wz

 

 

 

Přehled starších zpráviček

 

 


30.10. 2009     Třicátého října 1941 začala jedna z velkých bitev Velké vlastenecké války - Bitva o Sevastopol. O dvacet let později byla odpálena tzv. Car-bomba nad sovětskou jadernou střelnicí na ostrově Nová země; nastala největší jaderná exploze v dějinách lidstva.

Sobota 31.10. je Světovým dnem spoření - byl vyhlášen v roce 1924 na 1. kongresu spořitelů v Miláně. Zároveň je tento den slaven jako Den UNICEF.

V noci z 31. října na 1. listopadu se slaví keltský svátek Samhain. Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. 


Šofér autobusu bez řidičáku? Místo vězení nově jen pokuta ..... Jízda bez řidičského průkazu nebude od nového roku trestným činem, a to nejen pro řidiče osobních aut, ale i pro profesionály. Pouhého přestupku se tak dopustí i falešný řidič autobusu, který má odpovědnost za desítky lidských životů a který nikdy nezískal oprávnění pro řízení autobusu. Podobné případy se přitom v Česku v minulosti již objevily.

„Mělo by to být rozlišeno. Když se někdo chová jako profesionální řidič a přitom nemá řádné oprávnění, mělo by to být přísněji postižitelné než jen jako přestupek,“ komentoval změnu dopravní expert Stanislav Huml.

Černý šofér autobusu si podle něj sice může vykoledovat i obvinění z obecného ohrožení, to ale jen v případě, že spáchá závažnější dopravní přestupek. Pokud bude odhalen při namátkové kontrole, půjde o administrativní přestupek stejně jako u řidiče osobního auta. Za ten mu bude hrozit jen pokuta.

Novinku přináší nový trestní zákoník, který bude platit od 1. ledna. Nový kodex přitom přísněji pohlíží na ty, kteří o řidičský průkaz přišli svou vinou, např. vybodováním, než na ty, kteří jej nikdy nezískali a přitom usedli za volant.      (Zdroj: Novinky)

To je zlej sen ... oni fakt zkouší, co lidi vydrží. Když budu mít smůlu, klidně naberu během jednoho dne 12 bodů za to, že pojedu za vesnicí stovkou. Nikoho neohrozím, neomezím, prostě se mi to z kopce rozjede rychleji - a zrovna tam bude radar. Potom když pojedu bez papírů, budu téměř za zločince proti tomu, kdo si v bazaru koupí autobus a bude v něm vozit lidi - i když v životě nechodil do autoškoly a nemá řidičák ani na moped ... Kriste Pane, ty to vidíš ...


Evoluce vybírá politiky ..... Proč vyhrál volby Barack Obama a proč není na hradě třeba Paroubek a proč vlastně volíme své veřejné zástupce tak jak volíme? Odpoví nám na to evoluce?

„Jednoznačně ano.“, tvrdí Mark van Vugt, který se dlouhodobě zabývá evoluční antropologií na prestižní University of Oxford. Vlastnosti jako výška, věk, pohlaví, mužnost/zženštilost a váha, podle Vugtovy studie jednoznačně určují rozhodování o tom kterém voleném zástupci. „Zjednodušeně řečeno, je to taková evoluční kocovina. Naši předkové po celá tisíciletí vzhlíželi k vůdčím prototypům vyššího vzrůstu, středního věku, širokých ramen a pevného mužného charakteru.“ Tehdy musel být zástupce lidu schopný osobně vést nejen politická (kmenová) jednání, ale také četné války, drobné ozbrojené konflikty a lovecké výpravy. A zůstalo nám to. Přes veškerý politický, vojenský, ekonomický, kulturně sociální a náboženský rozvoj si povědomí o přirozených charakteristikách vůdce poměrně přesně udržujeme, vyplývá ze studie, které tento fakt názorně dokazuje na řadě příkladů. Pokud studie např. rozdělila volební úspěch a neúspěch celé řady volených zástupců, jednoznačně vychází dvoutřetinovou převahou ve prospěch výše popsaných charakteristik.

Faktem však zůstává, že dnešní doba poněkud potlačuje přirozený animální vůdčí charakter vzhledu a projevuje se spíše v jednání. Jakkoliv vypadající populističtí řečníci mohou lidskou masu přesvědčit slovy o realizovatelnosti nerealizovatelného. Jak poeticky vystihl J. Chum: „Co když mezi prasaty odedávna platí, vyvrhele svého rodu lidmi nazývati?“      (Zdroj: OSEL)


Praha - město rybníků? ..... Další z pražských rybníků se dočkal obnovy. Tentokrát to je rybník Labuť na severním okraji Kunratického lesa. Zároveň tady také začíná nová naučná stezka. Oprava vyšla město přibližně na tři a půl milionu korun. Asanace nádrží a rybníků vyjdou za letošní podzim město na 49 milionů korun. Ročně pak jde do oprav zhruba sto milionů korun.

„Labuť jsme odbahnili a odvezli tisíc sto kubíků bahna. Rovněž bylo upraveno vypouštěcí zařízení a opravili jsme břehy,“ řekl radní pro životní prostředí Petr Štěpánek.

V severovýchodní části rybníka vzniklo takzvané litorální pásmo, tedy část rybníka, která je střídavě zaplavována nebo vysychá podle toho, kolik vody přiteče nebo jak vydatně prší. Dno pásma pak bylo osázeno rostlinami.

U rybníku Labuť také dělníci namontovali první ceduli nové naučné stezky, která vede Kunratickým lesem. Ta má čtrnáct zastávek. „Stezka je zaměřena na les, na jeho prostředí nebo hospodaření v lese,“ popsal Štěpánek.

Rekonstrukcí letos prošel také Hamerský rybník v Záběhlicích, kde se lidem naskytne netradiční pohled. Nad hladinou rybníka a na novém umělém ostrůvku se tady prohánějí rackové. Rybník má také nové břehy a ze dna dělníci odvezli tři sta kubíků bahna.

Právě Labuť a Hamerský rybník jsou jedněmi z těch, které se v Praze letos dočkaly opravy.      (Zdroj: Ecomonitor)


Věřili byste centrálnímu úložišti identit? ..... V MIT se zrodil plán, jak myšlenku sociálních sítí převést do trochu jiné podoby a obejít se bez uživatelských hesel nebo čísel platebních karet zadávaných jako identifikační údaj v internetové transakci. Základem nového systému by měly být banky, ale na budování centrálního úložiště identit by se měly podílet i vlády a provozovatelé mobilních sítí. Systém by kromě ověřování transakcí mohl sloužit i jako reputační služba, kontrola nad daty i nad tím, co komu bude zpřístupněno, by samozřejmě měla být v rukou uživatele. Podrobnosti viz SecurityWorld.

Otázkou samozřejmě je, zda by lidé takovému systému důvěřovali, rizika jsou evidentní. Navíc sociální sítě jsou z hlediska bezpečnosti IT pokládány téměř za pohromu, takže není jasné, zda by se jejich principy vůbec měly uplatňovat v takto citlivých aplikacích...      (Zdroj: Science WORLD)


Současnost - CC (Korporátní kapitalismus), budoucnost NWO anebo SE (Spirituální Země) a jejich základní principy a podstatné znaky ..... Miroslav Zelenka Není jednodušší cesta, jak vložit hlavu do oprátky diskutérům než je následující článek. Popis současné situace a dvě možné varianty vývoje a jejich zásadní rozdíly jsou námětem, do kterého se mnoho pisatelů nepouští a není obtížné pochopit proč. To, co se nám líbí či spíše nelíbí na současném systému, bude celkem snadno předmětem shody. V případě konkretizování toho, co by se nám líbilo, či nelíbilo v rámci budoucího vývoje, a jak bychom si přáli, aby to tady vypadalo či nevypadalo, bude shod asi ubývat. Zejména pokud se budeme omezovat představami o tom, co je možné a reálné. Jsem si vědom, že to, co dále předkládám, je jen velmi hrubé naznačení obrysů toho, jak by budoucnost mohla vypadat. Důvodem pro vytvoření tohoto článku je určitá obava, že není málo lidí, kteří nemají o základních variantách budoucnosti téměř žádnou představu. Jsem si plně vědom toho, že se jedná o moji představu a že skutečnost může a pravděpodobně bude vypadat jinak a možná zcela jinak. Byl bych rád, kdyby to jinak bylo optimističtější než moje verze pro obě varianty.       (Čtěte na Matrix-2001)


Třídění s čárovým kódem občany motivuje ..... Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit za odvoz směsného odpadu...

Jak ale docílit toho, aby separovali již doma? V malé obci Chelčice na Strakonicku zavedli pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů a jsou spokojeni.

Účast v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů je dobrovolná. Poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepicí štítky pro jednotlivé komodity sběru. Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou informace o sběru prezentovány na internetových stránkách obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi bonusové body, za které obdrží určitou finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může například být 5 Kč. Celá agenda sběru je zajišťována programem - Codeware sběr.      (Zdroj: Enviweb)


Zbraně s ochuzeným uranem: Mrtvé děti v Iráku a Afghánistánu ..... Hrůzy americké kampaně s použitím Agent Orange ve Vietnamu by mohly být překonány hrůzami, jaké způsobily zbraně s ochuzeným uranem, které začaly Spojené státy používat v roce 1991 ve válce v Zálivu (300 tun), a které byly v mnohem větší míře použity v zalidněných oblastech během irácké války a teď v zesílené válce v Afghánistánu.

Ochuzený uran (depleted uranium, DU) není v rozporu se svým spíše mírně znějícím názvem zbaven radioaktivity ani toxicity. Termín „ochuzený" znamená pouze to, že je zbaven izotopu U-235 potřebného ke štěpení v nukleárních reaktorech. Radioaktivní odpad z nukleárních zařízení, známý jako DU, je odstraňován z palivových tyčí a skládá se hlavně z izotopů uranu U-238 a U-236 (produkt nukleárního štěpení, který v přírodním stavu neexistuje) a jiných stopových radioaktivních prvků. Zatímco pro průmysl, který stále nenašel způsob, jak se nebezpečné látky zbavit, znamená jen obtíž, stal se z něho ideální kov pro využití v řadě zbraní a Pentagon z něho vytloukl kapitál.

Jako 1,7krát těžší než olovo a mnohem tvrdší než ocel a navíc se schopností hoření při velmi vysoké teplotě, se DU osvědčil jako ideální prorážeč pro hlavice raket, které mají proniknout silným pancéřováním nebo do betonových bunkrů ze železobetonu a oceli. Jakmile ochranu prorazí, zahoří na teplotu, která spálí všechno uvnitř (proto bylo možno vidět ve vracích iráckých tanků zasažených americkou palbou spálená těla). Proto si našel cestu do munice pro kulomety ráže 30 mm, zvláště těch, které používají ve velkém měřítku bojová letadla A-10 Warthog v Iráku a v Afghánistánu (stejně jako v Kosovu), do hlavic pro tanky Abrams a používán je zřejmě také do bomb GBU-28 a GBU-37 určených k ničení bunkrů, z nichž každá může mít v hlavici 1-2 tuny radioaktivní látky. DU se rovněž používá jako zátěž do střel s plochou dráhou letu a shoří, když střela exploduje. Některé střely s plochou dráhou letu určené k zasažení nedobytných cílů jsou údajně opatřeny hlavicemi s DU, jako např. střela vzduch-země AGM-130, která nese jednotunovou prorážecí hlavici. Kromě toho je ochuzený uran používán ve velkém množství do pancéřování tanků a další výzbroje. Tento materiál se stává toxickým zdrojem zamoření ve chvíli, kdy se tanky stanou terčem útoku a hoří.

Zatímco Pentagon nepřestává tvrdit - v rozporu se všemi vědeckými důkazy - že použití ochuzeného uranu nepředstavuje žádné riziko, američtí vojáci v Iráku byli prý instruováni, aby se vyhýbali všem místům, kdy byly tyto zbraně použity, tedy zničeným iráckým tankům, vybuchlým bunkrům atd., a v případě, že se k nim přiblížit musí, aby si brali masky. Mnoho zničených vozidel bylo dopraveno zpět do USA, kde byla pohřbena na zvláštních místech vyhrazených pro nebezpečně kontaminovaný jaderný materiál.      (Čtěta na stránkách Czech Free Press)


Kdyby Rakousko-Uhersko vyhrálo válku... ..... Otázku "co by bylo kdyby" historikové neslyší rádi. Běh dějin je jasně dán tím, že ho přítomnost uzavírá. Věcně zhodnotit všechny souvislosti a dojít k závěru - kdo, jak a proč dějiny skutečně tvořil, dá samo o sobě dost práce. Proč se tedy zabývat utopickými představami o možnostech, které se ve skutečnosti nestaly? Z každého pravidla však existují výjimky. Například: Co by se stalo, kdyby Rakousko-Uhersko a jeho spojenci vyhráli První světovou válku? Odpověď není ani zdaleka z říše dohad a nekonkrétních představ, jak by se mohlo na první pohled zdát. Válčící mocnosti mají většinou přesné plány, čeho chtějí vítězstvím ve válce dosáhnout. A to se týkalo také střední Evropy. Podívejme se tedy na základní záměry vedoucích mocností obou nepřátelských koalic.       (Zajímavé informace najdete na stránkách ČR Leonardo)


Na trhu posilují rostlinné náhražky mlékárenský výrobků ..... Na pultech českých obchodů i v nabídce restaurací mají stále větší zastoupení levné náhražky mléčných výrobků, při jejichž výrobě byly místo mléka použity rostlinné oleje. Novinářům to dnes řekl Jiří Kopáček z Českomoravského svazu mlékárenského. Velký podíl mají imitace například mezi tavenými sýry, k dostání jsou i napodobeniny tvrdých sýrů. Výrobci a obchodníci podle Kopáčka často prodávají tyto výrobky pod podobnými názvy jako sýry vyrobené z mléka, což je zakázané.

"Prodej náhražek mléčných výrobků je novým fenoménem," uvedl Kopáček s tím, že prodej roste v Česku i celé Evropě. Často jsou napodobeniny, jinak nazývané též analogy, dováženy do Česka ze zahraničí. "V českém mlékárenství se analogové výrobky vyrábějí v menší míře, a pokud ano, jsou většinou správně deklarovány. Výjimkou jsou napodobeniny tavených sýrů, které činí asi deset procent z celkového objemu (výroby)," řekl.

Rostoucí nabídka náhražek mléčných výrobků na pultech obchodů souvisí i s krizí. "Mají totiž výhodu v nižší ceně," podotkl Kopáček. Mlékárnám podle něj prodej napodobenin nevadí, kritizují ale jejich značení, které často připomíná názvy pravých mléčných produktů. "Na trhu s mléčnými výrobky se objevuje stále více náhražek mlékárenských výrobků, jejichž označování a pojmenování je zavádějící, klamavé a velmi často v rozporu s potravinářskou legislativou," upozornil.       (Zdroj: Agris)


Vědci odhalili tajemství rostlin odolných vůči suchu ..... Tým biologů v Kalifornii pod vedením výzkumníků ze Scripps Research Institute a University of California v San Diegu popsal princip buněčných dějů, které rostlinám pomáhají během období sucha. Tento objev může vědcům pomoci v úvahách, jak ochránit plodiny v obdobích sucha, píše server ScienceDaily.

Když rostlina zaregistruje sucho, začne vytvářet kyselinu abscisovou. A díky této látce pak začne šetřit vodou ve všech směrech - listy zavřou póry, zpomalí se růst.

Přestože byla kyselina abscisová objevena už v roce 1960 a biologové věděli, že hraje v přežívání rostlin během sucha důležitou roli, nebylo známo, jakým způsobem pochody v rostlině ovlivňuje.

Začátkem letošního roku se však způsob, jakým kyselina abscisová funguje, vyjasnil. Dvě nezávislé skupiny vědců totiž objevily shluk genů, jejichž pokusné mutace výrazně snížily schopnosti kyseliny abscisové připravit rostlinu na sucho. Tímto způsobem vědci zjistili, že objevené geny mají na svědomí vznik právě těch bílkovin, které kyselina abscisová ovlivňuje. Nyní díky objevení prostorového uspořádání atomů v molekulách přišli i na to, jakým způsobem tyto bílkoviny na kyselinu reagují.

"Tento objev může pomoci najít nové způsoby, jak u rostlin zvýšit toleranci k suchu," říká Elizabeth Getzoffová, profesorka zabývající se molekulární biologií, která výzkum vedla.

Takové zlepšení by velice pomohlo zemědělství, které je na vodě velmi závislé. V nejsušších částech světa se na zemědělské závlahy spotřebovává až 90 procent dostupné vody.       (Zdroj: Ekolist)


29.10. 2009     Devětadvacátého října 1787 se v Praze v Nosticově divadle uskutečnila premiéra opery Don Giovanni od W. A. Mozarta.


Jak Hollywood šíří dezinformace o tajných společnostech ...... V průběhu několika posledních let se v Hollywoodu objevil nový trend: stavět tajné společnosti do centra filmových zápletek. Některé lidi to může překvapit, protože tajné spolky by snad měly být… tajné. Tato „bratrstva“ zahrnují i řadu lidí z filmového průmyslu – tak jaké důvody je mohou vést k takovému odtajňování? Zkusme se podívat na tento Hollywoodem vytvářený mýtus prostřednictvím prozkoumání dvou nedávných filmů – Lovci pokladů („National Treasure“) a Andělé a démoni („Angels and Demons“).

Ještě před deseti lety se svobodní zednáři nebo ilumináti objevovali ve filmech jen velice vzácně. V poslední době se však odehrála velká změna. Diváci na celém světě mohli vidět tato bratrstva v příbězích těch největších filmových trháků. (Upozornění pro čtenáře: Následující informace obsahují tzv. "spoilery" - t.j. vyzrazení děje..., pozn. red.).

Hojně se zobrazují jejich symboly a některé filmy dokonce i seznámí diváka s částí jejich historie. Proč se tedy tyto spolky před běžnými návštěvníky kin, kteří dost často o jejich existenci ani nevědí, takovým způsobem demaskují? Copak není utajování nutností pro jejich další přežití?

Já osobně věřím, že jsme svědky významné změny ve strategii komunikace těchto elitních společností.

Nástupem digitálního věku, v němž může každý jednoduše publikovat libovolné informace, utajení takových spolků prakticky znemožnil. Webové stránky, knihy, dokumenty, DVD i další média odhalují tajemství zednářů i dalších řádů. Fakta, která se dříve ukrývala ve vzácných a exklusivních knihách, lze dnes najít prostřednictvím Google.      (Blíže na stránkách Matrix-2001)


Velký pes je prý stejně neekologický jako terénní automobil ..... Pejskaři nastražte uši. Podle nejnovější publikace totiž lidé s velkými psy zatěžují přírodu podobně jako lidé s terénními vozidly. Velká plemena psů působí prý více problémů přírodě a zvyšují výrazně produkci skleníkových plynů než malí psi. Podle kritiků je však něco takového značně zavádějící. To už by se pak mohlo také dojít k tomu, že je ekologičtější člověk menšího vzrůstu a měl by tak třeba platit nižší daně než vysocí lidé.

Nová publikace si asi mnoho příznivců mezi pejskaři nezíská.

Podle knihy Time to Eat the Dog: The Real Guide to Sustainable Living (Čas sníst psa: Opravdový průvodce trvale udržitelným životem) Land Rover vytvoří za rok provozu uhlíkovou stopu odpovídající potravě vyprodukované na 0,84 hektaru půdy, ve stejných jednotkách potřebuje velký pes 1,1 hektaru a malé osobní auto jen 0,41 hektaru.

Lépe na tom ale nejsou ani kočky, jejich uhlíková stopa spotřebuje 0,15 hektaru ročně, což je jen o něco málo míň než automobil Volkswagen Golf. Domácí křeček má pak nesrovnatelně menší stopu představující 0,014 hektaru, stejnou spotřebu má běžící plazmová televize.      (Zdroj: Novinky)

Myslím, že autor téhle slátaniny by měl být odsouzen za nepřípustné zvyšování hladiny debility ve vesmíru ...


Mumifikovaná borovice vydržela neporušená 500 let ..... Vlhké norské klima se nezdá být ideální pro uchování organických zbytků. Zvlášť kraj Songdal na jihozápadním pobřeží země by na první pohled měl vést k tomu, že zde všechno rychle shnije.

Není to ale pravda – vědcům se zde nyní podařilo objevit neporušenou, „mumifikovanou“ borovici starou téměř 500 let.

Terje Thun a Helene Løvstrand Svarva Z Norské vědecko-technické univerzity byly výsledkem překvapeny, protože takové stáří nalezeného dřeva rozhodně nečekaly, výsledky dendrochronologického datování jsou ovšem údajně jednoznačné. Borovice začala růst na konci 13. století a zahynula někdy počátkem 16. století.

Borovice vylučují pryskyřici, která odpuzuje rozkladné mikroorganismy (ostatně ji používali při mumifikaci už staří Egypťané), nicméně aby dřevo vydrželo ve vlhku neporušené 500 let, to je přece jen dost nevídané. Nadto dobu konzervace vlastně můžeme počítat i od počátku života stromu, což stáří ještě o pár set let prodlouží...      (Zdroj: ScienceWORLD)


Boháči se časem přemění v samostatný lidský druh, tvrdí futurolog ..... Americký futurolog Paul Saffo přišel s velmi odvážným tvrzením. Tvrdí totiž, že by se extrémně bohatí lidé mohli transformovat v samostatný druh. Nebude už ale možné mluvit čistě o živočišném druhu, vzhledem k tomu, že by mohl být nový typ člověka částečně robotický. Tuto možnost aspoň tedy nastiňuje Saffo, který se zabývá vývojem lidské civilizace a vědy. Nejbohatší lidé na světě mají před sebou možná velmi zajímavou budoucnost. Futurolog Paul Saffo se totiž domnívá, že robotické inženýrství a biotechnologie budou postupovat takovou rychlostí, že se budou moci nejbohatší lidé transformovat v částečně mechanická stvoření.

Futurolog tak potvrdil tvrzení amerického vědce Raye Kurzweila, že již za 20 let by mohla být nesmrtelnost díky nanotechnologii něčím zcela reálným. Aspoň tedy pro ty úplně nejbohatší. Podle Saffa si budou moci lidé v budoucnu pěstovat své vlastní orgány pro případnou transplantaci, brát speciálně upravované prášky a používat speciální přístroje, které by je měli upozornit na případná zdravotní rizika.

Saffa dodává, že svět zítřka bude mísit biologii s těmi nejmodernějšími technologiemi. Roboti budou něčím zcela normálním, auta se budou řídit sama a umělé končetiny budou kvalitnější než ty obyčejné.

Futurolog má ale za to, že všechny podobné vymoženosti budou k dispozici jen úzké skupině lidí, což způsobí ještě větší prohloubení mezi jednotlivými vrstvami lidí. V extrémním případě by mohlo dojít k absolutnímu oddělení těch nejbohatších, kteří by se postupně přetransformovali ve zcela nový druh a nechali tak své chudší kolegy daleko za sebou.       (Zdroj: Novinky)

Těm magorům bych doporučil si přečíst Věc Makropulos od Karla Čapka


Past na antihmotu přece jen raketoplán ke stanici ISS dopraví ..... V srpnu oznámila organizace NASA, že hmotnostní spektrometr AMS-02 (Alpha Mass Spectrometer), který má studovat hlavně výskyt antihmoty ve vesmíru, dopraví na vesmírnou stanici ISS let raketoplánu STS-134 v roce 2010. Bude to předposlední, nebo možná i poslední let raketoplánů vůbec.

Hlavním úkolem spektrometru AMS má být detekce a identifikace různých antičástic a antijader ve vesmírném prostoru. Má zjistit v jakém množství se antihmota v našem vesmírném okolí vyskytuje a jakého je druhu. Vznik antiprotonu při srážkách jader kosmického záření, které mají velmi vysokou energii, s jádry plynu vyskytujícího se v mezihvězdném a meziplanetárním prostoru je relativně běžnou událostí a těchto antičástic (vlastně i antijader) zachytí spektrometr spoustu. Naopak velmi vzácně vznikají antideuterony. V tomto případě musí při srážce jádra vysokoenergetického kosmického záření a jádra mezihvězdného plynu vzniknout téměř současně velmi blízko sebe antiproton i antineutron. A nejen to. Oba tyto antinukleony musí letět téměř stejnou rychlostí a téměř stejným směrem. To proto, aby jejich relativní rychlost byla natolik malá, že je jaderná síla dokáže svázat do antideuteronu. A protože se v předchozím textu vyskytuje slovíčko téměř příliš častokrát, dochází ke vzniku antideuteronu jen s velice malou pravděpodobností.      (Zdroj: OSEL)


Proč jsou ženy nešťastné? ..... Je to zvláštní paradox: ačkoli mají ženy více peněz, možností i příležitostí k seberealizaci, postupně je opouští pocit pohody a štěstí. Tento trend je přitom patrný ve všech vyspělých zemích a potvrdila ho i nová studie ekonomů Betsey Stevenson a Justina Wolferse. Badatelé se v něm tázali více než 4000 žen na štěstí, sex a sebedůvěru. Ukázalo se, že ženy jsou nejspokojenější s milostným životem a nejvíc si věří ohledně vlastního těla ve 28 letech, ovšem brzy poté jejich pozitivní pocity začínají mizet. Jak je to možné?

Vědci nabídli několik vysvětlení. Dnešní ženy podle nich musí kromě rodiny uspokojovat i to, jak dobře zvládají kariéru, a spojit obojí je velmi obtížné. Za druhé na ženy tíživěji dopadá tlak moderní doby a ženy si také mnohem víc než jindy dovolují otevřeně hovořit o svých pocitech. Posledním zdůvodněním je podle ekonomů fakt, že ženy musejí obstát nejen v konkurenci svého pohlaví, ale také v konkurenci mužů. Tam je ovšem někdy velmi těžké získat úspěch a uznání.      (Zdroj: VTM Science)


Česko se od ledna stane doslova rájem pytláků, myslivci protestují ..... Od Nového roku budou mít čeští pytláci žně. Velké výhody totiž pytlákům plynou z novely trestního zákona, která začne platit od 1. ledna 2010. Ta totiž počítá s­tím, že pytláctví bude trestné jen v případě, když neoprávněně uloví zvěř či ryby za více než pět tisíc korun.

V praxi to znamená, že pokud si pytlák zrovna nevyhlédne trofejního srnce nebo jelena, nikdy se cena masa z upytlačené zvěře přes pět tisíc korun nepřehoupne. Dosud platí to, že pytlák je ten, kdo zvěř loví. Po novele je pytlákem ten, který už zvěř ulovil.

Pokud myslivecká stráž nebo hospodář pytláka s úlovkem do pěti tisíc korun přistihne a předá policii, bude výtečníkovi hrozit jen mírná pokuta v rámci přestupkového řízení.

Podle myslivců novela zákona velmi ztíží boj s pytláky, kteří se v poslední době vybavili nejmodernější technikou, a navíc jsou velmi organizovaní.      (Zdroj: Agris)

Dokáže tohle někdo vůbec pochopit ... kde to žijeme ???


Čínští vědci se snaží vytvořit černou díru v laboratoři ..... V laboratoři v čínském Nanjingu se snaží dva vědci jako první na světě vytvořit umělou černou díru. Není to prý ale žádný důvod k panice. Výzkumní pracovníci Čeng Qiang a Jun Cui Tie rozhodně nevytvářejí žádné zařízení, které by mohlo způsobit konec světa. Jedná se spíše o šikovný experiment, který využívá zvláštní vlastnosti metamateriálů.

Fyzici už se naučili, jak nasměrovat světlo kolem objektu tak, aby metamateriál vytvořil neviditelný plášť. Nyní Qiang a Tie vytvořili metamateriál, který pohlcuje světlo do něj vstupující (v tomto případě mikrovlny) tak, že z něj nemůže uniknout.

Laboratorní experiment simuluje černou díru, jejíž gravitační pole je v jisté oblasti prostoročasu natolik silné, že pohltí jakoukoliv látku či záření, které se dostanou příliš blízko. Dokonce ani světlo nemůže z černé díry uniknout (odtud také plyne její název). Výzkumníci samozřejmě nedovedou takovou intenzivní gravitaci simulovat, ale dokázali vytvořit metamateriál s takovou fyzikální strukturou, která dovede odklonit světlo do jeho středu, takže se už nikdy nevrátí. Zařízení, které postavili, pracuje s mikrovlnami, ale oba vědci říkají, že simulace černé díry v oblasti viditelného světla je hned následným krokem jejich výzkumu.

Zařízení se skládá ze 60 vrstev desek s tištěnými spoji, které jsou uspořádány do soustředných kruhů. Desky jsou pokryty mědí a jsou do nich vyleptány složité vzory, které interagují se světelnými vlnami na mikrovlnných frekvencích. "Když nahodilá elektromagnetická vlna na zařízení dopadne, ocitne se v pasti, bude vedena k jádru černé díry, a pak jím bude absorbována, "říká Cui. "Vlna nemůže z černé díry ven ."      (Zdroj: Protiprúdu)


Dětské křížové výpravy: Masakr tisíců neviňátek, nebo výmysl? ..... Skupinky zmáčených a špinavých dětí se plouží po zanedbané lesní cestě. Pryč jsou nadšené zpěvy náboženských písní, pryč je naděje na zdolání Jeruzaléma. Před šesti týdny jich bylo o pár stovek víc. Nemoci, hlad a zima si vybírají krutou daň. „Chci domů,“ vzlyká každou chvíli některý z mladších chlapců. Maminku už nikdy neuvidí…

Tisícovky zfanatizovaných dětí pochodují na Jeruzalém coby svatá armáda. Vrátit se jich má jen pár. Ještě před několika desetiletími se všichni historikové shodují, že jde o největší tragédii středověku. Dnes se ale objevují spekulace, že k ničemu takovému, jako jsou dětské křížové výpravy, nikdy nedošlo.      (Čtěte na stránkách Epocha)


Přestaňte jíst maso a zabraňte tak globálnímu oteplování ..... Lidé se musejí stát vegetariány, pokud má svět zvládnout globální oteplování, argumentuje britský ekonom Lord Stern. "Maso je plýtváním vody a produkuje velké množství skleníkových plynů. Vytváří obrovský tlak na světové zdroje. Vegetariánská strava je lepší."

Emise metanu od krav a prasat je podstatným zdrojem skleníkových plynů. Metan má 23x silnější dopad než kysličník uhličitý jako plyn, který způsobuje globální oteplování.

Lord Stern, autor vlivné analýzy z r. 2006 o ekonomických dopadech globálního oteplování poukázal na to, že úspěšná dohoda na kodaňské prosincové konferenci o globálním oteplování nutně povede k drastickému zvýšení nákladů na výrobu masa a dalších potravin, které produkují velké množství skleníkových plynů.

Předpověděl, že se postoje lidí změní natolik, že konzumace masa se stane nepřijatelnou. "Je mi nyní 61 let a postoje vůči řízení motorových vozidek a alkoholu se od doby, kdy jsem byl studentem, změnily radikálně. Lidé mění své postoje vůčoi tomu, co je odpovědné chování. Budou se stále více dotazovat, nakolik jejich potraviny způsobují globální oteplování.       (Zdroj: Britské listy)

Nemáte pocit, že se svět zbláznil ???


27.10. 2009     Sedmadvacátého října 1918 Rakousko-Uhersko tzv. Andrássyho nótou přistoupilo na podmínky prezidenta Wilsona, včetně práva na sebeurčení pro národy c. a k. monarchie. Andrássyho nóta je odpověď ministra zahraničí Rakouska-Uherska hraběte Gyuly Andrássyho na 14 bodů prezidenta USA Woodrowa Wilsona, v níchž byly vyjádřeny podmínky nutné k uzavření mírové dohody. V této nót, odeslané 27. října 1918 rakousko-uherskému vyslanci ve Stokholmu, Rakousko-Uhersko tyto podmínky, včetně sebeurčení dřívějších částí Rakouska-Uherska, přijalo. Zveřejnění Andrássyho nóty o den později 28. října 1918 v pražské redakci Národní politiky vedlo k pozdvižení lidu a vyhlášení nezávislosti Československa.


Praha chystá zavedení mýtného: vjezd za 120 korun .....  Vjezd do centra hlavního města by během několika let měl být zpoplatněn. Pražský magistrát si nechal vypracovat plán, podle kterého by česká metropole zavedla mýtné v roce 2015. Informaci dnes přinesly Hospodářské noviny. Za vjezd do centra by řidiči měli zaplatit podle předběžného plánu 120 korun, hranici pro mýtnou povinnost přitom bude zahrnovat vnitřní okruh Prahy. Studie, za kterou město zaplatilo 30 milionů korun, slibuje dostat z centra až třetinu aut.

Zatím není jasné, jestli se poplatek bude účtovat za každý vjezd, nebo postačí jedna platba na celý den. Bez poplatku by však měly zůstat vjezdy do metropole během víkendů a svátků. Navržený projekt také prozatím neurčuje, zda budou muset povinný poplatek platit také Pražané, kteří v centru města bydlí. "To je všechno otevřené. Zatím jsme v rovině úvah a plánů. Podrobnosti budeme řešit ve chvíli, až systém mýta začneme uvádět do provozu," citují noviny náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka.

Realizování třicetimilionové studie však prozatím není v dohledné době možné. Magistrát totiž nemá dostatek financí a navíc jsou potřeba legislativní změny. Počítá se s rozesetím zhruba 125 kamer po obvodu centra, celý projekt má v prvním roce stát 1 miliardu korun. Kamery přečtou registrační značku auta a počítačová databáze pak vyhodnotí, jestli majitel zaplatil. Pokud bude mýto fungovat správně, intenzita provozu v metropoli by se podle studie měla snížit o víc než 20 procent a z centra města by mělo zmizet až třicet procent aut.

Další překážkou, která brání zpoplatnění vjezdu do centra, je dostavba vnitřního okruhu. "Před dostavbou nemá cenu o zavedení mluvit. Řidiči musí mít alternativu, kudy se středu města vyhnout," řekl primátor Pavel Bém. Hlavním cílem zavedení mýtného je podle magistrátu snaha odlehčit dopravní situaci v centru města. Podle zkušeností ze zahraničí se odhaduje, že z centra může zmizet až 30 procent aut. Získané peníze se podle studie využijí na rozvoj hromadné dopravy v Praze, hovoří se v této souvislosti hlavně s dostavbou trasy metra D.

Zónu pro vybírání mýtného budou pravděpodobně zahrnovat lokality: Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov i Nové Město a místa kolem Vyšehradu. Základní poplatek pro vjezd by měl činit 120 korun, sleva pro rezidenty 30 korun, osoby se zdravotními průkazy ZTP a ZTP-P budou mít vjezd zdarma.      (Zdroj: CT24)


Plynová krize 2 ..... Plynová krize akceleruje. Již se vše, mimo občana, tomu je to jedno, připravuje na plynovou krizi. Do Ruska jezdí politici jako do houslí. Již tam byl Klaus, Topolánek i Paroubek. Již se tam chystá i Fico. Asi toho moc nevyjednali, naopak na listopad naplánovali cvičení s názvem plyno krize. Urychleně se realizuje plán snižování dodávek zemního plynu pro fabriky. Je mnohem významnější odstavit v době krize výrobce s denní spotřebou 260 000 kubíků zemního plynu, než nějaké rodinné domky.

Na rodinné domky taky dojde. Pokud v lednu, z důvodu krize odstavíme fabriky, občan nebude mít mít práci a postupem doby ani peníze na ten zemní plyn. To bude asi poslední rána českému průmyslu. S úspěchem pak produkce českých podniků může být nahrazena Čínou. To víte, vše se naivně plynofikovalo...

Dříve byly v ČR i sklárny na uhlí. Z uhlí si vyráběli svítiplyn, kterým topili v peci. Uhelné kotelny se s velkým nadšením, pod pláštíkem ekologie zbouraly. Čeká nás ekologocká zima a chlad s výrobním klidem.

Jak je to s plynovými zásobníky ? Nic moc. ČR má na měsíc, pokud ale bude minus 10 tak na 2 týdny. Kolabs ekonomiky tedy přijde poměrně rychle, vždyť Putin již v létě roku 2009 věděl, že Ukrajina nebude mít v lednu 2010 peníze na zaplacení plynu. Asi bude studený leden, Putin dobře ví, kdy přesně zastavovat kohoutek.

Některé progresivní, velké, zpravidla nadnárodní firmy, naopak zrušily plynové kotelny. Proč asi ?

Zemní plyn je drahý, nebezpečný a nespolehlivý. Čím budete v zimě topit vy ? Nebo raději budete "Ekologicky strádat zimou" ?       (Zdroj: Dôležité)


Chemtrails - je to možná neuvěřitelné, ale přesto pravdivé ..... Letadla za přísného utajení už několik let rozprašují do atmosféry chemické látky, jako například barium a aluminiový prášek, které mají zabraňovat globálnímu oteplení, avšak v konečném důsledku mohou mít netušené zdravotní následky pro celé lidstvo.

V internetu se už nějakou dobu objevuje pojem „chemtrails“, což znamená tolik, co chemické látky rozptýlené v domnělých kondenzačních pruzích za letadly. Nejsou to však obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně liší. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, ale zůstávají dlouho viditelné a mnohdy jakoby padaly dolů v kaskádách, jejichž spodní okraje se jeví jednoznačně hustší. Navíc to často vypadá, jako když jsou cíleně postřikovány určité oblasti, jelikož se mřížkovité vzorce objevují i za takových povětrnostních podmínek, kdy pro ně není žádné meteorologické vysvětlení.

Pozorovatelé dlouho mohli jen spekulovat, co tyto úkazy znamenají. Zvláště v USA existují četná internetová fóra, která se tuto tématiku snaží dokumentovat a hledají vysvětlení. Pro většinu těch, kteří se o věci doslechli je to však jen jedna z dalších nedokázaných „teorií o spiknutí“. Mezitím se ale objevil člověk, který se na jednom ze sporných projektů podílel a potvrdil, že se opravdu nejedná o běžné kondenzační pruhy.

Na internetové stránce, která se kriticky zabývá chemtrails, se v roce 2003 přihlásil k slovu vědecký spolupracovník, který přiznal svou účast na tomto projektu v Kanadě a byl ochoten zodpovědět některé otázky. Očividně byl sám přesvědčen o tom, že tento „ochranný projekt“ je dobrá věc, ale zastával názor, že by o něm mělo obyvatelstvo vědět. Tento člověk pak v roce 2004, neočekávaně a bez zjevného důvodu, spáchal ve Spojených státech sebevraždu…       (Zdroj: Paralela)


Běchovice pohřbené dálnicí zaživa ..... Ještě letos se měl začít podle plánů Ředitelství silnic a dálnic stavět další úsek Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi.

Nezačne. Proti stavbě se náhle odvolaly desítky obyvatel Běchovic i místní radnice. Proč? Zjistili, že by jejich čtvrť po dokončení okruhu zůstala de facto pohřbena zaživa.

Zhruba sto dvacet domů se totiž dostalo do takzvaného ochranného hlukového pásma. To si místní lidé včetně zdejších úředníků nejprve mylně vysvětlovali jako pásmo, které má být obzvlášť chráněno před hlukem z dálnice protihlukovými bariérami.

Jenže termín znamená něco zcela jiného. To, že ve čtvrti budou zakázány stavby škol, ordinací či bytových domů. Výstavba vilek nebo třeba dostavby již stojících domů pak musí splnit tak přísná kritéria, že získat stavební povolení bude prakticky nemožné.

Rozvoj obce by byl zcela zastaven. „Nechali by nás tu jen dožít. Nemohl bych si přistavit ani patro k domu,“ stěžuje si místní obyvatel Miroslav Mevald.

Nehledě na to, že tím rapidně klesne cena zdejších nemovitostí.

Potíž podle místní radnice je ta, že jen 250 metrů od domů vyroste nová křižovatka, kde se bude na okruh napojovat nynější Šterboholská radiála a také nová čtyřproudá kolínská silnice, kterou nyní supluje úzká Českobrodská ulice.

Počítá se s tím, že tudy denně projede na 110 tisíc aut. „Přitom už dneska tu je hluk, který při západním větru převyšuje limity,“ upozorňuje další z místních lidí, Jiří Osvald.      (Zdroj: Ecomonitor)


Houbařská sezona? Bída poznamenaná vrtochy počasí ..... Neobyčejný přírodní obrázek přineslo několikadenní silné sněžení do horských lesů v Libereckém kraji. Docela hojně rostoucí hřibovité houby tam přikryla místy až půlmetrová bílá peřina. Liberecký mykolog Zdeněk Pelda v polovině října ještě nikdy nic podobného nezažil, i když na houby chodí bezmála 60 let.

"Jsem hodně zvědavý, co tak vysoká vrstva sněhu s houbami udělá. Nastala ojedinělá historická situace, která se v mykologii nemusí opakovat další desítky let," řekl Pelda. Noční mrazy jsou podle něho zatím jenom mírné. "Sněhová pokrývka slouží jako izolace a houby před zimou chrání. Půda je navíc ještě vyhřátá z teplého září. Pro podhoubí je to příznivá situace a uvidíme, co se za deset až 14 dní v lese objeví," podotkl Pelda.

Hrozí ovšem, že některé houby začnou ve vlhkém sněhu plesnivět a lidé by si je měli za několik dnů při sběru pořádně prohlédnout. Po konzumaci plísní chycených plodnic hrozí strávníkům zažívací potíže. Pelda houbaře varuje, ať mezi stromy nevyrážejí dříve, než z nich úplně opadne sníh. Zvláště listnáče jsou jím obtěžkané, praskají a výpravy mezi ně by mohly skončit tragédií. "V posledních dnech se kolem domu v Liberci, kde bydlím, stále ozývaly zlověstné zvuky z praskajících větví a kmenů," upozornil Pelda.       (Zdroj: Agris)


Vakcína proti prasečí chřipce slouží k redukci světové populace, míní černošský radikál ..... Evropskou i americkou veřejností, včetně té odborné zmítají zuřivé dohady ohledně prospěšnosti a zdravotní nezávadnosti vakcíny proti chřipce, jíž marketingový svět otituloval adjektivem “prasečí.” Nejvyšší soud amerického státu New York dokonce minulý týden vydal judikát, na jehož základě nemají státní orgány právo vynucovat plošné očkování všech “kritických” pracovníků ve zdravotnictví proti jejich vůli. Soudní proces byl doprovázen demonstracemi, na nichž stovky lidí volalo “stop vynucenému očkování,” poukazujíce na nedostatečnou prověřenost čerstvě vyvinutého produktu, jež by podle jeho odpůrců měl vyvolávat velmi závažné vedlejší následky.

Proti jejímu plošnému používání vystoupili jak konzervativci Rush Limbaugh a John Ross, stejně jako levicově smýšlející Ben Maher. Vůbec nejostřejší odsudek očkování vakcínou A/H1N1 pochází z úst radikálního černošského islamisty Louise Farrakhana, vůdce militantní organizace Nation of Islam. Podle jeho názoru totiž vakcína není ničím jiným než “humánní” vražednou zbraní, účelem jejíhož vynalezení je redukování světové populace. Farrakhan se ostatně kontroverzním náhledům na světové dění nikdy nevyhýbal, kupříkladu o událostech 11. září prohlásil, že se jednalo o vykonstruovaný komplot, americkou vládu podle (nejenom) jeho názoru zase ovládá klika mezinárodních bankéřů. Nyní se nechal slyšet, že “planetu Zemi obývá 6,5 miliard lidí a není možné je všechny uživit. Co v takovém případě uděláte? Zabijete jich tolik, kolik jen můžete.K tomu je potřeba vyvinout vědeckou formu likvidace, která se bude navenek jevit jako nějaká nemoc.” “Skutečně moudří lidé však vakcínu odmítnou,” dodal Farrakhan.        (Zdroj: Altermedia)


Přátelské bakterie řídí imunitní systém ..... Zvláštní druh bakterií řídí z tenkého střeva imunitní systém svých hostitelů a chrání je tak účinně před nebezpečnými bakteriemi přijatými s potravou.

Člověk má ve střevu asi 1,2 kilogramu bakterií náležejících k několika stovkám různých druhů. Některé nejsou zřejmě jen trpěnými hosty, ale i vydatnými pomocníky, bez nichž bychom se jen těžko obešli.

Mezinárodní tým vedený Danem Littmanem z Howard Hughes Medical Institute objevil v tenkém střevu laboratorních myší zvláštní druh bakterií, jejichž buňky mají tvar dlouhých článkovaných vláken. Přítomnost těchto mikrobů se zdá klíčová pro správné fungování imunitního systému, pro produkci protilátek, pro atak buněk imunitního systému na mikrobiální "vetřelce" a pro spuštění obranné zánětlivé reakce i její utišení. K velmi podobným závěrům došel nezávisle tým vedený bioložkou Valérií Gaboriau-Routhiauovou z francouzského INSERM.

Zvláštní bakterie sídlí v zadní části tenkého střeva a od většiny jiných střevních mikrobů se liší schopností vázat se na povrchu buněk střevní sliznice. To je trik, který obvykle zvládají nejrůznější původci střevních onemocnění.

Článkované vláknité bakterie přitahují do střeva zvláštní typ bílých krvinek označovaných jako Th17. Tyto buňky velmi dobře slouží během infekcí, ale jejich nepatřičná aktivita stojí na počátku tzv. autoimunitních onemocnění, kdy se imunitní systém obrací proti vlastnímu organismus. K autoimunitním onemocněním patří vedle cukrovky 1. typu i Crohnova choroba, lupénka nebo artritida. Je možné, že se na propuknutí těchto nemocí podílí "vzpourou" i dosud opomíjení bakteriální "nájemníci" v našem střevu.      (Zdroj: ČR Leonardo)


i-volby: prostor rovné politické soutěže ..... První onlinové volby (naruby) proběhnou k 20.výročí sametové revoluce ve dnech 17.11. - 1.12. 2009. I-voliči/ky zvolí vlastními slovy 3 věci, které jim leží na srdci. Tzn. nevolí se strany, jejich programy ani politici, nýbrž i-voliči

sepíší de facto svůj vlastní voličský program. Po skončení i-voleb systém www.i-volby.eu jednoduše porovná a vyhodnotí žebříček voličských priorit, z nichž by měli politici a političky vycházet. To je ale jen zlomek toho, co i-volby nabízejí.      (Zdroj: Czech Free Press)


Chybí peníze na rozvoj MHD ..... Každý, kdo zažil cestu pražskou veřejnou dopravou ve špičce, jistě potvrdí, že nejde o velký luxus. Nacpané tramvaje pomalu popojíždějí po kolejích uprostřed dopravní zácpy, autobusy jezdí staré, na metro se čeká i čtvrt hodiny. Podle iniciativy Auto*Mat může být ještě mnohem hůř. Město sice slíbilo rozvoj a modernizaci přeplněné a stárnoucí veřejné dopravy, místo toho ale ve skutečnosti trvale snižuje peníze na provoz Dopravního podniku. Rozvoj MHD se prakticky zastavil.

„Vývoj posledních let jasně ukazuje, kde jsou priority pražských politiků. Vidíme, kam směřují miliardy ušetřené na veřejné dopravě. Pražany čekají špatné časy, protože kvalita MHD se za současné situace nemá šanci pozvednout,“ říká mluvčí iniciativy Auto*Mat Michal Křivohlávek. Dopravní podnik za to ale podle něj nemůže. „Magistrát posílá všechny peníze na stavbu tunelového komplexu Blanka. Ten je tak extrémně drahý, že to blokuje jakékoliv další investice.“

Pohled do rozpočtu dává Křivohlávkovi zapravdu. Zatímco v roce 2004 dostal Dopravní podnik na svůj provoz 10,7 miliardy, letos je to jen 9,7 – přitom dopravní výkony i požadavky cestujících na kvalitu za posledních pět let rostou, takže rozpočet by neměl klesat, ale spíše vzrůstat. Přitom v roce 2008 již proběhlo zdražení jízdného o desítky procent a další zdražení lze očekávat po komunálních volbách v roce 2010. Od roku 2000 vzrostl počet přepravených cestujících o celých 20 %. Za těchto podmínek se snižuje rozpočet dopravního podniku.

Ještě horší je to s investicemi. Metro zažilo největší rozvoj v roce 2007, kdy šlo do stavby nových úseků 4,5 miliardy korun, letos je to jen 1,3 miliardy, tedy méně než třetina. Takovým tempem není možné postavit ani jednu novou stanici za rok. Na modernizaci tramvají a nákup nových vozů půjde letos 200 milionů korun. To je o 1,7 miliardy méně než loni a dokonce vůbec nejméně za posledních pět let. Zdaleka nejhůř jsou na tom autobusy – v posledních dvou letech na ně Dopravní podnik nedostal ani korunu, letos nakonec v průběhu roku z rezervy určil 600 milionů korun.

„Rada hlavního města nedodržuje ani vlastní programové prohlášení. V něm se kladl důraz na všestranný rozvoj veřejné dopravy,“ říká Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Aby veřejná doprava dokázala držet krok s auty, je nezbytné zvyšovat její komfort a dostupnost. Zastaralost vozů, špatný stav kolejí, zdražování jízdného a přeplněné spoje tuto podmínku nesplňují,“ dodává.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Ceremoniál předávání Big Brother Awards 2009 ..... Opět nastal čas ukázat na slídily kolem nás! I když máme pocit, že v našem životě není co skrývat, neznamená to, že nám může každý bez optání nahlížet do soukromí. Je třeba upozornit na úřady a firmy, kteří se svou vlezlostí zacházejí příliš daleko. Pátý ročník soutěže Big Brother Awards i letos ukáže na největší slídily.

Předávání proběhne 12. listopadu 2009 v Divadle Na Prádle. Ceremonie začne v 19.30, vstupenku pořídíte za 100 Kč přímo v pokladně Divadla Na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá strana. Zde si je můžete také rezervovat. Pokladna je otevřená každý všední den od 16.00 do 20.00. Rezervovat je možné také na čísle 257 320 421 a na adrese pokladna@napradle.cz .      (Zdroj: Big Brother Awards)


26.10. 2009     Šestadvacátého října 1965 převzali členové skupiny Beatles Řád britského impéria. Tento řád založil 4. června 1917 král Jiří V. jako všeobecný záslužný řád pro civilní osoby.


Titul Strom roku 2009 opět získala lípa ..... Osmý ročník oblíbené celostátní ankety Strom roku 2009, kterou pořádá Nadace Partnerství, zná od čtvrtečního večera svého vítěze. Nejsympatičtějším stromem se již po čtvrté za sebou stala lípa, a to Kotelská lípa z Libereckého kraje. Druhé místo obsadila Mladějovická lípa, na třetí příčce se umístil Kladrubský dub. Slavnostní vyhlášení proběhlo na Koncertě pro stromy, kde zazpívala Marta Kubišová. Generálním partnerem ankety a programu Stromu života je společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 5 milionů korun.

Tisíciletá lípa rostoucí v osadě Kotel nedaleko Osečné obdržela díky rozsáhlé kampani občanského sdružení Naše Podještědí přes 11 tisíc hlasů. Kotelští získali pro "svůj" strom zejména příznivce z okolních obcí a škol. Na hlasovací archy se však podepisovali také čtenáři Krajské vědecké knihovny v Liberci či zákazníci Podještědského knihkupectví. Dana Jadrná, předsedkyně sdružení bojujícího proti těžbě uranu v Podještědí, převzala 22. října na Koncertě pro stromy vítězný titul a šek na ošetření lípy na jaře roku 2010. "Za svým vítězstvím si Kotelská lípa tvrdě šla. Od samého začátku ankety se držela v jejím čele, což svědčí hlavně o nadšení a skvělé kampani jejích navrhovatelů," uvedla Adéla Badáňová z Nadace Partnerství. Druhou příčku obsadila Mladějovická lípa se zaslouženým počtem 7 805 hlasů, třetí se s 6 387 hlasy umístil památný dub rostoucí nedaleko benediktinského kláštera v Kladrubech.      (Zdroj: Enviweb)


Švédští zdravotníci nemocní po očkování proti prasečí chřipce ..... Švédské noviny Expressen informují, že 190 zdravotních sester se přihlásilo u zdravotnických úřadů kvůli závažným symptomům onemocnění po očkování proti prasečí chřipce. Tyto noviny jsou jediné, které o tom ve Švédsku podávají zprávu. S tím přicházejí nyní na světlo první hlášení o vedlejších účincích očkování, které jsou pravděpodobně jen špičkou ledovce.

Ředitelka švédského Institutu pro nakažlivé choroby Annika Lindeová udala těmto alarmujícím hlášením dokonce pozitivní směr, při čemž řekla: „Očkovací látka má více vedlejších účinků než očkovací látka proti normální chřipce. To je známka, která ukazuje, že se jedná o efektivní ochranu."

Zatím bylo očkováno tisíc Švédů a hlášení o vedlejších účincích „zaplavují" švédský Institutu pro nakažlivé choroby.

Annika Linde k tomu říká: „Je zřejmé, proč očkovací látka proti prasečí chřipce vyvolává více vedlejších účinků než očkovací látka proti normální chřipce. Protože očkovací látka proti prasečí chřipce obsahuje adjuvans, které zažehují imunní obranu. Tím je obrana proti viru lepší."

Typická chladná a necitlivá odpověď zástupkyně zdravotního systému bez lítosti, která se dívá na lidi jako na laboratorní krysy, které si musí nechat líbit účinky pokusů na nich. Neboť to co se tu děje, je definitivně velkým pokusem na obyvatelstvu.      (Zdroj: Czech Free Press)


Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 ..... Ministerstvo životního prostředí dnes představilo a odeslalo do veřejného a meziresortního připomínkového řízení aktualizovaný návrh Politiky ochrany klimatu ČR. Návrh ukazuje, že Česká republika má možnost snižovat emise skleníkových plynů o 28 milionů tun ročně, tedy do roku 2020 o jednu pětinu ve srovnání s rokem 2005. „Oproti roku 1990 můžeme skleníkové emise do roku 2020 snížit o 40 %,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Podle propočtů nezávislého expertního týmu, který pro MŽP Politiku ochrany klimatu zpracovával, je dosažení tohoto cíle možné při realizaci všech navrhovaných opatření, a to za přijatelných ekonomických nákladů a bez výstavby nového jaderného zdroje. „Politika ochrany klimatu je zároveň naším jasným signálem pro blížící se klimatický summit OSN, který se za pár týdnů sejde v dánské Kodani,“ dodává ministr Miko.

Navrhovaná opatření jsou podepřena důkladným vyčíslením nákladů a příspěvku ke snížení emisí skleníkových plynů. Zároveň návrh předkládá konkrétní kroky a úkoly, které by k redukcí skleníkových emisí vedly.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Co je to autogenní trénink a k čemu jej lze použít? ..... Autogenní trénink je metoda duševní hygieny, jedna ze systému metod a vědecky propracovaných pravidel a rad, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy.

Autogenní trénink vychází ze základního předpokladu, že člověk je jednolitá, celistvá bytost a že celkové chování či prožívání lze ovlivnit stejně systémem duševních jako tělesných cvičení. Při zvládnutí a pravidelném cvičení umožňuje odstranění příznaků napětí, nervozity, neklidu, strachu a jiných rušivých duševních pocitů. Je ho možno použít k autoregulaci některých tělesných funkcí, které jsou jinak řízeny bez zásahu vůle jedince (např. krevního oběhu, srdce atp.). Může pomoci při odstraňování nevhodných návyků, vytváření žádoucích vlastností, jako je zvyšování výkonnosti, rozšiřování tvůrčích potencí, zlepšení sebekontroly aj.

Toho všeho se dosáhne volním ovlivňováním tělesných projevů záporného citového prožívání. Záporné prožitky zná každý na vlastní kůži. Jsme-li rozčílení, buší nám srdce, zrychleně dýcháme, máme dojem, že se nám všechna krev vylila do hlavy, cítíme napětí ve svalech. Umíme-li tyto tělesné příznaky odstranit, odstraníme tím samozřejmě i onen nepříjemný duševní prožitek.      (Zdroj: Zdravcentra)


Krnovští předávají titul Město stromů Havířovu ..... Žezlo si od starostky Renaty Ramazanové a všech Krnovských, v čele s koordinátorkou kampaně Janou Vágnerovou, přijede z Havířova převzít početná výprava, včetně náměstka primátora Eduarda Heczka, tajemníka magistrátu Milana Menšíka, tiskové mluvčí Jany Pondělíčkové a Zdeny Mayerová z odboru životního prostředí.

Slavnostní ukončení krnovské kampaně zahrne vysazení platanu ve Smetanových sadech v blízkosti základní školy na Dvořákově okruhu, bohatý program na náměstí či výstavu Průřez roční kampaní Krnov – Město stromů. Vyhlášeni budou také vítězové soutěží o nejkrásnější okno nebo balkón. Krnovu se podařilo naplánovat rozloučení s kampaní přesně na Den stromů, jehož tradice přerušená obdobím komunismu byla v České republice obnovena v roce 2000.

Soutěž Město stromů se za poslední rok dočkala významného posunu. Stala se nominační soutěží pro výběr českého zástupce v kategorii měst do klání Evropská rozkvetlá sídla – Entente Florale Europe. Rostoucí význam soutěže Město stromů potvrdí také slavnostního setkání zástupců obou měst a „repríza“ slavnostního předání žezla, která proběhne 12. listopadu 2009 v Senátu ČR.      (Zdroj: Nadace Partnerství)


Králičí bobky s příchutí stroncia ..... Studená válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem je sice už dávno minulostí, někteří z jejích démonů však stále vylézají z podzemních skrýší. V místě zvaném Hanford Site v americkém státě Washington, kde byly připravovány jaderné zbraně to stále vypadá trošku jako v béčkovém hororu o jaderných mutantech.

Zahrávat si s radioaktivními látkami je po čertech nebezpečným podnikem. Když už není zbytí a látky s radioaktivními účinky se přeci jen objeví (např. jako vedlejší produkt výroby energie), je třeba se o ně co nejlépe postarat a uložit je na místě, kde mohou co nejméně škodit nejen nám, ale i dlouhé řadě budoucích generací. Vypadá to, že v americkém Hanford Site, které je proslulé zejména vývojem a výrobou jaderných zbraní, nevzali problém likvidace za ten nejlepší konec. Není tomu dlouho, co zde vědci objevili radioaktivní vosí hnízda a už je tu další nemilá zpráva. Američtí zajíci kalifornští (Lepus californicus), kteří se běžně vyskytují na východě Spojených států, si skutečně zamilovali slanou chuť tekutiny, která vytékala z podzemních skladovacích nádrží. Tato kapalina však nebyla nasáklá pouze solí, ale i stopovým množstvím radioaktivního cézia a stroncia. Dříve než radioaktivní materiál dokázal v útrobách postižených zajíců způsobit významné zdravotní potíže, podařilo se jim roznést jej po poměrně rozsáhlém okolí prostřednictvím svého trusu. Americká vláda se problém radioaktivních bobků vyřešit co nejrychleji. K jejich likvidaci ustanovila speciální komando, které je nejprve mapuje ze vzduchu pomocí helikoptér a poté odstraňuje. Něco jako Akta X s malinko komediální zápletkou.      (Zdroj: 21@století)


Do galerie pro buřta ..... Uplynulo hodně času od doby, kdy se lidé učili pít Coca Colu, tekutinu, která přetekla rychleji, než dolili skleničku. Co jindy trvalo desítky let, vzniká dnes za rok. Sotva si člověk zvykne si na nové, už je před ním novější, s ještě složitějšími návody. Ty snad nejsou jenom na toaletním papíru, zatím, dokud nebude zamontován nějaký sofistikovaný systém přímo v toaletní míse. A konkurenční boj mezi výrobci toaletních papírů a záchodových mís jistě přinese dohodu a lidem pohodu.

Nejsem proti změnám, vadí mi změny jenom proto, aby byly učiněny a nevadí jenom mě, ale třeba životnímu prostředí. Není oblasti, která by neprocházela změnami za každou cenu, v nichž staré, osvědčené a srozumitelné musí nahradit nové, ale komplikovanější. Přidat znamená naředit, zvětšit, předpokládá ztenčit a když zjednodušit, tak zkomplikovat, protože komplikovanější systém žádá ještě komplikovanější metody ovládání. Proč? Proto! Takhle hloupě už se nikdo neptá!

Však už mi jeden student výtvarné školy odpověděl na předchozí článek, proč se nepotřebuje učit sekat do kusu kmene stromu. Má přece v počítači 3 D modelaci a jsou už zařízení, které sochu za něho vyrobí sama. Pot? Jaká námaha pane, nejsme v devatenáctém století! Jak to, že mladý adept umění není schopen pochopit, že paruka nejsou vlasy, protože co jiného je paruka, než vlasy? Náhražka? Jaký v tom je rozdíl? Aha, bez elektrického proudu sochu nevymodeluje, no, to se jistě nějak vyřeší.

Stále méně a méně se lidé spoléhá samo na sebe. Komplikovanější ovládání vyžaduje komplikovanější znalosti, komplikovanější znalosti zase předpokládají strukturovanější vzdělání a vzdělání čas. Jenže ten už nikdo nemá, ale má možnost vybrat si něco v pěti barvách, co se mu bude určitě hodit k oblečení. Image je přece důležité poznávací znamení, co na tom, že se všichni nakonec setkají na ucpané dálnici, vždyť jim vezou ty zázračné věcičky, které tak nutně potřebují k životu.

A nevezou je nikam jinam, než do galerií, pardon nákupních galerií. Inovuje se všude a ve všem. I v českém jazyce. Peroutkovi by vstávaly vlasy na hlavě, kdyby četl dnešní noviny. Jsme v nich všude jinde, jenom ne v myšlence. Doposud srozumitelné významy nahrazují podivné alogismy, pokroucené a překroucené zkomoleniny, podporované výkřiky a siláckými gesty. Nikdo mi dosud nevysvětlil, proč se obchodním domům začalo říkat galerie, ale marketing to určitě ví. V galeriích si už umění stejně nikdo kupovat nebude.       (Zdroj: Britské listy)


Ekologicko-etnologická expedice na Sibiř ..... V říjnovém čísle časopisu NaAtional Geographic je otištěna reportáž z nové lokality období lovců mamutů. Na webových stránkách  časopisu k ní najdete ještě fotogalerii.

Archeologie velkých loveckých sídlišť v areálu Dolní Věstonice - Pavlov - Milovice je bohužel již 30 000 let mrtvá. Proto zorganizovali pracovníci Akademie věd ČR (Archeologický ústav Brno a Botanický ústav Praha) a doktorandi Přírodovědecké fakulty MU Brno první expedici za žijícími pastevci sobů, lovci a rybáři severozápadní Sibiře, a to v pásmu tundry (Něnci) i tajgy (Mansijové, Chantové).

V tundře jsme v srpnu 2009 dokumentovali rozložení aktuálních, tedy letních sídlišť a sezónně opuštěných, tedy zimních a jarních sídlišť, ve vztahu k okolní krajině a jejím zdrojům.      (Více na stránkách National Geographic)


Lekári sa obávajú masívnych vedľajších účinkov Tamiflu ..... Liečivo Tamiflu sa má v prípade agresívnej pandémie prasacej chrípky masovo nasadiť. Avšak z Japonska existuje množstvo správ o údajných vedľajších účinkoch, predovšetkým u mladých pacientov. Výrobca hovorí, že to nemá s medikamentom nič spoločné.

Pre švajčiarsky farmaceutický koncern Roche je anti-chrípkový prostriedok Tamiflu tak či onak predajný šláger. Vo štvrtok oznámil podnik o 9% vyšší obrat v prvých troch kvartáloch - predovšetkým vďaka ešte stále stúpajúcim číslam predaja Tamiflu, ktorý od začiatku roka nacedil do kasy fy Roche 1,3 miliardy Euro.

Avšak teraz varujú farmeceutickí experti v renomovanom odbornom liste „The Lancet“ im renommierten Fachblatt "The Lancet" pred možnými nebezpečnými vedľajšími účinkami toho prostriedku a požadujú, zodpovedajúce správy rýchlo preveriť. Tento liek bol úradmi v miliónových množstvách uskladnený, aby sme boli vyzbrojení proti pandémii prasacej chrípky. "Musíme rýchlo vedieť, čo je s vedľajšími účinkami", povedal hlavný autor štúdie, chrípkový expert Tom Jefferson z Cochrane Collaboration, pre SPIEGEL ONLINE. On už predtým vyslovil podozrenie, že prostriedky proti chrípke, ako Tamiflu, alebo Relenza dokazateľne neznižujú úmrtia pri chrípke. Dĺžka chrípky sa v priemere skracuje o jeden deň, povedal Jefferson v lete pre SPIEGEL (Die Dauer der Grippe werde im Durchschnitt um einen Tag verkürzt, sagte Jefferson im Sommer dem SPIEGEL.)

"Šokovaný, ako málo úrady vedia o vedľajších účinkoch"

V Japonsku, kde sa Tamiflu už roky predpisuje a masovo užíva, tušia lekári pri troch percentách všetkých dospievajúcich zmenu chovania po užití Tamiflu. Spektrum siaha od halucinácií až k nehodám, ktoré sa udiali na základe zmeny osobnosti. Jefferson si naviac právnou cestou získal doteraz tajné údaje amerického úradu pre potraviny a lieky (FDA), aby pátral po ďalších možných poukazoch na psychiatrické efekty. "Bol som zhrozený, ako málo vlastne úrady vedia o vedľajších účinkoch Tamiflu", povedal Jefferson. Celkovo je v "The Lancet" reč o 2.275 správach o neželaných vedľajších účinkoch. U mladistvých bolo pozorované najčastejšie nápadné konanie, kŕče, delírium a halucinácie. Staršie osoby naproti tomu trpeli dávením a nevolnosťou. "Nevieme jednoznačne povedať, či tieto psychiatrické efekty spôsobuje Tamiflu, alebo súvisia s chrípkou", hovorí Jefferson.      (Zdroj: Protiprúdu)


Trest smrti v USA je dražší, než se předpokládalo ..... Nová finanční studie prokázala, že si americká vláda nemůže nadále dovolit vykonávat trest smrti. Informační centrum o trestu smrti tvrdí, že státní i místní správy čelící finanční krizi by vydělaly na nahrazení hrdelního trestu doživotním vězením. Podle studie trest smrti od roku 1976 přišel na dvě miliardy dolarů, které by byly ušetřeny, pokud by nejtěžším trestem bylo doživotní vězení. Další nedávný průzkum zjistil, že 57 procent policejních náčelníků v celé zemi si myslí, že význam rozsudku smrti v prevenci násilných zločinů je zanedbatelný.       (Zdroj: AKT-INFO)


23.10. 2009     Třiadvacátého října 1526 Český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400 letá habsburská vláda nad českými zeměmi.

V sobotu 24. října se slaví Světový den informací o rozvoji - slaví se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN od roku roce 1972 a dále Den Organizace spojených národů (OSN) - toho dne roku 1945 vstoupila v platnost Charta OSN; slaví se od roku 1947. Začíná Týden akcí za odzbrojení.

V neděli 25. října nás čeká změna letního času na středoevropský. Ve 3 hodiny ráno se pomyslné ručičky posunou o hodinu zpět, takže budou teprve dvě hodiny a my budeme mít o tu hodinu delší víkend.


Pražští zastupitelé hlasují proti občanům, které ani nenechají promluvit ..... Dnešní zasedání (22.10. 2009) pražského zastupitelstva přineslo rozčarování mnoha občanům. Zastupitelé schválili změny územního plánu, které znamenají například zástavbu na místě bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně, kde měl vzniknout park, na hraně Krčského lesa na Roztylech či v Modřanech. Současně odsouhlasili prodej parku pro zástavbu v Jihlavské ulici u severojižní magistrály v Praze 4. Ještě horší však je, že ke kontroverzním záměrům navíc nenechali vystoupit občany, kteří na jednání přišli.

I přes protesty a petici místních občanů schválilo zastupitelstvo prodej zelené plochy mezi severojižní magistrálou a ulicí Jihlavskou soukromému investorovi. Ten zde plánuje výstavbu administrativní budovy, která má být současně i protihlukovou bariérou. Taková funkce této budovy je ale sporná, do již tak neúnosně zatížené lokality zato přivede další automobily – součástí domu mají být čtyři patra podzemních garáží. Navíc to bude znamenat zničení jediné souvislé zelené plochy v okolí a zničení desítek stromů, které pomáhají alespoň částečně eliminovat škodliviny z ovzduší.

„Považujeme to za výsměch lidem, kteří dlouhá léta požadují snížení znečištění životního prostředí na hygienické limity pro hluk a emise, které jsou zde nyní překračovány. Stromy, které budou pokáceny, zachycují například nebezpečný polétavý prach, filtrují znečištěný vzduch a jsou také protihlukovou a psychologickou bariérou proti nepřetržitě obtěžující magistrále,“ uvedl Martin Skalský z Arniky, který se jednání zastupitelstva účastnil. Každá zelená plocha v souvisle zastavěném území města má obrovský význam pro místní klima. Stromy pracují jako účinné klimatizační zařízení, regulují vlhkost vzduchu a zabraňují v létě přehřívání, kterému jsou vystaveny všechny zastavěné a vybetonované plochy. Stromy na rozdíl od technických zařízení navíc klimatizují zcela zdarma.

Zastupitelé odmítli umožnit vystoupení dvěma ze tří občanů přihlášených do diskuse k projednávanému prodeji, vystoupit tak mohl jen jeden občan. Zastupitelstvo odmítlo projednat také petici více než 700 lidí s tím, že petiční výbor nedodržel formální požadavky zákona.

Vystoupit s vyjádřením ke schvalování tzv. celoměstsky významných změn územního plánu nebylo umožněno ani Martinu Skalskému. Radní Langmajer odůvodnil své rozhodnutí hlasovat proti vystoupení zástupce Arniky tak, že jej nikdo nemůže nutit poslouchat jej. Jak uvedl, sdružení Arnika dostává dotace na to, aby se mohlo vyjadřovat ke stavbám v ČR a má určitě dost dobrých důvodů, aby vystupovalo ke změnám územního plánu. Nikdo jej ale prý nemůže nutit, aby toto sdružení poslouchal. To je prý na jeho svobodném rozhodnutí jako člověka.

„Bohužel to vystihuje dlouhodobý přístup vedení města k názorům občanů. Dnes přijaté změny znamenají rozsáhlou výstavbu na dosud zelených plochách, která přinese nárůst automobilového provozu a zhoršení životního prostředí obyvatel dotčených částí města, aniž by měli možnost ve veřejné diskusi se k těmto návrhům vyjádřit,“ upozornil Skalský. Magistrát přitom právě před několika dny zveřejnil koncept nového územního plánu Prahy, jehož cílem je navrhnout ucelenou koncepci rozvoje hlavního města platnou v období příštích nejméně 15 let.       (Zdroj: ARNIKA)

Tak zastupitelé ... koho ale zastupují, když ne ty, kdo si je zvolili ???


Desetitisíce lidí zaplní pražskou poštu kvůli datovým schránkám ..... Možná až desetitisíce majitelů a zástupců českých firem zaplní v následujících dnech ústřední poštu v pražské Jindřišské ulici. Půjde o opozdilce ze všech koutů republiky, kteří si na poště z nejrůznějších důvodů dosud nevyzvedli přístupové kódy k datovým schránkám. Ty jsou přitom pro právnické osoby stejně jako pro úřady od 1. listopadu povinné.

Pošta přístupové kódy rozesílala na adresy uvedené v obchodním rejstříku, ale ten nemusí být spolehlivý. Jiní dopis ignorovali.

Podle mluvčího České pošty Ivo Mravinace je to poslední možnost, protože zásilky se nejprve posílaly na adresu právnické osoby. V případě neúspěchu se pokus opakoval na adresu trvalého bydliště statutárního osoby.

„Pokud zásilka nebyla převzata ani v tomto případě, teprve poté poputuje na Jindřišskou,“ podotkl mluvčí. Potvrdil i odhad Práva, že může jít celkem o desítky tisíc zásilek.

Ačkoliv těm, kteří si ze zákona povinnou datovou schránku 1. listopadu nezprovozní, nehrozí žádné sankce, zástupci firem by měli být ostražití.

Na poštách v krajských a okresních městech se bude pracovat nejméně do 19 hodinIvo Mravinac, mluvčí České pošty

Do systému totiž budou zapojeny veškeré státní úřady včetně soudů. Poslaná úřední pošta bude po deseti dnech považovaná za doručenou. Společnostem bude například hrozit, že propásnou důležitá upozornění, výzvy nebo lhůty.      (Zdroj: Novinky)


Je temná hmota horká, nebo chladná? ..... O existenci temné hmoty se dnes už nedá pochybovat, její povaha je však kontroverzní předmět. Na její podstatu existuje několik názorových škol, žádná však nepředkládá plně uspokojivé vysvětlení.

Především je zde škola „horké temné hmoty“, která zastává názor, že ji tvoří známé lehké částice, především neutrina, která se dají, jak už víme, velmi těžko pozorovat. Celkový tok neutrin ve vesmíru není přesně znám, a tak lze vyslovit hypotézu, že vesmír je prostoupen neutriny a ta tvoří temnou hmotu.

Kdyby například elektronové neutrino mělo nepatrnou klidovou hmotnost, byla by zde určitá šance, že by neutrina mohla problém chybějící hmoty vyřešit. (V únoru 1995 oznámili vědci z Národní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku, že nalezli důkaz o existenci nepatrné klidové hmotnosti elektronových neutrin – měla by představovat asi miliontinu hmotnosti elektronu. Výsledek se však musí ověřit na jiných pracovištích, než se mu dostane všeobecného uznání fyziků.)

Naproti tomu škola „chladné temné hmoty“ se domnívá, že temnou hmotu tvoří pomalu se pohybující těžší částice dosud neznámé povahy. Fyzici už dlouho hledají vhodné kandidáty na částice takových vlastností, aby mohly tvořit chladnou temnou hmotu. I když žádný z nich dosud nebyl experimentálně nalezen, dostávají podivná jména, některá trochu žertovná. Například jeden z nich, axion, dostal jméno podle čisticího prostředku.       (Blíže na stránkách Science WORLD)


Zelený čaj snižuje depresi u starých osob ..... Výsledky studie publikované v časopise The American Journal of Clinical Nutrition ukazují, že konzumace zeleného čaje snižuje výskyt symptomů deprese u starých osob.

U zeleného čaje se uvádí řada pozitivních účinků na lidské zdraví, např. antistresové a protizánětlivé účinky. Cílem studie provedené v Japonsku bylo vyšetřovat vztah mezi konzumací zeleného čaje a symptomy deprese u starých osob, které pravidelně konzumují zelený čaj.

V rámci studie se sledovalo 1 058 Japonců ve věku nad 70 let. Osoby samy vyplňovaly dotazník o spotřebě zeleného čaje (maximálně 1 šálek/den, 2–3 šálky/den a nad 4 šálky/den). Symptomy deprese byly posuzovány za použití 30-bodové stupnice geriatrické deprese.

Ze studie vyplynulo, že čím vyšší byla konzumace zeleného čaje, tím nižší byl výskyt symptomů deprese u starých osob žijících v pečovatelských domech.      (Zdroj: Agronavigátor)


Veřejnost se musí naučit přijímat "nerovnost prémií" vyplácených pro bankéře ..... Jeden z čelných bankéřů v londýnské City se ve středu vyjádřil, že nerovnost, vznikající v důsledku astronomických platů bankéřů, je cena, kterou společnost musí zaplatit za větší prosperitu.

Lord Griffiths, náměstek předsedy správní rady finanční instituce Goldman Sachs International a bývalý poradce Margaret Thatcherové zdůraznil, že by se banky neměly stydět odměňovat své zaměstnance. V Británii však sílí hněv veřejnosti nad tím, že banky oznamují, že necelý rok poté, co je zachránila vláda obrovskými finančními částkami z kapes daňových poplatníků, chtějí znovu svým zaměstnancům vyplácet astronomické prémie.

Britské Centre for Economics and Business Research odhaduje, že banky vyplatí svým zaměstnancům letos prémie ve výši 6 miliard liber (168 miliard Kč).       (Zdroj: Britské listy)

Nezlobte se na mě, ale to je k blití ....


Rosetta: poslední návrat domů ..... Evropská kosmická sonda Rosetta, jejímž úkolem je výzkum komety 67/P Churyumov-Gerasimenko, prolétne 13. listopadu 2009 kolem Země. Při průletu bude gravitačním polem planety urychlena natolik, aby v závěru své desetileté cesty vesmírem dosáhla svého cíle. Při tomto jejím posledním přiblížení k Zemi budou její přístroje využity k pozorování Země i Měsíce.

Toto je již třetí průlet sondy Rosetta kolem Země a celkově čtvrtý gravitační manévr při průletu kolem planety. K největšímu přiblížení k Zemi dojde v 08:45 SEČ. Uskutečnění tohoto manévru je nutné k tomu, aby sonda obdržela dodatečnou rychlost ke směřování do vnější části Sluneční soustavy. Nejbližším cílem sondy Rosetta je planetka (21) Lutetia, kolem níž prolétne v červenci 2010.

Ke svému konečnému cíli sonda dolétne v květnu 2014. Dojde k oddělení přistávacího modulu Philae, který bude provádět výzkum ledového jádra komety Churyumov-Gerasimenko přímo na jeho povrchu. Mateřská sonda pak bude kometu doprovázet při jejím přibližování ke Slunci a po dobu dvou let studovat její probouzející se aktivitu.

Během přiblížení k Zemi v listopadu 2009 bude mít Rosetta za sebou již cestu dlouhou 4,5 miliardy km. Kolem Země prolétne rychlostí 13,3 km/s. K Zemi se nejvíce přiblíží nad Indickým oceánem, nad místem o souřadnicích 109° v. d. a 8° j. š., které se nachází jižně od ostrova Jáva. V důsledku tohoto gravitačního manévru bude rychlost sondy zvýšena o 3,6 km/s vzhledem ke Slunci.      (Zdroj: AstroVM)


Bez plenky v 21. století ..... Bezplenková komunikační metoda – špatný název pro něco zcela přirozeného. Anglicky se tomu říká Komunikace o vyměšování a to je již trochu lepší. Ale nejlépe tomu říkají v Africe nebo v Asii – neříkají tomu nijak. Mimino bez plínek je totiž přirozenější stav věcí, než miminko s plínkami. Chápu, že v naší kultuře toto konstatování mnohé šokuje. I mě šokovalo moje tříměsíční miminko, když na mnou vyluzený zvuk číííííííííí napálilo do umyvadla pořádný vodotrysk. Moje mimino není žádné zvíře, je to člověk, uvědomila jsem si. Ostatně ani to zvíře si nedělá do vlastního hnízda a zkuste se „vykadit vleže do svých džín“, jak kdosi trefně poznamenal. Otázka pak nestála „Proč ano bezplenkové metodě“, ale: „Proč ne?!“       (Dále čtěte na stránkách Ekolist)


Európski poslanci navrhujú povinne poučovať deti o význame EÚ ..... Mario David, portugalský európsky poslanec, ktorý počas výkonu funkcie portugalského

premiéra pracoval aj ako vedúci sekretariátu Európskej komise (na čele s José Manuelom Barossom), hodlá na zasadnutí EP vyzvať všetky členské krajiny, aby

nariadili povinne poučovať žiakov o EÚ. Vraj kontroverzia okolo Lisabonskej zmluvy dokazuje, že európske obyvateľstvo si neuvedomuje význam úsilia EÚ. Žiakov vraj

treba poučovať o jej "zakladajúcich otcoch", o rôznych zmluvách, o rozširovaní EÚ, jej funkciách a roli vo svete, ako aj o tom, "akým spôsobom EÚ ovplyvňuje každodenný

život európskeho občana". Navrhuje, aby EK vypracovala podrobnejší plán, ktorého sa potom členské krajiny budú musieť držať.

Nigel Farage, vodca britskej Strany nezávislosti (Ukip) hovorí, že jemu osobne "sa nápad vôbec nepáči, ale nepochybne ten plán schvália". Vraj plán sa zhoduje so

schémou, kde platia britských univerzitných profesorov za to, aby na úrovni vysokoškolákov presadzovali integráciu Veľkej Británie do EÚ a "vyučovali dejiny a

ekonomiku v zmysle interpretácií EÚ".       (Zdroj: Protiprúdu)

Příšerné .... zase budeme odnášet učebnice dějepisu do sběru nebo z nich trhat stránky ???


Ruská televize bez opozičních zpráv ..... Ruské televizní kanály REN TV a petrohradský Pátý kanál od roku 2010 přestanou produkovat vlastní zpravodajství a nahradí ho zpravodajským servisem ruské státní televize Russia Today. Podle deníku Kommersant se tak ruské televizní obrazovky ocitnou bez zpráv podávaných úhlem pohledu opozice.

Obě stanice jsou v současnosti jediné, jejichž zpravodajství se liší od toho státního. Změna jejich politiky souvisí se zhoršenou finanční situací, neboť příjmy z reklamy na REN TV klesly za první půl rok letošního roku o 29 procent, zatímco v průměru se ruský mediální trh propadl o 21 procent.

Obě stanice patří ruské společnosti Nacionalnaja Media Gruppa, pod níáž mimo jiné spadá i známý deník Izvěstija.      (Zdroj: Czech Free Press)


První opravdové modré růže ..... První opravdové modré růže bude možné zakoupit od listopadu ve vybraných japonských květinářstvích. Tuto novou odrůdu nazvanou Applause vyšlechtili po dvacetiletém výzkumu japonští genetici ve spolupráci s australskými biotechnology. Zatím se neplánuje jejich distribuce do Evropy. Napsala to dnes agentura AFP.

Japonská firma Suntory Ltd. zahájí prodej unikátních modrých růží 3. listopadu v osmi hlavních japonských prefekturách, například v Tokiu, Ósace a Aiči.

Zástupce společnosti uvedl, že se jim v roce 2004 ve spolupráci s australskými biotechnology z firmy Florigene Pty Ltd. podařilo vyvinout růže, jejichž okvětní plátky díky přidání genu z macešek obsahují téměř 100 procent modrého pigmentu delfinidinu. Výsledkem je pastelově modrá barva s fialovým nádechem. Uvedení květin do prodeje trvalo déle. Bylo totiž podmíněno souhlasem vlády, neboť jde o geneticky pozměněnou rostlinu.

Názvem Applause chtěli tvůrci modré růže vyjádřit radost z naplnění cíle dlouholetého výzkumu.

Cena jedné modré růže bude od 2000 do 3000 jenů (asi 380 až 570 korun), což je desetkrát více, než zákazníci zaplatí za růže běžných barev. Modrá růže se doporučuje klientům jako luxusní dárek pro zvláštní příležitosti, jako jsou svatby či narozeniny.      (Zdroj: Řev přírody)


22.10. 2009     Dneska je zajímavý svátek - Mezinárodní den porozumění koktavosti. Víte, že v České republice trpí koktavostí 150 000 lidí ? A na celém světě jich je více než 100 000 000.


Jde o Modrou hvězdu z proroctví Hopiů, nebo jen o trik z dílny NASA? ..... Gary A. David Pro mnohé představovalo oznámení NASA ze 14. května 2008 obrovské zklamání. Ještě před samotnou konferencí spekuloval ředitel projektu Enterprise Mission Richard C. Hoagland o tom, že by snad NASA mohla konečně potvrdit existenci nějaké exoplanety. Badatelka v oblasti fenoménu UFO Paola Harris dokonce věřila, že snad agentura oznámí objev nějakých mimozemských artefaktů. Ostatně, webové stránky NASA zmiňovaly "objekt v naší galaxii, po kterém astronomové pátrali více než 50 let." To, co NASA ve skutečnosti nalezla, dostalo prozaický název G1.9+0,3. Šlo o supernovu, která explodovala jen asi před 150 lety (resp. v té době k Zemi signály exploze dorazily) poblíž centra Mléčné dráhy vzdáleného 26 000 světelných let. Zánik hvězdy zůstal optickým teleskopům nepřístupný, protože jej zakrývala masa tvořená plynem a prachem. Pozůstatky výbuchu však bylo možné sledovat jak teleskopem Chandra - citlivým na paprsky X a nacházejícím se na oběžné dráze Země, tak i prostřednictvím VLA (Very Large Array) v Novém Mexiku – jde o 27 radioteleskopů seskupených do tvaru písmene Y.       (Zdroj: Matrix-2001)


Opravdu víte, co pijete? ..... Nedovolený výskyt cizorodých organických látek - chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan. Nadlimitní obsah dusitanů. Zvýšený počet organotrofních bakterií. Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené „antimikrobiální“ úpravy. Vše „zabaleno“ v balené pramenité a minerální vodě. Takový je výsledek testu zaměřeného na vody, který v daném rozsahu byl proveden vůbec poprvé.

Časopis TEST provedl srovnání kvality 18 balených neperlivých vod a pitné vody natočené z kohoutku v pěti městech – Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. Analýzy se zaměřily na mikrobiologickou kvalitu, obsah žádoucích látek i látek, které mohou vodu negativně ovlivnit jako například sodík, fluoridy, sírany, železo. „Ve výčtu provedených analýz nechybí ani látky zdravotně závažné, jejichž představiteli jsou dusičnany, dusitany, benzo(a)pyren, polycyklické aromatické uhlovodíky, chloroform, arsen, olovo, nikl a další,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST. U balených vod bylo provedeno 64 analýz, u vodovodní vody navíc ještě zkoušky zaměřené na pesticidy.       (Blíže na stránkách Ecomonitor)


Zraněná renesance cyklistiky ..... Rekordy lámající ceny pohonných hmot, recese ekonomiky a vzrůstající povědomí o špatném stavu životního prostředí usazují lidskou společnost do sedel bicyklů. Špatná nebo žádná cyklistická infrastruktura však na rozdíl od velkolepě budovaných silnic a dálnic přináší velmi nepříjemný nárůst počtu zranění a úmrtí cyklistů.

Tyto znepokojující statistiky byly prezentovány na mezinárodním kongresu pořádaném American College of Surgeons. Počet a závažnost zranění vyjádřená nutnou délkou hospitalizace a náročnosti léčby se od posledních velkých statistik za uplynulých 11 let průkazně zvýšila. Na prvním místě této alarmující statistiky se na základě zdokumentovaných případů jednoznačně prezentovala různá vážná zranění hlavy se zhruba 33 % a to i přes masivní kampaně propagující helmy. Zranění hrudníku se zvýšila o 15 % a to jen v posledních pěti letech stejně jako různá zranění končetin, která se ztrojnásobila. „Velmi smutné až zarážející je, že došlo k celkovému zvýšení závažnosti úrazů s řadou tragických následků.“, říká jeden z autorů studie, Jeffry Kashuk z University of Colorado.

Data i přes svůj původ z amerického Denveru, města pověstného špičkovou kvalitou cyklistické infrastruktury, vypovídají o naprosto alarmujícím stavu dlouhodobě klesající bezpečnosti cyklistů. Kashuk a jeho tým tak momentálně připravuje detailní mezinárodní analýzu nehodovosti cyklistů v různých městech podle bezpečnostních podmínek pro cyklistiku a dodává, „Pokud si uvědomíte kolik finančních prostředků bylo investováno do zvýšení bezpečnosti v automobilismu, bylo v ochraně cyklistů uděláno velmi málo.“      (Zdroj: OSEL)


Co všechno může prozradit mobilní telefon ..... Zatímco na data uložená v počítači si už lidé dnes často dávají pozor, u mobilů to zdaleka neplatí. Telefony určené k recyklaci obvykle obsahují dostatek informací, aby bylo možné dohledat jejich předchozího vlastníka.

Lidé si do telefonů ukládají čísla platebních karet jako číslo fiktivní osoby, ale klidně zde toto číslo nechají čtyřmístné. Sledovat uživatele mobilního telefonu je možné i bez zapnutého systému GPS. Podobně jako lze obnovit smazaná data z počítače, může se něco podobného zkusit i u mobilního telefonu. Každoročně je na světě ukradeno nebo ztraceno více než 20 milionů přístrojů. Staré SIM karty, které už novější přístroje nepřečtou, lidé zahazují, aniž by se zajímali, jaká jsou na nich data. Některé telefony podporují šifrování uložených dat, ale lidé tuto funkci nepoužívají. A tak dále.

Článek o příslušných rizicích přináší SecurityWorld.       (Zdroj: ScienceWORLD)


Proč se rádi smějeme? ..... Každá lidská kultura má některá specifika, která nenajdeme u žádné jiné na světě. Na druhou stranu však existuje řada typů chování, která jsou společná všem lidem bez výjimky. To už je dobrý důvod pro to, aby si americký antropolog Robert Lynch položil zcela vážnou otázku: „Proč se vlastně smějeme?“

Čas od času se zasměje i ten největší bručoun - zdaleka ne všichni lidé se však smějí stejným věcem. Prvním problém, který se antropolog Lynch snažil rozlousknout tedy bylo, co v nás vlastně smích probouzí. Na stopu jej přivedlo sledování jedné z epizod kultovního seriálu Simpsonovi. V jedné z nich se totiž tlouštík Homer začne bujaře smát poté, co zcela vážným a slavnostním hlasem pronese nesmrtelný přípitek: „Na alkohol, zdroj a zároveň řešení všech životních problémů!“ Lynchovi svitlo a připravil si proto následující experiment. Svých 60 pokusných osob různého pohlaví i rasy si nejprve proklepnul psychologickým testem, aby dopodrobna zmapoval jejich názory na svět. Poté je nechal sledovat video se záznamem populárního komika Billa Burra. Výběr sledované komickou show přirozeně nebyl nahodilý. Burr je totiž známý tím, že se při svých vystoupeních „nebere servítky“ a terčem jeho vtipů se tak může stát prakticky kdokoliv: ženy, muži, bílí, asiaté, černoši, heterosexuálové i homosexuálové. Lynch své „ovečky“ při sledování komedie filmoval a poté záznam pečlivě vyhodnotil pomocí počítačového programu. V souladu jeho výchozími předpoklady mu nakonec vyšlo, že lidé se nejčastěji smějí právě v momentech, kdy se nejvíce podobají Homeru Simpsonovi: když mají podobně jako on příležitost zasmát se tomu, co alespoň částečně považuje za pravdivé, tedy vlastně zasmát se i tak trochu sám sobě. Přesto, že je podstata humoru takto subjektivní, má však i svou objektivní stránku. Podle Lynche je společný smích důležitým poutem, které k sobě váže členy společnosti. Ti, kdo se dokáží společně smát, se totiž mají radši a mnohem hladčeji spolupracují. A to už za chvilkové přerušení práce rozhodně stojí!       (Zdroj: 21@století)


Měření krevního tlaku v domácím prostředí ..... Krevní tlak je důležitá veličina, která odráží stav homeostázy organizmu, a je proto důležitou součástí medicínského vyšetření. Je to parametr, který je ovlivňován podněty ze zevního i vnitřního prostředí, výrazně kolísá v průběhu celého dne, závisí na stavu bdělosti i na fyzické či psychické zátěži. Krevní tlak (TK) se nejčastěji měří ve zdravotnickém zařízení, v ordinaci lékaře. Takto naměřené hodnoty označujeme jako příležitostný, kazuální krevní tlak.

Pro mnoho jedinců je to prostředí stresující, a proto naměřené hodnoty nemusí odpovídat skutečnosti, obvykle jsou vyšší než TK měřený mimo zdravotnické zařízení. Tuto „nepřesnost“ může z velké části odstranit měření TK v domácím prostředí. Hodnoty domácího TK (Home blood pressure, HBP) lépe odráží závažnost hypertenze i efektivnost léčby. V současnosti je domácí měření TK stále populárnější jak u lékařů, tak u pacientů. Napomohlo k tomu také rozšíření nabídky vhodných automatických měřičů tlaku.      (Blíže na stránkách CelostniMedicina)


Vedeli ste že ... rozhodovanie v EÚ sa prijatím Lisabonskej zmluvy značne zmení? ..... V súčasnej Rade EU (Rada ministrov), ktorá je najrozhodujúcejším orgánom EÚ. je rozdelenie hlasov nasledovné: Nemecko má 29 hlasov, Británia 29, Francúzsko 29. Taliansko 29, Španielsko 27, Poľsko 27, Rumunsko 14. Holandsko 13, Grécko 12, Česko 12, Bulharsko 12, Maďarsko 12, Portugalsko 12, Švédsko 10. Belgicko 10. Rakúsko 10. Slovensko 7, Dánsko ľ, Fínsko ľ. Írsko 7, Litva 7, Lotyšsko 4. Slovinsko 4, Estónsko 4. Cyprus 4, Luxembursko 4 a Malta 3 hlasy. Na blokovanie rozhodnutia v Rade je potrebných 90 hlasov. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku má 103 hlasov, čo znamená že môžu zablokoval pre nich nevýhodné rozhodnutie. Ak začne platil Lisabonská zmluva, na zablokovanie rozhodnutia sú potrebné členské štáty, zahŕňajúce najmenej 35% obyvateľstva Únie. Desať nových členských krajín z bývalého východného bloku predstavuje 20,83% obyvateľstva Únie, čiže nemôžu zablokovať žiadne rozhodnutie, ak sa aj všetky spoja a zjednotia na svojich postojoch!       (Zdroj: Protiprúdu)


50 aktivních let po padesátce ..... Století lidé si budou moci časem pořídit tělo padesátiletého člověka, tvrdí britští vědci. O jejich výzkumech informuje internetový server BBC News.

Polovina dětí, co se dnes rodí v Británii, dosáhne věku sta let díky vyšší životní úrovni, ale lidské tělo je už v té době velmi opotřebované. Experti na univerzitě v Leedsu se proto snaží přijít na způsoby dosažení "padesáti aktivních let po padesátce." Plánují vybavit seniory implantáty dlouhé životnosti a také tkáněmi vypěstovanými z jejich vlastních buněk.

Zatím pracují na nových kyčlích, kolenou a srdečních chlopních, ale do budoucna počítají s vylepšením většiny tělesných orgánů, poznamenaných věkem.

V univerzitním ústavu biomedicínského inženýrství již vyvinuli transplantát kyčelního kloubu, který by místo dosavadních dvaceti let mohl člověku sloužit celý život. Díky trvanlivým materiálům by vydržel sto milionů kroků, které padesátiletý člověk zhruba ujde do svých sta let, tvrdí jeho tvůrce John Fisher.

Expertka Eileen Inghamová s týmem zase pracuje na způsobu, jak by se tělo mohlo samo vylepšovat. Spočívá v technologii, jež by umožnila lidskému organismu "dovyrobit" si transplantované tkáně a nakonec i celé orgány, čímž by se odstranil problém odmítnutí cizího materiálu.

Zatím s pomocí této technologie dokázali vyrobit plně fungující srdeční chlopeň. A to tak, že vzali dárcovskou chlopeň a opatrně z ní odstranili všechny buňky. Zbylou matrici pak mohli transplantovat do těla pacienta bez rizika odmítnutí. Organismus pacienta ji přijal a osídlil vlastními buňkami.      (Zdroj: Řev přírody)


Ženy budoucnosti – menší, těžší a plodnější ..... Navzdory všeobecně panující oblibě dlouhonohých, štíhlých slečen, které se do zakládání rodiny dvakrát nehrnou, patří budoucnost ženám nižších a robustnějších postav a ty budou přivádět na svět více dětí. K tomuto závěru došli američtí evoluční biologové z Yale University. Sledováním více než dvou tisíc žen a jejich dcer v období od roku 1948 do současnosti došli vědci k závěru, že evoluce člověka se nezastavila a dále pokračuje. Trend je jednoznačný.

Po roce 2400 by měly být ženy v průměru o 2 centimetry menší a o jeden kilogram těžší. První dítě budou rodit v průměru o 5 měsíců dříve než dnešní matky. Nástup menopauzy se u nich opozdí v průměru o 10 měsíců. Vědci se snažili „odfiltrovat“ všechny možné sociální a kulturní faktory a jsou přesvědčeni, že pozorovaný trend lze připsat na vrub změnám v lidské dědičné informaci. Stále však není jasné, jaké vlivy tlačí evoluci člověka tímto směrem.      (Zdroj: VTM Science)


Jak vyčistit živý mozek od plaků .....Průvodní známkou a snad i příčinou Alzheimerovy choroby jsou plaky bílkoviny beta-amyloidu. Vědci z americké Mayo Clinic teď přišli na to, jak je z živého mozku bezpečně dostat pryč a snad tím zvrátit patologii onemocnění.

Průlomový objev přišel velice nečekaně. Vědci na myším modelu Alzheimerovy choroby testovali hypotézu, podle které nemoc zhoršuje aktivace mikroglií - tedy buněk, které představují hlavní součást imunitní obrany centrálního nervového systému. Mikroglie se plaky pokoušejí pohlcovat, ale pokud se jim to nedaří, přispívají k poškozujícímu zánětu a celou situaci tak zhoršují.

Jednou z látek, které regulují funkce mikroglií, je interleukin 6 (IL-6), který podporuje zánět. Vědci jeho úlohu v patogenezi Alzheimerovy choroby studovali na myším modelu. Mozky novorozených myšat i dospělých myší, které už obsahovaly plaky beta-amyloidu, vědci upravili tak, aby ve větší míře produkovaly interleukin 6. Zjistili, že u obou skupin myší vedla zvýšená koncentrace interleukinu 6 k "vyčištění" mozku od plaků. Podařilo se jim také zjistit, že interleukinem aktivované mikroglie vytvářejí proteiny, díky kterým mohou plaky začít pohlcovat a likvidovat.

Myší model Alzheimerovy choroby je podle vědců tak blízko lidskému onemocnění, jak zvířecí model vůbec může být. Výsledky studie tak ukazují, že manipulace s imunitním systémem mozku skrze mediátory zánětu (jako je IL-6) by mohla představovat zcela novou terapii Alzheimerovy nemoci.      (Zdroj: ČR Leonardo)


21.10. 2009     Jednadvacátého října 1879 vyzkoušel Thomas Alva Edison žárovku s uhlíkovým vláknem (svítila 13 a půl hodiny). Jak to se žárovkami dopadá teď, víme všichni ...


Poselství Hopiů - role České země ve vesmírném plánu a transformačním procesu ..... V pondělí 19. října 2009 přiletěl do Prahy Roy Littlesun stařešina kmene Hopiů. Roy přináší silné poselství českému národu, toto jsou jeho slova:

“Každý okamžik má svou naprosto jasnou úlohu ve vývoji Vesmíru. Přišli jsme na planetu Zemi jako nejlepší z nejlepších bojovníků, abychom vytvořili ze Země bránu Míru. Byli jsme obdařeni silnými dary, abychom tohoto cíle dosáhli. Jsou zde vždy dvě strany, které mají tendenci rozštěpit naši vnitřní jednotu. V současnosti probíhá na celé Zemi velmi výzamná změna. Nyní je na nás, abychom svedli tu nejzásadnější bitvu, která se odehraje v našem Nitru.

Volám Vás proto nyní ke Galaktickému Shromáždění v České zemi s jediným záměrem: Předat Vám poselství o tom, Co můžeme udělat pro to, abychom vyhráli rozhodující bitvu – uvnitř sama sebe.

Shromáždění, na kterém bude poselství předáno, proběhne v následujících dnech, na následujících místech.

čtvrtek 22.10.2009 – viz www.cestyksobe.cz

pátek 23.10. 2009 v 18:00: Praha 1, Křemencová 10

neděle 25.10.2009 v 18:30: Praha 1, divadlo Lávka (po představení "Škola malého stromu"), Novotného lávka 201/1

Pro více informací můžete také navštívit internetovou televizi www.cestyksobe.cz, kde během zítřka bude uveřejněn pondělní rozhovor, který vedla s Royem Alžběta Šorfová

Vzhledem k důležitosti tohoto Shromáždění se Roy Littlesun rozhodl odvolat původně plánovaný víkendový seminář ve dnech 24. – 25. října, neboť jeho pobyt v Česku je velmi krátký – do 26. října. Děkujeme za pochopení, zálohy budou vráceny.

Roy si je vědom, že toto shromáždění je náhlé a bez dlouhodobé přípravy, říká k tomu: “Byl mi dán “vyšší pokyn”. Okamžiky pravdy si nevybírají.”


Šikanující šéf je skutečně hloupý ..... Občas máme to štěstí dostat se do spárů nadřízeného, který to podle všeho nemá v hlavě srovnané. Přirozeně tedy uvažujeme, zda li jeho tyranské choutky dokazovat nám svou nadřízenost, mají nějaké logické vysvětlení.

Rozhodně ano, odpovídá na základě svých výsledků Nathanael Fast, sociální psycholog z University of California. „Nadřízený s přirozenou odbornou a sociální autoritou nedokazuje svým podřízeným jejich nižší postavení.“ Fast a jeho kolegyně podrobily detailnímu psychologickému šetření v různých testech a experimentech 90 mužů a žen v řídích pozicích. Jasně se ukázalo, že jen z titulu své funkce autoritativní nadřízení „nechodí pro ránu daleko“. Hlavní roli zde průkazně hraje náš egoismus. Čím vzdálenější se psychicky cítíme být od toužebného postavení tím ostřejší metody uplatňujeme. V dalším testu tedy Fast nechal šéfům vybrat úroveň potrestání pro chybující studenty. Ti s nejnižší přirozenou autoritou, největší egoisté, trestali nejpřísněji. Fast šel však ještě dále a za tyto skutky, jakkoliv byly nepřiměřené situaci, náležitě chválil vůdčí schopnosti všech zúčastněných. Ti kdož původně propadali svoji agresivitou a přísností se pak překvapivě v dalším testu náležitě zklidnili a trestali výrazně mírněji. U ostatních se již úroveň trestu nesnižovala.

Fast své výsledky s nadhledem komentuje. „Nedivme se tendencím nadřízených upevňovat se autoritářské postavení, pro nekompetentní je to přirozené. Už vůbec se však nedivme, že tito nadřízení se zcela přirozeně obklopují asistenty příznačně anglicky nazývanými „yes-man“, kteří poslušně fungují od pochlebování až po pomlouvání.“      (Zdroj: OSEL)


Zahrádkáři používají průmyslové kontejnery jako nádrže na vodu. Může to však být nebezpečné ..... Mezi zahrádkáři jsou v poslední době doslova hitem tzv. IBC kontejnery. Tisícilitrové plastové nádoby v pozinkované kleci využívají zahrádkáři nejčastěji jako nádrže pro závlahovou vodu. Cena nových kontejnerů je poměrně vysoká, je však možné sehnat i podstatně levnější použité kontejnery. Mostecké ekocentrum upozorňuje zahrádkáře na nebezpečí, kterému se vystavují při použití neodborně vyčištěných kontejnerů, které se používají, mimo jiné, na přepravu a skladování nebezpečných látek.

Ekologické centrum Most, které provozuje bezplatnou ekoporadenskou linku pro Statutární město Most a město Litvínov, se kromě dotazů setkává také s řadou stížností obyvatel. V nedávné době bylo informováno o případu úniku neznámé tekutiny z kontejnerů v litvínovské zahrádkářské kolonii. Zahrádkář, který si dovezl dva kontejnery o objemu 1 000 litrů, z nich vypustil zbytek tekutiny na trávník. Látka, nejen že spálila trávu, ale vyvolala také zdravotní problémy sousedů zahrádkáře – prudké bolesti hlavy, pálení očí a nevolnost. Případ řešila rovněž městská policie a posléze Odbor životního prostředí MěÚ Litvínov. Jak se zjistilo, kontejnery obsahovaly zbytky nebezpečné chemické látky s podílem těžkých benzínů, alkylaminů, aminů mastných kyselin, naftalenu, fenolu a xylenu (vliv těchto látek na zdraví člověka – viz infobox). Zahrádkář, který koupil kontejner z druhé ruky, se tak pravděpodobně dopustil přestupku proti zákonu o vodách - nedovoleného nakládání s nebezpečnými závadnými látkami. Příslušný vodoprávní úřad zahájil v této věci vyšetřování.       (Zdroj: Ekolist)


NASA bombardovala Měsíc: proč jsme nic neviděli? ..... První hmatatelnější výsledky z dopadu urychlovacího stupně Centaur na povrch Měsíce naznačují, že všech 9 přístrojů na palubě sondy LCROSS získalo potřebná data. Ze Země jsme však dopad podle původních předpokladů nepozorovali. Proč?

Podle předpokladů měl vzniknout kráter o průměru až 30 m a hloubce až 5 m. Následkem dopadu měl být vyvržen oblak prachu o hmotnosti asi 350 tun do výšky až 10 kilometrů. Oblakem prachu prolétla sonda LCROSS a analyzovala jeho složení. Také ona však o 4 minuty později dopadla na povrch Měsíce. Celou scénu na jižním pólu Měsíce sledoval také Hubblův kosmický dalekohled a pozemské dalekohledy.

Už několik desítek minut po dopadu bylo zřejmé, že sonda LCROSS získala „nějaká data“, ale dalekohledy na Zemi k překvapení všech nezaznamenaly vůbec nic. Jiskřičky naděje, přicházející z některých observatoří, nakonec postupně uhasly. Okamžitě se vyrojily nejrůznější spekulace, proč záblesk z dopadu nebyl pozorovatelný ani největšími dalekohledy, když se předtím hoši z NASA bili do prsou, že úkaz bude možno vidět i amatérskými přístroji.

Dr. Peter Schultz z týmu okolo LCROSS o víkendu zveřejnil zprávu, podle které nebylo možné pozorovat záblesk z dopadu na Zemi jednoduše proto, že nám ve výhledu bránil okraj obří impaktní pánve o výšce 3 kilometry.

Kráter, který vznikl dopadem, měl průměr jen 28 metrů a rozlišovací schopnost největších dalekohledů je asi 180 metrů, takže šance nový kráter na povrchu Měsíce najít jsou nulové.

Fakt, že jsme dopad nepozorovali ze Země, není znakem neúspěchu mise. Pozorování úkazu ze Země měl být spíše bonus a bonbónek pro amatérské astronomy. Klíčová data měla získat sonda LCROSS a po týdnu základních analýz se zdá, že byla úspěšná. Podle Petera Schultze jsou data velmi kvalitní.       (Zdroj: Exoplanety)


Konopný olej - zelený zázrak ..... Po desetiletích “politické represe” konopí se v poslední době vrací tato rostlina do širšího povědomí. A je na čase, vždyť blahodárné účinky konopí jsou známé a využívané již tisíce let. Většímu rozšíření této zajímavé a tolik užitečné plodiny bránila příbuznost s konopím indickým, obsahujícím psychoaktivní látky, např. THC, které konopí seté (technické) prakticky neobsahuje. My se ze široké palety možností využití konopí tentokrát zaměříme na konopný olej.

Lisuje se z konopného semínka, má oříškovou chuť, nazelenalou barvu a charakteristickou konopnou vůni; nutričně se jedná o skutečně výjimečný olej. .....

..... Olej používejte jen ve studené kuchyni nebo jej přidávejte do jídla až po vaření. Nikdy konopný olej nezahřívejte. Vhodný je do salátových zálivek či pomazánek, pár lžičkami můžete vylepšit i ovesné vločky s jogurtem nebo tvarohem. Bez problémů tak pokryjete potřebnou denní dávku 15 až 20 g konopného oleje. Nežádoucí oxidaci, která degraduje cenné složky oleje, zamezíte jednoduše – skladováním v ledničce.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Foťák, který dokumentuje váš život ..... Inženýři z univerzity v britském Cambridge přišli nedávno se zajímavým nápadem. Speciální drobný foťák, který můžete nosit místo přívěsku na krku, zdokumentuje váš život. S ním už se vám nemůže stát, že si nevzpomenete, kde jste byli dnes odpoledne 15:38, přesně.

Jak vlastně výzkumníci v Cambridge na tak podivnou myšlenku vůbec přišli? Ne, nebojte se, nejedná se o další rafinovaný úskok „velkého bratra“, který chtěl sledovat a kontrolovat vaše životy. Tento drobný doplněk, zvaný ViconRevue, byl původně navržen jako pomocník pro pacienty, kteří trpí nějakým typem poruch dlouhodobé paměti, způsobený například Alzheimerovou chorobou. Díky svém speciálnímu vybavení však nezaznamená pouze kudy jste během dne procházeli, ale i řadu dalších důležitých detailů. Ve svém standardním nastavení vytváří nový snímek každých 30 minut. Díky tomu, že je vybaven akcelometrem a také světelným senzorem, je spolu s každou změnou prostředí upozorněn, že má vyrobit další snímek i mimo třicetisekundové nastavení. Díky tomu vždy přesně zaznamená moment, kdy se osoba ocitne v nové prostředí, například po vstupu do budovy. Infračervený senzor zase spustí fotografování v momentě, kdy zjistí přítomnost tepla, které vyzařuje osoba před vámi. Drobný přístrojek dokáže ve své gigabajtové paměti uchovat okolo 30 000 snímků. Pro lidi s mentálním postižením to může být skutečně velmi dobrý pomocník!      (Zdroj: 21@století)


Krizové situace přivádějí dav ke spokojenosti ..... Dav plus krizová situace rovná se hromadná panika, aspoň podle běžného mínění lidí a scenáristů hollywoodských filmů. Psychologové z University of Sussex však ve své studii naznačují pravý opak: podle nich se lidé v davu často chovají pozoruhodně kooperativně a nezištně, zvlášť když získají pocit společně sdíleného osudu. Pokud jste někdy byli v metru, které uvízlo v tunelu, nebo v letadle trčícím na ranveji, možná ten pocit znáte: s rostoucí teplotou a nedostatkem informací se vy i ostatní pasažéři přestanete cítit jako cizinci a začnete spolupracovat. Badatelé se na tyto pocity ptali 21 lidí, kteří přežili různé krizové situace, třeba bombové útoky. Většina popsala, že v davu cítili spolupráci a jistotu. Zažili tam prý pocit společně sdíleného osudu, který se pak opakoval i v některých dalších tíživých situacích. „V osvobození se od zábran individuality je dav klíčovým adaptivním zdrojem pro přežití v krizových situacích a pohromách,“ komentovali výzkum vědci.      (Zdroj: VTM Science)


Nový rodokmen nejstarších Přemyslovců ..... Nový rodokmen řeší stávající rozpory mezi současným tzv. oficiálním výkladem, výsledky antropologického výzkumu, Kosmovy kroniky a Dětmarovy kroniky. Základem jeho sestavení je nutnost dosáhnout plnoletosti v devatenácti letech u knížete na počátku vlády a v době sňatku. U žen při sňatku je to dosažení biologické zralosti asi ve čtrnácti letech. Počínaje potomky Boleslava I. je zde zvolena nejpravděpodobnější varianta. Na celkové objasnění je třeba počkat na výsledky genetického výzkumu a vyzdvižení pravděpodobných ostatků Boleslava I., tzv. Hraničky kostí K3 v katedrále sv. Víta. V novém rodokmenu se například počítá s posloupností: devatenáctiletý usedl na stolec, nebo dostal úděl a v následujícím roce se mu mohl nejdříve narodit prvorozený syn. V některých případech to však mohlo být během jednoho roku, nebo v průběhu tří let což může pozměnit dataci i vzájemné vazby.

Pro lepší orientaci jsou vypočtená data vyznačená modře, ostatní jsou převzata z písemných pramenů a antropologického výzkumu.      (Navštivte nové webové stránky - Bylo to jinak)


Čínská medicína: Jak si udržet zdraví v zimním období ..... Protože čínská medicína je na Západě stále více populární, přináší zajímavé pohledy na zdraví člověka a dosahuje velmi zajímavých výsledků, vyhledali jsme jednu z lékařek čínské medicíny Annu Filimonovou a zeptali jsme se jí, jak se vyrovnat s podzimem a přicházející zimou, a co nám na to radí čínská medicína.

Jak by se, tedy podle čínské medicíny, měli lidé vypořádat s podzimem a přicházející zimou?

Podle teorie pěti prvků odpovídá každý hlavní tělesný orgán jednomu prvku. Zima nejhůře působí na prvek vody a vodě odpovídají ledviny, které jsou spojené s močovým měchýřem. Proto je podzim a zimní období největší zátěží právě pro ně.

Ledviny jsou nejdůležitějším orgánem v těle, protože ostatní orgány čerpají energii z ledvin. To znamená, že ledviny mají takzvanou základní energii. Když mají málo energie, budou slabší i ostatní orgány. Když ledviny v zimě reagují na chladné počasí, ovlivní to i ostatní orgány. To všechno nám napovídá, že v těchto obdobích potřebujeme ledviny podporovat.

Jak tedy můžeme na podzim a v zimě ledviny podpořit?

V čínské medicíně je možné využít přírodní preparáty, akupresuru a nebo akupunkturu. Ale je jasné, že každý člověk si tyto věci nemůže udělat sám a musí kvůli nim jít k doktorovi čínského lékařství. Co ale může udělat sám, je vybrat si nějaké vhodné jídlo, které bude činnost ledvin podporovat. Protože ledvinám podle čínského lékařství patří černá barva, jsou to tedy potraviny, které mají obvykle černou barvu.

Mezi taková jídla patří například: černý chléb, černé houby, kaštany, černý kaviár, švestky, černá ředkev, vlašské ořechy, a nebo granátová jablka.      (Čtěte na stránkách Veľká epocha)


O2 rozšiřuje kampaň na recyklaci mobilů. Na prodejny nasadí Mobilžrouta ..... Na všech značkových prodejnách O2 se nyní budeme setkávat se speciálními boxy ve tvaru "Mobilžrouta", které jsou vyrobené z recyklovaného papíru a kam je možné vyhazovat vysloužilé telefony. Navíc, za každý takto odevzdaný přístroj, obdrží Sdružení Linka bezpečí 25 Kč na provoz a rozšíření krizové linky pro děti.

Recyklace mobilních telefonů je v České republice obecně velmi málo rozšířená a většina starých telefonů končí bez dalšího využití cenných materiálů jako např. drahých kovů použitých na jejich výrobu. Spojení kampaně s podporou Linky bezpečí má za cíl motivovat širokou veřejnost jak k ekologickému chování, tak k přispění na dobrou věc.

Telefónica O2 byla prvním operátorem na českém trhu, který v roce 2001 zavedl na svých značkových prodejnách sběr použitých telefonů. Ve spolupráci se společností REMA Systém zajišťující plnění zákonných povinností a ekologickou likvidaci zařízení a s Nadací O2 pak od roku 2008 rozšířila podporu Linky bezpečí o příspěvky z recyklovaných telefonů. Úspěšnost kampaně dokazuje 230% nárůst odevzdaných telefonů v roce 2008 oproti předchozímu období.

"Kampaň Nechte svůj starýmobil pomáhat má nejen pomoci zvýšit povědomí o možnosti recyklace svého telefonu mezi lidmi, ale také podpořit dobrou věc.Při 130% teoretické penetraci mobilních telefonů v české populaci, je otázka recyklace starých přístrojů opravdu na místě. Lidé bohužel často nevědí, jak při recyklaci mobilních telefonů správně postupovat. Proto jsme se rozhodli umístěním boxů více zviditelnit naši kampaň a tím zvýšit informovanost občanů o možnostech ekologické likvidace a zároveň finančně podpořit Linku bezpečí," říká Jiří Šuchman, ředitel pro Corporate Affairs, společnosti Telefónica O2.      (Zdroj: Enviweb)


Mysl (vědomí) - tvůrce času ..... Může se zdát, že pochopení toho, co je čas, nemá pro chápání mnoha dalších aspektů reality až takový význam a zejména v dnešní době plné mnoha podstatných událostí a informací, které zaměstnávají naší mysl. Co když však pochopení principů času nám umožní proniknout do podstaty takových skutečností jako je například mayský kalendář, cykličnost času, princip zrychlování času, mnohých časových paradoxů nebo význam roku 2012 apod. Čas je stále velké mysterium. Myšlenka absolutního světového času již byla možná opuštěna, ale stále ještě je čas uvažován jako cosi nezávislého, i když relativního. Tvrzení (které jsem i já používal), že čas neexistuje, je nepřesné. To co neexistuje, je absolutní nezávislý lineárně plynoucí čas. Je nepochybné, že představa času na nás nezávisle (případně na ničem) lineárně plynoucího je v nás natolik hluboce zakořeněna, že jakákoliv jiná varianta se nám zdá nesmyslná. Skutečností je, že takovýchto hluboce zakořeněných představ, u nichž nyní dochází k jejich postupnému „odkořeňování“, máme více.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


20.10. 2009     Dnes je Světový den osteoporózy, ale především Den stromů. Ten se slavil poprvé roku 1872. V Čechách byly poprvé masově pořádány Stromové slavnosti Svazem spolků okrašlovacích r. 1906. Tato tradice byla u nás obnovena r. 2000 na podnět ředitele botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného

Tradice oslav Dne stromů pochází z Nebrasky, kde byl tento svátek vyhlášen poprvé již v roce 1872. Myšlenka se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

Na našem území se Den stromů slaví přibližně od počátku minulého století. V první Československé republice měly oslavy i oficiální podporu Ministerstva školství a osvěty.


Topíte ekologicky? Kdo to nedoloží, bude časem platit .....Za staré neekologické kotle, které do ovzduší vypouštějí nadměrné množství imisí, se bude platit. Tedy pokud sněmovnou projde nový zákon z dílny ministerstva životního prostředí.

Navrhovaný zákon by měl podle ministerstva přinést v budoucnu zásadní zlepšení kvality ovzduší v Česku. Počítá se s tím, že lidé, kteří k vytápění svých domů používají staré spalovací kotle na uhlí a jiná pevná i kapalná paliva, za ně zaplatí roční poplatek. „Týká se to kotlů na cokoli, které nesplní předepsané parametry. Domácnost nebude platit pokuty, ale poplatek za znečištění, které způsobuje. Poplatek bude činit v roce 2015 500 korun ročně a bude se zvyšovat až na 3000 korun ročně v roce 2020,“ řekl LN mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Taxu samozřejmě nebudou platit domácnosti, které k vytápění používají moderní nové kotle anebo vytápí zemním plynem nebo dálkovým topením. Domácnosti se budou pravidelně kontrolovat Zákon také počítá s tím, že lidé budou muset dokazovat, že starými a nevyhovujícími kotli skutečně netopí. Na to bude dohlížet ministerstvem vyškolený kontrolor. V současnosti žádný zákon neumožňuje kontrolovat emise soukromých osob. Nová norma to ale má změnit. „V praxi to bude vypadat jednoduše - každá domácnost bude muset předložit úřadu obce s rozšířenou působností každé tři roky revizní posudek. Nebo doloží na začátku čestným prohlášením, že nemá žádný spalovací zdroj větší než 15 kilowatů,“ popsal Kašpar. Pokud zákon projde, tak ministerstvo plánuje první kontrolu do konce roku 2013.

V následujících letech se kontroloři zaměří i na lidi, kteří k vytápění používají kotle plynové. Pokud by někdo neumožnil kontrolu svého kotle, bude brán, jako by měl nevhodný spalovací kotel, a zaplatí poplatek. První kontrolu kotle zaplatí ze svého ministerstvo životního prostředí. Další kontroly si budou občané muset zaplatit sami. Podle Kašpara ale jde jen o pár stovek a rozhodně to nijak zvlášť nezatíží finanční rozpočty rodin.     (Zdroj: Lidovky)

No jasně ... pár stovek ... jenže to je pár stovek tady, pár stovek támhle ... a z člověka bude časem dojnice .. ekologická dojnice ...


Vědci: Něco z budoucnosti chce zničit urychlovač částic CERN ..... Může se to zdát jako naprostý nesmysl, ale dva respektovaní vědci tvrdí, že největší vědecký experiment lidstva CERN je sabotován z budoucnosti.

Obří urychlovač hadronů má odhalit tajemství záhadné částice, tzv. Higgsova bosonu. Stroj, který stál přes šest miliard dolarů (150 miliard korun) leží hluboko pod Francií a Švýcarskem a měří téměř 30 kilometrů. Přibližně před rokem byl za velkého ohlasu vědců z celého světa spuštěn, aby odhalil tajemství vesmíru.

Bylo kolem toho spousta poprasku, ale urychlovač během pár hodin přestal fungovat. Měl urychlit částice téměř na rychlost světla a pak sledovat, co se děje, když se střetnou. Ale ani opakované pokusy nepřiměly urychlovač, aby fungoval. Dva slavní fyzici, kteří se strojem zabývají, teď přišli s teorií, která vypadá na první pohled jako zcela šílená.

Paradox zavražděného dědečka

Holger Bech Nielsen z Institutu Nielse Bohra a Masao Ninomiya z Institutu Yukawa tvrdí, že neustálé poruchy urychlovače nejsou žádná náhoda. Podle nich je Higgsův boson pro přírodu tak nesnesitelný a nepřípustný, že se jeho objevu brání.       (Zdroj:Matrix-2001)


Nový územní plán vytváří jen kouřovou clonu. O budoucnosti Prahy se rozhoduje jinde ..... Jaká bude Praha? Většina informovaných obyvatel hlavního města zřejmě očekává, že odpověď na tuto otázku nastíní koncept nového územního plánu, který se magistrát chystá představit novinářům již tento týden. Podle sdružení Arnika se ale mnoho nedozvědí. Zásadní rozhodnutí o rozvoji Prahy totiž běží v režimu změn dosavadního územního plánu. O těch magistrát příliš nemluví a podklady nejsou veřejně přístupné. Desítky změn svým rozsahem dalece převáží nový územní plán. Většina změn přitom probíhá na přání developerů a jejich častým cílem je přeměna zeleně v lukrativní stavební parcely.

„Z oficiálního harmonogramu vyplývá, že změny současného územního plánu začnou platit dříve, než se zastupitelstvo dostane k rozhodování o novém územním plánu. To odporuje smyslu územního plánování podle stavebního zákona,“ tvrdí právní expert sdružení Arnika Lukáš Matějka. „Ještě horší však je, že nový územní plán se tak stane cárem papíru bez jakéhokoliv významu. Všechna důležitá rozhodnutí padnou už během schvalování změn, a tedy bez sledování ucelené vize a bez zvážení názorů veřejnosti,“ řekl Matějka. V praxi tak hrozí, že většina obyvatel Prahy, podnikatelů a majitelů nemovitostí bude sledovat přípravy nového územního plánu a v dobré víře sepisovat připomínky. Jenže vše bude marné, protože developeři mezitím prosadí změny územního plánu v takové podobě, jaká jim vyhovuje, a ostatní lidé přijdou zkrátka.

Arnika dnes spustila webové stránky, z nichž mohou obyvatelé Prahy zasílat e-maily s požadavkem na zastavení nekoncepčních změn územního plánu, zveřejnění všech informací a skutečné zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu. Kampaň je zveřejněna na stánkách www.mestaprozivot.arnika.org/uzemni-plan. Součástí kampaně je petice Praha – město pro život, kterou dosud podpořilo více než pět tisíc lidí.       (Zdroj: Arnika)


ČR prodá emisní kredity Španělsku, celkem vynesou nejmíň 10 miliard Kč ..... Ministr životního prostředí Ladislav Miko uzavřel dnes se svou španělskou kolegyní Elenou Manganovou dohodu o prodeji pěti milionů emisních kreditů. Cena, za kterou ministerstvo kredity prodalo, je důvěrná. Platí nicméně, že celkem za letošní prodeje stát získá minimálně deset miliard korun, řekl ČTK mluvčí ministerstva Jakub Kašpar. Dnešní obchod nebude pro letošek poslední, chystá se ještě smlouva se Světovou bankou a prodej kreditů další japonské firmě. Výnos z prodeje bude použit v programu zateplování Zelená úsporám.

Česká republika měla na prodej k dispozici celkem sto milionů jednotek, smlouva se Španělskem je již čtvrtým obchodem. Dvě dohody uzavřelo ministerstvo s Japonci, třetí v úterý s Rakouskem. Pro Španělsko je to třetí transakce tohoto typu poté, co loni nakoupilo kredity od Maďarska a Lotyšska.       (Zdroj: Ekolist)


Start družice SMOS se blíží ..... Vůbec poprvé v historii kosmonautiky bude družice SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) měřit z oběžné dráhy vlhkost půdy a slanost vody v oceánech. Informace o půdní vlhkosti jsou nutné pro nejrůznější hydrologické studie, data o slanosti vody v oceánech jsou důležitá pro zlepšení našich představ o zákonitostech cirkulace vody v oceánech. Start družice SMOS je naplánován na 2. listopadu 2009.

Vědci předpokládají, že získané informace povedou k lepšímu porozumění cyklům oceánského proudění a tudíž k lepšímu pochopení počasí, rovněž k lepšímu předpovídání extrémních událostí a sezónních klimatických změn. Druhým cílem družice SMOS bude sledování oblastí pokrytých ledem a sněhem, což přispěje k výzkumu zemské kryosféry.

Jednou z novinek na družici SMOS je, že bude používat novou měřící techniku, využívající zcela odlišný postup při výzkumu zemského povrchu z vesmíru. Opravdu neobvyklý vědecký přístroj MIRAS (Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis), který byl pro tento účel vyvinut, bude schopen měřit jak půdní vlhkost, tak i salinitu vody na základě registrování mikrovlnného záření zemského povrchu na frekvenci 1,4 až 1,427 GHz (pásmo L). Družice tak poprvé ponese na své palubě dvojrozměrný interferometrický radiometr.      (Zdroj: AstroVM)


Klimatické změny mohou probudit „spící“ plevel ..... Klimatické změny dokáží řadu organismů jakoby „chytnout za ručičku“ a vodit je po planetě na místa, o kterým by se jim dříve ani nesnilo. Jedním z nejvýznamnějších problémů, s nímž už se lidé začínají v jistých oblastech světa potýkat, je problém šíření nežádoucích rostlin dusících růst hospodářsky významných plodin, plevele.

Zemí, která doplácí na klimatické změny snad nejvíce ze všech, je Austrálie. Kromě problémů se suchem či ozónovými dírami zde začínají řešit čím dál aktuálnější problém právě s plevelem. Specialisté z australské Organizace pro vědu a průmyslový výzkum (SCIRO) nedávno předpověděli, že v průběhu let 2030 – 2070 se by po území Austrálie mohlo začít nekontrolovatelně šířit 41 druhů nejrůznějších typů plevelů (např. retama, bytel metlatý či různé druhy kokotic). „Zjistili jsme, že klimatické změny způsobí posun areálů mnoha druhů plevelů jižním směrem. Druhy z vlhkých tropů se posunou ze všech nejvíce – až o 1000 km jižně,“ popisuje vyhlídky australské flóry dr. John Scott ze sekce pro výzkum souše a vod SCIRO. „Oblastmi nejvíce ohroženými současnými i budoucími klimatickými změnami jsou zejména jihovýchodní Austrálie, v těsném závěsu je pak Austrálie jihozápadní,“ upřesňuje dr. Scott.      (Zdroj: 21@století)


První LED dioda, která dokonale nahrazuje 40 W klasické žárovky ..... Parathom Classic společnosti OSRAM je první světelnou diodou na světě, která má tvar klasické žárovky a šroubovací patici, takže umožňuje velmi snadno plně nahradit 40 W klasickou žárovku. k vytvoření stejné intenzity světla přitom potřebuje pouhých 8 W, což je o 80 % méně energie. Navíc s průměrnou životností 25 000 hodin vydrží pětadvacetkrát déle než klasická žárovka. Každá tato dioda tak podle výrobce ušetří na elektrické energii téměř 5.000,- Kč a více než 400 kg emisí CO2. "Model Parathom Classic přináší tu nejmodernější a energeticky nejúspornější osvětlovací technologii. Jsme rádi, že můžeme uvést na trh první světelnou diodu ve tvaru klasické žárovky, která představuje jejího skutečného nástupce 40 wattové klasické žárovky. Tento krok urychlí nástup diodové technologie jako alternativy osvětlení klasického typu," uvádí Christian Schraft, ředitel divize Consumer Lighting společnosti OSRAM.

Model Parathom Classic je mimořádně kompaktní, nerozbitný a dobře odolává vibracím, takže se skvěle hodí ke všem možným způsobům využití. Navíc neobsahuje rtuť a jeho světlo netvoří ultrafialové ani infračervené záření. Vzhledem k tomu, že součástí diody je i elektronický řídicí systém, musí se ovšem po dosloužení zlikvidovat jako elektronický odpad, např. v recyklačním sběrném centru.      (Zdroj: Enviweb)


Van Goghovy dopisy ..... Nedávno uveřejněné dopisy nizozemského malíře Vincenta van Gogha vyvracejí představu, že to byl šílenec, který horečně a bez rozmyslu bušil do svého plátna. Korespondence, která je nyní dostupná ve van Goghově muzeu v Amsterodamu, ukazuje, že na největších malířových dílech se podílela ukázněná a racionální metoda. Tvůrce věděl, co dělá, a byl si vědom, že předbíhá čas a že ho právě proto lidé pokládají za blázna.

Více než sto dopisů Vincenta van Gogha tvoří jádro výstavy, kterou doplňuje několik jeho nejoblíbenějších obrazů včetně plátna s hejnem vran, které se pod zamračeným nebem vznáší pšeničným nad polem u města Auvers-sur-Oise. Několik dní po jeho dokončení se malíř zastřelil. Pořadatel amsterodamské výstavy Leo Jansen v rozhovoru pro britský deník Daily Telegraph tvrdí, že každý tah jeho štětce byl promyšlený a měl přesný význam. Snaží se vyvrátit zakořeněnou ideu, že člověk, který si vzal život, byl blázen a maloval v pominutí smyslů. Jeho dopisy dokazují něco úplně jiného.      (Zdroj: Řev přírody)


Kancléřka a ministři dostanou zvláštní vakcínu bez zabijáckých přísad ..... Spiegel Online oznámil, že německá kancléřka Angela Merkel a ministři vlády dostanou zvláštní vakcínu proti H1N1, bez aditiv. „Tato vakcína neobsahuje sporná aditiva - na rozdíl od vakcíny pro zbytek populace," oznámily noviny.

„Kritici tvrdí, že přísady (adjutanty ve vakcíně) mohou vést ke zhoršeným reakcím na očkování, jako bolestem hlavy nebo horečce." Německá vládní elita a ozbrojené síly dostanou Celvapam, vakcínu bez přísad vyráběnou firmou Baxter. Německá veřejnost dostane vakcínu vyráběnou GlaxoSmithKline, s přísadami.

Zaměstnanci Institutu Paula Ehrlicha také dostanou vakcínu bez přísad. Johannes Löwer, prezident institutu, v srpnu řekl, že vakcína způsobuje horší vedlejší účinky, než virus. Komentář Löwera přišel poté, co německý plicní specialista Wolfgang Wodarg řekl, že vakcína zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Živný roztok pro vakcínu se skládá z rakovinných buněk ze zvířat.

Spiegel oznámil, že mezi všeobecnými lékařskými profesionály a dětskými lékaři panuje kvůli jedovaté vakcíně „otevřená vzpoura". Dieter Ludwig, předseda komise pro léčiva německých lékařů Spiegelu řekl, že zdravotnické úřady se spolčily s farmaceutickými společnostmi. 13. července Světová zdravotnická organizace nařídila u vakcín proti H1N1 použít smrtící přísady. Poradní výbor WHO je promořen vedoucími pracovníky od Baxter, Novartis, GSK a Sanofi. Vlastní vědci Baxter v New England Journal of Medicine uvedli, že přísady reakci protilátek nezlepšují.      (Zdroj: Czech Free Press)


I rostliny znají bratra ..... Rostliny sice postrádají smysly živočichů, ale své příbuzné dokážou rozpoznat stejně dobře jako oni. Jako identifikační známka jim přitom slouží chemické signály, které rostliny vylučují svými kořeny.

V roce 2007 publikovali kanadští výzkumníci práci, podle které rostliny pomořanky (Cakile edentula) poznají své sourozence - tedy rostliny, které vyrostly ze semen stejné mateřské rostliny. A co víc, chovají se k nim daleko ohleduplněji než k nepříbuzným rostlinám, se kterými si nemilosrdně konkurují při získávání živin. Autoři studie předpokládali, že klíčem k rozpoznávání příbuzných budou kořeny.

Jejich domněnku nyní potvrdila studie biologů z University of Delaware, kteří pracovali s divokou populací oblíbené laboratorní rostliny huseníčku (Arabidopsis thaliana). Divoký huseníček zvolili proto, aby se vyhnuli laboratorně prokříženým rostlinám, které jsou téměř vždy do určité míry spřízněné. Během studie vědci využili více než 3000 rostlin, které pěstovali v přítomnosti výtažků z kořenů příbuzných a nepříbuzných jedinců. Ukázalo se, že chemické sloučeniny z kořenů "cizinců" stimulují rostliny k vyšší tvorbě postranních kořenů než výtažek z kořenů jejich sourozenců. Poté, co vědci přidali látku, která specificky blokuje uvolňování chemických signálů z kořenů, tato "konkurenční" reakce vůči cizincům zmizela.

Zajímavý objev může mít dopad jak na zemědělství, tak pěstování zahradních rostlin. Mnoha lidem se stalo, že koupené rostliny, které sesadili dohromady, záhy uhynuly. Důvhttp://www.rozhlas.cz/leonardo/zpravy/_zprava/646257ody se obvykle hledají ve špatné kvalitě rostlin nebo pěstebních podmínkách, ale podle autorů studie může být příčinou i soupeření mezi nepříbuznými rostlinami.      (Zdroj: ČR Leonardo)


19.10. 2009     Devatenáctého října 1813 skončila Bitva u Lipska, známá též jako Bitva národů. Začala 16. října a byla největší a rozhodující bitvou napoleonských válek. Spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší armádu francouzského císaře Napoleona. Ten krátce poté rezignoval a byl umístěn ve vyhnanství na ostrově Elba. Koaličním vojskům velel kníže Karel Filip Schwarzenberg, autorem spojeneckých plánů (v průběhu bitvy ovšem modifikovaných) byl náčelník jeho štábu Jan Radecký z Radče.


Chránit lesy je pětkrát levnější než zachycovat uhlík, říká WWF ..... Podle švédské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF) je ochrana světových lesů až pětkrát účinnějším nástrojem, než zachycování a ukládání uhlíku (CCS). Proto vyzývá svoji vládu, aby se na nadcházejícím jednání v Bangkoku více věnovala ochraně lesů a podpořila mezinárodní dohodu REDD, píše agentura ANI.

"Jedna švédská koruna investovaná do lesů ušetří stejné množství emisí jako pět korun investovaných do kontroverzní technologie ukládání uhlíků," říká Lasse Gustavsson z WWF. Studie "Zlato v zelených lesích" (Gold in Green Forests) vydaná WWF tvrdí, že vedle zvyšování energetické účinnosti je ochrana lesních porostů před ničením ekonomicky nejvýhodnějším způsobem, jak se bránit před změnami klimatu.

Ročně zmizí v rozvojových zemích plochy lesa, které velikostí odpovídají téměř dvojnásobku rozlohy České republiky. Velké plochy lesního porostu jsou každoročně vypáleny kvůli potřebě nové zemědělské půdy. Na ní se navíc mnohdy pěstují zemědělské plodiny určené na výrobu biopaliv, říká zpráva WWF.       (Zdroj: Ecomonitor)


Koule světla vytvářející formace kruhů v obilí ..... Winston Keech, inženýr a vynálezce, popisuje své první setkání s kruhy v obilí vytvořenými na nyní již dobře známém „Východním poli“ („East Field“) v hrabství Wiltshire ve Velké Británii. Pan Keech popisuje, jak spatřil „osvětlený objekt“ velikosti přibližně jídelního talíře, který vytvářel osamělý kruh v obilí na stejném místě – tzv. Východním poli, kde se nyní nachází známá formace kruhů vymodelovaná v tamějším obilí 7.7. 2007 (viz foto níže). Keech vysvětluje, jak zůstal na poli dlouho do noci a doufal, že bude svědkem toho, jak UFO vytváří kruh v obilí, ale namísto toho si byl vědom přítomnosti, jak to sám popisuje „až téměř posměšného, mírně dětinského vědomí,“ které obilným polem prostupovalo.

Keech popsal, že mu připadalo, jako by ho někdo sledoval, a uvedený pocit prý byl velmi „intenzivní“. Vypověděl, že koutkem oka ve skutečnosti viděl malý osvětlený disk, jenž se volným tempem vznášel nad obilím, ale když se na něj chtěl podívat přímo, zmizel mu z dohledu.

Periferně prý sledoval, jak se malý světelný disk zničehonic prudce rozšířil a zvětšil svůj průměr asi na šest metrů. V tom okamžiku se prý obilí začalo chvět a pak všechno naráz polehlo – kruh v obilí byl vytvořen, jak říká, velice rychle – za nějaké tři sekundy.      (Další čtení + video najdete na Matrix-2001)


Tisíce lidí v Chomutově nesouhlasí s plány ČEZu modernizovat elektrárnu Prunéřov zastaralou technologií ..... Již téměř tři tisíce lidí v Chomutově a okolí podepsalo, a další lidé stále podepisují petici, jejímž cílem je přimět ČEZ, aby přehodnotil svůj záměr modernizovat elektrárnu Prunéřov II nedostatečně účinnou technologií. Petiční akce je součástí společné kampaně "Pohoda ČEZ - včerejší technologie již dnes" Ekologického právního servisu, Greenpeace a místního sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ, která oficiálně odstartovala na začátku září.

ČEZ hodlá v rámci modernizace vůbec největší české hnědouhelné elektrárny Prunéřov II obejít požadavky právních předpisů a instalovat zde technologii s čistou účinností pouze 38%, přestože podle zákona by měla nová elektrárna dosáhnout čisté účinnosti minimálně 42%.[2]

Každé jedno procento, o které se zvýší účinnost elektrárny, znamená významné úspory uhlí a současně redukci emisí lidskému zdraví škodlivých látek – tuhých znečišťujících látek, oxidů síry a dusíku. ČEZem navrhovaná technologie by pak produkovala každoročně o více než 300 000 tun emisí oxidu uhličitého více, než kdyby využil skutečně špičkovou moderní technologii. [3]

Místní sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ stále sbírá podpisy lidí, kteří požadují, aby ČEZ důsledně respektoval českou i evropskou právní úpravu a při plánované modernizaci elektrárny Prunéřov II použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 % anebo elektrárnu do roku 2015 zcela odstavil.       (Zdroj: Greenpeace)


Polabské hůry na Nymbursku budou součástí Natury 2000 ..... Minulý týden Vláda ČR schválila seznam území, která budou jako evropsky významné lokality součástí sítě Natura 2000. Jedním ze schválených území jsou také středočeské Polabské hůry. Občanská sdružení Děti Země a Přerováci nadlabáci vládní rozhodnutí přivítala. Jedná se podle nich o ocenění nesporné přírodovědné hodnoty Přerovské, Semické a Břístevské hůry a příslib jejich budoucí účinné ochrany.

"Jižní svahy těchto svědeckých vrchů poskytují útočiště mnoha chráněným a ohroženým druhům. Trojvrší Polabské hůry, které je tvořeno Přerovskou, Semickou a Břístevskou hůrou, představuje výraznou dominantu středního Polabí. Zařazení mezi evropsky významné lokality sítě Natura 2000 je nadějí, že se jejich přírodní hodnoty uchovají i do budoucna," říká Jiří Řehounek z Dětí Země - Klubu za záchranu Polabí. ...

... "Těší mě, že odborníci uznali evropský význam přírodních poměrů na Polabských hůrách. Vyhlášením chráněného území se významně snížilo riziko zastavění jižních svahů hůr rodinnými domky. Největší nebezpečí pro tyto unikátní kopce představuje jejich postupné zarůstání keři a nepůvodními druhy - akáty nebo borovicí černou. Ochranný status zjednoduší cestu majitelů pozemků k penězům potřebným na péči o hůry," poznamenává Petr Vilgus z občanského sdružení Přerováci nadlabáci.

Polabské hůry nejsou pouze unikátní přírodní lokalitou. "Nedávné vyhlášení kulturní památky v místech neodkrytého keltského a slovanského hradiště na Přerovské hůře dokazuje, že tato návrší jsou významnou součástí historie středního Polabí. Věřím, že nové zvláště chráněné území pomůže zvýšit atraktivitu Přerova nad Labem, Semic a Bříství pro turisty. Budeme usilovat o vybudování naučné stezky, která by pěší výletníky i cyklisty seznámila s hodnotami Polabských hůr," dodal Vilgus.      (Zdroj: Enviweb)


Finsko: Na rychlý broadband má občan právo kdekoliv v zemi podle zákona ..... Finská vláda schválila zákon, podle něhož má každý občan zákonem ustanovené právo na internetové připojení rychlostí 1 Mbit/sec.

Finské ministerstvo dopravy a komunikací zajistí, aby od července příštího roku měl i v nejdivočejších a nejvzdálenějších částech Finska každý občan přístup k internetu s minimální rychlostí 1 Mbit/sec. Do pěti let, tj. do roku 2015, zajistí finská vláda, aby všude bylo k dispozici internetové připojení rychlostí 100 Mbit/sec.

Finsko je první zemí na světě, které učinila univerzální přístup k internetu s určitou minimální rychlostí zákonem stanoveným právem pro občany.       (Zdroj: Britské listy)


Máme se bát vražedných očkovacích vakcín? ..... Dětská obrna, černé neštovice a další zákeřné choroby prý mizí díky očkování. Anebo ne? Někteří odborníci tvrdí, že očkování je nepotřebné, ba dokonce škodlivé! Další zdroje uvádějí, že se prostřednictvím injekčních vakcín rozšířil virus HIV. Faktem je, že látka proti ptačí chřipce zabíjela. V době uzávěrky tohoto čísla ENIGMY evropské vlády uvažovaly, že zavedou povinné očkování proti prasečí chřipce, ačkoli vakcína ještě není řádně otestovaná!

Na vlhkém molitanu uprostřed odpadků sedí špinaví chlapíci. U nohou mají prázdné krabice od vína a smutně se rozhlížejí okolo, zda na zemi neleží nějaká nedokouřená cigareta. V tom všichni zbystří a podezřívavě se zahledí jedním směrem. Ke skupince bezdomovců přicházejí zdravotníci. „Dobrý den, pánové. Každý z vás si může snadno vydělat osm zlotých (asi 50 korun – pozn. red.). Stačí, když si necháte píchnout vakcínu proti chřipce,“ říká sympatický doktor. Nuzáci nadšeně přikyvují a odcházejí s lékařem. Je rok 2008 a v severopolském městě Grudziądz se injekční jehly zabodávají do žil asi 350 bezdomovcům. V jejich tělech pak proudí pokusná látka, jež má údajně ochránit člověka před ptačí chřipkou. Nedlouho po testovacím očkování ovšem zemře 21 dobrovolníků! Může se totéž stát i nám?      (Čtěte na stránkách Enigma)


Medúzy míchají vodu v oceánech ..... Nejen vítr a mořské proudy, ale i plankton nebo medúzy uvádějí do pohybu masy vody v mořích a oceánech. Vyplývá to z výzkumu amerických fyziků z California Institute of Technology Johna Dabiriho a Kakani Katijové. Vědci prokázali, že každý objekt při pohybu kapalinou „váže“ na svém povrchu určité množství kapaliny, a to vláčí s sebou. Na základě počítačového modelování došli k závěru, že s sebou drobní planktonní korýši vláčejí vodu o objemu, který čtyřnásobně převyšuje objem jejich tělíčka.

Teoretické propočty ověřili ve vodách laguny pacifického atolu Palau, kde žijí obrovská hejna medúz. Vědci vytvořili ve vodě oblak neškodného barviva a sledovali, jak medúzy proplouvají barevným mrakem. Medúzy za sebou vlekly vodu s barvivem z oblaku tak, jak ukazovaly teoretické propočty. Výsledky naznačují, že mořští živočichové mohou „taháním“ vody za sebou uvádět do pohybu vodní masy srovnatelné s působením větru a mořských proudů.      (Zdroj: VTM Science)


Kvůli škrtům v humanitární pomoci hrozí hlad milionům lidí ….. Organizace spojených národů varuje, že desítkám milionů lidí budou v příštích týdnech sníženy či zcela zastaveny příděly potravin, protože nejbohatší národy drasticky snížily svoji humanitární pomoc. V rozhovoru pro list The Observer of London sdělila vedoucí Světového potravinového programu Josette Sheeranová, že tato organizace bude před koncem roku čelit schodku nejméně 2 miliardy dolarů. Tento rok, za vlády prezidenta Baracka Obamy, přispěly Spojené státy o 800 milionů dolarů méně než za prezidenta George W. Bushe. Jiné národy také snížily své příspěvky, a to přesto, že se od minulého roku ceny potravin v 80 procentech zemí zvýšily. Sheeranová prohlásila: „Tvoří se tichá tsunami hladu. Nevidíte ji, neslyšíte ji, ale vnikla do všech těch vesnic a zabíjí tam lidi stejně nemilosrdně jako skutečná tsunami. Tohle je nejhorší krize od sedmdesátých let. Ztratíme celou generaci. Děti to navždy poznamená.“     (Zdroj: AKT-INFO)


Mezimozková komunikace ..... Využití nervových vzruchů k ovládání přístrojů se stalo hitem mezního neurologického výzkumu. Nový pokus překročil další hranici: v laboratorních podmínkách se podařil přenos signálu vytvořeného jednou osobou do mozku druhé osoby skrze elektronické rozhraní.

O tuto problematiku se zajímají např. lékaři, kteří pracují v oblasti léčby epilepsie, ale také neurovědci ze základního výzkumu a inženýři z oblasti robotiky. Na Univerzitě v Utahu se například nedávno podařil pokus, ve kterém opice s implantovanou elektrodou v mozku "mentálně" zahýbala paží robota. Někteří vědci se pokoušejí jít ještě dál. Jejich cílem je přenést mozkové impulsy přes elektronické rozhraní (Brain-Computer Interface) z jednoho lidského mozku do druhého.

Základní pokus tohoto typu provedl v květnu tohoto roku Dr. Christopher James na univerzitě v britském Southamptonu. Dvě osoby při něm byly napojeny na své EEG zesilovače a zapisovače, které měřily aktivitu v určitých partiích jejich mozků. První osoba generovala ve svém mozku sérii symbolických nul a jedniček. Konkrétně byla představa pohybu levou rukou "nulou" a podobný mentální stav spojený s rukou pravou byl logickou "jedničkou".

Tento signál, snímaný z mozku elektroencefalografem, byl vysílán do počítače, který takto vysílanou sérii nul a jedniček dekódoval a předával druhému počítači přes internet. Druhý počítač pak vizualizoval oba přijaté logické stavy pomocí rytmického blikání světelné diody o dvou různých frekvencích.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Rostlinní vetřelci ..... Přírodní rovnováhu na desítkách ostrovů Atlantiku, Karibského moře, Tichomoří i Indického oceánu ohrožují rostliny, které sem byly uměle vysazeny. Vědci z Havajské univerzity v Honolulu pod vedením botanika Christopha Kueffera zkoumali 30 vybraných ostrovů a vytvořili seznam téměř čtyř stovek takových rostlin, které začínají ovládat tamní životní prostředí. Pokud bude tento proces pokračovat stejným tempem, na ostrovech mezi 35. stupněm severní šířky a 35. stupněm jižní šířky mohou být domácí druhy zcela vytlačeny. Vědci obviňují obyvatele, že k této situaci sami přispívají nezodpovědným vysazováním nových agresivních rostlinných druhů. Nejohroženější je podle všeho Havaj. "Jen na tomto souostroví jsme zjistili deset tisíc nových druhů, které se zde nevyvinuly," informoval Kueffer. Sedmačtyřicet z nich se již proměnilo v nebezpečný plevel, který zamořuje rozsáhlá území.      (Zdroj: Smísené okolí)


16.10. 2009     Na šestnáctý říjen připadá Světový den potravin (též Světový den výživy), slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979; je to výroční den založení FAO v roce 1945, slaví se od roku 1981. Tentýž den je rovněž Světovým dnem páteře.

Sedmnáctý říjen je Světový den úrazů a také Mezinárodní den za vymýcení, odstranění chudoby; vyhlásilo ho VS OSN v roce 1992.

V neděli 18.10. v 7:32 LČ nastává Novoluní.


Přijde ropný zlom v roce 2030? ..... Ropný zlom bude okamžik, kdy těžba ropy dosáhne maxima a její produkce začne klesat až ke konečnému vyčerpání. Ropnému zlomu se také někdy přezdívá „Konec levné ropy“. Ve skutečnosti již několik globálních ropných zlomů nastalo a očividně ještě nastane. Otázkou však je, kdy byla ropa drahá čistě vlivem omezenosti zdrojů a kdy v důsledku politiky petrolejářských gigantů.

Tak či tak, rok 2030 je podle zatím nejvěrohodnější mezinárodní studie UK Energy Research Centre zveřejněné 7. října nejpravděpodobnějším rokem ropného zlomu bez ohledu na to zda a kolik dalších ropných polí otevřeme. Obsáhlé review zhruba 500 původních vědeckých prací operuje se dvěma extrémními variantami, nejoptimističtější a nepesimističtější mezi kterými je však rozdíl pouhých 15 – 20 let. „To je docela šibeniční termín na přípravu stabilní politiky a na nástup alternativních technologií tak, aby prudký pokles těžby neznamenal prudkou ekonomickou recesi.“, upozorňuje Steve Sorell, vedoucí týmu autorů.

Současná situace na těžebních polích není růžová i přes vzrůstající efektivitu výtěžnosti ložisek (35 %) - produkce klesá o 4 - 7 % ročně. „Pokud bychom chtěli současnou globální produkci udržet, musíme každé tři roky otevřít ložiska vydatnosti zhruba Saudské Arábie.“, říká Sorell. The International Energy Agency ovšem s ropným zlomem kolem roku 2030 zatím rozhodně nepočítá.      (Zdroj: OSEL)


SVĚT V KOLIZI: Narůstající geopolitické napětí a nervozita je možnou předzvěstí tvrdé bitvy o světové energetické zásoby. Zůstaneme lidmi, nebo se staneme supy? ..... Jaroslav Chvátal Na veřejnost začínají pronikat první zákulisní informace ze schůzky ruského prezidenta Medveděva a ministra zahraničí Lavrova s ministryní zahraničí USA Hilary Clintonovou. Informace uvádí, že americký prezident Obama prostřednictvím Clintonové důrazně varoval Rusko a Čínu s tím, že jsou Spojené Státy realizovat masivní opatření namířené proti výše uvedeným dvěma státům v případě, že by skutečně realizovaly to, co několikrát avizovaly. Tj. nahradit americký dollar rublem a yuanem v rámci společných zahraničně obchodních aktivit. Sdělení prezidenta Obami je zajímavě načasováno již s ohledem na aktuální schůzku ruského premiéra Putina s čínským prezidentem Chu v Pekingu, kde oba dva vrcholní politici rokovali nad plány nahradit americký dollar jakožto současnou mezinárodní rezervní měnu. Navíc se zdá, že s tím vším nějak souvisí i současná mezinárodní „válka obchodu s plynem“.       (Zdroj: Matrix-2001)


Týden pro stromy na Toulcově dvoře ..... U příležitosti Mezinárodního dne stromů, který připadá na 20. října, pořádá Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr týdenní osvětovou akci pro všechny milovníky stromů s názvem Týden pro stromy na Toulcově dvoře. V rámci akce se návštěvníci mohou těšit na zajímavé přednášky a semináře, rukodílné i výtvarné dílničky, soutěže a výstavy. Součástí Týdne pro stromy budou také divadelní a hudební vystoupení.      (Zdroj: Ecomonitor)


Přístroj schopný tvořit budoucnost, která umí ovlivnit minulost ..... Velký hadronový urychlovač má být v prosinci rok, poté, co při spuštění selhal, být znovu uveden do provozu. Přitom bude zřejmě vyzkoušena pozoruhodná teorie, kterou vznesli Holger Bech Nielsen z Ústavu Nielse Bohra v Kodani a Masao Ninomiya z Yukawaského ústavu teoretické fyziky v Kjótu v Japonsku. Nielsen argumentuje, že teoretická částice (Higgsův boson), kterou chtějí fyzikové urychlovačem vytvořit, bude přírodě natolik nepříjemná, že její vytvoření zpětně z budoucnosti ovlivní historii a vyřadí urychlovač z provozu dřív, než bude schopen částici vytvořit, podobně, jako cestovatel strojem času, který se vrátí do minulosti, aby usmrtil svého dědečka.

"Předpovídáme, že všechny přístroje, které se pokusí vytvořit Higgsovy částice, budou postiženy smůlou," tvrdí Nielsen. Ničivý vliv z budoucnosti, argumentují vědci, zřejmě také vysvětluje, proč americký urychlovač, který byl zkonstruován s cílem vytvořit Higgsovu částici, byl r. 1993 zrušen přesto, že na projekt byly už vydány miliardy dolarů.

"Pro ty z nás, kdo věří ve fyziku," napsal Einstein jednou příteli, "je oddělení přítomnosti, minulosti a budoucnosti jen iluze."       (Zdroj: Britské listy)


Co zabíjí muže během spánku? ..... Mnozí asijští muži raději v noci nespí. Může se jim totiž stát, že už se neprobudí... Řádí mezi nimi totiž nevysvětlitelný syndrom smrtící noční můry! A ten prý zcela zdravého člověka dokáže zabít během pár minut. Lékaři jsou zatím bezradní. Stále častěji se ozývají názory, že muže možná zabíjejí noční démoni, kteří vysávají život!

Malou špinavou vězeňskou celu osvětlují jen měsíční paprsky pronikající úzkým oknem těsně pod stropem a ozařují přízračně bledou tvář vězně, ležícího na kavalci u stěny. Zhruba padesátiletý Číňan Li Qiaoming sténá, chrčí a lapá po dechu, jako by se dusil. Zdá se, že ho trápí nějaká strašná noční můra. Děsivé zvuky, jež vydává, záhy budí spoluvězně, kteří se jej snaží probrat, ale všechny pokusy jsou marné! Okamžitě volají dozorce a ti následně lékaře, ale muži už není pomoci. Je 27. března roku 2009, 2.40 hodin po půlnoci, když se mu zastavuje srdce a naposledy vydechne, aniž by se z hrůzného snu probral. Ještě tentýž den vedení věznice ve městě Jiujiang v jihozápadní čínské provincii Jiangxi oznamuje náhlý skon jeho bratru Li Wenfuovi a jako příčinu smrti udává „náhlé a nevysvětlitelné úmrtí ve spánku.“ Zabila snad muže noční můra? Případu se hned chytají čínská média, například list Chutian Metropolis Daily, a upozorňují na to, že to není první podobný případ. V průběhu 20. století jsou jich prý v různých koutech Asie zaznamenány statisíce! Copak zdejší muži skutečně mohou umírat na následky vražedných nočních můr?

V Japonsku je tento fenomén označován jako pokkuri, na Filipínách jako bangungut a v Kambodži, Laosu a Thajsku jej nazývají Lai Tai. Je ale znám prakticky ve všech světových kulturách včetně české, kde je označován jako mora či můra. V posledních letech se pro něj vžívá název Nightmare Death Syndrom – syndrom smrtící noční můry. Jeho oběťmi mají být muži, kteří se těší dobrému zdraví i fyzické kondici. Večer prý jdou normálně spát a ráno jsou nalezeni mrtví! „Mnoho svědků tvrdí, že oběť spí normálně, ale najednou začne úpět, sténat, chrčet a divně chrápat, těžce dýchat a nakonec se dusit. Odborně se tomu říká příznaky agónie. Někteří lidé se snažili evidentně vystrašeného spáče probudit, ale nikdy se jim to nepodařilo a on zemřel,“ tvrdí známý australský lékař a publicista Dr. Stephen Juan (*1949). Jako bezprostřední příčina smrti je většinou stanovena srdeční zástava, ale nikdo z lékařů nedokáže odpovědět na otázku, co srdeční selhání u naprosto zdravých mužů způsobilo.       (Zdroj: Enigma)


Budoucnost Prahy je v ohrožení. Napište zastupitelům! ..... Pomozte nám zastupitele přesvědčit, aby nepodléhali tlaku developerů a hájili zájmy obyvatel města. Právě teď je možné zastavit plány na divokou výstavbu, uchránit historickou tvář Prahy i její zeleň, a připravit rozumnou vizi dalšího rozvoje.

Pošlete svým politikům přímoz webu výzvu, ať neschvalují změny územního plánu, které by proměnily Prahu ve staveniště)!

Co se chystá? Developeři plánují zástavbu zelené lokality Trojmezí, Strnadova zahradnictví v Dejvicích nebo části Roztyl na hranici Krčského lesa. Další zástavba zelených ploch se chystá ve Strašnicích, Sedlci či Kbelích. Masivní výstavba v různých částech města by způsobila také enormní nárůst dopravy. V Modřanech by měly vyrůst mrakodrapy. Plánuje se otevření ložiska štěrkopísků v nivě Vltavy či další rozšíření skládky v Ďáblicích, a desítky dalších záměrů.

Podrobnosti o hrozících projektech najdete ve stavební mapě.      (Zdroj: ARNIKA)


Datové schránky: Už za tři týdny hrozí informační tma ..... Zatím jen 38,5 tisíce společností, zhruba desetina ze všech, si aktivovalo datovou schránku. Necelé tři týdny před startem zcela nového způsobu doručování písemností od úřadů je tak na změnu připraveno jen minimum firem, vyplývá z nejnovějších statistik ministerstva vnitra.

Překvapivě ještě horší je situace u úřadů. Hlavně kvůli nim přitom vláda posunula ostrý start datových schránek z původně plánovaného 1. července na začátek listopadu. Schránku si zatím aktivovalo jen 600 úřadů z celkem 7 412.

Firmám a zejména úřadům tak v listopadu hrozí problémy. Zatímco společnosti přijdou ve většině případů „jen" o důležité písemnosti od úřadů, samotné úřady riskují desítky žalob kvůli porušení zákona. ...

... Statutárním zástupcům těch právnických osob, pro něž je používání datové schránky povinné, odeslalo ministerstvo vnitra téměř 330,6 tisíce obálek s přístupovými údaji. Jde zejména o společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Například neziskových občanských sdružení se však nová povinnost zatím netýká.

Po 1. červenci získaly právnické osoby datovou schránku automaticky. Oproti původnímu plánu zatím do ní začnou písemnosti chodit zatím jen těm společnostem, které si ji zaktivují. Navíc jen od těch úřadů, které už v té době budou tento způsob komunikace používat. Toto přechodné období však potrvá pouze do konce října.

Od začátku listopadu budou datové schránky pro společnosti a úřady skutečně stoprocentně povinné. Do zřízené schránky začnou chodit písemnosti od úřadů místo klasické pošty i v případě, že si ji společnost neaktivuje. Nezávisle na tom, zda si společnost schránku skutečně vybírá, pak bude písemnost považována za převzatou (vyzvednutou) za deset dní od doručení. Firma tak může přijít například o předvolání k důležitému správnímu řízení včetně možnosti včasného vyjádření k různým záměrům či nařčením.

Pro fyzické osoby, tedy běžné občany, není datová schránka povinná. Ani jim zatím nebyla automaticky zřízena. Totéž platí pro podnikající fyzické osoby (výjimkou jsou advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, notáři a exekutoři).

Obě zmíněné skupiny si však mohou kdykoliv požádat o bezplatné zřízení schránky. Pokud si ji pak aktivují, objeví se jejich „adresa" do tří dnů v databázi dostupné všem úřadům, takže také těmto lidem začnou dokumenty chodit elektronicky místo klasické pošty.      (Zdroj: Aktuálně)


Dravci - energetičtí paraziti ..... Jsou to naše myšlenky a představy, které TVOŘÍ SOUČASNOST i BUDOUCNOST. Jak říkal veliký mistr s aktivním 8. centrem J. Krishnamurti: "VY jste svět!" Stav světa je odrazem stavu naší mysli v zrcadle nastaveném Vesmírem. Války a diktatury jsou pouhou materializací našich strachů, sklonů a kolektivně promítaných negativních kódů. Nikdo jiný než MY není odpovědný za podobu světa. Jsou zde Dravci, anorganické bytosti pocházející z kalného energetického dna Vesmíru, ale MY je vůbec nemusíme do našeho světa, vědomí ani těla pustit!

Existují LIDSKÉ NÁSTROJE těchto dravců - Lenin, Hitler, Chomejní atd..., ale MY jim nemusíme sloužit, nemusíme se jimi nechat zhypnotizovat! Jen pokud je v nás strach, slabost, nebo to nejhorší - lhostejnost, mohou nás tyto nástroje zmanipulovat a postavit do šiku, pochodujícího PROTI ŽIVOTU. Hitler byl ubohou OBĚTÍ NĚMCŮ, kteří ho NECHALI vládnout a působit! Kdyby byl obklopen lidmi ochotnými MYSLET A CÍTIT, prožil by život středně úspěšného malíře se sklony k mystice... Kdyby nebyli Rusové líní myslet SAMI ZA SEBE, nikdy by jim nemohla vládnout taková monstra jako homosexuální syfilitik závislý na kokainu -Lenin, nebo duševně velmi nemocný paranoik a známý masový vrah Stalin... Je to vždy JEN naše LENOST, která vede ke katastrofám... Dnes zde máme jiná monstra, např. Ratsingera (doslova "krysař"), který miliónům Afričanů zakazuje pod hrozbou věčného utrpení v pekle používat při sexuálním styku ochranu (aby AIDS mohl hodovat na tisícovkách dětí, nakažených už jako embrya a dalších statisících dospělých).

Člověku, který není vyloženě ZLÝ, to musí připadat naprosto šílené a nelogické, ale ono to ve skutečnosti dává STRAŠNÝ SMYSL: figurka Zla slouží Dravcům, svým pánům - a ti mají hlad! NUTNĚ POTŘEBUJÍ naše utrpení! Když trpí milióny, do jejich světů tečou proudy zvláštní, hutné energie. Senzitivně tuto energii lze vnímat jako substanci podobnou krvi, ale temnější, v různých odstínech od purpurově hnědé až po šedou... Kosmické Bytosti někdy nazývají tuto energii "GAHWAH". Bez ní nemohou Dravci existovat. Na rozvojových planetách (typu Země) mohou Dravci tuto energii poměrně snadno získávat, pokud naruší jejich vývoj a vychýlí jakoby energetická pole těchto planet " z rovnováhy".      (Čtěte na stránkách Záhady a mystéria)


O pláči ..... Ačkoliv se většina příslušníků silnějšího pohlaví často tváří, že pláč je výhradně ženskou záležitostí, ve skutečnosti tomu tak úplně není. Z průzkumu Německé oftalmologické společnosti, o němž dnes informovala agentura DPA, vyplývá, že muži pláčou až sedmnáctkrát do roka. Ženy skoro čtyřikrát častěji, průměrně až 64krát za rok.

Do 13. roku brečí dívky i chlapci přibližně stejně často. Během dalších let ale ženy mají navrch a popláčou si 30krát až 64krát za rok, muži jenom šestkrát až sedmnáctkrát. Ženy také mají delší výdrž: Slzy roní přibližně šest minut, pánové nejvýše čtyři minuty. Jen u šesti procent mužů přechází pláč v usedavé štkaní, u žen se toto stává skoro ve dvou třetinách případů. "Ženský pláč trvá déle, je dramatičtější a srdceryvnější," říká Elisabeth Messmerová z oční kliniky Mnichovské univerzity.

Podle výzkumu se ženy nejčastěji rozbrečí, když mají pocit, že je toho na ně moc, když se jim nedaří vyřešit konflikt nebo když vzpomínají na události z minulosti. Muži pláčou ze soucitu nebo když se jim rozpadne vztah. Christian Orloff, mluvčí Německé oftalmologické společnosti a primář oční kliniky při univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, říká, že důvody, proč lidé v emocionálně vypjatých situacích pláčou, zatím zůstávají pro vědce záhadou. Nepotvrdily se podle něho hypotézy, že člověku, který si popláče, se uleví, ani to, že se uvolní. Neplatí prý také, že by se společně se slzami vyplavovaly z těla jedovaté látky.       (Zdroj: Řev přírody)


Jaderná energie v kyblíku?  ..... Když se řekne "jaderná energie", většinou si vybavíte rozlehlý pozemek s komplexní stavbou jaderné elektrárny. Miniaturizace se ale nevyhnula ani této oblasti. NASA plánuje, že v budoucnu by mohli být výzkumníci Marsu či Měsíce vybaveni poměrně výkonnými zdroji jaderné energie, které by se vešly do nevelkých nádob.

Podle pramenů mají mít nové zdroje jaderné energie rozměry odpadkového koše či popelnice, ale reálnější jsou rozměry do několika metrů. Podstatou zdroje má být bezpečně podkritický štěpný reaktor, který bude předávat svoji tepelnou energii tzv. Stirlingovu motoru. To je speciální typ pístového tepelného motoru s vnějším spalováním, který se dnes pro své výborné vlastnosti začíná používat např. i u některých solárních termických elektráren. Pomocí připojeného alternátoru konvertuje tepelnou energii na elektřinu. Typický výkon jednoho takovéhoto "kyblíkového" reaktoru má být asi 40 kilowattů. To by stačilo na pokrytí spotřeby asi osmi pozemských domů. Existují však i studie několikametrových reaktorů s výkonem desítek megawattů.

Momentálně se tento systém zkouší ještě bez jaderné komponenty, protože k jeho odladění a celkové demonstraci není jaderný zdroj potřeba. Pokud ale budou testy probíhat dobře, někdy po r. 2020 by se mohly "jaderné popelnice" ocitnout na jiných tělesech Sluneční soustavy a poskytnout astronautům zdroj energie. Pravděpodobně budou umístěny pod zemí.      (Zdroj: ČR Leonardo)


15.10. 2009     Patnáctý říjen je slaven jako Den bílé hole - původně vyhlášen v USA prezidentem L. B. Johnsonem v roce 1964, od poloviny 80.let vyhlásila Světová unie nevidomých i v dalších zemích. V tento den se také slaví Světový den venkovských žen.


Vědecký počítač přesáhl hranici 1 petaflops ..... Prvním vědeckým superpočítačem, který přesáhl magickou hranici 1 petaflops, se stal stroj Cray XT5, kterému se podle antické obludy přezdívá Kraken.

Superpočítač stojí v americkém Národním institutu pro výpočetní vědy (National Institute for Computational Sciences, NICS), který spadá pod Univerzitu Tennessee. Na počátku října byl dokončen jeho upgrade, díky kterému Kraken získal výkon 1,03 petaflops a zařadil se tak do první pětky nejvýkonnějších počítačů světa. Petaflops je deset na patnáctou flops čili počtu operací v plovoucí čárce za sekundu. Jinými slovy to znamená, že Kraken dokáže během vteřiny provést tisíce trilionů matematických kalkulací.

Kraken se skládá ze 16 000 šestijádrových procesorů AMD 2,6 GHz na platformě Istanbul. Jeho operační paměť je 129 TB, což představuje ekvivalent více než 13 000 filmů na DVD. Na upgradovaný superpočítač si už brousí zuby široká vědecká obec, která jej chce využít pro trojrozměrné počítačové simulace. Národní institut pro výpočetní vědy oznámil, že Krakena bude zaměstnávat například modelování výbuchů supernov, zemětřesení, jaderné fúze a hledání optimálních procesů získávání ethanolu z rostlinné celulózy.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nemusí pršet, jen když kape ..... Nedávno britský deník The Times zveřejnil seznam nejprestižnějších univerzit světa s tím, že žádná česká univerzita se do první dvoustovky nedostala. První tři místa okupuje silná trojka Harvard, Oxford a Yale.

Mimochodem pořadí se určovalo i podle toho, jak se absolventi univerzit umísťují v praxi. Podle tohoto kritéria by si však jedna česká univerzita zasloužila místo alespoň v první dvacítce. Jen málo absolventů světových univerzit má takový úspěch v praxi jako absolventi Západočeské univerzity v Plzni. Jen namátkou absolventi její právnické fakulty Pospíšil a Ruml byli ministři spravedlnosti respektive vnitra v české vládě. Rovněž politik za ODS a starosta Prahy 5 Jančík je absolventem této prestižní univerzity, jakož i mnoho vlivných podnikatelů a vysokých státních úředníků včetně soudců, právníků a policistů. A aby toho nebylo málo, doktorát na právnické fakultě této univerzity získal i bývalý premiér ČR a posléze geniální finančník, který je schopen na jedné „akciové" transakci vydělat klidně i 100 milionů Kč. Tato univerzita je výjimečná i tím, že na náročnou právnickou profesi dokáže studenty připravit v době o mnoho kratší, než ostatní univerzity a doktoráty se zde zvládají v řádech měsíců.

I když musím být objektivní a přiznat, že na Harvard či Yale samozřejmě Západočeská universita nemá. Vždyť na nejstarší americké univerzitě vystudoval bakaláře například i český kupónový mág Viktor Kožený, ve světě známý spíše pod přezdívkou „Pirát z Prahy". Titulem MBA z Harvardu se může pochlubit i neoblíbenější prezident Spojených států amerických G.W.Bush, jenž dovedl nejen svoji zemi, ale celý svět k nevídané prosperitě. Mimochodem vysokoškolský titul získal na Yale University, kde vystudovali, mimo jiné, i milovník doutníků Bill Clinton a jeho žena Hillary. No a ani čerstvý nositel Nobelovy ceny za mír, jenž válčí v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu B.Obama nemá menší vzdělání, než to Harvardské.

Na druhou stranu myslím, že promluvím za všechny čtenáře CFP!, když řeknu, nebo spíš napíšu: „Nemusí pršet, jen když kape." Nakonec kdybychom takových univerzit měli víc, problém s malým počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR by byl vyřešen, počítám, tak do dvou let. Jen mě mrzí, že jsem se o této výjimečné univerzitě nedověděl dřív. Nemusel bych se pět let „s....át" s doktorátem na nějaké VŠE. A když k tomu připočtu ještě dalších pět let inženýrského studia, tak se mi z mé blbosti dělá nevolno. Co všechno jsem mohl za těch deset let promarněných studiem prožít?      (Zdroj: Czech Free Press)


Galileovské noci (Galilean nights) .....Poslední klíčový projekt Mezinárodního roku astronomie v globálním měřítku, vyhlášený dodatečně s ohledem na úspěch jarní akce "100 hodin astronomie", proběhne po celém světě ve dnech 22. až 24. října 2009 (čtvrtek až sobota).

Cíl: umožnit co největšímu počtu lidí zakusit to, co zažil Galileo před 400 lety, v roce 1609, když namířil na oblohu svůj dalekohled.

Motto: "Jste Galileo!" (You are Galileo!)

Program akce stejný po celém světě: pozorování planety Jupiter, Měsíce a dalších objektů. Pozorování na hvězdárnách a v ulicích měst dalekohledy - porovnání "tehdejší" a dnešní technologie.

Kdo: hvězdárny, profesionální i amatérští astronomové, ale i každý jednotlivec.

Vyzýváme všechny - profesionální pracoviště, popularizační hvězdárny, astronomické společnosti, spolky, kluby i jednotlivce, aby ve svém okolí zorganizovali pozorování (a registrovali svou akci ke Galileovským nocím na webu "Galilean nights" i v kalendáři českých akcí - viz níže). Pozorování pro zájemce na veřejných prostranstvích jsou vítána. Snad jen ještě to počasí aby vyšlo.      (Blíže na stránkách Astro)


Kdo zasype Blanku ..... V jedné z pozoruhodných scén nového filmu Martina Marečka Auto*Mat uzavře pražský primátor furiantskou sázku. Proti němu stojí lídři stejnojmenné pražské iniciativy, která propaguje dopravní alternativy k automobilům a tématem sporu je tunel Blanka. Pavel Bém se před kamerou vytahuje, že pokud tato gigantická a zároveň mimořádně sporná stavba spolyká víc peněz, než je v plánu (23 miliard v cenách z roku 2007) bude pracovat pro Auto*mat jako dobrovolník.

Ta chvíle ještě nenastala, ale české zkušenosti s předraženými dopravními díly dávají jistotu, že jí neunikneme. A už s předstihem je vhodné přidat prosbu, aby primátor kromě značkování města samolepkami s pozvánkou na příští cyklojízdu za větší prostor pro městské kolaře, začal pomalu promýšlet i zásadnější obrat.

Zlí jazykové někdy tvrdí, že milovníci bicyklů si naivně myslí, že víc kol v ulicích města všechno vyřeší. To je samozřejmě příkré: i pravověrní kolaři uznávají, že pražská spása je především v pootočení poměru aut a hromadné dopravy. A čas zároveň přináší stále další a další zprávy o tom, že dopravní model pro Prahu, vymyšlený ještě za komunistů coby hustá síť velkokapacitních silnic, do budoucna nepůjde udržet.

Aktuálně tlačí na změny potíže, jímž čelí stavba obchvatu okolo Prahy. Dílo se jako obvykle nehorázně prodražuje (podle posledního odhadu schváleného vládou bude stát 71 miliard) a v roce 2010 se navíc kvůli krizi minimálně na dva roky zastaví. Mezitím sílí odpor tisíců obyvatel předměstí, kterým dochází, co to znamená mít za humny hučící obchvat (kromě Suchdola jsou vtaženy do hry třeba Běchovice nebo Dolní Břežany).

Pro rozmáchlé – a bez široké debaty spuštěné - dopravní stavby v centru Prahy je to zásadní zpráva. Stručně řečeno jde o to, že bez funkčního obchvatu Prahy hrozí, že nákladně budované silnice tzv. vnitřního okruhu (jehož součástí je i slavná Blanka), které mají podle magistrátních brožur ulehčit Pražanům život, přivedou do blízkosti historického centra další a další auta.

Magistrát už teď čelí žalobám, že jeho nechuť regulovat po vzoru slušnějších měst automobily v centru neúnosně zhoršuje pražský vzduch. A můžeme si vsadit, že tlak bude pokračovat. Další auta v centru vyvolají další protesty: ve vzduchu je třeba spor o to, že silnice pro desetitisíce aut nelze ve shodě s magistrátem považovat za „místní komunikaci“ a proto potřebuje studii o vlivu na životní prostředí.

Možná už dokonce pomalu nastává čas pro rázné kroky. Co kdyby se všechny miliardové investice do nových silnic uvnitř města (včetně Blanky) zastavily a tak zásadní věc, jako dopravní řešení pro českou metropoli by město konečně pořádně probralo se svými sousedy? Včetně možnosti, že dvacetimiliardová Blanka je coby relikt dopravního třeštění z 80. let neúnosná a bude lepší ji zastavit a tunel proměnit v něco smysluplnějšího (třeba v podzemní sklady tolik potřebné národní knihovny).

Tohle by dnes na magistrátě nepodepsali ani zelení. To ale neznamená, že část obyvatel města takhle neuvažuje. A v závěsu se můžeme bavit o tom, jak lze za ušetřené peníze zlepšit pražskou hromadnou dopravu. Už teď je na slušné úrovni. Zatím je to ale pořád málo na to, aby „přetáhla“ další kus z třetiny Pražanů, kteří dosud denně přísahají na osobní auto.       (Zdroj: Respekt)


USA rozhodly přehodnotit svůj přístup k uvězňování přistěhovalců ..... Obamova vláda předložila nové návrhy týkající se zadržování přistěhovalců v amerických vězeních. V úterý americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti prohlásilo, že uvěznění přistěhovalci, kteří nevykazují násilí, mohou být zadržováni v bývalých hotelech či pečovatelských domech nebo jim mohou být přiděleny monitorovací řetízky na kotníky. Jak dále vyplývá z ministerského prohlášení, plánuje se až zdvojnásobení intenzity monitorování podmínek, v jakých se nachází jak státní, tak soukromá zařízení tohoto typu. Zastánci občanských svobod tento návrh uvítali, nicméně volají po rozsáhlejším prozkoumání toho, proč někteří přistěhovalci končí ve vězení. Judy Rabinovitz z oddělení pro práva přistěhovalců v organizaci Unie na ochranu občanských svobod k tomu říká: „Nejde jen o to, kde jsou tito lidé drženi. Podstatné je, jak skončili ve vězení a proč tam nadále zůstávají zadrženi.“       (Zdroj: AKT-INFO)


Dědičnost homosexuality ..... Proč homosexuálové ještě nevymřeli a jakou výhodou je pro ženu mít homosexuálního bratra.Dědičnost sklonů k homosexualitě představuje paradox. Homosexuálové mají mnohem méně potomků než heterosexuálové.Přesto dědičné vlohy pro homosexualitu z lidské populace nemizí. Znamená to, že zároveň přinášejí i nějakou výhodu. Jenže jakou? Ukazuje se, že gen pro mužskou homosexualitu je výhodný pro ženy. Ženy, které jsou pokrevně spřízněny s homosexuálními muži, mají více potomků než ženy, které homosexuální muže v příbuzenstvu nemají. Matky italských homosexuálních mužů porodily za život v průměru 2,7 dítěte.Matky heterosexuálních mužů přivedly na svět v průměru jen 2,3 dítěte.

„Homosexuální“ varianty genů dosahují u mužů a žen opačného účinku tím, že působí na své nositele stejně – zajišťují, aby je neodolatelně přitahovali muži. Mužskému nositeli tak klesá šance na početí potomka. Pro ženy je taková varianta genu evolučně výhodná. Díky tomu se „homosexuální“ geny trvale drží v lidské populaci.      (Zdroj: VTM Science)


Letošní úroda vína bude až o polovinu nižší než loňská ..... Letošní úroda vína v tuzemsku bude dle nejnovějších odhadů až o polovinu nižší než ta loňská, její kvalita bude však nadprůměrná. Na tiskové konferenci to dnes uvedl ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec. Předchozí prognózy vinařů přitom hovořily jen o třetinovém snížení produkce oproti loňské, která byla rekordní.

"Odhad snížení o třetinu je příliš optimistický," podotkl Machovec. Pokles úrody podle něj způsobilo zejména deštivé počasí v jarních měsících, kdy vinná réva kvetla. Teplotně nadprůměrný srpen a září pak zapříčinily vysokou cukernatost hroznů, důležitý předpoklad pro kvalitní produkci. Podle hlavního sommeliéra Národního vinařského centra Marka Babisze bude velmi dobrá zejména letošní produkce červených vín domácí provenience.

"Letošní ročník je dobrý do kvality, nejsme však spokojeni s kvantitou," uvedl předseda Svazu vinařů Jiří Sedlo. "Není to jen u nás, nižší úrodu očekávají vinaři v celé Evropě," podotkl. Menší množství vína od moravských a českých výrobců bude podle Sedla doplněno dovozy.

Šéf Svazu vinařů dnes upozornil, že již letos se zvyšují dovozy levnějších vín ze zahraničí. Jde podle něj o méně kvalitní vína, kde kvalita odpovídá ceně. "Meziročně klesla průměrná cena dováženého vína asi o 15 procent," řekl Sedlo.

V polovině 90. let zaujímaly vinice v Česku zhruba 11.500 hektarů, letos však už kolem 19.200 hektarů. Čeští vinaři totiž před vstupem do EU, která výsadbu nových vinic omezuje, s podporou státu rozšířili plochy vinic zhruba o 7000 hektarů. Domácí produkce vína tak vloni po dozrání nových vinic vzrostla z 570.000 na rekordních 820.000 hektolitrů.       (Zdroj: Agris)


Proč Euro bankovky neobsahují větu, čím je bankovka kryta? ..... Všimli jste si toho? Já ne. Ale když se na euro bankovku podíváte, žádnou zmínku o krytí tam opravdu nenajdete. Zde je záhodno podotknout, že to byl původní smysl peněz - krytí mincí nějaké hodnoty (zlata,stříbra) certifikátem o možnosti výměny této poukázky, nebo-li bankovky, za cenný kov s ekvivalentem váhy stříbra, a na bankovce byla tato váha přímo vytištěna - např. "Dolar je možné vyměnit za 26g stříbra v bance xy".

Co si tedy myslet o tom, že bankovky měny EUR již tuto méně a méně znamenající větu vypustily úplně?

Odpověď je čím dál zjevnější. Jde o podraz, jak z lidí bankéři chtějí získávat jejich statky a svým finančním vlivem i mít větší politické prostředky. Původně význam směny peněz formou bankovek se kompletně vytratil a jak podotkl A. Clauss, je méně než 10% oběhu (směny) peněz použito pro účely původního smyslu peněz - nákup nějakého konkrétního zboží nebo něčeho jiného, co má nějaký praktický užitek, protože celý ohromný většinový zbytek peněz se využívá čistě pro udržování finančního systému v chodu. Vzniká tak v těchto "administrativních" směnách nadměrné množství peněz (dluhů) a tímto množstvím zpětně mnohem rychlejší nutnost "tisknutí" nových peněz, kde přitom tyto peníze nemají hodnotu vázanou na žádnou cennost (ať už ovci nebo zlato) a finanční systém je regulován centrální bankou dle uvážení.

Neuvedení věty o krytí na Euro bankovce znamená, že tato bankovka dokonce není ani platná bankovka, ale jen kus papíru s logem EU. Tvůrci Euro evidentně spí v jedné posteli s bankéři, kterým se líbí tisknout si vlastní peníze, kde hlavní dějství se dosud odehrávalo v USA s dolarem jako světovou rezervní měnou. Nyní se hovoří o nové světové rezervní měně řízené Světovou bankou a MMF (v reakci na finanční krizi), tak možná časem budeme mít světovou měnu podobně postrádající hodnotu/krytí stejně jako EUR nebo USD.      (Zdroj: Blog Jiřího Míky)


Nový obrovský Saturnův prstenec ..... Spitzerův kosmický dalekohled, provozovaný NASA, objevil nový obrovský prstenec kolem Saturnu – zdaleka největší mezi prstenci obřích plynných planet.

Nový prstenec obepíná ve velké vzdálenosti známou soustavou Saturnu. Jeho rovina je skloněna k rovině známých hlavních prstenců pod úhlem 27°. Vnitřní okraj nového prstence začíná ve vzdálenosti 6 miliónů km od planety a jeho vnější okraj se nachází ve vzdálenosti přibližně 12 miliónů km. Jeden ze vzdálených měsíců Saturnu – Phoebe – obíhá uvnitř nově objeveného prstence a s největší pravděpodobností je zdrojem materiálu pro jeho tvorbu.      (Zdroj: AstroVM)


Další vyhazování miliónů korun za špatný projekt ..... Ředitelství vodních cest ČR už nejméně šest let zbytečně utrácí peníze za mrtvý projekt vybudovat plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy se sedmdesátkou zvláště chráněných druhů organismů.

Přitom neumí zdůvodnit, proč je tato stavba za téměř za 2,5 miliardy korun pro ČR tak důležitá, a pokud ano, tak proč ji nezmění tak, aby se těmto cenným biotopům zcela vyhnula. Přitom se už snad utratilo 800 miliónů korun za odborníky s bezcennými projekty, za externí advokáty a za lobbying.

„Investor se teď snaží dalším tlakem již potřetí zlomit zcela jednotný postoj státních ekologů, nezávislých odborníků a občanských sdružení nepovolit přes Slavíkovy ostrovy tak zničující obrovskou stavbu,“ informuje Miroslav Patrik z Dětí Země, které opakovaně doporučují postavit kanál v řece, kde ničemu nevadí.

Třetí řízení o výjimce teprve začalo, ale již z podkladů je zřejmé, že stavba je téměř totožná s předchozími pokusy, takže stejným způsobem zlikviduje cenné biotopy. Tato opakovaná snaha získat výjimku k zásahu do biotopů tak podle Dětí Země nemůže uspět, ledaže by byla vydána nelegálně, jako se to již jednou stalo.

„Nedovedu si představit, že by odcházející ministr Ladislav Miko jako zkušený vysoký úředník Evropské komise i úředníci na MŽP najednou podlehli nějakým lákavým politickým slibům či se dokonce zapletli do nějakých korupčních her, aby byla výjimka napotřetí pro tuto stavbu povolena, neboť žádné zásadní změny projektu nebyly předloženy,“ komentuje aktuální snahy státního investora Patrik.

Podle něho musejí být finanční možnosti ŘVC ČR podivně neomezené, když se opakovaně domáhá povolit výjimku pro nepřijatelnou stavbu. Přitom už v roce 2003 po prvním neúspěchu se mohl projekt změnit a plavební komora mohla vést třeba v korytě Labe nebo po levém břehu po polích, kde nic cenného není.      (Zdroj: Děti Země)


14.10. 2009     Druhá středa v říjnu je OSN vyhlašována jako Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof.  Tento významný den nám připomíná, že globální oteplování, nebo také změna klimatu, je vážný ekologický celosvětový problém. Spalováním fosilních paliv, vypalováním lesů a dalšími činnostmi se lidé podílejí na tvorbě skleníkových plynů. Tyto plyny vytvářejí skleníkový efekt a naši planetu tak oteplují. Změna klimatu však nepřináší pouze vyšší teploty, ale i silnější a častější přírodní katastrofy (povodně, sucha, bouře, vichřice, tropické cyklony), tání ledovců, stoupání mořské hladiny a mnoho dalších problémů. Je proto v zájmu lidí na celém světě chránit klimatický systém pro současné i budoucí generace.

Světový den normalizace (World Standards Day) byl na 14. říjen vyhlášen na paměť založení Mezinárodní normalizační organizace (ISO) v roce 1946


Vědci již vědí: Nejsme odtud! ..... Představte si ten šok, vyrůstáte v milující rodině s lidmi, kterým říkáte mámo a táto a najednou se dozvíte, že jste ve skutečnosti adoptovaní! Podobný šok se dostavil, když vědci oznámili, že Slunce, Měsíc, naše planety a jejich sourozenci se nenarodili ve známé skupině hvězd, kterou známe jako galaxie Mléčné dráhy, ale že ve skutečnosti patříme do podivné formace s neznámým jménem trpasličí galaxie Střelce. Jak se to mohlo stát?

Při použití množství dat z rozsáhlého projektu Two-Micron All Sky Survey (2MASS), který měl za úkol prozkoumat oblohu za použití infračerveného světla a který byl veden na University of Massachussets, astronomové zodpovídají otázky, které vědce mátly po desetiletí a potvrzují, že naše vlastní Mléčná dráha konzumuje jednoho ze svých sousedů a to dramatickým způsobem – neustálým galaktickým kanibalismem. Studie, která byla publikována v Astrophysical Journal, je první, která mapuje plný rozsah galaxie Střelce a vizuálně velmi jasně ukazuje, jak její trosky obklopují a prochází naší Mléčnou dráhou. Hmotnost galaxie Střelce je 10 000 krát menší než Mléčné dráhy, která ji rozpíná, trhá a polyká.       (Zdroj: Matrix-2001)


Švédská kampaň “buy local” ..... Evropská komise požaduje zastavení švédské kampaně za nákup místních produktů “buy local”, která má údajně za cíl omezení zbytečné přepravy zboží, a tím snížení zatížení životního prostředí. Podle Komise je to kampaň proti principu volného pohybu zboží v EU a je stejně nežádoucí jako v 80. letech irská kampaň “Buy Irish” a britská podpora spotřeby místně vyprodukovaného ovoce. Podle prohlášení Švédska však kampaň neznamená podporu jen švédských potravin, ale heslo, které má platit obecně. Švédský Národní úřad pro potraviny (NFA) původně ani nezamýšlel konzultovat věc s Komisí, protože se nejedná o legislativu, ale o doporučení. Nakonec však v polovině května zaslal notifikaci, kde doporučení nazývá slovy “Výběr potravin příznivý pro prostředí" (Environmentally effective food choices). Kampaň vyzývá k nákupu masa, zeleniny, ovoce, cereálií i brambor produkovaných v místě. Pokud jde o rýži, která se v zemi nepěstuje, doporučuje nahradit ji pšenicí či ovsem. Kampaň ovšem nezahrnuje jen doporučení pro zlepšení klimatu, ale např. pro maso prasat či kuřat doporučuje jako alternativu organickou produkci.      (Zdroj: Agronavigátor)


Mystické tulpy: Dokáží Tibeťané vytvořit umělé bytosti? ..... Je možné vytvořit umělou duchovní, nebo dokonce fyzickou bytost? Evropští alchymisté, stejně jako tibetští lámové to připouštějí. Ukrývají síly kdesi hluboko v nás i tuto zázračnou moc? Někteří hodnotí takové informace jako nevěrohodné. Existují ovšem mezi námi i tací, kteří se nebojí jít do terénu a magické nauky vyzkoušet sami na sobě.

Tvrzení o tibetských magických bytostech – tulpách – obracejí naruby vše, čemu jsme většinou ochotni uvěřit. Můžeme se vůbec přiblížit tomu, abychom začali uvažovat o existenci něčeho takového? Snad odnepaměti se lidé pokoušejí uplácat umělé bytosti například z hlíny nebo z jiného materiálu. V Tibetu prý ale několik málo zasvěcenců ovládá zcela unikátní způsob „výroby“ těchto bytostí. Dokáží údajně zhmotnit svou myšlenku! Má to ale jeden háček. Tato zhmotnělá duchovní bytost se prý totiž může zcela vymknout kontrole svého „stvořitele“ a stát se mu pořádnou přítěží, občas dokonce i životu nebezpečnou. Vypravte se s Enigmou Speciálem na cestu, na níž vás budou provázet mystické umělé bytosti, od skutečných lidí údajně jen těžko rozeznatelné...      (Čtěte na stránkách Enigma Special)


"Tanec" planet na říjnové ranní obloze ..... Pro ty, kteří musí ráno časně do práce, či pro ty, kteří by si klidně kvůli pěkné podívané ráno přivstali, máme jeden tip. Od 3. do 18. října 2009 probíhá na ranní obloze "tanec", či odborněji vzájemná konjunkce, tří planet Sluneční soustavy - Merkuru, Venuše a Saturnu. Trojici nápadných objektů před rozbřeskem doplní 15. října i srpek Měsíce.

Planety jsou pozorovatelné jako výrazné body nízko nad východním obzorem vždy přibližně po 6. hodině ranní letního času. Zmíněný "tanec" probíhá už nyní a končit bude přibližně 18. října. Pro pozorování je třeba odkrytého východního obzoru a dobrého počasí. Doslova každým dnem se bude poloha trojice planet měnit a tudíž je to i výborná příležitost pro astrofotografy. Do 18. října je také poměrně jedinečná možnost v průběhu noci odpozorovat všech 5 planet Sluneční soustavy, které můžeme pozorovat očima. Večer totiž najdeme na jihu velmi jasnou planetu Jupiter a v druhé polovině noci v Blížencích i narudlý a též výrazný Mars.      (Blíže na stránkách Astro)


Pozor na prodej prošlých potravin! ..... S příchodem ekonomické krize a tím i nižší kupní síly obyvatelstva se každý snaží ušetřit peníze kde se dá. Spotřebitelé jsou tradičně citliví na ceny výrobků denní potřeby, zvláště pak na ceny potravin. A obchodníci jim jdou na ruku - nabízejí jim levné, avšak prošlé potraviny. Je ale něco takového vůbec možné?

Pro odpověď na tuto otázku je nutné si uvědomit, kdy a jaké zboží můžeme označit jako prošlé. Musíme nejdříve rozlišit mezi datem použitelnosti (spotřeby) a datem minimální trvanlivosti, tedy údaji, které nalezneme na obalu toho či jiného výrobku.

Datem použitelnosti (označení „Spotřebujte do…“) je datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze (saláty, salámy, jogurty, ryby, chlazená drůbež, apod.), při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Požití takové potraviny by mohlo mít pro konzumenta mimo možné nevolnosti též závažnější zdravotní dopady. Po uplynutí této doby použitelnosti nesmí být uváděna do oběhu ani prodávána!

Naopak datem minimální trvanlivosti (označení „Minimální trvanlivost do…“) je datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Jde typicky o výrobky na kterých se změny či kažení projevuje jen velice zvolna či se nekazí téměř vůbec (kompoty, pokrmy v konzervách, čokoláda, sušenky, těstoviny, apod.). Uplynutí data minimální trvanlivosti ještě nemusí znamenat, že je potravina zkažená a nepoužitelná. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, avšak pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny (označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

Po uplynutí data minimální trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Datum minimální trvanlivosti může být za určitých okolností i kratší než je uvedeno na obale. Tak tomu je v případě, byla-li potravina rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí. K tomu je prodávající navíc povinen stanovit doplňující podmínky jejího dalšího skladování a uchovávání tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny.

Co v případě že na výrobku žádné datum není? Žádné obavy. Existují potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti. Jedná se o čerstvé ovoce a zeleninu, nijak neupravené konzumní brambory, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 objemových procent (výjimku tvoří emulzní likéry), víno, pekařské a cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá sůl, přírodní sladidla v pevné formě, neplněné nečokoládové cukrovinky obsahující pouze cukry a barviva a látky určené k aromatizaci, žvýkačky a kvasný ocet, limonády, ovocné šťávy a nektary a alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 litrů, které nejsou určeny pro běžné spotřebitele a jednotlivé porce nebalené zmrzliny.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Mateřské mléko nejlépe čerstvé ..... Světová zdravotnická organizace doporučuje výživu mateřským mlékem minimálně v prvních šesti měsících života kojence, samozřejmě pokud matce přeje štěstí a nemá s kojením problémy. Nejen, že chrání dítě před řadou nemocí jako nachlazení, průjmy, ale pozitivně působí na rozvoj intelektu a prevenci např. astmatu a různých alergií v budoucnu. Ženám zároveň prokazatelně pomáhá s redukcí potěhotenské nadváhy, působí proti vysokému tlaku, řídnutí kostí a rakovině prsu.

Cristina L. Sánchez z University of Extremadura ve Španělsku se zabývala poněkud netradiční otázkou. Mění se složení mateřského mléka v průběhu dne a může mít vliv na dítě? Experimentu se zúčastnilo 30 kojících dobrovolnic, které v průběhu dne odevzdaly každé tři hodiny vzorek mateřského mléka k důkladné analýze. Ta byla zaměřena především na obsah tří specifických nukleosidů (adenosin, guanosin a uridin), které jsou významnými neurotransmitery s inhibičními účinky podporujícími spánek. Výsledkem je průkazně vyšší obsah těchto nukleosidů ve večerních a nočních hodinách s pozvolným poklesem od 20:00 do 8:00 hod.

Sánchezová tak jednoznačně vyvozuje závěr, „Kojící ženy by měly zvážit, kdy odebírají mléko k pozdější výživě potomka.“ Matka tak může být nevědomky zcela sama proti sobě, když potomka navečeří výživnou náhražkou či mlékem odebraným přes den. „Je to asi jako dát si silnou kávu před spaním“, dodává autorka.       (Zdroj: OSEL)


Na Přerovsku se objevily sladkovodní medúzky ..... Výskyt ojedinělých medúzek sladkovodních zaznamenali nedávno přírodovědci v zatopeném lomu ve Výklekách na Přerovsku. Zavlečený druh láčkovce, který pochází původně z Asie, v tuzemsku častý není a ve stadiu medúz je ho možné vidět jen někdy, řekl dnes ČTK Adolf Goebel z Moravského ornitologického spolku.

"Upozornil nás na ně můj syn, který je otužilostní plavec a chodí tam trénovat," uvedl Goebel. Drobných medúzek v zatopeném lomu je podle něj poměrně hodně a lidem, kteří by se na ně chtěli podívat, by v případě dobrých podmínek nemělo činit problémy některou z nich najít.

Sladkovodní medúzky, které jsou více příbuzné nezmarům než mořským medúzám, v Česku přírodovědci neobjevili poprvé. V roce 1930 byl jejich výskyt zaznamenán pod Karlovým mostem ve Vltavě a teď je možné je najít na několika místech v Čechách i na Moravě.

Medúzky navíc většinou žijí pouze ve stadiu mikroskopických polypů, které téměř nejsou pouhým okem patrné. Teprve pokud se teplota vody dlouhodobě pohybuje nad 20 stupni Celsia, tvoří se z nich medúzky. Mohou být velké až tři centimetry.

"To znamená, že každý rok ani nemusejí být k vidění, protože malinké průsvitné polypy přichycené někde dole na kameni vlastně nikdo nezjistí," dodal Goebel.

Přestože je sladkovodní medúzka v Česku invazivním druhem, pro původní živočichy ale zřejmě ohrožení nepředstavuje. "Živí se různými velice drobnými živočichy, které loví," uvedl Goebel. Pokud tedy nepřenáší choroby nebo v potravním řetězci přímo nekonkuruje, škodit by neměla.       (Zdroj: Ekolist)


7. umísťovací výstava opuštěných koček ..... Sekce na ochranu koček při občanském sdružení Svoboda zvířat v Plzni připravuje v pořadí již 7. umisťovací výstavu opuštěných koček. Akce se uskuteční v sobotu 17. října 2009 od 10 do 17 hod v kulturním zařízení JAS v Plzni na Slovanech, Jablonského 39 (tramvají č. 2 směr Světovar, zast. Habrmanovo náměstí). Cílem výstavy je najít nový domov opuštěným kočkám a koťatům, kterých zde bude soustředěno cca.60. Přáním organizátorů výstavy je, aby každé vystavené zvíře našlo rodinu, která mu poskytne pěkný domov a zázemí.      (Zdroj: Kočičí stránky)


Nebezpeční roboti: sci-fi, nebo realita? ..... Roboty ohrožující člověka známe asi hlavně z úvah I. Asimova o robotických zákonech nebo z filmů typu Terminátor. Vědci z University of Washington ale nyní zveřejnili studii, podle níž roboti ohrožující člověka nemusejí být sci-fi. Ne snad, že by nám robotické hračky nebo pomocníci v domácnostech ukládali o život, ale platí pro ně stejná rizika, jako pro jakékoliv počítačové systémy. Dnes používaní roboti se obvykle dají řídit přes Internet nebo přes WiFi a týkají se jich tedy veškeré zranitelnosti těchto technologií.

Hacknutý robot může dělat něco trochu jiného, než má, může vrážet do nábytku, ničit zařízení bytu nebo sám sebe. Hlavním rizikem je ale to, že kompromitované zařízení se nebude chovat nijak zvláštně, ale data ze svých senzorů bude posílat svému novému pánovi. Roboti tedy mohou fungovat jako špionážní zařízení, a i když je otázka, co užitečného by pro útočníka mohly zjistit (zatím se prakticky nenasazují ve firemním sektoru), podle výzkumníků jsou s tím spojená rizika už reálná.      (Zdroj: Science WORLD)


Súkromie sa končí ..... V súčasnom modernom svete si už takmer ani nedokážeme predstaviť život bez používania čipovej a PIN-ovej technológie. Avšak religiózne skupiny varujú, že ak spoločnosť bude pokračovať cestou mikročipov a biometrických záznamov, bude to naplnenie apokalyptickej predpovede napísanej pred mnohými rokmi ( Biblia - Zjavenie 13:16-17).

Používanie čipových kariet pri platbách na jednej strane zvýhodňuje tých, ktorí neradi nosia pri sebe hotovosť, avšak veľa ľudí si neuvedomuje, že takouto cestou sa môže sledovať pohyb každého človeka, ktorý bol vložený do systému. Nehovoriac o tom, že z týchto informácií je ľahké si človeka vyprofilovať.

Je treba mať na zreteli, že platba hotovosťou je jediná forma, ktorá udržiava ľudí a transakcie v anonymite. S novou technológiou sa v budúcnosti predpokladá, že hotovosť nebude akceptovaná ako právoplatná platba. Všetko bude robené elektronicky prostredníctvom imaginárnych čísiel. Bude možné sledovať všetky transakcie a každý účastník a zložka budú identifikovateľné a zaznamenávané.

Ďalej sa tu vynára otázka bezpečnosti informácií. Takmer nič na svete nie je 100% bezpečné a je len otázkou času, kedy niekto prenikne do globálnej biometrickej databázy. A tu nastáva problém. Ak stratíte napr. kreditnú kartu, banka vám účet zablokuje, zruší a následne vám vydá novú kartu s novým číslom. Ak vám niekto ukradne vaše biometrické údaje, tak de facto do smrti môže s vami určitou formou manipulovať a tieto údaje zneužívať (viete si predstaviť vaše údaje v nesprávnych rukách?!).

Používanie biometrickej technológie potlačí aj ľudský faktor, nakoľko identifikačný proces bude realizovaný počítačmi a skenermi. V prípade zlyhania prístroja pri identifikácii je človek bezmocný, nakoľko hádať sa s prístrojom nie je možné.

Obdobné to bude aj s mikročipmi. Už v Biblii sa písalo: „Nikto nebude môcť kúpiť, alebo predať, pokiaľ nebude označkovaný“.

Predpoveď sa napĺňa. Čipy vo veľkosti asi ryžového zrnka sa obvykle implantujú medzi veľký palec a ukazovák a cez monitorovací systém zaznamenávajú každý pohyb osoby. To znamená vždy pod kontrolou – súkromie sa končí!      (Zdroj: Protiprúdu)


13.10. 2009     V pátek 13.10. 1307 byly na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení tisíce členů Řádu templářů. Z toho zřejmě vznikla pověra, že pátek 13. je nešťastný den.


Záhadné červené fragmenty mohou souviset s mimozemským životem ! ..... Ať již se to může zdát jakkoliv bizarní, sklenice se vzorky přetékající kalnou načervenalou dešťovou vodou v laboratoři Godfreye Louise v jižní Indii mohou obsahovat mimozemšťany. V dubnu Louis, solidní fyzik Univerzity Mahátma Gándhího, publikoval v prestižním odborném časopise Astrophysics and Space Science článek, ve kterém se zabývá hypotézou, že vzorky – voda zachycená ze záhadných červených dešťových přeháněk, které sporadicky spadly v Louisově domovském státě Kerala v létě 2001 – obsahují mikroby z kosmického prostoru. Louis konkrétně izoloval podivné tlustostěnné načervenalé struktury podobné buňkám, velké asi 10 mikronů. Ještě podivnější je, že tucty jeho pokusů naznačují, že tyto částice možná postrádají DNA, ale přesto se hojně rozmnožují, a to dokonce i ve vodě zahřáté na téměř 600°F (315°C). (Horní hranice známá pro život ve vodě je okolo 250°F, neboli 121°C).

Tak jak je vysvětlit? Louis spekuluje, že by částice mohly být mimozemské bakterie přizpůsobené tvrdým podmínkám vesmíru a že mikroby stoply nějakou kometu nebo meteorit, který se později rozpadl v horní vrstvě atmosféry, a smísily se s dešťovými mraky nad Indií.

Pokud se tato teorie potvrdí, byly by buňky prvním potvrzeným důkazem mimozemského života a jako takové by mohly přinést nové vyzývavé stopy o počátku života na Zemi.      (Zdroj: Matrix-2001)


Nárůst dopravy po roce 1989 přinesl nový fenomén - boj s hlukem ..... Dynamický rozvoj silniční dopravy po roce 1989 znamenal výrazné zvýšení hlukové zátěže lidí žijících v blízkosti hlavních tahů. Jestliže roku 1990 bylo podle odhadů expertů v ČR zasaženo nadměrným dopravním hlukem asi 1,8 milionu obyvatel, o patnáct let později to byl už každý pátý. Novým fenoménem se tak v posledních letech stal boj proti hluku, například výstavbou protihlukových stěn a změn povrchů cest. Efekt "ztišení" interiérů přinesl v poledních letech také nový typ oken.

Do omezování hluku a vibrací investoval stát v roce 1992 celkem 788 milionů korun, v roce 2007 už to bylo 1,2 miliardy korun.

Škodlivost nadměrného dopravního hluku pro lidské zdraví byla před rokem 2000 stanovena ve dne od úrovně 65 decibelů, v noci na 55 decibelů, od nového tisíciletí byly oba limity zpřísněny o pět decibelů. Na hluk z dopravy si nicméně stěžovalo čím dál víc obyvatel měst, po vstupu země do EU se mohli opřít o přísnější evropská pravidla. Kraje a hlavní město Praha musejí podle nových norem pořizovat a naplňovat akční plány snižování hluku. Obyvatelé okolí pražské severojižní magistrály se obrátili také na soud, který loni Praze přikázal, aby snížila hladinu hluku v bytech na 45 decibelů ve dne a 35 decibelů po 22:00.

Za tím, že lidé čím dál trpí hlukem, což s sebou nese zdravotní rizika, stojí změna životního stylu společnosti po roce 1989. Automobily se staly "nezbytností", čím dál víc rodičů například vozí potomky do škol auty, a to paradoxně proto, aby je chránili před dopravními riziky.       (Zdroj: Ekolist)


Pozoruhodná kosmoklimatologie poprvé prokazuje zjevnou souvislost mezi kosmickým zářením bombardujícím Zemi a pozemským klimatem ..... Pokud jde o nešťastné klima, závěr roku 2009 začíná být až neuvěřitelný. Pořadatelé COP15 - oteplovací konference pořádané OSN 7. až 18. prosince 2009 v dánské Kodani, si podle všeho nemohli vybrat horší dobu a horší místo.

Anebo lepší, podle toho, na které straně mediální barikády kdo je. Vědci spíše nemívají ve zvyku zaujímat vyhrocená stanoviska, ale věc klimatu, medializovaná aktivistickými skupinami až na ostří nože, k tomu bohužel směřuje.

Dánský fyzik Henrik Svensmark z National Space Institute, který je součástí Technical University of Denmark, patří k těm, jejichž výzkum se shodou okolností dostal do příkrého rozporu s oficiálním oteplovacím paradigmatem. ..... Čím se sympatický Svensmark provinil? Zabývá se kosmoklimatologií, čili výzkumem vlivu kosmického záření na tvorbu mraků. Vliv mraků na globální klima je nepochybně reálný a velký, i když detaily ještě nejsou příliš prozkoumané a déšť kosmického záření, který omývá Zemi, zároveň zásadně souvisí s aktivitou Slunce. Svensmark tedy vlastně odhaluje významné spojení mezi Sluncem a pozemským klimatem, za což by ho alarmisté nejraději okamžitě ukřižovali. Není se čemu divit, staré dobré Slunce není možné citově vydírat a hnát k morální zodpovědnosti, ani ho nelze donutit platit za emise oxidu uhličitého. Čím větší vliv by mělo Slunce na naše klima, tím menší by pak byla role zlého CO2. Svensmark, sám naštěstí vcelku mediálně zdatný, je proto s cejchem kontroverzního učence trvalým cílem mediální palby Velkého Klimatického Bratra.

eď podle všeho přišla Svensmarkova chvíle. Spolu s dalšími dvěma kolegy nedávno v návaznosti na svůj předešlý výzkum publikoval v časopise Geophysical Research Letters studii, která v prokazuje globální souvislost mezi Sluncem, kosmickým zářením, aerosoly v atmosféře a mraky. Svensmark nadšeně líčí, jak Slunce samo provádí fantastické experimenty, které umožňují testovat vliv Slunce na pozemské klima. Svensmark zároveň souhlasí, že je velmi obtížné takový vliv prokázat a nediví se těžkostem, které tento výzkum provázejí. „Je to jako pátrat po tygrech schovaných v džungli. Mraky se samy o sobě totiž dramaticky mění každý den, bez ohledu na působení kosmických paprsků.“      (Je to delší povídání - čtěte na stránkách OSEL)


Grafit může být magnetický podobně jako železo ..... Vědci z holandské Eindhoven University of Technology a Radboud University Nijmegen ukázali, že grafit může být permanentním magnetem i při pokojové teplotě. Vysvětlili i příčiny tohoto jevu. Výsledky by se mohly uplatnit v nanotechnologiích, především při výrobě detektorů a senzorů.

Jiří Červenka, Kees Flipse a Mikhail Katsnelson ukázali, že na délce kolem nanometru lze ve struktuře grafitu rozlišit uspořádané oblasti a pruhy „kazů“. Právě v těchto pruzích se elektrony/magnetické momenty orientují shodně, tedy podobně jako ve ferromagnetických materiálech.

Až dosud se celá otázka pokládala za spornou a někteří skeptici přikládali slabé magnetické vlastnosti grafitu nečistotám. Tato možnost byla ale údajně v experimentu vyloučena.

Možným využitím tohoto jevu jsou jednak již zmíněné biosenzory, dále ale také spintronika založená na uhlíku.     (Zdroj: Science WORLD)


1947: Občané pomozte stáhnout provozní špičky! ..... Posloucháte-li rádio, zhasněte světlo. Podívejme se jaký před šedesáti lety měli energetici pohled na úspory a zkusme jej porovnat s dnešním.

Možná si vůbec neuvědomujeme, že na elektrické energii jsme stále závislejší. I přes to, že logicky tržní cena energie vzrůstá, spotřebitelé prozatím k výraznému šetření nepřistupují.

Lidé mají často opravdu krátkou paměť. I já sám zapomínám na některé skutečnosti, které se odehrály v minulosti a měl jsem si je zapamatovat. Vraťme se do roku 1947 a zkusme si představit, že v té době žijeme s naší elektrifikovanou domácností.      (To stojí za přečtení - na stránkách Enviweb)


Kdo uvízne na síti? ..... Případy teenagerů závislých na internetu už nejsou raritou. Představují velký problém. Tajwanští psychologové nyní vytipovali faktory, které zvyšují náchylnost dětí k vytvoření chorobné závislosti na internetu. Tým vedený Chih-Hung Koem sledoval po dva roky 2300 jedenáctiletých milovníků internetu a každý půlrok je podrobil základním psychologickým vyšetřením. Posedlost internetem se za tu dobu vytvořila u 11% dětí.

Ukázalo se, že k závislosti na internetu tíhnou přednostně děti trpící dalšími duševními problémy, např. depresemi, poruchami pozornosti a hyperaktivitou, společenskými fobiemi a nenávistí k okolí. U děvčat byly nejvýraznějšími „předpoklady“ pro vytvoření závislosti deprese a fobie. Výsledky tajwanské studie zveřejnil lékařský časopis Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. V odborné lékařské literatuře lze nalézt velmi protichůdné údaje o tom, jak je závislost na internetu rozšířena. Některé studie uvádějí, že jí propadá jen 1,4% mladých lidí. Jiné studie tvrdí, že na surfování po internetu je závislý zhruba každý šestý z jeho mladých uživatelů.      (Zdroj: VTM Science)


První bezodpadové město na světě .... Vize moderného města nejen z hlediska ekologie, ale i vnímání společnosti. Město, které se obejde bez fosilních paliv. Žádná vize, buduje se už dnes. Projekt se jmenuje Masdar City.

Bude se nacházet asi 30km od Abú Dhabí, ve Spojených arabských emirátech. Rozlehlé bude asi 6 km˛ a počet obyvatel dosáhne cca 50 tisíc. Bude zde také postavena univerzita, the Masdar Institute of Science and Technology (MIST), podporovaná the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cílem je vybudovat moderní zónu znalostí, inovací a zdrojem energie tak, aby si Abú Dhabí udrželo pozici světového energetického lídra. Tím se zavazuje k optimálnímu používání přírodních a lidských zdrojů. Abú Dhabí se má rozvinout do globálního centra excellence pro obnovitelné zdroje, jejich výzkum, vývoj a inovace. Dlouhodobou vizí města třetího tisíciletí je vytvoření ekonomiky, která nebude odkázána na fosilní paliva.

v první fázi se počítá se s 40 až 60 megawattovou solární elektrárnou, která bude dodávat energii ostatním stavbám. Doplňkové fotovoltarické moduly budou umístěny na střechách k zásobování dodatečné solární elektrárny až do výkonu 130 MW. Na okraji města se počítá s výstavbou větrných farem schopných produkovat až 20 MW. Masdar plánuje zbudovat největší vodní elektrárnu světa.

Masdar je společnost, která se soustředí na obnovitelnou energii se sídlem v Abú Dhabí. Vyvíjí nízko­­emisní řešení pro trvale udržitelnou budoucnost. Masdar se angažuje v oblasti udržitelných energetických technologiích, mimo jiné zakládá přední vzdělávací a výzkumné instituce, financuje udržitelné technologie a prostřednictvím projektu Masdar City staví první CO2 neutrální město na světě.

Projektu se účastní i největší chemická společnost na světě BASF, která svým rozsáhlým portfoliem inovativních řešení pro udržitelné a energeticky úsporné stavebnictví v Masdar City přispěje výraznou měrou ke snížení spotřeby energie.      (Zdroj: Řev přírody)


Na Vysočině to zkouší s automaty na mléko ..... Na Vysočině už fungují první dva mléčné automaty, čerstvé mléko si z nich lidé mohou načepovat v Pelhřimově a ve Ždírci nad Doubravou. Další stroje budou v obchodech přibývat. Krajská veterinární správa nyní jedná o takovém způsobu prodeje mléka s dalšími dvěma zemědělskými podniky z Pelhřimovska, ty by mohly mít registraci asi do týdne. Podle předpokladu budou přicházet další žadatelé, řekl dnes ředitel veterinární správy Jiří Šulc.

Přímým prodejem mléka si chovatelé chtějí vylepšit tržby, byť tak mohou zpeněžit jen malou část své mléčné produkce. Dodávky do mlékáren jsou pro ně řadu měsíců ztrátové - za litr mléka nyní dostávají jen asi 5,90 Kč. V automatech stojí litr 13 Kč.

Automat v Pelhřimově zprovoznila firma Rynagro Rynárec. Stroj je od 3. října součástí podnikové prodejny v novém obchodním centru, které vzniklo z bývalé textilky Alfatex. Zákazníci si na novou prodejnu teprve zvykají. "Ale podle prvních ohlasů víme, že kdo si to mléko koupil, byl spokojený," podotkla místopředsedkyně představenstva Jaroslava Hrabalová. Podnik chová 260 krav.

Ve Ždírci nad Doubravou zprovoznila automat Zemědělská a.s. Krucemburk. Stroj, který stojí v podnikové prodejně masa, má farma od výrobce pronajatý na tři měsíce. "Pak vyhodnotíme, zda u této činnosti zůstaneme," řekl ředitel společnosti Jiří Uchytil. Pokud se lidé naučí chodit pro čerstvé mléko, uvažuje podnik o tom, že by pořídil další technologii, aby mohl automat plnit pasterizovaným mlékem. V případě prodeje čerstvého mléka totiž musí být na automatu upozornění, že má zákazník mléko převařit.

Vysočina je největším producentem mléka v Česku, na republikové výrobě se podílí více než 16 procenty. Za první letošní pololetí chovatelé v kraji dodali do mlékáren 228,8 milionu litrů. Prodej čerstvého mléka z jedné farmy je vyhláškou omezen na 500 litrů denně. Farma také může tímto způsobem prodávat jen menší část své produkce.      (Zdroj: Agris)

Chápe někdo, jak může existovat taková pitomá vyhláška?


Máme demokracii nebo mediokracii? ..... Vládnou v dnešních „západních demokraciích“ volení politici, nebo nikým nevolení majitelé médií? Jsou ještě lidé, vystavení mediální masáži, schopni skutečně svobodně volit své zástupce? A jsou námi zvolení politici, kteří žijí ve virtuální realitě vytvářené médii, stejně jako všichni ostatní, schopni rozhodovat v zájmu svých voličů?

Ve světě neexistuje větší moc, než ta, která manipuluje veřejným míněním. Žádný vládce, který v minulosti dobýval nová území, nikdy nedisponoval mocí, která by se alespoň vzdáleně blížila moci několika mužů tahajících za provázky masmédií. Jejich moc není vzdálená či neosobní. Vstupuje do každé domácnosti a prosazuje svou vůli téměř celo dobu, co jsme vzhůru. Je to moc, která formuje a modeluje vědomí každého občana, mladého či starého, bohatého či chudého, jednoduše smýšlejícího či sofistikovaného.

Masmédia nám pomáhají formulovat naše vlastní představy o světě a pak nám říkají, jak ty představy máme vnímat. V podstatě vše, co víme – nebo si myslíme, že víme o událostech za hranicemi našeho sousedství či kruhu našich blízkých, k nám přichází formou denního tisku, týdenních magazínů, naší rozhlasové stanice, a především naší televize. A nejde jen o bezostyšnou nepřítomnost určitých zpráv v našem tisku či drzou propagandu hrubě zkreslující historii v některých televizních dokumentaristických a dramatických pořadech, které jsou charakteristické pro techniky ovlivňující názory. Manipulátoři rádi využívají techniky náznaků. Druhým typickým prvkem jejich manipulace je důslednost. Všimněme si například způsobu, jakým jsou prezentovány zprávy: jak jsou některé zprávy zdůrazňovány a jiné potlačovány do pozadí, sledujte slovník hlasatele, výběr slov, tón jeho hlasu, výraz tváře, slovní spojení v titulcích, volbu ilustrací – všechny tyhle drobnosti ovlivňují to, jak vstřebáváme slyšenou a viděnou informaci. Jako první pochopitelně odstraní editoři a redaktoři z našich myslí jakékoli zbytky nezdravých pochybností, které by snad mohly někde ve skrytu naší duše přetrvat. Pomocí propracovaných psychologických technik vedou naše myšlenky a názory takovým způsobem, aby nás náhodou nevyčlenili ze skupiny, která je „in“ (moderní). Přesně nám naznačují, jaké pocity bychom měli mít vůči určitému druhu chování. Dělají to tak, že umístí tyto skupiny a tato chování do děje zábavních a dramatických televizních pořadů a nechají ostatní postavy reagovat politicky korektním způsobem.      (Zdroj:Nevhodné zprávy)


Nový obrovský Saturnův prstenec .....Spitzerův kosmický dalekohled, provozovaný NASA, objevil nový obrovský prstenec kolem Saturnu - zdaleka největší mezi prstenci obřích plynných planet.

Nový prstenec obepíná ve velké vzdálenosti známou soustavou Saturnu. Jeho rovina je skloněna k rovině známých hlavních prstenců pod úhlem 27°. Vnitřní okraj nového prstence začíná ve vzdálenosti 6 miliónů km od planety a jeho vnější okraj se nachází ve vzdálenosti přibližně 12 miliónů km. Jeden ze vzdálených měsíců Saturnu - Phoebe - obíhá uvnitř nově objeveného prstence a s největší pravděpodobností je zdrojem materiálu pro jeho tvorbu.

Toto nejnovější halo kolem Saturnu je pořádně tlusté - jeho tloušťka je přibližně 20krát větší než průměr planety. "Jedná se o mimořádně velký prstenec," říká Anne Verbiscerová, astronomka na University of Virginia, Charlottesville. Dalšími autory článku, který byl publikován v časopise Nature, jsou Douglas Hamilton (University of Maryland, College Park) a Michael Skrutskie (University of Virginia, Charlottesville).

Infračervené "oko" Spitzerova kosmického dalekohledu bylo schopno vystopovat infračervené záření pásu studeného prachu kolem Saturnu. Observatoř Spitzer, vypuštěná v roce 2003, je v současné době vzdálena od Země 107 miliónů km a obíhá kolem Slunce po podobné dráze jako naše planeta.

Nový objev může pomoci rozluštit starou záhadu jednoho ze Saturnových měsíců. Iapetus má překvapivý vzhled - jedna jeho polokoule je světlá jako čerstvý sníh a druhá tmavá jako asfalt. Astronom Giovanni Cassini poprvé spatřil tento měsíc v roce 1671. Jeho tmavá část byla pojmenována Cassini Regio na počest objevitele. Senzační snímky měsíce Iapetus, pořízené sondou Cassini, si můžete prohlédnout v adresáři http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/?start=1&subCategory=14.       (Zdroj: Astro)


12.10. 2009     Dvanáctého října 1492 objevil janovský mořeplavec Kryštof Kolumbus při hledání cesty do Indie Ameriku. V USA se tento den slaví od roku 1792 jako Columbus Day, výročí objevení Ameriky. Španělsko slaví státní svátek Objevení Ameriky.


BBC otevírá vlastní světovou on-line zoologickou zahradu ..... Tradiční zoo je pro mnoho lidí zklamáním - lvi dělají drahoty ve svých doupatech, hadi se zas skrývají pod listy - a stejně tak se jí ne vždy daří zachytit mimořádné chování zvířat, jako například lstivost, mimikry, rozmnožování nebo násilí.

BBC Wildlife Finder (neboli Pozorovatel divočiny) je výsledkem mnoha let plánování a snění společnosti BBC. Infračervené kamery zachytí zvířata v noci, hluboko pod vodou budou k vidění díky velkým světlometům, mikroskopy pak zase zobrazí různé druhy mikroorganismů.

Stránky se 370 zvířaty, včetně čtyř chobotnic a osamělé hvězdice, budou denně doplňovány klipy i statickými snímky. Zaměstnanci BBC prohledávají průběžně stovky programů o divočině, od těch velkolepých jako je Planet Earth až po regionální televizní zpravodajství, aby vytvořili ojedinělou sbírku.       (Zdroj: Ecomonitor)


Zraněným zvířatům pomůže v Praze speciální záchranka ..... Speciální záchranku pro volně žijící zvířata mohou přivolat Pražané na nové centrální lince 774 155 155. Linka je v provozu 24 hodin denně. Přivolaní odborníci zajistí pro zvíře odbornou péči a jeho umístění v příslušném zařízení. Ošetření zvířat má na starosti dispečink v Domě ochránců přírody v Michelské ulici, řekl dnes novinářům Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

"Linka je určena pro volně žijící zvířata, nikoli pro domácí mazlíčky. Těm jsou určena jiná zařízení," řekl Stýblo. Pokud tedy občan Prahy nalezne zraněného ježka, holuba nebo například poštolku, může zavolat odborníky, kteří mu poradí, jak postupovat. "Někdy na místo vyšleme sanitku pro zvířata, ale občas po zjištění podrobností vyplyne, že jde třeba jen o opuštěné mládě, se kterým je dobré nemanipulovat a raději odejít," vysvětlil Stýblo.

Sanitka není vybavena tak, jak jsou lidé zvyklí z televizních seriálů o lékařích. Nejvíce místa v ní zaberou přepravky na zvířata a různé odchytové pomůcky, řekl Stýblo. Pražští ochránci přírody mají zatím provizorně k dispozici jedno auto, které není primárně určeno jako sanitka. Na tu pravou teprve čekají, obdržet by ji podle Stýbla měli do měsíce.

Osud každého zvířete přijatého k ošetření bude možné dále sledovat na webových stránkách. O přijaté živočichy se postarají v záchranných stanicích Aves Kladno, ČSOP ve Vlašimi, Pátku u Poděbrad a Rokycanech. S dispečinkem spolupracují i speciální zařízení - ČSOP Ochrana herpetofauny - pomoc ještěrkám a hadům, ČSOP Nyctalus - pomoc netopýrům, Zdena Dvorská - pomoc ježkům, útulek městské policie v Praze a zookoutek Malá Chuchle.

Jen za loňský rok přijala pražská záchranná stanice 1114 handicapovaných zvířat. Nejčastějším zvířecím pacientem byli v loňském roce v Praze holubi domácí (176), ježci (148) a poštolky obecné (135). Jde o nejvyšší počty přijatých zvířat v celé ČR. Více než tisíc zraněných živočichů přijala loni pouze záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě, píše se v tiskových materiálech pražských ochránců přírody.       (Zdroj: Ekolist)


Kto vlastne vynašiel kilty? ..... Pre krajinu pôvodu kiltov skutočne existujú tri možnosti. Škóti, samozrejme, s istotou tvrdia, že je to ich Škótska vysočina (Highland), kde si muži v 16. storočí začali po prvý krát obliekať kilty. V Írsku však existuje pomník z 11. storočia, na ktorom sú postavy oblečené tiež v istých „kiltoch“. A nakoniec sú tu Angličania, ktorí sa takisto hlásia k tomuto objavu. Ako to z mnohých štúdií vyplýva, pravdou je, že skutočným domovom kiltov je Škótska vysočina. Pomníky podobné tým z Írska však pravdepodobne existujú aj v iných krajinách. Viacero národov má svoje tradičné tuniky, ale len Škóti majú pravý kilt.       (Zdroj: Veľká Epocha)


Lstivé orchideje v přímém přenosu ..... Máte rádi orchideje? Možná se někde na parapetu okolo vás vyhřívá u nás módní Phalaenopsis. Pořádně si ji prohlédněte. Její exotické a nešlechtěné příbuzné žijící v hlubokých pralesech jsou pěkně prolhané.

Orchideje jsou jedna z nejpočetnějších a nejrozmanitějších čeledí kvetoucích rostlin: mají cca 25 000 druhů. Kolonizovaly během uplynulých osmdesáti milionů let každý suchozemský biotop, od pouští po pralesy, od korun stromů po podzemí, od vrcholků hor po kanceláře a restaurace celého světa.

Jak to dokázaly? Jsou lstivé, to je jednoduchá odpověď. Některé opravdu nabízejí opylujícímu hmyzu nektar, ale mnoho jich jaksi šetří a lákají nebohý hmyz různými triky. Vizuální, dotykové a aromatické finty mají přesvědčit včely příslibem potravy, ale to není všechno. Některé druhy slibují sex, a to ne ledajaký, vlastně docela výstřední mezidruhový - jejich květ se tváří jako samička čmeláka, kterého to naláká a snaží se s kytkou kopulovat. A přitom je využit k opylení.

Nejen tyto finty řadí orchideje k nejzvláštnějším květinám světa - a při pohledu na následující fotografie musím napsat i k nejkrásnějším.      (Podívejte se na stránky National Geographic)


Úsporné zářivky třídí již 40 procent domácností, uvádí studie ..... Za poslední tři roky v našich domácnostech výrazně vzrostla obliba úsporných zářivek. Zatímco v roce 2006 je používalo 38 % domácností, v letošním roce je to již 60 %. V současnosti stále 39 % nefunkčních zářivek z domácností skončí v komunálním v odpadu. Ukazují to výsledky studie společnosti Markent, která proběhla v dubnu ve 1 211 domácnostech. Ke zlepšení současného stavu by měl výrazně přispět i nový typ sběrné nádoby, který dnes veřejnosti představila společnost Ekolamp.

„Zatímco běžnou žárovku vyhodí do popelnice téměř dvě třetiny tázaných, u kompaktních zářivek skončí tamtéž 39 %, u lineárních zářivek a světelných zdrojů LED jde přibližně vždy o 30 %,“ uvedl Jiří Remr ze společnosti Markent. „Obyčejné žárovky v sobě ale neobsahují škodlivé látky, a proto je jejich vyhození do komunálního odpadu zcela v pořádku,“ dodala Petra Šulcová-Coufalová z Ekolampu.      (Zdroj: Ekolist)

Tady něco nehraje ... když mají ty zářivky tak velkou životnost, jak se tvrdí, tak proč již teď ten humbuk kolem jejich likvidace?


EU je kritizována ochránci zvířat za tolerování týrání zvířat ..... Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) je znechucena přístupem EU k novelizaci evropské legislativy a ignorací veřejného mínění. Na veřejnost se dostal dokument Rady EU, v němž se uvádí, že by vědci měli mít právo působit zvířatům utrpení, které je nejen závažné, ale i dlouhodobé. Takovýto krok by vedl k nezměrné bolesti a utrpení tisíců zvířat v evropských zemích. Průzkum veřejného mínění provedený na začátku roku agenturou YouGov ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Švédsku a České republice přitom odhalil, že přesvědčivá většina evropských občanů – 84% - si myslí, že pokusy způsobující zvířatům závažné utrpení nebo bolest by měly být zakázány.

Dokument, který unikl na veřejnost („Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro pokusné účely“) byl sepsán předsednictvem EU a poslán pracovní skupině veterinárních expertů, aby jej prodiskutovali na svém dalším setkání - 12. října. Tento dokument také obsahuje příklady šokujících pokusů na zvířatech, které chtějí mít vědci i nadále povolené. Tyto zahrnují: trávení zvířat toxickými látkami; podrobování zvířat opakovaným elektrickým šokům, kterým se nemohou nijak vyhnout (aby u nich byla vyvolána „naučená bezmocnost“); omezování pohybu zvířat natolik, že se u nich vyvinou žaludeční vředy nebo dojde k selhání srdce; nucení zvířat plavat až do úplného vyčerpání organismu; vystavování zvířat smrtelným dávkám radioaktivního záření nebo chemoterapie.

Vědecká komunita zabývající se pokusy na zvířatech přiznává, že tyto pokusy způsobují zvířatům těžké utrpení, ale zároveň tvrdí, že toto utrpení není dlouhodobé, a tudíž by k těmto pokusům nemuseli potřebovat ani zvláštní povolení.

Výše zmíněný průzkum veřejného mínění odhalil, že většina dotazovaných lidí by si přála vidět zákaz používání primátů, psů a koček pro pokusy způsobující utrpení a zákaz všech pokusů na zvířatech, které nejsou prováděny za účelem nalezení nebo zkoumání léčby život ohrožujících nebo jiných závažných lidských onemocnění; dále si občané EU také přejí maximální otevřenost celého systému, kdy by pouze osobní a přísně důvěrné údaje o pokusech byly utajeny. Avšak politici EU se opět chystají učinit pravý opak.

Předsedkyně ECEAE, Michelle Thew tuto situaci komentovala: „Jsme pobouřeni návrhy, které předkládá Rada EU. Toto je pro ochranu zvířat obrovský krok zpátky. Právě teď je nejvyšší čas, aby evropští politici začali naslouchat veřejnosti a ne samoúčelovým agitacím multimiliardového průmyslu vydělávajícího na pokusech na zvířatech a výrobě příslušného vybavení.“      (Zdroj: Econnect)


MojeNastenka.cz a Absolventi.cz: portály, které přinesou úspory papíru a zefektivnění komunikace na vysokých školách .....  Univerzity, studenti, studentské organizace, firmy - všechny tyto subjekty vydávají každým rokem stovky tisíc korun na výrobu tištěných propagačních materiálů, informačních letáků a oznámení o různých událostech z akademického prostředí či firemního prostředí. Výroba těchto produktů značně zatěžuje životní prostředí – pro výrobu 1 tuny papíru je třeba asi 5 kubických metrů dřeva, což odpovídá cca 14 až 17 stromům menšího průřezu, které se používají v papírenském průmyslu. Každých 15 000 čistých listů papíru ve formátu A4 tak šetří zhruba jeden pokácený strom. „Efektivnost takového systému inzerce a informování ostatních subjektů je ale značně neefektivní a prakticky neměřitelná, navíc v době moderních komunikačních technologií, kdy 90 % studentů při rozhodování při svém studiu využívá internet, je málo pravděpodobné, že se takto komunikovaná informace dostane ke správnému příjemci. Přicházíme proto s informačním a komunikačním portálem pro studenty vysokých škol MojeNastenka.cz, který nabízí efektivnější, levnější a šetrnější způsob komunikace,“ představuje projekt Jakub Korf z Asociace Studentů a Absolventů (dále ASA).      (Zdroj: ARNIKA)


Pivo chrání ženské kosti ..... Podle nejnovější studie španělských vědců jsou kosti žen, které pravidelně a v rozumné míře piji pivo, silnější. Především ve Španělsku oblíbené víno prý žádné podobné účinky nemá. Výsledky zajímavého výzkumu uveřejnil prestižní časopis Nature.

Zdravotní efekt prý nejspíše souvisí s vysokým obsahem silikonu ve zlatavém moku. Ten se podílí na zpomalování řídnutí kostí a podporuje rust nové kostní tkáně. V pivu je zároveň poměrně vysoké procento fytoestrogenu, co je rostlinná verze ženského hormonu estrogenu s důležitým vlivem na kosti.

Vědci však varují, že časté pití piva ve velkých dávkách může být naopak zdraví škodlivé. K prevenci proti osteoporóze, která postihuje častěji ženy než muže prý bohatě stačí množství menší než pul litru chmelového nápoje denně.       (Zdroj: Smísené okolí)


Newyorský aktivista zadržen za používání internetové společenské sítě pro koordinaci protestů ..... Elliot Madison byl zadržen minulý měsíc při protestech proti G20 v Pittsburgu. Došlo k tomu poté, co policie udělala zátah na jeho hotelový pokoj. Podle prohlášení policie Madison společně s dalším obžalovaným používali počítače a rádiové snímače ke sledování policejních zákroků během demonstrace. Podle obvinění měli údajně za pomoci mobilních telefonů a společenské internetové sítě Twitter předávat tyto informace demonstrantům. K dané demonstraci město nevydalo povolení, a byla tak považována za nedovolené veřejné shromáždění. Madison je obviněn z toho, že zabraňoval policii v zadržování a stíhání demonstrantů, dále z nezákonného použití komunikačního přístroje a vlastnictví nástrojů pro zločinné účely. Týden po prohledání Madisonova hotelového pokoje v Pittsburghu vnikli agenti FBI také do Madisonova bytu v New Yorku a šestnáct hodin zde probíhalo vyšetřování. Aktivisté sice v různých částech světa již víckrat použili internet a SMS zprávy, aby pomohli demonstrantům uniknout policii, toto je však zatím první tvrdý zákrok policie proti této metodě.      (Zdroj: AKT-INFO)


Seděl Bůh republiky za jeho zády? ..... Do doby vítězného Napoleonova tažení spadá bitva u Lodi (odehrávala se 10. května 1796), při které se vojáci Napoleona Bonaparte zmocnili téměž nedobytného mostu přes řeku Adiži.

Most tehdy hájilo sedm tisíc rakouských vojáků a čtrnáct děl. A přece obránci mostu, byť byli v přesile, podlehli. Velkou měrou se o to zasadil jediný muž – Napoleonův věrný spolubojovník Antonio Maria Lavalatte. Jícny tisíců rakouských pušek byly od mostu vzdáleny tři sta metrů. Lavallatte se vřítil se svým koněm do řeky Adiže a tryskem se dostal po hladině na druhou stranu. Protože řeka byla v těch místech nejméně dva metry hluboká, Lavalattův kůň se „bořil“ sotva po nárty. Rakouští důstojníci zůstali zcela paf a hned nařidili všechna děla stočit k domnělému „brodu“, o němž neměli ani tušení. Napoleonská jízda využila momentů překvapení a překročila most bez větších ztrát. Šlo o zázrak či masovou mystifikaci? Historik a stratég Clausewitz celou událost komentoval takto:

„Na uvedeném místě nikdy ani v nejparnějším létě neklesla hladina Adiže pod dva metry.“

Lavalatte se k tomu vyjádřil následovně: „Bůh republiky seděl za mými zády.“       (Zdroj: blog Karla Kýra)


09.10. 2009     Devátého října se slaví Den Světové poštovní unie (Světový den pošty) - a to v den jejího založení v roce 1874. Tohoto dne roku 1000 výprava norských Vikingů pod velením Leifa Erikssona objevila Vinland a noha Evropana tak poprvé stanula na půdě Severní Ameriky.

O den později slavíme Světový den duševního zdraví - ten byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví. Dále se slaví Světový den zraku a Světový den proti trestu smrti.

Jedenáctého října 1424 zemřel na počátku tažení husitských vojsk na Moravu u Přibyslavi hejtman Jan Žižka z Trocnova.


Pozor - již dnes!!!     Velké vesmírné divadlo .... V jednom z posledních čísel časopisu 21.STOLETÍ jsme naše čtenáře informovali o chystaném vesmírném spektáklu, v němž hlavní roli sehrají Měsíc a americká sonda LCROSS. Chvíle očekávaného představení je zde.

Mateřská sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) už nějaký čas létá na orbitě Měsíce a mimo jiné hledá vhodné místo pro přistání modulu s lidskou posádkou. Sonda LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) má za úkol pátrat po vodě na našem nejbližším vesmírném sousedovi. Nejdříve dvoutunový vyhořelý stupeň nosné rakety Centaur bude naveden k měsíčnímu povrchu rychlostí 9000 kilometrů za hodinu. Dopadne v prostoru kráteru Caebus. Po nárazu bude do výšky 10 kilometrů vymrštěn oblak prachu o váze 385 tun. Právě tímto mrakem prolétne sonda LCROSS, bude jej analyzovat a především pátrat po přítomnosti vody. Neobyčejný úkaz lze sledovat i astronomickými dalekohledy. Nebeské představení by mělo začít 9. října ve 13 hodin a 30 minut středoevropského času a zájemci jej mohou shlédnout zde.       (Zdroj: 21@století)


Holit se budeme v poledne ..... Když Thomas Alva Edison v roce 1879 vytvořil první žárovku s bambusovým vláknem, netušil, jak moc tím změní celý svět. A určitě netušil, co s jeho vynálezem udělá Evropská unie a hysterie ekologů.

Žárovka nejprve sloužila kapitalismu - díky kvalitnímu světlu mohli dělníci pracovat i večer a v noci. Pak ale elektrické světlo zalilo i domy a byty. A lidé se radovali. Teď jim tuto radost bere Evropská unie.

Klasické žárovky pomalu končí a výrobci výrazně dražších "úsporných" zdrojů světla slibují levnější světlé zítřky. Bohužel, zatím jde hlavně o sliby. Problém není ve výpočtech trvanlivosti klasické žárovky a výdrže těch nových, úsporných. Zavádějící je příslib světla. Obyčejné úsporné žárovky s cenou kolem stokoruny totiž nesvítí ani zdaleka tak dobře jako "Edisonův stroj na teplo".

Na osvětlení schodiště ještě postačí, ale co světlo na večerní čtení v posteli? Nebo se zkuste při svitu úsporné žárovky oholit. Pokud nemáte oči jako rys, nejspíše budete potřebovat nezávislou výstupní kontrolu, protože zbloudilé chlupy prostě neuvidíte.

Samozřejmě, jsou i úsporná svítidla, která opravdu svítí. Ale ta si neříkají o pouhých 10 wattů a nestojí stokorunu. Taková kvalitní úsporná zářivka stojí kolem pětistovky. A snadno se poškodí.      (Zdroj: Enviweb)


Škeblím v Praze hrozí smrt, ochránci přírody volají o pomoc ..... Český svaz ochránců přírody (ČSOP) po domluvě s Povodím Vltavy vyzývá dobrovolníky, aby pomohli zachránit tisíce vzácných škeblí, které kvůli manipulaci s vodní hladinou Vltavy, končí na souši. Při záchraně totiž největší roli hraje čas.

"Za středu jsme vybrali tři tisíce škeblí. Do pátku je musíme dostat zpátky do vody," řekl David Zítek z ČSOP. Dosud se na akci podíleli jen zaměstnanci ČSOP.

Vinu za ohrožení života tisícovek vzácných škeblí a dalších vodních živočichů, kteří končí na souši, je manipulace s vodní hladinou Vltavy v úseku mezi Štvanicí a Trójou. Ochránci přírody se proto snaží tragickému osudu živočichů zabránit a vyzývají dobrovolníky, aby jim živočichy pomohli co nejrychleji dostat zpátky do vody, čímž se zvětší šance na jejich záchranu. "Dobrovolníci ať volají na telefon 774 155 155, kde se dozvědí více," uvedl Zítek.       (Zdroj: Enviweb)


Budou od úterka Maďaři pokusnými králíky? ..... "Obvodní lékaři v Maďarsku začnou od úterý očkování proti chřipce typu H1N1. Jak informovala maďarská média, desetimiliónová země má zatím k dispozici dva milióny vakcín. Maďarsko objednalo celkem šest milionů vakcín. (...) Očkovací látku 'Fluval P' vyrábí maďarská společnost Omninvest."

Jen těžko lze pochopit, že Maďaři budou jako první očkovat těhotné ženy, když vakcína obsahuje 25 ug teratogenní rtuti a 0,33 mg neurotoxického hliníku (Al3+). Maďarská vakcína Fluval P obsahuje vakcinační virový kmen H1N1 "New York Medical College [NYMC] X-179A" vyrobený australskou firmou CSL Biotherapies, která sérum testovala ve dvou dávkách na celých 120 pokusných osobách v Austrálii, bez přidaného adjuvancia - v tomto případě aluminium-fosfátu, který na sebe váže antigeny vakcíny a postupně je uvolňuje do organizmu, působíc tak jako búster.

Osoby pod 18 a nad 64 let nebyly do pokusů začleněny, tak jako těhotné ženy a děti. V důsledku toho se tak Maďaři stanou v tomto ohledu pokusnými králíky. Přesněji řečeno maďarské těhotné ženy, maďarské děti a maďarští senioři.

Dvě dobré zprávy na závěr:

Maďarská vakcína neobsahuje nový typ adjuvans na bázi skvalenu, takže se Maďaři patrně vyhnou rizikům autoimunitních chorob vznikajících v reakci na skvalen a budou se muset spokojit jen s otravou rtutí a hliníkem.

Vakcína Fluval P vyjde maďarského daňového poplatníka na 100 Kč na dávku, což je terno, protože konkurenční produkty, vyráběné např. firmou GSK, se kterou nedávno podepsala "nevýhodnou" smlouvu ministryně Jurásková, stojí od 400 Kč výše.      (Zdroj: Czech Free Press)


Když se řekne - Zlom vaz! ..... Slovy zlom vaz přejeme někomu úspěch, štěstí. Toto úsloví je poměrně mladé. Proniklo do obecného jazyka ze slangového vyjadřování, pravděpodobně vzniklo v hereckém nebo sportovním prostředí. Důvodem pro to, proč přejeme někomu, aby "zlomil vaz", je zřejmě pověra, že pokud něco přímo vyslovíme - pokud někomu přímo popřejeme štěstí, přináší to smůlu, proto je lepší říct pravý opak, abychom to tak říkajíc nezakřikli.      (Zdroj: ČRo)


"Můj neúspěch" ..... Během nedávné papežské návštěvy novináři pravidelně telefonovali panu generálovi Kvíčalovi, zodpovědnému za bezpečnost a ochranu papeže, a dotazovali se, jestli nedošlo k nějaké nepříjemnosti nebo prostě nějakému maléru. Návštěva však probíhala bez jakýchkoliv potíží a problémů. A tu se novináři chytili mého „hodnocení“ stavu církevně-politické oblasti katolické církve, do které papež přišel, protože papežovu návštěvu spojovali ve své fantazii s mým odchodem. V mém vyjádření o církevně-politické situaci měli hned něco „negativního“, a tak toho příslušně využili, rozšířili mé vyjádření k současné situaci Česka i na všechny oblasti činnosti biskupa – prostě naprostý neúspěch. V článku Lidových novin „Vlk přiznal: nevyšlo mi to“ se výslovně píše o politicích: „při jednání s nimi“, tedy ne o věcech pastoračních.

I z tohoto článku je ovšem znát novinářská neznalost toho, o čem novináři píší, když mluví o „končícím působení ve funkci primase českého a pražského arcibiskupa...“ (která se týká činnosti v diecézi) a hned říkají, že „jsem hodnotil své působení v čele církve“. Pletou dohromady jednání na rovině církevně-politické, ve věcech, které se týkají celé církve v Česku, v pozici předsedy ČBK a to spojují s činností arcibiskupa v pražské diecézi. Já jsem v Otázkách Václava Moravce jasně řekl: „za těch dvacet let na té rovině, řekl bych církevně-politické…      (Zdroj: stránky kardinál Miloslava Vlka)


Zemědělci jsou zoufalí z nízkých výkupních cen ..... Farmáři doufali, že prodejem obilí uhradí dluhy a zbydou peníze na provoz, ale musí prodávat pod cenou.

„Takové ceny obilí nepamatuji. Doufal jsem, že po letošních žních vyrovnáme dluhy způsobené nízkými cenami mléka, na kterém dlouhodobě proděláváme každý měsíc několik set tisíc korun. Situace je ale naprosto zoufalá.

Letos jsou nejhorší výkupní ceny za posledních dvacet let,“ zlobí se předseda Rolnického družstva Úhlava v Dolanech Josef Balín. Zemědělci na Klatovsku jsou současnou situací naprosto zdrceni. Snažili se úrodu uskladnit a čekat na lepší ceny. Prohlubující se krize je však nutí úrodu prodat i pod cenou. „Nemůžeme čekat na lepší časy, potřebujeme peníze na další provoz,“ pokračuje Balín a dodává:

„Před rokem 1989 jsme dostávali za tunu obilí 3000 korun a nafta stála čtyři až pět korun za litr. Teď nám nabízejí 2000 korun za tunu, a nafta stojí 25 korun. To je naprosto paradoxní. Přitom výnosy všech komodit byly oproti loňskému roku vyšší až o desetinu a nás by to mohlo alespoň trošku zachránit.“

V loňském roce se podle zemědělců potravinářská pšenice nakupovala v průměru za 4000 korun za tunu, nyní za 2400 – 2500 korun za tunu. Současná cena krmného obilí je někde mezi 1800 – 2000 korunami za tunu, zatímco loni se pohybovala kolem tří tisíc korun. „Nedovedu si vůbec představit, co bude dál. Věřili jsme, že po žních vyděláme a budeme mít peníze na splácení svých závazků. U nás jsme třeba investovali do nového kravína a peníze prostě potřebujeme.

Současná situace ale znamená konec českého zemědělství,“ říká Václav Šmat z obchodního družstva Velký Bor. Zemědělci už nyní musí výrazně šetřit na technice, hnojivech, postřicích, provozních nákladech. Mnohde nemají na opravy strojů, na nákup pohonných hmot. „Toto šetření na nesprávném místě musí mít zákonitě vliv na úrodu a výnosnost plodin v příštím roce. Zemědělci bohužel šetří i na mzdách svých zaměstnanců. V prvém čtvrtletí letošního roku byla celková hrubá měsíční mzda pracovníka v ČR 22 941 korun. V zemědělství je 15 944 korun,“ informovala ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


Turínské plátno je lidským dílem ..... Slavné turínské plátno, které údajně mělo zakrývat Ježíše po ukřižování a je na něm otisk jeho těla, je lidským dílem a lze potvrdit, že pochází až ze třináctého nebo čtrnáctého století.

Uvedla to skupina italských vědců, která vznik plátna podrobila dosud nejpečlivější analýze a pokusila se ho rekonstruovat na základě technik, používaných ve středověku.

Podle týmu, vedeného expertem Luigim Garlaschellim, už nyní nemůže být pochyb o původu plátna.

"Někteří lidé stále tvrdí, že plátno nese znaky díla, které nemůže být lidského původu. Náš výzkum ukázal, že může, a to s použitím levného materiálu a poměrně nenáročnou technikou," cituje Garlaschelliho agentura AP.

V rozhovoru pro deník La Repubblica profesor uvedl, že jeho skupina vytvořilo podobné plátno a zdání jeho údajného stáří dosáhla tím, že jej nahřála v peci a pak potírala vodou.

Pak do něj obtiskla tvář dobrovolníka a výsledek byl stejný jako turínské plátno.

Plátno o rozměrech 4,4 na 1,2 metrů je ve vlastnictví Vatikánu, je uschováno ve speciální místnosti v turínské katedrále. Jen výjimečně ho může spatřit veřejnost. Znovu bude na krátkou dobu vystaveno příští rok.

V roce 1997 málem shořelo při požáru.

Nejvyšší autority římskokatolické církve ale už delší dobu netvrdí, že se jedná skutečně o plátno, kterým byl zakryt Ježíš. Považuje ho ale za důležitý předmět v historii křesťanské víry.

První zmínka o plátně, na němž otisk připomíná fotografický negativ, pochází z roku 1360, kdy se objevilo ve Francii.

Chemická analýza provedená před jedenadvaceti lety poprvé určila, že plátno nepochází z Ježíšovy doby. Později byl ale tento průzkum zpochybněn tvrzením, že vědci analyzovali kus látky, kterou bylo později plátno záplatováno.

Současný výzkum měl vyvrátit pochybnosti, zda lidé ve 13. či 14.století byli schopni něco takového vyrobit.

Rozpory ale zůstávají. Například archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě svým zkoumáním určili, že plátno pochází z osmého století a bylo vyrobeno na území dnešního Izraele.      (Zdroj: Řev přírody)


Zlatokopecké bakterie ..... Nejlepším přítelem budoucích zlatokopů zřejmě nebude pes, ale geneticky modifikovaný kmen půdních bakterií. Bakterie Cupriavidus metallidurans, které dokážou přežít i v půdách těžce zamořených kovy, se zřejmě podílejí na tvorbě zlatých nugetů. Rozpustné sloučeniny zlata bakteriím blokují funkce některých enzymů, takže se jich bakterie nutně musí zbavovat. V případě, že se v jejich okolí vyskytnou zlaté sloučeniny, aktivují bakterie skupinu genů, kterou vědci pojmenovali jako "zlatý detox". Geny kódují enzymy, které jsou schopné převést rozpustné zlaté sloučeniny na nerozpustné částice čistého zlata. Australsko-americkou dvojici vědců napadlo, že tyto bakterie by po určité modifikaci mohly být ideálními hledači zlata.

Vědci vytvořili geneticky modifikovanou verzi bakterií, která aktivaci "zlatého detoxu" oznámí viditelným způsobem. Ve chvíli, kdy se bakterie dostane do kontaktu se zlatem, začne vydávat záblesky viditelného světla, které se dají zachytit příručním fotometrem. Prospektor si tak může pátrání po zlatě velice zjednodušit - stačí, když ke vzorku půdy přidá modifikované bakterie a zjistí, co na něj "říkají".      (Zdroj: ČR Leonardo)


Příprava na semifinále - koncentrace mysli, očista těla a duše ...... Miroslav Zelenka Stále znovu a znovu se setkávám na internetu s teoriemi, jaká změna současného systému (návrhy se týkají různých druhů systémů – politického, ekonomického, společenského) by naší společnosti prospěla a učinila z ní tak společnost blížící se ideálu. Snažím se vždy, pokud k tomu mám příležitost, vysvětlovat, že žádná podstatná změna k lepšímu v této společnosti nenastane, dokud se nezmění její základní článek, a to je člověk. Takové malé přirovnání. Divadelní společnosti mohou hrát velmi rozdílné divadelní hry (komedie, frašky, detektivky, tragedie, parodie, nebo něco ze života), ale to jestli se bude hrát dobré divadlo, závisí od kvality herců a režiséra (samozřejmě i autora).

Jinými slovy jen my můžeme změnit sebe a tím i společnost. Nic nového. Jediný rozdíl proti dřívějšku je ten, že za rok, za dva, možná už za čtvrt roku tuto šanci začít na sobě teď hned tvrdě pracovat už mít nemusíme. Na druhé straně probíhající transformace tuto práci velmi usnadňuje a urychluje.

Je pravda, že stále ještě mnoho lidí, a to i čtenářů duchovních serverů pochybuje o tom, že transformace již probíhá. Někteří se tomu dokonce v diskuzích vysmívají. Základním důvodem jejich výsměchu je jejich dojem, že jde pouze o osobní pociťování transformačních příznaků jinými osobami a proto vyžadují důkazy pokud možno vědecké (jaké jiné, že.

A ony takové důkazy skutečně jsou. Jedním z takovýchto vědeckých důkazů je nedávná zpráva, která proběhla médii. Cituji:

„Dvě komplexní analýzy testů antidepresiv odhalily dramatický nárůst u placebo reakce, ke kterému došlo od 80. let. Jedna z nich odhadla, že tak zvaná velikost efektu (měření statistické významnosti) u placebo skupin se během této doby téměř zdvojnásobila. Ne proto, že staré léky jsou slabší, říkají lékoví vývojáři. Je to, jako by placebo efekt začal být nějakým způsobem silnější. Připomínám, že testy zadávají a platí farmaceutické koncerny, jejichž posledním zájmem je prokazovat vysokou účinnost placebo efektu.“ Konec citace.

Tímto „nějakým“ způsobem, díky kterému začal být placebo efekt podstatně účinnější, je právě transformace, tj. změna vědomí většiny lidí (minimálně lidí testovaných v průběhu 20 let na účinnost „léku“), a to takovým způsobem, že jsou schopni dvakrát více mentálně ovlivňovat své zdraví, tj. sebe, tj. realitu. Přitom nárůst na dvojnásobek při četnosti v řádu desítek procent, je zcela mimo možnost statistické chyby.      (Čtěte na Matrix-2001)


08.10. 2009     Osmý říjen je Mezinárodním dnem boje proti popáleninám - byl vyhlášen Mezinárodní společností pro popáleninové úrazy.


Tvář na Marsu: Nové důkazy ..... Předtím než přikročíme k prozkoumání posledních důkazů zahrnujících pyramidální hvězdnou mapu v rámci Waynovy teorie „bohů“ z hvězd… nebo k nejnovějšímu a vzrušujícímu objevu impozantně vysokých hladin metanu prokazujících existenci života na mikrobiální úrovni – je třeba zdůraznit, že v lednu 2009 byl vypuštěn do světa nový celkový snímek tváře na Marsu, v zatím vůbec nejvyšším rozlišení a správně nasvícen, takže vytváří dojem 3D perspektivy. Důkazy, které vám zde budou předloženy, bezpochyby způsobí, že se Wayneho stránky se stanou jedněmi z předních internetových stránek o archeoastronomii a o pyramidách na Marsu v oblasti Cydonia.

V předstihu před Waynovou novou knihou představují tyto stránky ukázku všech nejnovějších „měřitelných“ poznatků, které ještě nejsou vyšší místa schopná komentovat. Následující poznatky přesvědčivě prokážou, že anomálie na Marsu byly nejen vybudovány pokročilými životními formami… ale možná i přímo samotnými našimi předky.

Nejpřesvědčivější a nejpádnější důkaz hovořící ve prospěch teorie o pokročilém inteligentním životě na Marsu je předkládán právě zde: Jsou to kvádry nalezené na tváři na Marsu. Tento snímek tváře na Marsu vykazuje přítomnost různých míst s pozůstatky kvádrů a písku, která všechna odpovídají lokalitám pyramidálních trosek v Egyptě, taktéž zčásti pokrytým pískem. (viz. obr. níže uprostřed). (Podrobnosti budou následovat).      (Sledujte Matrix-2001)


Prvek číslo 114 potvrzen, ale stabilní izotop se připravit nepodařilo ..... Vědci z Lawrence Berkeley National Laboratory, která spadá pod americké ministerstvo energetiky, potvrdili existenci prvku s protonovým číslem 114. Již před zhruba 10 lety oznámili výrobu tohoto prvku ruští vědci v Dubně.

Stejně jako v Dubně došlo k přípravě tohoto prvku z izotopu vápníku s nukleonovým číslem 48 a plutonia 242. K jaderné reakci došlo poté, co byl v cyklotronu proud vápníkových jader namířen na jádra plutonia.

Podařilo se připravit hned dva izotopy tohoto prvky (286 a 287). Oba atomy mají různý počet neutronů a vlastní rozpadovou řadu.

Celé úsilí souvisí také s otázkou, zda se podaří připravit těžké prvky, které by už spadaly do ostrova stability (plus samozřejmě není definitivně zodpovězena ani otázka, zda ostrov stability vůbec existuje). Předpokládá se, že prvek se 114 protony a 184 neutrony by mohl být relativně stabilní. Oba připravené izotopy, které měly méně neutronů, se rozpadly s poločasem rozpadu kratším než sekunda. I tak je to oproti jejich sousedům v periodické tabulce relativně dlouhá doba.

Na projektu v Lawrence Berkeley National Laboratory pracovali mj. i vědci s českými jmény: Jan Dvořák a Zuzana Dvořáková.      (Zdroj: Ecomonitor)


Pálení uhlí hluboko v podzemí by mohlo vyrábět nejlevnější elektřinu ..... Pálit uhlí v hlubinách země by mohla být průlomový nápad, jak rozšířit využitelné zdroje energie. Svět by tak mohl využít zásoby uhlí, které jsou uložené příliš hluboko na to, aby je bylo možné vytěžit. Podle odborníků, kteří se sešli na londýnské konferenci, by se mohlo pálit uhlí v hloubkách stovek metrů pod zemským povrchem, píše agentura Reuters.

Potenciál je prý srovnatelný s využitím ropných písků v Kanadě a dalších zemích, kde se dnes těží ropa z přírodní živice. Nicméně plán na pálení uhlí pod zemí je zatím nevyzkoušený v komerčním měřítku. „Potenciál je obrovský,“ řekl agentuře Reuters Gordon Couch z centra pro čisté uhlí Mezinárodní energetické agentury (IEA). Podle něj by ale bylo potřeba demonstrovat praktické využití v komerčním měřítku. „To se ale navzdory padesáti letům pokusů dosud nestalo. Současné pilotní projekty slibují výsledky do sedmi let,“ dodal.

Kvůli vysokým cenám energií a obavám o bezpečnost dodávek se znovu na scéně objevuje snaha o využití uhlí v hloubkách - podzemnímu zplyňování uhlí (UCG). Technologie spočívá ve vhánění vzduchu nebo kyslíku do ložiska uhlí, které se pálí. Tím vzniká energeticky bohatý plyn, který obsahuje vodík, metan a oxid uhličitý, píše agentura Reuters.

Plyn se může pálit a tak vyrábět elektřinu nebo může být zkapalněn a použit jako tekuté uhlíkové palivo. Případně může být oddělován vodík. Ten se pak dá použít přímo jako pohonná látka v dopravě nebo může najít odbyt v ropných rafinériích. „Pevně věříme, že technologie UCG bude naším dalším úspěchem v nových technologiích,“ řekl agentuře Reuters Dzung Nguyen z výzkumného ústavu energií v kanadské Albertě.

„Před třiceti lety nikdo neslyšel o průmyslové těžbě ropných písků a dnes je to jeden z největších zdrojů ropy v Severní Americe,“ dodal. Podle něj se také za stejnou dobu snížila cena za těžbu o celou třetinu. Úspěšné zvládnutí zplyňování uhlí by znamenalo možnost využití 628 miliard tun uhlí uložených v Mannville v Albertě. Ty se nacházejí v hloubce 1400 metrů pod zemí. Podle IEA dosahuje celosvětová roční produkce objemu 6 miliard tun ročně.       (Zdroj: Ekolist)


Dolar má být zlikvidován jako mezinárodní měna ..... Arabské státy kolem Perského zálivu plánují - spolu s Čínou, Ruskem, Japonskem a Francií - ukončit užívání dolaru pro prodej a nákup ropy. Namísto toho chtějí používat košík různých měn, včetně japonského jenu a čínského yuanu, euro, zlato a novou jednotnou měnu, která se plánuje proi členské státy Rady pro spolupráci států kolem Perského zálivu, včetně Saúdské Arábie, Abú Dhabí, Kuvajtu a Kataru.

Tajná jednání ministrů financí a guvernérů ústředních bank se už konala v Rusku, v Číně, v Japonsku a v Brazílii. Cílem připravovaného projektu je, aby se cena ropy na světovém trhu již neuváděla v dolarech. Ke změně má dojít v roce 2018, píše Robert Fisk v deníku Independent.

Tyto plány, které potvrdily jak státy v Perském zálivu, tak čínské bankovní kruhy v Hongkongu, zřejmě vysvětlují nedávný náhlý vzrůst ceny zlata, ale také to znamená, že dolarové trhy budou opuštěny.

Američané, kteří vědí, že k těmto jednáním došlo - i když neznají podrobnosti - se chystají k boji proti tomuto "mezinárodnímu spiknutí", jejíž součástí budou dosud loajální spojenci USA Japonsko a arabské státy kolem Perského zálivu.       (Blíže v Britských listech)


Co nevíte o kouření ..... Také si myslíte, že nemá smyl dál číst tyto řádky, protože o škodlivosti kouření bylo již mnoho napsáno a řečeno? Nebudeme zde popisovat veškerá onemocnění, která s kouřením souvisí, přestože jich je na padesát, ale zaměříme se na méně známé skutečnosti. Věděli jste například, že se do tabákové směsi přimíchávají látky, jakými jsou cukry, vanilka, čokoláda a zvlhčující přísady, které činí kouření chutnějším a snesitelnějším? Důvod je prostý. Zájmem tabákových společností je, aby se teprve ochutnávající konzumenti nenechali odradit prvotní nepříjemnou chutí cigarety, aby se stalo kouření příjemným zážitkem a snáze se tak pozapomnělo na dalších tisíce toxických látek, které obsahují.

Ačkoli v konečném důsledku předčasně zabíjejí polovinu svých spotřebitelů. Lze však tyto praktiky přirovnat k čínskému přísloví, které hovoří: „tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící“. Hlavním úkolem tabákových směsí je však dodávat stálou dávku nikotinu - jedinou návykovou látku, kterou tabákové směsi obsahují.

Věděli jste například, že tabákový kouř mimo jiné látky obsahuje také např.: arsen - jako jed na krysy, dioxiny - jako spalovny odpadu, formaldehyd - jako kuličky proti molům, kadmium - jako umělá hnojiva, kyanid - jako jed na myši, močovinu - jako výměšky, oxid uhelnatý - jako výfukové plyny, dehet - jako saze v komíně, nikotin - jako jed na mšice  ...

Víte, že každá další oběť tabáku, která začne kouřit v mladém věku, přinese tabákovým společnostem zisky dosahující milionových hodnot? To je také důvod proč se stále vyplácí tabákovým koncernům tolik investovat do reklamy a propagace svých výrobků.

Věděli jste, že pobyt v zakouřeném prostředí je vysoce rizikový? Pasivní kouření velmi zatěžuje srdce a postihuje schopnost těla přijímat a využívat kyslík. Pro nekuřáky, kteří nejsou trvale adaptováni na nižší přísun kyslíku, jako kuřáci, může pobyt v zakouřeném prostředí znamenat akutní ohrožení. Zejména pro kardiaky a astmatiky může tabákový kouř způsobit srdeční či astmatický záchvat. U zdravých osob přinejmenším podráždění sliznic očí a dýchacích cest. Velmi časté jsou bolesti hlavy, pocity nevolnosti až závrati.

Nejvíce zranitelné v souvislosti s pasivním kouřením jsou děti. Dětské plíce jsou menší a děti vdechnou během stejné doby na kilogram své hmotnosti více škodlivin, než dospělý člověk. U dětí, které jsou vystaveny kouři, dochází snáze k rozvoji infekcí dýchacího ústrojí a zánětů středního ucha. Pasivní kouření může být také jedním z důvodů rozvoje alergického onemocnění. Bylo prokázáno, že s vystavením tabákovému kouři může souviset syndrom náhlého úmrtí kojenců, kteří byly exponováni kouři v době nitroděložního vývoje nebo v důsledku pasivního kouření kojence.

Věděli jste, že se nikotin dostane do mozku již do 10 sekund poté, co je vdechnut kouř cigarety do plic?

Věděli jste, že jedna cigareta, kterou kuřák vykouří na 10 tahů poskytne svému spotřebiteli 10 dávek drogy? Při spotřebě 20 cigaret denně je to již 200 dávek drogy! Věděli jste, že když se škodlivé účinky cigarety u průměrného kuřáka opakují 20 x denně, znamená to 7 300 x ročně?       (Zdroj: CelostniMedicina)


Úsvit elektrocyklistiky ..... Elektrokolo je dopravní prostředek s hybridním pohonem, kterému věštíme velkou budoucnost.

Co elektrokolo vlastně je? Lidé jej zpravidla chápou spíše jako pomalý moped, což opravdu není. Koncepce elektrokola totiž nabízí tři možné režimy jízdy: asistované šlapání, jízdu bez pomoci motoru a jízdu pouze na motor. Jak jezdit bez motoru, není nutné rozebírat. „Mopedový“ režim jízdy pouze na „proudovou rukojeť“, který si většinou lidé u kol s pomocným pohonem představují, má u elektrokola několik nevýhod.

Tou první je strašná nuda. Druhou rychlé opotřebovávání elektromotoru (zvláště v náročnějším terénu). Třetí nepříjemností je poměrně krátký dojezd. Pokud bydlíte v krajině rovné jako kulečníkový stůl a nepotřebujete za den ujet více než 15–20 kilometrů, asi byste mohli tímto způsobem elektrokolo používat, ale mnohem rozumnější by bylo podívat se po elektrickém skútru. Elektrokola jsou totiž stavěna především pro jízdu v režimu asistovaného šlapání využívajícího sílu vašich svalů, ke které přidává sílu elektromotoru.

Elektřina nejde přitom do motoru stále, řídicí jednotka ji dávkuje podle pohybu šlapek. Elektrokolo proto reaguje skutečně jako živé, čímž vytváří ten zvláštní pocit jízdy, na který si tak snadno zvyknete. Tato spolupráce však znemožňuje určit dojezd elektrokola. Závisí totiž na tom, jak moc s ním spolupracujete. Mezi elektrocyklisty bychom z hlediska spotřeby mohli vytvořit dvě skupiny. Do první patří výletníci, kteří jezdí zpravidla pomaleji než 25 km v hodině a využívají podporované šlapání téměř stále.

Druhá, sportovněji založená skupina elektrocyklistů, jezdí průměrně vyšší rychlostí než 25 km/h a využívá asistované šlapání jen k dosažení prvotní rychlosti. Při rychlostech nad 25 km/h už totiž elektromotor nepomáhá. Je jasné, že sportovci budou mít dojezd s asistovaným šlapáním i několikanásobně vyšší než výletníci z první skupiny. Na dojezdu elektrokola se ale podílí nejen kondice jezdce a stav baterie, ale také například okolní teplota a povaha terénu.      (Zdroj: VTM Science)


Úplněk a náměsíčnost ..... Včera v noci byl úplněk ( vrcholí dnes ). Zase jste šplhali po střechách, nebo se jen převalovali v posteli? Co je vůbec pravdy na náměsíčnosti?

Typický je případ 17tiletého Němce, který před časem vylezl ve spánku oknem a spadl ze třetího patra na zem. Neprobudil ho ani pád z deseti metrů ani zlomená ruka a noha.

Nedávno se také objevil první zdokumentovaný případ osoby, která ve spánku psala přátelům e-mailové zprávy. Zjistila to teprve tehdy, když jí následujícího dne dotyční telefonovali, že pozvání přijímají.

Čtyřiačtyřicetiletá Španělka, jejíž případ zveřejnili odborníci z univerzity v Toledu, šla spát, ale o dvě hodiny později vstala, šla do vedlejšího pokoje, zapnula počítač, připojila se k internetu a přes správně zadaná hesla se připojila ke svému emailu.

Vědci z toledské univerzity konstatují: "Podle našich nejlepších znalostí nikdo dříve nezaznamenal u náměsíčné osoby tak komplexní chování, které vyžaduje takovou koordinaci."

Těmto stavům se říká náměsíčnost, patří mezi poruchy spánku a nemusí mít vůbec nic společného se svitem Luny.

Přesto je až 91% Evropanů přesvědčeno, že má na ně měsíc v úplňku vliv. Jako mnoho jiných přirodních jevů se však dá jen těžko zachytit.

Magickému kruhu úplňku se však odedávna připisují zvláštní účinky. Lunární kalendáře tak radí s podikáním, zahradničením i obyčejným životem. Nejvíce se rojí včely, roste aktivita žížal, rostou houby, zvířata jsou agresivnější.

Pracovníci nemocnice v britském Bradfordu analyzovali, zjistili, že „obzvláště hodně pacientů s pokousáním zvířat bylo do nemocnice dopraveno při úplňku“.

Stoupá plodnost žen, a počaté děti jsou hlavně chlapečci.  Pociťujeme intenzivněji všechny emoce, nejsme ve své kůži. Častá bývá podrážděnost a nervozita, a tak dochází ke konfliktům a rvačkám. Objevují se i nehody, úrazy a havárie.

Doba po úplňku ovlivňuje hubnutí. Tato doba je vhodná pro začátek diety či jednodenní půst, ale i pro stříhání vlasů. Před úplňkem se hůře hojí rány, v této době se proto nedoporučují operace.

Zkušenost, že věrný průvodce Země působí také na člověka a že jeho vliv nelze spojovat jen s náměsíčností, potvrzují i současné výzkumy.

Experty britské telekomunikační společnosti BT zaujal je nevysvětlitelný růst počtu hovorů a připojení k internetu v určitých dnech roku. Když hledali vysvětlení, zjistili, že jich prudce přibývá právě ve dnech před úplňkem.

Viditelná vazba existuje i mezi Měsícem a infarkty. Podle nemocničních statistik o nemocích srdce a oběhového systému se ukazuje, že za úplňku řešili je o 20 procent infarktů více než v jiných dnech.

V souvislosti s vlivem úplňku se však nejvíc mluví u mnoha lidí o poruchách spánku. Vysvětluje se to tím, že přítomnost světla - i měsíčního - brání tělu vylučovat dostatek "spacího" hormonu melatoninu.

Studie univerzity ve švýcarském Bernun a pokusných osobách prokázala, že lidé za úplňku spí průměrně o 19 minut méně než v jiných dnech.

Také průzkum v Německu ukázal, že dvě pětiny lidí soudí, že Měsíc má na jejich noční odpočinek pronikavý vliv: uvádějí, že zejména za úplňku mají potíže s klidným spaním. Možná si ale naše paměť jen víc "ukládá" ta noční probuzení, kdy do postele silně svítí Měsíc. Záhady zkrátka trvají dál...      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Česko se připojilo k akci Ovoce do škol. Konec hamburgrů a hranolek? ..... Školáci již brzy změní své chutě a místo nezdravých hamburgrů a hranolek začnou chroupat jablka, hrušky a banány. Alespoň tedy podle představ Evropské unie a českého ministerstva zemědělství, díky kterým se zřejmě již v lednu rozjede program "Ovoce do škol". Podle kritiků je ale projekt jen vyhazováním peněz.

S "Ovocem do škol" přišla Evropská komise a loni v listopadu ho podpořili europoslanci. Ministerstvo zemědělství českou část projektu zpracovalo a v nejbližší době by se jím měla zabývat Fischerova vláda. Pokud ho ministři schválí, mohli by žáci prvních stupňů základních škol dostávat ovoce zdarma už v lednu.

Cílem programu, který bude ročně stát necelých 73 milionů korun, je pomoci ovocnářům, a především změnit nezdravé stravovací návyky dětí.

"Předkládané řešení by mělo v následujících letech přispět k zastavení negativních trendů, pokud se jedná o pokračující růst dětské obezity. Podle údajů Státního zdravotního ústavu je každé šesté dítě v ČR obézní," píše ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu.

Ročně bude program stát necelých 73 milionů korun. Z českého rozpočtu ale na "Ovoce do škol" přímo půjde méně než dvacet milionů, zbytek - přes 53 milionů - zaplatí EU. Na roční provoz projektu, do kterého se nezapojily jen tři země sedmadvacítky - Švédsko, Finsko a Lotyšsko, eurokomisaři vyhradili celkem 90 milionů Euro.       (Zdroj: Agris)

Co to je zase, probůh, za patvar - konec hranolek ????


Chystá se Pentagon bombardovat Írán? ..... Pentagon má vždy po ruce hodně plánů, ale nedávná žádost o přesun financí v rámci zbrojního rozpočtu na tuto otázku nabízí odpověď „ano", konstatuje americká televize ABC News.

Už v roce 2007 Pentagon požádal Kongres o 88 milionů dolarů na vývoj olbřímí bomby určené k ničení bunkrů nazvané Massive Ordnance Penetrator (MOP). Je to bomba o hmotnosti skoro 15 tun vyvinutá k ničení bunkrů nacházejících se až sto metrů pod zemí. Tehdy Pentagon svou žádost odůvodnil „naléhavou operativní potřebou". A dnes Pentagon přesouvá finance od jiných projektů právě na dokončení MOP. Ze zmíněné sumy má být 19,1 milionu určeno na výrobu čtyř bomb, 28,3 milionu na urychlení jejich „vývoje a testování" a 21 milionů na urychlení vývoje procesu upevnění bomb na bombardéry B2.

Proč se tak děje nyní? Zpráva Pentagonu konstatuje, že „úřad má naléhavou operativní potřebu mít možnost udeřit na hluboko uložené cíle ve vysoce nebezpečném prostředí. MOP je právě onou zbraní, která má naléhavou operativní potřebu uspokojit". Za touto žádostí stojí Tichomořské velení armády (které má na starosti Severní Koreu) a Centrální velení (které je zodpovědné za Írán).

Žádost Pentagonu byla promptně schválena a McDonnell Douglas minulý pátek získal kontrakt za 51,9 milionu dolarů na upevnění MOP na bombardéry B2.

Není to přitom zbraň, která by měla nějaký smysl v Iráku či Afghánistánu, ale dokonale vyhovuje plánům na útok na íránská podzemní zařízení v Natanzu či Kómu.       (Zdroj: Czech Free Press)


Plány obří sluneční elektrárny ..... Japonská vláda chce v blízké budoucnosti investovat 21 miliard dolarů do projektu a realizace sluneční orbitální elektrárny. Před časem jsme psali o podobném projektu, přesto je takový koncept považován spíše za cosi nereálného. Japonské plány ale vyrážejí dech.

Problém s provozem orbitální elektrárny by se týkaly zejména přesného zacílení mikrovlnnného či laserového přenosového energetického paprsku směřujícího k Zemi. Sporná je také efektivita tohoto energetického přenosu. Nemluvě o složitosti stavby takto velké konstrukce na oběžné dráze. Nejnovější japonský plán je ale monstrózní.

Japonská vláda již uzavřela příslušnou smlouvu s celkem 16 japonskými firmami včetně koncernu Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Dále s Mitsubishi Electric Corp. a firmou IHI Corporation.) Cílem projektu je družicová sluneční elektrárna, kroužící nad Zemí po geostacionární dráze ve výšce kolem 36 000 kilometrů (přesně 35 786 km), bude tedy "viset nad jedním místem na rovníku podobně jako velká část telekomunikačních družic. Její výkon má činit permanentně jeden gigawatt. To by stačilo pro zásobování asi 300 tisíc japonských městských domů.

Plocha slunečních panelů této elektrárny má dosahovat 4 kilometrů čtverečních, to se dnes zdá opravdu nepředstavitelné - například Mezinárodní kosmická stanice má totiž "jen" 108 metrů na délku. Předpokládá se, že bezdrátový přenos energie na Zemi by měl být zdraví neškodný. Tento projekt se má uskutečnit do třiceti let.       (Zdroj: ČR Leonardo)

Předpokládá se, že zdraví neškodný ... hmmmmm ...


07.10. 2009     Sedmého října 1769 doplul James Cook, anglický mořeplavec,  jako druhý Evropan k Novému Zélandu a zahájil jeho spojení se světem.

Před padesáti lety - 7.10.1959 - sovětská družice Luna 3 poprvé vyfotografovala odvrácenou stranu Měsíce.


Vláda schválila rozšíření soustavy Natura 2000 ..... Vláda 5.10. 2009 na svém zasedání jednomyslně schválila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 v České republice o 234 nových evropsky významných lokalit (EVL).

U dalších 25 stávajících lokalit došlo k rozšíření rozlohy. U 175 k drobnějším změnám. Celkem 21 lokalit z dosavadního seznamu, který dodnes obsahoval 879 lokalit, bylo vyřazeno. Soustavu Natura 2000 tak dnes v České republice tvoří 1092 EVL a 39 ptačích oblastí. Natura 2000 po dnešním rozhodnutí vlády pokrývá 10,11 % území ČR namísto dosavadních 9,25 %.      (Zdroj: Ecomonitor)


Protistresový rituál při návratu domů ..... Jeden ze sympatických návodů doporučuje, abychom do práce ani domů nepřicházeli s pocity hasiče spěchajícího k ohni. To samozřejmě za předpokladu, že nejsme požárníky ve službě. Jisté přeladění lze dosáhnout zavedením protistresového rituálu.

Zahajujeme jej pohlédnutím na sebe do zrcadla. Ne proto, aby nám řeklo, kdo je široko daleko nejkrásnější, ale především proto, abychom si ověřili, co s naší (nepochybujeme, že milou a příjemnou) tváří dokáže učinit napětí. Pohled na unaveného, zamračeného člověka, který se zřejmě naposledy usmíval, když Šemík byl ještě hříbě, není příliš povzbuzující. Ten nerudný stařec či podrážděná, s životem nespokojená ženská, že jsme my? Žel zřejmě ano. Musíme proti tomu něco učinit.

Začneme docela naivně. Řekneme: “Sýýýr!“ Je to s odpuštěním tak stupidní, že se tomu dost možná usmějete. Ale ať už pořádně protaženým slůvkem sýýýýr nebo opravdovým úsměvem, ústa povolí a protáhnou se, uvolní se čelisti, brada. Možná i to nervózní napětí, zřejmé kolem očí, poněkud pomine. Pak zavřete oči a lehce uvolněnými dlaněmi obličej namasírujte. Zrcadlo bývá obvykle poblíž umyvadla, takže ruce je možno předtím umýt a ponechat je posléze vlhké příjemně vlažnou vodou. Ještě lepší je osprchovat se. Pak se převléci do pohodlného domácího oblečení. Ulehnout na pohovku, uvolnit se, zavřít oči a například si představovat, že ležíme na prohřáté pláži. Ten, kdo tvrdí, že něco podobného je z časových důvodů a s přihlédnutím k povinnostem zcela vyloučeno, patří mezi osoby stresem ohrožené. Jde to, i když ne vždy snadno – jen chtít.      (Zdroj: Zdravcentra)


Bez velkých predátorů může ekosystém zkolabovat ..... Ochrana lvů a vlků si jistě získá více sympatizantů než boj o záchranu řas nebo červů. Je to pochopitelné – velká zvířata se nám líbí, mají obvykle nějak zajímavé chování.

Bez velkých predátorů může ekosystém zkolabovat

Šelmy mají často i vlastní individualitu, vysokou inteligenci (tedy jsou bližší lidem, a proto více hodné ochrany), v ochočené podobě si s námi mohou hrát nebo i spřátelit...

Tento přístup se v řadě literatury kritizuje – pro fungování ekosystému, od kusu lesa až po ekosystém planetární, je klíčová právě ona „žoužel“ a vůbec největší dopad na metabolismus systému mají mikroorganismy. (Viz také na toto téma Lovelock ve své poslední knize Gaia vrací úder.)

Nicméně to nemusí být docela pravda a naše sympatie nemusejí být úplně v rozporu s vědou. Výzkumníci z několika amerických univerzit došli k závěru, že špička potravního řetězce může být důležitá. Pokud zmizí vlci, lvi nebo žraloci, může také dojít ke složitému kaskádovému efektu – expanzi středních predátorů, poklesu predátorů ještě pod nimi, nárůstu dalšího „patra“ (uváděný příklad: dejme tomu vymření vlků by vedlo k expanzi kojotů, úpadku divokých koček a nárůstu hlodavců). Nový stabilní stav lze těžko předvídat, ale změna to může být k nepoznání.

William Ripple z Oregon State University uvedl, že tyto procesy probíhají po celém světě, mohou mít a již mají nežádoucí důsledky i zcela praktického rázu – noví škůdci na zemědělských polích (na rozdíl od velkých šelem mohou být jejich expandující nástupci všežravci) či útočníci na domácí zvířata apod. „Mesopredátoři“ navíc budou alespoň na počátku mít mnohem větší hustotu populace než dříve vládnoucí největší šelmy.

Podobné scénáře mohou nastat i v mořských ekosystémech – třeba vylovení žraloků způsobí expanzi rejnoků a kolaps rybolovu; přitom stavy lovných ryb měly likvidací žraloků naopak růst. Nakonec může být nejlepší řešení reintrodukce velkých šelem zpátky do přírody; Yellowstonnský národní park má třeba znovu vzkvétat poté, co se sem vrátili vlci.      (Zdroj: Science WORLD)


New Age proroctví v Rusku ..... Následující přehled ruských proroctví nám poskytla Raduga Romanova a Vadim Mikhailov z Centra Světla v Moskvě (Center of Light in Moscow). Raduga Romanova, jejíž křestní jméno znamená v ruštině "duha" a Vadim Mikhailov částečně vedou Centrum Světla v Moskvě. Až do začátku 90. let Raduga pracovala pro Sovětskou Mírovou komisi, prvně na sekretariátu této organizace a potom jako víceprezidentka Asociace Spojených Národů Ruska (United Nations Association of Russia). V této době docházelo ke společenskému propojení se západními zeměmi a podílela se na mnoha společenských událostech, včetně cesty World Peace Trip v 1990, Peoples summit v r. 1991 a World Summit v 1992. Vadim je Ph.D. fyzik a matematik na Ruském institutu aplikované geofyziky, jeho specializace je rozšiřování krátkých vln, modelování ionosférických procesů a vliv magnetických bouří na naše zdraví. Dělal tento výzkum více než 20 let. Nicméně říká, že Centrum Světla je jeho milovaná práce. Vtipkuje: "Odpočívám v institutu a pracuji zde". Raduga a Vadim založili Centrum Světla v r. 1992 a začli vést duchovní summity, na kterých sjednocují učení theosofie, Roericha, Drunvala Melchizedeka a José Argüellese.      (Zdroj: Matrix-2001)


V Indii bylo objeveno další dinosauří hnízdiště ..... Jih Asie je částí kontinentu, zaslíbenou objevům dinosauřích vajec a hnízdišť. Především v Číně už bylo těchto nálezů učiněno několik desítek a v některých případech šlo údajně o ohromnou rozlohu, kterou lokalita zabírala. Také v Indii bylo již dříve objeveno větší množství dinosauřích snůšek, představujících fascinující a významný náhled na dinosauří rozmnožování a rodičovskou péči. Právě takovým objevem je také nově oznámené naleziště na jihu Indie, jehož stáří je prý navíc velmi blízké kritickému období před 65 miliony let. Může jít tedy o jednu z nejmladších známých snůšek neptačích dinosaurů, kteří vymřeli někdy před 66-64 miliony let.

Nový objev je zajímavý především svým impozantním rozsahem. Podle geologů z Periyarské univerzity ve státě Tamil Nadu byly objeveny celé stovky hnízd v nejméně jedné obří hnízdní kolonii. K objevu došlo udájně pouhou náhodou 12. září, když geologové hledali v údolí řeky Cauvery místo, vhodné k vykopávkám. Nedaleko vesnice Ariyalur pak zahlédli v říčním podloží několik kulovitých objektů bezmála o velikosti fotbalového míče. Protože v této oblasti objevili dinosauří vejce již britští vědci v 60. letech 19. století, geologové se brzy zorientovali. Vejce byla uložena v jakýchsi snůškách, které se podařilo identifikovat jako jednotlivá hnízda. Po konzultaci se zahraničními paleontology nebylo pochyb – bylo objeveno nové dinosauří hnízdiště.      (Zdroj: OSEL)


Nobelovu cenu v oboru lékařství získali tři vědci za práci o stárnutí ..... Nobelovu cenu za medicinu získali vědci, kteří objevili telomery, "ochranné záklopky", podobné zpevněnému konci tkaniček od bot, která brání rozpadu chromozomů při dělení buněk. Jsou to tři američtí vědci, Elizabeth Blackburn z University of California v San Francisku, Carole Gredier z Johns Hopkins University a Jack Szostak z Harvard University.

Blackburnová a Szostak objevili, že jedinečná sekvence DNA v telomerech chrání chromozomy před rozpadnutím. Gredierová a Blackburnová identifikovaly enzym, telomerázu, z níž vznikají telomery.

Když se buňky dělí, telomery se postupně zkracují a buňky stárnou. Ale jestliže je enzym telomeráza velmi aktivní, délky telomerů jsou zachovány a buňky rostou a dělí se bez stárnutí. To je proces, k němuž dochází v rakovinových buňkách, které rostou a dělí se, aniž by stárly.

Objev telomerů měl ve vědecké komunitě velký dopad a hodně vědců spekulovalo, že zkracování telomerů je důvodem pro stárnutí.

Mezitím bylo zjištěno, že je stárnutí složitější proces a že zkracování telomerů je jen jedním z různých faktorů, způsobujících stárnutí. Defektní telomery způsobují celou řadu dědičných chorob.      (Zdroj: Britské listy)


V Spojených štátoch nasadzujú do ulíc armádu ..... Pod zámienkou "pomáhať" miestnym komunitám, ktoré majú nedostatočný počet policajtov v ťažkých ekonomických časoch, ako aj v rámci prípravy na potenciálnu chrípkovú pandémiu, americké jednotky teraz okupujú Ameriku, ako krajina klesá do štádia de facto stanného práva.

V posledných týždňoch nás zaplavujú správami o uniformovaných vojakoch a príslušníkoch národnej stráže, ktorí všade po krajine zastavujú ľudí, čo sa podobá scenáru z filmu "Červený úsvit" a toto sa dostavuje nie s veľkým krikom, ale v tichosti. Teraz poverujú armádu úlohami, ktoré by za normálnych okolností plnila polícia, aby si Američania v bežnom živote navykli na prítomnosť vojakov v uliciach. Ako posledný príklad možno uviesť Newport v Kentucky, kde sa 6. septembra zrazu v centre mesta objavili kontrolné stanoviská a vojenská polícia, dokonca aj príslušníci námorníctva, údajne robili "cestnú kontrolu", pretože mestu vraj chýbajú finančné prostriedky a nemá dostatočný počet policajtov.

Členovia organizácie WeAreChange Ohio sa s niektorými vojakmi rozprávali a spýtali sa ich, či by boli ochotní aj "konfiškovať ručné zbrane, strieľať do hlavy takých, čo by kládli odpor a potom hádzať do mŕtvoly do pecí". Vojaci kategoricky vyhlasovali, že by odmietali plniť také rozkazy. Toto však nie je prvýkrát, kedy použili armádu na plnenie úloh, ktorých sa normálne zhosťuje polícia (viď pôvodný článok).

Toto je veľmi znepokojujúce a totálne ne-americké. A ešte znepokojujúce je, že nikto sa očividne nestará a ľudia sa ľahko zmierujú s rozmáhaním sa policajného štátu." Ako sme informovali už vlani, príslušníkov armády, vracajúcich sa z Iraku, teraz v rámci programu Northcom cvičia, aby sa vedeli "vysporiadavať s občianskymi nepokojmi a kontrolovať davy". Tento program bude mať do roku 2011 k dispozícii nie menej než 20 000 aktívnych príslušníkov armády, ktorých budú nasadzovať na "pomoc" štátu v časoch pohotovosti.

Northcom sa už celé roky pripravuje na hromadnú pandémiu. Napríklad generál Victor Renuart hovoril o hrozbe chrípkovej pandémie, prichádzajúcej z Mexika, pár týždňov pred tým, než k tomu naozaj došlo. V rámci ďalšieho cvičenia - Panamax 2009, ktoré sa uskutočňuje na území Panamy a v San Antoniu, sa americká armáda učí prebrať na seba zodpovednosti orgánov v trestnom konaní v prípade epidémie prasacej chrípky. Vojakov cvičia ako v čase epidémie zabrániť obyvateľom íst do práce a do školy. Národná stráž a armáda naposledy spolupracovala s FEMA a miestnymi poriadkovými orgánmi počas hurikánu Katrina, kedy miestnym občanom konfiškovali súkromné ručné zbrane, dokonca aj takým, ktorí obývali vyššie položené a suché oblasti, ktoré uragán nepostihol.

Niet pochýb, že Spojené štáty sa už momentálne nachádzajú v štádiu oficiálne nevyhláseného stanného práva. Ak sa na jeseň skutočne dostaví smrteľnejšia chrípková epidémiía, čo nám vrchnosť tak sebaisto sľubuje, kontrolné stanoviská sa všade po krajine rozmnožia ako huby po daždi a Amerika bude pripomínať historickú diktatúru v maoistickej Číne, Sovietskom zväze alebo nacistickom Nemecku.      (Zdroj: Protiprúdu)


Trénování srdce hudbou ..... Tým italských kardiologů zkoumal vliv hudby na cévy a srdce pacientů. Zjistili, že rychlá hudba zvyšuje krevní tlak a zrychluje tep. Když hudba ustane, vrací se stav oběhového systému k normálu. Tep i tlak potom často klesají i pod hodnoty naměřené před poslechem hudby. Pomalá hudba srdeční tep zpomaluje. Podobné účinky má také změna v hlasitosti hudby. Když její zvuk postupně sílí, zužují se posluchačům cévy pod kůží, roste krevní tlak i tepová frekvence.

Pokud hudba utichá, dostavuje se u pacienta pocit uvolnění. Cévy pod kůží se opět rozšiřují, tepová frekvence a krevní tlak klesají. Tento efekt je markantní u hudby, která často a výrazně mění hlasitost, například u opery. Italové se domnívají, že změny v oběhovém systému mají dopad i na funkce nervové soustavy a mohou tak stát v pozadí zážitků, jež nám poslech hudby přináší. Doufají, že další výzkum nakonec dovolí využívat poslech hudby zcela cíleně k „trénování“ cév a srdce například během rekonvalescence po infarktu myokardu nebo po cévní mozkové příhodě.      (Zdroj: Řev přírody)


Nový měsíční rover .....V arizonské poušti zkouší tým NASA měsíční rover. Vozítko Lunar Electric Rover je mnohem větší než rover programu Apollo, je dokonalejší a hlavně má hermetickou a zepředu prosklenou pilotní kabinu. Testem procházejí i měsíční přistávací moduly.

Nedávná zpráva tzv. Augustinovy komise se staví velmi skepticky k budoucím amerických pilotovaným letům do kosmu. A především ke dlouho slibovaným letům lidí na Měsíc a na Mars. Zdá se, že ani k Měsíci NASA při dnešní úrovni podfinancování během nejbližších 10 až 15 let bohužel nepoletí (viz program Constellation). Přesto ale NASA a některé soukromé skupiny připravují pro budoucí lidské výzkumníky nezbytnou techniku, zejména měsíční vozítko rover a měsíční přistávací moduly (landery).

Nový měsíční rover zkouší tým NASA v arizonské poušti. Vozítko Lunar Electric Rover (LER) je mnohem větší než starý rover z programu Apollo, je dokonalejší a hlavně má hermetickou a zepředu prosklenou pilotní kabinu s panoramatickým výhledem. (VIDEO). Vše leží na šestikolovém podvozku, který se jmenuje Chariot.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Dny zdraví vyzývají k pohybu a správnému stravování ..... Již po patnácté probíhá v České republice kampaň Dny zdraví, zaměřená na zlepšování zdravotního stavu všech věkových skupin obyvatel.

Kampaň nabízí všem zájemcům informace o tom, jak pečovat o své zdraví, předcházet zdravotním potížím a uchovávat si tělesnou i duševní pohodu. K nejrozsáhlejší a nejstarší kampani z dílny Národní sítě Zdravých měst se i letos přihlásila řada obcí a regionů.

Dny zdraví probíhají každoročně v termínu 4. až 17. října a zaměřují se na podporu zdraví v nejširším možném pojetí, podle něhož není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem spokojenosti z hlediska fyzického psychického i sociálního. Během kampaně získají lidé informace o správné výživě, prevenci závislostí, duševních nemocech, zdravém a aktivním stárnutí, nebo mohou se zapojit do různých pohybových a sportovních aktivit. Dny zdraví odborně zastřešuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Přímo do kampaňových aktivit ve Zdravých městech, obcích a regionech se zapojují pracovníci dislokovaných pracovišť SZÚ, ale také dalších odborných institucí, zdravotnických zařízení nebo organizací poskytujících služby seniorům nebo zdravotně postiženým občanům.

Také letos se mohou lidé ve vybraných městech zapojit do akce s názvem "Pochod všech generací", která spojuje různé věkové skupiny obyvatel při pohybové aktivitě. Řadu zájemců láká také putovní nezávodní akce na podporu výzkumu léčby rakoviny s názvem "Běh naděje". Státní zdravotní ústav letos pro podzimní období připravil soutěže "Přijmi a vydej 2009" a "S pohybem každý den", zaměřené na téma obezity.

Letos se do kampaně Dny zdraví zapojilo prozatím 24 Zdravých měst, obcí a regionů. Kompletní přehled programů naleznete na adrese www.zdravamesta.cz/dzd.      (Zdroj: Enviweb)


06.10. 2009     Šestého října 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v rámci Karpatsko - Dukelské operace čs. hranici a vstoupili na území Československa. Proto býval tento den slaven jako Den Československé lidové armády. Proč se o něm dnes mlčí, je nepochopitelné. Ti lidé, co se nevrátili domů a položili tam své životy přece nemohou za mocenské šarvátky ...


5 nejznámějších případů bezuzdného řádění hlučného ducha .....  Všechno je vzhůru nohama! Domem zní nevysvětlitelné zvuky a nábytek se hýbe sám od sebe. Některé předměty se objevují a zase mizí, jiné se vznášejí ve vzduchu a narážejí do zdí! Elektrické spotřebiče vypovídají službu, na různých místech dochází k samovznícení či se objevují kaluže vody. Tak nějak má vypadat jev označovaný jako psychokinetické hřmocení neboli hlučný duch poltergeist. Má být vyvoláván explozí potlačených emocí, jež má prý velkou moc porušit dokonce i fyzikální zákony. Opravdu dokáže nekontrolovaná síla lidského ducha způsobit takovou spoušť?      (Dočtete se na stránkách Enigma)


"Tanec" planet na říjnové ranní obloze ..... Konjunkce planet s Měsícem. Pro ty, kteří musí ráno časně do práce, či pro ty, kteří by si klidně kvůli pěkné podívané ráno přivstali, máme jeden tip. Od 3. do 18. října 2009 probíhá na ranní obloze "tanec", či odborněji vzájemná konjunkce, tří planet Sluneční soustavy - Merkuru, Venuše a Saturnu. Trojici nápadných objektů před rozbřeskem doplní 15. října i srpek Měsíce.

Planety jsou pozorovatelné jako výrazné body nízko nad východním obzorem vždy přibližně po 6. hodině ranní letního času. Zmíněný "tanec" probíhá už nyní a končit bude přibližně 18. října. Pro pozorování je třeba odkrytého východního obzoru a dobrého počasí. Doslova každým dnem se bude poloha trojice planet měnit a tudíž je to i výborná příležitost pro astrofotografy. Do 18. října je také poměrně jedinečná možnost v průběhu noci odpozorovat všech 5 planet Sluneční soustavy, které můžeme pozorovat očima. Večer totiž najdeme na jihu velmi jasnou planetu Jupiter a v druhé polovině noci v Blížencích i narudlý a též výrazný Mars.      (Zdroj: Astro)


"Něco" se děje a hlavně velmi pravděpodobně brzy začne dít ..... Miroslav Zelenka Není běžně mým zvykem vyjadřovat se k současnému dění z jiných než obecnějších nebo také možno říct filozofičtějších hledisek, takže tento článek je spíše výjimkou. Možná by také pro něj byl vhodnější název komentář. Svět se zbláznil. Zdá se, že zejména ten náš česko-středoevropský. Opravdu tomu vše nasvědčuje. Jediné, co brání přijmout tento fakt naplno, je skutečnost, že to samé tvrdili naši předci před 50 i 100 lety. Ale přece jen cosi uvnitř nás nám našeptává, že tentokrát by se nemuselo jednat o oblíbenou frázi staromilců.      (Čtěte na Matrix-2001)


Devastace krajiny, likvidace zemědělské půdy ..... Doslova drancování a ničení krajiny probíhá za přihlížení úředníků měst a obcí. Jak mohou vyžadovat dodržování zákonů od obyvatelstva, když úředníci městských a obecních úřadů svým konáním sami porušují zákon. Jak je možné, že úřad neví o těžbě materiálu za desítky milionů na svém katastrálním území ? Jak je možné, že úřady dopustí zničení zemědělské půdy, která se tvořila po tisíce, miliony let. Jak je možné, že úřady dopouští nebo dokonce provádí nezodpovědné zásahy ve stávajících zbytcích lužních lesů, lemujících povodí mnoha našich řek.

Každému, kdo trochu přemýšlí, musí být zřejmé, že bez důsledné ochrany krajiny a zemědělské půdy národy nepřežijí. Přírodní procesy a podstata půdy určují dlouhodobou udržitelnost produkce zemědělské půdy. Hranice, které dává příroda, překračuje jen neodpovědný hlupák. Komunistický způsob podnikání na půdě jsou jen jiné formální názvy drancování přírodní podstaty půdy. Magistrát, městský nebo obecní úřad bez zaváhání provede nezákonnou stavbu na pozemku svěřeném do péče jinému subjektu, aniž by byla provedena změna územního plánu, aniž by vydal povolení ke stavbě příslušný stavební úřad. Je přece samozřejmé, že například i k vybudování asfaltové „cyklostezky“ nebo těžbě štěrku na zemědělské půdě patřící soukromému vlastníkovi nebo jinému subjektu, musí dát souhlas obecní nebo městský úřad.

Smutné je, že právě všechny polistopadové vlády a také parlament a senát, dávají požehnání regionálním politikům k tomuto chování, které nemá nic společného se zastupitelskou demokracií a zákonem o obcích. Radní a zastupitelé se k obecnímu majetku chovají tak, jakoby byl v jejich vlastnictví, nerespektují ochranu životního prostředí a ve většině případech převažuje osobní prospěch investorů nebo úředníka. Konkretně z regionu, kde žiji, mám velmi špatné zkušenosti podložené množstvím fotodokumentace.      (Zdroj: Ekolist)


Ig Nobel: Souboje pivní lahví ..... Ceny Ig Nobel mají za sebou další ročník. Osobně z oceněných výzkumů hodnotím jako nejzajímavější zkoumání otázky, zda je nebezpečnější dostat do hlavy prázdnou nebo plnou pivní lahví. Tuto cenu (v kategorii za mír, jak jinak) získali Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars Oesterhelweg, Michael Thali a Bear Kneubuehl z univerzity v Bernu.

Na první pohled by se zdálo, že plná lahev je těžší a tudíž i hrozivější zbraň, ale zdání klame. Výzkum odhalil, že prázdná láhev dopadá na hlavu oběti s větší energií (až by si člověk myslel, že útočník s plnou lahví se podvědomě snaží ji nerozbít a obsah si uchovat v použitelné podobě na dobu po bitce). Zjištění je to jistě nadějné, alespoň z pohledu útočníka, který tedy může před útokem ještě zkonzumovat obsah bez obav z toho, že sníží účinnost své zbraně.

Námět na další výzkum: jak by to bylo s různými typy pivních lahví nebo s lahvemi od jiných nápojů?

Ocenění za chemii získal postup mexických vědců, jak vyrábět diamanty z tequily. O tomto projektu jsme již na ScienceWorldu psali (Diamant z tequily). Jde o to, že páry tequily se při vysoké teplotě a nízkém tlaku rozkládají tak, že vytváří uhlíkový film s vlastnostmi podobnými diamantu. Výsledek závisí např. na poměru prvků ve vstupní organické látce, a právě zde tequila údajně předčí jiné alkoholické nápoje. Člověka napadá: hezké (až „alchymistické“) by bylo takovýhle syntetický diamant pak zase vhodit do lahve, podobně jako v mezcalu může být červ.

Kuriózní je i závěr, podle něhož lze dojivost krav zvýšit tak, že je pojmenujeme. Vědci z Newcastle University za něj vyhráli kategorii za veterinární medicínu. Nejspíš jde prostě o korelaci – o pojmenované krávy se farmář i jinak lépe stará. Výsledky ale nabízí možnost podobných výzkumů i v jiných oblastech (co všechno lze takto pojmenovat a zkoumat? auto? ovocné stromy? např. akcie a podílové fondy již pojmenované bývají...).      (Zdroj: Science WORLD)


Anorganický polymer možná nahradí beton ..... Popílek, který je základem zcela nového anorganického polymeru a momentálně jeden ze zásadních odpadů lidské činnosti, by mohl brzy zcela nahradit nejpoužívanější člověkem vyrobený materiál, totiž cement.

Výroba cementu dnes dosahuje zhruba 2.6 miliard tun ročně s 5 % nárůstem a přispívá ke globálnímu oteplování produkcí oxidu uhličitého 5 – 8 %. Nová alternativa může významně redukovat nejen emise z tohoto odvětví a to až o 90 %, ale také nahradit dosavadní potřebu surovin pro výrobu cementu a cement jako takový. Patentovaného geopolymeru by měl být navíc výrazně odolnější vůči fyzikálním a chemickým vlivům, včetně např. teplot kolem 1300 C. To vše prodlouží průměrnou trvanlivost výrobků na stovky let oproti desítkám let pro klasický cementu. Cena bude také příznivá. To vše tvrdí nedávno uveřejněné výsledky dlouholetého výzkumu a vývoje Ereze Allouche z Louisiana Tech University.      (Zdroj: OSEL)


Vyznejte se v pojmech ..... Biopotraviny se dají koupit už ve večerce na rohu. Přírodní kosmetika se pomalu dostává i do malých drogérií. Ale jak se vyznat ve značení bioproduktů?

Bio ... Za biopotravinu lze považovat pouze takový potravinářský výrobek, který prošel procesem certifikace. Poznáte to na obalu pomocí českého loga pro biopotraviny, zelenobílé bio zebry, a označením bio nebo produkt ekologického zemědělství. Správně označená biopotravina nese i číslo kontrolní organizace, která certifikaci provedla. Současně mohou výrobci používat celoevropskou značku pro biopotraviny. U nebalených produktů, jako jsou ovoce, zelenina nebo pečivo, je prodejce povinen na požádání ukázat certifikát bio kvality.

Přírodní  ... Označení přírodní, které se často objevuje na kosmetických, ale i potravinářských výrobcích, nemá žádnou oporu v zákoně. Nic spotřebiteli nezaručuje, že si kupuje skutečně přírodní produkt. Tedy nelze se podle tohoto označení řídit při nákupu. "Přírodní" může být i zcela chemický výrobek, který nemá s přírodou nic společného.

Fairtrade ... Cílem Fairtrade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z bludného kruhu bídy a žít důstojný život. Nad užívám známky Fairtrade bdí certifikační a kontrolní asociace Fairtrade Labelling Organizations (FLO). Výrobky Spravedlivého obchodu poznáte mimo jiné podle loga. V současnosti je do programu FAIRTRADE zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

CPK ... Tato zkratka znamená, že si kupujete Certifikovanou přírodní kosmetiku. Máte tak záruku kvalitního výrobku, který je skutečně přírodního původu. Certifikát je dobrovolný a záleží na výrobci, zda se k němu připojí. Certifikát znamená, že kosmetika obsahuje pouze přírodní suroviny. Naopak nejsou při její výrobě použity ropné produkty, silikony ani geneticky modifikované organismy. Výrobky nejsou testovány na zvířatech a neobsahují suroviny z mrtvých zvířat, jako jsou kolagen nebo glycerin.

Organic ... Všechny potravinářské výrobky, které se prodávají v Česku, musí mít na obalu informace v češtině. Pokud si ale koupíte zahraniční produkt, může se na obalu objevit nápis organic a příslušný symbol biocertifikátu.      (Zdroj: Enviweb)


Načasování mateřského mléka ..... Praxe, při které se odstříkané mateřské mléko uchovává v ledničce a "se zpožděním" podává dítěti, není podle nové studie zcela šťastná.

Hladiny látek obsažených v mateřském mléce během 24 hodin výrazně kolísají tak, aby co nejlépe odpovídaly okamžitým potřebám dítěte. Dokazuje to i nová studie španělských odborníků na výživu, kteří analyzovali mateřské mléko a sledovali v něm obsah tří různých nukleotidů. Tyto sloučeniny jsou známé především jako součásti nukleových kyselin, ale v mateřském mléce mohou tlumit nebo naopak aktivovat centrální nervový systém dítěte a podílet se tak na regulaci jeho denního rytmu.

Výsledky studie ukázaly, že nejvyšší koncentrace hladiny nukleotidů v mateřském mléce dosahují během noci, konkrétně v době mezi 8 hodinou večerní a 8 hodinou ranní. Vědci jsou proto přesvědčeni o tom, že mateřské mléko - alespoň pokud si matka během dne nedá kávu či jiný stimulant - dětem pomáhá normálně usnout. Odstříkat mateřské mléko do láhve a krmit jím dítě o mnoho hodin později proto autoři studie, kterou zveřejnil časopis Nutritional Neuroscience, považují za ne zcela ideální.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Vědci objevili u Stonehenge další kamenný kruh, nazvali ho Bluehenge ..... Necelé dva kilometry od slavného Stonehenge na jihu Anglie objevili archeologové další prehistorickou lokalitu. Nazvali ji Bluehenge. Inspirovala je k tomu namodralá barva 27 kamenů, které kruh kdysi tvořily. Dnes po nich zůstaly už jen otvory, uvedla BBC.

Podle vědců z Sheffieldské univerzity má objev nového kruhu mimořádný význam, jeho stáří odhadují na nejméně 4 500 let až 5 000 let. Pochází pravděpodobně ze stejné doby jako Stonehenge.

Okolnosti jeho vzniku zůstávají nejasné. Bluehenge leží na konci široké promenády, která spojuje Stonehenge a řeku Avon.

Ti, kdo ho vytvořili, použili dolerit, což je druh čediče z Preseli Mountains v hrabství Pembrokeshire. Na naleziště tak urazil cestu zhruba 320 kilometrů dlouhou.

Další podrobnosti nového objevu hodlají archeologové zveřejnit v únoru.      (Zdroj: iDNES)


Bezdomovcem snadno a rychle ..... Od roku 2011 budou moci občané evropské sedmadvacítky kupovat na našem území lesy, ornou půdu, louky, rybníky, zahrady, chmelnice, vinice, zkrátka zemědělskou půdu. Největší zájem budou mít nejspíše sousední Němci a také Holanďané, kterým hrozí (vlivem globálního oteplování) zatopení země mořem. Ukazuje se to již nyní, vždyť leckde u nás vznikají celé holandské vesnice.

Prodej půdy, která dává lidem obživu a která může v případě různých krizí zachránit lidi před hladem, je v každém případě nerozumný. Například v Indii se proto prodává pouze do rukou vlastních občanů. V jiných státech za prodej půdy cizincům hrozí dokonce trest smrti. Jestliže prodám půdu, která mne živí, slepici, která mi snáší vajíčka, prut na který chytám ryby - mohu se pak ještě považovat za moudrého člověka?

Státní pozemkový fond měl již dávno prodávat zemědělskou půdu těm, kteří na ní pracují, a také dalším českým zájemcům. Jenže neprodává a o svěřenou půdu se prakticky nestará. Na příkladu luk nezajistí jejich sečení ani jednou za rok.

Proč zákony, které by prodej státní půdy Čechům umožňovaly, nejsou hotové? Češi jsou žel národem, který má na všechno dost času. Heslo „to chce klid“ je pro nás opravdu typické. Většina našich protestů vždy přicházela až s „křížkem po funuse“. Například proti nevhodným novým stavbám v sousedství protestujeme, až když mají stavební povolení, ba někdy i hrubou stavbu.

Jako šachista jsem zvyklý uvažovat dopředu, proto upozorňuji na tento problém již nějakou dobu. Půda není totiž jen naše „rodinné stříbro“, je naším rodinným zlatem! Energetické zdroje a rozvody i hospodaření s pitnou vodou už nyní náš stát respektive obce „hodily přes palubu“ a ztratily nad nimi vliv i kontrolu. Když ale ještě prodáme zemi, co nám zůstane?      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


05.10. 2009     Včera v 8:10 LČ nastal první podzimní Úplněk.

Pátý říjen je prvním říjnovým pondělkem - a na ten připadají hned dva svátky: Světový den dětí byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1985 a slaví se od roku 1986 a dále Světových den lidských sídel, ten vyhlásilo Valné shromáždění OSN, slaví se od roku 1986.

Pátý říjen jako takový je Mezinárodním dnem učitelů - byl  vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO.


Rok gorily ..... Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok rokem gorily. Bylo to loni v prosinci krátce po zveřejnění oficiální zprávy, že z více než šesti set druhů primátů je zhruba polovina ohrožena. Nejhůř jsou na tom gorily. Jsou na pokraji vyhubení.

Bez důsledné ochrany bude možná stačit jedna generace a ve volné přírodě gorily vyhynou. Navzdory osvětě, filmům, podpůrným akcím i finanční podpoře jejich počty neustále klesají. Největší ze všech velkých primátů jsou stále loveni pro maso, jejich životní prostředí se zmenšuje, decimují je choroby. Je i další důvod, proč OSN soustředila pozornost celého světa právě na gorily. Jsou to ikonická zvířata, jejichž osud může podnítit lidi k akci. Podaří-li se rozpoutat celosvětové akce na jejich záchranu, budou z toho mít užitek i další ohrožení primáti jako třeba bonobové, šimpanzi či orangutani. Experti jsou ale velmi pesimističtí. Podle nich už prakticky pro gorily záchrana neexistuje. Žádný plán prý nebude tak rychlý a rozsáhlý, aby zabránil jejich vyhubení.       (Zdroj: 100+1)


Začaly vysychat studny .....  Kvůli suchu ubývá podzemní vody. Labe v Děčíně lze dokonce přebrodit. Letošní počasí zkouší trpělivost Severočechů. Například Huntířov na Děčínsku začátkem července zasáhly povodně a hlavně domky ve Staré Olešce byly pod vodou, nyní je zase trápí sucho.

„Všude je sucho, jen v domech ještě ne. A vysychají i studny, takže nám asi už týden musejí dovážet zásoby do vodojemu,“ posteskl si huntířovský starosta Josef Záruba.

A sucho trápí i zbytek kraje. Nejen že neprší, ale ubývá i podzemní vody. Podle hydrologů proti loňsku v 60 procentech studní a vrtů podzemní vody vůbec nepřibývá, nebo jen mírně. A podle stavu půdní vláhy pod travním porostem je nyní nejhorší situace v Polabí a Poohří.

Neprší a srážky se nečekají Český meteorologický ústav už také vydal varování, že kvůli suchému počasí hrozí v celé republice požáry. A výstraha platí až do odvolání. Naposledy podobná situace nastala před šesti lety.       (Zdroj: Ecomonitor)


Déšť bolesti z oblohy ..... Představte si, že chcete rozehnat dav a přitom vám z nějakého důvodu nevyhovuje tradiční technologie strojní pušky. Všude kolem se rojí novináři světových médií, kteří se dychtivě tetelí na první krev. V takovém okamžiku přicházejí ke slovu „méně smrtící“, či poněkud optimističtěji „nesmrtící“ zbraně. Odborně řečeno, taková zbraň způsobí živému terči smrt či rozsáhlé zranění s menší pravděpodobností, než zbraně klasické. Dnes je pro méně smrtící zbraně k dispozici celá škála technologií, od šipek, sprejů či slzného plynu až po lepivou pěnu, zápach, elektrošoky a také mikrovlny.

Právě mikrovlnné záření využívá lstivá technologie ADS (Active Denial System), poeticky přezdívaná jako „paprsek bolesti“ (anglicky pain ray). Je to vlastně silný mikrovlnný zářič, který je možné použít proti nepřátelsky naladěnému davu nebo také po jistých úpravách ke znehybňování nepřátelských vozidel. Paprsek bolesti je svazek mikrovlnného záření s frekvencí 95 GHz, tj. s vlnovou délkou 3,2 mm, který dokáže zasáhnout terč do vzdálenosti kolem 700 metrů. Zeď ho zastaví, ale například silnějším oblečením bez větších obtíží projde. Zasaženému terči pronikne do kůže do hloubky několika desetin milimetru, kde ohřeje molekuly vody na zhruba 55 stupňů Celsia, což u dotyčné osoby vyvolá ošklivě nepříjemný pocit extrémního žáru.

Prý je to podobné, jako kdyby vás někdo pálil žhnoucí žárovkou, přitom ale paprsek bolesti kůži nespálí a nezpůsobí trvalé následky, alespoň pokud se používá podle doporučeného návodu. Pokud si to ale operátor přeje, může se systém ADS v jeho rukou změnit na poměrně brutální zbraň. Nasazení paprsku bolesti na rozvášněný dav byl měl přinést takzvaný „goodbye effect“. Všichni se rozutečou. Pentagon má méně smrtící zbraně ve velké oblibě, protože se po jejich nasazení vojáci většinou nedostanou na titulní stránky krvelačných médií.      (Zdroj: OSEL)


Chraňte svůh sluch před hlukem z elektroniky, vyzývá EU ..... Komise Evropské unie se rozhodla, že v zájmu ochrany lidí před přílišným hlukem bude přísněji kontrolovat výrobce MP3 přehrávačů, telefonů a dalších podobných přístrojů. Problému se věnuje především úřad pro ochranu spotřebitele při Evropské unii, detailnější informace k novým kontrolám sděluje Meglena Kunevová ze zmíněného úřadu.

Podle EU je hlasitou hudbou z MP3 přehrávačů ohroženo i několik miliónů Evropanů, od dětí v prvních stupních školy, až po dospělé lidi. Zároveň je uvedena doporučená maximální hladina zvuku z přehrávače, ta je určena mezi 80 a 115 dB.

Některé přehrávače dokáží vyprodukovat zvuk o síle až 120 decibelů, což je již nebezpečné pro citlivé ucho a trvalým poslouchám si může člověk sluch poškodit. Nová norma by měla určit standardní maximální možnou hladinu zvuku u MP3 přehrávače na 80 decibelů. Otázkou je to, jestli je vůbec nutné věc takového významu nějak právně ošetřovat. Koneckonců, sáhnout na ovladač hlasitosti je tak snadné,...      (Zdroj: Enviweb)


Jak se fotí obří strom? ..... Prohlížíte si rádi fotografie v časopise National Geographic? Říjnové číslo vám přináší reportáž o sekvojích, výjimečně mohutných stromech. K číslu také přikládáme obrazovou přílohu s exkluzivním snímkem. Autorem snímku v časopise je Michael Nichols, a zde vám jeho kolega Jim představí, co vše je potřeba kvůli podobnému snímku megastromu podstoupit.

Fotograf stromů Jim Balog rozhodně nemá sedavé zaměstnání. Do jeho výbavy patří mnoho zdánlivě zvláštních věcí. Kromě špičkové digitální techniky také plno teplého oblečení a horolezecká výbava - sedák, lana a stoupací železa.       (Postup focení takového obřího stromu najdete na stránkách National Geographic)


Temná strana zelené energie ..... Jen v samotné Kalifornii probíhá výstavba 35 velkých solárních projektů, které v případě slunečného počasí vyrobí 12 gigawattů elektřiny, což představuje výkon zhruba deseti jaderných elektráren.

KD│ K radosti environmentalistů rostou projekty z oblasti obnovitelné energetiky po Americe jako houby po dešti. Tak v čem je problém? Zelená energie je někdy velice žíznivá. Developeři požadují miliardy litrů vody ročně kvůli chlazení, čištění a údržbě solárních farem a dalších projektů — o miliardy více, než kolik je k dispozici, napsal server Truthdig.

Voda ale není jediný faktor, který zpomaluje rozvoj energetiky nezávislé na ropě. V Kalifornii byly zrušeny plány na výstavbu velké solární elektrárny v Mohavské poušti kvůli pouštní želvě. Jak se sen mění ve skutečný průmysl, environmentalisté jsou vnitřně rozpolceni a navíc čelí lobbyistům nově vznikajícího průmyslového odvětví.      (Čtěte v Britských listech)


Vymizí samci ze světa? ..... Ubývá mužů, kteří dokážou zplodit dítě, přičemž nouze začíná být především o syny. Podle severoamerických vědců umírají miliony chlapců dřív, než se vůbec stačí narodit. Jsou samci slepou vývojovou větví, jež zaniká? Biologové se domnívají, že mužské pohlavní buňky jsou blokovány chemikáliemi, jež se uvolňují ze všudypřítomných plastů!

Oba nastávající rodiče napjatě upírají oči k obrazovce. Muž drží za ruku svou ženu, která je natažená na lehátku a na odhaleném břiše cítí chladivou sondu. „Blahopřeji, budete mít holčičku,“ oznamuje lékař výsledek ultrazvukového vyšetření. Mladý pár nepůsobí příliš nadšeně. Nikdo v ordinaci si přitom nemyslí, že by dívky byly ve srovnání s chlapci méněcenné. Jen jsme v kanadském Aamjiwnaangu, kde se rodí už dvakrát méně hochů než holčiček a rozdíl se rok od roku zvětšuje. Podobný jev pozorují kanadští vědci i v přírodě, například mezi žábami či rybami. A je prý pravděpodobné, že stále méně novorozeňat mužského pohlaví bude přicházet na svět i v dalších regionech a zemích. Podaří se lidem tento trend zastavit, anebo samci na zeměkouli dříve či později vymřou?

Soumrak mužských genitálií ... Cosi divného se děje v průmyslových zemích. Chlapci se údajně obtížněji soustředí, častěji trpí mozkovou obrnou, dyslexií (poruchou čtení) či autismem (chorobnou uzavřeností). Znepokojivé jsou i problémy s rozmnožovacím ústrojím. Například vysokoškoláci v Severní Americe prý mají dvakrát méně spermatu než jejich dědečkové! Výměšek pohlavních žláz je pak z 85 procent geneticky poškozený, a zřejmě i proto mají muži čtyřikrát častěji rakovinu varlat, než bylo obvyklé ještě před dvěma generacemi. Oproti roku 1980 se mladíci třikrát častěji rodí s abnormálně malým penisem. Tato data přináší tým kanadského doktora Jima Brophyho, který se snaží najít odpověď na otázku, proč má „silnější“ pohlaví takové zdravotní potíže.      (Zdroj: Enigma)


Potraviny vhodné pro zvýšení plodnosti ..... Co by mnohé páry daly za to, kdyby snadno a bez větších potíží partnerka otěhotněla. S postupujícím věkem je navíc stále těžší uspět. Nové studie však dokazují, že svou plodnost můžete podpořit i vhodnými potravinami. Způsob, kterým se stravujete, a složení jídelníčku může ovlivnit vaši plodnost pozitivním i negativním způsobem. A nezáleží na tom, zda jste žena, nebo muž. Dokazují to četné studie. Příliš nízká, nebo naopak vysoká váha u žen způsobuje nepravidelnosti cyklu a ovulace.

Vaječníky a tukové buňky produkují estrogen, který dále ovlivňuje ovulaci. Pokud je žena příliš hubená, její tělo nemusí produkovat dostatek estrogenu, a ovulace tak může úplně vymizet. Při obezitě je produkce estrogenu zase moc velká. Příliš nízká hmotnost u mužů zase omezuje tvorbu spermií, ale negativní vliv na mužskou plodnost má i obezita. Možná už jste slyšeli o tom, že mimořádný vliv na mužskou plodnost mají ústřice. Kupodivu nejde o pouhou pověru, jak dokázali odborníci z královské univerzity v Saúdské Arábii. Důvodem však není magická síla ústřic, jak věřili naši předci, ale vysoký obsah zinku. Právě přiměřený příjem zinku je rozhodující pro dostatečnou kapacitu semene a hladinu testosteronu v krvi. Při tomto výzkumu se navíc zjistilo, že pohyblivost spermií a jejich životaschopnost výrazně zvyšuje vitamin E (velké množství ho najdete například v avokádu).

Podle vědců z University of Wisconsin je zase pro mužskou plodnost naprosto zásadní příjem vápníku a vitaminu D. Pro zaznamenání viditelných výsledků byste měli denně přijmout 1 000 mg vápníku a 10 mcg vitaminu D. Kvalitu spermatu a pohyblivost spermií zvyšují i omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, které najdete především v tučných rybách, jako je losos, makrela nebo sardinky. I když česnek nepatří právě mezi potraviny spojované s milostnými hrátkami, jeho konzumace se mužům rozhodně vyplatí. Je totiž velmi bohatý na selen, který hraje ve zvyšování mužské plodnosti nezastupitelnou roli.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Zemědělci jsou v šoku, přijdou o miliardy ..... Nejméně o jeden a půl miliardy na vyšší dani z nemovitostí a o dalších pět miliard na dotacích. O tolik mohou české zemědělce připravit škrty ministra financí Eduarda Janoty.

Agrární komora již na tento pátek svolává mimořádné zasedání představenstva a dozorčí rady. Zemědělci totiž tyto rozpočtové úspory považují za likvidační.

„Všechny vlády v evropské unii se zabývají otázkou, jak zemědělcům pomoci. Ta naše se tváří, jako by žádní zemědělci neexistovali,“ prohlásil prezident agrární komory Jan Veleba.

Farmáře totiž příští rok postihne vyšší daň ze staveb, což jim podle propočtů může zvýšit náklady až o dvě miliardy korun.

Klíčové jsou ovšem dotace, které by měly být výrazně hubenější než letos. Ze státního rozpočtu by měly jít na takzvané dorovnání plateb TOP UP v roce 2010 jen dvě miliardy, namísto plánovaných sedmi.

„Svolali jsme mimořádné představenstvo a dozorčí radu agrární komory. Cílem je rozebrat celou situaci a rozhodnout, jakou přijmeme strategii,“ svěřil Deníku Veleba. Jak k tomu uvedl, nejdříve chtějí zemědělci vyjednávat, na šestého října mají domluvenou schůzku s premiérem. Pokud ovšem vyjednávání selžou, nehodlají prý nečině přihlížet úpadku.

Asociace soukromých zemědělců, která má blíže k pravicovému politickému spektru, s Agrární komorou v propočtech souhlasí, dokonce již přišla s konkrétními návrhy, kde chybějící peníze vzít. Podle svého místopředsedy Václava Perníka by se dalo ušetřit například na úřednících. „Jenom v gesci celého ministerstva je 7500 úředníků, kteří spravují 26000 zemědělců. To znamená, že připadají tři zemědělci na jednoho úředníka,“ uvedl Václav Perník s tím, že by se takhle daly uspořit až dvě miliardy.      (Zdroj: Agris)


Začíná Pochod za mír ..... V pátek 2. října odstartoval z Nového Zélandu Světový pochod za mír a nenásilí, který během tří měsíců projde sto zeměmi s požadavkem ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem.

K pochodu se připojilo přes 3000 organizací a tisíce osobností z celého světa, mezi nimi držitelé Nobelových cen, slavní umělci a sportovci, hlavy států, ale také samotné státy, regiony či města. K celosvětovým oslavám zahájení pochodu se také připojí nejrůznější akce v desítka českých měst.      (Zdroj: Czech Free Press)


02.10. 2009     Druhý říjnový den je slaven jako Světový den hospodářských zvířat; slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmá Ghándího. Tento den je dále Mezinárodním dnem zvonů, Svátkem andělů strážných a Valné shromáždění OSN jej vyhlásilo Světovým dnem nenásilí.

Čtvrtý říjen je Mezinárodním dnem zvířat, oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR se slaví od roku 1994


Očekává se velký teplotní skok, varuje OSN ..... Teplota Země se může do konce století zvýšit o šest stupňů, i když každá země sníží emise skleníkových plynů, jak navrhlo OSN, píše server MSNBC. Vědci brali v potaz emisní plány 192 zemí a vypočítali, jak by tyto kroky mohly ovlivnit gobální oteplování. Prognózy zohledňují 80 procent snížení emisí v USA a Evropě do roku 2050, které ovšem nejsou jisté. Ta americká část se totiž opírá o zákon, který sice schválila Sněmovna reprezentantů, ale stále nebyl schválen Senátem.

Oxid uhličitý, vznikající během spalování fosilních paliv jako je uhlí a ropa, je hlavní příčinou globálního oteplování - zachycování sluneční energie v atmosféře. Průměrná teplota po světě již vzrostla od 19. století o 1,4 stupně.

Velká část očekávaného zvýšení teploty bude kvůli rozvojovým zemím, které o svých emisích nemluví, uvedli vědci včera na tiskové konferenci OSN. Čína sama přidává k vypracovaným plánům téměř 2 stupně projekce.

"Podařilo se přezkoumat 400 hodnotících dokladů o klimatu z průběhu posledních tří let. I kdyby se v rozvinutém světě snížily emise o 80 procent a v rozvojových zemích o polovinu do roku 2050, jak někteří odborníci navrhují, svět i tak stále čelí 3stupňovému navýšení teploty do konce století," prohlásil Robert Corell, přední americký vědec, který dohlíží na obnovu klimatických plánů.       (Zdroj: Ecomonitor)

Tak, to jedna verze - podle druhé nás čeká malá doba ledová a v Evropě bude tak, jako dnes na Sibiři ... čemu máme proboha, věřit? Nebo ti, co dnes kšeftují s oteplováním se pak rázem transformují v prodavače kamen? Nejspíš ...


Planck – první světlo ..... Když 14. května 2009 startovala sonda Planck Evropské kosmické agentury (ESA), vkládaly se do ní veliké naděje. Věřilo se, že má obrovskou šanci velmi podrobně proměřit ze svého stanoviště v Langrangeově bodě L2 soustavy Slunce-Země celou oblohu na frekvencích odpovídajících reliktnímu záření.

Již během letu k bodu L2 se sonda začala plánovaně ochlazovat, aby mohla začít co nejdříve měřit. Na své místo dorazila 9. června a pokračovala v ochlazování. Od 29. června probíhala fáze kalibrací a ověřování obou měřicích přístrojů, LFI a HFI . Proces ochlazování byl dokončen 3. července, kdy chladič dosáhl teploty 0,1 K (– 273,05 °C). Přibližně ve stejné době byla sonda usazena na její konečnou oběžnou dráhu okolo bodu L2. Fáze kalibrací a ověřování měla být završena dvoutýdenním zkušebním měřením nazvaným „First Light Survey“ (buď První světelná přehlídka, nebo Přehlídka prvního světla; zřejmě jde o lingvistický vtip). Tato první přehlídka začala s mírným skluzem oproti plánu, 13. srpna. Dokončena byla 27. srpna ve 14:49 SEČ. Od prvních chvil bylo zřejmé, že vše, jak měření, tak přenos výsledků na Zemi, proběhlo v naprostém pořádku a získaná data mají vynikající kvalitu.

Kompletní analýza dat z prvního měření skončila 7. září. Potvrdilo se, že Planck pracuje na výbornou a pro další měření nebude třeba žádných úprav ani na detektorech, ani na kryogenice. Data byla shledána tak kvalitními, že byla zařazena na počátek první celkové prohlídky oblohy trvající sedm měsíců. Tato prohlídka tak bude moci být dokončena o dva týdny dříve oproti plánu, čímž se ušetří helium nutné pro fungování sondy po dobu druhé celkové prohlídky.

Měření „First Light Survey“ trvalo dva týdny. Výsledkem je devět map proužku o šířce asi 15° okolo celé oblohy. Mapy byly pořízeny na milimetrových a submilimetrových frekvencích 30, 45, 70, 100, 140, 220, 350, 550 a 850 GHz.

Sonda se po odeslání dat z prvního měření dostala do fáze rutinní práce. Po dobu nejméně patnácti měsíců bude bez přestávky mapovat celou oblohu. První celooblohová mapa bude moci být sestavena po šesti měsících měření. Po té se sonda pustí do tohoto úkolu ještě jednou. Získáme tak dvě nezávisle vytvořené celooblohové mapy reliktního záření. Protože měření je ale velice náročné, budou se naměřená data zpracovávat až do konce roku 2012. I poté budou mnoho let cenným zdrojem pro kosmology a astrofyziky.       (Zdroj: Štefánikova hvězdárna v Praze)


Brusel by chtěl, aby městská doprava "zezelenala" ..... Evropská komise chce zlepšit dopravu ve městech. Brusel by rád, aby cestování ve městech "zezelenalo", tedy aby bylo ekologičtější a zároveň přátelštější k lidem. Komise kvůli tomu dnes schválila balík zhruba dvou desítek opatření, která k tomu mají pomoci.

Komise tento krok zdůvodnila řadou skutečností. Podotkla třeba, že více než 70 procent obyvatel EU žije v městských oblastech, v nichž také vzniká kolem 85 procent hrubého domácí produktu bloku. Přibližně 40 procent emisí CO2 a 70 procent emisí dalších látek znečisťujících ovzduší vzniká v souvislosti s městskou dopravou a provozem. Zhruba každá třetí smrtelná dopravní nehoda se podle statistik odehrává právě ve městech.

Výkonný orgán 27členného bloku v balíčku, jehož jednotlivá opatření by měla vstupovat v život v příštích čtyřech letech, chce například zlepšit práva cestujících ve veřejné dopravě. Hodlá proto jednat s jednotlivými hráči v oboru o vypracování dobrovolných závazků v tomto směru.

Komise chce také podpořit výzkum a projekty pro rozvoj vozidel s nízkými či nulovými emisemi skleníkových plynů ve městech.       (Zdroj: Ekolist)

Myšlenky jsou to jistě dobré, ale proboha ... to slovo "balíček" způsobuje, že už lidé vidí rudě ....


Integrovaný registr znečišťování už pět let informuje lidi o jejich prostředí ..... 30. září 2009 byly na stránkách integrovaného registru znečišťování zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2008. Jedná se již o pátý ohlašovací rok, za který budou data veřejnosti zpřístupněna. Poprvé měla veřejnost možnost se s informacemi o množství vybraných znečišťujících látek vypuštěných z průmyslových a zemědělských provozoven seznámit 30. září 2005.

Za dobu existence integrovaného registru znečišťování (IRZ) narůstá počet ohlašujících provozoven. Za rok 2008 budou k dispozici údaje od více než 1300 provozoven, což znamená výrazný nárůst oproti prvnímu ohlašovacímu roku (údaje tehdy hlásilo necelých 900 provozoven). Konstantně narůstá návštěvnost stránek IRZ, které kromě údajů od provozovatelů nabízejí komplexní informační podporu pro všechny cílové skupiny a rozsah poskytovaných informací (zejména v oblasti sledování znečišťujících látek).

Rok 2008 znamenal rovněž změny v legislativě, které se plně promítnou při ohlašování údajů do IRZ za rok 2009. Ministerstvo životního prostředí chystá na podzim příručku pro provozovatele, která pomůže se v nové legislativě zorientovat.

Česká republika také v roce 2009 předala informace požadované evropskou legislativou do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), který bude poskytovat údaje za všechny členské země EU.

Dalším úspěchem v této oblasti registrů znečišťování bylo dokončení ratifikačního procesu mezinárodního Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek 12. srpna letošního roku.       (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Města rostou podobně jako mozky ..... Lidský mozek není jen větší než dejme tomu psí, ale také hustěji propojený. Podobné vlastnosti mají mít i města. Velké město není jen např. pěti kopiemi menšího poskládanými vedle sebe, ale obsahuje mnohem více komunikační infrastruktury, například dálnic, respektive sjezdů z nich. Jinak by zkolabovalo nebo alespoň nefungovalo efektivně.

Zatímco růst mozku řídil přírodní výběr, o růst měst se starají politici a neviditelná ruka trhu (ta je ostatně velmi blízkou analogií přírodního výběru). Oba procesy lze ale popsat obdobným matematickým modelem. Alespoň to uvádí neurobiolog Mark Changizi z Rensselaer Polytechnic Institute. Podle něj například platí, že s tím, jak roste plocha města nebo objem mozku (pokud se podíváme na různé živočišné druhy), mění se i jejich struktura a roste i počet synapsí nebo třeba exitů dálnic – nikoliv ovšem lineárně, ale exponenciálně s exponentem 9/8 (tedy „spojnice“ musí růst rychleji než vlastní mozek/město). Shodné matematické vztahy lze podle Changiziho najít i mezi růstem počtu dálnic a určitého počtu neuronů (pyramidálních) apod.      (Zdroj: Science WORLD)


V Lomnici je výstava o podkrkonošských roubenkách ..... Výstava, na níž se návštěvníci uvidí, jak vypadaly lidové stavby v Podkrkonoší, začala dnes v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou. Jsou na ní obrazy a kresby malíře vlastivědného pracovníka a dokumentaristy Antonína Chmelíka. Roubené chalupy kreslil v Lomnici a okolí už od roku 1957. 

Chmelík v letech 1958 až 1969 zvěčnil lidovou architekturu v Bradlecké Lhotě, Syřenově, Újezdci, Žďáru u Kumburku a v Nové Vsi nad Popelkou. V roce 1972 Chmelík nakreslil na objednávku Ústavu pro etnografii a folkloristiku 20 zajímavých roubených chalup z Lomnicka. Kresby obohatily archiv Akademie věd. Pro lomnické muzeum udělal Chmelík kopie 11 listů lomnického kancionálu, pocházejícího z let 1578 až 1583. Nyní je kancionál uložený v pražském Klementinu.

Chmelík se narodil 5. února 1925 v roubené chalupě ve Žďáru u Kumburku. Zemřel 29. května 1995 v Praze a muzeum výstavu uspořádalo k jeho blížícím se nedožitým 85. narozeninám. Muzeum má otevřeno v úterý až v pátek 08:00 do 16:00, v sobotu od 09:00 do 16:00 a v neděli od 09:00 do 12:00 hodin. Výstava končí 25. října.       (Zdroj: Český turistický portál)


Bublinky v šampaňském koncentrují aromatické látky ..... Šampaňské voní výrazněji než obyčejné víno. Díky bublinkám.Fyzikální chemikové působící v oblasti Champagne (jak jinak) přišli se zjištěním, že bublinky v šampaňském neobsahují pouze oxid uhličitý, ale koncentrují aromatické látky z vína a vynášejí je na hladinu. Právě proto šumivé víno tak výrazně voní.

Zatímco obyčejný člověk zkoumá sklenku šampaňského nejprve zrakem, potom čichem a nakonec chuťovými pohárky na jazyku, Gérard Liger-Belaire z univerzity v Remeši se svým francouzsko-německým týmem použil hmotnostní spektrometr, tedy zařízení umožňující i ve velmi malém vzorku rozdělit a následně určit chemické látky podle jejich hmotnosti a náboje.

Z jedné láhve šampaňského se uvolní až sto milionů bublinek.Vědci analyzovali chemické látky v aerosolu, který se ve sklence vytváří nad hladinou šampaňského, a výsledek porovnali s chemickým složením samotného šumivého vína.

Šampaňské obsahuje stovky různých aromatických látek. Řada z nich má povahu takzvaných surfaktantů - část jejich molekuly vodu odpuzuje, opačná část se s ní naopak ochotně váže. To jim dovoluje přichytávat se na stěny bublinek oxidu uhličitého. Bublinky stoupají k hladině a aromatické látky berou s sebou. Když prasknou, vůně se uvolní.

V jedné láhvi se může vytvořit až sto milionů bublinek. Kdybychom jejich povrch rozprostřeli do roviny, získali bychom celkovou plochu neuvěřitelných 83 metrů čtverečních. Schopnost bublinek koncentrovat vůni nad hladinou vína je tedy obrovská.      (Zdroj: Týden)


Dobro a zlo - absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době ..... Dobro a zlo - věčný námět mnoha úvah a diskuzí je stále aktuální. I v dnešní době se mnoho lidí zabývá otázkou, zda existuje absolutní dobro a zlo, nebo jsou to pouze relativní pojmy a jaké vůči zlu zaujmout stanovisko, případně, zda a jak s ním bojovat. Protože si myslím, že postoj k dobru a zlu každého člověka je v dnešní době významný a může ovlivňovat celkové směřování jednotlivých lidí i společnosti, věnoval jsem těmto otázkám tento článek.      (Čtěte na Matrix-2001)


Vegetariánský den 2009 ..... Již šestý ročník tradiční oslavy vegetariánství se uskuteční 4.10.2009 v Praze (Toulcův dvůr). Na akci vystoupí i Bára Večlová (Svoboda zvířat) s příspěvkem o testování kosmetiky na zvířatech a praktickými radami, jak rozpoznat netestovanou kosmetiku. Dále se pak Tomáš Popp (Svoboda zvířat) pokusí vyčarovat z pánve pár chutných veganských jídel.

Více infromací o akci (program) najdete na www.vegspol.cz.      (Zdroj: Svoboda zvířat)


Světový den zvířat ..... Nadace na ochranu zvířat pořádá oslavu Světového dne zvířat a 15. výročí založení nadace konanou dne 4.10. 2009, od 11 do 16 hodin, v Paláci U Stýblů (bývalá pasáž Alfa), Václavské nám. 28, Praha 1.

Nadace připravila pro širokou veřejnost zajímavý program, jehož součástí je vystoupení paní Marty Kubišové. Hudební doprovod celé akce zajišťuje skupina Pilgrim Pimple. Dále se veřejnost může těšit na prezentaci Nadace na ochranu zvířat, jejích projektů a kampaní. Program bude moderovat Mgr. Eva Hodek, ředitelka a úvodní slovo pronese paní Marcela Lund, zakladatelka a prezidentka nadace.

Program zpestří dobrovolníci v kostýmech zvířat, které bezplatně zapůjčila Agentura Karneval.  Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář.      (Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


01.10. 2009     První říjnový den se může pochlubit celou řadou svátků. Mezinárodní den seniorů, vyhlásila rezoluce VS OSN, slaví se od roku 1991. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady z roku 1974. Mezinárodní den lékařů - slaví se od roku 1984 z rozhodnutí 4. kongresu Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války z června 1984. Světový den cyklistiky - vyhlásila Mezinárodní federace cyklistiky. Den světového vegetariánství, vyhlásila Severoamerická vegetariánská společnost v roce 1977 jako každoroční oslavu radosti, soucitu a vegetariánství. Svátek byl podpořen Mezinárodní vegetariánskou unií v roce 1978.


Očkování proti prasečí chřipce začne v listopadu ..... Očkování proti prasečí chřipce začne v Česku na počátku listopadu. Prvních 200 tisíc dávek dostanou chronici, absolutní přednost budou mít lidé trpící chronickými onemocněním dýchacích cest a kardiaci. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.

Dále sem patří zdravotníci pracující na infekčních odděleních, kam budou pacienti s chřipkou hospitalizováni. Očkováni budou i hasiči, policisté a lidé nezbytní pro chod státu. Vakcína proti prasečí chřipce se zatím netýká dětí.

Chronicky nemocné budou očkovat jejich praktičtí lékaři. Ostatní vybraní lidé dostanou vakcínu ve vakcinačních centrech.

Celkově má Česko objednáno dávky pro půl milionu lidí, z toho pro 250 tisíc chronicky nemocných, 160 tisíc zdravotníků a 90 tisíc příslušníků kritické infrastruktury. Dávky budou rozděleny do krajů přiměřeně počtu jejich obyvatel.

Prozatím se podle hlavního hygienika Michaela Víta počítá s tím, že každý pacient dostane dvě dávky.

Do tří týdnů by podle něj mělo vyjít doporučení evropských úřadů, zda na základě studií se bude očkovat pouze jednou dávkou. Milion vakcín, na něž má Česko smlouvu, by v tom případě stačil pro milion lidí, tedy deset procent obyvatel.       (Zdroj: iDNES )

Budiž jim země lehká ...


Rozhovor s Drunvalo Melchizsedekem: O cestě domů - ke hvězdám..... V tomto interview bude hovořit Drunvalo Melchizedek o spuštění velkých změn na Zemi v souvislosti s rokem 2012 a o tom co věděli Máyové o těchto přicházejících změnách. Vysvětluje, že vesmír prochází cykly. Jakmile poslední cyklus dosáhne svého konce, jež je mnohými považován, že se uskuteční roku 2012 dne 21.12., nastane masivní posun v zemských pólech. V souvislosti s tím jak dlouze posun trvá, by účinky na lidskou paměť a mysl, jakožto i na zemský povrch mohly být extrémní. Melchizedek, jenž strávil přes 25 let pracováním s Máyi, upřesnil, co mu řekli oni o těchto blížících se změnách na Zemi. Odhalil také, že Máyové věří, že onen neslavný den v prosinci roku 2012 je vlastně „nejméně pravděpodobný den“ ve kterém se může cosi přihodit. Podle nich má tento jev započít někdy v časovém úseku 24.10. 2007 a končí v roce 2015. Melchizedek poukázal na výbuch Holmesovy komety z 24.října roku 2007, jakožto předpovězený posel „momentu, kdy Konec věku započal“.      (Čtěte na Matrix-2001)


S dopravní legislativou to nemá nic společného, je to záležitost životního prostředí ..... Naše poslední anketní otázka byla velice jednoduchá, ale zřejmě přitažlivá - ptali jsme se totiž, jestli víte, co znamená velká tabulka s písmenem A na nákladních autech. 33 procent hlasujících řeklo, že ano, zatímco zbývajících 67 procent respondentů se přiznalo, že vůbec netuší. A není se co divit, častokrát nám do redakce volají lidé a chtějí to vědět. Takže, co znamená označení nákladních aut tabulkou s velkým písmen A?

Že toto auto přepravuje odpad. A jak potvrzuje Vladimír Kydlíček z Česmadu Bohemia, s dopravní legislativou to nemá nic společného, je to záležitost životního prostředí.

"Ta povinnost vyplývá ze zákona o odpadech v České republice, nicméně ten navazuje na evropskou směrnici, takže i v ostatních zemích unie budou vozidla, která převážejí odpad, označena jednotným písmenem A."      (Zdroj: Enviweb)


Ve Velké Británii roste zájem o fairtrade výrobky ..... Výdaje na fairtrade výrobky se ve Velké Británii zvyšují. I přes finanční recesi nakupují britští spotřebitelé fairtrade výrobky a jejich výdaje za ně dokonce rostou, píše Guardian.

Výsledky uvádí nejnovější studie trhu, kterou provedla výzkumná společnost TNS. Nezávislý průzkum 25 tisíc domácností odhalil, že průměrné náklady na tyto výrobky vzrostly za poslední rok o 5,5 procenta, tedy z 18,19 libry na 19,17 libry. Průzkum, který si zadala Nadace fairtrade, zjistil, že 72 procent spotřebitelů dnes zmiňovanou značku uznává. Od dubna tohoto roku počet takovýchto lidí vzrostl o čtyři procenta. Poznatky byly zveřejněny představiteli průmyslu a obchodu, kteří navštívili výroční konferenci Nadace fairtrade v Londýně.

Nadace vyzvala všechny podniky, aby i nadále zvyšovaly své zapojení do fairtrade, a přispěli tak k řešení otázky chudoby v rozvojových zemích. "Letos si připomínáme 15. výročí fairtrade ve Velké Británii," prohlásila Harriet Lambová, výkonná ředitelka Fairtrade foundation.       (Zdroj: Ecomonitor)


Vatikánská observatoř ..... Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice je dobrou příležitostí pro stručné představení Vatikánské observatoře. Ta se shodou okolností před pár dny stěhovala do nového sídla.

Historické počátky astronomie ve Vatikánu můžeme vystopovat už v polovině 16. století. Klíčovou roli sehrál papež Řehoř XIII., který v roce 1582 zavedl Gregoriánský kalendář, používaný dodnes. Stejný papež se postaral v roce 1576 o stavbu 73 metrů vysoké Věže větrů, sloužící k meteorologickým ale také astronomických pozorováním. Právě na základě těchto měření byl o několik let později Gregoriánský kalendář sestaven. Řehoř XIII. také založil Římskou kolej, kam se astronomická pozorování přesunula v průběhu 17. století. Astronomie byla u svatého stolce úzce spjatá s jezuitským řádem, se kterým v následujících desítkách let prožívala vzestupy i pády.

Píše se 14. březen 1891 a papež Lev XIII. zakládá dekretem Vatikánskou observatoř (Specola Vaticana). Ta se velmi rychle stává respektovanou astronomickou institucí mezinárodního charakteru. Krátce po svém založení se zapojuje do tvorby rozsáhlé přehlídky oblohy. Vatikán dostává přidělen úsek a tamní astronomové se pouštějí do letitého pozorování a pořizování stovek fotografických desek noční oblohy. Výsledky jsou zveřejněny postupně v letech 1921 až 1928 v 10 svazcích. Celý projekt končí na mezinárodní úrovni až v roce 1964.

Astronomům se ale v centru Říma rodí velký nepřítel v podobě světelného znečištění. Observatoř se proto v 30. letech dvacátého století stěhuje do papežovy letní rezidence v Castel Gandolfo, která se nachází asi 30 km jihovýchodně od Říma. Observatoř je vybavena trojici dalekohledů, největší z nich má průměr 0,6 m.

Ani Castel Gandolfo ale není ušetřen před světelným znečištěním rozrůstající se italské metropole. ... Výsledkem je výběr lokality pro novou Vatikánskou observatoř na vrcholu Grahamovy hory v americké Arizoně ... Proti umístění observatoře se staví radikální ekologičtí aktivisté, jenž argumentují tím, že obří kopule způsobí psychickou újmu zdejším veverkám. Dlouhé soudní tahanice se vlekly řadu let, takže první světlo spatřil největší vatikánský dalekohled až v roce 1995. Hlavním přístrojem na observatoři je unikátní dalekohled Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) o průměru hlavního zrcadla 1,8 m.

Z Castel Gandolfo však astronomové nezmizeli. Vatikánská observatoř zde má své vedení, pořádá školení, mezinárodní semináře a kongresy. Kromě toho obsahuje unikátní sbírku téměř 500 meteoritů. Doslova před pár dny se uskutečnilo velké stěhování observatoře do nové, zrekonstruované budovy, kterou slavnostně otevřel papež Benedikt XVI. 16. září 2009.      (Zdroj: OSEL)


Krkonošská rašeliniště získala mezinárodní ocenění .....  Krkonošská rašeliniště na obou stranách hranice, tedy v českém Krkonošském národním parku (KRNAP) i polském Karkonoskem Parku Narodowem (KPN), získala tento týden certifikát mokřadů mezinárodního významu. Za českou stranu jej v polské Szklarske Porebě od Tobiase Salathé ze sekretariátu Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů převzali ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a ředitel odboru péče o národní parky MŽP Vladimír Dolejský.

K předání certifikátu došlo na mezinárodní konferenci Geoekologické problémy Krkonoš, kterou uspořádala Správa KPN jako součást oslav 50. výročí vzniku národního parku na polské straně našich nejvyšších hor.

"Jde o významné ocenění, krkonošská rašeliniště patří k nejvýznamnějším ekosystémům krkonošské přírody. Jde o jeden z fenoménů, které jsou důvodem existence národního parku v Krkonoších. I to, že jde o certifikát pro přeshraniční oblast, je důležité. Ukazuje to, že spolupráce mezi správami KRNAP a KPN jak ve vědeckém výzkumu, tak v praktické ochraně přírody, je úspěšná," říká Vladimír Dolejský.      (Zdroj: Tisková zpráva MŽP)


Kam se ztratil prezident? ..... Hlavní aktér: francouzský prezident Paul Deschanel (1855–1922) .... Orient Express přepravuje panovníky a prezidenty poměrně často. Něco tak bizarního, co prožije francouzský prezident Paul Deschanel, už se ale nikdy nebude opakovat. Politik míří z Paříže do Lyonu. Na cestu se vydá v neděli 23. května 1920. Přes noc s ním cestuje početná eskorta, včetně ministra zahraničí. Ráno se podává snídaně. Kuchař má nahnáno, pro takovou klientelu už dlouho nevařil. Jenže do veselého hodování přichází vlakvedoucí. „Ehm, pánové a dámy, mohu si vás přepočítat?“ Personál se na něj okamžitě oboří: „Nejsou na školním výletě, člověče, vy jste se úplně zbláznil!“ Takové hosty obtěžovat při snídani něčím tak bizarním! Jenže za chvíli se už opravdu počítá, situace je totiž vskutku neobvyklá.

Pokus o vraždu, nebo alkohol?

Asi 32 kilometrů odtud si totiž telegrafista všiml, že někdo vypadl z vlaku! Všichni jsou ale tady, chybí jen prezident! Ten ale ještě asi spokojeně spí. Uplynou dlouhé desítky minut, než se někdo odváží otevřít dveře jeho spacího vozu. Prezident zmizel! Musel to být on, kdo vypadl! Šlo o únos, nebo snad vraždu? Mezitím prezident, v pyžamu, potlučený a v pantoflích, zažívá horké chvilky. Obsluha na přejezdu ho pokládá za vagabunda a blázna. Než ji přesvědčí, že je opravdu prezidentem země galského kohouta, dá to spoustu práce. A vysvětlení? Prezidentovi bylo nevolno, ale místo okna omylem otevřel dveře a vypadl.      (Úryvek z článku Orient Express: Řídil ho car a vypadl z něj prezident! ze stránek 21@století)


Nejlepší české pivo se vaří v Přerově ..... Piva z přerovského pivovaru Zubr Classic a Zubr Gold se stala absolutními favority mezi světlými výčepními pivy, hodnocenými v degustační soutěži České pivo roku.

Sládci a pivovarští experti jim za znamenitou chuť a vysokou kvalitu udělili zlatou a stříbrnou medaili. Svou výjimečnost mezi ležáky potvrdilo i pivo značky Zubr Premium, které získalo v příslušné kategorii stříbro. Úspěchem je i bronzová medaile pro nealkoholické pivo Zubr Free, navazující na jarní republikový triumf, kdy se stalo Pivem roku 2009.

Přerovský Zubr si tak jako jediný odváží z degustační soutěže celkem čtyři medaile, které ho jednoznačně pasují na šampiona mezi českými pivy.

„Hlavním kriteriem hodnocení byla nejen kvalita, chuť piva a její vyváženost, ale také vůně, barva, pěna i celkový dojem po napití. Ty rozhodovaly o umístění piva. Tedy vše důležité pro konzumenta, měřeno okem odborníka,“ řekla mluvčí pivovaru Hana Matulová.      (Zdroj: Agris)


Je cosi iracionálního ve státě českém ..... A nemám tím na mysli přímo osobu papeže, byť muž, který založil svou takřka nadpozemskou autoritu na vyhýbání se sexu (alespoň v teorii), oblékání se do víceméně žensky střižených oděvů a klanění se k mrtvole,

určité pochybnosti samozřejmě vyvolává. Ne, mám na mysli fakt, že zmlkla dálnice (kterou jinak zklidňují jen četné havárie), a kdyby mi nad hlavou pořád neřvaly jakési vrtulníky, kvůli nimž musím u Sex Pistols pořád hodně přidávat zvuk, byla by to ideální chvilka pro rozjímání.

Furt totiž přemýšlím, jak politici a novináři v televizi mluvili o významu papežovy návštěvy. Je to „supr", „významné", „důležité", tolik pokrytecky prázdné slámy už se nenamlátilo opravdu dlouho... Bývalý herec a ministr kultury Jandák dokonce tvrdil, že je to pro něj inspirace, ale zopakoval to zajímavě znějící slovo asi čtyřikrát, aniž by zřejmě přišel na to, v čem že ho to vlastně inspiruje. Zkoušela jsem mu v duchu pomoc, ale taky jsem na nic nepřišla. Na rozdíl od politika ale nemusím pokrytecky tvrdit, že mě papež k něčemu inspiruje.

Pár věcí by tu ale určitě bylo. Jistě, zničení severoamerických a latinskoamerických civilizací inspiruje mocné židovsko-křesťanského světa při pohledu na zbytek planety dodnes, stejně jako dodnes přežívají některé postuláty, jako je třeba odmítání sebevraždy a s ním související boj proti eutanázii. Svatý Augustin si kdysi stěžoval, že je křesťanství ve své demagogii natolik úspěšné, že celé početné sekty, komunity ale i celé kraje (například ve Francii) páchají hromadné sebevraždy, aby se dostaly rychleji k Ježíšovi, a pak nezbývá nikdo, kdo by otročil na církevním. A tak se sebevraždy (v roce 693) prostě zakázaly a z tohoto vlastně otrokářsky ekonomického zájmu církve se dnes odvozuje i odmítání eutanázie. Vždy je ale tragikomické sledovat třeba KDU-ČSL, jak bojuje proti tomu, aby člověk, který chce umřít a zdravotní stav už mu neumožňuje, aby sám skočil z mostu, umřít nesměl, zatímco podepisuje vysílání našich vojáků do zemí, kde mají potenciál zabíjet lidi, kteří naopak umírat rozhodně nechtějí. O kondomech zakazovaných v boji proti AIDS v Africe nemluvím, stejně jako o nevraživém postoji církve k „sexuálním menšinám", což je škatulka, která se z pohledu mužského bratrstva ve Vatikánu v zásadě vztahuje i na ženy. A Desatero? To u nás nedodržuje prakticky nikdo, a čelní politici jdou ostatním příkladem - hlavně v „nesesmilníš" a „nepokradeš" a v rámci misí NATO i „nezabiješ" - tak jakápak inspirace?

Inspirující by mohlo být ale to, že papež prostřednictvím našich podlézavých úřadů zastavil dálnici. Ekologické aktivisty by to sice dovedlo až někam před soud, ale přesto máme empirický důkaz, že to jde. Trochu víc mi vadí, že mi veřejnoprávní televize tvrdí, že je to svatý otec, i když určitě dobře ví, že já svého tátu mám a tohodle týpka, který hledání svého místa ve společnosti začínal v Hitlerjugend, bych nechtěla ani za otčíma.

Budiž. Tři dny se lidi, kterým ani v 21. století nepřijde divné věřit v nadpřirozeno, náležitě vyblázní, zase nastane klid (nebo vlastně binec, protože dálnice D1 bude zase uvedena do provozu). Všichni zúčastnění si doma rozvěsí plakátky s papežem, budou vzpomínat s dojetím, jak ho z toho davu Poláků a Slováků málem zahlédli na vlastní oči a s pocitem svátosti budou uchovávat předražený párek s hořčicí, který si přitom koupili. A budou šťastní. A o to jde. Chléb a hry. Politici zase odhodí své blábolivé „inspirace", chvíli budou diskutovat, že ještě nemáme smlouvu s náměstím uprostřed Říma plném chlapů v hábitech, a rozjedou kšefty o návrat církevních stamiliard, aniž by ovšem diskutovali, jak církev ke svému majetku vůbec přišla. Iracionální pocit v Čechách tudíž s papežem nezmizí. Ono silné iracionálno je tu přítomné stále, jen je pak divné, že u nás věří tak málo lidí.

Mimochodem, už pár let nedokážu z hlavy dostat vzpomínku na televizní Křesťanský magazín, v němž jistá jeptiška vyprávěla, jak se jí nějaký malý kluk ptal, jestli existuje bůh. „A jak by mohl neexistovat, když jsem jeho nevěsta," odpověděla mu jeptiška. Kluk prý vyvalil oči a ona se potěšeně rozesmála, jak náramně ho dostala... Ten její smích vidím před očima pořád.      (Zdroj: Czech Free Press)


Líšeňský úřad a brněnský magistrát získaly anticenu ..... Líšeňský stavební úřad a Magistrát města Brna získaly Cenu veřejnosti v celostátní soutěži ZAVŘENO 2009. Soutěž pořádaná o. p. s. Otevřená společnost již sedmý rok kriticky hodnotí kvalitu poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací úřady a možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Oba dva brněnské úřady získaly anticenu za svůj postup v kauze nezákonně vykáceného borovicového háje na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Slavnostní vyhlášení ceny proběhne dnes na tiskové konferenci v Praze ve 13 h v kavárně Krásný ztráty.

Na konci června t. r. byly na ulici Horníkova v Brně-Líšni vykáceny více než čtyři stovky vzrostlých borovic, aby uvolnily místo pro výstavbu obytných domů, ubytoven a parkoviště (informace ZDE). Proti likvidaci této zeleně dlouhodobě protestovali jak místní občané tak ekologické sdružení NESEHNUTÍ. Upozorňovali na skutečnost, že plánovaná výstavba je v rozporu s územním plánem a že pro kácení stromů nebyly splněny podmínky dané zákonem. Opakovaně také kritizovali fakt, že odpovědné úřady (stavební úřad v Brně-Líšni a dva odbory Magistrátu města Brna) ignorují připomínky veřejnosti, stěžují přístup dotčených obyvatel k informacím, ignorují platné právní předpisy a snaží se za všech okolností vyhovět investorovi. Za pravdu občanům i sdružení NESEHNUTÍ dal jak Krajský soud v Brně, který zrušil platnost vydaného územního rozhodnutí na stavbu, tak Česká inspekce životního prostředí. Ta případ prošetřovala a zjistila, že stromy byly vykáceny nelegálně, že líšeňský úřad i brněnský magistrát porušily při povolení kácení zákon a že protiprávně postupoval i investor, který pokácel více stromů a na větší ploše, než mu úřady povolily. Celý případ na žádost místních občanů a sdružení NESEHNUTÍ prošetřuje také úřad Veřejného ochránce práv, krajský soud i ministerstvo pro místní rozvoj.      (Zdroj: Nesehnutí)


30.09. 2009     Poslední zářijový den je ve znamení  Mezinárodního dne překladatelů - slaví se na svátek patrona překladatelů sv. Jeronýma.

Třicátého září 1938 Československá vláda přijala Mnichovský diktát a podstoupila Sudety Třetí říši.


EU změnila pravidla pro porážky, domácí zabíjačky budou dál možné ..... Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení, které upravuje pravidla pro zacházení se zvířaty při porážkách. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo zemědělství. Předpis umožňuje mimo jiné pokračování tradičních českých domácích zabíjaček. Prasata bude i nadále možno podomácku porážet, nová pravidla však mají zamezit jejich týrání.

Evropská komise s návrhy na změny norem týkajících se zabíjení domácích zvířat přišla loni na podzim. Platná pravidla byla totiž v mnoha případech zastaralá, navíc se mezi jednotlivými státy unie velmi lišila. To představovalo problémy pro existenci vnitřního unijního trhu.

Cílem návrhů bylo, aby se zajistilo lepší využívání nejnovějších vědeckých poznatků při porážkách, zvýšila odpovědnost farmářů a hlavně zlepšilo zacházení se zvířaty. Nařízení vypočítává třeba to, jak mohou být zvířata omračována. Mělo by se to dít "humánním způsobem", tedy třeba pomocí jatečních pistolí, nikoli palicí nebo kladivem, jak tomu bývalo kdysi.

Opatření již v ČR platí. V některých zemích s tím ale byly dosud problémy, třeba na Balkáně či v Pobaltí. Původně se navíc podle diplomatů zvažovalo, že by zabíjeni doma mohli být jen králíci, zajíci či drůbež, nakonec se ale během jednání za českého předsednictví dohodlo, že to bude rozšířeno i na prasata, ovce, kozy či telata.       (Zdroj: Ekolist)


Slepci možná brzy uvidí ..... Lidé s vrozenou či postupnou slepotou jsou po prezentaci výsledků výzkumů protéz sítnice na mezinárodní konferenci Artificial Vision v Bonnu opět o velký krok blíže k vidění reálného světa ve všech barvách a tvarech.

Tempo pokroku v této věci jednoznačně určují německé týmy, které na projektech navrácení zraku pracují nepřetržitě přes 20. let. Lékaři, hi-tech mikroelektronika, pacienti - to vše jde ruku v ruce a spolupráce přináší konkrétní výsledky. Již dnes dokáží pacienti, dobrovolníci, kterých se hlásí stále více, rozlišovat mezi tmou, světlem a přechody mezi nimi. To by však bylo velmi málo, shodují se všichni. Eberhart Zrenner z University of Tübingen je mnohem optimističtější, „S některými pacienty jsme již tak daleko, že dokáží číst písmena a číslice o velikosti zhruba 8 cm.“ Přesto však zařízení poskytuje obraz stále asi 100 tisíckrát horší, než zrak zdravého člověka a 300 tisíckrát horší, než první fotoaparáty na mobilních telefonech.

Peter Walter z University Eye Clinic v Aachenu a vědecký ředitel výzkumu protéz sítnice k tomu dodává: “Důležité je, že v současné době známe použitelný mechanismus, víme jak vše funguje a jsme schopni protézy implantovat. Jediné co ještě řešíme, je tvorba a konverze co nejkvalitnějšího obrazu do podoby elektrického signálu přijatelného organismem. To potrvá zhruba do roku 2011.“ Etické otazníky prakticky nejsou, čip v lidském těle napojený na mozek kupodivu příliš neřeší ani tradiční odpůrci moderní medicíny. Zájem o protézy je již teď obrovský, do výzkumu a vývoje proudí nemalé finanční prostředky a rychle se rozjíždějí různé systémy a konstrukce protéz.      (Zdroj: OSEL)


Konec recese?!? Konec růstu! ..... Než se během pár týdnů podrobněji dostanu k situaci v ropném sektoru, který je mediálně v hlubokém stínu probíhajícího poklesu ekonomiky, těžko si mohu odpustit pár postřehů k probíhajím událostem. Všem kdo mají všech pět pohromadě bylo již nejméně půl roku jasné, že radar je mtvým projektem, což se v minulých dnech definitivně potvrdilo. Následovala fraškovitá sprška mediálních ujištění, že ČR je stále z nejvěrnějších vazalů hroutící se ex-supervelmoci. Patolízalové z největších v čele s Vondrou, Schwarzenbergem a Topolánkem vyjádřili své hluboké zklamání nad rozhodnutím představitelů země našeho Velkého spojence. ČT najednou hovořila o rozsáhlých demostracích, které přispěly k pádu radarového projektu. Proč tyto „rozsáhlé“ demostrace v minulosti v řadě případů ignorovala už nesdělila, stejně tak opoměla připojit, že k pádu radaru přispěl hlavně postupující rozklad ekonomiky USA. Mediální propaganda dostává tváří v tvář neoddiskutovatelné realitě postupujícího politického, hospodářského a morálního úpadku na frak a i ona je na cestě do zatracení.      (Přečtěte si na stránkách Matrix-2001)


Mozek nese celoživotní následky mladického pití ..... Teenageři, kteří holdují alkoholu, mají na zbytek života změněnou aktivitu některých genů a ta je i v dospělosti pohání k riskantnímu jednání. Výzkum amerických vědců na 6 257 dospělých dvojčatech, z nichž některá začala pít už ve velmi časném věku, prokázal, že „časné pijany“ čeká v pozdějším životě mnohem více průšvihů. „Časté nebo silné pijáctví v mládí může změnit aktivitu genů na zbytek života a přispět k vážným následkům,“ říká autorka studie Arpana Agrawalová z Washington University v americkém St. Louis.

O tom, že mladické pijanství posiluje pozdější sklony k riskování, svědčí i výsledky pokusů na laboratorních potkanech. Vědci nabídli zvířatům dvě páky. Jedna odmění každé zmáčknutí malou sladkou granulí. Druhá páka funguje jen občas, ale zato pak bývá štědřejší. Pro pokusy byli použiti potkani, kteří během dospívání konzumovali alkohol a potkani, kteří alkohol nikdy nepotkali. Páky vědci seřídili tak, aby se pro celkovou porci získaných granulí někdy vyplácelo mačkat páku, která dává „malou domů“, a jindy se vyplácelo „hrát“ o velké porce dodávané sporadicky po zmáčknutí druhé páky.

Všichni potkani rychle pochopili, jak páky fungují. To dokazuje, že alkohol nezatemnil zvířatům mozek. Abstinující potkani dokázali své chování modifikovat podle toho, jak byly páky nastaveny. Po nějaké době „testování“ mačkali tu páku, která jim zajistila větší porci granulí. Potkani odchovaní na alkoholu ale preferovali „gamblerskou páku“ bez ohledu na to, jakou porci granulí jim její mačkání zajistit.      (Zdroj: VTM Science)


Chov zvířat, která necítí bolest ..... Zboží s nálepkou „free“ je módou – potraviny bez pesticidů, prací prášky bez fosfátů, sója bez GMO, maso bez hormonů... Myšlenka pain-free zvířat, tedy takových, které necítí bolest, působí ovšem i tak docela rozumně.

Adam Shriver z Washington University v St. Louis uvedl, že současný pokrok v genetice a neurovědách by vytvoření chovných zvířat, která necítí bolest, již umožňoval. Mezi námi žijí lidé, kteří bolest necítí (viz článek Jak dopadají lidé, kteří necítí bolest?) a vytvořit tuto situaci uměle by v principu jistě šlo. Shriver provokativně tvrdí, že je to eticky nejpřijatelnější cesta.

Například myši, kterým chybí gen Nav1.7, jsou méně citlivé na řadu nepříjemných vnějších vlivů (teplota apod.). Rovněž u lidí se podařilo identifikovat řadu genů, které s vnímáním bolesti souvisejí - některé např. nenarušují „pociťování“ tělesného stavu, ale bez doprovodných negativních vjemů; lidé na morfiu dejme tomu bolest nějak vnímají, aniž jim to však subjektivně tolik vadí. Je zde tedy celkem široká škála možností, na co se přesně zaměřit. U hospodářských zvířat by šlo těžko provádět u každého z nich operaci mozku (s bolestí podle všeho souvisí uspořádání neuronů v oblasti ACC - anterior cingulate cortex) a bylo by i problematické je dávkovat anestetiky – ideální cestou by tedy byla genetická modifikace.      (Zdroj: Science WEEK)

Nepřipadá vám to jako totální zrůdnost?


Stovky školáků se letos zapojí do projektu Odpad z nebe nespad ..... Pedagogové z prvních deseti škol na Kutnohorsku a Kolínsku se 22.9.2009 zúčastnili vstupního odborného semináře, kterým občanské sdružení Ekodomov zahájilo 2. ročník projektu Odpad z nebe nespad. Projekt je zaměřený nejen na výuku enviromentální výchovy na základních školách a v nižších ročnících gymnázií, ale klade si za cíl i rozšíření ekologizace škol a propojení školní výuky s každodenním životem žáků a studentů. Pedagogové se mohou v tomto školním roce pomocí vlastních školních miniprojektů zaměřit například na snížení produkce odpadů nebo dokonce společně se žáky a ve spolupráci s městským úřadem zlepšit životní prostředí v obci.      (Zdroj: Envweb)


Web o zatměních nad územím ČR v mírně novějším hávu ..... Před dvěma lety jsme vás informovali, že pod správou Expresních astronomických informací vznikl internetový portál o nejbližších zatměních Slunce a Měsíce (nejen) nad územím České republiky. Pro více než očekávaný zájem o něj jsme se rozhodli věnovat mu ještě více péče a přinést vám tak žádané informace o těchto úchvatných nebeských úkazech, tedy především o těch viditelných přímo nad naším územím.

Než uvedeme novinky na webu, rádi bychom vám jej ještě jednou detailněji představili. Jakmile do internetového vyhledávače napíšete kýženou webovou adresu astro.sci.muni.cz/zatmeni, objeví se vám výpis nejaktuálnějších blížích se zatmění, zpravidla na celý rok či ještě déle. Ke každému zatmění jsou vypsány nejdůležitější informace - tedy v jaký čas a v jakém rozsahu je dané zatmění od nás vidět. Více informací pak přinesou zdrojové stránky pod správou Freda Espenaka (NASA), na něž je uveden ke každému zatmění odkaz. Nově se však opíráme o též anglický internetový portál - eclipse online [2], na němž krom velmi přehledných mapek naleznete i patřičné animace slunečních zatmění. Tento portál nabízí přehled všech slunečních a měsíčních zatmění na celém světě do roku 2100. Vysvětlivky k jednotlivým mapkám naleznete na našem webu na úvodní stránce. V menu pak následuje nejdůležitější část - zatmění Měsíce a Slunce, a to v rozdělení po dekádách následujících let tohoto století.

Při kliknutí na daný druh zatmění se vám objeví krátký úvod ke vzniku úkazu a zároveň se rozbalí menu nabízející zmiňovaný přehled zatmění na následující tři dekády let dopředu tak, jak je budeme moci pozorovat od nás.      (Zdroj: Astro)


Výjimečný stav nebude, jenom pro někoho ..... Janotův balíček si odnesou učitelé, důchodci a rodiny s dětmi. Proč právě oni?

Poslanci znepřátelených stran, kteří si před chvílí v přímém televizním přenosu spílali do opilců a idiotů, se poplácávají po zádech, skleničky šampaňského ťukají a v poslaneckém bufetu je veselo. Rozpočet je schválen a to je důvod k oslavě! Rozpočtové provizorium bylo slavně zažehnáno, naděje, že se země česká v nejbližší době nepropadne do chaosu a bezvládí, žije. „Jsme zachráněni," křičí usměvavé tváře poslanců, kteří právě dobojovali vítěznou bitvu za zájmy své a těch nejbohatších z nás. Tedy spíše z vás. Nebo snad ani z vás ne? Usmívají se i komentátoři v televizních zprávách. I oni patří mezi vyvolené, státem a krizí nepoznamenané.

Absurdita je posvěcena, rada starších rozhodla, že opasky si protentokrát utáhnou jen učitelé, rodiny s dětmi a důchodci. Tedy ti, kteří se dokážou bránit nejméně ze všech. A mají zatraceně hluboko do kapsy už teď. Jak šalamounsky vymyšleno, páni poslanci! Potěšte tou skvělou zprávou své bohaté sponzory. A tančete s nimi na palubě lodi, která se zatím nepotápí. Jede se dál, močálem černým kolem bílých skal. Jak dlouho ještě?

Jiná je nálada u nás doma. Otec redaktor, matka učitelka, tři studující dcery. Ještě nedávno jsme žehrali, že žijeme z ruky do huby, od výplaty k výplatě. Co bude po rozbalení Janotova balíčku, raději nemyslet. Poslanci výjimečný stav zažehnali, nám právě nastává. Strejček hlad za námi zatím nechodí, přesto napětí nezažehná ani zpěv Voskovce a Wericha ze staré gramofonové desky. „Tak jsem čet´ - co jste čet´? - Rozpočet, to jsem čet, povídám si, to je prachů. Náhle však - a copak? - Klopím zrak, - taky tak, - říkám si počkej brachu."

Nápad ušetřit výdaje nejbohatším na úkor těch, kdo mají nejméně, není jen hloupý, ale i nebezpečný. Nápad vzít peníze učitelům za současného stavu, kdy příjmy ve školství až na výjimky neumožňují vykonávat učitelské povolání živitelům ani živitelkám rodin, pokud je nesponzoruje bohatší partnerka či partner, hraničí se sabotáží proti české kultuře a vzdělanosti. Po sílících pokusech o ekonomické vyhladovění neziskových divadel, výstavních síní, knihoven, vědeckých ústavů, veřejnoprávních institucí a plánovitého zruinování architektonických památek (nejnověji románská rotunda Narození Panny Marie v Holubicích u Prahy, na jejíž opravu by stačila nepatrná část nákladů papežovy návštěvy v České republice) jde zatím o nejagresivnější pokus ušlapat v nás poslední zbytky ducha.

Až se v mysli občas zatřepetá hříšná myšlenka, že jde o záměr udržet národ v nevědomosti a tuposti, neboť tak je nejlépe manipulovatelný. Historie se opakuje. A v hlavě duní stará, znovu oživlá písnička dvou moudrých pánů, kteří se tuposti mocných dokázali nebojácně a vyzývavě postavit: „Hej skřečkové a bařtipáni! Přišel čas, budeme účtovat! Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí vlky činí, že nás proti vám vede hlad!"      (Zdroj: Czech Free Press)


Naši předkové atmosféru neovlivňovali ..... V dobách před průmyslovou revolucí lidé sice produkovali oxid uhličitý, ale stav atmosféry tím nijak neovlivnili.

Spalování fosilních paliv během posledních dvou století zanechává v atmosféře zřetelný "podpis" v podobě zvýšené koncentrace oxidu uhličitého. Jeho hladina ale pomalu stoupala už v miléniích před průmyslovou revolucí a nabízela se otázka, nakolik se na tom podepsali naši předkové. Před 7000 let bylo množství CO2 menší než 260 ppm (parts per million, částic z milionu) a během dalších 6800 let se pomalu vyšplhalo na 280 ppm. V současnosti se pohybuje kolem 387 ppm.

Na vzestupu v době před průmyslovou revolucí se mohly podepsat přírodní jevy - například chemie půdy, rozklad rostlinné hmoty a uvolňování oxidu uhličitého z oceánů. Lidé k němu mohli přispět jak spalováním dřeva, rašeliny a občas dokonce uhlí, tak zakládáním požárů. Ty vznikaly náhodně nebo byly využívány pro získávání zemědělské půdy vypalováním lesů a plání.

Původ molekul plynu, které se dostávají do atmosféry, lze vystopovat podle poměru lehkých a těžkých izotopů uhlíku. Podle výsledků analýzy více než 200 vzorků vzduchu, zachycených v antarktickém ledu, se zdá, že naprostá většina oxidu uhličitého z doby před průmyslovou revolucí pochází z přírodních zdrojů. Naši předkové tedy na rozdíl od nás neměli moc zasahovat do atmosférického dění. Příčinu vzestupu koncentrace oxidu uhličitého, který předcházel průmyslové revoluci, vědci vidí ve změně rostlinstva po skončení poslední doby ledové, na kterou pomalu reagovala chemie oceánů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Čtyřkřídlý dinosaurus ..... Čínští vědci našli téměř celou zachovalou kostru nejstaršího opeřeného dinosaura. Žil před více než 150 miliony let a měl čtyři křídla, i když pravděpodobně nelétal v pravém slova smyslu, pouze vzduchem klouzal. Kostra druhu Anchiornis huxleyi je velmi dobře zachovaná a byla nalezena v severočínské provincii Liao-ning. O nálezu informuje ve svém novém čísle vědecký časopis Nature.

Velikostí se zvíře podobalo kuřeti, tělo nedosahovalo ani půl metru a lebka měří šest centimetrů. Peří pokrývá nejen přední končetiny a ocas, ale také nohy. Číňané ho považují za přechodný, čtyřkřídlý živočišný druh mezi pozemními obratlovci a ptáky. Všechny končetiny byly k trupu poutány jako křídla pozdějších ptáků.

"Z tohoto nálezu vyplývá, že se ptáci vyvinuli před asi 160 miliony let pravděpodobně z malého druhu čtyřkřídlých dinosaurů. Je to spojovník mezi typickými theropody (dinosaury pohybujícími se na zadních končetinách) a ptáky. Žil v období, v němž podle našich předpokladů žili předci ptáků," sdělil agentuře Reuters Sü Sing z Čínské akademie věd. Anchiornis huxleyi je starší než dosud nejstarší známý prapták Archaeopteryx, který žil před 150 miliony let. Anchiornis huxleyi žil v období svrchní jury - v časovém intervalu před 161 až 151 milionů let.      (Zdroj: Řev přírody)


29.09. 2009     Devětadvacátého září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, v níž bylo rozhodnuto o podstoupení československého pohraničí (Sudet) Německu.


Nezvyšujme daně, už kvůli cibuli ..... Naše společnost je cibule. Nahoře a dole jsou výhonky bohatství a chudoby. Tělo je střední třída. O kom že to mluvím? No, pravděpodobně přímo o vás. Střední třída, tělo ekonomiky, to nejsou ani chudáci, ani boháči – prostě mezi. Člověk ze střední třídy stojí na vlastních nohách.

Není vyžírač sociálních dávek. Nepotřebuje šrotovné k tomu, aby se rozhodl, zda si koupí auto. Rodinu neplánuje podle výše porodného. Řekl bych ale, že nechce, aby mu stát podrážel nohy. Jedna partaj snížila v minulém volebním období nejvíce daně nízkopříjmovým lidem. Z rozhodnutí té druhé v tomto volebním cyklu nejvíce ušetřili zase ti nejmajetnější. Piplali jsme se s výhonky. A zároveň hráli značně nefér vůči střední třídě, která jako celek odvádí na daních nejvíce. Nehraji si na sociologa. Říkám pragmaticky – pokud dnes nebo kdykoliv příště poslanci odklepnou jako hlavní část balíčku k „záchraně rozpočtu“ zvýšení daní a nikoliv výdajové škrty, pak své tažení proti střední třídě završí. Vyšlou poselství: Sorry, za ty poslední dvě období, kdy jsme na vás kašlali, ale teď ten účet musíte ještě zaplatit - teď jsme všichni v kopru!      (Zdroj: Blog Aleše Michla)


Tak nám zrušili žárovky ..... Hele, to je pro mě novinka: Penny Market upozorňuje, že EU od 1. 9. zrušila 100 W žárovky. Abychom prý se zásobili... Jak šlechetné upozornění. K tématu Úsporné zářivky v USA píšou právě minesotští občanští aktivisté tento docela zajímavý článek. Když se rozproudila dryáčnická reklamní kampaň na fluorescenční žárovky (CFL), lidé byli nadšení, že se sníží produkce kysličníku uhličitého tím, že se sníží energetická náročnost. Ale je tu pár věcí, které vám odmítli říci. Je to, jako kdyby vám řekli, že když si dáte domů hada, působí to zázračně na odehnání hlodavců. Ušetříte stovky dolarů, protože nebudete muset kupovat pasti na myši ani používat hnusné jedy kolem svého domu. Co vám neříkají, je to, že si kupujete a dáváte do svého domu nebezpečného a smrtelně jedovatého hada. S těmi zářivkami je to totéž.

Už jsme si vědomi nebezpečí při rozbití žárovek plněných rtutí. Některá zařízení na likvidaci toxického odpadu uvádějí, že chtějí za odstranění rozbité žárovky 2 000 dolarů. Proč?? Protože je to RTUŤ!!!!

Rtuť je nebezpečný, smrtelně jedovatý těžký kov, a všechny vlády světa pracují na tom, aby ho odstranily z našeho prostředí.

A přesto tytéž vlády prosazují a zavádějí zákony, které nás nutí kupovat výrobky obsahující rtuť a dávat si je do svých domovů a do blízkosti svých dětí.

A tak jako ten had, kterého jste si koupili, abyste ušetřili peníze, má toto rozhodnutí své temné stránky. Zejména to, že všechny ty úsporné zářivky byly vyrobeny tak, že rtuť byla získána z rudy a zpracována pro výrobu těchto zářivek. Nemyslete si, že je to nevinný proces: energetická výkonnost pro země Prvního světa přijde dělníky v Číně velmi draho, protože se uvádí, že v továrnách vyrábějících tyto žárovky je mnoho otrav rtutí.

A ještě hůře. Had se rozzlobil. Podle nedávné studie čínského ministerstva zdravotnictví je mnoho dělníků při výrobě žárovek vystaveno působení rtuti. V jedné továrně v Jinzhou obsahují těla 121 dělníků ze 123 zaměstnanců nebezpečnou dávku rtuti, každý dělník má v sobě 150x více než je vládou schválené bezpečné množství. V jedné továrně v Anyangu bylo otráveno 35% dělníků a závod vypouštěl rtuť přímo do místní zásobárny vody.      (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001)


Na Hradčanském náměstí v Praze objeveny pozůstatky románského domu ..... Archeologický výzkum na Hradčanské náměstí v Praze, vedený pracovníky Archeologického ústavu AVČR, Praha objevil torzo románského domu. Jedná se o druhý nález takové stavby v rámci západního předpolí Pražského hradu, které později dalo vzniknout městu Hradčany. Výzkum, který probíhá od ledna tohoto roku, je prováděn v souvislosti s generální rekonstrukcí Salmovského paláce na další z expozičních objektů Národní galerie, která je i investorem celé akce. Záchranné práce začaly v suterénu stavby a pokračují zejména výkopy při základech paláce Salmovského a sousedního Schwarzenberského z důvodu jejich hydroizolace.

Salmovský palác, dnes dochovaný jako klasicistní, nechal postavit na počátku 19. století pražský arcibiskup Vilém Florentin Josef kníže Salm-Salm. Jeho prostor zabral několik starších parcel a zahrnul částečně zdiva starších objektu. Při archeologickém výzkumu se krom fragmentů starší zástavby podařilo zdokumentovat velmi dobře dochovanou výplň jímky z 1. poloviny 17. století, která sbírala odpad ze sousedního Schwarzenberského paláce. Ojedinělé byly nejen její pečlivě vyzděné stěny, ale i předměty, které se v ní uchovaly díky vysoké vlhkosti. Jednalo se o předměty denní potřeby, mezi nimi např. několik kuželek s koulí anebo proutěná metla. Unikátní jsou také importy luxusních skleněných nádob.

Největší překvapení přinesl ale nález pozůstatků románského zdiva při severní zdi paláce pod úrovní současného chodníku. Zaujal svou ojedinělostí a také dobrým stavem dochování díky hloubce až 2 metry. Z domu se dochovalo torzo nároží se šesti řádky románského zdiva. Byl vyzděn do velice zajímavé starší terénní situace. Přímo v místech pod odkrytým nárožím probíhal o dvě století dříve menší příkop. Po jeho postupném zaplnění se terén dorovnal a ve 12. století byl dům založen do již urovnaného terénu. Díky měkké výplni příkopu se však jeho jedna zeď částečně propadla. Archeologům se podařilo zachytit i zánik domu, ke kterému došlo ještě v průběhu středověku, velmi pravděpodobně v souvislosti s parcelací nově založeného hradčanského města v polovině 14. století.      (Zdroj: Science WORLD)


Nový armádny robot je schopný "požierať" mŕtvoly ..... Istá spoločnosť v americkom štáte Maryland v rámci kontraktu Pentagonu vyvinula robota, ponáňaného parou a schopného skonzumovať akýkoľvek biologický materiál - trávu, drevo, starý nábytok - a dokonca aj mŕtve telá.

Nový robot EATR (Energetically Autonomous Tactical Robot), ktorý vyvinula spoločnosť Robotic Technology Inc., môže vyhľadávať, skunzumovať a potom vyrábať energiu z biomasy v prostredí a zároveň môže v prípade potreby fungovať aj na bežne používané palivá ako benzín, ťažké palivá, petrolej, naftu, propán, uhlie, kuchynské oleje alebo slnečnú energiu. Ale

"biomasa" alebo "iné organické energetické zdroje" nemusia značiť len rastlinstvo, ale aj živočíšne a ľudské mŕtvoly, také časté vo vojnových zónach.

Pre armádu je výhodné to, že robot môže operovať celé mesiace, dokonca aj roky, úplne samostatne a bez obsluhy. A na paltforme EATR môže teraz Pentagon nechať vyvinúť aj iné druhy strojov, vhodných pre dopravu alebo ambulancie, komunikačné centrá, dokonca aj mobilné bojové lode.

Fufor`s unregelmassige news: "Upcoming Militrary Robot Could Feed on Dead

Bodies" http://fufur.twoday.net/stories/5825771/      (Zdroj: Protiprúdu)


Proč je Mars rudý? ..... Vědci dosud předpokládali, že se Mars stal rudou planetou během miliard let erozivním působením vody, kdy zde ještě existovaly vodní toky i moře a oceány. Analýza hornin provedená s pomocí robotických vozítek Spirit a Opportunity, které na Marsu přistály v roce 2004 však ukázala, že rudý prach nemá s vodou nic společného.

"Všechny to překvapilo," uvedl v pondělí na serveru Space.com Jonathan Merrison z dánské laboratoře v Aarhusu, která se zabývá simulacemi podmínek na Marsu. Jeho tým však nyní přišel s novým vysvětlením "rudosti" čtvrté planety sluneční soustavy.

Podle nových údajů se ukazuje, že Mars zrudl poměrně nedávno erozí, ovšem bez jakéhokoli působení vody. Mechanickým rozmělňováním křemencového písku v laboratorních podmínkách, které simulovalo běžné povětrnostní podmínky na Marsu. Merrison se svým kolegy prokázal, že ze zrnek horniny se během deseti měsíců z deseti procent stal jemný prach.

Vědci přidali prachový magnetit, oxid železa, který se na Marsu běžně vyskytuje a jak pokus pokračoval, vzorek rudl více a více. Mechanickým narážením částic prachu z křemencového písku s částicemi magnetitového prachu byly narušeny i chemické vazby a vznikl nový oxid železa - hematit, který dodal vzorku rudou barvu.

Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že voda nezpůsobila zarudnutí horniny, je laboratorně simulovaný proces reálnější. Navíc mechanické zrudnutí mohlo proběhnout ne před miliardami, ale milióny let a poměrně rychle.      (Zdroj: Řev přírody)


Pivem roku jsou Kozel, Zubr a Rebel ..... Prestižní anketa sládků a degustátorů „Naše pivo 2009“ zná svoje letošní vítěze.

Mezi vícestupňovými ležáky zvítězila jedenáctka Kozel Premium, následovaná Zubrem Premium a Jubilejním ležákem od pivovaru Krušovice.

V kategorii desítek první dvě příčky obsadily značky Zubr Classic a Gold. Na třetím místě pak skončila desítka Kozel. Mezi tmavými pivy, která se letos přihlásily do soutěže, nejvýše sládci ocenili Rebel z Havlíčkova Brodu, následovaný Granátem Černá Hora a Postřižinským pivem z Nymburka. Mezi nealko pivy zvítězily pivovary Radegast, Zubr a náchodský Primátor.      (Zdroj: Agris)


Kámen a oheň ..... Člověk během svého vývoje zřejmě používal oheň k výrobě nástrojů podstatně dříve, než se věda domnívá. Dosud byly známy důkazy o opracování předmětů pomocí ohně z období před Z7 tisíci lety. Vědecký tým z Arizonské univerzity však nyní v časopise Science zveřejnil výsledky analýzy nálezů získaných při archeologickém průzkumu na jihovýchodě Afriky. Nalezené předměty byly vyrobeny z křemence, který však neměl obvyklou žlutou barvu, ale byl načervenalý a vyznačoval se neobyčejně jemnou zrnitostí. Tehdy experty napadlo, že by mohl být tepelně upravený. První okamžik, kdy člověk využil ohně, se tak posunul o neuvěřitelných 45 tisíc let zpět do minulosti. „Před 7Z tisíci lety zřejmě někdo náhodně zjistil, že kámen vložený do ohně se lépe štěpí,“ vysvětlil paleoantropolog Curtis Marean. Novou technologií lidé postupně vylepšovali a předávali dalším generacím. Badatelé si u rámci výzkumu také vyzkoušeli, jak opracování kamene vypadalo v praxi. Zahrabali přes noc kus křemence do země, rozdělali nad ním oheň a ráno zjistili, že nejen získal typickou červenou barvu, ale je velice vhodný pro výrobu nástrojů, nožů a zbraní. Předměty, které vědci při tomto experimentu vyrobili, byly velmi podobné těm, které nalezli v Jihoafrické republice. Nález je všeobecně považován za důkaz o počátku systematické práce člověka s ohněm.      (Zdroj: Smísené okolí)


Které nanočástice jsou nebezpečné? ..... Nanotechnologie přinášejí převratné změny v mnoha směrech. Avšak každé pro má i své proti, zdá se, že budeme muset být při zacházení s neizolovanými nanočásticemi opatrní. Některé typy nanočástic, tedy částic menších než cca 100 nanometrů, by totiž mohly být za jistých podmínek jedovaté nebo i životu nebezpečné.

Už před několika lety se objevily zprávy o škodlivosti určitých druhů nanočástic u ryb, myší nebo žab. Zpravidla šlo o některé kovy či oxidy kovů, někdy o uhlíkové nanotrubičky. Škodlivost zřejmě závisela i na rozměrech a tvaru nanočástic. Mechanismus jejich toxického působení doposud není příliš znám.

Kapsle s nanočásticemi některých kovů se sice úspěšně testují v rámci boje s rakovinou, ale to přesně odpovídám našim dosavadním zkušenostem - co je za jistých podmínek lékem, může být za jiných okolností pro buňky toxické. Nanočástice mohou proniknout někam, kam by neměly a kam by částice větších rozměrů nepronikly. Nebo mohou porušit buněčné membrány.

Podle zprávy Reuters se prvními oběťmi nanočástic možná staly dvě čínské dělnice. Ženy používaly k malování stříkací pistole s barvou, která obsahovala nanočástice. Pohybovaly se při tom v nevětrané místnosti a nepoužívaly masky. Během asi dvou let se u nich objevily příznaky poškození plic, na které nakonec zemřely. V dutinách kolem jejich plic bylo nalezeno zvýšené množství kapaliny. V plicní tkáni byly také nalezeny nanočástice o rozměru kolem 30 nanometrů, které se nacházely i v barvě.

Není vyloučeno, že zde mohly zapůsobit jiné látky či faktory. Podobných případů zatím není mnoho. V našem zájmu ale určitě je zmapování případných rizik. Jako analogie nám mohou posloužit např. rizika velmi jemných azbestových vláken. Naštěstí se dá říct, že ve většině průmyslových výrobků jsou nanočástice zapouzdřeny či jinak izolovány. Při jejich styku se živou tkání je však složité předpovědět, co se stane.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Rada bezpečnosti pro „případný“ svět bez jaderných zbraní ..... Po několika dnech intenzivních jednání se Rada bezpečnosti OSN jednomyslně shodla na znění nezávazné rezoluce, kterou navrhla Obamova administrativa a která vyzývá světové velmoci, aby směřovaly k „případnému" světu bez jaderných zbraní.

Rezoluce vyzývá všechny státy, aby ratifikovaly smlouvu o úplném zákazu jaderných pokusů a podepsaly smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT). Text přitom také kritizuje Írán, a to i přesto, že Teherán jaderné zbraně nemá a smlouvu NPT podepsal už před lety, a zároveň uděluje výjimku pěti zemím (jen shodou okolností stálým členům Rady bezpečnosti OSN), které si mohou svůj jaderný arzenál ponechat.

Navzdory ušlechtilému cíli - tedy „případnému" bezjadernému světu - rezoluce ale ukazuje hlavně na pokrytectví Obamovy administrativy a dalších členů Rady bezpečnosti, protože před necelým týdnem někteří z nich hlasovali proti výzvě, aby se k NPT připojil i Izrael. Židovský stát členství v NPT odmítl už několikrát a na každý náznak v tomto směru reaguje velmi podrážděně.

I kdyby ale byla nynější rezoluce míněna vážně, skončí beztak pod stolem, neboť jsou to USA kdo ještě musí samy ratifikovat smlouvu o zákazu jaderných pokusů, což ale odmítá nejen Pentagon, ale i značná část Kongresu. Pokud Obama tuto ideu nedokáže prosadit ani u sebe doma, je velmi pravděpodobné, že nynější rezoluce Rady bezpečnosti bude jen dalším rétorickým cvičením.      (Zdroj: Czech Free Press)


Organické látky na trpasličí planetě Haumea ..... Červená skvrna na povrchu trpasličí planety Haumea Tmavá červeně zbarvená oblast, která byla objevena na povrchu trpasličí planety Haumea, se zdá být bohatší na minerály a organické látky, než okolní ledem pokrytý povrch. Objev astronomů představil 16. září 2009 na kongresu European Planetary Science Congress (Potsdam, SRN) Dr. Pedro Lacerda.

Červená skvrna byla objevena na základě měření změn jasnosti během rotace trpasličí planety. Původ skvrny je zatím neznámý, avšak její "světelná křivka", která popisuje časové změny její jasnosti, nemá přesně stejný průběh na různých vlnových délkách. Malé avšak stále stejné odchylky naznačují, že tmavá skvrna je ve viditelném světle poněkud červenější.

"Naše první pozorování trpasličí planety Haumea vypovídala o tom, že se na jejím povrchu nachází odlišná skvrna. Pozorovaná dvě maxima a dvě minima jasnosti na světelné křivce nebyla zcela shodná, jak bychom očekávali pro stejnorodý povrch. To ukazovalo na přítomnost tmavší skvrny na jinak světlém povrchu. Avšak světelná křivka Haumey nám říkala i něco víc - zvláště když jsme získali infračervená data, kdy jsme pak začali chápat, co ta skvrna může představovat," říká Pedro Lacerda (Newton Fellow at Queen´s University Belfast).

Pravděpodobné vysvětlení těchto měření je, že skvrna je bohatá na minerály a organické látky, nebo že představuje drobný krystalický led. Pokud je tato skvrna jizvou po nedávném impaktu na povrchu tělesa, potom se přítomný materiál může svým složením podobat materiálu impaktoru, snad promíchanému s materiálem z podpovrchových vrstev Haumey.

Haumea obíhá kolem Slunce za drahou Neptunu, v oblasti označované jako Kuiperův pás. Jedná se o čtvrté největší známé těleso v této oblasti (větší jsou jen Eris, Pluto a Makemake). Tato velká tělesa Kuiperova pásu společně s největším objektem hlavního pásu planetek - asteroidem Ceres - patří mezi tzv. trpasličí planety.      (Zdroj: Astro)


25.09. 2009     Na neděli 27. 9. připadá Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky) - vyhlášený třetím Valným shromážděním Světové organizace cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980


Doprava na papežskou bohoslužbu ve Staré Boleslavi ..... V rámci konání Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi za účasti Svatého otce budou dne 28. září 2009 ve městě a okolí provedena rozsáhlá dopravní opatření. Pro účastníky pouti přinášíme pokyny k příjezdu do Staré Boleslavi a k přesunu na místo konání bohoslužby.
S ohledem na dopravní opatření, kapacitu parkovišť a příjezdových tras doporučujeme poutníkům využít veřejnou dopravní síť – vlakovou dopravu (na vlakové nádraží Stará Boleslav); autobusovou dopravu (kyvadlová doprava ze stanic metra Prahy – Černého Mostu (metro B) nebo z Prahy – Letňan (metro C) na autobusové nádraží v centru Staré Boleslavi).
V případě příjezdu osobními automobily (resp. zájezdovými autobusy) přijíždějte v dostatečném předstihu – doporučovaný čas příjezdu 4:00 – 7:00 hodin. Jednotlivé sektory auditoria budou pro návštěvníky otevřeny od 4:00 hodin.
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy pěších návštěvníků papežské bohoslužby i významných osob bude v den konání papežské bohoslužby dne 28. září 2009 zcela uzavřeno město Stará Boleslav pro motorová vozidla. Na všech vjezdech do města bude omezen vjezd motorových vozidel, který bude střežen dopravním oddělením Policie ČR. Město Stará Boleslav bude plně uzavřeno v období od neděle 27. září 2009 od 12.00 hodin do pondělí 28. září 2009 do 20:00 hodin. (Informace pro občany města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)
S uzavřením města souvisí i uzavření křižovatky v km 14 – Exit 14 – na rychlostní komunikaci R10 Praha – Mladá Boleslav. Veřejná autobusová doprava ČSAD Střední Čechy bude jako jediná zajíždět do města na autobusové nádraží ve Staré Boleslavi. Pro ostatní motorová vozidla (osobní automobily, zájezdové autobusy) jsou navrženy záchytná parkoviště na okrajích města přístupná z Exitu 17.       (Zdroj: StaraBoleslav)


Nesmrtelnosti dosáhne lidstvo za 20 let, tvrdí americký vědec ..... Do roku 2030 by se každý z nás mohl stát díky nanotechnologii nesmrtelným. To alespoň tvrdí 61letý americký vědec Ray Kurzweil, podle něhož budou miniaturní roboti za dvacet let schopni nahradit prakticky libovolnou část našeho těla, a to včetně všech životně důležitých orgánů. Informoval o tom Daily Telegraph.
„Výpočetní technika urazila za několik posledních let velký kus cesty. Stejně tak se prohlubují i naše znalosti v chápání lidských genů. Se zvyšujícími se znalostmi bychom tak zhruba za dvacet let mohli dospět do doby, kdy si budeme tělo schopni sami opravovat,“ vysvětlil své myšlenky Kurzweil.
Upozornil také na to, že v dnešní době už není problém si pořídit umělou slinivku, a vědci dokonce už pracují na takových projektech, jako jsou robotické nohy nebo umělé lidské srdce.
Podle Kurzweila by v budoucnu měli naše tělo opravovat takzvaní nanoboti, kteří například nahradí krvinky a přitom budou pracovat až tisíckrát efektněji. Tito miniaturní roboti tak budou schopni i radikálně vylepšovat naše současné výkony i schopnosti.
„Díky nanotechnologii budou lidé za pár desítek let schopni na olympiádě sprintovat mnohokrát rychleji než nyní. A potápěči vydrží bez nadechnutí pod vodou klidně i hodiny,“ předpověděl americký vědec.
„Miniaturní nanoboti navíc vylepší naše mentální schopnosti natolik, že celou knihu budeme schopni napsat jen za pár hodin,“ dodal Kurzweil s tím, že podle něj bude budoucnost plná kyborgů s umělými údy a orgány.
Vizi amerického vědce dokládá i snažení vědců, kteří se již několik posledních let snaží zdokonalovat lidské tělo pomocí robotických
součástek.       (Zdroj: Novinky)


Krátkodobý stres chrání před rakovinou ..... Stresovaným myším se aktivuje imunitní systém. Ten pak zařídí, že se stanou ke kožnímu nádoru odolnější.
Nový poznatek z oblasti imunoterapie zhoubných nádorů by se dal také nadepsat „Strašením proti rakovině“. Nebýt to výsledek z pracoviště Stanford University, která je v oblasti medicíny pojmem a téměř zárukou kvalitního výzkumu, přešli bychom takovou zprávu bez většího zaujetí.
Firdaus Dhabhar je ze Stanford Cancer Center and Institute for Immunity, Transplantation and Infection. Včera zveřejnil na stránkách svého mateřského pracoviště zprávu o tom, že se mu poařilo stresem přispět k odolnosti před jedním typem rakoviny. I když jde o výsledek získaný na myším modelu, je překvapením. Dosud se soudilo, že stres nám škodí a že vyhlídky na uzdravení pacientům bere. Toto je první důkaz, že by u krátkodobého stresu tomu mohlo být naopak. Nový poznatek zřejmě souvisí s mobilizací přirozených obranných mechanismů. (Zdroj: OSEL)


Moc a ne-moc (z) transformace ..... Pokud vyjdeme z informací z mnoha stran, transformace probíhá a nabývá na intenzitě. Mnoho lidí, kteří se danou problematikou zabývají, ji pociťuje přímo na sobě a svém okolí. Je mnoho těch, co ji vítají a snaží se ji podpořit, méně těch, co se jí snaží zabránit a nejvíce těch, co netuší a ani nevnímají nic. I když se budeme zabývat veřejně hlásanými názory pouze skupiny první (do čehož musíme zahrnout i sofistikovaně vypadající manipulace, protože se velice těžko rozlišují), jsou velice rozdílné až protichůdné názory na to, co bude výsledkem této transformace a jaký je její časový rámec. Protože konec roku 2012 je jedním ze stěžejních časových bodů, budu ve svých úvahách tento bod považovat za rozhodující.
Co bude výsledkem transformace, jaké změny nastanou ve vědomí jednotlivých lidí, lidstva a Země? Jaké změny na fyzické úrovni přinese transformace konkrétnímu člověku, jaké získá nové psychické a fyzické schopnosti. Jak se promění společenské systémy a uspořádání lidského společenství? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoznačné ani snadné, ale přesto jsou určité pravděpodobnostní možnosti, které se mně zdají pravděpodobnější než jiné.
Často uváděným předpokladem je, že výsledkem transformačního procesu bude zvýšení frekvence vibrací u mnoha lidí, jehož výsledkem bude skokový nárůst schopností běžných lidí v mnoha oblastech, z nichž jako jednu podstatnou vyjímám schopnost výrazně snazšího (ve srovnání se současností) ovlivňování tzv. hmotné reality pouhou silou myšlenek.
V této souvislosti se tak dostávám k tomu, co je uvedeno v nadpise, tj. k moci.
Moc je dle Wikipedie definována jako schopnost prosadit svou vůli i proti vůli jiných. Pro účel tohoto článku použiji definici obecnější nevztahující se pouze na lidi.
Moc je schopnost bytosti (entity) svým rozhodnutím (myšlenkovou či fyzickou činností či nečinností) měnit realitu včetně sebe.       (Čtěte na Matrix-2001)


Stát na soudní spory o dálnici D8 vyčlenil milióny korun ..... Dobrovolníci Dětí Země zajišťují práci elitním advokátům. Ministerstvo dopravy čelí již osmi vážným žalobám Dětí Země proti vydání stavebních povolení pro dálnici D8 přes České středohoří. S dodržováním zákonů si ale úředníci nemusejí dělat skoro žádné velké starosti, protože na soudní spory o tuto dálnici i na jinou právní pomoc u ostatních kauz si ministerstvo na tři roky za 450 miliónů korun najalo čtyři externí advokátní kanceláře. Účastí v jednom soudním sporu s Dětmi Země o dálnici D8 tak může ministerstvo nevratně přijít o více než půl miliónu korun.
„Je to pro nás kuriozita, že jsme se tak trochu stali velkými zaměstnavateli známých advokátních kanceláří, i když úředníci by si správně měli svá správní rozhodnutí o dálnici D8 u soudu obhajovat sami, když jsou za tuto práci občany placeni,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.       (Zdroj: Enviweb)


Použité baterie by měli od soboty brát zpět všichni prodejci ..... Od soboty budou muset výrobci a dovozci baterií zajistit, aby prodejny, kde se baterie a monočlánky prodávají, je také odebíraly zpět od zákazníků. Vyžaduje to novela zákona o odpadech, která nabývá účinnosti. Do českého práva norma zavádí evropskou směrnici, která ukládá členským státům zajistit do roku 2012 sběr alespoň čtvrtiny použitých baterií a akumulátorů. Do roku 2016 to má být alespoň 45 procent. V Česku se podle údajů k předloňskému roku sbíralo necelých devět procent baterií.
Výrobci budou nově muset zajistit na vlastní náklady zpracování odpadních baterií a akumulátorů. Jejich spalování je zakázáno. Povinností výrobců také bude zajistit, aby se na každé baterii s obsahem těžkých kovů objevil symbol použité chemikálie. Sběrné dvory v obcích budou muset být vybaveny pro zpětný odběr použitých akumulátorů.       (Zdroj: Ekolist)


Strach o českou půdu - skoupí nám ji cizinci pod nohama? ..... Dva miliony lidí vlastní kus pole nebo louky. Na západě by byli milionáři.
Třetinu půdy v českém pohraničí už vykoupili cizinci - hrozí se zemědělci. Němci, Rusové nebo Nizozemci podle nich za chvíli budou českým polím vládnout.
»Místní sedláci nemají tolik peněz, aby obstáli proti cizincům a spekulantům,« varuje Josef Erhard z karlovarské Okresní agrární komory. »U nás cizinci vlastní už možná více než třetinu půdy,« dodává. Stejně hovoří drtivá většina dalších farmářů.
»Jsme rozhodně proti rozprodávání české půdy,« prohlašuje šéf Zemědělského svazu Miroslav Jirovský.
Faktem je, že zájem o zemědělské pozemky v poslední době nebývale roste. »Donedávna jsem dostávala nabídky na odkup pozemků tak dvakrát ročně, teď volají zájemci skoro každý týden. Netají se přitom tím, že dost často zastupují ruské klienty,« říká majitelka polí na Kutnohorsku. Zatím ale prodat nechce, čeká, že ceny ještě výrazně vzrostou.
Na stole jsou dvě klíčové otázky: Proč je o česká pole a louky tak velký zájem? A je to dobře, nebo špatně, že je vlastní cizinci?       (Čtěte v Hospodářských Novinách)


Proč neexistuje více masožravých rostlin? ..... Masožravé rostliny řadu z nás fascinují. Masožravost má smysl na půdách chudých na živiny, především na dusík, ale i některé kovy. Z tohoto pohledu pak vyvstává otázka, proč není masožravost rostlin (jež vznikla mnohokrát nezávisle na sobě) rozšířenější. Zdálo by se, že důvodem je nízká efektivita „lovu“ a naopak množství energie, kterou stojí vybudování pasti. Z hlediska energie je totiž úlovek zanedbatelným přínosem.
Jim Karagatzides a Aaron Ellison ale propočítali, že past ve skutečnosti není tak „drahá“ - spotřebuje se na ni méně uhlíku (respektive energie – oboje je spolu spojeno přes fotosyntézu) než na vybudování listu. Protože ale past nefotosyntetizuje a něco uloví pouze občas, trvá i tak dlouho, než se náklady na ni amortizují a vyplatí se pouze v delším časovém horizontu (K strategie?). Prostě jako obvykle, masožravé rostliny fungují na principu něco za něco.       (Zdroj: Science WORLD)


Jak se snadněji a lépe učit ..... Jestli jsme se již smířili s myšlenkou, že norimberský trychtýř, kterým by se nalily do hlavy vědomosti, ani v tomto století nebude vynalezen, a se zprávou, že hypnopedie, spočívající ve spuštění magnetofonu s učebním textem ve spánku je stejně účinná jako dávat si učebnici na noc pod polštář, nezbývá než se obrátit o radu k lidem, kteří se této problematice věnují. Před několika roky (2006) jsme v učebnici psychologie pro SZP doporučili metodu označenou akronymem POČNU, přičemž každé písmeno představuje jednu fázi učení.
P – znamená poslouchat výklad, protože nějaká část z něj se v paměti udrží.
O – představuje otázky, které bychom si měli položit hlavně o věcech, jimž jsme dobře neporozuměli.
Č – je zkratka aktivity číst, a to dost brzy po přednášce, protože paměťová stopa se ideálně upevňuje do 24 hodin.
N – je zkratkou slova nahlas; tak by se měla látka zopakovat.
A konečně U znamená utřídit si znalosti.
Tato doporučení vycházející z každodenní praxe posvěcuje nyní výzkumná studie Marka McDaniela a spolupracovníků, která námi navržený postup zkracuje do tří kroků označených jako 3R (= Read – Recite – Review, neboli 3P = Přečti – Přeříkej – Přehled). Autoři srovnávali svoji metodu s dalšími dvěma často užívanými přístupy: přečíst text dvakrát po sobě, nebo si dělat poznámky. Hodnotili jak samostatnou reprodukci studovaného textu, tak správné odpovědi na otázky.
Při bezprostřední zkoušce měla metoda 3R jednoznačně nejlepší výsledky, po týdnu byly její výsledky stejné jako zapisování poznámek, které však studentům zabralo mnohem více času. Zajímavou pomoc nabízí Susan Goldin-Meadow. Radí jak žákům, tak studentům, aby do procesu učení, který se týká levé mozkové hemisféry, zapojili také hemisféru pravou, a to tak, že řešení problémů spojených s učením doprovázejí co největším počtem gest a pohybů, které jsou nějakým způsobem v souladu se studovanou látkou. Opakování pohybů pak také pomáhá při vybavování obsahu.       (Zdroj: VTM Science)


Mayské pyramidy jako hudební nástroje? ..... Podle nové studie není vyloučené, že alespoň některé mayské pyramidy mohly být postavené tak, aby sloužily jako gigantické hudební nástroje a "hrály" bohům deště.
Člověk, který se posadí na vrcholek pyramidy El Castillo ve zříceninách mayského města Chichén Itzá, zjistí, že turisté stoupající po pravidelných schodech vytvářejí zvláštní akustický efekt. Zvuky jejich kroků se podobají symfonii, která vzniká při dopadu dešťových kapek na hladinu vody. Člověku na vrcholku pyramidy tak poskytují zajímavý hudební zážitek. Otázkou ale je, jestli je to náhoda, nebo záměr mayských stavitelů.
"Hudební schody" pyramidy El Castillo jsou známé už dlouho. Vědci z amerického Georgijského technologického institutu spolu s mexickými kolegy srovnali frekvence zdejších zvuků s těmi, které vznikají v takzvané Měsíční pyramidě v Teotihuacánu, která má schody nepravidelné. Zjistili, že studenti stoupající k vrcholům obou pyramid vytvářejí podobně znějící zvuky s podobnými frekvencemi.
Podle autorů studie je proto možné, že účelem obou pyramid bylo vytvářet právě zvuky připomínající déšť, pomocí nichž Mayové komunikovali s bohem deště Chacem, který na zem sesílal vláhu. To by ovšem podle článku na stránkách New Scientist znamenalo určitý názorový posun. Až dosud se totiž pyramida El Castillo považovala za zasvěcenou opeřenému hadímu božstvu Kukulkánovi.       (Zdroj: ČR Leonardo)


24.09. 2009     Dnes je zajímavý svátek - Světový den proti softwarovým patentům. Deklarovalo jej vloni více než osmdesát společností, asociací a výrobců jako World Day Against Software Patents. Softwarové patenty jsou patenty na vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad definuje vynález realizovaný počítačem jako vynález, jehož provedení vyžaduje použití počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, pomocí něhož jsou hlavní nové rysy vynálezu realizovány jedním nebo několika programy. Vede se spor, do jaké míry a zda vůbec mají být softwarové patenty udělovány


Řekněte politikům, co si myslíte o klimatické změně..... „Každý má možnost se zúčastnit. Prostřednictvím YouTube může každý zaslat své video a jeho hlas bude slyšet v jednacím sále. Dejte světu vědět své názory a návrhy,“ vyzývá Frederic, dánský korunní princ, aby lidé posílali na zvláštní kanál serveru YouTube své příspěvky ke klimatu. Ty pak zazní na prosincovém jednání o nové smlouvě o omezování skleníkových plynů v Kodani.

Kanál má sloužit lidem celého světa jako prostředník k politikům, kteří budou v prosinci v Kodani jednat o klimatické změně. Prostřednictvím zaslaného videa může kdokoliv dát najevo svůj názor či návrh.       (Zdroj: Ekolist)


Měsíc – nejchladnější místo ve Sluneční soustavě ..... Chudák Pluto. Nejprve bylo „vykopnuto“ z planetárního klubu, nyní přišlo i o primát nejstudenějšího místa ve Sluneční soustavě. Tento titul si nyní přivlastnil Měsíc, konkrétně neosvětlené krátery v blízkosti jižního pólu – což je na druhou stranu dobrá zpráva pro hledání důkazů o přítomnosti vodního ledu na jediném souputníku naší planety.

Vysoko se zvedající okolní valy jednotlivých kráterů v okolí jižního pólu zabraňují slunečnímu světlu dopadnout na jejich dno. Podobně například vysoké hory či jiné objekty na Zemi vrhají dlouhé stíny, v nichž je šero a podstatně chladněji než na Sluncem osvětleném povrchu. Na Měsíci jsou navíc tato místa neustále ve stínu, tudíž se zde teplota udržuje na konstantní hodnotě -240 °C, což je zhruba 30 stupňů nad absolutní nulou. O 10 stupňů tak byla překonána i rekordně nízká teplota na povrchu Pluta, kde bylo v roce 2006 naměřeno -230 °C (což tehdy zařadilo Pluto společně s Tritonem, měsícem planety Neptun, mezi nestudenější známá místa ve Sluneční soustavě). Jak se zdá, největší zima je však na Měsíci.      (Zdroj: AstroVM)


Měsíční kámen z muzea je ve skutečnosti zkamenělé dřevo ..... Tak o tuhle pravdu nikdo nestál. Tedy alespoň nikdo z říšského muzea v Amsterdamu, kde považovali exponát Kámen z Měsíce za nejcennější kousek. Jenže domnělý kus horniny, který měli doručit na Zemi američtí astronauti z Apolla 11, je ve skutečnosti „obyčejným“ kusem zkamenělého dřeva.

„Je to docela zajímavý příběh, protože řada otázek ještě nebyla zodpovězena. A můžeme se tomu aspoň zasmát,“ komentovala drsné vystřízlivění mluvčí Rijksmusea Xandra van Gelderová.

Muzeum získalo kámen po smrti bývalého premiéra Willem Dreesmana v roce 1988. Ten přitom kus skály získal jako soukromý dar v roce 1969 od amerického velvyslance J. Williama Middendorfa, který doprovázel astronauty z Apolla 11 při návštěvě v Nizozemí.

„Zjevně nikoho nenapadlo, že by se to mohlo zpochybnit, protože to pocházelo ze soukromé sbírky premiéra,“ dodala na vysvětlenou Van Gelderová. Rijksmuseum přitom vystavuje především výtvarné umění včetně Rembrandta a kámen je po většinu času ukryt v archivu.

„Je to nepopsatelný a téměř bezcenný kámen,“ tvrdí geolog Frank Beunk z amsterdamské Vrije Universiteit.       (Zdroj: Novinky)


Mléko může také zabíjet. Třeba ryby ..... Tisíce leklých ryb vylovili rybáři z rybníka nedaleko kláštera Helfta v německém Eislebenu. Ryby uhynuly poté, co se do vody dostalo mléko, které na protest proti nízkým cenám vylili nespokojení sedláci, uvedla agentura DPA.

V mariánském klášteře Helfta v sasko-anhaltském Eislebenu jednali minulý týden ministři zemědělství Německa a jeho spolkových zemí. Zemědělci na protest proti nízkým cenám před klášterem vylili z cisteren desetitisíce litrů mléka. To se kanalizací dostalo do nedalekého rybníka.

Z něj rybáři podle eislebenského policejního mluvčího od soboty vylovili kolem 1,5 tuny leklých ryb. Byly mezi nimi zlaté rybky i další vzácnější druhy. V okolí je cítit nakyslý zápach.

V klášteře vyvolal úhyn ryb prý zděšení a smutek. "Do rybníka se investovalo mnoho úsilí a lásky. Bude trvat dlouho, než se v něm zase obnoví život," posteskla si řádová sestra Gratia.      (Zdroj: Agris)


Ode dneška mohou lidé v Česku měnit politiku, politické strany to vítají ..... Od dneška mohou lidé v České republice zasahovat do politického dění a ovlivňovat je. Portál Změňpolitiku.cz jim umožní kdykoliv – třeba s ranní kávou v ruce – komentovat a hodnotit aktuální činy politiků, vyjadřovat připomínky k chystaným zákonům, určovat témata, která je zrovna nejvíce pálí a navrhovat konkrétní řešení. Politikům se zase nabízí možnost oslovovat voliče, pro které se stranické mítinky a pasivní čtení informací v médiích stávají čím dál méně přijatelnou formou komunikace.

“Lidé tak mohou mít vliv na složení kandidátek nebo na prosazení některých legislativních změn, mohou klást politikům otázky a dožadovat se odpovědí a také navrhovat originálnější řešení. Čtenou a respektovanou osobností se tak může stát každý, kdo přijde se zajímavými názory, které ostatní ocení. Politici díky stránkám Změň politiku získají zpětnou vazbu a prostor vysvětlit voličům některé své činy nebo třeba i nepopulární rozhodnutí,” vysvětluje smysl portálu jeho ředitel Marek Jehlička.

Portál slouží k posílení přímé demokracie a nastavuje nový komunikační standard mezi politiky a občany. Na potřebě takové komunikačního standardu se shodují i politici, kteří v jiných oblastech jen těžko hledají společnou řeč. Předseda ČSSD Jiří Paroubek řekl, že „tento projekt otevírá další cestu pro komunikaci mezi voliči a politiky. Proto jsem se rozhodl nápad podpořit, a být mezi prvními, kteří budou své názory konfrontovat přímo s občany.“      (Zdroj: Econnect)

Hmmm ... ale já bych položil obvyklou otázku - potřebujeme vůbec politiku k životu? Domnívám se, že ne.


ČOI varuje před falešnými inspektory ..... Českou obchodní inspekci informoval zástupce obchodního řetězce, že v jeho prodejně byli zaměstnanci kontaktováni dvěma osobami vydávajícími se za inspektory ČOI. Ve chvíli, kdy zaměstnanci požadovali předložení průkazů inspektorů ČOI, opustili falešní inspektoři v rychlosti provozovnu.

Česká obchodní inspekce se proto rozhodla vydat důrazné varování všem obchodníkům, neboť je důvodný předpoklad, že neznámé osoby se o podobný podvodný trik mohou pokusit znovu, a to kdekoli na území České republiky.

Česká obchodní inspekce nabádá obchodníky, aby vždy při kontaktu s osobou, která se prezentuje jako inspektor ČOI, požadovali průkaz inspektora a při jakýchkoliv pochybnostech o jeho hodnověrnosti se obrátili na nejbližší inspektorát České obchodní inspekce.      (Zdroj: Česká obchodní inspekce)


Hrůzný celosvětový obchod s částmi lidských těl ..... Obchody německé společnosti Tutogen jsou stejně tajnůstkářské jako lukrativní. Tato firma extrahuje z mrtvých lidských těl různé části, aby z nich následně vyráběla lékařské produkty pro výnosný globální trh, jehož centrum je ve Spojených státech.

Dne 5. srpna 2004 zemřel v ukrajinském hlavním městě Kyjevě inženýr na penzi Anatolij Koržak. Jeho tělo bylo ve dvě hodiny ráno převezeno do místního ústavu soudního lékařství. Ještě téže noci Koržakově dceři Leně Kratové kdosi zatelefonoval a požádal ji, aby se následujícího rána co nejdříve dostavila do ústavu, kde jí budou podány další informace.

Bylo to vůbec poprvé, kdy byla Lena Kratová konfrontována se smrtí blízkého rodinného příslušníka. „Cítila jsem se tak rozrušená, že jsem ani nedokázala jasně uvažovat," vzpomíná. Když ráno do ústavu dorazila, nějaký muž s ní začal hovořit o kožních transplantátech. Byl to zaměstnanec ukrajinské společnosti, která se specialisty soudního lékařství spolupracuje. „Nechte mě na pokoji," řekla tomu muži Lena Kratová. „Nechápu, o čem to mluvíte, a nechci vás poslouchat."

Dotyčný byl ale neodbytný a nakonec jí dal k podpisu jakýsi formulář. Sdělil jí, že pokud bude souhlasit s odběrem kůže, pomůže tím dětským pacientům s popáleninami, kteří transplantáty potřebují. Lena Kratová formulář podepsala. „Byla jsem jako zhypnotizovaná," dodává. Nyní se však paní Kratová, matka dvou malých děvčátek, od redaktorů týdeníku Der Spiegel dozvěděla, že zmíněná ukrajinská společnost posílá části těl německé společnosti Tutogen Medical GmbH, která následně velké množství těchto částí dodává na americký trh s lidskými tkáněmi. Kromě pásů kůže se z těl vyjímají také šlachy, kosti a chrupavky. „To mě zaskočilo," prohlašuje Lena Kratová. „Kdybych věděla, že toho budou odebírat tolik, nikdy bych jim svolení nedala."

Lukrativní průmysl

Tento incident v ukrajinské metropoli je součástí utajované běžné praxe málo známého, avšak velmi lukrativního odvětví lékařského průmyslu, ve kterém společnosti využívají mrtvých lidských těl k získání medicínských náhradních součástek. Přitom zužitkují téměř vše, co může lidské tělo nabídnout: kosti, chrupavky, šlachy, pruhy svalů, kůži, rohovky, osrdečníkové vaky, srdeční chlopně. V profesionálním žargonu je toto vše označováno jako „tkáň".      (Zdroj: Czech Free Press)


ESL - nový typ svítidel ..... Edisonovy tepelné žárovky nám slouží už 130 let, ale začínají být pomalu minulostí, protože mnohem více topí než svítí. Inženýři musejí hledat mnohem efektivnější způsoby, jak přeměnit elektrickou energii na světlo, aniž by se její velká část projevila ve formě tepelných ztrát. Zdá se, že další princip výroby světla zvaný elektronicky stimulovaná luminiscence (ESL) je na světě.

Dosavadní alternativy žárovek mnohé uživatele neuspokojují. Halogenové žárovky představují kvůli vysoké pracovní teplotě určité riziko požáru, kompaktní zářivky (CFL) nemají příjemné světlo a jejich řídící elektronika se může porouchat. Navíc obsahují trochu toxické rtuti. Svítidla ze světlo emitujících diod (LED) či výbojky jsou zatím drahé. Americká firma Vu1 (view-one) nabízí technologickou alternativu, elektronicky stimulovanou luminiscenci (ESL). Ta pracuje na velice podobném principu jako staré televize s katodovou trubicí (CRT).

Uvnitř katodové žárovky pracuje paprsek rychlých elektronů, který dopadá na vrstvu fosforu, a ta poté září. Na rozdíl od klasické televize zde není paprsek přesně směrově a časově řízen, tedy nekmitá, ale je vysílán dlouhodobě prakticky všemi směry. Technologický příspěvek firmy Vu1 spočívá hlavně v jednoduchosti, nízké ceně a malých tepelných ztrátách této technologie.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Šamani učí doktory ..... Po tisíce let jsme neměli žádné pořádné léky, jen staré osvědčené rituály. Dnes máme skvěle fungující léky, ale na rituály jsme trochu pozapomněli. Jak se zdá, byla to chyba. Něco na nich přece jen bylo. Věř a víra tvá tě uzdraví. Tohle moudro zapřahají do svých služeb mnozí pochybní léčitelé a vděčí mu za většinu svých úspěchů. Mysl a tělo nejsou odděleny neproniknutelnou zdí.

To, co se děje v našem těle, má vliv na náš duševní svět. Při bolestivém zranění není nikomu dvakrát veselo. A naopak – duševní stav výrazně zasahuje do fungování naší tělesné schránky. Už ve starověku si lékaři všimli, že stejně závažná zranění se hojí u vojáků vítězné strany rychleji. Moderní medicína zná tyto efekty jako placebo a nocebo. Do svých služeb je zapřahali i dávní šamani a čarodějové. ...

... Historie využívání placebo efektu sahá do dávné historie. Šamani a přírodní léčitelé ovládali léčivou moc bylin a dalších přírodních látek. Mnohé z nich objevili dávno před moderním farmaceutickým průmyslem. Antibiotika, jako je penicilin, stála zřejmě v pozadí léčebného účinku některých plísní přikládaných na zhnisané rány. Součástí léčby však byla i snaha přesvědčit nemocného, že se mu uleví a nakonec se uzdraví. Komplikované obřady a rituály plné záhadných formulí, zaříkávání provázeného často i hudbou či zpěvem nebo efektními kousky, například obětováním zvířete, se pro tyto účely dokonale hodily. Není pochyb, že generace šamanů a léčitelů se v těchto technikách po generace zdokonalovaly a nakonec dosáhly úrovně, jakou jim může dnešní povinnostmi přetížený lékař jen závidět. Ten se mnohdy omezí na to, že léčbu doplní několika slovy typu: „Za pár dní se vám udělá lépe.“ Nebo: „Určitě se vám potom uleví.“ Rozhodně je efekt takových optimisticky laděných vět příznivější než neskrývané pochyby: „No, nevím, nevím, jestli vám to vůbec pomůže.“  ...

... Názorně ukazují ošidnost placebo efektu výsledky výzkumu amerického neuroekonoma Dana Arielyho z Duke University. Spolu s lékaři z Massachusetts Institute of Technology uštědřoval Ariely více než osmdesáti dobrovolníkům do zápěstí slabé elektrické šoky a následně je nechal hodnotit intenzitu prožívané bolesti. Poté dostali dobrovolníci tabletu, o které jim lékaři řekli, že je to silný lék proti bolestem. Bylo to však placebo. V Arielyho studii dostávali dobrovolníci s informacemi o zkoušeném „léku“ i údaj o jeho ceně.

Polovina dobrovolníků se dozvěděla, že jedna tableta stojí dva a půl dolaru. Druhá polovina dobrovolníků byla informována, že cena tablety činí pouhých deset centů. Po spolknutí tablety dostal každý dobrovolník další elektrický šok do zápěstí a hodnotil účinek „léku“. Výsledky byly zajímavé. Ve skupině užívající „drahé“ placebo se dostavila úleva u 85 % dobrovolníků. Ve skupině, která byla přesvědčena, že dostala laciný lék, popisovalo oslabení bolesti jen 61 % dobrovolníků. Je zřejmé, že lidé očekávají vyšší účinky od dražších léků. Studie otevírá celou řadu závažných otázek. Ariely je přesvědčen, že by se pacienti cítili lépe při užívání léků, které by na obalu nesly informace zdůrazňující léčebný efekt.      (Zdroj: VTM Science)


Evropa snížila výfukové emise. Kromě Česka a Rumunska ..... Ve stejnou dobu, kdy se v Evropě uskutečnil "antiautomobilový" Týden mobility, zveřejnila bruselská nevládní organizace Transport & Environment, jak se daří snižovat skleníkové plyny u nových aut.

A pro Česko toto srovnání nedopadlo dobře. "Česká republika a Rumunsko jsou jediné dvě země Evropské unie, kde průměrné emise prodaných aut meziročně neklesaly, ale mírně rostly," řekl Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku.

V Česku loni stouply emise oxidu uhličitého z nových aut o 0,1 procenta a dosáhly průměru 157 gramů na ujetý kilometr. V Rumunsku to bylo o 0,7 procent víc, takže průměrná hodnota je 156 gramů.

Podle rozhodnutí Evropské komise přitom musí do roku 2015 klesnout skleníkové emise u nových vozidel v průměru na 130 gramů. K tomuto číslo se zatím nejvíc přiblížilo Portugalsko se 138 gramy a Francie se 140 gramy oxidu uhličitého na kilometr.

"Pokud skutečně emise oxidu uhličitého narostly, může to být jedině tím, že si Češi koupili víc větších aut, která mají vyšší spotřebu, a tedy i vyšší emise," řekl Aktuálně.cz Jiří Kyncl ze Sdružení automobilového průmyslu.      (Zdroj: Aktuálně)


23.09. 2009     Dnešek je slavným dnem pro cimrmanology ... je to již jedno sto a sedm let, co do pojizerské vísky Liptákov přibyl z Vídně světoběžník Cimrman Jaroslav.


Učitelé mohou podle odborů dostat o 2 000 korun nižší plat ..... Předseda školských odborů František Dobšík dnes uvedl, že státním učitelům by mohl v příštím roce klesnout plat až o 2 000 korun. Vláda dnes totiž schválila balíček změn v rozpočtu, podle kterého by měl všem státním zaměstnancům klesnout na jeden rok plat o čtyři procenta.       (Údaj z ČT24 - a nejen odtud)

Tohle sem nedávám kvůli obsahu, jenž je tak jako tak smutný - ale nějak se tak divím nad těmi počty ... No schválně - počítejte se mnou a kontrolujte mě ... snižovat se má o 4 procenta - což jsou ty dva tisíce ... jedno procento je tedy 500 Kč ... a 100 % ... 50 000 Kč ... kde udělali soudruzi z NDR chybu, ptám se ... když se píše, že průměrný plat ve školství je 23 968 Kč ...


Venuše stále ztrácí vodu ..... Pozorování, prováděná přístroji na palubě evropské kosmické sondy Venus Express, poskytla nové nezvratné důkazy, že sluneční vítr odnáší pryč významné množství vody z planety Venuše, která je svojí velikostí srovnatelná se Zemí. Získaná data rovněž vnesla nové světlo na přenos stopových plynů v atmosféře Venuše a na zákonitosti vanoucích větrů. Výsledky dosavadního výzkumu byly publikovány 16. září 2009 na kongresu European Planetary Science Congress v Potsdamu (SRN).

Přístroje SPICAV (Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Venus) a VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer) byly použity k měření koncentrace vodních par v atmosféře Venuše ve výškách v rozmezí 10 až 110 km nad povrchem, tj. včetně prostoru vysoko nad hranicí oblačnosti. Na vyhodnocení dat se podíleli vědečtí pracovníci z Belgie a Ruska, kteří zjistili, že poměr tzv. těžké vody, která obsahuje místo vodíku izotop deuteria, k obyčejné vodě je téměř dvakrát vyšší v prostoru nad oblačností ve srovnání s jeho hodnotou ve spodních vrstvách atmosféry.

„Vodní páry jsou velmi vzácnou látkou v atmosféře Venuše: pokud by veškerá pára zkondenzovala, vytvořila by na povrchu planety vrstvu vody o tloušťce pouhých několika centimetrů. Nicméně se domníváme, že dříve Venuše obsahovala velké množství vody, která již v podobě vodní páry unikla do kosmického prostoru nebo byla stržena nepřetržitým proudem slunečního větru. Závěry ze sondy Venus Express ukazují, že těžká voda obsahující deuterium není schopna uniknout tak snadno z gravitace Venuše jako obyčejná voda. Tento nadbytek těžké vody poskytl jasný důkaz, že se voda ztrácí především v horní vrstvě atmosféry působením slunečního větru a že Venuše byla pravděpodobně ve vzdálené minulosti mnohem vlhčí a více se podobala Zemi,“ říká Dr. Emmanuel Marcq (laboratoře LATMOS, Francie).      (Zdroj: AstroVM)


Elektronický „nos“ odhalí kuřáka ..... Na kuřáky se v posledních letech valí jedna pohroma za druhou. Díky novému vynálezu australských inženýrů budou mít kuřáci čím dál menší pravděpodobnost, že svou neřest před někým zatají.

Snaha odhalit, zda daná osoba kouří či nikoliv, může na první pohled zavánět nevhodným zasahováním do soukromí. Existují však případy, kdy pro takové odhalení existují skutečně dobré důvody. Životně důležité je například dodržovat spránou životosprávu po náročných transplantacích srdce či jiných orgánů, svůj důvod pro odhalení kuřáka mají i zdravotní pojišťovny, pro něž kuřáci představují mnohem rizikovější klienty. Do dnešní doby přirozeně existovaly metody, jak v těle pacienta odhalit stopy po inhalování tabákového kouře, vyžadovaly však odebrání vzorků krve či moči. Tým fyziků a chemiků z university v australském Sydney vedený Paulem Thomasem nedávno představil „elektronický nos“, který kuřáka doslova „vyčenichá“ během několika minut. Jejich vynález totiž prostřednictvím citlivého elektronického zařízení odhalí v dechu kuřáka různé typy těkavých organických složek (VOC). Během prvních testů dokázaly elektronické nosy na základě „pachové stopy“ vyčenichat 37 kuřáků z 39 testovaných. „Ještě než budou uvedeny do praxe, musí elektronické nosy projít ještě řadou dalších testů, aby se definitivně potvrdila jejich spolehlivost,“ uvedl mluvčí britské Zdravotní služby.      (Zdroj: 21@století)


Řidiči starých aut se nedostanou do částí měst ..... Starým autům, která vypouštějí z výfuků značné množství škodlivin, by v budoucnu mohly zůstat některé městské čtvrtě zcela zavřené.

Ministerstvo životního prostředí právě dokončilo návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který má dát radnicím pravomoc vytvořit takzvané nízkoemisní zóny, kam budou moci vjíždět jen vozidla s nízkými exhalacemi.

I přísnější pravidla ovšem mohou být na některé ulice s extrémně špinavým ovzduším krátká. Například "vyhlášená" Legerova ulice na pražské magistrále, kudy projede denně až sto tisíc aut, nejspíš zůstane i nadále otevřená pro všechna auta včetně těch "nejsmradlavějších".

Podmínkou je hodně imisí a vhodná objížďka

Podle návrhu nového zákona může radnice uzavřít některé městské oblasti jen v případě, když řidič bude moci tuto zónu objet po silnici minimálně stejné kategorie.

"Nízkoemisní zónu mohou obce vyhlásit pouze tam, kde jsou překračovány imisní limity a existuje vhodná objízdná trasa po silnici stejného nebo vyššího typu omezení," řekl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Legerova ulice přitom plní jen první ze dvou podmínek, vhodná objízdná trasa mimo magistrálu neexistuje.

"Je to průjezdná komunikace," řekl Aktuálně.cz Jiří Wolf, mluvčí pražského magistrátu. Dodal, že v hlavním městě i tak už podobný systém, který chce zavést ministerstvo životního prostředí, existuje, ovšem pouze pro nákladní auta. Další omezení je podle Wolfa možné až poté, co se dokončí oba pražské silniční okruhy - vnější i vnitřní.

"Mám obavu, že ani potom nikdo dopravu v Legerově ulici razantně neomezí, i když naše městská část by to samozřejmě uvítala," řekl Aktuálně.cz Václav Vondrášek, místostarosta Prahy 2, kudy Legerova ulice prochází.       (Zdroj: Aktuálně)


Genové modifikace nadále tabu ..... Švýcarské zemědělství by i nadále mělo zůstat bez genových modifikací. Vláda proto chce v listopadu 2010 končící moratorium o tři roky prodloužit. Ve Švýcarsku je komerční pěstování geneticky modifikovaných rostlin a chov transgenních užitkových zvířat podle zákona zakázáno. Výsev geneticky modifikovaných rostlin je povolen pouze k výzkumným účelům.

Prospěch a rizika genových modifikací nechává vláda již tři a půl roku zkoumat v rámci národního výzkumného programu. Závěrečná zpráva se očekává v polovině roku 2012. Na základě vědeckých výsledků bude rozhodnuto o dalším politickém postupu v otázce genových modifikací.

Prodloužení moratoria by tak mělo vytvořit potřebný časový prostor. Vládní návrh zákona se nyní bude konzultovat v parlamentu.

Švýcarský rolnický svaz (SBV) upuštění od genových modifikací podporuje.      (Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin)


Prasečí chřipka může změnit i svět počítačových virů ..... Jak spolu souvisí viry lidské a počítačové? Shod i rozdílů je celá řada (viz např. článek Červi šířící se přes Bluetooth jsou jako chřipkové viry, ). Aktuální je ale situace související s očekávanou invazí prasečí chřipky ve vyspělých zemích severní polokoule.

Jeden z dopadů může probíhat podle následujícího scénáře: onemocní řada dětí a zavře řada škol. V důsledku toho budou muset rodiče zdravých i nemocných dětí zůstávat doma se svými potomky. Pravděpodobně se budou snažit pracovat. Řada firem některým zaměstnancům práci z domova dokonce doporučí i preventivně, aby se například nenakazili při dopravě a nepřenesli kalamitu do firemních kanceláří.

Důsledkem budou všechna bezpečnostní rizika vzdáleného přístupu, práce s firemními informacemi na osobních počítačích nebo naopak firemní počítače dlouhodobě bez dozoru IT oddělení. Epidemie může podle amerického Computerworldu každopádně ukázat, jak je dnes masový homeworking použitelný a efektivní v reálné praxi a jak účinné jsou pro tento případ firemní bezpečnostní politiky.      (Zdroj: Science WORLD)


Výrobci balených vod bojují o zákazníky s vodárnami ..... Mezi výrobci balených vod a vodárenskými firmami se rozpoutal souboj o zákazníky. Obě konkurenční strany se na internetu i pomocí novinových inzerátů snaží spotřebitele přesvědčit, že právě jejich voda je pro ně nejlepší variantou. Češi v posledních letech pijí čím dál méně balené vody a raději si ji načepují doma z vodovodního kohoutku. Ta je totiž přes své každoroční zdražování stále mnohonásobně levnější než balená voda.

Svaz minerálních vod zprovoznil internetové stránky www.pijtezdravouvodu.cz, kde informuje o přednostech balené vody, a investoval také do celostránkového inzerátu, který byl dnes zveřejněn v jednom celostátním deníku. Inzerát obsahuje deset důvodů, proč je lepší pít balenou minerální a pramenitou vodu a ne tu, která teče lidem doma z vodovodního kohoutku.

Mezi výhody balené vody prý patří například to, že pochází z nekontaminovaných zdrojů, má jasné složení a podléhá přísnějším limitům na obsah dusitanů a organických látek než voda z vodovodu. "Kvalitu neovlivňuje lokální vodovod neznámého stavu. Ze zastaralých vodovodů se mohou do vody uvolňovat nebezpečné látky, například olovo, vinylchlorid, hliník a některé organické látky," varuje Svaz minerálních vod.

Vodárny ovšem nezůstávají pozadu a zesilují reklamní kampaň, ve které naopak propagují pití vody z kohoutku. Mnohé vodárenské firmy se nyní v Česku snaží také prosadit nabídku pitné vody z kohoutku v restauracích, čímž by opět oslabily pozici výrobců balených minerálních a pramenitých vod. "Dosud nemáme k dispozici jediný důkaz o tom, že by pití balené vody přinášelo jakýkoli zdravotní benefit, srovnáváme-li samozřejmě vodu hygienicky nezávadnou," uvádí stoupenci pití vody z kohoutku na webu www.vodovoda.cz.

Tuzemská spotřeba balené vody podle údajů Svazu výrobců nealkoholických nápojů od roku 2005 do loňska poklesla zhruba o čtyři procenta na 877 milionů litrů. Hlavní zbraní v souboji o zákazníky je cena. Zatímco litr pitné vody přijde odběratele zhruba na pět haléřů, litr balené vody lze pořídit v přepočtu za tři koruny v diskontních prodejnách, ale také za několik desítek korun, které dá zákazník za značkovou minerální vodu zahraničních značek.      (Zdroj: Agris)

Docela se divím, že někoho ještě nenapadlo prodávat "zaručeně čistý horský vzduch" v tlakových lahvích ... Dovedete si představit, jak by "úžasně" znělo pozvání na nějakou tu VIP sešlost ... pardon - pááárty ... kdyby na programu byla "degustace alpského vzduchu a vzduchu z Himalájí" ... Nedivil bych se, kdyby se to za chvíli stalo skutečností.


Pomocí balónu na Měsíc? ..... Je to sice trochu nadsázka, ale určitě to není nesmysl ani žert. Už za několik týdnů zřejmě podnikne soukromá rumunská skupina ARCA důležitý test svého originálního raketového systému. Jeho základní stupeň má totiž tvořit balón, který vystoupá do stratosféry.

Samotné raketové stupně pak budou startovat až z tohoto balónu umístěného nad nejhustšími vrstvami atmosféry, a to dost sníží technické nároky pro opuštění Země. Několik dalších testovacích letů snad rumunským technikům umožní dopravit do konce r. 2012 mobilní sondu na Měsíc, a splní tak podmínky ceny Google Lunar X Prize. Vítěz této ceny může obdržet 20 až 30 milonů dolarů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Viry typu HIV útočily na savce už v éře dinosaurů .....Lenochod si 100 milionů let nese v genech památku na setkání s virem.Viry blízce příbuzné lidskému HIV napadaly imunitní systém savců už v době, kdy savci představovali nenápadnou skupinku živořící ve světě ovládaném dinosaury. Dosud existovaly důkazy o útoku pravěkých příbuzných HIV na savce před 15 miliony let, nyní se počátek vzájemného potýkání těchto parazitů a jejich savčích hostitelů posouvá o dalších 85 milionů let dále do minulosti.

HIV patří mezi takzvané retroviry, které dovedou svou genetickou informaci vložit do genomu hostitele. Tam se může usadit a nepozorovaně putovat z generace na generaci, aniž vyvolá onemocnění.

Britsko-dánský tým vedený vědci z Oxfordu v časopise Science publikoval zprávu o objevu pozůstatků retrovirů v genomu lenochoda krátkokrkého. Jedná si o viry ze skupiny blízce příbuzné HIV. Do genetické výbavy lenochoda se podle autorů dostaly ve více než 100 milionů let vzdálené minulosti.

Podobné genetické stopy po dávných virových infekcích virologové už dříve objevili v genomu králíků a lemurů, předci dnešních lenochodů se však s virem setkali mnohem dříve. Pravděpodobně nešlo o smrtelnou chorobu, virus se naučil v hostitelském organismu rozmnožovat, aniž by ho zabíjel.

HIV je proti tomu horkou novinkou a zatím se s lidským organismem nedokázal tak dobře sžít. Blízce příbuzné druhy napadající primáty smrtelné nejsou.      (Zdroj: Týden)


Rozum zvítězil. Radar zastaven! ..... Dva američtí prezidenti. Více než dva roky poukazování na nejasnosti a malou informovanost médii o protiraketovém systému. Dva významní nezávislí experti a dvě nejsilnější politické strany stojící v radarovém rozporu. Napočítáte do dvou a radaru v Česku dnešním dnem definitivně odzvonilo.

Greenpeace přivítalo rozhodnutí Bílého domu nevybudovat protiraketový systém GMD ve střední Evropě. Toto rozhodnutí pro nás není neočekávaným krokem a jen potvrzuje správnost našich analýz a argumentů. Jsme velmi potěšeni, že se Obamova administrativa rozhodla zastavit projekt na základě stejných argumentů, které Greenpeace během kampaně trvající dva a půl roku používalo, aby přesvědčilo české politiky o nesmyslnosti celého projektu.

„Zdá se, jakoby někteří čeští politici, ale i novináři radaru upsali svou duši a nebyli ochotni naslouchat jakýmkoliv argumentům, které by nabouraly jejich černobílý pohled na věc,“ říká Jan Fredinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace, a dodal: „Jsme rádi, že jsme se v našich předpokladech nemýlili a od samého počátku, kdy jsme upozorňovali na nesmyslnost projektu, nemluvili do větru.“

Greenpeace od začátku kampaně upozorňovalo na fakt, že navrhovaný systém není technicky funkční, je zaměřen proti neexistujícím íránským raketám a zvýší bezpečnostní rizika pro Českou republiku. Dále argumentovalo, že zásadním způsobem ohrozí mezinárodní stabilitu a podnítí nové závody ve zbrojení. Na základě konzultací s renomovanýmo odborníky z USA jsme opakovaně tvrdili, že v případě zvolení Baracka Obamy prezidentem USA projde celý systém nejen technickou revizí, která prokáže jeho nefunkčnost, ale především se bude zcela vymykat z konceptu Obamovy mezinárodně politické strategie. Upozorňovali jsme, že na rozdíl od Bushovy administrativy se bude Barack Obama pravděpodobně snažit eliminovat íránskou jadernou hrozbu spíše diplomatickými kroky než budováním „děravého“ deštníku. Vybudování systému by navíc ohrozilo revizi smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2010, což by znamenalo pro celý svět a budoucnost bez jaderných zbraní obrovský krok zpět.

Greenpeace čelilo jednostrannému pohledu českých politiků a novinářů a pozvalo do České republiky přední nezávislé experty na protiraketovou z USA, bývalého náměstka obrany ministra USA Philipa Coyla a profesora Theodora Postola. Prezentovali v ČR své analýzy, jež jasně hovořily v neprospěch projektu. Paradoxem je, že zatímco čeští politici a některá média tvrdošíjně prosazující stavbu radaru jejich názory arogantně odmítali nebo jim nechtěli vůbec naslouchat, Barack Obama je zařadil do expertního týmu, který měl systém znovu posoudit.       (Zdroj: tisková zpráva Greenpeace)


22.09. 2009     Dnešní den je vyhlášen za Evropský den bez aut - zaveden EU, v ČR poprvé v roce 2001; od 16.9. mu předchází Evropský týden mobility.

Dnes vchází Slunce osmačtyřicet minut před půlnocí do znamení Vah. Nastává podzimní rovnodennost a tak začíná astronomický podzim.

Dnes uplynulo třiatřicet let, co se do pojizerské obce Liptákov vypravila cimrmanologická expedice, aby pátrala po tom, co zbylo po zapomenutém českém velikánovi Járovi Cimrmanovi. Průběh a výsledky expedice jsou zdařile podány ve hře Posel z Liptákova.


Rekordní pokuta za nelegální kácení padla na Českolipsku ..... Do konce září musí podnikatel ze Svoru na Českolipsku zaplatit pokutu 1,4 milionu korun za nezákonné vykácení stromů na 14 hektarech. Dřeviny, které rostly mimo les, podnikatel porazil v letech 2006 až 2008. Některé vymýcené plochy dokonce sousedily s evropsky cenným přírodním územím ze soustavy Natura 2000. Pokutu mu uložila Českáinspekceživotníhoprostředí (ČIŽP), která v minulých dvou letech v ČR nezaznamenala podobně závažný případ.

„V Libereckém kraji jsme se při kácení stromů ještě nikdy nesetkali s tak rozsáhlým, úmyslným a opakovaným porušením zákona, při němž by v krajině nastaly tak velké škody“, konstatoval Lukáš Hudec z oddělení ochrany přírody ČIŽP v Liberci. Podnikatel těžil dřevo bez povolení nejen na svých pozemcích, ale také na soukromých a obecních, aniž by o tom jejich majitelé věděli.

Podnikatel pokácel více než 2000 stromů. Nejméně 1350 stromů porazil bez povolení obecního úřadu a více než 1000 stromů vykácel na březích potoků a v údolních nivách. Více než 530 stromů podnikatel zlikvidoval navzdory zákazu inspekce. Vymýtil i údolní nivy a břehy potoků, kde žijí zvláště chránění ptáci.

Podnikatel musí do konce října příštího roku v některých vykácených oblastech vysadit nové stromy. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta až dva miliony korun.      (Zdroj: Arnika)

Jen tak dál ...


Po čtyřech stoletích obživl na Starém městě Golem ..... Událost, která proběhla nedaleko místa odpočinku rabína Löwa, zapadá do oslav letošního čtyřstého výročí jeho úmrtí. V podzemí budovy patřící Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT obživl tokamak Golem, který bude pomáhat jejím studentů vnikat to podstaty chování horkého plazmatu a jeho využití při cestě za energií z termojaderné fúze.

Jde o znovu zprovozněný tokamak, který pracoval pod názvem CASTOR až do roku 2006 v Ústavu fyziky plazmatu AVČR. Když bylo jasné, že ústav dostane nový tokamak COMPASS (COMPact ASSembly), bylo rozhodnuto starý tokamak demontovat a uvažovalo se o jeho dalším osudu. V té době také začal na FJFI fungovat obor „termojaderná fúze“ a vznikla idea, že by starý tokamak mohl úspěšně sloužit studentům při jejich experimentování. Díky úsilí Vojty Svobody a celé řady dalších lidí jak z fakulty tak Ústavu fyziky plazmatu AVČR se podařilo tokamak přemístit a znovu oživit. Na těchto pracích se pochopitelně podíleli i studenti termojaderné fúze a Golem tak hned začal plnit svou vzdělávací úlohu.      (Zdroj: OSEL)


Objeví družice Kepler obyvatelné měsíce? ..... Od vypuštění družice NASA s názvem Kepler počátkem tohoto roku astronomové netrpělivě očekávají objev první planety podobné Zemi, obíhající kolem jiné hvězdy než Slunce. Tým vědců, jehož vedoucím je David Kipping (University College London) si myslí, že družice bude schopná zaregistrovat rovněž přítomnost dostatečně velkých „exoměsíců“, obíhajících kolem planet mimo Sluneční soustavu. Tyto závěry budou publikovány v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Hlavním cílem družice Kepler je monitorování tisíců hvězd za účelem odhalení charakteristického poklesu jejich jasnosti v důsledku přechodu planety před kotoučkem hvězdy – při tzv. tranzitu, kdy dojde k částečnému zastínění hvězdy a tím k poklesu její jasnosti. Družice je schopna pozorovat tento úkaz s mimořádně vysokou přesností a časovým rozlišením.

David Kipping již vymyslel metodu, jak detekovat měsíce exoplanet, avšak nikdo si zatím není jistý, zda je tato metoda reálná při použití současných technologií. Společně se svými spolupracovníky nyní modelovali vlastnosti přístrojů na palubě družice Kepler a simulovali intenzitu očekávaných signálů, jež budou generovat případné exoměsíce. Gravitace měsíce má vliv na polohu planety, kolem níž obíhá, což způsobuje nepatrné kolísání její oběžné dráhy kolem mateřské hvězdy v periodě oběhu měsíce kolem planety. Tyto změny v poloze a rychlosti planety mohou být zjistitelné družicí Kepler díky její mimořádné citlivosti.      (Zdroj: AstroVM)


Frankfurtský autosalón: Bohatí šetří a přemýšlejí o ekologii ..... Světová hospodářská krize tvrdě dopadla na automobilový průmysl a donutila všechny šetřit, dokládá to i 63. autosalón ve Frankfurtu, který začal ve čtvrtek; téměř všichni účastníci na něm představují ekologické vozy, včetně legendárního Trabantu. Informovala o tom v pátek agentura RIA Novosti.

Krize se tak stala nejen motorem technologického pokroku, ale udělala převrat i v myšlení výrobců automobilů, když je nutí hledat možnosti sjednocení nejnovějšího vývoje. "Je čas být připraven k rozvoji paralelních technologií, vybrat ty nejlepší a ty společně dopracovat do jednotného standardu,“ uvedl na společné tiskové konferenci hned sedmi německých výrobců automobilů zástupce vedení společnosti Daimler Thomas Weber, který má na starosti design a výzkumné práce v divizi Mercedes-Benz Cars.

Že nejde jen o slova, doložili vrcholoví manažeři automobilek Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Opel, GM Europe a Ford Europe, když předvedli kabel k nabíječce pro své nové elektromobily se standardizovaným konektorem. Jak uvedl Weber, výrobci vzali v úvahu přání majitelů mobilních telefonů, kteří nebyli spokojeni s tím, že každá firma má jinou nabíječku. Německé automobilky se nyní dohodly o společné normě pro nabíječky elektromobilů. Přistoupení francouzských a italských výrobců k tomuto standardu je už v podstatě také odsouhlasené. „Pokud se francouzští, němečtí a italští výrobci dohodnou, bude to velká šance na zavedení celoevropské normy pro Evropskou unii,“ řekl šéf Svazu automobilového průmyslu Německa Mathias Vissman.

Weber už se dívá dál: je přesvědčen, že dalším nutným krokem je standardizace elektrobaterií. "Bude to větší úspora nákladů. Elektrifikace plus bezpečnost a komfort – to je tajemství úspěšného východiska automobilového průmyslu z krize,“ řekl.      (Zdroj: Enviweb)


Titan se podobá Zemi, atmosféra ho chrání před kosmickým zářením ..... Podle nových výsledků má Saturnův měsíc Titan ochranou vrstvu, která je analogií pozemské ozonové vrstvy a chrání povrch před škodlivým zářením z vesmíru.

V praxi to znamená potvrzení současného názorového proudu, podle kterého se Titan velmi podobá rané Zemi a má s naší mateřskou planetou mnoho společného. V poslední době se rovněž diskutuje o možnostech primitivního života na povrchu měsíce. Novým objevem šance případného života mírně stouply.

Astronomové už dávno objevili některé procesy, odehrávající se ve vysokých vrstvách atmosféry Titanu. Sluneční záření zde rozkládá metan na uhlík a vodík. Tyto prvky reagují s dusíkem a dalšími „směsi“, které vytvářejí charakteristickou naoranžovělou barvu atmosféry měsíce.

Nová studie ale hovoří o klíčové roli některých složitých uhlovodíků jako diacetylen a iacetylen, jenž mají sloužit jako ochranný štít před ultrafialovým zářením ze Slunce. Vědci nemohou přijít na kloub procesům, jenž tyto velmi složité organické molekuly vytváří. Klíč k záhadě může držet trochu jednodušší molekula triacetylenu (C6H2), která patrně vzniká při kolizi mezi dvěma molekulami v chladných podmínkách atmosféry Titanu.

Atmosféra Saturnova měsíce je z 98,4% tvořena dusíkem, zbývajících 1,6% připadá na metan a některé uhlovodíky jako etan, diacetylen, acetylen, propan, kyanovodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, argon apod.      (Zdroj: Science WORLD)


Žádný hrob mě neudrží! ..... V šeru dávné historie se udály příběhy tak ponuré, že při jejich líčení běhá mráz po zádech. Nevysvětlitelné vraždy a tajemná zmizení jsou přičítány temným silám, jež se údajně občas zhmotňují v našem světě. Přes krvavý závoj neprostupných mystérií se můžeme pouze domnívat, co je jejich příčinou. Jen málo záhadných událostí je ovšem tak neskutečně bizarních jako případ zmizení mrtvoly Johna Gebharda!

Zachmuřený výraz ve tváři duchovního prozrazuje jeho neradostný úkol. Afrikánský (potomci evropských přistěhovalců do Jižní Afriky – pozn. red.) kněz Dupre jde dát poslední rozhřešení vězni, jehož život má za chvíli skončit na popravišti. Mladý britský dělník John Gebhard stojí vedle dřevěného podstavce se šibenicí, když k němu duchovní začíná pronášet svou řeč. V momentě, kdy Gebhardovi zbývají poslední vteřiny života, se vzpurně otáčí ke knězi a říká odhodlaným hlasem: „Otče, neztrácejte čas. Mé tělo můžete zničit, moji duši však ne. Dokonce ani mé tělo vám nezůstane!“ Poté Gebhard vystupuje na popraviště, kde mu kat přetahuje přes hlavu černou kápi a oprátku. Odsouzenec přesto znovu zarputile vykřikne: „Žádná rakev a žádný hrob mě neudrží, protože umírám nevinen!“ Jen co dořekne poslední větu, nelítostný popravčí zatáhne za páku, která otevírá propadliště pod vězněm. Kolem odsouzencova krku se stáhne smyčka. Píše se listopad 1856 a hororový příběh začíná. ....

....K Perlové hoře se vydává skupina vojáků a úředníků společně s Gebhardovou matkou. Zatímco vystupují po svahu k vězeňskému hřbitovu, netuší, jaké mrazivé překvapení je čeká. Kameny jsou dosud navršeny nad hrobem a vše se zdá v pořádku. Když je ale rakev vyzvednuta, přítomným se naskytne šokující pohled – truhla je zcela prázdná! Vidí to údajně všichni, včetně ředitele věznice v Paarlu. Je možné, že se do rakve někdo nepozorovaně dostal, vyzvedl Gebhardovo tělo a vše opět uvedl do původního stavu? Dřevěná schránka rakve je prý přitom neporušena, stejně jako její zapečetění! I zatlučené hřebíky jsou na svém místě, bez známek poškození či vytažení. Všichni členové stráže přísahají, že u hrobu nepřetržitě hlídali. Mluví vojáci pravdu, anebo se bojí případného trestu za svou nedbalost?      (Jak to bylo dál, čtěte na stránkách Enigma)


Strašně nerad ráno vstávám. Zajímalo by mě, kdo vynalezl budík? ..... Prvním budíkem, nebo spíše jeho předchůdcem, byly vodní hodiny clepsydra zkonstruované v Řecku 250 let př. n. l., u nichž čas ukazovala stoupající voda, která nakonec uvedla v pohyb a rozezpívala mechanického ptáčka, jenž vzbudil případného spáče. Pak se musíme zmínit také o hodinách na věži, které se používaly taktéž pro účely ranního buzení; první věže s hodinami měli v čínských buddhistických klášterech za doby astronoma I-singa (kolem roku 724), který byl také buddhistický mnich.

První historicky doložitelný mechanický budík zkonstruoval v roce 1559 osmanský Turek Taqi al-Din Muhammad ibn Ma'ruf al-Shami al-Asadi, matematik, astronom, vynálezce a hodinář, který napsal více než 90 knih, v nichž mj. v hrubých obrysech hovoří o parním stroji a parní turbíně. Jeho budík dokázal jako první zazvonit v libovolnou předem stanovenou dobu. Kromě budíku zkonstruoval první pružinový orloj a první hodiny schopné měřit čas na sekundy.      (Zdroj: VTM Science)


Budú nám dávať smrteľnú vakcínu? ..... Vo vakcínach proti H1N1, ktoré boli odsúhlasené príslušnými vládnymi autoritami boli objavené nanočastice. Výrobcovia vakcín experimentovali s nanočasticami niekoľko rokov.Teraz vyšlo najavo, že vakcíny odsúhlasené na používanie v EU obsahujú nanočastice, ktoré údajne môžu mať smrteľné účinky.

V roku 2007 výskumníci z Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) oznámili v časopise Nature Biotechnology, že vyvinuli nanočastice, ktoré môžu dodávať vakcinačnú látku efektívnejšie, s menšími vedľajšími účinkami a s extrémne silnou a efektívnou imunitnou reakciou organizmu. Je tu len jeden problém ohľadne tohto typu vakcín. A to ten, že môžu byť buď smrteľné alebo spôsobovať nezvratné škody na ľudskom zdraví. Častice v nano veľkostiach (nm = 0,000000001 mm) splývajú s bunkovými membránami a podľa posledných prieskumov v Číne a Japonsku systematicky  ničia bunky v ľudskom tele. Ak začne interakcia, nie je spôsob ako ju zastaviť. Ďalej v článku sa uvádzajú konkrétne prípady aplikácie a prejav týchto účinkov.

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=595:

http://erj.ersjournals.com/future/press_prerelease/foudebassan.pdf     (Zdroj: Protiprúdu)


Oetzi: případ 5000 let staré vraždy vyřešen! ..... Ledový muž Oetzi byl nalezen poblíž Hauslabjochu v Oetztalských Alpách dne 19. září roku 1991. Objevili jej Helmut a Erika Simonovi, dva němečtí turisté na dovolené. Helmut kráčel o kousek před svou ženou a něco upoutalo jeho pozornost. Nejprve si pomyslel, že jde asi jen o nějaké odpadky, které tu po sobě zanechal nějaký nezodpovědný turista. Ale když se oba manželé podívali na věc zblízka, uvědomili si, že mají před sebou mrtvé tělo ležící obličejem směrem k tajícímu ledu. Německý pár byl nálezem rozrušen a oba předpokládali, že právě našli mumifikované ostatky nějakého nešťastného horolezce. Vzhledem k tomu, že objevit tělo člověka, který se zřítil ze skal, obzvlášť pokud v oblasti leží čerstvý sníh, není snadné, zůstává mnoho lidí, kteří v horách zemřeli, ukryto na svém posledním místě. Jejich tělo zmrzne, čímž se zabrání rozkladu; v minulosti se našla řada takto vzniklých mumií.      (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Transformace vědomí ..... Transformace vědomí je v poslední době velmi skloňované téma, ovšem spíše v tom globálním až galaktickém měřítku. Kniha Transformace vědomí od Tomáše Keltnera se zabývá transformací vědomí na úrovni lidské bytosti.

V knize je popsán způsob, jak pozorovat ovládání lidí na úrovni jejich vlastního vědomí. Tuto realitu obývá mnoho bytostí, které v každém okamžiku vstupují do interakcí s lidskými bytostmi a jejich prostřednictvím ovlivňují realitu.

Tomáš Keltner: Transformace vědomí Toto tvrzení se stane vaší vlastní pravdou podepřenou důkazy v okamžiku, kdy zkusíte pozorovat tak, jak je v knize popsáno. Co pozorovat? Zejména sebe. Způsob, který jsem popsal, využívá k pozorování emoce. Lidská bytost je totiž ovládána prostřednictvím emocí. Různé esoterické systémy využívají k nalezení přítomnosti, sebe sama a ostatních "duchovních" met různé metody jako meditace, koncentrace, dechová cvičení či modlitby apod. Víra je velmi důležitá, ale funkční v současné době je víra podepřená rozumem, tedy důkazy. Nazývám to rovnováhou mezi vlastní bytostí (duší) a hrubohmotným tělem (zastoupeným rozumem). K tomu, aby váš rozum byl ochoten a schopen akceptovat informace, které v knize zpřístupňuji, je potřeba přinést mu důkazy, ne jen víru.       (Zdroj: Gnosis9)


21.09. 2009     Jednadvacátého září je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, vyhlášen Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v ČR se poprvé slavil v roce 1998.

Probíhá akce Ukliďme svět (Clean Up the World) - s návrhem přišel Ian Kiernan, zakladatel Clean Up Australia v roce 1989, od roku 1993 akce probíhá pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) od roku 1989 v Austrálii, od roku 1993 mezinárodně


Kolik se spotřebuje ve standby? Výsledky měření stovek výrobků ..... Pohotovostní spotřeba energie spotřebičů představuje značnou část spotřeby elektrické energie, což dokazuje i průzkum, v rámci kterého byla změřena pohotovostní spotřeba energie již několik stovek spotřebičů. Do budoucna by se měla spotřeba v tzv. standby u jednotlivých výrobků (i díky přijatým legislativním opatřením) postupně snižovat. I když je pravděpodobné, že tento trend bude do určité míry negativně ovlivněn novými typy spotřebičů, novými funkcemi i designem.

Pohotovostní spotřeba energie spotřebičů (standby) představuje významnou část spotřeby elektrické energie jak v domácnostech, tak na pracovištích. Podle odhadů Evropské komise tvoří spotřeba v pohotovostním režimu v celé EU asi 47 TWh ročně (to je přibližně jako spotřeba elektrické energie celého Portugalska). V průměrné domácnosti pak standby představuje asi 11% spotřeby elektrické energie.

Již od července probíhá ve 12 zemích Evropské unie rozsáhlá kampaň s cílem zjistit úroveň spotřeby v pohotovostním režimu u jednotlivých spotřebičů na trhu a upozornit na přetrvávající problém standby. V České republice bylo takto změřeno téměř 500 různých výrobků.

Výsledky potvrdily, že naprostá většina nových výrobků, pokud jsou úplně vypnuty, spotřebují méně než 1 W. Výjimku tvoří jen přenosné CD přehrávače, které pokud jsou vypnuty, stále spotřebují v průměru 2 W. Překvapením pak jsou některé pračky, které spotřebují i vypnuté až 1 W. Nutno ale dodat, že takových je na trhu výrazná menšina.

V pohotovostním režimu (tedy pokud je spotřebič vypnutý dálkovým ovladačem nebo standby vypínačem) má většina kategorií spotřebičů spotřebu v průměru nižší než 2 W, u nových televizorů je to dokonce pod 1 W.      (Zdroj: Ekolist)


Planetárium Praha představí o víkendu revoluční projekční systém ..... Návštěvníci mohou vidět naše Slunce z perspektivy mimozemšťanů třeba od hvězdy Rigel, pozorovat východ slunce na Marsu nebo zažít průlet hvězdokupou...

V pražském planetáriu se o víkendu 19.–20. září poprvé představí veřejnosti unikátní promítací systém SkySkan Definity. Díky největší projekční ploše v České republice a nejmodernějším digitálním technologiím nabídne návštěvníkům revoluční pohled do vesmíru a doslova cestování v prostoru a čase.

Digitální projekční systém SkySkan Definity posouvá možnosti planetária daleko za obvyklé hranice. Unikátnost technologie spočívá v tom, že umožňuje velmi názorně ukázat pohyby hvězd v prostoru a čase. „Díky SkySkanu ukážeme divákům vesmír z kteréhokoli místa. Návštěvníci mohou vidět naše Slunce z perspektivy mimozemšťanů třeba od hvězdy Rigel, pozorovat východ slunce na Marsu nebo zažít průlet hvězdokupou,“ přibližuje nové možnosti Jan Šifner, zástupce ředitele Planetária Praha pro techniku a provoz. Systém SkySkan Definity je zároveň využitelný i v jiných oborech než poznávání vesmíru. Promítá totiž stejně dobře třeba stavby, přírodní útvary nebo živé objekty.

V rámci speciálního víkendu 19.–20. září návštěvníci poprvé uvidí, co SkySkan Definity dokáže. Nové pořady doplní přednášky o tom, jak projekční systém funguje, po oba dny bude připravena řada atrakcí pro děti. Pro SkySkan Definity jsou prozatím připraveny tři pořady, které budou uvedeny od 26. září. První dva, tj. „Praha korunovaná hvězdami“ a „Most mezi břehy času“, jsou věnovány Praze a její bohaté astronomické minulosti. Třetí pořad nazvaný „Měsíční sen“ je věnovaný věčné touze lidí po Měsíci. „V současné době má planetárium v nabídce přibližně 50 pořadů, které budou v průběhu zhruba pěti let převedeny na nový systém,“ dodává Jan Šifner.

Systém SkySkan Definity promítá na kopuli planetária o celkové ploše větší než 800 m² osm milionů bodů. Tvoří jej 12 počítačů a dva supervýkonné dataprojektory s extrémně velkým rozlišením. Každý projektor má rozlišení 4000 x 2000 obrazových bodů, což je například více, než mají čtyři HDTV televizory dohromady. Každý projektor váží 230 kg a samotný objektiv váží kolem 35 kg.       (Zdroj: Science WORLD)


Dalších 13 věcí, které nedávají smysl ..... Ne všechno ve vědě sedí na dominující teorie a představy. Jsou to jenom pošetilé maličkosti nebo se mezi hloupostmi ukrývají fascinující objevy historického významu?  Slavný fyzik a inženýr William Thomson, známější jako lord Kelvin, prý v roce 1900 prohlásil, že ve fyzice už není co objevovat a že na fyziky zbylo už jenom zpřesňování různých měření a dořešení dvou malicherných problémů, totiž Michelsonův pokus a záření černého tělesa. Ve skutečnosti to nejspíš bylo jinak, protože se dosud nepodařilo dohledat spolehlivý doklad Kelvinovy hlášky a je klidně možné, že Kelvin jen citoval někoho jiného nebo je to prostě jen výmysl. Ať to bylo tak či onak, každopádně se zrodila krásná legenda, která připomíná, jak hrozně špatně předpovídáme byť blízkou budoucnost a jak nesmírně významné mohou být zdánlivě okrajové nejasnosti v důmyslných konstrukcích stěžejních teorií.

Britský kvantový fyzik a popularizátor Michael Brooks v roce 2008 vydal knihu rozvíjející jeho vlastní články v New Scientistu “13 Things That Don"t Make Sense: The Most Intriguing Scientific Mysteries of Our Time.“ (http://www.13thingsthatdontmakesense.com/default.aspx). Věnuje se v ní třinácti zajímavým anomáliím současné vědy, které by mohly být první stopou na cestě k přelomovým objevům zítřka. Vybral si záhadu chybějící hmoty vesmíru, nesrovnalosti s trajektorií sond Pioneer 10 a 11, problém se základními konstantami vesmíru, slavnou studenou fúzi, vznik života, rozruch kolem metanu na Marsu, signál Wow! zachycený projektem Seti, gigantický mimivirus, fenomén smrti, záhadu existence sexu, otázku svobodné vůle, slavný placebo efekt a problematiku homeopatie.

Tentýž Brooks začátkem letošního září v New Scientistu vypustil „Dalších 13 věcí, které nedávají smysl.“ Podle jeho slov by rozluštění kterékoliv z nich významně postrčilo vědecké poznání dopředu. Nebo jsou to jenom nepodstatné hlouposti?       (Posuďte sami na stránkách OSEL)


Do města jen pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou ..... Již poosmé se tuzemská města a obce zapojují do mezinárodní kampaně Evropský týden mobility, která probíhá každoročně od 16. září a vrcholí 22. září Dnem bez aut.

Letošní téma „Naše město – naše klima!“ přímo navazuje na chystanou konferenci o klimatu, která se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v Kodani. Do kampaně Evropský týden mobility se zapojilo přes 2000 měst v celé Evropě, v České republice se ke kampani přihlásilo více než 80 měst a obcí. Kampaň Evropský týden mobility tradičně probíhá také ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR.

Hromadná doprava zdarma, náměstí uzavřená pro auta, malování na asfalt, cyklojízdy, jízdy na koloběžkách či na bruslích, dopravně výchovné akce, besedy s policisty, odměňování ukázněných řidičů a cyklistů, výstavy o historii dopravy, ukázky vozidel na alternativní pohon, konference o veřejné dopravě. To jsou jen některé ukázky z bohatých programů měst pro letošní ročník kampaně Evropský týden mobility a Den bez aut. Kromě jednorázových akcí města a obce přijímají také trvalé závazky ke zklidnění automobilové dopravy, omezení nákladní dopravy v obytných částech obcí, omezení hluku, odstranění bariér pro hendikepované občany, zajištění dobře fungující veřejné dopravy a přeměně veřejných prostranství na místa příjemná pro pobyt.      (Zdroj: Enviweb)


Připomínkujte návrh nového zákona na ochranu ovzduší ..... Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který má přinést v příštích letech zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží.

Česko v současnosti patří mezi země EU s nejhorší kvalitou ovzduší. Kvůli překračování imisních limitů pro prachové částice PM10 na rozsáhlém území republiky v roce 2006 dokonce zahájila Evropská komise s ČR řízení pro neplnění platných legislativních požadavků (kterými jsou mimo jiné i imisní limity pro jednotlivé znečišťující látky). K nejhorším oblastem se řadí ostravsko-karvinský region, kde bývají imisní limity překračovány až několikanásobně.

Zákon je vystaven na stránkách MŽP k připomínkám veřejnosti. Případné připomínky můžete zasílat do 14. října 2009 na e-mailovou adresu Miroslava.Rydlova@mzp.cz.      (Zdroj: ARNIKA)


Politici a „Ti lidi na ulici“ ..... Slovník české politiky, ten mistrovský Lexikon verbálních hrůz, zaznamenal nový přírůstek. A hned kapitální kousek. Nevím, zda mám přisoudit jeho autorství předsedovi ODS Mirku Topolánkovi, nebo byl on pouze tou osobou, jíž vděčím za intenzívní lingvistický zážitek. Zkrátka v televizní debatě u Václava Moravce chtěl se tento zmíněný politik patrně dovolat lidu a ukázat, že si je vědom jeho existence. A tak několikrát zvolal patetickým hlasem: „A co ti lidi na ulici?“

Na konkrétní souvislost výkřiků si už nevzpomínám, ale několikrát opakovaný výraz „lidi na ulici“ mě zaujal. Za pár dní na to jsem, opět díky televizi, týž obrat zaslechl z úst manželky jiného z českých politiků, a tu se mi vybavilo, že „lidi na ulici“ jsou na politickém repertoiru už delší dobu, během které se zřejmě ustálili v rčení, o jehož smyslu už nikdo nepřemýšlí. A to je škoda.

Oč chudší je slovník politiků, o to bohatší materiál nabízí ke studiu. Může si s tím vyhrát lingvista i psychiatr. Je to lepší než lego nebo člověče, nezlob se. Představa politiků, že lidé jsou jaksi automaticky na ulici, vybízí k rozehrání celé škály úvah. Co to znamená? Jak to, že vysocí čeští politici, když mluví o lidu, vidí ho hned na ulici? V jejich hlavě tedy musí existovat asociace: lid rovná se ulice, nebo dokonce: lid patří na ulici. Představit si lid například na golfu, ve služebním bytě ředitele NKÚ nebo ve vile v Toskánsku je absurdní. Naproti tomu lid ve frontě na sociální dávky, u kontejneru s odpadky, případně na stoličce pod lustrem s oprátkou kolem krku je představa, jakou mysl politika vyprodukuje bleskově. „Vše má své místo“, konstatuje demokraticky zvolený správce občanského blaha spokojeně a zapálí si doutník.

Znalec tajemných zákoutí lidské duše, Sigmund Freud, tvrdíval, že například přeřeknutí odhalují spoustu podrobností o tom, nač mluvčí myslí, když o něčem mluví. Ne vždy člověk totiž myslí na to, o čem mluví. To známe všichni. Nač ale myslí politik, když bere do úst slovo lid? Na to, že lid patří na ulici. Kdyby chtěl být autor těchto řádků jedovatý (což je mu velice cizí), řekl by, že dostat lidi na ulici se stalo již tradičním cílem českých politiků. Vynikající výsledek v této oblasti zaznamenali zejména představitelé předlistopadového režimu. Ti dostali lidi nejenom na ulici, ale dokonce ještě víc jich pozvali na náměstí všech měst v Československu. Konečně, už i konšelé na Novém městě pražském se mohli 30. července Léta Páně 1419 potěšit z laskavé přítomnosti vlídného lidu na ulici. Přesněji, pod okny jejich radnice, kde se jim po krátkém letu dostalo toho nejvřelejšího přijetí.

Že by právě o takovém úspěchu snila i současná česká politická garnitura? Zásluhy by byly.       (Zdroj: Britské listy)


Digitalizovaný Řím postavili za den ..... Věčné město nevyrostlo přes noc. Stavba Kolosea zabrala celou dekádu a stavba Baziliky svatého Petra téměř celé století. Ve virtuálním světě teď Řím povstal znovu - a trvalo mu to necelý den.

Softwaroví kouzelníci z Washingtonské univerzity už dříve vytvořili programy jako Photo Tourism a Photosynth, které umožňují rekonstruovat trojrozměrnou scenérii nějakého místa jen na základě turistických fotografií. Další cíl byl nepoměrně obtížnější - vývojáři chtěli vytvořit program, který by dokázal rekonstruovat celé město. Photo Tourism a Photosynth porovnávají všechny fotografie mezi sebou a hledají překryvy. V případě rekonstrukce celého města, při které by měl program pracovat se statisíci až miliony snímků, by to zabralo několik let nebo dokonce celou dekádu.

Nová verze softwaru běží na mnoha počítačích současně a nejprve určí pravděpodobná místa shody, na která se pak zaměřuje. Celý proces se tak mnohonásobně urychlil a vývojáři si jej mohli vyzkoušet hned na několika evropských městech. Prvním bylo "věčné město" Řím, jehož rekonstrukce proběhla na základě 150 000 turistických snímků z fotobanky Flickr a několika stovkám spojených počítačů trvala 21 hodin. Dalšími "nově postavenými" městy jsou Dubrovník (60 000 snímků, 350 počítačů, 23 hodin) a Benátky (250 000 snímků, 500 počítačů, 65 hodin).

Podrobné informace o projektu na http://grail.cs.washington.edu/rome/.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Američtí a evropští představitelé se rozcházejí v názoru na návrhy týkající se klimatu ..... Američtí a evropští vyjednavači se při přípravě na nadcházející summit o globálním klimatu v Kodani neshodují v názoru na to, jak regulovat znečištění. Londýnský list The Guardian uvádí, že neshody se týkají především toho, jak spočítat snižování oxidu uhličitého pro jednotlivé státy. Spojené státy chtějí vynechat pravidla přijatá v Kjótském protokolu, která regulují vypočítávání skleníkových plynů a emisní poplatky. Podle amerického návrhu by jednotlivé státy dostaly pravomoc jednostranně rozhodovat jak plnit své závazky při snižování emisí.       (Zdroj: AKT-INFO)


Měnící se perspektiva času ..... Mladí lidé žijí přítomností, starší častěji myslí na budoucnost. Ale kdy nastává v životě člověka změna vnímání času? Studie Laurince Steinberga a jeho kolegů z Temple University uvádí jako klíčové období věk mezi 13 a 16 lety. Na otázky týkající se vnímání času se vědci dotazovali 935 lidí ve věku od 10 do 30 let. Všichni zúčastnění měli také splnit úkol, který odhaloval, jak moc přemýšlejí o své budoucnosti a také jak se o ni starají.

Zadaný úkol od nich vyžadoval učinit řadu hypotetických rozhodnutí, například zvolit mezi stavy „méně peněz teď“ nebo „více peněz později“. Pochopitelně rozhodnutí o větším množství peněz dostupných později vyjadřovalo, že osoba je víc orientovaná na budoucnost než na přítomnost. Klíčový rozdíl vědci objevili mezi účastníky ve věku do 13 let a mladších, kteří žili přítomností a skupinou 16 let a starších, která byla mnohem víc orientována na budoucnost.      (Zdroj: VTM Science)


Na Vysočině začnou do měsíce fungovat první mléčné automaty ..... Na Vysočině se do měsíce objeví první mléčné automaty. Stroje, které umožní prodávat čerstvé mléko z farem v obchodech, budou zřejmě nejdřív fungovat v Pelhřimově a v Humpolci. Přímým prodejem mléka si chtějí zemědělci vylepšit tržby, protože ceny, které jim platí mlékárny, jsou pro ně řadu měsíců ztrátové. Další rozvoj automatů bude záviset hlavně na zájmu zákazníků, shodli se chovatelé, které oslovila ČTK.

Litr čerstvého mléka z prvních automatů bude zřejmě stát 13 až 15 korun a bude o něco levnější než běžné průmyslově balené mléko. Mlékárny nyní za litr mléka dávají v průměru 5,90 Kč. Prodej čerstvého mléka v obchodech umožnila vyhláška platná od letošního jara. Předtím ho mohli farmáři prodávat pouze lidem ze dvora. Automat stojí asi 120.000 korun, vejde se do něj 200 litrů mléka. Lidé si ale budou muset doma mléko převařit. Podle farmářů bude i tak chutnější a výživnější než z obchodu, protože z něj nebude odebrána smetana ani jiné složky.       (Zdroj: Agris)


18.09. 2009     V pátek 18.září 2009 nastává ve 20:44 hodin LČ poslední letošní letní Novoluní.

Devatenáctého září 1783 byl uskutečněn první let teplovzdušným balónem postaveném bratry Montgolfiereovými (Joseph Michael a Jacques Étienne). Posádka byla složena z kohouta, kačeny a ovce. Zajímavé je, že Joseph Michel Mongolfier je vynálezcem  vodního trkače, který pracuje na principu vodního rázu, jež dokáže dopravit vodu vlivem nárůstu tlaku do vyšší úrovně než je zdrojový spád.

Dvacátého září 1891 byl v Massachusettském Springfieldu předveden první automobil na benzín. V roce 1954 byl vytvořen první program v programovacím jazyku Fortran (Formula Translator).


Středočeský kraj chystá kampaň za třídění odpadu ..... Od září až do listopadu získají obyvatelé, školáci i obce ve Středočeském kraji širokou škálu nových informací ohledně třídění odpadů. Přichystány jsou doprovodné akce, jako jsou Odpadové olympiády pro děti v Příbrami, Nymburku a Mladé Boleslavi, nebo soutěže pro školáky. Středočeské obce a města obdrží speciální balíčky k tématice, obsahující plakáty, informační tabule a CD s propagačním spotem.

Za minulý rok vytřídil v průměru každý občan Středočeského kraje 35 kg odpadu, uvádí EKO-KOM.  Za poslední čtyři roky vzrostlo množství vytříděného odpadu ve Středních Čechách o téměř devadesát procent. Středočeši v loňském roce vytřídili 40 tisíc tun odpadů a zařadili se v rámci České republiky lehce ke středu žebříčku mezi jednotlivými kraji.

I přes vylepšení výsledků v třídění ale patří Středočeský kraj podle náměstka hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Miloše Petery lehce pod celorepublikový průměr. „Proto se snažíme lidi do třídění více zapojit. Letošní kampaň pracuje se slogany Má to smysl, třiďte odpad, ale třiďte odpad správně, dále Recyklace k snídani a Děkujeme, že třídíte,“ uvedl Petera. „Do třídění odpadů se zapojilo již tisíc sto dvacet obcí, tedy devadesát sedm procent z celého kraje.“       (Zdroj: Ekolist)


Plán pro prezidenta Obamu - odhalení zásadních skutečností ..... Tím spadla zcela nebývalá moc do klína lidem, které jejich totální nedotknutelnost ze strany veřejnosti naprosto zkazila a zkorumpovala. Tito lidé začali své moci hojně zneužívat a onu roušku tajemství používat k maskování svých morálně nechutných aktivit, či jiných odporností, jako bylo například převezení německých vědců do Spojených států po druhé světové válce v rámci Projektu Paperclip, což vedlo k experimentům s ovládání mysli a jiným zlořádům, a také k rozsáhlému monitorování lidské populace už od dětství skrze standardizované zkoušení ve školách, v jehož rámci byla hledána individua, která by mohla být zneužita osobními agendami těch, jež byli pod ochranou a záštitou zákona o národní bezpečnosti z roku 1947.      (Čtěte na Matrix-2001)


Aktivisté Greenpeace blokují těžbu ropných písků v Kanadě, největší průmyslový projekt na Zemi ..... V době, kdy se kanadský premiér Stephen Harper setkává s prezidentem USA Barackem Obamou ve Washingtonu, zablokovalo 25 aktivistů Greenpeace z Kanady, Spojených států a Francie povrchový důl Shell Albion Sands v severní Albertě a umístilo tam obrovský transparent s nápisem „Ropné písky - klimatický zločin.“ Aktivisté vstoupili včera ráno v 8 hodin místního času do povrchového dolu, vylezli na tříposchoďové hydraulické lopatové rypadlo, jedno z největších na světě a zablokovali ho pomocí navzájem spojených pick up vozů. Firma Shell zastavila těžbu v celém dolu. Blokáda trvá již druhý den.

„Greenpeace přišlo sem na místo klimatické zkázy s cílem zablokovat tento obrovský těžební provoz. Chce sdělit premiéru Harperovi a prezidentu Obamovi, že lídři v ochraně klimatu nekupují ropné písky“, řekl Mike Hudema, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Kanada přímo z místa blokády. „Ropné písky jsou zničujícím příkladem toho, jak bude naše budoucnost vypadat v případě, že nedojde k okamžitým krokům k ochraně klimatu.“       (Zdroj: Greenpeace)


V pralese na Ještědu sází stromky cizinci ..... Liberec - Více než desítka zahraničních dobrovolníků přijela do Liberce, aby pomáhali od neděle až do 26. září s pracemi na pozemcích sdružení Čmelák–společnost přátel přírody.

„Lidé z různých koutů světa, vyslaní organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, budou na lesních pozemcích sdružení Čmelák – SPP pomáhat především s výsadbou sazenic původních dřevin,“ upřesnil Lukáš Hrabal ze sdružení Čmelák.

Někteří z nich urazili pěkný kus cesty, aby se již tradičního workcampu mohli zúčastnit. Dobrovolníci totiž přijeli nejenom z evropských zemí, jako například z Itálie, Rakouska nebo blízkého Polska. Najdou se mezi nimi i dobrovolníci z Jižní Korei nebo Taiwanu.      (Zdroj: Liberecký deník)


Kde se vzaly oceány? ..... Když se planeta Země pomalu vzpamatovávala ze svého bouřlivého vzniku, mělo naše životodárné Slunce mnohem menší sílu, než má dnes. Jak se ale potom voda na Zemi mohla udržet v kapalném stádiu, důležitém pro vznik života?

Dějiny naší planety a života na něm ovlivňují často velmi jednoduché chemické pochody. Stačí, aby několik základních prvků vytvořilo sloučeninu s poněkud odlišnými vlastnostmi, než jaké měly ty předchozí a tvář Země se promění k nepoznání. Vědci Tokijského technologického institutu a Kodaňské univerzity nedávno přidali další chybějící kamínek do skládačky velmi zajímavého příběhu přeskupování základních atomů do nových molekul, který zásadně ovlivnil další příběh Země včetně života na ní. Astronomové již před několika lety vypočítali, že poměrně dlouhou dobu po vzniku sluneční soustavy mělo Slunce výrazně nižší výkonnost než dnes, dokonce o celých 30%. Tak slabé „topení“ však nemohlo udržet vodu na Zemi nad bodem mrazu a namísto oceánů vhodných pro vznik života by se rozprostíraly jen obrovské ledové pláně. „Jediný způsob jak zabránit, aby se Země proměnila ve sněhovou kouli, bylo podání pomocné ruky od některého ze skleníkových plynů,“ říká Matthew S. Johnson z Ústavu pro výzkum atmosféry Kodaňské university. A vzápětí dodává: „Nejpravděpodobnějším kandidátem na tento plyn je karbonylsulfid (COS)“. Kdyby Zemi přikryla ochranná „deka“ z tohoto plynu, zvýšila by se její teplota zhruba o 30%, tedy přesně o tu hodnotu, která jí oproti dnešku chyběla díky slabému záření Slunce.       (Zdroj: 21@století)


První japonská loď na cestě k ISS ...... Přílet HTV k ISS v představě malíře Ve čtvrtek 10. září v 19:01 SELČ odstartovala z japonského kosmodromu Tanegashima raketa H-2B s premiérovou lodí HTV-1. Jde o příspěvek Japonska k budování a provozování Mezinárodní kosmické stanice, bezpilotní loď HTV je schopna na orbitální komplex dopravit až 6000 kg zásob a vybavení. Mezi lety 2010 a 2015 navíc japonská kosmická agentura JAXA plánuje vypouštět lodě HTV k Mezinárodní kosmické stanici každý rok.

Japonská loď HTV má podobná specifika jako evropské ATV nebo ruský Progress, v bezpilotním režimu doručí zásoby a užitečný náklad na ISS, má hermeticky uzavřenou část, která umožňuje astronautům vstoupit dovnitř bez skafandrů a vyložit náklad a následně loď naplnit odpadem. Poté se "náklaďák" od stanice odpojí a je naveden k řízenému zániku v atmosféře. V něčem se ale HTV od svých "kolegů" přece jen liší. Předně, loď se sama ke stanici nepřipojí, je potřeba ji uchopit a připojit robotickou paží. Rozeberme si ale HTV trochu podrobněji.

Nový japonský dopravní prostředek je tvaru válce o délce 9,8 metrů a šířce 4,4 metru. Prázdný váží 10 500 kg a na Mezinárodní kosmickou stanici je schopen dopravit 6000 kg materiálu. Při své první misi je však HTV těžší o dodatečné pohonné látky a baterie, protože je nutné před připojením k ISS uskutečnit nejrůznější testy manévrování a činnosti systémů plavidla. Proto při misi HTV-1 klesla hmotnost nákladu pro potřeby stanice na asi 4500 kg. Solární panely (celkem jich má 57) jsou připevněny přímo na povrchu lodi a té tak zůstává vzhled hladkého válce.       (Zdroj: Astro)


V ČR klesl počet narozených dětí ..... Český statistický úřad zveřejnil údaje o pohybu obyvatelstva v prvním pololetí 2009. Z údajů vyplývá, že se počet obyvatel České republiky v tomto období zvýšil o 21,6 tisíce na 10 489 183. 80 procent přírůstku tvořil přírůstek zahraniční migrací (17,5 tisíce). Přirozeným pohybem se populace ČR zvětšila o 4,1 tisíce osob.

Počet živě narozených dětí během ledna až června 2009 byl o 1,6 tisíce nižší než během stejného období o rok dříve a dosáhl 58,0 tisíce. Demografický vývoj ve druhém čtvrtletí potvrzuje situaci z prvních třech měsíců letošního roku – po 7 letech přestaly počty narozených dětí růst. Mimo manželství se v 1. pololetí narodilo 38,2 % všech živě narozených dětí.      (Zdroj: Demografie)


Tygři chytřejší lvů? ..... Lebky velkých koček ukazují, že velikost mozku a život ve smečce spolu vůbec nemusejí souviset.

Zoologové z Oxfordské univerzity porovnávali lebky čtyř žijících druhů velkých koček - tedy lvů, tygrů, jaguárů a levhartů. Měřili přitom jak velikost lebky, tak objem mozkovny. Někteří odborníci předpokládají, že na velikosti mozku se příznivě podepisuje komplexní sociální život. Lvi, kteří žijí ve smečkách, by pak logicky měli mít větší relativní velikost mozku než zbylé tři samotářsky žijící druhy. Nová studie ale nic takového nepotvrdila a vítězi pomyslné hitparády se nestali lvi, ale tygři.

Lvi sice mají větší lebku, ale objem mozkovny je u nich menší než u tygrů. Samice nejmenších poddruhů tygra, jako je tygr balijský, proto mají mozek stejně velký jako ti nejmohutnější lví samci.

Relativní velikost mozku tygrů je asi o 16 % větší než u lvů, jaguárů a levhartů, mezi kterými v relativní velikosti mozku nejsou žádné významné rozdíly.

U čtyř druhů velkých koček, které měly společného předka naposledy před 3,7 milionu let, tedy žádná pozitivní vazba mezi velikostí mozku a životem ve smečce neexistuje. Vědci teď ještě chtějí zjistit, čím se tygři tak vymykají a které části mozku jsou u nich výrazně větší než u jiných druhů velkých koček.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Tým Bořena chrání přírodu v Českém středohoří již třicet let ..... Na konci září roku 1979 založilo několik studentů z Bíliny a Prahy Tým Bořena s cílem poznat vývoj přírody v Českém středohoří. Tento původně neformální spolek tak letos oslaví třicet let své existence. „Původně jsme chtěli zkoumat vývoj přírody od pravěku po současnost s cílem rekonstruovat podobu prostředí, které obklopovalo pravěké lidi. Po pár letech jsme došli k poznání, že užitečnější bude chránit současnou přírodu před naprostou devastací průmyslovou činností, a v roce 1983 jsme začali připravovat stěhování ohrožených druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky Velkolomu Maxim Gorkij, dnešních Dolů Bílina,“ vylíčil začátky Týmu Bořena jeho zakladatel RNDr. Jindřich Petrlík.

Dnes, po třiceti letech činnosti, se na nových stanovištích daří osmi z devíti přemístěných ohrožených druhů rostlin. „Podařilo se tak například zachovat západní hranici rozšíření vzácného lnu žlutého, jehož stanoviště původně chránila dnes již zaniklá přírodní rezervace Bělák,“ upřesnil Petrlík. Botanik doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., který týmu od počátků poskytoval odbornou pomoc, o stěhování rostlin Bořenou řekl: „Tomuto projektu jsem od počátku fandil, i když jinak transfery rostlin spíše nepodporuji. V tomto případě ale mělo dojít k rozsáhlé likvidaci biotopů, proto bylo stěhování rostlin lepší variantou.“

„I nám bylo líto, že rostliny a živočichové v radovesickém údolí u Bíliny nemohou zůstat v původních lokalitách. Četli jsme o příkladech zahraničních environmentálních hnutí a organizací, které se snažily podobné devastaci přírody zabránit a projekty podobné Radovesické výsypce včas zastavit. Když jsme zjistili, že v rámci hlídaných oficiálních struktur to není příliš možné, založili jsme v září roku 1989 ekologickou iniciativu Děti Země a podařilo se nám pak podobným projektům v řadě případů zabránit již v jejich zárodku. Současně jsme ale také pečovali o lokality, kam jsme přestěhovali ohrožené rostliny z radovesického údolí,“ přiblížil další vývoj Týmu Bořena Petrlík.      (Zdroj: Econnect)


Obama vyměnil dalajlamu za Peking ..... Prezident USA Barack Obama odmítl oficiální setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, který v říjnu přijede do Spojených států. S odvoláním na zdroje v Bílém domě to oznámil neokonzervativní týdeník The Weekly Standard.

Od roku 1991 všichni američtí prezidenti s dalajlamou oficiálně jednali, a to bez ohledu na protesty Pekingu, který vinil Bílý dům z podpory tibetských separatistů.

Podle The Weekly Standard se musel Obama setkání s dalajlamou vzdát kvůli své listopadové cestě do Číny, kde by taková jeho schůzka vyvolala krajně negativní reakce. Čínská vláda je v současnosti největším americkým věřitelem a podle všeho jsou za Obamovým rozhodnutím nekazit si vztahy s Čínou právě peníze.

Ve snaze zmírnit odmítnutí schůzky s dalajlamou pak americká delegace v čele s Obamovou poradkyní pro mezinárodní otázky Valerií Jarretovou minulý týden navštívila indickou Dharamsalu, kde dalajlama sídlí. Vyjádřila tam dalajlamovi Obamovu „plnou podporu a ujištění o hluboké úctě". Peking vyjádřil protest i proti této akci Bílého domu.

Podle zdrojů ministerstva zahraničí USA by se Obama mohl s dalajlamou setkat, pokud vůbec, nejdříve v roce 2010. Oba se setkali už v roce 1995, kdy byl Obama ještě senátor.      (Zdroj: Czech Free Press)


17.09. 2009     Nelekněte se - Liberecký kraj se dnes v noci ponoří na hodinu do tmy. Veřejné osvětlení zhasne kvůli měření takzvaného světelného znečištění. Výsledky vědcům poslouží ke stanovení podmínek provozu světelných zdrojů a snížení nepříznivých účinků světla na noční prostředí.


Obama volal Fischerovi: Radar v Česku nebude ..... Výstavba radaru americké protiraketové obrany v českých Brdech je definitivně pasé. Před jednou hodinou ranní pražského času o tom americký prezident Barack Obama informoval telefonicky premiéra Jana Fischera.

České úřady zatím oficiální informace nemají a teprve zkoumají, co zpráva znamená. "Ministerstvo obrany tuto informaci oficiálně nemá," reagoval na dotaz Aktuálně.cz mluvčí resortu Jan Pejšek. Dodal, že ministr Martin Barták je právě nyní na návštěvě Spojených států. Kvůli časovému posunu se s ním redakci Aktuálně.cz nepodařilo spojit.

Nečekaná informace překvapila i české ministerstvo zahraničí, které dohodu se Spojenými státy vyjednávalo. "V tuto chvíli vše zjišťujeme," řekl Aktuálně.cz mluvčí české diplomacie Milan Řepka.        (Zdroj: Aktuálně)

Doufejme tedy, že to zas není nějaká politická srandička ... dosti již bylo takových v minulých dnech


Co udělat, když se někdo chystá pokácet živý strom? ..... Ve většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a některých chráněných krajinných oblastech). O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka.

Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Kácení na místě staveb lze navíc povolit nejdříve ve fázi územního rozhodnutí. Každé povolení musí úřad zdůvodnit.

Řízení o povolení ke kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit občanská sdružení, pokud splní podmínky v tomto zákoně uvedené. Podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se řízení mohou účastnit také další dotčené osoby, zejména vlastníci nemovitostí v blízkosti místa, kde se má kácet. Úřady ale tyto lidi neobesílají – jediným dobře informovaným účastníkem tak často bývá pouze občanské sdružení.

Vydané povolení, jakož i podklady pro jeho vydání (například dendrologický posudek), si můžete na úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pokud si nejste jisti odborným zdůvodněním kácení a chcete získat nezávislý posudek, obraťte se na specializovanou firmu nebo na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (Nuselská 39, Praha 4, tel. 241 082 219, nebo napište e-mail na adresu aope-mail@nature.cz).

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.      (Zdroj: Arnika)


Praha 4 proti dalšímu zúžení magistrály ..... Vedení radnice Prahy 4 se včera ostře ohradilo proti záměru dopravního odboru magistrátu o další zúžení části magistrály v Legerově ulici o šest měsíců.

„Kategoricky odmítáme myšlenku, že by zkušební provoz v Legerově ulici měl trvat další půlrok. Magistrátní dopravní výbor nebyl ve čtvrtek usnášeníschopný. Nebudeme tedy reagovat na setkání čtyř lidí a už vůbec ne na jejich osobní závěry, kterými by snad chtěli ovlivňovat životní standard občanů Prahy 4,“ zdůraznil starosta Prahy 4 Pavel Horálek (ODS).

Na rozdíl od této skupiny lidí podle něj bere radnice Prahy 4 problém velmi vážně.

Velké emoce přineslo už první zúžení magistrály v polovině března tohoto roku ze čtyř na tři pruhy. Hlavně v prvních dnech, než si řidiči na nový problém při svém cestování v centru metropole zvykli, se před zúžením tvořily až půlkilometrové kolony. I přes tyto problémy magistrát zúžení Legerovy ulice nezkrátil, ačkoliv to původně sliboval.       (Zdroj: Ecomonitor)


Ptačí budka jako náhradní prostředí pro hnízdění ..... Pravděpodobně každého, kdo rád pozoruje ptáky, napadlo, kam se podějí po rekonstrukcích a zateplování domů, kterých v posledních letech výrazně přibylo. Tyto změny, ač jsou velmi užitečné pro lidské obyvatele, mohou způsobit malou kalamitu pro ptactvo, které žije v blízkosti člověka. Jednou z možností, jak své malé sousedy úplně nevysídlit, je stavba budky. Nyní na podzim je k tomu ideální příležitost.       (Čtěte na stránkách Příroda)


Proč pláčeš? .....  Medicína praví, že pláč je projevem fyzické bolesti a psychického stresu. Teď však zoolog a terapeut manželských vztahů Oren Hasson z Tel Aviv University v Izraeli nalezl ještě jednu možnou příčinu. Pláč má podle něj i velmi silný emoční náboj a účinek, zesiluje tak rovněž mezilidské vztahy a sbližuje jedince ve společnosti.

Hasson tento jev považuje za evolučně podmíněný mechanismus. Pláč či slzy totiž budí v druhých velkou důvěryhodnost a poskytují o plakajícím cenné informace. Hasson se konkrétně zabýval otázkou proč tomu tak je a za tímto účelem zkoumal různé druhy pláče, jejich příčiny, následky i charakter. Pláč se může objevit v různých sociálních emočních stavech jako štěstí, smutku, lítosti. Z výsledků je zřejmé, že ženy a děti pláčou častěji, což asi nikoho nepřekvapí. Příčiny jsou však zajímavější a vévodí jim především přirozená potřeba emočně vyjádřit pocit slitování, dále zvýšení osobní přitažlivosti, sympatií a v neposlední řadě pomoci a pocitu usmíření. Následně lze také celkem věrohodně odstupňovat sociální situace, ve kterých pláčeme nejčastěji.

Pláč je zajisté také velmi osobní a situačně bezprostřední záležitost. Otázkou tedy zůstává, proč mnohdy úmyslně tento stav dokážeme kontrolovat (například většinou nepláčeme v práci před šéfem apod.) a jindy mu zcela podlehneme. „Zde jde především také o efektivitu pláče, kterou můžeme kontrolovat“, říká k tomu Hasson a dodává „V místech, kde se emoce společensky skrývají, se pláč příliš neprosadí.“ Naříkajícímu žebrákovi dáme zajisté peníze ochotněji před vstupem na benefiční koncert než před dveřmi nákupního centra. Pozor však také na následky pláče. Příliš moc pláče a jeho zjevná nepřirozenost jsou naopak jedním z častých důvodů k rozvodu.      (Zdroj: OSEL)


Ministerstvo připravilo nový zákon pro ochranu ovzduší ..... Ministerstvo životního prostředí dnes rozeslalo ostatním vládním resortům k připomínkám návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který má přinést v příštích letech zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží. Zákon bude vystaven rovněž na stránkách MŽP k připomínkám veřejnosti.

„Nový zákon je nutný. Kvalita ovzduší patří v posledních letech jednoznačně k největším problémům, které české životní prostředí má. Problematická je především imisní zátěž obyvatel, což vede i k prokazatelným zdravotním dopadům, jako je zvýšený výskyt respiračních onemocnění, včetně chronických. Znečištěné ovzduší má svůj vliv i na vysoký výskyt respiračních alergií i rakovinných onemocnění,“ vysvětluje ministr životního prostředí Ladislav Miko s tím, že současná právní úprava je zejména pro řešení imisní zátěže nedostatečná.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


LED diody jsou šetrné k životnímu prostředí ..... Studie, provedená firmou OSRAM ve spolupráci s experty ze společnosti Siemens Corporate Technology, Centre for Eco Innovations, dospěla k výsledku, že dnešní světelné diody dosahují stejných hodnot jako kompaktní zářivky a daleko lepších než klasické žárovky. Studie se detailně zaměřila na životní cyklus (LCA) výrobku - kolik dioda spotřebuje energie a surovin při své výrobě, používání i likvidaci, a na to, jak se toto vše projeví na životním prostředí. Při hodnocení světelných diod, jejich využívání energie a dopadu na přírodu, však nestačí zkoumat pouze spotřebu energie během provozu.

SVĚTELNÉ DIODY JSOU EKOLOGICKÉ, ÚSPORNÉ...

Z výsledků studie - první svého druhu v takovémto pojetí - vyplývá, že LED diody představují plnohodnotnou alternativu klasických žárovek, a to i když vezmeme v úvahu dopad na životní prostředí.

Tyto naprosto odlišné typy světelných zdrojů se často porovnávají podle výkonu. Klasické typy žárovek s vlákny za LED diodami ale silně zaostávají. Klasická žárovka o výkonu 40 wattů se např. dá nahradit buď kompaktní zářivkou o výkonu 8 W, nebo LED diodou o výkonu 8 W, což znamená energetickou úsporu ve výši 80 %!      (Zdroj: Enviweb)

Onehdy jsem si ze zvědavosti koupil takovou "žárovku" s normální paticí E27, osazenou celou řadou LED s deklarovaným příkonem 1-2 W. Konstatuji, že dává osvětlení vhodné pro noční orientaci - najít dveře od WC a nešlápnout při tom na spícího psa ... ale rozhodně nic víc.


Tisíce dívek trpí vedlejšími účinky očkování děložního hrdla ..... Přesně jako vytváření paniky kvůli prasečí chřipce, již několik let běží zastrašovací kampaň zdravotnických úřadů, farmaceutické lobby a lékařů s cílem očkovat všechny dívky ve věku mezi 11 a 14 roky proti rakovině děložního hrdla. Nyní zpráva ukazuje, že mnohé dívky dostaly po tomto očkování závažné zdravotní problémy jako křeče, horečky a dokonce ochrnutí. Jiné trpí nevolností, svalovou atrofií, mdlobami a poruchami zraku, jak ukazuje zpráva jedné britské organizace na kontrolu léčiv, jak referuje Telegraph.

Tato skupina obdržela desítky hlášení od ustaraných rodičů, v nichž se domnívají, že očkování způsobilo značné poškození jejich dcer. Rodiče jedné teenagerky, která obdržela očkování minulý podzim, si myslí, že je zodpovědné za opakované záchvaty křečí, které vedly k poškození mozku a rozpolcení vědomí.

Masové očkování mladých dívek bylo založeno na tom, že rakovina děložního hrdla byla celosvětově druhým nejčastějším druhem onemocnění rakovinou u žen - hned po rakovině prsu. Bylo vyvinuto očkování, aby chránilo dívky a ženy proti HPV-virům, které jsou údajně ze 70 procent původci tohoto druhu rakoviny. Očkovací látka koncernu GlaxoSmithKline se jmenuje Gardasil a obsahuje prostřednictvím kultur v laboratoři vyrobený protein obalu viru, jakož i substanci nazývanou „adjuvans", která zvyšuje imunitní reakci.

Přitom by bylo používání kondomů nejjednodušším a nejefektivnějším opatřením.      (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Molekulární struktura cementu objasněna ..... Lidstvo používá cement jako stavební hmotu či pojivo v podstatě již od dob starého Říma, tedy zhruba 2000 let. Avšak až dodnes nebyla dostatečně známa jeho mikroskopická podstata ani podstata toho, co nastane, když se cementový prášek smíchá s vodou a následně vzniklá pasta ztuhne a ztvrdne. Záhada cementu byla nyní rozluštěna skupinou výzkumníků z amerického MIT.

Beton, který vznikne z hydratovaného cementu, je nejpoužívanějším stavebním materiálem současnosti. Přesto jeho prostorová struktura zůstávala dlouho neuchopitelnou. (Jedním z hlavních motivů snahy pochopit, co se uvnitř cementu děje, je fakt, že v současném cementovém průmyslu vzniká asi 5 % lidské produkce oxidu uhličitého. Cement a beton zároveň nelze ničím jiným nahradit.)

Rozšifrování základní třírozměrné struktury cementu bylo publikováno 7. září. Jedním ze spoluautorů zprávy je i profesor Sidney Yip, který tento objev přirovnal k rozluštění základní struktury molekuly DNA.

Vědci si dlouho mysleli, že hydratovaný cement (v podstatě hydrát vápníku a křemene), připomíná vzácný minerál tobermorit, který má pravidelnou geometrickou strukturu. V tobermoritu se vyskytují vrstvy nekonečně dlouhých řetězců, sestávajících z křemenných čtyřstěnů/jehlanů, které jsou prokládány vrstvami oxidu vápenatého.

Skupina z MIT však zjistila, že struktura hydratovaného cementu není krystalicky pravidelná. V podstatě je něčím mezi krystalem a amorfními látkami, mezi které patří např. zmrazené kapaliny jako sklo nebo led. Ke všeobecnému údivu právě nepravidelnosti a poruchy v pravidelném uspořádání, které dávají vznik malým mezerám, kam se mohou uchýlit i molekuly vody, jsou zdrojem pevnosti a částečné pružnosti betonu. Křemenné jehlany totiž občas nepravidelně vybočují ze své vrstvy do sousedních vrstev, tvořených oxidem vápenatým.

Znalost struktury hydratovaného cementu nám nyní dává možnost jeho strukturu měnit za účelem cíleného zlepšování různých vlastností tohoto materiálu. Např. zkoušet, co udělá nahrazení křemene jinými látkami.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nezaměstnanost v USA je teměř dvakrát vyšší, než ukazují oficiální údaje ..... V ekonomických zprávách se udává, že oficiální míra nezaměstnanosti v USA dosáhla v srpnu 9,7 %. Ekonomové však tvrdí, že skutečný stav nezaměstnanosti se blíží sedmnácti procentům. Za poslední měsíc přišlo o zaměstnání 216 000 lidí. Tato situace postihuje obzvláště špatně mládež. Nezaměstnanost dospívající populace nyní přesáhla 25 %, což je nejvíce od roku 1948, kdy stát začal evidovat podobné statistiky.       (Zdroj: AKT-INFO)


16.09. 2009     To jsme to dopracovali .... Die Presse: Češi si takové politiky nezaslouží ..... Pro Českou republiku by bylo nejlepší, kdyby měla co nejdéle vládu vedenou odborníky, soudí v reakci na nejnovější vývoj v Česku rakouský deník Die Presse. Češi si podle něj totiž nezaslouží takové politiky, jaké mají.       (Zdroj: ČTK)

S tím nelze, než naprosto souhlasit ... jen je člověku stydno, že naše krásná zemička je kvůli těm pár desítkám šašků pro smích celému světu ... Ale nechci urážet šašky, neb to bývali lidé moudří ... ale TOHLE ... ???

Ale opravdu ... na co potřebujeme politiky? Věc, která nefunguje a ještě do ní musíte cpát peníze - obvykle vyhodíte na smetiště ... nebo snad ne ???


Dnešní světový den Ukliďme si svět zahájí ve školách 3. ročník stejnojmenného ekologického projektu ...Do předchozích dvou ročníků se zapojilo přes 150 škol v celé ČR a vybralo se celkem přes 82 tun elektroodapdu.

Ohlas, který tento ekologický projekt organizovaný kolektivním systémem ELEKTROWIN vzbudil, předčil všechna očekávání. Žáci a studenti více než 150 aktivně zapojených škol v minulých dvou ročnících nasbírali a tedy odevzdali k odborné recyklaci celkem 82 556 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Přitom ve 2. ročníku došlo k nárůstu o 63 556 kg, což jen dokládá, že zájem mladých lidí o ochranu životního prostředí roste.

Šestnáctého září je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, vyhlásilo v roce 1994 VS OSN, v den výročí podepsání Montrealského protokolu v roce 1987. Tento den je také Dnem církevního školství.


Středočeští radní schválili vyhlášení přírodního parku v Brdech ..... Středočeští radní schválili vyhlášení přírodního parku Brdy-Hřebeny, který by se rozkládal na území o rozloze 184 kilometrů čtverečních mezi Prahou a městysem Jince. Příslušná vyhláška by měla nabýt účinnosti 30. listopadu, řekl dnes novinářům hejtman David Rath.

"Nejde o nějaké malé území, ale o rozsáhlé území táhnoucí se v podstatě od vojenského prostoru a končící až těsně pod Prahou u Zbraslavi," uvedl Rath. Park bude podle něj zasahovat do okresů Praha-západ, Beroun a Příbram.

Hejtman již dříve avizoval, že kraj bude po vyhlášení přírodního parku usilovat o to, aby se celá lokalita stala do několika let chráněnou krajinnou oblastí. O tom by ale musela rozhodnout vláda. V médiích se v minulosti objevily informace, že Rath chce tímto způsobem zkomplikovat případnou výstavbu amerického radaru. Hejtman to popřel. Poukázal však na to, že podle odborných materiálů, které si nechal kraj vypracovat, je v Brdech mnoho cenných přírodních lokalit, proto by tam radar podle něj neměl stát.       (Zdroj: Ekolist)


Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2009 ..... Ve středu 16. září 2009 začíná celoevropská osvětová kampaň „Evropský týden mobility“ (16. –22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září), která se v roce 2009 bude v Evropě konat už podesáté a v ČR poosmé.Evropský týden mobility se v roce 2009 stává jednou z klíčových osvětových kampaní v celosvětové kampani proti klimatickým změnám, Evropská komise chce kampaň tematicky směřovat ke schůzce v Kodani (30.11. – 12.12. 2009), kde se bude rozhodovat o budoucnosti mezinárodní smlouvy, která má nahradit dohodu z Kjóta. Vzhledem k tomuto propojení je letošním tématem Evropského týdne mobility heslo “ Naše město – naše klima!“. Města mohou zlepšit kvalitu ovzduší; zajistit bezpečnou a spolehlivou hromadnou dopravu;omezit hluk v obytných částech měst; vybudovat zóny pro setkávání a pro život atd. Města by měla klást důraz především na trvalá opatření, zaměřená na ochranu klimatu.

K Evropskému týdnu mobility spojeném s Evropským dnem bez aut se mohou připojit všechna města. Podmínkou je, aby vedené města schválilo Chartu (dokument deklarativního charakteru, ve kterém jsou stanovena pravidla a rámec akce) a aby ustanovilo místního koordinátora/místní koordinátorku.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)


Praha má novou přírodní památku - Prameniště Blatovského potoka ..... Praha má novou přírodní památku, kterou se stalo Prameniště Blatovského potoka v Klánovicích. Radní hlavního města dnes pověřili děti z klánovického dětského domova střežením památky a předali jim jmenovací glejt. Prameniště Blatovského potoka je 89. chráněným přírodním územím v metropoli.

Chráněné území, které je první přírodní památkou vyhlášenou po roce 1989, má rozlohu přibližně pět hektarů. Samotný potok má délku asi dva kilometry a stéká se ze dvou pramenů. Jižně od Újezdu nad Lesy ústí tok do Běchovického potoka.

"Území prameniště je cenné především svým mokřadním charakterem s výskytem vzácných bezobratlých živočichů a hub, kterým vyhovuje zdejší jedinečný biotop chudý na živiny," uvedl radní Petr Štěpánek.

Chráněná území zabírají v Praze plochu více než 2200 hektarů, což jsou asi čtyři procenta z celkové rozlohy města. Mezi 89 chráněnými plochami je mimo jiné 11 přírodních parků, mezi které patří Prokopské a Dalejské údolí nebo Modřanská rokle.      (Zdroj: Enviweb)


Onemocníte-li na dovolené, máte právo za ni dostat náhradní volné dny ..... Zaměstnanci, kteří onemocní na dovolené, budou od nynějška mít právo požadovat od zaměstnavatelů náhradu dní, které prostonali. Rozhodl o tom právě Evropský soudní dvůr. Podle jeho verdiktu budou mít dokonce zaměstnanci právo přesunout si prostonané dny dovolené z jednoho roku na příští rok. Rozhodnutí soudu platí pro soukromý i státní sektor. Evropský soudní dvůr rozhodoval o jednom případu ve Španělsku.

Šlo o případ Francisca Peredy, který měl jít r. 2007 na měsíční dovolenou. Těsně před touto dovolenou utrpěl v zaměstnání úraz a jeho zaměstnavatel, městský úřad v Madridu, mu odmítl přesunout letní dovolenou na jinou dobu. Evropský soudní dvůr rozhodl, že "pokud si zaměstnanec nepřeje vybrat si svou dovolenou v době své nemoci, zaměstnavatel mu musí dovolenou poskytnout v jiném období."       (Zdroj: Britské listy)


První tkalci z Gruzie: Věstonice přišly o prvenství ..... Dolní Věstonice se pyšní několika prvenstvími – jedním z nich až dosud bylo tkaní; konkrétně zde tehdejší obyvatelé zpracovávali vlákna kopřiv (viz např. starší rozhovor na toto téma).

Archeologové a paleobotanikové z Harvardu a dalších vědeckých institucí ale nyní objevili ještě starší doklady zpracování rostlinných vláken v dnešní Gruzii. Lidé zde zpracovávali len už před 34 000 lety. Stopy lněných vláken byly objeveny v tehdy obývané jeskyni, přičemž divoký len rostl v jejím bezprostředním okolí. Není úplně jasné, k čemu všemu byla vlákna používána (oděvy? koše? provazy? nitě k šití kůží?). Všechny tyto technologie by v místním hornatém a drsném kraji jistě hodily.

Některá z nalezených vláken byla zkroucená (lana?), jiná obarvená (tkané oděvy?). Předměty jako celek se bohužel dávno rozpadly, zbytky lnu se dochovaly ve vzorcích hlíny v rozměrech viditelných pouze pod mikroskopem. Tkaniny z Věstonic se datují do doby před zhruba 28 000 lety.

Poznámka: Nález ukazuje nejen to, že řada technologií předběhla svou dobu, objevila se a zase zanikla - tkaní se stalo všeoběcně rozšířené až v neolitu. V gruzínské jeskyni byly totiž stopy lněných vláken objeveny i ve dvou mladších vrstvách, místní kultury si tedy znalost příslušné technologie zřejmě dokázaly i udržet.      (Zdroj: Science WORLD)


Pravděpodobnost srážky planetky se Zemí ..... Čas od času, zhruba jednou ročně, se objeví zpráva, že blízko planety Země má prolétnout planetka. Někdy se na veřejnost dostane také informace, s jakou pravděpodobností se s planetkou můžeme srazit. Jak se tato pravděpodobnost počítá, vysvětloval posluchačům Nebeského cestopisu doktor Petr Scheirich z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.

Jaká je pravděpodobnost, že se Země srazí s planetkou?

Na to se dá odpovědět jedním slovem: stoprocentní. Jinak řečeno, Země se určitě srazí s planetkou. Abych nevyděsil, upřesním to. Země se zcela běžně sráží s malými planetkami o velikostech několika metrů, občas i desítky metrů. V dlouhé historii na Zemi dopadnou i planetky větší, o rozměru třeba 1 kilometr. Pokud nás zajímá pravděpodobnost srážky Země s blízkou planetkou v době, která se nás týká, jsou dvě možnosti.

1. Buď zjišťujeme pravděpodobnost, s jakou se se Zemí srazí nějaká konkrétní planetka. A ačkoliv se tato čísla velmi rychle, téměř ze dne na den mění, v tuto chvíli známe například jednu planetku, u které je pravděpodobnost srážky se Zemí řádově 1 : 1000, asi 13 planetek s pravděpodobností v řádu 1 : 10 000 a řadu dalších, u nichž je ta pravděpodobnost ještě menší. Jak je vidět, jsou tyto pravděpodobnosti docela malé.

2. Pokud jde o pravděpodobnost, že se Země vůbec s nějakou planetkou srazí, musíme napřed určit, jak velkou planetku máme na mysli. Například planetka o velikosti 1 metr se srazí se Zemí v průměru každých 5 dnů. To jsou ty velké bolidy, o nichž občas slyšíme, pokud taková planetky vletí do atmosféry nad obydlenou oblastí. Pětimetrové těleso se srazí se Zemí zhruba jednou za rok a 30 metrové těleso jednou za 50 let. ...

... S jakým předstihem dnes dokážou vědci odhalit planetku, která by na 100 % hrozila srážkou se Zemí?

Jak vyplývá z předchozích čísel, tak zatím to nedokážeme odhalit téměř pro žádné těleso. Přesněji řečeno, bylo by to pouze několik dnů dopředu. Ale všechna ta velká, kilometrová tělesa dnes známe a u nich naopak dokážeme téměř se 100% jistotou říci, že se se Zemí nesrazí. Alespoň v blízké budoucnosti, nejbližších 100 letech.

O možnosti srážky Země s planetkou slyšíme v médiích poměrně často. Dá se říct, že každý rok se objeví taková zpráva s varováním. Jakým způsobem na to máme reagovat?

Nejlepší je sednout k internetu a vyhledat si, jaká je pravděpodobnost této srážky. To je věc, kterou často média neuvádějí, i když se to v posledních letech zlepšuje. Z těchto údajů se pak obvykle dozvíte, že se pravděpodobnost srážky pohybuje kolem 1 : 100 000, tedy že je malá. A obvykle také během pár dnů, kdy se zpřesní dráha, klesne tato pravděpodobnost téměř na nulu. O tom už ale média, bohužel, neinformují.       (Zdroj: Astro)


Pozdní noční svačinka: zapomeňte! ..... Takzvané „cirkadiální rytmy“, které regulují metabolickou i celkovou tělesnou aktivitu prakticky všech živých organismů, se do značné míry podílejí i na našem zažívání. Svačinka v nevhodný čas proto může s naší váhou zamávat více, než bychom si mysleli.

Obezita je ve vyspělých světových zemích už takovým problémem, že dokonce někdy mluví o „epidemii obezity“. Výzkumu proč a jak vlastně přibýváme na váze se proto věnuje řada výzkumníků z nejrůznějších vědeckých odvětví počínaje psychology a neurology a konče tkáňovými inženýry. Velmi žhavou oblastí výzkumu jsou i reakce organismu na podněty z venčí řízené komplexní hormonální mašinérií s rytmickým vzorcem, který zhruba odpovídá 24hodinové periodě, takzvané cirkadiální rytmy. Tým neurologa Freda Turka, ředitele Centra pro spánek a cirkadiální biologii na Northwestern University v americkém Chicagu věnoval nedávno speciální pozornost lidem, kteří v práci střídají noční a denní směny, jako jsou například hoteloví recepční či zdravotní sestry. „Rozpis služeb nutí tyto lidi jíst v časech, které jsou v konfliktu s jejich přirozenými rytmy,“ říká Deanna M. Arbleová, doktorandka v laboratoři prof. Turka. Inspirováni zkušeností s lidmi se rozhodli používat nejoblíbenější laboratorní zvířata, myši. Své laboratorní svěřence rozdělili do dvou skupin a začali je ládovat vysoce kalorickou stravou. První skupinu krmili během doby, která se kryla s dobou jejich přirozené aktivity, další ale budili a krmili ve chvílích, kdy by zvířata normálně spala (což je u myší ve dne). A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat! Po šesti týdnech hodování přibraly myši z první skupiny na váze 20%, zatímco ve druhé skupině to bylo celých 48%! Američanům se tak nade vší pochybnost podařilo prokázat, že výsledný přírůstek na váze neovlivňuje jen počet přijatých kalorií, ale i doba, kdy se do jídla pustíme. Mějte to proto na paměti, až si půjdete v noci do ledničky pro „něco menšího“.      (Zdroj: 21@století)


Pole u Ovčár jsou plná pórku, poptávka je ale malá .... Zemědělci bratři Svačinové zaplatí za zavlažování pole labskou vodou ročně sto tisíc korun.

“Jsme asi poslední mohykáni, kteří v Česku ještě pěstují pórek,“ říká soukromý zemědělec Václav Svačina z Ovčár, který polu s bratrem Milošem pěstuje zeleninu na několika hektarech už šestnáct let. Většina zemědělců, kteří se dříve na oblíbenou cibulnatou zeleninu specializovali, už to vzdala.

Na pultech je holandský, ale stříkaný ... Zájem o český pórek na trhu totiž slábne. Přitom je mnohdy pěstovaný ekologičtěji než v cizině. Potvrdil to i Václav Svačina. „Obchodníci na pulty berou hlavně pórek z Holandska, který je podle nich hezčí. Nemívá listy poseté od třásněnky,“ uvedl pěstitel zeleniny s doplnil, že Holanďané pórek stříkají každý týden chemickými přípravky.

Na polovině hektaru u Ovčár pěstují bratři Svačinovi pór z českého i zahraničního osiva. „Máme tu několik řádků hybridního pórku, který jsme dostali na zkoušku. Rostliny jsou vyrovnanější, ale osivo je šestkrát dražší než to, které používáme. Navíc ve výnosech není podstatný rozdíl,“ prohlásil Svačina.

Pór z Polabí je kvalitní

Počasí letošní sezony se na sklizni pórku neodrazilo. Podle Svačinů je pór kvalitní a není ho málo. Přispěla k tomu dobrá péče a neustálé zavlažování, zejména na konci léta, kdy z nebe nespadla ani kapka vody. „K závlaze používáme labskou vodu. Rozvody jsou na všech polnostech kolem vesnice. Ročně nás to stojí sto tisíc korun ročně,“ řekl Václav Svačina a připomněl, že další statisíce vydá za osiva, hnojiva a postřiky.      (Zdroj: Agris)


Záhadný Antikythérský mechanismus (starověký počítač?) ..... V roce 1900 pracovali jistí potápěči při lovu mořských hub ve Středozemním moři poblíž ostrova Antikythéra, v hloubce přibližně 138 stop (cca 42 m, pozn. překl.). Povšimli si tam četných fragmentů starověkého nákladu rozptýleného na dně. O něco později objevil zdroj těchto artefaktů člověk jménem Elias Stadaitos. Elias našel zbytky římské nákladní lodi a po mnoho měsíců se na místo vracel a nacházel sochy, keramiku a zajímavé kusy hornin, které často pokrývaly kovové předměty. V květnu roku 1902 si archeolog jménem Valerios Stais povšiml, že jeden kus kamene na sobě má něco, co vypadá jako ozubené kolečko a odložil tento kus stranou pro pozdější prozkoumání.      (Další úvaha na známé tíma - tentokrát na stránkách Matrix-2001)


15.09. 2009     Třetí úterý v září se slaví jako Mezinárodní den míru, a to od roku 1982 z rozhodnutí 36. zasedání OSN v roce 1981, den začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN.

Patnáctého září 1901 nabídl Jára Cimrman poštovnímu úřadu ve Struku svůj návrh dopravy spěšných zásilek pomocí polního dělostřelectva. Doprava zásilek byla rychlá a přesná, leč v praxi se neosvědčila, protože stále ubývalo adresátů ...


Regulace internetu míří do českého parlamentu ..... Provozujete internetovou televizi? Tak to se u nás musíte zaregistrovat, zaplatit správní poplatek a my na vás budeme dohlížet podobně jako na klasické televize. Zhruba tak nějak by mohl znít vzkaz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pro provozovatele českých internetových serverů s videem.

Na český web totiž v blízké době dorazí regulační prvek v podobě zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - zjednodušeně řečeno videoobsahu, na němž jeho provozovatelé vydělávají peníze.

Důvod? Snaha chránit děti před závadným obsahem, tedy především pornoklipy, a zamezit výpadům proti různým menšinám. A proč byla do role regulátora vybrána právě RRTV? Dle ministerstva kultury, jehož úředníci zákon připravili, je oblast webového videa blízká televizní branži, na niž RRTV dohlíží již několik let.

Regulace jen pro velké

Majitelé blogů a osobních stránek, kteří na webových stránkách publikují dovolenková videa pro své známé a kamarády, mohou zatím zůstat v klidu. Jejich obsah RRTV zajímat nebude. Zato velcí internetoví hráči začínají být mírně nervózní. Netuší, zda se v zákoně na poslední chvíli neobjeví nějaké změny, a nevědí, jak bude v praxi regulace probíhat.

"Rada je politický subjekt, který mezi svými členy nemá internetové odborníky, takže až praxe ukáže, co a jak bude fungovat. Jedno z mála, co bylo prozatím definováno, je výše maximální pokuty," říká s trpkým úsměvem Pavel Zima, šéf portálu Seznam.cz, jedničky českého internetu.      (Zdroj: Aktuálně)

Zatím zůstat v klidu ... ale jak dlouho ...  Jak dlouho ještě bude možné svobodně publikovat názory, které nejsou filtrované vládnoucí mocí ... chjo ...


Guardian: Britským dětem školy zakazují dojíždět na kole .....  Děti školou povinné jsou odrazovány či se jim dokonce přímo zakazuje jezdit do školy na kole. Tvrdí to britští propagátoři cyklistiky. Podle nich bude většina dětí v novém školním roce do školy opět jezdit především autem a autobusy či chodit pěšky a jen velmi málo jich bude dojíždět na kole, píše deník Guardian.

Kola v Bristolu

Přitom děti ohrožuje obezita a nedostatek fyzického pohybu. Řada z nich by prý ráda kolo používala pravidelně, ale odrazuje je směs rodičovských obav a školních nařízení. Vedle varování před nebezpečím některé školy fakticky zakazují svým žákům používat kolo, když jim neumožní zaparkovat je na školním dvoře, tvrdí britští aktivisté.

... Sam O'Shea, kterému je dnes 11 let, se stal nedobrovolnou hvězdou pře v Portsmouthu v hrabství Hampshire. Jeho škola mu neumožnila používat kolo při cestách na vyučování navzdory faktu, že byl zapáleným víkendovým cyklistou a také prokázal schopnost jezdit na kole v testu známem jako Bikeability. Jeho matka Angela strávila měsíce dohadováním, že Samova trasa, která je dlouhá necelé dva kilometry a navíc téměř celá vede po cyklistických stezkách, je bezpečná. V jejím postoji ji podpořilo i úřední zhodnocení rizika. Ředitel školy i školská rada ustoupili až poté, co se jí díky petici podařilo přesvědčit městskou radu, aby úzkou ulici kolem školy změnila na jednosměrnou.

Nicméně ani pak nebyla škola z nápadu příliš nadšená. "To nejlepší, co mi byli schopni nabídnout, bylo, abych jezdila za Samem a poté odvezla jeho kolo. Odpoledne bych mu ho měla zase přivézt. Bylo to šílené," říká Angela O'Sheaová.       (Zdroj: Ecomonitor)


Ropná velmoc postaví jadernou elektrárnu ..... Saúdská Arábie, která zásobuje ropou mnoho zemí světa, zamýšlí postavit svou první jadernou elektrárnu.

Podobně jako téměř všechny ostatní země na Blízkém východě potřebuje zvýšit výrobu elektřiny, a to bez vyšších emisí skleníkových plynů vznikajících spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách. Země Arabského poloostrova navíc potřebují získat další zdroje pitné vody odsolováním mořské vody, což je na spotřebu energie velmi náročné.

Saúdská Arábie doufá, že rozvojem jaderné energetiky podpoří svůj další rychlý ekonomický růst, zlepší možnosti výstavby nové infrastruktury a uspokojí rostoucí domácí poptávku po elektřině. Největší ekonomika Arabského poloostrova má s elektřinou potíže. Například i v její rozvojové průmyslové a obchodní zóně na pobřeží Rudého moře v Džidě (Jeddah), ve druhém největším městě země, je elektrická energie nedostupná až 5 hodin denně.

Čtyři země Arabského poloostrova (Saúdská Arábie, Kuvajt, Quatar a Bahrajn) se sice snaží čelit těmto situacím dohodou o vzájemném propojení svých energetických sítí, stavět nové zdroje elektrické energie však přesto považují za nezbytné. Snad nejdále jsou přípravy na stavbu jaderné elektrárny ve Spojených arabských       (Zdroj: Science WORLD)


Klimatické změny znamenají pivaře v depresi ..... Čemu všemu škodí globální oteplování? No přece úplně všemu a pivo není výjimkou. Globální klimatické změny prý mohou uvrhnout do deprese nejen zelené spasitele planety, ale také milovníky zlatavého moku.

Po delší době vítáme na Oslu studii z českého prostředí autora Martina Možného z Czech Hydrometeorological Institute publikovanou v prestižním Agricultural and Forest Meteorology. Možný a jeho kolegové se zabývali otázkou všeobecně klesající kvality chmele dodávaného do pivovarů v posledních desetiletích. Tým udělal klimatologicko-kvalitativní analýzu našich oblastí pěstování chmele od r. 1954 do r. 2006. Východiskem určení kvality bylo ideálních 5 % obsahu alfa hořkých kyselin (směs tzv. humulenů) v nejlepších odrůdách chmele. Od r. 1954 průměrný obsah těchto kyselin klesá o zhruba 0,06 % ročně a podle modelování různých scénářů globální klimatické změny bude nadále klesat se vzrůstající teplotou. Ta především urychluje a zkracuje vývoj samičích šištic chmele a pravděpodobně syntézu příslušných hořkých kyselin. Další analyzovaný faktor, množství srážek v oblasti pěstování chmele v případě střední Evropy dlouhodobě stagnuje a jejich krátkodobý nárůst v určitých letech se pozitivně projevuje pouze na velikosti úrody, která se však v dlouhodobém měřítku nezvyšuje.

Výsledky Možného a jeho týmu nejsou jistě nezapadnou. Situace v pěstování chmele, ale také dalších strategických potravinářských komodit, je dlouhodobě sledována specialisty Evropské komise a zapracovávána do kapitoly Zemědělství pravidelných zpráv IPPC. Navíc je to podle jednoho ze specialistů Francesca Tubiella, stejné v hlavních evropských velmocech pěstování chmele, jako je východní Německo a střední Slovensko. Skoro by se dalo říci, že, pokud ve věci klimatu nebijí na poplach Maledivy klesající pod hladinu oceánu, tak klesající kvalita chmele rozhodně ano.      (Zdroj: OSEL)


Nákupní taška, která vás určitě nepřežije ..... Zvyk používat igelitové nákupní tašky jako odpadkové pytle je (nejen) v České republice běžným jevem. Ovšem na rozdíl od klasické "igelitky", která tu kvůli své extrémně dlouhodobé životnosti po nás může zůstat ještě několik desítek či stovek let, mnoho obchodních řetězců začíná preferovat ekologické alternativy, a používat pro své zákazníky produkty méně nebezpečné pro životní prostředí. Příkladem může být nový materiál společnosti BASF.

Biologicky odbouratelný materiálu s označením Ecovio je základním prvkem, ze kterého společnost Victor Güthoff & Partner v německé Kerpeně z něj vyrábí nákupní tašky pro obchodní řetězec ALDI. Hlavními složkami plastu Ecovio je látka Ecoflex a kyselina polymléčná (PLA), která se získává z kukuřice - obnovitelné suroviny. A přestože je Ecoflex z chemického hlediska polyester na petrochemickém základě, díky jeho speciální molekulární struktuře ho můžou strávit mikroby při přesně definovaných podmínkách - dle evropské normy EN 13432 je plně biologicky odbouratelný. Zatímco Ecoflex dodává tašce pružnost, vodotěsnost a odolnost proti roztrhnutí, což jí dodává vlastnosti klasického plastu, tuhá PLA přispívá k šetrnosti k životnímu prostředí.

Kombinace Ecovio a Ecoflex umožňuje takovým výrobcům fólií vyrábět plastové tašky a další fóliové produkty s vlastnostmi šitými na míru - vyšší procento Ecoflex dělá fólii pružnější, zatímco vyšší procento Ecovio jí dělá tužší. Díky tomu umožňuje Ecoflex využití obnovitelných surovin, jako je PLA, v spotřebitelských produktech vysoké kvality.

Biologicky odbouratelné tašky však nabízejí i další výhodu. Nejenže jsou dostatečně pevné na to, aby se používaly opakovaně jako nákupní taška, ale na konci své životnosti mohou po vícenásobném použití posloužit také jako ekologický odpadkový pytel pro ukládání a likvidaci biologického kuchyňského odpadu z domácností. Například v sousedním Německu je toto řešení již schválené ve většině obcí.

"Oba plasty Ecoflex a Ecovio byly vyvinuté především pro produkty, jako jsou nákupní tašky a pytle pro biologický odpad, které se přemění na cenný kompost společně s bioodpadem v průmyslově kompostovacím zařízení. Biologicky odbouratelné materiály s tímto využitím představují přínos nejen pro zákazníky, ale i životní prostředí", říká Andreas Künkel, zodpovědný ve firmě BASF za vývoj biologicky odbouratelných plastů.      (Zdroj: Enviweb)


Studenti se bouří: Chtějí ve škole notebooky ..... Studenti základních a středních škol chtějí nosit do škol místo sešitů a učebnic notebooky. Přes padesát tisíc z nich se od začátku srpna spojilo na sociální síti Facebook, kde diskutují o potřebě moderního školství třetího tisíciletí i s odborníky. To počítá s výraznou proměnou současné tváře českých škol a se zavedením notebooku jako běžné školní pomůcky.

Na některých školách mohou v omezené míře notebooky studenti využívat už nyní, jinde je tento pomocník stále zakázaný. „Nosím si počítač do školy už dlouho a musím říct, že mi to výrazně ulehčuje práci. Nemám binec v poznámkách a mohu si to sama lépe uspořádat,“ vysvětluje hlavní výhodu možnosti psát si zápisy v elektronické podobě Tereza Svobodová.

Další z diskutujících Nikola Dannenfeldtová takové štěstí nemá. „Moc by mi to pomohlo, protože naši učitelé diktují rychle a nestíhám si zapisovat.       (Zdroj: Britské listy)


Robohlenka: propojení robota a živého organismu? ..... Jednobuněčné organismy jistě nejsou známé jako nějací přeborníci v inteligenci. A přesto biologičtí specialisté jejich schopnosti náruživě studují. Jedna z prapodivných hlenek byla dokonce vybrána jako kandidátka na ideálního jednobuněčného robota!

Prapodivné hlenky, které si nejsnadněji spletete s zahnívajícím kouskem organické látky či obyčejným plivancem, dokáží vědce vysloveně bavit. Zvláštní vlastnosti běžného druhu hlenek vápenatky mnohohlavé (Physarum polycephalum), nedávají spát britskému počítačovému specialistovi Andrewovi Adamatzkymu ze Západoanglické univerzity v Bristolu. Jeho dlouholetým snem je přetvořit tuto hlenku tak, aby z se stala robotem v lidských službách. Jeho cílem je vytrénovat ji prostředním elektromagnetického „biče“ tak, aby se dokázala vydat určitým směrem a pohlcovala drobné částice. „Plasmobot bude zatím pohybovat jen kousky pěnovitých směsí. Mým cílem je však naučit jej, aby poskládal dohromady různé díly nejrůznějších drobných stroječků,“ popisuje své plány nadšeně Adamatzky, který na svůj projekt nedávno získal grantovou podporu ve výši 228 000 liber!      (Zdroj: 21@století)


Najznámejšie sovietske UFO v skutočnosti balistickou strelou? ..... Americký výskumník možno našiel vysvetlenie pre známy prípad neidentifikovaného lietajúceho objektu na území ZSSR pred 25 rokmi. Piloti dvoch komerčných lietadiel vtedy nahlásili neznámy lietajúci objekt, ktorý údajne pozorovali na oblohe a o prípade informovali najväčšie sovietske denníky.

Osobné lietadlo Tu-134 letelo dňa 7. septembra 1984 z Tbilisi do Tallinnu a práve sa nachádzalo nad Minskom. Druhý pilot Gennadij Lazurin si zrazu všimol na oblohe žltú škvrnu. Vzápätí z nej vystrelil žiarivý svetelný lúč, ktorý sa premenil na kužel. Neskôr sa v blízkosti čudného objektu objavili dva ďalšie kužele. A objekt akoby sa približoval k lietadlu.

Posádka videla, že škvrna bola obkolesená koncetrickými kruhmi a premenila sa na zelený oblak. Kapitán Igor Čerkasin videl, že objekt sa blíži veľkou rýchlosťou k lietadlu a posádka videla vo vnúti zeleného oblaku svetlá. Potom oblak nadobudol formu lietadla bez krídel a posádka mala dojem, že ich prenasleduje. Oblak letel asi 50 km po paralelnej línii k

lietadlu. Lazurin sa ho snažil načrtnúť na papier.

Posádka po lete nahlásila incident kontrole. Iné lietadlo na linke Leningrad-Tbilisi sa z druhej strany približovalo k Tu-134. Pilotný dôstojník Jurij Kabačnikov, ktorý dostal správu o čudnom objekte, sa spojil s jeho posádkou a po chvíli tiež uvidel objekt v tvare cigary, z ktorého vychádzali tri lúče žiarivého svetla. Incident vtedy vyvolal senzáciu a dňa 30. januára denník Pravda potom vydal o ňom článok pod názvom "Presne o 4:10", ktorý si ľudia nadšene medzi sebou šírili aj samizdatom. Ale šéfredaktora za článok vyhodili. Vrchnosť vydala vyhlásenie, že publikáciu článku treba pokladať za "nesprávnu a škodlivú". Ale čo sa skutočne udialo nad Minskom pred 25 rokmi?

Známy novinár a výskumník James Oberg, bývalý zamestnanec NASA, študoval tento jav a zistil, že dňa 7. septembra 1984 aj mnoho ľudí vo Švédsku a vo Fínsku videlo taký úkaz na oblohe. Keď Oberg porovnával ich výpovede s náčrtmi druhého pilota dospel k názoru, že pre ľudské oko je veľmi ťažké presne odhadnúť vzdialenosť a veľkosť objektu vo vzduchu a že popis javu zodpovedá vystreleniu balistickej strely. Mohlo ísť o tajnú škúšku vystrelenia balistickej strely z ponorky? ...      (Zdroj: Protiprúdu)


Světový den srdce (WHD), který se slaví ve více než 100 zemí po celém světě, letos připadá na neděli 27. září. ..... Oslavte 27. září od 14 do 19 hodin na Ladronce (Praha 6) SVĚTOVÝ DEN SRDCE. Na Ladronce si budete moci pod širým nebem od 16 hodin bezplatně vyslechnout koncert skupiny České srdce a od 18 hodin pak skupiny NoName.

Ve věcech srdíčka Vám od 14 do 19 hodin bezplatně poradí odborníci z Poraden zdravého životního stylu, tzv. Floraporaden. Tým nutričních terapeutů a laborantek Vám na požádání změří hladinu cholesterolu v krvi, krevního tlaku a množství tuku v těle, vypočítá BMI, nabídne Vám zátěžové testování organizmu a poskytne bezplatné individuální poradenství, jak srdce pomocí jednoduchých změn lépe udržovat zdravé.


V České republice začíná bojkot kanadských mořských produktů ..... V tomto týdnu začali pracovníci o.s. Svoboda zvířat obcházet luxusní pražské restaurace s nabídkou připojení se k mezinárodnímu bojkotu kanadských mořských produktů. Cílem bojkotu je přimět kanadský rybářský průmysl k ukončení lovu tuleních mláďat pro komerční účely.

„Tento bojkot probíhá pod vedením organizace The Humane Society of the United States již několik let ve Spojených státech amerických a nyní se rozšířil i do Evropy. V ČR jej koordinuje o. s. Svoboda zvířat. V USA se zatím k bojkotu připojilo přes 5 500 restaurací a obchodů.

Restaurace, které se podílejí na bojkotu, si mohou vybrat, zda se zaváží nekupovat kanadské kraby, veškeré mořské produkty z provincií, ve kterých se tuleni loví, nebo mořské produkty z celé Kanady, a to do doby, než Kanada lov tuleňů navždy neukončí. Přibližně 90 % lovců tuleňů/rybářů žije v provincii Newfoundland, kde jsou krabi nejdůležitějším vývozním artiklem. Především na ty je proto bojkot zaměřen.

Od doby, kdy začal bojkot, dramaticky klesly příjmy z vývozu kanadských mořských produktů, což jednoznačně nutí kanadské rybáře přestat zabíjet tuleně. Příjmy z vývozu krabů do USA klesly od začátku kampaně o více než 750 milionů dolarů. To znamená ztrátu více než 200 milionů dolarů za rok, zatímco komerční lov tuleňů přinesl lovcům např. v roce 2008 výdělek v hodnotě méně než 7 milionů dolarů.

V Kanadě je každým rokem velmi krutým způsobem zabito okolo 300 000 tuleňů grónských. Komerční lov tuleňů zde probíhá na jaře u východního pobřeží. Lov se koná pod silným konkurenčním tlakem, na obrovském území a za nepředvídatelných podmínek. Rychlost a nehumánnost je zásadou lovců, kteří se snaží v čase, jejž mají k dispozici, zabít co největší počet tuleňů. Každý rok upozorňují pozorovatelé lovu tuleňů na týrání: lovci tuleně zaživa stahují z kůže nebo je vláčí po ledu na háku.

V květnu 2009 rozhodl Evropský parlament o zákazu obchodování s tuleními výrobků v EU. Bojkot mořských produktů z Kanady je dalším krokem k definitivnímu ukončení zabíjení tuleňů.      (Zdroj: Czech Free Press)


14.09. 2009     Před padesáti lety - čtrnáctého září 1959 dopadla sovětská sonda Luna 2 na povrch Měsíce a stala se tak prvním předmětem vyrobeným lidskou rukou, který doletěl na jiné nebeské těleso.


V Jizerských horách vzniká "rezervace" tmy .....  V Jizerských horách bude s velkou pravděpodobností v říjnu vyhlášeno neobvyklé chráněné území – Jizerská oblast temné oblohy. S nápadem přišli před dvěma lety astronomové z polské Wroclawi a pro spolupráci získali i své české kolegy a ochranáře. Ochranou tmy chtějí nejen přilákat k zájmu o astronomii, ale především upozornit na jeden, zatím stále narůstající problém – světelné znečištění. Území temné oblohy bude patřit mezi první oblasti svého druhu nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Velká jizerská louka je jedno z nejkrásnějších míst střední Evropy. Rozlehlé ploché údolí leží mezi jen zvolna se zvedajícími svahy okolních kopců, přehledné trávy se střídají s polemi kosodřeviny, podmáčená místa přecházejí ve skutečná rašeliniště s odumírajícími kmeny smrků a mezi tím se vine Jizera a její přítoky s nahodilými písečnými náplavami. Až do 2. světové války tady stála německá osada o několika desítkách domů, kromě jednoho však byly všechny v 50. letech zbořeny a dnes jsou tak patrné jen jejich základy. V tomto otevřeném prostoru v jinak zalesněném pohoří je možné zahlédnout třeba tetřívka nebo jeřába popelavého. Toho je prý dokonce občas vidět na louce před jedinou budovou, která z osady zůstala, dnešní Chatkou Górzystów. Dobře se tady ale dají pozorovat taky jeleni v říji, a pokud vydržíte přes noc, tak i hvězdy.       (Zdroj: Ekolist)


Psi při hledání pamlsku sledují úspěšné kolegy ..... Na tom, že když psi dostanou nějaký úkol, komunikují přitom s jinými psy, není nic překvapivého – udivil by nás spíše opak. Konec konců, psi se přece dokáží i učit od jiných psů.

Marianne Heberleinová ze zoologického ústavu v Curychu provedla následující experiment. Několik psů nechala najít potravu, naopak kontrolní skupina tuto příležitost neměla. Pak se tito psi dali dohromady se třetí skupinou (ta také nic nenašla) a všichni byli zase vypuštěni do terénu, kde se ukrývaly pamlsky. Psi ze třetí skupiny sledovali ty první, nikoliv ty druhé – snad proto, že cítili, že ti už něco jedli, a tak předpokládali, že znají cestu k nějakému zdroji. Pamlsky byly ovšem ukryty tak, aby samy o sobě cítit nebyly, takže třetí skupina čichala, co té první „táhlo z tlamy“.

To konec konců dává smysl, vlci sice aktivně loví, ale mají v oblibě i mršiny. Ty jsou často větší, než může jedno zvíře spotřebovat, takže ostatním se vyplatí sledovat úspěšné lovce i pátrače.

Otázka: Dokázali by si psi sdělit cestu k pamlsku i jinak, než že by tam první běžel? Dejme tomu situace: pes A ví, že pes B zde někde našel pamlsek, ten je ovšem přivázán a už na místo nemůže. Třeba souhlasné a nesouhlasné štěkání ve stylu "samá voda-přihořívá"?       (Zdroj: Science WORLD)


Google připravuje systém jak zpoplatnit články v novinách ..... Firma Google přiznala, že vyvíjí technologii, která by měla pomoci tisku vydělávat na internetu. Informace přichází měsíc poté, co mediální magnát Rupert Murdoch konstatoval, že všechny jeho deníky budou do června 2010 zpoplatněny.

Denní tisk by chtěl vydělávat na internetu, ale zároveň neodradit své čtenáře. Jedinými deníky, které zpoplatňují své internetové stránky, jsou hospodářské listy Financial Times a Wall Street Journal, i když i ony nabízejí občasným čtenářům přístup zdarma.

Firma Google připravuje systém mikroplateb, v jejichž rámci by každý čtenář platil za individuální články, potenciálně za exkluzivní informace, dlouhé analýzy či redakční koemntáře. Platby by byly součástí existujícího systému plateb Google Checkout, který je konkurencí systému PayPal.       (Zdroj: Britské listy)


Rozhovor s Henry Deaconem (Arthur Neumann): "Stojíme před gigantickým civilizačním manévrem - největší změnou v historii soudobého typu člověka. Vím to a nejsem sám !!" ..... Když jsem na svých internetových stránkách zveřejnil pod názvem „Rozhovor s Henry Deaconem: Lidstvo otevřelo Pandořinu skřínku a nyní neví co s tím.......“ možná jeden z nejdůležitějších materiálů vůbec, netušil jsem, že v řadách čtenářů vzbudí takový zájem, který mne samozřejmě jak jinak velmi potěšil. Ti z vás, kteří tento rozhovor četli, si asi vzpomínají na dva zásadní fakty. Muž, který odpovídal na dotazy, z bezpečnostních důvodů vystupoval pod pseudonymem „Henry Deacon“ a pak rezolutně odmítl vystoupit na kameru. Od té doby uběhlo několik měsíců, a jak se zdá, mnoho věcí se změnilo. Náš tajuplný člověk se objevil na summitu Exopolitika 2009 v Barceloně (škoda, že jsem o tom nevěděl, jinak bych se určitě snažil o to, aby akreditovaný novinář Matrixu, pan Zelinka se s ním pokusil spojit). To ovšem nevadí, neb s ním přímo na místě velmi operativně provedl rozhovor španělský aktivista a výzkumník Rafa Palacois. A tento rozhovor zřejmě vejde (s trochou nadsázky řečeno) do dějin. Ptáte se proč? Tak za prvé náš anonym zveřejnil své pravé jméno, za druhé vůbec poprvé vystoupil přímo na kameru (což způsobilo v řadách zasvěcených osob nebývalý rozruch) a za třetí jde o osobu velmi výjimečného charakteru, což jste zřejmě vytušili již z prvního rozhovoru a ti z vás, kteří jste tento materiál ještě nestudovali, doporučuji si ho přečíst jako první a pak teprve přistoupit k četbě tohoto rozhovoru č. 2. Jsem rád, že vám mohu exkluzivně na Matrixu tento materiál předložit k prostudování v českém jazyce. Na konci písemného přepisu bude video.       (Sledujte na Matrix-2001)


Pod dozorem státu se sází plevel ..... Česko ročně utratí desítky milionů korun za likvidaci invazních druhů rostlin. Kvůli podpoře vytápění biomasou ale další nepůvodní druhy dotuje, píší ve čtvrtečním vydání Lidové noviny.

S nepůvodními rostlinami zavlečenými do Česka už roky úporně bojují lesníci, zahrádkáři a snaží se je vyhubit i stát. Ten chce, aby se do likvidace agresivních zavlečených druhů rostlin, jako je bolševník nebo křídlatka, zapojili i zemědělci. Pokud rolníci neuposlechnou, přijdou o dotace. Tím sedlákům hrozí ministerstvo zemědělství., uvádí list.

Jiný státní úřad, ministerstvo životního prostředí zase zemědělce podporuje v pěstování rychle rostoucích energetických plodin. To kvůli ekologickému vytápění biomasou. Avšak mezi energetické druhy rostlin spadají i ty, které v Česku nejsou původní a stát se je snaží už roky vyhubit. V oficiálním ministerském seznamu rostlin vhodných pro energetické účely je 35 druhů. Z nich je ale 23 v Česku nepůvodních. A právě to vadí některým ekologům a odborníkům, kteří poukazují na to, že s nepůvodními druhy jsou většinou jen starosti a mohou se vymknout kontrole a ničit tuzemskou přírodu, píší Lidové noviny.      (Zdroj: Enviweb)


Mateřství nepůsobí na oba rodiče stejně ..... Když mladý pár vstoupí do rodičovských rolí, změní se v jeho životě prakticky všechno. Američtí vědci nedávno zjistili, že rodičovství proměňuje i politické postoje. Zatímco maminky se stávají liberálnějšími, otcové se naopak zatvrzují v konzervativních pozicích.

O tom, že se zajímavými studiemi o lidském chování nemusí přicházet jen biologové a psychologové, nedávno přesvědčili veřejnost politologové z Hartwick College z Oneonty v americkém státě New York. Jejich výzkum se týkal jak jinak, volebních preferencí. Americkou společnost už dlouhou dobu rozdělují nejen obecné sympatie vůči demokratům a republikánům, ale i mnohem konkrétnější problémy, jako je jsou státní výdaje či postoj k válce v Iráku. Dr. Steven Green a Dr. Laurel Elder se však nezajímali ani tak o to, kdo koho volí, ale o to, jaké hodnoty a životní situace jejich respondentů volbu ve prospěch jedné či druhé strany ovlivňují. Jejich výsledky nejspíše překvapily i je samotné. Zjistili totiž, že model aljašské guvernérky Sarah Palinové, která se jako matka pěti dětí hrdě hlásí ke konzervativnímu republikánství, nejspíše příliš neodráží (americkou) realitu. Podle jejich studie totiž mateřství působí na ženy právě opačně – pod jeho vlivem se stávají spíše liberálními, v americkém slangu „demokratičtějšími“. Zcela opačný trend pak politologové zaznamenali u otců – ti měli naopak tendenci stávat se více a více konzervativními a tudíž „republikánštějšími“. A jaké je jich vysvětlení? „Demokratická pozice, podle níž má stát hrát větší roli při řešení sociálních problémů, oslovuje spíše ženy s dětmi. Muži se zase snáze nechají přesvědčit republikánským argumentem, že vláda by neměla na sociální problémy vydávat příliš velké částky,“ shrnuje svou interpretaci Steven Green.      (Zdroj: 21@století)


Na popravištích v Japonsku končí i duševně nemocní vězni ..... Japonsko nadále popravuje vězně, kteří trpí duševní chorobou. Tato praxe přitom odporuje mezinárodním standardům, k nimž se Japonsko hlásí. Nehumánní podmínky, v nichž vězni čekají na výkon trestu smrti, navíc často samy vedou k rozvoji duševních onemocnění. To jsou zjištění nové zprávy Amnesty International.

V současnosti čeká v japonských věznicích na vykonání popravy 102 lidí. „Ti, kteří již nemají možnost odvolání, čelí každodenní nejistotě, protože rozhodnutí o vykonání trestu jim může být oznámeno jen několik hodin před popravou. Někteří lidé v této nejistotě prožijí celé roky, někdy i desítky let,“ říká James Welsh, který vedl výzkum AI v této oblasti.

Amnesty International zdokumentovala případy nelidského zacházení s vězni, kteří jsou odsouzeni k nejvyššímu trestu. Odsouzení na smrt spolu nesmějí komunikovat a jsou podrobeni přísné izolaci. Čas, který mohou strávit s členy své rodiny nebo obhájci, je často omezen na pouhých pět minut. S výjimkou odchodu na toaletu se vězni nesmějí pohybovat po cele, mohou pouze sedět. Ve srovnání s ostatními vězni mají omezený přístup k čerstvému vzduchu a dennímu světlu. Za porušení těchto pravidel mohou být přísně potrestáni.

Amnesty International vyzývá japonskou vládu, aby vykonávání poprav ukončila. Za nezbytné považuje i zlepšení životních podmínek ve věznicích.      (Zdroj: Amnesty International)


Meán Fómhair ..... Tento keltský svátek se někdy nazývá také Herfest. Slaví se 21.září. V období podzimního slunovratu se vzdávají díky skřítkům, kteří udržují růst v zahradě. Je moudré vybrat po jedné květině i zelenině ty nejlepší a po jednom exempláři položit na venkovní oltář pro přírodní duchy jako výraz díků za jejich pomoc v letním období.

Podzimní slunovrat je výjimečný okamžik, den a noc jsou stejně dlouhé a my se pozastavujeme, abychom pozdravili nastávající temno. Stejně tak se zastavujeme, abychom poděkovali mizejícímu Slunci za jeho dary - úrodu, kterou vidíme kolem sebe, a hojnost a bohatství své rodiny a svého společenství.

Starodávným symbolem bohaté sklizně je roh hojnosti, symbol, který je zároveň mužský (falický) i ženský (dutý a do sebe pojímající). Dávní Evropané sdíleli hermafroditní představy. Zobrazení, které se nachází např. u Bell Trackway v Sommersetu, představují postavy s ňadry a falem. V evropských nalezištích byly objeveny sošky rohaté bohyně.

V den Meán Fómhair uctíváme prostřednictvím úliteb stromům i boha lesa, Zeleného muže. Mezi takové dary patří mošt, víno, byliny a hnojivo. Obětiny se ve jménu díkůvzdání rozhazují po sklizených polích.

Jádrem této oslavy je znovuspojení a znovupevnění rodiny. Jen tak budeme připraveni na příchod zmateného období Samhainu. Meán Fómhair je poslední příležitostí k dokončení letních prací. Pouze jsou-li splněny povinnosti letní sezóny, je možné temné období strávit v klidu a přemítání. Pro tuto slavnost se lze nastrojit marnotratně, do nákladných šatů z drahých látek. Sluší se pokrýt stoly nejlepšími ubrusy a vybranými pokrmy, když medovina a hudba naplní dům veselím.

Je čas rozloučit se s mocí Lughovou a přivítat zpět moc Caille­aeh, Stařeny. To ona, Temná žena, nám přináší dary moudrostí a vhledu. Cailleach je trojná bohyně, která se zjevuje u smrtelného lože králů, královen a hrdinů. Ona je Velká královna, která dává život a sklízí smrt - mystické zosobnění země.      (Zdroj: Jitřní země)


Těžba ropy v Arktidě: šance pro predátory ..... Hnízdění arktických ptáků začali ovlivňovat dravci, kterým těžba ropy poskytla nový domov.

Infrastruktura, která provází těžbu ropy v Arktidě, poskytuje vhodné životní prostředí liškám, havranům a rackům. Tito dravci rádi využívají těžební konstrukce jako útočiště nebo jako pozorovatelny a jejich počet v některých oblastech výrazně narůstá. V Prudhoe Bay na Aljašce, kde se těží velké množství ropy, jejich počet vzrostl natolik, že si odborníci z Wildlife Conservation Society začali dělat vážné obavy o zdejší ptačí hnízdiště.

Během uplynulých 4 let monitorovali více než 2000 hnízd. Zjistili, že strnadi severní (Calcarius lapponicus), kteří hnízdí v blízkosti těžebních zařízení, během sezóny o velkou část svých hnízd přijdou. Hnízda, která leží za hranicí 5 km od těžby ropy, zůstávají prakticky nedotčena. Podobné výsledky vědci zjistili také u dvou druhů lyskonohů. Studie tak poskytla další doklad o tom, že těžba ropy nenarušuje jen migraci sobů, ale celý unikátní ekosystém Aljašky.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nový univerzální překladač stránek ..... Také se občas dostanete na internetové stránky, které Vás sice zajímají, ale nerozumíte jazyku? World Wide Lexicon Toolbar 0.935 z dílny Worldwide Lexicon project to téměř bez starosti vyřeší.

Tento zcela nový modul fungující na vyhledávači Mozilla je svou funkcí pravda jistě ohromující a najde si řadu uživatelů, kterým dokáže výrazně zjednodušit práci. Na druhou stranu se ovšem potýká i s kritikou. Projekt je stále ve vývoji a snaží se své služby nejen rozšiřovat, ale také zdokonalovat. Přesto však již v současné podobě umí vcelku kvalitně překládat 40 jazyků a poskytuje poměrně uživatelsky příjemné, intuitivní a jednoduché prostředí. S určitým podivem se může zdát, že při práci využívá rovněž lidského faktoru. V momentě, kdy do programu nahrajete internetové stránky určené k překladu, automaticky se přeloží do vybraného jazyka např. využitím Google Translate. Pokud překladač narazí na fatální problém, jeho práci převezme a dokončí odborníci, kteří pro Firefox pracují.

Příjemná je také skutečnost, že stránky si po překladu zachovávají původní grafický formát, což zajisté výrazně zpříjemňuje orientaci. Při instalaci můžete rovněž zvážit zda li tento projekt a jeho provozování podpoříte symbolickými $10. Testovací verze je v současné době dostupná na https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13897/ společně s návodem a možnostmi k použití, plus recenze uživatelů.      (Zdroj: OSEL)


11.09. 2009     Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkráceně EHD) je pravidelná evropská, kulturní, společenská, poznávací a vzdělávací akce, která se koná každoročně v září v mnoha městech a obcích po celé Evropě. Jejich snahou je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. V roce 2009 se EHD budou konat od 12. září do 20. září, národní zahájení bude ve městě Šternberku, národní téma: Památky měřené časem.


Dálnice se budou stavět bez ohledu na práva vlastníků pozemků ..... Poslanci přijali zákon o urychlení výstavby dálnic a elektráren. Zákon bezprecedentně sahá na soukromé vlastnictví, prolamuje ochranu a rovnost vlastnického práva a je proto v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Poslanci rozhodli, že na pozemcích občanů může stát zahájit stavbu bez toho, aby byl vlastníkem pozemku a aniž by vlastníkovi zaplatil. Vedle této v demokratickém a právním státě nepřípustné právní úpravy, Poslanecká sněmovna nesystémově zasáhla do procesu správního řízení a do správního soudnictví. Je proto pravděpodobné, že reálně vznikne mnohem více právních sporů, a že v konečném důsledku se výstavba dálnic ještě zpomalí.

Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí k tomu uvádí: „Vyvlastňovací úřad bude mít nově právo umožnit neprodlené zahájení stavby prostřednictvím zřízení věcného břemene. V praxi se tedy budou moci opět začít stavět silnice na soukromých pozemcích, a investora nebude nic nutit k tomu, aby je získal do svého vlastnictví. Jejich majitelé tak nebudou mít šanci domoci se spravedlivé náhrady za svůj majetek. Takovou situaci jsme již v minulosti zažili. Poslanci schválili zákon umožňující státu, krajům i obcím okrádat občany."

Luděk Šikola z Ekologického právního servisu dodává: „Tento zcela bezprecedentní zásah do systému ochrany vlastnického práva povede k mnoha dalším sporům. Ty samozřejmě výstavbu neurychlí. Naopak - ještě více ji protáhnou, zdrží a prodraží. Pokud se má předejít dalším problémům s využitím evropských dotací a ulehčit obcím a občanům zatíženým nadměrnou průjezdní dopravou, je jednoznačně potřeba, aby Senát tento paskvil zamítl."

Nesmyslnost schváleného zákona dokládá i její absurdní zdůvodnění předkladatelem. Ten tvrdí, že Česká republika nestihne vyčerpat bruselské peníze na dálnice a proto prý nelze přes veškerou snahu jinak než neústavně odejmout občanům majetky. Právnička Zeleného kruhu Petra Humlíčková nad tím kroutí hlavou: „Česká republika má skutečně problém s čerpáním peněz EU, ale to je způsobené nekvalitně připravenými a k financování nahodile předkládanými projekty na stavby silnic. Namísto léčby příčiny tohoto stavu poslanci hasí následek a znárodňují lidem nemovitosti."      (Zdroj: Czech Free Press)


S Elfíkem na Den železnice ..... Již tradičně České dráhy pořádají poslední zářijovou sobotu oslavy Dne železnice. Letos tento den vychází na 26. září a program bude věnován především dětem, pro které je připravena velká soutěž. Na své si však přijdou všichni milovníci železnice. České dráhy chystají v regionech různé speciální jízdy, výstavy a oslavy. Železnice jako služba veřejnosti totiž funguje už téměř 200 let.       (Další informace najdete na stránkách Českých drah)


Rozhovor s Nigel Kernerem: "Děje se cosi o čem nemáme vědět. A to ONO nabývá stále větších rozměrů.... Nigel Kerner Nigel Kerner je bezesporu nejoriginálnější autor, který se v současné době zabývá fenoménem mimozemské inteligence. Specializuje se především na problematiku „greys“ a vším co je s ní spojeno. Nigel Kerner je přesvědčen o tom, že nejlepším způsobem, jak pochopit jejich zdánlivé bizarní chování, je přesně definovat odpovědi na otázky: Kdo jsou? Odkud jsou? Jaký je motiv jejich aktivit v prostředí planety Země. A pak po prozkoumání těchto otázek se znovu podívat mnohé svědecké výpovědi a to ve světle nových objevů na špici vědeckého výzkumu především v oblasti genetiky a kvantové fyziky. Kerner byl také prvním autorem, který (ve spolupráci s dr. Johnem Lashem) odhalil a definoval jasné spojení mezi „Archonty“, gnostickými texty z Nag Hammadi a inteligencí v lidském povědomí známou pod přídomkem „greys“. Mnohé z výše uvedené Nigel Kerner rozvedl již ve své první publikaci „The Somg of the Greys“.      (Čtěte na Matrix-2001)


Vědci z Brna údajně našli nový způsob likvidace nebezpečných jedů .....  Vědci z Masarykovy univerzity v Brně údajně vymysleli nový způsob likvidace chemických látek a jedů, jimiž lidstvo zamořilo přírodu. Nebezpečné látky přetrvávají v půdě i vodě stovky let a mohou způsobovat nemoci či neplodnost. Tým vědců, v němž jsou kromě Čechů i Němci a Japonci, chce na likvidaci jedů používat geneticky upravené bílkoviny. Deníku Mladá fronta Dnes to řekl šéf týmu Jiří Damborský.

Výjimečnost objevu spočívá v tom, že je šetrný k přírodě a nezamoří ji dalšími chemikáliemi. Vědci už dokážou novým způsobem rozložit toxický trichlorpropan, který je vedlejším produktem chemické výroby. Teď se zaměřují na jedovatý a prakticky neodstranitelný pesticid DDT, kterého zemědělci rozprášili po světě miliony tun. I po zákazu používání v roce 1972 zůstává DDT zdravotním rizikem.

Upravené enzymy dokážou spouštět a urychlovat chemické reakce. "Genetickými úpravami nyní dokážeme výrazně změnit vlastnosti enzymů tak, aby byly schopny rychleji a snáze likvidovat škodlivé látky v prostředí," řekl vedoucí týmu Jiří Damborský z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Trichlorpropan, který vědci zkoumali jako modelový příklad, přetrvává v půdě nebo podzemních vodách až 100 let a je vysoce toxický pro vodní organismy. Přispívá také ke vzniku rakoviny u člověka. "Pomocí nové metody vyvinuli proteinoví inženýři z brněnských Loschmidtových laboratořích enzym, který tuto látku odbourá dvaatřicetkrát rychleji," uvedla Fojtová.       (Zdroj: Ekolist)

To zní hezky ... hlavně aby to pak neodbouralo nás ...


Může dalekohled Kepler objevit také obyvatelné měsíce? ..... Největší šance na nalezení „exoměsíců“ by měla existovat u exoplanet podobných Saturnu, tedy plynných obrů s nízkou hustotou.

Je to přesně půl roku, co se do vesmíru vydal kosmický dalekohled Kepler. První výsledky bychom mohli znát už koncem letošního roku. Na objev exoplanet zemského typu si musíme ale ještě 3 roky počkat. Podle nejnovějších simulací by Kepler mohl nakonec předčit veškerá očekávání a objevit i velké množství měsíců, obíhajících okolo exoplanet.

Dr. David Kipping z University College London připravil simulaci, do které zadal předpokládanou úroveň signálu z dalekohledu Kepler. Dle jeho závěrů se zdá, že kosmický dalekohled by měl být schopen nalézt měsíce, obíhající okolo exoplanet.

Primárním úkolem dalekohledu Kepler je hledání exoplanet zemského typu, které obíhají okolo svých hvězd v zóně života. Dalekohled sleduje 100 000 vybraných hvězd v souhvězdí Labutě. Pokud z našeho pohledu přechází exoplaneta před svou hvězdou, dojde k poklesu její jasnosti v řádů desetin až setin procenta a Kepler tyto odchylky dokáže odhalit.

Na základě napozorovaných dat dokáží astronomové vypočítat velikost planety i parametry její oběžné dráhy. V případě, že okolo planety obíhá měsíc, ovlivňuje ji svou gravitací a to se nutně musí projevit na oběžné dráze. Odchylky v parametrech oběžné dráhy jsou ale velmi malé, ale podle simulace pro dalekohled Kepler dosažitelné.

Podle výsledků by měla být největší šance na nalezení „exoměsíců“ u planet podobných Saturnu. Tedy u obřích plynných exoplanet s nízkou hustotou. Obří planety způsobují při tranzitu větší pokles jasnosti mateřské hvězdy než planety zemského typu. Případný měsíc, obíhající okolo těchto planet, způsobuje zřetelnější odchylky oběžné dráhy u „lehčích“ planet jako je Saturn a podstatně menší u „těžkých“ planet jako je třeba Jupiter.

David Kipping se domnívá, že Kepler by mohl najít exoměsíce o hmotnosti až 0,2 Zemí! Astrobiology by ale pochopitelně zajímaly spíše měsíce o hmotnosti nepatrně větší. Pokud by exoplaneta s takovým měsícem obíhala v přijatelné vzdálenosti od mateřské hvězdy, mohla by se na povrchu měsíce nacházet voda v kapalném skupenství. Říci ale cokoliv o obyvatelnosti měsíců u exoplanet je hudbou velmi vzdálené budoucnosti. Zvláště v kontrastu s tím, že doposud nejsme schopni vyvrátit existenci života na některých měsících planet Sluneční soustavy – Titanu, Europě nebo Enceladu.

V naší Galaxii mohou existovat tisíce a možná i miliony obyvatelných exoplanet a exoměsíců. Kepler nám pomůže nalézt alespoň jejich nepatrný zlomek.      (Zdroj: Science WORLD)


Ocelový „sucháč“ ..... Němečtí technici z mnichovské university vyvinuli ocelový „suchý zip“. K jeho „rozlepení“ není zapotřebí žádné nářadí a dá se používat opakovaně. V tom se vyrovná svému mnohem běžnějšímu „hadrovému“ protějšku. Kovový „sucháč“ je tvořen ocelovým páskem o tloušťce 0,2 mm. Jedna část je pokryta „kartáčkem“ z ocelových pružinek. Druhá nese rozeklané hroty. Nejodolnější je kovový suchý zip proti skluzu obou částí po sobě. Metr čtvereční kovového „sucháče“ udrží zatížení 35 tun.

Při zatížení na „odtrh“ unese jeden metr čtvereční asi 7 tun. Vedoucí německého týmu Josef Mair předpokládá, že kovový suchý zip najde uplatnění například při upevňování obkladů na zdi budov nebo i při konstrukci automobilů. Auto zaparkované na slunci se může rozžhavit až na 80°C a teplota kolem výfukového potrubí může být ještě mnohem vyšší. Kovový suchý zip nesoucí označení Metaklett by takovým výkyvům teplot hravě odolal. Jeho prototyp vzdoruje teplotám až do 800°C.      (Zdroj: VTM Science)


Nabíjení aut přímo ze silnice? Brzy už realita! ..... Nebylo by to pro řidiče příjemné? Žádné zajíždění k benzínovým stanicím nebo dokonce čekání u nich. Pohonná energie by se čerpala přímo z vozovky. S něčím takovým jsme se dosud mohli setkat jen ve sci-fi. Ale v Jižní Koreji už vznikají plány jak tuto myšlenku uvést do praxe.

Vůz, který se dobíjí přímo ze silnice, nemůže být jen tak obyčejný. V plánech se počítá s elektromobily, což je dobrá zpráva hned z několika důvodů. Ropy je čím dál méně a navíc se její ložiska většinou nacházejí v politicky nestabilních oblastech (Střední východ, Venezuela, Rusko). Pokud nechce být západní svět na těchto regionech příliš závislý, musí hledat cesty jak ropu aspoň částečně nahradit. Navíc, elektromobily jsou k životnímu prostředí podstatně šetrnější než standardní vozidla.

Nejdřív golfové vozítko

Jihokorejští experti už možnosti dobíjení elektromobilů přímo ze silnice experimentálně zkoumají. Do speciálně postavené silnice jsou zabudovávány nabíjecí pruhy. Vědci z Korejského pokrokového institutu vědy a techniky (KAIST) v Tedžonu, si pro své pokusy nejdříve vybrali elektrické vozítko, jaké se používá na golfových hřištích. V dalších fázích výzkumu pak přijde na řadu i automobil a posléze i autobus.

Korejci předpokládají, že by tyto pruhy byly široké mezi 20 a 90 centimetry. Jejich délka by se pak protáhla do řádu stovek metrů. Aby vozidla mohla energii ze silnice sosat, budou vybavená senzorově řízeným magnetickým zařízením, které se umístí na podvozek. Energie bude nasávána pomocí indukce. Nebude nutné, aby se zařízení vozovky jakýmkoliv způsobem dotýkalo.      (Zdroj: 21@století)


Americké školáky budou učit, jak vnímat 11. září ..... V USA vznikl školní kurz věnovaný atentátům z 11. září 2001. Agentura AP cituje bývalého newyorského starostu Rudolpha Giulianiho, podle něhož má tato specializovaná výuka školákům dát „představu o teroristických útocích jako o historické události i jako momentu, který zahájil procesy dodnes trvající v americké společnosti".

Projekt pochází z dílny „Vzdělávacího fondu 11. září", což je nezisková organizace založená rodinami obětí útoků na New York a Washington. „Za několik let budeme muset učit ty, kteří v době útoků ještě nebyli ani na světě," prohlásil výkonný ředitel fondu Anthony Gardner.

Tuto indoktrinaci amerických dětí o nutnosti Bushovy války proti terorismu a s tím souvisejícího špiclování, mučení a dalších „procesů", kterou podporuje i současná ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová, budou nejprve zkoušet na školácích v New Yorku a v Alabamě, Illinois, Indianě, Kalifornii, Kansasu a New Jersey.

S tím možná souvisí i snaha vlády zapojit 3,4 miliony skautek (Girl Scouts) do činností spojených s bojem s hurikány, pandemiemi, teroristickými útoky a jinými pohromami. Pokud skautky zvládnou tento specializovaný výcvik, dostanou ke svým doposud tradičním modrým, hnědým a zeleným nášivkám na uniformu další, speciální, plánuje ministerstvo vnitra. „Tento znak připravenosti zvýší připravenost občanů a posílí připravenost naší země na katastrofy," uvedla k tomu ministryně vnitřní bezpečnosti USA Janet Napolitanová. „Jako bývalá skautka znám heslo ´Buď připravena´ velmi dobře a těším se na spolupráci se skautkami, abychom šířili toto poselství všem občanům naší země."      (Zdroj: Czech Free Press)


Nový přízrak závislosti ..... Počítačové hry, komunikace po internetu i mobilní telefony se mohou stát návykové podobně jako drogy. Následkem může být ztráta přátel, zaměstnání, rozvod i smrt.

V roce 1995 zveřejnil newyorský psychiatr Ivan Goldberg zprávu, že objevil nový typ psychické závislosti. Lidé při ní opouštějí své rodiny, přátele a tráví hodiny s počítačem surfováním po internetu nebo hraním on-line her. Goldberg označil tuto poruchu termínem IAD – Internet Addiction Disorder, závislost na internetu. O stejném problému psala o rok dříve i psycholožka Kimberley Youngová. Záležitostí se od té doby zabývala řada odborníků, zdaleka ne všichni jsou však přesvědčeni, že IAD skutečně existuje.

Závislostí na internetu jsou ohroženi více mužiJak se IAD projevuje? Mezi příznaky patří únava, zanedbávání základních potřeb, jídla a pití, spánku či hygieny. Lidé ztrácejí pojem o čase a v případě nedo­stupnosti internetu vykazují abstinenční příznaky v podobě napětí, vzteku či depresivních stavů. Současně se soustřeďují na získávání stále lepší techniky a softwaru a v práci či při studiu podávají horší výkony. Běžné je lhaní, hádky, sociální izolace. Objevují se i psychosomatické choroby. Druhotným následkem závislosti na internetu mohou být dále bolesti zad, poruchy zraku a další komplikace způsobené nedostatkem pohybu.

Ne všichni jsou závislí stejně. Někteří lidé propadají více hraní her, jiní chatu a e-mailu, další tráví nadměrné množství času na stránkách věnovaných sexu.

Závislost na internetu může mít i ty nejvážnější následky. V roce 2005 zemřel na srdeční zástavu Lee Seung Seop z Jižní Koreje poté, co hrál nepřetržitě padesát hodin hru StarCraft. V roce 2007 zemřel v Číně učitel Xu Yan po patnácti dnech strávených hraním různých her. O dva roky dříve spáchal třináctiletý chlapec Zhang Xiaoyi sebevraždu skokem z výškové budovy poté, co si stěžoval, že nedokáže přestat s hraním on-line her.

V roce 2008 ve Filadelfii utloukl Tyrone Spellman svou sedmnáctiměsíční dceru, když rozbila jeho přístroj Box. V Ohiu zastřelil sedmnáctiletý Daniel Petric matku a postřelil otce poté, co mu zabavili hru Halo 3.

Následkem chování ve virtuálním světě může být i skutečný rozvod. Amy Taylorová z Newquay ve Velké Británii se loni rozvedla s Davem Pollardem kvůli tomu, že si jeho digitální dvojník ze hry Second Life odskočil k digitální prostitutce.

Společnosti, které hry vyrábějí, jakoukoli odpovědnost za tyto události odmítají. Poukazují na vysoké počty běžných uživatelů, kteří hrají počítačové hry pro zábavu a v únosné míře.       (Zdroj: 100+1)


Rozšíření mýtného: jeden z kroků správným směrem ..... Sněmovna 9.9.2009 definitivně schválila novelu zákona o pozemních komunikacích, která od roku 2010 rozšíří placení mýtného i na menší auta nad 3,5 tuny. Dále se zavádí možnost upravit mýtné poplatky nejen podle počtu náprav, ale i podle ročního období nebo denní doby.

Hnutí DUHA a Dopravní federace tento krok vítají. Aby byl systém nastaven správně, navrhují poslancům přijetí ještě další opatření:

· rozšířit mýtné na všechny silnice;

· nastavit takové sazby mýtného, aby účinně motivovaly ke snížení zejména kamionové dopravy – například k přeložení nákladů ze silnic a dálnic na železnici;

· investovat dvě třetiny výnosu z mýtného do modernizace a efektivnější železnice (jako ve Švýcarsku, kde se tak daří železnici skutečně posilovat).

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA ke zpoplatnění aut od 3,5 tuny říká:

„Mýtné je potřeba rozšiřovat a zdokonalovat. Zatím se to však neděje systematicky. Zcela zásadní prioritou by mělo byt jeho rozšíření alespoň pro kamiony na celou silniční síť, aby kamiony neměly možnost placené úseky objíždět a tak znepříjemňovat život obyvatelům desítek či stovek měst a obcí, i motoristům na menších silnicích. Dnešní rozhodnutí parlamentu, ačkoliv má systém svým způsobem rozšířit, může vést k posílení efektu objíždění i u menších nákladních vozidel a dodávek. Na zásadní přínosné rozhodnutí o mýtném si tak obyvatelé Česka budou muset ještě počkat.“      (Zdroj: Econnect)

Nojo ... jenže dokud budou spotřebitelé zvyklí mít možnost koupit všude všechno, tak se to bude vozit tak jako tak a náklady vzrostou a s nimi i ceny. A ta železnice ... s úspěchem už krátkozrace zrušila desítky vleček i celých tratí ...


10.09. 2009     Před sto lety - tedy 10. září 1909 - vyšla příručka Zuby, pohroma huby, kterou napsal Jára Cimrman. Inspirací mu byly jistě i vlastní zážitky v roli kočovného zubaře, kdy o rok dříve ho zaskočila změna železničního jízdního řádu, takže byl se svým zubolékařským trakařem pohybujícím se po jedné kolejnici 2. září 1908 uštván rychlíkem tak, že vykolejil v polích u staničky Středoplky.


Stresující diety ..... Lidé, kteří se snaží dodržovat striktní redukční diety, mohou prožívat velice stresující okamžiky. Pokud chcete zhubnout, je lepší se držet zdravé vyvážené stravy, radí lékaři. Například ve Velké Británii trpí skutečným stresem z diet desetitisíce lidí. Nejvíc přirovnávají držení diet ke stresu z blížících se termínů odevzdání nějaké práce či k přípravě na zkoušky. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že diety jsou víc stresující než plánování svatby!      (Zdroj: Zdraví)


Neskutečně dokonalé barevné fotografie předrevolučního Ruska ..... Barevné fotografie Sergeje Michajloviče Prokudina-Gorského, jehož car Mikuláš II. jmenoval svým královským fotografem, zaznamenávají život v Rusku před sto lety. Byly pořízeny v letech 1907 - 1915.

V těchto letech jezdil Prokudin-Gorskij ve svém speciálním železničním voze, v němž měl černou komoru, i po zakázaných oblastech Ruska. Dělal barevné fotografie technologií, která tehdy byla naprosto v počátcích. Používal metodu, kterou sám vynalezl. Snímky dělal třikrát, rychle po sobě. Byly černobílé, ale s třemi různými filtry, červeným, zeleným a modrým. Pak je promítal ze tří projektorů s týmiž filtry na jediné plátno.

Poté, co byl ruský car r. 1918 zavražděn, Prokudin-Gorskij uprchl z Ruska s 22 bednami skleněných fotografických desek a nakonec se usadil ve Francii, kde zemřel r. 1944. Krátce po jeho smrti koupila jeho fotografické desky knihovna amerického Kongresu, ale fotografie v jejich dokonalé, barevné kráse běžně zpřístupnila až digitalizace, která byla dokončena r. 2001.       (Odkazy najdete v Britských listech)


Medveděv navrhl povinné testování všech školáků na drogy ..... Ruský prezident Dmitrij Medveděv na zasedání státní Rady bezpečnosti navrhl povinné testování všech školáků na drogy. Reagoval tak na informace, že počet narkomanů mezi mládeží stále roste a že to ohrožuje národní bezpečnost Ruska.

"Vzrůst drogové závislosti v Rusku ohrožuje demografii země. Reálný počet uživatelů narkotik v zemi se pohybuje od dvou do 2,5 milionu lidí, což jsou téměř dvě procenta obyvatelstva," řekl prezident podle agentury Newsru.

"Nejnebezpečnější na tom je, že dvě třetiny z uvedeného počtu lidí je mládež ve věku do 30 let," dodal.

Podle prezidenta představuje trvalé "omlazování uživatelů drog" hrozbu pro národní bezpečnost země, vážnou výzvu pro zdraví národa "v beztak složité demografické situaci". Podle oficiálních údajů vzrostl za posledních deset let počet osob s diagnózou narkomanie o téměř 60 procent.

Medveděv v této souvislosti navrhl zavedení povinných testů na narkotika u žáků všech druhů škol. "S prevencí je třeba začínat od mladého věku," zdůraznil. Vyzval k vypracování státní strategie protidrogové politiky a konkrétního plánu na její realizaci. Vyslovil se také pro zpřísnění trestů za zločiny spáchané pod vlivem drog a za spolupráci s obchodníky s narkotiky. Za malé přestupky naproti tomu navrhl zavedení alternativních trestů.      (Zdroj: České noviny)


EPAM - tibetská medicína ..... Co znamená název EPAM? Je to zkratka slov Emulze Propolisová Aktivizovaná Modifikace. Základním účinkem EPAMu je harmonizace přirozené imunity člověka. Probouzí ji, pokud je snížená, aby člověk sám dokázal vzdorovat nějakému onemocnění nebo infekci. Nebo imunitu normalizuje v takových případech, kdy se imunita nesmí zvyšovat.

Přírodní přípravky EPAM, jsou sestaveny podle tibetských receptur a technologií, které umožňují plně si zachovat léčebný potenciál přírodních surovin a drog. Jejich účinnost EPAMu je prověřena dvacetiletou klinickou praxí.

Lékařská škola, která EPAMy klinicky testovala, měla velmi dobré výsledky. EPAM během dvou desítek let příznivě ovlivnil stav pacientů s více než 70 zdravotními problémy. Tato zlepšení jsou zaznamenána a potvrzena ošetřujícími lékaři. Více na www.epam.eu       (Zdroj: Občanské sdružení M.O.S.T.)


O čase ..... Slovo "čas" patří k nejběžnějším pojmům používaným v mezilidské komunikaci. Jeho smysl chápeme intuitivně. Pokud bychom ho však chtěli definovat, dostaneme se do potíží.. Z hlediska klasické logiky jde o tzv. "kategorii", tedy pojem tak obecný, že ho již definovat nelze. Chápeme ho na základě zkušenosti, že události ve světě lze seřadit podle toho, která nastala dříve a která později. V důsledku elementární životní praxe rozlišujeme minulost, přítomnost a budoucnost.

Pravidelně se opakující jevy, z nichž nejdůležitějším je střídání dne a noci, vedly k poznatku, že čas je měřitelný. V dávných dobách snad stačilo člověku, aby čas měřil počtem proběhlých dnů a nocí, nutně ale nastala potřeba měřit čas přesněji, což vedlo ke konstrukci časoměrných přístrojů různých druhů a přesnosti.

"Čas" je pojem s více významy. Ve větě: "Hmota existuje v prostoru a času" má toto slovo jiný smysl než např. ve verši "…je totiž neděle a mám dost času." Další smysl má pojem čas ve fyzice, zejména pak v jejím odvětví - metrologii. Zde se budeme zabývat právě tímto fyzikálním smyslem.

Metrologická definice času v sobě nese, z důvodu výše uvedeného, málo informace: Čas je třetí základní fyzikální veličinou. Lze jej dělit na úseky, nazývané časovými intervaly, které mohou mít různou velikost. Pro měření velikosti je třeba stanovit jednotku. Tato jednotka byla získána původně druhým dělením hodiny. "Druhý" se v ruštině řekne "vtoroj"odtud bylo do češtiny zavedeno slovo "vteřina". Dnes je však toto slovo vyhrazeno pro díl úhlového stupně. Fyzikálním názvem zůstalo slovo "sekunda" z latinského "pars minuta secunda" - druhá malá část (hodiny). První malou částí je "minuta".      (Dále čtěte na stránkách Astro)


Vývoj bankovních poplatků v ČR v měsíci srpnu ..... Jak si jednotlivé banky vedou v oblasti poplatků? Které banky byly ke svým klientům ve výši svých poplatků vstřícnější a které naopak své klienty zatížily? Server www.bankovnipoplatky.com pro vás pravidelně sleduje vývoj a změny bankovních poplatků u českých bank. Bankovní klienti se tak mohou dozvědět, která z bank je za poslední měsíc potěšila reálným snížením poplatků, respektive zavedením nové služby, která v konečném důsledku klientům od poplatků uleví, a naopak která z bank své poplatky zvýšila.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Ekologie - trend a byznys zároveň .....Důraz na šetrnost k životnímu prostředí se i u nás stává důležitým argumentem při prodeji materiálů a technologií.

Velcí zadavatelé je totiž začínají stále častěji vyžadovat a výrobcům reklamy nezbývá nic jiného než se přizpůsobit.

Trend důrazu na ekologickou udržitelnost dorazil i do České republiky. V nabídce téměř každého z prodejců materiálů najdeme nějakou "zelenou" položku, navíc patřičně zdůrazněnou a onálepkovanou. Také výrobci technologií nezůstávají pozadu a snaží se škodlivé dopady na životní prostředí vyloučit nebo alespoň minimalizovat. Vedle čpících solventů tak máme nejen eko-solventy, ale různé biosolventy a další náhrady škodlivých rozpouštědel a PVC se stalo téměř sprostým slovem. Ale co více, objevila se spousta různých ekologických certifikátů s poetickými názvy, jako je třeba Nordic Swan, a firmy neváhají dobrovolně investovat do drahých ekologických auditů. Vždyť ekologické logo se tak krásně vyjímá na firemních materiálech... Zanechme však ironie. Důraz na ekologii je všeobecný étos jednadvacátého století a pokud z něj neuděláme dogma a uchopíme jej racionálně, může být i užitečný. A to všem účastníkům produkčního řetězce v našem oboru - výrobcům materiálů a technologií, výrobcům reklamy i zadavatelům. A jaksi "navíc" i naší planetě.      (Čtěte na stránkách Enviweb)


Ticho v britských lesích ..... Z britských lesů mizí ptáci. Tři desetiletí trvající průzkum stavu ptactva na britských ostrovech přinesl šokující výsledky. Opeřenců neustále ubývá a stavy některých druhů poklesly a více než 95 procent. Organizace British Trust for Ornitology (BTO) v letech 1961 až 1999 shromažďovala údaje o 49 druzích ptáků a teprve nyní zveřejnila oficiální informace. Nejhůře dopadli slavíci, kteří z britských lesů téměř beze zbytku zmizeli. Zásadní úbytek zaznamenali vědci celkem u sedmnácti druhů. Špačků například ubylo 91 procent, konopek 89 procent. Sníženi počtu ptáků souvisí často s devastací životního prostředí v tropické západní Africe, kde britští ptáci zimují. "Některé vzácné druhy jako je strakapoud malý, čečetka, sýkora lužní a dlask ubývají a my si stále nejsme zcela jisti, proč tomu tak je," uvedl Chris Hewson z BTO. Ze studie však vyplynulo i potěšující zjištění, že naopak dvanáct ptačích druhů zaznamenalo přírůstek počtu. Nejlépe na tom je hrdlička zahradní, jejíž populace se rozrostla o 1052 procent. Velice dobře se podmínkám přizpůsobují také holubi, kterým se skvěle daří v důsledku zvýšení výsadby zimních plodin. Mají tak dostatek potravy v chladných měsících. Britští ornitologové odhadují, že jen za poslední dvě desetiletí zmizelo z Británie 10 milionů ptáků. Problém snižování počtu ptáků není jenom britský - v rámci celé Evropy je celkem 116 ptačích druhů zařazena mezi ohrožené. Je to celá pětina všech evropských druhů ptáků.     (Zdroj: Smísené okolí)


Když se nám Hypnos vyhýbá ..... Hypnos, bůh spánku, syn bohyně noci a boha podsvětní tmy, přichází podle antických mýtů se svou matkou každý večer na svět. Pohybuje se tiše po zemi i po moři a na všechno živé přivolává spánek. Jeho moci nikdo neodolá. Vždyť když na to přišlo, dokázal uspat i nejvyššího z bohů – Dia. Svou práci sice v zásadě zvládá rutinně, ale poněkud povrchně a možná i s nechutí. Jinak by nebylo tolik nespavců. Mnohdy proto nezbývá než celou záležitost vzít do svých rukou. Mezi tradiční rady patří především vytvořit si přiměřený přístup k spánku. Období tzv. “aktivního, zotavujícího stavu, jehož přesné funkce nemohou zatím být specifikovány“ (jak spánek definuje Psychiatrická encyklopedie), není ani nepříjemnou přestávkou v boji o úspěch, není to ani úkol, který musíme zvládnout cílevědomým volním úsilím, ber, kde ber. Je to tvořivé období, v němž se mysl zabývá tím, co do ní bylo během dne vloženo.

Spánek snadněji přivoláme, pokud budeme alespoň večer jíst střídmě. Dvě hodiny před ulehnutím již raději vůbec nic. Vystříháme se kávy a čaje, dejme tomu již po 16. hodině. To platí obecně – jsou však mezi námi tací, které právě šálek poměrně silného čaje ukolébá, leč jde o výjimky potvrzující pravidlo. Před spaním neřešíme stresující otázky bytí a nebytí, ať už se týkají zaměstnání, firmy, manželství, výchovy dětí, prostě čehokoli, co se nás zvýšeně dotýká. Naopak je záhodno uklidnit náš rozčilujícími podněty až nad míru týraný mozek: Někomu k tomu stačí přečíst pár stránek ze staré dobré knihy “uspávanky“. Že to bude spíše již mnohokrát přečtený Švejk nebo Saturnin než Ples upírů nebo Terezínské rekviem, to je nabíledni. Před spaním se někdy doporučuje i teplá koupel, ne však příliš horká. Zklidňující vliv může mít i sklenice teplého mléka s medem. Jsou tací, kteří zase přísahají na uklidňující účinek třezalkového čaje nebo čajů z různých bylinných směsí. Liknavému Hypnovi jeho povinnosti lze připomenout i autogenním tréninkem či jinými relaxačními metodami. Relaxace sama o sobě umožňuje odpočinek srovnatelný se spánkem.

Každému se občas něco nepovede a Hypnos není výjimkou. Noc beze spánku nebo jen s několika hodinami spánku není žádnou tragédií. Jsou lidé, kterým stačí spát skutečně málo. Ale i ti, kteří jsou zvyklí na svých 8 až 9 hodin, občas vyjdou s málem. O to účinněji, oč méně se tím budou trápit.      (Zdroj: Zdravcentra)


Ježiš Kristus - nenávistný zločinec? ..... Keby dnes Ježiš kráčal po zemi, v Kanade a vo väčšine európskych krajín by ho odsúdili ako "nenávistného zločinca". V krajinách, kde platí zákon onenávisti, je dnes súdne napadnuteľné, keď niekto verejne kritizuje tých,ktorí boli aj Ježišovým terčom: hriešnikov, ktorí potrebujú božiu lásku aspasenie!

Asi pred piatimi rokmi mi zatelefonoval istý kanadský kresťan, že vo svojom meste rozdával vyňaté state z Evanjelií, keď k nemu pristúpil policajt a informoval ho, že provinčný zákon zakazuje taký "prejav nenávisti". Keby bol v tom pokračoval, boli by ho zatkli. Príbuzní v Holandsku nás upozorňovali robiť všetko pre to, aby sa u nich platiace zákony o nenávisti nedostali aj do Ameriky. Každého, kto tam kritizuje "hriešnikov" (ľudí, praktizujúcich neviazaný sex, cudzoložníkov či homosexuálov), môžu zatknúť. Na Islande je doslova zakázaná akákoľvek kritika na verejnosti. V Anglicku je dokonca aj nosenie krížika

nenávisťou. Vláda to pokladá za vyjadrenie pohŕdania ne-kresťanmi. A keďže Ježiš smelo a verejne odsudzoval všetkých hriešnikov a vôbec pritom nemyslel na seba, teraz by mu hrozili mnohonásobné zatknutia, väznenia a obrovské náklady na právnikov, keby žil v krajinách so zákonmi proti nenávisti.      (Zdroj: Protiprúdu)


09.09. 2009     Dnešní den se považuje za Mezinárodní den původního obyvatelstva - rozhodnutí přijato v prosince 1994 VS OSN.


Moskevský starosta poručí počasí, metropoli chce navždy zbavit sněhu ..... Pověstná ruská zima dokázala zastavit vojenské tažení Napoleona i Hitlera, ale na moskevského starostu Jurije Lužkova si nepřijde. Dlouholetý vládce ruské metropole oznámil, že z hlavního města navždy vyžene sníh. Ušetří to prý prostředky městské kase a občanům zlepší podmínky pro žití ve městě.

Jurij Lužkov, který Moskvě vládne už od roku 1992, je pověstný tím, že si umí jít umanutě za svým cílem. Tentokrát ale nevyzval na souboj jednoduchého soupeře. Rozdat si to chce se samotnou přírodou a z Moskvy chce navždy vypudit sněhové vločky.

Jak to chce dokázat? Rusko v minulosti především při velkých oslavách už několikrát vyslalo k obloze svou letku, která na mraky nastříkala jodidy stříbra, tekutý dusík a rozprášila cement. Směs chemikálií pak zajistí, že se oslavy konají pod modrým nebem.

A Lužkov si řekl, proč vymoženosti doby nepoužívat častěji. "Proč nenecháme sníh za hranicemi města?" položil řečnickou otázku Lužkov. "Pro venkov to bude znamenat více vláhy a větší úrodu. Pro nás zase méně sněhu," dodal starosta.      (Zdroj: iDNES)

No to je tedy fakt síla ...


Zeman na vlastní oči viděl, jak opět roste zdravý, zelený prales ..... Miloš Zeman na vlastní oči viděl, jak v horách vyrůstá zdravý, zelený prales. Na Šumavu přijel na výzvu ministra životního prostředí Ladislava Mika a ředitele správy národního parku Františka Krejčího. Přesvědčil se zde, že pod suchými pahýly, které předtím viděl z vrtulníku letícího ve výšce stovek metrů, úspěšně rostou tisíce mladých stromků. Přesto oblast označil za „poušť“.

Sčítání v podobných místech nedaleko Modravy zjistilo, že v průměru zde roste 2540 mladých stromků na každý hektar [1]. Přitom k obnově pralesa by stačilo jen asi 500 kusů. Hnutí DUHA poukázalo, že politici, kteří chtějí kácení, prosazují, aby na Šumavě vlastně vznikly holé, vykácené kopce.

Dvanáct set vědců z celého světa včera vyzvalo premiéra Fischera, aby zajistil ochranu pralesů v národním parku a nedopustil jejich kácení [2]. V evropských zemích je samozřejmostí ponechávat části národních parků divoké přírodě, i když to v horských smrkových lesích znamená, že část stromů občas uschne, jak se zde přirozeně dělo po tisíciletí.

Podle Hnutí DUHA ale organizátorům nikdy nešlo o diskusi. Mf DNES ve čtvrtek publikovala interní dokumenty hlavního organizátora akce, bývalého plukovníka generálního štábu Československé lidové armády Zdeňka Zbytka, který návštěvu Miloš Zemana řídil. Účelem Zemanovy návštěvy podle nich bylo sesazení ředitele národního parku Františka Krejčího. „Tihle dva (Miko a Krejčí; pozn. red.) musí pryč! A k tomu slouží i sobotní návštěva Miloše Zemana“, uvádí. Stejný deník už dříve napsal, že “Zbytek [na Šumavě]...vlastní řadu lukrativních nemovitostí. A Národní park Šumava mu brání v další podnikatelské expanzi.”.      (Zdroj: Ecomonitor)

Špinavé politické pařáty pryč od Šumavy ... !!!


Ačkoliv ..... Ačkoliv významná množina dospělého obyvatelstva nemá a ani objektivně nemůže obsáhnout potřebný stupeň vzdělání takového rozsahu, aby obsáhla celou škálu potřebných znalostí o problematice života ve vesmíru a vším souvisejícím, je rozhodnuta potírat, vše, co je nad pochopení? Proto autority tvrdí to, co systémově ovládaná většina chce právě slyšet?

Ačkoliv se na planetě odehrávají nebývalé politické, společenské, etické, mravní, geofyzikální, termické, biochemické a genetické pokusy zásadního významu pro osud lidstva, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, neboť převážná většina dospělého obyvatelstva si tyto proměny přeje?

Ačkoliv Slunce je již několik let, pokryto clonou chemických a biochemických látek, všichni, či převážná většina dospělého obyvatelstva si libuje. Ačkoliv tento stav trvá u nás od roku 2004, většina dospělého obyvatelstva se domnívá, že tomu tak bylo vždy?

Ačkoliv od listopadu 2008 do června 2009 bylo neustále dnem i nocí pod mrakem, a dny s viditelným Sluncem zastřeným podivnou clonou, se dají na prstech spočítat, většina dospělého obyvatelstva, ve dnech zvlhlého tropického parna, považuje tato tvrzení, v souladu s mediální propagandou, za zcestná.

Za scestné a podvržené považují i autentické dokumentární snímky, jimž přisuzují manipulace v kreslícím programu. Když nelze jinak, tak zpochybní autorství, aby naopak nakreslené, či překreslené a vyretušované snímky NASA považovali za jedinečné a autentické? ¨

Ačkoliv dříve neexistovali nehlučné blesky, a již nikoli v takové četnosti, většina dospělých obyvatel se domnívá, že tomu tak bylo vždy.

Je vůbec možné, aby se tak významný počet dospělého obyvatelstva domníval, že růžový slon televizní reality show je reálnější, než zákeřně přicházející nebezpečí naučené nevědomosti?

Ačkoliv blesky od roku 1985 mnohdy sestupují relativně bezmračného nebe, většina dospělého obyvatelstva se domnívá, že se jedná o normální jev, který tu byl vždy?       (Výňatek z článku Ačkoliv se mohu mýlit zveřejněného na stránkách Dýmající zrcadlo)


Jak daleko by mohl ve vesmíru doletět světelný foton? .....  S trochou štěstí by mohl letět nějakých 1000 let a urazit tak vzdálenost 1000 světelných let (přibližně 1016 km), než by do něčeho narazil. Časem by bezesporu k nějaké kolizi došlo, vzhledem k tomu, že mezigalaktický prostor není ani úplně prázdný, ani uniformní. Nejlepší, co může takový cestující foton potkat, je to, že se vyhne všem galaxiím, v nichž může mezihvězdné médium obsahovat okolo 100 milionů atomů na metr krychlový, a že se vyhne všem intergalaktickým médiím obecně (hvězdný prach a plyn, ze kterého se rodí nové hvězdy, struktura, která má průměrnou hustotu v rozmezí od 10 do 100 atomů na metr krychlový). Ve zbytku mezihvězdného prostoru je v průměru méně než jeden atom či molekula na metr krychlový. To už by byl náš letící foton velký smolař, kdyby do něčeho takového vrazil dřív než za 1000 let.      (Zdroj: VTM Science)


Obamova vláda hledá "nouzovou kontrolu" nad internetem ..... Podle webových stránek CNet jsou internetové společnosti a americké organizace podporující občanské svobody znepokojeny návrhem zákona, který se dostal do amerického senátu. Na základě tohoto zákona by americký prezident mohl mít dočasnou pravomoc řídit soukromý sektor telekomunikací a internetu v tzv. nouzových případech kybernetického ohrožení. Jeden vládní úředník přirovnal tuto pravomoc prezidenta k pravomoci bývalého prezidenta George W. Bushe po 11. září, kdy pozastavil veškerý civilní letový provoz.      (Zdroj: AKT-INFO)


Začíná Týden nepřizpůsobivosti ..... V polovině září zažije Praha rychlý sled kulturních a protestních akcí, které ponesou jeden společný vzkaz: nechceme se přizpůsobit neustálým omezením a jsme solidární s těmi, kdo jsou vyloučeni ze společnosti. Obsazení nového squatu, protestní Do It Yourself karneval, demonstrace proti zákazu maskování... ale také koncerty, diskuze a promítání filmů. Výběr z programu:

12.9. sobota Obsazení nového squatu

13.9. neděle T. S. Eliot: PUSTINA - divadlo, Cross Club

14.9. pondelí Praha přestavěná - přednáška a komentovaná prohlídka centra, Truhlářská

15.9. úterý Demonstrace proti změnám shromažďovacího zákona - Palackého náměstí

16.9. středa Veřejná debata o nepřizpůsobivosti - Anděl Media Centrum

17.9. čtvrtek WWW + Vladimir 518, My Name is Ann, YZ (DJ DeusExMachina + Yumiko), DJ Ghonzales, Cross Club, Praha

18.9. pátek Obsaď a žij - squatterská hra ve Stromovce, u Planetária ve Stromovce

19.9. sobota - DIY karneval

Celý program na neprizpusobivi.fnf.cz/program. Označení "nepřizpůsobiví" se stalo v poslední době vhodnou šifrou pro rasistické útoky na Romy i pro jakoukoli společenskou netoleranci vůči odlišnosti, například vůči odlišnému životnímu stylu squaterů či technařů. Slovo jasně říká, jaký prostor svobody se u menšin předpokládá: většinová pravidla jsou ta jediná možnost a vy se můžete buď přizpůsobit, nebo se vylučujete ze společnosti. Třetí možnost vzájemné tolerance a hledání možných společných pravidel soužití jako kdyby neexistovala.      (Zdroj: Czech Free Press)


V Maďarsku našli črep s nápisom v slovanskej hlaholike ..... Črep, na ktorom je čitateľný zlomok textu písaného hlaholikou, našli pred niekoľkými týždňami pri maďarskom Zalavári (Blatnohrad). Informoval o tom dnes portál Slovákov v Maďarsku www.LuNo.hu s odvolaním sa nana článok Lajosa Csordása v maďarskom denníku Népszabadság.

Podľa archeológa Miklósa Bélu Szökeho, hlavného spolupracovníka Archeologického ústavu Maďarskej akadémie vied, ktorý už 15 rokov vedie vykopávky v Blatnohrade, môže mať tento nález mimoriadnu hodnotu pre slovanskú kultúru. "V súčasnosti sa totiž zdá, že je to doposiaľ najstarší text, aký bol kedy napísaný hlaholikou. Sú to spolu štyri znaky: dva a pol písmena a jeden kríž. Navyše, nie je vylúčené, že ide o rukopis Cyrila alebo Metoda," poznamenal archeológ.

Ako pripomenul, písmo hlaholiku vytvorili dvaja byzantskí mnísi vyslaní na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo - Konštantín (Cyril) a jeho brat Metod - v 60. rokoch 9. storočia. V tom období pôsobili aj na území niekdajšej Panónie, a v rokoch 866-867 práve v Blatnohrade - pevnosti, ktorá stála na mieste dnešného Zalaváru. Usadlosť, dobre chránená močiarmi, bola sídlom najvýchodnejšieho grófstva Franskej ríše a vďaka panovníkovi Ľudovítovi Nemcovi sa v 40. rokoch 9. storočia stala majetkom z Nitry vyhnaného kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa.

Blatnohrad bol postavený na prirodzenej vyvýšenine podoby ostrova medzi močiarmi a pozostával z troch väčších častí: z opevneného zemepanského hradiska, centrálne umiestenej cirkevnej časti, kde sa nachádzal aj pútnický kostol, a z obytnej štvrte, latinsky zvanej suburbium.Väčšina budov - medzi nimi aj arcibiskupská rezidencia, ktorej pozostatky boli odkryté v rokoch 2000-2007 - bola postavená z dreva. Keramický úlomok s hlaholským nápisom sa našiel v najhlbšej časti tri metre hlbokej priekopy, ktorá kedysi delila niekdajšie hradisko od cirkevnej časti. "Na základe vrstiev nad ním nemožno tento nález datovať do neskoršej doby ako okolo roku 870. Doposiaľ známe hlaholské nápisy pochádzajú z 10.-11. storočia, preto je zalavársky nález zvláštny," povedal archeológ. Na nápise črepu pochádzajúceho z džbánu alebo fľaše jasne vidno písmená "i" a "o" (zvané iže a on), čiže spolu "io". Môže to byť napríklad časť nejakého mena. Zatiaľ sa nedá presne určiť, o aký jazyk ide. V objasnení možno pomôžu bádatelia z krajín používajúcich cyriliku. Záujem už prejavili pracovníci Historického ústavu Ruskej akadémie vied.      (Zdroj: Protiprúdu)


Klanopraška čínská .....  Tato bylina pochází z Asie. Je to opadavá liána, která v listnatých lesích šplhá do koruny stromů. Je známa po mnoho staletí hlavně v Číně pro své vlastnosti podobné ženšenu. ... Podobně jako ženšen není ani schizandra léčivá rostlina. Zařazujeme ji mezi rostliny s povzbuzujícími účinky, tzv. adaptogeny. Látky obsažené v rostlině působí proti únavě, stresu, zlepšují dýchání a ostrost zraku a celkově povzbuzují organizmus. ... V tradiční čínské medicíně je klanopraška známa již dlouho a je nazýván plodem pěti chutí - kyselé, hořké, sladké, palčivé a slané. Bobule se rovněž používají v potravinářském průmyslu - pro přípravu sirupů, kompotů, marmelád a tonizujících nápojů. Kromě toho je velmi dekorativní rostlinou - vzhledem k liánovitému vzrůstu je vhodná např. na pergoly. Klanoprašku v dnešní době najdete v některých bylinných směsích - ať již v odvarových nebo mastech či krémech. Čaje s tonifikujícím účinkem a jiné extrakty s menším účinkem než produkty ze semínka, se dělají z listů lián nebo mladých výhonků. Klanoprašku využívají i výrobci nealkoholických nápojů, sirupů, cukrovinek nebo kompotů. Plody klanoprašky se i kandují nebo nakládají do medu.      (Zdroj: Prirodni Leciva)


Malá - velká - unikátní - prostě Litomyšl ..... Druhým vrcholem letošních oslav 750 výročí povýšení Litomyšle na město bude víkend od 11. do 13. září. V rámci Dne otevřených dveří památek si budeme připomínat na zámeckém návrší Litomyšl unikátní. Porozumět historii Litomyšle by měla pomoci ojedinělá výstava Unikáty z dějin Litomyšle. Velmi důležitou část historie, která byla spojena s koňmi a jezdectvím si připomeneme v rámci Jezdeckého drezurního koktejlu, který se uskuteční v sobotu odpoledne ve Francouzských zahradách na zámku. Chybět nebudou ani divadla, koncerty, celodenní program pro děti s názvem Možná přijde i kouzelník či nejrůznější projekce. Druhá zářijová sobota vyvrcholí na prvním zámeckém nádvoří představením ohňového Cirkusu Garuda a Prozpěvováním na dobrou noc se skupinou Cimbal Classic.       (Zdroj: Turistický portál ČR)


Kladivo na čarodějnice jako základ ..... „Protože víra v existenci čarodějnic patří k základním článkům katolické víry, trvání na opaku zavání kacířstvím. Kdokoliv věří, že jakákoliv bytost může být změněna k lepšímu nebo k horšímu anebo proměněna do jiného druhu či podoby jinak než Stvořitelem všech věcí, je horší než pohan a kacíř.“

Těmito slovy slavné Kladivo na čarodějnice, ona komplikovaná středověká příručka, návod na vyhlazování čarodějnic čítající na šest set stran. Těžko uvěřit, že doba upalování čarodějnic uplynula vlastně teprve nedávno, když údajně naposledy byly v Evropě dvě „čarodějnice“ odsouzeny upáleny v Polsku v roce 1793, tedy před cca dvěma sty lety. Jinde ve světě ovšem tato praxe trvá nadále, a to i bez Kladiva na čarodějnice.

Kladivo na čarodějnice ovšem mělo svůj přesně vypracovaný systém, založený na katolické víře. Jednoduše řečeno je odjakživa zbožným přáním katolické církve, aby celý svět a všichni v něm žijící lidé tvořili jednu společnost, jeden stát, a to křesťanský a katolický. Pokud se někdo tomuto pojetí vymykal a vymyká, je to buď pohan (nepokřtěný) nebo kacíř (pokřtěný, ale odmítající zcela nebo částečně katolickou víru). Kacířství je z hlediska katolické církve mnoho druhů (např. husité, templáři či kataři), nejhorší .z kacířů jsou čarodějnice, méně pak čarodějníci, protože muži této neřesti tolik nepodléhají. A to z toho důvodu, že se spikli s ďáblem a uzavřeli s ním smlouvu, že budou lidem škodit společně. Ďáblovi jde totiž o to, aby zničil lidský rod, to nejlepší dílo Boží, a to na těle i na duchu (smrt na tomto světě, věčné zatracení na onom). Protože je však ďábel pouze duchem, nemůže dost dobře zacházet s hmotnými věcmi. Potřebuje tedy prostředníka, čarodějnici. Ta mu v tomto ráda poslouží a ďábel se jí ďábelsky odmění – hmotnými statky a sexuálními radovánkami na tomto světě, zatracením její duše na onom. Budeme-li tedy vyhlazovat čarodějnice, ochráníme lidský rod a potěšíme tím jeho Stvořitele.       (Zdroj: Záhadno)


08.09. 2009     Dnes se slaví Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti negramotnosti) - slaví se od roku 1966 z rozhodnutí celosvětového kongresu o likvidaci negramotnosti v roce 1965. Římskokatolická církev slaví svátek Narození Panny Marie.


SVĚT V KOLIZI: Jak je vidět existují indicie, které naznačují, že zmatky v americkém zdravotnictví a hysterie kolem tzv. "prasečí chřipky" jsou "kouřovovu clonou" zakrývající přípravy na očipování obyvatelstva .....  Velmi zvláštní informace kolují v současné době v zákulisí vysoké politiky. V podstatě jde o zprávu, která byla vypracována „Institute for Democracy and Cooperation“ (Institut pro Demokracii a Kooperaci - IDC) což je organizace, která se soustřeďuje na vztahy mezi USA a Ruskem. Proslýchá se, že právě tato instituce prezidentovi Medvedějovi zaslala velmi zvláštní informaci, která v podstatě hovoří o tom, že zmatky kolem zdravotní péče a zuřivá diskuze na mnohá zdravotní témata v podstatě slouží jako krycí manévr proto, aby bylo před veřejností skryto plánované mikročipování americké populace, které by se mělo stihnout do roku 2012. I když tato informace se může jevit jako nesmyslná a zcela nepravděpodobná, existují přinejmenším jisté okolnosti, nad kterými by bylo vhodné podstatně hlubší zamyšlení.      (Čtěte na Matrix-2001)


Proč se květy máků večer zavírají a ráno opět otevírají? ..... Tento úkaz se nazývá nyktinastie neboli spánkové pohyby rostlin, a třebaže není v rostlinné říši všeobecně rozšířený, existují i jiné rostliny než máky, které tuto činnost vykazují. Většina z nich se zavírá tak, že odčerpá vodu z buněk v dolní části okvětních lístků, které tak částečně zavadnou a zavřou se.

Nicméně tropická sukulentní rostlina rodu Kalanchoe to dělá tak, že si na vnější straně okvětního listu vytvoří každý den nové buňky, které jej přinutí se zavřít, přičemž přes noc se podobné buňky vytvářejí zase na vnitřní straně okvětního lístku, který se tak ráno rozevře.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto počínání asi bude potřeba rostliny chránit pyl. V noci většina hmyzu, který rostliny opyluje, stejně spí, a když je květ zavřený, pyl zůstane pěkně suchý a nepoškozený. Některé květiny, jejichž opylení zajišťují můry nebo netopýři, to dělají přesně opačně, tedy se otevírají na noc.      (Zdroj: VTM Science)


Podezřele mnoho lékařů vakcínu na prasečí chřipku odmítá… a co my? ..... Polovina všech lékařů a zdravotníků v Hongkongu si z obav před vedlejšími účinky nenechá píchnout vakcínu proti prasečí chřipce, vyplývá z právě zveřejněného průzkumu. Jeho výsledky jsou poněkud nečekané, tím spíš, že průzkum probíhal v době, kdy Světová zdravotnická organizace povýšila své varování před chřipkou do fáze 5.

Přesto jsou to výsledky srovnatelné s těmi z Velké Británie, kde průzkum odhalil, že 30 procent sester a 50 procent praktických lékařů s očkováním své osoby také nesouhlasí. Ačkoli jsou praktičtí lékaři obvykle v první linii kontaktu s virem, dvě třetiny z těch, kteří vakcinaci odmítají, tvrdí, že nevěří, že je vakcína dostatečně testována, a většina je toho názoru, že se chřipka ukázala natolik slabá, že vakcinace proti ní je zbytečná.

Britská vláda tento postoj lékařů ostře kritizovala s tím, že zbytečně vystavuje zranitelné pacienty zvýšenému riziku. A nasadila osvědčené páky -- oznámila, že se ve chvíli, kdy bude očkovací program zahájen, mohou platy lékařům zvýšit až o 27 tisíc liber (bezmála 783 tisíc Kč), a to na základě návrhu účtovat 7,51 libry za jednu injekci, kterou pacientovi píchnou. Každý praktický lékař v Británii, a je jich podle statistik 33 tisíc, má přitom v průměru 1800 pacientů a jeho současný průměrný roční plat už činí v 107 tisíc liber (3,2 milionu Kč). Je úžasné, jak závratná suma se farmaceutickým firmám stále ještě vyplatí...

Kanadské ministerstvo zdravotnictví mezitím oznámilo, že nehodlá na lékaře a zdravotní personál, který se nenechá proti prasečí chřipce očkovat, nějak tlačit. Otázka povinného očkování zdravotníků má v Kanadě dlouhou historii. Vláda státu Ontario v roce 2002 vyhlásila takové očkování za povinné, nicméně zdravotnické odbory dosáhly toho, že soud tento krok následně zrušil coby nezákonný. Kanadská lékařská asociace chce k tomuto problému zaujmout jednotné stanovisko příští měsíc, nicméně žádné povinné očkování svých členů razit nehodlá. „Každý by měl mít právo odmítnout," prohlásil předseda asociace Robert Ouellet, „pokud si myslí, že mu očkování nepomůže."

To v americkém Massachusetts takovou benevolenci neznají, a tak tamní legislativci právě schválili zákon, podle něhož každému, kdo „se nepodvolí úřadům v mimořádné zdravotnické situaci", tedy kdo se odmítne nechat očkovat proti prasečí chřipce, hrozí pokuta až 1000 dolarů denně a 30 dní vězení. Pokud byste tedy byli v Massachusetts a bylo vám nařízeno nechat se očkovat - a vy byste odmítli - hrozí, že klidně zbankrotujete a ještě navrch skončíte v base...      (Zdroj: Czech Free Press)


Mobily zcela vyhladí světová včelstva. Nesmysl, kontrují čeští odborníci ..... Elektromagnetické vlny vyzařované sítěmi mobilních operátorů mohou způsobit úplné vyhlazení světových včelstev, tvrdí nová indická studie. Podle ní stojí za masovým úhynem včel zejména stožáry mobilních sítí. Čeští odborníci tyto závěry zcela odmítají.

Náhlé mizení včel, které opylují plodiny, je pozorováno již několik let. Nikdy se ale nepotvrdilo, že by za masovým úhynem včel skutečně stály elektromagnetické vlny. Nová studie ale tvrdí, že tomu tak skutečně je.

Podle experimentu uskutečněného v indickém státě Kérala jsou včely dělnice vlivem působení elektromagnetických vln dezorientovány natolik, že netrefí zpět do úlu a umírají osamoceny na odlehlých místech. V úlu zůstává pouze královna, vajíčka a několik nedospělých jedinců.

Kolaps pozorovaného včelstva prý nastal vlivem nově postaveného stožáru mobilní sítě v bezprostřední blízkosti úlu a to za pouhých deset dní. Zpráva je o to vážnější, že živobytí tamních obyvatel, opírající se zejména o zemědělskou činnost, je na včelách přímo závislé.

Vedoucí studie, doktor Sainuddin Pattazhy, navíc tvrdí, že při současné rychlosti výstavby mobilních sítí by mohla být do deseti let dokonce světová včelstva vyhubena zcela. Včely medonosné jsou přitom pro lidstvo životně důležité, známý vědec Albert Einstein ostatně kdysi pronesl, že by lidstvo vymření včel přežilo jen o čtyři roky.      (Dále čtěte na stránkách Agris)


Po dvacetimiliónové injekci je Čertovka po letech čistá .....Petr Kvaček z Velkopřevorského mlýna si včera počkal, až do Čertovky po otevření vrat přiteče dost vody, a opřel se o tolik turisty obdivované mlýnské kolo.

Osmitunový mechanismus poslechl a roztočil se. Však už bylo na čase, když se kolo podle Kvačka netočí, chátrá, protože mnohé dřevěné části vyschnou.

Ve 12. století maltézskými rytíři uměle vykopaný kanál potřeboval vyčistit od svinstva, které se nahromadilo od povodně v roce 2002.

„Trvalo to něco přes dva měsíce, náklady činily 21,5 miliónu korun,“ řekl starosta Prahy 1 Petr Hejma (ODS). Zdevastované koryto je čisté, opraveny byly nábřežní zdi, položeny byly základy pro nový můstek, který se má přes Čertovku klenout, i tzv. plynárenského domečku, který stojí v parku proti Sovovým mlýnům a má z něj vzniknout kavárna.

Čištění strouhy podle Hejmy i místostarosty Karla Koželuha (SNK ED) tvoří tzv. nultou variantu rekonstrukce parku Kampa. Ta se má zahájit ještě na podzim a trvat do příštího roku.

„Provádíme velmi podrobný dendrologický průzkum, nebudeme kácet zbytečně,“ uvedl Hejma. „Z dendrologického hlediska není klíněnka takový problém, jak se před pár lety myslelo. Je prostě všude,“ řekl Právu Koželuh s tím, že pobřežního stromořadí kaštanů se úpravy parku nedotknou.

Původně bylo na Čertovce, kde v současnosti hnízdí i ledňáček, devět mlýnů, mlýnská kola jsou ale v současnosti dvě – kromě Velkopřevorského na Všehrdském mlýnu, který hostí také známou kavárnu.

Název Čertovka podle Hejmy pochází z devatenáctého století a je dost možné, že vznikl podle zápachu strouhy, do níž směřovaly výkaly.       (Zdroj: Ecomonitor)


S pitím mléka začali Středoevropané ..... To, že se můžeme napít mléka, asi nikomu moc zvláštní nepřijde. Pokud by ale to samé udělal některý z našich raných předků nebo kupříkladu neandrtálec, asi by se nestačil divit. Schopnost trávit mléčný cukr se totiž objevila až celkem nedávno a souvisela s rozvojem zemědělství.

Mléko - ať už lidské či zvířecí - obsahuje sacharid laktózu, kterou dokáže hydrolyzovat enzym laktáza. Naprostá většina lidí na světě laktázu má jen v raném dětství, kdy jim enzym umožňuje strávit mateřské mléko. Mezi 2. a 5. rokem života gen pro laktázu přestává být aktivní a pokud se dospělý člověk napije mléka, může počítat s bolením břicha a průjmem. Pro některé lidské populace to ale neplatí.

Mezi tyto "vyvolené", kteří si laktázu vyrábějí od narození až do smrti, patří zejména Evropané. Jejich takzvaná laktázová perzistence je podmíněná drobnou genetickou změnou, která se uplatnila ve chvíli, kdy lidé pomalu přestávali být jen lovci a sběrači a své potravní zdroje obohatili chovem dobytka. Archeologické důkazy o dojení krav, ovcí a koz pocházející z dnešního Rumunska a Maďarska jsou staré 7900 až 7450 let. Anglie se může pochlubit nálezy starými 6100 let. Je ale více než pravděpodobné, že tyto národy mléko nepily - pouze jej využívali k výrobě lépe stravitelných jogurtů, másla a sýrů.

Římané vyráběli sýry z mléka ovcí a koz a hovězí dobytek jim sloužil spíš jako tažná zvířata. Naproti tomu Keltové a Germáni své krávy dojili a jejich mléko pili ve velkém množství. V současné době je nejvyšší výskyt laktázové perzistence mezi lidmi ze severní Evropy, zejména v Irsku a Skandinávii. Odborníci se proto domnívali, že bez obav z bolení břicha se lidé mohli poprvé napít mléka právě v těchto končinách.

Výsledky genetické studie, které zveřejnil časopis PLoS Computational Biology, ale hovoří jinak. Počítačové simulace ukázaly, že laktázová perzistence se poprvé objevila asi před 7500 let v oblasti Balkánu a střední Evropy, odkud se rychle šířila do dalších zemí. Tento scénář také vysvětluje, proč většina dnešních Evropanů nese stejnou variantu genu pro laktázu. Jejich předkové se "svezli" na populační expanzi, která propukla zanedlouho po vzniku tolerance mléka a jeho denní konzumace.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Proč byly prababičky štíhlejší ..... Vědci objevili další důvod, proč naše prababičky byly štíhlejší - trávily totiž více času venku a neexistovalo ústřední topení.

Britská studie pod vedením profesora Michaela Symondse z univerzity v Nottinghamu se zaměřila na výzkum hnědé tukové tkáně (brown adipose tissue, dále jen BAT), která byla až donedávna pro odborníky záhadou.

Hnědý tuk má schopnost spalovat kalorie a vytvářet velké množství tepla, zatímco bílá tuková tkáň funguje jako zásobárna energie a její hromadění způsobuje obezitu a s ní spojené srdeční problémy a diabetes. Hnědý tuk slouží jako ochrana před zimou a jako prevence obezity.

Dlouho se věřilo, že BAT se ve velkém množství vyskytuje jen u novorozených dětí a malých savců, kteří potřebují dostatek tepla, jež BAT vytváří.

Velkým překvapením bylo nedávné zjištění amerických vědců z diabetologického centra v Bostonu, kteří objevili přítomnost hnědého tuku i u dospělých. Největší množství BAT bylo pozorováno u mladých žen, nejméně ho pak měli starší muži s nadváhou.

Britští experti z univerzity v Nottinghamu se následně zaměřili na to, jak podpořit funkci BAT a případně tak v budoucnu pomoci lidem postižených nadváhou. Zjistili, že existuje neobvykle snadný a všem dostupný prostředek na snížení váhy - denní světlo. To může podpořit hnědou tukovou tkáň, která pak přetvoří energii na teplo a tím zahájí spalování kalorií.

Studie profesora Michaela Symondse a jeho týmu poprvé dokazuje, že denní světlo je hlavním faktorem při kontrole aktivity hnědého tuku.

"Náš výzkum ukazuje dříve neznámý mechanismus kontroly funkce hnědého tuku u lidí, což by potencionálně mohlo vést k novým léčebným metodám při prevenci nebo redukci obezity," řekl profesor Symonds.      (Zdroj: Řev přírody)


AI žádá o ratifikaci Úmluvy proti nucenému zmizení ..... Již 26 let je 30. srpen označen za Mezinárodní den zmizelých. Amnesty International při této příležitosti žádá vlády všech států, aby urychleně přijaly Mezinárodní úmluvu na ochranu osob před nuceným zmizením, která ještě stále nevstoupila v platnost kvůli sedmi scházejícím ratifikacím.

Rosendo Radilla, bývalý starosta mexického města Atoyac, zmizel v srpnu roku 1974. Naposledy byl viděn několik dní po jeho zadržení ve vojenských kasárnách. Několik jeho spoluvězňů později dosvědčilo, že zde byl mučen.

Stejně jako v mnoha jiných případech odmítla mexická vláda objasnit, co se Rosendu Radillovi stalo. Jeho rodina se však taktéž odmítla vzdát a podala jeho případ k Inter-americkému soudu pro lidská práva. Příbuzní nuceně zmizelého doufají, že letos soud přinutí mexickou vládu k tomu, aby jim řekla pravdu o jeho osudu.

„Lidé se ptají: proč na to nechceš zapomenout?,“ říká Tita Martinézová, dcera Rosenda Radilly. „Protože mi neřekli, co udělali mému otci. Je živý nebo mrtvý? Nevím...Pamatuji si, že býval často nachlazený. Když byl zadržen, hodně jsem na to myslela. Je nemocný, má hlad, žízeň? Má bolesti? Jak mu je? Strávili jsme takovými otázkami celý život. Říkají nám: „neotevírejte starou ránu“. Ale co myslí tím „neotevírejte“? Ta rána je stále otevřená. Nikdy se nezahojila.“

Stejně jako Tita Martinézová se snaží tisíce rodin po celém světě zjistit, co se stalo s jejich milovanými, kteří byli zadrženi státními agenty nebo lidmi jednajícími s jejich podporou či souhlasem. Přátelé a příbuzní obětí nuceného zmizení nemají prostředky na to, aby mohli zjistit, co se zadrženým stalo. Mohou být vězněni, mučeni nebo jsou již dávno mrtví.

Dnes, v neděli 30. srpna, je již 26. Mezinárodní den zmizelých a jako každý rok má za úkol upozornit na stále velmi častá nucená zmizení a uctít památku jejich obětí. Nucené zmizení je v podstatě únos nepohodlného člověka státními bezpečnostními složkami, které jej uvězní, nedají mu žádnou možnost kontaktu s okolním světem a zároveň neinformují nikoho z blízkých o jeho zadržení.

Vlády mnoha zemí používají nuceného zmizení jako represivního prostředku k utišení občanů nesouhlasících se státním režimem, k perzekuci etnických a náboženských skupin či oslabení politické opozice. K zastavení těchto zločinů porušujících základní lidská práva přijalo v prosinci 2006 Valné shromáždění OSN Mezinárodní úmluvu na ochranu osob před nuceným zmizením (dále jen Úmluva).

Úmluva zavazuje státy k aktivnímu boji proti zločinům nuceného zmizení, k zadržení všech osob zodpovědných za toto těžké porušení lidských práv. Úmluva také přiznává rodinám obětí právo být okamžitě informováni o osudu svých příbuzných a možnost uplatnit případně nárok na odškodnění.

Počátek platnosti Úmluvy je však podmíněn její ratifikací alespoň 20 státy. Doposud tak učinilo pouze 13 zemí, poslední z nich Nigérie na konci července letošního roku. Amnesty International proto vybízí všechny ostatní země, aby urychleně přijaly v legislativním procesu Úmluvu, jejíž účinnost by byla především v zemích Jižní Ameriky a Středního východu tolik potřebná. Mimo jiné se obrací také na úřady České republiky, jejichž zástupci doposud Úmluvu nepodepsali a ratifikace tedy neproběhla. Česká delegace při OSN se přitom aktivně podílela na tvorbě tohoto dokumentu a měla tedy možnost ovlivňovat její finální znění.      (Zdroj: Amnesty International)


Evropská noc vědců 2009 - astronomický program v ČR ..... I v roce 2009 se Česká astronomická společnost zapojí do projektu Evropská noc vědců. V pátek 25. září tak budete moci navštívit přes 20 míst v České republice, kde vás čeká zajímavý vědecký program s astronomickou tematikou směřovanou samozřejmě k Mezinárodnímu roku astronomie. Na stránkách Astro najdete přehled všech programů jednotlivých institucí, které se zapojily.


Nejrychlejší vlak světa se testuje v ČR ..... Vlak je poháněn nově vyvinutými trakčními motory se synchronními magnety s vysokou účinností (98 %).

Šance svézt se nejrychlejším vlakem světa ještě dříve, než se vůbec za několik let oficiálně dostane do služby je velikým lákadlem, a tak když na testovací okruh Výzkumného ústavu železničního u Velimi zavítal francouzský AGV, bylo jasné, že to je příležitost, jaké nelze odolat.

AGV (Automotrice Grande Vitesse) je již čtvrtou generací a přesněji řečeno nástupcem proslulého francouzského superexpresu TGV, Na rozdíl od svého předchůdce doznal řadu vylepšení, které z něj dělají konstruktérský a designérský klenot sui generis.

AGV je v podstatě technický a technologický zázrak. Je projektován na tratě s rychlostí do 360 km/h, ale při testovacích jízdách v dubnu roku 2007 dosáhl neuvěřitelných 547,8 km/h, což z něj činí nejrychlejší kolejové vozidlo na světě a čímž také stanovil nový rychlostní rekord pro vozidla této kategorie.      (Zdroj: Enviweb)


07.09. 2009     Sedmého září 1836 se ve Svatovítské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý.

Toho dne roku 1848 schválil Ústavodárný říšský sněm konečný text zákona o zrušení poddanství a robotních břemen; císařem byl podepsán 9. září. Dovršil likvidaci středověkého feudálního systému.


Jak dosáhnout štěstí pohody a úspěchů ..... Často se ptáme sami sebe proč jeden člověk žije šťastně v bohatství a blahobytu, jde od úspěchu k úspěchu, těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý. Druhý žije neúspěšně, je plný smutku ,nejistoty, strachu, žije v chudobě a je často nemocen. Ten kdo hledá problémy a chyby v sobě, začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Žije šťastně v bohatství a blahobytu. Jde od úspěchu k úspěchu. Těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý. Posiluje svou přirozenou autoritu a rozvijí svou osobnost. Uvědomuje si , jak změnit sebe,protože nemůže změnit realitu.Ten který nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými.Jeho život je plný smutku, nejistoty a je často nemocen.

Kde je ta zázračná moc. Je v našem podvědomí, jsou to naše myšlenky, pocity ,touhy a přání. Stačí se jich zmocnit a od toho okamžiku zažijete z á z r a k, to co si přejete se začne realizovat. Naše vědomí, které komunikuje s vnějším světem, připravuje podmínky pro podvědomí, náš vnitřní svět. Jen člověk úspěšný a šťastny vždy ví co konkrétně chce a čeho chce v životě dosáhnout a dosáhne toho. Jakmile zvládnete moc podvědomí, váš život se naplní trvale štěstím, radostí, láskou, zdravím a docílíte i trvalého úspěchu a bohatství.

Podvědomí však nehodnotí, co je dobré nebo špatné a realizuje Vaše přání tak, jak na ně Vy myslíte. Buď pozitivně, optimisticky s radostí a láskou nebo negativně s našimi pochybnostmi a strachem, že se to zase nepodaří. Sami si připravujete, jak budete v příštím období žít, nešťastně bez lásky nebo úspěšně a v bohatství.

Pozitivně myslet znamená mít trvale sebevědomí a sebedůvěru v životní pohodu, být úspěšný, používat p o z i t i v n í prohlášení. Negativně myslet v nás vyvolává pochybnosti, zlost, strach a nenávist. Každý by měl zvládnout své myšlenky, pocity, nálady a převzít za ně plnou odpovědnost. Uvědomit si, že každý, je strůjcem svého štěstí nebo zklamání, to je jedna cesta, jak být šťastny a spokojený.      (Dále čtěte na stránkách Matrix-2001)


Proč mor zmizel z Čech? ..... Mor se v Čechách neobjevil od roku 1716. Zajímavé je, že vlastně netušíme, proč na počátku 18. století epidemie ustaly. Rozhodně to nebylo proto, že by tehdejší lékaři znali podstatu choroby.

Nedopracovali se ani k žádným empirickým poznatkům, které by umožňovaly efektivně léčit nemocné nebo alespoň bránit šíření nemoci. Dokonce i oficiální medicínské autority mohly v 18. století mor prohlašovat za nemoc nenakažlivou, eventuálně za trest nebes. Tehdejší medicína byla s vykuřováním a pouštěním žilou až zoufale bezmocná (pomíjíme takové nemedicínské prostředky, jako různé ochranné amulety a flagelantské průvody).

Zásluhu na zastavení morových epidemií nemohla mít ani lepší výživa či hygienická situace. K oběma těmto trendům začalo docházet až v pozdější době (např. hladomory byly podstatně omezeny až v 1. polovině 19. století po rozšíření pěstování brambor ve střední Evropě).

Konec moru je tedy skutečnou záhadnou. Netýká se zdaleka jen českých zemí, neboť v téže době mizí mor i ze západní Evropy. Je možné, že po několika morových ranách došlo prostě k selekci na obyvatelstvo k moru relativně odolné (ovšem získaná imunita na mor se nepřenáší do další generace). Možná zmutoval i samotný mikrob Yersinia pestis vyvolávající onemocnění. Snad se nějak změnil životní styl přenašečů-hlodavců (např. střídání druhů ve stylu krysa-potkan apod.).

Existuje i několik dalších teorií. Odolnost vůči moru snad mohla souviset s nedostatkem železa, které potřebuje Yersinia pestis ke svému růstu. To se však jistě týkalo i předcházejících období, tudíž takové vysvětlení nejspíš neobstojí. Možné je i to, že obranyschopnost vůči moru lze získat zkušeností s jinou infekcí, např. tyfem či salmonelami. Nicméně všechny tyto domněnky či spíše jejich náznaky nepůsobí příliš přesvědčivě a odpověď v tuto chvíli prostě neznáme.      (Zdroj: Science WORLD)


Vědci zjistili, že psi pocházejí z Číny od řeky Jang-c'-ťiang ..... Švédští a čínští vědci zjistili, že psi pocházejí z Číny. Poprvé na světě je člověk začal chovat před 16 000 lety v této asijské zemi jižně od řeky Jang-c'-ťiang. Podle agentury DPA to dnes zveřejnila švédská královská výzkumná rada. Badatelé na to, kde a kdy se lidem podařilo z ochočených vlků získat první psí plemeno, přišli díky genetickým metodám.

Biolog Peter Savolainen objasnil, že dosud odborníci prapůvod všech psích plemen umisťovali někam do východní Asie. Díky nové genové analýze se ale prý povedlo zjistit počátek "nejlepšího přítele člověka na puntík přesně". Výsledky zveřejnil odborný časopis "Molecular Biology and Evolution" ve svém posledním vydání.

První plemeno se prý vyvinulo z překvapivě velkého počtu mnoha set ochočených vlků. Za "vzrušující" označil Savolainen zjištění, že první čínští psi se nejspíš nepoužívali při lovu či k hlídání jako jejich potomci v Evropě, ale "končili pravděpodobně lidem v žaludku".

Na rozdíl od předchozích domněnek přesnější určení původu prvních psích plemen podle DPA mnohem víc odpovídá přechodu člověka z lovce a sběrače k člověku zemědělci v době před 10 000 až 12 000 lety.       (Zdroj: Ekolist)


Sto let od objevu Punkevních jeskyní ..... Dne 26. září roku 1909 se podařilo členům sekce pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném proniknout do prostor Punkevních jeskyní. Tím byla započata etapa objevných a zpřístupňovacích prací jeskynního systému mezi propastí Macochou a vývěrem Punkvy, která trvala až do roku 1933.

S objevem Punkevních jeskyní a jejich zpřístupněním veřejnosti byla vždy nejčastěji spojována osoba profesora Karla Absolona, který sekci pro výzkum jeskyň založil a stál v jejím čele. Na výzkumech se podílela řada dalších, více či méně známých badatelů. Jména některých z nich již dávno upadla v zapomnění.       (Další informace a fotografie najdete na stránkách National Geographic)


Pryč se stresem ..... Stres je takovým strašákem dnešní uspěchané doby. Trpí jím většina populace. Naše organismy jsou přizpůsobené na vypořádání se s krátkodobým stresem. Ale pokud tyto situace trvají delší dobu nebo jsou velmi intenzivní, ohrožuje to naše zdraví a organismus začne rychleji chřadnou a stárnout. Jak působí stres na náš organismus? Stres nutí náš endokrinní systém vypouštět vysoké množství hormonů, které následně oslabují celou naši imunitu.

Dále poškozují srdce a cévy, zvyšují citlivost na vnější vlivy. Díky dlouhodobému stresu můžeme zatížit i naši mysl. Člověk pak začíná reagovat podrážděně, úzkostlivě, depresivně, nesoustředěně. Může rovněž trpět nespavostí, migrénami, chronickými bolestmi, celkovou slabostí a vyčerpáním.

Jak si pomoci? Příroda má lék na všechno:      (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Bez mapy bloudíme v kruzích .....Nejen ve filmu, ale i reálné situace bloudících nešťastníků končí beznadějnou frází „bloudíme v kruzích“. Jakkoliv je to podivné, zatím se nikdo nezabýval otázkou, jak tento podivuhodný fenomén vysvětlit. V posledním čísle prestižního vědeckého časopisu Current Biology byl však na toto téma publikován velmi zajímavý článek z dílny Max Planck Institute for Biological Cybernetics v Německu.

„Lidé nejsou schopni chodit přímo. Pokud nemají orientační bod, ke kterému mohou směřovat, bloudí v kruzích.“, říká na úvod autor studie Jan Souman a navíc dodává: “Tento jev je natolik systematický, že v pokusech s dobrovolníky vyšel velmi průkazně.“ Zatím jich bylo pouze deset, byli vysazeni na několik hodin do lesa a do pouště a poté sledováni pomocí GPS.

V podmínkách zhoršené viditelnosti, kdy nebylo možné určit si orientační body, čili v lese, všichni po určité době chůze vlevo nebo vpravo zkřížili cestu, kterou již prošli. Někteří dokonce opakovaně. Na poušti za dobré viditelnosti tomu bylo naopak. Ve dne a v noci za svitu měsíce se tam dobrovolníkům jakžtakž dařilo držet určitý přímý směr. V bezměsíčné noci všichni začali ostře zatáčet k místům, ze kterých vyšli. To samé činili také dobrovolníci se zavázanýma očima, točili se však ještě v mnohem menších kruzích.

Souman na tom bádá dál, ale už teď má zajímavá vysvětlení. Částečně se můžeme odchýlit ze směru vinou nerovnoměrností v délce či síle jednotlivých nohou. Pravděpodobnější však je, že nás přelstí naše senzomotorická paměť. Máme-li orientační bod, který průběžně vizuálně či akusticky ověřujeme, jdeme za ním. Je-li takovým bodem jedině místo, ze kterého jsme vyšli, tak se k němu podle všeho budeme nevědomky vracet.      (Zdroj: OSEL)


Nejchladnější, nejsušší a nejklidnější místo na světě ..... Ani sebelépe vybavená observatoř se neobejde bez dobrých pozorovacích podmínek. Ideální místo pro hvězdárnu vědci nedávno objevili v Antarktidě.

Co je pro astronomy nejdůležitější? Jistě, je to určitě jak skvělá teoretická průprava, tak perfektní přístrojové vybavení. Ale co když se skvěle vybaveným astronomům přesto postaví do cesty volná vodní pára, mraky, atmosférické turbulence, světelný smog či vítr, přinášející drobná zrnka prachu? Aby se takovým podmínkám, které komplikují pozorování astronomové vyhnuli, snaží se stavět své pozorovatelny na vyvýšených místech pokud možno co nejdále od civilizace. Hledání takového nejideálnějšího místa nabírá na obrátkách už od roku 2004, kdy astronomové z university Nového Jižního Walesu v Sydney oznámili, že takové ideální místo pro stavbu jejich nové observatoře nazvané Dome C leží v Antarktidě. Spojený tým australských a britských vědců nedávno přišel s dalším, ještě lepším typem. Stačilo k tomu „málo“ – pouze vhodně zkombinovat data ze satelitů a pozemních stanic s předpověďmi klimatických modelů a ideální místo bylo na světě! A opět v Antarktidě, na Antarktické plošině ve východní Antarktidě ve výšce 4 053 metrů. „Astronomické snímky pořízené na Ridge A (Hřeben A) by mohly být 3x ostřejší, než snímky z těch nejlepších míst, která astronomové užívali doposud,“ vysvětluje Dr. Will Saunders, který byl vedoucím autorem nové studie.      (Zdroj: 21@století)


Pomalý zrod Sahary ..... Podle dosavadních teorií se sever Afriky změnil v pravěku na poušť velice rychle. Mělo k tomu stačit jen pár staletí.Nejnovější výzkumy ale dokazují, že vysychání tropického ráje a jeho proměna na dnešní Saharu trvaly tři tisíciletí.Dokládají to výsledky výzkumů usazenin na dnech jezer. Patří k nim například jezero Yoa na severu dnešního Čadu.Vysychání Sahary začalo před 6000 lety a neskončilo dříve než před 2700 lety.      (Zdroj: VTM Science)


Boj o Amazonii, který by měl inspirovat celý svět ..... Zatímco svět nervózně sleduje povstání v Íránu, jedno mnohem důležitější povstání prakticky přehlíží, i když jeho výsledek bude klíčový pro váš i můj osud.

V hloubi amazonského deštného pralesa se ti nejchudší lidé planety postavili těm nejbohatším, aby bránili ekosystém, bez něhož nikdo z nás nemůže žít. K vítězství nad ropnými koncerny měli jen dřevěné oštěpy a morální sílu - a přesto, alespoň zatím, vyhráli. Jak se to stalo a jak bychom měli jejich boj vnímat? Peruánský pravicový prezident Alan Garcia počátkem letošního roku prodal nadnárodním ropným koncernům práva na průzkum, kácení a těžbu takřka 70 procent peruánské Amazonie. Garcia totiž považuje prales za mrhání zdroji a o tamních stromech se vyjádřil, že v nich „leží ladem miliony hektarů dřeva". Garciův plán měl jen jednu malou chybičku: nepočítal s původními obyvateli, kteří v Amazonii žijí. Byli prvními obyvateli Ameriky, prvními obětmi genocidy už od dob příchodu konkvistadorů. Jsou slabí, nemají střelné zbraně, sotva kdy viděli elektřinu. Vláda se neobtěžovala s nimi radit: co by jí přece tlupa indiánů mohla udělat?

Původní obyvatelé však viděli, co se po příchodu ropných firem stalo jinde v Amazonii. Společnost Occidental Petroleum nyní před americkými soudy čelí žalobě, že za dobu svého působení v Amazonii v letech 1972 až 2000 vypustila v oblasti na devět miliard barelů toxického odpadu. Sandi Mucushua, duchovní vůdce oblasti, kterou naftaři označují jako Block (12A) B, před dvěma lety konstatoval: „Moji lidé jsou nemocní a kvůli firmě Occidental umírají. Vodu v našich potocích už nelze pít a už nemůžeme jíst ryby z našich řek a zvířata z našich lesů." Occidental Petroleum jakoukoli odpovědnost popírá, prý „nemá žádné údaje o negativním dopadu na zdraví domorodých společností".

V ekvádorské části Amazonie prokázalo nezávislé vyšetřování, že jedovatý odpad zřejmě pocházející od koncernu Chevron-Texaco, způsobil smrt nejméně 1401 lidí na rakovinu - převážně dětí. Když se reportér BBC Greg Palast s těmito údaji obrátil na právníka koncernu, dostalo se mu odpovědi: „Copak to jsou jediné případy rakoviny na světě? Kolik případů rakoviny u dětí máme ve Státech? Musejí nejdřív prokázat, že za to může naše ropa, což je ale naprosto nemožné."

Lidé Amazonie však nechtějí své pralesy vykácené a zem otrávenou. Proto potřeba původních obyvatel uchránit svůj životní prostor souzní s vaším zájmem o ochranu vašeho životního prostoru. Deštné pralesy inhalují značná množství skleníkových plynů, které tím odstraňují z atmosféry. My je však kácíme s takovou rychlostí, že tím každoročně o čtvrtinu zvyšujeme emise uhlíku způsobené lidmi - více než všechny vlaky, letadla a automobily dohromady. A je ještě dvojnásobně horší, když pralesy kácíme kvůli fosilním palivům pod nimi, neboť tak zahříváme ještě víc planetu. Garciův plán tedy předpokládal proměnu Amazonie z přirozené klimatizace v planetární požářiště.      (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Světlo odpuzuje... světlo .....  Objev odpudivé síly mezi světelnými vlnami v křemíku umožní pomocí světla řídit mikročipy a nanosoučástky. Výsledkem zřejmě bude rychlá fotonická komunikace a zpracování informací.

Objev uskutečnil tým profesora Hong Tanga z Yaleské univerzity. Už dříve tento tým objevil pro změnu efektivně přitažlivou sílu spojenou se světlem a demonstroval, jak ji lze využít k manipulaci s drobnými mechanickými přepínači na čipu. Teoreticky byly oba dva efekty, přitažlivý i odpuzující, popsány už v roce 2005. Profesor Tang se nyní v časopise Nature Photonics vyjádřil, že tyto efekty jsou projevem jedné síly. Přitom by se tato síla neměla plést s běžným světelným tlakem, který vzniká ve směru šíření světla, když na nějakou plošku posvítíme. Nové síly působí zcela jinak - a sice kolmo na směr šíření světla. Tímto objevem lze prvky na čipu manipulovat oběma směry, můžeme něco otevřít a pak zase zavřít.

Pro vytvoření odpudivé síly na čipu vědci jeden svazek infračerveného světla rozdělili na dva a tyto dva svazky pak vedli po různě dlouhých drahách ve dvou vlnovodech tvořených křemíkovými nanodrátky. Když se obě vlny znovu setkaly, byly vzájemně fázově posunuty. Velikost vzniklé odpudivé síly působící na oba vlnovody kolmo na jejich směr pak byla tím větší, čím větší byl fázový rozdíl obou vln. Když byla fáze stejná, vznikla naopak síla přitažlivá.

Tento jev je tedy možné přesně ladit změnou fáze či vlnové délky světla. Zmíněná situace ale nemůže vzniknout volném prostoru, je to možné pouze v rámci těsně sousedících vlnovodů v řádu nanometrové délky. Například dva paprsky laserů se takto ovlivňovat nemohou.

Důležitý přínos nového objevu je, že světelný signál přímo ovlivňuje jiné světlo. To pomůže při zdokonalení optické komunikace a rozvoji přímého zpracování či transformace světelných signálů bez nutnosti konverze na elektrický proud.      (Zdroj: ČR Leonardo)


04.09. 2009     Dnes v 18:12 LČ nastává poslední letní Úplněk tohoto roku.

Roku 476 zanikla Západořímské říše. Toho dne byl Romulus Augustus, poslední západořímský císař, sesazen germánským vojevůdcem Odoakerem.


Internet stále roste ..... Celkový objem přenosu dat prostřednictvím internetu během následujících čtyř let vzroste třiapůlkrát. Zjistila to ve svém výzkumu americká společnost CisCO. V roce 2013 projdou internetem data o objemu odpovídajícím 10 miliardám DVD. Největší podíl na růstu přenosů bude mít video včetně internetové televize. Výzkumníci odhadují, že v roce 2013 bude podíl videa při používání internetu u běžných uživatelů vinit až devadesát procent. Tento trend se už projevuje například prudkým zvýšením poptávky po velkých digitálních monitorech s vysokým rozliše?ním. V roce 2013 bude podle společnosti CiSCO celková plocha všech digitálních monitorů na světě tvořit téměř miliardu čtverečních metrů. Pokud by se všechny tyto monitory položily vedle sebe, osmačtyřicetkrát by obtočily zeměkouli.       (Zdroj: Smísené okolí)


V Jihlavě budou vystaveny grafiky,kresby a plakáty Pabla Picassa .....  V Jihlavě bude od příštího týdne vystaveno 56 originálních prací od španělského sochaře a malíře Pabla Picassa. Půjde především o grafiky, kresby a dobové reprodukce plakátů, inspirované býčí arénou a bájnými minotaury. Tato díla budou v České republice k vidění poprvé, řekla dnes novinářům náměstkyně jihlavského primátora Irena Wagnerová. Výstava Picasso v Jihlavě! se bude konat v Domě Gustava Mahlera od 9. září do 7. listopadu.

Díla zapůjčilo Muzeum umění z partnerského německého města Heidenheim. "Toto muzeum vlastní ojedinělou sbírku grafických prací, kreseb a plakátů Pabla Picassa, sbírku věnoval muzeu místní průmyslník," řekla Wagnerová. V Jihlavě budou prezentovány práce, které patří mezi nejcennější exponáty muzejní kolekce. Vznikaly od počátku 30. let minulého století do roku 1960. Mezi nimi bude například lept Minotaurus s pohárem v ruce a mladá žena z roku 1933, litografie z roku 1957 Malá korida či Býci na pastvě.

Grafiky budou do Jihlavy dopraveny asi ve čtvrtek, v dalších dnech je čeká instalace. Kvůli pojištění byla tato díla oceněna na 650.000 eur (v přepočtu asi 16,7 milionu korun). Pojištění během přepravy a výstavy bude stát 70.000 korun. Přepravní firmu a pojišťovnu vybralo německé muzeum. Neveřejná vernisáž se uskuteční 8. září.       (Zdroj: Turistický portál ČR)


Zběsilost v uniformách: „Zabij všechny!“ ..... Vojáci ze základny Fort Carson v Coloradu, jejíchž deset příslušníků už bylo po návratu do civilního života obžalováno z vraždy, pokusu o vraždu či zabití, v rozhovorech pro Gazette of Colorado Springs vyprávěli o naprostém zhroucení disciplíny v jejich jednotce v Iráku.

„Před koncem našeho pobytu už jsme byli šílení a unavení a frustrovaní,“ říká Daniel Freeman. „Přišel jsi k nám moc blízko, zapálili jsme tě. Nezastavil jsi, přejeli jsme tě i s tvým autem naším Bradleyem“, obrněným bojovým vozidlem. Na taxikáře se střílelo bez jakýchkoli důvodů, lidi jsme běžně po výslechu shazovali s mostů, dodává Marcus Griffin, který byl z armády propuštěn s posttraumatickým stresovým syndromem.

Jednotka z Fort Carsonu byla do Iráku poprvé vyslána na roční misi v září 2004 a operovala v tzv. sunnitském trojúhelníku, kde zahynulo 64 jejích příslušníků a více než 400 jich bylo zraněno, což je dvojnásobek oproti průměru u ostatních amerických armádních brigád v Iráku. Od roku 2005 pak byli příslušníci jednotky o síle 3500 mužů zapleteni do rvaček, znásilnění, obchodu s drogami, domácího násilí, střelby, ubodání, únosů a vyskytlo se i několik sebevražd.

Prvním, kdo někoho po návratu z Iráku zabil, byl Anthony Marquez, který v roce 2006 brokovnicí vyhrožoval pouličnímu drogovému dealerovi a nakonec ho i zastřelil. Marquezova matka připomíná, že na synovo násilnické chování a alkoholismus, které u něj zpozorovala po jeho návratu z války, upozornila jeho nadřízené. „Můj syn byl jako časovaná bomba,“ říká.

„Kdybych jen tak šel po ulici za normálních okolností, určitě bych se střílením váhal,“ dodává Marquez, který si odpykává 30 let za vraždu. „Po návratu z Iráku to ale bylo prostě normální.“

Armáda tímto způsobem vojáky cvičí, vysvětluje Kenneth Eastdridge, který je ve vězení na deset let za spoluvinu na vraždě. „Armáda vám vtlouká do hlavy, dokud se z toho nestane instinkt: zabij všechny, zabij všechny,“ říká. „A tak to děláte. Oni si asi myslí, že se pak prostě vrátíte domů a jednoduše se vypnete.“

Vojín John Needham popsal některé ze zločinů spáchaných jeho kolegy v dopise, který v prosinci 2007 zaslal inspekci ve Fort Carson. Mimo jiné v něm Needham popisuje, jak seržant bezdůvodně střelil do hlavy iráckého kluka, který jel kolem na kole. Jiný seržant zase zastřelil muže při výslechu, pak ho naložil do svého humwee a jezdil s ním po okolí. Podle Needhama pak mrtvému z hlavy vyjmul mozek.

Armádní vyšetřování dospělo k závěru, že tato obvinění nelze doložit.      (Zdroj: Czech Free Press)


Předškoláci sledující televizi jsou ohroženi astmatem ..... Přijde ze školky a už sedí před televizí. Že se tohle odehrává každodenně i u vás doma? Vaše dítě může být v pozdějším věku ohroženo astmatem.

Astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí v dětství. V posledních desetiletích došlo ve vyspělých zemích k prudkému nárůstu počtu astmatiků ve všech věkových skupinách. Příčiny tohoto jevu nejsou zcela jasné. Obviňováno je znečištění životního prostředí a nezdravý životní styl, vedoucí mimo jiné i k obezitě.

Doba strávená sledováním televize v časném předškolním věku může sloužit jako měřítko sedavého způsobu života, který rovněž vede k obezitě. Několik epidemiologických studií prokázalo spojitost obezity a astmatu. ....

....  Děti, které v útlém věku denně sledovaly televizi více než dvě hodiny denně, měly ve dvanácti letech dvojnásobně vyšší riziko astmatu než děti, které se na ni dívaly 1–2 hodiny denně.       (Zdroj: Pylová informační služba)


Detektor psaných lží ..... Izraelští vědci vyvinuli počítačový program, který hodnotí rukou psaný text a dokáže rozhodnout, jestli pisatel lže, nebo píše pravdu. Psychologové z university v Haifě došli dlouholetým výzkumem k závěru, že vědomé lhaní poznamenává náš rukopis. Projeví se to v rysech písma, jež nemáme pod kontrolou. Píšící lhář mění například dobu, po kterou je tužka, nebo pero v kontaktu s papírem. Dochází u něj rovněž k typickým změnám v síle, s jakou tlačí na pero, nebo tužku při psaní. Lhaní poznamená nezaměnitelně i jednotlivé tahy.

Program pro počítačovou analýzu je s to tyto rozdíly podchytit a s poměrně vysokou spolehlivostí určit, které rukou psané texty odpovídají pravdě a které jsou lživé. Tento systém pro odhalování lží najde uplatnění v kriminalistice, kde doplní, a v budoucnu možná i zcela nahradí, známé „detektory lži“. Ty nejsou vždycky zcela spolehlivé. Z historie jsou známy případy, kdy vyškolení agenti dokázali „detektor lži“ úspěšně oklamat. Oblafnutí systému pro odhalení psaných lží by mělo být podstatně obtížnější.      (Zdroj: VTM Science)


Sliny klíštěte mohou mít léčivé účinky ..... Podle brazilských vědců by mohl protein ze slin klíšťat léčit rakovinu kůže, jater a slinivky břišní. Když studovali jihoamerický druh tohoto parazita, objevili protein, který ničí rakovinové buňky a zdravé buňky nenapadá

Protein, který dostal jméno "Factor X active", byl objeven při testování protisrážlivých vlastností sliny klíštěte, které mu umožňují sytit se krví zvířat nebo lidí. Protein má společné charakteristiky s anticoagulantem (substancí působící proti srážení krve) TFPI či inhibitorem typu Kunitz, který rovněž působí na růst buněk. Vědci pak přistoupili k laboratorním testům, aby zjistili, zda má protein vliv na rakovinové buňky. Výsledky předčily všechna jejich očekávání.

Protein nezabíjel zdravé buňky, ale jen ty rakovinové. Po dvou týdnech denního ošetřování se malý nádor u zvířete nerozvíjel a dokonce zmenšoval. Po 42 dnech zmizel úplně. Aby však bylo možno vyrobit lék, je zapotřebí mnoha let klinických testů a velkých investic, což v současnosti není Brazílie schopna zajistit. Molekulární biologové z institutu Butantan v Sao Paulu proto zatím jen podali žádost o patentování proteinu a jezdí po světě, aby svůj objev představili.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Virus prasečí chřipky mutuje, napadl drůbež .....  Chile zaznamenalo případy na dvou farmách * OSN: neznamená to přímé ohrožení lidí

Dvě drůbeží farmy ve středním Chile oznámily nákazu krocaních chovů. Podle OSN to neznamená přímé ohrožení pro lidi, ale důkaz o schopnosti viru mutovat.

Chilské úřady se rozhodly nakaženou drůbež nevybíjet, protože průběh nemoci není dramatický. „Až se nemocní ptáci uzdraví, výroba a zpracování bude pokračovat,“ řekl Juan Lubroth, místní veterinární představitel agentury OSN pro výživu a zemědělství (FAO), s tím, že krocani „nepředstavují hrozbu pro potravní řetězec“.

Farmy jsou v dočasné karanténě a místní úřady se na základě šetření domnívají, že šlo o přenos viru A (H1N1) z člověka. Obdobné případy, kdy zemědělci nakazili virem prasata, zaznamenala Kanada, Austrálie a Argentina. Podle odborníků samotný přenos prasečí chřipky z člověka na drůbež není překvapením, potvrzuje však potřebu důkladnějšího sledování šíření viru. Jeho další šíření mezi ptáky a případný zpětný přenos na člověka by situaci zkomplikoval.      (Zdroj: Ekolist)


Jablka jsou ještě zdravější, než se doposud myslelo ..... Konzumace jablek má pro lidské zdraví ještě větší význam, než se dosud soudilo. Rčení, že jedno jablko zkonzumované každý den drží choroby i doktora dál od těla, bylo ověřeno v praxi. Ovšem odborníci dosud trochu podceňovali jablka, meruňky a broskve s ohledem na obsah látek blahodárně působících na zdraví – antioxidantů. Těch je v nich podle nejnovějších měření až pětkrát více, než se dosud uvádělo.

„V lidském těle jsou některé sloučeniny (z jablek) fermentovány střevními bakteriemi, tvoří nové metabolity, které mohou být opět prospěšné tělu, například mohou vykazovat antioxidační aktivitu,“ uvedl na vysvětlenou doktor Paul Kroon z Institutu pro výzkum potravin v anglickém Norwichi.

Jablka ale také třeba broskve obsahují velké množství látek, které přímo náleží k polyfenolickým antioxidantům, nebo z nichž polyfenoly vznikají ve střevech. Tyto antioxidanty mají velký vliv na odplavování nebezpečných látek z těla.      (Zdroj: Agris)


První přímý obrázek molekuly ..... Vědcům z výzkumného centra IBM v Curychu se nedávno podařilo získat první trojrozměrný obrázek jediné molekuly velké pouhých 1,4 nanometrů! Tento objev napomůže dalšímu vývoji v oblasti nanotechnologií, které najdou své uplatnění zejména v elektronických zařízeních či při výrobě léků.

Spojenému týmu švýcarských a holandských vědců z laboratoří IMB v Curychu se nedávno podařilo zdokonalit technologii mikroskopování tak, aby prohlédli za elektronový oblak a spatřili něco, co před nimi ještě nikdo neviděl: samotnou molekulu jednoduchého uhlovodíku! Za svůj objekt si vybrali pentacen, polycyklický aromatický uhlovodík, který tvoří řada pěti šestiúhelníkovitých benzenových jader. Na délku měří celá molekula pouhých 1,4 nm a celkově v ní napočítáme 22 uhlíkových a 14 vodíkových atomů. A jak ke svému objevu vlastně došli? Využili technologii, která je známá pod zkratkou AFM (Atomic Force Microscopy) neboli mikroskopie atomových sil. „I když to není úplně přesné přirovnání, lze si náš přístroj přirovnat k lékařskému rentgenu. Tak jako lékaři užívají rentgenu k tomu, aby zobrazili lidské kosti a orgány, užíváme my mikroskopu atomových sil abychom zobrazili to, čemu bychom mohli říkat páteř molekuly,“ říká jeden z členů výzkumného týmu Gerhard Meyer. Ve vakuu a obrovsky nízkých teplot (-268 0C, resp. -451 0F) nechali ostrý kovový hrot měřit nepatrné síly, které vznikají mezi ním a molekulou. „Klíč k tomu, abychom získali rozlišení v řádu atomů je velmi ostrý hrot a také vysoká stabilita systému. Hrot jsme připravili tak, že jsme vybrali jednu jedinou molekulu oxidu uhelnatého (CO),“ upřesňuje další z výzkumníků IBM Leo Gross. Možnost poznávat molekuly přímo naznačuje obrovské možnosti pro celou oblast nanodimenzí. Využití by mohla najít zejména ve vysoce efektivní molekulární elektronice, kde by jako spínače či tranzistory mohly fungovat přímo jednotlivé molekuly.      (Zdroj: 21@století)


Vlak zvítězil, porazil automobil ..... České dráhy spolu s Moravskoslezským krajem připravily preventivně-bezpečnostní akci pro žáky a studenty, cestující vlakem do škol. Ranním spojem linky R1 z Ostravy-Svinova do Opavy východ vyjeli spolu se studenty zástupci kraje, Českých drah a populární moderátor Aleš Juchelka. Na cestě mladým lidem rozdávali letáky a s úsměvem s nimi diskutovali o bezpečném chování na železnici. S tímto vlakem změřil síly automobil, který vyrazil po stejné trase. Výsledek byl pro automobil neúprosný, prohrál o celou půlhodinu. Esko, systém linek příměstských a městských osobních vlaků, provozují České dráhy od loňského roku jako rychlé a pohodlné spojení v rámci Moravskoslezského kraje.       (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


03.09. 2009     Před sedmdesáti lety - 3. září 1939 – vyhlásily Francie, Velká Británie, Nový Zéland a Austrálie válku nacistickému Německu jako reakci na německou agresi vůči Polsku.


V České republice přistane 50 astronautů! ..... Ve dnech 4. – 10. října se v České republice uskuteční XXII. Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů. V Praze, v Brně a v dalších regionech České republiky bude jednat na 50 astronautů z celého světa. Záštitu nad kongresem převzala vláda České republiky. Hlavním mediálním partnerem kongresu ASE je časopis 21. STOLETÍ, který se také podílí na zajištění programu pro účastníky kongresu.       (Zdroj: 21@století)


Téměř na desetině půdy se hospodaří ekologicky ..... Prvního září začal pátý jubilejní ročník akce Měsíc ekologického zemědělstvím a biopotravin. Počet ekologicky hospodařících zemědělců přesáhl dva a půl tisíce a zahrnuje téměř deset procent celkové plochy české zemědělské půdy.

„Zmíněný typ zemědělství se v České republice rozvíjí již od roku 1990, tehdy ekologicky hospodařily jen tři farmy. Dnes je jich registrováno celkem 2 586. Výměra zemědělské půdy dosahuje v této oblasti téměř 392 tisíc ha, tedy necelých 10 procent zemědělské půdy,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.       (Zdroj: Ekolist)


Zelené technologie ničí životní prostředí ..... Svět se probouzí ze zeleného opojení. Řada alternativních technologií na výrobu energie, které měly ještě před několika lety nálepku ekologického zdroje, získává špatnou pověst.

Zpráv o negativních dopadech biopaliv, větrných a vodních elektráren či spalování biomasy přibývá. Přesto většina vlád podporu těmto odvětvím neomezuje.

Vědci totiž zjišťují, že řada z nich má na životní prostředí stejně negativní nebo dokonce výrazně horší vliv, než fosilní zdroje – ropa a uhlí. Typickým příkladem jsou biopaliva. Ještě nedávno svět věřil, že právě výroba pohonných hmot z rostlin může vyřešit hned několik problémů najednou – snížit negativní vliv dopravy na klima, zmenšit závislost na ropě a omezit škodliviny v ovzduší.

Biopaliva podle výzkumů škodí

Výzkumy expertů však hovoří o opaku. Biopaliva pěstovaná v Evropě například produkují o 70 procent více skleníkových plynů než paliva z ropy. Spalováním biopaliv z řepky či kukuřice se totiž do ovzduší uvolňuje oxid dusný. Ten ničí klima třistakrát více, než nejběžnější skleníkový plyn – oxid uhličitý.

„Emise oxidu dusného samy o sobě jakýkoliv přínos biopaliv ruší," říká profesor Keith Smith, spoluautor studie vytvořené vědeckým týmem, v jehož čele stál laureát Nobelovy ceny za chemii Paulem J. Crutzen. „Údajné výhody biopaliv jsou ještě pochybnější, než se dosud soudilo,“ dodal Smith.      (Zdroj: Enviweb)

Pak se v tom někdo vyznejte ... ale všechno je to nejspíš o tom, že vhodná interpretace dat dokáže nasměrovat finanční toky potřebným směrem.


Riskování mládeže je projevem dozrálého mozku ..... Mladí lidé mají sklon ke zbytečnému hazardování se zdravím a životem. Zkoušejí, co s nimi udělá alkohol nebo drogy, pokoušejí osud za volantem automobilů či při adrenalinových sportech. Jen ve Spojených státech připraví „mladická nerozvážnost“ ročně o život 27 000 lidí ve věku od 10 do 24 roků.

Jako nejrizikovější se jeví věk od patnácti do devatenácti let. Psychologové přičítají hazardní chování nevyzrálému mozku teenagerů. Nejnovější výzkum amerických vědců však staví tento náhled na hlavu. Zdá se, že největší chuť riskovat mají mladí lidé, jejichž mozek pokročil ve vyzrávání nejdále.

Neurologové z Emory University pod vedením Gregoryho Bernse sledovali po tři roky vyzrávání mozku u 91 mladých lidí ve věku od 12 do 18 let. Pomocí magnetické rezonance hodnotili stav šedé a bílé hmoty mozkové. Použili k tomu nejmodernější, vysoce citlivou aparaturu pro magnetickou rezonanci. Ta jim dovolila zhodnotit stav mozku s dosud nebývalou přesností. Zároveň neurologové sledovali u účastníků pokusu projevy rizikového chování. Pomocí cíleně zaměřených dotazníků zjišťovali, jak moc zkoumaní dobrovolníci prahnou po vzrušení, jak moc riskují, zda se vzpírají autoritám a nakolik pohrdají zavedenými společenskými normami.

Ve studii zveřejněné prestižním vědeckým časopisem PLoS ONE však Gregory Berns a jeho kolegové zjistili, že pokušení jednat riskantně sílí u těch mladých lidí, kteří vykazují nejpokročilejší vývoj bílé mozkové hmoty. Zdá se, že hazardní způsob života není projevem nezralého mládí nýbrž nástupu dospělosti. Berns je přesvědčen, že je to důsledek způsobu života, jaký vedli po dlouhé generace naši předci. Ještě před sto lety bylo běžné, aby se teenageři stavěli na vlastní nohy, vstupovali do zaměstnání, zakládali rodiny. Ocitali se tak na notně tenkém ledu. Bez ochoty podstoupit značná rizika by mnozí z nich asi neuspěli. Dnes vstupují mladí lidé do samostatného života až po dvacítce, poté, co dokončí vzdělání a najdou si zaměstnání. Teenagerovské odhodlání riskovat tak pro ně přichází předčasně a musí jej vybít náhradním způsobem.      (Zdroj: OSEL)


Novokaledonské vrány použily tři nástroje po sobě .....  Vědci z Oxford University Joanna Wimpennyová a Alex Kacelnik udělali další test s chytrými novokaledonskými vránami (corvus moneduloide). K tomu, aby se dostaly k potravě, tentokrát vrány musely použít tři nástroje po sobě – vždy tím předešlým se dostat k následujícímu, delšímu, a teprve posledním dlouhým klacíkem se potrava dala vytáhnout.

Vědci nyní diskutují o tom, zda vrány přemýšlely „za běhu“ a nebo zda si celou sekvenci akcí dopředu promyslely. Je třeba dodat, že v experimentu nebyly úspěšné zdaleka všechny; některé z těch úspěšných už navíc znaly předem jednodušší verzi úkolu, kdy bylo potřeba použít menší množství nástrojů.

Jakkoliv v nás tedy novokaledonské vrány svými schopnostmi mohou vzbuzovat nadšení, tento pokus jednoznačné výsledky nepřinesl. Šlo o ptáky trvale chované v zajetí, ve volné přírodě získávání potravy s použitím více nástrojů zaznamenáno nebylo.      (Zdroj: Science WORLD)


Sedm genů dělá oko ..... Tým amerických vědců vypěstoval pulcům žáby drápatky náhradní oko. Stačilo k tomu zapnout v žabích buňkách pouhých sedm genů.

Oko se zdá odpůrcům evoluce tak složité, že si nedovedou představit jeho vývoj na základě přírodního výběru. Tým biologů ze State University of New York pod vedením Michaela Zubera vybavil pulce žáby drápatky novýma očima poté, co vědci aktivovali v žabích buňkách pouhých sedm genů. Jako výchozí surovinu použili Zuber a spol. kmenové buňky schopné proměny na jakýkoli typ buněk těla pulce nebo žáby. V těch probudili k činnosti sedmičku genů, jež jsou aktivní při vývoji oka v žabím embryu. Když následně transplantovali tyto buňky na bok pulce, narostlo mu z nich anatomicky dokonale utvářené oko. Pulec na ně samozřejmě neviděl, protože oko nebylo propojeno prostřednictvím zrakového nervu se zrakovým centrem v mozku.

To se povedlo až v dalším experimentu. Michael Zuber a jeho kolegové nejdřív odstranili pulcům drápatky jejich vlastní formující se oko. Pulci a žáby tak byli odsouzeni k doživotní slepotě, protože si nedokázali oko regenerovat. K dramatické změně došlo ve chvíli, kdy Zuber voperoval pulcům do místa chybějícího oka "všestranné" buňky s aktivovanou sedmičkou "okotvorných" genů. Tyto buňky se postaraly, aby pulcům narostly nové, zcela funkční oči, na které pulci viděli.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Adidasky primáře Sovy ..... Oblíbený moderátor Jan Kraus si dobírá vládního politika a dolévá mu vodu z lahve, z níž do kamery svítí logo populární minerální vody. Hrdinka nekonečného seriálu Ulice Jordánová píše své dceři esemesku a oči diváků několik sekund atakuje displej se jménem výrobce mobilů. Tyto scény jsou dnes nemyslitelné: pro televizní stanice znamenají vysoké pokuty od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Už brzy se to ale změní. Vláda schválila novelu zákona, která posvěcuje tzv. product placement, tedy propagaci nejrůznějších komerčních produktů přímo ve vysílání. Reklama mimo přísně oddělené bloky může leckoho děsit. V době radikálně klesajících příjmů z běžné inzerce jsou však pravidla pro product placement spíše možností, jak rozšířit prostor pro finančně náročnou televizní tvorbu.

Vládou schválená pravidla by měla do konce roku projít parlamentem a zatím nemáme k dispozici žádné náznaky obstrukcí. Zastánci změny mluví o pomoci televizím při výrobě vlastních programů. Pestřejší nabídka prý potěší diváky a zkrátka nezůstanou ani inzerenti. Skeptici naopak varují před zaplevelením mediálního prostoru další reklamou.       (Zdroj: Respekt)

No tak o důvod víc, proč blbobednu ignorovat ... mně úplně stačí, když během cesty do práce a zpět minu na trase Brandýs nad Labem - Praha Krč zhruba 300 těch obludenjch reklam na sloupech ... nevím jak vám, ale mě to vždycky dokáže pěkně zkazit náladu ...


Kdo je nejbohatším mužem na světě? ..... Kdo je nejbohatší muž světa? Hádáte špatně. Není to Bill Gates ani nikdo jiný, jehož jméno někdy uslyšíte ve zprávách.

Bohatství vůdců mezinárodního bankovního kartelu přesahuje cokoli, co jste schopni si představit. Některé zdroje uvádějí částku $300 bilionů. Většina jejich podniků je v soukromém vlatnictví, což znamená že by se jejich cena těžko odhadovala. Díky anonymitě korporátního vlastnictví je těžké určit rozsah držby akcií. Jejich soukromé podniky jsou drženy v trastech, které poskytují anonymitu a daňovou ochranu. Mezinárodní bankovní kartel navíc neovládá pouze podniky. Mají své výzvědné služby a ovládají vlády. Zcela pronikli do většiny světových vlád. Jak byste ocenili tržní cenou úplnou nadvládu nad americkou vládou? Jak byste ocenili tržní cenou kontrolu nad lidmi prostřednictvím vzdělávacích systémů a médií?

Strategie mezinárodního bankovního kartelu spočívá v uzávírání sňatků mezi příbuznými. Tím nedochází k rozředění jejich bohatství. Všehovšudy je zhruba 50-100 zasvěcenců, kteří mají téměř úplné povědomí o aktivitách, každý je příbuzný každého. Jejich činnost zůstává utajena, protože v případě že by došlo k dezertaci člena, byl by zabit. Každý člen je pravděpodobně pod neustálým dozorem všech ostatních členů, proto nemůže dezertovat ani kdyby chtěl.

Tato skupina 50-100 zasvěcenců pravděpodobně volí někoho za svého vůdce. Demokracie je efektivní v případě, kdy každý zná každého. Mezi 50-100 lidmi je možné, aby měl vůdce přehled o všem a aby všechni ostatní měli přehled o svém vůdci.

Takže on je ten nejbohatší muž světa. Je to Nejvyšší vůdce lidstva a moc dobře to ví. Jeho celková hodnota se rovná hodnotě celé světové ekonomiky. Jeho organizace již stovky let využívá paradox složeného úrokování, což mu umožnilo ukrást téměř veškeré bohatství světa.      (Dále čtěte v blogu Na severu)


Jak se rodí vzpomínky ..... Náš mozek si uchovává vzpomínky pomocí spojení mezi jednotlivými neurony. Jak ale takový proces přesně probíhá, o tom vela dosud neměla příliš přesnou představu. Badatelé se domnívali, že v synapsích vznikají nové proteiny, které spojení mezi neurony posilují a umožňují tak lepší archivování událostí. Nejnovější výzkum kanadských vědců z McGillovy univerzity přece jen přinesl průlom:

jak informuje prestižní časopis Science, poprvé se podařilo okamžik vytváření nových proteinu skutečně zaznamenat. Vizualizaci tvorby vzpomínek umožnilo použití molekul zeleně fluoreskujícího proteinu, které vědci genetickými metodami spojili se sledovanými proteiny synapsí.       (Zdroj: Smísené okolí)


Umění Tao -Taoismus ..... Taoismus je jedním ze základních směrů východní filosofie, jenž vznikl v 5.století př. Kr. Zakladatel Lao-c', formuloval jeho strukturu. Hlavni kniha „Tao te ťingu“ (Kniha o Tao a ctnosti) nás učí, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. Tao - je pralátka a te- je vesmírná síla tj. individuální přirozenost.

Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filosofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní, etickou, která je naopak preferována východní filozofii, která může být pro nás návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době. Taoisté své problémy řeší tak, že je ponechávají, aby si samy našly svůj směr - cestu.      (Podrobný text najdete na stránkách Matrix-2001)


02.09. 2009     Druhého září 1347 byl Karel IV. korunován českým králem a Blanka z Valois českou královnou.


Kauza Phobos: "Je Phobos umělá stavba?" ..... Jeff Challender Plukovník Marina Popovich ze sovětského letectva prohlásila, že Phobos, jeden ze dvou měsíců Marsu, vznikl uměle. Sdělila tuto informaci mezinárodnímu řediteli CSETI (Centrum pro studium mimozemské inteligence, pozn. překl.), doktoru Stevenu Greerovi. Podle jejích zdrojů je rovněž dutý. Marina Popovich má vynikající posudek - je Ph.D. z Leningradské univerzity a promovala na škole vojenského letectví. Na vrcholu své kariéry dosáhla více než stovky leteckých rekordů, z nichž devadesát doposud nikdo nepřekonal. Její vztah k tématu pramení z toho, že byl její bývalý manžel prvním člověkem, který se na oběžné dráze setkal s jiným vesmírným plavidlem, a to při misi Vostok 4 v září 1962.      (Zdroj: Matrix-2001)


Spolchemie nechce v rozporu s povolením skončit s používáním toxické rtuti ..... Podle informací, které má Arnika k dispozici, má ústecká Spolchemie v úmyslu odsunout náhradu rtuťové elektrolýzy z roku 2012 na rok 2015, což je v rozporu s předchozími sliby a především integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2006. „Povolení obsahuje pevné datum 31. prosince 2012, do kdy by měl být ukončen i zkušební provoz membránové elektrolýzy, aby mohla firma plynule přejít na novou technologii. Jinak jí bude hrozit odstávka až několik let, než bude moci pokračovat ve výrobě chloru. Záměr posunout používání rtuti považujeme za ignorování vydaného rozhodnutí, slibu daného veřejnosti, ale především představuje zvýšenou zátěž pro životní prostředí toxickou rtutí,“ komentoval dnešní vyjádření vedení Spolchemie RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

V minulosti dostala Spolchemie prostředky od Fondu národního majetku na odstranění staré ekologické zátěže rtutí. „Investované prostředky částečně ztrácejí význam, pokud současně podnik nepřistoupí k náhradě technologie za bezrtuťovou,“ upozornila mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Spolchemie dodnes vyrábí chlór a alkalické hydroxidy tzv. amalgámovou elektrolýzou, při níž do životního prostředí uniká rtuť, a to buď ve formě emisí do vzduchu, který poté dýchají obyvatelé stotisícového města, nebo prostřednictvím odpadních vod, které putují do Labe. V řece se rtuť ukládá v sedimentech, kumuluje se v rybách a kontaminuje celý potravní řetězec, na jehož konci je člověk. To, že kontaminace rtutí je problémem i v České republice, ukázaly i rozbory vzorků ryb z českých toků, které na počátku roku zveřejnila Arnika jako součást celosvětové studie .

Na potřebě řešit úniky rtuti do životního prostředí se letos v únoru shodli zástupci vlád na schůzce Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v keňském Nairobi. Na základě jejich dohody by se již letos měla začít připravovat globální úmluva.      (Zdroj: tisková zpráva - Arnika)


Na měsíci Europa jsou připraveny „přistávací dráhy“ ..... Měsíc Europa je čtvrtým největším měsícem největší planety sluneční soustavy, plynného obra Jupitera. Američtí vědci nedávno analyzovali další data ze sondy Galileo aby zjistili, zda jsou na jejím povrchu místa vhodná pro přistání průzkumné sondy.

Jedním z velkých objevů sondy Galileo, která monitorovala velké měsíce Jupitera v letech 1995 - 2003, byly podzemní oceány na měsíci Europa. Právě díky nim se Europa stala jedním z vážných kandidátů na přítomnost života. Mezi astronomy a astrobiology je proto značně v kurzu a NASA vážně zvažuje, že na její povrch v budoucnu vyšle sondu podobnou roverům brázdícím povrch Marsu. Než se ale inženýři pustí do práce na projektu za miliardy dolarů, musí mít jasno v jednom: bylo by vůbec možné na Europě přistát? Paul Schenk z Měsíčního a planetárního centra v texaském Houstonu zkombinoval data poskytnutá sondou Galileo a vytvořil první trojrozměrný model povrchu tohoto měsíce. Jeho zkoumání zde odhalila zhruba 4 typy terénů. Většina povrchu je tvořena zvrásněnými hřebenovitými planinami, dále jsou tu impaktní krátery po pádu asteroidů, oblasti „chaosu“, tvořené pravděpodobně směsicí ledu a bláta a také takzvané „široké pruhy“ poměrně rovného a hladkého terénu. Ty vznikly nejspíše tak, že gravitace Jupitera nejprve povrch Europy roztrhla a tyto pukliny bylo později zase vyplněny ledem. Právě tyto praskliny by mohly tvořit ideální „koleje“, po nichž by se mohly v budoucnu pohybovat sondy.       (Zdroj: 21@století)


Klíšťata ohrožují lidi i v nejvyšších oblastech Krkonoš ..... Klíšťata se v dnešní době vyskytují už i v nejvyšších oblastech Krkonoš, kde by je lidé v minulosti hledali marně. Důvodem jsou zejména teplejší jara a léta v nejvyšších českých horách. Ukázal to výzkum provedený na našich horách v posledních sedmi letech. Klíšťata infikovaná boreliózou se vyskytují až do nadmořské výšky 1270 metrů. Virus encefalitidy měla klíšťata až do výšky 1140 metrů.

"Výzkum prokázal existenci životaschopných populací klíštěte až do výšky 1100 metrů nad mořem, zatímco dříve se klíště vyskytovalo pouze do 700 až 800 metrů nad mořem. Jednotlivé, avšak pravidelné nálezy nymf klíštěte byly zaznamenány i u horní hranice lesa, tedy přibližně do 1250 metrů nad mořem," upozornil mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Klíšťata přenášejí nebezpečné nemoci boreliózu a encefalitidu.

Výzkumníci zjistili, že klíšťata infikovaná boreliózou se vyskytují až do nadmořské výšky 1270 metrů. Virus encefalitidy měla klíšťata až do výšky 1140 metrů. Za poslední tři roky v Česku onemocnělo klíšťovou encefalitidou 2211 lidí, podstatně více než v kterékoli jiné evropské zemi. Počet očkovaných je však v tuzemsku třetí nejnižší v Evropě. Očkováno je 17 procent populace.      (Zdroj: Celostni Medicina)


Zrušené přechody v Praze se opět obnovují ..... Sdružení Oživení, Pražské matky a Auto*mat od dubna tohoto roku systematicky usilují o obnovu desítek přechodů pro chodce v místech s provozem tramvají, které byly před prázdninami narychlo a bez jakékoli náhrady rušeny. Rušení, případně náhradní vyznačování dotčených přechodů probíhalo bez jasných pravidel, což ohrožovalo a uvádělo ve zmatek jak chodce, tak i řidiče.

Po řadě jednání občanských sdružení s pražským magistrátem, Ministerstvem dopravy ČR a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a díky snažení úředníků i trvalému zájmu médií se nakonec podařilo z větší části přechody před zahájením školního roku obnovit.       (Zdroj: Econnect)

Kocourkov, nic než Kocourkov ...


Čandraján-1 nekomunikuje ..... V závěru článku Čandraján-1 ještě žije o osudu první měsíční sondy "Made in India" jsme před několika dny napsali: "V září by se měl sejít mezinárodní tým vědců spolupracujících na projektu a rozhodnout o jejím dalším osudu. Zatím se uvažuje o lednu 2010, kdy by sonda Čandraján-1 měla být předčasně nasměrovaná na poslední let, jenž jí promění na nefunkční trosku na povrchu Měsíce."

Indická sonda se vzbouřila svému hrozícímu osudu podobně jako robot č. 5 a přestala poslouchat. 29. srpna s ní Indická organizace pro výzkum vesmíru (ISRO) ztratila veškerý kontakt. Pro Zpravodajskou agenturu indického premiéra Press Trust of India představitel ISRO řekl: "Nejsme schopni se sondou navázat spojení. Nepřijímáme žádna data, nemáme možnost ji vyslat žádné pokyny." Šéf projektu lunární sondy Čandraján-1, Mylswamy Annadurai celou akci definitivně ukončil. Tak z původně naplánovaných 24 měsíců si sonda na oběžné dráze odsloužila jenom deset.

V průběhu svých víc než 3 000 obletů Měsíce zaslala na Zemi přes 70 000 snímků pořízených kamerou s vysokým rozlišením. Indové tvrdí, že navzdory technickým potížím, o kterých jsme na Oslu psali a předčasnému ukončení celé mise si sonda Čandraján - 1 své poslání splnila na 90 až 95 procent.      (Zdroj: OSEL)


Václav Klaus: Čeští politici si myslí o klimatických změnách totéž co já, ale bojí se to říct ..... Prezident Václav Klaus dnes představil svoji novu knihu o klimatických změnách „Modrá planeta v ohrožení“. Ta shrnuje texty napsané za poslední dva roky k nejrůznějším příležitostem – politické projevy, rozhovory, reakce na novinové články nebo dopisy českým politikům. „Kdybych chtěl někoho provokovat, řeknu, že toto je můj malý příspěvek ke kodaňské konferenci,“ prohlásil prezident na křtu své knihy.

"Moje názory nejsou politicky nekorektní, naopak je to mainstream, to už je tuctový názor,“ reagoval prezident Klaus na slova nakladatelské redaktory Terezy Ješátkové. Ta prohlásila, že kdyby prý nakladatelství Dokořán mělo již přede dvěma lety knihovničku politicky nekorektní literatury, stala by se první kniha českého prezidenta čestným titulem této řady. „Protestovat proti hloupostem našich environmentalistů už není nekorektní, to už dávno není pravda. Tato kniha by měla patřit do mainstreamové knihovničky,“ dodal Klaus. Podle něj dnes na celém světě vzniká nekonečný proud podobných textů. Český prezident je přesvědčen, že myslící lidé dávno ve změně klimatu necítí problém, pouze politici zůstávají opožděni. „Například v Německu vznikla rozsáhlá petice vědců určená kancléřce Merkelové. Petice označuje bláznění s klimatickými změnami za naprostý nesmysl,“ říká prezident.       (Zdroj: Ekolist)


Klasické žárovky v Evropské unii postupně skončí ..... Počínaje 1.zářím začíná v celé Evropské unii platit zákaz prodeje klasických žárovek (tzv. „edisonek“) s příkonem vyšším než 100 W a halogenových žárovek s příkonem nad 80 W (pokud nesplňují alespoň energetickou třídu C). Stanovuje to nařízení Evropské komise z března 2009, na němž se shodli představitelé všech 27 států Unie.

Prodejny ovšem mohou i po 1. září klasické „stowattovky“ prodávat dál, až do vyčerpání zásob.

Zásadním důvodem pro přijetí zmíněného nařízení jsou úspory energie a také snižování emisí skleníkových plynů i emisí škodlivých lidskému zdraví. Množství elektrické energie, jež by se mělo díky postupnému odklonu od klasických „edisonek“ v celé EU ušetřit, odpovídá podle propočtu Evropské komise spotřebě elektřiny celé Belgie. Emise se ročně sníží o zhruba 32 milionů tun oxidu uhličitého. „Úsporky“ mají také výrazně vyšší životnost, než „edisonky“, pokud tedy zákazník zvolí kvalitní výrobek. Na účtech za elektřinu spotřebitelé ušetří - průměrná domácnost by měla podle odhadu Evropské komise ušetřit ročně více než 1200 Kč (až 50 eur). Díky čtvrtinové spotřebě elektřiny se vyšší počáteční investice do zářivky vrátí již do jednoho roku.

Zákazníci si dnes mohou vybírat ze široké škály nabízených úsporných kompaktních zářivek, které jsou mnohem efektivnější než klasické žárovky. Kompaktní zářivky se vyrábějí v mnoha provedeních: klasické trubicové, s matnou baňkou či svíčkové (tzv. miňonkové).      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

Chjo ... kdyby se nesvítilo všude možně zbytečně, to by teprve byly úspory....


Senát se k ochraně přírody zachoval hanebně ..... Kulturní vyspělost společnosti se do značné míry pozná podle jejího přístupu k ochraně přírody.

Bohužel velmi často převažuje zásada vyplundrovat vše do mrtě ve jménu blíže nedefinované prosperity. Že plundrováním přírody nikdo prosperity nedosáhl? Co na tom. Zisk je zisk, není nad tučná konta, přecpaná břicha (a četné nemoci z otylosti). Plně se to promítá i do zákona o ochraně přírody.

Zákon č. 40/1956 o státní ochraně přírody byl sice dobově v nejednom směru průlomový, ale byl i dobově omezený na zvláštní ochranu přírody (chráněné druhy a rezervace) a ne vždy respektovaný. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny byl špičkový, bohužel ne vždy respektovaný. Vícekrát byl omezovaný. Jeho evropská novela se stala několikaletým dramatem. Pro podraz vlastních poslanců neuspěl s vyváženým návrhem M. Kužvart (ČSSD). Evropská novela stočtrnáctky byla vážně poškozena poslaneckými pozměňovacími návrhy v roce 2004. Po pětileté kritice Evropské unie bylo přistoupeno k jeho další větší novele. Také o ní se tvrdě ve sněmovně bojovalo. Původní návrh vlády dostal určité korekce. Na semináři k němu ve sněmovně byl vzorně obhájen. Poslanec Aubrecht (ČSSD) se sice pochválil, že před pěti lety do novely prosadil, že všechny výjimky z něj uděluje vláda. Ještě že tam nebyl ministrův řidič, který mu nosívá kufřík s lejstry. Od té doby výjimky ze zákona (z 90 % jde o povolení vstupu do rezervace za účelem bádání nebo povolení větších akcí v chráněných krajinných oblastech) tvoří asi polovinu bodů jednání vlády.

Současná novela zákona č. 114 schválená sněmovnou decentralizuje státní správu v ochraně přírody, zejména ve prospěch krajů a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), jež se stává též orgánem státní správy. Obsah práce AOPK se ale nemění. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) už nebude prvoinstančním orgánem a bude řešit jen odvolání. Současně legalizuje stávající praxi, že chráněné krajinné oblasti a zvláštní ochranu přírody reálně řídí AOPK. Udělování výjimek přesouvá z vlády zpět na MŽP s tím, že v případě nedohody o velkých investicích může rozhodnout vláda. Zakotvuje povinnost omezovat invazní druhy rostlin a živočichů, které ničí domácí druhy. Posiluje ochranu stromů rostoucích u silnic. O jejich kácení se bude napříště rozhodovat ve správním řízení. Nevidím na tom nic špatného, i když jde o určité oslabení kompetencí MŽP.

Tak návrh schválila sněmovna většinou hlasů z dvou třetin přítomných poslanců, byť proti ní ostře vystoupil poslanec Snítilý (odpadlík od ČSSD). Zda chtěl ještě vykonat státnický skutek, není známo. Návrh putoval do Senátu. Dohoda byla, že ho senátoři propustí k podpisu prezidentovi. Zřejmě byla uzavřena ještě jedna dohoda. Bez většího zdůvodnění byl předložen a senátory schválen návrh na změnu sněmovní novely zákona č. 114. Senátorům se nelíbilo, že se posílí ochrana stromů rostoucích podél silnic a tím stíží hazard za volantem. Nelíbila se jim nová podoba Agentury a vrátili ji zpět. Přitom vypustili správu národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, takže by se o ně neměl starat nikdo. Aby se mohly snadněji plundrovat nebo aby senátoři dokázali, že to dokážou? Pokud se nenajde 101 poslanců, kteří přehlasují pozměňovací návrh Senátu, nezbude než novelu zákona o ochraně přírody a krajiny nechat spadnout pod stůl a zachovat vážné problémy v ochraně přírody a krajiny, které stávající podoba zákona již přes pět let obsahuje. A také naštvat Evropskou unii.

V minulosti si Senát rád vylepšoval svou špatnou reputací angažováním se v ochraně životního prostředí. Zřejmě už to neplatí. Až se budeme zase ptát, proč je důvěryhodnost Senátu tak nízká, jistě se uvede i senátorský podraz na novelu zákona č. 114.      (Zdroj: Enviweb)


Prasacia chrípka. List ukázal obavy neurológov ..... Agentúra Health Protection Agency, ktorá je oficiálnou agentúrou, ktorá vykonáva dohľad nad verejným zdravím poslala list vláde Spojených štátov.

Vraví sa v ňom, že neurológovia sa musia mať na pozore pred Guillain-Barre syndrómom (GBS), čo je ochorenie mozgu, ktoré môže spustiť vakcína proti prasacej chrípke.

GBS napadá nervy a spôsobuje paralýzu a neschopnosť dýchať, čo môže mať smrteľné následky.

List bol poslaný 29. júla asi 600 neurológom a odvoláva sa tiež na vakcináciu v USA z roku 1976, kedy:

1. viac ľudí zahynulo v dôsledku vakcinácie než prasacej chrípky

2. bolo detekovaných viac ako 500 prípadov GBS

3. vakcína môže zvýšiť riziko GBS o 800 % (8 krát)

4. vláda bola nútená zaplatiť infikovaným milióny dolárov

Vakcínu by malo dostať viac ako 13 miliónov ľudí len počas prvej vlny vakcinácie. Prioritu dostali ľudia nad 65, tehotné ženy a zdravotní zamestnanci.

Existujú obavy, že by sa mohol opakovať prípad z USA z roku 1976, kedy zahynulo 25 ľudí v dôsledku vakcinácie – čo bolo viac ako na prasaciu chrípku. Masovú vakcináciu vtey povolil prezident Gerald Ford, pretože vedci sa obávali, že prasacia chrípka by sa mohla podobať pandémii z rokov 1918-19, ktorá zabila viac ako pol milióna Američanov a 20 miliónov ľudí na celom svete.

Za niekoľko dní boli oznámené prípady GBS a 25 ľudí zomrelo na dýchacie problémy. Jeden z 80 000 ochorel na príznaky podobné chrípke. Naproti tomu len jeden človek zomrel na prasaciu chrípku.

Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html#ixzz0OIxxgrPO

Vakcína proti prasečí chřipce nese riziko smrtelné nervové choroby

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/176506-vakcina-proti-praseci-chripce-nese-riziko-smrtelne-nervove-choroby.html

(Zdroj: Protiprúdu)


01.09. 2009     Dnes je Světový den míru - vyhlásila ho OSN v roce 1959. Zároveň je i Den hnutí nezúčastněných zemí, ten byl vyhlášen na 8. konferenci ministrů zahraničních věcí Hnutí nezúčastněných zemí v roce 198.

Prvního září 1939 bylo Polsko kolem 5 hodin ráno napadeno hitlerovským Německem; tato chvíle je pokládána za začátek 2. světové války


V Praze bylo otevřeno Keplerovo muzeum ..... Rok 2009 byl vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Mezi jeho nejvýznamnější události v České republice patří otevření Keplerova muzea v Praze.

V domě, kde Johannes Kepler strávil posledních pět let pražského pobytu (1607–1612) a připravil k vydání významný spis Astronomia nova, byl na druhém nádvoří upraven prostor, v němž nová expozice přiblíží život, dílo a osobnost Johanna Keplera. Muzeum vzniká v Mezinárodním roce astronomie 2009 (nad nímž v České republice přijal záštitu také pražský primátor Pavel Bém) díky porozumění majitelky domu paní Jitky Steinwaldové a s podporou České astronomické společnosti (odborná a organizační podpora), Magistrátu hl. města Prahy (finanční podpora) a Agentury ProVás. Realizaci expozice zajistila a finančně projekt podpořila Agentura ProVás, která podle scénáře předsedkyně Historické sekce České astronomické společnosti Aleny Šolcové v úzké spolupráci s ředitelem agentury Vojtěchem Sedláčkem muzeum realizovala a bude také zajišťovat jeho provoz. Grafické návrhy a jejich realizace jsou dílem Lenky Kerelové, Kateřiny Kerelové a Lenky Kotulákové. Provozovatelem muzea je Česká astronomická společnost, vědecká společnost s historií od roku 1917, sdružená v Radě vědeckých společností České republiky při Akademii věd.

Na malé ploše, kterou historický objekt v Karlově ulici č. 4 nabízí, jsou pro návštěvníky připraveny poutavé informační panely a několik displejů s ojedinělými animacemi, např. záznamem reálného růstu sněhové vločky. Je zde také funkční model zubového čerpadla, který si návštěvník může vyzkoušet. Na své si i v tomto historickém tématu přijdou děti, najdou zde několik překvapení. Popisy expozice jsou v českém a anglickém jazyce. Muzeum je určeno nejširší veřejnosti, školním skupinám, středoškolským i vysokoškolským studentům a zahraničním turistům. V muzeu bude možné zakoupit upomínkové předměty.      (Zdroj: Science WORLD)


BBC: Lední medvědi jsou menší než kdysi .....  Velikost ledních medvědů je dnes menší než před sto lety. Příčinou by mohlo být změněné životní prostředí, píše server BBC.

Vědci použili coby ukazatele tělesné velikosti medvědů jejich lebky. Nedávno zveřejnili své výsledky v časopise Journal of Zoology.

Když mezi sebou porovnávali lebky z první a druhé poloviny 20. století, všimli si, že ty mladší z nich jsou až o 9 % menší.

Tato změna ve fyzických proporcích by mohla souviset se zvýšeným znečištěním prostředí a snížením rozlohy mořského ledu. Znečišťující látky zatěžující organismus a větší námaha při vyhledávání potravy, to obojí mohlo přispět k tomu, že byl růst zvířat omezen, myslí si tým vědců z Aarhuské univerzity.

Znečišťujícími látkami mohly být podle vědců sloučeniny fluoru, chloru, bromu nebo jódu, jejichž koncentrace se v oblasti Arktidy během 20. století výrazně zvýšila. Některé z těchto látek se již nepoužívají, ale mnohé z nich hrají v průmyslu stále důležitou roli. Patří mezi ně rozpouštědla, pesticidy, chladicí látky, lepidla nebo nátěry.

"Kvůli tajícímu ledu musí medvědi vynaložit mnohem více energie, aby ulovili svou kořist," vysvětluje druhý z důvodů Cino Pertoldi, profesor biologie a vedoucí vědeckého týmu.

Změny by ale mohly být způsobeny rovněž snížením genetické rozmanitosti druhu. Podle Petroldiho mohl lov a následné rozmnožování příbuzných jedinců v minulém století ochudit pestrost genů v populaci.       (Zdroj: Ecomonitor)


Sršáni a ti ostatní mimozemci ..... Jak jsem se nedávno přiznal, mám na chajdě hlídací sršně. Nejedná se však o idylickou symbiózu mezi hmyzím a mým světem. Jakkoliv mám v okamžiku mé nepřítomnosti, zaručený výsledek. Statný hmyz má své, pro mne stále nevyzpytatelné rituály a jejich množství mne navíc udivilo. Jak jsem se z místních, většinou dobře informovaných zdrojům dověděl, výskyt a četnost sršáňů v poslední době vzrůstá, když tu a tam kdosi nezištně obohatí naše vody i jihoamerickými piraňami. Skryt kdesi za keřem s naději na hodnotný On Life snímek. S úbytkem vos a včel, které sršni loví za letu zmizelo i ptactvo. Pokud v ta místa zabloudí neinformovaný jedinec, pak za nedlouho se skřehotáním prchá, pronásledován hejnem sršňů. Překvapila mne nejen jejich rychlost, se kterou vyráží na svoji oběť, ale i jejich účinné, byť primitivní „kastování“, jež je nepochybně založeno v genech Velké matky a na systému společného vědomí, či vzájemné hmyzí komunikaci.      (Zdroj: Matrix-2001)


Sluneční skvrny slábnou, během příštího desetiletí možná úplně zmizí ..... Magnetické pole slunečních skvrn slábne. Souběžně s tím se zvyšuje teplota tmavých umber uvnitř skvrn. Děje se tak bez ohledu na jedenáctiletý sluneční cyklus. Relevantní údaje jsou k dispozici od počátku 90. let. Z extrapolace dosud naměřených hodnot vyplývá, že po roce 2015 budou sluneční skvrny vznikat jen zcela výjimečně. Vážně bychom se proto měli zabývat možností, že vstupujeme do dlouhodobého minima sluneční činnosti, jaké nastalo naposledy v letech 1645 až 1715. V červencovém vydání odborného časopisu EOS na to upozornila dvojice respektovaných autorů - Dr. William Livingston a Dr. Matthew Penn z Národní sluneční observatoře (National Solar Observatory) v arizonském Tucsonu.

Sluneční skvrny jsou nejvýraznějším projevem sluneční aktivity. Jejich počet se mění v přibližně jedenáctiletých cyklech. Pozorovatelům se jeví jako tmavé body na povrchu Slunce, ve skutečnosti jsou to útvary s extrémně silným magnetickým polem. Jeho intenzita je taková, že brání konvektivním pohybům a lokálně snižuje teplotu fotosféry. Poslední sluneční maximum nastalo v letech 2000 až 2001. Sluneční činnost byla v té době opravdu bouřlivá. Připomeňme si také rekordně silnou erupci v listopadu 2003, která vyřadila z činnosti japonskou komunikační družici JAXA, škody utrpěla i sonda Mars Odyssey.

Ještě v lednu 2008 očekávala většina expertů rychlý nástup dalšího cyklu, který měl být nadprůměrně silný. Jenomže předpovědět aktivitu Slunce není vůbec snadné a koneckonců i v minulosti byly prognózy jen málo úspěšné. Hluboké minimum, které je už teď nejdelší za posledních sto let, stále trvá a nutí vědce k přehodnocování dřívějších postojů.

Už samotný fakt, že sluneční minimum trvá tak dlouho, považují někteří astrofyzici za předzvěst dlouhodobého útlumu sluneční činnosti. Od ledna 2004 uplynulo (zatím) 697 dnů bez výskytu jediné skvrny, přičemž v předcházejících cyklech byl počet takových dnů výrazně nižší, v průměru 485 dnů. K něčemu podobnému došlo naposledy před první světovou válkou, v letech 1908 až 1913. Na bezprecedentně nízkou úroveň zeslábl během minima i sluneční vítr.       (Zdroj: Gnosis9)


Jak to, že kukačka, i když se narodí v jiném hnízdě, přesto ví, že je kukačka a nemyslí si, že je třeba vlaštovka? ..... Vzorce chování každého tvora se dají rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou je vrozené chování. Druhou takovou skupinou jsou vzorce naučené (adaptivní). V chování ptačích mláďat převažuje vrozené chování.

Ovšem část ptáků má přitom určitou malou úpravu. Podobně jako u savců se mláďata identifi kují s druhem, k němuž patří rodiče – jde o takzvané vtištění. Vtištění je velmi silné u ptáků, kteří svá mláďata nekrmí – husy, kachny, pštrosi. Musejí totiž své rodiče následovat a napodobovat při hledání potravy. Ostatně chování housat následujících své lidské pěstouny je popsáno velmi podrobně. Proto se pochopitelně u nekrmivých ptáků mezidruhový hnízdní parazitismus nevyskytuje. Krmiví ptáci si takto silně rodičovský vzor nevtiskují (protože nemusejí) a svůj druh rozlišují instinktivně na základě vrozeného chování. Například mláďata mořských racků reagují pouze na červenou skvrnu na zobáku svých rodičů. Lze je tedy krmit i omalovaným brčkem. Podobně ani mláďata kukaček nemají rozlišování rodičů na takové úrovni jako nekrmiví ptáci. To kukačkám umožňuje klást vejce do cizích hnízd bez nebezpečí, že by se jejich potomstvo odrodilo.      (Zdroj: VTM Science)


Sklizeň bude oproti loňsku o deset procent nižší ..... Úroda obilovin bude letos o zhruba deset procent nižší než v loňském roce. Sklizeň lze označit za průměrnou a především plně dostačující k pokrytí všech potřeb České republiky v dobré kvalitě. V průběhu Národních dožínek v rámci 36. ročníku agrosalonu Země živitelka to dnes uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Národních dožínek, které jsou tradičním místem pro hodnocení výsledků sklizně, se dnes společně s ministrem Šebestou zúčastnil i předseda vlády ČR Jan Fischer.

„Počasí nám letos ukázalo v plné síle svoji nadvládu a rozmary. Letošní povodně v České republice ale byly naštěstí lokálního charakteru, a přestože v některých regionech způsobily velké materiální ztráty, celkově jejich rozsah neovlivní sklizeň v České republice významnějším způsobem,“ uvedl v rámci svého vystoupení ministr Šebesta.

Sklizňové práce spějí podle jeho slov ke svému závěru, sklizeň ozimého ječmene a řepky prakticky skončila. Dokončuje se sklizeň pšenice, jarního ječmene a žita. Podle posledních souhrnných informací ze začátku tohoto týdne bylo podle MZe sklizeno 92,92 procent ploch základních obilovin s průměrným výnosem 5,13 t/ha, to znamená celkem 6,8 milionů tun. Řepky je sklizeno 99,64 procent ploch s průměrným výnosem 3,23 t/ha, tedy 1,1 milionu tun.

MZe předpokládá ve sklizňovém roce 2009 celkovou sklizeň všech obilovin včetně kukuřice ve výši 7,4 milionu tun, přičemž k pokrytí tuzemské spotřeby zcela postačí objem 5,3 milionu tun. Výnosy dosahují lepšího průměru, než se dalo očekávat po velmi suchém počasí na počátku vegetace. Problémem je ale podle ministra meziroční propad cen obilovin i řepky jak na domácím tak na světovém trhu.

„Proto budeme v marketingovém roce 2009/10 prosazovat aktuální intervenční nákup pšenice a ječmene, neboť se jedná o hlavní nástroj při řešení přebytků na trhu s obilovinami v EU a v podstatě určitou záchrannou síť před ještě hlubším propadem cen,“ řekl ministr Šebesta      (Zdroj: Agris)

Hmmmm ........


Americká vláda najala firmu na prověřování novinářů ..... Pentagon najal kontroverzní PR společnost, která má za úkol důkladně zkontrolovat, jakým způsobem se novináři vyjadřují o armádě předtím, než jim bude povolen úzký kontakt s vojáky. Armádní noviny Stars and Stripes oznámily, že armáda najala společnost Rendon Group, která má zjistit, zda předchozí práce dotyčného novináře „zobrazují americkou armádu v pozitivním světle“. Podle kritiků to znamená, že každý reportér, který někdy kritizoval akce americké armády, může mít podstatně menší přístup k územím kontrolovaným americkou armádou. Rendon Group je společnost z oblasti public relations, která pomohla zformovat Irácký národní kongres, iráckou exilovou skupinu, která poskytla mnoho neprokázaných a mnohdy falešných údajů za účelem ospravedlnění americké invaze do Iráku. Tato skupina dále najímala konzultanty, jejichž úkolem bylo přesvědčit vlády evropských zemí, aby invazi podporovaly.      (Zdroj: AKT-INFO)


Alkoholem proti demenci ..... U starších lidí, kteří popíjejí malé až mírné množství alkoholu, je menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, nežli u abstinentů. Vyplývá to z výsledků výzkumu australských badatelů, které zveřejnil časopis American Journal of Geriatric Psychiatry.

Tým z Centra pro mentální zdraví při Australské národní univerzitě prováděl několik studií, do nichž bylo zahrnuto kolem 10.000 lidí.

"Zjistili jsme, že mezi lidmi, kteří popíjeli malé až mírné množství alkoholu, je o 28 procent menší pravděpodobnost vývinu Alzheimerovy choroby než u abstinentů, o 25 procent nižší možnost vzniku vaskulární demence a o 26 procent menší riziko výskytu jakékoliv demence," upozornila doktorka Kaarin Ansteyová.

Vědci ale zatím nevědí, proč může mírné požívání alkoholu nebezpečí demence snížit. Možná je to způsobeno tím, že alkohol má ochranný efekt při snižování zánětlivých a srdečních nemocí. Dalším faktorem je snad i přínos společenských kontaktů, s nimiž je pití alkoholu spojováno.

Badatelé také zjistili, že spojení mezi pitím a demencí se neliší podle pohlaví, nezabývali se však druhem konzumovaného alkoholu ani tím, jestli zjištěné skutečnosti platí i pro konzumaci alkoholu v mladém věku.       (Zdroj: Řev přírody)


Vzniknou prášky proti zapomínání? ..... V oblasti duševních schopností nejsme všichni stejní. Lišíme se třeba tím, jak dlouho či jak snadno si pamatujeme vizuální vjemy. Vědci u myší objevili látku, která vizuální paměť dramaticky zlepšuje.

Španělští vědci nedávno objevili a izolovali bílkovinu, která značně posiluje vizuální paměť myší. Jakmile byla produkce této bílkoviny v příslušné části mozku myši zvýšena, délka uchování obrazů ve vizuální paměti ze zvýšila z jedné hodiny až na téměř dva měsíce. Zprávu o tom přinesl časopis Science.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Opět začíná bio-přesvědčování ..... Již pátým rokem se bude letos v září oslavovat Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin. Akce je největší propagační aktivitou zaměřenou na ekologické zemědělství a biopotraviny v ČR. Stejně jako předchozí roky, má i letošní Měsíc ekologického zemědělství své heslo, a to "Biopotravinám mohu důvěřovat". Podle organizátorů lidé totiž zatím dostatečně neznají důvody, proč biopotraviny kupovat, a jsou někdy skeptičtí k dodržování pravidel a principů ekologického zemědělství. Jejich skepsi přitom pravidelně přiživují média. Během září proto otevřou pro veřejnost své "brány" desítky ekologických farem a uspořádají speciální akce, jako dny otevřených dveří, pikniky, ukázky práce se zvířaty, sklizně, ochutnávky, procházky naučnými stezkami uvnitř farmy a přednášky. Do akce se zapojí i výrobci a prodejci biopotravin formou ochutnávek, prezentací nových produktů a slev. Bioprodejny budou pro své zákazníky kromě ochutnávek organizovat výlety na ekofarmy a přednášky místních ekozemědělců. Budou organizovány regionální "biodožínky a biojarmarky" a mnoho dalších akcí.      (Zdroj: Enviweb)


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz