškodné medikamenty, jako je paracetamol, aspirin nebo ibuprofen, mohou u lidského plodu ovlivnit vývoj pohlavních orgánů. Ukázala to epidemiologická studie provedená ve skandinávských zemích a potvrzuje to i laboratorní výzkum na potkanech. Synové matek užívajících tyto léky v různých kombinacích čelí mnohonásobně vyššímu riziku defektního vývoje pohlavních orgánů. Trpí například častěji tím, že jim nesestoupí varlata do šourku. I když je tento defekt označovaný jako kryptorchismus operačním zákrokem chirurgicky napraven, mívají postižení muži ve vyšším věku méně kvalitní sperma a vyšší sklon k rakovině varlat. ...

... Rostoucí neplodnost představuje globální problém. Zatímco v rozvojových zemích jsou hlavní příčinou pohlavní choroby a infekce, v ekonomicky rozvinutých zemích přispívá k poklesu plodnosti i znečištění životního prostředí látkami, jež jsou schopny nabourat v lidském organismu jemnou rovnováhu mezi hormony. K těmto látkám souhrnně označovaným jako endokrinní disruptory se řadí zhruba tisícovka chemikálií. Jsou mezi nimi např. léky, pesticidy nebo komponenty plastů. Zrádnost endokrinních disruptorů tkví v tom, že účinkují ve velmi nízkých koncentracích a mnohé se ve svých nežádoucích účincích navzájem doplňují, nebo dokonce posilují.       (Čtěte na stránkách OSEL)


V Ostravě se bude demonstrovat za ovzduší ..... „Roušku pro Ostravu“ si bude moci nasadit 17. prosince každý, kdo není spokojen se současným silně znečištěným ovzduším na Ostravsku. Happening občanů se uskuteční od 15 hodin na Prokešově náměstí před Novou radnicí v Ostravě.

„Jsme Ostraváci a nehodláme se smířit se stavem ovzduší v našem městě. Pojďme na vážnost problému poukázat. Pojďme ukázat, že nám to není lhostejné,“ říká jeden z organizátorů akce Jakub Sosna. Akce „Rouška pro Ostravu“ má svou vlastní stránku na facebooku.

Ostravsko a Karvinsko se v současných dnech opět utápí ve smogu a limity škodlivin v ovzduší jsou opět několikanásobně překročeny. Dnes je zatím situace nejhorší v Havířově, kde byl limit pro polétavý prach překročen 6x.      (Zdroj: Arnika)


Kontrole biopotravin může spotřebitel důvěřovat ..... Biopotraviny nejsou podvod, přestože jejich kontrola není dokonalá. Potvrdili na panelové diskusi přední tuzemští odborníci. Produkce biopotravin na ekologických farmách prochází dostatečnou kontrolou a spotřebiteli zaručuje, že produkty se značkou bio skutečně splňují vyšší environmentální standard. Převážně administrativní charakter některých kontrol biopotravin by měl být rozšířen o praktické odběry vzorků cizorodých látek, jejichž výsledky by měly být dostupné spotřebitelům. ...

... Panelovou diskusi pořádala PRO-BIO LIGA v rámci projektu Panelové diskuse – ekologické zemědělství a biopotraviny, který finančně podporuje hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí. Více informací z proběhlých diskusí je k dohledání na www.biospotrebitel.cz/diskuse.       (Zdroj: Econnect)


Tatínku, nepřibližuj se! Mám plodné dny! ..... Vědci, zejména psychologové, začínají mít v poslední době velkou oblibu v novém prostředku svých výzkumů: mobilním telefonu. Díky nim například nedávno zjistili, že ženy nerady mluví se svými otci v době, kdy jsou nejvíce plodné. Evoluční vysvětlení na sebe nenechalo dlouho čekat.

Na lidských samičkách se evoluce vyřádila skutečně zvláštním způsobem. Na rozdíl od velké části samiček ostatních živočišných druhů jsou jejich nejplodnější dny ukryty nejen zrakům samečků, tedy mužů, ale v podstatě i jim samotným. Evoluce však jakoby dobře věděla, co dělá. Hluboce zakořeněné instinkty, které nejsou pod kontrolou osobní vůle, působí nakonec mnohem účinněji, než ty, o kterých víme. Jedním z nich by mohla být i snaha žen vyhýbat se kontaktu se svými otci právě v momentech, kdy jsou jejich reprodukční schopnosti na vrcholu.

Na tuto dříve neznámou skutečnost přišli nedávno psychologové z univerzity v Los Angeles a Miami. Využili k tomu dat dříve nepřístupných – výpisů z účtů jejich mobilních telefonů. Z přesných dat totiž vyplývá, že ženy svým otcům volaly mnohem méně častěji v době své ovulace. Když však přeci jen k nějakému tomu telefonickému kontaktu došlo, měly ženy tendenci zavěsit mnohem dříve, než je u nich bylo obvyklé ve dnech se sníženou fertilitou. A jak souvisí toto chování s evolucí? „Evoluční biologové zjistili, že se samičky jiných druhů vyhýbají v době nejvyšší plodnosti svým mužským příbuzným. Toto chování má pravděpodobně zamezit negativním efektům spojeným s příbuzenským křížením,“ vysvětluje Debra Liebermanová z univerzity v Miami. Až do momentu využití mobilních telefonů vědci netušili, že tento vzorec chování platí i pro živočichy, kteří se často za živočichy nepovažují. Pro nás lidi.       (Zdroj: 21@století)


Aspirin proti rakovině? ..... Obyčejný aspirin by podle britských vědců mohl snížit počet úmrtí na některé druhy rakoviny.

Nízké denní dávky aspirinu jsou uznávanou prevencí infarktu. Zdravým lidem ve středním věku se však obvykle nedoporučují, protože výhody plynoucí ze snížení rizika srdečních onemocnění jen stěží převažují riziko žaludečního krvácení. Na stranu aspirinu se však postavily výsledky studie vědců z Oxfordské univerzity a jejich kolegů z dalších britských a japonských výzkumných institucí. Vědci prošetřili údaje o úmrtích na rakovinu ve skupině 25 000 lidí a srovnávali, jak si stojí denní uživatelé aspirinu ve srovnání s lidmi, kteří tento lék neužívali.

Zjistili, že pokud člověk denně užívá aspirin po dobu delší 5 let, výrazně si sníží riziko vzniku kolorektálního karcinomu i nádorů dalších částí zažívacího traktu. Podobný efekt vědci zaznamenali také u nádorů mozku, slinivky a plic. 10 let denních dávek aspirinu se projevilo i na rakovině žaludku a 15 let snížilo riziko rakoviny prostaty. Výsledky studie podle vědců neznamenají, že bychom se okamžitě měli vrhnout na lahvičky s aspirinem. Demonstrují však dosud neznámý přínos denního užívání aspirinu, který do dosavadních doporučení nikdo nezahrnul.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Zdravotníci odmítají dotovat zdravotnictví ..... Memorandum Asociace českých a moravských nemocnic k současné krizi ve zdravotnictví (osobně vedením AČMN předáno předsedovi vlády P. Nečasovi 6.12. 2010)

Současnou krizi ve zdravotnictví a hrozící odchody lékařů nezpůsobily neoprávněné požadavky zdravotníků, ale dlouhodobé podfinancování rezortu při současném nehospodárném nakládání s disponibilními zdroji.

Na naše zdravotnictví vydáváme 3-4x méně prostředků než vyspělé země, jejichž výdaje činí 8-11% z HDP oproti našim 7%. Při stejných cenách energií, léků, přístrojů a ostatních vstupů jako ve vyspělých zemích, ale zároveň při regulovaných výstupech (úhrady pojišťoven) se jedinými nedobrovolnými sponzory systému stávají lékaři, sestry a ostatní zaměstnanci. A ti tuto roli už odmítají dále hrát.

Asociace českých a moravských nemocnic jejich požadavky považuje za oprávněné.

V naší zemi je lůžková péče koncentrována převážně do velkých a fakultních nemocnic, které jsou z mnoha důvodů již ze své podstaty nehospodárné, a jen v ubytovacích nákladech jsou na 1 lůžko až 4x dražší než menší nemocnice v regionech. V ČR je 3x více fakultních lůžek než v sousedním Rakousku a ostatních zemích EU-15. Do jejich „center“ se přitom soustřeďuje další nákladná péče, mnohdy velmi neúčelně alokovaná, která tento deficit jen dále prohlubuje. Při podobné struktuře nemocničních lůžek jako v Rakousku bychom jen v nemocnicích mohli ušetřit 20-30 mld. Kč ročně, které by mohly být okamžitě použity na zvýšení platů lékařů.

Místo toho, aby vláda podpořila racionální změnu struktury nemocnic podle modelu vyspělých okolních zemí, hodlá naopak ještě více akcentovat stávající nehospodárnosti a využít odchodu lékařů k rušení menších nemocnic.

Zbytečně zostřuje situaci plánovaným sníženým úhrad nemocnicím pro rok 2011, pro které nejsou racionální důvody. Zdroje zdravotního pojištění pro rok 2011 by byly dostatečné, kdyby se zastavil trvající nárůst nových zdravotnických kapacit a expanze spotřeby nejdražších léků v centrech.

Neschopnost tyto nárůsty zastavit jen nahrává těm, kdo pod různými záminkami tento systém využívají ke svým záměrům – farmaceutickému průmyslu, překupníkům, dodavatelům drahé techniky a ostatním lobbyistům parazitujícím na 286 mld. které, které ročně vydáváme na zdravotnictví.

Asociace českých a moravských nemocnic je připravena podpořit všechny kroky směřující k překonání současné krize, k ozdravění našeho zdravotnictví a podílet se na racionálních změnách ve prospěch našich pacientů a zdravotníků.       (Dále čtěte v Britských listech)


Poslancům a senátorům „hrozí“ skokové zvýšení platů ..... Nalíčenou pastí na oranžový Senát je podle komentátora Práva Jiřího Hanáka počínání Sněmovny, která má v pátek schválit snížení platů poslanců a senátorů. Horní komora se už do konce roku nesejde, takže hrozí, že naopak vejde v platnost rozmrazení platů.

Zatímco ve středu stávkovali a protestovali státní zaměstnanci proti úsporným opatřením, jimiž vláda hodlá snížit o deset procent objem jejich platů, od prvního ledna příštího roku může dojít k tomu, že se skokově zvýší platy ústavních činitelů. „Byla by to krásná hanebnost, nakapsovat se v situaci, kdy zaměstnanci demonstrují a stávkují proti vládní šetřící sekyře," uvádí Jiří Hanák v komentáři deníku Právo.

Sněmovna si naplánovala, že snížení platů poslanců a senátorů s platností od prvního ledna 2011 schválí tento pátek. Jenže Senát pak bude zasedat až v lednu. „Ale prvního onoho měsíce končí několikaleté zmrazení platů ústavních činitelů, a ty budou navýšeny skokově o deset, patnáct a více tisíc, to podle funkcí," upozorňuje Hanák.

Senát situaci zachrání jen schůzí mezi Vánocemi a Silvestrem ... Podle něj se tomu dá zabránit jedině tak, že Senát se rychle sejde na mimořádné schůzi, třeba mezi Vánocemi a Silvestrem, a návrh Sněmovny bleskově schválí. Poté rychle odešle prezidentovi k podpisu a pak ještě do tisku ve Sbírce zákonů. Stihne-li se to do posledního prosince, rozmrazení platů nebude platit.      (Zdroj: Eurozprávy)


Tajemství dlouhověkosti ..... Slavný mistr zenového učení Š' Si-čchien z dynastie Tang měl podivný recept, jak proniknout do tajemství dobrého zdraví a dlouhověkosti: „Jeden díl je žaludek; další je laskavé a vlídné srdce. Špetka něžnosti. Tři hrsti rozumu. Důležitá je upřímnost a poctivost. Sto procent úcty k rodičům a poctivé a správné užívání všech těchto ctností.“

Brazilský lékař Martins nedávno po deseti letech studií zjistil, že nejvyššího věku se dožívají lidé, kteří za života byli laskaví a slušní.

Dobří lidé jsou ke svému okolí hodní, často navštěvují přátele a známé a jen výjimečně soupeří s ostatními o slávu či bohatství. Mají úctu ke stáří a ochraňují děti. Lidé z jejich okolí je přirozeně respektují. Mají klidnou mysl, dobré vztahy s lidmi a jsou šťastní.

V takovém prostředí funguje neuroendokrinní soustava pravidelně a bez problémů. Fyziologie funguje tak, že tělo může plně využívat své funkce; imunita a dobré zdraví se objeví samy od sebe.

Martins ve svém výzkumu objevil vztah mezi určitými činy a správným fungováním těla. Sobečtí lidé vždy myslí jen na své vlastní dobro, jsou extrémně žárliví, ženou se za vyššími zisky a často žijí stále jako na trní.

Tyto nehmatatelné faktory psychicky tlačí mozkovou kůru do stádia vyššího napětí, což má za následek dysfunkce orgánů a imunitního systému a vede k různým onemocněním. Sobecká nátura člověka k dlouhému životu nedovede.       (Zdroj: Veľká Epocha)


Plovoucí laboratoř na tříleté cestě kolem světa ..... Aby připomněla velké vědecké plavby 19. století, vydala se skupina badatelů na tříletou plavbu. Jejím cílem je obeplout pobřeží Země a sbírat informace o podmořské rostlinné a živočišné říši. Před dvěma týdny expedice zakotvila u argentinského pobřeží, informuje server Clarín.com.

Tara Oceans je oceánografická loď pod francouzskou vlajkou, která v současné době míří k pobřeží Ohňové země, kde plánuje odebírat vzorky vody a zkoumat dopad klimatických změn na mořské mikroorganismy (viry, bakterie, rybí potěr, plankton a korály), jež tvoří 90 % oceánské biomasy a daly vzniknout životu na Zemi.

Na palubě tohoto 36 metrů dlouhého škuneru navrženého tak, aby odolal tlaku ledu a teplotám pod nulou, se plaví 15 členů posádky různých národností a kultur. Půlka se věnuje vědě, druhá technickým záležitostem lodě.

Nicole Poultonová, americká bioložka z Bigelow Laboratory for Ocean Sciences a přední badatelka celého projektu, prohlásila, že přesun do polární oblasti zabere zhruba měsíc. Na místo by měli tedy dorazit právě na Vánoce.      (Zdroj: Ecomonitor)


09.12. 2010     Devátý prosinec je vyhlášen jako Mezinárodní den proti korupci (International Anti-Corruption Day). Vyhlášen byl OSN při podpisu Úmluvy proti korupci (31.10.2003).


Čtvrtina patnáctiletých neumí číst. Horší jsou chlapci ..... Skoro každý čtvrtý patnáctiletý Čech čte tak špatně, že mu dělá problémy žít v současné společnosti. Nedokáže si přečíst návod, ani příbalový leták u léku. Oproti roku 2000 se počet žáků, kteří nedosahují základní úrovně čtenářské gramotnosti, zvedl ze 17,5 procenta na více než 23 procent. Nelichotivé výsledky českého školství ukázala studie PISA, která srovnává dovednosti patnáctiletých žáků v 65 zemích světa, včetně všech zemí OECD.

"Takoví žáci mohou mít problémy sehnat práci nebo pokračovat v dalším studiu, uplatnit se v dalším životě," říká Jana Palečková, která průzkum PISA v Česku vede. Podle ní by měla výuka čtení na českých školách projít analýzou. "Je potřeba, aby učitelé učili děti texty interpretovat."

Na zhoršení výsledků českých dětí se podílely hlavně špatné výsledky chlapců. "Jejich průměrný výsledek výrazně poklesl od roku 2000 do roku 2009 o sedmnáct bodů, zatímco u dívek klesl nevýznamně o šest bodů," uvádí studie PISA.

Problém se čtením má třetina kluků ... Ani v jednoduchém textu se není schopno orientovat skoro 31 procent patnáctiletých chlapců, ale jen 14,3 procenta stejně starých dívek. Naopak mezi excelentními čtenáři počet chlapců klesl na polovinu. Vynikající čtenářskou gramotnost mají jen tři procenta chlapců a 8 procent dívek.

Průzkum PISA nezkoumá klasickou gramotnost. Zjišťuje, jak děti textu rozumí, jak umí najít a zpracovat informace a zda text dovedou kriticky zhodnotit. V posledním jmenovaném úkolu jsou čeští žáci spolu s žáky z ostatních postkomunistických zemí horší.       (Zdroj: Aktuálně)

A ještě:

Daň za gymnázia pro elitu. České děti ve světě propadly ..... Po devíti letech vzdělávací reformy se české školství dozvědělo katastrofální výsledek. Ve světovém průzkumu PISA 2009 české děti zcela propadly ve čtení, dosáhly na podprůměr v matematice a na průměr v přírodních vědách.

Jenom v šesti zemích Evropské unie mají patnáctiletí žáci horší čtenářské dovednosti oproti těm českým, konkrétně na Slovensku, v Litvě, v Lucembursku, v Rakousku, v Bulharsku a v Rumunsku.

Od průzkumu PISA 2000 přeskočili české žáky ve čtení Němci, Poláci, Maďaři, Lotyši, Italové, Řekové a Portugalci.

Ani v roce 2000 nedopadli čeští žáci nejlépe, a právě proto zahájil ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) reformu školství. V reformách pokračovalo pět ministrů a dnes se ukazuje, že výsledek je tragický.      (Zdroj: opět Aktuálně)

Úžasné ... kam vedou ty jejich věčné reformy, kdy jedna strana ruší to, co udělala ta druhá a po dalších volbách je to naopak ... je to na zvracení ... Rozkradená a zbídačená Česká kotlina se mění v Ostrov hlupáků ...


Úprava lyžařských běžeckých tras před sezónou ..... Pro to, aby byly lyžařské běžecké trasy v bezvadném stavu, udělali pracovníci Správy NP a CHKO Šumava v průběhu podzimu vše potřebné - například bylo nutné trasy uklidit, zarovnat a opravit mostky. Pracovníci Správy  upravovali v podzimních měsících, tak jako každý rok, všechny šumavské běžecké trasy. Mezi předsezónní práce patřil úklid cest, zarovnání terénu, vyřezání náletů, opravy mostků, mulčování tras a další úpravy a opravy.

„Posledním úsekem, který bylo nutné upravit do termínu 15.12., kdy začíná oficiálně lyžařská sezóna, byla část cesty vedoucí z Modravy na Javoří Pilu, tzv. Rybárna,“ upřesnil referent Informační a strážní služby Petr Šrail.

Ve spolupráci s obcemi udržuje přes zimní sezónu šumavské běžecké stopy Regionální rozvojová agentura Šumava – ta každý den podává aktuální informace o lyžování v regionu, tj. o stavu stop a klimatických podmínkách, na stránkách www.bilastopa.cz. O označení tras se stará Klub českých turistů.

Všechny lyžařské trasy jsou upraveny a turisté se budou moci na ně bez obav vydat.       (Zdroj: Ecomonitor)


Skrytá rizika plaveckých bazénů ..... Chemikálie, které mají za úkol ničit bakterie ve vodě plaveckých bazénů, vytvářejí látky poškozující lidské zdraví. Jak velkému riziku plavci čelí?

Co je v bazénech ... Tým vedený Susan Richardsonovou z americké Environmental Protection Agency provedl velmi důkladnou chemickou analýzu látek, které se vyskytují v plaveckých bazénech s chlórovanou či brómovanou vodou. Vedle samotných desinfekčních činidel byla ve vodě i ve vzduchu bazénů přítomná široká škála chemikálií vzniklých reakcí desinfekčních látek s organickou „špínou“, již zanesli do vody plavci. Celkem se podařilo odhalit více než stovku různých „zplodin desinfekce“. Mnohé vznikají reakcí s dusíkatými molekulami, jež se uvolní do vody s potem nebo z odloupaných buněk pokožky plavců. V případě nedisciplinovaných návštěvníků bazénů připadá do úvahy i reakce dezinfekčních činidel s látkami z moči. Sloučeniny brómu se zdaleka nevyskytovaly jen v bazénech s cíleně brómovanou vodou. V menších, ale přesto významných množstvích se nacházely i ve vodě bazénů dezinfikovaných chlórem. Mnohé z nalezených molekul byly pro vědce novinkou. O jejich přítomnosti v plaveckých bazénech neměli tušení.

Vědci testovali, jak moc je chemický „koktejl“ ve vodě z plaveckých bazénů škodlivý. Sledovali, jak tyto látky narušují dědičnou informaci laboratorních kmenů bakterií. Výsledky ukázaly, že ve vodě z bazénu mutují bakterie zhruba stejně jako v chlórované pitné vodě z kohoutku. To by naznačovalo, že látky, jež jsou v bazénech oproti pitné vodě navíc, nemají na lidské zdraví nijak razantní efekt.

Poškozené plíce a krvinky ... Optimistický předpoklad o neškodnosti vody z bazénů se ale tak úplně nepotvrdil. V dalších dvou studiích vyšetřili vědci plavce, kteří měli za sebou čtyřicet minut plavání v krytém bazénu. Ukázalo se, že i taková relativně malá zátěž je na lidském organismu jasně patrná. Plavec například vdechuje zplodiny z dezinfekce, které unikají z vody do vzduchu a to se jasně projeví na jeho plicích. Plíce jsou vystlány tzv. Clarovými buňkami, jež pokrývají vnitřní stěny průdušinek a povlékají plíce ochranným filmem ze složitých organických molekul. Po plavání měli plavci v krvi zvýšené koncentrace proteinu, který unikal do cév přes stěny Clarových buněk. To svědčí o tom, že ochranné buňky dostaly pořádně zabrat. Jistě se na tom podepsala námaha při plavání. Svou roli však sehrály i zplodiny desinfekce.

V další studii vědci provedli v těle plavců jakousi inventuru chemikálií. Stanovili obsah zplodin dezinfekce v dechu, moči i krvi plavců, kteří absolvovali čtyřicetiminutové plavání v bazénu s chlórovanou vodou. Nepřekvapilo, že po plavání výrazně narostla v těle plavců koncentrace sloučenin chlóru a brómu, především tzv. trihalometany. O těch je známo, že mají velmi nepříznivý vliv na naše zdraví. Úměrně koncentraci těchto látek v organismu plavců byla poškozena i dědičná informace některých jejich buněk, např. bílých krvinek. To naznačuje, že zplodiny dezinfekce nejsou tak úplně bezzubé.       (Zdroj: OSEL)


Barevné nádoby na tříděný odpad doplní červené kontejnery na elektro ..... Dnešní den lze označit za průlomový oblasti třídění odpadu. V Moravskoslezském kraji byl totiž pokřtěn a uveden do provozu nový typ kontejneru na tříděný odpad. Do červených nádob ASEKOLu mohou lidé vkládat staré elektrospotřebiče. V Ostravě byli zároveň vyhlášeni vítězové soutěže O keramické sluchátko. Elektrozařízení v Moravskoslezském kraji nejlépe třídí v Bílovci, Petřvaldu u Karviné a Úvalně. ...

... V Moravskoslezském kraji se nově objeví celkem 230 červených kontejnerů, do kterých mohou občané vhazovat drobnější elektroodpad, například mobilní telefony, klávesnice a další menší elektrospotřebiče. Kromě zabezpečeného otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery také integrovaný box pro vhození použitých baterií a monočlánků. Červené kontejnery budou mít stejně jako ostatní nádoby na tříděný odpad zajištěn pravidelný svoz. Nové červené nádoby se objeví celkem v 24 městech v kraji, nejvíce jich bude umístěno v Ostravě (77), Havířově (21), Karviné (15), Frýdku-Místku (14) a Opavě (14). "Cena jednoho červeného kontejneru je 17 150 korun, všechny kontejnery na elektrozařízení tedy přijdou na necelé 4 milióny korun", uvedl regionální zástupce ASEKOLu Zdeněk Kovářík.

Odevzdané elektrozařízení zpracovávají tělesně postižení lidé ... Po vytřídění se elektrozařízení odvážejí k recyklaci. Ve specializovaných dílnách se elektrospotřebiče rozebírají na jednotlivé díly, které se dále třídí, zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabeláž, železo, ale také barevné kovy jako jsou měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % odpadu ze starých elektrozařízení není možné dále recyklovat. V areálu společnosti OZO v Ostravě funguje chráněná dílna Charity svatého Alexandra, která má na starosti zpracování elektroodpadu z Ostravy a dalších 33 měst a obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. V chráněné dílně našlo zaměstnání celkem 20 lidí s tělesným postižením, ti pracují v rámci dvousměnného provozu. "Chráněná dílna na zpracování elektroodpadu u nás funguje od roku 2003. Jen v roce 2009 její zaměstnanci zpracovali 1 575 tun elektra, v letošním roce by to mělo být podle propočtů 1 340 tun", upřesnil Ivo Stoszek z OZO Ostrava.      (Zdroj: Enviweb)


TrustPort varuje: nenechte se zlákat vánočními triky internetových podvodníků ..... TrustPort, přední výrobce bezpečnostního softwaru, varuje před vánočními podvodnými e-maily a dalšími nekalými praktikami počítačových podvodníků. Předvánoční čas využívají k navýšení svých zisků nejen poctiví obchodníci. V tomto období zažívají žně hackeři, kteří svůj business založili na důvěře poctivých lidí, kteří si myslí, že internetová kriminalita se jich nemůže dotknout.

Trendem poslední doby je to, že elektronická přání neustále vytlačují zasílání pohlednic běžnou poštou. V roce 2008 bylo celosvětově posláno 500 milionů vánočních a novoročních přání. Se vzrůstající oblibou používání sociálních sítí zejména v posledních dvou letech lze tedy předpokládat, že během vánočního období roku 2010 bude rozeslána téměř miliarda přání. Pokud bude škodlivý kód obsažen pouze v jednom promile tohoto objemu, pak je tu reálné nebezpečí, že tento malware nakazí tisíce počítačů.

Počítačoví experti z firmy TrustPort předkládají několik doporučení, jak se bránit před škodlivými e-maily v předvánočním období:

* Pokud neznáte toho, kdo vám vánoční přání posílá, e-mail nikdy neotvírejte a rovnou ho smažte.

* Pokud si nejste jisti, že webové stránky, na které odkazuje link v těle e-mailu, jsou stránky s elektronickými pohlednicemi, tento odkaz neotvírejte.

* Pokud obdržíte e-mail od charitativní organizace s prosbou o pomoc, na tento e-mail raději neodpovídejte. V případě, že chcete přispět určitou peněžní částkou charitativní organizaci, zadejte do prohlížeče legitimní webovou adresu dané organizace a veškerá potřebná data si vyhledejte na jejich stránkách.

* Pokud obdržíte e-mail od neznámého internetového obchodu, kde jsou ceny příliš dobré na to, než aby to byla pravda, s největší pravděpodobností to není pravda. Neotvírejte tento odkaz.

* Pokud používáte internetové bankovnictví či pokud platíte za zboží přes služby jako je PayPal, vždy se ujistěte, že webová stránka, přes kterou platbu provádíte, začíná na “https”. Písmeno “s” znamená “secure” a jedná se o zabezpečený server.

* Vždy se ujistěte, že máte nainstalovanou poslední aktualizaci vašeho antivirového programu.

* Poslední, ale neméně důležité pravidlo: při brouzdání na internetu používejte vždy selský rozum a buďte obezřetní.      (Blíže na stránkách HOAX)


Arganový olej – „Marocké zlato “ ..... Arganový olej je produkt, o který se zájem v současnosti velmi rozšiřuje. Jedná se však o velmi vzácný olej získávaný ze skořápkových plodů (mandlí) stromu Argania spinosa, který přirozeně roste jen na jihozápadě Maroka. Strom je na seznamu rostlin chráněných UNESCO.Podle oficiálních údajů se ročně vyprodukuje jen kolem 4 mil. l arganového oleje, což je zanedbatelné množství např. v porovnání s olivovým olejem (1,8 mld. l).

Sklizeň z jednoho stromu je kolem 30 kg plodů, z nichž se získá 1 kg oleje. V EU je schváleno jen několik firem, které jsou oprávněny podle nařízení o potravinách nového typu („novel foods“) tento olej dodávat (viz aktualizovaný seznam notifikací). Olej přitom musí mít stanovenou kvalitu.

Velký zájem a malé množství, které je k dispozici, vede k nelegálnímu dodávání do EU, nebo směšování s jinými oleji, a tím k zhoršování jeho kvality a falšování. O produkci arganových stromů se pokoušel i Izrael, ale tam vznikl problém s akceptabilitou ne-marockého produktu.

Arganový olej byl místními Berbery odedávna vyráběn ručně a tradičně využíván k léčení i konzumaci. Tradiční byla také příprava pomazánky z mletých mandlí, medu a arganového oleje nazývané „amlou“. Nyní je olej získáván průmyslově nejčastěji lisováním zastudena – „přírodní“, ale i extrakcí s případnou rafinací, nebo z pražených semen, čímž se dosahuje výraznější chuti. Pokud se prodává nerafinovaný, může mít mírnou usazeninu, která se snadno rozmíchá, což neznamená zhoršení kvality. Přírodní olej je obvykle dodáván v malých lahvičkách (100ml - cena kolem 13 EUR).

Arganový olej se vyznačuje vysokým (80 %) obsahem nenasycených mastných kyselin (30 – 33 % kyseliny linolenové, 45 % kyseliny olejové) a vitaminu E. Má vysoký antioxidační potenciál (80krát vyšší než olivový olej, obsahuje karotenoidy, fytosteroly, skvalen, tokoferol), kvůli němuž je využíván do speciálních kosmetických přípravků k ochraně kůže před stárnutím a před sluncem, k zvláčňování, proti akné, na posílení vlasů a nehtů, a také do doplňků stravy nebo přímo do pokrmů. Výzkum ukazuje, že arganový olej zlepšuje regeneraci buněk, pomáhá proti infekcím a nachlazení, zmírňuje záněty, stimuluje krevní oběh, snižuje hladinu cholesterolu riziko kardiovaskulárních chorob a snižuje riziko některých druhů rakoviny. Vzhledem k jeho vzácnosti se používá především zastudena (po kapkách) do zálivek a studených omáček, čímž dodává salátům, těstovinám či pokrmům z ryb nebo masa lahodnou chuť. Do teplých pokrmů se přidává nanejvýš až na konci kuchyňské úpravy, protože je velmi citlivý. Arganový olej musí být skladován při teplotách 12 – 18 ºC, v temnu, bez přístupu vzduchu a jen po omezenou dobu.      (Zdroj: Agronavigátor)


Musíme před Bohem vypadat happy a zbožně? ..... Snad každý z nás někdy zažil situaci, kdy byl někým velmi rychle a nespravedlivě "zaškatulkován", či se stal terčem "řečí" a pomluv... Mnoho lidí dnes musí stavět svůj život jen na tom, jaký mají "imidž", jak se prezentují navenek... Bez ohledu na to, jací ale jsou doopravdy a uvnitř... Zdá se, že lidé musí neustále žít v nějaké póze, že se musí přetvařovat, že musí prezentovat to, čím vlastně ani nejsou...

Nutí nás do takovéto pózy i Bůh? Musíme mít i před ním svůj "imidž"? Musíme i před ním vypadat bezúhonně, happy a zbožně? Bohu díky ne!

Jak praví Bible: "Bůh hledí do srdce". Což je výhrou pro každého z nás! Jeho pohled se nezastavuje na povrchu, ale proniká až do srdce člověka. On každého z nás chápe a zná. Vidí souvislosti, kteří lidé neznají. On každého z nás přijímá takového, jaký každý z nás je. Nabízí nám svou lásku a uzdravení. Prostředí lásky a bezpodmínečného přijetí každému člověku umožňuje hledět na sebe pravdivýma očima a činit pak kroky k uzdravení. Bůh přijímá i tebe, záleží mu na tobě, neposuzuje tě podle zdání, nerozhoduje o tobě dle doslechu. Neboj se a hledej v sobě pramen skutečného života!       (Zdroj: Víra)


Ukradené vánoční stromky letos vonět nebudou ..... Jihlavský magistrát každoročně řeší ztráty malých jehličnatých stromků[1] v období před vánočními svátky.

Jako s prevencí letos přichází oddělení správy veřejné zeleně. Jde o nástřiky stromů reflexním sprayem nebo repelentem, který hodlá provést na několika desítkách jehličnanů. Reflexní sprej poškozuje stromky vizuálně, zatímco spray se po přenesení do tepla rozkládá a vydává nepříjemný zápach.

Zdraví stromku tím nebude nikterak poškozeno, barva časem odroste s jehličím. Ale pak už bude stromek příliš velký a pro zloděje neatraktivní, případně se nástřik sprejem opakuje.

Dalším způsobem prevence před zloději je poškození větví stromku tak, že se nijak neohrozí jeho další zdravý růst, ale stromek je vizuálně poškozen a pro zloděje neatraktivní.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Pardubický zámek má po deseti letech opraveny hradby .....  Zámek v Pardubicích má po deseti letech kompletně opravené hradby. Naposledy se celé opravovaly v letech 1930 a 1931. Opevnění ukazuje pozdně gotické stavitelství, díky dochovanému stavu je ve střední Evropě unikátní. Novinářům to dnes řekl bývalý ředitel Východočeského muzea František Šebek.

"Po stránce technické, po stránce pevnostního stavitelství je to vrchol toho, co dokázala pozdní gotika," řekl Šebek.

Opravy probíhaly ve čtyřech etapách a muzeum na ně vynaložilo přes 43 milionů korun. Podle Šebka, za jehož vedení se s rekonstrukcí začalo, je nutné každý rok najít dost peněz na údržbu opevnění, aby se uchovalo v dobrém stavu.

"Máme záznamy už ze 17. století, kdy si tehdejší hejtman stěžoval, že hradby padají. Stavěly se z toho, co přišlo dělníkům pod ruku, cihel i kamene. Každý materiál má jinou vodivost tepla, jinak saje vodu. Při prudkých výkyvech počasí zdivo praská," uvedl Šebek.

Vůbec poprvé se hradby opravovaly v letech 1930 a 1931 kvůli tělovýchovné výstavě. Práce ale nebyly dokonalé. Zapomnělo se například na odvodnění zdí a opevnění opět rychle chátralo.

Stavebníci museli opravit celkem 1381 metrů hradeb, omítnout plochu o velikosti 14.500 metrů čtverečních. Kdysi se jeden vysokoškolský student pokusil spočítat, kolik materiálu bylo na výstavbu opevnění potřeba. Vyšlo mu, že dělníci v 16. století spotřebovali 430.000 metrů krychlových hlíny, materiál vážil 800.000 tun.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Tajemný brouk Pytlík ..... Že by si Pytlíka Sekora úplně vymyslel, jak to tvrdí i Wikipedie? Podle mého názoru to je krajně nepravděpodobné. Už vzhledem k tomu, jak podrobné popisy hmyzího života s naprostým minimem chyb jeho dílo obsahuje. V našem detektivním pátrání nám naštěstí několik indicií zanechal sám autor. Tak předně Pytlík na začátku své oslnivé kariéry vylezl z dřevěného zábradlí na balkóně kina Osvěta. Znalcům už možná svítá. Patrně tesařík! Nasvědčovala by tomu i jeho fyziognomie. Tykadla má pravda trochu kratší, ale ani to nemusí být na závadu. V Sekorových knihách sice vystupuje i postava tesaříka, česká příroda však v rámci této čeledi poskytuje nepřeberné množství tvarů a barev.

Dedukujme tedy dále. Zábradlí v kinosálech obvykle nebývá sestavováno z kmínků a větví v přírodním stavu, ale spíše ze dřeva odkorněného, nařezaného a nalakovaného (to aby si návštěvníci nezadřeli třísku). Takovou úpravu ovšem velká část hmyzích larev v onom řezivu vegetujících nepřežije. Výjimka by se ovšem našla – tesařík krovový (Hylotrupes bajulus). Nejeden ctitel přírodních materiálů se již podivil, když se v nových obkladech objevily dírky a po obývacím pokoji se začali producírovat brouci. Pak sedl na internet a jal se s podobně postiženými diskutovat o možnostech radikálního řešení situace. Tak ještě zkontrolujme základní údaje. Tesařík krovový má hnědou barvu různých odstínů (někdy až do žluta), samečkové bývají často o dost menší než samičky a délka se pohybuje mezi 7 – 21 mm, tykadla nepřesahují polovinu krovek. Tedy barevně to sedí, velikostně zhruba odpovídá a šifra mistra Sekory je úspěšně rozluštěna. Jen ještě na závěr poznámka pro mladší generaci – Pytlík, o kterém dnes byla řeč, se nejmenuje Frodo ani Bilbo.      (Zdroj: Ďáblík, zpravodaj sdružení Calla)


08.12. 2010     Osmý prosinec je v katolickém kalendáři uváděn jako Památka Neposkvrněného početí Panny Marie.

Připomeňme si třicet let od zavraždění Johna Lennona - a zároveň také sedmdesát let od jeho narození.


Spor o hluk končí, Praha musí ztišit magistrálu ..... Nejvyšší soud uzavřel největší spor občanů s úřady kvůli hluku. Praha prohrála a neví, co dělat.

Dva roky trvající "boj o ticho" mezi lidmi z okolí pražské magistrály a radnicí má vítěze. HN získaly závěr Nejvyššího soudu, který dává za pravdu obyvatelům města - a Praha tak musí výrazně snížit hladinu hluku kolem ulice 5. května, což je jeden z hlavních a nejvytíženějších tahů do centra metropole.

"Vlastníci nemovitostí nejsou povinni strpět hluk, který je nad rámec hygienických norem. Hlavní město Praha bude muset zvolit taková opatření, aby emise hluku splňovala hygienické normy," shrnuje rozhodnutí mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig.

Rozhodnutí je definitivní a Praha má rok na to, aby rámus z aut dovedla na úroveň povolené normy. To by v kritickém úseku znamenalo snížit hladinu až o18 decibelů, což bude podle expertů velmi obtížné. Nový primátor Bohuslav Svoboda si chce nechat od expertů poradit, co podniknout. Slibuje, že rozsudek bude respektovat. V úvahu podle něj připadají protihlukové zábrany, snížení povolené rychlosti nebo uzavření jednoho jízdního pruhu.       (Zdroj: Hospodářské noviny)


"Email z nás udělal laboratorní krysy" ..... Email udělal z kancelářských zaměstnanců pouhé laboratorní krysy zoufale hltající "granule sociální interakce" a neschopné promýšlet informace do hloubky, tvrdí uznávaný expert a bývalý redaktor Harvard Business Review Nicholas Carr.

Informační přetížení z počítačů a pokročilých telefonů způsobuje "ucpání" mozku a brání jakémukoliv hlubšímu přemýšlení, tvrdí Carr. Jeho komentář se přidává k již existujícím důkazům o tom, že naše závislost na technologii a útržkových informacích, které přinášejí, poškozuje schopnost smysluplně používat rozumových schopností.

Carr tvrdí, že email využívá základního lidského instinktu vyhledávat nové informace a způsobuje naši závislost na emailových schránkách. Tento instinkt, který lidem na počátku vývoje pomáhal nacházet potravu a vyhnout se dravcům, dnes vede k regresi na úroveň laboratorní krysy. Podle Carra nadbytek informací kvůli přetěžování pracovní paměti blokuje chápání, zpomaluje tvorbu vzpomínek a ztěžuje učení.

Každá jednotka nové informace uvolňuje do mozku dávku dopaminu, jenž vyvolává pocit slasti. Dopamin je však spojován se závislostí. Nedávná britská studie ukázala, že kancelářští zaměstnanci kontrolují svůj email nejméně třicetkrát za hodinu.

Vědci se obávají, že může docházet až k poškození schopnosti soustředění a ke vzniku iracionálního chování.       (Zdroj: Britské listy)


Turistické odpočívadlo z recyklovaného odpadu ..... U splavu na Ohradě podél cyklostezky Bečva bylo vybudováno unikátní turistické odpočívadlo, jehož jednotlivé prvky jsou vyrobeny z plastových odpadů vytříděných obyvateli Vsetína. Projekt se uskutečnil ve spolupráci města se Zlínským krajem a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Odpočívadlo je první svého druhu v ČR. Turisté mohou na tomto stanovišti také prakticky třídit odpad, a to do barevných nádob umístěných ve speciálním přístřešku. Ten je stejně jako dětské prvky na odpočívadle vyroben z recyklovaných plastů. Je zde rovněž ukázka využití vytříděných materiálů v praxi. "Součástí plochy je totiž plastový plot nebo dlaždice z pryžového granulátu ze starých pneumatik," dodal regionální zástupce společnosti EKO-KOM Marek Hruška.

Vybudování odpočívadla stálo 350 tisíc korun, přičemž náklady uhradil Zlínský kraj v rámci informační kampaně Třídění je styl. Město bude zabezpečovat údržbu plochy včetně svozu odpadů.      (Zdroj: Enviweb)


Česká lyžařská střediska patří k nejlevnějším v Evropě ..... Dobré služby za nízké ceny. Tak si stojí česká lyžařská střediska podle nejnovějšího celoevropského průzkumu, jehož se zúčastnilo 199 ski areálů z 20 zemí. Výsledky dnes v Praze představili zástupci sítě Evropských spotřebitelských center, která průzkum cen a nabídek služeb pro nadcházející zimní sezonu provedla.

„Mezi desítkou nejlevnějších areálů v kategorii od jednoho do deseti kilometrů sjezdových tratí je devět českých středisek,“ shrnul Georg Mentschl, ředitel rakouského Evropského spotřebitelského centra (ESC), jež projekt vedlo. Vůbec nejnižší cena za 6denní skipas pro dospělého je mezi všemi zúčastněnými středisky 40 eur, a to v krušnohorském Sport areálu Klíny. Naopak nejvíce, 272 eur, se platí v luxusním švýcarském středisku St. Moritz s 350 kilometry sjezdovek.

V téměř třiceti zúčastněných českých areálech se ceny za 6denní skipas pohybují mezi 40 a 126 eury, což je méně než v zahraničních střediscích se srovnatelnou šíří nabízených služeb a možnostmi vyžití. Na Slovensku je to u šesti zúčastněných center mezi 80 a 161 eury, v Rakousku lyžaři platí mezi 90 a 236 eury; tamní areály ale vesměs nabízejí více kilometrů sjezdovek.

Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, upozornil: „Šestidenní rodinné lyžování pro dva rodiče, jedno dítě a jednoho 16letého teenagera vyjde v Klínech se dvěma kilometry sjezdovek na 136 eur, zatímco cena ve stejně velkém a nabídkou vyžití srovnatelném rakouském středisku Wenigzell/Joglland je 340 eur.“ Ve švýcarském Saas Fee může takto velká rodina využívat 145 kilometrů sjezdovek po šest dní za 897 eur.

Čeští lyžaři, kteří chtějí jet do vrcholně vyspělého zahraničního střediska, budou platit mezi 35 a 50 eury za jednodenní ski pas. Na 6denní lyžování v nejlepších oblastech si musí dospělí připravit asi 250 eur. K uváděným cenám je ovšem potřeba připočítat náklady na ubytování a jídlo, které budou v atraktivních oblastech vyšší.

Porovnat ceny a nabídky služeb v konkrétních střediscích, která se průzkumu zúčastnila, lze na webu českého ESC www.coi.cz/esc. Informace pocházejí přímo od provozovatelů lyžařských středisek. Ze 475 oslovených odpovědělo 199, a to vyplněním online dotazníku.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Brahmi pro skvělou paměť ..... V dnešní uspěchané době si čím dál více stěžujeme na problémy s koncentrací, zapomnětlivostí nebo únavou. Mnozí z nás pak často sáhnou k povzbuzujícím přípravkům, které jsou nejblíže po ruce, jako je káva, energetické nápoje nebo nejrůznější lékárenská léčiva.

Výrobky z rostliny brahmi neboli bacopy monniery jsou zcela přírodní, vysoce účinné, zárověň však pro organismus zcela bezpečné. To ostatně dokládá jejich tisícileté využívání v indické medicíně, kde se tato bylina ne náhodou označuje jako „zázračný elixír života“.

Jaké jsou léčivé účinky brahmi ... Rostlina brahmi je známá nejen pro své vysoce antioxidační účinky, ale i pro svůj vliv na posílení paměti a schopnosti koncentrace. V ajurvédské medicíně se používá jako nervové tonikum, lék proti astmatu, epilepsii a duševním chorobám. V tradiční čínské medicíně je používána jako Yang-tonikum při impotenci a revmatismu. Celkově očišťuje organizmus od škodlivin a toxických látek, které nás ohrožují každý den.

V současnosti jsou známé i klinické studie, kde bylo brahmi podáváno různému typu lidí. U všech bylo zaznamenáno významné zlepšení paměti, koncentrace, zmírnění pocitů úzkosti aj. Výsledky byly srovnatelné a v některých oblastech dokonce lepší než u uměle vytvořených léčiv.

Jak rostlina vypadá a jak se zpracovává ... Bacopa monniera, které se také říká drobnolistá, protože má velice malé lístky, je asi 10 centimetrů vysoká a její květ je světlemodrý. Dá se také pěstovat jako pokojová rostlina, či dokonce jako rostlina akvarijní.

Protože je bacopa monniera bahenní rostlina, vyžaduje více vláhy než u pěstování obvyklých rostlin. Brahmi totiž původně pochází z tropických nížin Indie.

Způsoby užívání brahmi ... Brahmi se nejčastěji užívá ve formě čajového odvaru, lze jej ale také zakoupit v prodejnách se sušenými léčivými bylinami nebo v některých lékárnách ve formě vegetariánských kapslí.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Riskantní mise k mimozemšťanům povedou roboti! ..... Jsme ve vesmíru sami? Otázka, která už napadla leckoho. O tuto problematiku projevují zájem i takové seriózní instituce, jakou je americká NASA. Ta v příštích několika letech plánuje hned několik misí, jejichž úkolem bude právě pátrání po stopách mimozemského života.

Tyto mise jsou zatím ve stadiu úvah. Každopádně v plánech NASA jich figuruje hned 28. Filozofii této instituce nastínil její spolupracovník, planetolog Steve Squyres: „Astrobiologie a hledání života je skutečně klíčovou částí toho, co bychom měli napříště dělat při zkoumání sluneční soustavy.“

Hornina z Marsu zamíří k Zemi ... Vědci z NASA samozřejmě nepředpokládají, že někde na Venuši objeví zelené mužíčky, milovníka koček Alfa nebo nedej bože Vetřelce. Nicméně ve sluneční soustavě je pár kandidátů, kteří by mohli být hostiteli jednoduchého života. Sem patří třeba Mars, Jupiterův měsíc Europa, Satrurnovy měsíce Enceladus a Titan či možná i Neptunův měsíc Triton.

NASA ovšem plánuje vyslat své průzkumníky i k Merkuru, kde by kosmické plavidlo mělo přistát, dále pak do okrajových částí sluneční soustavy a také ke kometám. Primárním cílem výzkumu však má být Mars. Experti z NASA by rádi dopravili na Zemi vzorky z marsovské půdy. A to nebude jednoduché. Nejdřív je musí robot přistanuvší na rudé planetě získat. Poté je od něj převezme sonda, která odstartuje na marsovskou oběžnou dráhu. A teprve pak je převezme další kosmické plavidlo, které je konečně dopraví k Zemi.      (Dále čtěte na stránkách 21@století)


Tlusté slepice poučují o genetických faktorech ..... Od roku 1957 chovají ve Virginském polytechnickém institutu v USA dvě linie slepic odvozených od stejných předků – pro jednu linii vybírají nejtlustší slepice, pro druhou nejhubenější.

Po půlstoletí mají vědci k dispozici linii těžkých, rychle rostoucích opeřenců a k nim i linii lehkých a jen pomalu přibývajících ptáků.

„Je to unikátní model, na němž můžeme studovat genetické základy obezity a cukrovky, ale celkově i to, jak se do dědičných vlastností živočichů promítne skutečnost, že se musí přizpůsobovat specifickým okolnostem,“ uvádí švédsko-americký výzkumný tým v odborném periodiku PLoS Genetics.

Vědci informují, že porovnali 100 tisíc genetických znaků v obou liniích slepic a našli odlišnosti ve stovce genů. Hledají informace související se vznikem obezity, chuti k jídlu a imunologickou obranou organismu, v níž se tlusté a hubené slepice liší. Poznatky by měly prospět ke šlechtění hospodářských zvířat, ale i k rozvoji medicíny.      (Zdroj: VTM Science)


Vznikla Asociace lesních mateřských škol ..... Zástupci lesních mateřských škol se ve čtvrtek 2. prosince sešli, aby spojili své síly v Asociaci lesních mateřských škol. Budou se jim tak lépe zdolávat překážky spojené s českou legislativou, která tuto alternativní formu předškolního vzdělávání zatím nezná, a zároveň budou moci využít Asociaci jako platformu pro výměnu cenných zkušeností.

České zákony si pod pojmem mateřská škola představují budovu splňující řadu přísných podmínek. V lesní mateřské škole jsou děti většinu času venku, takové zázemí tedy nepotřebují. Lesní mateřská škola tak může velmi flexibilně a s nesrovnatelně nižšími náklady doplnit chybějící místa ve školkách, což by mohlo oslovit zejména rozvíjející se obce s mladými rodinami nebo firmy. Zakládající listina Asociace lesních mateřských škol byla slavnostně podepsána zástupci již existujících školek.

„Našim společným cílem je, aby byly lesní mateřské školy dostupnou volbou pro rodiče předškolních dětí. K tomu je zapotřebí komunikovat s veřejnou správou i širokou veřejností a přesně to asociace usnadní,“ uvedla iniciátorka vzniku Asociace a její právě zvolená předsedkyně Tereza Vošahlíková. „Podobná organizace funguje od roku 2001 v Německu, kde jsou lesní mateřské školy hojně rozšířené, a proto se zde rádi inspirujeme.“

Johana Passerin, vedoucí dětského klubu Šárynka inspirovaného lesní mateřskou školou vznik Asociace vítá: „Oceníme hlavně oporu, sdílení zkušeností s dalšími členy. Také se těšíme na možnost rozšířit si vzdělání nebo dojednat společné zahraniční stáže.“      (Zdroj: Econnect)


Svět nedbá varování lékařů, lidé žijí dál nezdravě ..... Lidé napříč celým světem pokračují v kouření, pití alkoholu a dál se vyhýbají cvičení, byť je odborníci pravidelně varují před důsledky nezdravého životního stylu, jakými jsou dlouhodobé chronické choroby. S odvoláním na mezinárodní studii o tom v úterý informovala agentura Reuters.

Experti mezinárodní zdravotní společnosti Bupa použili údaje získané ve 12 různých zemích. Téměř polovina z 12 tisíc lidí, kteří se zúčastnili ankety, uvedla, že cvičí nanejvýš jednu hodinu týdně. Přitom pití alkoholu přiznalo 70 procent dotázaných a kouření třetina z nich.

S 84 procenty populace holdující ve větší či menší míře alkoholickým nápojům se Británie umístila na prvním místě konzumentů lihovin. Nejvášnivějšími kuřáky jsou zase Rusové, k zálibě v cigaretách se přiznalo 43 procent populace. Vzhledem k nezdravým návykům by se dalo konstatovat, že se lidé o své zdraví vůbec nezajímají. Výsledky výzkumu tomu ale odporují. Čtyři z pěti lidí (80 procent) mají z chronických onemocnění strach. Největší hrůzu lidem nahání rakovina, naopak cukrovky nebo srdečních poruch se příliš nebojí, přestože právě na kardiovaskulární choroby doplácí Evropané i Američané nejčastěji.

Nemoci srdce a cukrovka stály dle údajů Světové zdravotní organizace (WHO) v roce 2005 za třetinou úmrtí na celém světě. "Víme od expertů, že cvičení je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit riziko vzniku dlouhodobých potíží. Téměř třetině kardiovaskulárních onemocnění a čtvrtině druhů cukrovky lze předejít pomocí pohybu," uvedl Julien Forder z Londýnské školy ekonomie, která se na studii podílela.

Pro většinu lidí to zřejmě nebude žádná novinka, blahodárné účinky pravidelného cvičení jsou obecně známy. Přesto lidé cvičí málo. Nejčastěji to zdůvodňují nedostatkem času (24 procent dotázaných), špatnou motivací (pětina účastníků průzkumu) a příliš vysokými náklady (14 procent).      (Zdroj: Eurozprávy)


Příliš času u televize škodí dětem, potvrzují vědci ..... Anglická studie bristolské univerzity, otištěná v Journal of American Academy of Pediatrics, tvrdí, že dětem a mladistvým může uškodit, stráví-li před televizí nebo počítačem víc než dvě hodiny denně.

Tázány byly děti ve věku 10 - 11 let. V psychologické části dostaly otázku, kolik času tráví denně před televizí nebo u počítače. Škála umožňovala výběr od 0 do 5 hodin. Dotazník čítal 20 otázek z pěti kategorií - emocionální potíže, poruchy chování, nepozornost a hyperaktivita, problémy s kamarády a problémy se skupinami dětí stejného věku .

Usedlejší děti, které trávily svůj čas čtením nebo domácími úkoly, měly obecně v oblasti psychologických obtíží lepší výsledky.

Vedoucí studie, Dr. Angie Page, řekla: „Ukázalo se, že sledování televize a hraní videoher po dobu přesahující dvě hodiny denně je, bez ohledu na množství fyzické aktivity, spojeno s větším psychickým neklidem."

Univerzita v Otagu na novém Zélandu provedla podobnou studii, jež byla zveřejněna v časopise Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Studie vycházela z multidisciplinárního zdraví a vývoje a zkoumala životní styl mladistvých.

Obě studie dokázaly, že delší doba strávená u televize nebo u počítače bývá spjata s problémy v budování vztahů. „Což je důležité, protože dobré vztahy s rodiči a přáteli jsou důležité pro hladký přechod z adolescence do dospělosti," říká dr. Rose Richards, hlavní autorka studie.

„Ne každá vteřina u televize je špatná a pár hodin u ní nebo u počítače může příznivě ovlivnit psychickou aktivitu, i tak je ovšem dvouhodinový limit pro rodiče dobrou nápovědou," říká Page.     (Zdroj: Veľká Epocha)


07.12. 2010     Sedmý prosinec byl vyhlášen jako Mezinárodní den civilního letectví. Slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).


Ochrana přírody ohrožena. Pomozte! ..... Vážení přátelé, obracíme se na Vás s naléhavou výzvou. Ochrana naší přírody je ohrožena! Prosím, kontaktujte své poslance, jedině oni to mohou změnit!

Již dlouhá léta je jediným skutečně významným finančním zdrojem v praktické ochraně přírody Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. V tomto programu jsou podporována praktická opatření v terénu, v chráněných i nechráněných územích, zajišťující zachování druhové rozmanitosti, podporující přežívání vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů i zachování unikátních ekosystémů. Z programu na opatření typu sečení luk, pasení, obnova mokřadů, záchranné přenosy živočichů a rostlin... každoročně čerpají stovky vlastníků cenných lokalit, obcí, nevládních organizací i firem. Z programu jsou částkou 5,1 milionu podporovány i záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Už v rozpočtu na tento rok byl objem peněz v tomto programu radikálně snížen z obvyklých 200 milionů Kč na 138 milionů, což je, bohužel, v krajině vidět. Na příští rok však MŽP plánuje snížení o dalších 32 milionů Kč! V průběhu dvou let to tedy znamená pokles financí téměř o polovinu! To už způsobí nevratné změny v naší krajině.

Vážení přátelé, návrh MŽP na snížení peněz v PPK k našemu údivu už prošel poslaneckým Výborem pro životní prostředí. Pozměňovací návrh na navýšení těchto peněz výbor zamítl. Domníváme se, že se tak stalo především proto, že poslanci a poslankyně netuší, co PPK ve skutečnosti pro naší přírodu a krajinu znamená a v rámci současných obsáhlých úsporných opatření jeho snížení přivítali nevěda, že tím způsobí obrovské škody.

Pan ministr Drobil navíc tento program komentoval slovy, že se domnívá, že možná jde o "malé domů" určitým skupinám... I to svědčí o tom, že jsou poslanci málo a špatně informováni a že MŽP tentokrát tento fakt asi nenapraví. Na jednání výboru zazněl dokonce od jedné paní poslankyně - těsně před zmíněným komentářem pana ministra - také názor, že třetinu z dotací PPK čerpá ČSOP. Kdyby to byla pravda, mohla by to být pochvala konstatující, že třetinu všech ochranářských prací v terénu v ČR realizují naše základní organizace..., nicméně pravda to není a nezbývá než se domnívat, že paní poslankyně tuto nepravdu sdělila ostatním ze zlým úmyslem. Organizace ČSOP z PPK v tomto roce čerpaly částku 10,9 milionu + 5,1 milionu pro záchranné stanice (11,6%).

Není ani reálné, jak tvrdí MŽP, že to, na co nezbydou peníze z PPK, bude financovat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jednak pro to, že to pravidla neumožňují, jednak proto, že povinná byrokracie je v tomto programu natolik náročná, že jí obyčejní vlastníci či malé nevládky kvůli pár tisícovkám nepodstoupí. Navíc MŽP stále více mluví o tom, že zbývajících 5 miliard Kč určených v OPŽP na ochranu přírody převede na výstavbu dálnic...

Vážení přátelé, teď je to na nás! Příští týden, možná už v úterý, budou poslanci hlasovat o státním rozpočtu, budou hlasovat i o rozpočtu MŽP a tedy i o objemu peněz určených na PPK.

Věříme tomu, že, budou-li poslanci informovaní o skutečném významu tohoto programu a následcích, které by nastaly, byl-li by schválen objem peněz navrhovaný MŽP, budou hlasovat pro pozměňovací návrh na navýšení této rozpočtové kapitoly alespoň na částku 156 milionů Kč. Ta by měla zajistit alespoň nejnutnější péči o naše chráněná území i volnou krajinu.

Prosím, kdo můžete, informujte svoje poslance a požádejte je o pomoc!       (Z tiskové zprávy zveřejněné na stránkách Ecomonitor)


Čínský osobní vlak pokořil hranici 300 mil za hodinu ..... Tisková kancelář Xinhua oznámila, že osobní rychlostní vlak CRH na trati Peking - Šanghaj, v úseku Peking - Bengbu, dosáhl rychlost 486 km/h.

Pokud mluvíme o čínských rychlovlacích CRH, nemáme na mysli systém MAGLEV, který se vznáší na magnetickém polštáři a jež před nějakou dobou Evropa s velkou slávou za podpory státních dotací v Číně uváděla do provozu. I když projekt MAGLEV v Číně stále existuje, funguje jen na třiceti kilometrech. Vlakové soupravy tam sice jezdí rychlostí až 430 km/h, ale jedná se prakticky jen o kyvadlovou dopravu mezi zastávkou Šanghajského metra a místním letištěm. Před sedmi lety se zdálo, že má tato technologie zářnou budoucnost, ale zatím se nerozšířila.

Zvětšit obrázek

Mnohá čínská nádraží vypadají jinak, než si myslíme. Jedna ze souprav rychlovlaku ve stanici Tianjin.

V klasických kolejových spojích je situace ve východní Asii zcela jiná. Na rozdíl od jiných čínských “velkých skoků” , končících pravidelně fiaskem, v oblasti vlakové dopravy láme Čína jeden rekord za druhým. Zatím co v roce 1993 čínské osobní vlaky dosahovaly průměrné rychlosti 48 km/h, v roce 2007 již měly 158 souprav vysokorychlostních vlaků CRH. Tyto vlaky mají proti MAGLEVu několik předností. Jsou levnější a především jsou kompatibilní se stávající železniční sítí a do rychlostí 250 km/h mohou prakticky využívat servis klasických vlakových sítí.

K nyní oznámenému rekordu je potřeba poznamenat, že upravené vlaky na zkušebních úsecích stejnou rychlost (300 mil za hodinu) samozřejmě dosáhly již dávno. Pro „běžný“ linkový spoj byl ale stávající rychlostní rekord 202 mil/hod. Speciálně upravená chlouba Francie rychlovlak TGV také jezdil rychleji a 574,8 kilometrů za hodinu dosáhl při testech v roce 2007. Japonský vlak levitující na magnetickém poli jel rychleji ještě dříve, bylo to v roce 2003 a naměřili mu 581 kilometrů v hodině. Tento pátek ale šlo o něco jiného, přestože i tentokrát šlo o zkušební jízdu. V tomto případě šlo o test běžného linkového spoje Peking - Šanghaj a překonání světového rekordu se týká cestovního vlakového spoje, nikoli o nějakou maximální rychlost na zkušební dráze. Také vlak byl běžný s nijak neupravovanou „lokomotivou“, nebo vagony.       (Zdroj: OSEL)


Anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek ..... Server www.bankovnipoplatky.com vyhlašuje 6. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskuteční nejen v České republice, ale i na Slovensku. V 1. ročníku návštěvníci webu zcela suverénně zvolili za vítěze poplatek za příchozí platbu. Ve 2. ročníku pak zvítězil poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky. Ve 3. ročníku zvítězil poplatek za vedení běžného účtu. Ve 4. ročníku to byl poplatek za nadměrný vklad. A loni v 5. ročníku vyhrál poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet. Pro 6. ročník ankety jsme nezařadili vítěze předchozích pěti ročníků, aby měly šanci vyhrát i jiné absurdní poplatky. Dále již nebude nominován poplatek za připsání úroku (loni na 2. místě), neboť ho žádná banka nevybírá. Anketa by kromě zjištění postojů bankovních klientů měla do jisté míry vyvinout tlak na banky při změně jejich poplatkové politiky.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Rok 2011 z pohledu numerologie ..... Stojíme na počátku nového tisíciletí, které s sebou přináší mnoho změn. Z numerologického hlediska je toto patrné již při pohledu na letopočet, který právě píšeme. 19xx se změnila na 20xx. Jednička, která znamená "JÁ", povýšila na dvojku - "MY". Jednička značí osobní vývoj a devítka za ní stojící je znamením ukončení jednoho vývojového cyklu a dosažení nejvyššího stupně moudrosti v rámci tohoto cyklu. Dvojka označující počátek nového tisíciletí je číslem citu, soucitu, intuice. Za dvojkou leží nula, která má svůj specifický význam, protože v sobě obsahuje energie všech ostatních čísel. Jestliže si uvědomíme, že každé z čísel od jedné do devíti je nositelem určitých aspektů osobnosti člověka, je zřejmé, že prostřednictvím této nuly se nám dostává jedinečné podpory. Do nového tisíciletí vstupujeme jako celistvé bytosti, které znají své poslání a jsou připraveny jej plnit společně s ostatními členy společnosti a pro blaho celé společnosti.

Končí se rok 2010, který jsme prožívali pod vlivem vibrací čísla 3. ... S novým rokem 2011 přejdeme do vibrací čísla 4.

Čtyřka je symbolem stability a zároveň pružnosti. Přináší schopnost pokládat základy novému, pro nové je však mnohdy nutné vytvořit místo tím, že nejprve zboříme staré. V novém roce začneme realizovat své sny a přání z předchozího roku. Budeme již vědět, že všechno, co tvoříme, je v souladu s přáním našich srdcí, že kráčíme po Cestě, kterou jsme si kdysi zvolili, která byla dlouhá, ale úspěšná. Začneme přinášet Nebe na Zemi, začneme tvořit Ráj na Zemi. Budeme si vědomi vlastní zodpovědnosti za toto tvoření a protože jsme součástí velkého kolektivu, převezmeme zároveň odpovědnost kolektivní. Začneme tvořit základy nové budoucnosti, ve které budou žít naše děti. Proto s nimi nezapomeňme spolupracovat a naslouchat všemu, co nám sdělují. Jsou to velmi vyspělé bytosti, které nás přichází učit a sdělit důležité poselství o potřebě žít svobodně, žít v Lásce.

Blížíme se k roku 2012, ke kterému ...

... Není důležité, jaký letopočet právě píšeme. V každém okamžiku máme možnost se rozhodnout, změnit své myšlení a vydat se cestou srdce - cestou Lásky.       (Ze stránek Gnosis9)


Kde jsou sourozenci Slunce? ..... Většina hvězd se zrodila jako součást hvězdokupy, nikoliv jako osamocení jedinci. Existuje spousta důkazů, že ani Slunce nebylo výjimkou. Nejprve byl materiál, z kterého se zrodila Sluneční soustava, obohacen materiálem z výbuchu přinejmenším jedné velmi mladé a hmotné hvězdy (15 až 25 hmotností Slunce), která explodovala jako supernova. K explozi došlo ve vzdálenosti menší než 5 světelných roků, ne později než 2 milióny roků po vzniku Slunce. V současné době tak masivní hvězdy nenajdeme do vzdálenosti 300 světelných roků od Slunce. Z toho vyplývá, že mladá Sluneční soustava byla v minulosti těsně obklopena hvězdami.

Ale to vše bylo před 4,57 miliardami roků. A kde jsou členové tehdejší hvězdokupy dnes? Některé z nich mohly zůstat překvapivě blízko. Podle analýzy, kterou uskutečnil astronom Simon Portegies Zwart (Leiden University, Nizozemí), měla hvězdokupa, v níž se zrodilo Slunce, hmotnost 500 až 3000 hmotností Slunce a průměr asi 20 světelných let - zkrátka jako typická otevřená hvězdokupa. Podobně jako jiné hvězdokupy, i rodná hvězdokupa Slunce se časem rozpadla, hvězdy se rozutekly a staly se součástí naší Galaxie, kde se smíchaly s několika stovkami miliard jiných hvězd. Od té doby vykonaly asi 27 oběhů kolem středu Galaxie.       (Čtěte na stránkách Astro)


Nudíte se často? Dejte pozor, abyste se neunudili k smrti! ..... Nudíte se často? Dokonce tak, že se „nudíte k smrti“? V tom případě byste se nad sebou měli zamyslet. „Smrtelná nuda“ nemusí být jen módní termín, kterým se chcete odlišit od svých nenudících se spoluobčanů. Tento stav vaší mysli může odrážet skutečnou souvislost mezi nudou a předčasnou smrtí. Epidemiologické studie posledních let totiž naznačují, že čím víc se člověk nudí, tím větší je pravděpodobnost, že zemře předčasně.

Nuda je přechodný duševní stav, v němž člověk projevuje absolutní nedostatek zájmu o své obvyklé denní aktivity. I když by se rád v nějaké aktivitě angažoval, nedokáže se pro žádnou nadchnout ani v ní pokračovat. Do stavu nudy se člověk může dostat několika způsoby – například tak, že je nucen k činnosti, kterou nemá rád, a je mu bráněno věnovat se něčemu, čemu by chtěl. Často však pocit nudy vzniká i bez zjevného důvodu, a v tomto stavu není člověk sám od sebe schopen angažovat se v žádné činnosti. Na tento nevynucený stav nudy pohlíží soudobá psychologie jako na jistou poruchu pozornosti spojenou se sklonem k depresím.

Právě depresivní nálada je často spojována s nudou. Samotná nuda není obvykle vnímána jako závažná obtíž, ale sklon nudit se může být projevem nebo příčinou řady psychologických, fyzických či sociálních problémů. Psychologie pohlíží na nudícího se člověka jako na jedince, který se nedokáže nadchnout pro žádnou aktivitu, nikoliv jako na někoho, kdo nemá vůbec co na práci.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Kde se vzala lidská kreativita? ..... Jedné z unikátních lidských vlastností, kreativitě, můžeme děkovat nejen za vznik uměleckých děl, ale prakticky za celou kulturu, vědu i filosofii. Proč mají ale lidé tuto vlastnost oproti ostatním živým tvorům tak „předimenzovanou“? Vysvětlení hledali američtí antropologové v Disneylandu.

Lidské mozky oproti našim nejbližším příbuzným prakticky trojnásobně velké. To je prostý a očividný fakt. Proč by tomu však tak mělo být? Jaká evoluční síla stála v pozadí tak překotného rozvoje? Mezi nejoblíbenější hypotézy patří ta, která se opírá o pohlavní výběr. Lidské samičky, pardon – ženy, dávaly po milióny let přednost samečků, pardon – mužům, kterým to díky jejich velkým mozkům více pálilo. To se projevuje mimo jiné i tím, že takoví muži dokáží být zábavní a vtipní. Američtí antropologové Craig Palmer a Kathryn Coeová vzali hypotézu zábavy vážně, na její původní podobě jim však něco nesedělo. Již prostý výlet do místa „koncentrované zábavy“, jakou jsou například Disneylandy totiž hned na první pohled napoví, komu je vlastně celá ta zábava určena. Ano, jsou to přirozeně děti.

Od tohoto zážitku už nebylo daleko k poupravení původní hypotézy pohlavního výběru. Podle Palmera a Coeové se lidská kreativita vyvinula nikoliv proto, že dokáže přitáhnout zájem opačného pohlaví, ale proto, že se nám díky ní daří lépe vychovávat děti. Říkačky, pohádky, písničky, obrázky, ale nakonec i naučné texty, to vše slouží k tomu, aby se naše děti nejen lépe cítily, ale také k tomu, aby byly i lépe vyzbrojeny do dalšího života. „Tradice mohou trvat mnohem déle, než jen jednu či dvě generace. Masivní akumulace tradičního chování je pro náš druh stejně typická, jako naše velké mozky,“ vysvětlují svou myšlenku o propojení kreativity, tradice a velkých mozků autoři.       (Zdroj: 21@století)


Cestující v Ostravě budou od ledna jezdit už dvěma elektrobusy ..... Cestující městskou hromadnou dopravou v Ostravě budou moci od ledna jezdit již dvěma elektrobusy. První vůz poháněný elektrickou energií jezdí ve městě od srpna, druhý zakoupil Dopravní podnik Ostrava (DPO) v uplynulých dnech. Na nákup ekologického autobusu za zhruba 11 milionů korun získal desetiprocentní dotaci od ministerstva dopravy. Do jara příštího roku chce dopravce pořídit další dva elektrobusy. ČTK to řekl generální ředitel společnosti František Kořínek.

Kvůli dlouhodobým problémům Ostravy s ovzduším se akciová společnost města rozhodla postupně obnovit část vozového parku elektrobusy místo klasickými vozy na naftu. Po čtyřech měsících provozu prvního elektrobusu, který byl nasazen na jednu z profilově nejtěžších linek, má dopravce zatím pozitivní zkušenosti. Proto společnost zakoupila již druhý elektrobus.

"Původně jsme předpokládali, že elektrobus ujede bez dobití 120 kilometrů. Dnes víme, že je schopen i v náročném kopcovitém terénu ujet až 150 kilometrů," řekl Kořínek. S jedním rychlodobíjením pak ujede až 210 kilometrů denně. V městském zimním provozu se elektrobus chová lépe než klasický autobus, na zasněžené vozovce má plynulejší rozjezd, dodal.       (Zdroj: Ekolist)


Sestavena volt-ampérová rovnice pro organické polovodiče ..... Vědci z University of Michigan objevili matematický vztah, jimž se řídí závislost mezi elektrickým proudem a napětím (volt-ampérová charakteristika) v organických polovodičích.

Podobnou rovnici pro anorganické materiály sestavil/odvodil v roce 1949 vynálezce tranzistoru William Shockley. Vztah platný pro „ideální diodu“ (PN přechod) z křemíku nebo jiných anorganických polovodičů byl jedním z faktorů, který umožnil návrhy složitějších obvodů a tím i rozvoj elektroniky a počítačového průmyslu.

Organické polovodiče již dnes mají řadu uplatnění např. v zobrazování OLED nebo solárních článcích, nicméně pro konstrukci složitějších a sofistikovanějších obvodů by bylo také potřeba znát přesný vztah mezi napětím a proudem. Shockleyho rovnice zde platí jen velmi přibližně, protože uhlíkové polovodiče mají jinou vnitřní strukturu, mj. jsou na rozdíl od krystalického křemíku často méně uspořádané (poznámka: „organické“ zde podobně jako v chemii de facto znamená uhlíkové, nemyslí se tím rozhodně látky biologického původu). Nově sestavená rovnice by měla realitu popisovat mnohem přesněji.

Podle vědců by jedním z prvních důsledků objevu mohla být optimalizace elektroniky založené na uhlíku – bude možné přesněji předpovědět, jaká látka/struktura se nejlépe hodí pro konkrétní aplikaci.      (Zdroj: Science WORLD)


Vysoké školy se chystají na propouštění ..... Vysoké školy budou muset propouštět, upozornil místopředseda České konference rektorů pro záležitosti ekonomické a sociální Václav Havlíček.

Rozpočtový výbor sněmovny totiž zamítl návrh školského výboru přidat veřejným vysokým školám miliardu korun. Částka měla pomoci školám překonat navrhované rozpočtové škrty. Veřejným vysokým školám bude celkem chybět přes dvě a čtvrt miliardy korun, což představuje deset procent jejich rozpočtu.

"Pro vysoké školy to znamená řešit opravdu velmi svízelnou situaci, kde už nestačí jenom jednoduché šetření tím, že budeme důsledněji zhasínat světla a méně topit, ale většina vysokých škol je nucena sahat i k personálním opatřením, to znamená rozvazovat pracovní poměry s pracovníky, na jejichž mzdy nemáme peníze," řekl Havlíček.

Propouštění pedagogů bude mít podle jeho slov vliv na kvalitu vysokoškolské výuky.

"Já jsem například z elektrotechnické fakulty ČVUT. Takovou výuku nemůžeme udělat, protože například ve zkušebnách vysokého napětí nesmí být víc než deset studentů na jednoho učitele. Čili pokud toho učitele nemáme, tak musíme praktickou výuku zaměnit za výuku teoretickou, a to je samozřejmě jednoznačné zhoršení kvality inženýrského vzdělávání," dodal.       (Zdroj: První zprávy)

Co ještě se v tomto státě dá zlikvidovat? Už toho asi moc nezbývá ...


06.12. 2010     Svatý Mikuláš se svým doprovodem neodmyslitelně patří k měsíci prosinci a dává všem na vědomí, že Vánoce jsou za dveřmi. V dnešní době, kdy většina tradičních zvyků upadá pozvolna do zapomenutí, jsou naštěstí pochůzky Mikuláše s čertem a s andělem v podvečer 5. prosince stále běžné. Sice je místo andělského zvonění zvonce a čertovského řinčení řetězu doprovází rány dělbuchů a vystřelování petard, ale od toho čertiska se to vcelku snese - co taky můžeme od pekelníka čekat!      O svatomikulášských tradicích čtěte v článku O svatém Mikuláši


Česká historická plachetnice La Grace byla v Egyptě slavnostně spuštěna na vodu ..... Česká námořní historická plachetnice La Grace byla po dvou letech stavby v sobotu slavnostně spuštěna na vodu v egyptském Suezu.

La Grace je replikou stejnojmenné plachetnice prvního českého mořeplavce ze 17. století Augustina Heřmana, informoval v neděli agenturu Mediafax člen týmu Jiří Souček.

Součástí slavnostního aktu, kterého se účastnili stavitelé a posádka lodě a další hosté, byl i křest. Podle arabské tradice egyptští dělníci z loděnice obětovali berana a krví pak kapitán Josef Dvorský a jeho žena rukama potřeli příď lodě.

Na vodě La Grace za přílivu odplula s pomocí tažného člunu na své kotviště. "Naše první plavba vedla na kotviště uprostřed Suezského zálivu na pozici 29° 55,122´ severní šířky a 032° 29,43´ východní délky. Vše je v pořádku, vše probíhá, jak má," řekl kapitán Dvorský.

Její další plavba bude směřovat do Evropy, kde ji v květnu příštího roku čeká křest lahví šampaňského.

Skupina nadšenců stavěla La Grace dva roky. Kromě řady spolupracovníků projekt poháněli kupředu především dva kapitáni – Josef Dvorský a Daniel Rosecký. Důvod, proč se loď stavěla v Egyptě, byl jednoduchý – stále živá tradice stavby dřevěných lodí.

"V Egyptě je také díky Suezskému průplavu snadno dostupné kvalitní dřevo ze Skandinávie, jenž bylo ve zlatém věku plachet nejoblíbenějším a nejobvyklejším stavebním materiálem," vysvětlil Daniel Rosecký.

Původní La Grace byla loď prvního skutečného českého námořního kapitána Augustina Heřmana z Mšena u Mělníka. Ten nejprve ve službách holandské Západoindické společnosti přeplul několikrát Atlantik. Po osamostatnění začal s La Grace přepadat španělské obchodní lodi a později se stal největším vývozcem tabáku v Americe.

Plachetnice La Grace se stane první českou školní plachetnicí. její posádku budou tvořit nejen kadeti námořních škol, ale i zájemci o námořní jachting, kteří si na její palubě budou moct vyzkoušet krásu a dřinu života na velké plachetnici.      (Zdroj: MEDIAFAX)


Vlčímu hrdlu se vrací jeho přírodní pestrost ..... Území zvané Vlčí hrdlo se nachází v Pomoraví nedaleko města Bzence. Zdejší překrásné květnaté louky byly za socialismu rozorány, nyní je šance, aby se navrátily přírodě. Proto v loňském roce Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zahájil kampaň na výkup Vlčího hrdla. Letos se podařilo vykoupit pět zdejších pozemků. A na ně se nyní vrací příroda.

V minulosti se mezi Strážnicí a Bzencem nacházely rozsáhlé vlhkomilné louky protkané meandry řeky Moravy a jejích přítoků. Charakter této krajiny dotvářely solitérní vrby. Význam krajiny byl nejen v její biodiverzitě, ale také při povodních, kdy se voda mohla volně rozlít po okolí. Za socialismu však byly téměř všechny louky přeměněny na nepříliš úrodná pole.

ČSOP se vloni rozhodl přírodě v návratu do těchto míst pomoci. Začal prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu vykupovat jednotlivé pozemky, aby bylo zajištěno, že již nebudou orány, a vrátí se na ně dřívější pestrost. Dosud již ČSOP vykoupil jeden a půl hektaru a příroda se na ně úspěšně vrací.

Níže položená místa znovu získávají mokřadní charakter a objevují se zde mnohé mokřadní druhy rostlin (např. několik druhů sítin, pryskyřník plamének, šišák vroubkovaný) i živočichů. Jen žab – kuněk, skokanů i ropuch – se zde na jaře narodily tisíce! Na sušších místech zde zahnízdili i někteří ptáci jako konipas, bramborníček nebo ťuhýk. Často sem zaletují lovit dravci – moták pochop, moták pilich, dokonce tuto lokalitu pravidelně navštěvuje i orel mořský.

O vykoupené parcely bude pečovat zdejší základní organizace ČSOP Bílé Karpaty. A jak nám sdělila její předsedkyně Ivana Jongepierová, bude se jednat hlavně o kosení sušších míst se třtinou dvakrát ročně, podmáčená místa budou kosena jen jednou.

Díky dárcům sbírky Místo pro přírodu je vykoupen na Vlčím hrdle jeden a půl hektaru pozemků. Celková rozloha je však minimálně 15 hektarů, tedy prostředků bude potřeba ještě mnohem více. Pokud chcete přispět k záchraně Vlčího hrdla, příspěvky lze posílat na konto kampaně Místo pro přírodu – 9999922/0800 – pod variabilním symbolem 109.

Bližší informace podá: Ivana Jongepierová,ZO ČSOP Bílé Karpaty, ivana.jongepierova@nature.cz, tel.: 728 881 757 a Stanislava Bartošová, kancelář ÚVR ČSOP, stanislava.bartosova@csop.cz, tel: 721 113 950       (Zdroj: Ecomonitor)


Vláda USA chce zrušit ochranu medvědů grizzly a vlků ..... Vláda Spojených států chce vyřadit medvědy grizzly a vlky z amerického seznamu ohrožených druhů. Zvířata žijí především na území Yellowstonského národního parku na severozápadě USA a v posledních letech se jejich počet výrazně zvýšil. Ochránci přírody ale patrně budou proti záměru vlády protestovat, uvedla agentura Reuters.

Američané v minulosti lovili medvědy grizzly i vlky tak intenzivně, že oba druhy zvířat byly v USA téměř vyhubeny. Federální vláda proto obě šelmy zařadila na seznam ohrožených druhů. S rostoucí populací medvědů a vlků ale proti zákonné ochraně zvířat začali protestovat zemědělci, jimž šelmy vybíjely chovná zvířata.

Před třemi lety se úřady pokusily vyřadit medvědy grizzly ze seznamu ohrožených druhů. Rozhodnutí ale u soudu napadli ochránci přírody, protože úřady podle nich nevzaly v potaz všechny hrozby, které medvědy ohrožují. Soud nakonec rozhodl, že zvířata musí na seznamu zůstat.

V roce 2009 úřady zrušily ochranu vlků ve státech Montana a Idaho, ale ponechaly ji v platnosti ve státu Wyoming. Letos v srpnu ale soud toto rozhodnutí zamítl, protože oblast Yellowstonu, kde vlci převážně žijí, zasahuje do všech tří států a není možné někde zabíjení zvířat povolit a jinde zakázat.

Zástupci ministerstva vnitra nicméně dali najevo, že americká vláda je odhodlána ochranu obou druhů šelem zrušit. Pokud to bude nutné, chce vláda odpovídajícím způsobem změnit zákony, aby jí to umožnily.

Na severozápadě USA nyní žije asi 1700 vlků a přes 600 medvědů grizzly. Pro zajištění životaschopné populace je podle americké vlády třeba 700 vlků a 500 medvědů. Ochránci přírody se však obávají, že počty uváděné pro zachování druhů jsou podhodnocené.       (Zdroj: Ekolist)

Kéž bychom se dočkali doby, kdy se na seznam ohrožených druhů dostanou politikové ... kdy pár posledních bude planetě škodit někde v rezervaci ... a i to již jen náznakově ...


Prozkoumána atmosféra první super-Země ..... Mezinárodní tým astronomů používajících dalekohled ESO/VLT poprvé analyzoval atmosféru exoplanety typu super-Země. Planeta označovaná GJ 1214b byla zkoumána při přechodu přes disk své mateřské hvězdy; při tomto úkazu projde část záření atmosférou, což umožňuje analýzu jejích vlastností. Díky tomu nyní víme, že atmosféra je buď tvořena převážně vodní párou, a nebo planetu zakrývá hustá vrstva oblačnosti či mlhy. Výsledky byly zveřejněny v časopise Nature 2. prosince 2010.

Planeta GJ 1214b byla objevena v roce 2009 pomocí spektrografu HARPS a dalekohledu ESO o průměru primárního zrcadla 3,6 m, který se nachází na observatoři La Silla v Chile (eso0950) [1]. Již první pozorování naznačovala, že těleso by mohlo mít atmosféru. Tento předpoklad se nyní podařilo potvrdit týmu astronomů pod vedením Jacoba Beana (Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics), který pro další průzkum atmosféry použil spektrograf FORS a dalekohled ESO/VLT.

“Toto je první super-Země, u které se podařilo prozkoumat její atmosféru. Jedná se o důležitý milník na cestě k určení charakteristických vlastností jednotlivých exoplanet,” říká Bean.      (Zdroj: Astro VM)


Přežila jsem - strhující výpověď o nenávisti, víře a odpuštění ..... Až do onoho osudného dne roku 1994 se Immaculée domnívala, že se narodila v ráji. Překrásná krajina, hory zahalené v mlze, zelená údolí a jiskřivá jezera, jemný větřík vanoucí z kopců, pronikající cedrovými lesy a vonící po liliích. Ne nadarmo Rwandu němečtí osadníci koncem 19. století nazvali "zemí věčného jara". Immaculée vyrostla v kruhu milované a věřící rodiny. Její bratři na ni nedali dopustit, laskaví rodiče dbali na vzdělání, a když dcera získala stipendium na univerzitě, všichni společně oslavovali.

Když se Immaculée roku 1994 vracela domů na Velikonoce, těšila se na prázdniny strávené se svými nejbližšími. Tehdy je ale naposledy viděla naživu. V zemi vypukla krvavá genocida. Během vražedného řádění, které trvalo tři měsíce a vyžádalo si životy téměř milionu lidí, byla brutálně vybita i její rodina. Prezident země vyhlásil do místního rozhlasu: "Zabíjejte Tutsie, kdekoli na ně narazíte - ani jednoho nenechte naživu. Zabíjejte novorozence i ty nejstarší." Práce neskončí, dokud nebudou všichni Tutsiové mrtví.

A našlo se hodně těch, kteří poslechli. Ozbrojené bojůvky pustošily krajinu, zfanatizovaný dav lynčoval nevinné a samozvaní mstitelé se s nelítostnou urputností pídili po těch, kteří ještě unikli jejich mačetám. Po celou dobu se Immaculée krčila v úkrytu maličké koupelny v domě místního pastora, kde se na ploše zhruba metr krát metr tísnilo osm žen. Namačkané ve tmě jedna na druhou, téměř bez jídla, v horku a beze slova trávily nekonečné tři měsíce. Několikrát vrazi pročesali pastorův dům, několikrát stála smrt těsně za dveřmi. Immaculée však jako zázrakem přežila. Ani po nekonečném utrpení, týdnech prožitých v hrůze a zoufalství neztratila víru a nakonec v sobě nalezla odvahu nejen přežít, ale i odpustit.

Immaculée Ilibagiza se narodila ve Rwandě a studovala na Rwandské národní univerzitě. Během genocidy v roce 1994, když Hutuové téměř vyhladili kmen Tutsiů, ztratila většinu rodiny. O čtyři roky později se vystěhovala ze Rwandy do USA a začala pracovat pro Organizaci spojených národů v New Yorku. V oučasnosti se věnuje nadaci na pomoc obětem genocidy a válek a žije na Long Islandu s manželem a dvěma dětmi.      (Zdroj: Víra)


Stroj času a neskutečná cesta do minulosti ..... Představa cestování časem do minulosti i budoucnosti s sebou přináší netušené možnosti a neřešitelné paradoxy. Vše je ale mnohem jednodušší a současně i velmi zajímavé.

Určitě jste někdy četli nebo viděli příběh o cestování v čase. Scénáristé a spisovatelé si v nich hrají s nemožnými paradoxy, které vám zamotají hlavu víc než krabicové víno ve slevě. Jde vlastně cestovat časem, měnit minulost, pohlédnout do budoucnosti a zase se vrátit zpět?

Ať už máte na cestování v čase jakýkoli názor, pokusím se objasnit realistický pohled, který neodporuje fyzikálním zákonům. Dozvíte se, že už svým způsobem cestování v čase provozujeme, aniž bychom si to uvědomovali.      (Čtěte na stránkách VTM Science)


Do Přelouče za Černou madonou ..... Může mít umělecké dílo zázračnou moc? Dokáže uchránit lidi, kteří věří v jeho kouzlo, před smrtí? Legendy praví, že jedno takové mají i v Přelouči. Původní obraz Černé madony, který kdysi, někdy kolem roku 1430, namaloval na kov byzantský umělec podle čenstochovského originálu, je bezpečně uložen na tajném místě. Jeho věrnou kopii však můžete spatřit v kostele Navštívení Panny Marie na Svatém poli.

A co že je na něm tak zvláštního?

Především to, že dával lidem naději, a to i ve chvílích, které by se daly označit jako beznadějné. Ostatně, posuďte sami. Během Třicetileté války, při obléhání Prahy, padly za oběť švédskému vojsku všechny domy na levém i pravém břehu Vltavy. Až na jeden jediný – šlechtický dům Rozdražovských. Hraběnka, která v něm žila, vyprávěla, že ve chvíli, kdy hrozilo největší nebezpečí, se na tvářimadony zjevily zázračné krůpěje potu.

Hraběnka byla až do smrti přesvědčena, že Černá madona vyslechla její modlitby a svou mocí dům uchránila od zkázy. V závěti obraz odkázala své věrné komorné Voršile Barboře Lorencové, která ho před smrtí darovala synovci Janu Adamu Lorencovi. Ten ho v roce 1678 přivezl do Přelouče, kde působil jako kněz. O dva roky později, kdy v českém království řádila morová epidemie, přijal na noc jednoho řeholníka. To ještě netušil, že také u něj nemoc naplno vypukne a do rána zemře. Naděje na přežití faráře byly malé, ale on se jako zázrakem uzdravil. Prý díky tomu, že se modlil k Černé madoně. I když faráři nikdo nahlas nevyčítal, že se od té doby šířil po Přelouči mor, on sám si byl zřejmě „chyby“ dobře vědom.

Proto nechal na své náklady vystavět mimo jiné i dřevěnou kapličku, kam z fary přemístil také zázračný obraz. Ten začal fungovat rovněž na novém místě. Podle světel, která se zde zjevovala, bylo místo nejdříve nazváno „pole světlé“, později „pole svaté“. Od té doby za obrazem putovaly davy věřících, aby poprosily o odvrácení všech pohrom od sebe a svých rodin. V roce 1682 zbudoval farář Lorenc pro Černou madonu důstojnější příbytek. A tak byl na Svatém poli postaven kostel Navštívení Panny Marie.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Vesmír začal jako „prapolévka“ ..... Jak vypadal náš vesmír prvních pár mikrosekund po Velkém třesku? Dříve by každý fyzik jen pokrčil rameny. Pomocí obřího urychlovače částic ve švýcarském CERNu však dnes dokáží fyzikové nahlédnout i do dříve zcela nepředstavitelných oblastí. Ze srážek jader olova se zdá, že se choval jako superhorká kapalina.

Každý, kdo měl co do činění s opravdovým vědeckým bádáním ví, že má vždy dvě neoddělitelně spjaté části. Na jedné straně je to teorie, která chování pozorovaných objektů předpoví, na straně druhé experiment, který ukáže, zda byla teorie správná. Teorií o tom, jak vypadal počátek vesmíru, bylo v průběhu dějin fyziky 20. století vybudována celí řada, teprve nyní nedávno však fyzikové dostali „dárek“, díky němuž si poradí i se stranou experimentální.

Tím dárkem není pochopitelně nic jiného, než obří urychlovač částic ve švýcarském CERNu, který dokáže obrovské energie počátku vesmíru relativně úspěšně simulovat. Jedním z experimentů, které byly nedávno v zařízení spuštěny, nese snadno zapamatovatelný název ALICE, během něhož dochází k regulovaným srážkám velkých iontů.

Vědci z univerzity v britském Birminghamu, kteří mají v současné době na experimentech ALICE největší podíl, nedávno referovali o prvních výsledcích se srážením jader olova. A už první výsledky vypadají velice zajímavě! Ve srážeči se podařilo nasimulovat „malý velký třesk“, během něhož vládla teplota kolem 10 bilionů (1012) 0C. Za těchto podmínek se běžná hmoty hmota promění v jakousi „polévku“ odborně nazývanou kvark-gluonové plazma. Podle jistých teoretických modelů by se toto plazma mělo chovat podobně jako plyn. Experimenty ALICE však ukazují na to, že na počátku nebyl plyn, ale spíše super horká tekutina, skutečná horká „prapolévka“.       (Zdroj: 21@století)


Regenerátor ..... Královský pivovar Krušovice připravil vánoční speciál, příhodně nazvaný Regenerátor. Toto 15stupňové polotmavé pivo má o dva grády víc než běžný nejsilnější mok z Krušovic Staročeský malvaz. Po degustaci, které se server Euro.cz zúčastnil, lze potvrdit, že šlo o mimořádný zážitek.

Nasládlé pivo s plnou hořkostí chmele se vymyká z běžné produkce pivovaru. A lze je tedy příležitostně použít i jako moučník, což se zdaleka netýká jen zavilých pivařů. Bude se navíc prodávat jen ve vybraných pivnicích, jejichž seznam má být k nalezení na webu královského pivovaru.

Regenerátor si nezakládá jen na přírodně čistých tónech nezkalených chutí, jimiž se vyznačuje řadová produkce Krušovic, jejíž filozofií je naplnit základní poslání piva – hašení žízně. U Regenerátoru je tomu jinak.       (Zdroj: Agris)


Co bude dítěti vonět? ..... Jídelníček matky během těhotenství určuje, co bude jejímu dítku vonět a co mu bude chutnat. Máma dává dítku to nejlepší. Bohužel, pokud nastávající matka vykouří denně paklík cigaret a zalije to pěti pivy a dvěma malými rumy, může plod nedopatřením považovat za „to nejlepší“ molekuly ethylalkoholu, nikotinu a spalin z drti sušených listů tabáku. Jeho mozek se na ně našteluje a když dítko přijde na svět, začne je cíleně vyhledávat. Nedá mu to moc práce, protože trafiku a putyku najde na každém rohu. Dítko si ještě hoví v matčině lůně a štamgasti „Na Růžku“ už mu můžou držet židli.

Možná trochu zvulgarizované výsledky výzkumu týmu vedeného Josephine Todrankovou z University of Colorado (nyní působí na universitě v izraelské Haifě) zase až tak moc nepřehánějí. Studie zveřejněná v Proceedings of the Royal Society B sledovala vliv preference potravy potomků myší, které byly krmeny během březosti různou dietou. Mláďata dávají po narození evidentně přednost potravě, s jejíž „vůní“ se střetla už během vývoje v těle matky. Tekutiny obklopující plod obsahují některé pachové molekuly z matčiny potravy a mozek vyvíjejícího se plodu na to reaguje přestavbou té části čichového mozku, která je zodpovědná za zpracování čichových vjemů. Podobně působí na novorozená mláďata také voňavé látky obsažené v mléce jejich matky. Mláďata doslova sají vůni matčiny potravy s každým douškem jejího mléka a učí se mít tyhle vůně a tudíž i potravu v oblibě.

Tento zdánlivě banální objev může mít podle některých expertů docela významné využití. Otázka zdraví a nemoci je do značné míry otázkou toho, co jíme a čemu se vyhýbáme. Například jestli chroupáme mrkvičku nebo zda se nám při pohledu na ni dělá špatně a jediná zelenina, která před námi obstojí je již zmíněný tabák. Matka tedy nemůže dítěti udělat lepší službu, než když se drží během těhotenství zdravého jídelníčku a vyhýbá se věcem bezesporu nezdravým. Nejde jen o to, aby nepoškodila plod během jeho vývoje. Zároveň tak předurčuje stravovací návyky svého dítěte a to je věc, nad kterou nejde jen tak mávnout rukou.

Evolučně dává tento mechanismus celkem jasně smysl, protože to, co jí matka, jejíž plod nerušeně dokončí vývoj, nemůže být zase tak špatné. Je to celkem slušná záruka, že tahle potrava neškodí. Její konzumace představuje menší riziko než experimentování s neznámými druhy potravy.

„Vzhledem k tomu, jak moc se vzájemně podobá vývoj plodu savců, nemáme důvod předpokládat, že by podobný pokus s lidmi dopadl odlišně,“ říká Todranková.       (Zdroj: OSEL)


03.12. 2010     Třetí prosinec jako Mezinárodní den zdravotně postižených vyhlásilo VS OSN, slaví se od roku 1993.

V sobotu čtvrtého prosince je svátek svaté Barbory - nezapomeňte si opatrně uříznout pár větviček ovocných stromů ...

Pátý prosinec je slaven jako Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj, vyhlášen je od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1985, na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají trpícím. Tato neděle je také druhá adventní, neboli bronzová.


NASA oznámila objev nové formy života. V DNA má jedovatý arsen ..... V jedovatých vodách kalifornského jezera Mono Lake je zřejmě život, který se nepodobá žádným jiným organismům na Zemi. Namísto obvyklého fosforu dokáže do své DNA zabudovat arsen, pro nás jedovatý prvek. NASA si slibuje, že by se podobné formy života mohly vyskytovat i na jiných planetách.

Jezero Mono Lake v Kalifornii, kde vědci z NASA objevili "podivnou" formu života

Všechny (dosud známé) formy života na Zemi se skládají z uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, fosforu a síry. Všechna zvířata i rostliny, člověk i mikroby vycházejí z kombinace těchto základních stavebních kamenů. Nově objevené organismy obsahují ve své DNA místo fosforu arsen.

Jak problematicky působí arsen v běžných organismech, ukázal v přímém přenosu na příkladu ocelového řetězu biolog Steven Benner. Připojil k němu otevřená ocelová oka, která měla představovat arsen, a ukázal, jak se řetěz na jejich místě roztrhne.

Komentoval to tak, že pokud se arsen místo fosforu naváže na molekuly, znestabilní je a ty pak ztrácí některé své schopnosti. Zkoumaná bakterie však arsen jako náhradu fosforu dokáže využít.

"Pokud něco na Zemi může udělat něco tak nečekaného, co narušuje jednotu biochemie, musíme se ptát, co ještě život dokáže a my jsme to zatím neviděli," řekla podle ČTK mladá biochemička Felisa Wolfeová-Simonová, geobioložka z US Geological Survey a spolupracovnice NASA. Právě ona vedla dvouletý výzkum, který k šokujícímu závěru dospěl.

V březnu tohoto roku spekulovala o "podivných" formách života na bázi arsenu, které by ve vodách jezera mohly existovat.

Vědkyně uvedla, že ji už dlouho zajímalo, zda mohou život tvořit i jiné prvky. Vsadila přitom na to, že arsen a fosfor jsou si chemicky podobné. Zaměřila se proto na jezero Mono, které je na arsen bohaté. Vědci z něj odebrali bakterii známou jako GFAJ-1 a vystavili ji vysokým koncentracím arsenu. Zjistili přitom, že mikrob přesto dokáže růst a že ve své DNA arsenem nahrazuje fosfor, který v laboratorních podmínkách z prostředí odebrali.

Wolfeová-Simonová zdůraznila, že pro výzkum mimozemského života je velmi důležité detailně prozkoumat i život na Zemi.       (Zdroj: TechNet)


Ptáci: sůl jim nosí smrt, z buchet je bolí bříška .....Jediné zrnko soli ze slaného rohlíku může být pro malé ptáky velikosti čížka smrtelnou dávkou. Působí jako jed. Jak správně v zimě přikrmovat ptáky? Kam umístit a jaké krmítko?

Podle ornitologů jsou nejvhodnější potravou slunečnicová semínka a drcené ořechy. Při stavbě klasického dřevěného krmítka je zase dobré myslet na to, aby základová deska byla prostorná a lemoval ji zvýšený okraj proti rozfoukání potravy větrem. V rozích jsou vhodné mezery pro odtok vody.

„Olomoučané v zimě chodí přikrmovat ptáky do olomouckých parků. Krmení se objevuje zavěšené na stromech. Sami jim také pomáháme přečkat zimní měsíce a sypeme jim, někteří už od října,“ uvedla vedoucí zahradnického úseku Výstaviště Flora Olomouc Naďa Krejčí. „Když krmíme perličky a pávy žijící v parku, slétnou se nazobat i ostatní,“ podotkla.

Ptáci zatím nejsou na krmítkách životně závislí, ale podle ornitologů si už rádi přilepší potravou ze snadno dostupného zdroje. „Až později nastanou kruté mrazy, potrava z krmítek jim může zachránit i život,“ informoval Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku.

„Nejvhodnější potravou pro přikrmování jsou slunečnicová semínka a drcené ořechy. V menší míře, jako doplněk se mohou použít i semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice. Pokud některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí a ptáci je nežerou, je lepší je do krmítka již nedávat,“ doporučil, co ptákům sypat.      (Zdroj: Hranický deník)


Mrhání jídlem je mrhání ropou ..... Severní Amerika je zajisté zemí hojnosti. Ale také mrhání: ročně ve Spojených státech amerických skončí v odpadu tolik potravin, na jejichž získání se spotřebovalo 350 milionů barelů ropy, píše server ENN.

Nahrazení zvířecí tažné síly a lidské práce silou mechanickou sice učinilo zemědělství v Americe záležitostí maximálně efektivní a užívání chemických hnojiv výrazně zvýšilo produkci, ale učinilo toto hospodářské odvětví zcela závislé na fosilních palivech. To je jeden z varovných závěrů studie univerzity v texaském Austinu, uveřejněný na serveru ENN. Přitom v USA až 27 % veškerých vypěstovaných potravin končí v odpadu. Takovéto množství potravin by dokázalo pokrýt potřeby hladovějících národů. USA ročně vydají 16 % veškeré vlastní energie na produkci potravin, říká Amanda D. Cuellarová z univerzity v Austinu. Energie je potřeba jak na obdělávání a kultivaci půdy, přepravu a zpracování potravin, ale i na jejich prodej a skladování. Dvě procenta takto vynaložené energie ale připadá na potraviny, které nakonec naplní odpadkové koše a kontejnery.

Vydatně se na neradostně vysokém čísle podílejí zejména restaurace a lidé kupující si jídlo, které však celé nesní. Počítá se každý nedojedený talíř. Závěrem studie je snaha představit spotřebitelům, že vyhozené jídlo není jen odpad, ale zejména zbytečně vynaložená energie.       (Zdroj: Ecomonitor)


Udělejte si Vánoce jinak ..... Jestli ještě nemáte všechny dárky pro své milé a stále si s výběrem lámete hlavu, pak vám možná přijde vhod malá vánoční (eko)inspirace.

Před tím, než se vrhnete do víru nákupních center a vánočních slev, zapřemýšlejte, zda by vašim blízkým neudělalo radost něco trochu jiného než obvykle. A dost možná zjistíte, že to udělá radost i vám. Vánoční svátky totiž nemusí nutně být přehlídkou krásného nového zboží z obchodů.

Co takhle někomu pod stromeček dát kus lesa? Samozřejmě, že domů neponesete les, ale jen certifikát, který obdarovaného informuje o tom, jak velký kus lesa mu kde symbolicky patří. Tyto certifikáty vystavují organizace, které se věnují ochraně přírody a rozhodly se vykoupit lesy, které jsou z přírodního hlediska cenné a chrání je tak jako soukromé rezervace. V Beskydech tamní ochranáři vykupují prastarý jedlobukový les Ščúrnica. Nebo můžete darovat kus vznikajícího pralesa na Ještědském hřebenu v Jizerských horách. Jeden metr čtvereční přijde na 18 Kč.

Český svaz ochránců přírody v projektu Místo pro přírodu nabízí k zakoupení jak části lesa, tak obecně nějakého území v cenné přírodě. Můžete některému ze svých blízkých darovat například i kousek ohroženého mokřadu. Více informaci včetně objednávkového formuláře naleznete na www.mistoproprirodu.cz.       (Zdroj: Ekolist)


Živý Betlém ..... V Betlémě se sice všechno točilo okolo Ježíška, i andělé, ale byla zde i zvířátka, a každý jistě ví, že zde byli například osel a vůl a spousta ovcí.

Při připomínce tohoto vánočního výjevu je dobré nezapomenout kromě pohody lidí i na pohodu zvířat.

Pro svědomité pořadatele živého Betléma zajisté půjde o formalitu. Přesto na ni upozorňujeme. Pro jakékoli veřejné akce se zvířaty, například výstavy, průvody, vystoupení, a tedy i „živý Betlém“, musí mít pořadatel schválený „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení“. A o úmyslu takovouto akci pořádat by měl informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze. Je také třeba mít souhlas obce.

Zkrátka je nejlépe včas celou chystanou akci probrat s odborníky z místně příslušné veterinární správy. Samozřejmě, že když se za oslíka nebo volka do živého Betléma převléknou lidé, Řád ochrany zvířat není nutný. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.       (Zdroj: Agronavigátor)


Shopaholismus ..... Ne vždy se nakupování stává prostředkem pouhého obstarávání nevyhnutelností, které více či méně potřebujeme k životu. Nutkavé a kompulzivní nakupování – neboli oniománie - se řadí k poruchám impulzů a je charakterizováno nadměrným zabýváním se nakupováním, neschopností odolat nákupu nepotřebných věcí, což vyúsťuje k zvýšenému pocitu stresu, podráždění, sociálním, finančním, rodinným a vztahovým problémů

Patologické nakupování může zprvu začít nevinně. Člověk začne nakupovat věci, které ani tak nepotřebuje, ale říká si, „co když se budou hodit“. Později se však takovéto nakupování rozšiřuje na položky, které jsou dražší a jedinec si je nemůže dovolit. Často jsou to již taky věci, bez kterých by se obešel. Čas věnovaný nákupům nebo myšlenkám o nákupech, o předmětech, které by člověk chtěl a „musel“ koupit se stávají středem vesmíru, jedinec je plně pohlcen těmito obsahy a cokoli, co působí proti těmto myšlenkám o nakupování, je nesmírným zdrojem stresu a nepohody. Častým vyústěním jsou pak interpersonální a vztahové konflikty, protože člověk se díky svému nakupování dostává do rozepří se svým okolím, přidružují se potíže s financemi (jedinec se dostává do dluhů, utrácí úspory, finanční prostředky určené na jiné, často důležitější náležitosti utratí za něco nepotřebného).

Při léčbě se taky mimo jiného zjišťuje, zda v patologickém nakupování nehrají roli nějaké jiné faktory, např. deprese nebo úzkostní poruchy. Lékař tak může zvážit předepsání medikace ze skupiny antidepresiv a anxiolytik, léků stabilizujících náladu.       (Dále čtěte na stránkách CelostníMedicina)


Už ani přátelé na sebe nemají čas ..... Už ani přátelé na sebe nemají čas Proč někdy člověk vyhledává samotu, které má ale pak spíš "plné zuby" a vlastně neví za kým jít - protože dnešní doba je tak uspěchaná, že ani přátelé nemají na sebe čas?

Milá/ý tazatelko / tazateli, představuji si Vás nejspíše jako mladého člověka. Možná se necítíte přijímaný druhými lidmi. A tak radši volíte samotu a trochu se schováváte před světem a před druhými lidmi. Ale v samotě, kterou jste si zvolil, Vám není příliš dobře. Možná příliš nevnímáte, že jste jedinečnou lidskou bytostí. I ve svém dotazu jste hodně schovaný. Moc se neukazujete. A proto i odpověď na Váš dotaz možná nebude moci býti přesně Vám šitá na míru...

Čím méně známe sami sebe, tím snadněji nás rozkolísává hodnocení od druhých. Pocity, které se objevují, říkají něco o tom, co se v nás děje uvnitř, jak se cítíme. Čím méně známe sami sebe, své schopnosti, dary, vlastnosti i chyby a čím méně toto vše přijímáme, tím snadněji nás a naše pocity ovlivňuje a rozkolísává hodnocení druhých. Když nás někdo pochválí, cítíme se krásně, když kritizuje nebo jen zvýší hlas nebo se špatně podívá, všechno se nám hroutí, cítíme se špatně, k ničemu. A přitom se projev druhého člověka vůbec nemusí týkat nás samých. Možná má jen těžký den, bolí ho zub, leze na něj chřipka, něco se mu nepodařilo, pohádal se s manželkou… Ale my se raději stáhneme, protože nepřijetí od druhého člověka bolí. A bolest nechceme, snažíme se jí vyhnout.

Do našeho srdce vedou jen jedny dveře. Jenže potíž je v tom, že do našeho srdce, do nás uvnitř vedou jen jedny dveře. A když se stáhneme, uzavřeme, schováme, aby k nám nemohla bolest, nemůže k nám ani radost. Když neriskneme to, že se ukážeme druhým, nepřiblížíme se k nim, tak oni nás nevidí, nemohou se přiblížit k nám a nemůže vzniknout ani přátelství.

Záleží jen na nás...

Asi máte pravdu, že dnešní doba je uspěchaná. Ale přece jen – každý z nás má každý den k dispozici 24 hodin. Ani víc ani míň. A jak a čím tyto hodiny naplníme záleží na nás. Je to naše volba, kolik času věnujeme práci, kariéře, rodině, dětem, přátelům, sami sobě, odpočinku, koníčkům, studiu, cestování, poznávání... Záleží na tom, co je pro nás drahé, co má pro nás hodnotu, bez čeho si život nedovedeme představit.

Přeji Vám, abyste našel / našla sílu a odvahu ukazovat se druhým, mluvit s nimi, ptát se, zkoušet se přiblížit. A pokud věříte v Boha a jeho lásku nezapomeňte, že Bůh na Vás má čas vždycky a miluje Vás takového / takovou, jaký/á jste.      (Zdroj: Víra)


Je v poušti Gobi ztracená římská legie? ..... Po fatální porážce na jihovýchodě Turecka mohla římská legie uprchnout až na hranice pouště Gobi.

V roce 53 př.n.l. podnikl největší římský boháč Marcus Licinius Crassus poněkud ztřeštěnou vojenskou misi do Mezopotámie. V čele početné armády vběhl do léčky bojovných Parthů. K osudovému střetu armád došlo u Karrh na jihozápadě dnešního Turecka. Parthští jezdci si udělali z Římanů lukostřeleckou střelnici. Crassus se pokusil o vyjednávání, ale byl zabit. Jeho hlavu a pravici dovezli parthští vojáci jako trofeje svému králi. O život přišly tisíce římských legionářů.

Přesto někteří historici spekulují, že početná skupina legionářů uprchla po porážce dále na východ. Přímé důkazy chybějí. Nepřímé se však hromadí už déle než půlstoletí.

Oxfordský profesor čínské historie Homer Dubs našel v padesátých letech minulého století ve starých čínských kronikách text, který popisuje bitvu mezi Huny a Číňany a zmiňuje se o formaci hunských vojsk připomínající „rybí šupiny“. Dubs je přesvědčen, že šlo o římské legionáře, kteří uprchli po porážce u Karrh a bojovali na straně Hunů jako námezdní žoldnéři. Zaujímání podobné formace měli vojáci římských legií dokonale nacvičené.

Genetické analýzy obyvatel severozápadního okraje pouště Gobi nyní přivedly spekulace o ztracené římské legii z vojska Marca L. Crassa opět na výsluní. Mnozí z tamějších venkovanů mají modré či zelené oči a časté jsou v této oblasti i světlé vlasy a dlouhé úzké nosy – typické rysy evropského obyvatelstva. Také dědičná informace těchto lidí vykazuje zhruba poloviční podíl genů evropského původu.

Někteří čínští vědci se proto domnívají, že narazili na potomky příslušníků ztracené Crassovy legie. Rozhodli se provést v nejslibnějších místech vykopávky v naději, že narazí na hmatatelné stopy po přítomnosti římských legionářů. Podle čínského historika Yuan Honggenga mohli římští legionáři doputovat z jihozápadu Turecka na západní výspy pouště Gobi po Hedvábné stezce. Početná skupina historiků ale odmítá tyto teorie jako nepodložené.

„Není to nic víc než pohádka,“ nechal se slyšet italský antropolog Maurizio Bettini v rozhovoru pro italský deník La Republica. „Abychom se jí mohli vážně zabývat, museli bychom mít v rukou nějaký hmatatelný důkaz, například římské mince nebo zbraně. Bez takového důkazu zůstává příběh ztracené legie pouhou legendou.“

Yuan Honggeng doufá, že už příští archeologická sezóna vynese takové důkazy po dvou tisíciletích na denní světlo.      (Zdroj: VTM Science)


Velké americké korporace vykazují rekordní zisky ..... Přestože ekonomická krize pro osoby s nízkými až středně vysokými příjmy pokračuje, nově zveřejněné statistiky ukázaly, že korporace se sídlem ve Spojených státech vykazují za uplynulý třetí kvartál roku 2010 rekordní zisky. Výše těchto zisků přesahuje ročně 1,6 bilionů amerických dolarů, což představuje nejvyšší příjmy za uplynulých šedesát let, během kterých americké státní úřady vedou statistiky korporátních zisků. Oproti minulému roku zisky obchodních společností stouply o 28 procent. Přesto společnosti podle statistik nevyužívají tyto zisky na to, aby zaměstnaly větší počty pracovníků. Americké úřady předvídají, že současná oficiální míra nezaměstnanosti 9 procent potrvá i nejméně celý příští rok. Mnoho ekonomů se však shoduje na tom, že reálná míra nezaměstnanosti ve Spojených státech je oproti oficiálním údajům pravděpodobně dvojnásobně vyšší.       (Zdroj: AKT-INFO)


Kde vzala Země své oceány ..... Astrobiologové se nepřestávají udivovat nad tím, jak rychle – pouhých 600 milionů let po jejím vzniku – se na Zemi objevil život. Možné vysvětlení nabízí pozemský původ oceánů.

Vodu měla naše planety vždy, protože materiál, ze kterého vznikla, ji obsahoval ve stopových množstvích. Desítky až stovky ppm se však vědcům zdály příliš málo pro vznik oceánů. Předpokládá se, že většinu vody do nich dodal led z komet a meteoritů během období silného bombardování, které skončilo před 3,9 miliardami let. Nová studie však ukazuje, že hledat mimozemský původ oceánské vody není tak docela nutné.

Geoložka Linda Elkins-Tatonová z Massachusettského technologického institutu provedla chemickou a fyzikální analýzu meteoritů, které jsou analogické hmotě, z níž vznikly planety. Data použila k vytvoření počítačové simulace planety podobné Zemi v časných fázích existence. Model ukazuje, že podstatná část vody z roztavených hornin mohla rychle vytvořit páru v atmosféře, která po ochlazení planety zkondenzovala a dopadla na povrch Země. Přestože vody v zemském plášti bylo méně než v písku Sahary, stačilo by její odpaření a kondenzace na vznik oceánů hlubokých stovky metrů. Celý proces by zabral jen pár desítek milionů let, což znamená, že oceány na naší planetě mohly šplouchat už před 4,4 miliardami let. Život by pak měl na svůj vznik daleko víc času, než se zatím předpokládá.      (Zdroj: ČR Leonardo)


02.12. 2010     Světový den boje proti otroctví (Světový den za vymýcení otroctví) - se slaví 2. prosince od roku 1984 z iniciativy OSN.

Druhého prosince 1805 za Napoleonských válek francouzské vojsko vedené císařem Napoleonem drtivě porazilo rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova. Přesně rok před tím se Napoleon Bonaparte korunoval na císaře Francie.


Ekologové s dětmi čistili meziříčské studánky ..... Ochránci přírody z Valašského Meziříčí vyčistili tři místní studánky. Nejvíce práce jim dal zapomenutý pramen v Hrachovci nedaleko vleku nad Veselou. Proto si ekologové pozvali na pomoc děti z oddílu mladých ochránců přírody Falco.

„Do odtoku studánky se léta vyhazovalo věchno možné, takže nejdříve bylo nutné pramen uklidit,“ vylíčil ekolog Jiří Jurečka s tím, že děti nasbíraly neuvěřitelných osm pytlů odpadků. Plnou polovinu tvořily lahve a sklenice, a tak studánku malí ochránci pojmenovali Skleněná.

„Po uklizení okolí jsme pramen vyčistili, dno vyložili kameny a nakonec ho zakryli šindelovou stříškou,“ popsal Jurečka.

Nové stříšky se dočkala také studánka Brdo I. na Brňově a Na Pasece v Křivém nedaleko bývalé myslivecké chaty. „Tu jsme předtím ještě důkladně vyčistili a museli jsme obnovit nefunkční odtok. Kromě toho jsme odbahnili a zastřešili i Jelení studánku na Pohořeliskách v Bystřičce,“ přiblížil ochránce přírody Miroslav Dvorský.

Aby nezůstalo jen u opravy, převezmou ekologové spolu s dětmi nad studánkami patronát, což znamená, že se o ně budou starat trvale. „V příštím roce, až se vodní hladiny po úpravách ustálí, necháme provést také mikrobiologické rozbory vody,“ doplnil Dvorský.      (Zdroj: Valašský deník)


Částečné omlazení ..... Vědci z Harvardu tvrdí, že se jim podařilo zvrátit běh času - stárnutí. Jejich nemocným myším svěřencům, kterým běžně končil život stařeckou sešlostí, obnovili růst buněk v mozku i dalších tkáních, zlepšili plodnost, vrátili ztracené kognitivní funkce a prodloužili život.

Delší dobu je známo, že v buňce se na DNA vyskytují místa fungující jako buněčné hodiny. Tomuto stroji času říkáme telomery. Čas odpočítávají tím, že sledují, kolikrát se buňka dělí a podle toho určují, kolik času jí zbývá. Při každém dělením enzymy z telomery kousek ustřihnou. Po dosažení kritické meze buňka se přestane dělit a posléze umře.

Ve zprávě zveřejněné časopisem Nature výzkumníci pod vedením Ronalda A. DePinho z Harvard Medical School (HMS) dosáhli vědci v oblasti ovlivňování stárnutí významného pokroku. Připravili geneticky modifikované myši u nichž mohou regulovat činnost genu pro telomerázu - enzym pečujícím o stav konců chromozomů - telomer. Jestli jsme si my lidé s hlodavci v něčem hodně podobní, tak je to v stárnutí a hladině enzymu telomerázy, která s věkem klesá. Spolu s tím nám telomery stále více erodují. Vytvořením myší s „vypínatelnou telomerázou“ vědci získali model pro léčbu předčasně stárnoucího organismu. Myši s kontrolovaným genem pro tvorbu enzymu telomerázy dávají návod, jak příznaky stáří tlumit. Ukázalo se, že stačí ovlivnit funkci jednoho genu a tím se přivodí dramatický zvrat mnoha průvodních jevů stárnutí, včetně zlepšení funkce nemocného mozku a neplodnosti. Hovořit v této souvislosti o nesmrtelnosti je samozřejmě nesmysl, už jen proto, že stárnutí není jen záležitostí zkracování telomer. I devadesátiletý člověk je má dostatečně dlouhé pro další život. V tomto případě jde ale o účinnou metodu k léčbě genetických poruch předčasného stárnutí, ve kterém zkrácené telomery hrají důležitou roli. Podle stávajících výsledků by k léčení těchto poruch mohlo dojít brzo.       (Zdroj: OSEL)


Tajemný krysař z Hamelnu: Kam odlákal svou hrou 130 dětí? ..... Mystický středověký příběh o krysaři, záhadném muži, který putuje od města k městu a svou hrou na tajemnou píšťalku zbavuje lidi krys, je notoricky známý. Končí tragicky, když v německém Hamelnu krysař nedostane za své služby zaplaceno a mstí se. Svou hru obrací proti Hamelnským a s její pomocí odvádí všechny jejich děti. Zní to jako jasná legenda? Omyl, krysař může být skutečnou historickou postavou a hamelnské děti dokonce možná úzce souvisí s naší vlastí! Kde je pravda? Pátrejte s ENIGMOU!

Zatuchlé ulice německého Hamelnu jsou pokryty špínou. Píše se rok 1284 a Evropa se zmítá v nejtemnějším období drsného středověku. Každodenní ruch města utichá, chodníky se vyprazdňují a nad vší tou hnilobou začíná zapadat slunce. S východem prvních hvězd nad Hamelnem začínají ze stok a všudypřítomných odpadků vylézat tlusté krysy, nyní patří potemnělé město jim. Špinaví hlodavci jsou na konci 13. století pro Hameln skutečnou hrozbou. Najdete je snad v každém domě a dotírají stále víc a víc. V tlejícím středověkém svinstvu se jim daří. A právě tou dobou sem zavítá neznámý muž, tajemný osamělý cizinec, který není nikde doma. Oděn ve svém pestrobarevném plášti a špičatých botách putuje od města k městu a v žádném se nezdrží. Tvrdí, že je krysař a dokáže obyvatele nenáviděných vetřelců zbavit. Takto nějak začíná známá německá legenda o krysaři. Je ale skutečně jen legendou, jak se obecně předpokládá? Existují totiž indicie, které nasvědčují tomu, že krysařův příběh by mohl mít velmi reálný základ!       (Čtěte na stránkách Enigma)


Jak funguje náš supersystém - vážně pracujeme pro lepší zítřky, nebo je všechno jinak? ..... Také žijete v přesvědčení, že lidé chodí do práce, aby si budovali cestu za lepšími zítřky bez dluhů? Myslíte si, že čím více budeme společně pracovat, tím méně bude v systému dluhů? Možná je to pravda, tak nás to učili i ve škole a zdá se, že to i prakticky funguje. Ale co když je to všechno jenom zdání? Jaká je potom pravda? Proč vlastně pracujeme, pokud ne pro blaho své i ostatních?

V tomto článku shrnu nejpodstatnější ekonomické souvislosti, o kterých mluví jen pár odvážných ekonomů a hledačů skutečné pravdy. Nejsem ekonom, ale čerpám informace od některých ekonomů a sleduji i laikovi jasné ekonomické souvislosti.

Ilustrační obrázek Zdání, že tento systém je zaveden tak, aby nakonec mohli být lidé šťastnější, je totiž opravdu jen zdání. Ve skutečnosti totiž přes všudypřítomné, cílevědomě nastavené úroky a dluhy není nikdy pro lidi možné vymanit se z dluhů a s tím souvisejícího utrpení. Všechno už počínaje tiskem samotných bankovek funguje na lži, podvodech a víře elitářů, že "ty ovce tam dole" se pravdu nikdy nedozví. A jedinou možností, jak se dostat z dluhů, je rozpad tohoto systému a nastavení systému nového s jinými, ekonomicky konečně normálními pravidly. Tímto článkem bych rád na vše základní upozornil a podnítil vás k vlastní úvaze.       (Čtěte na Gnosis9)


Noční světlo a rakovina ..... Nová studie Centra pro Interdisciplinární chronobiologický výzkum Univerzity v Haifě našla další spojitost mezi nočním osvětlením a rakovinou. Tato studie navázala na předchozí studii téže univerzity, která také tuto korelaci potvrdila. "Vysoce výkonné světelné zdroje přispívají k enviromentálnímu světelnému znečištění, na které studie poukazuje jako na karcinogenní," říká prof. Abraham Haim, který studii vedl.

Dřívější studie, které se prof. Haim také účastnil na Univerzitě v Haifě, ukázala, že lidé žijící v oblastech, které mají více nočního osvětlení, jsou více predisponovaní pro rakovinu prostaty u mužů a rakovinu prsu u žen. Vědecká hypotéza byla, že noční světlo ovlivňuje produkci melatoninu, hormonu, který je produkován štítnou žlázou během "temné" části 24-hodinového cyklu a který je ovlivňován cyklickým střídáním dne a noci a také ročním obdobím. Pokud je produkce hormonu potlačována, výskyt rakoviny se zvyšuje.

Nynější studie, ve které spolupracovali také Dr. Fuad Fares, Adina Yokler, Orna Harel a Hagit Schwimmer, měla za úkol tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. Experiment byl prováděn tak, že čtyřem skupinám laboratorních myší byly aplikovány rakovinné buňky. První skupina myší byla vystavena "dlouhým dnům", tzn. 16 hodin světla a 8 hodin tmy, což bylo simulováno expozicí umělým osvětlením nad rámec přirozeného denního světla. Druhá skupina byla vystavena stejné dlouhodenní periodě, ale byla podporována podáváním melatoninu. Třetí skupina myší byla vystavena krátkým dnům, tzn. 8 hodin světla a 16 hodin tmy. Čtvrtá skupina byla vystavena téže periodě, ale během noční periody byla vystavena půlhodině světla.

Výsledky opět potvrdily jasnou souvislost mezi nočním světlem a rakovinou: rakovinné shluky byly u myší vystavených krátkým dnům nejmenší (průměrně 0,85 cm2), zatímco u myši vystaveným půlhodinovému intervalu byly shluky větší (průměrně 1,84 cm2) a myši vystavené dlouhým dnům měly shluky ještě větší (průměrně 5,92 cm2).

Studie zjistila, že potlačení tvorby melatoninu rozhodně ovlivnilo vývoj nádorového bujení. Velikost nádoru u myší vystavených dlouhým dnům, ale dotovaných melatoninem byla pouhých 0,62 cm2, což se však příliš neliší od velikosti u myší vystavených krátkým dnům. Studie také zjistila, že úmrtnost u myší dopovaných melatoninem byla významně nižší než u těch, které dopovány nebyly.

Výzkumníci uvádějí, že výsledky jejich studie ukazují souvislost mezi potlačením produkce melatoninu v důsledku vystavení nočnímu osvětlení a znepokojujícím nárůstem rakovinou postižených pacientů během posledních několika let. Prozatím však není znám mechanismus, který toto způsobuje.      (Zdroj: Astro)


Policisté varují před některými nákupy přes internet ..... Několik případů podvodných prodejů zemědělské techniky přes internet evidují novojičínští policisté. Podle středečního vyjádření jejich mluvčího Petra Gřese všechny případy prověřují s podezřením ze spáchání přečinu podvodu.

"V poslední době naletěli prodejcům dva muži z Novojičínska. V jednom případě se jednalo o zahradní traktor v ceně tisíc euro a v druhém o traktor s čelním nakládačem v celkové částce 115 tisíc korun. Oba poškození muži převedli požadované finanční částky na účty prodejců. Do dnešního dne však techniku nedostali. O vrácení peněz požadovali marně," uvedl Gřes s tím, že v obou případech šlo o výhodnou nabídku techniky na prodejních internetových serverech, požadavek k zaslání financí na účet, následně zaplacení cla a DPH a nedodání zboží.

V minulém měsíci policisté vyšetřovali několik případů podvodného jednání v souvislosti s prodejem osobních automobilů přes internet. "Tehdy se jednalo o společnost

vydávající se za zahraniční společnost, zabývající se prodejem a dovozem automobilů ze zahraničí. Vzájemná komunikace

mezi prodejcem a kupujícím probíhala pouze prostřednictvím emailu, a to lámanou nespisovnou češtinou. Následovaly výmluvy o blokaci vozidel na celních skladech a uvolnění až po zaplacení dalších nutných nákladů. Většinou se jedná o organizované skupiny ze zahraničí, které spoléhají na anonymitu internetu. Cesta

k vypátrání takovýchto podvodníků je zdlouhavá," upozornil mluvčí.      (Zdroj: Eurozprávy)


EU zvažuje sjednocení pravidel pro chov psů a koček ..... Evropská unie zvažuje sjednocení pravidel pro chov psů a koček. Týkala by se například jejich volného pohybu či pravidel pro pořádání výstav. Češi ale chtějí, aby EU brala ohled na zákony členských států a ať je případné sladění pravidel přiměřené. ČTK to dnes řekl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.

"Je to zaměřeno na volný pohyb těchto zvířat, volný obchod, ale zároveň musí být bráno v úvahu dobré zacházení. Je to i otázka přenosů nemocí, infekcí či nemocí genetického původu," uvedl Chmiel.

Podle něj by případná nová pravidla například umožnila celoevropský zákaz výstav pro zvířata, která prošla takzvaným neléčebným chirurgickým zákrokem. "Tím je míněno například zákroky na změnu vzhledu oušek, ocásku a například i na změnu hlasivek," dodal.

Ministři zemědělství unie dnes přistoupili na návrh belgického předsednictví EU, které vyhovělo ochráncům zvířat a celý problém přeneslo do "vysoké" politiky. Evropská komise by se tak nově měla sladěním pravidel zabývat, prozkoumat situaci v jednotlivých zemích a případně navrhnout novou unijní legislativu. Tento postup umožnilo přijetí lisabonské smlouvy, která v jedné ze svých částí uvádí, že správné zacházení se zvířaty by mělo být zohledněné i v unijní politice.       (Zdroj: Ekolist)


Reklamní kampaně fast-foodových restaurací útočí na mládež ..... Fast-foodové řetězce utratí za marketingové kampaně 4,2 miliardy dolarů a předškolní děti zhlédnou o 21 procent víc jejich reklam v porovnání s rokem 2003, zjistila studie Ruddova centra pro otázky potravin a obezity při univerzitě Yale. Fast-foodové řetězce utratí za marketingové kampaně 4,2 miliardy dolarů a předškolní děti zhlédnou o 21 procent víc jejich reklam v porovnání s rokem 2003, zjistila studie Ruddova centra pro otázky potravin a obezity při univerzitě Yale.

Fast-foodové řetězce utratí za marketingové kampaně 4,2 miliardy dolarů a předškolní děti zhlédnou o 21 procent víc jejich reklam v porovnání s rokem 2003, zjistila studie Ruddova centra pro otázky potravin a obezity při univerzitě Yale.

Děti jsou stále více vystavovány reklamním kampaním na rychlé občerstvení, a to již od věku ode dvou let. Cílený marketing pro dětskou věkovou skupinu odhalila studie Bilance potravinových reklam pro děti a mládež (FACTS) vedená Ruddovým centrem pro otázky potravin a obezity při prestižní americké univerzitě Yale.

Výsledky studie zveřejněné v listopadu zdůrazňují, že reklama namířená na děti pochází z nejrůznějších mediálních zdrojů, od tradiční televize a rádia až k reklamě na internetu a sociálních médiích, jako Facebook, YouTube či Twitter.

Čtyřicet procent amerických dětí z věkové skupiny 2-11 let prosí alespoň jednou za týden rodiče, aby je vzali na jídlo do McDonald's a 15 procent to požaduje denně. Podle studie FACTS se 84 procent rodičů přiznalo, že svým potomkům minimálně jednou týdně návštěvu zmíněného řetězce povolí.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Nejstarší solný důl na světě ..... Solná ložiska v údolí Araks v Ázerbajdžánu lidé využívali už v pátém tisíciletí před naším letopočtem. Sůl měla ve starověku i středověku jak ekonomický, tak symbolický význam. Lidé ji získávali dvěma způsoby: buď sbírali odpařenou sůl ve slaných mokřinách, nebo ji těžili ze sedimentárních hornin s vysokým obsahem jedlé soli. Jedno z takových ložisek soli (Duzdagi) leží v údolí Araks v Ázerbajdžánu. Kolem něj vedla Hedvábná stezka, která spojovala Tabríz na severu Íránu s Konstantinopolí. Dosud nejstarší známky těžby soli v těchto dolech, které jsou stále v provozu, pocházely z konce druhého tisíciletí před naším letopočtem. Datování bylo provedeno na základě nálezu zhroucené chodby, která pohřbila čtyři horníky a byla objevena v 70. letech minulého století.

Současný výzkum a systematické vykopávky archeologů z francouzského Národního střediska pro vědecký výzkum (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) však odhalily, že lidé v Duzdagi těžili sůl už v pátém tisíciletí před naším letopočtem. Dokazují to četné nálezy nářadí a keramiky, z nichž nejstarší pocházejí z roku 4500 před naším letopočtem. Je to vůbec poprvé, kdy byly tak staré artefakty nalezeny v solných dolech. Archeologové jsou proto přesvědčeni, že solné doly v údolí Araks jsou nejstarší na světě. O něco mladší nálezy zase dokazují, že kolem roku 3500 před naším letopočtem už byly solné doly intenzivně využívány. Kolem vchodů do zhroucených důlních chodeb vědci nalezli stovky kamenných kladiv a krumpáčů. Často se zde také nacházely fragmenty keramiky typické pro kuro-arakskou kulturu, které umožnily datování archeologických nálezů.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Temná tajemství pražského orloje ..... Pražský orloj je jedním z velkých turistických magnetů Prahy: starobylý stroj spjatý s vesmírem představuje nejen pozoruhodné umělecké dílo, ale prohlubuje také legendu města na Vltavě jako mystického centra tajných věd. I samotný vznik orloje je obestřen tajemstvím.

"Všude v zástupu mluvili o mistru tohoto orloje, jak je zvláštním darem a vtipem božím nad jiné obdařen, všude jmenovali mistra Hanuše, jenž dílo vtipně a divně udělal," píše Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. A mluví i o neblahém konci konstruktéra, kterého pražští konšelé podezřívali, že chce stejný stroj postavit také v jiném městě: "I sešli se v tajné schůzi... a aby měli jistotu, odhodlali se k hrůznému činu... přepadli ho a oslepili. Nuž, druhého orloje již neuděláš, vzkřikl jeden z nich."

To říká o autorovi pražského orloje Alois Jirásek, který se ovšem ve svých dílech historickou skutečností řídil jen velmi volně. Navíc jeho Staré pověsti jsou opravdu jen pověsti bez nároku na přesnost. Kdo tedy ale je skutečným stavitelem unikátního stroje?

Prokletí hodin ... Pověst o mistru Hanušovi není jediná neblahá legenda týkající se pražského orloje. Složité zařízení z hlediska prostého lidu téměř nepochopitelné, které si ještě ke všemu osobuje právo sledovat a kontrolovat boží řád vesmíru, temné historky přímo přitahovalo. Své přitom jistě udělala i figurka kostlivce významně pokyvující na zástupy obdivovatelů.

V hodinovém stroji s astronomickými a astrologickými prvky tak mnozí viděli spiknutí zasvěcenců černé magie: pod zástěrkou zjevných časoměrných funkcí prý měl sloužit jako pomůcka, která mágům umožňovala ovládat lidské duše. Jedna varianta této pověsti dokonce pracuje s podobným motivem, jako Alois Jirásek. Podle ní tento spolek řídil sám ďábel, který po dokončení díla oslepil hodináře, protože se mu zdálo, že je až zbytečně moc schopný. Jméno tohoto nešťastníka ale pověst neudává.      (Čtěte na stránkách Novákoviny)


01.12. 2010     Prvního prosince je Světový den boje proti AIDS. Byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Slaví se od roku 1988. Symbol solidarity s lidmi postiženými touto chorobou představuje Červená stužka (Red ribbon). Poprvé se stužky objevily při založení organizace Red Ribbon International na koncertě, který pořádal Freddie Mercury o Velikonočním pondělí roku 1992 na londýnském stadionu ve Wembley.


Pandí mládě ve vídeňské zoo už má jméno, bude to Šťastný tygr ..... Pandí mládě, které se v zoo ve Vídni narodilo přesně před čtvrt rokem, už má jméno. Medvídek se bude jmenovat Fu Hu, což v čínštině znamená Šťastný tygr. Rozhodli o tom svými hlasy fanoušci vídeňské zoologické zahrady. Narození pandy se stalo v létě senzací. Je to totiž teprve druhé pandí mládě, které přišlo v Evropě v zajetí na svět ne po umělém oplodnění, ale přirozenou cestou.

Rodiči černobílého medvíděte jsou samice Yang Yang a samec Long Hui, které vídeňská zoo získala jako zápůjčku z Číny. Pár přivedl na svět přirozenou cestou už v roce 2007 mládě, které dostalo jméno Fu Long neboli Šťastný drak. Medvídek se stal celosvětovou hvězdou. Letos schönbrunnský zoopark svůj chovatelský úspěch zopakoval. V srpnu narozený sameček váží už 5,6 kilogramu a měří 63 centimetrů.

Do výběru jména pandího přírůstku se na webu zapojilo přes 25.000 lidí. Z nich 50,1 procenta hlasovalo pro pojmenování Fu Hu. Na druhém místě s 40,8 procenta hlasů skočilo jméno Wei Xing - Radost Vídně. Poslední volbou byl Ao Kang neboli v čínštině Zdravý rakouský kluk. Oficiální "křtiny" se odehrají 13. prosince. Podle čínské tradice se může ceremoniál konat nejdřív sto dní po narození.       (Zdroj: Ekolist)


Rodinný dům vzdorující povodni ..... Zajímavé řešení domu, kterému neuškodí povodeň, nabízí inženýr architekt Jozef Seman. Jeho návrh získal druhou cenu v soutěži o dům budoucnosti, kterou pořádala společnost Wieneberger. Inženýr architekt Jozef Seman přišel s projektem jednoduché stavby, která je zdvižená o jedno patro a tím vzniká volné přízemí, jímž voda jenom proteče a samotné obytné prostory zůstanou nedotčeny. Volné přízemí dům izoluje nejen od povodní, ale také od dalších negativních vlivů prostředí, jako jsou: přízemní ozon, radon či prach. Dům je navržen z pevných a voděodolných materiálů: betonu, cihel, a je možné ho realizovat ve dvou variantách. První je luxusní s výtahem, střešní zahradou, solárními panely a druhá kompaktní, bez nadstandardního technického vybavení a bez výtahu. Výhodou tohoto domu je také to, že je možné jej použít jako samostatně stojící nebo dvojdomek či jako řadovou zástavbu. Užitková plocha domu je 160 metrů čtverečních, obestavěný prostor 1050 metrů čtverečních a zastavěná plocha 112,5 metrů čtverečních.      (Zdroj: Enviweb)


Úvahy o spotřebě vody ..... Před extrémní spotřebou vody varuje ředitel sítě Water Footprinting Network, podle něhož „water footprint“ 1 kg hovězího činí 15500 l a průměrná roční spotřeba vody na osobu je 1240 m3.

Novou výzvou je omezování spotřeby vody. Prvním krokem je sledování její spotřeby - „water footprinting“. Na konferenci nadace World Preservation Foundation konané 3. 11. 2010 v Londýně zazněla výzva, aby vlády podporovaly zveřejňování „vodní stopy“. Prof. Arjen Hoekstra, vědecký ředitel sítě Water Footprinting Network (webová stránka je zřízena a provozována na University of Twente, Nizozemí), který kalkuluje spotřebu vody na produkty podobně jako „uhlíkovou stopu“, tzn. jako indikátor přímé i nepřímé spotřeby.

V potravinářské sféře je závažným "spotřebitelem" vody produkce masa. Podle prof. Hoekstry ve Velké Británii spotřebují obyvatelé v domácnosti 3 % z celkové spotřeby (pití, sprchování aj.) a zbývajících 97 % připadá na „supermarket“. Na produkci 1 kg rajčat připadá 180 l vody, na 1 kg rafinovaného cukru 1500 l, na 1 kg hovězího 15500 l, na jeden hamburger 2400 l.

Porovná-li se strava zahrnující maso a vegetariánská strava, připadá podle prof. Hoekstry v průmyslově vyspělých zemích na 1 den na osobu 3600 resp. 2300 l vody.

Průměrná roční spotřeba vody na osobu za rok na světě je 1240 m3.      (Zdroj: Agronavigátor)


Vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny ..... 3. decembra 2010 o 12:00 bude v Eurohoteli Vihorlat v Snine vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny slávnostným podpisom Memoranda partnerských organizácií: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Správa NP Poloniny, Slovenský zväz astronómov amatérov, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

Slávnostný akt vyhlásenia, tlačová konferencia a slávnostná recepcia budú súčasťou konferencie projektu "Karpatské nebo - Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia" - www.astrokarpaty.net.

Po tlačovej konferencii bude návšteva sídla Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne a Astronomického observatória na Kolonickom sedle, kde bude uvedené do prevádzky unikátne zariadenie, ktoré bude automaticky monitorovať jas nočnej oblohy a základné meteorologické prvky.

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia, poskytne taktiež informačný turistický program.      (Zdroj: Astro)


Nový sonar inspirovaný delfíny ..... Sonary jsou zařízení, které využívají k vytvoření obrazu předmětu ve vodě odražený zvuk. Cestu k přesnému výsledku jim však v mělkých vodách často komplikují drobné bublinky. Britští vědci proto nedávno vyvinuli sonar podstatně přesnější. Svou inspiraci nalezli u odborníků na slovo vzatých – u delfínů.

Delfíni i řada jiných druhů kytovců využívá pro orientaci i komunikaci mechanické vlnění prostředí – zvuk. Milióny let trvající evoluce je vybavila vysílacím i přijímacím zařízení, které zdaleka překračuje schopnosti těch, které prozatím vyšly z lidských rukou. Profesor Timothy Leiton z univerzity v britském Southamptonu si nedávno povšiml jedné důležité „drobnosti“. Delfíni často využívají k lovu své kořisti pasti, vytvořené z drobných bublinek vzduchu. Lidské sonary by takové bublinky dokázaly pořádně zmást, delfíni však dokáží „vidět“ skrze bublinkové clony zcela bez problémů.

Tato schopnost mořských savců inspirovala britské inženýry k vytvoření tzv. TWIPS sonaru, který využívá nikoliv jednoduchou, ale dvojitou zvukovou vlnu. Druhá z vln následuje vždy zlomek sekundy po první, je však vždy její obrácenou replikou. Takové uspořádání umožňuje v principu odlišit odraz od bublinky zvuku od odrazu od předmětu, který se ukrývá za ní. Vědci otestovali TWIPS sonar nejprve v experimentální nádrži, poté i mělkých vodách u pobřeží Británie, kde má Southamptonská univerzita svou pobřežní laboratoř. V obou případech byly výsledky TWIPS sonaru lepší, než výsledky sonaru běžného. Dokáže však vysoká efektivita nového zařízení odpovědět na otázku, zda se delfíni skutečně tímto způsobem řídí? Prof. Leighton přiznává, že otázka orientace delfínů stále rozřešena není. „Jak se delfínům daří úspěšně nalézt kořist v prostředí plném bublinek zůstává záhadou, kterou se právě chystáme rozřešit,“ vysvětluje úspěšný britský vědec.       (Zdroj: 21@století)


O sobotě ..... "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý."

Sabat - sobota. Den se zvláštním vyzařováním Boží milosti. Přestože Kristus vždy jasně mluvil o sobotě, katolická církev si den sváteční svévolně přehodila na neděli. Proč asi?

Celý svůj pozemský život máme umožněnu volbu mezi pomíjivým a nepomíjivým. Každou minutu svého žití zde se můžeme rozhodovat buď pro život, nebo pro smrt. Sobota nám byla dána, abychom se alespoň v jeden den zastavili a vytrhli se z lopocení od ničeho k ničemu. Abychom se přestali točit za svou vlastní oháňkou hrubohmotného zvířete a našli alespoň na chvíli svůj střed, svůj smysl a podstatu. Celá nebesa nám jdou v tento sváteční den vstříc, neboť vše nepomíjivé ve stvoření v tento den plesá a oslavuje a chce se radovat i s naším nepomíjejícím Já, které je částí svého Tvůrce.

Nevystoupíme-li však v tento posvátný den ze svého stínu a nepřerušíme své lomození ve světě marnosti, propásneme tak jedinečné chvíle souznění se svou duší, s Duchem Všehomíra. Volíme raději dočasnou existenci pozemských červů, zůstáváme zakuklenou larvou a vzdáváme se motýlích - andělských křídel. Pohrdáme nabídkou sladkého nektaru žití z poháru Života. Raději dál polomrtví valíme tu svou kuličku a pachtíme se ke hrobu. Je to naše svobodná volba. Sami si volíme zmar a smrt a pláčeme pak nad ní, jako nad nespravedlností. A Láska na nás stále čeká... klepá, ale my ji nevnímáme, chce vstoupit do našich srdcí, ale my máme "důležitější" věci na práci, vždyť nějaké svěcení svátečního dne, to už je přeci přežitek, jehož význam už skoro nikoho nezajímá. K naší veliké škodě...       (Zdroj: Gnosis9)


Terapie vděčností ..... Vděčnost je univerzální platidlem Vesmíru. I když nic nemáme, jsme upoutaní na lůžko a nemůžeme se ani pohnout, i tak můžeme nastolit rovnováhu v přijímání a dávání. Nemůžeme dát peníze, nemůžeme pro toho druhého nic udělat, ale můžeme být vděční za to, co pro nás druzí dělají.

Naštěstí většina z nás může platit i jinými věcmi. Ale bohužel díky tomu zapomínáme na to nejzákladnější platidlo – na vděčnost, na prosté poděkování.

Klidně si to zkuste, když budete za něco platit, zkuste k tomu navíc poděkovat. Poděkujte za to, že smíte dát peníze za danou službu. Kdybyste totiž nemohli nebo kdyby byla daná služba placená hodně málo, možná by pro Vás nebyla.

Je úžasné vidět, jak se změní vztah prodávajícího a kupujícího, když do jejich vztahu přibude vděčnost. Pořádám také kurz „Já chci peníze“ a tam se učíme platit s radostí. Kdo vděčně přijímá a kdo s vděčností dává, dostane víc. Dostane hřejivý pocit u srdce, který je k nezaplacení. A ještě mnohem víc.

Spousta lidí ví, že vděčnost osvobozuje a stejně v mnoha životních situacích vděční být nedokážeme. Proč? Na kurzu Terapie vděčností učím jednu věc, kterou si málokdy uvědomujeme a hlavně ji nedokážeme prožít. Paradoxně nám pomůže, když si uvědomíme, že by mohlo být ještě hůř. Když si uvědomíme, že to není úplně nejhorší, můžeme za to poděkovat. A když jednou poděkujeme, vše se začne měnit. Můžete to zkusit a mnohým z vás to bude hned fungovat. Mnohým ne, protože vědět nestačí, je třeba to hlouběji prožít. Jakmile to pochopíme doopravdy, celý svět se změní. Najednou budeme mít k dispozici vše, co nám Vesmír nabízí. A stačí tak málo – stačí říct: „Děkuju.“       (Zdroj: CelostniMedicina)


Advent ..... První nedělí adventní začíná nový liturgický rok, v jehož průběhu každoročně církev slaví, připomíná si a zpřítomňuje důležité klíčové okamžiky dějin spásy, tak jak se naplnily v Ježíši Kristu. Je velice pěkné, že s námi svátky prožívá i celá společnost. Začátek adventu se bude slavit na náměstích, na zámcích a jinými dalšími způsoby. Je proto důležité, abychom byli schopni sdělit i ven, mimo církev, těm, kteří nás obklopují a s námi slaví, našim médiím, co je obsahem tohoto období.

V tyto dny můžeme znovu a znovu slyšet nebo číst, že se v adventu připravujeme na očekávané narození, na příchod Kristův. Je proto důležité sdělovat, že nečekáme Kristovo narození – k tomu došlo už před 2000 lety. Tuto velkou událost, která zahájila nové období dějin, křesťankou éru, novou kulturu života a světa, ve které lidstvo už dvě tisíciletí žije, si skutečně v radosti připomínáme.

Advent je radostná doba a Vánoce jsou svátky „veselé a radostné“. Událost Kristova příchodu před tisíciletími a vše, co pak následovalo, je důvodem radosti. Děkujeme Bohu, že poslal svého Syna Ježíše Krista, který se narodil v palestinském Betlémě, a že v Kristu nastalo revoluční, absolutně nové období vztahu k Bohu. Tuto základní skutečnost bychom si měli uvědomovat všichni, kdo o adventu píšeme a mluvíme, kdo ho chceme začít slavit, abychom „neslavili“ něco, co není. Kristus se tedy o Vánocích nenarodí. To se už dávno stalo.      (Adventní poselství kardinála Miloslava Vlka si můžete přečíst na jeho stránkách)


Společenský pes má větší mozek než samotářská kočka ..... Psi mají větší mozek než kočky - společenská zvířata mají „duševně náročnější“ život než ta, která žijí solitérně.

Encefalizace neboli zvětšování velikosti mozku v poměru k tělu se u savců pokládá za univerzální makroevoluční fenomén. Vědci z Oxfordské univerzity však zkoumali mozky 511 druhů vymřelých i žijících druhů savců a sledovali, jak se během času měnila jejich velikost. Výsledky jejich studie ukazují, že mezi zvětšováním mozků u různých skupin savců existují velké rozdíly. Naznačují také, že trend encefalizace je výraznější u savců, kteří žijí společensky. Například mozek opic, koní, delfínů, velbloudů a psů se během evoluce po většinu času zvětšoval.

Obecně se zřejmě dá říci, že mozek savců, kteří žijí ve stabilních společenstvích, je relativně větší než mozek samotářů. U osaměle žijících nosorožců nebo koček totiž mozek během stejného časového úseku rostl mnohem pomaleji než u společenských savců. Studie britských vědců tak dokazuje dvě věci. Zaprvé, encefalizace není u savců univerzální fenomén. A za druhé, na jejím průběhu se zřejmě výrazně podepsal společenský život, který svou potřebou kooperace a koordinace klade na mozek zvýšené nároky.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Ekoden na základních školách – inspirace do výuky i do života .....  Sdružení Občanská inspirace již pátým rokem podporuje základní školy v environmentální výchově. Program Ekoden nabízí přehled možností, jak začlenit environmentální výchovu do výuky. Probíhá v prostorách školy během dopoledního vyučování, při dobrém počasí ve venkovních prostorách školy, za deště či mrazu v budově (v tělocvičně, jídelně apod.). Program je určen pro 150 - 250 žáků prvního i druhého stupně. Žáci plní úkoly přizpůsobené jejich věku a dovednostem zohledňující mezipředmětové souvislosti – deset stanovišť odpovídá deseti vyučovacím předmětům. Za vyplněnou hrací kartu získají žáci drobnou odměnu.

Do programu jsou zapojené další ekovýchovné organizace (např. Společnost pro zvířata, Lesy Hl.m. Prahy, Koniklec a další). Nejen žáci, ale i pedagogové tak mohou načerpat inspiraci a dále na tématech samostatně nebo ve spolupráci s představenými organizacemi pracovat. Konkrétní podoba Ekodne je vždy přizpůsobena potřebám školy tak, aby byl Ekoden co nejpřínosnější pro žáky, kteří se jej účastní, a zároveň respektoval provoz školy a výuky.      (Zdroj: Ecomonitor)


30.11. 2010     Svátky "adventních svatých" začínají svatým Ondřejem.  Byl učedníkem Jana Křtitele a evangelia ho uvádějí jako jednoho z nejbližších Ježíšových učedníků, kteří směli být přítomni některým výjimečným událostem. Ve Skutcích apoštolských je o něm jen drobná zmínka.


Správa KRNAP a MŽP nabízejí Vánoce se stromkem s ekologickým certifikátem ..... Správa KRNAP nabídne veřejnosti, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ke koupi vánoční stromky, pocházející z krkonošských lesů, obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Správa KRNAP si za svůj přístup k péči o lesy vysloužila nejprestižnější lesnický certifikát Forest Stewardship Council (FSC). Tím budou proto označené i vánoční stromky, které bude možné si od 7. do 8. prosince koupit přímo před budovou MŽP v pražských Vršovicích.

Stromky s certifikátem budou v prodeji před budovou MŽP (Vršovická 65, Praha 10) v úterý 7. prosince od 9:00 do 17:00. V úterý 8. prosince pak od 9:00 do vyprodání zásob. Do 150 cm výšky budou stromky za 300 Kč, nad 150 cm výšky pak za 400 Kč. Prodejní ceny stromků s certifikátem FSC jsou režijní, tedy zahrnují náklady na prořezávku a na dopravu z Krkonoš do Prahy.

„Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství našeho nejstaršího národního parku. Stromky z prořezávek jsme podobným způsobem nabídli s velkým úspěchem už loni ve Vrchlabí a dostali jsme velké množství ohlasů, že by si je rádi koupili i milovníci krkonošské přírody v Praze,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Rádi jsme se Správou KRNAP připravili prodej přímo před budovou MŽP, který v úterý 7. prosince zahájí symbolicky také osobně ministr Pavel Drobil, který si sám tuto příležitost nenechá uniknout a vánoční stromek s certifikátem FSC si v 10:00 přijde koupit pro sebe domů,“ dodává ředitel Kanceláře ministra životního prostředí Václav Planka. Zahájení prodeje stromků se v úterý 7. prosince zúčastní i ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a jeho náměstek Jakub Kašpar.      (Zdroj: Ecomonitor)


Skvělá zpráva pro evropské spotřebitele: EU zakázala kojenecké láhve s bisfenolem A ..... Evropská unie ve čtvrtek zakázala kojenecké láhve, které obsahují nebezpečnou chemickou látku bisfenol A (BPA). Vyslyšela tak hlasy environmentálních organizací včetně Greenpeace, řady lékařů a vědců, kteří upozorňovali na rizika, která tato látka představuje především pro děti.

Greenpeace včerejší rozhodnutí Evropské komise vítá. „Od dubna jsme intenzivně přesvědčovali Ministerstvo zdravotnictví, aby přestalo vystavovat kojence a batolata zbytečným rizikům a lahvičky s BPA v Česku zakázalo,“ uvedla dnes v reakci na evropský zákaz Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR, a dodala: „Zástupci ministerstva tvrdili, že k takovému kroku nemají dostatek podkladů a že nevidí důvod aplikovat princip předběžné opatrnosti pro tuto látku. Rozhodnutí Evropské komise však jasně ukázalo, že náš požadavek byl naprosto oprávněný a jsme rádi, že i v České republice zmizí lahvičky s bisfenolem A z trhu“.

Hlavní cesta, kterou se BPA dostává do lidského těla, vede přes potraviny, do kterých se uvolňuje z obalů. Potvrdily to mj. i závěry expertního jednání Světové zdravotnické organizace (WHO), které se konalo počátkem listopadu. Zákaz BPA v kojeneckých lahvích je prvním krokem k tomu, aby se tato nebezpečná látka odstranila ze všech výrobků, které přicházejí do styku s potravinami (např. plechovky, konzervy, plastové nádoby) a začalo se pracovat na jejím nahrazení všude, kde k ní existují bezpečnější alternativy.       (Zdroj: Greenpeace)


Jak by vypadalo zachycení mimozemského signálu? ..... Reálně si tu situaci ještě žádný astronom neosahal. Jak ale vypadá, si můžeme docela živě, leč trochu přehnaně, představit díky několika slavným filmům. Astronom podřimuje před monitorem v setmělé kanceláři, když v tom ho probudí poplach, na který on i celý svět čeká od nepaměti. Radioteleskop právě zachytil signál, jenž patrně nepochází ze Země, ani z ničeho co člověk vyrobil. Volají nám mimozemšťané?

Jedním z velkých problémů, který je obvykle ve filmech přehlédnut, je obyčejná rotace naší planety. Pokud by přicházel od některé z hvězd mimozemský signál po dlouhou dobu, bylo by nutné ho nepřetržitě sledovat. Přesně v korespondenci s Murphyho zákony je téměř jisté, že signál bude přicházet od hvězdy, která se zrovna chystá zmizet kdesi za obzorem. Mezinárodní koordinace by v tomto případě byla otázkou života a smrti.

Jak by to vypadalo, si vyzkoušeli astronomové v rámci projektu Dorotka (anglicky Dorothy). Celou akci vymyslel ředitel japonské observatoře Nishi-Harima. Pod názvem projektu se neukrývá manželka některého z účastníků, ale hrdinka slavného příběhu Čaroděj ze země Oz. Cílem projektu Dorotka totiž nebylo ani tak simulovat zachycení mimozemského signálu, jako spíše oslavit padesáté výročí projektu SETI. Ten sice vznikl později, za jeho kořeny je však považován projekt Ozma, jehož jméno má rovněž původ ve zmíněném díle. Frank Drake se přesně před půl stoletím pokoušel zachytit případný mimozemský signál, přicházející od blízkých hvězd. Jedny z prvních stálic, které Drake před padesáti lety „prověřil“, byly Tau Ceti (11,9 světelných let, souhvězdí Velryby) a Epsilon Eridani (10, 5 světelných let, souhvězdí Eridanus).

Právě tyto dvě hvězdy pozorovalo nepřetržitě v prvních listopadových dnech 19 radioteleskopů ze 13 zemí (Austrálie, Japonsko, Korea, Itálie, Nizozemí, Francie, Argentina, Německo, Velká Británie, Švédsko, Indie, USA atd.). Stranou nemohl pochopitelně zůstat ani nejslavnější radioteleskop Arecibo v Portoriku.

Na půl hodiny se do projektu zapojili i lidé z Institutu SETI, kteří pozorovali cílové hvězdy pomoci radioteleskopů ATA (Allen Telescope Array). Jedná se o společný projekt Kalifornské univerzity a Institutu SETI. Unikátní systém 350 radioteleskopů o průměru 6 metrů vyrůstá v severní Kalifornii a první signály z vesmíru začal přijímat v říjnu 2007. Zatím je k dispozici bohužel k dispozici jen 42 „antén“. ATA nese jméno spoluzakladatele Microsoftu Paula G. Allena, jenž mu daroval tučnou sumu finančních prostředků. ATA má být využíván nejen k hledání mimozemských signálů ale také k astronomickému výzkumu.      (Zdroj: Science WORLD)


Nová kniha Arniky nabízí návod pro ohleduplná každodenní rozhodnutí ..... Sdružení Arnika dnes představilo veřejnosti publikaci „Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně. Ukazuje, jak svými dnešními rozhodnutími o běžných záležitostech všedního dne můžeme ovlivnit nejen vlastní zdraví a kvalitu života, ale také životní prostředí a tím i zdraví příštích generací. Vydáním této knihy se uzavírá více než rok trvající projekt Arniky „Zdravá planeta pro zdravé děti“, jehož smyslem bylo přiblížit téma udržitelné spotřeby a výroby veřejnosti. Součástí projektu je i vydání česky dabované verze filmu Story of Stuff (Příběh věcí), který natočila Annie Leonard, oceněná časopisem Time jako „Hero of the Environment“. Snímek, jemuž svůj hlas propůjčila herečka Lucie Juřičková, Arnika nyní nabízí jako DVD i volně ke stažení.       (Zdroj: Arnika)


Evoluce člověka trvala o 3 miliony let déle ..... Kdy se vlastně rozešly evoluční kroky našich předků a předků našich nejbližších příbuzných, šimpanzů? Zatímco dřívější odhady se pohybovaly mezi 5-6 miliony let, nová studie britských vědců posunula tento odhad o pěkný kus dozadu. Nový odhad by mohl zásadně proměnit dosavadní představy o lidské evoluci.

Budeme-li stopovat vývoj jednotlivých druhů všech tvorů a tvorečků, kteří na Zemi žijí, dojdeme vždy k místu, kde se jeho vlastní linie oddělila od linie jeho nejbližších příbuzných. Nejinak je tomu přirozeně i v případě nás lidí – našimi nejbližšími příbuznými jsou podle všeho šimpanzi. Tradiční pilíř bádání po příbuzenských vztahů, analýza fosílií, je však přeci jen poněkud vratký. Vědci totiž nemohou nikdy přesně vědět, zda je evoluční skládačka sestavená z fosílií úplná. A co hůř! Nevědí vlastně ani, kolik dílků v ní vlastně chybí. Tuto mezeru nebude asi nikdy možné zcela zaplnit, je však možné ji alespoň provizorně přemostit. Zcela nezastupitelnou roli začala proto hrát genetika. Porovnání genových sad blízkých příbuzných a nalezení počtu rozdílů můžeme totiž odhadnout, kdy k oddělení obou linií nastalo.

Tým britských vědců poskládaný z antropologů, molekulárních biologů a matematiků se rozhodl posadit naše dosavadní znalosti o vztahu a našich nejbližších příbuzných na co nejpevnější základ. Zkombinoval proto data z genetiky a paleontologie napříč 15 různými druhy primátů a aplikoval na ně složité algoritmy tzv. bayesovských výpočtů. Výsledek jejich snahy by mohl naše představy o evoluci člověka zásadně poznamenat. Posunuje totiž moment oddělení lidské a šimpanzí linie a řádný kus hlouběji do minulosti než se dříve odhadovalo, do doby zhruba před 8 milióny let. Řada druhů, o nichž si vědci nebyli jistí, zda se objevily před či po oddělení obou linií (Sahelanthropus, Ardipithecus), by spadly do období po oddělení a teoreticky by tedy mohly být považovány za součást série našich přímých předků.       (Zdroj: 21@století)


Vikingové si dovezli na Island Indiánky ..... Z výprav do Grónska a Newfoundland si Vikingové dovezli na Island indiánské ženy. Jejich geny dodnes kolují v krvi Islanďanek.

Genetické analýzy dokazují, že drtivá většina obyvatelek Islandu odvozuje svůj původ od žen pocházejících ze Skandinávie, Skotska a Irska. Skandinávky si s sebou přivezli už první vikingští osadníci z norské domoviny v druhé polovině 9. století n.l. Z nájezdů na Britské ostrovy pak přiváželi spolu s bohatou kořistí z vyloupených měst a vsí i tamější ženy. Nedávno byla v dědičné informaci žen ze čtyř islandských rodin odhalena varianta dědičné informace, která naznačovala, že její nositelky mají předky mezi americkými Indiány.

Vikingská loď - ilustrační foto

Vědci se nejprve domnívali, že geny přinesla na Island zcela nedávno přistěhovalkyně z USA nebo Kanady. Brzy se ale ukázalo, že historie všech čtyř rodin sahá po přeslici až k lidem, kteří na Islandu žili už na počátku 18. století. O tom, že by geny „přivezla“ nějaká Indiánka až v první polovině 20. století, nemohlo být ani řeči.

Záhadný indiánský původ žen islandské rodiny nedal spát španělským vědcům vedeným Carlesem Lalueza-Foxem z madridského Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ve spolupráci s islandskými genetiky ze soukromé genetické společnosti deCODE provedli detailní analýzy záhadné indiánské varianty dědičné informace. Vše nasvědčuje tomu, že její nositelky žily na Islandu už před rokem 1700. S vysokou pravděpodobností musely na ostrov přijít někdy kolem roku 1000.      (Zdroj: VTM Science)


Samice Bikira dorazila do Prahy ..... Bikira znamená svahilsky panna, gorilu tohoto jména dnes večer přivezli do pražské zoologické zahrady. Nová samice přicestovala z Belfastu.

"Cesta trvala zhruba 28 hodin. Samice byla po celou dobu velmi klidná, každé dvě hodiny se nechala nakrmit. Transport proběhl bez jakýchkoliv problémů," uvádí v tiskové zprávě Pavel Brandl, kurátor savců Zoo Praha.

Po příjezdu vypustili Bikiru z transportního boxu do ložnice v zázemí pavilonu goril. Zde stráví o samotě zhruba týden. Poté se nejprve přes mříže, později i bez nich setká se samcem Richardem, samicemi Kijivu, Shindou a Kambou a třemi mláďaty.

Bikiře je 15 let, je tedy v nejlepších gorilích letech. Tito lidoopi se totiž dožívají v průměru 35 až 40 let. Pražská skupina goril je pro Bikiru velkou nadějí. Zatím totiž neodchovala vlastní mládě a ani se s žádným nesetkala," vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.

"V Praze bude mít šanci pozorovat harmonickou péči o mláďata různých věkových kategorií a časem se zde snad s Richardem dočká i vlastního mláděte."       (Zdroj: Lidovky)


Policisté nemají peníze. Přivydělávají si třeba jako taxikáři ..... Protože se policistům snižují mzdy, jsou nuceni se obohacovat jinde. Třeba coby řidiči taxíků nebo finanční poradci. Interní předpisy jim to ale zakazují. Protože se řadě policistů snížily platy, začínají si tajně přivydělávat různými melouchy. Tím však porušují zákony i interní předpisy. Informaci

přinesly pondělní Lidové noviny. Například kriminalista Martin, který se deníku svěřil, si k platu přilepšuje jako finanční poradce. Interní předpisy mu však podobnou aktivitu zakazují.

Víc a víc melouchářů "Je nás čím dál tím víc. Zvykli jsme si na určitý plat, o ten jsme přišli, takže hledáme prostředky, jak si vydělat i jinde," argumentoval policista v deníku s tím, že jeho kolegové pracují třeba také jako taxikáři či pojišťovací agenti.       (Zdroj: Eurozprávy)


Chladnoucí eko-vášeň ..... Za vším hledej peníze. Americké studie ukazují, že ve chvíli, kdy dojde na placení nadprůměrných částek za ekologicky příznivé zboží, spotřebitelé se odvracejí.

Podobně jako Evropská unie připravuje seznam přijatelných zdravotních tvrzení pro potraviny nebo doplňky stravy, v USA začátkem října upravila komise Federal Trade Commision "zelená doporučení" (green guides), která vydává pro marketéry, aby se vyhnuli zavádějícím environmentálním tvrzením. Je ovšem otázka, jestli to není zbytečné úsilí. Hned dva nedávné výzkumy prokazují, že američtí spotřebitelé nesdílejí nadšení pro zelené zboží, zvláště pokud si za ně, jak se velmi často domnívají, musí připlatit.

Zpráva GfK Roper Consulting, Green Gauge Global uvádí, že skoro tři čtvrtiny (71 %) Američanů souhlasí, že je důležité, aby společnosti konaly s odpovědností k životnímu prostředí. Na druhou stranu 66 % respondentů souhlasí, že ekologicky příznivé alternativy pro hodně produktů, které používají, jsou příliš drahé.

Toto vnímání potvrzuje i výzkum společnosti Marcal Small Steps, vyrábějící papírový program pro domácnosti z recyklovaných materiálů. Tři čtvrtiny dotázaných žen - hlav domácnosti - ve věku 25 a 54 let, které pravidelně nakupují papírové zboží do domácnosti, si myslí, že ekologické papírové zboží je dražší než konvenční papírové produkty. Na otázku, proč nekupují ekologický papírový program, 62 % odpovědělo, že má vyšší ceny. Dalších 63 % totéž tvrdí o potřebách pro domácnost obecně.      (Zdroj: Enviweb)


Banány "poslouchající Mozarta" jsou sladší, tvrdí v Japonsku ..... Wolfgang Amadeus Mozart by se nejspíš hodně divil, k čemu všemu jeho hudba slouží. Například jedna japonská ovocnářská společnost ji pouští zrajícím banánům, protože pak jsou podle ní sladší. A to není všechno - klasickou hudbou jsou údajně v Japonsku vylepšovány mnohé jiné produkty včetně sojové omáčky, nudlí a dokonce i alkoholického nápoje saké, napsal list Japan Times.

Wolfgang Amadeus Mozart by se nejspíš hodně divil, k čemu všemu jeho hudba slouží. Například jedna japonská ovocnářská společnost ji pouští zrajícím banánům, protože pak jsou podle ní sladší. A to není všechno - klasickou hudbou jsou údajně v Japonsku vylepšovány mnohé jiné produkty včetně sojové omáčky, nudlí a dokonce i alkoholického nápoje.

A speciálně saké je prý nesmírně "vybíravé", pokud jde o skladatele. V lihovaru Ohara Shuzo začaly podle ředitele Fumika Ohary experimenty s klasickou hudbou před dvaceti lety, když tehdejší šéf Kosuke Ohara narazil na knihu o výrobě lihovin s hudbou. Vyzkoušeli krom jiného jazz, Mozarta, Bacha i Beethovena, ale "zjistili jsme, že na saké funguje nejlépe Mozart", řekl Ohara. "A tak mu teď nic jiného nepouštíme."

Ale zpátky k banánům. Do Japonska se vozí ještě zelené, sklizené na Filipínách. Ve společnosti Toyoka Chuo Seika na ně ale začne působit Mozartův Houslový kvartet číslo 17 a Koncert pro klavír číslo pět D dur a další skladby. V dozrávací hale jim Mozartova hudba z tlampačů vyhrává bez přestávek týden a podle představitele firmy Isamua Okudy jsou pak dozrálé plody sladší.

A zákazníci s tím - zdá se - souhlasí. "Mozartovy banány", které byly uvedeny na trh v červenci, slaví úspěchy a jejich prodej vytrvale stoupá navzdory vyšší ceně v porovnání s těmi obyčejnými, nemuzikálními.      (Zdroj: Agris)


29.11. 2010     Devětadvacátý listopad je Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem - slaví se od roku 1978 u příležitosti výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině.


Mít z pole parcelu se násobně prodraží ..... Stát omezí spekulanty s pozemky a zabírání nejlepší půdy pro stavby. Změna v katastru zdraží i 14krát. Výnosy půjdou na "protisolární" opatření.

Proměnit zemědělskou půdu na stavební parcelu vyjde od Nového roku několikanásobně dráž. Stát výrazně navýší poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. U nejbonitnějších půd se poplatky za vynětí zvýší v průměru 14krát, u těch nejméně hodnotných dvakrát.

Vyplývá to z dosud nezveřejněných informací, které se HN podařilo získat od ministerstev životního prostředí, zemědělství a financí. Podle nově stanovených tabulek například hektarový pozemek zařazený v průměrné III. bonitní třídě, za jehož vynětí se nyní platí 61 tisíc korun, přijde nově na více než 300 tisíc korun.

"O změnu se usilovalo roky, cílem je hlavně výrazně omezit zastavění nejkvalitnější zemědělské půdy," řekl František Sivera (ODS), místopředseda hospodářského výboru sněmovny.

Navýšení poplatků, které má státu přinést příští rok 1,7 miliardy korun, se promítne i do cen všech plánovaných staveb (rodinných domů, průmyslových staveb, multifunkčních objektů, dopravních cest atd.), které počítají se zastavěním zemědělské půdy. Včetně těch, které už jsou zahrnuty v územních plánech. Jedinou výjimkou zůstane, stejně jako dnes, bytová výstavba.

Výrazné navýšení poplatků odradí od nákupu zejména bonitnější zemědělské půdy část spekulantů, kteří počítají s pozdějším vynětím půdy a s jejím zastavěním. "Ano, část z nich si spočítá, že se jim to už nevyplatí, pro část to ale stále bude dobrý byznys," uvedl Evžen Korec, generální ředitel developerské společnosti Ekospol.

Poplatky za vynětí půdy se v České republice nezměnily od roku 1992, patří k nejnižším v EU a pohybují se v korunových částkách za metr čtvereční. Podle Václava Marka z ministerstva životního prostředí tak vůbec neplní funkci ochrany půdy.      (Zdroj: Enviweb)


Tajemství žraločího úspěchu: Nastaví si šupiny a dostihnou jakoukoliv kořist ..... Žraloci mohou pomocí nastavení šupin kontrolovat proudění vody kolem svého těla. Tím mají dokonalou kontrolu nad rychlostí i směrem pohybu.

Žraloci jsou jednou z nejstarších a nejúspěšnějších skupin obratlovců na této planetě – obývají oceány už více než 420 milionů let. Vědci nyní odhalili jedno z tajemství jejich evolučního úspěchu, které spočívá ve zvláštním uspořádání šupin. Právě díky němu mohou i v plné rychlosti měnit směr, a dostihnout tak prakticky jakoukoliv kořist.

"Klíčem k odhalení tajemství této schopnosti je to, že žraloci mohou pomocí nastavení šupin kontrolovat proudění vody kolem svého těla," vysvětluje Amy Langová z University of Alabama. "Dokážou tak regulovat odtrhávání proudnic a omezit turbulence. To snižuje čelní odpor při pohybu vodou, umožňuje zvýšit rychlost s vynaložením menší energie a dokonale kontrolovat směr pohybu."

Odtrhávání proudnic od povrchu tělesa obtékaného kapalinou nebo plynem je složitý problém, který často způsobuje vrásky na čele aerodynamiků při konstrukci letadel nebo rychlých vojenských ponorek. Ze stejného důvodu je golfový míček pokryt důlky, které posouvají místo, kde se proudnice odtrhávají, a snižují tak aerodynamický odpor. Díky tomu míček doletí dál, něž kdyby byl hladký - a navíc citlivěji reaguje změnou směru na udělení rotace.

Vědci se domnívají, že ze stejného důvodu je kůže některých kytovců a dalších rychlých vodních tvorů často pokryta podélnými vráskami či rýhami. Žraloci ale systém kontroly odtrhávání proudnic zřejmě dovedli k naprosté dokonalosti.      (Zdroj: iHNed)


Recyklované Desatero domácí ekologie ..... Brněnská Veronica před rokem vydala brožurku s názvem Desatero domácí ekologie. Jak název napovídá, jde o výčet základních informací a znalostí, které se mohou hodit každému, kdo chce svou domácnost vést ekologicky šetrným způsobem.

Desatero samo o sobě naplňuje jednu z myšlenek domácí ekologie – obsah knihy je (v dobrém smyslu slova) zrecyklován a znovupoužit z dřívějších několika vydání Desatera. A je samozřejmě doplněno o to nové, co se od posledního vydání změnilo, a zbaveno toho, co už neplatí nebo se přežilo.      (Zdroj: Ekolist)


I rostliny mají paměť ..... Na každoročním kongresu Společnosti pro experimentální biologii, konaném letos v Praze, oznámil polský profesor Stanislaw Karpinski novinku o zajímavém objevu – rostliny si dokážou »zapamatovat« informaci, zakódovanou ve světle. A co víc! Tato informace může putovat po rostlině podobně, jako putují informace po tělech živočichů prostřednictvím nervů.

Sluneční světlo představuje pro rostliny na jedné straně »potravu«, na straně druhé však může světlo také poškodit citlivý fotosyntetický aparát a vykolejit i další pochody uvnitř rostlinných buněk. Naučit se jej co nejlépe využívat je proto pro rostliny dovedností zcela zásadní. Jak to však dokáže i bez přítomnosti nervového systému, který živočichům zprostředkovává informace mezi vnějškem a vnitřkem těla a v neposlední řadě také mezi minulostí, přítomností a budoucností? Významný krok k rozluštění této záhady udělali nedávno polští vědci z Varšavské přírodovědecké univerzity (SGGW).

Jak si rostliny »pamatují« světlo?

Polský rostlinný fyziolog, profesor Stanislaw Karpinski, je na hospodaření rostlin se světlem jedním z předních světových odborníků. Jeho poslední výzkumy začaly tím, že z celé rostlinky, huseníčku rolního, osvítil pouze jeden spodní list a pak sledoval, jak se informace o světle rozšíří na další místa jejího těla. Že se tak stalo, nebylo pro něj překvapením – k těmto závěrům došel již ve svých dřívějších výzkumech. Zajímavé bylo ještě něco jiného – zjištění, že rostlina si dokáže informaci zapamatovat. „Signalizování pokračuje i poté, co je světlo vypnuté. Není to vlastně nic jiného, než budování krátkodobé paměti. Listy jsou schopné si fyziologicky zapamatovat různé osvětlení a využívat tuto uloženou informaci, například pro vylepšení své aklimatizace či imunitní obrany,“ vysvětluje prof. Karpinski. Podle prof. Karpinského si listy dokážou zapamatovat nejen kvantitu světla, tedy místo, délku doby osvitu, ale i jeho kvalitu, konkrétně jeho vlnovou délku.      (Zdroj: 21@století)


Proč pláčeme? ..... Člověk je sice nejdokonalejším tvorem naší planety, přesto o svém těle neví úplně všechno. Například na otázku, proč pláčeme, zatím vědci nenašli uspokojivou odpověď. Podstata jevu, který doprovází kladné i záporné popity, zůstává zahalena tajemstvím. Podle nejnovějších výsledků výzkumů, na nichž se shodují odborníci z řady zemí, sám pláč nepřináší úlevu. Ta přichází teprve poté, co dojde k citovému uvolnění.

Pláč neprospívá jen naší duši, ale také očím. Slzy z nich vyplavují nebezpečné toxiny, které se hromadí v organismu. Například u lidí, kteří snadno podléhají depresím, je v nich obsaženo až třicetkrát více manganu než v jejich krvi.

Kdo pláče a jak často? Ženy "roní krokodýlí slzy" častěji než muži. Americkým mužům dokonce zvlhne pohled v průměru jen 1,88 krát měsíčně. Tajemství pláče se netýká jen lidí, ale rovněž delfínů, slonů a třeba i bobrů.       (Zdroj: Smísené okolí)


Chemtrails - ptáme se za vás, co je na tom pravdy ..... Viděl je snad každý. Podivné křižující se čáry na obloze, které nemizí a visí hodiny na nebi. Ptáme se, proč se tak děje.

Před pár lety server iDNES.cz přinesl článek o jevu zvaném "chemtrails". Věnoval mu hodně prostoru a jeho autoři hodně úsilí, aby zastánce tohoto jevu zesměšnili a označili za blázny. Vybrali ty nejvíce zmatené citace a vysvětlení, aby dokázali, že jde o nesmysl a celou problematiku odsunuli do říše fantasmagorií.

Redakce Prvnizpravy.cz na to šla opačně. Co když na tom něco pravdy je? A nestojí za to naopak shromáždit tvrzení, která dokazují, že zase taková fantasmagorie to být nemusí?

Ještě dříve jsme se ale chopili tématu v hlavních sdělovacích prostředcích opomíjeného. Zajímali jsme se, zda existují i v České republice plány na umělé řízení počasí, cloud seeding či atmosférické geoinženýrství. - čtěte Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

Oslovení odborníci z řad meteorologů se tvářili, jakoby podobný dotaz slyšeli poprvé. Smést ze stolu ho chtěli odkazem na ´chemtrails´, které se dají snadno označit za konspirační teorii.

Stalo se ale něco přesně opačného - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na ´chemtrails´ spíše upozornil a po našem článku se na naši redakci obrátila celá řada lidí, kteří se tímto jevem dlouhodobě zabývají.

Následující text by tak chtěl prolomit mlčení, které v českých médiích na toto téma už řadu let existuje. Nezabývá se celou šíří problému, ale je sestaven především z reakcí lidí, kteří se na naši redakci po prvním článku obrátili. Nedělá si nárok na úplnost, je spíše příspěvkem do diskuze. Protože děje-li se nad našimi hlavami to, co zastánci ´chemtrails´ tvrdí, pak bychom se měli obávat. A pokud to pravda není, pak bude cenné i takové ujištění, jako že vše je v pořádku.      (Zdroj: První zprávy)


Wi-fi záření škodí stromům, naznačuje studie ..... Studie holandských vědců naznačuje, že wi-fi záření negativně ovlivňuje zdraví rostlin a stromů. Dlouhodobý účinek záření se možná projevuje růstovými deformacemi, změnou barvy a usycháním listů, prosakováním mízy, prasklinami, apod. Výzkum si v roce 2005 objednal magistrát v Alphenu nad Rýnem, aby zjistil, co je příčinou zhoršujícího se stavu stromů v centru města. Spekulovalo se o chorobách nebo škůdcích, jednou z příčin však může být elektrosmog. Výsledky studie budou příští rok v únoru projednávat účastníci plánované konference v Nizozemsku. Z dosud zveřejněných informací, které jsou předběžné, nelze dělat ukvapené závěry. Experti z univerzity ve Wageningenu konstatovali, že výzkum bude třeba opakovat. Průkaznější poznatky by mohla přinést dlouhodobá studie uskutečněná ve větším měřítku.

Buk Vědecký tým pod vedením Dr. A.A.M. van Lammerena vybral skupinu dvaceti jasanů. Tyto stromy pak po dobu delší než tři měsíce vystavil vlivu elektromagnetického vlnění z šesti různých zdrojů ze vzdálenosti 50 až 300 centimetrů. Využíváno bylo záření ve frekvenčním rozsahu 2412 až 2472 MhZ, výkon byl 100 mW EIRP. Studie uvádí, že listy stromů začaly měnit barvu a postupně usychaly.

Některé sdělovací prostředky k tomu dodávají, že počet stromů ve městech v Holandsku, u nichž byly zaznamenány uvedené projevy poškození, se za posledních pět let zvýšil z 10 procent na 70 procent.       (Zdroj: Gnosis9)


Náplast barvou signalizuje infekci ..... Hojící se zranění je nutné pravidelně kontrolovat, aby byla jistota, že se případné komplikace zjistí včas. Odtrhování náplasti z rány však nebývá pro pacienta příjemným zážitkem. Fraunhoferův ústav v Mnichově nyní vyvinul nový obvazový materiál, který umožní kontrolu rány i zvenčí.

Náplast obsahuje barviva, která reagují na změnu kyselosti prostředí v ráně. Když se v ráně začne šířit infekce, náplast změní barvu.

Nažloutlé zbarvení. Hojení probíhá dobře. Nachová barva. Pod náplastí se objevila infekce.

„Zdravá kůže a dobře se hojící zranění obvykle ukazují hodnotu pH pod pět. Když se hodnota zvýší, znamená to, že se prostředí posouvá z kyselého směrem k zásaditému, což obvykle signalizuje komplikace a infekci v ráně. Náš obvaz přitom změní barvu ze žluté na nachovou,“ popisuje výzkumnice Sabine Truppová.

Zdravotníci tedy o komplikacích vědí ihned, aniž by náplast vyměňovali. V současné době hledá výzkumný tým doktorky Truppové průmyslového partnera, který by náplasti vyráběl.      (Zdroj: VTM Science)


Jak vznikly jedovaté jehly ..... Fosilní zuby pravěkého plaza ukazují, jakým způsobem vznikly „injekční jehly“, kterými svou kořist ochromují moderní druhy jedovatých hadů.

Nejstarší známý jedovatý had na fosilním záznamu žil v období miocénu před 5 až 20 miliony let. Jeho zuby se podobají zubům moderních hadů – jsou tenké, ostré a obsahují kanálky, které jed dopraví hluboko do tkání kořisti. Evoluční biologové se domnívají, že tyto zuby vznikly z daleko jednoduššího modelu, který dnes vlastní například ještěr korovec jedovatý (Heloderma suspectum). Zuby korovců obsahují žlábky, kterými při žvýkání kořisti vytéká jed z jedových žláz. Vědci předpokládají, že během evoluce zuby jedovatých hadů rostly a měnily svůj tvar. Žlábek se přitom pomalu změnil v kanálek, díky kterému had mohl svou kořist rychle uštknout a nemusel se vystavovat riziku delšího zápasu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Teleskop s detekcí gama záření objevil v Mléčné dráze obří bubliny ..... Obrovské, dosud nevídané „bubliny", které vyrostly uprostřed Mléčné dráhy, byly objeveny minulý týden výzkumníky NASA. Struktura vyzařující gama paprsky se rozpíná do délky 50 000 světelných let a je zřejmě výsledkem erupce, ke které došlo před dávnými věky v ohromné černé díře v centru galaxie.

„Můžeme pozorovat dvě bubliny vydávající gama záření, které se rozprostírají dvacet pět tisíc světelných let na sever i na jih od galaktického centra," uvedl Dough Finkbeiner, astronom Harvard-Smithsonianova centra pro astrofyziku. „Zatím plně nechápeme jejich podstatu a vznik."

Bubliny zabírají přes polovinu viditelného nebe a mohou být miliony let staré. Rozpínají se od souhvězdí Jeřába k souhvězdí Panny a byly objeveny díky fermometrickému vesmírnému teleskopu NASA zachycujícímu gama záření, což je nejvýkonnější detektor gama paprsků v historii. Vědci poznamenali, že bubliny jsou zářivější než gama mlha, která prostupuje celou Mléčnou dráhu. NASA uvedla, vznik gama bublin mohl být způsoben uvolněním velkého množství energie. Agentura také zároveň určila okraje bublin, nicméně zdroj tohoto vypouštění energie zůstává záhadou.

„V jiných galaxiích můžeme pozorovat, jak výbuch hvězd může vyvolat enormní únik plynu," řekl David Spergel, vědec z Princetonské Univerzity. „Až už za těmito obrovskými bublinami jakýkoli zdroj, je určitě spojen s mnoha hlubokými otázkami astrofyziky."

Jeden možný důvod by mohl být částicový proud z černé díry v centru Mléčné dráhy. Nicméně výzkumníci uvedli, že není žádný důkaz o tom, že tyto proudy vůbec v galaxii existují.       (Zdroj: Veľká Epocha)


26.11. 2010     Světový den bez kožešin letos připadá na pátek 26. listopadu. Ochránci zvířat se sejdou v Praze, aby uctili památku obětí kožešinové módy. Na programu je protestní průvod, informační stánek, veřejné promítání i polonazí aktivisté. Celou akci pořádá Svoboda zvířat v duchu celosvětově rozšířených protestních akcí, patřících ke Dni bez kožešin.

Od 14.00 hodin bude na náměstí Republiky v Praze umístěn informační stánek Svobody zvířat, organizace na ochranu zvířat, která celou akci pořádá. V 15.30 zde bude zahájen protestní průvod proti kožešinovému průmyslu, který bude zakončen opět na náměstí Republiky, kde poté proběhne veřejné promítání dokumentů a záběrů vztahujících se k životu tzv. kožešinových zvířat. Svoboda zvířat také oficiálně zahájí sběr podpisů pod petici požadující zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Šestadvacátého listopadu 1346 byl Karel IV. v Bonnu korunován králem Svaté říše římské (císařem byl korunován až roku 1355).

Poslední listopadovou sobotu můžeme slavit zajímavý svátek - Den nenakupování (Buy Nothing Day) jako symbolické odmítnutí konzumního stylu života. Slaví se od roku 1992.

Neděle 28. listopadu je 1. adventní nedělí.


Adventní koncert na podporu domácí hospicové péče ..... Adventní koncert na podporu domácí hospicové péče Letošní první Adventní koncert vysílaný přímým přenosem z Břevnovského kláštera je věnován Diecézní katolické charitě Hradec Králové. V současnosti zastřešuje 23 farních a oblastních charit na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů naší republiky.

S podporou diváků ČT by chtěli ve svém objektu zřídit Centrální půjčovnu zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči. Pomůcky pro paliativní péči a pro pacienty se sníženou pohyblivostí by byly k dispozici všem charitám v této diecézi. Zvýšil by se tak rozsah, kvalita a dostupnost této péče o terminálně nemocné v jejich přirozeném prostředí.

V pořadu účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, Smetanovo trio, Boni pueri, E. Urbanová, D. Švec, I. Ardašev, Š. Margita, M. Bačová, P. Malásek, Baborák Ensemble.

Své dary mohou diváci posílat formou DMS ve tvaru: DMS ADVENT na číslo 87777 nebo na Konto Adventních koncertů, číslo účtu 933 011/0100.       (Zdroj: Víra)


Oddělil se pes od vlka až v neolitu? ..... Ačkoliv genetické analýzy zdánlivě vnesly do původu domácích psů definitivně jasno (první psi měli být domestikováni na Dálném východě před zhruba 12 000 lety), zdaleka ne všechno musí být tak jednoznačné. Genetika v tomto ohledu například zrovna neladí s archeologií.

To samozřejmě nemusí mnoho znamenat, protože archeologický záznam je nutně neúplný.

Nicméně – nemohli být hafani třeba vyšlechtěni několikrát nezávisle na sobě z různých druhů vlků? (do jisté míry to tak určitě bylo, jde ale o „převažující“ tok genů) Neodehrávaly se třeba už předtím a jinde pokusy o ochočení vlka, jen současná psí plemena později „převrstvila“ jiné psí populace? Vždyť nakonec v Evropě existují náznaky ochočených vlků už z doby lovců mamutů.

Velmi zajímavý článek na toto téma vyšel v časopisu Vesmír: Tomáš Jakuba: Prečo spôsobuje domestikácia psa vedcom bolesti hlavy?, Vesmír 2010/11, on-line verze k dispozici zde (http://www.vesmir.cz/clanek/preco-sposobuje-domestikacia-psa-vedcom-bolesti-hlavy). Zmiňována je zde možnost, že před neolitem lidé nijak zvlášť nebránili křížení mezi „protopsy“ a divokými vlky, protože kříženci mohli klidně fungovat jako hlídači, společníci, pomocníci při lovu (a v čase nouze přirozeně i jako potrava). Teprve s ochočením dobytka začaly být některé vlčí vlastnosti s požadavky na domácího psa neslučitelné a došlo ke (stejně nedokonalé) genetické separaci.      (Zdroj: Science WORLD)


Sonda Deep Impact prolétala sněhovou bouří ..... Nedávné přiblížení sondy Deep Impact v rámci mise EPOXI ke kometě Hartley 2 poskytlo první snímky zcela zřetelně ukazující výtrysky prachu a plynů z povrchu jádra specifického charakteru. Vědci NASA a dalších vědeckých institucí budou nyní snímky důkladně analyzovat.

Kolem jádra komety prolétla sonda 4. listopadu 2010, ve vzdálenosti přibližně 700 km od jeho povrchu. Poprvé bylo možno vystopovat místa, odkud na povrchu dochází k výtryskům. To se u předcházejících výzkumů komet nepodařilo.

V rámci mise EPOXI byla odhalena doslova sněhová bouře v okolí jádra komety, způsobená výtrysky oxidu uhličitého, chrlících tuny ledových částic v podobě chomáčů o velikosti golfového až basketbalového míče z podpovrchových vrstev jádra komety, které svým tvarem připomíná velký burský oříšek. Ve stejném okamžiku způsobovala odlišné procesy vodní pára, unikající z hladké prostřední části kometárního jádra.      (Zdroj: AstroVM)


Hlubokomořská těžba ropy znamená závažnou hrozbu pro klima i oceány ..... Zatímco státy dokončují své přípravy pro nadcházející jednání Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v mexickém Cancunu, čtyři aktivisté Greenpeace vyšplhali na hlubokomořský ropný vrt „Centenario“, který se nachází 100 kilometrů od pobřeží mexického státu Veracruz. Lezci rozvinuli transparenty s nápisem „Stop Deepwater Oil Drilling“ (zastavte hlubokomořskou těžbu ropy). Tímto nenásilným protestem volají mexičtí aktivisté Greenpeace po ukončení hlubokomořské těžby ropy a posílají tak tuto zprávu všem státům, které se brzy v Cancunu setkají. Je čas ukončit naši závislost na fosilních palivech.

Alejandro Olivera, člen posádky Greenpeace na palubě lodi Arctic Sunrise, která se plaví asi kilometr daleko od obsazené vrtné plošiny, řekl: „Hlubokomořská těžba představuje zbytečná rizika, která ohrožují naše oceány a pobřeží a zvyšuje emise skleníkových plynů. Musíme ukončit naši závislost na ropě a investovat do technologií pro výrobu čisté energie, které nebudou znečišťovat naše moře a nebudou přehřívat naše křehké klima“.

Ropná skvrna z vrtu British Petrols je jasným důkazem neschopnosti předejít a reagovat na krizovou situaci, ale také důkazem hrabivosti ropných společností, které šetří na bezpečnosti ve prospěch vyšších zisků.      (Zdroj: Greenpeace)


Ohlédnutí za konzistoří kardinálů ..... Papež Benedikt XVI. již podruhé ve svém pontifikátu jmenoval nové kardinály. Poprvé to bylo v roce 2007 a pak v nedávné tajné konzistoři dne 20. října 2010 dalších 24 nových kardinálů. Mezi těmito oběma daty zemřelo 22 kardinálů. K dnešnímu dni je 203 kardinálů, z nich je 121 voličů, tedy těch, kteří nedosáhli ještě 80 let věku.

Veřejná konzistoř, při které byli nově jmenovaní kardinálové „ustanoveni“, se odehrávala v bazilice sv. Petra ve Vatikáně ve dvou dnech. V sobotu 20. listopadu proběhlo po slavnostní bohoslužbě slova vlastní ustanovení kardinálů. Papež na začátku přečetl jména všech jmenovaných a současně oznámil, jaký titulární římský kostel jim byl symbolicky přidělen. Kardinálové složili Vyznání víry a přísahu věrnosti. Následující ustanovení spočívalo v nasazení červeného kardinálského biretu a předání ustanovujícícho dekretu. Druhá část se konala v neděli 21. listopadu, kdy nově ustanovení kardinálové koncelebrovali ve svatopetrském chrámu s papežem slavnostní bohoslužbu. Po homilii jim papež předal kardinálský prsten.      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Ochránci přírody instalují na Vsetínsku fotopasti pro mapování výskytu šelem .....  Na velké šelmy v Beskydech a Karpatech číhají takzvané fotopasti. Ve vybraných lokalitách je teď umisťují ochránci přírody, aby zmapovali výskyt rysů, vlků a medvědů. Podle ekologa Miroslava Dvorského z Valašského Meziříčí jim to usnadní pravidelné sčítání divokých zvířat na rozlehlém území česko-slovenského pohraničí.

Automatické přístroje se spouštějí při pohybu větších živočichů v jejich dosahu.

„Přispívá to celkem výrazně k tomu, abychom zjistili, jaké šelmy i jiná zvířata v blízkosti fotopasti vyskytují. Všechny tři druhy velkých šelem, tedy vlk, rys i medvěd, se v Beskydách vyskytují. Odhaduje se, že zde žije kolem patnácti rysů,“ říká Dvorský.       (Zdroj: Ecomonitor)


Produkce ryb třeboňského rybářství je letos podprůměrná ..... Největší producent sladkovodních ryb v Evropě Rybářství Třeboň hodnotí letošní produkci ryb ve srovnání s minulými pěti lety jako podprůměrnou. U ryb zaznamenali menší hmotnostní přírůstek. Bylo to způsobeno chladnějším jarním počasím a srpnovými povodněmi, které zasáhly většinu rybníků společnosti. ČTK to řekl předseda představenstva rybářství Josef Malecha.

Při podzimních výlovech, které Rybářství Třeboň ukončilo minulý týden, rybáři vylovili kolem 2300 tun tržních ryb, z toho bylo zhruba 2100 tun tržního kapra. Podprůměrný přírůstek se podle Malechy projevil na nižším podílu výběrového kapra v celkové produkci, než jaký byl v minulých letech. Výběrový kapr má od 2,5 kilogramu.

Ceny ryb by letos měly zůstat na zhruba stejné úrovni jako loni. Lišit se budou jen regionálně, uvedl šéf společnosti Fish Market, jež zajišťuje prodej třeboňského kapra, Rudolf Provázek. Nejlevnější ryby jsou podle něj vždy tam, kde se vyrábějí, tedy na jihu Čech. V ostatních regionech jsou ceny o něco vyšší, a to kvůli nákladům, které souvisejí s přepravou ryb či skladováním.

Za kapra první třídy lidé zaplatí mezi 75 až 79 korunami za kilogram. U výběrového kapra, který má více než 2,5 kilogramu, se cena bude pohybovat kolem 85 až 89 korun. Jsou to ceny, které Fish Market doporučuje svým odběratelům jako konečné.

Podle Provázka bude vánoční prodej ryb zahájen zhruba 17. prosince, vrcholí pak mezi 21. a 23. prosincem. Na sádkách bývají ryby na prodej celoročně.       (Zdroj: Agris)


Vlákna hub jsou „internetem“ rostlinného světa ..... Výzkum nejrůznějších typů spolupráce v živém světě přináší nejen spoustu fascinujících poznatků, ale může být také velmi užitečný. Lepší poznání spolupráce kořenů rostlin s houbami ukazuje, že vlákna hub tvoří síť nikoliv nepodobnou internetu, díky níž dokáží rostliny efektivně spolupracovat a vzájemně si i napomáhat v léčení.

Pohled běžných lidí na rostliny se většinou zarazí u země, z níž vyrůstají. Profesionálové, kteří se věnují výzkumu rostlin, se však často zajímají spíše o to, co na první pohled vidět není: kořeny. Rostliny totiž v půdě často spolupracují s velmi pestrou škálou organismů, které jim pomáhají např. se získáváním živin či v boji s nežádoucími vetřelci. Mezi nejefektivnější spolupracovníky rostlin patří houby, jejichž vlákna propojená s kořenovým systémem rostlin nazývají odborníci mykorrhiza. Vědcům ze Zemědělské univerzity v jihočínském Kuang-čou se nedávno podařilo dokázat, že spolupráce hub s rostlinami má ještě mnoho dříve netušených podob. Jejich pokusy s rajčaty ukázaly, že vlákna hub (hyfy) fungují podobně jako kabely, které vedou elektrický signál mezi jednotlivými počítači. Vědci zkoumali, jak si budou vést v boji proti plísni Altemaria solani rostliny propojené podzemními kabely a ty, které takové spojení s ostatními postrádaly. U těch, které byly napojené na rostlinný „internet“, se nákaza buď vůbec nerozvinula, nebo byly její příznaky alespoň mírnější. Vědci předpokládají, že kromě lepší rezistence, vyplývající ze zdraví rostlin si pod podzemních „kabelech“ předávají rostliny zprávu o tom, které obranné geny aktivovat a připravit se tak na příchod vetřelce. Podobnost s internetem je tedy skutečně až zarážející.       (Zdroj: 21@století)


Za lékařem autobusem? Již brzy ..... Kvůli rozsáhlým škrtům ve zdravotnictví budou zřejmě již příští rok lékaři a nemocnice pacienty odmítat. Ti tak za péčí budou muset dojíždět.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) ubere příští rok nemocnicím i soukromým lékařům dvě procenta z plateb pojišťoven . A škrty pocítí i pacienti.

Nemáme peníze, běžte pryč ... V důsledku snížení dotací totiž nemusí dostat zdravotnickou péči tam, kde byli zvyklí - tedy nejblíže svému bydlišti. Kritická bude situace například v nemocnicích; ty již dopředu deklarují, že až jim dojdou peníze, budou nuceny pacienty odmítat. Informaci přinesla MF Dnes. "Letos se odkládají operace, které lze odložit, a stejně nezbývají peníze. Příští rok dojde na akutní péči," uvedl pro deník Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic. Podle Fialy je ale kritická situace již letos; už v říjnu totiž prý nemocnice vyčerpaly roční limity na počet pacientů. A příští rok bude ještě hůř.      (Zdroj: Eurozprávy)


Odolné bakterie by na Marsu přežily milion let ..... Nejodolnější druhy pozemských bakterií by zřejmě mohly dlouhodobě přežívat i v nehostinných podmínkách Rudé planety. Jejich pobyt na Marsu by teoreticky mohl protáhnout na více než jeden milion let.

Bakterie Deinococcus radiodurans je mikroskopický superhrdina. Přežije vysokou teplotu, vysušení, pobyt ve vakuu a také desetinásobek dávky radiace, která by člověka spolehlivě sprovodila ze světa. A jak se zdá, problémem by pro ni nebyl ani pobyt na Marsu, kde je největším ohrožením pro život neodstíněné kosmické záření. Vědci z University College London bakterie Deinococcus radiodurans zmrazili na -79 stupňů Celsia, což je průměrná teplota v mírných zeměpisných šířkách Marsu. Zároveň na bakterie pustili takové dávky gama záření, jaké se na Marsu vyskytují v hloubce 30 cm pod povrchem půdy. Na základě výsledků pak spočítali, že by trvalo asi 1,2 milionu let, než by se populace bakterií zmenšila na miliontinu původní hodnoty a ocitla se tak na hranici životaschopnosti.

Odolnost bakterií vůči vesmírné radiaci je podle vědců spojena s nízkou teplotou. Volné radikály vznikající po ozáření jsou ve zmrzlé buňce méně pohyblivé a páchají proto méně škod. O něco méně odolné než bakterie Deinococcus radiodurans by mohly být tři nově objevené kmeny bakterií - Brevundimonas, Rhodococcus a Pseudomonas - které pocházejí z antarktické pustiny Dry Valleys. Nejdéle z nich by na Marsu teoreticky přežily bakterie Brevundimonas, jejichž výdrž vědci spočítali na 117 000 let.       (Zdroj: ČR Leonardo)


25.11. 2010     Nemívám sice ve zvyku zdůrazňovat jmenné svátky různých dnů, ale tentokrát rád udělám výjimku a popřeji všechno krásné Kateřině, která je pod přezdívkou Kachna každé ráno mou společnicí z vln Rádia BEAT na cestě z Brandýsa do Prahy. Díky !!!

 Pětadvacátý listopad je slaven jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Vyhlásila ho OSN v roce 1981 jako vzpomínku na zavraždění sester Mirabelových režimem dominikánského diktátora Rafaela Trujilla.

V roce 1888 byl poprvé vydán Ottův slovník naučný.  Roku 1915 oznámil Bedřich Hrozný, že se mu podařilo rozluštit klínové písmo. Téhož roku a téhož dne Albert Einstein předložil konečnou verzi gravitačního zákona, známého jako obecná teorie relativity.


Startuje projekt CzechGlobe, který bude zkoumat změny klimatu ..... V České republice startuje unikátní projekt CzechGlobe, který bude zkoumat globální změny klimatu. O výzkum, který potrvá několik let, se zajímají americká NASA a francouzský METEO France. Podporu získal z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotaci projektu ve výši 650 milionů korun dnes podepsal ministr kultury Josef Dobeš, uvedla Petra Roubíčková z tiskového oddělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizátorem projektu je Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd. Sídlo vědeckého týmu se 150 členy bude v Brně. Téměř polovina budou mladí vědci a doktorandi. Jde o první projekt v Česku, který se bude zabývat výhradně globální změnou klimatu a jejími dopady na lidský život ve všech jeho oblastech.

Projekt CzechGlobe vznikl jako reakce na silnou společenskou poptávku řešit problematiku globální změny klimatu a plnit mezinárodní závazky, které ČR v této oblasti přijala. Cílem je vybudovat v Česku špičkové výzkumné centrum evropského významu, takzvané centrum excelence.

Český tým doplněný o přední zahraniční vědce bude například sledovat výměnu kysličníku uhličitého mezi ekosystémy a atmosférou, zkoumat geologické a hydrologické cykly, v laboratorních podmínkách simulovat nárůst kysličníku uhličitého v atmosféře a zkoumat jeho dopady na rostliny.       (Zdroj: Ekolist)


Svůdnější(m) snadno, rychle a zadarmo ..... aneb zaujmeme partnera snáz s hlavou skloněnou, nebo vztyčenou? ... Lidský obličej psychologové milují. Jako výrazový prostředek jej zkoumali ze všech stran. Snad jen jednu věc opomenuli a té se nyní začal věnovat australský manželský pár Daniella Sulikowská (Macquarie University) a Darren Burke (University of Newcastle). Napadlo je ověřit, zda odlišná vizuální perspektiva obličeje může vyjadřované poselství – půvab a atraktivitu jeho nositele (nositelky) změnit. I když na to šli vědecky, tak základem byla primitivní úvaha, že my muži se na ženy rádi díváme svrchu. Inu proč ne. Jsme většinou vyšší a tak je takový pohled pro nás přirozený. Většina žen se zase na oplátku dívá na nás muže, opačně – zespodu.

Nabízela se otázka, zda vnímání mužských a ženských obličejových rysů je nějak ovlivněno perspektivou (úhlem pohledu). Manželská vědecká dvojice to zjišťovala na dobrovolnících. Nechávali je zrakem spočinout na obrázky pod různým úhlem (z vrchu nebo od spodu) a sledovali, jak atraktivní se jim obličeje opačného pohlaví jeví. Série pokusů měla najít odpověď, zda je úhel pohledu důležitým určujícím faktorem vnímání partnera a jak postoj (postavení hlavy) přispívá mužské či ženské přitažlivosti.

Ukázalo se, že my muži něžné pohlaví považujeme za více ženské a atraktivnější, když hlavu mírně skloní směrem vpřed. Což nepřekvapuje, prakticky to není nic jiného, než alternativa prohlížení si ženského obličeje způsobem přirozeným, jak nás k tomu evoluce vybavila – tedy shora. Menší náklonnost k vám dámy začneme pociťovat, když hlavu zakloníte. Dosáhnete tím stejného efektu, jako bychom si vás prohlíželi od spodu. Aby zde nedošlo k nepochopení - ne tak docela od spodu, míněn byl pouze obličej.

Tak jako již asi očekáváte, ženy mužskou tvář zase spatřují jako mužnější, když hlavu zakloní. Když se předkloníme (skloníme), začneme se jim pozdávat zženštilí a naše preference klesnou.       (Zdroj: OSEL)


Autolékárničky, miliardový byznys ..... Jde o lobby výrobců autolékárniček, nebo o nevyhnutelnou věc pro záchranu lidských životů? Motoristé debatují, proč si do aut musí kupovat nové lékárničky. Pouhá změna vyhlášky totiž zařídila prodejcům miliardový byznys. Píše o tom čtvrteční Mladá fronta Dnes.  V Česku je registrováno skoro pět milionů osobních vozů. Jestliže si každý majitel pořídí novou verzi za průměrnou cenu 200 korun, jde o byznys za jednu miliardu. Kromě toho jezdí dalších dva a půl milionu ostatních vozidel - dodávek, nákladních aut, autobusů či motocyklů. To je další nejméně půlmiliarda korun, přičemž lékárničky třeba do autobusů pro více lidí jsou výrazně dražší.

Ministerstvo dopravy rozšíření výbavy o resuscitační masku, izotermickou fólii či pořádné nůžky obhajuje tím, že si to vynutila odborná veřejnost nespokojená se zastaralou verzí lékárniček. Jenže někteří záchranáři, kteří k nehodám jezdí, o užitečnosti změny pochybují. "Nemám důkazy, ale obávám se, že v tom spíše budou lobbistické zájmy. Cítím to tak," míní šéf středočeské záchranky Martin Houdek. "Upřímně řečeno nevím, zda je laik schopen a ochoten použít třeba resuscitační masku."      (Zdroj: Eurozprávy)

No ... že by "vrchnost" dělala něco pro dobro svých "poddaných", kdyby z toho nekoukal tučný zisk, tomu snad už nevěří ani batolata ...


Trik řidičů neskončí, vymlouvat se na osobu blízkou půjde i příští rok ..... Čeští řidiči si mohou oddechnout. I po celý příští rok se budou moci vymlouvat na takzvanou osobu blízkou. V praxi to znamená, že se vyhnou drtivé většině pokut za parkování i mnoha bodovým sankcím za rychlou jízdu.

U všech těchto přestupků totiž často nelze zjistit identitu šoféra. Výmluvy na osobu blízkou, které u výše uvedených prohřešků využívá až 70 procent řidičů, měl v průběhu příštího roku zatrhnout takzvaný holandský model. Ten počítal, že za všechny přestupky, které se s vozem spáchají, bude odpovědný jeho majitel. Jenže návrh rozmetali ministerští právníci ...      (Zdroj: Lidovky)


Člověk je podle vědců schopný instinktivně vycítit budoucnost ..... První místo v prestižním médiu New Scientist získala studie, která má prokazovat lidskou schopnost předpovědět blízkou budoucnost. Podle expertů je studie bezchybná. Výzkum provedl psycholog a profesor Daryl Bem z Cornelliovy univerzity v New Yorku s tisíci dobrovolníky, kteří měli uhádnout, za kterým závěsem je schovaný obrázek. Pozice obrázku byla náhodně generována počítačem teprve poté, co studenti určili svůj tip a většinou uhádli.      (Zdroj: Ve'lká Epocha)


Čtyři vesmírné zákony pohybu energie ..... Zákon lásky ... Láska plyne ... Láska je pralátka. Nekonečná a všudypřítomná tvořivá energie světla. Pokud neplyne, někde je zádrhel. Lásku prostě máte dávat a přijímat stejnou měrou. Takže například, máte-li ve vztahu pocit, že jste to vy, kdo pořád dává a nic nedostává, snažte se hledat, kde je chyba. Nejspíše v tom, že podvědomě nechcete nebo nemůžete přijímat - čistěte bloky univerzálním světlem, které si na sebe stáhnete jako lampu v kuchyni. Možná jste si přijímání lásky zakázali; pak zrušte zákaz v srdci: ruším zákaz přijímat, dávat, prožívat lásku, žiji tento život v transformaci. Třeba se jenom lásce neumíte otevřít, vnímat ji, protože máte strach ze zklamání, opuštění, ztráty, bolesti (srdeční čakra). Stačí přijmout a propustit strachy, pocity viny, odpustit si ? to znamená jen otevřít srdce, především vůči sobě!      (Další povídání najdete na stránkách Esoterikweb)


Věk máme zapsaný v krvi ..... Holandští vědci vytvořili novou metodu, která umožňuje určit věk člověka ze vzorku jeho krve. Metoda je určená kriminalistům, kteří se občas potýkají s nepříjemným problémem: jedinou stopou k pachateli zločinu je vzorek krve a jiné informace nejsou k dispozici. Dosavadní metody určení věku člověka podle vzorku jeho krve (založené na akumulaci delecí mitochondriální DNA nebo zkracování telomer) se potýkaly s technickými problémy a nebyly příliš přesné. Holandští vědci přišli s praktičtější metodou, která využívá přeskupování DNA v buňkách imunitního systému.

Bílé krvinky T lymfocyty na svém povrchu nesou receptory, které se navazují na molekuly na povrchu bakterií, parazitů nebo infikovaných či nádorově změněných buněk. Klíčová pro správnou funkci T lymfocytů je diverzita jejich receptorů, kterou buňky získávají díky přeskupování určitých úseků své DNA. Při tomto procesu se jako vedlejší produkt uvolňují malé kruhové molekuly DNA (signal joint TCR excision circles, sj TRECs), jejichž počet klesá s věkem člověka. A protože rychlost tohoto poklesu je konstantní, mohou vědci z počtu kroužků DNA určit, jak byl majitel krevního vzorku přibližně starý. Přesnost je plus mínus devět let, takže kriminalisté mohou s jistotou říci, jestli je jejich pachatel třicátník nebo se už blíží důchodovému věku.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Rekordy Arabského poloostrova ..... To, že v Dubaji stojí nejvyšší budova světa, 818 metrů vysoká Burž Kalifa, dokončená na jaře, je obecně známé. Ale zdejší finance umožňují i méně známé, i když možná stejně efektní rekordy.

Ty začnou platit ještě v letošním roce, kdy budou dokončeny hotelový komplex Abraj Al-Bait Towers, známý také jako Mecca Royal Clock Hotel Tower, v proslulém centru islámu a pomenší mrakodrap Capital Gate u Abu Dhabi National Exhibition Centre, kde se konají například každé dva roky významné zbrojní veletrhy.

Capital Gate sice nevyniká výškou, měří „pouhých“ 160 metrů, ale ustanovila světový rekord v náklonu – odchyluje se od kolmé osy o 18 stupňů, což je téměř čtyřikrát více, než u proslulé věže v Pise. Na stavbu budovy, nakloněné západním směrem bylo použito 15 000 kubíků betonu a 10 000 tun oceli. Její předpjaté jádro bylo pochopitelně vychýleno od svislé osy záměrně a je uchyceno na celkem 490 kotvách, uložených 30 metrů hluboko. Minimalizovat namáhání konstrukce ve větru či při případném zemětřesení pomáhá také diagrid, tedy diagonální mříž obvodového pláště, která byla použita například už u pekingského olympijského stadionu.

Kromě hotelu nabídne Capital Gate na ploše přes 20 000 čtverečních metrů i kancelářské prostory. Hotelový komplex Abraj Al-Bait Towers se po dokončení letos na podzim bude pyšnit věží vysokou 601 metr. Nebude tedy nejvyšší budovou na světě, ale komplexem s největší užitnou plochou – neuvěřitelných 1 500 000 čtverečních metrů.

Kromě pokojů pro poutníky (komplex stojí hned naproti posvátné Kaaby) tu návštavníci najdou i modlitebnu pro 10 000 lidí, třípodlažní obchodní komplex a tisíce krytých stání pro automobily. Už teď ale jeden zápis Abraj Al-Bait Towers do Guinnessovy knihy rekordů má. Ve výšce 530 metrů nad zemí jsou umístěny čtyři ciferníky největších hodin na světě. Měří 43 krát 43 metry (londýnský Big Ben má průmer 7 metrů) a spolu s nápisem „Bůh je veliký“ jej lze vidět až ze vzdálenosti pětadvaceti kilometrů.

Ciferníky osvítí 2 000 000 „ledek“ a jednasedmdesátimetrové zakončení věže pak dalších 21 000 zelených a bílých světel. Hodiny, spuštěné spolu se začátkem ramadánu, přišly na 800 000 000 dolarů a ambicí rodiny Saúdú je to, aby čas na nich byl považován místo toho greenwichského za světový.      (Zdroj: VTM Science)


Celkem 35 vín z Čech a Moravy se dostalo mezi elitu ..... Celkem 35 vín z Čech a Moravy se dostalo do prestižní francouzské publikace 1000 Vins du Monde pro rok 2011. Publikace podle ředitele Národního vinařského centra Pavla Kršky sdružuje nejlepší vína světa. Její význam je srovnatelný s michelinským průvodcem, ve kterém hledají inspiraci obdivovatelé nejlepší světové gastronomie.

Podle Kršky moravská a česká vína promlouvají do předních příček světových soutěží se stále rostoucí intenzitou. "Trochu jsme očekávali, že se dříve či později objeví i v 1000 Vins du Monde. Ale že to bude hned s pětatřiceti víny, v to snad nedoufal nikdo z nás," uvedl Krška.

Komisaře vybírající špičková vína nejvíce zaujala vinařství Krist se šesti víny, Baloun (5 vín), Moravské vinařské závody (4 vína) a Víno Mikulov a Bohemia Sekt shodně po třech vínech.

Čeští vinaři nebodovali jen kategorii bílých suchých vín, ale dokázali zaujmout i u výběrů z bobulí, ledových a slámových vín a také v kategorii sektů. "Ukázalo se tak, že i výrobu speciálních vín mají zvládnutou na nejvyšší světové úrovni," dodal Krška.       (Zdroj: Agris)


Překyselení organismu a zrádnost jeho jednoduchých řešení ..... Kyselost a její opak – zásaditost se udává v hodnotách pH (zkratka od „potential of Hydrogen“ = množství volných iontů vodíku H+). Udává se ve stupnici od 0 do 14. Neutrální je například čistá voda. Její pH má hodnotu 7 a to je hodnota i všech ostatních pH neutrálních roztoků. Má-li roztok hodnotu nad 7, znamená to, že je zásaditý (převažují v něm zásadité látky). Při pH pod 7 jde o roztok kyselý – převažují v něm kyselé látky.

Pro lidský organismus je udržení přesného pH krve otázkou života či smrti (doslova!)

Ideální hodnota pH krve je 7, 4 a pohybuje se v nepatrném rozmezí od 7,35 do 7,45. To znamená, že krev musí být neustále lehce zásaditá. Tělo tedy musí nepřetržitě a za KAŽDOU CENU udržet pH v nepatrném rozptylu uvnitř těchto hraničních hodnot, jinak umíráme.

Proč jsou slova „ZA KAŽDOU CENU“ zvýrazněna?

Když tělu znesnadníme udržení přesného pH krve, tou cenou, kterou platíme, je naše zdraví. Tělo prostě musí obětovat část sama sebe (níže popsanou demineralizací, jen aby se udrželo na živu - v rozmezí hodnot pH 7,35 – 7,45.

Čím vším tělo překyselujeme:

1) Především naším „moderním“ přesněji řečeno sebevražedným jídelníčkem. Leckde na internetu najdete podrobnější seznamy, které potraviny jsou kyselinotvorné, které jsou neutrální a které jsou naopak zásadotvorné. Úmyslně se píše „kyselinotvorné“ a „zásadotvorné“ a nikoliv kyselé či zásadité, protože samotná chuť potraviny není rozhodující. Pro příklad - citron chutná kysele a přesto je to potravina, která tělu pomáhá udržet zásaditější (zdravější) vnitřní prostředí.

Nejnebezpečnější kyselinotvorné potraviny jsou maso, cukr a alkohol.

Maso je dvojnásob nebezpečné proto, že kromě samotného překyselení zanáší organismus ještě tzv. purinovými metabolity, které jsou také schopny vyvolat různá nebezpečná a bolestivá doživotní onemocnění.

Cukr (nečastěji sacharóza) je kromě velmi silného překyselování nebezpečný i tím, že se až příliš rychle vstřebává do organismu a tělo na něj musí velmi dramaticky reagovat - protože i hladina cukru (glukózy) v krvi musí být udržována v určitém rozmezí, i když naštěstí ne v tak těsném a život ohrožujícím jako je udržení přesného pH.

Alkohol je dvojnásob nebezpečný proto, že (kromě překyselování) i v malém množství poškozuje nervové buňky (především myelinové obaly jemných nervových vláken). Alkohol je agresivní organické rozpouštědlo, které se hodí opravdu jen do průmyslu a nikoliv do něčeho tak složitého, jako je lidské tělo. Aceton také nepijeme.       (Zdroj: Celostnimedicina)


24.11. 2010     Čtyřiadvacátého listopadu 1642 se Abel Tasman stal prvním Evropanem, který byl v Tasmánii. Zemi pojmenoval Van Diemena země.

Tohoto dne roku 1859 publikoval Charles Darwin svůj spis O původu druhů (The Origin of Species).


Řidiči se musejí naučit další značku. Napoví jim, jaké mají mít rozestupy ..... O bezpečné vzdálenosti by měl rozhodovat počet čar, které se namalují na silnici. Česko bude mít od příštího roku novou dopravní značku. Na ministerstvu dopravy už navrhli, jak začít řidiče upozorňovat, aby drželi od ostatních dostatečný odstup. ...

... Podle člena Bártoyy komise, poslance Stanislava Humla (VV), bude značka jen informativní a za její nedodržení nebudou hrozit pokuty. "Značka počítá s tím, že na silnici budou nakresleny v rozestupech čáry a samotná cedule pak řidičům řekne, kolik čar mohou mezi sebou auta mít,“ prozradil Stanislav Huml. Kromě komise navrhují obdobnou značku i úředníci ministerstva.

Jako bezpečná vzdálenost mezi auty se počítá doba, kterou auto ujede za dvě sekundy. Na dálnici ve více než stokilometrové rychlosti to pro představu tvoří vzdálenost 72 metrů, v obci pak 28 metrů. O tom, kde konkrétně značky budou, rozhodnou správci silnic, tedy kraje, obce nebo Ředitelství silnic a dálnic. Policie může navíc podle ředitele Tržila riziková místa v budoucnu sama vytipovat.      (Zdroj: iHNed)


ŘSD proplatilo 91 milionů za neexistující stavbu ..... Státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proplatilo v roce 2008 celkem 91 miliónů korun za zelený most u Hranic na Moravě, ačkoliv takzvaný ekodukt se nikdy nezačal ani stavět. Potvrzují to faktury, které má Hnutí DUHA k dispozici.

Hnutí DUHA disponuje kopiemi celkem pěti faktur a takzvaných zjišťovacích protokolů z roku 2008, které při stavbě dálnice D47 průběžně vystavovala společnost Skanska. Na každé faktuře firma zřetelně uvádí, že požaduje uhradit také náklady spojené s ekoduktem na šestadevadesátém kilometru. Převzetí části stavby rovněž stvrdili svým podpisem zástupci ŘSD.

Ale dotyčný zelený most (SO X226) nad dálnicí nestojí a nikdy nestál. Ekodukt byl sice podmínkou, díky které ministerstvo životního prostředí s projektem dálnice před pěti lety souhlasilo. ŘSD však od roku 2007 usilovalo o jeho zrušení, což se mu nakonec loni povedlo. To mu však nebránilo, aby mezitím proplácelo faktury za jeho fiktivní stavbu.

Hnutí DUHA kvůli zjevnému podvodu podalo na policii trestní oznámení na neznámého pachatele.       (Zdroj: Hnutí DUHA)


Němečtí celníci zabavili 40 tisíc žárovek, dovážených jako tepelné koule ..... Celníci zabavili na letišti v Kolíně nad Rýnem 40 tisíc žárovek, které si v Číně objednali podnikatel Siegfried Rotthäuser a jeho bratr. Úřady nyní budou zkoumat, zda žárovky označené jako zdroj tepla neobsahují výbušniny. To je ale jen formální trik, jak zastavit zakázané zboží, píše server Aktuálně.cz. Pokus obejít zákaz prodeje klasických žárovek v Evropské unii tak narazil.

Podnikatel Rotthäuser se rozhodl vyzrát na nápad Bruselu zakázat klasické žárovky. Žárovky, které dovezl z Číny, označil oficiálně za malá topná tělesa. Nabízí je jako akční umění pod názvem "tepelné koule". Prodal jich už několik tisíc, lidé mají o klasické žárovky obrovský zájem. Rotthäuser je podle Aktuálně.cz přesvědčen, že postup celníků způsobil tlak ministerstva životního prostředí, které chce prosadit nařízení Evropské unie o zákazu prodeje klasických žárovek. Na druhou stranu si pochvaluje, že nemohl mít lepší reklamu pro své zboží (a také občanskou iniciativu), než postup, jaký zvolily úřady.

Neměc své zboží prodává na webové stránce http://heatball.de. Nabízí je po 1,69 eura (asi 42 korun) a první várka 4000 kusů se prodala během tří dní. Rotthäuser slíbil, že 30 eurocentů z každé prodané žárovky daruje na záchranu deštných pralesů. To je podle něj lepší způsob, jak chránit přírodu, než investovat do úsporných žárovek, které obsahují toxickou rtuť.       (Zdroj: Ecomonitor)


Nová energie ze Slunce ..... Vzácné ruthenium ukazuje cestu ke skladování energie. Lidé se zatím naučili využívat sluneční energii v zásadě dvěma způsoby: fotovoltaiky ji přeměňuje na elektřinu a tepelné systémy, které sluneční teplo využívají k ohřevu vody, buď k přímému použití nebo jako pohonu turbíny. Ale je ještě třetí možnost, sice známá, ale zatím komerčně nevyužívaná – termochemická.

Výzkumníci MIT nyní tvrdí, že lze i tento třetí způsob využít komerčně. Termochemický postup je založen na zachytávání slunečního záření v určité konfiguraci vybraných molekul, které pak mohou uvolnit energii na požádání k výrobě tepla. Na rozdíl od běžných termických systémů nevyžaduje nově upřesňovaná technologie zvláštní izolaci a množství uložené energie může zůstat stabilní po celá léta. Právě skladování energie je jedním z nejdůležitějších problémů, jehož vyřešením se může efektivita využívání sluneční energie zvýšit. A sluneční energie má onu nepřekonatelnou přednost, že je volně k dispozici.

Původní výzkum byl ukončen již v roce 1970, kdy nikdo nemohl najít chemickou látku, která by byla schopná spolehlivého zpětného přepínání mezi dvěma stavy – pohlcování a uvolňování energie. Taková sloučenina byla objevena až v roce 1996. Bohužel však obsahovala ruthenium – velmi vzácný a tudíž i drahý prvek. A nikdo nebyl schopen přesně popsat molekulární mechanismus, který činil tuto látku tak jedinečnou a tudíž to komplikovalo nalezení nějaké levnější varianty.

Technologický pokrok nyní umožnil výzkumníkům z MIT pochopit molekulární mechanismus fulvalene-diruthenia. Zjednodušeně celý proces probíhá tak, že molekuly se vlivem pohlcování slunečního záření transformují do vyššího energetického stavu a mohou tak na neurčito zůstat stabilní. Pak malým přídavkem tepla nebo použitím katalyzátoru se vrátí do původního stavu za současného uvolnění energie. Ovšem výzkum ukázal, že proces je o trošku složitější.

“Ukázalo se, že hlavní roli hraje jakýsi mezistupeň,” vysvětlil Jeffrey Grossman z oddělení materiálového inženýrství. V mezistupni se molekuly ocitnou jakoby na půli cesty mezi oběma kýženými stavy. Ruthenium zůstává stále komerčně nedostupní, ale vlastnosti molekuly budou nyní vědci srovnávat s databází desítek miliónů známých molekul a hledat vhodného kandidáta. A pokud se nenajde zůstává i možnost konstrukce nových molekul.

Energie zachycená termochemickou technologií je schopná ohřát vodu na 200 stupňů Celsia, což je dost pro běžnou domácí potřebu i pro výrobu elektřiny. Jde o energii, která se dá stabilně skladovat a navíc i pravidelně zcela zdarma dobíjet. A to je velice slibná možnost.      (Zdroj: National Geographic)


Hračky zn. „vyrobeno v pekle“ – výzkumná zpráva obviňuje Disneyho a Wal-Mart z porušování práv zaměstnanců ..... Nový nezávislý výzkum odhalil 160 hodin přesčasů měsíčně, pokuty za mluvení, podvody při auditech i dětskou práci. Mezinárodní kampaň Víte, s čím si hrajete?, která probíhá i v České republice a upozorňuje na to, v jakých podmínkách jsou vyráběny naše hračky, vyhlásila petici adresovanou Mezinárodnímu svazu hračkářského průmyslu.

80 % hraček prodaných v České republice včetně výrobků od známých značek, jako je Disney či Mattel, pochází z Číny. Dělnice a dělníci vyrábějící v čínských továrnách naše hračky často nemají žádnou pracovní smlouvu, jsou nuceni k nedobrovolným a neplaceným přesčasům, nemají žádné sociální zabezpečení a v případě onemocnění či těhotenství mohou dostat výpověď. K běžným praktikám patří dlouhodobé zadržování platů, které znemožňuje nespokojeným zaměstnancům odejít, či nezákonné pokuty. Autoři zprávy například uvádí, že návštěva toalety bez povolení se v továrně Dongguan Crown-Ace Toys Company trestá pokutou 100 jűanů, přičemž základní plat dělníka činí 920 jűanů (cca 2500 Kč).

Etická certifikace továren zlepšuje podmínky pouze na papíře. Zpráva hongkongské nevládní organizace SACOM popisuje podmínky v čínských továrnách dodávajících pro Disney, největší zábavní společnost na světě, a Wal-Mart, největší světový maloobchodní řetězec. Přestože tyto továrny obdržely certifikaci ICTI CARE, etického programu Mezinárodního svazu hračkářského průmyslu, která má zaručovat lepší zacházení se zaměstnanci, výzkum ukazuje, že v továrnách dochází k porušování základních práv dělníků.

Osobní zkušenost s podmínkami v čínských továrnách na hračky a zkušenosti z výzkumů v továrnách zprostředkují české veřejnosti ve dnech 1.–4. 12. 2010 Debby Chan, autorka uvedené zprávy SACOM z Hongkongu a Wen Jin, bývalá dělnice v továrnách na hračky.

Největším problémem jsou extrémně dlouhé směny a nízké mzdy, které nepokrývají životní náklady. Zpráva uvádí, že dělníci v expedičním oddělení továrny Sunny Toys pracovali v srpnu tohoto roku po celý měsíc od 8.00 hod. do 23.00 hod., včetně několika nočních směn, pouze s jediným dnem volna. To vše za mzdu 1500–1700 jűanů (cca 4000–4500 Kč).       (Zdroj: Econnect)


Revoluce v léčení kloubů? ..... Naše zdraví ohrožuje degenerativní onemocnění kloubů - artróza. Podle Evropské společnosti pro studium kloubních onemocnění jí trpí každý pátý Evropan. Do roku 2020 se má počet pacientů zvýšit na dvojnásobek. Nikdo si nemůže být jistý, zda zákeřné nemoci unikne. Pohled do novin a časopisů ale uklidní. Jsou plné lákavé reklamy: „Aktivní ochrana silně namáhaných kloubů….!“. „Bezbolestný pohyb, to je…!“, „Dvojnásobná síla pro Vaše klouby…!“, „Rychle zbavuje bolesti. A nadlouho!“. Kdo by litoval peněz, když jde o vlastní zdraví. Máme se tedy artrózy bát nebo být klidní?

Statistiky hovoří jasně. Pacientů přibývá. Na druhé straně se ale prodává čím dál víc léků proti bolesti a zázračných prostředků kloubní výživy. Něco tady nehraje. Tak především: artróza není nemoc. Je to přirozený projev stárnutí kloubů. Jejich opotřebování odpovídá tomu, kolik je nám let a jak se sebou zacházíme. Nemoc z artrózy udělal teprve farmaceutický průmysl, aby zvýšil svoje zisky. Nemocí není ani bolest. Je to informace. Klouby nám jejím prostřednictvím říkají, že s nimi zacházíme bezohledně. Užívání léků proti bolesti, aniž bychom varování pochopili a chování změnili, je nejrychlejší cestou jak si klouby zničit. Přehnané naděje nelze vkládat ani do prostředků kloubní výživy. Člověk, který se zdravě stravuje, a udržuje se v dobré kondici pravidelným pohybem, je nepotřebuje. Tomu, kdo se o sebe nestará, nepomohou. Jejich největší nebezpečí ale spočívá v tom, že podbízejí iluzi snadného řešení a odvádějí od aktivního přístupu. Výsledek je zřejmý: čím víc léků lidé užívají, tím jsou nemocnější.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Jesse Ventura jde po krku projektu HAARP ..... Ve svém předchozím článku o systému HAARP jsem se problematice věnoval jen velmi stručně a spíše jsem apeloval na potřebu kolektivního probuzení, abychom proti tomuto nebezpečnému projektu a možná i proti některým přírodním katastrofám, které HAARP podle indicií může způsobit, mohli společně bojovat. Přiznávám se vám - toho dne se mi do psaní moc nechtělo, ale zároveň jsem cítil potřebu něco o HAARPU zveřejnit, tak jsem se rozhodl, že napíšu jen to nejpodstatnější a dodám pár zajímavých odkazů na jiné stránky. Pokud si zmíněný článek chcete přečíst, klikněte sem.

Nyní přináším video, které problematiku rozebere mnohem podrobněji a srozumitelněji zejména z hlediska vědy, vědeckých spekulací a armády. Dokumentem provází Jesse Ventura.       (Zdroj + video najdete na stránkách Gnosis9)


Online Investment Group stupňuje svůj tlak! ..... Tlak na české spotřebitele ze strany slovenských podvodníků narůstá. Koncem letošního září SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s jako první varovalo před společností Online Investment Group Ltd. Tato společnost, provozující server www.ms-2010.sk, nyní stupňuje svůj tlak na podvedené uživatele internetu a vynucuje si uhrazení neoprávněných faktur dalšími výhrůžkami. S tím však SOS zásadně nesouhlasí a proto dnes podalo jménem všech poškozených trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu (trestní oznámení v příloze - viz. níže).

Společnost Online Investment Group Ltd., jak jsme již informovali, požaduje zaplacení poplatku ve výši 39,95 Euro za to, že zákazníci měli údajně uzavřít smlouvu a na základě ní získat přístup na internetové stránky s fotbalovými informacemi. Podvedení uživatelé však pouze vyplnili formulář k registraci v domnění, že soutěží o LCD televizory a v dané chvíli nebyli relevantně informováni a fakticky ani netušili, že by si měli registrací objednat placenou službu.

„Do dnešního dne se na SOS obrátily desítky zoufalých zákazníků s tím, že jim společnost zaslala fakturu a vyhrožuje jim dalšími poplatky a pokutami,“ říká Jan Votočka, mluvčí SOS a doplňuje: „Počet poškozených neustále narůstá, a proto dnes SOS mimo jiné společnost oficiálně vyzvalo ke zdržení se protiprávního jednání a podalo na ni jménem podvedených hromadné trestní oznámení.“

Společnost však využívá toho, že někteří zákazníci pod tlakem jejích upomínek podlehnou a raději zaplatí, a proto své výhrůžky neustále stupňuje. Nyní kromě částky necelých 40 Euro začala s rozesíláním faktur zvýšených o smluvní pokutu až o 15 Euro a úroky z prodlení. SOS však apeluje na všechny poškozené, aby zachovali klid, nenechali se těmito výhrůžkami vystrašit a rozhodně nic neplatili!      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nechte zahradu, ať se o sebe postará sama ..... Když se řekne zahrada, vybaví se většině z nás sekačka na trávu, pletí plevele a sem tam i luštění návodů k různým postřikům. Podle Jaroslava Svobody, autora knihy Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku, lze ale vést zahradu zcela jinak. Nejlépe je zahradu nechat, ať si poradí sama. Svoboda nutí člověka zamyslet se, co ještě není třeba na zahradě dělat.

Třiatřicetiletý Jaroslav Svoboda je vyučený nástrojař s nástavbou v oboru automobily a silniční doprava. Od dětství ale pozoroval rád přírodu a pracoval na zahradě. Během cest po světě pak dospěl k názoru, že zahradě i jeho osobnímu životu nejlépe vyhovují permakulturní „pravidla“. Jeho zahraniční cesty tak nebyly zaměřeny jen na výdělek a poznávání místní kultury, ale také na vzdělávání se. Po návratu do České republiky své zkušenosti vložil do své nynější činnosti, vzdálené jeho původními vzdělání. Svoboda dnes navrhuje a vytváří permakulturní zahrady a pořádá kurzy, jak takové zahrady a tzv. rodové statky vytvořit a udržet.      (Podrobně čtěte na stránkách Ekolist)


Jak se vypořádat se stresem ..... Stres je přirozenou součástí života. Je to fyzické a emocionální rozrušení, které cítíš tváří v tvář různým životním událostem – velkým i malým, šťastným i smutným.

Tvé tělo automaticky reaguje na stresové situace tím, že začne produkovat adrenalin, aby se zvětšila tvá energie a síla. V závislosti na vnímané hrozbě může být tvá reakce mírná (třesoucí se hlas, zpocené dlaně) nebo prudká (stažené svaly, krátkodechost, panika).

Stres slouží dobře v případě, že vystupňuje tvou kreativitu, odvahu a chuť žít. Stres tě může varovat, abys nejednal proti svým hodnotám. Potřebuješ-li popud, abys napravil chybu, změnil špatný zvyk nebo obhájil důležitou hodnotu ve svém životě, může tě stres podnítit k akci.

Tvé tělo si ovšem nepřeje setrvávat v trvalém krizovém stavu. Krátkodobé fyzické změny, doprovázející stres, jsou blahodárné. Dlouhodobý nepřerušený stres může ale vést k potížím: jako je chronická zuřivost, frustrace, bolesti hlavy nebo i srdeční obtíže. Trvalý stres tedy poškozuje tvou duševní pohodu. Jsi-li ustaraný a ustrašený, předrážděný a v napětí, nedokážeš se otevřít pokojné síle života. Je těžké být přístupný lásce, jsi-li zajatcem ve stavu obležení.

Nauč se rozpoznávat stres ve svém životě. Objev použitelnou strategii, jak se s ním vypořádat. Nečekej, že stres z tvého života zmizí. Můžeš však stres zvládat způsobem, který zlepší tvůj život. Tvá odpověď na stres tak může být realistická, zdravá a účinná.      (Zdroj: Víra)


23.11. 2010     Třiadvacátého listopadu 1899 se do Dunaje zřítil červotočem vylehčený dřevěný železniční most u Lince. Vylehčování dřevěných nosných prvků touto technologií bylo dílem Járy Cimrmana.


Ve Švédsku sledují orly pomocí satelitů ..... Unikátní projekt monitorování pohybu orlů skalních byl odstartován švédskou zemědělskou univerzitou. Kromě zjištění, jak tito velcí dravci využívají krajinu, se studie zabývá i tím, jaký vliv na ně mohou mít větrné farmy, píše ScienceDaily.

„Doufáme, že se nám podaří zjistit, jaká stanoviště mají orli oblíbené. A jakmile toto budeme znát, můžeme snáz určit místa, kde lze vybudovat větrné elektrárny, které nebudou orlům vadit,“ říká Tim Hipkiss. Větrné elektrárny mohou ptáky omezovat tím, že jednak hrozí riziko srážky ptáka s rotorem, jednak záborem stanoviště.

Kvůli zkušenostem s odchytem volně žijících dravců kontaktovali švédští badatelé i odborníky z USA a Kanady, kteří jim pomáhají s vhodnou metodikou v terénu. „Odchyt dospělých orlů skalních nebyl dosud ve Švédsku realizován, a pravděpodobně ani v celé Evropě,“ říká Hipkiss.

Dravci jsou lapáni do sítí, když se snesou k nastražené mršině. Hipkiss popisuje náročnost odchytu: „Po celou dobu musí kolegové nehnutě čekat ve skrytu poblíž pasti a pak bleskurychle zareagovat, orlové jsou velmi ostražití. I při manipulaci s nimi se musejí mít na pozoru. Dospělá samice váží kolem šesti kilogramů a má velmi ostré spáry i zobák.“ Připevnit vysílačku, která orly nikterak neomezuje v pohybu, pak trvá přibližně půl hodiny. Dosud bylo vysílačkou označeno šest jedinců, cílem projektu je dosažení označení dvaceti dravců – tak aby alespoň pět pocházelo z území, kde se větrné elektrárny plánují.

K tomu, aby vědci mohli v terénu orly identifikovat, museli vybavit ptáky satelitním vysílačem. Díky němu mohou monitorovat pohyb jednotlivců v rámci hnízdiště, ale i přesuny mladých exemplářů do nových teritorií. „Mladí ptáci letí, dokud mohou – často se usadí i desítky kilometrů od hnízda, kde se narodili,“ popisuje výzkumník Tom Hipkiss.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jak zachytit neutrální atomy antihmoty ..... CERN hlásí další úspěch. Tentokrát nejde o srážky částic při nepředstavitelně vysokých energiích. Právě naopak – „výroba“ atomů antihmoty si vyžaduje nízkoenergetické interakce antičástic. To však není novinkou, antivodík v CERN „vyrábějí“ již osm let. Teď se ale fyzikům spolupracujícím na mezinárodním experimentu ALPHA podařilo vzniklé neutrální atomy na okamžik udržet „při životě“.

Antihmotu předpověděl v roce 1931 Paul Dirac. Nejde o tajemno z teoretického antisvěta. Anti-elektrony, tedy pozitrony, se běžně používají v medicíně, v pozitronové emisní tomografii. V největším americkém urychlovači, v Tevatronu, se čelně srážejí proudy protonů a anti-protonů. Jsou to elektricky nabité částice a tak lze s nimi manipulovat pomocí magnetických polí a uchránit je – v případě antičástic – od kontaktu s hmotou a zániku ve vzájemné anihilaci. S neutrálními anti-atomy je ale větší problém. Anti-vodík, ve kterém se antiproton váže s pozitronem, produkují nízkoenergetické srážky v CERN již několik let a fyzikům pomáhají testovat gravitační účinky antihmoty a základní fyzikální symetrie, které jsou jádrem Standardního modelu fyziky částic. Jenže jak anti-atomy alespoň chvíli udržet a zabránit jejich téměř okamžitému střetu s okolní hmotou, aby se daly zkoumat? To je problém, jehož vyřešení umožní nahlédnout ještě hlouběji do fundamentálních zákonitostí vesmíru.       (Podrobné informace najdete na stránkách OSEL)


Není EKO jako BIO, aneb jakému označení skutečně věřit? ..... Ekoznaček a různých dalších označení pro výrobky šetrnější k životnímu prostředí se ve světě používá několik set a proto není divu, že se v této záplavě spotřebitelé špatně orientují.

Ukazuje se to i na dotazech, které čas od času dorazí do CENIA, a které se týkají právě výrobků EKO nebo výrobků BIO. Je snadné se dovtípit, že tazatele zajímají produkty certifikované ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek (nebo Ekoznačkou EU). Neuškodí ale připomenout si, co různá označení znamenají - či neznamenají.

EKO u výrobků nebo služeb není žádným oficiálním označením, takže bez vysvětlení autora je obtížné zjistit, co tím chtěl básník říci. Má upozornit na jednu významnou vlastnost výrobku ve vztahu k životnímu prostředí? Nebo jich výrobek má více a to jej činí celkově ekologicky šetrným? Bez náležitého upřesnění má označení mizivou vypovídací hodnotu. V žádném případě výrobky EKO nejsou to samé jako výrobky oficiálně certifikované ekoznačkou podle normy ČSN ISO 14024, jako např. Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU.

U označení BIO je to ještě složitější. Za prvé je obecně spojováno s potravinami. Těch se ale označování značkou Ekologicky šetrný výrobek vůbec netýká, proto nám v CENIA nezbývá, než žadatele požádat o upřesnění dotazu nebo ho rovnou odkázat na organizaci, která se zabývá certifikací produktů ekologického zemědělství. Ale ani u potravin tato tři písmenka nic neznamenají - skutečná biopotravina musí být označena příslušným logem a číslem kontrolní organizace. Jinak se jedná o nekalou obchodní praktiku a tím i porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Za druhé se BIO může objevit i na spotřebním zboží, např. na pantoflích. V těchto případech je ale zřejmé, že se nejedná o zemědělský produkt, a proto nutně nemusí jít o nezákonné klamání spotřebitele. Ale vracíme se opět na začátek - stejně jako u EKO je bez upřesnění od autora takové označení jen pouhým marketingovým trikem, který spoléhá na to, že zboží díky těmto běžně a nadměrně používaným předponám udělá na spotřebitele dobrý dojem a přiměje ho k nákupu.

Přesné vyjadřování je tedy důležité jak v marketingu, tak v ústní, písemné i jiné komunikaci, aby příjemce sdělení správně pochopil. Spotřebitelům může při orientaci ve změti různých značek a sdělení pomoci návod, jak rozpoznat skutečně ekologicky šetrnější výrobky, na stránce CENIA www.cenia.cz/vet. Velmi povedená je i sbírka různých značek doplněná o vysvětlení, co znamenají, na stránkách Sdružení obrany spotřebitele.      (Zdroj: Envweb)


Zabraňování zbytečným receptům ..... Vypisování receptu je jedna z nejsnadnějších a nejpřirozenějších činností, které lékař může dělat. Studie dokazují, že 75 % návštěv u lékaře končí předepsáním nejméně jednoho léku. Někteří z lékařů dávají nejméně jeden recept prakticky každému pacientovi, který přijde do jejich ordinace.

To všechno by bylo v pořádku, pokud by léky byly dokonale bezpečné. Ale není tomu tak. Dosud nebyl vyvinutý žádný chemický lék, který by neměl vedlejší účinky. To ovšem platí i pro léky, které jsou volně v prodeji. Jednou z nejčastějších příčin, proč jsou nemocní hospitalizováni, je jejich reakce na předepsané léky. Nežádoucí reakce na léky je rovněž častá i během hospitalizace.

Jak napsal Franc Kafka: "Je snadnější vypsat recept, než pochopit pacienta." Lékaři trvá jen 30 vteřin, než vypíše recept, ale často i více než 10 minut, když má vysvětlit, proč není lék potřeba. Pokud vezmeme v úvahu, že návštěva v ordinaci by dnes neměla být delší než oněch 10 minut, vytušíme, v čem je problém.

Předání receptu je stručný způsob, jak naznačit, že vaše sezení je skončeno. Je to také způsob, jak vás lékař může vypustit ze své hlavy a odpovědět na vaši nevyslovenou otázku: "Co se mnou uděláte, doktore?" I pokud existuje časová tíseň, stane se často v případě návštěvy u dobrého lékaře, který má zodpovědný přístup, že obětuje svůj čas a nepředepíše nakonec recept.       (Více informací najdete na stránkách CelostniMedicina)


Království myšlenek ..... Pozorujte své myšlenky. Odkud se berou? A kam se ubírají? Myšlenky jsou energie. Vytváříte je, ale ne úplně. Spíše si je vybíráte. A pak vysíláte do éteru. Myslíte si, že myšlenky vytváříte vy, že jsou vaše a že jsou uzavřené ve vaší hlavě? Co když nejsou úplně vaše a co když nejsou uzavřené, ale má k nim přístup celý vesmír. Anebo je to ještě fantastičtější: Vaše myšlenky vytvářejí celý samostatný svět. Svět myšlenek a představ. Stejně jako emoce. Možná je dobrá představa světu myšlenek jako rezervoáru naplněného myšlenkami, z nichž si vybíráte určité, které vám vyhovují, anebo které jste si přitáhli svým vědomím. Utvoříte je ve své mysli a vysíláte je do světa.

Ilustrační obrázek Myšlenková forma působí na hmotu i energii a utváří je ke své podobě. Čím více podobných myšlenkových vzorů, tím silnější obtisk vytvoří ve hmotě a energii. Z vyššího světa se pak manifestuje zhmotnělá myšlenka. Víte, jak vypadá váš myšlenkový svět? Co je v něm nepořádku? To, co je v něm, se ve vašem světě zhmotňuje. A vy si opět přitahujete to, co s vámi ladí. Na chaoticky naladěné či rozladěné osoby se přímo sesypává veškerá špína z myšlenkového rezervoáru. Ubozí lidé. Myšlenkové formy vstupují do světa člověka, člověk je přijímá a opět vysílá a vytváří se zde silný kruh zpětné vazby. Myšlenkové vzory věcí každodenního světa jsou trvale vyživovány neustálým přijímáním a vysíláním jejich energetických podob. Objekty, jimž není dodávána energie, pomalu ustupují z vaší reality. Co je objektem vaší každodenní pozornosti?       (Čtěte na stránkách Duchovní institut)


Velký banánový byznys: v ČR nekoupíte férové banány ..... Nejoblíbenější ovoce na světě – banán – v sobě skrývá utrpení milionů lidí v rozvojových zemích. Přispět ke změně chce tříletá mezinárodní kampaň Za férové banány!, jejíž českou verzi dnes spouští nevládní nezisková organizace Společnost pro Fair Trade.

Banány Češi kupují jako základní potravinu – toto tropické ovoce je i ve spotřebním koši Českého statistického úřadu. Ročně pak Češi utratí za banány téměř 3,75 miliard korun. Z čerstvého průzkumu, který provedla Společnost pro Fair Trade s agenturou Ipsos Tambor, vyplývá, že 82 % Čechů kupuje banány v supermarketech a diskontních prodejnách a že 10 % Čechů kupuje banány denně. Banány se přitom pěstují na opačné straně Země – nejčastěji v zemích rozvojových, kde je velmi slabá legislativa zabezpečující dodržování lidských a pracovních práv. Navíc zde chybí často politická vůle tato práva prosazovat. „Mnohahodinové neplacené přesčasy, sexuální obtěžování žen, nucená dětská práce, otravy lidí pesticidy, kontaminace půdy i vodních zdrojů, s tím vším se potýkají pracovníci banánových plantáží,“ popisuje koordinátorka kampaně Barbora Mrázková ze Společnosti pro Fair Trade.

Největší sílu měnit podmínky pracovníků plantáží mají supermarkety. „Jen v České republice ovládá deset řetězců asi 85 % maloobchodního trhu rychloobrátkového zboží, kam patří i potraviny,“ vysvětluje ředitel Společnosti pro Fair Trade Pavel Malíř Chmelař. Jsou to tedy supermarkety, které si mohou dovolit vybírat, od koho banány nakoupí. Od svých dodavatelů samozřejmě vyžadují co nejnižší ceny. Ti pak tlačí na majitele plantáží, aby ceny snižovali. Nejvíce tuto honbu za ziskem odnášejí miliony zaměstnanců plantáží v Ekvádoru, Kostarice, Kolumbii, Kamerunu a dalších zemích.

Kampaň s názvem Za férové banány! (zaferovebanany.cz) míří na Vládu ČR, supermarkety i spotřebitele. „Budeme chtít po vládě, aby podpořila návrhy, které zajistí větší právní odpovědnost firem i maloobchodních řetězců,“ uvádí koordinátorka kampaně Barbora Mrázková. „Po českých supermarketech budeme žádat, aby převzaly svůj díl zodpovědnosti za podmínky výroby zboží, které prodávají. Dále je chceme přimět k tomu, aby zavedly do sortimentu banány s certifikací Fairtrade. Tato certifikace v současnosti jako jediná zaručuje, že zaměstnanci pracují za důstojných podmínek a že v místě produkce není ničeno životní prostředí,“ vypočítává Barbora Mrázková požadavky kampaně. Českou veřejnost chce kampaň upozornit na nepřijatelné podmínky, v nichž jsou banány pěstovány. Spotřebitele bude dále kampaň informovat o tom, že existují i banány s certifikací Fairtrade, které zaručují, že byly vypěstovány v podmínkách hodných civilizované společnosti.      (Zdroj: Econnect)


Thomas A. Edison a deset jeho neznámých vynálezů ..... Toto jméno je známé tak, jako snad žádné jiné. Není osoby, která by si při vyslovení jména Edison nepředstavila žárovku. Ovšem žárovka je jen zlomkem všech jeho vynálezů. Edison sám je podepsán pod více než tisíci patenty a mnoho dalších jich patentovaly jeho firmy.

Existuje lidský mozek, který je v obchodním světě oceněn na patnáct miliard dolarů. Tento mozek náleží Thomasi Edisonovi. Udaná částka představuje kapitál, investovaný v Americe do průmyslových podniků, které jsou založeny na Edisonových vynálezech.

Thomas Alva Edison, Foto: Wikipedia

Edison se narodil roku 1847 v Ohiu. Od dětství se zajímal o přírodní vědy a vynalézání. Velmi brzy si musel najít práci a jedno z prvních zaměstnání, která vykonával, byl telegrafista. S tím souvisely i první vynálezy: tiskací telegraf a vícekanálový automatický telegraf.

Peníze z prodeje investoval do laboratoře v Menlo Park, která se tak stala prvním zařízením vybudovaným za účelem vývoje a aplikace vědeckých poznatků a technologií. Zde vzniklo nejvíce Edisonových objevů (především v letech 1876–1883).

Edison celý život věnoval práci a ještě ve svých 83 letech nechal na patentním úřadě zapsat svůj poslední patent, umělý kaučuk (ten sice nebyl jeho posledním objevem, ale byl posledním, který si Edison nechal sám patentovat). O rok později roku 1931 Thomas Edison zemřel, na jeho počest v den jeho pohřbu všichni lidé v USA zhasnuli žárovky.      (O těch zapomenutých vynálezech si přečtete na stránkách VTM Science)


V Americe prodávají balenou vodu z kohoutku. Budí nadšení i rozpaky ..... Mohutnou kampaň pro prodej pitné vody v tetrapacku právě zažívá New York. Paradoxně město, které se pyšní kvalitou své kohoutkové vody, takže si jí každý může natočit podle libosti.

Podnikatel Benjamin Gott pojmenoval svoji firmu Boxed Water Is Better. "Ostatně přímočarý přístup je nejlepší," popisoval v deníku New York Times svoji reklamní strategii v reakci na tvrzení, že v tomto městě si každý raději natočí vodu z kohoutku, než by draze kupoval totéž v krabici. Svoji vodu se pokouší prodat pod hesly jako schopnost recyklace obalů či úspora při dopravě v porovnání s plastovými nebo skleněnými lahvemi.

Voda se prodává v 32uncových krabicích (asi 0,9 litru), obal je opatřený uzávěrem se závitem jako krabice s mlékem. Plní se čištěnou vodou z běžných vodních zdrojů, nejde tedy o minerální přírodní zdroj vody. Společnost se zavázala navracet deset procent ze zisku do společností starajících se o údržbu čistoty vod a dalších deset pro obnovu hospodářských lesů, z jejich dřeva se vyrábějí papírové obaly.

Voda stojí dva dolary a je k mání už v několika státech USA. Příznivci chválí ekologický přístup výrobce a praktické balení, i když přiznávají, že nejjednodušší a nejekologičtější je opravdu natočit si vodu z kohoutku. Na firemním Facebooku, kam dokonce posílají i své fotky s krabicí vody, například jeden z nich napadl odpůrce kritizujícího tento počin: Možná u vás máte vodu dobrou, u nás ale smrdí po vejcích! Okouzlil je i jednoduchý, designově čistý potisk krabice.

Odpůrci ovšem tvrdí, že když chce někdo působit superekologicky, mohl by balit vodu do igelitových sáčků a přinutit každého vracet je do obchodů. Připomínají tím dávnou praxi balení mléka do tenkého plastu v Kanadě, podobně jako se to u nás praktikovalo před rokem 1989.      (Zdroj: Agris)

Prokristapána ....


Mikrobublinky by mohly napomoci léčení mozku ..... Drobné bublinky plynů v krvi jsou postrachem potápěčů. Jejich přítomnost totiž způsobuje tzv. dekompresní neboli kesonovou nemoc. Bublinky v krevní řečišti však nemusí být jen špatná věc. Mnohem menší plynové komůrky by totiž mohly být využity k transportu léčiv do mozku.

Již před několika desítkami let přišli lékaři víceméně náhodou na to, že přítomnost drobných plynových bublinek v krvi způsobuje, že ultrazvukové snímky tkání jsou jasnější a ostřejší. Ultrazvuk totiž způsobuje, že se bublinky začnou drobně „třepetat“, odborně řečeno oscilovat. Tyto oscilace však mají ještě další nečekaný efekt. Způsobují totiž, že buňky v blízkosti bublinek reagují podstatně lépe na podané léčivé látky. Není proto divu, že se z výzkumu bublinek v krvi stala v posledních letech velmi žhavá oblast medicínského bádání. Jedno z důležitých center tohoto výzkumu je i na prestižní londýnské University College. Tým vědců pod vedením Eleanor Strideové se nedávno pokusil vylepšit účinky bublinek v tkáních tím, že do nich vpravil magnetické nanočástice. Tuto směs vpravili vědci do tkání myší společně s genem pro biolominicenci, který způsobuje, že buňky, do nichž se úspěšně začlení, začnou světélkovat. Pomocí vnějšího magnetu pak svedli bublinky do tkáně plic, pustili do nich ultrazvukové vlny a sledovali, jak bude tělo myši reagovat. Výsledek začal být patrný již po třech dnech. Ze všech tkání začaly myši svítit právě pouze buňky v plicích. Tento výsledek je velmi povzbudivý. „Naše výzkumy ukazují, že bublinky mohou otevírat bariéru mezi cévami a tkáněmi. To je zvláště slibné pro aplikaci léků v mozkové tkáni. Některé molekuly léků jsou totiž tak velké, že přes membránu neprojdou. Stimulace mozku ultrazvukem by tedy mohla napomoci dostat léčiva v mozku přímo na místo určení,“ libuje si nad výsledky Strideová.       (Zdroj: 21@století)


Lingvistické perličky - biologické názvosloví ..... Souvisí kudlanka opravdu s kudlou? A kde se vzala novinářská kachna? Je vydra hydrou? Několik perliček vybraných z níže uvedeného zdroje, který podobnými odvozeními přímo překypuje.

Babočka – převzato uměle (obrozenci) z ruštiny, kde je odvozeno od „baba“ - čarodějnice. Motýlům se přikládala magická povaha, jejich třepotání křídel mělo dokázat srazit mléko v místnosti apod. Viz v řečtině motýl-psýché, označení i pro duši. Babočka může mít tedy negativní konotaci (motýli se spojovali do jedné skupiny s můrami – „noční můra“), ale ne nutně – baba-čarodějnice mohla mít i neutrální až kladné vyznění, asi typu „vědma“.

Pstruh – zřejmě „pestrá ryba“. Jednak je opravdu barevná, současně ale vyžaduje čistou vodu, takže tam její barevnost na rozdíl od jiných druhů je i vidět.

Kachna – novinářská. Výkladů existuje celá řada. Jedna z verzí: V německých novinách se kdysi neoznačené zprávy označovaly zkratkou NT – latinsky non testatum, neověřeno. NT se pak četlo jako ente.

Vrána, havran – černí ptáci – viz vraník, tmavě zbarvený kůň.

Sova – snad může souviset se striga, čarodějnice. I označení jednotlivých druhů sov jsou negativně zabarveny. Kalous – kal (nečistý, věřilo se, že přivolává smrt), sýček – syčet.

Volavka – od vole. Volavka jako návnada měla dle níže uvedeného zdroje vzniknout nezávisle od „volat“, ve smyslu přivolávat k sobě oběť.

Ťuhýk – podle zvuku, který vydává. Tento pták si své oběti nabodává na trní a tvoří si jakési zásobárny. Ale slovo údajně nesouvisí s tuhostí ve smyslu mrtvosti.

Liška - opravdu souvisí s lisem (viz článek O liškách, lišejích a magorech)

Vydra - souvisí s hydrum, prostě vodní potvora podobně jako hydra :-)

Lasice - možná souvisí s láskou, možná s baltským luoss (žlutý).

Jezevec - zřejmě společný původ jako jizva, nikoliv však ve smyslu zranění, ale jako díra - v zemi (nora).      (Zdroj: Science WORLD)


22.11. 2010     Dnes v 11:14 SEČ vstupuje Slunce do znamení Střelce.

Dvaadvacátého listopadu 1963 byl ve 12:30 hod. místního času v Dallasu spáchán atentát na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. O dva dny později byl Jackem Rubym zavražděn i jeho domnělý vrah Lee Harvey Oswald.


Nový web ukazuje 800 míst smrti ..... Na stránce www.beznehody.cz jsou k vidění místa tragických dopravních nehod. Ta budou i v navigacích. ...  Portál, podporovaný BESIP, policií, Českým vysokým učením technickým či pojišťovnou Allianz, obsahuje celkem více než 700 míst, která v minulosti zažila několik vážných dopravních nehod.

Vybírala se jen záludná místa „Pro aktuální seznam krizových míst jsme čerpali z policejních databází nehod za roky 2008 a 2009. Vybírali jsme vždy místa, kde se stala vážná dopravní nehoda,“ popisuje klíč při výběru míst Jiří Čumpelík ze společnosti CE Solutions, která zmíněný web spravuje.

Tvůrci webu se také snažili, aby se v registru neobjevila místa, kde došlo k nehodě víceméně náhodou. „Vyřadili jsme tak například nehody, kdy byl šofér pod vlivem alkoholu, a havárie, ke kterým došlo za extrémního počasí. Zkrátka nehody, které se mohou stát všude, i na zcela bezpečné silnici,“ zmiňuje další filtrování nebezpečných míst Čumpelík. Ve výsledku tak v seznamu zůstala jen místa, která jsou z různých důvodů záludná. Krizové lokality najdou návštěvníci webu na dvou místech. Jednak přehledněji na mapě České republiky, kde je každé rizikové místo vyznačeno červeným puntíkem, pod kterým se skrývá satelitní snímek dané křižovatky. Dalším způsobem, jak se k nehodovým místům dostat, je najít si je na celkovém seznamu, který je tříděný podle krajů a okresů. Jen pro představu. Například v Jihočeském kraji je takových míst 28. Orientace v něm je ale dost nepřehledná, protože každá lokalita je skryta pod nicneříkajícími GPS souřadnicemi.      (Zdroj: Lidovky)


Druhý ročník akce Sbírej toner přinesl nečekaný úspěch ... Ekologicko-charitativní projekt SBÍREJ-TONER.CZ byl odstartován v loňském roce. Letošní, druhý ročník přinesl téměř půlmilionový výtěžek, který získají vybraná zařízení pečující o mentálně postižené.

Jedná se o výtěžek z renovace tonerů. Sběrný rok začal v listopadu 2009 a zakončen byl v říjnu tohoto roku. Do projektu SBÍREJ-TONER.CZ, jehož organizátorem je společnost OTTO Office (CZ) s.r.o., se letos zapojilo 2 632 firem a institucí, například některé městské úřady, školy, knihovny a další společnosti, kterým nejsou charitativní akce cizí, a to nejen z České republiky, ale poprvé i ze Slovenska. Na slavnostním vyhlášení výsledků tohoto druhého ročníku projektu, které se konalo 11. listopadu 2010, byl odstartován nový, třetí sběrný rok.

Za druhý sběrný rok projektu SBÍREJ-TONER.CZ, došlo k nečekanému nárůstu nasbíraných tonerů. Oproti prvnímu ročníku, kdy se sešlo 9956 tonerových kazet, jejich počet v tomto sběrném roce stoupl na 26 468 kusů kazet s výtěžkem 476 245 korun.

Pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují

„Druhý sběrný rok nás překvapil. Věřili jsme v úspěch této akce, ale její výsledek byl nad naše očekávání. Firem, které se rozhodly do projektu zapojit přibývá. Prostředky, které získáme renovací tonerů pak pomohou těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují a nás těší, že jim společně můžeme alespoň touto cestou zpříjemnit život.V každém kraji máme jedno speciální zařízení pečující o mentálně postižené, kterým bude výtěžek předán. Tento rok nás přesvědčil, že jdeme správnou cestou a rozhodně budeme v této aktivitě pokračovat i nadále,“ vysvětlila ředitelka OTTO Office (CZ) s.r.o. Klára Noworytová. „Těší nás, že se nám podařilo do projektu zapojit i naše partnery ze Slovenska a mohli jsme předat výtěžek i jim,“ dodává Noworytová.

Pomoci není tak těžké

Princip projektu spočívá v tom, že se firmy a nejrůznější instituce na stránkách www.sbirej-toner.cz mohou kdykoliv zaregistrovat, poté zdarma dostanou sběrné boxy, do kterých budou dávat vypotřebované tonery z tiskáren. Po naplnění boxů je zajišťován jejich odvoz do vykupující firmy, kde následuje třídění a renovace tonerů. Celý výtěžek z této renovance, ze kterého není odkrojeno nic na pokrytí provozních nákladů, je věnován vybraným zařízením pečujícím o postižené.       (Zdroj: Ecomonitor)


Vědci vyrobili antihmotu. Na zlomek vteřiny ..... Antihmota, patrně nejvydatnější zdroj energie ve vesmíru, už neexistuje pouze v představách autorů vědeckofantastických děl. Mezinárodnímu týmu vědců v evropském centru jaderného výzkumu CERN se podařilo vytvořit několik desítek atomů antivodíku, který poprvé v historii dokázali uchovat na dobu dostatečnou k jeho prozkoumání.

"Pro nás je to velký průlom, protože to znamená, že můžeme podniknout další krok, tedy pokusit se o porovnání hmoty a antihmoty," uvedl vedoucí vědeckého týmu Jeffrey Hangst, o jehož úspěchu včera informoval časopis Nature.

Antihmota byla teoreticky předpovězena již roku 1928, existenci prvních antičástic se však podařilo prokázat až teprve nedávno. Vytvořit z těchto částic celé atomy, jež okamžitě po svém vzniku nezmizí, se podařilo až nyní.      (Zdroj: Hospodářské noviny)


Webbův dalekohled, nástupce Hubbleova dalekohledu, se dostává do problémů ..... Kosmický dalekohled Jamese Webba (JWST) je považován za nástupce legendárního Hubblova dalekohledu. Jeho start se však neustále odsouvá a projekt začíná mít také ekonomické problémy.

JWST bude mít zrcadlo o velikosti 6,5 m, zatímco současný Hubblův dalekohled disponuje zrcadlem o velikosti jen 2,4 m a bude pracovat v oblasti infračerveného záření, zatímco paletou Hubblova dalekohledu je především viditelné záření.

Ačkoliv je JWST považován za nástupce Hubblova dalekohledu, oba vesmírné teleskopy mnoho společného nemají. Jeho nástupnictví tak spočívá především v tom, že převezme po Hubblovu dalekohledu štafetu vlajkové lodi americké kosmické astronomie.

Tomu odpovídá i vysoká cena teleskopu. V případě Hubblova dalekohledu není možné se celkových nákladů dopočítat. Záleží totiž na tom, co vše do nákladů zahrneme, zda pouze náklady na stavbu, vypuštění a dosavadní dvacetiletý provoz, nebo také pět servisních misí amerického raketoplánu. I bez letů kosmického korábů se náklady na Hubblův dalekohled odhadují na miliardy dolarů.

Dopočítat se konečné sumy nedokáže NASA ani nyní v případě JWST. Původní rozpočet se odhadoval na 3,5 miliardy dolarů, následně byl navýšen na 5 miliard a nezávislý panel odborníků nyní požaduje částku 6,5 miliardy dolarů. V sumě je zahrnutá stavba, start a desetiletý provoz. Se zvyšujícím se rozpočtem se ruku v ruce odsouvá i datum startu JWST. Z původního roku 2007 se postupně stal rok 2014 a nyní to vypadá, že nosná raketa Ariane 5 vynese dalekohled Jamese Webba nejdříve v září 2015. Není však vyloučen ani značně pesimistický scénář, který by odsunul start až někde k roku 2017. Ať už to bude jakkoliv, je nutné brát v úvahu i případné technické problémy, které se mohou objevit a start posunout tak jako tak.

V praxi to znamená nutnost navýšit příslušnou kapitolu v rozpočtu NASA o 250 milionů dolarů pro fiskální roky 2011 a 2012. Rozpočet úřadu je ovšem napnutý a prochází značnými škrty, které se projevily ve všech oblastech kosmického výzkumu. Některým lidem v NASA ale především v kongresu proto dochází trpělivost. Rozčarování neskrývá ani ředitel NASA Charlie Bolden.      (Zdroj: Science WORLD)


Název výrobku musí odpovídat složkám, ne jen aromatu ..... Bavorský soud rozhodl, že v názvu produktu „Wasabi-Erbsen“ nelze použít název řasy, když je z ní obsaženo jen aroma.

Podle rozhodnutí zemského soudu v Mnichově (Az: 1 HK O 4243) nesmí mít sušený hrášek název Wasabi-Erbsen (firma Kattus http://www.kattus.de/), když se jedná o produkt, který neobsahuje řasu wasabi, ale jen aroma z ní. Rozsudek byl odůvodněn tím, že spotřebitel je klamán a poškozen, protože podle názvu soudí, že wasabi je složkou výrobku. Zmíněná řasa (nazývaná také "mořský křen") je drahá a bývá proto často nahrazována křenovým a/nebo hořčičným olejem. Rozsudek bude významný i pro jiné výrobky, které mají v názvu složku, z níž je použito jen aroma.

Podle výrobce se nejednalo o klamání proto, že spotřebitelé ani neznají význam slova wasabi.      (zdroj: Agronavigátor)


Lékař: Své léky už nedostanete ..... Nemohl jsem si dnes nevzpomenout na článek (spíše krátkou noticku), která nedávno vyšla na Britských listech. Pojednávala o tom, kterak byla paní v seniorském věku konfrontována s cenou svých léků v lékarně - dle autora se jí udělalo nevolno, protože částka za léky účtovaná tvořila podstatnou část jejího důchodu,píše čtenář Lubomír Lefler.

Stejně tak se dnes udělalo nevolno mému otci trpícímu relativně běžnou mentální poruchou, když se dozvěděl, že mu jeho ošetřující lékař nepředepíše obvyklé léky - totiž ty léky, které otci prokazatelně pomáhají a které mají jen malé vedlejší účinky. Důvod je ten, že dotyčný lékař již letos překročil rozpočet, který mu spočítala pojišťovna a kterým lze hradit léky pacientů.

Nevím, zda mohu opomenout fakt, že otec celý život tvrdě manuálně pracoval, vychoval dva vzdělané potomky a i nadále se podílí na platbě zdravotního pojištění.

Lékař, který si dobře uvědomoval absurditu celé situace, dále otce informoval, že pokud by mu skutečně obvyklé léky předepsal, byl by je nucen uhradit v celé výši (respektive tu část, kterou běžně platí pojišťovna by platil lékař, tzv. doplatek by nadále ležel na bedrech mého otce). Dotyčný lékař loni přes výtky pojišťoven předepisoval léky podle potřeb pacientů, nikoliv dle potřeb pojišťoven. Za toto dle mého názoru lidské, logické a profesionální jednání mu pojišťovny naúčtovaly penále v souhrnné výši 70.000CZK.... Nechám na posouzení každého z Vás, nakolik je tato částka adekvátní lékařskému platu v ČR.

Přátelé, už si zdaleka nejsem jistý, že občané a držitelé moci v naší zemi jedou na stejné lodi. Téměř každý den jsem svědkem nemravností, podvodů a tak absurdních dramat, že by se za ně nestyděli ani tvůrci Monthy Pythonova létajícího cirkusu. Už si zdaleka nejsem jistý, zda mám nadále sílu jenom koukat s otevřenou pusou a slýchavat svoje rodiče říkat, že dobře už bylo....       (Zdroj: Britské listy)


Nebezpečná řepka uprchla při transportu! ..... Transgenní, neboli geneticky modifikovaná řepka, byla spatřena (a prokázaná jako GMO) v Severní Dakotě, jak o tom referovali ekologové na konferenci v pensylvánském Pittsburgu. Vědci, kteří ji objevili, soudí, že to je závažný fakt poukazující na nedostatek řádného sledování a kontroly geneticky modifikovaných plodin ve Spojených státech.

Farmáři v USA dramaticky zvýšili používáni GM od doby jejich legálního zavedení do zemědělské výroby v roce 1990. V loňském roce byla téměř polovina celosvětové produkce transgenních rostlin vypěstovaná v USA. Brazílie, druhý celosvětově největší producent těchto plodin, jich vyprodukovala pouze 16 %. Evropa si drží rezervovaný odstup, v některých zemích se produkce GMO v posledních letech snížila, největším producentem GM plodin je v rámci Evropy Španělsko.

Uprchlé geneticky modifikované rostliny už byly nalezeny v obdělávaných plochách v několika různých zemích, včetně Kanady, Velké Británie a Japonska, ale ještě nikdy do této doby nebyly nalezeny v neobdělávaných oblastech USA. „Rozsah úniku je bezprecedentní,“ říká doktorka Cynthia Sagersová, ekoložka z University of Arkansas ve Fayetteville a vedoucí výzkumného týmu. Vědci nalezli transgenní rostliny připravené genetiky z brukve řepky olejky (Brassica napus), známé i pod názvem kanola. Transgenní v tomto případě znamená, že jsou do rostlin vneseny geny, díky kterým jsou odolné proti určitým herbicidům.

Sagersová a její tým našli ve volné přírodě dvě odrůdy transgenní řepky. Jedna z odrůd je upravená tak, aby byla odolná proti herbicidu Roundup, vyráběném firmou Monsato na bázi glyfosátu, a druhá je odolná vůči herbicidu Liberty firmy Bayer Crop Science na bázi glufosinátu. Našli také některé rostliny, které byly rezistentní k oběma herbicidům, což ukazuje na to, že různé GM rostliny už rostou volně delší dobu, byly schopny se křížit a vzniklá rostlina převzala vlastnosti obou rodičovských jedinců.      (Zdroj: 21@století)


Muzeum v Novém Městě nad Metují vystavuje na 30 betlémů ..... V Muzeu v Novém Městě nad Metují na Náchodsku dnes začala výstava betlémů. Expozice nabízí návštěvníkům tři desítky nejrůznějších betlémů, otevřená bude do 1. února 2011. ČTK to dnes řekla Monika Mrázková z novoměstského muzea.

"Betlémy pocházející ze sbírek Třebechovického muzea betlémů i z našich depozitářů jsou umístěné ve všech prostorách muzea. K vidění jsou betlémy z různých materiálů - vyřezávané, ze šustí, orobince či oblázků," řekla Mrázková.

Vystavený je také Měšťanský betlém, který pro Nové Město nad Metují od roku 2001 vyřezává řezbářka Jarmila Haldová. Dřevěný betlém se postupně rozrůstá, protože zájemcům nabízí možnost, aby si nechali do souboru vyřezat vlastní postavu například podle fotografie. Celkem má již několik desítek postav a zachycuje například malíře, fotografa či kořenářky.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Tajemství kočičího jazýčku ..... Kočka využívá při pití důmyslnou kombinaci několika fyzikálních zákonitostí. Nabírá vodu jazykem úplně jinak než pes.

Tlama protažená daleko do tváře nedovoluje mnoha zvířatům zavřít ústa a vyvinout v ústní dutině dostatečně velký podtlak. Nemohou proto pít tak, jako pijí lidé, a musí si najít náhradní řešení. Mnohé šelmy používají k pití jazyk. Pes nabírá vodu prohnutým jazykem jako lžící. Vědci předpokládali, že kočka pije obdobně, i když její jazýček je mnohem menší.

Biofyzik Roman Stocker z Massachusetts Institute of Technology (MIT) pojal podezření, že kočky pijí zcela unikátním způsobem, když doma pozoroval při pití svou vlastní kočku. Další fáze výzkumu už probíhala v laboratořích MIT. Stocker tam pomocí kamery snímající dění s vysokou rychlostí natočil pití deseti různých koček. Analýzy snímků odhalily podstatu triků, které kočky při pití využívají.

Kočka neprorazí jazykem hladinu, jako to dělá pes. Její jazyk se hladiny jen dotkne a díky povrchovému napětí se kapalina k jazyku „přilepí“. V té chvíli kočka zatáhne jazyk a přilepenou kapalinu táhne s sebou. Na zlomek sekundy vzniká nestabilní sloupec kapaliny. Ten se udrží, dokud setrvačnost kapaliny překonává síly, jimiž působí na kapalinu gravitace. Kočka využívá k pití právě tento sloupec. Zavře tlamu v okamžiku, kdy je sloupec kapaliny nejmohutnější a kdy z něj získá největší doušek. Pozorování velkých koček ukázalo, že i ony využívají k pití sloupec kapaliny vytvořený jazykem. Velké jazyky je ale nutí k pomalejšímu tempu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Čínské jezero Poyang: Bermudský trojúhelník Východu ..... Hned několik velkých čínských médií přineslo v říjnu zprávu o nebezpečných vodách jezera Poyang, největšího sladkovodního jezera v Číně. Jezero Poyang je známo jako „Bermudský trojúhelník Východu".

Během 30 let, od počátku 60. let až do konce let osmdesátých, se v jeho vodách potopilo přes 200 lodí, zanechávajíc za sebou 1 600 pohřešovaných a 30 duševně chorých lidí.

Tento „Bermudský trojúhelník" se nachází v severní části jezera Poyang v kraji Duchang, provincii Jiagxi. Na nejsevernějším břehu jezera se nachází chrám Laoye. Podle toho místní pojmenovali vody blízko chrámu „vody chrámu Laoye".

Mezi pohřešovanými loděmi je i jedna o váze 2 tisíc tun. Je zdokumentováno, že 3. srpna 1985 mělo 13 lodí nehodu ve vodách chrámu Laoye. Záhadou je, že tyto lodě, i přes velkou snahu, nebyly doposud nalezeny.      (Čtěte na stránkách Veľká Epocha)


19.11. 2010     Na devatenáctý listopad připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv, ČR se připomíná od roku 2001.

V sobotu 20.11. se slaví Den zprůmyslnění Afriky, dále pak Světový den dětí, jako připomínka přijetí Deklarace práv dítěte Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1959 a schválení Charty práv dítěte 21. listopadu 1989, (slaví se v různých zemích v různém termínu). A do třetice - v sobotu je také Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Na neděli 21.11. připadá Úplněk - ten bude v 18:27 SEČ. Světový den pozdravů (World Hello Day) se poprvé se slavil v roce 1973 (arabsko izraelská válka a USA uvedly svou armádu do pohotovosti) z iniciativy amerických studentů bratrů MacCormaků; v tento den by každý měl pozdravit alespoň 10 lidí, a tím si uvědomit potřebu osobního kontaktu pro udržení světového míru. Místo Světového dnu televize bych raději slavil - Světový den vymývání mozků.


Na pražském Vyšehradě bude uložená relikvie sv. Petra ..... V bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě bude v pátek uložena relikvie části oltáře sv. Petra z Pisy. Po několika staletích se tak plní přání císaře Karla IV., uvedl ve čtvrtek ředitel Vyšehradské kapituly Jan Kotous.

Římský císař a český král Karel IV. při své korunovační cestě na jaře roku 1355 do Říma zavítal také do Pisy. Navštívil nedalekou baziliku S. Pietro a gradus mare, ke které se váže tradice spojená s osobou prvního z apoštolů a také prvního papeže sv. Petra.

Bazilika stojí na místě, kde podle legendy sv. Petr přistál kolem roku 44 n. l. a kde měl u kamenného stolu sloužit svou první eucharistii na italském území. V dochovaných archivních materiálech se poměrně podrobně líčí, jak byla část Petrova stolu slavnostně předána Karlovi, na jehož pokyn ji vyšehradský kanovník kustod Siffrid odvezl papeži do Avignonu. Poté, co papež Inocenc VI. desku požehnal, byla s jeho svolením v roce 1355 věnována vyšehradskému kostelu.

Relikvie se stala cílem poutníků z celého českého království. Dovezení oltářní desky z kostela sv. Petra a gradu mare bylo také impulzem pro přestavbu vyšehradského kapitulního chrámu. Tato přestavba ale nebyla kvůli husitským bouřím nikdy dokončená. "V tomto období navíc zmizel sám oltářní kámen dovezený z Pisy," uvedl mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora.

Významnou relikvii se podařilo získat Vyšehradské kapitule nedávno. Od zástupců Pisánské kapituly získal vyšehradský kanovník a děkan Teologické fakulty UK Prokop Brož část kamenné desky z oltáře letos v březnu. "Tento kus kamene bude nyní uložen ve vyšehradské bazilice," dodal Pištora.      (Zdroj: Eurozprávy)


Jaderní fyzici z Řeže dokazují, zda Tycho Brahe byl zavražděn ..... Na výzkumu ostatků slavného dánského astronoma Tychona Braha, které budou na podnět dánských vědců 15. listopadu exhumovány z hrobky v Týnském chrámu, se bude podílet i Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR. Jaderní fyzici z Řeže chtějí přispět k objasnění příčiny astronomovy smrti analýzou miniaturních vzorků jeho kostí a vlasů pomocí jaderných metod.

Tzv. neutronová aktivační analýza (NAA) a měření rentgenfluorescenčního záření buzeného protony (PIXE) jsou vysoce citlivé jaderné analytické metody umožňující stanovení až 40 prvků v jednom vzorku. Vědci si od nich slibují, že pomohou potvrdit jednu z hypotéz, podle kterých byl Tycho Brahe buď otráven, pravděpodobně rtutí, nebo se otrávil sám při svých alchymistických pokusech, nebo zemřel na selhání ledvin ze zcela jiné příčiny. „Metoda NAA je založena na ozáření vzorku neutrony v jaderném reaktoru, při němž z přítomných prvků vzniknou jejich radioaktivní izotopy. Měřením vzniklé radioaktivity se stanoví koncentrace původně přítomných prvků. V metodě PIXE se zase urychlenými protony vzbudí elektronový obal atomu, který pak vysílá charakteristické záření X, tedy Rentgenovo záření, jehož změřením se stanoví obsah přítomných prvků,“ vysvětluje podstatu metod Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky.

Ve vlasech je uchován časový záznam přítomnosti cizorodých látek v organizmu

Podle Kučery jsou vlasy výborné médium zaznamenávající přítomnost určitých prvků či sloučenin v organizmu v čase: „Vlasy rostou známou rychlostí 10–15 mm za měsíc a při svém růstu do sebe pevně zabudovávají řadu prvků či sloučenin z krevního oběhu. Nalezneme-li v Brahových vlasech podstatně zvýšenou koncentraci rtuti proti ,normálním‘ hladinám v malém úseku vlasu blízko kořínku, bude to důkaz, že byl vystaven účinku rtuti v době těsně před smrtí. Pokud bude koncentrace rtuti zvýšená rovnoměrně po celé délce vlasu, bude to svědčit o tom, že účinky rtuti na jeho organizmus byly dlouhodobé.“ Ani to nelze u Braha vyloučit, protože kromě astronomických pozorování se zabýval alchymistickými pokusy a mohl být dlouhodobě vystaven účinkům rtuti nebo i jiných kovů.

Podobnou, i když ne tak dobře časově rozlišenou informaci lze zjistit i z analýzy kostí. Také kosti vyrostlé v určité době obsahují „záznam“ o výskytu prvků přítomných v této době v krevním oběhu. Ve vlasech a kostech Tychona Braha budou vědci zjišťovat i výskyt stříbra, zlata a kovů platinové skupiny (ruthenia, rhodia, palladia, osmia, iridia a platiny), s nimiž alchymisté mohli také pracovat. Metoda NAA je k těmto účelům velmi vhodná.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Prach z Itokawy ..... I když v roce 2003 sluneční aktivita již klesala, pár měsíců po startu se znenadála vyskytly dvě vskutku silné sluneční erupce. Sprška nabitých částic zasáhla i sondu nechráněnou magnetickým polem Země a vážně poškodila solární články. Pak jí v roce 2005 selhaly dva naváděcí setrvačníky a tak je téměř zázrak, že se podařilo sondu navést k cíli a uskutečnit na druhý pokus odběr asteroidálního prachu pomocí malého projektilu. Součástí mise byl i malý samostatný přistávací robotický modul Minerva. Kvůli problémům s navigací a určení vzdálenosti byl však vypuštěn předčasně a Itokawu minul. Po odběru vzorků, při kterém nikdo nevěděl, jestli byl úspěšný nebo ne, se Hayabusa vydala na zpáteční cestu o téměř tři roky delší, než měla v plánu. Při všech těch problémech doprovázejících projekt, lze letošní návrat sondy (13. června) považovat za velký úspěch. Naštěstí navzdory tvrdému dopadu zůstal kontejner se vzácnými a asi i nejdražšími zrnky prachu neporušený.

Ale není kapsle zcela prázdná? A když i ne, je to jisto-jistě mimozemská špína a ne pozemská kontaminace? Na zprávy se čekalo několik měsíců a první pozitivní výsledky rozborů JAXA oficiálně zveřejnila v úterý.

Po pečlivém otevření a prozkoumání vnitřku kapsle vědci nenašli žádný větší úlomek, jak tiše doufali. Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu odhalili okolo 1 500 zrníček, povětšinou menších než setina milimetru (> 10 mikrometrů). Chemické rozbory prý vylučují, že by mohlo jít o znečistění z místa dopadu, protože, jak uvádí zpráva, i když jde o minerály na Zemi zcela běžné, ty z asteroidu mají jiný poměr železa a hořčíku v krystalické struktuře. Jsou to převážně mikrozrníčka olivínu, pyroxenu a plagioklasu.       (Zdroj: OSEL)   


HAARP jako skutečná příčina problémů s počasím a dalšími katastrofami? Co to znamená pro nás? ..... Slyšeli jste už o systému HAARP? Toto zařízení, které je využíváno pro armádní účely Spojených států a je na Aljašce, vysílá do ionosféry Země obrovské množství energie (neviditelného záření), které je podle nezávislých vědců při zpětném odrazu paprsku na určené místo schopné nejen ovlivňovat počasí a tektonické systémy Země, ale dokonce i lidskou mysl, pokud je paprskem zasažena. Na první pohled se to zdá přinejmenším divné, ale pravda je, že HAARP dokáže vysílat takové množství energie, že změny například v systémech počasí opravdu způsobit může...

Začínám se vážně ptát, jestli i nynější celosvětové problémy s počasím nejsou ve skutečnosti záminkou, jak v lidech vzbudit uměle další strach, aby se s nimi dalo snadno manipulovat. Proč ne? Pokud si vyhledáte pár zdrojů informací, sami zjistíte, že HAARP takto vysokou energií schopnou měnit nejen počasí skutečně disponuje, a když USA má tolik tajných plánů na vybudování Nového světového řádu, proč by k zastrašování a manipulaci lidstva nevyužila všechny dostupné prostředky?

Nepřipadá vám také důležité ptát se na otázku, CO VŠECHNO VLASTNĚ MŮŽEME ZMĚNIT, POKUD SE SPOJÍME A ZAČNEME BOJOVAT PROTI TOMUTO FALEŠNÉMU SYSTÉMU, KTERÝ NEBEZPEČNĚ PŘERŮSTÁ V OTROCTVÍ? CO TO ZNAMENÁ, POKUD JE LIDSKÝ VYNÁLEZ ZODPOVĚDNÝ ZA STÁVAJÍCÍ CHAOS V KLIMATICKÉM SYSTÉMU? ZDÁ SE, ŽE SKUTEČNĚ VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA NÁS A NAŠEM KOLEKTIVNÍM POSTOJI K VĚCEM...

A spousta z nás ne a ne se probudit, ani se spojit. Jen se bojíme - ale to je přesně to, co druhá strana chce! Zastrašovat, manipulovat s lidmi, ničit, co jim přijde pod ruce, to oni umějí! Ale lásku neznají. Ovšem takoví lidé dnes vedou svět...

Líbí se vám tu? Nebo chcete změnu? Co jste pro ni schopni udělat? Co když HAARP je opravdu skutečnou příčinou nynějších problémů s počasím? Co bychom tedy vechno mohli společně změnit, kdybychom skutečně změnili své vědomí a vnitřní žebříček hodnot? Uvažujte o tom!       (Zdroj: Gnosis9)


Gravitační čočky odhalily nové galaxie ..... Gravitační čočky jsou obrovské hmotné objekty ve vesmíru, které dokáží „ohnout“ časoprostor a tedy i dráhu světla či jiného typu elektromagnetického vlnění. Díky tomuto podivuhodnému efektu se astronomům nedávno podařilo objevit řadu nových galaxií. A další objevy na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Jednou z nejkrásnějších vlastností Einsteinovy obecné teorie relativity je, že dokázala předpovědět řadu jevů, které v době jejího vzniku ještě nemohly být pozorovány. Jak se však experimentální technika zlepšovala, začalo se ukazovat, že jevy dříve známé pouze z teorie v přírodě skutečně nastávají a že celá ta podivná a nesmírně složitá teorie popisuje vesmír mnohem lépe, než to dokázala stará teorie Newtonova. Jedním z takových jevů byly i takzvané gravitační čočky. Einsteinova teorie totiž předpovídá, že v blízkosti velmi hmotných objektů jako jsou např. černé díry, galaxie či kvasary, se celý časoprostor neboli gravitační pole „ohne“ tak, že promění dráhu světelných paprsků (ve skutečnosti ohne přirozeně nejen dráhu světla, ale veškerého záření). Výsledný obrazec, který astronomové zaznamenají, má podobu prstence okolo „čočkujícího“ objektu, tzv. gravitační prstýnek.

Právě gravitační čočkování stálo za objevem několika galaxií, jejichž světlo se začalo šířit naším směrem v době, kdy byl podle odhadů astronomů vesmír stár 2-4 miliardy let, tedy zhruba třetinu dnešního věku. Za objevem stál podrobný rozbor dat z jednoho nejdůležitějších astronomických zařízení, Herschelovy vesmírné observatoře. Toto zařízení, které bylo vypuštěno na oběžnou dráhu okolo Země 14.5.2009, má za úkol pozorovat vesmír prostřednictvím infračerveného záření. Astronomové předpokládají, že se jim tímto způsobem podaří objevit i řadu dalších „starých“ galaxií a nahlédnout tak do blíže do doby, kdy náš vesmír vznikal.       (Zdroj: 21@století)


Saturn vyzařuje méně energie ..... Planeta Saturn postupně „zhasíná“, říkají astronomové. Podobně jako stolní lampa, které omezujeme přívod elektrického proudu, Saturn za poslední čtyři roky vyzařuje stále menší a menší množství energie v oboru infračerveného záření, přičemž jeho jižní polokoule je poněkud jasnější než severní. Tato informace byla publikována americkými a britskými vědci v časopise Journal of Geophysical Research-Planet. Tým výzkumníků, jehož vedoucím je Liming Li (Cornell University, Ithaca, USA), analyzoval data o intenzitě infračerveného záření Saturnu, získaná kosmickou sondou Cassini. Ukázalo se, že planeta postupně snižuje svoji jasnost: jen za poslední 4 roky nastal pokles o 2 %, efektivní teplota poklesla o 0,5 %.      (Zdroj: AstroVM)


Utajená obrana železné opony po roce ..... Právě před rokem, 17. listopadu 2009, jsme spustili webový projekt Českého rozhlasu Internet a Leonardo Utajená obrana železné opony, ve kterém společně s posluchači a návštěvníky webových stránek pátráme po téměř zapomenutém poválečném opevnění našich hranic.

Mapy rozmístění podzemních bunkrů se díky vašim nálezům postupně doplňují, prohlédnout si je můžete na adrese www.rozhlas.cz/bunkry. Na mailovou adresu bunkry@rozhlas.cz nám průběžně chodí informace o nově nalezených objektech i vzpomínky na jejich výstavbu či údržbu. Mezi nálezci jsou lidé, kteří narazí na bunkr náhodně při procházce krajinou, ale i tací, kteří mají hledání bunkrů jako koníčka a systematicky se snaží dohledat objekty, které v mapách chybějí. Ke druhé skupině patří trojce přátel ze Železné Rudy: Patrik Soukup, František Venclík a Petr Horáček. Vypravili jsme se za nimi, aby nám některé z nově nalezených bunkrů ukázali. Podívejte se na video, které jsme na místě natočili.

Bunkry u Železné Rudy

O hledání bunkrů připravili své vlastní video také Petr Horáček, Patrik Soukup a František Venclík, také na to se můžete podívat.

Pokud se chcete za bunkry do okolí Železné Rudy vypravit, už brzy nejspíš nebudete potřebovat přibližné mapy a kovovou tyč, se kterou byste proklepávali lesní porost. Projekt Utajená obrana železné opony neinspiroval jen hledače, ale také představitele města Železná Ruda. Chystá se zde totiž naučná stezka po bunkrech, která má mít hned dva okruhy. Několik bunkrů by tak mělo být volně přístupných k nahlédnutí i s patřičnými informacemi o jejich výstavbě. Jestli se projekt uskuteční, množná už na jaře bude mít Železná Ruda novou turistickou atrakci. A utajená obrana železné opony odkryje další ze svých tajemství.       (Zdroj + video najdete na stránkách ČR Leonardo)


Z proroctví na palmových listech ... (o budoucnosti Německa a Evropy) Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.

Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu). Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.

V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní svět). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná.      (Zdroj: Esoterikweb)


Obezita hrozí stále více lidem. Jak s ní bojovat? ..... Z další země přichází oficiální zpráva o krizi. V Austrálii je obezita hlavní příčinou úmrtí, které lze předcházet. Předčí tak kouření. Nové závěry výzkumu publikované tento měsíc v Australian & New Zealand Journal of Public Health jasně ukázaly závažnost otylosti v této zemi.

Studie ze Západní Austrálie ukázala, že přes 60 procent dospělých a jedno ze čtyř dětí mají nadváhu nebo jsou obézní. Tyto výsledky mají představovat vzorek populace celého národa.

Podle Bodenova ústavu pro obezitu, výživu a cvičení činily v roce 2005 přímé náklady Austrálie na potlačování nadváhy a obezity 20,5 miliard USD.

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje dospělého jedince jako obézního, pokud jeho index tělesné hmotnosti přesahuje hodnotu 30. Pro nadváhu je hranicí číslo 25.

Politici se nyní snaží přijít se způsoby, jak s těmito alarmujícími zprávami bojovat, nicméně je spousta způsobů, jak může každý z nás pomocí stravovacích návyků a životního stylu převzít odpovědnost za své zdraví, váhu si kontrolovat a obezitě zabránit.

Na ztrátu váhy žádná zázračná pilulka neexistuje. Prostě musíte jíst méně kalorií, než spálíte. Zní to tak snadno, ale dokáže to jen hrstka z nás.

Dobrá, než všichni přepnete do módu „PANIKA" a začnete uvažovat o tom, že hladovění místo snídaně to vyřeší, můžu vás ujistit, že nevyřeší. Vynechávání jídel nejenom zpomaluje metabolismus (což je oheň, kterým se kalorie spalují), ale vede také k nízkým hodnotám cukru v krvi a zvyšuje chuť na špatné druhy pokrmů.

V ideálním případě, abychom udrželi hladinu energie stabilní, bychom neměli být bez menšího jídla déle než pět hodin. Mimoto je si třeba uvědomit, že pojídání přes den spaluje více kalorií, než jedení odpoledne nebo večer.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Odbyt českých potravin má zvednout mediální kampaň ..... Tuzemští výrobci potravin chystají další krok ve snaze přimět zákazníky, aby ve větší míře kupovali jejich výrobky. Chystají informační kampaně v médiích, které by zákazníkům objasnily smysl nových projektů, jakými jsou označování kvalitních tuzemských potravin logem s českou vlajkou či význam vytvoření nových pravidel pro určování toho, které potraviny jsou skutečně čerstvé.

„Zahájení informačních kampaní bude logicky následovat po finalizaci pravidel a metodiky pro udělování těchto značek,“ řekl deníku E15 prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. Pravidla pro udělování loga s českou vlajkou a nápisem „Garantováno Potravinářskou komorou ČR“, stejně jako nový systém pro kontrolu čerstvosti potravin by chtěli potravináři mít k dispozici do poloviny příštího roku.

Tuzemští výrobci potravin si stejně jako zemědělci od nových projektů slibují zvýšení zájmu o české výrobky, a tím i nárůst tržeb a výroby. Děje se tak v době, kdy se česká vláda snaží snížit velký deficit rozpočtu a omezuje i některé výdaje na zemědělství a kdy se zároveň Evropská unie začíná bavit o pravidlech financování zemědělského rezortu po roce 2013. Německo a Francie totiž navrhují další přechodné období s rozdílnými podmínkami pro dotace zemědělcům v nových a starých členských zemích, jež čeští zemědělci dlouhodobě považují za nespravedlivé.

„Pevně věřím, že spojení všech projektů přinese v horizontu tří až pěti let zvýšení zájmu o domácí výrobky minimálně o deset procent. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení produkce a následně i tržeb,“ podotkl Toman.       (Zdroj: Agris)


18.11. 2010    Třetí čtvrtek v listopadu se oslavuje jako Mezinárodní nekuřácký den. Slaví se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině, v ČR se slaví od roku 1992, první Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977 American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great Amarican Smokeout.


Ke hluku okolo silnic ..... Nechci se vyjadřovat k ryze kocourkovským záměrům vyřešit otázku nadměrné hlučnosti kolem silnic tak, že se posune příslušná omezující hranice směrem nahoru. Ale chci upozornit na jednu věc ... ono to vypadá dost nevinně - zvýšit limit například z 50 na 55 decibelů se zdá být zvýšením "jen o 10 procent" ... jenže ony jsou ty decibely jednotky logaritmické, kde zvýšení o tři jednotky znamená zhruba zvýšení na dvojnásobek!!! Takže 5 dB navíc znamená skoro čtyřnásobný hluk. Vzpomeňte si, když se ještě citlivost filmů označovala podle normy DIN (dtto ČSN) - tak film s citlivostí 24 byl dvojnásobně citlivý než film s citlivostí 21. Takže pozor na to, jak nás zase chtějí opít rohlíkem ...


Dva druhy delfínů našly společnou řeč ..... Delfín skákavý a delfín brazilský, dva rozdílné druhy delfínů, při vzájemném setkání používají k dorozumění třetí jazyk, píše server BBC Earth News. Mořská bioložka Laura May-Colladová studovala mezidruhovou akustickou komunikaci při četných setkáních těchto dvou druhů delfínů u pobřeží Kostariky v Karibiku.

Oba druhy se od sebe liší jak velikostí, tak zvuky, kterými se dorozumívají s jedinci stejného druhu. Oba druhy se ale často potkávají a vytvářejí jedno hejno. Nezřídka při takových výpravách za potravou dochází k tomu, že větší a silnější delfíni skákaví obtěžují menší delfíny brazilské a dochází k potyčkám.

Pískání, kterým se normálně brazilští delfíni dorozumívají, obsahuje mnoho krátkých hvizdů vysoké frekvence, zatímco jejich větší spoluplavci komunikují výhradně dlouhým, táhlým pískáním v nižších tóninách. Při společných plavbách se ale jinak ustálená akustická komunikace obou druhů mění – spolu se navzájem dorozumívají tóny spíše střední délky a frekvence.

„Byl to velmi fascinující objev,“ říká May-Colladová. „Rozdílné komunikační struktury se při vzájemných setkáních staly homogenními.“ Dosud zatím ale není z výsledků pozorování jasné, jak k vývoji společné komunikace došlo. Je otázka, zda se tyto dva druhy naučily novou společnou řeč, nebo zda jazyk „vyvinuli“ brazilští delfíni v důsledku stresu vytvořeného dorážejícími kolegy jiného druhu. „Možná se menší delfíni naučili mluvit hlubším hlasem, aby odstrašili narušitele, kteří je šikanují,“ uvažuje May-Colladová.       (Zdroj: Ecomonitor)


Cenu Česká hlava získal odborník na retroviry a onkologii ..... Genetik prof. Jan Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR se stal letošním laureátem Národní ceny vlády Česká hlava pro rok 2010. Rozhodla o tom vláda na středečním zasedání.

Profesor Svoboda u nás mj. zavedl metody molekulární biologie včetně klonování prvního unikátního genu v tehdejším Československu.Jeho práce o retrovirech představují ve světě citační klasiku a ani nositelé Nobelovy ceny nemohli nezmínit Svobodův přínos k této problematice.

Profesor Jan Svoboda je jedním z celosvětově uznávaných klasiků v oboru retrovirologie ( retrovir je obalený živočišný vir vyvolávající nejrůznější infekce, zhoubné nádory, leukémii i AIDS). Již z počátku 60. let pocházejí jeho rané práce o biologii viru Rousova sarkomu (přímo přenosný zhoubný nádor drůbeže, vyvolaný specifickým rakovinovým retrovirem), který je v pravém slova smyslu pilířem našich znalostí o retrovirech. Tyto práce představují skutečnou citační klasiku (i podle měřítek Institute of Scientific Information) a ani H. Varmus a M. J. Bishop, nositelé Nobelovy ceny za objev a definici onkogenů, nemohli nezmínit Svobodův přínos této problematice.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Sladkosti a sex snižují stres ..... Radovánky jsou něčím více než jen zábavou. Dlouhodobě snižují úzkostné reakce v mozku. Neurovědci tvrdí, že jejich blahodárný efekt trvá nejméně týden.

V listopadovém čísle Sborníku americké akademie věd se objevil článek, pod nímž je podepsáno 17 autorů z celé řady zvučných psychiatrických a medicínských institucí. Mluvčími kolektivu se stali Yvonne Ulrich-Lai a Jakub Herman z University of Cincinnati. Jejich pokusy prý svědčí o tom, že radost z jídla dokáže dělat divy a proto bychom mu v krizových situacích měli věnovat větší pozornost. Argumentují výsledky pokusů na potkanech, kterým přilepšovali dvakrát denně sladkostmi po dobu dvou týdnů. Kontrolní skupině potěšení ze sladké šťávy odepřeli. Pak s oběma skupinami udělali testy v nichž se zvířata zaženou do zužujícího se rukávu, až se nakonec nemohou ani pohnout. Jde o běžně používaný standardizovaný způsob laboratorního týrání. I když se zvířatům nic hrozného neděje, pocit bezmocnosti je pro ně tak skličující, že to okamžitě dávají najevo svými fyziologickými hodnotami. Potkani, jimž dopřáli sladkostí, byli v mnohem větší pohodě, než ti, jejichž mlsný jazýček strádal. Projevovalo se to sníženou srdeční frekvencí i hladinou stresových hormonů glukokortikoidů. Parametry srdeční činnosti zjišťovali telemetricky voperovaným zařízením a ke sledování hladin hormonů sloužila kanila zavedená do cévy na myším ocásku. Rozdíl se projevil i v chování zvířat. Požitkáři po prodělaném stresu zvědavě prozkoumávali okolí a měli snahu navazovat kontakty s ostatními příslušníky svého druhu.      (Zdroj: OSEL)


Péče o vodní toky na území Krkonošského národního parku ..... Krkonošský národní park na svém území spravuje 550 km drobných vodních toků, které se nacházejí v povodí řek Jizery, Labe a Úpy. Většina těchto toků si zachovala bystřinný charakter, některé byly postupně zahrazovány. Hrazení bystřin, jehož výstavbu vyvolala již v roce 1897 katastrofická povodeň, má v této oblasti dlouholetou tradici.

Vybudované objekty, které jsou mistrovskými díly tehdejších kameníků, se zde zachovaly dodnes. Za zmínku stojí zejména zachovalé kamenné přehrážky na Čertově strouze, která je významným přítokem Bílého Labe. Tyto stavby, vyzděné bez použití pojidla (tzv. na sucho) z kamene vytěženého a upraveného na místě do předem navržených tvarů a rozměrů, přežily více než sto let. Dnes se řadí mezi kulturně-technické památky a jsou živou učebnicí pro hrazenáře.      (Zdroj: Enviweb)


Včely řeší složitý matematický problém ..... Problému obchodního cestujícího (viz Wikipedia) se věnuje mnoho vědců a matematiků. Snaží se najít způsob, jak při plánování trasy co nejrychleji najít nejkratší možné cesty procházející všemi zadanými body na mapě.

Že stačí prohledat všechny možné varianty a vybrat tu nejkratší? Obtíž je v tom, že se zvyšujícím se počtem měst počet možných cest velmi rychle roste. Hlavním cílem je tedy najít rychlý způsob hledání nejkratších cest.

Z kytky na kytku, z města do města ... O včelách většina lidí ví, že žijí v úlech a sbírají nektar z květin. Zatím ale nikoho nenapadlo blíže se zaměřit na trasy, kterými včely při sběru pylu létají. Tomuto problému se začali věnovat vědci z univerzity Queen Mary v Londýně. A výsledek byl nečekaný.

Při zkoumání trasy letu zjistili, že včela vybírá květiny v co nejkratší možné vzdálenosti. Také se nikdy na žádný květ nevrací dvakrát. Efektivně tak řeší Problém obchodního cestujícího.

Vědci k výzkumu použili počítačem řízené umělé květiny. Rozmístili je do prostoru a monitorovali pohyb včely. Po přeměření vzdáleností květin došli k závěru, že včela využila nejkratší možné cesty. Poté přidali další květiny, promíchali je s rostlinami, které již včela navštívila. Očekávali, že včela nejdříve navštíví již známé květiny a teprve poté poletí k novým. Avšak včela i v nových podmínkách našla nejefektivnější trasu, aniž by nejdříve letěla ke známým květům.

Včelí taktika letu vychází z nutnosti najít v přírodě nejkratší cestu k opylování největšího možného počtu květin a zároveň pak spolehlivě najít cestu domů. Může se to zdát triviální, ale musíme brát v úvahu, že to dokáže živočich s mozkem o velikosti menší než je špendlíková hlavička. Navíc zvládne vyhodnotit situaci mnohem rychleji než současné počítače.

Počítače sice dokážou během pár minut nalézt nejvhodnější trasu, avšak pouze s minimálním počtem zadaných míst. Se zvyšujícím se počtem měst se zvyšuje i doba potřebná k vyřešení úkolu. Proto v případech s vysokými počty míst počítače nevyhledají nejlepší řešení, ale jen takové, které přibližně odpovídá zadaným parametrům (nejkratší vzdálenost a nejnižší možný čas).

Na tomto principu fungují také automobilové navigace. Pokud hledáme trasu v přehledné silniční síti, pak navigace vyhodnotí optimální cestu. Ovšem v případě větší vzdálenosti a vyššího počtu dopravních uzlů přístroj zvolí přibližně nejvhodnější trasu. Jestli vás toto téma zajímá, přečtěte si, jak navigace hledají optimální trasu.

Včela má – oproti technice – také schopnost rozhodnout se o trase za letu, bez nutnosti přepočítání veškerých možností. I přesto však otázka praktického využití včely jako efektivního plánovače trasy stále zůstává otevřena.      (Zdroj: VTM Science)


Vídeň dál bojuje za ochranu klimatu, dává dotace na elektrokola ..... Vídeň se letos pustila do dalšího boje proti emisím z dopravy a za ochranu klimatu. V tomto roce výrazně podporuje ty, kteří nechtějí po městě jezdit autem, ale koupí si elektrokolo. Na jeho pořízení poskytuje radnice vysoké příspěvky. Zřizují se také veřejné "elektropumpy".

Vídeň patří k městům s nejlepší kvalitou života na světě a na svůj ekologický přístup je náležitě hrdá. Pyšní se třeba hustou sítí cyklostezek, která se neustále rozrůstá. Podíl jízdy na kole na přepravě činí v metropoli pět procent. Vznikající vídeňská vláda, v níž poprvé usednou Zelení, by ho do pěti let ráda zdvojnásobila.

Podle zjištění radnice za polovinou pochůzek nemusí Vídeňané dál než pět kilometrů, 70 procent je do deseti kilometrů. Podle vedení metropole je pro zvládání těchto vzdáleností ideální právě e-bike. V Rakousku se dá pořídit zhruba od 850 eur (asi 21 000 Kč). Cena kvalitnějších kol tu začíná ale asi na 1500 eurech (37 000 Kč). Tomu, kdo si elektrokolo koupí, dá magistrát až 300 eur (7393 Kč). Příspěvek už dostalo 2100 lidí. Původně měla radnice na podpory 300 000 eur. Pro velký zájem akci prodloužila.

"Chceme touto dotační akcí ještě víc lidí motivovat k tomu, aby ve městě nechali auto doma a v budoucnu své cesty absolvovali na dvou kolech - a tím šetřili životní prostředí a klima," řekla vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Simaová. Velký počet žádostí podle ní ukazuje, že se město s nabídkou podpory strefilo.       (Zdroj: Ekolist)


Lékařské mýty, které byste měli pustit z hlavy ..... „Do problémů vás nedostanou věci, které neznáte, ale věci, o kterých jste skálopevně přesvědčeni, a ony jsou jinak." Zde je pár lékařských mýtů, které prostě neexistují. ...

... Mýtus 5. Hamburgery jsou nezávadné, pokud maso uvnitř není růžové.

Vždycky si objednávám steak hodně syrový a možná pokouším štěstěnu. Ale hamburgery chci pěkně propečené. Nechci si zahrávat s bakterií E. coli 0157:H7, která má schopnost přežít v mletém hovězím mase i poté, co už růžové není.

Infekce touto bakterií způsobuje bolest břicha a silný krvavý průjem. Přibližně 5 procent seniorů a dětí mladších pěti let trpí uremickým hemolytickým syndromem, který vzniká právě z nedopečených hamburgerů. Syndrom způsobuje ničení červených krvinek a selhání ledvin a 3 až 5 procent pacientů umírá. To je příliš vysoká cena za polosyrový hamburger.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Částečné zatmění Slunce ..... V úterý 4. ledna 2011 dopoledne bude možné z území České republiky pozorovat částečné zatmění Slunce. Nebeské představení začíná v 8 hodin 7 minut a končí v 10 hodin 58 minut. Jeho průběh lze za příznivých meteorologických podmínek sledovat i pouhým okem, ozbrojeným patřičným ochranným filtrem - viz pokyny pro pozorování.      (Zdroj: AstroVM)


Nepozornost nás dělá nešťastnými ..... Většina z nás to zná: když máme myslet na to, co děláme, často se to nedaří. A z toho rozhodně není těžké být lidově řečeno „na nervy“. Psychologové z amerického Harvardu využili jako špióna lidských myšlenek iPhone a zjistili, že za naším pocitem nespokojenosti stojí nejčastěji právě nepozornost.

Lidská mysl se liší od mysli zvířecí především v tom, že velkou část naší vědomé aktivity spotřebovává přemýšlení o věcech, které právě nevidíme. Zatímco taková myš je zcela pohlcena pozorováním okolí, v němž se může vyskytnout potrava či predátor, lidská mysl stále bloudí po událostech minulých, budoucích či dokonce i takových, které ani nemohou nastat. Tato schopnost patrně stojí za tím, že se z nahé opice stal pán tvorstva. Schopnost představovat si to, co není, má však podle harvardských psychologů M.A. Killingswortha a D.T. Gilberta i svůj nepříjemný vedlejší efekt: činí nás totiž nešťastnými. A jak na to vlastně přišli? Využili toho, že dnes má prakticky každý člověk v kapse mobilní telefon. Pomocí speciální programu pro iPhone se v náhodných intervalech ptali 2 250ti respondentů na to, co zrovna dělají, zda skutečně myslí na to, co dělají a jak se právě cítí. „Bloudění v myšlenkách se ukázalo být naprosto všudypřítomné napříč všemi aktivitami,“ Killingsworth. Vyjádřeno v číslech: celých 46,9% času strávili lidé myšlením na něco jiného, než na to, co právě dělali. Právě v momentech myšlenkového bloudění vykazovali lidé podstatně menší míru spokojenosti. „Řada filosofických či náboženských tradic učí, že štěstí je třeba hledat v přítomnosti. Lidé, kteří mají být zasvěceni, se učí přinutit mysl, aby přestala cestovat. I tyto tradice tedy tvrdí, že bloudící mysl je myslí nešťastnou,“ uzavírají oba vědci článek, který vyšel nedávno v prestižním časopise Science.       (Zdroj: 21@století)


16.11. 2010     Šestnáctý listopad je Mezinárodním dnem tolerance - vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN 12. prosince 1996. U nás se slaví Den poezie, slavil se poprvé roku 1999, ve výroční den narození K. H. Máchy (1810). Dnes tedy uplynulo dvě stě let od narození tohoto básníka. Dnešního dne se před sto deseti lety narodila legendární česká automobilová závodnice Eliška Junková.

Sedmnáctý listopad je slaven jako Mezinárodní den studentstva; podnětem ke vzniku tohoto svátku byly události ze 17. listopadu 1939, kdy nacistický režim brutálně vystoupil proti českému studentstvu, 17. listopadu 1941 se v Londýně konala manifestace solidarity s českým studentstvem a uspořádání Mezinárodního studentského sněmu, na kterém bylo rozhodnuto, že 17. listopad bude slaven na památku českých studentů jako Mezinárodní den studentstva. Zároveň je tento den státním svátkem ČR jako Den boje za svobodu a demokracii.


Kde se vzalo slovo pes? Může souviset se slovem psát? ..... Jakkoliv i lidé, kteří mají k psům kladný vztah, budou asi pochybovat o jejich schopnosti napsat román, slova „pes“ a „psát“ údajně souviset etymologicky opravdu mohou; přičemž do stejného „pole“ by spadalo slovo pestrý. Snad proto, že v porovnání s vlkem a liškou mají psi různorodější barvu srsti. (Poznámka: Níže uvedený zdroj to bohužel blíže nevysvětluje, snad že se původně psalo barevně podobně jako malovalo?)

Jiný výklad říká, že pes může souviset s pisoárem (prostě jako důvod pro pojmenování se vzalo močení samců se zvednutou nohou). Další zase, že slovo pes souvisí s voláním na psa, abychom ho utišili – ps! Nebo se dokonce takto psi volali obecně, obdoba čiči: prý je dokladováno, že Ps se k přivolávání psů užívalo např. na Hané a na Chodsku.

Další teorie spojuje pes s „pást“ (nejen ve významu pást dobytek, ale i hlídat, ochraňovat – viz pastýř v biblických textech, dále i pastor, spasit...).

Čokl prý souvisí s cikánským označením pro psa – džukel – což se ale zase užívalo jen regionálně.

Co se týče jednotlivých psích plemen, vysvětlení jejich názvů jsou obvykle triviální. Buldok je opravdu býčí pes (obdoba jezevčíka či foxteriéra, krysaříka či ratlíka - rat), může zde být odkaz na sílu tohoto plemena, ale hlavně se tito psi dříve v Anglii používali k zápasům s býky.

Španělové asi nejsou španělští psi, ale spíše souvisejí s keltským span = králík. Barvíři jsou od krve, která se v lovecko-mysliveckém žargonu označuje jako barva. Čuvač, především slovenský, je asi od počuvať. Lajka zase souvisí s „lát“, ne nutně naříkat, ale spíše štěkat (poznámka: viz pražské Lysolaje – místo, kde lají lišky, přeneseně kde lišky dávají dobou noc).      (Zdroj: Science WORLD)


Jak poznat, že ježek potřebuje pomoc? ..... S přicházející zimou začínají lidé do Útulku pro poraněná divoká zvířata Správy KRNAP ve Vrchlabí nosit zvířata, která by – dle jejich soudu – zimu nepřežila.

Nejčastěji jsou zachraňováni ježci. Každý rok jich do našeho útulku lidé touto dobou přinesou několik desítek. Řada z nich by v přírodě skutečně nepřežila. Pracovnice v útulku je zbaví parazitů a pokusí se je vykrmit. I přes veškerou možnou péči se jarního sluníčka dočká větší polovina přinesených ježků.

V tuto dobu by ježci, kteří mají bez problémů přežít zimu, měli mít hmotnost více než 400 g. Jejich velikost by měla být zhruba stejná jako velikost velkého grepu. Takto velcí ježci se normálně uloží k zimnímu spánku. Pokud je jejich hmotnost menší, pravděpodobně zimu nepřežijí. Lidé, kteří na svých zahrádkách takto malé ježky najdou, je mohou odnést do útulku.

Stává se však v této době také často, že lidé do útulku přinášejí ježky, kteří mají větší než kritickou hmotnost a zimu by bez problémů přežili. V takovém případě nezbývá nic jiného, než ježka vzít a zavézt ho zpátky do vhodného prostředí.       (Zdroj: Ecomonitor)


Bezdězsko-Dokesko, krajina mezi odolností a stagnací ..... Předmětem tohoto textu jsou první výsledky výzkumného projektu, jehož objektem je asi 400 kilometrů čtverečních velké lesnaté území zhruba ohraničené městy Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Bakov nad Jizerou a Doksy (viz podrobněji první obrázek ve fotogalerii pod článkem). Časovým vymezením objektu zkoumání je celý holocén (holocén je současné geologické období, které začalo po konci poslední doby ledové – pozn. red. Ekolistu); ovšem s tím, že děje drobné a nedávné se chovají zásadně jinak a znamenají pro vysvětlení přítomnosti něco jiného než ony velké a vzdálené.

Na začátku projektu byl obecný, byť přírodovědnou empirií hojně podložený dojem, že jde o oblast nápadně osobitou a odlišnou od svého okolí, přinejmenším odlišnou svým zalesněním a neúrodností. Na tom jsme založili vymezení území, jehož hranice byly pak zvoleny podle souběhu hranic jehličnatých lesů, případně mokřadů a živinově velmi chudých písčitých či rašelinných půd. Takto pojatá oblast má mnoho společných vlastností v abiotickém prostředí, ve vegetaci i v historickém vývoji včetně vývoje lidského působení.      (Delší, ale zajímavé povídání najdete na stránkách Ekolistu)


Kam mizí ptáci na zimu? ..... Koncem zimy, na jaře a začátkem léta se těšíme na přírodu oživenou ptačím zpěvem. S příchodem podzimu pak krajina ztichne. Miliony ptáků od nás odletí na jih a ti, kteří zůstanou, nezpívají a na našich toulkách přírodou se s nimi skoro nesetkáme. Všímavějším lidem však na konci léta neuniknou houfující se vlaštovky a někomu se na podzim podaří uvidět i husy táhnoucí v typickém klínu.

Je to každoroční rituál. Na jaře se ptáci vrací domů, aby zde přes léto vychovali mláďata, a na podzim se poměrně nenápadně vrátí zase daleko na jih, kde stráví zimu. Každý rok tedy dvakrát podstupují často velmi dlouhou a namáhavou cestu přes nekonečné pouště, vysoká pohoří a rozlehlé hladiny moří.

Nabízí se otázka, proč ptáci nezůstávají a nehnízdí rovnou v oněch teplých jižních krajinách, kam odsud každoročně na podzim odlétají a na jaře se zase musejí vracet zpět. Je to tím, že v zimovištích je díky vysokému počtu zimujících ptáků daleko méně prostoru a tím pádem velká konkurence při hledání potravy a také větší počet ptačích predátorů. Naše končiny jsou na jaře a přes léto relativně bohaté na potravu a navíc je zde v letním období, na rozdíl od poloh blízko rovníku, den výrazně delší než noc, což je nesmírně výhodné při péči o potomstvo. Ptáci hnízdící v našich zeměpisných šířkách mají během dlouhých dní na svá mláďata podstatně více času a mají díky tomu i třikrát více potomků ročně, než ptáci hnízdící v tropech. Zimy jsou u nás ale tvrdé a druhy, které se jim nepřizpůsobily, musí proto odletět jinam. Jenže, jak ptáci poznají, kdy se vydat na cestu? Řada z nich naše území opouští často ještě v době, kdy je tady potravy dostatek a zdaleka to nevypadá, že by se blížil podzim. Třeba rorýsi od nás odlétají už přibližně koncem července a počátkem srpna. Rozhodující slovo v odletu mají vrozené biorytmy ptáků. Tyto „vnitřní hodiny“ pak ještě zpřesňuje délka dne tím, jak se postupně během roku mění.       (Zdroj: Příroda)


Potraviny jsou hlavním zdrojem bisfenolu A pro lidský organismus, konstatuje WHO .....  Podle závěrů mezinárodního panelu expertů (*), organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je potrava tím největším zdrojem nebezpečné látky bisfenol A (BPA) pro lidské tělo. Další zdroje nejsou ve srovnání s potravou příliš významné. BPA uniká z potravinových obalů, jako jsou plastové nádobky, láhve (včetně kojeneckých) nebo z vnitřních potahů potravinových konzerv. Mezi méně významné zdroje BPA patří prach v domácnostech, hračky, termální papír, zubní výplně, toaletní papír.

Odborníci došli k tomuto závěru poté, co přezkoumali všechny dostupné vědecké důkazy o této chemikálii a jejím vlivu na lidské zdraví. Podařilo se jim prokázat spojitost mezi studiemi, které analyzovaly koncentrace BPA v moči, a výzkumy, zkoumající množství BPA, které lidský organismus přijímá v potravě. Účastníci panelu konstatovali, že výsledky obou typů výzkumu spolu korespondují.

Experti se také pokusili namodelovat koncentrace BPA, které se pohybují v lidských tělech a konstatovali, že jsou poměrně nízké. To indikuje malou schopnost bioakumulace této látky. Nicméně několik posledních experimentálních a epidemiologických studií odhalilo škodlivé zdravotní dopady bisfenolu A i ve velmi nízkých dávkách.       (Zdroj: Greenpeace)


Superjídlo ..... Ochrannou bublinu imunity kolem dítěte, srdce bijící ve zdravém rytmu a štíhlé tělo plné vitality - to všechno lidem slibují funkční potraviny. Na českém trhu jich valem přibývá a zákazníci je chtějí více než ty "obyčejné" - a jsou ochotní za ně dát víc peněz. Často ale platí spíše za chytrou reklamu nebo za něco, co vůbec nepotřebují.

Trochu se divím, že jsem ještě naživu. Nechráním totiž svoji imunitu jogurtovými nápoji, které by ode mě odehnaly zlověstné bacily číhající všude kolem, nemažu si na chleba margarín s přídavky vitaminů, nesnídám cereálie se zinkem a vlákninou a nepiji minerálky, jež anoncují, že můj organismus udrží v dokonalé rovnováze.

Kromě "běžných" potravin se v regálech supermarketů stále více roztahují ty, které obsahují rozličné přídavky v podobě vitaminů, minerálů a jiných zdraví prospěšných látek. Obaly s obrázky slunce, rozesmátých dětí a spokojených jinochů a dívek nabízejí dva v jednom: jídlo a zdraví. Jsou ale potraviny, které jsou v nich zabalené, vážně lepší než ty ostatní?      (Nad tím se zamýšlí podrobný rozbor na stránkách Enviweb)


Nové přezbrojení proti virům ..... Bylo by možné zastavit virová onemocnění během dvou hodin, včetně dosud neléčitelné rýmy? Britští vědci odhalili nový mechanismus a tvrdí, že ano.

Dosavadní medicína stavěla na přesvědčení, že imunitní systém neuměl zasáhnout proti virům, které pronikly do buňky a rychle ji přeměnily na továrnu na rozmnožení viru a šíření nemoci uvnitř organismu. Nová třída léků však bude schopna zalarmovat imunitní systém a zničit i vir, který pronikne do buňky.

Během dvou až pěti let mají začít probíhat klinické testy nové třídy léků. A nepůjde jen o tak poměrně banální onemocnění, jakým je rýma, nýbrž i o nové léky vůči široké škále dalších chorob.

Viry jsou pro lidské zdraví stále nejhorším protivníkem, který si každoročně vyžádá nejvíce obětí – dvakrát tolik co rakovina. Za hlavní důvod smrtící účinnosti virů se považovala skutečnost, že působí uvnitř buněk, kde se umí skrýt před imunitním systémem i silnými antivirotiky.

Nová studie výzkumníků z Laboratoře molekulární biologie v Cambridge, zveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, dokazuje, že toto omezení vlastně neexistuje. Protilátky mohou do buňky ve skutečnosti proniknout právě s pomocí samotných virů a přinést jim okamžitou zkázu, a zabránit tak jejich množení a šíření v organismu.

“V každé učebnici imunologie se dočtete, že jakmile virus pronikne do buňky, znamená to konec hry, protože buňka je infikována. Nezbývá než zahubit infikované buňky,” popsal dosavadní nahlížení na průběh virových nákaz Leo James, který vedl výzkumný tým. Dosud se totiž vědci domnívali, že imunitní systém působí pouze v krvi a dalších mimobuněčných tekutinách. Jamesův tým odhalil další obrannou vrstvu, kterou je možné využít při vývoji nové generace léků.

Aktivace protilátek napojených na viry probíhá pomocí proteinu TRIM21, který postupně aktivuje viry drtící obranný mechanismus – ten působí rychle a efektivně během dvou hodin, než se stačí buňka proměnit na továrnu na viry, která umožňuje rozvoj nemoci.

Zmíněnou rýmu by tak mohl účinně zastavovat nosní sprej s bílkovinou TRIM21. „Tím se posílí protilátky, kterými organismus přirozeně disponuje. Výhodou je, že jeden lék může být potenciálně účinný vůči celé škále různých virů,“ zdůraznil příslib nové třídy léků doktor James. Zároveň je léčba založena na ničení viru a zabraňuje destrukci buněk.      (Zdroj: National Geographic)


Dny bez nocí ..... Obloha zasažená světelným znečištěním. Foto: Jan Kondziolka Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně v produkci Pavla Gabzdyla vyrobila krátký film Dny bez nocí. Ve vysoké kvalitě Vám jej přinášíme v tomto článku.

Pořad se týká světelného znečištění a ukazuje nejen světelné znečištění, ale také krásy noční oblohy, o které nevhodným osvětlením přicházíme. Nakonec také ukazuje řešení, jak svítit lépe. Film je volně šiřitelný, je možno jej shlédnout na youtube.com v různých kvalitách až po HD.      (Zdroj: Astro)


Úspěch první sluneční plachetnice ..... Japonská kosmická agentura vypustila kosmickou sondu, která vstoupí do historie. Stala se první sluneční plachetnicí a blíží se k Venuši.

Sonda nemá žádný motor, kupředu je tlačena slunečním zářením. Už dříve proběhlo několik pokusů vypustit podobný typ sondy, ale teprve japonským vědcům se to v květu povedlo. Na experiment netrpělivě čekali všichni příznivci kosmonautiky i čtenáři sci-fi literatury, protože tato sonda znamená splnění jednoho z technologických snů. Sonda se jmenuje IKAROS a její historický let právě probíhá. Pro Český rozhlas Leonardo poskytl o této zajímavé sondě rozhovor jeden z managerů projektu, docent Yuichi Tsuda z Japonské kosmické agentury.       (Dále čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Záchrana třeboňských seníků - 2010 ..... Třeboň obklopují tzv. mokrá luka, která reprezentují původní bažinatou krajinu. V dřívějších dobách byla hustě poseta malebnými seníky, do kterých si místní obyvatelé ukládaly seno. Protože se do podmáčené půdy mokrých luk v teplých měsících bořila kola povozů, muselo být seno uskladněno právě do seníků a sváželo se až s prvními mrazy. Jedině tehdy byl povrch dostatečně pevný, aby se na něm udržel povoz tažený koňmi či kravami.

Dnes už však málokdo suší seno pro vlastní hospodářství ve velkém, a tak se změnou životního stylu začali seníky chátrat, až se ocitly na seznamu ohrožených památek.

"Seníky jsou neodmyslitelnou součástí Třeboně, a proto jsme se rozhodli pro jejich obnovu, abychom tuto památku mohli zachovat i příštím generacím. Seníky ale nejsou majetkem města, proto jsme rádi, že se na nás někteří jejich vlastníci obrátili a městu Třeboň tyto stavby nabídli jako dar," uvedl starosta Jan Váňa.

V majetku města je již pět seníků, které mu darovali původní vlastníci. Na místě jedné ruiny vyrostla letos v září první replika seníku s použitím dvou původních trámů. Střecha je ze štípaného smrkového šindelu. Podle finančních možností města Třeboně (seník stál 410 tisíc) by měly postupně projít rekonstrukcí i další. Dva další seníky jsou v dobrém stavu a dva již v ruinách.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


15.11. 2010     Patnáctý listopad jako Den vězněných spisovatelů vyhlásil PEN - klub v roce 1993.


Stromy bojují se zločinností ..... Že stromy a lesy jsou plícemi naší planety, slyšel už asi každý. Ale málokdo tuší, že velikost a stáří stromů v městské zástavbě má výrazný vliv na míru kriminality. Podle závěrů studie Severozápadní lesní správy v USA, které zveřejnil server Environmental News Network, vzrostlé stromy ve městech snižují množství závažných trestných činů.

Sběr dat probíhal mezi lety 2005–07 ve městě Portland ve státě Oregon a zahrnoval úctyhodný počet respondentů, celkem 2831 rodinných domů. Výzkumníci zkoumali vztah mezi stromy a kriminálními činy. Za dvouleté období byla v oblasti volána policie k 431 trestným činů, přičemž většina z nich souvisela s majetkovou trestnou činností, necelá desetina připadala na násilné činy. K trestným činům docházelo jednoznačně méně v oblastech se vzrostlými stromy. Malé stromy, které brání ve výhledu, naopak míru kriminality zvyšují.

Mnohofaktorová analýza zohledňovala počet, velikost a stáří stromu, ale i objem koruny stromu. Výzkumník Geoffrey Donovan k hypotéze dodává: „Myslíme si, že velké stromy regulují kriminalitu. Je to jako prevence před zločinem – potencionální kriminálník vidí, že okolí je udržované, když je pečováno i o stromy.“ Podle něho tam, kde lidé pečují o zeleň, existuje i silnější vazba k domovskému prostředí. „Vzrostlé stromy nebrání ve výhledu. Zločinec ví, že zde bude při páchání trestné činnosti pravděpodobněji dopaden.“ Pokud má někdo před domem stromy nízkého vzrůstu, doporučují mu autoři prostříhat spodní větve tak, aby nebránily výhledu.       (Zdroj: Ecomonitor)


Viceprezident firmy Google: Příští rok Evropa zřejmě vyčerpá zásobu volných internetových adres ..... Začátkem příštího roku zřejmě Evropa vyčerpá zásobu volných internetových adres, varoval Vint Cerfe, viceprezident firmy Google, pokud poskytovatelé internetových služeb rychle nepřejdou k novému internetovému protokolu.

Většina internetu v Evropě používá IP adresy, standardizované r.1996 podle systému známého jako IPv4.

IPV4 má kapacitu 4 miliard internetových adresu, kdežto nový protokol IPv6 má kapacitu "340 bilionů bilionů bilionů" adres, uvedl Cerf.

Avšak kapacita systému IPv4 je skoro vyčerpána, už zbývají jen 4 procenta internetových adres a ty dojdou začátkem příštího roku. Podle Cerfa je to vážná překážka expanzi internetu a Evropa by na nový protokol měla přejít bezodkladně.       (Zdroj: Britské listy)


Z vína zatím ne, ale z kůže již vědci udělat krev umějí ..... Partě mladých lidí z Kanady se pomocí buněčné alchymie podařilo pleťové buňky převtělit do krevních. Jsou k nerozeznání od těch “pravých” a přímá přeměna fibroblastů na krvinky bílé, červené a krevní destičky by se mohla stát bezpečnější léčbou, než jakou nabízejí kmenové buňky.

Skot Ian Wilmut umí z buňky vemene udělat celou ovci.

Buněční vývojáři již vyrobili z fibroblastů ledasco. Srdeční sval, neurony i spermie. Nyní vědci z Hamiltonu hlásí, že umí vyrobit krev. Ian Wilmut ze skotského Edinburgu sice není členem objevitelského týmu ale v branži se vyzná - z jediné buňky stvořil ovečku Dolly. Úspěch svých kanadských kolegů komentoval kouzelnou větou: “Jeden pomalu nabývá dojmu, že jde udělat cokoliv z čehokoliv”.      (Blíže čtěte na stránkách OSEL)


Evropská studie dokazuje škodlivost biopaliv ..... Biopaliva ničí přírodu. Náklady na jejich výrobu se Evropě nevyplatí, říká nová evropská studie.

Byznys s biopalivy dostal ránu. Evropa má poprvé přesně spočítáno černé na bílém, že její tažení za zlepšením životního prostředí přinese opačný výsledek. Pokud totiž podle nejnovější studie Evropského institutu pro politiku životního prostředí naplní EU své cíle, aby 10 procent v benzinu a naftě tvořily biosložky, přinese to paradoxně o 56 milionů tun skleníkových plynů více. Výroba biosložek zažívá v Česku podobný boom jako solární energetika.      (Zdroj: Enviweb)


Přírodní cestou proti ledvinovým kamenům ..... Ledvinové kameny jsou minerální usazeniny nejčastěji tvořené vápníkem, kyselinou močovou nebo cysteinem (aminokyselina). Oficiální medicína mívala různé teorie jak se tyto „kameny“ utvářejí a dlouhé roky tvrdila, že vznik ledvinových kamenů nemůžete zcela ovlivnit, i když nedostatečný pitný režim je jako spoluviník uznáván i zde.

V přírodní medicíně raději tvrdíme, že člověk si nějakým způsobem za své ledvinové kameny může sám a proto jejich vznik ovlivnit může. Kromě nedostatku vhodných tekutin upozorňujeme především na chronické překyselování. To je poznatek, na který se v obecnější rovině upozorňovalo již dávno (Hippokrates: „Ze všech složenin našich tělesných sil se kyseliny projevují jako ty nejškodlivější.“).

Bez ohledu na jejich způsob vzniku, ledvinovým kamenům se můžeme vyhnout přírodní cestou bez toho, abychom se uchýlili k chemickým lékům. Experti se shodují, že jeden z hlavních faktorů tvorby kamenů je dieta. Vegetariáni a lidé, kteří jedí dostatek čerstvé zeleniny, mají o polovinu nižší nebezpečí ledvinových kamenů oproti lidem s nedostatečným příjmem zeleniny. Další rizikové faktory zahrnují obezitu a opakované infekce ledvin.

Jedna z efektivních cest jak rozrušit již vzniklé ledvinové kameny je konzumovat pouze vodní meloun ve velkém množství po dobu jednoho dne. Půst o vodním melounu pomáhá vyčistit ledviny i celý zbytek vašeho těla. Pravidelná konzumace vodního melounu zastane prevenci před ledvinovými kameny.

Ledvinové kameny tvořené kyselinou močovou se často nachází v příliš kyselé moči. Třešně, jahody, jablečný džus, chřest a kopřivy pomáhají přetvořit moč na více zásaditou. Přílišná konzumace bílkovin může způsobovat přílišnou kyselost moči. Bylinky jako tužebník, sušený přestup, sadec nachový, jitrocel jsou hojně využívané v čínské medicíně na léčbu potíží s ledvinami a pomáhají zbavit moč přebytečné kyseliny močové.

Petržel je výborné diuretikum a tak je dobrým lékem proti ledvinovým kamenům a otokům. Věří se, že pomáhá eliminovat odpadní produkty jako je močovina a další kyselé metabolity. Čerstvá petržel je také velmi výživná.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Stojí za temnou hmotou nově objevená částice? ..... Objev nové elementární částice znamená ve světě fyziků vždy velkou senzaci. V jedné z největších fyzikálních laboratoří světa, americkém Fermilabu, byl možná nalezen důkaz pro existenci dříve neznámého čtvrtého typu neutrina. Tento objev by dokonce mohl fyzikům napomoci s vysvětlení temné hmoty.

Existenci tajemné a dříve nepozorované částice, neutrina, teoreticky předpověděl velký švýcarský fyzik Wolfgang Pauli již v roce 1931. Od teoretické předpovědi k jejich skutečnému objevu však uběhlo celých 25 let. Může za to neskutečná drobnost těchto částic, které navíc s běžnou hmotou prakticky nereagují. (Fyzikové např. spočítali, že k zachycení alespoň poloviny neutrin pocházejících ze Slunce bychom potřebovali olověnou stěnu tlustou celý jeden světelný rok). Donedávna znali fyzikové 3 základní typy neutrin, které vědci poeticky nazývají „chutí“: tzv. elektronové, mionové a tauonové neutrino. Nikde však není napsáno, že tento počet by měl být konečný.

Experimentálním výzkumem neutrin se dlouhodobě zabývají fyzikové ve Fermilabu nedaleko Chicaga ve státě Illinois. Jejich nedávné experimenty naznačují, že by rodina neutrin mohla zahrnovat ještě přinejmenším jednu „chuť“. A jak na to vlastně fyzikové přišli? Pro jejich výzkum využívají skutečnosti, že neutrina se mohou neustále přeměňovat jedno v druhé. Při tomto procesu, tzv. oscilaci, se velmi drobně mění hmotnost této částice. Při nedávných experimentech však ve Fermilabu naměřili oscilací více, než kolik by odpovídalo čtyřem známým „chutím“. Novou hypotetickou částici nazvali „sterilní neutrino“, jelikož na něj nepůsobí ani silná, slabá ani elektromagnetická interakce, ale pouze gravitace. Zajímavé a důležité je, že podle teoretických předpokladů platí to samé pro temnou hmotu, která podle jistých modelů tvoří podstatnou část hmotnosti vesmíru. Na potvrzení domněnky o souvislosti nových neutrina a temné hmoty si však budeme muset ještě nejspíš nějaký ten rok počkat.       (Zdroj: 21@století)


Vyhodnocení piv, pivovarů a dalších kategorií v roce 2010

Desítka roku ... „Desítka“, legislativně „de facto“ výčepní pivo, je nepochybně nejmasovější kategorie u nás, neboť na spotřebě piva se u nás podílí téměř z 55%.

Letošním vítězem se stává, v této dlouhodobě nejrozmanitější kategorii, výtečně sladěné pivo Březňák - světlé výčepní, z pivovaru ve Velkém Březně. Jde patrně o jediné pivo, které má ( a lze i doplnit –stále- ) svoji tvář a je tak spojeno se jménem Viktora Cibicha, místního velkého znalce piva a jednoho z nejportrétovanějších Čechů v historii.

Celkové pořadí desítek:

1. Březňák, světlé výčepní pivo (Pivovar Velké Březno)

2. Moravské Sklepní (Pivovar Černá Hora)

3. Bernard, tradiční české světlé pivo (Pivovar Humpolec)

Jedenáctka roku ... Boom jedenáctistupňových piv, který začal cca před 4 roky je skutečně nevídaný a dnes již bychom velice obtížně hledali pivovar, který nemá běžně ve svém sortimentu „jedenáctku“ a konkurence je v této kategorii čím dál těžší. Této skutečnosti jsou si vědomé i nadnárodní pivovarnické společnosti, protože tzv. „jedenáctku“ připravují zpravidla z jiné kmenové várky než ostatní světlá piva.

Letošní vítěz ale nic takového nemá zapotřebí a jeho vítězství v naší soutěži je sice prémiové, avšak více než zasloužené. Pivo je z kraje, který je sám o sobě nasáknut pivem a chmelem a stejně tak voní toto zlatavé prémiové pivo. Letošním vítězem se stává jedenáctka Žatec Prémium, – tedy jak praví slogan – ležák z kraje, kde je pivo doma.

Celkové pořadí jedenáctek:

1. Žatec prémium ( Žatecký pivovar )

2. Otakar 11% (Pivovar Polička)

3. Postřižinské pivo 11% ( Pivovar Nymburk )

Dvanáctka roku ... Kategorie „dvanáctek“ je nepochybně v naší České kotlině ze všech nejprestižnější a rovněž výběr vítěze je tradičně nejobtížnější.

Pivovar, který si dnes odnese ocenění, je dalším naprostým nováčkem mezi našimi historickými vítězi. Plně zde můžeme mluvit o Fénixu, který povstal z popela – jde totiž o jeden z pěti českých větších pivovarů, který byl uzavřen a následně se dokázal –byť až po dvou generacích- vrátit na český trh. (Uzavřen byl v roce 1969, další várka zde byla uvařena 2006.)

V návaznosti na anketní část soutěže SPP jde pak o skokana roku, neboť na první místo se tento úžasný ležák dostal až z 32.pozice v loňském roce.

Celkové pořadí dvanáctek:

1. Koutská dvanáctka ( Pivovar Kout na Šumavě )

2. Svijanský Rytíř ( Pivovar Svijany )

3. Chotěboř Prémium ( Pivovar Chotěboř )

(Další výsledky najdete na stránkách Sdružení Přátel Piva)


Počátek cesty do snů ..... Počítačový neurovědec chce vyvinout stroj, který bude dekódovat a zaznamenávat myšlenky a sny. Princip metody dr. Morana Cerfa z Kalifornské Univerzity tkví v podrobném sledování aktivity jednotlivých neuronů. Dr. Cerf totiž zjistil, že existuje souvislost mezi různými pojmy či představami a momentální aktivitou přesných skupin nervových buněk. Podle podrobného pozorování tedy lze pro daného pacienta vytvořit individuální databázi, chcete-li „překladový slovník“, který obsahuje vztah mezi myšleným pojmem a skupinou buněk, které se současně aktivizují. Každý člověk by ale musel mít svou individuální databázi, protože každý má obecně svou vlastní sadu neurologických vzorců.

Po určité době byl dr. Cerf schopen z pouhého neurologického monitoringu, který srovnal s databází pojmů daného jedince, poměrně dobře zjistit, na co tento člověk myslí, co má před očima nebo čím se právě zabývá. Tyto experimenty ovšem probíhaly v bdělém stavu. Teď je Cerfovým cílem vývoj přístroje s pracovním názvem „zachytávač snů“. Ten by se měl podobným způsobem ponořit do mozku sledované osoby, která právě zakouší sen. Dr. Cerf chce obdobnou databázi pojmů pro oblast snů vytvořit následným slovním popisem snů, ale také dalším poměrně logickým, nicméně překvapivým způsobem. Testované osoby budou sledovat různé příběhy z filmů a k těmto prvkům se přiřadí pozorovaný vzorec neurologické aktivity. Funkční paralela snů a filmů je podle výzkumníka dostatečně odůvodněná.

K tomuto plánu se kriticky staví např. Dr. Roderick Oner, klinický psycholog a odborník na sny. Připouští jisté souvislosti, ale nedomnívá se, že monitoring mozku lze nasadit v oblasti interpretace snů nebo jej využít v terapii. Trochu problematické je, že podrobný monitoring mozku se dosud provádí pomocí implantovaných elektrod. Pro vědce i pokusné osoby bude lepší vyčkat na senzory nové generace, které se nebudou muset chirurgicky zavádět. Tuto techniku také bude možné využít pro analýzu motorických signálů u paralyzovaných pacientů, analýza pojmové činnosti by mohla být užitečná i pro pacienty s poruchami řečové komunikace. Takovým pacientům by pomohlo vytvoření vhodného protetického rozhraní člověk – počítač, tato idea ale zatím působí spíš jako vědecká fikce.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Jak z nás internet dělá hlupáky ..... Jedním z neměnných pravidel světa je fakt, že vývoj odměňuje přizpůsobivost. Stojí za ním nevyřčený, desítky milionů let starý předpoklad, že kdo je schopen přizpůsobit se okolí, bude posílen. Až pak přišel Google.

„Předpokládáme, že vyhledávače placené z reklamy budou z definice příznivě nakloněny inzerentům a již méně zájmům spotřebitelů. Praxe, podle níž se první místo ve výsledcích internetového vyhledávání prodává, je obzvlášť záludná, protože uživatelé mají malou možnost vědět, jestli si dotyčný odkaz zaslouží na prvním místě být či nikoli.“ Tak praví dvanáct let starý text, jehož společnými autory byli zakladatelé společnosti Google Sergej Brin a Larry Page.

Od roku 1998 se poměry jaksepatří změnily. Přesněji řečeno, změnily se poměry v Googlu, ne ten fakt, na nějž oba bystří mladíci v předcházejícím odstavci upozorňovali. Google a jeho konkurenti dnes výsledky vyhledávání prodávají zcela běžně a umisťují reklamu všude, kde to jen trochu jde. Jestli jejich vyhledávač zvýhodňuje inzerenty i jinak, nemáme ponětí, protože nevíme, jak funguje onen proslulý firemní algoritmus; můžeme v tom šéfům Googlu buď věřit, nebo ne.

Poté, co Google převzal distributora webové reklamy DoubleClick, se de facto stal na netu největší inzertní firmou. Odtud také plyne drtivá většina jeho příjmů. „Jsme teď firma přes reklamu,“ radoval se letos v rozhovoru pro The Guardian výkonný ředitel Googlu Eric Schmidt. Jaké světlo to vrhá na jeho jiný výrok, totiž „chci, aby vám náš vyhledávač nejen našel, co hledáte, ale aby vám řekl, co budete chtít udělat potom“, si každý může domyslet sám.      (Dále čtěte na stránkách VTM Science)


Tabák a nikotin jsou velmi prospěšné – jako pesticid ..... To, že tabák měl dříve víc než jen konzumní kuřácké využití, bylo v průběhu století téměř zapomenuto. V minulosti ale zahradníci dobře věděli, že z listů tabáku lze získat roztok, který zároveň likviduje hmyzí škůdce na pěstovaných plodinách. Studie uveřejněná serverem ScienceDaily však tuto polozapomenutou zkušenost s novými závěry oprášila. Tabák dnes po chemické úpravě pyrolýzou může nalézt využití v přírodním zahradničení jako organický pesticid.

Špatná reputace tabáku, sušeného a kouřeného kvůli vysokému obsahu nikotinu, způsobila celosvětový úpadek malopěstitelů tabáku. Tým Cedrica Briense začal nedávno zkoumat možné využití tabáku jako biopesticidu. Pyrolýzou tabákových listů, tedy jejich rozkladem za velmi vysokých teplot, izolovali nerafinovaný bioolej. Ten pak vyzkoušeli na široké škále hmyzích škůdců, 11 různých houbách, čtyřech bakteriích. V testu byla i mandelinka bramborová, hlavní zemědělský škůdce, který je stále více odolný vůči běžně užívaným prostředkům. Olej z tabákových listů si z hmyzem poradil beze zbytku a zablokoval růst dvou druhů baktérií a jedné houby. Bioolej tak může sloužit jako vítaný zdroj příjmů pro pěstitele tabáku a současně jako přírodě blízký pesticid pro ostatní zemědělce.       (Zdroj: Ekolist)


12.11. 2010     Dvanáctého listopadu 1944 byla náletem Royal Air Force definitivně potopena německá bitevní loď Tirpitz. Připomeňme si její předchozí vážné poškození britskými miniponorkami zvanými "káčátka", po jejichž útoku v září 1943 se bitevní loď stala neschopnou plavby po širém moři.

Sobota 13.listopadu patří  Mezinárodnímu dni nevidomých. Ten byl vyhlášen v roce 1946 k výročí narození Valentina Haüye (1745), francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých. Dále je v sobotu Den stromu a dřeva; vyhlásila Botanická zahrada UK z iniciativy výtvarníka Martina Patřičného a zpěvačky Hany Hegerové.

V neděli 14. 11. je Světový den diabetiků - tento den byl zvolen k výročí narození objevitele inzulínu kanadského lékaře a nositele Nobelovy ceny Frederika Bantinga (1891), slaví se od roku 1991, vyhlásila Mezinárodní federace diabetu a Světová zdravotnická organizace


Generální stávka, ano či ne? ..... A co kdybyste šli rovnou do generální stávky? zeptal se jeden z diskutujících vůdce odborů Jaroslava Zavadila v televizní debatě. Mluvilo se o stávce 8. prosince. Na to (tj. na generální stávku) přijde řeč, až uvidíte, co je teď na stole – odpověděl Jaroslav Zavadil. A dodal, že na stole je technická novela zdravotního pojištění, která je „velké svinstvo“, protože pojišťovny chtějí zase své peníze, farmaceutické společnosti se pakují a lidé budou jen platit a platit. To, co přijde, je vlastně katastrofální zásah do financování systému zdravotnictví.

Vzpomněl jsem si přitom na smrťáka z divadla Járy Cimrmana, který slibuje: Co já, ale ten, co přijde po mně, to bude, pane, jiný sekáč. A ohlašuje tím smrtku, která bude kosit za první světové války.

Co ještě musí přijít, abychom zjistili, že nám někdo pod nohama demontuje podlahu, židle, stoly, to, na čem jsme dosud stáli, seděli? Likviduje se ne už sociální stát, ale stát vůbec. A je vůbec ještě generální stávka účinným nástrojem, aby se něco změnilo?

Je asi třeba nejdřív přiléhavěji pojmenovat, co se tady děje. Václav Bělohradský tomu opatrně říká oligarchizace. Lepší slovo je fašizace, fašizující tendence v řízení a vedení společnosti. Oligarchie je jenom „normální“ úzká vedoucí skupina, fašizující oligarchie je vedoucí vrstva, která urputně a s uplatněním mocenských pák, bez demokratické diskuse, prosazuje své „banditské“ zájmy a zájmy svých „spolubanditů“.

Bez veřejné diskuse, bez propočtů, analýz, bez odhadu dopadů probíhají všechny „škrty“ a „reformy“. Bez debaty a se souhlasem a podporou médií, která dávno neuznávají základní lidskou a právní hodnotu: Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana!       (Zdroj: Britské listy)


Do EU od příštího července jen s čipy ..... Ten, kdo by chtěl cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU, má možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním. Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy, kočkami a fretkami.

Zatím tedy, ještě sedm měsíců, jsou dva možné způsoby označení zvířete, a to tetováním a mikročipem. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.

Tak cestovatelé pozor! Při plánování cest po členských zemích EU nezapomenout na očipování svého chlupatého společníka či společnice!      (Zdroj: tisková zpráva SVS ČR)

Na voly to neplatí ???


Předběhli dobu o 55 tisíc let ..... Technologická revoluce v jihoafrické jeskyni Blombos ... Jeskyni Blombos na samém cípu jihu Afriky obývali přibližně před 75 tisíci lety lidé, kteří svými způsoby výroby pazourkových zbraní nebo ozdob předběhli ostatní o 55 tisíc let. Místní tlupa moderních lidí hi-tech civilizaci ve srovnání s ostatními ve zbytku světa.

Vedoucí výzkumu Vincent Mourre tvrdí, že na místě nálezu, je řada jasných důkazů, že zdejší obyvatelé používali metodu štípání kamene, která je jinde poprvé doložena až o 55 tisíc let později. O výzkumu informuje nové vydání časopisu Science.

Pokud si uvědomíme, že od stavitelů pyramid nás dělí jen nějakých 4000 let, je odstup výrobců zbraní a šperků z Blombosu opravdu obrovský. Ukazuje také jaké akcelerace technologického vývoje mezitím lidstvo dosáhlo.

Tajemství štípání kamene  ... Dávný výrobce nejprve prvním úderem kladivem podobnému nástroji rozštípl vhodný kámen a následně jej pomalu tvaroval – třeba do podoby velmi ostrého nože. Podle vědců, není zcela jasné, jak mohli lidé právě v této jeskyni o tolik let předstihnout jiné lidské tlupy.

Je však možné, že právě zdejší populace stála u počátku pravěké technologické revoluce, která jejím potomkům poskytla výhodu. Na základě ní mohli účinněji lovit a s pronásledováním migrující zvěře se šířit do všech koutů světa.      (Zdroj: National Geographic)


Světelný smog nám vzal hvězdné představení ..... Lidstvo již odedávna pozorovalo noční oblohu a možná právě na základě pozorování hvězdného nebe se zrodila věda, píše na El País astrofyzik Josep M. Trigo Rodríguez z Institutu vesmírných věd. V současné době ale obyvatelé velkoměst mnoho příležitostí zamýšlet se pod hvězdnou oblohu nemají. Důvodem je světelné znečištění.

Podle Rodrígueze se spousta odborníků i amatérských pozorovatelů nočního nebe shoduje, že novým typem zhoršení životního prostředí je právě nadměrné světelné znečištění oblohy, tzv. světelný smog, který je způsoben rozptylem světla z umělého osvětlení v prostředí.

Závažnost celého problému lze dokumentovat na čerstvých snímcích Pyrenejského poloostrova vytvořených z vesmíru astronauty NASA. Snímky ukazují hned několik zářících měst, mezi nejvýraznější příklady patří Valencie, Madrid, Sevilla, Zaragoza, či Granada. Valencie se přitom v oblasti světelného znečištění řadí mezi evropské špičky, na což již před osmi lety upozorňovala zpráva z tamní univerzity podpořená tisícovkami občanů. Nikdo jí však nevěnoval patřičnou pozornost, píše Rodríguez.

Světelný smog ale není podle něho žádnou banalitou, přitom má jednoduché řešení. Vyzařovat světlo do vesmíru je neekonomickým plýtváním energie, které navíc způsobuje obtíže lidem žijícím pod úrovní lamp pouličního osvětlení (někdy až do výše třetího patra). Kromě toho příliš intenzivní a špatně nasměrovaná světla způsobují mnoho nehod na křižovatkách a dálnicích, jelikož vytváří nejenom falešný pocit bezpečí, ale také mnohem temnější stíny. Ornitologové tvrdí, že mrhání světlem má za následek matení nočních tvorů i migrujících ptáků, kteří často vyčerpáním umírají.

Rychlým řešením je zákaz instalací kulových světel bez kryté vrchní poloviny. Z nich totiž až 50 % světla září vzhůru. Regulovat by se měly reflektory a lasery v turistických oblastech, lákající na diskotéky. Nejedná se přitom o nastolení temnoty, zastavení rozvoje průmyslu ani snížení bezpečnosti, kterou přiměřené noční osvětlení poskytuje. Jednoduše jde o efektivní využití energie, kterého lze docílit použitím úsporných sodíkových svítilen se stínidly, omezením veřejného osvětlení a nasvícení památek v hodinách s minimální aktivitou obyvatel a podobně.       (Zdroj: Ecomonitor)


Proč se mít rád? ..... Každý rok potkávám mnoho lidí. Z některých je cítit štěstí a spokojenost, mnoho lidí však hledá a nenachází. Co odlišuje tyto dvě skupiny ? Všiml jsem si jednoho velkého rozdílu.

Lidé, kteří dokáží i z neúspěchu a neštěstí znovu vstát a nakonec dosáhnou toho, co chtějí, mají něco, co ti ostatní nemají. Je to velká a opravdová důvěra v sebe a ve svět kolem nich. Kdo nemá důvěru nebo aspoň víru, vzdá to. Přestane se snažit. Abychom mohli něčeho dosáhnout, abychom se mohli uzdravit nebo pracovat na svém růstu, musíme nejdřív chtít. Chtít by znamenalo zbytečnou ztrátu energie a času, kdybychom neměli alespoň představu, že to můžeme dostat. Proto když chceme, aby někdo chtěl, musíme mu nejdřív pomoci, aby získal důvěru, že to je možné.

Skoro to vypadá, jako by o našem životě tato schopnost opravdově důvěřovat rozhodovala ze všech nejvíc. Ale jak ji získat, když ji zatím nemám ? A jak vůbec poznat, že nemám dost důvěry ? Poznáte to podle Vašeho života. Pokud máte pocit, že je Váš život sledem věcí, které jste zvládli, prokázali jste důvěru v praxi. Pokud víte, že jste se dokázali dostat z neřešitelných situací a zvládli úkoly, na kterých jiní selhali, máte důvěru a současně ji každým takovým úspěchem posilujete. Čím víc se naopak bojíte, tím méně máte důvěry. Pokud se bojíte opustit vztah nebo zaměstnání, ve kterém se necítíte dobře, ukazujete tím jen nedostatek důvěry v sebe a ve Vesmír. A současně svou důvěru každým takovým rozhodnutím zmenšujete. I důvěra je stejná jako svaly. Když si ji necvičíte, ochabuje. A když ji naráz přetížíte nad míru, poškodíte si ji.

Jak tedy cvičit svou důvěru, aniž bych si tím ublížil ? Mnoho lidí dělá tu chybu, že se snaží zbavit svého strachu. Avšak to k větší důvěře nevede. Ta se dá získat jen tím že svůj strach uzdravíme. Chci Vám nabídnout jednoduché cvičení, kterým budete postupně a bezpečně posilovat svou důvěru v sebe. Jakmile si ji vybudujete, získáte „skokem“ i důvěru v něco, co je nad námi, aniž byste se tím museli víc zabývat. Je jedno, jestli teď máte jakékoliv výhrady k Vesmíru či ŽIVOTU, jakmile získáte plnou důvěru v sebe, pocítíte, že nejsme odděleni a pak budete vědět.      (Zdroj: Sám sobě přítelem)


Pozor na medvědy ve volné přírodě ..... V Českých zemích, tedy přesněji na Moravě či Slezsku, například v Beskydech či na Vsetínsku, je medvěd k vidění jen vzácně. Avšak na Slovensku jsou jejich počty nezanedbatelné. Zejména v těchto podzimních dnech se zde medvědi objevují častěji v blízkosti lidských sídel, kde shánějí něco k snědku, aby se dovykrmili na dobu zimního spánku.

A setkání s medvědem ve volné přírodě nemusí být nic příjemného. Minulý týden byl na Slovensku zaznamenán případ, kdy medvěd napadl pracovníka sjezdovky na Skalnatom plese ve Vysokých Tatrách. Naštěstí to odnesl „jen“ pokousáním a škrábanci. Je tedy třeba, aby si podzimní turisté dali pozor, zejména v místech, kde se medvědi vyskytují. Ale tam jsou na tuto skutečnost upozorňováni. Na turistických cestách s tímto rizikem je dobré se proti všem zásadám pohybu v přírodě chovat hlučněji, medvěd je přirozeně plachý a raději unikne. Když jde o medvěda zvyklého pohybovat se v okolí lidí a vybírat odpadky z nádob k tomu určených, je pak jednou z možností duchapřítomně medvědovi něco hodit, například svačinu, a když se jí začne věnovat, nenápadně se rychle vzdálit.

Při náhodném nečekaném setkání opravdu může hrozit nebezpečí a poranění může být vážné. O výskytu medvědů v dané lokalitě mohou svědčit jeho značky, kterými si vymezuje své teritorium, například odrané stromy (oloupaná kůra do výše dospělého člověka) či trus, popřípadě charakteristické stopy. Při nečekaném setkání s medvědem může účinně pomoci i speciální sprej. Jeho účinnou složkou je capsacin, který způsobí dočasné opuchnutí sliznice očí, nosu a plic. Je k dostání ve speciálních obchodech i na Slovensku (více na info@selmy.cz. nebo info@slovakwildlife.org, http://www.medvede.sk/index.php?action=sprej).

Když už byla zmínka o snech, „medvěda ve snu viděti“, údajně znamená křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. hyena, tygr, apod., přinášejí neštěstí a svár…      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nový polymer by se mohl stát „elektrárnou v oknech“ ..... Vývoj nových materiálů v nanooblastech přináší v posledních letech jednu zajímavou novinku za druhou. Američtí vědci přišli nedávno se speciálním průsvitným fotosenzitivním filmem o struktuře včelího plástu, který by mohl být nanesen např. na okna a vyrábět elektrický proud.

Představte si dům, který by měl na střeše solární panely a v oknech speciální látku, která by v kontaktu se světlem generovala elektrický proud. Takový dům by byl nejen energeticky soběstačný, ale mohl by vyrábět elektřinu i pro ostatní. Tato vize by se mohla v nedaleké budoucnosti uskutečnit díky objevu polovodičového polymeru vyztuženého uhlíkovými nanovlákny, který se dokáže ideálně rozprostřít po ploše skla tak, že skrze něj nechá světlo bez problémů procházet. Takovou látku připravili nedávno fyzikální chemici z Centra pro funkční nanomateriály při Národní laboratoři v Brookhavenu v New Yorku. Za velmi přesně stanovených podmínek se směs rozmístí po povrchu skla a vytvoří šestiúhelníkovité útvary, které při pohledu shora připomínají včelí plást. Tato struktura vznikne díky unikátnímu postupu, který využívá proud kapiček vody o průměru menším, než jeden mikrometr. Když se rozpouštědlo vypaří, polymer vytvoří strukturu včelího úlu. Obvod šestiúhelníků tvoří právě nahromaděný fotosentizitivní materiál. „Naše metoda je v podstatě poměrně laciáná a navíc má potenciál k tomu, aby se přestěhovala z laboratoře do výrobních hal,“ vysvětluje výhody nového technologického postupu jeden ze spoluautorů objevu Zhihua Xu.       (Zdroj: 21@století)


Výstava Královský sňatek ..... Na Staroměstském náměstí v Praze byla ve středu 3. listopadu, v domě U Kamenného zvonu, otevřena prestižní výstava „Královský sňatek“, která má připomenout velkou historickou událost našich dějin – spojení lucemburské dynastie s naší dynastií přemyslovskou. Dynastie přemyslovská sice po mužské linii vymřela, ale Jan Lucemburský se oženil s ženskou reprezentantkou rodu Eliškou Přemyslovnou. Výstava se koná v historickém domě, kde královský pár určitý čas bydlel.

Z jejich manželství vzešel nejslavnější český král a císař Karel IV. Tato významná historická událost byla připomenuta dne 1. září 2010 na hradě Křivoklátě, u příležitosti prezentace zlaté mince, vydané Národní bankou k 700. výročí tohoto sňatku. Národní muzeum, obě města Praha a Lucemburk i další instituce na úrovni obou států se spojily, aby připravily tuto významnou výstavu jako ukázku dávné spolupráce dvou států v Evropě. Jak vyplývá z projevu kardinála Vlka, proneseného na Křivoklátě, tento dějinný zlom v naší historii byl uskutečněn z iniciativy a za spolupráce církve v té době. Bez aktivity významných cisterciáckých opatů se širokým evropským rozhledem, biskupa Jana IV. z Dražic a dalších biskupů spřízněných s Lucemburky, by k této zlomové události našich i evropských dějin nedošlo. Tak byla vzdáleně připravována nejslavnější doba našich dějin, doba Karla IV.      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Princip Reinkarnace a Karmy ..... Z poslednich par let stravenych na techto strankach jsem zjistil, ze spousta lidi odmita reinkarnaci a karmu jednoduse proto, ze jim nerozumi, proto se je tu pokusim strucne vysvetlit. Omlouvam se, ale po slohove strance nejsem prilis zdatny.

Reinkarnace ... Tato cast se vice-mene shoduje s budhistickymi predstavami. Jeden zivot je hrozne kratka doba na to, abychom pochopili, proc na sebe musime byt navzajem hodni, pomahat si a mit se radi. Proto se porad prevtelujeme, dokud nedosahneme dokonalosti, dokud to nepochopime, potom uz neni potreba se reinkarnovat.

Karma ... Je nastrojem, jak teto dokonalosti dosahnout. Když ucinime neco spatneho, vrati se nam to, abychom si uvedomili, ze tudy cesta nevede. Naopak kdyz nekomu nesobecky pomuzeme jakymkoli zpusobem, do ktereho vlozime nejake usili nebo se obetujeme (tzn. Bezduchy dar na charitu nepomuze), odmeni nas. Je to spravedlnost, zly clovek bude napriklad jednou obklopen zlymi lidmi, takze se mu to vrati a snad si svoji chybu uvedomi.

A co důkazy?

Dukazem je samotna lidska mysl. V podvedomi je ulozeno naprosto vsechno, co jsme kdy prozili, nase vjemy, nalady, pocity. Vedci vypocitali, ze temito informacemi bychom za cely svuj zivot naplnili jen nepatrnou cast nasich pametovych bloku, ale cteni techto skrytych informaci ulozenych v podvedomi pro nas bylo zatim zahadou.

Pote vedci z jineho oboru, psychologove, na to prisli. Pomoci hypnozy (pozor, nepredstavujte si kouzelnika s hodinkami, kterymi primeje lidi delat banalni veci) primo propojili vedomi a podvedomi, coz pacientum umoznilo nahlednout do jejich minulosti. Vyuziva se to hlavne k odstraneni psychickych bloku jako strach z vysky - regresni psychoterapie. Vetsinou se pacientovy problemy znacne zmirnily, pokud se narazilo na jejich pricinu. Znovuproziti daneho zazitku uvolnilo zabrany a pripadna fobie se zmirnila nebo zmizela.

Postupne sli i do raneho detstvi a kdyz ani tam nenasli problem, zkusili jit jeste dal a prisli na neco necekaneho. Pamatujeme si i nas zivot v deloze, jako mluveni lidi a to dokonce i v dobe, kdy nemame jeste vyvinuty sluch, stejne tak jako slepy clovek jakymsi zazrakem pri regresni terapii vidi sve okoli.

Pak zkusili jit jeste dal a bum.. narazili na minuly zivot. Vsechny informace ziskane z minulych zivotu sedi naprosto presne, i kdyz to nikdo puvodne vedet nemohl, protoze se na to prislo az o par let pozdeji!       (Dále čtěte na stránkách Esoterikweb)


Nová naučná stezka Bučín nabízí poznání krásné přírody, bohaté historie a odpočinek od starostí všedních dnů ..... Zcela novou a současně velmi zajímavou naučnou stezku nazvanou Bučín otevřely Lesy ČR v blízkosti obcí Tetčice a Omice v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. Stezka turisty a návštěvníky provádí nejkrásnější částí přírodního parku Bobrava, který je součástí lesního revíru Bučín. Hlavní část tohoto revíru tvoří komplex bučínských lesů rozprostírající se jižně od toku říčky Bobravy. Převažují zde listnaté porosty se zastoupením dubů, buků či habrů.

Stezka začíná v údolí Brahovického potoka, u místní studánky, vede ke křižovatce cest pod bučínskými hájenkami na místo zvané Opice. Odtud se vrací zpět přes Brahovické louky na svážnici Kukačka a končí na křižovatce cest u Červené louky. Z tohoto místa to již není daleko do obce Hlína, kde je možné navštívit rozhlednu Vladimíra Menšíka.

„Trasa naučné stezky není náročná, přibližně tři a půl kilometru zvládnou po zpevněných cestách včetně krátkých zastavení u devíti informačních tabulí i méně fyzicky zdatní lidé. Náklady na vybudování stezky dosáhly téměř čtvrt milionu korun. Lesy ČR výstavbu hradily ze svého Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Věříme, že nová naučná stezka návštěvníky upoutá nejenom krásami zdejší přírody, ale také mnoha zajímavostmi, kterými se revír Bučín vyznačuje,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brno.

V průběhu putování bučínskými lesy lidé poznají také střípky z bohaté historie. Třeba středověkou obchodní stezku, která vedla středem lesů a směřovala z Brna do Ivančic nebo zbytky starého zájezdního hostince vypáleného za třicetileté války. Za zmínku stojí i středověké hradisko – hláska – strážní věž. Tyčila se nad křižovatkou v Brahovickém údolí. Dodnes jsou zde patrné tři ochranné valy a přístupová cesta od jihovýchodu.       (Zdroj: Agris)


11.11. 2010     Druhý čtvrtek v listopadu vyhlásila Evropská organizace pro jakost (EOQ) jako Světový den jakosti (kvality). Slaví se od roku 1989 a v ČR svátek zajišťuje Česká společnost pro jakost.

Jedenáctý listopad je jako Den válečných veteránů věnován památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice. Dnes také začíná Mezinárodní týden vědy a míru.


Tajná poselství v kódech DNA ..... DNA [deoxyrihonukleavá kyselina] by v blízké budoucnosti mohla nahradit mikrofilmy špionů. Několika severoamerickým vědcům se podařilo zakódovat tajnou zprávu do části této kyseliny obsahující dědičnou informaci. Unikátní experiment uskutečnila skupina molekulárních biologů z lékařské školy Monte Sinai v New Yorku. Doktor Carter Bancroft, vedoucí týmu, zakódoval pravděpodobně nejproslulejší tajnou zprávu druhé světové války. Zněla: "6. června, invaze Normandie." Fragment ONA s touto informací byl spolu se třemi miliony jiných vláken umístěn na papír jako sotva viditelný bod. Najít ho mezi ostatními by ovšem dokázali pouze ti, kteří by znali klíč k jeho identifikaci.      (Zdroj: Smísené okolí)


Nový airbag ochrání při nehodě cyklistovu hlavu ..... Ve Švédsku vyvinuli pro cyklisty bezpečnou airbagovu helmu. Ta v případě nehody „vystřelí“ z límce, rozvine se po celé hlavě a ochrání ji. Zároveň má prý být stylovým doplňkem pro cyklisty, kteří chtějí dobře vypadat, píše server Road CC.

Helma se nazývá Hövding (švédsky „náčelník“) a airbag je umístěn v límci kolem krku cyklisty. Límec je dodáván v různých barvách a lze ho oddělit od airbagu a umýt.

Při crash testech se airbag rozvine dostatečně rychle, aby cyklistu ochránil. Nejvyšší rychlost kola při simulovaných srážkách však byla jen 20 km/h. Je tak otázkou, jestli se airbag dostatečně rychle rozvine i při nehodě, která by se stala ve vyšší rychlosti, píše Road CC. Podle společnosti Hövding, která stejnojmenný airbag vyvinula, ročně ve Švédsku kvůli nehodám zemře 40 cyklistů a dalších zhruba 30 000 se zraní. Třetina smrtelných úrazů se týká zranění hlavy, uvádí společnost.       (Zdroj: Ekolist)


Nominujte bankovní poplatky ..... Server www.bankovnipoplatky.com vyhlašuje 6. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskuteční nejen v České republice, ale i na Slovensku.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nejde vám matematika? Pomohou elektrické šoky! ..... Matematika patří pro žáky i studenty spíše ke strašákům, než k lákadlům. Existují však i lidé, které příroda obrala i o zcela elementární matematické schopnosti, jako je například prosté porozumění významu číslic. Britští vědci nedávno zjistili, že matematické schopnosti se výrazně zlepší po stimulaci mozku slabým elektrickým proudem.

Dyskalkulikem neschopným proniknout do podstaty tak jednoduchých úkonů, jako je sčítání či násobení, může být i člověk, kterému inteligence rozhodně nechybí. Za tímto postižením může stát jak vývojová porucha mozku, tak jeho poškození díky úrazu či degenerativního onemocnění. Tým vědců z univerzity v britském Oxfordu však nedávno přišel se způsobem, jak příznaky tohoto onemocnění zmírnit. Využili k tomu způsob, který se stal během poslední dekády mezi neurology velmi populárním, takzvanou přímou transkraniální stimulaci elektrickým proudem (TDCS). Tato neinvazní metoda povzbuzuje aktivitu neuronů v jistých částech mozku a výborně se hodí např. pro stimulaci míst poškozených v důsledku mrtvice. Neurologové pod vedením Roi Cohena Kadoshe tímto způsobem stimulovali jistou oblast temenního laloku, o níž již předcházející pokusy ukázaly, že je podstatným způsobem zodpovědná za naši schopnost počítat. Po elektrické kůře vykazovaly mozky pokusných osob skutečně znatelné zlepšení, které navíc vydrželo celých 6 měsíců. „Naše metoda z vás žádné Einsteiny neudělá. Mohla by však napomoci lidem, kteří mají problémy s běžnými úkony, jako je porozumět cenovkám v supermarketu či spočítat si drobné,“ uvádí na pravou míru význam výsledků svého týmu Kadosh.       (Zdroj: 21@století)


Rwanda zasadí 44 milionů stromů ..... V rámci celostátního týdne výsadby stromů plánují Rwanďané na pokyn ministra lesního hospodářství a dolů vysadit 44 milionů stromů. Zpráva uveřejněná na serveru AllAfrica popisuje ambiciózní plán na obnovu zelených porostů v zemi poničené vleklou občanskou válkou.

Podle plánů by do roku 2020 mělo být osazeno na 30 % Rwandy. Stromy se mají sázet podél silnic a na místa určená u každé vesnice pro pěstování stromů. Každá vesnice má vysázet 15 hektarů stromů.

„Není to pouze o jednom týdnu, ve kterém budeme sázet stromy,“ tvrdí ministr Christopher Bazivamo, stromy se budou podle něj sázet pořád. „Nadcházející období dešťů je ale pro výsadbu stromů nejpříhodnější.“ Bazivamo dále říká: „Lidé nemohou žít v zemi bez stromů. To je důvod, proč klademe důraz na jejich výsadbu a ochranu.“      (Zdroj: Ecomonitor)


Matka Země se probouzí, člověče neboj se a pomoz jí se zrodem Je snad něco nového na poznání, že žijeme na Zemi? ..... Přestože o původu našich duší můžeme s úspěchem a dlouze polemizovat, naše fyzická těla jsou beze zbytku tvořena surovinami a materiály, které nám naše matka Země propůjčila pro to dobré, co pro ni máme během svého života udělat či vytvořit.

Je to přesně v souladu s pohnutky rodičů, kteří si plánují z Lásky pořídit dítě.

Z Lásky je velice důležité podtrhnout, neboť dítě vnímá informace či energie matky i v prenatálním věku a nevěřili byste, jak silně dítě podvědomě ví, zda je chtěné či nikoliv - mám ve svém životě několik zářných příkladů.

Rodič dostane dítě do života, stará se o něj tak, jak nejlépe sám dovede a s radostí spatřuje první odvážné krůčky toho malého a roztomilého, co sám "stvořil".

Možná jsme nad tím ještě takto nepřemýšleli, ale člověk dokáže bez pomoci technologií reprodukovat pouze sám sebe. Tímto aktem se člení do role jakéhosi spoluautora stvoření - Boha či poloboha. O tom, že jsme spolutvůrci všeho dění na planetě Zemi snad dnes již nikdo nepochybuje - je to vidět dokonce již z Kosmu.       (Celé povídání najdete na Gnosis9)


Ovlivňuje nás pořadí sourozenců? ..... Od psychologů a odborníků často slyšíme vyjádření, ve kterých se zvýrazňuje primární rodina jako základ, který si pak člověk s sebou odnáší do svého dalšího života. Na základě této „výbavy“ pak funguje ve světě, navazuje vztahy, hledá si partnery a zakládá svou vlastní rodinu. Sourozenecké konstelace, a tedy pořadí člověka, které zastává mezi sourozenci tak může ovlivnit pozici v partnerském vztahu a chování partnerů v dospělosti.

Samozřejmě nic neplatí absolutně a nemůžeme tedy v žádném případě říct, že dva lidé se k sobě nehodí pouze proto, že je k pohromě a rozvodu předurčuje nesprávné pořadí sourozenců. To určitě ne. Pro celkové fungování, osobnostní struktury, fungování ve vztazích apod. hraje roli celá řada dalších faktorů jako je např. temperament, vlastnosti osobnosti, minulá zkušenost, sociální vlivy apod. – a sourozenecké konstelace jsou pouze jednou částí skládanky, která nás tvoří. Proto výklad toho, v jakém pořadí jsme se v rodině narodili, nám dává jen část vysvětlení pro to, jak můžeme vystupovat později v našich dalších vztazích.

Když nám třeba určitým způsobem sourozenecké konstelace nepřejí, protože s partnerem tvoříte rizikovou dvojici právě z hlediska sourozeneckých konstelací, nikde není napsáno, že tento vztah nebude harmonický. Může být. Může být právě z toho důvodu, že rizikovost sourozeneckých konstelací pozitivně a vhodným způsobem vyváží jiné vlastnosti vztahu – např. společné zájmy, hodnoty, životní cíle nebo kompatibilita povahových rysů partnerů, jejich vzájemné doplňování se v jiných oblastí společného života apod.

A samozřejmě, platí to i naopak, jinak vhodná sourozenecká konstelace obou partnerů nemusí zaručovat bezproblémový vztah a partnerství. Konflikty můžou způsobovat rozdílnost povah, názorů, postojů, i když si partneři z hlediska sourozenecké konstelace „sedli“.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Dva jazyky zaženou Alzheimera. Alespoň na čas ..... V oddalování nástupu Alzheimerovy nemoci se zatím žádný lék nevyrovná cizím jazykům. Lidé hovořící dvěma a více jazyky totiž podle vědců získávají až pět let k dobru.

Epidemiologické studie naznačují, že fyzicky, mentálně i sociálně aktivní životní styl je faktorem, který svého majitele může do určité míry chránit před nástupem Alzheimerovy choroby. Díky němu se totiž v mozku vytvářejí „kognitivní rezervy“, které mohou kompenzovat akumulaci plaků amyloidu a další patologické změny. Vědci z kanadského Baycrestova střediska pro geriatrickou péči teď předložili důkazy, že na vytváření kognitivních rezerv a oddalování příznaků Alzheimerovy choroby se podílí také to, že člověk hovoří více než jedním jazykem.

Ve své studii vědci zhodnotili klinické záznamy 211 pacientů, u kterých byla diagnostikována pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby. 109 pacientů hovořilo pouze anglicky a 102 bylo bilingvních. Výsledky studie ukázaly, že u bilingvních pacientů byla diagnóza stanovena v průměru o 4,3 roku starším věku než u těch, kteří mluvili jen svým mateřským jazykem. Také nástup klinických příznaků byl u pacientů hovořících dvěma jazyky pozdější: o 5,1 roku. Učit se cizí jazyky jako prevence Alzheimera bohužel nefunguje. Ale pokud je umíme a nemoc nás postihne, můžeme z toho alespoň nějaký čas těžit.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Proč lidé nerecyklují zářivky? Na internetu si každý může najít své sběrné místo! ..... Dle výsledků letošního průzkumu agentury Markent v polovině případů skončí nefunkční zářivky z domácností v komunálním odpadu. Jejich odevzdání k recyklaci je dnes však již velmi snadné.

Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností. V případě lineárních a úsporných zářivek je to dokonce o něco více, ale stále asi polovina respondentů uvádí, že bez rozpaků vyhodí nefunkční zářivku do směsného komunálního odpadu. "To zřejmě souvisí i s tím, že si lidé stále neuvědomují skutečné přínosy zpětného odběru pro životní prostředí," říká Alexandr Hanousek za EKOLAMP. "V letech 2005 až 2009 investoval EKOLAMP do recyklace, rozvoje sběrné sítě a vzdělávacích projektů 218 milionů korun. Je to přímá investice do životního prostředí," shrnuje Hanousek. Jeho slova potvrzuje i fakt, že materiálové využití dosahuje u zářivek až 94 %, a navíc se při jejich odborném zpracování do životního prostředí nedostane ročně několik desítek kilogramů toxické rtuti.      (Zdroj: Enviweb)


Zákazník je přece inteligentní ..... Španělský ptáček, moravský vrabec, štramberské uši, psí sádlo, to jsou názvy výrobků, u kterých zákazníci většinou dobře vědí, že místní či věcné určení je jen obchodním názvem. Ano španělský ptáček není ze Španělska, není ani ptáčkem, a je z hovězího, moravský vrabec také není z Moravy, ani není vrabcem ale kouskem vepřového, a ony uši jsou cukrářským výrobkem. U výrobku nazvaného Psí sádlo je malým písmem dodáno, že jde o originální bylinnou mast.

Jistě by leckdo dokázal vynajít další výrobky nazvané podobným někdy až zavádějícím způsobem. Jenže to je cílem výrobce, vzbudit zájem, vyvolat asociaci, vzpomínku, reminiscenci. Snaha prodat originální výrobek odlišitelný od těch druhých je legitimní a pochopitelná a je i cílem dosáhnout mezinárodního uznání této originality.

Některé názvy jsou nechráněné a víceméně obecné, jako moravské či označení jako selské, kde zákon neurčuje podmínky, které musí výrobce u takto označených výrobků splnit. Jiné to už bude třeba u debrecínského párku či ostravské nebo spišské klobásy. A předpisy chráněné speciality jako Pražská nebo Ardenská šunka, ty může vyrábět jen ten, kdo dodrží přesně stanovené limity.

Takže milému zákazníkovi lze doporučit na výrobcích si pečlivě přečíst etiketu, aby zjistil, co se pod kterým označením skrývá. Pak se například dozví, že mast Psí sádlo není opravdu ze psů.      (Zdroj: Agris)

A na slivovici jste zapomněli ...


10.11. 2010     Právě před 40 lety byl k Měsíci vypuštěn Lunochod 1. Osmikolové vozidlo bylo dlouhé 2218 mm a vážilo 756 kg; bylo vybaveno dvěma televizními kamerami, spektrometrem k chemické analýze, francouzským odražečem a řadou dalších přístrojů. Za deset a půl měsíce ujel po měsíčním povrchu 10 540 metrů, odeslal 20 000 snímků a pořídil 25 chemických rozborů půdy.


Američtí vědci se budou bránit skeptickým názorům na oteplování ..... Američtí klimatologové chystají kampaň proti skeptikům zpochybňujícím teorii globálního oteplování. Hodlá se jí zúčastnit kolem 700 vědců. Znepokojují je především konzervativní členové Kongresu, kteří chtějí zrušit pravidla omezující emise skleníkových plynů a vyhrožují vyšetřováním prominentním vědcům, kteří zastávají teorii oteplování planety. Informoval o tom deník The Los Angeles Times.

Podle něj se klimatologové ve Spojených státech tradičně nepletli do politiky a většinou se vyhýbali i novinářům. Nyní se to ale mění. Svůj podíl na tom prý má i výrazné posílení republikánů ve volbách do Kongresu, jež se konaly minulý týden. Jejich strana totiž vůči globálnímu oteplování zastává spíše skeptické postoje.

Americká unie geofyziků proto dnes hodlá oznámit, že 700 klimatologů souhlasí s tím, že budou jako odborníci odpovídat na otázky související s globálním oteplováním a roli člověka ve znečišťování vzduchu. Nezávisle na nich pak vzniká ještě další skupina znepokojených vědců, kteří hodlají bojovat proti skeptikům.       (Zdroj: Ekolist)

Tak mám pocit, že se vracíme do dob, kdy se "rozhodnutím strany" poroučelo větru, dešti ... Teď se bude "bojovat proti skeptikům" - kde chybí seriózní fakta a argumenty, budeme se fackovat ... protože jinak by spousta lidí přišla o kšefty


Nový zákon o ovzduší: kontroly kotlů a pokuty nebudou ..... Vlečka dusivého kouře vycházející z komína sousedova domku hodiny a hodiny přímo na váš pozemek. Situace, ze které je každou zimu zoufalých mnoho obyvatel. Možnost postihnou „notorické kuřáky“ je však opět v nedohlednu – poplatky za zastaralé kotle i kontroly v návrhu nového zákona nebudou.

Kontrolu kotlů v rodinných domech navrhl před dvěma lety tehdejší ministr životního prostředí Bursík. Přímo v domech by se jednou za tři roky kontrolovaly, jestli splňují emisní limity. Návrh také počítal s tím, že by domácnosti, které by nesplňovaly limity pro ekologičtější vytápění, platily 500 korun za rok, částka by se však mohla dostat až na 3 tisíce.

Mluvčí ministra životního prostředí Pavla Drobila potvrdila, že ministr takovéto kontroly nechce a v návrhu nového zákona nebudou. "Vám by se snad líbilo, kdyby vám každý měsíc někdo zvonil u dveří a říkal: Jdu se podívat, čím topíte ve svém kotli, jestli máte ledničku takovou nebo makovou, drtičku odpadu zapnutou?" řekl Drobil v rozhovoru pro Právo.

„To že z nového zákona vypadnou kontroly kotlů či případné sankce, je škoda“, komentuje situaci Vendula Krčmářová z Arniky. „Jejich cílem není obtěžovat občany, ale zajistit dodržování alespoň základních ekologických parametrů pro vytápění. Krom toho, že někteří lidé spalují odpady, se na vysokých emisích z topenišť podílí často také fakt, že je zařízení zastaralé, neudržované či nesprávně seřízeno“, dodává.

Ministerstvo chystá osvětovou kampaň, která by měla vést k tomu, aby lidé topením neotravovali ovzduší ve vsích. Osvěta je potřebná a měla by být základem, ale ne všichni lidé se při vytápění chovají nevhodně z neznalosti. Co pak s nimi? Měl by zde být takový nástroj, který takovéto hříšníky postihne.      (Zdroj: Arnika)


Čeští politici dostali energetickou lekci ..... Ekologické organizace uvítaly doporučení Mezinárodní energetické agentury (IEA), která dnes varovala, že vláda by "mohla dělat více" a "soustředit zdroje" na konkrétní opatření, jež zajistí, aby česká ekonomika vyráběla více s menší spotřebou energie.

Prestižní agentura v dnes publikovaném hodnocení výslovně doporučila, aby vláda pokračovala v programu Zelená úsporám.

IEA přitom podotýká, že Česká republika nevyužívá enormních příležitostí k vylepšování energetické efektivnosti své ekonomiky. Poukazuje hlavně na možnosti v dopravě a zateplování domů.

Agentura – do jejíhož čela chce vláda dostat bývalého premiéra Mirka Topolánka – varuje, že Česká republika má druhé největší exhalace oxidu uhličitého na dolar HDP mezi všemi členskými státy a je třetím největším exportérem elektřiny v Evropě.       (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)

Proč pořád politikové, politika ... proboha, copak opravdu nelze žít bez té pořád omílané politiky?


Farmaceutické firmy šíří lži o působení léků se statinem ..... Producenti léků se nám snaží namlouvat, že léky na bázi účinné látky statin už ochránily milióny lidí před infarktem nebo mrtvicí. Nedávná studie, publikovaná v the British Medical Journal, ovšem poukazuje na naprosto opačnou skutečnost: na každý jeden případ takové prevence připadají téměř dva jiné případy, kdy lidé začnou trpět poškozením ledvin, šedým zákalem nebo extrémním oslabením svalstva, které jim způsobilo pravidelné užívání léků z této skupiny.

Jinými slovy vyjádřeno: léky se statinem lidem škodí mnohem víc, než by jim pomáhaly.

Zmíněná studie probíhala pod vedením výzkumnic Julie Hippisley-Coxové a Carol Couplandové a prověřovala údaje od více než dvou miliónů pacientů, mezi kterými bylo asi 225 000 pacientů, užívajících léky se statinem (dále LS).

Výsledkem bylo zjištění, že mezi každými 10 000 ženami, léčenými LS se vyskytovalo méně srdečních onemocnění - o 271 případů.

Současně ale LS způsobily u stejného počtu žen 74 případů poškození ledvin, 23 případů akutního selhání ledvin, 39 případů silné degenerace svalstva a 307 případů šedého zákalu.

Léky se statinem tedy pomohly 271 lidem, avšak poškodily 443 lidí. To jen ukazuje, jakou pohromu způsobují těm, kteří je užívají - jak způsobují újmy, které převažují nad jejich možnými přínosy.

Klamavá reklama výrobců léků tvrdí, že LS pomáhají každému, kdo je užívá. Když tedy 10 000 lidí užívá takový lék, slibují všem, že budou ochráněni od srdečních infarktů. To je mimochodem zamýšlené sdělení reklamy na léky.

Ve skutečnosti se ale jedná o silné přehánění a překrucování fakt. Většina léků nepůsobí ani zdaleka na všechny lidi. A léky se statinem vykazují účinky jen u cca 2,7 % těch, kteří je užívají. A současně vyvolávají závažná postižení u 4,4% lidí.

Pokud tedy budete užívat LS, pak jejich příznivé účinky se mohou dostavit pouze s pravděpodobností menší než 3:100 a naopak možnost poškození vašeho zdraví bude větší než 4:100. U 93 ze 100 lidí se však neprojeví žádné účinky - jen přispějí k dalšímu bohatnutí výrobců léků a k dalšímu znečištění vodních toků pokaždé, když po sobě splachují na záchodě.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Chemtrails - skutečně existují? ..... V lednu tohoto roku jsem zde na Gnosis9.net a také později v leteckém magazínu FlyMag.cz publikoval článek, kde jsem upozorňoval na některé indicie, které by mohly svědčit o tom, že na konspirační teorii chemtrails je něco pravdy. Tento článek jsem později publikoval i na dalších webech, protože další indicie mne přesvědčily, že tohle je problematika, která by se měla důkladně prozkoumat. V článku jsem mimo jiné zmínil, že vědecké rozbory v laboratořích prokázaly značně zvýšené množství látek jako baryum, mangan, měď nebo zinek ve vzduchu i ve vodě. Taktéž jsem mimo jiné poukázal na skutečnost, že podezřele dlouhé čáry za letadly se vyskytovaly podle družice NOAA i 31.8.2010, kdy byl vzduch i ve výšce relativně suchý, takže podmínky k udržení běžných kondenzačních stop po tak dlouhou dobu zásadně nebyly. Ale stejně se ve všem pokračuje a každý zastánce chemtrails je pořád systémem hned odsouzený jako manipulátor, poblázněný konspirátor, až snad šílenec a každému je leda tak pro smích. Osobně mě proto už moc nebaví k tomuto tématu se pořád vracet, ale svědomí mě k tomu nutí. Odpusťte proto, prosím, mírnou ráznost v textu následujícího článku.

Ilustrační obrázek Rádo se v tomhle světě odkazuje na vědu, i když pořád ještě není zdaleka dokonalá, ale když se vědeckými způsoby naměří něco, co by svědčilo o tom, že jsme někým manipulovaní, raději to všichni společně přehlédneme a jdeme si dál svým vlastním životem, nehledě na cokoliv. Jistě - zavírejme oči před vším dál, pak se ale nedivme, že obecně žijeme v tak zvráceném světě, v kterém lze utajit úplně cokoliv! Jsme totálně rozdělení od sebe, každý se stará jen o sebe a svůj majetek a zisk, tak jak si můžete být jisti, že v takové rozdělené společnosti by nešlo nic podobného utajit? Kde berete tu jistotu?

Snad uznáte, že pokud existují další argumenty, bylo by dobré o nich vědět, abychom všichni mohli dojít k zodpovědnému závěru a nikoliv k domněnce. Já sám jsem byl po určitou dobu skeptikem chemtrails jako mnozí z vás, ale na základě toho, co jsem měl možnost vidět, jsem nakonec změnil názor. Proto píšu tento článek. Jeho významnou část budou opět tvořit obrázky a videa s komentáři a také odkaz na protiargument chemtrails pana RNDr. Petra Dvořáka, aby bylo vidět, jak odborníci proti chemtrails argumentují.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Nákup elektroniky na internetu je bezpečnější ..... Česká obchodní inspekce (ČOI informovala, že 86 % internetových prodejen s elektronikou respektuje práva spotřebitelů oproti květnu 2009, kdy to bylo pouze 64 %. Vyplývá to z šetření, které zadala EU, informoval mluvčí ČOI Tomáš Vozáb.

Nejčastějšími odhalenými nešvary jsou zavádějící informace ohledně spotřebitelských práv, nesprávné údaje o celkové ceně a chybějící kontaktní údaje prodejce.

Přesné informace o celkové ceně uvádí 94 % stránek, oproti 75 % v květnu 2009.

Kontaktní údaje prodejce jako je jméno, adresa a e-mail, nyní uvádí 95 % stránek, na rozdíl od 82 % v květnu 2009.

Za dokázané porušení zákona EU o spotřebitelských právech ČOI uložila pokuty nebo některé stránky zrušila. Podle informací inspekce budou vnitrostátní kontroly nadále pokračovat. Další zásahy a společné mezinárodní kontrolní akce jsou naplánovány na příští rok.

V současnosti inspektoři prověřují internetové obchody, které prodávají vstupenky na sportovní a kulturní akce. Kontrola odhalila, že 40 % stránek předpisy dodržuje, avšak u 60 % obchodů inspektoři zaznamenali porušování práv spotřebitelů a kontrola se v nich bude opakovat.

Hlavními zjištěnými nedostatky jsou neúplné informace o ceně (74 %), nepoctivé podmínky (73 %), nebo neúplné informace o prodejci (48 % stránek).      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Vypadat starší není známka špatného zdraví ..... Vypadat o pár let starší než ve skutečnosti jsme je výhra jenom pro děti. Dospělí to moc neocení, ale trochu utěšit by je mohly výsledky nové studie kanadských vědců.

Lékařské vyšetření často začíná hodnocením, jestli pacient vypadá na svůj věk. Podle vědců z kanadské St. Michael's Hospital a University of Toronto tato praxe vyústila v obecné přesvědčení, že vypadat starší než na svůj věk může být známkou horšího zdravotního stavu. Má však to, na jaký věk vypadáme, nějakou diagnostickou hodnotu? Odpověď získali kanadští vědci, kteří podrobně vyšetřili a vyfotografovali 126 pacientů ve věku od 30 do 70 let. Jejich snímky pak předložili komisi 58 lékařů, kteří měli zhodnotit, jak staří tito lidé vypadají.

Výsledky porovnání skutečného zdravotního stavu pacientů s tím, jak staře či mladistvě vyhlížejí, byly překvapivé i pro samotné vědce. Vypadat o pár let starší než ve skutečnosti jsme známkou špatného zdraví rozhodně není. Starosti bychom si měli začít dělat pouze v případě, že vypadáme starší o víc než 10 let. Vyšetření totiž odhalila, že 99 procent takových lidí je na tom s fyzickým nebo mentálním zdravím velmi špatně.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Krkavci mají hodně pokročilou teorii mysli ..... Teorie mysli zhruba předpokládá, že se dokážeme na problém podívat očima (a především hlavou) někoho jiného, třeba odhadnout, zda nás mohl vidět při ukrývání jídla a zda tedy hrozí, že vzápětí naši skrýš vyplení.

Pokusy se šimpanzi vedou k nejednoznačným závěrům, mnohem lepších výsledků však v tomto ohledu dosáhli krkavci. Pokud se jim z mršiny podaří získat více potravy, než dokáží zkonzumovat, uschovávají si ji v důmyslných skrýších. Krkavec nemá problém si umístění své skrýše pamatovat po několik dní. Ptáci se nicméně živí nejen ze svých vlastních zásob, ale snaží se vyplenit i spíže kolegů.

Thomas Bugnyar proto studoval, jak krkavci zjišťují, že je při ukrývání potravy někdo nepozoruje, a jak se tomu brání. Ukázalo se, že krkavec, který má pocit, že ho někdo sleduje, počká mnohdy u úkrytu, až bude sám, pak maso opět vyhrabe a vydá se ho schovat jinam. Krkavci dokonce budují i „klamné“ prázdné úkryty, kam neschovají nikdy nic. Čím vyšší je riziko, že krkavec bude sledován (i když zatím nic takového nepozoruje), tím rychleji se snaží úkryt vytvořit. Dokonce mohou úkryty používat i jako „pasti“. Schovají se a sledují, zda se k úkrytu neblíží jiný krkavec. Jakmile začne na daném místě zloděj hrabat, původní vlastník ho často fyzicky napadne.

Z druhé strany krkavec, který sleduje svého kolegu ukrývajícího potravu, předstírá, že ho nevidí, eventuálně že ho to alespoň vůbec nezajímá. Ke skrýši s přiblíží, až když u ní osamí. Pokouší se sledovat, zda není sledován.

Krkavci si podle všeho dokáží hrát i s perspektivou, tj. umí si představit, co odkud může někdo jiný vidět. Ptáci se též individuálně rozpoznávají. Jeden z pokusů byl proto uspořádán tak, že jeden pták ukrýval potravu. Za malým okénkem ho mohli pozorovat další dva, ale tak, že jen jeden z nich mohl vidět (druhému stál v cestě). Ukrývající si uvědomil, kdo má znalosti o jeho úkrytech a kdo nemohl nic vidět – v přítomnosti „nevidoucího“ ptáka se choval klidně. Když k němu pustili „pozorovatele“, hned se naopak pokusil svou skrýš vyhrabat.

Shrnuto, krkavci jistě mají teorii mysli, a to dokonce značně pokročilou.      (Zdroj: Science WORLD)


Syntezátor nad bleskosvod ..... Že byl Prokop Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek, členem řádu premonstrátů a uznávaný teolog, se moc nevědělo, zato každé školní dítě mohlo odříkat, že slavný vynález bleskosvodu, který tento přírodovědec a hudebník učinil, mu byl ukraden americkým fyzikem Benjaminem Franklinem. V podstatě však jde o nedorozumění zaviněné silným ideologickým vlivem. Pokusy Prokopa Diviše prosadit své myšlenky o vzdušné elektřině narážely kvůli jeho malé schopnosti je lépe prezentovat. Popisy zařízení, uváděné mnoha citáty z bible, prostě pány akademiky nezaujaly.

To odvaha, či lépe řečeno šílenství Benjamina Franklina, který běhal před bouřkou po poli a pouštěl do mračen draka s drátěným svodem, zcela jistě ano. Navíc americký přírodovědec poté, co zjistil elektrickou podstatu blesku, začal postupovat správným směrem – jediné řešení, respektive jedinou ochranu před výbojem představoval jeho svod a uzemnění. Prokop Diviš však prosazoval svůj přístroj „machina meteorologica“, tedy stroj na počasí, jenž měl jaksi elektrický náboj z mračen odsávat. To se mu pochopitelně dařit nemohlo.

Třebaže tak tento český vynálezce svůj bleskosvod instaloval už roku 1754 v Příměticích u Znojma a Benjamin Franklin až o šest let později ve Filadelfii, byl Franklinův tyčový bleskosvod v principu tím správným řešením. Divišovu konstrukci jak známo brzo rozebrali místní hospodáři, když jí přičítali dlouhodobé sucho, Franklinův vynález se pak zaskvěl na zámku v Měšicích u Prahy už roku 1775.

Slavný Čech však mohl trumfnout svého amerického kolegu v jiném oboru – oba byli výbornými hudebníky, ale jen Diviš propojil svůj talent a vyrobil elektrický strunný nástroj, který napájel pomocí leydenských láhví. Denis d’Or, jak byl hudební nástroj nazván, mohl na 790 strunách, ovládaných podobně jako varhany, napodobit řadu nástrojů, dokonce prý i lidský hlas. Předchůdce dnešních syntezátorů se pohříchu ztratil po převozu do Vídně…      (Zdroj: VTM Science)


Svatý Martin a lampióny ..... Blíží se 11. listopad a s ním i svátek svatého Martina. Někomu se vybaví jezdec na bílém koni, těm nejmenším vyvstanou na mysli třeba lampióny, které si ponesou v svatomartinském průvodu. Popřemýšlet, kde se vzaly v křesťanské tradici právě lampióny, které máme často negativně zakódovány v souvislosti s říjnovou revolucí, není vůbec od věci.

Lampiónový průvod má pravděpodobně svůj původ v germánském pochodu s loučemi. Na mnoha místech je dnes oblíbený lampionový světelný průvod spojený s tradicí oslavy svatého Martina. „Na svatého Marina, kouří se nám z komína“ a "Svatý Martin přijíždí na bílém koni", jak říká pranostika, protože právě do těchto dní spadá začátek zimního času. Není tedy vůbec nesnadná představa, že si lidé v průběhu času spojili oblíbený svátek také s oblíbeným průvodem loučí, potažmo s průvodem lampiónovým, který rozsvětlí brzké stmívání.

Svatý Martin si tak jako každý rok i letos vyjede na koni provázen dětmi mávajícími rozžatými světýlky, na stole se zase objeví křehounce propečená svatomartinská husa a do skleniček nalijeme mladé svatomartinské víno, které na trhu přivítáme právě o druhém listopadovém čtvrtku.      (Zdroj: Víra)


09.11. 2010     Devátého listopadu 1989 došlo k pádu Berlínské zdi: Západní a Východní Berlín se spojily a byl také otevřen zbytek hranice mezi NDR a NSR.


K výraznému zlepšování nedochází, říká zpráva o stavu životního prostředí ..... K výraznějšímu zlepšování kvality životního prostředí v České republice nedochází, přestože kvůli ekonomické krizi poklesly tlaky z průmyslu, energetiky i dopravy. Naopak roste zátěž z dopravy a domácností. Kvůli krizi lidé pálí levnější paliva, ke znečišťování ovzduší přispívá i osobní doprava, říká Zpráva o stavu životního prostředí v ČR 2009.

„Stav životního prostředí v České republice stále není z hlediska kvality ovzduší vyhovující,“ uvádí Zpráva, kterou ve středu schválila vláda. Lokality, kde nese zhoršená kvalita životního prostředí riziko dlouhodobých dopadů na zdraví obyvatel, jsou průmyslově zatížené regiony, oblasti s intenzivní silniční dopravou a malá sídla, kde tlak na životní prostředí pochází především z vytápění domácností.

Emise klesají, teploty rostou ... Zpráva uvádí, že i nadále pokračuje snižování produkce skleníkových plynů. Ta meziročně v roce 2009 poklesla o 4,1 %. Celkově se od roku 1990 snížily emise o 27, 5 %, což je více než dvojnásobek oproti celkovému poklesu emisí v zemích EU27. Materiálová náročnost ekonomiky, která představuje indikátor celkových zátěží životního prostředí spojených se získáváním a spotřebou materiálů, podle zprávy rovněž klesá.

Také loni pokračovalo zvyšování průměrné teploty. Ta dosáhla 8,4 °C a byla o 0,9 °C vyšší než normál z let 1961–1990, zatímco roční srážkový úhrn 744 mm představoval 110 % dlouhodobého normálu. Nicméně v porovnání s předchozím rokem byl rok 2009 o 0,5 °C v ročním průměru chladnější a bohatší na srážky.

Zvýšila se plocha ekologicky obhospodařované zemědělské půdy (na 9, 3 %) i počet ekofarem, zatímco spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin se v roce 2009 snížila o 38,4 %, respektive o 11,4 %. Nicméně podle dokumentu je významná plocha zemědělské půdy ohrožena vodní erozí a nezanedbatelné není ani ohrožení větrnou erozí. Významná je i plocha zemědělské půdy ohrožená utužením a okyselováním. Kvůli intenzifikaci zemědělství a úbytku půdy i nadále ubývá polního ptactva. O něco lépe se daří lesům, podíl listnáčů na celkové ploše lesů v posledních letech „velmi mírně, ale vytrvale stoupá,“ říká zpráva.

Poklesla také celková produkce odpadů (o 5,4%) a celková evidovaná produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele patří k nejnižším v Evropě. Nicméně nejčastěji končí odpady na skládkách, odstraňuje se tak plných 96 % komunálu. Recykluje se vysoké množství obalů, v roce 2009 jich bylo recyklací využito 70 % a 8% k výrobě energie.       (Zdroj: Ekolist)


Další úspěch NASA - průlet okolo jádra 103P/Hartley ..... Snímky z průletu kolem jádra komety 103P Hartley. Zdroj: EPOXI/NASA. Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 se uskutečnil dlouho plánovaný průlet sondy Deep Impact okolo již druhé komety. Tato sonda totiž v roce 2005 zkoumala jádro komety 9P/Tempel. Nyní v rámci rozšířené mise využila NASA zbylé palivo sondy k manévru k další kometě - 103P/Hartley. Tato kometa byla vybrána k výzkumu z důvodu exotického chování. Jedná se totiž o velice malé kometární jádro, které ale vykazuje překotnou aktivitu.

Snímek povrchu komety 103P Hartley. Zdroj: EPOXI/NASA. Dle prvních měření vycházelo, že aby byla vysvětlena změřená produkce vody, při zjištěném průměru jádra by muselo být aktivní celé jádro. To ale jen v případě pokud by jádro bylo kulaté. Již první snímání jádra radarem z Areciba po jeho průletu v blízkosti Země však ukázalo, že jádro má značně nepravidelný tvar.

Výsledky sondy Deep Impact se dají aktuálně shrnout jako obrovské množství velice zajímavých dat, ale ani od týmu nemůžeme očekávat žádné závěry. Na to si budeme muset počkat měsíce, možná roky, až jednotliví výzkumníci budou získaná data interpretovat. "Výsledky" Prezentované na včerejší tiskové konferenci by se tedy daly nazvat shrnutím toho, co bylo zatím vidět na první pohled (myslím, že tým EPOXI neměl možnost ani čas na nic dalšího).      (Zdroj + snímky: Astro)


Pouštění proudu do mozku zlepšuje matematické schopnosti ..... Kolektiv vědců z Oxfordu a Londýna vylepšil dobrovolníkům elektrickou stimulací učení. Zlepšení fungovalo půl roku.

Dobrovolník s čelenkou s elektrodami elektrického stimulátoru.

V listopadovém čísle časopisu Current Biology se objevil článek, ve kterém kolektiv mladých vědců popisuje účinky slabého elektrického proudu na lidské schopnosti. Zákrok prý nemá dopad na jiné kognitivní funkce. I když v úmyslech autorů není nějaké přepínání člověka do „modu Einstein“, i malé vylepšení matematických schopností se pro mnohé stane hodně lákavou vidinou. Zvláště když autoři prozradili, že vše dělali na dobrovolnících z „normální“ populace a ne na pacientech.       (Zdroj: OSEL)


Onkologičtí pacienti jsou odmítáni ..... Tak nevím, kam jsme se to všichni dostali. Kde je Julínkova vize o kvalitní zdravotní péči pro vážně nemocné, kde je ona solidarita? Asi zřejmě tam, kde končí všechny vize tohoto hrobaře českého zdravotnictví. Soukromě se ptám, kam jsme se to dostali, tady už nejde o peníze, tady jde o lidské životy.

Onkologické onemocnění je tím typem nemoci, při které je nutná co nejrychlejší a nejlepší lékařská péče. Tady nejde o chřipku nebo angínu, tady jde o nemoci, které, když se neléčí, mohou zabíjet.

Nemocnice dostávají od šéfů zdravotních pojišťoven dopisy, ve kterých jsou onkologičtí lékaři vyzýváni k tomu, aby nenabírali nové pacienty s rakovinou.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna takové dopisy rozesílá. Prý peníze na léčbu takových pacientů jsou vyčerpány. Toto rozhodnutí této pojišťovny je ortelem smrti pro mnoho pacientů. V českém zdravotnictví se mají tedy zavádět pořadníky na léčbu rakoviny. Takto si zřejmě šéf VZP představuje kvalitní péči o vážná onemocnění. Pacienti budou tedy muset na léčbu čekat, místo drahých moderních biologických léků či chemoterapie budou pouze ozařováni.

Copak VZP a ostatní zdravotní pojišťovny čekají, že pacienty s rakovinou spasí pouhá modlitba, nebo co chtějí? Nemělo by zdravotnictví chránit a obhajovat život? Situace se dostala tak daleko, že dokonce ředitelé nemocnic rozesílají svým onkologům interní emailové zprávy, ve kterých žádají své lékaře aby nenabírali nové pacienty. Dokonce v nich uvádí, že je možné nabrat nového pacienta pouze v případě úmrtí jiného pacienta s onkologickou nemocí. O tomto nechutném chování informoval například internetový deník iDnes.

Kam jsme se to dostali? Proč se celá tato věc neřeší také na parlamentní půdě? Proč se poslanci, místo toho aby se dohadovali o různých nepotřebných věcech, nebaví o tomto problému?      (Zdroj: Britské listy)


Větší mozek, lepší kamenné nástroje ..... Pro výrobu sofistikovaných kamenných nástrojů zřejmě nebyl klíčový rozvoj motorických schopností, ale zvětšení mozku.

První kamenné nástroje, o kterých víme, jsou staré asi 2,6 milionu let. Jejich poněkud neumělá podoba přetrvala mimořádně dlouho - zmizely až o 2 miliony let později, kdy lidé začali vyrábět elegantnější a sofistikovanější nástroje, mezi kterými vynikají především jemně opracované pěstní klíny slzovitého tvaru. Šlo o zásadní inovaci, která pravěkým lidem zlepšila možnosti lovu, boje i rutinní práce. Vědci si dlouho pokládali otázku, proč její vývoj trval tak dlouho a jestli pokrok umožnil vývoj lidské ruky, který přinesl lepší motorické schopnosti, nebo zvětšení mozku a zvýšení duševní kapacity.

Odpověď přinesly experimenty amerických a britských vědců, kteří skupinu řemeslníků vyzbrojili speciálními rukavicemi a nechali je vyrábět dva typy kamenných nástrojů: repliku 2,6 milionů let staré kamenné „vločky“ z kultury oldowan a 500 000 let starého pěstního klínu acheulenské kultury. Rukavice obsahovaly senzory pohybu, které umožnily detailně zaznamenávat všechny pohyby. Počítačové zpracování dat kupodivu ukázalo, že pohyby potřebné k výrobě sofistikovaných pěstních klínů nejsou nijak složitější než ty, kterými vzniká jednoduše „oťukaná“ kamenná vločka. Naznačuje to, že lidé z oldowanské kultury byli dostatečně zruční k tomu, aby mohli vyrobit sofistikovaný pěstní klín. Chyběla jim však k tomu zásadní věc: větší mozek, který umožnil myslet dostatečně komplexním způsobem.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Dusíkaté látky: zapomenutá složka mateřského mléka ..... Lidské mateřské mléko má oproti jiným savcům výrazně jiné složení. Může za to skutečnost, že u malých dětí se vyvíjí v první řadě mozek. Vědci z amerického Houstonu nedávno odhalili, že zcela nazastupitelnou roli hrají v mateřském mléce také látky nečekané: sloučeniny dusíku.

Na otázku, která složka mateřského mléka je pro budoucí život novorozence nejdůležitější, můžete dostat řadu různých odpovědí. Jedni budou zdůrazňovat roli nejrůznějších imunitně aktivních proteinů při budování imunitního systému, jiní zase třeba cukry, nezbytné pro vývoj zdravé střevní mikroflóry. Buď jak buď – dusičnanech a dusitanech uslyšíte asi stěží. Oba typy látek jsou však velmi důležité pro produkci jednoduché, ale zásadní látky, oxidu dusnatého (NO). Ten tělo potřebuje k udržování stálého krevního tlaku, boji s infekcemi a také zdárný rozvoj nervového systému.

U odrostlejších dětí a dospělých se o správnou hladinu NO starají zejména bakterie. Do těla totiž přichází dusík zejména v podobě dusičnanů (NO3). Ty pak bakterie v ústech rozloží na dusitany (NO2), které se dále zprocesují na NO. Čerstvě narozené děti však ještě nemají ústní dutinu a střevo dostatečně osídlené bakteriemi a musí proto dusíkaté látky získávat spolu s mateřským mlékem. Tým z texaské University of Houston pod vedením prof. Nathana Bryana se nedávno rozhodl změřit poměr dusičnanů a dusitanů v mateřském mléku v průběhu prvních 10 dnů po narození dítěte. Největší množství dusitanů nalezli vědci na samotném počátku kojení, v kolostru čili mlezivu. Výzkumy Američanů tedy nejen ukazují na klíčový význam dusíkatých látek v samotném počátku života, ale také nabízejí klíč k tomu, jak namíchat správný koktejl různých látek dětem, které kojeny být nemohou.       (Zdroj: 21@století)


Zima, jaká bude? Hrozí teplo nebo kruté mrazy? ..... Kde kdo se zajímá, jaká bude letošní zima a objevily se i katastrofické předpovědi, které byly naštěstí včas uvedeny na správnou míru. Informuje společnost Meteopress. Dlouhodobé sezónní předpovědi jsou celosvětově velkým problémem. Asi před patnácti lety jsme se pokoušeli o analogovou předpověď jednotlivých ročních sezón na základě následnosti povětrnostních situací a průměrných měsíčních teplot a úhrnů srážek v sezóně předcházející. A výsledky byly velmi problematické.

Na příklad jsme zjistili , že po teplém jaru se v sedmdesátiletém období (1926-1996) nevyskytlo ani jedno studené léto a po teplém létu pouze jeden studený podzim! To bylo samozřejmě velmi povzbudivé. Poměrně přijatelné bylo i statistické zjištění, že po studeném jaru lze téměř vyloučit teplé léto a s pravděpodobností asi 70% leze očekávat léto teplotně průměrné.

Ovšem po některých sezónách je předpověď na další sezónu touto jednoduchou metodou téměř nemožná. A bohužel - na příklad po teplém ani po studeném podzimu nelze učinit žádný seriózní závěr o nastávající zimě!      (Zdroj: Eurozprávy)


Když Země byla velkou sněhovou koulí ..... Nové důkazy podporují teorii, že podmínky na Zemi ve fázi vývoje označovaného jako „sněhová koule“ se staly spouštěcím mechanismem pro dávný rozvoj živočišné říše. Velké zvýšení koncentrace mořského fosforu v období před 750 až 635 milióny roků je spojováno s komplexním rozvojem života. Tým vědců pod vedením biochemiků na University of California, Riverside, získal nové důkazy vztahující se k období velkého zalednění na Zemi označovaného jako „sněhová koule“ (Snowball Earth) se zvýšením výskytu dávných živočichů.

Kontroverzní hypotéza předpokládá, že v minulosti byla Země trvale pokryta od pólu k pólu tlustou vrstvou ledu, a to v několika (pravděpodobně čtyřech) epizodách trvajících vždy několik miliónů roků. Tato zalednění, největší v historii vývoje Země, se vyskytovala v období před 750 až 580 milióny roků. Vědci jsou přesvědčeni, že oceány v důsledku těchto událostí byly bohaté na fosfor – důležitou látku, která regulovala množství života v oceánech.      (Zdroj: AstroVM)


Testy Greenpeace prokázaly uvolňování bisfenolu A z kojeneckých lahví .....  Greenpeace dnes zveřejnilo výsledky orientačních testů uvolňování bisfenolu A (BPA) z kojeneckých lahví a zároveň také výsledky analýzy přítomnosti BPA v českých řekách. Testy prokázaly, že bisfenol A se z kojeneckých lahví uvolňuje, i to, že se ve významných koncentracích nachází ve vodních tocích.

Provedené testy potvrdily již existující důkazy o všudypřítomnosti této nebezpečné látky, která útočí na lidský organismus z mnoha stran. Výsledky analýz dnes na tiskové konferenci prezentovali a komentovali i dva hosté, nezávislí odborníci v oblasti toxikologie, RNDr. Jiří Patočka, DrSc., profesor toxikologie z Jihočeské univerzity, a MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro oblast zdravotních rizik, kteří se shodli na nutnosti omezit působení bisfenolu A na lidský organismus.

Přestože o škodlivosti bisfenolu A již existují stovky studií, stále se vede debata, zda-li je jeho používání v nízkých koncentracích bezpečné. Již samotné stanovení „bezpečné“ denní dávky BPA je skoro nemožné, protože působí na každý organismus jinak a navíc nikdy ne samostatně, nýbrž v mixu s dalšími chemikáliemi, které mohou škodlivé účinky posilovat.      (Zdroj: Greenpeace)


Železniční koridor Praha - Mnichov by mohl být do 2020 ..... Nová železniční trať z Prahy do Mnichova, která by měla zrychlit dobu jízdy ze současných šesti hodin na polovinu, by mohla být hotová do roku 2020. Zatímco česká strana ji chápe jako prioritu, spolková vláda ji ještě nemá zařazenu v plánu dopravních cest.

Zaznělo to na konferenci v bavorském Furth im Waldu. Jak uvedl náměstek ministra dopravy Ivo Toman, Bavorsko sice stavbu železničního koridoru velmi podporuje, ale o velkých dopravních investicích musí rozhodnout Berlín.

„V těchto týdnech oni vyhodnocují i z pohledu ekonomické návratnosti i dalších pohledů elektrifikaci a zdvojkolejení této tratě. Rád bych, kdybychom měli do konce roku z německé strany jasné stanovisko, zda to budou mít v plánu po roce 2015 pro výstavbu,“ řekl Toman.

Železniční koridor mezi Prahou a Mnichovem má být dvoukolejný s rychlostí do 200 kilometrů za hodinu a na české straně přijde jeho výstavba na 28 miliard korun. Podpoří i lodní dopravu, protože bude mít vazbu na říční přístavy na Dunaji.       (Zdroj: Ecomonitor)   


08.11. 2010     Osmého listopadu 1620 bylo v bitvě na Bílé hoře v Praze poraženo české stavovské vojsko. Vlády v českých zemích se zmocnil Ferdinand II. Štýrský. Na dalších 300 let se naše země dostala do područí Habsburků.


Národ sobě, nebo někomu…?!? ..... Kdo by snad měl ještě nějaké pochyby, kudy se ubírají myšlenkové pochody současných elit, ten se může zamyslet nad nápadem ředitele Národního divadla pronajímat jeho prostory ke svatebním obřadům – a to samozřejmě za tučné peníze. Tedy jenom někomu, kdo na to má. Motto „Národ sobě“ tak bude muset být přelepeno na „Národ někomu“. V této logice se tak můžeme dočkat toho, že toto vedení Národního divadla dojde k závěru, že provozování divadla je v Národním divadle vlastně neefektivní aktivitou, protože pronájem prostor na společenské akce všeho druhu ponese více. Možná bude divadelnictví v Národním divadle za pár let jen takovou další z mnoha třešniček na dortu, na které si nejdřív musíme tvrdě vydělat. A že se nám z dřívějších samozřejmostí stalo těch třešniček už požehnaně…       (Zdroj: Britské listy)


Proč má leopard tečky? ..... Proč mají leopardi tečky, když tygři mají pruhy? Rudyard Kipling v Knize džunglí to vysvětluje tím, že leopardi mají své zbarvení kvůli tomu, že se pohybují v členitém prostředí s výrazným střídáním světla a tmy. Server ScienceDaily uveřejnil studii, která našla odpověď, ale i řadu výjimek.

Tým badatelů z bristolské univerzity prověřil typy zbarvení a fleků na srsti 35 druhů kočkovitých šelem. Co vede evoluci ke vzniku pestrých a nádherně zbarvených forem srsti u velkých šelem? Kočky žijící v stanovištích s hustým porostem a nízkou úrovní dopadajícího světla bývají nejčastěji vzorované, ať už nepravidelně nebo se složitými vzory. Vypadá to tedy, že významem skvrn by mělo být maskování.

Will Allen, vedoucí autor, který stojí za myšlenkou zachytit detailní rozdíly ve vzhledu kočky a vztahu k obývanému biotopu do matematického modelu struktury vývoje, k tomu říká: „Metoda, kterou jsme vyvinuli, nabízí široký náhled do problematiky kočičího vzorování a nabízí vysvětlení na mnoha úrovních.“

„Anomálie, jako relativně časté černé zabarvení leopardů nebo jaguárů, poukazuje na to, že u těchto živočichů docházelo dříve často ke změnám ve škále obývaných prostředí. Společně s prostředím měnily tyto šelmy své chování i zabarvení, které se stalo v genetické výbavě jedinců stabilním,“ popisuje Allen. Evoluční změny v maskovacích vzorech musely proto být podle závěrů studie poměrně rychlé. Nevysvětlenou výjimkou z pravidla je vzor skvrn u gepardů, kteří mají silnou preferenci k otevřeným a „světlým“ stanovištím.

Ze všech 35 vyhodnocovaných kočkovitých šelem se svislé pruhy vyskytují jen u tygrovitých, tento vzor však podle výsledků není adaptací na stanoviště s travinami, ale spíše na pralesní podmínky, ačkoliv i v travinách jsou tygři výtečně maskováni. „Závěry studie a způsob matematického modelování evolučních změn v zabarvení teď hodláme aplikovat i na jiné skupiny živočichů,“ dodává Allen.      (Zdroj: Ecomonitor)


Stavební úřad v Kadani dnes projednával, zda může povolit Prunéřov. Podle zákona nemůže ..... V Kadani dnes proběhlo veřejné projednání žádosti ČEZu o vydání územního rozhodnutí pro vybudování tří nových bloků v největší české hnědouhelné elektrárně Prunéřov. ČEZ v tomto řízení usiluje o získání dalšího důležitého povolení pro svůj projekt. Věcné i právní nedostatky předloženého projektu přitom stavebnímu úřadu znemožňují toto povolení vydat. Projekt ČEZu totiž neodpovídá požadavkům právních předpisů, když počítá s využitím technologie, která má nižší než zákonem požadovanou účinnost. To by znamenalo ročně statisíce tun spáleného uhlí navíc a zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících látek. Stavební úřad navíc nemůže ignorovat skutečnost, že značná část podkladové dokumentace trpí nezákonností v důsledku toho, že ČEZ porušil své povinnosti v předcházejících řízeních. Proti záměru navíc otevřeně vystoupila řada místních občanů žijících v sousedství elektrárny. Ti poukazovali zejména na fakt, že samotný provoz Prunéřova by v řadě míst mohl vést k překročení limitů škodlivin v ovzduší, které Světová zdravotnická organizace doporučuje k ochraně zdraví.       (Zdroj: Greenpeace)


Arnika nabízí krajům recept, jak chránit aleje ..... Aleje lemující české silnice lze chránit a obnovovat tak, aby nedošlo k ochuzení typického rázu krajiny a stromy přitom neohrožovaly řidiče. Ukazují to doporučení odborníků i zkušenosti ze zahraničí. Nově vzniklá koncepce ochrany silničních stromořadí, kterou dnes představilo sdružení Arnika, je určena zejména správcům silnic a vedení krajů. Obsahuje například praktické rady k řešení nejčastějších problémů spojených s ochranou alejí, bezpečností provozu a rekonstrukcemi silnic. Arnika publikaci rozesílá hejtmanům, silničním správám a dalším kompetentním institucím ve všech krajích. Její potřebu potvrzují také aktuální informace o kácení v jednotlivých krajích.

„Několik let sledujeme případy kácení alejí a hledáme řešení problémů, s nimiž se silničáři potýkají. Jde zejména o zdánlivě neřešitelný konflikt mezi požadavkem na ochranu přírody a snahou opravovat silnice a zajistit bezpečnost provozu. Koncepce ukazuje, že lze zajistit všechny tři cíle. Je k tomu však nutná politická vůle a částečná změna pracovních postupů správců silnic,“ říká jeden z autorů koncepce Jakub Esterka z Arniky. „Aleje v české krajině jsou naším bohatstvím. Jejich plošné vykácení by bylo důkazem neschopnosti přistupovat k údržbě silnic koncepčně,“ doplnil Jakub Esterka.

Publikace vychází z výsledků několikaleté diskuze oborníků na ochranu alejí, architektů a projektantů se správci silnic a přináší i zkušenosti ze zahraničí. Vyplývají z nich především koncepční pravidla pro obnovu alejí a potřeba důsledného uplatňování bezpečnostních prvků, jakými jsou bílé nátěry kmenů stromů, umisťování svodidel, reflexních odrazek a dopravního značení, například k omezení rychlosti v exponovaných úsecích. Už při přípravě projektů rekonstrukcí silnic je třeba pamatovat i na ošetření alejí a dosadby stromů.

Potřebu koncepčního přístupu k alejím ukazuje i aktuální záměr vykácet jednorázově celkem 1150 z 4596 stromů rostoucích v alejích na Klatovsku. O povolení záměru nyní rozhodují úřady. Vysázeno má být jen 719 stromů, ačkoliv zkušenosti ukazují, že k zachování alejí je nutné sázet zhruba o třetinu více stromů, než kolik se kácí. „Tato kauza je v mnoha směrech typická. Po mnoha letech zanedbávání péče o stromy přichází velká suma peněz z Evropské unie. Provede se proto drahá a rozsáhlá akce, přičemž hrozí, že v dalších letech bude stromům nadále chybět průběžná péče,“ upozornil Martin Skalský, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.

V sousedním Německu se aleje od padesátých let 20. století masivně kácely a nyní se stromy k silnicím s velkými náklady vracejí. „Takovou chybu nemusíme opakovat. Právě zkušenostem z Německa věnuje koncepce celou kapitolu. Tamní silniční správy považují aleje za součást silnic a starají se o ně se stejnou pečlivostí, jako o technický stav vozovky a dopravní značení. Vysazují se zpravidla vzrostlé a dobře zapěstované stromy,“ říká Martin Skalský.  Publikace je zdarma k dispozici k prohlédnutí i stažení !!!    (Zdroj: Arnika)


Syndrom karpálního tunelu z hlediska přírodní medicíny ..... Z hlediska přírodní medicíny víme, že velmi důležitou příčinou zánětlivého poškození měkkých tkání karpálního tunelu (kromě jejich mechanické traumatizace) je i jejich intoxikace - nejčastěji metabolického původu. Do postižených tkání se pak ukládají nepřátelské látky, nejčastěji purinové metability (nejznámější z nich je kyselina močová, způsobující záněty všude, kde se její špatně rozpustné krystalky objeví).

Chronické intoxikace organismu (včetně oblasti karpálního tunelu) samozřejmě souvisí i s překyselováním organismu, což je jedna z velmi častých příčin mnoha nemocí, včetně obávané rakoviny. Chronické překyselování se označuje jako "ZABIJÁK ČÍSLO 1", vzhledem k tomu, že při vzniku rakoviny se uvádí jako její nejvýznamnější vyvolávající příčina. Překyselování vzniká kombinací těchto negativních faktorů: nevhodné stravování, stres a nedostatečné (mělké) dýchání. Mylná je domněnka oficiální medicíny, že zvýšené riziko ukládání kyseliny močové se vždy musí projevit její zvýšenou hodnotou v krvi. Bohužel nemusí, důvodem je patrně to, že kyselina močová je velmi špatně rozpustná.

Ještě důležitá poznámka: Intoxikace purinovými metabolity jsou v populaci "normálně" konzumující maso velmi často zastoupené a mohou se projevit celou řadou často i závažných doživotních onemocnění (z hlediska oficiání medicíny "nevyléčitelných“). Proto v rodině a pokrevním příbuzenstvu snadno uniká společná metabolická podstata těchto zdánlivě nesouvisejících onemocnění.

Příklad: Klient má chronicky nemocný karpální tunel a nikdo v rodině toto onemocnění nemá. Běžnému lékaři vůbec nemusí dojít, že z naprosto stejné metabolické zdravotní příčiny má sestra kožní ekzémy nebo rovnou lupénku (chronickou a "nevyléčitelnou"), bratr má doživotně nevyléčitelného Bechtěreva, tatínek výrůstky na patě, strýček trpí na "nevyléčitelnou" Crohnovu chorobu, babička z otcovy strany měla prsty zkřivené "nevyléčitelnou" revmatickou artritidou ...atd.

K výčtu možných postižení patří i různá další onemocnění, která se u vegetariánů (proti ostatní populaci) objevují jen zcela výjimečně a nebo vůbec - například obávaná rakovina tlustého střeva.

Jediným správným postupem jak v takovýchto případech skutečně uzdravit nemocný karpální tunel (či většinu výše uvedených onemocnění) je zbavit organismus oné vyvolávající chronické intoxikace.      (Zdroj: Celostni Medicina)


Biomasa může zdražit proud i jídlo ..... Po solárních panelech může elektřinu během pár let výrazně zdražit i další obnovitelný zdroj: biomasa. Píše o tom v pátečním vydání deník MF DNES. Pálení uměle vysazovaných stromů, které se jako biomasa k výrobě elektřiny s oblibou používá, může mít i další dopady: zhyzdění krajiny a dražší potraviny. Obilí či brambory mohou z polí vytlačit třeba rychle rostoucí japonské topoly, které se coby biomasa s oblibou spalují, uvádí list

Takový scénář není podle MF DNES fikce. Elektřiny z biomasy u nás rychle přibývá, protože se vykupuje za vyšší ceny. Biomasa se místo domácích kotlů začíná pálit ve velkém v elektrárnách. A ceny proudu to tlačí vzhůru. Totéž se dělo v případě solárních elektráren, které měly být původně hlavně na střechách rodinných domů , ale začali je stavět velkovýrobci.

"Na projekty, které jsou u nás v plánu, není v tuto chvíli dostatečná nabídka biomasy," řekl místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček. Zákonitě tedy poroste poptávka i cena. Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) proto chystá s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem (ODS) novelu zákona. Ta by měla zvýhodnit pálení biomasy v domácnostech oproti elektrárnám, píše MF DNES.      (Zdroj: Eurozprávy)

Nepřipadá vám také, že ten svět je nějak postavený na hlavu?


Do skiareálu Lipno budou návštěvníky vozit zdarma skibusy ..... Skipasy v největším jihočeském lyžařském středisku Lipno letos nepodraží. Jednodenní bez slevy přijde na 490 korun, týdenní na 2670. Děti do 18 a senioři jezdí se slevou. Existuje ale celá škála cenově odlišených skipasů. Lyžaře budou z okolních hotelů a penzionů vozit ke sjezdovce zdarma skibusy. Pobytové balíčky mimo hlavní sezonu, tedy v lednu, budou ještě výhodnější než loni. Na plno se rozjíždí projekt Lipno bez bariér, řekl dnes ČTK obchodní ředitel společnosti Lipno Servis Martin Řezáč.

"Jedním z unikátních projektů v Česku je zavedení skibusu. Bude jezdit bezplatně mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou. Zdarma bude vozit nejen lyžaře z hotelů a penzionů na sjezdovky. Inspirovali jsme se v alpských střediscích, nikde jinde v Čechách to tak zatím nefunguje," uvedl Řezáč. Podle plánu by měl jezdit od 8. prosince do 20. března.

Další novinkou je projekt Lipno bez bariér podpořený ministerstvem pro místní rozvoj, který je zaměřen na volnočasové pobyty handicapovaných osob a jejich integraci mezi ostatní návštěvníky. "Do půjčovny pořídíme lyže pro postižené - monoski, a také běžky nebo třeba mikroporty pro traséry, kteří budou navádět nevidomé lyžaře. Budeme také vzdělávat ve spolupráci s handicapovanými naše instruktory, aby tuto skupinu lidí poznali a uměli s nimi komunikovat," vysvětlil Řezáč.

V lyžařské škole ve skiareálu Lipno, která podle vedoucího Víta Hovorky patří s 530 instruktory k největším v Česku, připravili zábavný kurz pro děti. "Jedná se o novinku, která je někde mezi privátní a skupinovou výukou, na jednoho instruktora budou připadat tři děti. Chceme, aby výuka byla intenzivnější, na druhou stranu, aby se děti nebály. Když jsou samy s instruktorem, pak mají vůči němu vcelku velký respekt," řekl Hovorka ČTK. Výhodná bude cenově, dvě hodiny přijdou na 600 korun.

Společnost Lipno Servis dokázala loni zorganizovat zatím nejúspěšnější sezonu v historii. Skiareál navštívilo na 210.000 lidí, což je o 17 procent více než v předcházející sezoně.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Lékaři vypěstovali první „umělé ledviny“ ..... Američtí lékaři nedávno udělali na první pohled malý, ale velmi důležitý krok na cestě k vypěstování plně biologické náhrady ledvin. I když jejich miniaturní „umělé ledviny“ zatím fungují pouze v laboratorním skle, znamenají tyto výzkumy ve tkáňovém inženýrství obrovský pokrok.

Proč se nepokusit vyrobit umělou ledvinu, která by se „na požádání“ voperovala do těla pacienta? Na cestu za splnění takového vědeckého snu se vydali lékaři z Wake Forest University v Severní Karolíně. Dokonalá umělá ledvina sice fantazií stále je, vědci však mají za sebou již několik důležitých kroků tímto směrem. K získání ideálního lešení pro buňky nejprve využili ledvinu zvířecí, kterou však zbavili všech „nepotřebných“ zvířecích buněk. Toto lešení tvořené mezibuněčnou hmotou pak „osadili“ dvěma typy buněk lidských: nedospělými ledvinovými buňkami a buňkami, z nichž postupně vzniknou cévy. Takto vzniklou „směs“ poté uložili do bioreaktoru, tedy zařízení, které rostoucí tkáni konstantní přísun živin a kyslíku. Když po týdnu odklopili víko bioreaktoru, mohli otevřít šampaňské: jejich miniaturní ledvina se měla čile k světu! Nejenže rostla, ale vykazovala také řadu funkcí, které od ledvin vyžadujeme. Vedoucí vědeckého týmu, prof. Pedro Batista, však zatím varuje před přehnaným optimismem: „Abychom vypěstovali ledvinu dostatečně velkou pro využití v tělech pacientů, musíme se nejprve naučit, jak vypěstovat miliardy buněk najednou. Dalším krokem pak bude zjistit, zda je takto získaný orgán pro lidské tělo vůbec přijatelný.“      (Zdroj: 21@století)


USA zřejmě přišly o prvenství, nevýkonnější superpočítač je v Číně ..... Nejvýkonnější počítač světa už podle všeho nepracuje v USA, ale v Číně, v Tianjinu v čínském národním superpočítačovém centru. Ačkoliv čísla zatím nejsou potvrzena z žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů Top500, zdá se, že prvenství získal Tianhe-1A s výkonem 2,5 petaflops. Teoretickým limitem tohoto systému má přitom být až 4,7 petaflops. Americký Jaguar, který byl v čele posledního žebříčku top500, dosahuje jen 1,76 petaflops.

Čína hodně hodně experimentuje s hybridními superpočítači, jejichž výpočetní výkon zvyšují grafické čipy fungující v roli koprocesorů. Určité typy výpočtů (hlavně ty vysoce paralelní) zvládají grafické čipy rychleji než klasické CPU. Tianhe-1A obsahuje 7 168 grafických procesorů nVidia Tesla M2050 a každý z nich se skládá ze 448 jader. Dále je v něm 14 336 šestijádrových procesorů Intel Xeon.      (Zdroj: Science WORLD)


ScienceDaily: Krávy jsou v tom nevinně, ukazuje nová studie o skleníkových plynech ..... Krávy za skleníkové plyny nemohou. Spolu s celým mlékárenským průmyslem mají na svědomí jen 2 % z celkové produkce emisí v USA. Takový je závěr nové studie univerzity v Arkansasu, která měřila uhlíkovou stopu tekutého kravského mléka, jež vznikne od výroby mléka až po jeho spotřebu, píše server ScienceDaily.       (Zdroj: Ekolist)

Krávy tedy za nic nemohou ... ale volů je všude nějak čím dál více ...


05.11. 2010     Pátého listopadu 1414 byl v Kostnici zahájen kostnický koncil, v jeho průběhu byl mimo jiné souzen a upálen Jan Hus a sesazen papež Jan XXIII..

V sobotu 6.11. nastane v 5:51 SEČ Novoluní; tento den byl rozhodnutím OSN v roce 2001 vyhlášen jako Mezinárodní den prevence proti zneužívání životního prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in war and Armed Conflict).

Sedmého listopadu je Africký den informací - a dříve se také slavilo vypuknutí Velké říjnové socialistické revoluce ... za sedm let už to bude rovných sto let.


Většinu lidí nad padesát čeká nižší důchod ..... Většina dnešních padesátníků a šedesátníků se musí připravit na nižší důchody. Všichni, kdo vydělávají mezi 13 a 35 tisíci korun měsíčně, dostanou menší penzi, než na jakou by měli nárok podle současných pravidel, píší ve čtvrtečním vydání Lidové noviny.

Počítá s tím malá penzijní reforma, kterou připravuje ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09) a v nejbližších dnech ji předloží do vlády. Polepší si naopak lidé s platy nad 40 tisíc měsíčně. Změny se nedotknou současných důchodců ani mladší generace. Pro ni chystá kabinet velkou penzijní reformu, která počítá i s možností přesměrovat si část povinných odvodů sociálního

pojištění na soukromé účty. Tu chce mít premiér Petr Nečas (ODS) hotovou v příštích osmi měsících, uvádí deník.

Malá penzijní reforma je podle Lidových novin vládní odpovědí na dubnové rozhodnutí Ústavního soudu, který prohlásil, že české

důchody jsou příliš rovnostářské a diskriminují lidi s vyššími platy. Jejich důchod je v porovnání s původním platem podstatně nižší než u lidí s nižšími příjmy. Studie OECD roky upozorňují, že české penze jsou nejvíce rovnostářské a nejméně spravedlivé v celé Evropě.      (Zdroj: Eurozprávy)

Je to jako v pohádce ... jen trochu naruby - chudým bral a bohatým dával ...


Ve Velkých Karlovicích se budou soutěžit o nejlepší frgál .....  Profesionálové i amatéři změří síly v pečení pravého valašského frgálu. Soutěž se uskuteční v rámci Karlovarského gastrofestivalu ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Klání o nejchutnější tradiční pečivo, které se na Valašsku připravuje podle stejného receptu již několik století, se uskuteční v neděli 14. listopadu. ČTK to za organizátory sdělil Michal Vala.

Soutěžního klání se může zúčastnit každý, kdo přinese svůj frgál na místo konání - do Spa hotelu Lanterna nejpozději hodinu před začátkem soutěže, tedy do 10:00. Soutěžní vzorky nejprve posoudí pětičlenná porota, v jejímž čele opět zasedne zkušený odborník Ladislav Frgál. "Po hodnocení poroty budou moci ochutnávat i návštěvníci a také si vybraný frgál zakoupit," uvedla ředitelka Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

Hlavní cenou je víkendový pobyt pro dvě osoby ve Spa hotelu Lanterna. Drobnější ceny získají i ostatní účastníci.

Odborná porota bude hodnotit vzhled, tvar, chuť a vůni, poměr náplně k těstu a originalitu.

V soutěži, která se letos koná již podeváté, se tradičně objevují klasické koláče s povidly, hruškami, tvarohem a mákem, ale i méně obvyklé meruňkové, ořechové, borůvkové či rynglové. "Například v roce 2005 se objevil dokonce zcela originální zelný frgál - zelňák, jehož tvůrci tehdy obsadili první místo," dodala Vašutová.

Loni poprvé v historii zvítězil frgál ořechový. Upekla jej Anna Šauerová z Karolinky, která tak zároveň proměnila svou druhou účast v soutěži ve druhé vítězství. Loni odborná porota hodnotila rekordních 47 frgálů.      (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Nejnebezpečnější drogou je alkohol ..... Britští odborníci vytvořili nový systém pro hodnocení nebezpečnosti návykových látek. Jako nejhorší droga ze všech z něj vychází jedna z těch legálních – alkohol.

Nový systém, který vyvinuli odborníci z britského Nezávislého vědeckého výboru pro drogy (ISCD), hodnotí návykové látky podle míry škod, které napáchají jak svým uživatelům, tak jejich okolí. Při hodnocení se využívá devět různých kritérií škodlivosti, která se vztahují k uživateli drogy – kupříkladu riziko úmrtí a poškození zdraví, závislost a poškození mentálních funkcí. Sedm dalších kritérií se váže k uživatelově okolí. Mezi ně patří například kriminalita, poškozování prostředí, konflikty v rodinách a ekonomické náklady.

Podle těchto kritérií byla každá droga obodována na stupnici, kde 100 bodů znamená maximální a nula žádnou škodlivost. A jak si různé návykové látky vedly? Nejnebezpečnější drogou ze všech se stal alkohol, který dosáhl skóre 72 bodů. Za ním se umístily „tvrdé drogy“ heroin a crack s 55 a 54 body. Krystalický metamfetamin dosáhl 33 bodů, kokain 27 a teprve za nimi se umístil tabák s 26 body. Následuje amfetamin s 23 body a konopí, které dostalo „pouhých“ 20 bodů. Dolní příčky žebříčku obsadily uklidňující látky jako je ketamin, dále pak extáze a anabolické steroidy. Uzavírají psychotropní houbičky s pouhými 5 body.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Utajené efekty - nový světový řád ..... Zajímavé video si můžete pustit ze stránek Czech Free Press nebo rovnou z You Tube. Je to jen něco málo přes 10 minut dlouhé a s českými titulky.


Jihočeští pekaři chtějí oživit zapomenuté výrobky ..... Oživit zapomenuté pekařské výrobky z jižních Čech chtějí pekaři sdružení v Regionálním potravinářském klastru. Už nyní se na pultech obchodů objevuje pečivo vyrobené podle receptur předků a lidé o ně mají zájem, řekl dnes novinářům jednatel klastru Ladislav Skořepa.

Nabídka tradičních regionálních produktů, a to nejen pečiva, je dobrým způsobem, jak oslovit turisty. "Je to možnost, jak nabídnout něco specifického. Region si díky tomu uchovává svou identitu, a to je velmi důležité," uvedla ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu Pavla Konopová.

Výrobci produktů podle starých receptur, ale i zcela nových se budou moci u klastru ucházet o značku kvality. Vybrané produkty pak ponesou už používanou značku Chutná hezky jihočesky. Její přidělení bude znamenat záruku kvality. "Naším cílem je vyvíjet také nové zdravé potraviny a regionální tradiční speciality. Předpokládáme, že zájem o tyto potraviny přinese výrobcům významný ekonomický efekt," uvedl Skořepa.

Tradiční receptury pekaři hledají na různých místech, například v zámeckých archivech. "Snažíme se po zámcích a hradech sbírat třeba formy na pečení," uvedl majitel pekárny Radek Nodes. Vyrobit podle původních receptur pečivo, které by chutnalo i lidem dnes, není podle něj úplně jednoduché.

Receptury musí upravit tak, aby pečivo bylo pro současné konzumenty přijatelné, ale aby gros zůstalo zachováno takové, jaké bylo před 300 lety, doplnil. Receptury jsou u některých výrobků podle něj po staletí a možná i déle stejné, třeba až na množství soli.       (Zdroj: Agris)


Kolumbus očištěn ..... Traduje se, že syfilis dovezl z Ameriky Kryštof Kolumbus. Nejnovější objevy z vykopávek na hřbitově londýnského špitálu sv. Marie ale dokazují, že tato pohlavně přenosná choroba řádila v Evropě dávno před Kolumbovými plavbami do Nového světa.

Vědci objevili hned sedm koster, které nesou na lebkách a kloubech neklamné známky po syfilidě. Dvě kostry pocházejí z let 1200 až 1250 a pět zbývajících z období mezi rokem 1250 až 1400. Jsou tedy nejméně o sto let starší než lidé, kteří se plavili s Kolumbem. Datování koster bylo provedeno radiouhlíkovou metodou a potvrdily jej i nálezy mincí.

Ze zavlečení syfilidy byli s oblibou viněni cizinci. Žádný národ tuto chorobu nevzal za svou. Italové a Britové jí říkali „francouzská nemoc“, Nizozemci ji označovali jako „španělskou chorobu“. Pro Tahiťany byla syfilida „britskou nemocí“. Objev ze hřbitova londýnského středověkého špitálu neodhalil původ syfilidy, ale jednoznačně vyloučil její americké kořeny.      (Zdroj: VTM Science)


Desítky tisíc dětí pochopí, jak doprava ovlivňuje naše města a životy .....Po velkém úspěchu pilotního dopravně vzdělávacího projektu, který uskutečnila iniciativa Auto*Mat v Mostu, Děčíně a Chomutově, se šíří nová metodika vyučování do celé republiky. Do programu se mohou zapojit stovky škol. Děti se v rámci interaktivní výuky dozvědí, jak doprava ovlivňuje podobu našich měst. Naučí se, jaké jsou možnosti udržitelné mobility i co lze dělat pro to, aby byly ulice bezpečnější a přívětivější pro děti, chodce a cyklisty.

„Školy se ve své výuce dosud zaměřovaly na bezpečnost dopravy, ale nevěnují se dopravě jako takové. Jde přitom o důležitou součást našeho každodenního života. Doprava naši společnost ovlivňuje více, než si uvědomujeme. Výukové aktivity k udržitelné mobilitě by měly toto bílé místo vyplnit,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacího projektu iniciativy Auto*Mat Jana Pírková.

Vedlejším účinkem vzdělávacího programu je podle ní dopad na myšlení žáků, kteří jím projdou. „Žáci začnou o svých městech přemýšlet jinak, než je běžné. To nesouvisí jen s dopravou. Mohou se z nich stát velmi dobře informovaní a aktivní občané,“ říká Pírková.

Žáky a studenty čekají v následujících dvou letech cyklojízdy, projektové dny a soutěže. Celý vzdělávací program je interaktivní. Místo klasického sezení a poslouchání si děti budou moci vše vyzkoušet a prožít. Naučí se rozumět vlivům dopravy na životní prostředí a prostor města, ale i na životní styl a svoje zdraví, zorientují se ve fungování úřadů a místní samosprávy. Ve výsledku by si měli osvojit maximální využití ekologických způsobů dopravy ve svém životě.       (Zdroj: Econnect)


Smluvní háčky Tesco kreditky mohou být hodně drahé, ukázal test ..... Tesco kartu ClubCard pro nákupy se slevou mají už statisíce Čechů. Kdo se nechá zlákat, že na rok zdarma vyzkouší i Tesco kreditku, může získat ještě vyšší slevy. V našem testu to zdarma nebylo. Za pojistku karty zaplatíte 69 korun měsíčně, zní ve smlouvě, která má i další háčky.       (Podrobný článek najdete na stránkách Finance iDNES)


Raketoplán Discovery se vydá na svou poslední misi s humanoidním robotem na palubě ..... Znak poslední mise raketoplánu Discovery. Foto: NASA V květnu si svou poslední misi odbyl raketoplán Atlantis (pokud nedojde ke schválení dodatečné mise STS-135, jež by mu byla svěřena), nyní je řada na jeho kolegovi jménem Discovery. Při svém 39. a posledním letu navštíví kosmickou stanici ISS a doručí na ni nový modul. A nejen to, raketoplánem se do kosmu také sveze první humanoidní robot. NASA ale zajisté zklame všechny příznivce filmů sci-fi, robot totiž nebude vypadat jako Arnold Schwarzenegger. ...

... Ve speciálním kontejneru v modulu Leonardo najde posádka stanice speciální "dáreček": humanoidního robota jménem Robonaut 2. Jde o druhou generaci humanoidních robotů, kteří jsou vyvíjeni jako možní budoucí pomocníci astronautů. Robonaut 2 je výsledkem spolupráce NASA a společnosti GM, kteří jej veřejnosti představili letos v únoru. Původně byl Robonaut 2 určen pouze k pozemním testům, s koncem programu raketoplánů však NASA vycítila jedinečnou šanci dostat jej do vesmíru. A tak se po misi STS-133 tento robot stane členem posádky ISS. Nějakou dobu po jeho příletu jej posádka stanice rozbalí a nainstaluje v modulu Destiny, kde budou probíhat testy, jak se chová a funguje ve stavu beztíže. V budoucnu by se mohly rozšířit jeho aplikace a pole působnosti a bylo by krásné, kdyby jednoho dne posádce například pomáhal s údržbou stanice nebo třeba výměnou vědeckých vzorků. Robonaut váží asi 150 kg, unese 20 kg, je vysoký 102 cm a jeho mozek tvoří celkem 38 počítačových procesorů.       (Zdroj: Astro)


NASA připravuje štít proti slunečním bouřím ..... Z každodenních zpráv jsme již zvyklí, že na budoucí vývoj počasí dokáží vědci upozornit díky propojení dat z měření kosmických družic a superpočítačů. Co když chceme ale předejít škodám, které mohou vzniknout přičiněním bouří na Slunci? Nárůst sluneční aktivity v poslední době přinutil odborníky z NASA jednat.

Když Slunce vypudí obrovskou masu koronární hmoty směrem k Zemi, začnou se v magnetickém poli naší planety dít velmi nepříjemné věci. Největší hrozbou pro rozvody elektrické proudu je geomageticky indukovaný proud (GIC), který vznikne ve svrchních patrech atmosféry a postupně prochází až k povrchu planety. Tento proud ohrožuje především transformátory, jejichž poškození může vést až k nemilému výpadku elektrického proudu, tzv. blackoutu. Klíčová otázka tedy zní: jak takovým blackoutům předejít? NASA má plán – zamezit blackoutům prostřednictvím blackoutu! Jak ale tento na první pohled ztřeštěný plán realizovat?

Klíč spočívá v dokonalém monitorování sluneční činnosti. K tomu mají sloužit vesmírné sondy SOHA a dvě sondy STEREO, které ji nejen zachytí, ale vytvoří i její trojrozměrný obraz. Díky němu pak budou vědci moci identifikovat nejen sílu vlny, ale také její tvar a tudíž i místo, kam s největší pravděpodobností udeří. Poté už stačí „jen“ vytvořit umělý blackout: vypnout transformátory, které budou s největší pravděpodobností zasaženy. Jistá oblast Spojených států se tak sice na chvíli ponoří do tmy, po zapnutí však systémy poběží, jakoby se nic nestalo. Vědci sami však upozorňují, že projekt je stále ve stádiu zrodu. Díky relativně dlouho trvajícímu slunečnímu tichu totiž ještě zatím nemají po ruce dostatečné množství naměřených čísel. Během roku 2013, kdy má být aktivita Slunce na svém vrcholu, však jistě bude dostatek příležitostí k tomu, aby svůj systém ověřili.       (Zdroj: 21@století)


04.11. 2010     Čtvrtého listopadu 1922 objevil v Egyptě britský archeolog Howard Carter vchod do hrobky krále Tutanchamona v Údolí králů. Je velmi široce rozšířené tvrzení, že Tutanchamonova hrobka byla nevyloupená, což je však omyl. Hrobku navštívili vykradači a to ještě ve starověku. Nejpozději k tomu mohlo dojít za vlády Ramesse VI. Nepovolaní návštěvníci hrobky si však z ní mnoho neodnesli, jen pár drobností. Jejich přítomnost a stopy byly zaznamenány i na některých nalezených poničených předmětech v hrobce.

S otevřením hrobky je spojena řada úmrtí těch, kteří měli s objevením hrobky něco společného. Ke zlé předzvěsti neštěstí došlo, už když Carter otevíral hrobku. Ptáka v kleci u jeho domu v Luxoru sežrala kobra - had, který chrlí oheň na faraonovy nepřátele. Zpráva o této příhodě se Luxorem rychle rozšířila. Vylila si kobra mrtvého krále svůj vztek z prozrazení hrobu svého pána?


Začíná období téměř volného kácení stromů. Chybí novela vyhlášky ..... Už skoro rok platí novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Novela jeho prováděcí vyhlášky však ještě přijata nebyla a v nejbližší době nejspíš ani nebude. Navzdory slibu bývalé ministryně Rut Bízkové může vlastník stromů v nadcházejícím období vegetačního klidu pokácet tzv. podlimitní stromy, aniž by potřeboval povolení.

Od prosince loňského roku platí nová pravidla pro kácení stromů rostoucích mimo les. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která byla tehdy přijata, umožnila právnickým osobám kácení podlimitních stromů bez povolení. Tak, jak to do té doby platilo jen pro osoby fyzické.

Oním limitem je obvod kmene stromu, který musí být ve 130 cm výšky kmene maximálně 80 cm. Na strom s větším obvodem kmene je potřeba povolení. Stromů, které se do daného limitu vejdou, je však ve městech většina. Navrhovaná novela vyhlášky měla limit, kdy lze kácet bez povolení, snížit na 60 cm. O její rychlé schválení usilovaly nevládní organizace a v květnu její přijetí přislíbila i tehdejší ministryně životního prostředí Rut Bízková. MŽP již jednou schválení vyhlášky odsunulo a to koncem loňského roku, v platnost měla vstoupit letos. Novela však ani letos není a MŽP nyní na základě rozhodnutí současného ministra Pavla Drobila připravuje návrh nové, komplexnější vyhlášky.

„Přesný termín pro vydání vyhlášky v platnost není znám, nové znění vyhlášky musí projít klasickým legislativním procesem. První verze připravované vyhlášky pro mezirezortní jednání by měla vzniknout koncem letošního roku,“ informoval Ekolist.cz o současném vývoji Petr Kučera z ministerstva životního prostředí.      (Zdroj: Ekolist)

Schvalují se nekompletní a špatné vyhlášky, o nichž se předem ví, že je bude potřeba novelizovat. Na to se pak pozapomíná či se konečné řešení odsouvá ... a prospěch z toho mají ti, co na takových děrách v zákonech bohatnou, neb na tohle prostě mají žaludek. Copak za to nikdo nenese zodpovědnost tak, aby ho bylo možné za tyhle zvěrstva potrestat?  Být "zákonodárcem" nese značné materiální výhody - ale na tu zodpovědnost se bohužel naprosto kašle ...


Imisní zátěž z Prunéřova se v řadě míst zhorší ..... Bude zamoření ovzduší oxidy síry po další desítky let na úrovni rozvojového světa?

Místní sdružení „Chomutov – pod pokličkou ČEZ“ spolu s Greenpeace 2.listopadu na tiskové konferenci v Chomutově upozornilo na fakt, že parametry elektrárny Prunéřov II, tak jak je navrhuje společnost ČEZ, by mohly znamenat nepřijatelné zatížení zdraví obyvatel žijících v jejím okolí. Podle vlastních podkladů poskytnutých společností ČEZ by samotná elektrárna mohla vystavovat desetitisíce lidí hodnotám znečištění oxidem siřičitým, které přesahují hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Navíc imisní zátěž z Prunéřova bude v řadě míst oproti stávajícímu stavu dokonce horší.      (Podrobně čtěte na stránkách Greenpeace)

Zase jako v předchozím článku - jde jen o to, aby si nahrabali tvorové, kterým na životních podmínkách obyčejných lidí ale vůbec nezáleží - pro ně jsou to jen jacísi biologičtí roboti ... tak co se o ně budou starat ...


Dokáží počítače přečíst lidský rukopis? ..... Ochrana CAPTCHA dnes nefunguje příliš uspokojivě, jsou zde přece systémy OCR. Jak tedy u internetové aplikace odlišit člověka od robota? Jednou z možností by mohlo být rozpoznávání lidských rukopisů. Ty umíme číst docela dobře, počítače s nimi ale mají problémy - i jen tak banální aplikace, jako je automatické třídění dopisů na poštách podle adresy, představuje docela problém.

Nahradíme tedy CAPTCHA jiná verze Turingova testu? Ale vypořádají se s tím lidé, kteří již vyrostli v plně počítačovém věku, rukou prakticky nepíší a ručně psané texty ani nečtou? A zvládneme rozpoznávat rukopis i v cizích jazycích, kde nám bude chybět kontext? (nebo internetové služby poznají, odkud návštěvník přichází, a předloží mu rukopis pro příslušnou zemi?). Podrobnosti najdete na stránkách SecurityWorld.      (Zdroj: Science WORLD)


Osud tisíců firem zapojených v řetězci dodavatelů a stavitelů nikoho nezajímá ..... Smršť krachujících firem, masivní propouštění zaměstnanců, odliv mozků, nezájem investorů, velké problémy dodavatelů a nakonec snadná kořist pro německé a čínské firmy. Toto není aktuální dušičkový scénář katastrofického filmu. Bohužel jde o reálné prognózy vývoje českého fotovoltaického trhu. Odborníci dokonce prorokují zánik tohoto nového oboru. Důvodem je návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o výši výkupních cen pro výrobu solární energie v roce 2011. Spíše než o výši cen je v tomto případě vhodné hovořit o jejich extrémní "níži".

"Nové cenové rozhodnutí pro rok 2011 je hluboko pod cenou, za kterou bude někdo ochoten investovat do solární elektrárny. Dnes navíc nikdo neví, zda bude umožněno připojení k síti. To je blokováno už od února 2010. Následná i několika měsíční totální tma znamená pro firmy z oboru zavřít a propustit většinu zaměstnanců," konstatoval ředitel společnosti HiTechSolar Vladimír Mléčka.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010 je k dispozici ke stažení zde: www.hitechsolar.cz

Rapidní snížení výkupních cen bude mít podle Mléčky fatální dopad na tuzemský fotovoltaický trh. "Tento nově vzniklý a rozvíjející se obor bude prakticky zlikvidován. Výrobě čisté sluneční energie se opět budou věnovat pouze nadšenci a lidé, kteří chápou tuto technologii nejen jako zdroj peněz, ale také jako nevyčerpatelný ekologický zdroj," poznamenal ředitel společnosti HiTechSolar.

Současné dění na fotovoltaickém trhu probírají média denně ze všech stran. "Často se hovoří o riziku ztráty zájmu investorů. Avšak o osud stovek a tisíců firem zapojených v řetězci dodavatelů a stavitelů se nikdo nezajímá," upozornil Mléčka.

V České republice přestanou existovat firmy se zkušenostmi v oblasti realizace fotovoltaických elektráren. "Pokud by v budoucnu došlo k oživení tohoto oboru, doplatíme na nedostatek zkušených odborníků a firem, kteří se již dávno budou realizovat v jiných perspektivnějších oborech. Český trh se tak opět stane kořistí zahraničních firem, zejména německých a čínských, které už budou mít historii počítanou na dekády," vysvětlil Mléčka.

Jedinou záchranou firem z oboru je přesunout své aktivity a zkušenosti do zahraničí, kde jsou podmínky pro realizaci solárních projektů příznivější. "Naše společnost své mnoholeté know-how již uplatňuje v Itálii a na Slovensku. Desítky dodavatelských firem nás kontaktují s žádostí o spolupráci na projektech, které realizujeme mimo Českou republiku. Těší náš, že naše zahraniční projekty mohou pomoci zlomku těchto nešťastných majitelů firem, jejichž osudem je propouštění zaměstnanců a ukončení činnosti," uzavřel Mléčka.       (Zdroj: Enviweb)

Už zase se jednomu z toho chce zvracet ... napřed chceme ekologickou energii, pak jí zase zlikvidujeme - je to jak tahání králíků z klobouku. Jenže tohle bohužel není představení iluzionisty, ale realita ...


Výzva k předkládání námětů na využití Mezinárodní kosmické stanice ISS pro přípravu budoucích pilotovaných letů ..... Mezinárodní kosmická stanice ISS Evropská kosmická agentura ESA vyhlásila výzvu k předkládání námětů na využití Mezinárodní kosmické stanice ISS pro přípravu budoucích pilotovaných letů za hranici nízké oběžné dráhy. Obsahem výzvy mohou být experimenty, systémy, subsystémy i jednotlivé komponenty kosmických lodí a demonstrace technologií či operací. Jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení výzvy bylo rozhodnutí vedoucích kosmických agentur o prodloužení životnosti ISS do roku 2020. Výsledek výzvy by měl pomoci k přípravě programové náplně využívání ISS pro Ministerskou radu ESA v roce 2012.      (Zdroj: Astro)


Obsedantně-kompulzivní porucha ..... Každý z nás se někdy něčeho neopodstatněně obává (zamknul jsem dveře, když jsem odcházel? Vypnula jsem vodu v koupelně? apod.) a někdy se stane, že se nám tyto myšlenky pořád vracejí a vracejí, až jim podlehneme a jdeme se vrátit domů, abychom zkontrolovali, zda jsme opravdu dveře zamkli, vypnuli vodu v umyvadle, plyn na sporáku, zavřeli okno atd.

Teprve až se přesvědčíme, že je všechno v pořádku, s klidným svědomím se opět vrátíme do práce, do školy nebo kam jsme původně šli nebýt našich „děsivých myšlenek“, které nás donutily se vrátit domů. Stalo se to asi téměř každému z nás. Obvykle pak člověk dále tyto věci neřeší, protože po zkontrolování ví, že je vše v pořádku a může se plně věnovat pracovním, školním či jiným povinnostem, které má na práci. Avšak člověk s tzv. obsedantně-kompulzivní poruchou toto nedokáže. Poněkud krkolomný název, obsedantně-kompulzivní porucha výstižně v sobě obnáší to, co její název vyjadřuje. Jde o psychickou poruchu, která se řadí k úzkostným poruchám. Proč? Protože člověk pociťuje nesmírnou úzkost, když se zabývá nepříjemnými myšlenkami typu „zavřel jsem vodu, vypnul jsem plyn, zamknul jsem dveře, je to jablko dostatečně čisté.“

Člověk s obsedantně-kompulzivní poruchou (ang. Obsesive-comulsive disorder, proto se často můžeme setkat i se zkratkou OCD) se těmto vtíravým nepříjemným myšlenkám nedokáže ubránit natolik jak převážná většina ostatních lidí. A i když se šestkrát vrátí ráno na cestě do práce, aby všechno zkontroloval, myšlenky o nevypnutém plynu či vodovodním kohoutku se mu vrátí a musí se domu vrátit posedmé. Umíme si představit všechny ty komplikace v práci a pozdní příchody… Právě aby člověk zmírnil všechny ty nepříjemné a vtíravé myšlenky - obsese, které ho obtěžují, je „nucen“ jim podlehnout a jít domů zkontrolovat plyn, vodu, dveře, nebo dokonale vyčistit koupelnu, jablko, protože ještě pořád nejsou dostatečně čisté. Těmto úkonům pak říkáme tzv. kompulze. Proto název: obsedantně-kompulzivní porucha.

Jedinec pod vlivem vtíravých myšlenek má obavy, že když je neuposlechne (čili, když nevykoná daný rituál, kompulzi), že se stane něco hrozivého, např. když nepůjde zkontrolovat vypnutý plyn, že vybouchne celý dům, když na cestě do práce stoupne na černou dlaždici, tak se stane něco strašlivého jeho rodině a blízkým, takže aby tomu zabránil, stoupá pouze po bílých dlaždicích, nebo se třeba vyhýbá prasklinám na chodníku, hranatým kanálovým poklopům apod. Protože přece nemůže riskovat, že by se něco mělo stát jeho rodině, když na některý z nich šlápne.      (Blíže viz stránky Celostni medicina)


Pořád se bojíte konce světa? Řekněte mi, sakra, jediný důvod PROČ! ..... O rok 2012 se zajímám už pár let. Intenzivně se mu věnuji hlavně od roku 2008. Když jsem se o to začínal zajímat, lidé byli sice taky většinou materialisticky založení, ale jinak byli normální. Dnes, když jsou indicie o blížícím se zvratu zjevné, už mnohým z nás chybí klid v srdci - ani ne tak kvůli tomu, že jsme často příliš zaměření na materiálno, ale protože se hloupě a soustavně bojíme konce světa, pro který v širším kontextu fakticky ani neexistují argumenty. Takže je už mnoho z nás, kteří jakýsi "normál" v duši silně postrádají.

Vás to tolik baví ničit sebe samé pro něco, pro co neexistují indicie? Vy se kolektivně bojíte nějakého konce, ale na základě čeho? Že katastrof je už teď dost? Měli byste se na problematiku podívat z širšího pohledu, než úplně zbytečně zešílíte! Fenomén roku 2012 je mnohem složitější, než si dokážete představit. Katastrofy tu představují jednu kapitolu pořádně tlusté knihy. A vy se řídíte pořád jen tou jednou kapitolou a myslíte si, že už víc vědět nemusíte! Bude prostě konec, víte všechno... Hm...

Ilustrační obrázek S rokem 2012 se od začátku spojují Mayové. Jsou považováni za nejpřesnější proroci historie. Nejdříve se po Internetu rozšířily zvěsti, že předpovídají k roku 2012 konec. Pak se přišlo na to, že je to čirá lež za účelem zisku a dnes tu máme důkazy, že současní Mayové se na rok 2012 nesmírně těší, protože jsou chytří a ví, že pak budou ti, kteří naleznou cestu ke své duši, na dlouho a možná navždy nesmírně šťastní a v obklopení nepředstavitelné lásky a harmonie. Takový vzkaz nám zanechali ti, kteří byli v historii nejpřesnější a v podstatě nikdy se nezmýlili! Uvědomte si tu souvislost!       (Celý článek najdete na stránkách Gnosis9)


Kandidát do amerického Kongresu zastřelil dva neozbrojené Iráčany ..... Kandidát do amerického Kongresu ve státě Severní Karolína vzbudil vášnivé diskuse, neboť vyšlo najevo, že během své služby v Iráku zabil dva neozbrojené Iráčany. Ilario Pantano, jehož podporuje hnutí Tea Party, prohlásil, že kvůli tomuto činu nemá žádné výčitky svědomí. Pantano zastřelil dotyčné Iráčany z bezprostřední blízkosti po jejich zadržení v blízkosti města Fallúdža v dubnu 2004. Žalobci později obvinili Pantana z exemplárního zabití, neboť do mužů střelil celkem šedesátkrát a na jejich mrtvá těla pověsil nápis „Neexistuje lepší přítel, neexistuje horší nepřítel“ (motto amerického námořnictva, které se datuje od dob římského diktátora Sullyho). Pantano nepopřel, že po zastavení jejich vozidla při kontrole do mužů opakovaně střílel, ani že pověsil zmíněný nápis. Přiznal, že do Iráčanů vystřílel celý zásobník, vyměnil nový a do těl znovu třicetkrát vypálil. Navzdory svému přiznání byl Pantano americkou armádou v roce 2005 zproštěn viny. Nyní se účastní těsného boje o místo v Kongresu.       (Zdroj: AKT-INFO)


Milujete sami sebe? .....  Pokud nemilujeme sami sebe, začne se v nás objevovat přehnaný strach z poznávání vlastních chyb a nedostatků. Nejsme s to jim čelit, a tím spíše je uznat sami před sebou i před bližními. Chybně se totiž domníváme, že by přiznání se k vlastní křehkosti mohlo způsobit ještě větší odmítnutí naší osoby druhými lidmi. Začneme se tedy uzavírat a ukrýváme své slabosti; maskujeme je před sebou, před Bohem i před lidmi.

Právě strach o sebe je zdrojem izolace, osamělosti, podezřívavosti a agrese vůči druhým. Láska k sobě samému, sebepřijetí nás učí skutečné vnitřní svobodě: svobodě vůči bližním i vůči sobě samému.

Bůh nemiluje člověka pro to, kým je, ale výlučně proto, že je, že ho stvořil. Jeho láska je ryzím darem. Bůh od nás neočekává nic než přijetí jeho bezpodmínečné lásky. Přijímá člověka v jeho aktuální skutečnosti s veškerými omezeními, slabostmi, zraněními. Bůh učinil náš život dobrým; avšak být dobrý ještě neznamená být dospělý, dokonaný. Náš život před námi stojí jako úkol ke splnění; je jako zrno hozené do země, které - aby mohlo přinést užitek - musí růst. Růst však začíná umíráním toho, co je v nás staré, neduživé, neuspořádané.

Láska k sobě, přijetí vlastního života je základem rozhodnutí se pro životní kreativitu, rozhodnutí se pro překračování lidských omezení. Láska k sobě samému vyžaduje obrácení. Pokud by v přijetí chyběl záměr růst, obrátit se, nastoupila by v životě rezignace, jejímž důsledkem by byla pouhá vegetace.       (Zdroj: Víra)


Galaxie by měla být plná planet velikosti Země ..... Podle analýzy radiálních rychlostí 166 blízkých hvězd podobných Slunci a extrapolace získaných dat obíhají kolem takových hvězd zcela běžně planety typu Země. V Mléčné dráze by jich mohly být miliardy.

Astronomové se určitě ještě nevyspali z bujarých oslav kolem objevu Gliese 581 g, planety velikostí blízké Zemi v obyvatelné zóně kolem její hvězdy, ani z neméně divokých dohadů kolem její existence, a už tu máme další studii, která vcelku seriózně odhaduje vysoké procento hvězdných systémů s planetami o velikosti jedné poloviny až dvojnásobku hmotnosti Země.

Až doposud jsme s našimi přístroji nebyli schopni nalézt konkrétní planety velikosti Země. Jak je tedy vlastně možné odhadnout jejich počet? Lovci planet Andrew Howard a Geoffrey Marcy z Univerzity of California, Berkeley na to šli velmi lstivě. Vybrali si 166 blízkých hvězd spektrálních tříd G a K, které jsou od nás vzdálené maximálně 80 světelných let. Žluté hvězdy třídy G přitom odpovídají našemu Slunci, oranžové hvězdy třídy K jsou o něco chladnější. Zvolené hvězdy po dobu pěti let pečlivě pozorovali na havajské Keckově observatoři a pomocí analýzy radiálních rychlostí zkoumali jejich případné planetární systémy. Vzhledem k možnostem používaného spektrografu HIRES, který dokáže změřit radiální rychlost hvězd s přesností na 1 metr za sekundu, mohli Howard a Marcy nalézt pouze planety obíhající kolem jejich hvězdy za méně než 50 dní a zároveň planety minimálně trojnásobně hmotnější, než je naše rodná hrouda. Z jejich dat přesvědčivě vyplývá, že menších planet je víc.

Podle všeho připadá na stovku běžných hvězd podobných Slunci jedna až dvě planety velikosti Jupitera, zhruba šest planet srovnatelných s Neptunem a kolem dvanácti takzvaných superZemí, čili planet o hmotnosti 3 až 10 Zemí. U superZemí schopnosti Keckovy observatoře končí, ale Howard s Marcym nekompromisně extrapolovali známá fakta na planety srovnatelné se Zemí a dospěli k číslu 23 planet velikosti plus mínus Země na 100 běžných hvězd. Je to prý vůbec poprvé, kdy někdo do takového odhadu zahrnul data o planetách velikosti Neptunu a o superZemích.

      (Zdroj: OSEL)


03.11. 2010     Třetího listopadu 1414 dorazil Jan Hus do Kostnice, kde byl o tři dny později papežem Janem XXIII. zahájen Kostnický koncil.

Podle Wikipedie je dnes Mezinárodní den použitelnosti (World Usability Day). Ten se týká oblasti použitelnosti a přístupnosti webových stránek a aplikací se zaměřením na koncové uživatele.


Výňatek z článku Státní maturita se změní: Pití na zemi a žádný záchod ..... Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání je při plánování změn opatrný. "S pitím nemám problém, pokud nebude stát na lavici, protože pak by lahev mohla sloužit jako tahák. Ale odcházení na záchod během zkoušky určitě nepovolíme, to by pak vysoké školy výsledky nebraly vůbec vážně. Při přijímačkách se také zkušební místnost nesmí opouštět," řekl Aktuálně.cz Zelený.

Školy pozor, studenti se mohou odvolávat

I při zadávání testů se podle Zeleného školy jisté formálnosti nevyhnou. "Tam je potřeba, aby se školy chránily před odvoláváním studentů. Vysvětlujeme jim, že když přesně nepřečtou zadání, student se může odvolat, že nebyl dostatečně seznámen s pravidly jednotné maturitní zkoušky," vysvětluje Zelený odlišnosti státem garantované maturitní zkoušky.

Dobeš přesto trvá, aby zkouška byla "o něco jednodušší a lidštější studenty a ne tolik náročné na učitele a ředitele". (Zdroj: Aktuálně)

Já si připadám jako v Jiříkově vidění - copak jsme právě teď slezli z větve? Maturovalo se už za císaře pána, za První republiky, za okupace i "za komunistů" - a najednou jsou s tím takové problémy? A s tím záchodem - při takových příležitostech bývají lidé nervóznější a prostě se jim víc chce TAM ... tak je necháte po**at ???  Nebo se bude dávat před zkouškou klystýr? Kristepane ... to je snad už trochu moc ... Odmaturovaly statisíce a milióny lidí a najednou budeme přemýšlet, jestli nemůže tahák plavat v láhvi s pitím ... Ale to je zase jen odraz společnosti, ve které žijeme ... kecy, kecy a blábol o ničem ...


Listopad - měsíc bez kožešin ..... Občanské sdružení Svoboda zvířat vyhlásila listopad jako měsíc bez kožešin. V rámci „Listopadu – měsíce bez kožešin“ budou probíhat různé akce, jejichž cílem je upozornit na fakt, že právě v listopadu na farmách umírá nejvíce tzv. kožešinových zvířat. Právě v listopadu bývají totiž zvířata zabíjena a kožkována. V ČR je kvůli kožešinám chováno až na 20 000 zvířat (činčily, lišky, norci). Na celém světě se na farmách kvůli kožešinám zabije až 75 milionů zvířat ročně. Způsoby zabíjení jsou velmi brutální: například norci bývají udušeni ve výfukových plynech, lišky jsou pak zabíjeny elektrickým proudem. To vše se děje většinou v listopadu…      (Další informace: Svoboda zvířat)


Vyhlášení vítěze Strom roku ..... Vítězem 9. ročníku celostátní ankety Strom roku 2010 se stal Hromův dub z Olomouce. Blahopřejeme! Zároveň děkujeme všem, kteří se do soutěže o nejsympatičtější strom zapojili. Výtěžek veřejné sbírky bude rozdělen během příštího roku mezí žádající o grant na výsadbu stromů. Vítězi ankety byl na slavnostním vyhlášení 20. 10. 2010 v Brně předán šek na odborné arboristické ošetření.      (Blíže na stránkách Nadace Partnerství)


Jak se žije ve zbohatlickém ghettu ..... Do Jenišova (dále satelit) jsem se přestěhovala s rodiči ve věku 14 let, před sedmi lety. Od té doby jsem dost citlivě vnímala změny, které přinesl jiný život v jiné obci. Vyrůstala jsem v maloměstě, které má cca 17 000 obyvatel a na české poměry je to už město. Naprosto odlišný typ obce než náš satelit. V našem satelitu žilo tenkrát cca 400 obyvatel a náš řadový dům byl vlastně na okraji. Centrum obce tvořil obchod se smíšeným zbožím a moje rodina byla výjimečným úkazem mezi ostatními starousedlíky, kteří bydleli ve starých typicky vesnických domcích okolo, píše studentka Petra Kovačíková.

(Zajímavé téma a zajímavé povídání - nejde to však krátit, takže doporučuji přečíst celé v Britských listech)


Průlet sondy Deep Impact/EPOXI kolem komety Hartley se blíží ..... Čtvrtého listopadu se "střetne" bývalá sonda Deep Impact v rámci rozšířené mise EPOXI (Extrasolar Planet Observations and Characterization, tj. EPOCh, a Deep Impact Extended Investigation, tedy DIXI) s jádrem komety 103P/Hartley. Sonda byla původně určena pro výzkum komety 9P/Tempel, na kterou v roce 2005 dokonce i vystřelila impaktor. Ten z jádra Tempelovy komety vyrazil množství materiálu, jenž pak byl detailně zkoumán. Nyní bude sonda dodatečně zkoumat i jádro jasné a neobvykle aktivní periodické Hartleyovy komety.

Dráha sondy EPOXI vůči Zemi a kometě. Zdroj: NASA/EPOXI. Sonda kometu zkoumá přístroji na palubě již od 5. září. Přibližuje se k jádru rychlostí 12.5 km/s. K nejtěsnějšímu přiblížení dojde 4. listopadu ve vzdálenosti 700 km od komety. Závěrečná fáze přiblížení bude spuštěna 18 hodin před nejtěsnějším přiblížení, kdy bude zastaveno vysílání z vysokoziskové antény na palubě sondy a začne snímání samostatného jádra. Veškerá data budou uložena na disk sondy a odvysílána později po průletu.

Jedná se o pátou kometu, u které dojde ke snímání samotného jádra (těmi předchozími byly 1P/Halley, 19P/Borrelly, 9P/Tempel, 81P/Wild). Oproti dříve zkoumaným kometám se 103P/Hartley liší velice bouřlivou aktivitou na většině povrchu jádra. Vědci NASA tak doufají v nová a velice cenná data o této vývojově mladé periodické kometě.

Zajímavostí je, že objevitel komety Malcolm Hartley byl pozván NASA do Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii, aby sledoval průlet komety. Bude to tak první objevitel komety, který se dožije výzkumu své komety vesmírnou sondou. Kometu můžeme nyní vidět na ranní obloze, kde je slabě viditelná pouhým okem na nepřesvětlené obloze po jejím těsném průletu okolo Země.

Nejnovější snímky komety a jejího jádra pořízené při misi EPOXI můžete sledovat na epoxi.umd.edu/3gallery/images.shtml.      (Zdroj: Astro)


Jak nepodlehnout klamavé reklamě ..... Podepisovat smlouvy na ulici a nechat se přesvědčit klamavou reklamou vás může uvrhnout do finanční tísně. Z výhodné smlouvy je noční černá můra, varuje právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů Miroslav Huml, který nám odpověděl na další otázky.

V případě uzavírání smlouvy na ulici bude brán ohled na to, co je ve smlouvě, kterou podepisujeme. Potenciálnímu problému se tedy nejlépe vyvarujeme, když si smlouvu řádně pročteme.

Co mě na ulici může potkat? ... Nejčastějším nákupem na ulici jsou distributoři mobilních telefonů, resp. SIM karet a mobilních telefonních čísel. Dostanete velice výhodnou nabídku na telefonní paušál a dárkem vám k němu přidají mobilní telefon nebo ještě jeden paušál úplně zdarma.

Paušál skutečně zdarma? ... Zadarmo vám nikdo nic nedá. Pokud vám někdo něco takto nabízí, obzvláště na ulici, je to velice pochybné. Speciálně u mobilních telefonů jste v praxi donuceni podepsat smlouvu, obvykle na dva roky, a jako dárek dostanete mobilní telefon. Ten ale není zadarmo. Ve smlouvě podepíšete paušál, který vás zavazuje platit minimálně pět set korun měsíčně. V následujících dvou letech tedy zaplatíte 12 tisíc korun. Za tuto částku ve skutečnosti obdržíte telefon, který má reálnou hodnotu tisíc korun. Rozhodně ho proto nemáme zadarmo.

Pokud na ulici podepíši smlouvu a doma zjistím, že jsem byla podvedena, co mohu udělat? Mohu od smlouvy odstoupit? ... Ano. Základním právem, které dává občanský zákoník, je možnost odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Důležité ovšem je, aby v této lhůtě bylo zboží doručeno prodávajícímu. Odstoupení je třeba poslat doporučeným dopisem, nejpozději deset dní po koupi, aby bylo v zákonné lhůtě dodáno prodávajícímu.

Poté již po mně nikdo nemůže vymáhat peníze? ... Jestliže řádně ve lhůtě 14 dnů odstoupíte od smlouvy, můžeme ji považovat za ukončenou. Znamená to, že člověk, který poslal odstoupení od kupní smlouvy, má povinnost ve lhůtě 30 dnů vrátit prodávajícímu telefon a všechny věci které obdržel. Naopak prodávající má povinnost kupujícímu vrátit zaplacené zálohy. Strhnout si může pouze poplatek za poničení věci. Pokud podepíšete na ulici smlouvu s mobilním operátorem a máte možnost do 14ti dnů odstoupit od smlouvy, je nejlepší nechat si smlouvu někým překontrolovat, zda v ní nejsou skryté poplatky. Ty vám budou v konečné fázi určovány, ovšem ve smlouvě uvedeny přímo nejsou, existují pouze jako odkaz na všeobecné smluvní podmínky. Je potřeba si vše řádně promyslet a propočítat, abychom ve výsledku neplatili zbytečně moc. Volání zdarma o víkendu není všechno.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Co míní embrya o následujícím životě? ..... V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik.

Malý pochybovač se zeptal: "Věříte vlastně v život po porodu?" Malý věřící: "Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostli a připravili se na život po porodu, abychom byla dost silní na to, co nás čeká." Malý skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by mel vlastně takový život vůbec vypadat?"

Malý věřící: "Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady. A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat a..." Malý skeptik na to: "To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šnůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď." Malý věřící: "Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí." Malý skeptik: "Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu.

Malý věřící: "Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará." Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?" Malý věřící: "Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat." Malý skeptik: "To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat." Malý věřící: "Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až potom!"      (Zdroj: Víra)


Setkáme se někdy s inteligentní formou života? ..... Vzdor veškerým snahám astrobiologů se stále nepodařilo objevit ve vesmíru ani ty nejjednodušší formy života. Objev komplexní či dokonce inteligentní formy je však podstatně méně pravděpodobný, než objev tvorů na organizační úrovni virů či bakterií. Tento názor nedávno podpořil tým složený z britských a německých vědců.

Bakterie, tvořené konstrukčně jednoduššími a hlavně menšími prokaryotickými buňkami, žily na Zemi ničím nerušeny po stovky miliónů let v obrovském počtu. Všechny složitější eukaryotické organismy, jako jsou živočichové, rostliny či houby, jsou s největší pravděpodobností potomky pouze jedné jediné eukaryotické buňky, která se vyvinula z buňky bakteriální. A proč vlastně k takové události došlo v dějinách Země pouze jedinkrát? Odpověď na tuto otázku se nedávno snažili podat biochemik Nick Lane z University College v Londýně a botanik Bill Martin z univerzity v německém Düsseldorfu.

Biologové tradičně předpokládají, že pro růst do větší velikosti a složitosti musely buňky získat především řadu mutací, které by je vyzbrojily proteiny, nutnými k vykonávání řady dříve neznámých a nepotřebných funkcí. To by však podle Lanea a Martinem nestačilo. Spolu s růstem se totiž buňky dostávají do energetické krize. Prokaryotické, tedy bakteriální buňky, totiž získávají energii zejména prostřednictvím procesů, které se odehrávají na membráně, která je ohraničuje. Spolu s tím, jak se buňky zvětšují, se ale také relativně zmenšuje jejich povrch. (Právě z tohoto důvodu bývají zvířata žijící na severu větší, než jejich příbuzní z teplých oblastí.) Vědci vypočítali, že kdyby se bakterie zvětšila do velikosti eukaryotické buňky, brzy by jí, obrazně řečeno, „došla šťáva“. Nově získané geny by jí tedy nepomohly – neměla by dostatek energie na to, aby si podle informací v nich zapsaných dokázala postavit větší tělo.

Bystřejšího čtenáře ale jistě napaden řešení. Buňky přeci mohou zvětšit povrch své membrány poměrně snadno – stačí na ní jen vytvořit řadu záhybů. Bakterie s takovou „varhánkovitou“ membránou dokonce zcela běžně existují! Ani takové řešení však není zcela bez problémů. Takové energetická baterie nepracuje se stále stejnou efektivitou. Při „spalování“ potravy navíc vzniká řada nepříjemných vedlejších produktů, které buňku poškozují.

Eukaryoti vyřešili tento problém „jednoduše“: ochočili si bakterie (které dnes známe jako mitochondrie či plastidy) a nechali je, ať si své problémy vyřeší sami. Po tomto kroku už byla cesta k růstu velkých a komplexních buněk otevřená. Práce Lanea s Martinem tak vlastně postavila na hlavu tradiční učebnicové dogma – totiž že buňky nejprve vyrostly a teprve poté získaly své podnájemníky v podobě bakterií. Aby tedy mohlo ke spolupráci dojít, potřebovaly buňky nejprve získat svá nová energetická centra. K takové události však může narozdíl od mutací dojít zcela výjimečně. Závěr obou vědců je jednoznačný: na jiných planetách život sice existovat může, ale je mnohem pravděpodobnější, že pouze v té nejjednodušší podobě.       (Zdroj: 21@století)


Lékaři: Léčíme lidi 30 hodin nonstop. Chceme pryč! ..... Lékaři si stěžují na extrémní služby a malé platy. Proto chtějí dát výpovědi a odejít do ciziny. Informace přinesla v úterním vydání Mladá fronta Dnes.

Primář chirurgie v písecké nemocnici Vladimír Cejp dostal od Jihočeského kraje těžký úkol. Musí zpracovat krizový plán, jak bude oddělení nemocnice fungovat, když odejde více lékařů. Výpovědí tam totiž pohrozila více než polovina chirurgů. Připojili se k celorepublikové kampani Lékařské odborového klubu: tu podepsalo již 3700 lékařů. Odbory lobbují za vyšší platy a zlepšení podmínek pro mladé doktory před atestací. Pokud vláda jejich požadavky nesplní, hrozí odchodem.

"Stačí, když odejde polovina z těch, kteří podepsali. Pak bude nutný krizový scénář," říká primář Cejp. Jeho starostí to však už zřejmě nebude, podepsal také a je připravený výpověď podat. "Když to neudělám, budu se za sebe stydět," tvrdí. Situaci sledují i ostatní kraje - lékaři už protestovali mnohokrát, tentokrát to však vypadá opravdu vážně. "Zatím čekáme, kolik výpovědí skutečně přijde," uvedl Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny, kde je protest lékařů nejsilnější.

Lékaři však nemohou počítat s tím, že jim stát vyjde vstříc. Ministr zdravotnictví Leoš Heger opakuje, že nejsou peníze. "Lékařům přidat nemůžeme, a už vůbec ne násobky," odmítá Heger požadavek, aby platy doktorů vzrostly až na trojnásobek.      (Zdroj: Eurozprávy)


Pavouci mohou vlákna na své oběti také házet ..... Ne všichni pavouci budují sítě, někteří svoji oběť loví „normálně“. Pak ovšem existují druhy, které sice tvoří vlákna, ale ta používají jako laso. Jedním ze zástupců této kategorie je pavouk bolas, Mastaphora hutchinsoni.

Specializuje se na chytání nočních můr a podobné havěti (motýlů, molů...). Řada těchto druhů má na křídlech šupinky, které se snadno setřou a motýl kvůli tomu s velkou pravděpodobností odolá běžné pavučině. Bolas na to proto jde jinak.

V první řadě své oběti láká na feromony používané v můřích námluvách. Je dokonale adaptován, takže složení vylučovaných látek dokonce v průběhu noci mění – podle toho, v jaké části noci je aktivní jaký druh motýla.

Motýli se k opačnému pohlaví přiblíží, ale pak se obvykle ještě před spářením mají obletovat v namlouvacích rituálech. To už Mastaphora přirozeně imitovat nezvládne, na kolem poletující můru přímo nemůže, a proto v této fázi vrhne svým vláknem. Na konci má lepivou kuličku – a lepivost je přirozeně mnohem větší než u klasické pavučiny, vždyť oběť se nezamotá a musí být chycena jediným vláknem. Totéž pak platí pro požadovanou – enormní – pevnost v tahu. (Je tu také poměr velikosti – asi jako obyčejným lanem chytat slona.) Vlákno takové vlastnosti na vzduchu udrží tak asi dvě hodiny. Pokud pavouk není do té doby úspěšný, musí ho pak sníst a vyprodukovat nové.      (Zdroj: Science WORLD)


02.11. 2010     Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově Dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé.


Státní maturity jsou vysvědčením o společenském úpadku ..... A máme to. Celá třetina našich zajisté šikovných dětí by u maturity neuspěla. Nejlépe si dle očekávání vedli studenti gymnázií, nejhůře studenti maturitních učebních oborů a nadstaveb, kterým se honosně říká "podníkání v oboru".

Zjevný rozdíl se projevil i ve výsledcích studentů státních, církevních a privátních škol. Ty posledně jmenované své studenty na maturity připravily nejhůře. O čem to svědčí?

Především o katastrofálním stavu vzdělávacích institucí. Za posledních deset let se střední školy staly spíše ústavem pro trávení volného času adolescentů, než ctihodnou institucí poskytující vzdělání. Učitelé jsou spíše řešiteli rodinných, výchovných, drogových a podobných problémů, než prostředníky k získání vědomostí, o které ve většině případů nikdo nestojí. Navíc jedna "koncepce" stíhá jinou tak, že se v tom už ani na ministerstvu neorientuji.

Není divu, že spousta kantorů, kteří původně měli vůli, vzdělání a vůbec všechny předpoklady "učit", tak že ti školství již dávno opustili. Zůstalo několik těch "zapálených", kteří si možná naivně myslí, že se stav změní. Zůstali také ti, kteří nejsou schopni se nijak jinak uplatit a ti naprosto rezignovali. Hlavním tématem na poradách vedení škol nejsou již dávno úspěchy ve studentských přehlídkách v nejrůznějších oborech. Takovým tématem jsou již po několik let především "prachy" a průšvihy studentů, respektive absolutní nespolupráce rodičovské veřejnosti a její ostentativní nezájem o cokoliv, čím je škola hodlá v zájmu jejich dítěte "obtěžovat".      (Smutně pravdivé ... celý článek najdete v blogu Lubomíra Šuly)


Kometa 103P Hartley na listopadové obloze ..... Zájemcům o pozorování komety 103P Hartley přinášíme vyhledávací mapku na listopad. Kometa je nyní po měsíčních nocích opět dobře pozorovatelná, je však doménou výhradně druhé poloviny noci. Nejlepší období pro pozorování komety bude od počátku listopadu až do konce jeho druhé dekády. Tehdy na obloze opět začne rušit Měsíc.

V průběhu listopadu bude kometa přecházet z jihozápadního cípu souhvězdí Blíženců přes Malého psa do Jednorožce. Ve třetí dekádě listopadu ji najdeme už poměrně nízko v souhvězdí Plachet. K orientaci na obloze velmi dobře napomohou výrazná zimní souhvězdí - zejména Orion (vypadá jako velký motýl). Kometa navíc prochází oblohou doslova posetou výraznými hvězdami.

Po průchodu přísluním přízemím (21. října) kometa již pomalu slábne a její vzdalování od Země se také projevuje na zmenšující se rychlosti jejího pohybu na obloze. Pouhýma očima ji mimo městské osvětlení uvidíme už jen krátce. V dosahu malých přístroů (triedru) však bude stále (opět to však silně závisí na zvolené lokalitě pozorování). Z hlediska jasnosti i polohy na obloze bude kometa nejlépe pozorovatelná zhruba prvních 14 dnů v listopadu. Tehdy ji nalezneme kolem 4. hodiny ranní více jak 30° nad jižním obzorem (na počátku měsíce 50° nad obzorem).       (Blíže na stránkách Astro)


Mohly by počítače číst gesta a výrazy tváře? ..... V systémech městské hromadné dopravy, na letištích nebo v nákupních centrech pak z chování lidí mohl software skrytý za kamerovým systémem odhalit úzkost nebo paniku a podle toho provést potřebné opatření – třeba zastavit eskalátor.

Počítače dnes už neovládáme jen pomocí klávesnice a myši. Jsou zde dotykové displeje nebo rozpoznávání hlasu. Nešlo by ale zajít ještě dál, nemohly by automatické systémy číst i „body language“, tedy zejména výrazy tváře a gesta rukou?

Projekt Miauce, který financuje Evropská unie, se snaží právě o vývoj takových systémů. Chaabane Djeraba z CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ve francouzském Lille uvádí, že cílem projektu je, aby počítače mohly být vyhodnocovat situaci bez toho, že by s nimi lidé vědomě komunikovali. Lidé by prostě řešili své vlastní záležitosti a automatické systémy byly v prostředí skryté.

Například v systémech městské hromadné dopravy, na letištích nebo v nákupních centrech by pak z chování lidí mohl software skrytý za kamerovým systémem odhalit úzkost nebo paniku a podle toho provést potřebné opatření – třeba zastavit eskalátor. Aby to celé mělo smysl, musí vše samozřejmě fungovat v reálném čase, což je vzhledem k množství vstupních dat při videostreamech docela náročný úkol. Vyhodnocování nemusí být založeno jen na gestech či výrazech tváře, ale i třeba na neobvyklém chování davu jako celku (všichni běží jedním směrem) nebo nezvyklých pohybech jediného těla (typicky pád).

Příslušné technologie ale mají i další možnosti využití. Majitel supermarketu by třeba chtěl vědět, na jakých místech se lidé usmívají a kde se nad nabídkou naopak zamračí, nebo i kam se vůbec dívají, jaké zboží či cedulka přitahuje pohled. Nemusí přitom jít jen o chování zákazníků uvnitř obchodu, ale i o výrazy tváří lidí, kteří jsou kolem po ulici a reagují na „poutače“, jež se je snaží dostat dovnitř. Automatickým rozpoznáváním výrazů tváře by mohly být doplněny i reklamní billboardy.      (Zdroj: Computerworld)

Tak to nám ještě scházelo ... šťastný úsměv rozhostil se na tváři blbcově ...


Obsahují ananasy z Kostariky zakázané chemikálie? ..... Sladký ananas mnohým Evropanům kysne na jazyku. Důvodem jsou obvinění z ničení životního prostředí, potlačování odborů, případy chemické otravy a bídné mzdy pracovníků, která stojí za nízkou cenou sladkého ovoce, píše ve své reportáži pro deník Guardian Felicity Lawrence.

„Ananasy jsou při pěstování ošetřovány velkým množstvím pesticidů, asi 20 kg účinné látky na hektar půdy za jeden cyklus. Jsou použity chemikálie, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Používají se tady organofosfáty, chlor, hormonální disruptory, chemické látky, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, chemikálie, které působí jako reprodukční toxiny... Mnohé z nich jsou vysoce toxické, některé jsou perzistentní znečišťující látky,“ říká Fernando Ramirez ze Státního univerzitního ústavu toxických látek. Všechny používané chemikálie jsou na Kostarice legální.

Tento způsob intenzivního zemědělství umožnil produkci levných ananasů, určených především na vývoz. Globální produkce stoupla od roku 1998 téměř o polovinu. V roce 2009 kostarické ananasy přinesly zisk ve výši 700 milionů dolarů a přímo na plantážích pracuje přes 25 tisíc lidí. Tři čtvrtiny ananasů z Kostariky směřuje do evropských obchodů.

Ramirez ví, že je obtížné ananasový boom regulovat, protože majitelé plantáží mají velký politický a ekonomický vliv. Podle výzkumu dostanou dělníci z plantáží z každé stokoruny za prodej ananasů jen 4 koruny. Pokud se pracovníci kvůli nízkým mzdám a špatným podmínkám postaví na odpor, jsou propuštěni.       (Zdroj: Ecomonitor)


Stará dobrá Anglie: "Vadí-li vám řev deportovaného muže, sedněte si dopředu"  ..... Dva cestující, kteří se pokusili zastat se násilím deportovaného muže v letadle z londýnského Heathrow pracovníky soukromé deportovací firmy byli donuceni letadlo opustit a stali se terčem nepřípustného zájmu ozbrojené policie.

Svědkové, oba studenti, hovoří o tom, že muž řval, když ho tři strážci ze soukromé bezpečnostní firmy 4GS násilím drželi na sedadle v letadle.

"Muž měl na rukou pouta, jasně trpěl bolestí a strážci ho násilím drželi na místě," konstatoval Matt Taylor, 29, student na School of Oriental and African Studies v Londýně.

V Británii vládne znepokojení ohledně zacházení s deportovanými osobami od té doby, co tento měsíc v letadle na letišti Heathrow zemřel Jimmy Mubenga, který byl násilím deportován z Británie do Angoly. Po jeho smrti vyjádřili cestující v letadle, kteří slyšeli jeho volání o pomoc, lítost, že nezasáhli.

Taylor měl 5. ledna letošního roku letět na výzkumnou cestu do Afriky se svým kolegou Andrewem Bowmanem, také studentem. Když nastoupili do letadla firmy Virgin Atlantic, na sedadle blízko nich byl muž, který byl pouty připoután k sedadlu, na obou stranách seděly u něho bezpečnostní stráže, jeden strážce se nakláněl nad mužem, který řval.

"Cestující kolem mne se na sebe dívali, jako že nemohou uvěřit tomu, co se děje," řekl Taylor. "Bylo zjevné, že ten muž trpí velkou bolestí a je zoufalý."

Taylor dodal, že muž řval po dobu několika minut, zatímco další cestující nastupovali do letadla. "Žádal o své léky, strážce mu řekl: Léky dostanete v Nairobi. Muž opakovaně volal o pomoc a křičel, že se v Keni zabije, pokud se deportace uskuteční."

Taylor řekl, že jeden ze strážců z firmy G4S se naklonil a držel muže na sedadle. Ostatní cestující začínali být viditelně znepokojení.

Taylor se obrátil na jednoho člena posádky v letadle, ale bylo mu řečeno, ať se vrátí na své místo.

"Okamžitě do mě strčil jeden z mužů, kteří násilně drželi Afričana, řekl mi, abych se posadil a mlčel, že Afričan je deportován a tři muži jsou jeho strážci."

Deportovaný muž dál řval a Taylor se rozhodl, že musí něco udělat. "Seděl jsem tam a rozhodl jsem se, že se musím postavit za své hodnoty. Nechtěl jsem tam sedět dalších osm nebo devět hodin s pocitem, že jsem se zachoval zbaběle, že jsem tomu člověku nepomohl."

Oba studenti chtěli mluvit s kapitánem, ale jejich žádost byla zpočátku odmítnuta. Poté, co se letadlo rozjelo po letištní ploše, objevil se kapitán a Taylor se zmínil o tom, co se děje, kapitána to však nezajímalo.

"Posádka v letadle mi řekla, že si mohu sednout dopředu, abych neslyšel, jak muž řve. O to ale přece nešlo."

Oba studenti dál vyjadřovali své znepokojení, takže kapitán obrátil letadlo, vrátil se k letištní byudově a tam na Taylora a Bowmana čekala ozbrojená policie.

"Stáli ve skupince kolem východu a dali mi 'možnost'vystoupit z letadla, což jsem udělal. Pak mi policie stoprocentně narušila soukromí, analyzovala můj pas a ptala se, proč jsem navštívil země, jako je Srí Lanka a Spojené arabské emiráty."

Taylor uvedl, že ho policie několik hodin vyslýchala podle zákona proti terorismu a pak byli oba studenti eskortováni na stanici metra na Heathrow a "bylo jim doporučeno", aby odjeli do Londýna. ...       (Zdroj: Britské listy)


Levnější osídlení Marsu ..... Jednosměrný lístek na Rudou planetu sníží několikrát náklady ... Vyslání lidské posádky na Mars, která by tam již zůstala bez možnosti návratu, doporučuje profesor Dirk Schulze-Makuch z Washington State University. Společně s kolegou Paulem Daviesem načrtli pro Journal of Cosmology myšlenku mise, jejímž cílem by bylo osídlení čtvrté planety sluneční soustavy. Běžné plány vyslání na Mars dosud počítaly s cestou tam a zpět. Ovšem taková mise není v dohledném časovém horizontu realizovatelná, protože si žádá nesmírné náklady.

Pokud by se však letělo pouze tam, náklady okamžitě klesají několikrát. Projekt by ovšem musel počítat s pokusem o dlouhodobou kolonizaci planety.

Mars zatím podle autorů článku představuje nejslibnější cíl pro vybudování nezávislé lidské kolonie mimo Zemi. Schulze-Makuch s Daviesem argumentují, že Mars je v mnoha ohledech podobný Zemi. Především má přiměřenou gravitaci, atmosféru (byť velmi řídkou), zásoby vody a oxidu uhličitého, společně s výskytem všech důležitých hornin. Mimo Venuše je Zemi také nejblíže, takže cesta na Mars i za použití současných raketových pohonů trvá půl roku.

Úkol pro čtyři neohrožené

Dlouhodobé budování osídlení Marsu by podle Schulze-Makucha mohlo začít vysláním čtyř astronautů na dvou vesmírných lodích. Každá by byla vybavena přistávacím modulem s dostatečnými zásobami pro vytvoření základny na Marsu. „Byl by to první krok k trvalému lidskému osídlení na Marsu,“ říká profesor, který zdůrazňuje, že rozhodně cynicky neplánují obětování dobrovolníků na oltář vědy.

První kolonizátoři by neměli dlouho zůstat sami a podobně jako v případě programu Apollo, by se měly další starty v podobném rozsahu pokračovat.

„Bylo by to skutečně jen málo odlišné od příchodu prvních osadníků do Severní Ameriky, kteří opouštěli Evropu bez očekávání, že by se měli někdy vrátit zpět,“ vysvětluje Davies. „ Průzkumníci jako Kolumbus, Frobisher, Scott a Amundsen, sice nevyrážely na své cesty se záměrem zůstat v tušených zemích za obzorem, nicméně brali na sebe nesmírné riziko, protože existovala vysoká pravděpodobnost, že neuspějí.“

Podle autorů by kolonisté-průzkumníci byli hlavně zpočátku závislí na pravidelném zásobování ze Země. Postupně by však rozšiřovali využívání marťanských zdrojů. V okamžiku, kdy by tyto lidské výspy dosáhly soběstačnosti, by mohla začít další etapa rozsáhlejší kolonizace. Projekt se musí podle autorů odrazit od nalezení vhodného místa pro vybudování základny, nejlépe ve spojení s nějakou již existující jeskyní a dalšími potřebnými zdroji – především vody a hornin.      (Zdroj: National Geographic)


Nový biologický materiál pro dokonalé brnění ..... Vytisknutelné brnění? Sklo odolné proti kulkám? Pevnější ocel, než jakou doposud svět viděl? To všechno mohou být aplikace takřka zázračného materiálu, s ním přišli nedávno izraelští vědci. Má se jednat o materiál mnohem odolnější, než je slavný kevlar.

Hlavními složkami nového materiálu jsou drobounké kuličky beta amyloidních proteinů. Tyto kuličky jsou skutečně drobounké: jejich velikost kolísá od průměru 30 nanometrů po zhruba dva mikrometry (pro srovnání: lidský vlas má průměr zhruba 80 mikrometrů). Proteiny, které jsou jejich hlavní složkou, se přirozeně vyskytují na jednom zcela nečekaném místě - v mozcích lidí, kteří trpí Alzeheimerovou chorobou. Tato základní látka je však ještě obohacena o zvláštní ochrannou vrstvu, která je dělá neuvěřitelně pevnými. Během testů si s novou látkou byla schopná poradit pouze sonda, jejíž hrot byl vyztužen diamantem. Síla, která musela být vyvinuta, byla však o poznání větší, než je potřeba k poškození jednoho z nejpevnějších syntetických materiálů: kevlaru. Autoři vidí využití svého vynálezu především v oblasti vojenství: brnění z něj vyrobené by bylo dokonce možné pouze vytisknout. Mimo armádu by mohla být nová látky využita také pro výrobu lékařských implantátů či k vylepšení mechanických vlastností porcelánu či skla. V budoucnosti však čeká nový vynález ještě velká řada testů, než se dostane do praxe.      (Zdroj: 21@století)


V předešlých týdnech se ve světě odehrálo více katastrof, které svou intenzitou nemají obdoby ..... V článku Rok 2012 a proces transformace je v našich rukách jsem se zmínil, že listopadem letošního roku by podle teorie Time Wave Zero mohla začít další vlna intenzivnějších světových změn, které by mohly souviset s procesem roku 2012. Dnes máme listopad za dveřmi a ve světě se objevilo v předchozí době hned několik katastrof, které svou silou předčily mnohé rekordy.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Část památek v hradeckém kraji nabídne možnost zimních prohlídek ..... Část památek v Královéhradeckém kraji nabídne lidem prohlídku zámeckých prostor i během zimních měsíců. Na zámcích v kraji se uskuteční například adventní programy, vánoční koncerty a trhy. ČTK to zjistila z webových stránek památek.

Například na zámku v Náchodě se uskuteční adventní program ve vánočně vyzdobených interiérech 27. až 28. listopadu. Tradiční vánoční koncert se ve velkém sále zámku uskuteční 10. prosince.

Vánoční atmosféru zažijí také návštěvníci na zámku Hrádek u Nechanic na Hradecku, kde se akce Vánoce na zámku uskuteční o víkendech od 27. listopadu do 12. prosince. V ostatní dny bude zámek přístupný pouze pro ohlášené skupiny. Lidé budou mít možnost kromě prohlídky vánočně upravených komnat zámku nahlédnout také do zámecké kuchyně, kde budou kuchařky vařit punč, čaj a kávu. Zámek bude hostit také zámecké adventní koncerty, které se uskuteční 27. listopadu a 4. a 11. prosince.

Adventní program čeká od 2. do 5. prosince také na návštěvníky Babiččina údolí v Ratibořicích na Náchodsku. Při návštěvě zámeckých interiérů a dalších budov se lidé setkají s postavami z knihy Boženy Němcové Babička. Vánočně vyzdobená bude i budova Starého bělidla. V barokním areálu v Kuksu na Trutnovsku se o víkendu 13. a 14. a poté 20. a 21. listopadu uskuteční Vánoční trhy, na kterých bude prodávat své zboží na 120 prodejců.      (Zdroj: CZeCOT, turistický portál České republiky)


Je možné cestovat v čase? ..... Indické město Madras je roku 1898 svědkem překvapivé události. Na jeho pobřeží dopadá podivně oblečený muž. Jeho šaty jsou nezvykle střižené a přístroj, díky němuž přežívá pád z nebe, nemá obdoby! S místními prý hovoří zvláštním druhem angličtiny, kterému lze jen těžko rozumět. Jedná se o nejpřesněji zaznamenaný případ člověka, který se propadl ze svého času do minulosti, nebo je jeho příběh jen bludem nějakého fantasty? ENIGMA SPECIÁL vás provede tímto i dalšími příběhy údajných cestovatelů v čase.

„K zemi se snášel jakýsi odvážlivec,... slaboduchý či snad pomatený exot, jenž musel být nepochybně nastrčen někým význačnějším jako pokusná osoba do neuvěřitelně riskantního experimentu, v němž se lidský život svěřil zanedbatelnému kusu hedvábí a několika pevným bavlněným provazcům...“ píše o podivném setkání doktor William Garrick ve svých Pamětech (vydané v Londýně, 1903). V jeho slovech nejeden čtenář zachytí nepříliš bystrý popis padáku. To samo o sobě ale ještě není důkazem, že muž na padáku pochází z budoucnosti. Vždyť s myšlenkou podobné technologie si pohrává již italský umělec a vynálezce Leonardo da Vinci (1452–1519) o několik století dříve. Co tedy vypovídá o tom, že roku 1898 přistál v Madrasu muž z budoucnosti?      (To se dozvíte na stránkách časopisu Enigma specál)


01.11. 2010     Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích

Prvního listopadu 1781 bylo patentem císaře Josefa II. zrušeno nevolnictví v Českých zemích.


Jestli jste nevyčerpali loňskou dovolenou, volno vám začíná dnes ..... Pokud na své výplatní pásce máte ještě starou dovolenou, máte důvod k radosti. Můžete si ji začít vybírat právě dnes, tedy 1. listopadu. A vůbec k tomu nepotřebujete souhlas zaměstnavatele.

Dovolenou za rok 2009 musíte vybrat do konce letošního roku. Se zaměstnavatelem jste se měli na konkrétních datech svého volna domluvit podle zákona do 31. října. V písemné dohodě je třeba stanovit přesné dny čerpání zbylé dovolené.

V případě, že jste se se zaměstnavatelem nedohodli a máte nevyčerpanou starou dovolenou, můžete si volno vybírat ode dneška. Zaměstnavatel vám v tom nemůže bránit. Povinné čerpání staré dovolené vychází přímo ze zákona a není k tomu nutný souhlas ani zaměstnavatele ani zaměstnance.       (Zdroj: iDNES)


Organizovaného zločinu v kyberprostoru přibývá ..... Stále ještě existují lidé, kteří vymýšlejí počítačové viry jen tak pro „zábavu“. Avšak celkově tuto iniciativu dávno převzal organizovaný zločin.

Antivirová společnost McAfee, kterou v létě koupil počítačový gigant Intel, odhaduje, že celosvětově stojí počítačová kriminalita napadené firmy bilion dolarů ročně. Cílem útoku na počítače je nasadit do nich malware, který útočníkovi přinese finanční zisk. Takový program třeba sleduje údery na klávesnici a pátrá po heslech k bankovním účtům nebo číslech kreditních karet.

Ilustrační foto

Pachatelé z nich stáhnou peníze, pošlou je na krátkodobě zřízené konto někde v zahraničí, a tam si je vyberou,“ popisuje Vladimír Brož, nezávislý konzultant počítačové bezpečnosti a donedávna šéf McAfee pro Česko a Slovensko. Malware také může na počítači generovat falešné upozornění – váš počítač je infikován, pořiďte si antivirový program, který infekci odstraní.

„Může být jmenován program světového výrobce, ale ve skutečnosti jde o podvrh. Uživatel uvěří, zaplatí kreditní kartou, program si stáhne a instaluje, tedy infikuje počítač. A zatímco útočníkovi poskytl citlivé údaje, získal falešný pocit bezpečí, protože si myslí, že si pořídil ochranný software,“ vysvětluje Brož.      (Přečtěte si na stránkách VTM Science)


Plavební stupeň Děčín by zlikvidoval nejen úhoře a lososy ..... Stavba plavebního stupně u Děčína by znamenala likvidaci ojedinělých přírodních společenstev a rozsáhlé poškození mnoha dalších přírodních fenoménů včetně celoevropsky chráněných druhů. Zatímco politici ji prosazují a autor záměru, Ředitelství vodních cest, o stavbě tvrdí, že bude přírodě prospěšná , biologové s tím nesouhlasí. „Plavební stupeň má významně negativní vlivy na Naturu 2000, konkrétně na Evropsky významnou lokalitu Labské údolí i v nové optimalizované variantě, která obsahuje takzvaná revitalizační opatření," upozorňuje bioložka Eva Chvojková, která se několik let podílela na biologických výzkumech v údolí Labe.

Zatopením části území by došlo k likvidaci mnoha cenných biotopů. Nenávratnou škodou bude zaplavení říčních náplavů (typ přírodního stanoviště 3270), bohatých na mnoho rostlinných i živočišných druhů, které řeka do současné podoby vytvářela stovky let. „Přestože je za posledních několik let znát snaha investora o posun projektu směrem k řešení, které je k přírodě citlivější než dřívější projekty, významně negativní vlivy na Evropsky významnou lokalitu Labské údolí přetrvávají. Stavba plavebního stupně v této lokalitě bude vždy závažnou migrační překážkou a narušením říčního kontinua,“ říká bioložka Eva Chvojková. Tato poškození mohou navrhovaná zmírňující a revitalizační opatření nahradit pouze z nepatrné části. Navíc v současné podobě návrhů neexistují žádné záruky, že navržená opatření budou skutečně funkční. „Není jisté, zda lze náplavy v řece uměle vytvořit. Hromada štěrku ještě není biotop,“ pochybuje Eva Chvojková. V roce 2009 byly na Labi pod Děčínem postaveny pokusné koncentrační výhony, jejich účinnost však dosud nebyla řádně vyhodnocena a sledování je pouze krátkodobé.

Jez je především zásadní migrační překážkou na toku Labe. „Labem a jeho přítoky migrují desítky druhů ryb, přičemž případnou stavbou budou nejvíce ohroženi lososi a úhoři. Losos obecný je chráněný druh, zahrnutý do soustavy Natura 2000, u něhož hrozí zvýšená úmrtnost při poproudové i protiproudové migraci. Jez ohrozí program repatriace lososa, který běží od roku 1998 a bylo do něj investováno několik milionů korun,“ říká Ing. Pavel Vrána z Českého rybářského svazu. Stavba Plavebního stupně Děčín by znamenala zásadní ohrožení také úhoří populace na celém území ČR. Téměř všichni úhoři by museli při své cestě do moře projít přes plavební stupeň Děčín, kde jim hrozí vážné poranění vodní elektrárnou. Dalšími negativními důsledky jezu na Labi je ohrožení proudomilných druhů ryb žijících v Labi.

„Považuji za nevhodné letos, v mezinárodním roce biodiverzity, uvažovat o projektu, jenž by znamenal likvidaci celoevropsky chráněných druhů. Vracíme se tím zpátky do časů, kdy se úspěšnost ekonomiky počítala penězi proinvestovanými do betonu,“ zdůraznila Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody ze sdružení Arnika.       (Zdroj: ARNIKA)


Co všechno objevili archeologové na hoře Vladař ..... Stolová hora Vladař leží u Žlutic v západních Čechách. Již Václav Hájek z Libočan zmiňuje ve své kronice rozsáhlé opevnění, které Vladař obklopuje.Ve druhé polovině 19. století byla lokalita zařazena mezi významná pravěká hradiště. Přesto dlouho unikala bližší pozornosti archeologů a nedělala se zde žádná systematická dokumentace. Hradiště zato bylo opakovaně poškozováno nelegálními uživateli detektorů kovů.

Nová etapa poznávání Vladaře nastala v roce 2002, kdy se v rámci pětiletého grantového projektu financovaného Grantovou agenturou Akademie věd ČR přikročilo k prvním detailním sondážím v nejvíce narušených místech. Výzkum odhalil stopy osídlení z mladší doby bronzové, pozdní doby halštatské, časné doby laténské a raného středověku. V JZ nároží akropole se například podařilo učinit pozoruhodný nález meče v železné pochvě se závěsným můstkem spolu se železnou pasovou záponou. Meč je datován do pozdní doby laténské.      (Dále čtěte na stránkách Science WORLD)


Lidé válí bowling stále lépe než roboti ..... Souboj člověka s robotem může dopadnou jakkoliv. Někdy robotům napomůže jejich síla, přesnost či kybernetický „mozek“, lidé zase dokáží roboty přelstít tím, že dokáží lépe odhadnout budoucí vývoj událostí. V bowlingu zatím dokáží i ty nejpreciznější roboty lidé porazit.

EARL neboli Pokročilý automatizovaný robotický vrhač je oproti robotům, které se snaží co nejpřesněji napodobit lidi, skutečným monstrem. Jeho konstruktéři se totiž nesnažili o to, aby si jej lidé spletli s člověkem, ale o to, aby co nejpřesněji vrhal bowlingovou kouli. Americký Bowlingový kongres (neplést prosím s Kongresem Spojených států, kde ani jednoho vrhacího robota nenajdete) jej využívá jako zkušebního zařízení při testování regulérnosti závodních drah. Jeden z nejlepších profesionálních bowlerů světa Chris Barnes nedávno dokázal, že v tomto sportu ještě roboti nadvládu nad lidmi nepřevzali a zvítězil nad EARLem celkovým skóre 259 : 209. A jak se mu to vlastně podařilo? Robotova slabá stránka je paradoxně jeho preciznost. Každý jeho hod koulí je totiž absolutně identický. V průběhu utkání se však bowlingová dráha slabě mění. Koule totiž opotřebovává slaboučký olejový film na jejím povrchu. Barnes měl jak člověk a zejména zkušený hráč lepší odhad a vítězství tak bylo jeho.       (Zdroj: 21@století)


Laserový útok na letadlo přistávající na ruzyňském letišti zranil pasažéra ..... Laserové útoky na letadla přistávající na pražském ruzyňském letišti neustávají. Při jednom z nich byl nedávno zraněn pasažér - laser mu popálil rohovku a spojivku oka, uvedla v úterý televize Nova

Muž se vracel ze služební cesty z Londýna. Byl jasný večer a pozoroval z okénka letadla osvětlená městečka pod přistávacím koridorem. Najednou z jedné z větších obcí zasvítil na letadlo zelený paprsek, který muže oslnil. Pasažér podle televize po chvíli začal pociťovat bolest v oku. "Došlo k menšímu až střednímu popálení přední část oka. Zasažena byla rohovka a spojivka," řekl jeho lékař. Od lékaře šel poraněný cestující na policii, kde útok ohlásil.

Laserové útoky na letadla, které mohou ohrozit i piloty, nejsou ničím výjimečným ani jinde ve světě, ale například v Británii za ně padají velmi přísné tresty. Tamní soud podle televize poslal v květnu za laserový útok na letadlo na deset měsíců do vězení. V České republice zákon na útočníky s laserem zatím nepamatuje. V Poslanecké sněmovně ale už leží zákon, který by používání laserů v okolí letišť pokutoval až pěti miliony korun.      (Zdroj: Eurozprávy)


Produkce vodní elektrárny Tři soutěsky dosáhla plné kapacity ..... Hladina obří čínské přehrady Tři soutěsky, na níž funguje největší vodní elektrárna na světě, dnes stoupla na maximální úroveň 175 metrů. Produkce elektřiny tak poprvé od zahájení provozu elektrárny před dvěma lety dosáhla plné kapacity. Informovala o tom agentura AP.

Podle společnosti provozující elektrárnu dosáhne roční produkce elektřiny 84,7 miliardy kilowatthodin (kWh). Pro srovnání - Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 13,2 miliardy kWh.

Hladina přehrady zůstane na současné úrovni zhruba dva měsíce, poté bude umožněn její pokles. V budoucnosti by se měla pohybovat v rozmezí od 145 do 175 metrů v závislosti na potřebách ochrany před povodněmi, napsala agentura AP.

Přehrada se začala stavět v prosinci 1994, v roce 2003 se začala napouštět vodou a přehradní hráz byla dostavěna o tři roky později. Hydroelektrárna s 26 generátory byla dokončena v říjnu 2008.       (Zdroj: Ekolist)


Co říká jantar o srážce kontinentů ..... Před 50 miliony let byl indický subkontinent samostatný, ale ne izolovaný. Vypovídá o tom hmyz a další živočichové, které uvěznila pravěká pryskyřice.

Indie se od superkontinentu Gondwana odtrhla asi před před 160 miliony let. Předpokládá se, že další desítky milionů let strávila jako izolovaný gigantický ostrov, který se pohyboval rychlostí asi 20 centimetrů za rok. Osamělou existenci indického subkontinentu nakonec ukončila srážka s Asií, ke které došlo před pouhými 50 miliony let a která vyzdvihla Himálaje. Je ale tato učebnicová teorie správná? Víc než 100 milionů let kompletní izolace je dost dlouhá doba na vznik zcela unikátních druhů – a ty se na fosilním záznamu nevyskytují.

Pochybnosti o úplné izolaci teď podpořil nález velkého ložiska jantaru, které pochází z indického Gudžarátu a je staré asi 53 milionů let. Těsně před kolizí Indie s Asií v něm uvázlo více než 700 různých druhů členovců – především hmyzu, ale také pavouků a roztočů. Vědci z Bonnské univerzity zjistili, že mnoho živočichů z indického jantaru bylo příbuzných s těmi, kteří ve stejné době obývali Eurasii. Naznačuje to, že přinejmenším několik milionů let před kolizí existoval mezi Indií a Asií řetězec (pravděpodobně sopečných) ostrovů, který živočichům umožnil šířit se z jednoho kontinentu na druhý.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Vytopená domácnost ..... Vytopit sousedy, nebo být vytopen patří často k domácím nepříjemnostem. Jak se zachovat, co dělat a co očekávat za výdaje řekl právní poradce SOS Miroslav Huml.

Samozřejmou povinností toho, kdo někoho vytopil, je uvést věc do původního stavu. Velmi často se poskytuje finanční kompenzace v přiměřené výši, tzn. že sousedovi zaplatíte malířské práce, popřípadě mu sami vysušíte a vymalujete byt. Dále je třeba posoudit, z jakého důvodu k vytopení došlo. Povinností každého člověka je nezpůsobovat ostatním škodu. Pokud je tato generální prevence porušena, musíme za to nést následky.

Pokud se na problematiku podíváme z druhé strany - někdo mě vytopí, já si byt uklidím, vymaluji a teď budu vymáhat náhradu škody ...

Nejsprávnějším postupem bude kontaktovat člověka bydlícího nad Vámi a upozornit jej, že došlo k vytopení bytu. On má povinnost vrátit Váš byt do původního stavu, na způsobu jakým to provede by jste se měli domluvit mezi sebou. On například může znát stavební firmu, která bude schopna práce provést o polovinu levněji a má tedy nárok si tuto firmu vybrat. Na druhou stranu, není Vaší povinností pouštět si cizího člověka do bytu, ani proto, aby si mohl škody osobně zkontrolovat. Nicméně v rámci dobrých sousedských vztahů je to běžné. Osobně bych doporučoval, nechat souseda opravit Váš byt na jeho náklady nebo jeho vlastním přičiněním a až v případě, že se bude vymlouvat a do třiceti dnů nepodnikne žádný krok k nápravě, můžete začít jednat, objednat si stavební firmu a následně po něm vymáhat úhradu. V krajním případě se spor může dostat až k soudu spolu s návrhem na vydání platebního rozkazu.

I v případě, že jsou ceny vyšší?

Pokud několikrát souseda písemně upozorníte, že si byt necháte opravit u konkrétní firmy a za konkrétní cenu a on nebude na Vaše výzvy reagovat, nebude vyzvedávat doporučené dopisy, apod. je to jen a jen jeho problém. On byl upozorněn, porušil generální povinnost, a to, že ceny jsou vyšší, je v pořádku.

Znamená to, že souseda musím písemně upozornit na to, že si byt nechám opravit na jeho náklady?

To se týká až možnosti podání žaloby, před kterou je třeba nashromáždit dostatek písemných důkazů.

Pokud jsem pojištěna, mohu se obrátit na pojišťovnu?

Samozřejmě. V takovém případě musíte na prvním místě pozvat pojišťovacího agenta, který si prohlédne rozsah škod a vyčíslí je. Můžete si nechat udělat opravu u jejich smluvní firmy a potom pojišťovně předložit konečný účet, nebo Vám pojišťovna vyčíslí nějakou částku, zaplatí náhradu a Vy si škody sama odstraníte.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Vědci využívají rypouše k průzkumu tajemných hlubin oceánů ..... Australští mořští biologové začali využívat jednoduchý a efektivní způsob průzkumu vodních mas v okolí Antarktidy. Sondy pro sběr dat připevňují na těla odchycených rypoušů sloních (Mirounga leonina), kteří se potápí i do značných hloubek.

Podle zprávy serveru Reuters si od takto nasbíraných dat vědci slibují především lepší poznání pohybu vodních mas na jižní polokouli a vlivu jejich proudění na regulaci klimatických změn. Oceány na jižní polokouli totiž představují jeden z hlavních „chladičů“ oteplování a do značné míry pohlcují rozpuštěný oxid uhličitý.

Klasický výzkum formou sondáží je však příliš nákladný, a tak badatelé zvolili alternativní způsob. Roli živých přenašečů sběrných sond převzali sympatičtí rypouši, kteří při výpravách za potravou brázdí vodní hlubiny. „Abychom porozuměli mechanismům tepelné výměny mezi atmosférou a oceánem, musíme nejdříve rozluštit, jak rychle dokáže oceán vůbec teplo a CO2 pohlcovat,“ vysvětluje Susan Wijffelsová, vedoucí oceánografka týmu IMOS. Jižní oceán brázdí touto dobou již stovka rypouších výzkumníků, kteří předávají podrobná data o změřené teplotě, tlaku a slanosti moře.       (Zdroj: Ecomonitor)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz