wz

 

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 


29.10. 2010     Devětadvacátého října 1787 se v Praze v Nosticově divadle uskutečnila premiéra opery Don Giovanni od W. A. Mozarta.

Ze soboty 30. na neděli 31. října se vyspíme o hodinu déle, neb končí letní čas. Budeme ráno vstávat do tmy a večer chodit z práce za tmy ... chjo.

Jednatřicátého října je Světový den spoření, vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně a také Den UNICEF


„Muší“ auto vyhrálo pět milionů dolarů ..... Společnost z Virginie vyhrála hlavní cenu za svůj vůz postavený z lehkých materiálů, který má vynikající aerodynamiku a nízkou spotřebu paliva. Polovinu z hlavní ceny v soutěži „Progressive Insurance Automotive X Prize“ získali tvůrci futuristicky vypadajícího „mušího“ vozu Edison2. Nejlépe totiž splnili úkol navrhnout auto, které na jeden galon ujede 100 mil (tj. spotřeba 2,35 litru na 100 km).

U automobilu by vyzdvihován zejména design, který zaujal více než agregát. Vůz pohání motocyklový motor, který spaluje směs 85 % etanolu a 15 % benzínu. Upevněný je na zadní straně extrémně lehkého rámu. Designeři, především bývalý automobiloví závodníci, upřednostnili spalovací motor před elektrickým z důvodu úspor hmotnosti. „Baterie elektromobilů jsou těžké, velké a nákladné,“ uvádí blog projektu Edison2.

Celý vůz, který jedni přirovnávají k vrtulníku, jiní k vejci na kolečkách, váží 376 kg. Sériově vyráběný Smart váží okolo 726 kg. Řidič a cestující do vozu nastupují oknem, podobně jako u závodních aut. Vůz Edison2 dosahuje nejvyšší rychlosti 100 mil za hodinu (160 km/h), je vybaven topením a základní klimatizací. Podle vlastníka by mohl být prodáván za cenu okolo 20 000 USD.       (Zdroj: Ecomonitor)


Princip "mokrého psa" ..... Vědci se pomocí vysokorychlostní filmové kamery snažili optimalizovat fyzikální stránku pohybů sušení srsti u savců.

Fyzik Andrew Dickerson se svými kolegy z Georgia Institute of Technology v Atlantě v USA zjišťovali optimální rychlost třepání, při které se kožichy psů a dalších chlupatých zvířat zbavují vody nejefektivněji. Z pohledu kinematiky se jedná o periodické kmity, které se po určitém časovém intervalu opakují. Při tomto pohybu se systém po určitém čase navrátí zpět do původního stavu. Dickersonův tým zajímaly podmínky, za nichž harmonické kmity vodní kapky katapultují. Systém bere v úvahu rovnováhu mezi dostředivou sílou a povrchovým napětím vodních kapek. Jde prakticky o stejný princip, jakého využívají výrobci praček. Síla, která rozhoduje o výkonnosti psí ždímačky se mění v závislosti na vzdálenosti od středu těla. Na základě toho vědci odvodili matematický model pro výpočet optimální frekvence kmitů jejich kožichů. V jejich rovnici má frekvence hodnotu R-0,5, kde R je poloměr zvířete. Z toho vyplývá, že menší zvířata musí kmitat rychleji, aby vytvořila dostatek síly k setřásÁní kapek.

Platnost svého předpokladu ověřovali vědci na videozáznamech celé řady mokrých psů i jiných zvířat. Myšmi počínaje a medvědy konče. Z časových snímků pak odvozovali charakteristiku jejich otřepávacích pohybů. Klasická videa doplnili takzvanou X-ray kinematografii - záznamem pohybu pořízeného rentgenem.

U psů labradorů zjistili frekvenci kmitů okolo 4,3 Hz.

Tak jak předpokládali, menší zvířata se třepala rychleji. Kočičí frekvence je 6 Hz, myši oscilují na 27 Hz. Velká zvířata zklidňují mechaniku svých pohybů a sušička medvěda grizly pracuje s frekvencí 4 Hz. Vztah mezi robustností zvířete a oscilacemi není lineární. Směrem k velikostnímu maximu se asymptoticky blíží 4 Hz.

Záznamy ukázaly, že původně předpokládaná rovnice, podle které měl být sušící efekt optimální a podle které se zvířata měla chovat, byla chybná. Skutečná frekvence kmitání savců (ypsilon) má hodnotu R -0,75. Dickerson rozpor předpokladu a reality komentoval slovy: „Na vině může být chybné stanovení poloměru rotace. Střed zvířete se určuje těžko, zvláště hrubost kožešiny může tuto hodnotu zkreslit."

Vyučujícím ani studentům na amerických universitách humor rozhodně nechybí a touto prací zcela jistě aspirují na udělení Ig ceny.      (Zdroj: OSEL)


Poselství Mayů Starších ..... Tento film bude prvním krokem k počátku... K získání pocitu potřeby lepšího světa, potřeby očistit svět, zastavit násilí a být jako bratři a sestry. Být si blíž, pochopit, že není rozdíl mezi vztahy, mezi lidskými rasami, mezi hranicemi. Toto je začátek, protože si myslím, že celý svět je už unaven násilím.

Věřím, že každý je unaven válkami... Chceme mír. My, duchovní průvodci, vidíme a uvědomujeme si, co se stane v budoucnosti.

Toto je příběh o poslání jednoho člověka přinést Matce Zemi rovnováhu a šířit poselství lásky. Cítíte to, ať jste kdokoliv, cítíte to... Rostoucí intuice, že něco velkého se děje právě teď.

Na úvod tohoto rozhovoru mezi Adamem Yellowbird ("Stehlíkem") a mnou.

Jmenuji se Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Jsem z Maya Quiche v Guatemale. Mé mayské jméno je "Potulný vlk." Naše práce má různé cíle... Ten první je, abychom my, Starší s různými jazyky putovali a přinášeli živá poselství! To je ta nejsvatější věc, která existuje... Vytvoříme obrovské Celosvětové shromáždění!

A tak se všichni sjednocujeme... Všichni se sejdeme, jdeme stejným směrem a se stejným cílem, všichni se stejným úmyslem. Všichni máme poslání, které je třeba dokončit.       (Film s českými titulky je k vidění na stránkách Gnosis9)


Raëliáni: Nebezpečná sekta fanatiků, nebo poslové pravdy? ..... Bývalý francouzský novinář, který si říká prorok Raël, prohlašuje, že se setkal se zástupcem inteligentní mimozemské rasy. Ten mu měl odhalil tajemství stvoření lidstva. Na základě tohoto údajného zážitku vytváří kontroverzní hnutí raëliánů. Podle nich jsou lidé laboratorním produktem mimozemšťanů. Ti se prý nyní chystají přiletět a spojit se s námi, aby nám předali svou moudrost. Kdy mají podle Raëla vesmírní stvořitelé přijít mezi nás a změnit svět?

Bůh neexistuje, čirou smyšlenkou jsou všechna náboženství, duše, ale i evoluční proces. Kde jsme se tedy vzali na Zemi? Pravda je taková, že lidé byli uměle vytvořeni v genetických laboratořích inteligentní humanoidní (lidem podobnou) rasou Elohim z jiné planety. Tito mimozemšťané čekají, až my, jejich výtvor, vyspějeme a dozrajeme natolik, abychom byli schopni tento fakt přijmout. Pak se s námi naši stvořitelé mohou začít střetávat. A ten čas právě přichází! Asi tak by se dala krátce shrnout filozofie Raëliánského hnutí. Přestože je označováno za jednu z nejhorších náboženských sekt světa, poslední dobou se k němu přidává stále více lidí. Jsou kontroverzní raëliáni poblouznění šílenci, jen další fanatická sekta, nebo jsou to první osvícení, kteří mají předat lidstvu podivné poselství o mimozemských otcích lidstva?       (Dále čtěte na stránkách Enigma)


Rusové rozlišují odstíny modré nejrychleji ..... Za poněkud matoucím titulkem se skrývá výzkum, jehož cílem bylo ukázat, nakolik je naše vnímání barev ovlivněné jazykem, který používáme.

Výzkum provedený na MITu týmem pod vedením Jonathana Winawera se zaměřil na vnímání lidí, jejichž rodnými jazyky byla angličtina a ruština. Zatímco v angličtině je jedno jasně převládající označení modré – blue – v ruštině se používají slova goluboj a sinnij (podle toho, zda jde o světlou či tmavou modř).

V experimentu dostali rodilí mluvčí za úkol určit, jaký ze dvou zadaných modrých obrazců má stejný odstín jako „vzorová“ barva. Nepředpokládalo se, že by někdo neodpověděl správně, ale zjišťovala se doba, kterou bude k odpovědi potřebovat. Angličtí rodilí mluvčí odpovídali přibližně stejně rychle ve všech typech testů. Rusové (respektive rodilí ruští mluvčí žijící dnes v USA) byli rychlejší tam, kde si jeden odstín sami zařadili jako goluboj a jeden jako sinnij (tj. čím větší byl barevný rozdíl, tím byl mezi oběma skupinami větší rozdíl a Rusové odpovídali rychleji).

Pokud si ale Rusové měli během pokusu současně zapamatovat určité číslo, začali jejich výsledky odpovídat anglickým rodilým mluvčím. Autoři výzkumu to vysvětlují tím, že měli příslušné „verbální“ centrum mozku již zahlceno a nemohli rozdíl goloboj-sinnij už uplatnit.      (Zdroj: Science WORLD)


Podceněné předkolumbovské civilizace v Amazonii ..... Předkolumbovské civilizace amazonských Indiánů byly větší a komplexnější, než archeologové předpokládali. Dokazují to vykopávky jižně od brazilského města Santarém.

Archeologové z Univerzity v Göteborgu tu spolu s brazilskými kolegy odhalili pozůstatky asi 90 různých sídlišť. Překvapivé je, že mnohá z nich byla velmi vzdálená od řeky a nacházejí se v částech pralesa, které jsou dnes extrémně řídce osídlené. Vykopávky tak odporují tradičnímu pohledu, podle kterého bylo amazonské vnitrozemí před příchodem Evropanů v 16. a 17. století prakticky neobydlené. Hlavní důvody k takovému přesvědčení jsou dva: neúrodná půda a období těžkého sucha. Vykopávky v Santarému však ukazují, že amazonské civilizace si s občasným nedostatkem vody i chudou půdou dovedly poradit.

Archeologové tu objevili zbytky velkých vodních rezervoárů a polí s černou úrodnou půdou, které se říká „Terra Preta do Indio". Amazonská černozem není přírodní – předkolumbovští Indiáni ji vytvořili tím, že do půdy míchali dřevěné uhlí, rozdrcené kosti a hnůj. Tyto objevy mimo jiné vysvětlují, proč španělský konkvistador Francisco de Orellana, který podél Amazonky cestoval v letech 1541 a 1542, oblast popsal jako hustě obydlenou a hovořil o městech, která se nacházejí nejen na březích řeky, ale také ve vnitrozemí.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Odborná data potvrzují, že ptáků stále ubývá ..... ČSO dnes zveřejnila výsledky analýzy změn početnosti ptáků do letošního roku 2010. Množství ptáků v krajině se snižuje, ubývají zejména ty nejpočetnější druhy. Velmi špatně jsou na tom ptáci zemědělské krajiny. Grafy vývoje početnosti jednotlivých druhů jsou přístupné na jpsp.birds.cz/vysledky.php.

„Ani v letošním Mezinárodním roce biodiverzity nemůžeme říci, že by se ptákům v Česku dařilo,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Pravý opak je bohužel pravdou, dnes zveřejněné výsledky poukazují na další pokles ptačích populací.“

Ptáci jsou dobrým indikátorem stavu přírodního prostředí, protože stojí na vrcholu potravní pyramidy a současně rychle reagují na změny prostředí. Pokud se podmínky pro některý druh zlepší, rychle se to projeví. Skutečnost je ale přesně opačná, ptáků u nás stále ubývá. Alarmující je, že nejvíce ubývají ty nejhojnější druhy, obecně známí vrabci, pěnkavy nebo zvonci. Naopak mezi přibývajícími jsou většinou druhy málo početné. Celkově tak z naší krajiny zmizelo za posledních 30 let přes 10 milionů ptáků.

V doposud provedených studiích identifikovali odborníci z ČSO několik hlavních vlivů, které početnost ptáků ovlivňují. Jsou mezi nimi jak probíhající klimatické změny (viz http://birdlife.cz/index.php?ID=1724), tak zejména současné způsoby zemědělského hospodaření (viz http://birdlife.cz/index.php?ID=1714). Přístup ČSO a mezinárodního sdružení BirdLife International k další intenzifikaci zemědělství shrnuje heslo „Public goods for public money“, tedy požadavek, aby veřejné prostředky vkládané Evropskou unií do zemědělství sloužily ke zvelebování evropské krajiny, nikoli k její další likvidaci.      (Zdroj: Econnect)


V Ústeckém kraji letos bude méně svatomartinského vína ..... V Ústeckém kraji bude letos méně svatomartinského vína než v předchozích letech. Vinařství ve Velkých Žernosekách ani v Roudnici nad Labem letos na trh svatomartinské neuvedou. Vinaři v kraji si raději šetří letošní nepříliš velkou úrodu na klasickou produkci. ČTK to zjistila od zástupců vinařství. "Sklízelo se letos pozdě," konstatoval František Kupsa ze Žernoseckého vinařství. Také Lobkowiczké zámecké vinařství v Roudnici nad Labem letos svatomartinské prodávat nebude, potvrdil ředitel vinařství Jan Podrábský. Hlavním důvodem je také pozdní sklizeň.

Předchozí dva roky v Roudnici svatomartinské víno na trh uvedli, vinařství ve Velkých Žernosekách toto mladé víno vyrábí nepravidelně.

V Českém vinařství Chrámce by svatomartinské víno naopak letos na trh uvedli rádi. "Čekáme na rozhodnutí Vinařského svazu, jestli víno pod touto značkou budeme moci prodávat," řekla Kateřina Kafková z Českého vinařství Chrámce.

Pokud vinařství potvrzení dostane, dočkají se milovníci vína svatomartinského z odrůdy Müller Thurgau. Chrámecké vinařství, které sídlí na Mostecku, po rozhodnutí svazu připraví i degustace, podle tradice na 11. listopadu. "Budeme plánovat až po rozhodnutí svazu," dodala Kafková.

Možnost ochutnat svatomartinské víno mají lidé bez ohledu na špatnou úrodu v kraji 11. listopadu v 11:00 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Degustaci doprovodí také cimbálová muzika.

Tradice svatomartinského vína byla v Česku obnovena roce 2005. Tehdy bylo vyrobeno 125.000 lahví. Oblíbenost tohoto svěžího a mladého vína rok od roku roste. Loni se jich vyrobilo 1,1 milionu, letos jich má být ještě o 500.000 více.

Ne každé mladé víno vyrobené před 11. listopadem je svatomartinským. Vína procházejí kontrolou nezávislé komise, která hodnotí, zda senzorické parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Ochrannou známku svatomartinských vín zdarma propůjčuje Vinařský fond všem vinařům, jejichž vzorky projdou testem kvality.

Tradice svatomartinského vína vychází z dávného zvyku připíjet si na den svatého Martina poprvé novým mladým vínem. V tento den hospodáři přijímali do služby nové děvečky a pacholky nebo jim službu prodlužovali. Na stvrzení dobré služby si všichni poprvé přiťukli právě mladým vínem.       (Zdroj: Agris)


Výročí muzea na Špilberku připomene zábavný program a výstava ..... Muzeum města Brna slaví 50. výročí působení na hradě Špilberku, který se klene nad historickým středem Brna. Výročí připomene v poslední říjnový den zábavný program pro děti i dospělé s lampionovým průvodem a ohňostrojem. Zároveň muzejníci připravili panelovou výstavu o svém působení na Špilberku, řekla novinářům Michaela Budíková z propagace muzea.

"Na 15 panelech mohou návštěvníci zhlédnout chronologický přehled všeho, co se za 50 let na Špilberku stalo a podařilo," uvedla Budíková. Výstava začíná v den oslav výročí, tedy 31. října.

Hlavním bodem oslav bude večerní lampionový průvod z Husovy ulice na Špilberk. Zakončí jej malý ohňostroj. Už odpoledne mohou rodiče s dětmi zavítat na Špilberk a v historické střelnici si vyzkoušet střelbu z luků, kuší, praků i vzduchovek. Odpoledne se zdarma otevřou návštěvníkům hradní kasematy. Bez placení se dostanou také na rozhlednu.

Muzeum města Brna, které má více než stoletou tradici, dnes využívá pro své výstavy a depozitáře většinu brněnské pevnosti. Před stěhováním na hrad sídlilo v Nové radnici a Městském dvoře, dnešním hotelu Comsa na Šilingrově náměstí.

Muzeum dohlíží také na postupnou rekonstrukci a přestavbu brněnské dominanty. Nyní se podle webových stránek muzea připravuje další část rekonstrukce, jejíž součástí je například vybudování turistického informačního centra a vytvoření nových prostor pro příležitostné výstavy i stálé expozice.      (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Nepoužívejte zbytečně igelitky, apeluje výrobce rozložitelných obalů ..... V zahraničí je běžné, že lidé si lidé na nákup přinesou vlastní látkovou tašku, říká ředitel společnosti Oskar Plast Filip Linek. Podle něho je v ČR stále poměrně vysoká spotřeba polymerových sáčků a tašek. Protože tyto obaly končí často v přírodě, uvědomuje si Linek nutnost urychlení jejich rozpadu, aby nehyzdily naše okolí dlouhé stovky let.

Používat rozložitelné obaly je podle ředitele společnosti Oskar plast Filipa Linka nutné, protože minimálně 10 % obalů zůstává pohozených v přírodě. „Běžné obaly se rozkládají až tři sta let a u některých vůbec není jisté, jestli se někdy rozpadnou,“ uvedl Linek. Pozitivní podle něj ale je fakt, že v roce 2009 se 59 % obalů v ČR recyklovalo. Přesto Linek říká: „Nepoužívejte zbytečně igelitové obaly.“

Česká firma Oskar plast přichází s obalem, který se sám rozloží. „Řešením je výroba oxo-degradabilních plastů. Přidáním aditiv do polymerových výrobků jsme schopni mnohonásobně zkrátit poločas plného rozpadu obalů. Přitom kvalita, vzhled i bezpečnost obalů zůstává naprosto identická,“ vysvětluje Linek. Standardní polymer se podle něj také rozpadá, ale aditiva „rozsekají“ molekuly na menší, které jsou stravitelné pro mikroorganismy. Polymer s aditivy se rozpadne za 2 až 10 let, říká Linek a dodává: „Cena aditiv je vysoká, ale přidáváme jich málo, většinou to zvýší cenu obalu maximálně o 10 – 15 %.“

„V západní Evropě je naprosto běžné, že člověk jde do supermarketu nakupovat s vlastní taškou. U nás to tak nefunguje, ale věříme, že to tak za pár let bude. Konkrétně místo igelitek, které jsou v supermarketech zdarma, je vhodné používat opakovaně použitelné obaly jako jsou textilní tašky. V současnosti se začínají zase vracet síťovky do kapsy,“ říká Linek o nakupování v supermarketech.       (Zdroj: Ekolist)


27.10. 2010     Sedmadvacátého října 1108 začala jedna z nechvalných kapitol našich dějin - kníže Svatopluk přikázal vyvraždit rod Vršovců, kvůli jejich údajné kolaboraci s Poláky.


Přírodní kola a převodovky ..... V přírodě sice nenajdeme šelmy pronásledující svou kořist na kolem místo tlap, nicméně evoluci se možná podařilo celý design optimalizovat a obyčejné kolo prostě přeskočit. Snad dokonce existuje i přírodní obdoba převodů.

Otázkou neexistence kola v přírodě se zabýval Richard Dawkins v Příběhu předka. Jako výjimku Dawkins uvádí pohybový aparát některých jednobuněčných organismů. Bakterie Rhizobium se pohybují pomocí kola, resp. lodního šroubu složeného z bičíků.

Tomu, aby se třeba vlk namísto tlap pohyboval na kolech, ovšem stojí v cestě celá řada překážek, které zde Dawkins podrobně rozebírá.

V přírodě zřejmě nejsou dostatečně pevné povrchy. To by se nejspíš dalo nějak vyřešit, ovšem proč by nějaké zvíře mělo ztrácet energii budováním silnic? Vždyť by z nich pak profitovali i ostatní, kteří by žádné úsilí nevyvíjeli, a v přírodním výběru by poté podobné „altruistické“ chování zaniklo. I na tuto námitku se dá ještě odpovědět, třeba by pevné cesty vznikaly nějak mimochodem (sloni udupávající povrch pod sebou) nebo by je budovali tvorové žijící kolektivně. Kola by pak mohla dávat výhody třeba teritoriálním živočichům – než neustále obíhat a kontrolovat vlastní revír, možná by bylo pohodlnější ho objíždět.

Nicméně zde zůstává ještě jeden, asi nejvážnější problém. Jak by vůbec takové kolo bylo anatomicky uspořádáno? Kolo by od zbytku organismu muselo být de facto odděleno, jenže jak by se pak vyživovalo? Cévy by se při projížďce měly tendenci beznadějně se zamotat a potrhat.

Teď se ale na problém zkusme podívat z jiné strany. První „pevná“ kola vozů s jediným otvorem uprostřed pro osu byla poměrně rychle nahrazena technologicky výhodnějšími koly s paprsky – loukotěmi. Nedaly by se končetiny živočichů a jejich pohyb srovnat právě s tímto pokročilejším typem kola? Tak alespoň uvažuje Adrian Bejan, profesor mechanického inženýrství z Duke Pratt School of Engineering.

Dokonce lze podle něj uvažovat, že právě další redukce počtu končetin umožňuje efektivnější a rychlejší pohyb (na rozdíl dejme tomu od stonožky), což zase dovoluje organismům dosahovat větších rozměrů. (Mohl by se slon pohybovat na 100 nohách?) Bejan dokonce soudí, že v přírodě existují i obdoby „převodů“. Člověk ani kůň nemění svoji rychlost úplně plynule, i přes existenci mezistupňů můžeme použít dělení na chůzi a běh, respektive cval, klus a trysk (odlišují se nejen samotnou rychlostí, ale i pokládáním končetin a výškou, do které se pohybující odráží).      (Zdroj: Science WORLD)


ERÚ zřejmě nadhodnocuje instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR až o třetinu ..... O jednu třetinu může být ze strany ERÚ nadhodnocen vykazovaný instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice. Upozorňuje na to skupina českých a zahraničních podnikatelů a investorů v OZE. Podle jejího názoru je vzhledem k existenci nesrovnalostí potřeba zastavit projednávání novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. To je na programu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 26. 10. 2010.

V údajích zveřejněných Energetickým regulačním úřadem na internetové stránce www.eru.cz týkajících se fotovoltaiky jsou značné rozpory. Podle grafu ERÚ měly být v ČR k 1. 9. 2010 v provozu fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 694 MW. Z podrobných výkazů měsíčních přírůstků zveřejněných na stejných stránkách však vyplývá, že tento instalovaný výkon činí maximálně 535 MW, čili o 159 MW méně. Toto srovnání dokazuje, že by měsíční údaje mohly být nadhodnoceny v průměru o 34 procent.

Významné nesrovnalosti se nacházejí také v údajích ERÚ týkajících se elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren. Ze srovnání roční zprávy ERÚ za rok 2009 a zpráv za jednotlivé měsíce roku 2009 vyplývá, že údaje v roční zprávě mohou být nadhodnoceny o 17 procent.

Neela Winkelmann – Heyrovská, konzultantka v oblasti podpory využívání OZE a poradkyně skupiny podnikatelů, k uvedeným nesrovnalostem uvádí: „Tato čísla pomohla vytvořit strašáka nárůstu cen elektřiny pro domácnosti i podnikatele. Některé údaje ERÚ nasvědčují tomu, že represe fotovoltaiky není na místě. ERÚ musí nesrovnalosti v datech neprodleně vysvětlit.“

Právní poradce skupiny podnikatelů Jakub Hájek z advokátní kanceláře Glatzová & Co. doplňuje: „Pokud bude potvrzeno nadhodnocení instalovaného výkonu fotovoltaiky ze strany ERÚ, musí dojít ke korekci navrhovaných legislativních změn. Připravované normy mohou mít zásadní dopad na celé odvětví. Nelze je tedy připravovat ve spěchu a na základě sporných údajů. Do doby vyjasnění rozporu musí být pozastaveno projednávání všech změn,

včetně novel zákona o podpoře OZE.“

Chyby v údajích a z nich vycházející prognózy by v každém případě představovaly závažný problém ve vztahu k Evropské komisi. „V první fázi by bylo nutné revidovat Národní akční plán pro OZE. Ten byl zaslán do Bruselu a vychází právě z dat ERÚ,“ dodává Hájek.      (Zdroj: Ecomonitor)


Letadlové nosiče raketoplánů ..... Discovery se připravuje na transport do KSC Občas je zapotřebí raketoplán dopravit na nějaké vzdálenější místo. Nejčastěji tato situace nastává, když po návratu z kosmického letu nemůže z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek přistát v Kennedyho vesmírném středisku (KSC). V takovém případě se jako náhradní místo přistání používá Edwardsova letecká základna, která se nachází v Kalifornii. K tomu, aby mohl být raketoplán připraven na další let do vesmíru se musí opět dostat na Floridu do KSC, což je více než 3 600 km vzdušnou čarou, prakticky přes celé Spojené státy. Jak tento přesun zařídit?

Možná někoho napadne, že když raketoplán je vlastně takové letadlo, tak proč by nemohl jednoduše na dané místo přeletět sám? Vzhledově možná tento kosmický dopravní prostředek připomíná letoun, ale tím veškerá podobnost končí. Jeho motory nejsou přizpůsobeny pro lety v atmosféře, slouží jen pro přesně vymezené účely. Hlavní motory SSME a pomocné startovací rakety SRB jsou určeny pouze k vynášení na oběžnou dráhu, manévrovací motory OMS a reaktivní motory orientace a stabilizace RCS provádí korekce dráhy. Kromě toho motory SSME čerpají palivo výhradně z externí nádrže, v orbitální části raketoplánu pro ně žádné zásoby nejsou. Ani by to nebylo možné, protože externí nádrž obsahuje více než 700 tun paliva a toto úctyhodné množství vystačí pouze na 8,5 minuty letu. Motory se nepoužívají ani k přistávání, pouze na úplném začátku přistávacího manévru se zážehem motorů OMS sníží rychlost letounu. Poté již musí astronauti používat jen aerodynamický odpor vesmírného plavidla, protože to se v atmosféře pohybuje stejně jako bezmotorový kluzák.

Když se nemůže raketoplán přemísťovat vlastní silou, je jasné, že jej bude muset převážet nějaký jiný stroj. Pozemní doprava není na takové přesuny příliš vhodná. Na větší vzdálenosti je velmi pomalá a vzhledem k rozměrům raketoplánu i značně obtížná. Také existuje poměrně velké riziko, že dojde k poškození vesmírného plavidla. Proto bylo brzy jasné, že přesuny bude muset zajišťovat nějaký letoun.      (Jaký letoun to je, to se dočtete na stránkách Astro)


Tajemná horká skvrna na planetě ve vzdálenosti 44 světelných let ..... Pozorování Spitzerova vesmírného infradalekohledu odhalila zcela nečekané umístění žhavé skvrny na horkém plynném obru Upsilon Andromedae b. Kupodivu není naproti hvězdě, ale na boku planety!

Dvojhvězda Upsilon Andromedae, pochopitelně z důvěrně známého souhvězdí Andromedy, je k vidění v blízkém galaktickém sousedství, pouhých 44 světelných let od nás. Její primární hvězdou je žlutobílý trpaslík Upsilon Andromedae A, o něco mladší, větší a zářivější hvězda než je Slunce, kolem něhož obíhá poměrně malý a slabý červený trpaslík Upsilon Andromedae B. U žlutobílého trpaslíka jsme prozatím našli tři planety, vesměs plynné obry typu Jupiter. To dnes už není zase tak výjimečné, přesto je ale tento planetární systém velmi bizarní a slavný a začínající lovci exoplanet o něm jistě mnohokrát uslyší. Jeho planety totiž obíhají po naprosto neuvěřitelných drahách, které nápadně nejsou v jedné rovině. Astronomové si zjevně neví moc rady, ale zřejmě se tu stalo něco strašného a vzhledem k nevelké vzdálenosti dvojhvězdy Upsilon Andromedae od Slunce raději opatrně volí slova a nepouštějí myšlenky příliš na špacír.

A nejde jenom o extravagantní oběžné dráhy. Velkou pozornost budí zejména planeta Upsilon Andromedae b, objevená již v roce 1996 analýzou radiální rychlosti její hvězdy, jako jeden z prvních „horkých Jupiterů“, tedy plynných obřích planet obíhajících hodně blízko mateřské hvězdy. Ve skutečnosti obíhá blíže, než je vůči Slunci náš Merkur. Nejspíš má hmotnost 1,4 Jupitera a jeden oběh dokončí za pouhých 4,617 dne. Podle všeho je se svojí hvězdou polapená v synchronní, čili vázané rotaci, stejně jako například Měsíc se Zemí.

Spitzerův vesmírný infradalekohled v roce 2006 zjistil, že strana planety přivrácená ke hvězdě je pekelnou výhní o teplotě 1400 až 1650 stupňů Celsia, kdežto odvrácená strana je asi relativně příjemným plynným světem s teplotou mezi mínus 20 až 230 stupni Celsia. Lze se jen domýšlet, jaké šílené věci dělá s atmosférou Upsilon Andromedae b trvalý rozdíl teplot kolem 1400 stupňů Celsia.      (Zdroj: OSEL)


Utajený československý Černobyl ..... Poruchy jaderných elektráren jsou citlivé téma: v odvětví se točí příliš mnoho peněz, než aby informace nepodléhaly "vyšším zájmům". A tak se československá veřejnost nikdy neměla dovědět o haváriích jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích.

"Palivo se v reaktoru měnilo za jeho provozu. Při výměně jeden článek vystřelil do výšky, trefil jeřáb a rozbil se. Do reaktorové haly začal unikat oxid uhličitý..." To není scénář thrilleru o havárii jaderné elektrárny, ale vzpomínky na skutečnou událost. Slovenskému deníku SME je sdělil Milan Antolík, technik jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích. Byl jedním ze dvou mužů, kteří za odvrácení katastrofy, k níž došlo v roce 1976, dostali vysoká vyznamenání. O jejich hrdinství se ale svět neměl dovědět. Do dobového tisku se zprávy o havárii nedostaly.

Jiní dva muži tehdy zemřeli - a přitom nešlo o jedinou a ani nejhorší nehodu, která tuto jadernou elektrárnu postihla.      (Zdroj: Enviweb)


Nový objev: žraločí oblek pro letadla ..... Proč vymýšlet něco, co už příroda dávno vytvořila. Vědci se právě přírodou nechávají často inspirovat a výsledkem jsou velmi zajímavé a užitečné věci. Tentokrát roli inspirátora sehrál postrach moří a oceánů – dravý žralok.

Žraloci bývají někdy označováni za krále vodního světa. K rychlému pohybu jim pomáhá stavba těla, ale nejen ona. Rychlost dodává žralokům i struktura jejich kůže. A je-li žraločí kůže vskutku tak zajímavá, proč ji nevyužít i v těch nejmodernějších technologiích?

Žraločí kůže pod mikroskopem je poseta trojrozměrnými útvary, které připomínají diamanty. Mezi těmito útvary jsou úzké žlábky. Těchto žlábků jsou na jediném čtverečním centimetru tisíce. Je to k nevíře, ale právě takový materiál dokáže výrazně omezit energetickou náročnost lodí či letadel. Zmenšuje totiž tření a prostředí tak při pohybu klade nižší odpor.

Tým výzkumníků z německého Fraunhoferova institutu vyvinul speciální nátěr, který kopíruje vlastnosti žralokovy kůže. Jejím základem jsou nanočástice, které zajistí i to, že nátěr je odolný vůči teplotním výkyvům, vůči ultrafialovému záření i vůči mechanickému poškození. Zkrátka, vydrží toho hodně.

Nejen pro dopravu, ale i pro elektrárny

Drobné rýhy v tomto materiálu mění proudění okolního prostředí tak, že výrazně omezují turbulence. Je jedno, zda se jedná o vzduch nebo vodu. Podle jednoho z autorů vynálezu, doktora Volkmara Stenzela, má nátěr na žraločí bázi řadu dalších výhod: „Není nutné na něj nanášet jakýkoliv další materiál. V případě nového přelakování letadla, ke kterému dochází zhruba jednou za pět let, se nátěr může jednoduše odebrat a poté znovu aplikovat.“

Pokud by se lak aplikoval na každé letadlo, dle jeho vynálezců by se ročně ušetřilo čtyři a půl milionu tun paliva. Tolik paliva se vejde do nádrží 22 Boeingů 747. Není to až tak závratné číslo, ale ve chvíli, kdy hrozí nárůst energetické krize, je každá ušetřená kapka dobrá. Navíc, podobné úspory by se daly očekávat i v lodní dopravě.      (Zdroj: 21@století)


Rusko míří k Venuši ..... Rusko chystá po dlouhé době novou sondu k Venuši. Odstartuje roku 2016 a do atmosféry Venuše vypustí dva balóny.

K planetě Venuši v posledních 20 letech příliš sond nelétá. Proto vzbuzují pozornost plány na každou další sondu, která se má k této planetě vydat. Obzvlášť, když se ji chystá vypustit země, která byla ve výzkumu Venuše zdaleka nejúspěšnější – Rusko. ...

... Venuše je z hlediska lidí ze Sovětského svazu a dnes Ruska velmi oblíbená planeta. A to proto, že jsme k ní vyslali už 18 sond. Deset z nich úspěšně na planetě přistálo. Letos 15. prosince oslavíme 40. výročí prvního úspěšného přistání na povrchu Venuše. To se povedlo sondě Veněra 7. Letos v červnu proběhlo také výročí, a to 25. výročí posledního úspěšného přistání v rámci projektu Vega. Tehdy na Venuši nepřistál jen jeden modul, jak bývá obvyklé, ale do atmosféry vlétly dva balóny a pohybovaly se ve vzduchu 46 hodin.

Díky těmto výročím se Rusko k Venuši možná vrátí. Z čeho se bude skládat plánovaná Veněra s označením „D“?

Veněra-D bude sestávat ze tří modulů. Jeden modul dosedne na povrch, z druhého budou během sestupu vypuštěny balóny a třetí zůstane na oběžné dráze. Co se týká komunikace, ještě není jasné, jak bude probíhat. Buď budou data z balónů předávána na orbitální modul a z něj na Zem, anebo půjdou na Zem přímo. ...

... Orbitální modul bude mít celou řadu vědeckých úkolů. O tom svědčí už jeho hmotnost, která bude 50, možná i 100 kilogramů. Hlavním úkolem modulu bude mapování povrchu Venuše. Přístroje umožní provést mapování ve velice dobrém rozlišení asi 10 až 20 metrů. To bude velmi důležitý krok k výzkumu Venuše. Mezi dalšími přístroji nebude chybět ani spektrometr nebo přístroj na měření plazmatu. ...

... Jak dlouho vydrží Veněra-D na povrchu? Dosavadní rekord je 110 minut. Jak už jsem říkal, podmínky jsou extrémně náročné a i v současnosti budou technici rádi, když se jim podaří udržet přistávací modul v chodu alespoň dvě hodiny. Co se týká atmosférických balónů, ty by měly vydržet podstatně déle, alespoň jeden týden, možná i delší dobu.

Kolik balónů Veněra-D vypustí? Plánujeme dva balóny, každý pro jinou výšku nad povrchem. Jeden balón bude létat nad vrstvou hustých mraků, které pokrývají celou planetu ve výšce 55 kilometrů. Druhý balón bude mít nižší letovou hladinu - asi 48 km, tedy už pod mraky.

A jaké budou na balónech přístroje?  Předpokládáme různé přístroje o celkové váze 7 až 15 kg. Balón, který bude létat výše, bude sloužit především k meteorologickým měřením. Druhý balón, ten pod mraky, už uvidí i na povrch a toho chceme využít. Pravděpodobně bude povrch mapovat a bude mít kameru. Zatím se o přístrojovém vybavení diskutuje a vědci řeší, co je důležitější. Musíme si uvědomit, že celý projekt je v samém počátku. Ruská vláda bude o sondě Veněra-D rozhodovat na přelomu roku a pokud ji schválí, měla by startovat v roce 2016.       (Zdroj: ČR Leonardo)


28. října Lesy ČR slavnostně otevřou novou rozhlednu na Anenském vrchu v Orlických horách ..... Ve čtvrtek 28. října ve 14 hodin Lesy ČR slavnostně otevřou na Anenském vrchu v Orlických horách zcela novou, 17 metrů vysokou rozhlednu. Oblast je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým doposud chyběl skutečně kvalitní výhled na přilehlé i vzdálenější okolí. Nová rozhledna, ojedinělá v celých Orlických horách, tak tuto „chybičku na kráse“ turistům vynahradí. Rozhledna se nachází v blízkosti obce Říčky, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. Stavba je součástí projektu města Rokytnice v Orlických horách a Euroregionu Glacensis nazvaný Projekt lávek a rozhleden na česko-polském pomezí v Orlických horách.      (Zdroj: Agris)


Atomy, atomy, hejbete se ..... Výrobci procesorů už dlouho uvažují o tom, jaké by to bylo, kdyby šlo poskládat mikroprocesor atom po atomu přesně podle plánu – podobně, jako když zedníci staví dům.

Díky výzkumu, financovanému agenturou DARPA, se tento postup může stát v blízké době realitou. Základem výroby současných složitých integrovaných obvodů je litografie. Na plátek křemíku je nanesen povlak z fotorezistoru a následně dojde k jeho osvitu přes tzv. masku.

Osvícená místa se odleptají, a tím vznikne základní struktura čipu. Čím jemnější je struktura masky, tím dokonalejší obvod můžeme vyrobit. Společnost Zyvex Labs na 57. ročníku výstavy AVS v americkém Albuquerque předvedla, jak si hrát „škatulata, škatulata, hejbejte se“ s jednotlivými atomy.

Dokáží vhodným použitím řádkovacího tunelového mikroskopu z povrchu křemíkového plátku, obaleného vodíkem, vydloubávat přímo jednotlivé atomy vodíku, a ty poté přesně nahrazovat atom po atomu křemíkem. Prozatím postupují rychlostí 50 atomů za sekundu. Mohou tak vytvořit neskutečně přesnou strukturu, bohužel za neskutečně dlouhou dobu.

John Randall, víceprezident Zyvex Lab, ale nevěší hlavu. Má v rukávu celou řadu nápadů, jak rapidně zvýšit rychlost celého procesu. Jednou z cest je masivní paralelizace; tedy použití celé řady mikroskopů naráz. Není divu, že kolem této firmy krouží investoři jako žraloci kolem trosečníka.      (Zdroj: VTM Science)


Cizí planeta, na které byl na „100 % život“, se „záhadně ztratila“ ..... Astronom Steven Vogt před pár týdny tvrdil, že jím objevená planeta, „ta nejpodobnější naší Zemi“, překypuje životem. Průlom v astronomii, v hledání exoplanet, byl hlavní zprávou mnoha médií včetně těch odborně laděných. V tu dobu se navíc OSN chystala rokovat o strategii lidstva v komunikaci s mimozemšťany. Co čert nechtěl, vše je „tak trochu“ jinak. (Přemíra uvozovek v nadpisu prozradila leccos…)      (Čtěte na stránkách Scinet)


26.10. 2010     Před pětačtyřiceti lety, šestadvacátého října 1965, převzali členové skupiny The Beatles Řád britského impéria.


Je bezpečnější v opilosti jít domů pěšky, nebo jet autem? ..... Řídit v opilosti se všeobecně nedoporučuje, ba i odsuzuje. Je ale bezpečnější, pokud místo toho vyrazíme domů pěšky? Statistika dává kupodivu antiintuitivní výsledky...

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner uvádějí, že s bezpečnostními riziky je tomu naopak, než by se zdálo. Srovnávají, kolik v USA zemře každoročně následkem dopravních nehod opilých chodců (pád do vozovky, přebíhání silnic a dálnic...) a kolik lidí při nehodách způsobených opilými řidiči. Potom vezmou data o tom, kolik Američané za rok nachodí kilometrů a kolik najezdí. Vychází jim, že pohybovat se automobilem je z tohoto hlediska výrazně bezpečnější než pohybovat se pěšky.

Teď přichází trošku sporná dedukce. Jiné statistiky říkají, že 1/225 cest automobilem je v přepočtu na vzdálenost provedeno opilým řidičem. Autoři odhadnou, že něco podobného platí i pro cestu pěšky (mimochodem, dospělí Američané prý za rok v průměru nachodí pouze 69 km). V přepočtu na „kilometr podnapilé cesty“ pak řízení auta vychází mnohem bezpečněji, až řádově.

Samozřejmě lze namítnout, že opilý řidič ohrožuje i jiné, to ovšem opilý chodec také. Navíc – jestliže se u nehod opilých řidičů počítají všechny oběti, pravděpodobnost, že on sám vyvázne, je ještě vyšší (což v důsledku může každý samozřejmě hodnotit jinak).

Přirozeně jsou zde i další aspekty. Ne všechny nehody končí smrtelně, při řízení v opilosti můžeme ale nadto způsobit finanční škodu na vozidle, dostat se do problémů s policií apod. Nicméně i tak jsou závěry nečekané.

Jak by to bylo u nás? V městech v ČR s fungující veřejnou dopravou je riziko cesty domů bez auta zřejmě nižší... (?).

V dedukci je trochu sporný předpoklad, že podíl „cesty uražené v opilosti“ bude stejný při chůzi i při řízení automobilu. Víme, že opilí řídit nemáme, takže opilí se vydáme pěšky spíše s větší pravděpodobností než střízliví. Z čehož by vyplývalo, že pěší cesta v opilosti je bezpečnější, než ukazují výsledky (ale zase důsledkem opilosti může být lenost...).      (Zdroj: Science WORLD)


Plast z mléka a jílu ..... Neobvyklou alternativu k plastům z ropných produktů vymyslel tým amerických a thajských vědců. Jejich pěnový plast je vyroben z kravského mléka a obyčejného jílu.

Plastový odpad se v obrovském množství hromadí na skládkách a v oceánech se koncentruje do plastových ostrovů plovoucích na hladině. Požadavky na vývoj rozložitelných plastických hmot jsou proto stále naléhavější. Tým vědců z thajské Chulalongkorn University a americké Case Western Reserve University dokázal vyrobit lehoučký pěnový plast z kravského mléka s příměsí jílu a sacharidu glyceraldehydu.

Vědci vysvětlují, že 80 % proteinů v kravském mléce tvoří kasein, který se už začal využívat při výrobě lepidel a nátěrů papíru. Kasein není příliš pevný a voda jej může smýt. K jeho vyztužení a zvýšení odolnosti vůči vodě vědci použili malé množství jílovitého minerálu montmorillonitu (Na+-MMT), který s molekulami kaseinu propojili pomocí molekul glyceraldehydu. Poté, co ze směsi odstranili molekuly vody, vznikl houbovitý aerogel – materiál, který je tak lehký, že se mu dokonce někdy říká „pevný kouř“. Pokud pěnový plast z mléka a jílu ztvrdne působením tepla, je dost pevný na to, aby se z něj daly vyrábět například obaly na potraviny, izolace nebo výplně sedacího nábytku. A jak je to s jeho odbouratelností? Pokud se materiál zkompostuje, rozloží se z jedné třetiny už během 30 dní.       (Zdroj: Ecomonitor)


Přelomový verdikt soudu: Za prázdná média neplaťte autorský poplatek ..... Překvapivý rozsudek vynesl Evropský soud. Firmy teď zřejmě nebudou muset platit poplatky za prázdná média. Evropskému právu podle soudu odporuje, že je takový poplatek vybírán bez ohledu na jejich následné využití.

Na začátku byl spor španělské společnosti Padawan s místním autorským svazem Sociedad General de Autores y Editores (SGAE - podobně, jako u nás je OSA). Firma prodává hudební přehrávače a SGAE po ní chtěla zaplatit dlužné poplatky. Firma se však obrátila na soud s názorem, že disky nevyužila na kopírování autorsky chráněných děl, a proto poplatky platit nemusí. Spor vyhrála. Firmy uspoří miliony ...

Také v České republice již několik let platí podle stejného klíče autorské poplatky za prázdná média či kopie papírových dokumentů i tuzemské firmy. To by se mohlo na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) omezit.

Průlomové rozhodnutí tak může řadě firem ušetřit prostředky v řádech milionů korun. Zejména těm, které používají prázdná DVD či pevné disky k záloze svých dat.

Jak z rozhodnutí vyplývá, ušetřit na autorských poplatcích budou moci pouze firemní zákazníci, nikoliv koncoví uživatelé.

Rozhodnutí má přímý dopad i na český právní systém. "Předpokládám, že povinné osoby (výrobci a dovozci prázdných nosičů) nebudou nadále odvádět odměny z nosičů, které jsou určeny pro podnikatele," uvedla pro Technet.cz právnička a odbornice na autorské právo Dagmar Hartmanová.

Zatím nezodpovězenou otázkou je, zda se budou nyní firmy obracet na kolektivní správce autorských práv se žádostí o vrácení odměn zaplacených za poslední tři roky.

Podle evropské směrnice o autorském právu, je povoleno kopírování obsahu, který člověk oprávněně vlastní, pro soukromé účely. Musí však být zároveň umožněna "spravedlivá kompenzace" pro držitele autorských práv.

Přes několik soudních instancí se spor firmy Padawan dostal až k Evropskému soudnímu dvoru. Ten minulý týden ve čtvrtek rozhodl, že firma tyto poplatky platit nemusí. Podle rozhodnutí ESD totiž nelze autorské poplatky vybírat bez toho, že jde o zákonem přiznanou kompenzaci.

Naopak je podle ESD poplatek účtován správně, pokud takové zboží kupuje jednotlivec (tedy koncový uživatel). U něj lze prý rozumně předpokládat, že média budou využity ke kopírování chráněných děl.       (Zdroj: Technet)

Je to jak v pohádce ... chudým brali a bohatým dávali ... Já třeba hodně fotografuji a samozřejmě si kopie pálím na DVD - ono jsou to přece jen dneska velké objemy dat, když jedna fotka má 2,5 MB i více ... A jak k tomu přijdu, abych nějakým držitelům autorských práv bůhvíjakých celebrit musel za to "spravedlivě" platit ??? Kdo může vymyslet takovou pitomost, nad tím fakt zůstává rozum stát.


Proč mají inteligentní lidé větší náklonnost k alkoholu? ..... Až si příště dopřejete skleničku navíc, můžete si lichotit, že tomu tak bylo kvůli vaší vyšší inteligenci. Výzkumy britských a amerických psychologů nedávno ukázaly, že větší náklonnost k pití mají lidé inteligentnější. Na vině by mohly být zvyky našich dávných předků.

Jak vlastně došlo k propojení lidí a zdaleka nejoblíbenější relaxační drogy, alkoholu? Alkohol, tedy přesněji ethanol, vzniká v přírodě samovolně díky kvašení cukrů. Ty se vyskytují především v plodech bylin a stromů, kde má jejich cukernatost důležitý úkol: přilákat plodožravá zvířata a napomoci tak dalšímu šíření rostliny. Čas od času se však stane, že cukr v přezrálých opadaných plodech lehce zkvasí a zvíře se po jeho požití dostane do mírného rauše. Je možné, že se tento způsob získávání alkoholu nějak otiskl i do našich dnešních preferencí? Podle všeho ano, tvrdí američtí a britští psychologové.

Ti totiž již před více než třiceti lety změřili IQ skupiny dětí pod 16 let a následně je rozdělili do pěti skupin od těch nejhloupějších po nejbrilantnější. Jednotlivé respondenty poté sledovali v průběhu dalších tří dekád jejich života a zaznamenávali, jaká náklonnost k alkoholu se u nich postupně vyvinula. Poměrně jednoznačně jim vyšlo, že nejčastěji si alkohol dopřávali dospělí, kteří jako děti vykazovali v IQ testech nejvyšší bodová skóre. Tento výsledek je vlastně koncem příběhu, který se nejspíše začal odvíjet již u našich méně hominizovaných předků na afrických savanách. K získání zkvašených plodů je totiž nutná podstatně větší dávka „fištrónu“. Geny pro vyšší inteligenci pak proto procházeli dalšími generacemi pospolu. Jejich konečnou stanicí je pak například tělo univerzitního profesora, který si po večerech rád dopřeje nejednu skleničku.       (Zdroj: 21@století)


3D televizory – technologie, kterou příliš nevyužijete ..... Film Avatar se postaral o celosvětové pozdvižení a vzbudil velký zájem o 3D technologii i u těch, kteří o ní doposud neslyšeli. Na 3D televizory ale dopadl tento zájem v mnohonásobně menší míře. Důvodem je mizivá nabídka vysílání trojrozměrných pořadů a 3D filmů. Existují jiné důvody, proč si 3D televizor pořídit? Časopis dTest otestoval několik prvních televizorů s možností 3D efektu.

Objektem testování se staly čtyři televizory s 3D efektem. Zkoumala se zejména kvalita obrazu, vliv pozorovacího úhlu na změnu vnímané svítivosti a barevnosti, odrazivost povrchu obrazovky a plynulost pohybu. Další zkoušky se týkaly zvuku, obsluhy a spotřeby energie, hodnotilo se i vybavení televizí. Zajímavé bylo také zhodnocení víceúčelnosti, tedy možnost příjmu a zobrazování záznamů z různých zdrojů.

Všichni, kdo se na testování podíleli, byli příjemně překvapeni kvalitou 3D reprodukce. Někteří testující si ale stěžovali na tlak na čele či na zvýšenou námahu očí vedoucí až k bolestem hlavy. Další, testem zjištěná negativa, se váží například k odrazivosti vnitřní strany brýlí i k mnohdy viditelnému zdvojení obrazu kolem ostrých kontrastních objektů, který však lze řešit snížením podsvícení obrazovky.

Výsledky testu hovoří jasně pro nejlevnější z testovaných produktů, kterým je televizor Samsung LE40C750; vynikal nad ostatními ve všech hlavních oblastech. Celkově byl vyhodnocen i jako jeden z nejlepších televizorů na trhu, i pokud se odmyslí 3D efekt. Naopak pouze uspokojivé hodnocení lze dát nejdražšímu televizoru v testu, kterým byl PanasonicTX-P50VT20E. Jeho obraz je uspokojivý, zvuk pouze dostatečný a model naprosto propadl ve spotřebě energie.

Otázkou zůstává, zda má význam pořizovat si 3D televizor i za stávající, tedy prakticky nulové televizní nabídky v této oblasti. Z hlediska rychlejšího nástupu 3D technologie je jistě zajímavější oblast blu-ray disků. Je ovšem nezbytné vlastnit přehrávač kompatibilní s 3D technologií a přijmout fakt, že i v této oblasti je nabídka dosud malá. Slibně se také jeví využití této technologie při hraní počítačových her. Jinak zůstávají 3D televizory lahůdkou vhodnou pro fanoušky nových technologií.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Život: Čekárna na smrt? ..... Lidé ve vyhřáté čekárně na nádraží Ostrava-Svinov luští křížovku, aby si ukrátili dlouhou chvíli. Vždyť nakonec od toho čekárny jsou. Jiní lidé sedí v kupé naproti mně a luští křížovku, možná stejnou, aby jim rovněž uběhla dlouhá chvíle. Zaměstnanci v zaměstnání také luští křížovky, aby jim to rychleji uteklo, jiní luští sudoku. I odpoledne po práci lidé sedí doma a luští křížovky, aby zabili čas.

Celá planeta luští křížovky, aby jí uběhla dlouhá chvíle. Všichni, malí i velcí luští křížovky. Občas si k tomu někdo pouští hudbu nebo hraje počítačové hry. Čas se nesnesitelně vleče. Ve všech státech všech kontinentů Země lidé luští křížovky, aby si ukrátili čekání. A když jsou lidé staří, požádají o ukrácení života, aby si ukrátili dlouhou chvíli. Koho už nebaví křížovky, dívá se v čekárně na filmy nebo si čte obrázkové časopisy.

Čekání na smrt se každý snaží ukrátit, jak umí.

Jiní si pro pohodlnější čekání dokonce postavili vlastní vilu - luxusní čekárnu se saunou, kde se v televizi dívají na smyšlené příběhy nebo na fantazijní dobrodružství, aby naplnili čas či aby se rozptýlili. Jiní si z nudy pořídí psy a kočky nebo porodí děti, aby se měli o koho starat a nějak naplnili čas. Jiní posilují, cestují a co nejluxusněji se stravují, aniž by přemýšleli, co budou dělat, až budou mít vypracované tělo a budou vyspáni a najezeni, co bude dál, až budou mít s cestovními kancelářemi projetou celou Zemi a uvidí všechny filmy, doposlouchají poslední píseň, dospí se se všemi dívkami, dovychovají poslední děti a doluští poslední křížovku, zlezou poslední osmitisícovku, co chybí do sbírky, a co je dál za posledním mořem? Co nejkomfortnější čekání na smrt, které se každý snaží ukrátit, jak umí.

Třetinu čekání na smrt prospíme

Jak na tenkém praskajícím ledě se pohybujeme mezi světem, který nás baví, a hlubinou nicoty. Máme štěstí, že máme těla s jejich potřebami – třetinu našeho ortelu prospíme, třikrát denně musíme jíst a kus času vezmou i sexuální starosti. Co dál, je otázka – musíme rychle přeskakovat ze zábavy za zábavou, než nás omrzí, abychom nějak přebili dotazy co dál a co jak se životem. Jsou mezi námi i samovrazi: ti se náhle zastavili a led se propadl, neboť občas, v jednom šíleném okamžiku člověk z dálky nahlédne marnost svého počínání, marnost svého úniku a již se mu nechce dále prchat. Vidina dlouhých let před ním se jeví jako nevydržitelné nekonečno. Jsou mezi námi takoví, kteří již nechtějí prchat a chtějí stát klidně; z tohoto místa existuje jen cesta k mystice nebo do psychiatrického ústavu, v každém případě je to cesta buď vzhůru do mrazivého nekonečně osamělého vesmíru, nebo cesta pod povrch věcí...       (Zdroj: Víra)


Ochránci přírody bojují za záchranu tygra, čtyři poddruhy už lidé vyhubili, pět mohou zachránit ..... Tygru hrozí vyhubení. Populace této kočkovité šelmy se za posledních sto let snížila o 97 procent z původních zhruba 100 tisíc jedinců na současných asi 3200 až 3500. Světový fond na ochranu přírody (World Wilflife Fund, WWF) varoval, že tygr by mohl z přírody zmizet během 10 až 20 let. "Pokud se něco razantního nestane, jejich populační křivka směřuje přímo ke katastrofě," řekla mluvčí WWF Marie von Zeipelová. Tygr podobně jako mnoho dalších druhů zvířat se musí vyrovnat s neustálým zmenšováním životního prostoru a nelegálním lovem. Některé části tygřích těl jsou využívány v tradiční čínské medicíně. WWF nyní organizuje kampaň s cílem zdvojnásobit počet tygrů do roku 2022.

Tygr bengálský (Panthera tigris tigris) Ještě na začátku minulého století žilo na Zemi devět poddruhů tygra džunglového (Panthera tigris), čtyři z nich se však člověku podařilo vyhubit. Smutný osud potkal tygra balijského (vyhuben po roce 1937), tygra kaspického (vyhuben po roce 1968), tygra jávského (vyhuben po roce 1979) a s největší pravděpodobností i tygra jihočínského (vyhuben po roce 1996). V roce 2010 je na pokraji vyhubení i tygr ussurijský (v přírodě žije 450 jedinců), tygr indočínský (okolo 300 jedinců), tygr sumaterský (méně než 400 jedinců) a tygr malajský (okolo 500 jedinců). Tygr bengálský je na tom jako jediný o něco lépe, jeho populace se odhaduje zhruba na 1850 jedinců.

Studie z roku 2006 konstatovala, že se biotop tygrů velmi rychle zmenšuje. V roce 2005 měli k dispozici o 40 procent méně přirozeného prostoru než o pouhých deset let dříve. Zbývá jim jen několik procent z území, které kdysi obývali.

Zástupci WWF vyzvali mezinárodní společenství, aby pomohlo omezit nelegální lov tygrů a ochránilo zbytky jejich přirozeného prostředí. Lidé by měli v tomto směru vyvíjet tlak na politiky a svým dílem tak přispět k záchraně tohoto zvířete.       (Zdroj: Gnosis9)


Hrozny lapaly slunce, vinaři se teď musí víc otáčet ..... Dát hroznům šanci nalapat poslední sluneční paprsky a zároveň stihnout včas vyrobit mladé víno. Vinaři na Moravě i v Čechách mají letos necelé tři týdny před otvíráním Svatomartinského víc napilno než kdy jindy. Nepřízeň počasí v letošním roce, která srazila objem sklízených hroznů pod dlouhodobý průměr, se snažili vynahradit delším působením podzimního slunce. To má napomoci zvýšení obsahu cukru a rozvinutí příslušných aromat.

Výrobci si tak ale zkrátili dobu zbývající k přípravě mladého vína, které už pošesté ponese oficiální značku Svatomartinské.

"Bílé a růžové víno od sklizně po úplné prokvašení potřebuje minimálně tři týdny, červené kvůli odlišnému způsobu výroby dokonce týdnů šest. Vinaři sklízeli hrozny v hraničních termínech a nemohou si tedy dovolit jakoukoli komplikaci při výrobě," konstatoval Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra a organizátor hodnocení Svatomartinských vín.

Nejde jen o to, nalahvovat mladé víno včas k zahájení jeho prodeje 11. listopadu. Kdo se chce o oficiální označení s logem ucházet, musí projít hodnocením odborníků a splnit nároky kladené na Svatomartinské.

Komise zasedla už tento týden a znovu se sejde příští týden, výsledky svého hodnocení oznámí v pátek 29. října. Vinaři tedy museli s výrobou začít už ve druhé půli září.

"Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale už za tuto dobu stačila získat svůj osobitý charakter," shrnul obecnou charakteristiku Babisz.

Padne další rekord? Navzdory nepřízni počasí, které snížilo úrodu hroznů na polovinu desetiletého průměru, by mělo být v Česku letos vyrobeno rekordní množství lahví mladého vína.

Vinařský fond, který ochrannou známku od roku 2005 vlastní, odhaduje, že počet lahví neklesne pod 1 100 tisíc lahví, vyrobených v loňském roce. Nejoptimističtější odhady hovoří o rekordním počtu 1 600 tisíc lahví.      (Zdroj: Agris)


Zubrnická muzejní lokálka ožije po 17 letech boje i dřiny ..... Dráha z Velkého Března do Zubrnic na Ústecku po 17 letech ožije. Drážní úřad jí v polovině října opět přidělil statut tratě a 28. října se na ni vydají osobní vlaky s turisty, řekl ČTK předseda Zubrnické museální železnice (ZMŽ) Martin Kašpar. Je to zřejmě vůbec první lokálka v Česku, kterou převzali kompletně do své péče železniční nadšenci. O její zachování ovšem museli 17 let bojovat i s úředníky, kteří trať nejdřív zrušili a pak jim ji odmítali prodat.

Protokolární vlak se na staronovou trať vydá už 27. října, o den později usednou do skoro 60 let starého motorového vozu, přezdívaného "hurvínek", i běžní cestující. ZMŽ si pro ně připravila tři páry vlaků, které pojedou z Ústí nad Labem přímo do Zubrnic. "Chceme zachytit aspoň poslední vhodný termín v turistické sezoně, částečně i z propagačních důvodů. Navíc chceme načerpat zkušenosti, protože s provozem začínáme skoro od nuly," řekl Kašpar. Jízda z ústeckého nádraží Střekov do Zubrnic trvá přes 40 minut, zpáteční jízdenka vyjde na 90 korun.

Lokálka vznikla v roce 1890, vedla až do Úštěka a vozil se po ní chmel i hnědé uhlí. Po odsunu sudetských Němců ovšem celé České středohoří začalo hospodářsky upadat a trať se přestala vyplácet. Poslední vlaky na ní vyjely roku 1978.

O pár let později se o její zbytky začali zajímat fanoušci železnice i historie. Po roce 1989 jejich snahy zesílily. V roce 1993 dostali povolení na čtyři muzejní víkendy a vlaky jezdily po zbylém šestikilometrovém úseku z Velkého Března do Zubrnic doslova narvané. Počátkem 90. let byla totiž neprovozovaná lokálka v Česku unikátem.

Další provoz byl však podmíněn majetkovým vypořádáním tratě, což nemělo konce a z desítek dobrovolníků zbylo jen tvrdé jádro, pět až deset lidí. Opravy zanedbané trati se ale nezastavily. "Naše generace Husákových dětí tehdy neměla rodiny a hodně se stihlo," vysvětlil Kašpar.

Letitá jednání ZMŽ s Českými drahami a později Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) ovšem dlouho nic nepřinesla. V roce 2004 se už zdálo, že se provoz nikdy neobnoví. Práce na trati byly utlumeny a spolek začal svými motoráky vozit fanoušky jinde. Situace se změnila až v roce 2008, kdy SŽDC trať nakonec přece jen prodala.

Od minulého týdne je zubrnická lokálka formálně vlečkou. "Jakmile jsme byli vlastníky, začali jsme jednat s ministerstvem o zařazení dráhy do nějaké kategorie. Potřebám muzejní lokálky nejlépe odpovídá režim vlečky, jiným kategoriím již neodpovídá stavba dráhy," řekl Kašpar. I tak si obnova vyžádala z kapes nadšenců značné investice. Hodnota prací se odhaduje na 15 milionů korun, valnou většinu z nich dělali dobrovolníci.      (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Pendolinu z Prahy do Ostravy roste konkurence ..... Českým drahám roste na trati z Prahy do Ostravy další konkurent, společnost Rapid Expres. Ta je vedle Student Agency druhým dopravcem, jenž si troufá soutěžit s pendolinem Českých drah, uvedl deník E15.

Podle dostupných informací už Rapid Expres nakoupil pět osobních vlaků od švýcarské společnosti Stadler, jezdit chce v pravidelných dvouhodinových intervalech od prosince 2012.

Podrobnosti firma sdělit nechce. „Na nějaké detaily je ještě příliš brzy,“ sdělil Marek Guth z finanční společnosti Aakon Capital, která za projektem stojí.

Jako první se s Českými drahami na železnici Praha – Ostrava utká Student Agency, která chce na této trati jezdit se svými soupravami v létě příštího roku. „V této chvíli jednáme o smlouvě

s dodavatelem vlaků. Příští rok už budeme určitě jezdit,“ tvrdí Jiří Schmidt, manažer společnosti RegioJet, která se ve skupině Student Agency zaměřuje na železniční dopravu.

Trať z Prahy do Ostravy je jediná v Česku, kde jde o konkurenční boj bez finanční pomoci státu, a tedy i bez vypisování soutěží na dopravce. Zájemci stačí schválení drážního úřadu a příděl časů v grafikonu od Správy železniční a dopravní cesty.      (Zdroj: Eurozprávy)


25.10. 2010     Místo aktuality dnes s povzdechem upozorním na následující titulek článku z Parlamentních novin - je to tam už několik dní:

... Hradec Králové: Svatodušní svátky – Dušičky na hardeckých hřbitovech ...

Když pominu ty překlepy, pak už je na tom naše publicistika tak bídně, že nedokáže rozlišit, co jsou Dušičky a co Svatodušní svátky ... a jak je vidět, nikdo se nad tím nepozastaví


V Pardubicích budou mít cyklisté vlastní pruhy .....  Pardubice jako jedno z prvních měst v republice pustily cyklisty v protisměru do jednosměrek. Teď jim vyhradí vlastní pruhy na vybrané silnici. Pokud se pilotní projekt osvědčí, budou cyklistické pruhy na všech silnicích, kde to šířka vozovky dovolí.

S nápadem přišlo občanské sdružení Město na kole, které už několik let přesvědčuje úředníky radnice, že cyklisté do města patří. „Odbor dopravy s námi perfektně spolupracuje a my přinášíme inovativní návrhy,“ říká Vojtěch Jirsa. Vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa dodává: „Cyklista si bude moci vybrat samostatnou cyklostezku nebo tento jízdní pruh pro cyklisty.“

Pokud se experiment osvědčí, začlení radnice cyklisty do městského provozu na všech dostatečně širokých silnicích. Své zkušenosti pak předá dalším obcím. „Myslím, že i ostatní města včetně Prahy do projektu půjdou,“ doplňuje vedoucí odboru Bakajsa.       (Zdroj: Ecomonitor)


Tavené sýry a pohled na zdravou výživu ..... Tavené sýry, dnes už tradiční potravina, jsou v Česku přes jejich vysokou spotřebu a oblíbenost často předmětem zatracujících názorů odborníků všeho druhu.

Jakost tavených sýrů v dnešních obchodech je velmi dobrá. Dnešní tavírny jsou moderně vybavené, mají nesrovnatelně lepší hygienu, než tomu bývalo dříve. Surovina pro výrobu – sýry, není ze sýrů kvůli kvalitě vyřazených , ale z jakostních sýrů od českých nebo světových výrobců. Sýry se balí do zatavené fólie a mechanizace vylučuje styk s lidskou rukou.

Tavené sýry obsahují kvalitní mléčné bílkoviny, mléčný tuk (někdy také přídavek rostlinného tuku pro lepší skladbu nasycených a nenasycených mastných kyselin) a mívají také jako přídavek vitaminy.

Vyrábět tavené sýry, aby se při zahřívání neoddělil mléčný tuk, umožňuje přidání tzv. tavicích solí, tj. solí kyseliny fosforečné nebo citronové, v množství do 2 %.

Přítomnost fosforečných solí bývá předmětem diskuze ze strany nutričních pracovníků, protože fosfor je konkurentem vápníku jako nezbytného biogenního prvku v organismu. Na toto téma existuje řada odborných prací a zdá se být prokázané, že fosfor blokuje část přítomného vápníku, i tak však jsou tavené sýry zdrojem vápníku (jehož karencí populace trpí), avšak nikoli tak bohatým jako sýry přírodní.

Tavené sýry jsou zdravou potravinou a dobře doplňují jídelníček.      (Tak praví server Agronavigátor)


Ještě jeden poznatek k předváděcím akcím ..... Hlavním zájmem, obchodníka je vždy výhodně prodat zboží. Výhodně to znamená se ziskem. Každá převáděcí akce včetně všech dárků a výhod musí být v konečném výsledku zaplacena. Jak říkala moje babička " nikdo ti nic nedá zadarmo". Pokud mohu poradit pak především, aby účastníci akce nepodlehli tlaku na rychlý podpis smlouvy nebo závazku, který si řádně nepročetli, nebo mu dostatečně nerozumí. Nabízené zboží bude určitě k prodeji i zítra, nebo později. Právě časový stres vyvolaný zdáním pouze momentální výhodnosti ceny je jedním z faktorů tlaku na rychlou a dostatečně neuváženou koupi zboží.

Z mé zkušenosti s řadou stížností, kde jsme již nemohli sjednat nápravu, bych zejména chtěla upozornit na dva závazky, které bývají často při koupi sjednány. Jeden vůči prodejci a druhý vůči finanční instituci, která poskytuje půjčku na koupi zboží. Spotřebitel, který pak uplatnil reklamaci u prodejce a zboží dokonce vrátil zapomíná, že musí dořešit a ukončit finanční závazek půjčky na zboží také u finanční instituce. Tento závazek není automaticky reklamací nebo vrácením zboží ukončen. Pokud spotřebitel v domnění, že vrácením zboží byl zrušen současně jeho finanční závazek přestává platit splátky, hrozí mu penále a další vysoké pokuty za porušení smlouvy.

Již v minulém roce jsme předložili ministerstvu průmyslu návrh, aby byl spotřebitel pro tyto případy chráněn zákonem a aby závazky z půjčky na vrácené zboží ze společných předváděcích akcích prodejce a finanční institucí byly jimi společně dořešeny.      (Zdroj : Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Všechny emaily a internetové stránky budou přece jen archivovány ..... Britská vláda obnovila kontroverzní plán, podle něhož budou archivovány všechny odeslané emaily, všechny telefonáty a všechny návštěvy internetových stránek. Umožní to bezpečnostním službám dohlížet na to, co dělají všichni občané, kteří používají telefonu nebo internetu.

Minulá britská, labouristická vláda, tyto plány zrušila, avšak ministerstvo vnitra pod novou správou se je nyní chystá obnovit.

Má k tomu dojít navzdory tomu, že koaliční dohoda nové britské vlády přislíbila, že "dojde k ukončení bezdůvodného archivování záznamů o odeslaných emailech a navštívených internetových stránkách".      (Zdroj: Britské listy)


Zamilovanost pomáhá od bolesti ..... Láska hory přenáší, může však fungovat i jako velmi mocné analgetikum. Aktivuje totiž v mozku velmi hluboko uložený systém, který rozhoduje o našem pociťování intenzity bolesti. S výzkumem přišli nedávno specialisté z prestižní univerzity v kalifornském Stanfordu.

Sean Mackey ze Stanfordovy univerzity je neurologem s jednoznačným zaměřením. Zabývá se v první řadě tím, jak se v našem mozku vytváří dojem bolesti. Takové výzkumy mohou pochopitelně najít v medicíně velmi širokou škálu uplatnění a není proto divu, že se dr. Mackey snaží objevit jakoukoliv ještě neprobádanou skulinku. Jednou z nich je i výzkum našich duševních hnutí a jeho vztah k bolesti. Mezi ty úplně nejsilnější emoce patří pochopitelně láska. Mackey si proto vybral 15 pokusných osob, u nichž předtím pomocí dotazníků zjistil, že jsou v současné době hluboce zamilovaní. Poté je požádal, aby si v den uskutečnění pokusu sebou přinesly fotografii dvou osob: své současné lásky a také některého ze svých dobře vypadajících přátel opačného pohlaví. Současně umístil do jejich ruky kostku, jejíž teplota mohla být proměňována a pokusné osoby tak mohly referovat o tom, kolik bolesti právě cítí. Velké překvapení se nekonalo. Při pohledu na podobenku milované osoby cítili účastníci pokusu výrazně nižší bolest, než při pohledu na osobu, k níž neměli hluboký vztah. Pomocí magnetické rezonance vědci navíc zjistili, že úlevu od bolesti přineslo aktivování mozkového centra zvaného nucleus accumbens. Tato oblast je zodpovědná za libé pocity a aktivuje se v případech, jako je slast, smích, ale i agrese, strach či drogová závislost.       (Zdroj: 21@století)


Samozaměřovací puška ..... Firma Lockheed Martin vyvíjí technologii, která bude pomáhat střelcům při zaměřování cíle. Při střelbě z pušky hrají roli různé rušivé vlivy, tato technologie s nimi počítá a nahrazuje tak intuitivní dovednosti špičkového střelce.

Tento systém bude dokončen zhruba za rok a firma Lockheed Martin už pro dokončení úkolu dostala dotaci téměř 7 milionů dolarů od vládní vědecko-vojenské agentury DARPA. Ostřelovač aktivuje speciální elektrooptický modul, který je připojen k pušce a výstup z procedury zaměřování promítá do integrovaného hledáčku. Tento modul vypočítá nejen standardní balistickou dráhu, ale přidává i korekci směru, která bere v úvahu momentální počasí, zejména rychlost a směr větru.

V první fázi projektu, jež začala už v roce 2007, firma Lockheed Martin vyvinula zařízení, které změřilo průměrný boční vítr, vzdálenost k cíli, bralo v úvahu odchylku způsobenou umístěním hledáčku, počítalo s teplotou, tlakem a vlhkostí vzduchu. Tato technologie uměla na základě všech údajů vypočítat optimální směr pro střelbu z pušek typu Winchester se standardními náboji 0.308 na vzdálenost 1100 metrů.

Starší zařízení ale bylo těžké a nemotorné a nedalo by se použít ve spolupráci se standardními zbraňovými hledáčky. Nová verze modulu bude univerzálně použitelná, kompaktnější a bude v reálném čase zaměřovat vzdálenější cíle. Výsledná technologie by měla brát v úvahu nejen lokální počasí, ale také specifika konkrétního typu zbraně, např. maximální efektivní dostřel. Bude také pracovat se souřadnicemi určenými pomocí systému GPS.

Lockheed Martin chce v říjnu příštího roku dodat 15 exemplářů zaměřovacího zařízení, které už bude možné testovat v terénu.       (Zdroj: ČR Leonardo)

No bravo ... úžasné ... za efektivnější vraždění a mordování, třikrát hurá !!!


Až příliš reálný návod, jak vyšlechtit nadčlověka ..... Prasata pochrochtávající ve stájích americké biotechnologické firmy Revivicor vypadají na první pohled jako normální pašíci. Snad jen jejich „chlívek“ se mnohem více podobá laboratoři než běžné stáji. Prasata z Revivicoru jsou nejčistší prasata na světě. V jejich těle nenajdeme jedinou bakterii nebo virus.

Vědci je drží ve sterilních podmínkách, aby mohli buňky z jejich slinivek transplantovat pacientům s těžkou cukrovkou a neohrozili je přitom nějakou infekcí. Buňky obyčejného prasete by lidský imunitní systém okamžitě rozeznal jako cizí a nekompromisně by na ně zaútočil. Transplantovaná tkáň obyčejného prasete by zanikla dřív, než by stačily v diabetikově organismu vyloučit inzulin a korigovat cukrovku.

Buňkám nejčistších prasat světa nic takového nehrozí. Jsou tak trochu „polidštěná“. Vědci vnesli do jejich dědičné informace lidský gen a ten nežádoucí odmítavou reakci lidské imunitní obrany potlačí. Pacient dokáže díky tomu uzavřít s prasečími buňkami „imunitní příměří“. Prasečí slinivka mu na oplátku vyrobí inzulin a uleví od cukrovky.

„Polidštění“ prasete může probíhat i opačně. Prasatům jsou metodami genového inženýrství cíleně vyřazovány z činnosti jejich vlastní geny. Vědci cílí přednostně na geny, podle nichž se vyrábějí v prasečích buňkách bílkoviny, jež dokážou lidský imunitní systém „rozdráždit k nepříčetnosti“. Oba postupy se dají kombinovat. Dnes už jsou k dispozici prasata, kterým některé jejich geny chybí a naopak nesou ve své dědičné informaci geny člověka.

První zkoušky léčby diabetiků buňkami „polidštěných“ prasat probíhají ve Spojených státech, Mexiku, na Novém Zélandu a v Rusku. V nepříliš vzdálené budoucnosti by mohla těžce nemocným lidem zachraňovat životy transplantace prasečích jater, srdce nebo plic. Živočichů, kterým vědci přenesli do dědičné informace lidské geny, běhá po světě řada.      (Zdroj: VTM Science)


V cizích rukou je téměř 70 % české ekonomiky ..... Českou ekonomiku neovládají nizozemské ani kyperské firmy, jak by se mohlo zdát z údajů o přílivu zahraničního kapitálu. Podle zjištění Hospodářských novin (HN) ovládají Češi ze 150 největších českých firem jednatřicet procent, zbytek cizinci. HN to uvádí ve svém pátečním vydání.

"Například situace v Rakousku je dost podobná - skutečných "národních šampionů" je jen pár a většina velkých firem je v rukou německého kapitálu," míní analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podobná situace je in a Slovensku či v Maďarsku.

Oficiální sídlo v Nizozemsku mají přitom ve stejné míře jak "české" tak "německé" firmy. Od roku 1993 z Nizozemska přišlo třináct procent z celkem 2,2 bilionu korun zahraničního kapitálu, a bylo tak třetím nejvýznamnějším investorem do Česka. Reálný vliv země na českou ekonomiku je ale mnohem nižší. Ač je ve srovnání i několik firem vlastněných z Kypru, za žádnou podle zjištění HN nestojí tamní kapitál.

Srovnání ukázalo, že nejdůležitější exportní obory (automobilový průmysl a elektronika) jsou téměř plně v rukou zahraničního kapitálu. Naopak obory orientující se na domácí trh (potraviny, doprava) mají nadprůměrný podíl domácích majitelů. Podle analytiků je zahraniční kapitál pro českou ekonomiku výhodou. Přinesl know-how, přístup na zahraniční trhy i vyšší efektivitu. Rizika ale spočívají v tom, že investoři své české závody bez rozpaků uzavřou, pokud se to finančně vyplatí, a pokud je potřeba, dokážou si z českých poboček "vytáhnout" svůj kapitál zpět.      (Zdroj: Eurozprávy)


Absurdní kompenzace k Prunéřovu. Opil ČEZ ministra Drobila rohlíkem? .....  Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo schválený seznam opatření, kterými má ČEZ kompenzovat použití nedostatečně účinné, ekonomicky nevýhodné a právním předpisům nevyhovující technologie pro plánované nové bloky v Prunéřově. Klíčovým opatřením v návrhu je záměr ČEZu vyřadit k roku 2019 z provozu elektrárnu Prunéřov I. Toto opatření je však v přímém rozporu nejen s vývojem evropské legislativy, ale i dlouhodobou a schválenou strategií ČEZu, která počítá s vyřazením této elektrárny z provozu již v roce 2015.       (Zdroj: Greenpeace)


Švýcarská studie: Nádrže vodních elektráren vyrábějí mnoho metanu ..... Nádrže vodních elektráren na nížinných řekách produkují povážlivé množství metanu, což je plyn s vysokým skleníkovým účinkem a negativním vlivem na klima planety. Vyplývá to z výzkumu švýcarských vědců z ústavu Eawag, kteří zkoumali přehradní nádrže doma a v Africe. Jejich závěry prokazují, že vodní elektrárny nejsou zdaleka tak neutrální co do vlivu na oteplování klimatu, jak se dosud myslelo, napsala agentura AFP.

"Nádrž Wohlen u Bernu vypouští v průměru přes 150 miligramů metanu z každého metru čtverečního denně. Je to nejvyšší dávka naměřená u nádrže ve střední nadmořské výšce," uvádí se v komuniké ústavu. Přehrada Wohlen leží 500 metrů nad mořem.

Z těchto údajů vědci vyvozují, že jezero vyprodukuje 150 tun metanu za rok. Takové množství vyprodukuje například 2000 kusů hovězího dobytka nebo, po přepočtu na ekvivalent méně agresivního oxidu uhlíku (CO2), automobilová doprava ujetím 25 milionů kilometrů.

"Tato povážlivá množství prokazují, že vodní elektrárny nejsou tak neutrální z hlediska vzniku skleníkových plynů, jak se dosud myslelo," prohlašuje Tonya Del Sontrová, jedna z chemiček podílejících se na výzkumu.       (Zdroj: Ekolist)


22.10. 2010     Dvaadvacátý říjen je Dnem porozumění koktavosti.

V sobotu 23. října v 3.36 LČ nastává Úplněk. Téhož dne ve 14:34 vstupuje Slunce do znamení Štíra.

Čtyřiadvacátý říjen se slaví jako Den organizace OSN - toho dne v roce 1945 vstoupila v platnost Charta OSN. Tento svátek se slaví od roku 1947. Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN. Charta Spojených národů je ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a ustavuje orgány a postupy fungování OSN. Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů - od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů. Téhož dne se slaví z rozhodnutí Valného shromáždění OSN v roce 1972 Světový den informací o rozvoji; zároveň začíná Týden za odzbrojení.


Bárta nechce úsporu zadarmo – rušení tratí bude stát miliardu! ...... Regionální tratě, dědictví našich předků, přežily dvě světové války, většina z nich i období komunismu, ale pokud někdo nezasáhne, krátkozraké hurá-manažery z počátku 21. století ve službách ministerstva dopravy nepřežijí. Veškeré kroky, které ministerstvo dopravy ve věci rušení tratí v současné době činí, lze vyhodnotit jako velice promyšlené a s jediným cílem – za každou cenu úředně zrušit regionální tratě a následně vytrhat koleje!

„Ze strany Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty není jakákoliv snaha hledat možnosti, jakým způsobem by se mohly tratě zachovat. Na místo vytvoření koncepce, která by určila jakým způsobem zefektivnit provoz na tratích, jak přivést nové cestující a jak snížit náklady na údržbu, se jen hledají zástupné důvody, proč by se měly tratě zcela zrušit,“ říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Ministerstvo dopravy v den komunálních voleb v tichosti vyvěsilo na úřední desce(1) oznámení na zahájení správního řízení ve věci zrušení pěti regionálních drah, v pondělí přibyly další dvě. Toto načasování lze považovat za účelové spiknutí, neboť nově zvolená obecní zastupitelstva čekají na ustavující schůzi a to znamená, že do 15 dnů se proti záměru zrušit tratě prakticky nikdo nemůže odvolat! Přitom některé obce mají o provoz vlaků

zájem a uvědomují si, že železnice je pro udržení rozvoje obce i mikroregionu klíčová. Roční úspora nákladů za údržbu se má pohybovat ve výši 60 miliónů korun. Tato částka je ve srovnání s každoročními investicemi do modernizace železniční infrastruktury pouhou kapkou v moři. Naopak záměr se zcela míjí účinkem, neboť fyzické zrušení sedmi avizovaných tratí o délce 120 kilometrů by znamenalo vynaložit náklady ve výši kolem jedné miliardy korun3 na snesení železničního svršku a spodku, včetně rekultivace. V případě, že se tento nesystémový krok skutečně realizuje, bude odpovídat nákladům na údržbu těchto tratí po dobu dalších téměř 20 let. Bártův krok by se dal volně parafrázovat „nechci úsporu zadarmo“.      (Zdroj: Ecomonitor)

Je to barbarství, jaké nemá obdoby ... copak nikdo to šílenství nezastaví? Za pár let se změní priority a zbudou nám oči pro pláč, co jsme připustili ...


Dotykové displeje mohou přenášet patogeny ..... IPhone, iPad a další přenosná elektronika může podle nového výzkumu škodit zdraví. A to ne kvůli vyzařování, ani proto, že se zaujati displejem necháme přejet. Je zde ještě jiné zdravotní riziko.

Profesor mikrobiologie Peter Collignon z Australské národní univerzity uvádí, že z povrchů elektroniky se na lidskou kůži mohou přenášet nejrůznější patogeny. Collington tvrdí, že například u skleniček nebo hrnečků není běžné, že by je sdílely desítky lidí, ale u dotykových ploch či klávesnic není tento jev neobvyklý. Na iPhonech byly již objeveny např. Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok je potenciálně smrtelný) či Corynebacterium minutissimum. Rada zní: přístroje ovládané dotykovými displeji moc nepůjčovat...       (Zdroj: Science WORLD)


Japonští samurajové ..... Stateční a hrdí bojovníci včera a dnes na fotografiích NG. Tematický výběr z fotografií ukazuje, jak je Japonsko země plná paradoxů. Tisíce a stovky let dlouhá tradice, hrdost a vážnost středověkých bojovníků zvaných samurajové se stala již jakousi značkou charakterizující Japonsko.

Samurajové byli bojovníky sloužící císaři či svému pánu. Byli cvičeni od velice útlého věku. Už v deseti letech byli učedníci posíláni na místa plná strachu, který museli překonat. Takovými místy mohly být například hřbitovy, márnice, husté lesy či opuštěné zříceniny budov.

Pro samuraje byla vždy nejdůležitější čest. Například v boji nebylo pro samuraje nejhorší zemřít, ale padnout do zajetí. Takový samuraj vždy radši požádal věznitele, aby si mohl vzít život a provést tradiční seppuku (známější je neslušné označení harakiri).

Samurajové byli také velmi „urážliví“. Velmi mnoho úkonů chápali jako urážku. Pokud např. kolemjdoucí samuraj omylem zavadil o jiného samuraje pochvou meče, bylo to chápáno jako urážka. Ale samuraj, který chtěl urážku oplatit (vždy soubojem), nikdy neprobodl soupeře zezadu. Vždy minimálně poklepal mečem o zem, aby upozornil soupeře na svůj útok. Pokud jej ovšem urazil někdo nadřízený, samuraj většinou spáchal výše zmíněnou seppuku.

Traduje se, že v boji využívali veškerých protivníkových slabin a útočili na citlivá a hlavně zbrojí nekrytá místa na těle.Z bojového umění samurajů dodnes přetrvalo mnoho škol těchto umění, např. kendžutsu či jeho sportovní varianta kendó, neboli česky cesta meče, džudžutsu – džudó.     (Zdroj: National Geographic)


Chovat se jako lump, když k tomu nemáš talent, je nesmírně namáhavé ..... Nedávno jsem se setkal s jedním svým známým, který mi povídá: „Nebudeš mi věřit, jak je to namáhavé chovat se jako lump, když to nemáš v krvi. Když tě doma blbě vychovali, když máš, kdoví po kom, zděděné nepatřičné vlohy ke slušnému chování.“

A na tato povzbudivá slova navázal líčením svých zážitků z poslední doby, které není třeba příliš rozebírat. Uzavřel nějaké dohody, byl oklamán, podepsal smlouvy, byl podveden, odeslal ne zcela fatálně nemocného příbuzného do nemocnice na vyléčení, šel se pak na něj podívat a vrátil se s igelitovou taškou plnou toho, co po nevýznamném a nemajetném pacientu v těchto zařízeních obvykle zbude.

Byl přepaden na chodníku, přišel o auto, pozbyl zaměstnání, ošidilo jej několik obchodníků, vyzrálo na něj pár chytráků, špatně mu spočítali daně, obtěžoval ho bezdůvodně policajt, zahlédl několik předvolebních billboardů, zjistil, že dostane důchod ve výši účtu za šest večeří v jeho doposud ještě oblíbené restauraci, opustila ho manželka, nepochybně z téhož důvodu zanechá i milenka, děti zapomněly na jeho narozeniny a určitě se mu chystají uspořádat státní pohřeb – tedy na státní útraty, aby bylo jasné. Denně ho rozčiluje televize, složenky ve schránce a potměšilý ksicht chlapa, co bydlí v baráku pod ním. A tak dále a tak dále. Sám Job by na jeho místě zaplakal.

Nakonec pravil: „Táhne mi už na šedesát, takže se už ani nechci učit něčemu novému. Rád bych umřel svůj. Já už se nebudu měnit, stejně to nejde. To ti je taková dřina myslet pořád na to, jak někomu nevyhovět, když tě to táhne mu pomoci. Jak někomu uškodit, když mu můžeš prospět. Já se nakonec vždycky zapomenu, udělám nějaké dobro a hned dostanu přes hubu.“

Uvádím tento roztomilý monolog stárnoucího nositele zbytků světa, jenž vyšel z módy, neboť jsem si jist, že spousta čtenářů zažívá podobné pocity. Jsem sice o něco málo mladší než tento můj Job (a kupodivu i než Job skutečný), ale přesto jsem se vtělil do podoby duchovního rádce a přidal jsem k tématu pár zcela nemístných poznámek, s neskrývaným úmyslem nakonec nešťastníkovi škodolibě zarecitovat pár veršů z třetího zpěvu Dantova Pekla: „Zanechte vší naděje, kdož vstupujete!“

„Svatá pravda,“ pravil jsem, „s tím nic nenaděláš. Nikdy nemůžeš soutěžit s těmi, co mají darebáctví vrozené. To je jako by sis to chtěl rozdat s atletem. Nemáš naběháno, nemáš, kamaráde, natrénováno. Roztrhne tě jako hada v první zatáčce a ty stejně doběhneš poslední a sklidíš posměch. Proto je lépe trpně přihlížet příkořím, jež se na tobě dějí a smířit se s tím, že tomu nikdy nebude jinak.“

A tak se člověk vrací velikým obloukem k řeckým a římským stoikům, kteří také pravili, že se netřeba zabývat tím, s čím se ani za nic nehne. A člověk si má hledět klidu své nesmrtelné duše a smrtelné tělo nechat plavat, nechť se na něm zlo vyřádí. No jo, jenže tohle je nauka pro otrlé nebo pro ty, kteří si pak napustí vanu, ponoří se do ní, povolají svého osobního lékaře a požádají jej, zda by nebyl tak laskav a neotevřel jim žíly, neboť mužové, jako Seneca, nemají zapotřebí déle se dívat na to, co se kolem nich děje. Tento návod nedoporučuji, takže nezbývá, než se rozčilovat dál, bez nejmenší naděje, že se poctivec stane lumpem. Neboť komu není shůry dáno…. Že?       (Zdroj: Britské listy)


BankovniPoplatky.com varují dlužníky! ..... Již v červnu jsme na stránkách BankovniPoplatky.com uveřejnili seriál autorských článků mapující aktivity tzv. oddlužovacích společností, stejně jako rizika s nimi spojená. V minulých dnech byly v tuzemských médiích zveřejňovány informace zabývající se totožnou problematikou. Všechny příspěvky k tématu lze shrnout a interpretovat jednoduchým výstupem: Dejte si na oddlužovací společnosti pozor!

(Je to trochu delší a nelze krátit - přečtěte si celý text na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Podmínky ve Foxconnu: zpátky ke strojům, na sebevraždy zapomeňte ..... Mezi lednem a srpnem 2010 se 17 pracovníků Foxconnu pokusilo o sebevraždu a 13 z nich zemřelo. Nová zpráva SACOM ukazuje, že Foxconn a jeho zákazníci, mezi něž patří známé firmy jako Apple, Dell či HP, neučinili efektivní opatření k nápravě pracovních podmínek. Přesčasy se dělají dál, jen nejsou zaznamenávány nebo jako přesčasy placeny. V továrnách se pěstuje kultura absolutní poslušnosti, zaměstnanci jsou trestáni i za příliš dlouhé návštěvy toalet. Ochranka pravidelně verbálně i fyzicky napadá zaměstnance a striktní pravidla platí i pro ubytovny.

V říjnu vydala hongkongská nevládní organizace Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM), zabývající se pracovními právy, výzkumnou zprávu „Pracovníci jako stroje: vojenský management ve Foxconnu“ popisující pracovní podmínky ve třech čínských továrnách firmy Foxconn v Šenčenu a Hangčou. Závěr zprávy SACOMu je, že pracovní podmínky ve Foxconnu jsou nelegální a neetické. Nákupní podmínky značkových firem zadávajících výrobu Foxconnu vytváří přímý tlak na pracovníky.       (Zdroj: Econnect)


Letadlo na slunce nepotřebuje fosilní paliva ..... Letět kolem světa strojem, jenž bude poháněn pouze sluneční energií, kterou si sám akumuluje pro let v noci – to je cíl mezinárodní iniciativy nazvané Solar Impulse.

„Většina lidí si myslí, že doprava založená na obnovitelných zdrojích nebude nikdy možná. Chceme dokázat, že to není pravda,“ popisoval člen přípravného týmu Gregory Blatt na nedávné konferenci o možnostech evropské vědy Euraxess v Bruselu. „Nemyslíme si, že by velká komerční letadla mohla být v blízké budoucnosti poháněna pouze sluneční energií,“ připustil.

„Ale budou na ni moci létat malá letadla a také bezpilotní stroje. Svým projektem navíc chceme ukázat, že využívání sluneční energie se rozvíjí a že se vyvíjejí i baterie, které jsou pro její skladování nezbytné.“

Noční let na „nasbíranou“ energii

Tým má hlavní sídlo ve Federální polytechnické škole ve švýcarském Lausanne. Je podporován penězi od Deutsche Bank, belgické chemické korporace Solvay, švýcarského hodinářského výrobce Omega a dalších. Mimo jiné spolupracuje také s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Letos zdejší technici předvedli husarský kousek. V červenci jejich stroj zvládl noční let.

Odstartoval ráno z letiště u švýcarského Payerne. Během dne sbíral energii ze slunečních panelů a ukládal ji do baterií. „Je to fantastický pocit pozorovat, že letadlo vyrábí víc energie, než spotřebuje,“ hlásil vysílačkou z řídicí kabiny pilot André Borschberg, který společně s Bertrandem Piccardem projekt řídí.

Celý den kroužil letoun nad Švýcarskem. A pak přišel kritický okamžik – nastala noc. Energie už musela pocházet pouze z baterií nabitých během dne. A vydržela. Ráno, už za slunečního světla, po šestadvaceti hodinách letu, stroj zase přistál.      (Zdroj: VTM Science)


Kolik stupňů má plzeňská »12« aneb nervozita ze situace na trhu ..... Největší tuzemský výrobce piva Plzeňský Prazdroj čelí žalobě kvůli klamání spotřebitele. Proslulá »plzeňská dvanáctka«, tedy ležák Pilsner Urquell, je podle webu autora žaloby, jímž je Sdružení za poctivou plzeňskou dvanáctku, jedenáctistupňovým pivem.

Pivovar prý nechává své zákazníky v přesvědčení, že stupňovitost moku je stále vysoká jako dříve. Prazdroj nařčení z porušování zákona odmítá a zvažuje právní kroky.

Autoři webu se odvolávají na výsledky březnového testu serveru iDnes.cz podle nějž stupňovitost ležáku činí 11,69 procenta. Ještě začátkem 90. let prý přesahovala 12 procent. Žalobci tvrdí, že označováním ležáku za dvanáctku porušují nevědomky zákon také distributoři, prodejci a hostinští, kteří jej takto označují. Požadují, aby se plzeňští vrátili k původní stupňovitosti piva, pak jsou prý ochotni žalobu stáhnout.

Prazdroj označil tvrzení za nepravdivá a nezákonná. Poškozují prý ochrannou známku Pilsner Urquell a firemní jméno Plzeňský Prazdroj. »V této chvíli zvažujeme využití všech právních prostředků k zastavení této klamavé a pomlouvačné kampaně,« uvedl vrchní sládek pivovaru Jan Hlaváček.

Podle plzeňského pivovaru díky stále stejné receptuře a výrobním postupům chutná Pilsner Urquell více než sto let stále stejně. To prý dokazují pravidelná laboratorní srovnání, z nichž nejstarší se datuje do roku 1897. Jak řekl Hlaváček, má laboratorní měření stupňovitosti piva standardní odchylku.

»Poslední učebnice 'Pivovarství' vydaná VŠCHT v roce 2010 uvádí standardní odchylku ±0,26 a pracují s ní vesměs všechny pivovary,« sdělil sládek. Například v roce 1890 podle něj dosahovala stupňovitost piva Pilsner Urquell 11,53, v roce 1931 pak 12,16, v padesátých a sedmdesátých letech minulého století se zase pohybovala okolo hodnoty 11,9. Podle žalobců je však patrné, že stupňovitost ležáku v necelých posledních dvou desetiletích, kdy je majitelem Prazdroje jihoafrická společnost SABMiller, klesá. Od 30. let do roku 1991 dlouhodobý průměr přesahoval 12 stupňů.       (Zdroj: Agris)


Jak kočky přišly ke svým skvrnám ..... V obecném povědomí a v knihách Rudyarda Kiplinga je to jasné: tygr má pruhy, aby se skryl ve vysoké trávě, zatímco levhartům se ve stínech džungle víc hodí skvrny. A co na to vědecký výzkum?

Evolucí skvrn a pruhů na srsti velkých i malých koček se zabývají biologové z Bristolské univerzity. U 35 druhů kočkovitých šelem analyzovali velikost, tvar, rozmístění i směřování vzorů na srsti a porovnali je s prostředím, v jakém kočky žijí, denní dobou jejich hlavní aktivity i velikostí obvyklé kořisti. Zjistili tak, že kočky žijící v hustých pralesích tíhnou ke skvrnám. Ty, které navíc loví v noci, mají nepravidelný vzor skvrn, který víc „mate“ noční vidění kořisti. K takovým druhům patří například levharti a jaguáři.

Tyto výsledky podporují teorii, podle které je hnací silou evoluce skvrn na kočičí srsti potřeba kamufláže. Existuje však několik anomálií. Gepardi si své skvrny zachovali navzdory tomu, že žijí na otevřených travnatých pláních. Kočka bornejská (Catopuma badia) a kočka plochočelá (Prionailurus planiceps) zase mají jednolitě hnědý kožich navzdory tomu, že žijí v hustých pralesích. Zajímaví jsou také tygři, které jako jediné z 35 sledovaných druhů koček zdobí vertikální pruhy. Jejich kamufláž podle vědců nesouvisí s travnatým prostředím, jak by se dalo předpokládat. Zároveň je tak účinná, že si musíme položit otázku, proč se pruhy mezi kočkovitými šelmami i dalšími savci vyskytují tak málo.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Castro se opět přihlásil: Lidstvo brzy zanikne! ..... Lídr kubánské revoluce Fidel Castro dnes nechal zveřejnit videonahrávku se svým apelem na okamžité odzbrojení celého světa . Informuje server Cubadebate, kde je uvedená ukázka zveřejněna s překladem do 7 světových jazyků.

„Využití jaderných zbraní v „nové válce“ by vedlo k zániku lidstva“ míní Castro. Zároveň podotýká, že již v současnosti existuje bezprostřední hrozba války s využitím takových druhů zbraní.

Počínaje červencem tohoto roku se bývalý kubánský prezident aktivně zapojuje do mezinárodního dění. Podle svých slov tak činí jen proto, aby zabránil válce v Blízkém a Středním Východě.

„Nemám žádné pochybnosti o tom, že útok Spojených Států a Izraele na Írán dříve nebo později vyústí v globální jaderný konflikt“ řekl. V jaderné válce nebudou vítězové, zůstane jediný poražený objekt a to lidstvo. Všechny národy by se měly spojit a důrazně obhajovat své právo na existenci. „Musíme se vzchopit a říct jadernému světu NE!“ prohlásil Fidel Castro.       (Zdroj: Eurozprávy)


 

21.10. 2010     21. října 1805 porazilo Britské válečné loďstvo, vedené Horatiem Nelsonem, v bitvě u Trafalgaru aspojenou španělsko-francouzskou válečnou flotilu. Tímto vítězstvím, v poslední velké námořní bitvě plachetnic v historii, potvrdila Británie svou námořní převahu a stala se na další století světovou námořní velmocí.

Jednadvacátého října 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison první žárovku s uhlíkovým vláknem - svítila 13 a půl hodiny.


Jak nejlépe oslavit Den stromů? Více si všímat zeleně ve svém okolí ..... Jen pokud budeme věnovat náležitou pozornost stromům a jejich ochraně, budeme se moci dlouho těšit z jejich krásy a užívat jejich služeb. Každý z nás přitom může k ochraně stromů přispět tím, že si jich bude více všímat a vědět, kam se obrátit se žádostí o radu či pomoc. Právě na dnešek - 20. říjen - připadá Den stromů, který se ve světě slaví již více než sto let. Se začátkem sezóny, kterou často provází zbytečné kácení stromů, nabízí Arnika občanům služby své bezplatné poradny. V případě neoprávněného kácení je možné se obrátit na Českou inspekci životního prostředí, která má pravomoc ničení zeleně zabránit a také tak již v mnoha případech učinila.

"Toto téma je aktuální nejen proto, že slavíme Den stromů, ale také kvůli tomu, že vzhledem k pokročilému podzimu už nastává období vegetačního klidu, kdy dochází nejvíce ke kácení. Každý rok jde o řadu pokusů kácet zbytečně zdravé stromy, ať už je to kvůli výstavbě nebo pohodlnosti správců ulic či silnic, kteří nechtějí stromům věnovat potřebnou péči," říká Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Často se stromy podaří zachránit jen díky aktivitě místních občanů, kteří na problém upozorní a stromy hájí.

Jediný průměrně vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za plného osvětlení zhruba 1000 litrů kyslíku za den. Stromy pohlcují prach, fungují jako klimatizační zařízení a zlepšují podmínky pro život v zastavěném prostředí měst. "To jsou služby, které nemůžeme nahradit. Proto si musíme vážit stromů nejen ve volné krajině, ale zejména ve městech, kde nám pomáhají udržovat prostředí příjemné a kvalitní pro život a zčásti kompenzují znečištění ovzduší způsobené dopravou, topením či průmyslem," zdůraznil Martin Skalský z Arniky.

Přehledné schéma je k dispozici n adrese: www.stromy.arnika.org/index.php?cmd=show&imageID=50776&title=

Z webu Arniky lze poslat podnět na inspekci: www.stromy.arnika.org/odeslete-podnet-inspekci

Na webu Arniky mohou lidé také popsat svou zkušenost: www.stromy.arnika.org/vase-zkusenosti

Více informací: www.stromy.arnika.org      (Zdroj: ARNIKA)


Gliese 581 g: Je první údajně obyvatelná exoplaneta přeludem? ..... Před necelými třemi týdny oznámili američtí astronomové objev exoplanety Gliese 581 g, na jejímž povrchu se mohou nacházet podmínky k životu. Celosvětový humbuk vzápětí utnulo několik slov v půlhodinové přednášce.

... V pondělí 11. října začalo v italském Turínu pětidenní sympozium Mezinárodní astronomické unie o exoplanetách. Hned v pondělí dopoledne měly být prezentovány v asi půlhodinové přednášce výsledky zmíněného spektrografu HARPS za období od roku 2008 do dneška. Celkem logicky se očekávalo, že stěžejní částí příspěvku budou informace o exoplanetě Gliese 581 g. Jenomže se tak k překvapení všech přítomných nestalo. „Nemůžeme ji (Gliese 581 g) potvrdit v naších datech z HARPS“, prohlásil Francesco Pepe z Ženevské observatoře.

Francesco Pepe představil zejména nová data ze spektrografu HARPS, která byla získána od roku 2008. K těmto 60 novým měřením doplnili evropští astronomové 120 měření za roky 2004 až 2007, se kterými pracoval i americký tým.

Pepe a jeho kolegové na základě dat potvrdili existenci čtyř dříve objevených exoplanet u hvězdy Gliese 581 (b, c, d, e). Nové přírůstky – Gliese 581 g a Gliese 581 f však z dat vyloveny nebyly. Pepe se nechal slyšet, že amplituda změny radiální rychlosti je velmi malá a může se jednat o běžný šum. ...

... Ohlášení objevu exoplanety Gliese 581 g ale nebylo mediální bublinou ani nepochopenou dezinformací. Světlo světa totiž spatřil odborný článek. Už v něm ovšem sami objevitelé nepřímo píší, že existence exoplanety nemusí být stoprocentní. V tradičním závěrečném shrnutí a diskusi vyzývají své kolegy k dalšímu pozorování: „potvrzení dalšími týmy prostřednictvím přesného měření radiálních rychlostí by bylo maximálně vítáno“....      (Celý text najdete na stránkách Science WORLD)


Vzniká Nečasova daň na solární proud: Může být i 30% ..... V expertní komisi několika ministerstev se rýsuje podoba nové srážkové daně na fotovoltaickou elektřinu, která má být hlavní zbraní proti skokovému zvýšení proudu kvůli nekontrolovatelnému rozvoji fotovoltaických panelů.

Podle informací Aktuálně.cz, které potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů obeznámených s prací pracovního týmu, už víceméně panuje shoda na dvou parametrech:

Daň se bude vztahovat na sluneční elektrány o výkonu větším než 30 kilowattů, malé zdroje budou ze zdanění vyňaty. Zároveň by měly být zdaněny jenom zdroje uvedené do provozu v letošním a loňském roce.      (Zdroj: Aktuálně)

Tak to bylo s velkou slávou řepka - biopaliva ... a najednou jsou problémy ... Sluníčko dá energii zadarmo a ekologicky ... a najednou jsou problémy ... jděte už k čertu s těmi problémy a ujasněte si, co vlastně chcete, Vy Tam Nahoře ...


Děti sbírají potravu pro zvěř ..... Rokycanští ochránci přírody jsou známí nejrůznějšími aktivitami – od péče o volně žijící živočichy po výchovu mladé generace. Ta se pravidelně schází každou středu od 15.30 hodin či čtvrtek od 16.00 hodin v útulné klubovně ve Švermově ulici v Rokycanech /nad vlakovým nádražím/. Náplní je nejen péče o trvale handicapované živočichy, ale i výuka teoretických znalostí a praktická práce v přírodě, která se přenáší i do základních škol. Jak jinak si vysvětlit účast dětí při sběru potravy pro volně žijící živočichy.

V letošním roce se opět naplno rozběhl sběr potravy pro volně žijící živočichy či chovance v záchranném centru, tedy sběr kaštanů, žaludů, tvrdého neplesnivého pečiva či dalších pochutin. A zájem motivovaný drobnými cenami či prohlídkou našeho zařízení je poměrně značný. I když je sběr zaměřen především na školská zařízení na Rokycansku, ozývají se i jednotlivci či školy odjinud, což je jistě velice potěšitelné. V průběžném hodnocení zatím vedou žáci Základní školy ze Zbiroha a příliš nezaostávají ani dětičky z Mateřské školky V Oseku. Mezi aktivní sběrače patří i žáci ze školy Čechova v Rokycanech. Všem zmiňovaným velice děkujeme a samozřejmě věříme, že budou přibývat i další, neboť tvrdý chléb či pečivo se dají sbírat celoročně. Návod jak se zapojit či předat již nasbíranou potravu pro zvířata lze obdržet na tel. 603239922 a domluvit se. Smyslem celé sběrové akce je naučit především mladé lidi racionálnímu využívání přírodních zdrojů v podobě sběru plodů z míst, kam se volně žijící živočichové nedostanou a další využití odpadu z domácností, které mohou sloužit jako potrava. Zde se jedná především o suché neplesnivé pečivo, chléb, skořápky a další pochutiny využitelné pro zimní přikrmování v přírodě, které bude v brzké době velice potřebné z důvodu malé potravní nabídky ve volnosti.      (Zdroj: Ecomonitor)


Proběhne úvodní školení pro nové dobrovolníky vlčích a rysích hlídek ..... Vlci, rysi i medvědi již několik desetiletí žijí v Beskydech a na Šumavě a opětovně zde obsazují svá dřívější teritoria. Ačkoli prostoru i potravy zde mohou najít dostatek, jejich počty jsou stále velmi nízké a spíše stagnují či se dokonce snižují. Hlavní vinu na tom mají nelegální lovci - pytláci, kteří vzácná zvířata střílejí. Jejich „výhodou" je anonymita a špatná kontrolovatelnost jejich zákeřné činnosti v rozsáhlých horách - státní ochrana přírody je proti nim téměř bezmocná.

Proto je nutná pomoc lidí, kterým není osud navracejících se šelem lhostejný a jsou ochotni se dobrovolně zapojit do jejich přímé ochrany a monitoringu v terénu. Velké šelmy jako vrcholoví predátoři - udržovatelé přírodní rovnováhy - a krásná charismatická zvířata, kdysi po staletí člověkem pronásledovaná a hubená, si dnes naši pozornost, obdiv a ochranu přeci zaslouží.

Smyslem vlčích a rysích hlídek je svou neustálou přítomností v terénu odrazovat lovce (pytláky) od střelby na chráněné šelmy a zjišťovat pokusy o nelegální lov (masité návnady - tzv. újedě). Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží také ke zjišťování pobytových znaků rysa, v Beskydech také vlka a medvěda, na základě kterých je možno odhadnout početnost šelem či jejich chování a zvyky. Více o práci vlčích a rysích hlídek.

Máte-li zájem se do vlčích nebo rysích hlídek zapojit, přihlaste se na jedno z úvodních školení pro nové dobrovolníky ...      (Podrobné informace najdete na stránkách Šelmy)


Sídelní kaše: Co se děje s českou krajinou? ..... V rámci letošního ročníku konference Fórum 2000, která měla motto „Svět, ve kterém chceme žít“, se uskutečnila v polovině října panelová diskuze o suburbanizaci a vzniku tzv. sídelní kaše. Nekontrolované rozšiřování velkých i menších sídel průmyslovou, obchodní i obytnou zástavbou totiž významně mění naši krajinu už od devadesátých let.

Co jsme si to navařili ... „Sídelní kaše je něco mezi volnou krajinou a městem, má různé podoby a do značné místy je ovlivněna i lokálně. Určitě je velký rozdíl mezi suburbanizací v České republice a Sao Paulu nebo New Yorku,“ řekl na úvod Martin Stránský, předseda správní rady Centra Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v ČR. „Česká republika je kvůli své velikosti na tento typ zásahů daleko citlivější.“

Podle Stránského se dnes menší obce nedokážou developerskému tlaku bránit. „Dokonce znám případy, kdy jsou porušovány zákony o obcích – vznikají komanditní společnosti, jejímž členem je obec, čímž ale obec ztrácí právo na rozhodování o svém území,“ řekl. Co se týká nové obytné zástavy, podle Stránského často vznikají pouhé noclehárny, jelikož v místě chybí jakákoli infrastruktura. V této souvislosti zmínil rozvoj předměstí ve třicátých letech, kdy vstupní podmínky nařizovaly vznik doprovodné infrastruktury, třeba i duchovní, kdy byl developer nucen postavit kostel.

„Krajina se nám mění, zástavba, která má zvláštní prostorovou a funkční strukturu, se nám šíří do krajiny a nevíme si s ní moc rady,“ shrnula problémy se suburbanizací Alena Salašová, krajinná architektka a prorektorka Mendelovy university v Brně. Podle jejích slov přináší suburbanizace problémy z hlediska ekologie krajiny, sociální sféry i ekonomiky. Kromě jiného zástavba mění regionální klima, způsobuje sociální izolaci a ekonomika se musí potýkat s problémem malé hustoty osídlení. „Zejména ale přicházíme o půdu coby přírodní zdroj a přicházíme o prostor,“ doplnila Salašová.

„Příčiny vycházejí určitě ze změny společnosti, mají své sociální, ekonomické i politické pozadí. Jsme společnost orientovaná na peníze, preferujeme individuální zájmy před veřejnými, máme velké nároky na bydlení a příliš romantickou představu o útěku z města,“ vyjmenovávala důvody současného stavu Salašová. „V ekonomice preferujeme rychlý zisk před trvalou udržitelností a v politice se stále dbá především na podporu podnikání.“       (Vřele doporučuji přečíst celé na stránkách Ekolist)


Klikám, tedy jsem (aktivní)? ..... V pokročilém intervěku už to známe skoro všichni: z e-mailové schránky na nás vyskakují žádosti o podpisy bohulibých petic, hlasování v důležitých anketách či o členství v úctyhodných facebookových skupinách. Někdy klikneme, jindy ne. Nějaký problém?

Micah White, editor časopisu pro mentální ekologii The Adbusters (viz 7.G 5/2009), letos v srpnu publikoval články Rejecting Clicktivismus (Odmítnout kliktivismus) a Clictivism is ruining leftist activism (Kliktivismus ničí levicový aktivismus). White rozumí kliktivismem dobovou tendenci nahrazovat „reálnou“ aktivistickou činnost pouhým navštěvováním webových stránek, klikáním na online petice nebo hromadným rozesíláním e-mailů. Podle něj tento technokratický „marketingismus“ poškozuje všechna politická hnutí, k nimž se přimkne, včetně hnutí sociálního a environmentálního.

Životadárné živiny vyprchaly ... Hlavní problém kliktivismu White spatřuje v nekritickém přejímání marketingové ideologie, podle níž mohou techniky průzkumu trhu a reklamní triky používané k prodeji toaletního papíru fungovat stejně tak dobře při zakládání sociálních hnutí. S všeobecným důrazem na kvantitu a statistiky všeho druhu však mizí víra v sílu myšlenek i poetika skutečných akcí měnících společnost. Namísto toho se předem testují témata a kontrolují formulace, aby oslovily co nejvíce lidí. A co je nejtragičtější, ze stejného důvodu žádají tyto organizace po svých „členech“ stále méně a méně. V konečném důsledku tak degradují aktivismus na nekonečný seriál petičních kampaní a účast na politice proměňují na pouhé proklikávání odkazů. „Kliktivismus se má k aktivismu stejně tak, jako McDonald‘s k pomalému jídlu. Hamburger sice může vypadat jako jídlo, ale životadárné živiny už z něj dávno vyprchaly,“ soudí White.       (Zdroj: Sedmá generace)


Nanonátěr s neuvěřitelnými vlastnostmi míří do prodeje ..... Společnost Colorlak, největší český výrobce nátěrových hmot, uvádí na trh revoluční novinku v podobě nano-nátěru FN.

Fotokatalytický nátěr FN vyráběný ve dvou variantách s obchodním názvem Aktivní nano stěna (verze pro interiéry) a Aktivní nanoštít (varianta určená pro venkovní použití) vznikl na základě výzkumu českých vědců a je patentovaný u nás i ve světě.

Jeho výjimečnost spočívá ve vysoce účinném čištění vzduchu od všech organických škodlivin, jako jsou viry, bakterie, spóry, plísně, alergeny, karcinogenní látky či výfukové zplodiny.

Když stěny fungují jako čistička

Nano-nátěr FN obsahuje jako funkční složku nanočástice oxidu titaničitého TiO2, které pomocí fotokalatyckého procesu, likvidují organické částice v ovzduší, tím že je rozloží na vodu a oxid uhličitý (CO2). Celý proces je aktivován ultrafialovým zářením, které je přirozenou součástí denního světla. Jedná se o účinnou, energeticky nenáročnou a bezporuchovou čističku vzduchu, která je nekompromisní ke všem organickým částicím v ovzduší, ale absolutně bezpečná k lidem a jejich domácím mazlíčkům.

"Historie společnosti Colorlak byla vždy zaměřena na ochranu majetku a zkrášlení prostředí, v němž lidé žijí. Ale přispět k jejich zdraví i životní pohodě, to je pro nás zcela nový a povznášející úkol. Díky nanotechnologii, našim zkušenostem a obyčejnému dennímu světlu jsme již dnes schopni všem zájemcům o čisté a zdravé bydlení nabídnout jednoduché řešení. Nano-nátěry FN se postarají téměř o všechno, co je nám nepříjemné nebo nám přímo škodí. Ať už je to zápach kouře či přepálených tuků, viry, bakterie, alergeny nebo výfukové zplodiny automobilů. Pomáhají tak, aby nejen domácnosti, školy a nemocnice, ale i rušné ulice mohly být zdravější a krásnější," uvedl Ing. Svatopluk Chalupa, předseda představenstva společnosti Colorlak.      (Zdroj: Enviweb)

Možná by bylo jednodušší ten vzduch neznečišťovat ...


Pádlujeme-li spolu místo proti sobě, dostaneme se rychleji dál ..... Společenství, kolegialita a loajalita začínají u mně. Pracovní tým netvoří jen nadřízení a podřízení. Všechno nezávisí jen na nejvyšším vedení. Rozhodujícím faktorem je prostředí uvnitř podniku, které tvoří společenství všech zaměstnanců. Každý může přispět svým dílem.

Plujeme na stejné lodi ... K vytváření dobrého pracovního společenství přispívají především dvě věci: kolegialita a loajalita. Kolega je v úzkém významu ten, kdo se mnou sdílí povolání, můj spolupracovník. Skrývá se tu předložka „cum“ neboli „s“.

Kolegialita proto znamená i „sourozenecké“, svorné smýšlení s ochotou vzájemně si pomáhat. Sám sebe vnímám na stejné úrovni s ostatními. Jdu s nimi toutéž cestou, nepůsobím proti nim. Pro dobré klima v podniku je tato sounáležitost naprosto rozhodující. Mnohé firmy přicházejí o spoustu energie tím, že zaměstnanci nedovedou spolupracovat, ale že mezi sebou soupeří. Tak se vzájemně vysilují. Jeden se snaží vyštípat druhého. Shazuje na něho vinu za chyby, aby se sám před ostatními objevil v lepším světle. Kolegialita vychází z přesvědčení, že všichni plujeme na stejné lodi. Pádlujeme-li spolu místo proti sobě, dostaneme se rychleji dál.

K tomu je potřeba soudržnosti. Nesmím čekat, až druzí udělají první vstřícný krok a až se mě zastanou. Kolegialita vždycky začíná u mě. Posloužím druhému, převezmu jeho službu, a tak vytvořím kolem sebe prostředí, které povzbudí i ostatní, aby se zachovali podobně.

Špatné ovzduší v práci

Často se setkáváme se stížnostmi na špatné ovzduší v práci. Lidé tím skutečně trpí. Je tu ale povzbuzení. Dva nebo tři spolupracovníci, kteří dokážou držet za jeden provaz, vystačí na provoz se stovkou zaměstnanců. Když spolu ti dva nebo tři dokážou dobře vycházet a chovají se kolegiálně i k ostatním, dokážou změnit prostředí na celém pracovišti. Jeden na to sám jistě nestačí. Nalezněme alespoň jednoho stejně smýšlejícího. Začněme spolu uvažovat, jak se chovat a přiblížit k ostatním. Odrazí se to na nich.      (Zdroj: Víra)


Deset největších lží o zdravotní péči ..... Konvenční zdravotní péče není založena ani na zdraví ani na péči. Je založena na systému medicínských mýtů, který je hájen a praktikován těmi, kteří mají prospěch z trvalého stavu nemoci. Tento systém by také mohl být označen prostě jako „lži“, a dnes se chci podělit se čtenáři o deset největších lží, které jsou propagovány systémem konvenční zdravotní péče v dnešní Americe.

Lež č. 1: Vakcíny vás činí zdravými ... Vakcíny se objevily jako největší a nejzáludnější mýtus vytvořený západní medicínou. Myšlenka, že vakcíny vás chrání před infekční nemocí, je zcela falešná, protože např. letošní injekce proti chřipce vás činí náchylnějšími k chřipce v příštím roce.

Zdroj: www.naturalnews.com/028538_seasonal_flu_shot_vaccines.html

Vrcholem je, že i teoretická krátkodobá účinnost vakcín je ničím proti daleko účinnější ochraně poskytované vitamínem D a dalšími výživovými prvky podporujícími imunitní systém.

Zdroj: www.naturalnews.com/027385_Vitamin_D_swine_flu_vaccine.html (Dvacet důvodů, proč je vitamín D lepší než injekce proti chřipce)

Lež č. 2: Léky předcházejí nemocem ... Big Farma nyní soustřeďuje velký tlak na podávání léků zdravým lidem, jako by to byly výživné látky, které by nějak mohly zabránit nemoci. Například nový tlak na léky proti cholesterolu: dávejte je všem, ať mají vysoký cholesterol nebo ne!

Ale léčiva nepředcházejí nemocem a léky nejsou vitamíny. Vaše tělo nepotřebuje biologicky žádná farmaceutika. Lidé, kteří věří, že potřebují léky, jsou prostě oběťmi „uměle vzniklé dohody“ mezi chytrou reklamou Big Farma a tlakem na veřejné mínění.

Lež č. 3: Lékaři jsou odborníci na zdraví ... Doktoři vůbec nestudují zdraví. Studují nemoci. Moderní lékaři se neučí vůbec nic o výživě, zdravé životosprávě či prevenci nemocí. Pokud čekáte, že váš lékař vám poradí v otázkách zdraví, je to, jako byste čekali od svého účetního, že bude řídit tryskáč. Je to prostě něco, v čem není trénován.

To neznamená, že lékaři nejsou inteligentní lidé. Většina z nich má vysoké IQ. Ale ani génius vás nemůže učit něco, o čem nic neví.       Další informace najdete na stránkách CelostniMedicina)


20.10. 2010     Dnes slavíme Den stromů. Tento svátek se slavil poprvé roku 1872 a v Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích roku 1906. Tato tradice byla u nás obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného

Tradice oslav Dne stromů pochází z Nebrasky, kde byl tento svátek vyhlášen poprvé již v roce 1872. Myšlenka se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

Na našem území se Den stromů slaví přibližně od počátku minulého století. V první Československé republice měly oslavy i oficiální podporu Ministerstva školství a osvěty.

Dnešek je také Světovým dnem osteoporózy.


Bezpečnost chodců a cyklistů je v Evropě prioritou - Program Bezpečné cesty do školy získal další evropské ocenění ..... Ve dnech 13. – 14. října 2010 proběhl v Bruselu 3. ročník Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí. Jeho součástí byla mimo jiné konference v Evropském parlamentu prezentující základní témata nové politiky silniční bezpečnosti pro rok 2011 – 20201) a slavnostní vyhlášení Evropských cen v oblasti silniční bezpečnosti (the European Road Safety Awards).

Občanské sdružení Pražské matky získalo 1. místo za své aktivity v rámci programu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je zajištění bezpečnosti školáků na jejich každodenních cestách a podpora ekologicky šetrného dopravování do školy.

„Jsme velice potěšeny, že Evropa si dlouhodobě cení našich aktivit, které směřují ke zvyšování bezpečnosti dětí na jejich pravidelných cestách do školy pěšky nebo na kole,“ popisuje členka sdružení Pražské matky Petra Lukešová. „Toto ocenění však nenáleží pouze našemu sdružení, ale i všem dětem účastnícím se programu Bezpečné cesty do školy, jakož i školám, jimž není lhostejná bezpečnost dětí ani stav životního prostředí v Praze. Poděkování patří také sdružení Oživení, které s námi projekt dlouhodobě realizuje, i pražskému magistrátu, který jej již druhým rokem financuje,“ dodává Lukešová.      (Zdroj: Ecomonitor)


Já po něm chlebem, on po mně kamenem. Kdo bude větší lump? ..... Je neskutečné, kolik se za posledních dvacet let stačilo „zprznit“ českých zákonů. Má to být obraz, který je příznačný pro demokracii? Jak se zdá, ano. Stačí připomenout důsledky po „velké amnestii“ V. Havla, od té doby ostatní „opatření“ pomalu ale jistě následují. Protože nejen zákony, ale i další instrumenty v oblasti justice a spravedlnosti se postupně upravují tak, aby vyhovovaly jisté (privilegované) části občanů přesto, že jdou na úkor nevinných, postižených či poškozených. Konkrétní a markantní jsou případy v trestním zákoně. Nebo snad předchozí zákony (samozřejmě tím nejsou myšleny zákony en bloc) byly až tak špatné, že bylo nutné je upravovat, notabene směrem dolů, tedy ke zmírnění sazeb? Chránit více viníka, než poškozeného? Bylo o tom již nemálo kritického napsáno, leč jak patrno, zůstalo (a zřejmě ještě dlouho zůstane) jen u té kritiky.       (Podrobně na známé, leč palčivé téma - v Britských listech)


Motive Kestrel: Auto z konopí ..... Přírodní materiály, jako je konopí, mohou být udržitelnou alternativou k běžným vláknům používaným v kompozitech. S biokompozitními materiály pracuje již delší dobu i kanadská společnost Motive Industries. Ta v současné době zaujala zajímavým projektem vyrobit elektromobil, který dostane bio-kompozitní karoserii z konopných rohoží.

První známý pokus o využití konopí v automobilovém průmyslu učinil v roce 1941 Henry Ford. Ambiciózní projekt nakonec umlčela rozsáhlá obliba spalování a zpracování fosilních paliv, tedy hlavně na benzin. Od té doby automobilový průmysl pozměnil tvář a stále více využívá materiálů na přírodní bázi. Projekt kanadské firmy tak má šanci na úspěch.

Vůz dostal jméno Kestrel, což v překladu znamená poštolka. Jedná se o čtyřmístný kompaktní automobil navržený a zkonstruovaný pro Project Eve, kanadskou iniciativu s cílem rozšířit v Kanadě výrobu elektrických automobilů a komponent pro ně. "Viděli jsme jedinečnou příležitost učinit významný pokrok v automobilovém sektoru a podpořit kanadský automobilový průmysl prostřednictvím udržitelných produktů a příležitostí k vytváření nových pracovních míst ve výrobě," řekl Nathan Armstrong, generální ředitel společnosti Motiv Industries.

Canabis Car se představuje

Do projektu Eve jsou začleněny i další energeticko-průmyslovými podniky, které podporují výrobu elektrických vozidel a jejich součástí. Například konopné rohože vyrábí společnost Alberta Innovates Technology Futures (AITF), jež zpracovává úrodu technického konopí, které se pěstuje ve Vegreville, nedaleko Atlanty. Aby celý projekt neztratil kredit a nebyl vnímán jako auto pro narkomany, firma Motive Industries zveřejnila další informace o tomto minivozidle.

Firma u prototypu Kestrel vsadila na čtyřmístnou podobu s kabinou posunutou dopředu. Pod "konopnou karoserií" je ukrytý elektrický motor, umožňující rychlost až 135 km/h, dojezdový rozsah pak od 40 do 160 km, v závislosti na zvolené baterii. K tomu účelu se chystají akumulátory s kapacitou 4,5 kWh a 17,3 kWh. Možnost výběru menšího typu akumulátoru má pozitivně přispět k potenciální dosažitelnosti auta pro nejběžnější lidi.      (Zdroj: Enviweb)

No, kilowatthodiny sice nejsou jednotky kapacity, ale jinak je to nápad zajímavý ... Ale již staří Římané vyráběli vůz Trabant z lisovaných bavlněných odpadů pojených fenolformaldehydovou pryskyřicí, dnes jistě silně neekologickou ...


Finanční gramotnost školáků na internetu ..... Volně ke stažení jsou od čtvrtka na internetu pracovní listy, které jsou určené pro učitele základních škol a které jim usnadní výuku finanční gramotnosti dětí, spadající pod předmět Výuka k občanství. S podrobnostmi seznámil Mediafax Jan Matoušek z České bankovní asociace, která je autorem projektu

Podklady, které čítají celkem osm listů, z nichž každý je opatřen metodickými pokyny, najdou učitelé na internetových stránkách www.financnivzdelavani.cz. "Z prvních čtyř listů se děti dozví, co to vlastně peníze jsou a jakou plní funkci. Školáci tak zjistí, jak má vypadat rodinný rozpočet, jaké existují příjmy a výdaje, naučí se, jak si pohlídat, abychom neutráceli víc, než si vyděláme, či rozdíl mezi investicí a spotřebou," nastínil Matoušek obsah první části materiálu.

Zbylé listy žáky poučí o tom, že banka není místo, kam se chodí pro peníze, když dojdou, ale místo, kde se pouze schraňují. Děti se dozví i to, jak bezpečně zacházet s platební kartou.

Sami učitelé si budou moci rozhodnout, zda děti základům finančního vzdělání naučí v rámci jednoho ročníku nebo jestli si listy rozdělí a s informacemi žáky seznámí postupně v celém průběhu druhého stupně, na kterém se předmět s názvem Výuka k občanství na základních školách vyučuje.

Z nápadu vypracovat pro učitele pracovní listy k výuce finančního vzdělání je nadšená Michaela Dvořáková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jež se na jejich vzniku podílela jako oponentka. "Existuje mnoho učebnic zaměřených na finanční vzdělanost dětí, málokterá ale poskytuje konkrétní příklady, většinou jsou totiž zakončeny pouze obecným doporučením. Pracovní listy jsou navíc odborně garantované," vychvaluje Dvořáková nápad bankéřů.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Jak zvážit hvězdu pomocí měsíce? ..... Odhad hmotnosti vzdálených hvězd představuje pro astronomy vážný oříšek. Hvězdu pochopitelně nelze zvážit přímo a tak je třeba zapojovat nejrůznější metody nepřímé. S novým postupem nedávno přišel astrofyzik David Kipping z Harvardovy univerzity.

Až do dnešní doby se vědcům podařilo najít asi 90 planet, které lze pozorovat, jak obíhají jejich mateřskou hvězdu. Když se jim podaří změřit, jak velkou číst paprsků hvězdy planeta blokuje, mohou pak odhadnout, jak je vlastně hvězda velká. Tento typ důkazů se však začne snadno točit v kruhu. Problém je v tom, že je velmi těžké odhadnout, jak velká je planeta, když neznají skutečnou velikost hvězdy. Napomoci sice mohou počítačové simulace, ty však nikdy nemohou přímé měření nahradit. Návrh astrofyzika Davida Kippinga umožňuje, že alespoň v některých případech bude možné hvězdy zvážit přímo. Ne, nebojte se, žádné váhy se do vesmíru instalovat nebudou. Kippingova metoda počítá s těmi hvězdami, u nichž se astronomům podaří odhalit nejen obíhající planetu, ale dokonce i její měsíc. „Nejprve změříme oběžnou dráhu planety okolo hvězdy a poté přidáme měření oběžné dráhy měsíce okolo planety. Jednoduchým výpočtem pomocí třetího Keplerova zákona pak vypočítáme hmotnost hvězdy,“ vysvětluje Kipping. Jeho nová metoda zatím nemůže být uvedena do praxe – žádný takový systém tří těles ještě nebyl přesně zdokumentován. Astronomové však počítají s tím, že takový objev na sebe nenechá dlouho čekat. Připravená metoda výpočtu se jim pak bude okamžitě hodit.       (Zdroj: 21@století)


Petr Vok z Rožmberka: Hříšník, co by propil duši, nebo laskavý vládce? ..... Pro záchranu milovaného kraje obětoval celý stříbrný rodový poklad. U stolu sedí bujará společnost a v jejím čele samotný Petr Vok. Rytíři, šlechtici i měšťané už jsou pod parou, vždyť pitka trvá den a noc! Vtom se jeden z pánů pokusí zvednout a nejistými kroky míří k východu. „Moje… žžžena… musím domůů,“ blekotá. Petr se zamračí a vyndá své „Pokutní registry.“ „Chcete se zapsat sám, nebo to mám udělat já?“

O Petru Vokovi (1539–1611) se traduje nespočet legend a historek. Jeho bratra Viléma Voka (1535–1592), který je ve své době významnější, slavnější a odpovědnější a na kterého Petr hrozně žárlí, dnes skoro nikdo nezná. Kdežto „veselý pán a bonvián“ Petr je slavný. Nejen kvůli pitkám a prostopášnostem, ale i díky laskavosti, svobodomyslnosti i proto, že na záchranu svého kraje neváhal obětovat celý stříbrný rodový poklad. EPOCHA ví, jaký Petr Vok skutečně byl.

Krátká bratrská láska

Je 1. října 1539. Trubač na zámku v Krumlově vytrubuje, že se narodil Petr, další šlechtic rodu Rožmberků. Matka Anna Rožmberská z Rogendorfu (?–1562) i otec Jošt III. z Rožmberka (1488–1539) jsou rádi, že mají dalšího syna. Čtyřletého Viléma má zatím v péči chůva. Rodinná idylka ale brzy vezme za své. Otec Jošt zemře pouhých 14 dnů po narození Petra. A jakmile bráškové povyrostou, začne mladší Petr na staršího Viléma ukrutně žárlit.

Funkci? Proboha, to ne!

Řevnivosti bratrů se není co divit. Vilém je protěžovaný a oblíbenější. I když se Petr rád učí a má dobré nápady, Vilém má o něco bystřejší hlavu. I sám Petr později říká: „Trpěl jsem komplexem mladšího, odstrčeného a méně schopného sourozence.“ Nedosáhne žádné významnější funkce, ale pro osobnost jeho šíře zájmů je to výhoda. Má čas na to, co ho baví: sbírá knihy, umělecké předměty, přístroje i výtvory přírody, pije a prohání ženy. Jeho umělecké sbírky snesou srovnání i se sbírkami rudolfínskými – umění skutečně rozumí. A jak ho popisuje archivář Václav Březan (asi 1568–asi 1618)? „Byl pán Petr Vok postavy spanilé, vyšší nežli pan Vilém, bratr jeho, vzezření libého, způsobů vážných, právě knížecích, promlouvání rozumného, milosrdný, přívětivý.“

Nebál se ani lvů

Ale jak napsat o jeho vášni k pitkám a ženám, aniž by poškodil jeho pověst? To vyřeší šalamounsky – ihned se zmíní o tom, že ve stáří se Petr obrátil k Bohu. „Pán veselý, šprýmovný, avšak v sešlosti všecken se na pobožnost oddal, rád pobožné knihy četl, slova božího poslouchal.“ A ještě musí zmínit lásku k umění a architektuře, kterou se archivář snaží tak trochu omluvit neustálé dluhy. O drahém jídle a pití se raději nezmiňuje. Vyzdvihl i Vokovu odvahu. Prý se nebál ani divokých šelem, medvědů, lvů, koňů, psů a chodil k nim vždy bez strachu.      (Dále můžete číst na stránkách časopisu Epocha)


Hartley nejblíže Zemi ..... V středu 20.října 2010 se kometa 103P/Hartley dostane na své dráze nejblíže Zemi. Vzájemná vzdálenost bude 0,121 AU čili 18 milionů kilometrů. Na vesmírné poměry je to sice docela blízké přiblížení, leč blíže Zemi prolétla například kometa 73P/Schwassmann-Wachmann v květnu 2006 (0,0787 AU) či krásná vlasatice ocasatice Hyakutake v roce 1996 (0,1018 AU). Rekord zatím drží kometa D/1770 L1 (Lexell) 1.července 1770 (0,0151 AU). KometY se tedy nebojme, nebezpečí nehrozí, tak krásné představení jako se zmíněnou Hyakutake však též nečekejme.

Jasnost komety nyní jednotliví zkušení pozorovatelé odhadují na 5.magnitudu. Je objektem pozorovatelným binokuláry či triedry, na vyhledání pouhým okem potřebujete jasno, opravdovou tmu, bezměsíčnou noc a zkušené oko, neboť její jasnost je právě na hranici viditelnosti pouhým okem. Kometa 103P/Hartley během druhé poloviny října 2010 prochází souhvězdím Vozky a směřuje do Blíženců. V listopadu 2010 bude procházet přes Malého psa do Jednorožce.

Pokud si ji chcete zkusit najít, mapky jsou k dispozici např. na webu SkyAndTelescope: 18.října - 3. listopadu 2010 , 30. října - 15. listopadu 2010 , 11. listopadu - 31. prosince 2010 .

(Zdroj: Komety)


Na polích číhá smrt ..... Vyhýbejte se geneticky upraveným potravinám! Farmář se šklebil, když návštěvníka vyzval: „Podívejte se na tohle!“ Zavolal prasata, která se přihnala očekávajíc žrádlo. Ale pak jen přičichla k předhozenému zrní a zírala na farmáře s udiveným očekáváním. Když pak dal prasatům zrní z jiného pytle, rychle to sežrala. „Zrní, co jsem jim dal předtím, je geneticky upravené. Ani se ho nedotknou,“ vysvětlil farmář. Lékaři radí - nejezte GMO. „Jestliže existují problémy spojené s GMO je pravděpodobné, že se o tom nikdy nedozvíme. Příčina totiž nebude odhalitelná a mnoha onemocněním trvá velmi dlouho, než se plně rozvinou.“       (Upoutávka na zajímavý článek ze 105. čísla WM magazínu, který by měl být ode dneška v prodeji)


Obřím kaňonem na Marsu tekla voda ..... Sonda Mars Express obíhající kolem „rudé planety“ si detailně prohlédla obří kaňon Melas Chasma. Kaňon je zahlouben pod povrch okolní vysočiny plných devět kilometrů a tvoří součást 4 000 kilometrů dlouhého riftového údolí Valles Marineris.

Na Marsu se nachází jen velmi málo hlouběji položených míst. Stereo kamera s vysokým rozlišením odhalila v Melas Chasma neklamné stopy po tekoucí vodě. Ta kdysi vyhloubila do dna kaňonu dodnes patrné světlé linie.

Další světlejší plochy prozrazují přítomnost usazenin nanesených buď kapalnou vodou, ledovými masami nebo proudy bahna.      (Zdroj: VTM Science)


Soud znovu potvrdil, že ČEZ musí poskytovat informace ..... Nejvyšší správní soud (NSS) novým rozhodnutím opět potvrdil, že se na elektrárenský gigant ČEZ vztahuje povinnost poskytovat údaje podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Soudci vyhověli stížnosti občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín, které se několik let marně pokouší získat dokumentaci a analýzy paliva od firmy Westinghouse. Podle NSS není důležité, že ČEZ dosud na podobnou informační agendu nebyl zvyklý a není na ni připraven. Vyplývá to z rozhodnutí soudu zveřejněného na internetu.

"Nelze vyvracet tvrzení zdejšího soudu, že by žalovaný (ČEZ) měl ve dvou instancích rozhodovat o poskytování informací, námitkou, že na to není připraven," stojí v rozsudku senátu Nejvyššího správního soudu s předsedou Vojtěchem Šimíčkem.

Správní soud občanskému sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín nejprve vyhověl průlomovým rozhodnutím z loňského října. Spor o informace se tehdy vrátil k Městskému soudu v Praze, který však aktivistům opět nevyšel vstříc a jejich žalobu proti nečinnosti ČEZ z procesních důvodů zamítl. Nejvyšší správní soud to i tentokrát označil za chybu a přikázal pražským soudcům rozhodnout ve prospěch občanského sdružení. "V daném případě to znamená, že (soud) uloží žalovanému (ČEZ) ukončit jeho dosavadní nečinnost a vydat rozhodnutí o odvolání stěžovatele," stojí v rozhodnutí.       (Zdroj: Ekolist)


19.10. 2010     Devatenáctý říjen byl smolným dnem císaře Napoleona. Roku 1812 začal ustupovat od Moskvy a o rok později musel kapitulovat v bitvě u Lipska (ta začala 16. října 1813). Připomeňme, že autorem strategie vítězné koalice Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska byl náčelník štábu velitele vojsk knížete Karla Filipa Schwarzenberga - Čech Jan Radecký z Radče.


Staré lodní deníky mají pomoci zmapovat změny klimatu ..... Staré lodní deníky britského námořnictva mohou pomoci lépe zmapovat, jak se za poslední století změnilo klima. Protože jsou ručně psané záznamy nečitelné pro počítače, žádají vědci o pomoc veřejnost. Dobrovolníci mohou věnovat svůj čas přepisování záznamů z více než 280 lodí, zejména z období první světové války, píše internetové zpravodajství BBC.

Lidé si na stránce oldweather.org mohou jednoduše vybrat loď, pak konkrétní stránky naskenovaného lodního deníku a ty přepsat do elektronické podoby. Dobrovolníci se mohou přihlásit ke službě na určité lodi. Na palubě jsou zařazeni podle námořnických hodností od kadeta až po kapitána. Hodnost se zvyšuje s počtem přepsaných stran. Navíc mohou sledovat cestu lodi na mapách nebo najít podrobné informace o každém plavidle.

Lodní deníky obsahují množství údajů o pozorovaném počasí, ale také celou řadu historických událostí. Proto si autoři slibují, vedle příspěvku k poznání změny klimatu, také doplnění znalostí o námořnické minulosti Velké Británie, píše BBC.

„Historická data o klimatu jsou důležitá, protože nám umožňují testovat naše klimatické modely,“ řekl BBC Peter Stott z britského Meteorologického úřadu (Met Office). Když vědci dokáží správně spočítat, jak se počasí chovalo v minulosti, dokáží prý i lépe předpovídat budoucnost. „Bohužel dostupná historická data nejsou úplná, částečně chybí údaje před rokem 1920 a údaje z mořských měření,“ dodal Stott. Systematické měření počasí za posledních sto padesát let se totiž téměř vyhradě týká suchozemských stanic.

Tyto nedostatky by měly měly stránky oldweather.org částečně odstranit. Armáda dobrovolníků by měla zpřístupnit informace o počasí z období 1905-1929 a především z období první světové války, tak jak je zaznamenaly deníky 280 válečných lodí, respektive z hlediska tohoto projektu plovoucích meteorologických stanic.

Jak pro BBC připomněl Gordon Smith z naval-history.net, druhá světová válka byla skutečně globálním konfliktem, v rámci nějž se válečná plavidla dostala do všech částí světových moří. A všude zaznamenaly aktuální počasí.       (Zdroj: Ecomonitor)


V Turnově vyroste výzkumné centrum pro laserovou optiku za 176 milionů Kč ..... Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR získal pro své optické pracoviště sídlící v Turnově dotaci ve výši téměř 176 milionů Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na financování projektu regionálního výzkumného centra TOPTEC.

Ředitel Ústavu, Ing. Petr Křenek, CSc., který rozhodnutí o přidělení dotace převzal v pátek 1. října od ministra školství Josefa Dobeše, o projektu řekl: „Dotace přinese nejenom kvalitativní zlepšení a rozšíření strojního a přístrojového vybavení stávajícího pracoviště, ale v průběhu řešení také 35 nových pracovních míst. TOPTEC se tak stane centrem, které bude mezinárodně konkurenceschopné při získávání high-tech výzkumných a vývojových zakázek například z oblasti laserové optiky a kosmického výzkumu." Projekt je tříletý a byl zahájen bezprostředně po rozhodnutí o dotaci – 1. října 2010.

Náplní činnosti centra TOPTEC bude výzkum a vývoj v oblasti speciální optiky a optoelektronických systémů, rozdělený do šesti vzájemně provázaných podoborů: 1) asférická optika, 2) tenké vrstvy pro optické systémy, 3) adaptivní optika, difraktivní optické elementy, ultrapřesné měřicí metody, optoelektronické systémy, 4) krystalová a rentgenová optika, 5) optické systémy a metody pro detektory částic, 6) jemná mechanika.

Centrum TOPTEC bude disponovat unikátním vybavením, jako je lešticí centrum s možností leštit asférické povrchy s přesností dosahující l/20 a vysokou odchylkou plochy od sféry, ultrapřesné obráběcí centrum dosahující přesnosti obrobení povrchu v řádech nanometrů a naprašovací zařízení s iontovou asistencí. Plánovaná jsou také přesná měřicí zařízení, mezi něž patří např. AFM mikroskop, „white light“ interferometr pro měření drsnosti povrchu, interferometr pro měření asférických ploch, moderní elipsometr, RTG goniometr, 3D měřicí souřadnicový stroj apod.      (Zdroj: Science WORLD)


Pentagon s hrůzou očekává, že wikileaks zveřejní 400 000 dokumentů o irácké válce ..... Americké ministerstvo obrany vytvořilo zvláštní pracovní jednotku o 120 zaměstnancích, která bude hodnotit potenciální důsledky a škody zveřejnění 400 000 amerických dokumentů o irácké válce na wikileaks. Dokumenty mají být publikovány v pondělí nebo v úterý.

Některé dokumenty jsou prý součástí databáze taktických zpráv týkajících se významných vojenských operací, přesunu personálu a aliancí s klíčovými kmenovými osobnostmi a spojenci.

Juan Zarate, činitel bývalé Bushovy vlády pro protiteroristické operace, řekl v televizi CBS, že zveřejnění amerických dokumentů na wikileaks přispěje k vzniku nedůvěry k USA a jejich spojenci. "Můžete důvěřovat americké vládě, že dokáže informace, které má, udržet v tajnosti? Vyvolá to i ochlazení vztahů mezi interními součástmi americké vlády. Výzvědné služby a armáda například nebudou příliš ochotně sdílet své informace."

Letos v létě zveřejnily wikileaks 70 000 dokumentů týkajících se amerického vojenského angažmá v Afghánistánu.       (Zdroj: Britské listy)


Proč má Mars tak řídkou atmosféru? ..... Představa vzhledu americké sondy MAVEN, určené k výzkumu Marsu NASA dala minulý týden (tj. počátkem října 2010) zelenou přípravě kosmické sondy k Marsu s názvem MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), která se bude snažit zjistit, jak a proč ztratila rudá planeta před 3 až 4 miliardami let podstatnou část své atmosféry.

Více než polovina přístrojů na palubě sondy, jejíž start se uskuteční v listopadu 2013, bude zhotovena pracovníky University of California, Berkeley's Space Sciences Laboratory (SSL) pod vedením Roberta Lina.

"Máme k dispozici mnoho důkazů, že v minulosti existovala na Marsu tekoucí voda. A kde je tekoucí voda, tam musí být hustá atmosféra, která zde však v současnosti chybí," říká Robert Lin, profesor fyziky na UC Berkeley a bývalý ředitel Space Sciences Laboratory.

Během plánované jednoroční mise bude sonda MAVEN sbírat důkazy podporující nebo vyvracející existující teorie, že kdysi dávno Mars ztratil své magnetické pole, čímž sluneční vítr a sluneční bouře mohly odnášet částice atmosféry pryč.

"Když jednou Mars ztratil svoji atmosféru, nastal konec vývoje jakéhokoliv života," dodává Lin. "Tato mise nás bude rovněž informovat o tom, co se mohlo přihodit s atmosférami jiných planet, například s atmosférou Země, během tak dlouhého období."

"Lepší pochopení dění v horních vrstvách atmosféry a úniku prchavých složek, jako je oxid uhličitý, oxid dusičitý či vodní pára do meziplanetárního prostoru nám pomůže zacelit velkou díru v našich vědomostech o planetě Mars," říká Bruce Jakosky, který je profesorem na oddělení geologických věd University of Colorado, Boulder.       (zdroj: Astro)


Tropy budou pro studenokrevná zvířata příliš horké ..... Postupné oteplování planety může způsobit řadě druhů živočichů nečekané potíže. Zvláště těm, kteří nemají regulaci vnitřní teploty organismu ve svých rukou, takzvaným „studenokrevným“. Nová práce amerických vědců ukázala, že se tento problém zdaleka netýká jen živočichů z polárních oblastí.

Mezi studenokrevné, nebo lépe řečeno poikilotermní organismy, patří kromě savců a ptáků všichni ostatní živočichové planety. Energetické náklady na provoz takového organismu jsou sice podstatně nižší, než u tvorů teplokrevných, platí za to však velmi vysokou daň: jsou zcela závislí na přízni počasí. V době, kdy je jednoznačným celoplanetárním trendem vzrůst celoroční průměrné teploty, může být pro řadu organismů fatální i poměrně drobný výkyv. Podle studie amerických zoologů pod vedením Michaela E. Dillona z University of Wyoming, publikované nedávno v prestižním časopise Nature, by mohly výrazně proměnit schopnost přežít některých organismů i teplotní výkyvy menší než 1 0C. Z jejich modelů vyplynulo, že více ohroženými jsou paradoxně živočichové, kteří žijí v tropickém pásu. I když zde na rozdíl od například arktického regionu stoupla od roku 1980 stoupla průměrná teplota pouze o 0,5 0C, důsledky by pro tropické biotopy s největší biodiverzitou mohly být podstatně dramatičtější, než v regionech polárních. Nejvíce ohroženými skupinami jsou ještěři, obojživelníci a různé skupiny hmyzu.      (Zdroj: 21@století)


Lidé pracující v podmínkách novodobého otroctví se mohou obrátit i na bezplatnou linku organizace La Strada ..... Počet vykořisťovaných a obchodovaných cizinců a cizinek, kteří volají na INFO a SOS linku organizace La Strada se každým rokem navyšuje. Zadržování mzdy a osobních dokladů, vydírání a vyhrožování stejně jako nedobrovolná práce za nedůstojných podmínek patří mezi problémy, s kterými se prostřednictvím telefonu na organizaci obrátilo v minulém roce přibližně 200 lidí. V pondělí 18. října při příležitosti Evropského dne proti obchodování s lidmi zavádí La Strada bezplatné volání. Kromě češtiny se zde volající domluví i v ruštině, rumunštině, moldavštině a angličtině.

Kontakt na SOS a INFO linku šíří La Strada přímo v terénu v oblastech, kde k vykořisťování či obchodu s lidmi může docházet. „Důvody, proč k nám lidé volají, jsou různé. Někdo chce poradit, co může dělat, pokud mu zaměstnavatel nevyplácí mzdu a zároveň neobnovil pracovní vízum. Jindy volá člověk, který má strach o zdraví či život, poté co se postavil někomu, kdo jej vykořisťoval,“ přibližuje konkrétní osudy Petra Kutálková z organizace La Strada a dodává: „Někdy k vyřešení situace stačí jednorázová konzultace, jindy lidé stojí o další služby, které jim můžeme nabídnout.“ Takový byl i příběh muže (říkejme mu třeba Dimitrij), který zavolal na linku minulý rok v létě, když se k němu dostal informační leták organizace. V současné době bydlí v azylovém bytě a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení.

„S porušováním pracovně-právních předpisů, které často ústí ve vykořisťování pracovní síly a někdy i obchod s lidmi, se u nás setkáváme především v migrantských komunitách“, říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada ČR, která se u nás jako jediná zabývá výhradně fenoménem obchodu s lidmi a dodává: „Tito lidé často netuší, jaká jsou jejich práva a neznají možnosti, jak se mohou neférovému zacházení bránit.“

La Strada ČR pracuje s obchodovanými osobami od roku 1995. Kromě telefonické konzultace prostřednictvím SOS a INFO linky jim může nabídnout další služby, jako je azylové ubytování, krizová pomoc, zprostředkování právního poradenství a zastupování a další. Všechny služby organizace jsou bezplatné a některé mohou být poskytovány anonymně.       (Zdroj: Econnect)


Nenechávejte to na poslední chvíli! ..... Výměna řidičských průkazů se blíží. V první vlně výměny těch nejstarších, se tvořily poslední dny před ukončením dlouhé fronty a řidiči si museli brát volno z práce, aby frontu odstáli. Chcete-li si ušetřit nervy a čas, podejte si žádost o nový Řidičský průkaz už teď, kdy je u okének volno a nemusíte pospíchat na vydání

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Takových dokladů Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru řidičů k 18. červnu 2010 celkem 722 250. Uvedená hodnota odpovídá cca 11,2% registrovaných řidičů v České republice. Více než 1/3 těchto řidičů je ve věku 30-40 let.

Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě povinných výměn (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnější doba podat žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Na konci uvedeného období - roku 2010 - hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů, resp. osob, které budou o výměnu žádat.

Jak postupovat při výměně? - Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích ORP. Některá pracoviště umožňují objednání přes internet na jejich webových stránkách a tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám, jak na podání žádosti, tak na vyzvednutí ŘP.

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč.

S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů, 31. prosince 2010, lze očekávat zvýšený počet řidičů, kteří to nechávají na poslední chvíli a stejně je to nemine. A nezapomeňte, že vyřízení žádosti trvá 20 dnů, bez řidičského průkazu nemůžete jet, ani když budete tvrdit, že je váš ŘP ve výměně.        (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Odpuštění má uzdravující účinky ..... Wayne měl pravdu – můj příběh se dotýká lidí. Není to proto, že je můj – příběh Rwandy patří nám všem. Nemusíme zažít přímo genocidu, abychom poznali temnotu, ve které se může zrodit vražda. Nenávist, hněv, nedůvěra a strach nám každodenně vstupují do života tisíci různými způsoby. Toto zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit silou lásky a odpuštění. Silou, která je ihned dostupná, když máme víru. Věřím, že právě toto poselství, vyjádřené v knize Přežila jsem, osloví mnoho lidí.

Víra je živá skutečnost, o kterou je nutné každý den pečovat. Skrze modlitbu, dobrotu a skutky lásky. Provede nás v životě těmi nejtemnějšími dny, vrátí lásku a světlo i té nejutrápenější duši, v těch nejzoufalejších situacích. Síla Božího odpuštění zapustila kořeny už i v mé rodné zemi. Tam, kde kdysi vládla jen nenávist a smrt, rozkvétá víra. Boží láska koná ve Rwandě zázraky.

Víra mi změnila život - a může změnit i ten váš. - Má moc změnit celý svět.      (Zdroj: Víra)


Láska překoná bolest ..... Pocity intenzivní lásky zřejmě mohou fungovat stejně jako léky proti bolesti – nebo jako návykové drogy.

„Během období intenzivní, vášnivé lásky se lidé nacházejí ve stavu zvláštní nálady, která ovlivňuje i to, jak vnímají bolest, říkají vědci z Lékařské fakulty Stanfordovy univerzity. Jak se zdá, oblasti mozku aktivované intenzivní láskou se překrývají s těmi, na které cílí léky na potlačování bolesti. Když to vědci zjistili, položili si otázku, jestli může jeden pocit modulovat druhý. Jinými slovy, jestli má láska moc potlačit fyzickou bolest. Vyhledali patnáct postgraduálních studentů, kteří se právě nacházeli na počátku nového vztahu a byli silně zamilovaní. „Pozdějším a zralejším fázím vztahu jsme se chtěli vyhnout“, říkají vědci.

Studenti byli ochotní zúčastnit se pokusu, při kterém jim počítačem kontrolované zařízení generující teplo připevněné k dlani působilo menší či větší bolest. Během pokusu jim vědci zadávali různé mentální úkoly nebo ukazovali fotografie milované osoby. Magnetickou rezonancí přitom sledovali aktivitu různých oblastí jejich mozku.

Výsledky ukázaly, že prosté odpoutání pozornosti vyvolané například přemýšlením o sportu dokáže bolest zmírnit. Srovnatelný efekt nastal, pokud měl člověk před očima obrázek svého partnera. Rozdíly však byly v aktivovaných oblastech mozku: pohled na fotografii zaktivoval takzvaná centra odměny - stejné oblasti, jaké zaktivuje dávka kokainu nebo obrovská výhra v loterii.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Místo dabingu v TV titulky. Ať se Češi naučí jazyky, plánuje stát ..... Velká část zahraničních filmů bez dabingu, jak je to běžné například ve skandinávských zemích. Tato praxe se líbí ministerstvu školství a chce proto po tuzemských televizích, aby častěji vysílaly filmy v původním znění s titulky, píší v pátečním vydání Lidové noviny.

Důvod je jednoduchý: zlepšila by se tak jazyková vybavenost české populace. "V jazykovém vzdělávání hraje televizní vysílání filmu v originále pozitivní roli, což prokázaly mnohé výzkumy," řekl Lidovým novinám mluvčí ministerstva školství Václav Koukolíček.

Ministerstvo kultury, kterému to náleží do gesce, se novince nebrání, nutná by však byla legislativní změna. Současné zákony státu nedovolují do programu televizí jakkoliv zasahovat. Navíc pokud by nějaké nařízení platilo, nedotýkalo by se zřejmě komerčních televizí. Týkat by se mohlo jen televize veřejnoprávní. "Pokud by se objevila celospolečenská potřeba, nezbývalo by než připravit legislativní podmínky," řekl Lidovým novinám mluvčí ministerstva kultury Stanislav Brunclík.

Po větším množství nedabovaných filmů volají hlavně učitelé. Ti vidí v jejich nedostatku velký handicap české mládeže. Dokazuje to podle nich třeba zkušenost z Nizozemska. Zde se cizojazyčné filmy nedabují vůbec. Znalost anglického jazyka tak zde je na vynikající úrovni, píší Lidové noviny.      (Zdroj: Eurozprávy)

A co třeba české filmy hrát rovnou v Angličtině ... aby se pocvičili i herci ...


18.10. 2010     Osmnáctého října 1954 vyrobila firma Texas Instruments první tranzistorové rádio. Řekli byste, že ta dnes tak samozřejmá věc existuje na světě teprve 56 let?.


Solární plán vlády okrade rodiny ..... Ekologické organizace kritizují vládu za to, že kvůli politickému kompromisu hodlá náklady na solární elektrárny pokrýt penězi, které mohly domácnostem pomoci s ušetřením tisíců korun za teplo, uhlí nebo plyn.

Ministři totiž plánují, že použijí nejen emisní povolenky, které dostal zadarmo ČEZ, ale také výnosy z prodeje emisních kreditů, jež by měly pomoci rodinám se zateplováním domů. Calla a Hnutí DUHA navrhují, aby stát tyto peníze vložil do Fondu energetické nezávislosti, který by zajistil zateplení všech domů v České republice.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:

„ODS a TOP09 se rozhodly, že problém vyřeší na úkor českých rodin. Dobře promyšlená a propočítaná daň z nadměrných zisků solárních elektráren nebo použití povolenek, které zadarmo dostal ČEZ, jsou rozumná řešení. Ale nad použitím výnosů z prodeje povolenek, které mohly statisícům domácností pomoci se zateplováním domů, aby každoročně ušetřily tisíce korun za energii, zůstává rozum stát.“

Calla a Hnutí DUHA podporují daň na nadměrné zisky ze solární elektřiny. Sazba ovšem musí být stanovena tak, aby pokryla rozdíl mezi výkupními cenami a reálnými výrobními náklady. Měla by zajistit, aby investice do solárních elektráren měly při patnáctiletém zaručené příjmu také patnáctiletou návratnost, jak zákon původně plánoval - nikoli sedmiletou. Ekologické organizace také prosazují, aby se daň vztahovala na velké elektrárny s výkonem nad 30 kilowattů, ne na malé panely na domech, které dohromady vyrábějí jen 9 % solární elektřiny.

Edvard Sequens ze Sdružení Calla řekl:

„Řešení by mělo pouze upravit nepřiměřené náklady, ale nesmí zastavit další rozumný růst čisté energetiky. Chyba se stala špatnými politickými rozhodnutími, ne vinou zelené energetiky. Zavede-li vláda daň, pak by se rozhodně neměla volit represi proti malým projektům na rodinných domech.“      (Zdroj: Hnutí DUHA)


Stále více turistů se žene za bouřemi - popularita vyhledávání tornád stoupá ..... Podle studie výzkumníků z Missourijské univerzity roste stále více popularita vyhledávání tornád. Rekreanti na plážích je chtějí vidět zblízka, a to vytvořilo to nový prostor na trhu cestovního ruchu.

Carla Barbieri, odborný asistent a spoluautor studie, uvádí, že s pomocí filmů, jako je Tornádo, se stalo vyhledávání bouří mezinárodním fenoménem.

Aby zažila blízké setkání s tornádem, přicestovala téměř třetina turistů z Evropy, 11 procent z Austrálie a zbývající nadpoloviční většina z dotazovaných rekreantů pochází ze Severní Ameriky.

Podle studie tito turisté cestující za tornády nehledají pouhý pocit nebezpečí, ale spíše je přitahuje možnost zažít jedinečnou a netradiční sílu přírody a živlů. To dokládá i veterán mezi turisty - bouří Ron Gravelle.

Pan Kitchener je majitelem cestovní kanceláře Storm Chasingu Tours, kterou založil Ron Gravelle v oblasti Kanady Ontario. Tato kancelář je jediným subjektem v Kanadě, která organizuje výlet do slavné Tornado Alley (Stezka tornád) ve Spojených státech, jejíž srdce probíhá státy Oklahoma, Kansas a Nebraska.

Existuje více druhů adrenalinové dovolené a nemusíte se soustředit jen na ně. Myslím si však, že mnoho lidí po celém světě touží po tom vidět tornádo, už jen proto, že se jedná o velmi vzácný přírodní úkaz.

Díky dlouholetému výzkumu bouří provádí Ron Gravelle své vlastní předpovědi počasí, kdy využívá počítačových a modelových grafů i meteorologické mapy. Mezi jeho vybavení, které používá k vyhledávání bouří, patří satelitní spojení a systém GPS na radaru, který umožňuje přiblížení až na 30 metrů. Přesto tornáda dokáží být nepolapitelná.      (Zdroj: Veľká Epocha)

Tip na adrenalinový zážitek: co zkusit skočit do žumpy?


Biologové proměnili šneky ve slimáky ..... Hlavním znakem „šneků“ je jejich ulita. Stačil však dobře načasovaný malý zásah a z budoucího šneka vyrostl slimák, který se do žádné ulity schovat nemůže.

Před několika lety učinili vědci z univerzity v Tübingenu, kteří zkoumali toxicitu těžkých kovů, zajímavý objev: vysoké koncentrace dvojmocných iontů platiny způsobují, že se u embryí sladkovodních plžů ampulárek okružákovitých (Marisa cornuarietis) nevyvine ulita. Další experimenty ukázaly, že plži jsou vůči platině zvláště citliví během pouhých dvou dnů, ve kterých se definuje tkáň produkující materiál ulity.

Vědci tak zjistili, že pokud si počkají na správný okamžik, mohou pomocí platinových iontů „překopat“ celý tělní plán plže. Místo vnější ulity se u plžů vyvinula jen malá vnitřní skořápka, která připomíná sépiovou kost. Zároveň se mění poloha žaber. Nenacházejí se v dutině pláště za hlavou, ale na zadním konci těla a vznášejí se volně ve vodě. Plž pak vypadá spíš jako slimák než klasický „šnek“. Ke stejnému výsledku vědci došli také v případě dalších plžů okružáků ploských (Planorbarius corneus). Změněný tělní plán si plž zachovává po celý život a pokud jsou změny dědičné, může je přenášet na své potomky.       (Zdroj: ČR Leonardo)

Proboha, co z toho "vědci" mají?


Velký Bratr už tě možná sleduje ..... Trvalý dohled nad každým pohybem občana je snem všech diktátorů - ale nejen jich. Nepohrdli by jím ani mnozí politikové, kteří se považují za demokraty, tajné služby všech režimů nebo podnikatelé. Elektronika, internet a bezdrátové komunikace svět neustálého fízování přibližují.

V Orwellově slavném románu 1984 patří k nejznámějším momentům scéna, kdy hlavní hrdina Winston Smith odbývá povinné cvičení před televizní obrazovkou. "Winstone, nepokrčuj kolena!" upozorní ho náhle přístroj. Hláška "Velký Bratr tě vidí!" se stala okřídlenou - a není vyloučené, že čas, kdy se i tato sci-fi uskuteční, už není daleko. Pokud už v něm nežijeme.

Začíná to nevinně. To si takhle s někým mailujete - a najednou na displeji vyskočí reklama na něco, co souvisí s obsahem vaší korespondence. Nebo si prohlížíte videa na YouTube a web vám sám nabídne další přesně podle vašeho gusta. Jistě milá pozornost, dokud si neuvědomíte, že je to vlastně přiznané šmírování.

Říká se tomu Internet Based Advertising (IBA) a jde o aplikaci, která analyzuje pohyb uživatele po webových stránkách uskutečněný pomocí vyhledávače a sledování videí na YouTube. Na základě výsledků ho pak zásobuje tématicky zaměřenou reklamou. Ano, jde jen softwarové řešení, takže nikdo konkrétní vás nešpehuje. Ale i tak: když je to možné kvůli nevinné reklamě, jistě to půjde i v případech, při nichž by šlo o mnohem víc. A pak už se to ani nedovíte.

"To, že jste paranoik, ještě neznamená, že po vás nejdou," je jeden z nejpovedenějších výroků Woodyho Allena. Ve věku bezdrátových komunikací, internetu a všudypřítomných objektivů si jej asi budeme mimoděk připomínat stále častěji.       (Celý článek si přečtěte na stránkách Esoterikweb)


Geopark Český ráj obhájil svůj titul Evropský geopark podporovaný organizací UNESCO ..... Geopark Český ráj, který byl pěti lety na řeckém ostrově Lesbos přijat mezi Evropské a Globální geoparky podporované organizací UNESCO, obhájil letos na stejném místě na další čtyři roky své členství v Síti Evropských geoparků a Síti Globálních geoparků.

Návazně na 26. zasedání Koordinačního výboru Sítě Evropských geoparků, konaného ve dnech 29.- 30. září, proběhla na ostrově Lesbos ve dnech 1.- 5. října 9. konference Sítě Evropských geoparků u příležitosti desátého výročí svého založení.

Při této slavnostní příležitosti přijali zástupci geoparku Český ráj a Ministerstva životního prostředí ČR z rukou ministra řeckého životního prostředí a energetiky pana Nikose Sifounakise a koordinátora Sítě Evropských geoparků Nikolaose Zourose certifikát potvrzující členství Geoparku Český ráj v Síti Evropských geoparků podporovaných UNESCO. Revalidační zpráva coby podklad pro rozhodování Koordinačního výboru Sítě Evropských geoparků velmi příznivě hodnotila pokrok geoparku v oblasti finančního i personálního řízení, turistické infrastruktury i nabídky a také v oblasti vzdělávání i výzkumu.

Český ráj je jediným územím v České republice, které je certifikovaným Národním, Evropským i Globálním geoparkem. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní geoparky ČR a spravuje relativně mladou Síť národních geoparků prostřednictvím Rady národních geoparků. V této síti je prozatím kromě Národního geoparku Český ráj pouze Národní Geopark Egeria (Karlovarský kraj), zájem však projevují další kandidáti, mezi nimi např. Geopark GeoLoci (Plzeňský kraj) či Geopark Vysočina.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Kde medvědi v zimě nespí ..... Medvědi jsou proslavení zimním spánkem. Neusínají však tak tvrdě jako praví zimní spáči, pro něž je typický drastický pokles tělesné teploty a redukce dýchání i tepu srdce.

Medvěd neprodělává tzv. hibernaci. Samice dokonce během zimního spánku porodí mláďata a až do jara se o ně v brlohu stará. Už ve středověkých španělských kronikách lze nalézt zmínky, že někteří medvědi žijící v horách Pyrenejského poloostrova v zimě neusínají.

Vědci to dlouho považovali za mysliveckou latinu. Nejnovější výzkum ze španělských hor Cordillera Cantábrica dal středověkým pověstem zapravdu. Samice, které přivedly na svět mláďata, během následující zimy zůstávají i se svými potomky celou zimu vzhůru. Dokonce i mláďata, která se už od matky osamostatnila, neuléhají během zimních měsíců do brlohu.

Vědci zdůrazňují, že v žádném případě nejde o důsledek mírnějších zim vyvolaných globálním oteplením. Pokud nemá samice mláďata, uloží se ke spánku jako všichni ostatní medvědi a z brlohu ji vytáhne až jarní slunko.      (Zdroj: VTM Science)


Zapomenete peníze v bankomatu? ..... Stane se. Pokud ale nevybíráte u ČSOB (tj. i u Poštovní spořitelny), máte smůlu a peníze zůstanou ve výdejním slotu. Až do doby, dokud je někdo nevyndá…

Stává se to čím dál častěji. Člověk si jde vybrat k bankomatu vybrat hotovost z účtu, chvátá. Vložit kartu, zadat PIN, navolit částku, odebrat kartu a… Peníze omylem zůstanou ve výdejní přihrádce. Redakce serveru BankovniPoplatky.com proto oslovila čtyři největší tuzemské banky, kterým patří většina z českých bankomatů – chtěli jsme vědět, co se v takovém případě s penězi klienta děje. Pokud čekáte, že se neodebraná hotovost vrátí zpět bez ohledu na banku, které bankomat patří, mýlíte se. Z bank velké čtyřky (ČSOB, ČS, KB, UCB) putují zapomenuté peněžní prostředky zpět na účet klienta pouze v bankomatech ČSOB, a tudíž i Poštovní spořitelny, která je retailovou značkou banky. „Pokud klient peníze neodebere, zajedou po 30 vteřinách zpět. Žádnou signalizaci nepoužíváme,“ říká za obě banky tisková mluvčí Denisa Salátková.

Bankomaty zbylých třech ústavů zpětné „zajetí“ jednou vydané hotovosti neumožňují, a to především kvůli častému zneužívání. „Všechny bankomaty České spořitelny jsou od srpna roku 2009 nastaveny tak, že vydané peníze zůstanou v odběrní přihrádce. Toto opatření jsme zvolili jako reakci na podvodná jednání, která se vyskytovala v souvislosti s druhým způsobem,“ řekla BP.com Klára Pačesová z tiskového centra banky. Případy, kdy někteří podvodníčci tohoto systému zneužívali, se skutečně stávaly, a bankám to způsobovalo velké nepříjemnosti. Paradoxně se jejich počet znásobil poté, co podrobnosti tohoto jednání zveřejnila média. Sloužilo to jako návod, na což nebyly banky připravené. Že nevíte, jak podvody fungovaly? „Držitel karty vybral 10.000 Kč, vytáhl 3x2.000 Kč z prostředku a nechal peníze zajet, poté reklamoval, že peníze nedostal,“ popisuje Monika Bartlová z UniCredit Bank.       (Dále čtěte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Zásoby vody na asteroidech ..... Přítomnost vodního ledu na asteroidech může být mnohem četnější, než jsme donedávna očekávali. Vyplývá to z nové studie dvou vědeckých týmů. Nejnověji přináší výzkum první důkazy přítomnosti vodního ledu a organických molekul na planetce 65 Cybele.

„Nové objevy naznačují, že tato oblast naší Sluneční soustavy obsahuje mnohem více vodního ledu, než jsme si mysleli,“ říká profesor Humberto Campins (University of Central Florida). „Tento fakt podporuje teorii, že planetky mohly v dávné minulosti při srážkách se Zemí dopravit na naši planetu značné množství vody a vystavět zde základní stavební kameny pro vznik a vývoj života.“

Planetka 65 Cybele je poněkud větší než asteroid 24 Themis – objekt, u něhož byla přítomnost vodního ledu zjištěna nedávno. Cybele má průměr 290 km, Themis měří 200 km. Obě planetky krouží kolem Slunce ve stejné oblasti mezi Marsem a Jupiterem.     (Zdroj: AstroVM)


Rozkol v průmyslové lobby: přední firmy chtějí více snižovat emise CO2 ..... Greenpeace vítá včerejší výzvu předních evropských společností, které apelují na Evropskou unii, aby zvýšila své ambice v boji se změnami klimatu. Výzvu k ambicióznějšímu redukčnímu cíli podepsalo 29 významných společností, včetně firem jako jsou Philips, Vodafone, Nike či Google. Odhalil se tak významný rozpor v evropské průmyslové lobbyistické skupině Business Europe, který zpochybňuje její legitimitu k zastupování evropského podnikatelského sektoru v otázce klimatu.

Společné prohlášení je adresováno představitelům evropských vlád. Dnes se totiž v Lucemburku scházejí ministři životního prostředí, aby jednali o klimatických redukčních cílech EU. Šéfové velkých firem v deklaraci vyzvali Evropskou unii, aby zvýšila své redukční cíle pro rok 2020 a zavázala se bez dalších podmínek snížit emise oxidu uhličitého z 20% na 30% (oproti roku 1990). V prohlášení stojí, že větší aktivita ze strany EU v ochraně klimatu urychlí ekonomický růst, vytvoří nové pracovní pozice, posílí konkurenceschopnost a zlepší energetickou bezpečnost.

Pozoruhodné však je, že v dopise ze dne 11. října Philippe de Buck, generální ředitel Business Europe, prohlásil, že reprezentuje všechny evropské podniky a varoval ministry EU před jakýmkoli nárůstem redukčního cíle. Všichni signatáři výzvy k 30% redukčnímu cíli jsou přitom členy téže Business Europe.

Joris den Blanken, odborník na politiku ochrany klimatu z Greenpeace EU, řekl: "Stále více firem po celé Evropě volá po větším úsilí v ochraně klimatu. Někteří průmysloví lobbyisté v Bruselu se však snaží sestřelit snahy o zvýšení evropských ambic v oblasti klimatu a snaží nám všem namluvit, že hovoří jménem celého sektoru. Chytré společnosti přitom chtějí vidět EU v čele celosvětového úsilí za rozvoj zelených technologií a snaží se vymanit ze zajetých kolejí. Lobbyisté špinavého průmyslu v Bruselu vykreslují opatření proti změně klimatu jako volbu mezi životním prostředím a ekonomikou, a upírají tak lidem a podnikům nové příležitosti v oblasti zaměstnanosti, zelených technologií a služeb.“

Den Blanken ještě doplnil: „Business Europe, bruselská průmyslová lobby, tvrdí, že zastupuje evropské společnosti, ale ve skutečnosti se jedná jen o lobbying za zájmy hrstky ropných společností a chemického průmyslu, který tímto brzdí rozvoj evropské konkurenceschopnosti."       (Zdroj: Greenpeace)


UFO nad Manhattanem ..... Obyvatelé New Yorku jsou na podivnou podívanou zvyklí, nicméně i tak byly včera stovky lidí v distriktu Chelsea v západní části Manhattanu překvapeny. Po obloze letěl shluk stříbrných zářivých světel. Svědectví se ovšem navzájem liší: Jedna osoba objekt popsala jako podivně tvarovaný, pomalu letící a plný světel, zatímco jiné hovořily o třech různých objektech, a ještě jiní viděli dokonce nějaký půltucet letících věcí.

Zdá se že většina Newyorčanů nevěří doměnkám o mimozemšťanech. Úředníci tvrdí, že objekty nebyly vyhodnoceny coby bezpečnostní riziko, a údajně se také nezobrazovaly na radaru.

Podle natočených záběrů se světla pohybovala nezávisle na sobě jako volně se vznášející objekty unášené větrem (který foukal ve stejném směru). Objekty také samostatně nezářily, ale odrážely sluneční světlo.        (Zdroj + odkazy: Britské listy)


15.10. 2010     V pátek 15. října se slaví Den bílé hole - původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích. Tento den je také Světovým dnem venkovských žen.

V sobotu bychom měli slavit Světový den potravin (Světový den výživy). Ten byl zaveden rozhodnutím konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979; je to výroční den založení FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství). Světový den výživy se slaví od roku 1981 na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Tento den je tak vnímán proto, že naše civilizace je založena na zemědělství. FAO usiluje o soustavný a trvalý rozvoj zemědělství, které považuje za základ vytvoření dobře prosperujícího světa. V sobotu je také

Světový den páteře (krásný kontrast k volbám ...)

Na neděli 17. října připadá Světový den úrazů a také Mezinárodní den za vymýcení, odstranění chudoby - vyhlásilo ho VS OSN v roce 1992


Okradou vás, ale nepronásledujte zloděje, jinak půjdete do vězení ..... Ve Spojených státech platí: Pozor! Pokud se zlými úmysly vnikneš na můj pozemek, na mé vlastnictví a mohu tě zastřelit! Ano, tak se zřejmě má chránit soukromý majetek, který si člověk v potu a krvi nashromáždil a vytvořil.

Také proto platí v USA druhý dodatek Ústavy: “Dobře organizovaná milice je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu. Právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být proto omezováno…” Česko má však asi dosti daleko do právního státu, natož k anglosaskému právu. Proto se tu ději věci. Postižený je na tom pořád hůř v očích orgánů činných v trestním řízení, než pachatel.

Šestileté vězení uložil včera olomoucký vrchní soud Karlu Baštovi. Myslivec loni v Ivančicích na Brněnsku použil zbraň proti partě zlodějů, z nichž se někteří už po několikáté vloupali do jeho sběrny surovin, tedy na soukromý pozemek. Výstřel tehdy poranil řidiče a mladou dívku připravil o zrak. Krajský soud v Brně nejprve loni v prosinci Baštu za pokus o vraždu potrestal šesti roky vězení. Vrchní soud poté čin překvalifikoval na pokus o zabití a muži uložil trest tři roky s podmíněným odkladem na pět let. Nyní svůj verdikt opět změnil na šest roků za mřížemi natvrdo.

Drama se odehrálo 12. března 2009. Baštu tehdy časně ráno bezpečnostní systém upozornil na to, že se do sběrny někdo vloupal. Myslivec se právě chystal na běžnou obchůzku revírem, ke své sběrně dorazil se zbraní a na ujíždějící vůz zlodějů dvakrát vystřelil, aby ho je zastavil a ne aby někoho zavraždil či zabil. První rána zasáhl dveře auta a řidiče zranila na noze. Druhý náhodný výstřel, kdy střelec uklouzl na blátě, trefil skleněnou výplň zadních dveří. Broky zasáhly do hlavy mladou spolujezdkyni, kterou připravily o oko a druhé jí velmi vážně poranily. Sběrnu zloději v minulosti vykradli asi dvacetkrát a Baštu přiměli vybavit ji zařízením, které na pohyb v areálu upozorňovalo mobilem. Tvrdil také, že na něj jednou přistižený pachatel dokonce vystřelil. Pak s sebou v noci na obhlídku sběrny začal nosit zbraň.

Inu, když tě opakovaně vykradou, nebraň se, ani nepronásleduj zloděje, nebo skončíš ve vězení. Je zvláštní, že každý soud má na stejný zákon o přiměřené či nutné obraně jiný pohled a jiný výklad odpovídajících paragrafů. Být oním uvězněným majitelem kovošrotu, začnu brát cokoli od kohokoli, třeba i bronzovou justiční múzy s pofiderními váhami spravedlnosti. Že by střelba do zad zlodějů? Jsou snad boční dveře automobilu záda zloděje...? Nešlo jen o pokus auto zastavit?      (Zdroj: blog Břetislava Olšera)


Až přijde smog, dálnice bude zadarmo ..... Dálnice v Ostravě bude pár dní v roce zdarma, navrhují poslanci. Nápad má snížit množství smogu ve městě.

Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) chystá pro řidiče v Ostravě dárek, jaký nedostanou v jiných městech v zemi. Když nastane smogová situace, bude tamní dálnice zdarma pro osobní i nákladní auta. Počítá s tím alespoň poslanecký návrh zákona, který zítra projedná vláda. A zákon má podle všeho volnou cestu kabinetem.

"Víme o tom a v případě Ostravy jsme připraveni udělat výjimku ze zpoplatnění," řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Nápad se líbí i premiérovi Petru Nečasovi, jak uvedl včera při návštěvě Ostravy. Tamní dálnice je zpoplatněna od letošního ledna a výzvy k udělení výjimky ministerstvo dopravy dosud odmítalo. "Přitom doprava u nás vytváří třetinu emisí," argumentuje Dalibor Madej (ODS), náměstek primátora pro životní prostředí. Ostrava má spočítáno, že po zpoplatnění najelo z dálnice do ulic města o 2500 aut více.

V Ostravě je dlouhodobě špatná smogová situace. Právě v těchto dnech jsou v oblasti překročeny denní limity pro polétavý prach, a to na všech měřicích stanicích. Situace by se navíc podle meteorologů neměla v příštích dnech lepšit. Ostrava kvůli dlouhodobě špatným podmínkám podala také žalobu na stát. Požaduje čistější vzduch.

Ostravský dopravní model by chtěla přejmout i další města. Stačilo by, aby ministerstvo zahrnulo jejich silniční obchvaty do takzvaných "vybraných úseků". "Budu o to usilovat," hlásí pražský primátor Pavel Bém (ODS). Praha má také se smogem problémy. Znečištění jemnými částicemi, jež bude pro vyhlášení bezplatného průjezdu v Ostravě důležité, má Praha podle dlouhodobých měření překročeno až na 66 procentech svého území.

Hlavní město má však smůlu. "Počítáme jen s Ostravou," konstatovala poslankyně Kristýna Kočí (VV), která je spolutvůrkyní zákona. Důvod je jednoduchý: ministerstvo dopravy si nemůže podle informací HN dovolit v době škrtů výpadky z výnosu mýta u tak významného dálničního obchvatu.      (Zdroj: Enviweb)

No jistě ... člověk budiž až na posledním místě našeho snažení ... kdepak už jsme to slyšeli? Proto se také nedočkáme převodu nákladní dopravy na železnici ... je to dojná kráva ...


Ekologické organizace píší ministrům, jak pokrýt náklady na solární energii ..... Ekologické organizace dnes odeslaly předsedovi vlády a ministrům průmyslu a obchodu, a financí dopis s návrhem realistických řešení dopadů podpory solárních elektráren.

Hnutí DUHA a Calla prosazují tyto kroky:

Speciální daň, která narovná rozdíl mezi výkupní cenou a skutečnými výrobními náklady solárních elektráren nad 30 kW, jež byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010, na úroveň, jakou zákon původně plánoval (tedy návratnost 15 let včetně přiměřeného zisku).

Část nákladů pokrýt 55 miliardami korun z povolenek ke znečišťování, které se stát chystá zadarmo rozdat ČEZ a dalším energetickým společnostem.

Ekologické organizace však také varovaly před některými nedomyšlenými návrhy. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje použít rovněž peníze za prodej emisních povolenek, které si stát nechal Prakticky by to znamenalo, že vláda má vzít peníze, jimiž by mohla domácnostem pomoci se zateplováním domů – a tedy snižováním účtů za teplo, uhlí a plyn.

Calla a Hnutí DUHA také nepodporují návrh ČSSD na 50 % plošné zdanění solárních elektráren, které je málo adresné. Daň by měla odpovídat skutečnému rozdílu mezi výrobními náklady a profitem. Kritizovaly také plán ODS, která chce zavést plošnou 10% daň na všechny obnovitelné zdroje. Postihla by odvětví, jež snižují českou závislost na fosilních palivech a u kterých žádný problém nevznikl.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Mezi lety 2005 a 2009 zdražoval ČEZ cenu elektřiny každým rokem o podobnou i vyšší částku, jakou nyní přinese podpora obnovitelných zdrojů energie. Nezasedaly ale žádné vládní výbory, krizové štáby apod. Nynější hysterie je vyvolána tlakem energetických koncernů na zastavení slibně rostoucího segmentu obnovitelných zdrojů v obavě před reálnou konkurencí.“

Martin Sedlák z Hnutí DUHA doplnil: „Navrhli jsme ministrům konkrétní, smysluplná řešení, jak problém řešit. Politici v panice uvažují i o návrzích, které jsou evidentně nesmyslné. Není sebemenší důvod, aby obec, která vytápí domy kogenerační jednotkou na biomasu a vyrobenou elektřinu prodává do sítě, byla penalizována proto, že je nějaký problém u solárních elektráren, tedy úplně jinde. Na řešení problému by také neměly doplácet rodiny tím, že vláda použije peníze, kterými jim mohla pomoci se zateplením domů a snižováním účtů za energii.

Vláda by měla přijmout řešení, které zajistí další růst domácích obnovitelných zdrojů energie a sníží naši závislost na ruském plynu a uhelných dolech.V dopise jim několik takových opatření navrhujeme.“       (Zdroj: Ecomonitor)


Otevřená brána pro novou generaci mikrorobotů ..... Američtí inženýři nedávno představili drobounké generátory proudu, které budou moci pohánět budoucí generaci mikrorobotů. Využijí k tomu pokrok ve vývoji tzv. piezoelektrických materiálů, které jsou schopné přeměnit kinetickou energii tělesa na energii elektrickou.

Výzkumu tzv. piezoelektrických materiálů se věnuje řada vědeckých týmů po celém světě. Jedná se totiž o velmi zajímavý zdroj energie, který je v podstatě zadarmo. Piezoelektrický materiál stačí jen vhodně pokroutit a na jeho povrchu se objeví elektrický náboj. Takové materiály pochopitelně nejsou schopné dávat množství proudu, které by vystačilo pro chod běžných spotřebičů. Pro napájení drobných elektronických zařízení, která nosíme po kapsách, by však jednoho dne stačit mohl. Inženýři ze slavné Technologické univerzity v Atlantě v americké Georgii se pokusili piezoelektrický obvod vylepšit tak, aby fungoval jako základní jednotka počítače. Pro svůj plán využili jeden z nejlepších piezoelektrických materiálů, oxid zinečnatý, který je zároveň velmi dobrým polovodičem. Když je nanodrátek z této látky ohýbán, generuje slaboučký elektrický proud. Američané jej však ještě vylepšili o dodání základního prvku logických obvodů, takzvané hradlo. Je-li proud dostatečně silný, propustí jej hradlo dále. Když není, pak žádný proud drátkem již dále nevede. Díky tomuto vylepšení se může nanodrátek chovat jako základní jednotka všech výpočetních strojů, která hovoří řečí nul a jedniček. A jaká je vlastně spojitost této součástky s mikroroboty? Díky tomu, že by nanodrátek s hradlem dokázal propojit funkci napájecí s funkcí logickou, ušetřili by vývojáři budoucích robůtků spoustu místa. Brána pro další miniaturizaci je tak otevřená.       (Zdroj: 21@století)


Průměrné bankovní poplatky ..... Kalkulátor sleduje velmi podrobně chování klientů, resp. zachycuje užívání retailových bankovních služeb respondentů (podrobněji o respondentech v závěrečné kapitole). Nejedná se jen o to, u jaké banky jsou, ale hlavně kolikrát danou službu užijí. Díky tomu je celkový poplatek klienta ovlivněn nejen tím, jak drahou banku má, ale především jak se v ní chová.

Pokud je někdo velmi aktivní, tak i v průměrně drahé bance bude platit měsíčně stokoruny. Pokud někdo banku prakticky neužívá, tak i v drahé bance se může dostat pod 100,- Kč měsíčně. Ve výpočtu je přesně sledováno, jaký účet daný klient užívá. Vzhledem k tomu je ovšem také nemalé procento účtů, kde nemůže být výpočet proveden.

V tabulce naleznete konkrétní hodnoty. Jak ale dopadl samotný klientský index?      (Čtěte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Ruský kosmický hotel ..... Nová malá komerční orbitální stanice bude sloužit jako kosmický hotel pro turisty a jako záložní stanice pro posádku Mezinárodní kosmické stanice. Její uzly budou univerzální, chtějí obsloužit současné a snad i budoucí typy kosmických lodí.

Ruské firmy Orbital Technologies a Raketno-kosmičeskaja korporacija Eněrgia (Rocket and Space Corporation, RSC) chtějí společně v letech 2015 až 2016 vypustit na oběžnou dráhu malou komerční orbitální stanici (Commercial Space Station - CSS). Ta bude sloužit jako kosmický hotel pro turisty nebo jako záložní stanice pro posádku Mezinárodní kosmické stanice. Počet modulů nové stanice ani její kapacita zatím nejsou přesně určeny - obojí bude záviset na budoucí reálné poptávce po takové službě.

Kosmičtí turisté zde budou mít větší pohodlí než na ISS, protože zde bude prakticky chybět standardní vědecké vybavení. Turisté se tedy budou moci věnovat vychutnávání pocitů z pobytu v kosmu nebo vlastnímu programu včetně toho vědeckého. Fyzické oddělení kosmických turistů od profesionálních kosmonautů bude výhodné pro obě strany - na ISS totiž kosmonauti museli na turisty prakticky neustále dohlížet.

První modul nové stanice bude mít objem 20 metrů krychlových a bude obsahovat 4 oddělené kabiny. Jeho celková kapacita má být až 7 pasažérů. Stanice bude mít velká průzorová okna, kosmičtí turisté samozřejmě chtějí mít dobrý výhled.

Investice do kosmického hotelu si vyžádají stovky milionů dolarů a cena za pobyt v něm tedy bude patřičně vysoká. Přesto se už přihlásila řada zájemců.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Jak dlouho dokáže atom udržet informaci? ..... Vědcům IBM se podařilo změřit, jak dlouho se informace může udržet v jednotlivém atomu. Zaznamenávat, studovat a vizualizovat magnetismus jednotlivých atomů je možné milionkrát rychleji než dříve.

Způsob měření by mohl být cenným nástrojem pro studium solárních článků, kvantové výpočetní techniky a nanometrických úložných pamětí.

Vědci společnosti IBM (NYSE: IBM) zveřejnili v odborném časopisu Science převratnou techniku měření doby, během které může jednotlivý atom udržet informace. Technika umožňuje vědcům zaznamenávat, studovat a vizualizovat extrémně rychlé jevy probíhající uvnitř atomů.

První filmy zaznamenávaly pohyb pomocí rychlé sekvence snímků. Na podobném principu funguje skenovací tunelový mikroskop, který vědci laboratoře IBM Research v Almadenu používají jako vysokorychlostní kameru pro záznam chování jednotlivých atomů. Rychlost záznamu je zhruba milionkrát vyšší než bylo dříve možné. Vědci IBM v Curychu objevili skenovací tunelový mikroskop v roce 1981 a získali za to Nobelovu cenu.

Kromě možnosti lépe pochopit nanometrické jevy v solárních článcích by se tento průlom mohl uplatnit v oblasti kvantové výpočetní techniky a v technologii ukládání informací.

Kvantové počítače jsou zásadně odlišným typem počítače. Nejsou vázány binární povahou tradičních počítačů, a tak mají potenciál provádět složité výpočty, jaké dnes nejsou možné. Tento průlom nabízí vědcům účinnou možnost zkoumat proveditelnost inovativních přístupů ke kvantové výpočetní technice prostřednictvím atomových spinů na površích.

Technologie se přibližují atomovému měřítku a vědci zkoumají limity magnetického ukládání dat. Tento průlom umožňuje vědcům „vidět“ elektronické a magnetické vlastnosti atomu a zkoumat, zda se do jednotlivých atomů dají spolehlivě uložit informace.      (Zdroj: Science WORLD)


Semilskou výzvu za jediný týden podepsalo přes tisíc politiků napříč stranami ..... Semilskou výzvu proti korupci podepsalo za týden 1163 kandidátů do komunálních voleb napříč politickým spektrem včetně lokálních politických uskupení. Nejvíce signatářů bylo ze strany TOP 09 (380), následovali kandidáti Strany zelených (244) a sdružení nezávislých kandidátů (74). Na druhé straně, ačkoliv ODS, ČSSD a KSČM nasazují do voleb nejvíce kandidátů, výzvu z nich podepsalo pouze mizivé procento.

„Strany, které si ještě nedávno dělili moc napůl, dostaly při parlamentních volbách citelný políček. Liknavost jejich kandidátů k přijímání konkrétních opatření proti korupci je zarážející a voliči s touto informací patrně budou pracovat,“ podotkl Antonín Parma ze sdružení Vyměňte politiky.cz, které Semilskou výzvu zaslalo do stranických sekretariátů formou otevřeného dopisu minulou středu.

Semilská výzva získala své jméno díky starostovi Semil Janu Farskému, který začal v praxi uplatňovat několik zásad, jež zprůhlednily systém veřejných zakázek, omezily možnosti korupce a vedly k úsporám výdajů z městského rozpočtu. Svým podpisem se kandidáti zavázali, že v případě svého zvolení budou tyto zásady prosazovat i na své radnici. Celé znění Semilské výzvy najdete na této adrese: http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva Seznam jejích signatářů je k dispozici zde: http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva-seznam?list.      (Zdroj: Econnect)


Evropa vyklízí pole, o GMO si budeme víc rozhodovat sami ..... V oblasti pěstování geneticky modifikovaných plodin se v Evropě v současnosti střetávají dvě protikladné tendence. Na jedné straně je zde snaha udržet a posílit otázku GMO jako celoevropskou záležitost. V této linii se snaží působit petice za moratorium na GMO, která bude brzy předána Evropské komisi. Na straně druhé se letos v létě změnila evropská legislativa týkající se koexistence GMO s jinými formami zemědělství. Ta naopak zvyšuje autonomii členských států a nepřímo oslabuje rozhodnutí učiněná na unijní úrovni.

Na konci září bylo sebráno prvních milion podpisů pod petici žádající moratorium na pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropě. Tato petice Evropské komisi bude vůbec prvním podáním v rámci institutu „občanské iniciativy“, který v EU nedávno vstoupil v platnost díky přijetí Lisabonské smlouvy. Petice podepsaná alespoň milionem lidí z devíti členských států zavazuje Komisi k prozkoumání předloženého požadavku a do čtyř měsíců k vydání odůvodněného rozhodnutí o tom, zda a jak na něj bude reagovat.       (Zdroj: Ekolist)


Z Kladrubské hory bude rezervace. Návštěvníci uvidí výra velkého i vzácné květiny ..... Táborsko bude mít další významnou přírodní rezervaci. Nedaleko turisticky vyhledávané Chýnovské jeskyně vyhlásí do konce října obnovenou přírodní rezervaci Kladrubská hora. Na návštěvníky tam bude čekat řada omezení.

"Kladrubská hora je masiv krystalického vápence s opuštěným velkolomem a okolními malými selskými lomy," přibližuje oblast Kladrubské hory starosta Dolních Hořic na Chýnovsku Pavel Rothbauer. Podle něj se v lokalitě nově nebude smět stanovat, těžit dřevo, nebo rozdělávat oheň.

"Místo je již chráněno od roku 1990, nyní se ale ochrana ještě zpřísní. Pro naši obec je to dobrá zpráva, protože se oblast stane více zajímavá pro turisty. Do budoucna bychom rádi vytvořili mezi Kladrubskou horou a přibližně kilometr vzdálenou Chýnovskou jeskyní přírodovědnou naučnou stezku," dodal Rothbauer.

Hlavním předmětem ochrany je zdejší vápnomilná květena a neobyčejně bohatá mykoflóra. Díky výskytu celoevropsky chráněného střevíčníku pantoflíčku – Cypripedium calceolus patří Kladrubská hora i mezi evropsky významné lokality.

Podle ekologa Evžena Drozda se v Kladrubské hoře nachází řada chráněných druhů rostlin i živočichů. "Pro návštěvníky je určitě zajímavé, že zde mohou spatřit například výra velkého, zmiji obecnou, motýla bělopáska topolového či brouka svižníka polního," vyjmenovává Drozd.

Přestože je lokalita turisticky zajímavá, počet návštěvníků je zde omezen. Po vyhlášení nové přírodní rezervace zde bude například zakázáno vjíždět na jízdních kolech a provozovat hromadné sportovní a turistické akce. Nebude ani možné zde tábořit a rozdělávat oheň.      (Zdroj: iDNES)


14.10. 2010     Dnešní Světový den normalizace (World Standards Day) byl vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946.


Adaptace na nadmořskou výšku trvala Tibeťanům 2 700 let ..... Občas se můžeme setkat s tvrzením, že po genetické stránce se lidé již dlouho příliš nemění. Omyl – Tibeťané se dokázali velmi rychle adaptovat na vysokou nadmořskou výšku, a nešlo přitom zdaleka jen o adaptaci kulturní.

Vědci srovnali genomy asi 50 současných Tibeťanů a Číňanů, u nichž bylo známo, že již po několik generací žijí „na svém místě“. Analýza vedla k závěru, že obě etnika se od sebe oddělila před méně něž 2 700 lety. Za tu dobu stihli Tibeťané projít drsnou selekcí na život v prostředí, kde by nás ostatní skolila výšková nemoc. Také mnoho předků Tibeťanů zemřelo jen proto, že měli náhodou špatnou verzi nějakého genu. Výšková nemoc se projevuje bolestí hlavy, ale vede také k nižší porodní váze dětí a související vyšší kojenecké úmrtnosti.

V nadmořské výšce kolem 4 500 metrů je množství kyslíku v porovnání s úrovní u hladiny moře asi o 40 % nižší. Genetická selekce se proto přirozeně týkala především genů, které nějak ovlivňují práci s kyslíkem. Jedna z těchto mutací v blízkosti genu EPAS1 se např. v Tibetu vyskytuje asi 90 % populace, v Číně je tento podíl naopak menší než 10 %. EPAS1 se označuje jako „sportovní“ gen, protože jeho varianty souvisejí se schopností podávat vrcholné atletické výkony. Gen kóduje protein, který různě přepíná mezi aerobním a anaerobním metabolismem ve svalových buňkách. „Tibetská“ mutace zasáhla transkripční faktor, který ovlivňuje aktivitu genu EPAS1. Jiné velké rozdíly mezi Tibeťany a Číňany byly zjištěny v genech kódujících strukturní proteiny hemoglobinu a mezi geny souvisejícími s anémií, schizofrenií a epilepsií následkem nedostatku kyslíku v děloze v prenatálním věku. Celkem bylo takto odhaleno asi 30 genů, u nichž existuje velký rozdíl mezi populacemi Tibetu a Číny.

Tibeťané mají v krvi nižší hladinu kyslíku, přesto ale na rozdíl od nás v tomto případě netrpí hypoxií. Překvapivě mají v krvi také méně červených krvinek a nižší hladinu hemoglobinu (zdálo by se, že v prostředí s méně kyslíku by ho bylo třeba naopak více).

Výzkum vedl profesor Rasmus Nielsen z univerzity v Berkeley. Proces označil za nejrychlejší genetickou změnu známou u člověka.      (Zdroj: Science World)


Solární horečka vrcholí, týdně přibývá stovka elektráren ..... Posledních 82 dní solární horečky Období, kdy mohou majitelé solárních elektráren po připojení získat štědré výkupní ceny, se krátí. Stejně běží čas i vládě, aby vymyslela, jak zmírnit dopady solárního boomu na cenu proudu.

Za uplynulé dva týdny se do sítě připojilo více slunečních elektráren než za celý letošní srpen. A tempo, jakým jejich počet narůstá, bude do konce roku už jen zrychlovat.

Aktuálně dodávají do sítě proud fotovoltaické projekty o celkovém instalovaném výkonu 818 megawattů. Koncem září to přitom bylo 754 megawattů. „Odteď do konce roku se začnou do sítě připojovat ty největší projekty. Čekáme rekordní měsíce,“ uvedl místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček.

Zdroje připojené letos totiž dosáhnou na výkupní cenu až 12,25 koruny za vyrobenou kilowatthodinu. Kdo se připojit nestihne, bude příští rok prodávat za méně než polovinu. Jak moc provozovatelům fotovoltaických elektráren záleží na tom, aby své projekty zprovoznili včas, dokládá loňský Silvestr. Během něj se do sítě připojilo 127 elektráren, které tak dosáhly na výkupní ceny o pět procent vyšší, než kdyby se připojily až po Novém roce.

Ke konci roku by tak mohly dodávat do sítě proud sluneční elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1 400 až 1 600 megawattů, odhaduje regulátor. To by mohlo znamenat dle jeho propočtů zdražení proudu v příštím roce pro domácnosti o 11,5 až 12,7 procenta a pro průmysl o 16,5 až 18,4 procenta.

Vláda odmítá prudké zdražení, jak mu zabránit, však zatím neví.      (Zdroj: Ecomonitor)


Bez jasných ekonomických pravidel to nepůjde, pane ministře ..... Bez jasných ekonomických pravidel to nepůjde, pane ministře (Společná tisková zpráva Zeleného kruhu, Arniky, Greenpeace ČR, Ateliéru pro životní prostředí a Ekologického právního servisu)

Pavel Drobil a Kristýna Kočí dnes představili svůj poslanecký návrh malé novely zákona o ochraně ovzduší. Zabývá se znečištěním z automobilové dopravy a částečně doplňuje administrativní nástroje k omezování průmyslových emisí. Ekologické organizace požadují, aby ministr Drobil předložil celý nový zákon o ovzduší připravený již jeho předchůdci. Ten by především reformoval poplatky za znečišťování tak, aby je neplatili menší znečišťovatelé, ale pouze ti velcí. Vyšší poplatky by velké průmyslové podniky transparentně motivovaly k investicím do moderních šetrných technologií a chránily zdraví lidí před škodlivými emisemi.

Poslanci Drobil (ODS), Lukša (TOP O9) a poslankyně Kočí (VV) předložili malou novelu zákona o ochraně ovzduší, která především umožní obcím zavést tzv. nízkoemisní zóny k regulaci dopravy. Tento dobrovolný nástroj je užitečný, zabývá se ale jen jednou ze tří hlavních příčin znečištění a není známo nakolik jej budou obce využívat. Nízkoemisní zóny navíc podle návrhu mohou být uplatněny teprve až po roce od jejich vyhlášení obcí. V příštích dvou zimních sezonách se tedy občanům od smogu z dopravy nijak neuleví.

Hlavním zdrojem prachového znečištění v nejpostiženějším Moravskoslezském kraji není doprava, ale velký průmysl. Ekologické organizace proto již koncem září požádaly poslankyně a poslance, aby u ministra Drobila urgovali urychlené předložení nového zákona o ovzduší, který by chránil zdraví lidí před škodlivými emisemi z velkých průmyslových podniků. Nový zákon loni ministerstvo životního prostředí dokončilo, úřednická vláda jej nestačila projednat. Zákon by zrušil poplatky pro menší zdroje a výrazně je zvýšil těm velkým, což mimo jiné koresponduje s ideou ministra „zaměřit se na velké znečišťovatele a nepostihovat zbytečně ty malé“. Ekologické organizace považují takovou cestu omezování emisí z velkých průmyslových podniků za velmi efektivní, proto trvají na tom, aby ministr návrh nového zákona urychleně předložil.       (Zdroj: ARNIKA)


VSS Enterprise má za sebou první let ..... Pokud máte rezervované místo na palubě této lodi a už se nemůžete dočkat vašeho letu do vesmíru, určitě vás tato zpráva potěší. Vesmírná loď Enterprise 10. října tohoto roku totiž úspěšně absolvovala svůj první pilotovaný let.

Samotnému letu předcházelo dlouhé období příprav. Nosič WhiteKnightTwo (mateřská loď Eve) absolvoval v rámci příprav přes 40 startů, z toho 4 s podvěšenou Enterprise. Ale teprve v neděli 10. října usedli do kokpitu vesmírné lodi její dva piloti – Pete Siebold a Mike Alsbury.

Po dlouhém stoupání na bezmračnou oblohu nad kalifornskou pouští Mojave, se Enterprise odpoutala ve výšce 13 700 metrů a klouzavým letem bez problému přistála na mateřském letišti a astroportu. Podle slov Sira Richarda Bransona, zakladatele Virgin Galactic, je to nejvzrušující den v historii této společnosti.

Od roku 2004, kdy začaly práce na tomto projektu, ušli opravdu dlouhý kus cesty. Již nyní mají 370 zabukovaných letenek v celkové hodnotě přes 50 miliónů dolarů – a po tomto úspěšném letu jistě ještě celá řada zájemců přibude.       (Zdroj: VTM Science)


Kapesné ..... Děti přicházejí do styku s penězi mnohem dříve, než si rodiče uvědomují. Není to ani přinejmenším první výplata z letní brigády a dokonce ani první kapesné. Ekonomická socializace se objevuje již v předškolním věku, kdy si děti postupně začínají uvědomovat hodnotu peněz a to tehdy, když jdou kupříkladu s rodiči na nákup a vidí, že za nákup rodiče musejí zaplatit. Abstraktním pojmům však děti v tomto věku ještě nerozumí.

I samotné slovo „peníze“ dětem ještě nic neříká, natož, když naše ratolest slyší od nás větu „Ta čokoláda je příliš drahá, koupíme jinou“. Takovéto abstrakci sice dítě nerozumí, ale začíná vnímat, že i rodiče si třeba odepřou něco, co si koupit zkrátka nemůžou dovolit a že je potřeba si na to buďto našetřit, nebo počkat (do další výplaty) apod. Příhodné je s dětmi začít mluvit o otázce peněz, až když rozumí číselným pojmům. Až tehdy si totiž za čísly umějí lépe představit co je „málo“ a co je „víc“ a potažmo, která čokoláda je „dražší“ a co je „výhodnější“.

Kapesné by se dětem nemělo dávat pouze za účelem samotného „výdělku“, které dítě může libovolně utratit. Smyslem kapesného je, aby se dítě naučilo hodnotě peněz – a tedy, že ani rodiče neutratí všechen výdělek najednou, ale že z něj musejí platit nájem, jídlo, různé poplatky atd. a když si chtějí koupit něco „jen tak“ a pro radost, musejí při tom zvážit, zda si to můžou dovolit, zvážit cenu, zvážit to, že když si koupí „ono“, nebudou si moci koupit „tamto“.

Proto i kapesné by mělo být prostředkem k tomu, aby se dítě učilo šetřit a zacházet s penězi nerozhazovačně (což ale někdy nevíme ani my dospělí). Utratit peníze hned, jak je dostaneme do rukou je snadné (jak pro děti, tak pro dospělé), avšak naučit se plánovat, umět si danou sumu peněz rozdělit tak, abychom z těchto peněz mohli brát určitou dobu a neutratili je hned – to je opravdová dovednost… kterou je potřeba se učit.

Je vhodné, abychom děti nevylučovali z různých domácích rozprav ohledně rodinného rozpočtu. Přiměřeně věku a úrovni dítěte chápat číselné a abstraktní matematické pojmy a operace, je dobré, abychom s dětmi rozebírali i tyto otázky a nevynechávali je. Nejenže si pak dítě nakloníte tím, že je neberete jako „ty jsi ještě malý – nerozumíš tomu“ a bude rádo, že je bráno jako rovnocenný partner v rodinném kruhu, ale dítě se tak lépe může vžít do postavení rodičů a porozumět tomu, proč třeba nemůžeme utratit tolik peněz za drahou lego stavebnici nebo značkové džíny (ale jako protihodnotu bychom mohli navrhnout jinou značku stavebnice a levnější značku džínů). Takováto ekonomická socializace může dítěti pomoci se naučit tomu, že peníze nejsou samozřejmostí a že to obvykle stojí nějakou námahu je vydělat, udržet je, nebo i šetřit a vytoužený výrobek si koupit až tehdy, když se penízky nahromadí.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Jak umírá demokracie: Lekce od mistra ..... Strach, vztek a nenávist naší oloupené a zmatené dělnické třídy jsou směrovány do proudů, které oslabují poslední zbytky demokratického státu. - A pokud nepřijmeme aristofanovský radikalismus, pokud nezačneme bránit fungování korporativního státu prostřednictvím aktů občanské neposlušnosti, jsme vyřízení.

Starověký řecký dramatik Aristofanés strávil život bojem proti útokům tyranů na demokracii. Je skličující připomenout, že prohrál. Nicméně pochopil, že tím nejtěžším bojem za lidstvo často bývá říkat a chápat samozřejmosti. Aristofanes, který měl tu odvahu vylíčit vládnoucího řeckého tyrana Kleóna jako psa, je ideálním dramatikem, k němuž se lze obrátit ve snaze pochopit nebezpečí, jež nám hrozí ze strany hnutí od Tea Party přes milice až ke křesťanské pravici, stejně jako bankrotující a zkorumpovanou mocenskou elitu, která už se nezajímá o potřeby občanů. Viděl tutéž korupci o 2 400 let dříve. Správně se obával, že udusí athénskou demokracii. A snažil se marně probudit Athéňany z jejich spánku, píše Chris Hedges.

Zvedá se touha desítek milionů Američanů zničit intelektuální a vědeckou přísnost osvícenství; touha koncentrovaná do difúzního a svárlivého hnutí. Z nevědomosti a ze zoufalství se snaží vytvořit utopickou společnost založenou na "biblickém zákonu". Chtějí přeměnit americký sekulární stát v tyranskou teokracii. Tito radikálové, spíše než teroristé, kteří stojí proti nám, jsou nejvážnější hrozbou pro naši otevřenou společnost. S podporou stovek milionů dolarů korporátních prostředků získali ohromnou moc. Našim školám vnucují pseudovědu, jako je "inteligentní design". Udržují nás zablokované v nekonečných a zbytečných imperialistických válkách. Vyhlašují bigotní křížové výpravy proti homosexuálům, přistěhovalcům, liberálům a muslimům. Ve jménu konzervativních hodnot podřizují naše soudnictví korporacím. Proměnili naše liberální třídy v maňásky korporátní moci. A my jsme stále tiší a líní.

Obrovský objem peněz daňových poplatníků přidělovaných Wall Street, investičním bankám, ropnému, plynařskému a obrannému průmyslu, spolu s demontáží výrobního sektoru, jsou důvodem, proč tak chudneme. To je důvod, proč jsou naše domy zabavovány. To je důvod, proč je nějakým 45 milionům Američanů odepřena lékařské péče. To je důvod, proč se naše infrastruktura, od veřejných škol až po mosty, rozkládá. To je důvod, proč mnozí z nás nemohou najít práci. Byli jsme obráni. Flagrantní krádež veřejných prostředků a vzestup obscénně bohaté oligarchické třídy jsou maskovány siláckými řečmi demagogů, kteří jsou sami milionáři a používají strach a bombast, aby nás udrželi ve strachu, zmatku a zotročení.

Aristofanés viděl stejnou psychologickou a politickou manipulaci podrývající demokratický stát v antických Aténách. Ve hrách jako jsou "Oblaka", "Vosy", "Ptáci", "Žáby" a "Lysistrata" Athéňany opakovaně varoval, že dovolit politickým vůdcům křičícím "Athéňana nikdy nezradím!" nebo "Budu navždy pokračovat v boji za obranu lidu!" dosáhnout na státní fondy a moc by skončilo zotročením občanů.

"Vidíte, pravda je, že chtějí, abyste byli chudí," napsal Aristofanés ve hře "Vosy". "Pokud neznáte důvod, řeknu vám ho. Je to kvůli výcviku, abyste věděli, kdo je váš krotitel. Takže kdykoliv na vás písknou a pošlou vás proti svému soupeři, vyskočíte a roztrháte ho na kusy. "

Také naše demokracie se roky války, krádeží a korupce umenšila. Ale Aristofanův příklad není nadějný. Ukazoval svým řeckým bratrům stejnou korupci. Opakovaně je káral za to, že se nevzepřeli a nebrání se. Zlověstně varoval, že v době, kdy se většina občanů probudí, bude příliš pozdě. A měl pravdu. Zdánlivá normalita nás udržuje ve falešné naději a podrobení. Ti, kdo nejhlasitěji křičí na obranu ideálů otců zakladatelů, posvátnosti Ústavy a hodnot křesťanského náboženství, jsou ti, kdo nejaktivněji usilují o podvrácení zásad, jichž se údajně zastávají. Dál se drží ikon a jazyka tradičního vlastenectví, právního státu a křesťanské lásky, aby zdemolovali systémy přesvědčení, které jim dávají kulturní a politickou legitimitu. A ti, kdo by měli tato přesvědčení hájit, jsou zastrašení a zticha      (Dále čtěte v Britských listech)


ČSSD z ochrany Litvínova před rypadly propadla, ODS dostala čtyřku ..... Všechny politické strany kandidující do zastupitelstva města Litvínova dnes dostaly od Greenpeace vysvědčení z předmětu „Ochrana našeho města před velkorypadly“. U zkoušky zcela propadla ČSSD, zatímco ODS dostala čtyřku. Na opačném konci pomyslného žebříčku se s jedničkou umístily Věci veřejné, sdružení Cesta (koalice Strany zelených, KDU a nezávislých kandidátů) a poněkud překvapivě hnutí Severočeši.cz. Tabulku s podrobnějším hodnocením stran a výroky vybraných kandidátů najdete v textu.

Velká koalice, která dnes v Litvínově vládne, zjevně hledá cestu, jak otevřít uhlobaronům brány města. Své skutečné záměry se přitom snaží před voliči dost neférově utajit – ve volebním programu ČSSD, ODS ani SNK-ED není o těžbě uhlí ani zmínka a na naše otázky se zdráhaly odpovědět.

Greenpeace proto hodlá upozornit voliče v Litvínově na postoj stran k problematice těžby intenzivní kontaktní kampaní, která začíná dnes odpoledne a bude trvat až do pátku. Greenpeace chce v ulicích města rozdat 10 tisíc letáků a na čtvrtek má připravené malé překvapení. Kampaň bude probíhat i na internetu prostřednictvím webu www.zitnebotezit.cz a sociální sítě Facebook.

Je zjevné, že ODS ani ČSSD o svých skutečných názorech před voliči mluvit nechce, protože podle průzkumů veřejného mínění je prolomení limitů mezi lidmi mimořádně nepopulární. Uděláme proto tuto práci za ně.

Město Litvínov má v debatě o limitech těžby důležité slovo. Pokud voliči spolknou politikům, že letošní volby jsou pouze o zneužívání sociálních dávek, čistotě chodníků a zákazech heren, probudí se možná za pár let s velkorypadly pod okny.       (Zdroj: Greenpeace)


greenFLEET: Pojeďme spolu! ..... Car Sharing je moderní metodou úspory nejen nákladů na provoz vozového parku, ale také emisí.

A v případě, že dojde k výkonovému zpoplatnění dálnic, bude ještě více než dnes zajímavý i pro samotné zaměstnance. Jednoduše řečeno se jedná o sdílení jednoho automobilu více lidmi. Ať již trvalé, dočasné, plánované nebo ad hoc. Nejedná se ale o systém jako ve firemním car poolu, kde sice jedno auto sdílí více lidí, ale jede s ním vždy jeden zaměstnanec, ale se o společnou jízdu do práce, z práce, na služební cestu.      (Zdroj: Enviweb)


Území ponechané divočině by se mělo podle Hnutí Duha zdesetinásobit ..... Divoká příroda alespoň na třech procentech území Česka by měla být podle ekologického sdružení Hnutí Duha dlouhodobým cílem státu. Sdružení s návrhem přichází v době, kdy ministerstvo životního prostředí zvažuje změnu v doposud bezzásahových zónách Šumavy. Nyní je divoké přírodě ponechána třetina jednoho procenta rozlohy státu. Představu, jak by měla divočina uprostřed civilizace fungovat, nastínila Duha v dnes zveřejněné publikaci Okna do divočiny v české krajině.

Návrhem chce otevřít diskusi, což podle iniciátorů akce ocenil exministr životního prostředí a ředitel odboru ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity Evropské komise Ladislav Miko.

"Divočina tvoří už méně než jedno procento rozlohy unie. Se ztrátou divočiny Evropa přichází o významnou část své identity. Proto evropské země hledají cesty, jak divočinu účinněji chránit a jak ji na vhodných místech obnovit. Jsem rád, že se diskuse otevírá i v České republice a věřím, že přinese i konkrétní kroky," napsal Miko.       (Zdroj: Ekolist)


Biomonitoring olova, kadmia a rtuti u českých dětí ..... Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva (MZSO) je od r. 1994 v ČR prováděn za účelem ověření expozice populace ve vztahu k prostředí. Od r. 2006 se ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zapojila do 6. rámcového programu EU, s označením PHIME (Public Health Inpact of Long-term Low Level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), který je zaměřen na výzkum dlouhodobé expozice populace nízkým koncentracím kovů z prostředí.

Byly sledovány hladiny těžkých kovů v krvi 150 dětí ve věku 5 – 12 let žijících v oblastech s různou zátěží z prostředí.

Vyšší hladiny olova (medián 30 μg/l) byly zjištěny u dětí z Kašperských hor, nižší (mediány 14- 25 μg/l) byly zjištěny u dětí z Prahy, Mníšku a Ostravy. Zjištěné hodnoty nepřekračovaly limitní hranici 100 μg/l.

Koncentrace kadmia je nízká, pohybuje se kolem detekčního limitu 0,2 μg/l.

Zjištěné koncentrace rtuti se v jednotlivých lokalitách se pohybovaly od 0,32 do 0,42 μg/l (medián).

Výsledky nesignalizují zvýšenou zátěž, jsou srovnatelné s výsledky z USA a Německa a nejsou pozorovány výrazné lokální rozdíly. Hladiny olova vykazují v posledních 10 letech sestupný trend, což je v souladu s j inými vyspělými státy.      (Zdroj: Agronavigátor)


13.10. 2010     Na druhou středu v říjnu - což je dnes - vyhlašuje OSN Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Tento významný den nám připomíná, že globální oteplování, nebo také změna klimatu, je vážný ekologický celosvětový problém. Spalováním fosilních paliv, vypalováním lesů a dalšími činnostmi se lidé podílejí na tvorbě skleníkových plynů. Tyto plyny vytvářejí skleníkový efekt a naši planetu tak oteplují. Změna klimatu však nepřináší pouze vyšší teploty, ale i silnější a častější přírodní katastrofy (povodně, sucha, bouře, vichřice, tropické cyklony), tání ledovců, stoupání mořské hladiny a mnoho dalších problémů. Je proto v zájmu lidí na celém světě chránit klimatický systém pro současné i budoucí generace.

Třináctého října 1307 byly tisíce členů Řádu templářů na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení.

Toho dne roku 1781 vydal císař Josef II. tzv. Toleranční patent, kterým vyhlásil neomezenou náboženskou svobodu.


Ve vodách španělského národního parku je kokain a extáze, píše ScienceDaily ..... Pravděpodobně „nejveselejší“ vodu na světě nalezneme v zavlažovacích kanálech národního parku L´Albufera ve Valencii. S jistým druhem nadsázky tak mohou znít závěry výzkumu univerzity ve Valencii, která při kontrolních odběrech vody na území parku v roce 2010 narazila v šestnácti různých kanálech na přítomnost 14 druhů rozpuštěných drog, píše server ScienceDaily.

Do vody se drogy dostaly pravděpodobně kanalizací jako metabolity v lidské moči z okolních „zábavních“ částí města od návštěvníků diskoték. Národní park L´Albufera je přitom významnou lokalitou podle Ramsarské konvence o mokřadech, využívanou coby zastávka migrujících ptáků z celé střední Evropy.

Vědci pracující v centru pro výzkum desertifikace byli nadmíru překvapeni, když rozbor povrchové vody potvrdil přítomnost heroinu, kokainu, marihuany a 3,4-methylendioximetamfetaminu neboli extáze. Koncentrace rozpuštěných návykových látek se přitom pohybovala v rozmezí 0,06 až 78,78 nanogramů na litr. Toto množství po požití sice nezpůsobí exotický toxický zážitek, ale může už poměrně zásadním způsobem ovlivňovat místní vodní živočichy a prakticky veškerou faunu, která je na vodě ze zavlažovacích kanálů závislá. Největší naměřené hodnoty se vyskytovaly zejména v severní části parku, v okolí Poyo, oblasti s největší hustotou osídlení.       (Zdroj: Ecomonitor)


Počítač pro psy potvrdil jejich inteligenci ..... Pro účely pokusu byl vyvinut dotykový displej pro psy – prostě šťouchají čenichem do obrazovky. Jako reakce v tomto případě dochází klasicky k proměně obrazovky, ale i dalším interakcím, počítač je např. navázán na automat, který může vydat pamlsek.

Již se psalo o pozoruhodných kognitivních schopnostech border kolií; border kolie Rico dokázala (resp. dokázal) uplatňovat vylučovací metodu. Rico ovládal názvy asi 150 předmětů, které na povel vyhledal na hromadě ve vedlejší místnosti a přinesl příslušný objekt. Co je ale ještě pozoruhodnější, když dostal povel přinést něco, co neznal (tedy neznal příslušné slovo, např. „kachnička“), pátral ve vedlejším pokoji v hromadách hraček tak dlouho, až objevil neznámý předmět. A navíc si od té doby zapamatoval i jeho jméno, takže napříště znal 151 pojmenování.

Vypovídací hodnota tohoto experimentu je bohužel trochu sporná. Rico byl tímto způsobem svou majitelkou po 5 let na přinášení předmětů soustavně cvičen a psa to nadto velmi bavilo. K tomu je samozřejmě možné, že prostě šlo o psího génia (kdo z nás z hlavy dokáže vynásobit šestimístná čísla? Ale jistě jsou lidé, co to dovedou, ať už v důsledku tréninku, nebo vrozených schopností, nebo kombinace obojího).

V Clever Dog Lab se pokusili zjistit, zda jsou psi podobných výkonů schopni i bez dlouholetého výcviku. Plus samozřejmě výzkumníky zajímala i otázka, v jaké míře je vylučovací strategie naučená a v jaké psům už vrozená. Zábavné je, že za tímto účelem byl proveden srovnávací test s osmiletými dětmi, studenty, psy a holuby.

Ještě legračnější pak je, že pro účely pokusu byl vyvinut dotykový displej pro psy – prostě šťouchají čenichem do obrazovky. Jako reakce v tomto případě dochází klasicky k proměně obrazovky, ale i dalším interakcím, počítač je např. navázán na automat, který může vydat pamlsek. Celá konstrukce primárně sloužila k tomu, aby pes nebyl ovlivňován lidskými gesty, a celý pokus se tak mohl odehrát zcela bez přítomnosti člověka (tady viz i případ „počtářského“ koně Hanse z počátku 20. století). Psy práce s počítačem údajně velice bavila, až nepřiměřeně vzhledem k odměně pár piškotů, i když pro ně v důsledku nezvyku možná byla dost náročná – po návratu domů zbytek dne prospali, alespoň tak bylo vědcům reportováno.

Závěr pokusu (jehož metodika byla velmi komplikovaná a několikastupňová) byl takový, že psi podobně jako lidé vylučovací metodu obecně používají, holubi nikoliv. Nicméně testem úspěšně neprošli ani všichni psi, ani všechny osmileté děti.      (Zdroj: Sceince WORLD)


Hlavním problémem České republiky je nezájem ..... To je tvůj (jeho) problém. Tahle věta ovládá českou kotlinu ve větší míře v posledních cca deseti letech a jakkoli to je možná psychologická obrana před mnohostí problémů tohoto světa, ukazuje naprosto klíčovou věc, která stojí, alespoň podle mého názoru, za většinou nešvarů, s nimiž se v současné době potýkáme.

Ona věta totiž ukazuje způsob myšlení, který dominuje a který vlastně začal být určitým alibismem vlastního svědomí. Používají ho obchodníci, používají ho podnikatelé, používají ho i spolupracovníci a někdy bohužel i přátelé.

Spočívá v separaci jednotlivých činností a především specifickém přístupu k nim. Namísto holistického a empatického přístupu (který má taky své limity, samozřejmě) nastoupila snaha především na nic a na nikoho se nevázat a optimalizovat momentální užitek. To ale spolu nese nutnost se o důsledky svého konání, kromě těch, které nesu sám, nezajímat.

A tak podnikatel, který se snaží vymáčknout ze svých zaměstnanců co nejvyšší výkon, vyhraje nad tím, který se o své lidi zajímá a stará. Obchodník, který dokáže nejlépe lákat zákazníka různými kličkami ve smluvních podmínkách a kvalitě produktů, vyhraje nad tím, který nabízí standardní a nezáludný produkt za jasnou cenu. Podle liberálních teorií by to tak sice nemělo být, ale je, protože trh je nedokonalý a kvalitu a poctivost sám od sebe nepreferuje (viz analýzy amerických ekonomů Arrowa a Akerlofa). Ale aby to tak mohli dělat, musí se psychologicky změnit. Nesmí se o své zaměstnance a klienty moc zajímat. Musí být anonymní, musí být zastřeni řečmi o efektivitě a nízké ceně, která vše řeší, protože pak je vše optimální. A už nekoukáme na to, jak si náš zaměstnanec za svůj plat žije, nekoukáme na to, jestli byl zákazník dlouho spokojen, moc nekoukáme na to, jestli ten, komu půjčujeme, půjčku splatí. Zajímá nás výše nákladů na pracovní sílu , objem tržeb a úvěrů. O to jde. Zbytek – nezájem. Nebo jenom trošku, aby se neřeklo. A to stačí??????       (Zdroj: Britské listy)


Salanoia durrelli - neznámý savec z madagaskarských bažin ..... Dosud neznámý druh zvířete se ukrýval v okolí jezera Alaotra. Jde o savce přizpůsobeného k životu v mokřadech.

Neznámé zvíře se podařilo vyfotografovat v roce 2004, když tým ochranářské organizace (DWCT) mapoval výskyt vzácných lemurů. Z letmého setkání se zvířetem nebylo zcela jasné, zda nejde o promyku, kterých na Madagaskaru žijí čtyři druhy, případně o nějaký její nový druh. Promyku s hnědým ocasem ve východních džunglích Madagaskaru popsal v roce 1837 francouzský zoolog Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Přesvědčení ochranářů, že nejde o známou promyku ale o zcela nový druh, podpořilo až vyjádření zoologů, kteří zkoumali lebku, zuby a fotografie z roku 2004 a porovnávali je v Londýně s exponáty uloženými v Natural History Museum. Nejvíc se zvíře podobalo galidii hnědoocasé (Salanoia concolor), ale ta to nebyla. Teprve až nyní, když se zvíře podařilo lapit do pasti je zřejmé, že šelmička velikosti menší kočky s hmotností okolo půl kilogramu je dosud neznámým druhem. Zvíře dostalo jméno podle ochránce přírody Geralda Durrela, jehož jméno nese i organizace Durrell Wildlife Conservation Trust (Durrell zemřel před patnácti lety).       (Zdroj: OSEL)


Houbaření je v Česku oblíbené skoro jako sex. Každoročně do lesa dorazí dvě třetiny všech Čechů ...... Pro Angličany je každá houba prašivka, ve Francii sbírají lišky a v Itálii hříbky a lanýže. Jak potvrzuje mykolog Michal Mikšík, u nás bereme vše, v jakémkoli množství a po celý rok. Právě vstupujeme do podzimní sezony.

Zkuste přesvědčit cizince ze Západu, že se u nás o houbařské sezoně dozvědí v hlavních televizních zprávách. Neuvěří vám. A to i přesto, že zájem o houby ve světě stoupá. "Jenže ráj, který mají Češi u nás, nenajdete jen tak někde," říká Michal Mikšík, šéfredaktor časopisu Svět hub. "Nikdo je třeba nehlídá, kolik toho z lesa odnášejí. A že umí sbírat houby, o tom není pochyb." Letos měli našinci hned několik mimořádných příležitostí. Ve dvou letních vlnách nosili z lesa dlouho neviděné bílé hřiby "praváky", které jim přepadávaly z přeplněných košíků. Teď vstupujeme do velké podzimní vlny, takže bude v lese více lidí než stromů.

Troufnete si odhadnout, jak velké množství hub si našinec přinese v sezoně domů? Přesná čísla nenajdete v žádné oficiální statistice, ale vzhledem k tomu, že si český houbař může z lesa odnést jakýkoliv úlovek, tak to je poměrně velké množství hub. Odhaduji, že v hlavní sezoně je to průměrně sedm kilogramů hub za týden.

Sedm kilogramů... je to hodně v porovnání s jinými státy? Je. Například v Rakousku, Itálii, Francii či Německu si lidé mohou odnést z lesa jen určité množství hub. Fungují tam kontroloři, kteří mohou úlovek zvážit, a v případě, že překročíte limit, vám hrozí vysoká pokuta. Nejpřísnější zákony regulující sbírání lesních plodin a hub mají ve Švýcarsku, kde má každý kanton specifická pravidla a limity. Většinou se houby mohou sbírat jen jednou nebo dvakrát v týdnu, ale "úlovek" nesmí přesáhnout dva kilogramy. Důkazem může být letošní případ tří italských houbařů, které horská stráž v Korutanech přistihla, jak si z lesa odnášejí víc než 50 kilo hub. Italům hrozila pokuta až sedm tisíc eur.       (Zdroj: Enviweb)

Jejku, to neměli psát, nebo nějakého šmejda napadne nám ty houby zdanit ...


Pramen vytvářející sedimenty je novou přírodní památkou Plzeňska ..... Ojedinělý Malenický pramen vyvěrající z břidlicového podloží u Draženě na severním Plzeňsku vyhlásil Plzeňský kraj jako novou přírodní památku. Jedinečnost pramene spočívá zejména v tom, že díky vysokému obsahu solí vznikají kolem pramene malé terásky z usazenin, řekl ČTK krajský radní pro životní prostředí Petr Smutný.

Voda z pramene má výjimečné složení, například nízkou hladinu pH či vysoký obsah železa. Jeho zdrojem jsou takzvané kyzové břidlice, které se v minulosti v blízkosti pramene dobývaly a využívaly k výrobě kyseliny sírové. "Těch pramenů, které mají takovou vydatnost solí, v Plzeňském kraji moc není, známé je to například z Karlových Varů," uvedl Smutný.       (Zdroj: Ekolist)


Kvalitní život v Praze hájila nejlépe Strana zelených, ODS zcela propadá ..... Než voliči v pátek vyrazí k volebním urnám, měli by mimo programů znát, jak se politické strany chovaly v končícím volebním období. Tedy v případě, že už měly své zastupitele nebo dokonce radní. Sdružení Arnika vyhodnotilo hlasování politiků o územním plánu Prahy a tom, zda umožní na plénu promluvit občanům. Z analýzy vyplývá, že životní prostředí nejlépe hájila Strana zelených, nejhůře naopak ODS. Žebříček demokratičnosti stran dopadl stejně. Voliči by podle autorů průzkumu měli být obezřetní a mimo volebních programů hodnotit i činy politiků.

„Z velkých stran má výjimečné postavení pouze TOP 09, která vznikla nově a vodítkem pro voliče může být prakticky jen volební program. Všechny ostatní nejvýznamnější politické strany již v pražském zastupitelstvu působily a lze hodnotit jejich práci. To platí i pro Věci veřejné, jejichž kandidátka na primátorku byla pražskou radní, byť za jinou politickou stranu,“ vysvětluje Lukáš Matějka z Arniky. „Voliči by neměli spoléhat jen na předvolební sliby. O důvěryhodnosti politických stran a kvalitě kandidátů vypovídají mnohem více činy v uplynulém volebním období,“ řekl Matějka.

Arnika hodnotila hlasování zastupitelů o územním plánu a jeho změnách. Právě ty jsou terčem tvrdé kritiky veřejnosti, protože mnohdy vycházejí vstříc pozemkovým spekulacím a zájmům developerů. Jejich výsledkem je často zástavba zeleně nebo zemědělské půdy. Arnika sledovala, jak zastupitelé hlasovali o Trojmezí, nové dráze letiště Ruzyně, Pražském okruhu, přeměně pražských nádraží, změně Klánovického lesa na golfové hřiště, zástavbě Horních Roztyl a desítkách dalších kauz.

Zatímco zastupitelé Strany zelených hlasovali ve prospěch životního prostředí v 85 % případů, ODS ani jednou. Jaká druhá nejvíce ekologická strana v pražském zastupitelstvu z hodnocení překvapivě vychází KSČM. Nynější kandidátka na primátorku za Věci veřejné Markéta Reedová hlasovala pro životní prostředí jen v polovině případů.

Stejně se strany umístili také v hodnocení, zda jsou ochotny naslouchat občanům. Zatímco Strana zelených by veřejnosti dala slovo v 82 % případů, zastupitelé z ODS naopak nechali lidi v 75 % případů odejít domů po mnoha hodinách čekání bez toho, aby mohli promluvit.

Na serveru KohoVolit.eu je zveřejněna interaktivní analýza veškerých hlasování pražského zastupitelstva za uplynulé čtyři roky. „Lze sledovat, že zpočátku bylo zastupitelstvo rozděleno spíše na tři bloky – ODS, Stranu zelených a ČSSD. V roce 2010 už prakticky hlasovala ODS sama proti všem ostatním,“ vysvětluje autor analýzy Michal Škop ze serveru KohoVolit.eu.

Arnika ve spolupráci s iniciativou Inventura demokracie a serverem KohoVolit.eu připravila pro voliče také názorovou kalkulačku, která porovnává přístup jednotlivých stran s názory voliče. Umí pak spočítat, která strana se názorům daného voliče svým programem nejvíce blíží.      (Zdroj: ARNIKA)


Inspekce varuje před Miracle Mineral Supplement ..... Státní zemědělská a potravinářská inspekce řeší další případ nebezpečného přípravku. Jedná se o preparát Miracle Mineral Supplement (MMS), nabízený hlavně na internetu jako „konečné řešení všech nemocí“. Součástí výrobku je balení chloritanu sodného a balení kyseliny citronové. Návod k použití uvádí postup, jak a v jakém množství si má zákazník z těchto dvou složek namíchat výsledný roztok, který injekční stříkačkou aplikuje do tobolek, které pak má dle stanoveného dávkování užívat.

Smícháním obou složek však vzniká látka zvaná chlordioxid (oxid chloričitý), která má silné dezinfekční účinky a mimo jiné se používá k dezinfekci vody v bazénech či bělení textilu. Samotný chloritan sodný pak bývá součástí zubních past a gelů, ústních sprejů, ale slouží také k dezinfekci například topných a klimatizačních zařízení. V obou případech se jedná o látky nebezpečné, které se do potravin nepoužívají ani v nízkých koncentracích. Konzumentům MMS tak hrozí popálení trávicího traktu.

Složení jednotlivých balení MMS i výsledného roztoku potvrdily rozbory provedené SZPI. Na základě těchto analýz SZPI nyní provádí kontroly s cílem tento přípravek zakázat a nařídit jeho stažení z trhu. Někteří distributoři MMS však při kontrolách tvrdí, že přípravek je určen pouze k dezinfekci bazénové vody, nikoliv ke konzumaci. Různé nabídky tohoto produktu na internetu nebo informace v různých reklamních publikacích však dokazují opak. Zákazníkům je zde mimo jiné slibováno, že MMS dokáže vyléčit rakovinu všech druhů, hepatitidu či dokonce AIDS. I z tohoto důvodu se SZPI rozhodla uvedený případ zveřejnit, aby varovala spotřebitele.

Případ MMS je ukázkou naprosto bezohledného hazardování s lidským zdravím, přípravek slibuje konzumentům nemožné, jeho užíváním si však lidé mohou ublížit. Firmám, které MMS nabízejí jako přípravek k orálnímu užití či přímo jako doplněk stravy, hrozí ze strany SZPI kromě zákazu uvádění zboží do oběhu samozřejmě také citelné finanční pokuty ve správním řízení.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)

Neříkám to rád, ale ač se můj selský rozum posílený studiem chemie proti tomuto přípravku bouřil, vyzkoušel jsem ho asi před rokem sám na sobě ... a musím objektivně konstatovat, že mi bylo pak dost zle ...


Využijte vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům ..... Zahraniční databáze, časopisy, e-books jsou nyní dostupné pro registrované uživatele ZPK ÚZEI z jejich domova, školy nebo pracoviště bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny.

Od 1. října 2010 zavedla Zemědělská a potravinářská knihovna Ústavu zemědělské ekonomiky a informací novou službu „Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům s registrací na dálku“.

Chtěli byste studovat elektronické informační zdroje jako jsou např. časopisy vydavatelství Elsevier a Springer, některé knihy vydavatelství Wiley nebo CABI, vyhledávat odborné informace v databázích FSTA a CAB, ale časové vytížení Vám nedovolí navštívit knihovnu?

Nyní máte možnost využít registraci na dálku a z pohodlí domova, školy nebo pracoviště studovat zahraniční elektronické informační zdroje zpřístupňované prostřednictvím ZPK. Úplný seznam takto dostupných zdrojů naleznete na stránkách knihovny.      (Zdroj: Agronavigátor)


Šlapací kolo bez šlapání ..... Americká firma vyvinula elektrické kolo, které čerpá energii z výměnných kazet produkujících vodík. Kolo má dojezd až 100 kilometrů.

Newyorská firma SiGNa Chemistry vyvinula elektrické kolo, které čerpá energii z kombinace vody a speciálního kovového prášku. Ten s vodou prudce reaguje a vzniká vodík, vodík pak dodává energii palivovému článku. Tento pohon kolu zajišťuje dojezd až 100 km, cyklista nemusí vůbec šlapat. Kolo by se mělo začít prodávat v létě příštího roku.

Tento pohon je zajímavý především tím, že vzhledem k nízké hmotnosti energetického zásobníku nabízí poměrně hodně energie. Běžné elektrické kolo s lithiovým akumulátorem nabízí 65 watthodin na jeden kilogram hmotnosti akumulátoru. Firma SiGNa dodává svůj palivový článek (čili pohonný modul s kovovým práškem uvnitř) ve formě cartridgí (uzavřených kazet), v nich je obsaženo víc než 1000 watthodin na jeden kilogram látky. Tato kazeta může dodávat konstantní elektrický příkon 200 Wattů a co se nespotřebuje hned, ukládá se do akumulátoru pro akceleraci kola a stoupání. Systém by měl být kompatibilní s běžným elektrickým kolem, funguje pouze jako zařízení pro zvětšení dojezdu (tzv. range-extender). Palivové články s náplní váží necelý kilogram a pokud jich má cyklista víc, může je měnit za jízdy.

V palivovém článku reaguje silicid sodný s vodou, vyvíjí se zde vodík a odpadními produkty jsou jen vodní pára a křemičitan sodný. Vodík se v článku generuje při polovičním tlaku, než jaký se vyskytuje například v plechovkách se sycenou limonádou. Prezident firmy SiGNa prohlásil, že jeho cílem je vyrábět a dodávat podobné pohonné moduly i pro další lehčí dopravní prostředky a také pro generátory a elektronické přístroje. Pohonné moduly by měly být schopny generovat elektrickou energii v rozsahu od jednoho wattu až po jeden kilowatt. Běžná elektrokola mají sice menší dojezd, ale také mají výhodu: lze je totiž dobít všude, kde je elektrická síť.      (Zdroj: ČR Leonardo)


12.10. 2010     Dvanáctý říjen 1492 vstoupil do historie jako datum, kdy Janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie Ameriku.

Tohoto dne roku 1964 vypustil Sovětský svaz Voschod 1, první kosmickou loď s vícečlennou posádkou, zároveň se jedná o první let bez skafandrů.


A bude hůř.... Lidi nemyslí ..... Volby v Čechách již řadu let ovládá a další řadu let ještě ovládat bude, sekta, která si říká Voliči menšího zla. Členové této sekty připomínají strávníky, kteří se tlačí ve frontě na stravu před kotlíkem, který nesnesitelně čpí, u něj stojí kuchaři, jejichž umění již mnohokrát strávníkům prohnalo střeva a strávníci se zarputile přou, zda ešus, do kterého jim bude šlichta přidělena, mají držet pravou, nebo levou rukou. Pokud si stoupnu k jinému kotlíku, jehož jídelníček vypadá z té bídné nabídky nejpřijatelněji a jehož osazenstvo pokud možno ještě u žádné mé střevní koliky neasistovalo, přiskočí rychle nějaký volič menšího zla, vyrazí mi ešus z ruky, aniž bych k němu mohl jen přivonět, a naloží mi dávku toho nejodpornějšího blivajzu, jaký si člověk jen dokáže představit. Pak se ještě poplácá po rameni, protože zachránil dalšího blouznice před otravou neprověřenou stravou a na cestu mi dá radu, že pokud budu ešus i lžíci držet v pravé ruce (nebo v levé, to podle toho, kdo mě zrovna zachránil), náramně si pošmáknu.       (Zdroj: Britské listy)


Napojte se i vy! Video láká na používání vody z kohoutku ..... Kupujeme si balenou vodu? Ve většině případů tím jen zbytečně zatěžujeme životní prostředí dopravou a odpadem, obtěžujeme se s nošením těžkého nákupu a plýtváme penězi. Voda z obchodu totiž není zdravější ani bezpečnější než voda z kohoutku, informuje brněnský Ekologický institut Veronica. A k pití vody z vodovodu láká i prostřednictvím videa.

Podle informací na stránkách Veroniky o pitné vodě je voda z vodovodního kohoutku 125krát levnější než voda balená. Přitom kohoutková voda patří k nejkontrolovanějším potravinám a máme ji snadno dostupnou přímo doma v kuchyni. A při jejím používání nevznikají zbytečné obaly.

"Video teď měsíc poběží v brněnských kinech," říká k šotu Petr Ledvina z Veroniky. Případní zájemci mohou video od Veroniky získat i ve formátu vhodném pro promítání na festivalech či soukromých akcích.

Více informací o pitné vodě z kohoutku se dozvíte na stránkách www.veronica.cz/voda/.       (Zdroj: Ekolist)


Greenpeace předložilo analýzy toxického bahna: neobvykle vysoké dávky arsenu a rtuti  ..... Červené bahno, které uniklo po havárii v hliníkárně v Kolontaru, je nejen žíravé, ale obsahuje i velké množství toxických těžkých kovů arsenu a rtuti. Odhalily to výsledky analýz vzorků bahna odebraných členy Greenpeace den po katastrofě. Analýzy provedly Rakouský Spolkový úřad pro životní prostředí a maďarská laboratoř Balint v Budapešti.

Greenpeace odebralo vzorky bahna den po katastrofě v Kolontaru a okamžitě je předalo nezávislým laboratořím. Naměřené hodnoty jsou překvapivě vysoké. „Očekávali jsme, že najdeme těžké kovy, ale množství arsenu a rtuti jsou překvapující – zejména koncentrace arsenu jsou přibližně dvojnásobné oproti obvyklým hodnotám,“ řekl Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Analýza prokázala, že bahno v Kolontáru obsahovalo 110 mg/kg arsenu, 1,3 mg/kg rtuti a 660 mg/kg chromu. S ohledem na celkový objem uniklého kalu by to znamenalo, že do životního prostředí mohlo uvolnit až 55 tun arsenu. V odebraném vzorku vody z kanálu v Kolontaru byl obsah arsenu 0,25 mg/l, což je 25krát více než je limit pro pitnou vodu.

Greenpeace kritizuje maďarskou vládu, která zjevně zatajuje před oběťmi havárie i před veřejností informace o objemu uniklých toxických látek. „Proč to musí být Greenpeace, kdo informuje oběti havárie i veřejnost o tom, jakým látkám a důsledkům čelí?“ ptá se Herwig Schuster, expert Greenpeace na chemické látky, který se přímo účastnil odběrů v postižené oblasti. „Domníváme se, že maďarská vláda ví zcela přesně, co v tom bahně je. Maďarský premiér Viktor Orbán musí okamžitě předložit všechny dostupné informace a požadovat od hliníkárny a jejích bohatých vlastníků rozsáhlé kompenzace za škody způsobené postiženým obyvatelům i na životním prostředí.“       Zdroj: Greenpeace)


Jez u Děčína by měl zajímat rybáře, majitele penzionů, turisty i sportovce ..... Seznamte se s plánem jezu u Děčína, radí Arnika. Významně totiž ovlivní podobu řeky. Se záměrem na jeho stavbu by se proto měli seznámit všichni, jichž se takové změny mohou týkat. Může jít například o rybáře, neboť změna hloubky a proudění vody v řece se dotýká i výskytu ryb. Změna podoby břehů a krajinného rázu by zase mohla zajímat turisty a potažmo i provozovatele služeb pro turisty. Biologové, krajináři, hydrologové, ale také sportovci, vodáci, cyklisti a široká veřejnost se k záměru může vyjádřit v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí ještě jeden týden - do 14. října.

Během procesu EIA by mělo být zodpovězeno co nejvíce otázek, týkajících se vlivu záměru na životní prostředí. Zde jsou některé z nich:

Pro biology - V řece a jejím nejbližším okolí žijou různé druhy rostlin i živočichů, mnohé patří ke chráněným. Ovlivní jejich život stavba jezu v navržené podobě?

Pro rybáře  - Jez znamená změnu hloubky i rychlosti proudění řeky, ale především velkou migrační překážku. Jak ovlivní jez u Děčína množství a druhy ryb v řece? (Pro srovnání: nad jezem u Střekova žije více než 30 druhů ryb, pod jezem jen 12.)

Pro ty, kdo se zajímají o krajinu - U Dolního Žlebu má být postaven několik metrů vysoký plavební stupeň. Co to udělá s krajinným rázem?

Pro cyklisty - Přímo po břehu řeky vede oblíbená cyklostezka. Jak ji zasáhne vzestup hladiny?

Pro turisty nebo podnikatele v turismu - Unikátní Labský kaňon je velkým lákadlem pro turisty. Zůstane jím i poté, co se změní stavbou plavebního stupně?

Seznamte se s dokumentací záměru plavebního stupně na Labi u Děčína a podejte k němu své připomínky! Dokumentaci k záměru najdete na http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102       (Zdroj: ARNIKA)


Tvořivé řešení konfliktů ..... V celé mé práci se mi ujasnila hodnota toho, co označujeme slovem důvěra. Ta leží i u kořenů opravdového přátelství. V duchu vzájemné důvěry se dá žít podstatně krásnější, hodnotnější a kvalitnější život. Vyžaduje to však důvěryhodnost mého i tvého jednání – nás obou. Nestačí důvěru prokázat jen jednou. Je třeba ji prokazovat neustále, na každém kroku. Snažil jsem si osvojit kroky, které vedou od soupeření ke spolupráci – tak, jak jsem je ve své práci upřesnil.

Nejprve musí alespoň jeden z dané dvojice pochopit, že spoluprací je možno získat více nežli soupeřením, a ujasnit si, kam které možné řešení vede. Nejen to. Sám z vlastní iniciativy musí toto rozhodnutí ke spolupráci provést . Udělat první krok, i když třeba na to doplatí. Ukáže tím druhému cestu. A musí pokračovat tak dlouho, až ten druhý pochopí, že existuje jiná cesta nežli soupeření. Když to pochopí a začne podle toho jednat, je první kolo vyhrané. Život však není jen jedno kolo. Proces hledání a nacházení spolupráce musí pokračovat na každém kroku života. Tak se rodí dobré vztahy mezi lidmi.

Pomocí mi bylo i poznání, jakou paseku může udělat to, když člověk v konfliktní situaci hledá jen to, co je pro něho nejlepší. Když myslí jen na sebe a nehledí na to, jak je druhému člověku. Poznávání toho, jak je druhému člověku, s nímž jsem ve styku, a hledání oboustranně přijatelného a oboustranně výhodného řešení konfliktů by se mělo stát součástí výchovy na všech stupních.

Poznal jsem, že konflikty mezi lidmi nejen byly a jsou, ale i budou. Proč? Protože jsme odlišní. Je tedy třeba s nimi počítat na každém kroku. Nejen to. Je dobré se na ně a na jejich řešení připravit, podobně jako se cvičíme např. v tělocviku, ve škole na další život. Poznal jsem, že konflikty se nemusí řešit jen „bořivě“.      (Zdroj: Víra)


Nový obchvat Moravských Budějovic ..... Netradičně se tu vyrojili cyklisté i in-line bruslaři. Městské kulturní středisko Beseda připravilo kulturní program. Od května 2008, kdy se poprvé zakously bagry do krajiny, vznikla silnice o celkové délce 6,5 kilometru, která má šířku vozovky 11,5 metru, dvě mimoúrovňové křižovatky, pět mostů, z toho jeden dlouhý půl kilometru.

Cena výjimečného díla je 1,2 miliardy korun, hrazená většinou z evropských zdrojů. Nové obkroužení osmitisícového města na trase Znojmo – Jihlava výrazně odlehčí centru Budějovic. Dosud tudy projede 13 tisíc aut denně, mnoho z nich jsou těžké kamiony a náklaďáky. Zprůjezdnění nového úseku, který začíná za Litohoří a na původní trasu se vrací za Lažínkami, je naplánováno na poledne 27. října.      (Zdroj: Třebíčský deník)


Vědělo se o katastrofě v Mexickém zálivu už před 100 lety? ..... Svět zažívá velké a ničivé katastrofy. Přesto ropná havárie, sužující v současné době nejen Mexický záliv, se svým ekologickým rozměrem vymyká všem „průšvihům“, které prozatím Zemi potkaly. Nový a tajemný rozměr dodává celé události spisovatel Gustav Meyrink, který před více než 100 lety napsal povídku Petroleum, Petroleum. Naprosto věrně v ní popisuje ropnou zkázu likvidující oceán!

Velice se zajímá o okultismus a historii tajných společenství, takže k záhadám a jasnovidectví nemá daleko. Přesnost, s jakou se Gustav Meyrink (1868–1932) strefil do průběhu celé katastrofy, přesto tají dech! Povídku Petroleum, Petroleum přitom píše v Praze již v roce 1903, tedy více jak 100 let před vypuknutím celé nešťastné události. Tehdy ale zřejmě ještě netuší, že skutečně vytečou neuvěřitelné stovky milionů litrů ropy a vytvoří hnědý film, který se bude pomalu ale jistě sunout až k břehům Evropy. Neuvěřitelně přesné je i umístění původu celé tragédie. Hrdina povídky, Dr. Kunibald Jessegrim, ukládá nálože do podzemních jeskyní, které jsou plné ropy a ústí ostrohem k moři. Že onou lokalitou je míněn Mexický záliv, není třeba dodávat. Hlavní hrdina povídky tuto havárii plánuje jako pomstu. Jaká je pravděpodobnost, že i v případě současné katastrofy v Mexickém zálivu je na vině sabotáž? Názory se různí. Hypotéz je slušná řádka, ale skutečně hmatatelné důkazy jako by nebyly k nalezení. Přitom od výbuchu již uběhlo několik měsíců!      (Čtěte na stránkách Enigma)


Havel: Lidstvo žene do záhuby jeho pýcha a krátkozrakost ..... Forum 2000 V Praze začal v neděli 10. října 14. ročník mezinárodní konference Forum 2000. Akce se pod záštitou Václava Havla účastní na sto významných i méně významných světových osobností. Havel vystoupil během úvodního ceremoniálu s projevem, ve kterém upozornil na alarmující stav globální civilizace.

"Pokud se naše civilizace nepopasuje s vlastní krátkozrakostí, přesvědčením o své vševědoucnosti a pýchou, bude se řítit do katastrofy," řekl exprezident a dodal: "Krize je varováním před nepřiměřeným sebevědomím a pýchou moderní civilizace. Právě pýcha je nejnebezpečnějším rysem světové společnosti." Podle Havla je jediným východiskem z této situace opětovný "respekt k tajemství a s ním i pokorná úcta ke všemu, co nikdy nezměříme a nepoznáme."

Letošní ročník konference nese podtitul "Svět, ve kterém chceme žít". Podle organizátorů téma reflektuje názor, že místo, kde žijeme, má vliv na to, jak žijeme a kým vlastně jsme. Životní prostředí, které po nás zdědí následující generace, upadá. Zhoršují ho změny klimatu, následky globalizace a přelidnění, chaotická urbanizace, plýtvání přírodními zdroji a intenzivní doprava. Účastníci se proto zaměří na hledání způsobů, jak prostředí okolo nás pozitivně ovlivnit, budou diskutovat o naší zodpovědnosti za tento stav světa a budou hledat nové, méně bezohledné strategie růstu a novou rovnováhu mezi duchovními a materiálními hodnotami.       (Zdroj: Gnosis9)


Ekologicky do ekonomického hrobu ..... Politici připravili pro podnikatele i drobné odběratele elektřiny rekordně drahou past. Boom připojování nových solárních elektráren do sítě bude mít vliv na celou ekonomiku. Hrozí skokové meziroční zdražení elektřiny o 10 až 15 procent. Další, i když menší zdražení lze očekávat i v roce 2012. A hlavně: až třicetimiliardový (sic!) účet budeme my a naše děti platit každoročně ještě následujících 20 let!

Nikomu by nevadilo pár solárních panelů na střechách nebo na průmyslových halách. Realita v podobě konstrukcí nesoucích fotovoltaické panely na více než 1000 hektarech zemědělské půdy je ale od přijatelné "zelené" politiky na hony daleko. Už jen to, že se Česko koncem roku zařadí mezi světové velmoci ve výrobě elektřiny ze slunce, je vzhledem k zeměpisné poloze naší země přinejmenším paradoxní. Ještě horší ale je, že tento zdroj elektřiny při stanovené podpoře činí z České republiky místo, kde bude snížení emisí CO2 v přepočtu na tunu zřejmě nejdražší v Evropě. A to navíc v situaci, kdy takto draze zaplacenou elektřinu fakticky vyvezeme, protože Česko je (a do budoucna zůstane) čistým exportérem elektřiny.

Politici hledají řešení, které jakoby nemohou najít. Podřídit se direktivě EU je považováno za svaté, tlak těch, kdo investovali do solárů přes 100 miliard korun, je obrovský. A tak vláda zřejmě doufá, že to nějak projde. Řekněme to jasně: Na jedné straně sporu stojí silná nátlaková skupina zastoupená bankami, vlivnými podnikateli v energetice i mimo ni, ČEZem apod., kterým stát skrze garantovanou výkupní cenu solární elektřiny zajistil blahobytné zhodnocení prostředků na následujících 20 let. Na straně druhé stojí většina podnikatelů a občané , kteří tento trestuhodný politický přehmat se vším všudy zaplatí. Je nepochybné, že solární byznys má právo hájit své zájmy. Stejně tak mají ale občané právo očekávat politický zásah na svou obranu.

Problém je, že pro většinu lidí není jednoduché se v problematice vyznat. Zájem našich politiků a představitelů EU, která uvedla mašinerii obnovitelných zdrojů do pohybu, na osvětě je bohužel nulový. Je celkem jasné proč. Politici by se nakonec museli občanů zeptat, zda chtějí tak draze podporovat právě solární elektrárny. Odpověď je v podmínkách Česka zřejmá. Lidé by si raději vybrali jadernou energetiku, která má nulové emise CO2 a výroba je v nich víc než třicetkrát levnější než povinná výkupní cena elektřiny ze slunce.

Co je tedy nyní potřeba? Hlavně eliminovat příčinu a držet se selského rozumu. Není možné, aby stát garantoval na 20 let výnosy, které činí z lidí ovce jdoucí na porážku a malé skupině podnikatelů garantuje bezrizikový byznys s návratností 5 až 8 let. Vláda musí postupovat rychle a rozhodně, jinak se problém bude opakovat znovu se všemi negativními důsledky.      (Zdroj: Enviweb)


Rakousko čelí „přelepovací kampani“ ..... Rakousko čelí mezinárodní „přelepovací kampani“ na protest proti kontroverznímu soudnímu procesu se 13 aktivisty na ochranu zvířat. Tito aktivisté už stojí několik měsíců před soudem a hrozí jim až pět let vězení za údajné „členství ve zločinecké organizaci“. Toto obvinění je však velmi kontroverzní i v samotném Rakousku a mnoho osobností navrhuje reformu trestního zákona, které bylo v této kauze použito.

Předmětem kritiky je především skutečnost, že obžaloba je zaujatá a jako důkaz pro údajné členství ve zločinecké organizaci předkládá čistě politické aktivity obžalovaných, jako organizování demonstrací, případně soukromé vyjadřování radikálních názorů.

Konzervativní deník Die Presse označil soudní proces „nejpodivnější proces v celém Rakousku“. Renomovaný ústavní právník Bernd-Christian Funk zase prohlásil, že obžaloba na něj působí tak, „jako by existoval tlak na to, něco stíhatelného najít a důkazy vytvořit.“ Společně s Amnesty International a mnoha dalšími nevládními organizacemi kritizoval nejasnou formulaci použitého protimafiánského ustanovení trestního zákona a vyzval k jeho novelizaci tak, aby sloužilo svému pravému účelu a nemohlo být dále zneužíváno.

Přelepovací akce byla součástí kampaně Rakouská ostuda, která si klade za cíl zvýšit povědomí o případu u mezinárodní veřejnosti na svých stránkách. V jejím rámci bylo také organizováno mnoho protestních akcí, například narušení zápasu Davis Cupu v Izraeli: „Naším cílem je, aby se celý svět dozvěděl, že Rakousko je země, kde politickým aktivistům hrozí až pět let vězení. Doufáme, že toto rakouskou veřejnost probudí,“ řekl Marek Voršilka, koordinátor kampaně Rakouská ostuda pro Českou republiku a Slovensko.

Minulý týden přelepili aktivisté cedule na hranicích s Českou republikou, Slovenskem a Slovinskem. Přelepené značky signalizují konec obce a mají přeškrtnuté slovo Právní stát/Rechtsstaat.      (Zdroj: Veľká Epocha)


11.10. 2010     Jedenáctého října 1424  zemřel u Přibyslavi, na počátku tažení husitských vojsk na Moravu, hejtman Jan Žižka z Trocnova.

V roce 1967 odstartovala kosmická loď Apollo 7 - první s lidskou posádkou v tomto projektu. tento let testoval loď na oběžné dráze kolem Země a jeho součástí ještě nebyl lunární modul. Byl to první let americké kosmické lodi, ze kterého se uskutečnil přímý televizní přenos.


AFIZ varuje klienty ..... V souvislosti se připravovanými změnami podmínek stavebního spoření jsme zaznamenali zvýšený zájem klientů o ukončování smluv. Především je třeba konstatovat, že i při snížení státní podpory a zdanění úroků bude mít stavební spoření při úložkách do 2.000,- Kč měsíčně stále podstatně vyšší výnos, než mohou nabídnout spořící či termínované účty. Pokud tedy klient aktuálně peníze nepotřebuje, měl by ukončení smlouvy o stavebním spoření pečlivě zvážit.

Ten, kdo se přesto rozhodne smlouvu ukončit, by měl věnovat zvýšenou pozornost nakládání s vybranými úsporami. Bohužel se na trhu objevují nepoctiví zprostředkovatelé, kteří klientům doporučují pomocí vybraných úspor předplatit zpravidla na dva roky vysoké pojistné na investiční životní pojištění. Příklad: klient vybere z ukončeného stavebního spoření 100.000,- Kč a je mu doporučeno uzavřít investiční životní pojištění s ročním pojistným 50.000,- Kč s tím, že si toto pojistné na dva roky předplatí z vybraného stavebního spoření. Výsledkem je, že po dvou letech nemá klient žádné prostředky, protože platby pokryly počáteční náklady pojistky, a navíc po něm pojišťovna logicky požaduje dalších 50.000,- pojistného ve všech dalších letech.

Je třeba si uvědomit, že investiční životní pojištění je dlouhodobý produkt a každý, kdo si je sjednává, by si měl stanovit jen tak vysoké pojistné, jaké bude schopen po celou dobu trvání pojištění platit. Také je nutné vzít v úvahu, že pojistné zaplacené v prvních letech pokrývá počáteční náklady pojistky a nevytváří proto žádný kapitál.

Členové AFIZ se od výše popsaných nepoctivých praktik důrazně distancují. „Všechny společnosti, které jsou členy AFIZ, mají vytvořeny interní kontrolní mechanismy, které jim umožňují neobvykle vysoké platby na pojistky uzavřené případně jejich spolupracovníky včas zachytit a u klienta ověřit, zda si je vědom všech okolností, spojených s uzavřením pojistky s vysokou platbou pojistného.“ vysvětluje Marta Gellová, generální sekretář AFIZ, a dodává: „Tyto kontrolní mechanismy ověřujeme u našich členů v rámci auditu, kterým musí každá společnost projít.“      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Kometa 103P/Hartley proletí v těsné blízkosti Země ..... Kometa v blízkosti mlhoviny Pacman (kometa je vpravo, mlhovina vlevo). Foto: Mgr. Martin Gembec, Jizerské hory. Na konci října nás čeká velmi blízký průlet periodické komety 103P/Hartley, který bude zároveň zblízka zkoumat vesmírná sonda Deep Impact vyslaná NASA. Kometa Hartley bude při tomto průletu velmi příznivě položená pro pozorování na noční obloze. Viditelná bude většinu noci vysoko nad obzorem. Kometa bude pozorovatelná v říjnu a listopadu 2010, kdy by mohla být slabě viditelná i pouhým okem na tmavé obloze, samozřejmě v přírodním prostředí bez světelného znečištění. Ve středu 20. října projde jen 0.12 astronomické jednotky (AU - jedna astronomická jednotka je přibližně 150 milionů km) od Země a 28. října projde přísluním, tedy bude nejblíže Slunci. Podobně blízké přiblížení komety k Zemi nastalo v posledních 15 letech pouze dvakrát, a to v roce 1996 (kometa C/1996 B2 Hyakutake 0.10 AU od Země) a 2006 (73P/Schwassmann-Wachmann 0.08 AU od Země).      (Zdroj: Astro)


Bible je produktem církve ..... Bible je produktem církve Odkud vlastně církev získala Bibli? Spadla z nebe, nebo má nějakou zvláštní cestu vzniku, nebo ji napsal nějaký moudrý spisovatel?

Na počátku Bůh vodil svůj lid po svých cestách. Staral se o něj a dával mu poznat sama sebe. Bůh, ve své lásce k člověku, chtěl, aby jeho starost o člověka byla zvěstována i dalším pokolením a v posledku všemu stvoření. Pro lid bylo přirozené, že si vyprávěl o Božím díle. Tak se stalo, že každá nová generace poznávala Boha nejen ze své zkušenosti, ale i z života svých Otců. Předávali si Boží zjevení. Nejdříve si o Božím jednání jen vyprávěli. Po nějaké době si mezi nimi Bůh vybral a uschopnil jednotlivce k tomu, aby jeho slovo napsali. Bůh sám se staral, aby napsali právě to potřebné a nic navíc. Na psaní každé jednotlivé knihy se většinou podílelo více lidí a v různé době.

A stejně tak je tomu s Novým Zákonem. Nový zákon vznikl jako výsledek Božího působení, v počátcích formování Církve. Bůh si obdobně jako u Starého Zákona vzbudil lidi, které Duchem Svatým uschopnil k zapsání toho co chtěl, aby bylo napsáno. Můžeme říci, že Bůh nejdříve napsal své slovo v životě lidí. Teprve pak bylo napsáno jako text. Bůh sám vepsal do srdcí lidí své slovo, které později bylo zapsáno i do knih Písma. Zkráceně můžeme říci, že Bible nevznikla mimo církev, ale uprostřed církve. Bible je "produkt" církve vedené Božím Duchem k sepsání tohoto díla. Bůh je ten od koho vychází iniciativa k napsání Bible. A výsledek této dlouhé cesty je Bible jak ji známe dnes.      (Zdroj: Víra)


Premiéra pro občanskou iniciativu: zákaz GMO .... Petice za Evropu bez geneticky modifikovaných plodin (GMO) dosáhla jednoho milionu podpisů a bude předána předsedovi Evropské komise Barrosovi. Oznámila to na svých stránkách organizace Greenpeace, která pěstování GMO dlouhodobě odmítá.

Opetici, která volá po zákazu pěstování nových geneticky upravených plodin v Evropě, jste mohli poprvé zaslechnout letos v březnu. Impulsem k jejímu spuštění totiž bylo rozhodnutí Evropské komise, které dalo zelenou ke kultivaci speciálně upravené brambory na území členských států EU (EurActiv 3.3.2010). Po geneticky modifikované kukuřici se Amflora, jak se tato odrůda brambory, která slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata, nazývá, stala druhou GMO, která se smí v EU pěstovat.

O to, aby se petice dostala do širšího povědomí Evropanů, se starala organizace Greenpeace. Organizátoři prozradili, že miliontý podpis se podařilo získat 28. září, a dodali, že tím „příval podpisů z celé Evropy ještě rozhodně nekončí“.

Petice s podpisy by v těchto dnech měla dorazit i k předsedovi Evropské komise Josému Manuelu Barrosovi. Organizátoři doufají, že dojde i na „osobní předávku“. Odhadují, že by se to mohlo podařit někdy v průběhu příštích týdnů.       (Zdroj: Agris)


Kde udeří příští zemětřesení? ..... Správné porozumění tomu, co přesně se děje v hluboko pod zemí během zemětřesení, by mohlo zachránit mnoho lidských životů. Vědci se proto snaží nevynechat jedinou příležitost, jak své znalosti zlepšit. Důležité poznatky přinesla analýza nedávné série zemětřesení ve východní Africe.

Oblast Afarské pouště ve východní Etiopii je známá především mezi paleontology a archeology. Nálezy, které zde byly v posledních několika desetiletích učiněny, měly zásadní význam pro rozpoznání detailů o evoluci lidského rodu. Toto místo je však pozoruhodné i pro geology - je totiž místem styku africké a arabské litosférické desky. Díky tomu zde poměrně často dochází k vulkanickým erupcím, která jsou provázena zemětřeseními. Tým pod vedením Iana Hamlinga z univerzity v britském Leedsu analyzoval 13 magmatických erupcí, k nimž zde došlo v průběhu let 2005 - 2009. Vědci ke svému překvapení došli k závěru, že erupce a zemětřesení neudeřily nahodile, ale byly vzájemně propojené tak, že dřívější ovlivňovaly místo i intenzitu úderů následujících. Pozdější menší zemětřesení podle nich vyvolal takzvaný přenos tlaku z jednoho velkého zemětřesení v září roku 2005. Dr. Hamling hýří optimismem: „Již nějakou dobu víme, že velká zemětřesení mohou spustit následující sérii zemětřesení menších. Až do dnešní doby jsme však pracovali na základě izolovaných případů. Náš objev by však mohl v budoucnu napomoci předpovědět, kde by mohla následná zemětřesení v budoucnu udeřit.“ Dodejme jen, že pro obyvatele postižených oblastí by to byla skutečně velká pomoc.      (Zdroj: 21@století)


Ve čtyřicátých letech američtí lékaři tajně infikovali stovky Guatemalců ..... Americká profesorka nedávno zkoumala staré spisy v knihovně a objevila dokumentaci, která dokazuje, že ve čtyřicátých letech minulého století američtí lekaři podporovaní státem úmyslně nakazili téměř sedm set nic netušících Guatemalců, včetně vojáků a psychicky nemocných pacientů, syfilisem. Infikace pacientů byla součástí vědeckého vyzkůmu, který měl zjistit působení penicilinu. Dosud není jasné, zda pacienti vůbec kdy byli z nemoci léčeni. Několik hodin poté, co byla tato zjištění zveřejněna, americký prezident Barack Obama vyjádřil guatemalskému prezidentu Álvaru Colomovi omluvu. Guatemalský prezident nazval tyto pokusy „zločiny proti lidskosti“. Prezident Colom také oznámil, že spolu s guatemalskou vládou nyní zjišťuje, zda mohou tento případ řešit u mezinárodního soudu. Zmíněný experiment, prováděný v Guatemale, je jen nejčerstvější z odhalených tajných lékařských pokusů na lidech prováděných se souhlasem americké vlády. Vedoucí této studie Dr. John Cutler se však také podílel na znamém případu pokusů naklinice v městě Tuskegee. Vědečtí výzkumníci pracující pro instituce americké vlády v ní čtyřicet let tvrdili pacientům černé pleti, že jsou léčeni na syfilis, i když ve skutečnosti jim naopak žádnou léčbu nepodávali, ale zkoumali dlouhodobý postup této nemoci v těle neléčených pacientů.       (Zdroj: AKT-INFO)


Budoucnost vzducholodí je ve hvězdách ..... Jejich provoz je levnější a ekologičtější než u klasických letadel, zvládnou přepravu mnohonásobně těžšího nákladu, nejsou závislé na letištích a na jeden zátah se udrží ve vzduchu celé dny.

Se vzducholoděmi se znovu počítá nejen v případě luxusních turistických cest, ale jejich kvality oceňuje i vojenský a kosmický průmysl.

Ve srovnání s proudovými letadly mají o 89 procent nižší spotřebu pohonných hmot, což by znamenalo velké snížení emisí," tvrdí americká nevládní organizace World Air League, která využití vzducholodí propaguje ve spolupráci s UNESCO. "V porovnání se silniční dopravou jsou emise nižší o 75 procent."

Oponenti ale říkají, že jde o údaje, které doslova plavou ve vzduchu. "Dopravní vzducholodi dnes existují jen na rýsovacích prknech nebo ve formě prototypů. Použitelná data pro vyhodnocení ekonomiky provozu prostě ne­existují," oponuje zpráva Barryho Prenticeho z Manitobské univerzity v Kanadě. I ona ale přiznává, že vzducholodě mají oproti letadlům nepřehlédnutelné přednosti: udrží se ve vzduchu i bez síly motoru, nejsou závislé na letištích, vytrvalost letu se nepočítá na hodiny, ale na dny, na dopravu stejného nákladu spotřebují mnohem méně paliva.

Přesto ale moc vzducholodí na obloze vidět není. Zatím poslední studenou sprchou pro jejich příznivce bylo zářijové rozhodnutí společnosti Boeing ukončit financování vývoje stroje SkyHook. Mělo jít o velkou vzducholoď pro přepravu těžkých nákladů do nepřístupných oblastí, s jejímž projektem přišla kanadská firma SkyHook International. Ta ale svůj záměr přesto neodpískala, jen oznámila, že uvedení do provozu se tím oddálí.

Představte si, že byste při letu přes Atlantik měli k dispozici vlastní pokoj s umyvadlem, za jeho dveřmi by na vás čekala restaurace a bar i možnost procházet se po prosklené palubě s vyhlídkou na velryby hrající si v moři pár set metrů pod vámi. V palubní kuchyni by pro vás pracovali ti nejlepší kuchaři, sprcha by byla naprostou samozřejmostí. Nejde o utopii: přesně to si užívali cestující ve 30. letech 20. století na palubě obří transatlantické vzducholodě Hindenburg. Byl to spíš létající hotel než stroj - a na to část nadšenců sází.

Jedním z nich je i francouzský návrhář Jean-Marie Massaud, který o svém projektu Manned Cloud prohlásil: "Chci turistům nabídnout možnost vidět fantastické krajiny, aniž by se museli ubytovávat v tamních špinavých hotelech." Jeho létající loď má být dlouhá téměř 220 metrů a plout po obloze rychlostí 280 km/h. Poskytla by luxusní ubytování 40 pasažérům a nechyběla by ani tělocvična či knihovna. Do vzduchu by se stroj měl vydat okolo roku 2020, zatím ale existuje pouze v podobě působivých počítačových vizualizací.      (Zdroj: Enviweb)


Bůh ti posílá anděly. Ale i ty sám jím můžeš být. ..... Potkal jsem již spoustu andělů. Často na ulici, v lidském hemžení. Najednou tu byli, podali mi ruku, rozřešili problém a zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování. Ano, na světě jsou ještě andělé. Ale přesto by jich mělo být ještě víc, když se tolik lidí potýká s problémy všeho druhu. Ale oni nepřicházejí ani za peníze ani na objednávku.

Andělé jsou lidé, kteří vyzařují světlo. Kde oni jsou, tam je světlo a jasno. Andělé jsou lidé, kteří dostali něco z původní rajské radosti. Věř mi, andělé jsou bytosti z masa a krve, kteří jakýmsi neviditelným způsobem udržují svět v rovnováze. Skrze ně pociťujeme ono tajuplné dobro, které lidí chtějí dosáhnout. je v nich postižitelná láska, s kterou by tě chtěli obejmout.

Máš problém. Nemůžeš dál. Nejde to. Už jsi hotov. tu někdo, dík neviditelné anténě, dostane vnuknutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz jít za tebou, pomoci ti, potěšit tě, ukázat řešení, dát ti radu, udělat rozhodný krok. Potom řekneš: "Ty jsi anděl!" Tma se prosvětlila, starost zmizela, život jer zase plný jasu.       (Zdroj: Pastorace)


Prodej ananasů se u nás i v EU stále zvyšuje, sklízejí je nádeníci za otřesných pracovních podmínek ..... Billa, Penny, Tesco, Kaufland, Lidl, Albert nebo Makro – všude tam jsou u nás k dostání ananasy. Spotřeba tohoto tropického ovoce stoupá v EU každý rok v průměru o 12 procent . Asi 75 procent ananasů dovezených do EU pochází z Kostariky, kde se pěstují za otřesných podmínek. Na alarmující situaci v obchodu s ananasy a banány (banány jsou nejprodávanějším ovocem na světě a jejich pěstování je spjato s podobnými problémy) hodlá upozornit mezinárodní kampaň Make Fruit Fair!, která je čerstvě před spuštěním. V České republice se do kampaně s její českou verzí zapojilo občanské sdružení Společnost pro Fair Trade.

Podmínky na kostarických ananasových plantážích jsou již mnoho let terčem ostré kritiky ze strany mezinárodních odborových svazů a lidskoprávních organizací. „Lidé v České republice mají o pěstování ananasů jen velmi málo informací,“ říká Kateřina Havránková ze Společnosti pro Fair Trade. Sdružení chce právě na Světový den důstojné práce – 7. října – upozornit na to, že tisíce lidí v rozvojovém světě si o důstojné práci, jak ji známe my, může nechat jen zdát. „Zaměstnanci ananasových plantáží často nedostávají ani základní mzdu, pod výhrůžkami se nesmějí organizovat v odborech, při práci s agrochemií nedostávají žádné ochranné pomůcky a jsou zneužíváni dalšími způsoby,“ popisuje Kateřina Havránková.      (Zdroj: Econnect)


Do důchodu v sedmdesáti! A za poloviční penzi, ještě bych navrhl premiérovi ..... A je to tady. Pan premiér Nečas nejednou veřejně prohlásil, že se nenechají, tedy rozuměj vláda, vydírat, že se nenechají zastrašovat (demonstracemi, manifestacemi, příp. stávkami), omezovat v rozhodování atd. Na druhou stranu již po několikáté vyhrožuje občanům, že pokud se nepodvolí všem krokům vlády, postihne je, obrazně řečeno, „trest Boží“. Jinými slovy, že se dostaneme do pekel (viz jeho „cesta do pekel“, pokud nebude provedeno úsporné opatření dle ODS), tedy do situace Řecka. Proto je nutné neohlížet se doprava, (natož) doleva, neremcat a držet hubu a krok a jít hledat hřebík, kterým si budeme dělat další dírky do opasku, aby nám po všech těch opatřeních nepadaly „gatě“! Aby tomu nebylo málo, další formou zastrašování občanů je jeho prohlášení, že se půjde do důchodu v sedmdesáti letech. Mne se to naštěstí již netýká, já si svůj důchod od šedesáti let se svými necelými deseti tisíci užívám „plnými“(!) doušky a k „úplní spokojenosti“(!), ale z vlastních zkušeností bych k tomu chtěl pár slov a připomínek říci.       (Čtěte v Britských listech)


08.10. 2010     Osmý říjen je Mezinárodním dnem boje proti popáleninám; byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy.

Na devátý říjen připadá Den Světové poštovní unie (Světový den pošty) -  slaví se v den jejího založení v roce 1874.

Desátého října se slaví Světový den duševního zdraví - byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví. Zároveň je tento den Evropským dnem proti trestu smrti.


Socialistický kapitalismus jako řemen ..... Scény, jaké asi lidé nečekali, když v listopadu 1989 zvolili klíči ... Právo publikovalo před nedávnem (11.9.) dopis čtenáře živnostníka Romana Ramacha, který nazvalo "Přemluv bábu - následky". Praví se v něm:

"Dnes ráno jsem šel do lékárny. Přede mnou ve frontě stála starší paní, zhruba sedmdesátiletá. Jen ukázala lékárnici recepty, tak jí paní magistra ihned upozorňovala, že léky strašně zdražily.

Viděl jsem, jak paní (babička) bledne a její ruce se začínají třást. Když jí pak lékárnice řekla, že musí doplatit 1985 Kč, tak se paní musela zachytit pultu a rozplakala se.

V ten moment jsem se začal stydět - volil jsem ODS, v minulosti jsem přemluvil dědečka, aby ji volil také, a on to pro mě udělal, protože mě má rád. Stydím se pořád a nemohu se toho pocitu zbavit. Říkám si, proč se nestydí premiér se svou vládou, proč se nestydí poslanci a senátoři."

Musím říci, že si tedy Češi nechali ve své zemi zavést socialistický kapitalismus s jak břitva. Přesně řečeno: zkombinovali kapitalistickou volnotržní společnost s bolševickým individualismem a jeho absolutním sobectvím - naprostým nezájmem o osud spoluobčana - ať zhebne! Musím říci, že jsem se za třiatřicet let života v britském kapitalismu s takovouto brutalitou nesetkal nikdy. Velmi pochybuju, že existuje kdekoliv jinde v Evropě. To je brutalita hodná třetího světa. (V Británii mají důchodci léky v lékárně samozřejmě zadarmo. 1985 Kč, to je tak cena nákupu potravin v supermarketu pro čtyřčlennou rodinu na čtrnáct dní. Aspoň tedy v Británii.)

Není tohleto už opravdu hranice, kdy přestává všechno? Neměli by občané už přece jenom povstat od svých "od svých zaručeně spolehlivých aut, manželek a televizorů"? Budete mít, přátelé, to, co trpně snášíte. Do té doby, dokud to budete snášet.       (Zdroj: Britské listy)


Kometa 103P/Hartley přilétá ..... Krátkoperiodická kometa 103P/Hartley zažije v roce 2010 mimořádně příznivý návrat ke Slunci. Kometa je již v současnosti na hranici pozorovatelnosti pouhým okem. K jejímu sledování je však potřeba velmi tmavou oblohu neznehodnocenou světelným znečištěním. Pravá krása vlasatice vynikne teprve v malém dalekohledu s širokým zorným polem.      (Bližší údaje a mapu, kde pozorovat, najdete na stránkách AstroVM)


Obsah „éček“ v balených salámech ..... SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s provedlo průzkum, ve kterém se zaměřilo na balené salámy a zjišťovalo, jaké přídatné látky, lidově nazvané „éčka“, obsahují. Nikdy v historii se totiž nepoužívalo tolik přídatných látek jako nyní. Jsou však takové látky bezpečné a zdravotně nezávadné?

Přídatné látky plní v potravině vždy určitou funkci (barviva, konzervanty, atd.). Jako pozitivní při jejich používání lze hodnotit bezpečnost potravin a delší trvanlivost, jako negativní se může projevit nežádoucí účinek na lidské zdraví a rovněž „uměle vytvořená potravina“, která se odlišuje chutí, vzhledem i objemem.

„Většina éček je neškodných a některé jsou dokonce prospěšné pro naše zdraví. Některá éčka však mohou člověku škodit,“ říká Mgr. Petr Týfa, šéfredaktor SOS magazínu a autor průzkumu, a dále varuje: „Nepříznivé vlivy mohou mít například na alergiky, astmatiky, těhotně ženy či malé děti. Některé z nich se mohou dokonce podílet na vzniku vážnějších onemocnění. Bohužel i řada takovýchto látek, jak náš průzkum prokázal, se v salámech zcela běžně objevuje.“

Výsledky průzkumu, jehož celkový vzorek obsahoval 23 nejčastěji prodávaných balených salámů, jsou opravdu alarmující. Zarážející je již skutečnost, že kromě jediného produktu všechny obsahují jednu, či více přídatných látek. Většina z nich pak obsahovala právě ty látky, které mohou za určitých podmínek vážně škodit lidskému zdraví.

Kompletní výsledky průzkumu včetně popisu škodlivých látek a jejich možných účinků, které balené salámy obsahují, budou zveřejněny v novém čísle SOS magazínu, který vychází 15. října 2010.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Necháte se okusovat larvami? .....  Je to šok: Začíná vám odumírat noha, objeví se zlověstný kus mrtvé tkáně. Známá antibiotika už nezabírají. Ani chirurgové neznají jiné řešení než končetinu amputovat. Poslední nadějí se stávají larvy zvláštních much. Souhlasíte, protože už jinou šanci nevidíte!

Z malého kontejneru se na sterilní gázu o rozměrech 10 x 10 cm pomocí fyziologického roztoku vyplaví asi 300 larviček některého z druhů dvoukřídlého hmyzu, které se k tomuto účelu používají, dlouhých cca 1,2 mm.

Gázu odborníci přiloží na ránu a při okrajích hermeticky zajistí, aby larvy nemohly unikat do okolí. Larvy máte v ráně jen tři až čtyři dny, kdy – podle svého prahu bolesti – můžete cítit svědění, mít stále větší pocit, že se v ráně cosi hýbe. Potom ošetřující lékař vlhkou gázu sejme. Nevěříte svým očím – rána je zcela vyčištěna, mrtvou tkáň larvičky zlikvidovaly! Přitom se jejich objem zvětší až desetinásobně.

Moderní alternativní léčebnou metodu u nás před pár lety oživil MUDr. Karel Novotný z Oddělení kardiovaskulární chirurgie Fakultní nemocnice Motol v Praze. Na začátku všeho byl muž v kritickém stavu, kterého na jeho pracoviště přivezli. Celé dva měsíce předtím mu jinde vyřezávali z nohy odumřelou tkáň. MUDr. Novotný pro 21. STOLETÍ přiblížil dramatické okamžiky. Podle MUDr. Novotného již hrozila amputace. V téhle situaci stáli lékaři před rozhodnutím, zda budou muset dělat další nářezy, kterými by nohu zase nějakým způsobem poničili, anebo se zbytky nekróz (odumřelé tkáně) pokusíme odstranit nějakým jiným způsobem.

Úspěch přinesla šťastná náhoda

„Já si vzpomněl na dobu, kdy jsem ještě pracoval na ortopedii nemocnice v Benešově u Prahy. Zdejší výborný primář Vrabec mi vyprávěl, jak k němu přivezli bezdomovce, který měl nohu zabalenou do novin. Když je rozbalil, papír šustil larvami, ale muž měl bércový vřed, který byl úplně nádherně vyčištěný. To mi teď sepnulo, dal jsem si to dohromady a začal pátrat, zda se někde larvy využívají.“ Zatelefonovali do Walesu, kde v té době byla jediná, momentálně dostupná, líheň larev. Do týdne je chovatelé poslali. MUDr. Novotný: Ještě ten den jsme postiženému pánovi larvy nasadili. Za čtyři dny mu mrtvou tkáň vyčistily tak, že jsme ho mohli pustit domů. To pro nás bylo něco neuvěřitelného.“      (Zdroj: 21@století)


Lingvisté našli neznámý jazyk. Mluví jím tisíc lidí ..... Na světě existuje téměř sedm tisíc známých a popsaných jazyků. Kupodivu ale stále i jazyků, o nichž zatím kromě těch, kteří jimi hovoří, nikdo neví.

Dvojice amerických lingvistů ke svému překvapení objevila zatím nezdokumentovaný jazyk v odlehlé oblasti na severovýchodě Indie.

Jedná se o jazyk Koro, který používá asi tisícovka lidí v indickém svazovém státě Árunačalpradéš. Patří do skupiny tzv. Tibeto-barmských jazyků a existuje jen v hovorové podobě. Žádné psané texty nejsou.

Lidé hovořící jazykem Koro bydlí v malých vesnicích, přilepených těsně k indickým hranicím s Čínou a Nepálem. Žijí ve velmi prostých podmínkách, jsou to lovci i zemědělci.      (Zdroj: Aktuálně)


Čmeláky ohrožují příbuzenské sňatky ...... Příbuzenské sňatky nemají fatální následky jen pro lidi, ale také pro čmeláky mechové (Bombus muscorum) žijící na skotských Hebridách.

Tamější populace se stala v důsledku páření příbuzných jedinců geneticky „jednobarevnou“ a to se začíná projevovat na její životaschopnosti. Čmeláci z Hebrid jsou zvýšeně náchylní ke střevním parazitům. Vyskytuje se mezi nimi také stále více neplodných samců.

O neradostné situaci čmeláků mechových referovala na konferenci pořádané Britskou ekologickou společností Penelope Whitehornová z University of Sterling. Podle Whitehornové naznačuje úpadek čmeláků na Hebridách hrozbu, která visí nad těmito důležitými opylovači i na Britských ostrovech a na evropském kontinentu.

Lidskou činností se životní prostor čmeláků stále zmenšuje a „drobí se“. I na pevnině tak vznikají malé „ostrůvky“, kde se čmeláci páří mezi sebou. Jejich genetická pestrost se pomalu ale jistě vytrácí a nad čmeláky se vznáší Damoklův meč degenerace.     (Zdroj: VTM Science)


Fallúdža je horší než Hirošima ..... Tato informace je příliš závažná na to, aby byla zaznamenána jen písemně... A toto je jen spěšně napsaný komentář.

Šlo o rozhovor pro televizi Al-Džazíru, vedený Ahmadem Mansúrem s profesorem Chrisem Busbym. Profesor Busby je ředitelem organizace Green Audit (zabývá se kontrolou a zveřejňováním negativního dopadu zásahů vlád a nadnárodních společností na přírodu a zdraví obyvatel - pozn. překl.) a vědeckým poradcem Evropského výboru pro radiační riziko. Chcete-li se o Busbym a jeho práci dozvědět více, zadejte v Google: Chris Busby uran (nebo zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby - pozn. překl.)

Busby zveřejnil několik článků o radiaci a kontaminaci uranem v zemích jako jsou Libanon, Kosovo, Gaza a samozřejmě i Irák.

Povím vám o svých nedávných zjištěních, která odvysílala televize Al-Džazíra. Jak někteří z vás ví, Fallúdža je zakázané město. V roce 2004 bylo intenzivně bombardováno bombami s ochuzeným uranem a bílým fosforem, a poté se stalo zakázanou zónou - což znamená, že loutkové orgány stejně jako američtí okupanti zde neumožňují provádět žádné studie. Fallúdža je uzavřena.

Je zřejmé, že Američané i Iráčané zde něco vědomě skrývají před veřejností. A proto se profesor Busby rozhodl prozkoumat, co se ve Fallúdže v roce 2004 stalo.

Jeho předběžné výsledky budou zveřejněny příští týden - snad. Profesor Busby se při přípravě svého projektu setkal s mnoha překážkami. Jemu ani žádnému členu jeho týmu nebylo dovoleno vstoupit do Fallúdže a mluvit s lidmi. Když mu tedy byly hlavní dveře do města zavřeny, pokusil se najít nějaké jiné. A podařilo se mu to.

Shromáždil tým Iráčanů, aby pro něj ve Fallúdže prováděli výzkum. Tento výzkum se zabýval 721 fallúdžskými rodinami, celkem tedy 4 500 lidmi, žijícími v oblastech s různou úrovní radiace. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou - stejným počtem rodin žijících v nezamořených oblastech v jiných arabských zemích - Kuvajtu, Egyptě a Jordánsku.      (Podrobný rozbor je uveden na stránkách Czech Free Press)


I vy unesete 170 kilo ..... Exoskelety jsou strojové konstrukce těsně napojené na lidské tělo. Člověk díky nim podává neuvěřitelné výkony.

Exoskelety nejsou jen doménou sci-fi příběhů. Už řadu let je vyrábějí některé vojenské a další speciální firmy. Jenže donedávna moc použitelné nebyly. To se ale teď mění.

S druhou generací svého exoskeletu typu XOS přišla americká firma Raytheon. Technologii získala v rámci nedávné akvizice firmy Sarcos. První generace výrobku je stará už 3 roky a je poměrně těžká, energeticky náročná a schopnosti lidských svalů zesiluje pouze v poměru 6:1. Např. břemeno o váze 60 kilogramů by operátor uvnitř exoskeletu cítil jako desetikilogramové.

Nová generace exoskeletu už zesiluje v poměru 17:1. Operátor tedy biologicky zvedne 10 kilogramů, reálně ale díky exoskeletu zvedá 170 kilogramů. Tento exoskelet má také 2x menší spotřebu energie a jeho vlastní hmotnost je 89 kg, tedy o 10 % méně než u první verze.

Zkušební operátor stroje ukázal obdivuhodné výkony - mechanickou rukou exoskeletu přerazil 4 za sebou ležící prkna o tloušťce 2,5 cm, pohodlně zvedl náboj o hmotnosti 90 kg. Předvedl také několik kousků s fotbalovým míčem. Exoskelet tvoří pokročilá soustava nosných prvků, senzorů, servomotorů, regulátorů a hydrauliky. Všechno pohání spalovací motor na kapalné palivo, jeho nádrž stačí na 24 hodin práce.

Aplikace "silového obleku" jsou nasnadě. Exoskelet se bude využívat např. ve vojenství a na stavbách. Při zdvihání břemen střední velikosti vyjde jeho nasazení levněji než použití těžších stavebních strojů. Práce v exoskeletu přitom bude přesnější, rychlejší a intuitivnější - člověk totiž vykonává přirozené lidské pohyby a exoskelet je pouze kopíruje. Jeden pracovník v exoskeletu tak nahradí několik dělníků, kteří exoskelet nemají.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Vykořisťování Země (Devour the Earth) ..... Trpící zvířata a bezohlední lidé, konzumace masa, zamořování vody a půdy, kyselé deště, ničení lesů, trpící moře, zdraví, blahobyt a mnoho dalšího v tomto dokumentu...      (Film v délce 22 minut můžete s českými titulky shlédnout na stránkách Esoterikweb)


Expedice do nitra egyptské pouště potvrdila místo dopadu meteoritu, píše ScienceDaily ..... Je to už pár tisíc let, co rychlostí 12 000 kilometrů v hodině narazil desetitunový meteorit do zemského povrchu v místech, která dnes nazýváme Saharskou pouští. Jsou to teprve dvě léta, co geo-historikové a mineralogové s pomocí programu GoogleEarth narazili na pravděpodobné místo dopadu, kráter nazývaný Kamil. A je to pár měsíců, co expedice výzkumníků dorazila na určené místo a sběrem vzorků potvrdila, že výzkum dopadu vesmírných těles lze uskutečnit i s pomocí takových prostředků, jako je GoogleEarth, píše server ScienceDaily. ...

... Kovový meteorit o průměru 1,3 metru vážící kolem deseti tun vyhloubil do povrchu Země kráter o hloubce 16 a šířce skoro 45 metrů. „V dávné době musel být záblesk dopadu vidět z okruhu tisíce kilometrů,“ popisuje místo objevu astrofyzik DiMartin. Na místě odborníci z expedice provedli sběr téměř 1000 kg vzorků meteoritu, včetně masivního 83 kilogramového odštěpku. „Nálezy demonstrují, že kovové meteority o váze kolem deseti tun neshoří v atmosféře ani se nerozpadnou, ale dopadají za exploze na povrch a hloubí krátery,“ shrnuje současné poznání Detlef Koschny, vedoucí výzkumného programu NEO (Near Earth Objects, Zemi blízkých těles).       (Zdroj: Ecomonitor)


07.10. 2010     Sedmého října nastává ve 20:44 LČ první podzimní Novoluní.

Na druhý říjnový čtvrtek již deset let připadá Světový den zraku.

Toho dne roku 1769 James Cook, anglický mořeplavec, doplul jako druhý Evropan k Novému Zélandu a zahájil jeho spojení se světem.

Sedmého října roku 1904 vyzdobil Jára Cimrman stěny lokálu U Sirotků v Liptákově svými nápisy - za jedno pivo jeden nápis: Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích, Varuj se hazardu vzpomeň si na Jardu!, Nechoďte na dvorek vzadu je záchodek, Sirotek je naše máma, Nový York a Liptákov - mé obce nejmilejší, Do hospody s umytýma nohama, Teplé pivo je horší než studená Němka a Chlast - slast.


Může se řidič opít nealko pivem? Soud rozhodl, že ano ..... Brno - Výmluva řidičů na to, že malé množství alkoholu v jejich krvi způsobilo vypití několika nealkoholických piv, už nikdy před úřady neobstojí. Nejvyšší správní soud rozhodl důležitý spor, v němž šlo to, jak potrestat řidiče, jemuž při kontrole naměřili v krvi 0,24 promile alkoholu. Tvrdil, že pil jen nealkoholické pivo.

Klíčovým faktem přitom bylo, že alkohol v jeho krvi jen nepatrně překročil hranici 0,20 promile stanovenou státem jako pozitivní důkaz pití alkoholu.

"V obecné rovině nejde vyloučit, že naměřená hladina alkoholu je zapříčiněna požitím více nealkoholických piv. Nealkoholická piva obsahují určité množství etylalkoholu. Právě z tohoto důvodu je však nutné považovat je (při nemírné konzumaci) za alkoholický nápoj," uvedli soudci v rozsudku.      (Zdroj: Aktuálně)


Nobelova cena v oblasti fyziky za rok 2010 ..... ...byla udělena dvojici fyziků, kteří odhalili téměř zázračné vlastnosti monoatomární uhlíkové vrstvy – grafenu.

Kungliga Vetenskapsakademien, tedy švédská Královská akademie věd udělila letošní Nobelovu cenu za fyziku dvěma vědcům z britské University of Manchester. Jsou to:

Andrej Geim a Konstantin Novoselov, kteří byli oceněni za „přelomové experimenty týkající se dvojrozměrného materiálu grafenu“

Za letošní nobelovku oba její čerství nositelé vděčí jedné z nejběžnějších látek kolem nás i ve vzdáleném vesmíru, uhlíku. Navíc jeho velmi úsporné formě, ve které jsou jednotlivé atomy uspořádány do šestiúhelníků tvořících v podstatě dvojrozměrnou vrstvu o tloušťce jednoho atomu. Fyzikům se podařilo prokázat, že tento neobyčejný materiál, grafen, má i neobvyklé vlastnosti, vyvěrající z tajemných hlubin kvantového světa.

Grafen je vskutku obdivuhodnou látkou. Je nejtenčí, ale i nejpevnější (v propočtu na tloušťku). Je vynikajícím vodičem elektřiny a v přenosu tepla nemá konkurenta. Grafenová monovrstva je zcela průhledná, ale její hustota nedovolí proniknout ani malým atomům helia.

Geim a Novoselov první miniaturní kousek grafenu získali z běžné tuhy (grafitu). Pomocí obyčejné lepicí pásky se jim podařilo oddělit drobounký plátek, jakousi „vločku“ grafitové jednoatomární vrstvy, což je vlastně grafen. V té době málokdo věřil, že tak tenké krystalické materiály mohou být stabilní.      (Dále čtěte na stránkách OSEL)


Spočítejte si, koho volit ..... Jak při volbách do pražského zastupitelstva vybrat stranu, která bude nejlépe reprezentovat vaše názory? Ode dneška si mohou Pražané svou volbu doslova spočítat předem. Nevládní organizace Arnika a Inventura demokracie spolu se serverem Kohovolit.eu spustily předvolební kalkulačku. Otázky se zaměřují na rozpočet a rozvoj Prahy, územní plán, veřejné zakázky a principy demokratického rozhodování zastupitelstva. Jednotliví kandidáti na politické funkce v uplynulém měsíci vyplňovali podrobný dotazník a právě jejich odpovědi se staly základem pro předvolební kalkulačku.

„Málokdo podrobně pročítá programy politických stran a předvolební hesla jsou zase příliš obecná a nic neříkající. Kalkulačka voličům usnadní orientaci a během pár minut porovná postoj různých stran k zásadním otázkám,“ vysvětluje hlavní motiv pro spuštění kalkulačky Lukáš Matějka, poradce Centra pro podporu občanů z Arniky.

Voliči v kalkulačce najdou pestrý mix dvaatřiceti otázek týkajících se například výstavby Kaplického knihovny, rozšiřování ruzyňského letiště, výstavby na zelené louce, bezdomovců, evidence zeleně, financování divadel, zadávání veřejných zakázek nebo zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů. V závislosti na odpovědích kalkulačka lidem spočítá, která politická strana je jim názorově nejbližší. Celá akce zabere zhruba deset minut.      (Zdroj: Arnika)


Příspěvky na péči u prvních stupňů budou opět nižší ..... Pod záminkou nevyhnutelných škrtů jsou opět ořezáváni zdravotně postižení. Opět přišli na řadu ti méně silní, opět se vláda nestydí a obírá tu část obyvatel, u kterých bude nejmenší náznak odporu. Společnost se v současnosti ani trochu nezajímá o to, co se děje se zdravotně postiženými. Nedá se hovořit o ničem jiném, než o totálním rozkolu sociálního cítění v soukolí veřejnosti.

Škrtá se od stolu nad nějakými čísly. Pravice na vládních pozicích se bojí připustit, že je skupina zdravotně postižených nejvíce ohrožena. A tak vážení stoupenci 1. stupně soběstačnosti budete platit za chyby vlády a politiků. Není přeci možné, aby někdo vzal vás – takové nuly – na milost. Prostě ve jménu škrcení státního rozpočtu jste nyní škrceni i vy.

Jak je možné, že vláda tak kulturního národa se může zachovat jako nejhorší nepřítel. Jsou to již tři roky, co se příspěvek na péči vyplácí. Za tu dobu se stalo mnohé. Handicapovaní tento příspěvek užívají v souladu se zákonem, tedy nakupují si za něj sociální péči (pomoc s nákupy, pomoc s osobní hygienou, dovoz obědů, asistence při jednání s úřady, asistent, pomoc s úklidem...), pouze ministerstvo sociálních věcí na základě nesmyslných lobbyistických tlaků ze strany poskytovatelů takovýchto sociálních služeb tvrdí opak. Podle nich je příspěvek zneužíván. Při každé takovéto interpretaci se musím smát.

Ještě nikdy nebylo dokázáno, že takovýto příspěvek byl zneužit. Jsou to jen pouhé propagandistické povídačky ministerstva, nejsou ničím doloženy. Příspěvek na péči je rozdělen na čtyři stupně, každý stupeň má svou výši příspěvku. První stupně mají přiznáno měsíčně 2 000 Kč, druhé stupně 4 000 Kč, třetí stupně 8 000 a poslední čtvrtý 12 000 Kč.

Nyní prý pro svůj počet členů je škrcen a krácen 1. stupeň postižení. 113 000 postižených nyní leží politikům v žaludcích. TOP09 by je klidně nejradši zrušila. Právě na prvních stupních je nejvíce vidět, jak je věc postižených zanedbávána všemi politickými stranami. Do prvních stupňů nepatří totiž jen zdravotně postižení lidé, ale také důchodci, kteří jsou nepohyblivými díky stáří. Rovných 50 % z takto obrovského počtu zaplňují důchodci, kteří jsou nepohybliví jen z důvodů věku. Sami politici dopustili takovouto devalvaci prvních stupňů. Nyní alespoň mají metlu na nás zdravotně postižené.      (Dále čtěte v britských listech)


Rakytník řešetlákový: utajená vitaminová bomba ..... Snažíte se zvýšit odolnost svého organismu pomocí běžně prodávaných, uměle vyrobených, „průmyslových“ vitaminů a minerálů? Připadá vám, že zásobit tělo přírodními vitaminy a zdraví prospěšnými látkami je podmíněno konzumací kilogramů ovoce a zeleniny? Objevte s námi účinky rakytníku řešetlákového, jehož plody jsou přirozeným koncentrátem řady nejdůležitějších vitaminů.

Léčivý rakytník má dlouhou historii ... Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) je jednou z nejstarších bylin, kterou člověk používá k léčení. Záznamy o jejích léčebných účincích vedou až do starého Řecka. Odtud také pochází její název – Hippophae, který v překladu znamená třpytící se kůň. Staří Řekové totiž zaznamenali, že koně pasoucí se v oblasti, kde rostl rakytník, dobře prospívali a jejich srst dostávala lesklý nádech.

Rakytník řešetlákový je trnitý keř se zelenostříbrnými listy, který dorůstá velikosti 1,5 až 2 metry. Pochází z oblastí severovýchodní Asie, jeho původním domovem je Čína, Kavkaz, Mongolsko, Nepál, Indie, ale také Sibiř. V současnosti je rozšířený po celé Evropě.

U nás se rakytník používá většinou jako okrasný keř nebo jako rostlina zpevňující náspy u silnic. Mimořádné léčivé účinky rakytníku byly ještě donedávna přehlíženy.

Výsledky klinických výzkumů, kterým byl rakytník podrobován až v posledních deseti letech, však jasně ukazují, že se jedná o mimořádně cenný přírodní zdroj širokého spektra vitaminů, minerálů a dalších látek s příznivým efektem na lidský organismus.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Tučňáci vždycky nenosili frak ..... Při vyslovení slova tučňák každému okamžitě naskočí pták „oblečený“ v černobílém fráčku. V Peru však byly nedávno objeveny ostatky obrovského třetihorního tučňáka, jehož peří mělo barvených odstínů podstatně více.

Velikostním rekordmanem mezi dnešními druhy tučňáků je milovník antarktického chladu, tučňák císařský. Paleontologům se však podařilo objevit již několik fosilních druhů, před jejichž velikostí dnešní až 115 cm dlouhý druh vypadá jako mladší bratříček. Během třetihor žily na Zemi i druhy, které dosahovaly délky přes 150 cm. Mezi takové obry patřil i druh Inkayacu paracasensis, který byl americkým paleontology nedávno objeven v Peru. Největší zvláštností objevu však nebyla tučňákova velikost. Spolu se zbytky kostry nalezli vědci i zbytky jeho peří, především drobné částečky obsahující pigmenty, takzvané melanozomy. Když tyto zbytky podrobně prozkoumali, došli k závěru, že v peří dávného druhu byly melanozomy jednak větší, jednak podstatně koncentrovanější, než u druhů dnešních. Z tohoto faktu pak dokázali vyvodit poznatky jak o barvě peří, tak o jeho dalších fyzikálních charakteristikách. Namísto dnešních obvyklých barev tučňáků, tedy kombinace černé s bílou, byli eocénští obři zbarvení do červena, hněda i šeda, a to i v dospělém věku. Přítomnost většího množství melanosomů však měla na kvalitu křídel ještě další vliv. „Melanin přispívá k odolnosti vůči lámání, což je u materiálu jako je peří velmi důležitá vlastnost,“ popisuje jedna ze spoluautorek objevu, paleontoložka Julia Clarkeová z University of Texas.       (Zdroj: 21@století)


Z Facebooku je ještě větší Velký bratr ..... Facebook představil dlouho očekávanou službu Places. Pronikl tak do oblasti geolokačních služeb, které doposud kralují sociální sítě Foursquare a Gowalla a o které panují pochybnosti, nakolik je lukrativní tržní nikou a nakolik doménou poblázněných nerdů.

Uživatelé Facebooku mají nyní možnost prostřednictvím mobilního telefonu zveřejnit na zdi svou aktuální polohu přímo volbou místa, v němž se nacházejí. Tedy zatím jen v případě, že mají iPhone s instalovanou aplikací nebo chytrý telefon s podporou HTML5 – a také jen v případě, že se nacházejí v USA.

Uvidí také všechny osoby, které odeslaly echo o své poloze a nachází se ve stejné oblasti, tedy za předpokladu, že předtím souhlasily s tím, aby jejich aktuální poloha byla veřejná. Starší lokační služby Foursquare, Gowalla nebo třeba Yelp nevnímají Facebook Places jako hrozbu, ale spíše jako doplněk k vlastním službám a další distribuční kanál.

Přihlášení do těchto služeb se uživatelům Facebooku bude též nově zobrazovat na zdi. Jinými slovy udaná poloha například prostřednictvím Gowally se automaticky objeví na Facebooku. Opačně to ale zatím možné není. Kritika nové služby od ochránců soukromí na sebe nenechala dlouho čekat.

Nelíbí se jim například, že uživatelé mohou jednoduše označovat i polohu svých přátel. Ti sice mají možnost zobrazování polohy na svém profilu zabránit, ale tento proces je zbytečně zdlouhavý a komplikovaný. Podobné je to s poskytováním informací třetím stranám. Po zaregistrování jsou totiž data o poloze, při standardním nastavení, automaticky poskytnuta nejen vašim aplikacím, ale i aplikacím vašich přátel.

Je ale třeba připustit, že Facebook Places dělají lépe a snadněji to, co uživatelé Facebooku dělali již dávno: prozrazují veřejnosti, kde jste a co děláte.      (Zdroj: VTM Science)


Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi  ..... Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. Boží slovo se děje, když někdo opakovaně a se zájmem Bibli čte. Zjednodušeně řečeno: Boží slovo je událost, nikoliv zápis.  Když čteš Bibli se zájmem nalézt Boží slovo, v určitém momentu se v tobě stane. To není dopředu vypočitatelné. To se nedá dopředu naplánovat ani odhadnout. Bůh je ve vztahu k nám vždy svobodný, vždycky nás překvapí jako emauzské učedníky: „Byl s námi, a my jsme jej nepoznali!“      (Zdroj: Víra)


Vědci z Brna zkoumají využití byliny lupiny v jídelníčku lidí ..... Vědci z brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU), kteří hledají alternativy pro živočišnou produkci potravin, zkoumají možnosti většího zařazení bobů lupiny na jídelníček zvířat, ale i lidí. Pro zkušenosti jeli do Austrálie, která je největším exportérem lupiny. Luštěnina, která se pěstovala už před staletími, má podobné vlastnosti jako sója, v mnohém ji dokonce předčí. Lupina může zaujmout své stálé místo i ve zdravém a nutričně vyváženém jídelníčku člověka, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí VFU Lucie Stejskalová.

Ve světě rostou asi tři stovky druhů lupiny, jež se často pěstuje také jako krmivo. Cílem práce brněnských výzkumníků je stanovit výživovou hodnotu jednotlivých druhů, a tak zjistit případný dopad jejich zařazení do výživy zvířat a lidí. "Naše dosavadní výsledky ukazují jednoznačně na řadu pozitivních vlastností," uvedl profesor Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny VFU Pavel Suchý.

Podle dalšího pracovníka ústavu Ivana Herziga může lupina ve stravě lidí například příznivě zapůsobit na pocit sytosti, a tak potlačit apetit. Dokáže zřejmě také ovlivnit hodnoty krevního cukru, hladinu krevních tuků a zlepšit vyprazdňování střev. "Farmaceutické a nutraceutické společnosti považují některé složky lupiny za strategické při prevenci a dokonce i terapii takzvaných civilizačních nemocí," řekl Herzig.

Lupina se v Česku nyní pěstuje asi na 7000 hektarech. Vědci z Brna věří, že v případě potvrzení příznivých efektů se lupina dále rozšíří jako jedna z alternativ sóji. "Domníváme se, že s vyšlechtěním nových odrůd takzvané 'sladké lupiny' s nízkým obsahem alkaloidů (hořkých látek) a s vysokým obsahem bílkovin by byl spojen velký zájem o její pěstování a využití," uvedla přednostka ústavu Eva Straková.       (Zdroj: Agris)


Americké soudy zprostily firmy zodpovědnosti za porušování lidských práv v zahraničí ..... Americký odvolací soud rozhodl, že podle současného práva firmy již nemohou být souzeny za spoluúčast na porušování lidských práv v zahraničí. Soud rozhodl, že trestné řízení na základě stížností podaných cizinci může být vedeno pouze proti jednotlivým osobám, nikoli však firmám. Podle tohoto prohlášení nelze vést soudní řízení proti obrovské ropné korporaci Royal Dutch Shell obviňované ze spoluúčasti na mučení a zabití několika nigerských aktivistů, včetně Kena Saro-Wiwy. Jeden ze soudců, Pierre Leval, však vyjádřil svůj disentní názor: „Toto většinové rozhodnutí znamená ránu pod pás mezinárodnímu právu a z něho vyplývajícím závazkům, které chrání základní lidská práva… Pokud bude platit toto nové soudní rozhodnutí, obchodní společnosti budou mít volnou ruku při obchodování s otroky, budou moci zaměstnávat námezdní vojáky, kteří vykonají špinavou práci pro despotické politiky, budou moci provádět genocidy, budou řídit mučící vězení, kam despotičtí vládci pošlou své oponenty, nebo se budou moci podílet na pirátství – to vše bez jakékoli zodpovědnosti za oběti těchto činů“.      (Zdroj: AKT-INFO)


06.10. 2010     Šestého října 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v rámci Karpatsko - Dukelské operace čs. hranici a vstoupili na území Československa. Proto býval tento den slaven jako Den armády - a bůhvíproč se tento svátek, navzdory těm všem padlým za naši svobodu, z kalendáře vytratil.


Otevírá se druhá část obchvatu Nymburka .....  Přes centrum středočeského Nymburka přestane jezdit většina kamionů a těžkých aut. Řidičům ode dneška začne sloužit druhá část městského obchvatu. Nová silnice obchází celý Nymburk a až za městem se zpátky napojuje na takzvanou boleslavskou silnici.

První část nymburského obchvatu slouží svému účelu už tři roky. Přes dva kilometry dlouhá silnice ale městu na Labi příliš neulehčila. Většina řidičů totiž stále jezdí přes centrum Nymburka.

Dlouhé kolony aut v době dopravních špiček tady jsou na denním pořádku a navíc kamenný most přes řeku u náměstí je příliš úzký a dva kamiony se na něj vedle sebe vejdou jen s obtížemi. Proto nejen místní obyvatelé po brzké dostavbě městského obchvatu intenzivně volali.

Po dnešku se konečně dočkají. Slavnostního otevření se dočká šestikilometrový úsek silnice, který obchází celý Nymburk a až za městem se zpátky napojuje na takzvanou boleslavskou silnici.       (Zdroj: Ecomonitor)


Nobelova cena v oblasti medicíny za rok 2010 ..... ...byla udělena britskému vědci, jehož práce přinesla naději párům marně toužícím po vlastním dítěti.

Švédsky Institut Karolinska je jednou z největších a nejlepších lékařských universit na světě. Hrdí se i dlouhodobou, právě dvěstěletou tradicí. Pro nás nezvyklý název bychom s jistou mírou nepřesnosti mohli volně překládat i jako Karlův institut, nebo i Universita Karlova, protože jeho původní forma „Kongliga Carolinska Medico Chirurgiska Institutet“ prozrazuje, že lékařská universita byla pojmenována podle tehdejšího panovníka, švédského (ale i norského) krále Karla XIII.

Čestnou povinností této proslulé školy je jmenování laureátů Nobelových cen za medicínu. Jelikož je ale státní institucí, tak se problém vyřešil tím, že jmenuje 50 renomovaných profesorů z oblasti medicíny, kteří tvoří nezávislý výbor se statutem privátní organizace.

Agenturní zprávy ohlásily včera světu, že letos tento Nobelovský výbor Institutu Karolinska udělil Nobelovu cenu v oblasti medicíny Robertu G. Edwardsovi za rozvoj metody umělého oplodnění in vitro.       (Zdroj: OSEL)


Bu, bu, bu… neposluchy jedny ..... Evropané vyšli do ulic, stávkují a protestují proti absurdním politickým a ekonomickým krokům svých vlastních elit. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Evropské politické elity přišly s osvědčeným bubákem terorismu, kterého údajně dodaly přes Velkou Louži USA. Když nezabralo prohlášení, že útoky byly tajnými službami již zmařeny, přitlačilo se na brus a teď už nebezpečí teprve hrozí a je každý den horší a horší. Jde o klasickou ukázku managementu strachu, který je klíčovým instrumentem současného vládnutí a ovládání západní společnosti. Lidé se mají bát, nemají nikam jezdit, sedět doma a dívat se na televizi, aby viděli, že se zase nic nestane a tudíž byli díky hrdinství rytířů pláště a dýky opět zachráněni. Kdo by bojoval za sociální práva, když jde o holý život…

Jednou snad konečně dojde lidem v Evropě, že je neohrožují teroristé, ale především jejich vlastní elity, které mimo jiné vehnaly zbytek světa do takového sociálního stresu, že můžeme všichni čekat, že k nám nepřijdou ani tak teroristé, jako vyhladovělé a zdeklasované milióny jedinců lidského odpadu, který evropská politika ve vzorné spolupráci s mladší americkou sestrou zanechává po použití bez recyklace po staletí po celé planetě. Miliarda lidí dnes bloudí světem bez práce a domova a tato miliarda je důsledkem našeho západního stylu života nad poměry a neuvěřitelně dravé touhy našich elit mít více, než si umíme představit.       (Zdroj: Britské listy)


Exodus byl možná jen dílem klimatické změny a řady náhod ..... Když se Mojžíš následovaný židovským lidem na útěku z Egypta dostal do obklíčení, a na jedné straně v cestě bránilo moře a na druhé faraonovo vojsko, nechal podle bible Bůh rozestoupit mořské vody, aby vyvolený národ unikl. Vědci nyní dokázali, že rozestoupení moře se skutečně mohlo odehrát.

“Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny,” píše se v knize Exodus. Takže se nejednalo o nějaký bleskový zázrak, ale Bůh se s rozestoupením moře docela “nadřel”.

Američtí vědci z Národního centra pro atmosférický výzkum s kolegy z University of Colarado dokázali, že vše se taková těžko uvěřitelná událost skutečně mohla odehrát ve shodě s biblickým popisem, kdy pronásledovaní Židé projdou rozestoupeným mořem, které následně zalije jejich pronásledovatele. V oblasti mezi nilskou deltou a Suezem skutečně vanou větry schopné vytlačit vodu do poměrně velké hloubky.

Nicméně nejednalo se o Rudé moře, ale o oblast, která se nazývala Moře rákosu. Omyl vznikl špatným překladem, což je v případě bible běžná věc. Nově vybraná oblast, kde se rozestoupení mohlo odehrát leží u jezera Tanis, blíže Středozemnímu moři, jehož pobřeží navíc probíhalo mnohem jižněji a jezero bylo spíše lagunou napájenou z jedné strany ramenem Nilu a z druhé mořem. Při zahrnutí všech dostupných údajů mohli vědci začít s počítačovou simulací.

„Simulace vycházela z údajů knihy Exodus,“ uvedl Carl Drews, vedoucí projektu, jehož závěry byly zveřejněny v odborném časopise PLoS ONE. Drews s kolegy zrekonstruoval poměry v krajině, jaké existovaly před třemi tisíci lety, kdy měl útěk z Egypta proběhnout. Šlo především o reliéf krajiny a průběh pobřeží Středozemního moře. „Zcela v souladu s fyzikálními zákony mohl vítr zatlačit vody a po jeho utišení se voda rychle vrátila zpět.“

Vítr o rychlosti 101 km/h, vanoucí po 12 hodin vytlačil vody až do hloubky necelých dvou metrů a odhalil ploché dno laguny na čtyři hodiny, kdy by se v nalezené lokalitě vytvořil tři až čtyři kilometry dlouhý průchod, široký necelých pět kilometrů. V okamžiku, kdy by se vítr utišil, přílivová vlna by smetla kohokoli, kdo by se na obnaženém dně nacházel.      (Zdroj: National Geographic)


Jak vznikl Phobos – měsíc planety Mars? ..... Phobos, měsíc planety Mars, byl možná vytržen z mateřské planety při mohutném impaktu, nebo se zformoval z úlomků mnohem většího měsíce, který byl kdysi dávno rozbit. Vyplývá to z pozorování evropské kosmické sondy Mars Express.

Pokud se tyto předpoklady potvrdí, výsledek by mohl zcela změnit současnou představu, že Phobos byl původně zbloudilou planetkou, zachycenou planetou Mars. Tato dřívější teorie vznikla na základě faktu, že viditelné světlo odražené měsícem se velmi podobá spektru obyčejného typu na uhlík bohatých asteroidů. „V uplynulých 30 letech podporovaly výsledky pozorování tento scénář,“ říká Marco Giuranna (National Institute of Astrophysics, Řím, Itálie).

Avšak nyní data z přístroje Planetary Fourier Spectrometer (PFS) na palubě sondy Mars Express ukázala, že spektrum měsíce Phobos v dalekém infračerveném záření je naopak podobné silikátovým minerálům, objeveným na rudé planetě. „Jeho složení je velmi podobné Marsu,“ říká Marco Giuranna.

Všechno nasvědčuje tomu, že se Phobos vytvořil z úlomků marťanské kůry, která byla vymrštěna na oběžnou dráhu krátce po tom, co do povrchu Marsu narazilo velké těleso – v důsledku podobného procesu se s největší pravděpodobností vytvořil i náš Měsíc.

Jinou možností je, že kdysi dávno obíhal kolem Marsu velký měsíc, který se vytvořil společně s planetou ze stejného stavebního materiálu, a proto tedy měl podobné složení jako rudá planeta. Pokud tento měsíc obíhal příliš blízko Marsu, gravitační síly jej mohly roztrhat na kousky, z nichž se pak mohl zformovat současný měsíc Phobos.      (Zdroj: AstroVM)


Exkluzivně ze švýcarského Fort Knoxu: 21. STOLETÍ v nejstřeženější pevnosti světa!  ..... Jsou na světě místa, kam se běžný smrtelník dostává jen s velkými obtížemi. Většina lidí vidí za nejstřeženějšími objekty na naší planetě většinou tajná vojenská zařízení, sejfy proslulých švýcarských bank, pevnost Fort Knox, střežící zlaté rezervy USA, a příznivci ufologie možná tajnou americkou základnu Area 51, kde se údajně zkoumají mimozemské bytosti a jejich technika. Daleko cennější než všechno zlato světa jsou však dnes elektronická data. Tyto neviditelné soubory jedniček a nul jsou však v neustálém ohrožení a 21. STOLETÍ se podařilo jako prvnímu českému mediu proniknout do objektu, kde je jim, jako na jediném místě na světě, zaručena maximální bezpečnost.

Swiss Fort Knox je oficiální název horské pevnosti ve švýcarských Alpách, která dokáže uchránit uložená data před jakýmkoliv nebezpečím, včetně atomového úderu či nepředstavitelné globální katastrofy. V současné době zde má svá citlivá data uloženo na 50 000 zákazníků z celého světa. Jsou mezi nimi nejvýznamnější banky, vládní instituce, nadnárodní korporace, přední světové firmy i malé soukromé subjekty. Nejvíce zákazníků pochází z USA a z Ruska.      (Čtěte na stránkách 21@století)


Ztracené město Vikingů objeveno ..... Vikingové začali podnikat nájezdy na Irsko v roce 795. Po desetiletí plenili tamější kraj, ale nakonec se v Irsku usadili.

Jedním ze zdrojů informací o této kapitole irských dějin je středověká irská kronika označovaná jako Ulsterské anály, která zaznamenává události z období od roku 431 do roku 1540. Podle Ulsterských análů zbudovali Vikingové v Irsku dvě významná sídla.

Jedním z nich byl Dúbh Linn, z něhož vyrostlo dnešní město Dublin. Osud druhého vikingského sídla Linn Duchaill je záhadnější. Zmizelo a donedávna nikdo netušil, kde se nacházelo. Zcela nedávno oznámil tým irských archeologů, že odhalili zbytky Linn Duchaillu poblíž vesnice Annagassan asi 70 kilometrů severně od Dublinu.

V Annagassanu se dlouho traduje, že v blízkosti vesnice kdysi dávno stávalo vikingské sídliště. Že na těchto pověstech bude něco pravdy, dokazovaly občasné náhodné nálezy z vikingských dob. Například před několika lety našel jeden místní farmář při orbě na poli okovy, jaké používali Vikingové k poutání otroků.

Systematické pátrání po Linn Duchaillu zahájila před pěti lety místní filmařka Ruth Cassidyová společně s archeologem Markem Clintonem. Dlouho byli neúspěšní a pomalu byli připraveni celý projekt vzdát. Nakonec ale měli štěstí. Několik kilometrů proti proudu řeky Glyde narazili na místo, kde plochý břeh vytvářel ideální přístaviště a místo pro stavbu a opravu lodí.

Cassidyová a Clinton došli k závěru, že kdyby měli Vikingové někde v okolí založit sídlo, těžko by hledali příhodnější lokalitu. Geofyzikální průzkum odhalil na břehu zbytky čtyřmetrových obranných příkopů. Opevnění neodpovídalo ani stavbám původních obyvatel Irska ani normanskému osídlení. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že se tu nachází zbytky vikingské pevnosti.

S finanční pomocí místního muzea zahájili archeologové vykopávky na třech místech a během tří týdnů našli více než 200 předmětů. Z nich se dalo usoudit, že sídlo patřilo Vikingům, kteří tu měli velkou loděnici. Našly se tu i cenné předměty, které zcela jistě patřily bohatým křesťanům. Nejspíš šlo o kořist z nějakého vikingského nájezdu.

Další průzkum prokázal, že Vikingové vybudovali na řece Glyde umělý ostrov, na kterém byli dobře chráněni před útoky Irů. Ve městě se hojně provozovalo tesařství a slévačství. Nápadná je absence keramiky. To opět potvrzuje, že v městě žili Vikingové, protože ti používali hlavně dřevěné nádoby.      (Zdroj: VTM Science)


Z věže se bude ozývat patronka havířů ..... V orlovském kostele Nanebevzetí Panny Marie byly zavěšeny dva nové zvony. Zasloužila se o to i Nadace OKD.

Svatý Martine, oroduj za nás. Svatá Barboro, oroduj za nás, zvláště za horníky. Přesně takové nápisy byly umístěny na dvou nových zvonech, které byly v neděli 12. září zavěšeny v severní věži kostela Nanebevzetí Panny Marie ve staré Orlové. Na své místo se vrátily po dlouhých 68 letech; ty původní z roku 1932 zabrala v únoru 1942 německá armáda.

Při slavnostní bohoslužbě nové zvony vysvětil biskup ostravskoopavské diecéze František Václav Lobkowicz. "Zvony svolávají lidi k bohoslužbám, zvěstují dobré i smutné zprávy. Oznamují radostnou zvěst, Kristovo zmrtvýchvstání. Ať lidé v Orlové vědí, že tady máte svatostánek, který vás zve k sobě a k životu. To je ta nejdůležitější funkce zvonů ? pozvání k životu," hovořil Lobkowicz. "Ať v srdcích nás i v srdcích zvonů je ten pravý pokoj Kristův," uzavřel.

Mezi účastníky slavnosti nechyběly hornické kroje, do nichž se oděli pracovníci dodavatelské fi rmy THK Čechpol. Po vyvěšení zvonů následovala poutní mše svatá, celebrovaná právě biskupem Lobkowiczem.

Nové orlovské zvony patří k největším v regionu. Větší, zasvěcený sv. Martinovi, váží 1370 kilogramů, menší, zasvěcený sv. Barboře, patronce horníků a zdejšího kraje, 930 kg. Odlity byly v německém Pasově ze slitiny, v níž okolo 70 procent tvoří měď. Výroba zvonu začala podle tradice v pátek, v den, kdy zemřel Ježíš. Chladly a zrály tři týdny.

Do Orlové zvony dorazily ve čtvrtek 9. září, poprvé se rozezněly v neděli v 15.00 hodin, ve stejnou dobu, kdy poprvé vyzváněly ty původní z roku 1932. Svatá Barbora teď bude zvonit vždy ráno v šest, v poledne a odpoledne v 18 hodin, svatý Martin spolu s ostatními zvony před každou mší.

,"Slavnostním vysvěcením a zavěšením zvonů jsme splatili historický dluh a severní věž tak opět získala své srdce," uvedl orlovský farář Martin Pastrňák.

Nové zvony pro orlovský kostel Nanebevzetí Panny Marie stály půldruhého milionu korun. Částkou 400 tisíc korun na ně přispěla i Nadace OKD, další milion věnovala na opravu chrámové fasády.      (Zdroj: Smísené okolí)


KRNAP povolil volný pohyb v druhé zóně. Za chvíli ho ale na stejném území zase zakáže ..... První říjnový den vstupuje v platnost nový návštěvní řád Krkonošského národního parku (KRNAP). Největší novinkou je oficiální zrušení zákazu volného pohybu v druhé zóně parku, která se rozkládá na necelých 10 procentech jeho území. Park však zároveň připravuje změnu zonace, při níž nejpřísněji chráněnou první zónu, do níž je vstup mimo cesty zakázán, podstatně rozšíří – ve většině právě o oblast současné druhé zóny.

První zóna (cca 4500 hektarů, asi 12,4 % rozlohy parku) zahrnuje nejcennější přírodní hodnotu Krkonoš – arkto-alpinskou tundru. Na první zónu skoro všude navazuje zóna druhá (3400 hektarů, cca 9,4 %). Podle nařízení české vlády, kterým byl KRNAP v roce 1991 znovu vyhlášen (poprvé byl vyhlášen už v roce 1963), má druhá zóna zahrnovat „člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy vhodné pro omezené, přírodě blízké a šetrné lesní či zemědělské užívání“. Dnes jde ve velké míře o velmi ceněné oblasti pro obdivovatele přírody. Ve východních Krkonoších jde například o rozsáhlé území kolem Koule a Lvího dolu, spodní část Modrého dolu nebo o Dlouhý důl mezi Svatým Petrem a Výrovkou. Do stejné zóny patří i porosty kolem Petrovy boudy, v západních Krkonoších se v druhé zóně pod Kotlem skrývá Mechové jezírko, což je jediné jezírko ledovcového původu hrazené morénou na české straně hor. Do stejné zóny zasahuje i spodní části Kotelních jam a nacházejí se v ní cenné smrkové lesy na horních tocích Mumlavy. Podle představitelů parku uvolnění pohybu ve druhé zóně její přírodu neohrozí.

V parku je ještě třetí zóna (cca 28 500 hektarů, 78,2 %), která zahrnuje místa s vysokou rekreační zátěží poblíž turistických center.       (Podrobněji čtěte na stránkách Ekolist)


Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména ..... Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména. Integrovaný registr znečišťování (IRZ)(1) letos již po šesté umožňuje veřejnosti přístup k informacím o znečištění životního prostředí chemickými látkami. Na přelomu září a října byla zveřejněna data za uplynulý rok 2009. Ve srovnání s předchozím rokem se v žebříčcích největších znečišťovatelů v České republice kromě "známých firem" objevují nové provozy, například přerovská slévárna Metso Minerals nebo laminátovna Savea ve středočeských Hudlicích. Data do IRZ také nahlásilo zhruba o dvě stovky provozoven více než v roce 2008. Žebříčkům vévodí jako největší znečišťovatelé chemičky (DEZA, Spolana a Chemopetrol), hutě (Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava), energetické provozy (Sokolovská uhelná – kombinát ve Vřesové, elektrárny ČEZu v Prunéřově a Počeradech) a podniky na výrobu dřevotřísky (jihlavské podniky Kronospan CR a Kronospan OSB či Dřevozpracující družstvo Lukavec). Pozitivní zprávou je, že ve hlášeních IRZ již nefiguruje jeden z velkých zdrojů úniků formaldehydu z minulých let, závod Rockwool v Bohumíně.      (Zdroj: Arnika)


05.10. 2010     Pátý říjen se slaví jako Mezinárodní den učitelů; byl vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO.


Nové spojení 2: Propojí podzemní železnice Prahu? ..... Stále více velkých evropských měst řeší dopravu v centru pomocí systému příměstských železnic vedoucích skrz celé město. Díky podzemním úsekům jsou cesty po centru pro obyvatele města komfortnější a rychlejší. Centrum pro efektivní dopravu včera představilo studii tohoto typu dopravy pro hlavní město, nazvaný Nové spojení 2. Při této příležitosti byla také pokřtěna publikace „Příměstské železnice – páteř veřejné dopravy v aglomeracích“.

„Individuální automobilová doprava ve městě činí obrovské problémy,“ říká jeden z autorů studie architekt Ivan Lejčar. Automobily znečišťují ovzduší a zabírají veřejný prostor. V průměru 100 automobilů dnes v Praze přepraví 150 osob. Stejný počet cestujících mohou ale přepravit 3 autobusy nebo pouze jedna tramvaj. Jedna souprava metra v ranní špičce odveze přibližně 450 cestujících (přičemž polovina z nich stojí). Patrový vlak dlouhý 170 metrů přepraví 620 sedících cestujících. Jeden vlak odveze stejné množství lidí jako 400 aut.

„Pražské metro je potřeba doplnit příměstskou železnicí, která má trochu jiné funkce. Příměstská železnice, která nemá tolik zastávek jako metro, může být rychlejší způsob dopravy,“ říká k problematice hromadné dopravy ředitel Centra pro efektivní dopravu Petr Šlegr.

„Praha má příměstskou železniční dopravu dobře vyřešenou, bohužel chybí průjezd železnice centrem,“ říká Lejčar. Vysvětlil, že by bylo vhodné propojit Hlavní a Masarykovo nádraží. Pražská železnice totiž stále využívá zastaralou koncepci z roku 1999, která vede všechny přijíždějící vlaky do dvou nádraží vzdálených od sebe 800 metrů.

Máme řešení

Železniční stavba Nové spojení, dokončená v loňském roce, významně pomohla tratím od severovýchodu Prahy. Projekt nazvaný Nové spojení 2 na ni volně navazuje a má za cíl spojit pod povrchem železniční tratě pro městskou a příměstskou dopravu od severovýchodu s tratěmi od jihozápadu.

A jak by celá infrastruktura v metropoli vypadala?      (Čtěte na stránkách Ekolist)


Šokující, i když očekávané doporučení EFSA k bisfenolu A .....  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) po několika odkladech vydal nové doporučení k používání škodlivé látky bisfenol A v materiálech přicházejících do styku s potravinami. Greenpeace má k doporučení zásadní výhrady a je přístupem EFSA šokováno, nicméně reputace tohoto úřadu, který často vychází vstříc zájmům průmyslu, i podobná rozhodnutí v minulosti dávaly tušit, že ochrana lidského zdraví bude opět obětována na oltář zájmů byznysu.

Panel EFSA došel k závěru, že nedokázal identifikovat žádné nové důkazy, které by ho přiměly revidovat současný doporučený tolerovatelný denní přívod (tolerable daily intake, TDI), který činní 0,05 mg/kg tělesné váhy, stanovený EFSA v roce 2006. Greenpeace zásadně nesouhlasí s doporučením EFSA z následujících důvodů:

Žádné ze zjištění EFSA nerozporuje dlouho známou skutečnost, že bisfenol A je toxická látka se schopností narušovat funkci hormonů a že se jedná o velmi rozšířený kontaminant lidské populace, který lze nalézt například i v krvi pupečníkové šňůry, která vyživuje plod dítěte.       (Zdroj: Greenpeace)


Jak se lidé v práci dostanou na weby, které jim zaměstnavatel chce zakázat? ..... Je to souboj o to, kdo je chytřejší. Zaměstnavatel se snaží, aby lidé v práci pracovali, zaměstnanci mnohdy o opak. Jedním z polí, kde se tato bitva odehrává, je také brouzdání na Internetu. Některé firmy se snaží přístup k určitým webům blokovat (nejen kvůli produktivitě práce, ale i kvůli bezpečnosti IT systémů). Zaměstnanci pak tato opatření různě obcházejí.

Pět nejčastějších metod je:

- psaní IP adresy namísto doménové adresy do prohlížeče

- použití paměti vyhledávačů namísto originální stránky

- šifrovaný přenos pomocí HTTPS, který vytvoří neviditelný kanál meziklientem a serverem

- použití cizího proxy serveru

- brouzdání ze smart phonu namísto z PC

(Bližší informace najdete na stránkách Security World)


Archeologové našli sochu Tutanchámonova dědečka ..... Nalezené torzo dvojsochy s Amenhotepem III se stalo mistrovským exponátem muzea v Luxoru. Socha znázorňuje Krále sedícího na trůnu spolu s Amonem. Amon byl ve Starém Egyptě považován za jednoho z hlavních stvořitelů života na zemi. Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší. Bůh, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná.

Egyptským nejvyšším památkový úřad (ESCA) zveřejnil obrázek sochy, kterou našli egyptští archeologové. Jde o 3000 let starou sochu faraona Amenhotepa III. Jeho jméno v překladu znamená "Amon je spokojen". Jde o faraona 18. dynastie. Vládl v letech 1388–1350 př. n. l. Jeho otcem byl faraon Thutmose IV., matkou jeho vedlejší manželka Mute. Amenhotepovo trůnní jméno znělo Nebmaatre (Pán pravdy je Re). Amenhotep III. Nerad válčil a konflikty řešil diplomaticky – sňatkem. Oženil se např. s dcerou babylonského krále. Vojenské výpravy podnikl maximálně dvě, do Palestiny a Núbie. Místo boje rád stavěl. Jeho chrám v Západních Thébách, ze kterého jsou dnes jen dvě sochy (Memnonovy kolosy), byl mistrovským dílem své doby, který nebyl překonán. Byl možná nejbohatším z faraonů starého Egypta.      (Zdroj: OSEL)


Na vyjádření ke stavbě jezů má veřejnost ještě 2 týdny ..... K záměru vystavět plavební stupeň u Děčína může až do 14. října podat své připomínky každý občan ČR. Dokumentace záměru je k dispozici na internetových stránkách agentury CENIA (1). Sdružení Arnika nabízí občanům také bezplatné poradenství se zpracováním připomínek.

"Takto rozsáhlý záměr vyžaduje posouzení z různých pohledů, neboť ovlivní velký úsek řeky, podobu jejího okolí a ekosystémy na ni navázané. Týká se lokalit nejen fakticky, ale i významem přesahující hranice České republiky. Proto je důležité, aby s k němu vyjádřili odborníci, dotčené orgány státní správy či samosprávy, lidé, kteří žijí v okolí Labe a další, " podotýká Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody.

Jelikož na Labe navazují evropsky významné lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000, je třeba mimo jiné důkladně prozkoumat právě vliv na tyto lokality. "Vzestup hladiny má nad jezem činit více než 5 metrů oproti současnému stavu. Je třeba proto počítat nejen s případnými nevratnými změnami labských břehů, ale také s rizikem vyplavování nebezpečných látek ze starých ekologických zátěží," dodala Jana Vitnerová.

 Dokumentace je k dispozici zde: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102

Informace o procesu EIA: http://www.poradna.arnika.org/eia

Další informace k záměru stavby jezů na Labi: http://www.voda.arnika.org/labe-tiskove-zpravy

(Zdroj: Arnika)


Demokracie ve včelích rojích ..... Při hledání nového domova si roj včel počíná způsobem, za nějž by se nemuseli stydět ani občané zlatého věku evropské demokracie, Periklových Atén. O místě pro stavbu nového obydlí rozhodují zcela demokratickou volbou. V nedávné době popsal tento jev dopodrobna Thomas Seeley z americké Cornellovy univerzity.

Když v kolonii včel medonosných (Apis mellifera) stoupne počet jedinců nad únosnou mez, odebere se královna s většinou včelstva na blízkou větev, kde s celým rojem po několik dnů vyčkává. Během této doby však včely rozhodně nezahálejí. Na zvědy do okolí se vydají celé stovky špehů, kteří se pak vrací k ostatním do roje a předávají informace, jež na svých výzvědách v okolním terénu zjistili. A jak se vlastně zvědové s ostatními domluví? K předání informace využívají způsob typicky „včelí“, takzvané tanečky. „Délka tance včely-špiónky se odvíjí od toho, za jak kvalitní objevené místo považuje. Zajímavé je, že má nejen vrozenou schopnost kvalitu místa posoudit, ale je také upřímná. Když místo nestojí za mnoho, pak se ostatní včely nesnaží příliš přesvědčovat,“ popisuje počátek včelího rozhodování neurobiolog prof. Thomas Seeley. Tím však hledání nového místa zdaleka nekončí. Výsledky prvních průzkumů brzy přiletí zkontrolovat další včely-špiónky, které po návratu opět předají svým kolegyním svůj vlastní pohled na věc. Nakonec zvítězí to místo, které má nejvíce tančících zastánců. Thomas Seeley upozorňuje, že tento mechanismus se nápadně podobá tomu způsobu, jímž vniká rozhodnutí i v našich mozcích. Ani ve včelích rojích ani v našem mozku nemá rozhodující slovo individuum. Výsledného rozhodnutí je dosaženo tak, že každý jedinec přijde se svým kouskem informace a výsledné rozhodnutí je pak důsledkem kolektivní kooperace.       (Zdroj: 21@století)


Historické fotbalové utkání ..... Dne 29.9.2010 ve 20 hodin se na hřišti Papežské oratoře sv. Petra v Římě uskutečnilo historicky první přátelské fotbalové utkání mezi týmy Ministerstva zahraničních věcí ČR a Vatikánského městského státu. Oba týmy pozdravil předseda vlády Vatikánského městského státu Giovanni kardinál Lajolo a velvyslanec ČR při Svatém stolci Pavel Vošalík.

Utkání také přihlíželi emeritní pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk a bývalý nuncius Svatého stolce v ČR Giovanni kardinál Coppa. Přátelské utkání, které skončilo výsledkem 7:1 pro vatikánský tým, tak i na sportovním poli přispělo k připomenutí letošního 20. výročí znovuobnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Svatým stolcem a potvrdilo tak vysokou úroveň bilaterálních vztahů.     (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Měsíce Marsu vznikly podobně jako náš Měsíc ..... Až doposud převládal mezi astronomy názor, že měsíc Fobos kroužící kolem Marsu byl původně asteroidem, který se volně toulal sluneční soustavou, až byl nakonec zachycen gravitací „rudé planety“.

Nejnovější výzkum ale dokazuje, že tento měsíc vznikl podobně jako Měsíc obíhající kolem Země. Dálkový průzkum Fobosu sondou Mars Express potvrdil, že měsíc má stejné složení jako povrch Marsu.

Pro vznik takového měsíce existují dvě nejpravděpodobnější vysvětlení. Fobos mohl vzniknout z materiálu, který vyrazila z povrchu Marsu kolize s jiným vesmírným tělesem. Druhá možnost je, že u Marsu vznikl velký měsíc ze stejného materiálu, z jakého se vytvořila samotná planeta. Tento měsíc byl následně roztrhán gravitací Marsu a z jeho trosek vznikl Fobos.

O tom, že se Fobos skládá z tříště svědčí jeho nízká hustota. Ta dosahuje pouhých 1860 kilogramů na kubický metr, což je polovina hustoty horniny, kterou je měsíc tvořen. Fobos tedy musí být plný děr a skulin.      (Zdroj: VTM Science)


USA: Bývalí vojenští důstojníci odhalili své zážitky s UFO ..... Národní tiskový klub USA hostil tento týden tiskovou konferenci o UFO. Nebyli na ní ovšem přítomni žádní pobláznění nadšenci, nýbrž skupina vážně vyhlížejících postarších mužů, kteří s chladným výrazem sdíleli své příběhy. Vyprávěli o neidentifikovatelných létajících objektech ovládaných jinou formou inteligence, které se objevily, na dálku manipulovaly s jadernými zbraněmi americké armády a pak v průběhu šedesátých let až do dneška postupně zmizely.

Důkazy, které předložili, se navzájem doplňovaly. Promluvili očití svědkové, ale zazněla i svědectví z druhé ruky. Papírové důkazy obsahovaly šest odtajněných dokumentů, které příběh potvrzovaly.

Svědky, a bylo jich kolem sto dvaceti, shromáždil Robert Hastings, bývalý laboratorní asistent a hlavní badatel zabývající se aktivitou UFO v souvislosti s jadernými zbraněmi. Lidé z vojenských kruhů tvoří méně než jedno procento z celkového počtu lidí, kteří tvrdí, že byli svědky UFO.

Tentokrát to bylo poprvé, co bývalí vojenští představitelé vydali společné prohlášení o svých zážitcích s UFO. Akce měla zvýšit publicitu o tomto tématu. Pořadatelé se domnívají, že vláda USA bude muset s rostoucím tlakem veřejnosti a médií odhalit důkazy o existenci mimozemšťanů a pravdu o tom, co ví.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Hyperaktivita patří mezi genetická onemocnění ..... Rodiče hyperaktivních dětí si mohou alespoň trochu oddechnout – studie britských vědců dokazuje, že hyperaktivita s poruchou pozornosti není žádný „sociální konstrukt“, ale genetické onemocnění.

Hyperaktivita s poruchou pozornosti, která je známá pod zkratkou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders), je jednou z nejčastějších poruch chování u dětí. Postižené děti jsou velmi neklidné, impulzivní a roztěkané, a mívají problémy doma i ve školním prostředí. Pro rodiče je často obtížné, že na poruše ulpívá jakési stigma – přesné příčiny nejsou známé a mnoho lidí ji považuje za důsledek špatné výchovy nebo nevhodné stravy s vysokým obsahem jednoduchých cukrů. Hyperaktivita s poruchou osobnosti je přitom vysoce dědičná – děti s ADHD se statisticky častěji rodí stejně postiženým rodičům. První přímý důkaz o tom, že ji můžeme započítat mezi genetická onemocnění, teď přinesli vědci z Cardiffské univerzity.

Variace genomu 366 hyperaktivních dětí porovnali s tisícovkou dětí, které se vyvíjely normálním způsobem. Objevili tak, že u dětí s ADHD se mnohem častěji vyskytují „výpadky“ (delece) nebo naopak zmnožení (duplikace) kousků DNA. Také našli vyšší proměnlivost počtu kopií genů (CNVs, copy number variations), která často provází mozkové poruchy. Místa genomu, kde se tyto vzácné variace u hyperaktivních dětí nacházejí, se přitom překrývají s oblastmi, které ovlivňují riziko autismu a schizofrenie. Není proto vyloučené, že všechny tři poruchy mají stejný biologický podklad.      (Zdroj: ČR Leonardo)


04.10. 2010     První pondělí v říjnu se slaví hned několik svátků: Tak Světový den dětí byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986.

Dále Světový den lidských sídel - ten vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986. Jeho hlavním úkolem je koordinovat ve světovém měřítku aktivity lidských sídel, zaměřit se na způsoby zajišťování přiměřeného bydlení pro všechny, zlepšování městské správy, omezování městské chudoby, zlepšování životního prostředí, řešení katastrof a obnovu měst po skončení konfliktů. Praktická činnost se přirozeně musí přizpůsobovat nově vznikající situaci, dané demografickým vývojem, postupující urbanizací i ekonomickými a sociálními podmínkami.

Světové dny Habitat se konají od roku 1986, a to s různými aktuálními tématy a v různých městech. První z nich se zaměřily na problematiku zajišťování obydlí, se zvláštním zřetelem na bezdomovce, další byly věnovány rodině a účasti žen ve veřejném životě, otázkám životního prostředí, urbanizaci.

A konečně Světový den architektury, slaví se z rozhodnutí Mezinárodního svazu architektů v roce 1996 společně se Dnem lidských sídel.

Na konkrétní datum - čtvrtého října - připadá ještě Mezinárodní den zvířat. Jeho oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994. Zvířata se stala součástí lidské společnosti a každý člověk si vytváří k nim vlastní postoj. Jsou to bytosti citlivé, cítící a schopné trpět. Zaslouží si naši úctu, respekt a ohleduplné chování. Františka z Assisi, zakladatel františkánského řádu, jeden z největších reformátorů duchovního života ve středověku projevoval lásku ke všem stvořením a prosil o soucit se zvířaty. Poprvé tento svátek vyhlásili ve Florencii v roce 1931 právě k uctění památky tohoto patrona všech zvířat, který proslul láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům.

Týden od 4. do 10. října je vyhlášen OSN jako Mezinárodní týden vesníru.


Energetická náročnost domácích spotřebičů trvale klesá. Za posledních třicet let až třikrát! ..... Téměř sto procent domácností má chladničku, ta však může být významným zlodějem rodinného rozpočtu.

Domácí rozpočty jsou až z 20 % zatíženy výdaji za spotřebu energií. Významnými zloději rodinných financí jsou často zastaralé domácí spotřebiče. Program Partnerství Zelená úsporám proto všem spotřebitelům předkládá nabídku těch nejúspornějších výrobků bílé techniky dostupných na českém trhu. Výměnou starých spotřebičů za nové nejúspornější domácí spotřebiče je možné měsíčně ušetřit až stovky korun. Vyhlašovatelem programu Partnerství Zelená úsporám je Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, organizátorem je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a partnery jsou významní výrobci bílé techniky, Pražská energetika a sdružení CECED a ELEKTROWIN.

Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku téměř 90 %. Avšak spotřebiče pořízené na počátku 90. let mají dvakrát vyšší spotřebu než současné spotřebiče těch nejúspornějších energetických tříd, u kombinovaných chladniček a mrazniček mají dokonce třikrát vyšší spotřebu než dnes nejúspornější třída A++.Také samotné stárnutí spotřebiče způsobuje například u chladniček nárůst spotřeby elektrické energie o 1-2 % ročně, a to především díky stárnutí izolační pěny.

„Mnoho domácností nevěnuje pozornost stáří spotřebičů, kterými je jejich domácnost vybavena. Úsporné modely nabízené v prodejnách mají přitom výrazně nižší spotřebu energie,“ uvedl Juraj Krivošík, ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s., které je organizátorem programu Partnerství Zelená úsporám. „Jednotková spotřeba energie nově prodávaných výrobků se v průběhu let u některých typů spotřebičů snížila až trojnásobně. Výrazným pomocníkem při orientaci v nabídce bílého zboží je tzv. energetické štítkování,“ dodal Juraj Krivošík.       (Zdroj: Ecomonitor)

Nojo ... jenže čím víc budeme šetřit energii, tím víc ji bude ČEZ zdražovat, aby si páni manažeři přišli na své ... tak jak z toho ven?


Nepořádek za humny aneb co s kosmickým odpadem? ..... První Sputnik vypuštěný Sovětským svazem v roce 1957 znamenal nejen počátek kosmonautiky, ale také počátek devastace vesmírného prostoru v blízkosti Země . Za celou éru kosmonautiky bylo vypuštěno přibližně 30 000 objektů. Jen necelá tisícovka z nich je dnes aktivní. Část kosmického smetí shořela v atmosféře , část dopadla na Zemi, ale mnoho zůstalo na nejrůznějších oběžných drahách. Nejde jen o nečinné kosmické lodi. V prostoru kolem Země krouží vyhořelé stupně nosných raket, nepotřebné palivové nádrže, záměrně odhozené krytky různých přístrojů, nářadí, ztracené kamery, šrouby, úlomky laku a úlomky ze dvou varovných událostí – záměrného sestřelení nepotřebné družice Čínou v roce 2007 a srážky nefunkčního Kosmosu 2251 s Iridiem 33 v roce 2009. Sečteno a podtrženo: odhaduje se, že kolem Země krouží 12 000 těles a úlomků větších než 10 cm, přibližně 600 000 úlomků větších než 1 cm a desítky milionů úlomků větších než 1 mm. Pro kosmické lodě jsou potenciálně nebezpečné úlomky větší než 1 cm. Centimetrový úlomek s rychlostí 10 km/s při srážce s družicí energeticky odpovídá explozi ručního granátu. Kilogramové těleso s rychlostí pouhých 10 km/s již spolehlivě zničí tunovou kosmickou loď. Při hrozícím nebezpečí srážky s centimetrovým úlomkem musí družice manévrovat a úlomku se vyhnout. Naše možnosti sledování těchto úlomků jsou ale velmi omezené. Na nízkých oběžných drahách umíme trvale sledovat jen tělesa s rozměry nad 5 cm a na geostacionární dráze jen tělesa s rozměry většími než 50 cm. Z 600 000 nebezpečných tělísek s rozměry nad 1 cm jde o pouhých 19 000 sledovaných úlomků.      (Zdroj: stránky Štefánikovy hvězdárny v Praze)


Kampaň za zákaz BPA nese první ovoce: úřady provedou studii o expozici českého obyvatelstva bisfenolu A ..... Zdá se, že státní orgány konečně zareagovaly na hromadící se důkazy o škodlivosti bisfenolu A (BPA), který se například používá při výrobě kojeneckých lahví, a začínají ho monitorovat i u české populace.

Greenpeace již v dubnu vyzvalo ministerstvo zdravotnictví aby, podobně jako Dánsko a další státy, BPA v kojeneckých lahvích zakázalo. „Sešli jsme se zástupci ministerstva, průběžně jim předáváme nové vědecké důkazy o škodlivosti bisfenolu A, díky naší kampani se o tuto problematiku začali zajímat i novináři a veřejnost. To byl patrně rozhodující moment, proč se po měsících nečinnosti objevila na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zpráva, že se v průběhu září a října 2010 uskuteční rozsáhlé šetření Orgánů ochrany veřejného zdraví ve spolupráci se SZÚ monitorující možnou expozici obyvatel ČR materiálům určeným pro styk s potravinami obsahujícím BP,“ vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

SZÚ navíc navrhuje výzkumný projekt v rámci Interní grantové agentury MZ ČR, který by dlouhodobě sledoval zátěž české populace vybranými toxickými látkami, zejména látkám toxickým pro reprodukci a látkám označovaných jako endokrinní disruptory.

Greenpeace tento krok vítá a nabídne SZÚ podporu a vlastní experty, kteří by se na výzkumu mohli podílet. Není totiž sporu o tom, že tyto výzkumy jsou potřebné a přispějí k celkovému poznání o vlivu BPA a dalších endokrinních disruptorů na českou populaci.

Nicméně výzkum sám o sobě nikoho neochrání. Greenpeace bude proto i nadále usilovat o to, aby Ministerstvo zdravotnictví přestalo kojence a malé děti vystavovat zbytečnému riziku a zakázalo BPA v předmětech pro děti do tří let. Právě vliv BPA na kojence a batolata totiž vzbuzuje u odborníků největší obavy.       (Zdroj: Greenpeace)


Faktory zdravého životního stylu se sčítají ..... Nepít alkohol a nekouřit - to nestačí. Svému zdraví můžeme prospět i dalšímu změnami životního stylu. Čím více takových změn uděláme, tím lépe, protože jejich pozitivní účinky se sčítají.

Kouření a konzumace alkoholu našemu tělu neprospívají. Každý z těchto faktorů zvyšuje riziko závažných onemocnění a zkracuje nám život. Pokud se těchto neřestí vzdáme, prokážeme svému zdraví cennou službu. Co se dá získat navíc dalším zlepšením životního stylu? To už není ze současné lékařské literatury tak úplně jasné.

Tým Wei Zhenga z Vanderbilt University Medical Center se pokusil najít odpověď na tuto otázku výzkumem zdravotního stavu více než 70 000 obyvatelek Šanghaje. Vybral z nich ženy ve věku od 40 do 70 let, které nekouřily a nepily alkohol. Přesto bylo jejich zdraví a délka života velmi rozdílné. Významně se na tom podílely další parametry životního stylu.

Ukázalo se, že pozitivní vlivy se sčítají. Zheng a jeho kolegové vytipovali pět základních faktorů - normální tělesnou hmotnost, malé množství útrobního tuku, pravidelné cvičení, dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny a ochranu proti pasivnímu kouření v zakouřených prostorách.

Pokud mohly šanghajské ženy odpověď kladně na dotaz týkající se jednoho z pěti faktorů zdravého životního stylu, získaly do celkového hodnocení bod. Mohly tak nasbírat až 5 bodů. Zároveň byl stupnicí od 0 do 5 ohodnocen jejich zdravotní stav.

Jednotlivé faktory životního stylu přispívaly významně k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatelek Šanghaje. Nejrazantněji však působily v kombinaci. Jejich efekt se sčítal a ženy, které za svůj životní styl nasbíraly 4 nebo 5 „plusových“ bodů, dokázaly srazit výskyt vážných onemocnění bezmála na polovinu ve srovnání s nekuřačkami a abstinentkami, které nezískaly za svůj životní styl ani bod. Zvláště významný byl preventivní efekt proti kardiovaskulárním chorobám.

Ze studie zveřejněné v předním lékařském časopise PLoS Medicine vyplývá, že nepít a nekouřit nestačí. Každý z nás může udělat pro své zdraví mnohem více, i když všechny faktory, například pasivní kouření, nemáme tak úplně pod kontrolou.      (Zdroj: ČR Leonardo)


V Keňi zřejmě objevili nový živočišný druh ..... V obtížně přístupném lese v Keňi, poblíž hranic se Somálskem byl vyfotografován patrně nový druh bércouna, tvrdí vědci.

Na světě existuje jen sedmnáct druhů bércouna a všechny žijí v Africe. Bércoun je savec velikosti krysy s protaženým pohyblivým rypáčkem. Podle Londýnské zoologické společnosti byly snímky bércouna pořízeny v lese Boni-Dodori v severovýchodní části Keňi, kde vědci studovali biodiverzitu lesa.

„Bércouni se svým starobylým a často nepochopeným původem, monogamním pářením a charismatickými pohyblivými rypáčky, jsou fascinující zvířata," uvedl Dr. Galen Rathbun z Kalifornské akademie věd v tiskovém prohlášení. „Vždy je to radost popsat nový druh - nezbytný předpoklad k zajištění ochrany zvířete."

Podle vědce Dr. Sama Andanjeho z Kenya Wildlife Service jsou nepřístupné lesy jako Boni-Dodori pro výzkum významné, ale bohužel je jich mnoho ohroženo kácením a rozvojem. Studování lesa je obtížné kvůli jeho blízkosti Somálsku.

„Biodiverzita Boni-Dodori nebyla před naším výzkumem dost dobře chápána kvůli omezenému přístupu v důsledku bezpečnostních problému a chabé infrastruktury," vysvětlil Andanje.

Vzorky DNA ještě nebyly shromážděny, ale pokud se opravdu jedná o nový druh bércouna, vědci doufají, že to přiláká více pozornosti k ochraně lesa.

„Budeme v naší práci pokračovat a zdokumentovávat bohatou biodiverzitu lesa, abychom mohli rozhodnout, zda se jedná o nový druh bércouna. Nálezy z našich studií poukazují na důležitost ochrany těchto jedinečných pobřežních lesů," prohlásil výzkumný biolog Dr. Rajan Amin.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Většina Čechů přečte za rok alespoň jednu knihu ..... Jednu knihu ročně přečte 79 procent Čechů, uvádí zveřejněný průzkum Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Dalších 46 procent lidí si koupí alespoň jednu knihu ročně a 38 procent Čechů navštíví alespoň jednou ročně knihovnu.

Češi v průměru přečtou 17 knih za rok a jejich čtení se denně věnují 38 minut. "Na výzkum by se měl vybrat neturální čas. Nemělo by se měřit o prázdninách a před Vánoci, kdy by mohly být výsledky šetření zkreslené. Proto jsme průzkum provedli v červnu," uvedl Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

V domácích knihovnách se v průměru nachází 246 knih a největší počet čtenářů je mezi obyvateli ve věkovém rozmezí od 15 do 24 let a také mezi lidmi, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání. Na čtení nejvíce působí rodinné prostředí. "V České republice je rozdíl mezi muži a ženami daleko větší, než v jiných zemích. V Česku čte více žen, než mužů," dodal Trávníček.

Výsledky průzkumu svědčí o tom, že Česká republika se řadí v rámci Evropy k zemím s nejsilnější čtenářskou kulturou, společně se skandinávskými a pobaltskými státy.

Nejoblíbenějším autorem zvolili dotázaní čtenáři Michala Viewegha a nejlepší knihou je podle nich Vejce a já od Betty McDonaldové.

Průzkum se konal od 1. do 30. června letošního roku a zúčastnilo se ho 1550 respondentů. Předchozí měření se konalo v roce 2007 a bylo vůbec prvním reprezentativním šetřením zaměřeným na čtení, které se u nás kdy konalo.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Jak začít s četbou Bible a neskončit po pár stránkách ..... Jak začít s četbou Bible a neskončit po pár stránkách Obdivuji ty nadšence, kteří s odvahou otevřou zažloutlé listy prastaré knihy: „Přečtu si tu Biblí svatou, když je tou nejvydávanější knihou na světě.“ Většinou končí po několika stránkách. Vůbec Bibli nechápou, a tak ji založí zpět hluboko do svých knihovniček mezi jinou nečtenou literaturu. Taková je zkušenost mnoha lidí, se kterými jsem mluvil. Netrapte se zbytečně. Máte-li onu počáteční odvahu, kupte si Bibli, která je přeložena do srozumitelnějšího jazyka.

Jakou bibli si mám pořídit?

„Jakou Bibli si mám pořídit?“ Slyším vaši otázku. Náš český národ je velmi bohatý na překlady Biblí. Dějiny české Bible začínají s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ti přeložili Bibli do staroslověnštiny. Ze 13. stol. pak máme dochovány české vpisky k žalmům. První dochovaná Bible je o sto let mladší (říká se jí Drážďanská). Už v roce 1488 vychází česká Bible knihtiskem. V druhé polovině 16. stol. jsme svědky opravdu odborné práce na překladu Bible Kralické a o sto let později vzniká první ekumenická Bible (řečená Svatováclavská).

To je takový historický exkurz. Jakou Bibli je dobré si pořídit? Pokud chcete seriózní překlad, pak si kupte tzv. Ekumenickou Bibli s deuterokanonickými knihami vydanou poprvé v roce 1979. V kostelech uslyšíte jiný překlad, tzv. Bognerův. Z něho je vydán jen Nový zákon. Jsou v něm dobré poznámky, které osvětlí samotné Boží slovo. Pro rodiny jsou vydávány Rodinné Bible. Je v nich plno obrázků, vysvětlivek, které pomáhají pochopit tyto několik tisíc let staré spisy. Existují i jiné překlady, ale s nimi se trápit nemusíte, i když ten, kdo chce studovat Bibli podrobněji, ať se stane „sběratelem Biblí“. Pomohou mu totiž, když neumí řecky ani hebrejsky, nahlédnout do bohatství slov.      (Dále čtěte na stránkách Víra)


Co je to zebra a jaký pták je více ptákem? ..... Zebra je lichokopytník pruhovaně zbarvený. Nicméně pokud bychom ji natřeli černou barvou, stále by zůstala zebrou. Tučňák je pták, ale je jaksi méně ptákem než sýkora. Je dokonce i některé číslo více liché než jiné?

Všechny tyto zdánlivé paradoxy se pokouší popsat koncepce prototypů.

Teorie prototypů předpokládá, že obecné kategorie (pták, zebra) jsou tvořeny na základě charakteristických znaků, které přitom nemusí být přítomny všechny současně. Podle množství splněných znaků rozlišujeme, "jak moc" prvek patří do dané kategorie.

Pokud necháme lidi kreslit na stupnici "ptáci od 0 do 100 %", respondenti seřadili ptáky od těch nejtypičtějších po ty poněkud "sporné". Zatímco červenka je ptákem typickým, tučňák je už vnímán na okraji (je to tak trochu ryba, nelétá atd.). Zajímavé však je, že na stupnici ptáků se objeví třeba i netopýr, který ptákem není, ale "mohl by být" (protože létá).

V teorii prototypů je příslušnost prvků do jednotlivých kategorií poněkud mlhavá. Spíše než "ano-ne" před sebou máme osu uvádějící "jak moc" ten který prvek patří do určité kategorie. To samozřejmě neznamená, že kolem každého pojmu bude osa představovat rovnoměrné kontinuum. Zebra nasprejovaná na černo bude stále zebrou, člověk s namalovanými pruhy zebrou nebude. Kromě charakteristických znaků ještě existují znaky "kritické", které příslušnost prvku ke kategorii definují jednoznačně.

Bizarní je, že taková jednoznačnost by měla určitě existovat ve světě čísel. Nějaké číslo liché buď je, nebo není. Nicméně i tady se respondenti výzkumů rozcházeli. Označovali třeba čísla 7 a 13 jako "více lichá" než 15 a 21. Jinak řečeno, 7ka a 13ka jsou vnímány jako typičtější zástupci kategorie lichých čísel než 15 a 21. Těžko říci proč - snad jde o to, že ve škole se řada lichých čísel obvykle odříkává od těch nejmenších, takže ty jsou v této souvislosti zmiňovány nejčastěji.

Podobně lidé prý chápou trojúhelník jako typický geometrický útvar, u elipsy si však nejsou tak jisti (zřejmě opět proto, že na elipsy se v řadě studijních oborů nikdy nedostane).      (Zdroj: Science WORLD)


MPO potvrzuje, že ČEZ dramaticky přehnal cenu solárních elektráren ..... Ekologické organizace uvítaly zprávy v tisku, podle kterých nové vládní propočty potvrzují, že šokující údaje ČEZ o zdražení elektřiny kvůli solárním panelům byly dramaticky nadsazené.

Ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí očekávají, že pokud stát nic nepodnikne, solární elektrárny zdraží elektřinu pro domácnosti nejpravděpodobněji o 8 % (ale možná i pouhých 6 %). ČEZ minulý měsíc vyvolal velkou pozornost svými prognózami, že ceny domácnostem stoupnou několikanásobně více. Vládní experti nyní potvrdili námitky ekologických organizací, že skutečnost je mnohem nižší, než tvrdí ČEZ.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Je to blamáž ČEZu. Účelová čísla, kterými ohromil republiku, byla výrazně vyšší, než je realita. ČEZ plánuje velké investice, na které mu chybí peníze. Takže se nejspíš snaží zvednout cenu elektřiny a schovat se za sluneční elektrárny. Tímhle se ČEZ odepsal jako věrohodný zdroj informací. Na každou další prognózu, se kterou přijde, se všichni budou dívat se silným podezřením."       (Zdroj: Econnect)


„Pastičky na světlo“ na zakřiveném povrchu ..... Podle newtonovské fyzikální teorie a tradiční optiky by se měly světelné paprsky pohybovat po nejkratších spojnicích mezi dvěma body: přímkách. Je-li ale podle Einsteina prostor zakřiven, pak musí být tyto přímky samotné pokroucené stejně, jako je sám pokroucený prostor. Němečtí vědci nedávno přišli se způsobem, jak „ohnuté světlo“ přímo uvidět.

7. listopadu 1919 přinesly britské Timesy fantastickou zprávu. Pozorování slunečních paprsků během zatmění Slunce, které v tomto roce nastalo, ukázaly, že v blízkosti silného gravitačního pole Slunce se světelné paprsky nepohybovaly po přímkách, ale po dráhách předpovězených Eisnteinovou teorií relativity, takzvaných geodetikách. Einsteinova novátorská teorie, obecná teorie relativity, byla prohlášena za potvrzenou a z německého fyzika se stala světová celebrita. Od té doby slouží světlo astronomům a fyzikům v podstatě k vizualizaci samotné struktury vesmírného časoprostoru. Je však nutné, aby se světlo šířilo po jiných, než zcela přímých drahách i jinde, než jen v blízkosti těles s velkou gravitací?

Práce německého fyzika Ulfa Peschela a jeho kolegů z univerzity v bavorském Erlagenu a Nurenbergu ukázala, že to možné je. Vědci využili toho, že světlo se ohýbá v momentě, kdy přechází z jednoho média do druhého. Vyslali proto laserový paprsek, který není ničím jiným, než zvláštně upraveným paprskem světla, proti skleněné kouli i vůči hliníkové trubici, jejíž povrch byl potažen tenoučkou vrstvičkou oleje. V obou případech se světlo šířilo po dvojdimenzionálním povrchu těchto trojrozměrných objektů. Nový vynález umožní vědcům vizualizovat, jak se světlo šíří v blízkosti gravitujících objekt. Zatímco koule představuje prostor zakřivený gravitací hvězd a způsobuje efekt takzvané gravitační čočky, tzv. hyperbolický povrch, který představuje pokroucená trubice, by mohl představovat skutečný tvar vesmíru.       (Zdroj: 21@století)


01.10. 2010     No nazdar ... tolik svátků pohromadě ... no přeberte si to nějak sami ... Takže dnes je - Mezinárodní den seniorů, vyhlásila rezoluce VS OSN, slaví se od roku 1991, pak také Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974, dále pak Mezinárodní den lékařů - slaví se od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984, a ještě  Světový den cyklistiky - vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky a konečně Den světového vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978.

Druhého října je slaven Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího.


Vědci našli exoplanetu, na které se dá žít ..... Američtí astronomové objevili v Mléčné dráze ve vzdálenosti asi 20 světelných let od Země exoplanetu, která je podle nich potenciálně obyvatelná.

Oznámili to v nejnovějším vydání časopisu Astrophysical Journal, z něhož citovala agentura AFP.

Uvedla, že pokud by se objev potvrdil s použitím dalších metod, šlo by o planetu, která se Zemi podobá nejvíc ze všech, jež dosud byly objeveny.

Exoplaneta (tedy planeta mimo naši sluneční soustavu) nazvaná Gliesse 581g obíhá kolem své hvězdy v takové vzdálenosti, že její teplota umožňuje, aby se na jejím povrchu nebo blízko něho udržovala voda v tekutém stavu.

Je asi 2,4krát až třikrát větší než Země a její hmota je asi 3,1krát až 4,3krát větší než hmota Země.      (Zdroj: Aktuálně)


Let the Sunshine In ..... Kdybychom vedle sebe naskládali všechny fotovoltaické panely, které dnes v České republice vyrábějí elektřinu, pokryjí plochu tří set hektarů. Málokterý pozemek srovnatelné velikosti vyvolal v minulých letech takovou mediální bouři, jaká se snesla právě na solární elektrárny. Ve srovnání s pozorností věnovanou fotovoltaice prošel kontroverzní projekt špatné rekonstrukce uhelné elektrárny Prunéřov prakticky bez povšimnutí. Čím fotovoltaické elektrárny jsou, čím mohou být a proč je budeme potřebovat?     (Velmi podrobné povídání si přečtěte na stránkách Sedmá generace)


Právě končí první světová válka ..... Tuto neděli oficiálně skončí první světová válka. Německo totiž splatí poslední splátku reparací, kterou na ně po válce ve Versaille uvalili vítězní spojenci. Poslední platba 55 milionů euro znamená likvidaci obrovského dluhu, který byl cenou za jednu válku a položil základy nové válce.

Poražené Německo bylo ve Versailles r. 1919 donuceno zaplatit Belgii a Francii a vítězným spojencům obrovské reparace. Původně šlo o 226 miliard říšských marek, což bylo později sníženo na 123 miliard marek, v tehdejším přepočtu 22 miliard liber.

Dluh by byl uhrazen daleko dříve, kdyby Hitler, poté, co se dostal k moci, ho neodmítl dál splácet.

Versailleská smlouva byla v poválečném Německu nesmírně nepopulární a byla důležitým nástrojem, jehož pomocí se dostali nacisté k moci.

Hlavní zástupce britského ministerstva financí ve Versailles během pařížské mírové konference John Maynard Keynes na protest proti přehnaným reparacím uvaleným na Německo v červnu 1919 odstoupil.

"Německo nebude schopno si utvořit řádnou politiku, pokud se nebude schopno samo financovat," varoval.

Když r 1929 došlo ke krachu newyorské burzy, výmarská republika v Německu se propadla do dluhů. O čtyři roky později byl kancléřem zvolen Hitler.       (Zdroj: Britské listy)


Chobotnice volí svou „masku“ podle druhu predátora ..... O chytrosti chobotnic a jiných hlavonožců se zde psalo již několikrát, včetně toho, že i ve volné používají nástroje, například skořápky kokosových ořechů. Známé je, že chobotnice, podobně jako chameleon, dokáže měnit barvu a přizpůsobovat se okolí. Někdy se to týká i tvaru, kdy třeba sépie vpluje do hejna ryb a zkusí svá chapadla naaranžovat opět do rybího tvaru.

Malá chobotnice Thaumoctopus mimicus žijící u indonéských ostrovů však v této schopnosti zašla ještě mnohem dále. Mění barvu i tvar a je schopna napodobit minimálně tři různá zvířata. V první řadě prudce jedovatého hada vodnáře – to se chobotnice schová do nějaké vypoukliny a dvě ramena vystrčí tak, aby na sebe „navazovaly“. Taktéž imituje zbarvení a pohyby vodnáře.

Druhým převlekem je platýs (rovněž mírně jedovatý) a třetím jedovatá dravá ryba perutýn. Opět zde vše funguje tak, že chobotnice smotá chapadla tak, aby připomínaly rybí tělo, a příslušným způsobem se vlní. Je pravděpodobné, že Thaumoctopus má v rukávu ještě jiné triky (sasanka apod.), jen se je zatím nepodařilo tak jednoznačně zmapovat.

Na tom, že chobotnice napodobuje nějaké jedovaté a nebezpečné zvíře, není nic zase tak divného – trochu podobně fungují vzory na křídlech motýlů (ty tedy imitují ne jedovaté zvíře, ale oko nějakého velkého dravce). Stejně tak chobotnice zřejmě někdy maskování používá i při vlastním lovu (krabů), ale to stále není to hlavní.

Co je nejpozoruhodnější, chobotnice zřejmě mění převleky podle konkrétního rizika – tak, aby vždy co nejvíce odstrašila příslušného predátora. Dejme tomu, že proti rybě ďas je nejúčinnější maska vodnář (jehož oblíbenou kořistí jsou ďasové), tedy se volí vždy tato. Pokud tomu tak opravdu je, působí to jako hodně inteligentní chování....      (Zdroj: Science WORLD)


Pozemkový spolek pečuje o další velmi vzácnou rostlinu ..... Více než třicet pomocníků se zapojilo do víkendového tábora Týmu Bořena. Na lokalitě pod Lipskou horou, která je ve vlastnictví pozemkového spolku Arniky, na ně čekalo velmi příjemné překvapení. Na malé loučce ve strmém svahu kvetly vzácné hořečky brvité (Gentiana ciliata).

Na jedné ze strání Českého středohoří se sešlo na třicet dobrovolníků z Čech i z Německa, z Arniky a krušnohorské pobočky německé nevládní organizace Grüne Liga. Někteří němečtí dobrovolníci přijeli i s tábornickým vybavením přes Krušné hory na kole. "Je sympatické, že kvůli nenápadným květinkám je tolik lidí schopných obětovat na víkend své obvyklé pohodlí. Získají čerstvé mozoly a spartánské zázemí tábora v prudkém svahu," okomentovala zájem dobrovolníků Jana Vitnerová, která víkendovou akci Arniky vedla.

"Kromě našeho pozemku jsme po dohodě se Správou CHKO České středohoří pracovali ještě na sousedních plochách. Posekali jsme trávu, shrabali ji a spálili. Z části pozemku jsme odstranili křovinné nálety. Plocha byla původně využívána jako pastvina, dodnes zde rostou ovocné stromy. Bez našich zásahů by zarostla křovinami a vzácné rostliny by postupně odumřely," vysvětlila Jana Vitnerová.

Hořečka brvitá je ohrožený druh, uvedený v Červeném seznamu. Je to dvouletá až vytrvalá rostlina, rostoucí na suchých trávnících, mezích nebo v řídkých lesích. Její dřívější výskyt na lokalitě pod Lipskou horou nebyl zaznamenán.

Tábory Týmu Bořena se konají pravidelně, tým samotný oslavil letos již 31. výročí.      (Zdroj: Arnika)


Nové dopravní značky pro cyklisty ..... Dne 14. záři 2010 vešla v platnost vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také "Vyhláška").

Tato Vyhláška zavádí pro cyklisty 6 nových dopravních značek, z čehož 4 dopravní značky jsou svislé a 2 vodorovné.

Svislé dopravní značky ... Mezi svislé dopravní zančky patří 2 informativní dopravní značky směrové a 2 dodatkové tabulky.

Informativní dopravní značka směrová IS 10e "Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo" a IS 21d "Konec cyklistické trasy".

Dále to jsou dodatkové tabulky E12b "Vjzed cyklistů v protisměru povolen" a E 12c "Povolený směr jízdy cyklistů".

Vodorovné dopravní značky ... Mezi nové vodorovné dopravní značky patří V 8b "Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce" a V 20 "Piktogramový koridor pro cyklisty".

Obrázky značek najdete v dokumentu Nové dopravní značky pro cyklisty      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Vědci se posouvají do budoucnosti. Vytvořili stromům klima z konce století ..... Vědecké pracoviště, jaké nemá v Evropě obdobu, skrývají lesy na Bílém Kříži v Beskydech. Vědci tu mimo jiné zjišťují, jak se smrky a buky vyrovnají se stále stoupajícím množstvím skleníkových plynů v atmosféře.

Stojí zde dvě stavby připomínající skleník. "On to ale není skleník v pravém slova smyslu. Ty stavby slouží k tomu, aby stromy uvnitř mohly,dýchat vzduch se zvýšeným množstvím oxidu uhličitého," vysvětluje Michal Marek, profesor Akademie věd, který spolu s kolegou Daliborem Janoušem už přes dvacet let na Bílém Kříži v Beskydech provádí unikátní typ výzkumu.

Na šestihektarovém území tu vytvořili jedinečnou lesní laboratoř, v níž detailně monitorují život stromů. Sledují toky uhlíku, ale nahlížejí i do budoucnosti. Jak je to možné? Do jednoho ze "skleníků" totiž vhánějí takové množství oxidu uhličitého, jaké bude na Zemi ke konci tohoto století a bude se podílet na silném skleníkovém efektu.

Důsledky pro přírodu přitom mohou být citelné. Jsou mezi nimi obrovská rizika požárů vyvolaná dlouhými obdobími sucha nebo třeba kalamity škůdců. Ty může přilákat větší množství cukrů, které stromy začnou produkovat při zvýšeném množství oxidu uhličitého. O tom, že poslední případ skutečně může nastat, se vědci přesvědčili na vlastní oči. To, když smrky v jedné ze skleněných staveb napadly mšice.

Areál zůstává turistům i houbařům nedostupný, ale je stále pod dohledem kamer. V porostu se nacházejí měřící přístroje různých tvarů i velikostí, které detailně monitorují život stromů.      (Zdroj: iDNES)

O tomhle jsem psal v Říši snů již v únoru 2005 - v článku Pozvánka za stromy do budoucnosti ...


Co je Bible? ..... Není to ani historická reportáž, ani soubor výmyslů, ale záznam zkušeností, které učinili lidé s Bohem – přímo i nepřímo. Kdo takovou zkušenost neučinil, tomu jsou ovšem i svědectví o ní nepřijatelná. Důležité však je, že tyto zkušenosti si lze ověřit. Ne ovšem zvenku, z hlediska vnějšího pozorovatele, ale zevnitř, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete.

Každý biblický příběh je – ať přímo či nepřímo – vlastně pozváním, abychom do něho sami vstoupili, samozřejmě různým způsobem a podle možností, a tak znovu prožili to, či sami se podíleli na tom, o čem vypráví.      (Zdroj: Víra)


Saturnovy měsíce vytvořily „sněhuláka“ ..... Staré moudro, že vše je relativní, nedávno nádherně potvrdily snímky sondy Cassini, která monitoruje měsíce planety Saturn. Podařilo se jí pořídit snímek, na němž vypadají dva z Saturnových měsíců, jakoby stavěly sněhuláka. Ve skutečnosti šlo však jen o správně zvolený úhel pohledu.

Saturnovy měsíce Dione a Rhea patří mezi největší a nejdéle známé přirozené satelity tohoto plynného obra. Sondě Cassini, která je mimochodem pojmenovaná po skutečném prvním objeviteli obou měsíců, Italovi G.D. Cassinim, se nedávno podařilo je oba vyfotografovat v jedinečné pozici. Přestože byla obě tělesa v daný moment 500 000 km daleko od sebe, z perspektivy sondy to vypadalo tak, jakoby na sobě stály. Ve skutečnosti byl měsíc Dione (v horní části obrázku), který dosahuje velikosti asi tří čtvrtin Rhey, ve skutečnosti zrovna zhruba na polovině vzdálenosti mezi sondou a vzdálenější Rheou. Díky kráteru Evander, který se nachází v blízkosti jižního pólu Dione, vypadají oba měsíce nakonec tak, jakoby byly stmeleny dohromady.       (Zdroj: 21@století)


Mrak sopečného popela Eyjafjallajökull nebyl normální ..... Podle tvrzení seismologů a geologů se můžeme brzy dočkat další sopečné erupce. Oproti dubnovému výbuchu sopky Eyjafjallajökull má případný výbuch sopky Katla způsobit menší dopravní chaos v letovém provozu, píše server redOrbit.

Sopka Eyjafjallajökull způsobila největší kolaps evropské letecké dopravy od 2. světové války. Více jak 100 000 zrušených letů a stovky tisíc cestujících čekajících v transitních halách letištních terminálů měl na svědomí sopečný popel, který byl podle vědců velmi neobvyklý.

„Většina sopečných erupcí na Islandu je na čedičové bázi,“ vysvětluje geolog Armann Hoskuldsson. „Naše sopky chrlí kromě lávy jen hrubozrnné a těžké částice. V případě Eyjafjallajokull se ale jednalo o částečky natolik jemné, že se prostě neusazovaly a cestovaly ovzduším celé Evropy.“

V dohledné době jednoho roku je očekávána sopečná erupce starší a větší islandské sopky Katla. Ta je tvořena převážně bazalty, takže průběh bude v rámci možností islandských podmínek řekněme standardní. I když jak připomíná geofyzik z univerzity v Bristolu, William Aspinall: „Žádné dvě sopky nejsou stejné, a ani žádné dvě erupce nejsou stejné.“       (Zdroj: Ecomonitor)


30.09. 2010     Dnešek je Mezinárodním dnem překladatelů, slaví se na svátek patrona překladatelů sv.Jeronýma. Dále je dnes Světový den srdce a také Světový den moří.


Režisér na dně ..... James Cameron chce natáčet na nejhlubším místě planety, od roku 1960 se tam nikdo nepodíval. Na vývoji ponorky, která se s technikou a posádkou dostane na dno Mariánského příkopu, se ale teprve pracuje.

Zájem o mořské hlubiny opět roste. Kromě těžařských společností a vědců pronikají do hlubin oceánu i filmaři. Pro režiséra Jamese Camerona to není nový směr, v hlubinách své filmy točil už několikrát. Teď ale chce získat trofej nejcennější - bude natáčet v nejhlubší oblasti na Zemi, na dně Mariánského příkopu v Tichém Oceánu. Této oblasti se říká Challenger Deep.

Úkol to není jednoduchý. Do hloubky přes 11 900 metrů se v historii zatím dostaly pouze 3 ponorky, z toho ovšem dvě byly roboti bez lidské posádky. Cameron si navíc předsevzal, že ponor podnikne do roku 2014, kdy chce přijít s pokračováním svého velkofilmu Avatar. Reálné záběry z nejhlubší oblasti oceánu v něm budou hrát důležitou roli. Rok 2014 je pro tuto výpravu ale šibeničním termínem, pilotovaný podmořský stroj, který by vydržel obrovské tlaky v hloubce dvanácti km, totiž neexistuje. Takový stroj by musel vydržet tlak, který je 1000x větší než na hladině oceánu. Navíc konstruování a zkoušky takového stroje trvají několik let. Cameron proto oslovil australské inženýry, aby speciální ponorku z ultrapevných kompozitních materiálů vytvořili na míru. Taková ponorka umožní natáčení trojrozměrných záběrů v jakékoliv hloubce oceánu.

Tyto záběry nejsou jediným cílem Jamese Camerona. Očekává se totiž, že u příležitosti padesátého výročí první a zatím poslední cesty člověka na dno Mariánského příkopu (uskutečnili ji Piccard a Walsh v batyskafu Trieste v roce 1960) vypíše nadace X Prize speciální cenu Ocean X Prize ve výši 10 milionů dolarů. Zopakování cesty na dno oceánu se musí uskutečnit ze soukromých prostředků. Cesta na dno Mariánského příkopu by měla trvat zhruba 5 hodin, z toho by prvních 100 minut ponorka měla klesat ke dnu velmi rychle. Energii pro elektrické motory bude dodávat výkonný systém složený z lithiových akumulátorů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nevíš jak číst Bibli? Tak neváhej a ptej (se)! ..... Nevíš jak číst Bibli? Tak neváhej a ptej (se)! V internetovém rozhovoru bude odpovídat zkušený biblista Angelo Scarano.

Rozhovor proběhne v pondělí 11.10. v 11.10 hod., roku 2010.

Otázky můžete klást již nyní...  (V případě úspěchu by asi nebylo od věci rozhovor zopakovat 20.10. ve 20.10 hod. roku 2010 :-)

Angelo Scarano se narodil na jihu Itálie, v dětství se ale přestěhoval do Čech, kde dochodil základní školu a vystudoval gymnázium. Do rodné Itálie se znovu vrátil během svých studií biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK v Praze. V roce 2004 obhájil a publikoval svou doktorskou práci. Je knězem pražské arcidiecéze a v současnosti působí ve farnosti Praha - Stodůlky.      (Zdroj: Víra)


Dejte si záležet na výběru zimních pneumatik! ..... Po loňských přívalech sněhu snad již žádný řidič nevyrazí v zimě na silnici s letními pneumatikami. Nyní je vhodná chvíle pro výběr toho správného zimního obutí. Jedná se o nemalou investici, především do vlastní (i cizí) bezpečnosti, a proto je dobré vybírat bedlivě a najít model s optimálními jízdními vlastnostmi. Časopis TEST přináší srovnání dvaceti osmi zimních pneumatik rozměrů 185/65 R15 a 225/45 R17.

Některý řidič se pohybuje jen ve městě a jízdní vlastnosti na sněhu jej příliš nezajímají, pro jiného je to klíčové kritérium. Pro všechny by ale mělo být důležité sledovat míru opotřebení pneumatik, tedy jejich výdrž, i vliv na spotřebu pohonných hmot.

Test pneumatik se zaměřil především na jejich chování na mokré a suché vozovce, sněhu i náledí. Dalšími sledovanými kritérii byla míra opotřebení, vliv na spotřebu pohonných hmot, hlučnost a rychlostní zkouška.

Nejlepší pneumatika rozměru 225/45 R17, model Michelin Alpin A4, aspiruje na splnění přání motoristů. Odvádí dobré výkony a pomalu se opotřebovává. Odpovídá tomu ale i cena, kdy přezutí auta přijde na téměř devatenáct tisíc korun. Z menšího rozměru 185/65 R15 je vhodné do městského provozu obout pneumatiku Dunlop SP Winter Sport 3D, která sice neoplývá skvělými vlastnostmi na náledí, ovšem v případě mokré i suché vozovky prokazuje dobré výsledky.

Čínské pneumatiky Westlake SW 601 Snowmaster a Interstate Winter IWT-2 dosáhly shodně nejhoršího hodnocení v testu, tedy nedostatečně. Jejich ceny mohou být lákavé, ale v tomto případě raději nešetřit na nesprávném místě. Oba modely dosahují katastrofálních výsledků zejména na mokré vozovce, kdy se vozidla dala jen stěží ovládat.

Do testovaného souboru zimních pneumatik byly zařazeny i dva modely celoročních pneumatik. Kvalitní zimní pneumatiky jsou ovšem na zimu vždy lepší volbou než modely celoroční.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Fotoreportáž z pražské pouliční akce Zažít město jinak a pražské cyklojízdy ..... V sobotu 25. září měli Pražané možnost zažít část svého města jinak, než jsou zvyklí. V okolí náměstí Míru bylo několik ulic uzavřeno pro automobilovou dopravu. Občanské sdružení Auto*Mat zde s podporou Městské části Prahy 2 zorganizovalo akci nazvanou Zažít město jinak.

I přes občasný déšť zavítalo na Vinohrady poměrně dost lidí. Kromě různých občerstvení, stánků s knihami, šperky či tričky si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet celou řadu městských kol - od decentních modelů pro dámy i pány přes praktické skládačky až po kola zcela výstřední. Kdo potřeboval, mohl si v Bajkazylu své kolo opravit přímo na ulici. Každý, kdo chtěl, si mohl užít zcela jiný rytmus ulice, který vznikne, když se ulice místo autům otevře lidem.

Odpoledne se z Vinohrad vydala do deštivé Prahy tradiční cyklojízda. K vidění byla různá kola i různí cyklisté. Mladí bikeři s celoodpruženými koly, rodiče s dětmi ve vlečných vozících i lidé postarší na postarších kolech. Někdo si na vozíku vezl vlastní ratolest, psíka nebo soundsystém. Dánský velvyslanec Ole M. Moesby jel na svém kole s vozíkem před předními řídítky. Cyklojízda měla i policejní doprovod, včetně několika strážníků městské policie na kolech. Po hodinové okružní jízdě se zmoklí cyklisté vrátili zpět do Rumunské ulice.       (Zdroj: Ekolist)


Soutěž o nejzajímavější elektromobil zná vítěze ..... Dva týmy si rozdělí prémii 1 milión korun v soutěži o nejzajímavější prototyp elektromobilu. V soutěži zvítězil prototyp retro sportovního vozu Electric hot rod - EHR 10 týmu Západočeské univerzity a Auto Projekt Centra. Se stejným počtem bodů zvítězil také projekt městského vozidla Solarex autorů Borise Guiče a Luboše Chvátala.

Elektrovozidlo EHR 10 má dokonce homologaci pro provoz na silnicích, jede rychlostí 110 km za hodinu a má dojezd až 200 kilometrů. Solarex je konstruován i s použitím přírodních materiálů, jeho dojezd je minimálně 100 km a pohání jej originální elektromotor české výroby.

První ročník soutěže o nejzajímavější elektromobil organizovalo občanské sdružení Future Age v rámci propagace zavádění elektromobilů ve městech. Do soutěže se v prosinci loňského roku přihlásilo deset týmů. Devět z nich pak představilo své projekty. Dva vozidla nesplnila požadované technické podmínky.      (Zdroj: Science WORLD)


Téma - nahota! Odpovede na otázky ..... Prvá otázka: Proč nás Stvořitel chtěl nahé, když je to podle něj prý tak hrozně nemorální?

Odpoveď:

Telo človeka povstalo z evolučného vývoja. Telo je našim nástrojom v hmote a tvorí nižšiu podstatou našej bytosti.

Naše pravé "ja", čiže naša skutočná osobnosť pochádza z Ducha - z duchovnej ríše a vstupuje do vyvíjajúceho sa tela vždy približne v polovici tehotenstva. Tento dej stvorenia človeka je veľmi pekne symbolicky opísaný v Biblii, kde sa hovorí, že Stvoriteľ vytvoril ľudské telo z hliny a oživil ho svojim dychom - vydýchol doň svojho nesmrteľného ducha. Telo človeka teda vzniklo s prachu zeme, čiže z evolučného vývoja, kým jeho skutočnou, vnútornou podstatou a jadrom jeho osobnosti je duch.

Pozemský človek má teda akési dve základné podstaty - telo, pochádzajúce z hmoty a ducha, pochádzajúceho z duchovnej ríše, nachádzajúcej sa vysoko nad hmotnosťou. Telo teda predstavuje nižšiu súčasť našej bytosti, pretože je to iba určitý nástroj, ktorý v hmotnosti využíva naša pravá podstata, náš duch, ktorý je vyššou časťou našej bytosti, alebo lepšie povedané, jadrom a podstatou našej osobnosti.

Osobnostný rast človeka a jeho duchovný vývoj spočíva v jeho postupnom odpútavaní sa od telesnosti a v jeho prikláňaní sa k duchu a duchovným hodnotám. Takto prebieha správny vývoj - vývoj od hmotného a dočasného k spoznaniu, pochopeniu, prežitiu a stotožneniu sa s nehmotným, nadčasovým a duchovným. K stotožneniu sa s univerzálnymi, vysokými a večnými hodnotami.

Už teda nie telo, ale duch! Už teda nie dôraz na telo a hmotu, ale na vnútornú ušľachtilosť a vysoké hodnoty! Prirodzeným vývojom človek kultivuje svoj vzťah k vlastnému telu a to tak, že upúšťa od vyzývavej telesnosti. Osobnostne a duchovne zrelý človek nebude odhaľovať svoje telo a vyzdvihovať vlastnú telesnosť, pretože vnútorne sa už stotožňuje s vyššou podstatou svojej osobnosti, ktorou je duch a s ním súvisiace, duchovné hodnoty.

Nahotu, telesnosť a odhalené ľudské telo nemožno teda vnímať ako niečo nemorálneho. Je to niečo, čo má vo vývoji človek svoje prirodzené miesto. Treba ale povedať, že na tých najnižších priečkach jeho vývoja! Nahé ľudské telo je totiž základnou východiskovou pozíciou nášho vývoja na tejto zemi a to nie len pri narodení každého ľudského jedinca, ale aj z hľadiska historického vývoja celej ľudskej civilizácie.

Čím je však človek osobnostne zrelší, tým kultivovanejšie pristupuje k svojej telesnosti a tým menší doraz a pozornosť na ňu kladie a to preto, že tento dôraz začína presúvať na niečo úplne iného. Na duchové hodnoty, čiže na čistotu, dobro, ušľachtilosť, spravodlivosť, pravdu, poznanie zmyslu života, poznanie Zákonov stvorenia a podobne.

V súčasnosti má už ľudstvo za sebou veľmi dlhý vývoj. Jeho vnútorná a duchovná zrelosť už dávno mala byť na značnej výške, čo sa malo v prvom rade premietnuť do omnoho kultivovanejšieho vzťahu k vlastnej telesnosti a celkom konkrétne do spôsobu odievania. Do spôsobu odievania, ktorý mal byť viditeľným vonkajším svedectvom vnútornej ušľachtilosti a výšky človeka.

Ak sa však po tisícročiach vývoja ľudského druhu na zemi dáva všade do popredia iba odhalené ľudské telo a v móde prevláda kult nahoty a dráždivého telesného odhaľovania je to očividným signálom niečoho mimoriadne nezdravého, ba až chorobne patologického.

Po tisícročiach vývoja ľudského druhu na tejto zemi už jednoducho nemožno argumentovať tým, že nás predsa Stvoriteľ stvoril nahých, tak prečo by potom mala byť nahota nemravnou? Takéto argumenty a takéto jednanie je totiž, vzhľadom ku všetkému, vyššie uvedenému, návratom vo vývoji o celé tisícročia!       (Dále čtěte na stránkách Gnosis9)


Kvasinky pomohou vyrábět cihly ..... O té doby, co byl oxid uhličitý prohlášen za nepřítele civilizace číslo 1, se řada vědců snaží najít cestu, jak jeho množství v atmosféře snížit. Inženýři z prestižního MIT přišli nedávno se zajímavým nápadem. S přeměnou nepříjemného plynu na pevnou látku by mohly napomoci organismy nečekané: geneticky upravené kvasinky.

Díky průmyslu, tepelným elektrárnám či spalování motorů se ročně dostává do ovzduší na 30 miliard tun oxidu uhličitého. Navyšování jeho koncentrace má však velmi známý nepříjemný efekt – tato látka působí jako skleníkový plyn a přispívá tak k oteplování atmosféry. Co tedy s ním? Existuje již řada nápadů, například pěstování vhodných rostlin, či uskladňování plynů v podzemních zásobárnách. Další skupinou nápadů je „uskladnění“ plynu v nějakém typu sloučeniny, z níž nebude moci dále unikat. K něčemu takovému jsou dobře vyzbrojeni například živočichové, kteří si vyrábějí pevné schránky z uhličitanu vápenatého, jako jsou například měkkýši (plži či mlži). Angela Belcherová se svými studenty z Massachusettského technologického institutu (MIT) se proto rozhodla tuto metodu z přírody odkoukat a napomoci uskladňování CO2 biologickou cestou. Vybrala si k tomu organismy, s nimiž se dobře manipuluje – běžné kvasinky. Do těchto kvasinek vložila geny, převzaté právě od organismů, které dokáží „ulovit“ oxid uhličitý z vody a přeměnit jej na pevný materiál. Takto upravené kvasinky pak produkují enzymy nutné pro mineralizaci, díky nimž dokáží z každého půlkilogramu zachyceného plynu vyrobit kilogram pevné látky. Tento proces zabíjí vlastně dvě mouchy jednou ranou: na jednu stranu umožní uskladnit nepříjemný CO2. Tím, že vyrobí pevnou látku, z níž lze následně vyrábět například stavební materiál, ušetří i CO2, který by jinak vznikl při pálení běžných cihel.      (Zdroj: 21@století)


Jak mimozemšťané objeví Neptun ..... Astrofyzikové Christopher Stark a Marc Kuchner z Goddardova centra pro kosmické lety NASA vytvořili počítačový model vývoje Kuiperova pásu obklopujícího Sluneční soustavu. Umožňuje podívat se na ní zvenčí tak, jako by jí viděli i vzdálení mimozemšťané. NASA model a jeho zajímavé výsledky představuje v krátkém videu se slovním doprovodem a titulky. Nabízí tak příležitost pro pár minut angličtiny. Video doplňujeme českým překladem.

Komentátor: Astronomové jenom začali zobrazovat planety okolo jiných hvězd. Naše technologie není zatím velmi vyspělá a nedokáže zachytit planety tak malé, jako jsou ty v naší Sluneční soustavě. Ale na chvíli předpokládejme, že mimozemští astronomové pozorují náš planetární systém. Dokážou objevit nějaký důkaz, že planety okolo našeho Slunce existují, i když je samotné nevidí? Odpověď zní, že pravděpodobně ano. To proto, že minimálně jeden svět v našem solárním systému svou existenci dává na vědomí pomocí svých vlivů na obrovský prachový oblak na okraji Sluneční soustavy, v oblasti nazývané Kuiperův pás.

Kuiperův pás je zóna studeného skladiště zvenčí za Neptunem, osídlena miliony ledových těles, včetně Pluta. Ledová tělesa v Kuiperově pásu uvolňují prach, který se zdálky může v infračervených vlnových délkách záření jevit jako mlhavý disk. Nový počítačový model, vytvořený vědci NASA, zobrazený na videu odhaluje, jak prach v Kuiperově pásu se může jevit mimozemským astronomům. Neptun vytváří složitý obrazec. Gravitace hmotné planety cloumá prachovými zrníčky v oblaku a shlukuje je na jejich dráhách.       (Zdroj: OSEL)


Farmáři se valí do Prahy ..... Ovoce a zelenina, maso, sýry - všechno výhradně z Česka. Lidé z města se vrhli na farmářské trhy a nevadí jim si za potraviny i připlatit. Setkat se s farmářem, který vypěstoval právě zakoupené rajče, je něco, co za posledních dvacet let nezažili. Nakolik je jejich víra oprávněná a kdo všechno smí na trzích prodávat?

Snad ještě nikdy neměli lidé ve městech takovou příležitost nakoupit zboží od českých zemědělců. Trhy překotně přibývají nejen v Praze, ale i v dalších českých městech a dostaly se už i do nákupních galerií. Lidé sem chodí hlavně pro čerstvou zeleninu a ovoce, ale i poctivé uzeniny, sýry nebo bylinky a koření. Spoléhají na to, že tu najdou v Česku vypěstované a vyprodukované potraviny, které nemají vzhled jako ze žurnálu, ale zase rajče chutná jako rajče, a ne jako bledý prefabrikát bez chuti a zápachu s výdrží putovat po světě několik týdnů.

Kvalita i český původ potravin na tržištích však nemusí být úplnou samozřejmostí, žádná závazná pravidla, co může a nemůže být na stánku nabízeno, neexistují. "Velké slovo v tomto mají pořadatelé trhů. Ti by měli být první, kdo prodejce na trhu filtruje a hlídá. Zatím je to ale problém a úplně se tomu nedá věřit, protože svůj finanční úspěch odvozují od počtu pronájmů a stánků," upozorňuje blogger Martin Kuciel alias pan Cuketka, který nabídku potravin mimo masovou distribuci řetězců propagoval jako jeden z prvních na serveru cuketka.cz a nyní i na www.scuk.cz.

Podle něj by měl mít každý trh svůj vlastní kodex a závazná pravidla pro výběr produktů, jež by měl také aktivně propagovat mezi návštěvníky trhů a mezi trhovci je zase prosazovat a hlídat. "Označení ,farmářský' je stále dost flexibilní a občas se za ním skrývá ledacos. Nedávno jsem takhle označené viděl třeba slepičí vejce z klecí nebo koření z dovozu," vyjmenovává Kuciel nedostatky, které na masově se rozšiřujících farmářských trzích hrozí.      (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Řidiči Mercedesů vjíždějí v Praze do pruhů určeným MHD více než ostatní ..... Společnost TILI Czech Republic, která se zabývá zlepšováním života ve městech, zkoumala, jak jsou využívané jízdní pruhy vyhrazené MHD v Praze. Zatímco cyklisté jich používají poskrovnu, výzkum ukázal vysokou míru jejich zneužívání automobily. Největšími „hříšníky“ jsou řidiči značek Mercedes, Volkswagen a BMW. Řidiči Škodovek a vozů francouzkých značek jsou největšími „poctivci“.

Během evropského týdne mobility od 16. do 22. září 2010 výzkumné týmy společnosti TILI pozorovaly v pracovní dny v době dopravních špiček mezi 6 a 10 a 14 a 19 hodinou využívání dedikovaných jízdních pruhů v metropoli (MHD+taxi+cyklo). Jednalo se celkem o 31 úseků pražských komunikací. Celkem se v hlavním městě nachází 116 jízdních pruhů s preferencí MHD, z toho jich je 21 mimo provoz.

Míra využívání těchto úseků cyklisty byla relativně nízká, denně v průměru využívá ve špičkách v Praze vyhrazených jízdních pruhů pro MHD, taxi a kola téměř 1 800 cyklistů. Toto je přibližně shodný počet jako počet řidičů vozů Audi, které vyhrazené pruhy zneužívají.

V rámci pěti pracovních dní celkem 297 600 řidičů osobních aut zneužilo dedikovaný jízdní pruh. Denně jich v rozporu s dopravními předpisy jezdí pruhy téměř 60 000. Tomáš Studeník, ředitel společnosti TILI k výsledkům šetření dodává: „Míra zneužívání vyhrazených pruhů se ukázala překvapivě vysoká. Jízdní pruhy dedikované ve špičkách MHD, taxi či cyklistům používá v rozporu s dopravními předpisy až 40krát více osobních vozů, než jimi projede cyklistů.“      (Zdroj: Ecomonitor)


29.09. 2010     Datum devětadvacátého září 1938 se zapsalo černým písmem do historie. Toho dne byla podepsána Mnichovská dohoda v níž bylo rozhodnuto o podstoupení československého pohraničí (Sudet) Německu. A svět nás tehdy zradil - a nebylo to poprvé.


Jakub Kašpar: Jak s tou klečí aneb Jsou ochranáři mešuge? ..... Tomáš Feřtek ve svém článku "Milí kamzíci, proč nežerete kleč a vejmutovku?" (Ekolist.cz, 21. 9. 2010) vcelku přesně vystihl rozpaky, které cítí řada lidí z rozdílných přístupů k ochraně přírody v různých lokalitách – ať už jde o národní parky nebo jiná chráněná území. A taky z argumentů, které ochrana přírody používá. Jde o dlouhodobou bolest ochrany přírody v České republice, Krkonošský národní park nevyjímaje. Leckdo dost obtížně přijímá fakt, že ochrana přírody na některých místech nedovoluje člověku ani utrhnout kytičku nebo sebrat houbu (natož sejít ze značené cesty) a přitom sama tamtéž tu vyštípává kleč, tu kácí vejmutovky nebo akáty, onde by se zase ráda zbavila kamzíka. Nejostřejší jsou tyto debaty, bavíme-li se o I. zónách národních parků a CHKO nebo o národních přírodních rezervacích, kde jsou pravidla nejpřísnější.      (Podrobně čtěte na stránkách Ekolistu)

 


Pozná teroristu lépe člověk, nebo software? ..... Automatické systémy pro rozpoznávání rysů tváře jsou stále dokonalejší. Výzkum se samozřejmě vede hlavně pod hlavičkou boje s terorismem. Letiště ovšem podobné systémy z pochopitelných důvodů naléhavě potřebují. Když pro nic jiného, tak pro minimalizaci falešných poplachů.

Následující studie se netýká rozpoznávání tváře ve smyslu identifikace konkrétní osoby (např. snímek z kamery proti známé databázi hledaných osob), ale toho, jak na základě výrazu obličeje rozpoznat potenciální hrozbu. Což samozřejmě představuje problém, ne každý sebevražedný atentátník musí mít v tváři zuřivý škleb a naopak turista spěchající na už-už odlétající letadlo se může tvářit hodně vztekle. Otázkou je, jak hrozbu nejefektivněji odhalit: zvládne to lépe člověk, software (a jaký?) nebo nějaká jejich kombinace?

A další věc: Evropanům připadají, s trochou nadsázky, všichni Číňané stení. Bude na to tom software lépe?      (Zdroj: Science WORLD)


Do země, než začnou mrazy ..... Chcete-li na jaře sklízet ranou zeleninu dříve než z venkovních záhonů, zpravidla si ji urychlíte ve skleníku, fóliovníku, a nebo pařeništi. Pokud nic z toho nemáte, můžete mít dřívější sklizeň i na venkovních záhonech, pokud zasadíte ozimé odrůdy už teď.

Některé druhy zeleniny mají vyšší odolnost vůči nízkým teplotám, takže v polohách, kde nebývají příliš silné holomrazy, zimu přečkají. Na jaře brzy pokračují v růstu a dříve dospívají ke sklizni.

Před zimou, v září, se může zasít kořenová zelenina, špenát, zimní saláty, kapusta, křen a také česnek. Ozimé odrůdy začínají na jaře dříve vegetovat než první raná zelenina a přinášejí dřívější sklizně. Nejsou sice tak jemné a křehké jako zelenina ze skleníku, ale na vitaminy je ozimá zelenina stejně bohatá jako jarní, má však vyšší obsah vlákniny, než je v zelenině rychlené. U česneku zase platí, že má větší výnosnost, ale kratší dobu skladování.      (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Vzlétne do 10 let kosmický raketoplán z běžné ranveje? ..... Pokud se vše podaří podle představ britské společnosti Reaction Engines, tak ano. Jejich Skylon by měl vynést z letištní dráhy na oběžnou dráhu Země 12 tun nákladu za příjemně nízkou cenu. Stojíme na prahu dobývání nejbližšího vesmíru?

Představte si bezpilotní raketoplán, který se rozjede po sice solidní, zpevněné, ale stále ještě klasické letištní ranveji a se zhruba 30 pasažéry se vznese až na oběžnou dráhu. Nějaký čas si skotačí v kosmickém prostoru a pak se zase snese na relativně normální letiště. Není to kupodivu scéna z laciné sci-fi, ale projekt Reaction Engines Limited, britské aerokosmonautické společnosti se sídlem v Oxfordshire.

Raketoplán Reaction Engines nese jméno Skylon a měl by se odlepit od země do deseti let. Celý projekt je zatím ve stádiu výroby zkušebního prototypu, přesto ale čerstvá britská vesmírná agentura UK Space Agency nedávno pořádala workshop, na němž odborníci diskutovali o možnostech komerčního vývoje Skylonu. Pokud budou v Reaction Engines úspěšní, mohli by postavit vůbec první stroj, který by se v kompletním stavu dostal z povrchu Země až na oběžnou dráhu a zase zpátky.

Projektovaný Skylon o délce 82 metrů a rozpětí křídel 25 metrů by měl létat rychlostí až 25 machů do maximální výšky kolem 460 kilometrů, kam by mohl vynést 12 tun nákladu nebo cestujících. To všechno za méně než desetinu finančních nákladů oproti vypuštění srovnatelné rakety klasického střihu. Skylon nemá žádné přídavné rakety ani nádrže s palivem, o jeho pohon se starají dva elegantní hybridní motory SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine), které od startu až do rychlosti 5,5 machů a výšky 26 km spalují kapalný vodík se vzduchem a poté přecházejí na hypersonickou rychlost, při níž je pohání směs kapalného vodíku a kapalného kyslíku z palubních nádrží. Skylon by měl při startu vážit 275 tun, zatímco během přistání pouhých 55 tun. Rozdíl mezi oběma hmotnostmi pochopitelně představuje palivo, z něhož třetinu činí kapalný vodík a dvě třetiny kapalný kyslík.       (Zdroj: OSEL)


Přeprogramovatelná karta: několik kreditek v jedné ..... Množství karet od nejrůznějších účtů rozčiluje jistě již nejednoho majitele malé peněženky. Americká společnost Dynamics Inc. nedávno představila nové řešení - jednu jedinou kartu MultiAccount s drobným přepínačem mezi jednotlivými účty.

Představte si obyčejnou platební kartu, jakou má v peněžence snad každý z nás. Od těch běžných se neliší tvarem, velikostí ani tloušťkou. Při bedlivějším pohledu však nějaký ten rozdíl přeci jen najdeme. Na pření straně se nacházejí drobné ploché knoflíky, které umožňují přepnutí mezi dvěma účty. Rozsvícená kontrolka pak majiteli ukáže, který z více účtů, které na kartě má, právě používá. Toto zařízení, které pro potenciálního zloděje představuje bránu k několika penězovodům najednou, musí však být také chráněno před zneužitím. Dizajnéři zvolili klasickou cestu: než se však přeprogramuje magnetický pásek a karta se připraví k jinému užívání, je třeba zadat nový PIN. Karty mají lithiovou-polymerovou baterii a jsou také plně vodotěsné, což ocení zejména ti, kdo často zapomínají karty v zadní pase kalhot a proženou je tak pračkou. Doufejme, že si tyto karty najdou svou cestu do našich peněženek co nejrychleji.       (Zdroj: 21@století)


Žijeme v otroctví a šílené nevědomosti - kdy si to uvědomí všichni? ..... Nemám rád tento tzv. "supersystém". Ne, vůbec ne. O čem to tu je? Dej prachy mně, já dám prachy Tobě, když si ode mě půjčíš a nevrátíš, pošlu na Tebe exekutory. Že jsi přišel o práci a nemáš příjem? Co mi to cpeš, to je Tvůj problém! Zavázal ses mi smlouvou! Vidíš, tady je Tvůj podpis! Tehdy jsi dokonce ještě pracoval, bezdomovče! Jeď do Amazonie, tam pokácej pár hektarů pralesů. Tak si vyděláš. Sice se nám bude hůř dýchat, trochu se oteplí, přibude výkyvů v klimatu a spoustu opic a papoušků připravíme o domov, ale za prachy to stojí, ne... Nebo se vykašli na Amazonii a běž do Arktidy, tam stáhni ty tulení mláďata zaživa z kůže, kanadská vláda to oficiálně povolila, tak kde zase máš problém? Necháme za sebou ledové kry plné krve a tuleňů bez kůže, pak tu kůži prodáme, budeme mít luxusní fára a ty nebudeš bezdomovec! Protože budeš mít víc peněz, vyprodukuješ víc odpadu. Země si vždycky poradí - je naše služka!

Ilustrační obrázek No a co že to všechno je na úkor přírody. Proč bysme jí měli být vděční za to, že tu jsme? To je přece úplná samozřejmost. Země nám patří, patří nám celý vesmír, víme o něm úplně všechno, máme chytré geniální vědce a astronomy, kteří ale ještě nevyřešili ani problém, jak pozorovat hvězdy, když se na Zemi zatáhne a trochu zaprší! A taky je vždycky hrozně překvapí, když se kousek za rohem objeví asteroid a ohrozí nás. Že jsme to nevěděli trochu dříve, až 30 minut před potenciální srážkou... Sledujeme oblohu pořád, víme o všem všechno, každý ve světě naše studie cituje, ale stejně nás ten kus šutru pokaždý překvapí!

Klaňte se nám, jsme geniální, zachráníme vás! Naše nedokonalá věda vás zachrání! Vždycky a bez pochyb! Patří nám vesmír, víme už snad vše. I děti se to učí ve škole. Ale ten asteroid nebo i silný déšť a povodně nás stejně někdy překvapí znovu... A přesto se na nás, geniální vědce a naše zaručené teorie, můžete vždycky spolehnout!

Máme jaderné zbraně. To je největší vynález 20. století. To je vědecký pokrok! I teroristi ty bomby už mají. Jsme bohové! Až nastane ten osudový spor, můžeme si všichni předem říct "amen". A nikdo se proti tomu neozývá, jenom čekáme; asi rádi umíráme, každý je posedlý vlastním majetkem, vlastní televizí a mobilem, nic jiného ho nezajímá. Necháváme to běžet, dokud to jde, nezajímá nás to. Smějeme se tomu, bagatelizujeme to.

Nejsme géniové, jsme idioti. Dřepíme na zadku, díváme se na zprávy, co se děje, ale se vším jsme spokojeni. Smějeme se, bavíme se, ztrácíme čas, makáme, posloucháme jako ovečky. A mezitím - za odměnu, že pracujeme pro své vlády a držíme jejich světovou ekonomiku naživu - už 40 000 jaderných hlavic máme ve světě připraveno, abychom se jednoho dne zahubili! Za odměnu přece! Hlavně že se bojíme přírodních katastrof a asteroidů! Jenom jedna z těch bomb dokáže vyhladit město a zabít i statisíce až miliony lidí, když se zvolí vhodné místo ke svržení! A my jich máme už celkem 40 000!!! I Írán zbrojí, jejich počítače teď napadl virus ze Západu. Už se sbírají záminky pro rozpoputání jaderné války.

Na to si musíš dát hamburger! Vždyť je to tak lahodný pokrm, až zapomeneš na ty nebezpečný problémy, který ohrožujou i Tebe! Ale jak dlouho se chceš jen takhle usmívat, nacpávat se a být v klidu? Dokud nebude pozdě?       (Celý článek si přečtěte na stránkách Gnosis9)


Vyšla kniha Stavby ze slaměných balíků ..... Publikace si klade za cíl být doplňkem části mozaiky současného informačního deficitu stavebníků i architektů v oblasti izolování staveb balíky slámy. Jde o jednu z prvních knih na českém trhu s touto tematikou a první komplexní publikace, psaná tuzemskými architekty a staviteli pro středoevropské klimatické poměry i legislativní prostředí.

Představuje dva hlavní směry, jimiž se může stavebnictví v této oblasti ubírat – náhradu běžných tepelných izolací s vysokou ekologickou stopou za slaměné balíky a nízkoenergetické domy stavěné baubiologickým způsobem. Provádí svého čtenáře krok za krokem po základních tématech od stavební fyziky a vlastností balíků přes praktické návody až po příklady již realizovaných staveb. Kniha je doplněna o kapitoly zabývající se hliněnými omítkami a ozeleněnými střechami. Zkušenosti získané za poslední roky v České Republice jsou zasazeny do širšího zahraničního rámce.

Autorem publikace je Jan Márton, architekt zabývající se návrhy pasivních domů s využitím přírodních materiálů. Na publikaci spolupracovali také další odborníci na tuto problematiku: Aleš Brotánek, Mojmír Hudec, Pavel Šturma, Petr Suske nebo Michal Navrátil, odborník na hliněné omítky. Odbornou korekturu knihy provedl Josef Chybík.

Podrobné informace o knize včetně ukázek a galerie naleznete na: www.stavbyzeslamy.cz      (Zdroj: Ecomonitor)


Další podvodné faktury ze Slovenska ..... Neuplynulo ani půl roku od doby, kdy SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s opětovně varovalo před Slovenskou společností Pro Content s.r.o., která záměrně podvedla české uživatele internetu a po té po nich vymáhala neoprávněné faktury na 60 Euro. Podobná situace se nyní opakuje. Tento týden se objevily neoprávněné faktury znovu – tentokrát od společnosti Online Investment Group Ltd.

Společnost Online Investment Group Ltd., která jako své sídlo uvádí Seychely, provozuje internetový portál www.ms-2010.sk. Na těchto stránkách probíhala v době konání Mistrovství světa ve fotbale soutěž o televizory Samsung. Po zodpovězení třech jednoduchých otázek byl zákazník nucen vyplnit formulář se svými osobními údaji a potvrdit akceptaci všeobecných obchodních podmínek.

„Celý podvod a nekalý trik společnosti je schován právě ve všeobecných obchodních podmínkách, se kterými museli soutěžící vyslovit souhlas,“ říká Jan Votočka, mluvčí a právník SOS a dále objasňuje: „Obchodní podmínky byly totiž fakticky jakousi smlouvou, na jejímž základě měli zákazníci získat přístup k portálu obsahujícím fotbalové informace z Mistrovství světa. Za tuto službu, která byla samozřejmě jinde volně dostupná zcela zdarma, společnost nyní požaduje 39,95 Euro.“

Problém je ovšem v tom, že většina uživatelů netušilo a dodnes ani netuší, že by nějakou smlouvu uzavřeli. Jednoduše vyplnili soutěžní formulář a v obsáhlých obchodních podmínkách poplatek nehledali. Teprve nyní, kdy po nich společnost požaduje zaplacení necelých 40 Eur, se dozvídají, že měli smlouvu uzavřít. Počty poškozených jsou zatím neznámé, neboť společnost s vymáháním a upomínkami teprve začíná.

„Spotřebitelům, na které se společnost s fakturou obrátí, rozhodně doporučuji na výzvy nijak nereagovat a rozhodně nic neplatit,“ rezolutně radí Votočka a závěrem dodává: „Dle názoru SOS chyběla na straně spotřebitelů vůle smlouvu uzavřít a tak smlouva jako taková nemohla platně vzniknout. SOS zároveň proti společnosti učiní v nejbližších dnech příslušné právní kroky k zajištění ochrany českých zákazníků.“      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Víra, Václav, Vlast a Franz Kafka ..... (Podle knihy Karla Vrány: Svatý Václav) ... Dějiny, přítomnost a minulost naší země a našeho lidu jsou stavěny a dodnes dostavovány ve dvojí perspektivě. První perspektiva vychází i zeměpisně z lůna české země. Odtud se rodí její řeky a potoky, žitné lány a modravé lesy, vůně jejích lučin a jejího chleba, chuť jejího vzduchu a jejích písní i osudy jejího lidu. A druhá perspektiva je křesťanství, poselství lásky, naděje a života pro rozpolcené lidské srdce odsouzené k věčné žízni.

Odkud se bere zlo, které nás hyzdí ?

Nevím, kam až se dno propadlo a jak je pod povrchem české země rozvětveno a z jakých jedovatých, zhoubných podzemních zdrojů se napájejí její studně a odkud čerpají zlo, surovost, jež oslepuje a hyzdí její krásnou tvář, láme klenbu jejích kostelů, dusí dech a zpěv jejích básníků a umělců a potřísňuje její šat krví nevinných.

Nepohrdejme Českou zemí, potřebuje nás

Pro rozpolcenost jejího srdce ji nemusíme nenávidět ani jí pohrdat. Víme totiž, že podobná rozpolcenost a propastnost žije i v našem vlastním srdci. Ve skutečnosti totiž čerpá Česká zem svou životní mízu, svou krásu i ohyzdnost z našich srdcí.

Česká zem potřebuje naši teplou lásku, naše pracovité ruce a naši pomoc ve své bídě. Nebude to nikdo jiný než my, kdož obváže její bolavé rány, kdož napřímí její nalomenou postavu, kdož vyčistí prameny jejích vod, aby opět zrcadlily slunce, hvězdy a tvář Boží.

Čech - nečech Franz Kafka o svatém Václavovi:

Já pražský nevěřící Žid stal jsem se věřícím a změnil jsem svůj světový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz naděje 10. století v Čechách, je také můj svatý Václav a projev mé víry jakožto věřícího Žida, který je otevřen křesťanství Františka z Assisi a svatého Václava, jimž oběma děkuji za víru v budoucí posmrtný život. (Franz Kafka)       (Zdroj: Víra)


Nový druh havajského ovoce ..... Možná to nebude trvat dlouho, a v nabídce obchodů se objeví „havajské brusinky“. Z unikátních divokých rostlin ze sopečných úbočí totiž vznikla první domácí odrůda.

Borůvky a brusinky bychom hledali spíš v českých lesích než na Havaji. Přesto tam rostou – Havajské ostrovy mají svůj endemický druh brusnic ohelo (Vaccinium reticulatum), který se vyskytuje na lávou pokrytých úbočích sopek ostrovů Maui a Havaj. Malé keříky nesou červené plody velké 8 až 14 milimetrů. Tyto bobulky jsou důležitým zdrojem potravy pro vrubozobé ptáky bernešky havajské (Branta sandvicensis), které – stejně jako plody ohelo – jinde než na havajských ostrovech nenajdeme. Plody ohelo si však kromě bernešek oblíbili také místní lidé, což vedlo k poškození lokalit.

Ve snaze zabránit jejich dalšímu drancování a zároveň uspokojit poptávku po brusinkách ohelo vyšlechtili odborníci z amerického Agricultural Research Service kultivar Kilauea. Životní cyklus těchto rostlin je mnohem rychlejší než u jejich divokých předků. Některé poprvé vykvetou už po deseti měsících života, což je o mnoho dříve než pět let, o kterých hovořily dřívější studie. Šlechtitelé zdůrazňují, že brusnice ohelo mají potenciál také jako okrasné hrnkové rostliny – jsou stálezelené s ozdobnými listy a starší rostliny se dokonce dají tvarovat jako bonsaje.      (Zdroj: ČR Leonardo)


27.09. 2010     Každoročně připadají na 27. září oslavy Světového dne cestovního ruchu (World Tourism Day – WTD). Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) v Kazachstánu (Astana) určilo téma letošních oslav: „Cestovní ruch & biodiverzita“.

U příležitosti Dne české státnosti se v úterý 28. září koná Národní svatováclavská pouť, kterou pořádají Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské a Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve spolupráci s Římskokatolickou farností Stará Boleslav, Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána, Maticí staroboleslavskou a Českou křesťanskou akademií za podpory Ministerstva kultury ČR, Kanceláře prezidenta republiky a Armády ČR ve Staré Boleslavi. Bližší informace a program pouti najdete na stránkách Stará Boleslav.


Nechte si poradit, jak využít dešťovou vodu na vašem pozemku ..... „Odvodnění krajiny není důsledek změn klimatu, ale jedna z jejich příčin,“ říká Lucie Vančurová, která v Ekocentru Koniklec vede projekt Pusťte si domů dešťovou vodu. Ten má lidem představit možnosti, jak ve svých domech a bytech využívat dešťovou vodu. Vybraným zájemcům ekocentrum navrhne řešení, jak dešťovou vodu využít.

Proč je zadržování a využívání dešťové vody vůbec dobré? Z řady důvodů. Jednak dešťová voda není hned odvedena z pozemku pryč do kanalizace. Může pak posloužit k mnoha účelům na našem pozemku, ke kterým bychom jinak používali vodu pitnou. Dešťovou vodu lze jímat do podzemních či nadzemních nádrží a používat pro mytí auta, praní prádla nebo splachování záchoda. Dešťovka se hodí i pro zalévání pozemku. Vodu lze ale jímat i do povrchového rezervoáru. Může pak sloužit i jako jezírko. Užitečné ale je i jen prostá možnost nechat vodu vsáknout. To v praxi znamená přeměnit betonové a asfaltové dvorky tak, aby voda měla šanci dostat se do země. Podle Lucie Vančurové je přínos nejen v tom, že voda nezatěžuje dešťovou kanalizaci, ale na našem pozemku zlepšuje mikroklima. „Určitě je v dusném létě lépe na trávníku než na rozpáleném betonu,“ říká Vančurová.

Zřídit si systém na zachytávání dešťové vody jde podle ní i u již stávajících domů a bytů, ale mnohem jednodušší je to u novostaveb. Systémů existuje celá řada a pro každou lokalitu a každou stavbu je potřeba najít optimální řešení. Záleží totiž na počtu lidí, kteří vodu budou využívat, ale i na srážkových úhrnech v dané lokalitě. A samozřejmě i na finančních možnostech zájemce. Kompletní systém na zachytávání vody přijde minimálně na 50 tisíc korun. Lze ale zvolit i finančně méně náročná řešení. A jak říká Lucie Vančurová, leckteré práce si může zájemce udělat sám a tím celkové náklady podstatně snížit.       (Čtěte na stránkách Ekolist)


Kostel v Žabonosech u Kolína v sobě skrývá starší baziliku ..... V letech 2009 a 2010 prováděl Archeologický ústav v Praze záchranný archeologický výzkum v kostele sv. Václava v Žabonosech (okr. Kolín) a jeho bezprostředním okolí. Přesto, že by se mohlo zdát, že ve Středních Čechách jsou středověké památky velmi dobře prozkoumány, výzkum přinesl mnohá překvapení a velmi významné objevy.

Výzkum se po více než sedmdesáti letech vrátil do interiéru kostela a poprvé měl možnost prozkoumat pohřebiště v jeho okolí.

Kostel sv. Václava byl donedávna zanedbanou památkou s nejasnou minulostí. Stavba sestává ze dvou částí rozdílného stáří. Západní část lodě a věž jsou románské, z pokročilého 12. století až 1. čtvrtiny 13. století. Východní polovina lodě a původní presbytář byly v 1. polovině 14. století zbořeny a nahrazeny novostavbou v gotickém slohu. Ve stejném období byla přistavěna sakristie. Kostel byl upravován v baroku a naposledy v roce 1937. Tehdy byla při výkopech v lodi kostela objevena zeď starší stavby, jejíž podobu a stáří nebylo možno určit. Legitimní byla úvaha o ještě starší církevní stavbě.

„Záchranný archeologický výzkum prováděný trasách kanálů pro odvlhčení základů vně i uvnitř kostela byl příležitostí tuto záhadu osvětlit“, říká vedoucí výzkumu Jana Frolík. „Nejstarší zděnou stavbou byla překvapivě nevelká trojlodní bazilika“, pokračuje „uzavřená na východní straně trojicí apsid.“ Střední apsidě náleželo zdivo objevené v roce 1937. V této apsidě byl nalezen základ původního oltáře. Bazilika byla západním směrem delší než stojící stavba a její západní stěna se nachází pod hrobkami v západní části existujícího hřbitova. Bazilika je předběžně datována do 11. století. Její význam a funkce bude ještě nutné osvětlit, Žabonosy však nenáležely podle dosavadních hypotéz v raném středověku k významnějším místům, v nichž bychom podobnou stavbu nejspíše hledali.

Bazilika byla v pokročilém 12. století nahrazena mnohem skromnější jednolodní stavbou, rozšířenou později o věž. K zajímavostem patří objevení jámy lahvovitého průřezu, sloužící ve středověku nejspíše jako úkryt na cenné předměty. Jáma byla vyhloubena v jihozápadním nároží lodě kostela. Kolem kostela i v kostele se od počátku pohřbívalo. Archeologicky bylo prozkoumáno celkem 91 pohřbů. Jen velmi málo pohřbů obsahovalo vybavení, na jehož základě je můžeme datovat. Za nejzávažnější považujeme pohřeb, v němž byly u levé ruky pohřbeného nalezeny železné pérové, tzv. ovčácké nůžky. Jde teprve o třetí hrob s tímto milodarem v Čechách (kromě Netolic a Pražského hradu). Od 16. století sloužily k ukládání nebožtíků také dvě krypty, jedna v lodi kostela, druhá v sakristii. Podle kamerového průzkumu byly obě v novověku vypleněny.      (Zdroj: Science WORLD)


Ornitoptera létá jako pták – máváním křídly ..... Lidskou silou poháněný stroj, o němž snil už genius Leonardo, poprvé dosáhl setrvalého letu a kanadsko-francouzsko-nizozemskému týmu bude přiznán rekord.

Nynější křídlo zhotovili v dílně Ústavu pro letectví a kosmonautiku ( UTIAS ) při University of Toronto. Podílel se na něm celý štáb lidí. Kromě pilotujícího manažera Todda Reicherta se výpočtů statiky letounu ujal Cameron Robertson. Stavební tým sestával z více než 20 studentů z University of Toronto, deset studentů s finanční injekcí přišlo z francouzského Poitiers a Delftské technické university. Jejich výtvor - Snowbird (Sněžný pták) zůstal ve vzduchu a udržoval letovou hladinu po dobu 19,3 sekund. Letěl 145 metrů rychlostí 25,6 km za hodinu. Ačkoli rozpětí křídel Sněžného ptáka (32 metrů) je srovnatelné s Boeingem 737, jeho hmotnost je pouhých 42 kilogramů.

Průkopnickým činem v létání lidskou silou lze nazvat překonání hranice jedné míle. Paul MacCready s Kondorem v roce 1977 získal za sedm a půl minuty Kremerovu cenu zahrnující padesát tisíc liber. Dva roky poté již Albatros přeletěl 36 km a stejný tvůrčí tým znovu získal prestižní cenu. Dalším pokořitelem se stal mytickým jménem opatřený stroj Daidalos. Ten letěl z Kréty až na Santorini a překonal vzdálenost 119 km. Zatímco létání vlastní silou zprostředkované vrtulí lámalo jeden rekord za druhým, na letu máváním křídly si vylámaly zuby všichni, kdo se do něj pustili. Smůlu prolomil až okolo roku 1991 James DeLaurier, profesor na University of Toronto. Mechanismus převodu si prozíravě nechal patentovat. Dnešní létající ornitoptéra je prakticky inovací jeho díla z doby před dvaceti lety. Liší se jen v detailech a použitím nových kompozitních materiálů, což umožnilo prodloužit délku letu a nový „skok“ se zapíše jako rekord.

Zvětšit obrázek

Každý rekord je pro media soustem, které nemohou nechat bez povšimnutí. V souvislosti se Sněžným ptáčkem se to hemží slovy o tom, jak je jízda na kole a všechny lidskou silou zajišťované dopravy spolehlivé, zdravé a perspektivní.

Než si začneme stavět vlastní ornitoptéry, bude dobré vzít na vědomí i to o čem se moc nehovoří, že rekordním třem desítkám metrů letu předcházela tvrdá restrikce tělesné hmotnosti. Reichert během léta „sundal“ více než 8 kilogramů. Ale nakonec proč ne, hodně z nás by to neuškodilo.      (Zdroj: OSEL)


Tajemní cestovatelé ..... Úhoři jsou vytrvalí ve svém úsilí o návrat do lůna oceánu. Sladkovodní úhoři rodu Anguilla jsou prastaré ryby. Začali se vyvíjet před více než 50 miliony let, rozvětvili se do 16 druhů a 3 poddruhů. Většina migrujících ryb, jako je losos či placka, je anadromní, tře se ve sladkých vodách a v dospělosti žije ve slaných vodách. Sladkovodní úhoř patří k několika málo rybám, které to dělají naopak: třou se v oceánu a dospělost tráví v jezerech, řekách a ústích řek – jsou katadromní.

Samice úhořů se obvykle nacházejí v horních tocích říčních systémů, kdežto samci zůstávají v ústí. Úhoři mohou strávit desítky let v řekách, než se vrátí do oceánu vytřít se, a poté umírají. Tření sladkovodních úhořů nikdo nikdy nespatřil, a pro biology proto zůstává vyřešení otázky úhoří reprodukce jakýmsi svatým grálem.

Při hodinách biologie nám říkali, že úhoři chycení v říčkách a rybnících se vylíhli z vajíček nakladených v oceánu, konkrétně v Sargasovém moři. Víme, že sladkovodní úhoři se rozmnožují v oceánu, protože se našly larvy plující blízko hladiny tisíce kilometrů od jakéhokoliv pobřeží. Úhoří larvy – drobná, průhledná stvoření s nepatrnou hlavou, s tělem tvarovaným jako vrbový list a se zuby směřujícími ven – byly považovány za samostatný druh ryb až do roku 1896, kdy dva italští biologové pozorovali v nádrži přeměnu jedné z nich v úhoře.

Rozšíření úhořů

Úhoři jsou vytrvalí ve svém úsilí o návrat do lůna oceánu. To vím z osobní zkušenosti, protože jsem se snažil chovat je doma v akváriu. Ráno po první noci pokusů jsem našel úhoře, jak se plazí po podlaze kuchyně a obývacího pokoje. Poté, co jsem na vršek nádrže připevnil těžkými kameny kovovou síť, podařilo se mi udržet je uvnitř. Jenže záhy se začali o síť do krve odírat. Jeden zahynul při pokusu uniknout vývodem filtru. Když jsem síťkou zajistil i tento vývod, tloukli úhoři hlavami o sklo, dokud si nepřivodili něco jako záchvat, a nezemřeli. Tehdy jsem se přestal pokoušet je chovat.      (Zdroj i s obrázky - National Geographic)


Nové šaty ve spreji ..... Španělský dizajnér a inženýr Manel Torres, jehož pracovištěm je nyní prestižní Imperial College London, představil nedávno jedinečnou novinku. Jsou jí „šaty ve spreji“, které jsou prakticky k nerozeznání od těch, které známe ze seriálu Futurama.

Šaty ve spreji znějí skutečně futuristicky, technologie nutná k jejich výrobě však zase až tak složitá není. Stačí vytvořit vhodný mix krátkých vlněných, lněných či akrylových vláken, rozpustit je v rozpouštědle a s prohnat je pod vysokým tlakem tryskou. Na holém těle člověka se zbytky rozpouštědla rychle vypaří a zůstane pouze pevná stopa tvořená textílií. Tělo sice z počátku vypadá, jakoby jej někde pouze pomaloval, látka se však brzy oddělí od těla a možné ji sundat, odložit do špinavého prádla a vyprat ji spolu s ostatními svršky. A co když se vám tričko, které jste takto vyrobili, nelíbí? Žádný problém! Stačí jej vzít, namočit do rozpouštědla a můžete si jej nastříkat na tělo znova. Výroba instantního oblečení je však pouze jedním z mnoha možných využití nové technologie. Hlavní oblast jejího uplatněné spatřují její autoři především v oblasti zdravotnictví. Její pomocí bude možné vytvořit sterilní a velmi přiléhavé obvazy na otevřené tány či popáleniny. Přidáním léčivých látek do zásobníku bude navíc možné vytvořit obvaz, díky němuž se bude zranění pod ním hojit rychleji. Největší předností nové technologie je pak především velmi snadná manipulace a v neposlední řadě i relativně nízká cena.       (Zdroj: 21@století)


Většina lidí v ČR chce regionální potraviny ..... Naprostá většina spotřebitelů v ČR chce nakupovat kvalitní místní potraviny a 86 procent dotazovaných vítá vznik značky Regionální potravina. Vyplývá to z průzkumu ministerstva zemědělství, o jehož výsledcích informovala mluvčí Tereza Dvořáčková.

Do průzkumu v rámci letošní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích se podle mluvčí zapojilo více než 1100 lidí.

„Vznik nové značky ´Regionální potravina´ vítá 86 procent dotazovaných. Potraviny od regionálních výrobců upřednostňuje 95 procent dotazovaných a jen pět procent z nich nesleduje, kdo výrobek vyrobil,“ konstatovala Dvořáčková.

Podle ministra zemědělství Ivana Fuksy (ODS) jsou ale výsledky ovlivněny tím, že na specializovaný veletrh přicházejí lidé se zájmem o domácí zemědělskou produkci. „Velký zájem o farmářské trhy a závěry šetření nezávislé agentury potvrzují, že projekt Regionální potravina přichází ve správnou chvíli,“ tvrdí Fuksa.

Podle agentury Dema si naprostá většina občanů ČR starších 18 let myslí, že tuzemské potraviny a produkty jsou kvalitativně srovnatelné se zahraničními (97 procent). Kupovat přímo od zemědělců chtějí spotřebitelé hlavně zeleninu (49 procent), ovoce (37 procent), maso (41 procent), mléko (39 procent) a mléčné výrobky (30 procent). Nakupovat potraviny přímo od výrobců má zájem každý druhý z dotazovaných. Podobné výsledky přinesl podle Dvořáčkové i průzkum ministerstva na Zemi živitelce.

Projekt Regionální potravina se zaměřuje na nejlepší produkty českých zemědělců a zpracovatelů v jednotlivých krajích ČR. Odborné poroty hodnotí výrobky v šesti kategoriích - mléčné produkty, pekařské a cukrářské výrobky, ovoce a zelenina, nápoje, uzeniny a produkty z masa a ostatní potravinářské produkty. Oceněné výrobky získávají certifikát ministerstva a právo užívat značku Regionální potravina na výrobcích a při jejich propagaci po dobu šesti let.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Madagaskarský pavouk tká nejpevnější biomateriál na světě ..... Obří sítě pavouků z Madagaskaru jsou podle nové studie utkané z vůbec nejpevnějšího biomateriálu na světě.

Pavouk Caerostris darwini z čeledi křižákovití tká enormně velké sítě nad potoky a říčkami Madagaskaru. Plocha sítí, které na každém břehu ukotvují vlákna dlouhá až 25 metrů, dosahuje až 2,8 metrů čtverečních. Účelem sítě je lapat hmyz poletující nad vodou, což spolu s obřími rozměry vyžaduje extrémní pevnost a pružnost vláken pavoučího hedvábí. Tým amerických a slovinských vědců na Madagaskaru odchytil několik živých exemplářů a vypustil je do skleníku, který pavouci zanedlouho zabarikádovali svými sítěmi. Vědci tak měli příležitost studovat vlastnosti čerstvě utkaných vláken.

Hedvábí všech druhů pavouků je extrémně pevné, ale vlákna, která tkají madagaskarští pavouci, podle výsledků experimentů představují naprostou špičku. Jsou dvakrát pevnější a flexibilnější než jakákoli známá hedvábná vlákna. Syntetický kevlar, který se používá k výrobě neprůstřelných vest, pavoučí vlákna svou pevností překonávají rovnou 10x. Autoři studie jsou přesvědčeni, že hedvábí pavouků Caerostris darwini je vůbec nejpevnějším známým materiálem biologického původu. Unikátní vlastnosti vláken zřejmě v evoluci vznikly spolu s neobvyklou ekologií pavoučího druhu, který své sítě věší přímo nad vodu.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Miloš Forman dostane cenu za celoživotní přínos kinematografii ..... Režisér Miloš Forman převezme na 6. ročníku Curyšského filmového festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Informuje o tom v pátek server Kanal8.de. Festival byl zahájen ve čtvrtek a potrvá do 3. října. Diváci na něm budou moci shlédnout 70 filmů, převážně německých.  Mimo Formana se na festivalu objeví hollywoodští herci Danny DeVito a Michael Douglas.

Forman žije dlouhodobě ve Spojených státech. Celosvětový věhlas získal za film Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975. Mezi další jeho slavná díla patří Amadeus z roku 1984 a Lid versus Larry Flynt z roku 1997.      (Zdroj: Eurozprávy)


Jde to i bez ropy ..... To si řekli admirálové amerického námořnictva a zadali společnosti Solazyme zakázku na dodávku 150 000 galonů Soladiessel®HRF76 pro svoje lodě.

Není to jenom takové plácnutí do vody, protože dodávku o objemu 20 000 galonů americké námořnictvo úspěšně otestovalo již letos. Soladiessel je náhrada nafty (podle standardů NATO F97) vyrobená z řas díky unikátnímu postupu patentovanému společností Solazyme.

Ilustrační foto

Z řas je možné kromě nafty vyrábět i palivo pro tryskové letouny a celou škálu dalších produktů. Zelené řasy zpracovávající rostlinný odpad tak mohou pomoci splnit ambiciózní cíl námořnictva: Mít v roce 2020 polovinu paliva z obnovitelných zdrojů.

Na druhém konci světa na to jdou jinak. Novozélandská firma Lanza Tech se zaměřila na oxid uhelnatý, který je vedlejším produktem při výrobě oceli. Vědci posílili schopnost mikroorganismů produkovat z CO metanol tak, aby celý proces byl komerčně zajímavý. Vodík pro výrobu alkoholu si bakterie berou z vody ve které žijí a nejsou tak závislé na přímém přísunu tohoto plynu.

Lanza Tech velmi úzce spolupracuje s čínskými ocelárnami, kde hodlá postavit zkušební provoz s kapacitou 100 000 galonů ročně s možností rozšíření až na 50 miliónů galonů (po dostavbě).      (Zdroj: VTM Science)


Elixír života: mýtus nebo skutečnost? ..... "Být stále mlád" patrně netouží jenom Karel Gott v textu jedné z jeho písní, ale asi každý. To, o co dnes usiluje gerontologie a v poslední době také genetika, si kdysi na svá bedra naložili alchymisté. Tvrdí se, že neúspěšně - občas ale nechybí nejasné narážky, podle kterých se to některým přece jen povedlo.

Tématem nepohrdl ani Karel Čapek ve slavné Věci Makropulos. Jeho hrdinka je sice několikasetletým životem unavená a znuděná - mnoho skutečných lidí z masa a krve by však tváří v tvář stáří a smrti dalšími staletími "zralého mládí" rozhodně nepohrdlo. Nejen dnes, ale samozřejmě i v dobách minulých. Právě o splnění tohoto přání usilovali někteří středověcí alchymisté hledající elixír života.       (Čtěte na stránkách Esoterikweb)


24.09. 2010     Pátek 24.září je v kalendáři označen jako Světový den proti softwarovým patentům. Softwarové patenty jsou patenty na vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy

Na poslední neděli v září se vyhlašuje Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany - vyhlašuje ho Světový evangelikální svaz. Zároveň je tato neděle Mezinárodním dnem neslyšících, slaví se od roku 1958 podle usnesení Mezinárodní federace neslyšících.

Šestadvacátého září 1212 získal Přemysl Otakar I. v Basileji od Fridricha II. Štaufského za podporu v boji o říšskou královskou korunu Zlatou bulu sicilskou.


Greenpeace stupňuje protest proti hlubokomořským ropným vrtům na lodi Stena Carron ..... Greenpeace rozšířilo svou blokádu obrovské vrtné lodi kotvící necelé dva kilometry od britského souostroví Sheltlandy – ke kotevnímu řetězu připojili základnu, která umožní členům mezinárodní ekologické organizace zůstat na místě až měsíc.

Z Greenpeace lodi Esperanza přivezly nafukovací čluny k 228 m dlouhé vrtné lodi Stena Carron, kterou provozuje americký energetický gigant Chevron, „hnízdo“ o průměru 2 metry, jež bude aktivistům sloužit jako základna. Dva lezci, kteří strávili minulou noc ve stanu zavěšeném nad vlnami, jej pak upevnili ke kotevnímu řetězu lodi. Poté se Anais z Německa a Victor ze Švédska bezpečně vrátili na palubu Esperanzy.

Základna byla na vrtnou loď umístěna den před schůzkou ministrů životního prostředí ze zemí ležících u Severního moře, která se koná v norském Bergenu pod záštitou úmluvy OSPAR a kde se má projednat německý návrh na zákaz nových hlubokomořských vrtů. Britská vláda na schůzku vysílá dva ministry, kteří mají na tento návrh zablokovat.

Loď, kterou provozuje obří americká energetická společnost Chevron, měla plout do místa ropných polí v oblasti Lagavulin, aby provedla nebezpečný průzkumný vrt v hloubce 500 m ve vodách zvaných Atlantic Frontier u Shetlandských ostrovů.

Dva noví aktivisté jsou nyní bezpečně uvnitř zavěšené základny, která je chrání před živly, a mají zásoby nejméně na měsíc.       (Zdroj: Greenpeace)


Nečekaný nález: „asijský jednorožec“ stále žije ..... V pralesích Vietnamu a Laosu podle podledních zpráv stále přežívá tajemný tur saola, který bývá pro svou obrovskou vzácnost přezdívaný „asijský jednorožec“. Místním vesničanům se tohoto velevzácného tvora podařilo odchytit v divoké přírodě.

Když v roce 1992 získali na vietnamském tržišti zoologové lebku s rohy, nevěřili svým očím. Tyto kosterní zbytky zjevně patřily velkému zvířeti, které ještě nikdy žádný vědec nespatřil. Intenzivní pátrání brzy přineslo své ovoce a v pralesích rezervace Vu Quang v severním Vietnamu byl odchycen první exemplář tohoto převzácného tvora, kterého média brzy překřtila na „asijského jednorožce“ (i když mají stejně jako ostatní sudokopytníci „rohy“ ve skutečnosti dva). Biologům se podařilo určit, že se jedná o antilopě podobného tura, jehož nejbližšími žijícími příbuznými jsou asijští buvoli arni.

Vše, co o jejich životě dnes víme, pochází z pozorování jedné jediné samice, která žila v zajetí v jedné z vietnamských zoologických zahrad. Poté, co tento exemplář uhynul, už žádný saola v jiné zoo na světě k vidění není. Ani ve volné přírodě tohoto tvora dlouho nikdo nespatřil - pouze v roce 1999 se podařilo nastražené fotografické pasti pořídit jeho snímky. Nedávný objev živého saoly v Laosu nedaleko hranic s Vietnamem bylo proto pro vědu velkým povzbuzení. Laosští venkované saolu nejen viděli, ale dokonce chytili a přivezli do vesnice. To se bohužel ukázalo jako velmi neprozíravé - v důsledku držení v zajetí zvíře do několika dnů uhynulo. Vědci jejich počet ve volné přírodě odhadují na stovky kusů, ty méně optimistické odhady však počítají pouze s několika desítkami.       (Zdroj: 21@století)


Staré desky nevyhazujte, ale digitalizujte ..... Pokud máte doma staré gramofonové desky, můžete je poslouchat, aniž byste trávili dny sezením u gramofonu. Přístroje umožňující digitalizaci gramofonových desek a magnetofonových kazet převádějí záznamy na CD nebo do formátů, jako je MP3.

Důvodů pro digitalizaci gramodesek, či kazet je hned několik. Data jsou v digitálním formátu trvanlivější, mnohem snadněji využitelná a dostupná. Další výhodou je možnost úpravy původní desky či kazety změnou pořadí skladeb, a zápisem metadat, tedy údaji o skladbě a interpretovi, které se ve formě tzv. tagů zobrazují v hudebních přehrávačích.

Časopis Test se zaměřil na několik gramofonů, které lze připojit k počítači nebo které nahrávají na USB paměť, dále na magnetofon, USB předzesilovač pro použití s běžným gramofonem a víceúčelový přístroj, který nahrává kazety i gramofonové desky přímo na CD. Důležitým kritériem pro výběr z nabízených zařízení je primárně nosič, který má být digitalizován. Dále je třeba zohlednit formát záznamu, ve kterém budou data nadále používána, a zařízení, které se bude ke gramofonu připojovat.

U testovaných zařízení se porovnávaly ceny, technické parametry, snadnost obsluhy a především kvalita zvuku jak při přehrávání, tak při digitalizaci nosiče. Vítězem mezi gramofony byl přístroj značky Ion, který vyniká zejména kvalitou zvuku. Jeho nevýhodou je ale vysoká cena, přes 12 tisíc korun. Nejhůře se umístil gramofon Soundmaster s velmi nízkou kvalitou zvuku a obtížnou obsluhou.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Láska Angličanů k chřestu vysává peruánské studně ..... Chřest pěstovaný v Peru a dovážený na stůl jedlíků ve Velké Británii se stal symbolem pro ekologicky nešetrné potraviny, které se převážejí na vzdálenost tisíce kilometrů. Nyní se ale následky ekonomicky krátkodobého uvažování projevují další krizí, píše deník Guardian.

V pravdě průmyslová výroba lahodného chřestu v jedné z nejsušších oblastí Jižní Ameriky způsobuje pokles hladiny podzemní vody. Dovoz zeleniny je přitom záležitostí posledního dvacetiletí, zatímco před rokem 1990 mezinárodní obchod s chřestem prakticky neexistoval, dnes se jen do Británie dováží 6,5 milionu kilogramů čerstvého peruánského chřestu ročně.

Peru je největším vývozcem chřestu na světě. Pěstování přináší roční obrat přibližně 450 milionů dolarů. 95 % veškeré produkce pochází z údolí Ica, místa, které je dnes nejvíce ohroženo suchem. Přitom původní projekt chřestových plantáží, který dvaceti miliony dolarů financovala Světová banka, vypadal jako požehnání pro celou oblast.

Plantáže o rozloze 100 km2 daly práci 10 000 nezaměstnaných. „Brzy po chřestovém boomu ale začali místní maloobchodníci bít na poplach,“ řekl deníku Guardian Nick Hepworth, jeden z autorů studie společnosti Progressio, která zkoumala stav údolí Ica. „Uvědomili si, že musí zajistit dostatek vody pro trvalé využívání, nejen pro pěstování chřestu.“ Zatím ale vyschly dvě studny, které jsou zdrojem pitné vody pro 18 500 místních obyvatel. Vyčerpání místních vodních zdrojů postupuje velmi rychle, od roku 2002 klesla hladina ve studních o osm metrů, tvrdí Progressio. Takhle je vývoz luxusní zeleniny na anglický trh dále neudržitelný, dodává.       (Zdroj: Ecomonitor)


Antičtí námořníci měli olivovou dietu ..... Amfory s vínem a olivami vezla loď, která ztroskotala před 2 300 lety u jižních břehů Kypru. Vrak byl objeven až v roce 2007 v hloubce kolem 45 metrů nedaleko kyperské vesnice Mazatos.

Loď vezla náklad vína z ostrova Chios a dalších ostrovů v Egejském moři. Amfory s olivami, které byly rovněž uloženy na palubě, však nebyly určeny k obchodování. Podle kyperských podmořských archeologů, kteří vzácný nález zkoumají, sloužily olivy jako základní potravina pro posádku.

Problémy s rychle se kazícími potravinami limitovaly v tehdejší době dlouhé plavby. Olivy uskladněné v nádobách z pálené hlíny se nekazily a tvořily významnou část jídelníčku posádky během týdnů trávených na moři.      (Zdroj: VTM Science)


Evropská komise chce zakázat, aby se do džusů přidával cukr ..... Evropská komise chce zakázat, aby výrobci do ovocných džusů přidávali dodatečný cukr. Přijala kvůli tomu dnes návrh na změny patřičné směrnice. Ty pro vstup v platnost musejí schválit i členské země a také europoslanci. Komise svůj návrh odůvodnila bojem proti tloustnutí obyvatelstva.

Navrhované opatření má sloužit k podpoře vyvážené stravy. Dodatečný cukr, kteří někteří výrobci do džusů přidávají, by byl podle plánu komise povolen pouze pro nektary a některé další speciální produkty. Vždy by to ale muselo být jasně vyznačeno na obalu.

Brusel na tloustnutí evropské populace upozorňuje dlouhodobě. Přichází také s různými programy i normami, které mají pomoci tento problém řešit. Mezi nimi je třeba program, v jehož rámci žáci ve školách mají možnost dostávat zdarma ovoce nebo zeleninu. K němu se připojila i Česká republika.      (Zdroj: Agris)


Tajemství vody ..... Jen asi málo lidí by oponovalo tvrzení, že bez vody není možný život. Vždyť i tělo každého z nás tvoří z více než 60 % voda v rozmanité podobě. Nechybí ani v krvi, která je však oproti ní těžší a asi pětkrát hustší. Voda - nejdůležitější tekutina v přírodě - přitom nepřestává fyzikům a chemikům dělat starosti. Má totiž řadu anomálií, které zatím nedovedou jednoznačně vysvětlit.

Voda nás v originální, původní podobě může pozdravit jako bezbarvá tekutina, pára či průsvitný kus ledu. Ze školy víme, že molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku a jediného atomu kyslíku - H2O. Ovšem objevují se tady záludné elektrony, které umí vyvést roztodivné kousky. Atomy vodíku se neustále pohybují a za pouhou sekundu mění „svou" molekulu až tisíckrát.

Atypická struktura způsobuje přes 60 anomálií vody, které jsou na první pohled v rozporu s běžnými představami molekulární fyziky. Není divu, že nad některými dodnes vědci nevěřícně kroutí hlavou.

Patří sem například jev, kdy teplá voda zamrzá rychleji než studená. Skutečnost, že se horká voda někdy přemění na led rychleji než studená, poprvé popsal již Aristoteles (384-322 př. n. 1.).

Mnoho badatelů tvrdí, že voda v kapalném stavu má jakousi vlastní „paměť". Díky ní při působení vnějších faktorů pozměňuje svoji strukturu a tím si „zaznamenává", co se s ní stalo. Všechno však zase „zapomene", když s ní pořádně zamícháme.

Irský badatel Aleks Scholz (*1975) zase upozorňuje: „Asi nejznámější vlastností vody je, že nejvyšší hustoty dosahuje při teplotě 4 °C, a ne při bodu mrazu nebo při ještě nižších teplotách, jak se sluší a patří. Normální by bylo, kdyby voda v tuhém stavu, tedy ve formě ledu, přitahovala svým molekulám otěže, zatímco v kapalném stavu by jim poskytovala větší volnost pohybu - jak to dělají všechny ostatní látky."

Další záhadou kolem vody je, proč vlastně brusle výborně kloužou po ledu. Správné není tradiční vysvětlení, že za to může velký tlak, který úzké nože vyvíjejí. Tak má vznikat slabý tekutý film, na kterém se bruslař veze. Ovšem takové zdůvodnění se nedá použít, když lyžujeme či se po botách kloužeme na řece či rybníce. Zde nejvíce vytrvala teorie, že tření bruslí či bot na ledu vytváří dost tepla, aby došlo k částečnému tání, a toto malé množství vody se stává jakýmsi „mazadlem". Nyní se při ostřelování ledu pomocí elektronů či protonů nebo ozařování rentgenovými paprsky ukazuje, že molekuly na povrchu se chovají, jako kdyby byly v tekutém stavu.

Pokud se náhodou při čtení tohoto článku napijete z poháru s vodou, zhruba polovina molekul, které do sebe přijmete, bude pocházet z vesmíru. Jak to? V průběhu formování naší planety totiž přicházela většina vody na Zemi spolu s kometami, které bombardovaly její povrch. Vědci dokonce zjistili, že mimozemského původu je až polovina všech molekul vody. Některé z nich mohou být obrazně starší než naše planeta, tedy více než 4,6 miliardy let. Komety, které je přinesly, totiž mohly cestovat vesmírem ještě dříve, než se Země zrodila.       (Zdroj: Řev přírody)


V žebříčku nejlepších univerzit vede Harvard, české školy zaostávají ..... Harvardova univerzita byla vyhlášena londýnským časopisem Times Higher Education nejlepší univerzitou na světě pro rok 2010/2011.

Dalšími vzdělávacími instituty v první desítce jsou např. California Institute of Technology (Cal Tech), který se jen o vlas umístil druhý, nebo vyhlášený MIT (Massachusetts Institute of Technology), který skóroval na místě třetím.

„(Spojené státy) uzmuly prvních pět pozic. V top 200 je 72 amerických institucí, což je impozantní výsledek pro kohokoliv,“ prohlásila Ann Mrozová, editorka časopisu.

Podle ní je primární příčinou toho, že se v hodnocení umístilo tolik amerických škol, finanční podpora.

„USA utrácí za vyšší vzdělání 3,1 procenta HDP, a to je porovnání s průměrem, který je 1,5 procenta... Řekla bych, že se to rozhodně vyplatí,“ poznamenala Mrozová. Úspěšnými byli i Britové s 29 univerzitami v top 200 nebo Německo se 14 vysokými školami. Žádná univerzita z České ani Slovenské republiky se v žebříčku neumístila.       (Zdroj: Veľká Epocha)


Vykutal si byt pod zemí ..... Finanční nouze přivedla bývalého čínského horníka k nápadu vyřešit svoji bytovou situaci vlastními silami. Využil zkušeností ze své profese a pod chatrčí, kde bydlel, si vykopal padesátimetrový byt. Vzhledem k závratným cenám na čínském trhu s nemovitostmi si čtyřiašedesátiletý muž nemohl dovolit klasický nový dům či byt, jako důchodce na to neměl. Situaci tak vyřešil svérázným způsobem: obytný prostor vyhloubil pod svou chatrčí.

Čchen Sin-nien, někdejší zaměstnanec uhelného dolu, strávil kopáním nového obydlí ve městě Čeng-čou, metropoli provincie Čche-nan, čtyři roky. Již nyní má k dispozici 50 metrů čtverečních obytné plochy, jeho konečným plánem je rezidence se třemi ložnicemi a obývacím pokojem.

K hloubení jámy si horník koupil vlastní hornickou svítilnu, helmu a další vybavení a využil při něm zkušeností ze své někdejší práce. Podle Čchena jeho nový domov vydrží zemětřesení o síle osmi stupňů Richterovy škály, v zimě je v něm příjemné teplo a v létě zase chládek.       (Zdroj: Smísené okolí)


Metanová záhada: Je jen na odvrácené straně exoplanety? ..... Exoplaneta Gliese 436 b se stala mementem a připomínkou nedokonalosti naší techniky a ementálových děr v planetárních teoriích. Planeta obíhá okolo hvězdy o hmotnosti i velikosti asi poloviny Slunce, kterou nalezneme ve vzdálenosti 33 světelných let směrem v souhvězdí Lva.

V dubnu letošního roku byly zveřejněny výsledky průzkumu atmosféry exoplanety kosmickým dalekohledem Spitzer. Podle teoretických modelů se předpokládalo, že atmosféra Gliese 436 b bude poměrně bohatá na metan a chudá na oxid uhelnatý. Spitzer ovšem prokázal pravý opak.

Joseph Harrington z University of Florida představil na konferenci v Exeteru jedno z možných vysvětlení nesouhry teoretických předpokladů s pozorovanou realitou. Gliese 436 b obíhá okolo své hvězdy s periodou jen 2,6 dní. Asi nikoho proto nepřekvapí, že exoplaneta má vázanou rotaci, takže je ke svému slunci natočena stále stejnou stranou. (Abychom byli přesní, v případě Gliese 436 b je nutné hovořit o tzv. “falešné vázané rotaci”. Exoplaneta totiž oběhne okolo své hvězdy za 2,6 dní, ale jedna otočka okolo osy ji zabere přibližně o 7 hodin méně.)

Harrington se domnívá, že metan je v atmosféře obsažen poměrně hojně, avšak pouze na noční (odvrácené) straně. Jakmile se metan dostane silným prouděním na denní stranu, je „zničen“ ultrafialovým zářením blízké hvězdy.

Spitzer přitom dokáže prozkoumat atmosféru na přechodu mezi denní a noční stranou, takže metan neměl šanci detekovat.

Zda je tato hypotézy pravdivá, se ukáže nejspíše až po výzkumu dalších podobných exoplanet.      (Zdroj: Science WORLD)


23.09. 2010     Dnes v 5:08 LČ vstoupilo Slunce do souhvězdí Vah - tím nastal okamžik podzimní rovnodennosti a začal astronomický podzim.

Zároveň tento den v 11:17 LČ nastává první podzimní Úplněk.


Pohřeb žehem není dost zelený ..... Zelené bláznění nezná mezí. Nestačí mít dostatečně ekologický automobil nebo počítač, uhlíkoví mravokárci člověka pronásledují i po smrti – doporučují mu za účelem snížení uhlíkové stopy totiž zelený pohřeb.

Text na toto téma přináší New Scientist a je příznačné, že nikoliv jako morbidní a dekadentní kuriozitu, ale míněn je zcela vážně.

Čili jak se zeleně pohřbít? Rozhodně ne do země, protože půdy je přece nedostatek. Ani žeh už ovšem není pro zelené pokrokový, protože spálením samozřejmě vznikne prokletý skleníkový oxid uhličitý (mimochodem: v Británii se dnes podle New Scientistu žehem pohřbívá asi 75 % mrtvých, v USA 35 %). Jedna kremace ho vyprodukuje až 150 kg – nestačí totiž jen započítat spálení vlastního těla, ale připočíst třeba ještě palivo a rakev.

Další hřích: kremace je také ošklivě znečisťovatelská. Ve vzniklých plynech může být toxická rtuť (z amalgámů v zubních bombách), takže v Británii se chystá zákon nařizující krematoriím dávat do komínů rtuťové filtry.

Firma Resomation přišla proto se zelenější technikou likvidace těla – rozpustit ho při 180 C v hydroxidu sodném. V některých státech USA se již jedná o povolený postup. Tímto způsobem má z těla vzniknout 66 kg CO2.

Firma Cryomation jde ještě dál. Těla zmrazí pomocí kapalného dusíku na -195 C. Tělo se přitom rozpadne na prach a ten pak lze ve vakuu vysušit. Nakonec zbude k dalšími nakládání jen hrstka (podobně jako popela). Prach lze nadto kompostovat a použít k hnojení. Když se techniky (vakkum a kapalný dusík) přepočítají na oxid uhličitý, vyjde prý 50 kg.       (Zdroj: Science WORLD)

Takovéhle články v člověku vzbudí zřejmě jednoznačnou ogickou reakci - milí ekologové, jděte už do ... jetele ...


Greenpeace obsadili obrovskou ropnou plošinu u Shetlandských ostrovů ..... Aktivisté Greenpeace obsadili obrovskou vrtnou loď zakotvenou necelé dva kilometry od pobřeží britského souostroví Shetlandy, aby zabránili jejímu odplutí za účelem zahájení nebezpečných hlubokomořských vrtů v ekologicky citlivé oblasti známé jako Atlantic Frontier. Greenpeace vyzývá vlády zemí u Severního moře, aby na svém zasedání příští týden přijaly zákaz hlubokomořských vrtů.

Aktivisté Greenpeace se k 228 m dlouhé vrtné lodi Stena Carron dostali pomocí rychlých nafukovacích člunů. Poté, co vylezli na obrovské články kotevního řetězu, nyní Victor Rask ze Švédska a Anais Schneider z Německa visí 5 metrů nad vlnami ve stanu zavěšeném na lanech z řetězu, a znemožňují lodi se pohnout.       (Zdroj: Greenpeace)


Město, kde veřejné osvětlení stavějí na evropský standard ..... V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi zahájili plošnou výměnu svítidel veřejného osvětlení. >>Pořízení nového osvětlení chápeme jako investici, která nám do budoucna ušetří významné finanční prostředky jak na elektrickou energii, tak na provoz a údržbu,<< konstatuje místostarosta Milan Vávra.

Svým projektem ekologicky a energeticky úsporného veřejného osvětlení se město stalo partnerem evropského programu GreenLight, usilujícího o snižování spotřeby elektrické energie.

V první části projektu, který na základě výběrového řízení uskutečňuje společnost AVE CZ, se vyměňuje 876 světelných bodů ve 168 ulicích na obou březích Labe. Zatímco na páteřních komunikacích budou ve svítidlech značky INDAL vysokotlaké sodíkové zdroje firmy Philips, které vydávají nažloutlé světlo, upřednostňované u nás motoristy, v rezidenčních čtvrtích se svítidla INDAL osazují moderními halogenidovými výbojkami systému Philips Cosmo Polis s bílým světlem. To je nejbližší přirozenému dennímu osvětlení, a tudíž je lidé vnímají lépe než žluté osvětlení. Mimochodem, bílé světlo umožňuje pořídit i kvalitnější záznamy z kamerového systému, čímž přispívá k vyšší bezpečnosti v ulicích.

Radnice výměnou 876 svítidel dosáhne roční úspory elektrické energie 280 269 kWh, což v přepočtu na 15 let posuzovaného období (minimální životnost svítidel) znamená nižší produkci CO2 téměř 2775 tun. Kromě snížení emisí kysličníku uhličitého je dalším přínosem projektu stoprocentní recyklovatelnost celohliníkových svítidel, která pro projekt dodala společnost Indal. Protože pořízení svítidel vyšlo na 6,41 mil. Kč, díky úsporám za odběr elektrické energie se investice vrátí už za 5,54 roku.      (Zdroj: Enviweb)

Jako obyvatel Brandýsa nad Labem mohu konstatovat, že ty lucerny tam opravdu jsou. Jistě jsou krásné a ekologické, ale máte při tom světle problém rozeznat psa od stínu nějakého keře ... a když v půl šesté ráno přátelsky rozmlouváte s popelnicí v domnění, že je to váš pes, je to velice trapné ....


Americká armáda bojuje s padělky ..... F-15 je fantastická stíhačka, která nebyla nikdy poražena ve vzdušném souboji. Zkušený pilot s ní dokáže přistát, i když mu chybí celé křídlo (nevymýšlím si).

Paradoxně však tento stroj může položit na lopatky nikoliv nepřátelská technika, ale technika vlastní – napodobeniny počítačových čipů pochybného původu. F-15 doplácí na svoji úspěšnost. Ve své době patřila její elektronika k naprosté světové špičce a řadu věcí nebylo potřeba do dneška nijak měnit.

Jenomže teď už podobné součástky nikdo nevyrábí a tak je zásobovači shání, kde se dá. Díky pochybným čipům může proto být nefunkční systém řízení letadla fly-by-wire, ale třeba i zařízení zajišťující ochranu pilota proti zamotání do padáku po katapultáži, či komunikační systémy.

Oficiální zdroje celkem pochopitelně odmítají tento problém jakkoliv komentovat, omezují se pouze na vyjádření, že všechny padělky byly odhaleny při kontrole dříve, než se dostaly na místo určení.

Celý problém se ale neomezuje pouze na armádu. Je celá řada zařízení, která prostě fungují, přestože už mají nějaký ten pátek za sebou. Avšak výrobci součástek jsou již o několik generací dále, a tak jejich místo zaujímají pochybné čínské firmy, které využívají výrobní linky z druhé ruky, nebo čipy přímo drancují ze šrotu.

Poslední dobou počet padělků prudce roste a výrobci proto volají po zásahu vlády. Je na čase zasáhnout dříve, než na to někdo doplatí zdravím nebo životem.      (Zdroj: VTM Science)


Svět v roce 2012 neskončí ..... Carlos Barrios je mayský kněz, duchovní průvodce, antropolog a historik. Z jeho pochopení mayské tradice a kalendáře nebude datum uvedené v kalendáři zimního slunovratu v roce 2012 znamenat konec světa. Mnoho lidí psalo o Mayském kalendáři jako o senzaci, ale nevím. Ti, kteří vědí, jsou původní, Starší, kterým jsou svěřeny k zachování naše tradice.

"Lidstvo bude pokračovat dál," tvrdí, "ale jinak. Struktura materiálů se změní. Z tohoto budeme mít nové příležitosti pro více lidí. Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. Všechny proroctví o světě a všechno tradované poznání se sbíhají. Již není čas na hry. Duchovním ideálem této doby jsou činy. Mnoho mocných a ušlechtilých duší se zrodilo do této doby, se spoustou energie. To je pravda o obou stranách - o straně Světla i straně tmy."

"Láska, respekt,

tolerance, sdílení,

vděčnost, odpuštění.

Není to komplikované ani spletité. Za skutečné vědomosti se neplatí. Jsou zakódované v naší DNA. Vše, co potřebujete, je ve vás. Velcí učitelé to říkají celé věky. Naleznete-li své srdce, naleznete i svou cestu. "

Celý překlad najdete na stránkách Nová země 2010      (Zdroj: Gnosis9)


Žije v Gobi tajemný zabiják Olgoj Chorchoj? ..... Mongolové si o něm se strachem vyprávějí v příšeří svých jurt. Proč? Jenom vyslovení jeho jména údajně přináší hrozivé neštěstí. Legrační jméno Olgoj chorchoj totiž nemá stejně úsměvného nositele. Tvor z mongolské pouště prý dokáže zabít svou oběť bez dotyku na vzdálenost několika metrů!

Polední slunce rozpaluje oblázky, které leží na povrchu písku nelítostné pouště Gobi. Malý mongolský chlapec vchází do jurty, aby se skryl před pálícími paprsky. Hoch vytahuje bednu, v níž má hračky. Avšak musí odstranit překážku, která mu překáží v přístupu k truhle - prošívanou deku. Zatímco nadzdvihává její cíp, zahlédne pod ní cosi jako tlustý červený kus masa. Chlapec ho chce odsunout stranou, a proto se ho dotýká holou rukou. V tu chvíli jeho nervovým systémem pronikne nesnesitelná bolest. Hoch padá mrtev na zem. Podivné červené střevo se mezitím odplazí ven. Olgoj chorchoj právě zabil svou další oběť?

Tento temný příběh se prý odehrál v padesátých letech 20. století poblíž mongolské vesnice Bajan Ovó u mongolsko-čínských hranic. Šlo o jeden z útoků podivného mongolského zvířete, nazývaného Mongoly jako Olgoj chorchoj (česky červ - střevo). Tento tajemný tvor prý obývá jednu z nejméně přívětivých oblastí světa - poušť Gobi, kde se zavrtává do písku, podobně jako žížala do země. Tím však jeho podoba s tímto neškodným kroužkovcem končí. Délka zákeřného mongolského zabijáka, vzdáleně podobného velkému krvavému nebo nahnědlému střevu, dosahuje prý až necelý metr a půl. Dokáže se prý téměř bezhlučně připlazit na dohled své oběti, kterou poté neznámým způsobem usmrtí. Podivné také je, že prý nelze rozeznat, kde má hlavu.

Nejčastěji se mluví o tom, že červ zabiják vystřikuje na svou oběť prudký jed. Avšak dosud není známa žádná tak rychle působící látka, která by do několika vteřin po kontaktu s kůží způsobila člověku smrt. Spekuluje se tak o tom, že tento tajemný tvor dokáže vraždit pomocí výboje elektrického proudu. Zdá se to pravděpodobné vzhledem k tomu, že byl v Mongolsku zaznamenán případ mongolského muže, jehož Olgoj usmrtil přes ocelovou tyč zaraženou do země. Co je však tento tvor, který prý dokáže bez problémů usmrtit i koně, vlastně zač?

Pokoušel se to zjistit český záhadolog Ivan Mackerle, který se společně s dalšími členy jeho expedice za touto tajemnou bestií do Mongolska třikrát vydal. Poprvé a podruhé na počátku devadesátých let 20. století, potřetí v roce 2004. Češi se pomocí náloží zaražených do písku pokoušeli tohoto tvora vypudit z písku ven, avšak nepovedlo se jim to. Otázka původu tohoto tvora tak zůstává dosud nezodpovězena.       (Zdroj: Esoterikweb)


Modlitba na kočku ..... Svatý Lynas měl dvě kočky: Edieho a Maggie. Jednoho větrného dne si obě kočky začaly hrát jako malá koťata, honily se a točily za vlastními ocásky.

Svatý Lynas je s úsměvem pozoroval, ale pak si povzdychl a řekl:

„Co naplat, měl bych jít něco dělat.“

„Proč?“ zeptal se ho Bůh.

„Hraní by ti prospělo.“

Ale svatého Lynase tím nepřesvědčil.

„Koukni, Lynasi,“ povídá Hospodin, „když já jsem mohl celý den strávit tím, že jsem učil kočky točit se za ocáskem, tak snad to nejmenší, co můžeš udělat, je sedět, koukat a bavit se!“     

*****

Žáci svatého Lynase se rozhodli vyhodit jednu z jeho koček z kaple, v níž se modlili. On je ale zarazil, neboť hluk, který přitom tropili, byl horší, než smířit se s přítomností kočky. Zvíře se stočilo před oltářem v místě, kam dopadalo slunce, načež svatý Lynas odložil modlitební knihu a celé hodiny pozoroval spícího tvorečka.

Když vyšel z kaple, žáci se ho ptali, co tak úžasného na té kočce vidí.

„Vás nikdy neohromilo,“ odpověděl jim, „že jí Stvořitel udělal v kožichu dírky přesně tam, kde má oči?“      (Zdroj: Víra)


Pět tipů jak vyzrát na životnost baterií ..... Notebooky, mobilní telefony či fotoaparáty používáme téměř denně a potřebujeme je mít v neustálé pohotovosti. Dlouhodobým využíváním se však snižuje kapacita baterií a přístroj se vybije vždy v tu nejnevhodnější dobu. Abychom prodloužili životnost baterií, je třeba s nimi správně zacházet.      (Čtěte na stránkách Ecomonitor)


V Chile nalezli praptáka s rekordním rozpětím křídel ..... V nedávné době byl díky spolupráci německých a chilských paleontologů pokořen další rekord živočišné říše. V Chile byly nalezeny zbytky pozdně třetihorního mořského ptáka, jehož rozpětí křídel překonalo všechny doposud potvrzené rekordy - od konce jednoho křídla na druhý měřil tento gigant celých 5,2 metru.

Ptáci z čeledi Pelagornithidae, kterým se pro zvláštní výstupky v jejich zobácích říká také "ozubení ptáci", byli typickým zjevem příbřežních oblastí v období konce třetihor a začátku čtvrtohor. Zoologové řadí tuto dnes již zcela vyhynulou čeleď do řádu veslonohých, tedy do blízkého příbuzenství dnešních pelikánů, kormoránů či terejů. Ozubení ptáci jsou dnes poměrně dobře prozkoumáni - zbytky jejich těl nejsou tak staré, aby zmizely zcela beze stopy. Jisté je, že se jednalo o mořské ptáky s enormně velkým rozpětím křídel, kteří žili podobným životním stylem, jako jiní dnešní mořští „plachtaři“ - albatrosi. A jsou to právě albatrosi stěhovaví, kteří drží mezi současnými ptáky rekord ve velikosti rozpětí křídel: největší ověřený údaj činí 3,7 metru. Nový druh ozubeného ptáka nazvaný Pelagornis chilensis, který objevil německý badatel Gerald Mayr ze Senckenbergova výzkumného institutu ve Frankfurtu, dosahuje velikosti, před níž albatrosi blednou: jejich rozpětí bylo přinejmenším 5,2 metru! Zajímavé však je, že i přes své gigantické rozpětí nebyl tento pták příliš velký. Jeho váhu odhadují vědci na 16 - 29 kg, čímž se dnešním albatrosům zhruba vyrovná. Vědci doufají, že velmi dobře zachovaná kostra pelagornise jim pomůže lépe porozumět tomu, jak přesně funguje plachtění mořských obrů z fyzikálního hlediska.       (Zdroj: 21@století)


Špinavý vzduch dýchá opět více obyvatel Česka ..... Z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že znečištěné ovzduší dýchalo loni 18 procent obyvatel České republiky, tedy přibližně dva miliony lidí. Počet lidí se oproti roku 2008 zvýšil o tři procenta. "Předpokládáme, že letošní rok bude ještě horší," uvedla pro Aktuálně.cz Jana Ostatnická z českého hydrometeorologického ústavu.

Nejhůře je na to tradičně Moravskoslezský kraj. Denní imisní limit zde byl překročen na všech stanicích častěji než povolených 35 dnů v roce, na nejznečištěnějších lokalitách v Ostravě a v okrese Karviná byl překročen po více než 100 dní v roce.

Po dvou letech příznivých zpráv, kdy se koncentrace toxických látek a prachu v ČR snižovaly a ohrožovaly méně lidí, se tak v roce 2009 trend znovu otočil k horším hodnotám.      (Zdroj: Arnika)


22.09. 2010     Dnes je slavný den pro příznivce Járy Cimrmana - 22. 9. 1976 se uskutečnila výprava cimrmanologů do Liptákova (auty Škoda 100L a Fiat 600 D), jejíž průběh jistě znáte ze hry Posel z Liptákova. Podle divadelních her Divadla Járy Cimrmana se obec nachází v Pojizeří v oblasti Sudet poblíž Tanvaldu. Jára Cimrman v této obci pobýval od roku 1902 zhruba do počátku 1. světové války a napsal zde řadu svých děl. Roku 1966 zde dr. Evžen Hedvábný objevil truhlu s Cimrmanovou pozůstalostí. Tímto bylo Cimrmanovo dílo objeveno pro svět.


Archeologové nestačí pod tajícím ledem sbírat památky na Vikingy ..... Kvůli oteplování, jakožto součásti klimatických změn, bylo v nadmořské výšce 1800 metrů na severu Evropy objeveno nečekané a cenné dědictví, kterým bylo lovecké vybavení Vikingů. Ústup ledu je ale příliš prudký, a odborníci proto nalezené předměty mohou pouze sbírat. Vědecká práce archeologů je příliš zdlouhavá, a tedy nemožná.

Za loňský rok odtálo celých 18 metrů z čela ledovce u nejvyšší norské hory. Tání je velmi prudké a je prakticky nemožné sledovat všechna naleziště, o část cenného vybavení tak lidstvo přijde. „Jde nám hlavně o záchranu artefaktů, než o ně nadobro přijdeme. Polí s nálezy je mnoho, ale zvládneme jich jen několik. Každý rok přicházíme o množství cenných předmětů,“ říká vůdce dánské expedice Lars Piloe.

Pro nalezené předměty bylo nutné vyhloubit ledový tunel, aby nebyly znehodnoceny tlením. V tunelu také archeologové našli vzácné zbytky vikinské kultury: třeba koženou botu a opeřený šíp staré 3400 let, uvádí ČT24 a dodává, že archeology v příštích letech čekají bohaté nálezy na celém světě. Ledovce totiž v dnešní době tají od And po Alpy a s ochlazením se v nejbližších letech pravděpodobně nesetkáme.       (Zdroj: Ekolist)


Oběti jsou jen pro chudé ..... Amerikou se šíří hněv, píše komentátor Paul Krugman v deníku New York Times. Je to hněv, který způsobuje, že lidé přirovnávají Obamu k Hitlerovi. Šíří se mezi superbohatými.

New York magazine otiskl článek o "Bědování jednoho procenta", o finančnících, jejichž firma byla zachráněna před bankrotem dotacemi z kapes daňových poplatníků a kteří teď zuří, že v důsledku těch dotací byly dočasně omezeny jejich prémie. Když miliardář Stephen Schwarzman srovnal jeden Obamův návrh s Hitlerovou nacistickou invazí do Polska, šlo o to, že návrh měl zlikvidoval daňovou mezeru, z níž měli prospěch právě manažeři finančnických fondů jako on.

Když je nyní pravděpodobné, že nejvyšší daně budou nyní v Americe zvýšeny na míru, jaká byla v Clintonově éře, zuřivost miliardářů se rozšířila do mainstreamu. Je jedna věc, když miliardář nadává na recepci. Je něco jiného, když časopis Forbes vydá na přední pozici článek, v němž tvrdí, že americký prezident se úmyslně snaží zničit Spojené státy v rámci své keňské "protikolonialistické" agendy a že "Spojeným státům se dnes vládne podle snů příslušníků kmene Luo z padesátých let." Když jde o obhajobu zájmů bohatých, zdá se, že normální pravidla civilizované a racionální diskuse už neplatí.

Zároveň se stala sebelítost mezi bohatými přijatelnou, dokonce až módní záležitostí.       (Čtěte v Britských listech)


Je vaše dítě přetížené? ..... V poslední době se víc a víc setkáváme s tím, že jsou děti přetížené, přičemž tímto přetížením se myslí nejrůznější mimoškolní aktivity typu různých kroužků, zájmových aktivit, koníčků, kurzů apod. Co to však doopravdy pro dítě znamená v praxi? Co je to ve vlastním slova smyslu pro dítě přetížení?

Jsou zdokumentovány případy, kdy kupříkladu desetiletý školák vstává ráno v šest, asi hodinu dojíždí do školy, vyučování je zhruba do dvou hodin dopoledne, po škole se mu střídají kurzy tenisu (pondělí - středa - pátek) s kurzy angličtiny (úterý - čtvrtek), po kterých se vrací další hodinu domů často až kolem sedmi, někdy i později, po večeři následuje příprava do školy na následující den a spát se mu vlastně nikdy nepovede jít dříve než před desátou hodinou večerní. Žijeme v době, kdy podobný denní režim je často vlastní nám dospělým.

Ale je vhodné, aby to takto platilo i pro děti? Je to pro ně zdravé a vhodné? My dospělí taky, o to víc pak děti, potřebují v rámci denních aktivit alespoň chvilku sama pro sebe, čas, kdy dítě nemusí mít na sebe žádnou „sociální masku“, kdy není žák /syn/, účastník kurzu angličtiny /hokejista/, trenér softballu /kamarád/ apod. Nejenže takovýmto způsobem dítě nemá šanci „vypnout“, ale jeho nervová soustava musí pořád a neustále zpracovávat další a další informace a samozřejmě – tělo i duše se rychleji unaví, natož přetíží – a na druhé straně – není možnost pasivního oddechu, není čas „vypnout“. Kromě zdravotní stránky (různé poruchy imunity, přetížení organismu, psychické potíže jako je stres, napětí, úzkost, únava, podráždění) je komplikací taky to, že takovéto dítě nebo i starší jedinec, když si zvykne být neustále v aktivním režimu, pořád být v činnosti, neustále být zaplaven aktivitami (fyzickými nebo duševními, jako jsou např. jazykové kurzy apod.), tak se lehce může stát to, že když se dostane do situace, že bude mít opravdu chvilku pro sebe, tak nebude vědět co se sebou. Zní to na první pohled až nelogicky nebo to vypadá, že to není problém. Ale lidé, kteří se neustále obklopují druhými, nebo se zahlcují různými aktivitami – to dělají proto, že neumějí (nebo nechtějí) být sami se sebou. To je však velice důležitý aspekt vnímání vlastního já.

K tomu děti opravdu potřebují ve svém denním programu čas, který je nestrukturovaný a ve kterém se můžou hrát a věnovat se sobě, svým myšlenkám, představám a relaxaci.       (Zdroj: Celostni Medicina)


Z jakého tance ženy „šílí“? .... O tom, že pohyby těla sladěné s hudbou dokáží žádný protějšek eroticky vyladit, jistě není třeba nikoho přesvědčovat. Britští vědci si však nedávno vzali na pomoc moderní zobrazovací techniku a zjistili, jakým pohybům u mužů dávají ženy přednost.

Některá žena dá přednost smyslnému tanečníkovi tanga, jiná zase vidí největší svůdnost v Elvisových pohybech pánví. Existuje vůbec nějaký nejmenší společný jmenovatel všech sexy pohybů, na němž by se ženy celého světa shodly? Tuto otázku si položil tým psychologů z Northumbria university v britském Newcastlu a k jejímu zodpovězení využil moderní technologie. Psychologové nejprve pustili 19 účastníkům projektu, mužům mezi 19 – 35 lety německou taneční skladbu a jejich pohyby pak zaznamenávali speciálními senzory. Data získaná těmito snímači pak vědci převedli do počítače a získali tak pohyb figury zbavené tváře i dalších individuálních rysů. (Prakticky identická technika byl použita například při vytváření postavy Gluma z trilogie Pán prstenů.) Takto získaný patnáctivteřinový videoklip pak pustili ženám různého věku i rasové příslušnosti a nechali je, aby jej zhodnotily. Výsledky byly nakonec poměrně překvapivé. Kdo by čekal, že nejvíce budou bodovat „elvisovští“ tanečníci s výraznými pohyby pánví, byl by zklamán. Ženy dávaly celkově přednost mužům, kteří více hýbají horní částí těla, využívají větší množství prostoru a své pohyby obměňují. Rozdíl mezi dobrým a špatným tanečníkem vede především přes linii krk-trup-pravé koleno.      (Zdroj: 21@století)


Poslanci a poslankyně rozhodnou, zda nám ČEZ sebere občanská práva zaručená Evropou ..... ČEZ do novely, o které bude v tomto týdnu rozhodovat Poslanecká sněmovna, netransparentně vložil pozměňovací návrhy, které znamenají faktické vyloučení místních lidí ze spolurozhodování o velkých projektech v jejich obci. Vláda k návrhu, po jehož přijetí by hrozily sankce EU, přijala zamítavé stanovisko. Asociace ekologických organizací Zelený kruh nyní v otevřeném dopise vyzývá poslance a poslankyně, aby návrh novely z dílny ČEZu zamítli. Pokud tak neučiní, budou jen těžko čelit kritice, že stejně jako jejich předchůdci rozhodují pod vlivem polostátní energetické společnosti.

Podstatou senátní novely je rozšíření působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, i na výstavbu energetické a vodní infrastruktury. O stavbách velkých elektráren či přehrad by se podle senátorů mělo rozhodovat ve sloučeném územním a stavebním řízení. Tato výjimka platí již dnes u dopravních staveb. Novela upravená podle firmy ČEZ, a.s. do sloučeného územního a stavebního řízení zahrnuje také posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tím zcela popírá jeho smysl.

Posouzení dopadů na životní prostředí nyní předchází následnému rozhodování stavebních úřadů. Umožňuje včas zapojit experty i místní občany do hledání takové varianty projektu, která bude mít nejmenší negativní dopady na své okolí. Podle návrhu ČEZu by ale výsledné stanovisko z procesu EIA – včetně navrhovaných podmínek - příslušný úřad obdržel později než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Výsledky práce expertů i připomínky místních občanů by tedy musely být ignorovány, pokud by neměla být dodatečně měněna nákladná dokumentace. Aarhuská úmluva a legislativa EU musejí být podle českého právního řádu naplňovány fakticky, nikoliv pouze formálně. V případě přijetí návrhu ČEZu by stát své mezinárodní závazky porušil.

Hlavním tématem voleb, z nichž vzešla nová Poslanecká sněmovna, byl boj s korupcí, klientelismem a prorůstáním průmyslu do rozhodovacích procesů. Novela ušitá na míru ČEZu oproti tomu znamená jen další posílení vlivu velkých korporací na úkor státu a občanů. Pokud politici a političky chtějí zůstat důvěryhodní ve své snaze zastavit dosavadní praxi zákulisního ovlivňování tvorby zákonů, měli by přihlédnout k vládnímu stanovisku a novelu zamítnout.       (Zdroj: Econnect)


Farmářské trhy se stávají hitem spotřebitelů ..... Poslední dobou dochází k růstu počtu míst, kde se konají tzv. farmářské trhy. Je to jistě dobrá zpráva pro všechny, kdo chtějí nakupovat nejen ovoce a zeleninu od českých výrobců, ale i maso, sýry, pečivo či alkoholické a nealkoholické nápoje.

Dne 21. ledna tohoto roku se uskutečnilo pracovní setkání, které mělo za cíl zjistit podmínky pro možné fungování farmářských tržišť v Praze i v celé České Republice. Akci iniciovaly Nadace Partnerství a občanské sdružení Archetyp, kteří se dlouhodobě zajímají o životní prostředí a zdravou stravu. Před setkáním byla vypracována studie, která měla zjistit, zdali jsou v Praze vhodné podmínky pro provozování farmářských trhů. Setkání se účastnili zástupci pražských městských částí i zástupci Středočeského kraje, dále dosavadní provozovatelé tržišť, média, farmáři, manažeři ekofarem a zástupci zmíněných organizací. Výsledkem schůzky bylo zjištění, že Praha skýtá pro farmářské trhy velký potenciál. Od té doby se v hlavním městě prakticky každý měsíc otevírá nějaký farmářský trh, který znají lidé z ostatních koutů republiky již delší dobu.

Avšak pro Prahu se jedná o novinku. Poprvé zde mají lidé možnost zakoupit si výrobky přímo od pěstitelů a nemusí se spoléhat na sice dostupné, ale nekvalitní výrobky v supermarketech. Většina supermarketů totiž odebírá zeleninu a ovoce od stálých dodavatelů převážně z cizích zemí, což je na jednu stranu neekonomické, na druhou stranu to přispívá k znečištění životního prostředí. Vždyť co má za smysl dovážet jablka ze Španělska, brambory z Polska a další produkty ještě ze vzdálenějších míst, když naši farmáři mohou tyto výrobky vypěstovat také a ve vhodnějších podmínkách pro naše obyvatele. Představme si, že se každý výrobek musí dovážet z ciziny, jak tím zatěžujeme kamionovou dopravu, ale nejen ji. Tím samozřejmě trpí především dovážené ovoce, které se musí trhat nedozrálé a dozrává tzv. cestou , a nebo je další možnost, zmrazit produkt a potom se divíme, že jíme především vodu, o vitamínech si můžeme nechat zdát.

Ačkoli je preference vlády pro převoz zboží využívat spíše železniční dopravu, pokud bychom zboží nemuseli pracně dovážet z cizích zemí, klesla by nákladní doprava výraznou měrou. A proto jsou tu farmářské trhy, aby podpořily české zemědělce, ke kterým většinou velké obchodní řetězce nejsou nakloněni.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Sluneční skvrny mizí, je nové Maunderovo minimum na dohled? ..... Podle astronomů z Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory, NSO) v arizonském Tucksonu je možné, že už za několik let se na povrchu naší nejbližší hvězdy přestanou objevovat sluneční skvrny a Slunce se uloží k dlouhému spánku srovnatelnému s Maunderovým minimem. Astronomové William Livingston a Matthew Penn pomocí techniky Zeemanova rozdvojení spektrálních čar v infračerveném oboru spektra zjistili, že magnetická pole slunečních skvrn slábnou. Od roku 1990, kdy s měřením začali, se průměrná intenzita magnetických polí snížila z původních 2700 gaussů na současných 2000 gaussů. Bude-li slábnutí pokračovat, někdy po roce 2015 poklesne síla magnetických polí pod 1500 gaussů a skvrny se přestanou vytvářet.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Bulharské pláže vykazují škodlivé úrovně radioaktivity ..... Nedaleko pobřeží bulharského města Černomorec byly nalezeny škodlivé úrovně radioaktivity. (Velká Epocha)

Fotografie severní části pobřeží Černého moře v Bulharsku. Nedaleko pobřeží bulharského města Černomorec byly nalezeny škodlivé úrovně radioaktivity. (Velká Epocha)

Na plážích v Bulharsku, nedaleko pobřežního města Černomorec, byly zjištěny škodlivé hladiny radioaktivity. Oznámení, vydané bulharskými úřady 2. září, tak potvrdilo předchozí varování.

„Jsou tu místa s vyšším obsahem přírodních radionuklidů v písku, jež mohou při vstupu do lidského těla přes trávicí nebo dýchací systém způsobit újmu na zdraví," sdělil Velké Epoše hejtman regionu Burgas, Konstantin Grebenarov.

Černomorec je oblíbeným rekreačním střediskem ležícím mezi Burgasem a Sozopolem. Poté, co hejtman obdržel zprávu o bezpečnostních rizicích z Ministerstva životního prostředí a vod, byl vydán zákaz veřejného užívání pláží.

Bulharská agentura Sofia News Agency napsala, že tento krok vyvolal mezi hoteliéry a vlastníky pozemků v oblasti zálivu velké protesty. Po těchto protestech se Ministerstvo životního prostředí a vod rozhodlo věc důkladněji prošetřit, což vedlo k nejnovějším poznatkům.

Bylo zjištěno, že znečištění pochází z uzavřeného měděného dolu, který se nachází poblíž. Důl fungoval od roku 1954 do roku 1977.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Pořádně smáčknutý hliník se vyrovná oceli ..... Největší výhodou hliníku je jeho lehkost a dostupnost. Naneštěstí má také jednu velkou slabinu: láme se už při zatížení, se kterým si těžší kovy snadno poradí.

Tam, kde je zapotřebí lehkost a pevnost současně, proto inženýři musí volit mnohem dražší titan. Vědci však mezitím nepřestávají hledat cesty, jak odolnost hliníku zvýšit. Mezinárodní tým výzkumníků vyzkoušel metodu kroucení v tlaku (high-pressure torsion, HPT) na slitině hliníku aluminium 7075, která obsahuje malé množství hořčíku a zinku. Do cylindrických komůrek vědci umístili tenké disky slitiny a za pomalého pootáčení je proti sobě tlačili silou přibližně 60 000 kilogramů na centimetr čtvereční. Vzorky slitiny pak déle než měsíc ponechali v pokojové teplotě. V metalurgii se tomu říká přírodní stárnutí.

Deformace enormním tlakem spolu s přírodním stárnutím pozměnila základní nanostrukturu kovu a tím i jeho vlastnosti. Upravená slitina zadržela tlak 1 gigapascalu a vyrovnala se tak některým z nejtvrdších druhů oceli. Odolnost běžného hliníku slitina překonala trojnásobně. Čtvercový plát o hraně jednoho metru vyrobený touto technikou by podle propočtů vědců byl schopen vydržet zatížení v plně naloženém letadle.

Tomografová atomová sonda (atom probe tomography) odhalila, že kroucení v tlaku mění mřížku tvořenou atomy do hierarchické nanostruktury: velikost zrn hliníku se zmenšila a atomy zinku a hořčíku se shlukly do celků o různé velikosti. Na ní pak záleželo, jestli zůstanou uvnitř zrn hliníku, nebo budou vytlačeny k jejich okrajům. Otázka, proč tato změna natolik mění vlastnosti slitiny, zatím není uspokojivě vysvětlena. Je však možné, že shluky atomů na okrajích různých zrn jsou navzájem pevněji svázány.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Odborníci jsou spokojeni s přirozenou obnovou lesa na Šumavě ..... Až 5000 mladých stromků roste na jednom hektaru lesa v Národním parku Šumava, který byl ponechán samovolnému vývoji. Vyplývá to z monitoringu, který byl v posledních dvou letech proveden na 151 plochách rezervace. Vývoj jasně ukazuje schopnost přirozené regenerace a vzniku nové generace lesa. Novinářům to dnes řekl vedoucí oddělení péče o ekosystémy Petr Kahuda.

Nová generace lesa, která v bezzásahových územích vzniká, je podle vědců z hlediska ochrany přírody cennější a přirozenější než vysázený les na asanovaných holinách. V horských smrkových lesích roste v průměru více než 3000 kusů mladých smrků vyšších než 20 centimetrů na hektar. Tedy dost na to, aby byla zajištěna kontinuita lesa. V některých oblastech, například Trojmezné, roste až 5000 smrků vyšších než půl metru.      (Zdroj: Agris)


21.09. 2010     Jednadvacátého září je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby; ten byl vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI) a v ČR se poprvé slavil v roce 1998.


Shrnutí ekonomického posouzení rekonstrukce elektrárny Prunéřov II ..... Greenpeace, Ekologický právní servis, místní skupina Pod poklickou ČEZ a mnoho dalších - včetně Federativních států Mikronésie - již delší dobu varují, že ČEZ chce provozovat Prunéřov II pomocí zastaralé a neefektivní technologie. To by vedlo k tomu, že tato špinavá uhelná elektrárna by způsobila významné negativní dopady na životní prostředí v severních Čechách, jakož i komunity zvláště ohrožené a změnami klimatu.

ČEZ se stále vymlouvá, proč nebude investovat prostředky do vybudování elektrárny, která by byla v souladu s českým a evropským právem a snaží se tím tak ospravedlnit vyšší emise, které to způsobí. Nicméně výsledky studie, kterou zadal Ekologický právní servis a kterou vypracovali odborníci ze CityPlan (viz níže) ukazují, že postup dle plánu ČEZ pro Prunéřov II povede ve skutečnosti k vyšším nákladům. Opět se ukazuje, jak špatně má ČEZ zpracovány své plány pro Prunéřov II. Česká republika na tom nic nezíská, pokud si ČEZ prosadí svůj plán pro Prunéřov II a tak je nyní čas pro vládu, aby prošetřila možnost lepší alternativy.       (Podrobné informace najdete na stránkách Greenpeace)


Nový projekt - Vsezaodvoz.cz ..... Cílem projektu je vytvořit centralizovaný bezplatný trh věcí za odvoz... Server Všezaodvoz.cz je kompletně bezplatný inzertní server založený v červenci 2010, který se výhradně specializuje na inzerci jakýchkoliv věcí či materiálů k mání ZA ODVOZ, tedy zdarma v celé České i Slovenské republice. Uživatelé tak mohou bezplatně nabízet či poptávat již nepotřebné věci, které však nechtějí či nezvládnou vyhodit a tak mají možnost z pohodlí vlastního domova přispět ke snížení množství odpadu. Jedná se tedy o efektivní formu recyklace, která zároveň vytváří povědomí o lidech ve vašem okolí, kteří ještě využijí věci, které vy už třeba ne. Inzerovat lze vše od věcí rozměrných jako nábytek po ty drobné jako jsou knihy, nádobí, oblečení či cokoliv jiného.

Cílem projektu je tedy vytvořit centralizovaný bezplatný trh věcí za odvoz. V současné době nabízí snad veškeré inzertní servery rubriku typu zdarma či do 100Kč a v těchto rubrikách mají několik inzerátů. Centrální místo pro tuto inzerci však chybí a proto je zde projekt Všezaodvoz.cz, který má za cíl veškerou tuto inzerci soustředit na jedno, snadno přístupné, bezplatné místo. Uživatel z celé ČR a SR tak má o to větší výběr věcí, které může získat pouze za odvoz a na druhou stranu zájemců, kterým své věci může za odvoz darovat. S rozvojem takového centrálního místa poroste i smysl a efektivita tohoto druhu recyklace a běžný občan České a Slovenské republiky tak zjistí, které věci ještě mají hodnotu a proto do odpadu nepatří a je vhodné je předat dál. Server je určený pro každého, ale zejména dobře poslouží studentům, začínajícím rodinám, kutilům a hlavně všem, kterým jejich dopad na naše životní prostředí není lhostejný.      (Zdroj: Enviweb)


Hon na magnetické monopoly opět nebyl úspěšný ..... O magnetických monopolech se toho mezi fyziky napsalo tolik, že prakticky připomínají Červenou Karkulku: každý ji zná, ale nikdy ji nikdo neviděl. Poslední výpravy, které se vydaly na lov těchto záhadných částic naznačují, že jejich hledání může být zcela marné. Magnetické monopoly jsou zkrátka příliš velká přírodní raritka.

Z učebnic fyziky víme, že elektrický náboj mají elementární částice rozložený rovnoměrně. Elektron má náboj jen záporný, proton zase jen kladný. Oproti tomu magnety mají póly vždy dva: jeden kladný, druhý záporný. Existenci magnetických monopolů, tedy magnetických částic, které mají pouze jediný pól, předpověděl již v roce 1931 britský kvantový fyzik Paul Dirac. Zájem o ně se znovu obnovil díky formulaci teorie superstrun, která jejich existenci taktéž předpovídá. Kdyby byly tyto zbytečky po prvních okamžicích vesmíru skutečně objeveny, znamenalo by to pro strunovou teorii víceméně nepřímé potvrzení. Objev magnetických monopolů proto představuje pro experimentální fyziku jednu z největších výzev. Kde však tyto tajemné částice hledat? Podle většiny teoretických modelů jsou tyto částice příliš hmotné na to, aby byly objeveny při srážkách v částicových urychlovačích. Nezbývá tedy nic jiného, než vydat se hledat je přímo „v terénu“. „Lov“ na tak vzácné částice je však extrémně náročný a po dlouhá desetiletí nebyl korunován úspěchem. Dobrou zprávu bohužel nepřinesly ani dvě nedávno publikované studie mezinárodních vědeckých týmů, které obsluhují zařízení umístěná v blízkosti jižního magnetické pólu země. Ani neutrinový teleskop ANITA, umístěný v balónu, ani série senzorů zapuštěných do antarktického ledu zvaná AMANDA nepřinesly kýžený výsledek. I přes další neúspěchy se však vědci nevzdávají. Velké naděje nyní fyzikové vkládají do následovníka AMANDY, zařízení IceCube. Tento gigant mezi měřícími přístroji je schopen prozkoumat až 1 km3 ledu.       (Zdroj: 21@století)


Závod dopravních prostředků Plzní vyhrála koloběžka, nejpomalejší bylo auto ..... Srovnávací závod rychlosti dopravních prostředků po Plzni, který včera pořádaly Děti Země, vyhrála překvapivě koloběžka. Z parkoviště u Fakultní nemocnice na Lochotíně dorazil koloběžkář na hlavní vlakové nádraží za 12 minut a 37 sekund. O minutu později (v čase 13 minut 35 sekund) dorazil do cíle cyklista.

„Narozdíl od podobného pokusu před dvěma roky, kdy závod vyhrálo auto, se letos kolo a koloběžka prezentovaly jako nejrychlejší prostředky pro dopravu po Plzni,“ říká Martin Hyťha z Dětí Země.

Překvapivě brzy dorazila do cíle cestující MHD, která celou trasu zvládla za 14 minut a 52 sekund. „Měla jsem štěstí, neobvykle mi jel hned autobus a tramvaj přesně navazovala. Zato mě dost zdržel podchod u nádraží,“ říká Denisa Kuncová, která se vydala na trasu veřejnou dopravou.

S velkým odstupem v čase 22 minut a 3 sekundy dojela řidička automobilu Barbora Ottová: „Jela jsem v hustém provozu, který je pro tuto denní dobu běžný. Především mi dlouho trvalo, než jsem se dostala na Karlovarskou.“      (Zdroj: Econnect)


Druhá Země bude představena v květnu 2011 .....Exoplaneta zemského typu, která okolo svého slunce obíhá v obyvatelné zóně, bude veřejnosti představena v květnu 2011. Nejedná se o únik informací z týmu dalekohledu Kepler, ale o výsledek zajímavé statistické analýzy.

Sdílet Sdílet

Kosmický dalekohled Kepler je favoritem na post objevitele exoplanety o velikosti Země, na jejímž povrchu mohou být podmínky k životu. NASA od počátku mise upozorňuje, že k objevení podobné exoplanety u hvězdy typu Slunce bude nutné odpozorovat tři její tranzity, což zabere přibližně 3 roky. Když k tomu připočtete následná pozorování a zpracování výsledků, máme zde jako datum oznámení objevu konec roku 2012.

Samuel Arbesman a Gregory Laughlin si dali tu práci a provedli analýzu dat již objevených exoplanet. Z ní vyplývá, že objev vytoužené exoplanety by měl přijít už v květnu příštího roku. Je toto datum reálné? Sami autoři uvádějí, že se jedná pouze o analýzu, která ve výsledku dokumentuje progresivní trend v objevování exoplanet a dává najevo, že oznámení objevu “druhé Země” je na spadnutí. Květen příštího roku sice vyloučit nelze, avšak jako bezpečnější odhad je nutné uvádět interval do konce roku 2013.

NASA oznámí další objevy Keplera patrně v lednu nebo únoru příštího roku. Mezi novými kousky mohou být exoplanety o velikosti srovnatelné se Zemí. Tyto exoplanety ovšem budou patrně obíhat okolo svých mateřských hvězd příliš blízko. Ačkoliv…nelze úplně vyloučit, že mezi úlovky budou i kamenné planety, obíhající okolo hvězd menších a chladnějších než Slunce. Obyvatelná oblast se u červených trpaslíků nachází mnohem blíže. Astrobiologové však zatím nemají příliš jasno, zda jsou červení trpaslíci tím pravým přístavem pro život…      (Zdroj: Science WORLD)


Noc vědců 2010 - 24. září 2010 ..... Evropská noc vědců je tu již 6. rokem. A opět s velmi bohatým programem. Česká astronomická společnost připravila program Noci vědců na celkem 24 místech ve 23 městech. Parnerem letošní Noci vědců je Europe Direct, síť informačních center Evropské unie. Další informace naleznete na webové stránce projektu www.noc-vedcu.cz.      (Zdroj: Astro)


Pilulky z antické lékárničky ..... 130 let před začátkem našeho letopočtu se u pobřeží Toskánska potopila loď přeplněná zbožím. Její vrak našli archeologové před dvěma dekádami a kromě zbytků nákladu syrského skla z něj vyzvedli také malou zásobu léků. Unikátní objev nastolil logickou otázku: odpovídá složení léků předpisům, které ve svých spisech uvádějí slavní antičtí lékaři Galén a Dioscorides?

Antické pilulky byly nalezeny v roce 1989 a většina z nich se po více než 2000 let zachovala v suchém stavu. Fragmenty dvou pilulek teď archeobotanikové ze Smithsonova institutu poprvé prozkoumali moderními metodami analýzy DNA. Zjistili, že každá tableta obsahuje směs více než deseti různých rostlinných extraktů. Porovnáním výsledků s daty obsaženými v genetické databázi Genbank, kterou provozují americké Národní ústavy zdraví, pak vědci mohli identifikovat rostliny, ze kterých byly léky vyrobeny. Patří k nim mrkev, ředkev, celer, divoká cibule, dub, kapusta, vojtěška a řebříček. O většině těchto rostlin je známo, že je antičtí lékaři rutinně využívali k léčení nemocných. Řebříček měl například zastavovat krvácení z otevřených ran a mrkev Dioscorides považoval za „všelék“ na řadu různých problémů. Dokonce měla člověka chránit před plazy a napomáhat početí.

Pilulky také obsahovaly výtažek z ibišku, který byl pravděpodobně importován z východní Asie, Indie nebo Etiopie. Další rostlina z antické lékárničky však znamená malou záhadu. Vědci identifikovali také materiál pocházející ze slunečnice – rostliny, která podle dosavadních znalostí ve Starém světě rostla až poté, co Evropané objevili Ameriku. Pokud výsledek analýzy potvrdí i další zkoumání, budou botanikové svůj pohled na šíření slunečnic zřejmě muset trochu přehodnotit. Zatím však nikdo nemůže vyloučit, že jde o kontaminaci vzorku moderním genetickým materiálem.

Předpisy antických lékařů se mnohdy považují za šarlatánství a jejich účinnost vědci připisují na vrub příměsi opia. Alain Touwaide z Národního muzea přírodních dějin Smithsonova institutu ve Washingtonu však doufá, že další analýza antických léků může některé předpisy ospravedlnit. O výsledcích své práce jeho tým referoval na 4. mezinárodním sympoziu biomolekulární archeologie v Kodani.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Reakce rostlin na vysoké teploty ...... Teploty 36 °C ve stínu, celé týdny žádný déšť. Jak mohou rostliny bez poškození přečkat delší období horka a sucha? Tímto problémem se zabývá bavorský výzkumný tým ve spolupráci s Universitou Würzburg. Cílem je získat poznatky, jak přesně kukuřice a obiloviny na tento stres reagují. „Dosud byly zkoumány pouze vlivy jednotlivých stresových faktorů na produktivitu rostlin“, říká profesor Rainer Hedrich. Nyní musí být výzkumy zaměřeny na reakce rostlin vystavených působení různých stresových faktorů současně: vysokých teplot, sucha a chorob. V podstatě jde o vodní rovnováhu rostlin a fytohormon kyselinu abscisovou. Ta při nedostatku vody hraje roli stresového hormonu. Vyvolává uzavírání průduchů v pokožce listů a rostliny tak ztrácejí méně vody. Vědci chtějí účinek kyseliny abscisové ještě zintenzivnit a zkoumat její vliv na toleranci rostlin vůči vysokým teplotám a suchu.       (Zdroj: Agris)


ČD začnou od pondělí vyplácet odškodné za zpoždění ..... Za zpoždění zaviněné chybou na straně dopravce či za nefunkční klimatizaci budou České dráhy (ČD) v některých případech vyplácet cestujícím odškodné. Pravidlo začne platit od pondělí, informovaly dráhy.

Odškodné se nebude vztahovat na zpoždění, které nebude způsobeno chybou ČD, nebo na zpoždění v důsledku výluk na trati. Finanční kompenzaci za zpoždění či špatnou kvalitu

vlaku začnou dráhy vyplácet cestujícím ve vlacích kategorie SuperCity, EuroCity a Intercity. Pro železniční dopravce už teď platí evropská vyhláška, která jim přikazuje vyplácet kompenzaci za zpoždění v mezinárodní dopravě. Podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského však zavedení kompenzací není reakcí na evropskou vyhlášku ale přípravou na konkurenční prostředí.

U vlaků kategorie SuperCity vyplatí dráhy cestujícím stokorunové odškodné už při půlhodinovém zpoždění. U vlaků kategorie EuroCity a InterCity bude odškodné vypláceno při zpoždění delším než hodinu ve výši 50 korun.

"O odškodné budou moci žádat cestující s jízdenkami v hodnotě nad 300 Kč na osobu, cestující s Kilometrickou bankou s odpočtem nejméně 300 km na osobu, držitelé síťových jízdenek In-gold a In-gold Business," uvedl Šťáhlavský.

Bez nároku na odškodné tak zůstanou cestující v případě zpožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu, či při zpoždění vyvolaném zásahem vyšší moci, jako jsou povodně, či nehody.

Nově budou mít cestující také slevu za nepohodlí. U vlaků kategorie SuperCity vyplatí dráhy kompenzaci ve výši plné ceny místenky, pokud bude místo Pendolina nasazena náhradí souprava. U všech vlaků vyšších kategorií vyplatí dráhy cestujícím 100 korun za nefunkční klimatizaci v létě nebo za nefunkční topení v zimě       (Zdroj: Eurozprávy)


EU vyšetřuje tajnou dohodu o české energetice, píše Financial Times ..... Evropská komise vyšetřuje tajnou dohodu o rozdělení českého energetického trhu, kterou loni v červnu podepsali zástupci společností ČEZ, J&T Finance Group a německé EnBW. Napsal to dnes list Financial Times, který má k dispozici kopii dokumentu podepsaného představiteli tří firem.m.

Dokument datovaný 24. června nastiňuje, jak by si všechny tři firmy mohly po tendru britské International Power na prodej opatovické elektrárny vyměnit podíly, které drží v české energetice. V důsledku těchto výměn pak EnBW získala většinu v Pražské energetice a ČEZ a J&T získaly téměř 100 procent Pražské teplárenské.

Komise podnikla 24. listopadu 2009 razie v kancelářích ČEZ a J&T. Podle informací zdroje listu byl jedním z důvodů tohoto vyšetřování získaný dokument. ČEZ podle listu popřel, že by se dopustil něčeho nekalého, a J&T nevidí na dohodě mezi firmami nic závadného.

Komise koncem loňského listopadu podnikla razie v kancelářích ČEZ a Energetického a průmyslového holdingu (EPH), což je společný podnik J&T, finanční skupiny PPF a společníka J&T Daniela Křetínského. Nyní komise vyšetřuje stav hospodářské soutěže na českém energetickém trhu. Podle informací zdroje listu byl jedním z důvodů tohoto vyšetřování právě získaný dokument.       (Zdroj: Ekolist)


20.09. 2010     Dvacátého září 1954 byl vytvořen první program v programovacím jazyku Fortran. Jazyk navrhla firma IBM pro vědecké výpočty a numerické aplikace. Brzy stal jedničkou mezi programovacími jazyky a více než půl století se využíval například pro výpočty předpovědi počasí, analýzu pevných částic a další fyzikální a chemické výpočty.

Musím nostalgicky vzpomenout na mé první seznámení s počítačem. Bylo to na VŠCHT v Praze a "sálový" počítač Tesla 200 měl 32 kB operační paměti a právě se na něj namontovaly diskové jednotky o kapacitě ... 10 MB. Programovalo se v jazyku Tesla FORTRAN a programy se samozřejmě děrovaly do štítků ...


Satellitegate NOAA: Virtuální oteplování přesáhlo bod varu! ..... Klimatická změna probíhá rychleji než slibovaly ty nejhorší scénáře. U jezera Michigan je 220°C. V některých částech Wisconsinu globální oteplování dosáhlo dokonce 322°C.

Jak je možné, že se Michiganské jezero nevyvařilo? Protože jde jen o chybu satelitního měření. Asi jako když se porouchá kávovar, akorát že tady se to hůř vozí do servisu. Stroj je holt jenom stroj.

Skandál je spíše v tom, že tuto chybu neodhalilo oddělení kontroly kvality v americkém klimatologickém ústavu NOAA, ale až anonymní blogger na internetu. Už zase. Až příště uslyšíte klimatology vykládat, že nepotřebují, aby jim do práce kecali amatéři, připomeňte jim to.

Chuck Pistis, který to má na starosti, nejprve zatloukal: „V našem archivu jsem žádný takový obrázek nenašel… Zdá se, že ten graf je podvrh nějakého vtipálka.“ Nakonec ale přiznal: „Musíme příště odvádět lepší práci při kontrole dat, která poskytujeme veřejnosti. Tento program je naprosto automatizovaný, takže takovéto chyby nám tudíž mohou uniknout bez povšimnutí."

Satelit NOAA-16, který to virtuální oteplení způsobil, byl po tomto odhalení vyřazen z provozu. Létal nad polárními oblastmi od roku 2000.       (Zdroj: OSEL)


Web na 19 kroků - a proč to tak nefunguje? ..... Populární představa "světa na šest kroků" uvádí, že dva náhodně vybrané lidi na celém světě půjde pravděpodobně propojit řetězem přes jejich známé. Překvapivé je, jak je svět malý - článků řetězu bude většinou stačit jen šest. A jak to vypadá s propojením mezi webovými stránkami?

Neuvažujme vyhledávače a představme si, že bychom se po webu pohybovali pouze prostřednictvím odkazů. Za jak dlouho bychom doskákali ze stránky o oboru X na stránku věnované (vzdálené) tematice Y?

Barabási uvádí, že jednotlivé webové stránky by od sebe neměly být dále než cca 19 kliknutí. (Číslo odvozuje jako logaritmus počtu uzlů, přičemž počet uzlů samozřejmě neustále roste; logaritmus ovšem význam tempa tohoto růstu značně "usekává". Záleží také na tom, zda se nějak mění průměrný počet odkazů na jedné stránce.) Nicméně je třeba toto číslo (zdánlivě nikterak velké) správně interpretovat:

- Pokud bychom procházeli odkazy náhodně, kombinatorická expanze nás zcela zahltí.

- Pokud si mezi odkazy vybíráme podle toho, co by "mohlo vést žádaným směrem", pak se k cíli sice nejspíš dostaneme v jakž takž rozumném čase, ale trasou podstatně delší než oněch 19 kroků. Ve skutečnosti nejkratší cestu téměř jistě mineme (např. neskočíme na domovskou stránku zápasníka v boxu, když hledáme údaje o Picassovi - ačkoliv právě odtamtud mohl vést už přímý odkaz).      (Zdroj: Science WORLD)


Dřív než ze slibů zbydou jen chyby - nevládní organizace chtějí znát konkrétní názory budoucích zastupitelů na rozvoj Prahy ..... Životní prostředí a územní plánování se staly možná trochu překvapivě jedním z ústředních témat pražské předvolební kampaně. Hesla hned několika stran hlásají více zeleně a méně betonu, což je zřejmě reakcí na necitlivou výstavbu v uplynulých letech, protesty veřejnosti a její zájem o nový územní plán. Oproti minulým volbám jde o značný posun. Jak ale chtějí budoucí zastupitelé konkrétně postupovat, zatím není jasné. Nevládní organizace proto pořádají v době před říjnovými komunálními volbami veřejné debaty a výstavy, spouštějí nové interaktivní webové stránky a rozesílají politikům dotazníky. Jeden z nich dnes představilo sdružení Arnika a Ústav pro ekopolitiku. Žádá po kandidátech všech stran, aby se konkrétně vyjádřili k aktuálním pražským kauzám a představili svou vizi rozvoje Prahy.       (Čtěte na stránkách Arnika)


ČEZ špatnou technologií v Prunéřově vyhodí oknem 10 miliard ..... Společnost ČEZ dlouhodobě usiluje o to, aby při výstavbě nových bloků v hnědouhelné elektrárně Prunéřov nemusela využít nejmodernější technologii s nízkými emisemi. Namísto toho prosazuje zastaralou technologii, při které by elektrárna každoročně vypustila do ovzduší téměř půl milionu tun oxidu uhličitého navíc. Až doposud byla hlavním argumentem pro volbu nešetrné varianty cena – šetrnější varianta by údajně vyšla mnohem dráž. Představitelé ČEZ však toto tvrzení nikdy nepodepřeli žádnými daty a nebyli se schopni ani shodnout na tom, o jakou částku by vlastně šlo. "Ani nevíme, kolik by stála dražší varianta. To by se muselo udělat úplně jinak, a tak nákladně, že jsme to ani nepočítali," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž do novin ve stejný den, kdy předseda dozorčí rady ČEZ Martin Kocourek v rozhlase tvrdil, že by rozdíl činil zhruba 10 miliard korun. „S takovým číslem zatím nepracujeme, spíš si dovedu představit, že by šlo o pět miliard,“ přišel o pár dní později s třetí verzí zase mluvčí Kříž.

„Protože bylo zřejmé, že lidé z ČEZu střílejí čísla od boku, jak se jim to právě hodí, a že ČEZ patrně předinvestiční srovnání cen obou variant vůbec neprovedl, rozhodli jsme se obrátit na experty z oboru a nechat je spočítat to, co už měl mít ČEZ jako odpovědný investor dávno hotové,“ vysvětluje právník Jan Šrytr z Ekologického právního servisu, proč si jeho organizace nechala vypracovat ekonomické posouzení obou variant modernizace Prunéřova u společnosti Cityplan. Ta se specializuje na projektovou a inženýrskou činnost v energetice a mezi její klienty patří i sám ČEZ.

Výsledky srovnání jsou překvapivé. Experti z Cityplanu spočítali, že ačkoli by počáteční investice do výstavby účinnějšího bloku v Prunéřově musela být přibližně o dvě miliardy vyšší, celkové náklady na výrobu elektrické energie v takovéto elektrárně (při započtení účinnosti a životnosti elektrárny, nákladů na uhlí, vodu, atp.) by byly naopak výrazně nižší. I při započtení vyšší počáteční investice by se ušetřilo 81 Kč na každé vyrobené megawatthodině, což při pětadvacetiletém provozu plně využité elektrárny činí zhruba 10 ušetřených miliard.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


Sedm zásad pro správný nákup obuvi ..... Konkrétní zkušenosti ukazují, že nošení dobře padnoucí komfortní obuvi, zlepšuje nejen kvalitu života ale i zdraví pro příští léta. Velkou zodpovědnost za dobře obuté zákazníky mají vedle výrobců i odborní prodejci obuvi, nebo? i ta nejlepší bota na nesprávné noze je špatná bota. Profesionální prodavač obuvi musí mít stále na zřeteli, že obuv musí sloužit především k ochraně a podpoře živého a ve své funkci a tvaru velmi složitého orgánu - lidské nohy.

Nelze přizpůsobovat nohu obuvi, ale naopak, obuv je nutno přizpůsobit lidské noze, což není nikterak jednoduché. Proto je při nákupu nové obuvi dodržovat následující zásady:

1. Nevěřit deklarované velikosti uvedené na obuvi. Vnitřní prostor jednotlivých modelů obuvi se mnohdy liší od uvedené velikosti. Proto je nutné při nákupu každou botu vyzkoušet, jak padne na nohu.

2. Nákup přesunout do odpoledních hodin. V té době je totiž noha nejobjemnější.

3. Velikosti nohou měřit ve stoje (v zatížení vlastní hmotností těla). Při měření má být na noze ponožka nebo punčocha odpovídající druhu obuvi.

4. Změřit velikost obou dolních končetin, tedy pravé i levé. Velikost obuvi se vybírá podle delší a širší nohy.

5. Vyzkoušet celý pár obuvi. Při zkoušení si zákazník obuv zašněruje (zapne) a projde se po prodejně.

6. Sledovat, jak obuv padne v jednotlivých partiích. Tedy zda je před prsty dostatečně dlouhý nadměrek, zda nejširší část nohy (v oblasti prstních kloubů) správně padne do odpovídající nejširší části obuvi, zda bota dobře sedí na nártu. Obuv nesmí nikde tlačit, ani klouzat z paty.

7. Neřídit se častým tvrzením prodavačů, že se obuv časem přizpůsobí noze. Raději se držet osvědčeného hesla, že to, co sedí při zkoušení, bude sedět i při nošení.

(Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Bonsai koťátka ..... V poslední době se nám často ozývají lidé, pohoršeni nabídkou „bonsai koťátek“ na internetu. Jedná se o stránky www.bonsaikotataka.cz. Toto téma se objevilo již před delší dobou, někdo to nyní pravděpodobně „oprášil“, trochu aktualizoval a vyrazil s tím znovu, jistě se velmi dobře baví. Jde samozřejmě o „HOAX“. Podívejte se na www.hoax.cz, najdete ho tam hned jako první, s datem vzniku únor 2000.

Je mnoho lidí, kteří se tímto způsobem baví a snaží se lidi šokovat, mají prostě takový způsob humoru. Fotomontáže ve Photoshopu dokážou cokoliv a lidé jsou důvěřiví. Nejlepší reakcí je takové maily a stránky zcela ignorovat, tím vtipálkům sebereme vítr z plachet.

Pokud se však člověk nad tím zamyslí, rychle zjistí, že je to opravdu jen fór a je to fyzikálně i fyziologicky zcela nemožné.

Prosíme všechny, kteří v dobré snaze pomoci rozesílají různé maily podobného typu, podívejte se nejdříve na www.hoax.cz, hodně takových tam najdete.       (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Skvost pražského podzemí ..... Stará kanalizační čistírna Ekotechnického muzea rozšířila nabídku zážitkových tras „Praha technická“. Návštěvníci pražských technických památek mají díky pražské Hospodářské komoře možnost poznat dosud veřejnosti nepřístupné prostory historické čistírny odpadních vod v Bubenči, stavby, která se začátkem června stala národní kulturní památkou.

Při velice netradiční prohlídce prostor, které dosud zůstávaly veřejnosti skryté, se mimo jiné dozví, že tímto velice cenným architektonickým objektem se může pyšnit pouze Praha – ve své době představoval naprostý vrchol technického pokroku v otázce čištění kanalizačních vod, a to dokonce v celé Evropě!

Čistírnu na začátku minulého století vybudoval světoznámý architekt technických staveb a stavební rada ve Frankfurtu nad Mohanem, Ing. William Heerlein Lindley (1854–1917). Standardně bývaly čistírny stavěny na povrchu, tuto ovšem Lindley zabudoval pod zem. Každá ze sedmi milionů cihel použitých na stavbu podzemních budov má své číslo, cihly byly dále speciálně testovány a schvalovány komisí stavitelů.

„Úspěch pražských kolektorů a dokonce i ohromný zájem o nedávno otevřenou zážitkovou trasu v Podolské vodárně nám dokazují, že lidé mají v oblibě i tento druh památek – skvosty technického rázu. Proto jsem rád, že pražská Hospodářská komora tento projekt rozjela a že se daří do něj zapojovat další a další technické poklady hlavního města,“ říká o projektu „Praha technická“ Ing. Vladimír Srp, předseda představenstva HKP.

Návštěvnická trasa A (max. 30 osob) zahrnuje kryptu vodního kola v podzemí, dóm lapače písku v podzemí, strojovnu kalových čerpadel v podzemí, centrální halu v přízemí, parní strojovnu a kotelnu a usazovací nádrže. Naprostým unikátem je zmiňovaná prohlídka dosud zavřeného podzemí s historickými 90 metrů dlouhými a 6 metrů hlubokými usazovacími nádržemi a místa, odkud vyčištěná voda odtékala tunelem vedoucím pode dnem vltavského plavebního kanálu do řeky za Císařským ostrovem, kterou zahrnuje trasa B.      (Zdroj: VTM Science)


Poznejte sílu Draků ..... Vydejte se na dobrodružnou cestu do nepoznaných duchovních sfér, vzneste se na křídlech těchto mocných astrálních bytostí.

Draci jsou ve spojení s mnohem hlubšími proudy elementárních energií, než my lidé většinou vnímáme. Vždy jsou nějakým způsobem napojeni na některou z forem čtyř elementů a jejich astrální duchovní energii dokáží využít. Jsou to vynikající magičtí pomocníci. Díky své pradávné moudrosti jsou vhodnými společníky při jakékoliv divinaci.

V této části se budeme věnovat meditaci a relaxaci, kdo ještě není dostatečně zběhlý v relaxačních technikách měl by využít raději formu řízené meditace a relaxace. Draka, se kterým sa při této meditci můžete setkat a bude vám s ním dobře a budete cítit důvěru v jeho schopnosti , si můžete kdykoliv přivolat na pomoc...stává se vaším astrálním průvodcem.

Relaxace - Setkání s osobním drakem

Začněte relaxačními technikami. Až skončíte, představte si, jak jste obklopeni světlem. Pak upusťte všechny své problémy do jezera nebo do řeky.

Ocitnete se na vrcholku hory. V dálce na druhé straně vidíte vulkán, chrlící z kráteru lávu a oheň. Otočíte se a díváte se dolů před sebe. Obrovské lesy se třpytí světle modrými jezery a klikatícími se řekami. Na obzoru se vlní oceán. Vzhlédnete k obloze a vidíte jak sluneční světlo protíná bouřkové mraky valící se přes pohoří a osvětluje hory a lesy.

Najednou si v okolní krajině uvědomíte přítomnost různých druhů draků. Tmaví draci Chaosu se vlní a vnikají do bouřkových mraků, bílí draci Světla létají nahoru a dolu po slunečních paprscích.

Zemští draci se plazí pod tlustým kobercem korun stromů. Ohňoví draci všech velikostí si hrají v páře a žáru sopky. Každé jezero nebo řeka jsou domovem Vodních draků stejně tak, jako vzdálený oceán. Draci pouště a suchých oblastí zase vyhledávají horké duny. Dokážete pocítit rozdílnou energii a moc každého z draků, který vás osloví.

Roztáhněte ruce a v duchu zavolejte draka, který vás přitahuje. Během okamžiku sedíte vedle něj. Bezpečně a beze strachu procházíte jeho domovem. Drak k vám promlouvá a říká vám rady, jak zlepšit váš život na všech úrovních.

Když skončíte můžete se vrátit do těla nebo na vrcholek hory navštívit dalšího draka. Kdykoli by vám s nějakým drakem nebylo dobře, můžete návštěvu ukončit. Až budete chtít meditaci ukončit, pomyslete na své fyzické tělo.

Když se vrátíte do svého fyzického těla, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uzemnili. Otevřete oči. Jste úplně zpět ve fyzické rovině všemi částmi své bytosti.      (Zdroj: Esoterikweb)


Nová generace kosmetiky: odkoukáno od sinic ..... Ochrana před škodlivým vlivem UV záření je důležitá prakticky pro všechny organismy, které na Zemi žijí. Za pravé pionýry těchto snah můžeme považovat fotosyntetické bakterie – sinice, které obývají Zemi již přinejmenším 3,4 miliardy let. Jejich technika může být využita pro novou generaci krémů proti stárnutí kůže.

Sinice, neboli cyanobakterie, využívají jako hlavní zdroj energie pro svůj provoz sluneční záření. Toto záření má však řadu dílčích složek, přičemž zdaleka ne všechny jsou pro tyto titěrné organismy prospěšné. Jeho ultrafialová složka poškozuje především DNA buněk – je proto důležité, aby se bakterie dokázaly jejím účinkům dostatečně efektivně bránit. Na vyzkoušení řady „nápadů“ měla evoluce skutečně dostatek času. První stopy po sinicích nacházíme již ve vrstvách starých 3,4 miliardy let. Takzvaná „velká oxygenační událost“, díky níž se objevilo dostatečné množství kyslíku ve formě ozonu, který dokáže UV záření „filtrovat“, nastala až okolo doby před 2,4 miliardy let. Do té doby musely sinice s UV zářením tvrdě bojovat. Baterii genů, nutných k tomuto boji, si ve své DNA nesou jako "evoluční fosílii" dodnes. Tyto látky, takzvané „mykosporinům podobné aminokyseliny“ (MAA), jsou vědcům známé již delší dobu.

Několik kosmetických firem světa je již s úspěchem využívá. Celá věc má však zatím jeden háček – doposud nebyl znám genetický základ jejich tvorby a kosmetické firmy je tak musely získávat přímo z bakterií. Genetikové Emily Balskusová a Christopher Walsh z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity se proto zaměřili na hledání způsobu, jak v bakteriích odhalit příslušné geny. Když si vytipovali příslušné místo v genomu sinic Anabaena variabilis, přenesli je do bakterie Escherichia coli, která za běžných podmínek enzymy nutné k syntéze potřebných aminokyselin nevytváří. A jednalo se o trefu do černého – escherichie začaly MAA skutečně syntetizovat. Nyní již nestojí v cestě běžnému postupu. Geny se přenesou do běžných laboratorních bakterií, které dokáží produkovat žádanou látku přímo „na zakázku“.       (Zdroj: 21@století)


Byl na Kaczynského spáchán atentát? Lidé demonstrují proti odstranění kříže ..... Generálové NATO poprvé vyjadřují rozčarování nad způsobem provádění šetření ve věci úmrtí polského prezidenta. Rusko dodnes nezabezpečilo trosky letadla a ani neprovedlo výzkum zeminy pod místem katastrofy. Minulý týden navíc významný představitel KGB, odpovědný za vedení ruské zpravodajské služby v Polsku, spáchal sebevraždu. Vyvolává to řadu spekulací, například, zda neodpravují v Rusku ty, kteří měli na starosti přípravu a provedení atentátu na polské prezidentské letadlo. Generál NATO Roger Brady nabízí Polsku pomoc ve vyšetřování.

Osoby zodpovědné za vyšetřování si minulý týden vysloužili značnou kritiku, při interním setkání na největší vojenské základně NATO v Německu ve městě Ramstein.

NATO už poněkolikáté po tragédii nabízí Polsku pomoc ve vyšetřování. Podle polského deníku "Nasz Dziennik" byla největší podpora Polsku ze strany NATO vyslovena na interním setkání, při kterém Američané slavnostně odhalili tabulku, kterou poctili velitele Vzdušných sil polské Řečpospolity generála Błasika.

V Polsku se navíc rozpoutala "bitva" o osud kříže, který stojí vedle prezidentského paláce k uctění památky zesnulého prezidenta. Příznivci bývalého prezidenta Kazcynského chtějí, aby byl řádně dodržen proces jeho uctění. Vláda chce totiž kříž přesunout před místní kostel, ale s tím nesouhlasí příznivci Kaczynského a chtějí kříž před přesunutím chránit vlastními těly.      (Zdroj: Veľká Epocha)


17.09. 2010     Sedmnáctého září 1787 byla ve Filadelfii podepsána Ústava Spojených států amerických.

Osmnáctého září 1916, zhruba po roce od otevření, se protrhla přehrada Desná. Dvaašedesát lidí zemřelo; byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii Českých zemí.

Devatenáctého září 1783 byl uskutečněn první let balónem postaveném Montgolfierem. Posádka byla složena z kohouta, kačeny a ovce.


Dalajlámova modlitba ..... Možná jste už slyšeli tuto úžasnou Dalajlámovou modlitbu, kterou často prezentuje nejen na svých představeních paní Květa Fialová. Zkuste si ji přečíst a sami si odpovězte: cítíte to taky takto?

Ať se stanu v každé době, nyní a navždy,

ochráncem těch bez ochrany,

vůdcem pro ty, co ztratili cestu,

lodí pro ty, kteří plují přes oceán,

mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,

úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí,

svítilnou pro ty, co nemají světlo,

útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit

a sluhou pro všechny potřebné.

To je smysl života, abychom si pomáhali. Jakoukoliv drobností...

(Zdroj: EsoterikWeb)


Evropský týden mobility .....  Ve čtvrtek 16. září začal v českých a moravských městech již podeváté Evropský týden mobility (16. – 22. září), v jehož průběhu se v celé Evropě lidé účastní akcí, které organizuje jejich město, obec či oni sami. Součástí Týdne mobility je Evropský den bez aut (22. září).

Pod heslem „Prodluž si život – buď aktivní!“ chce kampaň propagovat aktivní způsob života, proto se letos organizátoři zaměří na zlepšení fyzické i duševní pohody občanů, vždyť pravidelná fyzická a duševní aktivita je pro lidské zdraví klíčová a pravidelný pohyb zmírňuje stres. Kampaň chce také upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech a propagovat možnosti a výhody používání udržitelných forem dopravy (pěší chůze, kolo, tramvaj, autobus, vlak).

Česká republika patří mezi státy EU, které se do kampaně zapojují pravidelně a úspěšně. Mnoho měst se přitom rekrutuje z Národní sítě zdravých měst. Letos se hlásí přes 80 měst Čech, Moravy a Slezska, tím se v Evropě řadíme na 6. místo co do počtu měst.      (Zdroj: Ecomonitor)


Světový kosmický týden 2010 ..... Každoročně od 4. do 10. října 2010 se koná celosvětová oslava kosmonautiky - Světový kosmický týden (World Space Week). Ten vyhlašuje od roku 1999 Organizace spojených národů OSN jako připomenutí dvou významných mezníků v dějinách kosmonautiky - vypuštění první umělé družice světa (4. října 1957, Sputnik-1) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém využívání kosmu a kosmických těles (10. října 1967).

Česká republika se akcí SKT účastní od roku 2002, kdy se koordinace všech národních aktivit ujala Česká kosmická kancelář. Do vzdělávacích a popularizačních aktivit se každoročně v České republice zapojují desítky organizací, hvězdáren, škol i jednotlivců.      (Zdroj: Astro)


Vylepšený beton může čistit vzduch ..... Beton, který odstraňuje z ovzduší oxidy dusíku z automobilových výfuků, vyvinuli vědci v nizozemské Technické univerzitě v Eindhovenu.

Beton je potažen oxidem titaničitým (tato látka se někdy používá například v nátěrech, protože odpuzuje nečistoty a přispívá k samočištění povrchů). Oxid titaničitý na povrchu betonu funguje jako fotokatalytický materiál – působením slunečních paprsků rozkládá oxidy dusíku na méně škodlivé dusičnany a ty pak smyje déšť.

Jak uvádí profesor Jos Brouwers z výzkumného týmu, jejich beton snižuje podle laboratorních pokusů koncentraci oxidů dusíku o 35 až 40 procent. Oxidy dusíku z automobilového provozu vytvářejí smog, který poškozuje lidské plíce i omítky budov, a přispívají ke vzniku kyselých dešťů.

Nizozemští vědci zahájili srovnávací pokus v reálných podmínkách města Hengelo. V něm pokryli tisíc metrů čtverečních silnic dlaždicemi z jimi upraveného betonu. Jiných tisíc metrů čtverečních pokryli běžným betonem. Budou zde měřit a porovnávat koncentrace oxidů dusíku.

Profesor Brouwers pro televizní stanici CNN uvedl, že upravený materiál je asi o polovinu dražší než normální beton. Když se však započítají další náklady na položení betonu, je nový povrch dražší jen o deset procent. „Požadujeme stále tvrdší emisní limity pro automobily i pro továrny. Tady máme možnost snížit znečištění ovzduší i jiným způsobem,“ poznamenal Brouwers.      (Zdroj: VTM Science)


Mohou se fyzikální zákony na různých místech vesmíru lišit? ..... Předpoklad, že nejen fyzikální, ale veškeré přírodní zákony platí bez výjimky na všech místech vesmíru, je jedním ze základních principů nejen astronomie, ale vlastně veškerého vědeckého bádání. Australští vědci přišli však nedávno s tvrzením, že přinejmenším v jednom případě to pravda být nemusí.

Fyzikální věda počala v novověku díky radikálnímu a odvážnému tvrzení Galilea Galieiho. Ten oproti dřívějším, Aristotelem ovlivněným teoriím tvrdil, že dění v celém kosmu je ovládáno stejnými zákony, jaké známe ze Země. Tvrzením, že nebesa nemají ve světě privilegovanou pozici, si to tento fenomenální Ital nadosmrti znepřátelil římské inkvizitory. Myšlenka o neměnnosti přírodních zákonů vzhledem k místu a pohybovému stavu leží také v samotném základu moderní fyziky, v Einsteinově obecné teorii relativity. Kosmologové, kteří na základě obecné relativity konstruují své modely vesmíru, většinou také předpokládají, že vesmír je ve své struktuře homogenní a izotropní. Jinými slovy: je všude stejný a žádný směr v něm není privilegován. Nové zjištění australských astronomů podtrhává všechny tyto pilíře vědy zároveň.

Celý problém se točí okolo hodnot jedné ze základních konstant fyziky, tzv. Sommerfeldovy konstanty neboli konstanty α. Tato konstanta je bezrozměrná veličina, která působení elekromagnetické interakce. Pozorování, která prováděl John Webb z univesity v Sydney pomocí Keckova teleskopu na Hawai naznačují, že hodnota této konstanty byla před 12 miliardami let, kdy ji vyzářil pozorovaný kvasar o malinko menší, než jak ji známe dnes ze Země. Webbův univerzitní kolega Julian King zase analyzoval data z teleskopu v Chile, který pozoruje jinou část oblohy. Podle něj je zase hodnota konstanty alfa v jiných částech vesmíru o něco větší, než na Zemi. Analýza dalších 300 pozorování odhalila, že proměny v hodnotách této konstanty nejsou nahodilé, ale mají jednoznačnou strukturu. Podle všeho má vesmír vysokou hodnotu konstanty alfa na jedné straně, směrem ke straně druhé se snižuje. Naše země leží mezi těmito extrémy někde uprostřed. Nové výsledky Australanů tedy porušují snad všechna pravidla, která jsou o povaze přírodních zákonů všeobecně přijímána. To, zda se Australanům podaří přesvědčit fyziky, že mají odvrhnout samotné základy své disciplíny, však ukáže až čas.      (Zdroj: 21@století)


CENIA vydala příručku o férové ekoreklamě ..... CENIA se ve své činnosti zaměřuje i na dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Příručka Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi obsahuje praktický návod pro firmy, jak propagovat své ekologicky šetrnější produkty efektivně a zároveň věrohodně. Příručka je úplně první českou publikací s konkrétním návodem, jak se při zeleném marketingu vyvarovat zbytečných nešvarů a nejasností.

Příručka poradí, jak věrohodnou ekoreklamu vytvořit a efektivně používat. Zároveň obsahuje srozumitelný popis pravidel pro vlastní environmentální tvrzení v normě ČSN ISO 14021 i s příklady správného použití nejčastěji používaných tvrzení (např. recyklovatelný, recyklovaný, energeticky úsporný atd.). Nedílnou součástí je informace o regulaci reklamy v České republice a sankcích pro případy, kdy je reklama nekalou obchodní praktikou. Do této kategorie se může počítat i tzv. "greenwashing".

Vlastní environmentální tvrzení je prohlášení, značka nebo obrazec poukazující na environmentální aspekt produktu, součástky či obalu. Stručně řečeno, je to vlastně jakákoli "ekoreklama" – od sdělení o 100% recyklovanosti na obalu toaletního papíru po reklamní spot o novém "ekologickém" modelu televizoru s LCD displejem. O podobě vlastních environmentálních tvrzení rozhoduje především firma, není vyžadováno žádné oficiální schválení (na rozdíl od certifikátu "Ekologicky šetrný výrobek"). Spotřebitel má proto u takové ekoreklamy málo možností ověřit si, zda je předkládaná informace pravdivá, nebo je jen šalebnou pobídkou k nákupu daného zboží. Pro praxi, kdy výrobce dělá svůj výrobek šetrnější k životnímu prostředí, než ve skutečnosti je, se vžil název "greenwashing". Podle průzkumu kanadské organizace TerraChoice v kanadských a amerických supermarketech je to případ celých 98 % zelené reklamy, kdy byla informace o výrobcích falešná, zavádějící nebo špatně podaná (viz zpráva "The Seven Sins of Greeenwashing", dostupná na http://sinsofgreenwashing.org).

Příručka je dostupná ke stažení ve formátu PDF.      (Zdroj: CENIA)


Anthony Grayling: Šance na zatčení papeže jsou malé, bohužel ..... Militantní ateisté chtějí papeže Benedikta XVI. kvůli jeho údajném podílu na utajování sexuálních skandálů zatknout během jeho čtyřdenní návštěvy Británie, která začíná dnes. Britský filozof Anthony Grayling v rozhovoru pro Der Spiegel vysvětluje, proč se domnívá, že papež je hlavou spiknutí, a navíc tvrdí, že Vatikán by neměl být státem.      (Čtěte na stránkách Czech Free Press)

No tak to už člověk opravdu neví, kde má tento svět jaké hodnoty ...


Může se v Česku usadit vlk? Záleží jenom na lidech ..... Dvě smečky, každá po osmi až deseti jedincích. Tolik zvířat by podle propočtů zoologů mohla uživit Šumava. Řeč je o vlkovi, té divoké a strach vzbuzující šelmě, která byla na Šumavě poblíž Hartmanic údajně spatřena minulý týden.

Nejedná se v zásadě o žádný převrat. Jak se dočtete v příštím Respektu, doklady o výskytu vlků mají šumavští zoologové už ze sedmdesátých let minulého století. Poslední pozorování – pokud se potvrdí – ale naznačuje změnu. Náhodný chodec na správu národního parku nahlásil, že společně s dospělým jedincem zahlédl i vlčata.

Až doteď platilo, že vlci na Šumavě patřili převážně k osamoceným jedincům, kteří pouze procházeli nebo prchali ze zajetí z vlčích obor v Bavorsku. Pokud se ale na Šumavě objevila vlčí rodinka, narůstá pravděpodobnost, že se vlci usadí.

Stejně jako za vyhubení, může za narůstající počet vlků v Evropě člověk. Přísná ochrana a v některých státech přímo cílená podpora vlčích smeček vede k tomu, že se šelmy šíří kontinentem a hledají nová teritoria. K nám nejvíc přicházeli ze Slovenska.

To se ale v posledních letech stalo jednou z mála evropských zemí, kde je povolené vzácné šelmy střílet. Šelem je u našich východních sousedů málo, takže jim jejich domovská teritoria stačí. Kde se naopak vlkům daří výborně, je Sasko. Vlci tu osídlili pouštěnou krajinu vedle povrchových dolů, přičemž saská spolková vláda je v tom, řečeno s mírnou nadsázkou, podporuje.

V praxi to totiž znamená spíš než o vlka starat se o člověka. Rozptylovat obavy z krvelačné šelmy, která, jak víme od bratří Grimmů, je schopna sežrat na posezení malou holčičku i starou dámu, což pak musí zachraňovat stateční myslivci. A radit chovatelům – což už je vážnější – jak před vlky chránit bez střílení svoje stáda, s čímž souvisí i systém kompenzací za kusy, které se ubránit nakonec nepodaří.

Díky cílené snaze koordinované přímo ministerstvem životního prostředí se v Sasku nakonec podařilo místní přesvědčit, aby dali smečkám vlků prostor. A znalci spekulují o tom, že právě odtamtud vlci přicházejí na Šumavu při hledání nových teritorií: přes opuštěné Krušné a Doupovské hory se dostanou do západních Čech, odkud už je to na Šumavu jenom kousek.

Česká ministerstvo sice žádný speciální „vlčí program“ nemá, zatím ho chystá (už pět let) a s novým ministrem, podle kterého „nemá mít mlok přednost před člověkem“, zřejmě nebude snaha celou věc popohnat. Když ne mlok, co potom teprve vlk, který má tu troufalost konkurovat zvláště myslivcům v lovu a tvrdohlavě se odmítá podřídit lidské kontrole.

Na druhou stranu, příklad Šumavy ukazuje, že lidé jsou schopni se šelmami vyjít. Už dvacet let se tu daří rysovi, na kterého si chovatelé ovcí i lovci nakonec zvykli. A to je šance i pro vlka.       (Zdroj: Respekt)


Konec slunečních skvrn? ..... Magnetické pole, které umožňuje formování slunečních skvrn, zřejmě slábne. Po roce 2016 by proto slunce mohlo být zcela bez poskvrnky.

Sluneční skvrny vytváří plazma, které magnetické pole zachytí na povrchu slunce a brání jeho proudění. Teplota ionizovaného plynu je v tom místě nižší než v jiných částech Slunce a ze Země vidíme tmavou skvrnu. Během 11letého slunečního cyklu počet skvrn vrcholí v době solárního maxima a v obdobích solárního minima pak zase může klesnout až na nulu. V poslední době se však stalo něco neobvyklého. Období solárního minima, které normálně trvá asi 16 měsíců, se protáhlo na plných 26 měsíců, což je nejdéle za celé století. Jedním možným důvodem je to, že magnetické pole potřebné k udržování skvrn pomalu slábne.

Astronomové z Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory) v arizonském Tucksonu sledují magnetickou sílu slunečních skvrn už od roku 1990. Měřením takzvaného Zeemanova jevu zjistili, že průměrné magnetické pole sluneční skvrny zesláblo z hodnoty 2700 gaussů na 2000 gaussů (gauss je fyzikální jednotka magnetické indukce). Příčina poklesu není známa, ale jestli bude tento trend pokračovat, dosáhne v roce 2016 hranice 1500 gaussů. A to je hodnota, pod kterou se sluneční skvrny přestanou tvořit. Pokud se to stane, nebude to v historii astronomie poprvé. Sluneční skvrny prakticky zmizely v období mezi rokem 1645 a 1715, kdy Evropu zasáhlo období nízkých teplot, kterému se přezdívá malá doba ledová.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Uvádění nutriční hodnoty na jídelních lístcích a prodejních automatech ..... FDA musí do března 2011 vydat předpis ohledně uvádění obsahu energie a nutrientů při prodeji standardních pokrmů v řetězcích restaurací a podobných zařízení a prostřednictvím automatů.

Pro zlepšení informovanosti spotřebitelů v USA má úřad FDA povinnost stanovenou Zákonem o potravinách (změna je součástí „Zákona o ochraně pacientů a cenově dostupné péči“, který prezident Obama podepsal 23. 3. 2010), vydat prováděcí předpis ohledně nutričního označování pokrmů v řetězcích stravovacích podniků a v automatech. Povinné označování se bude týkat standardních pokrmů ve stravovacích řetězcích, tzn. společnostech provozujících nejméně 20 stravovacích podniků nebo automatů. Energetická a nutriční hodnota musí být uváděna takovou formou, aby spotřebitel měl možnost se podle toho rozhodnout o nákupu (na jídelních lístcích, vývěskách apod., na displeji automatů).      (Zdroj: Agronavigátor)

Mám pocit, že mi tím to jídlo spíš znechutí než co jiného ...


16.09. 2010     Šestnáctého září je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. Vyhlásilo v roce 1994 VS OSN, v den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987.

Tento den je také Dnem církevního školství.


Kamenná sekera v hrobě z doby železné ..... Archeologové Olle Hemdorff a Eva Thäte z University of Stavanger objevili v Avaldsnesu na jihozápadě Norska zvláštní mohylu. Pochází z doby asi 600-1 000 n. l. (v místní terminologii se tomuto období říká pozdní doba železná) a je plná skleněných perel, což byl v té době oblíbený materiál dokládající vyšší status zemřelého.

Překvapením ale bylo, že v hrobě se nalezla také kamenná sekera. Předmět sice není přesně datován, pochází ovšem nejspíš z doby kamenné, tedy tisíciletí před příslušným pohřbem.

Není to ale v této oblasti údajně nález zcela výjimečný. V mohylách se zde občas nacházejí předměty ze starších dob – třeba různé nástroje z křemene a pazourku. Není tedy pravděpodobné, že by šlo o náhodu, někdo prostě našel na poli předmět a pak ho rovněž tak náhodou někdo pohodil do hrobu. Ve švédském Hallandu bylo údajně objeveno pohřebiště (opět) z doby železné, kde jsou sekery z doby kamenné téměř v každém hrobu.

Lze předpokládat, že lidé tehdy rozhrabávali staré hroby a předmětům z nich přikládali nějaký magický význam (nebo pro ně symbolizovaly spojení s jejich předky a z něj třeba se odvozující nárok na příslušné území?). Je také možné, že pohřby prováděli do starších mohyl, přičemž archeologové v takovém případě obvykle najdou jen jednu vrstvu – tu lépe zachovalou, mladší.

O kamenných sekerách se speciálně věřilo, že mají nějaké spojení s hromy/blesky a svého držitele před nimi chrání (nakonec sekera nemá tak daleko od Thorova kladiva). Spojení s ohněm se také dalo předpokládat u předmětů z křemene. Thorovo kladivo mělo také zajišťovat úrodnost půdy.      (Zdroj: Science WORLD)


Pardubický krajský úřad povolil likvidaci Slavíkových ostrovů ..... Peníze, strach a lhostejnost rozhodly o dalším posunu úsilí vybudovat plavební stupeň Přelouč na Labi. Tak by se krátce mohly shrnout důvody o stavbě za dvě a půl miliardy korun. "Ekologičtí" úředníci odboru životního prostředí krajského úřadu v Pardubicích po téměř deseti letech sporů nakonec povolili škodlivý

zásah do biotopů nejméně sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, které stojí v cestě této plavebního stupně Přelouč na Labi.

Chyběla k tomu výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů čtyřiceti kriticky a silně ohrožených druhů organismů, kterou tento úřad vydal za pouhé dva měsíce, přestože se státní investor Ředitelství vodních cest ČR o ní snažil asi deset let.

Nyní celá věc leží na Ministerstvu životního prostředí v Hradci Králové, které bude o odvolání občanských sdružení Děti Země, Svoboda zvířat Hradec Králové a Zelená pro Pardubicko rozhodovat. Jaká kritéria použije on, lze stěží odhadnout.

Vydané rozhodnutí je možné také charakterizovat jako takovou českou facku pardubických k letošnímu Mezinárodnímu roku biodiverzity, které vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Jak jinak to hodnotit, aby plavební kanál proťal Slavíkovy ostrovy s tak obrovskou rozmanitostí zvláště chráněných druhů živočichů. Také už byl vedoucí odboru životního prostředí Josef Hejduk za to navržen na Ropáka 2010. Jeho rozhodnutí bylo podle tří odvolatelů vydáno v rozporu se zákonem, neboť o něm nerozhodly ekologické důvody, ale spíše politické, které byly skryty pod důvody dopravní a ekonomické. Ty ale samozřejmě nemají reálný základ. Pokud prý bude vybudována plavební komora u Přelouče, aby lodě mohly snadno splouvat Labe až do Pardubic, pak do roku 2040 má dojít k nárůstu vodní nákladní dopravy o 68 %, tj. o 800 tisíc tun za rok. Přitom toto nízké množství nákladu hravě odveze železniční doprava a ještě za kratší dobu, neboť za rok odveze asi stokrát více tun nákladu než vodní doprava      (Zdroj: Děti Země)


Nový „čip odvahy“ ve vojenských helmách ..... Jaká část těla je pro vojáka nejdůležitější? Většina by asi odpověděla, že jsou to silné paže či nohy. Ve skutečnosti je to však i v případě vojáků mozek. Americká agentura DARPA proto vyvíjí speciální zařízení založené na ultrazvuku, které by v mozky vojáků zbavovalo únavy či napomáhalo hojení úrazů hlavy.

Nalézt technologii, která by dokázala stimulovat mozky vojáků k vyššímu bojovému nasazení, je dávným snem inženýrů z řady vojenských laboratoří. Není proto divu, že se americká Agentura pokročilých obranných projektů (DARPA) již po léta snaží dovést tento sen ke zdárnému cíli. Zatím však nebyla žádná z vyzkoušených technologií dostatečně jednoduchá ani účinná. Zatím největších efektů dosáhla tzv. hlubinná neurální stimulace (DBS). Ta má však drobnou „vadu na kráse“ - vyžaduje chirurgické implantování elektrod přímo do mozkové tkáně. Tzv. transkraniální magnetická stimulace (TMS) je sice méně invazivní. Její nevýhodou však je, že má příliš krátký dosah a nelze ji také zacílit s ideální přesností. Dr. Wiliam J. Tyler z Arizonské státní univerzity v Tempe přišel nedávno s technologií, jejíž výsledky jsou lepší, než u všech jejích dosavadních předchůdců. Jedná se o drobné zařízení umístěné ve vojákově helmě, které vysílá krátké ultrazvukové impulsy. Ty dokáží podněcovat i oblasti mozku, které se nacházejí pod mozkovou kůrou s prostorovým rozlišením 5x lepším, než má technologie TMS. Díky ní může být mozek vojáka stimulován k lepšímu odpočívání v momentě, kdy je třeba „vypnout“, ale také k lepší ostražitosti ve chvílích, kdy může drobná nepozornost stát život jeho nebo jeho kolegy.       (Zdroj: 21@století)


Ve městech možná budou zóny se zákazem pro neekologické vozy ..... Radnice možná získají pravomoc vymezit ve městech a obcích zóny, do nichž nebudou moci vjíždět starší automobily, které nesplňují určité emisní limity. Majitelé vozidel, na něž se zákaz vztahovat nebude, si budou muset koupit a vylepit emisní plakety. Předpokládá to novela, kterou předložila skupina poslanců z Moravskoslezského kraje, jehož ovzduší patří k silně znečištěným. Předloha by měla přispět ke zlepšení ovzduší v místech, kde jsou imisní limity překračovány.

Takzvaná nízkoemisní zóna by měla vzniknout podle novely rok potom, co radnice nařízení vydá. Úřad stanoví emisní kategorie vozů, která budou moci do zóny jezdit. "Nízkoemisní zónu budou moci obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity a současně existuje objízdná trasa bez omezení po komunikaci stejné nebo vyšší třídy," uvádějí autoři předlohy.      (Zdroj: Ekolist)


Nebezpečný počítačový vir ..... Společnost McAfee varuje před červem Here You Have šířícím se v posledních dnech velkou rychlostí celým internetem, který se snaží v napadeném počítači vypnout bezpečnostní software. Společnost na nebezpečnost nového počítačového viru znovu upozornila.

Nový červ je podle předmětu zprávy označovaný jako "Here You Have" nebo "Just for you". Laboratoře McAfee Labs proto upozorňují, že odkaz na soubor PDF v tomto e-mailu ale ve skutečnosti spouští program, který se snaží vypnout bezpečnostní software a dále rozeslat příslušnou zprávu na kontakty v e-mailovém adresáři postiženého uživatele.

E-maily podvodníků se snaží vzbudit zdání, že jde o obchodní sdělení, obsahují však odkazy na takzvaný malware (počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému, například takzvané trojské koně- pozn. red.).

Červ už podle McAfee celosvětově zahltil a vyřadil z provozu e-mailové systémy řady firem. Riziko se však týká i koncových uživatelů, například pokud se z domova přihlásí k firemnímu e-mailu. Laboratoře McAfee Labs z tohoto důvodu varují uživatele, aby rovnou mazali veškeré e-maily s názvem Here you have. Tento malware se navíc nešíří pouze přes hyperlinkové odkazy, rizikem jsou také počítače v síti, namapované síťové jednotky i paměťová média.

"Protože červ se rozesílá podle adresáře e-mailu postiženého uživatele, můžete příslušný odkaz obdržet i z adresy někoho, koho znáte. Na odkazy ve zprávě s předmětem Here you have proto v žádném případě neklikejte," varuje uživatele počítačů mluvčí české a slovenské pobočky McAfee Alžběta Hanibalová a dodala, že obecně lze doporučit neklikat na odkazy zasílané e-mailem, v rámci sociálních sítí nebo v systémech IM (instant messaging, systémy pro rychlé zasílání zpráv). "I v odkazech zaslaných známými lidmi se vyplatí obezřetnost, protože jejich účet může být kompromitován," upozorňuje Hanibalová.

Zjistit, zda počítač virus nenapadl, může uživatel například pomocí bezplatného nástroje McAfee Stinger který je k dispozici na adrese www.mcafee.com/stinger-tool. Obecně pak počítačoví odborníci doporučují nastavit operační systém i webový prohlížeč tak, aby docházelo k jejich automatickým aktualizacím, a zároveň používat komplexní sady zabezpečení.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nejlépe placený sportovec všech dob ..... Možná jste si při pohledu na české fotbalisty hrající proti Litvě také povzdechli, jak je možné, že za svůj výkon berou takové peníze. Proč mají profesionální sportovci vydělávat mnohonásobně více než například lékaři nebo vědci. Vypadá to nespravedlivě. Pokud si ale myslíte, že jde o nějaký nový moderní trend, mýlíte se.

Podle profesora Petra Strucka z Pennsylvánské univerzity nebyl nejvíce vydělávajícím sportovcem v historii ani Cristiano Ronaldo, Roger Federer nebo Tiger Woods, ale římský vozataj jménem Gaius Appuleius Diocles, řečený Španěl.

Ten si - v té době neobyčejně oblíbených dostizích - vydělal téměř 36 miliard stříbrných sesterciů. Za to by se dalo ve 2. století po Kristu, kdy Španěl jezdil, koupit obilí pro celý Řím na jeden rok. Nebo třeba po dva a půl měsíce platit celou římskou armádu.

Petr Struck se tuto sumu pokusil přepočítat na dnešní měnu. Hodnota stříbra i obilí se za 2000 let změnila, proto použil ke srovnání právě vojáky a jejich platy. Ke srovnání si vzal armádu Spojených Států, která je dnes (stejně jako tehdy římská) největší na světě. Součet výplat příslušníků amerických ozbrojených sil za dva půl měsíce je nejméně 15 miliard dolarů. Ten propočet berte s rezervou, ale úplně nepřesný není. Protože nejlépe vydělávající sportovec dneška - Tiger Woods - získal na odměnách "jen" něco přes miliardu dolarů, vydělal si podle tohoto propočtu nejúspěšnější římský vozataj o řád více.

Také si to zasloužil. Vozatajské závody v Římě probíhaly na oválech, jejichž délka nebyla na všech stadionech stejná. Bylo to doslova maso. Na úzké dráze bojovalo několik spřežení, v zatáčkách to byl jeden karambol za druhým. Účelem bylo, aby jezdec na křehkém vozíku taženém třemi nebo čtyřmi koňmi projel nejrychleji sedm kol. Ten, kdo to dokázal, a ve zdraví přežil, získal poté cenu. Do největší arény se v Římě chodilo na tyto závody běžně dívat přes tři sta tisíc diváků. Nejlepší profesionální závodníci patřili, podobně jako ve formuli 1, k různým stájím. V té době v Římě byly v "první lize" čtyři, pojmenované podle barev.

Špičkoví borci mezi nimi přestupovali a měnili své sponzory. Španěl-Diocles svůj první závod vyhrál za Bílé po čtyřech letech pak přešel k Zeleným, aby nakonec, už jako hvězda, "oblékl dres" červené stáje. Když ve věku 42 let skončil, měl za sebou více než 4000 závodů, 1462 jich vyhrál a v 861 byl druhý. Alespoň tak to stojí na pomníku, který mu jeho fanoušci postavili.      (Zdroj: Řev přírody)


Ticho, prosím! Krkonoše trápí hluk ..... Snaha správců Krkonošského národního parku o zmírnění nadměrného hluku a osvětlení ze zábavní pyrotechniky a dalších světelných efektů zatím moc úspěšná není. Z devětadvaceti oslovených krkonošských obcí vyšla ochranářům vstříc jen Pec pod Sněžkou.

„Od dubna u nás platí dvě vyhlášky. Jedna zakazuje promítání světelných efektů a reklam na oblohu a druhá reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města. Na obou opatřeních jsme však začali pracovat sami už před tím, než nás správa parku oslovila,“ uvedla místostarostka Pece Eva Lorencová. Pecké radní k tomu přiměly především opakované stížnosti od ubytovatelů i obyvatel horského střediska. „Používání zábavní pyrotechniky se u nás dost rozmohlo a rušilo to ubytované hosty i místní lidi, kterým kvůli tomu utíkali psi. Bylo třeba s tím něco dělat,“ vysvětlila místostarostka.     (Zdroj: Ecomonitor)


Rostlina s kovovým brněním ..... Drobné evropské rostliny vyztužují své listy kovovým „brněním“. Originálním způsobem se tak brání bakteriální infekci.

Penízek modravý (Thlaspi caerulescens) je vytrvalá bylina s květenstvím bílých a nafialovělých květů. Patří mezi brukvovité rostliny a vyskytuje se po celé Evropě včetně České republiky. Penízky často rostou v místech bývalých dolů, kde půda obsahuje vysoké množství kovů. Jsou známé tím, že ve svých listech kumulují zinek, nikl a kadmium. Tyto kovy jsou potenciálně toxické a na otázku, proč je v sobě rostliny hromadí, nikdo dlouho nedokázal odpovědět.

Kovy však také mají antibakteriální vlastnosti a botanikové z Oxfordské univerzity prokázali, že rostliny toho využívají ke své ochraně. Nikl, zinek a kadmium posilují rezistenci penízků vůči patogenním bakteriím Pseudomonas syringae pv. maculicola. Kovy se hromadí především v takzvaných apoplastech - strukturách, které slouží k přenosu látek mezi jednotlivými rostlinnými buňkami a které bakteriím slouží jako vstupní brány infekce.

Životu v kovy zamořeném prostředí se však přizpůsobily nejen rostliny, ale i bakterie. Vědci zjistili, že bakteriální kmeny z rostlin, které rostou v bývalých zinkových dolech ve Walesu, snesou o mnoho vyšší koncentraci zinku než bakterie z jiných oblastí. Těžké kovy tedy mohou být součástí evolučních závodů ve zbrojení mezi rostlinami a mikroorganismy, které se je pokoušejí kolonizovat, říkají vědci.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Microsoft oficiálně představí beta verzi prohlížeče Internet Explorer 9 ..... Softwarový gigant Microsoft oficiálně představí veřejnou beta verzi nové generace webového prohlížeče Internet Explorer 9. Doposud společnost uvolnila pouze čtyři technické ukázky programu, které byly určeny především vývojářům.

Nyní by možnost otestovat nový prohlížeč měli dostat také běžní uživatelé. Beta verze už bude obsahovat kompletní grafické rozhraní a půjde běžně používat, i když zatím jen k testovacím účelům.

Testovací verze prohlížeče, kterou společnost umístí na své internetové stránky, bude k dispozici v několika jazykových variantách včetně češtiny.

Internet Explorer 9 by měl přinést podporu některých novinek z CSS 3 a HTML 5, nebo hardwarovou akceleraci prostřednictvím Direct2D. Prohlížeč by měl nabídnout i výrazné zrychlení při zpracování JavaScriptu a odborníci spekulují také o novém nástroji pro stahování. Naopak nový prohlížeč moc nepotěší uživatele operačního systému Windows XP, v něm totiž prý nebude funkční.

Microsoft plánuje Internet Explorer 9 představit v sanfranciském Design Centru. Novou verzí chce zastavit propad na poli internetových prohlížečů, který jeho software v poslední době zaznamenává. Stále více uživatelů totiž předchází ke konkurenčním prohlížečům, jako jsou například Mozilla Firefox, Opera či Google Chrome.      (Zdroj: Eurozprávy)


Černá rýže je dobrým zdrojem antioxidantů .....  Za nejlepší zdroj antioxidantů byly dlouho považovány borůvky, nedávno ale bylo objeveno, že černá rýže obsahuje antioxidantů ještě víc.

Podle zářijové zprávy, sepsané vědci z Univerzity v Lousianě, obsahuje pšenice antokyaninové antioxidanty, které jsou podobné těm zjištěným v borůvkách a ostružinách.

Přestože jsou pro naše zdraví prospěšné, mohou být borůvky a ostružiny poměrně drahé. Černá rýže je mnohem levnější alternativou, jak tělu antioxidanty dodat.

Ve starověké Číně byl určitý druh černé rýže přezdíván „zakázaná rýže", protože ji jedli jen šlechtici a pro běžný lid nebyla dostupná.

„Pouhá jedna lžíce otrub z černé rýže obsahuje více zdraví prospěšných antioxidantů antokyaninu, než bylo zjištěno ve lžíci borůvek, za to je tam ale méně cukru, více vlákniny a antioxidantů vitamínu E," řekl ve svém prohlášení Zhimin Xu, pomocný profesor na Katedře potravinářských věd, Lousianské státní university zemědělství v Baton Rouge v Lousianě.      (Zdroj: Veľká Epocha)


15.09. 2010     Patnáctého září 1916, v průběhu 1. světová války, Angličané poprvé v historii v boji použili tanky. Tvůrcem prvního tanku byl plukovník ženistů Ernest Swinton, který se stal i velitelem prvního tankového oddílu v historii. Zjistil, že celá obrana je založena na ostnatém drátě a kulometech. Dostal nápad: „Co kdyby se proti nepříteli nasadila lehká bojová loď na kolech“. První tank byl vlastně něco jako válečná loď postavená na souš a nazývala se HMLS Centipede (HMLS byla zkratka pro Pozemní loď Jeho veličenstva). Nikdy se sériově nevyráběl, ani nebyl bojově nasazen, ale byl prototypem prvních tanků.


Elektřina bude dražší, nese vinu solární energie? ..... Cena elektřiny příští rok od ledna vzroste až o desítky procent. Budou na vině pouze solární elektrárny? Podle analýzy České agentury pro obnovitelné zdroje Czech RE Agency se na zdražování proudu totiž podílejí i příjmy ČEZ a dalších výrobců elektrické energie, o kterých se příliš nemluví, uvádí Aktuálně.cz.

„Pokud bychom předpokládali, že cena elektřiny poroste podle obecné míry inflace, vzrostla by do roku 2009 průměrná cena 1 kilowatthodiny pro domácnosti asi o 0,43 korun. Cena se však zvýšila zhruba o 1,32 Kč. Na podporu obnovitelných zdrojů připadalo 0,05 korun, zbytek – 0,84 korun – je zvýšení ceny v důsledku liberalizace a otevření trhu s elektřinou,“ konstatoval pro Aktuálně.cz Bronislav Bechník z Czech RE Agency. Česká agentura pro obnovitelné zdroje dále pro Aktuálně.cz uvedla, že i v následujících letech bude hrát „liberalizace trhu“ významnou roli.

ČEZ na serveru Aktuálně.cz uvádí, že růst ceny proudu příští rok pro domácnosti o více než 15 % a pro firmy o více než 20 % bude vinou nekontrolovatelného rozvoje slunečních elektráren. ČEZ navíc připomíná, že prodává jednu kilowatthodinu zhruba za korunu, majitelé fotovoltaických elektráren si účtují 12 korun.

Podle České průmyslové fotovoltaické asociace při průměrné spotřebě domácnosti 3 tisíce kilowatthodin za rok přispěje každý spotřebitel za solární energii příplatkem asi 240 korun. „Přitom do kapsy ČEZu šla vloni z každé kilowatthodiny celá koruna, průměrná česká domácnost tedy největšího výrobce elektřiny 'podpořila' částkou tři tisíce korun,“ řekl František Smolka z představenstva fotovoltaické asociace pro Aktuálně.cz.       (Zdroj: Ecomonitor)

Nemohu se zbavit dojmu, že z nás někdo dělá voly - a pořádné ... Čím více se šetří, čím ekologičtější se vytvářejí zdroje - tím hůře a dráže ... zpátky na stromy a všechno znovu !!!


Inteligentní toalety z Japonska ..... Za vynálezce splachovací toalety je sice považován Sir John Harington (v roce 1596), ale prvenství ve výzkumu a vývoji toalet drží dlouhodobě Japonsko. Ani se svou poslední novinkou „inteligentní toalety“ tým odborníku z Toto, předního hráče na trhu toalet v Japonsku, nezklamal.

Japonským konstruktérům nelze upřít některé velmi pokrokové prvky moderních toalet např. samozřejmost jako design nepožívající splachovací nádrž, parfemovací nádržky či akustické clony doprovázející zvukové efekty vyměšování, pochází právě z Japonska. Nyní však objednávka sítě pečovatelských domů o armádní veterány zněla velmi prakticky, konstrukce toalety, která sama provede základní zdravotnické testy (obsah cukru, bílkoviny, ketony, teplota apod.), pro které se jinak musí odebírat vzorky moči nebo stolice. Tímto vznikl první prototyp, který prošel testovací verzí a nyní se široce dostává na trh nejen v Japonsku, ale objednávky přicházejí široce také ze Spojených států a některých zemí východní Asie. Základní cena je podle příslušenství a luxusních doplňků stanovena na 4100 – 5850 dolarů. Nápad přitom pochází již z 80. let minulého století, kdy bylo několik málo prototypů provozováno právě ve Spojených státech. Od té doby však prošla konstrukce řadou změn. Dnes je samozřejmostí dotykový display zaznamenávající zdravotní informace, vyhřívané sedátko, předehřívaná voda pro hygienu intimních míst, taktéž teplý vzduch pro jejich osušení, automatické uzavírání toalety či zvedání sedátka. „Tyto doplňky však Toto nabízí také v dalších výrobních řadách svých toalet.“ dodává Atsuko Kuno, jeden vývojových inženýrů.      (Zdroj: OSEL)

Je to na hov** - doslova a do písmene ...


Unikátní kotel sníží náklady na teplo ..... Někteří občané jihočeské Bechyně se mohou těšit na letošní zimu. Cena tepla dodávaného z centrální výtopny pro ně totiž klesne o dvacet procent: z 572 na 472 korun za jeden gigajoul včetně DPH.

Za touto pozitivní zprávou je rekonstrukce kotelny s přechodem od zemního plynu na topení celými balíky slámy. Vysoce účinný kotel vyrobila firma Step Trutnov, a. s.

Rekonstrukce bechyňské kotelny přijde na 50 milionů korun.

"Pro firmu Step Trutnov jsme se rozhodli na základě klasického výběrového řízení. Její kotle se nám už osvědčily v jiných městech, šetří životní prostředí a náklady na vytápění jsou ze všech dostupných paliv nejnižší", uvedl František Vlaha, generální ředitel brněnské akciové společnosti Erding, která kotelnu v Bechyni provozuje.

Podle jeho slov firma využila Operační program Podnikání a inovace, vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu, a získala tak dvacetimilionovou dotaci. "Jednalo se o třetí výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE. Dotací jsme pokryli 40 procent nákladů, zbytek hradili z vlastních zdrojů", doplnil František Vlaha.

V Bechyni bude instalován kotel o výkonu 3,5 MW, který bude vytápět přibližně tisíc bytů, dvě základní školy, dům s pečovatelskou službou a Střední keramickou školu.      (Zdroj: Enviweb)


Jen švýcarský sýr "Gruyère" má chráněné označení původu ..... Souboj mezi Francií a Švýcarskem o ChOP pro tradiční sýr byl ukončen stažením žádosti francouzského producenta.

V polovině srpna 2010 stáhl francouzský výrobce sýra Gruyère svou žádost o udělení chráněného označení původu (ChOP). Sýr Gruyère sice evidentně pochází ze Švýcarska a jméno má podle vesnice na úpatí francouzko-švýcarských Alp, ale vzhledem k tomu, že ve Francii získal značnou oblibu, je tam všeobecně považován za francouzský. Jedná se o středně tvrdý sýr, který zraje 3-14 měsíců a někdy i déle, v jeskyních či chladných sklepích, a využívá se hlavně k přípravě teplých pokrmů, především sýrového fondue.

Švýcarská a francouzská verze tohoto výrobku se mírně liší v chuti a tvaru. Francouzský sýr Gruyère vyráběný v regionu u švýcarských hranic se tradičně vyznačuje většími dutinami.

Ačkoli Švýcarsko nepatří do EU, má nyní švýcarská varianta sýra, na rozdíl od francouzské, výlučné právo na používání chráněného označení původu. Přitom však i francouzská verze může být prodávána pod názvem Gruyère, ale bez evropského označení ChOP. Obě země mají ve svých zemích udělenu značku původu „Apellation d´origine controlee“ (AOC) a používají ji, ale obě země měly zájem rozšířit chráněné označení na celý trh EU. Konflikt v této věci začal v r. 2007, kdy následně po žádosti Francie, žádalo i švýcarské Federální ministerstvo zemědělství o udělení evropského chráněného označení pro svůj sýr Gruyère.

Tento souboj není ve sféře sýrů ojedinělý. V r. 2007 byl ementál akceptován za podpory Codex Alimentarius jako tradiční švýcarský sýr, přestože mnohé jiné státy požadovaly, aby označení „ementál“ bylo uznáno za druhové označení, protože se tak vyrábí po řadu desetiletí.      (Zdroj: Agronavigátor)


Tutanchamonovo tajemství ..... Rozbory DNA odhalují pravdu o příčinách smrti mladého faraona. Některá tajemství dávných faraonů lze odhalit pouze podrobným zkoumáním jejich mumií. Pomocí počítačové tomografie mumie krále Tutanchamona se nám v roce 2005 podařilo prokázat, že nezemřel následkem úderu do hlavy, jak tvrdili mnozí lidé a dali tak vzniknout legendě o zavraždění mladého faraona.

Náš výzkum ukázal, že otvor v zadní části jeho lebky vznikl při mumifikaci. Studie rovněž odhalila, že Tutanchamon zemřel v pouhých 19 letech, možná brzy poté, co utrpěl zlomeninu levé nohy. S některými tajemstvími, která Tutanchamona obklopují, si však nedokáže poradit ani počítačová tomografie. Nyní jsme jeho mumii zkoumali hlouběji a přicházíme s mimořádnými objevy o králově narození, životě i smrti.     (Další informace a spoustu obrázků najdete na stránkách National Geographic)


NASA ocenila český návrh kosmické lodi ..... Mladý český architekt Tomáš Rousek navrhl pro americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA nový design kosmické lodě s umělou gravitací pro misi k asteroidu. Návrh rotující kosmické lodě byl v srpnu na konferenci "Explore NOW", pořádané NASA, oceněn jako nejvýraznější inovace konference.

rousek_nasa_01.jpg Návrh představil prestižní časopis NewScientist, americká kosmická asociace AIAA, televizní stanice MSNBC a další média ve světě. Rotující kosmickou loď s umělou gravitací navrhl T. Rousek ve dvou variantách: s nafukovacím obytným modulem AG-HAB speciálně navrženým pro umělou gravitaci anebo s využitím již existujícího a funkčního modulu NODE3 (Tranquillity) Mezinárodní kosmické stanice ISS. Obytný modul s posádkou by spojovala s hlavní pohonnou části kosmické lodě 150 až 200 metrů dlouhá lana z kevlaru (který je až 5x pevnější než ocel při stejné hmotnosti) a obě části by se vzájemně otáčely kolem sebe rychlostí dvě otáčky za minutu. Nové využití modulu NODE3 tak přichází s řešením, co udělat s orbitální stanicí ISS na konci její životnosti v roce 2020.      (Zdroj: Astro)


Dobré zdraví není náhoda ..... Ti, kdo hledají odpověď na otázky svého zdraví mimo oblast svých vlastních rozhodnutí, hledají na špatném místě. Zdraví není náhoda. Trvalé zdraví může vzniknout pouze jako výsledek dlouhodobých, informovaných a promyšlených rozhodnutí, která jsou v souladu s přirozenými principy zdraví, a nikoliv verzí zdraví propagovaného naším zpátečnickým systémem konvenční medicíny.

A přesto mnozí lidé stále věří, že zdraví je něco, co je jim uděleno jakousi tajemnou vnější silou. Celé úsilí o získání peněz pro nalezení „léku na rakovinu“, například, je mocným projevem nesprávně situované víry ve vnější vyléčení. Tato myšlenka, že léčba rakoviny musí přijít z vnějšku, nikoli zevnitř, je možná největším konceptuálním podvodem, který se daří stále prosazovat průmyslu nemoci. Léčba rakoviny je již naprogramována zevnitř. Každý člověk se narodil s vysoce rozvinutou celulární nanotechnologií, která již ví, jak léčit rakovinu. Vše, co je třeba k předcházení a léčbě rakoviny, je aktivovat tento vnitřní léčivý potenciál, a to všude na světě, a je třeba začít hned teď.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Recyklace může vytvořit 10 000 pracovních míst ..... Asi deset tisíc pracovních míst by vzniklo v nových průmyslových odvětvích, pokud by Česká republika recyklovala odpadky stejně jako belgické Vlámsko. Spočetla to nová nezávislá studie, kterou v úterý Bruselu představuje evropská partnerská organizace Hnutí DUHA.

Česká republika recykluje mnohem méně komunálního, průmyslového i stavebního a demoličního odpadu než úspěšné evropské země. Míra recyklace komunálního odpadu činí pouhých 11 %, zatímco ve Vlámsku činí více než 70 %. Také sousední Německo využívá obnovitelné suroviny z více než 50 % komunálních odpadků. Příčinou slabých českých výsledků je špatná legislativa. Ministři životního prostředí totiž doposud do parlamentu nepředložili nový zákon o odpadech, který by rozhýbal recyklaci a usnadnil třídění, ačkoliv jej slibují už sedm let.

Nečasova vláda navíc koncem srpna schválila takzvané Rozšířené teze nového zákona o odpadech, které umožňují upřednostnit skládkování a spalování odpadů namísto recyklace. Studie přitom spočetla, že recyklace vytváří desetkrát více pracovních míst na tunu zpracovaného odpadu než skládkování a pálení. V České republice se každoročně uloží na skládky nebo se spálí recyklovatelné materiály za 3 miliardy korun.

Popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to má průměrná česká domácnost přes sto metrů daleko. Zbytky z kuchyní a zahrad, které tvoří zhruba polovinu odpadů, lze třídit jen v několika málo městech a obcích. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který zajistí, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.      (Zdroj: Econnect)


Devět let, dvě války, stovky tisíc mrtvých -- a nepoučili jsme se ..... Copak jsme se kvůli 11.září všichni zbláznili? Jak příznačné - podivným až šíleným způsobem se stalo, že zbožnění tehdejší bouře se o devět let později proměnilo v osobu šíleného kazatele, který hrozí další bouří, tentokrát v nacistickém stylu pálení knih, konkrétně koránu.

Nebo v podobě případné mešity dva bloky od „ground zero" -- jako kdyby bylo 11. září spíš útokem na křesťany uctívající Ježíše, než na ateistický Západ.

Proč by nás to ale mělo překvapovat? Stačí se podívat na všechny ostatní šílence zplozené v důsledku těch mezinárodních zločinů proti lidskosti: poloblázen Ahmadínežád, podlézavý postnukleární Kaddáfí, Blair a George W. Bush se svými černými věznicemi, mučením a fantasmagorickou „válkou proti teroru". A k tomu ten nešťastník, který žil -- nebo ještě žije - někde v afghánské jeskyni a s ním stovky alkajdistů, které stvořil, a jednooký mulla -- nemluvě už o všech těch šílených policistech a agentech zpravodajských služeb a gangsterech ze CIA, kteří nás všechny - naprosto - 11. září zklamali, protože byli nanic nebo příliš hloupí, aby dokázali identifikovat 19 mužů, kteří se chystali zaútočit na Spojené státy. A pamatujte si další věc: i když se reverend Terry Jones rozhodne, že nad koránem sirkou přece jen neškrtne, v našich řadách se určitě najde někdo, kdo ho zastoupí.

Skutečně, v době chmurného devátého výročí -- a nebe nás opatruj před desátým výročím příští rok -- se zdá, že oněch devět let nepřineslo ani mír ani spravedlnost ani demokracii ani lidská práva, ale vyprodukovalo jen příšery. Jejich západní i lokální odrůdy se brodí Irákem a zmasakrovaly už 100 000 duší, nebo 500 000, nebo milion; koho to vůbec zajímá? Zabily desítky tisíc lidí v Afghánistánu, ale koho to zajímá? A jak se tahle nemoc šířila po celém Blízkém východě a pak i po celé zeměkouli, oni - vojenští piloti a povstalci, mariňáci a sebevražední atentátníci, Al Kajda z Maghrebu a Chalídž a příšery z iráckého chalifátu a od speciálních sil s kluky, kteří jim zajišťují leteckou podporu a další jen lidem řežou krky - pospolu rvali hlavy ženám a dětem a starým a nemocným a mladým a zdravým, od Indu po Středozemní moře, od Bali po londýnské metro; je to zvláštní uctění těch 2966 nevinných, kteří byli zabiti před devíti lety. Vše se děje v jejich jménu, jak se zdá. Je to náš holocaust ohně a krve, zosobněný nyní poblázněným pastorem z Gainesville.

To jsou ztráty, samozřejmě. Ale komu připadl zisk? No, obchodníkům se zbraněmi, přirozeně, a Boeingu a Lockheed Martinu a klukům od řízených střel a bezpilotních letounů, a výrobcům náhradních dílů k F-16 a bezohledným žoldnéřům, kteří naším jménem dobyli muslimské země. Kvůli tomu všemu jsme si stvořili 100 000 nepřátel na každého z 19 vrahů z 11. září. Mučitelé si užívali a zdokonalovali se v sadismu v amerických černých věznicích -- bylo příznačné, že se zprávy o americkém mučícím středisku v Polsku dostaly na veřejnost u příležitosti 9. výročí - a zdokonalovali se i muži (a ženy, obávám se), kteří vylepšovali pouta a techniku waterboardingu, s nimiž nyní vedeme své války. A nezapomínejme, že spolu s nimi se náramně dařilo všem náboženským magorům ve světě, ať už typu bin Ládina, jeho vousatých fandů z Talibanu, sebevražedných popravčích, samozvaných kazatelů nebo toho pastora z Gainesville.

A Bůh? Jak do toho všeho zapadá? Archiv citací naznačuje, že ve stopách tohoto donkichotského Vykupitele kráčí takřka každé monstrum vytvořené po 11. září. Bin Ládin se modlí k Bohu - „aby proměnil Ameriku ve svůj vlastní stín," jak mi vysvětlil v roce 1997 -- a Bush se modlil k Bohu a Blair se modlil -- a modlí se -- k Bohu, a všichni muslimští zabijáci a bezpočet západních vojáků a Dr. (čestný) Pastor Terry Jones a 30 jeho stoupenců (nebo jich může být i padesát, protože v době „války proti teroru" nejsou některé statistiky dostupné) se modlí k Bohu.... A chudák starý Bůh tomu všemu samozřejmě musel naslouchat, jak to dělá vždycky v době našeho válečného běsnění. Vzpomeňte, jaká slova mu kdysi přisoudil jeden básník: „Bože tohle, Bože tamto a Bože ještě taky tohle. 'Dobrý bože,' zasténal Bůh, 'měl bych s tou svou prací už seknout'." A to byla teprve první světová ...      (Celý článek najdete na stránkách Czech Free Press)


Jaká délka hesla je bezpečná? ..... Procesory dnešních grafických kater nabízejí výkon až 2 teraflops, jsou proto srovnatelné s tím, čemu by se před několika lety říkalo superpočítače. Tento výpočetní výkon lze využít - mimo jiné i pro lámání hesel hrubou silou. Dříve bylo těžké použít grafický procesor k něčemu jinému než k práci s obrazem/videem, jenže nyní jsou k dispozici příslušná rozhraní, která umožňují napsat pro grafickou kartu de facto libovolnou aplikaci v jazyce C.

Ačkoliv čas potřebný k prolomení hesla stoupá s jeho délkou exponenciálně, neznamená to, že by kombinatorická exploze postupovala tak rychle. Naopak - hrubou silou lze zřejmě prolomit všechna hesla kratší než 12 znaků...      (Zdroj: Science WORLD)


14.09. 2010     Čtrnáctého září 1959 dopadla sovětská sonda Luna 2 na Měsíc a stala se tak první lidským objektem, který dosáhl jeho povrchu. Není snad zcela potvrzeno, že sonda Luna 2 měla dopravit na povrch Měsíc nukleární nálož a přivést ji k výbuchu. Sovětský svaz chtěl takto demonstrovat svou vojenskou sílu, ale nakonec od záměru upustil z obavy, že v případě havárie nosné rakety a jejího dopadu mimo území SSSR by se nálož mohla dostat do nepovolaných rukou.


Černí čápi jsou již na cestě za teplem ..... Černí čápi z Českého Švýcarska a blízkého okolí jsou již na cestě do teplých krajů. Sledování jejich pohybu umožňují kroužky, které byly mláďatům nasazeny během hnízdění. Nejnovější hlášení obdržela správa parku v tomto týdnu z Francie. Tam byl poslední srpnový den spatřen a vyfotografován u jezera Temple Lake. Čáp byl spolu se třemi dalšími sourozenci okroužkován 8. června 2007.

„Z hlášení o pozorování čápů pocházejících z Českého Švýcarska máme vždy obrovskou radost,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Za nejcennější považujeme doložená hnízdění našich čápů v České republice. Jeden z čápů kroužkovaných u nás v roce 2004 se například zabydlel na Českolipsku, kde letos se svou partnerkou vyvedli tři mladé.“

V širším regionu Českého Švýcarska bylo letos okroužkováno celkem 12 mláďat ve 4 hnízdech. Jedno hnízdo kroužkováno nebylo a dvě sledovaná hnízdění nebyla úspěšná. Po vyhnízdění se ptáci vydávají na dalekou cestu na zimní stanoviště v Africe. Hlášení o pohybu čápů dostává správa parku průběžně z řady zemí. V loňském roce bylo nejvíce čápů z Českého Švýcarska - celkem 5 - zaznamenáno v Izraeli.      (Zdroj: Ecomonitor)


Fotografujte ničení lesa motorkáři a posílejte snímky policii ..... Přes policejní akci s vrtulníkem a policejními vozy na výjezdech z ježnického lesa, kterou přislíbilo Prezidium PČR a která se skutečně 21. srpna v sobotu odehrála (aniž by Policie ČR zveřejnila tiskovou zprávu o výsledcích této akce, což mne moc mrzí), dnes jsem vyfotil v lese čtyřkolkáře (bez helmy a s viditelnou tváří) s malým dítětem. Nejprve mával, potom ale zastavil a obrátil se a začal řvát na les "Vylez, ty debile s foťákem!", což po něm opakovalo pak i to dítě. Znovu apeluji na běžné občany, procházející se v lese, aby takovéto porušování zákonů fotili a posílali policii i místním politikům.       (Čtěte v Britských listech)


Sušená voda proti globálnímu oteplování ..... „Neobvyklá substance známá jako „sušená voda“ připomínající krystalový cukr se může stát jednou z komerčních cest bojovníků proti globálnímu oteplování.“ zaznělo na nedávné 240. Národní konferenci Americké chemické společnosti. „Recentně není známa žádná podobná látka s tak specifickými vlastnostmi.“ konstatovali Ben Carter a Andrew Cooper, vedoucí výzkumu z University of Liverpool.

Původní prototyp sušené vody je sice objev University of Hull pocházející z r. 1968 . Od té doby se však po rozsáhlém používání v kosmetickém průmyslu neustále pracuje na jejím vylepšení. Poslední byl např. v r. 2006 a 2008. V současné době se tak jedná sypký pudrovitý materiál, který skutečně obsahuje 95% vody. Každá kapka vody je obalena křemičitými částicemi. Jistou obdobu lze vidět např. v tzv. silikagelu, granulovité, extrémně pórovité formě oxidu křemičitého, které se používá při sušení různých materiálů. Výhodou sušené vody je především praktická skladovatelnost v sypkém stavu se zachováním pro vodu typických vlastností. Bezpečně tak lze do materiálu „rozpustit“ většinu plynů a látek rozpustných ve vodě, např. obávaný oxid uhličitý či metan a dlouhodobě je skladovat. Cooperův tým však se svou nápaditostí zašel ještě dále a dokáže takto udělat např. sypkou majonézu čili téměř jakoukoliv emulzi dvou vzájemně přirozeně nemísitelných kapalin. V tomto případě voda a olej. „Takto je možné naprosto bezpečně, levně a mnohem praktičtěji přepravovat a uchovávat také celou řadu jinak nebezpečným kapalin.“ dodává Cooper.      (Zdroj: OSEL)


Přetáčení tachometrů by mohlo být trestné ..... Přetáčení tachometrů u ojetých vozidel by mělo být trestné. Ve svém návrhu na novelu trestního zákoníku to uvedl provozovatel sítě autobazarů AAA Auto společně se Sdružením na ochranu vlastníků automobilů (SOVA).

Podle autorů návrhu se každoročně zvyšuje počet vozů s přetočeným tachometrem. Zatímco v roce 2008 představovaly vozy s přetočeným tachometrem 34 procent všech vozů, které společnost AAA Auto odmítla vykoupit, v prvním pololetí roku 2010 se již jejich podíl vyšplhal na 43 procent.

„Mohlo by se jednat o poměrně jednoduchou novelizaci, která by nově zavedla trestný čin zásahu do měřicího zařízení v automobilu. Navrhujeme pro něj trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ uvedl generální ředitel AAA Auto Anthony James Denny. Trestná by podle něj měla být kromě samotné úpravy tachometru také příprava těchto služeb, či jejich nabízení.

Aby měla policie snadnější práci s dokazováním podvodného přetáčení tachometru, bylo by podle Dennyho dobré zaměřit se také na řešení v preventivní a civilní rovině. Například při žádosti o změnu vlastníka v evidenci vozidel by mohla být zavedena nová povinná příloha - čestné prohlášení vlastníka o stavu tachometru. Nově by také mohla být zavedena povinnost STK, případně i servisů písemně zaznamenávat stav tachometru každého vozu při pravidelných prohlídkách.

Skupina AAA AUTO je podle Dennyho ochotná spolupracovat s ministerstvem dopravy i s ministerstvem vnitra na přípravě metodiky, která by upřesnila možnosti postihu všech podvodníků s automobily.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Netopýra v bytě se bát nemusíte ..... Český svaz ochránců přírody eviduje každý den minimálně jeden případ, kdy se člověk ve svém obydlí setká s netopýry. Někdy se v bytě ocitne jeden, někdy až několik desítek netopýrů a lidé postrádají informace, jak se zachovat, aby těmto zákonem chráněným živočichům neublížili.

„Jsou lidé, kteří se bojí myší nebo žab, ale lidí, kteří se bojí netopýrů, je mnohem víc. Chtěli jsme lidem poradit, co mají dělat a jak se chovat,“ říká Zieglerová z SOS netopýří linky Nyctalus. Zieglerová dále říká, že zamotávání se do vlasů či dokonce sání krve jsou jen legendy, které nemají s netopýry v ČR vůbec nic společného. Na území České republiky žije 25 druhů netopýrů a na SOS linku každou noc volá jeden až tři lidé, kteří se ve svém bytě setkali s netopýry.       (Zdroj: Ekolist)


Phaser nebo saser? ..... Laser letos slaví 50. narozeniny. A ke svým narozeninám dostal mladšího bratříčka, laser, který nepracuje s fotony, základními částicemi světla, ale s fonony, základními částicemi zvuku. Princip práce je podobný jako u laseru (z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. ‚zesilování světla stimulovanou emisí záření‘). Ale na rozdíl od laseru, který pracuje s elektrony, zvukový laser pracuje přímo s celými atomy.

Vědci z Instituto Superior Tecnico (IST) v Lisabonu a University ve švédském městě Umea publikovali návrh konstrukce zvukového laseru. Ten je založen na ultrachladných atomech plynu uvězněných v magnetooptické pasti, které jsou chlazeny na minimální teplotu červeným laserem.

Modrý laser je potom stlačí, čímž každému atomu dodá předem definovanou energii a zášleh zeleného laseru spustí řetězovou reakci, kdy budou atomy přecházet zpět na stav s nižší energií a přitom vyzařovat jednotlivé fonony. Jedná se o základní výzkum, takže praktické aplikace tohoto zařízení vědci prozatím neřeší.

Spíše řeší název; původní zkratka SASER (Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation) neprošla. Místo ní se použije zkratka PHASER (místo Sound je Phonon). Ale osobně si dokáži představit medicínské phasery, jak velmi přesně, podrobně a neinvazivně ukazují lékařům, co se děje uvnitř našich těl.      (Zdroj: VTM Science)


Vinaři představili unikátní burčákomat ..... Tajné testy předcházely představení nového patentu burčákomatu. Nápad si mohli lidé prohlédnout v pátek.

Přinést si domů vinný mošt a pozorovat, jak z něj vzniká burčák. Takovou radost už nebudou mít pouze vinaři, ale každý, kdo si mošt načepuje ze speciálního přístroje. Burčákomatu. S převratnou novinkou přišlo vinařství Chateau Lednice, které na svůj stroj dokonce získalo patent.

„Nápad vznikl na území Mendelovy univerzity v Lednici. Efekt spočívá v tom, že připravíme tvrdě odkalený základový burčák, tedy mošt. Tím odstraníme veškeré těžké kovy, která by tam mohly být z postřiků. Pak přidáme kulturní zákvas podle jednotlivé odrůdy a znovu se všechno podchladí. Mošt tedy vůbec nepustíme do teploty nad pět stupňů Celsia,“ přiblížil ochlazovací princip jednatel firmy Jindřich Sobota.

Jak dodal, nerezový chladící přístroj existuje už rok. Vinaři jej ovšem tajili. „Zkoušeli jsme jej celou minulou sezonu, ale v Jablonci nad Nisou,“ přiznal s úsměvem Sobota s tím, že kouzlo podchlazení burčáku už znají mnozí vinaři řadu desetiletí.

„Každý, kdo chce zažít krásný večer, měl by si svůj vrchol s burčákem prožít doma. Takže pokud si lidé koupí podchlazený burčák, mohou si sami počkat na burčákový vrchol, na nějž mnozí vinaři čekají až do rána ve sklepech,“ poradil a podotkl, že pak si může každý burčák vychutnat podle toho, jak jej má rád.      (Zdroj: Agris)


Po padesátce chceme slyšet o mladých to horší ..... Sdělovací prostředky jsou plné špatných zpráv. Po překročení padesátky dávají posluchači, diváci a čtenáři přednost špatným zprávám o mládeži před pozitivně laděnými informacemi.

Bezmála tři stovky dobrovolníků dostaly na Zeppelin University v německém Friedrichshafenu za úkol zhodnotit zcela nový internetový magazín, který ještě není přístupný veřejnosti. Omezený čas jim nedovoloval pročíst všechny články od začátku do konce. Do některých stačili jen nakouknout.

Za úkolem se ve skutečnosti skrýval zajímavý test. Vědci pod vedením Silvie Knobloch-Westerwickové z Ohio State University chtěli přijít na kloub jedné záhadě. Mládež se ve sdělovacích prostředcích zajímá přednostně o zprávy o mladých lidech. Seniory ale zajímají jak zprávy o jejich vrstevnících, tak i zprávy o mládeži. Co seniory na zprávách o mládeži přitahuje?

Polovinu čtenářů fiktivního internetového magazínu tvořili dobrovolníci ve věku od 18 do 30 let. Druhá skupina se rekrutovala z věkové skupiny od 50 do 65 roků. Také zprávy byly pečlivě vybrány a konstruovány. Některé byly laděny negativně, jiné vyznívaly pozitivně. Fotografie, které provázely zprávy, zobrazovaly buď mládež nebo seniory. Každý dobrovolník tak získal přístup ke směsi pozitivních i negativních zpráv o mladých i starších lidech. Výsledky zveřejněné ve vědeckém časopise Journal of Communication jsou zajímavé.

Mladí dobrovolníci neměli velký zájem o zprávy, které se týkaly seniorů, ale bylo jim jedno, zda o svých vrstevnících čtou pozitivně nebo negativně vyznívající informace. Senioři četli zprávy o mládeži i o starších lidech. Ve zprávách o mladých lidech jasně upřednostňovali negativně laděné zprávy. Líbilo se jim, když se o mladých lidech psalo špatně.

Vědci následně testovali sebevědomí účastníků pokusů. Mladé lidi účast v pokusu v tomto ohledu nijak neovlivnila. U seniorů byl jasně patrný trend. Čím více negativních zpráv o mládeži přečetli, tím víc jim stouplo sebevědomí.

Život seniorů ve společnosti, která si vysoce cení mládí, není jednoduchý. Není divu, že hledají příležitosti tomu, aby si zvýšili sebevědomí. Vypomáhají si přitom i negativními zprávami, z kterých čerpají přesvědčení, že mladí lidé nejsou zase tak skvělí, jak se všude tvrdí.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Návnady používají při rybaření i volavky ..... Volavka je pták elegantní, sympatický a ovšem také chytrý. Podobně jako u krkavcovitých bylo i u volavek zaznamenáno, že chytají ryby na návnadu. Konkrétně tohle provádí volavka nádherná (Ardeola speciosa, u nás bohužel tento druh nežije, jako výskyt se uvádí jihovýchodní Asie, též však Florida...?). Bylo zaznamenáno, jak nechává ve vodě rozmáčet kousek chleba a přitom ho sleduje a zobanem posouvá tak, aby jí neodplaval z dosahu. Volavka přirozeně brání svoji návnadu, když ji chtějí uchvátit jiní ptáci. Pokud má návnad víc, různě je rozhazuje, třeba i směrem k blížícím se rybám.

Volavka nádherná používá jako návnadu i potravu, kterou běžně jí, kobylky, brouky a červy. Rybaření se musí naučit, mladé volavky mají údajně tendenci upřednostnit okamžitý prospěch a červa sníst.      (Zdroj: Science WORLD)


Pentagon varuje Británii, aby nepřestávala zbrojit ..... Pentagon varoval britskou vládu, aby raději ustoupila od svých plánů dramaticky proškrtat výdaje na zbrojení, v opačném případě by prý byly ohroženy „zvláštní vztahy" mezi Británií a USA.

V roce 2009 Británie na zbrojení vynaložila 69 miliard dolarů, což byly třetí nejvyšší armádní výdaje na světě. Při stávajících fiskálních problémech ale vláda uvažuje o zásadním zmenšení armády a k tomu je na stole i návrh na „spojení" Královského námořnictva s tím francouzským, což by rovněž snížilo výdaje.

Menší britská armáda by ale v důsledku znamenalo, že by se zmenšil kašpárek, který věrně stává po boku Američanů v jejich válečných dobrodružstvích, a USA by tak musely finančně krvácet víc než doposud. Například britský přínos okupaci Afghánistánu je druhý nejvyšší, po USA.

Problém pro Pentagon je o to větší, že jedinou zemí, která neuvažuje o snížení vojenských výdajů, jsou USA samotné. Pro Bílým dům se tak neustále ztěžuje možnost vydávat své války za „mezinárodní akce".       (Zdroj: Czech Free Press)

 


13.09. 2010     Věřili byste, že tohoto dne v roce 1886 byla patentována páska do psacího stroje? To není tak dávno, že?


Podle vědců se lidé mají lépe, ačkoli funkčnost ekosystémů se zhoršuje ..... Globální degradace ekosystémů je obecně považována za hrozbu pro lidský blahobyt. Navzdory tomu se ale zdá, že v průměru se nyní kvalita lidského života zlepšuje, a to jak v chudých, tak bohatých zemích, píše server ScienceDaily. Tým vědců se nad tímto „environmentálním paradoxem“ zamýšlí v zářijovém vydání časopisu BioScience.

Raudsepp-Hearne a spoluautoři pracovali se závěry uznávané studie Millennium Ecosystem Assessment, která uvádí, že schopnost ekosystémů vytvářet množství služeb pro lidskou populaci je nyní nižší. Zároveň nezjistili žádnou chybu ve výpočtu indexu lidského rozvoje (široce používané metodice pro vyčíslení míry gramotnosti, očekávané délky života a příjmů), jehož hodnota se od 70. let 20. století až na několik výjimek výrazně zlepšila.

Pochopení tohoto paradoxu je „zásadní pro další směřování managementu ekosystémových služeb,“ říká Ciara Raudsepp-Hearne. A její kolegové potvrzují, že zlepšení v kvalitě života je skutečné, i přes přesvědčivé důkazy o rozkladu ekosystému.

Stojí za tím pravděpodobně tři důvody – dřívější zvyšování produkce potravin, technologické inovace, které oddělují lidi od přírodního prostředí, a časové zpoždění, se kterým se změny v ekosystémech projeví na lidské civilizaci.

Autoři se obávají, že současný stav a zhoršujícící se stav ekosystémů se projeví až v budoucnosti a pak může ohrozit produkci potravin nebo zvýšit četnost událostí, jakými jsou například záplavy nebo sucha. Obecně totiž platí, že technologie poskytují pouze omezenou a lokální ochranu, píše Science Daily.       (Zdroj: Ecomonitor)


Klimatické změny nevyvolají války ..... Představy, podle kterých změny klimatu vyústí ve války o vodu, potraviny a místo příznivější k životu, jsou jen bajky na strašení dětí. Válčit se bude, ale klima s tím nebude souviset, tvrdí norský ekonom.

Globální oteplení nepřinese jen tání ledovců, povodně a sucha, ale také rozsáhlé migrace obyvatelstva a nevyhnutně i válečné konflikty. Tak nám líčí budoucnost přihřáté Země pesimisté a alarmisté. Klimaskeptici tvrdí, že se žádné oteplení nekoná a s výjimkou lidské blbosti se není čeho bát.. Halvard Buhaug z mezinárodního výzkumného centra Peace Research Institute v Oslo došel ve své studii zveřejněné prestižním Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) k závěru, že i kdyby se oteplilo, válčit se bude pořád stejně a ze stejných důvodů. Klima k nim rozhodně nepatří.

„Prvotní příčiny válečných konfliktů jsou politické a nikoli environmentální,“ řekl Buhaug v rozhovoru pro týdeník Nature.

Buhaug tak vyvrací nedávno publikovanou studii (publikovanou rovněž v PNAS) týmu vedeného Marshallem Burkem z University of California v Berkeley, podle které v subsaharské Africe stoupalo v letech 1981-2002 riziko válečného konfliktu ve výjimečně horkých a suchých rocích zhruba o 50 %.

Také Buhaug analyzoval situaci v subsaharské Africe. Sledoval vývoj teplot, srážek a dalších parametrů klimatu a počasí a dával je do souvislosti s tamějšími konflikty a občanskými válkami. Nenašel mezi nimi významnou souvislost.       (Zdroj: OSEL)


Slet středoevropských kosmonautů v Brně ..... Město Brno bude hostit tzv. Slet středoevropských kosmonautů. Jedná se o pokračování loňské návštěvy kosmonautů, kteří tehdy do České republiky a města Brna zavítali v rámci XXII. Mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů (Association of space Explorer - ASE). Brněnská návštěva u primátora města Romana Onderky v čele s Vladimírem Remkem a dále se zástupci ruských, maďarských, německých, bulharských, slovenských a rakouských kosmonautů se uskuteční ve dnech 14. až 16. září 2010. Cílem brněnského sletu je setkání s veřejností, autogramiáda a zahájení Festivalu vědy. Diskuze bude samozřejmě také o probíhající rekonstrukci Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.      (Blíže na stránkách Astro)


O co jde ve sportu, který nezastaví ani smrt? ..... O co jde ve sportu, který nezastaví ani smrt? „Co je to za sport, když se nezastaví ani při smrti jednoho ze soutěžících? Co je to za sport, který slaví vítěze a vůbec si nevšímá, že před několika okamžiky někdo přišel během soutěže o život? Ptá se Edio Costantini, předseda Nadace Jana Pavla II. pro sport, tváří v tvář smrti devatenáctiletého japonského jezdce Šoji Tomizawy, který tragicky zahynul při velké ceně San Marina minulou neděli.

Costantini pro agenturu Sir ostře kritizoval organizátory motocyklistické soutěže, kteří po smrti mladého Japonce závod nepřerušili. „Pokračování soutěže, ukazuje, že obchodníky se sportovní podívanou nedojme ani smrt jednoho z jejich atletů,“ řekl Costantini. Ačkoliv všichni vědí o rizicích motocyklismu, jde o věc etiky, připomíná. „Komu leží na srdci výchovná hodnota sportu a úcta k důstojnosti člověka, musí uznat hodnotu lidské osoby, smysl života a smrti.“       (Zdroj: Víra)


Fenomén bludného kořene ..... Existuje v lesích dosud neobjevený přírodní fenomén, který způsobuje zkraty v lidském mozku, provázené ztrátou orientace a zmateným blouděním? Podle lidové tradice ano. Řeč je o bludném kořenu! Podle prastarých bájí plete lidem smysly a nutí je dlouhé hodiny bloudit po lesích! A někteří z nich se údajně ztratí nadobro! Skutečně může něco takového existovat?      (Čtěte na stránkách časopisu Enigma)


I rostliny mají krevní barvivo ..... Uvnitř nádherných květů strelícií se skrýval nečekaný objev – barvivo, kterému se zatím připisoval pouze živočišný původ.

Bilirubin vzniká rozpadem červeného krevního barviva hemu. A protože krev mají pouze živočichové, pokládali jsme bilirubin za pigment, který se vyskytuje pouze a výhradně u zvířat. V roce 2009 jej však výzkumníci z Floridské mezinárodní univerzity objevili v semenných míšcích tropické rostliny strelície (Strelitzia nicolai), která pochází z Jihoafrické republiky. Nyní oznámili, že bilirubin našli také u dalšího druhu – strelície královské (Strelitzia reginae), která má zářivě oranžová a modrá květenství a pěstuje se jako pokojová rostlina.

Jakmile v květenství dozrají tmavě zbarvená semena, celá struktura praskne a odhalí jasně oranžové semenné míšky. Pozoruhodné je, že jejich barva nevybledne ani deset let poté, co rostlina odumřela. Při zkoumání rostlinných barviv pomocí kapalinové chromatografie (HPLC) a hmotnostní spektrometrie vědci zjistili, že semenné míšky obsahují vysokou koncentraci molekul bilirubinu. O mnoho nižší koncentrace bilirubinu objevili také v kališních lístcích květů. Dva druhy strelícií jsou tedy první známé rostliny, které obsahují pigment připisovaný pouze živočichům. Jak bilirubin vyrábějí a k čemu jim slouží, ukáže až další výzkum.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Základní otázky a odpovědi ke kamerovým systémům na pracovišti ..... IuRe na základě četných dotazů sestavilo základní otázky a odpovědi ohledně použití kamerových systémů na pracovišti.

Porušování zákona je v této oblasti tak rozšířené mimo jiné i proto, že se zaměstnanci takovým přístupům často nebrání. Proto lze jen doporučit, aby se zaměstnanci bránili pokud možno vždy, kdy dochází k nezákonným zásahům do jejich práva na soukromí. Se svými stížnostmi se mohou obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na inspektoráty práce. Přitom lidem mohou pomoci naše internetové stránky www.uzijsisvaprava.cz. V neposlední řadě mohou také na www.slidilove.cz nominovat svého slídila na některou z cen Velkého bratra.      (Blíže na stránkách Big Brother Awards)


Policie nalezla tělo oběti, kterou viděla žena ve snu ..... Australská domorodkyně tvrdila, že ve snu spatřila místo, kde se nachází tělo pohřešované šestileté holčičky. Nečekaně však přivedla policii k torzu, jež zřejmě patřilo jiné pohřešované osobě - ženě ze Sydney.

Pamela Youngová, oddělení vražd: "Musíme s lítostí potvrdit, že torzo dospělé ženy bylo umístěno tam, kde svědkyně řekla, že se tělo nachází."

Policie potvrdila, že kontaktovala rodinu pohřešované ženy ze Sydney, Kristi McDougallové, ale nepotvrdila, zda tělo bylo skutečně její. McDougallová je nezvěstná od 19. června.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Rybáři chystají výlov největšího českého rybníku Rožmberk ..... Po dvou letech se opět vyloví největší český rybník Rožmberk. Výlov vodního díla, které se nachází u Třeboně na Jindřichohradecku, se uskuteční od 8. do 10. října. ČTK to řekl ředitel třeboňského rybářství Jan Hůda.

Výlov Rožmberka představuje také velkou atrakci pro veřejnost. "Je o něj pokaždé velký zájem," uvedl Hůda. Třeboňští rybáři proto chystají pro veřejnost doprovodný program, jehož detaily teprve upřesní.

Přestože se jedná o největší český a podle některých parametrů i největší světový rybník, neodpovídá tomu odhadovaný výnos. "Z rybářského pohledu to totiž není nikterak zajímavý rybník," řekl Hůda. V přepočtu na jeden hektar prý dokonce patří mezi podprůměrné rybníky. Podle Hůdy se dá očekávat výnos z Rožmberku zhruba 150 tun ryb. Zhruba 85 procent z toho tvoří kapři.

Výlov potrvá tři dny proto, že se jedná o velkou vodní plochu. "Časově je to náročná akce a navíc jsme ji rozložili do pátku, soboty a neděle také kvůli tomu, aby to mohlo sledovat více lidí," řekl ředitel třeboňského rybářství.

I když se z rybářského hlediska jedná o podprůměrný rybník, Hůda vidí přednosti Rožmberka v jiné věci. "Po vodohospodářské stránce je to naprosto geniální dílo," řekl. Dokazoval to například fakty z letošních srpnových povodní. Tehdy hladina na Lužnici a jejích přítokových řek několikanásobně stoupla, ale právě díky Rožmberku voda nezatopila nedaleké sedmitisícové město Veselí nad Lužnicí. "Rožmberk dokázal několik dní udržet až osm milionů kubíků vody," uvedl Hůda.

Rybník navrhl v 16. století známý stavitel Jakub Krčín z Jelčan. Na realizaci se podílelo zhruba 800 dělníků. "My sice teď mluvíme o Rožmberku jako o rybníku, ale správně by se měl nazývat údolní nádrží," řekl Hůda. Rozloha Rožmberku je 489 hektarů, při velkých povodních v roce 2002 se hladina rozlila až do plochy 2000 hektarů.

Rybníkem protéká řeka Lužnice. Aby její silný proud Rožmberku neublížil, část Lužnice je odkloněna do vybudované Nové řeky, která odvádí vodu kolem Rožmberka do Nežárky. "Z mnoha ohledů se zkrátka jedná se o velmi unikátní dílo," řekl o Rožmberku ředitel třeboňského rybářství.       (Zdroj: Agris)


Memristor by mohl nahradit paměti Flash ..... Memristor je čtvrtý základní prvek elektrických obvodů: spolu s odporem, kondenzátorem a induktorem.

Memristor neboli paměťový odpor si "pamatuje" informace, které jím prošly. To z něj dělá ideální základ pro stálé paměti. Narozdíl od DRAM či Flash by do paměti založené na memristoru nebylo třeba zavádět spouštěný systém. K sestrojení prvního memristoru došlo v laboratořích společnosti Hewlett-Packard, třeba tento elektronický prvek již dříve předpověděl Leon Chua z univerzity v Berkeley.

HP nyní oznámila uzavření dohody se firmou Hynix. Předmětem spolupráce bude výroba memristorů a jejich integrace do paměťových produktů. HP a Hynix budou společně vyvíjet nové materiály a integrační procesy, jež umožní komerční vývoj tzv. resistivní paměti s náhodným přístupem (Resistive Random Access Memory, ReRAM). Hynix bude technologii memristorů implementovat ve svém výzkumném a vývojovém pracovišti.

Řešení ReRAM představuje trvalou paměť s nízkou spotřebou energie. Podle HP může nahradit dnešní flash paměti používané v mobilních telefonech a MP3 přehrávačích či sloužit jako univerzální paměťové médium. Tato paměť se tedy může chovat jako flash, DRAM nebo i pevný disk.

HP uvádí, že memristor může řešit i logické funkce. Nakonec by mohlo být možné tendy zcela přebudovat základní strukturu počítače, kdy zpracování dat (procesor) probíhá odděleně od jejich uložení (paměť). Memristor by mohl zvládnout obě tyto funkce.      (Zdroj: Science WORLD)


10.09. 2010     Od víkendu do 19. září se slaví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jako společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Letošním tématem je "Duše památek". Dny evropského dědictví mají i své oficiální internetové stránky, kde se dozvíte více.


Na léčení vážných chorob nejsou v ČR peníze ..... iDnes přináší překvapivou zprávu všem nemocným: na léčení nejtěžších onemocnění nejsou peníze! Fakta tak dohnala oblíbenou frázi, že díky poplatkům a odříznutím paralenů peníze na léčbu jsou. Houbeles - nejsou a nebudou!

Pro mediální atraktivitu se často používá jako příkladu onkologicky nemocných. Každý rok v Čechách onemocní nově cca 70 000 lidí nově onkologickým onemocněním. Cca 20 000 lidí na onkologická onemocnění zemře. Jsme někde v druhé polovině roku 2010, takže máme o cca 80 000 onkologicky nemocných více než v roce 2008.

Je vcelku logické, že na jejich léčbu peníze roku 2008 nemohou stačit. A samozřejmě se k tomu přidávají další onemocnění - myslím, že netřeba jmenovat konrétně. Tento příklad je dostatečně ilustrativní.

Model momentálně zavedený by mohl fungovat pouze za jediné, nicméně nutné podmínky: počet nově diagnostikovaných by se rovnal počtu mrtvých, evtl. uzdravených. Ani jedna z těchto podmínek není splněna. U jedné bych řekl bohužel, u druhé bohudík.

Zastropováním pojistného, a to nikoliv krizí, a to i u státních pojištěnců - 60% všech - byly podříznuty příjmy ze zdravotního pojištění. Vzniká propad, ke kterému se nikdo nehlásí.

Prohlášení kolegyně Plškové (zdravotní ředitelka VZP) o pořadnících, evtl. o hledání jiného zařízení, je sice pochopitelné, ale problém to neřeší. Zejméně těch, kteří akutně pomoc potřebují. A to již nezmiňuji systémová řešení a la Julínek - "lhůty budou nařízeny zákonem a zveřejňovány"!

Že Vám to celé nedává smysl? No, nedivte se, nám lékařům také ne: Problém je jednoduše o penězích a řešení jsou v zásadě tři:

1. Stát doplatí za své pojištěnce - 60% všech - na nějakou smysluplnou úroveň, aby se procento HDP do zdravotnictví přiblížilo úrovni běžné při naší úrovni medicíny tj. z 6,8% na 10% HDP

2. Rozdíl mezi potřebou a disponibilními prostředky se doplatí pomocí připojištění - podobně jako ve Francii

3. Omezí se péče a politici zcela zodpovědně za toto rozhodnutí převezmou politickou odpovědnost a sdělí to národu - nemocným i zdravým.

Řešení na úrovni vztahu pojišťovny-lékaři je nemožné. Lékaři chtějí léčit, jak vyžaduje stav pacienta, pojišťovny mohou utratit jenom, co mají. Kouřové clony typu, že se plýtvá, nadužívá, zneužívá a podobně jsou manipulující. Ano jistě, plýtvá se, ale kvantitativně je to nevýznamné a kromě toho se to děje ve všech systémech s takovým objemem finančních prostředků.

Podstata problému je jinde. Je dobře, že o situaci mainstreamová media začala psát informativně a ne ve stylu "zdroje jsou". Nejsou a samy od sebe nebudou. Je i na voličích jaké z těchto tří možných řešení si vyberou!     (Převzato z Britských listů)


Mrakodrapy pohasnou kvůli ptákům ..... Až 90 000 páků ročně zahyne při letech nočním New Yorkem při každoročních tazích při sezóní migraci. Mrakodrapy ve “Velkém jablku” (přezdívka New Yorku) proto od konce srpna do 31. října zhasnou své osvětlení.

Lidská logika napovídá, že osvětleným mrakodrapům by se mohly ptáci v noci naopak snáze vyhnout. Jenže podle odborníků se peřenci chovají spíše jako můry a světlo je přitahuje.

Město leží podle ornitologů na dávné migrační trase stěhovavých ptáků. Proto budou muset newyorčané i turistí oželet imponující nořní panorama s osvícenými věžáky, jako je Empire State Building nebo Chrysler Building. Má to ovšem i jeden pozitivní dopad – nemalou úsporu energie.

Kampaň za zhasínání marakodrapů v začala v roce 2005 a postupně se rozšířila. Mrtvolky ptáků podle cyniků dříve ohlašovaly příchod podzimu.

Ovšem zhasínání není všespasitelným lékem. Někteří odvážní architekti proto navrhují mrakodrapy, které připomínají strom s betonovým kmenem. To by pomohlo i dalšímu problému, který vyvstává ve velkoměstech, že i mimo období přeletu tažných ptáků, matou lesklé plochy věžáků ptáky, kteří nezřídka útočí na svůj vlastní odraz. Nebo se se snaží proletět neexistující průrvou mezi větvemi zrcadlících se stromů.      (Zdroj: National Geographic)


Lékaři žádají zákaz prodeje diavýrobků ..... Zástupci České diabetologické společnosti žádají zákaz prodeje potravinářských výrobků se značkou dia. Pokud jsou podle nich potraviny takto označené, může to u lidí nemocných cukrovkou vyvolávat dojem, že konzumací takových potravin chrání své zdraví. Informují o tom Lidové noviny (LN).

Jenže opak je v mnoha případech pravdou. Některé diavýrobky totiž sice mají velmi nízký obsah cukrů, o to víc ale obsahují tuku a dalších látek zvyšující energetickou hodnotu výrobku. "Diabetik s vysokou energetickou spotřebou se přitom vystavuje stejnému zdravotnímu riziku, jako by jedl velké množství cukru," řekla LN profesorka Terezie Pelikánová, předsedkyně České diabetologické společnosti. Označení dia ale podle ní svádí k domněnce, že taková potravina je přes vysoké množství kalorií pro diabetiky naprosto neškodná, a mohou ji proto sníst, kolik chtějí.

Požadavek na zákaz označování symbolem "dia" není v Evropě ojedinělý. O podobném zákazu uvažují politici například v Německu. V Česku podporuje stažení "diavýrobků" z prodejen i potravinářská komora.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Vždyť je to přece ve vyhlášce ..... Četli jste někdy vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny? Já vím, normální člověk takové koniny obvykle nedělá, a když už si najde čas, raději sáhne po dobré knize. Přesto pozorné oko čtenáře ve výše zmíněné vyhlášce objeví řadu nesrovnalostí, které jsou samozřejmě do značné míry determinovány datem jejího vzniku. Živočichové, rostliny a houby, jejichž seznam vyhláška obsahuje, se totiž poněkud vzpírají délce legislativního procesu. Nebo lépe řečeno – legislativní proces je jim doslova „šumák“. Klidně si na našem území vyhynou, přeskakují mezi různými kategoriemi ohroženosti nebo se dokonce – a to už je úplný vrchol pohrdání právem – pomnoží! Zodpovědný ohrožený druh má přece tiše spět k chmurnému, leč nevyhnutelnému konci. Anebo alespoň obratně balancovat nad propastí.

Tak třeba takový zlatohlávek Oxythyrea funesta, česky zvaný zlatohlávek tmavý (nebo též hnědý). Počátkem 90. let, kdy vyhláška vznikala, v Čechách prakticky nežil a na Moravě byl považován za stepní relikt. Co s ním? Inu do vyhlášky, do kategorie ohrožených druhů. Poznat se dá poměrně jednoduše, takže se tam i přes svoje nevelké rozměry hodí (naše chráněné hmyzí druhy jsou totiž zhusta vybrány podle velikosti a nápadných barev). Jenže zlatohlávek se s rolí otloukánka naší přírody nesmířil a ve druhé polovině 90. let se začal šířit, v některých regionech až lavinovitě. Opustil svoje stepní enklávy a osídlil naprosto perverzní stanoviště typu rumišť, průmyslových areálů nebo řepkových polí. Vyhláška však i přes několik novelizací trvá na svém – brouk je ohrožený a basta fidli!

Pokud potřebujete vědět, které druhy jsou v naší přírodě skutečně ohrožené, sáhněte raději po červených seznamech. Neodradí-li vás ovšem fakt, že červený seznam hmyzu má několik set stran (a přesto se do něj zlatohlávek tmavý nevešel). Na druhou stranu musíme přiznat, že i většina druhů chráněných podle vyhlášky pojala svůj úkol zodpovědně.      (Zdroj: Calla)


Kšefty se zdravím ..... Slovo korupce nás bolí ze stránek novin, píchá nás z obrazovek, děsí z tušené reality. Ale v novém vydání frekvenčního slovníku jazyka českého tentokrát už asi nahoru nevyjede. Jsme unaveni. Je toho tolik kolem… A když je toho tolik, není to vlastně „normální“?

O jedné oblasti skryté korupce se nemluví skoro vůbec. Nemyslím teď ani na prodej zbraní. Ačkoliv následky korupce, o které chci mluvit, nás mohou bolet všechny a hodně.

Jedná se o vřelé vztahy farmaceutických firem s lékaři a lékárníky, o jejich „obědy“ s primáři, šéfy klinik a velkých nemocničních lékáren.

Zisky farmaceutických firem na celém světě rapidně rostou. U nás ještě rapidněji. Obří farmaceutické firmy vedou válku o kšefty. Bojuje se velmi tvrdě. Lékárny a lékárníci jsou v centru pozornosti všemocné lobby a často se ocitají v přímé finanční závislosti na výrobcích léků. Republiku křižují skvěle placení agenti s auty plnými dárečků. Dárečky se vykazují jako něco úplně jiného. Lékaři na všech úrovních jsou pod tlakem. Ti na vysokých úrovních pod tlakem největším. Farmaceutické firmy si u nich podávají dveře. U nich na pracovištích spíše ne. Častěji na „neformálních schůzkách“ ...

Pokud farmaceutické firmy darují nemocničním zařízením vybavení, na které se nedostává peněz, výborně. Ale ony za dárek vždycky něco chtějí. Jsou to přece obchodníci! Tvrdí obchodníci!

Když objednáte náš přípravek, řekněte si, co potřebujete. Ke své práci přece občas potřebujete kvalitní fotoaparát, pane primáři. Nic není jednoduššího… Lyžujete rád? Pojeďte na naše sympozium do Alp! Koupete se rád, pořádáme seminář na Sicílii. Nechcete jet na kongres do Jižní Ameriky? A vždycky ten dvojznačný spiklenecký úsměv... vždyť přece víte... Jedna přednáška, kterou prospíte, a pak týden opulentních radovánek.

Anebo studie... Mohl byste pro nás přece napsat studii... Honorář? Statisíce lítají vzduchem...

Kdo by nepotřeboval peníze... Jste si jisti, že vám pak pan doktor (je přece pod tlakem) nenapíše lék, který není to pravé ořechové? On si přece spiklenecky ťuknul na zdraví a na spiklenectví. Na tichý souhlas, že odebere pro sebe nebo pro celé pracoviště množství léku, o kterém asi určitě ví, že není zase až tak nejlepší z nabídky. A dveře se stále netrhnou a někteří lékaři už nevědí, co by si ještě mohli přát. Proč třeba nekšeftovat s více firmami? Ať se hoši ukážou, kdo dá víc?

Jenže oni kšeftují s námi! Chápete to?

Neútočím proti lékařům a lékárníkům. Jsou to jen lidi. Někteří neúplatní, obětaví, jedineční, fachmani, před kterými smekáme. Zdravím vás, obdivuji vás… Ale jsou tu také ti druzí, úplatní kupčíci, kterými pohrdám, jako oni ve svém důsledku mnou...

Chci být lékaři partnerem. On mi poskytuje službu, za kterou jsem mu neskonale vděčen, za kterou nejrůznějšími způsoby platím (nejsem schopen posoudit, zda málo nebo hodně). Chci být pro pana magistra váženým klientem, v jehož lékárně, jak nás na gymnáziu dokonce i za socíku učili, se při příchodu smeká, protože jsme přece na akademické půdě...

Ten vděk bývá často vybuzen mou a naší bolestí. Já nejsem ten, kdo přichází s prosíkem. Jsem člověk v nesnázích a do čekárny jsem nepřišel opruzovat namyšlence v bílém plášti, který mi dává najevo, jak jsem mu vydán na milost a nemilost.

Přišel jsem za vzdělaným odborníkem. Za člověkem s velkým Č, který se celý život brodí bolestí druhých. Který si ale také uvědomuje, že jednou i on bude v nějaké čekárně ždímat čepici v rukou a se strachem v očích čekat na ortel.

Byl bych rád, kdyby konečně chytil někdy někdo někoho za ruku v tomhle obrovském kolotoči. Tady nejde o pytlík s pěti vajíčky od babičky.

Tady jde o pytel plný číslic s nulami, kterým někdo pohazuje výměnou za můj pocit, že mě, tebe, tvého blízkého i vzdáleného, něco hned tak nepřebolí, i když by mohlo.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Na Mělnicku byla spuštěna největší solární elektrárna v ČR ..... 8. září 2010 byla u obce Vepřek na Mělnicku uvedena do provozu největší solární elektrárna v České republice. V současnosti jde dokonce o devátý největší podobný zdroj energie na světě. Jen ve Španělsku, Německu a Portugalsku jsou solární elektrárny větší. Elektrárna je rozdělena do 26 bloků, tvoří ji celkem 186 960 fotovoltaických panelů. Má rozlohu 82,5 hektarů a dosahuje výkonu až 35 MWp. Do její výstavby, která začala v říjnu 2009, byly investovány zhruba dvě miliardy korun. Investor není veřejně známý.

Ilustrační obrázek Podle závazku Evropské unie musí ČR z alternativních zdrojů od roku 2020 pokrýt 13 procent spotřeby. Kritici zdůrazňují, že elektřina z obnovitelných zdrojů není spolehlivá a její nerovnoměrná výroba, která je závislá na přírodních podmínkách, zatěžuje přenosovou soustavu. Problematický je i zábor zemědělské půdy (i podle zastánců by se měly využívat spíše střechy budov). V neposlední řadě se rychle rostoucí podíl tzv. zelené energie odráží ve zdražování elektřiny. Příští rok by se z těchto důvodů měla podle různých informací sdělovacích prostředků cena pro domácnosti zvýšit o 12 až 22 procent.

"My si myslíme, že to je snaha velkých energetických firem zdražit a svést vinu za zdražení na fotovoltaiku, udělat z toho takového obětního beránka," prohlásil pro Český rozhlas mluvčí České fotovoltaické průmyslové asociace. Firma ČEZ však toto tvrzení důrazně popřela.       (Zdroj: Gnosis9)


Myšlenky na peníze snižují radost ze života ..... My příslušníci „vyspělé“ západní civilizace trávíme velkou část života ve snaze zajistit sobě i svým blízkým co nejvíce peněz. Jsme však šťastnější, než chudí Afričané či žebraví mniši? Podle výzkumu belgických psychologů snižuje naši schopnost užívat si života už jen pouhá myšlenka na peníze.

To, že myšlenky na peníze dokáží pořádně znechutit i jinak plný a uspokojivý život, zná asi většina z nás z vlastní zkušenosti. Lidem bezstarostným, kteří si se zítřkem hlavu příliš nelámou, se jistě žije o poznání lépe. Belgičtí psychologové z univerzity v Liège pod vedením Jordi Quoidbacha se rozhodli tuto běžnou lidskou intuici podpořit jednoznačným psychologickým experimentem. Skupinu 374 dobrovolníků, mezi nimiž byli rovnoměrně lidé nejrůznějších profesí i obou pohlaví zcela nahodile rozdělili do dvou skupin. První z nich promítli obrázek svazku bankovek. Druhé promítli tentýž obrázek, digitálně jej však rozmazali natolik, že peníze na něm nebyly prakticky k poznání. Po promítnutí obrázku pro ně psychologové připravili dva způsoby otestování. Nejprve měli dobrovolníci vyplnit psychologické testy, které se týkaly jejich schopnosti radovat se z věcí. Kontrolní skupina, která těsně před jeho vyplňováním neviděla peníze a tudíž na ně nejspíš nemyslela, skórovala o poznání lépe. Druhý způsob otestování spočíval v tom, že bezprostředně po shlédnutí obrázku peněz si měli pokusné osoby vychutnat kousek čokolády. Opět se ukázalo, že lepšími vychutnávači (tedy těmi, kteří si slast z čokolády vychutnávali déle) se stali lidé, kteří nebyli vystaveni nutnosti myslet na peníze. Zkrátka: myšlenky na peníze je nejlepší držet si co nejdále od těla. K větším radosti ze života vám rozhodně nepomohou.       (Zdroj: 21@století)


Plíce narostlé v laboratoři ..... Nechat v laboratoři narůst velký a složitě utvářený orgán, jako je srdce, játra, ledvina nebo plíce, bylo donedávna nemožné.

Vědci dokázali získat jednotlivé buňky, z nichž se tyto orgány skládají, ale neuměli jim vytvořit správné „lešení“, na kterém by buňky dobře rostly a zaujímaly správné pozice. Nakonec si vědci vypůjčili hotové „lešení“ ze skutečných orgánů. Zničili a odplavili v orgánu všechny jeho buňky a získali tak bílkovinnou síť, na které jsou buňky v orgánech „zavěšeny“.

Pak toto „přírodní lešení“ ponořili do živného roztoku, do kterého přidali typy buněk potřebné pro vytvoření celého orgánu. Nemožné se stalo skutkem. Buňky si sedaly tam, kde bylo jejich místo, a množily se. Nový orgán rostl a získával všechny své funkce. Vědci doufají, že jednou vypěstují nemocnému člověku náhradu za zničené srdce, játra nebo ledvinu.

Jako „lešení“ by mohly posloužit i bílkovinné sítě z orgánů prasat. Nový orgán by se skládal z pacientových buněk a nemocný nebude mít po transplantaci problém s jeho přijetím. Tým amerických vědců vedený Laurou Niklasonovou z Yale University odebral plíci potkana, zbavil ji buněk a na takto získané „přírodní lešení“ nasadil buňky odebrané z plíce jiného zvířete.

Vznikla tak laboratorně vypěstovaná plíce, kterou vědci transplantovali do hrudníku potkana. Zvíře na ni několik hodin normálně dýchalo. Tkáň plic odebírala z krve oxid uhličitý a přiváděla do krve kyslík. „Byli jsme překvapeni, jak dobře orgán po transplantaci fungoval,“ řekla Laura Niklasonová. „Výměna plynů dosahovala 95 % normálních hodnot.“      (Zdroj: VTM Science)


Umíme číst některé myšlenky, tvrdí vědci ..... Americkým vědcům se podařil husarský kousek. Poprvé dokázali přeložit některé mozkové signály do mluvené řeči a bez nadsázky tak dokázali číst myšlenky, píše čtvrteční vydání Deníku.

Jejich objev by už za pár let mohl pomoci těžce ochrnutým pacientům. Výzkumníci na univerzitě v Utahu vyzkoušeli svou metodu na pacientovi s epilepsií, který má kvůli nemoci odstraněnou část lebky. Přímo na mozek mu napojili 16 měřících senzorů a během pokusu zachycovali signály, které jeho mozek vysílal do řečového centra.

Zaměřili se při tom na deset jednoduchých základních termínů, jako jsou například slova hlad, žízeň, zima, horko ano nebo ne. Při dalším sezení už si pacient měl tato konkrétní slova pouze myslet a jeho mozkové signály zachycoval počítač.Naměřené údaje porovnával s minulým měřením a na monitoru rovnou ukazoval výsledná slova. Podle vědců se úspěšnost této metody pohybovala od 76 do 90 procent a to znamená hodně nadějné vyhlídky pro další výzkum.       (Zdroj: Veľká Epocha)

Jistě ... zejména armáda a orgány státní moci budou vděčnými obdivovateli ...


Bezpečnostní průšvih pro Windows jak hrom, říkají hackeři. Chybou související s DLL jsou postiženy stovky aplikací ..... Spousta nejznámějších programů ve Windows představuje bezpečnostní riziko pro celý systém. Důvodem je chybná funkce nahrávání všudepřítomných knihoven DLL. Opravy nepřijdou jen tak – programy musí být opraveny jeden po druhém ze strany výrobců. Microsoft uživatelům poskytl dva nástroje, které by riziko infikování Windows měly snížit.

Bezpečnostní expert HD Moore, šéf Rapid7, 18. srpna na Twitteru upozornil na to, že několik desítek populárních aplikací pro Windows trpí vážnou chybou, která útočníkům umožňuje pohodlně napadnout systém. Jako první chybu ve své aplikaci opravil Apple – a to už před čtyřmi měsíci. Microsoft hlášení o zranitelnosti ignoroval vlastně po celý rok; podle jiných dokumentů to ale možná bylo neskutečných 10 let.

Za pár dní poté se kolotoč událostí roztočil naplno, na webu se objevily útočné kódy schopné napadnout desítky nejznámějších programů a počet zranitelných programů rostl, podle jiných odborníků se problém týká více než dvou stovek aplikací.

V tu chvíli bylo jasné, že v nebezpečí jsou všechny operační systémy Windows s nejpoužívanějšími programy, jako jsou webové prohlížeče Firefox, Opera, Chrome, Skype, kancelářská sada MS Office 2007, Photoshop aj.

Microsoft hlášení o zranitelnosti Windows a aplikací pro Windows potvrdil 23. srpna. Záhy na to uveřejnil nástroj, který měl být schopný známé útoky zastavit. Nešlo však o záplatu – ta prakticky existovat nemůže –, ale o jakousi berličku, která problém řešila jen zčásti a dočasně.

Problém totiž je, že chyba není jen v samotném systému Windows – kterou Microsoft může opravit, i když patrně jen částečně –, ale ve spoustě aplikací třetích stran. A to ve způsobu, jakým aplikace volají knihovny DLL (dynamicky linkované knihovny).

Útočníci mají do uživatelských systémů snadnou cestu. Stačí jim totiž, aby aplikace načetla knihovnu stejného jména, jakou má pravá knihovna DLL. Úspěšné načtení totiž nezávisí na cestě k pravé knihovně, ale pouze na jejím názvu. Upravenou knihovnu se zákeřným kódem mohou útočníci uživatelům podstrčit různými způsoby, nejsnáze přes webovou stránku, otevřením podstrčeného souboru nebo i připojením USB s nebezpečným kódem.      (Blíže na stránkách Scinet)


09.09. 2010     Nevím, co mají dnešní tvůrci kalendářů proti horníkům - je fakt, že Den horníků připadal na devátý den v měsíci září. Hysterická likvidace všeho, co jakkoliv zavání "minulým režimem" postihla i tento svátek. Ale já si osobně myslím, že práce těch lidiček v hlubinách země je natolik těžká a významná, že si svůj svátek zaslouží bez ohledu na to, jaký režim a kdo je zrovna u vesla.


V nemocnicích ubude postelí, sester i oddělení. Ministerstvo šetří ..... Pacienti napřesrok pocítí, jaké to je, když nemocnice nemají dost peněz. V menších nemocnicích budou muset zavřít některá oddělení, v těch větších pak bude méně postelí pro akutní případy a budou se o ně dělit třeba chirurgie s ortopedií.

Rok 2011 bude ve zdravotnictví kritický; pojišťovnám bude chybět až 15 miliard a chystané reformy, které mají přinést peníze, začnou platit až od roku 2012. Proto se bude šetřit. A výrazně.

Má ubýt tzv. akutních lůžek pro vážné případy. Ty jsou pod stálým dozorem sester, mívají zvonek pro přivolání personálu a jejich provoz je dražší než u těch, kterým se říká lůžka následné péče.

Úspory však půjdou dál. Zejména menší nemocnice kvůli nim budou muset zavírat některá oddělení. Nebude například běžné, aby okresní nemocnice měla svou vlastní chirurgii, ortopedii, urologii, internu, ORL a všechna další oddělení.

Některé malé nemocnice mohou dokonce o klasická oddělení a péči přijít úplně a změnit se na léčebny dlouhodobě nemocných. Těch je totiž v Česku, na rozdíl od přebytečných akutních kapacit, stále nedostatek.

Pacienti tak budou muset jezdit za klasickým nemocničním ošetřením dál než dosud. "Musíme našim klientům zajistit akutní péči, ale už to nebude ve vzdálenosti pět kilometrů, ale třeba patnáct," vysvětluje viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček.      (Zdroj: iDNES)

Ti, kdo se dneska chovají k lidem jako k dobytku, by si měli uvědomit, že úrazy a nemoci se ani jim nevyhnou ... a že těch deset kilometrů navíc může být někdy zatraceně dlouhých, když jde o život ... Spořte si, když jste prošustrovali, co se dalo - ale ne na úkor zdraví svých bližních ... neboť i ty boží mlýny se dají do pohybu ...


Blíží se Hartleyova kometa. Bude vidět pouhým okem ..... K Zemi se blíží Hartleyova kometa, která bude vidět pouhým okem a pohodlně jako malý obláček pak triedrem. Nejblíže Zemi, zhruba na 18 milionů kilometrů, se přiblíží 20. října. "Pokud předpoklad vyjde, nebude to vlasatice typu Hale-Bopp či Hjakutake," krotí přehnaná očekávání přátel noční oblohy Jana Tichá z jihočeské observatoře na Kleti, která se specializuje na pozorování komet a planetek.

Kometu 103P/Hartley 2 objevil astronom Malcolm Hartley 15. března 1986 na fotografické desce pořízené teleskopem na observatoři Siding Spring v Novém Jižním Walesu v Austrálii jako objekt s hvězdnou velikostí 18 magnitud. Astronomové očekávají, že její jasnost dosáhne pěti magnitud, což je jasnost galaxie v souhvězdí Andromedy.      (Zdroj: Týden)


Zamyšlení nad útoky z 11. září, překvapivé utajované souvislosti v historii 20. století ..... Je oficiální verze o teroristických útocích z roku 2001 pravdivá? Mají naše vlády k nám skutečně čestný přístup a mluví k nám pravdivě? Pojďme se zamyslet nad některými okolnostmi, které mohou svědčit o opaku.

(Podrobný článek spolu s odkazy na několik podnětných videosekvencí najdete na stránkách Gnosis9)


Archeologové naslouchají zvukům Stonehenge ..... Ačkoliv nejběžnějším nástrojem archeologů jsou a zůstanou především lopaty a štětečky, tu a tam se do jejich výzkumů zapojí i mnohem méně tradiční technologie. Když nedávno takzvaní „akustičtí archeologové“ zkoumali jihoanglický monument Stonehenge, vypadalo to tam tak trošku jako na pouti. I když malinké.

Jednoho rána minulého roku mohl turista, který procházel okolo monumentu Stonehenge, zahlédnout zvláštní událost, kterou mohl snadno zaměnit např. za rekonstrukci nějakého dávného pohanského rituálu. Uvnitř kruhu ze vztyčených kamenů se pohybovaly dvě postavy a oddávaly se zvláštní činnosti: nafukovaly a praskaly nafukovací balónky. Tito dva lidé však nebyli nějací nepraktičtí podivíni, ale vědci Bruno Fazenda a Ruppert Till. A o co jim vlastně onoho rána šlo? Pomocí praskání balónů a přistavených mikrofonů se snažili změřit „impulzní odpověď“ kamenného monumentu. „Impulzní odpověď“ je vlastně jakýmsi „otiskem prstů“ Stonehedge. Tedy - nikoliv doslova prstů, ale zvuku. Nejde vlastně o nic jiného, než o popis všech drah, jimiž projde zvuk od svého zdroje ke svému cíli, v tomto případě mikrofonu umístěného několik metrů od zdroje, praskajícího balónku. Nahrávku pořízenou ve Stonhenge poté srovnali s tzv. anechoickou, neboli doslova „bezozvěnnou“ nahrávkou pořízenou v anechoické komoře na univerzitě v Salfodu, v pracovišti Bruno Fazenda. A k čemu vlastně britští vědci takto složité zkoumání vůbec podnikli? Vědci doufají, že jejich detailní rozbor povede k přesnějšímu pochopení, zda jsou jedinečné akustické vlastnosti Stonehenge dílem záměru či náhody.      (Zdroj: 21@století)


V Rusku zahájili vývoj nového typu atomového ledoborce ..... V Rusku zahájili vývoj nového typu ledoborce s jaderným pohonem. Jeho stavba má být ukončena v roce 2016, kdy se má připojit k flotile dosavadních ruských atomových ledoborců na trasách kolem arktického pobřeží Ruska. Ledoborec s dvojitým trupem bude prorážet cestu ledem konvojům nákladních plavidel nejen na moři, ale i v ústí velkých sibiřských řek.

Nový ledoborec s jaderným pohonem projektují ve strojírenském výzkumně vývojovém ústavu OKBM I. I. Afrikantova. Jako zdroj energie poslouží nový typ tlakovodního jaderného reaktoru Ritm-200 o výkonu 55 MWe a 210 MWt. Ledoborec s velkou manévrovací schopností vystačí s poměrně malým ponorem: na moři s 11 metry, na řekách – když pro tyto účely vyčerpá část balastní vody – jen s 9 metry.

Ruské atomové ledoborce slouží v Arktidě již po několik desetiletí. Jsou důležité nejen pro zásobování sibiřským města a průmyslových podniků, ale i pro dopravu zboží z Murmansku do asijských zemí včetně Číny a Japonska. Doba přepravy je přitom významně kratší než jižní varianta Suezským průplavem a Indickým oceánem.

Ve výzkumně vývojovém ústavu OKBM I. I. Afrikantova vznikají i další nové typy jaderných reaktorů. Jedním z nich je množivý reaktor BN-1200, který dokáže využít jaderné palivo až 60krát efektivněji než současné typy lehkovodních reaktorů. První reaktor tohoto typu má být postaven do roku 2019, do komerčního provozu při výrobě elektřiny má být uveden v roce 2022.      (Zdroj: Science WORLD)


Prosba pro lidi dobrého srdce na planetě Zemi ..... Prosíme každého, komu není lhostejný osud planety Země, spojme se všichni v myšlenkách a srdcích ke společné práci pro zachování míru na této krásné planetě, která ve vesmíru září jako perla.

V osudu planety Země je psáno pro blízkou budoucnost, od podzimu roku 2010, o vypuknutí celoplanetárního konfliktu, který se má rozpoutat s největší pravděpodobností na území arabských zemí. Problém zdánlivě lokální má pak spustit celosvětový válečný konflikt, který má způsobit politický, ekonomický a sociální kolaps. To vše by směřovalo k absolutně destruktivnímu vývoji transformace.... Asi nikdo z nás si takovýto průběh transformace nepřeje...

Pomozme společnou prací zabránit hrozícímu světovému konfliktu a přispět tak k mírovému, šetrnějšímu a láskyplnějšímu vývoji nás všech v už v tak náročných časech transformace. Spojme tedy svoje síly jako lidstvo a zatáhněme za jeden provaz, abychom zabránili válce, utrpení a nouzi. Snad každý člověk na Zemi chce žít v hojnosti, lásce a míru.

Propojme se společně v tichém spočinutí, meditaci či modlitbě na ty NEJVYŠŠÍ SFÉRY, na bytosti PRALÁSKY - bytosti jednotného srdce, lásky, míru a Prasvětlo (Boha).

Napojme se tedy SPOLEČNĚ NA PRALÁSKU A PRASVĚTLO KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK VE 21H (až do 10/2010) a poprosme o větší otevření srdcí lidí, O VÍCE OCHRANY, SVĚTLA A LÁSKY pro LIDSTVO, PLANETU ZEMI...      (Zdroj: Esoterikweb)


Prohlížení tašek v obchodě ..... Možná máte zkušenosti s nepříjemným prohlížením tašky v obchodě u pokladny. Je dobré vědět, jaká máte práva, abyste se uměli bránit. Více informací a odpovědi zodpověděl právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů Miroslav Huml.

Pouze Policie České republiky vás může vyzvat k prohlédnutí tašky. Nikdo jiný toto oprávnění nemá.

Tedy ani pokladní nebo bezpečnostní agentura?

Pokladní nebo bezpečnostní agentura může o prohlídku tašky požádat, ovšem v případě, že z jakéhokoli důvodu odmítnete, nemůže se jich domáhat.

A co bezpečnostní agentura může?

Hlavním účelem bezpečnostní agentury je sledovat, jestli v supermarketu nedošlo ke krádeži. Pokud má podezření na konkrétní osobu, může využít práva, které má v podstatě každá fyzická osoba podle zákona o policii, a to je právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, v našem případě trestného činu krádeže. Může o tomto zadržení informovat policie a zadrženého pachatele neprodleně předat policii k prošetření, což znamená zejména k prohlídce.

Nemůže nás tedy vzít stranou a prohlížet, jestli jsme něco ukradli?

Pokud budu nesouhlasit, nemůže.      (Další informace najdete na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Beton, který se sám opraví ..... Beton může získat schopnost sám zacelit mikroskopické trhliny ve svém povrchu - podobně jako kost - pokud do něj budou přidány vhodné bakterie. Za běžných okolností trhliny umožňují, aby s vodou do betonu vstupovaly agresivní chemikálie, které ho rozrušují, vysvětluje Henk Jonkers z Technologické univerzity v nizozemském Delftu.

Potěr prasklin ve starém betonu je časově náročný a obnova staveb drahá. Jonkers se tedy domnívá, že vhodným řešením je přimíchat do betonu bakterie a kalcium laktát coby jejich "potravu".

Většina organismů nedokáže přežít v prostředí, jehož pH převyšuje hodnotu 10, jako v typickém betonu. Bakterie adaptované na toto zásadité prostředí však byly nalezeny v sodných jezerech v Rusku a Egyptě a jsou schopny změnit kalcium laktát v přírodní vápenec.

Tyto bakterie mohou v neaktivním stavu vydržet až 50 let. Když však do praskliny v betonu přiteče voda, aktivují se, začnou konzumovat dostupný kalcium laktát a prasklinu znova zacelí.       (Zdroj: Řev přírody)


Šumavský sen: kamiony se vyhnou Kubově Huti tunelem za 2,5 miliardy ..... Kubova Huť si nechala vypracovat studii tunelu, který by ulehčil obci a usnadnil cestu z Prahy do německého Pasova. Teď zbývá jen jediné - sehnat peníze. Podle informací MF DNES bude potřeba 2,5 miliardy korun.

První silniční tunel by mohl za pár let vyrůst na hlavní silnici z Prahy na česko-německý přechod Strážný. Jeho stavbu plánují obec Kubova Huť na Prachaticku a Ředitelství silnic a dálnic. Jenže zatím chybí to podstatné - potřebné dvě a půl miliardy korun

"Přes Kubovu Huť je nejkratší spojení z Prahy do německého Pasova. Problémy na silnici jsou zejména v zimě obrovské. Stojí tady kamiony, a když se tu stane dopravní nehoda, není ji kudy objet. Přes nebezpečnou komunikaci navíc denně chodí stovky turistů mířících třeba na Boubín," vysvětluje snahu obce starosta Kubovy Hutě Zbyněk Klose.

Tunel by vyřešil i dopravní situaci na mnoha dalších místech okresu. "U Kubovy Hutě a na silnici z Prachatic na Volary jsou v zimě největší problémy. Kdyby tunel existoval, tak by tuto cestu určitě využili i řidiči kamionů jedoucí přes Volary. Nebál bych se přitom průjezd tunelem zpoplatnit," doplnil šéf prachatických dopravních policistů Martin Grožaj.

Kubova Huť má studii, ale chybí peníze

Za studii zaplatila obec Kubova Huť tři miliony korun, které získala z dotací EU. Dnes tak má v ruce materiál, který říká, kudy má tunel vést, jak má být dlouhý i kde před obcí zmizí v zemi a kde skončí. Jediné, co neřeší, jsou peníze.

Podle odhadů ve studii, kterou má IDNES k dispozici, bude potřeba téměř 2,5 miliardy korun. Tím by tunel byl nejdražší dopravní stavbou v přepočtu na kilometry na jihu Čech za posledních dvacet let.      (Zdroj: Ecomonitor)


Bůh, víra a deprese ..... Depresivnímu člověku se Bůh často zdá velice vzdálený ... Jak pomoci člověku trpícímu hlubokou depresí? Zápasí o víru. Je přesvědčený, že ho Bůh opustil. Depresivnímu člověku se Bůh často zdá velice vzdálený. Všechno se mu jeví temné. Existují stavy deprese, které jsou reakcí na zkušenost bolestné ztráty. Jiný původ mají endogenní deprese. Nakonec ústí ve fyzickou chorobu a vyžadují patřičnou léčbu a medikaci.

Vždycky je ale důležité nechápat depresi jako stav, který jsme si sami zavinili. Není to v žádném případě projev nedostatečné víry. Je to výzva, na kterou bychom se měli snažit odpovědět duchovně. Depresivního člověka bychom měli brát ve stavu jeho opuštěnosti a temnoty vážně. Měli bychom si ušetřit laciné rady, že se má radovat z krásy přírody nebo si dopřát dobrý oběd. Protože ten, kdo trpí depresí, se právě kvůli své nemoci nedokáže z ničeho skutečně radovat.

Můžeme říct: Chápu, že je těžké vydržet tu temnotu a osamělost. Ale snaž se smířit se s depresí. Navzdory zdánlivé nesmyslnosti má svůj smysl. Ptej se jí, co se ti snaží říct. Možná to, že bys měl více zachovávat zdravou míru, abys o sebe dokázal lépe pečovat a nechal plavat svou touhu po dokonalosti. Měl bys na svou depresi najít vlastní odpověď. Máš-li dojem, že všechno kolem tebe je temné, dovol své depresi, aby tě vedla do hlubin. Tam, v hloubi tvé duše, přebývá Bůh.

Tvoje cesta k Bohu nepovede oklikou kolem deprese, nýbrž skrze ni. Bůh je v tobě, i když ho necítíš. Křič k němu ze svých hlubin. Řekni mu, jak trpíš svou bezmocí. Možná ho vytušíš právě ve své bezmoci, zjistíš, že tě obklopuje svou láskou. A dovol své depresi, aby rozbila tvé ego. Aby rozbila tvou představu o životě. Ona tě takto může otevřít Bohu, jenže zcela jinému. Bohu přebývajícímu v temnotě. Bohu, který chce právě v soumraku tvého srdce rozestřít svůj pokoj.      (Zdroj: Víra)


08.09. 2010     Dnes ve 12:30 LČ nastává poslední letní Novoluní. No ... spíš lední než letní, řekl bych.

Osmého září se slaví Mezinárodní den gramotnosti (někdy též Mezinárodní den boje proti negramotnosti) - slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965.

V roce 1943 byl nacisty popraven Julius Fučík, český spisovatel, novinář a politik.

Toho dne roku 1968 se na varšavském Stadionu Desetiletí upálil Polák Ryszard Siwiec na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa .


První ročník Čejkovických bylinkových slavností navštívilo na 4000 nadšených milovníků bylinek a koření ..... První ročník Čejkovických bylinkových slavností se vydařil. V neděli 5. září 2010 se již kolem poledne začali do areálu SONNENTORu (známá také pod českým překladem jako Sluneční brána), tradičního jihomoravského výrobce biočajů a biokoření, sjíždět návštěvníci ze všech koutů České republiky. Na kopci nad Templářskými sklepy, kde se firma nachází, nešlo přehlédnout také početné skupinky ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. Mládežnická dechovka z Čejkovic Vinařinka přivítala všechny návštěvníky "po slovácku". V úvodním slově vzpomenuli zakladatelé Sonnentoru Johannes Gutmann a Tomáš Mitáček začátky zpracování čajů v Čejkovicích před 18 lety. Dnes Sonnentor v Čejkovicích zaměstnává na 70 zaměstnanců a má obrat 114 mil. Kč.

Na tradičním stylovém biojarmarku zaujala nejen krásná bylinková zahrádka a bylinkové likéry doktora Kittela. Občerstvení od společnosti Probio nabízelo tradiční palačinky, ale také špaldoto, vynikající směs špaldového kernotta, zeleniny, koření a hub. Nemohlo chybět ani víno. Stylový stánek templářských rytířů ve středověkých kostýmech nabízel nejen ochutnávku nové řady biovín, ale také prohlídku prastarých prostor sousedních Templářských sklepů.      (Zdroj: Ecomonitor)


Díky EPS bylo odesláno přes 7800 participativních SMS (PMS) ..... Ekologický právní servis umožnil tisícům občanů ovlivnit dění kolem sebe a vyjádřit jednoduchou formou svůj názor. Dosáhl toho prostřednictvím technologie tzv. participativních SMS, kterou navrhl a nechal vytvořit.

PMS – participativní sms – je systém založený na technologii SMS umožňující občanům oslovit politiky či úředníky, nebo se účastnit rozhodovacích procesů pomocí SMS. Funguje způsobem blízkým systému DMS (dárcovské SMS), či systémům placení jízdenek či parkovného přes SMS. Umožňuje např. rychlé a efektivní zapojení do procesů územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA). To vše jen prostřednictvím jedné SMS.      (Bližší informace najdete na stránkách Ekologického právního srvisu)


Nová česká ekopolitika: Příroda v područí průmyslu ..... Nová vláda porušuje v oblasti životního prostředí základní logiku fungování veřejné správy: Za normálních podmínek máme ministerstvo životního prostředí na to, aby hájilo zájmy životního prostředí, ochranu přírody a minimalizaci ekologických rizik, zatímco na prosazování zájmů průmyslu zřizujeme ministerstvo průmyslu a obchodu – politická rozhodnutí a kompromisy pak mají vyplývat ze střetu těchto pohledů. Namísto toho ale pravicová vláda podřizuje zájmům průmyslu i ministerstvo životního prostředí.

Kritizovat kapitalismus za drancování přírody a vytváření ekologických rizik, jak jsem to učinila ve svém předchozím komentáři, neznamená obhajovat režim minulý, „reálně socialistický“. Ten ve svém budovatelském nadšení přehlížel ekologické hodnoty stejně úspěšně jako neregulovaný kapitalismus. A navíc důsledně potlačoval své kritiky. Jak řekla belgická filozofka Isabelle Stengers, když byla předvolána k soudu kvůli své účasti na zničení pole s geneticky modifikovanými plodinami, „jestliže byl Sovětský svaz místem hrozných ekologických katastrof, pak protože tam byli stíháni kritici. Relativní bezpečnost našeho průmyslu, především jaderného průmyslu, je přímo spojena se skutečností, že je v našich zemích stále ještě možné namítat a vyjadřovat tyto námitky bez riskování vlastní svobody, nebo dokonce života“. Možnost účinné kritiky vytváří podstatný rozdíl.       (Dále čtěte na stránkách Ekolist)


Antibiotikum staré téměř 1600 let ..... Éra moderních antibiotik započíná rokem 1928, kde šťastná náhoda napomohla Alexandru Flemingovi k objevu penicilínu. Podle amerických antropologů jsou však dějiny takových šťastných náhod podstatně delší – sahají takřka 1600 let do minulosti.

George Armelagos z Emory University v americké Georgii má zvláštní povolání – je totiž bioarcheologem. V praxi to znamená, že jeho specializací je vyhledávání stop po biologických látkách, které byly využívány našimi předky. Již v roce 1980 zkoumal kosterní zbytky lidí, kteří žili v letech 350 – 550 n.l. oblasti Núbie, dnešním severním Súdánu. Objevil v nich látku, která mohla být dost dobře zbytkem po tetracyklinu, který dnes patří mezi nejběžnější antibiotické preparáty. Kde se ale tetracyklin v kostech dávných Núbijců vzal? Armelagos pátral dál a došel k závěru, že půdní bakterie rodu Streptomyces, která tetracyklin produkuje, mohla být součástí obilné kaše, z níž se vařilo pivo. Jeho závěry, které přednesl na jedné z mezinárodních konferencí, zaujaly chemika Marka Nelsona natolik, že mu okamžitě nabídl svou odbornou pomoc. Závěry překvapily nejspíš oba vědce. Zbytky kostí, včetně kostí 4letého chlapce, které Nelson analyzoval, byly tetracyklinem doslova nasáklé! Podle Armelagose to rozhodně nemohla být náhoda: Núbijci, stejně jako dávní Egypťané a Jordánci, využívali pivo jako lék! „Streptomyces produkuje zlatavé bakteriální kolonie. Když takové kousky plavaly v pivu, muselo to být pro lidi, kteří chovali zlato ve velké úctě, skutečně působivé,“ neodpustil si trochu spekulace Armelagos.       (Zdroj: 21@století)


Tajnosti s Opencard, veřejnost nesmí znát některé dokumenty ..... Rada hl. m. Prahy tají dokumenty týkající se výběru provozovatele Pražského centra kartových služeb. Zároveň rozhodla, že při výběru provozovatele centra nebude dále spolupracovat s Českými drahami. V důvodové zprávě k usnesení mimo jiné kritizuje přístup Úřadu na ochranu osobních údajů. Utajování informací o realizaci projektu může mít přitom zásadní vliv na ochranu osobních údajů uživatelů Opencard.

Rada hlavního města Prahy dnes schválila koncept zadávací dokumentace k zajištění provozu Pražského centra kartových služeb (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1384). Podle důvodové zprávy k usnesení Rady se Magistrát rozhodl, že při výběru provozovatele PCKS nebude nadále postupovat ve spolupráci s Českými drahami, ale samostatně. Mezi příčinami dokument uvádí legislativní a

ekonomické obtíže spojené s integrací systémů Opencard a In-karty Českých drah. Jako jeden z důvodů je v důvodové zprávě označen údajně "rizikový přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů". "Bohužel je zřejmé, a potvrdilo se to již v minulosti, že představitelé hlavního města vnímají ochranu osobních údajů jako cosi, co jim pouze komplikuje práci," říká právník organizace Iuridicum

Remedium Jan Vobořil.

Zároveň jsou podle rozhodnutí Rady oba dokumenty - zadávací dokumentace i její posudek souladu se zákonem - označeny jako neveřejné. Oba materiály přitom mohou mít na ochranu osobních údajů držitelů karet zásadní vliv. Po skandálech spojených s projektem Opencard lze za rizikové považovat zejména utajování informací o realizaci projektu. "Požadujeme zveřejnění utajovaných dokumentů, transparentní zadávací řízení a odpovědný přístup k ochraně osobních údajů držitelů karty," uvedl Jan Vobořil a dodal: "Schválené usnesení Rady a skutečnost, že radní Richter opět nepředložil Radě studii proveditelnosti zavedení tzv. anonymní personalizované karty, což měl učinit již v polovině srpna, je dokladem toho, že ochrana osobních údajů zůstává i nadále stranou

zájmu odpovědných představitelů hlavního města." V listopadu přitom končí papírové kupony na MHD a Opencard si tak budou muset pořídit i ti, kteří ji doposud odmítali např. z důvodu obav o soukromí nebo kvůli netransparentnosti celého projektu.       (Zdroj: Econnect)


Češi se pokusí o nejhlasitější apel proti chudobě ve světě - Projekt míří na solidaritu s 1,4 miliardy nejchudších lidí světa ..... Na historickém náměstí v Pelhřimově dojde 17. září 2010 od 10 hod. k pokusu o vytvoření nevšedního, avšak smysluplného rekordu. V rámci globální akce NAHLAS PROTI CHUDOBĚ bude vyslán co nejhlasitější apel na politické představitele států, aby se vehementněji zasadili o vymýcení extrémní chudoby. Češi se tak připojí k hlasům z celého světa před summitem OSN k tzv. rozvojovým cílům tisíciletí, na který se sjedou nejvyšší představitelé států a vlád do New Yorku (20.-22. září 2010).

V roce 2000 se členské státy OSN zavázaly ve společné Deklaraci tisíciletí, že do roku 2015 sníží na polovinu počet lidí živořících pod hranicí chudoby. Přitom každý rok stále zemře na následky hladovění skoro 11 milionů dětí. A propast mezi bohatými a chudými se dále prohlubuje.

Apel lidí na pelhřimovském náměstí podpoří bubenická skupina Marimba Club s atraktivní show, která vedle svých tradičních „kousků“ provede i instruktáž a s účastníky apelu secvičí vybranou skladbu tak, aby byl nejen dostatečně silný, ale i uchu lahodící. Moderátorem programu bude Lejla Abbasová.      (Zdroj: Informační centrum OSN Praha)


Hrad na Samso ..... Když dánští archeologové narazili na ostrůvku Samso v průlivu Kattegat na základy staré stavby, mysleli, že jde o zbytky malého středověkého domku. Jaké bylo jejich překvapení, když obrysy stavby s každým dalším kopnutím do země rostly.

Nakonec se ukázalo, že na tomto místě stál mohutný hrad dánského krále Erika VI. zvaného Menved, který vládl v letech 1287 až 1319. Na trůn se dostal jako dvanáctiletý poté, co byl jeho otec zavražděn. Až do roku 1294 vládla za Erika Menveda jeho matka spolu se svými německými příbuznými.

Hrad byl na Samso zbudován v roce 1290 na místě zničené pevnosti a stál na ostrůvku v průlivu mezi Jutským a Skandinávským poloostrovem až do roku 1420, kdy byl definitivně opuštěn. Vláda Erika Menveda patří k málo prozkoumaným obdobím dánských dějin a středověká historie ostrova Samso je rovněž u valné části obestřena tajemstvím. Proto patří odhalení ruin hradu k vyznaným objevům.      (Zdroj: VTM Science)


Manažeři, kteří nejvíce propouštěli, dostávali nejvyšší platy ..... Podle nově publikované studie vedoucí manažeři mezinárodních obchodních společností, kteří v době ekonomické krize nejvíce propouštěli, si také zároveň odnášeli domů nejvyšší platy. Podle amerického Institutu pro politický výzkum (Institute for Policy Studies) vedoucí manažeři padesáti korporací, kteří nesou zodpovědnost za nejintenzivnější propouštění zaměstnanců ve Spojených státech, dostávali plat v průměru dosahující dvanácti milionů dolarů ročně. Tyto částky přesahovaly průměrné hodnoty vykazované indexem Standard & Poor’s 500 o čtyřicet dva procent. Studie zkoumala období mezi listopadem roku 2008 a dubnem 2010. V případě sedmdesáti dvou procent ze sledovaných firem byla propouštění zaměstnanců oznamována ve stejné době, kdy se zvyšovaly celofiremní zisky.       (Zdroj: AKT-INFO)


Thorium - energetická záchrana lidstva ..... Thoriové reaktory mohou odstranit naši závislost jiných zdrojích energie už během pěti až deseti let. Jsou bezpečné, likvidují své odpadní produkty, které navíc nelze zneužít při výrobě jaderných bomb. Do rozvoje thoriové energetiky je třeba ale investovat hodně peněz i úsilí.

Rozvoj jaderné energie je odpovědí na zmenšující se zásoby fosilních paliv, zejména ropy. V jaderných reaktorech ale nemusí být Palivem jen uran. Mnohem větší energetický potenciál skrývá podle řady odborníků další radioaktivní prvek - thorium. Bývalý ředitel CERNu a nositel Nobelovy ceny za fyziku Carlo Rubbia tvrdí, že thoriové reaktory mohou odstranit naši závislost na ropě či na jakýchkoliv dalších zdrojích energie dokonce už během pěti až deseti let. Stane se to ale jen tehdy, pokud lidstvo věnuje na vývoj této technologie dostatek finančních prostředků a úsilí. A k tomu je třeba politického rozhodnutí těch nejmocnějších.

Jedna tuna thoria nám může poskytnout stejné množství energie jako 200 tun uranu nebo 3,5 milionu tun uhlí. Thoria je navíc v zemské kůře mnohem více než uranu (někdy je považováno i za součást odpadní hlušiny při těžbě vzácných kovů). Britský deník Telegraph dokonce napsal, že nutné masivní investice do thoriové energetiky mohou být pro prezidenta Obamu analogií toho, čím byl pro prezidenta Roosevelta strategický projekt Manhattan. Ten dal Spojeným státům během druhé světové války jadernou bombu a jaderné elektrárny, obojí na bázi uranu a plutonia. Na rozdíl od uranového paliva, které se musí speciálními postupy upravovat, zejména separovat podle izotopů, lze thorium využívat v reaktorech v prakticky přírodním izotopovém stavu. Thoriové reaktory budou ovšem úplně jiné, než jsou ty, které provozujeme dnes. Zejména budou mnohem menší.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Vojáci by mohli být nahrazeni roboty ..... Vojenský program robotických systémů zažívá boom. Ten pocítila především společnost iRobot, která již několik let vyrábí průmyslové roboty, jež jsou aktivně využíváni např. americkou armádou. Tomu by tak mělo být i nadále. Totiž právě s americkou armádou pravděpodobně uzavře největší robotickou zakázku amerického kontinentu.

Společnost iRobot nyní provádí výzkumy mobility, samostatnosti i týmovosti robotů, kteří by měly v budoucnu nahradit živé vojáky a připravit USA na případnou robotickou válku. V dnešní době jsou vojenští roboti využíváni při speciálních operacích a ovládáni vždy přinejmenším dvěma vojáky, jejich přítomnost je tedy nezbytná. Ovšem v budoucnu by tomu mělo být jinak. Jeden voják na bezpečném místě by měl řídit činnost několika bezpilotních systémů na různých stanovištích v jedné síti. To by omezilo ztráty na životech a umožnilo bojovat z jakéhokoli místa světa. Tyto kolaborativní systémy by také měly poskytnout kolektivní a účinnou spolupráci podvodních robotů i robotů ze země a vzduchu.

Dalším prvkem, který by měl novou éru robotických vojáků podpořit, je umožnění robotům pracovat nezávisle. Semi-autonomní operace by měly naučit roboty plnit úkoly s omezeným lidským dohledem, tudíž myslet a jednat inteligentně. S tím úzce souvisí i vývoj autonomního chování a autonomní navigace. Dalším cílem společnosti iRobot je rozšíření platforem neboli nových způsobů práce robotů. Tyto platformy nabízejí nové robotické technologie, které transformují způsoby, jak s roboty pohybovat ve světě a komunikovat s jejich prostředím.

Americké velení se také dočká podpory interakce robota a člověka, která se týká velení, řízení a přímé interakce s roboty pomocí gest a řeči. Je důležité, jakým způsobem je informace prezentována uživateli a jak se data přenáší z bezpilotních systémů do situačního povědomí o poslání, proto můžeme vidět velkou snahu o stálý rozvoj i v této komunikační sféře.

Díky těmto čtyřem výzkumným sekcím by chtěl iRobot sestrojit roboty, kteří budou chytřejší, snadněji použitelní a schopnější. Především chce vyjít vstříc potřebám svých uživatelů a využít veškeré moderní technologie. Roboti společnosti iRobot se již v americké armádě v minulých letech osvědčily. V roce 2001 byl iRobot PackBot využit k prohledávání trosek WTC po útocích z 11. září a posléze k průzkumu Afghánských jeskyní.

Semi-autonomní iRobot PackBot s mapováním v reálném čase, pomocí Mapping Kit staví plány staveb a zjistí skryté nebezpečí, plní úkoly s větší účinností a menším rizikem.      (Zdroj: Science WORLD)


07.09. 2010     Sedmého září je Den otevřených dveří památek v České republice.

V roce 1848 schválil Ústavodárný říšský sněm konečný text zákona o zrušení poddanství a robotních břemen; císařem byl podepsán 9. září. Dovršil likvidaci středověkého feudálního systému.


Sbírejte odpadky v přírodě, jezevec Jonáš vám pomůže ..... Vadí vám nepořádek, který potkáváte v přírodě na svých cestách? A nemáte nic proti tomu po ostatních uklízet? Rádi se podělíte o své zkušenosti s dobrovolným sběrem odpadků? Tak právě pro vás je určený nový web Jozevec.cz.

Autor webu Petr Schneider je sám aktivní sběrač. I jemu vadilo při výletech a cestách v přírodě zakopávat o odpadky, které tam někdo zahodil. „Přemýšlel jsem, co s tím. Donutit ty, co to tam nechali, aby si to odnesli, je nesmysl. Zkoušet plošně vychovávat lidi by bylo složité. Hledal jsem tedy řešení, které by bylo v mé sféře vlivu,“ vysvětluje své pohnutky, které ho přivedly k založení webové stránky sdružující lidi, kteří mají zájem o přírodu bez smetí.

Ze svých zkušeností vycházel Petr Schneider i při návrhu speciální sběračské tašky. „Když člověk nejde cíleně uklízet, tak na to není vybaven. Do batohu, kde mám svačinu, si odpadky nedám a tahat v ruce igelitku se mi nechce,“ popisuje úskalí dobrovolného sběru odpadků Schneider. Zájemcům proto nabízí ke koupi praktickou tašku, do které se vloží igelitka a do kapsy se můžou dát rukavice. „Předpokládal jsem, že by se tím měl odbourat blok, tvořený tím, že se člověk nechce zašpinit a že to nemá kam dát. Testoval jsem to na sobě a na svém okolí a fungovalo to,“ svěřuje se se svými zkušenostmi Schneider.       (Zdroj: Ekolist)


Databáze alternativ bez PVC se rozrůstá o několik desítek školních pomůcek ..... Databáze alternativ bez PVC se před začátkem nového školního roku rozrůstá o základní školní pomůcky, které můžeme naleznout na českém trhu. Jedná se především o obaly na sešity z polypropylenu a polyethylenu, textilní a kovové penály, kovová ořezávátka a mazací gumy z mízy kaučukovníku (přírodní gumy). Na aktualizovaných webových stránkách je zřízen filtr "školní pomůcky a potřeby". Uživateli se po snadném odfiltrování dalších alternativ vedených v databázi na monitoru zobrazí přehledný seznam školních pomůcek bez obsahu PVC.

Databáze se pokouší nabídnout rodičům vodítko, jak se mohou při nákupu vybavení pro své ratolesti vyhnout zdraví nebezpečným látkám, které jsou do PVC přidávány pro jeho změkčení (tzv. ftaláty). Kvůli rizikovým ftalátům stáhla Česká obchodní inspekce z trhu již desítky dětských hraček a výrobků pro děti.

Obsah změkčovadel ve školních pomůckách není českou legislativou nijak regulován, přestože se jedná o předměty, se kterými přicházejí děti do úzkého kontaktu. U školních pomůcek je velmi reálné riziko, že by je děti mohly vkládat do úst. Rodiče mají v podstatě jedinou možnost, jak se s jistotou vyhnout výrobkům s obsahem ftalátů - koupit svým dětem školní pomůcky z jiného materiálu než z PVC.      (Zdroj: Arnika)


Proč z povrchu Marsu mizí organické sloučeniny? ..... Vědci byli velmi překvapeni, že sondy na povrchu Marsu nenalezly organické sloučeniny. Zdálo se totiž, že i kdyby zde nikdy neexistoval život, organické sloučeniny na povrch planety dopravily meteority.

V těchto dnech si připomínáme 35. výročí startu dvou kosmických sond Viking, které měly na povrchu rudé planety hledat stopy života. Výsledky legendárního projektu budí i po mnoha letech vášnivé diskuse. Malý, ale významný kousíček skládanky nyní přidal mexický astrobiolog Rafael Navarro-González.

González nyní vedl tým, kterému se podařilo poodkrýt jedno z tajemství kosmických sond Viking. Vědci byli v polovině 70. let velmi překvapení, že sondy na povrchu nenalezly organické sloučeniny. Existovalo totiž všeobecné přesvědčení, že i kdyby se na povrchu Marsu nikdy žádný život nenacházel, organické sloučeniny by se tam vyskytovat měly, neboť je na povrch planety dopravily meteority. Přistávací moduly sond Viking sice nalezly ve vzorcích půdy metylchlorid a dichlormetan, avšak vědci je záhy označili za znečištění, dopravené patrně ze Země.

González je znám tím, že poměrně hodně času tráví v poušti Atacama. Slavná chilská poušť je nejen sídlem Evropské jižní observatoře (ESO) ale také jedním z nejsušších míst planety. Déšť v Atacamě viděli tak maximálně na obálce National Gegraphicu a tamní půda se relativně podobá Marsu. Vzhledem k tomu, že Gonzálezovi mexická vláda výlet na Mars nezaplatí, musel své experimenty přesunout do Chile.

González a jeho kolegové zkoušeli přidat k půdě z pouště Atacama, která obsahuje organické sloučeniny, trochu chloristanu. A jaké bylo jejich překvapení, když se najednou objevily stopy metylchloridu a dichlormetanu, tedy přesně těch sloučenin, které před více než 30 lety nalezly sondy Viking na Marsu!

Stopy chloristanu přitom v marsovské půdě nalezla v roce 2008 kosmická sonda Phoenix. Nejnovější studie nám sice příliš neříká o existenci života na Marsu, ale poměrně dobře nás ujišťuje v tom, co víme už delší dobu: sondy Viking život na Marsu nepotvrdily, ale ani ho nevyvrátily.

Další informace o výskytu organických sloučenin na povrchu Marsu by mělo přinést vozítko Curiosity, jehož přistání na planetě se očekává v srpnu 2012.      (Zdroj: Science WORLD)


Globální pokles emisi oxidu uhličitého ..... Největší podíl na skleníkovém efektu překvapivě nemá oxid uhličitý ale vodní pára, která se na něm podílí z více než 60 %. Prakticky se však globální změny klimatu dávají do souvislosti právě s CO2 coby plynem vznikajícím při spalování fosilních paliv. Odtud se pak odvíjí všechny debaty klimaskeptiků a klimaoptimistů. „Faktem však je, že za poslední dekádu byl poprvé v minulém roce zaznamenán pokles celosvětových emisí CO2.“ konstatuje Gunnar Myhre z institutu CICERO v norském Blindernu.

Jistá a jednoduše patrná je souvislost s ekonomickou recesí, která se dotkla celé řady vyspělých ekonomik, jejichž roční bilance vykazuje záporné hodnoty. Určitým kontrastem je však tradičně odlišné postavení Číny a Indie, které se nerozvíjely tak pozitivním směrem jak se očekávalo, ale ke spokojenosti místních garnitur přesto rostly stejně jako jejich emise CO2 a to o 9 % v případě Číny a 6 % v případě Indie. V globálním pohledu je Čína odpovědná za 24% emisí CO2 a to i přesto, že v r. 2008 vyhlásila jasný „zelený fokus“ orientovaný na efektivní využívání energie, výrobu z obnovitelných zdrojů apod. „Budování základů ekologické infrastruktury je však emisně náročnější než její přínos v úsporách emisí. Projeví se tedy určitý skluz.“ vysvětluje Myhre. Emise tak zatím rostou nejen v Číně stále mnohem rychleji než HDP, což pokazuje na celkově fosilně náročnou ekonomiku, ale snad též na určité emisní předplatné do budoucna.       (Zdroj: OSEL)


Kanada zařadila bisfenol A mezi toxické látky, navzdory protestům průmyslu ..... Kanada potvrdila, že chemická látka bisfenol A (BPA) bude zařazena do národního registru toxických látek a odmítla tak tlak průmyslu, volajícího po revizi kanadského postoje k této chemikálii.

Postoj kanadského ministerstva životního prostředí Environment Canada(EC) k nebezpečné látce BPA se nezměnil i přes silný tlak ze strany průmyslové lobby. Podle informací EC bude v nejbližší době bisfenol přidán na oficiální kanadský seznam toxických látek. „Předpokládám, že dokončení procesu zařazení bisfenolu A na seznam toxických látek – tzv. Seznam I podle kanadského zákona na ochranu životního prostředí, je otázkou 8-10 týdnů“, oznámil mluvčí EC Henry Lau.

Postoj kanadského ministerstva životního prostředí (Environment Canada, EC) se nezměnil ani pod silným tlakem průmyslové lobby, která se snažila zařazení uvedeného bisfenolu mezi toxické látky zabránit. Kanadský ministr životního prostředí reagoval zamítavě na dopis výkonného ředitele Americké rady pro chemii (ACC) Stevena G. Hentgese. „ Podle mého názoru nepřináší vaše žádost žádné nové vědecké důkazy a informace, vztahující se k povaze a rozsahu nebezpečí, které představuje bisfenol A,“ vysvětlil ministr Jim Prentic.

Greenpeace ČR vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v souladu s principem předběžné opatrnosti, ochránilo novorozence před zbytečnými riziky a kojenecké láhve s BPA také zakázalo. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Michael Vít však bohužel, na rozdíl od řady vědců a expertů, nevidí důvod v tomto případě činit preventivní kroky a batolata chránit.

„Zástupci ministerstva zdravotnictví argumentují tím, že nemají dostatek podkladů pro zákaz BPA,“ vysvětluje Jan Freidinger z Greenpeace a dodává: „ Proto je průběžně informujeme o závěrech nejnovějších studií i o nových krocích ostatních států, které mají za cíl ochránit nejen malé děti, ale i dospělé jedince před účinky této nebezpečné látky.       (Zdroj: Greenpeace)


Na Šumavě spatřena vlčice s mláďaty ..... V NP Šumava spatřil amatérský pozorovatel vlčicise dvěma mláďaty. Šelma se přitom v Česku objevuje jen velmi vzácně a zpozorovat ji ve volné přírodě je takřka nemožné. Zoologům její přítomnost prozradí obvykle jen stopy.

Správa národního parku zatím neví, zda se pozorovatel v přírodě skutečně setkal s vlkem. Informaci musí ještě ověřit, teprve pak mohou její zaměstnanci pozorování zvířete zapsat, informoval Český rozhlas.

"Jedná se o přímé pozorování amatérského pozorovatele, který nám nahlásil, že viděl vlčici s dvěma vlčaty. Byl to docela důvěryhodný člověk, ale my přesto musíme ověřit, jestli se jedná o správnou informaci," vysvětlil Českému rozhlasu další postup ředitel Národního parku Šumava František Krejčí.

V praxi to podle něj znamená, že zvíře bude muset zahlédnout ještě někdo ze zaměstnanců parku nebo ho bude muset někdo vyfotit. Pokud se informace potvrdí, bude to poprvé za několik posledních let, co zvíře, které je v Česku chráněné, někdo viděl.

"Indicie o přímých pozorování jednotlivých kusů vlků tady jsou celých dvacet let, co existuje Národní park. Teď jsem tu čtvrtý rok a je to za tu dobu poprvé, co bylo hlášeno, že někdo viděl vlčici s vlčaty," říká ředitel národního parku.

Až do konce sedmnáctého století se v Česku vlci objevovali zcela běžně, pak je ale lidé začali lovit. Poslední kus skolila kulka v roce 1874. Do Česka se zvíře vrátilo až v roce 1994, stále se ale vyskytuje velmi vzácně.      (Zdroj: Vimperk.EU)


Mezinárodní varhanní festival Olomouc 2010 ..... Již 42. ročník Mezinárodního varhanního festivalu se uskuteční na slavných Englerových varhanách v chrámu svatého Mořice v Olomouci od 6. do 20 září. Agenturu Mediafax o tom ve čtvrtek za pořádající Moravskou filharmonii Olomouc informovala Markéta Kvapilová.

“Cílem letošního ročníku je především prezentace mladých umělců,“ řekla Kvapilová. “Na zahajovacím koncertě vystoupí Kateřina Chroboková, která je vedle hudby minulých čtyř století také propagátorkou soudobé hudby. Pravidelně spolupracuje s významnými českými a zahraničními orchestry,“ dodala. Na zahajovacím koncertě bude spoluúčinkovat Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Petra Šumníka.

Mezinárodní varhanní festival vznikl v roce 1969. Od počátku festival organizačně zaštiťovala Moravská filharmonie Olomouc. Za dobu svého trvání se tato přehlídka varhanní tvorby dostala do povědomí široké laické i odborné veřejnosti celého světa. Iniciátora festivalu a jeho organizátora Antonína Schindlera (85) navrhli radní Olomouckého kraje v srpnu prezidentu České republiky na udělení státního vyznamenání Medaile za zásluhy.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


NASA provedla další test nového motoru pro rakety Ares ..... Americký prezident Barack Obama plánuje zrušení programu Constellation, v jehož rámci se měli američtí astronauti po ukončení programu raketoplánů a opuštění Mezinárodní kosmické stanice vydat zpět na Měsíc - to není žádná novinka. Zatím to však neudělal, pouze to zamýšlí. Už 1. října začne pro NASA nový rozpočtový rok 2011 a stále není vůbec jasné, jaká bude další koncepce americké kosmonautiky. Minimálně do konce září je tedy stále platná cesta k uskutečnění programu Constellation, jejíž dalším milníkem byl test nového motoru pro rakety Ares.

První stupeň rakety Ares I, která měla podle původních plánů na oběžnou dráhu vynášet pilotované lodě Orion, měl být tvořen motorem na tuhá paliva, velmi podobným motoru SRB, jehož dvojice je používána při startech raketoplánů. Nový motor pro rakety Ares je však výkonější a zmodernizovaný, což je dosaženo hlavně přidáním pátého segmentu k původně čtyřsegmentovému motoru SRB. Dále je nový motor DM (Development Motor) vybaven lepší izolací a má širší hrdlo trysky. První zkušební zážeh nového pětisegmentového motoru se uskutečnil již 10. září 2009, druhý v úterý 31. srpna 2010.

Druhý z původně plánovaných čtyř zkušebních zážehů se odehrál na testovacím stavu v poušti u města Promontory ve státě Utah (USA) a trval dvě minuty a pět vteřin. Motor byl při něm podchlazen na pouhé 4 stupně Celsia, aby se ukázalo, jak pracuje při nízkých teplotách (právě poškození motoru SRB silným mrazem způsobilo v roce 1986 zkázu raketoplánu Challenger).

Motor o délce 47 metrů a šířce 3,5 metru s tahem o hodnotě 22 milionů koňských sil spálil při testu celkem 590 tun paliva a vyvolal menší zemětřesení. Celkem měl test odpovědět na 53 otázek o novém motoru a podle prvních pohledů na získaná data byl velmi úspěšný.       (Zdroj: Astro)


Práce, práce... A kde v tom jsem já? ..... Práce, práce... Mnozí lidé mají pocit, že se neustále pohybují v kruhu. Pořád jsou zapřaženi do práce. Nikdy nejsou hotovi. Jedna schůze stíhá druhou. Jeden projekt střídá jiný. Všude musí být v pohotovosti, jakmile něco neklape. Cítí se uštvaní a pronásledovaní. Ptají se sami sebe: „A kde v tom všem jsem vlastně já? Žiji ještě vůbec?“ Na jejich potřeby se nikdo neptá.

Kdo se ocitá na zodpovědném místě, jistě nemůže chtít uspokojit všechny své potřeby. Přijal odpovědnost za druhé. Vyjadřuje to také jeho duchovní postoj: jsem tu pro ně. Zříkám se mnohého, co by mě těšilo, a dělám to naprosto vědomě. Ovšem i tady potřebuji znát správnou míru. Rozdám-li se totiž beze zbytku obětavě druhým, často ve své roli oběti začínám druhým ztěžovat život. Jako oběť kolem sebe šířím agresivní náladu a ta druhé ochromuje.

Být k druhým dobrý dokážu pouze tehdy, když zacházím dobře sám se sebou. V opačném případě začnu potlačené emoce promítat do svého okolí. Jestliže jsem k sobě tvrdý, budu stejně tvrdě zacházet i se svými spolupracovníky. Rozhodně je tím nepovzbudím k životu. Nejde však jen o to, umět být dobrý sám k sobě a tu a tam si něco dopřát. Už svatý Bernard napsal papeži Evženovi, který si mu posteskl na tíhu svého úřadu: „Dopřej si sám sebe!“ Pak mu ukázal, jak je svým přetížením odříznut od sebe a od svých pocitů a jak je to pro něho zhoubné. Člověk si může dopřát hezkou dovolenou, dobrou večeři, víkend na chatě. Ale rozhodující je pouze to, aby si dopřál sám sebe. Aby měl kontakt sám se sebou a byl u sebe doma. Jak toho docílit?

Existují docela prostá cvičení, jak se učit uvědomovat si vlastní já. Například se uprostřed největšího shonu můžu na okamžik zastavit a uvědomit si vlastní dech, vnímat dotek vlastních dlaní. Někdo může zvolit putování nebo vysokohorskou túru. Tělesná námaha mu udělá dobře. Jsem u sebe. Vnímám se. Kontakt se sebou mě osvobozuje od fixace na očekávání a od tlaku, kterému se sám vystavuji.      (Zdroj: Víra)


Doba kamenná začala o milion let dříve, než jsme si dosud mysleli ..... Zásadní archeologický nález připsal novou kapitolu do dějin lidstva. Dost možná posune počátek doby kamenné o milion let.

Vědci zjistili, že naši předci užívali kamenné nástroje k porcování masa už před 3,4 milionu let, tedy o 800 000 let dříve, než se dosud předpokládalo. Také to znamená, že naším prvním předkem,, který užíval nástroje, nebyl Homo habilis, ale již Australopythecus afarensis, napůl člověk, napůl opice. K tomuto druhu příslušela i dávná "Lucy", jejíž kosterní pozůstatky byly nalezeny v roce 1976.

Tým Kalifornské akademie věd vedený Dr. Zeresenayem Alemsegedem našel dvě fosilizované zvířecí kosti z doby před 3,4 milionu let. Jeví jasné známky toho, že je někdo pomocí kamenného nástroje rozbil, aby se dostal k morku. "Tento nález nás rozhodně přinutí přepsat učebnice o vývoji člověka, protože tu máme důkazy o užívání nástrojů a konzumaci masa sahající až k samým počátkům vývoje lidstva," řekl Dr. Alemseged reportérům listu Telegraph.

"Počátek doby kamenné se nám tím posunul o 800 000 let. To je to zcela zásadní. Teď si můžeme představit Lucy, jak se prochází východoafrickou přírodou s kamenným nástrojem v ruce a hledá

maso. S nástrojem ho mohla mnohem rychleji odříznout a kosti rozbít. Mrtvoly zvířat se tak staly mnohem atraktivnějším zdrojem potravy," dodala Dr. Shannon PcPherronová, která se na objevu také podílela.

Až dosud pocházely nejstarší známé důkazy o užívání kamenných nástrojů k porcování masa z etiopského Bouri. Tak se našly charakteristicky poznamenané kosti z doby před 2,5 milionu let. Nejstarší nástroje se pak našly nedaleko, u města Gona, a byly datovány do přibližně téže doby. Nové zkamenělé kosti byly nalezeny v etiopské oblasti Dikika, přibližně 400 km severovýchodně od Addis Abeby. Vědci je objevili jen 200 metrů od místa, kde v roce 2000 tým Dr. Alemsegeda našel nejstarší dosud známé ostatky našeho předka druhu Australopythecus afarensis.       (Zdroj: Eurozprávy)


06.09. 2010     Hezké dobré ráno v Říši snů ... Vlk Samotář vás opět vítá na svých stránkách!


Tajemství moudrosti odhaleno ..... Výkon mozku se v pozdním věku zkvalitňuje. Jak zjistila studie provedená na newyorské lékařské fakultě Mount Sinai, ve stáří se sice zhoršuje krátkodobá pomět a schopnost učit se, ale dlouhodobá pomět zůstává na stejné úrovni a naopak se zvyšují sociální dovednosti, roste emoční inteligence a rozšiřuje se slovník. Z výsledků lze usuzovat, že tradiční představa, podle níž se stářím přichází moudrost, je pravdivá. Podle badatelů z New Yorku mozková kůra seniorů není tak citlivá na hormony libosti, a staří lidé proto nejsou tolik obětí emocí a pudů. Mohou se tedy více soustředit na dokonalé provedení a promyšlení práce. "Zatímco mladí lidé přebíhají od problému k problému, a často tak nejsou schopni dospět k jednoduchému řešení, starší lidé se na základě zkušeností zorientují rychleji a docházejí snadněji k logickému výsledku," připomněl psychiatr Peter Connelly, který se na studii podílel.

Vědci při zkoumání procesu stárnutí provedli řadu experimentů na opicích makak rhesus. Starší mozky pozbyly polovinu své neuronové sítě ovlivňující učení, ale části mozku zodpovědné za dlouhodobou pomět zůstaly nedotčeny. "Dlouhodobé poznání se neztrácí. Proto mohou molekulární biologii na univerzitě vyučovat i osmdesátníci," podotkl vedoucí studie, neurolog John Morrison. "I do pozdního věku si neseme neporušené zkušenosti a inteligenci, takže propouštění starších zaměstnanců není ničím jiným než plýtváním lidskými zdroji," prohlásil vědec. Závěry studie naznačují, že současný trend prodlužování věku odchodu do důchodu je správnou cestou. K podobnému závěru došel také tým z Kalifornské univerzity v San Diegu, který zkoumal tři tisíce dobrovolníků ve věku od šedesáti do sta let. "Starým lidem se poněkud zpomaluje činnost mozku, takže nereagují uspěchaně a mají značný nadhled. Jinými slovy se právě tomu říká moudrost," prohlásil vedoucí výzkumu profesor Dilip Jeste.       (Zdroj: Smísené okolí)


Školní potřeby nejsou prosté nebezpečných ftalátů ..... Sdružení Arnika v rámci projektu Zdravá planeta pro zdravé děti zveřejnilo soubor doporučení pro rodiče, jak vybírat školní pomůcky pro své děti šetrné k jejich zdraví i k životnímu prostředí. „Radíme vybírat pomůcky pokud možno z přírodních materiálů a takové, které při své výrobě nezpůsobily velké škody na životním prostředí. PVC rozhodně k takovým materiálům nepatří a současně může obsahovat nebezpečné látky, což potvrdily i analýzy, které jsme nechali zpracovat v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Pět z devíti náhodně vybraných výrobků obsahovalo některé ze šesti nebezpečných ftalátů.       (Zdroj: Arnika)


Kokos: Největší přítel člověka ..... „Pokud by se lidé na na Zemi octli s ničím víc než jedinou kokosovou palmou, žili by si docela šťastně a spokojeně po celou věčnost“ - zní arabské přísloví.

Je to ironie, že utrácíme miliony za laboratoře, desítky tisíc za tituly a poslední výstřelky vědy, zatímco dokonalá potravina s přírodními antibiotiky, kosmetickými vlastnostmi a výživnou hodnotou vyrůstá opuštěná někde v tropech.

Kokos, který byl spatřen plavat až v Norsku, se převáží ke břehům zemí celého světa lodí a samovolně zakládá kolonie kokosových stromů už zhruba 70 milionů let. O místě jeho původu se vedou spory. Je možné, že pochází z Lemurie nebo z ostrova Mu – legendárních prehistorických ostrovů v Pacifiku.

Jednoduché zpracování, které lidé používají stovky, možná i tisíce let, zachovává kokosu všechny výživné látky. Na některých kokosových plantážích se tyto metody zachovaly, jen do nich zapojili moderní techniku, aby se farmáři mohli začlenit do dnešní ekonomiky a přitom se nemuseli vzdát přirozeného životního stylu.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Zaveďme znovu tělesné tresty a rákosku. Agresivní žák se stal nedotknutelnou osobou .....Mravy na obecné škole se pomalu ale jistě propadají do onoho nežádoucího stavu, kdy ne učitel(ka) provádí tělesnou exekuci na zlotřilém výtržníkovi, nýbrž naopak. Vše se svádí nikoliv na růst zvlčilosti příslušníků nové generace (neboli budoucnosti národa), ale na nedostatek přirozené autority učitelovy. Nový ministr školství Josef Dobeš sází na smlouvu o chování dětí ve škole, již uzavře škola s rodiči, čímž tito na sebe vezmou odpovědnost za školní výstřelky svých ratolestí. Je to prý metoda osvědčená v Anglii a přiblížíme se tak školám západního střihu. Ostatně tam jsou ve všem napřed, nejen v projevech školního násilí, ale také v donášce nožů a střelných zbraní do učebního procesu i v občasném pozabíjení spolužáků či pedagogů.

Návrat k rákosce, standardně užívané v rakousko-uherském mocnářství, zřejmě nikdo neplánuje. A přece to byla vcelku úspěšná a relevantní pomůcka k udržení té úrovně mravů, která se na starých vysvědčeních označovala škálou od "velmi dobré" až po "zákonnou". Na "nezákonné" mravy rákoska pochopitelně nestačila. Tělesné tresty neodmítali ani K. H. Borovský nebo T. G. Masaryk, nicméně v r. 1870 byly v celém c. k. školství zrušeny. Za mne tedy byla rákoska ze škol dávno bezpečně odstraněna, nikoliv ale z domovů žáků. V průběhu školní docházky kvůli opotřebení musela být dokonce často vyměňována. Musím říci, že i tak jsme se coby školáci proviňovali poměrně pravidelně.

Josef Dobeš

Již tehdy měla "Nejedlého" škola pro nás alternativní tresty: první stupeň stání v lavici, druhý stání v koutě, třetí klečení na stupínku, čtvrtý (pro zvláště zatvrzelé rušiče) klečení v koutě. Pátý stupeň – stání za dveřmi – byl pro vyučujícího trest sice spásný, z výchovného hlediska ale sporadický – delikvent mohl na chodbě dál lumpačit (nezavřel-li ho školník do kotelny), nebo dokonce opustit školní budovu (ovšem ve cvičkách, šatna byla zamčena). Dále se používalo psaní trestů za domácí úkol, třeba stokrát "nebudu jíst při botanice". Písemné tresty se psaly také po vyučování, což "poškoláci" nesli zvláště útrpně. Existovaly i emotivní zápisy do třídní knihy; málokdy však pronikly až k trestající rodičovské ruce. Účinnější v tomto smyslu byly poznámky do žákovské knížky, jež musely být rodiči podepsány (nebyla-li žákovská knížka včas "ztracena"). Poslední stupeň nápravné výchovy spočíval v permanentní pohrůžce polepšovacím ústavem "pro mládež mravně zpustlou", do něhož byli notoričtí nezbedové "sváženi každý čtvrtek uzavřeným koňským povozem".

Kde jsou tyto takřka idylické časy? Agresivní žák se stal nedotknutelnou osobou, úředně zapovězená rákoska se už neprodává ani na trhu a "pasťáky" jsou plné adeptů "klíčového průmyslu". Zdá se, že zoufale bezbranné školství se na nikoho jiného než na rodiče obrátit nemůže. Smlouva s rodiči, od níž si ministr Dobeš slibuje zázračný obrat, má obsahovat i "smluvní" tresty. Ministrův záměr např. počítá s vyloučením nezvladatelného žáka z vyučování a předáním do péče psychologa. Háček je v tom, že ministerstvo nemá peníze na zvyšování počtu krizových psychologů. Mnoho by naopak bylo možné dosáhnout sjednocením a zpřísněním školních řádů. Pro zamezení násilí by do nich měl být zahrnut princip nulové tolerance násilného jednání. Vzhledem ke zneužívání mobilních telefonů k šikanování spolužáků i pedagogů by součástí nových řádů měl být i zákaz používání mobilů ve škole. Některé země, jako Francie, Indie, Itálie nebo Polsko, se s touto problematikou už vyrovnaly. V Česku to vzorově řeší např. školní řád 31. základní školy v Plzni, který pamatuje nejen na kyberšikanu, ale třeba i na nebezpečí návykových látek; zdůrazňuje i mravní a citový rozvoj, úctu k životu a jeho ochranu.       (Zdroj: EUportál)


Matka všech lidí žila před 200 000 lety ..... Nová analýza mitochondriální DNA ukazuje, že pramatka všeho lidstva žila o něco dříve, než se zatím vědci domnívali. Mitochondriální Eva je zřejmě stará rovných 200 000 let.

Jaderný lidský genom obsahuje asi 20 000 genů a chtít podle něj určovat příbuznost jednotlivých lidí je i s pomocí superpočítačů nadlidský výkon. Naštěstí pro vědce lidské buňky obsahují i druhý, skromnější genom, který se nachází v organelách mitochondriích a dědí se pouze v mateřské linii. Kromě 37 genů, které se v průběhu času nijak zvlášť nemění, obsahuje i hypervariabilní oblast. Ta mutuje dostatečně rychle na to, aby vědcům posloužila jako molekulární hodiny, podle kterých se dá určovat příbuznost jednotlivých lidí.

Díky mitochondriální DNA tak bylo možné vystopovat mitochondriální Evu - ženu, která je posledním společným ženským předkem všech žijících lidí. Její mitochondriální DNA se během statisíců let vývoje lidstva děděním od matky rozšířila mezi veškerou populaci. Zatím se předpokládalo, že mitochondriální Eva žila nejdéle před 140 000 let v oblasti Etiopie, Keni či Tanzanie. V rámci nové studie vědci při analýzách lidské mitochondriální DNA zkombinovali 10 různých genetickým modelů. Zohlednili také náhodné faktory, s nimiž se dříve nepočítalo – například časnou lidskou migraci. Věk mitochondriální Evy se pak posunul hlouběji do minulosti. Naše společná pramáti žila už před 200 000 lety.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Atomový reaktor do každé rodiny ..... Pár soudruhů z Černobylu si myslelo, že zadání strany je silnější než fyzikální zákony a doplatil na to celý svět. Nejen radioaktivním spádem, ale i mezerou ve vývoji atomových reaktorů, stejně jako celou generací atomových inženýrů a vědců, která nám teď chybí. Ve světě nyní nastává atomový boom, staví se nové elektrárny a vyvíjejí nové typy reaktorů.

Jedním z problémů, který je potřeba řešit při rozvoji této techniky je vyhořelé palivo, z něhož se při troše snahy dají vyrábět atomové bomby. A také to, že každý reaktor je v podstatě originál, na který je potřeba vypracovat rozsáhlou projektovou dokumentaci a absolvovat složitý schvalovací proces.

I z těchto důvodů nastává produkce malých reaktorů, které je možno vyrábět sériově v továrně a přepravit na místo určení. Po spotřebování paliva se potom celý reaktor odveze zpět do továrny k novému naplnění.

Prvním, kdo přišel s tímto typem reaktoru je firma Babcock&Wilcox, zabývající se výrobou atomových reaktorů pro americké letadlové lodě a ponorky. Jejich zařízení mPower dokáže poskytovat výkon 125 MW a na jednu náplň paliva pracuje 4,5 roku. Na konstrukci tohoto zařízení je poznat, že je odvozeno z typu reaktoru pro americké útočné ponorky. Jako jediný z nabídky malých reaktorů má mPower v sobě místo pro uložení vyhořelého paliva.

Další reaktor je opět z americké produkce, tentokrát od firmy Hyperion. Poskytuje 70 MW tepla nebo 25MW elektrické energie. Na jednu náplň pracuje 7–10 let podle zatížení. Oproti mPower je menší a kompaktnější a používá jako primární chlazení směs bismutu a olova.

Poslední z malých reaktorů, oficiálně označovaný jako nukleární baterie, je z produkce firmy Toshiba. Jedná se o zařízení s výkonem 10 MW, chlazené kapalným sodíkem. Toshiba jej vyrábí pod označení 4S, což znamená super safe, small and simpe (super bezpečný, malý a jednoduchý). A s těmito reaktory se počítá při výstavbě elektrárny Galena na Aljašce.

Malé reaktory mohou být řešením i pro nás. Svět poblázněný globálním oteplováním nám hodlá pěkně vysoce zdanit naše teplárny na hnědé uhlí. Díky tomu může do roku 2013 narůst cena tepla o pěkných pár desítek procent, přičemž za něj nemámě rozumnou náhradu. Přitom 1–2 podobné reaktory by dokázaly bez problému utáhnout spotřebu i velkých měst. Je nejvyšší čas se nad tím seriózně zamyslet a začít konat.      (Zdroj: VTM Science)


Fenomén bludného kořene ..... Existuje v lesích dosud neobjevený přírodní fenomén, který způsobuje zkraty v lidském mozku, provázené ztrátou orientace a zmateným blouděním? Podle lidové tradice ano. Řeč je o bludném kořenu! Podle prastarých bájí plete lidem smysly a nutí je dlouhé hodiny bloudit po lesích! A někteří z nich se údajně ztratí nadobro! Skutečně může něco takového existovat?

Do Boubínského pralesa láká návštěvníky stín prastarých stromů, křišťálové jezírko i rozhledna na vrcholu hory Boubín. Nás sem ovšem lákají hlavně prastaré pověsti, jež se vážou ke zdejšímu pralesu. Lidová tradice totiž tvrdí, že je tu dodnes možné spatřit mytické přírodní bytosti – víly stromů a pramenů, lesní skřítky, bludičky či rusalky. Je horký červencový den roku 2005 a my se vydáváme do samého srdce Šumavy. Lidem se tu prý totiž někdy stávají zážitky, pro něž neexistuje racionální vysvětlení. Dokonce je tu údajně možné narazit i na legendární bludný kořen!      (Čtěte na stránkách Enigma)


Iuridicum Remedium: Opencard -- radní nedodržuje stanovené úkoly ani zákon ..... Magistrát hl. m. Prahy opět neplní sliby kolem Opencard. Ačkoliv v červenci schválil záměr zavést nový typ karty Opencard bez uchování osobních údajů, místo studie proveditelnosti nového druhu karty schválila Rada hl. m. Prahy 17. 8. smlouvu o utajování informací o integraci Opencard a In-karty. Namísto slibovaného nového druhu karty jsme se tak dočkali dalšího utajování informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji občanů.

Milan Richter, radní zodpovědný za projekt Opencard, nadále ignoruje usnesení Rady hl. m. Prahy a opět nedodržel termín předložení studie proveditelnosti zavedení nového typu tzv. anonymní personalizované karty Opencard včetně návrhu technického řešení, který měl být předložen do 17.8.2010. V den, kdy měl být návrh předložen, Rada hlavního města Prahy místo toho schválila uzavření smlouvy mezi Magistrátem a Českými drahami o utajování informací při spolupráci na integraci systémů karet Opencard a In-karty. "Místo zavedení efektivnější ochrany osobních údajů při využívání Opencard jsme se dočkali utajování toho, jakým způsobem jsou osobní údaje občanů zpracovávány," říká k věci Jan Vobořil, právník občanského sdružení Iuridicum Remedium. To dlouhodobě prosazuje zavedení anonymní personalizované karty. K jejímu vydání by nebylo nutné uchovávat jakékoli osobní údaje a zároveň by díky uvedení osobních údajů na potisku karty odpadla možnost přenositelnosti karty, která je užívána jako argument pro vyšší cenu předplatních jízdenek na MHD.

Poté, co nebylo realizováno usnesení Rady z prosince minulého roku, které se také týkalo anonymní karty, se zřejmě rozplývá další pokus o zavedení nového typu karty. S chystanými změnami, jako je rozšíření počtu subjektů zapojených do projektu, plánované zavedení turniketů v metru apod., se přitom zavedení bezpečnější karty stává stále nezbytnějším. "Ignorování ochrany osobních údajů je u představitelů hlavního města chronické. Od listopadu 2009 například čeká v rozporu se zákonem a přes naše opakované urgence na projednání Radou hl. m. Prahy petice za zavedení anonymní personalizované karty. Dostat se k jakýmkoli konkrétním informacím na Magistrátu je přitom téměř nemožné, což dokládá i naše komunikace s ředitelem Magistrátu ing. Trnkou," dodává Jan Vobořil.

Integrace systémů Opencard a In-karty přitom může přinést řadu dalších problémů v oblasti ochrany osobních údajů uživatelů karet. "Vyzýváme Magistrát, aby při chystané integraci obou systémů přizval k hodnocení dopadů skutečné odborníky na ochranu osobních údajů, případně, aby celá věc byla s předstihem konzultována s Úřadem pro ochranu osobních údajů. To, že jednání o spojení systémů je započato dohodou o utajování informací, nás nicméně naplňuje spíše skepsí," uzavírá Jan Vobořil.       (Zdroj: Econnect)


České granáty v obchodech nejsou pravé ..... Česká obchodní inspekce provedla během měsíce dubna až června roku 2010 kontroly zaměřené na prodej šperků obsahujících český granát. Kontrolní akce byly prováděny ve spolupráci s Celní správou a oblastmi kontrol byly Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Plzeň, Praha, České Budějovice a Český Krumlov.

Účelem kontrolních akcí bylo ověřit, zda ze strany prodávajících nedochází k užívání nekalých obchodních praktik tím, že deklarace kamenů použitých ve špercích jako „české granáty“ není pravdivá.

Celkem bylo provedeno 15 kontrol v provozovnách s tímto sortimentem. Součástí všech kontrol byl kontrolní nákup šperků, které byly prodávajícími deklarovány jako šperky s českým granátem. Tyto odebrané šperky byly předány k posouzení celně technické laboratoři GŘ Cel. Z 15 provedených kontrol bylo zjištěno, že v 13 případech došlo k nabízení a prodeji šperků s různými kameny (skleněné imitace drahokamů, uměle vyrobené kubické oxidy zirkonia či granáty pyralmandinové řady) a nejednalo se tedy o český granát.

Žádný z těchto šperků neobsahoval granát chrompyrop tj. český granát, ve všech 13 případech bude s prodávajícími zahájeno správní řízení.

„Vzhledem k alarmujícím výsledkům budeme i nadále v podobných kontrolách v budoucnu pokračovat,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Genetičtí inženýři se soustředí na pšenici ..... Austrálie se podle místního ministerstva zemědělství musí soustředit na nasazení geneticky modifikované pšenice odolné proti suchu. Země je jedním z největších vývozců pšenice (cca 4. místo), ovšem asi před 2 lety poklesl sklizený objem v důsledku sucha o asi 10 milionů tun. To je obrovské číslo – pro srovnání, v sezoně 2009/2010 produkce oproti stavu před rokem vzrostla z asi 21 na 22 milionů tun, předcházející pokles byl přitom tedy asi třetinový.

Biotechnologické firmy se sice na modifikace pšenice vrhly s plnou silou, podle expertů se však nasazení GMO pšenice do komerční produkce nedá očekávat dříve než cca za 10 let. D té doby nezbývá, než pěstování pšenice v Austrálii přesunout do regionů bohatších na srážky. Co to udělá s vývojem ceny pšenice na komoditních trzích těžko předpovídat...      (Zdroj: Science WORLD)

Kéž by se raději genetičtí inženýři zaměřili na člověka odolného proti blbosti ...


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz