wz

 

Přehled starších zpráviček

 


 

30.06. 2009     Dnes je tomu sto jeden rok, co na řece Podkamenaja Tunguska v oblasti Tunguska v centrální Sibiři zničila obrovská exploze více než 40 000 stromů a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu.


V hrobce v římské Bazilice svatého Pavla za hradbami byly objeveny pozůstatky lidských kostí ..... Papež Benedikt XVI. v neděli oznámil, že v hrobce v Bazilice svatého Pavla za hradbami v Římě byly objeveny zbytky lidských kostí. Podle testů patří člověku, který žil v prvním nebo druhém století našeho letopočtu, informuje agentura Reuters.

"Vypadá to, že (nálezy) potvrzují tradici, o níž se nikdy nediskutovalo – že se v chámu nacházejí tělesné pozůstatky apoštola Pavla," řekl papež v předvečer svátku svatého Pavla a Petra. Podle papeže udělali archeologové do sarkofágu nepatrnou dírku, která umožnila prozkoumat jeho obsah. Uvnitř objevili "stopy lněného oděvu v purpurové barvě se zbytky pravého zlata a modře zbarvenou tkaninu".

"Také byly objeveny zbytky zrnek červeného kadidla a stopy bílkovin a vápence. Kromě toho archeologové našli nepatrné zbytky kostí, které byly testovány uhlíkovou metodou. Výsledky ukazují, že patří někomu, kdo žil v prvním nebo druhém století," dodal Benedikt XVI.

Pavel byl nejdříve společně s Petrem pohřben v katakombách na Via Appia, později byly podle tradice jeho ostatky přeneseny do kostela vystavěného k jeho poctě.      (Zdroj: Eurozprávy)


Paleolitická flétna ..... Vykopávky v jihozápadním Německu svědčí o tom, že se v Evropě muzicírovalo již před 35 000 lety. Našla se téměř kompletní kostěná flétna.

Jeskyně Hohler Fels v údolí Ach, dvacet kilometrů od města Ulm se stává ve světě paleontologie pojmem. Ve vrstvách jurských vápenců pohoří Švábská Alba se zde našly artefakty z mamutích klů, včetně ženského torza. Prakticky monopol na tamní nálezy si udělal Nicholas Conard, archeolog z University v Tübingenu. Tentokrát svět překvapil nálezem zachovalého hudebního nástroje - 21,8 cm dlouhého s průměrem okolo 8 mm.

Jde o flétnu, která má pět otvorů a jejíž povrch je tak zachovalý, že dovoluje odhalit řadu detailů o tehdejším způsobu výroby. Na jednom konci nástroje pravěký člověk vyřezal dva zářezy ve tvaru písmene „V“. Patrně jde o část, kudy hudebník do nástroje foukal.

Jeskyně Hohler Fels je vskutku bohatým zdrojem informací. Našly se zde úlomky pazourků, kousky mamutích klů, kosti z jeskynního medvěda, koně, soba, kozorožce a celá řada ohořelých kostí. Zajímavé ale je, že se tu nenašly žádné lidské ostatky. Vědci soudí, že tito řemeslně zruční muzikanti své výtvory vytvořili krátce po svém příchodu dunajským koridorem do Švábska.       (Zdroj: OSEL)


Independent: Mravenci pomohli obnovit výskyt motýlího druhu ..... Vědcům se podařilo zachránit druh motýla takřka z "nenávratna". Obnovení populace modráska černoskvrnného (lat. Maculinea arion, angl. large blue), který v Británii vymřel v roce 1979, je jedním z největších úspěchů zachování živočišného druhu.

Je to dílo významného britského odborníka na motýly Jeremyho Thomase. Ten objevil způsob, jak oživit populaci modráska černoskvrnného, který má nejvíce udivující život z veškerého britského hmyzu. Tento motýl totiž stráví většinu svého života jako housenka uvnitř mraveniště a bez mravenců se proměnit v motýla nedokáže. Letos slaví Jeremy Thomas 25. výročí svého úspěchu.

Jako mladý vědec hledal profesor Thomas druhy rezavých mravenců, kteří s modrásky žijí ve výše popsané vzájemné vazbě, a poté pracoval na tom, jak udržet mravenčí kolonii v prosperitě. Klíčové se ukázaly být pastviny se spásanou, krátkou trávou, která by byla dostatečně prohřívaná sluncem. Pokud by byla tráva jen o pár centimetrů delší, zmizeli by mravenci a s nimi i motýli.

Thomas strávil období 1972 až 1977 na okraji Dartmooru na úplně posledním stanovišti tohoto modráska rozplétáním řetězce událostí, které vedly k rychlému zániku jednoho z nejkrásnějších druhů volně žijících živočichů v Británii.

Na záchranu populace bylo již pozdě, nicméně Thomas zjistil, jak je možné druh navrátit a udržet jej naživu. V roce 1983 pak pracoval s jiným ochráncem přírody zaměřujícím se na motýly, a to s Davidem Simcoxem. Ten mu přivezl housenky modráska černoskvrnného ze Švédska a společně je vypustili na svahy Dartmooru. Následující léto se vylíhl dospělý hmyz. "Viděl jsem je tehdy vyletět z keře jalovce a jen křičel Ano!" dodává Thomas.

Britská přírodní rezervace Somerset Wildlife Trust je nyní nejhustší kolonií modrásků černoskvrnných na světě, na pouhých pěti hektarech žije 5 000 motýlů.       (Zdroj: Ekolist)


Drážďany vyškrtnuté kvůli stavbě mostu ..... Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) kvůli kontroverzní stavbě mostu vyškrtla labské údolí v Drážďanech ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví.

Rozhodl o tom včera příslušný výbor UNESCO na svém zasedání ve španělské Seville. Je to teprve podruhé, kdy byla nějaká památka ze seznamu vyřazena.

Stavba více než 600 metrů dlouhého mostu začala před dvěma roky a dokončena má být v roce 2011.

Údolí bylo na seznam zapsáno v roce 2004, už o dva roky později ho ale UNESCO umístilo mezi ohrožené památky. Loni dala organizace saské metropoli ultimátum, že unikátní soubor přírodních a stavebních památek na březích Labe z prestižního seznamu vyškrtne, pokud Drážďany stavbu mostu u Lesního zámečku nezastaví. Jako náhradní variantu UNESCO doporučovalo, aby místo mostu vznikl tunel. To ale město odmítlo s poukazem na vyšší náklady i hrozící ekologické škody.      (Zdroj: Enviweb)


Proč se Země vzdaluje od Slunce? ..... Pozorovatelé oblohy se tisíce let pokoušeli změřit vzdálenost Země od Slunce. Ve třetím století před Kristem patrně jako první hovořil o heliocentrickém uspořádání naší Sluneční soustavy Aristarchos ze Samu, přičemž odhadoval, že Slunce může být 20krát dále od Země než Měsíc. Jedná se sice o nepřesné údaje, ale použitá metoda výpočtu byla správná. Ve skutečnosti je vzdálenost Země od Slunce 400krát větší než vzdálenost mezi Zemí a Měsícem.

V průběhu 20. století astronomové mnohem lépe porozuměli základním vesmírným rozměrům – vzdálenost mezi Zemí a Sluncem byla označena jako astronomická jednotka (AU – Astronomical Unit). Současná velikost astronomické jednotky se ustálila na hodnotě 149 597 870,691 km.

Existence tohoto precizního měřítka umožnila ruským vědcům Georgiji A. Krasinskému a Viktoru A. Brumbergovi, kteří se zabývali nebeskou mechanikou, vypočítat v roce 2004, že Slunce a Země se od sebe postupně vzdalují. Rychlost vzdalování není příliš veliká – nějakých 15 cm za rok – avšak pořád je to 100krát více, než činí chyba měření. Něco musí opravdu postrkovat Zemi dále od Slunce. Ale co to je?

Jednou z možností je, že Slunce ztrácí část své hmoty v důsledku erupcí a slunečního větru, čímž postupně ztrácí gravitační přitažlivost. Další možná vysvětlení počítají se změnami gravitační konstanty, s efektem rozpínání vesmíru, a dokonce i s účinkem tzv. temné (skryté) hmoty. Ani jedna z možností však neposkytla uspokojivé vysvětlení.      (Čtěte na AstroVM)


Zastáncům kůrovce na Šumavě pomohl bavorský soud ..... Bavorský ústavní soudní dvůr nepřímo zasáhl do dlouholetého sporu o to, jestli se v nejcennějších zónách českého Národního parku Šumavu mají kácet stromy napadané kůrovcem.

Ústavní soudci posvětili rozhodnutí sousedního Národního parku Bavorský les, podle něhož se mají bezzásahová území postupně rozšiřovat, aby do roku 2027 dosáhly tří čtvrtin rozlohy parku.

Podobný spor jako v Bavorsku přitom řeší i české soudy. Když někdejší ministr životního prostředí Martin Bursík rozšířil bezzásahové zóny na pětinu zalesněného území Šumavského národního parku, skupina tamních obcí - mezi nimi i Kašperské Hory či Stožec - podaly proti tomuto rozhodnutí žalobu.

Úmysl podat na Bursíka a ředitele parku Františka Krejčího trestní oznámení v půlce května zveřejnil i bývalý socialistický premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Miloš Zeman. Bursíka s Krejčím označil za zločince, protože kůrovcové smrky ve vybraných oblastech odmítají kácet.

Zastánci kácení v propadlišti dějin

Verdikt bavorského ústavního soudu povzbudil zastánce nekácení na Šumavě.

"Rozhodnutím bavorského soudu se pod odpůrci bezzásahového principu v Národním parku Bavorský les definitivně rozevřelo propadliště dějin," řekl Jaromír Bláha z Hnutí Duha, které na nedávné rozhodnutí bavorských soudců upozornilo.

Na bavorské soudy se obrátilo Občanské hnutí za ochranu Bavorského lesa poté, co byla v roce 2007 novelizováno nařízení o tamním národním parku, které počítá právě s výrazným rozšiřováním bezzásahového území.

Bavorští ústavní soudci: Příroda si poradí sama

Spor se nakonec dostal až k zemského ústavnímu soudu, u soudu, který rozhodl, že tento plán je v souladu s bavorskou ústavou.      (Zdroj: Agris)


Řeč rostlin ..... Patříte k těm lidem, kteří si se svými kytičkami povídají a láskyplně o ně pečují? Nemusíte se cítit jako blázni, protože pro vědce není žádnou novinkou, že rostliny reagují na přítomnost pěstitele i jeho hlas. Dokonce tvrdí, že se rostliny dokážou dorozumívat mezi sebou. Nové objevy ale navíc odhalují, že tato komunikace je poměrně složitá a zahrnuje celou řadu informací.

Pomocí chemických signálů se totiž dokážou zelené organismy varovat před útokem predátorů, špatným počasím či upozornit na přítomnost opylovačů.

Rostliny dokážou varovat ostatní také před tím, když se v blízkosti vyskytnou býložravci. Jakmile je jedna rostlina pozřena, začne produkovat chemické látky, které se rychle šíří vzduchem a varují ostatní. Ty mohou začít tvořit v sobě sloučeniny způsobující horší chuť nebo dokonce klopit listy a stát se tak hůře dostupnou obětí.

„Rostliny nejenže odpovídají na spolehlivé podněty ve svém životním prostředí, ale také samy dokážou produkovat podněty, kterými komunikují s ostatními rostlinami a také ostatními organismy,“ tvrdí doktor Richard Karban z University of California, jenž na výzkumu rostlinné komunikace spolupracoval s expertem Kaorim Šiodžirim z Kjótské univerzity.

Studii o sofistikované komunikaci v rostlinné říši otiskl prestižní vědecký časopis Ecology Letters.      (Zdroj: Řev přírody)


Starověký kamenolom a klášter ..... V poušti Jordánského údolí se skrývá umělá jeskyně, která pamatuje dobu Ježíše Krista.

Jeskyně, kterou vykopali izraelští archeologové z Univerzity v Haifě, leží asi 4 km severně od města Jericha. Jde o zatím největší jeskyni vytesanou člověkem, jaká byla v Izraeli objevena - na délku měří 100 metrů a její šířka dosahuje 40 metrů. Jeskyně nejspíš vznikla před 2000 let a prvního půl milénia své existence sloužila jako kamenolom.

V pozdějším období se z jeskyně patrně stal klášter. Jeho hlavní sál podpíralo 22 kamenných sloupů, na kterých archeologové kromě znaků zvěrokruhu a symbolů připisovaných římským legionářům našli také 31 znamení ve tvaru kříže. Podzemní starověký kamenolom je pro archeology novinkou, ale místní obyvatelé pouště o něm zřejmě věděli. Univerzitní zpráva uvádí, že když se archeologové poprvé blížili ke vchodu do jeskyně, přistoupili k nim dva beduíni. Varovali je, že vstupují na prokleté místo, které je obydlené vlky a hyenami.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Legenda o založení Babylonu .....  Babylón neboli Brána boží (Bab-ilu) též Bábel, městský stát v jižní Mezopotámii. Jeho ruiny leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu, poblíž města al-Hillah, když řeka Eufrat, jež jím kdysi protékala, má dnes jiné koryto.

S pověstnýmim, uměle zavlažovanými, i za noci jasně osvětlenými Semiramidinými zahradami, jež již z dálky budily za Nabuchodonecara II. udiv již z několika kilometrové vzdálenosti. Byly znovuvybudovány při obnově říše i někdejší slávy Babylonu. Přičemž nádherné vysuté Semiramidiny zahrady nechal Nabuchodonecar obnovit pro svoji médskou manželku.

Pokračoval v díle svého otce, jenž při obnově říše započal obnovu zničeného Babylonů, naposledy rozbořeného asyrským vládcem. Semiramidis je legendou, jež v této verzi sáhá až do časů příchodu bytostí Lachama....       (Zdroj: Dýmající zrcadlo)


Odhalenie: informácie 9/11 vynútené mučením! ..... Čo pred niekoľkými mesiacmi určite ešte platilo za fantáziu teoretikov sprisahaní, bolo teraz potvrdené: rozhodujúce výpovede podozrivých z útokov 11. septembra 2001 boli vynútené mučením CIA.

Teórie »teoretikov sprisahaní« sa potvrdila: Správa komisie 9/11 (Commission Report) je považovaná za jeden z najdôležitejších zdrojov vo vzťahu k vyjasneniu okolností z 11. septembra 2001. Ako sa teraz stalo známym, rozhodujúce výpovede podozrivých boli však získané mučením zo strany CIA.

Americký spravodajský vysielač NBC News odhalil, že viacej ako štvrtina všetkých poznámok, ktoré vydávali za dôkazy a doklady v záverečnej správe k 9/11, spočívali na sporných výsluchoch CIA pri podozrivých z Al-Quaidy na Guantaname.       (Zdroj: Protiprúdu)


29.06. 2009     Devětadvacátého června 1995 se v rámci vesmírné mise STS-71 raketoplán Atlantis poprvé připojil k ruské vesmírné stanici Mir.


Lov velryb pro výzkum je neopodstatněný ..... V roce 1986 se International Whaling Commission (IWC) dohodla na všeobecném zákazu lovu vybraných druhů velryb, aby se jejich zdecimované populace mohly postavit na nohy. Jedinou skvrnou na celé akci jsou nepochybně výjimky pod zástěrkou výzkumu. Smutný primát v tomto ohledu drží tradiční velrybářská mocnost Japonsko s povoleným odlovem průměrně přes 1000 velryb ročně. Výzkum je zde orientován především na populační strukturu, zdravotní stav populací, potravní chování a management populací ohrožených druhů velryb.

Japonsko za své praktiky už dlouho čelí kritice. Až nyní se ale díky analýze výzkumu japonského Institute of Cetacean Research (ICR) ukazuje, že je to oprávněné. Veškerá data, která Japonci získávají letálními metodami je možné získat mnohem šetrněji a to v souvislosti s rozvojem neletálních metod výzkumu velryb, jako jsou biopsie, čili odběr tkání, sonarové techniky, analýza DNA výkalů, apod.

Publikované výsledky Japonců navíc neodpovídají intenzitě lovu. Od roku 1994 ICR vyprodukovalo 152 publikací, ovšem jenom 58 z nich vyšlo v mezinárodních recenzovaných časopisech. Z oněch 58 byla podle IWC většina publikací ICR naprosto mimo uvéděné směry výzkumu a tudíž bez valného praktického či teoretického dopadu. Navíc většina japonských populačních studií je v rozporu se zbytkem světa, např. početní hustoty populací trvale nadhodnocuje až o 80 %. Vědecká komise IWC tak na svém červnovém zasedání rozhodně doporučí odmítnout jakékoliv další snahy Japonců o udělování „výzkumných“ povolení k lovu.      (Zdroj: OSEL)


Kde se objeví volná energie ..... Název článku je volnou parafrází na název článku „Kam se poděla volná energie“. Téma volné energie je mým velmi oblíbeným a jsem již velmi dlouhou dobu přesvědčen, že se nové technologie musí prosadit. Jen se moje odhady, kdy se prosadí, nějak stále posunují v čase. I tento článek je víceméně hotov už skoro rok a nějak jsem jeho zveřejnění stále odkládal. Může se jevit, že toto téma je odklon od hlavních současných témat, ale v případě nástupu těchto technologií by se mohlo jednat o zásadní posun, a to nejen při řešení ekonomické krize.       (Čtěte na Matrix-2001)


Do Brněnské přehrady se chemikálie dávat nebudou. Zatím ..... Krajský úřad vyhověl zásadní námitce Dětí Země. Brněnský krajský úřad na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., povolil na deset let výjimku z vodního zákona pro použití závadných látek do Brněnské přehrady, kterými jsou tzv. biopreparáty a huminové látky s peroxidem vodíku. Tyto látky mají pomoci likvidovat nadměrné množství sinic.

Úřad ovšem ve shodě s požadavkem Dětí Země zatím nepovolil dávat do přehrady různé typy chloridů a síranů hliníku pod názvem PAX-18. Proti jejich použití překvapivě nic nenamítal třeba magistrát či krajský hygienik.

„Je velmi zajímavé, že naše vyjádření z celkových pěti bylo jediné proti použití plánovaných chemikálií úředníci různých institucí a odborníci proti nim nevznesli zásadní námitky,“ poodhaluje některé informace ze spisu Miroslav Patrik z Dětí Země a z jejich sedmistránkového textu. 1)

Výjimka obsahuje šestnáct podmínek, které mají zajistit, aby obě povolené skupiny přírodních látek byly použity správným způsobem a aby probíhalo podrobné sledování jejích účinků na sinice, ekosystém přehrady a na kvalitu vody. Výjimka umožňuje jejich aplikaci při normální výšce hladiny i při upuštění vody o 10 metrů.

„Rozhodnutí ale nezaručuje, že by tyto chemické látky s rizikovým hliníkem byly proti sinicím navždy vyloučeny, klidně totiž může být podána nová žádost,“ upozorňuje dále Patrik a doufá, že k tomu nedojde.      (Zdroj: Děti Země)


Drahá je i voda v kašnách ..... Převedení průtočného systému na recirkulační přinese nemalé úspory. Pouze v Kašně s delfíny za kněžištěm chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí loni v sezoně duben-říjen protekla voda za téměř 0,275 mil. Kč. Tato částka byla totiž vyfakturována úřadu Městské části Praha 1. Podobných historických vodních prvků je ovšem v centru "zlaté stověžaté" víc. Nápad přebudovat u vybraných z nich dosavadní průtočný systém na recirkulační by mohl zajímat i jiná města, kde vodními prvky postavenými už před staletími zbůhdarma rok co rok do kanalizace protečou tisíce kubíků stále dražší pitné vody.

Když společnost CDV služby, s. r. o., přebírala v roce 2005 údržbu, provoz a zazimování fontán, kašen či studní na území první pražské městské části, začala u nich také zajišťovat odečty vodoměrů. Za přístroji ovšem bylo často nutné sestoupit do podzemních šachet - a to byla také příležitost zjistit, v jak zanedbaném stavu obvykle bývá "technologie" mnoha i několik staletí starých vodních prvků. Voda do nich přiváděná se dokonce leckdy ani nedostává do kanalizace, nýbrž "mizí" kdesi v podzemí české metropole.      (Zdroj: Enviweb)


Guardian: IBM chce vytápět budovy pomocí tepla z počítačů .....  První zkouška ve velkém měřítku, která chce otestovat možnosti vytápění budov pomocí tepelné energie z počítačů, začala ve Švýcarsku. Výzkumníci doufají, že se jim podaří srazit o 85 % emise skleníkových plynů, které vznikají kvůli nutnosti jednak chladit počítačové procesory, jednak vytápět budovy, píše deník The Projekt by měl trvat tři roky a nezaměřuje se na malé domácí či kancelářské počítače, ale na velká datová centra. Ta tvoří podle Bruna Michela, který vede projekt ve výzkumné laboratoři IBM v Curychu, páteř moderního obchodu a vůbec internetu. Navíc jich neustále přibývá.

Není ale zcela jasné, kolik přesně energie tato centra spotřebovávají. Zejména kvůli tomu, že velké firmy jako je Google, nezveřejňují data o tom, kolik takových zařízení provozují a jak jsou velká. Podle Toma Dowdalla, koordinátora mezinárodní kampaně Greenepeace na podporu zelené elektroniky, je spotřeba těchto center obrovská. „Datová centra jsou jedním z hlavních důvodů, proč roste spotřeba elektřiny v USA a v Evropě,“ řekl Guardianu.

V roce 2005 byla datová centra zodpovědná za 1 % celosvětové spotřeba elektřiny, tedy dvojnásobný objem energie než před pěti lety, tvrdí Jonathan Koome z Lawrence Berkeley National Laboratories. A mohutný nárůst využívání internetu povede pravděpodobně k dalšímu nárůstu spotřebované energie, píše Guardian.       (Zdroj: Ekolist)


Západní slabikář pro volby v rozvojových zemích ..... Několik zásadních principů pro posuzování voleb v zemích třetího světa Západem:

1) Pokud Západem favorizovaní kandidáti zvítězí, byly volby svobodné a poctivé. Pokud prohrají, volby byly nesvobodné a zfalšované.

2) Násilné protesty proti volbám, z nichž vítězně vzešli Západem favorizovaní kandidáti, je třeba rozhodně odsoudit a demonstranty nazvat teroristy, chuligány a chátrou (např. stoupenci libanonské opozice účastnící se protestů proti výsledkům voleb v Libanonu), zatímco násilné protesty proti nepřátelům Spojených států, kteří vyhráli volby (např. v Moldavsku), je třeba obdivovat a jejich původce nazvat „demokratickými aktivisty“.

3) Vměšování západních vlád do voleb a financování kandidátů západními skupinami prosazujícími demokracii není nikterak v rozporu se svobodnými volbami.

4) Kandidáti (či dokonce diktátoři), kteří slouží západním zájmům, jsou automaticky označováni za „reformní kandidáty“ (dokonce i o saúdském tyranu se mluví jako o „reformně smýšlejícím“), zatímco kandidáti, kteří jsou proti západním ekonomickým a politickým zájmům, jsou označeni za nepřátele reforem.

5) Kandidáti, kteří nekritizují Izrael, jsou upřednostňováni vždy.

6) Západní pozorovatelé voleb jsou vždy připraveni prohlásit volby za nečestné a zmanipulované, pokud jimi favorizovaný kandidát prohraje.      (Dále čtěte na stránkách Zvědavec)


Jak získat vodu ze vzduchu? ..... Na Zemi stále existuje řada oblastí, ve kterých má pár kapek vody cenu zlata. Zařízení, jehož prostřednictvím bychom mohli získat vodu přímo z par obsažených ve vzduchu, by jistě vytrhlo mnoha lidem trn z paty.

Páry obsažené ve vzduchu umožňují přežití řady organismů i na těch nejsušších místech planety. Právě tato vodní pára se mohla stát významným zdrojem pitné vody v oblastech, kde je povrchových či podzemních zdrojů vody nedostatek. K získání vody ze vzduchu je však třeba specifické zařízení. Právě takové vyvinuli v nedávné době inženýři z Fraunhoferova institutu v německém Stuttgartu. Jeho základním principem je jev zvaný hygroskopie, kdy látka přitahuje molekuly vody ze vzduchu (laicky řečeno „nasáknutí vlhkosti“). Slaný roztok, který přitahuje vlhkost ze vzduchu stéká uvnitř jednotek připomínajících věže do nádrže, z níž je vyčerpán vzduch. Tato kapalina, která je naředěná vodou absorbovanou ze vzduchu, je dole ohřívána (díky vakuu se ohřívá rychleji) a páry z ní uvolněné se pak kondenzují ve vyšších patrech věží. Odtud pak stékají níže a pohánějí pumpu, která odčerpává vzduch ze spodní nádrže, takže žádná přídatná vakuová pumpa už není potřeba. Ohřátí zředěné vody v ní pak obstará energie ze solárních článků, takže zařízení je v podstatě energeticky samostatné. „Náš vynález by tedy měl fungovat i na místech, kde není vybudována elektrická infrastruktura,“ shrnuje jeho význam Siegfried Egner, který vede vývojové oddělení institutu.      (Zdroj: 21@století)


Illuminati ..... Illuminati – je jedno veľké a silné hnutie, ktoré má v globále veľa verných a oddaných členov snažiacich sa priniesť zmeny do toto sveta. Vlastnosti populácie ako inteligencia, odvaha, čestnosť, slušnosť, odborná zdatnosť nemajú v tomto hnutí podporu. Nezávislé kreatívne myslenie v tomto hnutí je vo všeobecnosti veľmi malé. Noví regrúti čítajú pripravené denné vyhlásenia a vykonávajú príkazy silnejších rýb. Oni nemyslia, len vykonávajú.

Akí Illuminati vlastne sú a čo ich charakterizuje? Od jedného z nich sa dozvedáme:      (Čtěte na stránkách Proti prúdu)


Proč se člověku zvětšil mozek ..... Za to, že máme tak velký mozek, nejspíš můžeme poděkovat soupeření v tlupách našich předků.

Během uplynulých 2 milionů let se velikost lidského mozku ztrojnásobila a rychlost, se kterou k tomu došlo, nemá v živočišné říši obdoby. Velký mozek je přitom energeticky nesmírně náročný, takže důvody k jeho zvětšování musely být skutečně pádné. Otázkou, jaké důvody to byly, se zabývali vědci z University of Missouri pod vedením profesora Davida Gearyho. Zaměřili se na tři možnosti: klimatické změny, ekologické požadavky prostředí a za třetí sociální kompetici.

Při testování těchto tří hypotéz vědci shromáždili údaje o lebkách 153 hominidů, kteří žili během posledních 2 milionů let. Analýza klimatických podmínek, výskytu parazitů a hustoty lidské populace je nakonec dovedla k závěru, že pro zvětšování lidského mozku byla klíčová sociální kompetice mezi jednotlivými lidmi. Při vzájemném soupeření o vyšší sociální status a s ním spojené výhody byl větší mozek bezesporu výhodnější. V evoluci se proto uplatnil i za cenu zvýšených energetických nároků.

Menší měrou se podle univerzitní zprávy na velikosti mozku podepsalo také klima. Migrace směrem od rovníku od lidí vyžadovala přizpůsobení novým klimatickým podmínkám, což růst a vývoj mozku stimulovalo.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Máme důkaz: na Marsu existovala jezera! ..... Rekonstrukce vzhledu jezer na Marsu Tým astronomů z University of Colorado (Boulder) objevil první a rozhodující důkazy pobřežních linií na Marsu, které naznačují existenci dávných hlubokých jezer. Tento nález má rovněž význam pro pátrání po pradávném životě na povrchu rudé planety.

Stáří těchto jezer se odhaduje na více než 3 miliardy roků. Zdá se, že jednotlivá jezera měla plochu kolem 130 čtverečních kilometrů a byla více než 450 metrů hluboká – což přibližně odpovídá pozemskému jezeru Lake Champlain na pomezí USA a Kanady, říká Gaetano Di Achille, pracovník univerzity a vedoucí výzkumného týmu. Důkaz přítomnosti pobřežní linie, objevené podél široké říční delty zahrnuje i řadu střídajících se hřebenů a koryt, které mohou být „přežívajícími“ pozůstatky depozitů na mořském pobřeží.

„Toto je první a jednoznačný důkaz dávných pobřežních linií na povrchu Marsu,“ říká Di Achille. „Identifikace pobřežních linií a doprovodných geologických důkazů nám umožňuje vypočítat rozměry a objem jezera, které se zde vytvořilo pravděpodobně před 3,4 miliardami roků.“       (Zdroj: Astro)


26.06. 2009     Šestadvacátý červen je prezentován jako Světový den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti narkomanii) - vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN 7.12. 1987

Tentýž den je  Mezinárodní den spojených národů na podporu obětí mučení.

Na sobotu 27.6. připadá svátků hned několik - Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950), Světový den rybářství, slaví se od roku 1985, Světový den diabetiků - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací diabetu a Světovou zdravotnickou organizací a konečně Světový den sdělovacích prostředků.

Osmadvacátého června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu Rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Byla to záminka k rozpoutání první světové války.

Tentýž den, ale o pět let později, byla v Paříži podepsána Versailleská smlouva, což formálně ukončilo první světovou válku.


Žárovky končí. Čím je nahradit? .....  V září zmizí z prodejen čiré i matné klasické 100 W žárovky. Každý další rok k prvnímu září pak skončí prodej čirých žárovek o výkonu 75 W, 60 W a 25 W. Evropská komise tak chce zavést úspornější zdroje světla.

Úplný zákaz prodeje klasických žárovek s čirým sklem a závitem typu E27 bude v roce 2012. „Jedná se o nařízení Evropské komise a parlamentu EU. Na nás je pouze praktické zavedení ekologických, tzv. úsporných zářivek namísto tradičních vakuových žárovek,“ říká Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí Ministerstva průmysl a obchodu. Nařízení platí pro všechny státy EU.

„Nahradíme světla z předminulého století výkonnějšími technologiemi a evropské domácnosti přitom budou mít stejnou kvalitu osvětlení, které ale bude úsporné vůči energii, CO2 i peněžence," uvedl evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Jak uvedl tiskový mluvčí Jakub Kašpar, české ministerstvo životního prostředí celou akci podporuje.

Podle Evropské komise díky úsporným zářivkám ušetří každý Evropan za elektřinu ročně mezi 25 až 50 eury, tedy zhruba 640 až 1280 korun. Běžné žárovky spotřebují třikrát až pětkrát více elektřiny, než jejich úspornější alternativy.       (Zdroj: Ekolist)

Alespoň bude mít ČEZ důvod zdražit proud ... a my si budeme kazit oči


Koľko atómových bômb bolo zhodených na Japonsko? ..... Každý, čo sa len trocha zaujíma o vojenskú históriu odpovie na túto otázku so slabým úsmevom: dve. Je to však skutočne pravda?

V posledných rokoch sa množia poukazy na to, že atómové bomby, údajne vyrobené za druhej svetovej vojny v americkom programe nukleárnych zbraní označenom ako »Manhattan Project« možno vôbec neexistovali, ale že tieto Američanmi nasadené zbrane boli nemeckého pôvodu – ukoristené britskými a americkými špeciálnymi jednotkami, postupujúcimi s 3.americkou armádou na Durinsko.

V tejto súvislosti sa oplatí, pozrieť si ešte raz jednu historku, ktorá začala v rokoch 1970 a dve desaťročia neskôr prešla cez médiá – dnes však už úplne zabudnutú.

Pjotr Ivanovič Titarenko, bývalý vojenský tlmočník v štábe sovietskeho maršála Rodiona Malinovskeho, ktorý sa zúčastnil na rusko-japonských kapitulačných rozhovoroch 1945 tvrdí niečo, čo pred rokmi znelo úplne fantasticky, že totiž na Japonsko boli zhodené 3 atómové bomby – z ktorých jedna neexplodovala. Táto historka nebola uverejnená len tak niekde, ale bola zverejnená v Nemecku spravodajským magazínom Der Spiegel v jeho vydaní 10/1992 na stranách 169 až 171.       (Čtěte na stránkách Protiprúdu)


Zaostávání Evropy ve vědě pokračuje ..... Všeobecné naříkání nad nedostatkem peněz pro vědu a vývoj poněkud zastiňuje skutečnosti, že vložené zdroje jsou málo efektivně využívány.

Téměř 80 % vědců pracuje mimo Evropskou unii, 75 % výdajů na vědu a vývoj se realizuje za hranicemi Evropy a 69 % patentů je přihlašováno mimo starý kontinent.

Tato čísla se dokonce mezi roky 2000 a 2005 dramaticky zhoršila. Tak vypadá nastavené zrcadlo politickým proklamacím ztělesněným v Lisabonské strategii a další dokumentech EU. Obtížně bychom hledali nějaké kritérium, které v roce 2000 vytyčil summit EU, jež se podařilo splnit. Proklamovaný pokrok je na starém kontinentě chtě nechtě menší než v jiných částech světa. Když politici na papíře malovali světlé zítřky konkurenceschopné Evropy, vymezovali se především k největším rivalům Spojeným státům a Japonsku. Rivalové zůstali stejně vzdálení a noví přibyli.

Nadále můžeme plakat nad únikem mozků, nízkou úrovní univerzitního výzkumu, nedostatečnými výdaji podnikového sektoru do výzkumu a vývoje, nedostatkem lidských zdrojů:

- Podle odhadů z roku 2004 pracovalo ve Spojených státech 100 tisíc vědeckých pracovníků z Evropy. Většina z nich patří k těm nejbrilantnějším ve svém oboru

- V roce 2007 například tři čtvrtiny všech profesorů na deseti nejprestižnějších ekonomických univerzitách v USA získaly své vzdělání mimo Spojené státy

- Ze 76 nejprestižnějších univerzit světa jich je 67 v USA a pouhých 8 v Evropě

- Přepočteno na plný úvazek připadalo v roce 2006 v Evropské unii 5,7 výzkumníka na 100 obyvatel. V USA 9,3, v Japonsku 10,7

- Z 25 vědecky nejaktivnějších univerzit světa jich je 80 % z USA      (Zdroj: Science WORLD)


Průlomové objevy ruských vědců v oblasti DNA ..... Tento velice poutavý článek se ztratil z původních stránek – proto jsme se rozhodli zařadit jeho kopii zde, navíc opatřenou aktualizacemi, a v očekávání druhé části s názvem „Vaše DNA se mění!“ Chystáte se číst jeden z nejinovativnějších a nejvíce fascinujících souhrnných výzkumů DNA vůbec, který má ambice otřást celým světem a který kdy nějaký vědec umístil na Internet… a my ho ještě obohatili o další porci úžasných informací! Doufali jsme, že budeme moci na tento článek odkázat přímo – na fosar-bludorf.com, ale nemohli jsme ho nalézt, ani vyhledat pomocí Archive.org. Možná jste ten článek už viděli, protože v roce 2003 byl hojně rozesílán jako spam, a kromě toho se jeho verze objevovaly na přibližně šesti stech různých internetových stránkách. Obsahoval v sobě zřejmě vir, který způsoboval, že se každé 4 měsíce rozeslal znovu. Nejprve jsme vás chtěli odkázat na jednu ze zmiňovaných verzí na těchto jiných stránkách, ale pak jsme zjistili, že se jedná o stránky, na nichž se nabízejí produkty a služby.      (Čtěte na Matrix-2001)


Největší omyly o dinosaurech ..... ...aneb pozor, v tom se často chybuje.  Jen málo témat je tolik zatíženo zastaralými názory a dávno překonaným pojetím látky jako neptačí dinosauři. Je již tak nějak v lidské povaze zjednodušovat a zobecňovat věci, které dostatečně nechápeme nebo o nich nemáme jasnou představu. Právě proto vznikají často klišé, která jsou tím více tradována, čím méně se vlastně podobají realitě. Některé z těchto omylů byly tradovány především v době počátků "dinosauří horečky" v 19. století, jiné bohužel přetrvávají až do dnešní doby. Pojďme si tedy přiblížit pět nejčastěji tradovaných omylů, spojených v obecném povědomí s dinosaury:

5. Dinosauři byli pouhým omylem evoluce

Jde o jeden z největších a bohužel také nejhouževnatějších omylů, opakovaně tradovaných o dinosaurech. Zastaralé názory na evoluční význam této nesmírně úspěšné skupiny obratlovců se bohužel stále udržují i v učebních osnovách základních a středních škol. I přes doslova ohromující vývoj našich znalostí o dinosaurech v posledních desetiletích se v obecné veřejnosti dosud udržují názory poplatné stavu vědeckého poznání, existujícího minimálně před půl stoletím. Ilustrují to taky neodpovídající přirovnání typu „tupý jako dinosaurus" nebo naprosto směšná představa, že „Brontosaurus zaznamenal bolest, až když si jeho ocas opékali pralidé". Podobné hlouposti bohužel ještě více zatemňují vědecky již dávno prokázaná fakta, která značná část nepoučené veřejnosti dosud nereflektuje.

Paradoxní přitom je, že pravdou je přesný opak. Z určitého hlediska můžeme dokonce směle prohlásit, že dinosauři jsou nejúspěšnější skupinou obratlovců, která se v historii naší planety objevila. Počítáme-li mezi dinosaury i dnešní ptáky, prodlouží se doba jejich existence na neuvěřitelných 230 milionů let, z toho tři čtvrtiny této doby tvořili dinosauři dominantní složku pevninské megafauny a ve zbývajícím období až dodnes pomyslně ovládají oblohu. Savci mohli nahradit dinosaury až po jejich definitivním vyhynutí na přelomu druhohor a třetihor před 65,5 miliony let, jejich nástup tedy umožnila spíše náhoda než nějaká výrazná kvalitativní biologická výhoda. Ať už tedy budeme posuzovat druhohorní dinosaury jakkoliv, jejich dřívější zastaralé pojetí je dnes zcela neudržitelné. Za evoluční „omyly" je totiž nemůžeme označovat o nic více než náš vlastní biologický druh.      (O dalších omylech čtěte na stránkách OSEL)


Jsou tepelná čerpadla samospasitelná? ..... V poslední době jsou až nekriticky vyzdvihovány výhody tepelných čerpadel, která svými dotacemi podporuje i Ministerstvo životního prostředí ČR.

Přinášíme proto polemiku o výhodách a záporech tohoto zařízení.

Hovoří se o tom, že vstupní investice je sice vyšší než u jiných zdrojů energie, ale že provoz je velice levný, a proto se investice v několika málo letech uživatelům, především domácnostem, navrátí a vyplatí. V mnoha evropských zemích (např. Německo a Rakousko) jsou tepelná čerpadla pouze okrajovou záležitostí a je tam mnohem větší podíl domácností i firem, které vytápějí zemním plynem nebo extra lehkým topným olejem.

Za současné úrovně lidského poznání zatím neexistuje žádné perpetuum mobile, které by zajistilo výrobu tepelné energie bez primárního zdroje energie, kterým jsou kapalná, plynná a pevná paliva nebo elektřina. Bohužel se někteří ministerští úředníci, výrobci tepelné techniky a v neposlední řadě i mnozí nadšenci snaží tuzemské spotřebitele oklamat tvrzením, že tepelné čerpadlo takovým tepelným "perpetuum mobile", které vyrobí teplo z vody, vzduchu nebo země, je. Zkrátka, bez primárního zdroje energie nemohou fungovat ani tepelná čerpadla ani jiná zařízení pro vytápění. Oproti kotlům, které teplo vyrábějí s větší účinností tím, že přímo spalují kapalná, plynná nebo pevná paliva, je u tepelných čerpadel primárním zdrojem energie elektřina. Elektricky poháněný kompresor zajišťuje přeměnu nízkopotenciálního tepla získaného z okolního prostředí na teplo využitelné pro ohřev otopné vody. Průměrné tepelné čerpadlo pracující v ideálních podmínkách, tedy na každé vyrobené 3 - 4 kW tepelného výkonu, potřebuje přibližně 1 kW elektřiny. V ČR je tato elektřina vyráběna většinou v uhelných nebo jaderných elektrárnách. V konečném důsledku tedy nejsou tepelná čerpadla tak ekologická, jak se o nich hovoří a zdaleka nejsou tak ekonomická.

Investice do jejich pořízení, instalace a dalšího servisu je ve většině případů v tuzemských podmínkách, ale i v podmínkách jiných zemí s podobným klimatem, návratná pouze v dlouhodobém horizontu, a to i v případě, že uvažujeme s poskytnutím státní podpory.      (Zdroj: Enviweb)


Česká republika plným členem EUMETSATu ..... EUMETSAT je evropská organizace, zabývající se výzkumem a provozem meteorologických družic. Data pomáhají nejen při předpovědi počasí, ale lze díky nim včas rozpoznat extrémní výkyvy, jako jsou bouře nebo povodně. Česká republika spolupracuje s EUMETSATem od roku 1991, užší spolupráce byla navázána v roce 2004. Od roku 2005 je přidruženým členem. V pondělí 22.6. 2009 byla podepsána dohoda o plném členství ČR.      (Zdroj: ČR Leonardo)


OSN: Kolumbijská armáda vraždí civilisty ..... Stovky nevinných civilistů povražděných armádou a vydávaných za povstalce zabité v boji jsou „více méně systematickou praxí významných složek“ kolumbijské armády, prohlásil vyšetřovat OSN pro otázky lidských práv Philip Alston.

Během deseti dnů v Kolumbii vyslechl přes stovku svědků a podotkl, že sice nemá žádný přímý důkaz, který by armádní vraždění spojoval přímo s prezidentem Alvarem Uríbem nebo jeho ministrem obrany, rozhodně ale odmítl Uríbeho tvrzení, že vraždění nevinných je „malého rozsahu a páchá ho několik shnilých jablek“. K většině těchto vražd přitom došlo po nástupu Uríbeho do funkce v roce 2002. S podporou USA, které mu na boj s povstalci věnovaly čtyři miliardy dolarů, se mu podařilo zatlačit skutečné povstalce do defenzívy.

Za „nestoudný a odporný“ přitom Alston oznčil asi nejznámější případ masové vraždy spáchané kolumbijskými vládními vojáky, který se odehrál počátkem loňského roku. Nejméně jedenáct mladíků z chudinského předměstí Bogoty bylo příslibem dobře placené práce vylákáno pryč a jejich těla, vydávaná za ostatky povstalců, pak byla nalezena stovky kilometrů daleko.

Podle Alstona je tento případ jen špičkou ledovce a na „chladnokrevném a předem dojednaném vraždění nevinných civilistů pro zisk“ se podílí „významná část vojenských jednotek“ v bezmála polovině kolumbijských států.

Celkovou zprávu, která se bude zabývat celkem 1708 vraždami, hodlá Alston zveřejnit za čtyři až pět měsíců.      (Zdroj: Czech Free Press)


Voda na Saturnově měsíci ..... Gigantické gejzíry u jižního pólu Saturnova měsíce Enceladu by mohly pocházet z oceánu slané vody, která je pod ledem. To zvyšuje možnost, že pod povrchem této Saturnovy družice by mohl být život. Ve své studii to uvádí tým evropských vědců.

Za důkaz přítomnosti vody v tekutém stavu pod ledem autoři studie považují objev stop sodíku v ledových částicích vyvrhovaných těmito gejzíry, napsala agentura AFP. "Sodík je považován za dokonalý ukazatel přítomnosti nějaké tekutiny," citovala Franka Postberga z německého Ústavu Maxe Plancka pro jadernou fyziku.

Podle agentury považují nyní vědci přítomnost tekuté vody v hlubinách Enceladu za jistou. Opírají se přitom i o loni oznámená zjištění americké sondy Cassini při jejím průletu kolem Saturnu.

Sonda zjistila, že na Enceladu jsou všechny tři základní podmínky pro existenci života - teplo, voda a organické látky. Chyběl však důkaz, že voda se tam vyskytuje v tekutém skupenství. Sonda ale nepřinesla žádné důkazy, že život v nějaké formě na Enceladu skutečně je.

Enceladus má průměr asi 500 kilometrů. Gejzíry u jeho jižního pólu tryskají do výše desítek kilometrů.       (Zdroj: Řev přírody)


Kdy vzlétl opravdu první raketoplán? ..... Pokud chápete raketoplán jako letadlo poháněné raketovým motorem, pak se o tento titul ucházejí hned dva stroje. Prvním letadlem poháněným dvěma prachovými raketovými motory byl svahový kluzák Ente postavený Alexanderem Lippischem. Letěl pouze jednou – 11. června 1928. Nestartoval pomocí raketového motoru, ale byl vystřelen gumovým lanem. Druhý raketoplán – OpelHatry RAK 1 postavený Juliem Hatrym měl šestnáct prachových raketových motorů a kormidla umístěná na nosnících mimo proudy spalin. Poprvé letěl 30. září roku 1929, na rozdíl od Ente vzlétl vlastním pohonem. První raketoplán, který doletěl do vesmíru, byl americký X-15. Stalo se to 19. července 1963, kdy při letu pilota Joe Walkera překonal hranici 100 km nad zemí o šest kilometrů. Současný americký kosmický raketoplán Space Shuttle vzlétl poprvé roku 1977, ovšem pouze v atmosféře. První kosmický let absolvoval až raketoplán Columbia 12. až 14. dubna 1981.      (Zdroj: VTM Science)


25.06. 2009     Pětadvacátého června 1363 byl teprve dvouletý Václav IV. korunován českým králem.

Roku 1876 se v Americe strhla známá bitva u Little Bighornu, v níž Indiáni porazili jezdecký oddíl generála Custera.

V českém kalendáři se uvádí Národní den roztroušené sklerózy. Vyhlásilo ho Občanské sdružení ROSKA v roce 2003.


Přímým vlakem Posázavského Pacifiku k Máchovu jezeru .....  Vážení přátelé a milovníci výletních vlaků do romantických zákoutí naší přírody ! Právě pro Vás jsme na sezónu 2009 připravili zcela nový směr a cíl jízd. Vedle tradičních akcí našeho občanského sdružení, organizovaných již více než deset let v regionech Posázaví, Podlipanska a okolí Prahy je zde zcela nová nabídka - výletní spěšný vlak "Bezděz" do nádherného kraje opěvovaného literárním velikánem Karlem Hynkem Máchou, po němž mimo jiné získal původně tzv. Velký rybník věhlasný název Máchovo jezero. V borových lesích na jeho březích na Vás dýchne romantická atmosféra milostných veršů, jako by byly napsány právě před pár okamžiky...

Pro dobrodruhy a vyznavače outdoru, kteří neslyší volání "Hynku, Viléme, Jarmilo" je ale zdejší kraj také vyhledávanou destinací. Mnoho desítek kilometrů pro Vaše nadupané "bajky" zajisté plně uspokojí cyklistické vášně a z nabídky tras v okolí Doks si podle délky a výškového profilu určitě vybere každý! Pokud Vám nelahodí praskání šišek pod pneumatikami kol a zvířený prach písečných cest, můžete si tady vyzkoušet třeba jízdu na koni, lanovou dráhu vysoko v korunách stromů a spousty dalších zajímavých atrakcí připravených pro návštěvníky pláží a okolí jezera.

A jste-li milovníci historie, také nepřijdete v kraji Hynka Máchy zkrátka. Zdejší muzea a historické památky Vám přiblíží doby dávno minulé a středem pozornosti se zajisté stane nepřehlédnutelný monumentální hrad Bezděz hrdě střežící zdejší kraj z vrcholu stejnojmenné hory.

Jízdní řád vlaku:  PRAHA - NYMBURK - MLADÁ BOLESLAV - BEZDĚZ - DOKSY a zpět Sp 1657 / 1656 "Bezděz" jede: každou sobotu od 20.VI. do 29.VIII. 2009 (na objednávku je možné vypravit vlak i v jiných termínech).      (Zdroj: Magazín SCT)


Život na Jupiteru  ..... Nejen Jupiterovy měsíce jsou při hledání života nadějnými kandidáty. Za určitých okolností by život mohl existovat i v atmosféře Jupiera, a to nejen v rámci sci-fi literatury.

Víme, že v atmosféře Jupiteru existuje oblast, kde se teploty blíží pozemským, tlak je jen o něco málo vyšší a leží zde vrstvy vodních mraků v podobě ledových krystalků a zřejmě i kapének. Víme, že na Jupiteru existují organické látky. Není proto vůbec nesmyslné ptát se, zda se v těchto podmínkách nemohl zrodit život.

Jako první tuto otázku vážně zformuloval Carl Sagan a následně se jí chopili i četní spisovatelé sci-fi v čele s Arthurem C. Clarkem, kteří Jupiterova mračna oživili četnými létajícími a vznášejícími se tvory.

Na první pohled by se zdálo, že jediným důvodem skepse obklopující Jupiter je nedostatek fantazie. Existují zde však překážky fyzikální a chemické, které organismy, na rozdíl od sci-fi autorů, nemohou odbýt pokrčením ramen.

Chemické složení Jupiterova prostředí je pro život v zásadě příznivé. Na první pohled dokonce evokuje Millerův-Ureyho pokus, avšak prováděný v nestvůrném měřítku. Vodík, uhlík, dusík i síra se zde vyskytují neobyčejně hojně, stejně jako životně důležitý fosfor. Existence větších množství vody (v podobě kapének) prokázána nebyla, ale nevylučuje se. Carl Sagan se tím nechal unést natolik, že ve své knize Planety označil Jupiter za „obyvatelnější“, než je sama Země!

Tyto chemikálie jsou navzájem promíchávány, ozařovány UV paprsky, rozbíjeny blesky, ohřívány, sušeny či zmrazovány podle pohybu vzdušných proudů. Tím musí vznikat neobyčejná hojnost složitějších molekul, čemuž nasvědčuje i mimořádná pestrost Jupiterových mračen (objevují se mraky bílé, hnědé, nažloutlé, oranžové, červené i namodralé, zatímco samotné hlavní složky atmosféry jsou bezbarvé). Místní chemie je natolik složitá, že totožnost atmosférických pigmentů je dosud pro vědce záhadou.      (Dále čtěte na Science WORLD)


Voda balená kontra voda vodovodná ..... Spotreba balenej vody na Slovensku stále stúpa, hoci až 86 percent

ľudí má doma kvalitnú pitnú vodu z vodovodu. Tá je nielen 100-násobne lacnejšia, ale ako ukázal malý test, ktorý sme urobili v redakcii, chuťové rozdiely medzi balenými vodami a tou z kohútika sú takmer zanedbateľné. Prečo sme teda ochotní kupovať vodu v plaste, ktorá sa najprv varí na slnku, potom putuje kilometre na korbe kamiónov, stojí mesiace v sklade a nakoniec tých deväť litrov musíme vyniesť až do bytu? Prečo si nepustíme radšej čerstvú vodu z kohútika? Kde sa končí zdravý rozum a začína sa vplyv marketingu?

Bolo sparné leto. Môj švajčiarsky priateľ Sascha Buchbinder postavil na stôl karafu, ktorú naplnil vodou z vodovodu. Keď som sa ho opýtal, či nemá "normálnu minerálku s bublinkami", lebo nie som zvyknutý piť vodu z vodovodu a nechutí mi, vytiahol z chladničky plastovú fľašu a s úsmevom povedal: "Vieš, podľa čoho hneď rozoznám ľudí z bývalého východného bloku? Podľa toho, že všetci si pýtajú sýtenú vodu v plastovej fľaši."

Mal pravdu. Zatiaľ čo na Západe sa ľudia vracajú k vode z kohútika, v krajinách strednej a východnej Európy spotreba balenej vody v posledných rokoch stúpa. Podľa spoločnosti Canadean, ktorá sa

zaoberá prieskumom trhu v oblasti nápojov, od roku 2001 predaj balenej vody v tomto regióne vzrástol o 70,8 percenta. Výnimkou nie je ani Slovensko. Za uplynulý rok sa u nás vypilo takmer 396 miliónov litrov balenej vody, čo bolo približne o 14 % viac ako v roku 2006. Takže každý z nás vlani vypil vyše 70 litrov tejto vody.      (Zdroj: Protiprúdu)


Sabotuje si NASA vlastní raketoplány? ..... Nedávno jsme vás v článku „Raketoplány v pohybu“ informovali o tom, že se NASA snaží z vypětím všech sil stihnout plánovaný termín startu raketoplánu Endeavour. Nakonec se to úřadu podařilo, kosmický koráb se ale k Mezinárodní kosmické stanici (ISS) přesto nevydal. Několik hodin před startem se objevila technická závada a NASA postupně propásla krátké startovací okno. Endeavour si pobude na Zemi nejméně do poloviny července. Objevily se dokonce spekulace o sabotáži. .....

..... Ve sdělovacích prostředcích a na kosmonautických webech se objevily spekulace, že za technickými problémy raketoplánů je úmyslná sabotáž některého z pracovníků NASA. Tuto domněnku by podporoval fakt, že se dodnes nepodařilo zjistit přesnou příčinu březnových problémů Discovery a nejinak tomu bylo i zpočátku v případě raketoplánu Endeavour. Také pro motiv nemusíme chodit daleko. Už příští rok mají raketoplány ukončit aktivní službu a než odstartuje první raketa Ares s lodí Orion, uplyne několik let. Mnoho zaměstnanců NASA tak přijde o práci. Je tedy v jejich osobním zájmu, aby raketoplány létaly co možná nejdéle a každé zdržení a nabourání harmonogramu letů přijde vhod.

NASA ale možnost sabotáže téměř okamžitě odmítla. V uplynulých hodinách se objevily informace, že za netěsností je vychýlení desky, spojující potrubí s vnější palivovou nádrží. Na opravě se pracuje. Natěsnaný jízdní řád raketoplánů do jejich konce v roce 2010 ale dostává další tvrdou ránu.       (Zdroj: OSEL)


Globální oteplování? Ne, globální ochlazování! ..... Předem bych chtěl upozornit, tento příspěvek není o dnes módním tématu. Lidstvo má mnohém větší problém, než klesající nebo stoupající průměrná teplota země.

Je to především klesající teplota mezilidských vztahů a vzájemné odcizování mezi lidmi. Jak se rozvíjí technika, kybernetika, automatizace a všechno co lidé vymýšlejí pro větší produktivitu výroby a spotřeby, tak zároveň klesá schopnost lidí se vcítit do skutečných potřeb druhých.

Je několik příčin této tendence. Takzvaná „duchovní obroda“ se začala nahrazovat a nazývat „duševní obrodou“. Jak se rozvíjí výzkum duševní činnosti člověka a následně tyto poznatky zavádějí do praxe, klesá všeobecná znalost a tím i respektování duchovních hodnot.

Lidé opouštějí a mění morální hodnoty svých otců, tím míním předcházejících generací. To co bylo v minulosti nepřípustné a společností odsuzované, se s klesajícím povědomím o křesťanských hodnotách znevažuje a zesměšňuje.

Jak roste osobní bohatství jednotlivců, roste i závist těch ostatních. My, jenž jsme vyrostli a byli vychování v socialistických školách a tehdejší morálkou, jsme ztratili schopnost solidarity. Největší škodu, kterou způsobil socialismus a komunismus je degradace této hodnoty. Všichni máme stejný výdělek, nebo jen o málo se lišící a platíme daně. a stát nám slíbil, že o ty potřebné se postará. A tak jsme se „naučili“ si „nepomáhat“. Nebo-li odnaučili si pomáhat. To je to nejhorší dědictví předešlého režimu. Někdy těsně po sametové revoluci jsem četl, že to bude trvat asi tři generace, než se naše společnost ozdraví a napraví tyto neblahé následky komunistického opia lidstva.       (Zdroj: blog Richarda Siemka)


Žraloci podle vědců loví své oběti stejně jako masoví vrazi ..... Velký bílý žralok používá při lovu některé postupy jako lidští masoví vrazi. Na své oběti neútočí náhodně, ale dlouze je pozoruje, aniž by sám byl viděn. Tvrdí to američtí vědci ve studii, kterou dnes zveřejnilo internetové vydání časopisu Journal of Zoology.

Odborník na žraloky Neil Hammerschlag z Miamské univerzity sledoval před pěti lety 340 útoků tohoto mořského dravce na tuleně v okolí jednoho jihoafrického ostrova. S kriminalistickým expertem poté chování největšího žraloka analyzoval za pomoci metod, které užívá při vytváření profilů masových vrahů.

"Používá určitou strategii," charakterizoval způsob lovu žraloka Hammerschlag. "Je to něco víc, než jen číhání ve vodě a čekání, než za nimi (tuleni) vyrazí," dodal.

Žraloci podle něj obvykle pozorovali svou oběť ze vzdálenosti asi 90 metrů. To je dostatečně blízko na to, aby ji viděli, ale zároveň i dost daleko, aby nebyli spatřeni a nevyplašili "vyhlédnutý oběd". Na oběť zaútočili až v momentě, když bylo slabší světlo, a to navíc zespodu, aby nebyli do poslední chvíle vidět. Vybírali si hlavně mladé a osamocené tuleně a napadali, když v okolí nebyl žádný další žralok, s nímž by se museli o potravu utkat. Podle Hammerschlaga se rovněž učili ze svých předchozích útoků.       (Zdroj: Ekolist)


Jaký byl u nás největší archeologický objev loňského roku?  ..... Jako archeologický objev století ohlásili loni archeologové odkrytí mohutné dřevěné konstrukce z dubového dřeva na úpatí stolové hory Vladař na Karlovarsku. Pravěké trámy se zachovaly téměř 3000 let, neboť je „zakonzervovala“ bažina. Nyní je archeologové intenzivně zkoumají.

Začalo to bagrováním

Dřevěné konstrukce datované do staré doby železné (tedy do let 750 př. n. l. až 400 př. n. l.) byly objeveny při průzkumech vypuštěného rybníka na úpatí stolové hory. Právě místo, kde byly trámy nalezeny, se zasloužilo o jejich přetrvání až do současnosti. Pravěcí stavitelé totiž budovali konstrukci na místě mokřiny, kde dříve bývala bažina. A díky vysoké vlhkosti a jílům se dřevěný systém zachoval.

Historie tohoto objevu je vlastně docela dlouhá. Samotná stolová hora hostila na svém vrchu pravěké hradiště, a tak se o ní zajímali archeologové už v 19. století. V osmdesátých letech minulého století byl na úpatí Vladaře vybagrován rybníček a k jeho průzkumu byl přivolán archeolog Jiří Klsák z Karlovarského muzea. V hlíně tehdy našel střepy pravěké keramiky a tím to vše na dlouho dobu „usnulo“.

Co přesně archeologové nalezli? Dřevěné konstrukce vytvářejí jakési komory, které jsou vždy po několika sroubeny dohromady, dno je vydlážděno říčními valouny. Většina je vyplněna jílem. Zatím provedená sonda o rozměrech 2 x 4,5 metru ukázala minimálně čtyři komory, zhruba o dalších šesti až sedmi odborníci vědí. Objekty vytvářené z jednotlivých komor nejsou vzájemně propojeny.

Dřevo bylo podrobeno prvním analýzám, z nichž se zjistilo, že pocházelo ze stejného dubového lesa, ze stromů starých zhruba 80 až 90 let. Na dřevěných konstrukcích je patrné i užití nebozezu, možná i pily. Vědce překvapilo, jak podobné si trámy jsou – jako by vyjely z katru.      (Zdroj: 21@století)


V ČR se vloni prodalo produktů Fair Trade za 41 milionů korun ..... Maloobchodní obrat s produkty Fair Trade dosáhl v roce 2008 v České republice 41 milionů korun. Nejvíce Češi nakupují Fair Trade kávu, čaj, čokoládu a další cukrovinky. To je výsledek průzkumu, který mezi dovozci výrobků Fair Trade provedli agentura Green marketing a Asociace pro Fair Trade.

V roce 2008 dosáhl v České republice maloobchodní obrat produktů Fair Trade 41 milionů Kč, z toho bylo 30 milionů Kč dosaženo členy Asociace pro fair trade. Obrat se tak meziročně zvýšil o 54 %. Nárůst spotřeby Fair Trade produktů v České republice je velmi vysoký, podle údajů Asociace pro fair trade se maloobchodní obrat v roce 2005 pohyboval okolo 3 milionů Kč. Tento fakt dokládá razantní zvyšování povědomí veřejnosti o systému Fair Trade i jejího zájmu o nákup etických produktů. Spotřeba výrobků ze systému fair trade dosáhla vloni průměrně 4 Kč na osobu.      (Zdroj: Econnect)


Poklady pod hladinou ..... Na dnech oceánů leží asi tři miliony vraků lodí. Mnohé z nich skrývají zlato, šperky a jiné vzácné předměty, které nebyly dosud vyzvednuty. Dnes po nich pátrají novodobí lovci pokladů vybavení nejmodernější technikou.

Tak vypadala HMS VictoryLoď Odyssey Alert, patřící soukromé společnosti Odyssey Marine Exploration se sídlem na Floridě, křižovala hladinu oceánu tři roky. Prohledala celkem třináct tisíc kilometrů čtverečních, až se jí podařil skutečný úlovek. Šlo o vrak lodi HMS Victory, po němž pátraly týmy lovců pokladů z celého světa.

HMS Victory byla vlajkovou lodí britské královské flotily a nejmodernějším ozbrojeným plavidlem své doby. Ke dnu klesla v Lamanšském průlivu během bouře v říjnu roku 1774. S sebou vzala i tisícičlennou posádku, z níž se nikdo nezachránil. Na palubě bylo soustředěno obrovské bohatství: portugalské zlato, stříbro a řada dalších cenných předmětů, které se podařilo získat během plavby. Celková hodnota nákladu se odhaduje na 2,5 milionu liber. Vrak se podařilo identifikovat pomocí dálkově ovládaného robota s kamerou. Fakt, že jde skutečně o HMS Victory, se potvrdil v okamžiku, kdy bylo na mořském dně nalezeno bronzové dělo s emblémem krále Jiřího I. o hmotnosti devatenácti kilogramů.

Bronzové dělo posloužilo jako důkaz pravosti vraku HMS VictoriaO vyzvednutí pokladů z lodě se lidé marně pokoušeli hned po jejím ztroskotání. Ukázalo se, že velkým problémem bude už jen určit polohu vraku. Když se to posádce lodi Odyssey Alert podařilo, byla to senzace. Nyní se čeká na dohodu s britskou vládou, která si na poklad činí nárok.

Zdaleka ne všichni lovci pokladů mají takovou publicitu a úctu k pravidlům jako zaměstnanci společnosti Odyssey Marine Exploration. Většina z nich disponuje moderními vědeckými přístroji, ale k vědeckému průzkumu má jejich práce daleko. Podmořští archeologové by mohli dlouze vyprávět o zdevastovaných vracích a ukradeném kulturním bohatství.      (Čtěte na stránkách 100+1)


Betelgeuse – scvrkávající se hvězda? ..... Nové výzkumy naznačují, že obří hvězda Betelgeuse, představující rameno bájného hvězdného lovce Oriona, se již více než jedno desetiletí smršťuje.

Betelgeuse se blíží ke konci svého života v podobě rudého veleobra. Jasně zářící nafouklá hvězda má 15 až 20krát větší hmotnost než naše Slunce. Pokud by se nacházela v centru Sluneční soustavy místo Slunce, sahal by její povrch až ke dráze planety Jupiter.

Avšak průměr hvězdy se, jak se zdá, zmenšuje. Nová pozorování napovídají, že obří hvězda se od roku 1993 scvrkla o více než 15 %. To může být signál dlouhodobých oscilací jejího průměru nebo první hvězdné „zvonění umíráčkem“. Nebo to ještě může být artefakt „hrbolatého“ povrchu hvězdy, což se může projevovat změnami průměru při rotaci hvězdy.

Hvězda Betelgeuse je zahalena rozsáhlým oblakem plynů a prachu, takže změřit její průměr je velmi obtížné. K proniknutí skrz tento kokon použil Charles Townes (University of California, Berkeley) se svými spolupracovníky soustavu dalekohledů, které jsou citlivé na určitou vlnovou délku infračerveného světla hvězdy.

Vědecký tým použil tyto přístroje k měření průměru kotoučku hvězdy Betegeuse na obloze. Během časového rozpětí 15 let klesl průměr hvězdy, jak se zdá, z 11,2 na 9,6 AU (1 AU neboli astronomická jednotka je průměrná vzdálenost Země od Slunce, tj. 149 597 871 km).      (Zdroj: 100+1)


24.06. 2009     Čtyřiadvacátý červen je Světovým dnem osteoporózy - vyhlásila ho Světová zdravotnická federace.

Římskokatolická církev oslavuje narození sv. Jana Křtitele.


Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 2009 ..... „Mezinárodnímu systému kontroly drog je letos sto let. Jeho počátky souvisejí se založením Mezinárodní komise pro opium, jejímž cílem bylo zastavit epidemii šíření opia. Později přijaté úmluvy OSN o mezinárodní kontrole drog pomohly dále zaměřit pozornost světového společenství na další výzvy zneužívání drog a snížit negativní dopady drog na jednotlivce, rodiny a celé společnosti.

Zneužívání drog dokážeme předcházet, následky léčit a držet pod kontrolou. Vyzývám členské státy, aby zlepšily strategie v oblasti prevence a zahrnuly léčbu drogově závislých do národních programů péče o zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu budou pokračovat ve spolupráci s vládami států a dalšími partnery na posílení léčby drogových závislostí na celém světě.

Vyzývám také k řádnému uplatňování Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu a Úmluvy OSN proti korupci. Tyto nástroje mohou výrazně pomoci v oblasti prevence a kontroly zločinnosti související s drogami, která je vážným bezpečnostním rizikem v mnoha částech světa.

V zemích, které se potýkají s problémem pěstování, produkce a pašování drog, je potřeba posílit rozvojovou pomoc a spolupráci. Jinak hrozí nebezpečí nestability a ohroženo bude i splnění Rozvojových cílů tisíciletí.

U příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi vyzývám ke společnému postupu na pomoc lidem trpícím drogovou závislostí. Spojme také síly a omezme počet zemí, ve kterých jsou drogy produkovány, nezákonně obchodovány a konzumovány.“      (Zdroj: Informační centrum OSN v Praze)


V zámku ve Vimperku otevřeli dosud nepřístupné prostory ..... Obyvatelé i návštěvníci Šumavy si mohou v letošní turistické sezoně vůbec poprvé prohlédnout s průvodcem zámek ve Vimperku. Umožnil to archeologický záchranný výzkum, který předchází plánované obnově památky. Návštěvníci uvidí třeba až do letoška ukryté klenuté gotické sklepy či osmimetrovou sondu, jež odhalila únikovou cestu z hradu a také základy další gotické věže ze 13. století, řekl dnes ČTK Bohumil Kubát, který má na starost projektovou přípravu obnovy.

Kdo se zajímá o historii a architekturu, je podle něj nadšený. Rekonstrukce památky bude trvat několik let a zámek se pak z větší části pro veřejnost uzavře. Opravená památka by se měla proměnit v mezinárodní vzdělávací centrum pro přírodovědce, sloužit jako vstupní brána k informacím a prezentaci ochrany přírody a krajiny v oblasti Šumavy a Bavorska. Prostory se využijí i pro společenské akce, uvedla Jana Zwettlerová mluvčí Správy národního parku a CHKO Šumava.       (Zdroj: Turistický portál České republiky)


Gangsterský gen ..... Podle nové studie genetika neovlivňuje jen to, jak snadno mladý Američan podlehne lákání gangů, ale také to, jak ochotně bude používat zbraň.

Nízká hladina mozkového enzymu monoaminooxidázy A (MAOA) bývá spojována s agresivnějším chováním. Vědce z Florida State University v Tallahassee proto zajímalo, jak to s enzymem vypadá u mladistvých, kteří se ve velkých amerických městech sdružují do gangů. Jejich studie probíhala od roku 1994 do roku 2002. Během této doby vědci shromáždili genetický profil víc než 2000 mladých dívek a chlapců. Prostřednictvím dotazníků zjišťovali, jaké mají tyto děti zkušenosti s gangy a používáním zbraní.

Zjistili, že určitá varianta genu pro MAOA, spojená s nízkou aktivitou enzymu, několikanásobně zvyšuje šanci, že se mladý chlapec stane členem gangu. Ve skupině chlapců s touto variantou genu jich mělo zkušenost s gangy celých 42 %. A co víc, u majitele této genové varianty je také dvojnásobně vyšší riziko, že použije zbraň, než u člena gangu s vyšší hladinou enzymu.

Autoři studie však varují, že jejich výsledky by neměly být přeceňovány. Rozhodně neznamenají, že by se člověk s nízkou hladinou enzymu musel stát členem gangu - a naopak. Nakolik se "gangsterský gen" u dítěte projeví, totiž záleží především na okolním prostředí.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Fotbalista po kolapsu vstal z mrtvých. Díky defibrilátoru ..... Anthony Van Loo nebyl faulován, zradilo ho vlastní srdce.Dvacetiletý obránce belgického prvoligového klubu K.S.V. Roeselare Anthony Van Loo během zápasu zkolaboval. Postihla ho silná srdeční arytmie, během okamžiku se ocitl na pokraji smrti. K životu ho probudil elektrický výboj z implantovaného defibrilátoru.

Loni v červnu lékaři Anthonymu diagnostikovali srdeční vadu, proti jejímž následkům ho měl defibrilátor ochránit. A přesně to se 7. června během zápasu stalo. Fotbalista se skácel na trávník jako podťatý. Jeho srdce se nezastavilo, naopak začalo pracovat příliš rychle a chaoticky, čímž ztratilo schopnost efektivně přečerpávat krev. Po dobu několika sekund bilo s frekvencí až 400 úderů za minutu.

Defibrilátor zaznamenal problém a automaticky stimuloval srdce elektrickým výbojem s napětím 700 voltů. Srdce se tímto zásahem „resetovalo" a začalo opět pracovat správně. Hráč, který by jinak tuto událost zřejmě nepřežil, po chvilce nabyl vědomí. Druhý den byl propuštěn z nemocnice bez jakýchkoli následků.      (Zdroj: Týden)


Charlottmarie v rozhovoru exkluzivně pro Matrix-2001: "Ať každý z vás zažije, že jste zářící láska......" .....Charlottemarie boří bariéry tvořením inovativní hybridní "nové" hudby během svých vystoupení a nahrávek. Ztělesněním univerzálních principů zvuku, duchovního zpěvu a rytmů, vytváří mimořádný hudební zážitek spojující multikulturní vlivy s přesvědčivým poselstvím. Mystické propojení práce Charlottemarie je vyjádřeno skrze hudbu, vystoupení, film a psaní - otevírajíce brány vědomí pro všechny posluchače po celém světě. Práce Charlottemarie se stále vyvíjí a začleňuje do sebe univerzální principy z posvátných tradičních učení a vědy. Její mimořádný hypnotický 4-oktávový hlas proplétá písně, zvuky a jazyky a vede posluchače k zážitku za hranicí zábavy. Je známá jako uznávaná zpěvačka, skladatelka a umělecká vizionářka. Její práce byla oceněna granty a členstvím ve vážených organizacích. Rozšiřující se globální působení Charlottemarie vede k vysoce kvalitním výtvorům, které aktivují vědomí a spojují transcendentní, kulturní a lidské zkušenosti skrze mocná média hudby, vystoupení, filmu a psaní.       (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Bush s Blairem chtěli vyprovokovat válku proti Iráku ..... Zhruba dva měsíce před zahájením útoku na Irák, 31. ledna 2003, George Bush oznámil britskému premiérovi Tonymu Blairovi, že je připravena provokace, v jejímž rámci by „americký průzkumný letoun U2 přemalovaný na barvy OSN v doprovodu stíhaček přeletěl nad Irákem“. Pokud by Saddám Husajn přikázal letoun ostřelovat, dostal by se tak do střetu s rezolucí OSN.

Podle britského nedělníku The Observer plán na vyprovokování invaze do Iráku souvisel s tím, že si oba politici začínali být jistí, že inspektoři OSN v Iráku nenajdou žádné zbraně hromadného ničení, a bylo proto potřeba vypracovat nový postup.

Z pětistránkového důvěrného memoranda, z něhož list cituje, vyplývá, že Bush doufal, že se „objeví“ nějaký irácký uprchlík, který veřejně ukázal na Saddámovy zbraně hromadného ničení, nebo že někdo na Saddáma spáchá atentát. Zároveň ale Blairovi oznámil, že bez ohledu na další rezoluci Rady bezpečnosti OSN je připraven na vojenskou akci. Memorandum konstatuje, že Blair byl „s prezidentem pevně zajedno.“

„Dokumenty tohoto typu nejsou záležitostí národní bezpečnosti, ale národní hanby,“ podotkl k tomu profesor práva na londýnské University College Phillippe Sands.

Mimochodem, Tony Blair, který by podle všeho měl být souzen coby válečný zločinec, je dnes vyslancem tzv. čtyřky (USA, Ruska, EU a OSN) pro Blízký východ…      (Zdroj: Czech Free Press)


Rakouské Taurusy u nás uspěly ..... Elektrické lokomotivy řady 1116 a 1216 Rakouských spolkových drah ÖBB jezdí na jihu Čech již čtvrtým rokem. V provozu se osvědčili a strojvedoucí si je jednoznačně oblíbili.

Lokomotivy Taurus vedou českobudějovičtí strojvedoucí již čtvrtou sezonu. Vozbu několika Taurusů zabezpečuje Provozní jednotka (PJ) České Budějovice, která spadá pod plzeňské Depo kolejových vozidel ČD. "Jejich vozba do českého vnitrozemí započala s jízdním řádem 2005/2006, konkrétně od 11. prosince 2005," vzpomíná přednosta této PJ Jaroslav Žahourek. "Tehdy se první rakouský stroj vydal na svoji cestu z hornorakouského Summerau přes Horní Dvořiště až do jihočeské metropole Českých Budějovic," dodává přednosta.

Strojvedoucí Taurusů musí mimo předpisy ČD znát rakouské dopravní předpisy ÖBB a vlastnit průkaz k řízení vícesystémových lokomotiv. Kromě toho skládají speciální zkoušku k řízení lokomotiv ÖBB řad 1116 a 1216, včetně řídicího vozu, který bývá zařazen v rakouských soupravách. Nutností je také schopnost domluvit se v němčině. Strojvedoucí na Taurusech si tak musí rozšiřovat své znalosti na cizojazyčných kurzech.       (Zdroj: Smísené okolí)


Bystročice a marná snaha o vyvolání místního referenda v obci ..... Jan Vrána, předseda Občanského sdružení pro Žerůvky a Bystročice se již více jak rok snaží o vyvolání místního referenda v obci Bystročice. Právě o tom, jak složitá je cesta k této formě přímé demokracie natočilo olomoucké studio Českého rozhlasu zajímavý pořad - Krajský soud v Ostravě dal malým obcím špičkový návod, jak se účinně bránit místnímu referendu a vložit do rukou jejich zastupitelů prakticky neomezenou moc v rozhodování o projektech v katastru obcí, a to i bez souhlasu jejich občanů. Co kdyby náhodou chtěli občané něco jiného, než prosazují jejich vlastní zastupitelé? Radši se svých voličů ani na jejich názor nebudeme ptát!

Záznam pořadu si můžete poslechnout na stránce: http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00884977.mp3.  Na stejné téma odvysílal pořad i ČRo 2 - Praha, který si můžete poslechnout na:

http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00886026.mp3      (Zdroj: Společnost na ochranu půdy v ČR)


Rok kněží od 19.6.2009 do 19.6.2010 ..... Papež Benedikt XVI. oznámil, že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, vyhlašuje na období od 19.6.2009 do 19.6.2010 Rok kněží, jehož téma bude "Věrnost Kristova, věrnost kněze".

Papež zahájil Rok kněží modlitbou nešpor 19.6.2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží. Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19.6.2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana Maria Vianneye patronem všech kněží na celém světě. Bude vydána mj. Směrnice pro zpovědníky a spirituály spolu se souborem textů papeže, které se týkají základních témat o životě a poslání kněze v současné době. Kongregace pro klérus po dohodě s diecézními biskupy a představenými řeholních společenství podpoří a bude koordinovat různé duchovní a pastorační iniciativy, které umožní lépe pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti a jak je nutné posílit trvalou formaci kněží tím, že se propojí s formací seminaristů...      (Zdroj: Pastorace)


Poklad generála Kolčaka ..... Hledači pokladů z ruské Akademie věd nasadili v ruském jezeře Bajkal miniponorky, s jejichž pomocí chtějí nalézt legendární carský zlatý poklad. Podle britského deníku The Times uložil bedny v hodnotě miliard dnešních dolarů na dno jezera bělogvardějský generál Alexandr Vasiljevič Kolčak. Podle neověřených zpráv by se mohlo jednat až o 1600 tun zlata. Ustupující jednotky "bílých" prý v zimě roku 1919 nechaly uprostřed zamrzlého jezera vozy s nákladem. Když nastala obleva, zlato se probořilo do jezera, obsahujícího dvacet procent světových zásob pitné vody. Podle jiné verze byly vozy svrženy do jezera z vlaku na mysu Polovinnyj, kde Transsibiřská magistrála vede těsně po břehu Bajkalu. Právě na tomto místě se nyní potápějí až do kilometrové miniponorky. Hledači pokladů totiž objevili poblíž břehu zrezivělá kola vagónů.

Miniponorky Mir-1 a Mir-2, které v roce 2007 umístily na dno Severního pólu ruskou vlajku, by se měly podle plánů do Bajkalu potopit přibližně stokrát. Pátrání po zlatě je součástí dvouleté expedice, jejíž hlavním cílem je ovšem geologický a ichtyologický výzkum. Ponorky s tříčlennými posádkami se potopily do 1600metrové hloubky již v létě, žádné zlato však nenašly. Objevily nicméně bedny od munice, které zcela jistě pocházejí z dob občanské války a intervence. Expedici zorganizovala Akademie věd ve spolupráci se soukromou firmou. Náklady na výzkum se pohybují v přepočtu okolo 135 milionů korun.      (Zdroj: Řev přírody)


23.06. 2009     Třiadvacátého června 1887 bylo v Písku, jako v prvním městě v českých zemích, uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu (Hybernskou ulici v Praze osvítil František Křižík již roku 1882).

Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června, která je podle lidové tradice plná kouzel a nadpřirozené magie. O této noci se scházejí čarodějnice, otevírají se zlaté poklady, čarovné byliny získávají léčivou moc a rozkvétá zlaté kapradí[zdroj?].

Tradice magické noci sahají daleko do starověku. Je to původně náboženská slavnost spojená s oslavou letního slunovratu, která vychází z keltské nebo keltsko-germánské tradice, kterou přejali i Slované. Křesťanská církev se snažila potlačit tyto pohanské slavnosti a proto zasvětila 24. červen Janu Křtiteli (odtud dnešní pojmenování). Přesto se některé rituály zachovaly až dodnes např. skákání přes oheň nebo házení věnců do vody a staly se součástí lidového folklóru.


Šumava nabídne desítky vycházkových tras kolem malých parkovišť ..... Šumavský národní park pracuje letos na projektu, který má turistům více zpřístupnit návštěvnicky zatím nepříliš oblíbená místa. Ještě letos správci parku zhruba za půl milionu korun opraví na 25 malých záchytných parkovišť. Nainstalují na nich informační tabule s vyznačením místních vycházkových okruhů a doporučených tras, kam se mohou turisté v dané lokalitě dostat.

Zhruba do tří let plánují správci parku upravit takových parkovišť a tras kolem nich na pět desítek, na realizaci projektu "Zaparkuj a jdi" by rádi získali dotace EU, řekl ČTK ředitel správy parku František Krejčí.

"Každé parkoviště bude mít své jméno a bude k němu vydán propagační materiál, aby si například rodiny s dětmi mohly přesně naplánovat nedělní výlet," popsal. Zatím se plánují úpravy parkoviště na Velkém Boru, na Slunečné, u Keplí a na dalších místech. "Je to celá řada malých lokalit, které jsou umístěné mimo obce a notoricky navštěvovaná místa," vysvětlil ředitel.

Výlety z parkovišť do jejich okolí mají být nabídkou především pro rodiny s dětmi nebo třeba pro houbaře. Správci parku chtějí nabídnout zajímavé trasy i pro lidi, kteří ocení krásy šumavské přírody v méně exponovaných místech, kde neproudí davy dalších turistů, jako například v Povydří, na Tříjezerní slati, Jezerní slati nebo na Březníku.

Okruhy kolem parkovišť, která mohou zároveň sloužit jako pikniková místa, budou v rozmezí od půl hodiny až třeba do dvou a půl či tří hodin chůze.     (Zdroj:Ekolist)


Jak využít sexuální energie ..... Celé naše tělo je naplněno velmi jemnou biochemickou esencí, kterou nazýváme biologickou pránou. Prána má dva aspekty, univerzální a individuální. V individuálním aspektu se skládá ze subtilních prvků, což by se dalo vyjádřit jako specifické záření z různých prvků na subatomární bázi. Tato prána je koncentrována v sexuální energii. Tuto energii normálně používáme pro plodivé účely, avšak příroda ji určila také pro evoluční účely. Většina lidí se domnívá, že umělecký talent a nadání ve velké míře závisí na sublimaci sexuální energie. Dokonce i psychologové jako Freud a Jung to připisují libidu. Nu a libido je sexuální energie, tedy jinými slovy: životní energie. Tak podle názoru těch, kteří věří v „hadí sílu", a podle názoru starých mistrů, lidský rozmnožovací systém funguje dvěma způsoby, tedy jako evoluční a jako rozmnožovací mechanismus. Jako evoluční mechanismus vysílá jemný proud velmi potentní nervové energie do mozku a další proud do sexuální oblasti, příčiny množení.      (Dále čtěte na Matrix-2001)


Vědecké časopisy přijmou i nesmysl generovaný počítačem ..... Kauza, která otřásla vědeckým vydavatelstvím Benthan Science Publishers, začala nevinnou studentskou recesí.

V roce 2005 vytvořila parta amerických studentů počítačový program SCIgen, který umí generovat imitace vědeckých článků. Po zadání několika „klíčových slov“ vytvořil program anglicky psaný text, který na první pohled vypadal jako vědecká studie. Nechyběly ani grafy a tabulky. Věty byly po gramatické stránce korektní, ale nedávaly smysl. Bylo to jen jakési „blablabla“ oděné do hávu vědeckého článku. Výsledek práce SCIgenu byl natolik přesvědčivý, že se jej studenti pokusili udat jako příspěvek na mezinárodní konferenci pořádané ve floridském Organdu. K jejich velkému překvapení byl „blábol“ přijat k odpřednášení.

Jak je to možné? Řada vědeckých konferencí jsou výdělečné podniky. Autoři platí nejen stravu a ubytování, ale přispívají přímo i organizátorům konference. Většina takto získaných peněz padne na pronájmy sálů, tisk sborníků a podobné výdaje. Pokud se povede na konferenci natáhnout hodně účastníků, může závěrečné účtování skončit významným přebytkem. Proto jsou na mnohé konference přijímány prakticky jakékoli příspěvky. Hlavní je, aby jejich autor zaplatil. Přijetí „referátu“ vyprodukovaného počítačem to jasně dokazuje. Vědci si nedokázali představit, že by se něco podobného mohlo stát v seriózním vědeckém časopise, kde jsou všechny obdržené rukopisy důkladně hodnoceny.

Aféra vydavatelství Bentham Science Publisher dokazuje, že to neplatí. Student Philip Davis z Cornell University spolu s Kentem Andersonem z prestižního lékařského časopisu New England Journal of Medicine vyrobili pomocí programu SCIgen imitaci vědeckého článku a poslali jej do The Open Information Science Journal vydavatelství Bentham. Imitace byla po údajném recenzním řízení přijata k otištění. Davis a Anderson jsou přesvědčeni, že jejich „rukopis“ vůbec neprošel rukama odborného posuzovatele. Ten by okamžitě poznal, že text nedává smysl.       (Zdroj: OSEL)


Policisté udělali zátah na motorkáře v Beskydech ..... Severomoravští policisté vyrazili na zátah namotoristy, kteří nelegálně jezdí ve volném terénu Beskyd a ničí přírodu. O víkendu zkontrolovali 670 vozidel a napočítali na 127 přestupků. „Do akce byl nasazen vrtulník, terénní auta a motorky. Na ujíždějící řidiče čekal na silnici superrychlý policejní passat a motocykl Yamaha. Kdo se v neděli octl v zákazu vjezdu nebo přímo ve volném terénu Beskyd, neměl úniku,“ vylíčil mluvčí policie Ivan Žurovec.

Důvodem zátahu byly podle policistů divoké jízdy motorkářů v beskydské přírodě. „Divocí jezdci se nezastavili ani před nejcennějšími přírodními rezervacemi,“ podotkl Žurovec. Akci označil za zatím největší zátah na nelegální jezdce ve volné přírodě. Jeden z policejních passatů zastavil vozidlo, které jelo mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí rychlostí 213 km/h.       (Zdroj: Ecomonitor)


Přestane Jupiterův měsíc Io soptit? ..... Jupiterův měsíc Io Vulkanicky nejaktivnější těleso ve Sluneční soustavě právě obdrželo od astronomů „rozsudek smrti“. Jupiterův měsíc Io, jehož povrch je doslova posetý aktivními vulkány, se jednoho dne „odebere k odpočinku“ a jeho sopečná činnost ustane. Vyplývá to z nové studie, analyzující pozorování za více než 100 let.

Povrch měsíce Io, který má podobný průměr jako náš Měsíc (kroužící kolem Země) a který je nejbližším velkým měsícem planety Jupiter, je pokryt lávovými proudy a desítkami aktivních sopek. Potřebné teplo pro tuto aktivitu má původ v eliptické dráze měsíce kolem Jupiteru. Během oběhu proto pociťuje na různých částech oběžné dráhy gravitační působení Jupiteru rozdílné intenzity. Tyto změny v přitažlivosti způsobují, že se těleso deformuje, na jeho povrchu se vytváří vyboulenina vysoká přibližně 10 m, která se během oběhu kolem Jupiteru posouvá po povrchu měsíce Io. Tím se generuje dostatečné množství tepla, jež „pohání“ vulkanickou aktivitu Io.

Avšak nebylo tomu tak vždycky. Vyplývá to z nové studie, kterou se svými spolupracovníky vypracoval Valéry Lainey z observatoře v Paříži (Francie).       (Čtěte na AstroVM)


K čemu jsou nám otisky prstů? .....Kriminalisté z daktyloskopického cechu se z papilárních linií na lidských prstech radují, neboť jim už po léta napomáhají identifikovat podezřelé. Příroda nám je však jistě nenadělila, aby udělala radost lovcům zločinců. Ale proč vlastně?

Papilární linie, jejichž konkrétní uspořádání je každého člověka jiné, nejdou výlučnou lidskou výsadou. Najdeme je u většiny primátů, kteří mají prsty. Polštářky pod jednotlivými „prsty“ mají drobnými liniemi zvrásněné dokonce i jihoamerické drápkaté opičky. Vědci tedy z dobrých důvodů předpokládají, že zvrásnění prstů plní nějaký důležitý biologický účel. Ve snaze odhalit tento účel spolu v současné době soupeří zastánci zhruba dvou okruhů hypotéz. První z nich bychom mohli nazvat hypotézou hmatovou. Její zastánci tvrdí, že papilární linie vylepšují naše hmatové schopnosti. Druhý okruh hypotéz je založen na představě, že drobné vrásy na povrchu prstů usnadňují uchopování předmětů. Nedávno publikovaná studie Rolanda Enose a Petera Warmana z univerzity v britském Manchesteru silně podlomila argumenty zastánců jedné z teorií druhého okruhu, která smysl našich papilárních linií hledala v uchopování hladkých předmětů. Z jejich rafinovaných experimentů se sklem vyšlo najevo, že papilární linie nejen že k lepší přilnavosti prstů nenapomáhají, ale dokonce ji zhoršují. Podle nich není však není „uchopovací“ hypotéza zcela pohřbená. Papilární linie se mohly naopak vyvinout pro lepší přilnutí k drsným typům povrchů, jako je např. kůra stromů nebo k uchopování mokrých předmětů. Voda totiž snadno steče do prohlubní mezi vrásami a předmět poté tolik neklouže.       (Zdroj: 21@století)


Světlo - Lék budoucnosti ..... Většina přírodních národů podvědomě vnímala důležitou roli světla pro člověka i veškerý život na zemi, a proto také bylo Slunce často uctíváno jako důležité božstvo. Velmi staré je i povědomí o tom, jak na nás působí jednotlivé barvy světla - barevná terapie se prokazatelně využívala již ve starověkém Egyptě. Nesmírný vliv světla a barev na zdraví živých organismů ovšem potvrzují i desítky vědeckých výzkumů probíhajících od počátku minulého století.

Pokud se chcete o tématu dozvědět více, těžko byste hledali lepší zdroj informací, než je kniha Světlo - lék budoucnosti. Jejím autor je význačný americký optometrista Jacob Liberman, propagátor metody ke zlepšení zraku nazvané Open Focus (tj. volné zaostření). Tento muž zkusil v 70. letech minulého století používat při léčbě zrakových vad a nemocí tzv. syntoniku, tj. léčebnou metodou využívající působení různých barev světla na organismus. K jeho překvapení však syntonika nebyla vysoce účinná jen při léčbě očí, ale měla příznivý vliv na celkový zdravotní stav jeho pacientů. To Libermana podnítilo, aby se začal zabývat účinky slunečního i umělého světla na lidský organismus. Výsledky svého mnohaletého bádání nyní shrnul v knize Světlo - lék budoucnosti.      (Zdroj: Celostnimedicina)


Proč nejsou ptáci větší? ..... Obří orli kroužící nad Horou osudu v závěru filmové trilogie Pán prstenů možná nasadili ledaskomu do hlavy myšlenku, proč nevidíme na obloze podobné obry. Vedle problémů s velkou hmotností by se musel obří pták poprat i s rychlostí růstu peří. Čím větší je pták, tím delší musí mít hlavní pera křídel a ocasu nezbytná k letu. Desetkrát těžší opeřenec musí mít dvakrát delší hlavní pera, aby měl vůbec šanci se udržet ve vzduchu.

Jenže rychlost růstu per stoupá s hmotností ptačího těla jen pomalu. Přitom obměna per je nutná, protože jejich životnost je omezená. Obměnu hlavních per jednou za rok stihnou ptáci s hmotností nejvýše tří kilogramů. Větší ptáci, například albatrosi nebo kondoři, si mohou dovolit obměnu hlavních létacích per nejvýše jednou za dva až tři roky. Největším létajícím ptákem všech dob byl vyhynulý Argentavis magnificens s hmotností 70 kg. Jak ten stihl obměnu hlavních létacích per? Podle vědců se nejprve pořádně vykrmil a pak mu vypadala všechna hlavní pera najednou. Na čas nebyl schopen letu, ale to díky zásobám podkožního tuku bez potíží přežil.      (Zdroj: VTM Science)


Hladomorem trpí více než 2 miliardy lidí po celém světě. Kdo pomůže? ..... Více než dvě miliardy lidí trpí ve světě hladomorem a chudobou. Chudobou a hladem, který je zatracuje a uvrhuje mezi ty, kteří přežívají ze dne na den. Většina z nich jsou prostí lidé, jejichž osud je trpký a smutný. Lidé a děti, které zasáhla bída, o níž se nám v „ civilizovaném světě“ ani nezdá. Stovky a tisíce z nich denně umírá jen na podvýživu, některé z nich i na mnohé přidružené choroby, které bída a hladomor přináší.

Přestože se mnohé světové humanitární organizace spojují ve snaze pomoci tam, kde je to potřeba, stále je tato pomoc mnohdy neznatelná. V mnoha případech-ojediněle-slýcháme o tom, jak se podařilo to či ono, ale veskrze jsou to drobné momenty možné pomoci. Nejen však humanitární organizace, ale i Organizace spojených národů již dávno pochopili, že svět a zvláště Afrika, Uganda, Bangladéš, Etiopie, Somálsko a celá řada dalších zemí, řítí do jedné velké humanitární propasti, z níž jistě za několik let návratu. Již vlády jednotlivých zemí pochopily, že chudoba a hladomor je „metlou“ tohoto tisíciletí. To vyburcovalo celý svět k takovým opatřením, že si jednotlivé země vytkly prioritní cíle ve snaze napomoci při řešení těchto humanitárních problémů v zahraničí.

Kdyby jednotlivé země světa vynaložili jen zlomek svého jmění na pomoc v cizích státech tak, jako vynakládají na zbrojení a armádu, již dávno bychom se nepotýkali s hladem a umíráním na podvýživu. V mnoha případech se tak dá mluvit o politickém problému na úrovni celého světa. Problému, jehož vrcholem je bída v zemích „třetího světa“. O tomto vztahu mezi politikou a chudobou již dávno hovořil indický ekonom, specializující se na ekonomii blahobytu Amartya Sen. Podle něj se hladomor a chudoba objevují v zemích, kde je ekonomika a vláda na špatné úrovni. Současně zdůrazňuje, že nikdy se dosud neobjevil hladomor ani chudoba v zemích, kde funguje několik politických stran a demokracie. Vždy se s tímto problémem potýkají země s nestabilní ekonomickou situací a špatnou vládou, případně země, kde vládne občanská válka.

Mezi jednu z několika zemí, kterou sužuje hlad tamních obyvatel, se řadí i Niger. Podle odhadů z roku 2005 je celá jedna třetina z jeho 12 milionů postižena chudobou a nedostatkem jídla. Podle OSN tak hrozilo, že vlivem hladomoru mohlo dojít k úmrtí až sta tisíc dětí v této zemi. Přestože se o tomto problému hovořilo již v roce 2004, obyvatelé Nigeru se odpovědi a řešení nedočkali.

Nezbývá než doufat, že humanitární problémy budou v blízkém budoucnu řešeny, a s pojmy jako hlad a hladomor se budeme jistě setkávat již jen v učebnicích dějepisu. Doufejme, že i naše děti o těchto smutných věcech nebudou nikdy slýchat…      (Zdroj: Czech Free Press)


Přístup na Sněžku bude omezen ..... Ředitelství polského Krkonošského národního parku (KPN) vydalo omezení přístupu na Sněžku platné od 1. července 2009. Stejně jako v loňském roce i letos v době letních prázdnin bude vrchol Sněžky přístupný po červeně značené cestě s řetězy v úseku Slezský dům - Sněžka pouze jednosměrně, a to pro výstup nahoru. Turisté směřující ze Sněžky dolů ke Slezskému domu budou muset využít tzv. Jubilejní cestu. V podzimních měsících bude červeně značená cesta s ohledem na probíhající opravu chodníku dokonce úplně uzavřena.

Červeně značená Cesta česko-polského přátelství bude v červenci a srpnu přístupná jen jedním směrem - od Slezského domu na Sněžku. Ze Sněžky dolů budou moci návštěvníci tudy sejít jen na první vyhlídku do Obřího dolu ve vrcholové části a pak se vrátit. Modře značená Jubilejní cesta severním svahem Sněžky bude průchodná oběma směry. K této formě regulace návštěvnosti vrcholu Sněžky přistoupilo Ředitelství KPN z důvodu přetíženosti úzkého horského chodníku. Snahou je jak zamezit erozi a omezit vybočování turistů mimo chodník při vzájemném míjení, tak zvýšit bezpečnost návštěvníků (uvolněné kameny, pády osob).

Koncem srpna navíc začnou práce na opravě serpentin červeně značené turistické trasy (Cesta česko-polského přátelství), které pak budou pokračovat v podzimních měsících. Opravy této cesty začnou za provozu v srpnu a od 1. září budou pokračovat při úplném uzavření turistického chodníku v úseku Sněžka - Slezský dům. Turisté v úseku Sněžka - Slezský dům budou moci v této době v obou směrech využít jen Jubilejní cesty. I po ní však vzhledem k opravám může být zvýšený provoz vozidel. Dokončení prací se předpokládá v říjnu 2009. Ředitelství KPN i Správa KRNAP umístí na rozcestí informační tabule v jazykových mutacích, aby všichni návštěvníci hor byli informováni o místních omezeních.       (Zdroj: Turistický portál České republiky)


22.06. 2009     Dnes ve 21:35 LČ nastává první letní Novoluní.

V roce 1633 odvolal italský vědec Galileo Galilei před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se točí kolem Slunce.


Piráti ve službách ČEZu ..... ČSSD a ODS berou peníze domácnostem a dávají je ČEZu. Ekologické organizace odsuzují, že poslanci ČSSD a ODS na návrh Martina Říman a Milana Urbana změnili pravidla pro obchodování s emisními povolenkami a věnovali tak ČEZu bezmála sedmdesát miliard korun. Přitom jde o peníze, které mohly jít například do masivního zateplování domů a snížit tak účty českým rodinám a současně závislost na dovozu plynu.      (Blíže na stránkách Hnutí DUHA)


Darjeling - nielen čajové plantáže ..... Horská oblasť Darjeling sa rozprestiera vo východnom cípe himalájskeho pohoria. Napriek značnej nadmorskej výške vdýchla život legendárnym čajovým plantážam, z ktorých niektoré presahujú hranicu 2000 metrov nad morskou hladinou. Hlavné mesto Darjeling bolo vďaka celoročnej príjemnej klíme letný sídlom britských imperátorov, ťažko si zvykajúcich na vyprahlú horúčavu Kalkaty. Darjeling je dnes mestom lesku i biedy, avšak neporovnateľne čistejšie než ostatné Indické metropoly.

Najlepší čas na prehliadku jeho terasovitých úzkych uličkiek je bezpochyby skorá ranná prechádzka, keď ešte chladná hmla oblizuje sýtozelené pláne čajovej plantáže Happy Valley Tea Estate, ležiacej na okraji mesta. Pri trochu štastí možno sledovať pri práci zberačky čaju, ženy s drevenými krosnami a stvrdnutými prstami od celodenného trhania najlepších čajových špičiek. Čajový porast je sadený tak, aby sa ním dalo pohodlne chodiť, avšak čajové kríčky často kopírujú príkre svahy plantáže a na ich zber treba vynaložiť nemalé úsilie.

Mimo hlavného mesta je život pomalší, chudobnejší a pre nás európanov ťažko pochopiteľný. V horách na hranici s Nepálom a Sikkimom je malebných dediniek dostatok, život v nich ale nie je ani zďaleka tak romantický, ako si človek vysníva z pohodlia domova. Každodenná snahazabezpečit rodine to najpotrebnejšie na prežitie dáva všetkým prácu od rána až do večera, tak to samozrejme chodí v oblastiach vzdialenejších civilizácii. Výnimkou sú dedinky, cez ktoré vedú trekové trasy. V nich žije z turistického ruchu v sezóne nejedna rodina, tento zárobok je zrejme príliš nestály, než aby sa naň dalo spoľahnúť. Pritom je tu turistických lákadiel nadostač. Na jar kvitnú rododendrónové lesy, s trochou šťastia a miestnym sprievodcom možno pozorovať vzácne červené pandy v ich prirodzenom prostredí. V divokej pohraničnej džungle Sikkimu kraľuje bengálsky tiger, ale vidieť ho je vskutku výnimočná udalosť. Z vrcholkov horských masívov možno zhliadnuť tretiu najvyššiu horu sveta, Kančenčungu, za výborného počasia aj vrchol najvyšší, Nepálsky klenot Sagarmathu.       (Zdroj: National Geographic)


Padající semena javoru se točí jako vrtulník ..... Semena javoru padají z mateřského stromu zvláštním způsobem. Těžké semeno je při pádu propojeno s lehkou dlouhou „větvičkou“ (nebo co to je morfologicky), která funguje jako křídlo. Výsledně pak pád připomíná let vrtulníku, větvička se roztočí a přední strana křídla dokáže vytvořit vzestupný proud vzduchu. Asymetrický tvar semene není samoúčelný, protože pro javor je výhodné, aby jeho semena dopadala co nejdále od mateřského stromu. Tento „výtah“ pak podle článku zveřejněného v časopisu Science může dostat semeno až tisíce metrů daleko. Tým výzkumníků, který vedl David Lentink z Harvardu, si pak hrál s různým uspořádáním celého systému a vytvořené mechanické hračky testoval v aerodynamických tunelech.

Popsaný mechanismus by mohl najít i praktické využití třeba při snímkování; miniaturní kamera by se spouštěla s padákem příslušného tvaru. Lenthink se domnívá, že stejný jev využívá při svém letu hmyz a možná i netopýři. Ve větším měřítku to už nejspíš bohužel fungovat přestane.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Nový typ oblaku ..... Je možné, že po více než padesáti letech bude zapotřebí doplnit Mezinárodní atlas oblaků, který vydala Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization - WMO) již v roce 1956. V posledních zhruba patnácti letech se podařilo několikrát pozorovat oblaka, která se jen stěží dají zařadit mezi známé typy.

Původně se předpokládalo, že tento nový oblak se tvoří nejčastěji nad oceánem a tudíž bude pozorovatelný hlavně v přímořských oblastech. Podle poslední studie to ale vypadá, že jej bude možné sledovat i nad vnitrozemím. Aby mohl takový oblak vzniknout, musí v ovzduší panovat podmínky, jaké nastávají těsně před bouřkou. V té době je vysoká vlhkost vzduchu, bez které by k vytvoření oblaku dojít nemohlo. Pro nový druh oblačnosti, která byla poprvé zaznamenána ve Skotsku, bylo navrhnuto pojmenování Asperatus. Tento latinský výraz se dá přeložit jako hrubý, bouřlivý, zvlněný, což velmi dobře odpovídá vzhledu oblaku. Pozorovatelé jej nejčastěji přirovnávají k pohledu na zvlněnou vodní hladinu zespodu.

Kromě Skotska byl spatřen také z dalších míst, například z Austrálie, Grónska, Walesu nebo americké Iowy a je pravděpodobné, že hlášení bude přibývat. Podmínky pro jeho vznik jsou vhodné třeba nad Skandinávií, obecně vzato pak v blízkosti rozsáhlých vodních ploch. Již se objevilo několik pozorování, podle kterých byl Asperatus zaznamenán i z České republiky. Podle pořízených fotografií se v některých případech opravdu jedná o oblačnost, která odpovídá popisu z jiných částí světa. Větší šance na spatření je v oblastech, kde se často vyskytují bouřky.      (Zdroj: Astro)


Extrémní suché počasí zabránilo na jihu Moravy komáří kalamitě ..... Letošní extrémně suché počasí na jižní Moravě zatím uchránilo obyvatele regionu od hrozící komáří kalamity. Vyschly tůně v lužních lesích, v nichž se obvykle komáři líhnou po tisících. ČTK to dnes řekl Oldřich Šebesta z břeclavské hygienické stanice. Situaci by mohly změnit vytrvalé deště.

Právě přeháňky zvedly na jaře hladiny jihomoravských řek. V některých oblastech, a to především u Lanžhota, se řeky rozlily do krajiny. Právě tato jezera jsou líhništěm dotěrného hmyzu.

Kvůli teplému jaru začali letos vylétat komáři mimořádně brzy, a to již koncem dubna. Některé radnice nechaly na radu Šebesty kritická místa postříkat přípravkem proti hmyzu. Nyní většina jarní populace komárů odumřela. Nová se kvůli teplu a větrnému počasí netvoří.

Jihomoravané ale nemají vyhráno. Komáři jsou schopni se vylíhnout v několika dnech. Stačí jim k tomu jen přeháňky, které by zvedly hladiny řek. Meteorologové je ale zatím neočekávají.       (Zdroj: Ekolist)


Ruská zdravá strava ničí americké vesmírne záchody ..... Mnohé spravodajské agentúry sa v poslednom čase venovali nedávnemu škandálu v súvislosti so záchodmi na medzinárodnej vesmírnej stanici, pretože Američania zakázali ruským kolegom používať ich záchody. Čože sa to deje so záchodmi na obežnej dráhe okolo Zeme?

Ruský toaletný systém, dizajnovaný na používanie v bezváhovom stave vo vesmíre, sa veľmi neodlišuje od amerického. Takýto systém je vhodne dizajnovaný pre mužov, aj pre ženy. Moč sa akumuluje v špeciálnych odpadových nádobách a potom koncentruje špeciálnym roztokom. Výslednú tekutinu možno potom používať na isté technické potreby.

Ale predsa len je tu istý rozdiel medzi americkými a ruskými záchodmi a práve to vyvolalo tento vesmírny škandál. Až donedávna ruskí kozmonauti a americkí astronauti v záchodoch veľmi nerozlišovali; vždy jednoducho použili ten najbližší. Lenže v strave sa značne líšia. Ruská strava pre kozmonautov je viac ochutená, je prirodzenejšia a pestrejšia, čo uznávajú aj americkí astronauti. Ruské kozmické menu obsahuje vyše tristo rôznych jedál. Lenže takáto strava má potom za následok odlišnú konzistenciu výkalov.

Americká strava vyzerá skôr ako diéta; pozostáva hlavne z exotického ovocia, zeleniny, morských živočíchov a chudého mäsa. Výsledný produkt trávenia je potom oveľa mäkší. A zdá sa, že solídnejší ruský zruinoval americké vesmírne záchody. Americkí astronauti už boli unavení zo sústavných porúch svojich záchodov a následného nepríjemného zápachu. NASA bola napokon nútená objednať pre svoju potrebu ruské. Americkí daňoví poplatníci zaplatili 19 miliónov dolárov za nové vesmírne záchody. Na medzinárodnej vesmírnej stanici ich namontovali samotní Američania.       (Zdroj: Proti prudu)


Mrkev vařená vcelku je prý zdravější ..... Protirakovinné účinky mrkve se zvýší o 25 procent, vaří-li se tato kořenová zelenina vcelku, a nikoli nakrájená. Zároveň také lépe chutná, protože se v ní uchová více cukru, usoudili vědci z univerzity v britském Newcastlu.

"Při krájení mrkve se zvětšuje povrchová plocha, takže při varu z ní unikne do vody víc živin," vysvětlila badatelka Kirsten Brandtová. "Vaří-li se vcelku a je nakrájena až poté, zachová si chuť i živné látky."

Testy "naslepo", jimž vědci podrobili stovku lidí, prokázaly, že 80 procentům z nich víc chutnala mrkev vařená vcelku. Brandtová spolu s kolegy z Dánské univerzity také před čtyřmi lety objevili prospěšnost protirakovinné látky falcarinol obsažené v mrkvi pro lidské zdraví.       (Zdroj: Agris)


Hnůj je náš poklad ..... "Jestli to funguje? Samozřejmě že ne," tvrdil nekompromisně na počátku devadesátých let o biodynamickém zemědělství mladý zemědělský inženýr Zbyněk Ulčák. Dnes přiznává, že už si není tak jistý. Jeho někdejšímu postoji se vlastně ani není proč divit. Na první dojem (ačkoliv pro někoho nastálo) je biodynamické zemědělství poněkud duchařská záležitost.

Lidstvo se pokoušelo čarovat od pradávna. Jinak tomu není ani dnes. Spojovat však biologicko-dynamické zemědělství s okultními praktikami by bylo poněkud nespravedlivé a krátkozraké. Tato vyhraněná forma ekologického zemědělství začala vznikat ve dvacátých letech minulého století a stejně jako waldorfskou pedagogiku ho přivedl na svět rakouský myslitel a otec nauky zvané antroposofie Rudolf Steiner. Jak popisuje biodynamický zemědělec působící v Podkrkonoší Joachim Dutschke: "Steiner se díval hlouběji a viděl do toho, co je skryté. V jeho době se začínaly v zemědělství prosazovat chemické preparáty, on však cítil, že to není v pořádku."       (Dále čtěte na stránkách Sedmá generace)


Ředitel CIA tvrdí, že si Cheney skoro přeje nový teroristický útok ..... Ředitel CIA Leon Panetta v rozhovoru pro časopis The New Yorker ostře kritizoval bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho za národní bezpečnostní politiku. Panetta řekl: „Je to skoro jako by Cheney uvítal, kdyby tato země byla znovu napadena, jen aby vyhrál politický argument. Myslím, že toto je nebezpečný politický náhled.“      (Zdroj: AKT-INFO)


SVĚT V KOLIZI: Velmi závažný objev spojuje nakažlivost prasečí formou chřipky "H1N1" s geneticky upravovanými potravinami ------- Mutační faktor je stále vě hře -------- Náhoda nebo záměr? ..... Ruští vědci přinesli premiérovi Putinovi velmi pozoruhodnou informaci. V oficiálně tajné zprávě sdělili, že se jim podařilo nalézt kritickou vazbu mezi chřipkovou variantou viru „H1N1“ (prasečí chřipka) a geneticky upravovanými brambory tzv. (amylopektin varianty). Tento druh brambor je konzumován obyvatelstvem výlučně „na západě“. Velmi často jsou tyto brambory prodávané v restauracích rychlého občerstvení v podobě smažených hranolků. Takto geneticky upravené brambory by měly být chráněny proti bramborovému viru „X“, ale zároveň jsou příčinou replikační exploze chřipkového viru „H1N1“ a to díky tomu, že výrazně zvyšují kyselost v endosomickém prostředí organismu což je zároveň důvodem vzniku hemagglutinové bílkoviny, která rychle ničí obal viru skrze vacuolovou blánu a umožňuje, aby iontový kanál M2 dovolil pohyb protonů skrze narušený virový obal, přičemž dochází k okysličení jádra viru. Tento stav přiměje jádro viru, aby ¨došlo k uvolnění RNA u H1N1 včetně bílkoviny jádra buněk hostitelů.      (Zdroj: Matrix-2001)


19.06. 2009     Jednadvacátého června v 7:45 LČ vstupuje Slunce do znamení Raka. Nastává tak Letní slunovrat - začíná astronomické léto.

Dvacátý červen byl OSN vyhlášen k 50. výročí Úmluvy o postavení uprchlíků jako Mezinárodní den uprchlíků - slaví se od roku 2000.

Jednadvacátý červen je Evropským dnem hudby (Svátek hudby) - oficiálně byl vyhlášen v roce 1981 Jackem Langem, tehdejším francouzským ministrem kultury.

Na tentýž den připadá také Mezinárodní den trpaslíků.

A konečně na třetí neděli v červnu připadá Den otců.

Cimrmanologové si v neděli připomenou, že 21.června 1912 vyšla stěžejní gerontologická práce Járy Cimrmana - Poslední profese -, ve které rozpracoval metodiku žebrání.


SVĚT V KOLIZI: Obama se rozhodl vyhladit indiánské kmeny v oblasti Amazonie -------- Bitva o strategické suroviny v Jižní Americe ------ Dravci se vrhají na své oběti ..... Ruští vojenští analytici jsou podle posledních zpráv silně znepokojeni tím, že americký prezident Barack Obama pověřil speciální americké vojenské oddíly jižního křídla armády, aby se vydaly ihned pomoci peruánskému prezidentovi Alanu Garciovi v jeho plánu prakticky vyhubit amazonské kmeny indiánů, kteří během minulého měsíce protestovali proti nově ustanoveným zákonům, které vychází americko – peruánské dohody ohledně volného trhu. Tato dohoda v podstatě umožňuje zcela otevřít na peruánském území amazonské pralesy za účelem těžby ropy a zemního plynu. Ve hře jsou ale i různé hydroelektrické projekty a biofosilní hospodářství. Rostoucí násilí v Peru podnítilo vládu k nebývale ostrým krokům. Velmi podrobně o této skutečnosti informovala například britská tisková agentura.      (Dále čtěte na Matrix-2001)


Stručná zpráva o banálním střetu civilizací aneb Peru se nás netýká .....  Nejméně 52 lidí zahynulo v Peru při prudkých střetech mezi ozbrojenými silami a indiány z peruánské Amazonie, kteří se bouří proti těžebním projektům na svém území, protože ničí jejich odvěké životní prostředí i zdroje obživy. Přesný počet obětí není přesně znám. Autoři: Simona Holecová, Reuters

Všední příběh v epoše bezkonečné války Nového Imperialismu, kdy masakry tisíců, nastavovaná genocida, etnická čištění, odsuny milionů, legalizovaná velkovraždění a jiné projevy západního humanismu, jsou běžným leitmotivem vyprázdněné, dnes už pouze kašírované civilizace, vyhublé do pozdního kapitalismu (Late Capitalism). Přestože v mnoha městech proběhly demonstrace, v ČR zrejmě, to jest samozřejmě nikoliv, zůstala událost prakticky nepovšimnuta, protože nepochopena v souvislostech a dosahu Pro velkou část Levice je pochopitelně, eticky a logicky překryta událostmi v Palestině, Afganistánu atd. aniž je vždy plně viděna souvislost, obdoba a důledky mezi jednotlivými bojišti. Ta část Levice, která uvažuje v rámci pravidel instrumentálního racionalismu a vnitrosystémově, zašeptá něco o nutnosti až pokroku, materiálním rozvoji, otázce vlastnictví, všenárodnímu prospěchu, životní úrovni pracujících, zájmu Lidu a předstupních so­cialismu. Pro budoucnost se opoždění podcivilizovaní Indiáni stejně musí stát doplňkovým venkovským proletariátem, nebo být zařazeni do ukázňujícího průmyslu.Takže případný protest může být jen otázkou taktiky. S chápavým úsměvem zasvěcenců znalecky zamrkejme. Vládě socialistické, natož státu protosocialis­tickému, by bylo odpuštěno. Našlo by se i při nevelké pilnosti dosti vhodných citátů z Marxe, Otců klasiků I pozdějších Učitelů Internacionál a Stran. Ostatně vládní strana APRA- Alianza Popular Revolucionaria Americana, kdysi skutečně levicová je členem Socialistické Internacionály a revolučně socialistická zůs­tává, jak vidno, jen pro prosťáčky. President Garcia v tomto duchu podal zdůvodnění odprodeje Amazonie a tiché genocidy jejích obyvatel, o kterém soudí, že může přesvědčit i mnoho chudých Peruánců, o širokých vrstvách sytých v lepších Světech, nemluvě. Brutalita vládního zásahu i vyjádření prezidenta mohou pak poskytnout vítané alibi těm nemnoha, kteří je potřebují Alan Garcia President of Peru, to Indigenous Cultures,.. I'll kick your babies http://ww­w.youtube.com/wat­ch?v=wtHCn7N9gCA Mi­mo Peru pochopitelně. Přes­ný počet obětí není přesně znám, říká zpráva z tisku, snad 54 –100, mrtvých, snad 250, či více pohřešovaných. Koneckonců pomyslí si čtenář, vždyt to není tak moc a jsou to jen necivilizovaní Indiáni a jde o ropu a plyn, dřevo, výrobu energie a ostatní potřebné, tedy krev a plazmu Velkomašiny. Přírodní bohatství je majetkem všech a jeho využití zlepší ekonomickou situaci Peru a zvýší životní úroveň. Nanejvýše si někteří uvědomí ekologickou tragédii, kterou drancování Amazonie znamená. A to je dost málo. Problém však není pouze ekologický, ale také ethnologický a anthropo-logický. Pro původní a stálé obyvatele amazonské oblasti jde o destrukci jejich nejpřirozenějšího světa, ve kterém spolu s nimi žijí i jejich zemřelí předci. Není to pouze otázka existenční, ale především důsledně existenciální, ne pouze kulturní, ale kultovní. Jejich přirozený svět se neskládá z pouhých užitkových předmětů, neživých věcí, reifikovaných bytostí a pomíjecích, pouze smrtelných lidí a zvířat, ale je plně živoucí a oduševněn, nerozdělitelný a zcela zabydlen vždy přítomnými duchy a dušemi osob, zvířat, rostlin I “neživých “ částí jednoho nedělitelného světa. Je domovem živých I mrtvých. Přese pět století útlaku a pozvolné genocidy, kolektivistická mentalita Ameríndios a Afro-Latinos, pospolitost, která není omezena pouze na osoby, přežila diktatury lidí, věcí, bídy i individualismu.Je to kultura,..jejíž kosmická vize, sociální organizace, rituály, léčitelství, zemědělství, umění, jazyk, ji uchovaly v neporazitelnosti.

Patrně není třeba uvádět popis a sled událostí, pro připomenutí snad stačí odkazy. Peruvian massacre aimed at opening Amazon to transnationals, World Socialist Web Site http://www.wsws.org/…ru-j08.shtml,Mirro Pokorny, Protesty v Peru: Bohatství Amazonie pro všechny? Britské listy http://www.blisty.cz      (Zdroj: Czech Free Press)


Index predátorského úvěrování ..... Dne 10. června 2009 zveřejnily spoečnosti Člověk v tísni o.p.s. a SOS . Sdružení obrany spotřebitelů Index predátorského úvěrování, jehož cílem je kultivovat prostředí nebankovních úvěrů. Index vychází z analýzy smluvních podmínek nebankovních společností a je také podkladem pro Kodex etického úvěrování, k jehož přijetí obě společnosti vyzývají.

Cílem Indexu predátorského úvěrování (IPU) je zpřehlednění trhu s nebankovními úvěry a půjčkami. Index vychází z analýzy největších společností, které nabízejí klientům úvěrové produkty a zahrnuje 5 základních parametrů:

a) Srozumitelnost – vyjádřena délkou smluvních podmínek a četností výskytu různých zkratek

b) Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy

c) Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí

d) Cena produktu v případě řádného splácení

e) Využívání institutu rozhodčí doložky

Do analýzy, kromě dalších kritérií, byly zahrnuty jen společnosti, které mají na svých internetových stránkách zveřejněny smluvní podmínky. Níže uvedená jména proto nepředstavují nejrizikovější společnosti. Hodnoty indexu vyjadřují vztah k průměrné, respektive mediánové hodnotě a znázorňují tak postavení jednotlivých společností ve vztahu k ostatním společnostem. Z grafu tak vyplývá, že společnost Cofidis nabízí, dle zvolených kritérií, nejméně rizikový úvěrový produkt, naopak společnost Profi credit nabízí nejrizikovější produkt.

(Výsledky i s grafy jsou tentokrát přiloženy ke článku zveřejněnému na Demografickém informačním portálu)


Dříme pod sopkou St. Helens supervulkán? ..... Sopka St. Helens v americkém státě Washington, česky někdy nesprávně nazývaná Hora svaté Heleny, vybuchla naposledy se vší silou v roce 1980. Jednalo se o jednu z největších a také nejlépe zdokumentovaných explozí v dějinách lidstva. Některá nová data naznačují, že pod sopkou dříme vulkán ještě větších rozměrů.

Takzvané supervulkány jsou největšími sopečnými explozemi, které lze na zemském povrchu pozorovat. Výbuch takového obra by poničil nejen bezprostřední okolí obrovitého sopečného kráteru, ale měl by nejspíše vliv na celou planetu. Vědci o několika takových spících obrech dobře vědí. Jeden z nich se nachází například pod americkým národním parkem Yellowstone, jiný je zase na indonéské Sumatře (vulkán Toba). Supervulkány mohou během exploze vyvrhnout více než 1000 kubických kilometrů magmatu, které dřímá v obrovité magmatické komoře pod povrchem. Vědci se nyní pokoušejí zjistit, jestli právě taková obrovitá komora neleží také v oblasti, kde se nachází sopka St. Helens. Užívají k tomu jednu z nejběžnějších metod vulkanologů – magnetoteluriku. Rozžhavená hornina totiž vede elektrický proud lépe, než hornina pevná a proto dochází v blízkosti zemského povrchu k měřitelným fluktuacím magnetického a elektrického pole. Nová magnetotelurická měření, která provedl Graham Hill z Institutu pro výzkum jaderných sil v novozélandském Wellingtonu naznačují, že by v trojúhelníku mezi vulkány St. Helens, Mount Rainier a Mount Adams mohla taková komora skutečně být. Kužely jsou od St. Helens vzdáleny 110, resp. 80 km. Tak obrovitá komora by mohla vytvořit vulkán, jehož výbuch by dokázal pořádně zamávat se životem na celé planetě. S interpretaci naměřených dat si však nejsou jisti sami autoři výzkumu a varují proto před unáhleným šířením paniky.      (Zdroj: 21@století)


Poslanci zvedli ruku pro lepší ochranu české přírody ..... Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. „Poslanci zvedli ruku pro účinnější ochranu stromořadí před masovým kácením, pro efektivnější ochranu přírody a pro zrušení nesmyslné praxe udělování výjimek ze zákona vládou. Občané tak budou mít rozhodování blíž. Je to velký úspěch,“ přivítal dnešní rozhodnutí Sněmovny ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Zatímco podle dosavadního znění zákona stačilo ke kácení stromořadí u silnic a železnic pouze oznámení správce komunikace, dnes schválená novela požaduje povolovací řízení. „Ke zpřísnění jsme sáhli poté, co na jaře 2006 došlo k doslova masovému kácení alejí. Potřebnost změny potvrdily i další roky, kdy se situace pokaždé opakovala. Dvakrát vyzvali ministři životního prostředí a dopravy společně k zastavení takové devastace krajiny, ovšem systémové a definitivní řešení znamená až dnes přijatý zákon,“ říká Ladislav Miko.

Aleje jsou v krajině významné zdaleka nejenom jako estetický prvek, ale i jako životní prostor mnoha druhů živočichů. Stromořadí brání také velmi účinně větrné erozi, pomáhají udržovat stabilnější hydrologický režim v krajině a tím přispívají ke zvládání přívalových dešťů. Působí i jako pozitivní prvek bezpečnosti silničního provozu, protože chrání motoristy i cyklisty před nárazy větru. V blízkosti obcí působí také jako přirozená protihluková ochrana.

Nově tedy budou rozhodovat o tom, zda bude kácení v konkrétních případech povoleno, ve většině případů obecní a městské úřady vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, bude rozhodovat nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu.      (Zdroj: Enviweb)


Kdo stojí za tzv. sektářskými bombovými útoky v Iráku? ..... Iráčan, který si nepřál být jmenován, prohlásil, že Američané prováděli atentáty a bombové útoky na iráckých tržištích, aby rozdmýchali sektářské boje mezi Iráčany. ...

... „Během poslední války, která vedla k okupaci Iráku, jsem patřil ke skupině, která získala v Americe výcvik v tom, jak šířit chaos v řadách Irácké armády. Byli jsme do Iráku dopraveni přes saúdskoarabskou hranici. Oblékli jsme si uniformy Irácké armády a naším úkolem bylo šířit mezi Iráčany pověsti, že americká armáda je už v tom a v tom městě nebo že už je na okraji Bagdádu, a podobné věci, které přispěly k rychlému kolapsu iráckých sil.  ...

... Naším úkolem bylo provádět vraždy jednotlivců. Americká okupační armáda nám dodávala jejich jména, fotografie a plánky jejich každodenních pohybů do a z místa bydliště a od nás se očekávalo, že zabijeme šíitu např. v Azamíji, sunnitu v Madínat as-Sadr, atd.

Jakmile některý člen jednotky udělal chybu, byl zabit. Tři členy mého oddílu zabily americké okupační síly, protože se jim nepodařilo zavraždit v Bagdádu sunnitské politické představitele. Američané, kteří jim to nařídili, je zlikvidovali. To se stalo přede dvěma roky.“

Američané tuto jednotku používali na „špinavé práce“. Jednotka byla složená z Iráčanů, Američanů, cizinců a z bezpečnostních oddílů, které byly rozmístěny po Bagdádu a dalších iráckých městech. Neprováděla pouze atentáty, některé její části se specializovaly na kladení bomb a přípravu aut naložených výbušninami na ulicích a tržištích. Též prováděla operace, při nichž byly zatýkány osoby, které chtěli Američané dostat živé.

Podle svědkova líčení „kladení bomb a odpalování výbušnin na tržištích se provádělo různými způsoby, nejznámější a nejoblíbenější mezi americkými vojáky bylo umisťování bomb do aut, která byla na kontrolních stanovištích prohledávána. Další možností bylo umístit bomby do aut během výslechů. V tom případě byla vyhlédnutá osoba povolána na jednu z amerických základen, bomba byla umístěna do jejího auta, a dotyčná osoba byla pak požádána, aby jela na policejní stanici nebo podobně, a tam bylo její auto odpáleno.“

Svědectví bývalého kolaboranta koresponduje s některými západními zprávami, které odhalily zapojení amerických vojenských sil do bombových útoků na irácké civilisty. Britský novinář Robert Fisk se podle zprávy Irácké rady ulamá nedávno setkal v Sýrii s Iráčany, kteří tvrdili, že podobné „černé operace“ prováděli Američané.

Egyptský novinář a bývalý vydavatel listu Al-Ahrám Muhammad Hasanajn Hajkal rovněž v rozhovoru pro al-Džazíru uvedl, že existují žoldáci, kteří svým počtem a vybavením prakticky tvoří druhou pravidelnou americkou armádu v Iráku. Podle něj se tato síla nyní nazývá „Maltské nože“ a stojí za řadou útoků namířených na irácké civilisty. V jejich řadách pracují podle něho Iráčané a Libanonci.      (Zdroj: Nevhodné zprávy)


Proč šedivíme ..... S postupujícím věkem přibývá zvířatům šedivých chlupů a lidem šediví vlasy. Tajemství šedin odhalili japonští vědci pod vedením Emi Nishimuriové.

Lidský vlas vyrůstá z vlasového váčku několik let. Na konci svého „života“ se růst na dva až tři měsíce zastaví. Nakonec vlas odumře a vypadne. Barvu získává vlas od buněk melanocytů, které mu ve vlasovém váčku předávají barvivo melanin. Ve vlasovém váčku vznikají stále nové melanocyty z tzv. kmenových buněk, které se nepřetržitě množí. Ze dvou buněk vzniklých rozdělením kmenové buňky se jedna mění na melanocyt a druhá si podrží vlastnosti kmenové buňky. Tak se populace kmenových buněk ve vlasovém váčku neustále obnovuje. Teoreticky mohou kmenové buňky vydržet ve vlasovém váčku po celý život. Většinou ale z vlasového váčku zmizí. Pak nám začnou růst šedivé vlasy bez pigmentu.      (Dále čtěte na stránkách OSEL)


Psi se nechovají provinile ..... Alexandra Horowitz z newyorské Barnard College provedla experimenty tak, že lidé byli přesvědčeni, že jejich pes něco provedl. Poté jejich páni tvrdili, že v řeči psího těla vidí pocit viny.

Psi jsou za dlouhou dobu soužití s člověkem podivuhodně lidští. Někdy jim však takové chování a lidské emoce přisuzujeme neoprávněně.

Je celkem jasné, že určitý antropocentrismus má při posuzování psího chování své místo. Když trpící pes naříká, je to skutečně kvůli tomu, že se mu to nelíbí (Trpět jako pes...). Z druhé strany je jasné, že nadšení pejskaři mnohdy svým miláčkům přisuzují motivace, které jsou zjevně mimo („Bobík se už těší, až bude mít narozeniny“). Mezi těmito dvěma extrémy je však celá paleta chování, kde „lidské emoce“ psa nemusí být zcela jednoznačné.

Tak jsme zde již psali o tom, že když se pes chová provinile, může cítit nikoliv stud, ale spíše strach (viz článek Cítí pes pocit viny, nebo strach?). Dá se to ověřit tak, že psa postavíme do situace, kdy nic neprovedl, ale k „havárii“ (např. zničení nějaké věci) došlo nešťastnou náhodou. Pes, který za to už byl jednou potrestán, se bude chovat provinile i v tomto případě.

Nyní se vědci zaměřili na podobný problém z jiné stránky – nakolik člověk dokáže vůbec poznat, že se jeho pes takto chová. Alexandra Horowitz z newyorské Barnard College provedla experimenty tak, že lidé byli přesvědčeni, že jejich pes něco provedl. Poté jejich páni tvrdili, že v řeči psího těla vidí pocit viny.

Konkrétně: člověk přikázal psovi, aby se nedotkl jídla v misce a pán poté opustil místnost. Horowitz misku zakryla a poté, co se pán vrátil, některým z nich řekla, že jejich pes příkaz respektoval, jiným zase, že bohužel pochoutku sežral. Pak lidi vyzvala, aby posoudili, zda se jejich hafan chová provinile. Páníčci, kteří byli přesvědčeni, že je pes neposlechl, detekovali provinilé chování, ostatní nikoliv. Buď lidé prostě přisuzovali psům vlastní pocity, a nebo pes z pánova chování bleskově vycítil, že se pán zlobí, a začal se chovat tak, aby hněv odvrátil (to by odpovídalo výše odkazovanému článku, dle nějž je psí provinilost spíše strachem z trestu).      (Zdroj: Science WORLD)


Před 40 lety byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Jeseníky .....  Severomoravské Jeseníky jsou sice druhým nejvyšším pohořím v České republice, z hlediska turistického ruchu jsou však ve stínu Krkonoš nebo Šumavy. Na druhou stranu ale právě díky tomu lze stále v Jeseníkách nalézt řadu tichých zákoutí s původní přírodou, bez výrazných stop civilizace. Před 40 lety, 19. června 1969, bylo pohoří vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Jeseníky se tak staly pátou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku a svou rozlohou 740 kilometrů čtverečných jsou čtvrté největší ze všech 25 CHKO (nejrozlehlejší jsou Beskydy).

Oblast CHKO zahrnuje horský masiv Hrubého Jeseníku a zasahuje do okresů Šumperk, Bruntál a Jeseník. Vzhled pohoří ovlivnila ledovcová činnost, na rozdíl od Šumavy zde však nejsou ledovcová jezera. Téměř 80 procent rozlohy tvoří lesy.

Nejcennější území Jeseníků jsou navíc chráněna ve čtyřech národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), 19 přírodních rezervacích a šesti přírodních památkách. Loni v září zveřejnilo ministerstvo životního prostředí koncepci, podle níž by měl v centrální části Jeseníků v budoucnu vytvořen národní park.

První přírodovědecké články o té oblasti pocházejí již z první poloviny 19. století. V roce 1904 zde byla vyhlášena první rezervace, tzv. Lichtenštejnský prales v prostoru dnešní rezervace Šerák-Keprník, která byla nejstarším chráněným územím na Moravě.       (Zdroj: Ekolist)


Říp v roudnickém muzeu zdobí modely z Merkuru ..... Model hory Říp s technickými atrakcemi postavenými ze stavebnice Merkur mohou obdivovat návštěvníci roudnického Podřipského muzea. Autor modelů Jiří Mládek dnes ČTK řekl, že je udělal podle starých pohlednic znázorňujících, jak si předci představovali okolí Řípu v budoucnu. Nápad prý dostal již asi před deseti lety, kdy pohlednice poprvé viděl, podařilo se mu ho realizovat až nyní.

Na model hory se známou rotundou například umístil lanovou dráhu obepínající celý svět, přístaviště pro vzducholodě, observatoř nebo výtah, který návštěvníky na Říp vozí. Na úpatí hory pak umístil nádraží, elektrárnu a další stavby. Vše doplňují funkční modely vlaků, které jezdí po kolejích i v tunelech pod Řípem.

Ke stavbě modelu prý bylo zapotřebí asi 40.000 šroubků, které vše drží pohromadě. Na vlastní stavbu Mládek potřeboval asi deset měsíců, upozornil ale, že ještě není hotová. Jeho snem je ji rozšířit, možné prý je, že se v budoucnu objeví v roudnickém zámku.

Podle ředitele muzea Jana Mrázka pocházejí pohlednice, podle kterých byl model vytvořený, z let 1907 až 1918 a vydal je roudnický knihkupec Rudolf Kaška. Ve své době prý byly velmi populární a lidé údajně věřili tomu, že tak může Říp v budoucnu vypadat.       (Zdroj: Turistický portál České republiky)


18.06. 2009     Osmnáctého června 1815 Napoleona Bonaparte prohrál bitva u Waterloo, což jej přinutilo k již druhé abdikaci na francouzský trůn.


Cimrman se dočká sochy v životní velikosti, trvale ukryté v mlze ..... Jára Cimrman, fiktivní génius z doby Rakousko-Uherska, bude mít v Tanvaldu svou sochu. Bude ho ukazovat v životní velikosti a nezkazí iluzi, která jeho osobnost obklopuje. Český velikán totiž bude stát na podstavci zahalený v mlze.

Veřejnost mohla po víkendové Spanilé jízdě cyklostezkou Járy Cimrmana poprvé vidět model budoucího uměleckého díla.

Zatímco model sochy byl vystaven u kostela, její originál by měl přesně za rok zdobit balkon tanvaldského kina, které pak ponese i Cimrmanovo jméno, vysvětlil při odhalení herec Zdeněk Svěrák.

"Peníze na dílo chceme získat z darů a sponzorských příspěvků," prohlásila manažerka Mikroregionu Tanvaldsko Kateřina Preusslerová. Autorem sochy je jablonecký grafik Petr Šuta, velký příznivec Járy Cimrmana.

K vytvoření sochy ho inspirovala jedna z přednášek Cimrmanova divadla. Po ní zhotovil ze skla jakousi vitrínu, do které umístil postavu s kufrem. Skla ale nechal předtím opískovat. Cimrman je díky tomu trvale skryt v mlze. Někdy víc a někdy méně, podle počasí.

"Narazit v Jizerkách na mlhu není problém, určitě se s ní setkal i Cimrman při cestě z Liptákova," poznamenal jablonecký sochař Šuta.

Návrh mladého umělce se řediteli Divadla Járy Cimrmana Václavu Kotkovi i členům souboru zamlouval a ochotně s ním souhlasili.       (Zdroj: iDNES)

Konečně nějaká pozitivní zpráva ...


MHD je na měsíc zadarmo. Přestanou lidé jezdit auty? .....  Unikátní akci zahájilo v neděli město Valašské Meziříčí, které je extrémně zatíženo automobilovou dopravou. Po celý měsíc budou lidé v tomto městě jezdit městskou hromadnou dopravou zcela zadarmo.

„Cílem je motivovat lidi, aby ji více používali," říká starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka z ODS. Akce probíhá od 14. června do 14. července.

Zdarma měsíc, možná více

Pokud vedení města dospěje k závěru, že taková podpora MHD má smysl, mohlo by rozhodnout o jejím pokračování.

"Uvažujeme už o dalším zkušebním měsíci ke konci roku, kdy by mohli mít lidé ještě více důvodů jezdit autobusy. Podle vyhodnocení bychom uvažovali i o tom, že by městská hromadná doprava byla zdarma většinu roku," prohlásil starosta Částečka.

„Budeme přesně sledovat počet cestujících v autobusech. Lidé si budou kvůli evidenci nadále vyzvedávat u řidiče jízdenky, ale za nulovou cenu. Také elektronické jízdenky budou řidiči dál přijímat, ale bez úhrady," vysvětluje šéf odboru komunálních služeb Městského úřadu ve Valašském Meziříčí Václav Chajdrna.

Město doplácí na provoz šesti linek městské hromadné dopravy i s příměstskou dopravou celkem asi devíti miliony ročně. Autobusy dotované městem přepraví za rok přes 900 tisíc cestujících. Měsíc bez placení v MHD by měl město stát necelých 300 tisíc korun. Městem projede za den až 30 tisíc aut, což má dopad i na kvalitu životního prostředí.      (Zdroj: Aktuálně)

Hmmm ... a co na to Praha? No ... tipl bych si, že s jistotou téměř stoprocentní - nic.


Pružné střešní „šindele“ by mohly vyrábět energii ..... Plocha země obývaná lidmi se neustále zvětšuje a s ní přirozeně roste i plocha střech. Z energetického hlediska je to prozatím ladem ponechaná půda. Vědci se proto již dlouho snaží vyvinout levný a jednoduše aplikovatelný materiál, který by napomohl ke snadnějšímu získávání energie ze slunečního záření.

Solární panely, které se používají v dnešní době, jsou vyrobeny především ze skla a kovu. Jsou tedy poměrně těžké a snadno rozbitné a jejich výroba je také finančně náročná. Co kdybychom však získali materiál, který bude laciný a snadno namontovatelný na jakékoliv osluněné místo? Využívání sluneční energie by pak jistě nabralo na obrátkách. Chemičtí inženýři z energetického oddělení Severoamerické pacifické národní laboratoře (PNNL) již od 90. let minulého století zkoumají vlastnosti nejrůznějších nových typů ochranných fólií (angl. barrier film). Řada z nich již dobře slouží jako ochrana před navlhnutím, výzkumníci se však v poslední době snažili spojit je s vrstvami užívanými v solárních bateriích (CIGS nebo CdTe). Jejich dlouhodobé úsilí začíná přinášet první ovoce a vědci již pracují na testování prvních pilotních výrobků. Dočkáme se tedy výroby elektrické energie na každé střeše? To ukáže snad už blízká budoucnost.       (Zdroj: 21@století)


OSN: Miliarda lidí na Zemi trpí hladem, je to hrozba pro světový mír ..... Více než jedna miliarda lidí trpí v současnosti na Zemi hlady. Za prvních šest měsíců letošního roku přibylo 105 milionů. Oznámila to dnes Josette Sheeranová, výkonná ředitelka Světového potravinového programu OSN (United Nations World Food Programme, WFP). Chudí a hladovějící lidé podle ní čelí bezprecedentní humanitární krizi. Proto je nutné, aby bohaté státy dostály svým závazkům a zajistily pomoc pro ty nejpotřebnější. Zatím tak ale nečiní.

United Nations World Food Programme, WFP Ke konci minulého roku strádalo podvýživou 963 milionů lidí. "Letos zaznamenáváme v průměru čtyři miliony nových hladovějících lidí týdně, naléhavě hladovějících," prohlásila Sheeranová. "Za prvních šest měsíců tohoto roku jsme už připočetli 105 milionů lidí... Jeden ze šesti lidí teď hladoví, každých šest sekund zemře hlady jedno dítě."

Zhoršování situace je ovlivněno světovou krizí, dlouhodobě vysokými cenami potravin a klesající humanitární pomocí. Celosvětová potravinová pomoc se v důsledku hospodářské krize snížila na dvacetileté minimum. Obyvatelé rozvojových států si mohou v současnosti dovolit nakupovat jen třetinu základních potravin ve srovnání se stavem před třemi roky.       (Zdroj: Gnosis9)


Pekaři uzavírají pakt proti řetězcům. I kvůli odlehčeným rohlíkům ..... Zatímco dřív vážil rohlík 43 gramů, dnes jen 39, upozorňují pekaři. Nikdo nic nepozná, rozdíl v zisku je velký.

Pekařům dochází trpělivost s chováním některých obchodních řetězců.

Nutí je brát zpět neprodané zboží, u faktur nasazují dlouhé doby splatnosti, prodávají jejich zboží pod cenou. To vše přimělo část pekařů, aby se spojili

V nejbližších týdnech Svaz pekařů a cukrářů a Svaz obchodu a cestovního ruchu představí svůj historicky první pakt, který by měl zatlačit na řetězce a jejich chování k dodavatelům upravit.

„Někdy to jsou i doslova naschvály typu, že celou jednu dodávku pečiva si musí dodavatel na své náklady odvézt zpět," říká zástupce menší pekárny, který si nepřál být jmenován.

Svaz pekařů sice sdružuje desítky výrobců, ale ti největší hráči, jako jsou Penam či United Bakeries, v něm nejsou. Jak se k dohodě postaví, je zatím otázka. „Obsah prohlášení neznám, ale vztahy s řetězci se snažíme přes média nekomunikovat," říká Jaroslav Kurčík z Penamu.      (Zdroj: Agris)


Čína: webová cenzura má chyby ..... Čínští vládní programátoři přiznali, že systém filtrování informací na internetu, není dokonalý. Prohlásili, že ze všech sil pracují na odstranění zjištěných nedostatků, nicméně poukázali na to, že každý program má chyby.

Z rozhodnutí čínské vlády je každý počítač zakoupený po 1. červnu letošního roku vybaven systémem filtrování informací. Kupující přitom mají na výběr, zda si koupí počítač s už nainstalovaným programem, nebo zda k němu dostanou disk a cenzurní program si do nainstalují sami.

Vláda tvrdí, že tento nový systém umožní uchránit mladé Číňany před návštěvami „špatných“ stránek, včetně těch pornografických. Obecně se však má za to, že je to součást snah omezit soukromí informací a svobodný přístup k nim.      (Zdroj: Czech Free Press)


Katastrofální zemětřesení spustila voda přehrady ..... Napuštění přehrady Zipingpu mohlo spustit ničivé zemětřesení, jež si v čínské provincii Sečuán v květnu loňského roku vyžádalo 80 000 obětí na lidských životech. Přehrada se nachází jen půl kilometru od zlomu, na němž se zemětřesení zrodilo. Od epicentra zemětřesení dělí přehradu jen 5,5 kilometru. Přehrada se začala napouštět v prosinci roku 2004 a během dvou let vystoupala hladina nádrže o 120 metrů.

Stovky milionů tun vody zatlačily na blízký geologický zlom a výsledné síly spustily zemětřesení. Tak představil scénář sečuánské katastrofy na zasedání Americké geofyzikální společnosti v San Francisku seismolog Christian Klose z Columbia University. Podle Kloseho propočtů zátěž vodní masy uvolnila masy hornin, jež do sebe byly ve zlomu zaklesnuty. Její tlak zároveň napomohl pohybu hornin podél zlomu.      (Zdroj: VTM Science)


Myjte si ruce i borůvky ..... Riziko sice není velké, ale vyloučit možnost nakažení člověka parazitem Echinoccocus multilocularis prostřednictvím některých lesních plodů prakticky nelze.

Echinoccocus multilocularis je malá tasemnice, jejímž hlavním hostitelem je liška, ale i pes a kočka. Mezihostitelem je myš (i ostatní drobní hlodavci). Člověk je nepravým hostitelem. Vajíčka opouštějící zažívací trakt hlavního hostitele ulpívají kdekoliv ve vnějším prostředí. Člověk se nejčastěji nakazí „infikovanou“ zeleninou, lesními plody, houbami nebo i přímo z vnějšího prostředí při nedodržování hygienických návyků. Vajíčka, která člověk pozře, se dostávají do zažívadel, zde se uvolní larvy, které se dostanou do krevního oběhu. Játra jsou prvním cílovým orgánem, v němž způsobují onemocnění „alveolární echinokokózu“. Z jater mohou být larvy rozneseny do dalších orgánů (i svalů a mozku). Dle toho také vypadá klinický obraz onemocnění člověka. Z infikovaných lidí onemocní 10 – 15 %, záleží na vnímavosti, stavu organismu a „infekční dávce“.  ...

... Základem prevence onemocnění člověka je hygiena, tj. mytí zeleniny, lesních plodů a samozřejmě rukou. Nekonzumovat lesní plody přímo utržené, v každém případě raději omýt tekoucí vodou, lépe však konzumovat tepelně ošetřené (min. 60 °C). K preventivním opatřením dále patří pravidelné hubení myší a pravidelné odčervování psů a koček, které požírají myši.

Podle švýcarských údajů onemocní zhruba dva lidé na milion obyvatel. V Německu je ročně hospitalizováno okolo 100 lidí na alveolární echinokokózu.

Do budoucna je možné uvažovat o odčervování lišek prostřednictvím speciálních návnad s účinným prostředkem. První zkušenosti mají právě v Německu a ve Švýcarsku. U cizopasníka působí účinná látka na jeho povrchovou blánu, kterou leptá, a na svalstvo, u něhož způsobuje křeče. Je možné, že i v ČR využije Státní veterinární správa německých zkušeností a půjdeme též touto cestou.       (Zdroj: Státní veterinární správa ČR)


Tajemství kruhových objezdů ..... Na našich dopravních komunikacích se objevil zajímavý způsob řešení dopravních komplikací. Zatímco před časem se nebohý řidič nedovolal žádného kruhového objezdu, dnes se s nimi roztrhl pytel. Jeho přání byla na nebesích vyslyšena.

Jistě jste si také všimli, že kruháče jsou u nás úplně všude. Někde jsou dokonce i tři, možná i čtyři, za sebou. Prognóza dopravní situace vypadá tak, že v budoucnosti nebudou žádné rovné silniční a dálniční cesty, ale jenom řetězce kruhových objezdů. Jak odborně později vysvětlím, není to přehnaná hloupost, ale naopak zcela prozřetelný futuristický záměr.

Výhodnost jízdy po kruhových drahách oproti přímočarým je jednoznačná. Automobil nabírá odstředivou jízdou v kruhu větší rychlost než při jízdě přímé. Dokonce i spotřeba pohonných hmot je díky tomu menší.

Dalším významným faktorem, který se v tomto případě podílí na zvýšení rychlosti a snížení spotřeby, je zemská rotace. Směr otáčení zeměkoule je totiž shodný se směrem jízdy automobilů po kruhových objezdech doleva, a tak zemská rotace urychluje jejich pohyb.

Celkově se tedy kruhové objezdy jeví jako vtipné, elegantní a ekonomicky výhodné řešení dopravy hodné 21. století a posledního 3. tisíciletí. Vše se z hlediska vědeckého vysvětlení, které jsem uvedl, jeví zcela logické. Pouze jediný jistý závažný fakt všechny tyto argumenty zametá pod stůl. Je jím princip konstrukce našich kruhových objezdů.

Většina našich kruhových objezdů je malá a úzká. Mají obvykle jen jeden jízdní pruh. Nedá se po nich jezdit rychle, a dokonce se po nich nedá jezdit ani vůbec. Také jste si všimli těch převrácených kamionů a osobních aut, které leží kolem našich kruháčů? Také jste postřehli jejich zdemolované okolí a středy? První důvod, který vás napadne, když jedete po našich kruhových objezdech, a máte přitom problém, aby vás odstředivá síla nevynesla na vrakoviště v jejich okolí, je evidentní. Jsou vně klopené, vzhůru ke středu vypouklé, takže jedoucí dopravní prostředky kruháče na principu centrifugy vymršťují vně.

Jistě, je to velmi výhodné ekonomické řešení, neboť čím více aut takovým způsobem zdemolujeme, tím více podpoříme automobilový průmysl, a tím více stoupá šance na vyváznutí ze světové ekonomické krize (alespoň pro její kapitány). A přitom nemusíme nikomu platit šrotovné, možná ani pohřebné.  ...

... Takže s pravdou ven: Kruhové objezdy jsou přistávací plochy pro létající talíře. Krátce před vypuknutím války proběhne pomocí nich evakuace obyvatelstva dobrými mimozemšťany na jinou planetu, nebo do pekla. Jak víme, tyto vesmírné dopravní prostředky jsou zespoda vyduté. Již rozumíte, proč jsou kruhové objezdy vypouklé? Je to kvůli správnému dosednutí talířů a kvůli nerušenému odchodu spalin při jejich přistávání a startování.     (Dále viz Britské listy)


Propojena první dvojice antén ALMA ..... Vědci a inženýři pracující v současnosti na největším pozemním astronomickém projektu – observatoři ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), zaznamenali další milník při její stavbě. Poprvé úspěšně propojili dvojici antén, synchronizovali jejich činnost s přesností na miliontinu miliontiny sekundy a otestovali zařízení při pozorování planety Mars. ALMA je ve stádiu výstavby a jedná se projekt mezinárodní spolupráce v chilských Andách.

Dne 30. dubna 2009 tým zaznamenal první interferenční obrazce světla z astronomického zdroje, když mezi sebou propojil dvojici antén ALMA o průměru 12 m a další důležité součásti celého systému. Jako vhodný cíl pro otestování a demonstrování schopností teleskopu byla zvolena planeta Mars. Tohoto důležitého okamžiku bylo dosaženo v operačním středisku ALMA (Operations Support Facility), které se nachází v chilské poušti Atacama ve výšce 2900 m n. m.      (Zdroj: tisková zpráva ESA)


17.06. 2009     Sedmnáctý červen byl vyhlášen jako Mezinárodní den boje proti rozšiřování pouští a sucha, slaví se od roku 1995 z popudu OSN.

V roce 1888 pozval hrabě Zeppelin Járu Cimrmana k výletu řiditelnou vzducholodí Karel. Jak jistě víte, startovali ze Stuttgartu a po šestihodinovém letu na Brusel přistáli poblíž Varšavy. Při té příležitosti Jára Cimrman nad městečkem Grünbachem vytrousil kapesní nůž, který se pak stal  jedním ze stěžejních předmětů ve hře Němý Bobeš. .


Vážení přátelé, občané Českého ráje,  ČESKÝ RÁJ VÁS PROSÍ O POMOC ..... Až doposud chránila Český ráj aktivita několika jednotlivců, kteří zastali od roku 2003 obrovský kus práce proti placeným úředníkům a vládcům krajského úřadu. Nyní se definitivně rozhoduje, zda vpustíme kamiony do Českého ráje, jestli transkontinentální R35 povede opravdu kolem našich zahrad a domovů. Jak asi víte z novin, Krajský úřad Libereckého kraje má k dispozici studii proveditelnosti R35. V ní srovnává 3 koridory - superseverní, severní a jižní. Kraj nejprve odmítl studii projednat s veřejností, proto jsme se rozhodli uspořádat vlastní, soukromé projednání variant v muzeu. Mnozí z Vás se akce zúčastnili, děkujeme Vám. Nyní je nutné odpor proti R35 co nejvíce medializovat, kraj musí vidět, že občané - voliči si v Českém ráji R35 nepřejí. Pokud bude síla občanů a veřejného mínění taková jako dosud, krajská vláda ji nemůže ignorovat. Kraj podlehl soustředěné aktivitě veřejnosti a rozhodl se konečně veřejnosti představit studii proveditelnosti R35. Má se tak stát v neděli 21. června 2009, ve 13 hodin na Kozákově.

Nedělejme si iluze, že by to krajská vláda učinila, kdyby necítila tlak médií a veřejnosti.Vzhledem k tomu, že sociálnědemokratická vláda kraje hodlá protlačit tzv. severní variantu přes odpor obcí a občanů, prosíme Vás všechny, kdo nechcete aby Českým rájem vedla čtyřproudá rychlostní komunikace se vším, co k ní patří - přijďte na Kozákov ukázat krajské vládě, že nás není hrstka. Pojďme společně establishmentu ukázat sílu veřejného mínění. Další možnost s největší pravděpodobností již mít nebudete, a pak si budete moci stěžovat, že nahoře opět rozhodli bez Vás. V sázce je osud krajiny Českého ráje.

Někteří z Vás jste poslední roky slibovali pomoc, slibovali účast na pochodech, Vaši nepřítomnost na našich akcích pak měly omlouvat nenadálé nemoci, opravy chalup, návštěvy tetiček, špatné počasí nebo příliš dobré počasí. Až dosud jsme byli schopni s R35 bojovat sami, ale nyní Vás prosíme o Vaši účast a podporu. Prosíme o rozšíření tohoto e-mailu Vašim známým, kteří nesouhlasí s vedením R35 přes Český ráj.

Prosíme za ČESKÝ RÁJ "Přijďte pomoci", uvědomte si, že máte nyní velkou možnost pokusit se ovlivnit stav životního prostředí, ve kterém budete žít Vy, Vaše děti a další generace.

Děkujeme Vám, vezměte sebou děti, babičky, dědečky, psy, kočky, koně i ptactvo. Podle počasí deštníky nebo slunečníky, křesílka. Občerstvení v chatě Kozákov nebo s sebou.


První dlouhodobé hlubinné úložiště použitého jaderného paliva ..... První dlouhodobé hlubinné úložiště použitého jaderného paliva na světě bude vybudováno u Forsmarku, na pobřeží severně od hlavního švédského města Stockholmu. Podle Claese Thegerströma, prezidenta švédského operátora použitého paliva SKB, zvítězila tato lokalita ve výběrovém řízení, které probíhalo od roku 2002.

Nyní je na řadě zpracování kompletní dokumentace úložiště, kterou má v příštím roce schválit švédský úřad pro radiační bezpečnost spolu se švédským soudem zabývajícím se otázkami životního prostředí.

Hlubinné podzemní úložiště ve Forsmarku u Östhammaru na východním pobřeží Švédska se začne připravovat ke stavbě v roce 2013, stavební práce se naplno rozeběhnou v roce 2015. Nadzemní část areálu úložiště má plochu kolem 15 hektarů. V podzemní části, zhruba 500 metrů pod povrchem, se umístí použité jaderné palivo ze švédských jaderných elektráren, které nyní pokrývají 45 procent spotřeby elektrické energie v zemi.

Úložiště ve Forsmarku umožňuje bezpečně skladovat použité jaderné palivo po dobu 100 000 let. Za tuto dobu se jeho radiace sníží na úroveň, která odpovídá radiaci přírodního uranu. Použité jaderné palivo se uloží do speciálních kontejnerů. Mají to být ocelové odlitky obsahující silnostěnné kanystry z mědi. Vše se pak umístí do vyhloubených prostor ve skalním masivu.      (Zdroj: Science WORLD)

Jen by mě zajímalo, kde se bere ta jistota, že to vydrží neporušené 100 000 let ... je ale fakt, že reklamace z těch dob asi těžko kdo bude vyřizovat.


Manipulace a manipulátoři ..... Slovo manipulace a manipulátoři se vyskytuje poměrně hojně a už nejen na internetu. Dokonce i pan Hájek z Hradu věnoval svoji knihu manipulaci mainstreamových médií. Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusím se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. Již zpočátku uvádím, že pro níže uvedené hypotézy neuvádím žádné důkazy, takže některým diskutérům ušetřím čas, protože nemusí tím pádem následující neprůkazný „blábol“ číst.      (Pokud chcete, tak tedy čtěte na Matrix-2001)


Jižní Afrika chce recyklovat odpadní vodu .....  Jižní Afrika čelí chronickému nedostatku vody. Obrovské množství vody se však každý den splachuje do kanalizací. Jako jedna z nejsušších zemí světa by přitom měla Jižní Afrika ochraňovat své vodních zdroje a vodohospodářství by mělo být pro tamní vládu prioritou, píše server AllAfrica.com.

Ve zprávě Living Planet Report z roku 2008 organizace World Wide Fund for Nature (WWF) uvádí, že vodní krize je závažnou hrozbou. 98 % vodních zdrojů v zemi je prý již plně využiváno. Množství dešťových srážek v Jižní Africe je téměř 400 mm pod světovým průměrem, který činí 860 mm ročně.

Vzhledem ke zvýšené poptávce po vodě a její spotřebě způsobené rozmachem ekonomiky a růstem počtu obyvatel se očekává zhoršování situace. WWF odhaduje, že do roku 2025 bude mít Jižní Afrika 1,7 % vodní deficit.

Ačkoliv většina obyvatel Jižní Afriky má přístup k vodě, údaje jihoafrického Ministerstva pro vodohospodářství a lesnictví (South African Department of Water Affairs and Forestry) uvádí, že v roce 2008 mělo pět milionů obyvatel (10 % z celkové populace země) problémy s nedostatečnými dodávkámi vody.

Podle odborníků na vodní hospodářství, kteří se v květnu sešli na semináři v Kapském městě, je jednou z cest obrany proti vodní krizi recyklace odpadních vod.

Brendon Meulman z holandské společnosti Landustrie, která se specializuje na management odpadních vod, tvrdí, že je v první řadě nutná změna postoje lidí k odpadním vodám. „Neměli bychom na ně nahlížet jako na odpad, ale raději jako na zdroj. S odpadními vodami lze široce pracovat“, řekl Meulman.       (Zdroj: Ekolist)


Obrana proti nepřátelským silám ..... Existuje způsob - ne pro duchovního člověka, ale pro obyčejného člověka - jak bojovat, když ho napadne nějaký duch? Je něco, co se dá dělat? Ve filmu Drakula a v podobných filmech mají lidé kříže a všemožné náboženské předměty, které duchovi brání, aby jim ublížil.

Je dobré, když člověk může ukázat něco takového. Zaútočí-li nepřátelský, zlý duch, vždy je nejefektivnější obranou použít čistotu. Tyto síly nedokáží čistotu snést.

Když je někdo napaden a je bezbranný, okultisté mu mohou určitým způsobem pomoci. Také jsem to už dělal. Nejprve vytvoří kruh a pak vstoupí do duše osoby, která se stala obětí. Duše může dát okultistovi zprávu; má všemohoucí sílu ukázat okultistovi podobu onoho přízraku nebo zlého ducha. Takže duše ho ukáže jako pod rentgenem a řekne: "To je on, to je ten zlý duch, který mě napadl." Tehdy okultista ihned nakreslí nebo namaluje či nějakým jiným způsobem zaznamená duchovu podobu na papír. Zdaleka nemusí být umělcem. Potom použije okultní formuli a s pomocí duše celou jeho tvář přeškrtne. Když to udělá, duch, který byl v oběti, odejde. Postižená osoba může upadnout do bezvědomí, může zvracet nebo se chovat divně. Oběti zlého ducha se většinou velice bojí vody a také svých přátel a příbuzných. Cokoliv, co vidí, je děsí. Ale když okultista použije svou sílu, oběť je ihned osvobozena. Ve vážných případech, kdy se pomoc od kompetentního okultisty nenajde, lékaři postiženému píchají injekce a dělají mnoho jiných věcí. Oběť může zůstat v nemocnici tři, čtyři, pět dní, než zemře, a po většinu času bude v kómatu.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Nová generace antibiotik na světě .....  Antibiotická rezistence se stala vážným problémem v rozvojových i vyspělých zemích. Např. Staphylococcus aureus (sepse), který byl úspěšně ničen penicilinem ještě ve 40. a 50. létech 20. století, je dnes z 90 % rezistentní na penicilin. Na pomoc v neradostné situaci přichází převratný objev nedávno uveřejněný v prestižním časopise International Journal of Antimicrobial Agents.

Mike Hannon z University of Warwick a Alison Rodger z University of Birmingham se již delší dobu úspěšně pohybují ve výzkumu technologie léčby rakoviny. Jejich novým objevem je opravdu mocná zbraň v podobě syntetických molekul [Fe2L3]4+ a [Cu2(L)2]2+, které se váží do žlábku šroubovice DNA. Mění přitom jejich tvar, přičemž rychle a především trvale DNA vyřazují z provozu. Její nefunkčnost je pochopitelně pro postižený organismus fatální.

Hannon a Rodger původně těmito molekulami likvidovali pouze buňky rakovinného bujení. Od nich to pak byl už jen krůček k nové generaci antibiotik. Útok na DNA cílové bakterie naprosto ohromí. Po elegantním odzbrojení následuje smrt. Máme v ruce naději světového zdravotnictví.      (Zdroj: OSEL)


Desať najhroznejších miest na zemi ..... Desať miest na Zemi, kde by ste rozhodne nechceli byť.

1. Mutterovo múzeum histórie medicíny ... Toto patologické múzeum založili na školenie budúcich lekárov v súvislosti s anatómiou a rôznymi ľudskými anomáliami. Nachádzajú sa v ňom aj rôzne staroveké lekárske pomôcky a biologické exponáty. Je tam napríklad najväčšia zbierka ľudských lebiek alebo mŕtvola ženy, ktorá sa v zemi, kde ju pochovali, premenila na mydlovú substanciu. Ďalej sa tam nachádzajú siamské dvojčatá, ktoré majú spoločnú pečeň, kostra dvojhlavého dieťaťa a podobné exponáty.

2. Zátoka Truk, Mikronézia ... Na morskom dne tejto zátoky, nachádzajúcej sa juhovýchodne od sústrovia Hawaii, dnes leží veľká časť japonského námorníctva. Dno zátoky skúmal v roku 1971 Jacques Yves Cousteau a videl, že je celé pokryté úlomkami vojnových lodí z roku 1944. Lagúna sa neskôr stala veľkou atrakciou pre potápačov, i keď mnohým naháňajú strach pozostatky členov posádok, ktorí nestihli opustiť svoje posty. Potopené vojnové lode a trosky lietadiel sa medzitým premenili na koralové útesy. Občas sa stáva, že potápači sa pri ich skúmaní už na hladinu nikdy nevrátia.

3. Trh s čarodejníckymi pomôckami, Mexiko ... Čarodejnice zo Sonory sedia vo svojich malých búdkach a sľubujú nádejným klientom, že za púhych desať dolárov ich zbavia biedy alebo nevery. Trh je každý deň otvorený a prístupný pútnikom a zahraničným turistom, ktorí do Sonory prichádzajú, aby im prezradili niečo o ich budúcnosti. Dajú sa tu kúpiť rôzne čarovné nápoje, ale aj hadia krv či zosušené kolibríky pre štastie.       (O dalších sedmi takových místech si přečtete na stránkách Protiprudu)


Americká vláda dostala nařízení zveřejnit tajné "důkazy" ..... Americký federální soudce nařídil vládě Baracka Obamy zveřejnit tajné důkazy, kterými odůvodňují pokračující věznění více než stovky vězňů v zátoce Guantánamo. Soudce Thomas Hogan zamítl žádost vlády ponechat tyto dokumenty uzavřené s tím, že k udržení specifických informací pod pokličkou musí požadovat soudní souhlas. Případ byl předložen právními zástupci vězňů a sdružením mediálních skupin. Jonathan Hafetz z americké organizace bojující za občanská práva American Civil Liberties Union (ACLU) toto rozhodnutí uvítal se slovy: „Vládě se až příliš dlouho dařilo zatajovat informace o Guantánamu a využívat to ke krytí nezákonného věznění a týrání.“ Obamova vláda mezitím žádá jiného federálního soudce, aby zablokoval zveřejnění jistých dokumentů z období Bushovy vlády, které podrobně popisují vyslýchání vězňů v tajných věznicích CIA. Deník The Washington Post informuje o tom, že velitel CIA Leon Panetta v místopřísežném prohlášení sdělil, že zveřejnění těchto dokumentů by přispělo Al-Kajdě k získávání nových členů. Jameel Jaffer z ACLU se vyjádřil, že Obamovo prohlášení, že informace o záměrném týrání by neměly být zpřístupněny, protože by mohly podnítit protiamerickou propagandu, je znepokojující. Jaffer řekl: „To se rovná tvrzení, že čím větší je týrání, o to více je důležité, aby zůstalo utajeno.“      (Zdroj: AKT-INFO)


Unikne Země srážce s Venuší? ..... Drobné nepravidelnosti v oběhu planet, tzv. orbitální chaos, mohou být příčinou srážek ve Sluneční soustavě. V první řadě je pravděpodobná srážka Země s Venuší nebo Marsem. Vyplývá to z nově publikované studie.

Dobrá zpráva je, že pravděpodobnost takovéto srážky je velmi malá – přibližně 1:2500. A dokonce i v případě, že se dráhy planet budou přibližovat jedna ke druhé, nedojde ke srážce dříve než asi za 3,5 miliardy roků.

Ve skutečnosti je zde 99% šance, že planety budou dál obíhat kolem Slunce po téměř kruhových drahách spořádaným způsobem od počátku až do konce předpokládaného života naší životodárné hvězdy, tj. dalších 5 miliard roků, jak vyplývá na základě provedené studie. Následně Slunce expanduje a promění se v rudého obra, přičemž při tomto procesu pohltí Zemi a ostatní vnitřní planety – Merkur, Venuši i Mars.

Astronomové jsou již dlouho schopni vypočítat pohyb planet s velmi vysokou přesností na stovky a tisíce let dopředu. Touto metodou se předpovídají například zatmění Slunce a Měsíce. Avšak velmi precizní pohled do vzdálenější budoucnosti prostřednictvím nebeské mechaniky je stále ještě nedosažitelný, říká Jacques Laskar, vědecký pracovník Observatoire de Paris a hlavní autor výzkumného projektu.

„Nejpřesnější dlouhodobá řešení oběžného pohybu těles Sluneční soustavy přestávají být správná pro období delší než několik desítek miliónů roků,“ říká Jacques Laskar.       (Zdroj: Astro)


Kampaň „Koruna na BIO do škol“ pomůže školám zavádět biopotraviny ..... Na září letošního roku je připravován projekt s názvem Koruna na BIO do ŠKOL. Partneři programu darují 1 Kč z každého prodaného výrobku v daném období na rozvoj programu „Bio do škol“, který zastřešuje Nadace Partnerství.

BIO výrobky, zapojené do programu, budou viditelně označeny logem projektu „Koruna pro Bio do škol“.

Součástí projektu bude i web stránka www.miliondetem.cz, spotřebitelská soutěž „Milion dětem“ o atraktivní ceny od partnerů a série doprovodných akcí „Soboty s BIO“. Tyto akce se uskuteční na vybraných místech České republiky. Program bude probíhat celé září jako součást celorepublikové osvětové kampaně Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin.

Organizátoři apelují na všechny výrobce a obchodníky s biopotravinami, aby se ke kampani přihlásili. Zároveň oslovují všechny maloobchodníky s biopotravinami, aby projekt podpořili a umožnili svým dodavatelům nabídnout v září své výrobky označené známkou „Koruna pro BIO do škol“.       (Zdroj: Ekovýchova Libereckého kraje)


16.06. 2009     Šestnáctý červen byl vyhlášen Dnem afrického dítěte - vyhlásila OAU (Organizace africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dětí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976. Slaví se také Evropský den židovské kultury.


Maso v obchodech: Místo mladého býčka stará kráva ..... Už jste si někdy koupili hovězí, které je tuhé a chutná jako podrážka? Není divu, v tomto směru totiž obchodní řetězce nejvíce hřeší.

Vyplývá to z průzkumu značení a původu masa, které nedávno provedl Český svaz chovatelů masného skotu. V případě špatných vzorků se totiž na nich nejčastěji vyskytovalo chybné uvedení věku zvířete.

Cíl byl jednoznačný, nabízet maso v luxusnější a dražší kategorii mladý býk. Do ní totiž může být zařazen pouze skot samčího pohlaví ve věku do 24 měsíců. „V praxi se však často ukazuje, že i starší zvířata jsou mnohdy „omlazena“ s cílem zvýšit jejich kvalitu,“ říká ředitel svazu Kamil Malát.

Poměrně často se pak podle něj vyskytovaly i méně závažné chyby typu špatného značení země původu či místa, kde bylo zvíře poraženo.

Podobný průzkum týkající se vepřového provedla také Agrární komora (AK ČR). S daleko příznivějším zjištěním. „Až na několik málo případů, kdy nebyla možnost identifikovat zemi původu, nebyly nalezeny případy matení spotřebitele, prodej po datu spotřeby či nedodržení prodejních podmínek týkajících se například teploty či značení původu,“ komentuje výsledky kontroly Jiří Felčárek z AK ČR.

Naopak, některé řetězce podle něj přímo účelově a zřetelně označují původ masa z Česka, například Billa. A není divu. Velká většina prodávaného vepřového totiž narozdíl od hovězího z Česka pochází. Podle průzkumu AK ČR je to až sedmdesát procent. Zbytek je dovezen většinou z Polska.

Naopak u hovězího byly domácího původu pouze dvě pětiny zakoupených vzorků. Naproti tomu zahraničního původu byla více než polovina.

U zbývajících vzorků se pak místo původu nepodařilo zjistit vůbec. „Nedovedu si to vysvětlit,“ diví se nepoměru mezi vepřovým a hovězím předseda AK ČR Jan Veleba. Pokud se týká vepřového, je Česká republika podle něj soběstačná pouze ze sedmdesáti procent, zatímco u hovězího stoprocentně.       (Zdroj: Agris)


Nevhodný školní nábytek může dětem způsobit problémy s páteří ..... Nevhodný školní nábytek může dětem způsobit problémy s páteří. Židle a lavice totiž výrazně ovlivňují držení těla. Na dnešním semináři na ministerstvu školství to řekla Věra Filipová ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Ideální by prý byly výškově nastavitelné židle a lavice se sklápěcí deskou, takové vybavení má však málokterá škola.

"Není možné, aby v jedné třídě byla jediná velikost nábytku," upozornila Filipová. Zvlášť u prvňáčků je totiž běžné, že menší děti sahají těm vyšším sotva po ramena. Když se prý dotazovali výrobců školního nábytku, zjistili, že školy vůbec neobjednávají menší velikost židliček. Ty by přitom byly vhodné pro dvě třetiny prvňáčků.

Dobré je prý i to, když si může dítě naklonit plochu stolku tak, aby při psaní nemuselo předsunovat hlavu. "Celou plochou chodidel by dítě mělo být v kontaktu s podlahou. Na sedáku židličky by mělo sedět až úplně vzadu," popsala Filipová správné sezení.

Při dlouhodobě špatném sezení totiž dětem hrozí kulatá záda, celkově špatné držení těla, ale třeba také únava a častější bolesti hlavy. Při průzkumu, který SZÚ dělal v letech 2002 až 2005 mezi 3500 školáky totiž vyšlo najevo, že třetina všech sedmiletých dětí má vadné držení těla. U starších dětí je toto číslo dokonce přes 40 procent. Přitom právě páteř takto malých dětí je velmi nestabilní.

Správné postavení zad ale může ovlivnit i příliš těžká aktovka. Její váha by měla být podle Filipové maximálně deset procent váhy dítěte, brašny však běžně váží i přes čtyři kila. Doporučila proto rodičům, aby potomkům aktovky pravidelně kontrolovali, jestli v nich netahají zbytečnosti. Častou chybou je prý i to, že děti nosí batoh jen na jednom rameni nebo mají jeho popruhy povolené moc nízko.

Filipová však zároveň upozornila, že lví podíl na dětských problémech se zády má také fakt, že děti nesportují. Když nechodí do žádného cvičení ve svém volném čase, měly by mít podle odbornice alespoň možnost protáhnout se o přestávkách, třeba na školním dvoře.       (Zdroj: Zdravcentra)


Voda byla loni čistá na většině koupališť v Evropě ..... Hygienickým normám vyhověla v minulém roce většina koupališť v Evropské unii. Přibližně 96 procent oblastí v pobřežních vodách a 92 procent koupališť na řekách a jezerech splňovalo normy. Informuje o tom výroční zpráva Evropské komise a Evropské agentura pro životní prostředí (EEA) týkající se vod určených ke koupání. Miliony občanů, kteří každé léto navštěvují evropské pláže, si ve zprávě mohou najít užitečné informace ohledně kvality vod.

Z 21 400 „koupacích míst“, která byla v Evropské unii v roce 2008 sledována, se dvě třetiny nacházela na pobřeží a zbývající část u řek a jezer. Nejvyšší počet míst ke koupání v pobřežních oblastech lze nalézt v Itálii, Řecku, Francii, Španělsku a Dánsku, ve vnitrozemí pak v Německu a Francii. V roce 2008 se počet sledovaných oblastí s vodou ke koupání zvýšil přibližně o 75 koupališť.

Celková jakost koupacích vod se v EU od roku 1990 zlepšila výrazně. V letech 1990 až 2008 se míra dodržení závazných hodnot (minimálních požadavků na jakost) zvýšila v pobřežních oblastech z 80 % na 96 % a ve vnitrozemí z 52 % na 92 %. Od roku 2007 do roku 2008 vzrostla míra dodržení daných hodnot u vod ke koupání ve vnitrozemí o 1,1 % a v pobřežních oblastech o 3,3 %.

Zprávu EEA, stejně jako detailní profily koupacích vod jednotlivých členských zemí EEA (včetně České republiky), lze stáhnout zde.       (Zdroj: Ekolist)


Růžové brýle umožňují toho uvidět víc ..... Vědci University of Toronto zjistili, že naše nálada značně ovlivňuje vizuální vnímání. Ne sice barev (růžové brýle jsou jen metafora), ale detailů.

V dobré náladě zachytíme podle článku zveřejněného v časopisu Journal of Neuroscience z okolí více informací. Experimentální výsledky jsou korelovány i s různou aktivitou ve vizuálním kortexu, která byla snímána pomocí funkční magnetické rezonance.

Vědci dobrovolníkům nejprve promítali snímky, které měly ovlivnit jejich náladu. Poté dostali lidé za úkol podívat se na obrázek, kde v popředí byla lidská tvář, nicméně v obrázku bylo možno na pozadí rozeznat i další objekty, třeba dům. Lidé dostali za úkol rozlišit například pohlaví centrální tváře; ve špatné náladě přitom nezaznamenali na další objekty. Příslušná část mozku se na rozdíl od prvního případu vůbec neaktivovala.

V dobré náladě vytěžíme tedy ze svého okolí více informací. Jaký pak má smysl špatná nálada? Například nám asi umožňuje soustředit se na jedinou věc a nenechat se rozptylovat. Pokud položíme trochu sporně rovnítko mezi špatnou nápadu a strach, pak má smysl věnovat veškerou pozornost klíčovému sledovanému objektu, třeba šavlozubému tygrovi. Špatná nálada může způsobit, že si nepovšimneme určitých souvislostí, ale dokážeme se lépe zaměřit na kritický úkol.      (Zdroj: Science WORLD)


Principy tvoření reality ..... Veškerou realitu si tvoříme my sami. Všechno, každou událost, zkušenost ve svém životě jsme si vytvořili sami. Jsme autoři veškeré naší reality, jsme za ní zodpovědní. Vytváříme si zkušenosti potřebné k našemu vývoji, našemu růstu. I když si toho na této úrovní nejsme vědomi, naše vyšší já, naše duše současně s tím jak vytváří tak taky zpracovává a ukládá každý detail naší reality. Tvoření tedy vychází z našeho vědomí, povědomí. To na co myslíme a věříme tomu, se ukládá do našeho podvědomí a vytváří naší realitu. Neboli to s čím se identifikuji, ten příběh o sobě kterému věřím se utváří a zhmotňuje v realitě.      (Zdroj: Matrix-2001)


První vodíkový autobus na světě s trihybridním pohonem ..... Jedinečný projekt je výsledkem vynikající spolupráce česko-německého realizačního týmu.

Počátkem května se v Mnichově ve své předpremiéře představil odborné veřejnosti v mnoha směrech unikátní projekt prototypu autobusu s vodíkovým palivovým článkem. Jde o první autobus na světě s tzv. trihybridním pohonem a zároveň o první autobus s vodíkovým palivovým článkem, vyvinutý v zemích střední a východní Evropy. ...

... Prototyp autobusu je vybaven tzv. trihybridním systémem pohonu (Triple Hybrid System) a napájen elektřinou ze tří zdrojů - palivového článku, baterií a tzv.ultrakapacitorů (kondenzátorů). Celý systém je doplněn rekuperací brzdné energie. Cílem projektantů bylo snížení ceny vodíkového autobusu použitím menšího palivového článku, a dále snížení spotřeby vodíku. Zároveň jsou všechny tři zdroje energie provozovány v optimálním režimu, čímž se prodlužuje jejich životnost.      (Zdroj: Enviweb)


Jsou lidoopi lechtiví? ..... Smích je jedním z nejkomplikovanějších projevů vyšší nervové činnosti. Smějící se zvířata jsou proto přírodě velmi vzácná. Britští vědci se rozhodli hledat zárodky lidského smíchu mezi nejbližšími příbuznými lidí a zdá se, že uspěli.

To, co je pro člověka samozřejmost, je u zvířat projevem neuvěřitelné vyspělosti. K tomu, aby byl jakákoliv organismus schopen propuknout ve výbuch smíchu, je totiž třeba zapojit řadu nezávislých procesů v centrálním nervovém systému a propojit je dohromady. Nejprve je třeba rozpoznat podnět, který smích vyvolá a poté vyluzovat zvuky, které musí být přesně koordinovány s rytmem nádechu a výdechu. Marina Rossová z britské University of Portsmouth se rozhodla vyzkoumat smíchové schopnosti našich nejbližších příbuzných, lidoopů (orangutanů, goril a šimpanzů) a na základě těchto výzkumů také sestavit evoluční scénář, podle něhož se tyto schopnosti vyvíjely. Rossová přišla s nejuniverzálnějším podnětem, na který lidé reagují smíchem – s lechtáním. Posupně lechtala nejen mláďata různých lidoopů, ale i lidské děti, jejich smích nahrávala a poté analyzovala pomocí počítačových programů. S postupným vývojem, který vyvrcholil až u lidské linie, se podle ní projevy smíchu stávaly stále kratšími a rychlejšími. K tomu je však třeba dokonalé kontroly nad výdechovou fází dechu, o níž se vědci domnívali, že je takřka výlučnou schopností lidí. Rossové tým však zjistil, že kontrola výdechové fáze dechu nutná pro smích je dostatečná u všech zkoumaných lidoopů. U našich dávných předků se podle všeho nejdříve vyvinulo dlouhé, hlasité a pomalé mručení blízké tomu, které vydávají dnešní orangutani. K lidskému smíchu je však třeba ještě jedné věci – správně rozvibrovat hlasivky. Tuto schopnost zjistila Rossová pouze u jednoho ze zkoumaných zvířat – šimpanze bonobo. „Dalším krokem ve výzkumu smíchu by mělo být odhalení konkrétních genů, které se podílí na vzniku okruhů v mozku, zapojovaných při pocitech pobavení,“ nahlíží do budoucnosti Rossová.       (Zdroj: 21@století)


Muzeum zlata v Novém Kníně vystaví unikátní vikinský náramek .....Expozici Muzea zlata v Novém Kníně rozšíří vikinský náramek, který je svého druhu v Česku unikátní. Nalezen byl v roce 1965 u Nového Knína a o tři roky později se stal součástí sbírek tehdejšího příbramského okresního muzea. Veřejnost si ho bude moci poprvé prohlédnout 20. června, řekl dnes ČTK Roman Abušinov z Hornického muzea Příbram, které novoknínskou pobočku spravuje.

Náramek je nepoškozený, váží 37,5 gramu, jeho vnější průměr je 80 milimetrů a vnitřní pak 70 a 68 milimetrů. Náramky tohoto typu se vyráběly v období raného středověku ve Skandinávii a v Dánsku. Většinou byly vyrobeny ze stříbra.

Novoknínský exemplář je z větší částí odlit z mosazi, menší podíl má stříbro a další příměsi. Přes nepatrné stopy po opotřebení je pravděpodobné, že byl nošen. Předpokládá se, že jeho výskyt u nás souvisí s existencí knížecích dvorců na území dnešního Nového Knína a na Živohošti někdy v 11. století. Do Čech se mohl dostat buď jako předmět obchodní výměny, získaný coby luxusní výrobek některým příslušníkem společenské elity pohybující se kolem Přemyslovců či jejich dvorců, nebo jako součást kořisti při výbojích přemyslovských vojsk do Pobaltí.

Při příležitosti umístění náramku do expozice pořádá Hornické muzeum Příbram na novoknínském náměstí Jiřího z Poděbrad 20. června od 10:00 do 14:30 scénické šermířsko-divadelní představení na téma ztráty a znovunalezení náramku. Návštěvníci uvidí ukázky ze života Vikingů, dobová řemesla i boje v podání Sdružení pro oživení historie Midgard.

Náramek není jediným dokladem o kontaktech raně středověkých přemyslovských Čech se severní Evropou. Dalším z nich je například jezdecký třmen nalezený v lesích poblíž Zbečna u Křivoklátu, jenž svým honosným zpracováním a výzdobou patří do desátého až počátku 11. století. Jinou památkou je závěsná schránka z bronzového plechu, nalezená na pohřebišti v Dobroměřicích na Lounsku.      (Zdroj: Turistický portál České republiky)


Letní slavnosti staré hudby ..... Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby v průběhu letních měsíců oživí věčné téma, které od pradávna inspirovalo skladatele i interprety k výjimečným uměleckým počinům. Ze všech koutů Evropy se budou do Prahy sjíždět nejlepší umělci, aby vzdali hold Amorovi a zahráli na citové struny náročného pražského publika. Hudební a hudebně-divadelní programy, interpretované na nejvyšší úrovni, představí rozličné duchovní a světské podoby lásky od středověku po romantismus, od různých forem dvoření a úcty až po prostopášné písně. Nebudou chybět ani novodobé premiéry. Festival nabídne od 23. července do 11. srpna 9 koncertů na nejrůznějších místech v Praze. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. června v pokladně Collegium Marianum (Melantrichova 19) a v síti Ticketpro. Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Hlavním lákadlem bude představení Večer v Benátkách s věhlasným souborem Le Poème Harmonique a v režii Benjamina Lazara. Můžeme se opět těšit na propracovanou barokní gestiku zpěváků, kteří nás při svitu svící provedou benátskými uličkami a nádhernými paláci, kde zpěv a bujaré veselí zaznívá až do rána       (Zdroj: Czech Free Press)


14 letý chlapec zasažen meteoritem padajícím rychlostí 50 000 km/h .....Školák přežil přímý zásah meteoritem, který padal k zemí rychlostí 50 000 kilometrů za hodinu. Čtrnáctiletý Gerrit Blank byl na cestě ze školy, když zahlédl „světelnou kouli“ která padala přímo na něj. Rozžhavený kus kamene velikosti hrachu vrazil do jeho ruky, odrazil se a dopadl na zem, kde vyhloubil 30 cm hluboký kráter. Chlapec zásah , jehož pravděpodobnost je 1 ku milionu, přežil a odnesl si sedmicentimetrovou jizvu.

„Nejdřív jsem jenom viděl velkou světelnou kouli a potom zničeho nic jsem ucítil bolest v ruce.“ „A zlomek vteřiny poté byla slyšet ohromná rána podobná hřmění.“¨ „Rána která přišla po záblesku byla tak hlasitá, že mi několik hodin poté zvonilo v uších.“ Jak dále vysvětloval: „Po nárazu jsem byl odmrštěn ale stále to padalo dostatečně rychle, aby se to zahrabalo do silnice.“ Meteorit velikosti hrachu, který spadl v německém Essenu, studují vědci.      (Zdroj: Na severu)


15.06. 2009     Patnáctý červen je Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Podle některých zdrojů je také Světový den proti násilí na seniorech.


Predátorský index: Napoví, kdo nabízí nevýhodné půjčky ..... Nejvíce rizikový úvěrový produkt nabízí společnost Profi Credit. Vyplynulo to z analýzy podmínek, uplatňovaných největšími nebankovními společnostmi na českém trhu. Takzvaný Index predátorského úvěrování zveřejnily neziskové organizace Člověk v tísni a Sdružení obrany spotřebitelů.

Analýza se zabývala pouze firmami, které na svých webových stránkách zveřejňují smluvní podmínky. "Na trhu s úvěry ovšem působí desítky dalších menších společností, u nichž často podmínky půjček nejsou vůbec známy. Z tohoto pohledu nepředstavují analyzované společnosti největší riziko," vysvětluje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Cílem podle něj není skandalizovat jednotlivé firmy, ale motivovat je k vylepšení podmínek půjček.      (Zdroj: Aktuálně)

Organizace Člověk v tísni a Sdružení obrany spotřebitelů se společně pokusily vytvořit systém, kterým by motivovaly nebankovní instituce k etickému chování při poskytování spotřebitelských úvěrů. Pracovníci organizace Člověk v tísni provedli analýzu smluvních úvěrových podmínek a na jejím základě vytvořili Index predátorského úvěrování. Sdružení obrany spotřebitelů poté sestavilo Kodex etického úvěrování.      (Podrobně na stránkách Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Nový prvek se dočkal uznání ..... V roce 1996 se mezinárodnímu týmu vědců poprvé povedlo v urychlovači těžkých iontů v laboratoři GSI v německém Darmstadtu sloučit ionty zinku a olova, vznikl tak nový prvek s protonovým číslem 112  Prvek 112, který byl poprvé objeven před více než deseti lety, se nyní dočkal oficiálního uznání.

V roce 1996 se mezinárodnímu týmu vědců poprvé povedlo v urychlovači těžkých iontů v laboratoři GSI v německém Darmstadtu sloučit ionty zinku a olova. Atom zinku má ve svém jádře 30 protonů a olovo 82, takže protonové číslo nově vzniklého prvku bylo 112. V roce 2002 se jim podařilo úspěch zopakovat a získat další atom nového prvku. Jeho existenci pak potvrdily ještě další experimenty, které se odehrály v japonském výzkumném centru RIKEN.

Existenci nového prvku teď oficiálně uznala také Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, známá pod zkratkou IUPAC. Oznámila to Helmholtzova asociace výzkumných institucí. Prvek je zatím stále známý jen jako prvek 112, protože nové jméno mu během několika týdnů mají navrhnout jeho objevitelé. Od roku 1981 to bude už šestý prvek, který budou mít vědci z německého GSI čest pojmenovat. Prvku 112 totiž předcházely objevy prvků s protonovými čísly 107 až 111, které dostaly jména bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium a roentgenium. Jména jsou odvozená od příjmení slavných vědců, výjimku představují darmstadtium a hassium, které nesou jména domovského města a spolkové země státu Centra pro výzkum těžkých iontů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Zakázané dědictví padlé rasy ..... Anděly si spojujeme s nádhernými předrafaelovskými a renesančními obrazy, kamennými sochami, jež se objevují v gotické architektuře, a nadpřirozenými bytostmi, které nám zasahují do života, když máme potíže. Poslední dva tisíce let v nás tento stereotypní obrázek udržovala a živila křesťanská církev. Ale kým jsou andělé doopravdy? Odkud pocházejí a co znamenali pro vývoj organizovaného náboženství? Mnoho lidí se domnívá, že Pentateuch (Tóra-Pět knih Mojžíšových), prvních 5 knih Starého zákona, se jen hemží příběhy o andělech, kteří se zjevovali spravedlivým patriarchům a visionářským prorokům. Tak to ale není. Vyskytují se tam tři andělé, kteří navštíví Abraháma sedícího pod stromem na pláních Mamre Amorejského, aby mu oznámili, že se jeho ženě Sáře narodil syn Izák. Dva andělé se zjeví Lotovi a jeho ženě v Sodomě před tím, než je srovnána se zemí. Anděl také celou noc bojuje s Jákobem na místě zvaném Penuel, a jsou to andělé, které Jákob spatří, kterak se pohybují nahoru a dolů po žebříku spojujícím nebe a zemi.      (Zdroj: Matrix-2001)


Lidská nezištnost má kořeny ve válkách ..... Pomáhat druhým je správné. Tuhle zásadu se učíme už od dětství například v pohádkách, kde se hlavní hrdina dočká odměny v podobě čarovného ubrousku za to, že se rozdělil s kouzelným dědečkem o skývu chleba. Kde se v nás touha pomáhat druhým bere? Americký evoluční biolog Samuel Bowles ze Santa Fe Institute došel k závěru, že u kořenů lidské nezištnosti stály válečné konflikty pravěkých lidí. Jeho teorii publikoval prestižní vědecký časopis Science.ˇ

Nezištná pomoc na první pohled odporuje zákonitostem evoluce. Pokud v boji o přežití vítězí ti nejlepší a nejsilnější, jaký pak má smysl, aby tito potenciální vítězové pomáhali slabším a zachraňovali je před prohrou? Podle Bowlese se musíme pro odpověď na tuto otázku vrátit 150 000 let do minulosti. Na Zemi tehdy docházelo k drastickým klimatickým zvratům. Doby ledové střídala přechodná oteplení. Život byl krušný a míst, kde se dala najít obživa, bylo málo. Lovecko-sběračské tlupy se v těchto oázách střetávaly stále častěji a zákonitě docházelo ke konfliktům a násilí. ...

... Tlupy a kmeny, mezi jejichž příslušníky v neklidných dobách nastartovala nezištná pomoc a sebeobětování, měly navrch přes skupinami, kde si lidé sobecky hleděli svého. Dědictvím z těchto krutých časů je dnešní lidský altruismus, který se projevuje charitou či bezplatným dárcovstvím krve. Ještě dnes nasazují pro druhé život třeba záchranáři, hasiči nebo policisté. Lidská společnost stojí a padá s tím, jak nezištně si její příslušníci pomáhají. To, co vzklíčilo jako výhodná životní strategie pod hrozbou ozbrojených konfliktů, se následně uplatnilo i v časech o poznání klidnějších.      (Čtěte na stránkách OSEL)


The Australian: Medúzy zaplaví světové oceány, varuje vědec ..... Světové oceány mohou v příštích letech doslova přeplnit přemnožené medúzy. Tvrdí to australský vědec z Queenslandské univerzity. Podle něj je potřeba začít okamžitě jednat, než se oceány změní na eldorádo medúz, píše deník The Australian.

Anthony Richardson, vědecký pracovník organizace CSIRO, která se zaměřuje na přizpůsobení se změnám klimatu v Austrálii, shromáždil důkazy o tom, že bezstarostnou jízdu medúz do všech koutů světových oceánů umožňuje především úbytek ryb v důsledku intenzivního rybolovu. Druhým důvodem je růst množství živin, které se do moře dostávají ze zemědělských hnojiv a v odpadních vodách.

"Velké množství medúz v moři může být normálním příznakem zdravého oceánského ekosystému, ale současný obrázek jasně ukazuje, že jsme v poslední době svědky mnohem horších a také mnohem častějších přemnožení," řekl deníku Anthony Richardson. Celý výzkum byl publikován v časopise Trends in Ecology and Evolution.

V posledních letech bylo zaznamenáno přemnožení medúz ve Středomoří, v oblasti Mexického zálivu, Černého a Kaspického moře nebo u severovýchodního pobřeží USA. Částečně pak také v pobřežních vodách na Dálném východě, píše The Australian.       (Zdroj: Ecomonitor)


Řízené projektily pušek ..... Americká armáda vyvinula pušku XM25, před kterou se nelze jen tak schovat. Člověk není před výstřelem z této zbraně bezpečný ani v zákopu nebo na rohem budovy. Zbraň střílí kulovité projektily o průměru 25 milimetrů. Ty nesou ve svém nitru čip pro příjem radiového signálu. Jeho prostřednictvím lze naprogramovat okamžik, kdy je přivedena k explozi nálož uvnitř projektilu. Po výstřelu je projektil v hlavni roztočen a rotací v magnetickém poli Země je v něm generován elektrický proud.

Díky tomu může čip registrovat počet otáček projektilu a z toho určit, jak velkou vzdálenost už střela urazila. Voják, který chce zlikvidovat skrytého nepřítele, nejprve změří vzdálenost k překážce, např. k rohu budovy nebo k hraně zákopu. Následně může naprogramováním přidat k naměřené vzdálenosti až tři metry. Tím je určeno, kde projektil vybuchne. Voják pak vystřelí směrem k překážce a projektil exploduje, až když ji mine. Díky tomu exploze zasáhne i ukrytého nepřítele a spolehlivě ho zničí. Nejde sice o „přímý zásah“, ale síla exploze i vzniklé střepiny i tak napáchají na lidském těle velké škody.      (Zdroj: VTM Science)

Kdyby se prostředky vynaložené na výzkum, jak lidi nejlépe zabíjet, zaměřily opačným směrem, tak se dnes budeme dožívat 500 let ... místo toho "vědci" vymysleli, jak se vzájemně zmrzačit za rohem ... chjo ...


Sto milionů dětí po celém světě nemá přístup ke vzdělání. Změníme to? ..... Mohli jste objevit třeba nový lék na rakovinu, postavit nejdelší most na světě nebo pracovat jako účetní a bez problémů uživit svou rodinu. Kdybyste chodili do školy jako jiné děti. Vy ale od dvanácti let pracujete v továrně na oděvy a do školy už se nikdy nevrátíte. Narodili jste se v Číně a vaši rodiče přišli do Pekingu z venkova. Jako dítě "vnitřních migrantů" vás do místní školy zadarmo nevezmou a vaši rodiče na školné nemají.

Kam dojde svět, kde se do školy nedostane 100 milionů dětí? Podívejte se na www.zmenimeto.cz!

"Amnesty International ČR dnes startuje kampaň Změníme to!. Symbolicky právě v Den dětí, protože víc než 100 milionů z nich nemá přístup ke vzdělání, a tak ani šanci na dobrou budoucnost. Důvodem jsou třeba války, chudoba nebo diskriminace," říká Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International.      (Zdroj: Amnesty International)


STS-127: Veranda ve vesmíru ..... Přesně takto zní "krycí název" mise v oficiálním briefingu NASA. Jejím hlavním úkolem bude doručit na ISS poslední sekci japonské laboratoře Kibo, a sice externí plošinu pro uložení přístrojů a experimentů, které budou probíhat ve vakuu vně stanice.

Endeavour před měsícem vyčkával v pohotovosti na rampě 39B jako možný záchranný člun pro poslední opraváře, kteří zamířili k Hubbleovu teleskopu, jeho start tehdy naštěstí nebyl potřeba (viz článek). 31. května byl tedy přesunut na rampu 39A, odkud v sobotu odstartuje k Mezinárodní kosmické stanici. Hlavní části laboratoře Kibo (Naděje) byly na stanici doručeny při misích Endeavour STS-123 a Discovery STS-124 minulý rok, třetí a poslední část se na stanici dostane při tomto letu. Jak jsme už zmínili, půjde o externí plošinu širokou 5 m; 5,2 m dlouhou a 3,8 metrů tlustou. Váží 4,1 tuny a obsahuje 12 zařízení pro uchycení nákladu. Tuto verandu nejdříve z nákladového prostoru raketoplánu vyzvedne jeho robotická paže, předá ji staniční paži a ta se postará o její přenesení a uchycení k modulu Kibo. Samozřejmě nejde o jediný cíl mise. Endeavour s sebou také přiveze přepravní modul s přístroji a experimenty, aby mohla být veranda co nejdříve plně využívána, druhý přepravní modul bude obsahovat náhradní díly pro stanici (např. anténa pro spojení se Zemí, jednotka pro dálkové ovládání nebo čerpadlo), tyto díly budou uchyceny vně stanice ve speciálních nosných konstrukcích (možná si vzpomenete, že jednu z nich se nepodařilo vyklopit astronautům při březnové misi STS-119). V neposlední řadě dojde také na výměnu baterií, kterhttp://www.astro.cz/clanek/3807é sbírají energii ze solárních panelů energetického modulu P6, jde o první modul svého typu, připojený ke stanici v roce 2000. Úkoly budou plněny v průběhu pěti kosmických vycházek.       (Zdroj: Astro)


6000 let staré mohyly byly objeveny internetem ..... Jen málokterému archeologovi se v životě poštěstí přijít s nálezem, který ještě po letech dokáže přispět k lepšímu poznání již dobře prozkoumaných lokalit. Takové štístko měli nedávno britští vědci, kterým se podařilo v blízkosti veleslavného Stonehedge objevit neolitické mohyly. Napomohly jim k tomu internetové mapy.

Jižní Anglie, obzvláště oblast hrabství Wiltshire, Dorset a Hampshire, přestavuje pro archeology obdobu zaslíbené země. V této oblasti, která byla během neolitu na svou dobu poměrně hustě osídlena, proto probíhají podrobné výzkumy už více než sto let. Lépe prozkoumané naleziště v Evropě snad už ani neexistuje. A přeci se nedávno týmu archeologů z londýnské Kingston University podařilo v Damerhamu v Hapshire nalézt další zbytky neolitického osídlení z doby před zhruba 6000 lety. K prvnímu odhalení hrobek došlo navíc kuriózní náhodou. Archeolog Martyn Barber se díval na internetové stránky Windows Live Map, aby se ujistil o tom, kde se nalézá parkoviště, na němž se měl sejít s kolegy. Ke svému úžasu spatřil nedaleko něj dva terénní výstupky, které neomylně identifikoval jako dávné mohyly. Jednalo se o takzvané „dlouhé mohyly“ ("long barrows"). Tyto monumenty, které mohou mít délku až 15 m a výšku až 2 m, sloužily většinou jako hromadný hrob. Podle Helen Wicksteadové je výzkum lokality zatím v úplných začátcích. O tom, zda mohyly obsahují kosti neolitických obyvatel, ještě vědci nemají tušení. „Některé mohyly nikdy kosti neobsahovaly. Byly to v podstatě spíše monumenty vztyčené na počest zemřelých, kterým dnes říkáme kenotafy“, vysvětluje Dr. Wicksteadová. V okolí mohyl byly zatím nalezeny zbytky keramiky a pazourkové nástroje.       (Zdroj: 21@století)


Vězení za týrání zvířat je v pořádku ..... Hnutí DUHA vítá odsouzení Františka Jekla, který v Brzkově na Jihlavsku hrubě zanedbal péči o zvířata ve svém vepříně. Soudy se začínají intenzivněji zabývat problematikou ochrany zvířat a dokladem je pro Jekla deset měsíců vězení za 237 utýraných zvířat, mezi jejich mrtvými těly žilo dalších 115 prasat.

Bohužel nedůstojné podmínky k životu mají zvířata i v chovech, které jsou formálně v pořádku. Příkladem jsou průmyslové velkodrůbežarny, kde žijí slepice namačkány v klecích a mají pro svůj život prostor o velikosti čtvrtky papíru. Kuřata žijí namačkána po tisících v těsných halách, v nichž nikdy nepoznají, co je slunce.      (Zdroj: stránky hnutí DUHA)

Deset měsíců za 237 mrtvých zvířat ... to je zhruba 30 hodin vězení za jeden život ... neceníme si příliš životů ...


12.06. 2009     Dvanáctý červen je považován za Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí.

V neděli 14. července se slaví Světový den dárců krve a také je Mezinárodní den žonglování (slaví se druhou sobotu v červnu).


Před chvílí jsem zveřejnil článek Amazonie volá o pomoc ... a teď čtu tohle na stránkách AKT-INFO ...

Peruánská policie obviněna z masakru původních obyvatel v amazonské džungli .....  V jihoamerickém Peru zahynulo několik desítek lidí při střetu mezi policií a domorodými aktivisty v severní amazonské provincii Bagna. Peruánské úřady vyhlásily zákaz vycházení a vojáci hlídkují v ulicích malých měst v amazonské džungli. Už několik týdnu původní obyvatelé Peru protestují proti sérii prezidentských dekretů, které mají za cíl privatizovat těžbu zemního plynu, ropy, dřeva a dalších surovin. Úřady říkají, že dvacet dva policistů zemřelo během nepokojů a dva další jsou pohřešováni. Představitelé původních obyvatel říkají, že policie během minulého víkendu zabila nejméně čtyřicet lidí, včetně tří dětí. Jeden z vůdců protestu uprchl do guatemalské ambasády a byl mu udělen azyl.


Vulkán - desátá planeta ..... Dnes už i mnozí významní astronomové míní, že naše Slunce má protějšek – jeho společníkem je hnědá trpasličí hvězda. Podporováni mnohočetnými výchozími daty říkáme totéž a nazvali jsme ji Vulkán. Doposud byly k podpoře této téze citovány jen nepřímé důkazy, sahající od novinových článků až po prastaré artefakty a postuláty kontaktérů. Naše zkoumání nakonec vedla k zjištění orbitálních parametrů Vulkána a modelu kometárních rojů tvořící se v rezonanční periodě 3:2. Výpočet průměrné orbitální periody obří komety 2000 CR105 přinesl statistickou jistotu, že se nachází v právě této rezonanci s Vulkánem, což se rovná objevu této temné hvězdy. Předpokládaná teoretická perioda Vulkána v trvání 4969 let odpovídá rezonanční periodě kometárních rojů, činící 3312,7 let. Zahrneme-li masu a oběžnou dráhu Vulkána do sluneční soustavy, trvá průměrná perioda CR105 dvě fáze oběhů Vulkána – 3319,3 let. Předpokládaný perioda Vulkána je tudíž 4979,0 let. Jsou zde přinejmenším ještě tři další s Vulkánem související objekty, které s ním souvisí (rozptýlené mimo disk) jenž budou podrobně analyzovány. Obzvláště, 2001 FP185 a 2002 GB332 se jeví jako v obdobné rezonanci 3:2 a 1999 DP8 v 4:1 rezonanci s Vulkánem.      (Zdroj: Matrix-2001)


Kompas a dějiny navigace ..... Když se píše o dějinách kompasu, zpravidla se výklad soustředí na samotný jeho vznik, diskuse o tom, zda jej Evropané převzali z Číny nebo vymysleli nezávisle...

Dějiny kompasu jsou ale mnohem zajímavější. Kompas se jednak i po svém vynálezu podstatným způsobem dále vyvíjel, používal se spolu s dalšími navigačními pomůckami a sehrál velkou roli v „otevření světa“ po Kolumbovi. S využitím kompasu se pojila celá řada dalších objevů, od deklinace po určování zeměpisné délky (což mimochodem popisuje Umberto Eco v Ostrovu včerejšího dne).

Ještě v roce 1707 postihla britské námořnictvo jedna z největších katastrof v jeho celé historii, když se kvůli chybě při navigaci 4 lodě potopily v mlze u břehů souostroví Scilly. O život tehdy přišlo na 2 000 námořníků včetně admirála Shovella. Britové předtím ve Středomoří zničili francouzskou flotilu a kvůli špatnému odhadu polohy utrpěli mnohem větší ztráty než v důsledku bitvy.

Proč došlo k tak fatální chybě, navíc těsně u britských břehů, kde by člověk předpokládal, že se důstojníci největší námořní mocnosti světa budou orientovat naprosto dokonale? Předně, pro měření hloubky měla plavidla k dispozici jen olovnici. Ta se používala také k vytažení nějakého materiálu z mořského dna – ten uvízl v důlku vymazaném lojem.

Tehdejší kapitáni měli ve známých vodách k dispozici mapy udávající jakési „kóty“ s hloubkou dna a popisem jeho charakteru (písek, bahno, kameny, lastury, korál, štěrk, křída..., eventuálně jejich kombinace a další podrobnosti). První takové mapy průlivu La Manche vznikly v Anglii už na počátku 15. století (respektive z této doby se dochovaly, nejspíš budou ještě starší) - asi je ale jasné, že tahle metoda i přes podrobnost map ale nevynikala spolehlivostí.      (Více na stránkách ScienceWORLD)


Jádro vrací úder! ..... Již dlouhou dobu jsem svědky názorových kontroverzí řešení energetické budoucnosti ve světe. Od dob protijaderných mírových manifestací dával „zelený“ svět velmi jasně najevo odpor k jaderné energetice. Nutno říci, že se mu s využitím senzacechtivosti médií a strachuplné propagandy dařilo svými názory prosáknout až do nejvyšších politických kruhů. Populismem postižení politici pak bez ostychu zamítají vlastně velmi rozumné řešení jádra jako podstatné části budoucího energetického mixu a „na oko“ odstupují od svých jaderných programů.

Společnost však podle všeho konečně začíná procitat ze svých iluzí o spáse ve větrnících, biomase a fotovoltaice. V rámci připravovaného prosincového summitu v Kodani, který má položit základ nové éry řešení klimatických změn a nahradit stávající protokol z Kjóta se horlivě diskutuje a zvažuje široké využití a podpora potenciálu jaderné energetiky. Připravovaný finální text je nyní v připomínkovém řízení 182 zúčastněných zemí. Jonathan Cobb z prestižní World Nuclear Association současnou podobu textu komentuje s tím, že: „Dohoda bude počítat s řešením rostoucích energetických potřeb a emisí v rozvojových zemí podporou jaderné energetiky po r. 2012 ze strany rozvinutých zemí.“ Je to rozhodně lepší řešení, než globální terorismus na úrovni států, který by nutit země, kde řada obyvatel elektřinu ani nezná, zůstat v energetické nevědomosti. V případě, že se méně rozvinuté země rozhodnou pálit uhlí, kterého mají více než dost, přijde vykutálený Evropan s tím, že za to navíc budou muset draze zaplatit.

Zodpovědné a racionální využití jaderné energetiky zůstává podle odborníků nejbezpečnějším a nejlevnějším zdrojem se kterými zpráva operuje. Navíc „Peníze potenciálně ušetřené za obchodovatelné emise, které jsou u jádra velmi nízké, mohou pokrýt až 40% investičních nákladů“ konstatuje Shaun Burnie, někdejší konzultant Greenpeace pro otázky jaderné energetiky. Můžeme jen doufat, že se naše nová politická reprezentace bude v zimě v Kodani „zelenat“ vkusněji, než ta dosavadní.      (Zdroj: OSEL)


Tai-či prý může pomoci od bolesti lidem trpícím artritidou ..... Staré čínské bojové a relaxační cvičení tai-či může pomoci lidem trpícím artritidou od mučivé bolesti. K takovému závěru dospěli podle listu The Daily Telegraph australští vědci. Podle nich blahodárné cviky, vyznačující se pomalými, klidnými a vláčnými pohyby, nejen ulevují od bolestí, ale zároveň napomáhají i ke zlepšování celkového fyzického zdraví.

Bolest svalů a kostí, jaká sužuje lidi postižené artritidou, je pro pacienty těžkým břemenem. Ukázalo se, že cvičební terapie, včetně programů posilování, strečinku a aerobiku, je účinným prostředkem odstraňování artritických bolestí.

Tai-či je formou cvičení, které je v Číně hojně praktikováno s cílem zlepšovat zdraví a duševní pohodu obyvatelstva. Obvykle se provozuje ve skupinách, ale cvičí se i individuálně ve chvílích volna, čímž se liší od tradičních postupů léčebného cvičení praktikovaného na klinikách.

Mezi populárními cviky jsou i takové, které vycházejí z pohybů zvířat - například koní, opic, ptáků či dokonce draků. Také v parcích v západních metropolích lze často zahlédnout osamělé vyznavače tai-či, ačkoliv tento tréninkový režim mnozí na Západě považují za bizarní.

Badatelé z ústavu pro mezinárodní zdraví (The George Institute for International Health) v australském Sydney, kteří provedli rozsáhlý výzkum účinnosti tai-či při odstraňování bolestí, zlepšování fyzických funkcí a kvality života lidí trpících chronickou muskuloskeletální bolestí, zveřejnili svou studii v červnovém vydání odborného časopisu Arthritis Care & Research.

"Skutečnost, že tai-či není nákladné, je pohodlné, příjemné a přínosné i z psychologického a sociálního hlediska, mluví ve prospěch tohoto typu léčby u lidí trpících bolestí, jakou přináší artritida," prohlásila přední badatelka Amanda Hallová.       (Zdroj: Zdravcentra)


ČEZ se opět snaží zamést stopy a opakovaně lže ..... V souvislosti s akci Greenpeace v Prunéřově se objevila informace, že aktivisté vnikli do areálu elektrárny tak, že prostřihli plot. Tuto informaci médiím zprostředkovala policie a mluvčí elektrárny Prunéřov Oto Schnepp s tím, že údajná díra v plotě byla objevena v blízkosti komína.

Greenpeace odmítá, že by poničilo plot a použilo k přístupu zmíněnou díru v plotě. Plot jsme přelezli a to bez jakéhokoli poškození. Na důkaz předkladá videozáznam, kde je překonání plotu zachyceno.       (Zdroj: Greenpeace)


Vodní elektrárna na brněnské přehradě omládne ..... Více než roční rekonstrukce za desítky milionů korun by měla zvýšit účinnost malé vodní elektrárny Kníničky o 10 procent.

Začátkem tohoto týdne odstartovala dlouho připravovaná rekonstrukce malé vodní elektrárny Kníničky na brněnské přehradě. Celková výše investice by se měla pohybovat v řádu desítek milionů korun. Pokud nenastanou mimořádné okolnosti, vodní turbíny by měly začít opět vyrábět elektřinu pro část Brna a okolí od července příštího roku.

Malá vodní elektrárna Kníničky loni vyrobila více než 6,8 milionů kWh elektřiny, což znamená pokrytí celoroční spotřeby dvou tisíc domácností.      (Zdroj: Enviweb)


Rezavé meteority na Marsu a přítomnost vody ..... Rezavé kameny velikosti lidské pěsti, roztroušené v okolí kráteru Victoria na povrchu Marsu vypadají jako meteority – může se jednat o fragmenty tělesa, které narazilo do povrchu Marsu v místě zkoumaného kráteru, jak se domnívají astronomové. Protože kameny obsahují železo, které zrezivělo za přítomnosti vody, mohly by poskytnout přesné časové měřítko vlivu procesu zvětrávání v této oblasti v poslední době.

Pojízdná vozítka Spirit a Opportunity donedávna objevily tři železné meteority, jejichž lesklý kovový povrch vyčníval nad prachem pokrytým terénem.

Nyní robot Opportunity objevil dalších 6 kandidátů na meteority v oblasti pojmenované Meridiani Planum. Vypadají jeden jako druhý. Vědecké přístroje na robotu včetně Mösbauerova spektrometru naznačují, že se jedná o kamenná tělesa obsahující minerály železa jako je kamacit (FeNi) a troilit (FeS), které jsou přítomné v meteoritech nalezených na Zemi.

„Jsme velmi natěšeni vyhlídkami na nalezení meteoritů v oblasti přistání robota Opportunity, protože to je dokonalé prostředí pro tuto činnost – prastarý povrch s velmi malým množstvím kamenů,“ říká James Ashley (Arizona State University, Tempe). „Je to podobná situace jako ledové pláně Antarktidy, kde již bylo objeveno velké množství meteoritů.“      (Podrobněji na stránkách AstroVM)


Gnostické spojení ..... Dvacáté století bylo zajisté velmi plodné na objevování ztracených rukopisů. Najdůležitějšími objevy byly takzvané Svitky od Mrtvého moře, které se našly v Kumránu v poušti v řadě jeskyní třicet kilometrů východně od Jeruzaléma, a rozsáhlá sbírka takzvaných Gnostických evangelií, které byli objeveny v Nag Hammádí v Horním Egyptě v roce 1945. Dá sa předpokladať, že v budoucnu dojde k dalším objevům a že v minulosti se na mnohé zapomnělo. Nálezy z minulosti sa dají rozdělit do tří kategorií: na ty, co jsou známé a zaznamenané, na ty, co byly zničené nebo se ztratily, a na ty, co byly sice objeveny, ale jsou utajovány.

Domnívali jsme se, že templáři možná vykopali sbírku spisů podobnou nedávným nálezům, ale ukryli je před zraky vnějšího světa. Moderní svobodné zednářství se často popisuje v mnoha ohledech jako "gnostické", proto jsme se rozhodli, že najlepším výchozím bodem bude studium knihovny z Nag Hammádí, abychom zjistili, zda nalezneme nějaké klíče k tomu, na co mohli narazit templáři.       (Čtěte na stránkách Gnosis9)


Kov, který nutí kapaliny stoupat vzhůru ..... Američtí vědci nedávno dokázali přinutit kovy, aby z nich voda nestékala, ale naopak po nich stoupala vzhůru. Tento vynález by v budoucnu mohl nalézt uplatnění v širokém spektru oborů od počítačových technologií po zdravotnictví.

Kapilarita čili vzlínavost je jev, který hraje v přírodě důležitou roli. Díky kapilaritě se například dostane voda z kořenů stromů až k jejich vrcholkům. Přinutit kapalinu, aby bez pomoci pump či jiných zařízení stoupala vzhůru proti gravitačnímu spádu, bylo po dlouhou dobu snem řady inženýrů. Chunlei Guo, profesor optiky z University of Rochester v americkém státě New York spolu se svým asistentem Anatolijem Vorobyjevem nedávno vyvinuli postup, jehož prostřednictvím jsou schopni přinutit povrch kovu, aby na přítomnost kapaliny reagoval přesně tak, jak si dopředu naplánují. Základním problémem, který museli vědci překonat, bylo přinutit molekuly kapaliny, aby byly k molekulám kovu přitahovány více, než k sobě navzájem. Jak ale něčeho takového docílit? Klíč spočívá v unikátní úpravě na první pohled hladkého povrchu. Abychom poznali, že povrch není hladký, ale pokrytý drobounkými jamkami a kanálky, museli bychom se přenést do velikosti několika nanometrů. Této zvláštní úpravy docílili vědci pomocí neuvěřitelně silného úderu laserovým paprskem, které zvládne jedině zařízení nazývané femtosekundový laser. Takový laser dokáže soustředit obrovské množství energie na malou plochu v neuvěřitelně malém okamžiku (femtosekunda je 10-15 sekundy). V současnosti pracují vědci na urychlení a zlevnění celé technologie, která by mohla vést k takřka revolučním změnám v mnoha odvětvích. „Náš vynález by mohl být užíván např. při chlazení počítačových procesorů. Speciální úprava povrchu kovů by také mohla proměnit kovové plochy v antibakteriální zóny. Bakterie jsou totiž, stejně jako jiné organismy, tvořené z velké části vodou,“ nahlíží do budoucnosti prof. Guo. Jejich unikátní technologie dokonce není vázána na použití konkrétního typu materiálu, ale dokáže k takovým kouskům přinutit prakticky jakýkoliv druh kovu.      (Zdroj: 21@století)


11.06. 2009     Jedenáctého června 1881 bylo premiérou Smetanovy Libuše poprvé otevřeno Národní divadlo.


Ozvěny z náměstí Nebeského klidu po 20 letech ..... Po 20 letech podává americký novinář Phillip Cunningham, který se připojil k protestnímu pochodu a pořizoval interview s demonstranty pro BBC a ABC News, v pořadu Democracy Now! očité svědectví o masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Cunningham je také autorem publikace Tiananmen Moon: Inside the Chinese Student Uprising of 1989. Tragické události z 3. a 4. června roku 1989, kdy bylo čínskou armádou zabito alespoň 1.500 neozbrojených civilistů líčí kupříkladu dokumentární snímek The Gate of Heavenly Peace.

„Obyčejně se mluví o tom, co se stalo 4. června. Avšak jedním z důvodů, proč jsem napsal svou knihu, (Tiananmen Moon: Inside the Chinese Student Uprising of 1989– pozn. aut.) je dění odehrávající se v Pekingu měsíc před krveprolitím. Celý květen 1989 v Pekingu byl jedním z nejúchvatnějších měsíců v celé čínské historii. Bylo to naprosto strhující. Milion lidí v ulicích a žádní ranění, “ tvrdí Cunningham a poukazuje na skutečnost, že toto bývá zahaleno neštěstím, jež všeobjímající euforii ukončilo. Přestože došlo k masakru, Cunningham si myslí, že tyto události šly příkladem zemím ve východní Evropě a Rusku, a pomohly tak ke svržení tamějších totalitních režimů.      (Zdroj: Czech Free Press)


Správné odstranění klíštěte ......Klíště, jako každý jiný živočich žijící na povrchu, potřebuje dýchat vzduch. Přisáté klíště proto v žádném případě nezabíjejte pomocí jakýchkoliv olejů či mastí, které ho udusí. Ani klíště nemačkejte. Může totiž vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy.

Nejbezpečnější způsob odstranění klíštěte je za pomoci speciální karty se zářezy, která klíště pevně podebere a vytáhne bez rizika rozmáčknutí a vytlačení obsahu střev do rány. Místo zákusu poté vydesinfikujte běžným desinfekčním prostředkem. Nikdy se klíštěte nedotýkejte holýma rukama, tak aby se opravdu minimalizovalo riziko přenosu nákazy.

Spoustu zajímavých informací o klíšťatech a též léčbě naleznete na www.kliste.cz ; www.chmi.cz ; www.ochranaprotiklistatum.cz       (Zdroj: Novinky)


Byl příčinou pádu letu Air France 447 meteor? ..... V r. 1996, po ze začátku velmi záhadném výbuchu a pádu letu 800 na cestě z JFK do Říma, řada očitých svědků hlásila, že přímo před havárií letadla viděli „záblesk na nebi”. Takto vznikla „teorie o řízené střele“ která zapříčinila havárii, nicméně NTSB [National Transportation Safety Board] nakonec příčinu nehody připsala výbuchu prostřední palivové nádrže. Ale tenkrát bylo také navrženo, že do letadla mohl narazit dostatečně objemný meteor, který tak způsobil jeho pád.

Je možné aby let Air France 447 spadl díky nárazu meteoru? Začínají se objevovat zprávy, podle kterých skutečně mohlo jít o meteor:

Nicméně letacká společnost sdělila CNN, že dva piloti společnosti Air Comet po letu z Limy do Lisabonu napsali zprávu, ve které popisují jasný záblesk, který tvrdí že viděli, a kterou poslali společnosti Air France, Airbusu a Španělské organizaci pro civilní letectví.

Kapitán napsal: „najednou jsme v dálce viděli silný a intenzivní záblesk bílého světla, který se pohyboval po sestupující dráze a po šesti sekundách se rozpadl“.

Samozřejmě pro jakýkoli let je šance, že by dopravní letadlo spadlo kvůli meteoru, velmi velmi malá, ale jak upozorňují Hailey a Helfand v dopise pro New York Times z r. 1996, správně bysme se měli ptát takto: „Pro všechny lety v historii, jaká je pravděpodobnost, že jeden nebo více mohl spadnout díky meteoru?“ Vědci došli k závěru, že existuje pravděpodobnost 1 ku 10....       (Čtěte na stránkách Na severu)


Kdo se dívá, nemluví ..... Děti z domácností, kde často běží televize, méně mluví a odposlouchají méně slov z okolí.

Americký pediatr Dimitri Christakis z University of Washington v Seattlu se systematicky zabývá vlivem televize na duševní vývoj dětí. Jeho nejnovější studie zveřejněná v lékařském časopise Archives of Pediatric and Adolescent Medicine opět posílila názor, podle kterého působí televize na děti spíše negativně.

"Nemáme v ruce jasný důkaz o tom, že televize dětem škodí, ale argumentů ve prospěch tohoto názoru stále přibývá," řekl Christakis v rozhovoru pro britský časopis New Scientist. Christakis vybavil víc než tři stovky dětí ve věku od 2 do 4 let lehoučkým zařízením, které po 24 hodin zaznamenávalo všechny zvuky, které dítě za danou dobu zaslechlo. Na záznamu pak vědci zjišťovali, odkud zvuky pocházejí.

Ukázalo se, že každou hodinu, kdy je zapnutá televize, zaslechnou děti od dospělých o 770 slov méně. Děti samy se při zapnuté televizi pokoušejí mluvit méně často a také se tak často neobracejí na dospělé. Není to tím, že by sledovaly televizní program. "V tomto věku děti televiznímu programu nerozumějí," říká Chrisktakis.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Americká armáda se připravuje na kybernetickou válku ..... Deník New York Times přinesl zprávu, že americká armáda si za miliardy dolarů najímá dodavatele a takzvané „hackerské žoldáky“, aby jí pomohli vést kybernetickou válku. Téměř všechny největší vojenské firmy, včetně Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin a Raytheon, získaly velké kybernetické zakázky pro americkou armádu a bezpečnostní služby.      (Zdroj: AKT-INFO)


Anunnaki - poslední soud ..... Stále ještě nevíme, do jaké skupiny Anunnaki máme zařadit padlá „nebeská knížata“ a do které jejich soudce. Jakkoliv se může zdát, že soudní dvůr nebeských bytostí pochází z entity Elohim (Jahwah), nemusí tomu tak být.

Když mé největší podezření padá na duchovní tvory, kteříž zdávna kontrolují dodržování řádu Stvořitele, pilně střežící všechna tajemství i jakékoliv porušení univerzálních základů Genese. Spirutuální bytostí bytující o několik řádů výše, než bychom kdy tušili u průměrného domorodce, kteří jakékoli hrubé narušení Univerzálního řádu okamžitě, bez jakýchkoliv emocí, odměňují „červenou kartou“ všem přítomným. Nikoli jen viníkům. Přičemž se zdá, že jim kupodivu nevadí vzájemná záměna časových linií, ačkoliv prvotní operace směřující k záměně časových linií, směřují ve skutečnosti ke genetickým manipulacím, neboť jsou logickým důsledkem všech důsledkově navazujících průšvihů. Připočítáme-li kalkulaci s tragickou úrovní IQ světového mangmanetu, jenž je v plánech mimozemských agresorů očividně započítán, pak si mimozemské bytosti nemusí stěžovat na omezování svých práv a svobodných rozhodnutí. Naopak…      (Čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Jsou stávající solární elektrárny efektivní? ..... V poslední době zažívá Česká republika bouřlivý rozvoj v nových oblastech energetiky. Kromě větrné energetiky se rozvíjí i energetika solární. Hlavně v jižních částech země vznikají nové solární elektrárny jako houby po dešti. Za poslední rok a půl se zvýšil instalovaný výkon solárních panelů z necelých čtyř MW na zhruba 16 MW (celá EU má instalovaný výkon asi 1500 MW) a do konce roku ještě vzroste. Zásadní otázkou je, zda-li to jsou účelně vynaložené peníze.      (Blíže na stránkách Věda a technika)


Zdravotní rizika kontaktu se sinicemi ..... S příchodem léta a koupáním ve volné přírodě se stává aktuálním nebezpečí toxických sinic, někdy podle jejich převážně šedozelené barvy nazývaných také cyanobakterie. Sinice jsou jedním z nejstarších organismů na naší planetě, vznikly hned po prvních bakteriích. Není to tedy žádný nový fenomén. Je ale pravda, že dříve se o jejich nebezpečí tolik nepsalo.  ...

... Sinice produkují jedy (toxiny), které jsou výrazně jedovatější než jed kobry. Naštěstí je ho ve vodě obvykle mnohem méně, než je pro naši otravu zapotřebí. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy. Spektrum obtíží sahá od lehké otravy, projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy. Ale vyskytly se také případy úhynu zvířat, která pila vodu obsahující sinice. Známy jsou dokonce i případy úmrtí lidí.

Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (až 1–2 dl) a s ní i přítomné sinice a také toxiny, které jsou v nich obsaženy. Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více; jejich tělesná hmotnost je přitom menší.

Sinice obsahují také látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka se podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma, ekzém. Alergické reakce mohou ale vyvolat i některé řasy. Obtíže jsou často ještě zhoršovány osluněním.      (Čtěte na stránkách Pylová informační služba)


Příprava domácích čajů z rostlin fermentací ..... Čaje z léčivých rostlin se nehodí na běžné pití, většinou mají silné účinky a tělo si může na obsahové látky zvyknout, jako například u mateřídoušky.

K přípravě domácích čajů na běžné pití používáme rostliny s mírným účinkem, některé květy nebo listy.

Fermentaci používáme na přípravu listů s obsahem tříslovin, které mají bez úpravy fermentací svíravou chuť, nejběžnější jsou listy jahodníku, maliníku a ostružiníku. Připravuje se tak i nať nebo listy vrbovky úzkolisté a listy kontryhelu. Vrbovka nebo vrbka úzkolistá je pasekový druh, stejně jako maliník. Listy ostružiníku najdeme v lese, díky trnům doporučuji rukavice. Jahodníky rostou také na světlých pasekách nebo v lesních lemech, můžeme zpracovat všechny volně rostoucí druhy jahodníků, listy pěstovaných jahod nemají léčivé účinky a k pití ani k fermentaci se nehodí.

Na fermentaci potřebujeme větší množství listů, které necháme asi jeden den zavadnout. Pak je pomačkáme v rukou nebo válečkem tak aby trochu pustily šťávu, rozložíme na plátno a svineme do ruličky. Smotky dáme na teplé místo a zatížíme, tím se listy zapaří. Po dvou dnech smotky rozbalíme a listy důkladně dosušíme. Takto připravené listy budou mít hnědou nebo černou barvu a často budou připomínat čínský čaj. Změní se i jejich vůně.      (Zdroj: Jitřní země)


Čeští zemědělci zablokují na přelomu června dálnice ..... Stovky českých zemědělců budou 22. června demonstrovat v Lucemburku proti nerovné zemědělské politice. Na přelomu června a července navíc chystají rozsáhlé protesty v Česku, kde farmáři zablokují některé dálnice.

Vybereme jedno nebo několik míst v ČR a dálnice zablokujeme," řekl k protestům šéf Agrární komory Jan Veleba.

Protesty doma i v zahraničí chtějí opět upozornit na nízké výkupní ceny mléka a nerovnou zemědělskou politiku v Evropské unii. Členské země, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, dostávají v rámci Unie výrazně menší dotace v přepočtu na jeden hektar půdy.

Jedním z požadavků farmářů je kromě snížení výrobních kvót také určení minimální ceny. Její stanovení by podle Veleby nemělo vliv na spotřebitelské ceny. "Loni farmáři utržili za litr mléka 9 korun a nyní je to 6 korun," popsal, jak se někteří producenti dostali pod své výrobní náklady a prodělávají.      (Zdroj: Agris)


10.06. 2009     Desátého června 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn.

Dnes je to přesně sto let, co byl poprvé užit nouzový signál SOS - vyslal ho britský parník Slavonia. Signál se sestavá ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných bezprostřeně za sebou.

Teprve později vznikla zpětně anglická věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“). Nebo také „Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši loď“). Před zavedením tohoto signálu se používal kód CQD. První dokumentované použití signálu CQD je z roku 1908, kdy byl vyslán americkou lodí Santa Rosa.

V roce 1942 vyhladili němečtí nacisté  vesnici Lidice u Kladna. Téhož dne o dva roky později se odehrál masakr ve francouzském Oradour-sur-Glane. Německé jednotky Waffen SS zmasakrovaly 642 civilních obyvatel včetně starců, žen a dětí a vesnici vypálily.


Bavorský ústavní soud: Divočina je v pořádku .....Hnutí DUHA vítá zásadní rozhodnutí Bavorského ústavního soudního dvora. Zamítl žalobu odpůrců Národního parku Bavorský les sdružených v Občanském hnutí za ochranu Bavorského lesa, který se domáhal zrušení novely nařízení o Národním parku Bavorský les z roku 2007. V České republice dosud soud obdobnou žalobu podanou na ministerstvo životního prostředí nerozhodl.

Žalovaná legislativa nařizovala, že se tzv. přírodní zóny - tedy oblasti ponechané přírodě, ve kterých budou lidské zásahy vyloučeny - mají postupně zvětšovat tak, aby do roku 2027 pokrývaly 75% území národního parku [3]. To se týká především nové části národního parku připojené teprve v roce 1997, kde proces rozšiřování přírodní (bezzásahové) zóny není ještě dokončen.

Bavorský ústavní soudní dvůr prohlásil, že rozšíření území, ve kterém člověk přestane v národním parku zasahovat, je v souladu s Bavorskou ústavou. Ve svém rozsudku pak mimo jiné uvedl: „Obava žalobce, že přirozené lesy ve vysokých polohách budou nenávratně ztraceny v důsledku nekonajících se opatření k boji se škůdci, není ničím podložená. Na území Bavorského lesa a Šumavy po více než staletí bez lidských zásahů vznikala a zůstala zachována velká zalesněná krajina středohor. Bavorský správní soudní dvůr konstatoval v již zmíněném rozhodnutí, že na plochách se stojícím nebo ležícím mrtvým dřevem – také z polomu z roku 1983 – se ukazuje podrost z mladých stromů. Lze tudíž vycházet ze správnosti odhadu tvůrce nařízení, že si příroda sama pomůže.      (Zdroj: stránky hnutí DUHA)

Tak v Bavorsku mají rozum ... a my se nepřidáme?


Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná ..... Vidíme obrovský problém s kontaminací z polí, kde pěstitelé vyseli genetický modifikovanou kukuřici, soju a řepku olejnou. Většina soji na americkém trhu je dnes kontaminována geneticky modifikovanými odrůdami. Mnoho organických a konvenčních zemědělců přichází o možnost prodat svou sklizeň, protože v ní byly zjištěny stopy geneticky modifikovaných odrůd. Mnoho odborníků říká, v Kanadě je téměř nemožné najít organickou řepku olejnou z důvodu kontaminací. Obilní pyl má tendenci prostupovat vším ještě více než pyl řepky olejné.

Všechna tato nová GM semena jsou patentována, což znamená, že zemědělci nesmějí používat setbu z předchozího roku. Musí si koupit patentovaná semena každý rok od semenářské firmy. Monsanto dnes prodává 90% veškeré geneticky modifikované setby. Tato korporace momentálně žaluje stovky zemědělců za použití setby z předchozích let, ale mnoho z těch žalovaných si nikdy od Monsanta žádnou setbu nekoupilo. Přesto byla jejich úroda testována pozitivně na GM, patrně vlivem kontaminace pylem GM zaneseného větrem. Kanadský pěstitel řepky Percy Schmeiser byl žalován firmou Monsanto a prohrál. Případ nyní čeká na projednání u Nejvyššího soudu Kanady.

GM setba představuje pro americký trh s obilím smrtelné nebezpečí. Předpokládá se, že ztráty pro GM kukuřici, soju a řepku dosáhnou tento rok přes 300 milionů dolarů, protože Evropská unie je odmítá nakupovat. (Proto Monsanto tlačí na evropské politiky a „vědce“, jeho snaha se daří. Viz článek v iDnes Pěstování geneticky modifikované kukuřice je bezpečné, zjistila Akademie věd Pozn. editora). USA je světovým producentem obilí. Mnoho zahraničních firem oznámilo, že nebude kupovat GM obilí a dokonce žádné obilí, pokud bylo v jeho blízkosti pole s GM setbou. Korea je pátým největším importérem amerického obilí. Korejská asociace mlynářů požaduje ke každé dodávce obilí certifikát, že nejde o GM obilí. Cena jařin by mohla klesnout o třetinu, začnou-li v Montaně a Dakotě komerčně pěstovat GM varianty, říká dr. Robert Wisner university v Iowě. To bude mít za následek útlum setby v Severní Americe i v případě, kdy se pěstitelé rozhodnou vyhnout se GM setbě.

Neexistuje nařízení, aby GM obilí procházelo jakoukoliv formou nezávislého výzkumu na svou neškodnost pro konzumaci a životní prostředí.      (Zdroj: Zvědavec)


Členská základna švédské Pirátské strany je druhá největší v zemi ..... Švédská Pirátská strana (Piratpartiet) dosáhla skvělého úspěchu ve volbách a míří do Bruselu. Zisk 7,1% hlasů při 41,3% voličské účasti pro naše severské kolegy znamená jeden silný europoslanecký mandát. Na Švédsko připadá 18 poslaneckých křesel. Tímto výsledkem PP pokořila řadu zavedených hráčů na švédské politické scéně a dala ostatním politickým stranám najevo, že poslouchat lobbyistické tlaky nahrávacích společností a ochranných svazů je může připravit o podporu voličů.

"Ochrana soukromí a občanských svobod jsou důležité otázky. Lidé to svým hlasováním jasně ukázali," v neděli řekla Anna Troberg, jedna z kandidátek za PP, v rozhovoru pro švédskou televizi.

Švédská Pirátská strana byla založena začátkem roku 2006, kdy také získala 0,63% hlasů ve volbách do místního parlamentu. Masivní vzestup členské základny, která je v současnosti druhá největší v zemi, se datuje od soudního procesu s lidmi stojícími za torrentovým trackerem The Pirate Bay. Rozsudek odsuzující 4 mladé lidi na jeden rok do vězení a k povinnosti uhradit v přepočtu 70mil. Kč odškodnění nahrávacím společnostem zatím nenabyl právní moci. Odsouzení se odvolali a švédská justice je nucena čelit obvinění z podjatosti soudce Tomase Norströma, který měl celou kauzu na starosti. Je totiž členem Swedish Association of Copyright (SFU).      (Zdroj: Britské listy)


V Mníšku si stěžují na hluk, možná jim vymění okna .... Bezplatné výměny stávajících oken za zvukotěsnější se zřejmě brzy dočká několik obyvatel Mníšku na Liberecku. Lidé z některých domů podél hlavního tahu obcí totiž podali stížnosti na příliš velký hluk od projíždějících aut.

Pokud měření prokáže nadlimitní hluk, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) lidem jako správce komunikace vymění okna na vlastní náklady. „V Mníšku naši pracovníci provedli měření a v těchto dnech probíhá na Krajské hygienické stanici jeho vyhodnocení,“ uvedl ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Josef Jeníček. „Více budeme vědět po prázdninách,“ doplnil.

Jedno měření hluku od projíždějících aut tady proběhlo již v loňském roce. „Před rokem měření skutečně prokázalo překročení norem,“ informoval starosta Mníšku Roman Slezák s tím, že je podle něj výměna oken u několika domů podél hlavního tahu reálná.

„Myslím si, že Ředitelství silnic a dálnic asi vymění jen okna zasahující do silnice, která propouštějí nejvíce hluku, a zbytek nechá na místních,“ dodal Roman Slezák. Podle něj se s největší pravděpodobností bude jednat o základní typ oken, a pokud budou lidé chtít nějaká speciální, budou si muset připlatit.      (Zdroj: Enviweb)

Jak šalamounské řešení ... už vloni tam byl prokázán hluk, teď se měří znova ... co kdyby v tom větším provozu byl hluk menší ... A zvukotěsná okna? Co když budou chtít lidi vyjít ven nebo vyvětrat? Až si budou stěžovat na smog, dostanou asi plynové masky.


Úhlava je zase o něco čistější ..... Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - „Akce byla zahájena v 9 hodin organizačními pokyny, rozdáním ochranných pomůcek, svačin a mapek s vyznačením sběrných míst“, konstatuje Drahomíra Bílková (koordinátorka projektu z o.s. Envic). Celkem se akce zúčastnilo 32 dobrovolníků, kteří čistili okolí řeky i samotný vodní tok od Lužan až do Dolní Lukavice. Jednalo se o cca 10 km dlouhý úsek toku řeky Úhlavy.

Odpad byl z jednotlivých sběrných míst svážen do loděnice, kde byl zaznamenán, tříděn a připravován k odvozu do sběrného dvora.

„V odpoledních hodinách probíhaly v loděnici soutěže pro děti a dospělé, složené jak z pohybových aktivit, tak ze znalostních kvizů prověřujících vědomosti a orientaci soutěžících v oblasti ochrany vod“, doplňuje Bílková.

„První ročník úklidové akce Vyčistěme si Úhlavu, náš zdroj pitné vody! předčil veškerá očekávání organizátorů a to jak z pohledu vysoké účasti, bezchybné organizace, tak především v množství nalezeného odpadu“, shrnuje Bílková. Z průzkumu terénu trasy pro úklid, který byl proveden začátkem května vyplynulo, že v okolí řeky Úhlavy se nenachází významnější množství odpadků, jedná se především o plastové lahve a další drobný odpad. Průběh úklidového dne však ukázal, že v okolí řeky Úhlavy lze na úseku Lužany – Dolní Lukavice nalézt nejen plastové lahve, konzervy, lahve od piva, ale také pneumatiky, plastové bedny, dveře od auta nebo kolo.

32 sběračů čistících cca 10 km toku řeky Úhlavy sesbíralo přibližně 5 m3 odpadků.       (Zdroj: Ecomonitor)


Moje zkušenosti s totalitním komunistickým režimem ..... Dvacet let po pádu komunismu si různým způsobem připomínáme totalitní režim a jeho zločiny. Jelikož se snadno zapomíná, je nutné u příležitosti reflexe pádu komunismu tyto skutečnosti připomínat. Dnešní komunisté se od zločinů svých soudruhů nedistancovali, a tak stín neblahé minulosti nutně padá i na ně, ačkoli se dnes chtějí tvářit demokraticky.

Mnohé jsem zažil na vlastní kůži. Nebylo to sice fyzické ohrožení života, mučení, jako zažili mnozí, které si také připomínáme, ale je potřeba mít na zřeteli i ten všední, každodenní útlak ... Maturoval jsem v roce 1952 se samými jedničkami. Byl jsem primus, ale soudruzi nedovolili napsat na vysvědčení „s vyznamenáním“, protože jsem byl věřícím člověkem a nebyl ve Svazu mládeže. Až do takových detailů šli. Horší to bylo pro děti v základních školách, které chodily do kostela. Častěji jsem se setkal s případy, že učitelka takové děti vyvolala, postavila je před třídu a vyzvala děti, aby se takovému chlapci nebo děvčeti smály! Kolik takových případů bylo. Opravdu nepřeháním, když se odvažuji tato fakta nazvat útlakem, násilím a terorismem.

Měl jsem už tehdy úmysl jít studovat teologii, ale komunisté zrušili všechna diecézní učiliště a zřídili jediné centrální studijní místo, bez schválení Vatikánu. Teologickou fakultu a bohoslovecký seminář vyhnali do Litoměřic, aby nebyly v Praze. Tam na bohoslovce dohlížel bývalý bachař z komunistického koncentračního tábora pro kněze a bylo tam plno špiclů. Nemohl jsem tam proto jít studovat. Přestože jsem měl výtečné výsledky ve studiu, nedostal jsem doporučení ani na jinou vysokou školu a byl jsem nucen jít pracovat do fabriky, nejprve do slévárny a pak k soustruhu. Po dvouleté vojenské službě – protože tu byl strašák maďarských událostí - dostal jsem se potichu na studium neideologického oboru – na archivnictví. A když jsem pak chtěl v roce 1963, po jakémsi odměku, konečně jít studovat teologii, znovu mi v tom zpočátku bránili. Když jsem byl konečně v roce 1968 vysvěcen na kněze a stal jsem se sekretářem biskupa v Českých Budějovicích, viděl jsem po vpádu vojsk přímý komunistický útlak biskupa velice zblízka. Krajský estébák soudruh Leo Drozdek trápil jemného biskupa Hloucha častými návštěvami a vyvíjel na něj tlak, až biskup zemřel. Jeho smrt připisovali mnozí právě jmenovanému soudruhovi. Mne už předtím vyhnali do Lažiště v šumavských hvozdech. Byla to svévole, diktatura proletariátu, jedinec byl hříčkou v rukou arogantních soudruhů.      (dále čtěte na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Einsteinovo hledání sjednocené teorie pole a teorie superstrun ..... Einsteinovu srdci byla nejbližší jeho sjednocená teorie pole. Einstein jednou před Helen Dukasovou poznamenal, že tomu, co dělá, možná fyzikové porozumí za sto let. Mýlil se. K oživení zájmu o sjednocenou teorii pole došlo ani ne za padesát let. Sjednocení, jemuž se kdysi fyzikové vysmívali, protože prý beznadějně přesahuje naše možnosti, máme dnes možná na dosah ruky. Je hlavním bodem programu téměř každého setkání teoretických fyziků. Po dvou tisíciletích zkoumání vlastností hmoty, jež začalo okamžikem, kdy si Démokritos a jeho řečtí krajané položili otázku, z čeho je vesmír, zplodila fyzika dvě konkurenční teorie, které jsou zcela neslučitelné. První z nich je kvantová teorie, která jedinečně popisuje svět atomů a subatomárních částic. Druhou je Einsteinova obecná relativita, jež nám dala závratnou teorii černých děr a rozpínajícího se vesmíru. Největším paradoxem je to, že tyto dvě teorie jsou svými pravými opaky. Jsou založeny na odlišných předpokladech, odlišné matematice a odlišných fyzikálních představách. Kvantová teorie spočívá na oddělených balíčcích energie nazývaných „kvanta“ a na reji subatomárních částic. Teorie relativity je založena na hladkých plochách.      (Zdroj: Matrix-2001)


Univerzita nabízí kurz protiválečného aktivismu ..... Sydneyská univerzita otevřela šestitýdenní kurz, který zájemcům nabízí výcvik v taktice, jak nejlépe narušit blížící se významné australsko-americké vojenské cvičení. Univerzitní Středisko pro studie míru a konfliktů hodlá kurz „Míru a aktivismu“, který bude stát 500 australských dolarů, završit hromadnou výpravou všech frekventantů do Queenslandu, kde se příští měsíc budou manévry Talisman Sabre konat.

Protiváleční aktivisté už dnes plánují blokádu letiště v Rockhamptonu, která se bude konat 12. července, a počítají, stejně jako v minulých letech, i se svým zatčením.      (Zdroj: Czech Free Press)


V Austrálii nalezen meteorit podle českých výpočtů ..... Západ Slunce nad Nullarborskou pouští V časných ranních hodinách 21. července 2007 nad jihozápadní částí Austrálie prolétl velmi jasný meteor. Bylo to nad Nullarborskou pouští, což je největší vápencová tabule světa o rozměru 200 000 km², která je jen velmi řídce obydlena. Naštěstí zrovna tato oblast je od roku 2005 sledována bolidovou sítí, na které se podílí Australané, Britové a Češi a dvě ze tří kamer české výroby tento bolid zaznamenaly. Jak uvádí Pavel Spurný z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, po vyhodnocení záznamu bylo jasné, že se jedná o kandidáta na meteorit. ...

... Zpočátku pronásledovala účastníky smůla. Museli se vyrovnat s písečnou bouří, poškozenou kamerou nebo s tím, že kvůli vadné manžetě na hřídeli převodovky jim unikal olej z vozu. I přes tyto potíže se mohli velmi brzy radovat z úspěchu - hned první den nalezli jeden fragment meteoritu. Bylo to 3. října a nalezený úlomek ležel pouhých 95 metrů jižně od vypočítané pádové přímky. Měl nepravidelný tvar, hmotnost 150 gramů, velikost zhruba jako větší brambora a lesklý, temně černý povrch. ...

... zbýval poslední den hledání, zjistili, že vynechali jednu oblast nedaleko místa prvního nálezu. Vydali se tam a po třech hodinách našli pod malým keříkem černý kámen s odlomenou částí a o něco později ještě jeden díl. Tyto dvě části byly nalezeny 38 a 50 metrů severně od vypočítané středové linie a větší z nich měl hmotnost 180 gramů. Nalezené pozůstatky meteoroidu dostaly jméno Bunbura Roskhole - v překladu Černá perla. Jak ukázala další podrobná analýza, meteorit je naprosto unikátní. Jedná se o takový typ, jaký nebyl dosud zaznamenán. ...      (Zdroj: Astro)


Brno chce snížit emise o pětinu. Jako první v republice ..... Radnice v Brně hodlá jako první v republice snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o pětinu.

Brněnští radní souhlasí se záměrem, aby město přistoupilo k evropské Úmluvě starostů a primátorů, jejímž cílem je právě boj proti globálnímu oteplování. Součástí úmluvy je i dobrovolný závazek omezit za jedenáct let vypouštění oxidu uhličitého minimálně o dvacet procent.

"Brno je první město v České republice, které se k této iniciativě připojilo. Dali jsme jasně najevo, že nám není lhostejný stav životního prostředí," řekl primátor Roman Onderka.      (Zdroj: Aktuálně)


09.06. 2009     Dnes by měl být světový den všech kačerů ... devátého června 1934 se na filmovém plátně poprvé objevila postavička Kačera Donalda.


Vesmírní vyvolení ..... Letos v říjnu bude šest dobrovolníků podrobeno neobyčejnému experimentu. Na více než pět set dní budou uzavřeni do ocelového kontejneru vybaveného vším potřebným pro život, bez možnosti se dostat ven. Cílem pokusu je zjistit, jak bude působit dlouhá cesta kosmem na lidskou psychiku.

Projekt vznikl díky spolupráci Evropské vesmírné agentury (ESA) a ruského Ústavu pro problémy v biomedicíně. Má za úkol získat co největší množství znalostí nutných pro budoucí výpravu k Marsu. Přihlásilo se do něj 5500 uchazečů z evropských států a Ruska ve věku 25 až 50 let. Podmínkou byl vynikající zdravotní stav a vzdělání v lékařských, technických nebo biologických oborech. Konečná šestice účastníků bude vybrána během tohoto roku.

Simulace vesmírného letu je téměř dokonalá s výjimkou beztížného stavu a nebezpečného vesmírného záření. Prostor, v němž budou dobrovolníci trávit rok a půl života, má rozměry osmi dopravních kontejnerů a je vybaven stejně jako budoucí kosmická loď mířící k Marsu. Nejsou tu žádná okna, jen přístroje a jednoduchý nábytek. Experiment chce co nejlépe napodobit podmínky cesty k Marsu a zpět tak, aby bylo zřejmé, zda ji lidé po psychické stránce vůbec vydrží kvůli izolaci, nedostatku soukromí, jednotvárnosti a stresu.       (Zdroj: 100+1)


Umělá DNA zabije buňku po určitém počtu dělení ..... Úseky uměle vytvořené DNA jsou schopny fungovat v buňce jako určité řídící centrum. Umělá DNA funguje jako počítač, nerealizuje ovšem klasické výpočty, ale namísto toho pracuje jako regulátor a záznamové zařízení.

V bakteriální buňce dokáže toto počítadlo zaznamenávat počet dělení a dokonce je možné systém naprogramovat tak, aby po určitém počtu dělení buňky zničil (tj. podle DNA se ve finále syntetizuje toxický protein). Taktéž dokáže zaznamenávat koncentrace určitých látek v okolním prostředí.

Systém vyvinul tým, který na Stanfordu vedla Christina Smolke. Jedná se pouze o začátek, přepínač by mohl zničit buňku třeba i po určitém počtu cyklů den-noc apod. Složitost kaskádových efektů je v principu téměř neomezená. Využití takové technologie třeba v zemědělství je nasnadě. Tímto způsobem by bylo možné vytvářet také GMO organismy s omezenou životností, takže bychom se nemuseli starat, zda prchnou z laboratoře do volného prostředí.      (Zdroj: Science WORLD)

No tak tohle už je vyloženě koledování si o průs ... Až se to vzájemně zmutuje s lidskou DNA a lidé začnou umírat "plánovaně" ... to je představa více než apokalyptická.


Počet umělých oplodnění rychle vzrůstá ..... Rozsáhlou a v pořadí již osmou statistiku celosvětových počtů a technik umělého oplodnění vypracoval tým pod vedením Jacques de Mouzona, šéfa Mezinárodní komise pro asistovanou reprodukci. Čísla jsou rozhodně omračující.

Komise zahrnula do zprávy data celkem 1563 klinik z 53 zemí světa. Je jasné, že ročně by nepřišlo na svět bez umělého oplodnění až 246 000 novorozenců. Meziroční nárůst byl přitom nejvyšší v letech 2000–2002, kdy to bylo25%.

Co do počtu případů umělého oplodnění stojí na dvou protipólech Ekvádor (2 na 1 milion obyvatel) a Izrael (3688 na 1 milion obyvatel). Postupně ustupuje klasická in vitro fertilizace (odebrání vajíček a spermatu do média, kde dojde k oplodnění, tj. oplodnění ve zkumavce) a populárnější se stává „intracytoplasmic sperm injection“ čili oplodnění jednoho vajíčka vpichem jedné spermie a to zejména na Středním východě (převažuje z 92%) v porovnání např. s Evropou (54%). Zároveň klesají případy veselých „víceterčat“ při umělém oplodnění až na pouhých 3,1% v Evropě, v porovnání např. s 14,6% v Latinské Americe. Důvodem je především odklon od technik přenosu více embryí.

Údaje z České Republiky ve studii sice nejsou, ale i tak je jistě k věci se i u nás se zamyslet nad příčinami vzrůstajících počtů umělých oplodnění.      (Zdroj: OSEL)


Jak si včely dokážou poradit s větrem? ...... Vítr dokáže čas od času potrápit i tak velké a těžké organismy, jako jsme my lidé. Ve světě hmyzu, kde každé zbytečné máchnutí křídlem stojí vzácnou energii, je však vítr takřka veřejným nepřítelem číslo 1. Jak si s jeho zlomyslnostmi dokáží poradit včely?

Zkoumání letových schopností nejrůznějších organismů (např. hmyzu, ptáků či netopýrů) je ve vědeckém a zejména inženýrské světě již dlouhá léta velkým hitem. Nejenže se díky němu dozvíme více o přírodě samotné, ale tyto poznatky mohou být navíc využity v praxi při konstrukci létajících strojů. Výzkum letových schopností drobných organismů (např. hmyzu) je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Díky své velikosti se totiž nutně setká s atmosférickými jevy, které větší organismy prostě minou. Abychom porozuměli důvodům, proč řada létajícího hmyzu vypadá tak jak vypadá, je proto důležité studovat je přímo v jejich přirozeném prostředí. Vědci z prestižních amerických univerzit v Berkeley a Harvardu se rozhodli studovat překrásně zbarvené samotářské tropické včely ze skupiny Euglossini přímo v jejich domovské Panamě. Těmto včelám se pro jejich zálibu v květech orchidejích říká také „orchidejové včely“. Na pomoc si vzali vysokorychlostní kameru, která zaznamenávala jejich let v nejrůznějším nepříznivém prostředí. Samci totiž jsou tak silně přitahováni vůní nektaru různých druhů orchidejí, že neváhali proletět silnými proudy vzduchu, které před ně experimentátoři foukali z připravených trysek. Při silném odporu vzduchu zaujali samci zajímavou pozici. Silné zadní nohy, na nichž mají také košíčky pro sběr pylu, natáhli daleko za tělo. Tímto způsobem sice zmírní turbulence, které při průletu vznikají, současně však asi o 30% zvýší odpor vzduchu. Silné zadní nohy mají v životě těchto krásných včel však ještě jednu úlohu – lákají samečky ke spáření. Samička, která si vybere samečka s nevětšíma zadníma nohama si pak může být jistá, že má doma toho nejlepšího „letce“. „Teto typ letu však zřejmě není typický jen pro zkoumané druhy včel. Předpokládáme, že jej nalezneme i u dalších blanokřídlých, kam včely společně s vosami, mravenci a sršni patří,“ rozšiřuje závěry týmu Stacey Combes z Harvardu.       (Zdroj: 21@stoleti)


Nekonečný prostor a opakování historie ..... Z teorie inflace vyplývá, že ostrovní vesmíry jsou vždy nekonečné, takže každý z nich obsahuje nekonečně moc O-regionů. A z kvantové mechaniky zase vyplývá, že existuje pouze konečný počet historií, které se v O-regionu mohou odvíjet. Když tato dvě tvrzení spojíme, zákonitě dojdeme k závěru, že každičká historie by se nekonečněkrát měla opakovat... Náš rozhovor se neustále točil kolem vzdálených oblastí vesmíru a toho, jak by se mohly lišit od našeho místního kosmického sousedství. Jelikož každý ostrovní vesmír je z pohledu svých obyvatel nekonečný, můžeme jej rozdělit do nekonečného počtu oblastí stejné velikosti, jakou má naše pozorovatelná oblast. Zkráceně jsme je nazvali „O-regiony“. Představte si nekonečný prostor naplněný gigantickými koulemi o průměru 80 miliard světelných let. Každá z koulí je O-regionem, který se rozpíná společně s expandujícím kosmem; v ranějších dobách proto O-regiony byly menší. Všechny při velkém třesku vypadaly stejně – říkám-li při velkém třesku, myslím tím na konci inflace –, v detailech se však lišily. Malé hustotní poruchy, způsobené náhodnými kvantovými procesy při inflaci, se region od regionu lišily. Když byly posléze poruchy zesíleny, makroskopické vlastnosti O-regionů se začaly různit. Než se dotvořily galaxie, detaily v jejich rozložení v různých O-regionech se odlišovaly už podstatně, třebaže ze statistického hlediska byly tyto regiony stále velmi podobné. Později se nahodile měnil i vývoj života a jeho inteligentní formy, čímž se rozdíly ještě umocnily. Proto očekáváme, že historie jednotlivých O-regionů budou různé.      (Zdroj: Matrix-2001)


Muzeum vymírajícího druhu .....  (...) Při odchodu vás však zdrtí nostalgie. Toto je muzeum vymírajícího druhu. Tradiční rodiny, které do něj investovaly jsou (i jejich noviny) zralé na bankrot. Demokratizace a internet vedou k tomu, že novinářem „bez zábran“ může být každý. Etická a profesionální pravidla, která se v Newseu učí děti, dodržuje stále méně lidí a většina je nezná. Noviny jsou dnes stále častěji prodlouženou rukou mocenského a ideologického boje. Editoři, korektoři a ověřovatelé fakt jsou všude na světě propouštěni. Debata se dnes (jako nedávno v deníku FT) vede o tom, jestli jedinou záchranou kvalitní žurnalistiky nebudou neziskové organizace založené bohatými vyhledavači typu Google.      (Zdroj: Respekt)


V Chotěboři už se vaří první várka piva ..... Ve středu 3. června se v chotěbořském pivovaru začala vařit první várka piva. Už na konci měsíce někteří vyvolení zbrusu nové pivo ochutnají. Ti další ho vyzkoušejí během července, kdy poteče na Festivalu Fantazie a v řadě hospod, a k dostání bude i ve vybraných obchodech.

Na rozjezdu pivovaru se nyní podílí osm zaměstnanců. Ti společně se sládkem Oldřichem Zárubou přichystali zkušební provoz, aby se mohlo začít vařit první pivo. A jak se rodí první várka?

„Nejprve uvaříme mladinu, dáme do kvasných kádí, v nichž pak proběhne hlavní kvašení. Desítka v nich pobude sedm, dvanáctka deset dnů. Po prokvašení pivo dozrává v ležáckých tancích, desítka 20 dnů, dvanáctka 30 dnů," vyjmenoval Záruba. Nejdříve tedy bude hotová světlá desítka Originál, kterou bude následovat dvanáctistupňové světlé pivo Prémium.       (Zdroj: Turistický portál ČR)


Kde se berou v pitné vodě léky? ..... Nemine pomalu týden, abychom se z médií nedověděli, jaká nebezpečná chemická substance zase odněkud unikla a dostala se do řeky, do rybníka nebo do vodovodní sítě. Už jsme si na takové zprávy zvykli.

Mezi látkami znečišťujícími životní prostředí, tzv. polutanty, se však objevují stále nové a nové. Díky tomu se chemie životního prostředí obohatila v poslední době o nový termín. Novými polutanty se staly látky označované v anglosaské literatuře zkratkou PPCP – Pharmaceutical and Personal Care Products. Jsou to farmaceutické přípravky a přípravky osobní hygieny. Poté, co byly využity k tomu, proč byly vyrobeny, skončí v přírodě. Jejich koncentrace jsou nepatrné, ale protože jsou často velmi stálé, jejich koncentrace v životním prostředí stále narůstá. Nejde sice o žádné smrtící jedy, ale nikdo nedokáže odhadnout, co jejich dlouhodobé každodenní působení na lidský organismus způsobí a jaké škody na přírodě mohou napáchat.

Takovou látkou ze skupiny PPCP je např. azithromycin, moderní širokospektré antibiotikum. O jeho užitečnosti v boji s infekcemi svědčí skutečnost, že celosvětově patří mezi deset nejčastěji předepisovaných léků. Je ale také látkou, která je stále častěji nacházena ve vzorcích odebíraných ze životního prostředí. Azithromycin jako polutant byl nalezen v odpadních vodách ve Spojených státech a Japonsku a v řekách ve Španělsku. Vypadá to, že se stává všudypřítomným polutantem. Jeho koncentrace jsou sice nízké, ale tím spíše přispívají k rezistenci bakterií a zhoršují tak postavení tohoto dosud úspěšného antibiotika v humánní medicíně.

Mnohé z PPCP se dostávají i do pitné vody a stávají se nebezpečím pro lidské zdraví.      (Zdroj: Ecomonitor)


Víno chutná podle sudu ..... Zkušený milovník vína pozná nejen odrůdu vinné révy, z které byl lahodný mok vyroben, ale třeba i lokalitu, kde hrozny vyrostly, a ročník, v kterém byly sklizeny. Francouzští vědci nyní rozšířili spektrum vodítek pro určení původu vína o „chuť“ dubového dřeva, z kterého jsou vyrobeny sudy pro dozrávání. Tým vedený Régisem Gougeonem vyšel z předpokladu, že každý dubový les je trochu jiný. Stromy rostou na jiné půdě, mají jiné klima, jiné cizopasníky a jsou porostlé různými mechy a lišejníky. To všechno se odráží v chemickém složení dřeva. Když vinaři napustí víno do sudů, přecházejí chemikálie z dřeva do vína a dávají mu jedinečný „chemický otisk“. Gougeon nespoléhal při určování „otisku dřeva“ ve vínech na vyškolený jazyk, ale na moderní analytické aparatury, konkrétně na hmotnostní spektrometr. Určení typické „chuti“ dřeva poslouží při sporech o původu cenných vín.      (Zdroj: VTM Science)


Úspory domácností loni převyšovaly dluhy ..... Objem úspor tuzemských domácností loni převyšoval objem jejich dluhů zhruba 2,5krát. Celkové zadlužení domácností u bank a nebankovních finančních institucí meziročně vzrostlo o 16 procent na více než jeden bilion korun. Celkové úspory domácností meziročně stouply o 7,4 procenta na takřka 2,5 bilionu korun. Ministerstvo financí to uvedlo ve zprávě o vývoji finančního trhu v roce 2008.

Podle analytika Pavla Sobíška bylo v loňském roce tempo růstu úspor domácností nejpomalejší od roku 2003. V jejich finanční situaci nicméně Sobíšek nespatřoval žádné akutní riziko. Letošní dynamiku růstu úspor očekává spíše slabší, zpomalení ovšem zřejmě čeká i tempo růstu zadlužení domácností. „Poměr mezi aktivy a pasivy domácností se tedy nebude dramaticky zhoršovat. Dlouhodobým problémem ovšem je nízký podíl penzijních úspor," uvedl.

Za relativně zdravé lze podle ministerstva považovat, že se domácnosti zadlužují i nadále především z důvodu řešení bytových potřeb. Tyto úvěry tvoří 60 procent zadlužení domácností. V absolutním vyjádření vzrostly loni úvěry na bydlení o 104 miliard korun a úvěry na spotřebu o 37,6 miliardy korun.

Ve srovnání se zbytkem Evropy zůstává úroveň zadlužení domácností vztažená k výkonnosti ekonomiky při hodnotě 27,2 procenta stále relativně nízká, ale potenciálně varovná vzhledem ke zpomalení ekonomiky a možnému zhoršení schopnosti domácností splácet úvěry.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


08.06. 2009     Dnes je Medarda ... snad to nemá souvislost s tím, že osmý červen je považován za Mezinárodní den oceánů. Byl vyhlášen OSN v roce 1992.

Od osmého do dvanáctého června roku 1600 předváděl v Praze Jan Jesenský první veřejnou anatomickou pitvu lidského těla.


Vyženem vám shromažďování z hlavy - nechápete, tak sankce 11.000,- Kč ..... Není to tak dlouho, kdy občané byli ujišťováni o možnosti svobodného projevu, bylo jim tvrzeno, že úředník např. MHMP je tu pro občany. V tichosti byla tato tvrzení zapomenuta a tráva začala opravdu růst. Dnes není doba na odsuzování v politických procesech nepohodlných občanů, i když chuť mocenské složky by k tomu byla, existuje však jiná forma, ekonomická.

Mocný poslušný úředník si je plně vědom, že dnes oproti době před 20 lety nemá nikdo povinnost vás zaměstnat, nemá povinnost vám zajistit bydlení. Naopak, je si velmi dobře vědom, že zlomit odpor, jednání občanů je možné přes peněženku.

Proti takovému úředníku je možné se bránit, soudem, ale za prvé, na to musíte mít, a za druhé, pravda už dlouho nevítězí a tak je nanejvýš nutná obezřetnost, aby snaha po dosažení pravdy vás nestála prakticky život.

Iniciativa Ne základnám leží v žaludku nejednomu politikovi, nejednomu úředníkovi, sedícímu v barvě modré holubice, na židli úřadu MHMP. Když takový zakuklený úředník dostane šanci a použije k tomu zákon, tak, jako se to dělalo před rokem 1989, vytáhne do boje se skrytým heslem " my vám to sromažďování z hlavy vyženem", a taky následně i rozhodne.

Iniciativa Ne základnám měla prostřednictvím svého aktivisty řádně ohlášené shromáždění občanů dne 17.11.2008 na Národní třídě ve styku ulic Spálená, Národní a Na Perštýně s počtem 5000 účastníků s účelem shromáždění.

" Národ sobě - odmítnutí cizí vojenské základny v ČR ". Rozhodnutím MHMP vz. ing. Miroslavem Rajchartem byla aktivistovi (svolavateli) vyměřena pokuta 11.000,- Kč včetně správního poplatku.

Za co?

1) za umístění petičního stolku 0,32 m2, na kterém byly podepisovány petice za vyhlášení referenda

2) za vlajku, kterou neznámý aktivista přivázal na dopravní značku

3) za postavení podia 8m2 po dobu dvou hodin.      (Dále viz Britské listy)


Delfíni se hravě vypořádají s ospalostí ..... Kromě zoufalých vysokoškolských studentů dopisujících diplomové práce asi jen málokdo zažil několik dní nepřetržitého bdění plných usilovné aktivity. Vysokoškoláci se z toho pak musejí dávat dohromady celé týdny v hospodách. Naproti tomu hbití kytovci delfíni tohle zvládnou levou přední ploutví a to bez nepříznivých následků.

Mořský biolog Sam Ridgway z University of California v San Diegu se svými kolegy naučil delfíny chytlavé hře se zvuky. Delfíni poslouchali pípání signálu po každých 30 sekundách. Několikrát za hodinu se ozval delší zvuk, po kterém měli delfíni stisknout páčku, za což obdrželi nějakou dobrotu.

Pokus běžel celý den, dva, tři a nakonec s ukázalo, že delfíni vydrží hrát tuhle hru nepřetržitě 120 hodin, aniž by na chvíli polevili v pozornosti. Stejně dopadl i komplikovanější pokus, při kterém delfíni vydávali různé zvuky podle dvou předkládaných vizuálních podnětů.

Delfínům zřejmě pomáhá charakteristická schopnost kytovců spát jenom s jednou polovinou mozku. Možná se v budoucnu z delfínů stanou profesionální řidiči futuristických dopravních prostředků, kterým nehrozí mikrospánek za volantem.      (Zdroj: OSEL)


Jsou zvířata schopna lítosti? .....  Může se jakékoli zvíře skutečně soužit lítostí? Vědci kdysi tímto názorem výsměšně opovrhovali, jako hloupým antropomorfizmem a pojmy jako krokodýlí slzy odmítají. Zvířata se přeci zdají být vždy příliš zaneprázdněna sháněním dalšího jídla, než aby si povolovala sebeobviňování. Přesto se ale objevují zprávy o „zkroušených opicích“, „melancholických kojotech“ nebo šimpanzích, kteří tipují ve výběru druhou šanci, uvádí deník The New York Times.

Poslední studie se zabývá pozorováním mozku opic, které se snaží vyhrát velkou odměnu v podobě džusu odhadováním, kde by mohla být ukryta. Když opice vybrala špatně a bylo jí poté ukázáno správné umístění odměny, neurony v jejich mozku jasně zaznamenaly, co by mohla získat. Uvádějí to ve své studii neurobiologové z Duke University, kteří nedávno publikovali svůj experiment v časopisu Science.

"Je to první důkaz toho, že opice stejně jako lidé přemýšlí i ve smyslu 'chtěl bych, mohl bych, měl bych'," uvedl jeden z výzkumníků, Ben Hayden. Další z autorů, Michael Platt, konstatoval, že opice reagovaly na své ztráty změnou svých následných odhadů, stejně jako lidé, kteří reagují na promarněnou příležitost posunem strategie.

"Umím si dobře představit, že by lítost mohla být v evolučním vývoji vysoce prospěšná, avšak do té doby, než kvůli ní upadne první opice do deprese," řekl Dr. Platt. "Protože opice strádající v přílišných lítostech by působila jako psychopat nebo opičí Don Quijote." V předchozích pokusech reagovali při obchodování s poukázkami na okurky jak šimpanzi, tak opice negativně, když si všimli, že ostatní zvířata získala chutnější pohoštění - hrozny - za stejnou cenu. Vydali rozezlené zvuky a někdy mrštili pryč okurku nebo své žetony, informuje Sarah Brosnan, psycholožka na Georgijské státní univerzitě.

"Myslím, že zvířata mají zkušenosti s lítostí, jakožto s uznáním své promarněné příležitosti," řekl Dr. Brosnan. "V divoké přírodě jim mohou tyto schopnosti pomoci rozeznat, kdy by měla shánět kořist v jiných oblastech, nebo si najít jiného partnera, který se s nimi bude dělit o kořist spravedlivěji."

"Je možné, že by se tento druh sociálního signálu u zvířat mohl vyvíjet bez vědomích pocitů lítosti," řekl Sam House, psycholog na University of Texas v Austinu, „ale zdá se být pravděpodobnější, že tu nějaká vědomá zkušenost existuje, přestože nejde o stejný druh lítosti, jakou pociťujete vy nebo já."       (Zdroj: Ekolist)


Nový český rekord - největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů ..... Letošní Den otevřených dveří kraje Vysočina byl ve znamení vytvoření nového českého rekordu. V prostorách krajského úřadu v Jihlavě se podařilo shromáždit největší galerii znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů (34 znaků měst a obcí). Certifikát o vytvoření nového českého rekordu obdržel kraj Vysočina od Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která je zároveň realizátorem krajské komunikační kampaně v oblasti odpadového hospodářství i autorem nápadu na vytvoření galerie znaků z odpadových materiálů.

Jednotlivé znaky měst a obcí z vytříděných složek komunálních odpadů tvořili žáci základních a mateřských škol z 34 obcí a měst Vysočiny. Netradiční galerie znaků bude k vidění v prostorách kongresového centra sídla kraje Vysočina ještě minimálně do konce června.      (Zdroj: Enviweb)


Z aspirinu praskají cévy .....  Zdraví starší lidé, kteří pravidelně berou aspirin jako prevenci proti mrtvici, ve skutečnosti naopak zvyšují riziko, že ji prodělají. Během 25 let vzrostl sedmkrát počet mrtvic, vyvolaných krev ředícími léky, jako je například aspirin. Uvádí to studie britských vědců, zveřejněná v prestižním listu britských lékařů The Lancet. Podle ní existuje poměrně vysoké riziko, že u lidí nad 75 let aspirin nadělá více škody než užitku.

Vědci z oxfordské univerzity srovnali údaje o krvácení do mozku z let 1981až 1985 a 2002 až 2006. Ukázalo se, že významně vzrostl počet mrtvic u pacientů, užívajících léky na ředění krve jako antithrombotika. V první studii podíl lidí užívajících tyto léky mezi těmi, kdo prodělali mrtvici, byl jen čtyři procenta, zatímco o dvě destiletí později jich bylo už 40 %.

Vyberte si životní styl

Lidé s kardiovaskulárními onemocněními, u nichž existuje velké riziko vzniku krevních sraženin, dostávají od lékařů doporučené nebo dokonce předepsané léky, jako je právě aspirin na ředění krve, aby tak snížili riziko infarktu či mrtvice. Rostoucí užívání těchto léků však překonalo vysoký krevní tlak jako hlavního původce intracerebrálního krvácení u lidí nad 75 let.

Riziko aspirinu tak převyšuje jeho možné výhody. Aspirin totiž užívají i zdraví lidé, aby předešli mrtvici. Aspirin získal pověst součásti zdravého životního stylu. Lepším řešením však je nechat si pravidelně měřit tlak, jíst zdravě, omezit solení, nekouřit, cvičit a pít alkohol jen s mírou.       (Zdroj:CelostniMedicina)

A zase člověk neví, čemu věřit ... statistika je mocná čarodějka ... při obratné manipulaci s čísly z ní lze dostat cokoliv.


Tycho de Brahe byl otráven – vrahem byl Kepler? ..... Rozložení rtuti ve vlasovém vláknu ukázalo, že Tycho Brahe požil rtuť asi 13 hodin před smrtí. Je známo, že špatně se mu udělalo ale několik dní před smrtí při hostině u Petra Voka z Rožmberka...

Konec slavného astronoma Tychona (de) Brahe známe kvůli historce o prasklém močovém měchýři. Většinou jsme se však stačili dozvědět i to, že něco takového není možné a nestalo se. Česká Wikipedie uvádí, že Tycho de Brahe zemřel v roce 1601 buď na ledvinovou chorobu, nebo následkem svých experimentů s rtutí. Takové pokusy přitom nemusely nutně mít alchymistickou povahu, rtuť se v řadě podob tehdy používala jako lék (mj. na syfilis).

Kniha Nebeská intrika nicméně popisuje, jak se vůbec na rtuť přišlo: při exhumaci se její stopy objevily ve vlasech. Proto se sem musely dostat už za života, nikoliv při nějaké posmrtné konzervační úpravě těla (to, že vlasy rostou ještě po smrti, je pověra). Rozložení rtuti ve vlasovém vláknu ukázalo, že Tycho Brahe požil rtuť asi 13 hodin před smrtí. Je známo, že špatně se mu udělalo ale několik dní před smrtí při hostině u Petra Voka z Rožmberka. Naopak v kníru Tychona Brahe se objevily stopy rtuti, které svědčily o požití rtuti asi deset dní před smrtí – to právě odpovídá oné hostině. Večer před smrtí je přitom podle zpráv uváděno, že Brahe se cítil lépe a neměl bolesti.

Pravděpodobný scénář je tedy takový, že rtuť požil dvakrát, a jakmile se (zřejmě se štěstím) dostával z první otravy, druhá ho dorazila. To ale skoro vylučuje otravu vlastním přípravkem, po prvním incidentu by ještě v chorobě sotva požil znovu stejný lék. (Ještě se testoval arzén, jehož zvýšená koncentrace nalezena nebyla, a olovo, které bylo nad normál jen mírně, takže to nemohlo vést ke smrti.)

Protože čistá rtuť není příliš jedovatá a navíc ji těžko podat nepozorovaně, předpokládá se, že Brahe dostal nějakou rozpustnou sůl rtuti, například prudce jedovatý chlorid rtuťnatý.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Zemědělci ničí remízky, aby dostali víc peněz z Unie ..... Čím méně rozptýlené zeleně na pozemku, tím lépe. Tímto pravidlem se v posledních letech řídí část českých zemědělců. Nadbytečné porosty v remízkách, větrolamech, mokřinách nebo na okrajích lesa často ničí.

Důvod? Za sourodé plochy bez keřů či stromů mají více peněz. V české krajině tak nastává paradoxní situace – zatímco jedni zemědělci kvůli nastaveným pravidlům v dotačním systému vytvářejí hladké lány, druzí naopak čerpají peníze z jiných dotačních balíčků na rozčlenění krajiny, tedy na vytváření nových remízků a mokřin.

Remízek

„Ničení rozptýlené zeleně je celorepublikový problém,“ řekla Právu mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ivana Awwadová.

Ekologové v minulosti zaznamenali podobné případy v sousedství zemědělských pozemků, a to především ve vyšších nadmořských oblastech, třeba na Vysočině.

Poškozeny byly protierozní meze, dřeviny na okrajích luk a pastvin, doprovodná zeleň komunikací, mokřiny, ale i stromy tvořící okraj lesů.

„Jde o cenné biotopy, například důležitý prostor pro hnízdění řady druhů ptáků. Nešetrné zásahy navíc nezřídka spouštějí erozi půdy,“ shrnula Awwadová.

Inspekce podle ní za prohřešky v krajině udělovala v minulosti pokuty.      (Zdroj: Společnost pro ochranu půdy v ČR)


OAS umožnila návrat Kubě ..... Organizace amerických států (OAS) hlasováním rozhodla zrušit svůj verdikt z roku 1962 o vyloučení Kuby. USA na členské státy údajně tlačily, aby změnu svého postoje podmínily požadavkem na demokratické reformy a posílení lidských práv na Kubě, nicméně nedokázaly dosáhnout žádných konkrétních výsledků.

Ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová přesto prohlásila, že návrat Kuby do OAS nebude „automatický“ a poukázala přitom na to, že se Kuba musí podvolit „praxi, cílům a principům OAS“.

Kuba byla v roce 1948 zakládajícím členem OAS, ale na nátlak USA byla v roce 1962 z regionálního sdružení vyloučena. Tento krok byl zdůvodněn tím, že „marxismus-leninismus je neslučitelný s meziamerickým systémem a spojení takové vlády s komunistickým blokem narušuje jednotu a solidaritu na polokouli“.

Obamova administrativa poněkud vylepšila vztahy s Kubou, zrušila část americké politiky coby pozůstatku studené války, nicméně Spojené státy jsou dál jediným státem západní polokoule, který s Kubou nemá normální vztahy.      (Zdroj: Czech Free Press)


Nový návštěvník Mariánského příkopu ..... V pořadí třetím návštěvníkem nejhlubšího místa na světě se stalo nové podvodní plavidlo jménem Nereus. Na dno Mariánského příkopu, které leží v hloubce 11 km pod hladinou západního Pacifiku, sestoupila zatím jen tři plavidla. V roce 1960 jej navštívil batyskaf Trieste, na jehož palubě byl oceánograf Jacques Piccard a poručík U.S. Navy Don Walsh. V letech 1995 až 1998 následovaly tři expedice, během kterých na dno sestoupil japonský robot jménem Kaiko. Zatím posledním návštěvníkem dna Mariánského příkopu je plavidlo Nereus, které patří americkému Oceánografickému institutu ve Woods Hole (Woods Hole Oceanographic Institute, WHOI).

Nereus, který je 4 metry dlouhý a 3 tuny těžký, dosáhl dna 31. května. Jeho konstruktéři zkombinovali princip autonomních (AUV) a dálkově řízených (ROV) podvodních vozidel. Ve svých útrobách Nereus skrývá 40 kilometrů dlouhý optický kabel tenký jako lidský vlas, který v reálném čase přenáší záznamy z kamer. Jeho prostřednictvím také Nereus komunikuje s pilotem na palubě mateřské lodi. Plavidlo se však také může přepnout do autonomního režimu, ve kterém operuje zcela samostatně. Dokáže plout nad mořským dnem a mapovat jej, stejně jako se vznášet na místě jako vrtulník a hydraulickou paží odebírat biologické a geologické vzorky. Podle zprávy z institutu je Nereus vůbec prvním plavidlem, které v extrémní hloubce dokáže provádět rutinní výzkumnou práci.       (Zdroj: ČR Leonardo)


Svahy Středohoří oživila stáda ovcí ..... Správa CHKO návrat zvířat podporuje; na Lounsku má největší potíže s černými skládkami.

S volně se pasoucími ovcemi či kozami ve velkých stádech se mohou setkat pěší turisté či jiní návštěvníci Českého středohoří. To je jedna z největších novinek posledních pár let v oblasti a bezprostředně se týká části Středohoří na Lounsku, tedy Oblíku či Rané, uvedla na dotaz Deníku Markéta Peřinová, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří (CHKO), která sídlí v Litoměřicích.

„Správa CHKO se pokouší už několik let vrátit do lounských kopců pastvu ovcí a koz. Je totiž jednoznačné, že tento tradiční způsob hospodaření pozitivně ovlivňuje stepní biotopy, které jsou pro tuto část Středohoří typické a přitom reprezentují nejvzácnější společenstva ve Středohoří a v ČR vůbec – včetně vzácných druhů organismů na ně vázaných,“ uvedla pro Deník Markéta Peřinová.

Pozor na zvířata na trase

Volná pastva zvířat se podle ní daří se střídavými úspěchy. „Možnosti jsou dány množstvím připravených odkřoviněných pastvin, počtem ovcí, které mají zemědělci k dispozici, a někdy i počasím. Například předloni s ohledem na mimořádně suché jaro prakticky nebylo možno pást,“ upřesnila. Loni se ovšem situaci podařilo stabilizovat a ovce či kozy se pásly na Rané, Oblíku, Srdově a Brníku, Křížových vršcích, Číčově, Kamýku a dalších kopcích Středohoří.

Turisté a další návštěvníci těchto lokalit Středohoří tak musí i letos počítat s tím, že cestou mohou narazit na velká stáda ovcí. „Pastva většinou probíhá formou volného přebíhání a přehánění, ale i tak se může stát, že lokálně v některých místech může být průchodnost krajinou poněkud omezena,“ upozornila vedoucí Správy CHKO.

Podle internetové encyklopedie wikipedia.cz byla právě na Rané v minulých desetiletích tradiční pastva domácího zvířectva přerušena. To způsobilo zarůstání lokality křovinami. Po roce 2000 byla pastva ovcí ve spolupráci s ochranáři obnovena.      (Zdroj: Agris)


05.06. 2009     Pátý červen je Světový den životního prostředí - to na paměť Konference OSN o problémech životního prostředí, která se konala ve Stockholmu 5.6. roku 1972. Zároveň je také Den rozvoje a vzdělávání dospělých.

Sedmého června 1424 se odehrála bitva u Malešova; husitská vojska v ní porazila vojenskou koalici, složenou z umírněných husitských šlechticů, Pražanů a českých katolických feudálů.

V neděli zazáří Měsíc ve 20:11 LČ v posledním jarním Úplňku.


Zemřel americký prezident Kennedy z důvodu tajné schůzky se zástupci cizí inteligence? ..... O osobě Geroga Adamskiho toho bylo napsáno již skutečně velmi mnoho. V prostředí široké veřejnosti panuje všeobecný názor, že jde o šarlatána a podvodníka. Jeho osoba byla náležitě uvržena do světla nedůvěryhodné osoby. Vzhledem k tomu, že se nikdy neuspokojuji s povrchním pohledem a tím co je oficiálně proklamováno pustil jsem se sám o sobě do hlubšího pátrání po okolnostech, které charakterizují osobu Adamskiho, ale také i jeho život. Šlo mi především o fakta, která nebyla a nejsou veřejně publikována. Již dávno jsem zjistil, že je velmi zavádějící nechávat se ovlivňovat oficiálně prezentovaným datovým proudem, ale samozřejmě o to těžší je proniknout pod krunýř těch oficiálních tvrzení a pátrat v hlubině skutečností, které nikdy nemají vyjít najevo. Samozřejmě, že je potřeba se ptát: „Komu ku prospěchu?“ Proč o tom všem vlastně hovořím. Před nedávnem se ke mne dostal materiál australského výzkumníka PhD. Michaela Sally, který prezentuje některá nová fakta týkající se právě oné kontroverzní osobnosti Georga Adamskiho. Tyto skutečnosti minimálně naznačují, že komplot kolem této osoby měl zřejmě podstatně hlubší kořeny i souvislosti.      (Na Matrix-2001 začíná nový seriál článků)


Independent: Obamův klimatický guru radí, natřete své střechy na bílo! .... Někteří lidé se domnívají, že odpovědí na klimatické změny je jaderná energie, jiní navrhují zelené technologie, jako je větrná či solární energie. Poradce amerického prezidenta Baracka Obamy v otázce boje s globálním oteplováním ale navrhl něco mnohem jednoduššího - natírání střech na bílo, uvedl Independent.

Steven Chu, americký ministr energetiky a nositel Nobelovy ceny, uvedl, že by natírání střech a chodníků bílými nebo světlými barvami pomohlo snížit globální oteplování jak šetřením energie, tak tím, že by se sluneční záření odráželo zpět do vesmíru. Dodal, že efekt by byl ekvivalentní odstranění veškerých aut ze silnic po dobu 11 let.

Na zasedání nejlepších světových mozků boje proti klimatickým změnám, které se na konci května konalo v Londýně, doktor Chu řekl, že prostý akt malování střech na bílo může mít dramatický vliv na množství energie použité k udržení komfortu budov, stejně jako přímo kompenzovat globální oteplování zvýšením odrazivosti světla a tepla.

"Jestliže je budova klimatizovaná, bude spolu s nátěrem ještě daleko chladnější, proto bude možné používat o 10 až 15 procent méně elektřiny," tvrdí Chu. "Budete se podílet na změně celkového součinitele odrazu ze Země tím, že se planeta bude více zrcadlit. Sluneční záření dopadne na Zemi a hned se zase odrazí zpět, a tak se zmírní skleníkový efekt," dodal doktor Chu.

Myšlenka natírání povrchů na bílo v USA aktivně pokračuje. Již začátkem května obdržel Obamův hlavní vědecký poradce, John Holdren, na toto téma vědeckou zprávu.

Vědci odhadují, že dovybavení městských střech a chodníků v tropických a mírných oblastech materiály odrážejícími světlo by kompenzovalo asi 44 miliard tun oxidu uhličitého. Opatření by se v zásadě mohlo rozšířit i na osobní automobily.       (Zdroj: Ecomonitor)

Pozor, nejen střechy - plešatí muži a zářivé blondýnky budou mít daňové zvýhodnění !!!  Ale vážně ... apríl už byl 1 dubna, ne?


Soudní spor o patenty genů ..... Patentů, které zajišťují svým majitelům výhradní práva na využívání znalostí o nejrůznějších genech, jsou tisíce. Ve Spojených státech, jež jsou světovou baštou genetických patentů, se teď možná schyluje k zásadnímu obratu. Patentování genů tu čelí právnímu ataku. Skupina pacientů, lékařů a vědců podala 12. května 2009 v New Yorku žalobu proti udělení zřejmě nejslavnějších patentů lidských genů. Týkají se genu BRCA1 a BRCA2, jejichž poškození zvyšuje riziko rakoviny prsu a vaječníků. Podle žalobců jsou geny BRCA1 a BRCA2 „dílem přírody“ a jako takové nemohou být patentovány.

BRCA1 je lidský gen, jehož mutace jsou spojeny s výrazným rizikem rakoviny. Gen je na delším rameni chromozomu č. 17. Je patentem firmy Myriad Genetics.

Žaloba viní rovný tucet firem a institucí včetně amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky z toho, že patentem umožnily firmě Myriad Genetics monopol na testy genů BRCA.

Žaloba se neomezuje jen na výhrady proti patentování „produktů přírody“. Uvádí i druhý závažný argument. Podle žalobců porušuje firma Myriad Genetics právo na svobodu projevu garantované americkou ústavou tím, že brzdí výzkum na konkurenčních pracovištích, blokuje lékařskou praxi a omezuje lidem přístup k informacím o jejich zdravotním stavu.       (Zdroj: OSEL)

Vždyť říkám, že se lidstvo zbláznilo ... Bůh by měl rychle patentovat sám sebe, než to udělá nějaká firma za něj ...


Odkud je dub v soudku na víno? ..... Znalci vína i obchodníci dostávají do rukou další techniku – s pomocí hmotnostní spektrometrie dokáží rozpoznat i původ dubu, z něhož byl vyroben soudek.

Každý dubový les má své vlastní mikroklima, vlastnosti půdy, všude na dubech rostou jiné lišejníky a další parazité. To všechno se projeví i na chemickém složení dřeva. Régis Gougeon a jeho tým z University of Bourgogne v Dijonu (Francouze zřejmě anglický přepis nepotěší) si vybrali devět dubových lesů a dokázali jim přiřadit jednotlivé „chemické otisky“, takže pak uměli určit, z jakého lesa soudek s vínem pochází. Stanovení lze provést bez ohledu na to, o jaký druh dubu konkrétně jde i jaké víno (barva i odrůda hroznu) je v soudku. Mělo by to takto fungovat určitě až do vín starých 10 let.      (Zdroj: Science WORLD)


Jak mám zjistit, zda bylo kácení stromu řádně povoleno? ..... Pokud strom roste mimo les a jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm, je potřeba k jeho kácení povolení.

Jestliže byl pokácen zdravý strom a Vás zajímá důvod nebo zda bylo kácení řádně povoleno, zavolejte či zajděte na obecní nebo městský úřad. Informace Vám poskytnou pracovníci odboru životního prostředí.

Podrobné informace o problematice kácení stromů naleznete v sekci Zachraňme stromy na nových stránkách sdružení ARNIKA


Významné obchodní značky zapleteny do ničení amazonských pralesů .....  Kvůli rozsáhlému chovu dobytka dochází k odlesňování amazonských pralesů. Svou vinu na tom nesou i známé sportovní a modní značky. V boji s klimatickou změnou je jedním z nejdůležitějších úkolů zachování světových pralesů. Nová zpráva Greenpeace, která dokumentuje stále rostoucí brazilský chov dobytka a na něj navázanou výrobu potvrzuje, že značkové běžecké boty, hovězí maso, ale i kabelky od slavných návrhářů mohou zanechat velkou ekologickou stopu za kterou se skrývá ničení amazonských pralesů.

Tříleté šetření Greenpeace, které zkoumalo brazilský průmysl propojený s chovem hovězího dobytka (jedna z příčin odlesňování a v Brazílií největší zdroj emisí CO2), odhalilo, jak se velké světové firmy podílí na odlesňování amazonských pralesů.

Vyšetřování Greenpeace také zjistilo, že brazilská vláda financuje ničení pralesů a tím podkopává úsilí směřující k řešení klimatické krize.

Co mají společného Adidas nebo Honda s odlesňováním amazonských pralesů?

Nová zpráva Greenpeace - Slaughtering the Amazon / Poprava Amazonie dokazuje jasné propojení průmyslu využívajícího hovězí dobytek, kůže a další produkty s nelegálním odlesňováním, jakož i provázanost se zásobováním řetězců významnými značkami jakými jsou Adidas/Reebok, Timberland, Geox, Carrefour, Eurostar, Honda, Gucci, IKEA, Kraft, Clarks, Nike, Tesco a Wal-Mart.       (Blíže na stránkách Greenpeace)


Polsko se chce zbavit starých aut zavedením ekologické daně ..... Polská vláda chce vymýtit ze silnic staré vozy. Plánuje zavést ekologický poplatek, který v některých případech může převýšit hodnotu automobilu. Taková daň může podle odborníků způsobit problémy na trhu s ojetými vozy. Dovozem a opravou těchto aut se podle odhadů v Polsku živí až 200.000 lidí. Takzvaného šrotovného, o kterém vláda uvažovala, se Poláci nejspíš nedočkají.

Z plánů zveřejněných ministerstvem financí vyplývá, že každoroční ekologický poplatek by měl zastoupit jednorázovou daň, která se platí u nových vozů a všech ze zahraničí dovezených aut. Ekologická daň se má týkat všech osobních automobilů do 3,5 tuny. Její výše by závisela na objemu škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší, druhu paliva a objemu motoru.      (Zdroj: EnviWeb)

No zkrátka se někdo napakuje ... buď stát na daních nebo automobilky. A obyčejnej človíček bude platit ať tak nebo tak ...


Jsou kočky hloupější než psi? ..... Ačkoliv by většina milovníků koček nedá na své chlupaté mazlíčky dopustit, faktem je, že jsou situace, kdy lze o jejich inteligenci úspěšně pochybovat. Britští vědci přišli se zjištěním, že kočky nedokáží porozumět vztahu příčiny a následku. Psi na tom ale nejsou o nic lépe.

Dr. Britta Osthausová z university v britském Cantenbury se věnuje výzkumu mentálních schopností zvířat už řadu let. Naposledy si tato zvídavá vědkyně posvítila na kočky a postavila je před úkol porozumět souvislosti dvou jevů. Na jeden konec vlněného vlákna přivázala pamlsek, druhý dala kočce do tlapek a sledovala, jestli jí dojde, že taháním za jeden konec se ten druhý začne přibližovat. Aby to neměly kočky tak jednoduché – na druhý konec vlákna neviděly, neboť bylo provlečeno úzkou štěrbinou ve stěně. Je třeba říci, že si přeci jen nevedly tak špatně. Když měly k dispozici pouze jedno vlněné vlákno, většinou se ke svému pamlsku dostaly. Zmatek ale nastal, když si mohly vybrat z vláken dvou – jejich úspěšnost rázem klesla pod 50%, což znamená, že se po tom správném provázku vrhaly zcela nahodile. Ještě hůře si vedly, když jim Osthausová vlákna překřížila. Milovníci koček, kteří často žárlí na pejskaře, však nemusí zoufat. „Neexistuje důvod myslet si, že kočky jsou hloupější než psi. Provedla jsem řadu testů a vždycky se ukázalo, že psům tyto schopnosti chybí také,“ uzavírá britská etoložka.       (Zdroj: 21@století)


Zákaz lovu velryb, chraňte velryby! ..... 22. června 2009 se setká 80 světových vlád, aby rozhodly o budoucnosti velryb. Více než 25 let od schválení celosvětového zákazu lovu velryb jsou tito inteligentní savci opět v nebezpečí. Připojíte se ke světové kampani a pošlete dopis na jejich záchranu?

Na každoročním setkání Mezinárodní velrybářské komise v Portugalsku budou členské země zvažovat návrh na povolení pobřežního lovu velryb, což by ve výsledku představovalo účinné zrušení celosvětového zákazu lovu velryb a znamenalo pohromu pro velryby. Zákaz lovu velryb nechrání tento živočišný druh pouze od vyhynutí, ale chrání velryby také od extrémního utrpení. Pokud vlády zruší zákaz zbytečného a nehumánního zabíjení velryb, bude to z globálního hlediska obrovský krok zpět pro ochranu zvířat. Zdá se, že mnoho vlád se nebezpečně zajímá o přijetí návrhu na povolení pobřežního lovu velryb. Věří, že by to mělo vliv na kontrolu nad japonským tzv. „vědeckým“ velrybářstvím...To je samozřejmě nesmysl. Handlování s kvótami pobřežního lovu velryb nezaručí méně zabitých velryb v Japonsku, Norsku a na Islandu, kde je zákaz lovu velryb trvale porušován. Naopak. Tento návrh by otevřel cestu k nárůstu krutého průmyslového zabíjení velryb po celém světě. Pokud však dostatečné množství lidí vyjádří svůj odpor proti lovu velryb, můžeme mu předejít! Světová společnost na ochranu zvířat (WSPA) žádá lidi z celého světa, aby napsali svým vládám a požádali je, aby hlasovaly PROTI pobřežnímu lovu velryb.

Prosíme vás, podpořte zákaz komerčního lovu velryb a ochraňte velryby před krutou, pomalou a bolestivou smrtí, způsobenou explodujícími harpunami. Podporu vyjádříte Vaší registrací na internetových stránkách WSPA: http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=24&ea.campaign.id=3392

(Zdroj: Nadace na ochranu zvířat)


Putování "jinou" Šumavou ..... Turisté se od včerejška mohou prostřednictvím elektronického rezervačního systému zaregistrovat na některou z mimořádných vycházek do nejcennějších šumavských lokalit. Loni, kdy je Správa Národního parku a CHKO Šumava organizovala poprvé, se jich zúčastnilo 385 lidí. Řádově desítky až stovky turistů museli ale organizátoři odmítnout, ve skupinách může být maximálně 15 lidí, řekl koordinátor projektu Josef Štemberk.

Turisté se tak jako loni mohou podívat do pěti lokalit, těšit se ale mohou na nové trasy, které se nalézají více v nitru šumavské přírody. "Necháme zvířatům klid a bude se chodit po nových trasách. To znamená, že na Modravské pláně vyrazíme nikoliv z Modravy, ale z Javoří pily a půjdeme přes několik jiných slatí. Rovněž na Luzný nepůjdeme tam, co by od letoška měli chodit všichni: z Březníku na Modrý sloup, ale půjdeme jinou trasou, kam návštěvník běžně nemůže," vysvětlil Štemberk.

Lidé jsou podle něj nadšení už jen z úchvatné scenérie, ale také z vzácných druhů zvířat. Ve Vltavském luhu často sledovali kulíka říčního, který pobíhal po rašeliništi a nikterak si jich nevšímal, několikrát se jim podařilo zahlédnout u řeky skorce vodního, v horské smrčině u Plešného jezera zase viděli datlíka tříprstého.

Tak jako loni se mohou turisté na základě vládní výjimky podívat s průvodcem do kaňonu Křemelné, Vltavského luhu, masívu Trojmezné, na Smrčinu a na Modravské pláně. Před samotnou vycházkou je třeba uhradit platbu za průvodce, která je rozdílná podle jednotlivých tras a oblastí. Pohybuje se od 160 do 350 Kč.

Vycházky se konají od června do konce října vždy jednou za dva týdny, některé oblasti se otvírají z důvodu ochrany přírody až od července nebo od srpna. Výpravy jsou podle pořadatelů fyzicky náročné s délkou tras 11 až 25 kilometrů. Výklad průvodce je odborný, proto nejsou výpravy určeny dětem do 14 let.       (Zdroj: Řev přírody)


04.06. 2009     Čtvrtého června je Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese (Mezinárodní den boje proti násilí na dětech). Slaví se na počest výročí dětských obětí izraelského vpádu do Libanonu roku 1982 od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN z 19. srpna 1982.


Evropský předvolební guláš ..... Při pohledu na evropské volební programy českých politických stran je jasné, že většina z nich Evropu vůbec nepochopila.

Velká část politických stran totiž slibuje efektivnější čerpání peněz z evropských fondů. Není ale všechno evropské, co se tak nazývá. Výše peněz je pro probíhající sedmileté období pevně daná a záleží pouze na našich ministerských úřednících, kolik budeme z nám přiděleného balíku čerpat. Strana svobodných občanů v této souvislosti kritizuje to, že „denně posíláme do Evropské unie sto milionů korun“, už ale zapomněli napsat, že denně dostáváme z Bruselu třikrát tolik zpátky. Evropská demokratická strana prosazuje ve svém programu Česko jako „aktivní zemi v eurozóně“, pravděpodobně ale její zástupci přehlédli, že euro ještě u nás nemáme.

Také Starostové a nezávislí si zapomněli prolistovat základní příručku evropské integrace nebo přehlédli, že jejich volání po „rozdělování evropských peněz do regionů“ už dnes velmi úspěšně řeší evropské strukturální fondy. Stejně tak asi nedošlo komunistům, že „opatření proti stěhování zahraničních firem z ČR“ musí přijmout česká ministerstva a ne evropští úředníci. SNK Evropští demokraté lobují za rychlé přijetí eura, spíše než do evropského parlamentu by ale měli zaklepat na dveře Strakovy akademie, ostatně stejně jako Nezávislí, kteří nesouhlasí s omezováním českých médií. V europarlamentu by asi neuspěla ani ČSSD, která lobuje za „vychovávání dětí ke svobodě a demokracii“. O výchovných metodách by měli kandidáti sociálních demokratů informovat spíše budoucí učitele nebo psát články do časopisu pro maminky. Strana Libertas varuje před tím, aby „různí Topolánkové kšeftovali s naší suverenitou“, což spíše rozhodnou voliči v podzimních volbách než poslanci Evropského parlamentu. Pravý blok chce „rychlou odvolatelnost úředníků občany“, na což by nám v Evropě řekli, že je to čistě naše věc, ale ve spojení s druhým požadavkem téže strany o „nezkorumpovaných úřednících“ pěkná blbost. Pokud se má totiž úředník bránit efektivně korupci, musí zůstat nezávislý.

Lidovci se chválí, že „zachránili špekáčky a slivovici“. To určitě potěšilo milovníky tučných buřtíků, nicméně věřím, že tuto pochutinu dnes už ochrání existující evropská směrnice a nemusí tedy lidovečtí europoslanci u nich držet stráž.       (Dále čtěte na stránkách časopisu Respekt)


Objevíme gravitační vlny? ..... Gravitační vlny jsou zatím experimentálně neprověřeným projevem obecné teorie relativity. Vědci nyní hledají pomocí experimentu QUIET gravitační vlny, které vznikly při velkém třesku.

Einsteinova teorie gravitace, zvaná též Obecná teorie relativity (OTR), je dnes propracovanou a základní oblastí fyziky. S vysokým stupněm přesnosti odráží svět a vesmír kolem nás. Gravitace je v ní popsána geometricky jako jistá deformace časoprostoru, jejíž příčinou je přítomnost či pohyb hmoty a energie v něm.

Existují ovšem i některá experimentální "bílá místa" v rámci celé mozaiky faktů. Jedním z předpovězených, ale zatím experimentálně přímo nepozorovaných projevů OTR jsou gravitační vlny (2). Stejně jako teorie elektromagnetismu předpovídá elektromagnetické vlnění čili světlo, teorie gravitace zahrnuje takové poruchy zakřivení časoprostoru, které se šíří rychlostí světla jako vlny.

Většina myslitelných gravitačních vln, i těch, které doprovázejí nejkatastrofičtější děje ve Vesmíru, je tak slabá, že se je zatím nepovedlo žádným naším detektorem přímo zachytit. Máme o nich ale nepřímé důkazy - např. díky těsným binárním pulsarům, které ztrácejí energii tak, jak to odpovídá gravitačnímu vyzařování.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Myšlenky, které by neměly zapadnout ..... Bushův viceprezident Dick Cheney vidí pro vězně z Guantánama jen dvě možnosti – a držet je za mřížemi do konce života je podle něj paradoxně ta zodpovědnější.

„Pokud nemáte kde tyto lidi držet, pak vám zbývá jediná možnost: zabít je,“ prohlásil Cheney s tím, že tito lidé, kterým v drtivé většině případů nebyla prokázána žádná vina, „musejí být vězněni až do konce konfliktu“, o němž ovšem už dříve sám řekl, že neskončí za našeho života.

Cheney byl hlasitým odpůrcem Obamova plánu zavřít do roka Guantánamo a Obamovo pozdější váhání v tomto směru vydával za důkaz nejistoty nového prezidenta ohledně konkrétních kroků. V květnu navíc Obama pochválil demokraty v Kongresu za to, že stáhli finance na zavření Guantánama, oznámil, že opětovně zavede lehce pozměněný Bushův systém vojenských tribunálů, a sám chce navrhnout nový soudní systém, který by umožňoval držet lidi doživotně bez soudu za mřížemi, ovšem nikoli na Guantánamu, ale už rovnou na americké půdě.      (Zdroj: Czech Free Press)


Anunnaki - padlí strážci nebes ..... Mezi souhrnem mimozemských aktivit (které jsem si dovolil nazvat pravým, nicméně zřejmě rozčilujícím pojmem „Anunnaki“) a domorodými borci současného stvoření dlouhodobě panovalo nesporné napětí. Vyplývající nejen z nepřeberného množství faktorů zásadních odlišností, ale i antagonistických zájmů uvnitř jednotlivých mimozemských uskupení.

Mnohdy ústící do nepochopitelných a zcela pragmatických lokálních masakrů, jindy postihující celou planetu nebývalými kataklyzmaty.

Když postavení domorodců nebylo nikdy záviděníhodné.

Nicméně za sebe tvrdím, nic tak krásného, jako jsou ženy a děti Země a okolní hvězdný vesmír očima domorodce, jsem snad nikde jinde neviděl.       (Čtěte na stránkách Dýmající zrcadlo)


Těšíkovský čhörten, druhý ročník cyklojízdy za lidská práva ..... Občanské sdružení M.O.S.T. pořádá v Olomouci ve dnech 20.-21.6.2009 již druhý ročník cyklojízdy za lidská práva, tentokrát s názvem: "Těšíkovský čhörten". 

Akce si klade za cíl informovat veřejnost o pokračujícím potlačování lidských práv v Čínou okupovaném Tibetu a hlavně upozornit na možnost finanční pomoci tibetským uprchlíkům v indickém exilu.

Dnešní postavení Tibeťanů v jejich zemi je nám - Čechům obzvlášť jasné, díky naší vlastní zkušenosti s internacionální pomocí "Velkého bratra" v roce 1968. Naštěstí pro nás tato zkušenost skončila už po 21 letech. Nyní s vděčností vzpomínáme na všechny ty, kteří se tehdy ze zahraničí zasazovali o návrat demokracie a svobody do tehdejšího Československa. Dnes jsme v této roli my - svobodní občané demokratického srdce svobodné Evropy a v naší někdejší roli jsou právě Tibeťané utlačovaní Čínou.       (Zdroj: stránky občanského sdružení M.O.S.T.)


Pro silné motorky má být řidičský průkaz až od 24 let ..... Silnou motorku o výkonu nad 35 kilowattů bude zřejmě možné řídit až od 24 let. Zvýšení této věkové hranice chystá ministerstvo dopravy (MD). Současně chce zkvalitnit výuku motorkářů v autoškolách a ztížit jim podmínky pro vydání řidičského průkazu.

Návrh zákona, jenž by přinesl tyto změny, předloží MD vládě a parlamentu ke schválení v příštím roce. Podle statistiky jsou právě motorkáři nejohroženějšími účastníky silničního provozu. Loni došlo v Česku k 3406 nehodám motocyklistů, při nichž jich 101 zahynulo.

Při výuce bude instruktor v autě

Pokud jde o chystanou změnu výuky jízdy na motocyklu, instruktor by například už neměl sedět za jízdy za žákem, ale jezdit za ním v autě.

Řidičské průkazy na motocykly chce MD rozdělit do tří kategorií. Kategorie A1 bude pro nejslabší motorky do 11 kilowatů, A2 pro stroje do 35 kW a kategorie A3 pro silné motocykly nad 35 kW. Pro tu má platit už zmíněná 24letá věková hranice pro získání řidičáku a navíc nejméně dvouletá praxe v jízdě na slabších motorkách.      (Zdroj: Novinky)

Já bych ale položil otázku takto - proč vůbec se mají na běžných silnicích, určených pro dopravu, pohybovat stroje umožňující dosáhnout rychlosti kolem 300 km/h a akcelerující na stovku za necelé tři sekundy? Je přirozené, že majitel takové motorky nebude její sílu vzývat jen teoreticky. K dopravě člověka z jednoho místa na druhé ve shodě s platnými dopravními předpisy přece jeden člověk nepotřebuje sto a vícehlavé stádo koní ...


Ve zmrzlinách byly zjištěny nadlimitní koncentrace umělých barviv ..... Vyšší obsah barviva může nepříznivě působit na alergiky a negativně ovlivnit imunitu

Jihomoravští hygienici budou v letošní turistické sezoně kontrolovat prodejce pečených kuřat a dalšího teplého masa a zmrzlináře. Chtějí se zaměřit hlavně na pulty s teplým jídlem v supermarketech a na čerpacích stanicích a na prodejce zmrzlin, kteří si ji připravují sami. Hygienici zjistili, že část zmrzlinářů používá v nedovolených koncentracích umělá barviva.

Hygienici kvůli podezření na nevyhovující složení zmrzlin provedli několik předběžných testů. Analyzovali 12 vzorků zvlášť sytě vybarvené zmrzliny Čtyři vzorky nevyhověly. Výrobci do lahůdky přimíchali buď více syntetického barviva, než povolují normy, nebo použili u nás nepovolenou látku.

Vyšší obsah barviva může nepříznivě působit na alergiky a hlavně u dětí může negativně ovlivnit imunitu. Nejvíce barviv obsahovaly červeně zabarvené zmrzliny, jako je třešňová nebo višňová, naopak u sytě zelených pistáciových ani výrazně modrých takzvaných šmoulových zmrzlin hygienici nadlimitní množství ani nepovolené substance nezjistili.

Loni hygienici při více než 1000 kontrolách uložili pokuty za 150.000 korun a dvě provozovny zavřeli.       (Zdroj: Agris)


Nedostatek gestikulace zmenšuje slovní zásobu ..... Vědci z University of Chicago zjistili, že děti z chudších rodin mají menší slovní zásobu, protože jejich rodiče s nimi komunikují s použitím menšího množství gest. Právě používání gest je přitom podle psychologů velmi důležitým aspektem vývoje dítěte a rozhoduje také o velikosti jeho slovní zásoby. Meredith Rowe a Susan Goldin-Meadow pozorovaly padesát dětí z široké socioekonomické sféry v Chicagu a jeho okolí. Nejprve měřily různorodost gestikulace a mluvy používané rodiči a dětmi v době, kdy bylo dětem čtrnáct měsíců.

Poté měřily slovní zásobu dětí ve chvíli, kdy jim bylo čtyřiapadesát měsíců. Badatelky zjistily, že rodiče a děti s nižším socioekonomickým statusem používají při komunikaci mezi sebou mnohem méně gest než rodiče a děti ze zámožnějších vrstev, a také nalezly spojení mezi rodinným socioekonomickým zázemím a dětskou slovní gestikulací u starších dětí. Menší slovní zásobu dětí z chudších rodin podle nich způsobili právě rodiče, kteří při komunikaci s nimi používali méně gest      (Zdroj: VTM Science)


Velmoci uvažují o nové nadnárodní měně .... Brazílie, Rusko, Indie a Čína uvažují o nové nadnárodní měně. Účelem jejího vytvoření by mělo být snížení závislosti na dolaru. Lídři největších rozvíjejících se zemí světa - Brazílie, Ruska, Indie a Číny, které tvoří uskupení známé pod zkratkou BRIC, budou tento měsíc na summitu v Rusku zřejmě diskutovat o vytvoření nové nadnárodní měny, což by mělo oslabit jejich závislost na americkém dolaru. Uvedla to v úterý mluvčí ruského prezidenta Dmitrije Medveděva.

"Nevylučuji, že představa ruského prezidenta o vytvoření nadnárodní měny a o postavení rublu jako světové rezervní měny bude předmětem diskuse" řekla Natálie Timaková.

Při otázce, zda bude summit zahrnovat jednání o způsobu jak snížit závislost na dolaru, Timaková dodala: "Pokud některý z účastníků tuto otázku navrhne, nevylučuji to".       (Zdroj: Brány vnímání)


Tajemství Krále Šumavy ..... Člověk by čekal, že legendární Král Šumavy, nepolapitelný převaděč, o kterém Karel Kachyňa v 50. letech natočil propagandistický film, musel být robustní chlap.

Nebyl. Tajemný muž, kterého v první polovině padesátých let marně pronásledovaly desítky pohraničníků, měřil jen 162 centimetrů. Jmenuje se Jan Hasil, je mu pětaosmdesát let a žije na předměstí Chicaga.

Pátrání v archivech odhalilo, že Hasila – Krále Šumavy poslal v začátcích jeho převaděčské kariéry na 9,5 roku za mříže vojenský prokurátor a soudce Karel Vaš. V Národním archivu to s pomocí Aleny Šimánkové zjistil historik Libor Svoboda z brněnské Univerzity obrany.

Komunistická tajná policie však musela už za půl roku založit na Hasila nový svazek. Bývalý pohraničník Hasil totiž z vězení uprchl, přešel hranici a nabídl služby americké rozvědce. Jako agent chodec si pak v Jižních Čechách vybudoval v letech 1949–52 nebývale rozsáhlou špionážní síť.

"Hranici jsme nikdy nepřecházeli ve skupině. Vždycky šel jeden vpředu a ti druzí s odstupy za ním, abychom při léčce nepadli pohraničníkům do rukou všichni. Bohumil šel tenkrát jako první a bez výzvy dostal u Českých Žlebů dávku z automatu," líčí Hasil chvíle, kdy při přestřelce ztratil bratra.

Jedno Josefu Hasilovi ani v jeho pětaosmdesáti letech upřít nelze: je to charizmatický muž s velkým osobním kouzlem. Tyto vlastnosti mu několikrát zachránily život, když měl v patách pohraničníky a žádal lidi o pomoc. Málokdy ho odmítli. Hasilova pověst nepolapitelného muže imponovala zejména ženám.

Na dobu, kdy se několik let pohyboval na pokraji života a smrti nebo se musel se několikrát prostřílet z obklíčení, vzpomíná jen nerad. Vězněna pak byla ostatně celá Hasilova rodina.

Na dráhu převaděče se Josef Hasil vydal už v roce 1948 ještě jako strážmistr pohraniční stráže. Za 3­000 korun (tak to alespoň stojí v právě nalezeném soudním spisu) převedl do Rakouska tři Čechoslováky. Při zpáteční cestě měl však potyčku s rakouským policistou a na útěku v hlubokém sněhu zabloudil.

"V tom horském terénu jsem se vyčerpal, až se mi z toho motala hlava. Co chvíli jsem musel odpočívat, abych nepadnul. Pak jsem na české straně našel hájovnu, poprosil je o vodu a v tu ránu jsem usnul. Probudili mě až pohraničníci, našli u mne zásobník z flinty, kterou jsem vzal Rakušákovi, a protikomunistické letáky. Dali mi želízka a odvezli do vojenské věznice v Táboře," vzpomíná Hasil.      (Zdroj: Řev přírody)


03.06. 2009     Dnešek je svátkem svatého Moranda, benediktinského mnicha a kněze. Morand působil na přelomu 11. a 12. století v Altkirchu v Alsasku, kde horlivě působil jako duchovní správce. Lidem byl Morand nazýván „apoštol Sundgau“. Morand byl rodem Habsburgů považován za domácího patrona. Zajímavé je, že Sv. Morand je považován za patrona (jednoho z patronů) pěstitelů vína, výrobců vína i prodejců vína.


Astronomické léto a astronomický soumrak ..... Dne 21. června 2009 v 7 hodin 45 minut 31 sekund SELČ vstupuje Slunce do znamení Raka. Nastává letní slunovrat, na severní polokouli začíná astronomické léto. V okamžiku letního slunovratu se dostává Slunce nad obratník Raka na severní polokouli (Slunce dosahuje v poledne největší výšky nad obzorem za celý rok). Den, který je v tomto okamžiku nejdelší a trvá 16 hodin a 22 minuty, se začíná zkracovat a noc prodlužovat.

V okamžiku letního slunovratu se severní pól nejvíce přiklání ke Slunci. Kromě toho, že v tuto dobu je u nás den nejdelší, má tato situace ještě jeden důsledek: Slunce neklesne více než 18° pod obzor, což znamená, že u nás nenastává pravá astronomická noc, ale pouze astronomický soumrak. V tomto období se u nás nikdy úplně nesetmí.

Na 50. stupni severní zeměpisné šířky nenastává astronomická noc v termínu od 31. května do 10. července 2009.

Co se děje při západu a při východu Slunce? Den přechází plynule v noc a naopak. Podle toho, jak hluboko pod obzorem se Slunce nachází, rozeznáváme jednotlivé typy soumraku:

Občanský soumrak je doba po západu (a před východem) Slunce, kdy střed Slunce není víc než 6 stupňů pod ideálním horizontem. V této době je ještě možné venku za jasného počasí vykonávat většinu běžných činností včetně čtení bez umělého osvětlení.

Nautický soumrak je doba následující či předcházející občanský soumrak – střed Slunce je mezi 6 a 12 stupni pod ideálním horizontem. Lze rozeznat obrysy předmětů a na obloze lze pozorovat již většinu hvězd viditelných pouhým okem. Také je ještě vidět mořský horizont, který se dříve používal k navigaci (odtud pochází i pojmenování tohoto soumraku).

Astronomický soumrak je doba následující či předcházející nautický soumrak – střed Slunce je mezi 12 a 18 stupni pod ideálním horizontem. V této době je ještě obloha slabě osvětlena slunečním světlem rozptýleným v atmosféře, takže nejsou vidět nejslabší hvězdy. Kolem letního slunovratu trvá astronomický soumrak v našich zeměpisných šířkách po celou noc.

Poznámka: při východu Slunce hovoříme spíše o „svítání“ než o „soumraku“.

Astronomická noc – Slunce klesne více než 18° pod obzor. Pro naši zeměpisnou šířku trvá toto období po většinu roku.

S rostoucí zeměpisnou šířkou se trvání soumraku prodlužuje a především v letní době se k sobě zároveň přibližuje konec večerního soumraku a začátek ranního svítání. Od určité zeměpisné šířky může dojít k jejich splynutí – nastávají tzv. bílé noci. V místech, kde Slunce po určitou část roku nezapadá, nastává tzv. polární den, na opačné polokouli nastává současně polární       (Zdroj: AstroVM)


Vědci určili v cigaretovém kouři dvě látky, které vyvolávají rakovinu plic ..... Američtí vědci odhalili dvě látky v tabákovém kouři, které jsou přímo spojeny s výskytem rakoviny plic. Toto zjištění podle nich může pomoci předvídat, u kterých kuřáků se tato nemoc rozvine. Zjistili, že rakovina je častější u kuřáků, u nichž je v moči vyšší koncentrace kotininu a nitrosaminu NNAL, citovala ze zprávy v neděli agentura Reuters. U lidí, kteří mají v moči vysokou koncentraci nitrosaminu NNAL, je riziko vzniku rakoviny plic dvojnásobné v porovnání s kuřáky s nižší koncentrací NNAL v moči, uvádějí vědci.

Kuřákům, kteří mají zvýšené množství NNAL a močového metabolitu nikotinu zvaného kotinin, hrozí více než osmkrát vyšší riziko rakoviny plic než kuřákům s nižší koncentrací těchto dvou látek v moči. Vdechnutý nikotin je ze 70 procent metabolizován v organismu, především v játrech, na kotinin.

NNAL je jedním ze sedmi nitrosaminů obsažených v tabákovém kouři. Nitrosaminy byly již dlouho považovány za nejškodlivější složky tabákového kouře. Protože jejich zdraví nebezpečné účinky jsou již dlouho známy, státní orgány přísně kontrolují jejich obsah v potravinách, zejména v uzeninách. Zjištění může pomoci vysvětlit, proč někteří kuřáci rakovinou onemocní a jiní ne. Zřejmě souvisí s odbouráváním látek v těle.

Rakovinou plic onemocní zhruba každý desátý kuřák. Ročně tato nemoc zabíjí 1,2 miliónu lidí na světě a v celosvětovém měřítku je rakovina plic nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. "Kouření vede k rakovině plic, ale v tabákovém kouři je asi 60 možných karcinogenů. Čím přesněji identifikujeme 'pachatele', tím lepší budeme v předpovídání rizika," říká Jian-Min Yuan z Minnesotské univerzity, který zjištění vědeckého týmu představil Americké asociaci pro výzkum rakoviny.      (Zdroj: CelostniMedicina)


Proč divoké husy létají do „véčka“? ..... Divoké husy obvykle létají ve tvaru písmene V. Je to kvůli aerodynamice, nebo se za tím skrývají jiné důvody?

Aerodynamické teorie vycházejí z toho, že za křídly první ptáka se dělají víry, které usnadňují let dalším husám. Zastánci této teorie podotýkají, že „véčko“ je lepší než „stromeček“, protože v takovém případě by se zadní ptáci museli synchronizovat s více víry před sebou.

Kritici aerodynamického výkladu ovšem tvrdí, že popsaný mechanismus platí pouze u letadel s pevnými křídly, nikoliv u ptáků, kteří křídly mávají. Víry v tomto případě fungují velmi složitě, a aby z nich měl pták v závěsu nějakou výhodu, musel by mávat křídly ve fázi. To však údajně nebylo pozorováno, každý pták mává křídly svým vlastním tempem.

Véčko podle tohoto názoru proto souvisí spíše s psychikou hus, které při letu potřebují sledovat ptáka před sebou. Oči hus jsou ale umístěny po stranách hlavy, takže kdyby letěly přímo za sebou, musely by při letu naklánět hlavu a mohly by se následkem toho motat a odchylovat od přímého směru.

Zastánci aerodynamické teorie se ovšem mohou opřít i o výsledky, podle nichž pták letící v hejnu spotřebovává méně energie, než když letí sám (což se měřilo přes sledování pulzu, ptáci byli předtím vybaveni příslušným přístrojem). Faktem ale je, že hejna různých ptáků mají různé tvary a nakonec i husy občas létají neuspořádaně. „Behaviorální“ i „aerodynamický“ výklad se samozřejmě mohou doplňovat.      (Zdroj: Science WORLD)


Papežova návštěva v ČR potvrzena ..... Při příležitosti papežova setkání s českým prezidentem Václavem Klausem potvrdil Vatikán 30. května 2009 oficiálně termín letošní papežovy cesty do Česka. Benedikt XVI. navštíví od 26. do 28. září Prahu, Brno a Starou Boleslav.

Už při předání pověřovacích listin velvyslance u Vatikánu v předvečer svátku sv. Václava v minulém roce bylo naznačeno, že Svatý otec by rád přijel na pastorační návštěvu katolické církve v ČR. Papež tedy sám vedl iniciativu. (Na tomto webu je ze dne 27. dubna 2009 článek o tom, jak se idea návštěvy vyvíjela.) Biskupská konference v zápětí odpověděla na tento náznak a papeže k pastorační návštěvě pozvala.

O papežově návštěvě se hovoří už několik let a hledal se pouze způsob, jak ji uskutečnit. Poněvadž papež je zároveň hlava státu Vatikán, má jeho návštěva vždy také rozměr státní. Proto Svatého otce pak pozval i prezident republiky. Návštěva se připravuje už řadu měsíců. Biskupové navrhli Vatikánu rámcový program návštěvy. Pak přijel vatikánský „předvoj“ - přípravný tým papežských návštěv. Projednal s biskupy pastorační program a shlédl všechna místa konání programu. Hovořili také s vedoucím protokolu prezidentské kanceláře a v podstatě místa konání programu neoficiálně schválili. Čekalo se jen na oficiální schválení rozhodujících míst Vatikánu.

Vatikán navštívil v uplynulých dnech také prezident republiky Václav Klaus. Při té příležitosti Vatikán oficiálně papežskou návštěvu potvrdil. Bylo třeba takový krok učinit, neboť se předpokládalo, že se při této příležitosti bude hovořit také o plánované návštěvě papeže u nás. Z diplomatických důvodů bylo tedy nutné, aby návštěva byla už oficiálně potvrzena.

Česká biskupská konference už delší dobu koná přípravy organizační i duchovní, protože neoficiálně bylo víceméně jasné, že se návštěva uskuteční. Potvrzením návštěvy se na programu prakticky nic nemění ...      (Zdroj: stránky kardinála Miloslava Vlka)


Lékařská organizace požaduje zákaz geneticky modifikovaných potravin ..... Americká akademie environmentální medicíny (American Academy of Environmental Medicine) požaduje moratorium na geneticky modifikované potraviny. Tato lékařská organizace varovala, že geneticky modifikované potraviny představují závažné zdravotní riziko v oblastech toxikologie, alergologie a imunologie, genetiky, a také pro reprodukční funkce, metabolismus a psychické zdraví. Dr. Amy Dean tvrdí: „Mnohočetné výzkumy na zvířatech odhalily, že geneticky modifikované potraviny způsobují poškození různých orgánových systémů v těle. S těmito přibývajícími důkazy je morální povinností zakázat tyto potraviny v zájmu bezpečnosti našich pacientů a veřejného zdraví.“      (Zdroj: AKT-INFO)


Čekají systém GPS problémy? ..... Vládní kontrolní úřad Spojených států se obává, že by do roku 2012 mohl klesnout počet satelitů pod mezní hranici. A systém GPS by mohl přestat fungovat.

Stovky milionů lidí po celém světě používají americký, původně ryze vojenský navigační systém GPS. V autech, "chytrých" mobilech a dalších přístrojích. Jeho fungování zabezpečuje 31 družic, které obíhají kolem Země ve výšce kolem 20 200 kilometrů. Nejstarší družice, která je nyní ve službě, odstartovala koncem r. 1990, nejnovější začala pracovat na oběžné dráze asi před 14 měsíci.

Systém GPS spravuje americké vojenské letectvo (US Air Force). Podle vládního úřadu The Government Accountability Office (GAO) však hrozí, že v příštím roce i v letech dalších některé satelity postupně přestanou fungovat a vojenské letectvo je nestihne včas nahrazovat novými. Nejdříve by to vedlo ke zmenšování přesnosti navigace, a pokud by počet satelitů klesl pod 24, GPS by mohl přestat fungovat i na minimální rozumné úrovni.

Čeho se úřad obává? Podle jeho zprávy z 19. května tohoto roku má letectvo skluz ve startech, přípravách nebo činnosti některých družic (někdy i tříletý), rozpočet je napjatý a organizace má nedostatky. Úřad GAO předpovídá, že existuje asi 20% pravděpodobnost, že do roku 2012 klesne počet satelitů GPS pod zmíněných 24.      (Zdroj: ČR Leonardo)

Problém je, že lidstvo se nechá snadno naučit na tyhle elektronické berličky ... a když pak berlička praskne ... hmmm ... tak co?


Nová expozice alchymistické laboratoře na zámku v Třeboni ..... Po skončení návštěvní turistické sezóny 2008 začala rekonstrukce rožmberské trasy A. Rekonstrukce se týká omítek, podlah, ale také vybudování odvzdušňovacích kanálků z důvodu vysoké vlhkosti. Díky provedenému průzkumu zdi byl odkryt pozůstatek kouřovodu, který v nové místnosti, alchymistické dílně, bude sloužit jako krb. Postupně se také montují dřevěné zárubně a malují se již některé místnosti. V místnosti laboratoře proběhne stavba dvou malých pecí, v alchymistické laboratoři byla dohodnuta stavba alchymistické pece a dřevěné konstrukce pro měch, který bude opatřen kovářskými prvky podle dobové ikonografie. Dále bylo odsouhlaseno umístění destilační pece v návaznosti na vybavení interiéru.

Rekonstruovaná trasa A by měla být zpřístupněna 27.6.2009. Návštěvníci se mají po dokončení prací na co těšit!       (Zdroj: Turistický portál ČR)


Válka proti spamu ..... Zní to neuvěřitelně, ale přes 90 procent veškeré mailové korespondence je spam. Tradiční antispamový software hledá v mailech klíčové fráze a blokuje maily z adres, které jsou na černé listině. Není to úplně ono a spameři navíc našli účinnou protizbraň. S pomocí botnetů, gigantických sítí zotročených počítačů chrlí nové a nové varianty spamu, které prosakují antispamovými filtry.

Specialista na kybernetickou špionáž Christian Kreibich z International Computer Science Institute v kalifornském Berkely a další agenti infiltrovali botnet jménem Storm a analyzovali jeho chování. Zjistili, že botnet ovládá skrytý operátor, který prostřednictvím webových stránek posílá příkazy velícím počítačům – proxy botům. Ty pak instruují řadové worker boty a posílají jim i návody na výrobu nových variant spamu.

Botnet Storm prý padl v roce 2007, jiné zprávy mluví o tom, že intenzivně pracoval i roce 2008, v zimě 2009 prý vstal z mrtvých jako botnet Waledac. Těžko říct, je to jako lovit stíny. Badatelé přesto věří, že jejich výzkum podpoří boj proti Stormovým následovníkům. Výrobci antispamových robotů jejich zkušenosti jistě rádi využijí. Bylo by ale naivní si myslet, že spameři jsou v koncích. Závod ve zbrojení mezi spamem a antispamem pokračuje a mazaná odpověď na sebe jistě nenechá dlouho čekat.      (Zdroj: Řev přírody)


Čas - největší mystérium ..... V této akcelerující době jsem si udělal odbočku od soudobých problémů a věnoval se otázce takřka čistě filozofické a pro běžný život téměř bezvýznamné, i když si myslím, že jakékoliv poznání není nikdy bezvýznamné a je možné, že to nejpodstatnější co si odneseme z tohoto života, se nebude týkat našich momentálních starostí. Doufám též, že tento článek bude rovněž odpočinkem od většinou negativních informací. Na počátku možná všech mých článků je otázka. Dalo by se říct, že správně položená otázka je téměř to nejdůležitější. Když už otázka existuje, dají se sbírat informace ať už v oblasti smyslové či mimosmyslové, vytvářet logické konstrukce a pak to vše se pokusit zkompletovat do pokud možno homogenního celku, jehož výsledkem by měla být odpověď na původní otázku. Není ani tak neobvyklé, že článek obsahuje více variantních odpovědí a je na čtenáři, aby si zvolil tu, se kterou nejvíce rezonuje. V dosavadních článcích se mi vždy nějakou uspokojivou (z mého úhlu pohledu) odpověď najít podařilo, a proto jsem i článek zaslal.      (Čtěte na stránkách Matrix-2001)


Komodský drak zabíjí jedem! ..... Největší a nejnebezpečnější ze všech žijících druhů ještěrů, varan komodský přezdívaný komodský drak, se živí většinou zdechlinami. Když ale dostane hlad, dokáže bez problémů ulovit jeleny sambary či místní druh buvolů. Australští vědci nedávno zjistili, že k zabíjení své kořisti je vybaven speciálními jedovými žlázami.

Vědce však již dlouho fascinovala jedna věc. Už dlouho totiž vědí, že stisk jejich čelistí není příliš silný – pouhých 39 newtonů. Ve srovnání s nedaleko žijícím krokodýlem mořským, který dokáže vyvinout sílu až 250 newtonů, tedy komodský drak na první pohled příliš nebezpečně nevypadá. Za jeho loveckými schopnostmi tedy musí stát něco jiného – jed! Jedová zbraň je však mezi ještěry raritou – kromě komodských varanů jsou jí vyzbrojeni už jen mexičtí korovci. Vědci si dlouho mysleli, že jed napomáhají ještěrům vyrábět bakterie, které žijí v jejich tlamách. Podle nových zjištění australských biologů z University of Melboure však jejich jed pochází z jedových žláz, umístěných vedle jejich dolních čelistí. Tito ještěři se v současné době vyskytují již jen na několika málo místech na indonéských ostrovech Komodo, Rinca a Flores. Ve volné přírodě jsou proto nyní přísně chráněni a možnosti je zkoumat jsou proto omezené.       (Zdroj: 21@století)


02.05. 2009     Podle Lunárního kalendáře začíná druhým červnem pro naše tělo biologické léto. Tento den je také Dnem pozemního vojska.


Fenomén Jára Cimrman ..... Je to záhada hodná detektiva. Divadlo Járy Cimrmana funguje už déle než čtyřicet let s více méně stejnými herci a točí dokola ty samé hry, jen jednou za několik jar zveřejní novou. Jak je možné, že to stále působí, a navíc přitahuje nové diváky z nejmladších generací?

V době normalizace se "Cimrmani" odlišovali tím, že byli prostě jiní. A cokoli jiného v éře uniformního komunismu působilo lákavě. Nebyly to estrády Jiřiny Bohdalové, Karla Gotta či Ivana Mládka, které režim miloval. Neřešilo se plnění plánu na 430 % či nedostatek blatníků na škodovky, ale osudy fiktivního génia z konce 19. století. Divadlo fungovalo jako příjemný únik do inteligentního světa. A slyšet člověka na ulici citovat z nějaké hry znamenalo, že jste na stejné tónině. Jako by to bylo heslo do jiného světa.

[Erik Tabery. Kresba Pavel Reisenauer.] Po revoluci hrozil zánik, ale k překvapení mnohých se divadlu dařilo stejně dobře. Možná proto, že z televize dominantně kupodivu stále "bavili“ Jiřina Bohdalová, Karel Gott či Ivan Mládek. Vedle toho se Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák nepokusili upravit své hry podle nové doby, netlačili na pilu, nevydávali jednu hru za druhou, aby na tom vydělali. Cimrman se nestal součástí reklam, nezaplavil televizi a tím si udržel kouzlo jakési alternativy.

Oba pánové nabízejí humor, kterému se říká inteligentní. Přitom je ale v mnoha ohledech jednoduchý, srozumitelný, a tudíž přístupný širšímu publiku. Podobně jako v osmdesátých letech ale platí, že když někoho slyšíte citovat Cimrmana, tak jste na stejné tónině. Tentokrát to znamená, že jste plně nepropadli komerci.       (Zdroj: Respekt)


Šrotovné: více dostanete na nákup auta s alternativním pohonem ..... Poslanecká sněmovna 15. května přijala návrh protikrizových opatření, který mimo jiné počítá se zavedením šrotovného na staré automobily. Při výměně za nový automobil budou zvýhodněni více ti, kdo si pořídí automobil s alternativním pohonem. Šrotovné by se mělo začít vyplácet od podzimu 2009.

Při nákupu automobilu s pohonem na benzín či naftu bude šrotovné ve výši 30.000 korun s tím, že cena vozu musí být do 500.000 korun. Výměnou za to majitel musí nechat zlikvidovat automobil starší deseti let.

Zvýhodněni budou lidé, kteří si budou chtít pořídit vůz s alternativním pohonem, například elektromobil, automobil s hybridním motorem nebo s pohonem na stlačený plyn (CNG). V takovém případě bude šrotovné činit 60.000 korun a limit na cenu kupovaného vozu bude 700.000 korun.

Lze u nás sehnat vůz na alternativní pohon, který se vejde do ceny 700 tisíc Kč? "Automobily šetrné k životnímu prostředí je možno pořídit i v případě limitní ceny 700 000 Kč. Kompletní nabídku nemáme k dispozici, ale jako příklady mohu uvést hybridní automobil Toyota PRIUS Hatchback nebo Honda Civic Hybrid," říká Antonín Šípek ze Sdružení automobilového průmyslu.       (Zdroj: Ekolist)

Chjo ... tak 700 tisíc na auto, to asi normální člověk nosí běžně v peněžence ... do háje zelenýho ...


Zelené autobusy vyjíždějí na Šumavu ..... Zelené autobusy budou opět brázdit Šumavu. První vyjede už 30. května. Ekologická hromadná přeprava na Šumavě vstupuje už do čtrnácté sezóny.

Desítka vozů v zeleném vybarvení je označena logy projektu a světelným návěštím. Autobusy jsou určeny i pro přepravu jízdních kol a zatím budou v provozu v předsezónním rozsahu.

„Projekt šetrnější přepravy osob na území chráněné krajinné oblasti je z 85 procent spolufinancován EU z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR– Bavorsko,“ sdělila mluvčí parku Jana Zvettlerová.

„Šest vozů je vybaveno ekologickými motory EURO 3 a čtyři vozy mají motory EURO 4, které splňují přísné emisní normy,“ uvedl Josef Forejt, vedoucí dopravního útvaru ČSAD autobusy Plzeň, a.s., s níž má Správa NP a CHKO Šumava smlouvu do roku 2011. Předpokládá se, že letos najedou 100 tisíc kilometrů.

Každý autobus má kapacitu 70 cestujících, z toho 45 míst k sezení, a v přívěsech umožní přepravit až 25 jízdních kol najednou. Jezdit se bude do 30. 9.

Počet linek zůstal zachován, případně se zvýší počet spojů. Na lince Špičák–Kvilda budou autobusy jezdit v pravidelném intervalu po dvou hodinách v návaznosti na vlaky. Z Horské Kvildy odveze turisty autobus až do Bučiny, kde mohou přestoupit na německé autobusy.

Připraven je inovovaný propagační materiál. Brožura bude od 1. června k dispozici v autobusech, v informačních střediscích obcí a Správy NP Šumava a na www.npsumava.cz.       (Zdroj: Ecomonitor)


Dochází jaderné palivo meziplanetárních sond? ..... Zdá se, že ano. Hvězdolety, jako je třeba slavný či neméně známý Cassini pohání jaderné palivo založené na plutoniu-328. Energii jim poskytují , před půlstoletím vynalezené v NASA, které přeměňují alfa částice na teplo.

Dodnes je to jediný fungující pohon, který rozhýbe meziplanetární sondy putující do vzdáleností, kde už Slunce neuživí solární baterie. Potíž je v tom, že reaktory produkující plutonium-238 jako odpad při výrobě nukleárních hlavic, už zhruba dvacet let neběží.

Podle zprávy amerického úřadu National Research Council při současném tempu spotřeby dojde veškeré plutonium-238 do roku 2018. Na obzoru přitom není žádná rozumná náhrada. Běžící jaderné reaktory by sice mohly pomoct, ale vyžadovalo by to novou technologii úpravy izotopových produktů, který by přišla na nejméně 150 miliónů dolarů. NASA má zase o vrásku víc.      (Zdroj: OSEL)


Co se stalo dne 15. září 1991 na oběžné dráze naší planety? Incident, který doposud není jednoznčně vysvětlen...... To je otázka, kterou si dodnes kladou mnozí výzkumníci, kteří se zaobírají problematikou možnosti výskytu umělých neidentifikovatelných těles na oběžné dráze naší planety. Existuje video záznam (viz. příloha níže), který obletěl ve velmi krátké době celý svět. Byl pořízen z kamery na palubě amerického kosmického plavidla dne 15. září 1991. Toto video bylo podchyceno amatéry, kteří v tu dobu sledovali přímý přenos z kamer plavidla. Matriál se dostal i do mnoha zpravodajských relací i v tu nejsledovanější dobu. Video zcela evidentně ukazuje několik malých, ale jasných objektů, které manévrují v zorném úhlu kamery, očividně udržující komplexní formaci. Skeptici argumentují tím, že jde pouze o částečky ledu, které se pohybují po oběžné dráze v blízkosti raketoplánu.      (Text + video najdete na stránkách Matrix-2001)


Spojené státy používají v Afghánistánu bílý fosfor ..... Život, jaký osmiletá Razía znala, skončil jednoho březnového rána, kdy střela vypálená západními vojáky vybuchla v jejich domě a pokryla její hlavu a krk hořící chemikálií.

Teď tráví dny na lůžku americké nemocnice na letecké základně Bagram, malé nehty jejích prstů jsou pokryty odlupujícím se rudým lakem, ale její tvář je téměř k nepoznání, tvoří ji směs ohořelé tkáně, holé kůže a jizev.

„Děcka na mne křičela, že hořím, ale exploze byla tak silná, že jsem na chvíli ohluchl a vůbec nic jsem neslyšel,“ řekl její otec Azíz Rahmán agentuře Reuters. „Pak vykřikla moje žena ‚děti hoří‘ a ona taky hořela,“ dodal a jeho tvář se při vzpomínce zamračila.

Plameny, které spalovaly jeho rodinu, způsobila chemická látka zvaná bílý fosfor, který americký lékařský tým v Bagramu našel na Razíině tváři a šíji. Ten ve styku se vzduchem vzplane a může dokonce proniknout do těla. Bílý fosfor lze ve válce legálně používat k osvětlení, vytvoření kouřové clony nebo k zapálení budov, protože tento způsob použití mezinárodní smlouvy, zakazující používání chemikálií jako zbraní, povolují.

Mluvčí vrchního velitele amerických sil a sil NATO v Afghánistánu generála Davida McKiernana, plukovník Gregory Julian, potvrdil, že zahraniční síly v Afghánistánu tuto chemickou látku používají: „Pokud jde o bílý fosfor, používá se na bojišti různými způsoby … Je používán jako zápalná látka ke zničení bunkrů a nepřátelských zařízení; používá se k osvětlení.“

Podle výcvikových manuálů americké armády je ovšem jeho používání proti lidem nelegální. Použití v obydlených oblastech bylo trvalým předmětem sporů.

Razía a její rodina jsou první známé civilní oběti jeho použití v Afghánistánu.      (Zdroj: Czech Free Press)


Co se bude dít ve skanzenu na Veslém kopci během prázdnin ..... Hlavní návštěvnická sezona Souboru lidových staveb Vysočina v měsících červen až srpen bude patřit osvědčeným programům. K takovým bezesporu patří Veselokopecký jarmark, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. července. Již tradičně se jej zúčastní téměř stovka pečlivě vybraných lidových výrobců z celé České republiky. Nebudou mezi nimi chybět ani řemeslníci ocenění titulem „Nositel tradice". Návštěvníci si budou moci vybírat z nabídky ručně tkaných textilií, modrotisku, košíkářských výrobků, dřevěných užitných předmětů, keramiky, textilních hraček, ale třeba i bylinkových produktů a koření. V kulturním programu vystoupí, mimo jiné, dětský folklorní soubor Groš z Dolní Rožínky.

Ve dnech 15. a 16. srpna se na Veselém Kopci můžete dovědět něco o tom Jak se dříve hospodařilo. Tak se totiž jmenuje program věnovaný ukázkám tradičního zpracování plodin a zemědělských produktů, kdy budou k vidění i staré zemědělské stroje: mlátičky, stabilní motory, povříslovač apod.

1. července v domku č. p. 362 v památkové rezervaci Betlém Hlinsko zahájíme výstavu s názvem Aby oči viděly a uši slyšely.... Tématem výstavy bude všední historie části Hlinska - Betléma, zároveň i přiblížení toho, jakým způsobem se tvoří vztah k místu, kde žijeme a vytváří se tzv. paměť míst a měst. Tato výstava bude věnována letošním hlineckým výročím.       (Zdroj: Turistický portál České republiky)


Opice přenášejí vložený „svítící gen“ i na potomky ..... Vědci z japonského Central Institute for Experimental Animals v Kawasaki pod vedením Eriky Sasaki dosáhli poprvé toho, aby geneticky modifikované opice přenesly cizí gen i na své potomky.

Vloženým genem byl opět známý a oblíbený gen od medúzy, který kóduje protein způsobující v ultrafialovém světle zelené světélkování. Gen byl pomocí viru implantován do opičích embryí, která pak donosila náhradní matka. Některé opice (konkrétně byli použiti kosmani), které se narodily, ho měly ve všech buňkách svého těla včetně buněk pohlavních. Nyní se jim narodily potomci nesoucí tento gen opět – takže lze předpokládat, že se podařilo získat stabilní GM linii.

Pochopitelně finálně nejde o světélkování, ale o opice nesoucí jiné vložené geny sloužící k výzkumu lidských chorob; výsledky jsou pak na člověka lépe aplikovatelné, než když se tyto pokusy provádějí u myší. A je samozřejmě podstatně jednodušší (i levnější) mít dále se rozmnožující chov transgenních opic, než muset vnášet nové geny všem zvířatům.

Již loni byl uskutečněn pokus s genem, který způsobuje Huntingtonovu chorobu (neurodegenerativní onemocnění). Tento gen byl vložen do vajíček makaků, ale získat stabilní linii se tehdy nepodařilo. Proto je současný výsledek zřejmě do značné míry přelomem.       (Zdroj: ScienceWORLD)

Jo, tak tomu říkám věda ... nejdůležitější, co lidstvo potřebuje, je vyšlechtit svítící opice ... hurá!


Aspirin pro rostliny ..... Když onemocníte, začnete užívat léky. Také rostliny mají své zdravotní problémy. Řeší je podobně jako lidé, ale s jedním rozdílem. Léky si nekupují, vytvářejí si je samy.

Co se stane, když na rostlinu zaútočí nějaký původce nemoci – virus, baktérie nebo houba? Rostlina aktivuje svůj obranný systém a zkouší útok odrazit. Obranný arzenál zahrnuje řadu zbraní. Jednou z nich je zvýšení hladiny kyseliny salicylové. Zajímavé je, že tato sloučenina je příbuzná léčivé látce obsažené v Aspirinu.

Kyselina salicylová připomíná generála, dávajícího vojákům rozkaz k protiútoku. Spouští totiž v rostlinných buňkách různé pochody, které pomáhají zvítězit nad chorobou. V Laboratoři patofyziologie rostlin zkoumáme, zda ovlivňuje i takzvaný cytoskelet.

Cytoskelet je trojrozměrná síť bílkovinných vláken uvnitř buňky. Provazce cytoskeletu slouží mimo jiné jako koleje, po nichž se pohybují váčky (obsahující různé látky) a další útvary. Pokud je nutné dopravu přesměrovat, mohou se tyto koleje rozložit a znovu sestavit jinde.      (Zdroj: Ústav experimentální botaniky AV ČR)


O tvorbě názvů meteorických rojů .....  Nedávno jsem byl nepřímo požádán o korekturu textu pro Hvězdářskou ročenku. V této souvislosti jsem zjistil, že názvy některých meteorických rojů jsou neustálené dokonce i v anglických odkazech. Z titulu členství v Terminologické komisi ČAS jsem se rozhodl touto problematikou zabývat hlouběji.

Naše klasická literatura (Guth a j., Plavec) uvádí na příkladech, jak se z mezinárodního názvu souhvězdí vytvoří název roje, nezmiňuje se však o systému, podle kterého se názvy vytvářejí. Při bližším zkoumání se ukazuje, že názvy rojů byly tvořeny poněkud intuitivně, což dokazuje např. právě Plavec, který na jedné straně používá např. název η- Aquaridy, na druhé straně ale Scorpio-Sagittariidy (Plavec, str. 267). Upozorňuji na skupinu -ii-.

Nicméně, systém pro tvoření názvů existuje. Nejprve však několik málo poznámek z latinské gramatiky.

Latinská podstatná jména se skloňují podle více vzorů, které se seskupují do 5 deklinací. V našem případě jsou nezajímavé deklinace 4. a 5. V 1. deklinaci je koncovka 2. pádu jednotného čísla (genitivu singuláru) –ae, v 2. deklinaci –i, v 3. deklinaci –is. Názvy rojů se vytváření z genitivu singuláru odtržením koncovky a připojením české přípony –idy (označující množné číslo a odpovídající anglickému -ids).      (Čtěte na stránkách Astro)


01.06. 2009     První červnový den je již tradičně Mezinárodním dnem dětí. Podnět k jeho vyhlášení a oslavám vyšel v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové federace demokratické mládeže. Tento svátek byl poprvé slaven v roce 1950.


Valí se vám kamiony pod okny? Vyfoťte je ..... Dopravní federace zahajuje soutěž s názvem „To je on – kamion!“ o nejlepší fotografii či videospot zachycující, jak silniční nákladní doprava může znepříjemnit život. Vítěz soutěže může zdarma procestovat 4000 kilometrů po celé republice.

Cílem soutěže je zviditelnit problém přebujelé kamionové dopravy na českých silnicích, obzvláště v obcích, které leží na objízdných trasách zpoplatněných úseků.

Kdokoli má zájem, může se od 27.5. do 31.10.2009 jednoduše přihlásit na webu soutěže www.tojeonkamion.cz , kam nahraje své fotografie či videa dokumentující problém v konkrétních lokalitách. Obyvatelé zatížených obcí, jimž se valí kamiony pod okny a zatěžují je hlukem a exhalacemi, či řidiči osobních automobilů, které kamiony ohrožují na bezpečnosti a blokují plynulost provozu, dostávají možnost zobrazit problémy působené nákladní silniční dopravou.

Příspěvky budou umístěny do webové mapy, která přehledně zobrazí plošný rozsah problému. Ze stránek soutěže bude také možné odeslat politickým lídrům dopisy s požadavkem, aby se bez zbytečných průtahů zasadili o vylepšení mýtného systému vedoucího k výrazně vyšší bezpečnosti a kvalitě života v obcích.      (Zdroj: stránky Hnutí DUHA)


V cihlách tikají hodiny ..... Průlom v datování nálezů slibují archeologům britští vědci. Stáří keramiky, pálených cihel, dlaždic a střešních tašek bude možné určit s neuvěřitelnou přesností. Nová technika označovaná jako „rehydroxylace“ by měla pro archeologii znamenat podobnou revoluci, jakou přineslo datování organických látek, např. kostí a dřeva, pomocí radiouhlíkové metody.

„Prakticky na každém archeologickém nalezišti najdeme kousky staré keramiky, ale zatím jsme postrádali vhodnou techniku pro určení jejího stáří,“ řekl v rozhovoru pro BBC jeden z autorů rehydroxylační datovací techniky Chris Hall z Edinburgh University.

Tým vedený Moirou Wilsonovou z Manchester University zjistil, že keramika i cihly začínají ihned po vypálení reagovat se vzdušnou vlhkostí. Hmotnost zdiva i keramiky tak pomalu ale jistě narůstá. Pro potřeby rehydroxylačního datování vědci odeberou malý vzorek materiálu a zahřejí jej v peci zhruba na 500°C. Tím je z keramiky či cihly odstraněna voda, která se na její materiál v průběhu věků navázala. Poté vědci umístí vzorek na velice citlivé váhy a sledují tempo, jakým keramika opět „přibývá na váze“. Z naměřených údajů se dá spočítat, jak dlouho vzorek reagoval se vzdušnou vlhkostí.       (Zdroj: OSEL)


O smrti ..... Často se dovídáme o smrti a umírání druhých lidí, aniž bychom si uvědomovali, že se blíží doba, kdy totéž bude i naším osudem. Všichni tvorové na této zemi končí svou životní pouť smrtí, ale to, z čeho přišli a do čeho se navracejí, nikdy neumírá. Tato událost je běžně pokládána za negativní a nežádoucí. Lidé se nejčastěji bojí smrti nejen proto, že je často spojována se smutkem, utrpením a ztrátou našich blízkých, ale především proto, že se obávají ztráty vědomí svého jáství. Přes všechny tyto obavy nám však tato událost přináší klid a mír, protože samotný akt umírání je osvobozující. Nevěřící člověk považuje smrt za neměnnou ztrátu sebe sama a všeho co vlastní. Mnoho lidí věří a žije v naději, že po smrti budou žít ve věčnosti se svým egem a ve svém těle. Většina náboženství považuje smrt za dočasnou ztrátu těla i vědomí, které budou dříve či později obnoveny vzkříšením. Podle filozofie, je tělo smrtelné, ale skutečné vědomí zemřít nemůže, pouze se navrací do svého nejvyššího zdroje. Vnitřní práce filozofie přináší osvobození od strachu ze smrti, a učí nás, že hluboko v nitru existuje část člověka, která nemůže zemřít ani zaniknout. Smrtí se člověk vrací zpět do většího bytí, z něhož se může později znovu vynořit vstupujíc do nového pozemského života.      (Zdroj: Matrix-2001)


Intelektuální sebevědomí se dědí! ..... Máte sami o sobě pocit, že jste chytřejší, než jsou lidé ve vašem okolí? Pak to vypadá, že stejné sebevědomí budou mít i vaše děti. Podle výzkumu britských vědců je totiž tato složka osobnosti dědičná.

Nikoho jistě nepřekvapí, že inteligentním rodičům se (zpravidla) rodí inteligentní děti. O tom, že tato složka osobnosti se dědí, asi nepochybuje většina odborníků ani laiků. Takto nápadná shoda však již nepanuje ohledně jiné složky osobnosti, která s inteligenčním kvocientem úzce souvisí – s intelektuálním sebevědomím. Všichni přeci máme zkušenost s tím, že když nás rodiče, učitelé či přátelé dlouhodobě podceňují, dostává naše sebevědomí citelné rány. Aby zjistil, do jaké míry ovlivňuje náš vlastní pocit intelektuální výjimečnosti výchova, rozhodl se Dr. Tomas Chamorro-Premuzic z Goldsmiths University v Londýně užít oblíbenou metodu psychologů – studium dvojčat. Svůj výzkum pojal skutečně grandiózně – celkově prozkoumal 1966 párů jednovaječných a 1877 párů dvojvaječných dvojčat. Zatímco jednovaječná dvojčata sdílí prakticky kompletní genetickou výbavu, dvojvaječná dvojčata nejsou z genetického hlediska jiná, než běžní sourozenci, kteří sdílí pouze 50% genů. Srovnání těchto dvou typů dvojčat umožnilo britským vědcům zjistit, do jaké míry souvisí rozdíly v sebehodnocení s geneticky určenými vlohami. Ze srovnání vyšlo poměrně jasně najevo, že i za intelektuálním sebevědomím stojí do značné míry geny. Vědci však zjistili ještě jednu podstatnou věc – toto sebevědomí není nijak výrazně spjato se skutečným stavem věci. I o tom se však většina z nás přesvědčuje prakticky denně.      (Zdroj: 21@století)


Jak říct ne ..... Častokrát se bojíme druhé odmítat v situacích, kdy se od nás očekává projevení nějaké služby, prokázat laskavost, vykonat nějakou činnost a podobně. I když se nám na rty dere „Ne! (Nestíhám! Jděte někam!)“, z různých příčin však odpovíme „Ale jistě, rád/a“ – a to ještě i s úsměvem. Mnohdy to děláme, protože se chceme druhým zalíbit, chceme, aby nás měli rádi, abychom se jevili v jejích očích jako ti dobří, nápomocni, kompetentní, otevřeni – a naopak, nechceme se jevit jako ti špatní, a bráníme se tomu, abychom neměli pocit, že nás druzí nemají rádi. Když však později zjistíme, že jsme si měli raději kousnout do jazyka, než říct „ano“, často je už pozdě. Navalí se na nás kromě kopy jiných každodenních povinností taky ty, které jsme si na sebe ušili našim říkáním „ano“ a strachem odmítnout požadavek druhého.

Výsledkem pak je, že to pak nestíháme a vlastně daný úkol nemůžeme udělat dobře, nebo jej nemůžeme stihnout udělat do termínu. V konečném důsledku pak trpí obě strany – žadatel, který Vás požádal o laskavost nebo úkol a neobdržel výsledek – a taky vy, protože jste jej pokoušeli zvládnout v časovém stresu, duševním vypětí a co hůř, bez výsledku a navíc s pocity viny se selhání zejména před sebou samým.

Jaké kroky pomáhají k asertivnímu odmítnutí?      (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)


Fenomén EVP ..... Už vynálezce Thomas Edison předpověděl, že svět mrtvých bude usilovat o kontakt s naším světem a že naše technika bude schopná zaznamenat v budoucnu tyto jevy (1928). Už když se začaly vyrábět první magnetofony a podobné věci, už byly zaznamenány první hlasy. Tato teorie byla potvrzena roku 1959, kdy bylo EVP objeveno švédským mistrem Friedrichem Jurgensonem. Když si přehrával svou živou nahrávku zpěvu ptáků, jasně slyšel v pozadí zastřené, ale inteligentní hlasy, které mu něco sdělovaly. Tento fenomén byl následně objeven německým parapsychologem Hansem Benderem a lotyšským psychologem Konstantinem Raudivem.

V roce 1971 byla vydána publikace od Raudiva pojednávající o jeho výzkumech. EVP bylo často označováno jako „Raudivovy hlasy.“ EVP je zkratka pro anglický výraz „Elektronic Voice Phenomena“, což by se dalo přeložit jako Fenomén elektronického hlasu. Týká se hlasů zachycených na různých nahrávacích médiích, které nepatří žádné rozhlasové stanici, ani staré nahrávce. Bývají často útržkovité, náhodně se objevující. Je to způsob posmrtné komunikace s druhým světem. ITC značí „Instrumental TransCommunication“, což je novější termín, pod kterým se skrývají všechny formy těchto neočekávaných hlasů, fotografií, ale i videa záznamů, které jsou zahrnuty do této technologie, včetně již zmíněné EVP. Komunikace je tedy možná skrz elektronické přístroje, jako jsou videa, televize, kamery, foťáky, počítače (ale i jiným způsobem...).

Mnoho hypotéz se snaží vysvětlit tyto fenomény, jedna z nich se zdá být nejefektivnější v odpovědích a nazývá se „Věčná“. Tato hypotéza se domnívá, že jsme nefyzické bytosti, které jsou schopny existovat ve fyzických aspektech skutečnosti kvůli našemu fyzickému tělu, ale když naše fyzické tělo zemře, naše Já změní úhel pohledu směrem k nefyzické realitě. Ve skutečnosti existujeme před a po našem současném životě. Nejnovější hypotéza podporuje použití EVP a domnívá se, že tyto vzkazy jsou, vskutku, původně nehmotné a že tato hypotéza je v podstatě správná. Je to cílem EVP nalézt způsob zlepšit příjem těchto vzkazů a lépe porozumět původnímu významu. Nyní je tento fenomén předmětem výzkumu, který má přinést důkazy o komunikaci se zesnulými z druhé strany...      (Zdroj+ video: Záhady & mystéria)


Počítač ovládaný myšlenkou ..... Spolupráce mezi člověkem a počítačem bez použití klávesnice nebo myši je snem mnoha fantastů. Díky výsledkům, ke kterým dospěli výzkumníci z berlínské Technické univerzity a odborníci ze společnosti Siemens, se tento sen začíná pomalu naplňovat. Jako první na světě založili svůj výzkum na sledování aktivit mozku a na použití oční kamery, která sleduje a zaznamenává veškeré pohyby očí uživatele.

Systém je schopen rozeznat aktivitu určitých částí mozku uživatele. Dále přesně analyzuje kam se na obrazovce dívá. Z pohledu uživatele to vypadá tak, že se zaměří na určitý bod na obrazovce, například na ovládací tlačítko. Oční kamera okamžitě zaznamená, že se tak stalo. Uživatel se poté soustředí na předem daný myšlenkový příkaz, například na stisknutí tlačítka. Systém identifikuje aktivitu v příslušné části mozku. Propojí oba vstupy a stiskne požadované tlačítko.

Jedním z pokusů (viz obrázek) je test určení správného textu. V kruhu jsou zobrazeny různé kombinace písmen. Uživatel má potvrdit tu kombinaci, která se shoduje s textem uprostřed. V dalších pokusech se uživatelé snaží například o přesné zaměření barevných bodů. Oční kamera je umístěna přímo pod monitorem.

I přes velké pokroky je výzkum teprve v počátcích a vědce čeká ještě velmi dlouhá cesta ke komerčnímu využití. Sledovat aktivitu mozku totiž není vůbec jednoduché. Jednak je potřeba velké množství elektrod, které jsou pomocí vodivého gelu připojeny přímo na pokožku hlavy. Především je ale nutné správně určit a nastavit význam jednotlivých signálů, což je velmi náročné. Výzkumníci se poroto zaměřují zejména na přesnou a jednoduchou kalibraci signálu. Slibně pokračuje také vývoj miniaturní suché elektrody, která bude se systémem místo drátů propojena radiovým signálem.

Oblastí využití jsou široké. Největší zájem má už nyní herní průmysl – představte si počítačové hry, které ovládáte pouhými myšlenkami. Velký přínos by tyto technologie znamenaly pro tělesně postižené pacienty. Předpokládá se ale, že se stanou běžnou součástí života každého z nás.      (Zdroj: ScienceWORLD)


O botách, čaji, vejcích a kyjích ..... V Iráku se házely boty, ve Spojených státech se pořádaly čajové dýchánky a v ČR nyní létají vejce. Lidé jsou rozzuření a hledají nové způsoby, jak dát najevo, že už to déle trpět nebudou. Jak se zhoršují sociální podmínky, čím dál více lidí najde kuráž utkat se se svými politiky tváří v tvář. Podle některých jde o legitimní trend, o přiměřenou reakci na selhání mocných, které je čím dál evidentnější. Říkají tomu demokracie v akci. Mnozí politici to pochopitelně vidí přesně naopak. Demokracie je podle nich ohrožena a snaží se svalit vinu na „násilí, nenávist a netoleranci“ u voličů (slovy Václava Klause). V dobách krize by se voličstvo a jeho volení zástupci měli semknout, což se už také mnohokrát stalo. Současná krize však mezi vlády a jejich lid vráží klín. A to nahání hrůzu, protože když protestují vlády, používají silnější prostředky než boty, čaj nebo vejce.       (Zdroj: Respekt)

Nebylo by jednodušší ty strejce prostě nevolit? Budou volby a lidičkové zase půjdou zvolit ty, po kterých pak házejí vejce. Má to smysl? Lidi, mějte úctu alespoň k těm slepicím !!!  


Havrani ovládají nástroje .....  Nouze podle legendy naučila hrát Dalibora na housle. Invenci havranů zase vyvolala potrava zavřená na dně hlubokého válce.

O tom, že výroba nástrojů není jen lidskou záležitostí, nás přesvědčili nejen šimpanzi, ale také vrány novokaledonské. Podle nové studie mohou oběma druhům směle konkurovat příbuzní vran novokaledonských - havrani. Zajímavé ovšem je, že v přírodě havrany nikdo nikdy zacházet s nástroji neviděl. Ti, kteří to dovedou, žijí v péči zoologů z Cambridgeské univerzity. Vědci testovali šikovnost, se kterou havrani se dostanou k červu, zavřenému v hlubokém průhledném válci. V prvním případě mohli havrani do válce spustit kamínek. Tím otevřeli jeho dno a červ vypadl ven. Princip havrani pochopili dokonale a k otvírání různě širokých válců volili kamínky správné velikosti. A pokud je zrovna neměli, rychle si je opatřili ve svém venkovní voliéře.

Stejně bravurně havrani podle univerzitní zprávy uspěli také v úkolech, které k získání potravy vyžadovaly dlouhou větvičku. K tomu, aby se vešla do válce, z ní havran musel zobákem odstranit přečnívající postranní větvičky. Skutečnou kreativitu ale ptáci prokázali při posledním úkolu, kdy dokázali ohnout konec rovného drátu tak, že vytvořil háček. Pomocí něj pak někteří havrani z válce šikovně vydolovali chutnou odměnu.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Car-sharing: Pojem, který je dobré si zapamatovat ...a také car2go .....Projekt městské dopravy budoucnosti. Takové a další lichotivá pojmenování dostává systém sdílení automobilů, čili car-sharing.

Ten se úspěšně ujímá jako výborný doplněk k systému veřejné dopravy ve velkých městech vyspělých zemí. Služba, která klientům umožňuje využívat automobil, aniž by jej museli vlastnit či se starat o jeho provoz a údržbu, je výhodná zejména v aglomeracích s velkou hustotou obyvatelstva a dobrou dopravní infrastrukturou. Nejnověji o tom přesvědčuje projekt společnosti Daimler AG nazvaný car2go, naplno zahájený před několika týdny v německém Ulmu.

Jestliže historická náměstí evropských měst obvykle patří holubům, ve stodvacetitisícovém univerzitním Ulmu letos 26. března plochu před gotickou katedrálou s vůbec nejvyšší chrámovou věží na světě (161,53 m) ovládly rovné dvě stovky modrobílých minivozů smart fortwo cdi s auto- matickou převodovkou. Na těchto sympatických dvoumístných vozítkách s kombinovanou spotřebou nafty 3,3 l/100 km a emisemi CO2 pouze 88 g/km stojí projekt car2go. Do Ulmu v Bádensku-Württembersku jej po dohodě s místní radnicí ve formě pilotního projektu umístila společnost Daimler AG už loni v říjnu. Tehdy pěti stovkám pracovníků tamního svého výzkumného střediska a dvěma stovkám jejich rodinných příslušníků poskytla možnost začít testovat originální projekt car-sharingu na první padesátce smartů. V dalším kroku byli letos v únoru do pilotního projekt přibráni i zaměstnanci místního prodejního a servisního střediska Mercedes-Benz a dceřiné společnosti koncernu Daimler firmy Evobus. To už flotila smartů čítala sto kusů. Od konce března je projekt car2go otevřen všem dospělým obyvatelům Ulmu s řidičským průkazem, jimž je zatím k dispozici 200 smartů.      (Zdroj: Enviweb)

To nezní špatně ... ale nějak si to nedovedu představit, že by se tohle zkusilo u nás. Druhý den ráno by půlku těch autíček prostě nebyla, protože by je bezdomovci dali do sběru. Další část by byla posprejovaná, sedadla rozřezaná, okna rozmlácená ... dokud se u nás budou potulovat po ulicích tlupy grázlů, nemá to šanci na úspěch.


29.05. 2009     Dnes večer se rozezní zvony kostelů v Brně, Plzni a dalších místech na přivítání návštěvníků Noci kostelů. V centru měst upozorňují na nadcházející akci poutače na kostelech. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Noc kostelů


Devětadvacátého května roku 1453 skončil středověk. Tak se někdy hovoří o datu, kdy Turci v čele se sultánem Mehmedem II. dobyli Konstantinopol, čímž zanikla Byzantská říše.

Toho dne dosáhli roku 1953 Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay vrcholu Mount Everestu. Slaví se Mezinárodní den jednotek OSN.

Třicátého května 1866 byla v Královském českém divadle poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany.

Poslední květnový den je tradičně Světový den bez tabáku - vyhlásila jej v roce 1988 Světová zdravotnická organizace. Na neděli by měl také připadnout Den otevírání studánek... A do třetice - je také Den koní v České republice.


Letnice, Seslání Ducha svatého či Svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Letos tedy tento svátek připadá na neděli 31.května. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu'ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha Svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Blíže se o těchto svátcích dočtete v článku Svatodušní svátky známé-neznámé.


Mimozemšťané prý zachránili Zemi, odstřelili Tunguzský meteorit ..... Může to znít velmi šíleně, ale teorie ruského vědce Jurije Lavbina stojí přinejmenším za vyslechnutí. Lavbin se domnívá, že Zemi zachránili v roce 1908 od totální devastace mimozemšťané, kteří zapříčinili výbuch Tunguzského meteoritu ještě před samotným dopadem. Kdyby totiž meteorit dopadl na zemský povrch, znamenalo by to konec života na naší planetě. Vědec má pro svou teorii hned několik podpůrných důkazů.

Přes 100 let starý mysteriózní příběh má nový výklad. Obrovská exploze na Sibiři mohla podle ruského vědce Jurije Lavbina skončit daleko hůře a jen díky mimozemské pomoci může být ještě nyní život na Zemi takový, jak ho známe. Vědec nyní předvedl deset křemenných krystalů, které v sobě mají otvory a mohou být tak spojeny v jeden řetěz. Právě ty byly nalezeny na místě kde k dopadu vesmírného tělesa došlo.

K čemu mohl podivný řetěz sloužit, se nyní pře mnoho ruských vědců. Krystaly na sobě navíc mají zvláštní malby. Podivné je, že na Zemi zatím není žádná technologie, která by mohla tento typ maleb do křemene zanést. Na místě navíc také ruský tým našel silikáty železa, které mohou být podle vědce vyprodukovány pouze ve vesmíru.      (Zdroj: Novinky)


Kanadská guvernérka jedla na podporu lovců syrové tulení srdce ..... Generální guvernérka Kanady Michaelle Jeanová šokujícím způsobem podpořila lovce tuleňů na severu své země. Před zraky přítomných Eskymáků vyňala z tuleně srdce a část snědla. Kanada čelí kvůli krutému vybíjení tuleňů kritice, EU zakázala od roku 2010 obchod s veškerými tuleními výrobky.

Guvernérka objíždí v těchto dnech vesnice na severu Kanady. Během slavnosti v jedné z inuitských vesnic se chopila tradičního eskymáckého nože, aby pomohla řezníkovi vyndat srdce z těla tuleně. Kus syrového orgánu snědla. "Byla to lahůdka," okomentovala do kamery starý inuitský zvyk.      (Zdroj: iDNES)

Ze srdce přeji té dámě, aby se v příštím životě narodila jako tuleň ...


Nová cyklostezka usnadní průjezd Hostinným .....  Na Labské cyklostezce, která by měla v budoucnu spojit Špindlerův Mlýn s německým Hamburkem, včera přibyl další dokončený úsek. Nově otevřená tři a půl kilometru dlouhá trasa se dvěma mosty v Hostinném výrazně zvýší bezpečnost cyklistů, protože je svádí mimo frekventovanou hlavní silnici procházející podkrkonošským městem.

„Cyklisté nyní projedou Hostinným, aniž by se museli motat mezi auty. Stezka navíc vede ze dvou třetin krásnými přírodními partiemi v blízkosti Labe, což jízdu zpestřuje a zvyšuje její atraktivitu,“ uvedl starosta Hostinného Karel Klíma.

Cyklisté příjíždějící od Dvora Králové nad Labem se na cyklostezku napojí už předměstem, minou vlakové nádraží, za ním přejedou hlavní silnici a dostanou se na pravý břeh Labe, po kterém pokračují až za město směrem na Vrchlabí. Víc než polovina nové trasy je určena výhradně pro cyklisty, bruslaře, běžce a chodce. Zbývající část vede po méně frekventovaných komunikacích.

„Za Hostinným zatím musí cyklisté opět pokračovat po silnici. Ale v rámci Svazku obcí Horní Labe se budeme snažit cyklostezku postupně prodlužovat směrem na Vrchlabí. Rozhodující samozřejmě bude, jak se nám na náš záměr bude dařit shánět peníze,“ řekl starosta.      (Zdroj: Ecomonitor)


Svatodušní novéna .... Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, která tento rok připadá na neděli 31. května. V rámci této přípravy nabízí kardinál Vlk meditaci nad tím, čím je vlastně vylití Ducha svatého

Je všeobecně známo, že v liturgii mají všechny velké křesťanské svátky svou přípravu, která jim předchází. Před vánočními svátky jsou čtyři týdny adventní přípravy. Největším křesťanským svátkům, Velikonocům, předchází podle židovské tradice čtyřicetidenní postní příprava. A je logické, že velké události mají i své vyznění: vánoční svátky zhruba třítýdenní vánoční dobu, Velikonoce padesátidenní dobu velikonoční…

Někdo se může zeptat: A kde zůstaly svatodušní svátky? Tyto svátky nelze oddělit od Velikonoc, jsou jejich vyvrcholením. Nejsou tedy samostatnými svátky. O slavnosti svatodušní Kristus odevzdal apoštolům a všem, kdo v něho uvěřili, plody svého působení na této zemi, plody svého vtělení a hlavně své smrti na kříži a svého zmrtvýchvstání. Evangelista o jeho smrti říká, že naklonil hlavu a „dal Ducha“. Při svém setkávání s apoštoly po zmrtvýchvstání jim tento plod předával: „dechl na ně a řekl: přijměte Ducha svatého“ (J 20,22). A jinde „otevíral jim mysl, aby rozuměli Písmu…“ (Lk 24,45). Jak? Tím, že jim dal Ducha. I tyto skutečnosti byly velkou přípravou na veřejné, všeobecné vylití Ducha o Letnicích.

Po Ježíšově odchodu očekávali apoštolové spolu s Pannou Marií po devět dní – jak jim Ježíš přikázal – naplnění jeho slibu, totiž vylití Ducha v plnosti. První velká „novéna“, vzor všech novén v církvi - bezprostřední příprava na svatodušní svátky, na Letnice. Svatodušní svátky 50 dní po velikonoční události Kristovy smrti a vzkříšení jsou tedy vyvrcholením Ježíšova mesiánského poslání na zemi – totiž vylití Ducha. To předpověděl Hospodin ústy proroka Ezechiela ve 36. kapitole slovy: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha…“ (Ez 36,26). V tom je také základní naplnění evangelního poselství. Ježíš při svých rozmluvách na rozloučenou před svou smrtí, jak je zachytil evangelista Jan v 13.-17. kapitole svého evangelia, znovu a znovu zdůrazňuje apoštolům v nejrůznějších „variacích“: „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás…“ (J 15,2 ad.), aby jasně pochopili, že nepřišel oznámit jen nové učení, novou nauku, ale dát nový život, společenství s Bohem. „ Zůstaňte v mé lásce…“ (J 15,9). Stejně důrazně mluví i o Duchu, kterého pošle, aby v nich zůstával … Slovo „zůstávat“ a jeho variace jsou asi nejdůležitějšími výrazy těchto kapitol.      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


Američtí i ruští vědci se shodují v tom, že protiraketový štít nebude fungovat ..... Komise složená z amerických a ruských vědců došla k závěru, že navrhovaný americký obranný systém ve střední Evropě je neúčinný vůči íránským střelám, které by měl údajně zastavit. Bushova vláda spustila program, jehož oficiální záminkou bylo chránit Evropu proti íránským raketám. Kritici ho však považují spíše jako za útočnou zbraň a komise amerických a ruských vědců podporuje tento pohled. Ve své zprávě pro EastWest Institute tito vědci říkají, že je velmi nepravděpodobné, že by Írán vyrobil jaderné střely, a i kdyby k tomu došlo, navrhovaný protiraketový štít by je stejně nezastavil. Vědci tvrdí, že Íránu bude trvat ješte řadu let, než by se mu mohlo podařit vyrobit atomové hlavice. Navíc by Írán jaderné zbraně mohl eventuálně vyrobit pouze s výraznou a viditelnou pomocí ze zahraničí. Vědecká zpráva také upozorňuje na to, že Írán by patrně nezačal útočit, protože by si tak mohl zajistit své vlastní zničení, neboť Spojené státy by útok jistě opětovaly. Obama zatím pokračuje v raketovém programu, nicméně naznačil, že je otevřený k jeho zrušení.      (Zdroj: AKT-INFO)


Praváci mají převahu nejméně 500 000 let ..... Rýhy a škrábance na zubech naznačují, že i v komunitách pravěkých lidí byli dominantní skupinou praváci.

Člověk je jediný živočich, který při vykonávání různých činností preferuje jednu končetinu na úkor druhé. Určení doby, kdy se pravorukost či levorukost poprvé objevila, by velmi pomohlo při výzkumu vývoje řeči a technologií - tedy oblastí, které souvisejí s procesem lateralizace mozku. Otázkou ale je, jak tuto dobu zjistit. U kamenných nástrojů je jen velmi obtížné určit, jestli je vyrobil a používal pravák, či levák. Vodítka nepřinášejí ani nálezy lebek pravěkých lidí. Na nich se sice dají pozorovat změny ve vývoji hemisfér, ale ty jsou nepochybně ovlivněny rozvojem řeči.

Španělští paleoantropologové se proto obrátili k jinému zdroji informací - zubům. Domnívají se, že zuby pravěkým lidem sloužily jako "třetí ruka", kterou si lidé přidržovali opracovávané předměty. Způsob, kterým si zuby při práci pomáhal pravák, se ale logicky lišil od způsobu, kterým si předmět přidržoval levák. Z toho vyplývá, že zuby dávných praváků by měly být opotřebené jiným způsobem než zuby leváků. Svou teorii vědci aplikovali na zuby lidí Homo heidelbergensis, které pocházejí ze španělských jeskynní. Došli k závěru, že mezi 19 osobami, jejichž zuby zkoumali, bylo 15 praváků a žádný levák. Zuby čtyř lidí vykazují takové známky, které se podle článku na stránkách New Scientist nedají interpretovat. Vědci tak došli k závěru, že praváci převládali už před půl milionem let.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Japonsko chce možnost preventivních úderů ..... Japonská vládní Liberální demokratická strana (LDP) má v úmyslu obejít pacifistickou ústavu země a umožnit armádě preventivní útoky proti nepřátelským cílům, oznámila agentura Kjódo s tím, že rozhodnutí LDP souvisí s dubnovým severokorejským pokusem odpálit balistickou raketu. Severní Korea mezitím dnes navíc údajně provedla svůj už druhý jaderný test.

„Japonsko by mělo mít schopnost zasáhnout nepřátelské základny i v rámci jeho obranně zaměřené politiky, aby jen nesedělo a nečekalo na smrt,“ shodla se LDP.

Strana chce také zahájit výrobu satelitů včasného varování, protože doposud je Tokio v tomto směru závislé na informacích od Spojených států.      (Zdroj: Czech Free Press)


Skládání dílků mozaiky: epidemie středem pozornosti zatímco světová vláda provokuje nepokoje ..... Přípravte se na těžké časy a chopte se své chatrné roušky! Zrovna když redaktoři Sott.net dokončovali dubnové (v porovnání s ostatními celkem normální měsíc na naší velké modré kouli) vydání ‚skládání dílků mozaiky‘, svět se během posledních pěti dnů ocitl na pokraji (čeho přesně si nejsme dvakrát jisti) díky něčemu, co se nazývá „prasečí chřipka“. Alespoň takový dojem nebydete, když pročítáte novinové články posledních dnů. Ale jak čtenáři Sott.net vědí, za těmito epizodami masové historie se skrývá víc, než je na první pohled zřejmé!

Když se poohlédneme za událostmi v průběhu měsíce, uvídíme dostatek důkazů, které nám umožní pochopit povahu toho, co můžeme bezpečně označit za světovou vládu. Všímejte si detailů událostí ve Spojených státech, Velké Británie a jinde a možná zahlédnete uměle vyvolané společenské a politické konflikty. Vše posuzujte v rámci záhad matky přírody. Tudíž je toho hodně co je třeba tento měsíc okomentovat. Ale v duchu tradiční žurnalistiky, začněme s hlavními zprávami...

EXTRA! EXTRA! Čtěte čtěte! „Hrůzný zmutovaný virus terorizuje malou bezbrannou planetu“

Situace je zatím taková, že se z Mexika začala šířit mimosezónní chřipková epidemie, která zachvátila zbytek světa.

Podle reakce lze usuzovat, že mexická vláda je značně znepokojena: v Mexico City nařídila uzavřít všechny školy (od mateřských škol po univerzity), veřejnost byla vyzvána, aby se lidé vyhýbali přeplněným místům, zrušení všech veřejných událostí až do odvolání, uzavírání restaurací a na několik dnů byla v neklíčových oblastech přerušena práce. Ve městě s 20 miliony obyvatel se jedná o závažná opatření, která budou mít zřejmé ekonomické dopady.

Je tu několik zajímavých detailů, které je nejprve třeba vzít v úvahu:

Proč virus zabíjí pouze mexičany, když byli infikování lidé pocházející z jiných zemí a jiné etnické přislušnosti? Je to důsledek nedostačujících zdravotních služeb, nebo jsme svědky práce etnicky zaměřených zbraní?

Zatímco mexická vláda udává zhruba 200 mrtvých (nebo méně než 20 neboť se zdá že pravidelně mění názor), vzhledem ke zmatku okolo této cifry, je třeba brát údaj s rezervou. Americká agentura Centers for Disease Control and Prevention tvrdí, že jenom v USA každoročně zemře v důsledku „lidské chřipky“ 36 000 lidí, což je odhad který, jak se ukázalo, nemá na základě jejich vlastních standardů (které vyžadují pro každé úmrtí laboratorní test) s vědou příliš mnoho společného. Důvod proč údaje z Mexika skáčou během dne nahoru a dolu je dvojí metr: možné případy jsou desetkrát vyšší než potvrzené případy.

Tento nový virus, u kterého je podezření že již infikoval desítky lidí v Kalifornii, Texasu, New Yorku a v dalších evropských a asijských zemí, obsahuje chřipkové kmeny které pocházejí z odlišných druhů chřipky:

„Jedná se o první případ, kdy je pohromadě kmen ptačí, dva prasečí kmeny a lidský kmen,“ řek [Dave Daigle, mluvčí Centers for Disease Control and Prevention] a dodal, že virus obsahoval chřipkové kmeny z evropských a asijských prasat, ale žádný ze severoamerických prasat.

Takže se jedná o celosvětově se vyskytující frankesteinský zmutovaný virus. Pokud bysme tíhli ke konspiračnímu myšlení, bylo by lákávé se domnívat, že virus pochází z laboratoře.

(Pokračujte na stránkách Na severu)


Inkové a „doly smrti“ ..... Doly kolem peruánské Santa Barbary nazvali španělští conquistadoři „doly smrti“. Těžila se tu rumělka s vysokým obsahem rtuti, kterou Španělé používali při dobývání stříbra. Indiáni nucení pracovat v rumělkových dolech mřeli hromadně na otravu rtutí. Nejnovější výzkumy usazenin v jezerech kolem „dolů smrti“ dokazují, že těžba rumělky nezačala až s příchodem Španělů. První stopy po rtuti, jež svědčí o intenzivní těžbě rumělky, pocházejí už z doby kolem roku 1 400 př.n.l. Prvního vrcholu dosáhla těžba toxického nerostu kolem roku 600 př.n.l. Tehdejší indiáni kultury Chavín těžili rumělku jako barvivo a používali ji pro dekorační účely. Další těžební boom přišel po roce 1200 n.l., kdy oblast ovládli Inkové. Ty nepřekonali v těžbě rumělky dokonce ani Španělé. K čemu Inkové potřebovali takové množství rumělky? Mnohé nasvědčuje tomu, že rudu tavili a získávali z ní čistou rtuť pro zpracování stříbrných rud. Doposud měli archeologové za to, že použití rtuti pro těžbu stříbra zavedli až Španělé.       (Zdroj: VTM Science)


Evropská unie překládá do češtiny světový tisk .... Na webu pracuje server PressEurop. Evropská unie na něm zveřejňuje do češtiny přeložené články ze světového tisku. Server najdete na adrese http://www.presseurop.eu/cs. Moc tam toho zatím není, ale snad se to časem zlepší.


28.05. 2009     Osmadvacátého. května 1936 publikoval tehdy čtyřiadvacetiletý anglický matematik dr. Alan Mathison Turing článek „On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem“. To je také důvod, proč byl později tento den vyhlášen za Mezinárodní den počítačů. Ve své práci navrhl matematik abstraktní stroj označený jako Turingův počítač. K výpočtu používá konečnou řadu tabulek instrukcí a schopností zapisovat a mazat určité symboly na a z nekonečné pásky. Symboly představovala posloupnost znaků jako dekadické vyjádření reálných čísel. Přístroj se pak rozhoduje na základě posloupností výpočtů algoritmů zapisovaných jako základní operace právě na zmíněnou pásku. Tak byly položeny základy počítačové vědy.


Tak jsem si udělal malý soukromý průzkum.  Počítal jsem na cestě do práce takové ty veliké cedule s reklamami kolem silnice. Na trase z Brandýsa nad Labem do Prahy-Krče jsem jich napočítal 215 (v jednom směru). Samozřejmě plus minus něco ... takže kolem dvou set obludných monster hyzdících krajinu. Podle posledních průzkumů je obsazenost osobního automobilu cca 1,3 osoby - čili ve většině z nich sedí jen řidič. A ten, pokud se má soustředit na jízdu, by neměl koukat kolem sebe, kde co lítá ... Takže kdo se na to vůbec dívá? A když ty stupidity vidíte kolem cesty dnes a denně ... nevím jak vy, ale já mám vztek, že se takhle vyhazují peníze na pitomosti. Ano, jistě - někdo si to zaplatil, je to za jeho peníze .. máme demokracii ... jak se s oblibou říkává ... Ale nebylo by užitečnější, kdyby ten "někdo", kdo má na tohle peníze, je raději dal na něco užitečnějšího? Měl by tím možná mnohem lepší a trvalejší reklamu než stupidní plakát, který za pár dní stejně oprší.


Plastové lahve nemusí být nezávadné .....Nad plastovými lahvemi se zřejmě pomalu stahují mračna v podobě výsledků vědeckých studií. Měkké PET lahve jsou podezřelé z toho, že do vody uvolňují látky podobné ženským pohlavním hormonům. A jak se podle nové studie zdá, ke zdravotní nezávadnosti mohou mít daleko také dětské a sportovní lahve, které jsou vyrobené z tvrdého plastu polykarbonátu.

Vědci z Harvardské školy veřejného zdraví nechali z polykarbonátových lahví po dobu jednoho týdne pít skupinu lidí. Po skončení experimentu jim odebrali vzorky moči a stanovili v nich hladinu bisfenolu A - látky, která se používá při výrobě polykarbonátových lahví a která se z nich podle některých odborníků může uvolňovat.

Výsledky této studie to bohužel potvrdily - její účastníci měli hladinu bisfenolu A v moči o 69 % vyšší než lidé, kteří se polykarbonátovým lahvím vyhýbali. Nárůst by byl podle autorů studie pravděpodobně ještě vyšší v případě, že by se lahve s nápojem ohřívaly - tak, jako se to dělá s kojeneckými lahvemi.

Podle studií na pokusných zvířatech bisfenol A narušuje fungování endokrinního systému, protože se chová podobně jako ženský pohlavní hormon estrogen. U zvířat to mělo za následek poruchy pohlavního dospívání a rozmnožování. U lidí se takový efekt zatím neprokázal, ale bisfenol A je u nich pro změnu podezřelý z toho, že přispívá k rozvoji cukrovky a kardiovaskulárních chorob.

O tom, že zřejmě nepůjde o pouhou hysterii, svědčí i rozhodnutí kanadské vlády, která v loňském roce zakázala používání bisfenolu A při výrobě kojeneckých lahví. Někteří výrobci plastových lahví už vzali bisfenol A natolik vážně, že jej dokonce dobrovolně vyloučili ze všech svých produktů. Odborníci se zase chystají hlouběji prozkoumat jeho spojitost s vývojovými poruchami u dětí a nádorovými onemocněními dospělých.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Plot kolem kóty 718 v Brdech mizí .....  Zhruba rok obklopoval místo, kde by měl stát americký radar, žiletkový plot. Nechala ho tam umístit bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová, aby tak zabránila odpůrcům radaru pořádat zde protestní akce. Její první náměstek Martin Barták se nyní stal ministrem a plot nechal zrušit.

Ministr obrany Martin Barták rozhodl o likvidaci plotu, který brání v přístupu na místo, kde má podle dohody se Spojenými státy vyrůst radar amerického protiraketového deštníku. Podle mluvčího ministerstva už není oplocení na kótě 718 potřebné.

Plot okolo kóty ve vojenském prostoru vyrostl loni v létě poté, co místo po šest týdnů na protest proti záměru umístit zde americký radar blokovali aktivisté hnutí Greenpeace. Na kótě dokonce vyhlásili svůj "stát". Nakonec je vojenská policie vytlačila a prostor byl oplocen.

Starosta Trokavce na Rokycansku Jan Neoral, jehož obec leží spolu s Míšovem nejblíž radarové lokalitě, rozhodnutí ministra Bartáka přivítal.

Zatím není jisté, zda, případně kdy bude protiraketový radar v Brdech stát. Podepsány jsou dvě základní smlouvy umožňující vznik radaru, neratifikovala je ale zatím Poslanecká sněmovna. Schválil je jen Senát. V březnu zákony vláda ze Sněmovny raději stáhla, opozice se snažila využít nepřítomných koaličních poslanců. Souhlas Senátu platí, poslanci se zatím ke smlouvě nebudou moci vyjádřit.       (Zdroj: Ecomonitor)


Technické muzeum Brno vystavuje zajímavosti ze svého depozitáře ..... Zajímavosti z fondů Technického muzea Brno, které běžně nejsou vystaveny, si mohou prohlédnout návštěvníci nové expozice Tajemství depozitářů. Jde převážně o staré užitkové předměty z domácností. Část expozice je věnována bakelitu, první průmyslově vyráběné plastické hmotě, sdělila novinářům Věra Koudelková z muzea. Vynález bakelitu se datuje do roku 1907. Umělá pryskyřice se používala při výrobě řady přístrojů pro domácnost. Na výstavě si lidé mohou prohlédnout například staré žehličky, rozhlasové přijímače a telefony.

Jedním z cílů výstavy je přiblížit veřejnosti práci muzejníků a konzervátorů v depozitářích. Jejich umění dokládá například dřevěný střelecký štít s vyobrazením antického boha obchodu Herma.

Odborníci štít restaurovali a vytvořili kopii, která je součástí fondů Technického muzea Brno v oboru celnictví. Štít v budoucnu ozdobí expozici Celnictví a ochrana hranic v budově bývalé celnice Chvalkovice-Hatě na Znojemsku. O převodu budovy muzeum vyjednává.

K nejstarším předmětům na výstavě patří jeden z prvních typů fotoaparátů. V depozitářích Technického muzea jsou dále například kancelářská technika, měřidla, zbraně, obráběcí nástroje, optika, motory a domácí přístroje. Výstava Tajemství depozitářů potrvá do 31. prosince.       (Zdroj: Turistický portál České republiky)


Na Přerovsku se objevil medvěd ..... Na rozhraní Přerovska a Kroměřížska mezi obcemi Stará Ves a Kostelec u Holešova se zřejmě v polovině května pohyboval medvěd. Ochráncům zvířat to potvrdili tři místní obyvatelé, kteří zvíře zahlédli v časných ranních hodinách.

Medvěd se mohl zatoulat z Beskyd do Hostýnských vrchů, řekl dnes Miroslav Kutal z Hnutí Duha v Olomouci, který se výskytem velkých šelem zejména v Beskydech dlouhodobě zabývá.

"Dva svědci mi nezávisle na sobě řekli, že medvěda viděli kolem 04:00 na silnici a pak zmizel do řepkového pole. Pokoušel jsem se najít nějaké důkazy jako například stopy či trus, ale bylo bohužel dost sucho. V hledání nebyl úspěšný ani místní myslivec," uvedl Kutal. Přesto považuje výpovědi svědků za věrohodné. Mají totiž zkušenosti s pozorováním zvířat a medvěda si člověk hned tak nesplete.      (Zdroj: Lidovky)


Nová infračervená družice čeká na svůj start ..... Připravovaná infračervená družice WISE Společnost Space Dynamics Laboratory (SDL) dokončila přípravu vědeckých přístrojů pro novou družici NASA s názvem WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Vybavení bylo přepraveno lodí z výrobního a zkušebního zařízení SDL v North Logan, Utah do firmy Ball Aerospace & Technologies Corp. v Boulderu, Colorado, kde bude instalováno na připravenou družici.

Hlavním úkolem družice bude vytvořit mapu vesmíru v oboru infračerveného záření. Na jejím základě budou astronomové pátrat po blízkých asteroidech a slabých hvězdách, vznikajících planetárních soustavách a některých galaxiích, které jasně září právě v oboru infračerveného záření.

Detektory družice WISE budou intenzivně chlazeny na teplotu 15 K (tj. -258 °C), aby bylo možno registrovat i slabé zdroje infračerveného záření. Jejím úkolem bude zmapovat celou oblohu a vytvořit mapu IR zdrojů, která astronomům umožní lépe pochopit náš vesmír. Tyto informace rovněž umožní připravovanému velkému dalekohledu JWST (James Webb Space Telescope) o průměru 6,5 m, jehož start je plánován na rok 2014, mnohem efektivněji zaměřovat přístroje na zajímavé cílové objekty.

S citlivostí v infračerveném oboru 500krát vyšší než u dosavadních celooblohových přehlídek (IRAS, Akari) určí družice WISE průměry více než 100 000 planetek a provede kompletní inventarizaci blízkých mladých hvězd, stejně tak i soupis protoplanetárních disků kolem těchto hvězd a planetárních soustav kolem starších blízkých hvězd.       (Zdroj: Astro)


Psouni se vyjadřují o barvách ..... Vědci už před časem přišli na to, že psouni prérioví (Cynomys gunnisoni, Gunnison's Prairie Dog) používají odlišné varovné výkřiky pro lidi, kojoty, domácí psy a káně rudochvosté. V případě lidí psouni dokonce rozlišují osoby s různou výškou postavy. Je to vcelku logické, každý z těchto predátorů představuje jiné riziko a odlišná je i reakce psounů.

Con Slobodchikoff z Northern Arizona University ve Flagstaffu s dalšími kolegy navázal na vlastní dřívější výzkumy a rozhodl se pustit ještě hlouběji do komunikace těchto zajímavých prérijních hlodavců. Provedl s nimi pozoruhodný experiment, během něhož k psounům posílal tři zhruba stejně velké ženy, které se lišily barvou trička. Jedna z nich nosila modré, druhá zelené a třetí žluté tričko, přičemž všechny celkem 99 krát prošly kolem pozorných psounů.

Psouni si o nich povídali. Pro ženy ve žlutém a zeleném tričku měli stejný výraz, o ženě v modrém pískali nápadně odlišně. Nepochybně to souvisí s tím, že psouni mají, například na rozdíl od primátů, dichromatické vidění, čili jsou poměrně dost barvoslepí. Se žlutou a modrou si poradí, ale se zelenou už ne. Vědci jsou ale každopádně nadšeni, protože je to zatím nejdůmyslnější systém komunikace běžně používaný volně žijícími zvířaty. Jak se zdá, zvířata, včetně přihlouplých hlodavců, jsou nám podobnější, než by jsme kdy tušili.      (Zdroj: OSEL)


Spolehlivost antikoncepčních metod ..... Jedna z otázek skoro každé budoucí uživatelky antikoncepce zní: „…a je to stoprocentní?“ Nezbývá než odpovědět drsnou pravdou: není. Skoro nic na světě není stoprocentní a v biologických systémech, jako je lidský organismus, už vůbec ne. Není ovšem důvod si zoufat; některé metody jsou skoro stoprocentní.

Spolehlivost antikoncepce se udává tzv. Pearlovým indexem neboli těhotenským číslem. Je to číslo, které nám říká, kolik žen ze 100 uživatelek s tou kterou metodou otěhotní v průběhu 1 roku. Logicky tedy čím je toto číslo vyšší, tím méně je metoda spolehlivá.

Pravděpodobnost otěhotnění během 1 měsíce je u ženy asi 16 %. Ze 100 žen jich tedy při přiměřeně častém pohlavním životě (asi 2× týdně, protože spermie si udrží v pohlavním ústrojí ženy schopnost oplodnit vajíčko přibližně polovinu týdne) na konci prvního měsíce bude těhotných jen 16. Na konci prvního roku jich bude těhotných 88. Dalo by se tedy říci, že těhotenské číslo vůbec žádné antikoncepce je 88.

Když žena nějakou antikoncepci užívá, těhotenské číslo se pohybuje podle metody od 0,1 (otěhotnění 1 ženy z 1 tisíce) do 20 (20 těhotenství na 100 žen), přičemž slušně spolehlivá a tedy použitelná metoda by neměla mít vyšší těhotenské číslo než 5. Orientačně ukazuje spolehlivost některých metod tabulka.       (najdete ji v článku na stránkách Zdravcentra)


Spice - nová droga ..... Při uvedení do obchodů byly sáčky s názvem Spice deklarovány jako směs vonných bylin určených k vykuřování. Zasvěcení však již tehdy věděli, že po přidání do cigaret má stejné omamné účinky jako marihuana. Od počátku roku 2009 je směs spice v řadě evropských zemí klasifikována jako droga a jako taková je úředně Sáček drogy spicezakázána.

Podle etikety má sáček spice (v překladu koření) obsahovat směs exotických rostlin, z nichž některé patří na Dálném východě k tradičním léčivům. Například indický lotos nebo srdečník sibiřský (Leonurus sibiricus), jehož omamné účinky mu v Mexiku vysloužily lidový název marihuanilla. Přidáním malého množství směsi spice k tabáku je skutečně možné dosáhnout podobného účinku jako při kouření marihuany. Přitažlivost drogy navíc zvyšovala její velmi nízká cena – pouhých třicet eur za tři gramy sušených bylin. Podle odborníků by však omamný účinek deklarovaných bylin mohl nastat až při aplikaci mnohem větší dávky, než jakou obsahovalo balení nabízené v obchodech.

Příslušné úřady si proto vzaly vonné koření nabízené mezitím legálně po celé Evropě na mušku a pátraly po jeho přesném složení. Masové rozšíření spice alarmovalo během roku 2008 také německou policii, která při kontrolách potkávala řidiče s typickými znaky marihuanového opojení, avšak s negativním výsledkem protidrogového testu. Spice totiž neobsahuje hlavní účinnou látku marihuany THC, ale jsou v ní jiné substance s podobným účinkem.       (Zdroj: 100+1)


Keramika v egyptském přístavu byla popsána 12 jazyky! .....Zbytky keramických nádob a jiných předmětů denní potřeby jsou pro archeology tradičně skvělým zdrojem informací. Dokáží z nich vyčíst nejen technologickou a písemnou vyspělost dávných civilizací, ale např. i odhadnout, kudy vedly obchodní a migrační cesty našich předků.

Archeologické výzkumy v Egyptě se nemusí týkat vždy jen pyramid či mumií. Přístav Berenike byl na břehu Rudého moře vystavěn až v době, kdy byly všichni slavní egyptští faraóni již dávno po smrti. Jeho zakladatel, ptolemaiovský vládce Ptolemaios II. Filadelfus, který Egyptu panoval v letech 285 - 246 př. n. l, pojmenoval přístav své matce Berenice. V nedávné době se mezinárodnímu týmu archeologů, složenému z amerických a polských odborníků, podařilo nalézt zbytky velkého množství keramiky pocházející z helénistického období, tedy právě doby, kdy Egyptu vládla řecky mluvící královská dynastie Ptolemaiovců. Jejich nálezy potvrdily, že jako většina přístavů měl i tento charakter velmi kosmopolitního města. Střepy keramiky, které zde archeologové odkryly, byly popsány v celých 12 různých preislámských jazycích!       (Zdroj: 21@století)


Proč porod bolí? ..... Všechny budoucí rodinné vazby začínají porodem. Celý porod provázejí děložní stahy. Stupňují se ve zrychlujících se intervalech až do okamžiku neúnosnosti. Nejprve ženu stahy zaskočí, pak se snaží před nimi uhýbat a nakonec začne spolupracovat. Dál už to prostě nejde, moc to bolí. Nastává třetí doba porodní. Žena si uvědomuje, že už před bolestí neuteče, protože není kam, a odevzdá se jí. Bolestí projít a porodit je pro ženu jediná možná cesta. V tom okamžiku se vše stane. Vznikne energetická vazba mezi dítětem a matkou. Žena pod tlakem bolesti vydá ze svého lůna „energetické vlákno“, které bude dítě provázet a sytit energií celé dětství až do dospělosti a mnohdy i mnohem dál.

Je zřejmé, že pro dítě je tato vazba prospěšná. Bez ní by zahynulo. Poskytuje mu ochranou náruč, pozornost, láskyplnou péči. Ale co pro matku? Co pro mě? To už není tak jednoznačné. S každým porodem se vzdávám části své energie ve prospěch svého dítěte. Nevzdávám se dobrovolně, ale pod nátlakem bolesti. Zůstává ve mně pocit ztráty. Odtud pramení všechny pocity známé z šestinedělí – únava i deprese. Vše co medicína označuje pojmem laktační psychóza. V šamanské terminologii jde o jasné projevy ztráty části duše. Vše se časem zacelí. Zranění duše se překlene různými mosty. Ale uzdraví se po takové energetické ztrátě žena docela? Je to možné, ale způsoby jak se zranění zahojí patří individualitě každé ženy. Většina matek se upne k dítěti, naplní celý jejích svět. Může jim to pomoci, ale energii, která jim stále odchází z lůna to nepřeruší. Vytvoří to pouze most od dítěte k matce. Pokud by se žena opravdu chtěla „vyléčit“ musí umožnit sobě i svému dítěti postavit se na vlastní nohy, odpoutat se z energetické vazby. Pak se jí energie vrátí zpět a dítě na oplátku získá svou vlastní svobodu. Jejich vztah tak získá nový rozměr, a to lásku dvou svobodných lidí a ne vztah vycházející ze závislosti.      (Úryvek ze stránek Jitřní země)


Severní Korea o jaderné zkoušce informovala Spojené státy ..... Vysoký zdroj z úřadu jihokorejského prezidenta konstatoval, že Severní Korea Spojené státy o své chystané jaderné zkoušce dopředu uvědomila. „Pokud vím, informovali je dopředu,“ citovala ho jihokorejská agentura Jonhap. Zdroj ale nebyl s to potvrdit, se tak stalo i v případě Číny.

Podle jeho slov brala Jižní Korea jaderný test do úvahy už od letošního března, kdy zaznamenala obnovení pracovní činnosti na severokorejském zkušebním polygonu. „Není to až tak překvapivé, protože jsme s tím počítali a vše pečlivě sledovali,“ prohlásil zdroj.      (Zdroj: Czech Free Press)


27.05. 2009     V roce 1941 byla v Atlantickém oceánu potopena německá bitevní loď Bismarck s 2300 lidmi na palubě.

Sedmadvacátého května 1942 provedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Reinharda Heydricha (zemřel 4. června 1942); jednalo se o operaci s krycím názvem Operace Anthropoid. Nacisté bezprostředně poté vyhlásili stanné právo a později provedli zastrašovací akce – obce Lidice a Ležáky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do táborů.


Pozor, změna doručování! ..... 1. července 2009 vstoupí v účinnost novela občanského soudního řádu. Ta mimo jiné přinese i změnu v systému doručování soudních zásilek.

Nová úprava přenese odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Bude zde platit tzv. fikce doručení, to znamená, že zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. Nikdo už se tak nebude moci vyhýbat převzetí zásilky a brzdit soudní projednání věci. Stránka je zaměřena na fyzické osoby, protože právnickým osobám bude datová schránka zřízena automaticky.      (Přehled informací najdete na stránkách Konec zapírání)


Zničení Akademie věd na pořadu dne? .....  Jednou z „reformních aktivit“ neblahé Topolánkovy vlády byla i „reforma výzkumu a vývoje“. Různí vládní představitelé nás na jednáních Akademického sněmu opakovaně ujišťovali, že chystaná reforma v žádném případě není namířena proti Akademii věd.

Nyní se ukazuje, že situace je ještě horší, než jsme si dovedli představit.

Podle současného návrhu rozpočtu, který připravil poradní orgán vlády, Rada pro výzkum a vývoj by měla dostat Akademie věd na rok 2010 o 720 milionů Kč méně než letos (tedy pokles o cca 15%), na rok 2011 o cca 1,4 miliardy méně a na rok 2012 dokonce o 2,2 miliardy méně.

Pokud by vláda takový návrh schválila, znamenalo by to v podstatě likvidaci Akademie věd, která podle mého názoru i podle objektivních scientometrických kriterií v současnosti stále představuje nejkvalitnější a nejvýkonnější složku českého výzkumu.

Na celé věci je obzvláště maligní to, že součástí tohoto plánu je de facto znepřátelení Akademie věd a vysokých škol, které by peníze sebrané Akademii měly dostat.

Jako záminka pro takovéto dramatické postižení Akademie se uvádí výsledky bodového hodnocení vědecké produktivity založené na systému (ve výzkumné komunitě zvaný „kafemlejnek“), který by v jeho současné podobě nepochválil snad nikdo z vědecké veřejnosti (možná kromě několika jedinců, kteří se na jeho vypracování podíleli).

Tento systém plný absurdit nepodporuje vědeckou excelenci, ale spíše vede k hledání vychytralých strategií, jak systém zneužít k vyprodukování co nejvíce „bodů“ s vynaložením co nejmenšího úsilí a tím získání finančních prostředků. Leckde se již setkávám s cynickým postojem „je to sice nesmysl, ale když to ONI po nás chtějí, přizpůsobíme se a budeme „vyrábět“ body“.      (Zdroj: Blog Václava Hořejšího)


Postřižinský Expres 2009 ..... Okružní jízda historickým vlakem s hudbou a Postřižinským pivem - letos vyráží Postřižinský expres dne 30.5 po trase: Nymburk hl. n. (8.05) – Kolín (8.54-9.44) – Ledečko (11.20-13.01) – Zruč nad Sázavou (13.55-14.10) - Kutná Hora (16.16-16.37) – Nymburk hl. n. (17.45). Vlak bude veden parní lokomotivou "Velkej bejček" - 423.009.

K této již tradiční akci bude poprvé speciálně vytvořená omezená série triček s logem Postřižinského pivovaru. Tato trička bude možno zakoupit ve vagónu s občerstvením. Ke každému zakoupenému tričkudostane každý dárek v podobě 0,5 l točeného Postřižinského piva.      (Zdroj: ŽelPage)


Vybírá si blesk stromy podle druhu? ..... Už asi 100 let se táhnou ve vědeckých časopisech spory o to, zda blesk s větší pravděpodobností udeří do nějakého druhu stromu.

Samozřejmě existuje závislost pravděpodobnosti zásahu na výšce stromu a ne všechny druhy stromů rostou stejně vysoko. Samozřejmě existuje závislost na tom, jaký druh je nejčetnější (pokud se uvádí, že nikdy nebylo zaznamenáno, aby blesk zasáhl cesmínu, zbývá se ještě zeptat, kolik cesmín kolem nás je). Nicméně vlastní otázka zní, zda pokud je smíšený les tvořen přibližně stejně vysokými stromy, bude si blesk vybírat?

Nejspíš ano, upřednostní strom, jehož dřevo obsahuje více vody. Obecně lze asi říci, že u stromů s vrásčitou kůrou se zadržuje více vody, a proto by měly více přitahovat také blesky. Rozdílná může být i vlastní vodivost uvnitř, třeba kvůli složení mízy.

Podle statistik z USA se zdá, že častěji je zasažena borovice, smrk nebo dub, na druhé straně žebříčku jsou buk, bříza a kaštan (jírovec). Data ale nejsou zdaleka přesvědčivá. Nakonec když blesk zasáhne jeden strom, mnohdy shoří i stromy v jeho okolí. Nadto by se data měla nějak korelovat na výšku stromu a na jejich relativní výskyt v dané oblasti. Jako pole pro spekulace a další výzkumy tak tento problém zůstává v podstatě otevřený.

A mimochodem – cenné stromy lze i chránit hromosvodem.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Zakáže Španělsko býčí zápasy? .....  Romantická představa španělských býčích zápasů, tak jak ji ve své slavné knize Slunce také vychází popsal Ernest Hemingway, se brzy může stát historií. Španělsko se ocitá na hraně zákazu tohoto národního sportu, píše server Planetsave.com.

Díky petici, kterou podepsalo 180 tisíc lidí, se regionální vláda Katalánska brzy sejde k jednání ohledně zákazu tohoto sportu, který je velmi těsně spjat se španělskou kulturou. Z nedávno uskutečněného průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že býčí zápasy má v oblibě méně než 30 % občanů Španělska. Ve společnosti dle tohoto průzkumu převažuje názor, že se zvířaty má být zacházeno humánněji.

Samozřejmě je pravděpodobné, že odpůrci zákazu nebudou mlčet, zvlášťě když sport je vlastně výhodný obchod s mnohamiliónovými zisky, z kterých je dotována i španělská vláda. Existují také zarytí fanoušci býčích zápasů, pro které představují tradici, jež by dle jejich názoru měla být podporována. Jedním z nich je desetiletý matador Michel Lagravere, který se zabitím šesti mladých býků během jednoho víkendu zapsal do Guinessovy knihy rekordů. Později prohlásil: „Nikdo mě nezastaví... narodil jsem se jako zápasník s býky a také tak zemřu.“ Tomuto chlapci bylo nakonec zakázáno účastnit se zápasů ve Španělsku a musí trénovat v Jižní Americe.

Barcelona již v této věci také podnikla určité kroky. V roce 2004 zde schválili deklaraci, která býčí zápasy odsuzuje, ale nezakazuje. V roce 2008 na býčí zápasy v monumentální aréně v Barceloně přišlo 125 tisíc lidí, což vypovídá o neúčinnosti výše zmíněné deklarace. Ale na Kanárských ostrovech byl sport úspěšně zakázán.

Můžeme jen doufat, že další regiony Španělska budou následovat Katalánsko, které učinilo vstřícný krok a zahájilo diskuzi na téma zákazu zápasů. Odhaduje se, že každoročně zemře v devíti zemích, kde je sport povolen, 250 tisíc býků. Z toho k 60 tisícům úmrtím dojde právě ve Španělsku.       (Zdroj: Ekolist)

No ... je to věc názoru. Kolik zvířat zahyne na jatkách? A být zabit v boji v aréně nebo se nechat tupě zapíchnout řezníkem jako dobytče ...


Cyklisté si v pruzích moc nezajezdí .....Město pouští cyklisty do preferenčních pásem autobusů, kterých ale po metropoli funguje stále žalostně málo.

Městští radní zřejmě uznali, že cyklisté v Praze nemají zrovna na růžích ustláno, a tak našli způsob, jak je trochu ochránit při jízdě po silnicích.

Smějí jezdit v některých pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy.

Pravda ale je, že v Praze si cyklisté na těchto pruzích příliš nezajezdí. Ve skutečnosti totiž půjde o necelé tři kilometry na celém území metropole. Některé úseky, kam smějí jízdní kola, činí třeba jen 50 metrů. Nejdelším je čtvrtkilometrový úsek na Koněvově. O nějakém velkém rozvoji se tedy hovořit nedá. Samotné autobusy mají v hlavním městě moc málo výhod. O preferenci se pořád jen hovoří a slibují se divy. Skutek ale utek. „Na silnicích je pro autobusy vyhrazeno sedm kilometrů pruhů a na kolejích šest a půl kilometru,“ konstatoval mluvčí dopravního podniku Ondřej Pečený.

Předseda výboru infrastruktury zastupitelstva Miroslav Poche (ČSSD) již před časem připomněl, že systém preference se osvědčil na magistrále o povodních. Také zastupitel Jiří Witzany (SNK ED) si myslí, že to byla jedinečná šance k preferování MHD, kterou však město tenkrát propáslo.

Z oněch zanedbatelných sedmi kilometrů pruhů se ne všechny ale hodí k tomu, aby se na nich mohli kolaři přifařit k velkým autobusům.

Podle Pavla Poláka se to všude nehodí, protože jsou prý mimo hlavní cyklistické tahy. A tak v současné době kolaři využijí sotva tři kilometry.      (Zdroj: Ecomonitor)


Lidé nad šedesát jsou vůči mexické chřipce odolnější ..... Vůči současnému chřipkovému viru A (H1N1) jsou senioři podstatně odolnější než děti nebo lidé v plném produktivním věku. Američtí vědci zjistili, že mnoho starších lidé se již s podobným virem střetlo a jejich imunitní systém dnes z této zkušenosti těží.

Tým vedený Anne Schuchatovou z atlantského Center for Disease Control and Prevention analyzoval vzorky krve odebrané pacientům v letech 2005 až 2009. Plná třetina lidí nad šedesát let měla v krvi protilátky, které reagují s virem „mexické“ chřipky. U dětí vědci tyto protilátky nenašli. Ve věkové skupině od 18 do 60 let jsou protilátky proti „mexické“ chřipce vzácností. Vědci je odhalili u 7% prověřovaných osob. To vysvětluje, proč je mezi americkými seniory výskyt „mexické“ chřipky poměrně vzácný. Na tuto věkovou skupinu připadá jen 1% všech nakažených.

Výsledky studie zveřejnil lékařský časopis Morbidity and Mortality Week Report. Anne Schuchatová v ní varuje před unáhlenými závěry. Protilátky senior se vážou na „mexický“ chřipkový virus A (H1N1) v laboratorních podmínkách. Potlačují jeho množení v buňkách a zároveň blokují u viru molekulu hemaglutininu, kterou virus nutně potřebuje k průniku do lidských buněk. Není tak úplně jisté, zda jsou protilátky stejně účinné i v lidském organismu.

Současné vakcíny vyvinuté proti jiným typům chřipkového viru A (H1N1) nevyvolávají u očkovaných lidí tvorbu protilátek, které proti „mexickému“ viru zabíraly.       (Zdroj: OSEL)

Takže máme rychle zestárnout nebo co ???


Objev českých vědců: likvidace odpadů pomocí plazmatu .... Pomocí plazmatu lze bezpečně a ekologicky likvidovat obtížně rozložitelné odpady. Můžeme tak zplynovat biomasu, sterilizovat vodu či připravovat objemové nanomateriály.

Tuto objevnou metodu vyvinuli vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP). Pro její unikátnost požádali o ochranu u Evropského patentového úřadu. Ústav fyziky plazmatu byl založen v roce 1959, dnes v něm pracuje přes 150 vědců.

Plazma je vedle skupenství pevného, kapalného a plynného považována za čtvrté skupenství hmoty. Její skupenství tvoří soubory ionizovaných atomů a elektronů. Podle vědců je vesmír z 99,9 procent tvořen plazmatem. Na Zemi se v přirozené formě objevuje zřídkavě, a to ve formě blesku nebo polární záře. Výzkumníci z ÚFP vyrábějí plazma uměle.

V březnu 2009 byl pro tento účel slavnostně uveden do provozu tokamak COMPASS. Česká republika se tak stala první zemí střední Evropy, která podobné zařízení provozuje. V tokamaku mohou vědci provádět kontrolovatelnou jadernou fúzi, při níž dochází ke spojování atomových jader. Ve větších exemplářích zmíněného tokamaku by v budoucnu mělo docházet k termojaderným reakcím spojeným s uvolňováním velkého množství energie, aniž by po reakci zbyl jaderný odpad. „Náš vědecký ústav je schopen dovést výzkum do určité fáze. Můžeme prokázat, že proces funguje. Nemůžeme však jít dále, než nám dovolí laboratorní zařízení,“ upozornil ředitel ÚFP prof. Pavel Chráska. Podle něho mají zejména zahraniční firmy zájem na postupech likvidace zbytků a různých ekologických zátěží. S těmito firmami navázal ÚFP jednání.

V České republice nenaleznete obdobné pracoviště. Tokamak postavený pro účel výzkumu vysokoteplotního plazmatu, pro plazmochemické studie a plazmové technologie v materiálovém inženýrství je unikát i v rámci celosvětové vědy.      (Zdroj: Enviweb)

Úžasné ... mám ale akorát takový pocit, jestli by situaci nezjednodušilo, kdyby prostě toho odpadu bylo méně. Copak se musí zboží opravdu balit tak okázale a komplikovaně? Co surovin padne jen na ten jeden úkon - něco koupit, v obalu donést zboží domů a tam obal vyhodit. Nemám na mysli potraviny, ale všechno ostatní.


V nitru Země možná tepe „srdce“ ..... I když by geologové nejraději podnikli nějakou cestu do středu Země a vše si v ní detailně prohlídli, vězí zoufale na jejím povrchu a s vnitřkem si „povídají“ pouze prostřednictvím přístrojů a teorií. Není divu, že se jejich názory na to, co přesně se uvnitř Země děje, často velmi liší. Dva norští vědci přišli nedávno s velmi kontroverzní představou.

Obrázek vnitřku naší planety, který je přijímán většinou odborné komunity je asi následující: v úplném středu planety se nachází pevné jádro, tvořené kovy jako je železo a nikl. Toto jádro je obaleno dvěma vrstvami zemského pláště, na jehož povrchu se nachází pevná zemská kůra, tvořená vychladlými horninami. O vnitřním životě planety se na povrchu dozvídáme především díky sopečné aktivitě a zemětřesením. Zvláštním typem vnitřní aktivity Země jsou tzv. „plášťové chocholy“ (mantle plumes), proudy rozžhavených hornin, které mají podle většiny geologů původ v hlubokých oblastech zemského pláště. Když se tyto proudy lávy dostanou k povrchu, vytvoří obrovité vulkány a často zformují celá souostroví. Takovými ostrovy jsou například Havajské ostrovy nebo Island. A právě data sesbíraná na těchto místech využili norští geologové Rolf Mjelde z university v Bergenu a Jan Inge Faleide z univerzity v Oslu. Podle jejich měření se zemská kůra, která tvoří tyto ostrovy, periodicky ztlušťuje každých 15 miliónů let. Vědci pro tento zvláštní jev nemají jiné vysvětlení než to, že právě s touto periodicitou se v nitru Země ozývá jakýsi „tep“, vyvolaný dosud neznámými procesy. Jejich netradiční teorie však přišla ještě s jedním, ještě neortodoxnějším tvrzením. Zvláštní synchronizace tepů v tak vzdálených oblastech jako je Island a Havaj podle nich naznačuje, že periodický tep není nemá původ v oblasti pláště, ale ještě hlouběji – v samotném zemském jádře.       (Zdroj: 21@století)

No co se vědci diví ... matka Země přece musí mít srdce, ne?


Moderní komunikační technologie a největší "komunikátor" ..... Již od roku 1967 se v neděli před svatodušními svátky – letos je to 24. května – slaví Světový den médií. Tentokrát je to již 43. den. K této příležitosti vydal papež Benedikt XVI. na svátek sv. Františka Saleského, patrona novinářů, dne 21. ledna 2009 své poselství „Nové technologie a nové vztahy - prosazovat kulturu úcty, dialogu a přátelství.“ (Plné znění je na stránkách Tiskového střediska ČBK.) Den médií se slaví v liturgické době velké novény (devítidenní) proseb o dar Ducha svatého, kterou konáme podle vzoru prvotní církve, kdy apoštolé po odchodu Pána Ježíše k Otci na jeho výzvu očekávali spolu s Pannou Marií naplnění Ježíšova slibu - seslání Ducha svatého. Slavení tohoto dne v novéně k Duchu svatému není jen náhoda, ale nachází se v hluboké souvislosti.      (Ze stránek kardinála Miloslava Vlka)


26.05. 2009     Na šestadvacátý květen letos připadá Svátek sousedů (Sousedský den). Co je Svátek sousedů? Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party", při níž se setkáte se svými sousedy. Slavívá se na konci května, v České republice proběhl poprvé 30. května 2006. Sousedy můžete pozvat k sobě domů, nebo se můžete dohodnout na použití společných prostor bytových domů. Dále je možné Svátek uspořádat v parku, v zahradě, popřípadě v kulturním zařízení obce.

Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu – společně vymyslete a připravte prostory, program, občerstvení pro toto setkání – každý donese něco. K dobré atmosféře přispěje hudba, hry pro malé i velké. Svátek sousedů má i své webové stránky ...


Šestadvacátého května 1828 se na tržišti v tehdy provinčním Norimberku objevil chlapec, později známý jako Kaspar Hauser. Podivná postava chlapce neurčitého věku vrávorá v obrovských botách po rynku a na všechny otázky odpovídá pořád dokola: "Chtěl bejt rejtarem, jakej táta"; "domů ukázat"; "to nevím". V ruce třímá dopis napsaný velmi neumělou němčinou, ve kterém neznámý pisatel žádá velitele čtvrté eskadrony šestého norimberského jízdního regimentu, aby se ho ujal. Tvrdí, že mu ho jako nemluvně svěřila neznámá děvečka a že on sám ho nemůže dál živit. Prý u norimberské kavalerie kdysi sloužil chlapcův otec. "A nemá u sebe ani krejcar, poněvadž ani já sám nic nemám. Pokud si ho nenecháte, musíte mu hlavu srazit nebo ho pověsit do komína," píše ten neznámý.

Městští pochopové chlapce bezvýsledně vyslýchají, brzy se ho ujímají soudní lékaři dr. Preu a dr. Osterhausen. Oba shodně diagnostikují, že Hauser musel žít od útlého dětství v prostoru, kam nepronikalo denní světlo. Prý dokázal v naprosté tmě číst stejně jako při světle a sluneční jas mu naopak způsoboval nesnesitelné bolesti očí a hlavy. Jeho svalová hmota i přecitlivělý sluch také napovídaly, že žil mnoho let v malém prostoru, izolován od okolního světa. První dny odmítal i jakoukoliv jinou stravu než černý chléb a vodu, na něž byl zvyklý.

Vražda Kaspara Kausera v zámeckém parku v Ansbachu. Ve skutečnosti byl však probodnut zepředu.

Po velmi krátké době, kterou nešťastný a nejrůznějšími fyzickými i psychickými bolestmi trpící Hauser prožívá v městské šatlavě a v domě jednoho z měšťanů, se o něm dozvídají dva významní učenci, gymnaziální profesor Georg Friedrich Daumer, a především soudní rada a filosof Anselm von Feuerbach. Oba jsou Hauserem, který se pod jejich vlivem učí mílovými kroky mluvit i psát, naprosto uchváceni. "V mravním ohledu je Kašpar Hauser živým vyvrácením poučky o dědičném hříchu. Nejčistší nevinnost a dobrosrdečnost se ukazovaly ve všech jeho činech i slovech, třebaže o dobru a zlu neměl nejmenší představu," zaznamenává Anselm von Feuerbach, který se shodou okolností celý život zabývá otázkami utváření lidské individuality a odpovědnosti jedince za své činy. Kaspar Hauser jako by mu spadl z nebes, právník a filosof ho považuje za nepopsanou knihu lidské psýchy.       (Zdroj: Reflex)


Narodil jsem se 25. května 2009. Jmenuji Matrix-2001 junior. Jsem tu pro Vás.... .....Pojďme se nyní porozhlédnout po novém Matrixu. Ze všeho nejdříve bych chtěl požádat o pochopení v některých věcech. Tak především se budeme muset smířit s tím, že konverzi na nový redakční režim se u dosavadních 3295 příspěvků budou po rozbalení článku objevovat perexy dvakrát za sebou. S tím se bohužel nic nenadělá, ledaže bych u všech těch reportáží udělal ručně jistou úpravu, ale to by trvalo skutečně velmi, velmi dlouhou. Jsem si jist, že raději budete chtít nové reportáže. Přesto jsem to s tvůrci a programátory nového Matrixu Vendou a Mílou udělal alespoň u těch nejčerstvějších. Mimochodem chtěl bych na tomto místě veřejně programátorům poděkovat za zcela profesionálně odvedenou práci a to jak po stránce grafické, tak po stránce funkčně technické. Vzhledem k tomu, že tvoří technickou podporu těchto stránek, objevíte velmi rychle i jejich mailovou adresu, na kterou můžete psát v případě jakýchkoliv technických potíží. I když jsem absolvoval dva kurzy práce s novým redakčním editorem, tak se budu učit ještě nějakou dobu za pochodu. Prosím tedy o shovívavost, když ze začátku se ještě vyskytnou nějaké menší technické nesrovnalosti. Celý systém se nyní bude zkoušet, jak se říká naostro pod plnou zátěží. Hned od samého začátku jsme se u designu zaměřili spíše na decentnost a důvěryhodnost a přehlednost profesionálního zpravodajského portálu, než na nějaké pestrobarevné „přeplácané dílo“.      (Zdroj: Matrix-2001)


Nebezpečné odpadky ..... ISSPosádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS musela opustit palubu a uchýlit se do připojené lodi Sojuz. Orbitálnímu komplexu totiž hrozilo nebezpečí srážky s vesmírným odpadem. "Jednalo se o úlomek starého motoru," upřesnila mluvčí KASA Laura Rochonová. Úlomek o průměru přibližné jednoho centimetru nakonec stanici minul a posádka se po zhruba deseti minutách mohla opět vrátit k práci. V současné době zde působí američtí astronauti Michael Fincke a Sandra Magnusová spolu se svým ruským kolegou Jurijem Lonchakovem. Vesmírný odpad je považován za stále rostoucí nebezpečí nejen pro Mezinárodní vesmírnou stanici, ale také pro množství družic kroužících po oběžné dráze. V současnosti je evidováno již osmnáct tisíc větších či menších odpadků, z nichž mnohé by snadno dokázaly vyřadit z provozu satelit.       (Zdroj: Smísené okolí)


Polsko dostane rakety tak jako tak ..... Polsko dostane americké rakety Patriot bez ohledu na to, jestli USA budou pokračovat ve svém plánu protiraketové obrany v Evropě, nebo ne, prohlásil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. V rámci smlouvy s USA prý má být práce na raketovém systému zahájena letos, přičemž stálá raketová základna by měla být připravena do roku 2012.

„Všechny signály, které z USA dostáváme, potvrzují, že bez ohledu na protiraketovou obranu Spojené státy smlouvu s Polskem dodrží,“ uvedl Sikorski krátce poté, co společná americko-ruská komise vědců dospěla k závěru, že protiraketový štít v Evropě by proti raketám z Íránu neměl žádný smysl.

Polsko si výměnou za souhlas s americkou raketovou základnou na svém území vymohlo dodávku amerických raket Patriot pro svou potřebu.      (Zdroj: Czech Free Press)


Kosmické sondy LRO a LCROSS poletí na Měsíc ..... Lunar Reconnaissance Orbiter Zástupci NASA prohlásili ve čtvrtek 21. 5. 2009, že cílem červnové mise k Měsíci bude prozkoumat jeho povrch za účelem výběru vhodných míst pro přistání budoucích astronautů a vyhledání zdrojů vody, což by umožnilo lidem pracovat, případně dlouhodobě pobývat na nejbližším souputníku naší planety.

NASA doufá, že dvojice sond bude úspěšná. Jedna sonda bude zkoumat povrch Měsíce a pátrat po přítomnosti vody z oběžné dráhy, zatímco druhá sonda tvrdě narazí do povrchu, přičemž dojde k vyvržení části měsíčního materiálu. Tuto událost budou sledovat jak pozemní dalekohledy, tak i sonda na oběžné dráze kolem Měsíce.

„Musíme získat tyto důležité informace pro zajištění bezpečného návratu amerických astronautů na povrch Měsíce pro uskutečnění jeho podrobného průzkumu,“ říká Mike Wargo, vedoucí týmu vědců, zabývajících se výzkumem Měsíce.

Tato mise bude zaměřena na málo známé oblasti v okolí měsíčních pólů, doufajíc v potvrzení zpráv o velkých zásobách vodíku a možného vodního ledu. Led však nebyl objeven v rovníkových oblastech, které byly podrobně studovány v rámci pilotovaných letů, uskutečněných v minulém století.

Logo projektu Lunar Reconnaissance Orbiter Dvojici sond vynese směrem k Měsíci nosná raketa Atlas 5, jejíž start se uskuteční 17. 6. 2009 z kosmodromu na Cape Canaveral na Floridě. „Pomocí kosmických sond budeme zjišťovat možné zásoby vodního ledu v oblastech kolem měsíčních pólů, v místech, která jsou ve skutečnosti neustále ponořena do stínu – nikdy zde nesvítí Slunce,“ dodává Wargo.

Krátery, které jsou permanentně ukryté ve stínu a které „neviděly“ sluneční světlo po dobu jedné či dvou miliard let, mohou při teplotách kolem -200 °C obsahovat depozity vodního ledu. Projektový manažer Dan Andrews se domnívá, že objev ledu by byl rozhodujícím faktorem pro realizaci budoucích pilotovaných letů na Měsíc. Led může poskytovat nejen vodu, ale i kyslík pro kosmonauty a okysličovadlo jako součást pohonných hmot raketových motorů.       (Zdroj: Astro)


Trestají se u nás viníci dopravních nehod nestranně? ..... [Nízké tresty komplikují policii práci. Foto ČTK] Předposlední květnový víkend se české silnice naplno vrátily ke svým tragickým rekordům z doby před bodovým systémem a zůstalo na nich šestnáct mrtvých. Pár dní předtím pokáral soud slavného hokejistu Ladislava Lubinu pouhou podmínkou za to, že neopatrnou jízdou způsobil havárii – několikátou ve své řidičské kariéře –, při které zahynul člověk. Stejnou podmínku dostal teď na jaře i pražský radní Martin Langmajer poté, co kvůli telefonování za volantem a vysoké rychlosti zabil mladou maminku a těžce poznamenal její dítě. S těmito mírnými postihy „celebrit“ kontrastuje čtyřletý trest, který za havárii se smrtelným koncem u soudu obdržel veřejnosti zcela neznámý Martin Vaverka. Všechny tyto zprávy spolu souvisejí a přinášejí jednu základní otázku: trestají se u nás viníci dopravních nehod dostatečně a nestranně?

To je jízda

Rok co rok zmizí vinou českých řidičů ze světa jedna tisícihlavá obec. Setrvale vysoký počet mrtvol na cestách nás v evropském žebříčku posouvá mezi země s nejnebezpečnějšími silnicemi. V samotných Čechách už řidičská vražednost zdomácněla natolik, že zprávy o ní nezpůsobují téměř žádný rozruch. Každá jednotlivá položka v této statistice přitom znamená oběť, které vteřina nepozornosti, zběsilá jízda či alkohol v krvi řidiče definitivně zničila život. A za každou obětí stojí viník.       (Dále čtěte na stránkách časopisu Respekt)

Obávám se, že toto téma bude aktuální do té doby, než lidé pochopí, že automobil je dopravní prostředek a nikoliv modla, fetiš a nástroj k zvyšování sebevědomí. A domnívám se, že policie je v tomto ohledu nám dosti dlužna ...


Na jednom disku 1600 DVD! ..... Až 7,2 terabytů na "pětirozměrném" optickém disku. To je neuvěřitelný úspěch nanofotoniky, který ohlásili australští vědci.

Pouze několik týdnů po zprávách o 500 gigabytovém optickém holografickém disku přichází další neobvyklá novinka z téže oblasti - od vědců z australského Melbourne. Tým výzkumníků ze Swinburne University of Technology použil nanotechnologické metody a speciální způsob zápisu světla a vyvinul technologii pro budoucí optické disky běžné velikosti s kapacitou údajně až kolem 1600 dnešních DVD!

Pomocí přesně uspořádaných nanotyčinek zlata v prostorovém prostředí bylo možno k těmto třem rozměrům přidat ještě další 2 parametry pro zápis informací: vlnovou délku světla (barvu) a jeho polarizaci. Polarizované světlo působí pouze na ty nanotyčinky, které mají shodnou orientaci a přetaví je do sférického tvaru. Vlnová délka zase souvisí s rozměry tyčinek.

Tyto principy poskytují pětirozměrné prostředí pro masivní ukládání dat v míře, která zatím nemá obdoby. Současné DVD a Blu-Ray disky používají světlo laseru o jedné vlnové délce pro ukládání dat do maximálně několika 2D vrstev a polarizace světla zde žádnou úlohu nosiče informace nemá.

Zprávu o úspěchu vědců Min Gu, Petera Zijlstry a Jamese Chona přinesl respektovaný časopis Nature. Autoři technologického postupu již uzavřeli smlouvu s korejským koncernem Samsung. Jejich komplexní metoda zápisu a čtení se jmenuje přesněji "surface plasmon resonance (SPR)" - povrchová plazmonová rezonance. Překážkou se zatím zdá být nutnost použití velmi drahého femtosekundového laseru, ale autoři věří tomu, že by se tento patent mohl ujmout komerčně někdy mezi roky 2015 a 2025.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Mariánskolázeňské oplatky získaly Chráněné zeměpisné označení EU ..... Evropská komise schválila zapsání Mariánskolázeňských oplatek (CHZO) do rejstříku Chráněných zeměpisných označení Evropské unie. Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického perníku již 19. českou potravinou, která může používat toto označení. Nařízení o zapsání oplatek bylo již oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské Unie.

„Česká republika je jedním z nejúspěšnějších nových členských států EU v oblasti registrace potravin s chráněnými názvy. Zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstřík u Chráněných zeměpisných označení je rovněž informací pro spotřebitele, že výrobek pochází z vymezeného území , že byl vyroben specifickou metodou,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Německo, které vzneslo jako jediný členský stát námitky proti zaregistrování Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku, tyto námitky stáhlo a České republice se tak podařilo zdárně završit několikaleté úsilí o zapsání tohoto označení.      (Zdroj: Agris)


Proč čmeláci nepadají z květů ..... Čmeláci patří mezi hmyzími opylovači mezi „těžké váhy“. Navzdory zdánlivé neohrabanosti usedají na vratké květy s nečekanou jistotou. Jen málokdy čmeláka přistihneme, když se mu smeknou nohy nebo dokonce z květu spadne. Poradí si v prudkém větru, kdy se květy divoce kymácí, nebo když jsou lístky květů mokré a kluzké. Inteligenční testy na čmelácích zase prokázaly, že ti chytřejší jsou i čistotnější.

Zvětšit obrázek

Umělá krmítka se sacharózou (a bez sacharózy) byla vylepšena žlutými (modrými) květy.

Tým britských biologů vedený Beverley Gloverovou z University of Cambridge se podíval na akrobatické výkony čmeláků blíž a zjistil, že využívají k přistávacímu manévru zvláštní buňky na lístcích květů. Díky těmto buňkám se noha hmyzu přichytí k povrchu květu podobně, jako kdyby byla vybavena suchým zipem.

Beverley Gloverová, University of Cambridge.

Vědci věděli už dlouho, že se na svrchní straně květních lístků nacházejí zvláštně tvarované buňky. Vyčnívají nad povrch jako mikroskopické kužele nebo pyramidy. Netušili však, že je hmyz využívá k přichycení a udržení v krkolomných pozicích.

Čmeláci poznají vhodný květ s kvalitní „přistávací plochou“ zrakem na dálku. Pokud jsou lístky květu rozmístěny vodorovně, nebere čmelák na kvalitu jejich povrchu ohled. Přistane na každém květu, ať je „kluzký“ nebo „nesmekavý“. Čím více je květ nakloněn, tím vybíravější je čmelák při rozhodování, na kterém květu přistane. Pokusy na umělých květech s drsným či hladkým povrchem ukázaly, že u svislých květních lístků čmelák opatrně zkouší, zda se na povrchu květu udrží. Jeho pokusy tak trochu připomínají snahu horolezce zachytit se na kluzkém ledovém svahu pomocí maček. Čmeláčí zkoušky povrchu trvají jen zlomek sekundy a vědcům se je podařilo odhalit díky speciální kameře pořizující záběry vysokou rychlostí.       (Zdroj: OSEL)


Karlův most byl vyztužen mechem ..... Průzkum v souvislosti s opravami Karlova mostu v Praze přináší nové poznatky. Vedle památkářů a archeologů se na něm spolu s potápěči podílí i další odborníci, mezi nimi i archeobotanik Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Ing. Daut Kara, pracovník společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., která zastupuje hlavní město Praha při rekonstrukci Karlova mostu, přispěl k záchraně výjimečného archeologického nálezu. V základech 9. pilíře nalezli potápěči pískovcové mlýnské kameny a pod nimi vrstvu záhadného rostlinného materiálu. Vzorek této vrstvy byl předán ke zkoumání pražskému Archeologickému ústavu. Archeobotanik Dr. Petr Pokorný, který se zabývá jeho vyhodnocením, podává následující vysvětlení: „Jedná se o silně stlačenou vrstvu mechu travníku Schreberova s příměsí jedlových jehlic. Použili jsme pylovou analýzu, abychom dále specifikovali prostředí, ze kterého mech pochází. Dobře zachovalá pylová zrna jasně ukazují na původ v hustém jedlovém lese. Vzhledem k těmto skutečnostem je nepochybné, že mech byl na stavbu Karlova mostu záměrně dovezen a použit v jeho základech jako prostředek k rozložení váhy zdiva, nebo jako těsnění.“

Nález se brzo stane trvalou součástí expozice Muzea Karlova mostu.      (Zdroj: Science WORLD)


25.05. 2009     Pětadvacátý květen je považován za Den Afriky (Den africké svobody), a to u příležitosti výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963.

Začíná Týden solidarity s obyvateli koloniálních zemí. Dále je Mezinárodní den mléka a také Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Slaví se od roku 1986 a jeho symbolem je textilní kvítek modré pomněnky na špendlíku, který květinovou řečí říká: " Nezapomeň na mě ".


Cyklisté mohou jezdit v pruzích pro autobusy .....  Jezdit na kole po Praze je někdy o život. To potvrdí každý, kdo na kole jezdí třeba do práce nebo za příbuznými. Nyní by se pozice cyklistů v metropoli mohla zase o málo zlepšit.

Budou totiž moci jezdit v pruzích, které jsou vyznačeny pro autobusy městské hromadné dopravy. Do pruhů pro autobusy mohou cyklisté vjet na šesti místech v Praze. „Je to významná změna. Jedná se o úseky, kde lze předpokládat přítomnost cyklistů,“ uvedl pražský radní Petr Štěpánek (SZ).

Ve vyhrazeném pruhu pro autobusy mohou nově jezdit i taxíky. Ani to však podle Štěpánka bezpečnost cyklistů nesnižuje.

„V současné době tam musí lidé na kole jet tak, že vlevo mají auto a v pravém pruhu vedle sebe autobusy. Nyní budou moci jezdit u okraje silnice. Statistika z ostatních evropských měst ukazuje, že je toto řešení velmi bezpečné,“ řekl Štěpánek.

Magistrát navíc nově zavedl takzvané cyklopiktogramy. Toto značení spojí cyklopruhy v ulicích a upozorní řidiče na cyklisty. Zároveň jezdce na kole navede nejkratší a nejbezpečnější cestou například přes křižovatku.      (Zdroj: Ecomonitor)


Nejlepší půda navždy mizí. Je levná, tak ji zabetonují ..... Ani na úrodné Hané už půda neobstojí před zájmy velkých investorů. U Olomouce chce firma Gemo stavět podnikatelský park přímo na těch nejúrodnějších polích. Stovky lidí protestují.

Olomoucký případ je přitom jen jeden z mnoha. Odborníci opakovaně varují, že na úkor průmyslových staveb v Česku mizí zemědělská půda, což do budoucna může přinést nemalé problémy.

Cena i té nejúrodnější ornice jsou totiž velmi nízké. Pro developery je tak výhodné pole skoupit, a pak tlačit na změny územních plánů.

Právě to se stalo v Olomouci. Magistrát je záměru firmy nakloněn a chce sedmačtyřicet hektarů zemědělské půdy změnit na plochy pro podnikatelské a technologické parky. Posvětilo mu to i ministerstvo životního prostředí.      (Zdroj: Aktuálně)

Co ale člověk proti těm zrůdnostem zmůže? Všechno posvěcuje kapitál ... a kdo zůstane chladný k blýskání mincí ... chjo ... Nažerte se cleba z betonu, developeři ... dříve stavitelé ...


Před 40 lety se Heyerdahlova expedice Ra poprvé pokusila přeplout Atlantik ..... Slavný norský mořeplavec a etnograf Thor Heyerdahl se celý život snažil potvrdit, že oceán nebyl pro staré civilizace nepřekonatelnou překážkou. I když jeho hypotézy mnohokrát ztroskotaly, zůstal symbolem dobrodružné sveřeposti a víry ve schopnosti dávných předků. Do dějin se navždy zapsal legendární expedicí Kon-Tiki, jíž chtěl dokázat, že Polynésii mohli osídlit peruánští indiáni, a nikoli pouze asijské národy. To se ale nepotvrdilo. 25. května 1969, vyplul na papyrusovém člunu Ra z Maroka k americkým břehům ve snaze potvrdit, že tisíce let před Kolumbem mohli starověcí mořeplavci přeplout Atlantský oceán a usadit se na pobřeží Ameriky. Tuto možnost dokázal ale až o rok později při expedici Ra II.      (Zdroj: Řev přírody)


Využití čisté energie je v Číně na vzestupu .....  Jedním z klíčových témat summitu EU – Čína, který se konal v rámci českého předsednictví v Praze, byly i otázky spojené se změnou klimatu.Evropská unie i Čína mají před sebou velkou výzvu a příležitost v podobě rozvoje zelenější nízkouhlíkové ekonomiky. Za zmínku v této souvislosti stojí snaha Číny čelit změně klimatu pomocí rozvoje obnovitelných zdrojů energie i vyšší energetickou účinností.

Čína a Spojené státy jsou co do objemu vypouštěných emisí skleníkových plynů dva největší světoví znečišťovatelé. Všechny kroky, které proto Čína přijme k omezení svých emisí, budou mít významný dopad v globálním měřítku. Navzdory své přetrvávající závislosti na uhlí se Čína snaží být světovou jedničkou právě ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

Čína již v roce 2005 přijala v této věci legislativu a řadu vládních nařízení. Národní plán technologického rozvoje pokládá obnovitelné zdroje energie za jednu z hlavních priorit. Do roku 2007 čítaly jen investice do tohoto sektoru více než 12 miliard US dolarů, což jasně demonstruje, že obnovitelné zdroje energie jsou strategickým odvětvím čínského průmyslu.

Není bez zajímavosti, že díky tomu vzniklo přes milion „zelených“ pracovních míst v oblasti využívání solární a větrné energie.(1)

Čína a uhlí

Více než 70% energie pochází v současné době z uhlí. Je ale ve vlastním zajmu Číny přejít z uhlí na jiné zdroje energie, neboť environmentální, sociální a ekonomické náklady využívání energie z uhlí stály Čínu jen v roce 2007 neuvěřitelných 7,1% HDP (2). Řada nových elektráren má relativně vysokou účinnost a vláda ty nejšpinavější uhelné postupně uzavírá. Mezi lety 2006 až 2008 ukončila Čína provoz malých a neúčinných elektráren s instalovaným výkonem 34 GW (tj. více než dvojnásobek instalovaného výkonu všech českých elektráren) a v následujících několika letech plánuje uzavření dalších s výkonem 31 GW. Má-li ale svět zabránit katastrofě způsobené změnou klimatu, musí všechny země nahradit uhlí udržitelnými zdroji energie co možná nejrychleji.      (Zdroj: Greenpeace)


Češi se v Americe neztratili ..... V nevadském Renu se pod záštitou firmy INTEL ve dnech 12. – 15. května konala Mezinárodní předhlídka vědy a inženýringu. Mladým českým vědcům se podařilo probojovat se na nejvyšší příčky ve výsledném pořadí.

Slavnostní zakončení přehlídky pojali Američané skutečně ve velkém stylu. Vyhlašování jednotlivých kategorií se zhostili významní pracovníci společnosti INTEL a vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích jakoby nebralo konce. Na samý závěr vyhlašování zavládlo v české delegaci nelíčené nadšení. První místa v absolutním pořadí patřila sice třem Američankám (v publiku se šuškalo hodně o protekci), osmikolový multifunkční poloautomatický robot litomyšlských gymnazistů Marka Votroubka, Petra Bubeníčeka a Jan Krále však zaujal porotu natolik, že mu udělila první místo v jeho kategorii. Čtvrtým místem ve své byla oceněna i ohýbačka háčků prostějovského studenta Jana Nezvala. Ani další projekty však nevyšly naprázdno. Softwarový nástroj pro weby 2.0 pražských gymnazistů a návrh na rozkládání antibiotik v odpadních vodách Jana Justry byly oceněny zvláštními cenami již o den dříve. Sečteno podtrženo – mladá česká věda má nejen výsledky, ale i dokáže se i úspěšně prodat na mezinárodním fóru.       (Zdroj: 21@století)


Ľudstvo sa necháva viesť túžbou po smrti ..... Estónsky autor Juri Lina (angl. forma mena Jyri Lina) v 600-stránkovej knihe pod názvom "Architects of Deception" (Architekti klamlivého úskoku) ponúka hlbokú úvahu o charaktere moderných dejín.

V podstate ide o to, že prevažná časť západnej spoločnosti sa pridala k židovskej finančníckej elite a osvojila si slobodomurárstvo, satanskú filozofiu, ktorá reprezentuje podvedomú túžbu ľudstva po smrti. Tí sa nazdávajú, že v konečnom dôsledku z toho krviprelievania a utrpenia v dôsledku "nového svetového poriadku" nejako vyťažia.

Hoci to zneje neuveriteľne, bizarne a deprimujúco, Lina píše, že 300 (zväčša židovských) bankovníckych rodín používa slobodomurárstvo ako svoj nástroj na podkopanie, kontrolu a degradáciu západného sveta. Toto hľadisko zodpovedá záznamu z vyšetrovania NKVD z roku 1938, keď istý člen Iluminátov menoval mnohé z týchto bankovníckych rodín (viď môj článok "Rothschild diriguje Červenú symfóniu").

Na základe archívov mocnej francúzskej Veľkej orientálnej lóže, ktorých sa v júni roku 1940 zmocnili a neskôr ich zverejnili Rusi, Lina detailne popisuje, akým spôsobom slobodomurárstvo konšpirovalo o svetovládu a vyvolalo väčšinu veľkých revolúcií a vojen modernej éry. (Lina, str. 332)

Slobodomurári, v mnohých prípadoch židovského pôvodu, sú zodpovední za komunizmus, sionizmus, socializmus, liberalizmus (a feminizmus). Tí majú radi veľkú vládu, pretože to je konečný monopol. "Svetová vláda" (diktatúra) je konečnou trofejou. Práve toto je vidina za útokmi 9/11 a za "vojnou proti terorizmu".

Všetky tie "svetové revolučné" hnutia odrážajú Luciferovu rebéliu voči Bohu a prírode, ktorá stojí v srdci slobodomurárstva. Milióny naivných idealistov hypnotizujú prísľubmi utópie, založenej na materializme a "rozume" a oddanej "slobode, rovnosti a bratstvu", "spoločnému majetku" alebo nejakej inej idealistickej pasci. Tomuto sa hovorí: "Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú."

Lina píše: "Primárnym cieľom moderného slobodomurárstva je vytvoriť nový svetový poriadok, duchovný Šalamúnov chrám, kde by ne-členovia neboli ničím iným, než otrokmi (a)... kde ľudské bytosti obetujú bohu Jahve." Lina cituje početné židovské zdroje, podľa ktorých je slobodomurárstvo založené na judaizme a je "výkonným politickým orgánom židovskej finančníckej elity".

Spoločným cieľom týchto slobodomurárstvom inšpirovaných hnutí je podkopať rasu, náboženstvo, národ a rodinu ("všetky kolektívne sily, okrem našich vlastných") tým, že presadzujú sociálne rozdiely, seba-uspokojovanie a "toleranciu" k miešaným manželstvám, k ateizmu, nihilizmu, globalizmu, sexuálnemu "oslobodeniu" a homosexualite, čo zredukuje počty obyvateľov na uniformovanú, nefukčnú a prispôsobivú kašu.       (Dále čtěte na stránkách Protiprúdu)


Miliardkrát pevnější než ocel ..... Nad materiálem, který je miliardkrát pevnější než ocel, by srdce každého konstruktéra zaplesalo. Jen škoda, že jej máme trochu z ruky. Nachází se na povrchu neutronových hvězd. Tito rychle rotující „pohrobci“ po explodujících supernovách obsahují nejhustší a nejpevnější materiál, jaký lze ve vesmíru vůbec nalézt. Když už hvězda nedokáže vzdorovat síle vlastní gravitace, dojde k jejímu kolapsu. Ten na jedné straně vyvolá explozi supernovy a na druhé straně ponechá v jejím jádru vysoce stlačenou hmotu neutronové hvězdy.

Čajová lžička tohoto materiálu váží 90 milionů tun. Mechanické vlastnosti hmoty stlačené v neutronové hvězdě byly donedávna velkou neznámou. Američtí fyzikové došli simulací na superpočítačích k závěru, že „krusta“ neutronové hvězdy musí být nejméně 10 miliardkrát pevnější než ocel. To má za následek řadu překvapivých jevů. Na formující se neutronové hvězdě se udrží „hrbolky“. Ty jsou sice velké jen jako kopec za vsí, ale skrývají v sobě materiál o hmotnosti celé Země.      (Zdroj: VTM Science)


Třeboňské pánve .....  Až vás cesta zavede na jih Čech, nezapomeňte na Třeboň. Zjistíte nejen to, že se kolem ní stále ještě pasou koně, ale také že má pro vás nachystanou pořádnou porci záhadna.

Pro Třeboň a Třeboňsko je asi nejpodstatnější to, že se nachází v rozsáhlé sedimentační pánvi, tedy na místě, kde se usazovaly nejen nánosy písků, jílů a bahna, ale i nesčetné kulturní vlivy, příběhy a pověsti.

Nejdříve se podívejme na trochu jinou pánev – alchymistickou. Třeboní totiž díky přízní Viléma z Rožmberka prošla pěkná řádka alchymistů včetně těch dvou nejslavnějších, Edwarda Kelleyho a Johna Dee. Zvláště Kelley, obecně považovaný za podvodníka. Tomu zde zřejmě značně nadšený Vilém z Rožmberka roku 1588 věnoval hrad Liběřice (Libeř) i s podhradím a k tomu ještě několik dalších statků a vsí. Třeboň také byla místem šťastného setkání Kelleyho s jeho dávným druhem Johnem Dee, podezřelým tehdy ze špionáže pro Anglii. Životní osudy obou těchto alchymistů dobrodruhů neskončily šťastně. Kelley se v Čechách otrávil jedem (1595 nebo 1597) a Dee zemřel v chudobě a zapomnění v Anglii (1608). V pozadí těchto dvou nešťastných konců stáli mocní tohoto světa – Kelleyho věznil císař Rudolf II. a na doktora Dee po smrti jeho ochránkyně královny Alžběty zanevřel její nástupce král Jakub I. Chvíle v malebné a inspirující Třeboni zcela jistě patřily v jejich životech k těm šťastnějším. Byli tu i v dobré společnosti dalších kolegů alchymistů, například Bavora Rodovského z Hustířan. Mimochodem, jedno jeho téměř alchymistické dílo, dobová kuchařka, je dodnes čteno a právem obdivováno.

Čímž se dostáváme k další třeboňské pánvi, a to té na smažení ryb.       (Ale o ní již čtěte na stránkách Záhadno)


Gender už i pro děti? ..... To, že by nás všechny by EU všechny ráda genderově "srovnala" a "okvótovala" je dobře známo. Stejně tak je dobře známo, že v tomto úsilí hraje mimořádnou roli český eurokomisař Špidla. Že ale feministky a feministé začnou "vymývat mozky" už malým dětem, je přece jen novinka. Dnes ráno jsem vařil kávu a po očku sledoval ranní dětské vysílání "naší" tedy České televize, kterou sledovaly dvě moje děti ve věku 5 a 10 let. Skončila pohádka a najednou se na obrazovce objevila dvojice "aktivistů" a začala dětem vysvětlovat, co je to GENDER. Nevěřil jsem vlastním očím.

Začal jsem tedy "přátelské povídání" mladé genderové aktivistky sledovat a divil jsem se ještě více. Především tomu, proč se tato jednostranná a jasně ideologicky orientovaná propaganda vůbec na obrazovce ČT objevuje. A jak je možné, že se vyskytuje ve vysílání pro děti? Je to normální? Podle mne nikoliv.

Feminismus je jednou z mnoha ideologií, která v demokratickém politickém systému bezesporu má právo ucházet se o své místo na slunci. Stejně jako například liberalismus, socialismus, konzervatismus nebo různé náboženské víry. Nelze ale akceptovat, aby se tato ideologie etablovala jako "dogma", které se budou povinně učit už školní děti. Toto rozhodně není úkolem České televize.

Pokud hodlá Česká televize "vychovávat" děti, tak by se měla zaměřit na společný civilizační základ, který sdílí všichni občané v České republice. Měla by dětem například vysvětlovat, proč mají mít úctu k rodičům, proč mají při setkání pozdravit a vůbec podporovat to, co se kdysi rozumnělo pod pojmem "slušné chování".

Pokud se hodlá pouštět na politickou nebo ideologickou půdu, tak by měla především dětem říkat, že na spoustu otázek mohou být rozdílné názory a naučit je umět rozlišovat a diskutovat. Jednostranná feministická propaganda z dětí normální slušné občany nevychová. Spousta rodičů si navíc nepřeje, aby jejich děti byly takto ovlivňovány.       (Zdroj: EUPortál)


Pohyb těla pomáhá řešit těžké úlohy ..... Vodítko k vyřešení složitých úloh nám může poskytnout pohyb našeho těla. Mozek je s to tuto "nápovědu" zužitkovat.

Dobrovolníci v laboratoři Alejandra Llerase na americké Illinoiské univerzity dostali k vyřešení zapeklitý úkol. Měli svázat konce dvou provazů visících ze stropu. Jenže když drželi v ruce jeden provaz, byl pro ně konec druhého provazu moc daleko a nedosáhli na něj.

Dobrovolníci si mohli pomoci čtyřmi různými předměty - knížkou, hasákem, dvěma rolničkami a talířem. Celkem měli k vyřešení úkolu osm dvouminutových pokusů, během kterých věnovali 100 sekund vlastnímu problému a 20 sekund měli za úkol cvičit. Polovina dobrovolníků si měla protahovat horní končetiny. Druhá polovina dostala za úkol komíhat rukama dopředu a dozadu.

Skupina, která měla komíhat rukama, byla při řešení úlohy výrazně úspěšnější. Komíhavé pohyby rukou je zjevně přivedly ke správnému nápadu přivázat na konec jednoho lana třeba hasák a rozkývat jej jako kyvadlo. Když pak chytili za konec druhé lano a pořádně se natáhli, mohli komíhající se konec druhého lana v jeho krajní poloze zachytit.

Výsledky studie zveřejněné ve vědeckém časopise Psychonomic Bulletin & Review dokazují, že nás pohyb těla nutí myslet jinak, a to může mít při řešení problémů velký význam.

"Můžete si z tohoto pokus vzít i takové ponaučení, že když řešíte složitý problém a nedaří se vám to, měli byste si udělat přestávku a během ní se zabývat něčím jiným. Tak si zajistíte, že až se k řešení problému vrátíte, budete se jím zabývat s jinak naladěnou myslí. A to vám může pomoci!" říká Alejandro Lleras.      (Zdroj: ČR Leonardo)


22.05. 2009     Dvaadvacátý květen byl OSN vyhlášen za Mezinárodní den biodiverzity - různorodosti života.

Třiadvacátého května roku 1883 napsal Jára Cimrman dopis francouzskému geologu a paleontologu Barrandovi. Navrhl mu v něm, aby spolu založili Barrandov..

Čtyřiadvacátý květen je vyhlášen za Evropský den národních parků - ochránci přírody si tak připomínají založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909. Byl vyhlášen Federací evropských parků a poprvé se slavil v roce 1999. Ve 14:11 LČ nastává Novoluní.


Kam se poděl "selský rozum"? ..... V polovině května, přesněji 14. 5. 2009 mi telefonoval jeden z přerovských obyvatel (zahrádkář), abych se přijel podívat k zahrádkám pod přerovskou nemocnici, jak tam někdo kácí druhý ze dvou dominantních topolů.

Nechtělo se mě věřit, že by pracovníci odboru Životního prostředí dopustili takovou zvrácenost, kácet plně olistěný, mimořádně velký strom v plném vegetačním období, v době hnízdění ptactva. Opak je pravdou, kácení bylo opět povoleno. První z těchto stromů byl pokácen stejným způsobem před dvěma lety, přesněji 12. 7. 2007, jen proto, že se jedné noci za mimořádně silného větru ulomila mohutná, dlouhá spodní větev. Ve skutečnosti bylo vhodné odříznout zbytek větve se zarovnáním a ošetřením řezu. Dá se pochopit neznalost či hloupost některých "zahrádkářů", ale co si pomyslet o úrovni vědomostí pracovníků s tituly, zaměstnaných na Odboru životního prostředí Magistrátu města Přerova, lidí tzv. vzdělaných v oboru ochrany životního prostředí?

Krátce na závěr, na kabelovce proběhla zpráva o kácení stromů podél cesty v chatařské osadě u obce Penčice u Přerova, kde jeden z chatařů prohlásil něco neuvěřitelného: prý jim vadilo, že z těchto stromů padalo listí a musí se to uklízet. Proč tedy stavěli svoji chatu v přírodě? Korunu tomu nasadila dnešní (19. 5. 2009) zpráva v televizních novinách na Nově, kdy vandal poničil velké množství mladých jehličnanů u obce Dřevohostice u Přerova. Co dodat, mají dnes někteří lidé hlavu jen na nošení čepice? Nebo je to jen taková boule na krku a rozum se vytratil?       (Zdroj: Ekolist)


Česko bude mít most pro medvědy ..... Do Česka budou bezpečně chodit slovenští medvědi a vlci. Dostanou svůj most za stovky milionů

Česko bude mít svoji první medvědí dálnici. Dlouhá bude sice jen pár metrů, v šířce si s ní ale žádná jiná cesta nezadá. Ministerstva dopravy a životního prostředí se dokonce kvůli jedinečnému přechodu pro zvířata více než rok přou. Pokud zvítězí ochránci přírody, cesta bude široká osmdesát metrů.

Žádný podobný most přes silnici dosud v Česku nestojí. Vyrůst má nedaleko Mostů u Jablůnkova na hranicích Česka a Slovenska, překlene hlavní tah na hranice. "Z hlediska migrace zvířat je tato oblast vedena jako zóna jedna. Čili mimořádně významná," popsal náměstek ministra životního prostředí (MŽP) František Pelc.

I když medvědi v hojnějším počtu v oblasti trvale nežijí, obří přechod má zajistit, aby mohli chodit do českých lesů. S nimi i vlci či rysové.      (Zdroj: Enviweb)


6 neznámých svatých: Ochraňují ňadra i počítače Nechcete ztratit klíče? Svatá Zita vám pomůže ..... Roku 249 probíhá v Alexandrii velký hon na křesťany. Jednou z obětí je i Apollonia. Když ji vrahové dostihnou, vytrhají jí kleštěmi všechny zuby a nakonec zcela rozdrtí čelist. Než se zříct své víry, raději Apollonia skočí do hořící hranice. Dnes je patronkou zubařů a všech, které trápí bolesti zubů.

EPOCHA vás nyní nechá nahlédnout do životopisů několika svatých, kteří nejsou tak často vzývání na pomoc, ale mají také svůj vlastní obor.

Prsa jako zvon .... Kdo: svatá Agáta (3. století)  .... Je patronkou: ňader

Krásná Agáta je ve své době na Sicílii známá díky svému bujnému poprsí a křesťanství. Bohužel se do ní zamiluje bohatý muž Quintianus, který pochází z vlivné senátorské rodiny. Rozhodne se, že Agátu musí mít on, nebo nikdo jiný. Když ho zbožná Agáta kvůli své víře odmítne, nemůže zoufalý Quintianus vyhnat z hlavy obraz jejího dekoltu hodně dlouho. Podplatí proto věhlasnou kuplířku Afrodisii, aby svedla Agátu k hříchu. Po měsíci to kuplířka vzdá a Quintianovi vzkáže: „Dřív bych obměkčila skálu a ohnula železo, než zlomila její víru!“

Uříznutá ňadra znova narostla

Nešťastně zamilovaný Quintianus sáhne ke krajnímu řešení. Udá Agátu a vzápětí ji dovede stráž před soud, kde má svou víru odvolat. Soudce ji dá natáhnout na skřipec, bičovat, drápat železnými hřebeny, pálit pochodněmi a nakonec nechá odřezat i její nádherná ňadra. Jenže v noci k ní údajně Bůh pošle svatého Petra a ten jí rány zacelí. Druhý den soudce nemůže věřit tomu, že je Agáta zdravá. Během dalšího mučení postihne oblast zemětřesení. Agáta je odvedena zpět do vězení, kde zemře.       (Zdroj: Epocha)


Experiment s telekinezí..... K provedení pokusu s telekinetickým působením mne inspiroval film Ericha von Dänikena Poselství bohů, tedy filmová klasika spekulativního žánru. Přibližně pět minut před jeho koncem se totiž nacházejí tři velice zajímavé záběry. Přestože je možná dobře znáte, raději připomenu jejich obsah prostřednictvím originálního komentáře:

Zdá se to být neuvěřitelné, ale svými myšlenkami dokážeme ovlivňovat také mrtvou hmotu. Pokusme se o to. Postavte skleničku obráceně. Vytvořte válec z kusu lepenky. Upevněte na jeden z obou jeho otvorů kříž ze dvou lepenkových pruhů. Středem kříže prostrčte špendlík. Nyní nasaďte lepenkový váleček špendlíkovou špičkou na skleničku. Ruce podržte takto. A nyní se soustřeďte! Myslete jen na to, že se váleček musí otáčet. Musí se otáčet! Plamen svíčky ukazuje, že tu není žádný průvan, který by mohl pohnout válečkem. Jakmile se váleček pohne, pomyslete si: Váleček by se měl zastavit! Jakmile se zastaví, rozkažte: "Otáčej se v opačném směru!" Zkoumali jsme to. Skoro každý z nás dokáže provést tento pokus.

Při pohledu na tyto záběry jsem si prostě řekl, proč to nezkusit, když údajně uspěl SKORO KAŽDÝ? Třeba se poštěstí i mně a já díky tomu zažiju něco zajímavého. Je mi jasné, že mnozí čtenáři tohoto článku by spíše uvítali inspiraci z nějaké vyšší roviny bytí, více odpovídající jejich představě o své vlastní úrovni, ale dosažený výsledek nakonec ukázal, že v tomto případě nic podobného nebylo zapotřebí.       (Čtěte na stránkách Záhady & mystéria)


Místa působení poustevníka sv. Prokopa ..... Všechny lokality spojené se životem a působením tohoto patrona země České, mají velmi silné pozitivní vyzařování, vedou ke hlubokému usebrání a kontemplaci a dávají sílu k překonání obtíží vnitřních duchovních rozporů a pochybností. Otisk jeho přítomnosti zůstává a mnoho lidí v těchto místech, či ve dny zvláštních událostí spojených s jeho životem, je svědkem mimořádných událostí, včetně zázračných uzdravení.

Nejprve pár slov k tomuto světci a k postupně k místům kde se pohyboval a které jsme s rodinou navštívili.

Když došlo k vyvraždění rodu Slavníkovců dochází staroslověnský kněz sv. Prokop k rozhodnutí zřeknout se světa, činit přísná pokání a věnovat se poustevnickému životu. Velmi blízko měl ke Svaté Panně a v askezi mu byl vzorem Jan Křtitel. Opouští benediktýnský klášter v Břevnově a žije v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Říká se, že jak do ní s křížem vstoupil, malým otvorem nahoře vylétli všichni čerti ven. Také zde prý sv. Prokop sepsal svaté evangelium, jež se dostalo do Francie, kde na ně při korunovaci přísahali francouzští králové („exte du sacre“).

Celá oblast dalejského i prokopského údolí je krom toho, příjemnou přírodní rezervací a unikátním paleontologickým prvohorním nalezištěm. Silně pozitivně působí i vápencové podloží. Zkrátka k procházkám, regeneraci i načerpání sil přímo stvořené. Také se zde velmi dobře vstřebává učivo, medituje, cvičí tai-chi či jóga.      (Dále čtěte na stránkách Jitřní země)


Potulné černé díry ..... Černé díry řítící se vesmírem požírající vše, co jim přijde do cesty. Ano, musíme uznat, že toto téma by se skvěle hodilo pro nový sci-fi film a námět by se dokonce zakládal na skutečnosti. Podle astronomů se totiž vesmírem doopravdy potulují osamostatněné černé díry. Na katastrofické scénáře však můžeme rovnou zapomenout. Podle výpočtů je od nás nejbližší potulná černá díra vzdálena tisíce světelných let.      (Blíže na stránkách ČR Leonardo)


Francie, EU a odpojování od Internetu ..... Ve Francii se vláda a především prezident Sarkozy snažili prosadit zákon, který by umožňoval odpojování uživatelů od Internetu poté, co by u nich bylo zjištěno stahování obsahu chráněného autorskými právy. Bez soudu. Pouze po upozornění e-mailem a pak normální poštou, dále už by nenásledovalo nic jiného než samotné odpojení (více o zákonu HADOPI na Wikipedii). Takovýto zákon by byl v rozporu s dodatkem 138/46 (viz níže).

Zákon HADOPI je založen na studii Denise Olivennese, tato studie byla ovšem silně ovlivněna lobby nahrávacích společností (viz Olivennes_Report). Za zmínku také stojí, že Sarkozyho manželkou je Carla Bruni, francouzská zpěvačka.

Minulý rok v říjnu Francie schválila příslušný zákon o filtrování Internetu. Hlasování začátkem dubna pokračovalo v Národním shromáždění, kde byl zákon HADOPI zamítnut díky velmi malé účasti poslanců (Francouzský zákon o filtrování Internetu zrušen!). Jenže nyní (již za hojnější účasti hlasujících) už zákon prošel (Francie schválila odpojování od Internetu). Jelikož jím je postaveno duševní vlastnictví výše než svoboda přístupu k informacím, francouzští socialisté doufají, že ústavní soud záležitost (na jejich návrh) prošetří a následně zákon zruší.

Aktualizováno: Nyní již bývalý zaměstnanec TF1 Jérôme Bourreau-Guggenheim byl propuštěn kvůli e-mailu adresovanému poslanci, v němž kritizoval zákon HADOPI, e-mail se totiž dostal do rukou jeho zaměstnavateli (Vyhazov za opozici vůči odpojování od Internetu).      (Zdroj: Czech Free Press)


Život na Zemi by mohl být ještě starší, než se soudilo ..... Neroztavila se celá zemská kůra, termofilní bakterie mohly přežít.Život na Zemi se mohl objevit už před víc než čtyřmi miliardami let a přestát i intenzivní bombardování planety meteority před 3,9 miliardy let. Tvrdí to studie publikovaná v aktuálním vydání vědeckého časopisu Nature.

Během tohoto intenzivního bombardování dopadlo za Zemi během sta milionů obrovské množství meteoritů o průměru od sta metrů do víc než sta kilometrů, uvádějí vědci. Připomínají, že nejstarší dosud zjištěné formy života na planetě jsou staré 3,83 miliardy let.

Na otázku, zda mohlo meteorické bombardování způsobit odpaření oceánů a roztavení zemské kůry, jinými slovy přivodit sterilizaci Země, oba geologové s odkazem na počítačové modely odpovídají, že pokud tehdy existoval nějaký podzemní mikrobiální život, mohl navzdory dopadům meteoritů vydržet.

"Většina zemské kůry se neroztavila ani nebyla podstatným způsobem změněna a jen u deseti procent z ní se teplota zvýšila na víc než 500 stupňů," uvádějí autoři studie Oleg Abramov a Stephen Mojzsis. Podle nich se mohl podstatně zvětšit prostor pro termofilní a hypertermofilní mikroby, schopné přežít i při teplotách mezi 50 a 110 stupni, a naopak zmenšit pro ty, žijící v teplotě do 50 stupňů.

"Celkový prostor pro život však zůstává přibližně stejný díky poměrně rychlému ochlazení zemské kůry při povrchu," píší vědci. Soudí, že toto rychlé ochlazení mohlo život navzdory meteorickému bombardování zachovat.

Jejich práce podle nich ukazuje, že se život na Zemi mohl objevit o stovky milionů let dříve, než se dosud myslelo.      (Zdroj: Týden)


Delfíni jsou rekordmany v nespaní ..... Kytovci, savci žijící po celý život ve vodě, si vyvinuli unikátní způsob, jak nechat mozek odpočinout a zároveň zůstat ostražitými vůči nebezpečí v podobě predátora či soka v lásce. Výzkumy, které nedávno prováděli američtí vědci s delfíny ukazují, že jejich způsob spánku je neuvěřitelně efektivní.

Sam Ridgway, mořský biolog z University of California, se delfíny a zejména jejich mentálními schopnostmi zabývá už řadu let. Nedávno se pomocí dvou pokusů rozhodl zjistit, jak dlouho vydrží delfíni bez spánku a s „čistou hlavou“. Během prvního pokusu nechal trénované delfíny naslouchat sérii pípání, která se opakoval každých 30 sekund. Většina pípnutí byla stejně dlouhá, několikrát za hodinu se však ozvalo pípnutí výrazně delší. Po tomto zvuku se měli delfíni přihlásit o odměnu v podobě ryby. Po celou dobu 120 hodin, kterou pokus trval, by se například lidé už dávno unavili natolik, že by na zvuky reagovali chybně. Ne však delfíni - ti zůstali po celou dobu trvání pokusu stejně čilí a bystří. V druhém pokusu se Ridgway rozhodl, že úkol delfínům ztíží. Vedla jej k tomu touha zjistit, jak moc budou delfíni chybovat při plnění složitějších úkolů. Delfíni tentokrát nenaslouchali zvukům, ale měli odpovídat na různé typy vizuálních podnětů různými zvuky. Celý pokus opět opakoval po 120 hodin. Na rozdíl od lidí, kteří by pětidenní maratón zcela jistě nezvládli, byli delfíni opět úspěšní. Jak je možné, že mozek delfínů vydrží bez úhony takto neskutečné zátěže? Klíč k jejich úspěšnosti spočívá ve zvláštním způsobu spaní, při kterém „vypínají“ pouze jednu z mozkových hemisfér, zatímco druhá je stále aktivní. V tomto stavu tráví podle starších zjištění přibližně osm hodin, což je dost na to, aby si jejich mozky dostatečně odpočinuly a zachovaly svým majitelům schopnost hbitě reagovat na blížící se nebezpečí.        (Zdroj: 21@století)


Může počasí ovlivnit naší paměť? ..... Psychologové už nějakou dobu vědí, že nálada může ovlivnit naši paměť. Teď se objevily teorie, podle kterých je špatná nálada spouštěčem skeptičtějšího, opatrného režimu zpracovávání informací, což kontrastuje s méně ostražitým, koncepčním stylem přemýšlení, který charakterizuje dobrou náladu. Experti z University of New South Wales zkoumali, jak může paměť ovlivnit nálada spojená s počasím.

K experimentu využili obchod s novinami v Sydney, kde testovali schopnost zákazníků vybavit si deset objektů kromě novin. Na pultě obchodu byly rozmístěny mimo jiné třeba prasátko na úspory nebo hračka auta. Polovina zákazníků byla po opuštění obchodu testována za deštivého počasí a druhá za jasného počasí, kromě testu paměti navíc vyplnili dotazník o náladě. Horší náladu měli zákazníci testovaní v deštivý den. A co test paměti? Zákazníci z deštivého dne určili správně třikrát více položek než druhá skupina.      (Zdroj: VTM Science)


21.05. 2009     Svátek Nanebevstoupení Páně je jedním z velkých svátků křesťanského kalendáře. Připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení. Událost zaznamenávají Skutky apoštolů v 1. kapitole. V pravoslaví je svátek součástí cyklu dvanácti velkých svátků.

Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek, avšak v některých oblastech se slaví až následující neděli (na kterou jinak připadá 7. neděle velikonoční). Svátkem jako takovým začíná devítidenní období před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha svatého. 

Víra křesťanů v Ježíšovo nanebevstoupení je dosvědčena již raně křesťanskými texty, např. u Polykarpa ze Smyrny, Justina a Ireneje z Lyonu. Tuto nauku obsahují též dvě nejvýznamnější vyznání víry, totiž Apoštolské vyznání a Nicejsko-konstantinopolské vyznání. Liturgie tohoto dne se zaměřuje především na skutečnost, že Ježíšovi je podle křesťanské víry jeho návratem k Otci dána veškerá moc na nebi i na zemi.

V mnoha zemích s křesťanskou tradicí je Nanebevstoupení Páně státním svátkem a dnem pracovního klidu.      (podle Wikipedie)


Tak si nemohu odpustit jednu poznámku ... Na Rádiu Blaník jsem poslouchal cestou do Prahy zprávy - bylo těsně před šestou ... Jednou z nich byla jakási akce proti proruské orientaci presidenta Klause. Ale co mě zaujalo - to množství anglických slov; to nebyla snad jedna zpráva, aby si její autor nemusel pomáhat angličtinou ... to máte samé developery, happeningy, kouče, meetingy ... atd, atd ....jak vznešené ... Vznešené? Spíš ubohé, když profesionální novináři neovládají vlastní jazyk. Zažil jsem okupaci sovětskými vojsky od začátku do konce - ale tolik rusismů se za celou tu dobu u nás nenastřádalo, co teď slyšíme amerikanismů za jeden den ... Takže prezidentovi je vytýkána proruská orientace ... a náš vlastní jazyk je tu przněn jiným cizím jazykem ve velkém ... ach jo ...


Peníze uleví od bolestí ..... Jsou peníze lékem na fyzickou bolest a duševní strádání? Výsledky amerických a čínských psychologů naznačují, že za určitých okolností tomu tak skutečně je.

Katheleen Vohsová: „Peníze aktivují pocit sebedůvěry, odolnosti a výkonnosti.“

Vědci nechali hrát dobrovolníky z řad studentů počítačovou hru, při které si měli s třemi dalšími hráči reprezentovanými počítačem přihrávat míč. Program byl uzpůsoben tak, aby si „počítačoví hráči“ přihrávali mezi sebou a dobrovolníkovi neadresovali ani jednu přihrávku. Psychologové používají tuto variantu počítačové hry k tomu, aby v dobrovolníkovi vzbudili pocit, že je vyloučen z kolektivu a nikdo o něj nestojí. Není to nijak příjemný pocit. Vědci zjistili, že dobrovolníci snášeli tento ústrk mnohem snáze, pokud předtím dostali za úkol počítat bankovky pod záminkou, že jde o test obratnosti prstů. Pokud dostali dobrovolníci pod stejnou záminkou počítat nastříhané lístky čistého papíru, pozitivní efekt se nedostavil.

„Peníze aktivují pocit sebedůvěry, odolnosti a výkonnosti,“ shrnula výsledky pokusů zveřejněných ve vědeckém časopise Psychological Science americká psycholožka Katheleen Vohsová z University of Minnesota.

Peníze mají schopnost potlačit i fyzickou bolest. Vědci se o tom přesvědčili v pokusech, kdy studenti nejprve počítali peníze nebo prázdné papírky a následně si měli smočit prsty v horké vodě. Ti, kteří měli v rukou skutečnou hotovost, hodnotili bolest jako slabší.       (Zdroj: OSEL)


Chřipka? Mouchy jsou nebezpečnější ..... Hledaly jsme s kolegyní aktuální informace o mexické chřipce, kde se dalo. Mimo jiné i na webových stránkách Státní veterinární správy, protože nás zajímalo, co doporučuje chovatelům. A předposlední tisková zpráva z 12. května zněla takto: „Až moucha zabzučí, buďte připraveni!

Hmyz, který člověka v létě obtěžuje asi nejvíce, je moucha domácí. Lze se před nimi bránit jednoduchým zasíťováním oken, aby svými hbitými nožkami a sosákem neolézaly chleba s máslem a nekontaminovaly i jiné potraviny. V chovech skotu, prasat či drůbeže jsou však sítě v oknech málo platné. Lze doporučit celou řadu postřiků či nátěrů, které mohou zvířata zbavit stresujících much...“

V zemi, která čelí nebezpečí chřipkové pandemie, kde padla vláda, senátoři shánějí kompromitující materiály na své kolegyně a prezident se postavil proti straně, z níž vzešel, je trochu zvláštní číst si varování úřadů: Pozor na mouchy!       (Zdroj: Ecomonitor)


Největší státní zakázka v historii Česka ..... 115 000 000 000 korun je suma, o kterou se hraje. Vítěz soutěže zlikviduje staré ekologické škody, k čemuž se stát zavázal při privatizaci podniků.

Největší české a evropské firmy jdou do boje o špínu a jedy. Ale nutno dodat: je to špína, o niž opravdu stojí za to tvrdě soupeřit. Vítězi totiž může přinést miliardy, které potečou od státu možná i desítky let.

Pro obří tendr na vyčištění bývalých státních podniků od jedů, který stát vypsal před rokem, se vžilo jméno "Zakázka století". A je přesné: ještě nikdy Česko nenabízelo jednomu vítězi výběrového řízení zakázku, jejíž odhadovaná hodnota je neuvěřitelných 115 miliard.

Co za to? Zlikvidovat ekologické škody, tedy olejové laguny, toxické skládky nebo zamořenou spodní vodu z továren, které stát v 90. letech prodával v privatizaci. Tehdy novým vlastníkům slíbil, že je špinavého břemene zbaví.

Jenže tenhle historicky největší tendr skrývá tolik otazníků, že je nelze přehlédnout. Od váhání, že nemusí být pro stát výhodný, až po pochybnosti, jestli o vítězi nerozhodne korupce nebo zákulisní tlaky.     (Zdroj: Enviweb)

Člověk by musel být hooodně velký optimista, aby věřil tomu, že "tam nahoře" jde něco bez korupce a podobných svinstev ...


Pentagon už přestane citovat z bible ..... Pentagon oznámil, že už nebude své každodenní souhrny zpráv určené Bílému domu uvádět citáty z bible, jak se stalo zvykem za Bushovy administrativy. Mluvčí Pentagonu Bryan Whitman přitom prohlásil, že si není jistý, jak dlouho biblické citace na zprávách byly, dodal jen, že autor této myšlenky, generál letectva Glen Shaffer, odešel do výslužby v srpnu 2003.

Přinejmenším od roku 2003 tak denní zpravodajství určené Georgi W. Bushovi nesly na titulní straně citáty z knihy žalmů, Efeským a epištoly sv. Petra. V té době se přitom obsah souhrnů soustředil takřka výhradně na válku v Iráku. Citace z bible prý měly Bushe povzbuzovat v době, kdy počet zabitých amerických vojáků narůstal.

Reverend Barry W. Lynn, výkonný ředitel organizace Sjednocení Američané pro odluku státu od církve, biblické citace odsoudil s tím, že američtí vojáci nejsou žádní křižáci a proto by tak ani neměli být zobrazováni. „Snaha ukázat válku v Iráku jako jakousi svatou válku je odporné,“ prohlásil. „Odporuje to ústavnímu oddělení státu od církve a navíc to závažným způsobem poškozuje reputaci Ameriky ve světě.“      (Zdroj: Czech Free Press)


Rytíři vymřeli aneb jak Evropská unie bojuje proti ženám ..... Když slyším či vidím europoslankyně Zuzanu Roithovou či Janu Hybáškovou horovat pro Evropskou unii, nechápavě vrtím hlavou. Čím více europeismu pronikne do české společnosti, tím v ní bude méně ženství. Vím, že si nabíhám na další vidle, jež moji anonymní velkodušní čtenáři mají vždy pohotově po ruce, ale z úcty k opravdovým ženám nehodlám mlčet.

Vedení evropského parlamentu vydalo manuál s názvem „Genderově neutrální jazyk v Evropském parlamentu“. Obsahuje seznam slov, jež pro společnou činnost či profesi mužů a žen používají mužský tvar a nahrazují je slovem „genderově neutrálním“. To už z minulosti známe, vždyť ideologická purifikace ustálených jazykových norem byla jednou z prvních vln ničivé tsunami politické korektnosti. Novinkou je nařízení, aby se při oslovování žen, pohybujících se v útrobí EP, odhlíželo od jejich stavu. Je tedy nepřípustné oslovovat eurodámu Madame či Mademoiselle, Frau či Fraulein, seňoru či seňoritu a pokud se do EP protlačí i nějaká ta Češka, slečno či paní. Bude prý vhodnější oslovovat je jmény. No jo, ale co s českým přechylováním? Také dostane na frak?

Jazyk je nejen prostředkem k dorozumívání, slova také mají vyjadřovat přirozenost věcí. Proto jazyk byl, je a bude bitevním polem. Je oblíbenou hříčkou v rukou revolucionářů, usilujících o to, aby ztratil kontakt se skutečností. Nestačí změnit instituce a navyklé vzorce chování, k jejich odstranění je zapotřebí zavést i novou terminologii a nové formy vyjadřování. Známe to z let komunismu, z románu 1984, narůstající počet lidí to rozeznává i u dnes mocensky preferovaných ideologií.      (Čtěte na stránkách EUPortál)

No ... koho chleba jíš, toho píseň zpívej ... já být europoslankyně s odpovídajícími příjmy, tak asi taky budu chválit (alespoň navenek) své chlebodárce ...


Herba mythologica I.: Stromy života a poznání ..... Bludný kořen, otvírací bylina, všehoj, zlaté kapradí a celá řada dalších roztodivných rostlin zapustila své kořeny hluboko do našich představ o světě - přinejmenším jsme o nich alespoň všichni slyšeli. Obvykle se jim smějeme, dnešní botanika si přece dokáže s pověrami rázně poradit: všechno změří, zváží, spočítá chromozomy, spolehlivě určí zastoupení chemických látek… Ale stejně si někdy říkám, že to pořád ještě není tak úplně všechno, co bychom mohli o rostlinách vědět.

I proto jsme pro ctěné čtenáře BOTANY.cz připravili tuto novou rubriku o rostlinách podivných, magických, mýtických. Nechceme v ní přícházet s bombastickými informacemi o doložení existence těchto rostlin, to nás skutečně ani ve snu nenapadne. Chtěli bychom vám jen přiblížit, jak významnou roli hrály rostliny v životě našich předků - byla jednoduše tak ohromná, že si o nich dokonce vyprávěli mýty a pověsti.

No a u kterých rostlin začít, než u těch snad ze všech nejznámějších, tedy u biblického stromu života a u jeho souseda, který se stal údajnou prapříčinou všech našich strastí - u stromu poznání dobrého a zlého.      (Celý článek čtěte na stránkách Botany)


Ráj na balkoně ..... Student krajinné architektury prošlapává českou cestu k veselejšímu sídlišti. Stačilo pár hodin přemýšlení a banální kousek betonu se začíná měnit v rajskou zahradu. Pětadvacetiletý pražský student Jan Zasadil má jasno o každém detailu. Po obvodu terasy jedné z novostaveb v pražské Hostivaři stojí dřevěné truhlíky se zelenými keři a v rohu se tyčí pergola s popínavým břečťanem a růží. Teď už jenom natřít zahradní křesílko se stolkem do decentní hnědé ladící s tmavou zelení květin a bude to. Na vysoké škole budoucího krajinného inženýra učí, jak od rýsovacího prkna plánovat návrat těžbou zdevastované krajiny zpátky přírodě. On ale v poslední době nejčastěji přemýšlí nad tím, jak oživit miniaturní panelákové balkony a terasy v novostavbách. V Česku je první a zatím se mu daří.       (Čtěte na stránkách časopisu Respekt)


Odkud pochází morálka? ..... Reakce lidí na fotografie s otřesnými záběry, když něco nepříjemného cítí nebo se pohoršují, je vždy stejná. Člověk pokrčí horní ret a ohrne nos. Podle kanadských vědců z univerzity v Torontu máme v genech morální kód s biologickým základem. "Chováme se totiž stejně, když ucítíme nějaký zápach nebo když potkáme člověka, o němž víme, že je třeba zloděj," tvrdí spoluautorka studie Sarah Wrightová.

Tvrzení, že morálka by mohla mít původ hluboko v evoluci, zveřejnil již v roce 1996 dánský primatolog Frans de Waal. U šimpanzů totiž pozoroval projevy morálního pohoršení a jistý druh sociální spravedlnosti. Každé společenství potřebuje ke svému úspěšnému fungování pravidla a nezáleží na tom, jestli jde o lidi či o zvířata.       (Zdroj: Smísené okolí)


Dešťové kapky nehrají podle pravidel ..... Rychlost, se kterou dešťové kapky dopadají na zem, pomáhá meteorologům spočítat objem srážek. Problém však je, že některé kapky zřejmě nehrají fér a padají daleko rychleji, než by podle fyzikálních teorií měly.

Rychlost tělesa padajícího z dostatečné výšky se po určité době ustálí na maximální hodnotě, která se ve fyzice označuje jako terminální pádová rychlost. Ta je ovlivněna nejen odporem vzduchu, ale také hmotností tělesa. V případě dešťových kapek je potom jasné, že větší a těžší kapky budou padat rychleji, než ty menší. Fyzikové z National Autonomous University of Mexico ovšem došli k závěru, že některé dešťové kapky se podle těchto pravidel tak docela nechovají.

V hustém dešti vědci měřili rychlost jednotlivých kapek pomocí paprsků infračerveného světla. Zjistili, že některé kapky svou terminální pádovou rychlost překračují o více než polovinu. Ty nejrychlejší dokonce padaly desetkrát rychleji, než by při své velikosti měly. Něco podobného bylo pozorováno již dříve, ale autoři studií svým výsledkům nedůvěřovali a připisovali je chybám měření. Tým z Mexika se však domnívá, že o žádnou chybu nejde. Vědci předpokládají, že super-rychlé dešťové kapky jsou fragmenty větších kapek, které se během pádu roztříštily. Každý fragment si dočasně zachovává rychlost, která by odpovídala mnohem větší kapce. Teprve po určité době zpomalí na rychlost, která je pro kapky jeho velikosti obvyklá.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Skotsko: ‚zelený meteor‘ na edinburghském nebi ..... Očití svědkové hlásili přelet meteoru nad Edinburghem poté, co bylo spatřeno „velmi rychle letící“ zelené světlo, které prolétlo oblohou směrem k východnímu Lothian. Podle očitých svědků, k události došlo v pondělí, krátce po 22.30 místního času, rychlost přeletu byla přirovnána k rychlostí nízko letícího letadla. Záře ohnivé koule trvala zhruba pět sekund.

Rob Ritchie z North Berwicku řekl, že viděl meteor letět podél silnice A1, směrem k Lammermuir Hills na jihovýchod. Další očitý svědek Chris Montroy z Edinburghu řekl, že ze svého okna, které je obráceno směrem k Arturovu sedlu, viděl oranžový pruh, který se zbarvil do jasně zeleného světla.

Joe Prentice ze Swinton Quarter Farm jižně od Duns řekl BBC Scotland: „V pondělí večer jsem viděl meteor, objevil se na jihu, letěl od východu k západu a padal pod úhlem 20 až 25 stupňů, myslel jsem že padá docela blízko.

„Samozřejmě jsem se mýlil, protože žiju ve Swintonu jižně od Duns, což je 45 mil východně od Edinburghu. Bylo to senzační, připomínalo to ohňostroj s hezky zabarveným ocasem.“

Thom Fish z Cramondu řekl: „Když jsem se blížil ke křižovatce Calder, na městského okruhu západně na A71, viděl jsem to na nebi směr jihovýchod

Upřímně jsem si myslel, že se jednalo o pouhý ohňostroj, tedy dokud jsem si nepřečetl článek v novinách. Bylo to hodně jasné a světle zelené.“

Jediný každoročně se opakující meteorický roj v tomto období jsou Eta Aquaridy, spojené s Halleyovou kometou, které lze vidět ve VB většinou nízko na nebi. Svého maxima dosahují 5. května, ale vyskytují se v období od 24. dubna do 20. května.      (Zdroj: Na severu)


20.05. 2009     Dnešek je tak trochu ve znamení geografických výročí ... roku 1498  portugalský mořeplavec Vasco da Gama přistál v Kalikatu na západním pobřeží Přední Indie, a objevil tak mořskou cestu do Indie. V roce 1927 americký pilot Charles A. Lindbergh odstartoval z Long Islandu k letu do Paříže. Jako první člověk na světě přeletěl bez mezipřistání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. A ještě - v roce 1506 zemřel Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec a objevitel Ameriky.


Automobilová doprava dosáhla asi maxima ..... V Praze je jeden z nejvyšších stupňů motorizace v republice, množství aut pomalu dohání počet obyvatel.

Automobilová doprava v hlavním městě dosáhla zřejmě svého maxima. Z dopravních sčítání vyplývá, že se vloni na celé pražské komunikační síti zvýšila jen o 0,5 procenta ve srovnání s rokem předchozím. V minulých letech to bývalo o 6 až 8 procent. „Ono už se aut do ulic ani více nevejde,“ konstatoval náměstek ředitele TSK Ladislav Pivec.

Auta v Praze najedou za 24 hodin pracovního dne 21 miliónů kilometrů. Proti roku 1990 je to trojnásobek. Denně se tvoří kolony, na některých úsecích pravidelně platí ve špičkách nejvyšší stupeň průjezdnosti. Není divu. Automobilů je v metropoli registrováno přes 906 tisíc, z toho osobních 678 tisíc.

„Jedno motorové vozidlo tak připadá na 1,4 obyvatele, což je jeden z nejvyšších stupňů motorizace nejen v republice, ale i v Evropě,“ uvedl Pivec. Další tisíce aut do Prahy pak vjíždějí. Hranice vnějšího koridoru hlavního města vloni přejelo za čtyřiadvacet hodin v průměru přes 282 tisíc vozidel.

Odborníci odhadují, že aut v samotné Praze už příliš přibývat nebude. Podle statistických údajů ho vlastní již teď prakticky každá rodina. Ani loňské ceny pohonných hmot nedokázaly řidiče přimět, aby dali přednost městské hromadné dopravě. Jak vyplývá z dopravní ročenky za loňský rok, kterou v těchto dnech vydala TSK, v každém autě seděl přitom prakticky jen samotný řidič. Průměrná obsazenost automobilů se totiž rok od roku snižuje. Zatímco ještě v roce 1990 činila 1,7 osoby, vloni už jen 1,3.

I když Praha dnes a denně vypadá jako jedno velké parkoviště, i mezi jednotlivými komunikacemi lze ještě rozlišovat. „Nejzatíženějším úsekem Prahy i České republiky je Barrandovský most, kterým denně jezdí 137 tisíc aut,“ řekl Pivec.       (Zdroj: Ecomonitor)


Kepler oficiálně zahájil hledání druhé Země ..... Kosmický dalekohled Kepler zahájil vědeckou část mise. Začíná tak hledání planet typu Země, které mohou být vhodné pro život.

NASA ve středu oznámila, že Kepler již zahájil vědecká pozorování. Po dvou měsících testování a kalibrace přístrojů tak oficiálně začíná mise, o které snili lidé stovky let. Na zrcadlo dalekohledu Kepler v současné době dopadají nepřetržitě fotony ze 100 000 vybraných hvězd v souhvězdí Labutě. Kepler bude hledat i nepatrné změny v jasnosti každé z hvězd z cílem najít exoplanety o velkosti Země, které obíhají okolo svých sluncí v zóně života a mohou tak teoreticky mít na svém povrchu vodu v kapalném skupenství a potažmo i život.

Podle očekávání by Kepler mohl objevit až 50 planet o velikosti Země a více než 800 planet do průměru 2,2 Zemí. První výsledky lze očekávat v prosinci letošního roku. Půjde ale o objevy hmotných exoplanet, obíhající blízko svých mateřských hvězd. Na to hlavní - objev planet zemského typu si musíme počkat 3,5 roku. Trpělivost ale růže přináší…      (Zdroj: Exoplanety)


Louky a pole mizí pod nánosy zeminy - už to není odpad .....  Stavební firmy mohou od letošního roku vozit vytěženou zeminu ze staveb prakticky kamkoliv. Zemina už totiž není považována za odpad, a tak končí v blízkosti nových staveb na loukách a polích. Navíc často i bez souhlasu vlastníka pozemku. Někteří poslanci se teď snaží iniciovat změny zákonů tak, aby inspekce opět mohla vyvážení zeminy kontrolovat a případně postihovat.

Dokládá to příklad z městysu Okříšky na Třebíčsku. Staví se zde nová továrna. Vlastník pozemku s vyvážením zeminy ze stavby do svého sadu souhlasil. Jenže správně neodhadl potřebnou plochu. "Odhad množství té zeminy neodpovídal skutečnosti a té zeminy bylo nakonec daleko víc a to už stavba probíhala," podotkl Josef Kula, starosta městysu Okříšky.

Keře tak skončily pod navážkou a třešně se budou trhat ze země přímo z koruny stromů. Inspekce životního prostředí za narušení krajinného rázu investorovi loni uložila pokutu bezmála 400 tisíc korun a nařídila provést terénní úpravy. Letos by už tuto pravomoc neměla. "Komplikuje to situaci pro společnost, nebude orgán, který by dostatečně účinně mohl toto šetřit a zamezit těmto případům," vyjádřila se Eva Tylová, ředitelka ČIZP.      (Zdroj: Enviweb)

Zhovadilost vládne touto zemí ...


Vědci odhalují mechanismus svědění a škrábání ..... Když nás nebo zvířata něco svrbí, nikdo nebude dlouho přemýšlet nad tím, jak si od nepříjemného pocitu odpomoci. Zvedneme prostě ruku nebo tlapku a nepříjemné místo si poškrábeme. Americké neurovědce napadlo zjišťovat, jak vlastně mechanismus svědění a škrábání funguje.

Možná si řeknete – další praštěný nápad, kterým si nudící se vědci krátí čas. Zdravotníci však dobře vědí, že svědění a následné škrábání může představovat skutečně závažný problém. Běžné poškrábání kousnutí od komára či jiného bodavého hmyzu nám jistě nic strašného nezpůsobí, větší problémy už nastávají u lidí, kteří trpí nějakou formou chronického svědění. Takové svědění, které vyskytuje např. u zhruba 50 druhů nejrůznějších onemocnění (např. ekzémů, zánětů, oparů, Hodgkinovy choroby, AIDS nebo u různých psychických onemocnění) může pacienta připravit o spánek, uvrhnout ho do deprese a v extrémních případech jej dohnat až k sebevraždě. Důvodů, proč by měli brát vědci svědění vážně, je tedy více než dost. Specialisty na neurovědy z americké University of Minnesota proto překvapilo, jak málo výzkumů bylo v této oblasti zatím provedeno a pustili se do práce. Doufali jsme, že naše studie přinese poznání toho, kde přesně v nervové soustavě pocit svědění vzniká, popisuje cíl práce vedoucí týmu prof. Glenn Giesler. Svědění začíná přímo v kůži, jejíž buňky vylučují látku zvanou histamin. Některé neurony odpovědí na podráždění histaminem a přenesou zprávu o něm do míchy. Odtud putuje vzruch do části mozku zvané thalamus a nakonec do šedé kůry mozkové, kde teprve vzniká výsledný vněm svědění. Gieslerův tým pracoval s laboratorními opičkami makaky. Aplikovali jim na kůži histamin a v zápětí ji poškrábali. Díky tomuto experimentu se jim podařilo lokalizovat místo v nervové soustavě, kde dochází k efektu potlačení nepříjemného svědění poškrábání. K jejich překvapení se toto místo se nenachází v mozku, ale v míše. Vědci doufají, že jejich objev je prvním krůčkem k účinnému léku proti svědění.       (Zdroj: 21@století)


Vypovězení loajality ..... Na Hradčanech se v sobotu sešlo odhadem 30 tisíc lidí, aby skandovali a vykřikovali protestní hesla. Bylo to víc, než kolik na stejné místo před šesti týdny přilákal Barack Obama, když promlouval o potřebě zlikvidovat jaderný arzenál, a překlenout tak propasti mezi zeměmi světa. Tuto sobotu ležela demonstrantům na srdci spíš potřeba překlenout propast mezi zaměstnavateli a pracujícími. Podle odborových předáků se zaměstnavatelé pokoušejí docílit toho, aby veškeré náklady hospodářské krize nesli pracující. I vláda má svůj podíl viny, jelikož se krizi řádně nepostavila. Pokud by zaměstnavatelé a pracující dokázali na chvíli odložit zbraně, možná by se postupně shodli na jedné věci: totiž že vláda nyní představuje spíše problém než jeho řešení. Ať už letošní podzimní volby vyhraje kdokoliv, příští vláda možná zjistí, že se netěší své dosavadní podpoře ani ze strany podniků, ani od pracujících.       (Zdroj: Respekt)

Otázka je, proč tedy lidé znovu a znovu volí toho, koho už za pár týdnů budou nenávidět ... to by mě fakt zajímalo ... tak dobrej guláš nikdo přece nevaří ...


Symbióza z dob dinosaurů ..... Kus jantaru dokázal, že oboustranně výhodná dohoda mezi termity a prvoky platila už před 100 miliony let.

Jedním z evolučně nejúspěšnějších druhů hmyzu jsou bezesporu termiti - sociální stvoření, která připomínají mravence, ale jejich nejbližšími příbuznými jsou zřejmě švábi. V současnosti Zemi obývá asi 2300 druhů termitů, kteří žijí v milionových podzemních koloniích. Termiti se živí odumřelým dřevem a k tomu, aby dokázali strávit celulózu, nezbytně potřebují pomoc prvoků. Jde o druh symbiózy označovaný jako mutualismus čili oboustranně výhodný vztah. Prvoci svými enzymy pomáhají termitům trávit dřevo, a ti jim na oplátku ve střevech poskytují bezpečný úkryt, bez kterého by prvoci nepřežili.

Objev termita zachyceného v kusu jantaru nyní ukázal, že tento vztah existoval už v době, kdy Země patřila dinosaurům. Tehdy se ve vlhkém pralese dnešní Barmy pokusil nějaký pták ulovit termita. Nebyl úspěšný, ale termit utrpěl smrtelné poranění a zachytil se v kapce pryskyřice. Spolu s obsahem střev se z jeho těla vyřinuli také symbiotičtí prvoci. Jejich organismy se v jantaru zachovaly celých 100 milionů let. Paleontologové z Oregonské státní univerzity tak z barmského dolu získali zatím nejstarší známý důkaz existence mutualistických vztahů.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Nepřipusťte, aby ti, kdo krizi nezavinili, ji odnesli nejkrutěji! .....Výzva 30 000 odborářů z protestní demonstrace Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) ve spolupráci s Evropskou odborovou konfederací (EOK) na Hradčanském náměstí, jako součásti několikadenní mezinárodní série podobných akcí, v Česku jako protest proti návrhu novely zákoníku práce a záměrům bývalé vlády na pokračování důchodové reformy

Vážený pane prezidente, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážená nová a budoucí vládo! Před nedávnem zde na pražském Hradčanském náměstí americký prezident Barack Obama dával lidem naději a mluvil o bezpečí světa. Dnes stojí na stejném historickém místě desetitisíce lidí, aby otevřeně vyjádřily důrazný protest proti nespravedlivému zneužívání krize.

Vyzýváme Vás: nepřipusťte, aby ti, kdo krizi nezavinili, ji odnesli nejkrutěji!

Nedělejte z krize záminku ke změnám zákoníku práce, které by přinesly nebývalé omezení zaměstnaneckých práv, včetně možnosti bezdůvodného vyhazování z práce!

Je prokázáno, že současný zákoník práce není příčinou ekonomických potíží země a jednotlivých podniků! Odmítněte takovou novelu zákoníku práce, která má být oprátkou na zaměstnance!

Pomozte zachovat pracovní místa veřejnými zakázkami. Podpořte z prostředků EU a státu kombinaci zkrácených pracovních úvazků se sociálními dávkami!

Ochraňte lidi před parazitováním finančních spekulantů přijetím zákona proti lichvě!

Napravte reformou pokřivený sociální systém, aby pomohl v krizi ochránit nezaměstnané a rodiny s dětmi!

Nedovolte hazardování s důchodovým systémem! Nepřijímejte nový rizikový zákon o penzijním spoření! Nedovolte znehodnocení naspořených důchodů a další oslabení veřejných financí!

Nepodporujte opt-out, což je částečná privatizace veřejného důchodového pojištění, která by byla zejména v době krize velkým hazardem pro penzijní systém! Peníze na naše důchody na spekulativní burzu nepatří!

Nedovolte, aby se krize stala záminkou k likvidaci veřejných služeb ve zdravotnictví, sociální péči, školství a dalších oblastech!

Využívejte sociální dialog, obdobně jako tomu je v jiných zemích EU!

Berte vážně odborové analýzy v ekonomické a sociální oblasti, které opakovaně ve srovnání s jinými prokázaly svoji kvalitu a přesnost!

Konejte, rozhodujte a vládněte ve prospěch občanů, nikoliv v zájmu spekulativního zisku finančních a lobbistických skupin a daňových rájů! Světu to nedávno v Londýně slíbili představitelé 20 nejvlivnějších zemí.

Na včerejších demonstracích v Madridu a Bruselu a na dnešní v Berlíně a Praze jsme jménem 60 milionů odborářů Evropy vyzvali a vyzýváme politiky k odpovědnosti za osudy lidí, na které krize doléhá nejtíživěji.      (Zdroj: Czech Free Press)


Rozhledna ve Velkých Pavlovicích ..... Stovky lidí se přišly podívat na nově otevřenou, 17 metrů vysokou rozhlednu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Přilákala je nejen nová možnost podívat se z výšky na široké okolí, ale také doprovodný program včetně otevření sklepů místních vinařů veřejnosti.

Rozhledna, která byla na základě ankety na webových stránkách města pojmenována "Slunečná", byla slavnostně otevřena ohňostrojem, nechyběla ani cimbálová muzika a lidové písně.

Nová rozhledna z oceli a dřeva, připomíná svým tvarem keř vinné révy.

Lidem, kteří vystoupají na vršek rozhledny, se nabídne pohled na mikroregion Modré hory, který je údajně oblastí s největším počtem pěstovaných modrých hroznů na jižní Moravě.

Celý projekt stál asi čtyři miliony korun. U rozhledny nechybí provozní budova s prodejnou suvenýrů a vinným sklípkem, v němž budou moci turisté ochutnat tamní vína. Zařízení stojí na jedné z vinařských cyklistických stezek.

Podobu rozhledny vybrala radnice z osmi architektonických návrhů. Z věže jsou vidět Karpaty i Lednicko-valtický areál. Návštěvníci uvidí i rozhlednu v nedalekých Bořeticích a vyhlídkové místo ve Velkých Bílovicích. Při zvlášť vydařených podmínkách prý bude možné dohlédnout až na Vídeň.

V kraji je nyní asi 25 vyhlídkových věží a každý rok vznikají nové - letos vzniknou čtyři, další dvě budou opraveny. Z těch letošních bude patrně nejzajímavější věž Rumburak u hradu Bítov na Znojemsku. Po náročné rekonstrukci bude také otevřena jedna z nejstarších moravských rozhleden - Alexandrovka v Moravském krasu. V Lednici na Břeclavsku se vyloupne do krásy 60 metrů vysoká historická vyhlídková věž Minaret s novou fasádou.      (Zdroj: Řev přírody)


Pivo Bernard právě dobylo pátý kontinent ..... Pivo Bernard poteče také do Latinské Ameriky. Humpolecký pivovar vypravil první dodávku již na pátý kontinent, konkrétně do Peru.

„Naší značce se dlouhodobě daří vstupovat v segmentu prémiových piv na nové, zajímavé trhy. Peruánské hlavní město Lima mezi ně bezesporu patří,“ okomentoval obchodní úspěch exportní manažer pivovaru Tomáš Hraba.

Vývoz se podílel na loňském celkovém výstavu více než dvanácti procenty. Objem exportu meziročně stoupl téměř o 29 procent na 23 300 hektolitrů. Polovina tohoto množství putovala na Slovensko.

Bernarda ale znají také Rusové, Britové či Řekové, stejně jako Australané, Gruzijci, Japonci i Američané. Na zámořských pivních festivalech získal Bernard hned několik prestižních ocenění.

Mezi ta nejvýznamnější patří především loňský úspěch na Australian International Beer Awards, druhém největším pivním festivalu na světě. Bernard se ale prosadil i při dvou soutěžích ve Velké Británii      (Zdroj: Agris)


Teorie rozvětvující se budoucnosti ..... Nejen na tzv. alternativních internetových stránkách jsou ohledně budoucnosti Země a lidstva rozvíjeny dvě základní polaritní teorie. Jedna je pesimistická (pro mnoho lidí realistická) a jejím základem je zavedení NWO a zotročení lidstva různého stupně dle míry pesimismu (či informovanosti) autora. Druhá je optimistická (pro mnoho lidí utopická) a jejím základem je postoupení Země a lidstva do vyšší dimenze či na vyšší vibrační úroveň. Tato varianta také zahrnuje sjednocení celého lidstva, ale na zcela jiné úrovni a principech. Základním rozdílem bude typ hry. V nízko-vibrační variantě se bude jednat v zásadě o hry s nulovým koncem a ve vysoko-vibrační variantě o hry s nenulovým koncem. Zjednodušeně hra s nulovým koncem je hra, kdy já získávám, když jiný ztrácí a hra s nenulovým koncem je hra, kde získáváme oba (všichni). Na základě některých informací jsem došel k názoru, že by se tyto teorie nemusely jednoznačně vylučovat, jak by tomu zdánlivě napovídala logika věci a pokusil jsem se je skloubit v teorii relativně novou. Ke svému mírnému překvapení jsem zjistil, že z mého zorného úhlu se mi jeví tato nová unifikující teorie logická a jaksi i „spravedlivá“. Pojem spravedlnosti je samozřejmě velmi relativní a tak jen zdůrazňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Předložit k této teorii jakékoliv důkazy zřejmě nelze. Dle mého názoru však je velmi problematické předložit k jakékoliv teorii pro všechny nepochybné důkazy. Sám pro sebe jsem si definoval to, co je pro mě pravda. Pravda je pro mě to, co zapadá do mozaiky mnou přijímaných skutečností.      (Zdroj: Matrix-2001)


19.05. 2009     Tohoto dne v roce 1910 prošla Země ohonem Halleyovy komety. Nepřihodilo se nic mimořádného, ač byly hlásánu zvěsti, že na Zemi zahyne vše živé a šarlatáni si významně přivydělávali prodejem pilulek zaručeně chránících proti otravě "kometárním plynem".


Nejvýše položenou zastávku v republice obslouží ekologický autobus ..... Ekologický autobus na zemní plyn ČSAD Semily bude od dnešního dne jezdit z Jilemnice na Semilsku do nejvýše položené zastávky v republice Vítkovice - Zlaté návrší. Zastávka leží v nadmořské výšce 1420 metrů.

„Do kyvadlové dopravy na lince číslo 670073 nasadí ČSAD Semily nízkopodlažní autobusy emisní třídy EURO 4-5. Vznikne tím ekologicky šetrné spojení do Krkonoš. Ze zastávky Zlaté návrší lze již navštívit pomník Hanče a Vrbaty nebo se vydat kolem Labské boudy, pramenů Labe a Mumlavského vodopádu až do Harrachova,“ řekl mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer. Dodal, že o nasazení tohoto typu autobusu rozhodl ČSAD Semily po jednání s náměstkem hejtmana Libereckého kraje Martinem Seppem (ČSSD) a ředitelem Krkonošského národního parku Janem Hřebačkou.      (Zdroj: Enviweb)


Student našel vyhynulý druh .....  Na Královéhradecku žije vzácný druh vážky, ač prý před čtyřiceti lety vyhynul. Unikátní druh vážky se objevil v Hradci Králové a v nedalekých Libranticích. Šidélko ozdobné s černými ornamenty na modrém podkladě je přes čtyřicet let považováno za vyhubené. Jde o evropsky významný druh, který se vyskytuje hlavně ve východní Evropě a v menších lokalitách v Německu a Rakousku.

„Tento druh vážky je velmi vzácný po celé Evropě, u nás o ní byla poslední známá zmínka v 70. letech minulého století, která se však odkazovala na objev předválečný. V rámci České republiky je tento druh pokládán za vyhynulý,“ řekl profesor biologie z Univerzity Hradec Králové Petr Bogusch. Podle něho je tato vážka velmi náchylná na prostředí, ve kterém žije. Na rozdíl od obyčejných vážek, které vyhledávají spíše stojaté vody, váže se šidélko ozdobné na toky, jež jsou zarostlé vodními rostlinami.

„První objev jsem učinil v lokalitě Na Plachtě na okraji Hradce, což bylo velmi zvláštní s vzhledem k tomu, že jsou tam stojaté vody. Pak se tam šidélko již nevyskytovalo. Kolega pak tuto vážku objevil u Librantic,“ řekl objevitel vážky student gymnázia Michael Mikát. To že se o šidélku přes čtyřicet let nevědělo, podle něho může souviset i s tím, že žije v malé populaci a nikdo si ho v Hradci a okolí nevšiml.      (Zdroj: Ecomonitor)


V Černobylu se pěstují rostliny pro vesmírné expedice .....  Jakkoliv se to bude zdát neuvěřitelné, život v Černobylu po více než dvou desetiletích od největší katastrofy v dějinách jaderné energetiky, bují velmi intenzivně. Žádné vize a scénáře, kde běhají dvouhlaví psi a monstra připomínající Frankensteina se přes zbožná přání nukleárních paranoiků nekonají.

Rozsáhlé radiací zasažené území v okolí elektrárny se v poslední době naopak dostává do popředí konstruktivního zájmu vědeckých týmů z celého světa. Členem jednoho z nich je také Martin Hajduch ze Slovenské akademie věd, který zde intenzivně pracuje na výzkumu adaptací rostlin na dlouhodobý růst ve vysoké radiací. Porovnává rostliny sóji, pěstované v různých vzdálenostech od stovek metrů až do cca 100 kilometrů od pobořeného reaktoru a výsledky jsou více než překvapivé. Rostliny pod vlivem nejvyšších dávek radiace jsou nejen živé, ale navíc ještě vytvářejí v porovnání se sójou v nízké radiaci odlišné proteiny. Jde vesměs o proteiny související s produkcí semen a ochranou buněčných struktur před účinky radiace a těžkých kovů. Jeden z nich má podobnou funkci i u lidí, kde funguje jako protein chránící před radiací krevní buňky.

Podle Hajducha nejde o samoúčelné hrátky, cílem badatelů není nic menšího, než najít genotypy vhodné pro dlouhodobé vesmírné expedice či pro kolonizaci jiných planet.       (Zdroj: OSEL)


Spitzer zachytil hvězdu při vytváření kometárních krystalků ..... Silikátové krystalky v prachoplynném disku kolem hvězdy EX Lupi. Astronomové se dlouho zajímali o to, jak se drobounké silikátové krystalky, které potřebují ke svému vzniku vysoké teploty, staly součástí ledových komet, zrozených za mrazivých teplot na vnějším okraji Sluneční soustavy. Tyto krystalky by měly začít svoji existenci jako nekrystalické polymorfní silikátové částice, částečně smíchané s plynem a prachem, z kterého se zformovala naše planetární soustava.

Mezinárodní tým astronomů se domnívá, že nalezl vysvětlení, kde a jak se tyto krystalky mohly zrodit. K výzkumu použili Spitzerův kosmický dalekohled, kterým pozorovali mladou hvězdu podobnou Slunci, nacházející se ve vzdálenosti 460 světelných roků od Země. Výsledky jejich výzkumu, které byly publikovány 14. 5. 2009 v časopise Nature, přinášejí rovněž nový pohled na vznik planet a komet.

Odborníci z Německa, Maďarska a Nizozemí zjistili, že křemičitany jsou transformovány na krystalickou formu působením výronů žhavých plynů, k nimž dochází na mateřské hvězdě. Zaznamenali infračervené spektrum silikátových krystalků v prachoplynném disku, který obklopuje hvězdu EX Lupi (v souhvězdí Vlka), v průběhu jednoho z četných výtrysků, pozorovaného observatoří Spitzer v dubnu 2008. Tyto krystalky nebyly zaregistrovány při dřívějších pozorováních hvězdného disku během jedné z klidných period v rané fázi vývoje hvězdy.

„Předpokládáme, že jsme vůbec poprvé pozorovali probíhající vznik krystalků,“ říká Attila Juhasz, jeden z autorů článku (Max-Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Německo). „Myslíme si, že krystalky vznikaly při procesu tepelného žíhání malých částic ve vnější povrchové vrstvě vnitřní části disku kolem hvězdy v důsledku tepla při výronu žhavých plynů.“ Toto je zcela nová představa, jak se mohl tento materiál vytvořit.       (Zdroj: Astro)


Zvuk ticha: protiklad svobody ..... Toto je nesmírně aktuální a důležité pojednání. Informuje o tajné psychotronické technologii Pentagonu, známé jako Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) (Spektrum rozšiřování tichého zvuku), která byla plně funkční již počátkem 90. let. O použití této technologie jsem se dověděl od Al Bieleka v r. 1992 z videa, které udělal Vladimir Terziski. http://educate-yourself.org/products/index.shtml#albielekonmindcontrol (k zakoupení). Tato technologie byla použita proti válkou zoceleným iráckým vojskům opevněným v hlubokých podzemních bunkrech v Kuvajtu a Iráku během první Války v zálivu v lednu 1991. Fyzické, emocionální a psychologické efekty této technologie byly tak vážné, že statisíce iráckých vojáků se masově vzdaly, aniž vystřelily jediný výstřel proti koaličním silám vedeným USA. Počty uvedené ve zprávách byly ohromující: 75 000 a pak dalších 125 000 (i více) iráckých vojáků vybíhalo ven ze svých hlubokých pouštních bunkrů, mávalo bílými vlajkami, padalo na kolena před blížícími se vojsky USA a pokud měli příležitost, doslova líbali boty i ruce těch, kteří je brali do zajetí. Proč se váleční veteráni, kteří byli již 8 let ve válce na středním východě (s Iránem 1980-1988), chovali tímo způsobem? Je to prosté. Byli vystaveni technologii, která byla tak extrémní a nepochopitelná, že se náhle, ve vlně trýznivého zážitku mysli, dostali na úroveň prosících dětí a cítili vděčnost, že jsou ještě naživu. Tato technologie je připravena k použití, třebaže v subtilnějším měřítku, proti americkým občanům ve vysoce tajné a skryté operaci, aby kontrolovala a manipulovala celou populaci k „poslušnosti“ nejvyšším vládcům Noveho světového pořádku. Technologie bude používat kombinaci HAARPových vysílačů, GWEN vysílačů, mikrovlnných vysílačů mobilních telefonů a brzy povinné digitální televizi s HD (s vysokým rozlišením), která vstoupí do vašeho domova a) kabelem, b) satelitem, c) televizory s HD, d) s oněmi tak snadno dostupnými digitálními konvertory (set top boxy), o které má vláda takovou starost, aby vám pomohla s jejich opatřením, že na sebe bere úhradu většinu jejich ceny.      (Čtěte na Matrix-2001)


Předpovídal Nostradamus UFO? ..... UFO, tedy neidentifikované létající objekty, se s oblibou objevují v prostoru způsobem, který můžeme s klidným svědomím nazvat "vysublimování". První řádek tudíž popisuje něco, co už naší ufologové velmi dlouho důvěrně znají.

Jestliže Nostradamus hovoří o sublimování těles bez konce, nutně to v nás musí vzbudit představu nějaké invazní flotily, která se začne objevovat v blízkosti povrchu Země. Můžeme se rovněž domnívat, že krvavý chřtán je mateřskou lodí a sublimující tělesa jsou vyloďovacími čluny. Pokud je tomu tak, potom Nostradamus oprávněně hovoří o přední straně něčeho, od čeho se tělesa odtrhují (případně, z čeho vylétají).

Mnozí náhodní svědkové UFO hovoří o pozorováních nějakého svítícího objektu, z něhož se vydělují menší objekty. Tyto případy nejsou nijak vzácné a jsou poměrně dobře zdokumentované. Přečteme-li si výpovědi některých svědků, zjistíme, že mají při popisu pozorovaných jevů velké problémy s terminologií. Oč větší problémy musel mít v tomto směru Nostradamus, je nasnadě.

Slova "vládce" a "neviditelnost" mají zjevné spojitost se sublimujícími tělesy, kdežto slovo "smysly" se vztahuje k naší schopnosti tuto podívanou sledovat. Je zřejmé, že z toho, co Nostradamus viděl, měl v hlavě pořádný zmatek a s ohledem na jistou exotičnost celého výjevu mu nezbylo nic jiného, než se omezit na pouhá hesla, aniž by se pokusil o vysvětlení jejích souvztažnosti.

O tom, že svaté modlitby by mohly cokoli zmírnit, můžeme s úspěchem pochybovat. Poslední řádek této centurie můžeme spíše považovat za útěchu zbožným křesťanům, nebo úlitbu tehdejší svaté inkvizici. Nostradamus musel po tomto vidění zajisté zažít pořádný šok. Poznání, že domnělí bohové a jiné nadpřirozené bytosti, známé z Bible (případně popisované kabalou), jsou naprosto jiné, absolutně nesouměřitelné s jakoukoli lidskou zkušeností, jej nakonec vedlo k přesvědčení, že lidstvo bude mít co do činění s bytostmi nepozemského druhu.

V Centurií IV./64 je popisuje jako napůl zvířata, napůl lidi, případně jako brutální bestie, přičemž jej ani nenapadlo titulovat je jako démony, což by zajisté s ohledem na víru doby, kdy tyto centurie psal, bylo mnohem pochopitelnější. V Centurii IV./43 je nazývá, božskými nepřáteli. Tedy opět se vyhýbá jejich démonizaci, prostě proto, že vzhled těchto bytostí byl dobovým představám o démonech velmi vzdálen.       (Zdroj: Záhady & mystéria)


Sedmnáct procent amerických dětí čelí riziku chronického hladu ..... Nová výzkumná zpráva uvádí, že ve Spojených státech čelí více než 17 procent dětí mladších pěti let riziku chronického hladu. Podle lékařů to znamená, že 3,5 miliónu dětí může v důsledku podvýživy trpět kognitivními a vývojovými poruchami.      (Zdroj: AKT_INFO)


Římské památky přežily díky sopečnému popelu ..... Řada římských staveb odolává zubu času déle než dvě tisíciletí. Nejnovější výzkumy prokázaly, že za svou životnost vděčí sopečnému popelu přimíchanému do malty.

Ani tři silná zemětřesení z let 441, 1349 a 1703 nesrovnala se zemí budovy římského Forum Traiani čili Trajánova fóra, které postavil v roce 113 n.l. pro císaře Trajána syrský architekt Apollodorus z Damašku. Fórum sloužilo nejen jako tržiště, ale i jako administrativní centrum. Stály tu například dvě knihovny. Císař Traján odsud v letech 98 až 117 n.l. vládl celé římské říši. Dominantou fóra byl Trajánův sloup vysoký 38 metrů. Je na něm spodobněno Trajánovo vítězství ve válce s Dáky.

ezinárodní tým archeologů, historiků, vulkanologů a materiálových inženýrů zkoumal zdivo bezmála dvě tisíciletí starých budov Trajánova fóra a došel k závěru, že se tajemství jejich odolnosti skrývá v pojivu zdí. Římané použili maltu, pro kterou vyrobili cement ze sopečného popela. Analýzy prokázaly, že popel pochází z vulkánu, který explodoval před 456 000 roky v oblasti na jih od dnešního Říma a vytvořil vrstvy usazenin známých jako pozzolana.

Z dobových dokumentů vyplývá, že tyto usazeniny využívali k výrobě cementů do malty a omítek už starověcí Římané. Například Vitruvius ve svém desetidílném spisu De Architectura rozděluje pozzolanu podle barev na černou, bílou, šedou a červenou. Zároveň uvádí návod pro posouzení kvality pozzolany.

"Nejlepší je ta, která vydává při tření v rukou pronikavý, nepříjemný skřípavý zvuk," píše Vitruvius.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Vetřelci ve jménu ekologie ..... Plodiny, z nichž se vyrábí biopaliva, dokáží rychle vytlačit původní druhy.

Pěstování plodin pro výrobu biopaliv je považováno za ekologicky bohulibý počin, protože nahradí fosilní paliva a sníží produkci skleníkových plynů. Výroba biopaliv však může mít na životní prostředí i negativní dopad.

Vědci z University of Hawaii dospěli k závěru, že se mohou plodiny, s jejichž pěstováním se na Havajském souostroví počítá pro produkci biopaliv, celkem snadno změnit v nežádoucí rostlinné vetřelce, kteří proniknou do volné přírody a vytlačí původní flóru.

Tým vedený Christopherem Buddenhagenem srovnával čtyřicítku plodin využitelných pro výrobu biopaliv se čtyřiceti jinými rostlinami, jež byly na Havaj dovezeny. Využil k tomu 49 kritérií, podle kterých běžně hodnotí rizika spojená s průnikem cizích plevelů.

Tento osvědčený systém odhadu rizik se používá po celém světě. Dokáže s devadesátiprocentní účinností odhalit potenciální rostlinné vetřelce a se sedmdesátiprocentní účinností vytipovat rostliny, u nichž toto riziko po importu nehrozí.

Až čtyřikrát větší riziko Výsledky studie zveřejněné ve vědeckém časopise PLoS ONE skončily neradostnou bilancí. Rostliny využitelné pro výrobu biopaliv se promění v nebezpečné vetřelce s dvakrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobností než ostatní importované rostliny. Buddenhagen došel k závěru, že stejné problémy mohou vyvolat také v dalších oblastech s podobným klimatem. Ohrožují tedy nejen přírodu pacifických ostrovů, ale i další tropické oblasti.

K nejrizikovějším rostlinám, o jejichž pěstování se na Havaji uvažuje, nebo se s ním už začalo, patří bobovitá ovíjivá rostlina kudzu pocházející z Asie. Počítá se s ní při výrobě biolihu. Dalším potenciálním vetřelcem je skočec obecný, jenž slouží k výrobě bionafty, nebo keř Psidium cattleianum pocházející z Brazílie. S tím se počítá pro produkci biomasy. Za nízce rizikové považuje Buddenhagenův tým např. pěstování podzemnice olejné, palmy kokosové nebo sóji. Tyto plodiny slouží k výrobě bionafty.

Rizika proměny plodiny v nebezpečného vetřelce platí, pokud je ponechán situaci volný průběh a nejsou přijata žádná preventivní či ochranná opatření. Na Havaji se pěstování potenciálně rizikových plodin nechtějí vzdát. Stanovují proto jasná pravidla, která sníží riziko proměny plodiny na vetřelce na minimum.       (Zdroj: Agris)


Proč si nepamatujeme sny? ..... „V galaxii je 10 na jedenáctou hvězd. Kdysi to bývalo opravdu velké číslo. Ale je to jenom 100 miliard, to je míň než schodek státního rozpočtu. Takovým číslům jsme říkali astronomická, teď bychom jim měli říkat čísla ekonomická.“ (Richard Phillips Feynman)

Američtí neurologové sledovali u spících potkanů „žhavení“ jednotlivých neuronů v hipokampu, který se podílí na ukládání informací do paměti, a „žhavení“ neuronů v paměťových centrech v mozkové kůře. Vědci porovnávali aktivitu neuronů během různých fází spánku – během hlubokého spánku a spánku REM, kdy se zdají sny. Zjistili, že během hlubokého spánku se „žhaví“ určité neurony v hipokampu a v souladu s nimi se „žhaví“ i neurony mozkové kůry. Jsou tedy vytvořeny optimální podmínky pro tvorbu vzpomínek přenosem vzruchů z hipokampu do mozkové kůry. Během „snové“ fáze spánku REM se sice neurony v hipokampu i nadále „žhaví“, ale aktivita neuronů v mozkové kůře se nedrží jejich „tempa“. Hipokampus a mozková kůra pracují asynchronně a k tvorbě vzpomínek nedochází. Překvapivé výsledky výzkumu naznačují důvod, proč zapomínáme většinu snů. Když během spánkové fáze REM sníme, není mozek na ukládání informací do trvalé paměti „nastaven“.      (Zdroj: VTM science)


18.05. 2009     Osmnáctý květen je Mezinárodním dnem muzeí; vyhlásila ho v roce 1977 rezoluce generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM).


Proč nemáte úspěch v randění? ..... Nedaří se vám najít partnera a každé rande pro vás končí nezdarem? Americký psycholog Alex Benzer, autor knihy The Tao of Dating, ve své nejnovější studii uvádí, že čím jste inteligentnější a úspěšnější, tím obtížnější pro vás bude najít si vhodný protějšek. Inteligentní lidé si totiž podle vědce automaticky připisují právo být milováni, a to kvůli svým dosaženým úspěchům. To je ve vztazích značně znevýhodňuje. Hledání protějšku jim komplikuje také fakt, že v mládí strávili víc času budováním svých úspěchů než vztahů, a že se tudíž při kontaktu s opačným pohlavím nechovají jako plně rozvinuté sexuální bytosti.      (Zdroj: VTM Science)


Duchovní hodnoty, jimiž se udržuje naše společnost ..... Kardinál Miloslav Vlk se 11. května 2009 v Bruselu zúčastnil setkání organizovaného platformou „La Chapelle de la Résurrection“ a Komisí biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE). Na tomto fóru pronesl přednášku na téma „Historický původ hodnot, které dnes tvoří Evropu: česká zkušenost.“      (Čtěte na stránkách kardinála Miloslava Vlka)


Národní park není továrna na dřevo ..... „Lesy v národním parku nejsou hospodářské lesy. Jejich účelem není produkce dřeva a ta také není důvodem, proč Česká republika na Šumavě vyhlásila národní park. Rád panu Zemanovi a dalším osobně ukážu, jak úspěšně přirozená obnova v horských smrčinách probíhá. Z letadla ani vrtulníku to pochopitelně vidět není. O Šumavě budu samozřejmě hovořit s premiérem i ministry, hejtmany Jihočeského a Plzeňského kraje i obcemi. Věřím v oboustranně racionální a věcnými argumenty podložený dialog,“ reagoval na kritiku expremiéra Miloše Zemana a některých senátorů ministr životního prostředí Ladislav Miko.

„Není možné posuzovat hodnotu horských smrčin cenou dřeva. První zóna národního parku je oblastí, která slouží laikům i vědcům k poznání toho, jak sama příroda pracuje. Volá-li Miloš Zeman po tom, abychom ke všem šumavským lesům přistupovali jako k lesům hospodářským, měl by ale také dodat, že by tím Česká republika přišla o svůj největší národní park. Hospodářský les národním parkem být opravdu nemusí,“ říká ministr Miko.      (Zdroj: tisková zpráva MŽP)

Jenže vysvětlujte tohle manažerům, co mají přívod krve do mozku zaškrcený kravatou ...


Ropy je dost? ..... Celkových zásob ropy ve světě je takové množství, že by to mohlo vystačit na nejméně dvě další století, a zemního plynu je zhruba na tři století. Plyne to z posledních odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Údaje z výroční zprávy agentury naznačují, že katastrofa, kterou měl podle některých teorií vyvolat údajně bezprostředně hrozící "ropný zlom", se odsouvá do poměrně vzdálené budoucnosti.

Teorie ropného vrcholu či zlomu (oil peak) je založena na předpokladu, že ve chvíli, kdy světové zásoby ropy budou vyčerpány zhruba z poloviny, začne těžba klesat a cena bude prudce stoupat, což odřízne světovou ekonomiku od klíčového surovinového zdroje a začnou "války o ropu".

Podle některých zastánců teorie již ropný zlom v minulých letech nastal, nebo brzy nastane, což bude mít pro svět hrozivé následky.

Údaje IEA jsou pro úvahy o blízkém vyčerpání ropy studenou sprchou. Agentura předpokládá, že před rokem 2030 ke globálnímu ropnému zlomu nedojde - "světu ještě ropa ani zemní plyn nedochází", konstatuje IEA.

Podotýká ovšem, že ke svému vrcholu se ke konci sledovaného období začnou blížit konvenční ropné zásoby; jejich úlohu motoru zvyšování těžby však převezmou nekonvenční zdroje, například kanadské ropné písky.      (Zdroj: Enviweb)


Turingův test: stojí papoušek na hlavě? ..... Jedním z použití Turingova testu v praxi je ochrana webových formulářů pomocí technologie CAPTCHA. V nejtypičtějším případě má podobu textu nebo čísel, které je třeba přepsat do formuláře ze záměrně upraveného obrázku.

Problém je, že útočníci s pomocí programů OCR již tyto technologie dokáží prolomit. Vědci z Googlu proto přišli s jinou možností: úkolem člověka by bylo předložený obrázek správně zorientovat (otočit), aby například dítě či papoušek nebyli hlavou dolů. Pro počítačové programy není bez výrazných dalších objektů (pozadí apod.) snadné takovou úlohu vyřešit.

Podle všeho může tedy závod mezi provozovateli webových aplikací a podvodníky začít na nové frontě a uvidíme, za jak dlouho padne i tato ochrana.      (Zdroj: Science WORLD)


Projeďte se Beaglem - výstava Darwin ..... Zveme vás na výstavu s názvem DARWIN. Jedná se o výstavu k dvousetletému výročí narození Charlese Darwina. Výstava byla otevřena 8. května 2009 a potrvá do konce tohoto roku. Najdete ji v Moravském zemském muzeu v pavilonu Antropos, který se nachází v Brně - Pisárkách.

Na výstavě jsou představeny především vědcovy různé aktivity (sběratelství přírodnin, publikační činnost, vědečtí kolegové i oponenti, záliby apod.). Také výstava seznamuje návštěvníky s plavbou slavné lodi Beagle kolem světa. Zvláštností výstavy jsou dva ekosystémy, které na Darwina zapůsobily největší silou - jihoamerický prales s bohatou druhovou pestrostí a chudé Galapážské ostrovy - jsou představeny ve velkoplošných dioramatech.

Atraktivitu výstavy zvyšuje pohyblivá paluba korábu Beagle, ze které se mohou návštěvníci dívat na jeden z galapážských ostrovů. Také originální nazvučení dioramat, živý vodopád a potok s rybami (piraně), desítky dermoplastických preparátů, ukázky nejznámějších dokladů evoluce (zkameněliny, modely vymřelých zvířat, vědecké ilustrace atd.), to vše láká k shlédnutí této výstavy malé i velké návštěvníky.       (Zdroj: National Geographic)


Proč jsme ještě nepotkali mimozemšťany? ..... V kosmu pravděpodobně nejsme sami - tvrdí někteří vědci! Mnohé vesmírné civilizace jsou údajně daleko vyspělejší než my! Proč tedy s žádnými mimozemšťany nejsme v kontaktu? Možná na naši planetu přivezli zárodky života a nyní tajně pozorují, jak se vyvíjíme! Anebo nás ignorují, protože pro ně nejsme dost zajímaví? Spekuluje se ovšem také o tom, že Země je jediné obyvatelné místo, neboť ji chrání planeta Jupiter! Jak to tedy vlastně je s existencí mimozemského života?

Člověk je podle všeho velmi mladý tvor - alespoň ve srovnání s celým kosmem, který má být starý přibližně 13 miliard let. Jsme v tomto prostoru výjimeční? „Je velmi pravděpodobné, že se některé planety podobají Zemi. A není vyloučené, že na nich žijí inteligentní bytosti,“ říká hlavní vatikánský astronom José Funes (*1963). Jen v naší galaxii prý vzniká každý rok průměrně jedna nová hvězda, kolem níž může obíhat obyvatelná planeta. Z těchto odhadů vychází britský fyzik Stephen Webb (*1963), když vyvozuje, že Mléčná dráha je domovem asi milionu mimozemských civilizací. Ty jsou podle amerického fyzika Stephena Gilletta (*1953) většinou starší, a proto vyvinutější než my. Proč tedy s žádnými vyspělými mimozemšťany nejsme v kontaktu, když by jich mělo být tolik?      (Čtěte na stránkách Enigma)


Vrcholové sportovní akce z pohledu, jak je neznáme ..... Kdo dokáže alespoň částečně vyciťovat vliv myšlenek, ihned rozezná, že jedním z nejsilnějších pařenišť vzniku obzvláště zatěžujících myšlenkových forem jsou vrcholové sportovní akce, podporované širokou veřejností. Co se při nich odehrává v myšlenkách samotných soutěžících i v myšlenkách fanoušků? Co se skrývá pod povrchem komerční "super formy" a pod vzletnými slovy o sebepřekonávání?

Ilustrační obrázek Odpověď není těžké najít, když si uvědomíme, že základním rysem úsilí vrcholového sportovce, například hokejisty, který bojuje o titul mistra světa, není snaha překonat sebe a získat titul, ale bez příkras platí jediné: chce překonat soupeře. Vždyť bez toho by se k titulu nikdy nepropracoval. Všechno úsilí sportovce se zaměřuje tedy na jediné - jak najít slabinu soupeře a jak ji co možná nejrychleji využít pro svůj profit.

Položme si nyní klíčovou otázku z čistě morálního hlediska: Může být takové uvažování průplavem čistých energií, povznášejících duši, a může přinést požehnání, když radost jednoho je stavěna na slabině druhého? Když radost vítěze je podmíněna zármutkem poraženého? Vždyť již po tisíciletí je známo, že vlastní štěstí lze najít jen snahou pomáhat ke štěstí jinému člověku. Není uvedený základní rys vrcholového sportu pravým opakem tohoto základního pilíře lidské moudrosti? A to hovoříme o čestné snaze překonat soupeře, která je více než ojedinělá. Jak se do tohoto úsilí ještě přimísí snaha překonat jej za každou cenu, tedy velmi často i na úkor čestnosti, potom je uvedený děj ještě hrozivější. A nakonec, není na úsilí těžit výhody z nedostatků a chyb lidí postaven i celý princip dravého komerčního trhu, který má na svědomí tisíce lidí bez práce a domova?

Pojďme ale dále v rozvíjení této myšlenky. Kdykoliv se člověk snaží těžit vlastní radost ze slabiny a následného zármutku bližního, vysílá nesmírně útočné myšlenky, vytvářející ohyzdné energie a formy. Z takto zformované energie myšlenek vznikají doslova démonické bytosti zla, které lidé vídali v černošských kmenech a jichž se báli. Tyto bytosti, které sice mají formu, ale ne svobodnou vůli, jsou závislé na svých tvůrcích a jsou podněcovány ve své ničivé činnosti masou rozbouřených diváků k nejagresivnějším fyzickým útokům, ba i k vraždám. Hráči přitom ani nevědí, že se intenzivně spolupodílejí zodpovědností na jednání fanoušků, když produkují uvedený druh myšlenek. Mnohé myšlenky formují se následně také do jiných forem, jako jsou kopí agresivního myšlenkového působení a jiné druhy zbraní. Kdo dokáže pozorovat formy tohoto druhu a je vnímavým člověkem, musí z toho být zoufalý.       (Čtěte na Gnosis9)


Obama zvažuje možnost držet vězně za mřížemi bez soudu navždy ..... Poté, co Obamova administrativa oznámila, že v Guantánamu obnoví Bushův systém vojenských tribunálů, objevují se zprávy, že chce Kongresu předložit ideu, podle níž by někteří tamní vězni zůstali na americké půdě navždy a bez soudu.

Princip, na jehož základě by se tak mohlo stát, spočívá ve využití už nějakou dobu diskutovaných Národních bezpečnostních soudů. Lidé, kteří před nimi stanou, nebudou mít většinu z právních možností zaručených obžalovaným u běžných trestních soudů, ale administrativa se bude moci ohánět alespoň náznakem legality ve svém postoji vůči osobám, které už roky drží za mřížemi jen pro podezření.

Senátor Lindsey Graham položil otázku, která se musí drát do hlavy snad všem: „Jak je možné držet někoho ve vězení bez soudu a na neomezeně dlouhou dobu?“ Obamova vláda se už asi rozhodla, že pokud právní podklady k takovému postupu prozatím neexistují, tak si je prostě vytvoří.      (Převzato ze stránek Czech Free Press)


Iluzorní bratrstvo mobilu ..... U českých vládních politiků se to stává už jakousi obsesí nebo spíše zaklínadlem. Jinými slovy úspěšnost svého působení na evropském poli podmiňují znalostí čísel mobilních telefonů svých evropských partnerů.

Potvrdil to i čerstvý premiér Jan Fischer, když ve středečních Lidových novinách prohlásil, že si s předsedou Evropské komise Josém Barrosem vyměnili telefonní čísla, jak služební, tak osobní, což je podle něj předpoklad, aby věci dopadly dobře.

Podobně argumentovali ohrožení českého předsednictví EU i odstupující ministři Topolánkovy vlády, ale i někteří novináři. Nová vláda prý bude oproti nim určitým způsobem handicapovaná, neboť bez osobních kontaktů a známostí předních evropských politiků a lídrů údajně nelze věci efektivně domlouvat a řešit. Že se tu předsouvá určitá výjimečnost či nenahraditelnost tentokrát nechme stranou.

Přátelství nebo sblížení, dejme tomu dvou ministrů zahraničí, zajisté hraje důležitou roli v uvolněné atmosféře bilaterálního jednání, anebo v operativním řešení nečekaných problémů, krizí. S kamarádem se lze přece lépe domluvit než s cizím člověkem, což ale nemusí platit automaticky. Ostatně soudní a zodpovědní ministři nebo prezidenti, kteří si zrovna do oka nepadli, by si při nějaké vážné krizi a v zájmu svých zemí taky určitě zavolali.

Na druhou stranu si premiér Topolánek s francouzským prezidentem Sarkozym tykali a objímali se jako staří braši, znali čísla svých osobních mobilů, avšak když se Francii něco nezamlouvalo, veškerý kamarádšoft šel ihned stranou. Vzpomeňme na přestřelku mezi Prahou a Paříží kvůli zmínce o přesunutí francouzských automobilek z ciziny domů.

A o to přesně jde. Evropská jednání nejsou o tom, jestli se Pepovi a Helmutovi líbí či nelíbí to nebo ono, ale zda to vyhovuje zemím, jež na časově omezený mandát zastupují. Za každou schůzkou nebo telefonátem nejsou osobní zájmy, ale vládní programy a cíle konkrétních států kontrolovaných parlamenty. Premiér Fischer teď může Barrosovi sice kdykoliv zavolat, ale z pohledu české veřejnosti, v níž převládá proevropské cítění, je daleko důležitější, že ovládá čtyři světové jazyky, je inteligentní a k modré vlajce se žlutými hvězdičkami se otevřeně hlásí.

Mimochodem mobilní telefony se začaly běžně používat zhruba před deseti lety, kdežto evropští politici se nějakým způsobem dokázali úspěšně domlouvat na další společné integraci svých zemí dlouhá desetiletí předtím.       (Zdroj: Respekt)


15.05. 2009     Patnáctý květen je Mezinárodním dnem rodiny, slaví se od roku 1994. Je to také Světový den proti mozkové mrtvici.

Sedmnáctá květen je Světový den telekomunikací, u příležitosti výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865. Slaví se od roku 1965 z rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie.

Třetí neděle v květnu je Dnem památky obětí nemoci AIDS; pořádají se pochody Světlo pro AIDS.


Motají se opilci spíše na levou stranu? ..... Jeden z čtenářů New Scientistu se táže, proč se cestou z hospody motá spíše na levou než na pravou stranu. Vysvětlení? Je takový jev univerzální? Můžou za to nohy nebo oči?

V první řadě je otázka, zda jde o jev typický pouze pro dotyčného tazatele, nebo má preference jednoho typu motání nějakou univerzálnější povahu. To je třeba si vyzkoušet sám na sobě a je zde tedy prostor pro celou řadu experimentů.

Roli by mohlo hrát např. to, že lidé-praváci mají nepatrně silnější (nebo snad i delší?) pravou nohu, dělají delší kroky na pravé straně a to přitom člověka otáčí „zprava do středu“, proti směru hodinových ručiček. Nebo je příčinou jevu naopak oko? Praváci by měli v nadpoloviční většině vidět lépe na levé oko a člověk se pak podvědomě snaží mířit tam, kde lépe vidí. To samozřejmě i za střízliva, tehdy ale směr své chůze koriguje. (Obdobu tohoto jevu lze zkusit tak, že nějakému zvířeti zakryjeme jedno oko; bude mít pak tendenci se pohybovat do kruhu.)

Každopádně bychom ale zřejmě dokázali najít i důvody pro to, že se opilci motají směrem doprava. Nezbývá, než v tomto ohledu pilně experimentovat, aby byl k dispozici dostatek dat. Jistě by stálo za to se za tímto účelem vypravit pozorovat například na Oktoberfest. (Nemohla by preferovaná strana třeba záviset i na stupni opilosti? Působí alkohol různě na jednotlivé hemisféry?)      (Zdroj: ScienceWORLD)


Dvouletý led v Arktidě je 4 metry silný ..... Nově vytvořený led bývá po dvou letech 2 metry silný. S velkým překvapením zjistila mezinárodní výzkumná expedice PAM-ARCMIP po 4 týdnech leteckého výzkumu, že nově vytvořený led na severním pólu je 4 metry silný. To odporuje oteplovací teorii.

Koncem dubna skončila v Kanadě nejnovější arktická expedice PAM-ARCMIP (Pan-Arctic Measurements and Arctic Climate Model Intercomparison Project). Letecký výzkum se prováděl 4 týdny letadlem Polar 5 Ústavu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum. Během letu vědci měřili sílu ledu také v oblastech, kde se dosud neměřilo. Výsledek je velké překvapení. Mořský led je ve zkoumaných oblastech silnější, než by si největší snílci mohli jen představit. Ovšem pro občany, kteří oteplování planety CO2 nikdy nevěřili, to překvapení není.       (Zdroj: OSEL)


V Česku je z Evropy nejvíce nemocných klíšťovou encefalitidou ..... Za poslední tři roky v Česku onemocnělo klíšťovou encefalitidou 2211 lidí, podstatně více než v kterékoli jiné evropské zemi. Počet očkovaných je však v tuzemsku třetí nejnižší v Evropě. Očkováno je 17 procent populace, řekl dnes novinářům předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může onemocnění skončit smrtí nebo dlouhodobým poškozením u 38 až 58 procent pacientů.

Hůře je na tom v počtu očkovaných pouze Lotyšsko (devět procent) a Švédsko (11 procent), kde však onemocnění není tak časté. Naopak v Rakousku díky 90 procentům očkovaných ročně onemocní klíšťovou encefalitidou jen 60 až 70 lidí, což je přibližně pouze desetina počtu nemocných v Česku. "Očkování proti klíšťové encefalitidě v Rakousku prokazatelně ušetřilo tisíce lidí od tohoto závažného onemocnění, po jehož prodělání se pacienti nezřídka potýkají s trvalými následky," řekl rakouský virolog Christian Kunz, který je označován za otce očkovací látky proti klíšťové encefalitidě.

Encefalitida je infekční onemocnění, jehož virus je přenášen klíšťaty. Lékaři onemocnění dodnes nedokážou léčit, umějí pouze tlumit jeho příznaky. Prymula proto doporučil jako optimální prevenci právě očkování. Nejvíce jsou v ČR očkováni mladí lidé do 20 let, ale u starších lidí je onemocnění způsobené klíšťaty častější a má horší následky. Vyskytne-li se postižení hybnosti v důsledku obrn, v mnoha případech skončí trvalým postižením.

Není pravda, že se nákaze člověk vyhne, pokud klíště odstraní do 24 hodin po přisátí. U klíšťové encefalitidy se nákaza přenáší téměř okamžitě, upozornil Prymula. Riziko přenosu navíc hrozí i při odstraňování klíštěte jinému člověku nebo zvířeti, proto při této činnosti doporučil používat rukavice.      (Zdroj: Zdravcentra)


Mohly by růst květiny na ledovém měsíci Europa? ..... Mák arktický Fyzik a futurista Freeman Dyson (který mj. předpověděl, že důkaz o existenci mimozemských civilizací bude získán do roku 2056) řekl, že bychom měli mimozemský život hledat tam, kde je jeho objev nejsnadnější, i když podmínky zde nebudou ideální pro život v podobě, jak jej známe na Zemi. Zvláště pak říká, že kosmické sondy mohou hledat květiny podobné těm, které byly objeveny v arktických oblastech Země – a to na ledových měsících ve vnějších oblastech Sluneční soustavy.

„Chtěl bych říci, že strategie hledání života ve vesmíru by měla být zaměřena na pátrání po tom, co je pozorovatelné, a nikoliv po tom, co je pravděpodobné,“ řekl Dyson na konferenci v Cambridge, Massachusetts. „Máme v této oblasti tendenci vymýšlet teorie a odhadovat, co je pravděpodobné. Ve skutečnosti naše odhady budou s největší pravděpodobností chybné,“ dodává Dyson. „Nikdy nebudeme mít tak velkou fantazii jako příroda.“

Freeman Dyson předpokládá, že kosmická sonda by mohla pátrat po projevech života na ledem pokrytém Jupiterově měsíci Europa, což je realizovatelné a o čemž se již uvažuje.       (Zdroj: Astro)


Lenin možno nájde nový domov v Minsku ..... Leninovu múmiu v blízkej budúcnosti možno prepravia z mauzólea na Červenom námestí do hlavného mesta Bieloruska Minsk. Bieloruskí predstavitelia povedali, že sú hotoví dôstojne prijať jeho telo, keď sa Moskva nakoniec rozhodne ho pochovať. Zrejme mu v Minsku postavia zvláštny pomník, pripomínajúci jeho hrobku.

Zdroje z tímu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka tvrdia, že o tejto záležitosti sa opakovane rokuje na najvyššej úrovni. Lukašenko je vraj toho názoru, že jeho pochovanie by bol zločin. Je presvedčený, že prítomnosť jeho tela v Minsku zjednotí národ voči vonkajším nepriateľom.

Diskusia o pochovaní Leninovho tela sa opäť zápalisto rozprúdila pri príležitostí jeho tohoročných narodenín. Niekoľko politických strán a hnutí, vrátane pravoslávnej cirkvi a Liberálno-demokratickej strany Ruska na čele s Vladimírom Žirinovským sa dožadujú, aby Leninovo telo z Červeného námestia odstránili a preniesli do Uljanovska, jeho rodného mesta.

Ruský minister kultúry Alexander Avdejev konštatoval, že Leninovo telo nepredstavuje pre Rusko kultúrnu hodnotu, ale že jeho pochovanie je politická otázka.      (Zdroj: Proti Prudu)


Ani po půl roce se poslanci nedostali ke schválení novely zákona o ochraně přírody ..... Padnou i příští zimu zbytečně další stromy v českých alejích? Může se to stát, pokud poslanci nestihnou projednat novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. „Vláda předložila novelu zákona již počátkem října loňského roku, ještě tentýž měsíc návrh poslanci přikázali projednat čtyřem parlamentním výborům. Ty se však k jeho projednání nedostaly dříve než téměř po půl roce. Nyní hrozí, že současná poslanecká sněmovna se ve zkráceném volebním období nedostane k závěrečnému hlasování vůbec a zmaří tak snahu o lepší ochranu stromů v alejích,“ komentuje mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Návrh novely zákona (jako sněmovní tisk číslo 632) byl sice již několikrát na programu jednání sněmovny, naposledy minulý týden, opakovaně je však odkládán. 6. května příslušný bod poslanci nestihli projednat. Pokračovat by měli ve středu 13. května, ale před ekologické zákony předřadili mnoho dalších návrhů, tudíž se tento scénář zřejmě bude opakovat. (1).

Vlažně se k projednání postavily i poslanecké výbory (2) - Zemědělský výbor si projednání návrhu sice zařadil třikrát na program, ani jednou jej však neprojednal. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh projednal, ale doporučil jej zamítnout. Hospodářský výbor přerušil projednání návrhu do doby předložení novely stavebního zákona. Jako jediný návrh projednal Výbor pro životní prostředí, přijal k němu ale pozměňovací návrh, který jde paradoxně proti obecné ochraně přírody. Bere totiž České inspekci životního prostředí pravomoc pozastavit či zrušit nesprávně či protiprávně udělené povolení, například ke kácení. Podle údajů ČIŽP je přitom přibližně polovina povolení ke kácení vydávána protiprávně. Návrh poslance Aubrechta jako nejhorší z pozměňovacích návrhů, které poslanci během legislativního procesu k návrhu přilepili, doplňuje k § 66 zákona o ochraně přírody ustanovení, kdy není možné zvrátit již pravomocné povolení.      (Dále na stránkách ARNIKA)

Co od NICH člověk může čekat ...


Svatý na mostě ..... Patron převozníků. Patron mostů. Patron plavců. I takové podoby dal čas sv. Janu Nepomuckému. Letos je to 280 let od doby, kdy byl svatořečen a stal se, nejen v našich zemích, jednou z nejrozšířenějších legend. V polovině května se Praha vrátí do dob baroka. Svatojanské Navalis bude připomínat nejen samotné výročí svatořečení a osobnost světce, ale také historii vodních slavností na Vltavě.

Praha vstoupí do časů baroka 15. května v 18 hodin. Zahájení oslav je stanoveno na 18.00 hodin. Večer otevře mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kterou bude sloužit kardinál Miloslav Vlk. Po skončení mše půjde slavnostní procesí k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě... Podle barokních předloh bude na vodním pódiu umístěn orchestr hrající barokní vodní hudbu a atmosféru doby barokní budou přímo na hladině dotvářet desítky malých lodí se zapálenými svícemi a lampami. Více o programu už můžete najít přímo na stránkách Muzea Karlova mostu.      (Zdrok: ČR Leonardo)


Nejstarší venuše na světě ..... Vědci našli v jihozápadním Německu dosud nejstarší figurku člověka na světě. Šesticentimetrovou sošku ženy s obrovskými prsy vyřezal z mamutí kosti pravěký umělec asi před 40.000 lety. Podle agentury DPA to dnes při představení nalezené venuše řekl archeolog Nicolas Conard. Nález představuje senzaci a vrhá nové světlo na počátky umění.

Vědci venuši našli loni v září při vykopávkách v jeskyni u Schelklingenu v pohoří Švábská Alba. "Úplně jsme oněměli," popsal dnes nález Conard.

Známá Věstonická venuše je stará asi 25.000 až 29.000 let. Měří 11 centimetrů. Soška nalezená v Německu je vyřezána do nejmenších detailů. Zdůrazněny jsou pohlavní orgány. Obličej, ruce a nohy naopak vůbec nejsou vypracované a jsou zmenšeny. Podle dnešních měřítek nalezené dílo hraničí až s pornografií, píše další z archeologů Paul Mallars v odborném časopise Nature.

Malinké očko na téměř neznatelné hlavičce sošky dokládá, že se figurka nosila zřejmě na krku. Odborníci jsou si téměř jisti, že venuše představovala umělecké zobrazení plodnosti. Jakému účelu figurka ale skutečně sloužila, se zatím říct nedá. "Před 40.000 lety jsem tu nebyl. A pod čarou - nemám vůbec tušení," řekl Conard.

Z této fáze doby kamenné se našla zatím jen vyobrazení zvířat. Pro odborníky je nečekaným zjištěním to, že už před 40.000 lety lidé tvořili figurky. "Je jedno, co bychom našli (postavička či zvíře). Za těchto okolností by všechno byla senzace," podotkl Conard.

Soška venuše ležela asi 20 metrů od vchodu do jeskyně. Až na levou ruku a rameno se zachovala celá. Conard doufá, že by se mohl při dalších vykopávkách najít i zbytek figurky.      (Zdroj: Řev přírody)


Bůh opět ochraňuj Ameriku: Deset let v chemtrailsové válce. Selhávání imunitního systému ..... V této zimě plné nespokojenosti byly státy Nové Anglie zasaženy několika po sobě následujícími obzvláště podivnými sněhovými bouřemi. Předchozí zima 2007-08 byla podobná. Sníh páchne spoustou chemikálií, padá dolů rovnoměrně a vypadá jako uměle vyrobený sníh užívaný na lyžařských svazích (tj. kyprý, balený prášek). Někdy padání sněhu přestane náhle, nevytratí se postupně, jak to bývalo. Určitě to není stejný sníh, který nám po milióny let poskytovala matka příroda v celé své důstojnosti. Sníh je nyní poskytován americkým vojskem, Pentagonem a dopravními letadly speciálně vybavenými k tomu, aby na nás sypala vysoce toxické aerosoly z různých výšek. Není pochyb, že tyto chemické směsi jsou vytvářeny v některé tajné US laboratoři na biologické zbraně. Air Force již představuje rekord ve výši sebevědomé arogance tvrzením, že "do roku 2025 chtějí vlastnit počasi." (1) Už to není žádný Star Trek ani fantazie Hvězdných válek, něco z toho je již realitou v rámci více než 60 Tajných Programů Modifikace Počasí, které na nás denně ¨útočí. Přesto ve zprávách o chemtrails neuslyšíte. Výjimkou je meteorolog Kevin Martin, který informuje o chemtrails na svém webu. O chemtrails se nevedla naprosto ŽÁDNÁ VEŘEJNÁ DISKUSE! Po celých uplynulých 10 let žádný veřejný oficiální činitel neodpověděl na nespočetné telefonáty či dopisy občanů, kterých se to vše týká. Je to tím, že tyto "programy jsou tajné, protože federální EPA a Státní agentury kvality životního prostředí potřebují, aby se 'nevědělo', jak extrémně škodlivé jsou tyto nelegální biologické metabolity. To vše je dle federálního i státního práva ilegální." (2) Kongres je spoluviníkem tohoto zatajování. Takže my jsme nevědomými morčaty v novém globálním vojenském napadání takového rozsahu, že se jedná o masívní válečné zločiny. Federální agentury záměrně chtělí, abychom to nevěděli, nicméně chemtrails nás neustále škodlivě ovlivňují.      (Dále čtěte na Matrix-2001)


Popíchli jsme kandidáty na europoslance ..... Celoevropská kampaň „Popíchněte svého kandidáta!“ vyzývá kandidáty na poslance do Evropského parlamentu, aby ukázali svou podporu takové Evropské unii, která bude nadřazovat veřejné zájmy před soukromé zisky. Program GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE - EPS) v květnu odstartoval českou část kampaně, když zajistil překlad webových stránek kampaně www.electioncampaign.eu a oslovil čelní kandidáty všech významných českých politických stran.

Na webových stránkách www.electioncampaign.eu mohou voliči ze všech 27 členských států EU „popíchnout“ kandidáty na europoslance otázkou, jaké že pozice zastávají v rámci témat důležitých pro fungování EU. Iniciativa, do níž je zapojeno více než 400 organizací z celé Evropy, proto žádá kandidáty, aby se podepsali pod sérii bodů, které je zavazují k podpoře řešení jako je např. povinný systém registrace a hlášení činnosti všech lobbistů ovlivňujících politiku EU; posílení právního rámce pro odpovědnost nadnárodních korporací; reforma společné obchodní politiky EU či regulace finančních trhů, která by zamezila daňovým únikům a korupci.

Webové stránky kampaně umožňují voličům ze všech členských států EU si ověřit, kteří kandidáti se připojili k jakým požadavkům. Umožňuje také občanům, aby přímo pomocí e-mailu požádali své kandidáty o prosazování transparentnosti a odpovědnosti v EU.

Příští Evropský parlament by podle organizátorů kampaně měl hrát větší roli v zajištění toho, aby velké korporace byly právně odpovědné za sociální a environmentální dopady svých činností. Dobrovolné a právně nevymahatelné mechanismy jako je např. společenská odpovědnost firem nejsou adekvátním řešením pro komunity a zaměstnance vystavené negativnímu působení aktivit korporací.

„Více než 15 000 lobbistů v současné době ovlivňuje rozhodování EU, drtivá většina z nich pracuje pro zájmy velkých korporací. Aby toho nebylo málo, takovým lobbistům je často umožněn privilegovaný přístup k orgánům EU," říká Jiří Nezhyba, právník GARDE - EPS. Klíčovým úvodním krokem k řešení těchto problémů je proto povinný systém registrace a hlášení o aktivitách všech lobbistů, který umožní zákonodárcům a občanům se dozvědět, kdo se pokouší ovlivnit politiku EU.      (Zdroj: Ekologický právní servis)


14.05. 2009     Svátek má poslední ledový muž - Bonifác. Zároveň je také Světový den hypertenze ... zvýšit si tlak není problém; stačí si přečíst zpravodajství ...


Francie je první. Piráty na internetu úředníci odpojí .....  Poslanecká sněmovna francouzského parlamentu na druhý pokus schválila předlohu kontroverzního zákona o boji proti internetovému pirátství, který umožní úřadům odpojit od webu ty z uživatelů, kteří budou opakovaně přistiženi při nelegálním stahování audiovizuálních děl chráněných autorskými právy.

Poslanci se pro zákon vyslovili 296 hlasy, proti jich bylo 233. Hned zítra by měla předlohu posoudit také horní komora parlamentu.

Spory však návrh vyvolává nejen ve Francii, kde je kritiky napadán za údajné porušování základních lidských práv, ale také v EU. Zde může kolidovat s nedávno odsouhlaseným dodatkem ke směrnici o telekomunikacích.      (Zdroj: Aktuálně)

No to bude fajn ... člověk se znelíbí mocným světa tohoto, bude nařčen z pirátství a následně umlčen ... a bude v háji ...


Podezřelá smrt papeže: Byla Jan Pavel I. otráven? ..... Stín pochyb vyvolala i nenařízená pitva ..... V srpnu 1978 se do horkem sužovaného Říma sjíždějí kardinálové z celého světa k volbě nového papeže. Před několika dny, 6. srpna večer, skonal po prudkém srdečním záchvatu papež Pavel VI. Kdo se stane jeho nástupcem?

Po ranní mši a společné snídani se 26. srpna usazují kardinálové na svých místech v Sixtinské kapli, kde tradičně probíhá konkláve – volba papeže. Tentokrát byla neuvěřitelně rychlá. Ještě týž den, krátce po sedmé večerní, vstupuje na balkon svatopetrského dómu kardinál Pericle Felici (1911–1982) a davu věřících radostně oznamuje: „Habemus Papam! (Máme papeže!)“ Papežem se kupodivu nestává žádný z očekávaných favoritů, ale nepříliš známý šestašedesátiletý italský kardinál Albino Luciani (1912–1978).

Papež, který se směje

Už svým prvním rozhodnutím vstupuje do dějin. Jako vůbec první papež si vybírá zdvojené jméno Jan Pavel I. To na památku svých dvou předchůdců Jana XXIII. (1881–1963) a Pavla VI. (1897–1978), kteří započali s přizpůsobováním katolické církve moderní době. Jan Pavel I. v souladu se svými zásadami si odmítne nechat nasadit na hlavu zlatou tiáru, symbolizující světskou moc papežství. Postrádá sice větší diplomatické a politické zkušeností, zato na věřící působí sympaticky svým dobromyslným úsměvem a prostým chováním. Přední italský list Corriere della Sera ho trefně vystihne slovy: „Tento papež se usmívá, ba dokonce směje.“

Vydrží celý měsíc

Ráno 28. září 1978 se do celého světa rozletí šokující zpráva: Papež Jan Pavel I. pouhých 33 dní po svém zvolení zemřel. Jako oficiální příčina úmrtí je uveden srdeční infarkt. Mezi řádky se ale šeptá, že byl kýmsi otráven! Podezření sílí v okamžiku, kdy vejde ve známost, že tělo papeže nebude podrobeno pitvě, která by mohla vyloučit všechny spekulace. Podle oficiálního vyjádření Vatikánu prý církevní nařízení pitvu papeže nepovolují. Britský novinář David A. Yallop však toto oficiální stanovisko považuje za lež. Poukazuje na to, že pitváno bylo už v roce 1830 tělo tehdy zesnulého papeže Pia VIII. Yallop proto pátrá na vlastní pěst a v roce 1984 vydává knihu nazvanou Ve jménu božím?. V ní se pokouší dokázat, že se papež Jan Pavel I. stal obětí vražedného spiknutí!      (Dále čtěte na stránkách 21@století)


Herschel a Planck - startují dva dalekohledy do kosmu .....  Půl hodiny po startu se Herschel oddělí od posledního stupně rakety Pokud půjde vše podle plánu, vystartují 14. května v 15:12 našeho času do kosmu dva nové evropské kosmické dalekohledy. Infračervený dalekohled Herschel se s průměrem zrcadla 3,5 metru stane největším dalekohledem ve vesmíru. Planck bude s dosud největší přesností zkoumat reliktní záření z počátku vzniku vesmíru.

Redakce astro.cz připravuje online přenos ze startu

Představitelé ČR a ESA podepisují vstupní smlouvu do ESA Na start těchto evropských sond, které budou vypuštěny Evropskou kosmickou agenturou (ESA), byli pozváni zástupci České republiky, která se 12. listopadu 2008 stala 18. členem Evropské kosmické agentury ESA (více).

Včera, 12. května 2009, odletěli do Paříže, odkud poletí na místo startu speciálem ESA, ředitel Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. a zástupce České kosmické kanceláře RNDr. František Fárník, CSc., který je pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. a je zástupcem České republiky ve Vědeckém programovém výboru ESA (SPC - Science Programme Committee).      (Předstvame si oba dalekohledy podrobněji na stránkách Astro)


Zívání ..... Zívání můžeme označit jako neúmyslné či mimovolní aktivita, při které dochází k širokému otevírání úst a je doprovázena hlubokým vdechem. Podle výzkumů se zívání prokázalo již u jedenáctiměsíčním plodu. U zívání však nejde pouze o pohyb úst, jak se na první pohled zdá. Jde o celou sérii svalových pohybů – vdechem se vzduch dostává do plic, ty se roztáhnou, břišní svaly se napnou a bránice se stlačí směrem dolu.

Nakonec výdechem se plíce opět dostanou do normálního objemu. Fyzická anebo psychická únava je spouštěčem, díky kterému dochází ke vzniku zívání, a to v důsledku nízkého svalového napětí a nesprávnému poměru dopaminu a serotoninu, které přenášejí nervové vzruchy v centrálním nervovém systému. Zívání tak dodá do krve více kyslíku a zároveň povzbudí vylučování serotonínu a sníží produkci dopaminu. Tuto hypotézu potvrzují i další teorie. Lidé trpící Parkinsonovou chorobou mají málo dopaminu a zjistilo se, že téměř vůbec nezívají. Naopak, lidé trpící depresemi, kteří užívají antidepresiva za účelem zvýšení hladiny serotoninu pak zívají mnohem více. Průměrné zívnutí trvá v průměru šest sekund. Srdeční rytmus se zvýší přibližně o třicet procent. Samotné zívání je velice „nakažlivé“. Víc než 55 procent lidí si zívne v krátké době poté, co vidí zívat někoho jiného. Dokonce i slepí lidé zívají víc po poslechnutí nahrávky, kde někdo zívá (třeba i z televizního pořadu, když slyší zvuky ve filmu). Taky již čtení o zívání způsobí, že se lidem chce zívnout. Taky již pomyšlení na zívání nám přivodí pocit, že se nám chce zívnout.      (Blíže na stránkách CelostniMedicina)

Hmmm ... je to pravda ...  právě zívám, div si nevykloubím panty ...


NOAA předpovídá nejslabší "sluneční cyklus", ale...... NASA a NOAA vydala ve své poslední zprávě formální veřejně dostupnou předpověď týkající se sluneční aktivity na nejbližší roky. V této zprávě se říká, že období sluneční aktivity je nejslabší od roku 1928 a její vrchol bude s největší pravděpodobností synchronní s roky 2012-2013. Přesto by naše planeta mohla být zasažena náhlou vysoce extrémní sluneční bouří, která by mohla způsobit škody přesahující až jeden bilion dolarů. Avízovaná předpověď, která je zveřejněna na internetové stránce www.spaceweather.com dále říká: „Předpovídáme, že tzv. 24 sluneční cyklus by mohl vyvrcholit v květnu 2013 s indexem slunečních skvrn „90“. Pakliže se tato předpověď ukáže, jako pravdivá pak bude 24 sluneční cyklus nejslabší od 16 sluneční cyklu, který vyvrcholil na indexu 78 slunečních skvrn v roce 1928 a devátým nejslabším cyklem od roku 1750, kdy počítání slunečních cyklu započalo. NOAA v podstatě ještě snížila riziko energetických anomálií spojených se slunečními erupcemi v letech 2012-2013, přesto nevylučuje nejhorší možný scénář vzniku tzv. „dokonalé bouře“. Její vznik by byl prý nejpravděpodobnější buď na jaře, nebo na podzim roku 2012. Jde o to, že v období jarní, nebo podzimní rovnodennosti je naše planeta obzvlášť bezbranná vůči účinkům plazmatické energie.      (Zdroj: Matrix-2001)


Rusko a pyramidy ..... Během posledních 16 let v Rusku, ale i v jiných státech rostou pyramidy jako houby po radioaktivním dešti. Na svědomí to má především Alexander Golod, milionář a ředitel bezpečnostní agentury v Moskvě. Během pár let vystaví nejméně 17 pyramid na osmi různých místech po celém Rusku a několik ještě na Ukrajině a v dalších státech. Mezi těmito místy je například předměstí Moskvy, Astrachaň, Soci, ukrajinské Záporožie, Voroněž, Belgorod, Tverský region, Krasnodar, Togliati, či francouzská Nice.

Experimenty nesou zázraky

Alexander Golod koordinuje skupiny ruských vědců a provádí vědecké studie. Experimenty prováděné během let uvnitř těchto pyramid zahrnují výzkumy všemožných oborů od medicíny až po kvantovou mechaniku. Téměř všechny prý přitom nesou zázračné výsledky. Pozitivní vliv na životní prostředí a lidské zdraví se prý projevuje při každé návštěvě nebo při použití produktů připravených uvnitř těchto pyramid. Pyramidy jsou vystavěné ze sklolaminátu, bez kousku kovu a největší z nich měří plných 44 metrů, váží 55 tun a náklady na její výstavbu se vyšplhaly na více než jeden milion dolarů, za což by se u nás dalo postavit 8 slušných rodinných domů. A přestože se to zdá neuvěřitelné, výzkumy prováděli sami špičkoví vědci Ruska a Ukrajiny.

Zázračné materiály putují na oběžnou dráhu

„Věřím, že pomohou celému lidstvu a vytvoří z něj lepší místo," říká Alexander Golod. Roku 1998 se mu dokonce daří přesvědčit ruskou vládu, aby vynesla krystalické materiály nabité v pyramidách na orbitální vesmírnou stanici MIR, kde mají působit po celý rok. V říjnu jsou tyto materiály umístněny na deset dnů i na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Prý to přineslo prospěch vesmírné stanici i celému světu...

Nebývalý výzkum : Ruské národní akademie věd

Celé to zní pro nás až příliš alternativně. Ale podívejme se blíže na výzkum, který byl uskutečněn Ruskou národní akademií věd a podřízenými institucemi: Ruskou akademii lékařských věd, Institutem teoretické a experimentální biofyziky, Výzkumným vědeckým ústavem „Grafit" a Institutem fyziky na Ukrajině. Údajné výsledky ukazují pozitivní efekty na živé i neživé materiály. Mezi nimi vybíráme:....      (Dále čtěte na stránkách Záhady & mystéria)


Tajemné kapičky ..... Americká sonda Phoenix možná pořídila historicky první snímky vody na Marsu. Již několik dní po svém loňském přistání na rudé planetě vyfotografovala jednu ze svých noh, na níž se zachytily kapičky, Podle všeho jsou tekuté, protože v průběhu času jedna z nich rostla, jak dokazují další obrázky ze stejné série. Patrně se spojíla se sousední kapkou. "Tyto kapičky mohly vzniknout absorbováním vodních par z atmosféry, nebo pocházely z ledu, který roztál při přistávání sondy," uved! Nilton Renno z Michiganské univerzity, který se podílel na analýze získaných dat.

Pod prašným povrchem planety se opravdu může skrývat až milimetr silná vrstva ledu, Sonda Phoenix navíc během své pětiměsíční práce odhalila v marsovské půdě přítomnost takzvaných perchlorových solí, které mají schopnost udržovat kapaliny v tekutém skupenství i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Přítomnost tekuté vody by tedy nemusela být vyloučena. Odborníci ale upozorňují na to, že takováto tekutina by byla příliš slaná na to, aby v ní mohl vzniknout život. Kapičky na noze sondy vyvolaly vášnivou diskusí i v řadách NASA. Michael Hecht z Laboratoře tryskového pohonu například teorii o tekuté vodě odmítá a je přesvědčen, že vyfotografované útvary jsou ledové částečky vzniklé zmrznutím plynů. Z argumentů obou stran vyplývá, že bude třeba nejprve vyřešit, zda kovová noha Phoenixu byla teplejší než okolí, nebo naopak chladnější.       (Zdroj: Smísené okolí)


Odporná pravda o zahraniční pomoci v Afghánistánu ..... Přehnané sumy mezinárodní pomoci válkou zasaženému Afghánistánu jsou rozhazovány západními dobročinnými organizacemi pro potřeby jejich vlastních úředníků.

„Finanční prostředky z práce lidí a peníze od daňových poplatníků ze Spojených států, Velké Británie a dalších zemí jdou na pomoc Afghánistánu ve stavbě silnic, přehrad a rozvodů elektřiny,“ řekl člen parlamentu a bývalý ministr plánování Ramazan Bashardost.

Bashardost dodal: „ale když peníze do Afghánistánu dojdou, jsou utraceny lidmi, kteří mají auta v ceně 60.000 USD a kteří bydlí v domech s měsíčními nájmy 15.000 USD. Ty peníze jdou z 90 procent do logistiky a administrativy.

Vysoké výdaje plateb, chránící a ubytující západní úředníky v palácovém stylu pomáhají vysvětlit, proč Afghánistán poskočil ze 178 na 174 pozici v OSN, co se týče majetku a bohatství.

Čtvrti hlavního města Kábulu byly zabrány, nebo přestavěny k ubytování lidí ze západu pracujících pro dobročinné agentury či velvyslanectví.

„Tenhle dům jsem pronajímal za 30.000 USD měsíčně dobročinné organizaci. Bylo to tak drahé, protože má 24 pokojů s řadou koupelen, jakož i obrněné dveře a neprůstřelná okna“, řekl Torialai Bahadery, ředitel Property Consulting Afghanistan.

Chamtivost dobročinných agentur a zahraničních dodavatelů, kdy každá ložnice musí mít vlastní koupelnu přichází navzdory skutečnosti, že 77 procent Afghánců nemá přístup k čisté vodě.

V době, kdy extrémní chudoba obrací mladé Afghánce k boji za Taliban, berou zahraniční poradci v Kábulu platy 250.000 až 500.000 USD ročně.

Vysoká míra plýtvání penězi ze zahraniční pomoci dokonce znepokojuje i afghánskou vládu.

„Byl jsem v provincii Badakhshan v severním Afghánistánu, která má 830.000 obyvatel, většinu závislých na zemědělství“, říká Matt Waldman, šéf oddělení mezinárodní organizace Oxfam v Kábulu.

„Celkový rozpočet místního zemědělství, zavlažování a chovu skotu, což je extrémně důležité pro zemědělce v Badakhshanu, je pouze 40.000 USD. To odpovídá platu zahraničního konzultanta v Kábulu na několik měsíců.

Odporná pravda o zahraniční pomoci v Afghánistánu se vynořuje v době, kdy je země v posledních měsících svědkem rostoucí míry násilí. Talibanští útočníci uskutečnili řadu smrtících útoků a nyní kontrolují velké části venkova, kde afghánské a mezinárodní síly nemají dost lidského potenciálu k udržení stálé přítomnosti.      (Zdroj: Nevhodné zprávy)


Rekord amatérské rakety ..... Model rakety Saturn 5 dokázal, že i amatérsky postavená raketa má šanci dosáhnout oběžné dráhy. 11 metrů vysoký a 750 kilogramů těžký model je desetkrát zmenšenou kopií rakety Saturn 5, kterou NASA používá v programu Apollo. Model vytvořil raketový nadšenec Steve Eves a odpálil ji 25. května na pobřeží Marylandu. Let trval 20 sekund, během nich raketa dosáhla výše 1300 metrů nad Zemí. V této výšce se rozpadla na jednotlivé části, které se na několika padácích bezpečně snesly na zem. Model Saturnu 5 se tak stal největší amatérskou raketou, jakou se podařilo odpálit a bez úhony vrátit na zem.

Tento pokus podpořil názory, že i amatérská raketa může jednoho dne doletět až na oběžnou dráhu. Podmínkou je především větší množství paliva. Vůbec nejlehčí raketa, která se dostala na orbitu, byla japonská Lambda 4S. Při startu vážila asi desetkrát víc než replika Saturnu 5.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Kdo jsi, Šakti? .... Šakti je vtělení ženské tvořivé síly. Na seminářích považujeme každou ženu za vtělení ženské tvořivé síly. Je to úcta ke každé ženě - účastnici, neboť se má za to, že každý člověk je boží dílo. V každém člověku se zobrazuje jak lidská úroveň, tak božská úroveň. Žena a ženské hodnoty jsou v tantře velmi uznávané. Za ženské hodnoty se považuje láska, náklonnost, lidské vztahy, styk s přírodou a životem.

Umění má rovněž charakter ženského principu. Tanec, hudba, poezie, literatura. V ženě se uznává tvořívá a plodivá síla.

V tantře si uvědomujeme, že ženský princip se promítal do náboženské a kulturní zkušenosti mnoha starých národů. Z této zkušenosti čerpáme v esenciální podobě, zároveň si uvědomujeme, že tantra v dnešní době již nemá kultovně náboženský charakter. Tantra čerpá ze zkušeností s novým vědomím o člověku, o ženě i muži. Ve starodávné tantře je Šakti středem zájmu jako božská energie, jako tvořivá síla, která je personifikována jako Dévi (bohyně).

Počátky tantrického vědomí souvisí s kultem Velké bohyně, který byl rozšířen prakticky ve všech starých kuturách, vedle Indie to bylo Středozemí, starořecká a egejská kultura.

V Číně se objevuje kult Svaté matky Šing Mu, v Egyptě bohyně Isis, v Indii Ganga nebo v Řecku Deméter.

V kultu Bohyně matky se objevuje vědomí, že mezi sexualitou a duchovním životem není rozporu. Proto se objevují symboly bohyně s roztaženýma rukama i nohama.

Šakti doslova znamená síla, moc, energie. Šakti ve starověké Indii je manželka boha Šivy, vyskytuje se pod různými jmény - Ambá, Durgá, Kálí. Šaktisté (šaktové) vzývají Šakti jako sílu, která umožňuje jakýkoliv život a udržuje vesmír. Primárním výrazem této základní tvůrčí síly je sexuální energie, která spojuje mužský a ženský princip a je zdrojem nového života. V hinduismu je personifikací prvotní energie - brahma dynamického aspektu, jehož prostřednictvím bůh tvoří, udržuje a ničí. Hinduisté věří v nezbytnost přízně Šakti, neboť pouze s její pomocí je možné postihnout transcendentální aspekt boha.      (Zdroj: Duše & Esoterika)


13.05. 2009     Druhý ledový muž, Servác, se dnes ujímá vlády ...

A podle kalendáře je dnes Světový den koktejlu ...Slavil se poprvé v roce 1999 v síti hotelů Radisson po celém světě. Připomíná se jím první definice koktejlu, která vyšla 13. 5. 1806 v americkém periodiku The Balance. U jeho zrodu stál barman a znalec míchaných nápojů Alexandr Mikšovic, který původně působil v hotelu Alcron.


Stupňování nesmyslných požadavků ..... V těchto dnech proběhla v televizních novinách zpráva o chystané demonstraci majitelů vodních skůtrů před Ministerstvem dopravy (chybí jim vodní plochy, kde by se mohli vyřádit). Jakoby ti, "kteří na to mají," potřebovali nějaké zvláštní přednostní práva a zákony. Začínáme se potýkat s problémem majitelů také sněžných skůtrů, teréních motocyklů, čtyřkolek, offroadů a jejich činností spojených úzce se ztrátou zdravého rozumu, soudnosti a slušnosti právě těch, "kteří na to mají."

Tato speciální motorová vozidla byla původně určena pro používání na vodu nebo do obtížně přístupných terénů pro záchranáře, pobřežní hlídky a strážce národních parků. Mnozí, kteří mají prostředky na zakoupení takového vozidla, se ani neobtěžují s nějakými požadavky, prostě vlítnou do přírody a vyřádí se dle své chuti. Zatím na tyto sobecké cochcáky není metr. Ale znáte to, "zlo plodí zase další zlo." Představte si, že se dá dohromady parta majitelů zrenovovaných armádních tanků a budou požadovat po státu několik set hektarů na provozování svých „sportovních aktivit.“ Už nyní se to neblaze dotýká společnosti a hlavně životního prostředí, bez kterého nepřežije ani "pán tvorstva."

Není to tak dlouho, kdy člověk předváděl svůj talent, kumšt i fyzické přednosti pouze s používáním své hlavy a svého těla, což bylo přirozené, a proto také přijatelné. Dnes mnozí předvádějí určitý druh motorových výrobků, původně vyrobených spíše pro využití v různých odvětvích pracovních profesí, pomocí kterých se snaží sami sebe zviditelnit ve společnosti. Ve skutečnosti již nedokáží vychutnat a prožívat přirozený kontakt se živou přírodou, ani si nedovedou představit, o co jsou ochuzeni.

S narůstajícím množstvím nakupování těchto speciálních motorových vozidel s nepříjemnými důsledky pro přírodu i společnost, pomáháme pouze výrobcům tohoto zboží k vyšším ziskům. Společnost a příroda je takto jen a jen stupňovaně poškozována. Logicky přibývá také počet konfliktů mezi provozovateli uvedených motorových vozidel a veřejností. Pokud tady státní instituce ustoupí a povolí ničení životního prostředí, pak o to rychleji se projeví negativní dopady pro celou zemi.       (Převzato ze stránek Ekolist)

Ano, je to tak ... lépe bych to nenapsal ... zdravý rozum ale říká - proč se tyhle věci vůbec volně prodávají?


Podľa vládnych dokumentov možno preľudnenie riešiť biologickými zbraňami ..... Vládny dokument britského ministerstva obrany z roku 2007 načrtáva budúcu spoločnosť ako zo zlého sna, kde bude potrebné populáciu očipovať, komunity bude ničiť imigrácia, urbanizácia a boj medzi triedami a bude potrebné používať biologické a neutrónové zbrane v boji proti preľudneniu. A keďže všetky akcie vlády teraz smerujú k realizácii takejto budúcnosti, je potrebné hodnotiť to ako strategický plán, aby sme vedeli, čo nás v budúcnosti čaká. Podľa správy možno okrem iného očakávať nasledovné:

- Už o 30 rokov bude v rozvinutých krajinách štandardnou procedúrou implantovanie čipov všetkým občanom

- Stredná trieda bude upadať, priradí sa k spodine a v dôsledku nekontrolovanej imigrácie bude masovo rebelovať proti úpadku sociálneho poriadku

- Opäť sa oživí marxizmus ako náhražka náboženstva v morálne relativistickom veku

- Nekontrolovaná globalizácia efektívne skoncuje s národmi, čo povedie k vojnám na základe teritoriálneho systému vierovyznania; už to nebudú vojny jednej krajiny proti druhej

- Prudké znižovanie počtu bielych Európanov a naproti tomu 132 % zvýšenie populácie v blízkovýchoných krajinách a 81 % zvýšenie v sub-saharskej Afrike

- Lokalizovaná nezamestnanosť, nestabilita a ohrozenie sociálneho poriadku v dôsledku premnoženia obyvateľstva

- Vynorenie sa "teroristickej koalície" - aliancie na základe presvedčenia, ktorá bude stáť v opozícii proti štátu, od bojovníkov za životné prostredie až po "ultranacionalistov" a po zvyšky nábožensky orientovaných skupín.     (Celý text najdete na Matrix-2001)      


Británie chce šetřit energii za pomoci "chytrých" elektroměrů ..... Všechny britské domácnosti by měly být do roku 2020 vybaveny "chytrými" elektroměry a plynoměry, které umožní distributorům na dálku odečítat spotřebu energie. Vyplývá to z plánů, které dnes oznámila britská vláda a které by měly stát asi sedm miliard liber (208 miliard korun).

Vláda si od nových přístrojů slibuje, že pomohou snížit spotřebu energie a povedou k úsporám i omezení emisí skleníkových plynů. Distributoři budou moci na dálku sledovat spotřebu v domácnostech, a nabízet tak větší škálu tarifů. Spotřebitelé, kteří budou moci průběžně a detailně sledovat odběr elektřiny i plynu, budou prý moci snáze šetřit energií.

Kromě toho další úspory přinese i to, že odpadnou návštěvy kontrolorů odečítajících elektroměry. Stejně tak se zjednoduší placení účtů, protože se přestanou vyúčtovávat zálohy a bude se platit jen skutečná spotřeba.

Výměna 26 milionů elektroměrů a 22 milionů plynoměrů přijde zhruba na sedm miliard liber. Podle BBC jde o největší operaci v tomto sektoru od 70. let, kdy byl do 17 milionů britských domácností zaveden zemní plyn namísto uhlí.      (Zdroj: Ekolist)

No, určitě to pomůže na neplatiče - ale co je na tom "chytrého", probůh? Odečíst stav elektroměru a plynoměru si mohu přece i teď - třeba 10x denně, když mě to bude bavit ...


Šikana v dětství spouští duševní poruchy ..... Alespoň občas. U šikanovaného dítěte se mohou rozvinout různé duševní poruchy, zvlášť, pokud je tvrdá a nepřetržitá. Není se ani čemu divit, takový stres jen asi málokdo přejde s úsměvem.

Ví o tom své Andrea Schreier z Warwick Medical School na britské University of Warwick s dalšími kolegy, kteří do svého výzkumu zahrnuli více než 6400 dětí v Bristolu ve věku mezi 7 až 13 roky. Ony samotné, jejich učitelé a jejich rodiče odpovídali na dotazy ohledně šikany a badatelé zároveň zjišťovali jejich duševní kondici.

A k čemu dospěli? Ve věku 8-10 let bylo šikanováno celkem 46 procent lidí . Kolem 13 roku života jich zhruba 14 procent mělo nějaké psychické problémy. Ukázalo se, že šikanované děti, bez ohledu na všemožné sociální a ekonomické parametry, měli dvakrát vyšší naději na poruchy psychiky během dospívání.

Podle autorů by trvalý a drsný stres dětské šikany mohl odstartovat geneticky podmíněnou schizofrenii. Je to vlastně jako v případě marihuany, s tím rozdílem, že asi nikdo nebude pátrat, jestli je šikana v množstvím malém nebo ne. Může to ale pochopitelně být i jinak, samotářské děti mohou nevědomky, ale cíleně vyhledávat roli oběti šikanování.       (Zdroj: OSEL)

Z toho plyne, že dnešní vládnoucí generace je duševně chorá, neb absolvovala ještě vojnu, a tam se s nějakým druhem šikany setkal nejspíš každý.


U pražských strážníků si lze zaregistrovat kolo ..... Ten, kdo se bojí, že mu zloději ukradnou jeho kolo, si ho může nechat zaregistrovat u městské policie (MP).

Podle zástupců magistrátu tím výrazně sníží nebezpečí jeho odcizení, a pokud se tak stane, je větší šance k jeho nalezení a vrácení majiteli.

Jak celý sytém funguje? Zájemce o registraci, která je zdarma, přijede na kole na kterékoliv obvodní ředitelství MP. Tady mu strážníci na kolo nalepí trvanlivou samolepku se znakem hlavního města a připevní kovový štítek s evidenčním číslem. Majitel kola zároveň obdrží na svůj bicykl evidenční průkaz.

„O tom, že se nejedná o samoúčelné opatření, svědčí fakt, že jen v posledních třech letech nahlásili Pražané odcizení nebo ztrátu více než 1800 kol,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS), pod kterého MP v Praze spadá. V současnosti strážníci registrují 483 kol.

V případě, že se takto označené kolo svému majiteli ztratí, musí jeho zmizení nahlásit na kterémkoliv oddělení MP nebo policie, třeba i jen telefonem. Protože je jeho kolo vedeno v centrální evidenci, obě složky po něm hned zahájí pátrání.       (Zdroj: Ecomonitor)


Jak nám škodí chlorovaná voda? ..... Na chlorování vody jsme si už "tak nějak" zvykli. Máme klid, že nedostaneme tyfus, choleru ani úplavici. Výměnou za bezpečí před různými infekcemi ale přináší jiné hrozby.

„Chlór je totiž prvek toxický, i když především v případě, že je vázán v organické sloučenině. Nicméně použití anorganických sloučenin, z nichž se uvolňuje zejména chlór plynný, vede k tvorbě látek organických, prokazatelně zvyšujících riziko vzniku nádorových onemocnění,“ píše v knize Výživa pro dokonalou kondici a zdraví její autor RNDr. Petr Fořt, CSc.

Co nám hrozí?

Litr vody z kohoutku je asi 150krát levnější než 1 litr balené vody. Přitom je relativně čerstvá, a víme, že byla uskladněná v chladu a temnu, což se o lahvích ze supermarketu říct často rozhodně nedá.

Je také pravidelně testovaná a v některých ohledech podléhá dokonce přísnější kontrole kvality než voda balená.

Některé studie poukazují na souvislost mezi chlorováním vody a karcinomem tlustého střeva a konečníku, což jsou choroby, v jejichž výskytu se řadí ČR mezi „velmoci“.

Dalšími typy nádorových onemocnění, se kterým je chlór spojován, je rakovina močového měchýře, prsu, mozku a plic.

K takovým závěrům došel ve svých dlouholetých studiích Dr. Robert D. Morris z Medical College of Wisconsin v Milwaukee společně s kolegy z Harvard University. Podle dalších zjištění po 35 letech popíjení chlorované vody z kohoutku hrozí lidem nebezpečí, že onemocní některou z těchto chorob.      (Rady, jak se chlóru z vody zbavit, čtěte na stránkách Enviweb)

Průšvih je v tom, že člověk dneska neví, co je pravda a co je reklama - v tomto případě na nějaké vodní filtry.


NATO potrebuje ďalšiu vojnu, aby ospravedlnilo svoju bezpredmetnú existenciu ..... NATO v stredu začalo s rozsiahlymi vojenskými manévrami v Gruzínsku. Tesne predtým došlo kvôli tomu k diplomatickej roztržke medzi alianciou a Ruskom.

NATO 2. mája vyhostilo dvoch ruských vyslancov z hlavného stanu aliancie v Bruseli. Ruský veľvyslanec v NATO Dmitrij Rogozin neskôr oznámil, že kvôli tomuto činu sa odkladá plánované stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO a Ruska.

V Gruzínsku medzitým vojenské veliteľstvo tankového práporu odmietlo poslušnosť. Gruzínsky prezident Michail Saakašvili pricestoval na vojenskú základňu v Muchrovani a čoskoro nato prehlásil, že vzburu potlačili. A hneď využil tú príležitosť k tomu, že obvinil Rusko z úkladu zorganizovať v gruzínskej armáde vzburu, hoci žiadne konkrétne dôkazy neuviedol.

Denník Pravda požiadal v tejto súvislosti o rozhovor podpredsedu vlády Južného Osetska Inala Plijeva, ktorý okrem iného povedal, že pokiaľ ide o súčasné vojenské cvičenie v Gruzínsku, to je ďalší krok v rámci zámeru destabilizovať situáciu na Kaukaze. Vlani Gruzínsko napadlo Južné Osetsko práve po podobnom vojenskom cvičení. Mnohé vojenské zariadenia, ktoré do Gruzínska dopravili v rámci cvičenia, tam potom nechali.

Podľa neho má NATO v úmysle demonštrovať svoju podporu Gruzínsku v jeho agresívnych akciách proti Rusku.

(celý rozhovor si možno pozrieť na doluuvedenej adrese).

Pravda: "NATO needs another war to justify its useless existence"       (Zdroj: Prop.sk)


Lavoisierova poprava .....Před 215 lety skončil pod gilotinou francouzský chemik Antoine-Laurent de Lavoisier. Byl odsouzen k smrti za "ředění tabáku".

V letech 1793 a 1794 přerostla francouzská revoluce ve vládu teroru. Historici odhadují, že v té době ve Francii zemřelo v žalářích nebo na popravištích 40 000 lidí. Mezi oběťmi revolučního teroru byl i padesátiletý chemik Antoine-Laurent de Lavoisier. Věhlasný vědec formuloval jednu z prvních verzí zákona o zachování hmoty, popsal a pojmenoval vodík a kyslík a výrazně přispěl k zavedení metrického systému. Zároveň patřil k vlivným politikům a finančníkům předrevoluční Francie. Byl jedním z 28 výběrčích daní a zaujímal vlivné postavení v bance Ferme Générale.

Ani jeden z jeho postů se netěšil u revolucí rozvášněné veřejnosti velké oblibě. Své postavení si Lavoisier v nejistých časech revoluce ještě více zkomplikoval intervencemi za významné cizince, kteří měli být podle revolučních zákonů vyhoštěni z Francie. Jeho přičiněním unikl deportaci například italský matematik Giuseppe Lodovico Lagrangia známější pod francouzskou verzí jména jako Joseph-Louis Lagrange. Lavoisierovi hodně uškodilo i dávné nepřátelství s jedním z vůdců revoluce Jeanem-Paulem Maratem. Byl to právě Lavoisier, kdo před lety ostře odmítl jakýsi silně "nedovařený" vynález mladého Marata.

To vše vyznavači revoluce Lavoisierovi sečetli 8. května 1794, kdy byl učenec obviněn z toho, že nechával mísit tabák se sušenými listy jiných rostlin. V ten samý den byl souzen, shledán vinným a popraven. Žádost o milost zdůvodněná Lavoisierovými vědeckými zásluhami soudce okamžitě zamítl slovy: "Revoluce nepotřebuje ani vědce ani chemiky. Průchod spravedlnosti nesmí být zdržován."

Mezi ty, kdo Lavoisierovy smrti otevřeně litovali, patřil i Lagrange. "Stačila jim chvilka, aby mu usekli hlavu. Než ve Francii vyroste další taková, můžou uběhnout staletí," prohlásil slavný matematik.

Rehabilitován byl Lavoisier po roce a půl, kdy francouzská vláda vrátila vdově jeho osobní věci s krátkou poznámkou: "Vdově po Lavoisierovi, který byl nespravedlivě obviněn."      (Zdroj: ČR Leonardo)


New York zasáhlo pravěké tsunami ..... Někdy kolem roku 300 př.n.l. zasáhla americké pobřeží kolem dnešního New Yorku mohutná záplava. Na souš pronikly vodní masy z oceánu. Vědci si nedovedou představit bouři, která by nahromadila v pobřežní oblasti takové množství usazenin. A tak hledají další vysvětlení. Jako jedno z nejpravděpodobnějších se nabízí mohutná vlna tsunami. Co vlnu zvedlo, není zatím jasné. Mohlo jít o mohutný sesuv hornin na mořském dně. Ty se v severním Atlantickém oceánu čas od času vyskytnou.

Například v roce 1929 došlo v důsledku zemětřesení k sesuvu usazenin na dně v oblasti mělčin Grand Banks. Zvedla se tsunami, která zasáhla poloostrov New Foundland a zabila tam dvě desítky lidí.Vědci nevylučují ani možnost, že před 2 300 roky dopadl do Atlantiku asteroid. V usazeninách nahromaděných vlnou se našly zvláštní částice, jaké vznikají při vysokých teplotách a to dává teorii o dopadu vesmírného tělesa na váze.      (Zdroj: VTM Science)


CIA se zajímá o dřevo a lesy .....  Americká firma ImageTree, která se chlubí tím, že dokáže změřit a zmapovat jakýkoli les až po určení jednotlivých stromů, dostala „strategickou investici“ blíže neurčené výše od investiční společnosti In-Q-Tel, u jejíhož zrodu stála CIA.

Proč by In-Q-Tel investovala do firmy působící v dřevařském průmyslu? In-Q-Tel se k záležitosti nevyjadřuje, nabízejí se ale dvě sféry zájmů. ImageTree může monitorovat růst konkrétních sledovaných plodin, zároveň přitom může sledovat těžbu dřeva v souvislosti s podmínkami nastavenými pro obchodování s emisemi.

Mandát In-Q-Tel se v posledních pěti letech zásadním způsobem proměnil a dnes firma působí jako další plnohodnotná agentura vedle CIA a může se zabývat energetickou politikou.

ImageTree nabízí detailní topografické obrazy s přesností na deset centimetrů. Finanční injekce od pobočky CIA jí umožňuje „budoucí zásadní vývoj ve směru, který má mít zásadní význam pro zpravodajskou komunitu,“ prohlásil jeden z ředitelů In-Q-Tel Troy Pearsall.      (Zdroj: Czech Free Press)


12.05. 2009     Dnes je Mezinárodní den ošetřovatelek a Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Svátek vyhlásila mezinárodní rada sester, v tento den se narodila Florence Nachtingalová, která v roce 1860 založila v Londýně první ošetřovatelskou školu, a která syndromem trpěla.

Svůj den má dnes Pankrác, první ledový muž.


Raketoplán už letí k dalekohledu, s Nerudovými básněmi ..... Raketoplán Atlantis odstartoval 11. května večer na jedenáctidenní misi k Hubleovu kosmickému dalekohledu, aby jeho posádka umožnila přístroji ještě několik dalších let provozu.

Míří do oblasti vesmíru, kam agentura NASA nechtěla astronauty posílat, protože v případě poškození stroje by mohl být problém s jejich návratem.

V posádce raketoplánu je i astronaut Andrew Feustel, který má rodinné vazby na Českou republiku - matka jeho ženy pochází z Brna. Rozhodl se proto, že do vesmíru vezme jako symbol Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku.      (Zdroj: Aktuálně)


Hobit – od hlavy k patě ..... Tolkienovi hobiti byli malí, bystří a měli velkou nohu. Zdá se, že nápadem pojmenovat trpasličího pravěkého člověka z ostrova Flores podle hrdinů Tolkienových hrdinů strefili vědci hřebík na hlavičku. Také pravěcí „hobiti“ měli velké, zvláštně utvářené chodidlo a navzdory malé mozkovně byli překvapivě chytří.

Jedni vidí v těchto asi metr vysokých lidech velmi starou, samostatnou vývojovou linii lidského rodu a razí pro „hobity“ vědecké označení člověk floréský – Homo floresiensis. Druzí jsou přesvědčeni, že jde o pravěké příslušníky našeho druhu Homo sapiens, kteří byli postiženi těžkou poruchou růstu.

Opakuje se tak půldruhého století starý spor o tehdy nově objevené kosti neandrtálce, které někteří přírodovědci rovněž považovali za ostatky jedince druhu Homo sapiens postiženého degenerací. Nejnovější výzkumy dávají zapravdu vědcům, kteří vidí v „hobitovi“ samotný druh pravěkého člověka.

Tým vedený „hobitovým“ objevitelem Michaelem Moorwoodem z australské University of Wollongong zveřejnil v prestižním vědeckém týdeníku Nature výsledky výzkumu kostí „hobitovy“ nohy. S ohledem na svou výšku, měli tito lidé nezvykle dlouhé chodidlo. Omezovalo je to v pohybu. Byli to dobří chodci, ale špatní běžci.

„Nikdy by nevyhráli běh na sto metrů ani maratón,“ řekl jeden z členů Moorwoodova týmu, americký paleoantropolog William Jungers z newyorské Stony Brook University.

Noha našich předků lidí druhu Homo erectus se adaptovala na rychlý a vytrvalý běh zhruba před 1,5 milionem roků.

Hobit se musel od naší vývojové větve oddělit dřív, protože tahle významná anatomická změna dolní končetiny jej minula.       (Zdroj: OSEL)


V Krušných horách začala obnova největší přírodní rezervace .....  Unikátní rašeliniště na Božím Daru s trpasličími břízkami a nejvyšší čedičovou horou Evropy se dočká obnovy. Kromě nových dřevěných lávek umístí na naučné stezce i nové informační tabule a rozcestníky.

Rašeliniště o rozloze 929,57 hektaru musely úřady v roce 2007 zavřít. Prohnilé dřevěné chodníčky a mostky přes horská blata hrozily zřícením. Co nezničila hniloba a těžký sníh, dodělali vandalové. Tři a půl kilometru dlouhá naučná stezka přes rašeliniště, která sloužila od roku 1977, musela být uzavřena. "Získali jsme 12 milionů korun z evropských fondů na rekonstrukci. Smrkové dřevo nahradíme kvalitnějším dubovým, lávky budou dostatečně široké i pro vozíčkáře, kočárky a větší skupiny turistů. Místní truhlářská dílna už začala s výrobou třímetrových chodníků," uvedl starosta.

"Naučná stezka Božidarské rašeliniště, vedoucí po bývalém těžebním území z 19.s toletí, byla loni zapsána do Ramsdarské úmluvy. Ta zajišťuje ochranu unikátních přírodních lokalit a podobně jako seznam UNESCO chrání historické a kulturní památky," uvedla koordinátorka projektů EU v Karlovarském kraji Olga Zámostná.

Kvůli nadmořské výšce nad tisíc metrů, častým dešťům a drsnému klimatu museli rekonstrukci rašeliniště rozdělit do dvou etap. První turisté sem vstoupí nejdříve v létě roku 2010.       (Zdroj: Enviweb)


Je možné „přetočit pásku“ evoluce? ..... Fantazie tvůrců filmu Jurský park přenesla diváky do situace, kdy došlo k „postavení“ dávno vyhynulých tvorů podle zachované DNA. Američtí paleogenetici se dnes pokoušejí o jednodušší a také mnohem bezpečnější zrekonstruování dávné minulosti života.

Jurský park byl jistě zajímavý vědecko fantastický film, uskutečnění podobného plánu však není pro vědu příliš reálné. V cestě znovuvzkříšení druhohorních plazů stojí velká řada překážek. V první řadě je problém v tom, že stavba těla organismu není určena jen zápisem v genetické informaci, ale také tělem, tedy buněčnými strukturami, které informaci zakódovanou v DNA čtou a překládají do řeči těla, proteinů. Dávnou DNA by bylo nutno vložit do některého ze současných „čtecích zařízení“ a problémů by nastalo jistě více než dost. Další významný problém se skrývá také ve stáří vzorku DNA. I kdyby se nakrásně podařilo takový vzorek najít (např. v těle krev sajícího parazita „zataveného“ v jantaru), zub času by jistě vykonal svou práci a informace by byla příliš poškozená. Američtí vědci z Georgia Institute of Technology přišli proto s nápadem, jak nahlédnout do minulosti života, který by tyto problémy alespoň částečně obešel. V první řadě se proto rozhodli, že budou pracovat s mnohem jednodušším organismem než je dinosaurus, s bakterií. Pomyslnou „pásku života“ přehrají pozpátku tak, že nejprve odvodí strukturu jednoho klíčového genu bakterie Escherichia coli, který se vyskytoval u jejích dávných předků. Je to jako kdyby se jazykovědec pokoušel odvodit dávnou podobu slov z toho, jak dnes znějí slova z něj odvozená v různých jazycích. Jediný rozdíl je v tom, že my pracujeme s abecedou genetického kódu, říká o práci svého týmu Eric Gaucher. Takový gen, resp. vlákno DNA nesoucí tuto informaci poté uměle připraví a zabudují do genomu dnešních bakterií. V dalším kroku se pak vědci chystají sledovat, jak si s tímto „vetřelcem“ bakterie poradí. Gen bude totiž chtě nechtě postupně mutovat. Jestliže se bude měnit některým ze způsobů, který známe z dnešních bakteriálních kmenů, pak dojde ke skutečnému „přetočení pásky“.       (Zdroj: 21@století)


Agenti CIA umučili k smrti čtyři desítky lidí ..... Vyšetřovatelé CIA zabili v tajných věznicích bezmála čtyři desítky osob, z nichž některé zemřely při mučení a další na jeho následky. Vyplývá to ze zprávy organizace Human Rights First a dalších šetření.

Celkem zemřelo v amerických rukou 98 vězňů. Ve čtyřiatřiceti případech byla konstatováno zabití, přičemž osm až dvanáct lidí bylo umučeno k smrti. Příčina smrti 48 lidí zatím nebyla určena.

Většina z vražd se odehrála v Afghánistánu a Iráku. Mezi oběťmi byl například i afghánský voják Džamál Nasír, který byl omylem zatčen v roce 2004. „Lidé, kteří byli zatčeni spolu s ním, později vypověděli, že je američtí agenti mlátili a kopali do nich, věšeli je hlavou dolů a bili je kabely a holemi,“ konstatuje autor zprávy John Sifton. „Někteří z nich byli politi studenou vodou a poté přinuceni lehnout si do sněhu. Nasír zkolaboval asi dva týdny po zatčení, když si stěžoval na bolesti v břiše, nejspíš v důsledku vnitřního krvácení.“

Asi nejhrůznější kauza popsaná ve zprávě Human Rights First se odehrála v roce 2006. Dvaapade­sátiletý Iráčan Nagím Sadún Chatáb byl zabit v době, kdy byl vězněn na americké vojenské základně poblíž Násiríje. Ačkoli vojenský patolog na jeho krku našel stopy po strangulaci, dokumenty, které by mohly ukázat na viníky, byly označeny za nepřípustné pro soud. Chatábovy vnitřnosti byly hodiny ponechány na letištní ploše, následně byly zničeny se všemi ostatními možnými důkazy o vraždě.

Bizarní je v této souvislosti fakt, že americké ministerstvo spravedlnosti dál vede seznam „známých nebo možných teroristů“, na němž je v současnosti 400 tisíc jmen. V kombinaci s obdobnými seznamy dalších ministerstev a zpravodajských organizací americká vláda sleduje celkem přes 1,1 milionu lidí, které podezřívá z terorismu. Tyto seznamy se ale údajně „duplují“.

Vzhledem k desítkám umučených lidí je ještě méně pochopitelný postup Baracka Obamy, který mučitele CIA nehodlá trestat, protože prý mučili v dobré víře, že neporušují americké zákony.      (Zdroj: Czech Free Press)


Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. ..... 22. až 24. května 2009, vždy 9 až 17 hodin. Doprovodný program. Po celé tři dny pro vás budou otevřena naše odborná pracoviště a budete si je moci prohlédnout s výkladem odborníků. Na pátek zveme také školy! Otevírací doba po všechny tři dny 9 až 17 hodin, v pátek a sobotu večer navíc doprovodný program. Návštěva je vhodná nejen pro vážné zájemce, ale např. i pro rodiny s dětmi, pro děti máme připraven program. Vstup zdarma, naopak si ještě něco odnesete.      (Zdrpj: Astronomický ústav ČSAV)


Dvě třetiny lidí se obávají finančních dopadů olympiády v Praze .....  Z dubnového šetření Střediska empirických výzkumů STEM vyplynulo, že 59 % občanů České republiky považuje za oprávněné obavy starostů, že konání olympijských her v Praze by mělo negativní finanční dopad. Průzkum inicioval přípravný výbor pro vyhlášení referenda o konání olympiády v hlavním městě. „Chtěli jsme znát postoj občanů k olympiádě a jejím dopadům. Lidé si pořádání her nejen výrazně nepřejí, ale také se zásadně obávají, že díky hrám budou chybět peníze na jiné veřejné potřeby,“ poukazuje nezávislá senátorka Soňa Paukrtová z Libereckého kraje.

Občanům ČR byly položeny tři otázky:

1. Jste pro konání olympijských her v Praze?

2. Považujete za oprávněné obavy starostů, že financování případné pražské olympiády bude na úkor jiných veřejných potřeb a na úkor rozpočtů ostatních měst a obcí v ČR?

3. Mělo by o pořádání olympijských her v Praze rozhodnout referendum, jak navrhují starostové?

Hlavní zjištění průzkumu jsou následující:

1. Tři pětiny občanů by si nepřály, aby se OH v Praze konaly

2. Dvě třetiny lidí považují za oprávněné obavy starostů, že případné olympijské hry budou financovány na úkor jiných veřejných potřeb a na úkor rozpočtů ostatních měst a obcí v ČR.

3. Podle poloviny lidí by mělo být o pořádání OH v Praze uspořádáno všelidové hlasování. Dvě pětiny lidí s referendem nesouhlasí a desetina neví.     (Zdroj: Arnika)

Jenže se nás nikdo ptát nebude, obávám se ...


Podzemní říše Agartha ..... Teorie duté země je všeobecně známá a nedá spát fantasy spisovatelům, ale ani opravdovým průzkumníkům. Kdesi prý existuje podzemní říše zvaná Agartha a je plná světlovlasých, velmi inteligentních lidí, kteří jsou ve svém vývoji daleko před naší civilizací.

Jsou to jen legendy nebo je na tom něco pravdy? Do podzemí údajně vedou podivně skleněné chodby, snad zaplněné mihotavým zelenkavým světlem.

Legenda nedá spát

Původně po této říši pátral také Adolf Hitler, který tam patrně hledal árijskou nadrasu, která má ovládnout zemi? Viděl v Agarthě snad dokonalost? Asi ano. Země je prý dutá, odpovídají tomu i některá měření, která dokonale nedokazují, že by naše planeta byla vyplněná hmotou na všech místech stejně. Jsou tu šance na různé prohlubně a trhliny, které by mohly být rozsáhlé a měřit až několik stovek kilometrů. Teoreticky vzato, v těchto místech by mohl existovat život. Či jeho nějaká forma. Že je to téma velmi atraktivní, dokazují i spisovatelé a tvůrci filmů. Mezi poslední díla zabývající se ve své fantazii touto teorií patří jistě i Jeanne DuPrauová ve své novince Kniha města Ember I.

Mimozemšťané nejsou mimo-zemšťané

Zastánci této teorie tvrdí, že Agartha je opravdu uvnitř země a je obydlená velmi vyspělou civilizací. Natolik vyspělou, že to, co u nás na Zemi vidíme jako UFO, jsou ve skutečnosti obyvatelé této podzemní říše. Přicházejí z nitra Země a jsou to tedy vnitrozemšťané.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


Hrozba úbytku včel je spíše mýtus ..... V poslední době se objevuje celá řada zpráv o úbytku či rovnou vymírání včel medonosných. Tu se tvrdí, že za to mohou mobilní telefony, jindy se viní parazité, hlavně roztoči. Důležité ale je, že případný úbytek včelstev by neměl mít nijak katastrofální dopad.

V časopisu Currnet Biology vyšel článek kolektivu argentinských a kanadských vědců, kteří polemizují s tvrzením, že problémy včel by mohly vyústit v potravinovou krizi. Především, velká většina klíčových zemědělských plodin (pšenice, rýže...) není na opylovačích vůbec závislá. Za druhé, úbytek včel zaznamenaný v USA a Evropě nemá celosvětový charakter – jinde včel naopak přibývá. V poslední době podle údajů FAO (Food and Agriculture Organization) domácích včelstev naopak stále přibývá. Není to ovšem kvůli tomu, že by zemědělci potřebovali opylovače, ale protože stoupá celosvětová poptávka po medu.

Pravda ale je, že se zvyšuje i poptávka po plodinách, které na opylování závislé jsou: ovoce, para ořechy, kešu... Pokud by současný trend pokračoval, možná, že důsledkem bude zvýšení cen třeba švestek, malin či třešní, protože stávající množství včel větší výnosy vygenerovat nezvládne. A navíc – jak upozorňuje původní článek, mohlo by to týkat i nás, protože právě pro země bývalého Východního bloku je typická zvyšující se poptávka po těchto plodinách. Je možné, že stoupající cena a intenzivnější pěstování zvýší i poptávku po domácích včelách, na druhé straně ale může narušit prostředí, v němž žijí divoké včely, vosy a čmeláci.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Jak nafouknout rozpočet ..... Je to sice obehraný politický trik, ale krize jako by posunula na novou úroveň metodu prudkého zvýšení rozpočtových výdajů a následnou bohatýrskou výzvu k boji proti rozpočtovým výdajům. Ve velkém stylu to nedávno předvedl Barack Obama a teď ho následuje nový český ministr financí Eduard Janota. Nejprve jako kouzelník z klobouku vytáhl rozhazovačný rozpočet na rok 2010 s plánovanými výdaji ve výši 212 miliard Kč a posléze si nasadil masku velkého šetřila, který požaduje „rozpočtové škrty“ ve výši 60 miliard. Cílem tohoto manévru je zjevně legitimizace skutečnosti, že ČR bude mít dva roky po sobě rozpočtový schodek 150 miliard Kč (při předpokládaných ročních příjmech ve výši cca 1 bilionu Kč). Legitimní to ale rozhodně není. Člověka z toho ve skutečnosti jímá hrůza. Janota pro dnešní HN prohlásil, že ho ani v nejčernějším snu nenapadlo, že to s rozpočtem na rok 2009 může skončit takto. No samozřejmě, to mu všichni věříme. Janota je větším politikem, než je ochoten připustit.       (Zdroj: Respekt)


11.05. 2009     Před sto dvaceti lety - 11. května 1889 otevřel Klub českých turistů první českou značenou turistickou cestu. Bylo to ze Štěchovic ke Svatojánským proudům.

Jedenáctého května 1904 předvedl v Malostranské besedě Jára Cimrman živý obraz Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství.


GM pes ..... První geneticky modifikovaný pes fluoreskuje červeně. Prvnímu transgennímu psu je 10 dnů. Červený protein, který jeho buňky tvoří je patrný v kůži a srsti i za denního světla.

Na první pohled se fenka bígla pojmenovaná Ruppy nijak neliší od ostatních příslušníků svého plemene. Její jedinečnost se ukáže, teprve když na její kůži dopadne ultrafialové záření. Pak se pes červeně rozzáří. Ruppy je prvním geneticky modifikovaným psem na světě.

Jihokorejský tým pod vedením Byeong-Chun Leeho ze Soulské národní university zúročil při tvorbě Ruppy bohaté zkušenosti s klonováním psů. Vědci odebrali buňky pokožky z předčasně narozeného štěněte a ty pak kultivovali v laboratorních podmínkách v přítomnosti virů upravených metodami genového inženýrství. Dědičná informace viru obsahovala gen pro červeně fluoreskující protein, jenž dodává zbarvení některým mořským korálům. „Přírodní“ virus vnáší vlastní geny do dědičné informace buněk, jež nakazí.

Modifikovaný virus posloužil jako „trojský kůň“. Propašoval do dědičné informace psích buněk gen korálu. Buňky, které si gen osvojily, červeně fluoreskují. Lee a jeho spolupracovníci je následně využili k tvorbě psích klonů. Svítící buňku spojili s psím vajíčkem, z kterého předtím odstranili jeho vlastní dědičnou informaci. Vzniklo tak červeně svítící embryo, které se pro přenosu do dělohy feny dále vyvíjelo.       (Zdroj: OSEL)

Proboha, chcete někdo červeně svítícího psa? Chcete, aby někdo jednou takhle prznil děti našich dětí?


Holografický "CD" disk s kapacitou 500 GB ..... Optický disk dokáže uložit 500 gigabytů na jediný disk podobný DVD či CD. Společnost General Electric ohlásila průlom v technologii holografického uchovávání dat. Výzkumná divize společnosti představila optický disk, který dokáže uložit 500 gigabytů na jediný disk podobný DVD či CD. „Toto je neuvěřitelný pokrok,“ tvrdí Brian Lawrence, který vede holografický project u GE. „Pokuste se představit si to množtví dat na jednom disku.” Tedy pro představu – 500 GB je vice než čtyřtísícínásobek množství informací, jež je lidský mozek schopen pojmout za celý život. Kapacita tohoto disku vyvinutého společností GE je 500 CD, 100 DVD či 20 Blu-ray disků.

Holografické uchovávání dat spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že je informace na disku uchovávána trojrozměrně. Starší média jako jsou CD či DVD uchovávají informaci pouze dvojrozměrně. Celý proces funguje na způsobu vtisknutí chemických změn ve forem vzorců, tedy hologramů, na disk po celé jeho ploše. Tyto vzorce pak čtě laser podobný těm v Blu-ray přehrávačích.     (Zdroj: ScienceWORLD)


Pneu dostanou značky, řidiči uvidí, kolik ušetří ..... Co mají společného žehlička, pračka a pneumatika? V současnosti určitě nic. Už za dva roky ale budou mít alespoň jeden společný znak.

Po vzoru elektrospotřebičů totiž pneumatiky začnou dostávat takzvané energetické značení, podle kterého řidič pozná, nakolik guma ovlivní spotřebu a hlučnost auta a jaká je její přilnavost na mokru.

Letní i zimní pneumatiky budou rozděleny do sedmi tříd a značeny podle písmen abecedy – nejlepší budou pneumatiky třídy „A“, naopak nejméně úsporné pneumatiky ponesou písmeno „G“. Nové opatření schválil Evropský parlament. Jednotlivé státy teď budou mít dva roky na zapracování příslušného rozhodnutí do vlastních zákonů.      (Zdroj: Enviweb)


......Jen tak ..... Dovolte mi podělit se o můj osobní náhled. Fungujeme pod tlakem a jsme neustále ovlivňování vším co nás obklopuje a pojímáme to jako naší zkušenost, proto se stáváme tím a jsme přesvědčeni o pravdivosti. Přeji si, abyste teď zapomněli na vše a vrátili se do dětství, kde neexistovalo přesvědčení jen se neustále konalo (pokuď to nebylo někým zvenčí narušeno) z důvěrou, aniž jsme toho byli vědomí, nebyli jsme v čase. Byla to neustávající hra, hra života ve které jsme se ztratili, totální přítomnost. To je třeba si připomenout, nebát se, mít znova odvahu odevzdat přesvědčení a stát se prázdným. Pozorovat sebe a neustále se ptát, kdo to vlastně jsem? Jsem doopravdy toto JÁ, které je i projeveným? Anebo neustále něco potlačuji? Ano, pořád to NĚCO v sobě potlačujeme a ukrýváme se za „svá“? (cizí) přesvědčení. Stále toužíme a hledáme nějakou náhražku v jakékoli formě, máme neustále hlad a žízeň, jak duševní, citový tak fyzický, pořád strádáme, cokoli dosáhneme. Teď se pokus připomenout své dětství, cítils potřebu? Nevěděl jsi nic o bezpečí nebo zabezpečení a přesto jsi si byl toho vědom, že tě TO všude obklopuje, byl jsi šťasten, jen jsi BYL, nehledě na to jestli jsi měl rozbité koleno, pokuď zase někdo nepřišel a zhodnotil způsob tvé hry. Teď jsi dospěl, potlačil toto nevinné BYTÍ a schoval se za „důležité“ věci, jak přežít a mít ve všem dostatek, ano svou vlastní přirozenost zatlačil do rohu kde se krčí a pláče (proto i tvůj život je plný nemocí) a začal věřit pohádkám o své vině, nebo nenahraditelnosti a důležitosti. Pořád něco chceme vlastnit, vztah, dům, osvícení, demokracii, přátelství, rodinu, vědomosti, ale jedno nám stále uniká, že zde nejde nic vlastnit, není to možné, můžeš se sdílet a rozšířit své vědomí, vzít si zkušenost, ale nastala zde divná věc, že nás vlastně všichni a vše vlastní a tím uniká jedna podstatná věc, že JSI, originální ve svém stvoření, avšak bez projevu.      (Čtěte na Matrix-2001)


Smrtící viróza se vylíhla z marasmu globálního kapitalismu ..... Za epidemii prasečí chřipky může lhostejnost bohatých zemí k mizérii třetího světa, scestná politika mezinárodních zdravotnických institucí, nenasytnost farmaceutických společností a především ekologicky neudržitelný velkochov hospodářského zvířectva ve velkokapacitních výkrmnách

Houfy rekreantů vracející se o těchto Velikonocích z prodlouženého víkendu v Cancúnu si s sebou přivezly neviditelný, ale o to zlověstnější suvenýr. Mexická prasečí chřipka, genetická chiméra nejspíše zrozená v silážní jámě průmyslového velkochovu vepřového dobytka, hrozí přerůst v globální pandemii.

První obětí nového viru se stala optimistická víra dlouho šířená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), že pandemiím lze předejít včasným zásahem zodpovědných zdravotnických institucí bez ohledu na úroveň zdravotní péče v dané zemi. Od prvních případů úmrtí na virus ptačí chřipky H5N1 v Hongkongu v roce 1997 přijala WHO v součinnosti s většinou národních zdravotnických organizací strategii zaměřenou na identifikaci a izolaci potenciálních pandemií v lokálních ohniscích jejich výskytu s následným hromadným nasazením antivirových preparátů a případně i účinných vakcín (existují-li nějaké).

Armáda skeptiků tuto „preventivní“ strategii oprávněně kritizovala, když poukazovala na to, že mikroby dnes létají kolem světa (a v případě ptačí chřipky to platí doslova) rychleji, než mohou na jejich výskyt zareagovat funkcionáři WHO nebo lokální zdravotnické orgány. Poukazovali také na neexistující nebo jen velmi nedostatečné monitorování interakcí mezi lidskými a zvířecími nákazami. Ale mytologie rozhodného, preventivního (a především laciného) zásahu proti ptačí chřipce až příliš vyhovovala bohatým zemím, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie, které raději investují do svých vlastních biologických Maginotových linií, než aby navýšily svou pomoc při budování epidemických frontových liniích v rozvojovém světě, stejně jako zájmům velkých farmaceutických společností, které odmítaly rozvojovým zemím udělit patenty na výrobu vysoce účinných antivirotik, jako je například Tamiflu od společnosti Roche.

Prasečí chřipka v každém případě dokazuje že Centra pro boj s epidemiemi a jejich prevenci vznikající pod patronátem WHO bez rozsáhlých investic do zdravotnického výzkumu, fungujícího systému všeobecné zdravotní péče a bez celosvětově dostupných účinných medikamentů patří do stejného soudku rizikového managementu jako investiční deriváty pojišťovny AIG nebo cenné papíry Bernieho Madoffa.      (Dále čtěte na stránkách Czech Free Press)


Tuk útočí ..... Když ekonomové hovoří o tom, jak si země žijí nad poměry, obvykle mají na mysli takové ukazatele, jako jsou dluhové koeficienty či osobní spotřební výdaje. Ekonomickou hatmatilku teď hodíme za hlavu. Při posuzování předluženosti dané země člověku většinou stačí podívat se na obvod pasu jejích obyvatel. Říkejme tomu třeba Index velkého zadku. Čím větší pozadí, tím větší hrozí riziko hospodářského kolapsu. V USA 30,6 procent obyvatelstva trpí obezitou, a tomu se žádný národ na světě nevyrovná. Z tohoto nevědeckého porovnávání rovněž vyplývá, že nyní nebo v brzké budoucnosti čekají obtíže Mexiko, Velkou Británii, Slovensko, Řecko, Austrálii, Nový Zéland a Maďarsko. ČR není žádný ostrov asketismu, ale hrozí jí jen průměrné riziko tuky vyvolané krize. Čína patří k zemím s nejnižším výskytem obezity, ale už rychle tloustne. Možná, a skutečně jen možná, nás z krize vytáhnou čínští jedlíci.       (Zdroj: Respekt)


Letadlo odkloněno z trasy kvůli politickým aktivitám jednoho pasažéra .....  Nejenže existuje seznam osob, které podle americké vlády nesmí letět letadlem, ačkoliv nespáchaly žádný zločin. Tento seznam ovlivňuje dokonce i ty lety, které nemají za cíl Spojené státy a ani nejsou zprostředkovány americkými leteckými společnostmi. Letu Air France z Paříže do Mexika bylo minulý týden zabráněno v přeletu nad Spojenými státy, protože jeden z pasažérů byl prominentní novinář zapsaný na seznamu osob, které nesmí letět. Let byl donucen odklonit svoji trasu směrem na Karibik. Žurnalista Hernando Calvo Ospina píše pro francouzské noviny Le Monde Diplomatique. Narodil se v Kolumbii a často píše články odsuzující vládu kolumbijského prezidenta Alvara Uribeho a roli Spojených států v Latinské Americe.      (Zdroj: AKT-INFO)


Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... ..... Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Praha - Pád vlády odsunul jednu z nejvýznamnějších změn, kterou od ledna zavádí nový trestní zákoník - trest domácího vězení.

Domácí vězení jako - systém elektronického sledování vězňů pomocí náramků.

Ministerstvo nechce upřesnit, jako hodnotu zakázka bude mít. Jen na její přípravu byly vyčleněny desítky milionů korun. Pospíšil už s autorem trestního zákoníku profesorem Pavlem Šámalem pracuje na legislativním návrhu změny. Domácí vězeň dostane "volno" jen na práci. Víkendy i svátky bude muset být doma. Po nasazení náramku bude do bydliště umístěn stacionární RFID přijímač, a to tak, aby s ním nebylo možné manipulovat

¨ Nabídka školám:

Nabídka systému CUTTER - přístupový systém pro školy s návazností na program Bakaláři (kráceno)

Požadavky na přístupový systém:

Využítím osobních přístupových čipů, v podobě náramků, v provedení klíčenka nebo karta,

S cílem:

evidovat příchody a odchody žáků a všech osob, sledovat plynule jejich pohyb včetně zpětné analyzy pohybu všech osob.

Omezit jejich přístup na vybraná pracoviště systémem čteček a dveřních magnetů spojenými se serverem buď kabely, nebo bezdrátově, případě využitím sítě ethernet. Postačí standardní PC s připojenou čtečkou čipového (RFID) kodu. S pomocí téhož rozdělit prostory do více zón s odlišnými právy přístupu. S plynule měnitelnými právy uživatelů.

Systém automaticky posílá třídnímu učiteli e-mail s výpisy příchodů žáků, pomocí webového rozhraní Bakalářů mohou rodiče kontrolovat příchody a odchody svých dětí on-line.

Cenové rozmezí školního systému mezi 60 000 a 200 000 Kč.      (Zdroj: Dýmající zrcadlo)


Vytvoř nové evropské logo pro biopotraviny .... Soutěž o 6000 Euro. Evropská unie hledá nové zajímavé logo pro produkty ekologického zemědělství. Pokud jsi mladý umělec nebo designér, zúčastni se naší soutěže o nejlepší logo a pošli nám svůj návrh. Tvoje logo může být na produktech ekologického zemědělství ve všech členských státech EU a vítěz vyhraje 6000 Euro.

Představte si, že nakupujete v místním supermarketu. Hledáte konkrétní biovýrobek, kterým doplníte svoji dnešní dokonalou a výživnou večeři. Kontrolujete nálepky na čerstvém biomléce, chlebu nebo sladce vonícím ovoci a pomyslíte si: Toto logo biovýrobků je originální a chytré.

Nyní si představte, že jste logo pro biovýrobky EU navrhli VY!

V červenci 2010 uvede Evropská unie nové logo pro bioprodukty EU ve všech svých členských zemích. Na rozdíl od existujícího loga pro biovýrobky, které lze používat dobrovolně, bude použití nového loga povinné pro všechny předem balené biovýrobky, které pocházejí z 27 členských zemí.

Nové logo oznámí evropským spotřebitelům, že daný biovýrobek dosáhl specifikované úrovně kvality, která je normou v rámci celé EU. Toto logo zaručí, že produkt, na kterém se objeví, je ekologický - od farmy až na vidličku.       (Zdroj: Agris)


Půjčovna elektroběžek ..... Netradiční dopravní prostředky pro ekologický pohyb po městě mají své kouzlo, a když jsme v rámci testování elektrické koloběžky X-Treme Electric 16 (test vyšel v čísle 03/09) brázdili pražské komunikace, australský student Anton Grimes z University of New South Wales nám kynul pravicí. Na palubě elektrického přibližovadla jsme totiž splnili jeho představu o pohybu po moderním velkoměstě. A musíme mu po zkušenostech v kombinaci elektroběžky a hromadné dopravy dát za pravdu. Máloco se jí dokáže vyrovnat. Nedostatky se samozřejmě našly. X-Treme Electric 16 byla hrozně těžká a poměrně velká, takže nastupování do tramvaje či nošení do schodů není nic pro křehké dívky. Designér Anton Grimes se to rozhodl vyřešit a přidat ještě něco navíc.

Prototyp elektrické koloběžky (Link Scooter) se objevil v rámci soutěže James Dyson Award s cílem rapidně snížit počet vozů v Sydney do roku 2030. Elektroběžky by přitom nemusely být povinnou výbavou každičké domácnosti. Základny pouličních lamp by posloužily jako držáky a dobíjecí stanice pro složené koloběžky, které by si každý v případě potřeby zapůjčil a vrátil do stojanů o pár bloků dále nebo na druhém konci města. Stačí jen vhodit pár drobných, rozložit koloběžku, pustit proud a závod s časem může začít. Zajímavé řešení problémové dopravní situace v Sydney bylo přijato s velkým nadšením, ale nikdo zatím neřešil otázku plateb ani krádeží. U nás by stanice s koloběžkami brzy zely prázdnotou – a těžko očekávat, že u protinožců by to bylo o mnoho lepší.       (Zdroj: VTM Science)


07.05. 2009     Sedmého května 1915 německá ponorka U-20 potopila zaoceánský parník RMS Lusitania. Zemřelo 1198 pasažérů, včetně 128 Američanů, což přispělo ke vstupu USA do první světové války na straně dohody.

Osmý květen je Mezinárodním dnem Červeného kříže - u příležitosti výročí narození Henriho Dunanta (1828), zakladatele Červeného kříže. Slaví se od roku 1953 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže. Je také Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války

Devátý květen je  Den Evropy; v tento den, v roce 1950 přednesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman významný projev k založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).

Desátý květen je Světovým dnem matek.

Hele, ono se kolem toho chodí jak kolem horký kaše ... a nikde se už na plnou hubu nepíše, že v těchto dnech jsme byli osvobozeni od německé okupace a že tu padla spousta lidí - ať už to byli ti z východu, ti ze západu a také naši ... byli to prostě LIDI, co chtěli svobodu, chtěli žít - a sami za to položili svůj život ... a tak čest jejich památce bez ohledu na to, odkud přišli.


Ano, ano, farmacie je ohromný byznys. Hlavně obchodování s "chemoterapeutiky" je neuvěřitelně sobecký obchod s neštěstím druhých lidí...... V poslední době jsem si opět připomněl jak je důležité „mít uši k slyšení a oči k vidění“. Globální „šaráda“ týkající se prasečí, resp. „mexické chřipky“, kterou se s námi „Systém“ rozhodl hrát, nabývá rozměru velmi zvláštní tragikomedie. V informačním toku permanentního rozdmýchávání strachu a stresu „WHO“ vůbec nepolevuje, ba naopak. Dnes již musí být snad každému rozumně uvažujícímu člověku jasné, že tento (jeden z mnoha) globálních nástrojů „Systému“ se ve své oblasti působení rozhodl jít prostě až na doraz. V proudu těchto událostí jsme se také dozvěděli, že ona nechvalně známá farmaceutická firma Baxter, má pobočku i u nás v České republice. No konečně nic proti tomu, má-li jí v Rakousku, proč by jí nemohla mít u nás. Stejně by mne zajímalo, v kolika a hlavně v jakých zemích se její pobočky nachází. Je tomu pár dní co jsme se dozvěděli, že právě „WHO“ pověřila tuto společnost vývojem údajné vakcíny proti „mexické chřipce“. Aby toho nebylo málo, tak přichází rozuzlení v poměrně šokující informaci. Vakcína proti této nemoci se bude vyvíjet v České republice, prý někde nedaleko od Prahy. Tak tomu říkám drzost. Je tomu pár měsíců dozadu, co rakouská pobočka poslala do ČR nainfikované vakcíny virem ptačí chřipky na které „naštěstí “ pochcípali pouze fretky, přičemž dodnes čekáme na nějaké rozumné vysvětlení,, kterého jsme se doposud bohužel nedočkali a už tu máme další randevous „ala Baxter company“. Kvůli tomu jsem ovšem tento článek nepsal. Zaujala mne trochu jiná, ale také poměrně velmi zvláštní skutečnost. Shodou okolností se týká rovněž vakcíny. Tentokrát nikoliv na chřipku, nýbrž na některá rakovinová onemocnění. A ve hře je samozřejmě opět Česká republika.....      (Zdroj: Matrix-2001)


Měli bychom na Europě hledat arktické květiny? ..... Fyzik a futurista Freeman Dyson prohlásil, že strategie pátrání po mimozemském životě by se měla změnit. Namísto úvah o tom, kde je nejpravděpodobnější, bychom se měli zaměřit na hledání takových životních forem a tam, kde by byla šance je současnými prostředky objevit.

Sondy by se tedy měly podrobně podívat na možné makroskopické životní formy – třeba na útvary, které by se podobaly květinám rostoucím v arktických pozemských oblastech. Nemohly bychom je najít i na některých kometách nebo na měsících Jupiteru či Saturnu?

Na Europě se pravděpodobně pod povrchovou ledovou krustou vyskytuje oceán kapalné vody. Jenže i kdyby byl takový ledový příkrov tlustý 1 km (dolní odhad, horní je stonásobný), cožpak bychom se jím v dohledné době dokázali provrtat? Jak se zdá, hledání života ve vesmíru bude při tomto přístupu podle Dysona ještě velmi dlouho záležitostí teoretiků. Proto má smysl hledat tam, kde možná není nejpravděpodobnější (což stejně pořádně nevíme), ale kde ho detekujeme. Dyson navrhl, že někde nad ledovými prasklinami Europy by mohly růst květiny s tvarem parabolických „kalichů“, které by soustřeďovalo nedostatkové sluneční záření do centra květiny, kde by probíhal energetický metabolismus. Podobný tvar mají i rostliny v Arktidě – prostě proto, že se také snaží využít maximum sluneční energie.

Pomocí zpětného odrazu (podobně jako od zvířecích očí) bychom takové útvary mohli detekovat i ze sondy na oběžné dráze měsíce, což by již bylo v možnostech pozemské techniky. Takové „slunečnice“ by se mohly nacházet zdaleka nejen na Europě. V Kuiperově pásu či Oortovu mračnu by se navíc mohly ještě zvětšit, aby maximalizovaly zachytávané záření – na těchto malých objektech by jim nestála v cestě gravitace.      (Zdroj: ScienceWORLD)


Učí se agresivní psi od svých pánů? .....  Podle všeho ano. Vlivná a arogantní pejskařská lobby, která veřejnosti vnucuje obraz roztomilých chlupáčů to jistě neuslyší ráda, ale podle nejnovějších výzkumů psi přebírají agresivitu svých pánů a stávají se tak sami velmi nebezpečnými.

Laurie Ragatz z University of West Virginia v Morgantownu spolu s dalšími kolegy sledovala majitele psů plemen klasifikovaných organizací American Kennel Club jako plemena se zvýšeným rizikem útoků na lidi. Pomocí online dotazníků vyplněných 758 studenty zjistila, že páníčci zlých psů mají sami sklon k vandalismu, rvačkám a užívání drog.

Podle badatelů tak za agresivitou psů nestojí jenom příslušnost k určitému plemeni, ale z významné části i osobnost majitele psa. Nezbývá než doufat, že kvalitní legislativa bude chránit nejenom psy, ale především jejich potenciální oběti.      (Zdroj: OSEL)


Předstartovní přípravy STS-125 ..... Atlantis stojí na rampě od 31. března Do startu poslední servisní mise k Hubbleovu teleskopu zbývá už jen několik málo dní. Zde naleznete aktuality z příprav raketoplánu Atlantis i jeho posádky.

Start je plánován na pondělí 11. května 20:01 SELČ. Na Floridě i v Houstonu vrcholí přípravy. Jediná komplikace v jejich průběhu nastala 22. dubna při ukládání výbavy do nákladového prostoru raketoplánu. Uvolněné ložisko při svém pádu zasáhlo radiátor na vnitřní straně levých dveří nákladového prostoru stroje. Těmito panely koluje freon, jež nese pryč teplo, generované elektronikou (kvůli správné funkci těchto panelů je po celou dobu letu nákladový prostor otevřen). Ložisko naštěstí dopadlo mezi dvě dutiny, vedoucí freon, takže nezpůsobilo vážné poškození. I přesto technici zasažené místo opravili. Jinak je raketoplán Atlantis ve skvělé formě, jeho nákladový prostor byl včera uzavřen. Znovu se otevře až na oběžné dráze. Astronauté procházejí posledním tréninkem, v pátek absolvovali závěrečnou lékařskou prohlídku a v pondělí večer nastoupili do předstartovní karantény. Také se rozloučili s lidmi, jež měli na starosti jejich výcvik, ti jim na rozloučenou upekli speciální dort.       (Zdroj: Astro)


Evropský parlament schválil zákaz dovozu tuleních produktů ..... Evropský parlament drtivou většinou hlasů schválil návrh celoevropského zákazu dovozu, vývozu, tranzitu a obchodu s tuleními výrobky. Podle tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí se tak stalo zásluhou českého předsednictví EU, které zákaz vyjednalo v Radě EU a v diskusi s Evropským parlamentem. Výjimka bude platit pouze pro lov kvůli obživě původních obyvatel (například Inuitů v Grónsku).

Ministerstvo životního prostředí ČR "Velice vítám zcela přesvědčivé rozhodnutí evropských poslanců. Znamená to, že k zákazu obchodu s produkty z tuleních mláďat přibývá také efektivní regulace obchodu s výrobky z dospělých jedinců. Je to účinná ochrana populací tuleňů před brutálními způsoby lovu, které jsou v Evropě již léta zakázané," řekl dosluhující ministr životního prostředí Martin Bursík.

"Dnes schválený zákaz je dalším úspěchem českého předsednictví v EU v oblasti životního prostředí. Ochrana biodiverzity byla jednou z našich resortních předsednických priorit a dosažení shody na zákazu obchodu s tuleními produkty považujeme za důležitý krok k ochraně přírodní rozmanitosti ve světě."

V některých zemích je praktikován komerční lov tuleňů způsoby, které nejsou v současnosti srovnatelné s lovem žádných jiných zvířat. Tuleni jsou vůči lidem důvěřiví a na souši jsou nemotorní, takže se stávají snadnou kořistí lovců. Lov probíhá v předjaří na obrovském území a ve velmi drsném arktickém prostředí, což technicky významně znesnadňuje efektivní a rychlé zabití zvířete bez zbytečného trápení. Země, v nichž se tuleni komerčně loví, nejsou schopné zajistit dostatečné kontroly, lovci mnohdy formálně stanovené zásady nedodržují a používají nedovolené metody lovu (nezajistí rychlou smrt zvířete; nezkontrolují, jestli zvíře ještě nežije, a stahují je pak zaživa; v řadě případů dochází před stahováním zvířete k pouhému omráčení hakapikem (cosi na způsob krumpáče); tahání živých zvířat na háku na loď, kde jsou teprve usmrcena; zraněná zvířata nejsou dohledávána a podobně).

Na celém světě se každoročně uloví (podle dat z roku 2006) zhruba 1,25 milionu ploutvonožců (tuleňů, mrožů a lachtanů). Zhruba dvě třetiny z tohoto množství připadají na tři země: Kanadu, Grónsko a Namibii.       (Zdroj: Gnosis9)


Rok po cyklonu Nargis: 21 lidí uvězněno za pomoc obětem ..... Rok poté, co cyklon Nargis zdevastoval jižní část Myanmaru (Barmy), zůstává za mřížemi 21 lidí, kteří se zúčastnili záchranných prací.

Všichni byli uvězněni za distribuci humanitární pomoci a další záchranné aktivity, Amnesty International proto žádá jejich okamžité propuštění.

„Když si po roce připomínáme škody způsobené cyklonem, neměli bychom zapomenout na lidi, kteří si odnesli vysoké tresty za to, že pomáhali ostatním. Stali se tak dalšími, nepřímými oběťmi cyklonu,“ uvedl Benjamin Zawacki, výzkumník AI pro Barmu.

Zatímco se mnozí lidé po úderu cyklonu ze všech sil věnovali záchranným pracím, barmská vláda je za jejich úsilí pronásledovala. Doposud byly v nespravedlivých procesech odsouzeny dvě desítky lidí. Šest z nich k vysokým trestům v rozsahu 10 -35 let. Mezi nimi je i populární komik Zarganar, který byl odsouzen k 35 letům vězení za to, že se snažil organizovat humanitární pomoc a v zahraničních médiích kritizoval přístup vlády. Jeho zdravotní stav se ve vězení zhoršil, ale úřady mu potřebnou lékařskou péči odpírají.

Tresty v rozmezí 2 – 4 let si vyslechlo šest osob za to, že pohřbívaly mrtvá těla v poničené oblasti delty řeky Iravady.

Cyklon Nargis zasáhl Barmu loni na počátku května a způsobil značnou humanitární katastrofu. Tu ještě více prohloubila barmská vláda, která po tři týdny odmítala zahraniční pomoc. Zahynulo více než 84 500 lidí, desítky tisíc se nadále pohřešují a zhruba 2,4 milionu lidí přišlo o obydlí nebo utrpělo jiné vážné škody.      (Zdroj: Amnesty International)


Tibetští mniši na Moravě ..... Od 11. do 14.května 2009 navštíví Českou republiku 8 tibetských buddhistických mnichů z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling. V Ostravě a Opavě budou sypat pískovou mandalu, tančit posvátné čhamové tance, zpívat tantrické zpěvy a diskutovat s lidmi. Jedná se o první představení rituálních tantrických tanců a zpěvů na Moravě.

Českou republiku navštíví mniši v rámci svého evropského turné na pozvání Občanského sdružení M.O.S.T. Cílem delegace je představit unikátní tibetskou buddhistickou kulturu a získat finanční prostředky na obnovu svého kláštera v exilu i v samotném Tibetu.

Vstupenky je možné koupit v předprodeji v MIC Ostrava a Sluna Opava. Počet míst na jednotlivých akcích je omezen, proto doporučujeme si lístky zajistit včas.

Program návštěvy najdete na stránkách Malé Občanské Sdružení Tolerance


Novou chřipku nesmíme přeceňovat ..... Virus nové chřipky zatím nemá potenciál na to, aby vytvořil větší epidemii. Tvrdí to Nicholas Grassly z Imperial College London a Andrew Rambaut z univerzity v Edinburku. Závěry jejich genetické analýzy viru však nemusejí mít trvalý charakter, napsal New Scientist.

Studie se věnovala především přenosu nákazy z nemocného člověka na zdravé jedince. Vzhledem k relativně malému vzorku testovaných případů sami vědci upozorňují na její spíše orientační charakter. Počátek šíření nákazy stanovili podle matematického modelu na září loňského roku až leden roku letošního. Snadno si odvodíme, že k úspěšnému šíření viru je potřeba, aby se přenesl z jednoho nemocného minimálně na jednoho zdravého. Tento stav se označuje poměrným číslem jedna. Virus v této situaci jenom přežívá a epidemie se rozvinout nemůže. Virus nové chřipky zatím vykazuje číslo jenom mírně vyšší, a nachází se tedy těsně nad hranicí vlastního přežívání. Na oslavy je ale brzy.

Virus španělské chřipky z roku 1918 vykazoval v jarních měsících také poměrně nízké číslo, zhruba 1,45. Tentýž virus pak při podzimní vlně epidemie dosáhl téměř čísla čtyři. Jeden nemocný tedy nakazil čtyři zdravé. Čím je relativní možnost nákazy nižší, tím snáze se dá, samozřejmě, případné epidemii zamezit. Všechna hygienická opatření tedy přicházejí v pravou chvíli, ačkoli k přehnaným obavám není podle britských vědců rozhodně žádný důvod.      (Zdroj: ČR Leonardo)


Obchodnické triky ..... Běžný pozorovatel světových událostí má spoustu důvodů k tomu soudit, že krize pozvolna pohasíná a že příští rok se dočkáme projevů hospodářské obnovy. V novinách se dočítáme, že se v mnoha zemích začínají oživovat trhy s obligacemi, že začínají vyrážet první výhonky hospodářského růstu a že se investoři znovu začínají zajímat o rizikovější druhy aktiv. Řada faktů, aspoň z jednoho úhlu pohledu, skutečně napovídá tomu, že se vývoj bude ubírat tímto směrem. Z jiného úhlu pohledu jsme však svědky ještě jednoho trendu. Zapomínáme na lekci, kterou nám krize uštědřila. Sice víceméně uznáváme, že se situace jednou provždy změnila, ale stále častěji se chováme, jako by se vše mělo vrátit do původního stavu, i když nebyla přijata žádná opatření nezbytná k tomu, aby se to skutečně vyplnilo. Na tyto optimistické zprávy se raději dívejme jako na balamucení podomního obchodníka. Jeho hadí olej sice opravdu může být zázračným všelékem, ale zároveň je možné, že nefunguje.      (Zdroj: Respekt)


Lesy ČR letos zvýší výdaje na zalesnění o 17 pct na 600 mil. Kč ..... Státní podnik Lesy České republiky (LČR) hodlá letos proti minulým letům zvýšit investice do umělého zalesnění o přibližně 17 procent na 600 milionů korun. Zvýšení souvisí s obnovou lesů na plochách zasažených v letech 2007 a 2008 vichřicemi Kyrill, Emma a Ivan. ČTK o tom informoval výrobně technický ředitel LČR Vladimír Krchov.

Plocha letošního umělého zalesnění by proti minulým rokům měla také vzrůst asi o 17 procent na 10.600 hektarů lesa. Je to necelé jedno procento z celkové plochy lesů podniku, která činí přes 1,3 milionu hektarů. Na umělou výsadbu by měl podnik použít kolem 59 milionů kusů sazenic. Přirozeným způsobem LČR ročně obnovují zhruba 2000 hektarů lesa.

Z nově vysázených stromů připadne 42 procent na listnáče a šest procent na jedle. LČR tak pokračují v trendu posledních let, kdy výsadba listnáčů a jedle, tedy takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin, dosahovala kolem 40 procent. Hlavní část výsadeb nadále tvoří ostatní jehličnany, například borovice a smrky.

Kalamita Kyrill pokácela u LČR přes šest milionů metrů krychlových dříví, což bylo nejvíce v novodobé historii LČR. Škody po vichřici Emma dosáhly přibližně třetiny Kyrilla. Kalamita Ivan byla sice rozsahem menší, přesto v epicentru na pomezí Středočeského kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina svým rozsahem předchozí kalamity překonala.

LČR, kterým patří polovina lesů v zemi, loni podle předběžných údajů vykázaly hrubý zisk zhruba 400 milionů korun při tržbách kolem osmi miliard korun. Podnik ročně vytěží v průměru sedm milionů metrů krychlových dřeva.       (Zdroj: Agris)


06.05. 2009     Šestého května 1840 se ve Spojeném království začala používat první poštovní známka – Penny Black.

Před 120 lety - roku 1889 - byla  během Světové výstavy v Paříži otevřena Eiffelova věž.

V roce 1937 při přistávání na letišti Lakehurst v americkém státě New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg. Z 97 osob na palubě při této katastrofě zahynulo 13 pasažérů a 22 členů posádky, navíc zemřel jeden člen pozemního personálu. K dispozici jsou na webu dokonce i filmové záběry ...


PlanetArk: Norská ministryně navrhuje zákaz benzínových automobilů .....  Od roku 2015 by nemělo být možné koupit v Norsku nový automobil poháněný benzínovým motorem. Alespoň pokud ministryně financí bude schopná prosadit zákaz prodeje nových aut poháněných fosilními palivy. Podle ní by tento krok pomohl rozhýbat automobilový průmysl, aby začal vyrábět ekologičtější modely aut, píše agentura Reuters.

„Tento návrh je mnohem realističtější než si lidé, kteří o něm poprvé slyší, představují,“ řekla agentuře Reuters Kristin Halvorsenová k plánu postavit mimo zákon prodej nově vyrobených vozidel na fosilní paliva během následujících šesti let. „Současná finanční krize znamená také to, že řada výrobců automobilů, kteří mají dnes spoustu problémů, ví, že musí vyvinout nové modely aut. Také proto, že musíme řešit problém změny klimatu, který tu zůstane i potom, co finanční krize pomine,“ obhajuje ministryně návrh její Socialistické levicové strany (SV).

Podle návrhu by od roku 2015 směly automobilky prodávat jen vozy, které by plně nebo částečně využívaly pohon na elektřinu, biopaliva nebo vodík. Částečné využívání fosilních paliv v rámci hybridního pohonu by bylo i nadále povoleno. Socialistická strana je nováčkem v norské vládní koalici, nicméně není pravděpodobné, že by vláda takový návrh schválila.       (Zdroj: Ecomonitor)


Cestou na Měsíc se stalo něco divného ..... Cesta na Měsíc se nekonala. Astronauti kroužili kolem Země a přistání byla jedna velká šaráda. No a? Narozdíl od 9/11 nikdo nezemřel a nikdo nebyl zraněn. Navíc už je to tak dávno, že je zbytečné o takových věcech vůbec diskutovat. Přes tyto všechny argumenty je ale jako vždy zajímavé, vidět i druhou stranu problému a sledovat v přímém přenosu přebrání technologické nadvlády od Ruska pro který byl tento čin první velkou kosmickou porážkou. Dokument se věnuje velkou část zejména problematice Ruska, které od začátku vedlo vesmírný souboj o prvenství na Měsíci. Následoval slib prezidenta Kennedyho že se Američané dostanou do konce 60. let do vesmíru. Po masivních investicích pak už nebylo možné jenom říct veřejnosti, že to prostě nejde a případné selhání by mohlo být tvrdou ranou pro Americkou pýchu. Proto neexistovala jiná varianta než zdar projektu. Napadlo vás někdy, proč už nelétáme k měsíci, když nám to tak pěkně šlo? Zatímco objevujeme vzdálené planety a měsíce těchto planet, tak misi, kterou se podařilo uskutečnit v 60. letech už znovu nikdo nezopakuje. Přesto by byly důvody přinejmenším pro vybudování observatoře, která by měla v bezatmosférickém prostředí ideální podmínky. A pokud byl let zfalšovaný, proč jej nikdo nefalšuje znovu? Možná že dokonalejší technika by usvědčila samotné astronauty, kteří by nyní měli povinnost přivézt tisíce fotografií a hodin digitálního záznamu. Navíc Američané už tam svojí vlajku zapíchli, tak proč se k této věci vůbec vracet?      (Sledujte video na Matrix-2001)


Na Šumavě jsou nová pravidla pro vodáky, platit zatím nemuseli .....  Na horním toku Vltavy v šumavském národním parku ode dneška platí nová zpřísněná pravidla pro vodáky. Na řeku se smějí vydat, když hladina dosáhne nejméně 50 centimetrů. Pokud ale nedosahuje 61 centimetrů, musí se zaregistrovat a zaplatit stokorunový poplatek. Zatím ale voda sahá k 67 centimetrům, proto ještě vodáci nemuseli za sjetí úseku v nejpřísněji chráněné zóně parku platit.

"Registrace je nutná pro úsek Soumarský Most - Pěkná, pokud je hladina mezi 50 a 61 centimetry. Pokud je hladina nižší než 50 centimetrů, platí zákaz splouvání. A pokud je hladina vyšší než 61 centimetrů, splouvá se bez jakéhokoli omezení a registrace," řekl novinářům referent strážní služby národního parku Adam Diviš.

Zájemci o splutí tohoto úseku řeky se mohou předem podívat na internetové stránky, kam až sahá hladina vody. Pokud je v rozmezí 50 až 61 centimetrů, mohou se přímo na internetu zaregistrovat a zaplatit poplatek. Za něj dostanou registrační známku, kterou si nalepí na loď. Jinak mohou od strážní služby dostat blokovou pokutu až 1000 korun. Když se vodáci zaregistrují a pak voda v řece stoupne, dostanou poplatek zpět.

Správa parku chce přísnějšími pravidly omezit počet lodí, které by při nižší hladině vody mohly poškodit chráněnou přírodu. Na úsek za těchto podmínek smí denně maximálně 100 lodí, v květnu je pak řeka splavná jen v sobotu a v neděli. I tak ale nakonec může být na řece vodáků více než před rokem. "Loni byl počet lodí, které splouvaly, necelých 7000. Na základě stavů hladiny z předchozích let počet splouvatelných dnů nad 50 centimetrů je 94, takže při celkovém počtu 100 lodí za den, je teoreticky možné, že by splulo 9400 lodí," podotkl Diviš.

Nové podmínky pro vodáky se ale nelíbí hlavně podnikatelům. Stěžují si, že omezení počtu lodí sníží také jejich tržby. "Nesouhlasíme s tím. Hlavně s omezením v květnu, kdy se jezdí jen v sobotu a neděli, i když je hodně vody. Loni bylo povoleno splouvání i při 45 centimetrech," podotkl majitel půjčovny lodí v Soumarském Mostě Jaroslav Kořínek.       (Zdroj: Ekolist)

Také vám připadá, že je to jen o kšeftech? Jako ty emisní povolenky ... znečišťování za poplatek povoleno.


Mikrovlnné dělo novou vychytávkou US Army ..... Americká armáda tradičně vyvíjí futuristické technologie, které ji poskytují cennou výhodu před ostatními. Jednou z nových hraček je i mikrovlnné dělo Multimode Directed Energy Armament System, které by mělo na dálku likvidovat nastražené výbušné systémy.

Mikrovlnný systém nejprve vytvoří vysokoenergetickým laserem tunel ionizovaného vzduchu, který pak navádí mikrovlny. Výstřel z mikrovlnného děla by měl zničit elektroniku nastražených výbušnin nebo raket, případně znehybnit vozidlo likvidací jeho zapalování.

Dostřel děla je limitován dosahem laserového paprsku, který se momentálně pohybuje v desítkách metrů. Vývojáři z ARDEC (Armament Research, Development and Engineering Centre) ale doufají, že se dostanou přes jeden kilometr. Zbraň nejspíš bude možné použít i proti živým cílům, i když to podle vývojářů není její hlavní účel. US Army by měla dostat první prototypy v roce 2011.      (Zdroj: OSEL)

Perte se a žerte se ... chjo ...


Nejvíce exotických zvířat z českých zoo chovají v Plzni ..... Nejvíce exotických zvířat v Česku chovají v plzeňské zoologické zahradě. Loni jich tam žilo 6203, což je o 858 více než v pražské zoo a o 3835 více než ve Dvoře Králové. Na opačném konci žebříčku 15 tuzemských zoo je Děčín. V českých zoo se chovatelé starají o záchranu 4952 zvířat ohrožených druhů. Loni si je přišlo prohlédnout přes pět milionů lidí. Vyplývá to ze statistiky Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Provoz všech zoologických zahrad v Česku loni přišel na necelých 974 milionů korun, z toho krmiva a steliva tvořila 7,5 procenta, obdobně jako energie. Mzdové náklady byly ve výdajích nižší, než je u příspěvkových organizací obvyklé, činily 27 procent. V zahradách loni pracovalo 1199 zaměstnanců, mnozí pobírali podprůměrnou mzdu. Nejméně to bylo v chomutovské - 15 797 Kč. Průměrná mzda tam byla o 9000 korun nižší než v pražské zoo.

Zahrady loni na vstupném vybraly přes 362 milionů korun, na prodeji zvířat vydělaly skoro devět milionů, z nájmů utržily 32 milionů a z reklamy přes 26 milionů. Nejvíce soběstačná je i díky sponzorům pražská zoo, a to ze 75 procent. Za ní se v soběstačnosti řadí zoo ve Zlíně-Lešné, následují zoo ve Dvoře Králové a v Jihlavě. Jihlavská přitom dostává od zřizovatele vůbec nejmenší příspěvek na provoz z krajských měst - deset milionů korun. Srovnatelný Liberec své zahradě přispívá trojnásobkem peněz.

V zoologických zahradách, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku, se loni investovalo do staveb necelých 217 milionů korun. Zřizovatelé na ně přispěli skoro polovinou.

Zoologické zahrady jsou v devíti krajských městech, vedle nich i v Děčíně, Dvoře Králové, Hodoníně, Chomutově, ve Vyškově a v Hluboké nad Vltavou-Ohradě.       (Zdroj: Ekolist)


Odpad bude Pražany nejen hřát, ale také jim svítit ..... Pražské služby dnes za přítomnosti primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a generálního ředitele Pražských služeb JUDr. Patrika Romana slavnostně zahájily stavbu kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také elektrickou.

„V současné době pokryjeme potřebu tepla a teplé vody pro 25 000 domácností ročně. Po uvedení kogenerační jednotky do provozu bude Pražany jejich odpad tedy nejen hřát, ale také jim svítit a to téměř ve 20 000 domácnostech. Součástí kogenerace bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o více než 50 % pod zákonem stanovený limit,“ řekl generální ředitel Pražských služeb JUDr. Patrik Roman a dodal:“Spuštěním kogenerační jednotky se tak ZEVO Malešice zařadí mezi přední evropská zařízení nejen po stránce emisních parametrů, ale i po stránce tržně orientovaného využití energetického potenciálu skrývajícího se v komunálním odpadu.“

"Kogenerační jednotka dělá ze spalovny elektrárnu. Termicky využitý odpad bude Pražanům nejen ohřívat vodu a byty, ale také svítit," řekll radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.      (Zdroj: Enviweb)


Jízda nejízda za Horní Jiřetín .....První květnový den uspořádali dobrovolníci Greenpeace v Ústí nad Labem veřejnou akci s názvem Jízda – nejízda za Horní Jiřetín.

Zúčastnili se mobilní i pěší, kterým není osud obce ohrožené těžbou uhlí lhostejný. V ranních hodinách byl na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem postaven informační stánek, kde mohli kolemjdoucí shlédnout fotografie zničené krajiny Mostecka.

V 16 hodin odstartovala Jízda nejízda za Horní Jiřetín, které se účastnili nadšenci na kolech, bruslích, koloběžkách nebo i bez nich, aby společně vyrazili na průvod městem. Akci přišli podpořit i obyvatelé       (Zdroj: Greenpeace)


Otevřený dopis českým poslancům EP k nadcházejícímu pokusu o diskriminaci internetu ..... Dne 5. května je na programu jednání Evropského parlamentu druhé čtení takzvaného „telekomunikačního balíčku“. Dalšího dne, 6. května se o tomto balíčku bude hlasovat. Je důležité si uvědomit, že se od výsledku vašeho hlasování může odrazit další vývoj definice lidských práv a svobody informací v Evropě i ve světě. Existuje totiž veliká snaha dostat prostřednictvím tohoto zákona pod kontrolu svobodu výměny a toku informací a svobodu volného používání internetu.

Co je tím myšleno: Během francouzského předsednictví se podařilo prezidentu Sarkozymu vpašovat do telekomunikačního balíčku francouzský model chystané internetové regulace známé jako stupňovaná odezva, neboli „3-strikes“.

V prvním čtení Evropského parlamentu, dne 24 září 2008, ale Evropský parlament do balíčku prosadil ochranný dodatek 134 (MEP Guy Bono), který stanoví, že žádné omezení nesmí být uplatněno bez předešlého rozhodnutí soudu v souladu s článkem 11 listiny základních práv Evropské unie Svoboda projevu a právo na informace.

Pro tento dodatek vás hlasovala zdrcující většina 573, proti hlasovalo jen 74. Tuto skutečnost lze považovat za velký úspěch. Evropský parlament svým hlasováním uctil zásadní princip demokracie – dělbu moci. Dodatek 134 si osvojili Euro-poslanci napříč politickým spektrem: Guy Bono (PSE), Daniel Cohn-Bendit (Verts), Zuzana Roithová (PPE), Michel Rocard (PSE), Marielle de Sarnez (ALDE), Christofer Fjellner (PPE), Rebecca Harms (Verts), Marco Cappato (ALDE), Jean-Luc Bennahmias (Verts)

Vzápětí se ale nechala slyšet Evropská komisařka Viviane Reding s nehoráznou výhružkou, že tento dodatek Komise z návrhu odstraní. Za touto snahou vnutit evropskému občanu regulaci internetu se skrývala lobby Mezinárodní Federace Průmyslu Zvukových Nosičů (IFPI), která hájí zájmy těch největších hudebních nakladatelství, nabízejících své produkty přes internet ve velkém objemu. Advokátka IFPI, Shira Perlmutter prozradila záměr skupiny uchvátit internet výhradně pro potřeby zábavního průmyslu na sumitu Progress & Freedom Foundation v severoamerickém Aspenu. Omezení

provozu internetu na bázi P2P (peer to peer) má být podle ní teprve prvním krokem. Filtrování obsahu musí následovat. IFPI nachází své největší zastánce ve Francii a ve Velké Británii, ruku v ruce s nadnárodními koncerny jako Verizon, AT&T a British Telecom.  ...     (Dále čtěte na Czech Free Press)


Erupce sopky Mount Redoubt na Aljašce .....  Od konce března chrlí aljašská sopka Mount Redoubt stovky tisíc tun sopečného popela. Drobné částice jsou atmosférickým prouděním transportovány na velké vzdálenosti, začátkem dubna se dostaly i nad Evropu. Těsně po západu Slunce se pozorovatelům v České republice nabízel pohled na do červena zbarvenou oblohu. Podobný efekt měl naposledy na přelomu loňského srpna a září prach rozptýlený po výbuchu jiné aljašské sopky - Kasatochi. Tehdy bylo do atmosféry vyvrženo asi 1,5 milionů tun oxidu siřičitého. Šlo o největší erupci od června 1991, kdy bylo při explozi Pinatuba na Filipínách do atmosféry vyneseno 10 krychlových kilometrů hornin a popílku a přes 20 milionů tun oxidu siřičitého.

Orientační mapa Aljašky s Mt. Redoubt. Sopka Mount Redoubt (3108 m.n.m.) se nachází na jihu Aljašky asi 170 kilometrů jihozápadně od města Anchorage. V průběhu minulého století se projevila čtyřmi většími výbuchy - v roce 1902, 1922, 1966 a 1989. Na rostoucí seizmickou aktivitu a zvyšující se pravděpodobnost další erupce upozorňovali vědci od konce ledna. Jejich očekávání se naplnilo 22. března odpoledne. Při sérii pěti explozí byl sopečný popel katapultován do výšky kolem patnácti kilometrů. Část ledovce pod vrcholem roztála a hladina vody v řece Drift River stoupla o 6 až 8 metrů. Erupce pokračovaly i v dalších dnech. 26. března byl vulkanický materiál vyvržen do výšky kolem dvaceti kilometrů. Zatím poslední erupce otřásla horou 4. dubna.

Spad popela zasáhl širokou oblast v okolí sopky. snesl se i na obyvatele měst Anchorage a Valdez.       (Zdroj: Gnosis9)


Srdci prospívá delší spánek.....  Američtí vědci z Chicagské univerzity zveřejnili studii, podle níž delší spánek snižuje riziko ukládání vápníku v cévách, což lékaři považují za jeden z prvních příznaků srdečních onemocnění. Již dříve odborníci prokázali, že dlouhodobější nedostatek nočního odpočinku způsobuje závažné zdravotní potíže, jako jsou například cukrovka, vysoký krevní tlak a obezita.

Tým doktorky Diany Lauderdaleové sledoval po dobu pěti roků téměř 500 osob ve věku od 37 do 47 let. Za tuto dobu se vápenatění cév projevilo u 12 procent zkoumaných osob. U lidí, kteří spali méně než pět hodin, to činilo až 27 %, zatímco těch, kteří odpočívali pět až sedm hodin, bylo 11 % a u dobrovolníků spících déle než sedm hodin problém s vápenatěním klesl na 6 %.

Podle Lauderdaleové zatím stále není zcela jasné, jakým způsobem doba spánku ovlivňuje ukládání vápníku v cévách. Chicagská lékařka ale věří, že příčinu odhalí budoucí studie.       (Zdroj: Smísené okolí)


05.05. 2009     V roce 1945 v Praze vypuklo povstání jako součást Květnového povstání českého lidu proti německé okupaci. Nacisté vyhladili obec Javoříčko.

Pátý květen je Dnem Evropy, u příležitosti výročí založení Rady Evropy v roce 1949. Dále je dnes Den boje za rovná práva handicapovaných (Den boje proti diskriminaci zdravotně postižených) a také Mezinárodní den porodních asistentek.


Praha zruší kvůli nařízení ministerstva stovky přechodů .... Praha bude možná muset zrušit několik set přechodů, které vedou přes tramvajové pásy. Podle vyhlášky ministerstva dopravy z roku 2006 totiž může být přechod v těchto místech pouze tehdy, pokud je tam světelná signalizace, tedy semafor.

Ministerstvo dopravy na znění vyhlášky trvá a požaduje po městu její dodržování. Praha tak bude muset přechody přes tramvajové koleje, kterých je podle odhadu Technické správy komunikací (TSK) až 500, buď osadit semaforem, nebo zrušit.

Vyhláška číslo 193 vstoupila podle mluvčího ministerstva dopravy Martina Kupky v platnost 1. července 2006. Na napravení toho, co bylo v rozporu s vyhláškou, měly města, obce a další subjekty rok a půl. Ministerstvo ale podle Kupky nemůže ty, kteří vyhlášku nedodržují, nijak postihovat.

"S ministerstvem vedeme už dva roky jednání," řekl Miroslav Rajchart z odboru dopravy pražského magistrátu. Podle něho se hlavní město pokusilo vyjednat změnu vyhlášky, ministerstvo ale na úpravu přistoupit nechce.      (Zdroj: iHNed)

No chápeš to, Šebestová? Mocipání se budou handrkovat kvůli nějaké stupidní vyhlášce, a lidi? Musí se dostat nějak na druhou stranu - tak ať si je klidně přejede, co chce ... lejstro je důležité, ne člověk .... chjo !


Přepis žaloby rakouské novinářky Jane Burgeimenster proti generální ředitelce "Světoví zdravotní organizace" (WHO) v kontextu s její žalobou na farmaceutickou firmu "Baxter". Tleskám vám paní novinářko !! ..... Následující obsáhlý dokument v angličtině je mail, který 25. 4. 2009 poslala rakouská novinářka Jane Burgermeister (již podala žalobu na společnost Baxter za šíření ptačí chřipky) generální ředitelce WHO (Světové zdravotnické organizace). Má se co nejvíce šířit (mail, ne chřipka), tak tady je zatím v angličtině. Doufám, že ho stihnu přeložit. Stručný obsah: Novinářka hodlá obžalovat ředitelku a další odpovědné osoby a organizace z masové vraždy, pokud jí nebudou poskytnuty do 27. 4. dokumenty o opatřeních přijatých WHO v otázce prasečí chřipky.. Upozorňuje ředitelku na odpovědnost, že pokud WHO vyhlásí pandemii, znamená to automaticky zákonnou povinnost pro všechny občany ve Spojených státech dát se očkovat. Ti, kteří se nedají očkovat, mohou být zastřeleni... (Kdoví, jak je to u nás?) Zdůrazňuje, že pandemie samozřejmě bude spojena s astronomickými zisky pro společnosti vyrábějící virus/léky/vše další potřebné při pandemii a samozřejmě pro ty, kteří kryjí jejich aktivity. Všechny nitky techto protilidských aktivit opět vedou k iluminátům....      (Zdroj: Matrix-2001)


Mají mimozemšťané náš genetický kód? ..... Někteří lidé si myslí, že by měli mít. Je to sice poměrně tenký led, ale proč si nezasnít. Klíčovou otázkou je, které prvky naší biologické podstaty jsou nezbytně nutné k provozování života.

Je fakt, že společné vlastnosti pozemského života a života odjinud zjistíme, teprve až ten jiný život někde ulovíme. Do té doby musíme vycházet z univerzálních vlastností známých organismů a obecných biochemických faktů.

Pozemský život funguje převážně se dvaceti základními aminokyselinami. Experimenty ukazují, že aminokyseliny mohou za jistých podmínek a na určitých místech vznikat samy od sebe. Zároveň se ví, že ty aminokyseliny jsou i v meteoritech, takže zřejmě vznikají poměrně snadno leckde ve vesmíru.

Paul Higgs a Ralph Pudritz z McMaster University v kanadském Hamiltonu tvrdí, že podle jejich propočtů 10 aminokyselin, které nejčastěji vznikají v experimentálních podmínkách, ve skutečnosti vyžadují ke své syntéze nejméně energie. Proto by podle vědců na nich měl být založen i případný život jinde ve vesmíru. Dokonce by pak mohl být podobný, ne-li stejný i genetický kód mimozemských organismů. Ne každý s nimi souhlasí, ale všichni se shodnou, že ) podobné úvahy nejlépe rozlousknou velkorysé výpravy exobiologů. Začít by mohli na Marsu a na Titanu, doufejme jen, že se toho dožijeme.      (Zdroj: OSEL)


Elektřina přímo z vesmíru ..... Odborníci chtějí oprášit nápad známý zatím jen ze sci-fi: solární elektrárnu umístěnou na oběžné dráze.

Kolem naší planety obíhá obrovská kosmická stanice složená ze solárních panelů. Sbírá energii ze slunečního záření a pomocí mikrovlnných paprsků ji posílá dolů. Na Zemi mikrovlny přijímá speciální anténa a převádí je na elektřinu... Takto Isaac Asimov vylíčil v roce 1941 v povídce Rozum možnost zásobovat lidstvo čistým a nevyčerpatelným zdrojem energie.

Umístění solárních článků ve vesmíru by mělo řadu výhod. Především by na ně sluneční záření dopadalo v plné síle, žádnou jeho část by nepohlcovala atmosféra a netlumily by ho mraky. Kromě toho by na vhodně umístěnou družici mohlo svítit slunce 24 hodin denně - s výjimkou pár hodin ve dnech kolem rovnodennosti.

Jako první se touto myšlenou začal seriózně zabývat americký inženýr Peter Glaser v roce 1968. Navrhl soustavu obřích solárních panelů s povrchem padesáti čtverečních kilometrů. Předpokládal, že antény pro příjem mikrovlnného záření by se mohly umístit například u odlehlých městeček nebo vojenských základen.

Bohužel se brzy ukázalo, že Glaser předběhl dobu. Jeho koncept byl technicky i finančně příliš náročný.

Různě obměněné koncepce se od té doby vynořily ještě několikrát. Zabývala se jimi i americká kosmická agentura NASA. Výsledek byl ale pokaždé stejný. Projekt by byl příliš drahý, takže se vrátil do šuplíku.

Před dvěma lety ale zastáncům kosmické elektrárny svitla nová naděje. Uznávaní odborníci se sešli na workshopu na Technologickém institutu v Massachusetts (MIT), kde se tímto tématem zabývali. V závěrečné zprávě doporučili americké vládě uvolnit v následujících deseti letech deset miliard dolarů na vývoj malé družice se solárními panely, která by dokázala poslat na Zemi deset megawattů energie.

Experti předpokládají, že případný úspěch takového pilotního projektu by mohl přilákat zájem soukromých investorů, kteří se postarají o financování dalšího rozvoje tohoto konceptu.

Koncem minulého roku vydal doporučující zprávu také americký Národní bezpečnostní úřad pro vesmír. Technologie od 60. let přece jen pokročily. Proč tedy dosud ještě Zemi neobíhají elektrárny?      (Čtěte na stránkách Enviweb)


Láska jako psychotický blud ..... U příležitosti svátku práce a lásky na Science Worldu zveřejňujeme jeden z již dříve publikovaných textů... Robert M. Yougson ve své knize "O podivínství, šílenství a genialitě" s oblibou boří vžité psychologické kategorie. Mj. se také rozhodl pro novou definici lásky: Označil ji za psychotický blud. ...

Pokud blud definujeme jako iracionální přesvědčení, které není přístupné rozumové argumentaci, pak láska tuto definici zřejmě opravdu splňuje. Například je zde průvodní neotřesitelné přesvědčení, že vztah bude trvat navěky, i když mnoho důkazů svědčí pro opak (zkušenost z vlastního života, sledování okolí atd.). Dalším asociaovaným bludem má být zcela nekritické hodnocení milované osoby. Někdy se připojuje i naprosto špatný pohled na vlastní možnosti (přecenění sil, optimismus neodpovídající situaci apod.), občas lásku provází také paranoia či patologická žárlivost.

Námitka proti celé koncepci zněla, že v případě lásky je šílenství pouze omezené ve vztahu k určitému objektu a další mentální funkce nejsou narušeny. Yougson však uvádí, že celá řada bludů je podobně jednoúčelových. Lidé jsou třeba přesvědčeni o únosu mimozemšťany, ale ve všech dalších ohledech se chovají normálně.

Yougson svůj pohled na věc zakončuje nadějným konstatováním, že ačkoliv popisovaná psychóza vykazuje i v případě úspěšného vyléčení tendence k recidivě, řadě lidí se přece jen podaří postupně získat jistou imunitu a zbytek života dokáží přečkat v relativním poklidu, neobtěžováni dalším atakem choroby.      (Zdroj: Science WORLD)


Pardubičtí konstruktéři představili unikátní technologii ..... Pardubičtí konstruktéři zužitkovali svou letitou zkušenost z vývoje radarů a představili unikátní technologii, která umožní policistům či záchranářům doslova vidět skrz zeď. Zařízení, které má dosah zhruba 20 metrů, má velikost zhruba větší krabice od bot a váží okolo 7 kilogramů.

Česká společnost RETIA nedávno představila zcela nový unikátní produkt ReTWis, který dokáže rozpoznat a lokalizovat osoby, které jsou postiženy přírodní katastrofou, nehodou nebo se staly rukojmí teroristů. Toto řešení fungující na bázi ultra širokopásmové technologie (UWB) je totiž založeno na zjišťování a vyhodnocování pohybů ve sledované oblasti a dokáže rozpoznat i velmi malé pohyby, které mohou být průvodními jevy základních biologických funkcí člověka, jako je např. tlukot srdce a dýchání. ReTWis je vhodný zejména pro využití u zásahových jednotek, protiteroristických komand nebo ozbrojených složek. Své využití nalezne i v civilním sektoru. Neocenitelnou pomůckou bude pro záchranáře, kteří vyhledávají osoby v troskách budov, nebo pro hasiče.      (Zdroj: 21@století)


Hvězdný život M. R. Štefánika ..... Od tragické smrti významného astronoma, politika a státníka Milana Rastislava Štefánika uplynulo 4.května 90 let. Národ však navzdory plynoucímu času nezapomíná na jeho politické a vojenské úspěchy a zejména úsilí pro osamostatnění Československa. Nesmíme ale opomenout, že Štefánik byl celou svou duší astronomem a nebýt jeho předčasné smrti, jistě by si vybojoval výsostné postavení i ve vědecké sféře.        (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)


Podle kritiků přispělo k vypuknutí prasečí chřipky nucené přeorientování na velkofarmy ..... Spojené státy ohlásily první případ smrti způsobené celosvětově rozšířenou prasečí chřipkou a Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu zvýšila stupeň varování před pandemií. Několik zemí vydalo zákaz dovozu amerických a mexických vepřových výrobků. Významný profesor ekologie a spisovatel Robert Wallace říká, že prasečí chřipka je částečně důsledek neoliberální politiky, která nutí chudší státy otevřít své trhy špatně regulovaným mezinárodním zemědělským korporacím. Wallace to vysvětluje slovy: „Když se chudý stát nacházel ve finančních obtížích, musel se obrátit na Mezinárodní měnový fond a požádat o půjčku. Za ni však Mezinárodní měnový fond vyžadoval změny v ekonomice té země, a to takovým způsobem, že ji nutil otevřít se velkým mezinárodním korporacím, včetně zemědělských. To ovšem poškodilo místní malé farmáře.“ Od konce druhé světové války v mnoha zemích světa proběhly změny v zemědělství, původní malé farmy se přeměnily na velkochovy, a v té době se také začaly objevovat nové choroby. Podle vědců se nemoci šíří a viry mutují právě tam, kde jsou tisíce zvířat chovány na malém prostoru.       (Zdroj: AKT-INFO)


Nejvíce letáků dostávají domácnosti na sídlištích .....  Množství letáků, které dostávají domácnosti do schránek roste. Zatímco v roce 2000 to bylo 1,2 miliardy kusů, v roce 2003 to už byly téměř 3 miliardy. V průměru dostáváme 2 letáky denně, asi 15 kilogramů za rok. Samolepkou na schránce lze toto množství snížit v průměru na třetinu.

V únoru a březnu letošního roku jsme se studenty Středního odborného učiliště obchodního Belgická z Prahy a několika dalšími dobrovolníky provedli průzkum distribuce letáků do domácností. Zajímalo nás, kolik letáků dostávají lidé do schránek, kolik tyto letáky váží a zda je dodržován zákon o reklamě. Celkem jsme vyhodnotili 71 dotazníků. Tento počet jsme rozdělili na 3 skupiny. První a druhou skupinu tvořili domácnosti (Praha a mimopražští), které nemají samolepku na schránkách, třetí skupinu domácnosti, které mají na schránce samolepku proti reklamě.

Průzkum potvrdil výsledky průzkumu, který jsme udělali v roce 2003. Pokud na schránce není samolepka, dostáváme do ní denně jeden až dva letáky. Celkově to je kolem 15 kg papíru za rok. Výsledky se značně lišili, lidé na sídlištích v Praze dostanou v průměru za rok skoro třikrát víc letáků, než lidé, kteří bydlí v rodinných domech. Bytové domy leží zhruba uprostřed. Hlavním důvodem, proč jsou čísla jenom přibližná, je v distribuci letáků. Devadesát procent dotázaných lidí z Prahy konstatuje porušování zákona o reklamě. Totiž to, že reklamní letáky nejsou dávány do schránek, ale mimo ně. Mimo Prahu je zákon porušován podstatně méně. Bude tedy třeba hledat opatření, jak v Praze zlepšit distribuci letáků. Obchody mají ve smlouvách s distributory požadavek, aby tak činili. Současně však jsou cenově tlačeny dolů (v ČR jsou náklady na roznos letáků podle společnosti Česká distribuční asi 3x až 8x nižší než je to běžné v Německu, Holandsku a dalších zemích).

Průzkum potvrdil, že samolepka množství reklamy, kterou dostáváme do schránek, významně snižuje (minimálně na jednu třetinu). Občasné nerespektování samolepky uvedlo 6 lidí z 15. Součastně však 9 lidí z 12 uvedlo, že zákon o reklamě byl porušen tím, že reklama je do domů občas distribuována v balících (do schránky ji tedy nedostal nikdo). Braňte se samolepkou proti reklamě, je to ten nejjednodušší způsob, jak předcházet vzniku odpadů. Je dobré odpady recyklovat, předcházet jim je ale mnohem lepší. Prevencí se ušetří například asi třikrát víc energie než pouhou recyklací.

Průzkum byl proveden v rámci projektu „Předcházej a recykluj“, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy. Děkujeme Všem, kteří nám s průzkumem pomohli.       (Zdroj: ARNIKA)


Lilith ..... Příběh o Lilit a Adamovi je starou hebrejskou legendou. Zobrazuje prastarý boj pohlaví. Podle této legendy Bůh stvořil prvního člověka z hlíny, pojmenoval ho Adam, a aby mu nebylo smutno samotnému, stvořil mu z hlíny ženu – jemu rovnou – a nazval jí Lilit. Adam a Lilit ale brzy začali spolu bojovat. Lilit nechtěla při souloži ležet pod Adamem. Adam si myslel, že Lilit nechce být pod ním, aby mohla být nad ním a vládnout mu. Vynucoval si své „nahoře“ násilím. Lilit tvrdila: „Oba jsme si rovni, protože jsme oba uděláni z prachu a hlíny.

Lilit nakonec Adamovi utekla. Adam zavolal na svého tvůrce: „Bože, žena, kterou jsi mi dal, mi utekla.“ Bůh proto poslal za Lilit tři anděly, aby jí přivedli zpátky, a řekl Adamovi: „Jestli se bude chtít vrátit, dobře. Pokud ne, každý den bude muset zemřít sto jejích synů.“ Andělé dostihli Lilit, která se usadila u Rudého moře (stala se tady nevěstou démonů, s kterými každý den počala stovky dětí) a oznámili jí Boží slova. Ona se ale vrátit nechtěla, proto jí Andělé chtěli utopit v moři. Lilit se bránila: „Nechte mě samotnou, neboť jsem nebyla stvořena pro nic… důvod, proč jsem byla stvořena, je oslabování dětí: chlapce od porodu do osmého dne, děvčátka od porodu do dvacátého dne.“

Když andělé slyšeli, co řekla, trvali na tom, že jí utopí, ona ale přísahala: „Přísahám při Božím jménu (El), živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být“; a vzala na sebe, že každý den zemře sto jejích synů. Podle legendy se raději zařadila ke zlým démonům a aby se pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. Lilit je od té doby považována za vražedkyni malých dětí. Odtud pochází zvyk psát jména andělů do medailónků malých dětí.      (Zdroj: Záhady a mystéria)


04.05. 2009     Čtvrtý květen je Dnem hasičů; slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, na svátek sv. Floriána, patrona ochrany před požáry.


SVĚT V KOLIZI: Ruští experti v oblasti virologie a mikrobiologie předložili prezidentovi Medvedějovi první ucelenou analýzu světového problému zvaný - "mexická chřipka". Rozmotáme gordický uzel virologických her v pozadí? ..... Ruští experti na virologii a mikrobiologii včera předložili prezidentovi Medvedějovi speciální analýzu situace související se zřejmě začínající pandemii tzv. „mexické chřipky“. Hned dopředu je třeba říci, že tato zpráva neobsahovala prakticky žádné potěšující informace. Ve svém výzkumu dospěli k jednoznačnému závěru, že virologickým „motorem“ rozbíhající se pandemie s určitostí není čistý typ prasečího viru „A/H1N1“, ale ve skutečnosti jím je skutečně mutační kombinace tohoto viru s mnohem více nebezpečným virem „H5N1“, který je veřejnosti spíše znám pod názvem „ptačí chřipka“. Virus ptačí chřipky je svým způsobem záhada sama, přičemž se stále častěji spekuluje o tom, že jde ve skutečnosti o uměle vyrobenou biologickou zbraň. Ať už je pravda kdekoliv víme, že v říjnu roku 2004 vědci zjistili, že virus „H5N1“ je ve skutečnosti mnohem agresivnější než se původně očekávalo. Na začátku pandemické vlny mezi ptáky bylo vodní ptactvo, které tento patogenní druh postupně rozšířilo především mezi kuřata, holuby, vrány a další druhy. Virus měl ovšem naštěstí problém rozšířit se (resp. se v masivním množství přenést) na savce včetně člověka. V současné chvíli se však nacházíme v dramaticky odlišné situaci.

Jde totiž o to, že v současné době původní virus prasečí chřipky „H1N1“ zmutoval v novou variantu, která navíc obsahuje RNA (ribonukleová kyselina) segmenty ptačí chřipky „H5N1“ + byla zjištěna přítomnost varianty „H3N2“, která byla v minulosti zjištěna na některých místech v Číně, Jižní Koreji a Vietnamu. Ruští specialisti jsou přesvědčeni o tom, že tento virologický „koktejl“ nemohl vzniknout přirozenou cestou, jak se o tom v posledních dnech snaží sdělovací prostředky přesvědčit neznalou laickou veřejnost.      (Čtěte na Matrix-2001)


Gel, který leze jako píďalka ..... Vytvořit zařízení, které se bude pohybovat samo bez vnějšího přispění, je dávným snem všech inženýrů. Japonští vědci nedávno přišli s látkou, která něco podobného dokáže. Její drobné první krůčky jsou možná velkým krokem vpřed pro novou generaci robotů.

Ideálem všech konstruktérů robotů je vytvořit umělou bytost, která se bude co nejvíce podobat bytosti vzniklé přirozenou cestou, tedy biologicky. Umělé napodobení živého, tedy biomimetika, se však stále potýká s řadou obrovských problémů. Jedním z nich je to, že umělé stroje musí být stále koordinovány zvenčí pomocí nejrůznějších mechanických stimulací. Japonský chemik Šuji Hašimoto z Waseda University v japonském Tokyu se proto soustředil na vývoj materiálu, který konstruktérům umožnil tyto problémy obejít. Spolu se svými kolegy vytvořil zvláštní gel, který se dokáže sám pohybovat „píďalkovitým“ pohybem kupředu. A jak vlastně taková umělá píďalka funguje? Její unikátní způsob pohybu je založen na principu převádění chemické energie v energii kinetickou. Energii je však třeba tak jako tak vyrobit. K tomu slouží zvláštní cyklus oscilačních chemických reakcí, známý jako Bělorusova-Žabotinského reakce, který vědci zabudovali přímo do gelu. Hlavní zásluhou Himotova týmu však bylo, že se mu podařilo vylepšit vlastnosti gelu tak, aby se energetické vzruchy z chemické reakce přenesly do celé gelové kapky a způsobovala stahy, které s ní dokáží pohybovat. Hašimoto je přesvědčen, že jeho vynález poslouží zejména při konstruování další generace robotů, kteří si tím pádem nebudou muset nosit na zádech vlastní baterii.       (Zdroj: 21@stioletí)


Písně kosmické Jana Nerudy poletí k Hubbleovu kosmickému dalekohledu ..... Andrew Feustel opraví HST Americký astronaut Andrew Feustel nabídl Astronomickému ústavu AV ČR, že při misi raketoplánu STS 125 určené k poslední servisní opravě Hubbleova kosmického dalekohledu, vezme do svého osobního balíčku na palubu raketoplánu předmět, který ústav vybere.

Z mnoha návrhů byly vybrány Písně kosmické Jana Nerudy, jednak proto, že jsou národním kulturním bohatstvím a jednak proto, že jsou spojeny s ondřejovskou observatoří. Jan Neruda byl kmotrem bratří Fričů, kteří ondřejovskou observatoř založili a citace z Písní kosmických jsou uvedeny na historické pracovně hvězdárny. Otázka Jana Nerudy Jsou-li tam žáby taky... se tak symbolicky dostane k dalekohledu, který je patrně doposud nejznámnějším a nejúspěšnějším dalekohledem všech dob. Astronaut Andrew Feustel byl na Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově pozván, aby mohl osobně Písně kosmické z paluby raketoplánu předat. Ty pak budou, podobně jako československá vlajka, kterou vzal na Měsíc astronaut s českými předky Eugene Cernan, vystaveny veřejnosti.      (Zdroj: Astro)


Existoval Ztracený svět? .....  Sir Arthur Conan Doyle popisuje Ztracený svět obývaný potomky dinosaurů, kteří přežili katastrofu před 65 miliony let. Doyle svůj román napsal před téměř sto lety, ale myšlenky na Ztracený svět se někteří vědci nevzdávají ani dnes. Jedním z nich je Američan Jim Fasset, který poněkud kontroverzní výsledky svého výzkumu publikuje v časopise Palaeontologica Electronica. V článku uvádí řadu (svých dalších) důkazů pro tvrzení, že dinosauří kosti z naleziště Ojo Alamo Sandstone v Novém Mexiku jsou mnohem mladší než 65 milionů let a pocházejí z období třetihor. Jednoduchou námitku, že jde o staré kosti, které byly vodou zavlečeny do mladších geologických formací, vyvrací.

Tvrdí, že tomu neodpovídá ani složení skal, ani koncentrace vzácných prvků v dinosauřích kostech. Zdůrazňuje také objev 34 kostí hadrosaura, které byly nalezeny pohromadě a patří stejnému jedinci. Pokud by je do místa nálezu zanesla voda, byly by s největší pravděpodobností rozptýlené na větší ploše. Jsou však tyto důkazy dostatečně přesvědčivé na to, aby potvrdily existenci Ztraceného světa?

Katastrofu před 65 miliony let přežili nejen krokodýli, ale také létající theropodní dinosauři, z nichž se vyvinuli ptáci. Editoři časopisu Palaeontologica Electronica proto nevylučují možnost, že se to na některých místech Země mohlo podařit i jiným typům dinosaurů. Jedna věc je však podle nich jistá - pokud dinosauři ještě přežívali, už nikdy nedosáhli předchozího rozmachu a jejich existence byla jen dočasná a nepříliš dlouhá.      (Zdroj: ČR Leonardo)


O vodě bez obalu .....  Letáček s tímto textem a krásnými ilustracemi Rostislava Pospíšila si můžete vyzvednout v Ekologické poradně Veronica (Panská 9, Brno)

Kupujeme si balenou vodu? Ve většině případů tím jen zbytečně zatěžujeme životní prostředí dopravou a odpadem, obtěžujeme se s nošením těžkého nákupu a plýtváme penězi. Voda z obchodu totiž není zdravější ani bezpečnější než voda z kohoutku.

Kvalita kohoutkové vody a kohoutků

Zástupci Státního zdravotního ústavu zdůrazňují, že u nás má pitná voda z kohoutků obecně velmi dobrou kvalitu a vyhovuje i v důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované látky, těžké kovy nebo pesticidy. To potvrzuje i výzkum srovnávající bezpečnost pitných vod v mezinárodním měřítku, ve kterém získala česká voda nejvyšší možný počet bodů.     (Dále čtěte na stránkách Veronica)


Tajemná tvář tvůrce Máje ..... Mnoho už bylo napsáno o podobě básníka Karla Hynka Máchy. Vznikly řady hypotéz a bylo vytvořeno nesčíslně imaginárních portrétů. Mezi imaginární podoby patří i ta nejpopulárnější - Myslbekův pomník na pražském Petříně. Máchova podoba byla za dlouhá léta opředena řadou mýtů a domněnek. Mnohé z těch nadějných byly vyvráceny, objevovaly se však i nové.

Nejznámější pokus o získání podobizny Máchovy je spojen s rekonstrukcí podle fresky sv. Jana Křtitele v kapli hradu Valdštejna nedaleko Turnova. Tradice říká, že malíř Mašek maloval tvář Jana Křtitele podle Máchy. Že Mácha byl nějakému umělci modelem k „vyobrazení sv. Jana Křtitele pro zámek Valdštýn u Turnova", je informace pocházející od přítele bratří Máchů, klempíře Mencla, zaznamenaná J. V. Fričem. Fričovi podobnou informaci napsal také Máchův bratr v dopise. Na Valdštejn májovci vyslali roku 1858 malíře Josefa Umana, aby podle malby Jana Křtitele vytvořil Máchův portrét. Ten pak podle Sabinových připomínek ještě upravoval. Portrét byl reprodukován v podobě zhotovené Farského litografickou dílnou, ale po letech byla Máchova podoba zpochybňována. Ještě v 80. letech devatenáctého století došlo k polemice mezi J. V. Fričem, který Máchovu podobu hájil, a J. L. Turnovským, který na základě svědectví někdejší Máchovy nevěsty Lori Šomkové, provdané Siehové, básníkovu podobu rozhodně zpochybňoval. Nicméně výsledná litografie J. Farského je dodnes nejčastěji reprodukována jako nejpravděpodobněji Máchova podobizna.      (Čtěte na stránkách Řev přírody)


Ubývá krav. Mohou za to supermarkety? .... Počet krav v Česku se prudce snižuje. Zemědělci proti tomu budou demonstrovat.

Jenom na Chrudimsku bylo v prvním čtvrtletí vyřazeno z chovu přes pět set krav. Čísla za celou republiku však mají být daleko horší. “Během tohoto pololetí může naše zemědělství přijít o šest až sedm tisíc kusů, a to je již velmi citelná a nenahraditelná ztráta,“ varuje předseda Agrární komory Jan Veleba.

Zemědělci se tak obávají, že krávy dopadnou v Česku jako prasata. „Naše soběstačnost je zde na šedesáti procentech a produkce jde stále dolů,“ říká Veleba. Nevyplácí se podle něj chovat prasata a nevyplácí se ani produkovat mléko. Jeho farmářská cena je více než dvě koruny pod výrobními náklady, a tak se kravám, lidově řečeno, začnou řezat hlavy.

Jejich ubývající množství proto jedním z hlavních důvodů středeční demonstrace zemědělců. Ta se uskuteční na dvanácti místech republiky, například na Šumpersku, Blansku, Žďársku, Třebíčsku, Jihlavsku či Havlíčkobrodsku. Největší shromáždění zhruba patnácti set zemědělců se pak má konat v Chlumci nad Cidlinou.

Ze stavu přitom zemědělci viní především obchodní řetězce. “Supermarkety v dopisech zaslaných v těchto dnech potravinářům uvádějí, že cena za mléko klesla pod šest korun a tak je třeba snížit ceny mléčných výrobků u mlékáren o 15procent. Například Kaufland si to podmiňuje květnovým datem,“ stěžuje si Veleba.

Supermarkety se hájí silnou konkurencí, která na trhu panuje. „Nacházíme se ve velmi nelehkém prostředí a musíme se přizpůsobit podmínkám, které na trhu panují,“ říká mluvčí Kauflandu Michael Šperl. V současné době jsou podle něj velice nízké prodejní ceny, a snaží se na to reagovat všichni obchodníci.      (Zdroj: Agris)

Krav bohužel ubývá ... jen těch volů, jako kdyby bylo čím dál více ... stačí se rozhlédnout


Za čtvrtletí bylo téměř tisíc padělaných peněz ..... Podle údajů české národní banky bylo jen za první tři měsíce letošního roku zadrženo jak v oběhu tak policií ČR 933 padělků bankovek a mincí.

Počet padělků v českých korunách, eurech a dolarech meziročně poklesl. Nejvíce padělků z celkového počtu bylo českých korun, a to celkem 706. Dalších 124 padělků bylo v eurech a 38 pak v amerických dolarech. Naopak počet padělků v jiných měnách stoupl téměř dvojnásobně v meziročním srovnání.

Vedle padělků bylo také zadrženo za první čtvrtletí 1294 kusů napodobenin, pro srovnání loni to bylo 71 kusů. Napodobeniny nejsou na rozdíl od padělků určeny k uvedení do prodeje, nýbrž pro reklamní akce, jako filmové rekvizity, učební pomůcky apod.

Přesné hodnoty padělaných mincí a bankovek čtvrtletní statistika ČNB neobsahuje. Nicméně již delší dobu platí, že mezi bankovkami jsou u padělatelů nejpopulárnější tisícikoruny. Souhrnně za celý loňský rok u všech měn bylo zadrženo 4584 kusů pozměněných a padělaných mincí a bankovek, což představovalo meziroční nárůst o zhruba 30 procent.

Souhrnná hodnota všech peněž v oběhu (bankovek a mincí, bez peněz vytvořených bankami) byla na konci loňského roku téměř 399 miliard korun, na konci roku 2007 to bylo 353 miliard. Z mincí byly nejčastějšími koruny, z bankovek pak tisícikoruny a dvousetkoruny.      (Zdroj: Sdružení Obrany Spotřebitelů)


Z rekordního souboje tří měst vyšel vítězně Žatec ..... Oslavy ke Dni Země se staly hned pro tři města příležitostí k pokusu o vytvoření národního rekordu ve sběru vybitých spotřebních baterií. Palmu vítězství si nakonec po napínavém boji odnáší Žatec, jehož obyvatelům se během pěti hodin podařilo nashromáždit rekordních 28 gramů baterií na hlavu. Všem třem městům, Žatci, Třinci i Mladé Boleslavi, se pak podařilo překonat starý rekord, který až dosud drželo Ústí nad Labem.

„Díky této akci jsme během tří dnů sebrali téměř čtyřiadvacet metráků baterií, což ale není její hlavní přínos. Mnohem důležitější je fakt, že obyvatelé tří měst dnes dobře ví, že je nutné vybité baterie recyklovat, poznali jaké riziko články vyhozené na skládku pro přírodu znamenají a seznámili se se systémem sběrných míst v jejich městě,“ uvedl Petr Kratochvíl z neziskové společnosti Ecobat, která se v České republice sběrem baterií zabývá a byla spolu s jednotlivými městy spolupořadatelem akcí.      (Zdroj: Enviweb)


Egypt nařídil okamžitou porážku všech prasat v zemi ..... Egyptská vláda ve středu oznámila, že nařídila okamžité vybití všech vepřů v zemi. Jde o preventivní opatření před nákazou nového typu viru A/H1N1 prasečí chřipky. V Egyptě se zatím žádný člověk nenakazil.  Egyptské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že bude poraženo všech 300 000 vepřů v zemi. Vybíjení už začalo.       (Zdroj: Novinky)

Zdá se, že svět zešílel ... ale jak se zdá, nejsou tu nebezpečné viry jako takové, jako spíše infekční ekonomika ... chjo...


Zpět k Mostu ?

 

Přehled starších zpráviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz