wz

 

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


 

30.04. 2010     Sabat Beltine a dnešní čarodejnice - čtěte na těchto stránkách. Přečtěte si také O pálení čarodějnic.

Poslední dubnový den jako Den pracoviště, vyhlásila Komise OSN pro udržitelný rozvoj roku 1996.


Chyba v zákoně: firmy si kácejí, jak chtějí ..... Firmy mohou kácet stromy s kmenem o obvodu do 80 cm. Jde o většinu stromů rostoucích mimo lesy, zlobí se ekologové.

Když síť supermarketů Lidl v minulých letech kácela kolem svých supermarketů stromy, aby nepřekážely ve výhledu na obchod, musela za to vysázet desetkrát tolik stromků, než pokácela. Jinak jí hrozily milionové pokuty.

Dnes by to Lidlu prošlo beztrestně. Od prosince loňského roku totiž platí novela zákona o ochraně přírody, která umožňuje firmám na jejich pozemku kácet stromy i bez povolení města nebo obce. Firmy tak můžou libovolně kácet všechny stromy, které mají obvod kmene menší než 80 centimetrů. "To je většina stromů mimo lesy. Jsou to například všechny ovocné stromy. Ale i taková stará borovice se do tohoto limitu šířkou svého kmene klidně vejde," říká Roman Štefanec z ekologického hnutí Nesehnutí.

Chyba v zákoně

Za vše může drobná chyba v novele zákona, ze které vypadlo jedno slovo. V původním zákoně o ochraně přírody totiž stálo, že bez povolení můžou tyto stromy kácet jen fyzické osoby, tedy například lidé před svojí chalupou. Naopak právnické osoby, tedy firmy, které třeba chtěly stavět, povolení potřebovaly. Když se ale zákon novelizoval, vypadlo z něj slovo "právnické" a zůstalo jen "osoby". Tedy firmy i lidé jsou brány jako osoby a platí pro ně stejná pravidla. "Firmy už si toho všimly a díry v zákoně využívají," říká Štefanec. Nyní se tak v ekologických organizacích začínají množit dotazy lidí, kteří nechápou, jak je možné, že jim téměř přes noc zmizela za okny alej stromů, aniž by o tom kdokoliv z místních věděl.

Stromy padají, pokuty ne

Příkladů je řada. Třeba společnost FGRP, která chce v Klánovickém lese vybudovat golfové hřiště, vykácela zhruba dvacítku vzrostlých stromů. "Stojí na našem pozemku. Nikdo nemá právo nám do toho mluvit. Je to v souladu se zákonem," argumentuje prezidentka Forest Golf Klubu Monika Bažantová.

Na konci února zase soukromý investor vykácel v pražských Letňanech asi šedesát zdravých borovic. Stály na místě, kde se bude stavět hotel. Přitom ještě minulý rok městská část Praha 18 kácení stromů nepovolila. A něco podobného se aktuálně děje v Brně-Ivanovicích. Má tam vzniknout hypermarket s domácími potřebami. Stavba ale vyžaduje pokácení 82 stromů. Už nyní má síť potřeb pro kutily jisté, že jí kácení projde.      (Zdroj: Agris)


Další laviny na planetě Mars  ..... Lavina na Marsu Kamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) na palubě americké sondy MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), která již od roku 2006 krouží kolem planety Mars, zaznamenala pády několika lavin v polárních oblastech rudé planety. Tento obrázek ukazuje přinejmenším tři samostatná oblaka prachu poblíž příkrého srázu v polární oblasti severní polokoule Marsu.

Oblaka, valící se po svahu či vznášející se těsně nad povrchem, dosahující výšky pouhých několika desítek metrů (zhruba 55 m), jsou pravděpodobně důsledkem pádu laviny nebo kusu zmrzlého oxidu uhličitého. Tato námraza se v zimním období (během panující polární noci) drží nad svahem, avšak její soudržnost může být s nastupujícím jarem narušena slunečním světlem a tepelnými procesy. Viditelná stěna vysoká přibližně 700 m je tvořena vrstvami vodního ledu s proměnným množstvím prachu, zhruba v podobném poměru jako ledovce v polárních oblastech Země.

Rovinatý povrch nad svahem pokrývá světlý vodní led a zmrzlý oxid uhličitý. V uplynulém roce monitorovala kamera HiRISE tuto oblast za účelem zjištění změn zmrzlého povrchu s průběžným nástupem jara - bylo docela překvapivé a velmi napínavé pátrat po právě padajících lavinách. Sledování těchto srázů na okrajích vrstvy depozitů severní polární čepičky pomůže určit, zda-li je tento proces charakteristický pro každý marťanský cyklus sezónních změn a jak dalece se oblast padajících lavin rozprostírá kolem tohoto regionu. K několika pádům lavin došlo počátkem tohoto roku na stejném srázu a několik dalších lavin bylo rovněž pozorováno na jiných strmých svazích, nacházejících se na jedné třetině obvodu polární oblasti.       (Zdroj: Astro)


Německo komplikuje přijetí antidiskriminační legislativy, váhá i ČR ..... Evropa vyjednává o schválení důležité antidiskriminační směrnice, která by usnadnila život tisícům lidí v rámci Evropské unie. Postoj členských států k nové legislativě není jednotný, její přijetí výrazně komplikuje zejména postoj Německa. Výhrady má i Česká republika.

Smyslem navrhované směrnice, kterou Evropská komise představila v červnu 2008, je uplatnit princip rovného zacházení v oblastech, které současná úprava dostatečně nepokrývá. Legislativní mezery se týkají zejména diskriminace mimo oblast zaměstnaní, zejména z důvodů náboženského vyznání, věku, sexuální orientace, ale také sociálního zabezpečení, zdravotní péče či vzdělávání. Přijetí směrnice bylo jednou z priorit španělského i švédského předsednictví EU, ztroskotalo ale právě na postoji Německa.

„Je ostudné, že tuto důležitou legislativu, která pouze doplňuje stávající právní rámec Unie, odmítá právě stát, který veřejně deklaruje svůj zájem na boji s diskriminací. Na svém území Německo ochranu obětem diskriminace zaručuje, napříč Unií se ale podobnému kroku brání,“ sdělil Nicolas Beger, ředitel evropské kanceláře Amnesty International.

Výhrady ke směrnici má ale také Česká republika. Po nedávné martyriu s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona se totiž v relativně krátké době objevuje zdánlivě podobná legislativa. Máme tedy důvod k dalším změnám? Podle Dáši van der Horst, ředitelky české pobočky Amnesty International, došlo v české legislativě během posledního roku k velikému posunu. Přesto ale není komplexní a její zdokonalení by občany České republiky chránilo lépe. „Nová směrnice nepřináší pro Českou republiku zásadní změny, dotahuje nicméně mezery, které zůstávají v tzv. antidiskriminační zákoně. Jedná se například o ochranu obětí před takzvanou sekundární viktimizací,“ uvedla Dáša van der Horst. Kladný postoj k nové směrnici nám naopak zaručí stejná práva a ochranu v rámci celé Evropské unie. „Existují sice obavy z některých formulací směrnice jako je například koncept přenesení důkazního břemene, který je v právním řádu netypický. Je ale důležité si uvědomit, že se nejedná o možnost libovolně kohokoli obvinit, je vždycky třeba přinést jasné důkazy. Navíc, tato možnost již ve zmíněném antidiskriminačním zákoně zakotvena je,“ dodala van der Horst.

Další informace

Amnesty International v současné době spouští celoevropskou kampaň na podporu přijetí antidiskriminační směrnice. Součástí kampaně je i on-line petice, kterou můžete podepsat na http://www.amnesty-actie.nl/eupetition/.

Vyvrcholení kampaně je plánováno na první týden v červnu, kdy bude zasedat Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).      (Zdroj: Amnesty International)


Pozdrav ze svaté země ..... Jeruzalém tvoří především srdce posvátných míst – staré město - obehnané městskou zdí se sedmi branami v první polovině 16.stol. v době otomanského držení Jeruzaléma, za sultána Sulimana. Staré město lze kolem hradeb obejít pěšky téměř za půl dne. Hora Sión zůstala při stavbě hradeb jakoby omylem vně starého města, za hradbami, na jih od chrámu Božího hrobu.

Město Jeruzalém, zvlášť nový Jeruzalém, se rozkládá na kopcích okolo starého města, na jihu, západě, severu, za údolími Hinnom, Josafat a Cedron. Ani tato místa Jeruzaléma nejsou příliš vzdálená a při troše úsilí i pěšky dosažitelná. Před institutem jsou na nádražích menší „zelené“ autobusy, které vás dovezou do všech koutů města…

Na svou pouť jsem se vydal dne 14. dubna s malou zastávkou v Římě, kde se na velvyslanectví Slovenské republiky konala vzpomínkový večer k připomenutí 60. výročí násilné, teroristické likvidace řeholních řádů komunistickým režimem v Československu, nazývané „bartolomějská noc“. V noci ze 14. na 15. dubna v r. 1950 StB spolu s policií a armádou přepadla všechny mužské řády (ženské pak v září) a všechny řeholníky vyvezli do jakýchsi koncentračních táborů, kláštery obsadili a vyrabovali. Připomínku této černé skvrny z počátku komunismu zorganizoval český velvyslanec u Svatého stolce. V sobotu 16 .dubna jsem dorazil do Jeruzaléma a udělal první kroky po svatém městě. V zápětí jsem se dověděl o úmrtí pana kardinála Špidlíka v Římě. Bylo třeba se rozhodnou k cestě zpět do Říma a k účasti na jeho pohřbu dne 19. dubna. Ve čtvrtek 22. dubna jsem se pak konečně vrátil, abych začal svou dovolenou a „svatou pouť“ (žalm 84)…Takže v tomto týdnu od 26. dubna v klidu chodím po Jeruzalémě a okolí, modlím se také za všechny, zvláště za ty, kterým jsem to slíbil, chodím s evangeliem po svatých místech, medituji, odpočívám a prožívám první bohaté zkušenosti. O svých dojmech a dalších zážitcích napíši v příštích dnech...      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


Mravenci „updatují“ své houbové zahrádky ..... Lidští farmáři neustále obměňují kultivary plodin, které pěstují. Asi by nás proto nemělo překvapit, že stejnou věc dělají i jejich mravenčí kolegové.

Před 50 miliony let amazonské druhy mravenců objevily zemědělství. Do svých podzemních hnízd začaly nosit kousky listů a pěstovat na nich zvláštní druhy hub, které jim sloužily – a stále slouží - jako stabilní zdroj potravy pro celou kolonii. V současnosti žije v Novém světě asi 200 druhů takových mravenčích zemědělců. Jejich praktiky mají hodně společného s lidskými zemědělci – mravenci své zahrádky čistí, plejí a dokonce ošetřují bakteriálními antibiotiky. Nová studie navíc ukazuje, že stejně jako lidé, i mravenci v průběhu času mění „zastaralé“ zemědělské plodiny za jejich modernější nástupce.

„Update“ houbových zahrádek dokázali japonští biologové, kteří sledovali evoluční historii hub z mravenčích kolonií. Podle akumulace mutací v genomu zjistili, že houby se vyvíjely ve zcela jiných obdobích než mravenci. Například jedna skupina mravenců se od společných předků oddělila před 12 miliony let, ale houba, kterou tito mravenci pěstují, vznikla teprve před 2 až 3 miliony let. Je proto pravděpodobné, že v této době mravenci z nějakého důvodu začali pěstovat nový druh houby, který zcela nahradil původní kultivar.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Největší hnízdiště vlaštovek v Praze je v psychiatrické léčebně ..... Počty jedněch z nejznámějších poslů jara – vlaštovek – v posledních letech povážlivě klesají. Na vině je především modernizace venkova a ubývání chovů hospodářských zvířat.

O to zajímavější je loňské zjištění ornitologů - farma v areálu bohnické psychiatrické léčebny patří k největším hnízdištím vlaštovek obecných v rámci ČR! Hnízdí zde kolem 35 párů, to je více než třetina pražských vlaštovek. Důvod je prostý – na hipoterapeutické farmě lze zažít dnes nevídanou symbiózu lidí, domácích i divokých zvířat. Farma tak zcela přirozeně pomáhá nejen lidem, ale i volně žijícím ptákům.

V Praze početnost vlaštovek v posledních 20 letech výrazně poklesla a z centra města (s výjimkou Malé Strany) vlaštovky prakticky zmizely. Pražská populace vlaštovek v současnosti (v roce 2010) čítá 80-100 párů. Hnízdění většího počtu je zjišťováno pouze v místech s chovem koní na městské periférii. Bohnická kolonie v areálu psychiatrické léčebny je s 35 hnízdícími páry v roce 2009 zdaleka největším pražským hnízdištěm. Takto vysoké početnosti už v současnosti nedosahují ani venkovská hnízdiště

Vlaštovky jsou drobní pěvci, hnízdící ve většině případů v blízkosti člověka. Jsou rozšířené po celé Evropě, nalezneme je v Africe, Asii, i obou Amerikách. Miskovité hnízdo dovedně slepené z kuliček bláta si staví nejraději uvnitř hospodářských budov jako jsou chlévy, stodoly, maštale nebo v průjezdech a chodbách domů. Samice snáší 3-6 vajec, hnízdí 2x do roka od května do srpna. Živí se hmyzem, který obratně chytá za letu.

Vlaštovka je dálkový migrant – zimovištěm našich ptáků je jižní část afrického kontinentu. K nám přilétá již v druhé půli března, jarní přílet pak vrcholí v dubnu. Hlavním obdobím odletu je první polovina září, opozdilci se objevují až do konce října.

Hlavní ohrožení pro vlaštovky představuje modernizace venkova a především výrazný útlum chovu velkých hospodářských zvířat (krávy, koně, prasata). V dobách, kdy ještě lidé nechovali dobytek, doprovázely vlaštovky stáda migrujících velkých kopytníků a hnízdily v jeskyních.      (Zdroj: Science WORLD)


Pralesní požáry "vysušují" mraky ..... Procesy na atmosféře a biosféře naší planety jsou natolik propojené, že nikdy nemůžeme dopředu přesně odhadnout, jakým způsobem se řetězec příčin a následků propojí. Izraelští geofyzikové přišli nedávno se zjištěním, že vypalování amazonských pralesů přispívá k „vysychání mraků“ a tím také k postupnému vysušování tropů. Vodítkem jim bylo monitorování počtu blesků.

Ždářením pralesa se totiž místní zemědělci snaží získat půdu, kterou by mohli využívat jako pastviny. Už toto vypalování představuje jeden z největších problémů současného světa. Nejenže ubývá plocha jednoho z nejdůležitějších ekosystémů planety, ale půda, která se takto získá, vydrží rodit jen krátkou dobu. Brzy ji čeká neodvratná eroze a zemědělci proto musí ve vypalování neustále pokračovat. Erodovanou půdu však již zpět na prales přeměnit prakticky nelze. Další, na první pohled méně nápadné důsledky vypalování pralesů v Amazonii, se rozhodli zkoumat i izraelští vědci. Jejich specializací však není biologie ani zemědělství, ale geofyzika a meteorologie. Pro své zkoumání si vybrali zajímavý způsob: pokusili se propojit data o množství aerosolů (tedy „kouře“) s údaji o počtu blesků. Ke vzniku mraků je totiž třeba řady drobounkých částeček, kterým meteorologové říkají „kondenzační jádra“. Nic se však nemá přehánět. Když je takových částeček v atmosféře příliš velké množství, vodním párám se nepodaří vytvořit dešťové mraky a přestane pršet. „Naše výzkumy souvislost mezi větší koncentrací aerosolů a menším počtem mraků skutečně potvrdily. Příliš velké množství aerosolů může mít skutečně významný vliv na cirkulaci vody v atmosféře,“ vysvětluje hlavní autor celé studie, prof. Colin Price z Katedry geofyziky univerzity v izraelském Tel Avivu.       (Zdroj: 21@století)


Tisíce racků otrávil jed na hraboše ..... V tělech ptáků byla identifikována látka bromodialon, která je součástí přípravku lanirát micro. Bromadiolon způsobuje poruchy srážlivosti krve. Po jeho pozření dochází k masivnímu krvácení do trávicího systému a následné smrti. Tato látko používá v různých modifikacích v České republice už asi 20 let. Její použití upravuje směrnice Evropské rady vždy na pětileté období. Pokud by se její používání mělo změnit, stane se tak nejdříve v roce 2013. Zákaz bromadiolonu by přivítali nejen místní ochránci přírody. "Připadá mi nesmyslné, pokud v době, kdy tu vyhlašujeme ptačí oblasti, se kousek dál používají takové prostředky, které nám toto působí," říká vedoucí CHKO Litovelské Pomoraví Michal Servus. Spolu s Litovelským Pomoravím podali trestní oznámení na neznámého pachateke také pracovníci České inspekce životního prostředí. Je to podle nich další krok k tomu, aby ministerští úředníci používání bromadiolonu omezili. "Budu se o to hodně zajímat, je evidentní, že je to velké znečištění životního prostředí, a podle toho se s tím musí naložit," uvedla ministryně životního prostředí ČR Rut Bízková.

Přírodní rezervace Chomutovské jezero je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví soustavy NATURA 2000. Neopatrným zásahem zemědělců byla zdecimována kolonie racků chechtavých. Doposud uhynulo okolo patnácti set ptáků. Protože je však nejvyšší doba hnízdění, je pravděpodobné, že škoda bude nakonec několikanásobně vyšší. Mnoho racků se pravděpodobně ani nevylíhne, protože nemá kdo sedět na vejcích.      (Zdroj: Arnika)


Příběh ztraceného reflektoru ..... Známý sovětský měsíční automatický výzkumný rover Lunochod 1 je na lunárním povrchu zaparkován bezmála 40 let. Jedním z jeho trvalých úkolů bylo nasměrovat k Zemi svůj laserový zpětný reflektor. Celé desetiletí byli vědci přesvědčeni, že se mu to nepodařilo. Jeden z nositelů jména Murphy ale potvrdil typicky nemurphyovské pravidlo "Kdo vytrvale hledá, najde".

Již přes 40 let probíhá dlouhodobý, zajímavý a pro poznání důležitý experiment - LLR, což je zkratka pro Lunar Laser Ranging, neboli laserové měření vzdálenosti Měsíce. Jako první, v roce 1962, zaměřili na našeho vesmírného souputníka fyzikové ze známého MITu (Massachusetts Institute of Technology). Vyslali krátký, milisekundový, ale intenzivní paprsek a změřili přesnou dobu příchodu jeho, od lunárního povrchu odraženého světla. Vzápětí podobné měření uskutečnili i Sověti na Krymské astrofyzikální observatoři. Tyto úspěšné experimenty přispěly k tomu, že se k Měsíci začaly dopravovat zpětné laserové reflektory. První nainstalovala v místě přistání posádka Apolla 11 v roce 1969. O dva roky později pak přibily další reflektory díky Apollu 14 a Apollu 15. Známé sovětské rovery Lunochod 1 (1970-71) a Lunochod 2 (1973) si laserové reflektory vezly přimontované na „kapotě“.

Všechny tyto „odrážeče“ laserových paprsků dosud sloužily až na jeden – na Lunochodu 1. 14. září 1971 se podařilo zachytit poslední odražený signál od tohoto, francouzskými vědci zkonstruovaného reflektoru. Od těch dob se považoval za ztracený, i když místo, kde by se měl nacházet, bylo přibližně známo. Občasné snahy ho laserem zaměřit ale nekorunoval úspěch. Alespoň do 22. dubna letošního roku, kdy se to týmu fyziků pod vedením Toma Murphyho z Kalifornské university v San Diegu konečně podařilo. Nebyla to náhoda. Po signálu odraženém od Lunochodu 1 sporadicky pátrali asi dva roky. Ale až podrobné snímky ze sondy LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter; NASA) s přesností na 100 metrů odhalily, kde se Lunochod 1 nachází. Byl několik kilometrů vzdálen od prostoru, kde ho vědci předtím hledali. Pak stačilo počkat na vhodný okamžik a laserem na Apache Point Observatory v Novém Mexiku zamířit na cíl. Hned z prvního odraženého signálu vědci určili vzdálenost mezi laserem a reflektorem s přesností na jeden centimetr. Po půl hodině vyslali k Lunochodu 1 další paprsek. Jeho odraz, spolu s prvním měřením, umožnil vypočítat polohu reflektoru, jeho „lunopisní“ šířku a délku. Souřadnice budou fyzikové dále zpřesňovat, aby mohli i tento bod zapojit do celé sítě lunárních reflektorů a využít odražené světlo při výzkumu Měsíce.       (Zdroj: OSEL)


Stavba jezů na Labi sníží již kriticky nízkou hladinu řeky, tvrdí studie ..... Další výstavba jezů na Labi by k hospodářské prosperitě v konkrétních oblastech nepomohla. Vnitrozemská lodní doprava by ani po dokončení těchto opatření nebyla konkurenceschopná. Kvůli snížení hladiny řek by naopak došlo k poškozování evropsky chráněných lužních lesů a negativnímu dopadu na říční rekreaci. Vyplývá to ze studie „Říční plavba na Labi a Sále“, zpracované německým Institutem pro ekologický hospodářský výzkum, kterou dnes u nás představila Arnika.

Změna klimatu vede k extrémům v podobě nízkých stavů hladiny Labe, což je patrné během posledních 20 let, říká studie. A proto není možné dosáhnout plavební hloubky 2,5 metrů, která je podle studie rentabilní pro nákladní dopravu po Labi. „Pokles hladiny Labe má negativní vliv především na lužní lesy, které jsou z 60 % celoevropsky chráněny,“ uvedl Hubert Weiger, ředitel německé nevládní organizace BUND, která studii nechala vypracovat. Zkratka BUND je název pro německý svaz pro ochranu přírody a životního prostředí a jde o největší německou organizaci tohoto zaměření se zhruba 5 tisíci členy.

„Lužní les je specifický ekosystém rostoucí v blízkosti řek, jenž je zvyklý na kolísání hladiny a občasné vysychání, a takovéto životní podmínky potřebuje,“ dodala Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody organizace Arnika, která s organizací BUND dlouhodobě spolupracuje.

Snižováním hladiny se podle Weigera významně snižují alternativy rekreačního využití Labe. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou výkyvy hladiny kvůli celosvětovým změnám klimatu stále častější, extrémnější a s delším trváním. Prognózy se navíc do budoucna nelepší. Podle německého ministerstva dopravy prý nelze pro Labe garantovat jakoukoli konkrétní hloubku. Úvahy o stavbě jezů na této řece jsou podle Weigera ekonomický nesmysl.

Po Labi se lodní dopravou přemístí ročně 0,6 milionů tun nákladu. Prognózy z roku 1992 však předpovídaly pro tento rok 10 milionů tun. Podle koordinátorky BUND pro Labe Iris Brunarové se jako vhodná alternativa lodní dopravy jeví železniční doprava, která je méně náročná i emisně.       (Zdroj:Ekolist)


29.04. 2010     Dnes se slaví Mezinárodní den tance - byl vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem (ITI) v roce 1982 a slaví se v den výročí narození francouzského choreografa Jeana-Georgese Noverra (1727).

Před pouhými 111 lety 1899 překonal Camille Jenatzy, jako první člověk v automobilu, rychlost 100 km/h. Zajímavé na tom je, že jeho rekordní vozidlo bylo poháněno elektřinou. Jenatzy zemřel v roce 1913 na lovu, kde byl se svými přáteli. Schoval se za křoví a ze žertu imitoval zvířecí zvuky tak dokonale, že se jeden z lovců domníval, že je v těch místech divoký kanec a vystřelil. Po zjištění, že zranil člověka, přátelé ihned naložili Jenatzyho do vozu a vezli do nemocnice. Camille Jenatzy však cestou vykrvácel. Tak se splnila jeho věštba, že zemře ve voze značky Mercedes


Ceny benzinu stoupají, Kocourkov se směje ..... Zvýšením daní s následnou přirážkou šarží pumpařů se ceny benzinu a nafty vyšplhaly na rekordní úroveň. Benzin dnes již nenatankujete pod 33 korun za litr. Aby tomu nebyl konec, tak bez zájmu zasedající zákonodárci, otrocky kopírující jednu z diskutabilních směrnic Evropské unie, schválili zvýšený podíl biosložky u benzinu na 4,1 procenta a 6 procent u nafty a to od 1. června. Cena pohonných hmot se tím opět navýší asi o další korunu.

Řadu odborníků nepřekvapila zpráva z Bruselu, komentující na základě odborné studie vysokou škodlivost používání biopaliv. Biopaliva jsou terčem výrazné celosvětové kritiky již několik let. Při jejich spalování dochází k poškozování motorů a hlavně vzniká až čtyřnásobek vypouštěných emisí než při spalování pouhého benzinu a nafty.

Další používání biopaliv je diskutabilní a jejich propagace musí doznat výrazných změn. Argument podpory českého zemědělství je do určité míry falešný. Pěstováním biopalivových plodin se negativně přetváří kulturní krajina, struktura zemědělské půdy s negativními dopady na zvěř. Rovněž je naprosto pochybné zlepšení energetické soběstačnosti ČR i aktivní Evropské unie. Navíc argumentace, že dojde ke zlepšení ochrany životního prostředí snižováním emisí skleníkových plynů, je úplným debaklem.

Podle zahraničních informací připravuje Evropská komise v tichosti změnu předtím nikým v praxi neprověřených ambiciozních cílů. Z uvedených argumentů vyplývá pro naše zákonodárce nutnost urychleně skončit s povinným přimícháváním biopaliv do pohonných hmot uvedených v zákoně o ochraně ovzduší. Pomůže se tím skutečně prostředí, dojde ke snížení růstu inflace i očekávaných letních cen benzinu kolem 35 korun za litr.       (Zdroj: Ekolist)


Pijavice dokážou více, než si myslíme ..... Zkuste si představit, co se bude dít, když se o vás začne zajímat podivný zelenkavý tvor, podobný maličkému hádkovi. Zadní přísavkou se přichytí na tělo, z přední kruhové přísavky vysune tři pohyblivé čelisti; každá má 65 ostrých zubů. Vzápětí vám jako ostré pilky proříznou pokožku, vytryskne horká krev. Živočich dychtivě saje a jeho objem se výrazně zvětšuje.

Přitom nijak neublíží, naopak pomůže od rozmanitých zdravotních obtíží. Velmi starou terapií přikládání cizopasných pijavic se nyní zabývají vědecké týmy po celém světě.

Klinické zkoušky mají téměř univerzální využití

Velké úspěchy zaznamenávají např. lékaři ve Stanford Hospital and Clinics (Kalifornie, USA) Věnují se zejména využití pijavic lékařských ve spojování cév. Platí to hlavně o těch nejtenčích, se kterými mají problémy i zkušení plastičtí chirurgové. Navíc je to bezpečné a levné. Pochvalují si, že pijavice do rány ze svých slin dodávají optimální dávku přírodních antibiotik. Dodejme, že prof. Michael Salzet z Univerzity ve francouzském Lille začal využívat pijavice jako přímý zdroj antibiotik.

Joerg Graf z Ústavu pro infekční choroby Univerzity v Bernu se svým týmem nyní provádí klinické zkoušky, jak mohou pijavice pomáhat proti nebezpečným bakteriím Staphylococus aureus, které se stávají rezistentní proti antibiotikům. To potom vede mj. k nebezpečným zánětům.

Různé klinické zkoušky se provádějí na různých vědeckých pracovištích ve Velké Británii. Výsledky mj. naznačují, že látka hirudin, kterou pijavice slinami vylučují, může zvýšit až o 30 % šance na přežití po těžkém infarktu. „Sekret pijavic by mohl být pro kardiovaskulární onemocnění něčím podobným, jako kdysi byl penicilin na infekční choroby,“ tvrdí odborník Roy T. Sawyer, jenž má v Severní Karolíně dokonce Muzeum pijavic lékařských.

Různými možnostmi využití pijavic se zabývají i četná vědecká pracoviště např. i ve Francii a Německu. Někteří vědci studují u pijavic velké, dobře viditelné nervy. Chtějí zjistit, jak fungují a zda mohou podpořit regeneraci nervů u lidí s poraněním míchy.       (Zdroj: 21@století)


Jaká jsou práva cestujících při přerušení letecké dopravy ..... V souvislosti s uzavřením letového provozu v České Republice a v dalších evropských zemích informuje Evropské spotřebitelské centrum (ESC) cestující o jejich právech v této situaci.

Sopečný prach je velmi nebezpečnou hrozbou pro leteckou dopravu. V této souvislosti vyzval Siim Kallas, evropský komisař pro dopravu, národní úřady na úseku letecké dopravy k zajištění bezpečnosti. Z jejich strany může jít především o kroky vedoucí k uzavření vzdušného prostoru nebo jednotlivých letišť, a to za dodržení pravidla nediskriminace leteckých dopravců. Situace se však dotýká statisíců cestujících v celé Evropě.

ESC zdůrazňuje, že cestující nemají právo na finanční kompenzaci, tedy na náhradu škody ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce zrušeného letu. V tomto případě jde totiž o okolnosti, které nemůže letecká společnost ovlivnit či předvídat. Nicméně cestující mají další práva dle Nařízení EP a Rady EU č. 261/2004. „Mají především právo na informace a právo na poskytnutí asistence, tedy na občerstvení, stravu a v nutných případech i na zajištění ubytování. Dále mají cestující možnost výběru mezi refundací, tedy vrácením ceny letenky při zrušení letu nebo přesměrováním do jejich cílové destinace, pokud je to možné,“ vysvětluje Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

V případě, že jsou spotřebitelé při jejich cestě jakkoliv dotčení současnou situací, ESC jim doporučuje kontaktovat jejich leteckého dopravce a v případě nejasnosti národní dozorový úřad na úseku letecké dopravy (v ČR je to Úřad civilního letectví), případně se mohou obrátit se žádostí o informace na pracovníky ESC na telefonu 296 366 155. Informace o právech cestujících v letecké dopravě jsou umístěny na www.coi.cz/esc.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Založili Prahu asijští mniši? ..... Byla zakladatelkou Prahy mytická kněžna Libuše, jak tvrdí staré české pověsti? Nebo ji založila skupina záhadných asijských mnichů, jak má naznačovat jedna prastará legenda? A je možné, že ve stověžatém městě existuje jakási brána mezi světy? Vydejte se s ENIGMOU do neviditelné Prahy...

V prastarých dobách, dávno před panováním kněžny Libuše, která prý založila Prahu kolem roku 700, mělo přijít sedm mnichů z nitra Asie – ze srdce světa, kteří zaseli rýži na břehu Vltavy na skále, kde dnes stojí Hradčany, za nějakým tajuplným účelem... To jsou slova rakouského spisovatele a člena několika tajných společností Gustava Meyrinka (1868–1932), jenž v povídce Neviditelná Praha připomíná jakousi prastarou legendu, že Prahu založila skupina mnichů, členů tajuplného řádu Asijských bratří, známých jako bratrstvo Sat Bhaiů (nebo Sad Bayů). „Bratrstvo Sat Bhaiů je prastarého původu a v dávné minulosti vyslalo na západ sedm lóžových bratří, kteří tam založili sídla, jež prý vždy dostala jméno práh,“ uvádí Meyrink. Jedním z těchto měst měla být právě Praha. Asijští bratři tu prý kdysi v rámci záhadného magického rituálu zasévají rýži nebo trpasličí jalovec, který podle Meyrinka roste kolmo do výše a nabývá fantastických tvarů. Podle jiných verzí legendy tu pokládají magický práh, který vytváří neviditelnou sféru města, a dokonce prý otevírá bránu do jiných světů! Může být na pradávné legendě něco pravdy? Založila snad Prahu dávno před kněžnou Libuší skupina tajemných Asijských bratří?

Brána mezi světy ..... „Praha nemá nadarmo své jméno – ve skutečnosti je prahem mezi životem pozemským a nadsvětím, je prahem daleko užším než na jiných místech...“ tvrdí Meyrink. A zřejmě se ve svém názoru nemýlí. Stověžatá metropole má skutečně zvláštní genius loci (duch místa), který po staletí láká umělce i snílky. Vytvořili ho svým tajemným rituálem mniši mystického asijského bratrstva Sat Bhaiů? Někteří badatelé se navíc domnívají, že zřejmě právě v místě, kde kdysi zaseli rýži Asijští bratři, později pokládá Libuše magický práh, jímž symbolicky zakládá Prahu. „Sféru neviditelného města vytvořil už dávno před Libuší položením prahu ezoterní řád Asijských bratří (Sad Bayů). Libuše prý o existenci tohoto bodu věděla a pouze ho aktivovala,“ píší autoři knihy Skrytá česká historie, známí čeští badatelé Aleš Česal, Otomar Dvořák a Vladimír Mátl. Je prý položen na místě, kde se nachází průsečík mocných energetických drah, jedna z důležitých bran mezi světy. Podle některých zdrojů má být na místě dnešních Hradčan, podle jiných pramenů snad kdesi mezi Pražským hradem a Petřínem, možná v oblasti dnešní Hellichovy ulice. Může tu opravdu existovat jakási brána mezi světy?       (Čtěte na stránkách Enigma)


Operační systémy Qubes a Ethos ..... Na světě jsou dva nové operační systémy. Přesněji řečeno jeden z nich se nachází v alfa verzi (rané vývojové fázi), druhý je ve stavu konceptu. A striktně vzato nejde o systémy stavěné na zelené louce: Oba jsou postavené na virtualizačních technikách a slibují vyřešení otázky bezpečnosti operačních systémů.

Oba systémy – Ethos i Qubes – vypadají hodně podobně, ne-li zcela stejně (použití virtualizace, sandboxy, Xen…). Zatímco tým stojící za Ethosem teprve získal k vývoji grant, Qubes je již dostupný k testování.      (Čtěte na stránkách Scinet)


Na Zemi je kousek Marsu ..... Okolí antarktické jezera Dona Juana vypadá jako kousek jiné planety. Jezero samo je osmkrát slanější než Mrtvé moře a zdejší ekosystém ze všeho nejvíce připomíná planetu Mars.

Voda v jezeře díky vysoké salinitě nikdy nezamrzá a lokalitu charakterizuje i produkce oxidu dusného, který je jedním ze skleníkových plynů. Výzkumníci z University of Georgia se rozhodli toto nehostinné místo podrobněji prozkoumat.

Zajímal je především chemický proces, kterým vzniká právě oxid dusný. Jezero bylo objevena už v roce 1961 a podle starších zpráv existovaly v jeho okolí primitivní formy života. Současná expedice však na nic podobného nenarazila. Tím překvapivější byl fakt, že místo produkuje oxid dusný, známý též jako rajský plyn.

Závěry výzkumu, publikované v časopise Nature Geoscience, dokládají, že produkce zmiňovaného plynu je založena na anorganických chemických procesech. Objevený cyklus dusíku tak může přinést další informace o skleníkových plynech v atmosféře Země, jejich významu i skutečnému působení. Jde o novou proměnnou, kterou zatím počítačové modely nebraly v úvahu.

Ještě zajímavější je předpoklad, že okolí jezera Dona Juana může představovat pozemský model podmínek na Marsu. Bude tak možné konstruovat nové detektory pro vyhledávání ložisek vody na této planetě a následně i posoudit jejich potenciál pro existenci nějaké specifické formy života. Pochopení funkce obdobných solných jezer na Marsu může podstatně zlepšit naše znalosti o celém ekosystému planety.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Podmořská sopka Marsili opět hrozí ..... Vědce v Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) znepokojuje 3000 m vysoká podmořská sopka Marsili v Tyrhénském moři, 150 km jihozápadně od Neapole.

Nejnovější výzkum ukazuje, že sopečné stěny vulkánu jsou slabé a magmatická komora, vzniklá v posledních letech, má velké rozměry. To vše naznačuje, že sopka je aktivní a může nečekaně vybuchnout. Pozorování ukazují, že hydrotermální emise z otvorů kolem Marsilli v poslední době zesílily a oceánografická výzkumná loď Urania objevila důkazy o sesuvech půdy v únoru loňského roku. Dr. Enzo Boschi (INGV) varuje, že při zhroucení stěny vulkánu by došlo k sesuvu milionů kubických metrů materiálu.

Marsili je jednou z nejméně známých obrovských sopečných systémů v Evropě a patří k potenciálně velmi destruktivním podvodním obrům. Při délce 70 km a šířce 30 km se jedná o největší sopkou v Evropě. Případné sesuvy půdy na svazích Marsili, vyvolané seismickou aktivotou, by mohla vzniknout tsunami, která udeří během pár minut na pobřeží jižní Itálie, vzdálené pouhých 150 km.      (Zdroj: Jitřní země)


Dotace z EU?! Lež, na kterou lidé skočili i s navijákem! ..... Když z EU, přes snahu Bruselu, proniknou mezi lidi informace o dalším průšvihu, vláda hned zaplatí reklamy na dotace. Je to největší korupce na starém kontinentu. Korupce původně svobodných národů.

Přes maximální snahu byrokratů a vlád o silnou mediální blokádu negativních jevů, provázejících existenci Evropské unie a eura, dochází ke stále širšímu povědomí lidí o dalších a dalších průšvizích. Lidé postupně sundavají modré brýle se žlutými hvězdami a začínají se na tento umělý projekt politických elit a jejich chlebodárců i nohsledů koukat stále realističtěji. A tak se nám v poslední době opět vyrojily v televizi vládní a prounijní reklamy na „Dotace z EU“. Platíte je i Vy. Kolik je pro nás připraveno a jak je umíme stále lépe čerpat. Parlamentní strany, jejichž poslanci rozdávají dotace svým známým jak na běžícím pásu, se předhánějí v návrzích opatření jak čerpat víc, rychleji, lépe a snadněji.

V reklamách vidíte záběry na průmyslové podniky, které se údajně mohly rozrůst a investovat jen díky dotacím a tím se staly konkurenceschopné. Vidíte tam česky nadabovaného člověka, který vznešeně mluví o tom, jak je to super. Město neřeknou, název továrny také ne (jen obor činnosti) a nevidíte žádný záběr, který by pomohl k jakékoli identifikaci. Jedná se o reklamu natočenou Bruselem pro všechny. Větší bláboly byste, máte-li selský rozum a tržního ducha, marně hledali. Stejně jako byste jen marně hledali dotace Evropské unie, resp. peníze, které byrokraté rozdávají. Považuji za nutné a žádoucí neustále dokola opakovat pravdu a vyvracet lži kolem „dotací“.

1) Evropská unie nemá žádné vlastní peníze. Proto není schopna a nemůže poskytovat dotace.

2) Každá koruna, libra (a pár doposud svobodných měn), stejně jako každé euro do posledního jsou penězi občanů jednotlivých států.

3) Kromě naprostých výjimek jsou všechny státy EU v deficitech a euro uměle, za cenu obrovských nákladů, udržují při životě z peněz občanů.

4) Abychom my mohli blahosklonně „dostat“ o něco více, než odvádíme, což potrvá již jen do roku 2013, kdy budeme odvádět více, než „dostaneme“, musí se občané jiných států těžce zadlužit a za nás platit z těchto peněz úroky.

Do Chánova mají být opět investovány prostředky na totální obnovu. Z dotací. Tentokrát celkem 300mil. Nesouhlasíte s tím? Nechcete, abychom se opět všichni podíleli na této „dotaci“ z našich peněz a daní této minoritě, kvůli které vznikají dokonce speciální zákony? Nechcete dál živit lidi jako je Kocáb a řadu dalších různých „sdružení“, které se na tom přiživují a u nichž skončí většina těchto našich peněz? Fajn. Pak mi ale upřímně řekněte, jaký je v tom rozdíl, když my bereme peníze lidem z cizích zemí... Žádný!

Dotace z Evropské unie ve skutečnosti neexistují. Podle mě se jedná o jeden z největších podvodů na občany národů, jejichž svoboda je díky pár mrzkým eurům stále menší. Paradoxem této situace je skutečnost, že lidé díky dotačnímu systému v EU přichází o svou svobodu za svoje vlastní peníze. Jen málo lidí si uvědomuje, že z té koruny štědrých „dotací“ byly před časem dvě třetiny jeho a ta poslední třetina jsou peníze lidí za našimi hranicemi. Lidí, kteří mají své priority, své potřeby a své investice, na které teď nemají peníze.

Pár byrokratů, politiků, analytiků, poradců a konzultantů si jistě přede. Než se takové peníze dostanou na nějakou třeba i na dobrou věc, sežerou z nich navíc svůj desátek. Tedy vlastně Váš...      (Zdroj: Protiprúdu)


Jak pracuje starší mozek ..... Starší lidé mají lepší schopnost vstřebávat vlákna informací. Starší mozek totiž nedokáže dobře filtrovat bezvýznamné informace.

Vědci věří, že tato vlastnost není slabost, ale naopak dává starším lidem paměťovou výhodu. Badatelé předvedli, že když starší člověk zpracovává vnější informaci, má unikátní schopnost automaticky ji navázat na jinou informaci, která se objevila ve stejný čas. Skupinky lidí ve věku 17–29 let a 60–73 let soutěžily ve dvou paměťových úlohách.

V první jim vědci promítli sérii obrázků, ke kterým byla přiřazena nesmyslná slova (např. pták a slovo skákat) a řekli, aby ignorovali slova a soustředili se pouze na obrázky. Pokaždé, když uviděli stejný obrázek podruhé za sebou, tiskli mezerník. Po přestávce dostali dobrovolníci druhý úkol, měli si vzpomenout na to, jak byly pospojované obrázky a slova. Starší účastníci prokázali ve schopnosti zapamatovat si páry obrázek – slovo o 30 % lepší výsledky.      (Zdroj: VTM Science)


V Krkonoších chtějí postavit cyklistické trasy ..... V Krkonoších se můžete projet už po 26 cyklistických trasách o délce kolem 350 kilometrů. Další úseky mohou přibýt: dostat by se mělo na vyznavače adrenalinové jízdy i na nepříliš náročné rodinné projížďky.

Další nové kilometry cyklistických tras zřejmě přibudou v nejvyšších českých horách. Pamatuje se na zdatné bikery i cykloturisty. Nejdříve ze všeho záměr zřídit nové úseky musí posvětit právníci.

„Zákon hovoří jasně. V národním parku je zakázáno jezdit na kole mimo silnice místní komunikace a místa vyhrazená správou,“ řekl Michal Skalka z krkonošské správy parku. K 26 okruhům přibyly nedávno ještě naučná cyklistická stezka na Černou horu i cesty na Labskou a Luční boudu. „Ještě uvažujeme o zpřístupnění Vrbatovy boudy,“ uvedl Skalka.

Správa parku o možných trasách jedná rovněž s Českou mountainbikovou asociací. „Typujeme trasy v ochranném pásmu. Byly by spíš pro vyznavače adrenalinového ježdění,“ uvedl Skalka.

Bikeři si budou moct vybrat i obtížnost: „Chtěli bychom udělat trasy v okolí Rokytnice, Vrchlabí a na Žacléřsku,“ řekla Hanka Hermová z České mountainbikové asociace, podle které mají okruhy mít dva stupně obtížnosti. „Projížďka by měla zabrat pár hodin až půl dne. Jak budou cyklostezky nakonec vypadat, ještě není známo. Obě strany se o tom budou bavit na jednáních v polovině května.

Vyhlídky na nové trasy jsou slibné a cyklisté by se nově značených stezek mohli dočkat ještě na podzim: „Záleží na tom, jestli vytipované stezky budou dobře zachované. Někde se totiž musejí opravit,“ vysvětlila Hermová.

Vyrazit si jen tak na malou projížďku mimo značené cesty se nemusí vyplatit. Lidé si často neuvědomují, že porušují zákon: „Pokud na někoho v lese na kole narazím, bude mě zajímat, jak se tam dostal a co tam dělá,“ uvedl Skalka.

Při malém provinění může biker dostat pokutu do výše tisíc korun, ale při správním řízení se její výše může vyšplhat až na půl milionu korun.      (Zdroj: Ecomonitor)


28.04. 2010     Dnes nastává Úplněk. Stane se tak v 14:18 LČ.

Dnešek je také vyhlášen jako Mezinárodní den smutku. Vyhlásila ho Mezinárodní konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří přišli při práci o život nebo byli zraněni, slaví se od roku 1996.


Jaký je současný rekord v pamatování? ..... New Scientist přinášel seriál o „rekordech“, jichž dosahují různí lidé.

Popisuje se zde třeba případ člověka z NASA, který dokázal několik vteřin přežít téměř úplné vakuum (přitom omdlel a jeho poslední vzpomínka byla, jak se mu – za nízkého tlaku – v ústech vaří sliny, jistě věru zvláštní zážitek). Nicméně, jaké jsou rekordy na poli paměti? Číňan Chao Lu si dokázal v roce 2005 zapamatovat a bezchybně odmemorovat 67 890 číslic z rozvoje čísla Pí.

Na základě toho, kolik jsme toho schopni do mozku uložit, NewScientist odhaduje, že mozek normálního dospělého má kapacitu cca 125 MB (tj. nad tento objem už další věci do paměti ukládáme stejnou rychlostí, jako zapomínáme), nicméně takové číslo je třeba brát s velkou rezervou. Nakonec, ukládání textových a grafických dat je hodně ovlivněno tím, zda se používá komprese (a jaká).

A jaká je rychlost ukládání do paměti? Lu potřeboval na zapamatování 40 000 číslic asi 1 000 hodin. Za touto schopností samozřejmě stojí hlavně propracované mnemotechnické pomůcky, asociování číslic s jinými objekty.      (Zdroj: Science WORLD)


Ostravané vzkazují peticí: Chceme účinné řešení znečištění ovzduší! ..... Obyvatelé Ostravska požadují po kompetentních úřadech neprodleně řešení, která zajistí plnění imisních limitů pro ovzduší v této oblasti a tím zabezpečí čistější ovzduší. To je vzkaz, který přináší nová Petice za čistější ovzduší pro Ostravu.

„Petice vznikla jako iniciativa občanů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se neustále opakují situace, kdy jsou mnohonásobně překračovány zákonné limity pro škodliviny v ovzduší. Uplynulá zima byla důkazem toho, že situace na Ostravsku potřebuje neodkladné řešení. Jinak se dočkáme dalšího období, kdy se Ostrava a její okolí bude dusit katastrofálním smogem,“ uvedla Vendula Krčmářová, mluvčí petičního výboru. „Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Zdejší ovzduší ohrožuje zdraví tisíců obyvatel, a to nejen respiračními chorobami. Kromě toho vytváří negativní obraz města, které má jinak mnoho pozitivních stránek,“ dodala.

Petice je adresována všem kompetentním úřadům a institucím, které mohou situaci ovlivnit: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy.       (Svůj podpis můžete přidat na stránkách Arnika)


Namísto konkrétního plánu na záchranu velryb podpora jejich dalšího zabíjení .....  Mezinárodní velrybářská komise, jejímž cílem má být kontrola světové populace velkých kytovců, přišla s návrhem „Zlepšení ochrany velryb“, a to v předstihu před výročním zasedání konajícím se v červnu v Maroku. Několik zemí včetně Spojených států, které jsou obvykle proti velrybářství, navrhlo kompromis, který usiluje o redukci celkového počtu zabitých velryb, avšak v podstatě usnadní jejich komerční lov. Poprvé po 24 letech by tak bylo legalizováno komerční velrybářství v mezinárodních vodách.

Na základě tohoto návrhu se však zdá, že ustoupit budou muset velryby, a nikoli velrybáři. Jedná se o rozvláčný dokument, který má být pro IWC vodítkem přes desetileté období a přivést organizaci ke zhodnocení jejího ochranářského úsilí. Zatímco jsme ujišťováni, že IWC dělá všechno pro zlepšení ochrany velryb, existuje mnohem jednodušší a okamžité řešení. Můžeme jednoduše skoncovat s komerčním velrybářstvím, vyplnit mezery v zákonech, které velrybáři využívají k zabíjení tisíců velryb pod zástěrkou vědeckého výzkumu, a zaměřit se na závažné hrozby, jimž velryby dnes čelí: globální změna klimatu, vedlejší úlovky při průmyslovém rybolovu (tzv. bycatch), znečištění, hluk atd.

Předložený návrh je na hony vzdálen tomu, jak by měla vypadat dobrá dohoda, a to jak pro velryby, tak pro budoucnost IWC. Mezinárodní velrybářská komise musí tento návrh odmítnout, ukončit komerční lov velryb a transformovat se do orgánu, který kytovce doopravdy chrání.       (Zdroj: Greenpeace)


Otevřený dopis evropskému komisaři pro energetiku ..... Sdružení Jihočeské matky, Calla, Hnutí Duha a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí dnes zasílají evropskému komisaři pro energetiku Güntherovi Oettingerovi dopis týkající se plánované dostavby dvou bloků ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce.

V otevřeném dopise komisaře informují o závažných bezpečnostních nedostatcích této elektrárny a žádají ho o zahájení jednání o tomto sporném projektu na půdě Evropské komise.

Jaderná elektrárna Mochovce, respektive její nedokončené jaderné bloky, které by podle plánu měly být dostavěny v letech 2012 a 2013, však současnému stavu vědy a techniky ani zdaleka neodpovídají. V Evropě bohužel neexistují jednotné právně závazné bezpečnostní standardy pro výstavbu a provozování jaderných elektráren. Všeobecně však platí, že by jaderné elektrárny měly dosahovat technických a bezpečnostních parametrů odpovídajících stávajímu stavu vědy a techniky.

Při dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce se nepočítá ani s dosažením standardu požadovaného pro reaktory VVER-440/213 (podle klasifikace IAEA) Na to, že 3. a 4. blok JE Mochovce nemůže dosáhnout jejich úrovně, upozorňuje i slovenský státní dozor nad jadernou bezpečností. Tyto reaktory nejsou vybaveny ochrannou obálkou - kontejnmentem, která má za úkol jednak chránit okolí elektrárny před únikem radioaktivních látek a jednak chránit zařízení před účinky zvenčí (např. pád letadla, tlaková vlna apod.).

Sovětský projekt elektráren s reaktory VVER 440/213, vznikal v sedmdesátých letech, kdy se bezpečnostní standard sovětských reaktorů musel přiblížit standardům uznávaným v západních zemích. Elektrárny byly proto vybaveny bezpečnostními systémy, které mají zvládnout havárii vyvolanou prasknutím hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu - požadavek obvyklý i u dnešních jaderných elektráren. Kontejnment však součástí projektu není.      (Zdroj: Ecomonitor)


Biopotraviny mají menší uhlíkovou stopu než konvenční potraviny, říká studie ..... Potraviny z ekologického zemědělství jsou pro klima příznivější, tvrdí rakouští výzkumníci. Na rozdíl od plodin z konvenčního zemědělství je uhlíková stopa při pěstování plodin nebo chovu zvířat v ekologickém zemědělství menší. Co se týká dopravy a balení potravin - zde zůstává emisní zátěž úplně stejná jak konvenčních, tak biopotravin.

Na nedávné konferenci Biosummit 2010 představila výsledky aktuální studie Gwendolyn Rudolphová z rakouské pobočky švýcarského výzkumného institutu biozemědělství FiBL. Výzkum probíhal po dva roky a srovnával 120 produktů konvenčního a ekologického zemědělství. V Rakousku zkoumali mléčné výrobky, drůbeží maso a vejce, chleba, různé druhy zeleniny a ovoce a také ovocné džusy. Výstupem studie měla být jasná informace pro zákazníky, aby při svých nákupech mohli vybírat i podle toho, jak potravina zatěžuje klima.

FiBL se rozhodl pro nálepku, která říká, o kolik procent méně oxidu uhličitého vykazuje biovýrobek oproti běžnému. Například na kelímku jogurtu se zákazník dočte, že konkrétní biojogurt zatěžuje klima o 15,7 % méně než běžný jogurt. Vstupní data o dopravě, zpracování, balení výrobků a jejich prodeji získali vědci od sdružení supermarketů HOFER KG.

Podle výzkumu vycházejí biopotraviny významně lépe. Ve skupině mléčných výrobků produkují na jeden kilogram o 10–21 % méně oxidu uhličitého, zelenina a ovoce o 10–30 % méně a chleba v biokvalitě přispěje k emisím CO2 o 17–45 % méně než běžný výrobek.

Výzkum potvrzuje fakt, že v případě potravin a jejich celkové uhlíkové stopy hraje významnou roli nejen fáze růstu plodin nebo chovu zvířat, ale také zpracování, doprava a prodej. Podíl zemědělské fáze a fáze zpracování a prodeje ale není u všech potravin stejně uhlíkově náročný. Podle rakouského výzkumu například u mléka a mléčných výrobků připadá většina na fázi zemědělskou, u pečiva je to zhruba půl na půl a naopak výrazněji převažuje fáze dopravy a prodeje u zeleniny jako jsou rajčata, cukety nebo brambory. V rámci sledovaných potravin nejvíce zatížil klima uhlíkem čistý jogurt, kde výroba jednoho kilogramu vyprodukovala 1,4 kilogramy oxidu uhličitého, na druhém konci zůstaly plodiny jako brambory nebo okurky, které nepřekročily 300 gramů CO2 na kilogram produktu. U všech druhů potravin vykazovaly ty z ekologického zemědělství menší příspěvek ke klimatickým změnám.       (Zdroj: Ekolist)

A co na to islandská sopka?


Lovelock: "Nemůžeme zachránit planetu" ..... Profesor James Lovelock, vědec, který zformuloval hypotézu Gaia, prohlašuje, že je příliš pozdě snažit se o záchranu planety.

Muž, který získal celosvětovou slávu svou hypotézou, že celá Země funguje jako jednotný organismus, se nyní přiklání k názoru, podle nějž můžeme jedině doufat, že se Země tváří v tvář naprosto nepředvídatelné změně klimatu o sebe postará sama.

V interwiev s moderátorem Johnem Humphrysem Lovelock řekl, že zatímco budoucnost Země byla nejistá, lidstvo si neuvědomovalo, že budováním civilizace "stisklo spoušť".

Předpovídá, že klima se nebude chovat podle modelů moderních klimatologů, ale bude se projevovat chaotickými změnami, které nedokážeme správně předvídat.

Vědci, kteří tvrdí, že dokáží předpovědět klimatické změny a zachránit planetu, podle Lovelocka nechápou vědu jako povolání, ale budují si na problému kariéru, v níž dává smysl překrucovat data.

Obnovitelná energetika sice dává dobrý smysl jako podnikání, ale není založena na dobrém praktickém technickém designu.

Lovelock v devadesáti letech zastává názor, že ať už se o sebe Země postará nebo ne, vše co můžeme udělat je "užít si života, dokud to jde".       (Zdroj: Britské listy)


Výzva k ochraně zemědělského půdního fondu ..... Společnost pro ochranu půdy v ČR zaslala 19. dubna 2010 všem kompetentním úřadům státní správy výzvu k zodpovědnějšímu rozhodování o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, většinou kvůli výstavbě komerčních, dopravních či obytných staveb. List upozorňuje, že v současné době dochází v České republice k bezprecedentnímu ničení zemědělské plochy. Zatímco v 90. letech minulého století přibylo ročně 50 kilometrů čtverečních urbanizovaných ploch, za dalších 7 let to bylo už 195 kilometrů čtverečních a rychlost se neustále zvyšuje. Při současném tempu by za pouhých 100 let mohla být přeměněna téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR na urbanizovanou plochu.       (Čtěte na Gnosis9)


Mumifikovaný pavián napomohl najít bájnou zemi ..... Země Punt, o níž se zmiňuje řada písemných památek z doby starého Egypta až do počátku Nové říše zhruba okolo roku 1000 př.n.l., byla pro archeology a egyptology dlouhou dobu záhadou. S jejím nalezením pomohla nedávno technika skutečně nečekaná – izotopová analýza. Postačilo k ní jen několik chlupů z mumifikovaného paviána.

Země Punt byla pro Egypťany asi něčím podobným, jako pro nás západní Evropa v dobách totality. Egypťané z ní dováželi především nejrůznější luxusní zboží, například vonné silice do parfémů, eben, slonovinu nebo dokonce divoká zvířata, která poté sloužila k obveselení panovníků a vysokých státních úředníků. Ačkoliv zmínek o této tajemné zemi nacházíme v egyptských literárních památkách poměrně mnoho, egyptologové se stále nemohou shodnout, kde bychom ji vlastně měli dnes hledat. Mezi kandidáty se nejčastěji objevovala africké země jako Somálsko, Etiopie, Eritrea či Súdán, odborníci však nevylučovali ani území Arabského poloostrova v místech, kde dnes leží Jemen, Omán či Saudská Arábie. Jak však tajemnou zemi objevit, když písemné důkazy stále chybí? S velmi zajímavým nápadem přišel tým odborníků z Egyptského muzea v Káhiře ve spojení se specialisty z univerzity v kalifornském Santa Cruz. Britské muzeum totiž uchovává dvě vzácné mumie velkých afrických opic paviánů. Paviáni v Egyptě nežijí a nežili zde ani v době egyptských faraonů. Místem, odkud do Egypta přicházeli, byla právě země Punt. Jak ale zjistit, ze kterých míst paviáni pocházeli? I na takové otázky již dokáže dnešní věda odpovědět. Napomoci může totiž takzvaný „izotopový podpis“. Poměr jednotlivých izotopů kyslíku se totiž liší v různých oblastech světa liší. Kyslík, který lidé či zvířata přijímají společně s dýchání a potravou, pak přechází do jejich tkání. Kousíček zachované tkáně pak již jen „stačí“ zanalyzovat a porovnat se vzorky z odebranými ze zvířat, která v těchto oblastech žijí dnes. A jak tedy výzkumy dopadly? Dejme slovo prof. Nathanielu Dominymu z univerzity v Santa Cruz: „Hodnoty izotopů z tkání, které jsme odebrali v Somálsku, Jemenu a Mozambiku se s těmi získanými z mumifikovaných těl příliš neshodovaly. Téměř přesnou shodu jsme však zaznamenali u vzorků odebraných na území dnešní Eritreje a Etiopie,“ říká prof. Dominy. Vědci se nyní pokoušejí získat kousek kosti z mumií. Chystají se totiž pokus zopakovat, tentokrát však za použití izotopů stroncia.       (Zdroj: 21@století)


Nové využití starých pneumatik ..... Jen ve Spojených státech se každý rok spotřebuje téměř 300 milionů pneumatik. Více než polovina skončí na skládkách, a zbylé jsou používány jako palivo v cementářských pecích, či v dalších průmyslových odvětvích. Negativní dopad na životní prostředí je zřejmý.

Lehigh Technologie Tucker, GA, vyvinula postup pro opětovné použití vyřazených gum, které by mohly otevřít nové možnosti recyklace. Tento proces spočívá ve zmrazení staré gumy pomocí kapalného dusíku a její následné rozdrcení na jemný prášek o velikosti cca 180 mikrometrů. Rozemletím na jemný prášek získá tento velmi inertní materiál schopnost vázat na sebe jiné látky.

Prášek se zatím využívá při výrobě nových pneumatik, plastů, nátěrů a barev. Společnost nedávno otevřela nové výzkumné centrum, kde pracuje na zlepšení jeho chemických vlastností. Též vyvinula způsob, jak recyklovanou pryž lépe vázat na okolní materiály pomocí nekovalentních, mezimolekulárních vazeb.      (Zdroj: VTM Science)


Kbelské letecké muzeum zahájilo novou sezonu ..... Desítky netrpělivých fanoušků letecké historie dnes dopoledne čekaly před kbelským letištěm na zahájení nové sezony leteckého muzea. Jeho brány se otevřely po zimní přestávce a oproti loňskému roku jsou pro návštěvníky připraveny některé novinky. Mohou si prohlédnout unikátní obojživelný letoun, interiér vrtulníku Mi-8 nebo první prototyp nejnovějšího proudového letounu české konstrukce Aero L-159 Alca.

Letouny a vrtulníky všech typů od dvojplošníků až po proudová letadla si v jarním slunečném počasí přišli prohlédnout především muži, a to jak pamětníci, kteří na některých z vystavených strojů létali, tak i tátové s dětmi. Sraz si tam dali i příznivci automobilů značky Saab. Letouny od stejnojmenné firmy totiž patří do sbírky muzea.

Kbelské letiště se po vzniku Československa stalo první leteckou základnou československých vzdušných sil. Muzeum tam bylo založeno v roce 1968 a od té doby se stalo jedním z největších v Evropě. "Letadel tu vystavujeme více než 120, ve sbírkách muzea jich je přes 260. Sbírku se snažíme postupně doplňovat, v současné době se nám v různých světových muzeích podařilo rozjednat zajímavé výměny," řekl Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

Za největší letošní lákadlo Burian považuje britský obojživelný letoun typu Saunders Roe A.19 Cloud, který se do sbírek vrací po 15 letech. "Československé státní aerolinie ho koupily v roce 1934 a létal mezi Prahou a Jadranem," poznamenal Burian. Než ho získal Vojenský historický ústav, sloužil po válce na Vltavě jako hausbót.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


27.04. 2010     Sedmadvacátý duben je Světový den grafiky, vyhlásila Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA na paměť výročí jejího založení v roce 1963. V České republice se slavil poprvé v roce 1966. Den se slaví převážně v Americe. U nás je jeho propagátorem Sdružení Bienále.

Před dvaceti lety - 27. dubna 1990 - vynesl raketoplán Discovery na oběžnou dráhu kolem Země Hubbleův teleskop.


Institut kávy zahajuje činnost ..... Novinářské veřejnosti se představil nově vzniklý Institut kávy. Jeho zakladateli a garanty jsou přední český specialista v oblasti léčebné výživy doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. (gastroenterolog a nutricionista, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze), a slovenský odborník v oblasti poradenství pro obezitu, výživu a zdravý životný styl MUDr.Peter Minárik (gastroenterolog, Onkologický ústav sv. Alžběty v Bratislavě).

Smyslem této nezávislé iniciativy je objektivně informovat o kávě a vlivu její konzumace na lidský organismus.

Spotřeba kávy v posledních letech celosvětově neustále roste nejen v takzvaných vyspělých zemích, ale i v rozvojovém světě. Díky tomu se stává konzumace kávy, její složení a účinky v kávě přítomných látek na lidský organismus předmětem stále četnějších výzkumných projektů. "Poslední výsledky expertiz stále častěji potvrzují prospěšný vliv kávy nejen na fyzickou, ale i psychickou stránku člověka.

Samozřejmě za předpokladu, že je konzumována v přiměřeném množství 4-6 šálků denně, což odpovídá množství do 300 mg kofeinu," říká k nejčastěji rozebírané otázce týkající se doporučené "prospěšné" denní konzumace kávy docent Kohout.

Předmětem mnoha výzkumů týkajících se kávy je přitom právě zmiňovaný kofein,káva ale obsahuje množství dalších látek, které na organismus pozitivně působí. Mezi takové látky patří mimo jiné antioxidanty chránící buňky lidského těla proti volným radikálům. Díky této vlastnosti dokáží antioxidanty například zabránit předčasnému stárnutí buněk a posilují odolnost nervového a imunitního systému.

"Je prokázáno, že káva má významně větší celkové antioxidační účinky než kakao a zelený čaj, přičemž až 70 % antioxidantů, které denně přijmeme, pochází právě z kávy," říká garant Institutu docent Kohout.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Hubbleovy narozeniny ..... Už neuvěřitelných dvacet let pracuje na oběžné dráze kolem Země Hubbleův kosmický teleskop (Hubble Space Telescope - HST). Do vesmíru byl dopraven 24. 4. 1990 na palubě raketoplánu Discovery v rámci mise STS-31. Hubblův kosmický teleskop je nejvýkonnějším astronomickým přístrojem všech dob. Od zahájení své práce do podzimu 2009 provedl HST skoro 900 tisíc pozorování, pořídil více než 570 tisíc snímků více než 29 tisíc vesmírných objektů. Během necelých 20 let pozorování pořídil skoro 39 terabytů dat.

K oslavě těchto významných "Hubblových dvacátých narozenin" vybrala NASA, ESA a the Space Telescope Science Institute výroční snímek, pořízený novým záznamovým zařízením Wide Field Camera 3 (WFC3). Jedná se o fascinující portrét oblasti v níž vznikají nové hvězdy. Prohlédnout si jej budeme moci nejdříve v pátek 23.dubna, kdy skončí informační embargo NASA na tento ohromující portrét vzdáleného vesmíru.

Českobudějovická Hvězdárna a planetárium je jedním z mála míst v ČR, kde budete moci originální tisk tohoto unikátního velkoformátového barevného snímku ve vysokém rozlišení uvidět. Poprvé v sobotu 24.dubna 2010 v rámci mimořádné Soboty pro velké i malé návštěvníky, která se koná od 10:00 do 18:00 hodin. Podrobný program celé soboty včetně filmů, projekcí, oblohy v planetáriu a pozorování Slunce najdete přímo na titulu našeho webu www.hvezdarnaCB.cz. Poté bude narozeninový snímek z Hubblova teleskopu vystaven i v rámci dalších akcí pro veřejnost i školy.      (Zdroj: Astro)


Geneticky upravované plodiny usmrtili v USA vyše dva milióny osôb ..... Kremľom údajne obieha zimomriavky naháňajúca správa, ktorú pre premiéra Vladimíra Putina vypracovala Ruská akadémia medicínskych a technických vied, kde sa uvádza, že v Spojených štátoch amerických od roku 2008 zomrelo viac než dva milióny osôb v

dôsledku záhadného ochorenia obilnín, "nanajvýš pravdepodobne" vyvolaného genetickou úpravou plodín, ktoré sa potom potravinami prenieslo na ľudí.

Toto záhadné, zatiaľ neidentifikované, pľúcne ochorenie, ktoré je teraz príčinou hromadného umierania, sa po prvýkrát objavilo na jar roku 2008 v poľnohospodárskom štáte Iowa, kde sa ním na konferencii o pľúcnych ochoreniach (čo je ironické) v sídle guvernéra nakazilo 36 osôb.

Americký štát Iowa je jedným z najväčších svetových producentov kukurice a obilia, ale z toho dnes už 99 % predstavujú geneticky upravované druhy, dodávané americkou gigantickou poľnohospodárskou spoločnosťou Monsanto. Na trhu sú známe ako Mon 86, ďalej Mon 810 (automaticky produkujúce insekticíd, t.j. samé odpudzujú hmyz) a NK 603 (Roundup R), ktoré absorbujú herbicídy.

Americké obyvateľstvo neinformovali o tom, že podľa štúdie Medzinárodného žurnálu biologických vied, geneticky upravované druhy kukurice poškodzujú vnútorné orgány. Spoločnosť Monsanto na túto štúdiu okamžite reagovala obvinením, že ich výskum je

založený na "nesprávnych analytických metódach a dôvodeniach" a že navyše "nespochybňuje bezpečné užívanie týchto výrobkov".

Ale ruskí vedci v súčasnej správe uvádzajú, že tvrdenie spoločnosti Monsanto, že ich kukuricu Mon 863 môžu bezpečne konzumovať ľudia i zvieratá, "absolútne nie je vedecky podložené". A ich tvrdenie potvrdzuje aj správa francúzskej biomolekulárnej

komisie (Commission du Génie Biomoléculaire - CGB), ktorá v správe konštatuje, že "na základe prezentovaných údajov vôbec nemožno dospieť k záveru, že GM kukurica MON 863 je bezpečným výrobkom".

Závery ruských vedcov ďalej potvrdzuje aj organizácia ... Greenpeace International, ktorá v správe pod názvom "MON 863: kronika systematického zavádzania" varuje, že ich kampaň odhaliť a zhodnotiť údaje najnebezpečnejších geneticky upravovaných plodín bezpochyby dokázala, že MON 863 vôbec nie sú vhodné na konzumáciu.       (Zdroj: Protiprúdu)


Honba za opálením může být návyková ..... V soláriích se zřejmě pravidelně potkávají lidé, které spojuje něco víc než jen opálená pokožka. Podle nové studie totiž pravidelné vylehávání pod umělým zdrojem UV záření přitahuje lidi s emocionálními problémy a sklony k návykovému chování.

Navzdory všem dobře míněným varováním o předčasném stárnutí kůže a riziku vzniku zhoubného nádoru melanomu se počet návštěvníků solárií nijak nesnižuje. Spíš naopak, protože do solárií chodí čím dál mladší věkové ročníky. V různých dotaznících uvádějí, že kromě „sexy“ tónované pokožky a tím i lepšího fyzického vzhledu je do opalovacích studií láká také pocit relaxace, zlepšení nálady a dokonce lepší socializace. V některých televizních reportážích přitom z úst opálené mládeže padají slova o „závislosti“ na soláriích. Existenci nového typu návykového chování ale zvětřili také odborníci.

Výzkumníci z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a University of Albany se domnívají, že opakované vystavování se umělému zdroji UV záření může vyvolávat chování podobné závislosti na návykových látkách. V roce 2006 vědci zahájili studii, v rámci které vyzpovídali 421 univerzitních studentů. Každý z nich dostal dva dotazníky pro screening užívání alkoholu a dalších návykových látek, které psychologové modifikovali tak, aby pomocí nich mohli zjistit závislost na soláriích. Každý účastník studie také prošel standardizovaným psychologickým vyšetřením, během kterého se zjistila míra jeho úzkosti či deprese a vztah k užívání návykových látek.

Výsledky studie, které teď zveřejnil odborný časopis Archives of Dermatology, ukázaly, že ze 421 studentů si 229 pravidelně chodí užívat slasti i rizika solárií. Z nich podle jednoho dotazníku splňuje kritéria závislosti 90 (39,3 %), podle druhého 70 (30,6 %) lidí. Tito studenti také popisovali úzkost, deprese a užívání alkoholu, marihuany i dalších látek častěji než ti, kterým solária nic neříkala. Podle výsledků studie se tak zdá, že pravidelné vylehávání v soláriu přitahuje především emocionálně nevyrovnané jedince. Jestli to potvrdí i další výzkum, budou se lékaři při prevenci melanomu muset zaměřit spíš na terapii psychických poruch, než apelování na zdravý rozum a obavy z rakoviny kůže.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Pták roku 2010 – kukačka obecná se vrací do České republiky ..... Kukačka, lidově kukáč, kukavka, kukučka, žežulka, má v naší přírodě i kultuře dosti jedinečné postavení. Je to jeden ze známých poslů jara, je známá i z lidové tvorby a lidových tradic. Pronikla do národních písní (žežuličko kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala ...) a dokonce i do vánoční koledy (bude žežulička vyrážet Ježíška…).

Známá je její schopnost pojídat chlupaté a jinak neatraktivní housenky, které většina jiných ptáků odmítá, zdaleka to ale není jediná součást její potravy.

Zcela nejzajímavější a v naší přírodě ojedinělý je však její způsob rozmnožování – hnízdní parazitismus. Kukačka si nestaví hnízdo, ale klade vejce do hnízd jiných druhů ptáků. Ve stručnosti tento děj můžeme popsat tak, že si kukačka dobře vyhlédne hnízdo vhodného hostitele.

Následně v době, kdy je nepřítomen, odstraní (většinou sežere) jedno nebo i více vajec a rychle naklade své vejce. Celý proces může trvat i pouhých 10 vteřin! Své vejce dokáže kukačka výborně mimetizovat neboli barevně přizpůsobit vejcím hostitele. Cizí vejce by totiž hostitelé z hnízda vyhodili. Po vylíhnutí malé, ještě slepé mládě kukačky vytlačí na svých zádech vejce či dokonce mláďata hostitele a vyhodí je ven z hnízda. Tak si zajistí veškerou potravu samo pro sebe. Pokud by to neudělalo, v konkurenci nevlastních sourozenců by nepřežilo. Mladá kukačka pak rychle roste, až snadno přeroste své adoptivní rodiče, kteří ji pilně krmí.

Život kukačky je plný fascinujících podrobností, se kterými seznamuje brožura Kukačka obecná – Pták roku 2010 (www.birdlife.cz/kukacka.html).       (Zdroj: Veľká Epocha)


Autobusy dostanou kamery ..... Švédská Axis Communications vyhrála tendr na dodávku kamer do 620 autobusů, které pro pražský dopravní podnik v následujících letech vyrobí SOR Libchavy. Řekl to regionální manažer Axisu Edwin Roobol. Hodnotu zakázky neuvedl.

„Kamera byla navržena speciálně pro nasazení v autobusech v rámci prevence a snižování kriminality. V případě nehody nebo zločinu je k dispozici vysoce kvalitní videozáznam, který podpoří a urychlí proces vyšetřování,“ uvedl Roobol.

Mluvčí dopravního podniku Ondřej Pečený řekl, že kamery již delší dobu monitorují dění v některých tramvajích a fungují i zhruba ve stovce autobusů.      (Zdroj: VTM Science)


Názory, že se mozek dá vytrénovat, jsou nejspíš mylné ..... Hry zaměřené na procvičení mozku nijak nezlepšují celkové schopnosti člověka, naznačuje to vědecká studie vypracovaná pro stanici BBC. Výzkum po šest týdnů sledoval 11 430 lidí. Cílem bylo zjistit, jestli mají speciální počítačové hry na rozvoj mozku nějaký dopad.

Podle časopisu Nature se hráči v testovaných úkolech postupem času zlepšovali, získané schopnosti ale nedokázali uplatnit v jiných oblastech.

Dovednosti hráčů se v oblasti logiky, paměti, plánování či vizuální analýzy nevyvíjely.

Ze studie také nevyplynulo, zda si stárnoucí lidé mohou mozek jeho cvičením udržet v lepší kondici. Hráči měli za úkol cvičit mozek alespoň třikrát týdně po dobu deseti minut. Vydržet museli alespoň šest týdnů. Sledovaní lidé byli náhodně rozděleni do tří skupin.

Skupina A cvičila logiku, plánování a schopnosti řešit problémy. Další skupina užívala zejména krátkodobou paměť, pozornost a matematické i vizuální schopnosti. Úkoly poslední skupiny byly spojeny se surfováním po internetu a nezaměřovaly se na konkrétní schopnosti získané v procesu učení.

Vědci provedli testy před i po tréninku a žádná ze sady her nezlepšila duševní schopnosti účastníků. Lidé se jen zlepšovali v testovaných hrách a konkrétních dovednostech, které úkoly zahrnovaly.

Podle vědců jsou výsledky zřejmé, statisticky nezaznamenaly žádný rozdíl mezi skupinami věnujícími se duševnímu tréninku a lidmi, kteří stejný čas strávili sledováním internetu.

Další výzkum by měl zjistit, jestli počítačové hry mohou zpomalit proces stárnutí mozku.       (Zdroj: Řev přírody)


První hloubkoví špióni, kteří nemusí dobíjet baterie .....Americká agentura NASA nedávno učinila další významný krok v uskutečňování svých vizí. Do hlubin oceánů vypustila první sondy, které si veškerou energii pro svůj provoz dokáží vyrobit samy. Využívají k tomu rozdíly mezi teplotou vody, takzvané teplotní gradienty.

Sonda SOLO-TRECK, kterou v nedávné době vyslali na její první podvodní misi do okolí Havajských ostrovů zaměstnanci NASA, znamená v robotice nenápadný, ale skutečně významný mezník. Je totiž zcela prvním zařízením, které dokáže vykonávat svěřené úkoly bez hrozby, že jí nenadále dojdou baterie. Energii potřebnou pro vlastní pohyb a fungování jemné elektroniky na její palubě získává „sama od sebe“ z mořské vody. Různé oblasti v moři jsou od sebe odděleny tzv. thermoklinou, neboli neviditelnou hranicí, za níž je voda o něco studenější či teplejší. Konstruktéři proto vybavili sondu v principu jednoduchým zařízením, které funguje na principu využívání mírného roztahování látek v teplejším prostředí. Vosk, jímž jsou vyplněny speciální trubice, tlačí po roztažení na olejové zásobníky. Tento olej poté pohání generátory, které vyrábějí energii. „Každý plný ponor dokáže vyrobit asi 200 wattů,“ říká jeden z vedoucích projektu Jack Jones z Jet Propulsion Laboratory v kalifornské Pasadeně. Hlavním úkolem tohoto unikátního plavidla, které se pohybuje v hloubkách okolo 500 m je monitorovat teplotu a slanost mořské vody a napomáhat tak při studiu mořských proudů. Členové výzkumného týmu doufají, že robot SOLO-TREK bude prvním v řadě zcela samostatných meteorologických robotů      (Zdroj: 21@století)


O líbání ..... Když začneme přemýšlet o líbání jako takovém, dostáváme se k velice rozporuplným a kontroverzním otázkám. Na jedné straně líbání zapojuje činnost slinných a hlenových žláz, kdy se tyto sekrety mezi líbajícími se jedinci přenášejí; podle expertů při tomto úkonu putují z úst do úst stovky až miliony kolonií bakterií. Lékaři jej tak spojují s přenosem nejrůznějších nemocí jako např. meningitida, herpes či mononukleóza.

Na navzdory těmto faktům, podle antropologů se 90 procent lidské populace líbá. Mnoho lidí si svůj první polibek pamatuje po zbytek života, první polibek prožíváme s prudkými emocemi, těšíme se na něj, rodiče líbají svoje děti, po zdárném příletu nebo vylodění si zvykli cestující políbit pevnou zem, poddaní líbali ruku vrchnostem, církevní hodnostáři líbají prsten svého představeného. Jak se tedy stalo, že se líbání stalo symbolem citů, projevu náklonnosti, ale i útěchy, smutku, respektu po celém světě? Vědci to nevědí zcela jistě, ale odhaduje se, že líbání má svůj původ při krmení mláďat, podobně, jak to dělají například ptáci. Matky přežvýkají potravu, která se tímto rozmělní a stane se pro mládě stravitelnější. Matky u různých živočišných druhů tímto způsobem podávají mláďatům potravu až do té doby, kdy se sami nenaučí požívat tuhou potravu. Podle těchto teorií je tedy líbání naučeným chováním, předávaným z generace na generaci.

Líbáme se, protože jsme se to naučili od rodičů a kultury, společnosti, ve které žijeme. Jiné teorie tyto předpoklady zamítají, protože existují národy nebo kultury, ve kterých není zvykem se líbat. Vysvětlují líbání spíše jako instinktivní chování a poukazují na výzkumy s opicemi druhu bono, které jsou relativně blízké člověku. U tohoto druhu opic se zjistilo, že se zvyknout „líbat“ relativně velmi často. Nehledě na pohlaví nebo status v sociální skupině, tyto opice se líbají za cílem redukovat napětí a tenzi po nějaké „hádce“ či sporu (např. o potravu apod.). Tím se rozvíjejí sociální pouta a proto podle výzkumníků má líbání nesmírný vliv na socializaci a je tedy taky instinktivní. Také u jiných živočišných druhů se vyskytuje chování podobné líbání. Mnoho savců si vzájemně olizuje tvář, ptáci si jemně ozobávají zobáčky (všimněte si to např. doma u andulek). Podobnými úkony si těmito doteky projevují důvěru či náklonnost nebo posilují sociální pouta.       (Zdroj: CelostniMedicina)


Když Peking trápí zápach ze skládky, navoní ji deodorantem ..... Peking se s teplejším počasím musí potýkat s novým nepřítelem, zápachem, který se šíří z městské skládky. A čínské úřady přišly na originální řešení, nepříjemné aroma má zastavit parfém stříkaný z vodních děl. Voňavka tak má jednoduše přebít silnou vůni hnijících odpadků, píše internetové zpravodajství BBC.

Teplé počasí posledních dní způsobuje, že na skládce hnije mnohem větší množství odpadů. Nepříjemný zápach, který s sebou tyto pochody nesou, pak znečisťuje ovzduší v některých městských čtvrtích v centru. V příměstských oblastech proto dostali zaměstnanci za úkol naplnit sto vysokotlakých vodních děl tekutým deodorantem, který by měl pomoci zápach potlačit.

Podle BBC nejsou ale výsledky zcela přesvědčivé, někteří z místních obyvatel říkají, že zápach je stále stejně silný. Tak silný, že kvůli němu nemohou v noci spát. „Kdykoli ten strašlivý zápach přijde, všichni se rozkašleme, dokonce i lidé, kteří normálně chrápou,“ řekl Geng Haiou agentuře Reuters. V čínské metropoli je teplo, takže lidé spí s otevřenými okny.

Podle BBC zažívá Peking, stejně jako zbytek celé Číny, tak bouřlivý rozvoj stavebnictví a pozemky jsou natolik drahé, že domy jsou téměř všude v blízkosti nějaké skládky nebo čistírny odpadní vody. A tím pádem i v blízkosti zápachu.       (Zdroj: Ecomonitor)


26.04. 2010     Šestadvacátý duben je považován za Světový den duševního vlastnictví, byl vyhlášen Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena 26. 4. 1970 v Ženevě, slaví se od roku 2001. Tento den je také Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl.


Obejdeme se bez jádra, ropy a zemního plynu, tvrdí ekologické organizace ..... Ekologické organizace přicházejí s plánem na hlubokou změnu energetiky, který nazvaly "Chytrá energie". Díky němu mají kolem roku 2050 klesnout emise skleníkových plynů o devadesát procent, a také má dojít k prudkému poklesu celkové spotřeby energie. Většina energie bude v polovině století pocházet z domácích zdrojů a to díky obnovitelným zdrojům energie. Velká část energie by se měla vyrábět přímo tam, kde se bude spotřebovávat. Plán počítá i s tím, že auta budou jezdit převážně na elektřinu, která se krom jiných zdrojů bude dovážet z Afriky nebo ze Severního moře.

Stostránkovou studii „Chytrá energie“ společně připravily Hnutí Duha, Greenpeace, sdružení Calla, Ekologický institut Veronica a Centrum pro dopravu a energetiku.

Materiál vychází z podkladů shromážděných Nezávislou energetickou komisí, ze kterých německý Institut pro klima, energetiku a životní prostředí ve Wuppertalu vytvořil tři scénáře budoucího vývoje. Scénáře vycházejí z původního scénáře E tzv. Pačesovy komise. První scénář - „Vše při starém“ - ukazuje situaci bez aktivní změny. Scénář „Lenivý pokrok“ předkládá „zhruba totéž jako nejlepší scénář Pačesovy komise“. Ve třetím scénáři, nazvaném „Důsledně a chytře“, ekologické organizace ukazují, jaké změny může energetika zhruba do roku 2050 vykonat. Novinářům studii představili včera dopoledne zástupci nevládních organizací, odpoledne proběhla k tématu konference.

Chytře, ale hlavně důsledně ... Scénář nazvaný „Důsledně a chytře“ by měl snížit emise skleníkových plynů v České republice o 91 %, ze současných 12 tun oxidu uhličitého na osobu a rok na pouhou 1,5 tuny. K tomu má vést cesta především přes snižování spotřeby energií na vyhřívání budov, snižování spotřeby v elektrospotřebičích a zvýšení účinnosti v průmyslu. „Příležitosti jsou podstatně větší než to, o čem se dnes bavíme při debatě o energiích,“ prohlásil Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.

Česká republika se ale musí stát součástí širší evropské energetiky, například začít dovážet elektřinu z větrných parků v pobřežních vodách severu Evropy nebo solární elektřinu z jihu Evropy a případně i severní Afriky. „Problém našeho pohledu na energetiku je ten, že stále uvažujeme o České republice jako o osamoceném ostrově, ale energetika musí být společný evropský projekt,“ říká Edvard Sequens.       (Zdroj: Ekolist)


Perlička: Zrod skleněného ptáka ..... Jak spolu souvisí "perpetum mobile", respektive populární skleněný pták kývající se a zobající z misky s vodou, sovětský výzkum atomové pumy, KGB a nositelé Nobelovy ceny za fyziku? Český fyzik RNDr. František Lehar, DrSc., popisuje ve své knize Život ve zlaté kleci fungování ústavu jaderných výzkumů v sovětské Dubně. Přitom dojde i na následující historku.

Petr Leonodovič Kapica měl mezi sovětskými fyziky trochu zvláštní postavení. Po říjnovém převratu pracoval v Anglii spolu s lordem Rutherfordem, Sovětský svaz ovšem i s rodinou pravidelně navštěvoval proti záruce, že mu bude umožněn návrat. Tak to fungovalo až do roku 1934, kdy mu návrat umožněn nebyl (a v cestování na západ mu bylo dovoleno v omezené míře až za Chruščova). Kapica sice v roce 1978 obdržel za své výzkumy v oblasti nízkých teplot Nobelovu cenu, zemřel však jako devadesátiletý v roce 1984 a perestrojky, která mnoha jeho kolegům výrazně usnadnila život, se už nedožil.

Leč zpět k našemu tématu. Kapica měl buď obrovské štěstí, nebo jeho postavení v sovětské fyzice bylo z nějakého důvodu výjimečné. Když byl zatčen Landau, Kapica u něj mohl u Stalina orodovat a dokonce vyhrožovat, že praští se všemi svými funkcemi. Namísto aby byl Kapica zastřelen, byl Landau opravdu propuštěn. (Později Kapica např. odmítl nechat vyloučit ze sovětské akademie věd Sacharova.)

Po druhé světové válce si pak ale dovolil nejvíc. Kapica přímo v Kremlu odmítl spolupracovat na výrobě atomové bomby s tím, že přítomného Beriju nazval prasetem. Kupodivu ani pak nebyl zastřelen, Stalin (kterému údajně Berijovo ponížení udělalo radost a pobavilo ho) mu pouze přikázal dva roky domácího vězení, ovšem bez izolace od okolního světa. Během těch dvou let kolem sebe Kapica shromáždil další fyziky a spolu s nimi vynalézal mechanického hračky (trochu ve stylu Herona Alexandrijského).

A právě tak se měl zrodit populární skleněný ptáček, klofající do misky s vodou. Jako další vynález z domácího vězení pocházel setrvačník - kulička na stopce, která po roztočení ihned vyskočila na vršek stopky. Lehar píše, že obě věci si na počátku 60. let bylo možná koupit v moskevském obchodním domě GUM.      (Zdroj: Science WORLD)


Co nezpůsobuje smrt: vitamíny, minerály, aminokyseliny ani byliny ..... Pokud bychom měli poslouchat, co říkají oponenti přírodní medicíny, pak podle nich jsou vitamíny a byliny nebezpečné pro vaše zdraví a jejich prodej by být regulován. Statistiky z the U. S. National Poison Data System ovšem dokládají ve zprávě o 174 stranách, že počet lidí, zemřelých v Americe v roce 2008 na následky užívání vitamínů, minerálů, aminokyselin nebo bylinných doplňků je přesně nula.

Porovnejme si to s přibližným počtem 100 000 Američanů, kteří každoročně zemřou na následky užívání léků, schválených FDA (vládní agentura pro schvalování potravin a léků - pozn. překl.), jak je uváděno ve studiích v odborném lékařském časopisu JAMA. Dále vezměme v úvahu tisíce žen, kterým byla způsobena újma nebo smrt kvůli medicínsky neoprávněným léčbám rakoviny z důvodu falešné pozitivity nedokonalého vyšetření na mamografech. A nezapomínejme také na více než 16 500 Američanů, kteří každoročně umírají na vnitřní krvácení, způsobované volně prodejnými léky proti bolesti.

V červencovém vydání časopisu JAMA (The American Journal of Medicine) z roku 1998 se můžeme dočíst toto shrnutí: „Střízlivé propočty odhadují, že přibližně 107 000 pacientů je každoročně hospitalizováno z důvodu žaludečních a střevních potíží, způsobovaných léky proti zánětům (nonsteroidal anti-inflammatory drug - NSAID), které mají jen mezi pacienty s artritidou na svědomí přinejmenším 16 500 úmrtí.“ (Singh Gurkirpal, MD, "Recent Considerations in Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Gastropathy", The American Journal of Medicine, July 27, 1998, p. 31S)

Pokud tedy samotné léky typu NSAID (v ČR mezi nejznámější patří Brufen - Ibuprofen) zabilo v roce 1998 v USA asi 16 500 lidí ročně (nyní to ale bude zřejmě mnohem více, neboť spotřeba těchto léků od roku 1998 značně narostla) a naproti tomu výživové doplňky nezabily za rok ani jediného člověka, proč se tedy jejich regulátoři pokouší každého děsit „nebezpečností“ vitamínů?

Farmaceutické produkty je navíc dovoleno předepisovat pro široké použití - tzn. že lékaři je mohou nasazovat na takové nemoci a zdravotní potíže, na které dokonce ani nebyly testovány!

Co je na tom špatné? Jde o zjevnou válku proti přirozené výživě, proti přírodní medicíně, ve které se angažují regulátoři z celého světa v konspiraci s velkými výrobci léků. (Ti všichni pak profitují z lidských nemocí tím, že prodávají stále více patentovaných léků.) V této desinformační válce jde jen o to, aby lidé zůstávali i nadále ve stavu chronického nedostatku životně důležitých (esenciálních) složek výživy. Jeden z odborných zdrojů - The Orthomolecular Medicine News Service zveřejnil dlouhý článek k tomuto tématu. Následují citace toho, co v něm bylo sděleno o bezpečnosti nutričních doplňků a pochybných pokusech světových vlád limitovat nebo zakázat množství těchto prostředků zdravé výživy.

Vitamíny, minerály, aminokyseliny ani byliny nezpůsobují žádná úmrtí. Statistiky asociace pro regulaci jedů dokládají bezpečnost nutričních doplňků.       (Dále čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Islandský prezident varoval před erupcí Katly ..... Islandský prezident Ólafur Ragnar Grímsson považuje události posledních dnů jen za "malou zkoušku" ve srovnání s tím, co dříve či později způsobí erupce Katly. V rozhovoru pro BBC řekl:

Ólafur Ragnar Grímsson "To, čeho jsme byli svědky v posledních několika dnech, by mohlo být teprve začátkem událostí, které se budou opakovat celé 21. století... Katla je mnohem větší a vybuchuje minimálně jednou za století. Poslední erupce se odehrála v roce 1918, takže už pár let čekáme na novou... Naše země má pro takový případ připravené nouzové plány. Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby začaly plánovat také evropské vlády a letecké společnosti..."

Varováním islandského prezidenta a potenciálním dopadem výbuchu Katly se na svém nejbližším zasedání bude zabývat Bezpečnostní rada státu ČR.       (Zdroj: Gnosis9)


10 Faktov, ktoré všetci Američania musia vedieť .....

1. Individuálne (osobné) dane z príjmu v Spojených štátoch putujú priamo do anglickej banky Bank of England, sídliacej v londýnskej štvrti City of London. Túto banku úplne vlastní a ovláda rodina Rothschildovcov.

2. FED (Federal Reserve Bank) v Spojených štátoch NIE je vládnou inštitúciou USA.

3. FED je SÚKROMNOU bankou, ktorú úplne vlastní a ovláda rodina Rothschildovcov.

4. FED bola nezákonne založená v roku 1913, keď zástupca Rothschildovcov, americký senátor Nelson Aldrich, pretlačil v Kongrese zákon, ktorý ju ustanovil.

5. Rodina Rothschildovcov je priamo zodpovedná za vznik všetkých veľkých a mnohých menších vojen za posledných 230 rokov.

6. Rodina Rothschildovcov je priamo zodpovedná za každú hospodársku recesiu a krízu v USA za posledných 210 rokov.

7. Rodina Rothschildovcov (Prvá sféra vplyvu) ovláda najhlavnejšie bankové inštitúcie po celom svete a má moc spôsobiť bankrot celých krajín.

8. Thomas Jefferson úporne bojoval proti Alexandrovi Hamiltonovi, aby zaistil, že novo vytvorené Spojené štáty sa NEDOSTANÚ pod kontrolu Rothschildovcov. Vyhlásil, že Rothschildovci predstavujú pre USA väčšiu hrozbu, než akákoľvek armáda.

9. Rovnako aj Andrew Jackson bojoval za zmarenie úsilia Rothschildovcov, čo sa mu počas funkčného obdobia aj podarilo. Po jeho skončení si však Rothschildovci dosadili svojho vlastného prezidenta USA a potom ako pomstu vrhli Ameriku do prvej hospodárskej krízy.

10. Rothschildovci zavraždili štyroch prezidentov USA, ktorí sa odmietli podriadiť Rothschildovskej línii a predpokladá sa, že zavraždili aj iných, i keď dôkazy týchto vrážd sú zatiaľ nepresvedčivé.

11. IRS (Internal Revenue Service) je súkromná spoločnosť, oprávnená FED-om ako inštitúcia na výber daní.

12. BONUSOVÝ FAKT č. 1: Rodina Rothschildovcov je plne zodpovedná za smrť a vraždy desiatok miliónov ľudí po celom svete.

13. BONUSOVÝ FAKT č. 2: Pravou rukou rodiny Rothschildovcov sú Zbigniew Brzezinski a jeho synovia. Zabudnite na Kissingera, je to hlupák.

(Zdroj: Protiprúdu)


Climategate – skeptici vrací úder ..... Vzhledem k tomu, že se o téhle aféře u nás moc nemluví, dovolím si ve stručnosti načrtnout oč jde: Těsně před loňskou konferencí o klimatu neznámý hacker zveřejnil na internetu maily z Climate Research Unit, prestižního vědeckého ústavu zkoumajícího změny klimatu.

Vyšlo tak najevo, že přední vědci, jako je Mann (autor hokejkového grafu) záměrně falšovali výsledky měření, aby to odpovídalo jejich teoriím. V mailech též prohlašovali, že raději zdrojová data smažou, než aby je někomu ukázali.

Climategate teď prošetřují komise jak v OSN, tak v USA a Británii. Prvním hmatatelným výsledkem je příkaz, aby Queens University Belfast zveřejnila zdrojová data svého přes 40 let trvajícího výzkumu letokruhů irských dubů. Zmocněnec britské vlády pro informace, Graham Smith, tak dal za pravdu Dougu Keenanovi. Tento matematik již více jak tři roky požaduje na základě platných britských zákonů svobodný přístup k těmto informacím.

Doufejme, že budou brzo následovat i další údaje, aby bylo možno reálně posoudit rozsah klimatických změn i to, jaký vliv na ně má člověk. Může se totiž snadno stát, že celoplanetární snažení o snížení emisí CO2 za týden vymaže jedna malá sopka na Islandu. V této souvislosti nelze než přivítat zrušení sekce pro ochranu klimatu, které na Ministerstvu životního prostředí provedla nová ministryně Rut Bízková.      (Zdroj: VTM Science)


Překvapivá zbraň na Alzheimerovu chorobu: Mobil! ..... Řadu let se věci přou, zda jsou mobilní telefony zdraví škodlivé, nebo nejsou. Nedávná rozsáhlá studie švédských vědců tvrdí, že dlouhodobé používání mobilů může vést k rakovině. Ale mohly by být mobily lidskému zdraví i prospěšné? Vědci z univerzity v americké Tampě jsou přesvědčeni, že ano.

Novodobá metla starších lidí, Alzheimerova choroba, je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V současné době není známa příčina jejího vzniku, z neuropatologických nálezů se však alespoň již ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku. V současnosti trpí celá čtvrtina lidí, starších 85 let, demencí. Alzheimerova nemoc se na tomto čísle podílí z více než poloviny. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý dvacátý člověk. Ovšem není výjimkou, že choroba postihne i mladší osoby.

Devět měsíců pod anténou ... Léčba pro tuto nemoc se zatím marně hledá, ale američtí vědci jí jsou možná na stopě. A málokdo by asi čekal, že by touto zbraní mohl být mobilní telefon. Jak totiž ukázaly laboratorní testy na myších, rádiové záření z mobilních telefonů pravděpodobně brání tomu, aby mozek této chorobě podlehl. A nejen to, záření dokáže zmírnit průběh již propuklé nemoci.

Zkoumaným myším byl jejich mozek geneticky pozměněn tak, aby se vněm vytvářely usazeniny beta-amyloidu, které jsou pro Alzheimerovu chorobu typické. Myši byly poté umístěny poblíž antény, z níž vycházelo dvakrát denně po dobu jedné hodiny elektromagnetické záření o frekvenci 918 megaherzů. Celý test trval devět měsíců.

Mobilem k lepší paměti ... Výsledky experimentu jsou více než zajímavé. Mladším myším jedincům se v mozku beta-amyloidové usazeniny neobjevily vůbec. Starším myším byl sice v mozku určité sedimenty objevily, ale bylo jich rozhodně méně, než vědci očekávali. Navíc starší myši nic neztratily na své výkonnosti, jejich mozek fungoval normálně. Pro kontrolu byly záření vystaveny i myši, do jejichž mozků se nijak nezasahovalo. I zde došlo k překvapení – po skončení pokusu se jim rapidně zlepšila paměť.

Závěry studie jsou optimistické: „Již brzy by mohla být tato nová metoda k léčení Alzheimerovy nemoci odzkoušena na lidech.“ Nebylo by to od věci, vždyť počet onemocnění touto chorobou neustále vzrůstá. Podle odhadu trpělo touto nemocí v roce 2000 kolem 25 milionů lidí na světě, v roce 2009 již 40 milionů. V České republice bojovalo s touto nemocí v roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v roce 2008 pak již 120 tisíc osob. Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba, vědci odhadují, že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně.      (Zdroj: 21@století)


Den Země 2010: Poselství generálního tajemníka OSN ..... Náš domov – planeta Země - je vystavena velkému tlaku. Nároky lidstva neustále a nepřiměřeně narůstají. Přitom od počátku naší existence jsme plně závislí na štědrosti naší planety. Až příliš často využíváme jejího kapitálu aniž bychom dokázali něco vracet zpět. Nyní však začínáme pociťovat důsledky našeho chování.

Nejvýraznějšími příklady jsou klimatická změna a ztenčující se ozonová vrstva. Rapidně se snižuje biologická diverzita, ta neuvěřitelná rozmanitost života na Zemi, která nám umožňuje přežít. Zvyšuje se znečištění vodních zdrojů, vyčerpávají se zásoby ryb a zhoršuje se úrodnost půdy.

Důsledky přehlížení a zanedbávání přírody nejvíce pociťují ti nejzranitelnější: příslušníci původního obyvatelstva, chudí z venkovských oblastí, obyvatelé slumů na předměstích světových velkoměst. Pokud se mají někdy vymanit z osidel chudoby, potřebují k tomu jako základ úrodnou půdu, čistou vodu a adekvátní podmínky pro hygienu a zdraví.

Udržitelnost životního prostředí je jedním z osmi Rozvojových cílů tisíciletí přijatých před deseti lety členskými státy OSN. Termín naplnění cílů vyprší v roce 2015. V září letošního roku proto uspořádám v sídle OSN summit, na němž budeme společně hodnotit dosažený pokrok a vypracujeme akční plán dalšího postupu. Nedílnou součástí naší strategie musí být ochrana planety Země.

Bez zdravého a udržitelného životního prostředí nemůžeme splnit cíle vedoucí ke snižování chudoby a hladu a zlepšování zdraví a životních podmínek stamilionů nejchudších lidí. Proto Valné shromáždění OSN prohlásilo 22.duben Dnem Země. Vyzývám vlády států, byznys i všechny občany světa, aby k Zemi přistupovali s respektem a péčí, kterou zasluhuje." Ban Ki-moon           (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


USA své jaderné zbraně z Evropy nestáhnou ..... Navzdory sílícím výzvám evropských představitelů, aby USA ze starého kontinentu stáhly stovky svých jaderných zbraní, Spojené státy trvají na tom, že jejich jaderné bojové hlavice a rakety musejí v Evropě zůstat, aby Evropané „mohli sdílet jaderná rizika a zodpovědnosti".

Tato odpověď přišla v reakci na otevřený dopis významných činitelů Belgie, Lucemburska, Nizozemska, Německa a Norska, podle nichž jsou americké jaderné zbraně v Evropě reliktem studené války, nemají žádnou praktickou hodnotu a představují jen trvalé nebezpečí, nemluvě už o tom, že jsou v rozporu s Obamovým na odiv dávaným tažením za jaderným odzbrojením.

Na neformálním setkání ministrů zahraničí zemí NATO v estonském Tallinnu americkou pozici hájil i šéf NATO Anders Fogh Rasmussen, podle něhož jsou americké jaderné zbraně v Evropě „nepostradatelné" pro odstrašování. Na co ale evropské státy potřebují stovky jaderných zbraních přesto nevysvětlil ani on.

Německý ministr zahraničí Guido Westerwelle ale prohlásil, že stažení jaderných zbraní z Evropy by pro USA mohlo být „mírovou dividendou", s čímž souhlasil i jestřábí polský ministr zahraničí Radek Sikorski, podle něhož je v Evropě jaderných zbraní „až moc".      (Zdroj: Czech Free Press)


Orchideje vytvořily nový typ vůně .....  Kříženci dvou druhů zemních orchidejí tořičů vytvořili zcela nový typ vůně. Láká nové opylovače a mohl by se tak stát základem pro vznik nového druhu.

Některé orchideje napodobují pach feromonů samiček hmyzu a lákají tak k sobě samečky, kteří je při pokusech o páření s květy opylují. Orchideje jsou také evolučně velmi mladou skupinou rostlin, ve které hranice mezi druhy nejsou přísně vymezené. Mezi blízkými druhy tak snadno vznikají různé hybridy. Tořič pavoukonosný (Ophrys arachnitiformis) i jemu příbuzný druh Ophrys lupercalis rostou v jižní Francii, ale obvykle se nekříží, protože na květy obou druhů přilétají odlišné druhy opylovačů. Výjimečně ale ke vzniku hybridů přece jen dojde. Jejich vlastnosti studovali biologové ze Svobodné univerzity Brusel (Université Libre de Bruxelles) spolu se švýcarskými a italskými kolegy.

Chemická analýza ukázala, že vůně květů první generace hybridů má zcela jiné složení než vůně obou rodičů. Nová vůně přilákala i nové opylovače – květy hybridů začaly navštěvovat solitérně žijící druhy včel, které oba rodičovské druhy tořičů zcela přehlížejí. Objev je krásným příkladem toho, jak křížení přináší evoluční novinky. Zároveň je pravděpodobné, že specifický vztah mezi hybridy a jejich opylovači povede k rychlému ustanovení reprodukční izolace a tím i vzniku nového druhu.       (Zdroj: ČR Leonardo)


23.04. 2010     V pátek 23. dubna je Světový den knihy a autorského práva. Byl vyhlášen 28. generální konferencí UNESCO v r. 1996; toto datum bylo vybráno proto, že na něj připadají výročí velikánů světové literatury Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy, všichni tři zemřeli 23.4.1616, na tentýž den připadají i životní výročí Maurice Druona, Vladimira Nabokova, Kiljana Laxnesse

Na sobotu 24. dubna připadá Mezinárodní den skautů a skautek, slaví se u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek. Dále je Světový den laboratorních zvířat - Den boje proti vivisekci - vyhlásila jej anglická společnost NAVS (National antivivisection society).

Pětadvacátého je poslední neděle v dubnu - proto se slaví Světový den sdružených měst. Je připomínkou založení Světové federace sdružených měst roku 1957.


Do Prahy zavítaly „Sny na kolech“. Výstava ukazuje města, v nichž je příjemné žít ..... Zdá se vám normální, aby uprostřed sněhové bouře jela ulicí na bicyklu žena vezoucí zároveň nákup a své dítě? Dánům ano. Jízdní kolo se v této severské zemi stalo součástí životního stylu, což přispívá ke zdraví lidí i k čistotě životního prostředí. Po ulicích dánských měst jezdí nevídané stroje. Některé z nich představuje výstava, pořádaná velvyslanectvím Dánského království a iniciativou Auto*Mat v Hale C ve Vysočanech. Studio slavného architekta Jana Gehla ve stejném prostoru ukazuje zázračně jednoduché postupy k ozdravení evropských měst.

„Jsem zastáncem městské cyklistiky. Jejím prostřednictví se vytváří lepší prostředí pro život lidí ve městech,“ říká velvyslanec Dánského království v České republice Ole E. Moesby, který zaštítil výstavu v Praze. „Jízda na kole není jen zábava nebo sport. Není jen záležitostí zpoceného těla a vyčerpání. Je také způsobem dopravy pro lidi v normálních civilních šatech, kteří se chtějí snadno a rychle přepravit z bodu A do bodu B,“ říká velvyslanec, který sám jezdí po Praze na kole.

Výstava „Sny na kolech“ (Dreams on Wheels) propaguje městskou cyklistiku jako životaschopnou alternativu denního popojíždění osobním autem. Zobrazuje zkušenosti z Dánska od kulturních zvyklostí přes inovační průmyslový design až po územní plánování.

Zatímco v Dánsku i v řadě dalších zemí je podpora cyklistiky společenským i politickým tématem číslo jedna, vedení Prahy je zatím skeptické. „Praha nikdy nebude dánskou Kodaní. Odhaduji potenciál pražské cyklistické dopravy někde v rozmezí 6 až 8 % z celkového počtu cest,“ řekl na vernisáži výstavy Praha cyklistická letos v březnu primátor Prahy Pavel Bém.

„Zkušenost Kodaně je pro nás mimořádně cenná a Praha by ji měla více vnímat. Musíme překonat mýtus, že Praha se kvůli kopcovitému terénu pro kola nehodí. V Kodani je často špatné počasí, přesto tam na kole jezdí každý a lidé pochopili, že auta nejsou pro města vhodná. Kolo dává lidem svobodu, je součástí osobnosti a neničí ulice a veřejný prostor,“ říká mluvčí iniciativy Auto*Mat Michal Křivohlávek, který v Kodani strávil mnoho měsíců na studijní stáži.      (Zdroj: Ecomonitor)


Biopaliva uvolňují až čtyřnásobek emisí než benzin ..... Biopaliva ze zemědělských plodin mohou vytvářet až čtyřnásobek emisí skleníkových plynů než standardní ropná paliva jako benzin a nafta. Uvádí se to v dokumentu, který musela uvolnit Evropská unie poté, co ji k tomu na základě zákona o svobodě informaci donutila agentura Reuters.

Evropská unie si stanovila cíl získávat do roku 2020 deset procent pohonných hmot z obnovitelných zdrojů, stále více výzkumů však ukazuje, že používání biopaliv k žádnému podstatnému omezení emisí skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým nevede a naopak je svými nepřímými důsledky ještě zvyšuje. Získávání nové zemědělské půdy pro pěstování plodin na biopaliva totiž často jde na úkor lesů a mokřin, což ruší veškeré přínosy používání biopaliv v automobilech.

Analýza, kterou Evropská komise k údivu pozorovatelů odstřihla od nedávné souhrnné zprávy o biopalivech a neuveřejnila, zjišťuje, že kvůli bionaftě z evropské řepky se nepřímo uvolňuje do ovzduší 150,3 kilogramu CO2 na jeden gigajoule a u bioetanolu z evropské cukrové řepy je to 100,3 kg. To je zřetelně více než emise 85 kg z běžné nafty nebo benzinu.

Největší nepříznivý dopad má podle studie bionafta z americké sóji, kde nepřímé emise v důsledku změn využiti krajiny a dalších faktorů činí 339,9 kg CO2 na gigajoule. Jen mírně nižší proti ropným palivům jsou emise v důsledku produkce bioetanolu z cukrové třtiny v Latinské Americe a palmového oleje v jihovýchodní Asii.

Oddělení studie od zveřejněné souhrnné zprávy vedlo k tomu, že se od zprávy zčásti distancovala německá konzultantská firma Fraunhofer, která na studii pracovala. Evropská komise však uvedla, že se zprávou nemanipulovala proto, aby skryla důkazy, ale aby umožnila hlubší analýzu problému. Nyní zveřejněná analýza údajně používá metodologii, kterou mnozí podle komise nepovažují za vhodnou.

Na snahu Bruselu utajit kritická zjištění stále více upozorňují ekologičtí aktivisté, kteří původně biopaliva prosazovali, nyní se však od nich odvrátili. "Potřetí za šest týdnů je komise nucena uvolnit studie o klimatických dopadech biopaliv a potřetí tyto studie ukazují, že změny využití krajiny jsou nejdůležitějším faktorem, který určuje, zda mají biopaliva smysl, nebo nikoli," řekla Nusa Urbancicová z aktivistické skupiny T&E.

Minulý měsíc komise zveřejnila zprávu, podle níž více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by kvůli změnám krajiny mohlo poškodit životní prostředí a podkopat ekologickou schůdnost biopaliv. Česká republika se už přitom zavázala dostat podíl biopaliv ještě letos na 5,75 procenta.       (Zdroj: Ekolist)


Klepněte slídily přes prsty ..... Máte pocit, že někdo příliš nakukuje do vašeho soukromí? Klepněte ho přes prsty a ukažte ostatním, kdo je tady největší slídil. Otevírají se nominace na Ceny velkého bratra 2010. Anticeny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie.

Počínaje 20. dubnem startují nominace na 6. ročník soutěže Big Brother Awards o anticeny pro největší slídily v našem soukromí. Slídily může nominovat kdokoliv, stačí vložit nominaci do formuláře na stránkách www.slidilove.cz. ...

... Soutěž Big Brother Awards se koná ve více než desítce evropských zemích a má za cíl upozornit na rizika, která ohrožují soukromí občanů. V České republice byla soutěž poprvé uspořádána v roce 2005. Z návrhů zaslaných veřejností bude odborná porota letos opět udělovat ceny v sedmi kategoriích -- Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce), Největší firemní slídil (pro komerční firmy), Největší úřední slídil (pro státní instituce), Nebezpečná nová technologie, Právní norma Velkého bratra, Slídil mezi národy a Výrok Velkého bratra a pozitivní cenu za počin na ochranu soukromí.

V minulém ročníku mezi největší narušitele soukromí porota zařadila mj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR za sbírání informací o žácích a studentech, společnost Nokia za snahu legalizovat slídění v e-mailech svých zaměstnanců, komunitní síť Facebook za nedůsledný přístup k ochraně soukromí svých uživatelů, Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL a Národní zdravotní registry, nebo francouzskou právní normu přezdívanou HADOPI (elektronická gilotina).

V kategorii výrok roku zvítězil generální ředitel Sazky, který navrhuje, aby hrací automaty byly doplněny čtečkami občanských průkazů. Pozitivní cenu porota udělila občanům Íránu za bojkotování telefonů Nokia Siemens, protože firma prodala íránskému režimu systém pro dohled nad komunikacemi.       (Zdroj: Britské listy)


Tajemné stíny moří ..... Koncem října roku 1902 plula tropickými vodami Guinejského zálivu kursu britská paroloď Fort Salisbury. Půlnoc mimula již před pár hodinami a muži noční směny plnili rutinní úkoly. Nebyl žádný důvod ke zvýšené ostražitosti - pobřeží leží daleko za obzorem, pod kýlem jsou stovky metrů vody a za chvíli začne svítat. Přesto se kolem třetí hodiny nad ránem rozezněl poplašný signál: loď před přídí!

Muži na můstku sledovali temný stín na pozadí hladiny s odlesky hvězd a brzy zjistili, že mají před sebou něco velmi neobvyklého. Z vln se tu vynořoval obrovský doutníkovitý předmět, který jakoby z oka vypadl Nautilu z Vernova románu 20 000 mil pod mořem - jen byl "poněkud" větší. Kormidelník přivolal druhého důstojníka A. H. Raymera, který odhadl délku asi na 150 metrů (podle jiných pramenů dokonce 200 metrů a šířka měla být 35 metrů). Na obou koncích temného trupu působícího dojmem, že je sestaven z jakýchsi kovových šupin, svítila matná světla. Kolem se vířila voda a zevnitř bylo slyšet cosi jako zvuk strojů. Někteří námořníci dokonce později prohlásili, že rozpoznali lidské hlasy mluvící neznámým jazykem. Raymer rozsvítil reflektor a volal k směrem tajemné lodi, zda posádka nepotřebuje pomoci. Místo odpovědi začal obrovský stroj zvolna klesat pod hladinu, až po něm zůstal jen otáčející se vír.

Případ byl publikován a široce diskutován se závěrem, že námořníci z Fort Salisbury se stali svědky potopení nějaké trosky, nejspíš převráceného lodního trupu. Tomu však nenasvědčovaly takové detaily, jako poziční světla a pracující stroje, ani zprávy lodních agentur, které nezaznamenaly žádné neštěstí v této části Atlantiku. Poněkud odvážnější hypotézy proto mluví o tajných zkouškách neznámé ponorky, která by však výrazně předstihovala parametry všech tehdy existujících podmořských člunů. Příznivci záhad tedy příhodu rovnou zařazují do kategorie USO (Unindetified Sea Object - neidentifikovatelné mořské objekty), jež má údajně na svědomí mimozemská nebo podmořská civilizace. Vyskytly se dokonce i doměnky, že těleso se do oblasti Guinejského zálivu promítlo odkudsi z budoucnosti...

Detaily (rozměry, barva a počet světel a někdy i umístění děje) se v jednotlivých pramenech liší, zdá se však, že příběh má pravdivé jádro. Není ostatně nijak ojedinělý.      (Čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


Záhada Argletonu ..... V online databázích a na mapách Googlu je zaneseno město jménem Argleton. Tajemné místo ale ve skutečnosti neexistuje.

Britský Argleton se ukázal na mapách Googlu uprostřed polí poblíž dálnice M58, jižně od skutečného města Ormskirk.

Počítače obchodníků, kteří se zabývají internetovou reklamou a nabídkami, již ale s Argletonem pracují. V rámci webového vyhledávání nabízejí v Argletonu pracovní nabídky, možnosti schůzek, stejně jako katalog nejbližších holičů a restaurací, na které narazíme v tomto neexistujícím městě.

Google a německá společnost Tele Atlas, která dodává vyhledávači mapové podklady, nebyla do dneška schopna vysvětlit, kde se město vzalo.

Jednou z teorií je, že byl Argleton vytvořen záměrně. Na vějičku se mají chytnou nepoctivé společnosti, které porušují autorská práva při používání googlových map.

"Může se opravdu jednat o uměle vytvořenou chybu, aby lidé nekopírovali mapy. Někdy firmy vkládají fiktivní ulice do map, které pak slouží jako důkaz, že jejich práci někdo zkopíroval. Ale ještě jsem neslyšel o tom, že by něco podobného dělal Google," sdělil mapový expert Joe Moran z Liverpoolské univerzity.

Mluvčí Googlu uvedl, že většina map je "správně, občas se ale vyskytnou chyby. Lidé nás mohou informovat o problémech a my je záhy napravíme," dodal.

Tajemné město, ukryté kdesi ve virtuálním světě osobních počítačů připojených k internetu, ale dosud existuje. Nikdo jej ještě z googlových map nesmazal.      (Zdroj: Řev přírody)


Obama odkládá, ale neruší ..... Návrh kosmického programu Spojených států počítá s lety k planetám, poletíme k nim ovšem později a s jinými cíly. Barack Obama se chce místo efektního „dobytí“ Marsu zaměřit na cíle sice menší, zato finančně realističtější a potřebnější.

Prezident Obama původně víceméně zrušil velkolepý projekt Constellation. Ten měl znovu dopravit americké kosmonauty na Měsíc a poprvé v historii také na Mars. Nyní ale prezident provedl na radu expertů naopak pozitivní korekci americké pilotované kosmonautiky. Výsledkem je tak spíš odložení těchto plánů, nikoliv jejich úplná likvidace. Prioritou také už není přistání na planetách s velkou gravitací. Místo toho se má pozornost NASA přesunout částečně i k malým planetkám - asteroidům.

V podstatě se tak prezident Obama přihlásil ke koncepci tzv. flexibilní cesty v pilotované kosmonautice, kterou mu vloni na podzim doporučila Augustinova komise. Její podstatou je výměna maximalistických a efektních cílů, jako je např. přistání na Marsu či budování stálé základny na Měsíci, za cíle sice menší a méně určité, zato více finančně realistické a z praktického hlediska více potřebné. (Jedná se např. také o prodloužení životnosti Mezinárodní kosmické stanice ISS o 5 let a o lety k malým planetkám.) Patrný je též důraz na vývoj nových a univerzálních technologií a na účast soukromého sektoru.

Na Mars! Ale jak a kdy?!? ... Let k Marsu vyloučen není. Příliš se ale nepočítá s přistáním kosmonautů na jeho povrchu, protože to by celou expedici několikanásobně prodražilo. Kosmonauti by místo toho mohli z oběžné dráhy Marsu řídit na dálku roboty, kteří by byli vysazeni na povrch Marsu. Nebo by mohli přistát na některém z Marsových měsíčků. Původní časový plán meziplanetárních cest se ale určitě prodlouží. Místo původně nejzazšího termínu, roku 2030, se nyní pro podobné lety počítá spíše až s lety 2035-2040.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Děti postkomunismu ..... Protagonisté demokratických revolucí ve východní Evropě byli oloupeni nejen o zásluhy na svém historickém vítězství, ale i o svou svéprávnost. Vinu na této dvojnásobné porážce nese teorie a praxe postkomunistické transformace, která suverénní občany degradovala na nesvéprávné děti.

Žargon postkomunistické transformace je zatížen kuriózními metaforami: škola demokracie, test z demokracie, maturita z demokracie, demokracie, která sílí a zraje, ale která je možná stále ještě v plenkách nebo dělá své první nejisté krůčky či strádá dětskými neduhy. Dikce postkomunismu v sobě skrývá paradox, který ukazuje na možná největší skandál nedávné historie: z těch, kteří během takzvaných „demokratických revolucí" let 1989-1990 prokázali svou politickou zralost, se vzápětí, téměř přes noc, stali děti! Teprve včera se jim podařilo rozdrtit totalitní režimy, v jejichž trvalý a stabilní charakter takzvaný „svobodný" a „demokratický" svět až do posledního okamžiku neochvějně věřil a jejichž moci se obával jako nestvůry z jiného světa. V boji proti komunismu nasadil svět veškeré své politické, ideologické a vojenské rezervy, své největší státníky a generály, filosofy a vědce, propagandisty i špiony, aniž by totalitární bestii někdy doopravdy nahnal strach. Navzdory tomu ale nazývá ty, kteří ji vypudili jen holýma rukama, „dětmi". Teprve včera tito lidé opětovně postavili světové dějiny na nohy poté, co tak dlouho ležely na smrtelné posteli, a opětovně jim pomohli chodit vzpřímeně. Dnes se však sami musí učit první, nesmělé krůčky. Včera udělovali světu lekci z odvahy, politické suverenity a historické zralosti a dnes musí panáčkovat před svými novými, samozvanými učiteli jako jejich poslušní žáčci. Teprve včera byli vydáváni za zázračný lék pro nevyléčitelně churavějící společnosti; dnes však sami trpí dětskými neduhy, jimiž si údajně musí projít, aby byli schopni samostatného života. Jaký podivuhodný zázrak se s nimi udál téměř přes noc? Jaký to čaroděj proměnil tyto lidi v děti?

Na vině je samozřejmě politika. Dítě, které bylo identifikováno v těchto dospělých lidech, není definováno ranným stádiem psychologického vývoje, z něhož se nikdy úplně nevyklubalo, ani výsledkem patologického fenoménu infantilní regrese, ale svou politickou identitou, je exemplárním případem zóon politikon.      (Podrobně čtěte na stránkách Czech Free Press)


Aktivisti nemali pravdu ani v prípade Golfského prúdu ..... Dav aktivistov upozorňujúcich na globálne otepľovanie dostal ďalšiu studenú sprchu: Golfský prúd NESPOMAĽUJE.

Vedci z laboratória pre výskum prúdových pohonov NASA (JPL) počas pozorovania v rokoch 2002 až 2009 nezaznamenali žiadny, opakujem, ŽIADNY rozoznateľný dlhodobý trend v hlavných oceánskych prúdoch, ktoré ovplyvňujú počasie vo svete.

Prostredníctvom údajov zozbieraných satelitnými výškomermi a plávajúcimi sondami na meranie teploty vody sa Joshovi Willisovi z JPL vo svojom článku v Geophysical Research Letters podarilo spochybniť počítačmi generované čísla, tak vehementne používané už v súčasnosti zdiskretitovaným Climatic Research Unit na University of East Anglia a Medzinárodným panelom OSN pre klimatické zmeny, ktoré sa pokúšajú prinútiť vyspelé krajiny opustiť v mene globálneho otepľovania všetko to, čo ich vyspelými urobilo.

Zistenia JPL potvrdil aj profesor Harry Bryden z britského Národného centra oceánografie, ktorý poznamenal, že napriek krátkodobým teplotným výkyvom vo vnútri Golfského prúdu nedošlo k dlhodobej zmene jeho prúdenia spôsobenej spomalením, ako sa predpovedalo.

Je až zarážajúce, ako sa všetky tie údajne brilantné vedecké mozgy mohli mýliť v tom, ako očakávali roztopenie himalájskych ľadovcov, v tom, ako rastúce teploty zapríčinia masívnu neúrodu v Afrike, v tom, že autá produkujú viac skleníkových plynov ako dobytok, či vôbec v tom, že zem sa otepľuje.       (Zdroj: Protiprúdu)


Vzácných oskeruší si lidé na Slovácku opět váží ..... Možná, že mnozí z vás o oskeruši ještě neslyšeli, natož aby ji viděli, zatímco jinde jí vzdávají tak velkou poctu, že založili oskeruším muzeum a pořádají každoroční oskorušobraní či Slavnost oskeruší.

Oskoruše, jak se jim na Slovácku říká, se staly pro jednu obec v tomto na tradice bohatém kraji stromem kultovním a nesmírně váženým. Nejde o náhodu, protože tato velmi vzácná dřevina se vyskytuje zejména v lokalitě kolem Strážnicka.

Zde, v obci Tvarožná Lhota, se nachází muzeum oskoruší, kde se dozvíte o tomto neznámém stromu a jeho plodech víc, uvidíte, jak takový strom vypadá a můžete si i koupit oskorušovou marmeládu a kompot nebo suvenýry s oskorušovou tématikou. Pro ty, kdo chtějí vidět oskeruše na vlastní oči, slouží naučná „oskorušová stezka“ v okolí vesnice.

V sobotu proběhl ve vesnici devátý ročník Slavnosti oskoruší, kde měli návštěvníci šanci koupit si sazenice stromu, dozvědět se výsledky ankety o nejkrásnější oskeruši, ochutnat některý z mnoha vzorků oskorušovice (pálenka z plodů oskeruše), povidlový koláč posypaný oskorušemi nebo se zúčastnit semináře o čem jiném, než oskeruších.

Jsme na Slovácku a tak nesměli chybět krojovaní zpěváci, cimbálovka, dechovka, domácí speciality a lidový jarmark. Sjeli se tu lidé z celé republiky, vždyť jde o jedinou akci svého druhu u nás. Podle jednoho z organizátorů a známého oskerušového propagátora, Víta Hrdouška, došlo v posledních letech k nebývalému nárůstu zájmu o tuto dřevinu a její plody a sazenice se vysazují po stovkách ba tisících. Bylo na čase, protože ještě nedávno hrozilo tomuto stromu vyhynutí.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Původ vína u nás chráněn nejlépe v EU ..... Je víno, které kupujete nebo pijete, pravé? Ujistěte se o jeho původu a kvalitě nawww.puvodvina.cz

Při příležitosti Dne vín z ČR na 13. mezinárodním nápojovém veletrhu pro gastronomii Víno&Destiláty, který se koná od 27. dubna 2010 na pražském výstavišti v Holešovicích, představí Ministerstvo zemědělství ČR portál www.puvodvina.cz (nebo také www.zatridenivina.cz ). Na této webové adrese si mohou všichni konzumenti vína ověřit kvalitu a původ tuzemských zatříděných vín. Jedná se vůbec o první takový projekt ochrany spotřebitele v Evropské unii. Ministerstvo zemědělství spolupracuje na projektu zatřídění vín s technologickým dodavatelem Registru vinic, společností CCV Informační systémy.

Vína z Moravy i z Čech jsou vyhledávána milovníky kvalitních a optimálně vyzrálých vín. Spotřebitelé doma i ve světě se však nyní mohou navíc spolehnout na původ a kvalitu tuzemských vín, která byla zatříděna podle zákona o vinohradnictví a vinařství. Svůj podíl na tom mají také informační technologie, které pomáhají bránit falšování vína.

„Díky Registru vinic může každý spotřebitel svůj zážitek z vína umocnit vědomím jistoty, že hrozny uvedené odrůdy pochází z míst, která jsou na etiketách uvedena,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal „Ochrana spotřebitele je pro nás velmi důležitá a proto jsme tuto službu připravili.“

Právě pro koncového spotřebitele nese Registr vinic jasnou a srozumitelnou informaci - existuje totiž možnost si zde kdykoli on-line ověřit, zda informace na etiketě vína, které koupil, skutečně kvalitou a původem souhlasí, tedy zda se jedná o zatříděné víno certifikované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) nebo zatříděné privátními subjekty, kterým ministerstvo zemědělství povolilo přiznávat označení VOC (vína originální certifikace). Jedinou podmínkou je ročník 2008 nebo mladší. Existence Registru vinic je dána zákonem č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a jeho správcem je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky je definováno výše uvedeným zákonem. Žádost o zatřídění vína musí před jeho uvedením do oběhu podat výrobce vždy na celou šarži vyrobeného vína. Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce požádá místně příslušný inspektorát SZPI o odběr vzorků vína, které budou užity pro rozbor vína akreditovanou nebo pověřenou laboratoří, smyslové hodnocení vína a pro uchování vzorku vína.      (Zdroj: Agris)


22.04. 2010     Na dvaadvacátého dubna připadá Den Země (Earth Day). Poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, vyhlášen na zasedání generální konference UNESCO v roce 1983, v České republice se slaví od roku 1990. Současně se slaví - hlavně v USA a Velké Británii - Arbor Day (Slavnosti stromů). A ještě máme Evropský den akcí proti rasismu (vyhlásila Evropská konference o problémech proti rasismu).


Slavnostní svěcení kapličky sv. Vojtěcha nad studánkou v Přerově nad Labem ... proběhne v sobotu 24. dubna 2010. Provede je Otec biskup Václav Malý.

V 9.00 hodin se účastníci shromáždí v kostele sv. Vojtěcha v centru obce, kde bude Otec biskup Václac Malý sloužit Mši svatou k poctě sv. Vojtěcha a českých světců. Poté bude následovat přesun ke kapličce, která stojí v polích na jih od obce. Obřad u kapličky začne v 10.30 hodin.

Kaplička nad studánkou se podle pověsti nachází na místě, kde český světec sv. Vojtěch zabodnul do země svou hůl během cesty z Břevnova do Libice. Stavba pochází z první poloviny 19. století. Při oslavě 900. výročí smrti sv. Vojtěcha (1897) došlo k obnově kapličky za přispění majitele přerovského panství Ludvíka Salvátora Toskánského.

Od poloviny 20. století byla studánka s kapličkou ve špatném technickém stavu. Obrat přišel až v roce 2005, kdy občanské sdružení Přerováci nadlabáci získalo příspěvek na rekonstrukci stavby z programu Opomíjené památky Nadace Občanského fóra. Na jaře 2006 byla vytvořena cesta ke kapličce, která byla do té doby díky intenzivní zemědělské činnosti nepřístupná. V roce 2007 provedl restaurátor Josef Červinka celkovou obnovu stavby včetně výmalby obrazu světce. Přístupové cesty byly mezi roky 2005–2009 osázeny ovocnými stromy, kaplička byla doplněná čtveřicí lip srdčitých. Na obnově stavby a jejího okolí se vedle zmíněné nadace podílela obec Přerov nad Labem a místní občané.

Obec Přerov nad Labem společně s místními občanskými iniciativami v posledních letech usiluje o obnovu kulturních památek i volné krajiny. Proběhla výsadba stromořadí podél silnic, došlo na rekonstrukci Božích muk Na Vrších, Kříže na rozcestí a Kříže v Rovinách. Následovat má oprava sochy Panny Marie, křížku na Městečku a pomníku padlých. Dlouhodobým cílem je celková rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha, duchovního centra obce.       (přišlo mailem)


Kdy přistane člověk na Marsu? ..... Od roku 2004 a 2005 se po Marsu prohánějí dva robotičtí výzkumníci Spirit a Oportunity. V roce 2008 je doplnila stacionární výzkumná sonda Phoenix. Za tu dobu nám bylo poskytnuto množství cenných dat, analýz a informací, přes čtvrt milionu fotek z naježděných více než 21 kilometrů po povrchu Marsu.

V současné době se v Bílém domě v rámci nového směrování NASA zrodil další nikoliv však novátorský plán. Poslat do hlubokého vesmíru lidskou posádku a stejně tak na Mars. Barack Obama veřejně představil smělé plány dalšího postupu výzkumu vesmíru za účasti živých posádek. Do r. 2015 má NASA navrhnout kompletně nový modul schopný nést lidskou posádku daleko za hranici současného doletu na Měsíc. V roce 2025 by měl být modul připraven, testován a schopen obstát v první misi. „Uplatněním dostupných zkušeností by pak měl první člověk vyrazit také na Mars a to počátkem roku 2030.“ míní jak Obama, tak experti z NASA.

Není bez zajímavosti otázka finanční náročnosti projektů. Minimálně v případě cestování člověka do hlubin vesmíru přijde výzkum a vývoj technologií zhruba na osm miliard dolarů. Spíše než cestování vesmírem, bude tedy možná dobrodružnější sledovat jak se s představeným plánem vypořádá v současné době na finance poněkud skoupý americký Kongres.      (Zdroj: OSEL)


Jízda králů ve Vlčnově ..... Ve středu Evropy, v České republice, asi dvacet kilometrů od hranic se Slovenskou republikou, v regionu Východní Slovácko, se nachází nemalá obec Vlčnov (víc než 3000 obyvatel a 2000 domů). Tato vesnice je největší v okolí nejen rozlohou katastru, ale i významnou folkloristickou tradicí, jejíž kořeny sahají do dávné minulosti. Do minulosti až tak dávné, že popravdě nelze zjistit její počátky, které snad sahají až do předkřesťanských dob.

Slavnost "Jízda králů" se má stát součástí kulturního dědictví lidstva pod patronací mezinárodní organizace "UNESCO". Rozhodne se o tom na podzimním zasedání této organizace v New Yorku.

Ať už jednání dopadnou jakkoliv, vlčnovská lidová slavnost na sebe poutá pozornost turistů, umělců, folkloristů i milovníků lidového umění z celého světa takřka 200 let. Pro svou výjimečnost a krásu patří k nejvíce navštěvovaným událostem v České republice.

Na opentlených koních objíždějí celou vesnici chlapci, kteří v daném roce dosáhnou osmnácti let, a vyvolávají prastaré verše na oslavu svého krále, i jako žádost k jeho obdarování.

Králem je nedospělý chlapec, oblečený ve starodávném ženském kroji s korunou na hlavě, kterou tvoří věneček z umělých květin a vyšívaných pentlí. V ústech král svírá růži jako symbol mlčenlivosti. Střeží ho dva pobočníci vyzbrojení šavlemi.

Tyto slavnosti se konají tradičně v poslední neděli v květnu. Doprovází je vystoupení folklorních souborů z celé České republiky i ze zahraničí, koncerty cimbálových i dechových hudeb, jarmark lidových výrobků, výstava národopisných sbírek a výtvarného umění. Nevynechejte je letos ani vy.      (Zdroj: National Geographic)


Firma Google zveřejnila seznam vládních cenzurních zásahů ..... Firma Google zaútočila na pokusy států cenzurovat internet zveřejněním vládních požadavků na cenzuru webu a YouTube a požadavků na informace o uživatelích.

V úterý (20.4. 2010) večer Google publikoval internetové stránky s mapou, na níž je možno ověřit, která země žádala o kolik cenzurních zásahůl proti internetu. Jde o vládní požadavky, případně soudní příkazy na odstranění videí z YouTube či z jeho vyhledávání, anebo o požadavky na předání informací o totožnosti jednotlivých uživatelů svých serverů.

Google zveřejnil tyto stránky v době, kdy čelí stížnostem od úřadu na ochranu osobních údajů v 10 zemích, že projekt Street View, který zpřístupnil fotografie veřejných ulic, a sociální síť "Buzz" byly zprovozněny bez řádného zhodnocení rizik ohrožujících osobní soukromí a zákonů na ochranu osobních dat.

Google se domnívá, že zveřejnění těchto informací povede "k menšímu množství cenzury". Nejvíce cenzuruje Brazílie, pak Německo, Indie, Spojené státy, Jižní Korea a Velká Británie. K cenzurním zásahům se počítají i soudní příkazy, kdy soud nařídil likvidaci nějakéjo serveru v soudním stíhání za pomluvu či při trestním soudním stíhání.

Nebyly zveřejněny žádné údaje o Číně, protože, jak Google vysvětluje, "Čína považuje cenzurní požadavky za státní tajemství, tak tyto informace nemůžeme zveřejnit." Kdyby byly údaje o Číně zveřejněny, bezpochyby by měla cenzurní prvensteví, protože čínská vláda umožnila Googlu operovat v Číně pouze poté, co Google odstranil z výsledků vyhledávání v Číně tisíce internetových serverů.       (Zdroj: Britské listy)


Bolid nad středozápadem USA ..... Výbuch bolidu nad Madisonem Jasné světlo se rozlilo oblohou nad středozápadní částí USA 14. dubna 2010 zhruba pět minut po 22. hodině místního času (15. dubna 2010 03:05 UT). Obloha na několik sekund zmodrala, jako by byl den a pak zase ztmavla. V tu chvíli prolétalo zemskou atmosférou těleso o velikosti asi jeden metr, tj. na hranici mezi meteoroidem a asteroidem.

Na konci objekt explodoval a rozpadl se na několik kusů, které měly oranžovou barvu. Celý úkaz trval asi 10 až 15 sekund a viděli jej lidé hlavně ze států Wisconsin, Iowa, Illinois, Minnesota a Missouri. Většina mluvila o oslnivě zelené ohnivé kouli, která letěla od západu na východ, někteří později zaznamenali i poměrně dlouho trvající zvuk, připomínající hřmění. Pár pozorovatelů dokonce uvádí, že se země otřásla jako při zemětřesení.

Bolid byl zachycen několika kamerami. Například zástupce šerifa Tim Beckman jej nafilmoval v obci Elma, ve státě Iowa. Další zdařilý záznam pořídila webová kamera, umístěná na střeše budovy univerzity v městě Madison. Z něj pochází snímek, který si můžete prohlédnout v záhlaví článku a na kterém je vidět mohutná exploze, ozařující mimo jiné dvě kondenzační stopy od letadel.

Ačkoli se to nezdá, Země se setkává s tělesy podobných rozměrů poměrně často. Podle statistiky je to více než 10x do měsíce, ale většinou to není pozorováno, protože se tak stává nad oceány nebo neobydlenými částmi pevniny. Bill Cooke z Meteoroid Environment Office (Úřadu na výzkum meteoroidů) při NASA odhadl, že počáteční hmotnost objektu mohla být kolem 1 260 kg. Jak velký výbuch může takové těleso v atmosféře způsobit? Podle předběžného vyhodnocení infrazvukových měření se odhaduje, že byl srovnatelný s explozí 20 tun trhaviny TNT.      (Zdroj: Astro)


Jsou úsporné žárovky nebezpečné? ..... Úsporné žárovky se v poslední době staly vděčným mediálním tématem. Evropská unie jimi nahrazuje žrouty energie, klasické žárovky, což mnozí euroskeptici dávají za příklad, jak je ten Brusel „zlý“. A aby toho nebylo málo, objevily se i informace, že úsporné žárovky jsou zdraví škodlivé, protože vydávají nebezpečné záření.

Zatímco světlo klasické žárovky je dílem rozžhaveného, obvykle wolframového vlákna, úsporná žárovka pracuje na zcela jiném principu. Ten je podobný jako u zářivek, takže se dá říci, že úsporná žárovka je vlastně miniaturizovaná zářivka. Světlo zde vytvářejí zářící kladně nabité částice plynu, které svou energii získaly díky kontaktu s elektrickým proudem. Tento princip svícení znal již Nikola Tesla, ale teprve v posledních letech mu byla věnována větší pozornost.

Jak je to s tou životností? ... Podle expertů z Pittsburské univerzity v USA je jasné, že určitý stupeň ultrafialového záření úsporné žárovky vydávají. Je to jejich přirozenost. V těchto žárovkách září elektrony, procházející zředěnými plyny. Výsledkem je sice jen málo viditelného světla a hodně ultrafialového záření, ale i to se ale nakonec v povlaku trubice mění na paprsky, které lidské oko vnímá v podobě světla. Vydávané záření ze žárovek je dokonce ještě menší než z běžného slunečního svitu.

Problémem úsporných žárovek může být spíše než záření to, že obsahují některé toxické prvky, například rtuť. Ty se ovšem uvolňují jen při rozbití baňky. Na skutečnou nevýhodu úsporných žárovek přišli britští inženýři z Institutu strojírenství a technologie. Podle jejich studie svítivost žárovek časem klesá a během několika let životnosti mohou pozbýt až 40 procent jasu. „I kvalitní úsporná žárovka za 8000 hodin své životnosti ztratí 20 procent jasu a levnější žárovky až dvakrát více. Problém ještě zhoršuje to, že někteří výrobci nadhodnocují světelný výkon svých produktů,“ píše se ve zprávě. I přesto jsou úsporné žárovky rozhodně výhodnější než žárovky klasické.

Budoucnost patří technologii LED ... Nicméně již nyní je jasné, že úsporné žárovky jsou jen stupínkem k dalším typům osvětlení. Zvláště slibně se v tomto ohledu jeví technologie LED. Tento typ osvětlení není v současnosti zrovna nejlevnější, ale odhady technologů jsou v tomto ohledu optimistické – cena LED diod bude výrazně klesat. Podle koncernu Philips světové tržby za osvětlení v podobě LED diod překoná zisky za tradiční zdroje světla už kolem roku 2015. A Philips asi ví, o čem hovoří, neboť z jeho produkce pochází každý čtvrtý zdroj světla na světě.

LED diody se mohou pochlubit nejen skutečně dlouhou životností a šetrností k životnímu prostředí, ale také tím, že neobsahují žádné toxické látky.       (Zdroj: 21@století)


A zase ty sankce proti Íránu ..... Stejně jako několikrát v uplynulém týdnu a párkrát v týdnu předtím, a nesčetněkrát v letošním roce, loni nebo předloni, USA znovu oznámily, že během několika týdnů budou na Írán uvaleny ochromující sankce.

Tentokrát se této hlášky podujal vůdce většiny ve Sněmovně, demokrat Steny Hoyer, který přislíbil, že USA budou při sankcích proti íránskému jadernému programu „konat raději dřív, ne pozdě".

Reagoval tak na další mantru izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který po USA znovu požadoval „ochromující sankce" proti Íránu, které by podle něj měly zablokovat íránský dovoz pohonných hmot a následně tak svrhnout Ahmadínežádovu vládu. Netanjahu totéž požadoval už počátkem dubna, několikrát minulý měsíc a od svého loňského nástupu do úřadu už nepočítaně krát.

Vyhlídky na vyhlášení sankcí jsou oproti americkému optimismu dál a znovu velice nejisté. Rusko opakovaně „ochromující sankce „ odmítá s tím, že podpoří jen omezené sankce zaměřené na jaderný průmysl, zatímco Čína znovu zopakovala, že dává přednost diplomacii, neboť jednání mohou urovnat spory lépe, než sankce.      (Zdroj: Czech Free Press)


Složka mateřského mléka zabíjí rakovinné buňky ..... Jedna z mnoha složek lidského mateřského mléka zřejmě dokáže zabíjet rakovinné buňky. A to jak v buněčných kulturách, tak i v organismu pacientů.

Lidské mateřské mléko má velmi komplikované složení a úlohu některých jeho složek zatím pořádně neznáme. Před několika lety švédští vědci z univerzit v Göteborgu a Lundu, kteří studovali antibakteriální vlastnosti mateřského mléka, objevili nový typ sloučeniny. Skládá se z proteinů a mastných kyselin, které se v mléce přirozeně vyskytují a spontánně se skládají do větších komplexů. Laboratorní experimenty ukázaly, že tyto komplexy mají pozoruhodné účinky: zabíjejí kolem 40 různých typů nádorově změněných buněk, zatímco zdravé buňky nijak neovlivňují. Látka proto dostala jméno HAMLET, což je zkratka z Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumour cells (lidský alfa laktalbumin letální pro nádorové buňky).

Po několika letech výzkumu jsou k dispozici také první výsledky testů na lidech, kteří trpí rakovinou močového měchýře. Po každém podání sloučeniny HAMLET vědci v jejich moči našli zvýšený počet mrtvých nádorových buněk. Podle vědců se tak zvýšila naděje, že ze složek mateřského mléka by se dal vyvinout účinný lék proti rakovině. Vědci se teď chystají HAMLETa otestovat také u pacientů s dalšími typy rakoviny a zjistit, jak přesně látka interaguje s membránami nádorových buněk.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Mail není vševědoucí ..... Informace o škodlivosti některých potravin čas od času plní stránky novin a varují spotřebitele. Přicházejí také prostřednictvím e-mailů a často je součástí zprávy i požadavek na další rozesílání. Jsou ale vždy opravdu odborně podložené? Vědci nyní varují před důvěrou v letáček, který údajně vydala Klinika dětské onkologie univerzity v Düsseldorřu. Ta se ovšem k textu varujícímu před takzvanými "éčký" v potravinách nehlásí. Mezi nebezpečné rakovinotvorné prvky je na letáku zařazena například látka E330, tož ovšem není nic jiného než běžná kyselina citronová používaná jako regulátor kyselosti nebo konzervační látka. Kyselina citronová se přitom zcela běžně vyskytuje i v přírodě a je například nezbytnou součástí citrusových plodů, v nichž se stará o charakteristickou kyselou chuť. Informace vznikla pravděpodobně zkreslením při překladu z němčiny, kdy slovo Krebs označující rakovinu bylo zaměněno se jménem Hance Adolfa Krehse, po němž je pojmenován takzvaný Krebsův neboli citrátový cyklus popisující zpracování kyseliny citronové v organismu.      (Zdroj: Smísené okolí))


Přibude nová značka pro kvalitní české potraviny. Sjednotí ty regionální ..... V záplavě log, které mají upozornit na kvalitní české výrobky, přibude další - Regionální potravina. Ministerstvo zemědělství tak chce označovat výrobky, které budou zaručovat místní jedinečnost a domácí kvalitu, a sjednotit tak jednotlivé regionální značky potravin.

Aby mohly domácí potraviny toto označení používat, musí zvítězit v krajských soutěžích o nejlepší místní produkt. "Již koncem léta by se tak na trhu měly objevit první výrobky označené touto novou novou značkou," říká ředitel odboru komunikace ministerstva zemědělství Hugo Roldán.

Nové označení má podle ministerstva podporovat a propagovat malé a střední potravinářské výrobce i regiony původu potravin. "V současnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě," uvádí se na webu MZe www.regionalnipotravina.cz. Místní potraviny mohou mít kontrolní inspekce i spotřebitele mnohem lépe na očích. To podle ministerstva vede k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých výrobků na vysoké úrovni.

Logo má sjednotit místní výrobce

Soutěže regionálních potravin již několik let ve většině krajů pořádají Krajské a Regionální Agrární komory a místní samosprávy. Na jihu Moravy se například uděluje ocenění Zlatá chuť, ve Zlínském kraji Perla Zlínska, v jižních Čechách Chutná hezky Jihočesky. Jednotlivá regionální loga oceňující kvalitní výrobky najdete na http://www.regionalnipotravina.cz/regionalni_potraviny.aspx.

Společné sjednocující logo však místním výrobkům stále chybělo. Značku Regionální potravina udělí vítězům jednotlivých kategorií hejtman příslušného kraje. Její držitel bude oprávněn užívat logo po dobu čtyř let.

"První potraviny a zemědělské výrobky označené regionálním logem by měly být veřejnosti představeny koncem srpna na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích," oznámil Jiří Felčárek z Agrární komory.      (Zdroj: Agris)


21.04. 2010     Před dvaceti lety - 21.dubna 1990 - začala historicky první návštěva papeže v Československu. Papež Jan Pavel II.tehdy k nám přijel na dvoudenní návštěvu.


Ach ty boty! ..... V obchodech nám postupně zmizela obuv od českých výrobců. Větší výrobci už nejsou a boty jsou většinou dováženy z jiných zemí. Naše „baťovská tradice“ nám zbyla už jako vzpomínka.Dovážené boty mají nemají tak přísná kritéria na zdravotní vývoj nohy, jako to bylo u našich výrobců. Rodíme se většinou se zdravými nohami, první krůčky se obejdou i bez botiček, ale potom je vývoj podmíněn také tím, jaké boty nosíme.

Kolik je u nás výrobců českých bot, kteří vždy splňovaly zdravotní kodex bot pro děti i dospělé?

Čeští výrobci, kteří vůbec ještě po "reformním procesu" zbyli, vždy plnili a plní i základní podmínky pro zdravotní nezávadnost nejen materiálovou,

ale i u konstrukce obuvi. Je to i z toho důvodu, že tzv. módní dámská obuv, která svou konstrukcí mnohdy dosti odporuje základním pravidlům zdravého obouvání (vysoké podpatky, úzké špičky atd.), se u nás již téměř nevyrábí, resp. pokud se vyrábí, není určena pro český trh, je exportována.      (Čtěte na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Charakter erupce Eyjafjöllu se mění, aktivita klesla, nebezpečí trvá ..... V pondělí 19. dubna kolem čtvrté hodiny ranní byla zpozorována významná změna sopečné aktivity. Sopka začala do výšky 1,5 až 3 kilometry vystřelovat magma, některé kusy byly srovnatelné s velikostí automobilu. Souběžně s tím pokleslo množství vyvrhovaného popela. Na základě těchto projevů vědci usoudili, že přítok vody do jícnu klesá a tím se mění charakter erupce z explozivní na efuzivní, tedy výlevný. Zatím však nevznikají lávové proudy. Mračno nad sopkou, tvořené párou i popelem, dosahovalo do výšky 2 až 6 kilometrů. Barva výparů měla bílý, žlutý až hnědý nádech.

Sopka Eyjafjöll vystřeluje magma, 19.4.2010 "Byli jsme svědky silných vulkanických otřesů, což znamená, že se povrch sopky mění. Z kráterů tryská láva a dopadá na led pod vulkánem," řekl geolog Hjorleifur Sveinbjornsson. "Sopečné výpary mají hnědou, ale i bílou barvu, takže se jedná spíše o vodní páru."

"Zjistili jsme změnu v charakteru erupce. Vulkán, který dosud chrlil především popel, nyní vypouští lávu," popsal své pozorování pilot výzkumného vrtulníku Reynir Pétursson. "Je to první den, co sopka vypouští lávu. Ta však neteče, ale tryská."

"Situace je rozhodně lepší než v uplynulých dnech, zejména v sobotu. Ta byla pro nás obzvlášť těžký den kvůli množství popílku, který padal na jih od sopky," dodala mluvčí islandského ministerstva zahraničí Urdur Gudmundsdóttir.

I přes probíhající změny se během pondělka na jihu Islandu snášel sopečný popel. Místy ho už leží kolem deseti centimetrů. To je nebezpečné nejen pro lidi a zvířata, ale také pro vegetaci. Meteorologové upozornili, že by se v úterý mohl vítr otočit a foukat od sopky směrem na severozápad. Spadem popela by pak bylo ohroženo hlavní město Islandu Reykjavík.

V pondělí večer množství dýmu a popela nad vukánem vzrostlo. "Erupce sopky na Islandu opět zesílila a nový mrak popela se šíří na jih a východ směrem k Velké Británii," stojí ve zprávě britského Střediska letového provozu (NATS) z pondělního večera. "To ukazuje, jak dynamicky a rychle se mění okolnosti, s nimiž pracujeme."

Erupce je sice slabší než o víkendu, konstatoval britský Meteorologický úřad, ale popel je stále ještě vypuzován do výšky přes tři kilometry.       (Zdroj: Gnosis9)


Temný proud opět na scéně, hlubší než kdy předtím ..... Nové analýzy dat sondy WMAP potvrzují existenci záhadného temného proudu. Co nutí hmotu našeho vesmíru plynout po ose směřující do souhvězdí Kentaura?

Hluboký vesmír je i ve standardním mainstreamovém pojetí dost náročný na lidskou psychiku, vytvarovanou v poměrech opičích tlup afrických lesů a plání. Není divu, že se kosmologové ve snaze vyrovnat se s nezměrným chladem miliard světelných let uchylují k žertovným přezdívkám a občas končí ve spárech různých náboženských spolků. Temný proud (v originále Dark Flow) představuje jev, který přivádí k úžasu i obvykle odolné specialisty.

Temný proud popsal v roce 2008 tým Sashi Kashlinského z Goddardova centra vesmírných letů NASA (NASA’s Goddard Space Flight Center) v Greenbeltu. Po analýze tříletých pozorování sondy WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) s využitím kinematického Sunjajev-Zeldovičova efektu (zkracovaného S-Z efekt), vznikajícího rozptylem fotonů reliktního záření horkým plynem emitujícím rentgenové záření uvnitř kup galaxií, badatelé s hrůzou zjistili, že se mnohé kupy galaxií pohybují rychlostí minimálně 600 kilometrů za sekundu ve směru k relativně malému okrsku oblohy v souhvězdí Kentaura.

Jejich objev vyvolal naprosté zděšení, protože standardní modely vesmíru s ničím podobným nepočítají. Pohyb kup galaxií by měl být podle tradičních představ vzhledem k reliktnímu záření ve všech směrech náhodný a jakákoliv nápadná odchylka si proto žádá speciální vysvětlení. Pro pozorovatele ze Země se kupy galaxií pohybují podél pomyslné osy od Země směrem k souhvězdí Kentaura, ale Kashlinský upozorňuje, že není zcela jasné, zda se kupy galaxií pohybují směrem od nás anebo k nám. Temný proud teče vlastně jenom zlomkem rychlosti světla, přesto je to ale nápadná vada na kráse hlubokého vesmíru.

Jak se dalo čekat, temný proud rozpoutal vášnivé debaty a okamžitě získal punc kosmologické kontroverze. Někteří astrofyzici, jako Ned Wright nebo Ryan Keisler se rozlíceně pustili do Kashlinského metodologie a snažili se temný proud rozcupovat na kousíčky s tím, že jde o pouhý statistický šum. Temný proud se ale dodnes poměrně obstojně drží, i když asi stále způsobuje časté migrény v areálech slovutných univerzit. Co je vlastně temný proud zač?      (Čtěte na stránkách OSEL)


Lysá nad Labem: Den Země přinese liliovník a broukoviště ..... Den Země oslaví v Lysé nad Labem velmi netradičně. V sobotu 24. dubna začíná akce v 9 hodin u vstupu do zámeckého parku ze Zámecké ulice. „Budeme u nás mít nejen běžnou terénní botanickou a entolmologickou exkurzci s členy Polabského ekocentra Poděbrady,“ uvedl Stanislav Svoboda z lyského odboru životního prostředí s tím, že účastníci dne se budou moci podílet na vysazení nevšedního stromu Liriodendronu tulipifera (liliovník tulipánokvětý) o výšce 5 m. Strom bude vysazen v rámci roku biodiverzity jako zcela nový druh dřeviny v zámeckém parku. Lidé ho mohou znát ze zámeckého parku loučeňského zámku nebo z nymburského lesoparku Ostrov. Tento strom se vyznačuje velmi krásnými liliovými květy. Na závěr dopoledního programu Dne Země se lidé mohu těšit na další zajímavou akci, kterou pořádá odbor životního prostředí. „Budeme otevírat první lyské broukoviště. Jde o skládku dřeva pro rozvoj hmyzu žijícího v mrtvém dřevě. Broukoviště bude doplněno o 4 modely velkých brouků. Půjde o roháče obecného a páchníka hnědého,“ řekl Stanislav Svoboda. Myšlenka na založení broukoviště vznikla po silné červencové vichřici, která v parku přímo poškodila 100 stromů. „V rámci úklidu parku jsme tak mohli na vybraných místech ponechat kmeny a připravit vše pro tento ekologcký koutek,“ doplnil Svoboda .     (Zdroj: Nymburský deník)


Íránský klerik: Hříšné ženy způsobují zemětřesení ..... Vysoce postavený íránský klerik Kazem Sedighi během pátečního kázání v Teheránu údajně prohlásil, že ženy, které nosí neslušné šaty a chovají se promiskuitně, urážejí Boha a nesou tak zodpovědnost za vznik zemětřesení. Vyjádření klerika citovala íránská média.

Írán zemětřeseními velmi často a velmi značně trpí, a vyjádření klerika následovalo po předpovědi prezidenta Ahmadínežáda, podle níž Teherán nepochybně zasáhne zemětřesení a jeho 12 milionů obyvatel by se mělo přestěhovat.

Seizmologové již dvě dekády varují, že Teheránu hrozí v blízké budoucnosti velké zemětřesení. Někteří dokonce navrhují přemístění města do seizmicky méně aktivní oblasti. Sedighi řekl, že není jiné záchrany před katastrofou než v náručí víry.        (Zdroj: Britské listy)


V Turecku byly objeveny tabulky z doby Asyrské říše ..... Při průzkumu chrámu v Tell Zayinat v dnešním jihovýchodním Turecku měli archeologové z univerzity v Torontu mimořádné štěstí. Podařilo se jim objevit skrýš, v níž bylo ukryty hliněné tabulky popsané klínovým písmem. Jednalo se o vazalskou smlouvu mezi novoasyrským vládcem Asarhaddonem a jedním z menších vládců součásti jeho říše.

Novoasyrská říše dominovala blízkovýchodnímu prostoru v zhruba v letech 934 – 609 př.n.l. největšího rozkvětu dosáhla okolo roku 671 př.n.l. právě za doby vlády panovníka Asarhaddona. V této době se Asyřanům podařilo dobít velkou část blízkého východu včetně Levantu (obě židovská království) a také mocný Egypt. Na severozápadě byla v té době Asýrie stále ohrožována postupnou expanzí království Frýgů, které se nachází v oblasti Anatolie, dnešního centrálního Turecka. Na lokalitě Tell Tayinad v dnešním jihovýchodním Turecku se v roce 2005 podařilo týmu archeologů z univerzity v kanadském Torontu objevit zbytky chrámu z doby bronzové, včetně řady zlatých, bronzových a železných nástrojů a nejrůznějších rituálních obětin. V roce srpnu roku 2009 zde archeologové učinili další skutečně významný nález, jehož první analýzu nedávno publikovali v odborném tisku. Ve zvláštní skrýši nalezli řad hliněných tabulek popsaných klínovým písmem. Jednalo se o politickou smlouvu, která zavazovala panovníka podřízeného království k respektu vůči Asyřanům a také k respektu vůči budoucímu panovníkovi Asýrie, Asarhaddonovu synovi Aššurbanipalovi. Vědce však v budoucnu čeká ještě obrovská práce. „Tyto tabulky jsou velmi komplexní skládačkou. Obsahují stovky kousků, řada z nich chybí. není možné je prostě jen vytáhnout, posadit se a přečíst si je. Očekáváme však, že během jejich restaurování a analýzy objevíme ještě mnohé,“ říká vedoucí archeologických prací Timothy Harrison.      (Zdroj: 21@století)


Ruská armáda chce zisťovať ponorky z vesmíru ..... Ruská armáda má už v nasledujúcich rokoch dostať nové satelity, s ktorými sa budú dať lokalizovať ponorky pod vodou.

Oznámil to Vladimir Boldyrev, hovorca moskovského výskumného a technologického centra Kosmonit, vo štvrtok RIA Novosti. Centrom vyvinutý viacúčelový modul Konopus-ST je určený pre sondovanie svetových morí z vesmíru a tiež dokáže, vypátrať ponorky pod vodou.

Stavba modulu trvala viacej ako desať rokov, povedal Boldyrev. Prvý prototyp je hotový a mal by v 2011 už letieť do vesmíru.       (Zdroj: Protiprúdu)


Sopečný prach může ovlivnit počasí i úrodu ..... Mračna sopečného prachu ve stratosféře mohou ovlivnit počasí a úrodu v příštích dvou až třech letech na velké části Země. Jak velký dopad bude mít aktivita islandského vulkánu Fimmvorduhals, se podle šéfa Geologického ústavu Akademie věd Václava Cílka zatím říci nedá, ale dějiny lidstva ukazují, že sopečné výbuchy vedly i k zániku civilizací.

Sopečný prach ve stratosféře je podle Cílka globální problém, protože ho proudění na rozhraní mezi troposférou a stratosférou zhruba ve výšce deset kilometrů roznese po celé zeměkouli. Prach odstíní sluneční záření, prachové částečky fungují jako nukleační jádra vodních kapek, takže více prší, a tak sopečný výbuch ovlivní počasí, vysvětlil geolog.

Ve střední Evropě a tedy i v České republice to podle Cílka znamená, že se urodí méně obilí. Obilí je totiž původem stepní tráva, takže mu víc vadí mokro než sucho. "Největší hladomory, historicky vzato, v Čechách byly z vlhka," podotkl geolog. Islandská sopka upozorňuje lidstvo na problém zemědělské půdy a potravin. Státy, které si uvědomily, jak je to s půdou celosvětově, ji už začaly skupovat. Saudská Arábie kupuje farmy o stotisících hektarech všude po Africe. Zahraniční společnosti skupují pozemky i v Česku, uvedl geolog.

Lidstvo, které nemá dostatečné zásoby potravin, podle Cílka kráčí na pokraji propasti. "Jiná věc je, že se do ní skoro nikdy nespadne," uvedl. Zemětřesení a vlny cunami jsou tragické, ale jen místní katastrofy. "Když ale vulkán chrlí sopečný prach do atmosféry, tak by měl málem zasedat krizový štáb," uvedl geolog s nadsázkou.

Odhadnout, jak dlouho bude vulkán Fimmvorduhals prach do atmosféry chrlit, se podle Cílka nedá. Sopky ale obvykle chrlí střídavě lávu a popel.

Nyní je podle Cílka zřejmě období zvýšené globální aktivity. Poukázal na to, že se střídají krátce po sobě zemětřesení na různých místech Země. Je těžké předpovídat, co bude následovat. Bude zajímavé sledovat, zda v příštích několika týdnech dojde k další sopečné činnosti nebo k zemětřesením," dodal.

Sopečný prach ve stratosféře není ale podle Cílka jen hrozbou pro vývoj klimatu nebo momentálně pro leteckou dopravu, kterou prach zastavil na velké části Evropy. Přináší také barevnější červánky. Ty jsou nejen romantické, ale také slouží pro optickou kontrolu množství sopečného prachu v ovzduší, dodal geolog.      (Zdroj: Agris)


Sonda Cassini nafilmovala bouři na Saturnu ..... Záběrů pozemských bouřek existuje nespočet, ale pořídit filmový záznam blýskání na cizí planetě se teď povedlo vůbec poprvé.

Bouře se odehrála na Saturnu, kde na její průběh „dohlížela“ sonda Cassini. První záběry blesků pořídila v srpnu loňského roku během bouře, která trvala od ledna až do října 2009. Na vytvoření filmového záznamu ale vědci potřebovali víc materiálu a jasnější blesky, kterými disponovala další bouře. Trvala od listopadu do poloviny prosince, bouřkové mraky byly dlouhé 3 km a výboje blesků byly kratší než jedna vteřina.

Z pořízených záznamů vědci vytvořili film, v němž záběry blesků doprovází praskání rádiových vln. "Je to poprvé, co máme viditelný blesk spolu s radiovými daty," říká Georg Fischer z výzkumného institutu radiových a plazmových vln v rakouském Štýrském Hradci. „Teď, když máme pohromadě záznamy z radiové i viditelné oblasti spektra, si můžeme být jistí, že před sebou máme silnou bouři doprovázenou blesky“.

Data ukazují, že jas blesků na Saturnu se vyrovná nejzářivějším pozemským výbojům. Síla zdejších bouří může být stejná jako na Zemi, nebo dokonce silnější. Je ale pravděpodobné, že na Saturnu jsou bouře mnohem vzácnější a ve stejném čase se odehrávají na jen jednom místě planety, kde trvají několik měsíců.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Sken mozku odhalí dopředu sebevražedné sklony ..... Ačkoliv moderní antidepresiva pomáhají většině pacientů celkem spolehlivě, u některých z nich mohou stav dokonce ještě zhoršovat a vyvolávat až sebevražedné nálady. V případě fluoxetinu a venlafaxinu, které spadají mezi SSRI, se uvádí, že ve skutečnosti zhorší stav až u asi 10 % léčených.

Dosud bohužel neexistuje žádný test, který by fungování dokázal předpovědět. Psychiatr musí pacienta po dobu léčby prostě sledovat.

Výzkumníci z UCLA nyní navrhli sken mozku, podle něhož lze stanovit, zda pacientovi hrozí sebevražedné sklony. K vyhodnocení stačí použít kvantitativní eleketroencefalogram (QEEG). U lidí, u nichž antidepresiva vedla nakonec ke zhoršení psychického stavu, byl již na počátku léčby patrný pokles mozkové aktivity v konkrétní části mozku (nikoliv překvapivě v oblastech spojovaných s řízením emocí).

QEEG je neinvazivní a celkem levné, takže nová metoda by mohla být relativně rychle zavedena i do klinické praxe.      (Zdroj: Science WORLD)


20.04. 2010     Na dvacátý duben připadá Mezinárodní den svobody tisku. Poprvé byl uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic.


Sopka na Islandu může soptit ještě celý měsíc ..... Vulkán Eyjafjallajokull by mohl soptit klidně další měsíc, ale teoreticky i rok, uvádí profesor Reidar Trønnes z norské University of Science and Technology.

Trønnes strávil na Islandu asi 4 roky. Eyjafjallajokull je podle něj ale historicky relativně slabou sopkou, takže podobné scénáře zase nejsou příliš pravděpodobné.

Co se týče složení sopečných výparů, je celkem tradiční, obsahuje však nezvykle velký podíl vodní páry v důsledku toho, že islandská sopka je pokrytá tlustou vrstvou sněhu, který se účinkem magmatu vaří. I když nedojde k dalším erupcím, riziko povodní a bahnotoků bude hrozit dál.

Vulkanalogové ale mnohem větší pozornost než sopce Eyjafjallajokull věnují jejímu sousedovi Katla, která se nachází dále na východ pod ledovcem Mýrdalsjökull (4. největší ledovec světa). Během asi 1 000 let osídlení Islandu vybuchla Katla obvykle 2krát za století, přičemž k poslední erupci došlo už v roce 1918... Možná ale tento vulkán měnil své chování, nebo se tlak pod zemí přenesl a způsobil výbuch Eyjafjallajokullu, to je však pouze spekulace.       (Zdroj: Science WORLD)


20. dubna 2010 - Světová noc ochrany noční oblohy ..... Tma začíná být ohroženým druhem. V některých místech naší Země se noc vytrácí velmi nápadně, někde velmi nenápadně, zato vytrvale a někde stále ještě najdeme místa s přirozenou tmou neovlivněnou umělým osvětlováním lidí. Míst, kde ale dnes už není možné pozorovat noční oblohu v její plné kráse, rapidně přibývá. Může za to světelné znečištění. Chceme ztratit krásu vesmíru, která je součástí lidské civilizace od jejího počátku?

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. číslo 143 z 19. 4. 2010.

20. dubna 2007, tedy před 3 roky, byla na Kanárských ostrovech v La Palma přijata Deklarace na ochranu tmavého nebe a práva sledovat hvězdy jako kulturního, vědeckého a ekologického dědictví lidstva (viz http://www.starlight2007.net/pdf/StarlightDeclarationEN.pdf). Z iniciativy Astrofyzikálního ústavu na Kanárských ostrovech (Španělsko) a za podpory UNESCO, Mezinárodní astronomické unie a několika dalších národních i mezinárodních orgánů a organizací byla vyhlášena Světová noc ochrany noční oblohy. Poprvé si svět společně připomněl právo člověka spatřit hvězdy a noční nebe nad sebou jako dědictví lidstva 20. dubna 2009. Každý rok si tak budeme připomínat, že světelné znečištění je zbytečné, škodlivé a drahé a že okna k pozorování vesmíru je třeba nechat otevřená.

Ve světě se kolem tohoto data pořádají nejrůznější akce: konference, soutěže uměleckých projevů spojených s pozorováním noční oblohy, dny otevřených dveří astronomických observatoří, akce amatérských astronomů, výstavy a mediální kampaně, prezentace knih o astronomii, hudební zážitky pod oblohou a zejména akce pro děti - schopnost vymáhat právo na pozorování hvězd je v jejich rukou, je to právo budoucích generací. Je také mnoho způsobů, jak se můžeme zapojit i my. Zejména to je vypnutí zbytečného osvětlení v noci pro "návrat hvězd" a zároveň šetření energií a zpomalení klimatických změn.

UNESCO v roce 1994 přijalo tuto deklaraci ... Budoucí generace mají právo na nezničenou a neznečištěnou Zemi, včetně práva na čistou oblohu. Světelné znečištění jako důsledek nehospodárného nakládání se světlem ruší přirozenou noční tmu a biorytmy všech živých organismů (včetně člověka), které tmu potřebují k efektivnímu spánku. Osvětluje oblohu na desítky kilometrů daleko a je tudíž svízelným problémem i pro všechny profesionální i laické pozorovatele noční oblohy.       (Zdroj: Astro)


Přijdeme náměsíčnosti na kloub? ..... Úplněk, noční chodec v transu a hororové scény... Děsí vás nevysvětlitelná noční dobrodružství, při kterých spáči „ožívají“ a ohrožují sebe nebo své okolí? Bojíte se, že i vy se někdy dostanete do „spárů úplňku“ a provedete něco hrozivého? ENIGMA se rozhodla vydat se po stopách záhadného jevu zvaného náměsíčnost a zjistit, co „bdělost ve spánku“ vlastně znamená a kam až může v extrémních případech zajít!

Je půlnoc a na jasném nebi záři obrovský úplněk. Měsíční světlo dopadá okny do potemnělého pokoje a ozařuje postel, na které spí velmi neklidným spánkem muž. Neustále se převaluje a vypadá to, jako by ho něco vyrušovalo. Najednou se zklidní a pomalým pohybem se posadí. Jenomže vzhůru zcela jistě není! Vstává a vydává se na podivný pochod bytem, přičemž má ruce napřažené před sebe a vypadá, jako by byl v transu... Asi tak si představujeme náměsíčného člověka. Jenže co je to skutečně „náměsíčnost“? A proč platí za záhadný jev a vyskytuje se jen občas a jen u někoho? Navzdory obecné představě o putujícím spáči s napřaženými pažemi vyvolává somnambulismus (náměsíčnost) často jednání naprosto odlišné. Jak může „bdělost ve spánku“ nastat a které neuvěřitelné věci jsme při ní údajně schopni provádět?

Co znamená být náměsíčný? ... „Dá se říci, že určitá část mozku ještě ‚spí‘, zatímco jiná ‚bdí‘,“ popisuje stav náměsíčnosti prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. z pražské Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Na toto zjednodušené vysvětlení však ještě navazuje: „Pacienti – zpravidla děti – se probouzí z hlubokých stadií tzv. NREM spánku, který je přítomný hlavně v první třetině noci, tedy u dětí zpravidla před půlnocí. Jde o tzv. disociativní probouzecí reakci, kdy dochází k aktivaci pohybové aktivity bez současného dosažení bdělého stavu.“ Dotyčný je tedy puzen k pohybu, aniž by se probudil a ráno si ze svých činností obvykle nic nepamatuje. Proč ale někteří svým chováním v nočním transu děsí své spolubydlící, zatímco jiným se takové stavy vyhnou? Údajně v tomto případě hraje velkou roli dědičnost. Pokud tedy trpí některou ze spánkových poruch rodiče, čeká takový osud pravděpodobně i jejich potomky. S občasným somnambulismem se prý setká až 30 procent dětí, které jsou k takovým stavům náchylnější než dospělí. V tomto případě hrají prim chlapci, dívky zase více trpí nočními můrami, které přicházejí k ránu. Tato skutečnost je vysvětlována tím, že děvčata mají rozvinutější fantazii. Co ale tyto stavy v noci vyvolává?

Jakou roli hraje úplněk? ... Jak k náměsíčnosti dochází, vysvětluje prof. Nevšímalová následovně: „Podnětem disociované probouzecí reakce může být světlo, hluk, ale i přítomnost jiných poruch spánku (např. chrápání, spánková apnoe), nebo úzkostná porucha. Častým provokačním momentem bývá i horečnaté onemocnění, u starších dětí i nepravidelný a nedostatečný spánek.“ Jak ale zdůvodnit to, že je s „bdělostí ve spánku“ tak často asociován právě úplněk? I na to se ENIGMĚ dostává odpovědi: „Světlo měsíce, zvláště je-li v úplňku, může být podnětem k probouzecí reakci, která náměsíčnost vyvolá. Stejný vliv může mít např. i světlo lampy z ulice, která svítí přímo na lůžko dítěte,“ říká prof. Nevšímalová. Ačkoliv je úplněk zdařilou kulisou k tajemným nočním dobrodružstvím, zdá se, že je jinak téměř nevinný. Pokud někdo trpí náměsíčností, říká se, že by neměl být prudce probouzen, jenomže údajně je velmi těžké takového jedince skutečně probrat, protože se nachází v nejhlubším stadiu spánku.       (Čtěte na stránkách Enigma)


Tomáš Špidlík: Humor je ochranou proti fanatismu ..... Podle mne je humor přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu. Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. A naopak, humor dělá dobrou službu i v náboženských principech – ukazuje, že jejich ideologický výklad není poslední, že je potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu.

Je ovšem rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a to, o čem žertuje, vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu pochopení. Když tedy řeholníci mezi sebou žertují o poslušnosti, nechtějí ji popřít, ale ukazují, že se nesmí chápat naivně.

Všude, kde jde o vážné problémy, se ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má absolutní hodnotu, a tím, co se za absolutní neprávem vydává. Kdo to neumí rozlišit, ocitá se v nebezpečí, že jeho vtipy jsou nepodařené, nemístné. Bohužel jsou (i mezi mými posluchači) lidé, pro které je nedotknutelný i jejich klobouk. S takovými je ovšem lepší nežertovat.      (Zdroj: Víra)

Kardinál Tomáš Špidlík zemřel v Římě, v pátek 16.4.2010. Bylo mu 90 let.


Tištěné barevné displeje ..... Všude kolem nás vrcholí volební kampaň, kdy tváře našich potencionálních budoucích vůdců na nás shlížejí z každého rohu. A teď si představte, že by se obrazy na reklamních billboardech hýbaly. To už není fikce, existují velkoplošné obrazovky, ale ty jsou velmi drahé.

Firma HP tento oznámila možnou výrobu plastických displejů za cenu zhruba 110 amerických dolarů za 1m2. Nově vyvíjený displej se obejde bez podsvícení a vystačí si s odraženým dopadajícím světlem, podobně jako obyčejný papír.

HP úzce spolupracuje s firmou SolarPower, od níž získal technologii potisku plastu vrstvou výkonných a rychlých tranzistorů, které řídí zobrazovací jednotky. Konkurenční technologie pracují s triplety, tedy používají pro jeden bod zobrazení 3 pixely různých barev a tak nevyužijí všechno dopadající světlo. Kromě toho to znamená více výrobních kroků a tím i více místa pro chybu, stejně jako vyšší výrobní cenu.

Oproti tomu HP používá unikátní metodu 3D litografie, která vytvoří celou strukturu naráz a tak dříve jmenované problémy obejde. HP není jedinou firmou, která vyvíjí tuto technologii, na trhu elektronických papírů přituhuje a ten, kdo dokáže dostat svůj výrobek na trh jako první, získá nezanedbatelnou výhodu.      (Zdroj: VTM Science)

Ještě aby se ty zrůdnosti hýbaly ... příšerná představa


Když skončí podpora, nesmutněte. Může být hůř! ..... Zatímco se naši politici mezi sebou handrkují, dohadují anebo dokonce předvolebně osočují z všelijakých nepravd a nekalostí, obyčejnému českému voliči přecházejí oči v sloup. Nic to zdaleka ale není proti tomu, když se takovýto český volič dostane do úzkých a třeba v téhle „čertem proklaté době" plné krize a nepříliš velkého blahobytu přijde o práci. To se teprve začne divit a kulit oči, jakže se to o něho stát postará v časech bídy, nouze a bleskem nastupující chudoby.

Při jedné cestě vlakem mi tuhle vyprávěla paní, že přišla o práci. Jak řekla: od pracáku brala 5 měsíců podporu - nic závratného ke zbohatnutí. Když jí skončila podpůrčí doba, nedostala nic jen hodně dobrých rad, jak si hledat a třeba i najít práci. Jenže to dělala celou dobu i bez skvělých božích doporučení od státních úředníků, sedících za stolem v poradnách práce. Její manžel pobíral ve svém zaměstnání plat kolem 11 tisíc, a tak, když šla na sociálku svého městského úřadu, aby tam něco „vyprosila" na to své žití, namísto nějaké té dávky sociální nouze nebo něčeho podobného se dočkala dalších skvělých rad a doporučení, které ale kručení v žaludku nijak nevyřeší. Některé z těch rad zněly i tak, že ji prý může podporovat manžel, protože jsou dávno za hranicí životního minima, a tím pádem paní nemá nárok na jakékoliv dávky. Takže s očima v sloup a kručícím žaludkem beze slova a s polknutím sliny odešla...

A zase tak nějak ti naši zákonodárci - vymýšlející dobu podpory v nezaměstnání a vůbec sociální zabezpečení a pomoc lidem v nouzi - zapomněli na ty světské starosti, které běžný člověk má. On totiž ten prachobyčejný člověk s podprůměrným platem není schopen živit sebe, finančně táhnout domácnost a navíc i partnera. To nemluvě o tom z jakých peněz si má ten jeho partner - ten nezaměstnaný - vlastně shánět práci, když je tak nějak bez koruny v kapse a je rád, že si může koupit tak maximálně rohlík.

Je sice moc pěkné a snad i chvályhodné že stát chce šetřit státní výdaje a zamezit tak dalšímu vybírání státní kasičky. Ale že by to měli být třeba právě nezaměstnaní, kteří si utáhnou už takhle stažené opasky, když stát vyhazuje penízky na volební kampaně politických stran, na zahraniční cesty politiků a jejich lobbistů nebo na tučné platy poslanců i státního aparátu to už je méně chvályhodným počinem. A tak smutné snad už jen může být, z čeho budou tihle lidé bez korunky v kapse žít?

Proč by takové drobnosti přece české zákonodárce a vládu měly vůbec kdy zajímat. Teď jsou přece volby a to je hlavní. Zkrátka omámit voliče sliby, skvělými nápady a hlasitými agitacemi na brífincích. To je to, co je nutné v tuhle chvíli přesně udělat. Kdepak se starat o ty, kteří možná skončí někde - třeba pod mostem. Přece: „Když se kácí les, padají třísky". A tak když budou peníze na předvolební gulášek, který vlastně zaplatí sám volič - ten který zatím o práci díkybohu nepřišel - tím lépe.      (Zdroj: Czech Free Press)


Příbramské muzeum otevře výstavu o tradiční hornické kuchyni ..... Tradiční příbramskou kuchyni 19. století představí od 20. dubna nová výstava v cáchovně dolu Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram. Zaměří se na typická hornická jídla. Ukáže třeba, co se skrývá pod názvy bác, uhlířina nebo muzika, či jak se připravoval svítek, pivní polévka a kapouni, sdělil dnes ČTK mluvčí muzea Roman Abušinov.

Výstava nabídne pohled pod pokličku kuchyně prostých příbramských horníků i zámožnějších měšťanů. Mezi exponáty budou slavnostní jídelní servisy i jednoduché kameninové nádobí a další předměty dobových kuchyní a jídelen.

Součástí doprovodného programu bude cyklus přednášek zaměřených na stravu, její přípravu a doplňky. Bude se hovořit o produktech z kozího mléka, tradičním vaření piva, včelím medu nebo mlynářství.

Muzeum nezapomnělo ani na děti. V dětském koutku si budou moci zahrát na Popelku při hledání vybraných zrn ze směsi čočky, hrachu, pšenice, ječmene nebo ovsa. Budou určovat koření pomocí čichu a některé zemědělské plodiny pomocí hmatu. Vyzkoušejí si také modelování tradičních tvarů pečiva.       (Zdroj: CZeCOT turistický portál České republiky)


Devět způsobů, jakými v Číně cenzurují internet ..... Nedávné rozhodnutí společnosti Google zastavit cenzuru svého vyhledávače v Číně vyvolalo novou diskusi o svobodě získávání informací v nejlidnatější zemi světa. Jason Ng ze serveru kenengba.com identifikoval devět různých způsobů blokování, filtrování či kárných opatření, se kterými se může člověk setkat při brouzdání po webu v Číně.

Jason tvrdí, že se čínští uživatelé internetu naučili používat víc homonym, radikálů a irelevantních znaků či jiných triků, aby propašovali své články pod pozorným okem „Big Mama" a vyhnuli se „pozvánce na čaj" s policií.

Počítačové filtrování ... Aby mohl poskytovatel internetového připojení (ISP) filtrovat citlivé informace, může nastavit počítačový server tak, aby smazal obsah vždy, když najde zakázané slovo.

Řekněme, že se pokoušíte publikovat článek o deseti tisící slovech, který (neúmyslně) obsahuje jedno či dvě politicky citlivá slova. Takže pokud je zakázané slovo např. sté v pořadí, pak se uveřejní jen devadesát devět slov a vše za tím zmizí a skončí v nenávratnu. Vy tedy musíte začít znovu a napsat zbytek článku nebo zprávy. Možná, že se tentokrát publikuje jen prvních dvě stě slov, protože jste si neuvědomil, že slovo číslo 201 je také „špatné".

Nevymýšlím.si. Sám jsem si protrpěl podobnou zkušenost s jedním ISP providerem a můžu říct, že takové primitivní cenzurování je skutečně frustrující.

Policejní cenzoři na internetu (Big Mamas) ...Většina internetových portálů zaměstnává speciální týmy, hovorově nazývané „Big Mamas" (česky Maminy, tj. urostlé ženy, pozn. překl.), zodpovědné za rychlé odstraňování politicky citlivých příspěvků.

Pokud vím, tak největší portály typu Sina platí několik stovek „Big Mamas". Podle mého přítele, který pracuje jako internetový cenzor pro QQ.com, jsou cenzoři během citlivých období více zaneprázdnění cenzurováním blogů a diskusních fór a dokonce namátkově prověřují emaily klientů. V Číně nemůže být soukromí vašeho emailu zaručeno.

V převážné většině případů se „Big Mamas" rozhodnou odstranit příspěvek jen na základě jejich subjektivního pocitu nebo následují dočasný vnitřní předpis. Jejich motem je „Raději zabít všechny, než jednoho minout."     (Bližší informace najdete na stránkách Veľká Epocha)


Zázrak: Solární elektrárny produkují elektrickou energii i v noci ..... Španělské solární elektrárny umí úžasné věci. I v noční době jsou s to do elektrické sítě dodávat energii. Provozovatelé však nevynalezli nový typ fotogalvanických článků schopných zužitkovat světlo hvězd nebo svit Měsíce – prostě se uchýlili k podvodu. Do sítě dodávali elektrickou energii generovanou naftovými agregáty, tedy obyčejným spalováním fosilního paliva. O případu jako první informoval španělský deník El Mundo.

Audit odhalil, že solární zařízení produkovala elektřinu i mezi půlnocí a sedmou hodinou ranní. Mezi listopadem 2009 a letošním lednem – tohoto období se audit týkal – provozovatelé zařízení do sítě dostali 4,5 gigawatthodin energie a tímto podvodem si přišli na 2,6 milionu eur, v přepočtu 65 milionů korun.

„Tohle je přitom jen špička ledovce,“ řekl pro list El Mundo jeden nejmenovaný odborník na energetiku.

Nasvěcování solárních panelů pomocí reflektorů zapojených k dieselovým agregátům k dosažení žádaného výkonu elektrárny a produkci energie je lákavé, protože provozovatelům se pořád vyplatí. Důvodem je vysoká výkupní cena solární energie, jež je dotována a garantována státem – je asi pětkrát vyšší než u energie produkované v klasických uhelných elektrárnách.

Problémem dále je, že zatímco podvody s nasvěcováním panelů (nebo přímé zapojení agregátů k síti) během noci lze odhalit, není možné jasně určit, jaká část elektrické energie vyprodukované přes den pochází ze stejného naftového zdroje.

Podvody se solární energií mají přitom stejný základ, jaký lze vypozorovat i u větrných elektráren. Turbíny „větrníků“ se totiž často točí i v naprostém bezvětří.

Španělsko stejně jako řada jiných evropských států do solárních projektů napumpovala mnohamiliardové dotace. Sluneční energii z veřejných financí štědře dotuje i Česká republika. Náklady spojené s fotogalvanikou u nás se v tomto roce dostanou na úroveň 12 miliard korun (15,5 miliard na „zelenou“ energii celkem), přičemž během patnácti až dvaceti let vzrostou na zhruba tři čtvrtě bilionu korun.      (Zdroj: ScieNet)


Unikátní bývalá pozorovatelna StB v barokní věži ..... Návštěvníci Prahy mají možnost vidět Malou Stranu očima agentů tajných služeb. Ve věži Chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí se po náročné rekonstrukci otevírá veřejnosti bývalá pozorovatelna Státní bezpečnosti. Autentický prostor i doplňující expozice jsou českým unikátem. Přesto, že pozorovatelen bylo jen v Praze více než 70, je malostranská KAJKA jedinou zpřístupněnou.

Když společnosti ABL a.s. v srpnu loňského roku převzala do správy klíčové pražské věže, zjistila, že i stovky let staré památky mají svá skrytá tajemství. Když ve vrcholku barokní věže objevili zcela zachovanou buňku StB, okamžitě padlo rozhodnutí otevřít tento prostor veřejnosti i za cenu náročné a nákladné rekonstrukce. Samotná pozorovatelna byla velmi zachovalá, včetně vylepených etiket, fotografií či provizorní toalety. 

Rekonstrukce se týkala především bezpečného přístupu, kdy bylo potřeba navrhnout a vybudovat zcela nové schodiště. Následovala realizace elektrických rozvodů a osvětlení.“ Upřesňuje Matěj Bárta ze společnosti. Expozice návštěvníkům přiblíží celkovou atmosféru totalitního režimu skrze práci Státní bezpečnosti. K její kompozici významně přispěl Archiv bezpečnostních složek, který je logickým partnerem stálé expozice správy sledování.

„Ne nadarmo se Státní bezpečnosti tehdy říkalo „oči a uši strany“. Sledovala nejen občany vlastního státu, ale i cizí státní příslušníky. Zvláštní pozornost byla upřena na pracovníky a návštěvníky zastupitelských úřadů. Kromě fyzického sledování tajnými příslušníky Správy sledování Ministerstva vnitra bylo monitorování pohybu vybraných osob zajištěno prostřednictvím pozorovatelen, neboli tzv. opěrných bodů. Po celé Praze byly takových opěrných bodů desítky.“ přiblížil fungování totalitní policie ředitel Archivu bezpečnostních složek PhDr. Ladislav Bukovszky.

Kajka byla v době svého fungování nazývána také Dědkárna nebo Dědkostroj – svou službu si zde totiž odbývali především vysloužilí agenti. Jejich úkolem bylo monitorovat pohyb vozidel a osob v okolí ambasády USA a jejich spojenců - Japonska, Velké Británie a Německa. Informace putovaly radiovysílačkou vozové hlídce v terénu, která se poté zájmovým objektům věnovala.

Návštěvníci expozice KAJKA uvidí fotografie pořízené hledáčkem tajných služeb, dobové artefakty a pracovní pomůcky špionů, ale také fotografie sportovců či pivní etikety, jejichž vylepováním si tehdejší policisté krátili čas.Ačkoliv je buňka v trámoví věže mrazivou připomínkou totalitního režimu a nesvobody, stane se vyhledávaným turistickým místem nejen proto, že je jediná svého druhu v České republice, ale především proto, jakým způsobem návštěvníkům prezentuje dobu nedávno minulou. KAJKA je otevřena každý den od 10.00 do 22.00.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


19.04. 2010     Dnes, zhruba měsíc po jarní rovnodennosti, bude Sluníčko na obloze přesně 14 hodin - vyjde v 6:02 LČ a zapadne ve 20:02 LČ. Pro zajímavost - koncem prosince bývá Slunce na obloze zhruba osm hodin - tedy o celých šest hodin méně.


Čeští vědci znovu objevují ryzí prales ..... Čeští vědci úspěšně navázali na ojedinělý předválečný výzkum v karpatském pralese, téměř nedotčeném lidskou činností.

Karpatské hřebeny zkrápí vytrvalý déšť. Zdeněk Hrubý, osmatřicetiletý český lesník, se prodírá větvemi na svazích hory Pop Ivan Maramurešský. Prales je tichý a důstojný. Tady, na rumunsko-ukrajinském pomezí, je jeden z nejméně dotčených přírodních koutů Evropy. Do pohraničí se smí jen na povolení. Proto prales odolává komerčním tlakům. Těžit se tu nevyplatí. Nikde v Evropě nenajdete tak zachovalé a rozsáhlé bukové pralesy.

Zdeněk Hrubý, který se zabývá vegetací ekosystémů, jezdí na toto místo už třináct let. S kolegy a studenty z Lesnické a dřevařské fakulty v Brně navázali na předválečný výzkum profesora Aloise Zlatníka, jenž na tehdejší Podkarpatské Rusi založil 14 výzkumných ploch. Po desítkách let se jich dohledalo šest.

"Profesor Zlatník v mnoha ohledech předběhl dobu," říká Zdeněk Hrubý. "Už tehdy prosadil mezioborový výzkum," vysvětluje.

Z listů stékají praménky. Po tmavých kamenech to klouže. Profesor Zlatník prý dokázal v takovém nečasu čekat hodiny, než zase mohl uchopit zápisník a pokračovat v práci.       (Čtěte na stránkách iHNed)


Pane primátore, pomozte zlepšit život v Praze! ..... Máte tip, jak by mohl Pavel Bém jako dobrovolník iniciativy Auto*Mat pomoci, aby byla Praha příjemnějším městem, vyhrajeme-li sázku o cenu městského okruhu? Napište nám! V listopadu 2007 se primátor Prahy Pavel Bém rozčílil: „Kluci, když už chcete vystoupit na zastupitelstvu, kdybyste si sakra dali práci s tím, abyste se seznámili s rozpočtem, kdybyste si sakra dali práci s tím, abyste se seznámili s veřejně dostupnými informacemi o tom, jak to vlastně je s tím městským okruhem, abyste tady nevytvářeli fámy, fantasmagorie a chiméry,“ řekl primátor na adresu iniciativy Auto*Mat.

Důvodem Bémovy zlosti byl fakt, že si Auto*Mat dovolil veřejně pochybovat, zda se magistrátu podaří dodržet rozpočet tunelu Blanka, „vysoutěžený“ Metrostavem za 25,7 miliardy korun včetně technologií a DPH. Blanka je nejdelším městským automobilovým tunelem v Evropě a také mimořádně drahou stavbou. Celoroční rozpočet Prahy činí zhruba 40 miliard korun – z něj se financuje provoz veřejné dopravy, školství, péče o zeleň, opravy chodníků a řada dalších potřebných věcí a služeb. V tomto srovnání se zdá, že šestikilometrový tunel za nejméně 25 miliard je špatnou investicí.

Auto*Mat nabídnul rozzlobenému primátorovi sázku. „Já se nesázím, nejsem gambler, a s výjimkou adrenalinových sportů se nevěnuji hazardu. Nevím o žádných dramatických nárůstech ceny městského okruhu.“ Později ale sázku přijal: ,,V případě, že dojde k překročení původního rozpočtu stavby, odpracuji ve prospěch Auto*Matu bezplatně padesát hodin,“ reagoval primátor.

Již v roce 2007 začínalo vysvítat, že stavba se může prodražit. Nyní je prodražení stavby téměř jisté a přemýšlíme tak o tom, jak práci Pavla Béma smysluplně využít. Máte nějaký dobrý nápad? Napište nám! Zajímavé tipy vyvěsíme na internetu a pak o nich necháme hlasovat. Ať sami Pražané rozhodnou, jak by měl primátor pomoci našemu městu.

Jak si má primátor Bém odpracovat prodražení tunelu Blanka? Napište nám!      (Otevřete si stránky Auto*Mat)


Osevní plocha GM plodin v roce 2009 ..... Organizace ISAAA (International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applications) uveřejnila zprávu o osevních plochách transgenních plodin v minulém roce. Navzdory finanční krizi a vzestupu cen potravin osevní plochy GM plodin globálně rostly.

Z uvedených čísel je vidět, že růst osevních ploch není v posledních dvou letech tak prudký. Důvodem je, že ve vedoucích státech, tj. v USA a Argentině již byly prakticky využity plochy výhodné pro GM plodiny. V USA je nárůst 5,6 % a Argentina prakticky stagnuje, ale v Brazílii je přírůstek 35% . Obrovský nárůst osevních ploch je zde způsoben tím, že na rozdíl od Argentiny tam byly GM plodiny do roku 2003 zakázány. Brazílie je tedy daleko od bodu nasycení transgenními plodinami.

Pozornost zaslouží také Čína. Výzkum a vývoj je financován z veřejných prostředků a cílem je získat nezávislost na zahraničních patentech. Osevní plochy sice nijak nerostly, ale významná vládní podpora bioprůmyslu už přinesla minulý rok dvě významné novinky.

Jednak kukuřici s fytázou, enzymem štěpícím fytáty. To je důležité při chovu prasat, která nemají tento enzym. Proto z nerozštěpených fytátů z kejdy se mikrobiálním rozkladem uvolňují fosfáty a ty znečišťují zejména vodní toky. Chov prasat se za posledních 40 let v Číně zpětinásobil a činí dnes kolem půl miliardy kusů. Tato GM odrůda je tedy lepším krmivem pro prasata, protože jim umožňuje využít zdroje fosforu z kukuřice, ale zejména významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Druhým podstatným krokem bylo schválení Bt rýže v Číně, což je zároveň průlomová událost pro celou Asii.      (Zdroj: OSEL)


Greenwashing - zelené lži, polopravdy i odborně nedoložená tvrzení ..... V březnu letošního roku vydala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) publikaci Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi. Firmám poradí, jak vytvořit a používat opravdu srozumitelnou a věrohodnou zelenou reklamu na své produkty, a spotřebitelům pomůže rozeznat spolehlivé značení výrobků od těch nesrozumitelných či dokonce falešných. Ze zprávy organizace Terrachoice totiž vyplývá, že se zavádějící slogany a vlastní "ekoznačení" stalo celosvětovým marketingovým trikem.

S poptávkou po ekologicky šetrných a přírodních výrobcích roste i snaha výrobců takové zboží nabízet. Kromě ekoznaček s certifikátem od třetí strany tak firmy často uvádí i vlastní environmentální tvrzení (VET). Ale aby takový slogan nebo značka byla důvěryhodná, musí splňovat několik požadavků.

Manuál Vlastní environmentální tvrzení aneb férová ekoreklama v praxi vychází z mezinárodní normy ČSN ISO 14021, která stanovuje pravidla pro nejčastěji používaná vlastní environmentální tvrzení. Příkladem může být například přívlastek recyklovatelný, kompostovatelný, degradovatelný apod.

I ostatní tvrzení by však měly splňovat několik základních požadavků. Obchodníci by se měli vyvarovat příliš obecných, neúplných a nepodložených prohlášení, nespoléhat na neznalost tradičního výrobního postupu, běžně používaných surovin a platných zákonů. Z tvrzení by mělo jasně vyplývat, zda se vztahuje k výrobku, jeho součástce, nebo obalu. Mělo by být také co nejpřesnější. Například má být uveden procentuální podíl recyklované složky, zlepšení oproti předchozímu modelu nebo mají být popsány podmínky používání, které vedou k uváděné vlastnosti produktu. Všechna tvrzení by měla být podložená a ověřitelná a tyto informace by měly být veřejně dostupné.

Environmentální tvrzení by podle manuálu nemělo být použito ani v případě, kdy výrobek sice má jednu z vlastností příznivou k životnímu prostředí, ale jeho základní funkce tuto schopnost v zásadě vylučuje. Příkladem může být recyklovatelnost plastikového sáčku na směsný odpad.

Pokud výrobce splní všechny požadované podmínky a prokáže jejich pravdivost odbornou metodou hodnocení, může si vlastní environmentální tvrzení u CENIA bezplatně registrovat. Registrované VET platí tři roky a v současné době ho využívají dvě společnosti.        (Zdroj: Ekolist)


Pozor, sleduje vás Big Brother! ..... Státní orgány většiny zemí světa přitvrzují v kontrole občanů a v posledních desetiletích zavádějí nové prostředky, které umožňují monitorování, sledování a odposlouchávání soukromých aktivit lidí. České policii se před několika lety dostává do ruky přelomová zbraň v boji proti organizovanému zločinu, známá pod názvem systém Agáta. Skutečně slouží jen k potírání trestné činnosti, či může odposlouchávat každého z nás? Přichází snad doba, kdy bude všechny a všechno kontrolovat takzvaný Velký bratr?

Igelitový sáček smýkaný poryvy větru poletuje ulicí a pronásleduje statného muže středního věku, který míří na pražské náměstí Míru. Cizinec spěchá a každou chvíli se ohlíží – zřejmě se bojí, že jej kdosi sleduje. Všude kolem je však pusto a prázdno, v celé ulici není živáčka. Jen v jednu chvíli projede okolo dodávka, která kodrcá po silnici a nevšímavě míjí osamělého chodce. Muž v dlouhém tmavém kabátě ji ostražitě měří pohledem. Vůz se ale ničím neliší od tisíce jiných dodávek. Ovšem je to jen zdání! Uvnitř je zabudováno hypermoderní počítačové vybavení a skrytá parabolická anténa, která chytá mobilní signály z širokého okolí. Všedně vypadající vozidlo totiž policii slouží jako mobilní základnová stanice, častěji známá pod označením „systém Agáta“, který má být schopen identifikovat a lokalizovat mobilní telefonní čísla a při použití specifického vybavení je dokonce i odposlouchávat. To však cizinec netuší,a když si domlouvá přes telefon schůzku se svým komplicem, muži v dodávce už mají jasno. Právě lokalizovali cíl – známého ruského obchodníka s drogami. Za dvě minuty přijíždí na místo zásahová jednotka a zločinec je okamžitě zatčen! Vypadá to, že se Agáta stala naprosto přelomovou zbraní v boji proti organizovanému zločinu. Nemůže být ale toto zařízení zneužito k odposlechu kohokoli z nás?       (Čtěte na stránkách Enigma)


Pozor na vynalézavé zloděje! ..... Stačí se na Facebooku či Twitteru pochlubit popisem nebo fotografií luxusního vybavení bytu, uvést adresu svého bydliště, následně napsat, že s celou rodinou odjíždíte na dovolenou a dáte tím zloději dokonalý tip na vykradení bytu.

Pokud uživatelé sociálních sítí nedodržují základní pravidla bezpečnosti, zvyšují tím riziko, že jejich domácnost navštíví zloděj. Jedna z nejvýznamnějších mezinárodních pojišťovacích skupin RSA, mateřská společnost DIRECT Pojišťovny, vydala několik doporučení, jak se vyhnout rizikům spojeným s užíváním sociálních sítí.

“Sociální sítě, v rámci nichž s nadšením sdílíme informace o svém soukromí, jsou pro zloděje ideálním zdrojem informací," říká Ondřej Vích, internet manažer DIRECT Pojišťovny. "Se zvyšující se oblibou sociálních médií roste i potřeba varovat jejich uživatele před riziky, která jsou s jejich používáním spojená," dodává Ondřej Vích.

Dle RSA je například potřeba zvážit, zda chcete na Twitteru přidávat ke svým příspěvkům také informace o lokalitě, kde se právě nacházíte. "Z takové informace je poměrně jednoduché zjistit vaše každodenní návyky a tedy si ideálně naplánovat, kdy vám vykrást byt," říká Ondřej Vích.

S tím souvisí i další rada nezveřejňovat přesný termín, kdy odjíždíte na dovolenou. Je potřeba zvážit, na jaké sociální síti informace o svých plánech zveřejňujete. Zatímco Facebook je spíše určen přátelům, na Twitteru vaše příspěvky mohou ve finále číst lidé, které příliš dobře neznáte.

Skupina RSA radí uživatelům sociálních sítí, aby si nastavili maximální možnou ochranu soukromí. Informace, které zveřejníte, pak nebude tak jednoduché nalézt prostřednictvím vyhledávačů. V neposlední řadě je potřeba být opatrný při zveřejňování informací o tom, že jste si něco drahého koupili. Odborníci také radí neposílat videa na YouTube nebo fotky na Flickr, na kterých je vidět vnitřek vašeho domu, bez nastavení maximálního zabezpečení.       (Devět rad pojišťovací skupiny RSA pro uživatele sociálních sítí najdete na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Konec spekulací: Tajemství Leninovy smrti odhaleno ..... Od smrti profesionálního revolucionáře Vladimíra Iljiče Lenina uplynulo již téměř 90 let. Přesto se nad příčinami jeho odchodu ze světa dlouhou dobu vznášely otazníky. Tušilo se, že za Leninovým úmrtím mohla stát syfilis, ale vyslovení takové myšlenky nahlas by se rovnalo svatokrádeži. Až teď je definitivně jasno: Leninovi se skutečně stala osudnou zákeřná pohlavní nemoc.

Je pochopitelné, že rovnítko mezi Leninem a syfilidou se komunistickému režimu příliš nehodilo. Buržoazní nemoc z prostopášnosti v souvislosti se sluncem nejjasnějším? Nemyslitelné, říkali si komunističtí ideologové v zákoutí stranických kanceláří a svých luxusních příbytků. Jenže, věda se v tomto případě žádnou ideologií oblafnout nedala.

Dementní vůdce revoluce

Když Lenin v roce 1924 ve svých 53 letech zemřel, oficiální sovětská místa jako důvody o jeho úmrtí zmínila tři mozkové příhody a také neúspěšný atentát, o který se měla pokusit příslušnice strany Eserů Fanny Kaplanová. Mrtvice samozřejmě Leninovi na zdraví nepřidaly, ke konci života ochrnul a projevovala se u něj demence. Byl nebezpečný i vůči svému nejbližšímu okolí, zvláště kvůli nenadálým záchvatům zuřivosti. Špatně artikuloval, trpěl vážným selháváním paměti a nedokázal vypočítat ani ty nejjednodušší aritmetické příklady.

Na těchto stavech ovšem měla hlavní vinu syfilida, kterou se Lenin nakazil od jedné pařížské prostitutky už někdy kolem roku 1902.

K tomuto závěru dospělo nedávno hned několik historiků nezávisle na sobě, mimo jiné britská historička Helen Rapportová. Ta získala dosud utajované záznamy, která zmiňují svědectví význačného ruského vědce Ivana Pavlova, který neproslul jen tím, že je po něm pojmenováno frekventované pražské náměstí, ale především svými objevy týkajících se reflexů.

Co věděl Pavlov?

Jeden z dokumentů je ve vlastnictví Kolumbijské univerzity v New Yorku. Je v něm popsán rozhovor mezi Pavlovem a dalším ruským vědcem Michajlem Žernovem, který proběhl v roce 1928. Pavlov zde doslova uvádí: „Autorem revoluce byl šílenec se syfilidou v mozku.“ Dodává dále, že Lenin trpěl progresivní paralýzou, kterou měla na svědomí právě syfilis.

Kde Pavlov bral důkazy pro své tvrzení? Jak známo, Leninovo tělo bylo balzamováno a dodnes je vystaveno v Moskvě. Po smrti byl Leninův mozek podroben nesčetným výzkumům, které prováděli významní moskevští lékaři. Pavlov se s nimi znal a je jasné, že státní tajemství o Leninově nemoci si vědci mezi sebou prozradili. Ostatně, Pavlov byl seriózní badatel a neměl důvod si vymýšlet.       (Zdroj: 21@století)


Jízdu pohlídá „černá skříňka“ ..... Po všech aférách, které značku Toyota nedávno potkaly, hodlá automobilka do budoucna vybavit všechny své vozy novým systémem posilovače brzd, který sníží výkon motoru, pokud bude současně sešlápnutý brzdový a plynový pedál.

Podle deníku Los Angeles Times budou navíc nové vozy japonského výrobce obsahovat „černou skříňku“, která zaznamená veškerá data o jízdě.       (Zdroj: VTM Science)


Muž se někdy v práci cítí lépe než doma… Co na to manželka? ..... Muž se někdy v práci cítí lépe než doma. Jeho nadměrné pracovní nasazení může být někdy jistou formou úniku z manželského a rodinného života. Když zaměstnání takto vpadne do života manželů, reagují na to některé ženy zprudka. Když už nemohou snést, že jsou odsunuty až na druhé místo, vyhlásí ultimátum: „Buď tvá práce, nebo já!“ Takové prohlášení ale vede přímo do slepé uličky.

Manželka se bouří oprávněně, ale vyjadřuje se nepřiměřeně, protože pro muže je nemožné, aby si takto vybral. Ženy, které jsou zvyklé klást ultimáta, se musí naučit ono pravidlo spojky „a“, které se dá vyjádřit následovně: „Miláčku, nemohli bychom nějak skloubit tvou práci a náš manželský život?“ Postavíme-li problém tímto způsobem, muž bude mnohem víc nakloněn hledat přijatelné uspořádání, protože legitimita jeho práce už není zpochybňována. Pravidlo spojky „a“ se dá pochopitelně uplatnit i v mnoha jiných oblastech manželského života.      (Zdroj: Víra)


Nakazil člověka rostlinný virus? ..... Může rostlina nakazit člověka nějakým virem? Odpověď zní ne, protože se vždycky zdálo, že rostlinné viry nemohou nakazit živočichy a naopak. Nová studie ale toto tvrzení znejisťila.

Francouzští výzkumníci ze Středomořské univerzity se domnívají, že člověku může způsobovat určité potíže tyčinkovitý RNA virus mírné skvrnitosti papriky (Pepper mild mottle virus, PMMoV). Jeho ribonukleovou kyselinu vědci našli ve stolici 7 % testovaných lidí. A právě tito lidé uváděli, že často trpí mírnými horečkami, bolestmi břicha a svěděním. Ve skupině, která virovou RNA ve stolici neměla, podobné příznaky popisovalo mnohem menší procento lidí. Virus vědci našli také v celé řadě potravinových produktů, takže o tom, jak se do střev dostává, nemají žádné pochybnosti.

Otázkou ale je, jestli virus mírné skvrnitosti papriky skutečně může člověku způsobit nějaké nepříjemnosti. Možnost, že by přímo infikoval lidské buňky, je nepravděpodobná. Virus by totiž musel rozeznat některý z povrchových receptorů, které jsou u lidských buněk zcela jiné než u těch rostlinných. Není ale vyloučené, že se do buněk dostává samotná virová ribonukleová kyselina. Ta by teoreticky mohla ovlivňovat buněčné pochody mechanismem RNA interference, který „vypíná“ určité geny prostřednictvím krátkých úseků RNA.       (Zdroj: ČR Leonardo)


16.04. 2010     Nedělní Mezinárodní den památek a historických sídel, vyhlásilo UNESCO roku 1982 na návrh ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

Tady bych si dnes dovolil jednu poznámku. O úrovni zpravodajství zveřejňovaného v tzv. "hlavním proudu" jste si už asi udělali také svůj obrázek. Média se zalykají bulvárními zvratky, jak komu zase co vypadlo z výstřihu ... a zrnko informace aby člověk hledal drobnohledem. A pokud jde o odbornou stránku věci, darmo mluvit. Tučným soustem pro senzacechtivý bulvár se stala tragická havárie polského vládního letadla. A teď jsou všichni chytří a předhánějí se v radách, jak pilot měl postupovat, a co udělal špatně. Jak tak opisují jeden od druhého a každý k tomu přidává vlastní zrnko senzace, všichni se shodují už několikátý den v tom, že pilot zapnul přídavné spalování (ti rádoby vzdělanější napíšou "po americku" forsáž), začal stoupat a při tom zatáčet ... atd. Bohužel nikomu nedošlo, že dopravní letouny nic takového, jako přídavné spalování - prostě nemají. TU 154 nevyjímaje. Trysková dopravní letadla mají zařízení pro reversaci tahu, ale to je něco jiného. ... A tak opisují pitomosti a vrší je jednu na druhou. Jediná civilní dopravní letadla, která přídavné spalování opravdu používala, byly nadzvukové stroje Concorde a TU 144. Tak ty chudáky mrtvé nechte už na pokoji ...


Erupce islandské sopky sílí, globální důsledky však mít asi nebude ..... Erupce Eyjafjöllu v průběhu včerejšího dne nabývala na intenzitě. "Seizmografy ukazují, že od dnešního rána intenzita erupce stoupá," řekl ve čtvrtek Pall Einarsson, geofyzik z Islandské univerzity. "Žhavé plyny rozpustily třetinu ledového pokryvu nad kráterem sopky, což vedlo k tomu, že se blízká řeka vylila z břehů, časté exploze v kráteru zněly jako bombardování," dodal Einarsson. "Je to velmi prudká erupce, protože interaguje s ledem a vodou," vysvětlil britský glaciolog Andrew Russell. "Stává se tak mnohem explozivnější, než by byla v případě obyčejného proudu lávy vyvěrajícího ze země."

Vzdušný prostor zcela nebo částečně uzavřely tyto evropské státy: Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Německo, Polsko a Francie. Úřady na Islandu doporučily lidem, aby nosili protiprachové masky kvůli vysoké koncentraci popela v ovzduší a možnosti otravy toxickými látkami. "Můžeme jen doufat, že se situace zklidní, ale nemůžeme nic dělat. Škody jsou už teď značné," konstatovala v televizi premiérka Islandu Jóhanna Sigurdardóttirová.

Meteorolog Thorsteinn Jónsson z Islandského meteorologického úřadu se domnívá, že v dalších 24 hodinách pocítí spad drobných částic popela i lidé ve Skandinávii, Velké Británii, Beneluxu a Polsku. Už ve čtvrtek si obyvatelé v Norsku stěžovali na zápach síry ve vzduchu a divnou pachuť v ústech. Mimo Island je však zdravotní riziko malé.

Je pravděpodobné, že erupce bude pokračovat a popel se postupně rozptýlí po celé severní polokouli. Globální důsledky však erupce mít nebude. Alespoň zatím. "Tohle není jako Pinatubo. Erupce zatím není tak velká, aby měla globální vliv," zdůraznil klimatolog Hans Olav Hygen z Norského meteorologického institutu.

Sopka Pinatubo na Filipínách vybuchla 12. června 1991. Výška kouřového sloupce dosáhla 40 km. Do atmosféry se dostalo asi 20 až 30 milionů tun oxidu siřičitého. V důsledku této události poklesly průměrné teploty na planetě Zemi dočasně o 0,5 stupně Celsia.       (Zdroj: Gnosis9)


Deprese a pět nejlepších potravin proti ní ..... Inzeráty na léky a také konvenční lékaři sdělují veřejnosti, že deprese bývá způsobována nerovnováhou neurotransmiterů v mozku, mezi nimiž je nejvýznamnější serotonin. Toto tvrzení budí dojem, že řešením pro depresi je přísun serotoninu do mozku, ale dosud nemáme žádné vědecké důkazy o tom, že by taková léková terapie skutečně působila.

Při testech, kdy vědci snížili dobrovolníkům hladiny serotoninu, aby vyvolali depresi, se nic takového nepodařilo. A jiné studie doložily, že ani dramatické navýšení hladiny serotoninu v mozku nevedlo k odstranění deprese. Proč tedy lékaři trvají na předepisování léků, které mají škodlivé vedlejší účinky počínaje změnami nálad a konče sebevražedným nebo vražedným chováním, i když tyto léky zřejmě na depresi nepůsobí? Existují ale léčebné postupy, které mohou ulehčit při depresi, aniž by bylo potřeba polykat tablety. Mnoho příznaků deprese může být dáno do přímé souvislosti s deficitem vitamínů a minerálů v běžné stravě Američanů, která bývá přeplněna uhlovodany, kofeinem a cukrem. Deprese, změny nálad a úzkost mívají často společnou příčinu: chudou stravu. Zabránit depresi nebo se zotavit z depresivní epizody je často velmi snadné a znamená to změnit způsob stravování - zvýšit spotřebu klíčových složek, které jsou zdrojem nutrientů pro výživu mozku a pro regulaci jeho chemie.

Pět potravin pro léčbu deprese jsou - rybí olej, hnědá rýže, pivovarské droždí, ovesné vločky a hlávkové zelí.      (Bližší informace najdete na stránkách CelostniMedicina)


Byl polský prezident zavražděn při zinscenované nehodě? ..... O leteckém neštěstí u Smolenska se v polských médiích zveřejňují jen oficiální a schválené informace, a tak není divu, že se mimo tento prostor šíří nejrůznější konspirační teorie. Pro představu, co všechno se nyní Polákům honí hlavou, nabízíme jednu z nich (aniž bychom přitom tvrdili, že je na ní alespoň zbla pravdy).

Franklin Delano Roosevelt kdysi řekl: „V politice se nic nestane náhodou. Pokud se něco stane, lze předpokládat, že tak to bylo plánováno." Co pak říkat, když je velká část jedné evropské vlády zabita při letecké havárii?

Komerční letadla přistávají ve špatném počasí neustále. Tisíce letadel bezpečně přistávají po celém světě za snížené viditelnosti, zatímco letadlo s polským prezidentem a několika vysoce postavenými představiteli se roztříští o zem. Buďte velmi podezřívaví, protože média se snaží svalit vinu na počasí nebo piloty.

Vzpomeňme na případ Clintonova ministr obchodu Rona Browna. Podezřívali ho z podvodů při financování volebních kampaní a zemřel při velmi vhodném pádu letadla nedaleko Dubrovniku krátce poté, co Clintonovým pohrozil, že se nenechá ke dnu stáhnout sám. Objevilo se podezření, že na kopci nedaleko letiště byl nainstalované falešný navádějící signalizátor, který k sobě za špatné viditelnosti Air Force 2 s ministrem na palubě přilákal.

Kdykoliv nějaký politik „náhodně" umře, stojí za to se podívat, zda onen zesnulý neudělal něco, co by mohlo vyvolat nelibost Židů nebo zkřížit zájmy New World Order, které v Evropě mají podobu Evropské unie (EU) a jejichž hlavním cílem je přinutit všechny členské státy ke společné měně a umožnit neomezený příliv imigrantů z třetího světa.

Nyní se zpochybňuje bezpečnost Tupoleva-154, ale prakticky všechny jeho havárie se odehrály u leteckých společností třetího světa nebo v odlehlých oblastech Sibiře. Největší katastrofa Tu-154 provozovaných v Polsku je právě ta s polským prezidentem a podstatnou částí polské vlády. To letadlo přitom ale loni v prosinci prošlo podrobnou kontrolou.

Zajímavý článek konstatuje: „V jednom z těch vzácných okamžiků jednoty se polská Národní banka a polská vláda shodly na potřebě oslabit polský zlotý, který se v posledních týdnech vracel na takřka předkrizovou úroveň. Silná měna je vnímána jako hrozba hospodářskému oživení. Po několika slovních intervencích z posledních dní centrální banka v pátek poprvé po více než desetiletí sáhla do skutečných peněz. Ve čtvrtek varovala, že je „technicky i psychologicky" připravena vstoupit na devizový trh, aby zabránilo „nadměrnému" posilování zlotého. Vládní činitelé pak řekli, že „silný zlotý" škodí růstu a plně podpořili rozhodnutí centrální banky. Snahou oslabit zlotý polští představitelé nadřadili zájmy polského národa nad zájmy evropského kolektivu známého jako Evropská unie. Další den polský prezident zemřel při letecké havárii spolu s mnoha dalšími vůdci země, včetně šéfa národní banky."            (Zdroj: Czech Free Press)


Za sovietskych dôb nepredstaviteľné: Kozmonauti myslia na Boha ..... Kozmonauti kozmickej lode Sojus TMA-18 priznávajú svoju vieru v Boha a oslávili Veľkonočné sviatky 4. apríla vo vesmíre.

Oznámili to na tlačovej konferencii pred štartom.

"My sme veriaci ľudia. Veľká noc je veľký sviatok. Sme hrdí na to, že štartujeme na Veľký piatok a pripojíme sa cez Veľkonočné slávnosti", povedal veliteľ lode Alexander Skvorcov.

Tento rok oslavujú všetky kresťanské náboženstvá Veľkonočný sviatok v jeden deň, 4. apríla.

"Keď v ľudskej duši prebýva Boh, tak v neho verím", povedal kozmonaut.      (Zdroj: Protiprúdu)


Budoucnost energetiky leží v Bolívii ..... O budoucnosti světové energetiky se nejspíš brzy rozhodne v Bolívii. Druhý nejchudší stát Jižní Ameriky disponuje největšími, zatím nevyužitými nalezišti lithia na Zemi. Solná pánev Uyuni na severozápadě Bolívie skrývá podle odhadů americké vládní organizace USGS přes 95 milionů tun čistého lithia, což je skoro třináctinásobek zásob sousedního Chile, současného lídra ve světové produkci pro energetiku klíčového alkalického kovu.

Z množství lithia uloženého v Bolívii by se mohly například vyrobit baterie pro 4,8 miliardy elektromobilů. Pro srovnání: loňské údaje americké firmy Plunkett Research, shromažďující celosvětové statistiky o průmyslu, hovoří o tom, že po světě jezdí „pouhých“ 900 milionů osobních a nákladních vozů. O možnost podílet se na těžbě lithia se tak u hlavy andské země Eva Moralese ucházejí mnozí zahraniční investoři v čele s francouzským miliardářem a blízkým přítelem prezidenta Nicolase Sarkozyho Vincentem Bollorém.

„Jste to vy, kdo drží strategickou surovinu 21. a 22. století. Podobáte se Saúdské Arábii před šedesáti lety,“ lichotil nedávno Bolloré jihoamerickému státu. Náklady na výstavbu potřebných těžebních a zpracovatelských kapacit se odhadují na 800 milionů dolarů (přes 18 miliard korun). Ačkoli se nepředpokládá, že by Bolívie dokázala tyto prostředky vyčlenit z vlastních zdrojů, Morales zatím kapitál zvenčí odmítá. Odůvodňuje to tím, že jedině zůstane-li těžba klíčové suroviny ve vládních rukách, vznikne dost pracovních míst pro tamní indiány.

„Lithium je nadějí nejen pro obyvatele naší země, ale i pro všechny ostatní národy,“ zdůrazňuje latinskoamerický prezident. Přední zájemci, mezi něž patří také jihokorejská společnost LG a japonská automobilka Mitsubishi, však Bolivijcům již teď bezplatně pomáhají s konstrukčními návrhy budoucích lithiových „dolů“.      (Zdroj: VTM Science)


Kdy se přepóluje Země? ..... Již delší dobu někteří vědci se znepokojením sledují, co se děje s magnetickým polem Země. Faktem je, že se pohyb severního magnetického pólu stále zrychluje a zároveň dochází k jeho slábnutí. Pokud by byl současný trend zachován, došlo by k úplnému vyhasnutí magnetického pole již během tohoto tisíciletí. Stojí za připomínku, že před čtvrt stoletím vyšla knížka Ludvíka Součka Tušení souvislosti, ve které se o hrozbě slábnutí magnetického píše v době, kdy tento trend ještě zdaleka nebyl tak zřetelný.

Poprvé polohu severního magnetického pólu změřil v roce 1831 James Clark Ross (viz níže). Tehdy magnetický pól ležel na severu Kanady poblíž západní části poloostrova Boothia na 70. rovnoběžce. Podruhé polohu severního magnetického pólu změřil v roce 1904 Roald Amundsen. Mezi těmito dvěma měřeními se poloha magnetického pólu posunula o 50 km. Od té doby probíhala měření systematicky, rychlost pohybu byla zpočátku kolem 10 km za rok, ale v poslední době rychlost vzrostla na přibližně 40 km za rok.

Zároveň byl zjištěn pokles intenzity magnetického pole Země, která za posledních 150 let klesla přibližně o 10%. O mechanismu tohoto jevu se příliš neví, takže vědci pouze odhadují, že pokud zůstanou současné trendy zachovány, dojde k úplnému vymizení magnetického pole již během tohoto tisíciletí.      (Zdroj: Řev přírody)


Život na Titanu: výbušný a zapáchající? ..... Pokud je na Titanu život, bude asi o dost výbušnější a také bude páchnout víc než život, jaký známe z naší planety. Tolik astrobiolog William Bains, který včera hovořil na National Astronomy Meeting ve skotském Glasgow.

Doktor Bains se zabývá otázkou, jak extrémní by mohla být chemie mimozemských živých organismů. Největší Saturnův měsíc Titan mu k tomu nabízí ideální podmínky: povrchová teplota zde dosahuje -180 stupňů Celsia a veškerá voda je zmrzlá v led. Jediné kapaliny, ve kterých by život mohl existovat, jsou uhlovodíky methan a ethan, jejichž jezera na povrchu Titanu odhalila sonda Cassini.

Život kapaliny nezbytně potřebuje, říká doktor Bains. Pokud by na Titanu existovaly nějaké organismy, budou jejich tělesné tekutiny založené na tekutém methanu. Celá biochemie by se pak radikálně lišila od pozemských organismů. Biogenní sloučeniny by zřejmě byly sestavené z širšího spektra prvků a jejich reaktivita by byla mnohem vyšší. Metabolismus by musel pracovat s mnohem menšími molekulami než na Zemi, protože rozpustnost chemických látek v tekutém methanu je velmi omezená a závisí na jejich molekulární hmotnosti. Až na pár výjimek, molekula složená z více než 6 atomů těžších než vodík by byla prakticky nerozpustná.

Hollywoodští scénáristé by asi s vetřelci z Titanu měli problémy, říká doktor Bains. Pokud by jednoho z nich umístili například na palubu vesmírné lodi Enterprise, nejspíš by po chvilce vzplál plamenem a zplodinami kouře by otrávil celou posádku.      (Zdroj: ČR Leonardo)


NASA chce na oběžnou dráhu ještě letos poslat roboty podobné člověku ..... Ještě letos hodlá americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyslat na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) prvního robota vnějškově podobného člověku. Takzvaní robonauti by se měli stát stálými obyvateli ISS, kde by mohli časem při některých úkonech uvnitř i vně stanice nahradit lidi.

Robonaut 2 neboli R2 je výsledkem spolupráce NASA a automobilového koncernu General Motors. Robot o hmotnosti kolem 136 kilogramů sestává z hlavy, trupu a dvou rukou. Podle NASA bude schopen pracovat vedle lidí, ať už na oběžné dráze, nebo v továrnách GM na Zemi.

Na oběžnou dráhu má prvního robonauta dopravit raketoplán Discovery jako součást mise plánované na září. Na palubě ISS budou technici nejdřív pozorovat, jak R2 funguje ve stavu beztíže. Robonautovi zpočátku budou svěřeny některé práce v laboratoři Destiny.

Pozdější vylepšení a úpravy by měly robotům umožnit mnohem více svobody pohybu uvnitř ISS i mimo ni. Projekt je příkladem příslibu, s nímž mohou být spojovány budoucí generace robotů jak ve vesmíru, tak na Zemi, prohlásil ředitel úřadu pro integraci výzkumných systémů při NASA John Olson. Podle něj robonauti nemají být "náhradou za lidi, ale společníky, kteří mohou vykonávat klíčové podpůrné úkoly".

Obratný robonaut jako člověk nejen vypadá - měl by umět provádět i obdobné manuální práce. Díky pažím a rukám, které se podobají lidským, je schopen používat stejné náčiní jako členové posádky ISS.       (Zdroj: Lidovky)


Pozor na nebezpečné letní pneumatiky ..... V každoročním mezinárodním testu letních pneumatik, kterého se účastní i časopis TEST byly odhaleny velmi nekvalitní výrobky. Testovaným levným pneumatikám vyrobeným v Číně by se majitelé vozů měli vyhnout. Testováno bylo 36 sad letních pneumatik rozměrů 185/65 R15 a 225/45 R17.

Nákup nekvalitních pneumatik se může vymstít a stát se pověstnou poslední kapkou v situaci, kdy je třeba udržet kontrolu nad vozidlem. Uvážlivý výběr pneumatik pozitivně ovlivní jízdní vlastnosti automobilu jak na suché, tak zejména mokré vozovce, spotřebu pohonných hmot a ani nemluvě o jejich pomalejším opotřebení. I v těchto kritériích jsou mezi jednotlivými výrobky velké rozdíly.

V testu se objevilo 19 sad pneumatik rozměru 185/65 R15, které jsou určeny pro vozy nižší střední třídy. Dvě z testovaných značek propadly a získaly nedostatečné hodnocení. Čínské pneumatiky Goodride Radial SP06 M+S a Interstate Touring IST-1 zcela selhaly na mokré vozovce. Jejich jízdní vlastnosti ale nebyly nijak oslnivé ani na suchu. K jejich nešvarům patří především brzdění a jízdní stabilita.

Mezi nízkoprofilovými pneumatikami rozměru 225/45 R17, které se montují především do sportovně upravených vozů, je situace obdobná. Pneumatiky Goodride Neza 200 M+S a Wanli S-1063 jsou zcela nevhodné především na mokrou vozovku. Trojici nevyhovujících v této kategorii doplňují v Německu vyrobené pneumatiky značky Sava Intensa. Nízkoprofilové pneumatiky se celkově ukázaly vhodnější na suchou vozovku, na mokru se jejich jízdní vlastnosti oproti běžným pneumatikám zhoršují.

Součástí testu bylo i měření obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků, které se z pneumatik uvolňují do ovzduší. Tyto rakovinotvorné látky, které se používají jako příměs při výrobě pneumatik, jsou od letošního roku přísně limitovány. Jejich obsah je problematický především u již zmíněných nekvalitních pneumatik z Číny      (Zdroj: Sdružení Ochrany Spotřebitelů)


Vačnatci dostali školení na ochranu před ropuchami ..... Zvířata obvykle zanedlouho pochopí, z jaké potravy se jim udělá špatně. Australští ekologové toho využili a kriticky ohroženým vačnatcům znechutili jedovaté ropuchy.

Ropuchy obrovské (Bufo marinus), jejichž invaze zasáhla velkou část Austrálie, jsou vysoce jedovaté. Na severu Austrálie se kvůli nim draví vačnatci kunovci severní (Dasyurus hallucatus) ocitli na pokraji vyhynutí. Ropuchy teď pomalu postupují k poslednímu útočišti kunovců v západoaustralském regionu Kimberley a ekologové se snaží přijít na to, jak by mohli zabránit otravám.

Hlavní problém je, že kunovci jsou dost velcí na to, aby dokázali ulovit i dospělou ropuchu plnou jedu. Místo nevolnosti, která by následovala po sežrání malé ropuchy, je pak čeká smrt. Většina australských predátorů se zatím jedovatým ropuchám nevyhýbá, ale ekology zajímalo, jestli by se to s trochou pomoci dokázali naučit. Odchytili 62 mladých kunovců a polovinu z nich krmili ropuchami, které vážily méně než 2 gramy. Tak malá ropucha nemá dost jedu na to, aby kunovce zabila, ale způsobí mu silnější nevolnost. Tu navíc vědci podpořili přídavkem látky thiabendazolu, která vyvolává zvracení. Po několika dnech takového školení na kunovce čekal závěrečný test: živá ropucha zavřená v plastikové nádobě.

Nakonec byli všichni kunovci vypuštěni zpět do přírody, kde je vědci sledovali pomocí rádiových obojků. Zjistili, že „proškolení“ kunovci, kteří živou ropuchu v závěrečném testu raději nechali na pokoji, v přírodě přežívají až pětkrát déle, než „naivní“ jedinci, kteří se s účinky ropušího jedu nikdy neseznámili.       (Zdroj: Ecomonitor)


15.04. 2010     Patnáctého dubna 1861 povolal prezident USA Abraham Lincoln do zbraně 75 000 dobrovolníků. Tímto aktem oficiálně propukla Americká občanská válka, známá též jako válka Jihu proti Severu.


Jančurovy žluté vlaky vyjedou za 14 dní. Zpáteční jízdenka bude stát 5 korun ..... Dceřinná firma Student Agency pojme spoje jako reklamní. Chce upozornit na dlouhodobou smlouvu mezi kraji a Českými drahami na provozování regionální železniční dopravy.

Reklamní vlaky společnosti RegioJet, která patří společnosti Student Agency podnikatele Radima Jančury, budou na přelomu dubna a května jezdit pod Krušnými horami za pětikorunové zpáteční jízdné mezi libovolnými stanicemi. V neděli o tom informoval server iDnes.cz.

Žluté vlaky budou jezdit o víkendu 24. a 25. dubna na trati mezi Děčínem a Krupkou, kde už pravidelný provoz skončil. "Přesné časy odjezdů ještě dolaďujeme. Každý den vypravíme osm párů spojů," řekl serveru obchodní ředitel RegioJet Jiří Schmidt. Na stejné trati zvané "Kozí dráha" budou vlaky jezdit ještě první květnový víkend.

Podle informací na webových stránkách společnosti by vlaky měly z Děčína vyjíždět vždy v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin, zpáteční spoje odjezdou z Krupky v 10, 12, 14, 16 a 18 hodin.

Od 26. dubna do 7. května budou vlaky, které si společnost pronajme, jezdit ve všední dny mezi Ústím nad Labem a Litvínovem. "Je to přirozená urbanizační osa, důležitá pro denní dojížďku, ale dosud pro ni České dráhy neměly vhodná vozidla, protože část tratě není elektrizovaná," uvedl Schmidt.      (Zdroj: iHNed)


Může se Země bránit nebezpečí z vesmíru? ..... Ze všech koutů světa sílí hlasy odborníků, varujících před nebezpečnými mimozemskými objekty, které by mohly ohrozit, nebo dokonce zlikvidovat život na naší planetě. Všichni se shodují v jednom: obrana Země je nedostatečná a nebezpečí je skutečně velké. Má dnes vůbec lidstvo nějaké technické možnosti, ubránit se podobné hrozbě?

V současné době existuje na světě jediná instituce, která má oficiální výzkum nebezpečných objektů provádět. Je jí americká vesmírná agentura NASA, která tuto činnost rozvíjí v rámci programu NEO (Near Earth Object Program), tedy programu pro výzkum blízkozemních objektů. Vědci však varují, že tento výzkum je nedostatečný, postupuje pomalu a už vůbec neřeší tu základní otázku: jak se ochránit planetu před dopadem mimozemského objektu.       (Podrobné čtení najdete na stránkách 21@století)


Se psem do restaurace není žádným problémem! ..... Chovatelé psů si konečně mohou vyhledat na internetu restauraci, která uvítá i jejich pejsky. Umožňuje to internetový portál www.LUNCHTIME.cz, který se zabývá přehledem denního menu a slouží jako praktický vyhledávač restaurací z celé ČR.

O tuto možnost byli pejskaři donedávna ochuzeni. Informaci o tom, zda je pes v podniku vítán, zjišťovali až přímo od personálu nebo přes telefon. Přístup k přehledu žádaných podniků jim tak zkrátí čas i trápení.

„Chceme, aby si u nás každý návštěvník vybral podnik podle svých požadavků a musíme myslet i na pejskaře, kteří také patří k hostům v restauracích.“ uvedla Petra Holbová zástupkyně portálu LUNCHTIME.cz. „Nemusí už složitě obcházet restaurace stylem pokus-omyl, ale naopak díky našemu přehledu půjdou do restaurace s jistotou, že je personál nevykáže.“ dodává.

Praktický přehled podniků, kde je přítomnost čtyřnohých kamarádů povolena, uvítala i chovatelka Jana Taubrová, která pravidelně pořádá setkání milovníků psů. „Ucelená databáze, ve které si můžu vyhledat restaurace se vstupem pro psy, mi zkrátí spoustu času při organizaci akcí a nemusím tak složitě obvolávat jednotlivé podniky.“

V Praze umožňuje vstup se psy přes 145 podniků, v Brně zatím 60 restaurací. Čísla však nejsou konečná. Na portál totiž týdně přibývají desítky nových restaurací.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Meditace snižuje nebezpečí úmrtí u srdečních onemocnění .....  O účincích transcendentální meditace na zdraví byla provedena studie, financovaná lékařskou univerzitou z Wisconsinu a Maharishi univerzitou z Iowy. Vědci došli k objevu, že v průběhu devíti let vykazovala skupina meditujících lidí o 47 % nižší četnost mrtvic, infarktů a úmrtí.

V rámci této studie byly pozorovány dvě skupiny Afroameričanů, z nichž jedna se věnovala meditaci, a druhé skupině byly doporučeny oficiálně propagované změny životního stylu. Lidem z meditační skupiny bylo doporučeno provádět meditaci dvakrát denně po 20 minutách. Druhá skupina dostala instrukce, vztahující se k obvyklým metodám, které mají vést ke snižování rizika srdečního onemocnění. V průběhu sledovaných 9 let došlo v meditační skupině k 20 případům mrtvice, infarktu nebo úmrtí, zatímco ve druhé skupině se objevilo 31 takových případů.

Dr. Robert Schneider, vedoucí zmiňované studie a ředitel Centra pro přírodní medicínu a prevenci při Maharishi univerzitě konstatoval, že v meditační skupině bylo pozorováno všeobecné snížení tlaku krve a také významné snížení psychologického stresu. Přívrženci transcendentální meditace tvrdí, že tato studie dokazuje dlouhodobé pozitivní účinky této praktiky u všech, kteří se jí zabývají.

Vědci ovšem zaznamenali, že mezi lidmi z druhé skupiny se jen málo z nich řídilo instrukcemi a ve svém životním stylu zpravidla nerealizovali významné změny. Takovéto změny by se mohly projevit ve skupině mnohem efektivněji, kdyby lidé ve druhé skupině akceptovali dané instrukce stejně, jako se to podařilo v meditační skupině. To tedy může být důvodem, proč v rámci této studie nebylo prokázáno, že obdobných pozitivních účinků lze dosáhnout oběma přístupy.

Protože transcendentální meditace v sobě zahrnuje praktiky, které mohou být v konfliktu s názory různých náboženství, někteří lidé budou asi nakloněni k jiným způsobům, jak dosáhnout zlepšení zdraví a zabránit srdečnímu onemocnění bez toho, aby zrazovali svou víru.        (Dále čtěte na stránkách CelostniMedicina)


100 let úpadku peněz ..... Pojďme společně projít některá fakta. Zjistíme, že papírové peníze se vlastně likvidují téměř pravidelně, případně v určitých periodách. Historicky vzato nebyly peníze nikdy zvládnuty, nebyly pod kontrolou. Jejich tisk láká k rozšiřování ve stále větším množství a tím vlastně vzniká inflace. Peníze nejsou ničím kryté a mají pouze pomyslnou hodnotu, kterou může vláda prakticky kdykoliv škrtnout.

Zaměříme se na dvě hlavní světové měny, které vévodily posledních 100 let, Dollar a Reichmarku. V roce 1904 vznikl tzv. Zmocňovací zákon. Vlády tímto získaly kontrolu nad soukromými financemi. V roce 1914, tedy už po deseti letech sebrali lidem peníze výměnou za státní dluhopisy. Netrvalo ani dalších 10 let, ( Pozor! To je model, který se v současnosti spustil umělou krizí. Může vyvolat hyperinflaci! ) tedy rok 1923, byl rokem evropské finanční katastrofy, nárůsty cen o více jak 685% od roku 1914. Spustila se hyperinflace! Chleba stál v Německu 1 bilion Marek a za i Dollar se přepočítávalo 4,2 bilionu Marek! Další pád peněz nastal po roce 1946. V Maďarsku nahradil 1 Forint 400 kvadriliard Pengo (400 a 27 nul !!!)

V roce 1948 se zrušila Reichmarka. Bez výměny! Nahradila ji Deutschmarka, která vydržela až do roku 2002. Mezi tím však probíhal proces měn u 194 zemí světa více jak 600x (1953 ČSR). Marka při výměně za Euro měla už pouze 5% své původní hodnoty. A co Euro? V roce 2007, tedy po 5 letech své existence ztratilo více než 50% své hodnoty. Houska stála 25 Pfeniků a dnes stojí 45 Centů. Mercedes třídy E stál 45.000 DM a dnes stojí 53.000 EUR. V současné době mezinárodní krycí měna Dollar má zbytkovou hodnotu cca 5%. Je tedy před výměnou. V okamžiku, kdy padne Dollar, končí Euro, protože jej z 80% kryje právě onen Dollar…

Arabové volají po vlastní měně, MMF navrhuje jednu celosvětovou měnu, Amerika, Kanada a Mexiko má už 3 roky natištěno Amero i novou edici Dollarů, Rusko má vytištěnu společnou měnu s Čínou, kterou prezident Medveděv představoval na G8… Co to tedy znamená?

Krize spustila určitý mechanismus a je třeba ji dotáhnout do konce. Připravit celé národy o majetek.

Představte si, že oněch 100 let existovaly dvě rodiny. Jedna si pravidelně odkládala 5% z měsíčního příjmu do peněz a ta druhá do zlata a stříbra… Zatím co ta první několikrát přišla o svůj majetek, tak ta druhá by dnes vlastnila 10 kg zlata a 430 kg stříbra. V dnešní hodnotě cca 570 tisíc EUR!      (Zdroj: Protiprúdu)


Bolívie navrhuje prohlásit přístup k pitné vodě za všeobecné právo ..... Letošní Světový den vody připomenula Organizace spojených národů varováním, že zdravotně závadná voda zabíjí více lidí než války spolu se všemi ostatními formami násilí dohromady. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zahyne každoročně 1,5 miliónu dětí mladších pěti let na nemoci související s pitím znečištěné vody. Bolívijský prezident Evo Morales při této příležitosti vyzval OSN, aby prohlásila přístup ke zdravotně nezávadné vodě za všeobecné lidské právo.      (Zdroj: Jitřní země)


Umělé světlo ruší dělení buněk ..... Chvíle světla v noční tmě zřejmě stačí k tomu, aby narušil cirkadiánní rytmus dělení buněk.

To je závěr nové studie výzkumníků z Haifské univerzity, kteří se zabývají vlivem světla na chování buněk a jejich životní cyklus. Poruchy buněčného dělení jsou spojené s nádorovým bujením, takže je důležité zjistit, jak k narušení dochází, říkají vědci. Studii vypracovali na pokusných myších, které měly přesně nastavený režim – 12 hodin světla a 12 tmy. Temné hodiny jedné skupiny myší ale každou noc přerušilo rozsvícení světel, která zářila po dobu jedné hodiny.

Vědci pak v mozcích myší hledali rozdíly v expresi jednotlivých genů. Zjistili, že umělé světlo ovlivnilo aktivitu mnoha genů včetně těch, které se účastní buněčného dělení. Některé z nich jsou také spojované se vznikem nádorově změněných buněk, zatímco jiné patří do skupiny genů, které buněčné dělení naopak drží na uzdě. Jestli a do jaké míry se umělé světlo může podílet na vzniku rakoviny, není v tuto chvíli jasné. Jisté ale podle vědců je, že na buněčné dělení dopad má.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Myšlenky z podhradí ..... Zatímco celkový význam smlouvy START pro svět ukáže až budoucnost a dobrá vůle obou mocností její text dodržovat, už dnes lze přinést pár připomínek vůči nám, coby hostitelské zemi. V době, kdy se na Pražském hradě schylovalo k podpisu, vyrazily totiž z podhradí gejzíry mouder. Ty vcelku úsměvné protestovaly proti tomu, že se kvůli smlouvě ucpe beztak už každodenně ucpaná pražská doprava, ty idealističtější, s pocitem národní hrdosti, doufaly, že se Praha zapíše do světové politické mapy jako kdysi třeba Reykjavík (Rychle! Bez přemýšlení! Čí je to hlavní město? A co tam kdo s kým podepsal?). Česká pravice do toho vstoupila s připomínkami, že potřebujeme radar, protože my jsme tady komunismus nikdy neměli a vždy jsme hájili hodnoty Západu, zato ti Rusové jsou komunisty pořád, a proto by si na ně měl Obama dát pozor. K neuvěření byl i veřejnoprávní TV komentář, jehož jedna z vět sice začínala „podpisem mírové smlouvy", ale končila už „ruským vojenským pozemním tažením do Střední Evropy". Proto se prý americké jaderné zbraně nemají z Evropy stahovat, i když si to přejí Němci, Belgičané, Nizozemci (a další pacifističtí poraženci, chtělo by se dodat). To my bychom si chtěli na Moskvu vystřelit. Aspoň jednou! Dovolte nám to. Prosím!

Je svým způsobem pro naši realitu dvacet let po Listopadu příznačné, že zatímco západní média Obamu v souvislosti s podpisem smlouvy START chválí coby muže, který se z jakéhosi populárního kazatele různých nadějí konečně proměnil v reálného politika, Česká republika má prostřednictvím svých vesměs pravicových politiků a novinářů (kteří si na politiky tak rádi hrají) neustále potřebu prezidenta supervelmoci poučovat, jak má vidět svět, a nás ostatní neúnavně strašit útokem z Kremlu. Úsměvné? Udivující? Únavné?

Říká se, že co je malé, může být i hezké. Česká republika takovou bezesporu je. Ale pozor, předvedená malost patří do úplně jiného chlívku.      (Zdroj: Czech Free Press)


Mozek předpovídá budoucnost, aby se nemusel tak namáhat s pozorováním reality ..... Lidský mozek dokáže předpovídat budoucnost, alespoň v oblasti vizuálních podnětů. Poté mozek nemusí věnovat skutečnosti tolik pozornosti, jen si („na pozadí“) ověří, že realita se vyvíjí podle očekávání. Vidět znamená porovnat realitu s naší „vnitřní mapou“, kterou máme už předem. Teprve pokud si neodpovídají, začne mozek věnovat realitě větší pozornost.

Lars Muckli z University of Glasgow a Arjen Alink z frankfurtského Ústavu Maxe Plancka nechali dobrovolníky sledovat na obrazovce pohybující se body. Pokud byl pohyb plynulý a dal se předvídat, měření fMRI nezaznamenalo v části mozku specializující se na zpracování vizuální informace téměř žádnou aktivitu. To se změnilo, pokud aktuální obrázek na monitoru „nenavazoval“ na ten předešlý.

Mozek podle vědců pracuje „bayesovsky“, tedy vytváří si předběžné předpoklady o tom, jak se věci budou mít, a neustále své odhady aktualizuje podle srovnání s vnější realitou.      (Zdroj: Science WORLD)


Padesáté výročí oslaví zlínský festival filmy Karla Zemana. I s jeho hrdiny ..... Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně letos uctí velikány filmového plátna, kteří se narodili v roce 1910 a letos by tak oslavili sté narozeniny. Organizátoři se hodlají věnovat nejen Karlu Zemanovi, jehož tvorba je hlavním tématem letošního jubilejního ročníku, ale blíže představí i filmového scenáristu a pedagoga Elmara Klose a spisovatele, básníka, dramatika a překladatele Františka Hrubína.

Mezinárodní filmový festival se letos koná po padesáté. Od historického zahájení tradice zlínských českých festivalů, tedy od prvních Filmových žní, letos uplyne 70 let. "Ovšem kulatiny ze všech nejkulatější jsou spojeny s několika významnými jmény české či spíše československé kinematografie a kultury vůbec," zdůraznil mluvčí festivalu Martin Pášma. ...

... Do Zlína zavítá několik Zemanových tehdejších dětských herců. Účast přislíbili například hrdinové snímku Cesta do pravěku, přijede i hlavní představitel snímku Ukradená vzducholoď - Michal Pospíšil.      (Zdroj: iDNES)


14.04. 2010     Dnešek patří Novoluní - Měsíc se nám zcela schová ve 14:29 LČ.

Čtrnáctého dubna 1912 narazil parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik na ledovou kru. Další den kolem 2:20 ráno se potopil.

Dnes je Světový den monitoringu diabetu, vyhlásila ho Mezinárodní federace diabetu.


Nalezeno město starší než sumerská civilizace ..... Archeologové odkryli město Tell Zeidan a v něm dobře zachované vrstvy spadající do dob obejdské (Ubaid) a chaláfské (Halaf) kultury. Město leželo na břehu Eufratu (nikoliv však na území dnešního Iráku, ale Sýrie) a staré vrstvy zde zůstaly prakticky neporušeny, protože oblast nebyla osídlená zhruba od roku 4 000 př. n. l.

Mohlo by se jednat o jeden z vůbec prvních dokladů města obejdské kultury, která vznikla v jižní Mezopotámii, ale značně se rozšířila. V obejdské době bylo město situované kolem centrálního chrámu. Tell Zeidan má ale i starší vrstvy ze 6. tisíciletí př. n. l. Jejich sled ukazuje, jak postupně vznikala elita disponující politickou mocí a namísto zemědělského osídlení se objevilo město. Jeho obyvatelé již neobdělávali půdu, ale zabývali se především obchodem, získali kontrolu nad pohybem luxusního zboží v této oblasti. Byly zde nalezeny např. nože z obsidiánu, jehož původ byl na jihovýchodě Malé Asie. Z téže oblasti proudila měď, která se zde na výrobu nástrojů i tepelně zpracovávala; slévání mědi s jinými kovy známo nebylo. Asi ale ještě nebyl domestikován osel ani známo kolo, takže se obchod odehrával na lidských hřbetech.

Ke sklizni se používaly srpy s kamenným ostřím. Bitumen sloužil jako pojivo mezi ostřím a násadou. Zemědělství v okolí bylo Tell Zeidan intenzivní a založené na zavlažování, domy ve městě a rozsáhlé centrální chrámy byly postaveny z hliněných cihel.

Přechod mezi jednotlivými vrstvami nedoprovázejí žádné známky destrukce. Ještě se nejednalo o městské státy toho typu, jaké později vytvořili Sumerové. Nebylo známo písmo, archeologové ale nalezli pečetidla, jimiž se označovalo vlastnictví zboží – a jež tak snad představují i jakýsi předstupeň samotného písma.

Výzkum vedl Gil Stein z University of Chicago a podíleli se na něm i syrští archeologové.      (Zdroj: Science WORLD)


Smolenský dispečer: Pilot polského Tupoleva provedl jediný přistávací manévr ..... Včera v podvečer pan Juraj Slabeycius upozornil redakci Britských listů na rozhovor s dispečerem smolenského letiště Severnyj plukovníkem Anatolijem Muravjevem, který přineslo nedělní regionální vydání listu Komsomolskaja pravda. Rozhovor potvrzuje výpověď pověřeného zástupce prezidenta Ruské federace ve Smolenské oblasti Georgije Poltavčenka, na niž jsem upozornil ve včerejším článku. Muravjev i Poltavčenko shodně říkají, že havarované polské letadlo provedlo pouze jediný přistávací manévr, nikoliv čtyři, jak se dosud systematicky objevuje (nejen) v českých médiích. Příslušnou pasáž rozhovoru naleznete níže.

Ako prebiehalo pristávanie?

Zo začiatku šiel na pristátie s istotou, presne, ako sa má, bez odchyliek. No potom vznikli u dispečerov pochybnosti (o správnosti kurzu - pozn. prekl.). Vedúci dával trikrát príkaz vykonať druhý kruh. Posádka ho neposlúchla. Aj keď ju dispečeri upozorňovali, že viditelnosť je zlá a treba sa pripraviť k presunu na náhradné letisko.

Čo robili dispečeri, keď začalo lietadlo klesať?

Keď ich posádka neuposlúchla, dispečerom nezostávalo nič iné, len pokračovať "navádzať" lietadlo a pozorovať pristávanie. Pristávací manéver bol len jeden, lietadlo sa hneď rozbilo.

V této verzi tedy již tragická událost skutečně vypadá jako v podstatě banální letecká nehoda, v níž možná sehrála určitou neblahou roli jazyková bariéra, poněvadž dispečeři s posádkou hovořili rusky. Obviňování polského pilota z nesmyslného riskování při celkem čtyřech pokusech o přistání za nepříznivých okolností ztrácí opodstatnění, stejně jako spekulace o tom, zda byl ke zjevně nesmyslnému chování donucen politickým tlakem. Tvrzení o čtyřech přistávacích manévrech havarovaného letounu se řadí po bok podobně nepodloženého údaje o 132 obětech neštěstí, který byl médii opakován ještě dávno poté, co Polsko zveřejnilo seznam všech 96 osob na palubě.

Kapitán letounu Arkadiusz Protasiuk a posádka ve složení Robert Grzywna, Andrzej Michalak, Artur Ziętek, Barbara Maciejczyk, Natalia Januszko a Justyna Moniuszko tedy plnili své úkoly naprosto normálně až do samotného konce. Pokud se dopustili chyb, jednalo se v dané situaci o pochopitelný omyl či nedorozumění, nikoliv o opakované nezodpovědné riskování. Čest těchto lidí je obhájena a není namístě ji zpochybňovat.       (Zdroj: Britské listy)


Desatero bezpečného používání platební karty ..... Při používání platební karty mějte stále v hlavě „desatero“, pomůže vám to před neopatrnými kroky. Nelze nice podceňovat a nikdy nemůžete předvídat, co se zrovna vám může přihodit.

1. Chránit se začněte již při převzetí karty. - Při převzetí kartu ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku.

2. Karta je pouze vaše. - Kartu nikomu nepůjčujte – držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.

3. Chraňte PIN. - PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě si PIN nepište na kartu

4. Při použití bankomatu buďte opatrní. - Při zadávání PIN při výběru z bankomatu dbejte na to, aby nikdo za Vašimi zády nemohl PIN odpozorovat.

5. Poškozená karta přestává sloužit. - Chraňte magnetický proužek karty před mechanickým poškozením (poškrábáním) a před zmagnetizováním (mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek, počítačem aj).

6. Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve. - Kartu noste odděleně od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou pozorností jako ke svým penězům.

7. Při placení kartou buďte pozorní. - Při placení kartou sledujte personál obchodu. Dbejte na to, aby k jedné kartě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad, personál prodejny by neměl s kartou odcházet a také zkontrolujte, zda Vám personál vrátil skutečně Vaši kartu.

8. Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko. - Pokud máte při platbě kartou přes internet nebo telefon jakékoli pochybnosti o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady než platební kartou.

9. Sledujte své výpisy z účtu. - Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při jakékoli nesrovnalosti neprodleně informujte banku.

10. Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nerychleji! - Při ztrátě nebo odcizení kartu ihned zablokujte! Telefon, nebo jiné kontakty Vám sdělí Váš poskytovatel karty.

(Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nový druh australopitéka z Jižní Afriky ..... V letošním roce se objevy v nejstarších dějinách lidstva skutečně roztrhl pytel. Po nedávno ohlášeném nálezu neznámého druhu člověka z Sibiře přišla z čista jasna další významná zpráva, tentokrát ze země paleoantropologii zaslíbené - Jižní Afriky. Vědci zde objevili dosud neznámý druh australopitéka se zřetelnými lidskými rysy.

Dnes mají vědci k dispozici již poměrně slušnou zásobu fosílií nejrůznějších předků vymřelých příbuzných dnešních lidí, hominidů. Dřívější jasné představy o tom, jak se vlastně lidský rod vyvíjel, se však právě díky velmi široké paletě nálezů stále spíše zatemňují, než zpřesňují. Podle dosavadních prozatimních domněnek se lidský rod vyvinul v Africe, přičemž nejstarším doposud známým druhem rodu Homo je druh Homo habilis. Drobné skupinky těchto vzpřímeně se pohybujících lidí se potulovaly po afrických pláních v robě zhruba před 2,3 – 1,4 milióny let. I první příslušníci rodu Homo se však museli vyvinout z některé z dřívějších forem. Většina vědců dnes sází na některého ze zástupců poměrně rozvětvené skupiny australopitéků, někteří však nedají dopustit na představu, že náš rod je přímým nástupcem poněkud odlišných kenyantropů, objevených v Keni v roce 1999. Nález, učiněný nedávno v jeskyních v oblasti Malapa v Jihoafrické republice by mohl dát za pravdu těm, kteří sázeli na australopitéky. Tým pod vedením prof. Bergera ze slavného antropologického pracoviště na University of Witwatersrand v Jižní Africe nedávno publikoval v prestižním časopise Science dva články, v nichž popisují zcela nový druh pozdního australopitéka. Pojmenovali Australopithecus sediba – jeho druhové jméno znamená v překladu místního jazyka seSotho fontánu či pramen. Při nálezu se na vědce totiž skutečně usmálo štěstí. Kostra samice a mladého samce byly výjimečně dobře uchovány v jeskyni, kam se pravděpodobně nejen australopitékové, ale i další zvířata (hyeny, divocí psi, šavlozubí tygři) chodili napít. Prostřednictvím radiouhlíkové metody určili vědci stáří sedimentů na 1,95 – 1,78 miliónu let. „Sedibové“ jsou tedy o celý milión let mladší, než slavná Lucy, samička druhu Australopithecus afarensis. Ze skvěle zachovaných koster i lebek včetně zubů vědci vyčetli, že tento druh vypadal sice na první pohled stále jako australopitékus, nesl však již řadu znaků, typických pro pozdější příslušníky rodu Homo. Může tak představovat buď přímo „přechodný článek“, nebo alespoň jeho blízkého příbuzného. Jihoafrický nález se proto prakticky okamžitě stal ve vědeckém světě velkou senzací!      (Zdroj: 21@století)


Nejdelší geomagnetická bouře od roku 2005 vědce překvapila, její příčiny nejsou jasné ..... Geomagnetická bouře, která s několika krátkými přestávkami trvala od 5. do 7. dubna 2010, překvapila vědce z Lebeděvova fyzikálního institutu v Rusku. Odborníci z týmu kolem vesmírného slunečního dalekohledu TESIS považují tuto událost za záhadnou, protože nezaznamenali žádné dostatečně silné fyzikální příčiny, které by ji mohly způsobit.

Obrázek z portálu vesmírného dalekohledu TESIS "Situace, kdy je magnetické pole vychylováno z rovnovážného stavu na tak dlouhou dobu (od 5. do 7. dubna byla zemská magnetosféra narušená nepřetržitě po dobu 48 hodin), jsou velmi vzácné. Poslední událost delšího trvání byla pozorována v roce 2005 (10. - 13. září 2005), přičemž se odehrála na pozadí extrémně silných slunečních erupcí, které vedly k přerušení vysokofrekvenčních rádiových spojení v Severní i Jižní Americe. Oproti tomu k bouři od 5. do 7. dubna došlo při zcela klidném Slunci, navzdory všem předpovědím geomagnetické aktivity," uvedli autoři zprávy.

"Jako její racionální fyzikální příčinu lze označit jednu slabou, i když dosti dlouhou, sluneční erupci, která nastala o dva dny dříve - 3. dubna 2010, a také koronální díru pozorovanou před nějakou dobou na severní polokouli Slunce. Oba tyto jevy jsou však natolik běžné, že prostě nelze uvěřit tomu, že by mohly vyvolat nejdelší magnetickou bouři na naší planetě za posledních pět let," pokračuje zpráva. "Příčiny proběhlé události budou muset objasnit odborníci. Není však vyloučeno, že zůstane jednou ze záhad nového cyklu sluneční aktivity."       (Zdroj: Gnosis9)


Neveria vakcínam ..... Milióny dávok očkovacej látky proti chrípke typu A(H1N1) skončia v USA zrejme v smetiach, pretože sa im končí dátum spotreby, informovali dnes noviny Washington Post.

Na očkovanie sa nepoužila ani polovica z 229 miliónov dávok, pripravených vo forme injekcie alebo nosového spreja. Približne 60 miliónov dávok by mali darovať chudobným krajinám, alebo ich odložiť

na ďalšie použitie. Zostalo vyše 70 miliónov dávok, v prípade ktorých už očkovaciu látku naplnili do injekcií alebo trubičiek spreja. Treba ich vyhodiť, pretože doba trvanlivosti sa prekročila.

Očkovací program stál amerických daňových poplatníkov 1,6 miliardy dolárov (asi 1,18 miliardy eur), pripomína tlačová agentúra DPA. Poverená farmaceutická firma pripravila očkovaciu látku v rekordnom čase, ale pri hromadnej výrobe vznikli mnohé problémy. Väčšia časť očkovacej látky tak bola dodaná až po prekonaní vrcholu druhej vlny infekcie.      (Zdroj: Protiprúdu)


Optimismus léčí ..... Lékaři již dlouho upozorňují, že pesimisté, kteří od života nečekají nic dobrého, se dožívají kratšího věku. Dlouho se však nevědělo, proč to tak je. Nyní přicházejí s výsledky svého výzkumu američtí psychologové.

Zkoumanou skupinou byli studenti práv na jedné z amerických univerzit. Psychologové u nich sledovali změny v organizmu, zejména v jeho imunitním systému v závislosti na náladě. Zjistili, že jednotlivé buňky se stávají v lidském těle u optimistů mnohem odolnější, než u pesimistů. Při výrazně optimistické náladě, byl organismus doslova zaplaven imunitními buňkami, které dokážou reagovat na invazi cizích virů a bakterií. Jestliže u studentů převládla pesimistická nálada, okamžitě se to projevilo na poklesu imunity. Podle závěrů výzkumu by se zranění a nemocní měli vyvarovat například manželských hádek či stresu v zaměstnání. Pokud i v těchto situacích hýří optimismem, léčba probíhá daleko rychleji.

A jak probíhaly testy v praxi? Jedné skupině studentů byly předloženy velmi těžké testy, na jejichž výsledcích naoko závisely jejich další úspěchy ve studiu. Tito studenti často propadali pesimismu, protože cítili, že je test může poškodit. Druhá skupina dostala naopak lehký test se stejným účelem. Pak byl všem studentům vstříknut pod kůži mrtvý a tedy neškodný virus příušnic a vědci je otestovali na přítomnost imunitních látek. Z porovnání vyplynulo zcela jasně, že studenti s optimistickou vyhlídkou měli v těle daleko vyšší obsah těchto látek, než škarohlídi. Takže pozor vážení posluchači, Chcete-li být zdravější, netvařte se jako kakabus, buďte usměvaví a co nejvíce v pohodě.       (Zdroj: Řev přírody)


Únavné dny odpočinku ..... Bůh neustanovil den odpočinku kvůli sobě ...Neděle dnes už není dnem odpočinku, přemítání a relaxace, ale jen dalším dnem tvrdé dřiny. Neděli si nevychutnáváme, ale doháníme resty. Sekáme trávu, místo toho, abychom prosekali naše myšlenky, pereme prádlo, a ne své duše. Doděláváme práce, na které jsme zapomněli, místo abychom zapomněli na práce, které jsme dělali, a užívali si domova. Světit den odpočinku pro nás znamená šestnáctihodinovou pracovní dobu, do které se snažíme vecpat tolik povinností, kolik je v lidských silách, abychom ulevili našim neuvěřitelně nabitým pracovním rozvrhům. Neděle má co dočinění spíše s děláním než s neděláním.

Sami víte, jak jste zaměstnaní. Udělejte si seznam všech věcí, které obvykle děláte v neděli. Kolik z nich vás vede k Bohu? Jak by vás vaše činnosti mohly lépe vést k Bohu?

Bůh neustanovil den odpočinku, protože ho potřebuje on – on přece není nikdy unavený – ale protože ho potřebujeme my. V neděli nás zve k rodinné večeři a ke společnému stolu, volá nás zpátky z míst, na kterých pracujeme, aby nás učil milovat a užívat si společného setkávání.       (Zdroj: Víra)


Pro ekonomický růst je dobrá i válka ..... Ekonomka a kritička globalizace Noreena Hertzová varuje před přílišnou mocí bank, neomezenou chamtivostí a neregulovanými trhy už od roku 2001. V rozhovoru pro Der Spiegel vysvětluje, proč nemá smysl soustředit se jen na HDP a proč se kapitalismus ocitl v bodu obratu.

Neustále čteme o tom, jak se ta či ona ekonomika zvedá, nebo propadá. Proč všichni berou hrubý domácí produkt (HDP) stále tak vážně?

Jednoduše se měří a ukazuje, jak si jedna země stojí ve srovnání s jinými. Každá země proto svůj hospodářský úspěch určuje podle HDP. Jedinou výjimkou je Bhútán.

Podle bhútánské ústavy lidé nemají být rok od roku bohatší, ale šťastnější. To malé asijské království chce tohoto cíle dosáhnout budováním sociálně spravedlivé společnosti a posilováním ochrany životního prostředí. Je to lepší přístup?

Bez debat. HDP ukazuje jen malou část ekonomické úspěšnosti a některé velmi důležité aspekty, jako třeba udržitelnost, zcela ignoruje. Je absurdní, že stát může vykazovat vysokou míru růstu proto, že jeho průmysl silně znečišťuje životní prostředí. Kvalita vzduchu, zdravotnictví, pokrok v postavení žen, péče o děti a sociální soudržnost - vše to jsou důležité ekonomické faktory, ale HDP je opomíjí a neukazuje navíc ani to, jak inovativní daná ekonomika je.

Experti tvrdí, že růst je důležitý pro vytváření bohatství.

To se nikdy neprokázalo. Ekonomika země může enormně růst, ale většina obyvatel může dál zůstat enormně chudá. Příkladem budiž Rusko - ta země má vysokou míru růstu, ale tyje z něj jen pár lidí. Posledních pětadvacet let se tam propast mezi nejbohatšími a nejchudšími neustále prohlubuje. Mezi růstem HDP a sociálně spravedlivou společností žádná vazba není. A navíc, důvody růstu HDP mohou být jasně negativní, protože pro růst ekonomiky je dobrá třeba i válka. Nebo přírodní katastrofy. Vysokou míru růstu teď bude mít například Haiti, protože po zemětřesení tam bude třeba postavit všechno takřka od nuly.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy chce do výpočtu HDP zahrnout i faktory, jako je například štěstí.

Jistě, a je to správný přístup, který hledí do budoucna. Stále více lidí začíná chápat, že HDP už nepostačuje, protože měří jen výkon.

Jak by tedy nový model měl vypadat?

Mohl by to být jakýsi koš s různými faktory, například spravedlností, ochranou životního prostředí, zdravím populace. Tyto faktory by měly být zvažovány různě.      (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Americká armáda potvrdila autenticitu videa zachycujícího zabíjení novinářů a civilistů ..... Americká armáda potvrdila pravost nedávno uveřejněného videa, které zachycuje americké vojáky střílející bez výběru na irácké civilisty. Na webových stránkách investigativních novinářů WikiLeaks.org byl v pondělí zveřejněn videozáznam natočený v červenci 2007 z americké vojenské helikoptéry, jejíž posádka zabila dvanáct lidí a zranila dvě děti. Mezi mrtvými byli i dva zaměstnanci zpravodajské agentury Reuters, fotograf Namir Noor-Eldeen a řidič Saeed Chmagh. Podle hlasů ze záznamu vojáci zřejmě věřili tomu, že jejich oběti měli u sebe zbraně, ačkoliv z videa je jasné, že některé z obětí drží fotografická zařízení. Pentagon toto video dosud nezveřejnil a před nějakou dobou oficiálně očistil vojáky nařčené ze spáchání přehmatu. Podle WikiLeaks se pásku podařilo odšifrovat poté, co byla získána od důvěrného zdroje uvnitř armády, který chtěl, aby byl příběh zveřejněn. Video bez přerušení ukazuje celou scénu od několika minut před střelbou až po její ukončení. Před zahájením střelby piloti od nadřízených rádiem obdrželi povolení k palbě. Vojáci zachycení na pásku potom spokojeně vykřikují, když vidí, kolik lidí z davu se jim podařilo zabít. Poté se smějí při pohledu na tank přejíždějící přes lidské tělo a vyjadřují přání, aby zraněný novinář ukázal zbraň, neboť by jim to dalo důvod na něj znovu vystřelit. Internetové stránky WikiLeaks již zveřejnily několik kontroverzních záznamů. Ve zprávě americké vojenské kontrarozvědky z roku 2008 se diskutovalo o způsobech, jak stránky zničit nebo jak zdiskreditovat jejich reputaci poskytováním falešných dokumentů.       (Zdroj: AKT-INFO)


13.04. 2010     Před šedesáti lety v celé ČSR proběhla „akce K“ – nezákonná násilná likvidace klášterů a mužských katolických řeholních řádů. Po skončení této akce v květnu bylo 2376 mnichů soustředěno do internačních klášterů či táborů nucených prací. Akci předcházel monstrproces s představiteli řádů, který měl celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností.

Během akce bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků, fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí (u nemovitého majetku k tomu formálně došlo až později). Důsledkem celé akce byly mimo jiné obrovské škody na kulturním dědictví národa - mnohé klášterní stavby, které představovaly unikátní architektonické památky, byly ponechány chátrat či dokonce cíleně ničeny, byla zničena řada vzácných tisků a rozkraden cenný movitý majetek, jako starobylý nábytek, a podobně.

Krátce po ní následovala podobně koncipovaná, ale mnohem pozvolnější akce R, která byla namířena proti ženským řádům. Akce B, která měla vést k formální likvidaci všech řádů, se už z větší části neuskutečnila. Pro první noc, během které byly přepadeny a zlikvidovány kláštery, se vžilo též pojmenování Bartolomějská noc.


Cestovat a přitom pomáhat ekologickému zemědělství? Tzv. wwoofing je tipem pro ohleduplné cestovatele ..... WWOOF neboli Celosvětové příležitosti na ekologických farmách (anglicky World Wide Opportunity on Organic Farm) je celosvětovou výměnnou sítí, zaměřenou na podporu ekologického zemědělství. Dobrovolníci vypomáhají na vybrané farmě, za jejich pomoc je jim poskytnuto ubytování, strava,nikoli však peníze, zároveň ani dobrovolníci neplatí za svůj pobyt. Délka pobytu záleží na dohodě s konkrétním farmářem a jeho možnostech, je proto například ovlivněna sezónami, kdy v létě je více práce než v zimě.

WWOOF je skvělá příležitost pro cestovatele - díky národním organizacím je možné najít si farmáře např. v Latinské Americe, v Asii, Africe a samozřejmě v Evropě, kde tato myšlenka vznikla. Během cestování po farmách se dobrovolníci dostanou i mezi méně často navštěvovaná místa, seznámí se s místními obyvateli a navíc získají i řadu praktických zkušeností.

Debatní večer pořádá Arnika v rámci svého projektu Zdravá planeta pro zdravé děti, zaměřeného na téma udržitelné spotřeby. Projekt podpořil Státní fond životního prostředí a Magistrát hlavního města Prahy. Beseda byla podpořena také Ministerstvem životního prostředí a Ministerstva životního prostředí v rámci společného programu Národní síť EVVO.      (Zdroj: ARNIKA)


Británie schválila "drakonický zákon proti svobodě internetu" ..... Na poslední chvíli před rozpuštěním Dolní sněmovny prosadila spěšně britská labouristická vláda s pomocí Konzervativní strany kontroverzní zákon se zavádějícím názvem "Zákon o digitální ekonomice". Zákon vejde v platnost po pouhé dvouhodinové debatě v poloprázdném parlamentě. Vláda sice odstranila navrhovaný odstavec 18, který jí měl poskytnout absolutní pravomoc při likvidování internetových serverů, avšak nahradila ho dodatkem k odstavci 8 nového zákona. Nový dodatek umožňuje ministru průmyslu zablokovat "ty internetové servery, o nichž soud rozhodl, že jsou zneužívány, nebo je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány v souvislosti s činností, která porušuje autorská práva".

Liberálnědemokratický poslanec John Hemming protestoval, že by to mohlo znamenat zákaz serveru Wikileaks, který často zveřejňuje protivládní informace, i když dodržuje zákon o autorských právech. Stephen Timms jménem vlády konstatoval, že by si nepřál, aby byl server Wikileaks zlikvidován, ale nezaručil, že se to nestane.

Don Foster, liberálnědemokratický mluvčí pro kulturu, média a sport, protestoval, že formulace je příliš široká: "Mohlo by se to týkat firmy Google," stěžoval si a dodal, že formulace "je pravděpodobné, že by mohly být zneužívány" znamená, že internetový server může být zakázán na základě toho, co se o něm předpokládá, namísto na základě toho, co server dělá.

Četní poslanci si stěžovali, že je tento zákon příliš důležitý a jeho dopad příliš velký na to, aby byl rychle "prohnán" parlamentem těsně před volbami. Avšak labouristická vláda neustoupila.

Velmi ostře proti novému zákonu protestoval britský ultrapravicový blogger, zjevně spojený s britskou fašistickou British National Party. Blogger - právem - obvinil nezvoleného ministra průmyslu a školství (!) lorda Mandelsona, že se už řadu měsíců snaží ochromit nezávislost britské internetové infrastruktury. I čtenáři výše citovaného článku v deníku Guardian na fóru k jeho textu doslova zuří.

Podle nového zákona, argumentuje blogger z BNP, budou také uživatelé internetu odpojeni na dobu neurčitou a budou pokutování částkou 50 000 liber bez důkazů či soudu, pokud si stáhnou hudbu či film, které jsou chráněny copyrightem. Poskytovatelé internetových služeb budou muset dohlížet na své zákazníky a sledovat, jaké servery si otvírají. Firmy, které odmítnou spolupracovat v této věci s vládou, mohou být pokutovány až částkou 250 000 liber.

Mandelson zahájil útok proti svobodnému internetu v Británii poté, co strávil čtrnáctidenní luxusní dovolenou v rezidence Nata Rothschilda na Korfu s multimilionářem Davidem Geffenem z nahrávací hudební společnosti.

Více než 20 000 britských občanů protestovalo proti navrhovanému zákonu u svých poslanců, avšak marně.       (Zdroj: Britské listy)


V hejnech holubů vládne demokracie ..... Letící hejno holubů může vypadat chaoticky. Podle výsledků satelitního sledování v něm však panuje přísná, ale demokratická hierarchie.

Hejna holubů vídáme téměř denně, ale jejich chování zůstává z velké části neobjasněné. Nikdo například neví, proč hejno během několika sekund dvakrát prudce změní směr nebo proč náhle vzlétne ze země, i když k tomu nemá žádný viditelný důvod. Tyto otázky se maďarští vědci pokoušejí vyřešit za pomoci technologií 21. století. Na záda 13 domácích holubů připevnili miniaturní zařízení GPS, které pozici ptáka zaznamenává každé dvě desetiny sekundy. Ptáky vybavené GPS vědci opakovaně vypouštěli asi 15 km od jejich domova na okraji Budapešti.

Záznamy ukázaly, že v hejnech holubů existuje hierarchie a ptáci se řídí podle vůdce, který obvykle letí v čele. Pokud vedoucí pták změní směr, zbytek hejna ho následuje během čtyř desetin sekundy. Tento čas je podle vědců příliš dlouhý na to, aby se dal vysvětlit pouhým reflexívním chováním. Vůdcovství ale žádný pták nemá natrvalo a na pozici vedoucího hejna se i během jediného letu může vystřídat několik ptáků. Pozoruhodné přitom je, vůdcovství nijak nesouvisí se společenským postavením jednotlivých ptáků. I ti nejníže postavení holubi tak mají šanci dostat se občas do vedení. Vědci se domnívají, že toto „demokratické“ střídání vůdců přináší hejnům holubů určité výhody. Je možné, že ptáci, kteří si občas zkusí velení, mají větší šance na přežití, než kdyby trvale podléhali jedinému vůdci.       (Zdroj: Ecomonitor)


Dotykovým displejem může být i lidská kůže ..... Kombinace bioakustických senzorů a metod strojového učení umožňuje dosáhnout toho, aby dlaň, předloktí nebo jakákoliv jiná část lidského těla fungovaly jako dotykový displej pro ovládání chytrých telefonů či jiných mobilních zařízení.

Dotykovým displejem může být i lidská kůže

S nápadem technologie nazvané Skinput přišel Chris Harrison, PhD student na Carnegie Mellon University. Primárním cílem je vyřešit následující dilema: chceme, aby např. MP3 přehrávače byly co nejmenší, jenže současně je musíme nějak ovládat. Klávesnice nebo dotykový displej jsou pod určitou velikostí nepoužitelné, jinak ale zase brání další miniaturizaci zařízení. Interaktivním dotykovým displejem by proto mohlo být přímo naše tělo – kůže – které miniaturizovat nemáme v plánu, alespoň prozatím.

Proč ale výše je řeč o akustických senzorech? Problém je v tom, jak informaci z displeje na dlani přenést. Přenos signálu do počítače by tedy fungoval prostřednictvím zvuku, různé body na našem těle při poklepání znějí různě. Liší se to samozřejmě i u jednotlivých lidí, proto je potřeba nasadit strojové učení. Systém by se musel vždy přizpůsobit konkrétnímu uživateli.

Z dotykové plochy na senzory by se signál nepřenášel vzduchem, ale rezonancí na těle (přes vibrace kostí apod.). Senzory propojené s mobilním zařízením by se pak nacházeli na jiném místě na těle, dejme tomu, že MP3 přehrávač by měl člověk pověšený na krku. Displej by si uživatel mohl na dlaň či předloktí nalepit (aby věděl, jakému bodu odpovídá jaké tlačítko), nechat vytetovat nebo by mu sem příslušné menu mohlo být promítáno projektorem (poznámka: tím se ale zase trochu ztrácí efekt, protože je třeba další zařízeni). Podrobnější informace lze získat na webu projektu na www.chrisharrison.net/projects/skinput/.      (Zdroj: Science WORLD)


Nejvzácnější savec naší planety ..... Mezinárodní tým zoologů, jehož členem je Mgr. Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, prokázal existenci nového (šestého) druhu nosorožce, který se stává nejvzácnějším savcem planety; vědci registrují existenci jen několika jedinců tohoto kriticky ohroženého druhu. Výsledky jejich studia byly nyní zveřejněny v prestižním americkém odborném časopise PLoS One.

Kriticky ohrožený "severní tuponosý nosorožec" ze středu afrického kontinentu je oproti nosorožci tuponosému z jižní Afriky natolik odlišný, že si zaslouží být samostatným druhem, tedy šestým nosorožcem naší planety.

Od nosorožce tuponosého se liší mnoha znaky – např. vnějším vzhledem, velikostí, tvarem zubů a lebky a také výraznými genetickými rozdíly, které naznačují jejich vzájemnou izolaci na nejméně jeden milion let.

Nosorožec Cottonův (Ceratotherium cottoni) se současně stává i nejvzácnějším savcem naší planety, neboť v současnosti víme o pouhých osmi žijících jedincích v lidské péči (pár v San Diegu, dva samci a čtyři samice v majetku Zoo Dvůr Králové) a nepotvrzené zprávy hovoří o několika divokých jedincích v jižním Súdánu.       (Zdroj: OSEL)


Orthorexie a bigorexie - méně známé formy poruch příjmu potravy ..... Orthorexie (orthorexia nervosa) je patologická závislost na zdravém stravování a biologicky čisté stravě. Postižení jedinci konzumují výhradně biopotraviny, odmítají konvenční potraviny obsahující aditiva a kontaminující látky a potraviny z geneticky upravovaných surovin. Mezi ohrožené skupiny patří také ortodoxní vyznavači veganství, makrobiotiky, syrové stravy a dalších alternativních výživových směrů. Orthorexii podlehli ti, kteří zdravému stravování věnují většinu svého času, cítí se vinni a trpí výčitkami, poruší-li své stravovací zásady a v neposlední řadě, pokud je jim zdravá strava nástrojem k překonávání vlastních osobních problémů.

Bigorexie (svalová dysmorfická porucha, dysmorfofobie, Adonisův komplex, obrácená anorexie) je další formou poruch příjmu potravy, kdy postižený jedinec má pocit, že je nedostatečně svalově vyvinutý. Poruchou trpí převážně muži. Postižení jedinci tráví mnoho hodin denně v posilovnách, užívají nejrůznější doplňky stravy, především preparáty na bázi bílkovin a aminokyselin, pravidlem bývá i užívání anabolických steroidů. Dalším negativním aspektem této poruchy je nadměrné množství stravy konzumované za účelem tvorby svaloviny. Nadměrná svalovina přetěžuje kosti a klouby, při nadměrném posilovacím cvičení bez potřebné regenerace dochází k poškození pohybového aparátu. Vlivem nadbytečného příjmu energie a bílkovin dochází k narušení funkce ledvin a jater. Nekontrolované užívání anabolických steroidů pak představuje riziko vážného poškození zdraví s ohrožením života.

Vzhledem k tomu, že používání anabolických steroidů pro účely bodybuildingu není legální, neexistují u nás zatím žádné relevantní studie výskytu této poruchy. Z amerického průzkumu vyplývá, že 9 z 55 uživatelů steroidů splňovalo kritéria bigorexie.

Na rozdíl od mentální anorexie a bulimie nejsou tyto poruchy příjmu potravy dosud zařazeny do seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí. Setkat se s nimi můžeme například u těch, jejichž snahou je až přehnaně zdravý způsob života nebo dosažení současného ideálu fyzické dokonalosti. Důležitou úlohu z hlediska prevence zmíněných poruch hrají média, propagátoři zdravého životního stylu, populární osobnosti, ale také odborná veřejnost, která by se měla podílet na korigování řady mylných informací a upozornit na nebezpečí jakéhokoliv extrému. Pro jednotlivce lze doporučit rozumný přístup v péči o své zdraví. Vedle stravy a pohybu významné místo zaujímá relaxace, jež napomáhá vlastnímu sebeuvědomění a podporuje upevnění duševního zdraví.      (Zdroj: CelostniMedicina)


14. dubna 2010 uplyne 40 let od katastrofy na palubě kosmické lodi Apollo 13 ..... V neděli 11. dubna 2010 jsme si připomněli 40. výročí startu lunární expedice Apollo 13, dramatické mise se šťastným koncem, proslavené především hollywoodským velkofilmem s Tomem Hanksem v hlavní roli. Plánované přistání na Měsíci překazila exploze kyslíkové nádrže a let se změnil v jednu velkou improvizaci, snažící se o záchranu tří astronautů. Pojďme využít tohoto kulatého výročí a připomenout si průběh a pozadí této dramatické mise.      (Čtěte na stránkách Astro)


Podpis smlouvy o jaderném odzbrojení - znamená to něco zásadního pro změny do roku 2012? ..... Česká republika se stala terčem světa. Sjeli se sem tisíce novinářů z celého světa, aby mohli naživo sledovat podpis smlouvy o jaderném odzbrojení mezi dvěma největšími velmocemi. Byly toho až nechutně plné zprávy v televizi, v rádiu i na internetu.

Smlouva je to totiž opravdu zásadní. Pokud se podaří naplnit její poselství a vše nezůstane jen na papíře, v což se osobně snažím co nejusilovněji věřit, tak reálná hrozba 3. světové války, kterou na listopad 2010 předpovídá pozoruhodně mnoho proroků z historie (a dosavadní vývoj ve světě nás o tom jen přesvědčuje), by se nemusela s trochou štěstí dostavit. Kéž by tomu tak bylo. Do nadcházejících dob razantních změn ať v pozitivním nebo negativním slova smyslu by taková hrůza určitě všem akorát nepředstavitelně zkomplikovala žití na této planetě.

Ilustrační obrázek Nukleární a jiné dnešní světově nebezpečné zbraně, které by byly prakticky bez pochyb v takové válce použity, by nám způsobily mnohem větší utrpení než nějaké změny klimatu, globální zemětřesení nebo rychlé přepólování Země. Takže se dá říct, že to dost možná nejhorší, co by v nejbližší době mohlo nastat, mají v moci sami lidé a jejich svědomí. To je pro celou situaci zásadní a v tomto směru máme jistou naději na pozitivní obrat.

Připomeňme si ale jedno z proroctví Nostradama, které se tímto začíná zcela naplňovat:

"Jednoho dne se dva velcí vůdcové stanou přáteli a jejich velká moc poroste. Nová země bude na vrcholu své moci."

Sedí to přesně. Problém je v tom, že právě podle Nostradama je tohle poslední bod předehry před vypuknutím té 3. světové! Jinými slovy nám Nostradamus možná vzkazuje, že celé to "přátelství" bude sice na první pohled hezké, ovšem brzy se z některé strany dočkáme podrazu, nebo válku rozpoutá úplně někdo jiný - třeba Středovýchod, na kterém se také mnoho proroků shoduje. A co dělá v dnešní době takový Írán?

Existuje dokonce i proroctví z poloviny 20. století, které se vztahuje přímo na střed Evropy (tedy na oblast, kde dnes leží Česká republika!). Je to prý svým způsobem jedinečná oblast, kde se brzy "něco" hodně podstatného stane. Je možné, že to je jeden z důvodů, proč si velmoci vybraly z tolika zemí zrovna takového trpaslíka uprostřed Evropy pro podepsání svých smluv? O tom trochu níže. Teď zpátky k Nostradamovi.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


1,8 miliardy let starý jaderný reaktor ..... Gabonská republika v Africe má bohaté zásoby uranu. V roce 1972 jedna francouzská továrna importovala uranovou rudu z lokality Oklo v Gabonu a k překvapení všech bylo zjištěno, že uran byl již z rudy vyloučen a použit.

Přírodní uran obsahuje 0,7 procenta uranu-235 (U-235), štěpitelného izotopu obsaženého v nukleárním palivu, avšak uran z Okla obsahoval méně než 0,3 procenta U-235.

Vědci z celého světa se sjeli do Gabonu, aby tento úkaz prozkoumali a shledali, že lokalita, kde se uran našel, je vlastně technicky vysoce vyspělý jaderný reaktor pod zemí, jehož sestavení a provoz je zcela mimo možnosti našich současných vědeckých znalostí. Tento reaktor vznikl podle vědců před 1,8 miliardami let a byl používán přibližně 500 000 let.

Vědci uranový důl prozkoumali a výsledky výzkumu oznámili na tiskové konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Na různých místech důlního areálu našli stopy štěpení a odpadů z paliva.

V porovnání s tímto ohromným atomovým reaktorem se zdají naše dnešní jaderné reaktory daleko méně impozantní.

Studie naznačují, že reaktor v uranovém dole měl délku několika kilometrů, a překvapivě na takový rozsáhlý nukleární reaktor byl jeho termální dopad na okolní prostředí omezen na čtyřicet metrů na každé straně.

Co je ještě podivuhodnější, radioaktivní odpadový materiál se nedostal mimo areál dolu. Odpad byl zadržen na místě okolními horninami.

V souvislosti s těmito nálezy vědci důl považují za „přírodní“ jaderný reaktor. Avšak Dr. Glenn T. Seaborg, bývalý ředitel americké Komise pro atomovou energii a vítěz Nobelovy ceny za jeho práci v oblasti syntézy těžkých prvků, poukázal na to, že aby se uran mohl v reakci „spálit“, podmínky k tomu musí být naprosto přesné a správné, např. voda použitá pro jadernou reakci musí být mimořádně čistá, protože i pouhá miliontina znečištění „otráví“ reakci a tím ji zastaví. Problém je, že v přírodě žádná voda takové čistoty neexistuje ať se podíváme kamkoliv.

Kromě toho, několik odborníků v oboru reaktorového inženýrství poznamenalo, že v odhadovaných geologických dějinách ložisek v Oklu nebyla nikdy uranová ruda dost bohatá na U-235, aby došlo k přírodní reakci.

Dokonce už když se vrstvy poprvé tvořily, štěpitelný materiál by kvůli pomalému stupni radioaktivního rozkladu U-235 tvořil jen tři procenta vrstev, což je příliš malé množství na jadernou reakci. Přesto však k reakci došlo a to znamená, že původní uran byl mnohem bohatší na U-235, než jak by se tomu mohlo stát přírodní cestou.

Nebyla-li tedy za to zodpovědná příroda, pak musela být reakce provedena uměle. Je možné, že uran z Okla je pozůstatek předpotopního reaktoru (zanmená sestrojeného před biblickou potopou - poznámka editora) z prehistorické civilizace? Tedy vědci jasně dokázali, že existuje možnost, že se v Oklu před dvěma miliardami let vyskytovala rozvinutá civilizace technologicky nadřazená té dnešní.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Prospěšná alergie ..... Málokdo by na alergii našel něco pozitivního. Vždyť co může být dobré na věčném kýchání, pálení očí, smrkání a svědění. Někdo jedno pozitivum přece jen našel. Je to profesor Sherman a jeho tým z Cornell University ve státě New York. Podle těchto vědců totiž právě tyto projevy alergií chrání před rakovinou.

Že si profesor Sherman a jeho kolegové nevymýšlí, potvrzuje analýza téměř 650 studií o alergiích a nádorových onemocněních vzniklých během posledních 50 let. Z ní jasně vyplývá, že alergie snižuje riziko vzniku nádorového onemocnění u orgánů, které jsou v kontaktu s látkami z vnějšího prostředí. Mezi ně patří kůže, ústní dutina, jícen, hrtan, částečně střevo a trávicí trakt, dále děloha a děložní čípek, močový měchýř a plíce. Ale také slinivka a nervové buňky.

Zdá se vám, že tu něco nehraje? Slinivka či nervové buňky přece nejsou v kontaktu s látkami z vnějšího prostředí. Vysvětlení je nasnadě. Buňky glie (podpůrné buňky mozku) jsou vystaveny přes čichový trakt látkám z nosní sliznice a buňky slinivky se mohou potkat s látkami ze střeva, pokud špatně funguje svěrač, který má zabránit, aby se k nim střevní obsah dostal.

Proč je tedy alergie pro organismus výhodná? Alergické projevy, jako je rýma, kýchání atd., totiž pomáhají odstranit z těla rakovinotvorné látky dříve, než stačí spustit nádorové bujení. Tuto teorii podporuje i fakt, že lidé trpící alergií mají v těle menší množství škodlivých látek.

Jedinou výjimkou z alergických onemocnění, které mají souvislost s nižším výskytem nádorů plic, je astma. Na rozdíl od ostatních alergií je totiž při astmatu vylučování hlenu z dýchacích cest snížené a kvůli tomu se v organismu látky zachycené v hlenu drží déle, a mají tak více času škodit.

Měli by tedy lidé potlačovat všechny projevy alergie? Ani profesor Sherman nezná odpověď. Dodává však, že alergická reakce není jen porucha imunitního systému, ale také první obranná linie proti parazitům a nádorům. Je to vlastně jako teplota nebo ranní nevolnost: nepříjemné reakce, které překonaly přírodní výběr, protože byly pro organismus zároveň i výhodou.      (Zdroj: Řev přírody)


12.04. 2010     Dvanáctý duben je Mezinárodním dnem letectví a kosmonautiky - slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace z roku 1968, k výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961.


První fotky na přání veřejnosti z Mars Reconnaissance Orbiter ..... NASA vypustila první sérii fotografií z HiRISE vybraných ve veřejném programu HiWish. Pokud máte zajímavý námět na barevné snímkování povrchu Marsu kamerou s vysokým rozlišením, neváhejte. Třeba právě ten váš povede k průlomu ve výzkumu Marsu.

Už asi není žádným tajemstvím, že se americký kosmický program dirigovaný NASA dostal po ztrátě podpory Bílého domu do slepé uličky. Budoucnost pilotovaných i robotických kosmických letů je ve hvězdách. Je smutné sledovat nedávnou světovou jedničku v průzkumu vesmíru, která od letošního roku nebude mít kosmickou loď schopnou dopravit astronauty ani k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Víra v soukromý sektor kosmické dopravy je sice chvályhodná, ale zatím bohužel velmi nereálná. NASA se bude doprošovat u Rusů a spoléhat na nadstandardně vřelé vztahy s nevyzpytatelnou asijskou mocností, které pochopitelně nikdo dlouhodobě nezaručí.

Není divu, že se NASA snaží otevírat veřejnosti, což občas přinese velmi zajímavé projekty. V posledních měsících zaujal například program HiWish, v jehož rámci si mohou volně registrovaní uživatelé vybrat oblast povrchu Marsu, na kterou se zacílí pozorné oko kamery HiRISE (zkráceno z High Resolution Imaging Science Experiment) od společnosti Ball Aerospace & Technologies Corp. sídlící ve městě Boulder, Colorado. HiRISE je jedním ze šesti vědeckých zařízení na palubě planetární sondy MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), která od roku 2006 krouží kolem Marsu. Jde o kameru pořizující barevné fotky povrchu Marsu ve viditelné oblasti spektra s velice slušným rozlišením 30-60 cm na 1 pixel snímku, díky němuž dovede rozumě rozeznat objekty o velikosti kolem 1 metru. Klíčovým prvkem HiRISE je půlmetrový teleskop, vůbec největší ze všech teleskopů na palubě sond vyslaných do hlubin vesmíru.      (Zdroj: OSEL)


Co všechno lze poznat z vyťukávání kláves? ..... Způsob psaní je pro každého z nás specifický. "Grafologické techniky" nemizí ani s výměnou propisky za klávesnici. V Británii se uskutečnil výzkum, který se nezaměřil ani tak na finální podobu textu (formátování apod.), ale na samotný způsob psaní. Specifické jsou pohyby prstů, k jejich záznamu a analýze je ale třeba kamera a vyhodnocení videozáznamu. Méně účinná, ale zato jednodušeji nasaditelná je metoda, která je založená na rychlosti psaní/analýze prodlev mezi jednotlivými stisky kláves. I z toho lze prý ale poměrně přesně odhadnout např. věk a pohlaví píšícího.

K čemu by to mohlo být dobré? Určitě pro kontrolu přístupu (k e-bankingu, možná i k bankomatu nebo laptopu). Určení věku by se zase mohlo použít všude tam, kde je třeba nějak speciálně chránit děti. Nicméně, může takovýhle systém za současných podmínek vůbec pořádně fungovat?     (Zdroj: Science WORLD)


Rorýsi mají šanci na přežití i v Praze ..... V rámci Mezinárodního roku biodiverzity představilo dnes Ministerstvo životního prostředí dva vybrané druhy, které se dokonale přizpůsobily životu v blízkosti člověka. Vedle lípy (podrobné informace najdete v přiloženém Infolistu), upozornil náměstek ministra životního prostředí Tomáš Rothrőckl na nutnost chránit rorýse obecného. Ten žije v městském prostředí[2], s lidmi často doslova pod jednou střechou. Více než 95 % národní populace rorýse obecného hnízdí na lidských stavbách, a to jak v centrech měst, tak i v panelových sídlištích, kde ke hnízdění využívají především dutiny (např. ventilační průduchy) v podstřeší budov. „V letech 1989 až 2000 jsme zaznamenali jeho úbytek v Praze o 45% a podobně na tom jsou i ostatní velká města. Rorýs obecný dnes patří mezi zvláště chráněné živočichy,“ upozorňuje náměstek Tomáš Rothrőckl.

K velkému úbytku rorýsů žijících v těsném soužití s člověkem dochází i vlivem nešetrně prováděných rekonstrukcí budov. Pro rorýse je zcela zásadní zachování stávajících hnízdišť, případně zajištění jejich náhrady. Při rekonstrukci budovy je nejlepším opatřením otvory do dutin v podstřeší neuzavírat a ponechat je i nadále volně přístupné. V některých případech však tyto otvory zachovat nelze, pak je ideálním řešením instalace speciálních budek pro rorýse, tzv. rorýsovníků, které se mohou stát pro hnízdící rorýse adekvátní náhradou.

Vlastníkem takových rorýsovníků je nyní i Ministerstvo životního prostředí. Dva rorýsovníky, nainstalované na budově MŽP, jsou příkladem ideálního způsobu, jak vytvořit rorýsům náhradní či nové hnízdiště. Rorýsovníky jsou vyrobeny z osvědčeného materiálu – extrudovaného polystyrenu, který uvnitř budek zajistí stabilní podmínky pro uhnízdění rorýsů. Každý rorýsovník obsahuje 4 hnízdní komory – oba rorýsovníky tedy mohou hostit celkem 8 párů rorýsů.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Čakry ..... Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla. Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů.

Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. Čakry se nacházejí na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů, jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii osy páteře.

Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva, nebo doprava. Čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První - základní čakra muže se otáčí doprava (ženy doleva), druhá čakra muže doleva (ženy doprava), a tak dále. Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang.

Někdy mohou být některé, výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit. Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem, negativními vlivy a podobně. Tím, že energie neproudí, tak jak má, může docházet k různým potížím až nemocem našeho těla. A nemoc je takové „volání o pomoc“ naší duše.

Blokády a nedostatečné funkce čaker lze uvolnit a čakry harmonizovat, například tím, že čakry vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně (takovéto frekvence vibrací se nacházejí například u drahokamů, éterických olejů, čistých zářivých barev, tónů apod.)

Harmonizování čaker lze provést při relaxaci.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Bush věděl, že jsou vězni na Guantánamu nevinní ..... George W. Bush, jeho viceprezident Dick Cheney a ministr obrany Donald Rumsfeld tajili, že jsou na Guantánamo posílány stovky nevinných mužů, protože se báli, že jejich propuštění by oslabilo nálady pro válku v Iráku a válku proti terorismu jako takovou.

V místopřísežném prohlášení, podepsaném pro potřeby odvolání jednoho z guantánamských vězňů, to podle britského deníku The Times podepsal bývalý šéf kanceláře tehdejšího amerického ministra zahraničí Colina Powella plukovník Lawrence Wilkinson. Je to první takové prohlášení z řad vysokých představitelů Bushovy administrativy.

Nejkritičtěji se Wilkinson vyjadřuje o Cheneym a Rumsfeldovi. Podle něj oba věděli, že většina z prvních 742 vězňů, kteří byli na Guantánamu uvězněni v roce 2002, byla nevinná, ale že bylo „politicky nemožné je propustit".

Colin Powell odstoupil z funkce v roce 2005 na protest proti tomu, že údajně nevědomky lhal celému světu o iráckých zbraních hromadného ničení, podle dostupných zpráv tvrzení plukovníka Wilkinsona podporuje.

Podle plukovníka mnozí vězni, mezi nimiž byly i dvanáctiletí chlapci nebo i třiadevadesátiletý stařec, až do svého zatčení amerického vojáka v životě neviděli. Většinu z nich Američanům „dodali" afghánští a pákistánští vojáci za odměnu 5000 dolarů „za teroristu".      (Zdroj: Czech Free Press)


Jak vypadá léto na Tritonu ..... Slunce má schopnost vyvolat sezónní změny i u takových těles, která jsou vzdálené miliardy kilometrů daleko. Nově to dokazuje letní atmosféra na Tritonu.

Největší Neptunův měsíc Triton je od Slunce asi 4,5 miliardy kilometrů daleko a jeho průměrná teplota dosahuje skoro -239 stupňů Celsia. Triton má tenkou atmosféru složenou převážně z dusíku, který zřejmě sublimuje z povrchového ledu. Složení a sezónní změny atmosféry na jižní polokouli Tritonu studoval tým francouzských a německých astronomů, který porovnal současná pozorování se záznamy sondy Voyager2, která se k Tritonu přiblížila v roce 1989.

Léto na Tritonu přichází jednou za 70 let a teplota během něj nepřekračuje -230 stupňů Celsia. Analýza spektra Tritonu v infračervené oblasti ale ukázala, že v létě se atmosféra obohatila o oxid uhelnatý a metan. Plyny se pravděpodobně uvolnily během letního slunovratu, který na jižní polokouli Tritonu nastal v roce 2000. V zimě, kdy teploty klesnou na -240 stupňů Celsia, plyny zase zkrystalizují a vrátí se na povrch Měsíce. Objev mimo jiné dokazuje, že sezónními změnami může procházet i atmosféra tak vzdáleného tělesa, jakým je Triton.       (Zdroj: ČR Leonardo)


I jedlými houbami se lze otrávit ..... Houbaření je sice český národní sport, přesto (nebo právě proto?) se u nás každoročně houbami otráví mnoho lidí. Někdy jde dokonce o otravy smrtelné.

Nikdo by neměl jíst houby, které dokonale nezná. Předpovídat jedovatost podle barvy, vůně, chutě a dalších nepřímých známek je nejlepší cesta k otravě. Smrtelně jedovaté houby jsou totiž většinou nenápadné, voní a chutnají dobře. Záludností smrtelných otrav je i to, že někdy se první příznaky objevují až za několik dní po požití houby.

Kromě klasických otrav požitím jedovaté houby se může objevit otrava z hub, které primárně jedovaté nejsou. Přejaly však nějakou jedovatou látku z okolí. Sběr a konzumace hub v oblastech, které jsou zamořeny např. těžkými kovy nebo radioaktivním spadem, je zcela nevhodná a nerozumná činnost, a to i v ojedinělých případech (o pravidelnějším sběru a konzumaci nemluvě). Celkově se proto zásadně nedoporučuje sběr na skládkách, v okolí cest s rušnou automobilovou dopravou nebo například na radioaktivních haldách v okolí uranových dolů.

Pod pojmem otrava z hub se ale skrývá široká paleta příznaků a následků závisejících na druhu požité houby, okolnostech, za kterých byla sebrána, množství této houby a způsobu, jakým byla upravena, a samozřejmě osobních dispozicích konzumenta. Výsledkem může být na jedné straně pouze střevní nevolnost (po konzumaci nedostatečně tepelně upraveného satana) nebo dočasné změny psychiky, na druhé straně trvalá invalidita či smrt (při požití muchomůrky zelené či pavučince plyšového). Je velmi těžké určit, jaké množství houby již vyvolá dané příznaky, obsah jedu totiž zpravidla silně kolísá v závislosti na mnoha těžko zjistitelných okolnostech.

Pokud máte nějakou nežádoucí reakci nebo cítíte nevolnost po požití hub a nejste si jejich nezávadností jisti, je nutné se vypravit do nemocnice a pokud možno s sebou vzít jejich zbytky.

První příznaky jsou shodné u alergie, lehké otravy nebo smrtelné otravy: zvracení, průjem a bolesti břicha.

Potom může i při smrtelné otravě nastat přechodné zlepšení a teprve za několik dalších dní selžou játra a ledviny. Zde je nutná urychlená transplantace jater a zahájení dialýzy, jinak pacient většinou umírá. I při klamném zlepšení pacientova stavu je při potvrzení závažné otravy v léčbě nutné pokračovat a pacienta sledovat. Pokud je jistota, že se o jedovatou houbu nejednalo, může být léčba ukončena po odeznění příznaků.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Internet na orbitě ..... Společnost Cisco podnikla invazi do vesmíru. její zbraní je IP (Internet Protocol) router, který vynesla na oběžnou dráhu loni v říjnu komerční družice Intelsat IS-14. Router umožní v prostoru využívat síťové služby pro přenos dat, hlasu či videa. Díky technologii IRIS (Internet Routing In Space) budou moci systémy Intelsat účinněji využít šířku příslušného pásma.

Navíc se zvýší datová propustnost a flexibilita satelitních spojení, protože zaniká potřeba směrování na pozemním teleportu. Data jsou směrována na pozemní přijímače v jediném kroku; snižuje se tedy doba latence a zvyšuje míra využití transpondéru. Zatím budou pomocí technologie IRIS propojeny vládní instituce a armádní systém.

Pro komerční využití by měla být uvolněna do konce letošního roku.      (Zdroj: VTM Science)


Co odhaluje vyřazený biblický text? ..... Bibličtí andělé nemusí být jen okřídlené bytosti s trumpetkou. Dokázali byste si je představit třeba jako učitele lidí? To možná ano. Ale jako milence pozemských žen? To už je představa odvážnější. Přesto se její náznak objevuje přímo v Bibli. A jak vlastně vypadá nebe a je jen jedno? Taková témata nalezneme v několika apokryfech – textech, které byly z Bible vyřazeny. Jeden takový pochází od proroka Henocha a boří řadu biblických mýtů…

Slyšeli jste někdy o biblické postavě Henocha? Asi ne, ale jistě znáte Noeho, který sestavil archu při velké potopě světa. Noe je Henochův pravnuk. „Ve věku šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha. (…) Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal,“ dočteme se v biblické knize Genesis. Jméno Henocha mnohým z nás nic neříká, ale tento muž zřejmě nebyl ledajaký, když „chodil s Bohem“. Jeho život navíc trval symbolických 365 let – stejně jako má kalendářní rok dní. Je to jen náhoda? Nikde se nedočteme ani o jeho smrti. Nečinný však nebyl – vytvořil dvě knihy plné neuvěřitelných a někdy i bizarních svědectví, které však mezi ty biblické nikdy zařazeny nebyly! O čem pojednávají Henochova díla? Jsou stejně podivná jako on sám, nebo prozrazují utajovanou pravdu?       (Čtěte na stránkách Enigma)


Tokio nabízí veřejné „dobíječky“ elektrických aut ..... Největší problém rozšíření elektromobilů do běžného provozu je nedostatek dobíjecích míst. Kalifornská společnost Better Place proto tento měsíc uvede v Tokiu do zkušebního provozu systém prvních veřejných „dobíječek“. Automobily od nich odjedou nabité během několika minut, píše deník Guardian.

Systém speciálních míst, která zavádí Better Place bude na devadesát dní spuštěn již zanedlouho, 26. dubna. Princip je jednoduchý – řidič si na daném místě vybitou baterii vymění za nabitou a místo několikahodinového čekání tak bude moci odjet ihned.

Společnost se podle Guardianu nemusí bát, že by dobíjecí místa zela prázdnotou, podařilo se jí totiž domluvit s největší tokijskou taxikářskou firmou Nihon Kotsu, která elektrickými automobily ve svém vozovém parku disponuje.

Technologie Better Place je momentálně ve zkušebním provozu také v Kodani, kde vzniklo sto dobíjecích míst. Společnost celý proces testuje na elektrickém voze Renault Fluence, jehož výrobu hodlá spolu s rozšiřováním míst k dobíjení postupně zvyšovat.       (Zdroj: Ecomonitor)


09.04. 2010     Dnes je to právě rok, co český prezident Václav Klaus jmenoval stávajícího předsedu Českého statistického úřadu Jana Fischera premiérem a pověřil ho sestavením nové vlády.

Když se tak ale podívám na ty plakáty, co lemují silnice, jímá mě hrůza, co nám to chce vládnout za hrůzu ... Chvíli to je legrace, ale tohle už přestává být k smíchu ...


Postup ECM je zavrženíhodný a protiprávní ..... Společnost ECM dnes podle svého prohlášení začala stavět mrakodrap Epoque na Pankrácké pláni, který má obsahovat luxusní byty. „Jedná o stavbu „načerno“, protože firma dosud nezískala stavební povolení,“ ohradila se ostře proti zahájení stavby mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.

Z dnešního prohlášení společnosti ECM vyplývá, že ignorovala proces vydávání stavebního povolení, který byl pozastaven kvůli chybějícím a zákonem požadovaným podkladům. Bez jejich doplnění by stavební povolení nemohla získat a vzhledem k závažnosti chybějících dokumentů bylo možné se oprávněně obávat, že stavební povolení hned tak vydáno nebude. Nejsou totiž vyřešeny majetkové poměry k části stavebních pozemků, dopravní napojení stavby na uliční síť a vliv provozu budovy na životní prostředí.

Podle dostupných informací si ECM namísto chybějícího stavebního povolení opatřila vyjádření tzv. autorizovaného inspektora, což umožňuje stavební zákon. Tento institut má ale sloužit k jiným účelům. „Vyjádření autorizovaného inspektora má usnadnit provádění drobných staveb, například rodinných domů, aby lidé nemuseli čekat dlouhé měsíce na stavební povolení a shromažďovat tak obsáhlou dokumentaci. Stavět tímto způsobem mrakodrap je ale naprosto absurdní,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Podle Arniky společnost ECM porušila zákon, protože nejprve požádala o vydání stavebního povolení, a když zjistila, že není schopna doložit všechny potřebné podklady, provedla právní kličku a získala vyjádření autorizovaného inspektora. Stavební řízení je přitom v současné době pozastaveno.       (Zdroj: ARNIKA)


Zodpovědnost spotřebitele ..... V tomto článku mám v úmyslu psát o něčem, co se týká nás všech a co je zároveň způsobem, jakým můžeme ovlivňovat to, o čem si myslíme, že na to nemáme vliv. Ve skutečnosti se jedná o mocný nástroj utváření podoby trhu a ekonomiky a tím i nepřímo společnosti. Týká se to nakupování a spotřebitelských preferencí. ...

... Jako spotřebitelé bychom měli při nakupování mít na mysli, komu prospíváme zakoupením kterého produktu. Je rozdíl, jestli zaplatíme za dovážený výrobek velké nadnárodní společnosti nebo za místní produkt. Ačkoliv unifikovaný výrobek ze supermarketu může být oproti domácímu z malovýroby díky dotacím nebo jiným praktikám levnější, v souhrnu bude oklikou přes národní produkt, mzdy a celou ekonomiku pro stát a tedy i pro jeho spotřebitele výhodnější podpořit domácí průmysl. Každá koruna zaplacená českému (slovenskému) výrobci se odrazí v platech jeho zaměstnanců a jejich spotřebě a zůstane tedy doma. Takto zaplacená koruna či Euro podpoří domácí produkci, zvýší zaměstnanost a životní úroveň. Naopak platba zahraničnímu producentu představuje odčerpání určitého množství měny z domácího koloběhu a tím i ztrátu všech potenciálních možností uplatnění oné částky v domácí ekonomice.

Jedná se zde tedy o dva zájmy: ekonomický a morální.

Z krátkozrakého ekonomického pohledu je nejlepší kupovat nejlevnější zboží a nezabývat se dalšími okolnostmi. Z ekonomického pohledu s větším nadhledem se bude ukazovat jako vhodnější nakupovat domácí zboží, pokud ono zboží lze vyrobit doma. Každý nákup zahraničního zboží, které mohlo být vyrobeno domácími výrobci, představuje zmíněnou "národní cenu", již zaplatí dovážející stát jako náklad příležitosti, že zboží nebylo vyrobeno v něm, navíc náklad multiplikovaný s tím, že každá koruna (Euro) utracené za domácí zboží vytváří v určité míře další koruny (Eura).

Morální hledisko se vztahuje jak na domácí tak zahraniční firmy. Nejde zde již o výhodnost nebo nevýhodnost nákupu, ale jsou zde ve hře neekonomické (ale i ekonomické v širším rámci) faktory. Spotřebitelé by měli z morálních důvodů bojkotovat zboží vyrobené prací vykonávanou za nelidských podmínek, prací neadekvátně odměněnou mzdou, za zboží vyrobené procesem znečišťujícím životní prostředí a vytvořené za dalších podmínek provázených vykořisťováním lidí nebo přírody.

Ideální spotřebitel (ve svém vlastním zájmu) by měl mít maximum informací o firmách nabízejících zboží, o jejich vlastnících a poměrech v nich. Ideální spotřebitel z hlediska velkých nadnárodních korporací je člověk, který slepě koupí nejsnáze dostupný produkt, nejlépe na který je vydatná reklama.

Uvážlivější nakupující zváží cestu třeba i ke vzdálenějšímu obchodu se zbožím, u kterého má jistotu, že jeho zakoupením podpoří takového producenta, který neporušuje morální a lidské zásady, a jehož výrobek je ekologicky šetrný. Každá koruna zaplacená navíc za poctivý produkt je investicí do zdravých ekonomických vztahů, lidského potenciálu a životního prostředí. V případě opačného nákupu takový člověk sdílí kolektivní zodpovědnost za toho, koho svým nákupem podpořil. Levnější výrobek (například z Číny) může být levnějším právě kvůli nezapočítání (ekologických) externalit vzniklých při výrobě a vykořisťováním zaměstnanců. Nákup takového zboží by neměl být podporován.

Spotřebitelé, ač se jí snaží zříci a vyhýbat, mají zodpovědnost za to, co kupují. Obrovská množství financí jsou každodenně nasměrovávána směrem, který spotřebitelé vytyčí svými preferencemi. Tyto stamiliardy peněz mohou jít do kapes zahraničních korporací, nebo našich zemědělců a řemeslníků. V případě extrémní ignorace spotřebitelů bychom mohli dojít do stavu, kdy by převážná část zboží byla dovážena a národní výroba a zemědělství by se nedokázaly uživit a postupně by zanikly. Třebaže by pulty supermarketů byly přeplněny zbožím, venkov by zpustl a s ním i celá země. Je v národním zájmu podporovat vlastní produkci, neboť tím přilepšujeme sami sobě. Dražší může někdy znamenat výhodnější. V globálním měřítku se peníze "ulité" za ekologické náklady projeví zhoršením životního prostředí. Podporujme tedy sami sebe, ať už jsme Češi nebo Slováci a buďme zodpovědní.      (Zdroj: Czech Free Press)


Proč plomby bolí ..... Italský fyziolog Luigi Galvani prováděl na konci 18. století pokusy, při nichž stimuloval pomocí kovových sond nervy v žabích stehýnkách. Na základě svých výsledků dospěl k závěru, že objevil živočišnou elektřinu roznášenou nervy do svalů. Z omylu ho usvědčil až jeho krajan Alessandro Volta zjištěním, že příčinou stahování mrtvých svalů je elektřina vznikající chemickou reakcí dvou kovů. Důkazem správnosti této teorie je například i to, že nás zabolí zubní plomba po dotyku stříbrnou lžičkou. Dva kovy jsou v tu chvíli odděleny tenkou vrstvou vodivé kapaliny v podobě slin a elektrický proud stimuluje nervy. Volta díky svému bádání sestrojil na konci 18. století takzvaný Voltův sloup - první monočlánek ze stříbrných a zinkových plíšků proložených mokrou plstí.      (Zdroj: Smísené okolí)


Vodu na Zemi by mohly vyhledávat „marťanské“ radary ..... Voda začíná být na Zemi čím dál žádanějším zboží. Zvyšuje se nejen přímá lidská spotřeba či náročnost zemědělství, ale se svou troškou do mlýna přispívají k klimatické změny – globální oteplování. Při vyhledávání jejích skrytých zdrojů by mohly napomoci speciální radary, vyvinuté vědci z NASA pro průzkum Marsu.

V současném světě trpí nedostatkem pitné i užitkové vody na 884 miliónů lidí. Nejhorší problémy zažívají lidé zejména v chudých a technologicky málo rozvinutých oblastech světa, jako je Afrika či řada oblastí blízkého východu. V některých oblastech, například v jihosúdánském Dárfúru, se problémy s nedostatkem vody přesunuly na politickou úroveň. Mnohé arabské země zase investují značnou část svých „ropných peněz“ do odsolování mořské vody, které je poměrně ekologicky náročné namísto toho, aby vyhledávaly skryté vodní zdroje. Na nedávné konferenci OSN v egyptské Alexandrii, jejímž hlavním tématem byl právě nedostatek vody, navrhl vědec z americké NASA Essam Heggy možné řešení. Radary, které NASA vyvinula kvůli hledání vody na Marsu, by mohly bez problémů posloužit i na Zemi. tyto mocné přístroje jsou schopny lokalizovat podzemní zásobárny vody až do hloubek okolo 700 metrů pod zemským povrchem.      (Zdroj: 21@století)


Emise skleníkových plynů v Evropě klesly v roce 2009 o 11,2 % ..... Emise skleníkových plynů v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami (European Union Emissions Trading System, EU ETS) poklesly v roce 2009 meziročně o 11,2 %. Zatímco v roce 2008 bylo v Evropě z průmyslových a elektrárenských zdrojů vypuštěno 1,91 miliard tun emisí, v roce 2009 to bylo 1,69 miliard tun. Největší pokles se týkal Estonska (24 %), Rumunska (22 %) a Slovenska (19,2 %), následuje mj. Itálie (16,4 %), Španělsko (16,3 %), Rakousko (14,5 %), Velká Británie (12,5 %), Česko (8,4 %), Německo (8,4 %), Polsko (5,4 %). Ke zvýšení emisí došlo pouze v Lucembursku. Analytici považují snížení emisí za dočasné, protože odráží hospodářskou recesi (HDP loni klesl v EU o 4,2 %).

Zveřejněné údaje jsou předběžné. U několika států se zatím čeká na přesná čísla (Bulharsko, Kypr, Malta, Norsko, Portugalsko). Finální zpráva Evropské komise bude zveřejněna 15. května.

EU se zavázala, že do roku 2020 sníží své emise o 20 % ve srovnání s rokem 2005. Velká Británie a severské státy jsou ochotny podpořit redukci emisí v EU o 30 %.

Ekonomické problémy přispěly už v roce 2008 k redukci emisí v EU o 6 % oproti roku 2007.

Spolu s emisemi klesly také ceny emisních povolenech. Z někdejších 29,69 eur za tunu emisí až na současných 12,65 eur.       (Zdroj: Gnosis9)


Mladá aktivistka bojuje proti obchodování s lidmi ..... Dallas Jessupová, 18letá režisérka nezávislého filmu Just Yell Fire, ve čtvrtek 25. března vypovídala před Kongresem Spojených států amerických o obchodování s lidmi. Dallas Jessupová, 18letá režisérka nezávislého filmu Just Yell Fire, ve čtvrtek 25. března vypovídala před Kongresem Spojených států amerických o obchodování s lidmi.

Osmnáctiletá aktivistka a mluvčí Dallas Jessupová ve čtvrtek 25. března vypovídala před Kongresem USA o globálním obchodu s lidmi. Komise pro lidská práva Toma Lantose (The Tom Lantos Human Rights Commission) ji požádala o svědectví ohledně obchodování s lidmi ve Spojených státech a ve zbytku světa.

Jessupová, studentka prvního ročníku na Vanderbilt University, se již od 13 let věnuje obraně dívek před násilníky a obchodníky s lidmi. Vystupovala na neziskových akcích pro ženy a mládež po celé zemi.

Také vystupovala na konferencích s tematikou obchodování s lidmi a na dvanácti indických univerzitách. Objevila se také na FBI National Academy a každoroční konferenci Mensy (skupina lidí s vysokým IQ). Podle informací v tisku cestuje tato mladá slečna okolo 10 000 mil měsíčně, aby mohla hovořit na konferencích o prosazování práva, na školách a na jiných akcích.

Jessupová se snaží naučit mladé ženy sebeobraně a tomu, jak se nestát obětí únosu ze strany obchodníků s lidmi a násilníků. Říká, že klíčem k boji proti globálnímu obchodování s lidmi je naučit mladé ženy z celého světa vyhnout se nebezpečí a utéct.

„Naše řešení již funguje pro více než 1 milion dívek ve 48 zemích, ale to nejdůležitější by se mělo vyučovat už na školách, a proto doufám, že to Komise může pomoci uskutečnit,“ říká Jessupová v tiskové zprávě. Jessupová prosazuje, aby se dovednosti, jak utéct z nebezpečných situací, cvičily na druhém stupni základních škol a na středních školách přímo v rámci hodin tělesné výchovy.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Černá díra na laboratorním stole ..... Černá díra, singularita, konec všeho, místo, kde neplatí fyzika. Všechny nám známé černé díry jsou naštěstí od nás dost vzdálené, ale i když nejsou vidět, ovlivňují celý vesmír. Právě proto, že je nelze přímo pozorovat, se hledají nám dostupné analogie – jevy fungující podobně jako černá díra, ale na jiném principu.

Jedním z nich je akustická černá díra, o které jsme vás informovali vloni. (článek je zde: http://www.vtm.cz/…a-cerna-dira).

Vědci z Harwardu pod vedením Lene Vestergaard Hau publikovali v posledním čísle časopisu Physical Review Letters postup, jak vytvořit černou díru z uhlíkových nanotrubiček a superchladných atomů. Tato černá díra místo gravitačního pole používá pole elektrostatické. Základem je jednostěnná nanotrubička přezdívaná Lucy, kterou vědci vypěstovali na křemíkovém základě.

Křemíkový základ slouží též pro připojení trubičky na napětí 300V. Kolem trubičky je při teplotě 0,1K mrak atomů rubidia chlazených laserem, které jsou elektrostatickým přitahovány k Lucy. Vědci pozorovali tyto atomy, jak po spirále padají na povrch nanotrubičky podobně jako padá hmota do černé díry. Z počáteční rychlosti 5m/s atomy zrychlý až na 26km/s a těsně před dopadem jsou roztrhány. Elektrony jsou vytrženy ven a kvantově se protunelují dovnitř trubičky. Vzniklý iont je potom stržen na povrch.

Kromě nové oblasti výzkumu, tedy superchladných atomů a jejich interakce s nanostrukturami je na celém výzkumu unikátní systém měření a zobrazování probíhajících dějů v nanosvětě.      (Zdroj: VTM Science)


Objev prvku 117 oficiálně potvrzen ..... Nejbližší číslo časopisu Physical Review Letter zveřejní výsledky experimentů, v kterých se podařilo vytvořit několik jader nového prvku s protonovým číslem 117.

Půl roku v Spojeném ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně probíhala řada experimentů, na kterých se společně, pod vedením akademika Jurija Oganesiana (Юрий Цолакович Оганесян), podíleli ruští a američtí fyzikové. Paprsky urychlených jader vápníku 48Ca ostřelovali malý terčík z berkelia 249Bk. Jejich vytrvalé úsilí korunoval úspěch – jako prvním se jim podařila syntéza jader supertěžkého prvku 117. Na prchavý okamžik tak vytvořili chybějící článek řetězu dosud známých prvků s protonovými čísly 1 (vodík) až 118 (dočasně pojmenován ununoctium – 2002). Nový prvek, který má v jádře 117 protonů a je asi o 40 % těžší nežli olovo, se prozatím nazývá ununseptium a má zkratku Uus.       (Zdroj: OSEL)


Operační systém Rudá hvězda ..... Severokorejci mají nový operační systém pro své počítače. Jmenuje se Rudá hvězda, stojí pět dolarů, vychází z Linuxu a kopíruje kde co. Detaily poodhalil ruský bloger, který v Severní Koreji studuje a nový operační systém si zakoupil.

Ve státě s tvrdou komunistickou diktaturou a velkou chudobou, je pouze pár počítačů s přístupem na internet. Ty však nyní bude pohánět nový výtvor severokorejských programátorů. Operační systém je jen další položkou na splnění cíle plné soběstačnosti státu. Nyní už nebude potřebovat zahraniční software.

Nový operační systém běží pouze v korejském jazyce a jeho instalace trvá přibližně 15 minut. Je založen na Linuxu, ale barvami se snažil přiblížit Windows XP. Při startu vám zahraje korejskou lidovou píseň a vestavěný kalendář začíná rokem narození zakladatele státu Kim Ir-sena.

V systému je také několik připravených programů, například kopie kancelářského balíku Office nebo e-mailový klient s názvem Holub. Internetový prohlížeč (zatím) vyvinut nebyl, používá se Firefox. V systému je také několik jednoduchých her.       (Zdroj: Řev přírody)


Komerční vaření znečišťuje životní prostředí ..... Vědci v Minnesotě prohlásili, že komerční vaření je překvapivě velkým zdrojem řady látek znečišťujících ovzduší, které by mohly představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Téma se probíralo na 239. Národním setkání Americké chemické společnosti na konci března 2010. Informoval o tom server EurekAlert.

Podle Deborah Grossové je komerční vaření zdrojem látek znečišťujících ovzduší, včetně plynů a drobných pevných částic, stejně jako vaření v domácnosti. „Vůně může povzbudit náš apetit. Pochází ale z kouře z vaření, který se uvolňuje do vzduchu, který pak dýcháme,“ uvedla Grossová v článku EurekAlert. Výzkumy prováděné v USA v posledním desetiletí ukázaly, že vaření je zdaleka největším zdrojem dýchatelných částic vznikajících v domácnostech. „Vystavení vysokým koncentracím těchto částic je běžné.“

Deborah Grossová a Lisa Wangová provedly studii s typickými spotřebiči na vaření v kuchyňské laboratoři na universitě v Minnesotě. Připravovaly pizzu v peci, steaky na roštu a hamburgery na roštu, na pánvi a na ohništi z uhlí.

Které potraviny vytvářejí nejvíc emisí v komerčních kuchyních? Mastné potraviny vařené při vysoké teplotě, a to zejména na otevřeném ohni, jako je například příprava hamburgerů na grilu, píše EurekAlert. Podle předchozího výzkumu Toma Kuehna vznikne při grilování 1000 liber hamburgerů 25 liber emisí (pozn. red.: 1 libra = 2,2 kg). Při přípravě 1000 liber feferonkové pizzy v troubě vzniknou jen tři libry emisí. Na 1000 liber kuřete vařeného v pánvi wok s arašídovým olejem bylo vyrobeno 45 liber emisí. Používání některých olejů může emise zvýšit.       (Zdroj: Ecomonitor)

Nemáte pocit, že už se lidstvo už úplně a totálně zbláznilo???


08.04. 2010     Osmý duben je Mezinárodní romský den - byl ustanoven na prvním kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), celosvětově se slaví od roku 1971, v ČR pod názvem Den Romů v ČR, poprvé se u nás slavil v roce 2001.


Výsadba lip v aleji Turnov – Sedmihorky ..... Ve čtvrtek 8. dubna 2010 vysadí pracovníci Správy CHKO Český ráj a firmy Arbonet ve známé lipové aleji podél silnice I/35 v úseku Turnov – Sedmihorky šedesát nových lip.

Každý řidič jedoucí z Turnova směrem na Jičín projíždí v úseku Turnov – Sedmihorky lipovou alejí, která lemuje hranici CHKO Český ráj a výhled na scenérii Hruboskalského skalního města.

Jedná se o jednu z posledních starých lipových alejí v Českém ráji. Tato alej je chráněna od roku 1993 jako památná alej. Věk lip přesahuje 150 let, největší lípa měří na obvodu 377 cm a dosahuje 27 m.

Vlivem používání solí při zimním posypu silnice a vlivem emisí z motorových vozidel (zejména přízemního ozónu) jsou stromy vystaveny enormní zátěži. Zdravotní stav jednotlivých stromů musí být pravidelně monitorován, jsou prováděny bezpečnostní řezy a vázání větví. V roce 2006 proběhlo první zkrácení větví (tzv. odlehčení korun) a bezpečnostní vazby. Lípy na tento zásah reagovali velice pozitivně. V následujících letech probíhaly výchovné zásahy v korunách, kdy se věnuje pozornost tvarování a regukci nových větví. Bohužel některé stromy bylo z bezpečnostních důvodů nutné pokácet.

V aleji bylo původně více než 180 lip. Do dnešních dnů jich přežilo již jen 122. Řeklo by se, že není nic snazšího než odumřelé stromy nahradit novou výsadbou. Ale opak je pravdou. V minulosti vysázené mladé stromky zde vlivem zasolení živoří. Z tohoto důvodu se další přežití a obnova aleje stává více než problematickými. Nicméně do zachování tak krásného krajinného prvku má cenu vložit nadšení a energii.

Je nutno vysoce ocenit Ředitelství silnic a dálnic jako vlastníka silnice a tedy i vlastníka aleje jakou pozornost zachování této českorájské aleje číslo jedna věnuje. Provádění prací provádí v této aleji firma Arbonet.     (Zdroj: Ecomonitor)


Češi nejsou geneticky Slované, spíše jsou někde mezi Východem a Západem ..... Od roku 2006 bylo prováděno výzkumným oddělením laboratoře Genomac genetické mapování otcovských linií v české a moravské mužské populaci. Jednalo se o doposud nejrozsáhlejší mapování v České republice, jehož cílem bylo získat co nejobsáhlejší anonymní soubor mužských genetických profilů.

V rámci prezentovaného výzkumu bylo analyzováno téměř 2000 nepříbuzných genetických profilů z různých regionů České republiky, jejichž nositelé dali souhlas s využitím pro genetický výzkum.

Mgr. Jan Zástěra, vedoucí projektu GenoGraf a hlavní autor článku říká: „Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že Českou republiku a její obyvatelstvo je možné charakterizovat jako geografický a současně i genetický střed Evropy. Potvrdili jsme předchozí domněnku, že naše populace je rozdělena mezi dvě hlavní linie původu: Východoevropskou a Západoevropskou.“ Ředitel společnosti Genomac RNDr. Marek Minárik k tomu dodává: „Musíme konstatovat, že klasický pohled na Čechy coby výhradně slovanský národ zcela neodpovídá realitě. Současně jsme vyvrátili i další klišé, když jsme experimentálně ověřili, že mezi mužskými obyvateli jednotlivých českých a moravských krajů nejsou z hlediska genetiky žádné měřitelné rozdíly.“      (Zdroj: Science WORLD)


Vepřové je jen tučné a nezdravé aneb největší mýty o mase ..... Rezignovat při dietě úplně na vepřové maso je nesmysl, stejně jako bát se kuřat kvůli antibiotikům, kterých mají být údajně plná. V čem mají zakořeněné mýty pravdu a proč se mýlí?

Kuřata jsou plná antibiotik - Tento mýtus zůstal jako dědictví minulého režimu. Zatímco dříve se zřejmě léky používaly ve vyšší míře, nyní Státní veterinární správa odmítá, že by kuřata z velkochovů běžně dostávala v krmných směsích antibiotika. Kontroly jsou v tomto směru přísné a legislativa Evropské unie nedovoluje používání antibiotik u zvířat, která končí na talíři. Pokud se jimi nemocná zvířata léčí, musí léčba skončit nějaký čas před porážkou, takže člověk by je do sebe touto cestou dostat neměl. Podobné je to s hormony, ani ty se do krmných směsí nedávají.

Jíst hovězí je neekologické - Jde o sporné tvrzení, které zatím nelze spolehlivě doložit. Dobytek sice produkuje metan, ale podle odborníků tak do atmosféry pouze vrací, co si předtím odčerpal. A navíc podle ministra zemědělství Jana Šebesty za posledních dvacet let u nás množství chovaného skotu pokleslo o dvě třetiny. Spotřeba hovězího masa se od roku 1989 snížila ze zhruba třiceti kilogramů na obyvatele za rok na současných deset kilogramů.

Po vepřovém se jen tloustne - Například vepřová kýta se doporučuje dokonce i při dietách lidem, kteří chtějí zhubnout, nebo si z jiného důvodu musejí hlídat množství tuku ve stravě.

Má srovnatelné množství tuku jako třeba telecí hrudí, které je považováno za nízkoenergetické maso. Neplatí to v případě smažených řízků v trojobalu, tam se výhoda netučného masa ztrácí.

Ryby jsou vždycky zdravé - Jsou velmi zdravé, ale mohou v sobě mít hodně těžkých kovů. Některé ryby jsou nebezpečné pro matky a malé děti. Rtuť obsažená v některých druzích ryb může poškodit vyvíjející se mozek. Pro zbytek populace jsou ryby bezpečné.

Rizikové skupiny by se měly vyhýbat masu žraloka, mečouna, velkých sladkovodních ryb - například štika, candát, bolen. Tyto ryby, i když vyhovují hygienickému limitu, obvykle obsahují mnoho rtuti.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ryby jsou důležitou součástí jídelníčku, protože obsahují vysoké množství cenných mastných kyselin.       (Zdroj: Agris)


Jsme potomky zločinců ze vzdálené galaxie? ..... Na poli záhad narazíme často na takové krkolomné teorie a hypotézy, že se jeden nestačí divit. A tak jsem se rozhodl, že si také přisadím. Položme si otázku, zda nejsme potomci zločinců z daleké galaxie.

Jak všichni víme, první osadnici Austrálie byli zločinci, které se Velká Británie vyvážela, aby se jich zbavila. Proč by to nebylo možné v kosmickém měřitku? Vysvětlilo by to sklony k násilí, kterými je homo sapiens obdařen, vysvětlovalo by to krutost bohů a Boha ve Starém zákoně.

Představte si, že někde na Plejádách, v Andromédě...prostě to je jedno, byla již přes statisíci lety civilizace která byla mnohem vyspělejší než naše. A tak jako v rodině se někdy potomek nevyvede,v této civilizaci se našli lidé, kteří své znalosti a inteligenci využívali ke svému prospěchu. A nezdráhali se použít násilí. A tak jednou galaktické radě došla trpělivost, dotyčné pochytala, ale co s nimi?

„Na výspě jedné galaxie je planeta, která je pomalu neobydlená, žijí tam velmi primitvní bytosti,“ řekl někdo z rady.“ Co kdybychom tam delikventy vysadili jen s nejnutnějšími potřebami?“

Stalo se. Šlo o 150 mužů a deset žen. A protože „výsadek“ začal brzy trpět nedostatkem sexu, „bohové sestupovali k lidským dcerám“ a plodili s nimi děti. Aby to bylo možné, geneticky si je upravili. Přinesli lidem nové poznatky, ale také destruktivní geny, které lidstvo provází po celou jeho existenci.

Samozřejmě berte tuto hypotézu s rezervou. Ale setkal jsem se ještě s bláznivějšími teoriemi.      (Zdroj: Blog Karla Kýra)


Rostliny, které vstávají z mrtvých ..... Kapradina osladič může zcela vyschnout a pak zase ožít. Podle nové studie jí to umožňují proteiny, které „promazávají“ buněčné membrány.

Schopnost snášet sucho se u různých organismů liší. Obecně ale platí, že pokud rostliny a živočichové vyschnou, stěny jejich buněk se zhroutí a enzymy uvnitř přestanou fungovat. Důsledkem je zánik buněk a celého organismu, ale existují i výjimky. Kapradina osladič (Polypodium polypodioides) může ztratit 95 % svého obsahu vody a kompletně vyschnout, ale po nasátí vody znovu ožije. Člověk, stejně jako například zemědělské plodiny, se něčemu takovému ani nepřiblíží – jejich existenci totiž ohrozí už ztráta pouhých 20 procent vody. Mechanismus, který osladičům umožňuje jejich „zmrtvýchvstání“, teď zkoumali věci z několika amerických univerzit.

Sledovali, jak se v závislosti na okolních podmínkách v buňkách osladičů mění koncentrace různých proteinů. Výsledky studie tak poprvé ukázaly, že během sucha rostlina kolem svých buněčných membrán koncentruje proteiny dehydriny. Své jméno dostaly podle schopnosti přitahovat vodu svým negativním nábojem. Vědci se domnívají, že dehydriny působí jako lubrikant mezi membránou a buněčnou stěnou nebo dokonce mezi dvěma buňkami. Tím, že dehydriny membrány „promažou“, zabrání jejich deformaci. Jakmile potom buňky nasají vodu, mohou začít normálně fungovat.      (Zdroj: OSEL)


Einstein by se radoval ..... Dosud nejrozsáhlejší výzkum vesmíru provedený pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu zahrnul více než 446 000 galaxií. Organizovala jej Evropská vesmírná agentura ESA spolu s americkou NASA. Jeho cílem bylo postihnout rozložení hmoty ve vesmíru a také to, jak se vesmír v minulosti rozpínal.

Více než stočlenný tým pod vedením Ludovica Van Waerbekem z University of British Columbia potvrdil předpoklad, podle kterého dosud neznámý zdroj energie vyvolává stále rychlejší rozpínání vesmíru. Zároveň se díky tomu neustále roztahuje i temná hmota ve vesmíru.

Albert Einstein netušil nic ani o temné hmotě ani o temné energii. Přesto by měl z výsledků Van Waerbekeho týmu radost. Pozorované parametry rozpínání vesmíru přesně odpovídají jeho teoriím.     (Zdroj: VTM Science)


Tajemství léčitelů ..... Mozek je iniciátorem produkce mnoha drog a vydává mimo jiné podnět i nadledvinkám, aby pro tělo vyrobily adrenalin, který zvyšuje tlak krve a zrychluje srdeční tep - jenže takový poplach je vhodný pouze při výjimečné krizi, do níž se dostává člověk jen zřídka.

Kdo dovede ovládat sebe, dovede ovládat i své zdraví. Lidské tělo (pochopitelně totéž se vztahuje i na jiné živočichy) se léčí především samo a nepotřebuje k tomu žádné lékaře. Tato poučka platí do té doby, než dojde k neřešitelné zdravotní situaci, pak může nastat i smrt.

Mezi samoléčení těla a kritický stav se může postavit akademicky vzdělaný lékař, popřípadě i léčitel, přesto největší zásluhu na vyléčení má vždy především vlastní organismus. Univerzitně vzdělaný lékař uznává výsledky výzkumu a je obeznámen s postupy, které musí přísně dodržovat, dokonce do té míry, že kdyby částečně improvizoval, vystavil by se nebezpečí postihu.

Věda a výzkum se však stále vyvíjejí, a proto je jisté, že v různých dobách jsou přísná pravidla, stanovující jak co léčit, vlastně někdy až škodlivá. Vzpomeňme si na pouštění žilou, užívání arzénu, špatnou hygienu, ale i různé diety, omyl se špenátem, tuky, zatracování soli a jiná dogmata.

Přes různé omyly ale dnešní medicína dokázala zvýšit průměrný věk lidí ve vyspělých státech světa oproti minulým stoletím na víc než dvojnásobek. Dnes platí všeobecně základní pravidlo: lékař „vyčkává", až se ze zdravého člověka stane nemocný, který se k němu dostaví většinou v pokročilém stavu choroby; teprve potom nastupuje aplikace vlastních lékařských poznatků.

Vznik nějakého onemocnění však může mít prapůvod na zcela jiném místě a vedl k němu jiný důvod, než by se dalo na první pohled předpokládat. V tomto ohledu jsou pravidla přírodního léčitelství mnohdy blíže pravdě. Pokud některá část orgánu onemocní, je vyzařování energií slabší a k jeho povzbuzení je možné použít vnější zdroj energie; ta by ale měla být synchronní s léčebnou frekvenční charakteristikou mozku. Jinak řečeno, mozek získává impulsy z nemocného místa, ale zároveň do tohoto místa dodává signály k regeneračním postupům.

Bylo zjištěno, že dobří léčitelé synchronizují na potřebnou dobu své mozkové vlny s vlnami pacienta. Jedná se o elektromagnetické vlny, z nich pak především o ultrafialové záření.

Za těchto okolností se dá věřit tomu, že léčitel může nemoc rozpoznat a napomoci léčbě.

U homeopatické, ale i u přírodní léčby se vlastně uplatní poučka „podobné se léčí podobným" - stačí dát samoléčitelným schopnostem těla signál v podobě vzoru (obrazu), stačí mu naznačit, jakou cestou se má organismus vydat, a on sám začne produkovat nastíněné předlohy. (Podle fyziky skutečně postačí i jediný atom, aby svou bývalou pamětí určil ostatním jejich vlastnosti. Podobně i jeden vir dokáže buňkám vtisknout nový harmonogram života.)      (Zdroj: Řev přírody)


Daňovou morálku podkopává stát ..... Více než polovina Čechů by platila ochotněji daně, kdyby s nimi stát uměl lépe hospodařit. Tak to alespoň vyplynulo z ankety, která proběhla na webu Spotrebitele.info. A není se co divit, když se stání rozpočet každoročně propadá o další miliardy a peníze chybějí, kam oko dohlédne.

V Česku je celkové daňové zatížení příjmů poměrně vysoké a zaujímáme tak jedenácté místo z členských zemí OECD. Důvodem je, že vedle daní platíme vysoké sociální pojištění a zdravotní pojištění, které se při výpočtu celkového daňového zatížení zohledňuje. V naší anketě 12,26 % se účastníků přihlásilo k názoru, že daně jsou v Česku příliš vysoké a proto se snaží platit co nejméně.

Současně je však daňová soustava v Česku složitá, dochází v ní k častým změnám. Tak to vyplývá i ze zprávy Světové banky, která mimo jiné hodnotila daňové systémy 183 zemí. Český daňový systém obsadil až 121. místo. Zejména čeští podnikatelé si stěžují na časovou náročnost daňové administrativy a na složité daňové předpisy.

A jak na tom budeme s daněmi letos. Změn nebude příliš mnoho. Hlavní z nich je, že podnikům v letošním roce klesne sazba ze 20 na 19 %. Živnostníci, řemeslníci a jiní drobní podnikatelé si však pohorší, protože se jim opět sníží procento výdajů, které si mohou uplatnit paušálem. Krize ještě rozhodně není zažehnána, ale stát už si pospíšil se zrušením výhody, kterou jim poskytl na její překonání. Není proto divu, že se budou snažit odvést eráru co nejméně.

Hůře jsou na to zaměstnanci. Ti žádné daňové optimalizace využít nemohou. Zaměstnavatel jim mává před nosem výplatní páskou, na které je třeba i relativně zajímavá částka, ale po odvedení daně a pojistného z ní zbude polovina. Najde se však i mnoho takových, kteří platí státu zbytečně.

Nedávno na to poukázal server Aktuálně.cz, který si udělal průzkum, jak lidí využívají možnosti uplatnit odečitatelné položky a pak výsledky ankety konfrontoval s názory odborníků. Výsledkem bylo zjištění, že tisíce lidí přicházejí zbytečně o peníze. Jak sever uvádí, například ke konci roku 2008 mělo hypotéku přes 406 tisíc fyzických osob a řádný nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření pak dokonce 971 tisíc lidí. I když připustíme, že někteří mají oba úvěry a uplatňují tedy nárok na dva odpočty v jednom přiznání, přece jen počet těch kteří o tuto daňovou úlevu požádali je dramaticky nižší než počet úvěrů, a sice pouhých 340 tisíc.

Podobné je to i s možností odpočtu pojistného na životní pojištění. Za rok 2007 například poslaly pojišťovny lidem přes tři miliony potvrzení o zaplaceném pojistném a odpočet uplatnila ani ne třetina lidí.

A proč lidé platí zbytečně daně? Většinou nejde ani tak o to, že by o možnosti odpočtů nevěděli. Někteří jsou líní včas donést potvrzení do své mzdové účtárny a požádat o uplatnění nároku.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Soutěž „Voda živá“ začíná - zapojí se do ní 82 družstev z celé republiky ..... Výběrem potoka či říčky ve svém okolí a jeho zmapováním začnou žáci a studenti středních škol v těchto dnech plnit první z úkolů soutěže Voda živá, která poběží až do konce roku. Soutěžící by během ní měli popsat a také lépe poznat vliv lidské činnosti na kvalitu vody a vodní prostředí obecně. Podtitul první etapy zní „Kouzlo běžících vod“ a zúčastněné týmy v ní budou mít za úkol také odebrat vzorek drobných vodních obratlovců a zodpovědět tři soutěžní otázky. „Soutěž se setkala s velkým zájmem - přihlásilo se 82 družstev z více než 50 škol prakticky z celé republiky, nejvíce jich je z Moravskoslezského kraje. Soutěžit budou žáci základních škol, studenti gymnázií, středních odborných škol, ale také přírodovědné oddíly,“ uvedla koordinátorka soutěže Kateřina Hryzáková z Arniky.

Na začátek si soutěžící vyberou nějaký menší potok nebo říčku v okolí, kterou budou sledovat, a provedou první průzkum kolem toku včetně odlovu drobných bezobratlých živočichů. K zadání teoretických i praktických úkolů jim Arnika poskytne klíč pro určování bezobratlých živočichů společně s jednoduchým návodem, jak tzv. bentos, tedy drobné živočichy obývající dno vodních toků, odebrat a popsat. „Vedle vypracování daných úkolů a zodpovězení tří soutěžních otázek mají soutěžící možnost získat body navíc díky dobrovolným úkolům. Tým, který nejlépe splní zadání první etapy, se může těšit na prohlídku pražské ZOO, zaměřenou na vodní živočichy a ekosystémy,“ doplnila Kateřina Hryzáková.

Celá soutěž má celkem 6 dílčích etap a potrvá až do konce letošního roku. Postupně budou soutěžící pátrat na úřadech po informacích o kvalitě vody v daném toku, zdokumentují vybrané území výtvarnou či literární formou, pokusí se najít souvislost mezi výskytem drobných vodních organismů a chemickým znečištěním a zaměří se i na historii lidského osídlení v okolí vodního toku. Nakonec budou mít za úkol shromážděné informace představit ostatním formou prezentace, výstavy nebo například plakátu. Tým, který na konci roku vybere porota složená z pracovníků a expertů Arniky jako nejlepší, získá hlavní cenu – týdenní pobyt ve Vysokých Tatrách.       (Zdroj: Arnika)


Tolije bahenní se stala Rostlinou roku 2010 ..... Již počtvrté našla anketa Rostlina roku svého vítěze. Pro rok 2010 je jí tolije bahenní (Parnassia palustris). Anketa, kterou pravidelně vyhlašuje Přírodovědná společnost, o.s. a internetový magazín Botany.cz, byla vyhlášena začátkem listopadu a k 31. březnu byla uzavřena.

V předchozích letech byly vítěznými rostlinami hlaváček jarní (2007), chrpa modrá (2008) a prstnatec májový (2009).      (Zdroj: Botany)


07.04. 2010     Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna na výročí založení WHO. Každým rokem WHO vybere jedno z klíčových témat světového zdraví a organizuje mezinárodní, regionální a místní akce, které zdůrazní vybrané téma.

Světový den zdraví 2010 se zaměří na téma urbanizace a zdraví. Téma bylo vybráno s ohledem na dopad urbanizace - jak na naše kolektivní zdraví celosvětově, tak i na zdraví každého jedince. V průběhu týdne 7. – 11. dubna 2010 budou celosvětově probíhat akce kampaně „1000 měst, 1000 životů".


Na Olomoucku jako v prvním kraji ČR vznikne mapa alejí .....Olomoucký kraj získá mapu stromořadí podél silnic, výjimečnou v celorepublikovém kontextu. Připravují ji studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci studia geografie ve spolupráci se sdružením Arnika. Souhrnný přehled alejí dosud neexistuje v žádném z regionů ČR. Metodika a samotný výzkum proto poslouží jako pilotní projekt i pro další kraje. Mapa bude obsahovat základní údaje o alejích, jako je počet a druh stromů, jejich věk, zdravotní stav a další data, potřebná pro ochranu a péči o stromořadí. Podle Arniky je mapování prvním krokem k záchraně a obnově alejí v české krajině.      (Zdroj: Arnika)


Proč se hyeny smějí? ..... Snad každému, kdo buď v divoké přírodě či zoologické zahradě někdy zaslechl zvláštní „chechtavý“ hlas hyen skvrnitých, přeběhl mráz po zádech. Tímto zvukem, který skutečně nápadně připomíná lidský smích, oznamují hyeny ostatním členům své smečky, jakou roli v ní hrají. Tvrdí alespoň zoologové z univerzity v americkém Berkeley.

Hyeny skvrnité jsou typickými obyvateli afrických savan. Tyto šelmy se svými 160 cm délky se sice nemohou měřit s „vládci“ širokých afrických plání, jako jsou lvi, levharti či gepardi, příroda je však vybavila mnoha jinými zbraněmi, které jim umožňují ve velké konkurenci obstát. Legendární je jejich silný skus, díky němuž si proradí i s potravou, kterou už velcí predátoři nezkonzumují (např. kosti), největší výhody jim však poskytuje jejich způsob života. Jejich smečky, které jsou vedeny dominantní samicí, mohou čítat až 30 jedinců. Jsou proto skutečným postrachem jak pro jejich býložravou kořist (zebry, pakoně, antilopy), tak pro lví smečky, s nimiž se o svou kořist často vzájemně přetahují. Jejich pestrý společenský život také biologové s oblibou studují. Fréderic Theunissen z univerzity v kalifornském Berkeley a Nicolas Mathevon z Université Jean Monet v jihofrancouzském Saint-Étienne se rozhodli spojit síly a pokusit se dešifrovat známý vokální projev hyen, trhavé zvuky připomínající lidský smích. Postupně nahrávali zvuky 26 zvířat, která žijí v zajetí nedaleko kampusu univerzity v Berkeley a poté jej pomocí počítačového softwaru detailně analyzovali „Smích hyen dává ostatním na srozuměnou, že jaký stupeň společenského žebříčku zvíře zastává. Může tak napomoci se založením pořadí, v němž se hyeny krmí a zorganizovat tak jejich shánění jídla,“ vysvětluje Fréderic Theunissen. Vědci dále zjistili, že nejdůležitější roli při „domlouvání“ hyen hraje výška a také barva tónu. Zatímco výška tónu sděluje ostatním informace o věku hyeny, jeho barva a proměny ve frekvenci mohou kódovat informaci o nadřazeném či podřazeném postaví zvířete.       (Zdroj: 21@století)


IQ kouření ..... Kouření je bezesporu škodlivé. Je otázkou nakolik souvisí s inteligenci člověka, když je evidentní, že přímo souvisí s řadou zdravotních problémů včetně těch nejvážnějších končících úmrtím.

Mark Weiser a jeho kolegové z Tel Aviv University realizoval svým rozsahem ojedinělou statistiku IQ kuřáků. Většina rekrutů povinné armádní služby v Izraeli je podrobena velmi tvrdým přijímacím řízením jehož součástí jsou nejen testy fyzických schopností, kde se projeví zdravotní dispozice, ale také psychických a inteligenčních. Weiser a jeho tým analyzoval výsledky inteligenčních testů více než 20 tis. odvedenců ve věku 18-21 let s ohledem na to zda-li a jak moc kouří. Zúčastněných nekuřáků bylo 68 %, exkuřáků 3 %, a kuřáků 28 %. Jen pro srovnání počet kuřáků v ČR je na úrovni 27 % a výrazně stoupá u mladistvých. Rozsah IQ všech testovaných se pohyboval mezi 84-116. Výsledková listina pak průměrné IQ nekuřáků posunula na úroveň 101, tedy do rámce vyššího průměru v populaci. U všech kuřáků pak na hranici IQ 94, tedy nižší v rámci průměru. Silní kuřáci s odkouřenou krabičkou a více denně pak padali stále níže k průměru IQ 90.

„Generalizace výsledků však samozřejmě nepostihuje individualitu.“ zdůrazňuje Weiser. Z našeho prostředí známe kupříkladu vševědoucího prognostika dřímajícího v tvrzi na Vysočině pálícího nezpochybnitelné pravdy jako jednu cigaretu od druhé. Každopádně nově publikovaná analýza zahrnuje osoby s kompletními daty o zdravotním stavu, psychologickém vyšetření a z různých socioekonomických prostředí. Výsledky tedy jistou relevanci nabízejí a zajisté budou zajímavým námětem pro další zpracování.      (Zdroj: OSEL)


Skandinávci z doby kamenné nestrávili mléko .....Skandinávští lovci a sběrači z doby kamenné nedokázali strávit mléko. Objev je mimo jiné důležitý pro vyřešení otázky původu dnešních skandinávců.

Výzkumníci z univerzit v Uppsale a ve Stockholmu studovali geny lovců a sběračů, kteří žili před 4000 let na jihu Skandinávie. Zjistili, že sekvence jejich DNA, které spojujeme se schopností trávit v dospělosti mléko, se značně liší od dnešních obyvatel Skandinávie. Lovci a sběrači z doby kamenné byli zřejmě intolerantní vůči mléčnému cukru laktóze, což znamená, že mléko by trávili jen s velkými obtížemi. Rozdíl mezi skandinávci z doby kamenné a jejich dnešními následovníky se podle vědců dá vysvětlit dvěma způsoby.

Jedna možnost je, že před sebou máme důkaz silného selekčního tlaku. Schopnost trávit mléko lidem přinášela takové výhody, že původní geny lovců z doby kamenné během času z populace vymizely. Druhá možnost je o něco zajímavější, a podle vědců také pravděpodobnější. Už před časem vědci přišli s teorií, podle které dnešní skandinávci nejsou potomky místních lovců a sběračů, ale zemědělců-emigrantů ze severní Evropy, kteří původní skandinávce nahradili. Objev laktózové intolerance u lovců a sběračů tuto teorii nově podpořil.      (Zdroj: ČR Leonardo)


NASA: Základna ISS - poprvé v historii jsou ve vesmíru společně 4 ženy ..... V pátek 2. dubna odstartovala na ruském pronajatém kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu raketa Sojuz-FG.

Americká astronautka Tracy Caldwell Dysonová, jeden ze tří členů posádky mise k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), po prohlídce jejího skafandru, před zahájením odletu rakety Sojuz-FG na ruském pronajatém kosmodromu Bajkonur, Bajkonur, Kazachstán, Pátek 2. dubna 2010. (AP/SITA) Americká astronautka Tracy Caldwell Dysonová, jeden ze tří členů posádky mise k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), po prohlídce jejího skafandru, před zahájením odletu rakety Sojuz-FG na ruském pronajatém kosmodromu Bajkonur, Bajkonur, Kazachstán, Pátek 2. dubna 2010. (AP/SITA)

Členy posádky jsou kalifornská rodačka Tracy Caldwell Dysonová a Rusové Alexander Skvortsov a Michail Kornienko, kteří se na oběžné dráze připojili ke třem současným obyvatelům Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Žena mezi astronauty, Tracy Caldwellová, se narodila ve městě Arcadia ve státě Kalifornia v USA. Získala bakalářský titul z chemie na Kalifornské státní univerzitě, kde se podílela na konstrukci laserových spektrometrů určených k analýze složení atmosféry.

Do NASA byla v přijata 4. června 1998, kdy absolvovala všeobecnou kosmickou přípravu a v srpnu 1999 získala kvalifikaci letové specialistky. V září 2008 bylo oficiálně potvrzeno její jmenování do Expedice 23 se startem 2. dubna 2010 v lodi typu Sojuz.

Během tří dnů, se k vesmírné stanici ISS připojí také sedmi-členná posádka z paluby raketoplánu Discovery, která zde zůstane na třináctidenní misi. Během tohoto období budou poprvé v historii ve vesmírném prostoru společně čtyři astronautky.

Ruský mluvčí vedení mise Valerij Lyndin sdělil agentuře Asociated Press, že se sonda v neděli spojila se stanicí ISS pomocí automatického spojovacího systému v 9:26 hodin moskevského času.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Internet Explorer ztrácí uživatele ..... Podíl všech verzí internetového prohlížeče Internet Explorer (IE) se v Česku poprvé za posledních deset let dostal pod hranici 50 procent. Vyplývá to z výsledků měřící služby navrcholu.cz, které byly zveřejněny.

Internet Explorer společnosti Microsoft je nejpoužívanějším prohlížečem již od roku 1998 a je stále jedničkou na trhu. Rozdíl mezi druhým v pořadí, prohlížečem Mozilla Firefox, však únoru klesl na necelých 22 procent. IE a Firefox českému trhu dominují. Součet jejich podílů dosahuje 85 procent.

Třetí místo s velkým odstupem náleží prohlížeči Opera. Její podíl mezi listopadem 2009 a únorem 2010 stoupl o 0,02 procentního bodu na 6,4 procenta.

Nejvíc uživatelů přešlo od IE k prohlížeči Google Chrome. Jeho podíl vzrostl z 3,33 procent v listopadu na 4,73 procenta únoru. Chrome je mezi hlavními hráči nováček. Google jej uvolnil použití v září 2008 a před rokem a čtvrt jej používalo zanedbatelných 0, 33 procenta Čechů.

Žebříček jednotlivých verzí prohlížečů vede Internet Explorer 8.0, který je na trhu necelý rok. Používá ho více než čtvrtina uživatelů. V červenci 2009 uvolněná verze konkurenčního Mozilla Firefox 3.5 IE téměř dohnala, rozdíl činí 1,11 procentního bodu.

Starší verze IE 7.0 a 6.0 si stále udržují významné procento uživatelů, i když v čase jejich podíl postupně klesá. „Internet Explorer 6.0 si dnes drží podíl kolem deseti procent, což ale komplikuje práci webdeveloperům. Tento prohlížeč trpí s ohledem na dobu, kdy vznikl, řadou technických omezení, která ztěžují vývoj a používání moderních webových stránek a aplikací,“ komentuje statistiky Tomáš Krause, technický ředitel společnosti Internet Info, která službu NAVRCHOLU.cz provozuje. Některé významné servery, například Youtube, začaly IE verze 6 dokonce bojkotovat a vyzývají uživatele ke stažení novějšího prohlížeče.

Poměr sil na trhu může ovlivnit nabídka stažení nových prohlížečů, kterou musel po nátlaku Evropské komise Microsoft přidat do aktualizací operačního Windows. Tzv. Ballot Screen uživatelům Windows nabídne čtyři alternativní prohlížeče k Internet Exploreru. Celkový počet prohlížečů nabízených touto aktualizací je vyšší než deset. Všechny hlavní prohlížeče jsou nabízeny ke stažení bezplatně.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


V Praze otevřel první košer obchod ...... Potraviny určené nejen pro ždovskou obec jsou dostupné i v Praze. První košer obchod tevřel své brány v ulici V Kolkovně v Praze 1. V nabéídce je nejen výběr uzein, mléčných výrobků, vlastního pečiva, ale také sladkostí.

Příprava těchto produktů podléhá přísným židovským pravidlům. Kontrolují se nejen suroviny, ale na celý proces zpracování dohlíží židovský kontrolor.       (Zdroj: Deník, tištěný)


Kriminalizace kopírování pro vlastní potřebu ..... Podle českého práva neděláte nic špatného, když si pro vlastní potřebu z Internetu stáhnete volně přístupné video, zkopírujete jakkoliv získané CD od kamaráda nebo okopírujete knihu z knihovny, kterou nemůžete jinde sehnat. Tajně, bez účasti legitimních zástupců občanů - poslanců, vládami připravovaná mezinárodní dohoda ACTA si klade za cíl to změnit. Pokud projde, budete v takových případech za zločince. Smlouva požaduje, aby nekomerční kopírování pro osobní potřebu bylo trestným činem. A dále se žádá, aby za tento trestný čin hrozilo vězení, což zatím hrozilo jen za komerční porušování autorských práv ve větším rozsahu.

ACTA je mezinárodní smlouva připravovaná uzavřenou skupinou vyjednávačů a lobbistů. Je označována za obchodní dohodu, ve skutečnosti se ale jedná o právní dokument, který má výrazně změnit autorské zákony ve většině zemí světa včetně ČR dle představ velkých amerických nahrávacích společností.

Kopírování autorským právem chráněného obsahu pro osobní potřebu, které je dnes v ČR legální, má být trestáno vězením, a soudy mají těmto případům dávat přednost před ostatními. Lidé mají být odpojováni od Internetu, celníci mají kontrolovat soukromé notebooky na "nelegální kopie", obsah Internetu má být filtrován. A dále se žádá, aby za tento trestný čin hrozilo vězení, což zatím hrozilo jen za komerční porušování autorských práv ve větším rozsahu. USA prosazují, aby mezi způsobenou škodou a trestem nebyla úměra, a samy jdou příkladem - za drobné sdílení již odsoudily několik lidí na pokutu převyšující 100.000USD. K trestnímu stíhání už ani nemá být potřeba žádosti od poškozeného držitele autorských práv.

Text dohody je tajný, po jeho dokončení se bude tlačit na EU i jednotlivé státy, aby podle něj změnily svou legislativu, čímž se obcházejí základní demokratické principy. Postupně unikaly různé detaily, a přednedávnem i celý text návrhu dohody, takže si můžeme rozebrat, o co vlastně usiluje.       (Zdroj: Britské listy)


600 let pražského orloje ..... V roce 2010 oslaví pražský orloj již 600 let od svého vzniku. Staroměstský orloj je jedna z nejvzácnějších a nejznámějších pražských památek. Je umístěn na gotické věži Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. Orloj je vrcholné dílo české gotické vědy a techniky a současně je skvostná umělecká památka.

Orloj má tři hlavní části. Nejzajímavější je astronomická část, ukazující polohy nebeských těles. Pod ní je umístěno kalendářové kolo, které v 19. století vybavil malbami malíř Josef Mánes. Kolem astronomické části jsou pak umístěny pohyblivé figury. Důležitou součástí je také pohyblivé procesí dvanácti apoštolů, kteří se ukazují každou hodinu nad astronomickou částí.

Jednou z nejstarších částí orloje jsou mechanický hodinový stroj a astronomický číselník z roku 1410. Stroj vytvořil hodinář Mikuláš z Kadaně pravděpodobně podle návrhu Jana Šindela, který se stal později profesorem matematiky a astronomie na Karlově univerzitě. Pražský orloj byl teprve třetím strojem svého druhu. První orloj byl zkonstruován v Padově v roce 1344.      (Zdroj: PragueEventsCalendar)


Keltský skanzen v Nasavrkách ..... Expozice Po stopách Keltů, naučná Keltská stezka Železnými horami, vzdělávací programy pro školy, festival Lughnasad, keltské svátky,... To vše a mnoho dalšího jsou aktivity občanského sdružení Boii o. s., které již od svého vzniku v roce 2002 usiluje o rozvoj keltského odkazu v našem regionu.

Od roku 2008 a zejména v roce letošním se pak snahy sdružení zaměřily především na dlouhodobý záměr stavby keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Vybudování skanzenu navazuje na zdejší keltské osídlení, hlavně pak na pozůstatky keltského oppida v Českých Lhoticích. Skanzen by tak vyrostl přímo nedaleko míst, kde Keltové skutečně žili.

Jedná se o rekonstrukci keltské vesnice z doby látenské (2. - 1. století př. n. l.). Vstupu do areálu dominuje masivní opevnění tvořené tzv. klešťovitou branou a mohutným valem. Za branou návštěvníka uvítá pohled na hospodářsko-sídelní část vesnice. Ta je tvořená 6 dvorci, celkem tedy asi 35 budovami. Každý z dvorců je tematicky zaměřen na představení určitého keltského řemesla - od sídla kováře, keramika či kovolitce až po dílnu tkalcovskou či kožedělnickou. Nechybí zde ani panské sídlo. Nedílnou úlohu hrálo v keltském životě náboženství, důležitou součástí skanzenu bude proto také svatyně, která má jako jediná ze staveb svoji historickou předlohu v zahraničí.

V Nasavrkách by tak vznikl unikátní komplex, který svým charakterem a rozlohou nemá v České republice obdoby a vyrovná se nejlepším skanzenům tohoto typu v zahraničí. Občanské sdružení Boii o. s. dbá zejména na historickou a vzdělávácí hodnotu celého skanzenu, všechny budovy jsou proto replikami vytvořenými na základě skutečných archeologických výzkumů.

Jako zázemí skanzenu bude pak sloužit správní budova umístěna vně areálu a součástí projektu je rovněž vybudování potřebného parkoviště.

Kromě prohlídek počítá sdružení s celou řadou dalších aktivit, které zde budou probíhat - kulturní akce, oslavy keltských svátků, vzdělávací programy pro děti a mládež a pro školní výpravy, odborné přednášky a další. Skanzen rovněž poskytne zázemí pro výzkumy v rámci experimentální archeologie. Z dalších připravovaných aktivit uveďme také ekologické zemědělství a pěstování původních plodin či chov včelstev a s ním spojenou expozici o vývoji včelařství.

V tuto chvíli se celý projekt vyvíjí velmi dobře - po zajištění všech potřebných dokumentů podalo Boii o. s. žádost o grant z Regionálního Operačního Programu, jehož výsledky budou známy již na jaře. Pokud se vše úspěšně podaří dokončit, je zahájení stavby plánováno na podzim letošního roku.       (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


06.04. 2010     Šestého dubna 1973 NASA vypustila vesmírnou sondu Pioneer 11, určenou k průzkumu Jupiteru, Saturnu a vnějších oblastí sluneční soustavy. Své úkoly v této oblasti sonda splnila a pokračovala dál. V únoru 1990 přetnula dráhu planety Neptun. Vzhledem ke slábnoucím energetickým zdrojům sondy s ní NASA ukončila pravidelné spojení 30. září 1995. Poslední slabé signály byly ještě zachyceny v listopadu téhož roku. V té době se Pioneer 11 nacházel za drahou Pluta a mířil ke hvězdě λ Aql vzdálené 125 světelných let v souhvězdí Orla. K ní by měla sonda dorazit asi za 4 miliony let. Tato sonda je známá svou destičkou, která nese poselství pro případné mimozemské civilizace. Zobrazuje muže a ženu a udává polohu Země v Galaxii vzhledem k několika pulsarům.


Kozí slavnost ..... Během celého měsíce dubna bude v Praze 1 na Kozím plácku (křižovatka ulic Kozí, Haštalská, Vězeňská a U Obecního dvora) v galerii VICE veřejnosti zpřístupněna sbírka exemplářů s kozí tématikou. V případě, že máte nějaký takový předmět, případně historku, fotografii, pohled s kozami a chcete jí předat do chystaného Kozího muzea, přijďte a udělejte to.

Výstava bude volně zdarma přístupná každý den od 10 hod. do 17 hod mimo pondělí. Pro školní výlety a dětské kroužky případně rodinné výlety lze domluvit krátkou poutavou přednášku. Návštěvníci budou moci nakreslit obrázek s tématem koz, ochutnat kozí tvaroh a dostanou dárek na památku.

V sobotu 17. dubna bude na Kozím plácku celé odpoledne a večer probíhat první ročník Kozích slavností, při kterém zahrají muzikanti, divadelníci a promítneme kozí film a pohádku.

Více o programu naleznete na www.kozy.cz nebo od začátku dubna přímo na Kozím plácku a v Galerii VICE.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Optimismus podporuje imunitní systém ..... Lékaři již dlouho upozorňují, že pesimisté, kteří od života nečekají nic dobrého, se dožívají kratšího věku. Dlouho se však nevědělo, proč to tak je. Nyní přicházejí s výsledky svého výzkumu američtí psychologové.

Zkoumanou skupinou byli studenti práv na jedné z amerických univerzit. Psychologové u nich sledovali změny v organizmu, zejména v jeho imunitním systému v závislosti na náladě. Zjistili, že jednotlivé buňky se stávají v lidském těle u optimistů mnohem odolnější, než u pesimistů. Při výrazně optimistické náladě, byl organismus doslova zaplaven imunitními buňkami, které dokážou reagovat na invazi cizích virů a bakterií. Jestliže u studentů převládla pesimistická nálada, okamžitě se to projevilo na poklesu imunity. Podle závěrů výzkumu by se zranění a nemocní měli vyvarovat například manželských hádek či stresu v zaměstnání. Pokud i v těchto situacích hýří optimismem, léčba probíhá daleko rychleji. A jak probíhaly testy v praxi? Jedné skupině studentů byly předloženy velmi těžké testy, na jejichž výsledcích naoko závisely jejich další úspěchy ve studiu. Tito studenti často propadali pesimismu, protože cítili, že je test může poškodit. Druhá skupina dostala naopak lehký test se stejným účelem. Pak byl všem studentům vstříknut pod kůži mrtvý a tedy neškodný virus příušnic a vědci je otestovali na přítomnost imunitních látek. Z porovnání vyplynulo zcela jasně, že studenti s optimistickou vyhlídkou měli v těle daleko vyšší obsah těchto látek, než škarohlídi. Takže pozor vážení posluchači, Chcete-li být zdravější, netvařte se jako kakabus, buďte usměvaví a co nejvíce v pohodě.      (Zdroj: 21@století)


Porovnání času atomových hodin ..... Ve dnech 1. a 2. března letošního roku se uskutečnil česko-rakouský experiment zaměřený na porovnání času atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky. Při pokusu realizovaném prostřednictvím propojení národní výzkumné sítě České republiky CESNET2 a rakouské národní výzkumné sítě ACOnet byla dosažena nejistota měření menší než 1 nanosekunda, což odpovídá době, za níž světlo ve vakuu urazí pouhých 30 centimetrů. Mezinárodní přenos času po optické lince na takovou vzdálenost a se srovnatelnou přesností pravděpodobně nikdo jinde ve světě dosud neprovedl. Experiment naznačil, pro jaké aplikace v reálném čase může být používán budoucí Internet.

Na experimentu spolupracovaly národní laboratoře času a frekvence Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, v.v.i., a Spolkového úřadu pro metrologii a geodézii (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen – BEV). Při pokusu byly využity prototypy adaptérů pro přenos časové informace vyvinuté ve sdružení CESNET. Celá trasa mezi Prahou a Vídní o délce přes 400 kilometrů je plně optická, nikde na trase tedy nedochází ke konverzi optického signálu na elektrický. Přenos časové informace nevyžadoval vyhrazená optická vlákna, ale uskutečnil se v režimu tzv. vlnového multiplexu (DWDM) po optických vláknech, která současně sloužila k rutinnímu přenosu dat. Po celé trase byl využit otevřený DWDM přenosový systém se zesilovači CzechLight, který CESNET vyvinul pro propojování sítí různých vlastníků na fyzické vrstvě a pro podporu experimentů.

CESNET plánuje tuto metodu, vyvinutou ve spolupráci s Laboratoří státního etalonu času a frekvence Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, rutinně využívat pro dlouhodobé porovnávání času atomových hodin (odborně se tato činnost nazývá navazování časových stupnic) na několika pracovištích v České republice, a to v Praze, Brně a Ondřejově, ale také v zahraničí.

Vývoj metod pro přesný přenos časové informace a výzkum plně optických sítí je součástí výzkumných aktivit sdružení CESNET, realizovaných v rámci jeho výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.      (Zdroj: Science WORLD)


Diamantové moře na Neptunu ...... Většina přírodních diamantů na Zemi vznikla za vysokých tlaků a teplot, tedy za podmínek, které panují v zemském plášti, v hloubkách 140 až 200 km pod povrchem. Minerály obsahující uhlík poskytly zdroje pro vznik diamantů, který probíhal v období 1 až 3,3 miliardy po vzniku Země (tj. v období 25 až 75 % věku Země).

Výzkumníci prováděli detailní měření bodu tání diamantu. Když diamant přechází do tekutého stavu, chová se podobně jako zmrzlá voda během tání, kdy kousky ledu plavou na hladině již vytvořené kapaliny. Diamant je velice tvrdý materiál, který je obtížné roztavit. Rovněž určení bodu tání diamantu je velmi problematické, protože když jej zahříváte na vysokou teplotu, diamant se mění na grafit.

Protože to je pak již grafit a ne diamant, který se mění v kapalinu, vědci stáli před problémem, jak roztavit diamant bez toho, aby se přeměnil na grafit. Mohli se vyhnout tomuto problému vystavením diamantu extrémně vysokým tlakům, a to ostřelováním pomocí laseru. Nové výzkumy byly provedeny v laboratořích Lawrence Livermore National Laboratory pomocí laseru Janus a pomocí laseru Omega z University of Rochester. Zjistili při tom, že diamant zkapalněl při tlaku 40miliónkrát vyšším, než panuje na zemském povrchu. Když byla hodnota tlaku snížena na úroveň 11miliónkrát vyšší než na povrchu Země a teplota poklesla na zhruba 50 000 °C, objevily se znovu kousky pevného diamantu.

Diamant ostřelovaný laseremPři těchto experimentech vědci objevili něco, co vůbec neočekávali. Když snižovali teplotu a tlak, objevily se znovu kousky pevného diamantu, které neklesaly ke dnu, nýbrž stále plavaly na hladině tekutého diamantu jako ledovce na mořské hladině. Jak tlak dále klesal, diamantových „ker“ stále přibývalo. Teplota diamantu přitom zůstávala stále stejná.

Takovéto extrémně vysoké teploty a tlaky s vysokou pravděpodobností existují uvnitř obřích planet, jako jsou Uran a Neptun. Astronomové se domnívají, že tyto plynné planety jsou tvořeny z 10 procent uhlíkem. Velký oceán kapalných diamantů mohl vychýlit a posunout dipólové magnetické pole vůči rotační ose planety jak u Uranu, tak i u Neptunu.      (Zdroj: AstroVM)


Lepší zbraně války nezkrátí ..... Všeobecně je rozšířený mýtus o tom, že vyšší ofenzivnost, modernizace vojenské techniky či kybernetizace armád povede ke kratším a humánnějším válkám. Není to tak docela pravda.

„Ačkoliv je v řadě případů zdokumentováno, že modernější vojenské technologie a drtivě početnější armády v historii válčení znamenaly úspěšnou agresi a rychlejší výhru, v průměru tomu tak průkazně není.“ tvrdí Marco Nilsson z the University of Gothenburg. K tomuto výsledku se dobral poté ve své studii analyzoval všechny vlečné konflikty v období let 1817 – 1992. Zásadní výhody lepších útočných technologií a armády vůbec, byly totiž v celé řadě případů limitovány terénem, spolehlivostí, zkušenostmi, velením a morálkou válečníků. Tedy mírně prosti logice myšlenky, ale uvážíme li válku typu, že si dva generálové sednou, porovnají síly armád a ten silnější bez boje vyhraje, je tato logika nesmyslnější ještě více. To se potvrdilo v řadě významných válečných konfliktů. Za zmínku možná stojí Zimní válka (1939, Finsko – Rusko), která vedla k totálnímu a vyčerpávajícímu propadu prestiže velkolepé ruské armády, válka Irán – Irák (1980-1988), kde po zapojení kvant íránských dobrovolníků nakonec selhala moderní armáda Iráku. Ve válce srovnatelných armád Indie – Pákistán (1965) zase utrpěly obě strany velké ztráty aniž by čehokoliv dosáhly. To je ovšem další problém válčení, kde odhad útočných sil nerespektuje realitu bojiště. Tak tomu bylo také kupříkladu v Šestidenní válce (1967) během niž početně velmi slabý Izrael zlikvidoval armády Egypta, Jordánska, Sýrie a vojenskou podporu těmto státům ze strany Iráku, Saúdské Arábie, Súdánu, Tuniska, Maroka a Alžírska.

„Čistě statisticky se v případě dobré ofenzivní vojenské techniky rozhodně vyplatí sázet na rychlé, překvapující a důrazné vedení války s dobytím strategických cílů, pro než bude logistika zabezpečena až následně. V opačném přídě je z historie známo, že konflikt sejde do dlouhodobého boje nezlomné morálky obránců a vlažné zmatenosti agresora.“ konstatuje na závěr Nilsson.      (Zdroj: OSEL)


V Beskydech sčítali rysy a vlky ..... Velké šelmy se vracejí, jejich počet pomáhají určit stopy ve sněhu ... Hledání stop ve sněhu, hromádek trusu, ale i poškozených stromů. Tak vypadá mírumilovný hon na rysy, vlky i medvědy v Beskydech. Sčítají tam, kolik velkých šelem přibližně v horách žije. Zejména vlci a medvědi se tam volně pohybují jako na jediném místě v republice.

Po horách několik dnů chodili dobrovolníci i profesionální ochranáři - často se sněžnicemi na nohou, ale hlavně s fotoaparáty, měřítky a sáčky na vzorky trusu zvířat. "U Lysé hory jsme našli stopy po třech rysech - jeden je podle všeho samice a druzí dva její loňská mláďata. To je moc dobrá zpráva, že se tu rozmnožují," popsal LN Miroslav Kutal z Hnutí Duha, který se sčítání zúčastnil. Většina šelem totiž do Beskyd přichází spíše ze sousedního Slovenska.

Ochranáři ale zatím nechtějí konkrétní čísla říci. Musí vyhodnotit hlášení ze všech míst, vzít v úvahu směr pohybu zvířat. Například rysa prozradí i hlasové projevy, které jsou slyšet až kilometr daleko. "Podmínky pro hledání nebyly letos ideální, sníh už byl hrubý a rozměklý, pobytové stopy ale odborníci i dobrovolníci našli," podotkl František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy. "Ještě nemáme všechny údaje, ale v tradičních lokalitách se potvrdil výskyt vlků i rysů," upřesnila zooložka Dana Bartošová. "Hledači" zaznamenali i důkazy výskytu orla skalního a vydry.

Po loňském sčítání experti odhadli, že by v Beskydech mohlo žít šestnáct rysů, osm vlků a tři medvědi. Zohlednili přitom hlášení z celého roku. V zimě totiž například medvědy lze vidět jen stěží. "Zimují většinou na Slovensku. Bylo ale pěkné počasí, klidně mohli vyrazit," řekl Kutal. Zaznamenali ale jen možnost výskytu jednoho medvěda na severu Bílých Karpat.

Sčítání ale již nyní prokazují postupný návrat velkých šelem do České republiky. Beskydy jsou jediným místem, kde prokazatelně volně žijí vlci a medvědi, naopak rysy lze vidět například i na Šumavě a v Jeseníkách, mluví se o nich v Krkonoších.

Ne všichni ale vidí návrat šelem pozitivně, opakovaně protestovali třeba místní chovatelé dobytka. Smečka vlků několikrát napadla ovce u Janové na Vsetínsku. Majitelé stád sice mají nárok na odškodné, ale kvůli papírování ho často neuplatňují. Častěji si však podle odborníků pořizují ohradníky i pastevecké psy, kteří dokáží vlky zahnat. Průměrně za rok zoologové napočítají v Beskydech až patnáct domácích zvířat stržených vlky.

Návrat vlků přibližně před patnácti lety je prvním od chvíle, kdy podle kronik jistý František Jež zastřelil 5. března 1914 na Jablunkovsku posledního divoce žijícího vlka v dnešní ČR. A medvědi se sice vracejí ze Slovenska od 70. let, ale poslední "domácí" byl uloven na Šumavě 14. listopadu 1856. Pokud tedy nepočítáme upytlačeného medvěda, jehož torzo našli ochránci loni na břehu Ostravice u Frýdlantu. Pytláka nepomohla chytit ani vyhlášená stotisícová odměna.       (Zdroj: Šelmy)


Na Vltavu vypluje první loď se solárním pohonem ..... Jmenuje se Nemo. Měří deset metrů a je novým přírůstkem do vltavské flotily. Loď pohání dva elektromotory a díky solárním panelům částečně i energie ze slunce.

Na Vltavu žádná podobná loď dosud nevyjela. Podle zjištění týdeníku Sedmička do ní Pražská paroplavební společnost chystá přilákat první pasažéry už v polovině dubna. V tuto chvíli probíhají testovací plavby.

„O podobném typu lodi jsme začali uvažovat už před dvěma lety. S takovými pohony nejsou v Evropě zatím příliš velké zkušenosti, jde tedy o jakýsi zkušební prototyp,“ vysvětluje ředitel Pražské paroplavební společnosti Dušan Sahula. Drobná loď pro dvacet pasažérů má podle něj být díky elektrické a solární energii velmi ekologická a tichá.

„Kapacita baterií vystačí zhruba na den, pak se musí dobít. Částečně získává energii i ze solárních panelů. Pokud je optimální počasí, může solární energie pokrýt až pětinu výkonu,“ uvádí ředitel Sahula.

Elektrický pohon využívají v Česku dlouhodobě ještě lodě brněnského dopravního podniku na tamní přehradě, aby neznečišťovaly vodu a ovzduší. Využití energie ze slunce je pak v Česku úplnou novinkou.      (Zdroj: VTM Science)


Jihočeský kraj podpoří vznik nových automatů na mléko ..... Jihočeský kraj finančně podpoří zemědělce, kteří by chtěli prodávat mléko zákazníkům prostřednictvím automatů. Farmáři mohou na pořízení přístroje získat dotaci od 50.000 do 100.000 korun, řekla ČTK Vladimíra Pavlová z tiskového oddělení krajského úřadu. V kraji jsou nyní téměř dvě desítky automatů. Kraj chce jejich počet zvýšit na 32.

Cílem dotace je podpořit zemědělce kraji, kteří v rámci své maloobchodní činnosti dodávají syrové, mlékárensky neošetřené mléko přímo spotřebiteli.

Kraj si slibuje, že se díky dotacím podaří přispět k rovnoměrnému rozmístění automatů na čerstvé mléko v regionu, aby k němu mělo přístup co nejvíce obyvatel. Na dotace, o něž mohou jihočeští farmáři žádat do 24. května, kraj vyčlenil 1,5 milionu korun. Jednou z podmínek pro získání peněz je minimálně padesátiprocentní spoluúčast žadatele.

V celém Česku je asi 90 automatů na mléko a další stále přibývají. Litr tepelně nezpracovaného mléka se v nich prodává nejčastěji za 15 korun, to je zhruba dvojnásobek toho, co by výrobci dostali od mlékáren.

Hygienici lidem doporučují, aby čerstvé mléko z automatů převařili, zničí tím případné zárodky chorob. Pokud ho pijí syrové, pak hrozí, že se nakazí některými infekčními chorobami. Nebezpečná a dokonce i smrtelná může být nákaza listeriózou, která ohrožuje lidi s oslabeným imunitním systémem nebo těhotné ženy.       (Zdroj: Agris)


Indie zavádí povinné základní vzdělání ..... Prvního dubna vešel v Indii v platnost zákon, podle kterého je vzdělání základním právem každého dítěte. Až deset milionů indických dětí stále do školy nechodí.

Většinou jde o nejchudší, kteří musejí pomáhat rodině vydělávat na živobytí. V některých případech odmítají konzervativní rodiče posílat do školy dcery. Na venkově je také často odpíráno vzdělání dětem z nejnižších kast. K problémům přispívá nedostatek škol a učitelů.

Podle odhadů do školy nechodí osm až deset milionů indických dětí ve věku šest až čtrnáct let.

Premiér Singh si ale od Zákona o právu dítěte na bezplatné a povinné vzdělání slibuje, že "všechny děti bez ohledu na sociální postavení a pohlaví budou mít přístup ke studiu". Zákon byl schválen loni.

Zákon ukládá vládě povinnost poskytnout všem dětem mezi šesti a čtrnácti lety vzdělání zdarma. Očekává se, že nové školy zatíží indický rozpočet asi 35 miliardami dolarů. Podle Singha by část fondů měla poskytnou indická vláda a část dané regiony.

V projevu indický premiér, držitel ekonomického titulu z Cambridge, připomněl své skromné dětství. "Jako dítě jsem musel do vzdálené školy chodit pěšky. Domácí úkoly jsem dělal pod olejovou lampou. Na svou současnou pozici jsem se dostal díky vzdělání," řekl premiér.      (Zdroj: Týden)


Válka v podzemí ..... Americká vojenská agentura DARPA chce rozšířit operační prostor armády také pod zem. Řeší otázku navigace v podzemích prostorech na území nepřítele. Podzemní analogií navigačních signálů systému GPS má být palba přirozených či umělých blesků.

Běžný navigační systém GPS pracuje na principu triangulace pomocí pravidelných elektromagnetických signálů. Ty přicházejí z několika družic zároveň. Tento systém ale funguje jen na povrchu Země nebo nad ním, nikoliv v podzemí. Tam signály běžných frekvencí neproniknou. Navigovaný stroj musí "své" satelity přímo vidět. Z těchto důvodů se v podzemí skrývají i velitelství armád, tajné základny a strategické vojenské prostředky. Pomocí satelitů je není možné je vysledovat a také je těžké či nemožné je bombardovat ze vzduchu.

Americká armáda se proto rozhodla zpřístupnit podzemí lokalizačním službám. Její projekt "Sferics-Based Underground Geolocation" (S-BUG) spočívá v podzemní komunikaci a navigaci pomocí elektromagnetických signálů o velmi nízkých frekvencích. Ty pronikají hluboko do podzemí a vznikají např. v souvislosti s velmi prudkými pulsy, které jsou vyvolány blesky. Tyto dlouhovlnné signály speciální přijímač v podzemí zachytí i na stovky kilometrů daleko. Signály přicházející z různých stran by přístroje monitorovaly a analyzovaly podobně jako signály GPS na povrchu. Zároveň se DARPA snaží v projektu Nimbus rozvíjet technologii generování a ovlivňování umělých blesků.

Ohledně projektu podzemní komunikace se brzy bude konat tajná konference za účasti přísně vybraných odborníků a firem. Základem využití blesků pro navigaci má být korelace nadzemně registrovaných blesků s dlouhými vlnami, které vyvolají pod zemí. Americká armáda chce mít v dohledné době k dispozici spolehlivý navigační systém pro pohyb v podzemních dutinách a tunelech nepřítele. Bude sloužit i k řízení robotických krtkostrojů, které ponesou bomby (Robotic Underground Munition).      (Zdroj: ČR Leonardo)


02.04. 2010     Druhý duben je Mezinárodním dnem dětské knihy - vyhlásilo ho IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) na paměť narozenin dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, slaví se od roku 1967.

Velikonoční období vrcholí Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem velikonočním a Velikonočním pondělkem. Článečky o tomto období najdete v Říši snů v sekci Rok na planetě Zemi.


Mediální organizace lobbují ve Štrasburku proti "hrozbě svobodě projevu" ..... Aktivisté usilující o svobodu projevu a mediální organizace ve středu lobbovali Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku proti tomu, co jejich právník nazývá "nejvážnější mediální hrozbou tiskové svobodě v Evropě".

Stavějí se proti poždavku Brita Maxe Mosleyho, který požaduje, aby novinářům přikázal zákon, aby osobu, o niž chtějí psát něco negativního, museli o tom nejméně dva dny předem informovat, aby mohla získat soudní příkaz k jejich umlčení. Mosley se nedávno úspěšně soudil s Murdochovou společností News International, která vydala článek o jeho sadomasochistické sexuální praxi.

Právní zástupce mediálních organizací George Robertson požaduje, aby soud omezil svou definici soukromí, aby nemohla být zneužívána k potlačování investigativní novinářské práce ve veřejném zájmu. Dodal, že názory na sexuální morálku se v každé evropské zemi odlišují.

Mark Stephens, zástupce Evropské rady vydavatelů, zdůraznil: "Znamenalo by to, že by bývali britští poslanci měli možnost zabránit Daily Telegraphu, aby zveřejnil podrobnosti o jejich podvodných dietách, protože informace o těchto věcech byly získány ilegálně a bylo by možno je považovat za porušení soukromí.

Když byla r. 1950 vytvořena Evropská konvence, všechny státy hlasovaly, aby se "pověst" vyloučila z definice soukromí, avšak Robertson argumentoval, že evropští soudci v poslední době to rozhodnutí bez vysvětlení zvrátili. Rozhodli, že podle zákona o soukromí mají veřejné osobnosti právo chránit svou pověst potlačováním skutečností o sobě. Tak se jim podařilo vyhnout se zákonu o pomluvě, v němž je pravda vždycky obranou.       (Zdroj: Britské listy)


Kriminál nebo anarchie – co je lepší? ..... Z tajného jednání na ministerstvu spravedlnosti unikly super tajné informace o chystané amnestii několika tisícovek vězňů. Informace, která byla tak tajná, že se k ní dostali jen ti s největšími prověrkami, nakonec vylétla na světlo jako nečekaná bomba.

To že by se pouštěli vězni na svobodu jen proto, aby se tak ve skutečnosti uvolnily české věznice, které už jsou vlastně tolik let přeplněné k prasknutí, zůstalo bez jakéhokoliv povšimnutí politiků a zákonodárců. Nebýt toho, že vystoupila ministryně spravedlnosti a střelhbitě komentovala, že uniklá informace byla přísně tajná a neměla se vlastně vůbec dostat ven, skoro by i tak zůstalo utajeno, jakže to ta česká spravedlnost může myslet vážně se spravedlností, zločinci a jejich resocializací - pro níž sedí v kriminálech.

Ne že by všechno, co vymyslí ministryně Kovářová, bylo nutně špatné. Určitě by se mohla chlubit celou řadou změn, které zavedla od nástupu do své funkce na ministerstvu. Třeba jistě každý by si vzpomněl, jak nechala prověřit kauzy vražd v jižních Čechách a celou řadu dalších, v nichž hlasitě volá po spravedlnosti a nápravě. O to víc je neuvěřitelné, pokud by pod amnestií chtěla pustit řádně odsouzené k výkonu trestu.

A tak podle receptu ministryně by bylo lepší jít cestou anarchie bez jakýchkoliv zákonů, soudů a vězení. Pročpak mít zákonodárce, soudy, a vězení, když vlastně ti, kteří se dostali do kriminálu - někdy i právem, budou díky těmhle amnestiím zase pouštěni na svobodu ještě dřív, než jim vyprší trest uložený soudem a to jenom proto, aby se tak uvolnilo místo pro nové odsouzené? Nežijeme už ve finančním luxusu, když vyhazujeme peníze ze státní kasy na spravedlnost...

Možná by se mohli naši zákonodárci - po zavedení těchhle amnestií zamyslet, jestli by nestálo za úvahu zrušit i ministerstvo spravedlnosti. Přece nebude potřeba. A stejně tak by nebylo třeba vůbec žádných soudů, poslanců vymýšlejících zákony a vlastně celého státního zřízení. Načpak mít soudy a soudce, platit je za to, že chudáky pachatele chtějí zavírat do vězení, aby se tam napravili, když je pak vzápětí budeme pouštět na svobodu přece jenom proto, abychom zase měli víc místa ve vězení pro ty nové zločince, které chceme zavřít. Načpak mít zákonodárce vymýšlejících zákony a tresty, když beztak budou odsouzení z našich „kárnic" pouštěni dřív než jim vyprší trest...

To už je jako začarovaný kruh. Možná už je na čase si přiznat, že nám ta spravedlnost hodně zestárla a asi začíná přicházet i svoje zuby. Nebo že by přišla i o ten zbytek rozumu? Možná přišla už o obojí...      (Zdroj: Czech Free Press)


Orangutani šokují, plavou, rybaří a staví mosty ..... Velcí lidoopi s výjimkou člověka se vody bojí. Šimpanze vychovávané v zajetí se nijak nepodařilo přesvědčit o změně preferencí. V přírodě se nikdy nenapijí přímo z vody, ale nabírají si ji rukou.

Tradují se zkazky o kočkách zanechaných na nějakém ostrově, které po opětovném příjezdu námořníků plavaly v okolním moři a rybařily. Je-li to pravda, něco podobného se teď stalo orangutanům, kteří se jinak jsou schopni utopit i ve vodním příkopu oddělujícím jejich výběh v Zoo (orangutan je docela těžký, proto se na hladině drží obtížně). Strach z vody má normálně dobrý důvod, protože zde hrozí nebezpečí od hadů a krokodýlů.

Skupina orangutanů, které vědci přemístili do rezervace Kaja na Borneu (šlo o mladé jedince, které nevychovávali biologičtí rodiče, ale ochranáři jim vytvořili příznivé prostředí, kde mohla zvířata přežít i sama), dokonale změnila své zvyky. Plavou a ve vodě se i páří. Co je ještě zvláštnější, širší vodní toky překonávají pomocí mostů, které staví z kmenů. Ačkoliv každý orangutan staví most trochu jinak, větve zůstanou na místě a pak je používají i ostatní jedinci. Takové chování jinak nebylo zaznamenáno ani u šimpanzů.

Šokem je, že v místních potocích orangutani loví i ryby – přitom jde jinak téměř o vegetariány. Toto chování má zřejmě původ v letech sucha, kdy potoky vysychaly a orangutani nacházeli ryby leklé, vzniklo tedy více kroky. V roce 2008 byl dokonce viděn orangutan, jak šťouchá do vody klackem. Jeden z možných, krajně šokujících výkladů, je, že lovil ryby pomocí „oštěpu“, střízlivější interpretace říká, že měřil hloubku vodního toku.

Orangutani také šmátrají po dně a sbírají ovoce a ořechy spadlé do vody – možná jsou rozmáčené měkčí. Při sbírání věci z vody je možné ovoce také hned sníst, na zemi hrozí, že orangutana spatří a odežene dominantnější jedinec a jídlo mu sní. Vodu k pití si pak orangutani nabírají i do zbytků igelitových tašek.      (Zdroj: Science WORLD)


Důsledky Exekustánu, policie u Řebíčka a další ..... Lidé se odhlašují z penzijního pojištění, napsal včera server ihned.cz. K hotovosti se lidé derou i za cenu sankcí i za cenu toho, že přijdou o státní příspěvek.

Moc to nepřekvapuje. Už před plným vypuknutím hospodářské krize se v zemi s deseti miliony obyvatel konalo téměř milion exekucí ročně. Teď je to asi ještě horší. Je docela zvláštní, že tohle téma moc nevzrušuje politické strany. Asi si myslí, že lidé, kteří se potácejí ve spárech exekutorů, jsou proti systému a nechodí k volbám. To je, myslím, mylné hodnocení.

Protikorupční policie zahájila kontrolu ve firmě Viamont bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka. Policisté se prý zabývají prodejem akcií firmy Viamont.

Jestli se policie zabývá zrovna tímhle, myslím si, že toho mnoho protizákonného nenajde. Ministr si podle všeho dal pozor, aby akcie prodal čistě. Možná by bylo zajímavější podívat se, jak firma Viamont v 90. letech vznikla a odkud vzala základní kapitál. To je ale možná promlčené.

Tajné služby by měly mít přehled o tom, jaké je napojení ministra Aleše Řebíčka na Igora Střelce, ruské tajné služby a finanční polosvět kolem skupiny Interconnex.

A z doby nedávné by stálo za to, podívat se na přidělování veřejných zakázek na ministerstvu dopravy. Jsou tu kontrakty pro dvě právnické firmy za stovky milionů korun. Na to bych se podíval, kdybych byl policista já.

Vítězové ankety Podnikatel roku sepsali výzvu proti zadlužování státu. Zaujala mne tam jedna věta: „Neposlouchejte argumenty, že ve srovnání s potenciálními bankrotáři jsme na tom docela dobře.“

Tak nevím. Proč by občané nemohli poslouchat argumenty a fakta o tom, jak něco ve skutečnosti je? Je snad povinností celého národa přehánět a překrucovat skutečnost, protože všichni společně nechceme, aby vyhrál Paroubek? Má být ten, kdo nepřehání považován za propagátora populistických slibů a bezhlavého utrácení? Jsme snad všichni povinni dramatizovat?

To, že je náš dluh jeden z nejbezpečnějších v Evropě je zatím prostě fakt a pravda. Když na to upozorním, mám se stydět a připadat si jako propagátor dluhů? Myslím, že svobodná je taková společnost, kde se argumentuje na základě faktů, nikoli patetických výkřiků.       (Zdroj: Respekt)


Tajemství piktských kamenů ..... Symboly, které do kamenných sloupů vyryli a vytesali Piktové, jsou zřejmě písemnou soustavou.

Nejviditelnější památkou na keltský národ Piktů, který Británii obýval v době římské kolonializace, jsou ryté a tesané kamenné sloupy (Pictish Symbol Stones). Nacházejí se ve Skotsku a na jejich povrchu se dodnes zachovaly obrazy jelenů, vlků a mýtických příšer, stejně jako abstraktní symboly tvořené trojúhelníky, kruhy a různě ohýbanými liniemi. Sloupy pocházejí z let 300 až 843 našeho letopočtu, ale význam obrazců a symbolů byl dlouho hádankou. Podle archeologů mohlo jít jako o písmo, tak čistě náboženské symboly.

Rozluštit tajemství piktských sloupů se teď povedlo týmu výzkumníků, kteří pomocí statistických algoritmů odlišili náhodné prvky od těch, které spolu souvisejí. V článku v časopise Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical, and Engineering Sciences uvádějí, že obrazce jsou pravděpodobně písmem, kde každý symbol reprezentuje nějaké slovo podobně, jako je tomu v například v čínštině. Většina informací, které máme o Piktech, pochází z vnějších zdrojů – ať už jsou to spisy Římanů nebo Sasů. Existence piktského písma ale ukazuje, že máme k dispozici i zdroj přímo od pramene - jen je třeba ho dešifrovat.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Filmový i hudební průmysl je nenažraný. A ulhaný ..... České deníky minulý týden přinesly články, že Evropané nelegálním stahováním způsobili škody ve výši 10 miliard eur, více než 250 miliard korun. Tuto tiskovou zprávu Mezinárodní obchodní komory (ICC) svorně přetiskly Lidové noviny, Právo/Novinky.cz a další. Zpráva vyšla tak, jak byla tiskovým oddělením ICC a ČTK poslána – bez jediného rozumového pochodu redakcí.

„Evropané v roce 2008 stáhli z internetu nelegálně hudbu, filmy a další soubory celkem za deset miliard eur (přes 250 miliard korun). Do roku 2015 tak maloobchody přijdou až o 240 miliard eur tržeb, uvedla dnes Mezinárodní obchodní komora (ICC). Kvůli digitálnímu pirátství přišlo podle studie v EU v roce 2008 o pracovní místa 185.000 lidí. Do roku 2015 pak bude tato ztráta činit 1,2 milionu příležitostí,“ píší Lidovky.

Nemám důvěru pomalu v žádné tiskové zprávy a už vůbec ne v hlášení organizací s dvěma C v názvu.

První nesmysl je už v samotné první větě. Stahování autorsky chráněných děl není nelegální. Možná není etické, ale pro nekomerční, ba přímo studijní účely apod. je naprosto v pořádku (tzv. Fair Use např. i ve Spojených státech). Ani v Česku není stahování striktně vzato nelegální – i když by se s vámi zástupci zábavního průmyslu možná chtěli hloupě bavit na téma „máte doma i originál stažené kopie?“. Pokud data nesdílíte dál, ničeho se nedopouštíte. Podobné to je i v dalších zemích EU.

Druhá věc: stažením díla automaticky nevznikají škody. Metodika výpočtu ICC je skrz naskrz špatná – počítá s tím, kolik procent lidí, kteří stahují, by bylo jinak ochotno si materiál zakoupit, kdyby stáhnout nešel. Tohle je vachrlatý předpoklad s nulovou vypovídající hodnotou. Takových výpočtů si můžete udělat, kolik chcete, ale nic se z nich nedozvíte o skutečném stavu.

Za třetí: jakékoli nostradamovské předpovědi pro rok 2015 jsou ještě větší hloupostí. Vycházejí ze špatných předpokladů a snaží se předpovídat chování lidí na trhu a stav samotného trhu. To se vší fantazií nejde – ne v takové zprávě a určitě ne s takto konkrétními čísly ve výsledku.

Podobné studie jsou vždy dělány na zakázku – vždyť víme, jak například BSA, lobující v americkém Kongresu i Evropském parlamentu, počítá míru pirátství. I tato zpráva ICC míří na evropské zákonodárce. „Zjištěná čísla chtějí [zástupci odvětví] ukázat také Evropskému parlamentu, který se loni pokusil neúspěšně napadnout tvrdá francouzská opatření proti nelegálnímu stahování mediálních souborů a softwaru.“. Do toho si přidejme tajnou mezinárodní dohodu ACTA (kterou europarlament odmítá) a i bez většího přemýšlení nám bude jasné kam a odkud vítr vane. Můžeme jen doufat, že většina zákonodárců není tak hloupá jako průměrný redaktor.      (Zdroj: Scinet)


Velikonoce - otázky a odpovědi ...... Velikonoce jsou významnější než Vánoce ..... na otázky odpovídá biskup Václav Malý

Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako dost kruté svátky. Vánoce jsou idylické, i když rodit v chlévě asi také idyla nebyla. Proč se říká, že Velikonoce jsou významnější než Vánoce?

Velikonoce jsou slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho vzkříšení. Připomínají nám význam oběti ve prospěch druhých a zároveň to, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během našeho pozemského putování.

Kdy se slaví Velikonoce? Slyšela jsem že jsou pokaždé jindy. Je to pravda?

Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Neděle velikonoční je vždy po prvním jarním úplňku. Datum kolísá od 22.3. do 25.4.

Zajímalo by mě, proč musel být Kristus zabit. Má to význam? Proč mu Bůh nepomohl?

Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde je řečeno, že věrný Boží služebník položí život za mnohé. Ježíšova smrt je důsledkem a vyvrchole-ním jeho celoživotního postoje naprosté odevzda-nosti a věrnosti, Božího příklonu vůči lidem. Přijal bezmoc kříže, aby se projevilo jeho vydání se Boží moci, která se ukázala v Ježíšově vzkříšení.

Nemůžu se dopočítat čtyřiceti postních dnů. Kdy končí postní doba a kdy začínají Velikonoce?

Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Postní doba začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá od Popeleční středy do Bílé soboty, ale bez započtení postních nedělí.       (Dále čtěte na stránkách Víra)


Lidé hovořící o závažných tématech jsou šťastnější ..... Psycholog Matthias Mehl z University of Arizona a Simine Vazirová z Washington University v St. Louis vydali studii, která naznačuje, že štastnější lidé mluví o závažných tématech – o lásce, etice, smyslu života a tak dále.

V tiskovém prohlášení univerzity Mehl uvádí: „Prvotním signálem je, že šťastný život je spíše společenský než samotářský a konverzačně hluboký spíše než povrchní.“

Výzkumníci odposlouchávali účastníky studie pomocí elektronicky aktivovaného rekordéru (EAR). Zařízení v pravidelných intervalech zaznamenávalo vzorky tisíců konverzací. Zúčastnění a jejich přátelé popisovali svou duševní i tělesnou pohodu. Ti nejšťastnější z nich mluvili oproti nejméně šťastným účastníkům studie třikrát méně o banálních záležitostech a dvakrát více o závažných filosofických tématech.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Zámek Loučeň zahájí sezonu tradicemi Velikonoc ..... Zámecký areál v Loučeni otevře letošní sezonu v sobotu akcí nazvanou Velikonoce u Thurn-Taxisů. Zatímco její první dva ročníky byly ve znamení tance, letos pořadatelé vsadili na známé i zapomenuté velikonoční tradice. Děti tak mohou potkat Polednici nebo si zajít koledovat ke kněžně, dospělé zase pobaví velikonoční soud, řekl ČTK zámecký manažer Jiří Senohrábek.

Na nádvoří zámku si s lidmi popovídá paní Kraslicová o tom, jak zdobí vajíčka, připraveno je Honění Jidáše a na závěr dne se bude vynášet a topit v zámeckém rybníku Morana, figurína, která symbolizuje odcházející zimu. Originální perličkou programu určitě bude rekonstrukce velikonočního soudu.

"Objevili jsme ve starých soudních záznamech zprávu o tom, že vrchnostenský soud v Dobrovici řešil v polovině 18. století spor dvou sedláků, při němž jeden obžaloval druhého z toho, že mu na Velký pátek kradl z pole rosu. To byl v tehdejší pověrčivé společnosti velký hřích, protože rosa na Velký pátek prý určovala bohatost budoucí úrody," vysvětlil Senohrábek.

Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno stopování velikonočních zajíců a také řehtačkový průvod, který projde celý park. "V něm budou řehtající děti potkávat obyvatele zámku, chůvou počínaje a pradlenou konče, aby si nakonec vykoledovaly sladkou odměnu od samotné kněžny, jež je přijme u hlavních zámeckých dveří," podotkl Senohrábek. V pravé poledne by se v Loučeni měla zjevit hrůzostrašná Polednice.

Velmi netradiční bude start akce v 11:00, kdy se v areálu otevře Vtipná kaše, zbrusu nová zámecká kantýna vyzdobená kreslenými vtipy. "Křtít se bude speciálním velikonočním pivem a pojídat se bude pochopitelně vtipná kaše," dodal Senohrábek.       (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Ropuchy poznají příchod zemětřesení ..... Ropuchy jsou schopny odhalit blížící se zemětřesení, tvrdí vědci. V průběhu staletí byly podobné výroky vyneseny i nad jinými zvířaty. Velmi podivně se před zemětřesením totiž chovají prý i psi, krysy, hadi i kuřata, píše server Guardian.

Studie zveřejněná v Journal of Zoology upozorňuje na fakt, že kolonie ropuch utekla z místa svého páření tři dny před zemětřesení, které udeřilo minulý rok v italské L'Aquile. Epicentrum zemětřesení bylo 74 kilometrů od oblasti, kde se ropuchy obvykle shromažďovaly. Ropuchy se vrátily na místo až o 10 dní později poté, co skončily poslední významné otřesy, uvedl Guardian.

Objev učinil náhodou Rachel Grant, vědec z Open University ve Velké Británii. Studoval vliv měsíčních cyklů na chování a reprodukci ropuch. „Chodil jsem ven každý večer za soumraku, počítal množství párů žab a sledoval jejich aktivitu. Obvykle se kvůli páření začínají shromažďovat na začátku března a nejprve se objeví velké množství samců. Samice ropuch se párují poměrně rychle. Kolem místa páření se ropuchy pohybují až do konce dubna nebo května,“ vysvětlil Grant.

Jednoho dne na místě ale nenašel žádné žáby. "Někdy jejich počet klesne kvůli velmi chladným nocím, ale obvykle se další den vrátí. Bylo proto velmi neobvyklé, že tam najednou nebyly vůbec žádné," pokračuje.

Grant píše o několika příčinách, které mohly žáby na zemětřesení upozornit s předstihem. Mohly se například zaznamenat počáteční seismické vlny nebo zemské nachýlení. Kromě toho se mohly vyskytnout odchylky v magnetickém poli Země. Navíc si vědci všimli poruch v ionosféře, což je nejvyšší elektromagnetická vrstva zemské atmosféry, v době kdy se země otřásla v L'Aquila. „Podle seismologů se před zemětřesením uvolní vždy hodně plynů a s nimi i nabité částice. Ropuchy a obojživelníci jsou velmi citliví na chemické změny ve svém prostředí a myslím, že právě tyto tyto plyny a nabité částice ropuchy detekovaly,“ vysvětlil Grant.       (Zdroj: Ecomonitor)


01.04. 2010     Pašijový týden pokračuje Zeleným čtvrtkem ... a zároveň máme i Mezinárodní den ptactva, je to výroční den podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 1906, slaví se od roku 1906.

Ale pozor - dnes je také APRÍL !!! Bohužel, ale ta následující zpráva aprílem není ...


Liberečtí zastupitelé schválili silnici R35 Českým rájem ..... Navzdory sedmi letům protestů obcí a ekologických organizací dnes zastupitelé Libereckého kraje schválili kontroverzní severní koridor pro silnici R35, která tak v budoucnu rozdělí Český ráj na dvě části. Krajské vedení v obavě z protestů omezilo vstup do budovy krajského úřadu, na jednání se tak dostalo jen kolem 60 lidí, dvě třetiny z nich pak vystoupily v diskuzi. Většina se snažila zastupitele přesvědčit, aby pro variantu nehlasovali. Neuspěli. Záměr prošel především díky podpoře zastupitelů z ČSSD.

Schválený návrh je jen doporučením ministerstvu dopravy, kudy koridor pro silnici vést. "Jsme přesvědčeni o tom, že severní varianta silnice R35 je špatná, už sedm let požadujeme kvalitní vyhodnocení všech známých variant, výsledkem je studie obsahující řadu chyb," řekla ČTK Markéta Kovaříková z koalice občanských sdružení S.O.S. Český Ráj. Chyby jsou podle ní v počtech mostů i délce tunelů, ani odhadované náklady tak zřejmě nebudou správné. Upozornila, že dálnice Českým rájem rezervaci nenávratně poškodí, znehodnotí oblíbenou turistickou lokalitu a bude znamenat vyškrtnutí Geoparku Český ráj z unikátního seznamu UNESCO.

Rozdělení Českého ráje silnicí odmítá i správa chráněné oblasti. Za špatný považují projekt zelení. Předseda strany Ondřej Liška dnes v Liberci upozornil na negativní dopady, jaké bude mít severní varianta zejména na obyvatele Turnova. "Budou o to větší, že projekt počítá s výrazným nárůstem dopravy až na 25 000 automobilů denně," zdůraznil Liška. Za přijatelnou považuje jen variantu jižní, která je jakýmsi jižním obchvatem Českého ráje. Ta ale nevede Libereckým krajem, ale sousedním krajem Středočeským.       (Zdroj: Ekolist)


Biosférická rezervace Šumava oslavila 20 let své existence ..... Šumava je nejen národním parkem, ale i významnou biosférickou rezervací. Na konec března, přesněji na sobotu 27. 3., připadlo výročí dvaceti let od jejího vyhlášení.

Biosférické rezervace jsou velkoplošná chráněná území, vyhlášená v roce 1970 v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere). Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny dílčí oblasti biosféry Země. Tato území představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a rostlinných i živočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a zajištění udržitelného rozvoje života místních obyvatel.

Biosférickou rezervaci Šumava najdeme v horské oblasti podél rakouské a bavorské hranice. Celá oblast byla vždy ovlivněna aktivitami lidí a využívána již od 10. století (např. dolování zlata, sklářství). Pralesovité horské lesy, jezera glaciálního původu, rašeliniště, řeky a jejich kaňony, to vše jsou hodnoty, které se do dnešní doby uchovaly a kterými toto území oplývá. Les je zde přítomen na více než 65 % rozlohy biosférické rezervace (květnaté a acidofilní bučiny, horské smrčiny, rašelinné bory); v porovnání s národním parkem Šumava, kde je procento zastoupení lesa vyšší (83,8 %). V oblasti žije celá řada druhů vzácných zvířat. Zajímavý je výskyt severské myšivky horské, vzácně zde také žije reintrodukovaný rys ostrovid. Z volně žijících ptáků potom tetřev hlušec a tetřívek obecný. V pramenné oblasti řeky Blanice najdeme území s největším výskytem perlorodky říční v České republice.

„Biosférické rezervace jsou takovým mírovým úsilím o důstojný a barevný život v řádu přírody. Na Šumavě se o to pokoušíme už dvacet let, “ uvedl při této příležitostí Ivan Rynda, předseda Českého národního komitétu pro program MaB UNESCO – Člověk a biosféra, jenž je zároveň zástupcem AOPK ČR v této pracovní skupině.      (Zdroj: Ecomonitor)


Perly pramene Světice ..... Každý pramen je reálným zřídlem energií. Fyzikální energie vytékající vody jsou ale vždy doplněny i svými duchovními protějšky. Pramen Světice u Brandýsa nad Labem není žádnou výjimkou. Údolíčko tak trochu připomíná spojené dlaně, z kterých vytéká nabraná voda. V náruči lip a v závětří strání vznikla oáza, která jakoby ani nepatřila do plání zaprášené Polabské nížiny. Schována za parcelami zahrádek a vznikajících novodobých sídel se tady nad pramenem skrývá kaple s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Stavba samotného prameniště obsahovala další sochy, po kterých už ale zbyly jen výklenky.     (Dále čtěte na stránkách Putující)

Jedno z mých nejoblíbenějších míst ... a napsal jsem o něm jeden z prvních článečků - Záhadná studánka sv. Jana


Důchodci a staré dobré časy ..... „Ani budoucnost už není to co bývala“, domnívá se pravděpodobně průměrný penzista navzdory času. Ukazuje se však, že pozitiva či negativa takových úvah důchodového věku nemůže zvrátit ani ztělesnění ochoty zákonodárné spolupráce některých lidských entit např. s marťany.

Navzdory všemožným úskalím blížícího se sklonku života neuvažuje řada starších obyvatel planety negativně, nýbrž pozitivně. To je samo o sobě bez položení otázky proč, dosti nevěrohodné. „Lidé staršího věku si vybavují a pamatují lépe pozitivně laděné zážitky skrze průkazně aktivnější oblasti mozku odpovědné za paměť a pozitivní emoce.“, předesílá výsledky své studie Donna Rose z University of Auckland. Společně se svým týmem nechala dvě věkově odlišné skupiny (19-31 a 61-80) čítající 37 dobrovolníků prohlížet výběr starších fotografií zaznamenávajících pozitivně emočně laděné motivy typu svateb, narozenin apod. v kontrastu s negativně laděnými výjevy z války či pohřbů. Během celého procesu byli všichni napojeni na fMRI přístroj (funkční magnetická rezonance) umožňující zobrazit aktivitu příslušných částí mozku. Analýza výsledků pak odhalila, že obrázky vyvolávající negativní vzpomínky a emoce výrazně neaktivují spojení oblastí mozku za tyto funkce odpovědné s pamětovými centry a to u obou věkových kategorií. V případě pozitivních výjevů to bylo průkazně naopak a zvláště v případě důchodového věku. Silně se aktivovalo propojení paměťových center a emoční oblasti vnitřní přední části kůry mozkové uložené v oblasti za kořenem nosu a amygdaly uložené ve střední části spánkového laloku. Jinak též centru odpovědném za paměť a zabarvení emocí.

„Důchodci si pamatují staré dobré časy velmi dobře a to zcela přirozeně.“, konstatuje na závěr autorka studie. Dílem neuvědomělosti a pokročilé senility či konzumace bulvární potravy je pak pravděpodobně nutnost tato vzpomínková pozitiva přenášet stížnostmi a sentimentalitou do aktuálních potřeb a prožitků. To ovšem tvoří námět na bohatou diskusi, shodují se autoři. Na sklonku života je však bezesporu rozhodně lepší být pozitivněji naladěn vůči svému okolí a prožitému životu.      (Zdroj: OSEL)


Je kybernetická válka, nebo není? ..... Howard Schmidt, který má v Obamově administrativě za úkol koordinaci kybernetické bezpečnosti, poněkud překvapivě tvrdí, že žádná kybernetická válka v tuto chvíli neexistuje.

Schmidt kritizoval samotné používání tohoto spojení – metafora podle něj jakoby vytvářela dojem, že ve střetu mohou být vítězové a poražení, zatímco poražení jsou podle něj v tomto případě všichni, alespoň ve smyslu vlád jednotlivých států.

Podle Schmidtova názoru je třeba ke kybernetickému prostoru přistupovat ne jako k válečnému poli, ale jako k místu s vysokou kriminalitou, plus se soustředit také na špionáž.

Naopak Michael McConnell z bývalé Bushovy administrativy uvedl, že kybernetická válka je realitou a internetové útoky mohou USA způsobit větší škody než klasický terorismus. USA by se na Internetu měly vrátit k praxi, která se osvědčila za studené války, tj. k odstrašování. Měly by být připraveny provádět odvetné útoky a postarat se o to, aby si této možnosti byly vědomy i ostatní strany.      (Zdroj: SecurityWorld)


Večerní nebe nabídne v první polovině dubna 4 planety ..... V dubnu uvidíme na večerní obloze hned 4 planety Konec března a začátek dubna bude ve znamení poměrně mimořádné příležitosti ke spatření hned čtyř planet Sluneční soustavy viditelných pouhýma očima. Čtveřici planet budeme moci již za soumraku pozorovat až do poloviny dubna. Nejníže bude položená nad západním obzorem planeta Merkur, výše Venuše, vysoko na jihozápadě Mars a nad jihovýchodem najdeme Saturn.

Planeta Merkur je obecně pozorovatelná nejhůře. Její hvězdná velikost je sice srovnatelná s hvězdnou velikostí nejvýraznějších hvězd na nočním nebi, ale planeta se nachází velmi blízko Slunce a na obloze se od slunečního kotouče úhlově nevzdálí více jak 28°. V praxi to znamená, že za příhodných podmínek (svírá-li průmět její dráhy na obloze velký úhel s obzorem - v České republice je to na jaře po západu Slunce a na podzim před jeho východem), můžeme Merkur sledovat, ale jen nízko nad obzorem. V případě jeho letošní jarní viditelnosti jsou podmínky k jeho pozorování velmi dobré a planetu budeme moci spatřit od konce března přibližně do 18. dubna. V pátek 9. dubna nastane tzv. největší východní elongace (planeta bude úhlově nejdále od Slunce a tím pádem i nejlépe pozorovatelná). Při pohledu dalekohledem se naskytne pohled na nevýrazný kotouček, jehož fáze den ode dne ubývá podobně jako u Měsíce po úplňku. Ke konci období pozorovatelnosti Merkuru (v polovině dubna) se v dalekohledu nad 5 cm v průměru prozradí jako velmi úzký srpek.

Zářivou planetu Venuši poznáme snadno. Díky její velikosti srovnatelné se Zemí, odrazivé atmosféře a poměrně malé vzdálenosti od Země je to zdaleka nejjasnější planeta ze všech. Možná právě její stříbřitá zář donutila už staré Řeky nazvat ji po bohyni lásky. Planeta dosahuje hvězdné velikosti až -4.5 magnitudy a je tedy asi 16x jasnější než nejjasnější hvězda noční oblohy - Sírius (který nyní najdeme na soumrakové obloze nad jihozápadním obzorem). Mnoho lidí ji proto také často považuje za UFO. Podmínky k pozorování planety se lepší a oproti Merkuru ji budeme moci pozorovat až do letních měsíců. Podobně jako u Merkuru ji v dalekohledu prozradí měnící se fáze. Na večerní obloze budeme moci sledovat i její přiblížení k Merkuru - 6. dubna budou obě planety dělit necelé 3° (6 průměrů měsíčního úplňku).

Rudou planetu Mars už máme možnost sledovat nějakou dobu, neboť na letošní lednové obloze nastala její opozice se Sluncem (planeta tak byla pozorovatelná celou noc). Nachází se v souhvězdí Raka, kde 17. dubna mine o 1° severně krásnou a za dobrých podmínek očima pozorovatelnou otevřenou hvězdokupu M44 - Jesličky. Ve větším dalekohledu ukáže na svém naoranžovělém kotoučku i bělavé polární čepičky (zejména tu severní, která je k nám při letošní opozici nakloněna). Její nejlepší podmínky k pozorování už pozvolna končí, planeta bude zdobit nebe až přibližně do konce srpna, kdy se ztratí v záři soumrakového nebe.

Největším lákadlem bude ale bezpochyby planeta Saturn. Najdeme ji v oblasti chudé na jasné hvězdy - v západním cípu souhvězdí Panny. Planeta je sice od Země vzdálena asi 8.5 AU (astronomická jednotka = střední vzdálenost Země od Slunce = asi 150 milionů km), ale patří mezi dvě nejbližší obří plynné planety, a tudíž ji můžeme pohodlně spatřit očima. Unikátní pohled však nabídne až dalekohled. V něm spatříme nejen kotouček planety a nejjasnější měsíc Titan (případně i další měsíce v závislosti na průměru přístroje), ale i majestátné Saturnovy prstence. Planeta oběhne Slunce jednou za přibližně 30 let a rovina jeho prstenců je odkloněna od roviny ekliptiky (roviny zemské dráhy) o zhruba 27°. To má za následek, že za dobu oběhu Saturnu kolem Slunce můžeme sledovat, jak se jeho prstence postupně "rozevírají" a jindy naopak "mizí". V září loňského roku byly tenké prstence nejužší a dokonce na několik dní zmizely z pohledu dalekohledem úplně (žel na denní obloze). Nyní se opět pomalu "rozevírají", ale stále jsou extrémně úzké a vypadají, jakoby se "zařezávaly" do Saturnova kotoučku.       (Zdroj: Astro)


Hodina Země 2010 byla největší českou klimatickou akcí ..... V sobotu 27. března se konala celosvětová symbolická akce na ochranu klimatu, Hodina Země. Jejím účelem bylo, aby co nejvíce měst, obcí, firem, organizací a jednotlivců po celém světě zhaslo na jednu hodinu svá světla a elektrické spotřebiče - jako gesto, že globální oteplování považují za nejzávažnější problém tohoto století. Po celém světě se akce účastnilo přes 4 000 měst a obcí ze 126 zemí světa a stamilióny lidí. V České republice se připojilo 34 obcí a měst, 35 firem a společností a pomocí Facebooku přes 20 000 lidí. Ve dne konání akce vzrostla návštěvnost stránek Hodiny Země na 100 000 lidí.

Hodina Země Akce se v Česku zúčastnil stejný počet měst a obcí jako například v sousedním Německu a Rakousku, což jsou země tradičně daleko více klimaticky uvědomělé. Proto, a také vzhledem k tomu, že u nás se konala Hodina Země poprvé, lze akci považovat za mimořádně úspěšnou.

Cílem Hodiny Země je podpora požadavku, aby byla uzavřena závazná a ambiciózní klimatická dohody, jež by udržela změnu klimatu na relativně bezpečné úrovni pro většinu života na Zemi, včetně života lidí. Symbolickým zhasnutím účastníci Hodiny Země vyzývají odpovědné osoby k jednání a zároveň deklarují svou připravenost měnit navyklé, energeticky plýtvavé chování.       (Zdroj: Gnosis9)


Na Slovensku chrání i menší stromy, u nás se zatím kácí ..... Komu není aspoň 50 let, nemá nárok na právní ochranu. Takový je stav českého zákona na ochranu stromů. Ministerstvo životního prostředí totiž není schopno novelizovat starou vyhlášku a menší stromy je tak možné kácet bez povolení. Arnika spolu s dalšími ekologickými sdruženími upozorňuje na to, že z českých měst i krajiny nekontrolovaně mizí zeleň a ohroženy jsou také některé aleje. Poukazuje přitom na slovenskou právní úpravu, která chrání i menší stromy.

„Jestliže v sousedním Slovensku dokáže stát ochránit i menší stromy, neexistuje důvod, proč by to nemělo jít u nás,“ domnívá se Petra Humlíčková, koordinátorka legislativního centra Zeleného kruhu. Podle ní vězí problém v laxním přístupu ministerstva životního prostředí. Parlament totiž loni díky kampani nevládních organizací zpřísnil zákon na ochranu přírody, ale ministerstvo nebylo od té doby schopno aktualizovat starou prováděcí vyhlášku. Ochrana stromů se tak paradoxně ještě zhoršila.

Česká vyhláška chrání pouze stromy, které mají obvod kmene větší než 80 centimetrů. To jsou zpravidla opravdu velké stromy staré 50 a více let. „Některé druhy dřevin, například ovocné stromy, však nedorostou takové velikosti, ani když jsou velmi staré,“ upozorňuje Jakub Esterka ze sdružení Arnika. „Teoreticky je tak dnes zákonem povoleno kácet bez povolení všechny ovocné aleje podél cest nebo parky založené před méně než padesáti lety. A takových ploch zeleně je v České republice celá řada,“ říká Esterka (1).

Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Od doby, kdy poslanci změnili zákon a pro kácení některých dřevin není třeba povolení úřadů, už byl vykácen například sad na pražském Trojmezí, alej v Příbrami, padly desítky stromů v Letňanech či v Klánovicích na pozemcích společnosti, jež zde chce vybudovat golfové hřiště (2). Kácení hrozí i stromořadí 78 stromů v Brně-Ivanovicích, kvůli neexistenci nové vyhlášky byla také zrušena dvousettisícová pokuta pro firmu, která nezákonně pokácela borovicový háj v Brně-Líšni. „Neexistence nové vyhlášky ohrožuje tisíce stromů. Tím, že jejich kácení bude probíhat bez povolování, je znemožněna ochrana dřevin a zeleně jak ze strany úřadů, tak i ze strany občanů,“ vysvětluje problém Milan Štefanec ze sdružení NESEHNUTÍ. Upozorňuje tak na fakt, že za současné situace nemají úřady ani veřejnost možnost kontrolovat zákonnost a oprávněnost kácení a likvidace stromů je tak plně ponechána na libovůli těch, kteří je budou kácet.     (Zdroj: ARNIKA)


Celebrita jiného formátu ..... "Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno." (Flp 2,7-9)

Mnoho lidí touží proslavit se, stát se známými, udělat si jméno. Stát se celebritou je možné nejrůznějšími způsoby, většinou ale ne na dlouho.

Bible nám představuje celebritu jiného formátu - Ježíše Krista, kterému Bůh dal jméno nad každé jiné jméno.

Ježíšova cesta k oslavení je paradoxní - zřekl se sebe a své slávy, z lásky k nám se ponížil, dal za nás svůj život.

Velikonoční dny nám staví před oči vyvrcholení této Ježíšovy cesty.

A nemusíme ho jen pozorovat. Ježíš chce dát sebe, svou lásku a svůj život i nám dnes. Chce nás tak uschopnit, abychom ho mohli následovat na cestě k opravdové a trvalé slávě.       (Zdroj: Víra)


Co na vás zkoušejí v hypermarketu? 9 triků, abyste víc nakupovali ..... I hypermarkety a supermarkety používají mají svou taktiku, jak přimět zákazníky víc nakupovat. Využívají poznatků psychologie, tradičních obchodnických triků, ale i nových postupů. Projděte si v přehledné grafice devět z nich.       (Přehled najdete na stránkách Aktuálně)


31.03. 2010     Pašijový týden pokračuje Škaredou středou.
Posledního března roku 1889 byla v Paříži dostavěna Eiffelova věž.


Na Zelený čtvrtek je vyhlášen Den proti hluku ..... Hudebně-ekologické sdružení Hudekos při České hudební společnosti připomíná 1. duben, na který letos připadá podle křesťanské tradice Zelený čtvrtek, jako Den uvědomění si hluku. Osvětová iniciativa navazuje na Mezinárodní den proti hluku a snaží se upozornit na hlasitou hudbu v supermarketech, dopravních prostředcích, ale i v domovech. Češi by si měli uvědomit negativní dopady hluku, vypnout ho a začít si vážit ticha, sdělil ČTK předseda sdružení Hudekos Jan Stěnička.

"Nechceme zastavovat dopravu a výrobu, ale zastavit se a uvědomit si, že lze dosáhnout ticha, které léčí, vypnutím neposlouchané hudby a akustických reklam," uvedl Stěnička. Den uvědomění si hluku začala držet zhruba před čtvrtstoletím Liga neslyšících v New Yorku a také v ČR se již několik let k němu připojují někteří ekologové, lékaři, akustici, učitelé, psychologové i hudebníci.

Hudekos chce získávat maximum informací o působení hluku na populaci a osvětovou činností se snaží upozorňovat zejména na nebezpečí neustálého zvyšování takzvaného akustického smogu, k němuž patří i nedobrovolně poslouchaná hudba. Upozorňuje, že alespoň jednou za rok lze ticha dosáhnout, mnohdy ihned a zadarmo. Informace o aktivitě poskytuje na stránkách www.hudekos.info a k osvětě připravilo pro mládež také interaktivní CD s názvem Nebezpečný hluk.

Jedním z největších tvůrců hluku je doprava. Povolit vyšší limit hluku na hlavních silnicích hodlalo podle médií počátkem letošního roku ministerstvo zdravotnictví. Vládní nařízení z roku 2006 stanovuje maximum pro venkovní hluk z hlavních silnic na 60 decibelů ve dne a 50 v noci. Podle původních představ se měly obě hodnoty o pět decibelů zvýšit. Vyhlášku ale MZ vládě nedoručilo, ministryně Dana Jurásková schvalovací řízení zastavila. Dokument se setkal s odporem různých iniciativ i hygienických stanic a zřejmě nebude kvůli politické neshodě přijat ani po volbách.

Podle Světové zdravotnické organizace i tuzemských hygieniků by neměl hluk před okny domů přesáhnout během dne v průměru 55 a v noci 40 decibelů. Hluk o intenzitě kolem 70 decibelů omezuje pochopení řeči a hluk ještě vyšší intenzity může způsobit přechodné nebo i trvalé poškození sluchu.       (Zdroj: Ekolist)


Hledáte říši za zrcadlem v kině? Přijďte na pražský magistrát... Sedmnáct tisíc Pražanů využilo možnost vyjádřit se ke konceptu nového územního plánu. Tento dokument má v roce 2011 nahradit současný územní plán z roku 1999, tak, aby odpovídal jednak obecnějším zásadám schvalovaným na úrovni krajů – tzv. zásadám územního rozvoje - a jednak novému stavebnímu zákonu, který přináší pro územní plánování nová pravidla. Proces přípravy a schvalování nového územního plánu probíhá od května 2007 a je o něm také hojně slyšet jako o ukázkové spolupráci zastupitelů a magistrátu se širokou veřejností. Pomineme-li fakt, že v rámci těchto tří let měla veřejnost omezenou lhůtu jednoho měsíce na vyjádření k tak zásadnímu dokumentu, který předurčuje vývoj města na desetiletí, mělo by nás zarazit , minimálně ty občany, kteří své připomínky stihli v této lhůtě podat (včetně mě) také něco jiného. Současně s přípravou nového územního plánu, jehož nejdůležitějším podkladem je logicky současný územní plán, probíhají také rozsáhlé změny právě toho stávajícího. Těmto balíkům změn se říká celoměstsky významné změny I. a II. a vlny změny 06 a 07. Dohromady tyto změny přeměňují 7 % území Prahy, především na zastavitelné plochy. Postupně jsou jednotlivé fáze těchto změn „prohlasovávány“ pražskými zastupiteli a stejně postupně musí být také „předěláván“ koncept nového územního plánu pro Prahu.

Na 25. 3. 2010 bylo úřední deskou pražského magistrátu vyhlášeno zasedání zastupitelstva s programem projednání konečného návrhu první z těchto vln změn - vlny 07. Podíváme-li se blíže na tento balík 150 změn, jedná se z většiny o výstavbu satelitních městeček na okraji Prahy na úkor orné půdy, zástavbu zeleně logistickými centry a další nekoncepční suburbanizaci města a příměstské krajiny. Pokud jsem jako občan využil svého práva vyjádřit se k budoucí podobě města, měl bych se také vyjádřit k tomu, když někdo mění to, k čemu jsem se již vyjádřil.

Jestli jste vydrželi číst až sem, tak směle na jednání zastupitelstva. Před budovou pražského magistrátu právě probíhá občanské vyjádření nesmyslnosti tohoto počínání formou divadelní frašky „zalévání dívky Prahy do betonu“, v tomto případě to ovšem byla sádra. Říkám si, že humor třeba osloví „naše nedotknutelné“ a symbolické vyjádření ducha zacházení s naší „matkou měst“ probíhající za asistence strážců pořádků přímo na schodech hlavního vchodu do budovy již zakončuje moderátor slovy: „Heslem této doby je beton a heslem této doby je tunel“. Pak spolu s účinkujícími bere do ruky hadr a kýbl a drhnou schody magistrátu dočista. V jednacím sále začíná jednání zastupitelstva, na programu je návrh na schválení změn 07 předkládaný panem radním Langmajerem z ODS. Před polednem klub Strany zelených žádá o přestávku na oběd a po ní se již někteří z poslanců ODS do zasedání nepřihlašují. Zastupitelstvo není usnášeníschopné, pan předsedající Blažek přerušuje jednání do druhého dne. To sice jednací řád umožňuje, nikoliv však zákon o hlavním městě Praze. Občan tak nejen nedostal prostor k diskuzi, ale ani se, dle zákona se sedmidenním předstihem, o dalším jednání zastupitelů v pátek ráno v 9 hodin nedozvěděl. Tuto možnost měli jen ti, kteří vydrželi v jednacím sále až do konce.

Druhý den v devět hodin ráno jsem si tedy vyplnil přihlášku a přihlásil se do diskuze s občany a pokorně vyčkal na hlasování o tom, zda mi zastupitelstvo umožní promluvit, nebo ne, a to přesto, že tuto povinnost ze zákona občanovi upřít nelze, lze ji pouze upravit jednacím řádem. Už to vypadá, že se dnes ani hlasovat o příspěvcích občanů nebude, ovšem po urgenci zastupitelky Strany zelených Petry Kolínské pan primátor přistupuje k hlasování. Do diskuze jsou přihlášeni čtyři lidé, odhlasováno je vystoupení pouze jednomu z nich. Mně se pan primátor omlouvá, že jsem nebyl připuštěn do diskuze o dva hlasy. Na intervence některých zastupitelů o nelegálnosti tohoto hlasování jsem se dozvěděl od pana primátora, že nejsem přítomen. Jak ovšem podotkla paní zastupitelka Petra Kolínská, přítomen jsem byl, což jsem mimo jednací řád potvrdil.

Vzápětí byl návrh změn 07 schválen a občané dostali na popud pana primátora prostor k diskuzi. Lépe řečeno, starší pán v důchodu mimo program zasedání hovořil o svém soukromém problému. Nikterak neshazuji jakýkoliv projev diskuze s občany, pan primátor však svým napomenutím klubu Strany zelených, aby věnovali pozornost tomuto diskutujícímu občanovi, kterému v rámci dalších bodů jednání zastupitelstva prostě nebylo pomoci, zneužil vystoupení tohoto pána k projevu blahosklonnosti k hlasu občana.

To už nás vyprovázel pravděpodobně správce budovy se slovy: „Vy jste z tý Arniky? To vy jste nám tady zas ... ty schody? Dobře že odcházíte a sem se už nikdy nevracejte.“

Na schodech magistrátu zatím zřízenec zoufale hledal zbytky sádry a odstraňoval je frézou... A venku zatím betonovali město...       (Zdroj: ARNIKA)


Likvidace emocí ..... Často beztvaré a tíživé negativní emoce, které v nás po špatně prodělaném zážitku přetrvávají není jistě jednoduché hodit jen tak za hlavu. Na stupnici tíživosti jednoznačně vede smrt blízké osoby následována rozchodem a nenaplněnou láskou. Člověk, kterému na rozdíl od většiny zvířat, kde je smrt bližního chápána spíše coby příspěvek do koloběhu živin a zklamání láskou srovnatelné s nemožností vyměnit na geny bohaté rozmnožovací tekutiny, vymyslel řadu sofistikovaných způsobů od „pálení mostů“ až po skákání z mostů. Vše za účelem jak životním nedopatřením čelit.

„Čím negativnější zážitek tím delší a intenzivnější setrvání v mysli a tím obtížnější překonání stavu.“, konstatuje úvod práce Xiuping Li z National University of Singapore. Řešení je zajisté osobité téma, které má tendenci živit nejen duševní mastičkáře a teoretiky, psychiatry či psychology, ale také bulvární tisk koupající kdekoho v lázni studu, smutku a spekulací. Li známá svým exaktním přístupem k duševním záležitostem nezklamala odbornou veřejnost ani tentokrát, když přišla s celou sadou zajímavých experimentů. Liová v rámci nich požádala na 80 mužů a žen o popsání negativního zážitku na papír, jeho důkladné zabalení a ponechání svému osudu, což po vyhodnocení průkazně pomohlo v porovnání s prostou verbální úlevou a nekonkrétním definování negativních emocí.

„Svépomocných prostředků je celá další řada a snaha o jejich pochopení je velmi složitá vzhledem k individualitě osobnosti“, konstatuje objevně Liová. Přesto podobné studie dokazují, že nutná je určitá racionalizace emocí, kterým tak snadno podléháme. Prostředkem pak klidně může být jejich popis a likvidace.     (Zdroj: OSEL)


Záhadné kamenné koule v Kostarice ..... V Kostarice jsou od konce 19. století známy zvláštní kamenné koule. Většina jich byla objevena až v 20. století, kdy ve větší míře začalo mýcení džungle na banánové plantáže. Dosud je známo přes 300 koulí, největší má průměr přes 2 metry a váží asi 16 tun.

Záhadné kamenné koule v Kostarice

John Hoopes z University of Kansas nyní zveřejnil výsledky svého studia těchto zvláštních artefaktů. Podle něj začaly místní kultury první koule zhotovovat kolem roku 600 n. l., většina z nich pochází až z doby po roce 1000, ale vznikly ještě před dobytím země Španěly. Nicméně tato data se opírají o doprovodné nálezy, organické látky (datované radiokarbonem) nebo zbytky keramiky (datované podle stylu), které byly nalezeny spolu s koulemi.

Tyto artefakty ale mohly na jednom místě (i vzhledem ke své hmotnosti) přetrvávat po staletí, jedná se proto o horní hranici, která uvádí, kdy naposled se místní obyvatelé koulemi „zabývali“.

Koule k sobě přitahují spekulace, záhadology i šarlatány, takže v pseudovědeckých materiálech se lze dočíst např. o jejich spojení se Stonehenge či sochami z Velikonočního ostrova, pokud se autoři spekulací neodvážou ještě víc a nezamíchají do výkladu Atlantidu či mimozemšťany.

Hoopes uvádí, že spojení koulí s místními předkolumbovskými kulturami je jednoznačné, i když po pravdě řečeno nevíme, proč tehdejší lidé koule vyráběli. V této oblasti nebylo před Kolumbem známo písmo, o koulích se nezmiňují ani žádné místní mýty a legendy (vyjma těch, které archeologům stejně nepomohou, třeba že uvnitř každé koule je kávové zrno – káva přirozeně nebyla v předkolumbovské Americe známa).

Co se týče samotné výroby koulí, zde žádný problém asi není. Koule vznikly pomocí úpravy kamene (jsou z různých čedičů, vápenců a pískovců) jinými kamennými nástroji, otloukáním a broušením. Na některých z nich se dodnes nacházejí stopy těchto úderů.      (Zdroj: Scence WORLD)


Nesmysly na Novinkách  ..... V českých médiích se občas objeví, že čeští vědci objevili to či ono protinádorové léčivo. Když si pak člověk najde na veřejně dostupné databázi (všeobecně a nejběžněji používané v biomedicínských oborech) "pubmed" informace o údajném objeviteli, zjistí, že daný výzkum buď vůbec nedospěl do stádia klinických testů (není tedy relevantní pro pacienty) nebo že čeští autoři ve skutečnosti představují jenom zlomek objevitelského týmu. ...

... V zásadě čeští novináři vůbec netuší, o čem píšou, když píšou o české vědě. Velice často narážím na to, že je čeští vědci tahají za nos, a přitom ověřit si základní fakta lze přes veřejné zdroje (přes pubmed kdokoli odkudkoli připojený k internetu může číst zdarma abstrakt článku, název, autory a jejich pořadí).      (Zdroj: Britské listy)


Facebook bude předávat data třetím osobám ..... Síť Facebook si s ochránci osobních dat nikdy nerozuměla. Teď navíc ve svých uživatelských pravidlech
Facebook nově oznámil, že bude bez souhlasu uživatelů předávat "všeobecné informace" o lidech na síti třetím osobám. Uživatelé se mohou bránit pouze vyslovením nesouhlasu. Má se jednat o data, která jsou spojena s užíváním této webové stránky. Co to ale přesně znamená, zatím není jasné.       (Zdroj: Respekt)


Tištěné RFID čipy ..... Radio Frequency Identification, nebo-li identifikace na radiové frekvenci, je přímým pokračovatelem čárového kódu. Tyto čipy umožní například bezdrátově snímat, jaké zboží máte v košíku, takže stačí projet kolem pokladny a ani nebudete muset vyskládávat zboží na pás. Bohužel, vysoká cena jednotlivých RFID čipů je dnes předurčuje spíše jako ochranný prvek před zcizením u drahých výrobků.

Univerzity v Rice v USA a v Sunčonu v Jižní Koreji publikovali společnou práci zaměřenou na výrobu tištěných RFID čipů. Speciálním inkoustem z uhlíkových nanotrubiček dokáží na papír nebo plastovou fólii natisknout plně funkční 16 bitový čip. RFID čipy se tak mohou stát přímo součástí obalu, podobně jako je tomu dnes u čárových kódů se všemi výhodami, které to má.
Ale nejsou to jenom RFID čipy, které se dají tisknout. Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC z Würzburgu prezentoval metodu, jak tištěním vyrábět tepelné senzory, takové, které dokáží v reálném čase reagovat na teplo lidského těla. Jako příklad aplikace uvádějí dotykový displej mobilního telefonu, kterého se nemusíte dotýkat, systém reaguje na teplo už při pouhém přiblížení prstu. Za vším je výsledek projektu 3Plast, financovaného EU.       (Zdroj: VTM Science)


Strany nás ohýbají i v diskusích na internetu ..... Politické strany v Česku pomalu objevují výhody ovlivňování voličů na internetu. Politický komentátor Jan Kubáček, který se na tzv. politický marketing
specializuje, v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvádí, že politické strany se snaží voliče ovlivnit i například v internetových diskusích pod články a blogy.
"Může jít o skupiny podporovatelů nebo brigádníků. Pokud se například vyskytne kontroverzní názor nebo článek, dostanou tito lidé direktivně za úkol tu diskusi ohýbat nebo posunout jiným směrem, případně vytvořit úplně jiné, sekundární téma debaty," říká Kubáček, podle kterého jsou tito lidé za tuto činnost většinou placeni.       (Zdroj: Protiprúdu)


Jsme genetickým středem Evropy ..... Tým laboratoře Genomac ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství a forenzních věd při Berlínské univerzitě Charité publikoval výsledky genografického mapování českých a moravských mužských linií. Tato studie vyjde v dubnovém vydání prestižního časopisu „Forensic Science International: Genetics“. Je přínosná nejen pro genealogické bádání, ale například i pro kriminalistiku. Mimo jiné vyvrací názor, že jsou Češi výhradně slovanským národem – naopak setkávají se u nich západoevropské s východoevropskými genealogickými liniemi.
Od roku 2006 bylo prováděno výzkumným oddělením laboratoře Genomac genetické mapování otcovských linií v české a moravské mužské populaci. Jednalo se o doposud nejrozsáhlejší
mapování v České republice, jehož cílem bylo získat co nejobsáhlejší anonymní soubor mužských genetických profilů. V rámci prezentovaného výzkumu bylo analyzováno téměř 2000 nepříbuzných
genetických profilů z různých regionů České republiky, jejichž nositelé dali souhlas s využitím pro genetický výzkum.
Mgr. Jan Zástěra, vedoucí projektu GenoGraf a hlavní autor článku říká: „Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že Českou republiku a její obyvatelstvo je možné charakterizovat jako geografický a současně i genetický střed Evropy. Potvrdili jsme předchozí domněnku, že naše populace je rozdělena mezi dvě hlavní linie původu: Východoevropskou a Západoevropskou.“ ředitel společnosti Genomac RNDr. Marek Minárik k tomu dodává: „Musíme konstatovat, že klasický pohled na Čechy coby výhradně slovanský národ zcela neodpovídá realitě. Současně jsme vyvrátili i další klišé, když jsme experimentálně ověřili, že mezi mužskými obyvateli jednotlivých českých a moravských krajů nejsou z hlediska genetiky žádné měřitelné rozdíly.“
Výsledky publikované v dubnovém vydání prestižního časopisu „Forensic Science International: Genetics“ mohou významně přispět i v oblasti kriminalistické DNA analýzy. "Článek mapuje na velkém populačním vzorku frekvence výskytu jednotlivých mikrosatelitových znaků na chromozomu Y v naší populaci.
Publikovaná data mají význam nejen pro genealogické bádání, ale hlavně pro forenzní kriminalistickou praxi", říká doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph. D., prezident Československé společnosti pro forenzní genetiku. A dále dodává: "Analýza těchto specificky mužských DNA znaků je často zásadním nástrojem pro usvědčení pachatelů násilných trestných činů, především případů znásilnění. Znalost zastoupení těchto znaků v naší populaci umožňuje zpřesnit výpočty síly důkazu při srovnání DNA profilu z místa činu a porovnávacího vzorku."
Společnost Genomac zpřístupnila kompletní anonymní data vědecké veřejnosti v rámci veřejně přístupné evropské databáze YHRD (www.yhrd.org). Pro badatele z řad domácích i zahraničních genealogů je také otevřena Česká národní genografická databáze (www.genograf.cz) obsahující rozšířený soubor téměř 3500 profilů s možností vzájemného kontaktu mezi uživateli       (Zdroj: Řev přírody)


CIA se připravuje na manipulaci evropského veřejného mínění ..... V souvislosti s nedávným pádem nizozemské vlády kvůli otázce Afghánistánu americká CIA přišla s plánem, jak podpořit evropskou chuť do válčení. Na Wikileaks se objevil důvěrný dokument oddělení zvaného CIA Red Cell, který rozpracovává, jakým způsobem je třeba manipulovat veřejným míněním v Evropě, hlavně pak ve Francii a Německu, aby voliči pokračování okupace schválili.

CIA mimo jiné navrhuje, že Francouzům je třeba neustále opakovat osud žen v Afghánistánu, protože francouzská veřejnost je na toto téma citlivá. „Afghánské ženy by mohly posloužit jako ideální nosiče humanizace role ISAF v boji proti Talibanu, a to hlavně tém, že ženy budou osobně a důvěryhodně vyprávět své příběhy ze života pod vládou Talibanu a mluvit o svých snech do budoucna a o svém strachu z Talibanu v případě jeho vítězství," konstatuje dokument.

Pro Němce pro změnu bude lepší klást důraz „na dramatizaci důsledků případné porážky NATO pro specifické německé zájmy a potlačit tak široce rozšířený názor, že Afghánistán není německý problém. Příkladem budiž zprávy o tom, jak by porážka v Afghánistánu vystavila Německo terorismu, opiu a uprchlíkům, což by mohlo umlčet skeptiky." K tomu je navíc třeba co nejvíce používat osobnost Baracka Obamy, protože jakmile americký prezident osobně požádal o posílení jednotek v Afghánistánu, vzrostla prý podpora tomuto kroku ze 4 na 15 procent mezi Francouzi a ze 7 na 13 procent u Němců.

Zpráva CIA zároveň konstatuje, že proti válce v Afghánistánu je asi 80 procent Francouzů i Němců, poukazuje ale na to, že je to odpor stále jen pasivní. Pokud ale „v Afghánistánu přijde předpokládané

krvavé léto, pasivní Francouzi a Němci, kteří nesouhlasí s vysíláním svých jednotek, mohou přejít k aktivnímu a politicky potentnímu nepřátelství."

Lze si asi vsadit, že lidé typu Havla či Vondry do českých médií dotlačí obojí, tedy afghánské ženy i terorismus.       (Zdroj: Czech Free Press)


30.03. 2010     Pašijový týden pokračuje Šedivým úterým.

Ve 4:26 ráno LČ nastává první jarní Úplněk - tedy ten, který rozhoduje o datování Velikonoc.


Radní nevědí, co říkají, nebo se občanům vysmívají? ..... Občané sice mají právo vystoupit, slovo ale nedostanou. Na zasedání pražského zastupitelstva 26.3. 2010 opět nemohl promluvit občan Prahy, protože pro jeho vystoupení nehlasoval dostatek zastupitelů. Primátor Pavel Bém, který schůzi předsedal, přitom opakovaně prohlásil, že občané, kteří mají zájem vystoupit a jsou jednání přítomni, vystoupit mohou. Veřejnost však zaznamenala alespoň dílčí úspěch, když byly z projednávaného balíku změn územního plánu staženy některé kontroverzní záměry.       (Blíže na stránkách ARNIKA)


Čeští vědci léčí poraněné buňky ..... Buňky i v tak složitém organismu, jakým je lidské tělo, jsou vystaveny různým atakům. Mezi ně patří například při bakteriální infekci poškození buněčné membrány toxiny. Nejvíce zranitelné jsou buňky, které přichází přímo do kontaktu s vnějším prostředím (kůže, sliznice).

Poškození plasmatické membrány buňky by mohlo vést k vylití obsahu buňky a k buněčné smrti. Nemusí k tomu však dojít, protože buňka má účinné mechanismy jak drobná poranění plasmatické membrány vyléčit. K léčbě používá cytoplasmatické váčky, které jsou stále „na skladě" v buněčné cytoplasmě. Při poranění buňky jsou tyto váčky rychle aplikovány na poraněná místa a tím dojde k zacelení buněčného povrchu a k zamezení úniku buněčného obsahu. Jakým způsobem se tyto váčky tvoří, jak jsou heterogenní, jak je jejich tvorba závislá na metabolické aktivitě buňky, co zajistí přenos váčku k místům poškozené membrány? To jsou otázky, které je nutné řešit pro pochopení tak důležitých procesů, jakými jsou imunologické děje a buněčná regenerace.

Vědci z Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) AV ČR se dlouhodobě zabývají otázkami aktivace žírných buněk, které jsou zodpovědné za projevy alergických reakcí, astmatu a zánětu. Tyto buňky jsou také součástí obranných mechanismů, kde jsou nasazeny v první linii boje s bakteriemi a jinými patogeny. V těchto střetech může dojít k jejich poškození. Při studiu interakce žírných buněk s bakteriálním toxinem (streptolysinem O) zjistili, že se zvyšující se dávkou streptolysinu se zvyšuje úmrtností buněk v důsledku tvorby děr v plasmatické membráně. Pokud však jsou buňky ovlivněny látkou, která podporuje tvorbu membránových váčků (vakuolinem), frekvence úmrtí buněk je snížena. Tento proces je závislý na přítomnosti vápníku, který podporuje splývání váčků s plasmatickou membránou. Ne všechny typy žírných buněk jsou stejně citlivé k působení toxinu a schopné úspěšné regenerace buněčného povrchu. Za překvapivé lze považovat zjištění, že regenerace buněčného povrchu poškozeného streptolysinem byla závislá na molekulách, které se uplatní při buněčné aktivaci.       (Zdroj: 21@století)


Stárnoucí britští špioni nezvládají internet ..... Britská rozvědka zahájila rozsáhlé propouštění. Jeho cílem je výrazně zlepšit počítačovou gramotnost agentů. Rozvědka sice dostala větší rozpočet, ale propouští existující špiony a chce najmout zaměstnance, kteří budou lépe zvládat počítačovou technologii. Staří špioni nevědí, co je Twitter a nerozumějí mentalitě Facebooku.

MI5 má v současnosti asi 3 500 agentů a příští rok jich bude mít 4 100, tedy dvojnásobek počtu v roce 2001. Mnoho nových špionů je ve věku od dvaceti do třiceti let a k práci u rozvědky je nalákala reklamní kampaň a částečně i seriál televize BBC o špionech Spooks.       (Zdroj: Britské listy)


Proč jsou nemocnice nebezpečím pro vaše zdraví ..... Studie, kterou prováděli výzkumníci z rakouské nemocnice Rudolfstiftung odhalila, že více než jedna třetina pacientů, kterým je naordinována injekční medikace a leží na oddělení intenzivní péče, může být obětí omylu. Tato skutečnost byla zveřejněna v magazínu the British Medical Journal. Vedoucí výzkumného týmu Andreas Valentin konstatoval: "Jde o skutečně závažný problém. Administrativa, související s medikací podávanou injekčně, je slabým místem z pohledu bezpečnosti pacienta."

Průzkum se vztahoval na 1 300 pacientů, kterým byly aplikovány injekce a byl prováděn na 113 odděleních intenzivní péče v 27 různých zemích a v průběhu 24 hodin. Zjistilo se, že v případě 441 pacientů (což je 34 %) nastala přinejmenším jedna chyba v administraci, která je prováděna v záznamech. Zhruba u poloviny těchto případů došlo k více než jediné chybě v průběhu vytypovaných 24 hodin. Z toho 7 pacientů utrpělo újmu v důsledku pochybení a v pěti případech souvisely tyto chyby s úmrtím pacienta.

K nejčastějším pochybením patřilo nedodržení správného času podání léku nebo úplné opomenutí. K dalším chybám patřilo nesprávné dávkování léku a dokonce i administrativní chyby vedoucí k podání chybného léku. Celých 69 % chyb se vyskytlo při rutinním ošetření, zbytek během urgentních případů. Mezi léky, které byly takto sledovány, patřily inzulín, prostředky na ředění krve a sedativa.

Zdravotníci, podávající injekce, přisuzovali toto množství chyb především stresovému zatížení a únavě. Mezi další faktory, vedoucí k chybám patří např. změny v názvech léků, nedodržování nemocničních předpisů a slabá komunikace mezi ošetřujícím personálem       (Zdroj: Celostni Medicina)


Na Jupiteru prší hélium ..... Plynné hélium je na Zemi používáno k plnění balónů, pohybujících se „vzhůru“. Uvnitř planety Jupiter jsou však tak nezvyklé podmínky, že podle předpovědi vědců University of California, Berkeley, hélium kondenzuje do kapiček, které naopak padají dolů v podobě héliového deště.

Héliový déšť byl dříve navrhován jako možné vysvětlení zvýšeného vyzařování energie u planety Saturn – obří plynné planety podobné Jupiteru, avšak s třetinovou hmotností.

Na Jupiteru, jak tvrdí pracovníci University of California, jsou héliové deště tím nejlepším možným způsobem, jak vysvětlit nedostatek neonu ve vnějších vrstvách planety. Neon se rozpouští v héliových dešťových kapkách a společně s nimi padá směrem do nitra planety, kde je znovu uvolňován, čímž jsou horní vrstvy planety ochuzovány o oba plynné elementy v souladu s pozorováním.

„Hélium kondenzuje nejprve jako mlžný opar v horních vrstvách planety, podobně jako oblaka, a jak se kapičky hélia zvětšují, padají směrem do nitra,“ říká Hugh Wilson, postgraduální student na University of California, Berkeley a spoluautor zprávy publikované v časopise Physical Review Letters. „Neon se rozpouští v héliu a společně s ním padá dolů, a tak náš výzkum spojuje pozorovaný nedostatek neonu v atmosféře a další navrhovaný proces – héliový déšť.“

Wilsonův spolupracovník Burkhard Militzer, odborný asistent pro planetární výzkum a astronomii na UC Berkeley poznamenává, že „déšť“ – kapky vody padající na povrch Země – je nepřesným popisem toho, co se odehrává v atmosféře Jupiteru. Kapky hélia vznikají ve výšce zhruba 10 000 až 13 000 km pod horní vrstvou vodíkových oblaků, za tlaků a teplot tak vysokých, že „nemůžete rozeznat, zda přítomný vodík a hélium jsou v plynném či kapalném stavu,“ dodává Burkhard Militzer. Všechno je zde v tekutém stavu (výraz tekutina zahrnuje plyny i kapaliny), takže přítomný déšť jsou ve skutečnosti kapky tekutého hélia smíchané s neonem a padající dolů napříč tekutým kovovým vodíkem.      (Zdroj: AstroVM)


Kolik znaků má jedna normostrana? ..... Překladatelé často upozorňují na skutečnost, že některé jazykové a copywritingové agentury si své práce účtují v menších a tudíž dražších normostranách. Jak velká je tedy normostrana? Má 1.800 nebo jen 1.650 znaků?

V České republice je stále platná vyhláška č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, která uvádí:

„Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část."

Uvedená definice byla pochopitelně ušita na míru psacím strojům. Počet znaků na řádek bylo na stroji snadné nastavit pomocí posuvníku. Podobně se dala jednoduše regulovat vzdálenost mezi řádky, aby jedna stránka papíru obsahovala požadované množství. Litery (písmenka) většiny psacích strojů byly více méně srovnatelně velké. Možnosti dalších úprav sazby textu byly minimální.

Při zavedení osobních počítačů se v rámci zainteresovaných oborů začal používat ekvivalent výše uvedeného rozsahu přepočtený dle úplné znakové sady. To znamená, že počet znaků textu 30 × 60 byl ideálně rozpočítán na 1 800 znaků včetně mezer. Pozor, nikoli 1 800 písmen, ale 1 800 znaků včetně mezer.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Proč slavit Velikonoce každý rok? ..... Je to tak velká skutečnost pro život křesťana, že ji nelze každoročně neslavit. Je to tak úžasný projev Boží lásky, že nelze dostatečně poděkovat. Když jsou dva lidé spojeni láskou, říkají si to denně, často… A ostatně – Velikonoce slavíme ve zkratce každou neděli, kterou první křesťané nazývali „hémerá kýriaké“, den Páně, tj. den zmrtvýchvstání. V ruštině „voskresenie“. K důležitým pramenům života se nechodí jednou za čas, ale pravidelně, často. Velikonoce představují spásu. Ta je tak velkým darem, že ho musíme slavit stále znova, děkovat za ni slavením…

Jaký je význam Velikonoc? ..... Jednoduše lze odpovědět, že jsou největšími křesťanskými svátky v roce. Jsou to původně židovské svátky. Židé při nich slavili svou záchranu z egyptského zajetí, kde jim hrozila národní genocida. Bůh je vyvedl mocnou silou prostřednictvím Mojžíše, který je převedl přes vodu Rudého moře, a tak je zachránil. Ježíš, proroky předpovídaný Mesiáš, Spasitel, zachránce, byl ukřižován právě o těchto židovských svátcích. Svou smrtí na kříži osvobodil ty, kdo v něho uvěřili, od zajetí hříchu a získal jim nový, věčný, nadpřirozený život. Tak dokonale naplnil smysl předobrazné záchrany z Egypta, v němž Mojžíš zachránil židům přirozený život. Z Kristovy smrti na kříži se zrodily všechny svátosti církve jako prameny, v nichž je uložen nový život, který Kristus smrtí na kříži získal. Z nich mohou ti, kdo uvěřili v Krista, tento nový život čerpat.

Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce? ..... Samozřejmě ani Vánoce nejsou pro křesťana malou událostí: narodil se na svět v lidském těle Boží Syn, který nám o Velikonocích získal spásu. K tomu on se narodil. Čili Vánoce a Velikonoce jsou takto příčinně spojeny. Velikonoce bez Vánoc být nemohou. Boží láska v malém, sotva narozeném dítěti je možná lidem daleko bližší než zjevení Boží lásky v kříži Ježíše Krista. A hlavně - Vánoce jsou v lidové tradici obklopeny mnoha krásnými zvyky. Vánoční pozdravy, dárky, stromek – výrazy lásky, která v Ježíši přišla na svět… Život společnosti je jimi tak proniknut, že je slaví i ti, kdo třeba už dávno zapomněli na jejich náboženský základ – narodil se Ježíš, veliký Dar Otcův. Velikonoce nemají tolik lidových zvyků. A pak – jsou daleko náročnější, složitější. Kříž není tak sympatický jako jesle. A pak víra v potřebnost spásy a život věčný – ty jsou ve víře a mysli člověka daleko méně přítomny.      (Další otázky a odpovědi na téma Velikonoce zodpovídá kardinál Miloslav Vlk na stránkách Víra)


Krakatice, aneb když jedna kauza střídá druhou ..... Topolánkova kauza, v níž vysvětloval své postoje k homosexualitě, nabrala opravdu obludných rozměrů. Skoro by se ani nechtělo věřit, že pár výroků dokáže takhle zatočit s politickou scénou. Doslova během pár dnů

dokázala shodit tohoto vrcholného politika skoro až na dno politické scény a navíc hojně rozvířit stojaté vody téhle strany. Ale zdaleka to není však tou jedinou kauzou, která tuhle kdysi opěvovanou a donedávna úderně znějící stranu s výstižným, do očí bijícím sloganem o boji se zločinností a korupcí, obestírá.

Snad pomalu leč jistě na povrch vyplouvá i méně známá kauza, o níž se vůbec nikde nemluví a která jakoby až zázrakem zůstává schována ve skrytu za Topolánkovými výroky. Kauza, v níž jde o to, že by snad měli mít další z vrcholných vůdců téhle strany své ruce dokonce v organizovaném zločinu.Takže jak se zdá, Mirek Topolánek a jeho výroky o homosexuálech asi nebudou tím jediným oříškem, který pěkně může zamotat hlavu ostatním špičkám v ODS. Taky asi nebude Mirek jen tím jediným beránkem, který chtě nechtě s největší pravděpodobností v krátké době třeba i padne. Kdo se zařadí do fronty těch, kterých se strana bude chtít asi jisto jistě zbavit a tímhle způsobem tak narychlo očistit své již pošramocené jméno, bude nejspíš i jeho kolega, bývalý ministr vnitra Langer. To se ale teprve uvidí, kdo přijde na tu pomyslnou řadu...

Jak to tak pro voliče vypadá, strana se snad díky hojně diskutovaným výrokům bývalého lídra Topolánka - které všechno odstartovaly - chtě nechtě musela dřív, než se spustí hotová lavina nedůvěry celé veřejnosti, vrhnout do praní svých vedoucích špiček. A co jiného jí prostě zbývá, když už ta horká brambora začala v rukou pálit. A že ten pomyslný čas na praní už opravdu asi nastal, je hotovým dokladem, když první koho strana „předeprala" byl lídr jejich volební kandidátky. Kdopak bude tím dalším, koho si vedení strany vezme na ten pomyslný paškál stranické očisty? Že by právě druhý muž, Topolánkův kolega Ivan Langer?

Pádný důvod by k tomu určitě byl. O to víc, když v posledních dnech vyplavaly na povrch informace, že tenhle druhý nejdůležitější člověk v ODS měl být snad zapojen i do organizovaného zločinu. S touhle informací totiž vystoupil na zasedání výboru pro obranu a bezpečnost bývalý elitní policista Karel Tichý, který mimo jiné vyšetřoval tehdejší propojení českých politiků se zločineckými spolky v případu pod názvem Krakatice. A že to opravdu české politické scéně tak dlouho trvalo, než se podařilo umožnit tomuto policistovi, aby mohl před výborem vypovídat o tom, co zjistil.

A že je ten název Krakatice víc než výstižným, skoro notně říct ilustrující skutečnou situaci v politice téhle země? Tak o tom jak se tak zdá už asi nemůže být vůbec žádných pochybností. Ono prorůstání mafiánských kartelů do státní správy a vrcholové politiky už chvílemi může připomínat jednu velkou obří chobotnici s opravdu dlouhými chapadly. Škoda, velká škoda, že se česká politika dvacet let po pádu komunismu dostala do slepé uličky, v níž se bez skrupulí objevují i tak špinavé peníze, mnohdy doslova polité lidskou krví a nevídaná korupce. Škoda, že se pojem politika změnil na obyčejnou korupci a obchod s pofiderními obchodníky. Škoda, že někteří naši vrcholní politici se stali jen prachobyčejnými „pohůnky" zločineckých spolků, kteří z toho vlastně bohatě na úkor všech profitují.

Podle Tichého tvrzení je už víc než jasné, že druhý velký muž v ODS Langer byl prostě spolčený s podsvětím. Dokonce Tichý rezolutně obviňuje Langera z toho, že měl pomáhat zavražděnému Františkovi Mrázkovi a musel dokonce vědět, co je vlastně onen Mrázek zač. Kauzy, které se kolem ODS v poslední době vynořují, se nejenže pěkně kolem dokola čím dál víc zamotávají. Ale tak navíc bohužel těm chudákům voličům mírně pletou hlavu. A kéž by jenom to, docela dobře ilustrují, jak je to s tou naší politikou vážně nahnuté.

To by už ani jeden skoro nevěřil, jak se z jedné prachobyčejné „minikauzy" o homosexualitě stane hotový trhák na pokračování a co díky tomu vyplave - už jako zázrakem na povrch. Jaké další kauzy vylétnou z kuloárů naší politické scény a ze sídel jednotlivých stran? A že se tak stává vždy až těsně před volbami, to je skoro až neuvěřitelné. Proč se vždycky musí prát to špinavé prádlo na poslední chvíli...      (Zdroj: Czech Free Press)


USA/RUSKO: Jadrová dohoda rozžiarila spokojnosťou obe strany ..... Úspešné zavŕšenie rokovaní o novej dohode o znížení jadrových zbraní z čias studenej vojny vyvolalo vlnu spokojnosti tak v Rusku, ako aj v USA.

Obe strany sa zhodujú na tom, že zmluva, ktorú podpíšu o menej ako dva týždne v českej metropole Praha, výrazne obmedzí zbrojný arzenál oboch krajín a vyšle významný signál do sveta.

Washington a Moskva sa zhodujú aj na tom, že dohoda je výsledkom zlepšených vzťahov medzi veľmocami, ktoré po svojom nástupe do funkcie zaradil americký prezident Barack Obama medzi svoje hlavné priority. Obama sa v piatok telefonický spojil so svojim ruským kolegom Dmitrijom Medvedevom, aby uzavreli posledné detaily zmluvy a následne zosúladili svoje programy v záujme dohody na oficiálnom dátume jej podpisu.

V apríli to bude takmer rok, čo Obama vystúpil v Prahe s prejavom, v ktorom sa zasadil za zníženie počtu jadrových zbraní vo svete.

V piatok tak mohol víťazoslávne povedať, že sa podarilo "pretaviť slová na skutky". Ako povedal americký líder, nukleárne zbrane "predstavujú najtemnejšie obdobie studenej vojny, no prostredníctvom tejto novej dohody urobili krok vpred v záujme nechať tieto veci za sebou a vybudovať bezpečnejšiu budúcnosť pre naše deti". USA tak podľa neho potvrdili "dôležitosť svojej vedúcej pozície" v rámci boja za svetovú

Spokojnosť vyjadril aj Kremeľ. Hovorkyňa ruského prezidenta v piatok potvrdila, že obe strany dosiahli "zhodu vo svojich záujmoch a vyjadrili vieru, že tento fakt posunie ich vzťahy na novú, vyššiu úroveň". Ako dodala, obaja prezidenti si za vzájomnú spoluprácu poďakovali.

Nová zmluva o strategických zbraniach ohraničí počet rozmiestnených bojových hlavíc každej z veľmocí na 1550, čo je asi o 30 percent menej ako limit stanovený v roku 2002. Výrazne sa zníži aj počet takzvaných nosičov, ako sú bombardéry, ponorky a rakety, kde budú nové limity dosahovať 700 až 800 kusov. Dokument nahradí pôvodnú Zmluvu o obmedzení počtu strategických zbraní (START) z roku 1991, ktorej platnosť vypršala 5. decembra. Nový pakt musí pred vstupom do platnosti ratifikovať americký Senát a ruská Štátna duma.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Biopaliva jsou horší než benzin, tvrdí studie ..... Nová studie, kterou si nechali vypracovat Britové, Američané a EU tvrdí, že biopaliva jsou kvůli přeměně krajiny na zemědělskou půdu horší než benzin a nafta. Studie považuje za problematické, pokud je povinný podíl biosložek nastavený na více než 5,6 procenta. A to je případ třeba Evropské unie.

Studie poukazuje na negativní vliv pěstování biopalivových surovin na změny využití krajiny, tedy na přetváření lesů a mokřin v zemědělskou půdu.

Experti tvrdí, že používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin jako palmového nebo řepkového oleje. Vysoké cíle EU a ještě vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných hmotách povedou prý k likvidaci milionů hektarů lesů a jejich přeměně na plantáže.

Evropská komise sice zavedla kritéria udržitelnosti biopaliv, běžně používaná biopaliva však podle britské studie kvůli změnám krajiny tento standard neplní.

Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 procent, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard EU neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná na biopaliva v Evropě.

Vlastní studii tohoto problému zadala rovněž Evropská komise, ta ji však dlouho odmítala zveřejnit, až na sebe přivolala žaloby zelených aktivistů, kteří biopaliva zpočátku nadšeně podporovali, nyní je však silně kritizují.      (Blíže na stránkách Agris)


29.03. 2010     Velikonoční týden začíná Modrým pondělím.

Je to již 102 let (29. 3. 1908), kdy v Národní politice vychází noticka JC “Jak jsem naučil Eskymáka lízaný mariáš”.


Řidiči pozor - žáby na silnici! .....V těchto dnech jsou pracovníci záchranných stanic živočichů sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy / kontakty na tato zařízení najdete na www.zachranazvirat.cz / voláni k případům, kdy jsou silničním provozem ohrožovány populace migrujících žab. Jejich tahové cesty jsou totiž často přetínány frekventovanými komunikacemi. Jarní migrace žab jsou pro tyto obojživelníky největším nebezpečím, neboť probíhají v poměrně krátkém časovém úseku a velmi masově. Na silnicích tak každoročně hynou desítky až stovky žab, což má pro další vývoj populace velký význam. Zvlášť v případech, kdy ztráty dosáhnou přes 25 % populace, není již schopna se s tím vyrovnat a dochází k úbytku.

Právě proto bychom chtěli apelovat na řidiče, kteří budou projíždět těmito úseky, aby se zde snažili obojživelníkům vyhnout, samozřejmě se zřetelem na svoji vlastní bezpečnost. Sami ochránci přírody či kdokoli další se může snažit „ amatérsky" , ale účinně pomoci. Třeba tím, že upozorní ochránce přírody nebo samostatně bude přenášet jednotlivé jedince na druhou stranu vozovky. Tímto opatřením, které je velice náročné na čas lze zachránit až 90 % populace, což jistě není zanedbatelné. Další opatření, které je dobré konzultovat s ochránci přírody, může být směřováno na zhotovení záchytných plotů v kombinaci s padajícími pastmi umožňující odchyt živých jedinců. Tato nákladnější metoda však již vyžaduje i předchozí mapování tahových cest a spolupráci většího týmu lidí.

V každém případě, pokud se budou teploty vzduchu pohybovat v rozmezí 10 až 20 ti stupňů lze očekávat, že tah obojživelníků, do kterých patří i ocasatí mloci a čolci, dosáhne největší intenzity velice brzy či na některých místech již proběhl. V současné době začíná tah obojživelníků i na Rokycansku. Z lesních úkrytů polesí Čilina, Kotel i Žďár můžeme na silnicích především v nočních hodinách pozorovat několik desítek žab, které se snaží přejít silnici. Tyto úseky rokycanští ochránci přírody sledují a jsou připraveni pomoci.      (Zdroj: Ecomonitor)


Mořská voda jako potravina? ..... Prodává se v Nizozemí, zájem má Itálie. K bezpečnosti mořské vody jako potraviny se vyjádří EFSA.

Dne 22.1.2010 zaslala Itálie dopis Komisi, ve kterém ji informuje, že se někteří operátoři v Itálii zajímají o umístění mořské vody na trh. Itálie proto požaduje od Komise vyjádření, zda lze mořskou vodu považovat za potravinu. Komise zaslala e-mail všem členským státům, aby zjistila, zda byl tento výrobek schválen pro trh na národní úrovni.

Ukázalo se, že mořská voda je na trhu pouze v Nizozemí, ale povolení bude případně staženo. Komise požádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vydal k bezpečnosti mořské vody jakožto potraviny vědecké stanovisko.      (Zdroj: Agronavigátor)


15 000 britských dětí ročně dostává v důsledku kouření rodičů astma ..... Desetitisíce dětí v Británii dostává každoročně astma, plicní infekce a záněty uší, protože jsou vystavováni kouři svých rodičů. Kouření rodičů způsobuje astma u 15 400 dětí ročně ve věku od 3 do 16 let, 20 500 dětí pod dva roky trpí v důsledku kouření plicními infekcemi a 121 400 dětí pod 16 let trpí záněty středního ucha. Uvádí to zpráva Royal College of Physicians. Další 600 dětí dostává meningitidu, 7200 nemluvňat trpí dušností a 40 dětí každoročně náhle zemře v důsledku pasivního kouření.

celkem onemocní kouřením rodičů 165 000 dětí, 9500 potřebuje nemocniční péči a 25 000 dětí pod 16 začíná kouřit v důsledku toho, že mají alespoň jednoho rodiče, který kouří.

Někteří rodiče se chybně domnívají, že dětem neškodí, pokud kouří u otevřeného okna, anebo poté, co dítě usne. Dítě je vystavováno v rodině, kde kouří otec, trojnásobné intenzitě pasivního kouření než v rodině, kde rodiče nekouří, a více než šestkrát, když kouří matka, a více než devětkrát, když kouří oba rodiče.

V Anglii se nesmí kouřit na veřejných místnostech, včetně restaurací, od července 2007. Lékaři požadují, aby byl zákaz rozšířen i na veřejná prostranství, kde se zdržují děti, například na hřištích a na koupalištích. Professor Steve Field, předseda Royal College of GPs, konstatoval, že statistiky dětských nemocí spojených s pasivním kouřením jsou děsivé., "Tito kuřáci v podstatě nutí děti dýchat jedovatý vzduch," zdůraznil.      (Zdroj: Britské listy)


Kapesní odsolovač ..... Hygienicky nezávadná sladká voda může být leckde klíčem k přežití. Po pestré nabídce všemožných tabletek a filtrů přichází novodobé řešení v podobě čipu.

Sung Jae Kim a Jongyoon Han z MIT programu pro vědu a technologie v Koreji vyvinuli technologii drobných silikonových jednotek, které pracují jak samostatně tak v seskupeních. Zhruba 1600 těchto čipů uspořádaných do plochy velikosti 20 cm2 dokáže za hodinu odsolit a téměř s 99 % účinností hygienicky vyčistit cca 15 l vody. Zatímco běžné odsolování vody probíhá zpravidla procesem reverzní osmózy a je k němu třeba membrány a silných pump, čímž se stává poněkud technologicky náročné, Kimův patent pracuje na základě procesu koncentrační polarizace a elektrostatických sil, kdy dochází nejen ke kumulaci solí, ale také např. mikrobů a jejich následnému odstranění z roztoku.

Kim a Han předpokládají komerční uvedení zařízení zhruba v průběhu dvou let. Zatím je o něco méně energeticky náročné než konvenční metody, ale efektivitou je daleko přesahuje. „Navíc je velmi dobře přenosné a předpokládá se napojení na solární články, které umožní operativní použití v provizorních podmínkách např. zabezpečení nutné vody při likvidaci následků katastrof po zemětřeseních, tsunami apod.“, dodávají autoři.      (Zdroj: OSEL)


Čím balzamovali své mrtvé starověcí Egypťané? ..... Jak se postupně vyvíjelo v čase staroegyptské umění balzamování mrtvol? Už před rokem 3000, tedy v době, kdy teprve vznikal staroegyptský stát, se objevily první pokusy konzervovat těla pomocí soli.

To bylo v době, kdy se pohřbívalo již nejen do písku pouště, ale také přímo v údolí Nilu - a tělo tak mohla snadno narušit spodní voda

Kolem roku 2630, tedy v době stavby pyramid, začaly být z těla vyjímány vnitřnosti kromě srdce a ledvin a ukládány do kamenných nádob, tzv. kanop. Kanopy byly celkem čtyři, pro játra, žaludek, střeva a plíce.

Ve střední říši se začalo s odstraňováním mozku. Nejčastějším způsobem bylo vytáhnutí tkáně nosem prostřednictvím zvláštních háčků, ale vyskytovaly se i jiné postupy - třeba vyjmutí týlním otvorem nebo očnicemi. Kolem roku 1000 se začalo používat umělých očí a podkožních výplní.

Ještě později se mumie taktéž balily do dlouhých lněných obinadel a jako balzamovační látka se objevil asfalt. V době ptolemaiovské se pak do břišní dutiny i do lebky nalévala pryskyřice (do lebky obvykle opět nosem). Tyto techniky jsou však zpravidla pokládány za úpadkové a za vrcholné období je pokládán výše uvedený rok cca 1000 př. n. l.

Otec dějepisu Hérodotos zaznamenal, že nejluxusnější varianta mumifikace v jeho době zahrnovala také vysušení těla pomocí natronu (přírodní sody) a vymytí vnitřních dutin olejem či palmovým vínem.

Staroegyptští mumifikátoři sice tvořili zvláštní společenství, ale nikdy nebyli vyvrheli společnosti obdobnými pozdějším katům či hrobníkům. Pokud se s takovým tvrzením setkáváme v románech, jde zpravidla o doklad autorovy neznalosti staroegyptských reálií. (ačkoliv vladaři zřejmě vkusu mumifikátorů tak docela nedůvěřovali, protože mladé zemřelé ženy určené k mumifikaci se do rukou balzamovače dávala teprve ve chvíli, kdy jejich krása již alespoň zčásti povadla).      (Zdroj: Science WORLD)


Živý kyborg: buňka s voperovaným křemíkovým čipem ..... Velikost drobných elektronických součástek, jako například tranzistorů, se dnes dostala prakticky až na úroveň nanodimenzí. Díky tomuto drastickému zmenšení je dnes již možné začít propojovat elektronické zařízení s živou buňkou. S jejich pomocí budou vědci moci studovat děje přímo uvnitř buněk samotných.

Povrch typické lidské buňky je v průměru asi 10 čtverečných mikrometrů. Při dnešní úrovni miniaturizace by se do ní vešly stovky nejmenších tranzistorů. Kdyby současné tempo miniaturizace vydrželo, dokázala by okolo roku 2020 taková lidská buňka pojmout takových tranzistorů dokonce 2 500. To je sice hezká teorie, ale dokáží dnes vědci něco takového skutečně vyrobit? Ale ano... „Komplexní struktury menší než buňka mohou být už dnes levně a masově vyráběny. A to s přesností na nanometr,“ říká José Antonio Plaza z Oddělení mikro a nanosystémů z Mikrolektronického institutu v Barceloně, jeden ze spoluautorů studie o propojení buněk s elektronikou, která byla nedávno otištěna v odborném časopise Small. Španělští vědci se rozhodli ověřit, zda by procesem implantování čipů buňky nevratně nepoškodili. Pro testování si vybrali buňky běžného laboratorního organismu, hlenky Dictyostelium discoideum a také lidské buňky z běžné laboratorní tkáňové kultury zvané HeLa. A úspěch se skutečně dostavil. Po 7 dnech přežilo bez úhony celých 90% buněk. Jejich výsledky by mohly znamenat obrovský skok kupředu zejména pro medicínu. „V blízké budoucnosti dovolí nové vnitrobuněčné čipy charakterizovat a kvantifikovat děje na úrovni jediné buňky in vivo v reálném čase. Napomohou k přesnému i zacílení léčby na jednotlivé buňky či přesnému dávkování léčiv přímo do potřebných míst,“ nahlíží do budoucnosti José Plaza.      (Zdroj: 21@století)


Mníšecký zámek otevře nový prohlídkový okruh s loutkami ..... Zámek Mníšek pod Brdy v květnu otevře v severním křídle nový prohlídkový okruh věnovaný loutkám. Návštěvníky zavede do tajemného světa víl, vodníků, hejkalů, čarodějnic a čertů. Loutky v životní velikosti vyrobila výtvarnice Dagmar Renertová, sdělila dnes ČTK kastelánka Jana Digrinová.

Hlavní letošní sezonu na mníšeckém zámku zahájí 4. dubna tradiční Velikonoční veselice s Kuřetem, jejíž součástí je sbírka Pomozte dětem. Akce se uskuteční už podeváté. Nabídne řemeslný trh, koncerty, divadlo, souboje šermířů i zámecké prohlídky pro děti.

Zámek letos chystá i řadu doprovodných akcí. Například 15. května uspořádá Staročeské máje, od 25. do 27. června se promění v kulisu muzikálu Noc na Karlštejně. Při červencovém Obléhání zámku připomene polovinu 17. století, kdy tamní panství vyplenila švédská vojska. Na konci července pak bude hostit mezinárodní festival flamenca.       (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Tibetské řeky umírají .....Nově zkonstruované přehrady, které byly postaveny, aby odváděly vodu a elektřinu do Číny (Meltdown in Tibet/ screenshot youtube) Nově zkonstruované přehrady, které byly postaveny, aby odváděly vodu a elektřinu do Číny (Meltdown in Tibet/ screenshot youtube)

Tajný pokus kanadského dokumentaristy Michaela Buckleyho prošetřit železniční trať z Tibetu do Číny byl odložen, když objevil, že systém tibetských řek přerušila řada rozsáhlých přehrad.

„Už několikrát jsem jel do Tibetu a zpět, ale nikdy jsem si nevšiml, že tam jsou přehrady – jsou ale schované, dole v roklinách, kde se nedají ze silnice vidět,“ řekl Buckley tisku po promítání svého dokumentu „Meltdown in Tibet“ v Bangkoku.

Když se dal v roce 2005 dohromady se skupinou kajakářů sjíždějících tibetské řeky, narazil Buckley na nově zkonstruované přehrady, které byly postaveny, aby odváděly vodu a elektřinu do Číny.

„Takže jediní lidé [myšleno lidé ze západu], kteří o nich vědí, jsou kajakáři, protože ti na ně narazili – sjíždějí řeku a z čista jasna je tam ohromná přehrada.“

„Pokud chcete řeku zabít, postavit přehradu je nejlepší způsob, jak to udělat,“ říká Buckley.      (Čtěte na stránkách Veľká Epocha)


Nakupujte dráž, ale férověji ..... Nejspíš se vám to už přihodilo: v supermarketu jste vybírali čokoládu, kávu nebo čaj a do ruky vám přišel balíček s nápadným modrozeleným logem. Protože byl o něco dražší než ostatní zboží, možná jste jej položili zase zpátky. Možná však ne – a od pokladny tak díky vám putovala část prodejní ceny až do rukou farmáře, který produkt vyrobil anebo na něj vypěstoval suroviny. Ačkoli se to může zdát samozřejmé, v rámci běžného způsobu obchodování mezi západním a rozvojovým světem to zdaleka tak samozřejmé není: aniž bychom si to uvědomovali, nejednou nakupujeme zboží „dotované“ okrádáním lidí na druhé straně zeměkoule.

Otrokářské postupy

Kontrolu nad obchodem totiž drží velké nadnárodní společnosti a podle základního pravidla volného trhu „co nejnižší náklady, co největší zisk“ stlačují ke svému prospěchu výkupní ceny na minimální úroveň. V důsledku to znamená, že producenti v rozvojových zemích dostávají za svou produkci částky, jež mnohdy nepokryjí ani výrobní náklady. Výjimkou není ani to, že firmy neplatí svým zaměstnancům zdravotní a sociální pojištění, využívají otrokářské postupy, dětské dělníky, ignorují bezpečnost práce či ničí přírodní zdroje a životní prostředí.

Fair Trade (FT) „spravedlivý obchod“

Přibližně před šedesáti lety proto vzniklo hnutí s názvem Fair Trade (FT), tedy „spravedlivý obchod“, jež představuje vyváženější alternativu obchodní spolupráce mezi dodavateli převážně ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a západními společnostmi. Ty se v systému FT zavazují k dodržování pracovních práv, ochraně životního prostředí či k podpoře rozvoje producentů a osvětě mezi spotřebiteli. Podstatnou součástí dohody je též dlouhodobá smlouva o odběru zboží, jež oproti běžně fungujícím praktikám poskytuje producentům základní ekonomickou jistotu, a především pevně stanovená minimální výkupní cena produktu, stanovená tak, aby pokrývala výrobní náklady a důstojné živobytí farmářů. Zde také leží důvod, proč FT zboží bývá dražší než zboží konvenční: tato fixně daná částka totiž téměř vždy převyšuje cenu daného zboží na běžném trhu, pro nějž jsou přirozené nároky výrobců zanedbatelnou položkou. Konečná cena FT výrobku ještě mírně narůstá o příplatek určený třeba k výstavbě škol pro děti producentů, na zdravotnickou péči anebo na místní infrastrukturu.     (Zdroj: Víra)


V Belgii vyšly 3D noviny ..... Vydavatel deníku DH se rozhodl využít zájmu o trojrozměrné technologie a vydal celé noviny čitelné jen se speciálními brýlemi.

Tento krok je v oblasti novin světovou premiérou a u Belgičanů, zejména u dětí, slavil velký úspěch. Lidé, kteří si zvláštní vydání tohoto bulvárně orientovaného listu koupili, v něm našli zvláštní papírové brýle s červenomodrými „skly“.

A kromě nich také podrobný návod, jak s jejich využitím 3D noviny správně číst – tedy spíše se dívat, jak z obyčejných fotografií „vystupují“ do popředí lidé či zvířata.

Všechny obrázky v novinách na zvláštním papíru, které na první pohled budily dojem, že jsou tak trochu špatně vytištěny, totiž byly upraveny tak, aby s pomocí brýlí získaly o rozměr navíc.      (Zdroj: VTM Science)

No tak tohle pamatuji jako malé dítko - papírové brýle s červeným a modrým celofánem se vkládaly do časopisů a obrázky tištěné směsí červené a modré působily pak plasticky - to je ale už asi tak 40 let, snad i víc.


26.03. 2010     Pozor - o víkendu přejdeme na letní čas! Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se z 01:59:59 SEČ (středoevropského času) / CET (central european time) posunou hodiny na 03:00:00 SELČ (středoevropského letního času) / CEST (central european summer time). Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se z 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996, do té doby byl konec letního času obvykle poslední neděli v září. Letní čas se používá ve všech státech Evropy - s výjimkou Islandu, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky.

Na sobotu připadá Mezinárodní den divadla (UNESCO) slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu, u příležitosti výročí otevření pařížského Divadla národů v roce 1957

Předvelikonoční čas se blíží k vyvrcholení Květnou nedělí (palmarum). V neděli je rovněž Den učitelů - slaví se u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592.


Stále vydatnější (poslední) večeře ..... Známý americký propagátor zdravé výživy prozkoumal malby Poslední večeře aby zjistil, jak se v uplynulých staletích zvětšovaly porce hlavního jídla.

V dubnovém vydání časopisu The International Journal of Obesity vyjde článek s titulem Největší poslední večeře: Zobrazení velikosti porcí a talířů se v průběhu tisíciletí zvětšovalo. Jeden z autorů, Brian Wansink, je jedním z mnoha příkladů, jak se celkem úspěšně dá udělat kariéra propagací zdravé výživy a bojem s obezitou. Ta se v USA dá přirovnat k pandemii a tak není divu, že se do osvěty se hodně investuje. A navíc jde o téma mediálně velice úspěšné.

Nyní obíhá zpráva o jeho nejnovějším a ještě nepublikovaném článku ve kterém se bratři Warsinkové zaměřili na množství jídla a velikost talířů na obrazech Kristovy poslední večeře.

Porce jídel se v posledních letech výrazně zvyšují, ale kdy tento trend začal? Ptá se úvodní věta zmíněného článku. Warsinkové vycházeli z přesvědčení, že umění v minulém tisíciletí zobrazovalo skutečný život a to by mělo ovlivnit i vyobrazení nábožensko-historického motivu, jakým je Poslední večeře. Je to asi nejčastěji namalovaná konzumace jídla, ztvárněná mnohými proslulými umělci. V 15. století například Leonardem da Vinci (1498), v šestnáctém El Grecem (1570), v sedmnáctém Rubensem (1632) a ve dvacátém Dalím.

Bratři Warsinkové získali 52 digitálních snímků uměleckých vyobrazení Poslední večeře z minulého tisíciletí. Pak na nich pomocí programů analyzovali velikost porce hlavního jídla, množství chleba nebo velikost talířů a dospěli k tomuto závěru:

Porce hlavního jídla se za tisíciletí zvýšily o 69,2 %. Na 18 % obrazů byly namalovány ryby, na 14 % jehně, na 7 % vepřové. Na ostatních malbách chyběl klasický hlavní chod úplně, nebo se nedal identifikovat. I talíře se postupně přizpůsobovaly - zvětšily se o 65,5 %. Vezdejšího chleba ale přibývalo poskrovně – jeho množství, přepočtené na každého stolujícího vzrostlo o 23,1 %. Všechny uvedené hodnoty se zvyšovaly výrazněji v druhé polovině milénia, než v té první. Což kopíruje sociální a technický vývoj společnosti, prudký nárůst produkce potravin, jejich bezpečnost, množství i finanční dostupnost.       (Zdroj: OSEL)


Zvítězí zdravý rozum, nebo betonářská lobby? Na pražském magistrátu se rozehrál vabank o prosazení změn územního plánu ..... Radní hlavního města Martin Langmajer naznačil ústupek veřejnosti, když se na dnešním jednání pražského zastupitelstva rozhodl nečekaně stáhnout z programu některé z kontroverzních navrhovaných změn územního plánu. Vzápětí se však zastupitelé dohodli na přestávce na oběd. Následně byla schůze zastupitelstva přerušena, protože ze sálu během přestávky odešla většina zastupitelů ODS a plénum tak přestalo být usnášeníschopné. Pokračovat má zítra, v pátek 26. března od 9 hodin ráno.

„Přestože je obtížné zjistit, co přesně se uvnitř magistrátu děje, zdá se, že vedení města se nakonec přeci jen zaleklo nesouhlasu občanů a alespoň některé z nejvíce kontroverzních změn územního plánu se rozhodlo stáhnout z projednávání,“ podotkl Martin Skalský z Arniky. Podle něj se téměř ve všech případech jedná o spekulativní přeměny umožňující výstavbu v zeleně a na zemědělské půdě.

Arnika spočítala, že zhruba polovina všech změn vede ke zhoršení životního prostředí v Praze. „Domníváme se, že by mělo být pozastaveno projednávání všech změn, které mají jiný cíl než rozšiřování ploch zeleně, posilování MHD, vytváření veřejné vybavenosti a ochranu přírody,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. Přesto je podle ní návrh k vyřazení některých nejkřiklavějších změn územního plánu překvapivým vítězstvím. U žádné jiné vlny změn územního plánu se totiž nepodařilo během jednání zastupitelstva vyřadit ani jediný sporný záměr a vše bylo vždy schváleno.

„Zítra se uvidí, zda úmysl, který radní Langmajer veřejně na jednání deklaroval, bude mít reálný výsledek a alespoň některé ze škodlivých projektů budou zastaveny, nebo zvítězí zájmy těch, kdo změny prosazují,“ dodala Kasiková.

Arnika dlouhodobě kritizuje změny územního plánu jako nekoncepční krok a výsledek lobbingu developerů a pozemkových spekulantů. Rozsáhlé stavební projekty by se podle Arniky měly projednávat transparentně v rámci příprav nového územního plánu. Tak by se o nich také mohli dozvědět občané a k záměrům se vyjádřit.     (Dále čtěte na stránkách ARNIKA)


Hodina Země - sobota 27. března 2010 ve 20.30 ..... Největší světová organizace pro ochranu přírody, WWF, vyzývá prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody česká města, vesnice, firmy i jednotlivce, aby se připojili k celosvětové klimatické akci Hodina Země 2010, 27. března, 20.30. Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budovy Vaší firmy či zhasnutí ve Vaší domácnosti. Zhasnutím se připojíte k cca 6 000 obcí po celém světě, k mnoha milionům lidí a dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země.

Hodina Země 2010 bude patrně největší světová událost se zapojením veřejnosti. Propojí zhasnutím (leckde i na celou noc) více než miliardu lidí na celé planetě, ve více než 6000 obcích, propojí veřejný i soukromý sektor.

Historie Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney vypnulo na hodinu svá světla. Uplynul jeden rok a Hodina Země dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 zemích, v 18 časových pásmech. Kampaň se proměnila z události v Sydney v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. Odhadem 50 až 100 milionů lidí po celém světě zhaslo v roce 2008 v rámci Hodiny Země svá světla a světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římského Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v Dubaji na jednu hodinu potemněly.

Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec, představovala první celosvětové vyjádření názoru. I úspory energie ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro Zemi tím, že svá světla vypnulo 4159 měst v 88 zemích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž.

Tento jednoduchý, přitom viditelný čin - zhasnutí světla - poskytl silný mandát světovým leadrům pro přípravu konference COP15 (Konference OSN o klimatických změnách) v Kodani v prosinci 2009, i do budoucna.

Hodina Země 2010 je důležitou výzvou pro každého jednotlivce, vládu či firmu, aby převzali zodpovědnost a sehráli tak svou roli při zajišťování udržitelné budoucnosti. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstanou potemnělé. Povzbuzováním veškerých měst, firem i jednotlivců k účasti na této akci - vypnout světla byť i na pouhou jednu hodinu - obdrží svět důležité poselství, že je nutné zaměřit se na klimatické změny. Potvrdí se, že přispět může každý z nás.       (Zdroj: Veronica)


Nejsilnější brouk světa ..... Za největšího siláka v říši hmyzu se dlouho považoval herkules antilský z pralesů Jižní Ameriky. Podle nové studie ho ale v silových výkonech předčí severoamerický lejnožrout.

Herkules antilský měří až 18 cm a unese 850 násobek své vlastní váhy, což znamená, že největší jedinci utáhnou až 75 kg těžký náklad. Pokud bychom broučí sílu přepočítali na člověka, znamenalo by to, že průměrně těžký muž by musel uzvednout asi 68 tun. Tým australských a britských výzkumníků, který několik měsíců experimentoval s různými druhy hmyzích siláků, teď ale herkula sesadil z trůnu.

Podle vědců je nejsilnějším hmyzem brouk lejnožrout s latinským jménem Onthophagus taurus. Výsledky pokusů vypovídají o tom, že tento druh pohne i s nákladem, který odpovídá 1 141 násobku jeho vlastní váhy. Člověk vážící 70 kg, který by se chtěl lejnožroutovi vyrovnat, by musel zvednout náklad o váze 80 tun. Takovou váhu by mělo například 6 plně obsazených dvoupatrových autobusů, které jezdí ulicemi Londýna. V přírodě lejnožrouti svou sílu využívají především v soubojích o samičky, které se páří v podzemních doupatech. Pokud sameček vstoupí do tunelu, který už obsadil jeho rival, musí si přístup k samičce těžce vydobýt. V souboji se samci zaháknou svými rohy a jeden druhého se snaží silou vystrčit ven z doupěte.       (Zdroj: Řev přírody)


Polské bači trápí při výrobě sýra unijní byrokracie ..... Bačové v horách na jihu Polska, kde se tradičně vyrábí ovčí sýr oštěpek, si stěžují na byrokracii a přísné kontroly. Ty musejí přetrpět, aby sýr mohl nést chráněné označení původu udělované Evropskou komisí. O certifikát, jenž potřebují pro výrobu "unijního" oštěpku, proto podle deníku Gazeta Krakowska ztrácejí zájem.

Horalé na jednu stranu říkají, že zařazení oscypku, jak se oštěpek v Polsku správně nazývá, na seznam potravin chráněných Evropskou unií pro ně bylo skvělou reklamou. Pochvalují si, že o jejich slaný, ornamenty zdobený sýr je obrovský zájem. Na druhou stranu ale tvrdí, že reklama je jedinou výhodou unijní registrace.

Nelíbí se jim časté kontroly a požadavky, které musejí splňovat. Každý bača, který chce, aby jeho oscypek nesl ochranné označení EU, musí svoje ovce nechávat prohlédnout zvěrolékařem, objednat si rozbor vody, kterou používá při výrobě sýrů. Psi, kteří hlídají stáda, musejí mít potvrzení o očkování a bačovi pomocníci zase zdravotní průkazy. Kontroly má na starosti potravinářská inspekce.

"Fušery, kteří vyrábějí oscypek z kravského mléka, nikdo nekontroluje, inspekce chodí jenom k těm, kdo mají registraci" postěžoval si v Gazetě Krakowské Stanislaw Rychtarczyk, který své ovce pase na jedné z tatranských luk. Kontrol ještě přibylo, když se v médiích objevily informace o tom, že podvodníci oscpyky neudí, ale místo toho je kvůli barvě namáčejí v kávě nebo čaji.

"Nejrůznější kontroly nás doslova mučí, zatímco ti nezaregistrovaní bez problémů prodávají svoje padělané sýry a mají od všeho pokoj," řekl Kazimierz Furczoń z vísky Leśnica. Kvůli tomu se letos může stát, že Furczoń bude jediným z regionu Tater, kdo se o certifikát pro výrobu pravého oscypku bude ucházet.      (Zdroj: Agris)


Začneme užívat šestý smyl ? ..... O tom, že šestý smysl skutečně existuje, se můžete dnes, navzdory urputně jej popírajícím skeptikům, sami přesvědčit. Ovšem tradiční vědecká představa pěti smyslů (zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu) nám k objasnění tohoto dosud záhadného fenoménu, který před nejrůznějšími svědky demonstruje po celém světě stále více a více lidí, v tuto chvíli nepostačí. Jestliže však neumí naši akademici tento fenomén objasnit, ještě to neznamená, že není nikdo v Čechách šestým smyslen obdařen. Opak je pravdou. I u nás už procházejí lidé kurzy, které je naučí "vidět" se zavřenýma či zakrytýma očima. A navíc mohou tuto schopnost získat i naši nevidomí spoluobčané, tedy slepci.

Čtenáře mého blogu jsem již seznámil s poznatky doktora V. M. Bronnikova, který vypracoval vlastní metodu výuky "přímého vidění" (direct vision), umožňující lidem orientovat se v prostoru se zakrytýma očima po absolvování 3 stupňů jeho metody, rozdělených na 30 lekcí výuky. Absolventi Bronnikových kurzů mohou "přímým viděním" číst noviny a knihy, nebo malovat, orientovat se v neznámém prostoru, jezdit na kole či kolečkových bruslích, hrát stolní hry, kulečník a podobně. Takovémuto přímému vidění se mohou naučit i lidé nevidomí (slepci) a získat tak náhradu za ztracený zrak. Pobočky centra výuky metodou V. M. Bronnikova, nazvaného Akademie rozvoje člověka, se dnes nacházejí ve více jak šedesáti městech někdejšího Sovětského svazu, ale i v zámoří. Bronnikovo "přímé vidění" tedy představuje fenomén, který by parapsychologové nadevši pochybnost zařadili do kategorie tzv. mimosmyslového vnímání. Naštěstí jde o zatím poměrně málo zprofanovaný fenomén a namísto parapsychologů se jím začalo zabývat několik zástupců vědecké obce [2] v Rusku i Americe, kam Bronnikovu metodu po návštěvě

Bronnikov.jpg

Kyjeva v roce 1995 přivezla manželka bývalého prezidenta Clintona, dnešní americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová. U nás již proběhlo několik Bronnikových kurzů, v současné době dochází k technickým změnám. Výuka má nadále probíhat prostřednictvím tzv. uzavřených videokonferencí v ruském jazyce, které vede z Feodosie na Krymu v reálném čase sám autor V. M. Bronnikov.

Ovšem zajímavou se pro nás zdá být i metoda Marka Komissarova, nazývaná metodou "Rozvoje přímého vnímání informací". Vlastní Komissarova metodika výuky sestává ze dvou etap, při nichž dochází nejdříve k odbourání psychologické bariéry na úrovni našeho vědomí a následně pak ještě na úrovni našeho podvědomí, kdy dochází k aktivaci "centra přímého vnímání informací", nutné pro vlastní "infofeeling" - tedy pro infopatii či telegnostické schopnosti. I když není metoda Komissarovy výuky schopnosti "vidět" se zavřenýma či zakrytýma očima dosud objasněna fyziology a psychology, zdá se být Komissarův přístup k tomuto fenoménu veskrze racionální, neboť on sám je původním povoláním chemik a technik, který na žádné zázraky nevěří a svoji metodu nespojuje s žádnou mystikou. Praktické výsledky jeho metody byly ověřeny Laboratoří dětské neurofyziologie IEFB RAN v ruském Petrohradě, i na pracovišti New York University School of Medicine v USA.      (Zdroj: blog Karla Wágnera)


Nový projekt: UFO nad Polskem - 2010 ..... Polští badatelé vytvořili národní projekt na zaznamenání všech případů UFO vyskytujících se na území Polska. Zpravidla jsou zatím zveřejněny jen ty nejzajímavější z nich, zatímco ostatní, kterých je daleko více, zůstávají neznámé pro širokou škálu výzkumníků. To bylo vážnou překážku pro vytváření obecné statistiky UFO, bez které není možné posoudit celkové trendy a vzory v projevu záhadného fenoménu UFO. Východiskem z této situace je návrh polské skupiny "INFRA", pod vedením Petera Celebiase, systematický záznam a archivace příchozích zpráv UFO v Polsku.Nový projekt již probíhá na internetových stránkách skupiny, a připojila se k němu již UFO skupiny z Malopolska, ufolog Mariusz Fryckowski, Robert Lesniakiewicz a Arkadiusz Miazga. Výzvu ke spolupráci obdržely i další skupiny.

Nově navrhovaný systém se skládá ze tří částí: první skupina obsahuje nedávné zprávy o pozorování z tohoto roku, druhá nové zprávy o událostech z posledních let, třetí zprávy o pozorování UFO v zahraničí. V současné době se uvádí přehled ve formě tabulky, která obsahuje pořadové číslo, datum a čas úkazu, krátký popis a uvádí nejvýznamnější údaje, typ kontaktu (CE 1, 2, 3), poznámky a zdroj informací. Případy jsou zaznamenány v pořadí, v jakém jsou přijímány, následuje jejich seřazení v chronologii událostí na konci vykazovaného období.

Jak již bylo uvedeno, případy ze seznamu zaznamenaných případů kontaktů s UFO budou skupinou "INFRA" a dalšími partnery projektu důkladně prošetřeny a podrobně popsány, stejně jako ty, na které se podle nějakého důvodu nepodařilo shromáždit dostatek informací (s ohledem na pravděpodobnost dalších informací od jiných potenciálních svědků).

Budou zde vystaveny i zprávy z médií, které by neměly vzbudit podezření o spolehlivosti informací.

Budou zde posuzovány i fotografie "rozmazaných UFO", stejně jako prokazatelně falešné případy a provokace, nepravděpodobné a vymyšlené případy.

V těchto tabulkách budou informace o všech zprávách, podrobnější informace budou k dispozici pouze účastníkům projektu. V budoucnu bude vytvořena rozšířené verze, která bude přístupná k podrobnější práci. Činnost v této oblasti je již v plném proudu. Polští ufologové doufají, že zavedení tohoto nového přístupu, jim umožní přijmout nový pohled na situaci UFO v jejich zemi jako celku, upozornit na ty rysy a charakteristiky tohoto jevu, které byly dosud přecházeny bez povšimnutí, jakož i najít odpovědi na některé otázky jako: kdy v zemi byl zaznamenán největší počet pozorování UFO, které typy byly nejčastější, a podobně. Statistické evidence a analýza UFO - to je významný krok vpřed v oblasti výzkumu, ve srovnání se studiem ojedinělých případů.

Bohužel, těmto otázkám věnuje velkou pozornost jen pár UFO skupin a jednotlivých badatelů. KPUFO i Záhadno přejí našim polským kolegům úspěch při realizaci tohoto nového projektu.

Zdroj a kontakt: http://www.infra.org.pl/fenomen-ufo/raporty-z-bada/908-obserwacje-ufo-2010      (Zdroj: Záhadno)


Živý plot skrýval obřady ve Stonehenge ..... Nejnovější průzkum okolí dávné britské svatyně Stonehenge odhalil, že stavbu obklopovaly před dva kruhové živé ploty. S největší pravděpodobností byly tvořené trnitými porosty hlohu.

Není úplně jisté, kdy byly vysazeny, ale vědci se domnívají, že to bylo už v době bronzové před 4000 roků, kdy už byly ve Stonehenge vztyčeny obří kamenné bloky. Účel plotů také nají jasný. Snad se jimi lidé v okolí chránili před průnikem tajemných sil a kouzel z nitra svatyně. Je však možné, že hloží mělo zakrýt nepovolaným pohled do nitra svatyně s chránit tajemství prováděných rituálů. Podle mnoha britských archeologů mohlo Stonehenge sloužit jako pohřebiště významných lidí tehdejšího světa.

Při současném výzkumu, který je prvním terénním výzkumem Stonehenge od roku 1919, vědci narazili na stopy po nevýrazné mohyle, jež se nacházela uvnitř svatyně. Dnes nejsou běžnému pozorovateli patrné ani její nejmenší zbytky. Je zajímavé, že autoři maleb Stonehenge z 18. století takovou mohylu zachytili na několika akvarelech. Historici to však považovali za výplod bujné fantazie umělců. Není jasné, zda byla „mohyla“ pozůstatkem přírodní terénní nerovnosti anebo zda šlo o pozůstatek dřívější součásti svatyně.      (Zdroj: VTM Science)


Konec světa 2012 (1. díl): Roztrhá nás mimořádná konjunkce? ..... Apokalypsa v malířově představě. 21. prosince 2012 se zlověstnou temnotou končí mayský kalendář. Je to okamžik, kdy nastává závěr přes 5000 let dlouhého cyklu tohoto kalendáře a dále již nic nepokračuje. Mnozí lidé se proto s velkou fantazií domnívají (někteří ve svých oborech právem), že zimní slunovrat roku 2012 má být dnem apokalypsy. Vystrašení lidé se tak potýkají se zprávami ze všech stran. Jedni tvrdí, že Zemi roztrhá mimořádná gravitace při vzájemné konjunkci planet, Slunce a středu Galaxie. Jiní očekávají srážku se záhadnou planetou Nibiru. Třetí se pak obávají smrtelně nebezpečné sluneční aktivity. Jak je to ale doopravdy?

Mayové podle všeho předpověděli apokalypsu. Rok 2012 je skutečně rokem, kdy v mayském kalendáři něco končí. Staří Mayové založili svůj kalendář při vzniku své civilizace, tedy před více než 5000 lety. Tento kalendář umožňoval mayským kněžím předpovídat nejbližší sluneční a měsíční zatmění, a to s neskutečně malou chybou nepřekračující 33 sekund. Důmyslnost tohoto kalendáře je obdivuhodná. Je založena na znalosti matematických početních soustav, základních denních a ročních cyklů a právě zmíněných zatměních.

Mayský kalendář vychází mimo jiné také znalosti tzv. Platónského roku, který podle výpočtů Mayů trvá přibližně 26000 let. Za tu dobu zemská osa vykoná jeden celý tzv. precesní pohyb. Mayové tento cyklus rozdělili na 5 období, která nazvali "věky Slunce" (nebo též "Velkými roky"). Každý věk Slunce měl být pro civilizaci něčím typický. Věky Slunce jsou pak ještě rozděleny na 13 menších období, tzv. baktunů. Třináctý (a poslední) baktun pátého věku Slunce začal v roce 1618 a končí právě 21. prosince 2012, kdy se na slunovratové denní obloze Slunce postaví do přímky se středem naší Galaxie. Podle Mayů v tomto baktunu bude lidstvo pomalu směřovat k materiálnímu myšlení a vzdalovat se od toho duchovního, a to až do slunovratu roku 2012. Toho dne má být celý cyklus uzavřen a zakončen "očištěním" civilizace.

Že má nastat konec světa, si lidé defacto okamžitě vydedukovali ve chvíli, kdy zjistili, že má přijít konec této periody. Hlouběji se pak tím nezabývali, což je základní problém mylného a zbytečně katastrofického pohledu na rok 2012. Navíc je třeba si uvědomit, že byť byli Mayové geniální matematici a pozorovatelé, jejich chápání vesmíru bylo od našeho současného velmi odlišné (velkou měrou kvůli absenci teleskopických a širokospekrálních astronomických pozorování) a spělo k duchovnímu či astrologickému charakteru. Přesto ale letopočet 2012 nedá mnoha lidem spát.

Roztrhá nás konjunkce?

Apokalyptické rozmetání Země očima umělce První "na ránu" přichází vzájemná konjunkce všech planet Sluneční soustavy, jejíž postavení by mělo podle mýtu spolu se Sluncem a centrem Galaxie vytvořit nadměrné slapové síly a Zemi snad i roztrhat. Slapové síly takových rozměrů jsou však v této souvislosti jen laciné sci-fi. Největší vliv na Zemi má Měsíc a Slunce (nejvíce jsou-li se Zemí postaveny v přímce - tedy 2x měsíčně, za novu a za úplňku). Slapové síly jsou však citelné pouze pro obyvatele přímořských oblastí, a to prostřednictvím přílivu a odlivu, při nichž se může úroveň hladiny moře měnit až o několik málo metrů (největší hodnota byla naměřena v kanadském zálivu Fundy, kde hladina stoupá až o 20 metrů). Vliv samotného Slunce je oproti Měsíci v tomto ohledu přibližně o polovinu menší.

Ostatní tělesa Sluneční soustavy jsou natolik malá či natolik daleko, že jejich vliv nepociťujeme, ani když jsou ve vzájemné konjunkci (z pohledu ze Země v přímce za sebou). Měli jste snad dojem, že by vás na podzim roku 2000 nějak trhala konjunkce Jupiteru a Saturnu? Nejspíše jste o této jedinečné konjunkci největších planet Sluneční soustavy ani nevěděli.       (Blíže na stránkách Astro)


Malí psi pocházejí z Blízkého východu ..... Nová genetická studie ukázala, že malá plemena domácích psů mají zřejmě původ na Blízkém východě před více než 12 000 lety.

Vědci to zjistili na základě studia genu IGF1. Mutace v tomto genu je typická pro malá plemena a zřejmě se objevila v průběhu domestikace blízkovýchodních vlků.

Nejstarší psi z Blízkého východu jsou podle archeologických nálezů staří 12 000 let a už jde o malá plemena. Z Evropy máme nálezy starší, nicméně se jedná o velké psy.

Ukazuje to tedy, že domestikace vlka zřejmě probíhala paralelně v řadě oblastí. Obecně se na základě genetických důkazů předpokládá, že poprvé došlo k ochočení vlka ve východní Asii. Jasno v tom ale moc není, podle jedné teorie mohli mít vlky ochočené již třeba paleolitičtí lovci z Věstonic a Pavlova.

Poznámka: Původní zdroj uvádí, že zmenšení velikosti psa bylo výhodné v zemědělská kultuře. To se zdá dávat smysl, a nápadný je fakt, že malí psi se objevují současně s přechodem k zemědělskému způsobu života. I když i pro pomoc při lovu se dnes používají malá plemena...      (Zdroj: Science WORLD)


25.03. 2010     Ve středověku byl tento den, svátek Zvěstování Panně Marii (přesně devět měsíců před Narozením Páně – 25. prosincem), používán jako počátek kalendářního roku (tzv. stilus annunciationis). Lišilo se však, jaký rok letopočtu tímto dnem začínal:

1. Podle způsobu florentinského (calculus Florentinus) byl letopočet stejný jako podle běžného kalendáře, takže rok začínal pouze o dva měsíce a 25 dní později než stejný rok začínající 1. lednem. Tento způsob se používal ve Francii (mos Gallicanus) i v některých oblastech Německa ve 12. století; nejdéle se však udržel ve Florencii, a to do 2. poloviny 18. století.

2. Podle způsobu pisánského (calculus Pisanus) tento den začínal rok s letopočtem o jedno vyšším, který předbíhal obyčejný rok začínající 1. lednem o 9 měsíců a 7 dní. V Pise začínali takto rok až do 1749.

Takže například v průběhu normálního roku 1125 začínal ve Florencii k 25. březnu teprve rok 1125, zatímco v Pise začínal ve stejný den už rok 1126.      (Zdroj: Wikipedie)

Ve světě je tento den považován za Den nenarozených dětí. Prvního března 2001 jej i u nás vyhlásily organizace Hnutí "Pro život ČR" (HPŽ ČR), Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže a Občanský institut.


Na Prahu se řítí miliardová tsunami - na účelových změnách územního plánu vydělají spekulanti ..... Jak lze v Praze snadno zbohatnout? Stačí koupit pole na okraji města nebo plochu, na níž podle stávajících pravidel nelze stavět, domluvit se s radními a za pár let inkasovat miliony. Tedy v případě, že magistrát schválí změnu územního plánu a z dané plochy udělá stavební parcely. Sdružení Arnika odhaduje, že spekulanti mohou na změnách územního plánu vydělat desítky miliard. Pražské zastupitelstvo projednává tři stovky změn územního plánu, které se týkají 7 procent území hlavního města. Další hlasování, které rozhodne o tom, kteří majitelé polí se stanou přes noc milionáři, proběhne tento čtvrtek, kdy budou zastupitelé hlasovat o dalším balíku změn územního plánu.

Podle sdružení Arnika jsou zřejmě skutečným důvodem pro velkou část změn pozemkové spekulace. „V desítkách případů se mění orná půda, les nebo další zelené plochy označené v územním plánu jako nezastavitelné ve stavební parcely. Na takových změnách může majitel pozemku vydělat miliony. Pražané ale spláčou nad výdělkem, protože nekoncepční výstavba ubírá zeleň, vytváří sídelní kaši, vede k nárůstu automobilové dopravy, hluku a znečištění ovzduší,“ říká Martin Skalský z Arniky.

Arnika odhaduje, že nejméně čtvrtina změn územního plánu má spekulativní charakter. Jedná se zhruba o 900 hektarů pozemků. Pokud by je majitelé nakoupili po sto korunách za metr čtvereční (což je obvyklá cena za zemědělskou půdu), po změnách územního plánu se může tržní cena vyšplhat přibližně na padesátinásobek. Spekulanti by pak mohli vydělat i více než sto miliard korun, což je více než polovina schodku státního rozpočtu.

Pražské zastupitelstvo bude ve čtvrtek 25. března hlasovat o 157 různých projektech. S některými z nich nesouhlasí hygienická stanice, provozovatel pražské integrované dopravy ROPID nebo památkáři. Pokud zastupitelé změny schválí, stanou se součástí stávajícího a pravděpodobně i nového územního plánu.      (Zdroj: Arnika)


Naše životy: Původnost – nebo už jen napodobení? ..... „Jde o autenticitu nebo už jen imitaci na našich vzdělávacích ústavech?“ zaznělo v naplněné Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 16. března 2010. Na 250 posluchačů zde vyslechlo přednášku současného filozofa evropského významu, charismatického profesora K. P. Liesmanna z Vídně.

Smyslem setkání bylo nejen seznámení s myšlenkami autora knihy Teorie nevzdělanosti – Omyly společnosti vědění. Akademická obec, pedagogové, studenti i čeští vědci dávají hlavy dohromady a konečně si zase na chvíli vzpomínají na otázky, zasuté od devětaosmdesátého a možná spíše už od osmašedesátého: proč a jak žít, kam směřovat. A hledají a společně formulují odpovědi.

Studenti vysokých škol jsou budoucí elitou, která za čas obsadí rozhodovací pozice ve společnosti. O tom, zda půjde o elitu v tom nejlepším slova smyslu, takovou, která bude klást dlouhodobé zájmy celku na místo, které jim náleží, rozhodují všechny jejich vzory i vše, co vstřebají během studia.

Za účasti významných členů akademické obce, rektora Karlovy univerzity Václava Hampla a předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše proběhla jedna, troufám si říci že velmi účinná, lekce samostatného myšlení, liberalismu, humanity.

Segment vysokého školství byl v přednášce K. Liesmanna správně vnímán jako jedna z posledních bašt svobodného myšlení v našem světě, stále svázanějším spotřebními příkazy doby. Na to, že svoboda a s ní i odvaha se z našich životů vytrácí mílovými kroky, upozornil i jeden ze závěrečných studentských diskusních příspěvků.

Jaký význam má pravda v našich životech, jaký význam její hledání? Když k ještě stále pohodlnému životu stačí poslouchat a plnit čísi příkazy a úkolem člověka je udržet (čísi) mašinérie v chodu? Kde je původnost v našich životech, když k přežití stačí napodobovat? Kde je vztah k místu, kde jsou lokální autority? Jak se v takovém světě cítíte?       (Zdroj: Britské listy)


Sběr a recyklace nefunkčního osvětlení meziročně vzrostl o 17 % - Internetová mapa usnadní každému najít vhodné sběrné místo ..... Kolektivní systém EKOLAMP, který v Česku od roku 2005 zajišťuje sběr a ekologické zpracování osvětlovacích zařízení, rozmístil k dnešnímu dni již 530 nových malých sběrných nádob, jež mají usnadnit odevzdávání vysloužilých úsporných zářivek z domácností. V loňském roce se prostřednictvím EKOLAMPu sebralo 1053 tun světelných zdrojů a svítidel, což představuje 17% meziroční nárůst. I letos chce EKOLAMP pokračovat v přibližování své sběrné sítě běžným spotřebitelům, pro které je připraveno až 3 tisíce těchto sběrných nádob.

„Podle našeho průzkumu používá 60 % českých domácností úsporné zářivky, ale stále plných 39 % z nich lidé ročně vyhodí do komunálního odpadu. Proto jsme začali distribuovat nový typ menší sběrné nádoby, která se velmi dobře hodí do interiérů místních úřadů, obchodů s elektrospotřebiči nebo supermarketů,“ vysvětluje Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP. „V minulém týdnu jsme malou sběrnou nádobu instalovali i v budově Ministerstva životního prostředí, kde je k dispozici jak zaměstnancům, tak návštěvníkům ministerstva.“

Každý občan si na internetové mapě www.ekolamp.cz/mapa může najít vhodné místo sběru nefunkčních světelných zdrojů v okolí svého bydliště. „Všechna sběrná místa provozujeme na vlastní náklady. Pokud si lidé myslí, že je v jejich okolí nějaké veřejně přístupné místo, které se hodí pro sběr světelných zdrojů, mohou nás kontaktovat, abychom se domluvili s majitelem objektu na vytvoření nového místa zpětného odběru,“ uzavírá Hanousek.       (Zdroj: Ecomonitor)


Prozradit vás může i váš bakteriální podpis ..... Stará pravda říká, že vaši přátelé o vás mohou hodně prozradit. Každý si totiž vybírá takové přátele, jací jsou nejblíže jeho povaze. Vědci z univerzity v coloradském Boulderu nedávno dokázali najít takové „přátele“ i na klávesnicích našich počítačů - jednalo se však o mikroby. Nová metoda by mohla být důležitým doplňkem k tradiční daktyloskopii.

Lidské tělo má s nejrůznějšími mikroby uzavřenou velmi pestrou paletu „koaličních smluv“. Řada z nich žije v v nejrůznějších částech naší zažívací trubice a život bez nich by byl pro člověka prakticky nemyslitelný. Mikrobi, tedy bakterie a archebakterie, však nemusí žít pouze uvnitř našeho těla. Velký počet druhů nalezneme i na našem povrchu, na kůži. Produkty potních žláz a zbytky kůže totiž představují pro bakterie ekvivalent provoněného lahůdkářství. Nejvíce v oblibě mají proto ty části našeho povrchu, kde se hodně potíme, například podpažní jamky, třísla či prsty na nohou. Na takových místech žije až stovka tisíc bakterií na čtvereční centimetr. Na jiných částech těla sice není bakteriální „osídlení“ tak husté, to však neznamená, že by tam nebyly bakterie žádné. Nalezneme je pochopitelně i na dlaních a špičkách prstů. Zajímavé je, že složení vlastní „zoologické zahrady“ bakterií je u každého člověka individuální a jedinečné. Stopy, které zanechává náš dotyk na nejrůznějších předmětech, proto tvoří dokonalý bakteriální podpis každého člověka. Vědci z univerzity v Boulderu se rozhodli využít tohoto podpisu pro přesnou identifikaci lidí. Sebrali proto vzorky z řady počítačových myší a zkoumali, zda se jim je ve slepém testu podaří přiřadit k jejich uživatelům. výsledky takřka stoprocentní. I když autoři studie podotýkají, že jejich metoda není stoprocentně odzkoušená, zdá se, že kriminalisté dostávají do rukou další účinný nástroj.       (Zdroj: 21@století)


Kvalitní zabezpečení počítače se vyplatí ..... Zabezpečení počítače je domácími uživateli často velmi podceňované. I běžní spotřebitelé riskují při napadení svého počítače ztrátu dat nebo dokonce i peněz, protože přes internet spravují například svůj bankovní účet. Časopis TEST srovnal 14 balíčků pro zabezpečení počítače, 4 samostatné antivirové programy a bezpečnostní funkce systémů Windows 7 a Vista.

Systémy Windows 7 a Windows Vista mají zabudovaný firewall – ochranu před útoky z internetu. Společnost Microsoft také nabízí zdarma antivirový program – druhou nezbytnou součást zabezpečeného počítače. Tato bezpečnostní řešení byla do testu zahrnuta a porovnávána s výkony ostatních produktů poskytovaných zdarma nebo placených.

Čeští uživatelé počítačů dávají často přednost neplaceným verzím antivirových programů, které v kombinaci s vestavěným firewallem systému Windows poskytují ochranu zdarma. Toto řešení je v porovnání s placenými balíčky zabezpečení počítače zahrnujícími jak firewall, tak antivirový program málo účinné. „Nejhůře z testovaných antivirových programů dopadly v České republice velmi oblíbené bezplatné verze programů AVG a Avast! Jeden z nejhorších firewallů je firewall operačního systému Windows Vista.

Kvalitní zabezpečení domácího počítače nemusí být příliš drahé. Balíčky, které obsahují antivirové programy i firewall a byly v testu hodnoceny dobře, lze pořídit již za necelých 800 korun za rok. Některé drahé programy, například Internet Security 2010 od společnosti F-Secure, které stojí přes tři tisíce na rok, poskytují mnohem horší ochranu než bezplatné aplikace.

Testování probíhalo dva měsíce a kromě odhalování nového škodlivého softwaru a jeho různých variant byly hodnoceny také funkce firewallu, obsluha jednotlivých programů, jejich vliv na zatížení systému počítače, nebo kompatibilita s operačním systémem Windows 7.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček ..... V neděli 18. dubna 2010 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 12. VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na místě.

Co na vás na výstavě čeká? V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba 150 koček a koťat, která se těší na nový domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do poklidného života většiny rodin.

Všechny vystavované kočky jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí kastrace. Kočky, jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých útulků, převážně v Praze okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně nenajdou vhodné domovy.

Pro děti je ve spolupráci s Kulturní a rodinným centrem Nová Trojka přichystán výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!       (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Nový prstenec kolem Jupiteru ..... Snímky ze sondy New Horizons přinesly záběr slabého proužku nedaleko měsíce Himalia. Jedná se o část nového prstence kolem planety Jupiter.

V září roku 2006 se sonda New Horizons během svého letu k planetce Pluto přiblížila k Jupiterovu měsíci Himalia a vědci v rámci zkoušek dlouhofokální kamery LORRI pořídili sérii snímků. Při jejich analýze je čekalo překvapení. Tým z John Hopkins University o něm referoval na Lunar and Planetary Conference v Houstonu, která se konala tento měsíc. Kamera zachytila slabý pruh, který by mohl tvořit dosud neznámý prstenec kolem Jupiteru. Kdy vznikl, není jasné, ale sonda Galileo na své misi k Jupiteru v roce 2003 nic podobného nezaznamenala.

Pruh leží v blízkosti měsíce Himalia, a vědci se proto domnívají, že jeho materiál mohl být vymrštěn právě z povrchu tohoto 170 km širokého nepravidelného měsíce. Pokud je to pravda, muselo k impaktu dojít relativně nedávno, protože vymrštěný prach se obvykle rychle rozptýlí a stane se neviditelným. Vědci se domnívají, že účastníkem srážky mohl být 4 km široký měsíc S/2000 J 11, který byl objeven v roce 2000. Nedlouho po svém objevu ale zmizel a teoreticky je možné, že se zcela zničil při srážce s mnohem větším měsícem Himalia.      (Zdroj: ČR LEonardo)


Jak zacházet s bolestí ..... Život se zpravidla nepodobá procházce růžovým sadem. Někdy přichází nezvaná bolest, která na naši životní cestu navrší celou horu kamení. Bolest s sebou nese změnu a změna přináší těžký úkol. Hora však může být zdolána a problémy se dají zvládnout.

Všichni jsme dílem milujícího Stvořitele, úžasný celek mysli a těla, duše a citů. Jestliže se jedna nebo více částí tohoto celku vychýlí z rovnováhy, působí bolest jako výstraha a signál.

Neexistují žádná rychlá a jednoduchá řešení. Každá cesta od zranění k celistvosti je totiž proces. Neznamená ale, že jím člověk prochází sám. Ať už je bolest, se kterou se máš vypořádat, krátkodobá nebo vleklejší, ať je to zranění nebo nemoc, duševní otřes či ztráta.

Bolest nás učí určovat si priority. Možná teď vidíš nový smysl a význam toho, co jsi předtím, když jsi byl zaneprázdněn, bez povšimnutí přecházel.

Vypočítej si v duchu, co můžeš přičíst ke svému životu, aby se stal smysluplnějším?

Co můžeš naopak odečíst? * Občas se ti možná zdá, že tě nikdo nechápe. Stane-li se to, odolej svému nutkání přerušit kontakt s lidmi. Koneckonců jsme všichni do určité míry zakusili bolest

a schopnost se vcítit je jednou z nejdůraznějších Božích připomínek, že jsme si v tolika směrech podobní.

Hledej nové cesty, na které tě může nasměrovat tvá bolest. Změna směru tě může posunout k netušeným možnostem. Jednoduchá objížďka ti poskytne nejedno dobrodružství života!       (Zdroj: Víra)


Hikikomori – introvertní život japonské mládeže ..... Japonský termín Hikikomori označuje člověka, který se rozhodl odejít z lidské společnosti. Dnešní svět je zaplněn elektronikou a mnoha PC technologiemi. Vznikají početné sociální sítě, lidé komunikují pomocí svých mobilů a blackbery.

Kolegové ze dvou sousedních kanceláří se zvou na pivo pomocí e-mailu a sociální kontakt se stále více uskutečňuje skrze internet a mobilní telefony. Některé případy dosahují poměrně extrémních výsledků a vedou, například v Japonsku, k rozšířenému společenskému fenoménu.

Japonský termín Hikikomori označuje člověka, který se rozhodl odejít z lidské společnosti a z různých osobních či společenských důvodů se od ní izolovat.

V Japonsku jsou na školáky, a zejména potom vysokoškoláky, kladeny vysoké požadavky. Tamní studenti jsou vysoce inteligentní, ovšem jejich povaha se v důsledku nároků stává poměrně značně introvertní - více, než je obvyklé.

Pokud následně čelí různým psychologickým tlakům, jako například výsměchu ostatních studentů nebo nepochopení učitelů, může se jejich introverze stále prohlubovat a jejich svět se zmenší na představy v jejich vlastní mysli. Důsledkem může být neschopnost sociálního kontaktu a uzavření se před světem.

Podle japonské úřední definice je Hikikomori člověk, který se ve svém domově, často jen pokoji v domě svých rodičů, izoluje od lidské společnosti na dobu delší než šest měsíců.

Trvání odloučení se ale samozřejmě různí případ od případu, může trvat i roky, ve vzácných případech i desetiletí. Hikikomori nevychází z bytu či pokoje, mají málo či vůbec žádné přátele, dlouhou dobu spí, většinou ale ve dne, zatímco aktivní jsou v noci, mimoto se věnují nespolečenským aktivitám, jako sledování televize, počítačovým hrám a čtení.

Autorem termínu a také předním expertem na tento fenomén je japonský psycholog Tamaki Saitó, dle jehož odhadu je Hikikomori v Japonsku asi jeden milion a tvoří tak asi jedno procento japonské populace. Fenomén se samozřejmě nevyskytuje jen v Japonsku, tam je ale nejlépe vědecky popsán. Velmi se také odráží v japonské kultuře a to zejména v románech a animovaných filmech.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Země v období sněhové koule zamrzala až k rovníku ..... Geologové objevili v Yukonu první přímé doklady totálně promrzlé planety ve slavném období Sněhové koule. Oceán tehdy celý zmrznul a pozemský život musel bojovat o existenci ve zbylé tekuté vodě. Led byl tehdy stoprocentně nepopulární.

Mnohé nasvědčuje tomu, že naše planeta v době mezi 750 a 650 milióny let třikrát zmrzla skoro až na kost. Poetičtí geologové hovoří o konceptu „Země sněhová koule“ (v anglickém originále mnohem libozvučněji Snowball Earth, český překlad je ale v tomhle případě nevyhnutelně krkolomný a možná by stálo za to vymyslet něco ve volnějším stylu). Jako každá odvážná hypotéza, tak i Země sněhová koule přitahuje nadšené příznivce a zároveň čelí nelítostným odpůrcům.

V poslední době snad už konečně začínají mít fanoušci Sněhové koule navrch. Geologové ji většinou opatrně přijali za svou, protože zatím stále nejlépe vysvětluje přítomnost očividně ledovcových sedimentů v lokalitách, které se tehdy podle všeho nacházely v tropických šířkách. Biologové mívají Sněhovou kouli rádi, protože krásně napínavým způsobem vysvětluje nástup mnohobuněčných organismů, k němuž podle fosilního záznamu došlo podezřelo brzo po roztátí ledových štítů marinojského zalednění, posledního z trojice ledových období Sněhové koule. Pozemský život by totiž během Zmrzlých časů musel čelit nesmírným problémům a to by jistě vedlo ke vzniku mnoha evolučních novinek. Je klidně možné, že kruté Sněhové kouli velmi vděčíme za svoji existenci. Přežití života tehdy zřejmě zajistily hlubiny oceánu, kapsy volné vody v ledovcových štítech a horké geotermální vývěry. Naopak modeláři klimatu mají ze Sněhové koule těžkou hlavu, protože tehdejší klimatické poměry byly nejspíš zcela neskutečné a naše osobní zkušenost s planetou nám v tomhle ohledu příliš nepomůže. Modelování Země sněhové koule je proto notoricky komplikované a jeho výstupy nebývají zrovna třikrát moudré.

Mechanismus zmrazování Země do podoby Sněhové koule a její následné rozehřívání je doposud zcela mlhavý. Proč zrovna tehdy Země tak strašlivě zmrzla a jindy ne?       (Čtěte na stránkách OSEL)


24.03. 2010     Dnešní Den Horské služby byl vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty

Zároveň je i Světový den boje proti tuberkulóze - v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy.


Látka z banánů může napomoci v boji proti šíření AIDS ..... Skutečně účinná vakcína proti AIDS je zatím v nedohlednu a vědci se proto soustředí i na hledání látky, která by viru HIV zabránila vstoupit do těla. Napomoci by mohla látka získávaná z banánů.

Proteiny (bílkoviny) z rozsáhlé skupiny lektinů jsou obsaženy prakticky ve všech živých organismech, ať už se jedná o rostliny, živočichy, houby či bakterie. Na výsluní zájmu biochemiků se vyhřívají již dlouhou dobu. Jejich důležitou a jedinečnou vlastností totiž je, že jsou schopny velmi přesně rozpoznat molekulu konkrétního cukru (ať již volného či vázaného v nějaké další sloučenině, například glykoproteinu) a navázat se na něj. Díky této schopnosti se velmi často účastní procesů, které vyžadují velmi přesné zacílení (specificitu), k nimž patří například imunitní reakce, tedy obrana organismu invazím cizorodých prvků z vnějšku. K takovým nevítaným vetřelcům patří pochopitelně i viry včetně viru mimořádně záludného, HIV. Když vědci zkoumali vlastnosti jedno z rostlinných lektinů, který se běžně nachází například v banánech, zjistili, že se velmi ochotně váže k jednomu z proteinů bohatých na cukry, který patří k základním stavebním kamenům kapsidy viru. Virus tedy nezničí, ale zabrání mu, aby se dostal do těla hostitele. Vědci doufají, že jejich objev pomůže zachránit milióny životů zejména v afrických zemích. Zde se šíří virus zejména díky tomu, že muži zde neradi dodržují zásady bezpečného sexu a sex si také velmi často na ženách vynucují. Ženy vybavené gelem s obsahem nového preparátu by si jej mohli těsně před stykem aplikovat na patřičná místa a zabránit tak proniknutí viru do těla.      (Zdroj: 21@století)


Soumrak raketoplánů NASA, úsvit miniraketoplánů U.S. Air Force ..... Letos v květnu odchází do důchodu raketoplán Atlantis, v červenci Endeavour a v září by měl celý třicetiletý program raketoplánů ukončit závěrečný let Discovery. Než se ale tak stane, svůj první let absolvuje první orbitální miniraketoplán. Namísto jména strohé označení X -37B, namísto rozsáhlých, svět obíhajících mediálních zpráv jenom stručné články bez podrobnějších informací. Není divu. Nový automatický, opakovaně použitelný orbitální letoun nepatří NASA, ale vojenskému Air Force (United States Air Force - USAF), tedy Vzdušným sílám Spojených států.

Za měsíc, na 19. dubna je naplánován start Orbitálního testovacího transportéru X-37B OTV (Orbital Test Vehicle). I když váží jenom necelých 6 tun, je 9 metrů dlouhý a 4,5 metrů široký, hned při prvním pohledu si každý vzpomene na raketoplány NASA. Podobný vzhled je předurčen společnou základní vlastností – mají schopnost se vrátit z oběžné dráhy zpátky na Zem, bezpečně přistát a být opakovaně využity pro další mise. Jejich cíle ale již tak podobné jistě nebudou. Do volného nákladního prostoru X-37B s rozměry 2,1 x 1,2 metru se nebude vtěsnávat žádný člověk, ale…       (Dále čtěte na stránkách OSEL)


Vodu v Krkonoších je třeba chránit ..... Správa Krkonošského národního parku kromě standardní ochrany vodních zdrojů na území KRNAP musí s ohledem na výkon státní správy v tomto území řešit i komerční využití vody. Nejčastěji se proto musí vyjadřovat k požadavkům skiareálů na čerpání vody z místního toku k zasněžování, řeší povolování malých vodních elektráren nebo uděluje výjimku pro povolování vodáckých závodů na Labi.

„Tlak na využívaní vody je velký. Je třeba pečlivě zvažovat, zda projekty nenaruší vodní bilanci. Pokud by se tak stalo, tak bude ohrožena zejména vodní fauna a flóra,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. V současné době už má většina skiareálů technické zasněžování vyřešeno. Tam, kde to přírodě neškodí, berou vodu přímo z vodního toku. Některé skiareály si vybudovaly retenční nádrže, do nichž v průběhu roku přebytečnou vodu zachytí a v zimě ji využijí na zasněžování. Malé vodní elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie, přesto je k nim třeba, zvlášť v národním parku, přistupovat citlivě. Mohou totiž mít vliv na kolísání vodní hladiny, což může negativně působit na vodní organizmy. Proto Správa KRNAP pečlivě zvažuje každou žádost o vybudování nové vodní elektrárny právě s ohledem na jejich ochranu.

Zdánlivě malým, ve skutečnosti však citelným, zásahem do vodního prostředí je pořádání vodáckých závodů na Labi. Jejich tradice sahá až do roku 1956. Od letošního roku však nastanou dvě výrazné změny. „Právě s ohledem na ochranu přírody budou vodácké závody od letošního roku probíhat pouze jednou za dva roky. Správa KRNAP již v minulosti vyjadřovala obavy z dopadu těchto závodů na životní prostředí. Studie, která v loňském roce speciálně sledovala vliv zvýšených průtoků po dobu konání závodů na rybí společenstva, prokázala, že opravdu dochází k jejich poškozování. Po dohodě s organizátory budou nyní závody probíhat v dvouletém cyklu a i jeho dopady budeme průběžně monitorovat. Jedná se o podmínku nutnou pro možnou regeneraci rybí populace, ale také obojživelníků a ostatních druhů živočichů, obratlovců i bezobratlých, které jsou konáním závodů ovlivněny. Tou druhou změnou je postupný náběh i postupné odeznívání umělé povodňové vlny, která bude v souvislosti se závody vypuštěna z přehradní nádrže Labská,“ popisuje nově nastavený režim Hřebačka.     (Zdroj: Ecomonitor)


Mapa velké rudé skvrny na Jupiteru: největší bouře Sluneční soustavy ..... Vědci poprvé zkoumali stav počasí v nitru největší bouře ve Sluneční soustavě, Jupiterově slavné Velké rudé skvrně.

Nové převratné záběry pořízené v infračerveném oboru pomocí dalekohledu ESO/VLT i dalších velkých pozemních přístrojů zviditelňují víry teplejšího plynu a doposud nepozorované chladné oblasti uvnitř Jupiterovy Velké rudé skvrny. Astronomové tak poprvé v historii mohou vytvořit takřka synoptickou mapu zachycující detailně poměry uvnitř této obří bouře a sledovat vzájemnou souvislost jemných odstínů barev s teplotou, větrem, tlakem a složením plynu.

„Je to náš první pohled dovnitř největší bouře ve Sluneční soustavě,“ říká Glenn Orton, vedoucí týmu, který prováděl tuto studii. „Dříve jsme si mysleli že Velká rudá skvrna je jen plochý ovál bez struktury, ale tyto nové výsledky ukazují, že se jedná o extrémně komplikovaný systém.“

Pozorování odhalila, že nejčervenější barva Velké rudé skvrny je známkou jejího teplého jádra jinak obklopeného chladným bouřkovým systémem. Snímky také ukazují tmavé okrajové pásy bouře, kde plyn klesá zpět do hloubek atmosféry Jupiteru. Výzkum je detailně popsán v článku, který vyšel v časopise Icarus. Výsledky dávají vědcům představu o charakteru cirkulace uvnitř nejznámější bouře v Sluneční soustavě.

Astronomové pozorují Velkou rudou skvrnu již 400 let a její aktuální tvar je nepřetržitě sledován od 19. století. Skvrna, která v atmosféře Jupiteru představuje chladnou oblast s průměrnou teplotou -160°C, je tak rozsáhlá, že do jejího nitra bychom vedle sebe mohli poskládat tři Země.       (Zdroj: Science WORLD)


Informační kampaň varuje před padělky léků ! ..... Díky stále narůstajícímu počtu webových stránek, jejichž prostřednictvím si lze opatřit nebezpečná a nelegální léčiva, realizuje Státní ústav pro kontrolu léčiv od 22.března mediální kampaň pro spotřebitele, která je zaměřena na šíření informací o výrobě, distribuci a rizicích v rámci užívání plagiátů léčiv.

Veroniky Petláková, tisková mluvčí Státního ústavu kontroly léčiv ČR, odpověděla Janu Mišurcovi na otázku , jak proti prodeji bojují a jaké postihy prodejcům hrozí: „Z iniciativy SÚKL byla v České republice založena mezirezortní pracovní skupina, která se zabývá nelegálním zacházením s léčivy. Na chodu pracovní skupiny se spolupodílí Celní správa, Policie ČR, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a živnostenské úřady. SÚKL v rámci mezinárodní spolupráce kooperuje v boji proti padělkům také se zahraničními institucemi. Zákon o léčivech stanovuje pokuty za nedovolené zacházení s léčivými přípravky. Z tohoto zákona vyplývá možná pokuta až ve výši 3.000.000 Kč“. Dále Veronika Petláková uvedla, že Trestní zákoník České republiky však nelegální nakládání s humánními léčivými přípravky nedefinuje jako samostatně uvedenou skutkovou podstatu.

Z poslední doby je známa také iniciativa proti šíření padělků ze strany Evropské komise, která má vést ke stanovení nových jednotných pravidel proti šíření padělků a nelegálních přípravků napříč EU.

Jak už jsme již uvedli na našem webu, zorganizoval INTERPOL a pracovní skupina IMPACT při Světové zdravotnické organizaci (WHO) mezinárodní operaci, které se zúčastnilo 26 zemí z celého světa. V rámci operace bylo zadrženo celkem 955 nelegálních zásilek a bylo zrušeno nebo znepřístupněno 72 nelegálních webových stránek.

SÚKL také zakročil proti 7 webovým stránkám nelegálních internetových lékáren, jejichž domény jsou sice registrovány v České republice, avšak své aktivity řídí ze zahraničí. Ředitel SÚKL, Martin Beneš, k tomu sdělil: „SÚKL opětovně varuje před nákupem padělaných či nelegálních léčiv prostřednictvím Internetu. Legální je v ČR internetový prodej pouze prostřednictvím 'kamenné lékárny'. Seznam lékáren s možností zásilkového/internetového prodeje je dostupný na Informačním portále pro veřejnost www.leky.sukl.cz. Nabízet po Internetu léky na předpis je nelegální. Pokud se na Internetu setkáte s nelegální nabídkou léků, informujte prosím Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to pomocí internetového formuláře na jeho Informačním portálu pro veřejnost, na tel. čísle 272 185 333 nebo na emailu infs@sukl.cz.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nejstarší pražská sakrální sestava ..... Věci dozrávají a otevírají se v pravý čas, i ty, které byly zapečetěny stovky ba i tisíce let. Tak je tomu i v případě zasvěcovací lokality, která existovala na březích Vltavy v dobách předkeltských. Na její stopu nás přivedl již déle známý objev pozůstatků rotundy sv. Václava pod budovou matematicko fyzikální fakulty na Malostranském náměstí, průzkum dříve málo přístupného kostela sv. Klimenta a intuitivní úvahy o ohňových rituálech na pravobřežním ostrově v místě Karlova mostu.

K této soustavě náleží čtyři místa, z nichž dvě jsou působná - zasvěcovací a dvě aktivační. Jsou rozmístěna po obou březích řeky v závislosti na pohlavním principu; mužská část na Malé straně, ženská na Starém městě. To mimo jiné říká, že i pravý břeh, který byl bažinatý, mohl být osídlen a jistě byl využíván rituálně. Místa působící na člověka jsou přitom na ostrovech, tedy na pravobřežním částečně zastavěném a severním výběžku Kampy. Energie tu nejsou přítomny stále a musí být při rituálu aktivovány. K tomu slouží aktivační body. Mužský souvisí s rotundou sv. Václava, postavenou na památku převozu těla knížete ze Staré Boleslavi do Prahy. Podle legendy se tu vůz zastavil, důvod přestávky v cestě se však nyní jeví jinak. Sv. Václav byl grálovým zasvěcencem a zdejší energie jsou grálového charakteru, včetně odpovídajících vysokých duchovních bytostí. Tělo zemřelého proto muselo přijít ještě do kontaktu se silami této mnohem starší svatyně, kterou patrně světec za svého života sám navštěvoval.

Ženské aktivační místo je ve staroměstském kostele sv. Klimenta.

Obřady měly duchovní zasvěcovací účel, cosi jako tzv. „krátká cesta“. Průběh byl skupinový, lidé byli shromážděni na obou ostrovech podle pohlaví. Povaha užívaných energií a přistupujících bytostí ukazuje na velmi starý západní původ kultu a je vlastně dlouho hledaným důkazem o přítomnosti příslušníků atlantské kultury u těchto břehů Vltavy. Později zřejmě sloužily ostrovy k beltinovým rituálům očištění ohněm a následně tzv. pálení čarodějnic.

Rozmístění bodů je původní a jejich částečné přiblížení linii sv. Kliment – Loreta je spíš jen nepřímou souvislostí. Nicméně požadavek komunikačního propojení mohl být kdysi důvodem k umístění brodu a dřevěných mostů právě zde. I známý kamenný most Juditin co by cesta královská byl v tomto profilu a Karlův je jen o málo odsazen.

Účinek grálových energií a přítomnosti vysokých bytostí je velmi zřetelný. Působí na duchovní vědomí člověka, chápání informací z této oblasti a také citlivost na vnější síly. To je snadno ověřitelné při následném přechodu Karlova mostu, kdy je vnímání jeho energie silnější, nežli předtím.      (Zdroj: Energie krajiny)


Mise raketoplánu Discovery v ohrožení ..... Discovery na rampě 39A Již několik týdnů stojí na startovací rampě raketoplán Discovery, připravující se k misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Při testech jeho systémů se ale vyskytla kritická chyba, jež může mít za následek jeho převoz zpět do hangáru a dlouhodobé odklady.

Podle dosavadních (a stále platných) plánů má raketoplán Discovery odstartovat k misi STS-131 5. dubna. Ve vesmíru stráví celkem 13 dní a na Mezinárodní kosmickou stanici poveze nákladní modul s vybavením a zásobami a nosič s náhradními díly. Jeho posádka na stanici provede tři kosmické výstupy, při kterých například nainstaluje na "hřbet" stanice novou nádrž s chladící kapalinou. Náplň mise se nezmění, datum startu ale možná ano.

Při pokusném tankování paliva do nádrží pravého segmentu manévrovacích motorů selhal jeden z ventilů, kontrolujících průtok helia, používaného k natlakování nádrží. Problém by se pravděpodobně řešil výměnou celého segmentu manévrovacích motorů, což samozřejmě není možné provést na startovací rampě. Discovery by tak putoval zpět do hangáru VAB a odklad by střídal odklad. NASA nyní vyhodnocuje, zda je nutné problém řešit. V sekci je totiž více ventilů, kontrolujících heliové vedení a selhání jednoho z nich není hodnoceno jako bezpečnostní hrozba. Koncem týdne by měli inženýři v Kennedyho kosmickém středisku testovat zbylé ventily a pokud ty pracují správně, je dost možné, že Discovery poletí v termínu.

Připojování letounu ke startovní sestavě V případě odkladů má NASA relativně malý prostor k manévrování vzhledem ke končícímu programu raketoplánů. Jsou před námi poslední čtyři starty těchto strojů (poslední z nich, Discovery STS-133, se uskuteční 16. září 2010) a tak by bylo velmi problematické mise prohazovat nebo výrazně odkládat.      (Zdroj: Astro)


V českých továrnách aneb skoro jako v mexických Maquiladora ..... Jak se zachází s českými a zahraničními dělníky v tuzemských fabrikách? To by jistě bylo na nespočetně dlouhou diskusi a více než hodně položených otázek. Ale tak trochu se je alespoň snažil zodpovědět docela výstižným článkem před časem Martin Vidlák z Lidových novin. Popsal praktiky, s nimiž se jako novinář v přestrojení setkal v jedné z plzeňských fabrik, kde se nechal zaměstnat jako prachobyčejný dělník.

„Zhruba po třech hodinách ohlašuje melodie desetiminutovou pauzu. Systém melodií se asi osvědčil, protože každá pauza, stejně jako každá skupina asi 60 lidí, měla jinou. Proč vlastně? Přece aby se netvořily fronty a zefektivnila se produktivita a pořád probíhala výroba," popsal jednu z mnoha nejčastěji používaných praktik - shodnou v jistých směrech snad už jen praktikami v nechvalně známých příhraničních továrnách Maquiladora v Mexiku.

Tyhle praktiky, které by snad mohly bez nadsázky v něčem připomínat i dobu totálního nasazení, zavádí hlavně sami provozovatelé těchto fabrik - bohužel často cizinci. Těch je jen na plzeňských borských polích celá řada, vlastně většina. Ale nejen tam, podíváme-li se, jsou kdekoliv po celém česku. Nikdo tyhle rádoby podnikatele z ciziny tak vlastně nijak nehlídá a nekontroluje. Zkrátka si tady mohou zavádět své vlastní zákony, podmínky a vize, naprosto bez jakéhokoliv strachu z kontrol. A co je snad už nejhorším na to všem: stát jim dává tučné všemožné úlevy a bohaté finanční pobídky, jen když sem přece jen přijdou podnikat. Za jakou cenu, to už je jedno...

„Pracovní týmy byly složeny asi po osmi. Jak postupoval polotovar po lince, každý musel rychle vykonat svoji operaci. Ve chvíli, kdy jsou na vaší rychlosti závislé výkony dalších lidí a ti jsou pak odměňováni prémiemi dle splněných norem, funguje vše mnohem lépe, než kdyby nad vámi stál dráb. Ani průmyslová kamera by nedokázala víc. Každý hlídá každého. Pořád někdo sleduje, jak vám to jde, jak plníte a zda na konci měsíce budou prémie. Když náhodou nestíháte nebo si potřebujete narovnat záda a protáhnout se, čekají vás horké chvilky. Vlastně jsem si tuto neomalenost dovolil jen jednou a radši se sklonil před sedmi páry vzteklých očí. Pětistovka na konci měsíce má opravdu velké kouzlo," pokračoval ve svém vyprávění novinář o tom, s čím se setkal jako zaměstnanec téhle japonské fabriky.      (Dále čtěte v Czech Free Press)


V Hamrech nad Sázavou se opravuje památný hamr, bude zpřístupněn ..... V Hamrech nad Sázavou se připravuje zpřístupnění starého hamru. Památku, která sloužila také jako vodní mlýn, vlastní Technické muzeum Brno. Opravy se provádějí několik let. Letos by ve mlýně měly vzniknout expozice připomínající bohatou místní historii zpracování železa a s tím spojeného dřevorubectví. Pro veřejnost by se měl takzvaný Šlakhamr otevřít v příštím roce, řekla dnes ČTK mluvčí muzea Klára Havlíčková.

"Památka bude zpřístupněna v roce 2011, tedy v roce, kdy Technické muzeum Brno oslaví 50 let od svého založení," uvedla mluvčí. Doplnila, že to bude třetí otevřený mlýn muzea, předešlými dvěma byly vodní mlýn ve Slupi na Znojemsku a větrný mlýn v Kuželově nedaleko Veselí nad Moravou.

V okolí dnešních Hamrů nad Sázavou začaly hamry vznikat po roce 1300 v souvislosti se zahájením těžby železné rudy. Ve Šlakhamru se železo vyrábělo přibližně od 14. do poloviny 17. století. Později objekt sloužil jako vodní mlýn. "Stávající podoba budov a zachované technologie jsou asi z 19. století," přiblížila Havlíčková.

Muzeum koupilo dům od bývalých majitelů. "V roce 2007 došlo ke statické poruše hospodářské budovy a hrozilo její zřícení," uvedla Havlíčková. O rok později byl hamr zařazen do programu ministerstva kultury na obnovu památek, z něhož je rekonstrukce financována. Zatím byla zajištěna statika hospodářských budov. Na jejich střechách byla břidlicová krytina nahrazena šindelem a interiér hamerny byl upraven.

Letos se dokončí oprava střech na hlavní budově, provedena bude rekonstrukce elektroinstalace. Vzniknou pokladny a sociální zařízení. "Bude vytvořeno zázemí pro správce objektu a badatele," doplnila mluvčí. Instalovány budou další historické stroje na vodní pohon. K hamru a měchům přibude brus a jednolistá pila, takzvaná jednuška.

Po dokončení stavebních prací začnou vznikat expozice. Historii domu a životu posledních majitelů mlýna, rodiny Brdíčkovy, bude věnována výstava v obytné části mlýna, v patře bude expozice železářství. V protější hospodářské budově dostanou prostor obory, které s provozem hamrů souvisely - dřevorubectví a výroba dřevěného uhlí v milířích.       (Zdroj: CZeCOT - turistický portál České republiky)


Máme to spočítané? ..... V roce 1989 vypustila Evropská kosmická agentura družici Hipparcos (zkratka pro High Precision Parallax Collecting Satellite). Na základě měření pořízených touto družicí, byl v roce 1997 zkompletován katalog 120 000 hvězd našich nejbližších sousedů.

Družice Hippercos měřila pozici a vektor rychlosti těchto hvězd a na tomto základě byla určena skupina 157 hvězd, které se čas od času dostanou do velmi těsné blízkosti našeho Slunce (myšleno na vzdálenost menší než 1 parsec).

Postupem času byla naměřená data zpřesňována dalším měřením. 12. března tohoto roku publikoval Vadim V. Bobylev z Pulkovovi astronomické observatoři v St. Petěrsburgu výpočet, podle kterého za 1,5 miliónu let navštíví naši sluneční soustavy oranžový trpaslík známý jako Gliese 710.

Podle Bobylevových výpočtů se s pravděpodobností zhruba 86% dostane do oblasti Oortova mračna, tedy na vzdálenost menší než je 0,5 parsecu.

Dobrá zpráva je, že pravděpodobnost ještě bližšího přiblížení, na vzdálenost ve které se rozprostírá Kuiperův pás je menší než 1/1000. I tak se naši potomci mohou těšit na silnou spršku komet, kterou průchod oranžového trpaslíka nepochybně nasměruje dovnitř sluneční soustavy.     (Zdroj: VTM Science)


23.03. 2010     Dnešní Světový meteorologický den vyhlásila Světová meteorologická organizace, slaví se od roku 1961.


Strategie rozvoje Opencard -- prodej osobních údajů občanů ..... Rada hlavního města Prahy schválila 16. března strategii dalšího rozvoje Opencard. Z dokumentu je zřejmé, že představitelé hlavního města mají s kartou velké plány. Vedle chválihodného rozšíření počtu funkcí nebo zavedení klouzavého kupónu na MHD se ale připravují i řešení, které mohou významně ovlivnit bezpečnost osobních údajů držitelů karty.

Zřejmě nejdůležitější změnou pro soukromí uživatelů Opencard je fakt, že se hlavní město chystá prodat veškeré osobní údaje držitelů karet Dopravnímu podniku (DP) a následně jeho plánované dceřiné společnosti. V rukách DP se ocitnou databáze, které dosud spravoval odděleně DP a Magistrát. "Žadatelé o vydání karty byli v minulosti ubezpečováni, že jejich osobní údaje budou zpracovávány odděleně. Magistrát tímto argumentem donedávna obhajoval míru zabezpečení osobních údajů. Nyní by mělo být vše jinak," upozorňuje právník IuRe Jan Vobořil.

"Správce osobních údajů si bude muset před převodem vyžádat výslovný souhlas každého z držitelů Opencard, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, jinak by tento postup měl být kvalifikován jako neoprávněný minimálně podle § 13 zákona o ochraně osobních údajů," uvedl Jan Vobořil z IuRe. Magistrát zastává názor, že pokud vkladem do nové společnosti bude část podniku DPHMP, tak souhlas uživatelů Opencard nebude potřeba. "Tento plán na obejití držitelů karet má trhlinu, podstatné zde bude to, jaký subjekt je správcem osobních údajů, nikoli to, kdo v něm má majoritu nebo jakýkoli podíl. Nehledě na to, že správcem osobních údajů je dnes Magistrát a nikoli Dopravní podnik, který má být majoritním vlastníkem nové společnosti", doplňuje Vobořil.      (Zdroj: Ecomonitor)


Změna plánu? Beton na Prahu! ..... Happening a demonstrace  - čtvrtek 25. března 2010 od 10 do 11 hodin před magistrátem (Mariánské náměstí)

Zastupitelstvo Prahy bude schvalovat 150 změn územního plánu, které vedou k betonování města, výstavbě satelitních městeček v polích, zabírání zeleně a veřejných prostranství v centru a k nárůstu automobilové dopravy. Politikové vycházejí vstříc developerům spekulantům a je jim jedno, v čem budou Pražané žít a jak bude město vypadat.

Krom nejrůznějších ztvárňování tohoto tématu budou postavičky igráčků-stavitelů zalévat živou dívku, představující Prahu – matku měst, do vany, naplněné betonem. Dále symbolicky potřeme práh dveří magistrátní budovy.

Na veselý happening zveme všechny, komu není lhostejná budoucnost Prahy. Vyjádříme nesouhlas s účelovými změnami územního plánu a celkovou „betonovou“ politikou města.

Vezměte s sebou transparenty – píšťalky – a cokoliv, co oživí prostor před magistrátní budovou a osloví naše politiky. Na místě je možné se připojit k hromadným námitkám zástupců veřejnosti k novému územnímu plánu. K dispozici budou také prázdné transparenty, na které si může kdokoliv napsat vlastní heslo či slogan.

Přehled záměrů, o kterých se bude hlasovat, najdete na našem webu.      (Zdroj: ARNIKA)


Přijde čas neuromarketingu? ..... Výzkumníci z Duke University a Emory University publikovali názor, že technologie skenování lidského mozku najdou uplatnění i tam, kde bychom to nečekali. Využít jich bude možné nejen v medicíně, pro kontrolu makléřů (viz tento článek) či studium lidské psychiky.

Poznatky získané technikami, jako je funkční magnetická rezonance, umožní vyvinout nové a účinnější marketingové techniky. Přijde čas neuromarketingu. Taková představa jistě na řadu lidí zapůsobí jako strašidlo, nicméně v konečném důsledku půjde prostě o vyšší stupeň cílení reklamy. Cílenější reklama je z pohledu zadavatele účinnější, z pohledu spotřebitele ovšem vnímána jako méně obtěžující.

Každopádně bude neuromarketing zajímavým prostředkem pro návrh marketingových kampaní. Sledováním reakcí v mozku dobrovolníků lze získat přesnější údaje než pomocí vyplňování dotazníků, odhalí se tím např. i emoční reakce, jichž si člověk není sám vědom.      (Zdroj: Science WORLD)

Příšerná představa ...


Rekreace ve smradu a hluku .... Sotva začalo jaro a odtál sníh, už se ježnickým lesem na okraji města Krnov zase ozývají na kilometry daleko brutální zvuky motorek a plundrování zbytků přírody, určené vlastníkem, totiž Krnovem, k poklidné rekreaci slušných lidí, pokračuje s arogancí buranské české mentality dál a dále. Mám otevřené okno a jarní zpěv ptáků je stále přehlušován zvukem motorek. Co na tom, že do lesa se na motorce nesmí, že tu jsou závory a značky?

Na procházce (mezi 14:00 a 16:00) jsem si vychutnával po týdenním pobytu v Olomouci zahlcené zvuky a jedy z automobilů lahodnou čistotu vzduchu lesa, jehož se můžete nadechnout až na dno svých plic, a také ticho, hluboké lesní ticho podbarvené šuměním korun, hučením vody v rozvodněném potoku a zpěvem ptáků. Co jsou všechny peníze proti tomuto bohatství? Zač stojí život bez této krásy? Kam už utéci před pustinou rakoviny měst, kterou lidé sebevražedně šíří jen kvůli své hlouposti a pohodlnosti, zavírajíce oči před tragédiemi onkologických pacientů a hlubokou nekvalitou života v jedech, smradech a hlucích? Jenže lidská tupost chce zničit i ty zbytky zdraví a krásy, jež ještě máme zachovány. Typická česká neúcta a lhostejnost ke krajině, k něčemu, co patří všem.

Na víkendové procházce mne přímo v lese, mimo lesní cesty, předjel hlučný, smradlavý stroj, který přivedl vniveč ticho i lahodu vzduchu. Řidič se pak rozhodl vymočit a na můj dotaz, zda má povolení jezdit v lese, řekl: nemám, ale buďte rád, že jezdím slušně a něco jsem vám neudělal. Rozhořčeně jsem mu vysvětloval, že v lese nemá co dělat, načež reagoval tím, že mladí jezdí mnohem méně slušně (on byl asi mého věku) a že když do lesa smějí na motorkách boháči, tak může taky on. Uvědomil jsem si znovu, že žiji v Česku. Je pravda, že mladíky na motorkách, jezdící děsně rychle a nebezpečně pro sebe a okolí běžně potkávám, typicky na lesních cestách, kde by za každým rohem mohla být rodinka s pobíhajícími malými dětmi a kočárkem. Nevím, jestli to jsou synové místních zbohatlíků, ale vím, že ani bohaté, ani chudé tady u nás nenapadá, jak hluboká to je neúcta a hloupost ničit si tyto vzácné, krásné lesy.       (Zdroj: Britské listy)


Medializace rakoviny ..... To, že většina médií recentně píše o všem o čem mnohdy ani nemá tušení faktické objektivity je celkem evidentní. V tomto kontextu asi nepřekvapí ani mediáně „objektivní“ pojetí tématu rakoviny, kdy většinové komerční plátky informují buďto spásnými myšlenkami definitivní léčby nebo apokalyptickým přístupem metly lidstva.

Realita rakoviny je taková, že minimálně u jednoho ze dvou mužů a jedné ze tří žen bude pravděpodobně během života diagnostikována. Minimálně polovina z diagnóz zemře, ať už na rakovinu či komplikace. To jen v USA činí přes půl milionu lidí ročně. Není tedy divu, že se rakovina stává mediální hvězdou. Jessica Fishman z University of Pennsylvania ve Filadelfii prezentuje výsledky medializace rakoviny v nadcházejícím vydání prestižního Archives of Internal Medicine. Metodicky se svým týmem vycházela z důsledných analýz vydání osmi největších novinových plátků a pěti časopisů ve Spojených státech amerických. Ve všech vydáních bylo v letech 2005 – 2007 celkem 2228 článků o rakovině. Z těchto článků Fishmanová náhodně vybrala 436 novinových a 124 článků z časopisů, které důkladně pročetla a posoudila. Ačkoliv medicínské statistiky považují za úmrtnostně nejproblematičtější rakovinu plic a jednotek trávícího traktu tak v celých 35.1 % se komerční plátky věnují spíše rakovině prsu, 14.9 % rakovině prostaty a 20 % rakovině všeobecně. Z hlediska smrtnosti byl zajímavý vysoký podíl článků (32.1 %) poukazující na zázračné přežití pacienta. Na objektivně popsanou smrt postižených rakovinou však přímo upozorňovalo jen 7.6 % článků. Je také zajímavé, že vysoké procento článků (57.1) se vyžívalo v agresivních metodách léčby, které nutně nemusí v boji s rakovinou znamenat úspěch. Nicméně ozařování a chemoterapie se médiím poměrně zamlouvala. Péči a podpoře pacientům, ať už psychické či fyzické, domácí či nemocniční, se však věnovalo jen 0.5 % článků.

Fishmanová nezastírá určité překvapení nad výsledky. „Většina skutečně potřebných témat je v hlavních médiích opomíjena. Zejména léčba, průběh, nedostatky, následky, inovace, možná péče a prevence onemocnění.“, konstatuje autorka. V České republice umírá ročně na rakovinu 216 mužů a 121 žen na 100 tis. obyvatel příslušného pohlaví.      (Zdroj: OSEL)


Transsibiřskou magistrálou virtuálně ..... Transsibiřská magistrála jako nejdelší železniční trať na světě nabízí hodně netradičních zážitků. Pokud byste ji chtěli vidět na vlastní oči, můžete tak nejprve učinit na nečisto.

Společný projekt Google a YouTube totiž všem uživatelům umožňuje projet si trať, tak jako kdybyste seděli přímo ve vlaku. Cestovatelé mohou vlakem na devět tisíc kilometrů dlouhé trati, která začíná v Moskvě a končí ve Vladivostoku na Dálném východě, projet sedm časových pásem, dvanáct oblastí a 87 měst. Sto padesát hodin trvá celá cesta vlakem a vy ji můžete zažít za pravidelného tlukotu kol pozorovat krajinu ubíhající za oknem a přitom si pustit audio nahrávky ruské klasiky, například Tolstého Vojnu a mír.

Samozřejmě celou cestu nemusíte absolvovat, ale je možné si vybrat pouze pro vás zajímavé úseky – například Bajkalské jezero, průjezd stepí nebo přejezdy přes řeky Amur či Jenisej. Lze udělat i zastávky a prohlédnout si podrobněji některá místa. Například je možné se zastavit v Jekatěrinburgu a udělat si virtuální procházku městem nebo si prohlédnout ropovod v Ťumeni.       (Zdroj: Řev přírody)


Nejsou peníze ..... V televizi můžeme sledovat boj poslanců ODS za udržení poplatků ve zdravotnictví, za snížené příspěvky matkám na děti a další „vymoženosti" našeho sociálního zajištění.

Zvláště politici ODS dští oheň a síru na politiky socialistů, kteří chtějí rozhazovat peníze na podpory matek s dětmi a dalších vyžírků, kteří čekají s nataženou rukou aby nechcípli hlady. Zavděčují se tím svým voličům, kterým snižují daně.

Politika ODS na snižování daní bohatým přináší své ovoce. Chybí peníze na všechno. Není na platy státních zaměstnanců jako jsou učitelé, hasiči a policisté. Chybí peníze na školství, zdravotnictví. O kultuře je škoda mluvit. Nechybí peníze na betonovou lobby stavící dálnice ani na naše vojáky v cizích misích.

Vzhledem k tomu, že se bohatým stanovují všelijaké stropy na placení daní a vzhledem k tomu, že DPH nahrazuje chybějící daně z příjmů, je možno říci, že se daňová zátěž přesunuje na lidi s nízkými příjmy. Bohatí si spokojeně žijí ve svých satelitních sídlištích obehnaných vysokými ploty a hlídaných soukromými bezpečnostními službami. A chudí musí přispívat, aby ti ještě chudší neskončili jako bezdomovci.

Vezměme třeba zdravotnictví. Stále slyšíme, je málo peněz na zdravotnictví, lidi budou muset sáhnout do peněženek. Tady nejde jen o 30 korun za návštěvu lékaře. Taková TOP09 uvažuje o tom, že za 160 nemocí budou lidé platit plnou taxu za léčení. A chtějí zvýšit spoluúčast pacienta na léčbu na 24%. Přitom je zajímavé, že v devadesátých letech stačilo na zdravotnictví 90 miliard - víc se nevybralo. Dneska nestačí 200 miliard. Obávám se, že kdyby se vybralo 500 miliard, tak také zmizí v té černé díře, které představuje naše zdravotnictví. Nakonec to přiznal i jeden diskutující v Otázkách pana Moravce. Slyšel jsem, že vybíráme moc na zdravotnictví (asi 25% ze mzdy) zatímco na Západě stačí polovina - tedy v procentech. Jenže zdravotnictví - a i další - stojí všechno v absolutních hodnotách. A ta britská polovina v procentech představuje v absolutní hodnotě dvojnásobek vybraných peněz.

Páni komentáři by neměli lhát, ale říkat pravdu.       (Zdroj: Czech Free Press)


Udumbara – legendární květina ..... Podle posvátných buddhistických knih existuje květina jménem Udumbara, která kvete jednou za tři tisíce let.

Slovo Udumbara pochází ze sanskrtu a znamená ,,příznivá květina z nebes”. Pokud se kvítky Udumbary objeví, znamená to příchod Svatého krále. Podle legendy, Udumbara poprvé rozkvetl po narození Budhy v Indii pře dvěma a půl tisíci lety.

Udumbara je květinka jen několik milimetrů velká, vypadající jako malý zvoneček, se stonkem, který svojí tenkostí připomíná hedvábné vlákno. Květina vyrůstá z jakéhokoli pevné látky a byla již nalezena jak vyrůstá na listech rostlin, ocelových trubkách, dřevě, plastu, ovoci, žule, hliníkových dveřích, papíru, žárovce a podobně.

Nález Udumbary ve městě Shenyang v provincii Liaoning, Čína (clearharmony.net) Nález Udumbary ve městě Shenyang v provincii Liaoning, Čína (clearharmony.net)

Nález Udumbary ve městě Shenyang v provincii Liaoning, Čína (clearharmony.net)

Buddhisté pokládají tuto květinu za zvláštní znamení a nadpřirozený jev. V osmém dílu buddhistické knihy ,,Fonetika a interpretace Huilin“ se píše: ,,Květina Udumbara je produkt příznivého a nadpřirozeného úkazu. Je to božská květina, která v pozemském světě neexistuje.

Objeví-li se v lidském světě Tathagáta neboli Král zlatého kola, tak se díky jeho obrovské ctnosti a požehnání ukáže i tato květina.“

V posledních dvou desetiletích se tato malá květinka objevila po celém světě. Nejdříve to bylo roku 1997 v Koreji, potom následovala Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Malajsie, Singapur, Austrálie, Amerika a Německo. Podle buddhistických legend by to znamenalo, že na zem sestoupil Maitreya - svatý král kola Zákona.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Komáři: létající očkovací jehly? ..... Na nemoci přenášené komáry každý rok onemocní miliony lidí. Japonští věci ale přišli s myšlenkou, která roli komárů obrátila naruby. Z vektoru, který šíří infekci, se stala okřídlená injekční stříkačka, která proti nemocem naopak očkuje.

Komár, který štípne člověka, do ranky vypustí malé množství svých slin, které brání srážení krve. Japonští vědci se rozhodli pozměnit DNA komárů tak, aby ve slinách kromě antikoagulačních látek byly i molekuly, které vyvolávají tvorbu protilátek. Do komářího genomu vnesli geny, díky nimž se do slin komárů vylučuje protein SP15, který chrání před onemocněním leishmaniózou. Komáry pak vědci nechali hodovat na myších a sledovali, jak štípance ovlivní jejich imunitní systém. Zanedlouho po poštípání se v krvi myší objevily protilátky proti leishmanióze - což znamená, že vylepšené komáří sliny fungují jako očkování.

Hladiny protilátek byly nízké a zatím není jisté, jestli by myši skutečně ochránily před infekcí. Podle vědců je to ale otázka počtu komářích štípanců. Myši jich během celého pokusu dostaly asi 1500, ale člověk v tropech jich může za jedinou noc schytat víc než stovku. Navzdory tomu by se ale očkující komáři uplatnili jen ve veterinární medicíně. U lidí tento systém naráží na etické překážky: člověk musí před očkováním poskytnout informovaný souhlas. A to u komářího očkování nelze zajistit.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Maďarsko chce prodloužit zákaz prodeje půdy cizincům ..... Maďarská vláda se usnesla, že do Bruselu pošle oficiální žádost o prodloužení zákazu prodeje půdy cizincům o další tři roky.

Cílem je zabránit spekulantům v nákupu maďarské půdy, která je výrazně levnější, než v západní Evropě.

O dnešním rozhodnutí vlády informoval tiskový mluvčí kabinetu Domokos Szollár. Vláda podle něj současně pověřila ministra zemědělství Józsefa Gráfa, aby zorganizoval konzultace mezi ministerstvy a zainteresovanými skupinami k této otázce.

Na možnost prodloužení zákazu upozornilo Maďarsko ostatní členské země evropské sedmadvacítky již na schůzce ministrů zemědělství v lednu 2009.

Budapešť má totiž, podobně jako Česko, díky klauzuli v přístupové smlouvě, možnost požádat o prodloužení sedmileté přechodné doby, po kterou cizinci půdu nesmějí nakupovat, o tři roky. A právě to hodlá učinit.      (Zdroj: Agris)


22.03. 2010     Dnešek je Světovým dnem vody - byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů. Poprvé se slavil v roce 1993.


Kde šetřit? ..... Média nás v poslední době informují o tom, že státní dluh ČR dosáhl hodnoty kolem 1 200 miliard Kč a dále poroste, pokud se všichni (!) neuskrovníme. Navíc se dovídáme, že zadlužení českých domácností je kolem 1 000 miliard korun a že téměř milionu domácností hrozí exekuce. Nezbývá než si uvědomit, že na jednoho občana ČR tedy připadá více než 120 tisíc korun státního dluhu. Spousta občanů pak dluží ještě další statisíce korun. Už dlouhou dobu mám pocit, že řadu navrhovaných protikrizových opatření v této zemi dost dobře nechápu, zřejmě proto, že „nemám ekonomické vzdělání, jsem ještě oběť přírodovědné blbosti“ (lehce pozměněný výrok Jana Wericha v Baladě z hadrů), napsal čtenář Jan Kolařík.

Předkládané názory současných expertů na vznik a řešení krize jsou si navzájem velmi podobné. Z „mainstreamových“ médií se našinec dovídá, že hospodářskou krizi nezavinili ani bohatí, ani chudí, že jde spíše o technické nedopatření. Je to jen jakási periodická „rýma“, která si své oběti vybírá víceméně náhodně. Neměli bychom však úplně zapomenout na „velkou hospodářskou krizi“ z třicátých let minulého století, která vyvoláním extrémního sociálního napětí katalyzovala nastolení či upevnění autoritativních režimů, což ve svých důsledcích vedlo k fatálnímu válečnému konfliktu. Pozoruhodný názor na příčiny hospodářské krize a možná východiska vyjádřil v r. 1932 světově proslulý český podnikatel Tomáš Baťa: „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, avšak technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“       (Čtěte v Britských listech)


Tajemství tříletého slunečního spánku ..... Proč Slunce, navzdory předpovědím z NASA, bylo klidné tak dlouho? Odpověď intenzivně hledá ten, kdo si za uplynulé čtyři roky na svůj vrub připsal možná nejvíce sporných proroctví. Jeho nová, sluneční minimum vysvětlující teorie sice vychází z měření, ale zajímavé výsledky zpochybňují předešlé teorie i představy samotného autora. Ty jsou ale pozoruhodně pružné.      (Podrobný rozbor čtěte na stránkách OSEL)


Umělá fotosyntéza ..... Vědci přišli na způsob, jak získávat pomocí umělé fotosyntézy vodík. Díky slunečnímu záření a novému katalyzátoru by tak mohl být dostupný levný vodík do palivových článků.

Voda je přirozeným zdrojem vodíku. Vodík z ní můžeme uvolnit pomocí elektrolýzy a poté lze vodík použít jako palivo v palivových článcích. Tento proces však za běžných podmínek vyžaduje poměrně velké množství energie. Firmě Sun Catalytix a odborníkům z MIT se však údajně povedlo přidáním speciálního katalyzátoru vytvořit analogii přírodní fotosyntézy. Tak můžeme díky Slunci získat vodík za poměrně přijatelnou cenu.

Hlavní postavou tohoto projektu je profesor chemie na MIT Daniel Nocera. Součástmi jeho systému pro energetické napájení domácnosti jsou sluneční panely, katalyzátor, kterým je fosfát kobaltu, a palivové články. Nejdříve bude sluneční energie pomocí umělé fotosyntézy štěpit vodu s oxidem uhličitým na vodík a kyslík. Vzniklá energetická surovina, tedy vodík (u přírodní fotosyntézy vyrábějí rostliny jakožto energetický nosič cukry), pak bude podle potřeby přiváděna do palivových článků v domě. A v palivových článcích se bude produkovat elektrická energie ve větším množství než ve slunečních panelech na začátku.

Několik litrů vody a 4 hodiny činnosti slunečních panelů o ploše 30 metrů čtverečních poskytnou díky tomuto systému 30 kilowatthodin elektrické energie, a to odpovídá denní spotřebě domácnosti v rozvojových zemích. 12 litrů běžné říční vody analogicky vystačí na celodenní spotřebu většího amerického domu. Tento systém by mohl přinést úplnou energetickou soběstačnost domácností.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Proč je Jupiterova „Velká rudá skvrna“ červená? ..... Velká rudá skvrna, která se nachází asi na 20. stupni jižní šířky planety Jupiter, není vlastně ničím jiným, než obrovitou a stále přetrvávající atmosférickou bouří (anticyklónou). Mezinárodní tým vědců nedávno přišel se zjištěním, kde se vlastně barvy této skvrny berou.

Velkou červenou skvrnu na Jupiteru pozorují astronomové již celá staletí a proto vědí, že tvar který má dnes, si udržuje již přinejmenším 150 let. Vysvětlení pozoruhodné stability tohoto „víru“ v plynném obrovi je pro vědce proto obrovskou výzvou, na jejímž vyřešení pracují celé týmy vědců. Svou troškou do mlýna přispívají na jedné straně pozorovatelé, kteří mapují proměny její struktury, její složení či teplotu, na straně druhé matematičtí „modeláři“, kteří se na svých superpočítačích snaží co nejvěrněji nasimulovat procesy probíhající v plynech největší planety sluneční soustavy. Pozorování tepelné struktury rudé skvrny publikované nedávno v odborném astronomickém časopise Ikarus byla uskutečněna díky VLT teleskopu a teleskopu Gemini South v Chile a havajských teleskopů Subaru a Infračerveného teleskopu. Data získaná propojením všech těchto přístrojů ukazují, že teplota uvnitř skvrny se velmi liší. Průměrná teplota skvrny, která je tak velká, že by se do ní naše Země vešla celá 3x, je okolo -160 0C. „Jedním z nejzajímavějších výsledků našeho pozorování je, že nejintenzivnější červenooranžová oblast ve střední části skvrny je asi o 3 - 4 stupně teplejší, než oblast okolo ní,“ říká vedoucí autor studie Leigh Fletcher z univerzity v britském Oxfordu. Tento teplotní rozdíl se nemusí zdát příliš velký, je však dostatečně velký na to, aby dokázal stočit směřování samotného jádra bouře, která se obvykle otáčí proti směru hodinových ručiček, do směru po hodinových ručičkách. „Je to poprvé, kdy můžeme skutečně pozorovat, že existuje těsné spojení mezi parametry prostředí, jako je teplota, proudění, tlak a složení a barvou červené skvrny. Ačkoliv bychom mohli spekulovat, nevíme stále přesně, které látky či procesy způsobují tmavě rudou barvu. Nyní však víme jistě, že je ve vztahu ke změnám v podmínkách přímo v samotném srdci bouře,“ vysvětluje prof. Fletcher.       (Zdroj: 21@století)


Na výstavě na Pražském hradě instalují vzácný Jenský kodex ..... Vzácný středověký Jenský kodex je od 17.března součástí výstavy Umění české reformace v Císařské konírně Pražského hradu. Originál jedné z nejvzácnějších českých památek, který se prakticky nevystavuje, si zájemci mohou prohlédnout do 30. března.

Iluminovaný rukopis z konce 15. století se od 50. let minulého století nachází ve sbírkách Národního muzea. Kodex přivezl do Československa jako státní dar tehdejší prezident Německé demokratické republiky Wilhelm Pieck. Rukopis byl po několik staletí uložen v Univerzitní knihovně v Jeně, studoval jej tam kromě jiných také Johann Wolfgang Goethe, jenž nechal pořídit jeho kreslenou kopii, dochovanou rovněž v Knihovně Národního muzea.

Některé obrazy z Jenského kodexu již prakticky zlidověly. Mezi nejznámější patří Žižka v čele vojsk, který byl v bývalém Československu použit na dvacetikorunové bankovce, a vyobrazení mistra Jana Husa, jež bylo mnohokrát reprodukováno v různých publikacích.

Výstava Umění české reformace potrvá do 4. dubna. Zaměřuje se na období takzvané české reformace, tedy období českých dějin od husitství do bitvy na Bílé hoře. Téměř 100 děl, z nichž mnohá ještě nikdy nebyla vystavena, má být argumentem proti mylnému názoru, že během reformace příliš výtvarného umění nekatolických náboženství nevznikalo, a pokud nějaké existovalo, bylo zničeno v pobělohorské době.       (Zdroj: CzeCot - turistický portál ČR)


Proč se ze Somálců stali piráti ..... Pirátství se v dnešních dobách považovalo za něco, co patří do minulosti, ovšem jen do té doby, než se na obzoru objevili renegáti z Afrického rohu – somálští piráti. Často bývají démonizováni, ale ve skutečnosti víme jen málo o důvodech stojícími za nárůstem toho fenoménu v zemi, kde piráti jsou otrhaní muži se zbraněmi na lodích s přívěsnými motory, vybavení jednoduchou GPS navigací.

Cenzurované zprávy ... Akademický program University of Sonoma v San Franciscu nazvaný Projekt Cenzurováno každoročně zveřejňuje seznam nejcenzurovanějších zpráv, a právě zpráva o obrácené stránce somálských pirátů se umístila na třetí příčce.

Tato zpráva odhaluje, že mnozí piráti jsou ve skutečnosti zbankrotovaní a rozzlobení místní rybáři, kteří tak protestují proti neustávajícímu zneužívání svých lovišť cizími plavidly, které nezákonně rybaří a znečišťují vody a pobřeží radioaktivním a toxickým odpadem, vše před očima pasivní vlády v Mogadišu.

Somálsko má přibližně devět milionů obyvatel a je to extrémně chudá země, neustále sužovaná hladomory. I když má země 1 900 kilometrů pobřeží, už několik desetiletí tu není žádná pobřežní stráž.

Znečišťování a vyčerpávání zdrojů ... Somálská vláda se rozpadla roku 1991, země byla bez potravinových zdrojů, její vody znečištěny nukleárním odpadem.

Flotily ze západu se podílely na nehlášených a neregulovaných aktivitách v somálských vodách, ročně uloví ryby a mořské produkty odhadem za 327 USD, čímž připraví jeden z nejchudších národů o hlavní zdroj proteinu a ničí legitimní živobytí jeho obyvatel a rybářů.

V roce 1992 podepsaly členské vlády EU a dalších 168 zemí Basilejskou konvenci o přeshraniční kontrole pohybu nebezpečných odpadů a jejich ukládání, a to vedlo k posílání nebezpečného odpadu do válečných zón.

I když stížnosti o vysypávání toxického odpadu a ilegálním rybaření existují a mohou být zdokumentovány zpětně do roku 1990, nejsilnější důkaz se objevil roku 2004, když zemi zasáhla vlna tsunami, která vyplivla na břehy Puntlandu v severním Somálsku rezavé popelnice s toxickým odpadem. Informovala o tom instituce Program OSN pro životní prostředí (UNEP).      (Dále čtěte na stránkách Veľká Epocha)


Kanceláře nového typu ...... Neformálních kancelářských společenství, kde pracovníky krom telefonních linek a internetu nespojuje prakticky nic, ve světových metropolích existují tisíce. Před pěti lety se z toho v USA stal i formální způsob podnikání – majitel nemovitosti nabízí svým zaměstnancům za pravidelný nájem pracovní stůl a přes web shání nové a nové nájemníky.

Říká se tomu coworking a je to projev nové organizace práce, kdy ubývá stálých, jistých zaměstnání a stále více kreativních, obvykle mladších lidí pracuje na volné noze a bez klasické kanceláře. O tom, že se tento trend - s výhodou větší svobody a samostatnosti a nevýhodou rostoucí nejistoty - ze západní Evropy rychle přesouvá i do Česka, svědčí konkrétně i coworking.

„Do minulého roku v Česku nikdo nic podobného neznal. V listopadu 2009 jsme pak v Praze založili první centrum a od té doby v Praze vznikly další dvě, jedno už funguje v Brně a Písku, další se rozvíjí v Jihlavě a Olomouci,“ říká David Odstrčil, zakladatel Coffice u stanice metra I. P. Pavlova. V „jeho“ kanceláři pracují z více než poloviny cizinci, je jim kolem třicítky a bývají grafiky, překladateli, konzultanty, jeden je obchodníkem s keramickými dlaždicemi. Někteří unikají izolaci práce z domova, jiní se zas doma nemohou soustředit kvůli malým dětem. Další zas pouze potřebují místo, kde se mohou scházet s klienty – proto je možné si svůj pracovní stůl pronajmout třeba jen na dva dny v týdnu.

Sdílené kanceláře v českých městech vznikají zespoda, nezávisle na sobě, jako by spousta lidí ve stejné době dostala ten samý nápad. Jejich provozovatelé uvažují o spolupráci – například o společném členství. S jedním nájmem by pak bylo třeba možné pracovat týden v Praze, další týden v Písku a pak se třeba na chvíli přesunout do Brna. Česká centra jsou přitom ve srovnání s těmi zahraničními ještě vcelku upjatá. „Dělal jsem si malý průzkum a Češi chtějí, aby se coworkingové centrum dost podobalo kanceláři. Třeba v Německu je častější „garážový“, alternativnější design, nebo spojení s kavárnami a galeriemi a podobně,“ říká Odstrčil, který v minulých letech pracoval v energetice v Uruguaji, ve Švédsku a Finsku.

Zkrátka svět práce se mění a pracovníci v coworkingových centrech se cítí tak trochu jako vítězové této změny. Jsou mladí, vzdělaní a teď i svobodní a bez šéfa, sociologové jim říkají „kreativní třída“ nebo „digitální bohémové“. Ale i nová éra práce má své poražené a přináší s sebou riziko nejisté budoucnosti ...      (Zdroj: Respekt)


Proč bránil Galileo Koperníka? ..... Zvolání „A přece se točí!“ patří k nejslavnějším výrokům Galilea Galilei, i když jej tento italský astronom s vysokou pravděpodobností nikdy nevyřkl. Neoddiskutovatelný je jen fakt, že Galilei patřil k předním zastáncům Koperníkova heliocentrického systému a vytrpěl si za to své. Byl opakovaně vyslýchán inkvizicí a strávil léta v domácím vězení.

Z nejnovějších výzkumů amerického fyzika Christophera Graneyho z Jefferson Community and Technical College v kentuckém Louisville vyplývá, že Galileiho vlastní pozorování vesmíru vyznívala spíše ve prospěch starší chybné koncepce geocentrického systému, jak ji formuloval v 16. století Tycho Brahe. Galilei tedy při své podpoře Koperníka nevycházel z dat, která si sám ověřil. Spíše to vypadá, že slepě věřil tomu, co si přečetl v Koperníkových spisech.

V dobách Galileových nebyla známa optická difrakce a tento fenomén zkresloval výsledky tehdejších astronomických pozorování. Galilei proto viděl hvězdy jako soustředné kroužky a zdály se mu větší, než ve skutečnosti byly. Také při měření vzdálenosti vesmírných objektů docházel Galilei k chybným závěrům. Hvězdy se mu v důsledku difrakce jevily ve srovnání s realitou jako tisíckrát bližší.

Stejné výsledky jako Galilei získal velmi obdobným dalekohledem německý astronom Simon Marius. Ten objevil měsíce Jupitera údajně jen několik dní po Galileovi. Byl to právě Marius, kdo dal čtyřem z těchto těles jména Io, Europa, Ganymédes a Callisto. Německý astronom došel na základě svým měření k závěru, že se Korpeník mýlí, když tvrdí, že hvězdy jsou od Země velmi daleko a pozemskému pozorovateli se jeví jako body.

Marius viděl díky difrakci hvězdy jako kotoučky a vyvodil z toho, že hvězdy jsou poměrně blízko. Přesně tak, jak to předpokládal Tycho Brahe. Marius považoval výsledky svých pozorování za jasný důkaz o správnosti teorie, podle které je Země středem vesmíru, Měsíc a Slunce obíhají kolem Země a zbývající planety pak krouží kolem Slunce. Hvězdy se měly nacházet mimo tento systém na nehybné sféře. Kdyby se Galileo držel toho, co viděl ve svém dalekohledu, musel by dojít ke stejným závěrům jako Marius.

Z neznámých důvodu se však nadchl pro Koperníka a propagoval jeho pojetí vesmíru. V Galileově době se Braheho geocentrický systém těšil mezi astronomy stále ještě poměrně velké vážnosti a hlásit se k němu nebylo vnímáno jako chyba nebo dokonce ostuda. Graney je přesvědčen, že Galilei věděl mnohem více, než kolik toho svěřil papíru. Nevylučuje, že italský astronom měl k dispozici data, která jej přivedla do tábora Koperníkových zastánců.      (Zdroj: VTM Science)


Skleník Fata Morgana nabízí výstavu orchidejí i krokodýla z PET lahví ..... Pátý ročník Výstavy orchidejí, která patří k nejnavštěvovanějším událostem v Botanické zahradě Praha, končí v neděli 21. března. Shlédnout 150 orchidejí ve skleníku Fata Morgana mohou zájemci společně s výstavou PET Tropicana – plastikami květin a zvířat z PET lahví začleněných do prostředí tropů.

„Snažíme se zaujmout návštěvníky nejen odborným výkladem, ale také novou knihou o orchidejích od Jiřího Rilla, kterou jistě ocení zapálení pěstitelé těchto krásných rostlin,” řekl ředitel Botanické zahrady hlavního města Praha Oldřich Vacek. Stejně jako vloni jsou na výstavě připraveni odborníci, kteří návštěvníkům poradí, jak správně pěstovat orchideje v pokojových podmínkách. V sobotu a neděli, v každou celou hodinu v rozmezí od 10 do 16 hodin, se mohou zájemci seznámit se světem orchidejí v doprovodu odborníků z botanické zahrady. Je i možnost si orchideje ze zvláštní nabídky zakoupit, společně s vhodnými substráty a hnojivy.       (Zdroj: Ekolist)


Jak může mozek pochopit pravděpodobnost ..... O paradoxech, které souvisejí s nějak zamotaným chápáním pravděpodobnosti, se zde již psalo několikrát. Zvlášť oblíbený je v této souvislosti příklad s volbou mezi třemi skřínkami. Jak ho podat tak, aby byl stravitelný?

Pro zopakování. Odměna je v jedné skřínce ze tří. Máte před sebou tři skřínky, vaše první volba je tedy náhodná. Následně asistent otevře jednu ze dvou skřínek, které jste nezvolili, a ukáže, že je prázdná. Následuje druhý pokus. Je lépe setrvat na původní volbě, nebo ji změnit? Intuice říká, že je to jedno, že pravděpodobnost úspěchu bude v obou případech 50 % (může být tam i tam). Omyl, lépe volbu změnit. Tomuto závěru však nevěřila ani celá řada profesionálních matematiků. Zřejmě nejpřesvědčivější důkaz je empirický – lze to počítačově simulovat, ostatně úloha se hrála v televizních soutěžích a dá se dohledat, že výhru s větší pravděpodobností získali ti, kdo původní volbu změnili...

Podstata problému je zhruba v tom: Asistent nemůže vadnou skřínku určit náhodně, musí vzít takovou, kterou jste původně nezvolili. Tím přidává dodatečnou informaci/zvyšuje pravděpodobnost ve prospěch třetí skřínky. Jenže intuice/zdravý rozum se stále vzpírá. Co s tím?

Možná by pomohla následující modifikace problému. Skřínek je 100. Na počátku zvolíme 1 z nich. Pak asistent postupně otevře 98 ze zbylých 99 a ukáže, že jsou prázdné. Zbývají dvě skřínky. Myslíte si i zde, že je jedno, zda setrváte na původní volbě, nebo ji změníte? Zde už selský rozum velí opak, nebo alespoň potřeba změny volby náš mozek nijak „nepohoršuje“. Co pak ale s takovým mozkem, to se ho máme při každé příležitosti snažit vystavit podobným extrapolacím? (Nehledě k tomu, že pokud není chápání pravděpodobnosti úplně slučitelné se zdravým selským rozumem, pak přece obě verze úlohy ani nemusí být ekvivalentní...?)      (Zdroj: Science WORLD)


19.03. 2010     V sobotu 20.3. v 18:32 SEČ vstupuje Slunce do znamení Berana. Nastává jarní rovnodennost a tím i začátek astronomického jara. Předvelikonoční období pokračuje Smrtnou nedělí - judica.

Tyto tři dny jsou bohaté na různé svátky a výročí. V pátek je to Mezinárodní den invalidů. V sobotu pak Světový den frankofonie, Světový den divadla pro děti a mládež - ten se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež.

V neděli je Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace - vyhlášen na 21.Valném shromáždění OSN 26.10.1966. Tento den je výročním dnem brutálního zásahu jihoafrické policie proti pokojné demonstraci Afričanů v městečku Sharpeville 21. 3. 1960. V tento den bylo zavražděno 70 demonstrantů, kteří protestovali proti bělošské nadvládě a kolonialismu v Jižní Africe. Vyhlášení 21. března bylo velkým povzbuzením pro obyvatele Azanie a celé jejich liberalizační hnutí. Dále se slaví Světový den poezie, Mezinárodní den zdravého spánku, Mezinárodní den loutkového divadla a také je Světový den Downova syndromu - vyhlášen poprvé r. 2006 na podnět organizací DSI (Down syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association); symbolické datum bylo odvozeno z číslic 3 a 21 (trizomie 21. chromozómu) a mělo by posloužit v jednotlivých zemích k lepšímu objasnění a porozumění problematiky osob narozených s DS.


Když je matka šťastná, dítě také ..... Těhotenství trvá asi 40 týdnů od prvního dne posledního menstruačního cyklu do porodu. Žena během tohoto období prožívá nejen intenzivní změny fyzické, ale především také psychické, během nichž se silně formuje citové pouto mezi matkou a dítětem.

Zhruba okolo 20 týdne může matka zpravidla pociťovat první větší neposedné pohyby dítěte a to přesto, že plod je zatím průměrně 19 cm dlouhý a váží kolem 350 g. Kazuyuki Shinohara z Nagasaki University se zabýval podstatou vrtošivých pohybů dítěte v ženském lůně s ohledem na její psychický stav. Stres a deprese v těhotenství mohou negativně ovlivnit vývoj dítěte, což se již potvrdilo. Emoční stavy štěstí a smutku se však rozhodl ověřit až Shinohara se svým týmem, kdy 28 dobrovolnicím pouštěl 5 minut dlouhý emočně neutrální filmový klip a poté pohodou, štěstím a radostí vyplněný klip z jednoho z nejznámějších muzikálů „The Sound of Music“ a nadto pro změnu zase po čase nudný neutrální klip po němž následovala ukázka ze slzyplodného „The Champ“. Pro eliminaci přímého působení zvuků na plod poslouchaly ženy skrze sluchátka přičemž byla ultrazvukem sledována aktivita dítěte definovaným a přesně spočítaným úhrnem pohybů rukama, nohama či rotací těla. Jednoznačný závěr potvrzuje, že ženy smutné a neutrálně naladěné jsou průkazně výrazně ochuzeny o pohybové kreace svých dítek.

Co je příčinou této neposednosti však není příliš jasné, ale minimálně je evidentní dobrý důkaz vývoje kardiovaskulárních, pohybových a nervových funkcí. Shinohara však potenciální vysvětlení nabízí „Smutek a strach podmiňuje jednak sekreci stresových hormonů a jednak odvádí krev z dělohy či tělesných periferií (rukou, nohou) ve prospěch mozku, srdce a plic. Totéž lze očekávat u plodu, který se místo vycházek po děloze začne soustředit na nepříjemnou situaci“.      (Zdroj: OSEL)


Mobil vás teraz bude sledovať ..... Mobil môže vyzvedať pre vášho nadriadeného. Významná japonská telefónna spoločnosť vypracovala technológiu, ktorá umožňuje na vzdialenosť určiť, čo robí majiteľ prístroja. Či ide priamo, stúpa po schodoch, umýva okná alebo premiestňuje nábytok. To umožňuje využitie takzvaného akcelerátora- snímača pohybu, ktorý je zabudovaný v mnohých súčasných telefónoch. Zatiaľ sa využívajú napríklad ako krokomery alebo pre riadenie bez pomoci tlačítok v elektonických hrách. Skôr snímače umožňovali

rozoznávať len jednoduché pohyby- chôdzu alebo beh. Nový systém zbiera údaje z mobilov a porovnáva ich s modelmi správania sa človeka z osobitne vytvorenej základne údajov. V Japonsku už prebieha diskusia, čo sa týka mravnej stránky takých technológií. Veď totalitnú kontrolu väčšiny ľudí môže pokladať za vtrhnutie do ich osobného života, oznamuje "Rusko 24".      (Zdroj: Protiprúdu)


Ochranáři objevili v Moravském krasu bílého netopýra ..... Ochranáři objevili při letošním zimním sčítání netopýrů v Moravském krasu raritu - zcela bílého netopýra druhu vrápenec malý. ČTK to dnes řekl Miroslav Kovařík z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras. I když se sčítání netopýrů věnuje bezmála 30 let, na bíle zbarvený exemplář tohoto živočišného druhu narazil nyní poprvé. Běžná barva netopýrů je tmavohnědá.

Je otázkou, zda jde o albína nebo jen albinotickou formu netopýra. "Albíni mají červené oči. Jak tomu je u tohoto kusu, to nevíme, protože prostě spal," doplnil s úsměvem přírodovědec.

V literatuře bylo již popsáno několik netopýřích albínů. V krasu byl ale bíle zbarvený netopýr nalezen až teď. Kras přitom patří k nejvýznamnějším zimovištím těchto živočichů ve střední Evropě. Netopýři přespávají v jeho jeskyních. Ročně na 30 stanovištích v CHKO naleznou ochranáři asi 5500 netopýrů.

Vrápenci malí patří k nejvíce zastoupeným druhům netopýrů. V Moravském krasu jich bylo zaznamenáno již 27. Počet netopýrů vzrůstá, což svědčí o zlepšujícím se stavu životního prostředí.

Albinismus se projevuje nejen u lidí, ale i zvířat. Přírodovědci znají například bílé tygry i jeleny. Je to genetická porucha způsobená ztrátou tělního pigmentu, uvedl Kovařík. Bílé zbarvení nemusí být pro volně žijící zvířata výhodné. Jsou pak ve svém přirozeném prostředí mnohem nápadnější, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že se stanou něčí kořistí.       (Zdroj: Ekolist)


Zájem lidí o podobu jejich okolí rok od roku roste - poradci Arniky vloni zodpověděli rekordní množství dotazů ..... Zájem lidí o podobu jejich okolí rok od roku roste - poradci Arniky vloni zodpověděli rekordní množství dotazů.  Velký zájem občanů o ochranu zeleně a územní plán v Praze se odrazil i v počtu konzultací, poskytnutých poradnou Arniky v loňském roce. Oproti roku 2008 došlo k nárůstu o téměř 300 konzultací na celkový počet 1252 dotazů, přičemž většina z nich se týkala právě kácení stromů a územního plánu Prahy. Od roku 2006 se počet konzultací poskytnutých poradnou téměř ztrojnásobil a stále se zvyšuje i počet konkrétních řešených případů. Občané se přitom na Arniku mohou obracet jak se žádostí o odbornou pomoc, tak rady spojené se zakládáním občanských sdružení nebo v jednáních s úřady.       (Zdroj: Arnika)


Jak pomoci českému školství .....Navrhuji organizační změnu na vládní úrovni : zrušit ministerstvo školství a resort převést pod gesci ministerstva vnitra. Tím by se zabilo hned několik much jednou ranou.

- Ušetřilo by se za úředníky. Úkoly školní inspekce by převzala Inspekce ministerstva vnitra, jejíž personál není pro tuto práci kvalifikován jistě o nic méně.

- Učitelé by byli odměňováni podle policejních tabulek, čímž by se jejich mzda poněkud přiblížila reálnému ohodnocení jejich práce.

- Učitelé by konečně dostali status veřejného činitele.

- Adepti učitelského řemesla by se vzdělávali na policejní akademii, která by je pro jejich povolání připravila po mnoha stránkách lépe, než současné pedagogické fakulty.

- Vzhledem ke společenským prioritám je pravděpodobné, že úředníci ministerstva vnitra by byli méně v pokušení reformovat to, co má problémů už beztak dost.

(Zdroj: Britské listy)


Další blamáž IPCC – Amazonie je proti suchu odolná ..... Mezivládní klimatický panel má další ostudu. Podle studie sponzorované NASA se sucho v roce 2005 na stavu pralesa nijak významně nepodepsalo.

Vedoucí studie Arindam Samanta z Boston University uvedl, že nezaznamenali žádný zvláštní rozdíl v zelenosti pralesa mezi suchými a vlhkými roky. Měření bylo prováděno prostřednictvím satelitů MODIS.

V roce 2007 vyšla v časopisu Science studie, že pralesům se za sucha daří naopak lépe, protože během suchých let bývá méně zatažená obloha, a tedy dopadá více slunečního záření. Ani tyto výsledky ale nová studie nepotvrdila, změna srážek spíše na Amazonie neměla valný vliv.

Naopak panel IPCC přišel s katastrofickou prognózou, že už v případě malého poklesu srážek může být až 40 % amazonského pralesa nahrazena savanou. Přitom se použila chybná data další nátlakové organizace WWF (World Wildlife Fund) (o manipulacích WWF píše Lomborg ve Skeptickém ekologovi a ve Zchlaďte hlavy). Sangram Ganguly z NASA Ames Research Center uvádí, že výzkum žádnou extrémní citlivost prostě nezaznamenal. Brazilský klimatolog a člen IPCC Jose Marengo chybu uznal a s novými výsledky souhlasí, odpovědnost však přenesl na WWF. Ironické.     (Zdroj: Science WORLD)


Lidé letí ..... Reaktivní „batoh“ na záda pilota byl doposud výbavou speciálních vojenských složek. Díky plánu na komerční prodej nového typu tzv. jetpacku se ale „létající lidé“ budou objevovat mnohem častěji.

Názvem Jetpack se označuje proudový, raketový nebo obecně reaktivní batoh na zádech pilota. Od 60. let 20. století patří k výbavě některých armád nebo speciálních složek o běžné vybavení se ale rozhodně nejedná. Novozélandská firma Martin Aircraft Company teď přichází poprvé v historii s plánem na komerční prodej strojů tohoto typu. Chce je nabídnout i civilním zákazníkům. Cena základního modelu Martin Jetpack má být 75 tisíc dolarů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Příběhy z Číny: Nemluvit o nedostatcích druhých ..... Wu He byl proslulý učenec dynastie Song (960-1276 n. l.). Jeho matka ho jej vychovávala přísnou disciplínou.

Jednoho dne zaslechla, jak Wu He mluví s hostem o nedostatcích jiných lidí. Poté, co host odešel, dostal Wu He sto ran rákoskou.

Příbuzný, který byl na místě přítomen se ji snažil uklidnit: „Mluvit o silách a slabostech jiných je mezi studenty běžné. Co je na tom tak špatného? Není třeba ho takto bít.“

Matka si povzdychla a řekla: „Slyšela jsem, že když rodiče opravdu milují svou dceru, pak vyžadují, aby si vzala vzdělance, který je obezřetný v tom, co říká. Mám jen jednoho syna. Snažím se ho učit morálním zásadám a principům života, a doufám, že nikdy nezapomene, co ho matka učila o obezřetnosti, kterou má věnovat svým slovům. Pomáhám mu zapamatovat si, jakou cestou se v životě musíme ubírat.“

Jeho matka jej potom ještě hlasitě kárala a postila se po několik dní (v podstatě odmítala jídlo, aby potvrdila svůj čin a umocnila tak ve svém synovi lekci morálky, pozn. překladatele).

Starověké morální zásady nám říkají, že člověk má být opatrný v tom, co říká. Neopatrný komentář může jiné zranit více nežli ostrý nůž či střelná zbraň. Mimoto jakmile jsou již slova vyřčena, nemohou být vzata zpět. Mohou vytvořit nevraživost a karmu, přinášejíc odplatu tomu, kdo je vyřkl.

Proto zásadový člověk, který si váží ctnosti, dbá na to, co říká, a nemluví o nedostatcích druhých za jejich zády. Takový člověk dává ostatním šanci na nápravu a zušlechťuje se v otevřeném a důstojném chování, dívaje se také sám do svého nitra, zda nemá podobná opomenutí na své straně.

Pod matčinou přísnou výchovou se Wu He naučil pečlivě vážit svá slova a od té doby se držel přísných kritérii a soustředil se na zušlechťování ctnosti a vysokých morálních standardů. Stal se jedním z nejváženějších učenců své doby.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Vědci našli cestu, jak přinutit rakovinné buňky stárnout a umírat ..... Američtí vědci objevili cestu jak přinutit rakovinné buňky, aby stárly a odumíraly. To by mohlo nabídnout novou strategii boje s rakovinou.

Rakovinné buňky se množí a rostou, protože se mohou donekonečna dělit, aniž procházejí normálním procesem stárnutí. Pokusy na myších ale podle ní ukázaly, že zablokování jednoho genu v tomto procesu, zvaného Skp2, spouští proces stárnutí a způsobuje, že rakovinné buňky se přestávají množit a nádor přestává růst.

Pokusy podnikli vědci z Harvard Medical School v Bostonu. Výsledky zveřejnili v časopisu Nature.

K pokusům použili geneticky upravených myší s určitou formou rakoviny prostaty. U některých dezaktivovali gen Skp2. Když bylo myším šest měsíců, vědci zjistili, že u těch, jimž byl tento gen dezaktivován, se vyvinul podstatně menší nádor. Když pak analyzovali tkáně z lymfatických uzlin a z prostaty, zjistili, že mnohé buňky začaly stárnout, a zaznamenali také pomalé tempo jejich dělení.

Podobného účinku dosáhli, když použili preparát blokující Skp2 na laboratorních kulturách rakovinných buněk z lidské prostaty.

Podle vědců může tento objev může vést k nové strategii boje s rakovinou, a to ve fázi prevence i léčení.

Také čeští vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd zveřejnili v těchto dnech svou vlastní metodu na omezení růstu zhoubného nádoru. Spočívá v podvázání dodávky růstových bílkovin, které jsou pro bujení nádoru důležité. Již loni pak odborníci z Mikrobiologického ústavu získali z bodláku ostropestřce mariánského látku silybin, která brání vývoji cév vyživujících nádor. Cévy zaniknou nebo se nevyvinou, takže nádor odumře.      (Zdroj: Lidovky)


Lunochod 2 nalezen ..... 15. ledna 1973 dopravila sovětská kosmická sonda Luna 21 na povrch našeho nebeského souputníka ruský dálkově ovládaný robot Lunochod 2. Byl to na tehdejší dobu velmi velký úspěch, zařízení vážilo přes 800 kg, mělo vlastní radioizotopový zdroj energie a dokázalo za skoro půl roku své činnosti na měsíci ujet přes 35 km.

Ilustrační obrázek

Na Zemi tento robot poslal celou záplavu dat a snímků měsíčního povrchu a sloužil i jako radarový a laserový odražeč pro měření vzdálenosti Země – Měsíc.

4. června roku 1973 se navždy odmlčel. V roce 1993 prodal výrobce Lunochodu, konstrukční kancelář Lavočkin, jak přistávací modul Luny 21 tak robota samotného za 68 000 dolarů Richardu Garriotovi. Ten si nyní může odechnout, že nekoupil zajíce v pytli. Lunuchod 2 pořád ještě na měsící je tam, kde jej Sověti zaparkovali.

Na snímcích, které poslala na Zemi americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter(LRO) jej našel profesor Phil Stooke z University of Western Ontario. LRO v rámci své mise už vyfotila i místo přistání Apolla 11 – snímky z toho programu mají sloužit k vytvoření 3D mapy Měsíce.      (Zdroj: VTM Science)


18.03. 2010     Osmnáctého března 1965 opustil kosmonaut Alexej Leonov na 12 minut kosmickou loď Voschod 2, a stal se tak první osobou, která vstoupila do volného vesmírného prostoru.


Překvapení nás oslepuje ..... Při čtení těchto řádků možná posloucháte hudbu, nebo zprávy, což vám nebrání soustředit se a vnímat obsah těchto vět. Pokud se setkáte s nečekaným podnětem, přestanete na chvíli vidět.

Vědci z Vanderbilt University odhalili jak náš mozek koordinuje dva typy pozornosti a proč nás překvapení může dočasně oslepit. Článek byl publikován v březnovém čísle časopisu Nature Neuroscience a jde v něm o pokus který ukazuje, co se děje, když se na něco soustředíme a něco nás při tom „rozhodí“. Dobrovolníci v pokusu byli požádáni, aby dávali pozor a jakmile se jim na obrazovce ve sledu jiných třiceti obrázků s písmeny abecedy objeví písmeno X, měli za úkol stlačit prostředníčkem tlačítko. Při tom jim mozek snímali funkční magnetickou rezonancí (fMRI). Účastníci ale netušili, že na ně byl přichystán malý podvod. V některých případech, před zobrazením obrázku s písmenem X, zazněl budovou poplašný signál. Ten byl spuštěn 330 milisekund před ukázáním písmena. Ačkoli si písmeno X na obrazovce zcela bezpečně všichni prohlédli, nezaregistrovali ho a neuvědomovali si, že by jej shlédli.      (Dále čtěte na stránkách OSEL)


Účastníci televizní show klidně pouštěli do lidí smrtící elektřinu ..... Násilí a možnost manipulace s lidmi prostřednictvím televize nemá hranic. Ukazuje to alespoň experiment francouzské televize, která ve fiktivní reality show nechala účastníky soutěže trestat elektrickým proudem soutěžící, kteří neuvedli správnou odpověď.

Dvaaosmdesát procent účastníků show s názvem Hra smrti souhlasilo s tím, že ztrestají špatně odpovídajícího soutěžícího smrtelnou dávkou elektrického proudu o síle 380 voltů. Lidé byli ochotni mučit své kolegy jednoduše proto, že jim to bylo nařízeno. Pouhých 16 jich to odmítlo udělat.

K mučení ve skutečnosti při natáčení nedocházelo. Vše bylo naaranžované a soutěžící, který špatně odpovídal a poté byl "trestán" elektrickými šoky, byl herec. Ten předstíral bolest a svíjel se v "elektrickém křesle“.

Psychologové vybrali do soutěže 80 dobrovolníků. Ti podle instrukcí pokládali soutěžícím otázky a za špatné odpovědi do nich pustili proud.

Přes zjevné utrpení trestaných většina z nic netušících soutěžících neodmítla trestání ukončit. Účastníci soutěže v rámci hry neměli ani slíbenu žádnou výhru, která by je motivovala. Věděli totiž, že jsou součástí pouze pilotního, tedy zahajovacího dílu show. Přesto s tvrdým, i když ve skutečnosti fiktivním, trestem souhlasili.

Podle serveru Telegraph.co.uk tento příklad evokuje nacistická zvěrstva z druhé světové války. Tisíce zločinem tehdy nepotřísněných lidí se podílely na masovém vraždění nevinných jen proto, že poslouchaly rozkazy a neptaly se proč.      (Zdroj: Novinky)

Lidstvo ve své nahotě ... Hajzlové jsou ti, kdo se té "hry" aktivně účastnili .... ale zločinci zasluhující nejhlubší opovržení jsou tvorové zodpovědní za to, že se taková věc vůbec mohla vytvořit a veřejně prezentovat. Doufejme, že neujdou zaslouženému trestu - a nemyslím tím trest "světský" ... Co bude dál - v dalších dílech téhle "podívané" už budou lidi na ostro věšet?


Mimozemský život asi prostě neumíme najít ..... Mnoho astrobiologů dnes hovoří o tom, že mimozemský život může být objeven už co nevidět. Ve skutečnosti tím však nemyslí mimozemské civilizace v dalekém vesmíru, ale primitivní život na některém z těles Sluneční soustavy.

Jsme opravdu blízko k objevení mimozemského života? Odpověď na tuto otázku je poněkud složitější. Hlavním problémem je totiž fakt, že média nám servírují poněkud upravenou (pokřivenou) realitu. Je zde snaha, abychom uvěřili, že už brzy budeme schopni vypátrat mimozemský život na planetách u cizích hvězd. Na něco podobného však raději zapomeňte! I přes optimistické vize některých renomovaných vědců je prakticky vyloučené, že bychom v tomto století nalezli odpověď na otázku, zda také na exoplanetách existuje život.

Kdo a proč nám tedy lže? Nebojte se, nebudeme se pouštět do vytváření konspiračních teorií o tajných spisech FBI a létajících vidličkách či talířích nebo v čem to vlastně naší vesmírní přátelé létají. Vysvětlení je mnohem prozaičtější. Předně je nutné vzít do rukou sekyru (jen obrazně prosím!) a rozseknout hledání života ve Sluneční soustavě a mimo náš planetární systém.

Mnoho astrobiologů dnes hovoří o tom, že mimozemský život může být objeven už co nevidět. Ve skutečnosti tím však nemyslí mimozemské civilizace v dalekém vesmíru, ale primitivní život na některém z těles Sluneční soustavy. Zatímco první část informace létá světem médií jako splašená prskavka, druhá část sdělení se k nám obvykle už tak rychle nedostane. Důvod? Za vším stojí senzacechtiví novináři, nepochopení pojmů a dojmů, ale také mnohdy samotní vědci, závislí na dotacích a grantech.      (Čtěte na stránkách Science WORLD)


Meditace - Bdělost, Ticho, Citlivost, Láska, Soucit, Samota ..... Meditace je tajemný výlet do neznáma, největší dobrodružství, jaké je možné podniknout. Meditace znamená jen být - není v ní činnost, myšlení, nejsou v ní emoce, ani koncentrace. Jenom jste, a to samo je naprosté potěšení. Z čeho toto potěšení vychází, když neděláte vůbec nic? Vychází z ničeho, odnikud a přitom vychází ze všeho.

Když neděláte naprosto nic - ani tělesně, ani duševně - prostě vůbec nic - když ustanou veškeré činnosti a vy jenom jste, pak je to stav, kterému se říká meditace. Nemůžete ho dělat, nemůžete ho pozorovat - musíte ho pouze pochopit. Kdykoliv si můžete najít chvíli na to, abyste jen byli, využijte ji a nic nedělejte. I myšlení je konání, koncentrace je také konání, kontemplace je také konání. Jestliže alespoň na malý okamžik neděláte vůbec nic a jste jen tak ve středu svého bytí, v naprostém uvolnění - pak je to meditace.

A jakmile pochopíte, jak na to, můžete v tomto stavu zůstat tak dlouho, jak budete chtít; a nakonec můžete být v tomto stavu po celých dvacet čtyři hodin denně. Pokud najdete cestu ke stavu, v němž zůstává vaše bytí bez narušení, můžete pomalu začít s činností a dávat přitom pozor, aby nic vaše bytí nerušilo. To je druhá část meditace - první vyžaduje, abyste se naučili být, a pak můžete přistoupit k drobnějším pracím - zamést podlahu, osprchovat se, ale neustále se soustředit na střed svého bytí. A tehdy můžete začít dělat i složitější věci.       (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Bém chce v Praze zase rušit omezení rychlosti ..... Pražská ODS si před volbami chce vylepšit pověst u voličů. Problémy v Praze ubírají preference v celé zemi, zlobí se Petr Nečas.

Pražská ODS si před volbami žehlí pověst. Magistrát se na popud primátora Pavla Béma (ODS) chystá zrušit na některých místech padesátikilometrovou rychlost, kterou zavedl kvůli snížení hluku. Zároveň si platí celostránkovou inzerci v novinách a vyhlásil boj za lepší tvář projektu Opencard, jenž jí rovněž kazí předvolební preference. Vedení centrální ODS je ale nervózní. V tradiční pražské baště oproti předchozím letům před volbami ztrácí.

Padesát už ne ... Padesátikilometrová rychlost začala v Praze platit plošně od 1. ledna kvůli snížení hluku. Odpovědí však byly nespokojené hlasy řidičů spjaté například s kampaní "Zatrubte před značkou snížení hluku". Nyní dává sama ODS nespokojeným řidičům za pravdu.

Primátor si nechal prověřit všechny omezené úseky právě ohledně hluku a plynulosti dopravy. Závěry svých analýz hodlá zveřejnit v tomto týdnu. Podle informací HN z nich vyplývá, že například "padesátka" v oblasti ulic Za Teplárnou a Evropská, tedy blízko letiště, může být zrušena. Důvod je prostý. V oblasti nejsou obytné budovy a stejně je zatížena hlukem z letiště.

O zrušení rychlosti bude rozhodovat dopravní výbor a předvolební nápad má šanci na úspěch. "Studie jsem zatím neviděl, ale ukazuje se, že v některých úsecích je padesátikilometrový limit hloupost," míní šéf dopravního výboru magistrátu David Vodrážka (ODS). Pražským občanským demokratům to může u voličů pomoci. "Ukázalo se, že voliče, na něž bylo snížení hluku cíleno, převáží ti naštvaní a nespokojení," míní politolog Jan Bureš. Situace je podle něho shodná s tématem billboardů, které v Praze hlásají, že Opencard je nejlevnější kartou.       (Zdroj: iHNed)

Zeptal bych se takto - proč se nákladně zavádějí a nařizují pitomosti, aby se po chvíli s velkou slávou zrušily ...


Dělají z nás zelené výrobky lepší lidi? ..... Ačkoliv jsou lidé nakupující ekologicky šetrné výrobky spojováni s vysokými etickými standardy a šetrností, výzkum ukazuje, že to tak být vůbec nemusí.

Experimentální studie vědeckého časopisu Psychological Science zjistila pozoruhodnou souvislost. Její výzkum prokázal, že lidé, kteří nakupují šetrné výrobky častěji než jiní, mají sklon k sobeckému chování v jiných případech. Psychologové to vysvětlují pojmem kompenzační etika.

Podle autorů studie s názvem Dělají z nás zelené výrobky lepší lidi? je méně pravděpodobné, že zelení spotřebitelé budou laskaví vůči jiným lidem. Naopak existuje větší šance, že budou podvádět a krást. „Ctnostné skutky mohou posílit sklony k ospravedlnění jiného asociálního či neetického chování,“ uvedli psychologové Nina Mazarová a Čchen Po-čung.

Série psychologických experimentů prokázala, že když biospotřebitelé v počítačové simulaci dostali příležitost se nezákonně obohatit, využívali ji častěji než konvenční spotřebitelé.

U počítače byla obálka s drobnými mincemi, ze které si aktéři měli sami vybrat částku získanou při simulaci hazardní hry. Šestkrát častěji než běžní konzumenti si ekologičtí spotřebitelé z obálky brali víc, než jim náleželo. Výzkum tak podle Mazarové a Čchena prokázal, že nakupovat ekologicky šetrné výrobky nevede k obecně etičtějšímu chování.

Podle Guardianu výsledky studie kanadské vědce překvapily. Dle jiných odborníků však naprosto odpovídají standardní logice lidského chování. „Ve chvíli, kdy je člověk se sebou vnitřně po určité stránce spokojen, popustí si uzdu jinde,“ vysvětlil sociální psycholog Dieter Freye z Mnichovské univerzity.       (Zdroj: Řev přírody)


Prodej produktů ze dvora roste ..... Prodej potravin ze dvora už na internetu společně nabízí přes 50 farem z celé republiky, další se registrují. Spotřebitelé si tak pro sebe mohou najít třeba přímého dodavatele mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, vajec a masa. Projekt Najdi si svého farmáře začal fungovat přibližně před měsícem.

Největší ohlas měl zatím na Ústecku, kde se zaregistrovalo devět zemědělců. Z Vysočiny je ve společné databázi nabídka sedmi farem.

Iniciátor projektu, zemědělec František Němec z Netína na Žďársku, je s prvními výsledky spokojen. "Na měsíc je to celkem slušné. Ale hlavní nápor teprve čekám v srpnu a září, protože farmáři teď nemají tolik co prodávat," řekl. Skoro prázdné sklady mají v tomto období třeba pěstitelé ovoce a zeleniny.

Celorepubliková databáze má farmářům pomoci zvýšit podíl potravin prodaných přímo lidem. Dostávají tak lépe zaplaceno, než za dodávky obchodníkům či zpracovatelům. Oslovovat zákazníky pro ně ale není snadné. Webová stránka s mapami může posloužit i turistům, kteří chtějí ochutnat regionální produkty. Počet přístupů na www.najdisisvehofarmare.cz se zatím pohyboval kolem tisícovky denně, poměrně živá je také internetová diskuse o tomto způsobu prodeje v knize návštěv.

Němec uvedl, že návštěvnost jeho farmy má stoupající trend. "Těžko se to vyčísluje, ale myslím si, že během měsíce to byl nárůst asi o deset procent," odhadl. Rodina Němcova hospodaří na 150 hektarech zemědělské půdy a chová 120 kusů dobytka. Asi polovinu mléka od 70 dojnic sama zpracovává ve vlastní malé mlékárně na jogurty, tvaroh a sýry.       (Zdroj: Agris)


Ukrajina si chce zakázat členství v NATO ..... Ukrajina je připravena přijmout zákon, který by jí zakázal vstup do NATO. Podle nového prezidenta Viktora Janukovyče není třeba na tento krok nahlížet jako na projev protizápadního postoje nového ukrajinského vedení, ale jen jako na snahu posílit statut nezúčastněnosti Ukrajiny.

Pokud bude takový zákon opravdu schválen, udělá radost hlavně Rusku, které opakovaně kritizovalo ukrajinské úvahy o členství v Severoatlantické alianci. NATO přitom Ukrajině členství nikdy formálně nenabídlo, jen USA tuto vizi několikrát veřejně podpořily.

Opozice v čele s bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou, která mezitím sestavila svou stínovou vládu, a během jejíchž vlád se Ukrajina ocitla v ekonomické propasti, myšlenku nového zákona odsoudila jako „neslučitelnou se snahami o modernizaci ukrajinské ekonomiky a společnosti".      (Zdroj: Czech Free Press)


Jak na domácí WiFi připojení ..... Bezdrátové připojení stolních počítačů, přenosných laptopů, lehkých netbooků, ale také tiskáren či mobilních telefonů je v současné době mnohem žádanější než v minulosti. Přenos dat bez omezujícího kabelu již není ničím neobvyklým. Osvobozuje uživatele, který si chce počítač přenést z pracovního stolu do pohodlného křesla nebo do postele, umožňuje připojení k internetu i b ez vrtání do zdí a rozvádění kabelových spojů.

Moderní WiFi routery nabízejí vyšší přenosové rychlosti, snazší konfiguraci a správu a v zabezpečeném stavu dokážou připojit jen ty uživatele, kteří mají mít k internetu přístup. Pokud zabezpečení berete na lehkou váhu, můžete být časem překvapeni, že vám poskytovatel internetového připojení sníží rychlost pro nadměrné zatížení linky (při uplatnění restrikcí FUP — Fair User Policy), pro zneužití spojení k rozesílání spamu nebo kvůli tomu, že z vašeho přípojného místa míří do světa velké množství virů. U nezabezpečeného připojení se můžete podivovat, že vám občas zmizí pár souborů na pevném disku, v horším případě nějaké finance z vašeho bankovního účtu.      (Podrobně čtěte na stránkách VTM Science)


Češi by zavedení referenda uvítali ..... Podle nedávného šetření CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) by převážná většina občanů ČR uvítala zavedení referenda.

Celých 82% z dotázaných souhlasí s vyhlášením referenda ke všem závažným společenským otázkám. Tento názor tak zřejmě vypovídá o všeobecném zklamání naší veřejnosti ze situací v naší politice a nedůvěře veřejnosti k zákonodárných zástupcům.

Při otázce, zda by se na rozhodování o místních a celospolečenských otázkách měli podílet přímo občané nebo volení zástupci, respondenti v naprosté většině případů podporovali přímé rozhodování občanů u místních otázek (v 81%) a rovněž větší polovina (53%) souhlasila s přímým rozhodováním u otázek celospolečenských.

Rozhodování o zákonech a mezinárodních smlouvách by naopak většina dotázaných občanů přenechala voleným zástupcům.

CVVM v únoru také zkoumalo, jaký názor mají občané na možnost ovlivnit veřejné dění. 41% lidí má pocit, že mohou ovlivnit řešení problémů ve své obci a pouhých šest procent dotázaných se domnívá, že mohou ovlivnit řešení problémů ve státě. Skepse se projevila i o otázky, zda si myslí, že mohou dosáhnout svých oprávněných požadavků. Většina dotázaných (64%) byla záporného názoru.       (Zdroj: Veľká Epocha)

Češi by leccos uvílali, ale není jim popřáváno sluchu ...


17.03. 2010     Sedmnáctý březen je Den svatého Patrika (irsky: Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig) je svátek, který se slaví každoročně 17. března na počest svatého Patrika, patrona Irska.

Je to státní svátek v Irské republice, na ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador. V mnoha zemích po celém světě jsou také jeho oslavy oblíbené, ačkoli tam nemá status oficiálního svátku. Největší oblibu má v USA, Kanadě a Austrálii, kde žije mnoho lidí irského původu, ale obzvlášť v posledních letech si získává oblibu i v celé Evropě. Lidé po celém světě ho slaví především hudbou, tancem a popíjením tmavého piva. Poznávacím znamením pro příznivce svatého pastýře, který přinesl do Irska křesťanství, je i zelený trojlístek. Lidé ho v den Patrikova svátku nosí namalovaný na obličeji nebo si jím zdobí oděv. Všeobecně je pro svatého Patrika i Irsko typická zelená barva, což se v den svatého Patrika projevuje zejména nošením zeleného oblečení. Lidé v tento den jedí zelené jídlo. Těstoviny, zelenou zmrzlinu.      (Zdroj: Wikipedie)


Jeden svět: Je libo vodovodu? ..... Balená voda není lepší než voda z kohoutku. Naopak je mnohonásobně dražší a navíc kvůli ní vzniká spousta odpadu. Samotná výroba plastových lahví znečisťuje prostředí a ohrožuje zdraví lidí, tvrdí kanadsko-americký dokumentární film Tapped, který pod českým názvem Vodovoda uvádí v sekci ekologických filmů festival Jeden svět. Podobné problémy s balenou vodou ale zažívá i Česká republika.

Film ukazuje, jak soukromé společnosti, především trojlístek korporací Nestlé, Coca-Cola a Pepsi Cola, využívají lokální zdroje pitné vody. Obce, na jejichž území se prameny nacházejí, ale obvykle z této činnosti nemají žádné příjmy, protože firmy se účinně brání zavedení jakéhokoli poplatku. Film dopodrobna a s americkou neodbytností, rozhořčením i sentimentem mapuje řadu důsledků, které s sebou obliba balené vody přináší. Počínaje tím, že kvalita balené vody mnohdy nepodléhá zdravotním testům, zatímco pitná voda ve vodovodní síti je kontrolována několikrát denně. Podle autorky filmu Stephanie Soechtigové se 40 % balené vody stáčí z běžné vodovodní sítě. Přesto se prodejci vody snaží zákazníky přesvědčit, že voda z plastové lahve je lepší a zdravější než ta, která teče z kohoutku.       (Zdroj: Ekolist)


Znečištění ovzduší – kolik stojí naše zdraví? ..... O tom, že znečištěné ovzduší na Ostravsku má výrazně negativní dopad na lidské zdraví, jistě není pochyb. Svědčí o tom slova nejrůznějších odborníků z oblasti medicíny i odborné studie. Mnoho obyvatel této oblasti však možná nenapadne, že za život ve znečištěném ovzduší platí nejen zdravím, ale také je to stojí nemalé finance, které vynaloží na léčbu onemocnění.

Nejedná se přitom jen o peníze, které zaplatíme v lékárně za léky či za poplatek u lékaře, další nemalé finance musí platit zdravotní pojišťovny. „Požádali jsme proto dětskou lékařku Evu Schallerovou, která působí v Radvanicích, tedy v části Ostravy s nejvíce znečištěným ovzduším, aby zkusila odhadem vyčíslit, kolik vlastně doplatí její pacienti či zdravotní pojišťovny za to, že žijí v oblasti, kde jsou překračovány zákonné limity pro čistotu ovzduší,“ vysvětlila Vendula Krčmářová z ostravské pobočky sdružení Arnika. Jak lékařka upozorňuje, zejména v zimním období, kdy jsou rozptylové podmínky nejhorší, postihují zdejší děti respirační onemocnění, která mívají mnohdy značně komplikovaný průběh.

Kolik například stojí pojišťovny lékařská vyšetření, která je zpravidla nutno provést, pokud rodiče přijdou s nemocným dítětem?      (Dále čtěte na stránkách ARNIKA)


CIA v roku 1951 otrávila francúzsku dedinu drogou LSD ..... Tichú, malebnú dedinku Pont-Saint-Esprit v Gard v Južnom Francúzsku dňa 16. augusta 1951 záhadne prepadla vlna šialenstva a halucinácií. Najmenej päť osôb v dôsledku toho zomrelo, desiatky zatvorili do psychiatrických liečební a celkovo to postihlo stovky osôb.

Ľudia videli strašné príšery a oheň, istý muž sa utopil so zúfalými výkrikmi, že mu brucho žerú hady. 11-ročné dieťa sa pokúšalo obesiť svoju starú mamu. Istý muž vykrikoval: "Som lietadlo!" a potom vyskočil z okna druhého poschodia a zlomil si obe nohy. Ale na tých zlomených nohách prešiel ešte ďalších 45 metrov. Ďalší zase tvrdil, že srdce sa mu snaží ujsť preč cez nohy a prosil lekára, aby ho dal naspäť. Časopis Time vtedy napísal, že "tí, ktorých to postihlo, sa dostali do delíria; pacienti sa divoko hádzali v posteliach tvrdiac, že z tela im vyrastajú červené kvety alebo že hlavy sa im premenili na roztopené olovo".

Celé desaťročia sa predpokladalo, že do miestneho chleba sa zrejme nechtiac dostala psychedelická pleseň. Iní zase tvrdili, že chlieb bol neúmyselne otrávený olovom. Ale americký novinár H. P. Albarelli Jr. teraz vypátral dôkazy, že CIA spolu s armádnou divíziou na vojenskej základni Fort Detrick, Maryland, v tajnosti, v rámci experimentu s kontrolou mysle, zámerne posypala miestne potraviny ilegálnou drogou LSD. A že vedci, ktorí vtedy tvrdili, že išlo o náhodnú otravu, pracovali pre švajčiarsku spoločnosť Sandoz Pharmaceutical Company, ktorá vtedy v tajnosti dodala LSD americkej armáde a CIA.

Pán Albarelli dôkazy o zámernej otrave objavil náhodou; pustil sa do vyšetrovania prípadu samovraždy biochemika Franka Olsona, ktorý dva roky po incidente s chlebom vypadol z 13. poschodia. V jednom dokumente je zachytená konverzácia medzi agentom CIA a predstaviteľom firmy Sandoz, kde sa hovorí o "tajomstve Pont-Saint-Esprit" a vysvetľuje sa, že vôbec nešlo o otravu námolom, ale príčinou bol diethylamíd (D) v droge LSD.

H. P. Albarelli Jr. svoje objavy popisuje v knihe "A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson and the CIA`s Secret Cold War Experiments" (Hrozný omyl: Vražda Franka Olsona a tajné experimenty CIA počas studenej vojny). Albarelli hovoril aj s dvoma bývalými kolegami Franka Olsona, ktorí mu potvrdili, že incident bol skutočne súčasťou experimentu CIA a americkej armády. Spojené štáty v 50-tych rokoch skúmali možnosti manipulovania väzňov a zadržaných nepriateľských vojakov.

Vraj agenti vtedy rozprášili LSD do vzduchu a takisto ním posypali "miestne potraviny". Podľa Albarelliho je hlavným dôkazom dokument Bieleho domu, rozoslaný členom Rockefellerovej komisie, vytvorenej v roku 1975 na vyšetrovanie zneužívania moci v CIA. Sú na ňom mená francúzskych občanov, v tajnosti pracujúcich pre CIA, a konkrétne sa tam spomína aj "incident Pont St. Esprit". Vraj armáda okrem toho v rokoch 1953 - 1965 v tajnosti nadrogovala aj 5 700 nič netušiacich amerických vojakov. Ale nikto z opýtaných nevedel, či do francúzskeho experimentu boli zainteresované aj francúzske tajné služby.       (Zdroj: Protiprúdu)


Neuvěřitelná nepravda - aneb: svět ´happy-endu´ ..... Dětem vyrůstajícím v našem technicky rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez bolesti, bez temnoty. Tuto iluzi vytvářejí média, zvláště reklama, výchovný systém, zevšeobecňující postoje, které formují sociální chování lidí, a také určité náboženské myšlení. Život každého člověka by měl být dle této iluze zalit sluncem, a není-li, jednou přijde štěstí, všechno dopadne dobře a zlaté prosluněné časy se zase vrátí zpátky. Není třeba se trápit - vždyť zase rozkvetou růže.

Iluze, kterou je třeba rozptýlit ... Tato nepravda není úmyslná lež - je to vlastně obecné popření reality. Není to zlovolný podvod, ale iluze, kterou je třeba rozptýlit. A musíme ji rozptýlit, máme-li vůbec dospět ke zralému smyslu pro relativní bezpečí v tomto světě. Každý, kdo čte tyto řádky, má jistě zkušenost s temnotou ve svém životě - všem se nám jí ještě v určité míře dostane, pokud nezemřeme co nejdřív. Mnozí jsou v ní ponořeni právě nyní. Jestliže se člověk nepostaví tváří v tvář zřejmé skutečnosti - že chvíle utrpení, bolesti a těžkostí jsou nevyhnutelné -, pak bude v životě neuroticky přebíhat z místa na místo jako vystrašené zvíře. Může přijít rozčarování, hluboká deprese, cynismus nebo hořký hněv. Velmi pravděpodobně se tento hněv zaměří na Boha: měl stvořit lepší svět!

Co můžeme dělat? Jestliže tedy před obtížemi neutíkáme a nesnažíme se jim za každou cenu vyhnout, co můžeme dělat? První věc je nasnadě: věřit a otevřít se v mysli tomu, že obtíže a bolest tvoří nevyhnutelnou součást života. Každý dostane svůj díl, zvlášť ti, kdo se zoufale snaží před utrpením uchránit. Hořce se zklame, kdo si myslí, že tento krátký, křehký život jim měl přinést radost, která je určena svatým v nebi.

Jakmile odmítnete iluzi, že život je pro většinu lidí radostnou rozkoší, pak jste připraveni obstát i v temných chvílích. Někteří lidé se rozhodnou pro stoické řešení: zachovávají důstojné mlčení a snaží se svým trápením neobtěžovat druhé. Tento postoj je sice může dovést k jisté zralosti, ale také k tiché beznaději, ke ztrátě humoru a k chmurnému pojetí života.       (Zdroj: Víra)


Dvanáctiletá dívka zachránila ostrov Robinsona Crusoe ..... Ostrov Robinsona Crusoe se nachází v souostroví Juana Fernándeze, asi 676 kilometrů od pobřeží Chile. 27. února kolem půl čtvrté ráno, když na ostrově všichni spali, dvanáctiletá Martina Maturana najednou ucítila slabý otřes.

Nedalo jí to, a tak vzbudila svého otce, policistu. Ten, aby ji uklidnil, zavolal jejímu dědečkovi, který žije ve Valparaiso v centrálním Chile. Od něj se dozvěděli, že zrovna před pár minutami zemi zasáhlo mohutné zemětřesení.

Hned na to si dívka všimla, že se lodě na moři za oknem hýbou jinak, než obvykle. Vyběhla tedy na náměstí a začala zvonit na poplašný zvon, aby vzbudila sedm stovek obyvatel ostrova v jeho jediné vesnici San Juan Bautista.

Podle chilského tisku dívka nevěděla, kolikrát má zazvonit v případě tsunami. Pro každou situaci je totiž jiné znamení. Ti první, kdo se probudili, pokračovali ve vyzvánění na poplach, aby se všichni lidé utekli schovat do hor. Varování přišlo právě včas. Za pár minut přišla ohromná vlna tsunami a zničila vše, co jí stálo v cestě.

Na ostrůvku, jenž nese jméno slavné románové postavy britského spisovatele Daniela Defoe, vlna uchvátila nejméně šestnáct lidí. Osm těl bylo nalezeno.

Guvernér města Valparaiso, Richard Bravo, navštívil souostroví den po katastrofě a poté oznámil, že voda zde vystoupala až do výšky tří set metrů nad mořem a zničila obydlí asi dvou set obyvatel. „Nezbylo tam nic," uvedl podle zpráv.

Pedro Forteza, civilní pilot, který byl po katastrofě vyslán pracovat do Národního krizového centra na ostrově, sdělil Chilské národní televizi, že situace v souostroví „je velmi, velmi vážná" a většina městečka je pryč.

Ostrov Robinsona Crusoe je velký jen sto čtverečních kilometrů. V souostroví Juana Fernándeze je ale největší. Moře odneslo budovy samosprávy, spláchlo turistické oblasti i domovy lidí. Přesto, díky pohotovému varování dvanáctileté dívky, mohou obyvatelé ostrova hovořit o štěstí.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Návrhy na ochranu klimatu by mohly vést k nárůstu emisí ..... Evropská unie varuje, že současné návrhy na ochranu globálního klimatu obsahují řadu právních mezer, což by v následujícím desetiletí mohlo naopak vést k nárůstu emisí. Ve své zprávě Evropská unie tvrdí, že povolení vycházející z přebytečných emisí uhlíku, vzniklých vlivem rozpadu Sovětského svazu a s tím spojeného rozpadu průmyslu sovětské éry, i nejasná pravidla týkající se emisí ze zemědělství a odlesňování, by mohla mít za následek, že navržená snižování budou znegována. Se současnými právními nedostatky by podle Evropské unie emise ve skutečnosti vzrostly o 2,6 procenta ve srovnání s jejich výší od roku 1990. Podle EU se ovšem současné závazky bohatých zemí ke snižování emisí pohybují někde mezi 13 a 17,8 procenty, což je daleko pod hranicí 25 až 40 procent, kterou prosazuje vědecký panel OSN o klimatických změnách.       (Zdroj: AKT-INFO)


Turnovská archeologická expozice se změnila skoro k nepoznání ..... Téměř k nepoznání je stálá archeologická expozice v Muzeu Českého ráje v Turnově, věnovaná počátkům osídlení v Českém ráji a v Pojizeří. Z původní výstavy zůstala pouze třetina historických předmětů, dvě třetiny mají premiéru. Nové exponáty pocházejí z výzkumů prováděných v posledních 15 letech. ČTK to dnes řekl archeolog muzea Jan Prostředník.

"Novou stálou výstavu tvoří i starší exponáty například z Jislovy jeskyně, ze skalního hradiště Čertova ruka nebo z Aehrenthalovy cihelny v Turnově. Převažují v ní ale vykopávky ze záchranných výzkumů, které souvisely s velkými stavbami v Turnově a v okolí. Dělali jsme je od roku 1995," dodal Prostředník.

V Maškových zahradách v Turnově objevili archeologové pravděpodobně nejstarší zemědělské sídliště v Čechách. Potvrdila jim to radiokarbonová expertíza. Sídliště pochází z doby přibližně před 7500 lety a ve stálé expozici ho připomínají kromě nálezů i nákresy. Návštěvníkům poskytují představu o tom, kolik staveb a jakých se na sídlišti nacházelo.

Další záchranné výzkumy se na Turnovsku soustředily na pozemky pro výstavbu silnic, továren nebo velkoprodejen. Na nedalekém Jablonecku našli geologové Blanka a Vladimír Šreinovi a Petr Šída zhruba 7000 let staré těžební jámy na metamorfovanou břidlici a dílnu na sekyry z ní.

"Břidlice" pro sekyry se v mladší době kamenné těžila na Jablonecku asi v 15 kilometrů dlouhém pruhu. "Břidlicové" sekyry byly tehdy velmi žádaným zbožím. Obyvatelé Pojizeří s nimi obchodovali s pravěkými lidmi na území dnešního Německa, Slovenska nebo Rakouska.

"Tyto sekyry se svými vlastnostmi téměř vyrovnaly pozdějším železným sekyrám a daly se jimi rychle porážet vzrostlé stromy. Pravěcí lidé vyráběli sekyry rovněž z valounů v řečišti Jizery a Kamenice. Dílny na ně stály mimo jiné v Ohrazenicích, Příšovicích i v Nudvojovicích," upozornil Prostředník.       (Zdroj: CZCOT - turistický portál České republiky)


Mozky psychopatů vidí jenom odměnu ..... Jednání psychopatů je pro běžného člověka často zhola nepochopitelné. Vědci z Vanderbiltovy univerzity ale poodkryli jejich motivace a zjistili, že psychopaty může hnát touha po odměně, která se neohlíží na následky.

Dřívější výzkum psychopatů se zaměřoval hlavně na to, co těmto lidem chybí – tedy nedostatek strachu a vcítění. Nové studie vědců z Vanderbiltovy univerzity ale ukázaly, že ke kriminálním činům významněji přispívá impulzivita, honba za odměnou a ochota brát na sebe riziko. Tyto vlastnosti, kterých mají psychopati na rozdávání, podle vědců souvisí s výlevy „neurotransmiteru slasti“ dopaminu, kterými mozek reaguje na to, že člověk získá nějakou odměnu. Hnací silou psychopatického jednání by pak mohla být abnormální dopaminová reakce.

Účastníkům své studie vědci podali malou dávku drogy amfetaminu. Pozitronovou emisní tomografií přitom sledovali, jak velké množství dopaminu se v mozku uvolní. Zjistili, že vysoce impulzivní lidé uvolní asi čtyřikrát víc dopaminu než lidé, jejichž impulzivita je v dolních částech stupnice. Počítačové hry, při kterých vědci sledovali aktivitu mozku, také ukázaly, že psychopatické rysy jednání souvisí s větší aktivitou oblasti nucleus accumbens, která reaguje na dopamin a bývá označována jako mozkové „centrum slasti“.

Vědci se proto domnívají, že v mozku psychopatů odměny spouští extrémně silnou dopaminovou odpověď. Jakmile pak psychopat vidí šanci na odměnu, není schopen soustředit se na jiné věci, dokud ji bez ohledu na všechny následky nedostane. Není to tak, že by si psychopati neuvědomovali riziko – jejich motivace prostě všechno ostatní přebije, říkají vědci. Ve spojení s nedostatkem empatie tak silná motivace logicky vede ke kriminálním činům.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Šťastní lidé jsou hovornější ..... Nejčastěji zapřádáme s druhými krátké hovory, jejichž obsah bývá většinou velmi triviální – počasí, politika či sport. Některé z nich však mohou přejít i do témat důležitějších vážnějších. Podle výzkumu amerických psychologů se tento přechod podaří mnohem častěji lidem, kteří se považují za šťastné.

Pro takové malé všednodenní konverzace má angličtina velmi přiléhavý název – „small talk“ neboli malý či drobný hovor. I když jsou takové hovory většinou poměrně mělké, tvoří podle psychologů důležitou součástí mezilidské komunikace a upevňování mezilidských vztahů. Při jejich navazování se také nejlépe projeví řada konkrétních osobnostních rysů – například míra extroverze či introverze, vlastní sebehodnocení nebo míra, do jaké se lidé cítí šťastní. Takové malé hovory jsou často ale i vstupní branou k mnohem podstatnějším dialogům, v nichž se mohou lidé více otevřít, probrat s ostatními své niterné obavy a vytvořit si tak dlouho trvající a hluboká přátelství. Touto branou však neprojde úplně každý. Podle studie amerických psychologů publikované nedávno v odborném časopise Psychological Science jsou k takovému úspěchu předurčeni spíše ti, kdo se subjektivně cítí být šťastnými. Ze studie vyplývá, že šťastnější lidé se s ostatními baví nejen o celých 70% častěji, ale snadněji otočí téma konverzace do vážnějších vod. Když se s vámi někdo nebaví, nebude asi příliš šťastný...      (Zdroj: 21@století)


Jak může mozek pochopit pravděpodobnost ..... O paradoxech, které souvisejí s nějak zamotaným chápáním pravděpodobnosti, se zde již psalo několikrát. Zvlášť oblíbený je v této souvislosti příklad s volbou mezi třemi skřínkami. Jak ho podat tak, aby byl stravitelný?

Jak může mozek pochopit pravděpodobnost

Pro zopakování. Odměna je v jedné skřínce ze tří. Máte před sebou tři skřínky, vaše první volba je tedy náhodná. Následně asistent otevře jednu ze dvou skřínek, které jste nezvolili, a ukáže, že je prázdná. Následuje druhý pokus. Je lépe setrvat na původní volbě, nebo ji změnit? Intuice říká, že je to jedno, že pravděpodobnost úspěchu bude v obou případech 50 % (může být tam i tam). Omyl, lépe volbu změnit. Tomuto závěru však nevěřila ani celá řada profesionálních matematiků. Zřejmě nejpřesvědčivější důkaz je empirický – lze to počítačově simulovat, ostatně úloha se hrála v televizních soutěžích a dá se dohledat, že výhru s větší pravděpodobností získali ti, kdo původní volbu změnili...

Podstata problému je zhruba v tom: Asistent nemůže vadnou skřínku určit náhodně, musí vzít takovou, kterou jste původně nezvolili. Tím přidává dodatečnou informaci/zvyšuje pravděpodobnost ve prospěch třetí skřínky. Jenže intuice/zdravý rozum se stále vzpírá. Co s tím?

Možná by pomohla následující modifikace problému. Skřínek je 100. Na počátku zvolíme 1 z nich. Pak asistent postupně otevře 98 ze zbylých 99 a ukáže, že jsou prázdné. Zbývají dvě skřínky. Myslíte si i zde, že je jedno, zda setrváte na původní volbě, nebo ji změníte? Zde už selský rozum velí opak, nebo alespoň potřeba změny volby náš mozek nijak „nepohoršuje“. Co pak ale s takovým mozkem, to se ho máme při každé příležitosti snažit vystavit podobným extrapolacím? (Nehledě k tomu, že pokud není chápání pravděpodobnosti úplně slučitelné se zdravým selským rozumem, pak přece obě verze úlohy ani nemusí být ekvivalentní...?)      (Zdroj: Science WORLD)


16.03. 2010     Šestnáctého října 1939 byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava.

Toho dne roku 1968, američtí vojáci v průběhu války ve Vietnamu, při běžné kontrolní hlídce ve vesnici My Lai, zmasakrovali na 500 civilistů.


Vatikán pracuje na cestách z celibátu ..... "Neženatý nie je žiadnou dogmou": pápež necháva vyvinúť tajný plán, na odstránenie záväznej "neženatosti" kňazov.

Projekt má byť realizovaný v priebehu nasledujúcich 50-tich rokov. Pápež Benedikt XVI. sa po prvý raz priamo zaoberal so škandálom zneužívania na katolíckych zariadeniach v Nemecku. V piatok prijal predsedu Nemeckej biskupskej konferencie, Roberta Zollitscha, vo Vatikáne. Pri krízovom rozhovore sa pápež informoval o prípadoch vo svojej vlasti. Po stretnutí sa Zollitsch znovu ospravedlnil za prípady zneužívania v katolíckych zariadeniach: "Chceme vyniesť pravdu na svetlo, bez falošného rešpektu k páchateľom."

Podľa rímskych novín La Repubblica sa aj vo Vatikáne tajne diskutuje o možnosti, odstránenia celibátu pre kňazov a rehoľníkov. V ďalekej budúcnosti, ktorá sa ráta na desaťročia – tak znie správa – sa uvažuje, povinný celibát zrušiť. Toto prísne tajné poverenie, uvažovať týmto smerom, bolo zverené vysokopostaveným zástupcom kongregácie kléru pod vedením kardinála Claudio Hummessa.

Podľa anonymných zdrojov by mohlo v nasledujúcich 50 rokoch prísť ku zrušeniu povinnosti celibátu. "Svätá stolica sa začala, takouto myšlienkou zaoberať, čo by sa mohlo ukázať ako skutočná revolúcia a zblížiť katolíkov s protestantmi, ktorých kňazi môžu mať rodiny", informuje La Repubblica.

Pretože celibát, záväzok neženatosti, je čisto cirkevné právo, môže byť teoreticky zrušené. Avšak katolícka cirkev sa na to teologicky a historicky zaviazala.       (Zdroj: Protiprúdu)


Prošlé potraviny se stávají hitem ..... Ekonomická krize donutila řadu lidí výrazně šetřit. V Česku proto začínají prosperovat prodejny tzv. „levných potravin“, které nabízejí zboží za podstatně nižší ceny, než jaké jsou obvyklé v obchodní síti.

Většinou ale jde o potraviny, které by jinak museli prodejci pomalu stahovat z prodeje, protože u tohoto zboží brzy vyprší doba jeho použitelnosti či trvanlivosti. O zákazníky však tyto prodejny nemají nouzi, spíše se lidé o jejich nabídku perou.

Potraviny z rodinných rozpočtů totiž ukrojí v průměru 20 procent všech výdajů, vyplývá z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. I když Česko nepatří mezi země s velkým podílem chudých lidí, přesto pravidelné příjmy, které představují podle měřítek EU hráz chudoby, pobírá v Česku téměř milión lidí.

Lidé, kteří přišli o práci a žijí z podpory, však musí podstatně změnit nakupovací i stravovací návyky a často sáhnout i po zboží, které by jinak v minulosti většinou minuli. S výší podpory, která se podle ČMKOS v průměru pohybuje mezi 5–6 tisíci korun měsíčně, však lidem nic jiného nezbývá. Podle šetření Českého statistického úřadu si například maso může dovolit 18 % domácností důchodců jen obden.

Každý, kdo kupuje potraviny z tzv. levných prodejen a dalších různých akčních nabídek, by ale měl dávat pozor na údaje uvedené na obalech výrazně zlevněných poživatin, shodují se experti na výživu.

„Prodávat výrobky těsně před vypršením data jejich použitelnosti se slevou nijak neodporuje předpisům, ale záleží to jen na prodávajícím a jeho obchodních praktikách,“ potvrdila tisková mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Šmídtová,

U potravin, které rychle podléhají zkáze, nesmí na obalu chybět datum použitelnosti a podmínky jejich skladování. Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do“. Následuje den, měsíc a rok ukončení této doby. S tímto datem současně končí i záruční doba pro reklamaci tohoto zboží. Po tomto datu se potravina prodávat nesmí. „Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se totiž považují za zdravotně závadné,“ potvrdila Šmídtová.

Poněkud jiná je situace u potravin, u kterých se uvádí datum minimální trvanlivosti. Na obalu je uvedeno slovy „Minimální trvanlivost do“ a následuje uvedení konkrétního data.

Potraviny označené dobou minimální trvanlivosti (tj. potraviny, které se rychle nekazí, např. sušenky, nápoje, konzervy atp.) lze uvádět do oběhu i prošlé, pokud jsou zdravotně nezávadné. Musí však být jako prošlé označeny a jsou umístěny odděleně od ostatních potravin. Označení „sleva“, „akce“ není v žádném případě dostačující údaj.

„Odpovědnost za bezpečnost potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti přebírá prodejce, přičemž žádný předpis nestanovuje konkrétní dobu, po kterou mohou být prošlé potraviny prodávány,“ sdělila Šmídtová. Výrobce po ukončení data trvanlivosti nezaručuje chuťové, vzhledové a výživové kvality výrobku. Prodávající je však odpovědný za zdravotní nezávadnost výrobku.

V případě prodeje potravin s prošlým datem použitelnosti, tj. zdravotně závadných potravin, je maximální pokuta až 50 miliónů korun, v případě prodeje neoznačených a neoddělených potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti jsou to tři milióny korun.

„Reálná výše pokuty se však určuje podle konkrétního případu, odvíjí se od množství takto prodávaných potravin či od toho, zda k této chybě dochází při prodeji opakovaně, a jde o systémové pochybení,“ uzavřela Šmídtová.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


V roce 2009 se stalo 327 přírodních katastrof, postihly 113 milionů lidí ..... V roce 2009 došlo na planetě Zemi celkem k 327 přírodním katastrofám, při kterých zahynulo bezmála 10,5 tisíce lidí. Zasaženo bylo 113 milionů osob. Způsobené škody byly vyčísleny na 34,9 miliard amerických dolarů. Údaje za minulý rok jsou významně nižší než v předchozích letech (průměr let 2000 až 2008 byl 85,5 tisíce obětí katastrof za rok, 230 milionů zasažených, škody za 102,7 miliard dolarů). Uvádí to zpráva odboru OSN pro mezinárodní strategii snižování následků katastrof (United Nations - International Strategy for Disaster Reduction, UN/ISDR).

Počet zaznamenaných přírodních katastrof v letech 1975 až 2009. V dekádě 2000 až 2009 úřad UN/ISDR ve spolupráci s belgickým Centrem pro epidemiologický výzkum katastrof (Center for Research on Epidemiology of Disasters, CRED) zaznamenal celkem 3852 přírodních katastrof, při kterých zahynulo 780 tisíc lidí (z toho 85 procent v Asii). Dvě miliardy lidí byly katastrofami zasaženy (z toho 44 procent postihly povodně, 30 procent sucho, 4 procenta zemětřesení). Škody se vyšplhaly na 960 miliard dolarů.

Průměr za celou uplynulou dekádu (2000-2009) byl 385 přírodních katastrof za rok, což je více než v dekádách předchozích. Průměr za období 1990-1999 byl 258 katastrof za rok, v letech 1980-1989 byl průměr 165 katastrof za rok.

Průměrná výše způsobených škod po roce 2000 byla 96 miliard dolarů ročně, to je mírně pod průměrem let devadesátých (99 miliard dolarů), ale nad průměrem let osmdesátých (39 miliard dolarů).

Při katastrofách umíralo v období let 2000-2009 v průměru 78 tisíc lidí za rok. To je více než v devadesátých letech (43 tisíc), ale téměř stejně jako v letech osmdesátých (75 tisíc). Tehdy statistiku ovlivnil hladomor v Etiopii a Súdánu, který zaplatili svým životem statisíce lidí.

Nejhorší následky mělo v první dekádě nového tisíciletí tsunami v Indickém oceánu na sklonku roku 2004 - přes 226 tisíc mrtvých. Cyklón Nargis zabil v roce 2008 v Myanmaru (dříve Barma) 138 tisíc lidí. Zemětřesení v čínské provincii S'-čchuan v roce 2008 zabilo 87,5 tisíce obyvatel. Více než 73 tisíc lidí usmrtilo zemětřesení v Pákistánu v roce 2005. Mezi oběti katastrof bylo započítáno i 72 tisíc úmrtí v Evropě v roce 2003 během rekordní vlny veder.

"Zdaleka nejvíce lidí bylo zasaženo událostmi souvisejícími s podnebím, jako jsou záplavy a bouře," konstatovala profesorka Debarati Guha-Sapir, ředitelka CRED. "I když jsou tyto události záležitostí klimatu, jejich dopady na obyvatelstvo mohou být determinovány neklimatickými faktory, jako je urbanizace, městská výstavba a odlesňování." Tyto faktory mohou být kontrolovány tak, aby byl dopad živelných pohrom nižší.       (Zdroj: Gnosis9)


Méně soli je zapotřebí ..... SůlMéně soli v potravě by mohlo pomoci jen ve Spojených státech zachránit desetitisíce životů. Zjistil to vědecký tým pod vedením Kirsten Bibbinsové-Domingové a výsledky své studie zveřejnil v odborném časo pise New England Journal of Meditine. Podle statis tik američtí muži spotřebují denně přes deset gramů soli, ženy sedm gramů. Snížení spotřeby o pouhé tři gramy by mohlo snížit úmrtnost Američanů až o 92 tisíc ročně. Zároveň by poklesl počet případů chronických onemocnění srdce až o 120 tisíc, bylo by o sto tisíc méně srdečních infarktů a počet mozkových mrtvíc by klesl 0 66 tisíc. Americké zdravotnictví by tak každý rok ušetřilo až 24 miliard dolarů. U důsledku mrtvice nebo infarktu umírá ročně přes osm set tisíc obyvatel USA. Nadměrné zastoupení soli vykazují především potraviny z rychlého občerstvení, a tak například newyorská radnice vyhlásila kampaň za méně soli v jídlech z restaurací. Za optimální dávku soli považují experti 3,8 gramu denně.        (Zdroj: Smísené okolí)


Přílišná péče zpomaluje vývoj dětského mozku ..... Příliš protektivní rodiče zřejmě někdy nadělají víc škody než užitku. „Dusivá“ ochrana a péče totiž podle nové studie zpomaluje vývoj některých oblastí dětského mozku.

Děti, kteří měli přehnaně starostlivé a ochranitelské rodiče, mohou být stejně zranitelné jako ty, kterým se potřebné péče naopak nedostávalo. Obě skupiny dětí jsou považovány za náchylné k psychiatrickým poruchám, které jsou spojeny s defekty některých částí prefrontálního kortexu. Japonští výzkumníci tuto souvislost zkoumali u 50 lidí ve věku kolem dvaceti let. Kromě skenování mozku přitom využili také dotazníky, které se mezinárodně používají při hodnocení vztahů mezi dětmi a rodiči.

Lidé jsou například dotazováni, nakolik by souhlasili s prohlášením typu „moji rodiče nechtěli, abych dospěl“ nebo „snažili se kontrolovat všechno, co jsem dělal“ a „chtěli, abych byl na nich závislý“. Výsledky studie ukázaly, že lidé s přehnaně starostlivými rodiči, kteří hlídali každý krok dítěte, mají v některých oblastech prefrontálního kortexu méně šedé hmoty, než jejich vrstevníci, kteří v dětství zažili zdravější rodinné vztahy. Stejně se projevovalo i zanedbávání ze strany otce, ale ne matky.

Autoři studie předpokládají, že tento efekt souvisí s hladinou stresu, který u dětí může vyvolat jak nadměrná péče, tak i zanedbávání. Hormon kortisol, který se ve stresu uvolňuje, může podle vědců potlačovat produkci neurotransmiteru dopaminu a tím zpomalovat vývoj prefrontálního kortexu.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Zdraví v jarním období s čínskou medicínou ..... Blíží se období jara a s ním také přicházejí změny v přírodě a v lidském těle. Čínská medicína má k udržování rovnováhy v těle a lidskému zdraví mnoho různých přístupů. Doktorka čínského lékařství paní Anna Filimonová nám poradila, jak se vyrovnat s příchodem jara pomocí čínské medicíny založené na teorii pěti prvků.

„V jarním období jsou nejvíce zatížena játra a žlučník, ke kterým patří podle čínské medicíny energie dřeva,“ říká paní Filimonová. „S játry je spojena řada věcí, jako je emoce vzteku, zelená barva, kyselá chuť, oči, šlachy, nehty, jaro a vítr.“

Na jaře jsou v přírodě silné proudy větru, které mohou mít na játra negativní vliv. Existuje také vítr vnitřní, který proudí v člověku a to jsou emoce – ty mohou mít na játra také negativní vliv. Funkce jater může být poškozována emocemi vzteku, a vést k fyzické nerovnováze. Paní Filimonová říká, že v období jara trpí lidé zdravotními problémy způsobenými nerovnováhou energie dřeva a zatížením jater. Kvůli tomu jsou lidé náchylní k různým zdravotním problémům.

„Nemoci způsobené nerovnováhou jater jsou například alergie, kožní problémy, bolesti hlavy, závratě, suchá pleť, deprese, nespavost nebo také gynekologické problémy u žen,“ říká doktorka Filimonová.

Negativní vliv na játra má zejména konzumace alkoholu, což může negativně ovlivňovat déle i činnost ledvin a zapříčinit zvýšení krevního tlaku, nervozitu a deprese.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Poslanci žádají ústavní soud: zastavte šmírování občanů ..... Čtyřicet šest poslanců ODS v čele s Markem Bendou a poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques podepsalo podání k Ústavnímu soudu, které vypracovala watchdogová nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Cílem je zastavit uchovávání záznamů o e-mailech, přístupu na web, telefonních hovorech a SMS.

„Vytvořili jsme návrh na ústavněprávní přezkum ustanovení §97, odst. 3, odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky 485/2005 sb., ze kterých sledování vychází. Naši iniciativu podpořili poslanci ODS a Kateřina Jacques a díky tomu můžeme oslovit Ústavní soud," popisuje právník IuRe Jan Vobořil. V České republice jsou už od roku 2005 preventivně „pro všechny případy" po dobu šesti měsíců uchovávány záznamy o e-mailech, navštívených internetových stránkách, telefonních hovorech i SMS. Do databází má přístup policie, zpravodajské služby a další.

Slídění zavedl zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal výše zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování soukromé komunikace lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum ustanovení zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky. Na konci roku 2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části obdobných zákonů ústavní soudy v Bulharsku a Rumunsku.

Velkou naději přineslo rozhodnutí německého ústavního soudu, který na svém jednání 2. března zrušil stávající německou úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, které byly uchovávány na základě této úpravy. Zároveň stanovil základní podmínky, které musí být splněny, aby byla nová legislativní úprava Data Retention v souladu s německou ústavou. Data mohou být uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být jasně vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (např. komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných podmínek.

Podobné výhrady k sbírání dat mají i Češi. „Opatření původně zavedené v rámci boje proti terorismu je nyní zneužíváno k plošnému sledování lidí. Ústavní soud má nyní možnost rozhodnout, kam až může zasahovat Evropské právo," uvedl poslanec Marek Benda. V roce 2005 se IuRe kritizovalo návrh zákona o elektronických komunikacích, o němž jeho předkladatel tvrdil, že jde o poměrně jednoduchou právní úpravu, jejíž nezavedení by mělo „významné negativní důsledky z hlediska povinností České republiky související s jejím zapojením do mezinárodního boje proti terorismu".      (Zdroj: Czech Free Press)


Nová generace záchodů separuje exkrementy ..... Toalety se objevily v historii již ve 25. století př.n.l. na území dnešního Pákistánu. Novodobě však až v r. 1596 zásluhou sira Johna Haringtona, který pro Alžbětu I zkonstruoval splachovací toaletu tehdy pojmenovanou The Ajax. Obecně jde o zařízení určené pro vylučování a odvod lidských tělesných odpadů, zejména moči a stolice. Moderní doba však přichází s dalším převratným konstruktem na poli záchodů, kterých je dnes zhruba šest základních typů.

Základní testování přijatelnosti nové generace „eco-friendly“ záchodů již bylo provedeno v sedmi evropských zemích Švýcarsku, Německu, Rakousku, Lucembursku, Holandsku, Švédsku a Dánsku na bezmála 2700 uživatelích. Jako takové bylo velmi široce vítáno a přijato více u 80 % dobrovolných uživatelů. Judit Lienert and Tove Larsen švýcarští průkopníci nové tzv. NoMix technologii záchodů, která velmi elegantně separuje tuhé a kapalné výkaly si tak výsledky právem pochvalují. O to více, pokud si uvědomíme, že bezmála 80 % dusíku a 50 % fosforu, základních prvků eutrofizace vod, odchází do odpadních vod ze záchodů převážně z kapalných výkalů. Stejně tak rezidua medikamentů (antibiotik, hormonální antikoncepce) či potravinových doplňků. Princip je velmi jednoduchý, tuhé výkaly spolu s toaletním papírem odcházejí dále na čistírnu. Kapalné výkaly jsou separovány, vedeny odděleně a vzhledem k vysokému obsahu základních živin jsou po patřičném a stabilizaci využitelné např. jako hnojivo v biotechnologiích či zemědělství obdobně na způsob používané močůvky. Tuto alternativu pak podporuje více než 85 % uživatelů.

Autoři technologie, která nikterak nezatěžuje ani rozpočty staveb či domácností a už vůbec ne estetické vnímání záchodů či prožitek z exkrece, věří v podchycení NoMix záchodů patřičnými autoritami. Moderní a jednoduchá technologie by se tak moha stát příjemnou součástí novodobé koupelnové koncepce a inovace.       (Zdroj: OSEL)


Chobotnice jsou krajně náladové ..... Renata Pronk a její kolegové z Macquarie University v Sydney studovali osobnost chobotnic druhu Octopus tetricus. Na stěnu akvária jim promítali filmy s kraby (jimiž se tento hlavonožec živí), s jinými chobotnicemi a predátory.

Chobotnice jsou krajně náladové

Chobotnice podobně jako moderní spotřebitelé dávají přednost HD televizi před CRT obrazovkami, na ty totiž nijak nereagovaly – pravděpodobně proto, že použitá frekvence 24 snímků za sekundu jejich dokonalý zrak neošálila a záběry pro ně nebyly realistické. Naopak na HDTV již hlavonožci reagovali, jako by šlo o skutečnost např. promítnutého kraba se pokoušeli ulovit.

Chování jednotlivých zvířat se lišilo, některé byly agresivnější a jiné bázlivější. Zajímavé ale je, že chobotnice Octopus tetricus podle všeho na rozdíl od jiných hlavonožců nemá „osobnost“ ve smyslu konzistentního chování. Agresivita přetrvávala např. jeden či několik dní, poté se zvíře začalo chovat klidně naopak. Na základě sledování chobotnice se nedalo předpovědět, jakou náladu bude mít zítra.

Těžko ale tuhle „náhodnost“ pokládat za deficit inteligence, Octopus tetricus má oproti jiným chobotnicím relativně velký mozek. Nálada a míra agresivity zřejmě vyplývá z nějakých hormonálních změn, o těchto eventuálních cyklech ale nic zatím nevíme. Nakonec, lidé mají také nálady značně proměnlivé...

Každopádně je ale dobré, že se podařilo najít video s technickou kvalitou přijatelnou i pro chobotnice. Tím se otevírají dveře řadě dalším experimentům. Dodnes se např. diskutuje, zda se chobotnice může něco naučit jenom tak, že sleduje jinou chobotnici, jak tuto činnost provádí. Nyní to půjde ověřit i v akváriu...      (Zdroj: Science WORLD)


Nejdelší tunel? V úplné rovině ..... V Bzenecké Doubravě na jižní Moravě se chystá stavba dvou dálničních tunelů v absolutní rovině. Stavba za 12 miliard korun je podle nezávislých expertů a ekologů ukázkou toho, jak šikovně prostavět co nejvíc peněz.

Vypadá to jak nápad starosty Kocourkova. Mezi Bzencem a Rohatcem na jižním Moravě je téměř naprostá rovina. Přesto tu chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybudovat nejdelší tunel v Česku,

Šestikilometrový obr má být se svým kratším dvoukilometrovým bratrem součástí rychlostní silnice R55. U Bzence má vzniknout proto, aby ochránil tamní ptačí rezervaci. Veledílo za 12 miliard korun už posvětila odborná komise ministerstev dopravy a životního prostředí.

Téměř všichni dotčení, tedy ekologové, ŘSD, místní samospráva a přizvaná inženýrská společnost Mott McDonald, se přitom shodnou na tom, že takto dlouhý a drahý tunel je naprostý nesmysl. Proč se má tedy stavět?

Podle ekologů jde o účelovou politiku ŘSD. Postup je podle nich jednoduchý. Navržení trasy, která je pro ekology nepřijatelná, její tvrdé prosazování a nakonec předražený kompromis.

„Oni si vytyčí jednu z variant a tu pak prosazují přes mrtvoly. Na nás pak svedou to, že jsme dálnici neúměrně prodražili. Takový tunel ale nikdo nechtěl. Nabízela se objízdná varianta,“ říká Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.

Podobně nemluví jen ekologové. Projekt tunelu odsuzuje i poradenská společnost Mott McDonald, kterou si ŘSD najalo, aby u Bzence posoudila všechny trasy dálnice. „Je to úplný nesmysl. Je za tím snaha dotlačit to ke zdi a pak vyplýtvat desítky miliard za nějaké naprosto nesmyslné řešení,“ říká ředitel firmy Jiří Petrák. Ten ale dodává, že chyba je i na druhé straně.      (Zdroj: Lidové noviny)


15.03. 2010     Poslední zimní Novoluní nastává dnes ve 22:01 SEČ.

Patnáctý březen je podle kalendáře považován za Světový den práv spotřebitelů.

V roce 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa - de iure zanikla Druhá republika.


Farmaceutický průmysl vyvíjí léky pro nejbolestnější nemoc: pro život ..... Pojďme přijmout syrovou pravdu o farmaceutickém průmyslu. Lékové společnosti chtějí proměnit každou běžnou lidskou zkušenost na diagnostikovatelné onemocnění, které je léčitelné s pomocí jejich drahých, patentové ochráněných léků. Bývalo dřív zvykem, že léky byly určeny k tomu, aby pomáhaly proti nemocem - jako např. malárie nebo infekční choroby - ale nyní výrobci léků zjistili, že existuje i mnohem ziskovější podnik: vynalézat nemoci a pak prodávat léky na jejich léčbu.

Dnes tedy máme léky, které nám mají pomáhat i s tím, co běžný zdravý člověk může zvládnout v prvé řadě i sám. Máme léky na spaní a další na povzbuzení. Jsou léky na zklidnění (pokud jste hyperaktivní) a léky, které vás mají povzbudit při depresi. Jsou léky na usnadnění močení, na vyprazdňování tlustého střeva a jiné léky ke zvýšení sexuální potence. V případě, že by vás něco z uvedeného zneklidňovalo, nemusíte se obávat - na to také existují léky. Není už asi žádná lidská zkušenost, které by se farmaceutický průmysl nesnažil využít.

Jaký je konečný cíl výrobců léků? Je to docela prosté. Popisuje to třeba takový Morfeus ve filmu Matrix: účelem strojů je změnit lidské tělo na baterii. V případě moderní medicíny je záměrem výrobců léků změnit lidské tělo na stroj k vytváření zisků. Je to čistě jen chamtivost. Není už žádný stav lidské bytosti, který by byl ochráněn před označováním za nemoc.

Být člověkem je nyní už také nemoc.       (Zdroj: Celostni Medicina)


Neuposlechnutí protiprávní výzvy nemůže být přestupkem ..... Neuposlechnutí výzvy úřadu nebo policie nemůže být přestupkem v případě, že výzva některého z orgánů státní správy odporuje základním právům, která mají lidé zaručena ústavou. Vyplývá to z nálezu Ústavního soudu (I. ÚS 1849/08), který byl veřejně vyhlášen včera dopoledne. Tento verdikt Ústavního soudu zásadně proměňuje chápání vztahu mezi občanem a orgány veřejné moci.

Podle Ústavního soudu „správní orgán [...] nemůže uložit jednotlivci povinnost a vynucovat ji pomocí sankcí, je-li [... ] zřejmé, že oznámené jednání přestupkem být nemůže, neboť oznámeným skutkem šlo naopak o výkon ústavně zaručeného práva shromažďovacího.“ Podle soudu je takový postup možné označit za jednání vykazující znaky šikany vůči jednotlivci.

V projednávaném případě byla stěžovateli uložena pořádková pokuta ve výši 500 Kč za to, že neuposlechl výzvy správního orgánu a nedostavil se k podání vysvětlení ohledně přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství, kterého se měl údajně dopustit. Ústavní soud poukázal na to, že správnímu orgánu mělo být od počátku zřejmé, že se o žádný přestupek jednat nemohlo, protože umístění reproduktorů na chodník v průběhu oznámené demonstrace je součástí výkonu shromažďovacího práva. Kromě toho soud zdůraznil, že každý obviněný z přestupku má právo odmítnout podat vysvětlení, pokud by tím mohl přispět ke svému postihu za přestupek. Vyplývá to z práva na spravedlivý proces.

Rozhodnutí Ústavního soudu je pro praktické uplatňování lidských práv a svobod průlomové. „Nejedná se o ojedinělé porušení základních práv jednotlivce, k podobným případům v praxi dochází především při zásazích policie. Setkáváme se s případy, kdy člověk neuposlechne nezákonnou výzvu policie a je za to sankcionován, přestože se následně potvrdí, že policie překročila svoje pravomoci,“ vysvětluje právnička Ligy Zuzana Candigliota.

V praxi se orgány vyšetřující spáchání přestupku nezajímají o to, zda byla výzva nezákonná. Dosud si vždy vystačily s argumentací, že občan není oprávněn hodnotit zákonnost či nezákonnost takové výzvy, ale je povinen ji uposlechnout bez ohledu na svůj názor. Přestupkové orgány pak občany za neuposlechnutí výzvy sankcionovaly a ignorovaly i argument, že občan pouze vykonával své ústavně zaručeného práva, a proto nemohlo jít o přestupek.       (Zdroj: Econnect)


Oprášené retrotéma: marťanské kanály ..... Mars je jedním z klasických zdrojů inspirace pro lidskou fantazii. Již přes století na něm hledáme život. Tím jednodušší, čím lépe rudou planetu známe. Dnes je zaklínadlo „život na Marsu“ asi více argumentem na podporu projektů, než upřímná víra v jeho reálnou existenci. Řešení „životně“ důležité otázky tvoří zákulisí další vlny odborné diskuse na hodně obehrané téma – kanály na Marsu vytvořila proudící voda, nebo láva?

Zvětšit obrázek

Marťanská oblast Tharsis v které se nacházejí i tři vulkány Tharsis Montes (Arsia, Pavonis a Ascraeus). Známá sopka Olympus Mons se nachází vlevo nahoře. Kredit: NASA/JPL

Na jedné stránce NASA najdete tvrzení: „Vědci našli přesvědčivé důkazy, že kdysi na Marsu tekla voda. Svědčí o tom kanály, údolí a rokle na povrchu planety.“

A na jiné stránce objevíte jinou zprávu o tom, jak jiní vědci z NASA našli také celkem důvěryhodné důkazy podporující kontroverzní teorii, že to, co proudilo, nebyla voda, ale žhavá láva. A tak se po mnoha letech intenzivního a nákladného výzkumu Marsu a hledání odpovědi na tuto otázku nacházíme v podobné situaci jako na začátku, jenom vyzbrojeni obrovským množstvím nových informací, z kterých si zastánci jednoho i druhého názoru můžou vybrat ty pro ně vyhovující. Vousatý problém je tedy i nadále nevysychajícím vřídlem pro mnohé vědecké práce.       (Zdroj: OSEL)


Koncentráky made in kapitalizmus! ..... V kapitalistických koncentračných táboroch Asus, Tesco, Shimano, Kes, Plus, LG-Philips, McDonalds a iných sú pracujúci kontrolovaní súkromnými fašistickými službami, ktoré dávajú pozor, aby nehovorili, nechodili na záchod, usmievali sa a plnili rekordmanskú pracovnú normu, za ktorú často nedostanú ani minimálnu mzdu, keď trebárs dobrovoľne odmietnu zostať v práci štyri hodiny na viac.

Ženy v období menštruácie nosia v kapitalistických koncentrákoch červené šatky na rukávoch, takže môžu navštíviť toalety viac, než raz za smenu. Je im to však strhnuté z almužny.

Boháči a takzvaní politici, z ktorých mnohí v skutočnosti nikdy nepracovali a taktiež nimi kúpené médiá nechcú nič počuť o realite kapitalistického raja, nechcú, aby sa o tom hovorilo a písalo. Namiesto toho, ako odpútavajúci manéver, sú noviny vždy plné informácií o zločineckých režimoch na druhej strane sveta.

Toľko citát z úvodu jednej internetovej diskusie. Sú to slová, drsne a nezaobalene odhaľujúce skutočnú, pravú tvár súčasnej pokryteckej spoločnosti. Spoločnosti, v ktorej majú vládne garnitúry plné ústa slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv, avšak na druhej strane, v tej istej spoločnosti sú neraz ľudia nútení pracovať priam vo feudálnych podmienkach.

No a v krajinách tretieho sveta, kde je za účelom čo najväčších ziskov investovaný kapitál ekonomicky najvyspelejších štátov s takzvanou najdlhšou tradíciou "demokracie", tak tam sú pracovné podmienky doslova otrokárske.       (Dále čtěte na Gnosis9)


Z pobřeží Sibiře stále uniká metan ..... Jeden z nejnebezpečnějších skleníkových plynů, metan, se do ovzduší dostává nejen díky hnijícím rostlinám, hospodářským zvířatům či činnosti termitů. Čím dál více jej vypouští i zamrzlé zásobárny pod vodní hladinou.

Problematika globálního oteplování patří k nejkontroverznějším otázkám, které dnes zná nejen svět politiky, ale i svět vědy. Spory se nevedou ani tak o to, zda globální oteplování skutečně nastává, jako spíše o to, zda je prapůvodcem všeho zla člověk. Nová pozorování, která nedávno publikoval tým vědců vedených Natalií Shakhovou z Univerzity of Alaska ve Fairbanksu, k rozhodnutí mezi oběma tábory nepřispějí. Popisují sice situaci, kdy nebezpečný plyn uniká z přírodních zásobáren, není však jisté, zda tento džin nebyl vypuštěn z lahve díky dřívější devastující činnosti člověka. Tyto zásobárny jsou ukryté pod povrchem mělkého šelfového moře, které omývá severní stranu asijského kontinentu, Sibiře. Tato obrovská oblast, která zahrnuje téměř 2 milióny km2 zemského povrchu (tedy asi čtyřnásobek rozlohy Španělska), je jedním z největších světových úložišť metanu. Tento mocný skleníkový plyn je zde zadržován díky tomu, že mělké mořské dnou tvoří trvale zmrzlá půda, permafrost. „Průměrná teplota vody je zde okolo -1,8 do -1 0C. to je však o 12 až 170 více, než je teplota nutná k tomu, aby byl permafrost udržen v pevném stavu,“ vysvětluje dr. Shakhová. Vědci usuzují, že největší zodpovědnost za oteplování vody nesou řeky, které do Severního ledového oceánu ústí. Na jejich dlouhé cestě skrz sibiřské pláně se jim podaří nasbírat hodně tepla, které poté společně s vodou do oceánu „vylijí“. Podle vědců je sice množství metanu, který takto uniká do atmosféry stále zanedbatelné. Nikdo však nedokáže přesně odhadnout, zda se tento trend nebude stále zhoršovat.       (Zdroj: 21století)    


Wi-Fi pod mořskou hladinou? ..... Jakmile jednou ponorka opustí periskopovou hloubku a stáhne svoje antény pod vodu, je odříznuta od světa nad hladinou a jediný způsob, jak přijmout nebo poslat informace je skrze zvukové vlny. Nic jiného se totiž vodou moc dobře nešíří, jak radiové, tak světelné záření je utlumeno již po několika metrech nebo stovkách metrů. Zato zvuk, například zpěv velryb, je slyšet na tisíce kilometrů.

Jenomže skrze zvuk se dá poslat jenom pár bajtů informací, ne třeba real-time video. A to je problém. Podmořští dálkově navádění roboti potřebují pro spojení s hladinou kabel, jinak musí fungovat v autonomním režimu. Noran Farr z Woods Hole Oceánografického institutu přišel s nápadem na bezdrátovou podmořskou síť, schopnou přenášet i video a tak zajistit spojení s ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle).

Hodlá použít celou síť optických vysílačů a přijímačů a tu začlenit do stávající akustické komunikace. Dosah jednotlivých zařízení bude kolem 100m, ale má se jednat o levné a na napájení nenáročné komplety, kterých bude možno v zájmovém prostoru umístit velké množství.

Nepůjde si tedy zavolat z ponorky na jednom konci světa na ponorku na druhém konci, jako je to možné u obyčejného mobilního hovoru. Farr to spíše přirovnává k systému domácích wi-fi sítí. Systém má to umožnit operátorovi na hladině bezproblémové spojení s ROV bez nutnosti tahat kabel, což je obzvláště při rozbouřeném moři velká výhoda.

Farr se chystá tento systém vyzkoušet v létě v pobřežní oblasti na severozápadě USA pro sběr geofyzikálních dat od ponořených zařízení na podmořském hřebeni Juan de Fuca.      (Zdroj: Řev přírody)


Park pustí turisty na Šumavu ..... Ve čtvrtek odpoledne skončilo jednání Rady NP Šumava, jehož výsledkem je odsouhlasení provizorního Návštěvního řádu, který mimo jiného upravuje tolik diskutované podmínky splouvání Teplé Vltavy.

Rada Národního parku Šumava (Rada) se domluvila se starosty šumavských obcí. Výsledkem dohody je schválení návštěvního řádu, byť prozatím jen na tři měsíce. „Návštěvní řád začne platit od prvního května až do 31. července,“ potvrdil Deníku kvildský starosta Václav Vostradovský při odchodu z jednací síně.

Navíc jedním z usnesení ze čtvrtka je i to, že jednání rady z počátku bylo neplatné. „Ten řád, který jsme schválili dnes, je ten předjednaný v prosinci, ale s drobnými úpravami a s těmi souhlasíme,“ ujistil Vostradovský s tím, že ověřovatelé plných mocí při čtvrtečním jednání zkonstatovali, že všech osm mocí je v souladu s pravidly.

„Čtvrteční jednání Rady jednomyslně schválilo návštěvní řád, i když zatím jen jako provizorní. V otázce splouvání Teplé Vltavy došlo jen k nepatrným změnám oproti pravidlům platným v loňském roce,“ upřesnil včera Deníku předseda Rady Jan Stráský. Podle jeho slov jsou sice počty lodí za stavu hladiny 50 až 55 centimetrů o něco nižší (81 registrovaných plavidel denně), naproti tomu se jejich počet zvýšil při výši hladiny mezi 55 až 61 centimetry a nad touto hranicí je pak počet lodí neomezen.      (Zdroj: Prachatický deník)


SOS vítá nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale varuje! ..... SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. vítá přijetí nového zákona o spotřebitelském úvěru, neboť výrazně zlepšuje postavení spotřebitele. Zároveň však varuje před několika zásadními nedostatky, které způsobují, že spotřebitel nebude i nadále dostatečně chráněn a může se dostat do značných obtíží.

SOS předně v novém zákoně chybí změna v úpravě rozhodčích doložek, které jsou právě v oblasti spotřebitelského úvěru vůči spotřebiteli úvěrovými společnostmi ve vysoké míře zneužívány. „Rozhodčí doložky se bohužel budou moci, i přes veškerou snahu SOS, ve smlouvách nadále objevovat, a to zcela bez omezení,“ říká Mgr. Tomáš Palla, právník SOS. Zákon tak nezabrání situacím a sporům, ve kterých je rozhodce napojen na společnost a rozhoduje neobjektivně a zaujatě v neprospěch spotřebitele.

Druhou věcí, kterou měl zákon přinést, je ochrana klienta před nadměrným zadlužováním a to tím, že úvěrující společnost bude povinna odborně posoudit schopnost žadatele úvěr splatit. Pokud tak společnost neučiní, hrozí ji sice sankce, ale jen za správní delikt. „Z hlediska spotřebitele je takové ustanovení málo účinné a problém řeší nedostatečně,“ říká Palla a dodává: „Z tohoto důvodu SOS dlouhodobě prosazuje možnost zavedení jisté formy stropů nákladů na úvěr, která se však v zákoně opět neobjevila.“

SOS i přesto zákon vítá, neboť zavede mnoho užitečných institutů, jako je možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14-ti dnů od jejího uzavření, předčasně splatit dluh s minimálními sankcemi a dále zpřísňuje podnikání nebankovních poskytovatelů úvěrů, se kterými mají klienti nejčastěji potíže. „Je sice poněkud smutné, že tento zákon nebyl vyvolán neutěšenou praxí, ale musel být ČR naordinován až Evropskou unií. Hlavní však je, že byl tento zákon vůbec přijat.“ hodnotí závěrem Palla.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Kráter odkrývá nitro Měsíce ..... Dva údery asteroidů na jedno místo Měsíce zřejmě odhalily spodní vrstvy kůry našeho kosmického souputníka. Jen krátce po vzniku Měsíce udeřil do jeho jižní polokoule velký asteroid. Z místa dopadu vyrazil obrovské množství materiálu. Horniny v místě dopadu energie nárazu roztavila. Vytvořil se obří kráter o průměru bezmála půldruhého tisíce kilometrů.

Dnes jej známe jako pánev Jižní pól-Aitken. Říká se, že blesk dvakrát do jednoho místa neudeří. Pro asteroidy to neplatí. Do pánve dopadlo další, i když poněkud menší kosmické těleso. Po něm zbyla pánev Apollo o průměru 500 kilometrů. „Je to jako kdybyste zalezli do sklepa a tam vykopali další díru,“ říká americký astronom Noah Petro z NASA.

Výsledky výzkumu americké aparatury M3 pracující na palubě indické družice Chandrayaan-1 odhalily na dně pánve Apollo horniny s vyšším obsahem železa a to znamená, že se zde díváme na materiál z hlubších vrstev Měsíce. Na rozdíl od dna pánve Jižní pól-Aitken však nejsou tyto horniny promíchané masivním tavením a vypovídají věrněji o tom, co se pod povrchem Měsíce nachází.      (Zdroj: VTM Science)


Jak se pohodlně nachladit ..... Klimatizace je, stejně jako všechny ostatní lidské vynálezy, dobrý sluha, pokud ji ovládáme, ale nebezpečný nepřítel, jestliže s ní neumíme zacházet a nepochopíme dobře její účel. Někdy se stačí zamyslet a pro své opakující se zdravotní problémy nalezneme překvapivé vysvětlení

I když je na tyto úvahy ještě stále brzo, jaro už klepe na dveře a všem se nám už stýská po teplých slunečních paprscích. Lidé ovšem nikdy nebudou spokojení, jak říká u K.H.Borovský ve své básni „Křest svatého Vladimíra“ a i když si teď přejeme, aby už bylo léto, až se zase dostaví třicetistupňová vedra, budeme vzpomínat na chladnou zimu.

Ne každý může v teplém počasí vyhledávat stín a pobývat na čerstvém vzduch jak se mu zlíbí. Mnozí z nás tráví krásné dny v uzavřeném autě s košilí přilepenou na zádech nebo v nevětratelné kanceláři, kde přijatelnou teplotu udržuje klimatizace. Každý ovšem její význam a účel nedocení a pokud se ji nenaučí správně používat, může si způsobit velké problémy.

Účelem klimatizace je vyrovnávat teplotní rozdíly mezi vnějším a vnitřním prostředím a zbavovat nasávaný vzduch nečistot.

To nám sice vyhovuje, ale o teplotních rozdílech má každý svou představu. Bohužel do ní patří i to, že v teplém počasí bychom měli snížit teplotu v autě nebo v kanceláři tak, aby nám nebylo teplo. Lidé si proto nastavují klimatizaci příliš razantně, aby teplotu v prostředí, kde pobývají, snížila mnohem více, než je žádoucí.

Pokud pak tyto prostory opustí nebo je dokonce opouštějí častěji a znovu se do nich vrací, dostává jejich tělo teplotní šoky, jejichž výsledkem je nachlazení, angíny, bolesti hlavy a uší a často i potíže se zády, jejichž svaly nestačí reagovat na prudké střídání teplot.

Jestliže máme dokonce klimatizaci umístěnou tak, že na nás přímo proudí vzduch, rovná se to otevřenému okénku v autě, které směruje chladný vzduch na naše zpocená záda. O výsledku tohoto“experimentu“ měli mnozí z nás už nejednou možnost se přesvědčit na vlastní kůži.

Někteří odpůrci klimatizace také tvrdí, že ve výparnících klimatizace se hromadí nečistoty a bacily, které zde, ve vlhkém prostředí, nacházejí ideální živnou půdu a které se pomocí nasávaného vzduch mohou dostat až k nám, ve větší koncentraci, než je běžné venku.

Pokud tedy pobýváme v klimatizovaném prostředí, měli bychom mít na paměti, že teplotní rozdíly by neměly překročit jen asi 5 stupňů Celsia, aby se pro nás klimatizace nestala z dobrého pomocníka nebezpečným nepřítelem.      (Zdroj: Klinika zdraví)


12.03. 2010     V neděli 14. března je  Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život. Spíše je však tento den v předvelikonočním kontextu Družebnou nedělí - laetare.


Vyhláška, která by zvýšila limity hluku, nebude ..... Vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by zvýšila noční i denní limity hluku o pět decibelů, podle deníku E15 nebude. "Vyhlášku úřednické vládě ke schválení už nedoručím," řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková s tím, že schvalovací řízení zastavila.

E15 připomíná, že připravovaný dokument se setkal s odporem nejen různých iniciativ, ale i hygienických stanic. Přijetí vyhlášky není pravděpodobné ani po volbách, píše deník - ČSSD, která s náskokem vede ve volebních preferencích, se k ní totiž staví odmítavě. "Nevidím jediný důvod, proč zvyšovat hlukové limity," řekl stínový ministr pro životní prostředí Petr Petržílek. Podle něho je ohrožení lidských sídel hlukem třeba řešit jinak - odklonem silnic nebo obchvaty kolem měst.

E15 píše, že nepřijetí vyhlášky potrápí kraje a města, která jsou vlastníky komunikací nižších tříd procházejících hustě obydlenými oblastmi. Velké problémy má zejména Praha. Město teď řeší problémy s hlukem například při stavbě spojky vnějšího pražského okruhu a napojení na dálnici D1 v okolí Běchovic, stížnosti na nadměrný hluk v centru magistrát nedávno vyřešil omezením maximální rychlosti na několika komunikacích. S velkými hlukovými zátěžemi zápolí i některé stavby na severu Moravy.

Vládní nařízení z roku 2006 stanoví maximum pro venkovní hluk z hlavních silnic na 60 decibelů ve dne a 50 v noci. Podle původních představ se obě hodnoty měly zvýšit o pět decibelů.       (Zdroj: Ekolist)


Udržuj zásadité tělo pro zachování optimálního zdraví! ..... Termín pH vychází z anglického „potential hydrogen“, tj. potenciál vodíku či též vodíkový exponent. Jedná se o stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14. Čím nižší je hodnota pH, tím je koncentrace vodíkových iontů vyšší tj. kyselost roztoku stoupá. Čím vyšší je hodnota pH, tím je roztok zásaditější. Neutrální hodnota (pH neurální vody) je 7.

Acidobazická (pH) rovnováha lidského těla je dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř všech tekutin a buněk lidské organismu. Náš organismus lépe funguje, pokud je lehce zásaditý, jenže některé životní funkce jako například trávení vytvářejí prostředí kyselé. Co můžeme udělat proto, abychom zachovali naše tělo více zásadité a v rovnováze?

Metabolické procesy našeho těla přirozeně vytváří kyselé prostředí. Tato nežádoucí „kyselost těla“ je třeba zneutralizovat či vyrovnat zásaditými látkami tak, aby nedošlo k poškození tkání a orgánů, které napomáhají detoxikaci těla. Zásaditost je potřebná k neutralizaci a vyrovnání kyselosti. Přítomnost zásaditých látek v našem těle zabraňuje vzniku mnoha nemocí.

Acidóza znamená zvýšení kyselé reakce krve a tkáně vzestupem kyselých látek. Prakticky všechny buněčné funkce v těle jsou na pH velice sensitivní. Pokud je pH příliš kyselé, buňky tak začnou odmírat vlastním toxickým odpadem a jeho kyselostí. Všechny chemické procesy v těle mají ideální pH. Vaše krev by měla mít pH v rozmezí 7.35 až 7.45. Mnoho studií dokazuje, že lidé se správným pH krve se těší dobrému zdraví, zatímco lidí s příliš vysokým či nízkým pH mají daleko vyšší riziko nemoci. Velice nepatrná nerovnováha v pH může způsobit závažnou nemoc. Naše tělo dělá vše pro udržení pH v rovnováze a pokud je to nutné, začne do krve vyplavovat rezervní zásadité látky - především je vápník z kostí a zubů – a použije je v boji proti kyselému prostředí.

Příznaky mírné acidózy jsou bolesti hlavy, nedostatek energie, ospalost, rychlé a mělké dýchání, zvedání žaludku, zvracení, průjem, dehydratace a nechutenství. Acidóza může vyústit v revmatoidní artritidu, cukrovku, lupus, tuberkulózu, osteoporózu, vysoký krevní tlak a většinu rakovin. Metabolická acidóza se objeví, pokud je tělo více kyselé než zásadité. Přehnaná konzumace masa, pšenice a chleba, mléčných výrobků, cukru, převařeného jídla, rafinované či průmyslově zpracované potravy, rychlého občerstvení, může vést k příliš kyselému pH. Dalšími škodlivými faktory jsou látky znečišťující prostředí (výfukové plyny) a chemikálie, emoční stres a negativní myšlení. Pokud při cvičení překročíme hranici aerobního spalování živin a svaly začnou pracovat v kyslíkovém dluhu, naše tělo se i tímto způsobem začne překyselovat, protože v přetížených svalech vzniká nadbytek kyseliny mléčné.       (Dále čtěte na stránkách Celostni Medicina)


Vědci připravili nejtěžší „kus“ antihmoty ..... Existenci antihmoty teoreticky předpověděl již v roce 1928 slavný britský atomový fyzik Paul Dirac, definitivně byla potvrzena v roce 1932 díky pozorování kosmického záření. Americkým vědcům se nedávno podařilo připravit zatím nejtěžší část antihmoty, těžké jádro antivodíku.

Ačkoliv vědci předpokládají, že těsně po vzniku vesmíru bylo množství hmoty a antihmoty zhruba vyvážené, je dnes antihmota podle všeho skutečnou „Popelkou“ vesmíru. Doposud nebyly pozorovány žádné významné vesmírné formace, které by byly složeny výhradně z antihmoty a jediné stopy po ní pocházejí z vesmírného záření. Přesto je možné stopové množství antihmoty vyrobit uměle. Stačí k tomu „maličkost“ – obrovské zařízení na srážení částic, jaké lze najít například ve Fermiho laboratoři v Chicagu nebo ve švýcarských laboratořích CERN. „K takové přípravě je třeba splnit dvě podmínky,“ říká jeden z členů výzkumného týmu Declan Keane z Ken State University v Ohiu. „První z nich jsou obrovské energie, nutné k samotnému vytvoření antičástic. Druhou z nich je to, aby se vám jich podařilo vytvořit množství dostatečné k tomu, aby zformovaly alespoň zárodek atomu. Antihmota totiž velmi rychle reaguje s běžnou hmotou a přeměňuje se v energii,“ upřesňuje Keane. Donedávna bylo nejtěžší antičásticí, kterou se vědcům podařilo „vyrobit“ jádro antihelia. Tento rekord však již neplatí. Historii nedávno přepsali vědci z Relativistického srážeče těžkých iontů (RHIC), umístěného na newyorském Long Islandu. Při srážení jader zlata se jim podařilo vytvořit těžký izotop antivodíku. Jak je však možné, že lehčí vodík „předběhl“ těžší hélium? K klíč k odpovědi leží v tom, že vědcům podařilo připravit nikoliv obyčejný vodík, resp. antivodík, ale jeho zvláštní formu, izotop. Jeho jádro je oproti obohaceno ještě jednu částici, antihmotný protipól takzvaného „podivného kvarku“ (antistrange quark). Nepatrná hmotnost této antičástice tak napomohla nově „vyrobenému“ jádru antivodíku k titulu zatím nejhmotnějšího kousky uměle připravené antihmoty.      (Zdroj: 21@století)


Zásoby ledu na planetě Mars ..... Rozsáhlé radarové mapování oblastí středních šířek na severní polokouli planety Mars ukazuje, že tlusté vrstvy ledu, ukryté pod ochranným filtrem kamenné drti, jsou zde docela běžné.

Schopnost sondy NASA s názvem Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) nepřetržitě mapovat oblasti těchto skrytých ledovců a ledem zaplněných údolí – poprvé potvrzených pomocí radaru před dvěma roky – podává informace, že zde mohly být tyto depozity zanechány jako pozůstatek z doby, kdy zdejší ledovec ustoupil.

Depozity podpovrchového ledu se táhnou v délkách stovek kilometrů v nerovné oblasti nazvané Deuteronilus Mensae, přibližně uprostřed mezi rovníkem a severním pólem Marsu. Jeffrey Plaut (NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie) se svými spolupracovníky zhotovil mapu regionu s výskytem ledu pro prezentaci na 41. konferenci Lunar and Planetary Science Conference, která se konala tento týden poblíž Houstonu.

Pomocí přístroje Shallow Radar na palubě sondy MRO bylo uskutečněno více než 250 pozorování sledované oblasti, která se svou rozlohou rovná americkému státu Kalifornie.

„Zmapovali jsme celou oblast s vysokou hustotou pokrytí,“ říká Jeffrey Plaut. „Nejedná se o izolované útvary. V této oblasti radar detekoval tlusté vrstvy podpovrchového ledu na mnoha místech.“ Většinou se tyto oblasti nacházejí v okolí úpatí stolových hor či v blízkosti srázů a jsou uvězněny uvnitř údolí a kráterů.

Dále Jeffrey Plaut říká: „Předpokládá se, že celá oblast byla pokryta vrstvou ledu během odlišných klimatických period; a když se klima stalo sušším, tyto depozity zůstaly pouze v těch místech, kde byly zakryty vrstvami horniny, která chránila led před sublimací do atmosféry.“

Astronomové budou pokračovat v mapování výskytu ledu. Tyto ukryté zásoby jsou významnou částí známého ledu mimo oblast polárních čepiček. Led může obsahovat záznamy o podmínkách v okolním prostředí v době jeho ukládání, když se zde vytvořily velké zásoby ledu – jedná se o zajímavé možné cíle pro budoucí výzkumné mise, vybavené vrtnými soupravami.      (Zdroj: AstroVM)


Byl objeven nový úsek Velké čínské zdi ..... V centrální čínské provincii Che-nan se podařilo objevit nový úsek Velké čínské zdi, informovala o tom čínská státní agentura Xinhua.

Úsek měří 137 kilometrů, z nichž 30 je v dobrém stavu. Konstrukce se datuje na období Válčících států (asi druhé století př.nl).

Stavbu pravděpodobně postavilo království Čchu, jedno z těch, které se o několik let později spojilo s jinými v oblasti, aby vytvořilo první sjednocené čínské království. Dlouhý čas se za budovatele Velké čínské zdi pokládal císař Čchin Š'-Chuang Ti, který vládl v letech 247 - 210 př.nl

On však ve skutečnosti pouze spojil úseky, které různá království a kmeny z oblasti postupně budovaly už od 7. století př.nl, aby se ochránili před sousedními kmeny, především před nájezdy nomádů přijíždějících ze severní Asie.

Některé z nejstarších úseků se našly v provinciích Che-nan a Chu-pej, což je stovky kilometrů jižněji než nejznámější a nejnavštěvovanější části monumentu, které se nacházejí v Pekingu a v oblastech nedaleko dnešního Mongolska.       (Zdroj: Řev přírody)


Může člověk umřít na smrad? ..... Ne, tato obava není namístě. Pach jako takový člověku nemůže přivodit žádnou újmu. Vnímání pachu je nervová reakce na molekuly šířící se vzduchem, které podráždí receptory na nosní sliznici. Pach (dokonce ani puch) nám neublíží o nic víc než třeba barva (vnímaná zrakem, nikoli čichem). Je však silně pravděpodobné, že by nám mohl ublížit původce případného „puchu“, protože obecně platí, že voňavé věci jsou pro nás dobré, a ty smradlavé zase špatné; smrad je pro člověka varovný signál.      (Zdroj: VTM Science)


Unikátní barokní lékárna v Klatovech prochází rekonstrukcí ..... Několikaměsíční důkladnou rekonstrukcí právě prochází unikátní barokní lékárna U Bílého jednorožce na náměstí v Klatovech. Vzácný dřevěný nábytek z roku 1733 dostane původní barokní podobu. Potřebného zhruba 1,3 milionu korun na opravu dřevěných prvků v přední místnosti lékárny, v takzvané oficíně, dal Plzeňský kraj. Je zřizovatelem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, pod nějž lékárna patří, řekl dnes ČTK ředitel muzea Luboš Smolík.

Restaurátoři opravují především dřevěný nábytek. Vybavení lékárny - lékárenské váhy, hmoždíře, instrumenty na pouštění krve žilou, stroje na výrobu pilulek a čípků i desítky lékárenských nádob jsou po dobu rekonstrukce přechodně vystaveny v muzeu.

Zdobené zásuvky, police, sloupy i zlacené hlavice sloupů jsou podle jednoho z restaurátorů Vojtěcha Kouška většinou z lipového dřeva. Restaurátoři je zajistí a konzervují, případně doplní pár chybějících kousků a vrátí některé zachované ulámané části.

Stejně jako před několika sty lety, i dnešní řemeslníci při odborné opravě používají prakticky stejné nástroje a pomůcky. Například na leštění zlacených hlavic sloupů se dodnes po staletí jako nejlepší osvědčily leštěné acháty tvarované do různých profilů. "Postup je to v podstatě neměnný dodneška, acháty jsou dobře opracovatelé do tvaru a hodně hladké, takže nehrozí poškození plátkového zlata," popsal Koušek.

Restaurátoři, kteří dávají nábytku patinu času, zachovávají všechny původní barevné vrstvy. Od snímatelné nové povrchové vrstvy temperových barev je separují izolačním nátěrem, vysvětlil další z restaurátorů Marek Scheib ze společnosti Re.

Unikátnost lékárny spočívá podle průvodkyně Martiny Salvové především v tom, že se dochovala v kompletní barokní podobě na původním místě. Po vzniku byla v jezuitském semináři. Zhruba o 40 let později se přestěhovala do domu číslo 149 na náměstí, kde fungovala do roku 1966. "Je to prezentace barokního lékárenského zařízení a celá lékárna je dokladem lékárenského řemesla od 16. století v podstatě do 20. století," doplnil Smolík. Pro veřejnost by se měla lékárna, kam v posledních 30 letech chodí ročně na 20.000 turistů, otevřít zřejmě 19. května.      (Zdroj: turistický portál České republiky)


Proč nemáme v noci žízeň ..... Většina lidí v noci nepotřebuje pít a ze spánku je nebudí ani neodbytné nutkání k močení. Za tento noční klid vděčíme důmyslné souhře biologických hodin s neurony, které hlídají v lidském organismu hospodaření s vodou.

Přes den nás žízeň nutí neustále pít a doplňovat tekutiny v těle. Zároveň se na toaletě opakovaně zbavujeme vody, kterou náš organismus vyloučil. Během spánku vydržíme bez jediného doušku klidně i 8 hodin a z dřímot nás obvykle neruší ani plný močový měchýř.

Vděčíme za to důmyslnému propojení biologických hodin a produkce "vodohospodárného" hormonu vasopresinu. Dosud neznámý mechanismus odhalili Charles Bourque a Eric Trudel z montrealského McGill University Health Center. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature Neuroscience.

Množství vody v organismu hlídají tzv. osmosenzorické neurony v mozku. Pokud zaznamenají úbytek vody, nabudí k akci neurony produkující vasopresin. To vede k vyššímu zadržování vody v těle a snížení produkce moči. Bourque a Trudel zjistili, že do dialogu těchto dvou skupin neuronů významně promlouvají neurony řídící chod biologických hodin.

Ve dne jsou neurony naší vnitřní časomíry nabuzené, v noci se naopak zklidňují. Při nočním útlumu neuronů biologických hodin reagují neurony produkující vasopresin mnohem rychleji a razantněji na podněty osmosenzorických neuronů. Šetření s vodou je proto ve spánku mnohem účinnější. Ztrácíme méně vody, nepotřebujeme ji doplňovat pitím a také moči se nám tvoří méně.

Ve dne je všechno opačně. Aktivita neuronů biologických hodin naruší komunikaci osmosenzorických neuronů s neurony uvolňujícími vasopresin. Náš organismus je při hospodaření s vodou marnotratnější a my jsme stále častěji nuceni sáhnout po nějakém nápoji.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Jak to vlastně s tím Řeckem je? ..... Dne 24. února 2010 byla v Řecku generální stávka, která měla nebývalý úspěch. Mně osobně přihrála trochu času podělit se s vámi o některé zajímavé údaje z řecké politicko-hospodářské sféry.

Od 23. února jsou v Aténách představitelé EU, aby prošetřili, jak nakládáme s majetkem a jak je možné, že už v Řecku není co ukrást. Vláda pravděpodobně přijme ta nejtvrdší opatření, aby z »poddaných« občanů vyždímala i ten poslední grošík (připravovaná vládní opatření budou zveřejněna v týdnu mezi 1. - 5. březnem). Pokud se vládě nepodaří nashromáždit výpalné pro bratry z Bruselu, bude se muset potupně podřídit správě vzorných Evropy, kde mají lidi na to, aby jim neunikl ani pěťák. Koneckonců, kdo umí, umí a je třeba jej náležitě odměnit. Než budete pokračovat ve čtení, napište do následujícího políčka výšku svého platu, důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti: ......... Údaj uveďte raději v korunách, aby toho na vás nebylo příliš.

Takže např. předseda Evropské Rady Barroso pobírá roční plat 355 000 euro. To je bratru bezmála devět milionů kaček. Do této částky nejsou započítávány příspěvky na bydlení, dopravu a další. Poznamenejme, že jen za rok 2009 procestoval 720 000 eur. Po skončení mandátu má zajištěnou doživotní rentu 62 000 eur ročně.

Předseda EU a předseda Rady Evropy mají zajištěných dalších 200 000 eur ročně po tři roky poté, co jim skončí mandát, aby se nevrátili do civilního života jako trhani. Místopředsedové EU dostávají 300 000 eur ročně. Evropští radní dostávají 240 000 eur ročně, mají nárok na 36 000 eur výdajů na bydlení, 7300 eur na diety, plně kryté cestovné. Dostávají také jednorázových 40 000 eur na tzv. zabydlení. Evropská rada utratila čtyři miliony eur za diety, dárky, recepce a cestovné.

Další, kdo na nás výhružně zvedá vyžraný prstík, je Centrální evropská banka. Předseda této instituce Jean-Claude Trichet na základě údajů z roku 2007 má roční plat vyměřený na 345 000 eur. Zvlášť dostává příspěvek na bydlení. Místopředsedové pobírají 269 000 eur ročně + další kryté výdaje. Šest členů týmu vedení ECB vyčerpalo v roce 2009 1,6 milionů eur jenom na své výplaty.

Ani Mezinárodní měnový fond není stranou mentorování a vyhrožování. Současný předseda MMF, socialista Dominic Stross, má roční plat 421 000 dolarů. Zároveň má nárok na příspěvek ve výši 75 000 dolarů a všechny veškeré osobní výdaje má plně hrazeny. Součástí jeho pracovní smlouvy je také služebnictvo od řidiče po kuchaře.      (Čtěte na stránkách Protiprúdu)


Pozor na solária a přímé slunění! ..... Kožní zhoubné nádory jsou nejčastějšími maligními onemocněními na světě. V ČR byly v roce 2006 diagnostikovány u 16.913 nemocných, tj. tvořily 23 % všech zhoubných nádorů, druhé byly maligní nádory gastrointestinálního traktu – 13.958, třetí pohlavního ústrojí – 9.760.

Incidence kožních zhoubných nádorů trvale roste, a to v ČR od roku 1970 více než 4x. Na rozdíl od jiných zhoubných onemocnění je možné kožní zhoubné nádory nejen včas diagnostikovat (jsou viditelné), ale i při včasné léčbě úspěšně léčit a vyléčit a zejména jim lze účinně předcházet.

Nejčastějšími maligními kožními nádory jsou spinocelulární karcinom (SCC), bazocelulární karcinom (BCC) a maligní melanom (MM). Při vzniku těchto karcinomů se zejména uplatňuje vliv ultrafialového záření (až u 90 % případů), u malé části nemocných genetické vady. Nejvíce rizikovými skupinami pro vznik SCC, BCC a MM jsou nemocní se sníženou imunitou, tj. pacienti na trvalé a dlouhodobé imunosupresivní léčbě (po transplantacích solidních orgánů, ale i ti, kteří používají imunosupresiva v léčbě autoimunitních zánětlivých chorob) a dále osoby s nízkými fototypy, s mnohočetnými pigmentovými a dysplastickými névy. Vzhledem k tomu, že 50 % kumulativní dávky ultrafialového záření dostanou děti a mladiství do 19 let a že zejména spálení na slunci v dětství hraje roli v etiopatogenezi MM, jsou další rizikovou skupinou děti.

Maligní melanom je nejméně častý, ale nejnebezpečnější kožní nádor. Kromě kůže může vzácně postihnout i oko, sliznici trávicího a močového systému, lymfatické uzliny. Brzy a často metastazuje lymfogenní nebo hematogenní cestou, nejčastější jsou lokoregionální metastázy a metastázy do lymfatických uzlin, ale může metastazovat do kteréhokoli orgánu. Jeho výskyt celosvětově roste a navzdory všem preventivním programům se nedaří tento trend zastavit.       (Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů)


11.03. 2010     Politikové, celebrity a vám podobní ... dneska to není nic pro vás ... v kalendáři je psán Evropský den mozku ... Byl vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998, od roku 1999 se slaví Týden mozku.


Správa KRNAP vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy ..... Správa KRNAP v rámci přeshraničního projektu „Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN“ vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy – Jak můžeme pomoci zvířatům v nouzi. Ta bude distribuována na akcích zaměřených na environmentální vzdělávání, obcím a městům v regionu a jako e-knihu si ji každý můžete stáhnout na stránkách KRNAPu.

Příručka obsahuje rady, zásady a informace o tom, jak pomoci jednotlivým skupinám živočichů, ať už jde o zvířata poraněná nebo zdravá. Vysvětluje jak poznat, kdy je dané zvíře v nouzi a kdy se jedná o normální stav a je naopak nutné „dát ruce pryč“. Čtenáři se dozví, jaká hnízdní budka vyhovuje sýkorám, jaká rehkům, poštolkám, rorýsům nebo také netopýrům či čmelákům. Součástí brožury jsou také nákresy ke zhotovení těchto budek. Pomoc může být často nad naše síly a možnosti. Pro tento případ jsou v příručce uvedeny kontakty, kam se lidé v našem regionu mohou obrátit na odbornou pomoc, když najdou živočicha v nouzi. Stejně tak jsou v ní uvedeny i právní předpisy upravující nakládání s volně žijícími organismy.

Bližší informace o projektu najdete na internetu.       (Zdroj: Ecomonitor)


Extrémní ceny čaje v roce 2009 ..... Rekordní ceny dosahované za čaj v r. 2009 se zřejmě vrátí na původní úroveň i v důsledku pěstování ve větším rozsahu.

Ceny čaje v r. 2009 kvůli počasí v regionech Asie a Afriky rekordně vzrostly, ale podle odhadu FAO/WHO se v r. 2010 dostanou na obvyklou úroveň. Průměrná cena „FAO: Tea Composite Price“ činila v r. 2008 2,28 USD, zatímco v srpnu 2009 se dostala a 3,18 USD. Na zvýšené ceny producenti reagovali výsadbou většího množství rostlin, což ceny zase sníží.      (Zdroj: Agronavigátor)


Zastavte invazi! Napište pražským zastupitelům!  ..... V záplavě stovek záměrů, které mají změnit současný územní plán, se sotva orientují sami zastupitelé, natož pak běžní obyvatelé Prahy. Jen v posledním balíku změn (tzv. vlně 07) je více než 150 jednotlivých záměrů. Navíc se současně připravuje vlna 06 a také I. a II. vlna tzv. celoměstsky významných změn územního plánu. Celkem se v různých mimořádných změnách územního plánu jedná o 3271 hektarů pozemků.

Nový územní plán, který je ve fázi konceptu a během loňského podzimu se k němu vyjádřilo 17 000 Pražanů, se tak může stát bezcenným cárem papíru. Mnohé ze změn mohou totiž začít platit dříve.

Co s tím? ... Napište přímo z našich stránek pražským zastupitelům, ať neschvalují škodlivé změny územního plánu. Spolu s výzvou jim můžete poslat také pohlednici a fotografii vybraného místa, o němž budou rozhodovat.

... Řekněte o výzvě svým sousedům, známým, kamarádům - můžete jim třeba poslat některou z pohlednic, které od nás dostanete zdarma.

... Zajímejte se o projednávání územního plánu - pražské zastupitelstvo bude o jednom z balíků změn územního plánu hlasovat již 25. března. Sledujte, co je nového.       (Zdroj: ARNIKA)


Švýcaři odmítli právníky zvířat ..... Švýcarské státní uspořádání se vyvíjí již od r. 1291, kdy tři horské kantony, Uri, Schwyz a Unterwald, založily konfederaci států, k níž se postupně připojovaly další až do současné podoby 26 kantonů. Na rozdíl od většiny ostatních státu v Evropě nevznikla švýcarská konfederace „shora“. Na základě uplatňování demokratických principů se Švýcarsko rozvinulo v jeden z nejdemokratičtějších a nejuvědomělejších systémů fungování moderní společnosti.

Ve Švýcarsku máte právo zasahovat do zákonodárných iniciativ prvky přímé demokracie. Na celostátní úrovni k tomuto však potřebujete nasbírat minimálně 100 tis. podpisů pro určité téma, o kterém pak občané rozhodují v referendu. V loňském roce Švýcaři např. racionálně zamítli výstavbu minaretů ve své zemi, ačkoliv jsou tam doposud pouze čtyři. Zákaz stavby schválilo 57 procent voličů ve 22 z 26 kantonů. V tomto roce se obdobně angažovala The Swiss Animal Protection league (Švýcarská liga na ochranu zvířat) s nápadem více zrovnoprávnit zvířata a lidi před zákonem zavedením institutu zvířecích právníků. Inspirace mohla pocházet např. z Baleárských ostrovů, kde naši blízcí příbuzní, primáti, mají před zákonem práva na úrovni duševně handicapovaných lidských jedinců. Podle zdravého selského rozumu však 70.5 % hlasujících zvířecí právníky odmítlo. Švýcarsko má totiž samo o sobě velmi přísnou legislativu na ochranu zvířat, kde např. nesmíte od r. 2013 přivázat koně ve stáji, sociální druhy živočichů chované v zajetí nesmí být chovány osamoceně apod. Odborníci navíc v kampani, která referendu předcházela argumentovaly ekonomickými dopady, ketré by každého občana zatížily částkou minimálně $1 ročně, což při přepočtu a počtu obyvatel představuje zhruba 142 mil. Kč.

Tlak organizací obhajujících práva zvířat je v moderních společnostech, kde se nemusíme nutně zabývat existenční otázkou samotného člověka, vskutku obdivuhodný a nese své plody. Evropa kupříkladu z bezobratlých uznává zatím jen práva chobotnic. Nicméně a vzhledem k masivnímu a eticky kontroverznímu námořnímu lovu humrů a některých krabů budou také tito živočichové pravděpodobně před zákonem člověku více rovnoprávní.      (Zdroj: OSEL)


Umělá inteligence bojuje proti pirátům ..... Metody umělé inteligence tradičně vykazují velkou míru úspěšnosti při použití v aplikacích které zpracovávají data různého charakteru, například v rozpoznáváni důležitých informací z medicínských dat (obrazů), vyhledávání dat na internetu či analýze různých podnikových informací (tzv. business intelligence).

Jedním z důležitých trendů poslední doby je použití metod umělé inteligence a specializovaných agentních technologií pro detekci nepřátelského chování, kterou lze z různých dat rozpoznat, a její následnou eliminaci.

Příklady takového chování je narušení bezpečnosti počítačových sítí, teroristický útok na civilní letový provoz, nebo pirátství v námořní dopravě. Problémy, které je potřeba v takových případech řešit se zcela odlišují od klasických domén zpracování dat. Je potřeba nalézt v datech předem neznáme vzorce chování, které by mohli případně vést ke zneužití privátních informací, charakterizovat útok či narušení infrastruktury. Právě na specializovaných algoritmech výpočetního modelování protivníka, plánování v nepřátelském prostředí či metod reprezentace důvěry a reputace jsou založeny komplexní obranné algoritmy.

Úřad pro námořní výzkum ve Spojených státech financuje zajímavý výzkumný projekt, během kterého výzkumníci z Centra agentních technologií katedry kybernetiky ČVUT zkoumají z dat dostupných na internetu pirátské chování a modelují ho jako složitý multi-agentní systém. Takovéto chování je dále smíšeno s reálnými daty popisujícími lodní dopravu za databáze AIS a je vizualizované v prostředí Google Earth. Hlavním cílem projektu je zkonstruovat metody, které budou schopny rozlišit nepřátelské chování od běžného a budou schopny statisticky předvídat nebezpečné zóny, představující veliké riziko přepadení. Takováto informace bude sloužit jako vstup do algoritmů založených na teorii her, jejichž cílem bude co nejefektivněji naplánovat trajektorie vojenských hlídek na moři a tímto minimalizovat riziko přepadení. Výzkumníci na ČVUT byli motivování systémem, vyvinutým na Univerzitě v Jižní Kalifornii, který podobným způsobem rozmisťuje létající maršály na letecké linky s nejvyšším rizikem unesení letadla.

Podobný model je používán v systému CAMNEP, který se již delší dobu vyvíjí na ČVUT za účelem rozpoznávání podezřelého chování na počítačových sítích. Systém je zaměřen na vysokorychlostní páteřní sítě. O takové systémy mají zájem například v Jižní Korei, kde je internetové připojení je jedno z nejrychlejších na světě. Vývoj systému byl spolufinancován americkou armádou a nyní je výzkumně rozšiřován o algoritmy modelující chování případných narušitelů sítě, podobným způsobem jako v boji proti pirátství. V současné době společnost Cognitive Security vyvíjí systém ve formě produktu a bude ho poskytovat již existujícím zájemcům z průmyslu, což dokumentuje úzkou provázanost metod základního výzkumu a reálných problémů v průmyslové praxi.       (Zdroj: Science WORLD)


Ministr Dusík poslancům: je to na vás. Každý den v České republice zmizí 15 hektarů zemědělské půdy ..... Osud české krajiny mají v rukou poslanci. Ve sněmovně totiž leží již několik měsíců novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) z pera Ministerstva životního prostředí, která může výrazně zpomalit dramatický úbytek zemědělské půdy z posledních let. Výrazné navýšení poplatků za její zábor by vedlo k tomu, že se zastavování volné krajiny nebude vyplácet a investoři začnou využívat již zastavěná území (brownfields).

„Poslance vyzvu, aby o novele hlasovali ještě tento týden. Česká krajina si politické obstrukce, které sněmovnu paralyzují, nezaslouží. Poslanci mohou trend, který denně ukrojí ze zemědělské půdy 15 hektarů, zpomalit. Je to na nich,“ říká ministr životního prostředí Jan Dusík, který dnes všem poslancům předá leták s fotografiemi a nejdůležitějšími informacemi o chystané novele.

„V letech 2000 až 2006 přibylo v České republice urbanizovaných ploch o rozloze 32 000 fotbalových hřišť (téměř 200 km2), hlavně okolo velkých měst a dálnic. Kromě jiného vybetonovaná krajina hůře odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Voda se nemá kam vsakovat a odtéká z krajiny mnohem rychleji,“ konstatuje náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Od roku 1927 ubylo z ČR celkem 851 tisíc hektarů zemědělské půdy, tedy více než pětina. V letech 2001 – 2006 to pak podle Zprávy o stavu přírody a krajiny bylo 11,2 hektaru denně, v roce 2008 14 hektarů, dnes je to necelých 15 hektarů za den. Zastavěná plocha České republiky se rovná velikosti Lucemburska - urbanizovaná krajina zabírá 5000 km2, zcela zpevněná vyasfaltovaná a vybetonovaná plocha tvoří 2500 km2.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu směřuje k tomu, aby se investorům další zastavování volné krajiny nevyplácelo. Především zvyšuje poplatky za vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Současné odvody byly totiž stanoveny podle úředních odhadních cen před 20 lety a neodpovídají tak realitě. Investorům se proto vyplatí stavět na zelené louce. Novela zákona navrhuje, aby se tam, kde je půda nejkvalitnější, zvýšily odvody za její zábor zhruba desetkrát, v případě méně kvalitních půd pak až třikrát. V současnosti je nejvyšší základní cena za odnětí zemědělské půdy ze ZPF 124 tis. Kč/ha. Po změně by to mohl být u těch nejkvalitnějších půd více než milion korun.       (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

Já nevím ... vy si někdo myslíte, že existuje tvor, jenž by se dal charakterizovat jako rozumný politik, neslyšící na slovo peníze ???


Zavádějící údaje na potravinách ..... Nedávno jsem měl prezentaci a jedna z rad, kterou jsem lidem dával, bylo vyhnout se konzumaci zpracovávaných potravin včetně těch s okrášleným balením s výroky o zdravotní prospěšnosti.

Pojmy jako „s nízkým obsahem tuku", „s nízkým obsahem cholesterolu" nebo „s vysokým obsahem vláknin" jsou zavádějící, protože tyto vlastnosti mají pochybný, pakliže nějaký zdravotní přínos. Jakékoliv tvrzení tohoto druhu se musí brát v kontextu s touto potravinou jako celkem.

S touhle myšlenkou v hlavě jsem si se zájmem přečetl článek v únorovém vydání Žurnálu americké lékařské asociace rozebírající důležité a trefné otázky související s označováním potravin. Autoři především uvádějí několik případů, kdy může být obal či etiketa potravinového zboží zavádějící:

1) Jen málo, jestli vůbec nějaká, tvrzení se dají ověřit. Aby se mohly prodávat léky, musí být nejdříve pomocí kontrolovaných testů prokázáno, že jsou bezpečné a účinné. Co se týče konkrétních složek stravy, některé mohou být spojeny se zlepšením zdraví, ovšem potravinové produkty s obsahem těchto složek takovýto účinek mít nemusí. Strava složená z neupravovaných a minimálně zpracovaných potravin poskytuje přes čtyřicet nezbytných živin a bezpočet fytochemikálií, které podporují celkový rozvoj dobrého zdraví. Tvrdit například, že necelozrnné cereálie mohou posílit imunitní systém dítěte díky přítomnosti několika antioxidantů, je přinejmenším mlhavé. Žádný nezávislý ústav by neinvestoval prostředky do kvalitních klinických testů, aby takovouto možnost ověřil.      (Blíže na stránkách Veľká Epocha)


Windows bez virů? Zaplaťte daň z internetu, peníze půjdou na preventivní prohlídku, říká viceprezident Microsoftu ..... Windows jsou nejrozšířenějším operačním systémem, patří jim drtivá většinu trhu OS. Asi polovina instalací – zhruba půl miliardy – je nakažena určitou formou nebezpečného softwaru, který ohrožuje další uživatele. Jak z toho ven? Platit daň z internetu a za tyto peníze zavést preventivní prohlídky jako ve zdravotnictví. Takovou možnost zmínil viceprezident společnosti Microsoft Scott Charney.

Jak to teď vypadá s malwarem ... Počet vzorků škodlivého softwaru (malwaru) napadajícího Windows neustále roste – v roce 2009 se objevilo více zákeřných kódů než v celé počítačové historii dohromady.

Malware nezpůsobuje problémy a finanční ztráty jen domácím uživatelům, ale ohrožuje firmy, rozličné organizace i vládní počítače.

V loňském roce bylo například v nemocnici v anglickém Sheffieldu nakaženo 800 stanic, několik dalších zdravotnických zařízení přišlo kvůli počítačovým infekcím o spojení se světem.

Infekce počítačů s Windows se nevyhnuly ani soudům, kterým ztěžovaly práci, ale třeba ani americkému Pentagonu. Ten uvedl, že za půl roku jej různá opatření a boj proti malwaru přišly na 100 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy korun).

Policisté hlásili, že v důsledku napadení počítačů malwarem na policejních stanicích byli nuceni propustit některé zadržené osoby.

Celkové škody spojené s malwarem se pohybují v miliardách dolarů ročně.      (Další informace najdete na stránkách Scinet)

Daň z internetu? A co takhle zavést daň z blbosti, to by pán nechtěl ???


Vládní zpráva: USA v Japonsku skladovaly jaderné zbraně ..... Vlády japonské Liberálně demokratické strany porušovaly přísný protijaderný status země a umožňovaly Spojeným státům přepravovat a dokonce i skladovat jaderné zbraně na japonském území. Konstatuje to zpráva nynější japonské vlády, která nechala prozkoumat „tajné dohody" svých předchůdců s USA.

Krátce po nástupu k moci vláda premiéra Jukia Hatojamy oznámila, že našla dokumenty, podle nichž předchozí vlády už počínaje 60. lety minulého století podepisovaly s USA tajná ujednání o jaderných zbraních. Nyní tato zjištění zveřejnila v souhrnné zprávě.

Zvěsti o těchto dohodách, které byly v rozporu s japonským bezjaderným statutem, kolovaly dlouho, vlády LDP, které vedly zemi prakticky bez přestávky od druhé světové války, je ale vždy popíraly. Nyní už není jasné jen to, zda za tyto činy bude některý ze zodpovědných japonských politiků pohnán před soud.

Ministerstvo zahraničí USA v této souvislosti vyjádřilo pochyby, že by nová odhalení měla nějaký vliv na japonsko-americké vztahy. „Rozumíme ale zvláštnímu vztahu Japonců k jaderným zbraním," dodal mluvčí ministerstva Philip Crowley.

Odhalení tajných dohod ale podle všeho jen dál zaktivizuje japonské hnutí, které usiluje o to, aby se ze země odešli všichni američtí vojáci.      (Zdroj: Czech Free Press)


"Velikonoční" bakterie proti Alzheimerovi ..... Antibiotikum z Velikonočního ostrova zřejmě dokáže ovlivňovat průběh obávané Alzheimerovy nemoci.

Sochy moai a antibiotikum rapamycin - na první pohled nesourodá dvojice, která patří k největším pozoruhodnostem Velikonočního ostrova. Sochy jsou známé celá staletí, ale rapamycin, který produkují místní půdní bakterie Streptomyces hygroscopicus, byl objeven až v roce 1965. Rapamycin má protirakovinné účinky a tlumí imunitní systém, takže po transplantacích může bránit odvržení cizího orgánu. Studie z roku 2009 ukázala, že rapamycin prodlužuje život pokusných myší a hlístů stejně efektivně jako nízkokalorická dieta. Letošní novinkou je zase objev, že antibiotikum z Velikonočního ostrova má vliv i na Alzheimerovu nemoc.

Vědci z Texaské univerzity zjistili, že u pokusných myší s příznaky Alzheimera rapamycin dokáže zvrátit průběh nemoci. Paměťové schopnosti myší vědci testovali v takzvaném Morrisově vodním bludišti. Pokusný hlodavec plave v bazénku a jeho úkolem je najít ostrůvek skrytý pod vodou, který představuje cestu ven. Myši s Alzheimerem, které po dobu 10 týdnů užívaly rapamycin, si vedly o mnoho lépe než kontrolní skupina, která dostávala neúčinné placebo. Pohled do jejich mozků ukázal, že antibiotikum z Velikonočního ostrova zmenšilo amyloidové plaky, které jsou pokládány za hlavní známku a zároveň příčinu Alzheimerovy nemoci. Rapamycin je léčivo schválené pro humánní medicínu a vědci předpokládají, že díky tomu budou moct velmi brzy zahájit klinické testy, které by potvrdily jeho účinnost u lidských pacientů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


10.03. 2010     Desátého března 1959 vypuklo tibetské národní povstání, kdy v hlavním městě Tibetu – Lhase – propukla revolta odpůrců čínského komunistického režimu. Kořeny povstání sahají do rozmezí let 1950–1951, kdy Čínská lidově osvobozenecká armáda vnikla na tibetské území a zabrala jej. Prvních vážnějších konflikty mezi čínskou a tibetskou stranou propukly již v roce 1956 v tibetských provinciích Kham a Amdo. Hlavní vlna tibetského revolty však propukla v roce 1959; tibetský partyzánský odboj však trval až do roku 1962.

Při povstání bylo zabito přes 86 000 Tibeťanů. Další byli nuceni odejít do exilu, mimo jiné i sám dalajlama Tändzin Gjamccho, který našel útočiště v indické Dharamsale. Každoročně bývá celá událost připomínána vzpomínkovými akcemi, v Česku jej pořádá občanské sdružení Lungta.


Britské firmy zasílají domácnostem spořivé zářivky, které nikdo nechce ..... Celkem již dvě stě dvacet čtyři miliony úsporných zářivek se dostalo do britských domácností. Podle deníku Guardian ale většina těchto "úsporek" leží nepoužita v šuplících. Přitom energetické firmy dostaly od vlády dotaci ve výši tři miliard liber, která měla pomoci snížit spotřebu elektřiny.

Celý program začal již přede dvěma lety. Díky němu bylo do domácností doručeno 224 000 000 zářivek, tedy téměř deset kusů do každé domácnosti. Podle průzkumu společnosti Energy Saving Trust z minulého roku se průměrně v každé domácnosti nachází šest nepoužívaných šetrných svítidel. Podle deníku Guardian vláda v roce 2008 počítala s celkový množstvím 110 milionů úsporek, tedy téměř přesně polovinou dnešního stavu.

Vláda také slíbila podporu 2,9 milionů liber na zateplení zdí. Podle čísel energetického regulačního úřadu Ofgem bylo přitom dosud investováno na zateplení domácností méně než jeden milion. Podle odborníků se firmy prostě snaží využít nejlevnějších řešení, díky nimž dosáhnout na státní peníze, namísto dražších, ale smysluplnějších opatření, které skutečně sníží spotřebu energií. Tedy skutečně zateplit domy, namísto rozdávání zářivek, píše deník Guardian. Náklady na snížení emisí skleníkových plynů nakonec zaplatí samotné domácnosti, přes zvýšené náklady za energie.

Od začátku února povoluje regulační úřad Ofgem dodávat žárovky jen domácnostem, které o to sami požádají. Kvůli tomu se ještě před Vánoci zvedla vlna zasílání zářivek, která jich do britských domácností přinesla 42 milionů. Podle Andrewa Warrena je problém v tom, že se firmy vrhly na z jejich pohledu jednoduché řešení, které však nic nepřináší. „To je kritické, protože tento systém podpory představuje klíčový nástroj vlády, jak zvýšit energetickou účinnost domácností,“ řekl Guardianu Andrew Warren.      (Zdroj: Ecomonitor)

... a jak si zkazit oči tým hnusným jedovatým světlem ... chjo ...


Zlatý sever ..... „Vypiju flašku vodky, a pak se uškrtím na prádelní šňůře, protože to už není život!“ takto telefonoval jeden nešťastný romský otec svým bílým přátelům, když jej spirála dluhů dohnala k čirému zoufalství. A jestli to udělá, nebude první ani poslední. Člověk, který na rozdíl od jiných v okolí pracoval a živil rodinu. Ale pak přišly půjčky. Nedalo se jim odolat. Napřed elektronika, plazma, myčka na nádobí, značkové hadry atd. Podpisy pod smlouvami, kterým nemohl rozumět. Kdo jim rozumí, řekne jediné slovo: lichva. Kdysi to bývalo trestné. Pak vymahači, exekuce, půjčky na splácení půjček a půjčky na splacení půjček na splácení půjček. Veškeré příjmy i dávky ořezané na životní minimum. Všechno, co máš, pohltí úroky v desítkách procent, jistina se nesplácí, rodina se rozpadá, kdo může, ten uteče… To už není život. A kdo vás k tomu nutil? ptá se lichvář, pardon, finanční podnikatel. A lidé řeknou, hle, další důkaz nesvéprávnosti těch, kteří se radují teď a pláčou potom.

[Jan Balabán] Na zlatém severu, jak nám ho popsal Jan Eskymo Welzl, se počátkem minulého století vyskytovali též zvláštní podnikatelé. Objížděli eskymácké vesnice a nabízeli kořalku, jíž domorodci nedokázali odolat a dali za ni naprosto vše. Mnozí se upili k smrti. Po nájezdu kořalečníků mnohdy celá vyloupená (či vlastně vykoupená) vesnice vymřela. Když takového kořalečníka dopadla ruka spravedlnosti, konané v oněch odlehlých krajích dle zvykového práva, byl polit benzinem a upálen před očima všech. Náčelník Eskymo Welzl tvrdí, že to mnohokrát sám udělal. Tak drakonicky se na severu trestalo zneužití důvěry lidí, kteří se radují teď a pláčou potom. A nikdo se neptal: Kdo je to nutil pít? Vždyť si to kupovali dobrovolně!

Zdá se, že polární primitivové měli v zásadních věcech jasněji než my. Likvidace kořalečníka by v naší demokracii našla paralelu asi ve zrušení herny či zastavárny s celonočním provozem nebo v odebrání licence lichvářským úvěrovým společnostem, slovem: v omezení podnikání. Eskymáčtí náčelníci a předáci lovců kožešin, kteří rozhodně o žádném socialismu ani netušili, věděli, že některé podnikání je potřeba omezit jednou provždy, jestliže máme vůbec přežít. Zatímco my v našem demokratickém blahobytu necháváme naše naivní a dětinské či hloupější spoluobčany (zdaleka nejen Romy) ve spárech vyděračů, kteří by tu vůbec neměli mít legální místo, a už vůbec ne reklamy v televizi. Zlatý sever!       (Zdroj: Respekt)


Solární panely z hrášku ..... Fotovoltaický boom tunelující naše rodinné rozpočty dosavadní částkou přes 2 mld. Kč se jistě těší spíše zájmu spekulantů s pozemky pro elektrárny a zahraničních investorů vycpávajících své účty naší zelenou posedlostí. Politický exces však již od počátku nabízel mnohem racionálnější řešení minimálně v podobě vhodnější legislativy a potenciálu vývoje efektivnějších technologií.

S řádově kvalitnějším přístupem opakovaně přichází Nathan Nelson z Tel Aviv University, prestižní biochemik známý svými pokrokovými objevy spojujícími využití přírodních procesů, tentokrát fotosyntetických, se špičkovými technologiemi. Fotosystém I a II je označení pro velký a nejsložitější rostlinný proteinový komplex účastnící se fotosyntézy, při které se skrze pigmenty pohlcené světelné záření získává energie pro následné buněčné procesy. Energetická účinnost všudypřítomné fotosyntézy je zhruba 34%, což jistě stojí za úvahu porovnáme-li toto s dosavadním rekordem zatím stále jen experimentálního fotovoltaického článku dosahujícího 40 %. Izolací fotosystému I z hrášku, jeho krystalizací a detailním popisem struktury krystalu se však Nelsonovi podařilo popsat velmi účinnou a již hotovou fotovoltaickou minielektrárnu.

Nelson a jeho tým však zašel o krok dále a tuto elektrárnu již experimentálně vyzkoušel, když krystaly nanesl na zlatem pokryté plátky, které po ozáření generovaly el. napětí. „V brzké době tímto jistě energetické potřeby lidstva nevyřešíme, ale minimálně můžeme povzbudit potenciál výzkumu a vývoje efektivnějších technologií než těch současných a prokazatelně málo účinných, které jsou navíc masivně dotovány.“, dodává na závěr Nelson.      (Zdroj: OSEL)


Lidé na Ostravsku budou politiky volit podle přístupu k životnímu prostředí. ..... Obyvatelé Ostravy považují stav životního prostředí za naléhavý problém. Shodlo se na tom 93 % respondentů oslovených v sociologickém průzkumu, který v Ostravě proběhl letos v lednu a únoru. Podstatná část z nich je také připravena projevit svůj postoj ve volbách. "Je to něco, co lidé očekávají, že bude ostravská radnice, Moravskoslezský kraj a česká vláda řešit. Povaha toho řešení tak, jak je to vnímáno, nespočívá v určitých radikálních požadavcích, ale ve vyčištění průmyslové výroby," uvedl sociolog Ivan Gabal, jehož společnost Analysis&Consulting výzkum zpracovala.

Výzkumu se zúčastnilo zhruba 300 respondentů ve třech lokalitách ve městě. Jednalo se o Radvanice a Bartovice, které mají dlouhodobě značné problémy s kvalitou ovzduší, Mariánské Hory a Hulváky a Fifejdy, kde je rovněž horší kvalita ovzduší a pak městská část Poruba, kde je v rámci Ostravy znečištění nejnižší. Dotazování se účastnili lidé od 15 do 59 let.

Ostravané vnímají stav životního prostředí jako veřejný problém, což je rozdíl od severních Čech, kde se prováděl obdobný sociologický průzkum před deseti lety. "Tehdejší špatné životní prostředí tam bylo pro lidi důvodem moc se jím nezabývat a užívat si. Na Ostravsku je situace jiná," řekl Gabal. Dodal, že velké procento Ostravanů je ochotné podporovat ekologické organizace a značná část uvažuje o vlastní aktivitě kvůli zlepšení současného stavu ovzduší na Ostravsku.

Sociologický výzkum firma zajišťovala pro Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a je součástí projektu Program Ostrava, který zkoumá vliv znečištění ovzduší na populaci Moravskoslezského kraje.      (Zdroj: Arnika)


Existují vůbec obnovitelné zdroje energie? ..... Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit dostatek energie prakticky navždy...

To však není pravda. Do výroby elektrické energie musíme započíst celý životní cyklus (LCA) zdroje od výstavby po jeho likvidaci a zde narážíme na neobnovitelnost částí zdrojů a surovin potřebných na výstavbu zdrojů.

Pozn. Teoreticky by mohl být každý zdroj obnovitelný, protože během následujících miliónů let se pravděpodobně vytvoří nová naleziště uhlí, ropy či plynu. V dalším textu ale toto dlouhé období zanedbám a budu hovořit v řádech nejbližších staletí a tisíciletí.

Na stavbu každého zdroje energie se spotřebuje určité množství surovin (kovy, beton, plasty) a velké množství energie. Jednak elektrické energie, kterou může zdroj později opět dodat do sítě, ale i neobnovitelných zdrojů - uhlí - koks (výroba oceli), ropné produkty - benzín či nafta, která se spotřebuje při stavbě zdrojů (dopravě), deriváty ropných produktů pro výrobu plastů, barev, vápenec, písek (beton), atd. Vzniká též velké množství odpadů při výrobě a těžbě těchto surovin. Řada z nich je nerecyklovatelná a končí na skládkách, haldy hlušiny po těžbě uhlí, atd. Při průmyslové výrobě se uvolňuje nezadbatelné množství skleníkových plynů, ale i oxidů dusíky či síry.

Kdybychom teoreticky pokryli naši veškerou spotřebu větrnými elektrárnami s životností 20 let, každý rok bychom museli recyklovat asi 1 600 000 tun betonu! A podobné množství vyrobit, protože beton se rozhodně nedá 100 % recyklovat. Stejně tak bychom se museli skládkováním (či spálením) zbavovat množství PVC, gumy, sklolaminátu. S recyklací železa, oceli, hliníku, mědi, olova a dalších kovů je to již lepší, ale i přesto se počítá s recyklací jen asi 90 %. V případě mědi a její 90 % recyklace to znamená spotřebu mědi asi 500 tun/rok, železa a oceli 6500 tun/rok. Vzhledem k tomu, že měděné rudy mají asi 1 % obsah mědi, je nutné vytěžit 50 000 tun rudy každý rok. Pokud bychom uvažovali o "trvale udržitelném rozvoji" po dobu 1000 let, museli bychom na tento "rozvoj" a "obnovu zdrojů" vytěžit asi 50 miliónů tun měděné rudy, a to jenom pro Českou republiku! Hodnoty pro železné rudy, vápenec a další prvky by byly ještě mnohem vyšší.      (Dále čtěte na stránkách Enviweb)


Pavouci inspirují vědce ..... V mnoha oblastech lidské činnosti je důležité, aby se na nejrůznější povrchy pokud možno nechytala žádná voda. Vědci z univerzity v Gainesville na Floridě se inspirovali u pavouků a vyrobili materiál, po němž steče kapka vody stejně dobře jako po pavoučím těle.

Materiály, po kterých sklouzne kapka vody jako másle, jsou velmi žádané v nejrůznějších odvětvích. Uplatňují se například při výrobě oděvů, bot či v automobilovém průmyslu. Většina z nich měla doposud podobu například chemické impregnace nebo materiálu na bázi skla či teflonu. Vědcům však začalo postupně docházet, že nejlepší inspirací pro ně bude příroda. V ní totiž nalezneme skutečně nepřeberné množství organismů, které si s problémem navlhnutí dokáží poradit zcela hravě. Vývoj jednoho z takových materiálů byl proto již inspirován například povrchem listů vodních rostlin lotosů. Vědci z University of Florida v Gainesville pod vedením Wolfganga Sigmunda se zase rozhodli inspirovat u pavouků. Suchozemským i vodním druhům pavoukům napomáhá v ochraně před zhoubnými kapkami vody jejich husté ochlupení. Klíčem k jejich úspěchu je to, že chloupky (trichomy) nejsou na jejich tělech rozmístěny zcela pravidelně. Některé jsou delší, jiné kratší, některé jsou zahnuté, jiné zcela rovné. Sázka na věrné napodobení přírody se tentokrát skutečně vyplatila. „Většina vědců, kteří se věnují práci na vývoji hydrofobických povrchů preferuje dokonalé struktury. My jsme první, kdo ukázal, že ty nedokonalé jsou ve skutečnosti lepší,“ popisuje podstatu svého přístupu prof. Sigmund.      (Zdroj: 21@století)


Očkování obsahuje životu nebezpečné látky ..... Očkování proti prasečí chřipce může sterilizovat obyvatelstvo, tvrdí Daniel Solis, zastupitel Prahy 1 a člen Demokratické strany zelených. Loni také lídr její kandidátky do evropských voleb.

Před prasečí chřipkou coby bublinou varoval už exministr zdravotnictví David Rath i prezident Václav Klaus. Žádný z politiků ale nezašel tak daleko jako Daniel Solis, lídr Demokratické strany zelených v loňských evropských volbách.

Na téma prasečí chřipky napsal Solis, který je také asistentem poslankyně Olgy Zubové, několik textů, které se zabývají aspekty hlavními médii opomíjenými. Solis tvrdí, že očkovací sérum obsahuje životu nebezpečné látky, které mají urychlit účinek očkování. Látky ale zpravidla mívají sterilizační účinky.

"Ten předstíraný spěch hraje svou důležitou specifickou, přesně kalkulovanou roli v tomto geniálním a do posledního detailu promyšleném sterilizačním komplotu," pozastavuje se nad podivným spěchem farmaceutických firem, které dodávají ještě nevyzkoušené vakcíny, které si od nich jednotlivé vlády kupují. Často s nimi chtějí povinně a plošně očkovat všechny své občany.

Poukazuje také na existenci řady vlivných filantropických organizací, vlastněných často bohatými průmyslníky a majiteli nadnárodních koncernů, kteří prosazují myšlenky omezení populace.

Solis ve svých textech překládá zjištění lékaře Julese Freunda z Národního Ústavu pro alergie a infekční choroby, který už před padesáti lety zjistil, že podobné látky přidávané do očkovacích sér mají v případě pokusů na zvířatech jasné sterilizační účinky - zástavu produkce spermií, ale i další vážné autoimunitní poruchy.

Stejně tak řada dnes běžných vakcín má sterilizační efekty a zabraňuje ženám otěhotnět, tvrdí Solis.

"Prasečí chřipka je uměle vyvolaná záminka k tomu naočkovat co největší počet lidí látkou, v důsledku které se výrazně sníží fertilita, klesne porodnost a sníží se stavy populace. Navíc se lidé, kteří budou naočkováni, stanou závislými na produktech proti autoimunitním chorobám, kterými budou následovně trpět. Tyto produkty jim budou zajišťovány farmaceutickým komplexem v rukou vládnoucích elit, které tímto získají totální kontrolu nad většinou populace," tvrdí Solis.       (Zdroj: Protiprúdu)


Incident ve Voroněži ..... Tehdejší sovětský tisk oznámil světu, že 27. září 1989 tři školou povinné děti ve věku 15 let viděly ve Voroněži (nyní Ruská federace) velký, růžový objekt ve tvaru banánu, který zářil na obloze. Následovala série velmi neobvyklých událostí, které rychle oběhly sdělovacími prostředky.

Co pozorovaly děti v městském parku?

Tisková agentura Sovětského svazu TASS oznámila, že Vasja Surin, Ženja Blinov a Julia Šoloková hráli kopanou v městském parku, kolem půl páté odpoledne. V té době se stali svědky pozorování toho, co se popisovalo jako „růžově zářící“ objekt, který když se přiblížil, vypadal jako „červená koule, která měřila asi 12 metrů v průměru“.

Několik dětí, jež se seběhlo, údajně jasně vidělo otevírající se dvířka v dolní části koule, ve kterých stál humanoid. Byl asi tři až čtyři metry vysoký s malou hlavou, měl tři oči a na sobě měl stříbrnou kombinézu a na hrudi jakýsi disk a boty vypadající jako z bronzu.

Znehybněný chlapec a neznámé bytosti.

Tvor přistál s lodí, která se předtím vznášela nad městem, v městském parku. Vystoupil a procházel se kolem ještě s jedním tvorem a robotem. Humanoid „něco řekl“ a podle svědků se na zemi objevil zářící trojúhelník, který byl asi 30-50 cm velký a po chvíli zase zmizel. Jak se uvádí, robot se pohyboval mechanickým způsobem, kdykoliv se ho humanoid dotkl.

Hrůza začala svědky jímat ve chvíli, kdy viděli patnáctiletého Vasju, jak byl znehybněn a umlčen bytostí, jejíž oči „zářily“ - poněvadž křičel strachy. Tvorové se pak vzdálili znovu do lodi, ale jedna bytost se vrátila s trubkovitou „puškou“ asi 50 cm dlouhou, kterou měla po svém boku. Namířila s ní na znehybněného chlapce, který rázem zmizel. Když se později bytosti se svou létající koulí vrátily, zhruba za 5 minut, chlapec se znovu objevil a jejich loď zmizela nadobro. V rozhovoru na sovětském televizním programu Vremja popisoval Vasja Surin, že humanoidi neměli žádné skutečné hlavy a ramena, ale jakýsi hrbol. Říkal, že tvorové měli dvě oči na každé straně hrbolu a jedno uprostřed, které mělo schopnost se pohybovat zleva doprava a nahoru a dolů (patrně kompenzovalo vizuální omezení postranních očí na pohyblivé hlavě).

Surin také tvrdil, že bytost měla dvě díry místo nosu – společný element při pozorování bytostí humanoidních typů.      (Blíže na stránkách Záhady a mystéria)


Benátská upírka ..... V roce 2006 objevili italští archeologové na benátském ostrově Lazzaretto Nuovo v hromadném hrobu obětí moru z 16. století lebku ženy, která měla mezi čelistmi vzpříčenou cihlu. To byl v té době obvyklý způsob, jak se chránit před domnělým upírem. Nejnovější výzkum ostatků týmem archeologa Mattea Borriniho odhalil o oběti dávného protiupírského rituálu další pozoruhodné údaje. Kriminalistická rekonstrukce obličeje „benátské upírky“ neodhalila nijak démonickou tvář. Ukázala celkem všední tvář staré ženy a potvrdila fakt, že obětí pověr a předsudků se mohl stát prakticky kdokoli.

Ke vzniku víry v upíry zřejmě významně přispělo nepochopení přirozených hnilobných procesů probíhajících v mrtvém lidském těle. Rozkladem tkání žaludku vzniká tmavá tekutina, která vzhledem připomíná krev. Tato tekutina může někdy vytékat mrtvolám z nosu nebo úst. V dobách epidemií hrobníci často otevírali hroby, aby do nich uložili nové mrtvoly. Přitom se jim někdy nabídl pohled na nebožtíky z „krvavými“ ústy.

Není divu, že je považovali za upíry, kteří vstali z hrobu, aby sáli krev živým. Upírům bylo připisováno i vyvolávání smrtících epidemií. Dobová pověra říkala, že upír sesílá na svět mor jen tím, že žvýká tkaninu rubáše. Aby se v tom nebožtíkům podezřelým z upírství zabránilo, vráželi exorcisté mrtvolám do úst kameny nebo cihly.

Tým Mattea Borriniho prověřil izotopové složení kostí „benátské upírky“ a zjistil, že se žena živila především zeleninou a obilovinami. Takový jídelníček byl typický pro příslušníky chudých vrstev. Žena se dožila možná až sedmdesáti let. Zcela jistě zemřela po šedesátce. To bylo v té době skutečně úctyhodné stáří.

Mezi současníky benátské stařeny mohl její pokročilý věk vyvolat podezření, že žena vládne nadpřirozenými schopnostmi a dokáže pomocí černé magie vzdorovat stáří i smrti. Od toho byl k přímému obvinění z čarodějnictví opravdu jen kousek.

Z čarodějnictví byly nejčastěji obviňovány staré ženy. Osamělé, chudé, nešťastné a slabé vdovy lidé považovali za zvláště náchylné ke svodům temných sil. Představovali si, že stařeny jen těžko odolají ďáblovým slibům bohatství, moci a sexu. V dobách vrcholících honů na čarodějnice mezi rokem 1550 a 1650 bylo obviněno z černé magie více než 100 000 lidí a 60 000 z nich bylo popraveno.

Centrem honů na čarodějnice se stalo Německo. Itálie byla v tomto ohledu relativně umírněná. Přesto i tam docházelo k čarodějnickým procesům a pověry týkající se čarodějnic a upírů tu byly velmi živé. Tradovalo se například, že čarodějnice zabíjejí malé děti a jedí jejich maso.      (Zdroj: VTM Science)


Řekové protestují proti novým ekonomickým opatřením ..... V pondělí se řečtí demonstranti dostali přes bránu ministerstva práce právě v době, kdy nejvyšší úředník Evropské unie přijížděl na jednání. Když se protestující dostali do blízkosti vstupu do budovy, řecká policie proti nim použila pepřový sprej. Protestující vyjadřovali své rozhořčení nad škrty v sociálních programech a nad novými daněmi, které vláda ohlásila na základě svého plánu na snížení státního deficitu. Jeden z protestujících, Xristos Kiriakou, prohlásil: „Za posledních sedm měsíců, co jsem bez práce, jsem si uvědomil, že veškeré možnosti získání slušného zaměstnání jsou znepřístupněny. Protestuji také proto, že jsem přesvědčen, že to, co se po Řecku požaduje, nás z ekonomické krize nevyvede. Možná by se dosažená čísla mohla zdát dobrá pro Evropskou centrální banku (ECB) nebo Mezinárodní měnový fond (IMF), ale naši společnost to uvrhne do ještě většího zoufalství.“ Jiný protestující si stěžoval, že krize byla způsobena špatnými rozhodnutími politiků a velkých bank, a doslova uvádí: „Tuto krizi jsme nezpůsobili my, tak proč bychom za ni měli platit?“       (Zdroj: AKT-INFO)


09.03. 2010     Devátého března 1945 bombardovalo 333 letadel typu B-29 pod vlajkou USA japonské hlavní město Tokio. Při tomto náletu bylo na město svrženo 1 665 tun napalmu. V metropoli zahynulo přes 100 000 obyvatel. Podobně dopadla další japonská města – Kóbe, Ósaka, Jokohama ...


Co znamená „mít sex“? ..... Klasická odborná literatura se potýká se sexem stejně rozpačitě jako řada sexuálních praktiků i teoretiků. V širším smyslu se pod pojem sex zahrnují zejména orgasmické nebo genitální formy vzájemného fyzického kontaktu mezi dvěma nebo více jedinci jakéhokoliv pohlaví. Již to je samo o sobě velmi zajímavé zvláště dojde li v mezilidské komunikaci na téma sex.

Pokud lidé říkají „měl(a) jsem sex“ může to ve skutečnosti znamenat ledascos velmi zajímavého. Brandon Hill je známý svými sexuálně protkanými publikacemi a se svými kolegy z Indiana University se neváhal tímto fenoménem zabývat. Již na úvod studie podotýká „Ve věku od 18 do 96 let u 486 respondentů, mužů a žen není patrný konsensus nad tím, co to znamená mít sex.“ Obecně orální sex není sexem pro průměrných 30 % dotázaných, anální sex není sexem pro zhruba 20 % dotázaných. Na konkrétnější otázku „Považujete za sex splynutí pohlavních orgánů?“ odpovědělo kladně přes 95 % dotázaných je li tento akt doprovázen orgasmem, pokud nikoliv je toto sexem pro necelých 89 % dotázaných. Zajímavostí je, že výrazně méně (nepatrně přes 75 %) nejstarších mužů (nad 65 let) oproti ženám, splynutí pohlavních orgánů považuje za sex. Zajímavý je detailnější rozbor análního sexu. Zatímco mladí muži (18-29 let) ho za sex považují v 77 % případů, starší muži (nad 65 let) vykazují jistý konzervatismus a anální sex je sexem pouze pro 50 % těchto mužů. Určitým překvapením proti starším mužům mohou být starší ženy (nad 65 let), pro které anální sex znamená také sex v 67 % případů. Určitou neznámou se stal však sex orální s nejvíce vyhýbavými odpověďmi, zvláště u mužů nejmladších a nejstarších, pro které oproti ženám sexem ani tak moc není a naznačuje určité rezervy v tom co je pro některé muže sexem.

Není bez zajímavosti, že obdobná studie byla provedena také v r. 1999 a dobrala se velmi podobných výsledků. Přestože sex je celospolečensky populární téma, nejsou výsledky této studie nikterak senzacechtivé. „Především reflektují úroveň sexuální osvěty ve společnosti“, podotýká Hill. Vzhledem k přenosnosti pohlavních chorob jsou vysoká čísla nepovažující anální a orální sex za sex stále dosti alarmující.       (Zdroj: OSEL)


Byly Čechy za Karla IV. centrem Evropy, nebo periferií? ..... Přes veškeré úsilí Karla IV. zůstala oblast na východ od Labe a Alp periferií. Trojpolní systém se u nás objevil až o dvě staletí později než v Západní Evropě. Zatímco tam feudalismus končil, zde došlo naopak k druhému znevolnění.

Bylo by divné, kdybychom v ČR neměli celou řadu „národních mytologií“. Falza typu Rukopisů jsou jen jedním z viditelnějších příkladů. Mnohdy jde spíše o problém interpretace.

Jednou z takových národních legend je určitě husitství (vzpomeňme na filmové zpracování). Americký historik Martin E. Malia ve své knize Lokomotivy dějin, kde se věnuje především srovnávání různých evropských revolucí, popisuje mimochodem husitství z odstupu a vidí značné paralely mezi tímto hnutím a anglickou revolucí, mezi Žižkou a Cromwellem i vojenskými strukturami, o něž se oba opírali („new army“). I to je samozřejmě jen jeden z pohledů na věc a ostatně v tomto článku o husitství nepůjde. Podíváme se spíše na to, zda/nakolik je oprávněná jiná „národní mytologie“, že za Karla IV. byly Čechy centrem Evropy.

Důvody pro: Praha jako sídlo Římského císaře, vznik arcibiskupství, založení univerzity (ovšem ono „nejstarší ve Střední Evropě“ ukazuje přece jen na kulturní zaostávání). Praha měla v té době asi 40 000 obyvatel, tedy více než Londýn. Paříž, největší město tehdejší Evropy, ovšem měla 100 000 lidí. Zajímavé je, že počet obyvatel Prahy nestoupal zdaleka rovnoměrně, 40 000 je na křivce „lokální maximum“ (černá smrt, husitské války, třicetiletá válka...). Ačkoliv Evropa 14. století měla svou „civilizační vyspělostí“ podle většiny autorů již překonat antický Řím, z hlediska velikosti měst to rozhodně neplatilo. Čechy s 1 milionem obyvatel měly tehdy stejně jako císařský Řím na vrcholu slávy.

Jenže přes veškeré úsilí Karla IV. zůstala oblast na východ od Labe a Alp periferií. Největší „gradient“ byl uvnitř Německa. Trojpolní systém se u nás objevil až o dvě staletí později než v Západní Evropě. Gotické stavby nejsou z vápence, ale z jednodušeji zpracovatelných cihel. Zatímco tam feudalismus končil, v Polsku, Uhrách i Českých zemích došlo naopak k druhému znevolnění; tím se mezi oběma částmi Evropy vytvořila až civilizační propast. Zalabská Evropa i v době Lucemburků fungovala především jako dodavatel obilí a nerostných surovin, řemeslná výroba se zde rozvíjela mnohem pomaleji.

Ekonomické postavení Českých zemí podkopaly husitské války. Velkou nevýhodou byla i vnitrozemská poloha Čech, nemožnost participovat na rozvíjejícím se námořním obchodu a zámořských objevech.

Malia mimochodem vysvětluje, jak se lišil západo- a středoevropský středověký feudalismus od obdobného „lenního“ systému v jiných oblastech, v Byzanci, Rusku nebo Japonsku. Hlavní (autorem pozitivně vnímanou) odlišnost představuje fakt, že léno bylo smlouva, nevyžadovalo slepou poslušnost. Šlo o výměnu služeb (ochrana, přidělení půdy versus kompenzace). Pokud ji jedna ze stran neplnila, měla druhá strana právo odstoupit, eventuálně i na ozbrojený odpor. Výsledkem byla fragmentace moci, Evropa se nestala jediným císařstvím ani ji nesjednotili papežové. Z fragmentace moci se pak i přímo odvozují různé stavovské sněmy, výsady, lokální privilegia, Magna Charta apod.      (Zdroj: Science WORLD)


Krkonošské muzeum vystavuje Krakonoše ..... „Kdo jsi, Krakonoši?“ mohou se ptát návštěvníci stejnojmenné výstavy, kterou připravilo Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí v nově zrekonstruované výstavní síni domku č. p. 222 na náměstí Míru.

Výstava je určena především dětem, ale zajímavá bude i pro dospělé návštěvníky. Bájná postava Krkonoš se návštěvníkům představí v různých podobách a situacích. Výstava nabídne i několik verzí vzniku legend o Krakonošovi. Součástí akce bude také aktivní zapojení návštěvníků do programu – děti si budou moci přímo na výstavě namalovat svého Krakonoše, vyluštit Krakonošovu tajenku a nebo se přihlásit do výtvarné a literární soutěže na téma „Kdo jsi, Krakonoši?“.

Soutěž bude mít dvě kategorie: 1) děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol a 2) žáci druhého stupně základních škol. Děti mohou soutěžit se svými výtvarnými díly – kresbami, malbami, plastikami z libovolného materiálu, stejně jako literárními díly – příběhy, básněmi atd. Uzávěrka soutěže je 31. května 2010 (fyzické výtvory mají být doručeny na adresu: pracoviště EVV, Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 543 01 – díla v elektronické podobě pak na oev@krnap.cz).

V průběhu měsíce června budou všechna doručená dílka k vidění na internetových stránkách www.krnap.cz a jejich návštěvníci vyberou hlasováním tři nejlepší z nich v každé kategorii. Správa Krkonošského národního parku je pak ocení. Nejúspěšnější dílka budou vystavena v č.p. 222 rámci Řemeslnického léta a vítězné literární práce zveřejníme v časopisu Krkonoše – Jizerské hory.       (Zdroj: Ecomonitor)


Boj proti cizím základnám neskončil ..... Dne 4.března proběhla v budově Parlamentu ČR ve Sněmovní 1 konference „Evropa jako cíl?“, kterou pořádalo hnutí Ne základnám spolu s Masarykovou demokratickou akademií. V žádném z příspěvků, vyjma zmínky ve vystoupení mluvčího Jana Májíčka, nebylo zdůrazněno, že mimo otázku zdravotních poplatků, právě aktivity a boj hnutí Ne základnám a s nimi spojených odpůrců americké základny v ČR vedly k drtivé porážce pravice ve volbách do krajů a k rozhodnému vítězství ČSSD.

Toho dosáhla sociální demokracie díky svému postoji po celé období boje proti „radaru. Bohužel ani ve vystoupení Lubomíra Zaorálka na konferenci nezazněla k tomuto faktu žádná poznámka. To bylo určitým rozčarováním z jeho vystoupení. Jsme sice členy NATO (občanů se nikdo neptal), ale pokud si máme zachovat alespoň trochu svobody, měli bychom podle toho také jednat. Jestliže stále asi 70-75% občanů nechce na našem území cizí základny, pak v demokratické společnosti by to měli respektovat i politici. A zvláště ti, kteří se chtějí opírat o názor veřejnosti.       (Zdroj: Britské llisty)


Na západě svítí zvířetník ..... Zodiakální světlo v Mexiku. Foto: Steve Cullen. Jako každý rok i letos se otevírá několkadenní okénko k pozorování slabého zodiakálního světla. Můžeme jej spatřit přibližně hodinu po západu Slunce nad západním obzorem jako stříbřitý kužel světla táhnoucí se od obzoru do výšky až 60°. K jeho spatření ovšem brání nectnost dnešní doby - světelné znečištění. Jak tedy světlo pozorovat? A do kdy bude pozorovatelné nejlépe?

Zodiakální světlo přes půlku oblohy. Foto: Stefan Seip Zodiakální světlo je vlastně sluneční světlo rozptýlené o částice meziplanetární hmoty. Protože jsou tyto částice rozprostřeny především v rovině ekliptiky (rovině, na které leží zemská dráha), promítá se nám světelný kužel na oblohu do zvířetníkových neboli zodiakálních souhvězdí. Odtud tedy název. Světlý kužel můžeme spatřit nejlépe v dobách rovnodenností, a to na jaře večer po západu Slunce nebo na podzim v ranních hodinách, než začne citelně svítat. V těchto dobách totiž rovina ekliptiky v našich zeměpisných šířkách svírá s obzorem největší úhel a světlo se tak neztratí v záři městy přesvíceného obzoru.

Světlo je bohužel přibližně 70x slabší než obloha v přezářených velkoměstech, a proto je nutné pro jeho spatření se vydat do výše položených míst, kde neruší ani světelný smog, ani případná mlha. Je samozřejmě zapotřebí jasného počasí. V České republice se dá úkaz sledovat například na Vysočině, vysoko v Beskydech či v Orlických a Jizerských horách (kde se dokonce nachází oblast vyhlášená jako Rezervace tmy). Relativně nejlépe jsou na tom s podmínkami k pozorování jižní Čechy. Ani tam ale není obloha dostatečně přírodně tmavá, aby umožnila pozorování zodiakálního světla v plné kráse.

Za ideálních podmínek (které panují například ve vysokohorských oblastech v Chile) je možné spatřit nejen kužel zodiakálního světla (který je v těchto oblastech dokonce spíše rušivým elementem), ale ještě slabší tzv. zodiakální most spojující východní a západní zodiakální kužely, či jasnější místo v zodiakálním mostě zvané zodiakální protisvit. Je to místo ležící na opačné straně než Slunce a částice meziplanetární hmoty tam rozptylují nejvíce světla, neboť jsou "v úplňku". U nás se tyto jevy dají pozorovat jen jedinečně, a to spíše fotograficky (především ve zmíněných Jizerských horách).      (Zdroj: Astro)


Bude rok 2010 rokem rozhodujícím? ..... Téměř všechny tzv. alternativní informační zdroje se shodují v tom, že rok 2010 bude minimálně velmi zajímavý a možná bude dokonce rokem rozhodujícím pro vývoj lidstva a Země. V situaci, kdy jsem přemýšlel o tom, co napsat o nadcházejícím roce (v době, kdy jsem takto uvažoval, se ještě psal rok 2009), jsem obdržel od čtenáře Ivo Štaudnera zajímavý příspěvek - článek, ve kterém nabízí mírně odlišný pohled na datování událostí spojených s transformací s názvem "2012, co když". Článek je v plném znění na mých stránkách v rubrice Komentáře. Na základě mé reakce a dalšího společného rozvíjení původní myšlenky pak vznikl tento článek.

Stanovení jakýchkoliv dat jako určitých mezníků je vždy problematické, ale pokud chceme učinit nějaké logické závěry, je nutno vyjít z nějakých premis. Den 21.12.2012 je datem, pro které jako pro určitý mezník hovoří poměrně dost faktů i teorií. Druhým takovým datem, o které se opírá tento článek, bylo zvoleno datum 21.12.2008. Pro toto datum nehovoří již tolik předpovědí z dob minulých, ale na druhé straně většina citlivějších lidí pociťovala a pociťuje faktické změny, ke kterým dochází jak na úrovni společnosti, tak i na úrovni jednotlivých lidí. Kvantitativní i kvalitativní nárůst těchto změn je spojen právě s 21.12.2008. Změna energie byla skutečně vnímatelná a její intenzita má stále stoupající tendenci. Kromě toho odkazuji na zajímavý názor uvedený ve zmíněném článku.       (Zdroj: Gnosis9)


Cesta do nitra struktury vody ..... Podle většiny představ o tom, jaké jsou podmínky nutné pro vznik života, je jedním z klíčových faktorů přítomnost vody. Tato zdánlivě obyčejná sloučenina má řadu vlastností, které ji mezi ostatními kapalinami činí zcela výjimečnou. Nedávná studie amerických vědců nás přiblížila v jejich poznání o pěkný kousek dále.

Z chemického hlediska je voda skutečně prajednoduchou sloučeninou. Její vzorec, tedy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, si dokáže zapamatovat i vybavit i ten, komu hodiny chemie na základní či střední škole dokázaly přivodit řadu bezesných nocí. Její chemická jednoduchost je však vyvážena složitostí, s níž se mohou jednotlivé molekuly spojovat dohromady a přispívat tak k efektům, díky nimž je voda pro život prakticky nezastupitelná. Voda dokáže v první řadě pohlcovat nebývale vysoké množství tepla. Je také dobrým a všudypřítomným rozpouštědlem a je proto klíčová pro transport nejrůznějších látek v organismu. Právě za poznáním těchto vlastností se vydal tým z Rockefelerovy univerzity v New Yorku vedený Pradeepem Kumarem. Fyzikové sledovali vlastnosti vody ve stavu podchlazení. V tomto stavu mají látky sice nižší teplotu, než je bod jejich tuhnutí, zůstávají však stále kapalné. „Když zavřete vodu do mrazícího boxu, nezamrzne okamžitě. V případě extrémně čisté vody můžete jít až na teplotu okolo -43 0C a stále měřit různé její fyzikální vlastnosti, například specifické teplo v jejím kapalném stavu,“ říká dr. Kumar. S použitím podchlazování vědci zjistili, že každá molekula vody interaguje se svými nejbližšími sousedy tak, že vytvoří čtyřstěn. Tyto čtyřstěny však nejsou nikdy přesně dokonalé – jejich tvar ovlivňuje i řada vnějších parametrů, jako je teplota či tlak. A právě drobné proměny těchto čtyřstěnů ovlivňují schopnost vody odolávat zahřátí či podchlazení. Lepší poznání těchto vlastností vody by mohlo napomoci v řadě nejrůznějších oborů počínaje zemědělstvím a konče například aplikací nejrůznějších léků včetně chemoterapeutik.      (Zdroj: 21@století)


Jak je to vlastně s mandlemi a obávaným jedem cyankáli? ..... Mohou být už samotné mandle jedovaté, případně v jakém množství? Hořké i sladké mandle mají podobné složení. Hořké obsahují 5 % amygdalinu, kdežto sladké pouze 0,1 %. Větší množství hořkých mandlí je škodlivé. Produktem rozloženého amygdalinu je totiž kyanovodík (cyankáli). Pro dospělého člověka může být nebezpečná už dávka 10 hořkých mandlí!

Jinak mandle obsahují velké množství vlákniny, která je důležitá pro dobré fungování trávicí soustavy. Mají vysokou energetickou hodnotu, obsahují hodně vitaminu B, hlavně B2 (riboflavinu), vitaminu E (tokoferolu) a kyseliny listové. Mandle jsou významným zdrojem minerálních látek. Ve 100 g najdeme 290 mg hořčíku, 260 mg vápníku, 730 mg draslíku, 1 mg mědi a 3 mg zinku.      (Zdroj: VTM Science)

Dovolil bych si malou poznámku - je tu dost hrubá chyba; kyanovodík není totožný se sloučeninou zvanou cyankáli - tou je kyanid draselný, jak už napovídá to "káli" ve slově cyankáli - to je od latinského pojmenování draslíku (kalium, od toho chemická značka K)


Potvrzeno: Dinosaury vyhubil asteroid ..... Na rozhraní křídy a třetihor před 65 miliony let postihlo Zemi hromadné vymírání, při kterém rychle a nenávratně zmizeli nejen všichni neptačí dinosauři, ale také pterosauři, velcí mořští plazi a mnoho dalších druhů organismů. Dohromady zmizelo 50 až 70 procent všech druhů rostlin a živočichů. Současný výzkum naznačoval, že událost způsobila pád asteroidu do oblasti Yucatánu. Spoluviníkem mohl být buď další impakt, nebo masivní vulkanická aktivita, která způsobila ochlazení planety. Dokladem dávného vulkanismu jsou indické Dekkánské trapy čili území o rozloze 500 000 km čtverečních, které pokrývá 2 km vysoká vrstva ztuhlé lávy.

Tým 41 odborníků z různých zemí znovu přezkoumal veškerá pro a proti jednotlivých teorií a zhodnotil práce paleontologů, geochemiků, geofyziků, sedimentologů a odborníků na modelování klimatu. Došel k závěru, že jediným věrohodným vysvětlením celé události je dopad 10 km dlouhého asteroidu, který na poloostrově Yucatán vyhloubil 180 km široký Chicxulubský kráter. Zároveň vyvolal mohutná zemětřesení a požáry, vlny tsunami a dočasnou globální zimu.

V časopise Science vědci uvádějí, že klíčovou informací jsou především geologické stopy impaktu, jejichž množství i hustota výskytu stoupá spolu s blízkostí Chicxulubského kráteru. Proti teorii dalších impaktů ale hovoří nedostatek důkazů, zatímco dekkánský vulkanismus vylučuje zejména špatné načasování. Masivní sopečná aktivita se sice podepsala na globálním klimatu, ale došlo k tomu celé stovky tisíc let před koncem křídového vymírání a dopad na mořské i pozemní ekosystémy byl jen malý.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Den tibetských fangliček přichází ..... Blíží se 10. březen, den úporného vyvěšování tibetských vlaječek na všech sloupích. Při hlubším zamyšlení dostává tento akt ale mnohem komplexnější význam, než by se na první pohled mohlo zdát - zamysleme se tedy společně...

Za několik málo dní se vyvěsí fangličky Tibetu. Jen málokterý fangličkář si přitom uvědomí, že dokonce i podle ústavy Čínské republiky -- vulgo Tchaj-wanu -- patří Tibet (také) pod její jurisdikci. Británie byla poslední, která relativně nedávno - 29. října 2008 -- uznala, že Tibet nepatří Tchaj-wanu, ale Čínské lidové republice.

Tibet je každopádně a bez pochyby svobodnou součástí „Zhonghua Minzu", mnohonárodnostního čínského národa. Osvobození tibetského lidu od nevolnictví, otroctví a feudálního útlaku bylo posvěceno 23. května 1951 současným dalajlámou v Pekingu.

Fangličky na oslavu Tibetu by měly být vyvěšovány spíše v tento den, neboť pocta krvavé kontrarevoluci, rozpoutané feudálními reakcionářskými kruhy, by mohla vypadat jako nepatřičná a nechutná oslava bohapustého vraždění ve jménu útlaku a poroby prostého lidu a pokusu o znovuuchopení moci zpátečnické teokratické tyranie úzkou vládnoucí vrstvou kleriků.

Fangličky, které 10. března velmi pravděpodobně uvidíme i na některých oknech poslanecké sněmovny, by nám měly připomenout všechny ty zbytečné lidské oběti válek, které vedly a vedou absolutistické režimy za zachování své bezmezné moci nad vykořisťovaným a utlačovaným lidem, ať již vlastním, či okupovaným ve více či méně vzdálených koloniích.

Smutných příkladů by bylo po všech kontinentech a ve všech dobách, tak jako bohužel i v současnosti, nespočetně. Zamysleme se tedy 10. března i nad naší účastí na okupaci Afghánistánu a využijme této příležitosti nejlépe k tomu, abychom si zametli nejprve před vlastním prahem.      (Zdroj: Czech Free Press)


08.03. 2010     Mezinárodní den žen 2010: Rovná práva, rovné příležitosti, pokrok pro všechny! ..... Po patnácti letech od pekingské konference, na níž se lídři států světa dohodli na vymýcení všech forem diskriminace žen, zůstává tato zásadní otázka nedořešena. „Veškeré úsilí o bezpečnost a udržitelný rozvoj je ohroženo dokud se ženy nevymaní z pout chudoby a nespravedlnosti,“ prohlásil generální tajemník OSN na probíhajícím zasedání Komise OSN pro postavení žen, na němž si zástupci států připomněli Mezinárodní den žen.

Letos si připomínáme již 15 výročí přijetí Pekingské deklarace a akčního plánu. To je prozatím nejobsáhlejší globální politický rámec k dosažení cílů gendrové rovnosti, rozvoje a míru. Nejvyšší představitelé států v Pekingu v roce 1995 deklarovali, že pro rozvoj a bezpečnost je zcela zásadní zajištění plné účasti žen na všech úrovních společnosti, včetně rozhodovacích pozic a přístupu k moci.

Od pekingské konference jsme zaznamenali určitý pokrok, řekl Ban Ki-moon v New Yorku. „Ohlédneme-li se zpět, můžeme být hrdí, nikoli ale spokojení,“ zdůraznil šéf OSN, pro kterého je posílení postavení žen jednou z nejvyšších priorit.

(Poselství generálního tajemníka OSN k dnešnímu Mezinárodnímu dni žen 2010 najdete na stránkách Informačního centra OSN v Praze)


Magistrát připravuje další vlnu stavebních projektů v polích ..... První a druhá vlna celoměstsky významných změn, vlny 06 a 07 – v záplavě záměrů, které mění stávající územní plán Prahy, se těžko orientují sami zastupitelé, natož běžní občané. Přitom se z velké části jedná o zástavbu zeleně a zemědělské půdy a projekty, které mohou poškodit životní prostředí. Magistrátní výbor pro územní rozvoj dnes projedná některé ze změn, navržených v takzvané vlně 07. Na konci března pak o nich rozhodne pražské zastupitelstvo. „Řádově se jedná o stovky jednotlivých změn. I když jsou to mnohdy dílčí projekty, v celku znamenají přeměnu mnoha set hektarů plochy města. Proto je nutné řešit tyto změny v rámci nového územního plánu, který se právě zpracovává,“ vysvětluje Martin Skalský z Arniky, která vyzývá pražské zastupitele k tomu, aby projednávání změn územního plánu zastavili.

Důkazem účelovosti celého procesu může být velmi sledovaný projekt rozšiřování letiště v Ruzyni. Ačkoliv ovlivní život desítek tisíc lidí v několika obcích, neprojednává se jednotně v rámci nového územního plánu, ale salámovou metodou jsou jeho dílčí části schovány v několika vlnách změn. V tzv. 2. vlně celoměstsky významných změn územního plánu je navržena nová letištní dráha, jedna ze změn šesté vlny zase požaduje zřízení nové spojovací komunikace na úkor polí a zeleně. „Ačkoliv silnice na první pohled nevypadá jako zásadní projekt, hygienik její stavbu podmiňuje vypracováním hlukové studie. To jen dokazuje, že celý projekt rozšiřování letiště by měl být řešen komplexně v rámci nového územního plánu i s ohledem na výši prostředků vynakládaných na zpracování různých studií a podkladů,“ zdůraznil Lukáš Matějka z Arniky.

Na konci března bude pražské zastupitelstvo schvalovat další balík změn. Jednou z nich je například záměr vybudovat na zemědělské půdě v Dolních Chabrech satelitní městečko. Proti se ale postavili místní obyvatelé, a to zejména z obavy, že nová masivní zástavba několika desítek domů bude znamenat neúnosnou dopravní zátěž pro okolí Kobyliské ulice i pro klidnou lokalitu původní zástavby. Tento záměr byl původně zahrnut ve vlně 06 a posléze přesunut do vlny 07, jejíž projednávání je v pokročilejší fázi (více o záměru).      (Blíže na stránkách ARNIKA)


Vzácné nálezy z Antarktidy ..... Pod mikroskopem vypadá jako soubor drobných bílých jehlic. Nevhledný kámen, který si prohlížím, je první kostra spongie - živočišné houby - dovezená před časem mezi vzorky z Antarktidy. Je to jeden z nejvzácnějších nálezů, které jsem kdy držel v ruce.

Patří mezi nálezy z geologického výzkumu Antarktidy, na kterém se již sedmým rokem spolupodílí Česká geologická služba. O výzkumech najdete reportáž v únorovém National Geographic a na webových stránkách Natonal Geographic také fotoreportáž.


Britské firmy plyn zlevňují, české zdražují ..... Ceny zemního plynu pro zhruba 110 tisíc domácností na jihu Čech se od 1. dubna zvednou o 2,8 procenta, oznámila v ČR podle IDnes firma E.ON. Důvodem zdražování je prý "nárůst cen ropy". Zdražení plynu o 2,9 procenta v ČR oznámil i největší český dodavatel zemního plynu v zemi RWE Transgas.

Kecy v kleci. Zajímavé je, že přesně v tutéž dobu britské plynárny ceny zemního plynu snižují . Jak právě uvádí deník Times, Scottish and Southern Energy (SSE) je už druhou velkou britskou energetickou firmou, která právě oznámila, že od 29. března snižuje spotřebitelské ceny zemního plynu o 4 procenta.

Za posledních 18 měsíců totiž došlo k ostrému poklesu vekoobchodních cen zemního plynu, které klesly z přibližně 100 pencí (cca 30 Kč) za term v polovině roku 2008 na nynějších 40 pencí (cca 7,50 Kč) za term. Libra přitom klesá víc než koruna.

Snížení cen plynu o 7 procent oznámila i velká britská energetická firma British Gas, což podle listu Times donutí i ostatní velké britské energetické společnosti - včetně E.ONu - aby i ony ceny za plyn snížily. Takže dochází k paradoxní situaci: V Británii ceny zemního plynu výrazně klesají, v ČR se bezdůvodně zvyšují. Jak dlouho si to Češi nechají líbit?      (Zdroj: Britské listy)


Kampaň na úpravu mezinárodní soustavy jednotek SI ..... Na 20 tisíc vědců, studentů přírodovědeckých oborů a členů laické veřejnosti podpořilo kampaň za rozšíření mezinárodně uznávaných předpon, označujících kvantitu. K termínům deka, kilo, mega a giga a dalším by se měla podle nich připojit - jako první část složeného slova - také předpona hella. Ta by označovala číslo se sedmadvaceti nulami. V mezinárodní soustavě SI je zatím nejvyšším prefixem iotta, označující číslici s čtyřiadvaceti nulami. Před ní stojí ještě tera, peta, exa a zetta.

Kampaň rozjel student fyziky na Kalifornské univerzitě Austin Sendek, podle něhož si vývoj vědy žádá, aby se stupnice rozšířila. "Při analýze mnoha fyzikálních fenoménů narážíme na fakt, že přirozené hodnoty překračují sedmadvacet řádů, což dnešní soustava SI ignoruje. Vytvoření nové předpony je pro vědce nezbytností - například výkon Slunce by byl daleko elegantnější jako 0,3 hellawattů než 300 iottawattů," řekl magazínu Nature.

Termín hella pochází ze severokalifronského dialektu a označuje "velmi mnoho". Pokud kampaň uspěje, bude o první předponu v soustavě SI od roku 1991, kdy byly schváleny předpony iotta a zetta.

Odborníci nicméně namítají, že v rámci SI existují daleko závažnější problémy, například nová definice kilogramu. "Je sice povzbudivé, že s návrhem přichází aktivní student, ale na příštím zasedání výboru SI vzbudí jeho nárh spíše pobavení," konstatoval profesor Mills z univerzity v britském Readingu. Jinou možností je podle něj uvolnění pravidel pro používání předpon SI, takže velikost hella by mohla být vyjádřena termínem kiloiotta. "A pokud nakonec k rozšíření dojde, neumím si představit, že by to byla hella - drtivá většina dosavadních předpon je odvozena z latiny a řečtiny a členové výboru chtějí v této praxi pokračovat," dodal závěrem profesor Mills.       (Zdroj: Řev přírody)


Sebeléčení láskou ..... Nemoc za sebou skrývá nějaký mentální návyk - kritiku, strach, vinu. Sebezkoumání je způsob, jak přijít na příčinu nemoci a díky lásce a přijetí ji rozpustit. Stačí si jen naslouchat, být na sebe hodný a přiznat si jak nemoc, tak i skutečnost, že se můžu uzdravit...

Přednáška Dominiky Špačkové nazvaná Sebeléčení začíná vysvětlením toho, co je to zdraví a co nemoc. Zdraví je nepřítomnost nemoci, jsme si vědomi sami sebe, jsme šťastní a radostní. Nemocí chápeme i špatný vztah s někým, k něčemu, nemoc je i nedostatek peněz.

Nemoci jsou z velké části způsobeny mentálním návykem - kritikou, vinou, strachem, říká Dominika Špačková. Pokud si toto ujasníme, můžeme přistoupit k jemnému procesu léčení: K sebezkoumání, k lásce a k vizualizaci.

Sebezkoumání. V celém procesu sebeléčení to nejdůležitější. „Musím si být vědoma, že mám nemoc i že se mohu vyléčit,“ dodává terapeutka Špačková.

Před začátkem léčení je důležité odpovědět si na pár otázek dát si dostatek času a prostoru, aby mohly přijít odpovědi přímo z duše.

Chci se vůbec vyléčit?

Jaká část mé duše chce být nemocná?

Co ji chybí?

Kde si nedávám prostor?

Jaký je sen duše na tomto světě?

Nemoc se skrývá za těmito otázkami a naším úkolem je najít odpovědi.      (Blíže na stránkách Jitřní země)


Spotřebitelé nečtou údaje na potravinách; jsou podle nich nečitelné a navíc jim přestávají věřit ..... Oproti roku 2005 vzrostl počet lidí, kteří nevěnují pozornost údajům na obalech potravin, zatímco tehdy je nečetlo 49 % lidí, dnes je to již 56 %. Jako nejčastější důvod pro toto své jednání spotřebitelé uvádějí, že informace na obalech jsou nečitelné, a na druhém místě, že je to nezajímá.

I když je stále vysoká, zaznamenala pokles také spokojenost s dostatečností a srozumitelností informací na potravinách. Velmi výrazně, ze 77 % na 56 %, klesl podíl lidí, kteří se domnívají, že údaje na potravinách jsou pravdivé.

Tyto poznatky, které vyplynuly ze sociologického výzkumu, jenž pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci na sklonku loňského roku provedla agentura Focus, Marketing&Social Research, jen potvrzují současný trend v oblasti dozoru potravin. „Případy porušení bezpečnosti potravin jsou dnes již výjimečné, mnohem častěji se ale potýkáme s případy klamání spotřebitele,“ uvedl zastupující ústřední ředitel potravinářské inspekce Martin Klanica. Výrobci vymýšlejí stále nové způsoby jak upoutat pozornost zákazníka, proto se i na obalech potravin objevují mnohá nová tvrzení přisuzující potravinám zvláštní vlastnosti. Příkladem může být častější označování nutričních hodnot, výživových či zdravotních tvrzení. Základním vodítkem pro určování kvality potraviny však stále zůstává její složení, proto je nezbytné, aby se jej spotřebitelé naučili číst. Dosud se tak však neděje; pokud už spotřebitelé údaje na obalech čtou, zajímají se především o data použitelnosti či trvanlivosti, zemi původu, podmínky uchování a informace o výrobci. „SZPI klamání spotřebitele věnuje stále větší pozornost, což dokazují i počty kontrol v této oblasti. Nicméně tyto výsledky výzkumu nás překvapily, určitě na ně zareagujeme při plánování našich osvětových aktivit a celkově při komunikaci s veřejností,“ uzavřel Martin Klanica.

Výše uvedený sociologický výzkum zkoumal také domácí návyky spotřebitelů při zacházení s potravinami. I v roce 2005, kdy tento výzkum probíhal poprvé, odpovídali respondenti na dotazy týkající se bezpečného skladování či úpravy potravin správně. Dle nových výsledků se základní bezpečnostní návyky ještě více upevnily: rychle se kazící potraviny lidé konzumují v krátké době po nákupu i je správně skladují v lednici, při manipulaci s potravinami dodržují osobní hygienu a používají k tomu čisté náčiní, a to zvláště při manipulaci se syrovým masem. Zatímco v minulém výzkumu 43 % respondentů odpovědělo, že konzumují ovoce a zeleninu, ze kterého předtím odkrojili plesnivou či nahnilou část, nyní to uvedlo jen 29 %. Naopak více lidí se přiznalo, že znovu zmrazují jednou rozmražené potraviny nebo nechávají nakoupené potraviny delší dobu v autě, než je doma správně uloží.

Výzkum také potvrdil, že lidé čím dál více preferují jednorázové velké nákupy ve velkoformátových prodejnách, přičemž o 10 % narostla obliba diskontů. Cena potravin stále hraje významnou roli při výběru; 66 % lidí vyhledává akční slevy a zlevněné potraviny občas nakoupí 77 % dotázaných. Ačkoliv lidé dle svých odpovědí preferují čerstvé nebalené potraviny, rádi nakoupí ve velkém do zásoby, je-li to za výhodnou cenu. Stejně jako v roce 2005 čeští spotřebitelé lépe hodnotí bezpečnost a kvalitu českých potravin než těch zahraničních, mírně také vzrostl počet lidí, kteří odpověděli, že bezpečnost a kvalita potravin se v porovnání se stavem před deseti lety zvýšila.      (Zdroj: Agris)


Žaloba na Coca-Colu za podíl na porušování lidských práv v Guatemale ..... Guatemalští odboroví předáci a jejich rodiny podali u Nejvyššího soudu státu New York žalobu proti firmě Coca-Cola Co., za to, že se podílela na násilí proti odborářům.

Hlavní žalobce José Armando Palacios tvrdí, že byl opakovaně terčem útoků poté, co se v roce 2004 stal členem odborů v továrně Industria de Cafe, která v Guatemala City patří právě Coca-Cole. Chuligáni najatí firmou Coke měli proniknout do jeho domu a s nabitými zbraněmi vyhrožovat jeho rodině smrtí.

Žaloba je podána v New Yorku kvůli tomu, že v Guatemale „není dostupný nezávislý a funkční právní systém", konstatují žalobci s tím, že v zemi vládne „zkorumpovaná justice doprovázená zastrašováním a vraždami svědků, prokurátorů, právníků a soudců". Žaloba se domáhá potrestání za protiprávní zabití, napadení, ublížení na těle, porušení zákonů, uvěznění na základě smyšlených důkazů, neoprávněné obohacování a za další obvinění. Guatemalské žalující zastupuje americký advokát Terry Collingsworth, který na kauzách namířených proti firmě Coca-Cola pracuje už více než dekádu, a to ve spolupráci s kampaní Stop the Killer Coke.      (Zdroj: Czech Free Press)


Spravedlivá dělba práce mezi vorvani ..... Obrovští kytovci vorvani se jako správní savci se musí zdržovat blízko hladiny, aby mohli dýchat vzdušný kyslík. Čas od času se však ponoří do obrovských hloubek, kde loví svou nejoblíbenější potravu, obrovské hlavonožce. Vědci z amerického Oregonu je nedávno sledovali pomocí moderní techniky a zjistili nečekané podrobnosti o jejich loveckých technikách.

Vorvani jsou neuvěřitelně nenasytná zvířata. Denně sice spořádají „jen“ zhruba 3% toho, co sami váží. Při jejich běžné hmotnosti okolo 100 tun se však jedná o dosti vysoké číslo. Aby svou potřebu hladu ukojili, obracejí se do mořských hlubin, kde lze nalézt živočichy, kteří by jim velikostně vyhovovali. Jejich ponory míří většinou do hloubky okolo 400 metrů a trvají okolo 40 minut, výjimečné však nejsou ani sestupy do více než kilometrových hloubek. Vorvani žijí většinou ve skupinkách, které jsou tvořeny buď samicemi s mláďaty, nebo mladými dospívajícími samci. Na lov se proto do velkých hloubek vydávají také společně, potápějí se dokonce bok po boku. I když se vědcům již několikrát podařilo jejich potápění nafilmovat, o tom, jak přesně vypadají jejich souboje s hlavonožci v hlubinách, však doposud pouze spekulovali. Oceánologové z Hatfieldova centra mořských nauk při Oregonské státní univerzitě v Newportu v americkém Oregonu se proto rozhodli sledovat velryby pomocí GPS vysílaček, které monitorují jejich přesnou pozici v prostoru i v čase. Z dat, která nashromáždili, pak odvodili zajímavý obraz jejich lovecké techniky. Prvním, čeho si všimli bylo, že některá zvířata se potápěla hlouběji, než ostatní. Vědci usuzují, že úkolem těchto „hloubkařů“ je bránit hejnu hlavonožců, aby se ponořilo do hůře přístupných oblastí. Zajímavé bylo, že při každém ponoru se stejná zvířata chovala různě. Někdy sestupovala do větších hloubek, jindy jakoby si vybírala „oddechový čas“. I přes to, že jsou vorvani k potápění dobře přizpůsobení, jim totiž nedělá úplně dobře a stojí je hodně sil. Zvířata si tedy podle všeho dobře pamatují, jak se kdo choval v průběhu předcházejících lovů a spravedlivě se střídají.       (Zdroj: 21@století)


Jak nám buněčné elektrárny dokážou škodit ..... Mitochondrie jsou dobrým sluhou, ale jen tehdy, když jsou tam, kde mají být. Při zranění nás umí připravit o život. Mitochondrie jsou potomky volně žijících mikroorganismů, které se staly zajatci jiných buněk na úsvitu pozemského života. Dokladem jejich dávného zajetí je dědičná informace, kterou si stále ještě nesou.

Asi před patnácti lety přivezli do Mississippského lékařského centra v Jacksonu pacienta s frakturou pánve. Vypadalo to, že dostal těžkou bakteriální infekci, kterou jeho tělo nemůže zvládnout a že navzdory léčbě antibiotiky, umře. Traumatolog Carl Hauser prováděl krevní testy stále dokola, ale na žádného původce infekce nemohl přijít. Čas se pacientovi krátil a tak Hauser jako poslední možnost zkusil transfuzí vyměnit pacientovu srážející se krev za jinou. Třicet litrů krve udělalo zázrak – pacient se jako mávnutím kouzelného proutku uzdravil.

Až do dnešních dnů lékařům trvalo, než našli v poškozené tkáni viníka, který se jim tehdy chystal pacienta zabít. Nyní je doktor Hauser zaměstnanec Harvard Medical School v Bostonu ve státě Massachusetts a je přesvědčen, že se mu s týmem spolupracovníků konečně podařilo prokázat, že tehdejším viníkem byly molekuly produkované mitochondriemi. Patnáct let práce se jim nyní zúročilo v podobě publikace v časopisu Nature.      (Tohle je velmi zajímavý, ale hodně dlouhý článek - celý ho najdete na stránkách OSEL)


Kde se vzala malárie a chinin? ..... Malárie dnes sužuje značnou část světa, kde je ale původ téhle choroby? Dovezli ji třeba do Nového světa nebo na Dálný východ Evropané v období velkých zámořských objevů? Těžko říci...

Do jižní Evropy se malárie pravděpodobně dostala v prvních stoletích našeho letopočtu, někdy se dává do souvislosti i s pádem římské říše. Možná zde ale byla už dříve – stavby vysoko na kůlech v některých prehistorických kulturách by šly chápat (mj.) jako adaptace na malárii. Určitě se stabilně vyskytovala v západní Africe, kde o dlouhodobém kontaktu s malárií svědčí genom místních populací (výskyt mutací sice škodlivých a způsobujících choroby, které však současně chrání před malárií).

Do Austrálie přivezli malárii Evropané, historie malárie na Dálném východě je nejasná. Kdyby byla malárie rozšířená v předkolumbovském Mexiku, je vůbec otázkou, zda by zde mohly existovat civilizace Aztéků (Mexické údolí má ale přece jen určitou nadmořskou výšku) a především Mayů. Také Indiáni Severní Ameriky malárii houfně podléhali – právě tahle skutečnost byla jedním z důvodů dovozu černošských otroků na jih USA, kteří byli proti chorobě relativně odolní.

Zajímavou otázkou je výskyt malárie v předkolumbovském Peru. Podle všeho se zde malárie nevyskytovala, zůstává však jeden otazník – právě v peruánských horách totiž místní Indiáni používali chinin (někteří místní obyvatelé to ovšem z nábožensko-pověrečných důvodů odmítali) a odtud se jeho znalost rozšířila do Evropy. Je tedy možné, že zde v předkolumbovském období malárie rozšířená byla, ale možné je i to, že se zde chinin používal na jiné horečnaté choroby (kdy často také zabírá).

Právě z Peru přivezl roku 1648 do Evropy poprvé chininovou kůru doktor Juan de Vega. Značně vydělal na prodeji kůry ve Španělsku, které bylo tehdy těžce zamořené. Vývoz kůry z Jižní Ameriky se brzy dostal do rukou jezuitského řádu. Jakmile chininovník získal přezdívku „jezuitská kůra“, stal se politickým problémem. V protestantských zemích se často z tohoto důvodu neuchytil, byl pokládán za neúčinnou pověru; užívat ho odmítl třeba Oliver Cromwell, který pak malárii podlehl. Od konce 17. století se v obchodu s chininem začala více angažovat také Francie; v USA byl dlouho jediným místem, kde se malárie vůbec nějak léčila, „latinský“ New Orleans.

Kůra se tehdy obvykle podávala rozdrcená na prášek a smíchaná s bílým vínem. Získávala se značně nehospodárným způsobem, kdy byla stržena z celého stromu, který pak zahynul.     (Zdroj: Science WORLD)


05.03. 2010     Pátého března 1933, v době velké světové hospodářské krize, deklaroval prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt tak zvaný bankovní svátek. Byly uzavřeny všechny banky ve Spojených státech a zmrazeny veškeré finanční transakce.

Šestý březen je Dnem jódu - vyhlásil jej Český výbor pro UNICEF.

Sedmého března se oslavuje Světový den modliteb žen - a to z iniciativy presbyteriánské církve USA všemi křesťanskými konfesemi.

Předvelikonoční období pokračuje kýchavou nedělí - oculi.


Ovzduší: nový zákon v nedohlednu ..... Znečištění ovzduší je závažným problémem, průmyslu se nelíbí přísnější podmínky, nový zákon o ochraně ovzduší zatím asi v nedohlednu. To je hrubý nástin myšlenek, které zazněly na semináři, který měl představit návrh nového zákona o ovzduší, 16. února v prostorách Senátu v Praze.

Jak upozornil hned na počátku Ivan Obrusník z ČHMÚ, celkové znečištění ovzduší od počátku 90. let pokleslo, a to zejména pokud se jedná o oxid siřičitý. Nyní však situace již několik let stagnuje a k dalšímu poklesu již nedochází. Problém znečištěného ovzduší je podle Obrusníka vážný. Typ znečištění ovzduší dnes se navíc v mnoha ohledech od toho v osmdesátých letech liší, navíc se tehdy neprovádělo měření částic polétavého prachu (PM10 a PM2,5), který je dnes jedním z hlavních problémů.

Fakt, že znečištění ovzduší má významný negativní dopad na zdraví, potvrdila Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu. „K některým škodlivým účinkům dochází i při velmi nízkých koncentracích, které byly dříve považovány za bezpečné,“ uvedla Kazmarová.

„Lednová epizoda znečištěného ovzduší byla nejhorší v tomto tisíciletí“, řekl ve svém příspěvku Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP. Upozornil na nutnost nezabývat se pouze emisemi z jednotlivých zdrojů, ale propojit problematiku emisí a imisí. Současný zákon totiž reguluje emise, které jsou však ve většině případů plněny. Imisní limity však bývají překračovány. Proto je nutné přistupovat ke zdrojům znečištění jinak než doposud – individuálně, a ne pouze aplikovat plošné zpřísňování.       (Podrobněji čtěte na stránkách ARNIKA)


Evropa chystá selekci ..... Po vzoru ledniček nebo praček budou mít štítky o spotřebě i televize. Opatření se týká všech typů, tedy LCD, plazmy i klasických CRT televizí.

Patrně už od příštího roku čeká prodej televizí malá revoluce. Evropská unie finišuje s přípravou legislativy, podle níž budou televize viditelně označeny štítkem popisujícím úroveň spotřeby energie v kategorii od A do G, podobně jako to již známe v případě ledniček, praček nebo žárovek.

Opatření se týká všech typů televizorů, tedy nejen plazmy, ale i LCD a klasických a dnes už prakticky mizejících vakuových CRT. Je však zřejmé, že splnit kritéria pro zařazení do nejlepší kategorie "A" bude největším problémem pro některé energeticky náročnější plazmy. I když nejde o jejich vyložený zákaz, jak uváděla nedávno některá média.

Podle jednoho z opatření Evropské komise by se mělo začít se selektováním úspornějších a méně úsporných televizí již ve druhé polovině letošního roku. Podle mluvčího Zastoupení Evropské komise v ČR Martina Staška tak mohou mít některé plazmové televizory v současnosti dostupné na trhu problém s prodejností. "V žádném případě však nejde o plošný zákaz televizorů určitého typu, například těch plazmových," říká Stašek.

Zelený a ekologický marketing už ovládl televizní trh před více než rokem, výrobci se předhánějí v nabídce co nejúspornějších technologií a odborníci přiznávají, že se v tomto směru poměrně daří i výrobcům plazmy, která se v nejnovějších technologiích dotahuje na jinak výrazně úspornější LCD.

"I některé plazmy už splňují evropské limity spotřeby. Mají obecně větší spotřebu, ale neplatí to vždy. O tom, zda splní limity přímo pro kategorii A, bude záviset hlavně na velikosti jejich úhlopříčky," soudí například Juraj Krivošík, ředitel Střediska pro efektivní využívání energie společnosti Seven.      (Zdroj: Enviweb)


Dálnice D8 letos přišla o téměř dvě miliardy korun ..... Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve čtvrtek 25. února 2010 na svém jednání schválila odebrání 1,75 mld. Kč pro výstavbu dálnice D8 přes České středohoří, které byly určeny na letošní rok, a přesunula je na jiné silniční stavby. Důvodem je nepřipravenost stavby k realizaci. Dálnice tak plní harmonogram Dětí Země a ne Ředitelství silnic a dálnic ČR, takže letos určitě hotová nebude.

„Je smutné, že státní investor není schopen zajistit kvalitní přípravu a výstavbu takové prioritní stavby, přestože disponuje miliardami korun, zástupy různých subdodavatelských firem a navíc od úředníků ještě v krátkém čase získává nezákonně potřebná rozhodnutí,“ souhlasí se snížením dotací Miroslav Patrik z Dětí Země.

Dozorčí rada na svém jednání dala 646 miliónů Kč 22 novým stavbám a 1,4 miliardy Kč přidala stávajícím 55 stavbám. Naopak odebrala 2,2 miliardy Kč celkem 14 stavbám, nejvíce dálnici D8. U ní přidáno dostal jen most Oparno, 27 miliónů Kč, naopak nejvíce bylo odebráno samotné trase dálnice, 1,2 miliardy Kč. Dálnice D8 tak letos přišla o 44 procent dotací ze schváleného rozpočtu SFDI v prosinci 2009.

„Investor by měl konečně odtajnit, kdo a jak určuje opakovaně nereálné termíny dostavby D8, neboť padnul rok 2000, 2006, 2008 a teď i rok 2010,“ připomíná Patrik, který dostavbu dálnice odhaduje na rok 2012.

Dálnice D8 má kolem 220 stavebních objektů a stavební povolení bylo vydáno jen asi 110. Děti Země se zatím zúčastnily kolem 30 stavebních řízení z celkových 50, proti devíti stavebním povolením podaly žaloby. První rozsudky, proti mostu Oparno a mostu Dobkovičky, lze očekávat letos na podzim.      (Zdroj: Děti Země)


Domy v Detroitu se prodávají jeden za 18 Kč ..... Dalo by se možná říci, že John Brumit zaplatil zbytečně mnoho, když za celý jeden dům v Detroitu zaplatil 180 Kč. V dnešní době jsou v americkém Detroitu, v někdejším městě automobilek, celé ulice domů za pouhý dolar. Počet obyvatel Detroitu klesá tak rychle, že se bourají celé bloky domů a mění se v městské farmy.

Dvacet procent domů v Detroitu je nyní prázdných. Detroit upadá už po desetiletí, má nyní méně než milion obyvatel, polovinu než v době své slávy r. 1950. Avšak nedávná hypotéční krize a bankrot velkých automobilek způsobil situaci, která nemá jinde v Americe obdoby.

Třetina obyvatel Detroitu je nezaměstnaná. Ceny nemovitostí skoro v celém Detroitu poklesly za poslední tři roky o 80 procent nebo o více. Průměrná cena domu či bytu prodaného v Detroitu za poslední rok je 7500 dolarů (13 500 Kč).

Nedávná finanční krize donutila velké množství lidí neschopných najednou platit hypotéky k bankrotu. Hodnota jejich nemovitostí tak poklesla na zlomek množství peněz, kterou si půjčili prostřednictvím hypotéky.

Banky prodávají nemovitosti v nejhorších čtvrtích, často obklopené prázdnými a zničenými domy, každou za pouhých několik dolarů. Ale i lepší nemovitosti se nyní v Detroitu prodávají za zlomek jejich původní hodnoty.

Oficiálně zaplatil Brumit 95 dolarů za pozemek a 5 dolarů za dům na něm v Lawley Street.

Lidé v Detroitu mají také ve zvyku své nemovitosti zapalovat a za vypálený dům požadovat vyplacení pojištění, aby se tak zbavili hypotéky. Ale běžnější je, že lidé prostě zmizí a opustí dům i hypotéku.       (Zdroj: Britské listy)


Sázková hra se smrtí ..... Hazard má dnes vesměs podobu, kdy x lidí vsadí drobnou částku a pár z nich vyhraje relativně velkou. Proč to nemůže fungovat naopak? Odpovědět lze řadou způsobů...

... Brání tomu psychologické faktory, nikdo by takovou hru hrát nechtěl.  ... Brání tomu faktická situace; těžko hrát hru o 10 milionů ztráty versus 100 Kč zisku. Lze předpokládat, že by se jí účastnili lidé, kteří by pak pohledávku nemohli splatit. ... Brání tomu legislativa. Nesmíte zorganizovat hru, kde lidé dostanou 100 Kč a jeden z nich bude pohozen lvům. I kdyby s tímto dotyční souhlasili, stejně by organizátora (alespoň v západním světě) zavřeli.  ... Nakonec, možná to tak funguje, i když se nejedná o klasické hazardní hry. Člověk si koupí krajně nezdravou a levnou potravinu, ušetří drobnou částku, ale může být, že právě v důsledku toho vznikne poslední mutace, která změní buňku na nádorovou? Nebo by se asi daly najít příklady i z finančních služeb, kdy za drobně vyšší výnos investor neúměrně riskuje.

Pak je zde ale paradoxní odpověď, že totiž takové hry se již hrají i ve světě klasického hazardu. Leonard Mlodinow popisuje, že loterie (v Kalifornii) funguje tak, že lidé vsadí malou částku někdo vyhraje velkou částku (byť se součet vsazeného) a někdo z hráčů bude usmrcen. A do téhle hry se zcela dobrovolně vrhá spousta lidí.

Kde se bere smrt? Podle Mlodinowa jde o to, že při státní loterii v Kalifornii si losy lidé jezdí vesměs kupovat autem. Lze odhadnout/dopočítat, jak daleko hráči za nákupem v průměru jezdí, a z nehodovosti a úmrtnosti pak Mlodinow vypočítá, že na jedno kolo loterie opravdu připadá v průměru jedna autonehoda se smrtelným následkem.      (Zdroj: Science WORLD)


Zářivá Venuše se vrací na večerní oblohu, v dubnu tak uvidíme hned 4 planety ..... Po dlouhé době se jasné planeta Venuše opět vrací na večerní oblohu. Její "návrat" bude doprovázet mnoho zajímavých konjukcí včetně mimořádné viditelnosti čtyř planet (Saturnu, Marsu, Venuše a Merkuru) na obloze v jeden okamžik. Toto období nás čeká v první polovině dubna. A jak je to s viditelností samotné Venuše?

Zpočátku ji uvidíme nízko nad západním obzorem. Bude se ale úhlově rychle vzdalovat od Slunce a zapadat stále později. Současně poroste i její deklinace a bude se posouvat k severozápadu. V květnu bude Venuše výrazným objektem večerní oblohy a téměř celé první poloviny noci; zapadat bude před půlnocí. V průběhu června a července se podmínky její viditelnosti začnou zvolna zhoršovat. V srpnu bude Venuše svítit už jen nízko nad západním obzorem. V září se začne ztrácet ve slunečním světle.

Za dlouhé období její vysoce nadprůměrné viditelnosti dojde k řadě úkazů s jinými planetami a s Měsícem. První ze setkání s Měsícem nastane 17. března. Měsíc bude 2 dny po novu a k největšímu přiblížení dojde ve na denní obloze (ve 12 hodin SEČ). Venuše bude 6° jižně.

Koncem března a v první polovině dubna bude na večerní obloze pozorovatelný také Merkur. Ten se k Venuši 4. dubna v 9 h přiblíží na 3°. Planetu Merkur najdeme na večerní obloze přibližně od 29. března do 18. dubna. Tím se nám naskytne přibližně dvacetidenní okénko k pozorování hned 4 planet na večerní obloze ve stejný okamžik (na západním obzoru Venuše s Merkurem, vysoko nad jihozápadem Mars a na jihovýchodě Saturn). K celé jedinečné scenérii se od 14. dubna přidá i Měsíc.

Právě 14. dubna nastane další konjunkce Venuše s Měsícem (v 15 hodin letního času). A bude těsnější než předchozí: Venuše bude 3.6° jižně. Ke konci dubna se Venuše přiblíží k Plejádám; 24. dubna bude v konjunkci s nejjasnější hvězdou této hvězdokupy — Alcyone (Venuše 3.5° jižně). 28. dubna se bude Venuše nacházet ve "zlaté bráně ekliptiky" mezi Aldebaranem a Plejádami. S Aldebaranem nastane vzdálená konjunkce s Aldebaranem (Venuše 6.5° severně) 4. května. O dvanáct dní později, 16. května v 10 hodin, dojde k poměrně těsné konjunkci Venuše s Měsícem. Venuše bude 0.4° jižně. Zákryt nebude pozorovatelný z území České republiky. Podrobnosti o těchto úkazech najdete na stránce České skupiny pozorovatelů planet v sekci Viditelnost planet.      (Zdroj: Astro)


Proč kýcháme a co člověka vůbec přiměje ke kýchnutí? ..... Odborná definice praví: „Kýchání je reflex z podráždění trojklaného nervu endogenně uvolněnými vazoaktivními látkami nebo zevním chemickým či fyzikálním podnětem.“ Trojklaný nerv je velmi důležitý hlavový nerv, který slouží k výměně podnětů mezi povrchem hlavy a mozkem. Vazoaktivní látky ovlivňují vlastnosti cév. Příčina kýchnutí může pocházet jednak zevnitř organismu, jednak zvenčí. Při alergii dochází k tomu, že tzv. dendritické buňky na sliznici zachytí alergen a dojde ke stejné reakci, jako by šlo o choroboplodnou bakterii či virus.

V souhrnu lze říci, že kýchání tělu (respektive nosu) pomáhá zbavovat se nežádoucích látek -chemických nečistot, prachových roztočů, alergenů… Údajně člověk může kýchat v reakci na sexuální vzrušení, rovněž lze kýchnout v reakci na náhlou změnu teploty, vlhkosti. Při kýchnutí vyletí z nosu aerosol rychlostí 160 km/h a může obsahovat až 40 tisíc mikroskopických kapiček -původců tzv. kapénkové infekce.      (Zdroj: VTM Science)


ZUBR opět šampionem mezi českými pivy ..... Odborní degustátoři ho v prestižní soutěži Zlatý pohár PIVEX pasovali na absolutního vítěze a díky nejlepšímu hodnocení mu patří titul PIVO roku 2010. Nealkoholické pivo Litovel Free si ze soutěže odváží bronzovou medaili. Ocenění za znamenitou chuť a vysokou kvalitu dále získala piva Holba Premium, Holba Šerák a Zubr Gold, kterým byly uděleny certifikáty kvality.

Klasicky vařená piva Zubr, Holba a Litovel opět bodovala v degustační soutěži Zlatý pohár PIVEX- Pivo 2010, kde získacelkem 5 ocenění. Znamenitým úspěchem je umístění světlého výčepního piva ZUBR Classic, který se stal nejen vítězem příslušné kategorie, ale také absolutním vítězem celé soutěže. Zubr tak navazuje na řadu úspěchů z předchozích let a jeho umístění opět potvrzuje pozici šampióna mezi českými pivy.

Proč je přerovský Zubr nejlépe hodnoceným pivem u nás i v zahraničí vyjadřuje ředitel pivovaru Pavel Svoboda jednoduše slovy: „Mysli globálně, jednej lokálně,“ a poukazuje na to, že se globální stává bohužel i chuť piva. Zubr si však svoji výjimečnost úspěšně zachovává. „Vsadili jsme na fenomén chuti a vysoké kvality. Taky na konzumenta, který ji dokáže rozlišit a ocenit,“ dodává manažer pivovaru, kde se už 138 let vaří pivo klasickou technologií dle tradičních receptur.

Stejně se vyrábí i Holba a Litovel a pověstnou kvalitu jim přináší nejen dlouhá doba zrání v ležáckých sklepích, která ve srovnání s europivy představuje až dvojnásobek, ale také vaření na předem danou stupňovitost. V praxi to jednoduše znamená, že ředění hotového piva je tak předem vyloučeno.Klasický postup výroby dává pivu čas vzít si to nejlepší ze sladu i chmele a získat vyváženou plnou chuť a výborný říz.

Udělené medaile potvrzují, že kvalitu nevyměnili za zisk. „Vstup zahraničních pivovarských skupin na náš trh přinesl levnější zrychlenou výrobu piva, která s sebou nese snížení kvality a bohužel také unifikovanou chuť piva. Dnes je klasická výroba významnou konkurenční výhodou,“ říká Luděk Štěpán,“ obchodní ředitel přerovské pivovarnické skupiny sdružující pivovary Zubr, Holba a Litovel.       (Zdroj: Agris)


Propaganda pokračuje ..... Boj za zapojení České republiky do tzv. systému raketové obrany USA pokračuje a v jeho rámci jsme stále více bombardování výrazy, jako jsou "teroristé", „hrozby", „teroristické útoky", „nebezpečí", „11. záři" a podobné.

Je nám namlouváno, že teroristé se užuž chystají na nás zaútočit a že je potřeba se připravit na jejich útok dříve, než bude pozdě. Uměle je navozován dojem, že se nacházíme v situaci téměř bezprostředního nebezpečí a že pokud okamžitě něco nezměníme, bude zle.

Kdo ale zná fakta, ví, že skutečná situace je zcela opačná. Celosvětové výdaje na zbrojení se pohybují v řádu deset na dvanáctou dolarů, odhad za rok 2008 činí v přepočtu na koruny 27 bilionů, tedy 27 000 miliard! Dovede si někdo z vás představit, co by se za 27 000 miliard korun dalo v roce 2008 postavit? Kolik chybějících bytů? Kolik by se dalo vysázet stromů? Ne, místo toho se konstruovaly obrněné transportéry, vojenské základny na okupovaných územích, utrácelo se za propagandu, jejímž cílem je zlomit odpor těch, kteří si nepřejí, aby bylo jejich území pod vojenskou správou cizí země. O tom bychom měli mnohé vědět, sami jsme si to zažili na vlastní kůži za 2. světové války. Čeští partyzáni nalézali tehdy u běžných českých lidí širokou oporu, přestože tito lidé svými činy riskovali vlastní životy a mnohdy jimi později za svou pomoc partyzánům skutečně zaplatili. V Iráku a Afghánistánu se ale takovýmto lidem říká „teroristi". Je úžasné sledovat, jak jednou jsou lidé bojující proti opresi nazýváni „bojovníky za svobodu" (v originálu „freedom fighters") a jindy jsou lidé v identických situacích označováni za „teroristy", „fundamentalisty", nebo ještě lépe „islámské fundamentalisty". Rozdíl je ten, že ti první bojují na straně, kterou podporují USA a jim nakloněné země, zatímco ti druzí bojují proti nim. Připomíná mi to podobnou situaci za minulého režimu, kdy zase každý, kdo se jen zmínil pozitivně o něčem ze Západu, byl ihned označen za „imperialistu". Doba se mění, praktiky zůstávají.      (Blíže na: Czech Free Press)


Tlusté myši sabotují výzkum ..... Interpretaci některých vědeckých studií může zkomplikovat na pohled tak banální věc, jako jsou příliš zakulacené laboratorní myši a potkani.

Laboratorní hlodavci obvykle nežijí ve zcela zdravých podmínkách. Nedostatek pohybu a hojnost potravy u nich vyvolávají obezitu spojenou s dalšími problémy, jako je glukózová intolerance a předčasná úmrtí. Zvláště vypasení potkani se mohou změnit ve víc než 1 kg těžké "koule", které odpovídají spíš těžce obézním lidem než průměrnému jedinci. Nadměrné množství tělesného tuku navíc ovlivňuje buněčnou fyziologii, zánětlivé reakce a oxidační stres - tedy faktory, které jsou významné například při zkoumání protinádorových léčiv.

Problém je, že většina výzkumníků kondici svých pokusných hlodavců nebere příliš v potaz a jejich výsledky nemusí odpovídat těm, jaké by vědci získali od štíhlejších a čipernějších zvířat. Vědci z amerického National Institute of Aging v Marylandu proto tvrdí, že některé vědecké práce na pokusných zvířatech je třeba brát s jistou rezervou. Při interpretaci získaných údajů by bylo vhodné předpokládat, že závěry budou platit spíš pro lidi s nadváhou a sedavým životním stylem než aktivní jedince s normální tělesnou hmotností. Další možností, jak se zbavit "problému tlustých krys", je zamezit laboratorním hlodavcům v nekontrolovaném přežírání a do klecí jim umístit sportovní náčiní v podobě běhacích koleček.      (Zdroj: ČR Leonardo)


04.03. 2010     Je to už hodně dávno ... čtvrtého března 1634 pan Samuel Cole otevřel první krčmu na území dnešních Spojených států. Bylo to v Bostonu, ale datum je poměrně nejisté

Čtvrtého března 1792 se narodil pan Samuel Slocum. Ten sestrojil stroj na výrobu kovových sponek a dal na trh první sešívačku schopnou těmito svorkami spojovat papíry ...


Daňová přiznání zasadí stromy .....  Příjemná novinka letošního roku – nový, jednodušší a bezplatný způsob podání daňového přiznání, který navíc podporuje výsadbu stromů. Společnost Software602, autor formuláře, přispěje totiž 1 korunou z každého takto podaného daňového přiznání Nadaci Partnerství na výsadby stromů. Největší výhodou nového podání je vedle šetrného přístupu k životnímu prostředí také jeho jednoduchost a možnost odeslání přes datovou schránku prakticky odkudkoliv na jedno kliknutí.

„Vítáme každý dobrý nápad, díky kterému můžeme podpořit správnou věc. Ze získaných prostředků podpoříme výsadby stromů v ovocných alejích, okrasných stromořadích, či biokoridorech. Doufáme, že představa nových stromů zpříjemní uživatelům tuto ne zrovna populární činnost, jakou vyplňování daňového přiznání bezesporu je,““ uvádí Mirka Drobílková z Nadace Partnerství.

Bližší informace jsou soustředěny na portálu Bezpapiru.cz, odkud lze formulář daňového přiznání také stáhnout. „Vzhledem k počtu až 6 milionů fyzických osob a cca 2,8 milionů živnostníků je potenciál nového způsobu podání daňových přiznání prostřednictvím bezplatného programu 602XML Filler obrovský. Každopádně minimální věnovaná částka bude 50 000 Kč, což v průměru znamená až 150 nových stromů,“ dodává obchodní ředitel společnosti Software602 Pavel Nemrava.

Cílem společného projektu Nadace Partnerství a Software602 je podpora výsadby stromů do krajiny se zapojením místních lidí a spolků do plánování, přípravy i realizace. Nadace Partnerství projektové záměry vybírá v otevřené grantové soutěži a je jejich odborným garantem.      (Zdroj: Ecomonitor)


Město Most chystá výstavbu stezek pro koně ..... Kromě cyklistů by měli mosteckou krajinou častěji projíždět nadšenci na koních. Mostecká radnice chystá speciální trasy pro osedlaná zvířata. Město Most již vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování projektové studie Mostecké jezdecké stezky.

Studie je přípravou na vybudování jezdeckých stezek pro rekreační jízdu na koních. Uvažuje se o trase ze Svinčic přes Korozluky, Vtelno, hipodrom, Čepirohy, Matyldu a přes vrch Ressl zpět na hipodrom.

Odborníci mají určit podrobnosti, zejména značení trasy a propočet nákladů. Jasno má být nejpozději do konce letošního září. Rozhodnutí o realizaci záměru bude záviset i na stanovisku vlastníků pozemků, přes které by koně měli jezdit.      (Zdroj: Mostecký deník)


Pořiďte si vlastní minielektrárnu! ..... Firma Bloom Energy začala prodávat "energetické servery", které jsou složeny z malých modulů zvaných Bloom Box. Uvnitř se nacházejí palivové články na bázi pevných oxidů (SOFC). Názorněji řečeno, jejich základ tvoří tenké keramické destičky.

Vstupní energetickou surovinou pro Bloom Boxy jsou běžně používané plynné uhlovodíky, jako např. zemní plyn či bioplyn. Kromě vyšší účinnosti oproti klasickému spalování v tepelných elektrárnách by tyto moduly údajně mohly svým majitelům poskytnout navíc nezávislost na energetických rozvodných sítích a elektrárenských koncernech jako takových (samozřejmě, místo toho vznikne dodatečná závislost na dodávkách plynu).

Tato zpráva by možná vypadala jen jako další virtuální bublina pro oddané příznivce "alternativně se tvářící" energetiky, kdyby nevešlo ve známost, že Bloom Boxy používají v pokusném režimu již řadu měsíců firmy jako Google, WalMart, FedEx nebo eBay. Standardní, z malých Bloom Boxů poskládaný, energetický server o rozměrech docela velké ledničky a o hmotnosti 10 tun má elektrický výkon 100 kW, což zhruba pokrývá spotřebu 100 domácností. Tato "serverová" jednotka stojí 700-800 tisíc dolarů. Celkové náklady na energii přitom mají (podle tiskové zprávy) poklesnout asi o 40% oproti dnešku, včetně započítání ztrát v rozvodných sítích. Náklady na energetický server se tak mají vrátit zhruba do pěti let. Firma Bloom Energy navíc počítá s postupným poklesem ceny svých energetických jednotek i jednotlivých základních modulů o velikosti většího grapefruitu, z nichž každý může údajně energeticky sytit evropskou domácnost nebo půl domácnosti americké.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Evropský Velký bratr? ..... Dolní komora francouzského parlamentu schválila návrh zákona, který státu umožní bezprecedentní kontrolu nad internetem. Ačkoli vláda tvrdí, že zákon má posílit bezpečnost obyčejných občanů, obhájci občanských práv varují před „novou úrovní" cenzury a sledování.

Pro členy francouzské vlády je to zákon proti digitálnímu zločinu, pro obhájce občanských práv a opoziční politiky je to snaha zavést cenzuru, která vyvolává strach a znechucení - a oživuje strašáka Velkého bratra a špiclovského státu.

Dolní komora parlamentu, Národní shromáždění, schválila první návrh zákona známého jako Loppsi 2. Nyní ho čeká projednání v Senátu, kde ale podle všeho kvůli vládní většině projde také, a tak by mohl začít platit už od letošního léta. A přitom by mohl mít dalekosáhlé důsledky: Loppsi 2 totiž obsahuje ustanovení, které z Francie učiní evropskou zemi s nejvyšší mírou cenzury, regulace, kontroly a sledování.

Nová legislativa bude od poskytovatelů internetového připojení (ISP) požadovat, aby sami zamezovali v přístupu na „zločinné" webové stránky, k čemuž dostanou oficiální zmocnění. Podle návrhu zákona totiž bude „zodpovědnost na každém poskytovateli připojení, aby zajistil, že uživatelé nebudou mít přístup k nevhodnému obsahu". Seznam zakázaných stránek přitom bude poskytovat ministerstvo vnitra. Tento přístup se v mnohém podobá německému zákonu o internetu, který se zaměřuje na boj s dětskou pornografií, přičemž ale zároveň počítá s omezením přístupu na určité stránky. Německý prezident Horst Köchler zákon předminulý týden už podepsal - bez ohledu na to, že vláda po masových protestech uživatelů internetu mezitím oznámila, že zákon v jeho stávající podobě využívat nehodlá. Francouzská legislativa ale navíc povoluje policii a bezpečnostním orgánům použití ilegálního softwaru, kterému se běžně říká „trojský kůň", ke sledování soukromých počítačů. Bude k tomu stačit soudní příkaz.

Návrh zákona naznačuje, že se prezident Nicolas Sarkozy rozhodl v otázce internetu ukázat tvou tvrdší tvář. Už loni jeho vláda prosadila zákon HADOPI, který poskytuje poskytovatelům internetu právo blokovat nebo rušit internetový přístup uživatelům stránek určených pro ilegální sdílení softwaru. Nový zákon se tak stává jen dalším krokem k regulaci internetu ve Francii.      (Zdroj: Czech Free Press)


Čínští aktivisté vyhlásili internetovou revoluci ..... Dokument sestavený více než dvaceti čínskými aktivisty nazvaný ,,Deklarace internetové revoluce“ začal obíhat na internetu 12. února tohoto roku a přilákal reakci Číňanů z celého světa. Mezi jeho autory patří pro-demokratičtí aktivisté jako Wang Dan, Yan Jiaqi a Feng Congde.

Deklarace říká: ,,Není třeba boje zblízka, není třeba krveprolití ani obětí...tohle je internetová revoluce. Toto je barevná revoluce[1] s ´čínskými prvky´“.

Studentský prodemokratický vůdce z časů protestů na Náměstí nebeského klidu, Feng Congde, vyzval internetové uživatele v Číně k účasti a efektivnímu vybudování „Náměstí nebeského klidu“ internetu.

Deklarace internetové revoluce sestává z téměř dvou tisíc slov a poukazuje, jak Komunistická strana Číny odmítá v bezpočetných případech řešit problémy lidu, odmítá se politicky reformovat a namísto toho předvádí panovačnou svrchovanost, tvrdohlavě podporujíc diktátorství jedné strany.

„Projekt zlatý štít“, také přezdívaný jako Velký čínský firewall, byl komunistickou stranou spuštěn v roce 1998 za účelem uceleného monitorování informací na internetu a pokrývá téměř všechny sítě v pevninské Číně. Projekt byl dokončen v roce 2008 s pomocí technologicky vyspělých firem z USA, Velké Británie a Izraele. Přes tři tisíce síťových cenzorů blokuje informace a odstraňuje negativní komentáře o režimu.

Čínský internetový firewall dokonce nahrává textovou komunikaci přes Skype. TOM-Skype, jak se mu v Číně říká, přidal do svého seznamu kódovaná klíčová slova, a pokud se v dopisování objeví slova jako Falun Gong nebo dalajláma, program okamžitě začne nahrávat uživatelovy informace a monitorovat obsah jeho komunikace.

,,Čeho se Komunistická strana Číny obává nejvíc je to, že se lidé spojí,” vysvětluje Feng Congde. ,,Veškeré násilí a lži strany chtějí lidem zabránit ve vytvoření koalice.”

Feng citoval čínského občana Feng Zhenghu jako příklad. Když Feng Zhenghu odjel do zahraničí, čínský režim zablokoval jeho opětovný vstup do země. Feng zahájil 92-denní protest na letišti Narita v Japonsku a za použití internetu zůstal ve spojení se svými příznivci. Případ nakonec vyhrál.

Wang Dan, hostující pomocný profesor na tchajwanské Národní univerzitě v Chengchi a jeden z tvůrců deklarace, řekl pro Rádio svobodná Asie, že svržení velké internetové blokády, kterou čínský režim postavil, má historickou důležitost a je ekvivalentem pádu berlínské zdi.

Tvrdí, že přísná kontrola internetu ze strany KS Číny jen dokazuje, že internet je pro režim výraznou hrozbou v jejím úsilí potlačit svobodu. ,,Je zhola nemožné bránit rozvoji internetu,“ řekl Wang. ,,Takže z tohoto hlediska jsou internetoví uživatelé samozřejmě garantováni výhrou a režim, jenž potlačuje informace, je odsouzen k neúspěchu.“

Hongkongský komentátor Martin Oei k tomu poznamenal, že ačkoli internet zlepšil život Číňanů, spousta mladých lidí v Číně plně nerozumí důležitosti své vlastní svobody slova.

Hodnotu svobody informací začínají chápat, až v okamžiku, když je jejich dům násilně zbořen a oni si uvědomí, že se nemají komu dovolat spravedlnosti. Deklarace jim přináší cestu, jak pomoci prolomit internetovou blokádu bez toho, aniž by se musel příliš obávat o svou vlastní bezpečnost, řekl Oei.      (Zdroj: Veľká Epocha)


Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí ..... ...Prezident Akademie je dále povinen ze všech svých sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček...

Berlínská Akademie věd (18. století) ... Výňatek jmenovacího dekretu prezidenta Akademie

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Papež, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla účelově popírána již od dob saduceů (konzervativní křídlo vyšších židovských kněží pracujících jako protějšek farizeů).

Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás všemi našimi lidskými touhami a nadějemi.       (Čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Méně soli je zapotřebí ..... Méně soli v potravě by mohlo pomoci jen ve Spojených státech zachránit desetitisíce životů. Zjistil to vědecký tým pod vedením Kirsten Bibbinsové-Domingové a výsledky své studie zveřejnil v odborném časo pise New England Journal of Meditine. Podle statis tik američtí muži spotřebují denně přes deset gramů soli, ženy sedm gramů. Snížení spotřeby o pouhé tři gramy by mohlo snížit úmrtnost Američanů až o 92 tisíc ročně. Zároveň by poklesl počet případů chronických onemocnění srdce až o 120 tisíc, bylo by o sto tisíc méně srdečních infarktů a počet mozkových mrtvíc by klesl 0 66 tisíc. Americké zdravotnictví by tak každý rok ušetřilo až 24 miliard dolarů. U důsledku mrtvice nebo infarktu umírá ročně přes osm set tisíc obyvatel USA. Nadměrné zastoupení soli vykazují především potraviny z rychlého občerstvení, a tak například newyorská radnice vyhlásila kampaň za méně soli v jídlech z restaurací. Za optimální dávku soli považují experti 3,8 gramu denně.       (Zdroj: Smísené okolí)


Připravuje se průzkum záhadného teplého kruhu ..... V současné době stále provádím předběžné měření teploty, i v různých hloubkách pod povrchem. V hloubce kolem 7cm bylo opakovaně naměřeno +18 stupňů, i když byla okolní teplota ovzduší stabilně pod nulou.Ve stejném místě v hloubce zhruba 17cm jsem na teploměru 2× viděla +25 stupňů, fotograficky se mi povedlo zdokumentovat +22 stupňů, protože po vytažení než se teploměr očistí aby bylo vidět kolik ukazuje teplota velmi rychle klesá. Hlouběji už se zatím pouštět nechceme, stejně je v tom místě pískovcový kámen, jistě pozůstatek po bourání zámku.

Bohužel nám měření stále komplikují neukáznění návštěvníci, kteří i přes to, že jsem kolem udělala prozatímní plůtek a označila zákazem vstupu, ho nerespektují a nejen že do kruhu šlapou i v místech, kdy jsou teploměry uložené, ale také je vyndávají, podívají se kolik je naměřená teplota a pak ho jen tak zastrčí na povrchu. Já si ale třeba před tím zapíši naměřenou teplotu v určitou hodinu a za 6 hodin bych se chtěla podívat znovu, jenže mezi tím se ocitne teploměr na povrchu.Doufám, že už se to nebude stávat, i proto sem naměřené nejvyšší hodnoty píši, a řekla jsem je i reportérům, aby to bylo známo a nikdo neměl důvod teploměry manipulovat.

Připravují se různá další měření a testy, i proto je třeba aby se do kruhu nešlapalo, když se neví jaký měřicí přístroj by se třeba mohl i poškodit, když bude umístěn mělce pod povrchem.

Na místě se bylo podívat už několik proutkařů a senzibilů, byla provedena některá měření, výsledky se zpracovávají a při dalších průzkumech poslouží k ucelenějšímu přehledu o této záhadě.      (Zdroj: Nový zámek)


Australané bojují proti ropuchám pomocí kočičího žrádla ..... Zavlečení nepůvodních druhů na australskou pevninu stálo život už mnoho původních druhů z této jedinečné fauny. Souboj mezi žravou a jedovatou žábou ropuchou obrovskou a místními zvířaty i farmáři trvá již několik desetiletí. Na další kolo soubojů se Australané vybavili nečekanou zbraní: kočičím žrádlem.

Obrovské ropuchy druhu Bufo marinimus pocházejí z Jižní Ameriky, díky svému apetitu byla však vysazována na nejrůznějších dalších místech světa, aby pomohla farmáře zbavit nevítaných škůdců. Její žravost se však často vymkla z ruky a řadu míst proto pustoší jako dnes již nevítaný invazní druh. Australané, kteří si jejím zavlečení přidělali nemalé potíže, se je v minulosti pokoušeli vybít dosti nevybíravými způsoby: golfovými holemi či kriketovými pálkami. Nedávno však vyrukovali se zbrusu novou zbraní: obyčejným kočičím žrádlem. Ne, nehodlají ropuchy ještě více přikrmovat. Nová zbraň funguje o dost rafinovaněji. Kočičí žrádlo rozsypané okolo bažinatých rybníčků, v nichž se vyvíjejí pulci ropuch přiláká mravence. Když se pak malé ropušky snaží dostat na souš, přilákaní mravenci se na ně sesypou a odnesou si je jako potravu do hnízda. Mravenci jsou zcela ideálními spojenci ještě z jednoho důvodu: jsou totiž víceméně imunní vůči jedu, který dělá z ropuch v očích ostatních predátorů skutečně nevítané sousto.       (Zdroj: 21@století)


Americká vláda počas prohibície pridávala do alkoholu jed ..... Na Štedrý večer v roku 1926 sa do nemocnice Bellevue v New Yorku vpotácal muž, ktorý tvrdil, že ho naháňa Santa Claus s bejzbolovou palicou. Než si zamestnanci uvedomili, že halucinácia je len príznakom vážnejšej diagnózy, muž sa zrútil a zomrel. A potom sa s istým stretli v prípade s iným pacientom. A ďalším a ďalším. Než sa zvečerilo, v nemocnici skončilo 60 pacientov a v priebehu dvoch nasledujúcich dní zomrelo ďalších 23 osôb.

Lekári už dovtedy mali skúsenosti s nedostatočne vypáleným alebo znečisteným alkoholom, k čomu dochádzalo počas prohibície, ale v tomto prípade išlo o niečo iné. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že v tomto prípade to treba pripísať americkej vláde.

Keď sa vláde ani zákazom nepodarilo znížiť spotrebu alkoholu v krajine, federálni predstavitelia sa rozhodli pokúsiť sa o to iným spôsobom. Nariadili otráviť priemyselný alkohol, ktorý sa v krajine stále vyrábal a ktorý ilegálni výrobcovia používali na výrobu alkoholických nápojov. Chceli ľudí odstrašiť od pitia.

Skončilo to tým, že do roku 1933, kedy prohibíciu zrušili, vláda sa podarilo otráviť a usmrtiť najmenej 10 000 osôb. Charles Norris, ktorý mal v 20-tych rokoch v New Yorku dozor nad zdravotníctvom a bol to najhorlivejší oponent tohto rozhodnutia, to označoval za "náš celoštátny experiment v oblasti exterminácie".

A toto nie je prvý raz, čo sa americká vláda pokúšala odučiť svojich občanov od zlých návykov. V 70-tych rokoch sa napríklad rozhodla postriekať mexické marihuanové polia herbicídom Paraquat. Išlo predovšetkým o zničenie rastlín, ale zároveň sa nádejali, že to Američanov odučí fajčiť marihuanu. V dôsledku protestov verejnosti sa však toho plánu napokon vzdali. Ale dôvera verejnosti voči vláde je odvtedy mizivá; v kuloároch sa často hovorí, že CIA na príkaz vlády zamiešava do ilegálnych drog smrteľné jedy.       (Zdroj: Protiprúdu)


03.03. 2010     Co se skrývá pod zkratkou NASA, to ví dnes asi každý ... Ale možná že nevíte, že jejím předchůdcem byl úřad zvaná NACA. Ten založil prezident Wilsonem 3. března 1915 ve snaze zorganizovat americký letecký výzkum tak, aby existovala organizace takový výzkum zastřešující a snažící se o jeho směřování směrem k praktické využitelnosti. NACA je zkratka anglického názvu National Advisory Committee for Aeronautics. Úřad zanikl v roce 1958 a jeho aktivity přebrala nová organizace NASA.


"Během pěti let se svět dostane do problémů s těžbou ropy," říká Václav Cílek  ..... Podle mnohých ukazatelů se naše planeta dostává do zásadních problémů. Dochází základní energetické suroviny (především ropa), vlivem oteplování a nedostatkem srážek se půda mění v poušť, navíc svět zažívá obrovskou globální hospodářskou krizi. Východisek z této fatální situace je pochopitelně více, chybí však jednotné stanovisko lidské populace. O základních otázkách dnešní doby mluvil Václav Cílek, klimatolog, geolog, filozof, spisovatel, překladatel taoistických a zenových textů, popularizátor vědy, v současnosti ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR. V pořadu Před půlnocí z 15. února ho přivítala Šárka Bednářová.       (Zdroj: ČT24)


Matematický recept na kasovní trhák ..... Prvořadou úlohou matematiky je napomoci odhalit vědcům vztahy, které by jinak zůstaly ve změti přírody skryté. K pozoruhodným výsledkům však může matematik dojít, i když sleduje hollywoodské filmy. I v nich lze totiž odhalit struktury, které lze matematicky popsat.

Slavný hollywoodský režisér Howard Hawks kdysi prohlásil, že dobrý film potřebuje alespoň tři dobré scény a žádnou špatnou. Podle Jamese Cuttinga z prestižní Cornelovy univerzity v Ithace ve státě New York však potřebuje ještě něco navíc. Největší hollywoodské blockbustery totiž podle něj vykazují rytmus sestříhání scén, který podléhá vztahu nazývaném 1/f fluktuace. Když Cutting analyzoval 150 nejslavnějších filmů natočených v letech 1935 – 2005, zjistil, že čím novější film je, tím přesněji odpovídá této matematické formuli. Máme si to tedy vysvětlovat tak, že hollywoodští režiséři připravují na své diváky pasti pomocí matematického nářadíčka? Podle Cuttinga bychom režiséry z takové rafinovanosti podezírat neměli. Filmy, které jsou úspěšné, jsou prostě ostatními napodobovány a tento vzorec se tak šíří prakticky spontánně.       (Zdroj: 21@století)


Nejabsurdnější poplatek: za vklad na vlastní účet ..... Server www.bankovnipoplatky.com vyhlásil 5. ročník ankety „o nejabsurdnější bankovní poplatek“. A opět se anketa uskutečnila nejen v České republice, ale i na Slovensku. V 1. ročníku návštěvníci webu zcela suverénně zvolili za vítěze poplatek za příchozí platbu. Ve 2. ročníku pak zvítězil poplatek za výběr z bankomatu vlastní banky. Ve 3. ročníku zvítězil poplatek za vedení běžného účtu. A loni to byl poplatek za nadměrný vklad.

Pro 5. ročník ankety jsme nezařadili vítěze předchozích čtyř ročníků, aby měly šanci vyhrát i jiné absurdní poplatky. Anketa by kromě zjištění postojů klientů bank měla do jisté míry vyvinout tlak na banky v souvislosti s výší bankovních poplatků.

Do 30. listopadu 2009 měli šanci ovlivnit strukturu navrhovaných bankovních poplatků návštěvníci webu tím, že nominovali poplatek, který považovali za absurdní. Z těchto nominací jsme sestavili tabulku 18 poplatků, které byly nominovány nejčastěji. Počínaje 1. prosincem 2009 začalo dvoukolové hlasování. V prvním kole, které skončilo 31. ledna, vybrali návštěvníci webu pět nejabsurdnějších poplatků, které získaly největší počet hlasů.

Poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet tak navázal na úspěšné 1. kolo a i ve finálovém kole suverénně zvítězil. „Je vidět, že bankovní klienti jsou ve svém pohledu na poplatky zcela konzistentní. Tento poplatek totiž patří do řady těch, které klienti dlouhodobě kritizují – bankovní poplatky za příjem peněz na účet a to jakýmkoliv kanálem. Hned v prvním ročníku ankety zvítězil poplatek za příchozí platbu a loni to byl poplatek za nadměrný vklad. Přitom při vkladu na pobočce klienty irituje, pokud se jedná o operaci na vlastní účet. Například poplatek za vklad na účet na přepážce třetí osobou hlasujícím vůbec nevadí. Tento poplatek se objevil před dvěma roky a naprosto propadl, když skončil ani ne se 2% na 12. místě", říká provozovatel www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Mise Cassini k Saturnu opět prodloužena ..... Průlet sondy Cassini kolem Saturnu Počátkem února 2010 NASA oznámila, že činnost kosmické sondy Cassini zkoumající planetu Saturn se prodlužuje až do roku 2017. Od roku 2011 bude každoročně uvolňováno 60 miliónů dolarů na pokračující výzkum Saturnu, jeho prstence a početnou rodinu měsíců. Cassini bude dále poskytovat zajímavé vědecké informace a ukazovat nám stále nové a nové pohledy na vzdálenou planetu. "Senzační objevy a fotografie způsobily doslova revoluci v našich znalostech o Saturnu a jeho soustavě," říká Jim Green (NASA).

Kosmická sonda Cassini byla vypuštěna 17. 10. 1997 společně s přistávacím modulem Huygens, jehož vývoj a výrobu zajistila Evropská kosmická agentura ESA. V červenci 2004 byla sonda navedena na oběžnou dráhu kolem planety Saturn. Modul Huygens byl vybaven šesti přístroji k výzkumu Titanu, největšího měsíce Saturnu, na jehož povrchu přistál 14. 1. 2005. Dvanáct přístrojů sondy Cassini mělo denně předávat na Zemi proud informací o soustavě planety Saturn během následujících let. Původně měla mise skončit v roce 2008, avšak posléze byla prodloužena do září 2010 (Cassini Equinox Mission). "Prodloužení mise poskytlo mimořádnou příležitost sledovat sezónní změny na jedné z vnějších planet Sluneční soustavy od zimy až do místního léta," říká Bob Pappalardo (NASA, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie).

Druhé prodloužení činnosti, označované jako Cassini Solstice Mission, umožní astronomům studovat sezónní změny i dlouhodobé změny počasí na Saturnu a rovněž zkoumat některé jeho měsíce. Sonda Cassini přilétla k Saturnu po zimním slunovratu na severní polokouli. Při prodlouženém výzkumu bude studovat planetu až do doby několika měsíců po nástupu letního slunovratu na severní polokouli (květen 2017). Letní slunovrat na severní polokouli znamená začátek léta na severní polokouli a nástup zimy na jižní polokouli.

Grafické zobrazení dalších průletů sondy Cassini kolem Saturnu Tak dlouho a tak podrobně nebyla doposud planeta Saturn zkoumána. Prodloužená mise znamená dalších 155 oběhů sondy Cassini kolem planety, 54 průletů kolem Titanu a 11 průletů kolem ledového měsíce Enceladus.       (Zdroj: Astro)


Deset irracionálních jevů v západní civilizaci ..... Irracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných! Příčina pozorovatelného má být v tom, že "nejsou potištěné papírky" (peníze). Žádoucí "potištěné papírky" smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu peněz vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou mají symbolizovat a zastupovat. Ale jsou vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytvoří ani k její tvorbě jinak nepřispívají. Zejména v poslední době se tak objevil přebujelý státní aparát, přeplácení manažéři a ti, kteří závadný systém udržují při životě.

Ilustrační obrázek Mezi mnohými jinými jsou přepláceni i sportovci, umělci, herci. Kolik a čeho se vytvoří hodně dlouhým hodem koulí nebo malbou obrazu do soukromých sbírek ve srovnání s lékařem, který obnovil zrak nebo zdraví? Koupil by si takový obraz a za tu cenu ten, kdo si své peníze vydělal "okopáváním řepy"? Vyplácením nepodloženého výkonu penězi, které vytvořené mají reprezentovat, dochází k nepřetržitému znehodnocování peněz, k inflaci. Co se koupilo za dolar nebo korunu v roce 1900, 1950, 2010?       (Dále čtěte na Gnosis9)


Čistý jazyk, čistá mysl, čisté tělo ..... Náš jazyk je centrem chuťových receptorů. Mimo jeho jiných funkcí, s ním můžeme vychutnávat jídlo i s jeho chutěmi, příchutěmi. Aby mohli dané receptory správně fungovat, je zapotřebí udržovat je v čistotě. Tahle myšlenka je velmi důležitá a je dobré si ji osvojit. Na jazyku se totiž každý den shromažďuje více-méně slizu tmavě bílé barvy. Ten zmiňované receptory ucpává.

Proto si i jídlo vychutnáme méně (i když se nám to nezdá, ale je to tak, změny pocítíte, když se zařídíte dle tohoto článku) a tak více kořeníme, zbytečně solíme k zvýraznění chuti. Taktéž při každém příjmu potravy, nebo tekutin daný sliz splachujeme opět do těla. Přebytečná sůl se hromadí v kloubech, také zadržuje nadbytečnou mrtvou vodu, která se usazuje v buňkách. Ty nemohou správně vykonávat svoji funkci, jsou oslabené. Lymfatický systém je rovněž přetížený. Nadbytek koření dráždí játra, žlučník a tenké střevo. Sliz se přichytává ke sliznici dýchacích a trávicích orgánů a způsobuje jejich intoxikaci bakteriemi, které se v tomto prostředí snadno množí. Jazyk máme už tak ucpaný, že nedokážeme včasně a s mírou rozeznat opravdovou chuť jídla. Proto se užívá tolik ochucovadel, syntetických stimulátorů chuti. Jak je vidět, obyčejný sliz dokáže udělat skutečnou „paseku“, i když se to vůbec nezdá. Dokonce mnoho lidí ani netuší, že se jim nějaký sliz na jazyku vytváří. Postačí jenom pravidelná prevence v podobě čištění stěrkou na jazyk.

Proč se sliz tvoří?

Nevhodná kombinace potravy. Špatná sezónnost jídla (v zimě exotické ovoce, v létě mnoho masa), emoční bloky jako stres, hněv, potlačovaná agrese, pláč… To vše vede k vytváření programů, které se v našem vědomí a podvědomí usazují. Když jim nedáme šanci projevit se, tíží nás. Proto je nutné udržovat čistotu fyzického těla, rovněž podstatné je zaměřit se na očistu psychického-duchovního těla. Vaše tělo si myjete každý den. Kolikrát si sprchujete vaši duši...?       (Blíže na stránkách CelostniMedicina)


Sledujte návrat poslů jara! Navštivte www.springalive.net ..... Začíná březen – měsíc, ve kterém se do naší země navrátí tisíce stěhovavých ptáků, a na svých křídlech konečně přinesou jaro. Sledujte jejich přílet s projektem Jaro ožívá, který v České republice oficiálně začíná právě 1.3.2010. Zapojíte se tak do celoevropské kampaně Spring Alive, ve které především děti, jejich rodiny a školní třídy z více než třiceti zemí Evropy a Afriky mapují příchod jara do Evropy.

Ačkoli první skřivani a špačkové již přilétli v únoru, teprve březen přivítá první „dálkové“ navrátilce z Afriky, jako jsou čápi či vlaštovky. Koncem dubna se pak shledáme s navrátilci nejpozdějšími – kukačkou a rorýsem. A právě čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná a rorýs obecný jsou cílovými druhy kampaně Spring Alive (Jaro ožívá), kterou každoročně organizuje sdružení BirdLife International, v ČR zastoupené Českou společností ornitologickou.

„Projektem Jaro ožívá chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o přírodu a její ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace,“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá. „Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem – internetem.“

Již nyní můžeme na stránkách projektu Jaro ožívá sledovat přílety čápů, vlaštovek i prvních rorýsů do jižněji položených zemí a od čtvrtka 24. února máme dokonce první pozorování čápa z České republiky!

Kampaň Jaro ožívá je založena na sledování příletu zmíněných čtyř druhů ptáků skrze webové stránky www.springalive.net. Zúčastnit se je jednoduché – stačí si zaznamenat svá první pozorování těchto druhů a vložit je na www.springalive.net. Každá zúčastněná země má svoji národní jazykovou verzi, kde lze na příslušných mapách a v tabulkách kontrolovat „postup jara“ Evropou či získat informace o sledovaných druzích a o možnostech jejich ochrany. Mezi jazykovými verzemi lze libovolně přecházet a sdílet tak své jarní zážitky s podobnými nadšenci z celé Evropy.      (Zdroj: Econnect)


Federica: testy budoucího Internetu ..... Od 1. do 3. března 2010 probíhá v Praze páté valné shromáždění evropského projektu FEDERICA, jehož cílem je budování experimentálního testovacího prostředí pro zkoušení nových síťových technologií. Hostitelem setkání je akademické sdružení CESNET, které se do projektu aktivně zapojilo ihned po jeho zahájení v listopadu 2008. Česká republika je vedle Německa, Itálie a Polska jedním ze čtyř míst, kde projekt instaloval své klíčové prostředky. Celkem se projektu účastní 23 partnerů z celé Evropy.

Projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures – Federalizovaná e-infrastruktura určená evropským výzkumníkům, kteří inovují architektury počítačových sítí) je založen na globální spolupráci mezi vědci, dodavateli, národními sítěmi pro výzkum a vzdělávání a širokopásmovou panevropskou sítí GÉANT. Právě na části infrastruktury GÉANT je projekt FEDERICA postaven. Prostředky, se kterými 2,5letý projekt financovaný Evropskou unií pracuje, lze výzkumníkům přidělovat dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.

Projekt FEDERICA je určen především uživatelům, kteří provádějí experimenty zaměřené na budoucnost Internetu. Síťoví výzkumníci z různých oborů a výzkumných skupin se k infrastruktuře experimentální sítě mohou připojit přes své národní výzkumné sítě, v případě České republiky tedy prostřednictvím optické gigabitové infrastruktury CESNET2. Sdružení CESNET v rámci projektu odpovídá za tvorbu monitorovacího systému, který poskytuje informace všem uživatelům i správcům pro tzv. fyzickou vrstvu i všechny virtuální úrovně. Podrobnosti naleznete na: http://www.cesnet.cz/doc/2009/zprava/federica.html.      (Zdroj: Science WORLD)


Potvrzeno: nový prvek se jmenuje Copernicium ..... Nový chemický prvek s atomovým číslem 112 už má své jméno potvrzené razítkem: Copernicium, po astronomu Mikuláši Koperníkovi.

Copernicium (nese značku Cn) v roce 1993 objevili vědci z týmu profesora Sigurda Hofmanna z Helmholtzova centra pro výzkum těžkých iontů v Darmstadtu. Oficiálního uznání a zařazení do periodické tabulky prvků se od Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie dočkal až v červnu loňského roku.

Je zhruba 277krát těží než vodík, patří mezi transurany a je velmi nestabilní – jeho původně objevený izotop se rozpadá s poločasem 0,2 milisekundy. Vědcům se podařilo připravit i stabilnější formy – například copernicium 285 má poločas rozpadu asi 30 sekund. Dokonce se spekuluje o izotopu s poločasem rozpadu 9 minut. Potvrdí-li budoucí experimenty jeho existenci, půjde o jeden z nejstabilnějších supertěžkých izotopů, jaké fyzici a chemici znají.

Německé centrum pro výzkum těžkých iontů si připsalo i řadu jiných úspěchů: od roku 1981 tamní badatelé našli šest nových prvků s atomovými čísly 107 až 102. Jde o bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, roentgenium a naposledy tedy copernicium.       (Zdroj: SciNet)


Léky proti bolesti mohou ohrozit sluch ..... Užívání volně dostupných analgetik nemusí být tak docela bez rizika. Nová studie ukazuje, že lidem, kteří tyto léky pravidelně užívají, hrozí zvýšené riziko ohluchnutí.

Ohluchnutí je u člověka ze všech smyslových poruch nejčastější. Postupná ztráta sluchu přitom nepostihuje pouze starší lidi - u jedné třetiny lidí se její první známky objevují už mezi 40. a 49. rokem života. I mírná porucha sluchu, která se projevuje neschopností porozumět řeči v okolním šumu, podle lékařů mnohdy stačí na to, aby se snížila kvalita života a člověk se ocitl v sociální izolaci.

Na ztrátě sluchu se nejvíce podílí věk a hluk, ale výzkumníci z Harvardské univerzity hledali i další faktory a podívali se na vliv léků proti bolesti, mezi které patří aspirin, ibuprofen nebo paracetamol (acetaminofen). Aspirin má ototoxické účinky, které poškozují vláskové buňky ve vnitřním uchu, a vědci předpokládali, že podobně mohou působit i další analgetika. Celých 18 let sledovali skupinu 26 000 mužů, u kterých každé dva roky vyšetřovali sluch a dotazovali se na užívání léků proti bolesti.

Výsledky studie ukázaly, že pravidelné užívání aspirinu i dalších analgetik riziko ohluchnutí významně zvyšuje, a to zvláště u mladších lidí. Například u pravidelných uživatelů paracetamolu, kteří jsou mladší 50 let, je riziko ohluchnutí o 99 % procent vyšší, než u mužů stejného věku, kteří lék polykají jen nárazově. Ve věku nad 50 let je riziko vyšší o 38 % a u šedesátníků představuje rozdíl už jen 16 %. Jak se tedy zdá, čím je člověk mladší, tím větší pozor by si měl dát pozor na to, kolik analgetik užívá.      (Zdroj: ČR Leonardo)


02.03. 2010     Druhý březen se slaví jako Den boje spisovatelů za mír, byl vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů v červenci 1984.

Roku 1924 se narodil český hudební skladatel Bedřich Smetana. A toho dne, ale v roce 1978, vyletěl do vesmíru první člověk, který nebyl občanem SSSR a USA. Byl to občan Československa, Vladimír Remek, na lodi Sojuz 28.


Invaze z vesmíru, nebo z magistrátu? ..... Jsou tady! Jejich stopy byly vidět ve Stromovce, kde se objevily tajuplné krátery v zemi, nebo na Letné, kde naopak kosmická energie vyrvala z hlubin obrovské hromady hlíny a nechala je ležet v místech, kde lidé kdysi hráli lakros nebo pouštěli draky. ONI se nám snaží namluvit, že je to všechno pro naše dobro, polepili ohradu okolo svých rejdů jakoby přátelskými nápisy, prohlašují o sobě, že jsou zelení a proto dobří... Jenže my máme podezření, že ONI vůbec nejsou lidé... Bojíme se, že jejich devastace našeho prastarého města bude ve velkém pokračovat a máme pro to i důkazy...

Tento text doprovází „ufonskou“ kampaň občanského sdružení Arnika v rámci projektu „Praha – město pro život“. Její hlavní slogan „Zastavte invazi!“ upozorňuje na fakt, že po rozbagrování Letné, Stromovky, Břevnova a Dejvic mají přijít na řadu další čtvrti a další desítky miliard utopené v betonu. Podle Arniky jde o skutečnou invazi mimozemšťanů – bytostí bez vztahu k obyčejnému životu lidí v Praze a také k historii a kráse města samého.       (Zdroj: ARNIKA)


Paroubek a Topolánek musí definitivně předejít poškozování lesů kvůli megatendrům ..... Předsedové politických stran podle Hnutí DUHA musí po dnešním verdiktu antimonopolního úřadu zasáhnout a přimět vládu, aby definitivně ukončila obří tendr na zakázky státních lesů.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Potvrdily se námitky, že výběrové řízení není v pořádku. Jenže antimonopolní úřad řeší jen dopady megazakázky na konkurenci mezi dřevařskými firmami. Neméně velkým problémem je poškozování českých lesů, když dodavatelské firmy dají přednost rychlému zisku před péčí o zdraví lesů. Mirek Topolánek a Jiří Paroubek musí do tendrů zasáhnout a definitivně je zastavit.”

„Tvrzení, že pozastavení tendrů ohrozí dodávky dřeva, je nehorázný nesmysl a strašení politiků. Vypsat nové tendry na rok 2011 tak, aby dřevařské akciovky nemohly poškozovat lesy, stačí v červenci a vše se stihne.”

Proti megazakázce se už postavily ekologické organizace a profesoři i docenti několika českých univerzit, kteří napsali dopis ministru zemědělství a předsedům politických stran, i téměř pět tisíc lidí na Facebooku.      (zdroj: Stránky hnutí DUHA)


Keltské bájesloví ..... V nakladatelství Lidové noviny vyšla zajímavá knížka pro milovníky keltských tradic s názvem KELTSKÉ BÁJESLOVÍ.

Americký profesor angličtiny se specializací na irská studia James MacKillop rozdělil tohoto svého průvodce keltskou mythologií do tří částí. V první se jmnuje Kontexty a nastiňuje kde všude Keltové žili a jaké stopy po nich zbyly. Ve druhé a třetí části autor převypravuje a interpretuje keltské příběhy, které se nacházejí v irském, respektivě velšském písemnictví.

Kniha má 416 stran a je ke koupi za 365 Kč.       (Zdroj: nakladatelství Lidové noviny)


Nalezeno nejstarší opevnění Pražského hradu z 9. století ..... V 9. století byl hrad ještě kratší, jak ukázal nález staršího příkopu, odkrytého pod mladším opevněním.

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha prováděl od ledna záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu. Nejvýznamnějším nálezem je fragment valového opevnění s kamennou plentou z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století.

V souvislosti se stavebními úpravami Informačního střediska Pražského hradu, jejichž investorem je Správa Pražského hradu, je na ploše 60 m2 od ledna letošního roku prováděn záchranný archeologický výzkum, který byl právě dokončen.

Dnešní budova Středního křídla byla vystavěna po obou stranách zděné románské hradby z 12. století, která chránila Pražský hrad z nejpřístupnější, západní strany. Již v r. 1948 našel I. Borkovský při rozšiřování průjezdu ze II. na III. hradní nádvoří dva příkopy a zjistil, že do vnějšího z nich byla vestavěna románská hradba. V letech 2001 – 2002 byl při stavebních úpravách v místnostech severně od průjezdu odkryt příkop s mohutnou dřevohlinitou hradbou a kamennou čelní plentou. Toto opevnění obkružovalo celý Pražský hrad v 10. a 11. století. Jeho dnešní západní části, I., II. a IV. nádvoří, tvořily předhradí. V 9. století byl hrad ještě o málo kratší, jak ukázal nález staršího příkopu, odkrytého pod tělesem výše popsané hradby.

V letošním roce byla obě opevnění, starší příkop i mladší příkop s hradbou, odkryta v místnostech jižně od průjezdu. K nečekanému objevu došlo při dokončování výzkumu. V základové řadě kamenného čela hradby, na vypuklé plošce měkkého opukového kamene, byla vyrytá jednoduchá kresba. Přestože nejsme schopni identifikovat její význam, mohlo by se jednat o schematické vyobrazení některé z tehdejších hradních staveb, stavební či jiný záznam. Jedná se o nález velmi významný, protože první svého druhu v Praze.

V místnostech ležících dále od průjezdu směrem k jihu jsme již nalézali hned pod dnešními podlahami jen skalnaté podloží. Jak víme z historických zpráv, původní terén se v těchto místech zvedal, a proto byl v 16. století, před výstavbou současných budov, zarovnán. Přitom byly všechny vrstvy s pozůstatky lidské činnosti odkopány.      (Zdroj: Science WORLD)


Evropští zemědělci upouštějí od GM plodin ..... V nejbližších dnech zveřejní mezinárodní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), založená a financovaná biotechnologickým průmyslem, svou výroční zprávu zahrnující údaje o ploše, na které se pěstují geneticky modifikované (GM) plodiny. Cílem aktivit ISAAA je propagace GM plodin coby řešení problémů světové chudoby a hladu. Skutečností ovšem zůstává, že GM plodiny se neosvědčily ani na polích, ani na trhu a jejich pěstování představuje riziko pro životní prostředí i živobytí samotných zemědělců.

Kukuřice Oficiální údaje Evropské unie uvádějí, že evropští zemědělci v roce 2009 pěstovali ve srovnání s rokem 2008 (1) o 11 % méně GM plodin. Navíc v tomto období Německo a Lucembursko uplatnily bezpečnostní doložku zakazující pěstování GM kukuřice na svém území. Přidaly se tak k Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku, které se pro zákaz GM kukuřice vyslovily již dříve.

Hlavním důvodem tohoto poklesu, jenž je ještě výraznější v Rumunsku, v České republice a na Slovensku (22–55 % pokles ploch osetých GM plodinami), jsou vyšší ceny GM osiva a nedostatečný zájem o GM potraviny, kvůli kterému nemají zemědělci na trhu pro svou GM produkci odbyt. Svou roli hrají též povinná pravidla koexistence a oddělení GM produkce od ostatní (vypěstované konvenčním nebo ekologickým způsobem), jejichž účelem je zabránit kontaminaci sousedních polí a potravin.

"Navzdory silné propagaci GM plodin ze strany biotechnologického průmyslu se stále zřetelněji ukazuje, že se tu jedná o zcela nevydařený experiment. GM plodiny selhávají jak na polích, tak na trhu," řekla Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR.

Greenpeace tímto vyzývá vlády k tomu, aby následovaly příkladu Indie, která před dvěma týdny vyhlásila moratorium na pěstování GM lilku, první GM zeleniny vůbec, a vyhlásily zákaz pěstování všech GM plodin na svém území.

"Vlády by měly vycházet z doporučení Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD) a začít s podporou maloplošného udržitelného zemědělství, které je schopno zajistit dostatečnou produkci potravin, aniž by přitom vyčerpávalo přírodní zdroje, na nichž jsme všichni závislí," dodala Klimovičová.       (Zdroj: Gnosis9)


Panda v Číně změnila jídelníček, ukradla prasatům maso s kostmi .....  Zřejmě hlad přiměl volně žijící pandu v Číně, aby se "vloupala" do chlívku pro prasata místního farmáře a sežrala jim jejich krmení tvořené masem a kostmi. Běžnou stravou pand je přitom bambus, píše dnes agentura Reuters.

Hladová panda sestoupila z hor v provincii S'-čchuan v jihozápadní Číně a místní obyvatelé ji zahlédli na poli. Pak zmizela a našel ji až jeden z farmářů, když se šel podívat do prasečího chlívku. Panda tam spokojeně chroupala kosti a zajídala je masem. Když vyprázdnila korýtko, pokojně odešla.

Pandy velké jsou označovány za masožravce, ale jejich stravu tvoří převážně bambus. Nepohradnou ale ani jinou potravou, jako je med, vejce, ryby, pomeranče a banány.

Vědci odhadují, že ve volné přírodě v Číně žije zhruba 1600 pand velkých. Jinde na světě tato bíločerná zvířata, která se stala jedním ze symbolů Číny, nežijí.       (Zdroj: Ekolist)


Margaret Thatcherová hrozila použít proti Argentině jaderné zbraně ..... Někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová nutila francouzského prezidenta Francoise Mitterranda, aby jí během války o Falklandy/Malvíny vydal tajné kódy k argentinským raketám Exocet, které byly francouzské výroby, jinak hrozila, že na Buenos Aires odpálí jaderné hlavice.

Vyplývá to z knihy Rendez-vous, jejíž autor Ali Magoudi se s Mitterrandem setkával tajně dvakrát týdně v letech 1982 až 1984.

Francois Mitterrand 7. května 1982 na adresu „železné lady" prohlásil: „Omluvte mě, musím vyřešit rozpory se železnou lady. Ta Thatcherová je nemožná ženská. Se čtyřmi jadernými ponorkami v jižním Atlantiku hrozí, že použije proti Argentině jaderné zbraně, pokud jí neposkytnu tajné kódy, které oslepí a ohluší rakety, které jsme Argentině prodali." Připomněl v této souvislosti, že to byla právě francouzská raketa Exocet, která 4. května zasáhla britskou válečnou loď Sheffield. „A aby to bylo ještě horší, byla odpálena ze stíhačky Super-Etendard. Vše francouzské výroby."

„Je sinalá vzteky. Osobně mě viní za tenhle jejich nový Trafalgar... Byl jsem nucen se jí poddat. A tak je má, ty kódy."

„Člověk se nemůže ubránit tomu syndromu ostrovanství té nezkrotné Angličanky. Vyprovokovat jadernou válku kvůli několika ostrovům, na kterých žijí dohromady tři ovce, jejichž kožich odpovídá tamnímu mrazu! Odvedl jsem ale dobrou práci. Ujišťuju vás, že v opačném případě by metalický ukazovák té lady knoflík opravdu zmáčkl."

Mitterrand ale dodal, že to bude Francie, kdo bude mít poslední slovo a navždy zruší britský ostrovní status : „Postavím tunel pod kanálem La Manche. Uspěju tam, kde Napoleon III. Selhal. A víte, proč (Thatcherová) můj tunel akceptuje? Vsadím na jejího kšeftařského ducha. Řeknu jí, že to Korunu nebude stát ani pemny."      (Zdroj: Czef Free Press)


Dvě částice temné hmoty ..... Hned dvě částice tajemné temné hmoty snad odhalil experiment CDMS (Cryogenic Dark Matter Search) mezinárodního týmu šedesáti předních světových fyziků. Temná hmota může tvořit až 85% hmoty celého vesmíru a nikdo pořádně neví, co ji tvoří. Bez temné hmoty by nevznikly galaxie a také vesmír by se od počátku vyvíjel úplně jinak.

Experiment CDMS hledá stopy po existenci částic temné hmoty. Je to hledání jehly v kupce sena, které probíhá tak, že vědci vyhazují „seno“ a čekají, až v rozhozených sítích nakonec uvízne „jehla“. Detektory týmu zaznamenávají kolize s bezpočtem různých kosmických částic. Vědci z obrovského množství dat vylučují údaje o kolizích se všemi známými částicemi. Zůstaly jim zatím dvě kolize, které nelze připsat známým částicím.

„Provádíme další dodatečné testy,“ říká člen mezinárodního týmu Wolfgang Rau. „Zatím nejsme schopni říct, co ty dvě kolize způsobilo.“      (Zdroj: VTM Science)


Český ráj 1.3.1955 ...... Nejstarší Chráněná krajinná oblast v České republice byla vyhlášena 1.3.1955. Jejích 1800 kilometrů čtverečních patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější turistické oblasti u nás. Tvoří přirozený předěl mezi středočeskou rovinou a krkonošským podhůřím. Romantické pojmenování kraje se uchytilo počátkem devatenáctého století, kdy čeští umělci i další představitelé veřejného života hojně využívali zdejších lázní Sedmihorky.

Jejím posláním je snaha o zachování původního rázu krajiny a udržení biologické rozmanitosti. Oblast tvoří kvádrové pískovce z druhohor, které byly ve třetihorách díky erozním silám tvarovány do dnešních bizarních útvarů a skalních měst. Vedle jeskyní a pseudozávrtů v krajině nalezneme i unikátní skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Mezi další historické zajímavosti patří hrady Kost, Valdštejn nebo Hrubý Rohozec.

Oblasti se nedávno podařilo získat statut geoparku UNESCO. Je to teprve dvacátý druhý člen evropské sítě geoparků a první na území nedávno přijatých členů Evropské unie. Status geoparku získává vybraná oblast na tři roky a mimo prestižního postavení by se jí měl usnadnit i přístup k evropským dotačním fondům a zvýšit turistický ruch.     (Zdroj: Řev přírody)


Oheň a dým nemusí být pro les vždy zlo ..... Lesní požár není automaticky pouze jev negativní, je prostě nedílnou součástí biodiverzity a ekologických společenství. Některé organismy dokáží ze zbídačelých popožárních podmínek naopak profitovat. Požár sice může zničit jednu ekologickou komunitu, ale zároveň umožní větší dlouhodobou rozmanitost, uvádí ENN.

Nejde jen o oheň, ale i o větší množství kouře. Dým prý hraje svou úlohu při podpoře klíčení semen mnoha druhů rostlin po požáru. Dokonce i oxid uhličitý, vznikající spalováním, má vliv na celkový ekosystém.

Oheň se chová odlišně v různých ekosystémech a organismy těchto komunit se brzy adaptují. Díky němu se v ekosystémech vytvoří mozaika polí různých biotopů, přičemž některá místa zůstávají roky nedotčena, některá jsou spálená a u některých probíhá tzv. nástupnictví. „Nástupnictví“ je proces, při kterém dochází k průběžné kolonizaci a zániku populací kvůli poruchám ekosystému, jakým může být požár.

Po požáru les osídlí jako první organismy, jejichž semena již existují a nebo byla rychle roznesená po spálené oblasti. Obecně se jedná o rychle rostoucích byliny, které potřebují hodně světla a je pro ně těžké prorazit v jinak hustě osazených porostech.       (Zdroj: Ecomonitor)


01.03. 2010     Děkuji vám za trpělivost a přízeň, milí čtenáři ... prázdniny v Říši snů odpluly do snu ... a opět vás tu vítám.   Vlk Samotář


Další chyba ve zprávě klimatického panelu .....  Panel klimatologů pod hlavičkou OSN připustil přehnaná tvrzení ohledně části území Nizozemí, která mají být pod úrovní hladiny moře, píše Reuters. Klimatologové mylně tvrdili, že je pod hladinou moře 55 % z území Holandska.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že jejich zpráva z roku 2007 mylně uvádí, že je 55 % Nizozemí pod hladinou moře. Do tohoto údaje jsou totiž zahrnuty i plochy nad hladinou moře, které jsou náchylné k záplavám.

OSN nicméně tvrdí, že tyto chyby nemají vliv na všeobecné závěry zprávy o tom, že lidská činnost ovlivňuje klimatický systém.

Skeptici jsou však toho názoru, že chyby ve zprávách OSN navenek poškodily důvěryhodnost zainteresovaných odborníků. Zprávy panelu klimatologů jsou hlavním vodítkem pro členské státy OSN, hledající nákladná řešení boje s globálním oteplováním.       (Zdroj: Ecomonitor)


Tajemství "běžného spotřebitele" (The "mainstream consumer") ..... „Běžný spotřebitel“ není příliš zdravý. Lidé, kteří se drží většinových zdravotních informací z většinových médií jsou ti nejnemocnější lidé ze všech. Jedí průmyslově zpracovanou „odpadní“ potravu, berou spousty nebezpečných léků, rutinně se dávají očkovat a naprosto nechrání své zdraví tím, že by používali potravní doplňky, superpotraviny nebo čerstvou živou stravu.

Právě tito lidé podporují farmaceutický průmysl, rakovinný průmysl, cukrovkářský a srdcařský průmysl. Prostřednictvím svého utrpení a smrti udržují životnost a ziskovost zdravotnického systému. A pokud chcete být zdraví, právě těmto lidem se musíte vyhnout, abyste byli sami zdraví a v bezpečí.

Neřiďte se podle davu pohybujícího se na okraji útesu!

Běžný dav, jak víte, není moc dobře informován, pokud jde o zdraví. Davová psychologie nám říká, že lidé mají tendenci dělat cokoliv, co dělá dav, právě proto, že to dělá dav. Lidská mysl si představuje, „Nu, když to dělá dav, musí být pro to dobrý důvod,“ a tak lidé dělají prakticky cokoliv, pokud to podporuje dav.

A tak lidé dojdou k tomu, že pijí slazené bublinkové nápoje, jedí jídlo z fast foodů, pijí pasterizované mléko a žijí z průmyslově zpracované „odpadní“ potravy. Proto lidé jedí i popcorn z mikrovlnky, pijí nízkokalorické nápoje a konzumují „tavené sýry“.

Proto si lidé nechávají píchat vakcíny, které nepotřebují, nebo berou drahé léky na předpis, které jim mohou škodit (i zabít). Davy jako celek nejsou příliš inteligentní – i když jednotliví členové mohou být sami o sobě vysoce inteligentní! A když se držíte běžného davu spotřebitelů, aniž myslíte sami za sebe, můžete se dočkat pouze toho, co postihuje běžný dav: degenerativní nemoci, léková závislost a zdravotní kolaps.

Proto dosažení trvalého zdraví závisí na tom, zda se distancujete od běžného davu, a v mnoha případech to bude znamenat dělání pravého opaku.

Budete zdravější, když budete dělat opak toho, co běžný dav!

Když se běžný dav žene, aby se nechal očkovat proti zveličené, nikterak hrozivé „pandemii“, prostě udělejte opak a nedejte se očkovat.

Když běžný dav běží do KFC, aby dostal zadarmo kuře, protože to řekla Oprah ve svém televizním pořadu, udělejte opak a dejte si třeba něco dobrého k pití.

Když se běžný dav žene, aby se nechal ozářit mammografickou radiací (která ve skutečnosti podporuje rakovinu), udělejte opak a nechte si udělat bezpečnější termograf (anebo si vezměte zdravou dávku protirakovinného vitamínu D a přestaňte žít ve strachu z rakoviny).

Když běžný dav zobe pilulky proti depresím, proti cholesterolu a na vysoký krevní tlak, udělejte opak a berte potravní doplňky, které vyživují tělo, místo aby ho otravovaly.

V podstatě stačí se dívat, co dělá běžný dav, a vědomě vynaložit úsilí o opak (většinou).  ...

... Takže buďte chytří. Buďte individualitou. A buďte dost stateční na to, abyste se vyhnuli davu a dělali něco jiného, co je pravděpodobně mnohem bezpečnější a zdravější.

Získávat vitamín D prostřednictvím slunečního světla znamená vyhnout se davu. A přesto je to nejlepší cesta, jak dělat zdarma prevenci rakoviny.      (Zdroj: Řev přírody)


Zájem lidí o podobu jejich okolí rok od roku roste - poradci Arniky vloni zodpověděli rekordní množství dotazů .....  Velký zájem občanů o ochranu zeleně a územní plán v Praze se odrazil i v počtu konzultací, poskytnutých poradnou Arniky v loňském roce. Oproti roku 2008 došlo k nárůstu o téměř 300 konzultací na celkový počet 1252 dotazů, přičemž většina z nich se týkala právě kácení stromů a územního plánu Prahy. Od roku 2006 se počet konzultací poskytnutých poradnou téměř ztrojnásobil a stále se zvyšuje i počet konkrétních řešených případů. Občané se přitom na Arniku mohou obracet jak se žádostí o odbornou pomoc, tak rady spojené se zakládáním občanských sdružení nebo v jednáních s úřady.

„Většinou se na nás lidé obracejí až ve chvíli, kdy se sami setkají s problematikou poškozování životního prostředí. Naše poradna je schopna pomoci jak odborně, tak organizačně s konkrétním problémy. Na druhou stranu, k tomu, aby občané úspěšně ovlivnili podobu svého okolí, musejí investovat svůj čas a úsilí,“ připomíná Jakub Esterka, vedoucí poradny Arniky. Na mnoha kauzách s dobrým koncem je vidět, že tato snaha se vyplácí, je to ale spíše běh na dlouhou trať a často nepříjemný střet s investory nebo i s úřady či komunálními politiky.       (Zdroj: ARNIKA)


Bonobové se dělí o jídlo ..... Lidé přišli o další výjimečnost. Kromě nás se o cenné jídlo dobrovolně rozdělí i bonobové a stejně jako my tím zřejmě získávají společenskou prestiž. Co výhradně lidského nám vlastně zbylo?

Stravování je na první pohled vcelku fádní, víceméně pravidelná záležitost, v níž asi ne každého napadne hledat nějaké hlubší významy a souvislosti. Přitom je právě jídlo velice významným prvkem lidské kultury, kolem něhož se počátku točí evoluce lidské společnosti. Právě dělení jídla, zejména prestižního masa z náročně ulovené kořisti, bývalo prakticky celou lidskou historii naprosto zásadním mechanismem získání toho jediného opravdu důležitého platidla, totiž společenské prestiže. Úspěšní lovci velké hromady masa by obvykle celou svoji kořist nepozřeli ani za cenu vážných zdravotních následků a tak si za jídlo velmi chytře kupovali přátelství, politické spojence a v neposlední řadě sex. V dnešní průmyslové civilizaci to není tak nápadné, ale i dnes se důležitá spojenectví, obchody nebo partnerské svazky podezřele často uzavírají v prostředí překypujícím dobrým jídlem.

S malou nadsázkou lze říct, že lidskou společnost vytvarovalo dobrovolné dělení jídla. Vědci byli až donedávna přesvědčeni, že právě jenom lidé jsou schopni se o své těžce nabyté jídlo z vlastní vůle rozdělit s jinými nepříbuznými příslušníky vlastního druhu. Teď je to jinak, čerstvý výzkum, jehož závěry budou publikovány v březnovém čísle časopisu Current Biology dokládá, že i bonobové (Pan paniscus) se dovedou dobrovolně podělit o jídlo.      (Zdroj: OSEL)

Co výhradně lidského nám zbylo? Že i přes to, že jsme se nesčetněkrát spálili, věříme slibům politiků ... Doufejme jen, že vědci nepřijdou na to, že i mezi zvířaty jsou politikové .... to by byl konec iluzí o přírodě ...


Bude se vesmír rozpínat do nekonečna? ..... Je to jen těžko představitelné, ale přesto to zkuste. Máte malý bod o nepředstavitelné hustotě a teplotě. Ten najednou exploduje a začne se prudce rozpínat. Právě došlo ke stvoření vesmíru! K jeho rozpínání dochází už téměř 14 miliard let a stále pokračuje. Vědci se nyní zamýšlejí nad tím, jestli se to může odehrávat do nekonečna. Podle jedné z teorií totiž vesmír jednou dospěje do stadia, kdy se opět začne smršťovat! Vrátí se zase do malého bodu? Odborníci to nazývají velkým křachem! Vznikne pak nový vesmír? A kolikátý v pořadí je ten náš?      (Čtěte na stránkách Epocha)


Pí-voda nemůže slibovat léčebné účinky .... Pí-voda (π-voda) se začala v Evropě rozšiřovat od počátku 90. let, jde o běžnou vodu z kohoutku, u které byla prostřednictvím různých zařízení na úpravu vody pozměněna fyzikální struktura. Distributoři těchto zařízení přisuzují této vodě celou řadu dalších vlastností (např. že je totožná s plodovou vodou, zvyšuje energetický přenos kosmické a zemské energie přes lidský organismus, úpravou na pí-vodu se voda harmonizuje, tj. odstraňují se informace vodou přenášené atd.), z hlediska právních předpisů se však jedná pouze o pitnou vodu s obchodním názvem pí-voda.

V ČR se dosud prodává přímo u výrobců v PET lahvích pro jednotlivce nebo v barelech jako občerstvení do firem.

Stejně jako jakákoliv jiná potravina ani pí-voda v současné době nesmí v obchodních sděleních, reklamě nebo na etiketě uvádět informace naznačující její léčebné a preventivní účinky. Až na pár výjimek jsou dosud zakázaná i tvrzení vyvolávající ve spotřebitelích dojem, že konzumací dané potraviny se snižuje riziko onemocnění určitou chorobou. Právě na tato tvrzení a informace vztahující se k pí-vodě zaměřila svou pozornost Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Inspektoři zkontrolovali příbalové letáky a webové stránky 40 firem či živnostníků, kteří se zabývají výrobou nebo distribucí pí-vody. Na základě kontroly SZPI byla odstraněna nepovolená zdravotní tvrzení z devíti webových stránek a bylo opraveno šest příbalových letáků. Ve třech případech bylo zjištěno, že výrobce či distributor nesplnil svou zákonnou povinnost a nenahlásil SZPI svou činnost.

SZPI není ze zákona kompetentní ke kontrole reklamy ani reklamních materiálů, zato však může kontrolovat označování vlastních potravin nebo informace, které jsou s prodejem potravin přímo spojeny, tj. na příbalových letácích nebo na webových stránkách e-shopů.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Chybějící prvotní hvězdy mimo Galaxii nalezeny ..... Po letech úspěšného schovávání byly konečně nalezeny prvotní hvězdy mimo Mléčnou dráhu. K ukončení této astrofyzikální ‘hry na schovávanou’ s nejstaršími hvězdami v našem galaktickém sousedství přispěla nová pozorování dalekohledem ESO/VLT. Přinášejí tak důležité informace směřující k porozumění těm nejranějším hvězdám, které ve vesmíru vznikaly.       (Čtěte na AstroVM)


Mýtné na krajských silnicích: první vlaštovka v Pardubickém kraji ..... Hnutí Duha a Dopravní federace uvítaly zprávu, že Pardubický kraj zvažuje během několika let zavést mýtné i na vybraných silnicích II. a III. třídy. Lidem na Pardubicku by tak ubylo výfukových plynů, hluku a nebezpečných kamionů, dodávají ekologické organizace.

Pardubický kraj uvažuje o zpoplatnění některých silnic pomocí satelitního systému do tří let. Z výnosů hodlá financovat údržbu krajských silnic, které jsou devastovány těžkou nákladní dopravou.

Současné mýtné na státních dálnicích a některých silnicích, jak jej zavedla vláda, považují obě organizace za nedostatečné či přímo kontraproduktivní. Zejména proto, že způsobuje objíždění zpoplatněných úseků a tím zhoršuje kvalitu života v obcích i bezpečnost dopravy na menších silnicích. Mýtné zatím nijak nemotivuje firmy, aby své zboží přepravovaly po železnici místo kamionů, nebo nakupovaly od lokálních dodavatelů.      (Zdroj: Econnect)

Milí ekologové, nic proti tomu, ale obávám se, že náklaďáky budou jezdit dál, ale zdraží nám pak zboží tak, že se z toho ...


Pravda o kuřatech na českých pultech: Proč místo masa kupujeme vodu ..... Jaká jsou kuřata, která považujeme za zdravé maso? Průměrný Čech sní každý rok 25 kilogramů kuřecího. I proto, že je považováno za nejzdravější maso. To je však často spíš mýtus než realita. Syrový drůbeží řízek, který koupíte v obchodě, se vám na pánvi smrskne na třetinu.

Výrobci totiž dokážou maso nastavit vodou. A aby ji maso udrželo, přidávají k němu ještě chemické sloučeniny či protein ze zbytků hovězího a vepřového. České zákony tohle všechno umožňují.

Na etiketě čteme nápis vyvedený velkými písmeny: Kuřecí řízky stehenní. Co je však skutečně uvnitř balíčku? Státní veterinární ústav pro Hospodářské noviny obsah jednoho takového otestoval. Výsledek? Laboratoř zjistila, že je maso o čtvrtinu nastavené vodou.

"Voda je levná, maso drahé," objasňuje docentka Kamila Míková z pražské Vysoké školy chemicko-technologické přímočarou logiku, jíž se řídí řada zpracovatelů drůbežího masa. "Dřív zbylo po uvaření z masa tak 60 procent váhy, dnes je to běžně 40 procent," dodává.

A jak maso nastavované vodou chutná? Pražský šéfkuchař Titus Eliáš jeden kus na zkoušku připravil. "Chutná to, jako kdybych žvýkal třísky. Navíc je to úplně suché, vlákna masa jsou rozdrobená," zhodnotil stehenní kuřecí řízek poté, co jej běžným postupem připravil na přírodní způsob.      (Zdroj: Agris)


Nahradí cukr ropu jako surovinu pro výrobu plastů? ..... Plastové obaly – rozhlédněte se kolem sebe a schválně, jestlipak vám nějaký padne do oka. Dnes jsou proste všude a na jejich výrobu se v naprosté většině používá ropa. Existují ale výjimky, které se vyrábějí z kukuřice nebo jiných potravin. Ve většině se jedná o použití škrobu nebo cukru pro syntézu plastů. Za prvé je tento princip výroby poměrně eticky sporný, protože zvyšuje ceny potravin a za druhé je energeticky o dost náročnější, než při výrobě plastů z ropy.

Tým vědců z Londýnské Imperial College pod vedením doktorky Charlote Williamsové zveřejnil 17. února tohoto roku způsob výroby nového biologicky odbouratelného plastu, který najde svoje využití především v oblasti potravinářských obalů. Základem nového polymeru mají být cukry bohaté na kyslík, jejichž výroba není tak energeticky náročná (v porovnání například s polylactidy), a výsledný produkt může být po použití zkompostován a navrácen přírodě ve formě hnojiva.

Tým se zaměřil na efektivitu postupu výroby od energetické náročnosti, přes technologickou složitost výroby až po spotřebu vody. Efektivitě výrazně pomáhá fakt, že výchozí surovinou výroby je zemědělský nebo potravinářský odpad, případně rychle rostoucí traviny. Celkově tak může tento výrobek konkurovat platům z ropy.

Kromě potravin může najít nový plast svoje uplatnění i v oblasti medicíny. Jak samotný plast, tak i výsledky rozkladu jsou zdraví neškodné a organismus je dokáže vstřebat. Takže může být použit jako regenerační tkanina, na stehy a na dopravu léků. Tým úzce spolupracuje se společností BioCeramic Therapeutics při uvedení nového polymeru na trh.      (Zdroj: VTM Science)

No to je pech ... a zrovna u nás zlikvidovali většinu cukrovarů ...


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz